Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)621622623624625626627628629630(+10)В кінець >>
621001
  Трофимук М. "Краткое географическое описание Венгрии" Іринея Фальковського / молодший // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 147-151. – ISSN 2307-2261
621002
  Кирик Ю. "Крацокуф" - танець голих чоловічків : проза: новелетка // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 2012. – № 5. – С. 4-7. – ISSN 0130-321Х
621003
  Протасова Г. "Краще бути відверто невдоволеним, аніж мовчазно боятися..." // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 28 лютого (№ 9). – С. 1, 3


  Нагородження перших лауреатів премії імені Ірини Калинець, заснованої Міжнародним освітнім фондом імені Ярослава Мудрого в Інституті філології КНУТШ. Захід відкрив директор Інституту філології КНУТШ Григорій Семенюк. Перед нагородженням лауреатів ...
621004
  Чорновіл В"ячеслав "Краще людині повірити, ніж довіряти" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ " Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2012. – № 49 (152). – С. 39-40


  Щоденник В"ячеслава Чорновіла.
621005
  Багірова Алла "Краще солі - тільки сіль!" // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 6. – С. 41. – ISSN 0130-5212
621006
  Верховцева І.Г. "Краще суд панський, ніж селянський": волосний суд в Росії в умовах модернізації села пореформеної доби // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – Вип. 30. – С. 70-82. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
621007
   "Кращий порт Азовського моря". Літопис історії Бердянська очима кореспондентів "Одеського Вісника" (1861-1875 рр.). – Бердянськ;Таганрог : Тандем - У, 2007. – 402с. – ISBN 978-966-7482-83-1
621008
  Сюндюков І. "Кращі мужі" прадавніх часів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 17-18 березня (№ 46/47). – С. 20


  Боярство і шляхта в добу Королівства Руського, Литви і Польщі.
621009
  Сюндюков І. "Кращі мужі" прадавніх часів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 24-25 березня (№ 51-52)


  Боярство і шляхта в добу Королівства Руського, Литви та Польщі.
621010
  Борис Олійник : "Кращого народу, ніж український, не знайти" : поезія: вірші // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2012. – № 2/3 (999). – С. 40-43. – ISSN 0868-9644
621011
  Дейнега Віталій "Кращої, ніж рідна, мови не буває..." : літературно-музична композиція до Дня української писемності та мови / Дейнега Віталій, Мукан Віра // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 31-36. – ISSN 0130-5263
621012
   "Креативна Європа" відкриває двері // Київський університет. – Київ, 2015. – Листопад (№ 14). – С. 2


  У листопаді в КНУ імені Тараса Шевченка відбулася зустріч єврокомісара з питань освіти, культури, молоді та спорту Тібора Навранчіча і віце-прем"єр-міністра – міністра культури України В"ячеслава Кириленка зі студентами, науковцями, освітянами. ...
621013
  Братина І.М. "Креденс" – спроба створення незалежного студентського видання // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 33, жовтень - грудень. – С. 84-87


  Йдеться про студентські видання, обґрунтовується необхідність їх створення та розвитку, окреслюється тематика. The article deals wath students publications it deskribes necessity of their creation and development, the main topics. Речь идет о ...
621014
  Гернего Ю.О. "Кредит" у контексті класичних теорій та економічної думки сучасності // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2013. – № 1 (21). – С. 29-40


  У статті здійснено аналіз категорії "кредит", виходячи з різноманітних точок зору вітчизняних і зарубіжних класиків політичної економії та наших сучасників.
621015
  Пуриевич К.А Краткий учебник ботаники : для слушателей ВУЗ, с. 296 рис. в тексте / К.А. Пуриевич. – Киев : Тип. Акц. о-ва Н.Т. Корчак-Новицкого, 1909. – [4], IV, 297, [2] с., : 308 ил. – Отд. оттиск из: Университетские известьия, 1908


  Да тит. л. дарственная надпись: Дорогому Иосифу Иосифовичу Косоногову от автора
621016
  Пуриевич К.А. Краткий учебник ботаники : Для слушателей высш. учеб. заведений : с 308 рис. в тексте / [соч.] К.А. Пуриевича, проф. ун-та Св. Владимира. – 2-е изд. – Киев : Типо-лит. Имп. ун-та Св. Владимира, АО печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1913. – [4], IV, 300 с. – На обл. назв.: Ботаника
621017
  Пуриевич К.А Краткий учебник ботаники : для слушателей ВУЗ, с. 308 рис. в тексте / К.А. Пуриевич ; под ред. проф. В.М. Арнольда и Л.И. Курсанова. – 4-е изд., пересм. и доп. – Москва ; Петроград : Госиздат, 1923. – VIII, 300 с., : 308 ил. – (Нормальные руководства для высшей школы)
621018
  Шмальгаузен И. Краткий учебник ботаники для студентов медицины и начинающих натуралистов / И. Шмальгаузен. – Изд.2-е испр. – Киев : Тип.Императ.Унив.Св.Владимира Н.Т.Корчака-Новицкаго, 1899. – 312с. : Рис.298
621019
  Дитмар Б. Краткий учебник географии России : с приложеннием очерка окраинных государств / Б. Дитмар. – Изд. 2-е перераб. – Петербург : Время, 1922. – 132с. : карты
621020
  Покровский К.Д. Краткий учебник космографии / К.Д. Покровский. – Ленинград : Госиздат, 1924. – 97 с.
621021
  Богданов-Катьков Краткий учебник теоретической и прикладной энтомологии / Богданов-Катьков. – Изд. 3-е. – М.-Л., 1931. – 480с.
621022
  Германн Л. Краткий учебник физиологии / Л. Германн. – С.-Петербург : В типографии Н. Тиблена и К, 1864. – [7], VIII, 401 с.
621023
  Иловайский С.И. Краткий учебник финансового права / [Соч.] Прив.-доц. Новорос. ун-та С.И. Иловайского. – [2-е изд.]. – Одесса : Тип. Шт. войск Одесск. воен. окр., 1893. – [4], 297 с. – Из предисл.: Краткий учебник финансового права является испр. и доп. 2-м изд. сост. мной в 1889 г. Конспекта моих лекций
621024
  Фену Н.О. Краткий учебник французской грамматики / Н. Фену. – Санкт-Петербург : [Тип. Тренке и Фюсно], 1902. – X, 145 с.


  Глезер, Пауль Рудольфович
621025
  Томэлен А. Краткий учебник электротехники / А. Томэлен; Пер. с десятого изд-я И.Б.Мандельштама. – Москва-Ленинград, 1934. – 615с.
621026
  Богданов-Катьков Краткий учебник энтомологии / Богданов-Катьков. – М.-Л., 1928. – 330с.
621027
   Краткий учебный словарь по ботанике (русско-англо-франко-испано-арабский). – М., 1971. – 158с.
621028
  Аленицын А.Г. Краткий физико-математический справочник / А.Г. Аленицын, Е.И. Бутиков, А.С. Кондратьев. – Москва : Наука, 1990. – 364 с.
621029
   Краткий физико-технический справочник. – Москва : ГИФМЛ
Т. 1 : Математика. Физика. – 1960. – 446 с.
621030
   Краткий физико-технический справочник. – Москва : ГИФМЛ
Т. 2 : Общая механика. Сопротивление материалов, теория механизмов и машин. – 1960. – 411 с.
621031
   Краткий физико-технический справочник. – Москва : ГИФМЛ
Т. 2 : Общая механика. Сопротивление материалов, теория механизмов и машин. – 1962. – 417 с.
621032
   Краткий физико-технический справочник. – Москва : ГИФМЛ
Т. 3 : Теплотехника, электротехника, радиотехника и электроника. – 1962. – 686 с.
621033
  Ищенко Т. Краткий философский словарь / Т. Ищенко. – М.-Л., 1931. – 200с.
621034
   Краткий философский словарь. – К., 1939. – 327с.
621035
   Краткий философский словарь. – Изд. 2-е, доп. – Л., 1940. – 327с.
621036
   Краткий философский словарь. – Изд. 2-е, доп. – М., 1941. – 328с.
621037
   Краткий философский словарь. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – М., 1951. – 615с.
621038
   Краткий философский словарь. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – М., 1952. – 615с.
621039
   Краткий философский словарь. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Госполитиздат, 1952. – 614с.
621040
   Краткий философский словарь. – Изд. 4-е, доп. и испр. – М., 1954. – 704с.
621041
   Краткий философский словарь. – Изд. 4-е, доп. и испр. – М., 1955. – 568с.
621042
   Краткий философский словарь. – Москва : Проспект, 1998. – 400с. – ISBN 5-7896-0023-9
621043
   Краткий философский словарь. – Москва : Проспект, 2000. – 400с. – ISBN 5-8369-0046-9
621044
   Краткий философский словарь. – 2-е изд. – Москва : Проспект, 2001. – 400с. – ISBN 5-94569-004-Х
621045
   Краткий фотографический справочник. – М., 1952. – 423с.
621046
   Краткий фотографический справочник. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 1953. – 480с.
621047
  Зимин В.И. Краткий фразеологический словарь русского языка : (для студентов иностранцев) / сост. В.И. Зимин ; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лулумбы. – Москва, 1968. – 96с.
621048
  Чаадажев Н.А. и др. Краткий французско-русский военно-морской словарь / Н.А. и др. Чаадажев. – М., 1963. – 344с.
621049
  Миньяр-Белоручев Краткий французско-русский и русск-французский военный словарь / Миньяр-Белоручев, В.Н. Колимеев, В.П. Остапенко. – Москва : Военное издательство, 1964. – 536с.
621050
  Выгодская К.С. Краткий французско-русский и русско-французский словарь : Изд.11-е, пересмотр. и доп. / К.С. Выгодская, О.Л. Долгополова. – М : Советская энциклопедия, 1973. – 672с.
621051
  Выгодская К.С. Краткий французско-русский и русско-французский словарь = Petit dictionnaire francais-russe et russe-francais / К.С. Выгодская, О.Л. Долгополова. – Изд. 5-е стереотип. – Москва, 1960. – 560с.
621052
  Выгодская К.С. Краткий французско-русский и русско-французский словарь = Petit dictionnaire francais-russe et russe-francais / К.С. Выгодская, О.Л. Долгополова. – Изд. 6-е стереотип. – Москва, 1962. – 556с.
621053
  Выгодская К.С. Краткий французско-русский и русско-французский словарь = Petit dictionnaire francais-russe et russe-francais / К.С. Выгодская, О.Л. Долгополова. – Изд. 7-е стереотип. – Москва, 1964. – 556с.
621054
  Выгодская К.С. Краткий французско-русский и русско-французский словарь = Petit dictionnaire francais-russe et russe-francais / К.С. Выгодская, О.Л. Долгополова. – Изд. 8-е пересмотр. и доп. – Москва, 1968. – 655с.
621055
  Выгодская К.С. Краткий французско-русский и русско-французский словарь = Petit dictionnaire francais-russe et russe-francais / К.С. Выгодская, О.Л. Долгополова. – Изд. 9-е стереотип. – Москва, 1970. – 556с.
621056
  Выгодская К.С. Краткий французско-русский и русско-французский словарь = Petit dictionnaire francais-russe et russe-francais / К.С. Выгодская, О.Л. Долгополова. – 10-е пересмотр. и доп. – Москва, 1972. – 672с.
621057
  Выгодская К.С. Краткий французско-русский и русско-французский словарь = Petit dictionnaire francais-russe et russe-francais / К.С. Выгодская, О.Л. Долгополова. – 12-е, испр. – Москва : Русский язык, 1979. – 679с.
621058
  Выгодская К.С. Краткий французско-русский словарь = Petit dictionnaire francais-russe / К.С. Выгодская, О.Л. Долгополова. – 15-е изд., испр. – Москва, 1989. – 678с.
621059
  Выгодская К.С. Краткий французско-русский словарь = Petit dictionnaire francais-russe et russe-francais / К.С. Выгодская, О.Л. Долгополова. – 12-е изд., стер. – Москва : Русский язык, 1980. – 680 с.
621060
  Выгодская К.С. Краткий французско-русский словарь = Petit dictionnaire francais-russe et russe-francais / К.С. Выгодская, О.Л. Долгополова. – 13-е изд., стер. – Москва, 1983. – 679с.
621061
  Выгодская К.С. Краткий французско-русский словарь = Petit dictionnaire francais-russe et russe-francais / К.С. Выгодская, О.Л. Долгополова. – 14-е изд., стер. – Москва, 1985. – 679с.
621062
   Краткий французско-русский учебный словарь : 400 слов. – Москва, 1963. – 716с.
621063
   Краткий французско-русский учебный словарь = Petit dictionnaire pratiquee francais - russe : 5000 слов : с прилож. морфологич. таблиц русского языка, сост. А.А. Зализняком и статьи В.Г. Гака "О некоторых особенностях русского языка сравнительно с французским". – 2-е изд., исп. и доп. – Москва : Русский язык, 1978. – 672 c.
621064
  Рабинович А В. Хавин Краткий химический справочник / А В. Хавин Рабинович. – Ленинград : Химия, 1977. – 376с.
621065
  Рабинович А В. Хавин Краткий химический справочник / В.А. Рабинович, З.Я. Хавин ; под общ. ред. В.А. Рабиновича. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Ленинград : Химия, 1978. – 392 с.
621066
  Рабинович В.А. Краткий химический справочник / В.А. Рабинович, З.Я. Хавин; Под общ. ред. А.Аю Потехина, А.И. Ефимова. – 3-е, перераб. и доп. – Ленинград : Химия, 1991. – 432с. – ISBN 5-7245-0703-X
621067
   Краткий хорватско-русскій словарь : А. С-В-Р-В-Ъ. – Zagreb : Tisak Dionicke Tiskare, 1894. – (4), 146 с.
621068
  Клишов А.А. Краткий цитологическй словарь / А.А. Клишов. – Ленинград : Медицина, 1968. – 120 с.
621069
  Пащенко Н.А. Краткий чешско-русский геофизический словарь / Н.А. Пащенко, Т.К. Смульская. – М., 1960. – 248с.
621070
  Антошин Н.Н. Краткий шведско-русский электротехнический словарь / Н.Н. Антошин, И.А. Смирнова. – Москва, 1965. – 437 с.
621071
  Ефимова Е.С. Краткий экономика-географический обзор капиталистических стран Европы : пособие для студ. / Е.С. Ефимова. – Ленинград, 1971. – 64 с.
621072
  Лопатников Л.И. Краткий экономико-математическийсловарь / Л.И. Лопатников. – Москва, 1979. – 358 с.
621073
   Краткий экономический словарь. – М., 1958. – 391с.
621074
   Краткий экономический словарь. – М., 1987. – 399с.
621075
   Краткий экономический словарь. – 2-е изд., доп. – Москва : Издательство политической литературы, 1989. – 397 с.
621076
   Краткий экономический словарь : 7500 терминов / [ авторы и сост. : А.Н. Азрилиян, О.М. Азрилиян, Е.В. Калашникова и др. ] ; под ред. А.Н. Азрилияна. – Изд. 4-е, доп. – Москва : Институт новой экономики, 2008. – 1088 с. – ISBN 5-89378-022-1
621077
   Краткий экономический словарь пятилетки эффективности и качества. – Киев, 1978. – 261с.
621078
  Бляхман Л.С. Краткий экономический справочник бригадира промышленного предприятия / Л.С. Бляхман. – Кишинев, 1986. – 301 с.
621079
  Лыткин В.И. Краткий этимологический словарь восточнофинских языков : (финно-угорский фонд) : проспект-макет / В.И. Лыткин ; АН СССР, Ин-т языкознания. – Москва : Наука, 1964. – 16 с.
621080
  Лыткин В.И. Краткий этимологический словарь коми языка / В.И. Лыткин, Е Гуляев. – М., 1970. – 386с.
621081
  Бобылев В.Н. Краткий этимологический словарь научно-технических терминов : Учебно-справочное пособие / Бобылев В.Н. – Москва : Логос, 2004. – 96 с. – ISBN 5-94010-211-5
621082
  Шанский Н.М. Краткий этимологический словарь русского языка : Пособие для учителя / Н.М. Шанский, В.В. Иванов, Т.В. Шанская; Под ред. С.Г. Бархударова. – Москва : Учпедгиз, 1961. – 403с.
621083
  Шанский Н.М. Краткий этимологический словарь русского языка / Н.М. Шанский, В.В. Иванов, Т.В. Шанская. – Издание 2-е, исправленное и дополненное. – Москва : Просвещение, 1971. – 541 с.
621084
   Краткий юридический словарь. – Л., 1945. – 382с.
621085
   Краткий юридический словарь / М.Е. Волосов, В.Н. Додонов, В.Е. Крутских, В.П. Панов; М.Е. Волосов, В.Н. Додонов, В.Е. Крутских, В.П. Панов; Под ред. В.Е. Крутских. – Москва : ИНФРА-М, 2006. – 304с. – (Б-ка малых словарей "ИНФРА-М"). – ISBN 5-16-000183-2
621086
   Краткий юридический справочник. – Тула, 1968. – 416с.
621087
   Краткий юридический справочник. – М., 1973. – 431с.
621088
   Краткий юридический справочник для профактива. – М., 1986. – 430с.
621089
   Краткий японо-русский иероглифический словарь : по 2-му доп. япон. изд. словаря А. Роз-Иннес ["Dictionary of Chinese-Japanese characters"] : с доп. некоторых сочетаний и китайск. чтений иероглифов-одиночек. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1944. – XIV, 640 с.
621090
  Фельдман-Конрад Краткий японско-русский словарь : Ок. 4000 сл. / Фельдман-Конрад, М.Г. Доля, Г. Хикита; Под ред.Б.П.Лаврентьева. – М. : Русский язык, 1980. – 406с.
621091
   Краткий японско-русский словарь иероглифов : 2300 иероглифов. – М. : Русский язык, 1985. – 415с.
621092
   Краткий японско-русский словарь иероглифов. – 2-е изд., испр. – Москва : Русский язык, 1990. – 410с.
621093
  Мельниченко Г.Г. Краткий ярославский областной словарь объединяющий материалы ранее составленных словарей / Г.Г. Мельниченко. – Ярославль, 1961. – 224с.
621094
  Тяпкин К.Ф. Краткиц обзор современных методов ослабления регионального фона гравитационого и магнитного полей / К.Ф. Тяпкин. – М, 1963. – 52с.
621095
  Риттеръ П.Г. Краткій курсъ санскритской грамматики / П.Г. Риттеръ; П.Г. Риттерь ; Изданіе студ. Историко-филол. фак-та. – Харьковъ : [Б.и.], 1904. – 112 с.
621096
  Пасюк М.Ю. Кратко о новом хозяйственном механизме / М.Ю. Пасюк. – Минск, 1988. – 64с.
621097
  Пасюк М.Ю. Кратко о новом хозяйственном механизме / М.Ю. Пасюк. – 2-е изд., перераб.и доп. – Минск, 1990. – 94с.
621098
  Суслонова Е.И. Кратко, метко, сильно / Е.И. Суслонова. – Грозный, 1960. – 14с.
621099
   Кратковременная и длительная память. – М., 1966. – 86с.
621100
  Работнов Ю.Н. Кратковременная ползучесть / Ю.Н. Работнов, С.Т. Милейко. – М., 1970. – 223с.
621101
  Зарецкий Ю.К. Кратковременная ползучесть льда / Ю.К. Зарецкий. – Новосибирск, 1982. – 120с.
621102
  Васильев В.Н. Кратковременные вариации космических лучей, вызванные их взаимодействием с магнитными структурами межпланетной среды : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Васильев В.Н.; Ленингр. политехн. ин-т. – Л, 1978. – 18л.
621103
  Катунский В.М. Кратковременные периодические воздействия светом как методом управления развитием растительного организма / В.М. Катунский, 1936. – 301-303с.
621104
   Краткое введение в бытоописание Всероссийской империи, 1785. – 162с.
621105
  Фишер И. Краткое введение в исчисление бесконечно-малых / И. Фишер. – М. – 76с.
621106
  Герасимов А. Краткое введение в качественные методы исследований // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2013. – № 5 (80), вересень - жовтень. – С. 65-68. – ISSN 1606-3732
621107
  Ушаков Д.Н. Краткое введение в науку о языке : с рисунками из лекций на Московских женских педагогических курсах / Д.Н. Ушаков. – Москва : Издатель В.С. Спиридонов, 1913. – 120 с.
621108
  Ушаков Д.Н. Краткое введение в науку о языке : с рисунками / Д.Н. Ушаков. – изд.4-е. – Москва : Литературно-издательский отдел Народного Комиссариата по Просвещению, 1919. – 120 с.
621109
  Ушаков Д.Н. Краткое введение в науку о языке / Д.Н. Ушаков. – Изд. 8-е. – Москва : Работник просвещения, 1928. – 151 с.
621110
  Мискиджьян С.П. Краткое введение в современнцую теорию кислот и оснований и неводное титрование / С.П. Мискиджьян. – Москва, 1966. – 39с.
621111
  Аносов В.Я. Краткое введение в физико-химический анализ / В.Я. Аносов. – Москва, 1959. – 123с.
621112
  Петряев К.Д. Краткое введение к историографии и библиографии истории Германии, Франции, Англии и США 1871-1914 гг. / К.Д. Петряев. – Одесса, 1964. – 79с.
621113
  Алимарин И.П. Краткое воспоминание об академике АН УССР А.К. Бабко // Анатолій Кирилович Бабко : до 110-річчя від Дня народження / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Хім. ф-т ; [упоряд.: Куліченко С.А., Тананайко О.Ю ; заг. ред.: Запорожець О.Ю.]. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 88-90
621114
  Эдельштейн Я.С. Краткое геологическое описание части Хакасской Автономной области, расположенной на левой стороней Енисея к Западу и Северо-Западу от с. Батени. / Я.С. Эдельштейн. – Л.-М., 1936. – 36с.
621115
  Еременко М А. Краткое и ясное изложение нового понимания истории // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1 (81). – C/ 26-30. – ISSN 2077-1800
621116
  Масса Исаак Краткое известие о Московии в начале XVII в. / Масса Исаак. – М., 1937. – 207 с.
621117
  Делоне Б.И. Краткое изложение доказательства непротиворечивости планиметрии Лобачевского / Б.И. Делоне. – Москва, 1953. – 128с.
621118
  Делоне Б.Н. Краткое изложение доказательства непротиворечивости планиметрии Лобачевского. / Б.Н. Делоне; АН СССР. Математ.ин-т им.В.А.Стеклова. – Москва : АН СССР, 1953. – 128с.
621119
  Невзоров А.С. Краткое изложение курса местного права Прибалтийских губерний : изд. студентов 3 курса Юрид. фак. Имп. Юрьев. ун-та, слушавших лекции по местному праву, чит. в 1903/4 акад. г. проф. А.С. Невзоровым ; ч. 1-2. – 1904-1905. – Юрьев : Тип. Эд. Бергмана
Ч. 1 : Общая часть; Вещное право; Обязательственное право. – 1904. – IV, 140 с. – На правах рукописи. - Конволют. - Пер.: Краткое изложение курса местного права Прибалтийских губерний, т. 2
621120
  Невзоров А.С. Краткое изложение курса местного права Прибалтийских губерний. Ч. 2 : изд. студентов 3 курса Юрид. фак. Имп. Юрьев. ун-та, слушавших лекции по местному праву, чит. в 1904/5 акад. г. проф. А.С. Невзоровым ; ч. 1-2 // Краткое изложение курса местного права Прибалтийских губерний : изд. студентов 3 курса Юрид. фак. Имп. Юрьев. ун-та, слушавших лекции по местному праву, чит. в 1903/4 акад. г. проф. А.С. Невзоровым ; ч. 1-2 / А.С. Невзоров. – 1904-1905. – Юрьев : Тип. Эд. Бергмана, 1904. – Ч. 1 : Общая часть; Вещное право; Обязательственное право. – VI, 192, [1] с.
621121
  Невзоров А.С. Краткое изложение курса местного права Прибалтийских губерний / А.С. Невзоров. – 2-е изд. ; 1909-1910. – Юрьев : Тип. К. Маттисена
Ч. 1 : Общая часть; Вещное право; Обязательственное право. – 1909. – 240 с.
621122
  Невзоров А.С. Краткое изложение курса местного права Прибалтийских губерний / А.С. Невзоров. – 2-е изд. ; 1909-1910. – Юрьев : Тип. К. Маттисена
Ч. 2 : Семейственное право и наследственное право. – 1910. – 238 с.
621123
  Залесский Ю.М. Краткое изложение оснований к изменению терминологии жилкования крыльев насекомых / Ю.М. Залесский. – 169с.
621124
  Новаков А.С. Краткое изложение теории политики: Уч. метод. пособие для студ. по изуч. вуз. курса. / А.С. Новаков, Е.В. Новакова. – Луганск, 1993. – 158с.
621125
  Коши Л Г.А. Краткое изложение уроков о дифференциальном и интегральном исчислении, преподааемых в Королевской Политехнической школе Г.А.Л. Коши [Электронный ресурс] / Л Г.А. Коши; Пер. с франц. В. Буняковский. – [Ижевск] : [НИЦ "Регулярная и хаотическая динамика"], 1999. – 245 с. – Назв. с экрана. - Вых. дан. оригинала: Санкт-Петербург : Имп. Академия наук, 1831
621126
  Ибрагим И.А. Краткое иллюстрированное руководство для понимания ислама / И.А. Ибрагим; I.A. Ibrahim ; пер. выполнен Ассоциацией культурно-просветит. обществ. объединений "Собрание" ; глав. ред. англ. версии : Ульям Пичи, Майкел Томас, Тони Сильвестер [и др.] ; науч. ред. англ. версии : Х.С. Куофи, Ф.А. Сейт, Махджуб О. Таха [и др.]. – Москва : Ассоциация культурно-просветительских общественных объединений "Собрание", 2006. – 102 с. : фотоил. – Автор упомянут как Ибрагим И.А. на стр. 95. - На титул. л. автор указан на англ. яз. - Русский пер. кн.: A brief illustrated guide to understanding islam / I.A. Ibrahim. – Библиогр.: с. 96-102. – ISBN 9960-52-471-Х
621127
  Воейков, Иван Григорьевич Краткое историческое начертание жизни лейбгвардии подпоручика Федора Михайловича Булгакова и заветы его, сочиненные им к сыну своему / Собраны игуменом Ювеналием из фамилий Воейковых, в пользу духовную, истиннаго христианина и честнаго человека ; Печатаны иждивением друга покойнаго Ф.Д.Р.Б.Л.Г.К.В. [Федора Булгакова]. – Москва : В Сенатской типографии у В.Окорокова, 1795. – 13 с.
621128
  Орлов, Иоанн Краткое историческое начертание языков с описанием их начала, распространения, перемен и смешения, и с присовокуплением некоторых всеобщих замечаний о письменном искусстве всех времен. – Москва : В Губернской Типогр. у А. Решетникова, 1810. – [7], III, 131 с.


  На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею ...
621129
  Самуил Краткое историческое описание Киевопечерския лавры. – [Киев] : Печатано в типографии Академии Киевской, при Лавре Печерской, 1805. – 271с. – В изд. авт. не указ.


  Зміст: Краткое историческое описание Киевопечерския Лавры / Самуил (Миславский С.Г.). - С. 1-156 ; Достопамятнейшия древности в Киеве. - С. 157-168 ; Краткое историческое известие о Киеве. - С. 169-176 ; Известие о погребенных в Киеве князьях и ...
621130
  Самуил Краткое историческое описание Киевопечерския лавры. – [Киев] : Печатано в типографии Академии Киевской, при Лавре Печерской, 1805. – 271с. – В изд. авт. не указ.


  Зміст: Краткое историческое описание Киевопечерския Лавры / Самуил (Миславский С.Г.). - С. 1-156 ; Достопамятнейшия древности в Киеве. - С. 157-168 ; Краткое историческое известие о Киеве. - С. 169-176 ; Известие о погребенных в Киеве князьях и ...
621131
  Арсений (Усинин, Александр Андреевич) Краткое историческое описание Косинского Николаевского, ныне возобновленного монастыря, находящегося в трех верстах от г.Старой Руссы, Новгородской губернии / составлено архимандритом Старо-Ладожского Николаевского Монастыря Арсением Усининым, в мире Александром Андреевичем Усининым. – Изд.2-е. – Санкт-Петербург : Тип. В.Д. Смирнова, 1906. – 16 с.
621132
   Краткое историческое описание Рыхловской пустыни. – Изд. 2-е. – Чернигов, 1879. – 87с.
621133
  Маркеллин Краткое историческое описание Саровской пустыни, с начала заведения и до нынешняго 1804 года, выбранное из разных историй, указов и благословенной грамоты, хранящихся во оной пустыни. – Москва : В типографии Платона Бекетова, 1804. – 74с. – На корешке: Опис. Саро. Пуст


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XIX ст.- картон, шкіра На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. ...
621134
  Павел Краткое историческое описание Святотроицкия Сергиевы Лавры : С приложением знатных прозшествий случившихся в оной / Сочиненное оныя Лавры Наместником иеромонахом Павлом // Собрание исторических известий, относящихся до Костромы / И. Васьков. – Москва : В типографии у М. Пономарева, 1792. – 68 с.
621135
   Краткое историческое повествование о начале родов князей российских, происходящих от Великого князя Рюрика. – М, 1785. – 96с.
621136
  Силищинский М. Краткое методическое введение к чтению мировой экономической карты / М. Силищинский. – М., 1929. – 30с.
621137
   Краткое методическое пособие по разработке и внедрению планов научной организации труда на рабочих местах. – Саратов, 1965. – 8с.
621138
   Краткое методическое пособие по разработке и упорядочению научно-технической терминологии. – М., 1979. – 126с.
621139
  Тямшанский Н.Д. Краткое методическое пособие по экономическому обоснованию дипломного проекта / Н.Д. Тямшанский. – Л, 1964. – 23с.
621140
   Краткое методическое руководство к практическим занятиям по энтомологии. – 14с.
621141
  Логачев Е.Д. Краткое наставление для сбора, хранения и пересылки насекомых. / Е.Д. Логачев. – Омск, 1948. – 7с.
621142
  Морозов Г.Л. Краткое наставление к приготовлению животных для коллекции или изложение способов набивки чучел,препарирования скелетов и собирания насекомых / Г.Л. Морозов. – 3-е изд. – Санкт-Петербург, 1881. – 34с.
621143
  Морозов Г.Л. Краткое наставление к приготовлению животных для коллекции или изложение способов набивки чучел,препарирования скелетов и собирания насекомых / Г.Л. Морозов. – 5-е изд. – Санкт-Петербург, 1894. – 40с.
621144
  Четвериков С.С. Краткое наставление к собиранию насекомых / С.С. Четвериков. – М, 1919. – 15с.
621145
  Андреевский Иван Краткое начертание анатомии домашних животных. – Москва, 1804. – 79с.
621146
   Краткое начертание военного журнала, 1817
621147
   Краткое начертание военного журнала, 1817
621148
  Бауманн Людвиг Адольф Краткое начертание географии для начинающих обучаться сей науке, с приобщением краткого описания России по нынешнему ее разделению. – Москва, 1781. – 195с.
621149
   Краткое начертание российской истории, служащее руководством к обстоятельному познанию древних и новых проишествий сего государства. – Калуга, 1794. – 199 с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХIХст. - картон, шкіра, корінець з тисн., заставка, кінцівка
621150
  Глинка, Федор Краткое обозрение военной жизни и подвигов графа Милародовича. – СПб., 1818. – 22с.
621151
  Де Санглен Я.И. Краткое обозрение воинской истории 18-го столетия, : с опровержением мнения г-на Гибера о Петре Великом / Издано находящимся при военном министре Яковом Де-Сангленом. – Санктпетербург : Напечатано в Императорской типографии, 1809. – [2], 112, [6] с. – На корешке: Краткая военная история 18-го столетия. - На с. 95 - 112: Опровержение мнения г-на Гибера о Петре Великом. В этом разделе авт. полемизирует с ист. взглядами Ж.А.И. Гибера, изложенными в его произведении "Essai general de tactique"


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XIX cт.- картон, шкіра, корінець с тисненн. На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского ...
621152
  Белоконь И.П. Краткое обозрение диссертаций, защищенных на биолого-почвенном факультете КГУ в послевоенный период / И.П. Белоконь, Л.К. Полищук. – Киев, 1952. – 125-153с.
621153
   Краткое обозрение информационного пространства Украины. – Киев
№ 50. – 2000
621154
   Краткое обозрение информационного пространства Украины. – Киев
№ 51. – 2000
621155
   Краткое обозрение информационного пространства Украины. – Киев
№ 52. – 2000
621156
   Краткое обозрение информационного пространства Украины. – Киев
№ 53. – 2000
621157
   Краткое обозрение информационного пространства Украины. – Киев
№ 54. – 2000
621158
   Краткое обозрение информационного пространства Украины. – Киев
№ 55. – 2000
621159
   Краткое обозрение информационного пространства Украины. – Киев
№ 56. – 2000
621160
   Краткое обозрение информационного пространства Украины. – Киев
№ 57. – 2000
621161
   Краткое обозрение информационного пространства Украины. – Киев
№ 58. – 2000
621162
   Краткое обозрение информационного пространства Украины. – Киев
№ 59. – 2000
621163
   Краткое обозрение информационного пространства Украины. – Киев
№ 60. – 2000
621164
   Краткое обозрение информационного пространства Украины. – Киев
№ 72. – 2000
621165
   Краткое обозрение информационного пространства Украины. – Киев
№ 74. – 2000
621166
   Краткое обозрение информационного пространства Украины. – Киев
№ 75. – 2000
621167
   Краткое обозрение информационного пространства Украины. – Киев
№ 76. – 2000
621168
   Краткое обозрение информационного пространства Украины. – Киев
№ 77. – 2000
621169
   Краткое обозрение информационного пространства Украины. – Киев
№ 78. – 2000
621170
   Краткое обозрение информационного пространства Украины. – Киев
№ 79. – 2000
621171
   Краткое обозрение информационного пространства Украины. – Киев
№ 80. – 2000
621172
   Краткое обозрение информационного пространства Украины. – Киев
№ 81. – 2000
621173
   Краткое обозрение информационного пространства Украины. – Киев
№ 82. – 2000
621174
   Краткое обозрение информационного пространства Украины. – Киев
№ 83. – 2000
621175
   Краткое обозрение информационного пространства Украины. – Киев
№ 84. – 2000
621176
   Краткое обозрение информационного пространства Украины. – Киев
№ 85. – 2000
621177
   Краткое обозрение информационного пространства Украины. – Киев
№ 86. – 2000
621178
   Краткое обозрение информационного пространства Украины. – Киев
№ 87. – 2000
621179
   Краткое обозрение информационного пространства Украины. – Киев
№ 88. – 2000
621180
   Краткое обозрение информационного пространства Украины. – Киев
№ 89. – 2000
621181
   Краткое обозрение информационного пространства Украины. – Киев
№ 90. – 2000
621182
   Краткое обозрение информационного пространства Украины. – Киев
№ 91. – 2000
621183
  Павлов, Андрей Краткое обозрение Кавказской губернии уездного города Кизляра, со времени первоначального образования царствовавшею имп. Екатериною II .... – М., 1822. – 14с.
621184
  Гогоцкий С.С. Краткое обозрение педагогики. Вып. 2 : (из лекций в Университете св. Владимира и на высших женских курсах) // Критическое обозрение сочинения М. Троицкого "Немецкая психология в текущем столетии, историческое и критическое исследование с предварительным очерком успехов психологии со времен Бэкона и Локка" Москва, 1867 г. / С.С. Гогоцкий. – 2-е, доп. изд. – Киев : Тип. В.А. Менчиц, 1877. – 84 с.
621185
  Нетушил И.В. Краткое обозрение разработки римской истории : Прил. к "Обзору римской истории" 2 изд. 1916 / Проф. И.В. Нетушил // Обзор римской истории по лекциям, читанным в Харьковском университете и на Харьковских высших женских курсах / И.В. Нетушил. – 2-е изд., испр. и доп. – Харьков : кн. маг. т-ва А.С. Суворина - "Новое время", 1916. – [1], 43 с.
621186
  Нетушил И.В. Краткое обозрение разработки римской истории : Прил. к "Обзору римской истории" 2 изд. 1916 / Проф. И.В. Нетушил. – Харьков : Ттип. и литогр. М. Зильберберг и Сыновья, 1916. – [1], 43 с. – Отд. оттиск: Записки императорского Харьковского университета. 1916
621187
  Киннам Иоанн Краткое обозрение царствования Иоанна и Мануила Комнинов (1118-1180) / Иоанн Киннам ; пер. с греч. под ред. проф. В.Н. Карпова. – Санкт-Петербург : Типография Григория Трусова, 1859. – 363, [4] с. – (Византийские историки, переведенные с греческого при С. Петербургской духовной академии)
621188
   Краткое объяснение всенощной, литургии, или обедни, последований таинств, погребения усопших, водоосвящения и молебнов. – Репринтное воспроизведение. – Москва : МЕТТЭМ, 1991. – 192 с.
621189
  Хростицкий Л. Краткое описание автоматически заряжающегося револьвера "Браунинг" (образца 1908 г.) и обращение с ним / Л. Хростицкий. – 4-е изд. – С.-Петербург, 1907. – 24 с.
621190
  Худяков И.А. Краткое описание Верхоянского округа / И.А. Худяков. – Ленинград, 1969. – 440с.
621191
  Байер Г.З. Краткое описание всех случаев касающихся до Азова от создания сего города до возвращения оного под Российскую державу / Переведено с немецкого языка чрез И.К. Тауберта, Академии наук адъюнкта. – Изд. 3-е. – В Санктпетербурге (Санкт-Петербург) : При Имп. Акад. наук, 1782. – [4], 244 с., 2 л. ил., план. – Авт. уст. по интернет-поиску. – (Древние Азовские и Крымские известия)


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХVIII- картон, бумага, корінець та куточки зі шкіри з тисненням, заставка.
621192
  Байер Г.З. Краткое описание всех случаев, касающихся Азова от создания сего города до возвращения оного под Российскую державу / Переведено с немецкаго языка чрез И.К. Тауберта, Академии наук адъюнкта. – В Санктпетербурге : При Императорской Академии наук, 1738. – 284 с.


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім.Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XVIII ст.- картон, папір, заставка, кінцівка В книге две гравюры: медаль с изображением Петра I, в незаконченном состоянии, изготовленная для издания книги на ...
621193
   Краткое описание всех случаев, касающихся до Азова от создания сего города до возвращения онаго под Российскую державу. Переведено с немецкаго языка чрез И. К. Тауберта Академии Наук адьюнктуры. – В Санктпетербурге : При Императорской Академии наук, 1738. – 282с. – Видання старою орфографією


  Код - Гр, фсд - незадовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М .Максимовича Пал. XVIIIст.- картон, шкіра, корінець - відсутній
621194
   Краткое описание двадесяти монастырей, обретающихся на святой горе Афонской. – [Б.г.] : О-во ЛДП, 1877. – 15 л. – (Общество любителей древней письменности ; 1)
621195
  Берлинский М.Ф. Краткое описание Киева / М.Ф. Берлинский. – Київ : Час, 1991. – 204с.
621196
  Бобров Ф.Ф. Краткое описание лабораторного корпуса Киевского коммерческого института / Ф.Ф. Бобров; Сост.: Ф.Ф. Воробьев, А.А. Голгофский и др. – Киев, 1913. – 24с.
621197
  Алопеус С. Краткое описание мраморных и других каменных ломок, гор и каменных пород, находящихся в Российской Карелии / Сочиненное Самуилом Алопеусом, пастором в Сордавале. – В Санкт-Петербурге : Печатано с дозволения Указного у Шнора, 1787. – 86с.


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XVIII ст.- картон, шкіра На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. ...
621198
  Симоновский П. Краткое описание о козацком малоросс. народе, 1847
621199
  Новицкий Г.П. Краткое описание о народе остяцком / Г.П. Новицкий. – Новосибирск, 1941. – 108с.
621200
   Краткое описание предприятий, объединяемых государственным трастом "Графическое дело". – Л., 1927. – 10с.
621201
  Бестужев-Рюмин К.Н. Краткое описание происшествиям в столице Москве в 1812 году / соч. К. Бестужева-Рюмина. – 6-е изд. – Москва : В унив. тип., 1859. – 84 с.
621202
  Бороздна В. Краткое описание путешествия российско-императорского посольства в Персию в 1817 году : Василия Бороздны, коллежского ассесора и орденов св. Анны 3 ст. и персидского Льва и Солнца 2 класса кавалера. – С. Петербург : При Императорской Академии наук, 1821. – 270 с. – Видання старою орфографією


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім.Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XIX ст.- картон, шкіра На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. ...
621203
   Краткое описание термоядерных установок физико-технического института АН УССР. – Х., 1974. – 17с.
621204
   Краткое полевое руководство по комплексной геологической съемке четвертичных отложений. – Москва : АН СССР, 1957. – 202с.
621205
  Вакуленко И.Л. Краткое пособие для практических занятий по биологической химии : Углеводы. Жиры. Белки. Мышцы. Молоко. Пищеварение / И.Л. Вакуленко. – 2-е изд. – Томск : Сибирская научная мысль
Ч. 1. – 1934. – 137 с.
621206
   Краткое пособие для референтов серий экспресс-информации ВИНИТИ. – М., 1966. – 60с.
621207
  Куликова Г.Г. Краткое пособие к ботаническому анализу торфа / Г.Г. Куликова. – М., 1974. – 94с.
621208
  Виноградов А.Ф. Краткое пособие к лабораторным работам по курсу общей электротехники / А.Ф. Виноградов. – Москва-Ленинград : Издательство местной промышленности, 1939. – 176 с.
621209
  Бейер В.А. Краткое пособие по гематологии / В.А. Бейер. – 2-е изд., перараб. и доп. – Л., 1967. – 220с.
621210
  Артемьев Ф.А. Краткое пособие по законодательству об охране труда / Ф.А. Артемьев. – Изд. 2-е, доп. и испр. – Москва, 1955. – 136с.
621211
  Коренман И.М. Краткое пособие по качественному микрохимическому анализу. / И.М. Коренман. – Л., 1931. – 88с.
621212
  Коренман И.М. Краткое пособие по качественному микрохимическому анализу. / И.М. Коренман. – 2-е изд. – Л., 1935. – 101с.
621213
  Эйхе В.Д. Краткое пособие по латинскому языку для медиков / В.Д. Эйхе. – Л, 1962. – 464с.
621214
  Эйхе В.Д. Краткое пособие по латинскому языку для медиков / В.Д. Эйхе. – Л, 1962. – 464с.
621215
  Эйхе В.Д. Краткое пособие по латинскому языку для медиков / В.Д. Эйхе. – Л, 1962. – 464с.
621216
  Эйхе В.Д. Краткое пособие по латинскому языку для медиков / В.Д. Эйхе. – Л, 1962. – 464с.
621217
  Моденов В.П. Краткое пособие по математике для поступающих на химический факультет МГУ. / В.П. Моденов. – М, 1968. – 154с.
621218
  Баранский Н.Н. Краткое пособие по методике преподавания экономической географии для студентов-заочников географ. факультета гос. ун-тов / Н.Н. Баранский. – Москва, 1958. – 33с.
621219
  Баранский Н.Н. Краткое пособие по методике преподавания экономической географии для студентов-заочников географич. фак. гос. ун-тов / Н.Н. Баранский, 1958. – 33с.
621220
  Назарян А.Г. Краткое пособие по переводу (французский язык) / А.Г. Назарян. – М., 1971. – 86с.
621221
  Ключевский В.О. Краткое пособие по русской истории : часное изд. для слушателей автора / В.О. Ключевский. – 6-е изд. – Москва : Тип. Г. Лисснера и Д. Собко, 1908. – 200 с. – На обл. печать: Книжная торговля Андрамонова в Томске
621222
  Ключевский В.О. Краткое пособие по русской истории : изд. для слушателей автора / В.О. Ключевский. – 7-е изд. – Владимир : [Тип. М.П. Леонтьевой], 1909. – 203 с. – На обл. назв.: Русская история
621223
  Ключевский В.О. Краткое пособие по русской истории : изд. для слушателей автора / В.О. Ключевский. – 7-е изд. – Владимир : [Тип. М.П. Леонтьевой], 1909. – 203 с.
621224
  Ключевский В.О. Краткое пособие по русской истории : изд. для слушателей автора / В.О. Ключевский. – 8-е изд. – Владимир : [Тип. Т-ва Рябушинских], 1917. – 239 с.
621225
  Соболев Л.В. Краткое пособие по физике длля поступающих в вузы / Л.В. Соболев. – Москва, 1960. – 288 с.
621226
  Соболев Л.В. Краткое пособие по физике для поступающих в вузы / Л.В. Соболев. – 3-е изд. – Москва : Издательство Московского университета, 1965. – 360 с.
621227
  Ария С.М. Краткое пособие по химии переходных элементов / С.М. Ария, И.Н. Семенов. – Ленинград, 1972. – 142с.
621228
  Шальнов В.П. Краткое пособие по элементарной физике : Программа, методические указанияи контрольные задания по физике(электричество, оптика и строение атома) / В.П. Шальнов. – Москва : Издательство Московского университета, 1965. – 60 с.
621229
  Верхунов В.М. Краткое пособие по элементарной физике : для учащихся старш. кл. ср. школ / В.М. Верхунов. – Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 1970. – 231 с.
621230
  Оствальд В. Краткое практическое руководство по коллоидной химии / В. Оствальд. – Л., 1925. – 175с.
621231
  Оствальд В. Краткое практическое руководство по коллоидной химии / В. Оствальд. – Л., 1931. – 119с.
621232
  Рогов А.П. Краткое рукводство по лекартвенным растениям / А.П. Рогов. – Москва : Медгиз, 1943. – 171с.
621233
  Книпович Н.М. Краткое руководство биологии животных и растений / Н.М. Книпович. – 2-е изд. – Ленинград : Печатный двор, 1925. – 324 с. : рис., табл.
621234
  Гордиевский Э.Н. Краткое руководство для бурового мастера механического колонкового бурения / Э.Н. Гордиевский. – 3-е изд., перераб. и доп. – М, 1977. – 231с.
621235
   Краткое руководство для геоботанических исследований в связи с полезащитным лесоразведением и созданием устойчивой кормовой базы на юге Европейской части СССР. – М., 1952. – 192с.
621236
  Филипповский А.В. Краткое руководство для защиты дел духовного ведомства на суде гражданском, с извлеением положений уастковых наальниках, правил об устройстве судебной части в местностях, ... : в которых введено положение о земских участковых начальниках, и временных правил и волостном суде / сост. А.Ф. Филипповским, секретарем Владимирской Духовной Консистории. – 2-е изд. (печ. с 1-го изд. без перемен). – Губ. гор. Владимир : Лито-тип. П.Ф. Новгородского, 1890. – 213, 32, IX с.
621237
  Аносов Ф.Я. Краткое руководство для лабораторно-практических занятий по минералогии / Ф.Я. Аносов. – Москва, 1954. – 88с.
621238
  Черный Э.В. Краткое руководство к греческому синтаксису : для русских гимназий / сост. Э. Черный, преп. древ. яз. в Моск. 3-й гимназии. – Москва : Изд. кн. маг. В. Думнова п. ф. "Насл. бр. Салаевых",, 1887. – VI, 89 с. – С 4-го изд. загл. незначит. изменено
621239
  Де-Пуле М.Ф. Краткое руководство к изучению прозаических сочинений / сост. М. де-Пуле. – Воронеж : В тип. В. Гольштейна, 1866. – [2], VI, 94, II с. – Особое прил. к"Филол. зап." 1866, вып. 2-3. - Экз. в разных тип. переплетах
621240
  Рылов В.М. Краткое руководство к исследованию пресноводного планктона / В.М. Рылов. – Саратов, 1926. – 82с.
621241
  Ломоносов М.В. Краткое руководство к красноречию / М.В. Ломоносов. – 314с.
621242
  Ломоносов М.В. Краткое руководство к красноречию, книга первая, в которой содержится риторика показующая общия правила обоего красноречия, то есть оратории и поезии / Сочиненная в пользу любящих словесныя науки трудами Михайла Ломоносова Императорской Академии наук и Историческаго собрания члена, химии профессора. – Санкт-Петербург : При Имп. Акад. наук, 1748. – [10], 315, [2] с.


  Имеется 4 изд. "Риторики", датированные 1748 г.
621243
   Краткое руководство к обозрению Российской Империи, сочинено в пользу юношества. – М., 1788. – с.
621244
  Акулов К.А. Краткое руководство к ознакомлению с речным транспортом СССР. / К.А. Акулов. – Москва, 1925. – 64с.
621245
  Рау Н. и Краткое руководство к первой книге глухонемого ребенка "Я учусь говорить" / Н. и Рау. – Москва-Ленинград, 1932. – 64 с.
621246
  Буслаев Ф.И. Краткое руководство к первоначальному преподаванию русского языка / сочинение Ф. Буслаева. – Москва : Изд. Братьев Салаевых, 1867. – 71 с., [4] с.
621247
  Платэ А.Ф. Краткое руководство к практикуму по химии нефти / А.Ф. Платэ. – М., 1960. – 95с.
621248
  Пуриевич К.А. Краткое руководство к практическим занятиям по анатомии растений : с 66 рис. в тексте / [соч.] К. Пуриевича. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира АО печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1907. – [2], II, II, 87 с. : с 66 рис. в тексте. – Отд. оттиск из: Университетские известия, 1907
621249
  Вейнберг Б.П., Точидловский И.Я. Краткое руководство к практическим занятиям по физике / Б.П. Вейнберг и И.Я. Точидловский. – Одесса : Тип. Акц. Южно-русского О-ва печ.. дела, 1901. – XVI, 368 с., [102 с. разд. паг.], черт. – В с. с разд. паг. - описание опытов. - Экз. деф., без ориг. обл. и тит. л. описан по ген каталогу. – Библиогр. в предисл.


  Авт.: Точидловский, Игнатий Яковлевич (1871-)
621250
   Краткое руководство к решению задач по высшей математике. – Москва, 1963. – 135 с.
621251
  Косовский М.И. Краткое руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике / М.И. Косовский. – Саратов, 1983. – 164с.
621252
  Ферсман А.Е. Краткое руководство к собиранию минерало / А.Е. Ферсман. – Птгр., 1920. – 31с.
621253
  Саккетти Л.А. Краткое руководство к теории музыки : элементарная теория, гармония, контрапункт, формы инструмент. и вокал. музыки / / сост. Л. Саккетти, проф. С.-Петерб. консерватории Имп. Рус. муз. о-ва. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1909. – XII, 168, [2], 64 с. нот.
621254
   Краткое руководство по Turbo Pascal 5.5. – Москва : И.В.К. - СОФТ, 1991. – 84 с.
621255
  Крестовников А.Н. Краткое руководство по анатомии и физиологии / А.Н. Крестовников, В.П. Турченко. – М.-Л., 1932. – 136с.
621256
  Кленов А.В. Краткое руководство по библиотечной технике. / А.В. Кленов. – М, 1944. – 109с.
621257
  Денисьев В.Н. Краткое руководство по библиотечному делу для начинающего библиотекаря / В.Н. Денисьев. – М., 1945. – 174с.
621258
  Корецкий С.И. Краткое руководство по бухгалтерии / составил : С.И. Корецкий. – Изд. 2-е, значительно дополненное. – Москва : Издание "Финансовой Газеты", 1924. – 199 с.
621259
  Яхнич Л.М. Краткое руководство по ведению предварительного следствия. / Л.М. Яхнич. – М., 1936. – 91с.
621260
  Чичигина В.В. Краткое руководство по вычислению рабочих координат опознаков / В.В. Чичигина. – 2-е изд. – Москва : Геодезиздат, 1951. – 48 с.
621261
  Викторов С.В. Краткое руководство по геоботаническим съемкам. / С.В. Викторов. – Москва, 1959. – 167 с.
621262
  Черный Э.В. Краткое руководство по греческому синтаксису : для русских гимназий / сост. Э. Черный, преп. древ. яз. в Моск. 3-й гимназии. – 4-е изд., вновь пересмотр. и испр. – Москва : Изд. кн. маг. В. Думнова п. ф. "Насл. бр. Салаевых",, 1894. – [4], 108 с. – С 4-го изд. загл. незначит. изменено
621263
  Добровольская В.И. Краткое руководство по каталогизации для технических библиотек нефтяной промышленности / В.И. Добровольская. – М.-Л., 1948. – 160с.
621264
   Краткое руководство по качественному бессероводородному методу анализа. – Горький, 1959. – 48с.
621265
  Коршунов И.А. Краткое руководство по количественному полярографическому анализу / И.А. Коршунов. – Горький, 1950. – 68с.
621266
   Краткое руководство по культуре промышленных каучконосов СССР. – Л., 1934. – 92с.
621267
  Гусев Н.А. Краткое руководство по летней геодезической практике : для студ. геолого-разведочного и горного ф-тов / Н.А. Гусев; Ленингр. горный институт ; ред. Д.С. Емельян. – Ленинград; Москва : Металлургиздат, 1950. – 52с.
621268
  Гусев Н.А. Краткое руководство по летней геодезической практике : для студентов горных вузов / Н.А. Гусев; Ленингр. горный институт. – Ленинград-Москва : Углетехиздат, 1956. – 52 с.
621269
   Краткое руководство по летней геодезической практике : для студ. 1 и 2 курсов всех ф-тов. – Ленинград : ЛИСИ, 1961. – 38 с.
621270
  Блашкевич И.А. Краткое руководство по летней геодезической практике студентов : Ред. Кузовов И.А. / И.А. Блашкевич; Мин. высшего образования СССР. Свердловск. горный ин-т. – Свердловск : Издание института, 1956. – 52с.
621271
  Флерова В.Н. Краткое руководство по люминесцентно-битуминологическому анаализу / В.Н. Флерова. – М.Л., 1949. – 68с.
621272
  Дубынин Л.А. Краткое руководство по методике преподавания химии в седьмом классе / Л.А. Дубынин. – Москва, 1955. – 133с.
621273
  Философов В.П. Краткое руководство по морфометрическиму методу поисков тектонических структур / В.П. Философов. – Саратов, 1975. – 232 с.
621274
  Философов В.П. Краткое руководство по морфометрическому методу поисков тектонических структур / В.П. Философов; Корженевский А.А. – Саратов, 1960. – 95с.
621275
  Туров С.С. Краткое руководство по набивке чучел зверей и птиц / С.С. Туров. – М., 1950. – 189с.
621276
  Арнольд-Алябьев Краткое руководство по наблюдению за физическими состояниями воздуха в музеях и библиотеках / Арнольд-Алябьев. – Ленинград, 1931. – 106с.
621277
  Арабаджи В.И. Краткое руководство по обработке результатов физических измерений / В.И. Арабаджи. – Минск, 1953. – 30с.
621278
  Говорова М.С. Краткое руководство по организации лечебного питания в больничных учреждениях / М.С. Говорова, В.С. Васильева, Н.А. Довденко. – К., 1966. – 172с.
621279
   Краткое руководство по переводу с немецкого языка на русский. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 1962. – 56с.
621280
   Краткое руководство по переводу с немецкого языка на русский. – Изд. 3-е. – М., 1969. – 72с.
621281
  Журавлев Е. Краткое руководство по подготовке к печати авторских рукописей / Е. Журавлев. – М.-Л., 1937. – 52с.
621282
  Ашмарин И.И. Краткое руководство по практической медицинской микробиологии / И.И. Ашмарин. – Ташкент, 1961. – 219с.
621283
   Краткое руководство по предупреждению аварий при бурении скважин в районах Чечено-Ингушетии. – Грозный, 1961. – 94с.
621284
  Верхолетова Л.Н. Краткое руководство по работе с текстовыми редакторами ЛЕКСИКОН и NORTON на ПЭВМ / Л.Н. Верхолетова. – Москва, 1991. – 21с.
621285
  Колмаков В.И. и др. Краткое руководство по разведению шелкопрядов в колхозах Башкирии / В.И. и др. Колмаков. – Уфа, 1944. – 76с.
621286
  Гликман С.С. Краткое руководство по разведочному бурению на нефть на отдаленных площадях / С.С. Гликман. – Баку; Москва, 1933. – 44с.
621287
  Знойко Н.Д. Краткое руководство по средней истории : [учеб. руководство] / Сост. приминительно к курсам жен. гимназий, реальных и коммерч. уч-щ : Николай Знойко. – Изд. 4-е. – Одесса : кн. маг. "Нового времени" А.С. Суворина, 1910. – 184 с. : ил.
621288
  Додж Р. Краткое руководство по стандартам и нормам аудита / Р. Додж. – М., 1992. – 240с.
621289
  Вихляев П.А. Краткое руководство по статистике народного образования. / П.А. Вихляев. – Москва, 1919. – 138с.
621290
   Краткое руководство по судебной и судебно-метрической фотографии : В.М. Павловский, Б.Р. Киричинский / Павловский, , , Киричинский, . – [Киев] : Изд-во: Май. – (Библиотека следователя)
[Ч.] 1. – 1937. – 78 с. : рис., табл., вкл. л.
621291
  Авдеев М.И. Краткое руководство по судебной медицине / М.И. Авдеев. – Москва : Медицина, 1966. – 372 с. : ил.
621292
  Заленский В.Р. Краткое руководство по физиологии растений : Для высших учеб. заведений / В.Р. Заленский. – Петроград : Сотрудник, 1918. – 294с.
621293
  Гнуни М.С. Краткое руководство по фототипии / М.С. Гнуни. – М.-Л., 1946. – 36с.
621294
   Краткое руководство по химическому анализу воды в экспедиционных условиях. – М.-Л., 1946. – 107с.
621295
  Заварзин А.А. Краткое руководство по эмбриологии человека и позвоночных животных. / А.А. Заварзин. – 2-е изд., перераб. – Л., 1935. – 221с.
621296
  Броуде Л. Краткое руководство при практических занятиях по биологической химии / Л. Броуде. – М.-Л., 1931. – 195с.
621297
  Броуде Л. Краткое руководство при практических занятиях по биологической химии / Л. Броуде. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Казань : Татгосиздат, 1937. – 286 с.
621298
   Краткое руководство. Что должен делать Волисполком и Сельсовет. – Тамбов, 1921. – 52с.
621299
  Книпович Н.М. Краткое руоководство биологии животных и растений / Н.М. Книпович. – Ленинград : Печатный двор, 1924. – 324 с. : табл.
621300
   Краткое слово - красивое слово. – М., 1983. – 64с.
621301
   Краткое содержание докладов годичной научной сессии Института этнографии АН СССР. 1969. – Л., 1970. – 130с.
621302
   Краткое содержание докладов годичной научной сессии Института этнографии АН СССР. 1971. – Л., 1972. – 107с.
621303
   Краткое содержание докладов годичной научной сессии Института этнографии АН СССР. 1974-1975. – Л., 1977. – 160с.
621304
   Краткое содержание докладов на Областной научно-технической конференции молодых ученых (Март 1968 г.). – Днепропетровск, 1968. – 104с.
621305
   Краткое содержание докладов научной сессии, посвященной основным итогам работы в десятой пятилетке. – Л., 1983. – 100с.
621306
   Краткое содержание докладов сессии института этнографии АН СССР, посвященной столетию создания первого академического этнографо-антропологического центра. – Л., 1980. – 104с.
621307
   Краткое содержание докладов среднеазиатских-кавказских чтений. Вопросы этно-социальной и культурной истории Средней Азии и Кавказа. Апрель 1983 г.. – Л., 1983. – 32с.
621308
   Краткое содержание докладов среднеазиатско-кавказских чтений, нояб. 1980 г.. – Л., 1980. – 32с.
621309
   Краткое содержание докладов среднеазиатско-кавказских чтений: Вопр. эносоц. и культур. истории Сред. Азии и Кавказа, май 1978 г.. – Л., 1978. – 27с.
621310
   Краткое содержание докладов Среднеазиатско-Кавказских чтений: Ноябрь 1981 г.. – Л., 1981. – 36с.
621311
   Краткое содержание докладов Среднеазиатско-кавказских чтений; апрель, 1985 г.. – Л., 1986. – 45с.
621312
  Беляева П.И. Краткое учебное пособие к составлению комплексного физико-географического профиля по курсу "Общее землеведение" : для студ.заочников географ. ф-тов / П.И. Беляева. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1958. – 20с.
621313
   Краткое учение о богослужении православной церкви, составленное протоиереем, магистром Александром Рудаковым. – М., 1991. – 125с.
621314
  Паллас П. Краткое физическое и топографическое описание Таврической области, сочиненное франц. яз. петром Палласом. – С-Пб, 1795. – 73с.
621315
  Шварц, Павел Краткое, ясное и подробное руководство к содержанию и разведению лучших цветных кустов и растений как тепличных, так оранжерейных и воздушных, с присовокуплением полного и подробного наставления о с. – М., 1821. – /16/, 175с.
621316
  Ломоносов М. Краткой российской летописец с родословием. – В Санктпетербурге : при Императорской Академии Наук, 1760. – 75с. – Видання старою орфографією


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XVIII ст.- картон, шкіра
621317
   Краткосрочная динамика и пространственная неоднородность эмисии СО2 почвами естественных и городских экосистем Центрально-Черноземного региона / Д.А. Саржанов, В.И. Васенев, Ю.Л. Сотникова, А. Тембо, И.И. Васенев, Р. Валентини // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 4. – С. 469-478 : рис., табл. – Библиогр.: 60 назв. – ISSN 0032-180Х
621318
  Энгель А Э. Гарбер Краткосрочное кредитование геологических организаций / А Э. Гарбер Энгель. – Москва : Недра, 1981. – 107с.
621319
  Ямпольский М.М. Краткосрочное кредитование предприятия. / М.М. Ямпольский. – Киев, 1979. – 131с.
621320
  Шумов Н.С. Краткосрочное кредитование промышленного предприятия / Н.С. Шумов. – М., 1954. – 128с.
621321
  Шанченко И.В. Краткосрочное кредитование промышленности / И.В. Шанченко. – Ташкент, 1979. – 53с.
621322
   Краткосрочное обучение русскому языку иностранцев. – М., 1983. – 222с.
621323
   Краткосрочное обучение русскому языку иностранцев. Аспекты работы. – Л., 1987. – 162с.
621324
  Ефименко В.И. Краткосрочное прогнозирование хромосферных вспышек в АО / В.И. Ефименко. – К., 1975
621325
  Ефименко В.И. Краткосрочное прогнозирование хромосферных вспышек в АО КГУ / В.И. Ефименко, В.М. Ефименко, Тельнюк-Адамчук. – Киев, 1975. – 16с.
621326
  Рокач А.И. Краткосрочное финансирование экспорта / А.И. Рокач, Ю.Н. Дробноход, Я.А. Шипиленко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 178-187. – (Міжнародні відносини ; Вип. 5)
621327
  Георгиевский Ю.М. Краткосрочные гидрологические прогнозы : Учебное пособие / Ю.М. Георгиевский. – Ленинград, 1982. – 100с.
621328
  Георгиевский Ю.М. Краткосрочные и догосрочные прогназы ледовых явлений на реках, озерах и водохранилищах / Ю.М. Георгиевский. – Л, 1986. – 50с.
621329
   Краткосрочные курсы для законоучителей Казанского учебного округа с 1-го по 14 авг. Казань 1913 г. : Приложение к "Циркуляру по Казанскому учебному округу". – Казань, 1913. – II, 317, VI, III с.
621330
  Алехин Ю.М. Краткосрочные прогнозы стока на равнинных реках / Ю.М. Алехин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1956. – 268с.
621331
  Васильева Е. Краткосрочные процентные ставки и состояние ликвидности денежного рынка в России на фоне мирового финансового кризиса / Е. Васильева, А. Пономаренко, А. Поршаков // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 8. – С. 66-85. – ISSN 0042-8736
621332
  Усоскин М.М. Краткосрочный кредит в народном хозяйстве СССР / М.М. Усоскин. – Л., 1949. – 79с.
621333
  Булушев Ш.З. Краткосрочный кредит в народном хозяйстве СССР : Автореф... канад. экон.наук: / Булушев Ш. З.; МВО СССР, Моск. гос. экон. ин-т. – М., 1954. – 16л.
621334
  Шабалин Е.М. Краткосрочный кредит в системе экономического стимулирования энергетического производства. / Е.М. Шабалин. – М., 1978. – 24с.
621335
  Усоскин М.М. Краткосрочный кредит в СССР / М.М. Усоскин. – М., 1955. – 108с.
621336
  Котик П.С. Краткосрочный кредит и оборотные средства колхозов : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.10 / Котик П.С.; МВ и ССО УССР. Одес. ин-т нар. хоз-ва. – Одесса, 1974. – 27л.
621337
  Орлова Е.М. Краткосрочный прогноз атмосферных осадков / Е.М. Орлова. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1979. – 168с.
621338
   Краткосрочный прогноз метеоэлементов. – Ташкент, 1974. – 86с.
621339
  Мудюков Акрам Ахатович Краткосрочный прогноз осадков и приземного давления в условиях среднеазиатского региона : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.09 / Мудюков Акрам Ахатович; Одесск. гидрометеорологич. ин-т. – Одесса, 1980. – 23л.
621340
  Сизов М.М. Краткость как характеристика газетного стиля современного английского языка и языковые средства ее реализации. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Сизов М.М.; Москов. гос. пед. ин-т ин. языков им. М.Тореза. – М., 1981. – 24л.
621341
  Братищев Александр Васильевич Кратная интерполяционная задача в пространствах целых функций и ее приложение в теории базиса : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Братищев Александр Васильевич; Рост. гос. ун-т. – Ростов н/Д, 1976. – 15л.
621342
  Филиппов В.П. Кратная отделимость и топологическая инвариантность некоторых классов множеств : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 002 / Филиппов В.П.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1972. – 18л. – Бібліогр.:с.14-18
621343
  Бояринов А.К. Кратник курс технологии кожи / А.К. Бояринов. – М., 1933. – 100с.
621344
  Гаврилів О.С. Кратні абстрактні вінерівські та фейнманівські інтеграли / О.С. Гаврилів. – Львів : Товариство ім. Стефана Банаха, 2012. – 65, [1] с. – Бібліогр.: с. 61-65. – ISBN 978-966-8460-95-1
621345
   Кратні невласні інтеграли. – К., 1976. – 48с.
621346
  Тураев Назар Юлдашевич Кратное рассеяние ионов реальными атомными структурами на поверхности поли- и монокристаллов : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.04 / Тураев Назар Юлдашевич; АН УССР. Ин-т физики. – Ташкент, 1979. – 41л.
621347
  Агузумцян М.А. Кратное рассеяние пи-мезонов на нуклеонах в нелинейной теории поля : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Агузумцян М.А. ; М-во просвещения РСФСР, Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1954. – 8 с.
621348
   Кратные и криволинейные интегралы. – Куйбышев, 1976. – 68с.
621349
  Бохан К.А. Кратные и криволинейные интегралы. / К.А. Бохан, К.В. Лащенов. – Л., 1963. – 116с.
621350
  Гече Фридьеш Иожефович Кратные интегралы : Учебное пособие / Гече Фридьеш Иожефович; Ужгородский гос. ун-т: Кафедра математ. анализа. – Ужгород : Ужгор.гос.ун-т, 1976. – 65с.
621351
  Будак Б.М. Кратные интегралы и ряды / Б.М. Будак, С.В. Фомин. – Москва, 1965. – 607 с.
621352
  Будак Б.М. Кратные интегралы и ряды : учебник / Б.М. Будак, С.В. Фомин. – 2-е изд., стереотип. – Москва : Наука, 1967. – 607 с.
621353
  Гече Ф.И. Кратные интегралы. / Ф.И. Гече. – Ужгород, 1976. – 65с.
621354
  Лубышев В.Ф. Кратные решения нелинейных эллиптических уравнений и систем : автореф. ... дисс. канд. физ.- мат. наук : 01.01.02 / Лубышев В.Ф. ; Учреждение Российской акад. наук ; Математический ин-т им. В.А.Стеклова РАН. – Москва, 2011. – 18 с. – Библиогр.: 5 назв.
621355
  Коттон Ф.А. Кратные связи металл - металл / Ф.А. Коттон, Уолтон, У. – М., 1985. – 535с.
621356
  Лабзин В.Г. Кратные столкновения ионов на поверхности твердого тела : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Лабзин В.Г.; МВ и ССО УССР. Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1974. – 16л.
621357
  Янушаускас А.И. Кратные тригонометрические ряды / А.И. Янушаускас. – Новосибирск, 1986. – 271с.
621358
  Родионов С.В. Кратные, криволинейные и поверхностные интегралы : Учеб. пособие / С.В. Родионов; МВиССО РСФСР, Всес. заочн. ин-т текстильной и легкой промышл. – 2 изд. – Москва : Росвузиздат, 1963. – 137с.
621359
  Дороговцев А.Я. Кратные, криволинейные и поверхностные интегралы / А.Я. Дороговцев. – К., 1977. – 83с.
621360
  Травин Н.В. Кратные, кроволинейные, поверхностные интегралы и ряды : Учебное пособие / Н.В. Травин. – Ленинград : [Б. в.], 1966. – 140 с.
621361
   Кратово: Стара архитектонско урбанистичка содржина. – Скопjе, 1980. – 148 с.
621362
  Косенко Д. Кратократичний аспект комунікативної теорії Ю. Габермаса // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 26-33. – (Серія філософсько-політологічні студії ; Вип. 2)
621363
  Косенко Д.В. Кратологічний вимір комунікативного вчення Ю. Габермаса // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 37-40. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (111)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано кратологічний вимір комунікативного вчення Ю. Габермаса. Висвітлено особливості політичних поглядів мислителя на владу, демократію та їх місце в комунікативному вченні Ю. Габермаса. Проанализировано кратологическое измерение ...
621364
  Руденко И.П. Кратчайшее расстояние / И.П. Руденко. – М., 1985. – 358с.
621365
  Бабаев Э.Г. Кратчайшие пути / Э.Г. Бабаев. – М, 1969. – 104с.
621366
  Брезински Стефан Кратък български синтаксис / Брезински Стефан. – София : Университетско изд-во Св.Климент Охридски, 1995. – 316с. – Бібліогр.:с.315-316. – ISBN 954-07-0767-6
621367
  Александрова З. Кратък български фразеологичен речник / З. Александрова, П. Богданова. – София, 1981. – 176с.
621368
  Неверов С.В. Кратък българско-руски разговорник / сост. С.В. Неверов ; пер. И. Цветков ; ред. Т.В. Попова. – пето изд. – Москва : Руски език, 1975. – 158, [2] с.
621369
   Кратък справочник по история на България : Х. Матанов. Българско средновековие и османски период ; Т. Даков. Българско възраждане ; Б. Бобев. България след освобождението от османско иго / Х. Матанов, Т. Даков, Б. Бобев, . – София : Булвест 2000, 1993. – 302 с.
621370
   Кратък терминологичен речник по електронна обработка на информация. – София : Наука и изкуство, 1973. – 166 с.
621371
  Божко Е.В. Краудсорсинг - инновационная технология управления бизнесом / Е.В. Божко, А.Э. Евтюшина // Вісник Міжнародного Слов"янського університету : український науково-теоретичний журнал. – Харків, 2013. – С. 42-47. – (Серія "Економічні науки" ; т. 16, № 3, ювіл. вип.). – ISSN 1562-9961
621372
  Царндт Ф. Краудсорсинг для интерактивного использования мирового культурного наследия // Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Рос. книжная палата. – Москва, 2013. – № 1 (384). – C. 23-30. – ISSN 0869-6020


  Даётся описание технологии краудсорсинга и возможностей применения этого метода в различных сферах деятельности. Особое внимание уделено процессу оцифровывания газетной информации культурного значения в библиотеках для последующего её размещения в ...
621373
  Кірєєва О. Краудсорсинг як інноваційний інструмент участі громадськості в публічному управлінні // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпро, 2016. – Вип. 3 (30). – С. 72-78. – ISSN 2414-4436
621374
  Карий О.І. Краудсорсинг як інструмент менеджменту: приклади вирішення місцевих проблем / О.І. Карий, Я.В. Панас // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 847. – С. 213-219. – (Серія: Проблеми економіки та управління). – ISSN 0321-0499
621375
  Королько И. Краудсорсинг: плацебо или панацея маркетинга? // Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2012. – № 6 (189). – С. 26-29
621376
  Куликов Дмитрий Краудсорсинг: чужой бизнес своими руками : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 7. – С. 34-36 : Фото
621377
  Андрєєва Н.М. Краудсорсингова платформа в системі екологічного управління підприємствами агропромислового комплексу України / Н.М. Андрєєва, В.А. Козловцева // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2014. – Вип. 58 : Зелена економіка. Зелені інвестиції. Зелений туризм. – С. 18-27


  Розглянуто теоретичні питання щодо сутності краудсорсингової платформи у загальній системі управління вітчизняними підприємствами. На основі аналізу сучасних тенденцій розвитку економіки України визначаються наукові підходи щодо імплементації ідеології ...
621378
  Мельбник А.В. Краудсорсингові проекти: передумови інтеграції в геопросторовому інформаційну основу // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 36. – С. 335-338


  Розглядаються проблеми і напрямки розвитку геопросторових даних, зокрема, акцентується увага на зростанні впливу і доступності даних краудсорсинґу та можливостей інтегрування нових технологій в область збору і підтримки даних, а також, як дані ...
621379
  Балыхин М.Г. Краудфандинг - платформа поддержки научных разработок / М.Г. Балыхин, А.В. Генералова // Социологические исследования : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 9 (377). – С. 57-61. – ISSN 0132-1625


  Статья посвящена исследованию новых тенденций и концептуальных основ трансфера и коммерциализации научной и инновационной деятельности в краудфандинге, представляющем собой инновационное, развивающееся направление одного из способов общественного ...
621380
  Васильєв О.В. Краудфандинг - сучасний інструмент фінансування розвитку інтелектуального капіталу / О.В. Васильєв, С.С. Матющенко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 18, вересень. – С. 36-40. – ISSN 2306-6814
621381
  Меджибовская Н.С. Краудфандинг для малого бизнеса: миф или реальность? // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины ; глав. ред. Геец В.М. [и др.]. – Киев, 2016. – № 10 (651). – C. 20-34. – ISSN 0131-7741
621382
  Меджибовська Н.С. Краудфандинг для малого бізнесу: міф чи реальность? // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Гнибіденко І.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 10 (659). – С. 20-34 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 0131-775Х
621383
  Женченко М. Краудфандинг як інноваційна бізнес-модель у видавничій галузі цифрової доби // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 10 (243). – С. 11-13. – ISSN 2076-9326
621384
  Петрушенко Ю.М. Краудфандинг як інноваційний інструмент фінансування проектів соціально-економічного розвитку / Ю.М. Петрушенко, О.В. Дудкін // Маркетинг і менеджмент інновацій : науковий журнал / Сум. держ. ун-т. – Суми, 2014. – № 1. – С. 172-182. – ISSN 2218-4511


  У дослідженні визначені інноваційні характеристики краудфандингу, що роблять його ефективним способом фінансування проектів соціально-економічного розвитку. Висунуто гіпотезу, що найбільш ефективні методи фінансування сучасних інновацій пов’язані із ...
621385
  Абакуменко О.В. Краудфандинг як інструмент фінансування інноваційно-технологічних проектів / О.В. Абакуменко, Б.І. Куценко // Чернігівський науковий часопис : електронний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: О.І. Гонта, Л.О. Коваленко, І.С. Каленюк [та ін.]. – Чернігів, 2016. – C. 52-60. – (Серія 1 "Економіка і управління" ; Вип. 1 (7)). – ISSN 2223-1633
621386
  Мороз Д. Краудфандинг: перспективний інструмент фінансування стартапів // Проблеми сучасного управління : економічні, екологічні, політико-правові, історичні, культурні, ментальні аспекти : зб. наук. пр. за матеріалами XII Всеукр. наук.-практ. конф., 24-26 листоп. 2016 р. / Міжрегіон. акад. упр. персоналом, Одес. ін-т ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; [редкол.: Чернецька-Білецька Н.Б. та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2016. – С. 60-65. – ISBN 978-966-2710-81-6
621387
  Тягунова З.О. Краудфандинг: світовий досвід та практика / З.О. Тягунова, В.М. Бондаренко // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 3 (58). – С. 25-32. – ISSN 2309-1533
621388
  Рудь О.В. Краудфандинг: сутність, види та перспективи його використання в Україні / О.В. Рудь, О.І. Снитюк, Л.В. Бережна // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 6/2. – С. 28-33. – ISSN 2409-1944
621389
  Диба О. Краудфандинг: теорія та можливості використання в Україні / О. Диба, Ю. Гернего // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 1/2 (133). – С. 53-62 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1605-2005
621390
  Хираока М. Краун-соединения / М. Хираока. – М., 1986. – 363с.
621391
  Грагеров И.П. Краун-соединения в органическом синтезе / И.П. Грагеров. – Киев : Наукова думка, 1994. – 343 с. : табл.
621392
  Чертков А.Б. Крах / А.Б. Чертков. – М., 1968. – 174с.
621393
   Крах. – М., 1969. – 14с.
621394
   Крах. – М, 1969. – 14с.
621395
   Крах. – Київ : Радянський письменник, 1976. – 423с.
621396
  Карий Л. Крах = The crash : документальний роман з часів Другої світової війни / Лук"ян Карий. – Торонто - Балтимор : Смолоскип, 1985. – 564 с. – (Бібліотека Смолоскипа ; ч.50). – ISBN 0-914843-35-5
621397
  Анфилов В.А. Крах "Блицкрига" / В.А. Анфилов. – Москва, 1975. – 64с.
621398
  Канівець В.В. Крах "дисидентки" : роман / В.В. Канівець. – Київ : Радянський письменник, 1985. – 271 с.
621399
  Бузукашвили М.И. Крах "Зимней грозы". / М.И. Бузукашвили. – Москва, 1984. – 120с.
621400
  Мухачев Ю.В. Крах "новой тактики" контрреволюции после гражданской войны / Ю.В. Мухачев, Л.К. Шкаренков. – М., 1980. – 64с.
621401
  Трубников В.П. Крах "Операции Полония" 1980-1981 гг. / В.П. Трубников. – М., 1983. – 253с.
621402
  Трубников В.П. Крах "Операции Полония" 1980-1981 гг. / В.П. Трубников. – Минск, 1984. – 246с.
621403
  Трубников В. Крах "Операции Полония" 1980-1981 гг. / В. Трубников. – 2-е изд., доп. – М., 1985. – 294с.
621404
  Трубников В.П. Крах "Операції Полонія", 1980-1981 рр. / В.П. Трубников. – К., 1987. – 235с.
621405
  Атаманчук А. Крах "Скопинської" піраміди // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. фінансова інспекція України ; Нац. акад. держ. податкової служби України ; Київ. нац. торговельно-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2014. – № 10 (105), жовтень. – С. 65-67
621406
  Пяткин Г.И. Крах "Цеппелина": докум. повесть. / Г.И. Пяткин. – Л., 1987. – 174с.
621407
  Ибрагимбейли Х.М. Крах "Эдельвейса" и Ближний Восток / Х.М. Ибрагимбейли. – Москва, 1977. – 319с.
621408
  Ленін В.І. Крах 2 Інтернаціоналу / В.І. Ленін. – Харків, 1925. – 46с.
621409
  Ленін В.І. Крах 2 Інтернаціоналу / В.І. Ленін. – Київ, 1950. – 48с.
621410
  Ленін В.І. Крах 2 Інтернаціоналу / В.І. Ленін. – Київ, 1952. – 60с.
621411
  Ленін В.І. Крах 2 Інтернаціоналу / В.І. Ленін. – Київ, 1970. – 92с.
621412
  Ленин В.И. Крах II Интернационала / В.И. Ленин. – Москва : Московский рабочий
Вып. №14-15. – 1924. – 104 с.
621413
  Ленин В.И. Крах II Интернационала / В.И. Ленин. – М., 1932. – 48с.
621414
  Ленин В.И. Крах II Интернационала / В.И. Ленин. – Москва, 1940. – 67с.
621415
  Ленин В.И. Крах II Интернационала / В.И. Ленин. – Ленинград, 1950. – 56с.
621416
  Ленин В.И. Крах II Интернационала / В.И. Ленин. – М., 1953. – 63с.
621417
  Ленин В.И. Крах II Интернационала / В.И. Ленин. – Москва, 1972. – 56с.
621418
  Ленин В.И. Крах II Интернационала / В.И. Ленин. – М., 1973. – 56с.
621419
  Ленин В.И. Крах II Интернационала / В.И. Ленин. – М., 1981. – 56с.
621420
  Ленин В.И. Крах II Интернационала / В.И. Ленин. – М., 1989. – 61с.
621421
  Факторович А.А. Крах аграрной политики немецко-фашистских оккупантов в Белоруссии / А.А. Факторович. – Минск, 1979. – 150с.
621422
  Волков Ф.Д. Крах английской политики интервенции и дипломатической изоляции Советского государства / Ф.Д. Волков. – Москва, 1954. – 400с.
621423
  Тупчієнко Л.С. Крах англійської "політика втручання" у нідерландські справи (друга половина 80-х років ХVI ст.) // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2000. – Вип. 4 : Європа: поступ у 21 століття (історія, сучасний стан, перспективи). – С. 255-267. – ISBN 966-7196-06-2
621424
  Дьомін О.Б. Крах англійської "політики втручання" у нідерландські справи (друга половина 80-х років XVI ст.) // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2000. – Вип. 4 : Європа: поступ у 21 століття (історія, сучасний стан, перспективи). – С. 255-267. – ISBN 966-7196-06-2
621425
  Симонян А.П. Крах англо-американской интервенции в Армении в 1918-1920 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Симонян А.П.; Ереван. гос. ун-т им. В.М.Молотова. – Ереван, 1953. – 24л.
621426
  Билак С.М. Крах антинародной деятельности буржуазно-националистических партий : Автореф. дис. ... д-ра историч. наук : 07.00.02 / Билак С.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 47 с.
621427
  Хохлов А.Г. Крах антисоветского бандитизма в Белоруссии в 1918-1925 годах. / А.Г. Хохлов. – Минск, 1981. – 173с.
621428
  Гулыга А. Крах антисоветской интервенции США / А. Гулыга, А. Геронимус. – М., 1952. – 192с.
621429
  Чикаа И.Л. Крах антисоветской политики западных государств на Генуэзской и Гаагской конференциях. : Автореф... канд. истор.наук: / Чикаа И.Л.; Тбилис. гос. ун-т. Каф. новой истории. – Тбилиси, 1960. – 24л.
621430
  Руднєв В.В. Крах білопольської окупації на Україні в 1920 р. / В.В. Руднєв. – Київ : Політвидав УРСР, 1941. – 160 с.
621431
  Кондратенко О.Ю. Крах біполярності та новий геостратегічний статус Російської Федерації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2016. – Вип. 127, (ч. 2). – C. 35-53. – ISSN 2308-6912


  Розкрито зміст нового геостратегічного статусу Російської Федерації, який виник із крахом системи світового соціалізму та розпадом Радянського Союзу. Стратегічні умови в яких перебуває Росія тісно пов"язані з геополітичним оточенням, що склалося з ...
621432
   Крах блицкрига. – М, 1987. – 207с.
621433
  Акопов Э.Л. Крах буржуазной демократии : Автореф. дис. ... канд. философ. наук / Акопов Э.Л. ; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1954. – 16 с.
621434
  Левин И.Д. Крах буржуазной демократии и современное государственное право капиталистических стран. США. / И.Д. Левин. – вып. 1. – М., 1951. – 164с.
621435
  Коваленко В.И. Крах буржуазных идей / В.И. Коваленко. – М, 1983. – 142с.
621436
  Овчинникова Л.В. Крах Веймарской республики в буржуазной истории ФРГ / Л.В. Овчинникова. – М., 1983. – 216с.
621437
  Зубков И.И. Крах военной идеологии и военной школы фашистской Германии / И.И. Зубков. – М, 1947. – 23с.
621438
  Хайесен Карл Крах волшебного королевства / Хайесен Карл. – Москва : Ада, 1993. – 397 с. – В кн. также: Красная лисица / Дж. Сеймур. – (Зарубежный триллер). – ISBN 5-7794-0046-6
621439
  Голинков Д.Л. Крах вражеского подполья. / Д.Л. Голинков. – М, 1971. – 368с.
621440
  Зимина В.Д. Крах германофильской монархичесокй контрреволюции на юге России в годы гражданской войны и интервенции / В.Д. Зимина. – Калинин, 1989. – 88с.
621441
   Крах германской оккупации на Украине. – М, 1936. – 208с.
621442
  Рухович С.А. Крах двух мифов буржуазной пропаганды / С.А. Рухович. – Москва, 1962. – 209 с.
621443
  Алексашенко А.П. Крах деникинщины / А.П. Алексашенко. – Москва, 1966. – 292с.
621444
  Каспаров Г. Крах диктатури - невідворотний / шпальти підготувала Світлана Галата // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 8 червня (№ 23). – С. 14. – ISSN 2219-5793


  У КНУ імені Тараса Шевченка відбулася зустріч студентів з міжнародним гросместером Гаррі Каспаровим. На зустрічі політик презентував свою збірку статей "Торгівля страхом".
621445
  Канивец В.В. Крах диссидентки : Роман / В.В. Канивец. – Москва : Советский писатель, 1989. – 283с.
621446
  Чудинов С.И. Крах европейской метафизики и метафизика терроризма // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 230-239. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 4). – ISSN 1560-1390
621447
  Селезнев Г.К. Крах заговора / Г.К. Селезнев. – Москва, 1963. – 151с.
621448
  Иванов Н.Я. Крах заговора против революции / Н.Я. Иванов. – Ленинград, 1967. – 127с.
621449
  Горанович М.М. Крах Зеленого Интернационала (1921-1938) / М.М. Горанович. – Москва, 1967. – 283с.
621450
  Овсієнко О.Ф. Крах зубатовщини на Україні / О.Ф. Овсієнко. – Київ : Наукова думка, 1987. – 137 с.
621451
  Бадов Алан Крах и спасение панамского проекта // Эксперт Украина : украинский деловой журнал; спец. вып. / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2008. – № 51 (194) : Кризисы. – С. 50-57
621452
  Москвкин В.Ф. Крах инженера / В.Ф. Москвкин. – Ярославль, 1972. – 223с.
621453
  Филатов Г.С. Крах итальянского фашизма. / Г.С. Филатов. – М., 1973. – 492с.
621454
  Ленін В.І. Крах ІІ Інтернаціоналу / В.І. Ленін. – Київ, 1980. – 76с.
621455
  Козаков М.Е. Крах імперії. Роман в 4-х ч. / М.Е. Козаков. – К., 1965. – 851с.
621456
  Кириенко Ю.К. Крах калединщины. / Ю.К. Кириенко. – М., 1976. – 248с.
621457
  Старцев В.И. Крах керенщины / В.И. Старцев. – Л, 1982. – 271с.
621458
  Дадиани Л.Я. Крах колониального управления в современный период / Л.Я. Дадиани. – М, 1964. – 152с.
621459
  Нікольніков Г.Л. Крах колоніалізму / Г.Л. Нікольніков. – Київ, 1961. – 51с.
621460
  Голдовський Л.Й. Крах колоніальної системи і соціал-реформізм / Л.Й. Голдовський. – Київ, 1972. – 48с.
621461
  Папин Л.М. Крах колчаковщины и образование Дальневосточной республики / Л.М. Папин. – М., 1957. – 224с.
621462
  Папин Л.М. Крах колчаковщины и образование Дальневосточной республики. : Автореф... Канд.ист.наук: / Папин Л.М.; Моск.ордена Ленина гос.ун-т. – М, 1954. – 16л.
621463
  Федоров Крах коммунизма: Как это начиналось: Дневник 4 июля 1989 г. / Федоров, (Сахалинский). – М., 1995. – 235с.
621464
  Явір В.А. Крах комуністичної ідеології в Україні: заборона КПУ // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 132-151. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 70). – ISSN 1563-3349
621465
   Крах контрреволюционной авантюры. – Л., 1978. – 286с.
621466
  Иванов Л. Крах конференции по разоружению. / Л. Иванов. – Х., 1934. – 456с.
621467
  Абдуллаев Ч.А. Крах лицедея : [роман] / Чингиз Абдуллаев. – Москва : Эксмо, 2007. – 320 с. – ISBN 978-5-699-24521-5
621468
  Спирина М.В. Крах мелкобуржуазной концепции социализма эсеров / М.В. Спирина. – М., 1987. – 204с.
621469
  Сивохина Т.А. Крах мелкобуржуазной оппозиции / Т.А. Сивохина. – М, 1973. – 232с.
621470
  Сивохина Т.А. Крах мелкобуржуазной оппозиции во ВЦИК (октябрь 1917 - июль 1918 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Сивохина Т.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ист. ф-тет. – М., 1969. – 19л.
621471
  Подболотов П.А. Крах меньшевизма в Советской России / П.А. Подболотов, Л.М. Спирин. – Л., 1988. – 246с.
621472
  Воровьева В.Я. Крах меньшевистской контреволюции Поволжья и СИбири в гражданской войне и интервенции : Автореф... канд. ист.наук: / Воровьева В.Я.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1970. – 20л.
621473
  Саратовцев П. Крах мировой валюты / П. Саратовцев. – Москва, 1931. – 48с.
621474
  Гречухин А. Крах мифа о "великом обществе" / А. Гречухин. – М., 1969. – 80с.
621475
  Галан Х. Крах монархо-фашистского режима в Испании в 1931 г. (Из истории полит. борьбы Испании 1918-1931 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Галан Х.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1954. – 15л.
621476
  Веретельник Л.І. Крах мрії про дворянство : Компаративний аналіз творів І. Карпенка-Карого "Мартин Боруля" і Ж.Б. Мольєра "Міщанин-шляхтич" // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2010. – № 31 (251). – С. 15-20
621477
  Рижков В. Крах нашої Імперії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 10 жовтня (№ 189/190). – С. 8


  Як сепаратисти Київську Русь погубили.
621478
  Орлов Ю.Я. Крах немецко-фашистской пропаганды в период войны против СССР / Ю.Я. Орлов. – М., 1985. – 176с.
621479
  Заставенко Г.Ф. Крах німецької інтервенції на Україні в 1918 році. / Г.Ф. Заставенко. – К., 1959. – 157с.
621480
  Гусев Ю.А. Крах одного мифа / Ю.А. Гусев. – Минск, 1977. – 296с.
621481
  Спирин Л.М. Крах одной авантюры / Л.М. Спирин. – М., 1971. – 112с.
621482
  Таренков П.Ф. Крах операции "Ротонда". / П.Ф. Таренков. – Волгоград, 1988. – 189с.
621483
  Берец Я. Крах операции "Фокус" / Я. Берец. – Москва : Политиздат, 1986. – 254 с.
621484
  Тюленев И.В. Крах операции "Эдельвейс" / И.В. Тюленев. – Оджоникидзе, 1988. – 189с.
621485
  Тимошенко Наталія Крах останніх ілюзій // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 4. – С. 8-9. – ISSN 0130-5212
621486
  Кундюба Иван Дмитриевич Крах панской Польши и советско-польские отношения во время второй мировой войны (1939-1945 гг.) : Автореф. дис. ... д-ра ист. наук / Кундюба Иван Дмитриевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1964. – 44 с. – Бібліогр. : с. 42-44
621487
  Славин Н.Ф. Крах парламентского маневра контрреволюции в сентябре-октябре 1917 г. : Автореф... Канд.ист.наук: / Славин Н.Ф.; Моск.гос.истор.-архив.ин-т. – М, 1949. – 16л.
621488
  Гусев К.В. Крах партий левых эсеров / К.В. Гусев. – М, 1963. – 259с.
621489
  Львов А.Л. Крах патента / А.Л. Львов. – Одесса, 1966. – 222с.
621490
   Крах первого нашествия империалистов на страну Советов. – М, 1973. – 439с.
621491
  Загорулько М.М. Крах плана "Ольденбург" / М.М. Загорулько, А.Ф. Юденков. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 1974. – 383с.
621492
  Загорулько М.М. Крах плана "Ольденбург" / М.М. Загорулько, А.Ф. Юденков. – 3-е изд. – М., 1980. – 375с.
621493
  Горбунов Е.А. Крах планов "ОЦУ", 10 августа 1938, 20 августа 1939 / Е.А. Горбунов. – Владивосток, 1988. – 223с.
621494
  Левит И.Э. Крах политики агрессии диктатуры Антонеску / И.Э. Левит. – Кишинев, 1983. – 376с.
621495
  Ерин М.Е. Крах политики и тактики партии Центра в Германии (1927-1933) / М.Е. Ерин. – Саратов, 1988. – 179с.
621496
  Карпенко С.В. Крах последнего белого диктатора / С.В. Карпенко. – М., 1990. – 63с.
621497
  Бугров Е.В. Крах программы "великого общества". / Е.В. Бугров. – Москва, 1969. – 54с.
621498
  Уэллс Г. Крах психоанализа : От Фрейда к Фромму / Г. Уэллс. – Москва : Прогресс, 1968. – 287с.
621499
  Рогулев Ю.Н. Крах рабочей политики администрации Трумэна (1950- начало 1953 г.) / Ю.Н. Рогулев. – М., 1981. – 135с.
621500
  Комин В.В. Крах российской контрреволюции за рубежом / В.В. Комин. – Калинин, 1977. – 49с.
621501
  Иоффе Г.З. Крах российской монархической контрреволюции / Г.З. Иоффе. – Москва, 1977. – 320с.
621502
  Сойфер Д.И. Крах сионистских теорий / Д.И. Сойфер. – Днепропетровск, 1980. – 190с.
621503
  Кошкин Анатолий Аркадьевич Крах стратегии "спелой хурмы": Воен. политика Японии в отношении СССР. 1931-1945 гг. / Кошкин Анатолий Аркадьевич. – М., 1989. – 271с.
621504
  Лебедева Н.С. Крах тайной дипломатии / Н.С. Лебедева. – М., 1988. – 64с.
621505
  Лернер Ф. Крах теории "государства всеобщего благоденствия" / Ф. Лернер. – Москва, 1970. – 48с.
621506
  Самсонов А.М. Крах фашистской агрессии / А.М. Самсонов. – Москва, 1975. – 646с.
621507
  Самсонов А.М. Крах фашистской агрессии, 1939-1945 / А.М. Самсонов. – Москва, 1980. – 727 с.
621508
  Самсонов А.М. Крах фашистской агрессии, 1939-1945 / А.М. Самсонов. – 2-изд.,исп. и доп. – Москва : Наука, 1982. – 727 с.
621509
  Лебедев Н.И. Крах фащизма в Румынии / Н.И. Лебедев. – М., 1976. – 632с.
621510
  Лебедев Н.И. Крах фащизма в Румынии / Н.И. Лебедев. – 2-е изд. испр. доп. – М., 1983. – 551с.
621511
  Демкина Л.А. Крах федерации Родезии и Ньясаленда / Л.А. Демкина. – Москва, 1965. – 179 с.
621512
   Крах Хамана. – Томск, 1963. – 88с.
621513
  Плаксин Р.Ю. Крах церковной контрреволюции / Р.Ю. Плаксин. – М, 1968. – 192с.
621514
  Самбук Р.Ф. Крах черних гномів : пригодницький роман / Р.Ф. Самбук. – Київ : Радянський письменник, 1968. – 287 с.
621515
  Самбук Р.Ф. Крах черных гномов : приключенческий роман / Р.Ф. Самбук. – Москва, 1975. – 293 с.
621516
  Зайченко Николай Крах черных селекционеров // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 5. – С. 12-21 : Іл.
621517
  Кондратенко Л.В. Крах экономических планов немецко-фашистских захватчиков на Украине / Л.В. Кондратенко. – Киев, 1980. – 106с.
621518
  Загорулько М.М. Крах экономических планов фашистской Германии на временно оккупированной территории СССР / М.М. Загорулько, А.Ф. Юденков. – Москва, 1970. – 272с.
621519
  Подболотов П.А. Крах эсеро-меньшевистской контрреволюции / П.А. Подболотов. – Л., 1975. – 120с.
621520
  Селезнев П.И. Крах. / П.И. Селезнев. – Волгоград, 1969. – 352с.
621521
  Селезнев П.И. Крах. / П.И. Селезнев. – М, 1988. – 446с.
621522
  Шерстнев П.Г. Крахмалопаточная и кукурузносахарная промышленность СССР и САСШ / П.Г. Шерстнев, А.М. Чекотилло. – М-Л, 1932. – 47с.
621523
  Гергиев С. Крахъ на болгарския синдекален реформизъ / С. Гергиев. – София, 1980. – 175с.
621524
  Куліш П.О. Крашанка русинам и полякам на векдень 1882 року : з додатком послісловья / П.А. Куліш. – вид. типом другим. – У Львові (ЛьвІв) : [Hакладом Авт.] ; З дpук. Т-ва им. Шевченка під заpядом К. Беднаpського, 1882. – 40 с. – Hа окp. аpк.: Се хpистосуваннє з дpузями й воpогами бідолашний автоp стоячи між Сциллою и Хаpибдою благоговійно пpисвячуе слободженим од нашоі великоі туги мученикам чоловіколюбства Таpасу Шевченкові и Адаму Мицкевичові


  Псевд. - Петро Забоцень, Панько Казюка, Павло Ратай, Хуторянин та ін.; крипт. — К., М., Н. М., Н. Н., П. А. К., П. К. тощо; ...
621525
   Крашение пластмасс. – Л., 1980. – 320с.
621526
  Голосов В. Крашение растительных и животных волокон ледяными красителями / В. Голосов, А. Ратнер. – М.-Л., 1937. – 116с.
621527
  Короткий В.А. Крашенінніков Сергій (нар. 1895 р.) / В.А. Короткий, В.І. Ульяновський // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції. 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2001. – Кн. 2 : Університет св. Володимира за доби Української Центральної Ради та Гетьманату Павла Скоропадського. – С. 308. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0; 966-95679-7-1 (Кн. 2)
621528
  Пуиг Мануэль Крашеные губки // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2004. – № 2. – С.24-139. – ISSN 1130-6545
621529
  Онищенко С. Краща бібліотека Америки 2007 року / пер. Л. Горбунова // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 27-30. – Бібліогр. в кінці ст.
621530
  Онищенко С. Краща бібліотека Америки 2007 року / пер. Л. Горбунова // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 27-30. – Бібліогр. в кінці ст.
621531
  Байрак І.П. Краще використаний робочий час - вища продуктивність праці / І.П. Байрак. – К., 1965. – 124с.
621532
  Рева І. Краще від студентів освітньої сфери не знає ніхто // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 11 лютого (№ 6). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  Про законодавче забезпечення розвитку вищої освіти в Україні. Думка голови профкому студентів і аспірантів Полтавського нац. тех. ун-ту ім. Ю. Кондратюка І. Реви про освітнє законодавство.
621533
  Пастушенко Г. Краще екзамен! // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Листопад (№ 9)


  Про фізичну підготовку на хімічному факультеті та методи щодо її покращення.
621534
   Краще журналістське розслідування чи авторська публікація з протидії корупції в друкованих та інтернет-ЗМІ України - 2008 рік : збірник конкурсних робіт другого національного конкурсу на кращі опубліковані журналістські розслідування та авторські публікації з протидії корупції в Україні (опубліковані у ЗМІ з 1 серпня 2007 року по 31 жовтня 2008 року). – Київ : [ Б.В. ], 2009. – 104 с.
621535
  Сидоров В. Краще один раз побачити, ніж один раз почути // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 12. – С. 5 : фото
621536
  Безносюк Ю. Краще організовувати громадські роботи // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 14 жовтня (№ 29/30). – С. 6


  Під час літніх канікул студенти взяли участь в заготівлі дров для Університету. Бригади ряду факультетів перевиконали завдання, зокрема, філософський факультет на 196%, , міжнародних відноситн - 165 % ,фізичний на 155% , західних мов і літератури - ...
621537
   Краще планувати і настирливіше виконувати план // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 22 жовтня (№ 31). – С. 1


  В здійсненні плану четвертої Сталінської п"ятирічки велику роль мусить відіграти передова радянська наука, університетський колектив має значні наукові досягнення.
621538
  Надобенко П.І. Краще працювати - краще жити / П.І. Надобенко. – К., 1985. – 33с.
621539
  Олександрова Ганна Краще хором // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 1. – С. 86-87. – ISSN 0130-5212
621540
  Литвин В. Кращий барометр суспільства, суспільних настроїв і суспільних устремлінь: Виступ Голови Верховної Ради України у Бакинському державному університеті 28 лют. 2004 р. // Голос України, 2004. – 3 березня
621541
   Кращий винахід 2012 року - наш! // Київський університет. – Київ, 2013. – Вересень (№ 13). – С. 2


  Результатом співпраці учених хімічного факультету, ННЦ "Інститут біології" та онкологів Інституту експериментальної патології, онкології та радіобіологіх став винахід, створений у нашому університеті, який виборов першість у Всеукраїнському конкурсі ...
621542
   Кращий винахід 2012 року - наш! // Київський університет. – Київ, 2013. – Травень (№ 9/10). – С. 1


  У нашому університеті створений винахід за патентом України № 98076 "Застосування немодифікованих фулеренів С60 як протипухлинних агентів у терапії злоякісних новоутворень", який виборов абсолютну першість у Всеукраїнському конкурсі "Винахід-2012". ...
621543
   Кращий державний навчальний заклад України // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Лютий (№ 2/3)


  Міжнародна Кадрова Академія, яка акредитована при Європейському центрі вищої освіти та Об"єднаній Раді Європи, засвідчує, що за результатами експертного опитування 1995 року Київський національний університет ім.. Тараса Шевченка визнаний кращим ...
621544
   Кращий досвід громадських слухань в Україні. – Київ, 2002. – 100с. – ("За прозору владу")
621545
   Кращий знавець неорганічної природи // Вчені України: 100 видатних імен / І.Ф. Шаров. – Київ : АртЕк, 2006. – С. 418-423. – ISBN 966-505-054-0
621546
  Миколюк О. Кращий студент - той, що працює // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 17-18 червня (№ 106/107). – С. 19


  В Україні дослідили соціально-економічний стан людей, які здобувають вищу освіту.
621547
  Шпак В. Кращий твір Короленка - його життя : 160 років з дня народження В.Короленко // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2013. – № 3 (47). – С. 34-36


  160- років тому в Житомирі народивсся видатний письменник Володимир Короленко , в історії Російської імперії була ціла "епоха Короленка".
621548
  Вірин Д і др. Кращі / Д і др. Вірин. – Харків, 1930. – 52с.
621549
   Кращі авіакомпанії - 2013 // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 2, березень - квітень. – С. 22-23 : фото. – ISSN 1998-8044
621550
   Кращі автори ЮВУ - 2016 // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 20-26 січня (№ 3). – С. 5-7. – ISSN 1992-9277


  Рейтинг авторів газети "Юридичний вісник України" Серед переможців науковці КНУ імені Тараса Шевченка: професор Т. Коваленко (в номінації "Досконалий професіний аналіз актуальної правової проблеми"); доцент К. Задоя (в номінації "Високопрофесійне ...
621551
   Кращі автори ЮВУ // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2014. – 18-24 січня (№ 3). – С. 4-5. – ISSN 1992-9277


  Редакція газети "Юридичний Вісник України" з 2003 року здійснює рейтинг кращих авторів. У 2013 році визначили п"ятдесят двох авторів, які мають значні творчі здобутки. Серед авторів науковці КНУ імені Тараса Шевченка.
621552
   Кращі аеропорти: "Бориспіль" на третій сходинці // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 4, липень - серпень. – С. 27 : фото. – ISSN 1998-8044
621553
   Кращі викладачі 2009/2010 навчального року // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Вересень (№ 8/9)


  Список кращих викладачів КНУ 2009/2010 навчального року.
621554
   Кращі викладачі 2010 - 2011 навчального року // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Вересень (№ 12)


  Ободовський Олександр Григорович, Павлов Геннадій Геннадійович, Литвиненко Тетяна Миколаївна, Комаров Ігор Володимирович, Гоман Юрій Олексійович, Коппель Олена Арнольдівна, Приступенко Тетяна Олегівна, Шваб Віктор Костянтинович, Клюшин Дмитро ...
621555
   Кращі викладачі 2011-2012 навчального року / Управління міжнар. науково-техн. співробітництва та інноваційних технологій // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Вересень (№ 12/13)


  Кращі викладачі: Синельник Т.Б. (ННЦ "Ін-т біології"); Молочко А.М. (географ. ф-т); Крочак М.Д. (геологіч. ф-т); Назаров І.В. (економ. ф-т); Корнелюк О.І. (Ін-т високих технологій); Сорока Ю.М. (історич. ф-т); Кисіль В.І. (ІМВ); Шевченко Л.Ю. (Ін-т ...
621556
   Кращі викладачі 2012-2013 навчального року // Київський університет. – Київ, 2013. – Вересень (№ 14/15). – С. 7


  Кращими викладачами стали: Будзанівська І.Г. - докт. біол. наук, доц. каф. вірусології (ННЦ "Інститут біології"); Любицева О.О. - докт. геогр. наук, проф., зав. каф. країнознавства та туризму (географічний фак-т); Омельчук О.В. - канд. геол.-мінерал. ...
621557
   Кращі викладачі 2013-2014 навчального року // Київський університет. – Київ, 2014. – Жовтень (№ 14/15). – С. 7


  Кращі викладачі КНУ імені Тараса Шевченка за 2013-2014 рр.: Козерецька Ірина Анатоліївна (ННЦ "Ін-т біології"); Мезенцев Костянтин Володимирович (географічний факультет); Тішаєв Іван Васильович (Ін-т геології); Гражевська Надія Іванівна (екон. ф-т); ...
621558
   Кращі викладачі 2014–2015 навчального року // Київський університет. – Київ, 2015. – вересень (№ 12). – С. 6


  Вчена рада університету за поданням вчених рад факультетів та інститутів визначила найкращих викладачів року, серед яких: Д.В. Лукашов – доктор біологічних наук, завідувач кафедри екології та охорони навколишнього середовища (ННЦ «Інститут біології»), ...
621559
   Кращі викладачі нашого університету в 1997-98 навчальному році // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Вересень (№ 7)


  Біологічний ф-т - проф. кафедри фізіології та екології рослин Брайон Олександр Вололимирович; геологічний ф-т - доц. кафедри гідрогеології та інженерної геології Кошляков Олексій Євгенович; географічний - зав. каф. фізичної географії і геоекології ...
621560
   Кращі викладачі року // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Вересень (№ 7)


  ІМВ - проф. Бруз Володимир Семенович; Ін-т журналістики: доц. Приступенко Т.О.; Відділення військової підготовки - підполковн. Шпотаковський Ігор Дмитрович; Істор. ф-т - проф.Гончар Борис Михайлович; Фіз. ф-т - проф. Шияновський Владислав Іванович; ...
621561
   Кращі викладачі року // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Вересень (№ 7)


  Рішенням Вченої ради Київського університету імені Тараса Шевченка кращими викладачами університету в 1996/97 навч. році визнано: проф. Позура Володимира Костянтиновича (географ. ф-т); проф. Іщука Степана Івановича (геогр. ф-т); доц. Павлова Геннадія ...
621562
   Кращі викладачі року // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Вересень (№ 7)


  За досягнення в навчально-виховній та науково-методичній роботі Вчена рада університету визначила кращих викладачів року.
621563
  Чукут С.А. Кращі європейські практики впровадження електронного урядування: досвід Данії / С.А. Чукут, В.Л. Полярна // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 24, грудень. – C. 140-145. – ISSN 2306-6814
621564
  Яцків О.Д. Кращі інновації та винаходи за останні 60 років // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього. Науково-практичний журнал / НАН України. – Київ, 2011. – Т. 7, № 2. – С. 65-72. – ISSN 1815-2066
621565
   Кращі конкурсні уроки : Навчально-методичний посібник. – Харків : Основа, 2006. – 192с. – На обкл. : Всеукраїнський конкурс "Учитель року". – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип.3(28)). – ISBN 966-333-294-8
621566
   Кращі конкурсні уроки української мови та літератури / [Камінська О.Г. та ін. ; уклад. Є.І. Науменко]. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 6 (103)). – ISBN 978-617-00-1369-9
Вип. 1. – 2012. – 174, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 173-174
621567
   Кращі конкурсні уроки української мови та літератури / [Ведмідь І.Г. та ін. ; уклад. Є.І. Науменко]. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 7 (104)). – ISBN 978-617-00-1391-0
Вип. 2. – 2012. – 172, [4] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн.
621568
   Кращі конкурсні уроки української мови та літератури / [Відмідь І.Г. та ін ; уклад. Є.І. Науменко]. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 8 (105)). – ISBN 978-617-00-1565-5
Вип. 3. – 2012. – 175, [1] с. – Авт. зазн. на стр. 174
621569
   Кращі конкурсні уроки української мови та літератури / [Ведмідь І.Г. та ін. ; уклад. Є.І. Науменко]. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 9 (106)). – ISBN 978-617-00-1586-0
Вип. 4. – 2012. – 176, [1] с. : табл.
621570
   Кращі конкурсні уроки української мови та літератури / [Дворецька Л.М. та ін. ; уклад. Є.І. Науменко]. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 11 (108)). – ISBN 978-617-00-1633-1
Вип. 5. – 2012. – 176 с. : табл.
621571
  Валігура В. Кращі люди клубної роботи. / В. Валігура, С. Олійник. – Київ, 1940. – 20с.
621572
  Назаров В. Кращі наукові сили повинні виробити ідеологію держави // Світ. – Київ, 2013. – липень (№ 27/28)


  Проблеми науки.
621573
   Кращі науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів України. – Київ : Український видавничий консорціум. – ISBN 966-8411-13-7
Вип. 1 : 2004 рік. – 2004. – 160с.
621574
   Кращі освітяни 2012 року : рейтинги // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 2-9 січня (№ 1/2). – С. 7-11


  Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик "Освіта" оприлюднив імена лауреатів рейтингу "Кращі освітяни 2012 року". Серед них: Леонід Губерський, ректор КНУТШ, за здобутий успіх у взятті престижного бар"єру світових рейтингів ВНЗ визнано кращим ...
621575
   Кращі освітяни 2013 року // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2014. – 8-15 січня (№ 1/2). – С. 5-9


  Результати цьогорічного опитування читачів газети "Освіта" з приводу визначення найяскравіших постатей в українській освіті . В цьому році рейтингове голосування визначило сто особистостей, яким було присуджено освітянські відзнаки. "...Леоніда ...
621576
   Кращі освітяни 2014 року [за версією читачів тижневика "Освіта] // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 7-14 січня (№ 1/2). – С. 5-9


  Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик "Освіта" опублікував, відповідно до рейтингового голосування, список лауреатів - кращих освітян 2014 року, яким присуджено освітянські відзнаки. Серед відзначених представники КНУ імені Тараса Шевченка: ...
621577
   Кращі освітяни 2015 року // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 6-13 січня (№ 1/2). – С. 6-11


  Список "Кращих освітян 2015-го року" за версією тижневика "Освіта". Кращими освітянами також визнані: декан економічного фак-ту Віктор Базилевич - лауреат відзнаки "Лиш Храм збудуй"; професор, письменник Михайло Наєнко - лауреат відзнаки "Залиш мені в ...
621578
   Кращі освітяни 2016 року // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 4-11 січня (№ 1/2). – С. 6-11


  Перелік кращих освітян 2016 року за версією тижневика "Освіта". Науковці КНУ імені Тараса Шевченка увійшли до переліку кращих освітян 2016 року. Цьогорічними лауреатами відзнаки стали: ректор КНУ імені Тараса Шевченка Л.В. Губерський, директор ННЦ ...
621579
   Кращі підприємства України 2001р. : Альбом "Кращі підприємства України 2001 р." підготовлено та видано за ініциативи та за підтримки Українськ. асоціації якості, Укр. союзу промисловців, Клубу лідерів якості України. – Київ, 2001. – 104с.
621580
   Кращі платники податків України. – Київ : Український видавничий консорціум. – ISBN 966-8189-23-Х
Вип. 1. – 2006. – 240с. : іл.
621581
   Кращі позакласні заходи : Учитель року. – Харків : Основа, 2006. – 160с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип.2(27)). – ISBN 966-333-284-0
621582
   Кращі позакласні заходи з української мови та літератури / [Чабан О.В. та ін. ; уклад. Є.І. Науменко]. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 4 (101)). – ISBN 978-617-00-1282-1
Вип. 1. – 2012. – 128 с. : табл.
621583
   Кращі позакласні заходи з української мови та літератури / [Подранецька Н.І. та ін. ; уклад. Є.І. Науменко]. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 5 (102)). – ISBN 978-617-00-1314-9
Вип. 2. – 2012. – 144 с. – Библиогр.: Быблыогр.: с. 79 та с. 49
621584
  Гладштейн Б. Кращі політінформатори : [Вище рівень агітаційної роботи !] // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 26 грудня (№ 39). – С. 1


  Цікаві політінформації про міжнародне становище і важливіші події, що відбуваються в Радянському Союзі, проводять студенти географічного факультету тт.Боганко і Репетун.
621585
  Мельничук А. Кращі практики місцевого самоврядування / А. Мельничук, П. Остапенко // Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 144-147. – ISBN 978-966-285-361-2


  "Десятки міст України мають тисячолітню історію, іншим – лише декілька десятків років. Ми знаємо сотні сіл, де зберігаються українські традиції та побут, з котрих пішли у світ тисячі українських геніїв. Ми можемо довго сперечатись чиє місто та село ...
621586
  Мельничук А. Кращі практики місцевого самоврядування / А. Мельничук, П. Остапенко // Часопис соціально-економічної географії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Редкол.: Л.М. Нємець, Я.Б. Олійник, А.П. Голіков [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 21 (2). – С. 114-121. – ISSN 2076-1333


  У статті проведено аналіз учасників та призерів конкурсу "Кращі практики місцевого самоврядування" у 2014 та 2015 рр. Конкурс проводиться щорічно під егідою Мінрегіону України згідно методології Ради Європи. На основі проведеного аналізу авторами ...
621587
  Авдющенко А.С. Кращі практики формування організаційно-економічного механізму управління відходами на підприємствах гірничо-видобувного сектору Польщі // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 2 (57). – C. 122-128. – ISSN 2309-1533
621588
   Кращі практики щодо енергозбереження у житлово-комунальному господарстві України / [Ходько Н. та ін. ; наук. ред. Л. Чорній] ; Центр громад. експертизи ; М-во регіон. розвитку, буд-ва та житл.-комунал. госп-ва України. – Київ : Центр громадської експертизи, 2011. – 184 с. : табл. – Наприкінці кн. вих. дані англ.
621589
   Кращі представники "студентської армії". "Освіта України" попросила учасників розмови розповісти про власні успіхи та здобутки, а також привітати зі святом усіх студентів країни // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 18 листопада (№ 46). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Найкращих представників українського студентства вітали в Кабінеті Міністрів України. Фоторепортаж.
621590
   Кращі приклади з практики проекту "Сприяння активній участі громадян у протидії корупції в Україні "Гідна Україна" : посібник. – Київ : [ Б.в.], 2009. – 100 с. + CD ROM
621591
  Шевченко В.Л. Кращі світові практики управління інформаційною безпекою та їх вплив на економічну стабільність держави // Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2015. – № 4 : За матеріалами міжнародної науково-технічної конференції "Сучасні інформаційно-телекомунікаційні технології" (17-20 листопада 2015 року, м.Київ, ДУТ). – С. 4-9. – ISSN 2409-7292


  Проаналізовані темпи зростання та основні джерела інформаційних загроз. Темпи зростання кількості інформаційних інцидентів в 2 рази перевищують темпи зростання світового внутрішнього валового продукту. Інформаційно безпечні місця на планеті вже ...
621592
   Кращі серед фінансових директорів // Київський університет. – Київ, 2014. – Жовтень (№ 14/15). – С. 3


  Фінансово-економічний тижневик "Інвестгазета" визначив 50 найкращих фінансових директорів України. Серед них - троє випускників економічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка: Жанна Китаєва (компанія "Воля"), Віталій Копич (група компаній "Віннер" в ...
621593
   Кращі сорти польових культур Української РСР. – К., 1953. – 244с.
621594
   Кращі сорти польових культур Української РСР. – К., 1956. – 272с.
621595
  Добруч О. Кращі студенти Києва - на втілення інновацій. Міські виші готуватимуть вітчизняних фахівців з новітніх технологій // Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 2013. – 15 травня (№ 65). – С. 1


  З нагоди Дня науки голова КМДА Олександр Попов особисто привітав науковців та викладачів Києва з професійним святом. Окрім цього, вперше чотири вищих навчальних заклади Києва за активну співпрацю та реалізацію спільних проектів і заходів з учнівською й ...
621596
   Кращі сучасні диктанти з української мови для 5-11 класів. – Донецьк : БАО, 2000. – 304с. – ISBN 966-548-134-7
621597
   Кращі сучасні твори з української, російської та зарубіжної літератури. – Донецьк : ВКФ "БАО", 2001. – 800 с. – ISBN 966-548-109-6
621598
   Кращі українські байки : [народні байки : збірник] / [уклад. О.В. Зав"язкін ; худож. О.В. Зарбі-Гальчук]. – Київ : Укрвидавполіграфія, 2016. – 223, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-97340-9-9


  Зміст: Народні байки ; Г. Сковорода ; П. Гулак-Артемовський ; Л. Боровиковський ; Є. Гребінка ; Л. Глібов
621599
   Кращі уроки зарубіжної літератури / МОНУ, Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти ; [ уклад. С.І. Науменко ]. – Харків : Основа. – (Б-ка журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип. 2(75)). – ISBN 978-611-00-0437-7
Вип. 1. – 2010. – 188 с.
621600
   Кращі уроки зарубіжної літератури / МОНУ ; Ін-т інновац. технол. і змісту освіти ; [упоряд.: Є.І. Науменко]. – Харків : Основа. – (Б-ка журнлу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип. 7(80)). – ISBN 978-617-00-0629-5
Вип. 2. – 2010. – 268 с.
621601
   Кращі уроки світової літератури / [Андрєєва О.В. та ін. ; упоряд. Науменко Є.І.] ; М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 12 (85)). – ISBN 978-617-00-0756-8
Вип. 3. – 2010. – 173, [2] с. : табл. – Авт. зазнач. наприкінці кн. – Бібліогр.: с. 173
621602
   Кращі уроки. Всесвітня історія / упоряд. Н.Л. Клясен. – Харків : Основа, 2012. – 127 с., [1] с. : схеми, табл. – (Б-ка журналу "Історія та правознавство" ; Вип. 2(98)). – ISBN 978-617-00-1231-9
621603
   Кращі уроки. Історія України / [упоряд. Клясен Н.Л.]. – Харків : Основа, 2011. – 127, [1] с. : іл., табл. – На обкл. зазнач. також: Учитель року.- На звороті тит арк. номер сер. зазнач. : Випуск 12 (96). – Бібліогр.: с. 126-127. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; вип. 12 (95)). – ISBN 978-617-00-1187-9


  Посібник містить уроки учасників IV етапу Всеукраїнського конкурсу "Учитель року-2010" з історії України для 7 та 8 класів
621604
  Хоросницька М.В. Краю мій : поезії / М.В. Хоросницька. – Львів : Каменяр, 1960. – 64 с.
621605
  Кіх М.С. Краю мій возз"єднаний / М.С. Кіх. – Львів, 1979. – 84с.
621606
  Смолянський О. Краю мій рідний / О. Смолянський. – Київ : Музична Україна, 1991. – 96 с.
621607
  Болдижар М.М. Краю мій рідний : Науково-популярні нариси з історії Закарпаття / М.М. Болдижар; Госпрозрахунковий редакційно-видавничий відділ комітету інформації. – Ужгород, 1998. – 232с. – ISBN 966-7186-32-6
621608
   Краю мій, барвисте Придніпров"я : [вірші, проза, малюнки] / Комунал. закл. культури "Дніпропетр. обл. б-ка для дітей" ; [відп. за вип. О.І. Шарабура]. – Дніпропетровськ : Грані, 2016. – 53 с. : іл. – ISBN 978-617-7351-14-5
621609
  Гончаренко І.І. Краю рідний : поезії / І.І. Гончаренко. – Львів, 1940. – 126 с.
621610
   Краю рідний Україно / Гончаренко П.Ф. – Київ, 1988. – 266с.
621611
  Брыль Я. Краюха хлеба : повесть, миниатюры, лирические записи / Я. Брыль; перевод с белорусского. – Москва : Советский писатель, 1977. – 183 с.
621612
  Кореневский М.С. Края далекие - края близкие: По дорогам Дальнего Востока, Забайкалья и Сибири. / М.С. Кореневский, А.А. Сгибнев. – М., 1980. – 80с.
621613
  Архангельская Н.В. Края любви / Н.В. Архангельская. – Москва, 1990. – 175с.
621614
  Лозневой А.Н. Края мои широкие / А.Н. Лозневой. – Минск, 1952. – 82с.
621615
  Колодный Л.Е. Края Москвы / Л.Е. Колодный. – М., 1985. – 351с.
621616
   Края Москвы, края родные. – М., 1985. – 286 с.
621617
   Края родные. – Иваново, 1957. – 262с.
621618
  Акшинский В.С. Края света / В.С. Акшинский. – Москва, 1966. – 53с.
621619
  Цюпа И.А. Краяне : Роман / И.А. Цюпа; Авториз. пер. с укр. К. Трофимова. – Москва : Советский писатель, 1976. – 430с.
621620
  Цюпа І.А. Краяни : роман / І.А. Цюпа. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 406 с.
621621
  Цюпа І.А. Краяни : Роман / І.А. Цюпа. – Київ : Дніпро, 1976. – 406с.
621622
  Славински П. Краят на господарите. / П. Славински. – София, 1955. – 502с.
621623
  Харманджиев Т. Краят на едно детство / Т. Харманджиев. – София, 1956. – 228с.
621624
  Милоjкович М. Крв на лишчу : Зайиси о йартизанском ратованьу у Шумадиjи / М. Милоjкович. – Београд : Култура, 1955. – 219 с.
621625
  Картер А. Крвавата одаjа и други раскази / Анджела Картер ; превод од англиски Александрина Илиева. – Скопjе : Магор, 2008. – 238 с. – (Едициjа : Протеj). – ISBN 978-9989-183-34-8
621626
  Касьпяровіч М.І. Крвязнауства / М.І. Касьпяровіч. – Менск, 1929. – 159с.
621627
  Головко С.И. Креатив-технологии в библиотечной сфере : монография / С.И. Головко. – Москва : Пашков дом, 2012. – 165, [3] с. : табл. – Библиогр.: с. 162-164. – (От традиции - к инновации). – ISBN 978-5-7510-0532-0
621628
  Грицюта Н.М. Креатив рекламних технологій на основі національного фольклору // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 42, січень - березень. – С. 42-47


  Рекламний креатив на основі етнічних мотивів стає потужним потенціалом розвитку соціальних комунікацій в Україні. Особливу увагу в дослідженні приділено ролі та специфіці використання національного фольклору в рекламі та ідеям застосування народних ...
621629
  Сакун А.В. Креатив синергетики у розвитку сучасної освіти // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 95 (№ 4). – C. 314-317. – ISSN 2076-1554


  В статті розглядається проблема включення синергетики у формування сучасних соціальних інститутів - науки і освіти. Показано, що синергетика сприяє удосконаленню організації дослідження складних систем. Метою синергитичної парадигми виступає ...
621630
  Бугрим В.В. Креатив у рекламі : навч. посібник з інтерактивом / Валентин Бугрим ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 303 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 246-250 ; 297-300. – ISBN 978-966-439-502-8
621631
  Кравченко А А. Креативи освітньої діяльності у взаємодії раціонального та ірраціонального // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2013. – Вип. № 53. – C. 69-76. – ISSN 2072-1692


  Автор розглядає сучасний освітній процес як єдність раціонального та ірраціонального, що забезпечується впливом духовно-моральних імперативів. Проводиться аналіз принципових відмінностей між технократичним і гуманістичними способами мислення, ...
621632
   Креативити по-британськи // Київський університет. Дайджест : дайджест. – Київ, 2017. – Вересень (№ 7). – С. 3


  "Аспірантка факультету комп’ютерних наук та кібернетики Ганна Яйлимова проводить своє наукове дослідження в Університеті британського міста Бат. Вона потрапила сюди завдяки гранту з мобільності програми ERASMUS+ (2016-2017)".
621633
   Креативити по-британськи // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2017. – Лютий (№ 2)


  Аспірантка факультету комп’ютерних наук та кібернетики Ганна Яйлимова проводить своє наукове дослідження в Університеті британського міста Бат. Вона потрапила сюди завдяки гранту з мобільності програми ERASMUS+ (2016-2017). Співпраця з Університетом ...
621634
  Данько Т.І. Креативна діяльність персоналу та її значення в інноваційному розвитку торговельного підприємства / Т.І. Данько, І.А. Яцушко // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.10. – С. 371-375. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
621635
  Дорошенко О. Креативна економіка в парадигмі глобального розвитку // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – C. 76-82. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240
621636
  Рені Кім Б. Креативна економіка Кореї: на прикладі індустрії онлайн-ігор / Кім Б. Рені, Жунь Піонг Кім // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 435-442. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
621637
  Кузнецова Н.Б. Креативна економіка: фокус на людський капітал // Міжнародна науково-практична конференція "Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі" : 13 квітня 2017 р. : зб. тез / "Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : НАУ, 2017. – С. 93-95
621638
  Хавкіна Л. Креативна і функціональна специфіка соціальної реклами як чинника соціалізації особи й вагомого компонента сучасного українського рекламного міфу // Інформаційне суспільство / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 5. – С. 56-59


  Статтю присвячено дослідженню сучасної української соціальної реклами з огляду на її проблемно-тематичні, креативні та функціональні особливості. The article is devoted to research of modern Ukrainian public advertising taking into account its ...
621639
  Сухонос В.В. Креативна корпорація в державному механізмі: історико-правовий контекст // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Уткіна М.С., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2016. – Вип. 1 (14). – C. 16-23. – ISSN 2519-2353
621640
  Бакіров В.С. Креативна модель медіаосвіти: експеримент Каразінського університету / В.С. Бакіров, Л.В. Стародубцева // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2013. – № 2 (79). – С. 29-38
621641
  Шейко В.М. Креативна модель освіти сучасної цивілізації: загальнокультурологічні, етнокультурні й етнопедагогічні аспекти // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 47. – С. 4-13


  Розглядаються проблеми еволюції освітньої системи сучасної цивілізації в добу глобалізму. Основна увага приділяється загальнокультурологічним, етнокультурним, етнопедагогічним, соціокультурним та іншим аспектам еволюції освітньої сучасної системи ...
621642
  Хавкіна Л.М. Креативна та функціональна специфіка використання елементів сленгу в сучасній комерційній рекламі (в аспекті рекламної міфотворчості) // Інформаційне суспільство : наукове видання / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 6. – С. 45-49
621643
  Покась Л. Креативна технологія навчання формує мислення майбутнього : реформа шкільної освіти / Л. Покась, В. Сінгаєвська // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 9. – С. 2-5. – Бібліогр: 9 назв
621644
  Ряузова О.Ю. Креативная компетентность в структуре основных компетенций преподавателя вуза // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 9. – С. 43-44. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается креативная компетентность как ценностная составляющая деятельности преподавателя вуза. Определены качества личности, составляющие основу этой компетентности. Обосновывается необходимость владения информационно-коммуникационной культурой.
621645
  Кобякова І.К. Креативне конструювання вторинних утворень в англомовному дискурсі : монографія / І.К. Кобякова ; МОН України ; Сумський держ. ун-т. – Вінниця : Нова Книга, 2007. – 128 с. – ISBN 978-966-382-053-8
621646
  Макаренко Н.М. Креативне мислення майбутніх практичних психологів як чинник становлення професіоналізму // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 113-122. – (Психологія ; вип. 46, ч. 1)
621647
  Петришин Л.Й. Креативне середовище як педагогічна умова формування креативності майбутніх соціальних педагогів // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Держ. заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка". – Луганськ, 2013. – № 2. – С. 61-72. – ISSN 1817-3764
621648
  Мацевич Ірина Креативне суспільство : у пошуках релевантної соціальної теорії // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2010. – № 2 квітень-червень. – С. 98-111. – ISSN 1563-3713
621649
  Подляшаник В.В. Креативне управління й ефективність організації // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2011. – Вип. 17. – С. 204-212
621650
  Березкін М. Креативний курс на перспективу // Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2008. – № 3. – С. 38-39. – ISSN 1812--514Х
621651
  Шабліовський В.Є. Креативний менеджмент - стратегія управління ХХІ століття / В.Є. Шабліовський, О.В. Дендерук // Інформаційне суспільство / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 2/3. – С. 10-16.
621652
  Свидрук І.І. Креативний менеджмент : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / І.І. Свидрук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Вищий навч. заклад Укоопспілки "Львів. комерційна акад.". – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 224 с. : табл. – Бібліогр.: с. 215-218 та в кінці розд. – ISBN 978-611-01-0341-1
621653
  Божидарнік Т.В. Креативний менеджмент : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т.В. Божидарнік, Н.М. Василик. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 496, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 455-467. – ISBN 978-966-289-022-8
621654
  Довгань Л.Є. Креативний менеджмент : навч. посібник для студентів ВНЗ / Л.Є. Довгань, Н.І. Ситник. – Київ : Издательский дом Виниченко ; НТУУ "КПІ", 2014. – 248 с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-2622-18-8
621655
  Гечбаія Б.Н. Креативний менеджмент як засіб управління організаційними змінами в діяльності підприємств України / Б.Н. Гечбаія, Шимановська-Діанич, Т.Є. Іщейкін // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський, державний університет. – Маріуполь, 2016. – С. 143-151. – (Серія: Економіка ; вип. 11). – ISSN 2226-2822
621656
  Лунячек В.Е. Креативний підхід в педагогіці: управлінський аспект // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2015. – № 47. – С. 81-87. – ISSN 2074-8922
621657
  Марченко О. Креативний потенціал віри як умови людської свободи і само здійснення в філософії Л. Шестова // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 283-286. – ISSN 2076-1554
621658
  Дюндик О. Креативний потенціал неолексикону Євгена Пашковського // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: В. Німчук, П. Гриценко, О. Присяжнюк [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (62). – С. 110-122. – ISSN 1682-3540
621659
  Дранник В.А. Креативний потенціал трудового колективу // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 49-50
621660
  Семененко Л. Креативний потенціал формальних експонентів семантико-граматичного значення збільшеної кількості ознаки -ущ-, -уч- у поетичному мовленні // Я син свого народу. Наукова спадщина Михайла Максимовича (до 200-річчя з дня народження вченого) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції / Т. Александрович, Г. Бикова, Т. Видайчук, Г. Гайович, М. та ін Дмитренко. – Київ : Просвіта, 2006. – С. 210-219. – ISBN 966-8547-39-X
621661
  Ісіченко І. Креативні виміри мучеництва в "читанні про Бориса і Гліба" прп. Нестора Літописця / І. Ісіченко, архієпископ // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 2 (638). – С. 24-28. – ISSN 0236-1477


  У статті розглянута інтерпретація преподобним Нестором Печерським мученицької загибелі князів Бориса і Гліба 1015 р.
621662
  Якубіна В.Л. Креативні віртуальні спільності за умов нестабільності сучасного світу: мас-медійний та соціальний контексти проекту "Multitude" // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2012. – С. 72-78. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (35))


  У центрі уваги автора статті - їдея М. Хардта та А. Негрі, які вбачають, що "глобальному центрові" вже сьогодні протистоять структури з мережевою будовою ("multitude"): вони не мають виразного центру та конкретного лідера. Ці структури є мобільними, ...
621663
  Лошковська Х.С. Креативні індустрії як сучасний сегмент стратегічного розвитку країн світу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 119, (ч. 2). – С. 153-158. – ISSN 2308-6912


  Творчі індустрії сьогодні є стратегічно важливими для економічного розвитку країн, вони сприяють зростанню інноваційного потенціалу міста, і можуть стати потужним інструментом для подальшого економічного зростання всієї держави. Креативні індустрії, це ...
621664
  Шевцова А.О. Креативні стратегії розвитку міст: сутність поняття та підходи до його розуміння // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2014. – № 2 (87). – С. 39-43 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1561-4980
621665
  Рефель А.Г. Креативні таланти у сфері цивільного захисту // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 2, лютий. – С. 27-28
621666
  Кваша Т.К. Креативність - важливий аспект підвищення рівня розвитку регіонів України в умовах глобалізації / Т.К. Кваша, Д.П. Касьяненко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 12 (115). – С. 225-230
621667
  Зіньковський Ю. Креативність - фрактал сучасної парадигми вищої технічної освіти : (Стаття перша) / Ю. Зіньковський, Г. Мірських // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 14-21.
621668
  Дяченко Н. Креативність викладача - запорука модернізації вищої освіти / Н. Дяченко. // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2006. – Вип. 3. – С. 45-54. – (Педагогічні науки)
621669
  Клименко Віктор Креативність гештальту : багатошаровість і видова спеціалізація // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – № 4 (38). – С.215-228. – ISSN 1810-2131
621670
  Орехівський Г.А. Креативність думок М.І. Туган-Барановського про земельне питання в Україні // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2012. – Вип. 177, ч. 1. – С. 158-165. – (Економіка, аграрний менеджмент, бізнес). – ISSN 2222-8586


  Акцентовано увагу на доцільності врахування наукової спадщиниМ.І. Туган-Барановського, зокрема його творчих ідей щодо реформування земельних відносин у процесі сучасного розвитку національного сільського господарства.
621671
  Булка Н.І. Креативність і соціальна компетентність // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2001. – № 10. – С.46-50
621672
  Саврасов М.В. Креативність та емоційна активність студента вищого навчального закладу // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – С. 115-123. – (Психологія ; вип. 52). – ISSN 2312-1599
621673
  Кліпкова О.І. Креативність та інноваційність як основні складові нового вектора в управління підприємством // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – С. 76-80. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (4), ч. 2). – ISSN 2313-8114
621674
  Базилевич В. Креативність та професіоналізм - конкурентні переваги страховика в умовах глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 6-8. – (Економіка ; Вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  В статті розкриваються особливості формування креативно мислячих фахівців страхової справи, визначаються шляхи вдосконалення організації навчального процесу, аналізується світовий досвід оптимізації попиту та пропозиції на страховому ринку. Features ...
621675
  Герчанівська П.Е. Креативність у динаміці культурних форм // Культура і сучасність : альманах / М-во культури і туризму України ; Нац.акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 1. – С. 113-117
621676
  Діденко О. Креативність у структурі професійної готовності офіцера-прикордонника: суперечливий характер, компонентний склад і зміст // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 1 (138). – С. 88-98. – ISSN 1682-2366
621677
  Лузік Е. Креативність як критерій якості в системі підготовки фахівців профільних ВНЗ України / Е. Лузік // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 76-82
621678
  Галиця І. Креативність як одна з форм стимулювання педагогічного процесу / І. Галиця, І. Мельник // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 10-17 квітня (№ 18). – С. 11


  Про науково-педагогічну роботу викладачів вишів. Автор пропонує стратегічні ігри, які повинні бути спрямовані на актуалізацію навчальних курсів, їх зв"язок з практичною складовою підготовки фахівця.
621679
  Венцик О.В. Креативність як процесуальна характеристика творчого мислення // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2013. – С. 22-32. – (Серія психологічна ; Вип. 2)
621680
  Курмишева Н. Креативність як складова компетентності педагогічного працівника // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2015. – Вип. 64. – C. 23-28. – ISSN 2075-1478
621681
  Попович О.В. Креативність як соціокультурне явище // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 81 (№ 2). – С. 187-191. – ISSN 2076-1554
621682
  Сажина С.В. Креативність як спосіб саморегуляції єдиної дитини у сім"ї // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2001. – № 3. – С.21-23


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
621683
  Яременко Л. Креативність як творчість: спільне та відмінне // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; НАПНУ, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2010. – № 4 (39). – С. 117-123. – ISSN 2078-1016
621684
  Хамітов Н. Креативність як фундаментальний концепт сучасної філософії освіти // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. осв. АПН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. акад. політ. наук. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 59-66
621685
  Василькевич Я.З. Креативно-інноваційне суспільство: соціокультурні наслідки та конкурентоздатність держави // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2012. – С. 12-20. – (Серія психологічна ; Вип. 2 (2))
621686
  Галиця І.О. Креативно-інноваційний потенціал та інтелектуальна безпека підприємства // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього". – Львів, 2016. – Вип. 3 (119). – С. 22-24. – ISSN 2071-4653
621687
  Хавкіна Л.М. Креативно-функціональні особливості багатозначності в рекламі у контексті тенденцій сучасного рекламного міфотворення // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 7, січень - червень. – С. 56-60


  У статті розглядається використання багатозначності в рекламі як спосіб досягнення її ефективності. Досліджується реклама в сучасному українському медіапросторі з огляду на її креативні та функціональні особливості в контексті тенденцій рекламного ...
621688
  Метленков Н.Ф. Креативное образование в архитектуре и прблемы его современной стандартизации // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2010. – № 3 ( апрель). – С. 11-19. – ISSN 0321-0383


  Статья посвящена проблемам сегодняшней перестройки сложившихся форм высшего профессионального образования, и прежде всего архитектурного. Рассматриваются исходные основания и целевые установки перестройки образования, и в первую очередь - изменения ...
621689
  Сологуб А.И. Креативное образование: талант и здоровье / А.И. Сологуб. – Кривий Ріг : ИВИ, 2000. – 264с. – ISBN 966-7682-98-2
621690
  Волков Ю.Г. Креативное общество как цель российской модернизации // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – № 11 (331). – С. 25-32. – ISSN 0132-1625
621691
   Креативность в высшем образовании : проект Ассоциации европейских университетов // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2007. – № 10. – С. 48-56. – ISSN 0321-0383
621692
  Горностаева М.В. Креативность социального действия по Х. Йоасу - постулаты и пределы // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 6 (314). – С. 23-26. – ISSN 0132-1625
621693
  Амельченков В.В. Креативность языка и ее выражение в "праксисе" // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2009. – № 2 (40). – С.115-119. – ISSN 1684-2618
621694
   Креативные технологии управления проектами и программами / Бушуев С.Д. [и др.] ; под ред. Бушуева С.Д. ; Украинская ассоциация управления проектами. – Киев : Саммит-Книга, 2010. – 768 с. : илл. – ISBN 978-966-7889-40-1
621695
  Мартьянов В. Креативный класс - креативный город: реальная перспектива или утопия для избранных? // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва, 2016. – Т. 60, № 10. – С. 41-51. – ISSN 0131-2227
621696
  Ганаза О.В. Креативный класс как фактор развития инновационной экономики и условия его формирования // Известия Иркутской государственной экономической академии (Байкальский гос. ун-т экономики и права) : научный журнал / Иркутская государственная экономическая академия (Байкальский гос. ун-т экономики и права). – Иркутск, 2009. – № 6 (68). – С. 102-105. – ISSN 1993-3541
621697
  Пипко Е.А. Креативный комплекс средств оздоровления студентов вуза / Е.А. Пипко, И.Т. Балдашинов // Вестник Университета Российской академии образования / Университет Российской академии образования. – Москва, 2007. – № 1. – С. 69-72. – ISBN 5-204-00454-8
621698
  Денисова Анастасия Креативный пульс Европы. Барселона / Денисова Анастасия, Мастерс Боб // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 8 (185), август. – С. 66-90 : фото, карта. – ISSN 1029-5828
621699
  Днепров А.В. Креативный социализм. (Контуры посткапиталистического общества) : монография / Александр Днепров, Сергей Казаков. – Киев : Институт "Стратегические альтернативы", 2013. – 316, [4] с. : ил., табл. – Резюме парал. рус., англ. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-8983-23-8
621700
  Серебряная М.Я. Креативный читатель // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Рос. гос. б-ка. – Москва, 2014. – № 3. – С. 76-81
621701
  Савченко Д.Н. Креатология : Методологические основания и модели. Богопознание и научное знание / Д.Н. Савченко. – Москва : Рециклинг. – ISBN 5-903952-06-9
Т. 1. – 2010. – 540 с.
621702
  Савченко Д.Н. Креатология. Свет. Богословские основания креатологии / Дмитрий Савченко. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2013. – 746, [2] с. : ил. – Библиогр. в конце гл. – (Историческая книга). – ISBN 978-5-91419-887-6
621703
  Пиллэ Креветки / Пиллэ, , Такаши Шивасанкара. – Москва, 1961. – 208 с.
621704
  Пиллэ Креветки / Пиллэ, , Такаши Шивасанкара. – Москва, 1962. – 127 с.
621705
  Крим А. Кревний родич : повість // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 7. – С. 59-81. – ISSN 0868-4790
621706
  Харчук Б.М. Кревняки : роман / Борис Харчук. – Київ : Радянський письменник, 1984. – 514 с.
621707
  Харчук Б.М. Кревняки : роман / Борис Харчук. – Київ : Дніпро, 1985. – 514 с. – (Серія "Романи й повісті" ; 1985, № 11)
621708
  Журавлев В.В. Крегооборот и оборот оборотных производственных фондов промышленности : Автореф... канд. экон.наук: / Журавлев В. В.; Лен. фин. экон. ин-т. – Ленинград, 1969. – 15л.
621709
  Болдуєв М.В. Кредині відносини в ринковій економічній системі // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 18-23. – Бібліогр.: на 4 пункта. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
621710
  Шокун В.К. Кредит / В.Шокун. – Київ : Політвидав України, 1966. – 43с. – (Економічні знання - трудящим)
621711
  Лазепко И.М. Кредит в оборотные средства и экономическое стимулирование подрядных строительно-монтажных организаций : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.10 / Лазепко И.М.; Киев. ин-т нар. хоз-ва им. Д.С.Коротченко. – Киев, 1973. – 29л. – Бібліогр.:с.29
621712
  Кочкарев В.В. Кредит в расширенном воспроизводстве агропромышленного комплекса / В.В. Кочкарев. – Москва, 1988. – 159 с.
621713
  Валеров А.В. Кредит в русско-немецкой торговле ХIII-X вв. // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 100-114. – (Экономика ; Вып. 3). – ISSN 1026-356X
621714
  Романова М.Ф. Кредит в системе социалистических производственных отношений : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Романова М. Ф.; Моск. ин-т нар. хоз. – М., 1975. – 18л.
621715
  Захаров В.С. Кредит в системе управления экономикой / В.С. Захаров. – М., 1979. – 192с.
621716
  Лаврушин О.И. Кредит в системе экономических стимулов / О.И. Лаврушин. – Москва, 1970. – 88с.
621717
  Саньков Г.В. Кредит в системе экономического стимулирования / Г.В. Саньков. – М., 1979. – 78с.
621718
  Саньков Г.В. Кредит в системе экономического стимулирования. / Г.В. Саньков. – М, 1979. – 78с.
621719
  Поченчук Г.М. Кредит в системі чинників економічного зростання України : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.01 - екон. теорія та іст. економічних вчень / Поченчук Г.М.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 218л. + Додатки: л. 209-218. – Бібліогр.: л. 188-208
621720
  Поченчук Г.М. Кредит в системі чинників економічного зростання України : Автореф. дис. ... канд. економічних наук: 08.00.01 / Поченчук Г.М.; МОіНУ; КНУТШ. – Київ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 15 назв
621721
  Иконников В.В. Кредит в социалистическом обществе / В.В. Иконников. – М., 1959. – 88с.
621722
  Лаврушин О.И. Кредит в социалистическом обществе / О.И. Лаврушин. – М, 1974. – 191с.
621723
  Саниев М. Кредит в тяжелой промышленности / М. Саниев. – Алма-Ата, 1970. – 120с.
621724
  Кот Людмила Леонідівна Кредит в умовах ринкової трансформації економіки : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.01.01 / Кот Л.Л.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
621725
  Кот Людмила Леонідівна Кредит в умовах ринкової трансформації економіки : Дис. ... канд.економ. наук: 08.01.01 / Кот Людмила Леонідівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2003. – 229л. + Додатки: л.207 - 229. – Бібліогр.: л.189 - 207
621726
  Волынский В.С. Кредит в условяих современного капитализма. / В.С. Волынский. – Москва, 1991. – 173,2с.
621727
  Джафаров Г Г. Кредит и агропромышленная интеграция. / Г Г. Джафаров. – М., 1981. – 174с.
621728
  Лексис В. Кредит и банки / В. Лексис. – М., 1994. – 120с.
621729
  Боровой С.Я. Кредит и банки России (середина XVII в. - 1861 г.) / С.Я. Боровой. – М, 1958. – 288с.
621730
  Богудска М. Кредит и векселя /Lettre de change/ в торговых операциях между Гданьском и Амстердамом в первой половине XVII века / М. Богудска. – М., 1970. – 1с.
621731
  Толеубеков А. Кредит и вопросы повышения эффективности колхозного производства (по матер. колхозов Джамбулской обл. Каз. ССР). : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.10 / Толеубеков А.; МВ и ССО КазахССР. Алма-Атин. ин-т нар. хоз. – Алма-Ата, 1973. – 22л.
621732
  Плотников К.Н. Кредит и денежное обращение в СССР / К.Н. Плотников. – Москва, 1953. – 52с.
621733
  Мелков А.Е. Кредит и денежный оборот / А.Е. Мелков. – М., 1983. – 80с.
621734
  Костюк Т.И. Кредит и его влияние на развитие колхозноно производства : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Костюк Т. И.; Хар. ГУ. – Х., 1973. – 21л.
621735
  Соболев М.Н. Кредит и его роль в народном хозяйстве / М.Н. Соболев. – Х, 1918. – 90с.
621736
  Сычев Е.П. Кредит и его роль в повышении стимулирования промышленного производства. : Автореф... канд. экон.наук: 999 / Сычев Е.П.; ХГУ им. А.М.Горького. Экон. ф-тет. – Харьков, 1971. – 24л.
621737
  Прокопенко А.П. Кредит и его роль в повышении эффективности капитальных вложений. : Автореф... канд. экон.наук: 08.599 / Прокопенко А.П.; Харьков. гос. ун-т. Эконом. ф-тет. – Х., 1971. – 20л.
621738
  Шумеков Э.Ш. Кредит и его роль в ускорении технического прогресса в процессе строительства коммунизма : Дис... канд. эконом.наук: / Шумеков Э.Ш.; КГУ. Каф. полит. экономии естественных ф-тов. – Киев, 1970. – 219, ХІІІл. – Бібліогр.:л.І-ХІІІ
621739
  Шумеков З.Ш. Кредит и его роль в ускорении технического прогресса в процессе строительства Коммунизма (на матер. пром. Казах.ССР) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Шумеков З.Ш. ; КГУ. – Киев, 1970. – 20 c.
621740
  Шокун В.В. Кредит и его роль в формировании оборотных средств промышленных предприятий. (На матер. швейной пром. УССР). : Автореф... канд. экон.наук: 599 / Шокун В.В.; Киев. ин-т нар. хоз. им. Д.С.Коротченко. – К., 1971. – 24л.
621741
  Столбуненко Н.Н. Кредит и индивидуальное воспроизводств. : Автореф... канд.эк.наук: 08.00.01 / Столбуненко Н.Н.; МВ и ССО РСФСР.ЛГУ. – Л, 1978. – 23л.
621742
  Бутаков Д.Д. Кредит и интенсификация производства в странах СЭВ / Д.Д. Бутаков. – Москва, 1976. – 207с.
621743
  Ширинская З.Г. Кредит и интенсификация совхозного производства. / З.Г. Ширинская. – М., 1980. – 142с.
621744
   Кредит и кон"юнктура. – М., 1929. – 112 с.
621745
  Ланде Е. Кредит и конъюнктура / Е. Ланде. – М., 1930. – 147с.
621746
  Выгодский С.Л. Кредит и кредитная политика США / С.Л. Выгодский. – Ленинград, 1940. – 176с.
621747
  Злобин И.Д. Кредит и кредитная система СССР / И.Д. Злобин. – М., 1958. – 40с.
621748
   Кредит и кредитные системы стран Азии. – М., 1968. – 280с.
621749
  Челноков В.А. Кредит и кредитный механизм в условиях перестройки / В.А. Челноков. – М, 1989. – 119с.
621750
   Кредит и обращение денег в сфере безналичного оборота. – Саратов, 1971. – 109с.
621751
  Авдиянц Ю.П. Кредит и повышение экономической эффективности производства. / Ю.П. Авдиянц ; Науч.-исслед. фин. ин-т. – Москва : Финансы, 1972. – 167 с. – (Вопросы теории и методологии)
621752
  Кравцова Г.И. Кредит и повышение эффективности промышленного производства / Г.И. Кравцова. – Минск, 1986. – 144с.
621753
  Мороз А.Н. Кредит и повышение эффективности промышленного производства. / А.Н. Мороз. – М., 1981. – 142с.
621754
  Шенгер Ю.Е. Кредит и предприятие / Ю.Е. Шенгер. – Москва, 1973. – 160с.
621755
  Сырг М.А. Кредит и продовольственная программа / Сырг М.А. – Москва, 1988. – 62 с.
621756
  Рыбин В.И. Кредит и расчет в условиях реформы / В.И. Рыбин. – Москва, 1970. – 320с.
621757
  Бабак В.Ф. Кредит и технический прогресс / В.Ф. Бабак. – М, 1975. – 168с.
621758
  Михайлов П.М. Кредит и финансирование в новых условиях / П.М. Михайлов. – Москва, 1967. – 224с.
621759
  Саньков Г.В. Кредит и формирование оборотных средств. / Г.В. Саньков, Р.Г. Ольхова. – М, 1975. – 72с.
621760
   Кредит и хозрасчет. – М.-Л., 1931. – 116с.
621761
  Зелгалвис Э.А. Кредит и хозяйственный расчет. / Э.А. Зелгалвис. – Рига, 1975. – 206с.
621762
  Вовчак О.Д. Кредит і банківська справа : підручник / О.Д. Вовчак, Н.М. Рущишин, Т.Я. Андрейків. – Київ : Знання, 2008. – 564, [4] с. : табл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-346-588-3
621763
  Мухін І.В. Кредит і його роль у розвитку колгоспного виробництва / І.В. Мухін. – К., 1959. – 59с.
621764
  Правдюк О.Л. Кредит і кредитна політика: пряма та зворотна залежність / О.Л. Правдюк, О.О. Любар // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 7 (213). – С. 80-83. – ISSN 2221-1055
621765
  Мочерний С. Кредит і кредитні відносини в контексті економічної власності : проблеми макроекономіки / С. Мочерний, О. Устенко // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 5. – С. 3-6. – Бібліогр.: 10 назв
621766
   Кредит і кредитні правовідносини: економічна природа і практика законодавчого регулювання. – К., 1996. – 144с.
621767
  Шадрина О.В. Кредит как объект уголовно-правовой защиты // Актуальные проблемы современной науки : Информационно-аналитический журнал / РАН Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2006. – № 6. – С. 75-78. – ISSN 1680-2721
621768
  Удович А.Л. Кредит как средство инвестирования в средневековой мусулманской торговле / А.Л. Удович. – М., 1970. – 3с.
621769
  Лаврушин И О. Кредит как стоимостная категория социалистического воспроизводства / И О. Лаврушин. – М, 1989. – 173с.
621770
  Рыбин В.И. Кредит как экономическая категория социализма / В.И. Рыбин. – Москва : Мысль, 1978. – 252 с.
621771
  Суслова Н.Д. Кредит на новую технику / Н.Д. Суслова. – М., 1965. – 72с.
621772
  Гангус Г.Н. Кредит на увеличение производства товаров и услуг для населения / Г.Н. Гангус. – М, 1981. – 79с.
621773
  Кроливецкая Л.П. Кредит при полном хозрасчете / Л.П. Кроливецкая. – М, 1991. – 144 с.
621774
  Сліпанський А. Кредит та його роль в розвитку сільского господарства України / А. Сліпанський. – К., 1928. – 212с.
621775
  Казнова М. Кредит як джерело фінансування соціальної сфери : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 2. – С. 24-26 : Табл. – Бібліогр.: 1 назва
621776
  Євтух О.Т. Кредит як інструмент нормування економічних відносин // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2017. – С. 34-40. – (Економіка ; вип. 786). – ISSN 2519-240Х
621777
  Азаренкова Г.М. Кредит як інструмент фінансування діяльності суб"єкта господарювання / Г.М. Азаренкова, І.Ю. Дудник // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2014. – № 3 (25). – С. 229-234. – ISSN 2308-1988
621778
  Євтух О.Т. Кредит як соціально-економічне явище // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 3-20. – Бібліогр.: 32 п.
621779
  Євтух О. Кредит як соціально-економічне явище // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 44-49
621780
  Сидоренко В. Кредит: сутність, функції та форми прояву // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 3 (20). – С. 24-33. – ISSN 1818-5754
621781
  Якимець С. Кредити // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2002. – № 40. – С.39-43
621782
  Журавель А. Кредити від МВФ: вимушений крок чи "щасливий квиток"? // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 142-143. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
621783
  Пілар Кредити зі змінами у розстрочці та відтермінованими виплатами / Пілар, Валенсія-ДеЛара, Альберто Рамірес Цебаллос // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 12 (126). – С. 323-336 : табл., рис. – Бібліогр.: 42 назви. – ISSN 1993-6788
621784
  Міщишин М.М. Кредити МВФ як джерело фінансування дефіциту бюджету // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 66-68
621785
  Колосова В.П. Кредити міжнародних фінансових організацій як джерело фінансування транспортної галузі в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 8 (165). – С. 89-101
621786
  Чулкова А. Кредити отримуємо у кредитних спілках // Економіка. Фінанси. Право : Інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2002. – № 5. – С.29-31
621787
  Іваненко Ю. Кредити Світового банку Україні та ефективність їх використання : проблеми макроекономіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 2. – С. 12-18 : Табл., рис. – Бібліогр.: 2 назви
621788
  Швайка М.А. Кредитна грошова система та її вплив на світові валютні відносини // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2007. – № 2. – С. 189-194. – ISSN 1729-7206
621789
  Швайка М.А. Кредитна грошова система: її суть та особливості функціонування / Швайка Михайло Андрійович; Асоціація народних депутатів України. – Київ : Київський міжнародний університет, 2008. – 240с. – ISBN 5-7763-2385-1
621790
  Клименко Т. Кредитна діяльність банківських установ Донецького району // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2002. – № 7. – С.17-22. – ISSN 0131-775Х
621791
  Карпенко Г.В. Кредитна діяльність вітчизняних банків та можливості їх інтеграції до світової фінансової системи : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 89-96 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
621792
  Отрошко О. Кредитна діяльність комерційних банків і грошова маса // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 6 (137). – С. 52-58 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-2005
621793
  Волкова О. Кредитна діяльність кредитних спілок України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 9 (323). – С. 45-46 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1810-3944
621794
  Шелудько Н.М. Кредитна експансія та стійкість банківського сектору в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 10. – С. 148-156.
621795
  Улановський О. Кредитна епопея: яким буде фінал? // Консалтинг в Україні : Ділове видання. Експерт твого бізнесу / АП "Асоціація консалтингових фірм". – Київ, 2007. – № 8/9. – С. 8-10.
621796
  Мирошніченко Ю.В. Кредитна залежність української економіки від МВФ // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2013. – № 1 (38). – С. 150-156. – ISSN 2074-5354
621797
  Кондратюк А. Кредитна історія позичальника в США // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2009. – № 5 (89). – С. 86-91. – ISSN 1605-2005
621798
  Коваль Ф. Кредитна кооперація - шлях розбудови інтелектуального і економічного потенціалу України / Ф. Коваль; Львівське обласне товариство "Український кооперативний рух". – Львів : Каменяр, 2002. – 40с. – ("Кооперація - духовна й матеріальна сила народу" ; Ч.4). – ISBN 5-7745-0944-3
621799
  Алексійчук В.М. Кредитна кооперація в агросфері: виклики на напрями розвитку / В.М. Алексійчук, О.Є. Гудзь, П.А. Стецюк // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 7 (213). – С. 49-54. – ISSN 2221-1055
621800
  Олійник Д.С. Кредитна кооперація у сільському господарстві: досвід і шляхи розвитку в Україні : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 4. – С. 102-109 : Табл., рис. – Бібліогр.: 2 назви
621801
  Барабаш Л.В. Кредитна кооперація як пріоритетний напрям фінансового забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств / Л.В. Барабаш, С.А. Власюк // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 3. – С. 74-80. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Розглянуто питання пошуку економічно обґрунтованого напряму фінансового забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств в сучасних економічних умовах України, що набуває особливої актуальності. При цьому увагу зосереджено на складності ...
621802
  Гончаренко В.В. Кредитна кооперація. Форми економічної самодопомоги сільського і міського населення у світі та в україні (теорія, методологія, практика) / В.В. Гончаренко. – Київ : Глобус, 1998. – 330с. – ISBN 5-86248-101-Х
621803
  Прудніков А.О. Кредитна кооперація: її суть, ознаки та принципи // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 4 (95). – С. 53-57
621804
  Гончаренко В. Кредитна кооперація: принципи фінансово-господарського механізму та проблеми відродження в Україні // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2005. – № 3. – С. 83-90. – ISSN 1605-2005
621805
  Гончаренко В. Кредитна кооперація: прнгиципи фінансово-господарського механізму та проблеми відродження в Україні : історія кредитної справи // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2005. – № 2. – С. 76-84 : Табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1605-2005
621806
  Ткаченко О.І. Кредитна політика банків України / О.І. Ткаченко, Ю.С. Фоменко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2015. – № 2 (79). – С. 158-165. – (Серія: Економічні науки). – ISSN 1028-7507
621807
  Гладинець Н.Ю. Кредитна політика банків як інструмент забезпечення конкурентних позицій на ринку банківських послуг / Н.Ю. Гладинець, В.В. Петрина // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – Вип. № 19 (14). – С. 153-160 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2311-8164
621808
  Шевцова О.Й. Кредитна політика в межах ресурсного менеджменту банку / О.Й. Шевцова, О.О. Давидов // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2016. – Т. 24, № 10/1. – С. 59-63. – (Серія : Економіка ; вип. 10 (2)). – ISSN 2312-6779
621809
  Леоненко П.М. Кредитна політика Державного земельного банку Другої Речі Посполитої в Західній Україні : історія фінансів / П.М. Леоненко, О.А. Бурунова // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 140-149 : Табл. – Бібліогр.: 22 назви
621810
  Потій В. Кредитна політика підприємств як інструмент управління дебіторською заборгованістю / В. Потій, Г. Куліш // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 8. – С. 37-43 : табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв.
621811
  Підсосонна Я.Г. Кредитна політика: макро- та мікроекономічні аспекти // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 4 : Податкова віддача регіонів України: проблеми і перспективи. – С. 410-416. – ISSN 2222-4459
621812
  Грузицький Ю. Кредитна реформа 1930-1932 років у СРСР // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2011. – № 12 (190). – С. 33-35. – Бібліогр.: 7 назв
621813
  Якименко М.А. Кредитна система сільського господарства України в умовах аграрних реформ другої половини ХІХ – початку ХХ ст. // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – № 2 (533), березень - квітень. – C. 64. – ISSN 0130-5247
621814
  Кришевська М.С. Кредитна система України та перспективи розвитку // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 243-245. – ISBN 978-966-188-219-4
621815
  Чухліб Б. Кредитна спілка допоможе студентам стати на ноги? // Вечірній Київ : улюблена гезета киян. – Київ, 2000. – 8 лютого (№27). – С. 3


  Студенти Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка створили кредитну спілку.
621816
  Кручок С. Кредитна ставка як індикатор кредитних ризиків : банківські технології // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 1. – С. 6-11 : Табл. – ISSN 1605-2005
621817
  Фрей Л.И. Кредитная ивалютная политика капиталистических стран / Л.И. Фрей. – М, 1962. – 215с.
621818
  Ляшенко В.И. Кредитная инфраструктура малого бизнеса: ретроспектива и перспективы / В.И. Ляшенко, Т.В. Соколова // Вісник економічної науки України : Науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2006. – № 1. – С. 94-101. – ISSN 1729-7206
621819
  Хейсин М.Л. Кредитная кооперация в России / М.Л. Хейсин. – Птгр, 1919. – 199с.
621820
  Панова Г.С. Кредитная политика коммерческого банка / Г.С. Панова. – Москва : ДИС, 1997. – 464с. – ISBN 5-86509-048-8
621821
  Белов А.М. Кредитная политика США в отношении социалистических стран // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1987. – № 4 (60) : Актуальные моменты. Об устранении региональных конфликтов. К проблеме всеобщей безопасности. Развитие кормоуборочной техники. Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 58-73
621822
  Атлас М.С. Кредитная реформа в СССР. / М.С. Атлас. – Москва, 1952. – 228с.
621823
  Яворский В. Кредитная система народной Польши. / В. Яворский. – М., 1961. – 128с.
621824
  Аникин А.В. Кредитная система современного капитализма / А.В. Аникин. – Москва, 1964. – 435 с.
621825
  Инкум Самуэль Эдвард Кофи Кредитная система СССР в период социалистической индустриализации : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук / Инкум Самуэль Эдвард Кофи ; Киев. ин-т нар. хоз-ва. – Киев, 1967. – 20 с.
621826
  Фантич С.М. Кредитная система Чехословакии и ее роль в построении социализма. : Автореф... канд. экон.наук: / Фантич С.М.; АН УССР. Ин-т экономики. – К., 1967. – 20л.
621827
  Маковий В.Д. Кредитная система Японии / В.Д. Маковий. – М., 1983. – 48с.
621828
  Луняков О.В. Кредитная экспансия и макроэкономическая стабильность // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 11 (137). – С. 65-72 : табл., рис. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788


  Ця модель аукціону довела свої переваги не лише для покупців, але й для продавців, забезпечивши надійніший спосіб досягнення ефективності.
621829
  Новіков В. Кредитне бюро: проблеми і рішення // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2004. – № 3. – С.78-83
621830
  Колотуха С. Кредитне забезпечення аграрної галузі: проблеми та шляхи їх вирішення : аналізують науковці / С. Колотуха, І. Коваленко // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2007. – № 4. – С. 82-88 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1605-2005
621831
  Дем"яненко М.Я. Кредитне забезпечення АПК в ринкових умовах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 32-34. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Розкрито проблеми, пов"язані з організацією і здійсненням кредитування в аграрній сфері виробництва і забезпечення кредитами сільскогосподарських товаровиробників.
621832
  Малахова О.Л. Кредитне забезпечення підприємницької діяльності : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 6. – С. 113-120 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв
621833
  Непочатенко О.О. Кредитне забезпечення поточної діяльності сільськогосподарських підприємств / О.О. Непочатенко, Н.В. Бондаренко // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 5 (199). – C. 91-97. – ISSN 2221-1055
621834
  Малік М.Й. Кредитне кооперування: проблеми та наслідки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 76-78. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Розкрито стан кредитування агропромислового виробництва та обгрунтовано необхідність та напрями розвитку кредитування через формування кредитних спілок.
621835
  Малік М.Й. Кредитне обслуговування сільськогосподарських кооперативів : монографія / М.Й. Малік, А.С. Кудінов. – Київ : Інститут аграрної економіки, 2008. – 166 с. – ISBN 978-966-669-237-8
621836
  Д"яконова І. Кредитний брокеридж: перспективи діяльності в Україні // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2007. – № 6. – С. 69-74. – ISSN 1605-2005
621837
  Вахненко Тетяна Кредитний бум в Україні в системі координат світових фінансів // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 5. – С. 34-38. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  У статті з використанням міжнародних порівнянь визначено диспропорції у структурі активів і пасивів банківських установ України та оцінено адекватність поточного обсягу банківських кредитів на рівні соціально-економічного розвитку країни. Виявлено ...
621838
  Солодка О. Кредитний дефолтний своп у механізмі перерозподілу кредитного ризику // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 85-91. – (Економіка ; вип. 2 (167)). – ISSN 1728-3817


  В статті визначено економічну природу і механізм функціонування CDS у розрізі ефективного перерозподілу кредитного ризику. Досліджено особливості динаміки номінального обсягу світового ринку CDS, валової ринкової вартості і чистої ринкової вартості ...
621839
  Колодізєв О.М. Кредитний менеджмент : навч. посібник / О.М. Колодізєв, О.В. Хмеленко ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 163, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 158-160. – ISBN 978-966-676-655-0
621840
  Харабара В.М. Кредитний механізм забезпечення споживчих потреб населенння : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Харабара В.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
621841
  Харабара В.М. Кредитний механізм забезпечення споживчих потреб населенння : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Харабара В.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 256 л. + Додатки: л. 241-248. – Бібліогр.: л. 223-240
621842
  Селіверстова Л.С. Кредитний механізм у системі управління фінансами корпорацій // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 10. – С. 34-36 : рис. – Бібліогр.: 7 назв
621843
  Терещенко О.А. Кредитний портфель та його формування в умовах фінансової нестабільності // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 199-201. – ISBN 978-617-7069-02-6
621844
  Прядко В.В. Кредитний потенціал комерційних банків у період економічної кризи / В.В. Прядко, Н.С. Островська // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 11 (168). – С. 73-77
621845
  Носко В.І. Кредитний потенціал комерційних банків у період економічної кризи // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 465-467. – ISBN 978-966-188-219-4
621846
  Колесник І.В. Кредитний процес як складова розвитку національної економіки // Науковий вісник Національного аграрного університету : Збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2006. – № 97. – С. 382-386.
621847
  Лісовенко В.В. Кредитний рейтинг у системі управління державним зовнішнім боргом // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 11. – С. 30-38 : табл. – Бібліогр.: 5 назв
621848
  Любунь О.С. Кредитний ризик : Монографія / Ун-т економіки та права "Крок"; О.С. Любунь. – Київ : Ун-т економіки та права "Крок", 2005. – 308с.
621849
  Примостка Л.О. Кредитний ризик банку: проблеми оцінювання та управління : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 8. – С. 118-125 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв
621850
   Кредитний ризик комерційного банку : Навч. посібник. – Київ : Знання, 2000. – 251с. – (Вища освіта ХХ1 століття). – ISBN 966-620-027-9
621851
  Вітлінський В. Кредитний ризик та його врахування при обчисленні ставки відсотка : пошуки науковців / В. Вітлінський, О. Пернарівський // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1997. – № 5. – С. 63-66 : Табл., рис.
621852
  Мілай А.О. Кредитний ризик та його хеджування за допомогою деривативів // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 2 (69). – С. 95-100.
621853
  Подчесова В.Ю. Кредитний ризик як різновид банківського ризику та його основні класифікаційні ознаки // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2008. – № 2 (25). – С. 70-76
621854
  Глущенко С.В. Кредитний ринок: інститути та інструменти : навчальний посібник / С.В. Глущенко ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2010. – 155 с. : іл. – Бібліогр.: с. 148-153. – ISBN 987-966-518-536-9
621855
  Гузенко О.П. Кредитний сегмент як вектор банківського впливу на розвиток підприємницького сектора України // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 12. – С. 36-40 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
621856
  Садеков А.А. Кредитний скоринг - методика оптимізації управління кредитними ризиками : банківська справа // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 8. – С. 118-122 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви
621857
  Дем"яненко М.Я. Кредитний фактор сталого розвитку аграрного сектору України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2014. – № 11 ( 241) листопад 2014. – С. 5-14. – ISSN 2221-1055


  Досліджено становлення та розвиток кредитних відносин сільськогосподарських виробників із банківськими установами. Встановлено, що сформована у післяреформений період система кредитування не була достатньо адаптованою до ринкових умов, не враховувалася ...
621858
  Забчук Г.М. Кредитні важелі стимулювання виробництва в умовах перехідної економіки : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Забчук Г.М. ; Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 16 назв.
621859
  Забчук Г. Кредитні важелі стимулювання виробництва: теоретичні аспекти та особливості практичного застосування // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 6 (108). – С. 59-68 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1605-2005
621860
  Березовик В. Кредитні відносини банків з агропромисловим комплексом України // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 1. – С. 18-23. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0131-775Х
621861
  Румянцев С.А. Кредитні відносини в системі інфраструктури ринку : Автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.01.01 / Румянцев С.А.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – 24 с.
621862
  Румянцев Сергій Анатолійович Кредитні відносини в системі інфрастуктури ринку : Дис... канд. екон.наук: 08.01.01 / Румянцев Сергій Анатолійович; КУ. – К, 1997. – 176л. – Бібліогр.:л.164-176
621863
  Сайко М.М. Кредитні відносини і банківська справа у Стародавньому Римі : монографія / М.М. Сайко ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – Чернівці : Технодрук, 2017. – 415, [1] с. – Покажчики: с. 336-360. – Бібліогр.: с. 361-413. – ISBN 978-617-7096-83-1
621864
  Андрущенко Г.І. Кредитні відносини у структурі фонду життєвих засобів : соціологічний аспект : автореф. дис. ... канд. соціологічних наук. Спец. 22.00.03 - соціальні структури та соціальні відносини / Андрущенко Г.І.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
621865
  Андрущенко Г.І. Кредитні відносини у структурі фонду життєвих засобів: соціологічний аспект : Дис. ... канд. соціологічних наук. Спец. 22.00.03 - соціальні структури та соціальні відносини / Андрущенко Г.І. ; Криворізький державний педагогічний ун-т. – Кривий Ріг, 2009. – 332л. + Додатки : л.260-314. – Бібліогр. : л.315-332
621866
  Марцин В.С. Кредитні відносини у сучасних умовах господарювання та шляхи їх вдосконалення // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 10. – С. 17-22
621867
  Носов О.Ю. Кредитні гроші та їх еволюція // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2006. – Вип. 16.3. – С. 203-208. – ISBN 5-7763-2435-1
621868
  Підвисоцький Я.В. Кредитні дефолтні свопи: можливості та загрози // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 2. – С. 93-96
621869
  Каленюк І. Кредитні джерела інвестування освіти : економіка освіти // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 5. – С. 41-44. – Бібліогр.: 8 назв
621870
  Печений О. Кредитні договори: деякі питання практики укладання і виконання // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2017. – № 4 (32), квітень. – С. 10-20
621871
  Салига С.Я. Кредитні інструменти управління фінансовими ресурсами домогосподарств в Україні / С.Я. Салига, В.О. Гнеушева // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2013. – Вип. 1 (20). – С. 48-52
621872
  Юркевич О.М. Кредитні компанії: сутність, правові засади і механізм функціонування : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 12 (102). – С. 175-181 : Рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
621873
  Іванова В. Кредитні кошти МВФ у контексті ревізії // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. фінансова інспекція України ; Нац. ун-т держ. податкової служби України ; Київ. нац. торговельно-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11 (130), листопад. – С. 28-30
621874
  Грибан О.О. Кредитні механізми стимулювання промислового експорту з Європейського союзу: досвід для України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 217-223
621875
  Богомазов М.В. Кредитні операції банків як об"єкт аудиту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 110-111. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Розглянуто місце кредитів в активних операціях комерційних банків з огляду на національні стандарти бухгалтерського обліку, визначено основні ризики, сформульовані загальні підходи до кредитних операцій як об"єкта аудиторської перевірки.
621876
  Грабар І. Кредитні операції: поняття, види й юридичні підстави їх здійснення // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 4 (232). – С. 64-68


  У статті аналізується чинне банківське законодавство України, розкривається сутність поняття "кредитні операції", визначаються види кредитних операцій та юридичні підстави їх здійснення. В статье анализируется действующее банковское законодательство ...
621877
  Могилко Л.В. Кредитні рейтинги боргових зобов"язань України та чинники їх поліпшення // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Таврійський нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. – Сімферополь, 2012. – № 4 (17). – С. 91-95
621878
  Буй Т.Г. Кредитні рейтинги як інструмент оцінки корпоративних боргових цінних паперів // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 3 (70). – С. 69-73.
621879
  Лелик Л.І. Кредитні ресурси банківських установ і їхній вплив на реальний сектор національної економіки // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.11. – С. 267-274. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
621880
  Боронос В.Г. Кредитні ризики та їх наслідки для банківської системи України / В.Г. Боронос, О.О. Влізько // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2010. – С. 182-187. – (Економіка ; № 1, т. 2). – ISSN 1817-9215
621881
  Нідзельська І.А. Кредитні ризики та їх наслідки для банківської системи України в умовах поглиблення фінансової кризи // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 8 (165). – С. 102-108
621882
  Павлюк С.М. Кредитні ризики та управління ними : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 11. – С. 105-111 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв
621883
  Хоменко О.О. Кредитні спілки - важлива складова економіки України // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2007. – № 5. – С. 23-27.
621884
  Луцишин О.О. Кредитні спілки - суб"єкти ринку фінансових послуг // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 38, ч. 1. – С. 95-101
621885
  Галайко Н.Р. Кредитні спілки в контексті розвитку фінансового ринку України // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2013. – Вип. 23.7. – С. 193-199. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
621886
  Люзняк М.Е. Кредитні спілки в системі небанківських фінансових установ та аналіз впливу їх діяльності на активізацію конкуренції на ринку фінансово-кредитних установ // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2006. – Т. 18. – С. 359-365. – ISBN 966-8958-05-5
621887
  Гончаренко В. Кредитні спілки в системі суб"єктів фінансового ринку : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 4. – С. 24-28 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв
621888
   Кредитні спілки в Україні : курс лекцій : навчальний посібник для студ. вищ. навч.закладів / Держ. вищ. навч. заклад "Укр. акад. банківської справи Нац. банку України", Каф-ра бух. обліку і аудиту ; [ уклад. Б.А. Дадашев, О.І. Гриценко ]. – Суми : УАБС НБУ, 2009. – 98 с. – ISBN 978-966-8958-40-3
621889
   Кредитні спілки в Україні : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Держ. вищ. навч. закл. "Укр. акад. банк. справи Нац. банку України", Каф. бухгалтер. обліку і аудиту ; [уклад.: Б.А. Дадашев, О.І. Гриценко]. – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2011. – 196, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 151-152. – ISBN 978-966-8958-74-8
621890
  Лепех С. Кредитні спілки в Україні : історія та сучасність // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.335-338. – Бібліогр.: 5н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
621891
  Гавриленко О.Ю. Кредитні спілки в Україні: проблеми розвитку та умови підвищення ефективності управління діяльністю // Вісник економічної науки України : Науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2007. – № 1. – С. 29-32. – ISSN 1729-7206
621892
  Ільченко-Сюйва Леся Кредитні спілки в умовах геоекономічних трансформацій: проблеми державного регулювання // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Національна академія держ. управління при Президентові України ; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2009. – Вип. 3 (3). – С. 144-154
621893
  Гончаренко В. Кредитні спілки в умовах фінансової кризи / В. Гончаренко, О. Климко, А. Пожар // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 2. – С. 118-126. – ISSN 1818-5754
621894
  Ковалюк А. Кредитні спілки та їх роль у внутрішньому інвестуванні національної економіки // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2005. – Спецвипуск 15, Ч.1 : Обліково-аналітичні системи суб"єктів господарської діяльності в Україні. – С. 364-369. – Бібліогр.: на 7 пунктів. – ISBN 966-7574-11-3
621895
  Рогожнікова Н.В. Кредитні спілки так і не стали конкурентами банкам на фінансовому ринку України // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2006. – Т. 18. – С. 216-221. – ISBN 966-8958-05-5
621896
  Коцовська Р. Кредитні спілки як альтернативні установи щодо кредитування сільського малого підприємництва // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 3. – С. 149-155. – ISSN 1562-0905
621897
  Маліновська О.Я. Кредитні спілки як джерело забезпечення кредитними ресурсами суб"єктів малого бізнесу // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 27/1. – С. 217-221. – ISSN 2306-546X
621898
  Третьяк О.М. Кредитні спілки як ефективна форма мікрокредитування // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2002. – № 7. – С.100-102
621899
  Олюк Олена Павлівна Кредитні спілки як ланка кредитної системи України : Дис... канд. юридичнихнаук: 12.00.07 / Олюк Олена Павлівна; КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1997. – 191л. – Бібліогр.:л.187-191
621900
  Орлюк О.П. Кредитні спілки як ланка кредитної системи України : Автореф...канд.юрид.наук:12.00.07 / Орлюк О.П.;КНУТШ. – Київ, 1997. – 24с. – Бібліогр.:с.22
621901
  Орлюк О.П. Кредитні спілки як ланка кредитної системи України : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Орлюк О.П.; КНУТШ. – Київ, 1997. – 24 с. – Бібліогр.:с.22
621902
  Орлюк О.П. Кредитні спілки як ланка кредитної системи України. : Автореф... канд.юрид.наук: 12.00.07 / Орлюк О.П.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1997. – 24л.
621903
  ВІрченко Кредитні спілки як механізм кооперації та фінансової підтримки працівників підприємств // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 6 (121). – С. 105-109
621904
  Федак Л. Кредитні спілки, їхня суть та правова природа // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 184-190. – (Серія юридична ; Вип. 41)
621905
  Гончаренко В.В. Кредитні спілки, як фінансові кооперативи : Міжнародий досвід та українська практика / В.В. Гончаренко. – Київ : Наукова думка, 1997. – 236с. – ISBN 966-00-0092-8
621906
  Ковальчук О.В. Кредитні спілки: історія виникнення та правового регулювання в Україні // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2017. – С. 289-301. – (Серія юридична ; вип. 2). – ISSN 2311-8040
621907
  Похилюк В.В. Кредитні спілки: їх місце і роль у трансформації банківської системи в умовах дотримання економічної безпеки фінансових структур // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2008. – Вип. 23. – С. 317-321
621908
  Славова Н.О. Кредитні спілки: поняття, класифікація, загальна характеристика // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 147-150.
621909
  Савельєва Л.А. Кредитні сппки як суб"єкт цивільно-правових відносин // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Т. 53 : Юридичні науки. – С. 122-125.
621910
  Корнєєв В.В. Кредитні та інвестиційні інструменти фінансування економічного розвитку // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2005. – № 3. – С. 75-82. – Бібліогр.: на 6 пунктів. – ISSN 1811-3141
621911
  Сабадаш К. Кредитні та хеджингові продукти Міжнародного банку реконструкції та розвитку // Збірник наукових праць Національноїої академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 2. – С.230-236
621912
  Рябинина Н.В. Кредитно-банковская система современной Индии / Н.В. Рябинина. – М., 1972. – 304с.
621913
  Касумова А.М. Кредитно-банковские учреждения Азербайджана (1874-1932 гг.) : Автореф... канд. экон.наук: 592 / Касумова А. М.; АН АзССР. Совет селекции экон. наук учен. совета Отд-ния обществ. наук. – Баку, 1969. – 22л.
621914
  Басант Х. Кредитно-банковское дело и экономика Мексики (1777-1876) / Х. Басант. – М., 1970. – 4с.
621915
  Адамик В.В. Кредитно-боргові важелі міжнародної політики подолання бідності: сучасний погляд на проблему // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 2. – С. 17-23.
621916
  Хамм О. Кредитно-варіантна технологія креативного навчання в умовах університетської освіти // Наукові праці МАУП / Міжрегіональна, академія управління персоналом (МАУП). – Київ, 2012. – Вип. 4 (35). – C. 210-214
621917
   Кредитно-грошові і фінансові механізми перехідної економіки // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 2. – С.111-121. – ISBN 966-654-089-4
621918
  Пятенко С.В. Кредитно-денежная политика в США / С.В. Пятенко. – Москва, 1988. – 157 с.
621919
  Брагинский С.В. Кредитно-денежная политика в Японии. / С.В. Брагинский. – М., 1989. – 193,2с.
621920
  Борисов Ю.Ф. Кредитно-денежная политика России в период либеральных реформ Алекссндра II (1861-1880) // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2006. – № 3. – С.43-57. – ISSN 1684-2626
621921
  Гродко Н.Д. Кредитно-денежная система / Н.Д. Гродко. – М, 1956. – 343с.
621922
  Трахтенберг И.А. Кредитно-денежная система капитализма после второй мировой войны / И.А. Трахтенберг. – М., 1954. – 188с.
621923
   Кредитно-денежная система СССР. – М., 1967. – 319с.
621924
  Воробйова О.І. Кредитно-інвестиційна діяльність банків України : монографія / О.І. Воробйова. – Київ ; Сімферополь : АРІАЛ, 2010. – 396 с. – Бібліогр.: с. 379-395. – ISBN 978-966-2372-52-6
621925
  Огородник В.В. Кредитно-інвестиційна діяльність банків України за умов фінансової нестабільності та фактори впливу на неї // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2012. – № 1 (63). – С. 161-169. – ISSN 1562-0905
621926
  Першин В. Кредитно-інвестиційне забезпечення банками і страховими компаніями інноваційних проектів // Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 74-85.
621927
  Ляхова О.О. Кредитно-інвестиційний портфель банків та його вплив на фінансування інвестиційних проектів в Україні / О.О. Ляхова, Т.П. Шокало // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 5/6. – С. 58-61. – ISSN 1728-6220
621928
  Котковський В.С. Кредитно-інвестиційні інновації комерційного банку: оцінка ефективності та стратегічний сегмент / В.С. Котковський, П О. Гузенко // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 3. – С. 294-298 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2222-0712
621929
  Левкіна Р. Кредитно-модульна система вищої освіти як інструмент формування компетенції у студентів / Р. Левкіна, В. Цуканов, А. Левкін // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (88). – С. 40-42. – ISSN 1562-529Х


  "Важливим є запровадження такої системи аналізу навчальної діяльності студентів, яка б сприяла створенню оптимальних умов для професійної підготовки фахівців. Кредитно-модульна, рейтингова система оцінювання широко використовується у багатьох країнах ...
621930
  Отверченко Г.Х. Кредитно-модульна система і оптимізація навчальних планів / Г.Х. Отверченко, І.О. Доценко // Міжнародний науковий вісник "Інновації в навчальному процесі вищих навчальних закладів: міжнародний та національний досвід" : зб. наук. ст. за матеріалами XV Міжнар. наук.-практ. конф., 6-9 листоп. 2007 р., Ужгород (Україна) - Сніна (Словаччина) / М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т ; [упоряд. К.М. Мовчан ; редкол.: Ф.Г. Ващук (голова) та ін.]. – Ужгород : Ліра, 2008. – С. 94-98. – (Міжнародний науковий вісник). – ISBN 978-966-2195-06-4
621931
  Ільницька О.М. Кредитно-модульна система навчання як система контролю та оцінки якісної підготовки спеціалістів у вищому навчальному закладі // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Українська акад. наук ; ВДНЗУ "Укр. мед. стоматологічна акад.". – Полтава, 2014. – Вип. 4, т. 2 (114). – С. 43-45. – ISSN 2077-4214


  Розкрито кредитно-модульну систему навчання як систему контролю і оцінки якості знань, розглянуто особливості модульного навчання та проаналізовані проблеми готовності студентів до діяльності, як комплексу здібностей, що відображають їх професійну ...
621932
  Усатенко Г. Кредитно-модульна система не корелювалася з європейськими стандартами // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 23 вересня (№ 176). – С. 10


  Стаття голови Громадської ради МОН, доцента Інституту філології КНУ ім. Т. Шевченка щодо скасування старої системи навчання та оцінювання у вищій школі. Тепер виші мають право обирати її на власний розсуд. Чи готові?
621933
  Мороз І.В. Кредитно-модульна система організації навчального процесу : Довідник для студентів / І.В. Мороз; Мін-во освіти і науки України; Переяслав-Хмельницьк. держ. педагог. ун-т ім.Г.Сковороди. – Київ; Переяслав-Хмельницький : Освіта України, 2005. – 96с. – ISBN 966-648-148-8
621934
  Кудіна В.В. Кредитно-модульна система організації навчального процесу очима студентів КНЛУ / В.В. Кудіна, О. Осадчук // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2012. – № 45. – С. 16-19
621935
  Головань М.С. Кредитно-модульна система організації навчання майбутніх фахівців фінансового профілю в умовах компетентнісного підходу // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 44-50. – (Педагогіка ; № 4)
621936
  Рудавський Ю. Кредитно-модульна система оргнізації навчального процесу як необхідна умова інтеграції вищої технічної освіти України в європейський освіттній простір // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України ; КОО. – Київ, 2004. – № 5/6. – С.66-70. – ISSN 1682-2366
621937
  Якименко Ю. Кредитно-модульна система як важлива складова інтеграції вищої освіти України до загальноєвропейського освітнього простору // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України ; КОО. – Київ, 2004. – № 1. – С.50-62. – ISSN 1682-2366
621938
  Плащовата М.С. Кредитно-модульна система як важлива складова інтеграції освіти України // Теорія та методика навчання та виховання : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – Вип. 35. – С. 96-104
621939
  Сікорський П.І. Кредитно-модульна технологія навчання : Навч. посібник / П.І. Сікорський; Європейський ун-тет; За ред.: З.І.Тимошенко. – Київ : Видаництво європейського університу, 2004. – 127с. – ISBN 966-301-042-8
621940
  Кузьменко Г. Кредитно-модульна технологія навчання і пізнавальна діяльність студентів : Г. Кузьменко, М. Кузьменко // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2006. – Вип. 6. – С. 188-196. – (Педагогічні науки)
621941
  Астахова Е.В. Кредитно-модульная система и учебная нагрузка преподавателя : корреляция взаимоотношений // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2007. – Т. 13, кн.1 : Актуальні проблеми освіти. – С. 61-69. – ISSN 1993-5560
621942
  Ковтун И. Кредитно-модульная система обучения на инженерных факультетах / И. Ковтун, И. Никитина // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2005. – № 6. – С. 35-37. – ISSN 1562-529Х


  Опыт аграрного вуза.
621943
  Подольська Є.А. Кредитно-модульний курс з філософії: філософія, логіка, етика, естетика, релігієзнавство : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Є.А. Подольська; МОНУ; Харківськ. гуманіт. ун-т "Народна українська академія". – 2-е вид., перероб. та доп. – Київ : Центр навчальної літератури, Інкос, 2006. – 624с. – ISBN 966-364-222-Х
621944
  Подольська Е.А. Кредитно-модульний курс культурології : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Е.А. Подольська, В.Д. Лихвар, Д.Є. Погорілий; МОНУ; Нац. фармацевтичний ун-т. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 368с. – ISBN 966-364-283-1
621945
   Кредитно-расчетные методы стимулирования интенсификации производства. – М., 1989. – 175с.
621946
  Оболенский Н.Г. Кредитно-расчетные отношения социалистических стран. / Н.Г. Оболенский. – М., 1967. – 32с.
621947
  Малеин Н.С. Кредитно-расчетные правоотношения и финансовый контроль / Н.С. Малеин. – М., 1964. – 152с.
621948
  Пашковский В.С. Кредитно-расчетный механизм в системе управления / В.С. Пашковский. – М, 1980. – 144с.
621949
  Мокан И.И. Кредитно-расчетный механизм и эффективность производства. / И.И. Мокан, А.В. Канаев. – Кишинев, 1982. – 136с.
621950
  Фролов Н. Кредитно-рейтинговая система: опыт ТулГУ / Н. Фролов, В. Жигунов // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2006. – № 5. – С. 11-20. – ISSN 0869-3617
621951
  Мілай А.О. Кредитно-розрахункові операції : Навчальний посібник / А.О. Мілай; МАУП. – Київ : МАУП, 2004. – 204с. – ISBN 966-608-483-Х
621952
  Сеницын В.М. Кредитно-финансовая экспансия империализма в развивающихся странах Азии. : Автореф... Канд.экон.наук: / Сеницын В.М.; Моск.экон-стат.ин-т. – М, 1967. – 26л.
621953
  Чеботарева Е.Д. Кредитно-финансовые проблемы "общего рынка". : Автореф... канд. экон.наук: / Чеботарева Е.Д.; Москов. гос. ин-т междунар. отношений. – М., 1968. – 26л.
621954
  Кирсанов А.В. Кредитно-финансовые учреждения в экономике США : Автореф... канд. экон.наук: / Кирсанов А.В.; АН СССР. Ин-т мировой экономики и междунар. отношений. – М., 1964. – 20л.
621955
  Курищук В. Кредитно-фінансові інструменти стимулювання експорту в Україні // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 2 (579). – С. 84-89. – ISSN 0131-775Х
621956
  Петровська Н. Кредитно-фінансові проблеми та банківська справа в дослідженнях українських економістів зарубіжжя (60 - роки XX.) : історія економічної думки і банківської справи в Україні // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1997. – № 1. – С. 38-43 : Табл.
621957
   Кредитное и кассовое планирование. – М., 1947. – 279с.
621958
  Барковский Н.Д. Кредитное планирование в СССР / Н.Д. Барковский, К.С. Карташова. – М., 1966. – 243с.
621959
   Кредитное планирование в учреждениях Промстройбанка СССР. – Л., 1989. – 42с.
621960
  Лоов Е.С. Кредитное стимулирование промышленности : Автореф... канд.экон.наук: 590 / Лоов Е.С.; Тартус.гос.ун-т. – Таллин, 1968. – 19л.
621961
  Солодчук А.А. Кредитные взаимоотношения Госбанка СССР с предприятиями легкой и пищевой промышленности : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 599 / Солодчук А.А. ; Киев. ин-т нар. хоз-ва. – Киев, 1968. – 19 с.
621962
  Куник Я.А. Кредитные и расчетные отношения в торговле. / Я.А. Куник. – М., 1976. – 208с.
621963
  Кузьмин В.Ф. Кредитные и расчетные правоотношения в промышленности / В.Ф. Кузьмин. – М, 1975. – 200с.
621964
  Зотова А.В. Кредитные кооперативы и общества взаимного кредита в России: тенденции диссертационных исследований (1991-2010 гг.) // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2011. – № 3 (54). – С. 47-49. – ISSN 2070-9773
621965
  Желявичюс З.П. Кредитные методы воздействия на повышение эффективности промышленного производства : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.10 / Желявичюс З. П.; Вильн. ГУ. – Вильнюс, 1974. – 22л.
621966
  Кочкарев В.В. Кредитные отношения Госбанка с межхозяйственными организациями / В.В. Кочкарев. – Москва : Финансы, 1980. – 160 с.
621967
  Гракова Т.А. Кредитные отношения Госбанка с предприятиями угольной промышленности : Автореф... канд. экон.наук: / Гракова Т. А.; Одес. ин-т нар. хоз. – Одесса, 1971. – 23л.
621968
  Циклаури С.А. Кредитные отношения и их роль в выполнении экономической эффективности общественного производства (на прим. предп. лег. пром. ГССР) : Автореф... наук: 08.00.01 / Циклаури С. А.; АН ГССР, Ин-т эконом. и права. – Тбилиси, 1973. – 45л.
621969
  Бучацкий В.И. Кредитные отношения и их совершенствование в современных условиях : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Бучацкий В.И. ; Киев. торг. экон. ин-т. – Киев, 1971. – 20 с.
621970
  Беличенко А.Н. Кредитные отношения между странами - членами СЭВ / А.Н. Беличенко, Г.Г. Матюхин. – М., 1983. – 135с.
621971
  Магазов М.И. Кредитные отношения при социализме и их роль в расширенном воспроизводстве колхозов (на матер. Казах. ССР.) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Магазов М. И.; АН КиргССР, Объед. уч. сов. от-ния обществ. наук. – Фрунзе, 1975. – 24л.
621972
  Дорошенко Александр Григорьевич Кредитные отношения производственных объединений (предприятий) с учреждениями госбанка и пути их совершенствования : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.10 / Дорошенко Александр Григорьевич; МВ и СРобраз. Х. гос. ун-т. – Харьков, 1962. – 22л.
621973
  Чудновский Г.А. Кредитные отношения с промышленностью / Г.А. Чудновский. – М, 1986. – 109с.
621974
  Верба П.И. Кредитные отношения социалистической экономики и их роль в развитии промышленного производства : Автореф. дис. ... д-ра экон. наук / Верба П.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1964. – 37 с.
621975
  Верба П.И. Кредитные отношения социалистической экономики и их роль в развитии промышленного производства : Дис... докт. эконом.наук: / Верба П. И.; Одесский кредитно-эконом. ин-т. – Одесса, 1964. – 643л. – Бібліогр.:л.1-32
621976
  Ащеулов А.Т. Кредитные правоотношения колхозов / А.Т. Ащеулов. – Москва, 1970. – 256с.
621977
  Ащеулов А.Т. Кредитные правоотношения колхозов в СССР : Автореф... докт юрид.наук: 714 / Ащеулов А.Т.; АН ССС Ин-т гос-ва и права. – М, 1971. – 48л.
621978
  Мелков А.Е. Кредитные ресурсы Государственного банка СССР / А.Е. Мелков. – М., 1969. – 152с.
621979
  Кособчук С.Н. Кредитные системы стран Латинской Америки / С.Н. Кособчук. – М., 1983. – 175с.
621980
  Хорошилов Е.Е. Кредитные союзы в Канаде // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2014. – № 2 (530). – С. 43-56. – ISSN 0321-2068
621981
  Смирнов А. Кредитный "пузырь" и перколация финансового рынка // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 10. – С. 4-31. – ISSN 0042-8736
621982
  Смирнов А. Кредитный "пузырь" и перколация финансового рынка // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 10. – С. 4-31. – Бібліогр.: с. 5, 8-13, 15-16, 18, 25-28. – ISSN 0042-8736
621983
  Твен М. Кредитный билет в миллион фунтов стерлингов / М. Твен. – Москва, 1992. – 205с.
621984
  Левченко О.А. Кредитный контроь рублем за хозрасчетной деятельностью промышленносит предприятий в условиях развитого социализма : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Левченко О. А.; Сарат.ГУ. – Саратов, 1980. – 18л.
621985
  Земсков В.В. Кредитный механизм и интенсификация промышленного производства / В.В. Земсков. – М., 1987. – 95с.
621986
   Кредитный механизм повышения эффективности производства и проблемы его совершенствования. – М., 1978. – 149с.
621987
  Молчанова О.А. Кредитный механизм социалистического общества / О.А. Молчанова. – Л., 1986. – 134с.
621988
  Молчанов А.Н. Кредитный механизм транснациональных корпораций / А.Н. Молчанов, И.К. Ключников. – М., 1986. – 173с.
621989
   Кредитный словарь для банковских и финансовых работников. – М.-Л., 1935. – 406с.
621990
   Кредитова реформа в постановах та інструкціях. – Х., 1930. – 116с.
621991
   Кредитование. – Киев : Торгово-издательское бюро BHV, 1994. – 384с. – ISBN 5-7707-4230-5
621992
  Дроздков И.П. Кредитование артелей кооперации торгбанком СССР. / И.П. Дроздков, В.А. Леонов. – М., 1948. – 51с.
621993
  Лисициан Н.С. Кредитование государственной розничной торговли в СССР / Н.С. Лисициан. – М., 1957. – 128с.
621994
  Казиницкий А.Н. Кредитование затрат на внедрение новой техники. / А.Н. Казиницкий, М.Г. Москалев. – Пермь, 1964. – 16с.
621995
   Кредитование и расчеты в капитальном строительстве. – М., 1979. – 175с.
621996
   Кредитование и расчеты в промышленности. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1982. – 206с.
621997
   Кредитование и расчеты в промышленности. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1987. – 284с.
621998
  Коробова Г.Г. Кредитование и ресчеты научно-технических организаций / Г.Г. Коробова. – Саратов, 1984. – 64с.
621999
  Корнейчева Т.К. и Назаров В.К. Кредитование легкой промышленности / Т.К. и Назаров В.К. Корнейчева. – М., 1976. – 96с.
622000
  Езерский Л.К. Кредитование сумм в пути. / Л.К. Езерский. – М, 1948. – 39с.
<< На початок(–10)621622623624625626627628629630(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,