Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)621622623624625626627628629630(+10)В кінець >>
621001
  Гальчук О. "... І в хаосі творить скарби": античні образи й мотиви в поетичній інтерпретації Павла Тичини // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 3 (615). – С. 88-101. – ISSN 0236-1477


  У статті аналізується роль античного інтертексту в ранній творчості Павла Тичини. Визначенко, що рецепція греко-римських образів і мотивів реалізується через алюзивні відсилання, континуаційні відношення, ремінісценці, у результаті чого відбувається ...
621002
  Ткаченко Д. "... І від діді Тараса, і від прадіда Сковороди": духовні архетексти В. Симоненка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 323-331


  Винесеними в заголовок рядками поет сам означив найважливіші джерела своєї духовної та стильової спадкоємності. У статті розглянуто інтертекстуальне відлуння творчості Т. Шевченка (насамперед), а також художніх ідей Г. Сковороди, української ...
621003
  Шатилов М. "... І мед тих днів без вороття загус..." : поезії // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. В. Науменко ; редкол.: Г. Воскобійник, О. Воскобійник, С. Жадан [та ін.]. – Харків, 2019. – № 1, січень - березень. – С. 127-132. – ISSN 0130-1608
621004
  Кондратьєва С. "... І над-кіно..." : кінокритика // Сві-й-танок : студентський літературно-мистецький та науковий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філологія ; редкол.: А.О. Ткаченко, Л.В. Грицик, О.Г. Астаф"єв [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 9. – С. 299-300


  Кінокритика на сюрреалістичну кінострічку "Криниця для спраглих". Це дебют у кінематографі Івана Драча, сценариста, та Юрія Іллєнка, режисера. Стрічку знято 1965 року, але покладено "на полицю" і вперше показано 1987 року.
621005
  Жулинський М. "... І помоляться на волі невольничі діти" // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2013. – 22 березня (№ 55). – С. 8-9
621006
  Борисюк І. "...і Бог став жінкою, деревом, травою і вином..." (роздуми про поезію І. Маленького) // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2006. – № 11. – С. 43-50. – ISSN 0236-1477
621007
  Мариненко Ю. "...І буде радісне осяйне воскресіння" (Штрихи до портрета Аркадія Любченка) // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 4. – С.10-15. – ISSN 0130-5263
621008
  Павлова О. "...І будитимуть серед люду любов до українського слова" : джерела до вивчення літературної діяльності Івана Нечуя-Левицького // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 3 квітня (№ 14). – С. 10, 11


  До історії спадщини Івана Нечуя-Левицького.
621009
  Сергійчук В. "...І в прямому розумінні став гупати милицями по підлозі" // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2022 / В.І. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2021. – С. 125-129. – ISBN 978-617-7837-21-2


  До 75-річчя від дня народження Вячеслава Брюховецького.
621010
  Ричагівська Ю. "...І в тому одчайдушному розгоні" : (Про функції складнопідрядних речень у поезії Івана Драча) // Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2001. – № 1. – С.27-28
621011
  П"ядик Ю. "...І взяв з собою кошик мрій" // Наука і культура. Україна : щорічник / Академія наук УРСР; Тов-во "Знання" УРСР. – Київ, 1989. – Вип. 23. – С. 496-501. – ISSN 0206-8001


  Художник Юхим Михайлів
621012
  Константинов В.В, "...і довгождану ти розкриєш таємницю...". – Одеса : Маяк, 1991. – 164с.
621013
  Малинка В. "...І навіть плачу неповторним сміхом // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 20 червня (№ 25). – С. 1, 5


  Творчий портрет Миколи Сома.
621014
  Кудряшов Г. "...І нескінченні ті пісні однині, як пам"ять тих, хто так тебе любив!..." : У Полтавському державному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка відкрито музей Раїси Кириченко // Рідний край : Науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2006. – № 1. – С. 177-179. – ISBN 966-7653-03-5
621015
  Сергєєва Ірина "...і ніколи не вимовляв я імені Божого всує" Семен Ан-ський - організатор і популяризатор єврейської етногафії // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 1. – С. 173-187
621016
  Череватенко Л. "...І ось ляжу, - родючий гній, - На скривавлений переліг..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 14 лютого (№ 27). – С. 5


  Присвячено Євгену Плужнику, його страдницькій кончині на Соловках.
621017
  Нікіфорова О. "...І побив князь Москву" // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2018. – 1 лютого (№ 5). – С. 20


  Про перемогу об"єднаного війська литовців, українців, білорусів та поляків над московитами на чолі з волинським воєводою Костянтином Острозьким у битві під Оршею.
621018
   "...І про виховання майбутніх професійних літераторів" / Д. Павличко, І. Драч, Л. Танюк, Р. Чілачава // Інтим письменницької праці : літ.-крит. дослідження / М.К. Наєнко. – Київ : Просвіта, 2013. – C. 481. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 978-966-2133-95-0
621019
  Бараневич Людмила "...І росту крізь камінь" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 21. – С. 69


  Наталя Дзюбенко-Мейс -стрімкий політ над прірвою житейських незгод, здіймання з-попід чорних хмар до сонячної осяйності поетичного натхнення... І знову зануреність у важке, іноді непосильне повсякдення... Це гордий, потужний виклик чарівної вразливої ...
621020
  Степовик Д. "...і сотвори йому вічну пам"ять!" [П.Тронько] // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України ; Фундація Героя України академіка Петра Тронька ; ред.: А. Сєриков [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11/12 (231/232). – С. 24-26. – ISSN 0131-2685
621021
  Салига Т. "...І став сонет здобутком революцій..." (Сонетарій Євгена Маланюка і дещо навколо )нього // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 14 лютого (№ 3). – С. 16-17
621022
  Салига Т. "...І став сонет здобутком революцій..." (сонетарій Євгена Маланюка і дещо навколо нього) // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 31 січня (№ 2). – С. 16
621023
  Салига Т. "...І став сонет здобутком революцій..." (сонетарій Євгена Маланюка і дещо навколо нього) // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 28 лютого (№ 4). – С. 16-17
621024
  Салига Т. "...І став сонет здобутком революцій..." (сонетарій Євгена Маланюка і дещо навколо нього) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 5 (641). – С. 18-36. – ISSN 0236-1477
621025
  Петренко С.І. "…І пізнаєте правду, - а правда вас вільними зробить": правда й свобода у Біблії // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 67-72. – (Серія "Філологія" ; вип. 78). – ISSN 2227-1864
621026
   "Итоги" : [литературно- художественный] сборник. – Москва : Изд. газеты "Курьер" ; Пост. Его Величества Т-ва скоропеч. А.А. Левенсон, 1903. – [4], 280 с.
621027
  Борозняк А.И. "Их борьба, их страдания, их смерть не были напрасны". Ганс Фаллада и его роман "Каждый умирает в одиночку" // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2014. – № 1. – С. 135-156. – ISSN 0130-3864
621028
   "Их вечен с вольностью союз" : Лит. критика и публицистика декабристов. – Москва : Современник, 1983. – 368 с. – (Библиотека "Любителям российской словесности" ; Из литературного наследия)
621029
  Сергійчук В. "Их ориентация сейчас исключительно на советскую Украину" // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2018 / В.І. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2017. – С. 141-144. – ISBN 978-966-2911-88-6


  До 95-річчя залучення групи Петрушевича в прорадянську діяльність.
621030
  Сергійчук В. "Ихтамнеты" з ленінського Розливу // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 3 липня (№ 123)


  "Коли сьогодні в Російській Федерації затято заперечують участь своїх військових у бойових діях на Донбасі, то в цьому нічого дивного немає, оскільки це давня традиція наших сусідів, принаймні з 1917 року. Саме тоді російські більшовики в поборюванні ...
621031
  Головченко Н. "І Білокур там Катерина свої картини малювала" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 20-26 червня (№ 25). – С. 11
621032
  Москаленко О. "І благословен я був між золотим сонцем й зеленою землею..." : до проблеми вивчення імпресіоністичної новели М. Коцюбинського "Intermezzo". 10 клас // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 47-50. – Бібліогр. в кінці ст.
621033
  Москаленко О. "І благословен я був між золотим сонцем й зеленою землею..." : До проблеми вивчення імпресіоністичної новели М.Коцюбинського "Intermezzo" // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 47-51.
621034
  Дзюба І. "І блисне стріла глибин": Аніфатій Свиридюк // Буковинський журнал : громадсько-політичний, літературно-мистецький і науково-освітній часопис / Чернівец.нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; Обл. орг. Т-ва "Просвіта" ім. Т. Шевченка ; Обл. відділення Укр. фонду культури [та ін.] ; голов. ред. М. Лазарук. – Чернівці, 2015. – Ч. 1 (95). – С. 181-214. – ISBN 966-7109-34-8
621035
  Горобієвська О. "І буде вічна наша дружба..." // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 8-21 квітня (№ 14/15). – С. 14


  Пам"яті фотохудожника Любомира Криси. Родинні зв"язки та дружба з Володимиром Івасюком.
621036
  Цвілюк С. "І буде вона вже не Вкраїна..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 30 квітня - 1 травня (№ 78/79). – С. 8


  Великоімперська національно-перемішувальна політика Росії та її наслідки для України.
621037
  Трегуб М.В. "І буде син, і буде мати, і будуть люди на землі..." // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 9 березня (№ 5). – С. 8-9


  Інтерв"ю з нащадком Т. Шевченка по лінії старшої сестри Катерини, випускником Національного Гірничого університету (НГУ), кандидатом технічних наук, доцентом кафедри геодезії, проректором з науково-педагогічної, навчально-виховної роботи НГУ Миколою ...
621038
  Бекіш І. "І буде сонце!" // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2021. – № 5 (13). – С. 144-146


  Поезія.
621039
  Гросевич Т.В. "І будуть люди" Анатолія Дімарова як зразок соціально-побутового роману // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2013. – Т. 5, № 3. – С. 79-83. – ISSN 2077-804X
621040
  Прокоф"єва-Михайловська "І в надра атома, і в глибину Всесвіту" [Прокоф"єв В.К.] // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (41). – С. 46-51. – ISSN 1819-7329


  З історії астрономії і Кримської астрофізичної обсерваторії. Прокоф"єв Володимир Костянтинович- док. фіз.-мат н., один із засновників вітчизняної школи спектроскопії, 35 років працював у Кримській астрофізичній обсерваторії АН СРСР.
621041
  Портніков В. "І в Росії, і в Україні була ідея обману історії. У Росії в серпні 1991-го, в Україні - через 13 років" // Країна : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2011. – № 47 (100). – С. 26-29


  Про те, як останні 20 років використала кожна з пострадянських країн, розмірковує публіцист Віталій Портніков.
621042
  Загнітко А. "І в смерті з рідним краєм поріднюсь" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 10-16 травня (№ 19). – С. 7, 11


  Міжнародна науково-теоретична конференція "Василь Стус: життя, ідеологія, творчість, соціополітичний і літературний контекст", присвячена вшануванню пам"яті відомого українського поета, перекладача, літературознавця і правозахисника, що відбулася 20- ...
621043
  Констанкевич І. "І в Україні читання книг має бути трендом!" / розмову вела Наталія Малімон // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 26-27 листопада (№ 141/142)


  Вважає Ірина Констанкевич, одна із співавторів законопроєкту щодо стимулювання розвитку книговидання і книгорозповсюдження.
621044
  Константинов В. "І вічний бій...". Інтрига навколо умов розлучення Великої Британії та ЄС зберігається // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 20-26 жовтня (№ 39). – С. 6
621045
  Брюховецька Л. "І воля моя, як ці гори, висока!" // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Гладій Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (152). – С. 36-38. – ISSN 1562-3238


  «Білий птах з чорною ознакою» – фільм особливий в українському кіно. Не тільки тому, що це був подвійний дебют: Івана Миколайчука як сценариста та укладача музики, а Богдана Ступки як кіноактора. Для такого твердження є ще кілька причин. По-перше, в ...
621046
  Гуцало Є. "І все-таки до Бога знімається рука" : вибр. твори / Євген Гуцало ; [упоряд., авт. передм.: А.Б. Гуляк, Н.І. Янкова]. – Київ : Логос, 2016. – 544, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-171-978-0
621047
  Сотник Л. "І все-таки сонце!" // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ, 2021. – № 7/8. – С. 150-156. – ISSN 0208-0710


  Поезія.
621048
  Гордієнко К. "І все життя - у творчості й красі..." // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 23 жовтня (№ 41). – С. 2


  Вечір, присвячений 110-й річниці видатного поета, критика й перекладача Миколи Бажана, відбувся у Національному музеї літератури України.
621049
  Шергін С. "І все таки до тебе думка лине" // Зовнішні справи : науково-публіцистичний журнал / ГС "Ред. журн. "Зовнішні справи" ; редкол.: Т.В. Сидорук, Д.В. Вєдєнєєв, В.М. Власенко [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1/2. – С. 32-41. – ISSN 2663-2675
621050
  Задорожна Л.М. "І все то, все то в Україні!.." : картини укр. природи в поезії Т. Шевченка періоду заслання : монографія / Л.М. Задорожна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2-ге вид., допов. – Київ : Київський університет, 2020. – 259, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-933-115-1
621051
  Поліщук В. "І все у нас в Україні..." // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 25 вересня (№ 19). – С. 16-17


  Національне й антимосковське у слові Петра Гулака-Артемовського (до його 230-річчя).
621052
  Поліщук В. "І все у нас в Україні..." // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 9 жовтня (№ 20). – С. 16-17


  Національне й антимосковське у слові Петра Гулака-Артемовського (до його 230-річчя).
621053
  Шевченко Жанна "І все, що я писав, мене боліло" : підсумковий урок за темою "Василь Стефаник" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 38-39. – ISSN 0130-5263
621054
  Пахльовська О. "І всі народи - як розкрита рана" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 6-7 грудня (№ 224/225). – С. 14


  Виступ О. Пахльовської, яка представляла Ліну Костено на врученні відзнаки Блаженного Священномученика Омеляна Ковча в Римі
621055
  Дахно С. "І говорило полотно про муки, про його будні і про його свята..." / С. Дахно, Т. Федоренко // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 6 (154), червень. – С. 12-16


  Дидактичний матеріал до теми "Культура України перщої половини XIX століття". Історія України, 9 клас. Творчість Тараса Шевченка.
621056
  Козирєва Т. "І говорити про Марію Примаченко, і показувати її твори - велика честь" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 6-7 вересня (№ 161/162). – С. 9


  У Львові відкрили виставку робіт яскравої представниці "наївного" малярства.
621057
  Чопик Р. "І де сміявсь Іван Петрович..." : "Енеїда" Івана Котляревського // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 7 (640). – С. 47-52. – ISSN 0130-5263
621058
  Анісімова Н. "І день вже впав і ніч неначе його руїна..." поетика сугестивного пейзажу в ліриці Тараса Федюка // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : науковий збірник / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т, Кафедра історії укр. літератури і фольклористики. – Донецьк, 2014. – Вип. 21/22. – С. 3-16. – ISSN 2308-1902
621059
  Ільїн В. "І діяння - моя доля..." [В. Кремень] // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2017. – 21червня (№ 76). – С. 8-9
621060
  Діброва Н.А. "І добрі дерева стояли на добрій землі..." Творчість Ірини Жиленко // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків, 2012. – № 28 (320). – С. 2-6
621061
  Пустовіт Т. "І духом не падаємо, як би ти тяжко далі не було" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 5 - 11 жовтня (№ 40). – С. 4


  Іван Опанасович Рудичів — громадський діяч на Полтавщині, громадсько-політичний діяч, юрист, видавець, член Катеринославського товариства "Просвіта", один із засновників осередку Революційної української партії (РУП).
621062
  Погребенник В. "І душу і тіло даймо за край свій єдиний...": Україна в поетичній творчості Бориса Грінченка. // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба. Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Кн. 5. – С. 26-36. – ISSN 0042-9422
621063
  Козловська Л. "І життя моє котиться, ніби колесо" (образні порівняння в поетичних текстах Сергія Жадана) // Культура слова : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови ; редкол.: С.Я. Єрмоленко, А.М. Архангельська, С.П. Бибик [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 86. – С. 93-101. – ISSN 0201-419
621064
  Жадан С. "І жінка з чорним, як земля, волоссям" : поезія: вірші // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 2011. – № 9/10. – С. 28-34. – ISSN 0130-1608
621065
  Мельник В. "І звук моїх поез ущухне в далині" : кілька фрагментів історії літ. / Віктор Мельник. – Вінниця : Твори, 2021. – 59, [1] с. : портр. – Бібліогр.: с. 21-22. – ISBN 978-966-949-900-4
621066
  Старченко Т. "І Земне, й Небесне..." (артикуляція християнських цінностей у журналі "Міжнародний туризм") // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т іім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 5-10


  У статті йдеться про християнські акценти світського журналу «Міжнародний туризм», журналістську майстерність, духовну комунікацію.
621067
  Усенко П. "І знов війна..." Про одеську авансцену Першої світової // Свобода : громадсько-політичне видання. – Київ, 2013. – 25 березня (№ 12). – С. 7


  Автор про кур"йози та барвисту "комедію помилок" в різних наукових виданнях на цю тематику. Згадується, що 2007 р. Вчена рада історичного факультету КНУТШ рекомендувала книгу із чудернацьки довільною схемою: Литвин В.М., Мордвінцев В.М., Слюсаренко ...
621068
  Кіраль С. "І знову я про те, що життя сильніше смерті": спроба епістолярного автопортрета Івана Чендея : До 90-річчя від дня народження письменника // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 8 (620). – С. 41-57. – ISSN 0236-1477
621069
  Шкраб"юк П. "І зоря з зорею гомонить..." // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 22-28 квітня (№ 16). – С. 15


  Михайло Лермонтов. Про поета, якого кохала Марія Штерич і шанував Шевченко.
621070
  Садомора А. "І квапиться душа додому...": "Словник мовчання" Богдана Смоляка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 8 (608). – С. 88-91. – ISSN 0236-1477
621071
  Сверстюк Євген "І край мене почує" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 55-56. – ISSN 0130-5263
621072
  Прес Г. "І Лесин дух зі слова в душі лине" // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 47-50.
621073
  Нахлік Є.К. "І мертвим, і живим, і ненарожденним", і самому собі: Шевченкове ословлення минулого, сучасного й майбутнього та власної екзистенції / Євген Нахлік ; НАН України, Ін-т Івана Франка. – Львів : [б. в.], 2014. – 469, [3] с. : портр., фотоіл. – Покажч.: с. 461-470. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Літературознавчі студії" ; вип. 20). – ISBN 978-966-02-7256-9
621074
  Гнатюк М. "І ми в Європі" (Іван Франко і європейський циивілізаційний вибір України) // Іван Франко: "Я єсть пролог..." : матеріали Міжнар. наук. конгресу до 160-річчя від дня народж. Івана Франка, (Львів, 22-24 верес. 2016 р.) : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [відп. ред.: В. Мельник, М. Жулинський ; редкол.: Ф. Бацевич та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – Т. 1. – С. 153-161
621075
  Гуменюк О. "І ми віримо, що нам бути!" // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2015. – № 39. – С. 9. – ISSN 0027-8254


  Сто сорок років тому народився один із творців української держави - Лонгин Цегельський. Його погляди на державне будівництво, місце української нації в системі міжнародних відносин є актуальним і сьогодні.
621076
  Просалова В. "І мова барв для вуха неприступна...": літературно-малярські кореляції у творчості Г. Мазуренко // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики НАН України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2012. – Вип. 10 : Література. Соціум. Епоха. Ювілейний збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Олександра Астаф"єва. – С. 583-593. – ISBN 978-966-2763-27-0
621077
  Ус Ю. "І навіть сон сьогодні проти нас..."; "Спиртовий розчин моєї втоми..."; "В цьому небі поховані тисячі тисяч..."; "Вже і Господь не хоче вірити... : вірші // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – Вип. 8. – С. 228-229
621078
  Мельничук В. "І насолода душі, і хліб насущний" // Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ, 1999. – № 3. – С. 25-26. – ISSN 1605-9875
621079
  Шлапак Олександр "І не варто прив"язувати фінансування до нових можливих доходів" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 16. – С. 4-5
621080
  Шлапак Олександр "І не варто прив"язувати фінансування до нових можливих доходів" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 16. – С. 4-5
621081
  Шлапак Олександр "І не варто прив"язувати фінансування до нових можливих доходів" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 16. – С. 4-5
621082
  Садомора А. "І не дощем, і не слова..." // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 39-48. – ISSN 0208-0710
621083
  Братерська-Дронь Марина "І не залишилось нікого..." : (До проблеми духовності сучасного кіномистецтва) // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ;Черкаси, 2009. – Вип. 4/5. – С. 299-308. – ISSN 1997-4264
621084
  Чорна С. "І немає більшої радості, аніж жити за покликанням" [Національна бібліотека України імені Вернадського] // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 27 вересня (№ 181). – С. 14


  Л. Дубровіна розповідає про нові надходження до Національної бібліотеки України.
621085
  Філоненко С. "І нехай весь світ зачекає...": Егоїзм як світогляд у сучасній українській масовій літературі // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2009. – № 10. – С. 2-5
621086
  Іванчишев В. "І один у полі воїн": Всеукраїнська наукова конференція, присвячена історії музейної справи / (до 140-річчя від дня народження Миколи Макаренка) // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – № 1 (365), січень - лютий. – С. 108. – ISSN 0130-6936


  "6-7 лютого 2017 року в м. Києві на базі Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків відбулася Перша Всеукраїнська наукова наукова конференція "Історія музейної справи кінця ХІХ ст. - 1930-х рр.: люди і колекції (до 140-річчя від дня ...
621087
  Бойчук-Мельник "І оживе добра слава, слава України". Непересічні історії змагань за право називатися українцями // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2022. – 2-8 червня (№ 15/19). – С. 7


  Пам"яті Заслуженого працівника культури України Петра Івановича Арсенича. Історика, етнографа, археолога, музеєзнавця, колекціонера, культурно-освітнього і громадського діяча.
621088
  Телешман С. "І озовуся в слові..." (Зі спостереження над поетикою Михайла Ткача) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 11 (623). – С.3-16. – ISSN 0236-1477


  Стаття присвячена 80-річчю від дня народження лауреата Шевченківської премії Михайла Ткача. Розглянуто особливості поетики ліричних і ліро-епічних творів, простежено жанрово-стильові пошуки письменника
621089
  Анісімова Н. "І пейзаж неначе натюрморт...": осінні мотиви в модерній ліриці Тараса Федюка // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2014. – № 10. – С. 2-7


  У статті проаналізовано художньо-філософські аспекти образу осені на матеріалі модерної лірики представника поетичного покоління 80-х рр. 20 ст. Тараса Федюка. Визначено основні риси символізму та імпресіонізму у втіленні "осінніх" мотивів. ...
621090
  Рибенко Л. "І передайте ключі!" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 23 травня (№ 21). – С. 13


  На Рівненщині здійснено замах на існування письменницької організації краю, яка є підрозділом НСПУ України
621091
  Кравчук Л.М. "І пересічні люди, і чиновники мають дуже примітивне уявлення про історію і сьогодення Криму..." / спілкувався Ігор Світличний // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 19 січня (№ 3). – С. 1, 4-5
621092
  Панченко І. "І підуть вони в безвість віків..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 15 -16 лютого (№ 28/29). – С. 14


  Італійське intermezzo Івана Франка на тлі наших сподівань року 2019.
621093
  Колодько І. "І пісня в мені, і весна..." // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 5/6. – С. 111-114. – ISSN 0868-4790
621094
  Ковальчук А. "І покажем, що ми, браття, козацького роду..." До 160-річчя написання тексту Державного Гімну України // Україна молода. – Київ, 2022. – 14 вересня (№ 27). – С. 6


  Світ знає небагатьох поетів, чий вірш, покладений на музику, співгромадяни (сучасники й наступні покоління) завжди слухають стоячи, приклавши долоню правиці до грудей. До числа авторів одного з таких текстів належить українець Павло Чубинський - автор ...
621095
  Сарван С. "І потонути неможливо, неглибокий цей світ..." : вибрані поезії / Салам Сарван ; [пер. Л. Мудрак, П. Ахундова ; передм. Л. Мудрак]. – Київ : Державний Центр Перекладу Азербайджану ; Саміт-Книга, 2020. – 182, [2] с. : іл. – (САМІТ-КНИГА : із книгою по життю!). – ISBN 978-966-986-211-2
621096
  Ільницький М. "І почулися тихі слова, мов сичання гадюки...": символ змії у поезії Івана Франка і Василя Щурата // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 81-87. – (Серія філологічна ; Вип. 55). – ISSN 2078-5534


  Зроблено порівняльну характеристику поезій Івана Франка "Пісня і праця" і В. Щурата "Моє порожнє серце...". Автор обстоює спорідненість на рівні глибинних структур творів, протилежних за зовнішніми ознаками
621097
  Дрофань Л. "І правду й боротьбу благословити" (Олена Пчілка в сучасному прочитанні) // МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія : збірник наукових праць з мистецтвознавства і культурології / Ін-т проблем сучасного мист-ва Нац. акад. мист-в України ; редкол.: В.Д. Сидоренко,О.О. Роготченко, А.О. Пучков [та ін.]. – Київ, 2010. – № 7. – C. 200-223
621098
  Перехейда В.В. "І прийміть шолом спасення і меч духовний" // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 20. – С. 115-120


  В основу роздумів про духовність нашої молоді покладено публікації тижневика "Освіта" нерідко полярного змісту, але наповнені щирим бажанням бачити Україну сильною й багатою в колі цивілізованого світу. Into the reflections about our youth ...
621099
  Небеленчук І. "І пульсує венами прозорими вовчий світ" = Вивчення повісті М. Вінграновського "Сіроманець" // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 16-20
621100
  Салига Т. "І рими точені, і гармонійні строфи..." (Вадим Лесич) // Вогонь, що не згаса ... / Т.Ю. Салига. – Київ : Либідь, 2017. – С. 177-192. – ISBN 978-966-06-0747-7
621101
  Балтянський М. "І розіллється знов медами" // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2019. – 14 червня (№ 23/24). – С. 16. – ISSN 2519-4429


  До 125-річчя від дня народження генія української літератури Максима Тадейовича Рильського.
621102
  Мамалига А. "І розцвіла, як квітка, мова..." / А. Мамалига, Ю. Єлісовенко // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Присвячено 60-літтю від дня народження Л.Ю. Шевченко 5 березня 2007 р. – С. 7-9
621103
  Шихова Л.Р. "І сам горить. і інших запалює" // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 4 (134). – С. 6 : фото
621104
   "І світло небачених літ тебе привітає здаля..." : бібліогр. покажчик : до 90-річчя з дня народження Юрія Яновського. – Кіровоград, 1992. – 23 с. – Імен. покажч.: с. 21-23. – Бібліогр.: с. 9-20
621105
  Кремень В. "І світло совісті ознаменує поступ" // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 8-15 березня (№ 15). – С. 1
621106
  Кешеля Д. "І святе сімейство і третє око" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 7 (921), липень. – С. 17-74. – ISSN 08-68-4790-1


  Роман в бувальщинах і небилицях для тих, хто завжди грає із Долею в карти...
621107
  Слабошпицький М. "І скличу до себе свої слова..." // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 26-31 грудня (№ 52). – С. 1, 6


  З нотаток про Любов Голоту.
621108
  Яременко В. "І слово правди і любові" (Шевченкова правда і її християнськість) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2019. – № 3 (699), березень. – С. 42-52. – ISSN 0236-1477
621109
  Тарасенко О. "І сміх, і гріх": курйозні випадки з життя духовенства Чернігівської єпархії у XIX ст. // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Всеукраїнське т-во "Просвіта" ім. Тараса Шевченка, Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України. – Чернігів, 2016. – № 2 (128), квітень - березень. – С. 48-53
621110
  Гайдабура В. "І спокій мій пропав - зіграти!" (Віра Левицька) // Театр, розвіяний по світу. Феномен сцени повоєнної української діаспори (Німеччина, Австрія, Франція, США, Канада, Австралія) / В.М. Гайдабура. – Вид. 2-ге, перероб. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. – С. 70-76. – (Авторський цикл "Українське театральне зарубіжжя"). – ISBN 978-966-518-687-8
621111
  Яременко В. "І стала тьма..." етнографізм і символіка евченкового твору "У бога за дверима лежала сокира..." // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 16. – С. 139-151


  У статті досліджуються етнографізм і символіка поезії Тараса Шевченка "У бога за дверима лежала сокира...". На цій основі пропонується нове пояснення твору, збагачується його коментар
621112
  Соловчук Р. "І стану я тривогою нащадка" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 14 листопада (№ 44). – С. 15


  Творчий портрет українського поета Ігоря Нижника
621113
  Горбань В. "І теперішнє Міністерство освіти проти освіти" : інтерв"ю / беседу вела Л. Салімонович // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2015. – 11 листопада (№ 145). – С. 10


  Учитель із Харківщини Віктор Горбань розробив власний проект Закону "Про освіту", бо хоче, аби чиновники нарешті помітили в школі дитину. "Нам кажуть, що в Європі скрізь 12, а то й 13 класів, але мовчать, що вони не є обов"язковими. У Чехії ...
621114
  Зісельс Й. "І ти колись боролась, мов Ізраїль..."-2 / розмову вів Роман Гривінський // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 4-5 листопада (№ 200/201). – С. 18-19


  Розмова з відомим громадським діячем і дисидентом, співпрезидентом Асоціації єврейських організацій і общин України Йосифом Зісельсом: "Толерантність повинна мати межі - ворог заслуговує на ненависть".
621115
  Зісельс Й. "І ти колись боролась, мов Ізраїль..." / розмову вів Роман Гривінський // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 28-29 жовтня (№ 195-196)


  Відомий громадський діяч і дисидент, співпрезидент Асоціації єврейських організацій і общин України Йосиф Зісельс: "В Україні триває утворення політичної нації, але постколоніальну еліту неможливо змінити за 25 років".
621116
   "І тільки незмінна книга !" : зб. ст. до 120-річчя від дня народження Ю.О. Меженка (1892-1969) / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [упоряд., наук. ред. Н.В. Стрішенець]. – Київ : Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, 2013. – 117, [3] с. : фотогр. – Бібліогр. наприкінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-6729-9
621117
  Загребельний П.А. ... і земля скакала мені навстріч! : Діалоги з глядачами на 2 частини / П.А. Загребельний. – Київ : Мистецтво, 1974. – 87с. – (Бібліотека сучасної драматургії ; Вип. №51)
621118
  Боровський О. ... І Путін на білому коні. "Амністована" Росія може повернутися до ПАРЄ // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 17-18 травня (№ 54). – С. 13
621119
  Миронова И.П. ...Их дело не пропало / И.П. Миронова. – Москва, 1975. – 63с.
621120
  Семена М. ...І буде за все одна стаття - "10 років без права переписки"! // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 26-27 лютого (№ 34/35). – С. 6-7


  Окупований Крим, як і Росія, управляється виключно більшовицькими методами.
621121
   ...І вічна таїна слова : анализ великого епічного твору : посібник для вчителя. – Київ : Радянська школа, 1990. – 203с.
621122
  Качкан В.А. ...І воскресне ім"я твоє : Народознавчі студії про забутих / В.А. Качкан. – Київ : Фотовідеосервіс, 1993. – 128с. – ISBN 5-7707-4667-Х
621123
  Васильківський О.О. ...І всі, хто не забув / О.О. Васильківський. – Київ : Радянський письменник, 1984. – 391 с.
621124
  Кашин В.Л. ...І жодної версії! : роман / В.Л. Кашин. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 331 с.
621125
  Шудря Є.С. ...і заполоччю, й словом : бібліогр. покажчик / Євгенія Шудря ; [упоряд. Оксана Дубецька ; бібліогр. ред. Ніна Тертичка] ; Нац. музей укр. нар. декорат. мистецтва. – Київ : Логос, 2016. – 69, [3] с., [1] арк. портр., включ. обкл. : портр. – Імен. покажчик: с. 64-66. – ISBN 978-966-171-997-1
621126
  Цвік В. ...І згуки деснянської окарини // Наука і культура. Україна : щорічник / Академія наук УРСР; Тов-во "Знання" УРСР. – Київ, 1985. – Вип. 19. – С. 452-464. – ISSN 0206-8001
621127
  Букет Є. ...І краєзнавство - воскресив // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 18-25 листопада (№ 45/46). – С. 12-13


  До 100-річчя з дня народження славетного академіка, Героя України Петра Тронька. 21 вересня 2015 року в Музеї історії КНУ імені Тараса Шевченка відкрито виставку під назвою "Я тобою, Україно, живу…", присвячену 100-річчю від дня народження академіка ...
621128
  Терещенко Катерина ...І над Києвом замайоріло блакитно-жовте знамено / матеріал підгот. К. Терещенко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 7. – С. 41-42
621129
  Гордій Олександр ...І назвали хітом століття // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 32-33. – ISSN 0868-9644
621130
  Вітковський В.М. ...І обернеться кров твоя у квіти / В.М. Вітковський. – Харків, 1989. – 131 с.
621131
  Мельник Я. ...І остання часть дороги. Іван Франко в 1908-1916 роках / Ярослава Мельник. – Вид. 2-ге, випр. і допов. – Дрогобич : Коло, 2016. – 437, [3] с. : іл. – Покажчики: : с. 414-431. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-642-265-5


  У пр. № 1710699 напис: Бібліотеці Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка від автора. 21.10.2016.
621132
  Михайловський В.І. ...і перемогли смерть / В.І. Михайловський, П.С. Світко. – Ужгород, 1974. – 200с.
621133
  Бондар В. ...І пили сік червоних мандаринів // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 22 жовтня (№ 21). – С. 5


  Спогад про Василя Марка.
621134
  Бондар В. ...І пили сік червоних мандаринів // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 5 листопада (№ 22)


  Спогад про Василя Марка.
621135
  Ткачук Р. ...І після дикої розправи ще довго ворушилася земля // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони України .Спецпроект за участю військових журналістів РФ та Республіки Білорусь / Міністерство оборони України. – Київ, 2010. – № 9 (123). – С. 33-35


  До 69-ї роковини трагедії у Бабиному Яру.
621136
  Ковальський В. ...І прийде день нашої Перемоги. Як працює на Україну юридичний фронт // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 25 лютого - 24 березня (№ 8/11). – С. 3. – ISSN 1992-9277


  Так, в Науково-навчальному Інституті права КНУ імені Тараса Шевченка запроваджено проект «Юридична оборона», якій орієнтує наших громадян в особливостях захисту прав у військовий час, актуальних змінах чинного законодавства, можливостях застосування ...
621137
  Чернов О.О. ...І став світанок днем / О.О. Чернов. – Ужгород, 1972. – 136с.
621138
  Мартич Ю.М. ...і стежка до криниці : біографічні розповіді / Ю.М. Мартич. – Київ, 1971. – 308 с.
621139
  Мартич Ю.М. ...І стежка до криниці : біографічні розповіді / Ю.М. Мартич. – Київ : Дніпро, 1980. – 304 с.
621140
   ...І сучасне бачення світу. Однією з найважливіших проблем освітніх процесів в Україні є процес творення інноваційних україномовних підручників / М. Бродин, І. Залюбовський, І. Стасюк, А. Загородній, М. Ткач // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 24 - 31 травня (№ 24). – С. 3
621141
  Салига Т.Ю. ...І той вогонь, що не згаса... : маланюкознавчі студії : монографія / Тарас Салига ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Ужгород : Гражда, 2013. – 445, [3] с. : портр. – Сер. заснована 1993 р. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Люби своє"). – ISBN 978-966-176-096-6


  У пр. 1746842 напис: Дорогому М. Наєнкові - Архистратину - борцеві за чисті звичаї літератури. З повагою. Пдпис.
621142
  Грищук Б. ...І тотемові вклонімося : Повість // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2004. – № 10. – С. 57-82. – ISSN 0208-0710
621143
  Редькина Н.С. ИТ-стратегия библиотеки : науч. пособие / Н.С. Редькина. – Москва : Литера, 2012. – 239, [1] с. : табл. – Приложение: с. 239. – Библиогр.: с. 222-238. – (Серия "Современная библиотека"). – ISBN 978-5-91670-103-6
621144
  Товажнянский Л.Л. ИТ-технологии-от исследований к внедрению // Научная деятельность в сочетании с современными информационно-компьютерными технологиями - основной фактор инновационного развития высшего образования : материалы Международной научно-практической конференции, Сумский государственный университет, 30 ноября - 2 декабря 2011 г. / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины. – Сумы : Сум. гос. ун-т, 2011. – С. 43-54


  Тезисы выступления
621145
   Итоги государственного сортиспытания за 1939 год. – Москва
4. – 1941. – 260с.
621146
   Итоги государственного сортиспытания за 1940 год. – Москва, 1948. – 338с.
621147
   Итоги государственного сортиспытания масличных культур за 1938-1945 гг.. – М., 1948. – 663с.
621148
   Итоги девятого съезда ВСКСМ. – Москва, 1931. – 88с.
621149
  Жданов А.А. Итоги декабрьского пленума Центрального Комитета ВКП(б) / Жданов А.А. – Ленинград, 1935. – 32 с.
621150
  Айвазов А. Итоги Делийского саммита стран БРИКС // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2012. – № 6. – С. 70-75. – ISSN 2074-6040
621151
  Караханова Р.В. Итоги деятельности правительства Кристины Фернандес де Кришнер в Аргентине (2007-2011) // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2012. – № 9. – С. 19-30. – ISSN 044-748Х
621152
  Чернышева Т.Н. Итоги диалектологической экспедиции филологического факультета КГУ в Первомайский район, сталинской области // Наукова сесія 11-а, присвячена 300-річчю возз"єднання України з Росією. – Київ, 1954. – С. 62-65
621153
   Итоги дискусии : (От редакции) // Еще раз к вопросу об изучении литературы 18 века / В. Десницкий, 1935. – С. 659-670
621154
  Ленин В.И. Итоги дискуссии о самоопределении / В.И. Ленин. – Москва, 1932. – 40с.
621155
  Ленин В.И. Итоги дискуссии о самоопределении / В.И. Ленин. – М., 1933. – 40с.
621156
  Мичурин И.В. Итоги его деятельности в области гибридизации по плодоводству / И.В. Мичурин. – Москва, 1924. – 91 с.
621157
  Булганин Н.А. Итоги Женевского совещания глав правительств четырех держав : Доклад и заключительное слово на 3-ей сессии ВС СССР 4 и 5 августа 1955 г. / Н.А. Булганин. – Москва : Госполитиздат, 1955. – 40 с.
621158
  Томашева Е.Н. Итоги и векторы развития российской библиографии // Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Российская книжная палата. – Москва, 2011. – № 4 (375). – С. 83-86. – ISSN 0869-6020
621159
  Али-Заде Итоги и дальнейшие задачи регионально-геологического изучения Азербайджана / Али-Заде, В.Е. Хаин. – Баку, 1948. – 32с.
621160
  Али-Заде Итоги и дальнейшие задачи регионально-геологического изучения Азербайджана : доклад, прочит. на Науч. сессии Акад. наук Азерб. ССР, посвящ. 30-летию Великой Октябрьской соц. революц. 3-го нояб. 1947 г.] / А.А. Али-Заде, В.Е. Хаин ; Акад. наук АзССР. – Баку : АН АзССР, 1948. – 32 с.
621161
   Итоги и задачи изучения аграрной истории СССР в свете решений XXVII съезда КПСС. – М., 1986. – 239с.
621162
   Итоги и задачи изучения внешней политики России. – М., 1981. – 389с.
621163
   Итоги и задачи изучения истории Сибири досоветского периода. – Новосибирск, 1971. – 216с.
621164
  Станков С.С. Итоги и некоторые перспективы флористических исследований в заповедниках РСФСР / С.С. Станков. – С. 35-40
621165
   Итоги и перспективы заповедного дела в СССР. – Москва : Наука, 1986. – 203с.
621166
   Итоги и перспективы изучения биологических ресурсов Белого моря : сборник научных трудов. – Ленинград, 1983. – 92 с. : табл. – Библиогр.: в конце глав
621167
  Калиниченко А.А. Итоги и перспективы интродукции дендрофлоры Дальнего Востока на Украину : Автореф... канд. с.-х.наук: 563 / Калиниченко А.А.; Укр. с.-х. акад. – Киев, 1969. – 24л.
621168
  Ахунд-заде И.М. Итоги и перспективы интродукции субтропичеких растений в Азербайджане : Автореф... канд. биол.наук: / Ахунд-заде И.М.; Тбилис. гос. ун-т. – Баку, 1963. – 59л. – Бібліогр.:с.58-59
621169
   Итоги и перспективы исследований по паразитологии в СССР. – М., 1978. – 235с.
621170
   Итоги и перспективы исследований развития растений. – Л.-Москва, 1959. – 224с.
621171
   Итоги и перспективы киевской местной промышленности. – К., 1931. – 33с.
621172
   Итоги и перспективы медико-географических исследований. – К., 1973. – 168с.
621173
   Итоги и перспективы подготовки художественных руководителей в институтах культуры. – М., 1987. – 111с.
621174
   Итоги и перспективы развития биоорганической химии и молекулярной биологии. – Москва : Наука, 1978. – 246 с. : 1 порт., табл., ил. – Библиогр.: в конце глав
621175
   Итоги и перспективы развития сельскохозяйственной науки в СССР. – Москва : Колос, 1969. – 728с.
621176
  Винтер А.В. Итоги и перспективы развития советской энергетики / А.В. Винтер. – Москва-Ленинград, 1950. – 36с.
621177
   Итоги и перспективы развития социологических исследований в высшей школе. – Ленинград, 1966. – 16с.
621178
   Итоги и перспективы советской психологии на Урале. – Пермь, 1967. – 92с.
621179
   Итоги и перспективы социально-экономического развития молодых суверенных государств. – Л., 1965. – 127с.
621180
  Розин В.М. Итоги и проблемы сексуальной революции // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 7. – С. 50-64. – ISSN 0235-1188
621181
  Деборин Г.А. Итоги и уроки Великой Отечественной войны. / Г.А. Деборин, Б.С. Тельпуховский. – 2-е изд. допраб. – Москва, 1975. – 439с.
621182
  Чумакова М. Итоги избирательного цикла // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2007. – № 3. – С. 26-43. – ISSN 044-748Х


  За 2006-2007 рр. відбулися перевибори у 11 країнах Латинської Америки
621183
   Итоги изучения лесов Дальнего Востока. – Владивосток, 1967. – 346с.
621184
   Итоги изучения разрезов плейстоцента Башкирии с остатками элефантид. – Уфа : БФАН СССР, 1985. – 76с.
621185
   Итоги изучения региональных гидрогеологических и инженерно-геологических процессов в осадочном чехле молодых плит. – Москва : Наука
Т.1 : Тезисы докладов. – 1983. – 183с.
621186
   Итоги изучения региональных гидрогеологических и инженерно-геологических процессов в осадочном чехле молодых плит. – М.
2. – 1983. – 79с.
621187
  Сергиевская Л.П. Итоги изучения флоры Сибири за 30 лет / Л.П. Сергиевская. – Томск, 1948. – 249-258с.
621188
  Дюваль-Строев Итоги интродукции декоративных деревьев и кустарников в г.Красндаре и перспективы их использования для озеленения населенных мет Кубани. : Автореф... Канд.биол.наук: / Дюваль-Строев М.Р.; Кубан.с-х.ин-т. – Краснодар, 1966. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
621189
  Новожилова В.А. Итоги интродукции декоративных деревьев и кустарников. / В.А. Новожилова, М.И. Опекунова. – М., 1954. – 116с.
621190
   Итоги интродукции культурных растений в Главном ботаническом саду. – М., 1988. – 304с.
621191
  Курдюк М.Г. Итоги интродукции некоторых древесных экзотов в Харьковской области : Автореф. дис. ... канд. с.-х. наук / Курдюк М.Г. ; Укр. с.-х. академия. – Киев, 1965. – 20 с.
621192
   Итоги интродукции растений : сб. ст. – Ростов -на-Дону, 1986. – 139с.
621193
   Итоги интродукции растений : Сборник. – Ростов-на-Дону : Рост. ун-та, 1989. – 96 с. – ISBN 5-7507-0252-9
621194
   Итоги интродукции растений в Белорусской ССР (к 50-летию ЦБС АН БССР). – Минск, 1982. – 200с.
621195
   Итоги интродукции растений в Каракалпакском ботаническом саду.. – Ташкент, 1970. – 192с.
621196
   Итоги исследований по биологии за 50 лет. 1917-1967 : труды межвузовской научной конференции, посвященной пятидесятилетию великой октябрьской социалистической революции. – Томск, 1968. – 278 с. : рис., ил., табл. – Библиогр.: в конце глав
621197
   Итоги исследований по геологии и географии за 50 лет 1917-1967. Труды межвуз. конф., посв. 50-летию Велико. Октяб. революции.. – Томск, 1968. – 204с.
621198
  Барышников Г.Я. Итоги исследований по проблемам педагогики высшей школы Бийским государственным педагогическим институтом за 50 лет / Г.Я. Барышников. – Барнаул : [б. и.], 1989. – 105 с.
621199
   Итоги исследований по энергетике и машиностроению за 50 лет. 1917-1967. Труды Межвуз. науч. конф., посвящ. 50-летию Великой Октябр. соц. революции.. – Томск, 1968. – 176с.
621200
   Итоги исследования "Книга и чтение в жизни советского села". Инструкт.-метод. рекоменд.. – М., 1976. – 63с.
621201
   Итоги исследования механизма фотосинтеза.. – Пущино, 1974. – 219с.
621202
  Суворов Николай Итоги к началу новой истории // Развитие личности / Московский педагогический гос. университет; Валерия Мухина. – Москва, 2008. – № 3. – С. 185-210
621203
   Итоги мартовского (1962 г.) Пленума ЦК КПСС и задачи улучшения пропаганды сельскохозяйственных знаний : Постанов. V Пленума Правл. Всесоюз. о-ва по распространению полит. и науч. знаний. от 14 апреля 1962. – Москва, 1962. – 24 с.
621204
  Надеждин Артем Итоги Международного инвестиционного форума в Сочи: основной вопрос открыт - куда инвестировать? : Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 10. – С. 14-15 : Фото
621205
  Шаклеина Т.А. Итоги междунароной деятельности США и перспективы их отношений с Россией // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2009. – № 2 (470). – С. 3-21. – ISSN 0321-2068
621206
   Итоги мечения млекопитающих. – Москва : Наука, 1980. – 298с.
621207
  Павлович М.П. (М. Вельтман) Итоги мировой войны / М.П. (М. Вельтман) Павлович. – М.
кн. 10. – 1918. – 139с.
621208
   Итоги науки. Геодезия. – Москва, 1965
621209
   Итоги науки. Геодезия. – Москва, 1966
621210
   Итоги науки. Геодезия. – Москва, 1967
621211
   Итоги науки. Геодезия. – Москва, 1968
621212
   Итоги науки. Геодезия. – Москва, 1969
621213
   Итоги науки в теории и практике. – Москва : Изд. Т-ва Мир ; [Типо-литограф. Т-ва И.Н. Кушнерев и К]
[Т. ?] : Кн. 39. Общество [Ч. 2] (Прикладная). Основные проблемы гражданского права / И.А. Покровский (окончание). – С. 161-288
621214
   Итоги науки в теории и практике. – Москва : Изд. Т-ва Мир ; [Типо-литограф. Т-ва И.Н. Кушнерев и К]
[Т. ?] : Кн. 39. Общество [Ч. 2] (Прикладная). Основные проблемы гражданского права / И.А. Покровский (продолжение). – С. 33-160
621215
   Итоги науки в теории и практике / Под ред.: М.М. Ковалевского, Н.Н. Ланге, Н. Морозова и В.М. Шанкевича ; При участии маг. Д.К. Агафонова, проф. Д.Н. Анучина, проф. В.М. Арциховского [и др.]. – Москва : Изд. Т-ва Мир ; [Типо-литограф. Т-ва И.Н. Кушнерев и К]
Т. 1 : [Ч. 1, 1. Мертвая природа] / под ред. Николая Морозова. – 1911. – 412 с. : 35 л. ил. – Экз № 300519 не сброшюрован (в трех кн.: с. 1-130, с. 131-274, 275-412 )
621216
   Итоги науки в теории и практике / Под ред.: М.М. Ковалевского, Н.Н. Ланге, Н. Морозова и В.М. Шанкевича ; При участии маг. Д.К. Агафонова, проф. Д.Н. Анучина, проф. В.М. Арциховского [и др.]. – Москва : Изд. Т-ва Мир ; [Типо-литограф. Т-ва И.Н. Кушнерев и К]
Т. 2 : [Ч. 1, 2. Мертвая природа] / под ред. Николая Морозова. – 1911. – С. 420-922 : 47 л. ил. – Т. 1 и 2 идут с последовательной номерацией стр.. С. 420-922. - Экз № 300520 не сброшюрован (в 4-х кн.: с. 420-522, с. 523-650, с. 652-778, с. 779-922 ) ; № 89234 - только кн. 4. – Библиогр. с. 905-915
621217
   Итоги науки в теории и практике / Под ред.: М.М. Ковалевского, Н.Н. Ланге, Н. Морозова и В.М. Шанкевича ; При участии маг. Д.К. Агафонова, проф. Д.Н. Анучина, проф. В.М. Арциховского [и др.]. – Москва : Изд. Т-ва Мир ; [Типо-литограф. Т-ва И.Н. Кушнерев и К]
Т. 3 : [Ч. 2. Мертвая природа (Прикладная)] / под ред. Николая Морозова. – 1912. – 380 с. : 44 л. ил.
621218
   Итоги науки в теории и практике / Под ред.: М.М. Ковалевского, Н.Н. Ланге, Н. Морозова и В.М. Шанкевича ; При участии маг. Д.К. Агафонова, проф. Д.Н. Анучина, проф. В.М. Арциховского [и др.]. – Москва : Изд. Т-ва Мир ; [Типо-литограф. Т-ва И.Н. Кушнерев и К]
Т. 5 : [Жизнь. Т. 1] / под ред. В.М. Шимкевича. – 1912. – 378 с. : 21 л. ил. – Экз № 300522 не сброшюрован (в 3-х кн.: с. 1-128, с. 129-256, с. 257-378)
621219
   Итоги науки в теории и практике / Под ред.: М.М. Ковалевского, Н.Н. Ланге, Н. Морозова и В.М. Шанкевича ; При участии маг. Д.К. Агафонова, проф. Д.Н. Анучина, проф. В.М. Арциховского [и др.]. – Москва : Изд. Т-ва Мир ; [Типо-литограф. Т-ва И.Н. Кушнерев и К]
Т. 6 : [Жизнь. Т. 2] / под ред. В.М. Шимкевича. – 1912. – С. 379-778 : 21 л. ил. – Т. 5 и 6 идут с последовательной номерацией стр.
621220
   Итоги науки в теории и практике / Под ред.: М.М. Ковалевского, Н.Н. Ланге, Н. Морозова и В.М. Шанкевича ; При участии маг. Д.К. Агафонова, проф. Д.Н. Анучина, проф. В.М. Арциховского [и др.]. – Москва : Изд. Т-ва Мир ; [Типо-литограф. Т-ва И.Н. Кушнерев и К]
Т. 6 : [Вселенная. Т. 3] / под ред. Н. Миронова ; [Детьи солнца и его внуки. Т. 4]. – 1912. – С. 651-778, 11 л. ил. ил. : 21 л. ил. – Т. 5 и 6 идут с последовательной номерацией стр.
621221
   Итоги науки в теории и практике / Под ред.: М.М. Ковалевского, Н.Н. Ланге, Н. Морозова и В.М. Шанкевича ; При участии маг. Д.К. Агафонова, проф. Д.Н. Анучина, проф. В.М. Арциховского [и др.]. – Москва : Изд. Т-ва Мир ; [Типо-литограф. Т-ва И.Н. Кушнерев и К]
Т. 7 : [Жизнь. Т. 3] / под ред. В.М. Шимкевича. – 1912. – 576 с. : 34 л. ил. – Экз № 300523 не сброшюрован (в 4-х кн.: с. 1-138, с. 139-256, с. 257-384, с. 385-576 )
621222
   Итоги науки в теории и практике / Под ред.: М.М. Ковалевского, Н.Н. Ланге, Н. Морозова и В.М. Шанкевича ; При участии маг. Д.К. Агафонова, проф. Д.Н. Анучина, проф. В.М. Арциховского [и др.]. – Москва : Изд. Т-ва Мир ; [Типо-литограф. Т-ва И.Н. Кушнерев и К]
Т. 4 : [Ч. 2]. – 1914. – 368 с. : 42 л. ил. – Экз № 300521 не сброшюрован (в 3-х кн.: с. 1-144, с. 145-256, с. 257-368)
621223
   Итоги науки в теории и практике. – Москва : Изд. Т-ва Мир ; [Типо-литограф. Т-ва И.Н. Кушнерев и К]
Т. 8 : Психический мир. – 1914. – 312 с. : 21 л. ил. – Экз № 300524 не сброшюрован (в 3-х кн.: с. 1-144, в биб-ке только кн. 1. – Библиогр. с. 305-309
621224
   Итоги науки в теории и практике / Под ред.: М.М. Ковалевского, Н.Н. Ланге, Н. Морозова и В.М. Шанкевича ; При участии маг. Д.К. Агафонова, проф. Д.Н. Анучина, проф. В.М. Арциховского [и др.]. – Москва : Изд. Т-ва Мир ; [Типо-литограф. Т-ва И.Н. Кушнерев и К]
Т. 9 : Общество. Ч.1 : (теоретическая) / под ред.: М.М. Ковалевского. – 1914. – 383 с. : 10 л. ил.
621225
   Итоги науки в теории и практике / Под ред.: М.М. Ковалевского, Н.Н. Ланге, Н. Морозова и В.М. Шанкевича ; При участии маг. Д.К. Агафонова, проф. Д.Н. Анучина, проф. В.М. Арциховского [и др.]. – Москва : Изд. Т-ва Мир ; [Типо-литограф. Т-ва И.Н. Кушнерев и К]
Т. 10 : Общество. Ч.1 : (окончание) / под ред.: М.М. Ковалевского. – 1914. – 523 с. : 33 л. ил. – Экз № 300525 не сброшюрован (в 4-х кн.: с. 1-16, с дефектом, с. 17-144 отсутствуют, с. 145-272, с. 273-400, с. 401-523
621226
   Итоги науки в теории и практике / Под ред.: М.М. Ковалевского, Н.Н. Ланге, Н. Морозова и В.М. Шанкевича ; При участии маг. Д.К. Агафонова, проф. Д.Н. Анучина, проф. В.М. Арциховского [и др.]. – Москва : Изд. Т-ва Мир ; [Типо-литограф. Т-ва И.Н. Кушнерев и К]
Т. 11 : Общество. Ч.2 : (прикладная) / под ред.: М.М. Ковалевского. – 1914. – 462 с. : 32 л. ил.
621227
   Итоги науки в теории и практике. – Москва : Изд. Т-ва Мир ; [Типо-литограф. Т-ва И.Н. Кушнерев и К]
Т. 12 : Общество [Ч. 2] (Прикладная) (Окончание). – 1915. – 288 с. – Экз № 300526 не сброшюрован (в 2-х кн.: с. 1-160, с. 145-256, с. 161-288). - В 1914 г. изд. прекратилось; т. 4 и 12 остались незаконч
621228
   Итоги науки в теории и практике.. – М., 1927. – 312с.
621229
   Итоги науки и техники. – Москва
Вып. 2 : Картография. – 1966. – (География)
621230
   Итоги науки и техники. – Москва
Вып. 2. – 1970. – (Картография)
621231
   Итоги науки и техники. – Москва, 1973-
Т. 1 : Ушаков С.А. Строение и развитие земли. – 1974. – (Физика земли)
621232
   Итоги науки и техники. – Москва
Т. 11 : География сферы обслуживания. – 1974. – (География СССР)
621233
   Итоги науки и техники. – Москва, 1975-
Т. 2 : Природные и трудовые ресурсы социалистических стран зарубежной европы. – 1975. – (География зарубежных стран)
621234
   Итоги науки и техники. – Москва
Т. 6 : Новые данные по геологии месторождений олова, вольфрама и молибдена. – 1975. – (Рудные месторождения)
621235
   Итоги науки и техники. – Москва
Т. 11. – 1976. – (Геодезия и аэросъемка)
621236
   Итоги науки и техники. Химич. термодин. и равнов. – Москва
  т. 4. – 1978
621237
   Итоги науки и техники. Месторожд. горюч.. – Москва
  т. 10. – 1978
621238
   Итоги науки и техники. Разработка месторождений. – Москва
  т. 17. – 1978
621239
   Итоги науки и техники. Кинетика и катализ. – Москва
  т. 5. – 1978
621240
   Итоги науки и техники. Разработка нефтяных и газовых месторождений. – Москва
  т. 10. – 1978
621241
   Итоги науки и техники. Обогащение полезных ископаемых. – Москва
  т. 12. – 1978
621242
   Итоги науки и техники. Радиотехника. – Москва
  т. 16. – 1978
621243
   Итоги науки и техники. Современные проблемы математ. – Москва
  т. 10. – 1978
621244
   Итоги науки и техники. Радиотехника. – Москва
  т. 17. – 1978
621245
   Итоги науки и техники. Общая генетика. – Москва
  т. 4. – 1978
621246
   Итоги науки и техники. Геохимия минералов. – Москва
  т. 10. – 1978
621247
   Итоги науки и техники. – Москва
Т. 13. – 1978. – (Геодезия и аэросъемка ; т. 13)
621248
   Итоги науки и техники. – Москва, 1964-. – ISSN 0202-7240
Т. 8. – 1978. – (Картография)
621249
   Итоги науки и техники. – Москва
Т. 15. – 1978. – (Теория вероятностей. Математическая статистика.Теоретическая кибернетика)
621250
   Итоги науки и техники. – Москва
Т. 12, Ч. 1. – 1979. – (Молекулярная биология)
621251
   Итоги науки и техники. – Москва, 1965-. – ISSN 0202-7216
Т. 15 : Территориальное планирование. – 1979. – (География СССР)
621252
   Итоги науки и техники. – Москва. – ISSN 0202-0726
Т. 15 : Инструментальные методы геодезической рефрактометрии. – 1979. – (Геодезия и аэросъемка)
621253
   Итоги науки и техники. – Москва, 1964-. – ISSN 0202-7240
Т. 9 : Картографирование для охраы окружающей среды. – 1980. – (Картография)
621254
   Итоги науки и техники. – Москва, 1965-. – ISSN 0202-0726
Т. 16 : Методы и результаты спутниковой геодезии. – 1980. – (Геодезия и аэросъемка)
621255
   Итоги науки и техники. – Москва, 1965-. – ISSN 0202-0726
Т. 17 : Исследование гравитационного поля и фигуры земли новыми методами космической геодезии. – 1980. – (Геодезия и аэросъемка)
621256
   Итоги науки и техники. – Москва, 1965-. – ISSN 0202-0726
Т. 18 : Пеллинен Л.П., Нейман Ю.М. Физическая геодезия. – 1980. – (Геодезия и аэросъемка)
621257
   Итоги науки и техники. – Москва, 1965-. – ISSN 0202-7242
Т. 17 : Крупенио Н.Н. Радиоиследованиия луны и планет земной групы. – 1981. – (Астрономия)
621258
   Итоги науки и техники. – Москва, 1965-. – ISSN 0202-0742
Т. 18 : Проблемы внегалактической астрономии. – 1981. – (Астрономия)
621259
   Итоги науки и техники. – Москва
Вып. 6. – 1983
621260
   Итоги науки и техники. – Москва
Вып. 16/17. – 1983
621261
   Итоги науки и техники. – Москва
Вып. 8. – 1984
621262
   Итоги науки и техники. – Москва, 1964-. – ISSN 0202-7240
Т. 11 : Книжников Ю.Ф., Кравцова В.И. Аэрокосмические методы картографирования и географических исследований. – 1984. – (Картография)
621263
   Итоги науки и техники. – Москва, 1963-. – ISSN 0208-1245
Т. 6. – 1986. – (Атмосфера, океан, космос-программа "разрезы")
621264
   Итоги науки и техники. – Москва, 1963-. – ISSN 0208-1245
Т. 7. – 1986. – (Атмосфера, океан, космос-программа "разрезы")
621265
   Итоги науки и техники. – Москва, 1971-. – ISSN 0202-7291
Т. 17 : Кондратьев К.Я. Глобальный климат. – 1987. – (Метеорология и климатология)
621266
   Итоги науки.. – Ленинград
621267
   Итоги науки.. – 215-302с.
621268
   Итоги науки. Биологические науки. – Москва : Изд-во АН СССР
1 : Радиобиология : биологическое действие ионизирующих излучений / под общ. ред. А.М. Кузина. – 1957. – 436 с.
621269
   Итоги науки. Биологические науки. – Москва : Изд-во АН СССР
2 : Химические средства стимуляции и торможение физиологических процессов растений / под общ. ред. Ю.В. Ракитина. – 1958. – 610 с.
621270
   Итоги науки. Биологические науки. – Москва : Изд-во АН СССР
3 : Ионизирующие излучения и наследственность / под общ. ред. Н.П. Дубинина. – 1960. – 344 с.
621271
   Итоги науки. Биологические науки. – Москва : Изд-во АН СССР
4 : Актуальные вопросы вирусологии / под общ. ред. Л.А. Зильбера и А.С. Кривиского. – 1960. – 316 с.
621272
   Итоги науки. Геологические науки. – Москва : Изд-во АН СССР
1 : Обзор петрографо-минералогических исследований в нефтяной промышленности СССР и США / С.Г. Саркисян. – 1959. – 87 с.
621273
   Итоги науки. Технические науки. – Москва : Изд-во АН СССР
1 : Проблемы теории нелинейных систем автоматического регулирования и управления / под ред. Я. З. Цыпкина. – 1957. – 242 с.
621274
   Итоги науки. Технические науки. – Москва : Изд-во АН СССР
2 : Металлургия и металловедение : химия, металловедение и обработка титана / под общ. ред. Н.В. Агеева. – 1959. – 384 с.
621275
   Итоги науки. Физика и химия жизни. – Л., 1928. – с.
621276
   Итоги науки. Физико-математически науки. 3. Некоторые вопросы физики пластичности кристаллов.. – Москва, 1960. – 212с.
621277
   Итоги науки. Физико-математические науки. – Москва : Изд-во АН СССР
2 : Уравнения смешанного типа / А.В. Бицадзе ; отв. ред. С.М. Никольский. – 1959. – 164 с.
621278
   Итоги науки. Физико-математические науки. – Москва : Изд-во АН СССР
4 : Антиферромагнетизм и ферриты / отв. ред. Я.Г. Дорфман. – 1962. – 215 с.
621279
   Итоги науки. Физико-химический анализ. – Москва : АН СССР
Т. 4. – 1959. – 296 c.
621280
   Итоги науки. Химические науки. – Москва : Наука
Т. 9 : Химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений. Карбоцепные полимеры. – 1967. – 944 с.
621281
   Итоги науки. Химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений. – Москва : АН СССР
Т. 3, вып. 1, кн. 2. – 1959. – 595-1096 c.
621282
   Итоги науки. Химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений. – Москва : АН СССР
Т. 3, вып. 1. – 1959. – 594 c.
621283
   Итоги науки. Химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений. Гетероцепные соединения. – Москва : АН СССР
Т. 7. – 1961. – 724 c.
621284
   Итоги науки. Химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений. Карбоцепные соединения. – Москва : АН СССР
Т. 6. – 1961. – 851 c.
621285
   Итоги науки. Химия нефти и газа. – Москва : АН СССР
Т. 2. – 1958. – 478 с.
621286
   Итоги науч. работ за 1979 г.. – Москва, 1980. – 60с.
621287
   Итоги научно-исследовательских работ Всесоюз. института удобрений, агротехники и агропочвоведения за 1938-1939 гг.. – М., 1940. – 207с.
621288
   Итоги научно-исследовательских работ Всесоюзного института защиты растений за 1936 г. Вредители и болезни зерновых культур и полезащитных полос. – Л.
ч. 1. – 1937. – 252с.
621289
   Итоги научно-исследовательских работ Всесоюзного института защиты растений за 1936 г. Вредители и болезни технических и плодовых культур. – Л.
Ч. 2. – 1937. – 255-444с.
621290
  Надольный И.Ф. Итоги научно-исследовательской работы на философском факультете КГУ в десятой пятилетке философского факультета КГУ / И.Ф. Надольный, И.С. Семенов // Проблемы философии : республиканский междуведомственный научный сборник. – Киев : Вища школа, 1982. – Вып. 56 : Из истории развития философской мысли на Украине
621291
  Палладин А.В. Итоги научной сессии Академии наук СССР и Академии медицинских наук СССР, посвященной проблемам физиологического учения акад. И.И. Павлова : доклад на Научной сессии Акад. наук УССР с участием работников здравоохранения, посвящ. вопросам развития физиол. учения акад. И. П. Павлова в республике 1-3 ноября 1950 г. / А. В. Палладин, акад. – Киев : Акад. наук Укр. ССР, 1950. – 29с. – На правах рукописи
621292
   Итоги научных работ за 1988 г.: информац. материал. – Пущино, 1989. – 72с.
621293
  Графф Георгий Итоги новогодних продаж : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 11. – С. 59 : Фото
621294
  Савельев Владимир Итоги новогодних продаж подкорректировала природа : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 1. – С. 54-55 : Фото
621295
   Итоги ноябрьского Пленума ЦК ВКП(б) (10-17 ноября 1929 г.) : [Сборник материалов для пропагандистов]. – [Ленинград] : Прибой, 1929. – 196 с. – (Библиотека АППО ЛК ВКП(б) и журнала "Партработник" / Всесоюзная ком. партия. Центр. ком-т. Пленум. 1929. Ноябрь)
621296
  Докучаев В.В. Итоги о русском Черноземе : Доклад Общему собранию Императорского Вольного экономического общества в заседании 24 февраля 1877 года / [соч.] В. Докучаева. – Санкт-Петербург : Тип. Т-ва "Общественная польза", 1877. – 20 с. – Без тит. л. - Отд. оттиск: Труды Имп. ВВольного экономичесого Общества. 1877, т. 1, вып. 4


  На обл. дарств. надпис от автора. Константину Матвеевичу Феофилактову
621297
   Итоги общественного смотра народных университетов РСФСР в ознаменование 100-летия со дня рожд. В.И. Ленина. Мо. 12 нояб. 1970 г., 1970. – 63с.
621298
  Чарнолуский В.И. Итоги общественной мысли в области образования / В. Чарнолуский. – Санкт-Петербург : Знание, 1906. – 79 с.
621299
   Итоги орнитологических исследований в Прибалтике. (Труды 5 Прибалт. орнитолог. конф., Тарту, 5-10 июля 1963 г.). – Таллин : Валгус, 1967. – 272с.
621300
  Маршак Б.И. Итоги очередного этапа модернизации / Б.И. Маршак, М.А. Рагимова, В.С. Соколовская // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2014. – № 4. – С. 7-24. – ISSN 0130-9765


  Описание работ, проведённых специалистами ГПНТБ России в рамках трёхлетнего контракта с Минобрнауки России в целях развития системы Сводного каталога научно-технической информации. Кратко изложено содержание исследований и основных практических ...
621301
  Комар М.С. Итоги палинологического исследования позднепалеолитической стоянки Межирич // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2003. – № 4. – С. 102-106 : рис., табл. – Библиогр.: 3 назв. – ISSN 0367-4290
621302
  Вольф Р.А. Итоги первого 10-летия социалистического строительства СССР (1917-1927 гг.) : Систематической указатель книг и журнальных статей, вышедших в связи с 10-летием октябрской революции : (Материалы) / Сост.: Р.А.Вольф при участии А. П. Радус-Зенькович. – Москва : Гос.центральная книжная палата РСФСР, 1931. – 133, XV с. – Библиогр. ред. указателя - Е. И. Шамурина
621303
  Шевченко Н.Ф. Итоги первого десятилетия социалистического строительства на Украине / Н.Ф. Шевченко, И.Л. Шерман. – Харьков : Харьковское областное издательство, 1957. – 105 с.
621304
   Итоги первого пятилетнего плана развития народного хозяйства Союза ССР. – М., 1933. – 279с.
621305
  Молотов В.М. Итоги перевыборов советов : Доклад на Июльском объединенном пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) : С прил. резолюции Пленума по докладу тов. Молотова / В.М. Молотов. – Москва-Ленинград : Госиздат, 1926. – 64 с.
621306
  Медведков М. Итоги переговоров обнадеживают // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2012. – № 9 : Россия - ВТО. – С. 7-11. – ISSN 2074-6040


  В статье анализируются причины и условия присоединения России к ВТО, открытый характер 18-летних переговоров как важнейший фактор их успеха.
621307
  Сдасюк Г.В. Итоги перепеси населения в Индии : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 6. – С. 24-34 : Карти, табл., схеми
621308
   Итоги переписи 1917 года по уездам и волостям Донецкой губернии (в адм. границах 1921 г.). – вып. 1. – Бахмут. – 23с.
621309
   Итоги переписи 1917 года по уездам и волостям Донецкой губернии (в адм. границах 1921 г.). – вып. 2. – Бахмут. – 21с.
621310
   Итоги переписи 1917 года по уездам и волостям Донецкой губернии (в адм. границах 1921 г.). – вып. 6. – Бахмут. – 20с.
621311
   Итоги переписи 1917 года по уездам и волостям Донецкой губернии (в адм. границах 1921 г.). – вып. 7. – Бахмут. – 21с.
621312
   Итоги переписи забоев и оборудования угольной промышленности. – М., 1936. – 160с.
621313
   Итоги переписи населения 1920 г.. – М., 1928. – 188с.
621314
   Итоги переписи населения 1920 г. Подсчет переписи населения произведен под руковод. Н.И. Плескацевича. – вып. 1. – Бахмут : Гос. типо-лито-фото-цинкография, 1921. – 27с.
621315
  Болдырев В.А. Итоги переписи населения СССР / В.А. Болдырев. – Москва : Статистика, 1974. – 83 с. – (Статистика для всех)
621316
   Итоги переписи северных окраин Дальне-Восточного края. (1926-1927 г.). – Благовещенск : Тип. "Книжное Дело", 1929. – 296 с.
621317
   Итоги переписи советских служащих г. Тифлиса 1924 г. (По состоянию на 1-е сент.). – Тифлис : Изд. Закавказского Центрального Статистического Управления, 1925. – 64 с.
621318
   Итоги переписи топлива : Март 1919 г., 1919. – 55 с.
621319
  Осипов А.К. Итоги позиционных наблюдений искусственных спутников Земли на Астрономической обсерватории Киевского университета в 1973-1978 гг. / А.К. Осипов, В.И. Мазур, А.А. Житецкий // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1980. – С. 100-104. – (Астрономия ; Вып. 22). – ISSN 0203-7319


  Сообщены результаты позиционных визуально-оптических наблюдений ИСЗ за 1973-1978 гг. Описана методика наблюдений ИСЗ с кинофототеодолитом Астрономической обсерватории Киевского университета.
621320
  Яковлева Н.М. Итоги политического развития. К 40-летию "Революции гвоздик" // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2014. – № 5. – С. 6-25. – ISSN 044-748Х


  Португалия на современной политической карте мира.
621321
  Бароян О.В. Итоги полувековой борьбы с инфекциями в СССР и некоторые актуальные вопросы современной эпидемиологии / О.В. Бароян ; под ред. П.Н. Бургасова. – Москва : Медицина, 1968. – 304 с. : ил. – Библиогр.: с. 295-301
621322
  Мичурин И.В. Итоги полувековых работ по выведению новых сортов плодовых растений. / И.В. Мичурин. – Москва ; Ленинград
2. – 1932. – 168 с.
621323
   Итоги практической Master-сесии LogisticMaster - 2012 : (Начало. Окончание на стр. 34) // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2012. – № 5 (42). – C. 8-9 : фото
621324
   Итоги практической Master-сесии LogisticMaster - 2012 : (Окончание ) // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2012. – № 5 (42). – C. 34-43 : табл., фото
621325
  Ионова Е. Итоги президентских выборов в Казахстане // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 10 (232). – С. 82-88. – ISSN 1998-1813
621326
  Мирзаян Г. Итоги президентских выборов в США и их последствия для республиканской партии и американской внешней политики // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2013. – № 4. – С. 30-38. – ISSN 0131-2227
621327
  Зверева Т. Итоги президентских выборов и внешняя политика Франции // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2012. – № 5 май. – С. 76-90. – ISSN 0130-9625
621328
  Травкина Н.М. Итоги промежуточных выборов 2010 г. и политические перспективы Б. Обамы // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2011. – № 3 (495). – С. 3-21. – ISSN 0321-2068
621329
  Молотов В.М. Итоги пятилетки и план 1933 года : Доклад о народно-хозяйственном плане на 1933 год на III сессии ЦИК СССР 23 января 1933 года / В.Молотов. – Москва : Партиздат, 1933. – 72 с.
621330
   Итоги работ археологических экспедиций Государственного эрмитажа : сб. науч. тр. – Ленинград, 1989. – 206 с.
621331
   Итоги работ научно-исследовательских учреждений по возделыванию кукурузы в 1955 г.. – М., 1956. – 148с.
621332
  Краевой И.М. Итоги работ по выведению и внедрению сортов томатов, дынь и арбузов : Автореф... канд. с.-х.наук: / Краевой И.М.; Укр. с.-х. акад. – К., 1966. – 28л.
621333
  Островский Б.Г. Итоги работ советских экспедиций на Крайнем Севере / Б.Г. Островский. – Архангельск, 1933. – 84с.
621334
   Итоги работы Казахского гидрогеологического управления в условиях новой системы планирования и экономического стимулирования. – Алма-Ата, 1974. – 47с.
621335
   Итоги работы московской городской местной промышленности за 1935 г.. – М., 1936. – 96с.
621336
   Итоги развития народного хозяйства и культурного строительства Западной Сибири за первое пятилетие (1928-1932 гг.). – Новосибирск, 1934. – 112 с.
621337
  Орджоникидзе С. Итоги развития промышленности за 1931г. и задачи на1932 г. / С. Орджоникидзе. – М., 1932. – 80с.
621338
  Орджоникидзе С. Итоги развития промышленности за 1931г. и задачи на1932 г. / С. Орджоникидзе. – Москва, 1932. – 72с.
621339
  Орджоникидзе С. Итоги развития промышленности за 1931г. и задачи на1932 г. / С. Орджоникидзе. – 2-е изд. – Москва : Партиздат, 1932. – 96 с.
621340
   Итоги развития сельского хозяйства за последние пять лет и задачи дальнейшего увеличения производства сельскохозяйственных продуктов.. – М., 1958. – 32с.
621341
   Итоги развития советской торговли. От 6 к 8 съезду Советов СССР.. – М., 1935. – с.
621342
   Итоги развития учения о природной очаговости болезней человека и дальнейшие задачи.. – Москва, 1972. – 272с.
621343
  Гуревич М.Б. Итоги районирования на Украине / М.Б. Гуревич. – Х., 1923. – 14с.
621344
   Итоги реформирования экономики России и перспективы ее развития // Российский экономический журнал / Гос. ун-т управления; НП "Издательский дом "Экономический журнал". – Москва, 2005. – № 5/6. – С. 3-9. – ISSN 0130-9757
621345
   Итоги сезона : об итогах первого полугодия 2006 года // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 5. – С. 2 [прилож.] : рис.
621346
  Патоличев Н.С. Итоги сельскохозяйственного года и дальнейшие задачи областной партийной организации / Н.С. Патоличев. – Ростов -на-Дону, 1948. – 112с.
621347
   Итоги сертификатной приватизации в Украине. – Киев : Полиграф-Информ, 2002. – 208с. – ISBN 966-96130-0-0
621348
  Столетов В.Н. Итоги сессии Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук им. В.И.Ленина / В.Н. Столетов. – М, 1948. – 31с.
621349
  Микоян А.И. Итоги снижения цен и ооперация / А.И. Микоян, А. Киссин. – М., 1927. – 64с.
621350
  Семененко Н.П. Итоги совещания по геологии и менезису Криворожских железорудных месторождений / Н.П. Семененко, 1956. – 273-276с.
621351
   Итоги сортоиспытания за 1938 г. Урожайность сортов зерновых культур. – Москва, 1940. – 476с.
621352
   Итоги сортоиспытания кукурузы, проса и сорго за 1933 г.. – Л., 1935. – 96с.
621353
  Мануильский Д.З. Итоги социалистического строительства в СССР / Д.З. Мануильский. – Москва, 1935. – 64с.
621354
  Еголин А.М. Итоги философской дискуссии и задачи литературоведения / А.М. Еголин. – Москва, 1948. – 21 с.
621355
  Бутми Г. Итоги финансового хозяйства с 1892 по 1903 г. / Г. Бутми. – Санкт-Петербург : Тип. М-ва пут. сообщ., 1904. – [2], VIII, 179 с.


  С царской печатью
621356
  Дмитерко Л. Итоги ХІІ пленума правления Союза Советских писателей СССР, состояние и задачи театральной и литературной критики на Украине. Доклад на ІІ пленуме правления Союза советских пасателей Украины 28 февр / Л. Дмитерко. – К., 1949. – 38с.
621357
   Итоги хозяйственного строительства УССР за 1923-1924 год. – Харьков : Изд. "Украинский экономист", 1925. – VIII, 256, [32 с. рекл.] с.
621358
  Мичурин И.В. Итоги шестидесятилетних работ / И.В. Мичурин. – Москва, 1934. – 368 с.
621359
  Мичурин И.В. Итоги шестидесятилетних работ / И.В. Мичурин. – 5-е изд. – Москва, 1949. – 672 с.
621360
  Мичурин И.В. Итоги шестидесятилетних работ / И.В. Мичурин. – Москва : АН СССР, 1950. – 551 с.
621361
   Итоги эксперимента в области дистанционного обучения и перспективы развития дистанционных образовательных технолгий .Решение коллегии Министерства образования РФ. // Инновации в образовании. – Москва, 2002. – № 4. – С.4-28. – ISSN 1609-4646
621362
  Шульга Е.П. Итоги этносоциологической разведки украинской диаспоры Чуйской долины // Украинцы в Кыргызстане : Статьи. Исследования. Материалы / Кыргызско-Российский Славянский ун-тет; НИИ регион. славяноведения; Ред.-сост. Г.Н. Хлыпенко. – Бишкек, 2003. – Вып. 1. – С. 56-68. – ISBN 9967-05-037-3
621363
   Итоги, задачи, перспективы. Тбилисская городская партийная организация от XXXIII до XXXIV конференции. – Тбилиси, 1971. – 134с.
621364
  Ларин Юрий Итоги, пути, выводы новой экономической политики. / Ю. Ларин [псевд.]. – [Москва] : Московский рабочий, 1923. – 287 с.
621365
  Градовский Г.К. Итоги. (1862-1907) : Историко-политические очерки и статьи; К истории печати; Воспоминания (бытовые, литературные и военные); Избранные фельетоны / Г.К. Градовский. – Киев : Тип. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1908. – [4], 492 с.


  На экз. № 46638 надпись: Василенко
621366
  Варнаннян Т.Г. Итоговая международная научная конференция "Рациональное использование и охрана водных ресурсов в изменяющейся окружающей среды : Методика и опыт / Т.Г. Варнаннян, К.Ю. Акопян // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 3. – С. 78-79. – ISSN 0016-7207
621367
   Итоговая научная аспирантская конференция за 1964 год. – Казань, 1964. – 239 с.
621368
   Итоговая научная аспирантская конференция за 1965 г. История КПСС. – Казань, 1967. – 63 с.
621369
   Итоговая научная аспирантская конференция за 1965 г. Математика, механика.. – Казань, 1967. – 93 с.
621370
   Итоговая научная аспирантская конференция Казанского гос. ун-та им. В.И. Ульянова-Ленина за 1965 г.Тезисы докл. по обществ. наукам. – Вып. 1. – Казань, 1965. – 89 с.
621371
   Итоговая научная аспирантская конференция Казанского гос. ун-та им. В.И. Ульянова-Ленина за 1965 г.Тезисы докл. по обществ. наукам. – Вып. 2. – Казань, 1966. – 96 с.
621372
   Итоговая научная конференция Казанского гос. ун-та им. В.И. Ульянова-Ленина за 1960 г. : Секции: математических наук, кибернетики и теории вероятностей механики. – Казань, 1961. – 120 с.
621373
   Итоговая научная конференция Казанского гос. ун-та им. В.И. Ульянова-Ленина за 1960 г. : Секции: радиофизики и радиоэлектроники, физики, астрономии. – Казань, 1961. – 91 с.
621374
   Итоговая научная конференция Казанского гос. ун-та им. В.И. Ульянова-Ленина за 1960 год : Секции: общественных наук, исторических наук. – Казань, 1961. – 64 с.
621375
   Итоговая научная конференция Казанского гос. ун-та им. В.И. Ульянова-Ленина за 1960 год : Секции: географических наук, геолого-минералогических наук. – Казань, 1961. – 79 с.
621376
   Итоговая научная конференция Казанского гос. ун-та им. В.И. Ульянова-Ленина за 1960 год : Секции: литературы, русского и татарского языков, педагогики и психологии, юридических наук. – Казань, 1961. – 85 с.
621377
   Итоговая научная конференция Казанского Гос. ун-та им. В.И. Ульянова-Ленина за 1960 год : Секции: биолого-почвенных наук, химических наук. – Казань, 1961. – 57 с.
621378
   Итоговая научная конференция Казанского гос. ун-та им. В.И. Ульянова-Ленина за 1961 г. : Секции: математических наук, математической статистики и кибернетики механики. – Казань, 1962. – 194 с.
621379
   Итоговая научная конференция Казанского гос. ун-та им. В.И. Ульянова-Ленина за 1961 г. : Секции: биолого-почвенных наук, химических наук. – Казань, 1962. – 39 с.
621380
   Итоговая научная конференция Казанского гос. ун-та им. В.И. Ульянова-Ленина за 1961 г. : Секции: исторических наук, русской филологии, татарской филологии, педагогики и психологии. – Казань, 1962. – 107 с.
621381
   Итоговая научная конференция Казанского гос. ун-та им. В.И. Ульянова-Ленина за 1961 г. : Секции: физики, теории относительности и гравитации, радиофизики и радиоэлектроники, астрономии. – Казань, 1962. – 95 с.
621382
   Итоговая научная конференция Казанского гос. ун-та им. В.И. Ульянова-Ленина за 1961 год : Секции: общественных наук, юридических наук. – Казань, 1962. – 71 с.
621383
   Итоговая научная конференция Казанского гос. ун-та им. В.И. Ульянова-Ленина за 1961 год : Секции: географических наук, геолого-минералогических наук. – Казань, 1962. – 95 с.
621384
   Итоговая научная конференция Казанского гос. ун-та им. В.И. Ульянова-Ленина за 1962 г. : Секции: биолого-почвенных наук, химических наук. – Казань, 1963. – 42 с.
621385
   Итоговая научная конференция Казанского гос. ун-та им. В.И. Ульянова-Ленина за 1962 г. : Секции: исторических наук, русской филологии, татарской филологии, иностранных языков, педагогики и психологии. – Казань, 1963. – 113 с.
621386
   Итоговая научная конференция Казанского гос. ун-та им. В.И. Ульянова-Ленина за 1962 г. : Секции: математических наук, математической статистики и кибернетики, прикладной математики и механики. – Казань, 1963. – 195 с.
621387
   Итоговая научная конференция Казанского гос. ун-та им. В.И. Ульянова-Ленина за 1962 год : Секции: общественных наук, юридических наук. – Казань, 1963. – 87 с.
621388
   Итоговая научная конференция Казанского гос. ун-та им. В.И. Ульянова-Ленина за 1962 год : Секции: парамагнитного резонанса, теории относительности и гравитации, молекулярной физики и спектроскопии, радиофизики, астрономии. – Казань, 1963. – 93 с.
621389
   Итоговая научная конференция Казанского гос. ун-та им. В.И. Ульянова-Ленина за 1962 год : Секции: географических наук, геолого-минералогических наук. – Казань, 1963. – 100 с.
621390
   Итоговая научная конференция Казанского гос. ун-та им. В.И. Ульянова-Ленина за 1963 г. : Секции: исторических наук, русского языка и литературы, татарского языка и литературы. – Казань, 1964. – 117 с.
621391
   Итоговая научная конференция Казанского гос. ун-та им. В.И. Ульянова-Ленина за 1963 г. : Секции: математика, кибернетика и теория вероятности, механика. – Казань, 1964. – 171 с.
621392
   Итоговая научная конференция Казанского гос. ун-та им. В.И. Ульянова-Ленина за 1963 г.. – Казань, 1964. – 40 с.
621393
   Итоговая научная конференция Казанского гос. ун-та им. В.И. Ульянова-Ленина за 1963 год : Секции: парамагнитного резонанса, спектроскопии и физики полимеров, радиофизики, астрономии, бионики. – Казань, 1964. – 115 с.
621394
   Итоговая научная конференция Казанского гос. ун-та им. В.И. Ульянова-Ленина за 1963 год : Секция общественных наук. – Казань, 1964. – 99 с.
621395
   Итоговая научная конференция Казанского гос. ун-та им. В.И. Ульянова-Ленина за 1963 год : Секции: географических наук, геолого-минералогических наук. – Казань, 1964. – 101 с.
621396
   Итоговая научная конференция Казанского Гос. ун-та им. В.И. Ульянова-Ленина за 1963 год : Секции: биолого-почвенных наук, химических наук. – Казань, 1964. – 109 с.
621397
   Итоговая научная конференция Казанского гос. ун-та им. В.И. Ульянова-Ленина за 1964 г.. – Казань, 1965. – 72 с.
621398
   Итоговая научная конференция Казанского гос. ун-та им. В.И. Ульянова-Ленина за 1964 г.. – Казань, 1966. – 89 с.
621399
   Итоговая научная конференция Казанского гос. ун-та им. В.И. Ульянова-Ленина за 1964 г.. – Казань, 1966. – 97 с.
621400
   Итоговая научная конференция Казанского гос. ун-та им. В.И. Ульянова-Ленина за 1965 г.. – Казань, 1966. – 72 с.
621401
   Итоговая научная студенческая конференция 1949-50 учебного года. 25-31 марта 1950 года : Тезисы докл. – Харьков, 1950. – 336с.
621402
   Итоговая научно-практическая конференция преподавателей, аспирантов и студентов за 2006-2007 учебный год : подсекция "Финансы" (24 апреля 2007 г.). – Симферополь : Таврія, 2007. – 100 с. – ISBN 978-966-435-144-4
621403
   Итоговая научно-теоретическая конференция профессорско-преподавательского состава Киевской высшей школы МООП СССР за 1966 г. : Тезисы докл. и науч. сообщ. – Киев, 1967. – 264с.
621404
  Таратута С.Л. Итоговая обобщающая работа по роману Л. Толстого "Война и мир" : 10 класс // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 6. – С. 46-47
621405
   Итоговая студенческая научная конференция , посвященная 150-летию Харьковского государственного университета им. А.М. Горького : Тезисы докл. – Харьков, 1955. – 352с.
621406
   Итоговая студенческая научная конференция ХГУ, посвященная 81-й годовщине со дня рождения В.И. Ленина. 31 марта - 6 апреля 1951 года : Тезисы докл. – Харьков, 1951. – 336с.
621407
   Итоговая студенческая научная конференция, посвященная 86-й годовщине со дня рождения Владимира Ильича Ленина : Тезисы докл. – Харьков, 1956
621408
   Итоговая студенческая научная конференция, посвященная 90-й годовщине со дня рождения В.И. Ленина : Тезисы докл. – Харьков, 1960. – 315с.
621409
   Итоговая студенческая научная конференция, посвященная 91-й годовщине со дня рождения Владимира Ильича Ленина : Тезисы докл. – Харьков, 1961. – 375 с.
621410
  Ладилова Н.Н. Итоговые задания по курсу УІ класса : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 4. – С. 50-53. – ISSN 0016-7207
621411
  Костерин Владимир Викторович Итоговые проблемы изучения программирования // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 1. – С. 74. – ISSN 1726-667Х
621412
   Итоговый документ Венской встречи 1986 года представителей государств-участников Совещ. по безопасности и сотрудничеству в Европе, состоявш. на основе положений Заключ. акта, относящ. к дальнейшим. – М., 1989. – 96с.
621413
  Симонова Екатерина Итоговый обзор двух весенних выставок : туринформ / Симонова Екатерина, Шутова Наталья, Прокопович Наталья // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 4. – С. 12-19
621414
   Итоговый отчет по междунар. аэрокосмическому эксперименту "Геоекс-86". – Лейпциг, 1988. – 200с.
621415
  Прилапс Я.П. Итоговый перфоратор ПИ80(45)-У / Я.П. Прилапс. – М, 1977. – 128с.
621416
  Березикова В.Н. Итоговый урок в 6 классе : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 2. – С. 44-46. – ISSN 0016-7207
621417
  Бабич В.П. ИТР: стимулы творчества / В.П. Бабич. – Киев : Знание, 1987. – 48 с. – (Серия 8. Новое в науке, технике, пр-ве / О-во "Знание" УССР ; № 13)
621418
  Страхова М.В. Итте / М.В. Страхова. – М, 1958. – 102с.
621419
  Терехова Б.Ф. Иттрий / Б.Ф. Терехова, Е.М. Савицкий. – Москва : Наука, 1967. – 160 с.
621420
  Гедберг Т. Иуда : Повесть Тора Гедберга / Пер. со швед. В. Спасской. – Москва : Книгоиздат. "Польза" В. Антик и К° ; Типо-лит. Русское т-во, 1908. – 175 с. – (Универсальная библиотека ; № 75-76)
621421
  Гауптманъ К. Иуда. – СПБ : Хронос, 1913. – с. – В одной кн. : Маленькая графиня / Г.Манн ; Две правды / Эль-Корреи
621422
  Бублик К. Иуда : проза: рассказ // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2010. – № 11/12. – С. 115-119. – ISSN 0131-8136
621423
  Беленький М.С. Иудаизм / Беленький М.С. – Москва : Политиздат, 1966. – 239 с. – (Б-ка "Соврем. религии")
621424
  Вихнович В. Иудаизм / В. Вихнович; Ред. Е. Строганова. – СПб. : Питер, ИД, 2006. – 224с. – (Религии мира). – ISBN 5-469-01190-9
621425
   Иудаизм. – Минск : Книжный дом, 2006. – 384с. – (Религии мира). – ISBN 985-489-449-5
621426
  Вовк О.Л. Иудаизм в реакционных планах сионизма / О.Л. Вовк, О.А. Кокошинский. – Симферополь, 1986. – 138с.
621427
  Баканурский Г.Л. Иудаизм в США и его идеология : Автореф... канд. философ.наук: 625 / Баканурский Г.Л.; Моск. гос. ун-т им. М.В.ломоносова. – Москва, 1968. – 28л.
621428
  Гольденберг М.А. Иудаизм и "избранный народ" / М.А. Гольденберг. – Кишинев, 1981. – 110с.
621429
  Баканурский Г.Л. Иудаизм и современность / Г.Л. Баканурский. – Москва : Знание, 1978. – 64 с. – (Новое в жизни, науке и технике ; № 1 : Серия "Научный атеизм")
621430
  Чарный Семен Иудаизм, древний и современный : досье // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 5. – С. 104-116 : Фото
621431
  Маяцкий Ф.С. Иудаизм, его сущность и происхождение / Ф.С. Маяцкий. – Кишинев, 1958. – 60с.
621432
  Носенко-Штейн Иудаизм, православие или "светская религия"? Выбор российских евреев // Диаспоры : независимый научный журнал / Высшая гуманитарная школа им. С. Дубнова. – Москва, 2009. – № 2. – С. 6-40. – ISSN 1810-228Х
621433
  Шаулов Д.Д. Иудаизм. / Д.Д. Шаулов. – Махачкала, 1972. – 54с.
621434
  Эдельман А.И. Иудаизм: прошлое без будущего. / А.И. Эдельман. – Ужгород, 1977. – 103с.
621435
  Загурская М.А. Иудеи Крыма: анализ религий караимов и крымчаков // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 20-23
621436
  Иосиф Флавий Иудейская война / Иосиф Флавий. – Минск : Беларусь, 1991. – 512с. – ISBN 5-338-00653-7
621437
  Фейхтвангер Л. Иудейская война / Л. Фейхтвангер. – К., 1994. – 268с.
621438
  Иосиф Флавий Иудейская война / Иосиф Флавий; Пер. с нем. Я.Чертка.Иудейская война /Л.Фейхтвангер; Пер. с нем.В.Станевич. – Харьков, Москва : Фолио, АСТ, 2000. – 928с. – (Предчувствие Христа). – ISBN 966-03-0690-3; 5-237-04447-6
621439
  Флавий И. Иудейская война / Иосиф Флавий ; [пер. с нем. Я. Чертка]. – Харьков : Фолио, 2012. – 475 с. – На обл. сер.: Школьная библиотека. Зарубежная литература. – (Школьная библиотека украинской и зарубежной литературы / [Совет серии : В.С. Бакиров, А.Ю. Вилкул, А.Н. Герман и др.]). – ISBN 978-966-03-5694-8
621440
  Флавий Иосиф Иудейская война [Електронний ресурс] : аудиокнига: время звучания 22 час. 03 мин / Флавий Иосиф; студия книгозаписи АРДИС, читает С. Федосов, пер. с нем. Я. Л. Чертка. – Москва : Ардис, 2005. – 2 CD + 2 буклет (6с.). – Системн. требования:MPEG-I Layer-3 (mp3), 128 Kbps, 16 bit, 44.1 kHz, Mono.-MP3.- Загл. с этикетки диска. – (Историческая библиотека)


  Имена папок: номер книги - номер главы Имена mp3-файлов: номер книги - номер главы - номер фрагмента. mp3 1- предисловие автора 0 0_01_01- 0_01_05 00:16 1 1-33 1 ...
621441
  Иосиф Флавий Иудейская война. / Иосиф Флавий. – Б.м. – 529с. – Книга без титульного листа
621442
  Иосиф Флавий Иудейские древности : В 2-х томах / Иосиф Флавий. – Москва; Ростов-на-Дону : Феникс. – (Великие историки). – ISBN 5-222-00476-7
Том 1. – 1999. – 640с.
621443
  Иосиф Флавий Иудейские древности : В 2-х томах / Иосиф Флавий. – Москва; Ростов-на-Дону : Феникс. – (Великие историки). – ISBN 5-222-00477-5
Том 2. – 1999. – 640с.
621444
  Иосиф Флавий Иудейские древности. В2-х т. / Иосиф Флавий. – Ростов-на-Дону : Феникс. – (Великие историки). – ISBN 5-222-00476-7
Т. 1. – 2000. – 640с.
621445
  Иосиф Флавий Иудейские древности. В2-х т. / Иосиф Флавий. – Ростов-на-Дону : Феникс. – (Великие историки). – ISBN 5-222-00477-5
Т. 2. – 2000. – 640с.
621446
  Баканурский Г.Л. Иудейский клерикализм / Г.Л. Баканурский. – Москва : Знание, 1974. – 64 с. – (Новое в жизни, науке и технике ; 10 : Серия "Научный атеизм")
621447
  Еленский В.Е. Иудейский клерикализм и сионизм / В.Е. Еленский. – Киев, 1988. – 111с.
621448
  Иваницкий В.Ф. Иудейско-арамейские папирусы с острова Элефантины и их занчение для науки Ветхого Завета / В.Ф. Иваницкий. – К., 1914. – 95с.
621449
  Зимин И.А. Иудейское (галахическое) право: история, сущность, современность. // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 20. – С. 29-30. – ISSN 1812-3805


  В настоящей статье раскрывается эволюция одной из древнейших правовых систем - иудейского религиозного права, оказавшего влияние на все последующее развитие как буквы, так и духа законов, без преувеличения, всех государств мира.
621450
  Марченко М.Н. Иудейское право как подсистема общей системы израильского права // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2001. – С.76-88. – (Право ; № 3). – ISSN 0201-7385
621451
  Вевюрко И.С. Иудео-эллинистическая религиозная антропология в диалоге мудрецов из "Письма Аристея" // Вестник Московского университета. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2016. – С. 96-108. – (Философия ; № 3, май - июнь). – ISSN 0201-7385
621452
  Абд Иусуф Ал-Магрий и его словарь : автореф. дис... канд. филол. наук / Абд АС-Салам А. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1964. – 42 с.
621453
   ИФЛА–2014: Всемирный библиотечный и информационный конгресс. Обзор работы / К.Ю. Волкова, Е.М. Зайцева, Е.В. Линдеман, Я.Л. Шрайберг // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2015. – № 3. – С. 36-65. – ISSN 0130-9765


  Освещены работа юбилейной 80-й Генеральной конференции и Ассамблеи ИФЛА и участие делегации ГПНТБ России в заседаниях профильных программных комитетов. Конференция Международной федерации библиотечных ассоциаций и учреждений (ИФЛА) в 2014 году ...
621454
   ИФЛА о легитимности проекта оцифровки Google Books. Предостережение для библиотек в других регионах об увеличении цифрового информационного барьера // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2014. – № 1. – С. 93-94. – ISSN 0869-608Х


  О решении Федерального суда первой инстанции США в отношении проекта оцифровки книг Google Books. Судом принято решение, согласно которому оцифровка Google коллекций университетских библиотек является правомерным использованием закона об авторских ...
621455
   ИФЛА подписывает Гаагскую декларацию: немедленная реформа IP-законов // Библиотековедение : научно-практический журнал / ФГБУ "Рос. гос. б-ка". – Москва, 2015. – № 4. – С. 82-83. – ISSN 0869-608Х


  6 мая 2015 г. в Брюсселе Лига европейских научных библиотек (LIBER) обнародовала Гаагскую декларацию по открытию знаний в цифровую эпоху. Излагаются основные принципы декларации, анализируется ее значение для работы библиотек.
621456
   Ифла. Совет. Сессия (55; 1990; Париж) : 55-я сессия Совета и генеральная конференция ИФЛА (Париж, 1990 г.):Аннотир. библиогр. указ. докладов и сообщений. – Москва, 1990. – 56с.
621457
  Суворова В. ИФЛА: взгляд в будущее / Валерия Суворова // Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал / ООО БИИЦ "Либерея-Бибинформ". – Москва, 2014. – № 6 (90). – С. 12-21. – ISSN 1608-4071


  О 80-й Генеральной конференции и заседаниях Ассамблеи ИФЛА, состоявшейся 16-22 августа 2014 г. в г.Лион (Франция). Основная тема конференции "Библиотеки, граждане и сообщества: сближение во имя познания".
621458
   Их адреса на карте мира. Повести, рассказы. – М., 1968. – 398с.
621459
  Кирилуша Л.К. Их будет помнить мир спасенный / Л.К. Кирилуша. – Киев : Политиздат Украины, 1991. – 269с.
621460
  Немирович-Данченко В.И. Их было пять : (Из летописей освободительного движения) / Вас. Немирович-Данченко. – Петроград : Госиздат, 1919. – 16 с.
621461
  Эзера Р. Их было три. / Р. Эзера. – М., 1965. – 429с.
621462
  Гази И. Их было трое : рассказ / И. Гази; авториз. пер. с татар. Я.Винецкого. – Казань : Татгосиздат, 1947. – 32 с.
621463
  Шелепов Их было трое / Шелепов, Ф. – Орджоникидзе, 1962. – 154с.
621464
  Филимонов М.А. Их было трое / М.А. Филимонов. – Омск, 1962. – 56с.
621465
  Шелепов Их было трое / Шелепов, Ф. – Орджоникидзе : Ир, 1969. – 301с.
621466
  Брянцев Г.М. Их было четверо / Г.М. Брянцев. – Ташкент, 1950. – 31с.
621467
  Пороженко Г.Б. Их в разведку водила Леля : О герое Сов. Союза Е. Ф. Колесовой / Г.Б. Пороженко, Л.Т. Пороженко. – Москва : Политиздат, 1986. – 110с. – (Герои Советской Родины)
621468
  Лаппо Д.Д. Их вдохновлял Ленин: (О деятелях революци и гражд. войны). / Д.Д. Лаппо. – М., 1990. – 237с.
621469
  Замаровский В. Их величества пирамиды / В. Замаровский. – Москва : Наука, 1981. – 447с.
621470
  Замаровский В. Их величества пирамиды / В. Замаровский; Пер. со словацкого О.М. Малевича. – 2-е изд. – Москва : Наука, 1986. – 432 с.
621471
  Вирта Н.Е. Их верность / Н.Е. Вирта. – Москва, 1958. – 48с.
621472
  Волков Ф.Д. Их вклад в Победу / Ф.Д. Волков. – Москва, 1984. – 64с.
621473
  Якутский Н.Г. Их водила молодость : повесть / Николай Якутский ; пер. с якут. И.Рахтанова. – Москва : Детгиз, 1963. – 61 с.
621474
  Михайлов А.А. Их воспитывают школа и завод. / А.А. Михайлов. – Москва, 1963. – 96с.
621475
   Их вторая профессия, сб. ст.. – М., 1964. – 102с.
621476
  Поляковский О. Их девиз - "Будь готов!" // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 30. – С. 26-29. – ISSN 0234-1670


  Скаутам 100 років
621477
  Дорбе Г.В. Их ждала жизнь / Г.В. Дорбе. – Рига, 1975. – 327 с.
621478
  Корсаков Д.А. Их жизни русских деятелей XVIII века : [историко-биографические очерки] / Д.А. Корсаков. – Казань : Тип. Имп. ун-та, 1891. – [8], 448, XX с. – Библиогр. в примеч.


  Содержание: Н.А. Кудрявцев и его потомство; Кн. И.А. Долгорукой; Княгиня Н.Б. Долгорукая; Кн. С.Г. Долгорукой; Кн. В.Л. Долгорукой; Кн. Д.М. Голицын; А.П. Волынской и его "конфиденты"; В.Н. Татищев; Сторонники воцарения Екатерины II; Три рецензии
621479
   Их жизнь - борьба: очерки о деятелях Сов. комитета РСДРП. – Ярославль
Кн. 2. – 1977. – 288с.
621480
  Лазебников А.Е. Их знал Ильич / А.Е. Лазебников. – Москва, 1967. – 183с.
621481
  Кондратьев В.А. Их имена в истории Москвы / В.А. Кондратьев. – М, 1963. – 191с.
621482
  Изюмов Е.А. Их имена забыться не должны / Е.А. Изюмов. – Л., 1989. – 157с.
621483
   Их имена и подвиги не забыты: Пособие для учителя нач. классов. – М., 1979. – 144с.
621484
   Их имена никогда не забудутся. Ставропольцы - Герои Советского Союза. – Ставрополь
кн.1. – 1968. – 204с.
621485
   Их имена никогда не забудутся. Ставропольцы - Герои Советского Союза. – Ставрополь
кн.2. – 1969. – 184с.
621486
   Их имена переживут века : междунар. отклики на смерть К. Маркса и Ф. Энгельса. – Москва, 1983. – 496 с.
621487
  Белявский М.Т. Их имена увековечены в Москве : ученые и питомцы Московского университета / М.Т. Белявский. – Москва : Изд-во МГУ, 1980. – 121 с. : ил., 31 л. ил.
621488
  Трешников А.Ф. Их именами названы корабли науки / А.Ф. Трешников. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1978. – 192с.
621489
  Трешников А.Ф. Их именами названы корабли науки / А.Ф. Трешников. – 2-е изд. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1984. – 232с.
621490
   Их именами названы улицы. – Краснодар, 1980. – 221с.
621491
  Агеев М.З. Их именами названы улицы Гомеля / М.З. Агеев, М.И. Зеленков; М.З. Егеев, М.И. Зеленков ; Гомельск. гор. отд-ние О-ва охраны памятников истории и культуры. – Минск : Полымя, 1974. – 79 с., ил.
621492
  Белокопытов В.И. Их именами названы улицы Казани / В.И. Белокопытов, Н. Шевченко. – 2-е изд., испр. и доп. – Казань : Татарское книжное изд-во, 1977. – 400 с. : ил. – Библиогр.: с. 397-398
621493
  Горбачевич К. Их именами названы улицы Ленинграда / К. Горбачевич, Е. Хабло. – Ленинград : Лениздат, 1961. – 308с.
621494
   Их именами названы улицы Черемушкинского района. – М., 1971. – 52с.
621495
   Их именами названы: энциклоп. справ.. – Минск, 1987. – 711с.
621496
  Маляр И.И. Их именами улицы назвали : Очерк-путеводитель / И.И. Маляр. – Алма-Ата, 1983. – 184 с.
621497
  Челышев Б.Д. Их именами улицы названы / Б.Д. Челышев. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1979. – 123с.
621498
  Кочаров В.Т. Их истории организации и развития народного образования в дореволюционном Узбекистане (1965-1917) / В.Т. Кочаров. – Ташкент, 1966. – 124с.
621499
  Струк Е. Их Крым // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2016. – № 20 (480), 20.05.2016. – С. 42-50. – ISSN 2075-7093
621500
  Галеев Г.З. Их любовь : рассказы / Г.З. Галеев; пер. с тат. К.Горбунова. – Казань : Татгосиздат, 1947. – 23 с.
621501
  Агарков Б.М. Их любят и ждут / Б.М. Агарков. – Элиста, 1966. – 32с.
621502
  Васильев О.С. Их мораль. / О.С. Васильев. – Москва, 1959. – 66с.
621503
  Булгакова Н. Их не берут в космонавты. Как развивать типовой российский вуз? // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 15 ноября (№ 46). – С. 6


  Высшее образование России сегодня оказалось в перекрестье вызовов. Мир становится все в большей степени глобальным, конкуренция между вузами усиливается, число абитуриентов с каждым годом уменьшается, как и доля молодежи в общей численности ...
621504
  Бабиков М.А. Их не называли в сводках : [О разведчиках Отряда особого назначения сев. флота, действовавшего в годы Великой Отеч. войны] / М.А. Бабиков. – Москва : Изд-во ДОСААФ СССР, 1987. – 158, [2] с. : ил.
621505
  Молостнов М Г. Их нельзя остановить / М Г. Молостнов, . – М., 1958. – 276с.
621506
  Воробьев-Обухов Алексей Их номер - первый! : автодром // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 11 (2830). – С. 88-90
621507
   Их нужно сохранить: (Животные Калинингр. обл.). – Калининград, 1989. – 111с.
621508
   Их опита на плевенски окръг по приложение на Закона за по-тясна връзка на училището с живота. – София, 1960. – 180с.
621509
   Их оружие - кинокамера: рассказы фронтовых кинооператоров. – Москва, 1970. – 288с.
621510
   Их оружие - кинокамера: рассказы фронтовых кинооператоров. – 2-е изд., доп. – М., 1984. – 278с.
621511
  Смитт Рофф Их осталось 10 тысяч. Гепарды: бежать чтобы выжить / Смитт Рофф, Лантинг Франс // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – ноябрь № 110. – С. 168-181 : фото
621512
  Хоружий П. Их письма : из фронтовых рассказов / П. Хоружий. – Дзауджикау, 1945. – 74 с.
621513
   Их подвиг бессмертен: очерки о Героях Сов. Союза - уроженцах Волын., Закарпат., Ивано-Франков., Львов., Ровен., Терноп., Черновиц. обл.. – Львов, 1983. – 126с.
621514
  Сенкевич Ю.А. Их позвал горизонт / Ю.А. Сенкевич, А.В. Шумилов. – Москва : Мысль, 1987. – 213с.
621515
   Их позвало небо: воен.-ист очерк Борисоглеб. высш. воен. авиац. ордена Ленина Краснознам. уч-ща летчиков им. В.П. Чкалова. – М., 1984. – 216с.
621516
   Их полиция нас бережет : Полиция // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 5. – С. 105-107 : Іл.
621517
  Хаген В.В. Их призвала Южная Америка / В.В. Хаген; Сокр. пер. с англ. Сороченко Е.Н. – Москва, 1961. – 383с.
621518
   Их простота и человечность: письма и док. К. Маркса и Ф. Энгельса и воспоминания о них. – 2-е изд., доп. – М., 1966. – 471с.
621519
   Их простота и человечность: письма и док. К. Маркса и Ф. Энгельса и воспоминания о них. – 3-е изд. – Москва, 1970. – 378 с.
621520
   Их простота и человечность: письма и док. К. Маркса и Ф. Энгельса и воспоминания о них. – 4-е изд. – Москва, 1977. – 366с.
621521
   Их простота и человечность: письма и док. К. Маркса и Ф. Энгельса и воспоминания о них. – 5-е изд.. – М., 1980. – 367с.
621522
   Их простота и человечность: письма и док. К. Маркса и Ф. Энгельса и воспоминания о них. – 6-е изд. – М., 1984. – 367с.
621523
  Дворниченко Н.Е. Их путь начинался на Забайкалье. / Н.Е. Дворниченко. – Иркутск, 1973. – 103 с.
621524
   Их растит страна. Сборник.. – М., 1949. – 144с.
621525
   Их родина - Орловский край. Сб.. – Орел, 1962. – 215с.
621526
  Смирнов С.С. Их слава бессмертна / С.С. Смирнов. – Москва, 1978. – 526с.
621527
  Лильин Т.Я. Их славит Родина / Т.Я. Лильин. – М., 1959. – 176с.
621528
  Жалло Н. Их Сталин поймал в ловушку : Фрагменты книги // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2005. – № 5. – С.250-272. – ISSN 1130-6545
621529
  Максимова Л.П. Их стихией была борьба: очерки о жизни и деятельности К.Маркса и Ф.Энгельса / Л.П. Максимова, Е.С. Меднова. – Минск, 1991. – 238с.
621530
  Баранов Г.Т. Их считали погибшими. О подвигах героев битвы за Волгу / Г.Т. Баранов. – Л., 1963. – 64с.
621531
  Гордеева М.И. Их точка зрения / М.И. Гордеева. – М, 1976. – 355с.
621532
  Карпенко К. Их университеты // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО Корреспондент. – Киев, 2012. – № 39 (527). – С. 24-26


  Украинская политэлита отправляет детей учится подальше от родины - в дорогие учебные заведения Великобритании и Швейцарии и Институт международных отношений (КНУТШ).
621533
  Лисовенко Д.У. Их хотели лишить Родины / Д.У. Лисовенко. – М., 1960. – 299с.
621534
   Ихмальян Жак. Выставка произведений. Москва. 1979... – Москва, 1979. – 78с.
621535
  Джанелидзе Б.М. Ихневмониды (Hymenoptera, Ichneumonidae) Восточной Грузии : Автореф... канд. биол.наук: / Джанелидзе Б. М.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1967. – 18л.
621536
  Киклевич Ю.Н. Ихтиандр / Ю.Н. Киклевич. – Л, 1971. – 219с.
621537
  Киклевич Ю.Н. Ихтиандр / Ю.Н. Киклевич. – Л, 1971. – 219с.
621538
  Хакбердиев Б. Ихтидофауна озер Хорезмской области. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.100 / Хакбердиев Б.; Ташк.гос.ун-т. – Ташкент, 1971. – 41л.
621539
  Варпаховский Н.А. Ихтиологическая фауна реки малой Кокшаги Царевококшайского уезда Казанской губернии : (Доложено 21 мая 1897) : (табл. X-XII) / [соч.] Н.А. Варпаховского. – Казань : Тип. В.М. Ключникова, 1885. – [2], 15 с. – Экз. № 83862 без обл.
621540
  Варпаховский Н. Ихтиологическая фауна реки Суры / Печатано по определениюОбщества Естествоиспытателей при Императорском Казанском Университете. – Казань : Тип. Имп. Ун-та, 1884. – 14 с.
621541
  Кесслер К.Ф. Ихтиологическая фауна Туркестана : с 7 таблицами / [соч.] К.Ф. Кесслера, почетного члена общества. – Москва : В университетской типографии (Катков и К*), 1872. – 32 с., 7 л. ил. + табл. – Отд. оттиск: Известия Общества любителей естествознания , антропологии и этнографии, состоящего при Московском университете. Т. X. - Конволют. - Переплетено: Исследования о развитии головоногих / Н.В. Бобрецкий


  Труды Комиссии, Высочайше учрежденной при Императорском университете Св. Владимира, для описания губерний Киевского учебного округа: Подольской, Волынской, Киевской, Черниговской и Полтавской
621542
   Ихтиологические и гидробиологические исследования в Киргизии. – Фрунзе, 1968. – 108с.
621543
   Ихтиологические и гидробиологические исследования в Киргизии. – Фрунзе : Илим, 1983. – 101с.
621544
  Юдкин М.М. Ихтиология / М.М. Юдкин. – Москва, 1970. – 380с.
621545
  Баклашова Т.А. Ихтиология : [учебник для сред. спец. учеб. заведений по спец. 1018 "Ихтиология и рыбоводство", 1015 "Технология рыб. продуктов", 1017 "Пром. рыболовство"] / Т.А. Баклашова. – Москва : Пищ. пром-сть, 1980. – 320 с. : ил. – Библиогр.: с. 317 (5 назв.)
621546
  Анисимова И.М. Ихтиология : учеб. пособие по спец. "Зоотехника" / И.М. Анисимова, В.В. Лавровский. – Москва : Высшая школа, 1983. – 255 с. : ил. – Библиогр.: с. 248-250
621547
  Анисимова И.М. Ихтиология : учеб. пособие по спец. "Зоотехника" / И.М. Анисимова, В.В. Лавровский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Агропроиздат, 1991. – 287, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 285. – (Учебники для вузов)
621548
   Ихтиология и гидробиология в Западной Сибири. – Томск : Томский ун-т, 1982. – 318 с.
621549
  Моисеев А П. Ихтиология и рыбоводство / А П. Моисеев. – Москва : Пищевая промышленность, 1975. – 280с.
621550
  Спановская Ихтиология с элементами гидробиологии / Спановская, С Г. Карзинкин. – Москва : Издательство Московского университета, 1960. – 27с.
621551
  Карзинкин Г.С. Ихтиология с элементами гидробиологии / Г.С. Карзинкин. – М, 1960. – с.
621552
  Моисеев П.А. Ихтиология. / П.А. Моисеев, Н.А. Азизова, И.И. Куранова. – Москва : Легкая промышленность, 1981. – 383с.
621553
  Виноградов А.К. Ихтионейстон Черного моря. : Автореф... канд. биол.наук: 03.105 / Виноградов А.К.; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1970. – 20л.
621554
   Ихтиопатология. Уч. для студ. вузов. спец. 1013. – М., 1977. – 432с.
621555
  Фурса Тамара Ивановна Ихтиопланктон восточной части Аравийского моря : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.10 / Фурса Тамара Ивановна ; АН УССР , Ин-т биологии южных морей им. А.О. Ковалевского. – Севастополь, 1979. – 25 с.
621556
  Гордина А.Д. Ихтиопланктон океанических поднятий Атлантического и Индийского океанов / А.Д. Гордина. – Киев : Наукова думка, 1991. – 116 с. : ил., табл. – Бібліогр.: с. 104-107. – ISBN 5-12-002071-2
621557
  Калинина Э.М. Ихтиопланктон района Канарского течения : Центрально-Восточная Антлантика / Э.М. Калинина. – Киев : Наукова думка, 1981. – 116 с. : ил., таьл. – Библиогр.: с. 104-109
621558
  Дехник Т.В. Ихтиопланктон Черного моря : Автореф... докт. биол.наук: / Дехник Т. В.; АН СССР, Ин-т океанологии. – М., 1970. – 37л.
621559
  Дехник Т.В. Ихтиопланктон Черного моря. / Т.В. Дехник. – Киев : Наукова думка, 1973. – 235с.
621560
  Опалатенко Л.К. Ихтиофауна бассейна Верхнего Днестра : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Опалатенко Л.К. ; АН МолССР. – Кишинев, 1967. – 26 с. – Бібліогр.:с.25-26
621561
  Балтабаев А. Ихтиофауна бассейна реки Карадарья : Автореф... канд. биол.наук: 03.100 / Балтабаев А.; Ташкентский гос. ун-т. – Ташкент, 1971. – 35л.
621562
   Ихтиофауна и условия ее существования в Баренцевом море. – Апатиты, 1986. – 212 с. : ил., табл. – Библиогр.: 500 назв.
621563
  Чижик А.К. Ихтиофауна Карловского водохранилища : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Чижик А.К. ; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1956. – 13 с.
621564
  Дулькейт Г.Д. Ихтиофауна озера Телецкого и реки Бии / Г.Д. Дулькейт. – Томск, 1949. – 9-12с.
621565
  Парин Н.В. Ихтиофауна океанской эпипелагиали / Н.В. Парин. – 187. – Москва : Наука, 1968. – 187с.
621566
  Парин Н.В. Ихтиофауна океанской эпипелагиали. : Автореф... Доктора биол.наук: / Парин Н.В.; АН СССР.Ин-т океанологии. – М, 1967. – 31л. – Бібліогр.:с.30-31
621567
  Лярская Л.А. Ихтиофауна пограничных отложений среднего и верхнего девона Латвии, ее тафономия и фациальная приуроченность. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 128 / Лярская Л.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Гол. ф-тет. Каф. палеонтологии. – М., 1969. – 18л.
621568
  Болтачёв А.Р. Ихтиофауна прибрежной зоны Севастополя (Чёрное море) / А.Р. Болтачёв, Е.П. Карпова // Морський екологічний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т біології південних морів. – Севастополь, 2012. – Т. 11, № 2. – С. 10-27. – ISSN 1684-1557


  З історії досліджень акваторії міста Севастополя.
621569
  Беляев Л.Д. Ихтиофауна придаточной системы среднего течения Днепра и ее значение в формировании промыслового комплекса рыб Днепродзержинского водохранилища : Автореф... канд. биол.наук: / Беляев Л.Д.; Днепропетровск. гос. ун-т. Науч.-иссл. ин-т гидробиологии. – Днепропетровск, 1967. – 19л.
621570
  Эланидзе Ихтиофауна рек и озер Грузии / Эланидзе, РФ. – Тбилиси, 1983. – 320с.
621571
  Авдосьев С Б. Ихтиофтириоз и методы борьбы с этим заболеванием карпов в рыбоводных хозяйственных УССР. : Автореф... Канд.биол.наук: / Авдосьев Б.С,; Гос.науч-исслед.ин-т. – Л, 1964. – 18л.
621572
  Косарева Н.А. Ихтипаразитологическая ситуация и некоторые паразитозы промысловых рыб водохранлищ Волго-Донского судоходного канала им. В. И. Ленина : Автореф... канд. биол.наук: / Косарева Н. А.; Гос. НИИ озерного и речного рыбного хоз. – Л., 1965. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
621573
  Селезнев Никита Ицукусима: умирать запрещено : Достопримечательность // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 13 : Япония. – С. 40-45 : Фото
621574
  Багреев В.В. Ичпользование активных кислородосодержащих растворителей в экстарции внутрикомплексных соединений : Автореф... канд.хим.наук: / Багреев В.В.; АН СССР Ин-т геохимии и аналит. химии им В.И.Вернадского. – М, 1966. – 28л.
621575
   Ишгль. Альпийский мегаполис // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2019. – № 4. – С. 60-63 : фото
621576
   Ишгль. Жизнь в ритме Альп // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2018. – № 5. – С. 20-23 : фото
621577
   Ишгль: снежный ритм // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – №10 (2949). – С. 52-53 : фото
621578
  Пархотик И.И. Ишемическая болезнь сердца в пожилом и старческом возрасте / И.И. Пархотик. – К., 1976. – 264с.
621579
  Котельников В.П. Ишемический артроз. / В.П. Котельников. – М, 1986. – 64с.
621580
  Кребер Т. Иши в двух мирах : Биография последнего представителя индийского племени яна / Т. Кребер. – Москва : Мысль, 1970. – 207 с.
621581
  Кутимов Б.П. и др. Ишимбай / Б.П. и др. Кутимов. – Уфа, 1968. – 76с.
621582
  Пахалина Т.Н. Ишкашимский язык / Т.Н. Пахалина. – М., 1959. – 256с.
621583
  Рафиков М. Ишкильды / М. Рафиков. – Москва : Советская Россия, 1975. – 112 с.
621584
  Светлов И.Е. Иштван Киш / И.Е. Светлов. – М., 1978. – 63с.
621585
  Аршинник Татьяна Ишь, Маврикиевна! : GALLERY // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – № 5. – С. 68-81 : Фото
621586
  Ван Лерберг Ш. Ищейки : драма ; Прил.: Лирика Лерберга; Письмо его о постановке "Ищеек"; отрывок из его драмы "Пан"; бельгийцы и французы о Лерберге [Метерлинк, Верхарн и др.]. Бальмонт о Лерберге / Шарль Ван Лерберг ; Пер. с фр. К. Бальмонта и Елены Ц[ветковой]. – Санкт-Петербург : Книгоиздат "Пантеон", 1909. – 85 с.


  бельгийский поэт, новеллист и драматург. Писал на французском языке
621587
  Никонов В.А. Ищем имя / В.А. Никонов. – Москва, 1988. – 125с.
621588
  Чавдарова В. Ищем тебя, Алеша! / В. Чавдарова. – К, 1989. – 142с.
621589
  Строклик Нина Ищете далекого предка? Factbook поможет! // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 154, июль. – С. 50 : фото
621590
  Шадур П.Я. Ищи в себе / П.Я. Шадур. – Донецк, 1973. – 127с.
621591
  Мурзаков В.Н. Ищи в себе / В.Н. Мурзаков. – Новосибирск, 1979. – 288с.
621592
  Образцова Л.Ю. Ищи в человеке хорошее. / Л.Ю. Образцова. – Л., 1961. – 68с.
621593
  Эльберд М. Ищи где не прятал / М. Эльберд. – Нальчик, 1990. – 339с.
621594
  Максименко Н.И. Ищи Колумба! / Н.И. Максименко. – М., 1986. – 141с.
621595
  Пляцковский М.С. Ищи меня по карте. / М.С. Пляцковский. – М., 1968. – 80с.
621596
  Осадчий О.М. Ищи на Амалге / О.М. Осадчий. – Куйбышев, 1965. – 56с.
621597
  Монтгомери Джин Ищи на диком берегу : повесть / Монтгомери Джин. – Москва, 1979. – 208 с.
621598
  Воробьев Г.Г. Ищи свой талант / Г.Г. Воробьев. – Москва, 1983. – 208с.
621599
  Сидоров Г.А. Ищи свою высоту / Г.А. Сидоров. – Чебоксары, 1987. – 139с.
621600
  Карцев И.Д. Ищи свою профессию. / И.Д. Карцев. – М., 1973. – 96с.
621601
  Андрианов Н.Е. Ищи свою тропу : [воспоминания гимнаста] / Андрианов Н.Е. ; [Лит. запись и вступ. ст. С.П. Шачина]. – Москва : Совецкая Россия, 1988. – 157, [2] с., [8] л. ил.
621602
  Левиков А.И. Ищи себя, пока не встретишь / А.И. Левиков. – Москва : Политиздат, 1987. – 350с.
621603
  Богомолов Ю.А. Ищите автора! / Ю.А. Богомолов. – Москва : Киноцентр, 1988. – 107, [2] с., [10] л. ил. : ил.
621604
  Грачев А.Ф. Ищите ветра в поле / А.Ф. Грачев. – Ярославль, 1981. – 224с.
621605
   Ищите женщину = Cherchez la femme : остросюжетные детективы. – Київ : ИРИС. – ISBN 5-8292-0026-0
[Вып. 2]. – 1992. – 285 с.
621606
   Ищите женщину = Cherchez la femme : остросюжетные детективы. – Киев : ИРИС. – ISBN 5-8292-0031-7
[Вып. 3]. – 1992. – 381, [3] с. : ил. – В изд. также: Неженское дело / Филис Дороти Джеймс ; ...Иди и впредь не греши / Гарольд Роббинс
621607
  Фесуненко И.С. Ищите женщину, или Миссия полковника Хименеса / И.С. Фесуненко. – М., 1988. – 128с.
621608
  Солнцев Р.Х. Ищите меня за мельницей / Р.Х. Солнцев. – М., 1969. – 208с.
621609
  Архипенко В.К. Ищите связь... / В.К. Архипенко. – Москва, 1977. – 271с.
621610
  Архипенко В.К. Ищите связь... : повесть / В.К. Архипенко ; [худож. И. Москвитин]. – Москва : Молодая гвардия, 1987. – 413, [2] с. : ил.
621611
  Бондаренко Б.Е. Ищите солнце в глухую полночь : повесть / Б.Е. Бондаренко. – Москва : Молодая гвардия, 1967. – 304 с. : ил. – (Молодые писатели = Б.Е. Бондаренко ; предисл. В. Авдеева ; ил. Б. Косульников)
621612
  Конгро А.О. Ищите талант! / А.О. Конгро. – Л, 1975. – 88с.
621613
  Журавлев Н.А. Ищите, люди, янтари! / Н.А. Журавлев. – Москва : Советский писатель, 1979. – 94с.
621614
  Жуков Ю.Н. Ищу "Радугу", или Как работаешь, конструктор?: Когда появился на земле первый конструктор и чем ему приходится заниматься сегодня? : (Для ст. школьников и юношества). / Ю.Н. Жуков. – Новосибирск, 1975. – 47с.
621615
  Попов Л.А. Ищу алмазы : стихи / Леонид Попов; пер. с якут. Ю.Разумовского. – Москва : Советский писатель, 1974. – 134 с.
621616
  Чертков В.Е. Ищу Арктику / В.Е. Чертков. – Москва, 1986. – 236с.
621617
  Варненская М. Ищу Балтазара Куявского. / М. Варненская. – Москва, 1965. – 152с.
621618
  Бурлак В. Ищу белую сойку / В. Бурлак. – Москва, 1988. – 110 с.
621619
  Филатов Л. Ищу борьбу всюду. / Л. Филатов. – М., 1971. – 208с.
621620
  Гоголев И.М. Ищу волшебный подснежник : тихи / И.М. Гоголев; пер. с якут. – Москва : Современник, 1974. – 78 с.
621621
  Иваненко Анна Ищу гида для наследного принца : Киев. Городские истории // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 4. – С. 46-56 : Іл.
621622
  Баженов Г.В. Ищу друга / Баженов Г.В. – Москва : Молодая гвардия, 1982. – 159 с. – (Наедине с самим собой)
621623
  Месхи И.С. Ищу дружбу / И.С. Месхи. – Тбилиси, 1974. – 230с.
621624
  Абашидзе И.В. Ищу заветный след : стихи : [для сред. и ст. возраста] : пер. с груз. / Ираклий Абашидзе ; [вступ. статья Ю. Суровцева ; грав. Т. Прибыловской]. – Москва : Детская литература, 1979. – 143 с.
621625
  Порозова А.Н. Ищу Иванова... / А.Н. Порозова. – Л., 1979. – 182с.
621626
  Двоеглазов В.П. Ищу комиссара / В.П. Двоеглазов. – Москва, 1987. – 300с.
621627
  Баянов А. Ищу молодость : лирическая повесть / А. Баянов. – Москва : Советский писатель, 1971. – 238 с.
621628
  Арцишевский А. Ищу наследство : рассказы и повесть / А. Арцишевский ; [ил.: Г. Горелов]. – Алма-Ата : Жазушы, 1975. – 159 с. : ил.


  Содерж.: Рассказы: Однажды, после войны. - Брат. - Ищу наследство. - Моя старая записная книжка. - Морская соль. - Вершина. - Опасная зона. Повесть.
621629
  Багандов Г.Б. Ищу неназванное слово, живу несозданной строкой... : стихи и поэмы / Газим-Бег Багандов ; перевод с даргин. В. Казанцев. – Москва : Советский писатель, 1991. – 220, [1] с. : ил., портр. – ISBN 5-265-02084-5
621630
  Потыраньска А. Ищу опасное и властное, слиянье всех дорог - перекресток как демоническое место (на материале избранных стихотворений Зинаиды Гиппиус) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 6 (168). – С. 256-260
621631
  Блинов А.Д. Ищу ответа / А.Д. Блинов. – Москва : Советская Россия, 1988. – 272 с.
621632
   Ищу попутчика, или какой вы путешественник : SELF-Предложение // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – № 4. – С. 100-103 : Фото
621633
  Эйдельман Н.Я. Ищу предка / Н.Я. Эйдельман. – Изд. 2. – М., 1970. – 240с.
621634
  Ситников В. Ищу призвание / В. Ситников. – Киров, 1958. – 108с.
621635
  Колесников М.С. Ищу свою высоту / М.С. Колесников. – Москва : Современник, 1975. – 397с. – (Новинки "Современника")
621636
  Козловский В.Н. Ищу свою звезду / В.Н. Козловский. – Иркутск, 1983. – 368с.
621637
  Кишняков И.П. Ищу свою звезду : роман / И.П. Кишняков. – Москва : Современник, 1985. – 239 с.
621638
  Константиновский М.А. Ищу себя / М.А. Константиновский. – Москва, 1975. – 112с.
621639
  Соловьев Я.П. Ищу себя / Я.П. Соловьев. – Куйбышев, 1979. – 215с.
621640
  Гуревич Н.Л. Ищу себя / Н.Л. Гуревич. – Л., 1981. – 53с.
621641
  Багразян Г.С. Ищу себя : роман / Г.С. Багразян ; [худож. Г. Филатов]. – Москва : Молодая гвардия, 1985. – 318 с. : ил.
621642
  Микулина Е.Н. Ищу себя. (Документальная повесть) / Е.Н. Микулина. – Москва, 1967. – 224с.
621643
  Микулина Е.Н. Ищу себя. (Документальная повесть). / Е.Н. Микулина. – 2-е изд. – Москва, 1970. – 240с.
621644
  Жоголев Н.Ф. Ищу слова простые / Н.Ф. Жоголев. – Куйбышев, 1970. – 336с.
621645
  Ланщиков А.П. Ищу собеседника: О прозе 70-80-х гг. / А.П. Ланщиков. – М. : Советский писатель, 1988. – 366 с.
621646
  Гуссаковская О.Н. Ищу старну Синегориб / О.Н. Гуссаковская. – М., 1963. – 166с.
621647
  Гуссаковская О.Н. Ищу старну Синегориб / О.Н. Гуссаковская. – М., 1965. – 219с.
621648
  Криштоф Е.Г. Ищу судьбу / Е.Г. Криштоф. – Симферополь, 1974. – 256с.
621649
  Гришин В.С. Ищу счастья / В.С. Гришин. – Москва : Современник, 1975. – 61с.
621650
  Варламова Г И. Ищу тебя / Г И. Варламова, . – Москва : Советский писатель, 1964. – 408с.
621651
  Шабаев М.С. Ищу тебя : стихи и поэма / Марс Шабаев; пер. с татар. В.Гончаров. – Казань : Татар. кн. изд-во, 1974. – 175 с.
621652
  Бабаев Алевия Ганифа Кызы Ищу тебя : роман / Алевия Бабаева ; епр. с азерб. И. Третьякова. – Москва : Советский писатель, 1985. – 319 с.
621653
  Балкарова Ф. Ищу тебя отец : стихотворения и поэма / Ф.Г. Балкарова ; пер. с кабард. И.Озерова ; предисл. Г. Левина; ил.: Ю. Жигалов. – Москва : Детская литература, 1975. – 95 с.
621654
  Чернов Ю.В. Ищу центр тяжести / Ю.В. Чернов. – Новосибирск, 1978. – 207с.
621655
  Полищук С.П. Ищу человека / С.П. Полищук. – Одесса, 1967. – 227с.
621656
  Евсеева С.Г. Ищу человека / С.Г. Евсеева. – Минск, 1988. – 254с.
621657
  Станкевич Н.И. Ищу человека / Н. И. Станкевич. – Донецк : Каштан, 2010. – 450с. – ISBN 978-966-427-196-4
621658
  Игнатенко В.П. Июль - пора хлебная / В.П. Игнатенко. – Краснодар, 1971. – 128с.
621659
  Бакланов Г.Я. Июль 41 года / Г.Я. Бакланов. – Москва : Сов. писатель, 1965. – 267с.
621660
  Бакланов Г.Я. Июль 41 года : [роман] ; Навеки - девятнадцатилетние : [повесть] / Г. Бакланов ; [вступ. ст. Л. Лазарева ; иллюстрация А. Дудина]. – Москва : Худож. лит., 1988. – 352 с. : ил. – (Б-ка сов. романа)
621661
  Овалов Л. Июль в Ойротии / Л. Овалов, А. Шаповалова. – Москва, 1933. – 136с.
621662
  Макарова Н.В. Июль високосного года / Н.В. Макарова. – Новосибирск, 1970. – 75с.
621663
  Каревин А. Июль юбилейный : календарь событий // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 6-12 июля (№ 27/28)


  8 июля - 200 лет со дня рождения Владимира Караваева, выдающегося русского ученого-медика (Караваев стал одним из организаторов и первым деканом медицинского факультета Киевского университета, где преподавал хирургию, офтальмологию, методологию ...
621664
  Каревин А. Июль юбилейный = Украинский календарь / А. Каревин, И. Таран, А. Трофимова // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 5-11 июля (№ 27). – С. С 1


  5 июля - 70 лет с начала сражения на Курской дуге; 6 июля - 140 л. со дня рождения Ивана Стешенко, видного укр. полит. деятеля; 6 июля - 150 л. со дня рождения Августы Кохановской, художницы и этнографа; 12 июля 90-летие отметит выдающийся укр. ...
621665
  Полякова Н.М. Июль. Книга новых стихов. / Н.М. Полякова. – М.-Л., 1962. – 115с.
621666
  Платонов А.П. Июльская гроза / А.П. Платонов. – Уфа, 1980. – 272с.
621667
  Соколова Т.В. Июльская революция и французская литература. 1830-1831 гг. / Т.В. Соколова. – Л., 1973. – 175с.
621668
  Лурье М.Л. Июльские баррикады 1914 года. / М.Л. Лурье. – Л., 1939. – 95с.
621669
  Блан Л. Июльские дни 1830 г. : (из истории десяти лет) / Луи Блан ; Пер. с франц., с пред. пред. Н. Козеренко. – Киев : Книгоизд. Правда ; [Тип. Петра Барского], 1906. – XI, 146 с.
621670
  Бортников И.В. Июльские дни 1903 года на Юге России / И.В. Бортников. – Одесса, 1953. – 124с.
621671
  Колыхалов В.А. Июльские заморозки : Повести. Дневник путешествий. / В.А. Колыхалов. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 352 с.
621672
  Колыхалов В.А. Июльские заморозки : Повести. Дневник путешествий. / В.А. Колыхалов. – Москва : Молодая гвардия, 1980. – 351 с.
621673
   Июльские резолюции Русского Народного Совета Прикарпатской Руси 1917 г.. – Ростов-на-Дону : [Изд. Рус. нар. совета Прикарпатской Руси ; Тип. А.И. Тер-Абрамиан], 1917. – 14 с.
621674
  Степанов З.В. Июльские события. / З.В. Степанов. – Л, 1967. – 103с.
621675
   Июльские холода. – Свердловск, 1991. – 224с.
621676
  Мадалиев С. Июльский воздух опаляет дух / С. Мадалиев. – Ташкент, 1988. – 221с.
621677
  Бадаев А.Д. Июльский гром : стихи / А.Д. Бадаев ; авториз. пер. с бурят. Ю. Ряшенцева. – Москва : Советский писатель, 1974. – 126 с. : ил., портр.


  Циклы: Земля. - У подножья Саян. - Восьмистишия.- Слияние душ. - Байкал.
621678
  Афанасьев В.В. Июльский дневник : стихи / В.В. Афанасьев ; [ил. Г.З. Перкель]. – Москва : Советский писатель, 1974. – 95 с. : ил.


  Циклы: Круг. - Июльский дневник.
621679
  Гребнев А.Б. Июльский дождь / А.Б. Гребнев, М.М. Хуциев. – Москва, 1967. – 136с.
621680
  Калве А. Июльский зной : повести и рассказы / А. Калве; пер. с латыш. – Москва : Молодая гвардия, 1978. – 304 с.
621681
  Знаменский О.Н. Июльский кризис 1917 г. : Автореф... канд. ист.наук: / Знаменский О.Н.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1963. – 15л.
621682
  Тютюкин С.В. Июльский политический кризис 1906 года в России / С.В. Тютюкин. – Москва, 1991. – 231с.
621683
  Чавдаров-Челкаш Июльское утро / Чавдаров-Челкаш. – София, 1974. – 213с.
621684
  Ортенберг Д.И. Июнь- декабрь сорок первого / Д.И. Ортенберг. – М, 1984. – 351с.
621685
  Ортенберг Д.И. Июнь - декабрь сорок первого / Д.И. Ортенберг. – М, 1986. – 347с.
621686
  Ерашов В.П. Июнь - май / В.П. Ерашов. – Калининград, 1963. – 279с.
621687
  Симанович Д.Г. Июнь - река / Д.Г. Симанович. – Минск, 1962. – 91с.
621688
  Гурешидзе Н. Июнь : стихи / Н. Гурешидзе; пер. сгруз. – Тбилиси : Мерани, 1972. – 63 с.
621689
  Смирнов О.П. Июнь / О.П. Смирнов. – Москва, 1979. – 576с.
621690
   Июнь 1941 - май 1945: О подвиге Ленинграда строками хроники. – Л., 1989. – 719с.
621691
  Есипов Владимир Июнь 2010: Острова, продовольствие будущего // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 6. – С. 3 : Фото. – ISSN 1029-5828
621692
  Черноголовина Г.В. Июнь без дождей / Г.В. Черноголовина. – Алма-Ата, 1973. – 135с.
621693
  Черноголовина Г.В. Июнь без дождей / Г.В. Черноголовина. – Алма-Ата, 1979. – 437с.
621694
  Подковырова Мария Июнь в Экваториальной Гвинее. Вечное мокрое лето // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 6 (2873), июнь. – С. 12 : фото
621695
  Савинов Е.Ф. Июнь моего поколения. / Е.Ф. Савинов. – Ярославль, 1973. – 255с.
621696
  Каревин А. Июнь юбилейный // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 1-7 июня (№ 22)


  7 июня - 170 лет со дня рождения Ивана Сикорского, выдающегося русского ученого; в тот же день исполняется 130 лет со дня рождения Никиты Шаповала, видного украинского политического деятеля; 12 июня - 130 лет со дня начала во Львове (принадлежавшем ...
621697
  Каревин А. Июнь юбилейный = Украинский календарь / А. Каревин, А. Трофимова // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 31 мая - 6 июня (№ 22). – С. С 1, С 5


  1 июня - 170 л. со дня рождения Николая Бобрецкого, видного укр. ученого; 3 июня - 150 л. со дня рождения Евгена Петрушевича, известного укр. полит. деятеля; 4 июня 1863 г. - 150 л. назад в с. Шолудьки (Винницк. обл.) родился один из самых известных ...
621698
  Кезля В.В. Июнь, начало лета / В.В. Кезля. – М, 1980. – 254с.
621699
  Панов Г.П. Июнь. / Г.П. Панов. – Барнаул, 1975. – 111с.
621700
  Молок А.И. Июньские дни / А.И. Молок. – Л.-М., 1933. – 139с.
621701
  Шмидт Ш. Июньские дни 1848 / Ш. Шмидт. – Л., 1927. – 108с.
621702
  Молок А.И. Июньские дни 1848 года в Париже / А.И. Молок. – М., 1948. – 148с.
621703
  Думитриу П. Июньские ночи : повести : пер. с румын. / П. Думитриу ; Предисл. П. Павленко ; Ред. В. Раковская. – Москва : Иностранная литература, 1951. – 252 с.


  Содержание: Фамильные драгоценности ; Вражда ; Охота на волков ; Июньские ночи
621704
  Думитриу П. Июньские ночи : повести : пер. с румын. / П. Думитриу ; Предисл. П. Павленко ; Ред. В. Раковская. – Москва : Иностранная литература, 1952. – 255с.


  Содержание: Фамильные драгоценности ; Вражда ; Охота на волков ; Июньские ночи
621705
  Мустафин К. Июньские ночи : стихи / Габиден Мустафин ;. – Челябинск, 1975. – 95 с.
621706
  Никулин М.А. Июньские травы. / М.А. Никулин. – Ростов -на-Дону, 1983. – 318с.
621707
   Июньский (1983 г.) Пленум ЦК КПСС и вопросы контрпропаганды: Советская литература 1983-1984 гг.. – Москва, 1984. – 201с.
621708
  Краснов А.М. Июньский дождь / А.М. Краснов. – Л., 1979. – 128с.
621709
  Зубавин Борис МИхайлович Июньским воскресным днем : Повести / Зубавин Борис МИхайлович; Худож. Н.К. Кутилов. – Москва : Воениздат, 1976. – 222с. : ил., 1 л.портр.
621710
  Кузнецова Н Ия Венкова / Н Кузнецова. – Л., 1989. – 79с.
621711
  Голикова Н.Ю. Ия Саввина / Н.Ю. Голикова. – М, 1988. – 66с.
621712
  Яроменок О. І академік, і герой...[Отто Юлійович Шмідт] // Знання та праця : щомісячний науково-популярний журнал ЦК ЛКСМ України для юнацтва. – Київ, 1981. – № 10 (500), жовтень. – С. 22-23. – ISSN 0130-1632
621713
  Скок М. І Альцгеймер, і covid…з"ясувати механізми й запропонувати терапію / підготував Дмитро Шулікін // Світ : всеукраїнська газета для науковців та освітян. – Київ, 2022. – Вересень (№ 35/36). – С. 8


  Науковці Інституту біохімії імені О.В. Палладіна НАН України розробили експериментальну модель участі нікотинових ацетилхолінових рецепторів у регуляції нейрозапалення, яку можна використати й для з"ясування механізмів і шляхів корекції як ...
621714
  Гарасим Я. І Апостол і Пророк: націєтворча місія Івана Франка / Ярослав Гарасим // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – Вип. 80. – С. 3-9. – ISSN 0130-528Х
621715
   І асистент учителя // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 7-15 квітня (№ 11/12). – С. 3


  Підготовка педагогів та асистентів вчителя є одним з найважливіших чинників якісного інклюзивного навчання у школі.
621716
   І базове плече міністерства // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 2-9 грудня (№ 46/49). – С. 3


  Щодо засідання Президії НАПН України, на якому обговорено важливі питання, зокрема "Про виконання Програми спільної діяльності МОН України та НАПН України на 2021-2023 роки"
621717
  Винниченко І. І бідненько, і брудненько. І знову про "довгі гроші" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 3-9 грудня (№ 46). – С. 7


  "Для формування іміджу й привабливості (у тому числі й інвестиційної) будь-якої країни з-поміж усіх відповідних "інструментів" туризм є чи не найвагомішим. В умовах постійно зростаючої глобальної конкуренції всі країни борються за свою репутацію і ...
621718
  Сливинський О. І білі купави : Есеїстика / Орест Сливинський. – Київ : Задруга, 2004. – 184с. – ISBN 966-8282-27-2
621719
   І брат бротові руку подав. – Ужгород, 1970. – 183с.
621720
  Бойко Надія І був голод... : за матеріалами Музею хліба Національного історико-етнографічного заповідника "Переяслав" // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 34-36. – ISSN 0868-9644
621721
  Угляренко П.В. І був ранок, і була ніч... / П.В. Угляренко. – Київ : Радянський письменник, 1990
621722
  Вакула В.М. І був українцем до кінця (Дмитро Прокопович Трощинський) // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків, 2018. – № 28/29 (524/525), жовтень 2018 р. – С. 52-53
621723
  Байдерін О. І буде вічне сутяжництво // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 29 вересня - 5 жовтня (№ 39). – С. 5. – ISSN 1992-9277


  Чи потрібні радикальні зміни та уніфікація господарського процесу?
621724
  Світлична Г.П. І буде лет / Г.П. Світлична. – Київ : Молодь, 1989. – 320 с.
621725
  Загакайло О. І буде місто-парк // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 11-17 березня (№ 9). – С. 12


  "Українські науковці запропонували оригінальну технологію біоконверсії осадів стічних вод. Мулові поля Бортницької станції аерації перевантажені більш ніж утричі, що загрожує виливом осадів стічних вод у річку Дніпро. Як відомо, з головної водної ...
621726
  Єрушевич Г.Д. І буде слово мовлене... : (навчально-методичний посібник з пареміологічної логіки) / Г.Д. Єрушевич, Я.Г. Мельник; МОНУ. Прикарпатський ун-тет ім.В.Стефаника. – 2-е вид., випр., допов. – Івано-Франківськ : Плай, 2002. – 82с. – ISBN 966-640-058-8
621727
  Дімаров А.А. І будуть люди : роман / А.А. Дімаров. – Київ : Радянський письменник
Кн.1. – 1964. – 313 с.
621728
  Дімаров А.А. І будуть люди : роман / А.А. Дімаров. – Київ : Радянський письменник
Кн.2. – 1966. – 278 с.
621729
  Дімаров А.А. І будуть люди : роман / А.А. Дімаров. – Київ
3. – 1968. – 176 с.
621730
  Дімаров А.А. І будуть люди : роман / А.А. Дімаров. – Київ, 1977. – 647 с.
621731
  Дімаров А.А. І будуть люди : [роман] / А.А. Дімаров. – Київ : Фенікс, 2006. – 756, [3] с. : портр. – ISBN 966-651-377-3


  У пр. № 1747382 напис: Найдорожчим сусідам Михайлові Кузьмовичу та Зої - будьмо ! А. Дімаров 8/І-07 р.
621732
  Дімаров А. І будуть люди : роман / Анатолій Дімаров ; [худож.-оформлювач О.А. Гугалова-Мєшкова]. – Харків : Фоліо, 2021. – 971, [4] с. – Сер. засн. у 2020 р. – (Серія "Великий роман"). – ISBN 978-966-03-8681-5


  У пр. № 1739748 напис: Наукові бібліотеці імені М. Максимовича КНУ імені Тараса Шевченка. З дорученням родини Дімарових - проф. Підпис. 05.05.2021
621733
  Малімон Н. І було ж мені напереливки за "І будуть люди"! // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 9-10 жовтня (№ 191/192). – С. 24


  Серіал "І будуть люди" за романом Анатолія Дімарова.
621734
  Сохар О. І було у них дві більшості... Спочатку леді Ю. забрала з-під олігархів електроенергетику. Тепер - опозицію // ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ, 2001. – № 3. – С.6-8


  Стосовно відставки Юлії Тимошенко
621735
  Герман В. І в Аргентині б"ється українське серце // "Просвіта": історія та сучасність (1868-1998) : [зб. матеріалів та док.] / Всеукр. т-во "Просвіта" імені Тараса Шевченка ; [ред.-упоряд.: В. Герман ; редкол.: П. Мовчан та ін.]. – Київ : Просвіта ; Веселка, 1998. – С. 398-400. – ISBN 966-7551-00-8
621736
  Шаповал Д. І в багатстві, і в боргах: складні питання судової практики / Д. Шаповал, Є. Кострикова // Юридична газета. – Київ, 2021. – 6 липня (№ 13)
621737
  Вартанов Г.І. І в імені, і в дії... / Г.І. Вартанов. – Київ, 1989. – 47с.
621738
  Світличний І. І в майбутті потрібні будуть вірші... // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях", Луганськ. нац. пед. ун-т.,Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2006. – № 1/2. – С. 85-87.
621739
  Яворівський В.О. І в морі пам"ятати джерело : нариси / В.О. Яворівський. – Київ : Молодь, 1980. – 239 с.
621740
   І в освіті, і в науці // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 10 грудня (№ 48). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Під час зустрічі Міністра освіти і науки України Лілії Гриневич з Послом Малайзії в Україні Дато Раджа Реза Раджа Заіб було підписано дві Угоди про співпрацю - у сфері освіти та у сфері науки, меморандуму для спільних антарктичних досліджень, розвиток ...
621741
  Корнійчук М. І в пам""яті , і в серці / М. Корнійчук. – Київ, 1988. – 147 с.
621742
  Михайленко В.М. І в радості, і в горі... : оповідання, образки / Валентина Михайленко. – Мена : Домінант, 2012. – 94, [2] с. – ISBN 978-966-2610-27-7
621743
  Петренко Н. І в роки бурь, і голоду, і холоду // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2022. – № 2 (28). – С. 37-46. – ISSN 2518-7341
621744
  Надєждіна Н.А. І в саду, і на городі / Н.А. Надєждіна. – К., 1976. – 52с.
621745
   І в твоєму імені живу! : Книга про Володимира Мельниченка. – Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 2006. – 207с. – ISBN 5-373-00687-4
621746
  Рубан В.А. І в труді, і в бою... / В.А. Рубан. – Київ, 1967. – 216с.
621747
  Шаповал Ю.Г. І в Україні святилось те слово... / Ю.Г. Шаповал. – Львів : ПАІС, 2003. – 677 с. – ISBN 966-02-1443-Х
621748
  Остролуцька Л. І в умовах воєнного стану наука продовжується // Світ : всеукраїнська газета для науковців та освітян. – Київ, 2022. – № 11/12. – С. 6-7


  Як організовано роботу установ, організацій та підприємств Національної академії наук України в умовах воєнного стану? Про це на засіданні президії НАН розповідали керівники відділень та голови регіональних наукових центрів. Про стан справ у п еріод ...
621749
  Руденко Ю. І вам, лицарі великі Богом не забуті // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 3-10 червня (№ 21/22). – С. 5
621750
   І вердикт студентів // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 18-25 серпня (№ 33/35)


  У м. Ірпінь Київської області відбудеться Національний студентський форум: освіта, лідерство, відповідальність. Проведення Форуму присвячено відзначенню 30-тій річниці Незалежності України. Захід проходитиме на базі Університету державної фіскальної ...
621751
  Харитонова Р. І вже ніколи... : проза: оповідання // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 2012. – № 5/6. – С. 88-95. – ISSN 0130-1608
621752
  Жулинський М.Г. І виводив він душу з пітьми // Нація. Культура. Література : національно-культурні міфи та ідейно-естетичні пошуки української літератури / М.Г. Жулинський. – Київ : Наукова думка, 2010. – С. 474-485. – ISBN 978-966-00-0899-6


  До 85-річчя від дня народження Ю. Мушкетика.
621753
  Туркевич В. І визволитель, і реформатор, і кат... // Історичний календар. – Київ, 1997. – на 1998 рік. – С. 108-109


  Олександр II.
621754
  Жулинський М. І вироста він знов і знов із свого болю // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 27 вересня (№ 19). – С. 1, 4-5


  До 90-річчя з дня народження.
621755
  Гоцик А. І висмикнула серце, мов чеку // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 12 лютого (№ 3). – С. 2


  Одкровення й прозріння Наталії Дзюбенко-Мейс - тієї, що біжить по стерні...
621756
  Галата С. І відкриття планет, і "буржуйки" війську // Світ : всеукраїнська газета для науковців та освітян. – Київ, 2022. – Грудень (№ 47/48). – С. 3


  Українським науковцям є що згадати у цьому році, і переможного, і тривожного.
621757
  Касянчук П. І вільна встане Україна : Вибрані вірші / П. Касянчук. – Київ : Бібліотека українця, 1997. – 68с. – (Бібліотека українця)
621758
  Цимбалюк Г. І вільними станьте... На проект Якова Зайка "AVE, UKRAINA!" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 31 травня (№ 11). – С. 6-7


  В тритомному історико-філософському і літературознавчому дослідженні "AVE, UKRAINA!" порушені не лише основоположні питання українського державотворення, а й зроблена спроба літературознавчого дослідження публіцистичного осмислення суспільно-політичних ...
621759
  Ржепецький Л. І вічна поезія під вічним небом творця. Нова книга поезії Д.Д.Кременя // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2006. – № 9/10. – С. 164-166. – ISSN 0131-2561
621760
  Наливайко А. І вічний біль... // Демократична Україна. – Київ, 2000. – 19 грудня (№ 166). – С. 4


  Про українського літературознавця, професора Павла Максимовича Федченко. Очолював кафедру історії журналістики, був деканом філологічного факультету у Київському університеті.
621761
  Фастовець Л.В. І вічний спомин... (Книга мого життя) : Вибране. (Вірші, гуморески, записки юриста) / Л.В. Фастовець. – Київ : Вимір, 1999. – 204с. – ISBN 5-333-01519-8
621762
  Пономарів О. І вічні ми будемо з нею! // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Червень (№ 6)


  Стаття про мовну ситуацію в Україні.
621763
  Катрушин Б. І вовки ситі, і вівці цілі, або чому Україні потрібна деофшоризація? // Юридична газета. – Київ, 2016. – 20 грудня (№ 51). – С. 26-27
621764
  Базен Е. І вогонь пожирає вогонь : роман / Ерве Базен ; пер. з фр. П. Соколовський. – Київ : Днипро, 1983. – 175 с.
621765
  Розум К.У. І вражою злою кров"ю волю окропіте! // Над Бугом і Нарвою : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski, 2014. – № 5 (135). – С. 19-21. – ISSN 1230-2759


  "Заповіт" - квінтесенція всієї творчості Шевченка. У ньому сфокусовано провідні ідеї, мотиви й образи гнівної музи поета-борця. Увесь твір звучить як пристрасна промова революційного трибуна, звернена до народу.
621766
  Костюченко В.А. І вражою злою кров"ю... / В.А. Костюченко, С.Ю. Радомський. – К., 1972. – 132с.
621767
  Осадчук Петро І вроджене, і набуте : вірші // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 9. – С. 23-30. – ISSN 0208-0710
621768
  Гончаренко О. І все-таки-європейський ренесанс! // Політика і час : Україна в міжнародних відносинах / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 3-8. – ISSN 0868-8273
621769
  Сидорчук М. І все-таки - на підйомі // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2014. – 19 березня - 26 березня (№ 12). – С. 3


  Про розширене засідання Президії спілки ректорів вищих навчальних закладів України, що відбулося 25 березня у стінах КНУ імені Тараса Шевченка. Обговорювалися питання надання допомоги освітянам АР Крим, як зміниться прийом абітурієнтів та державне ...
621770
  Забаштанський В.О. І все-таки - стою!.. : поезії, переклади. – Київ : Грамота, 2009. – 172с. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 978-966-349-129-5
621771
  Гонта В.С. І все-таки він прийде! / В.С. Гонта. – Київ, 1989. – 206с.
621772
  Димитров Г. І все-таки вона крутиться!.. / Г. Димитров. – Київ, 1982. – 122 с.
621773
  Соколюк Л. І все-таки ми вистояли // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Нац. Спілка художників України ; голов. ред. В. Петрашик ; ред. рада: С. Баранник, С. Білокінь, Д. Виговський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3. – С. 132-136. – ISSN 0130-1799


  Художня освіта в Харкові.
621774
  Омельченко Г. І все-таки ми там були ! Повоювавши в Анголі ще за Союзу, учасник тих подій Василь Гунько і досі не може довести своє перебування на Чорному Континенті та участь у бойових діях // Україна молода. – Київ, 2020. – 11 листопада (№ 110)


  "Якщо запитати у читачів "України молодої", з чим вони асоціюють заголовок статті і з якими подіями у світі пов"язують 11 листопада, то, мабуть, лише ветерани війни в Анголі скажуть, що 45 років тому - 11 листопада 1975 року - ця африканська держава ...
621775
  Дейна М.К. І все-таки почують голос мій... : Урок з вивчення творчості Анни Ахматової. 11 клас. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 2. – С.2-12. – ISSN 0205-471Х
621776
  Трач І. І все-таки прощання... : проза: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 11 (793). – С. 25-29. – ISSN 0868-4790
621777
  Капелюшний В. І все ж ми нездоланні… Рецензія на книгу Валентини Борисенко "Така житка…: культура повсякдення українців Чорнобильського Полісся (за матеріалами етнографічної експедиції 1994 р.)". – К.: ВД "Стилос", 2011. – 224 с. // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 115-116


  Книга рекомендована до друку вченою радою Національного науково-дослідного інституту українознавства та вченою радою історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У ній, на основі проведених експедиційних ...
621778
  Кульчицький С. І все ж таки то був геноцид // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 22-23 травня (№ 87/88). – С. 8


  Геноцид вірмен.
621779
  Грабовський С. І все ж: окупація чи колонізація? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 4-5 травня (№ 78/79). – С. 30


  "Чому Україна не змогла у 1990-х роках пройти той шлях, який пройшли держави Балтії, й успішно влитися в НАТО і Євросоюз?"
621780
  Суржик Л. І все те в пам"яті зерна... Українські вчені-біологи започаткували проект, присвячений популяризації імен дослідників-першопрохідців та їхнього внеску у світову науку // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 7-13 квітня (№ 13). – С. 13


  "В історії науки все ще залишається чимало невідомих або ж маловідомих широкому загалу постатей. І хоч їхній внесок у науку став надбанням усього людства, тривалий час їхні імена замовчувалися, передусім з ідеологічних причин. Ідея науково-суспільного ...
621781
  Слабошпицький М. І все це - Ірина Фаріон! // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 23 лютого (№ 8). – С. 5
621782
  Слабошпицький М. І все це - Святослав Гординський // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 19 вересня (№ 168). – С. 6-7


  Богдан Горинь. Святослав Гординський на тлі доби: есе-колаж у 2-х книгах ("Ярославів Вал", 2017, 2018).
621783
  Грузин В.М. І все це Америка / В.М. Грузин. – Київ, 1982. – 208с.
621784
  Воскрекасенко С.І. І всерйоз, і жартома / С.І. Воскрекасенко. – Київ, 1960. – 95 с.
621785
  Пелехатий К.М. І всміхнеться земля-мати... / К.М. Пелехатий. – Львів, 1959. – 185с.
621786
  Пелехатий К.М. І всміхнеться земля-мати... / К.М. Пелехатий. – Львів, 1987. – 159с.
621787
  Невмитий Володимир І гарба помаранчів // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 2. – С. 81. – ISSN 0130-5212
621788
  Скляренко Є.М. І гвардійська Червонопрапорна армія в боях за визволення Поділля. // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2006. – № 1/4. – С. 70-72
621789
  Ярошенко Г. І гетьман, і блаженний. Знакова людина полтавського краю - актор академічного обласного українського музично-драматичного театру імені М.В. Гоголя, народний артист України Василь Голуб - у доброму гуморі цього року відзначив 75-річний ювілей // Україна молода. – Київ, 2021. – 16 червня (№ 60). – С. 12-13
621790
  Федина В.Я. І голос той, і ті слова... / Василь Федина. – 2-е вид., доп. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2006. – 300 с. : фотоіл. – ISBN 966-7748-87-1
621791
  Незнаний Н. І грані, і грона : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 3 (809). – С. 26-30. – ISSN 0868-4790


  Молода муза.
621792
  Коваленко О. І дистанційно, і персонально // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 28 лютого - 7 березня (№ 7/8)


  Новітні інформаційні технології - дієвий механізм підвищення якості освітнього процесу.
621793
  Прядко Л. І дід, і онук віддали свої життя за Україну / Л. Прядко, П. Буринюк // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 28-31 грудня (№ 52). – С. 7


  Юрій Вербицький - активіст Євромайдану; був викрадений разом з Ігорем Луценком невідомими 21 січня 2014 року і вбитий після катувань. Збираючи відомості про майданівця, дослідники натрапили на унікальні факти з життя його дідуся Зиновія Васильовича ...
621794
   І для історії, і для навчання // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 16-22 листопада (№ 46). – С. 8. – ISSN 1992-9277


  У Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого відкрили залу з історії та сьогодення навчального закладу і новозбудований полігон кафедри.
621795
  Ковальова В. І для літака й для велосипедиста. Держпідприємство "Антонов" модернізувало аеродинамічну трубу // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 17 квітня (№ 44). – С. 3


  "На державному підприємстві «Антонов» модернізували обладнання та реконструювали кабіну управління аеродинамічної труби (АТ-1). Фахівці відділу головного енергетика розробили та проводять дослідну експлуатацію нової системи управління повітряним ...
621796
   І для сміху, і для розуму. – К., 1971. – 191с.
621797
  Івченко Володимир І для сучасників, і для нащадків. Нотатки з Другої міжнародної наукової конференції "Ураїнська енциклопедистика" // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / Вища атестаційна коміс. України і трудовий кол. ред. – Київ, 2011. – № 9/10 (158/159). – С. 9-11 : фото
621798
  Москаленко А.З. І Дніпро, і кручі... / А.З. Москаленко. – К., 1979. – 533с.
621799
  Мацько Л.І. І добрих справ ще не одквітли пелюстки... (Слово про видатного стиліста Світлану Єрмоленко) // Українська мова в в освітньому просторі : навч. посібник / Л.І. Мацько. – Київ : Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. – С. 596-599. – ISBN 978-966-660-472-2
621800
  Жук Н. І доля стала сяйвом "Маяка" / Ніна Жук. – Черкаси : Ю. Чабаненко, 2011. – 289, [1] с. : фотогр. – ISBN 978-966-493-482-1
621801
  Гончаренко О. І думи зростали в саду : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 9 (791). – С. 9-16. – ISSN 0868-4790
621802
  Ільницький І.І. І думи, і мрії єдині у нас / І.І. Ільницький. – К., 1963. – 55с.
621803
   І дух його, і його слово панують тут // Київський університет. – Київ, 2017. – Березень (№ 3). – С. 3


  Ректор Леонід Губерський виступив перед учасниками святкового зібрання в Актовій залі КНУ імені Тараса Шевченка з нагоди 203-ї річниці з дня народження Тараса Шевченка.
621804
  Гринько Н. І живить його дух коріння роду. Ректору Національного гірничого університету, академіку НАН України Геннадію Півняку виповнилося 75 років! // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 28 жовтня - 4 листопада (№ 43/44). – С. 9
621805
  Радутний Радій І жили вони... : бувальщина // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2010. – № 2. – С. 68-73. – ISSN 0130-321Х
621806
  Куземко М.В. І жити, і любити: оповідання, повість / М.В. Куземко. – К., 1988. – 259с.
621807
  Франко І.Я. І з днів журби / І.Я. Франко. – Київ, 1922. – 135 с.
621808
  Лагоза В.М. І з медом і з перцем. / В.М. Лагоза. – Х, 1962. – 115с.
621809
  Танана Р. І заборони не зупинили людський потік до Канева // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2014. – № 3 (845), березень. – С. 149-153. – ISSN 0868-4790


  Автор статті робить аналіз приїзду шанувальників творчості Т. Шевченка до його могили у Канів за 1911-1914 рр. на основі книги вражень.
621810
  Базилевський В.О. І зав"язь дум і вільний лет пера : літ.-критич. ст., есе, студія одного вірша / Базилевський В.О. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 318 с.
621811
  Сергійчук В. І залишається визвольним прапором // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2019 / В.І. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2018. – С. 14-15. – ISBN 978-966-2911-94-7


  До 110-річчя від дня народження Степана Бандери.
621812
  Топчій А. І заплели "золоте перевесло" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 14-27 вересня (№ 35/36). – С. 17


  Мистецька династія родини Саєнків.
621813
  Покальчук Ю. І зараз, і завжди... / Ю. Покальчук. – К, 1981. – 223с.
621814
  Покальчук Ю.В. І зараз, і завжди... / Ю.В. Покальчук. – К, 1982. – 205с.
621815
  Мельниченко Є.І. І засяє сонце : роман / Єлизавета Мельниченко. – Київ : Український пріоритет, 2018. – 207, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-7398-75-1
621816
  Варфоломеєва Т. І збільшення прав студентів, і розвиток самоврядування // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 11 лютого (№ 6). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  Про законодавче забезпечення розвитку вищої освіти в Україні висловлює свою думку ректор Академії адвокатури України Т. Варфоломеєва.
621817
   І земля їх не прийме. – К., 1973. – 263с.
621818
  Грищенко Т. І зійде омита зоря : поезії // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 9. – С. 6-10. – ISSN 0868-4790
621819
  Вітович І. І зійде Сонце. Штучне. Нова ера в енергетиці: у Франції розпочато складання міжнародного термоядерного мегареактора ITER // Україна молода. – Київ, 2020. – 4 серпня (№ 70). – С. 10


  У французькому центрі атомної енергетики Кадараш минулого тижня офіційно стартувало збирання найбільшого у світі експериментального термоядерного реактора. Будівельні роботи в рамках міжнародного проєкту ITER триватимуть до 2024 року, а запрацювати ...
621820
  Маняк В.А. І зійшов день : роман / В.А. Маняк. – Київ, 1974. – 167 с.
621821
  Гунель Л. І знайдеш ти скарб у собі = Et tu trouveras le tresor qui dort en toi : роман / Лоран Гунель ; [пер. з фр. Юлії Кузьменко]. – Харків : КСД, 2021. – 283, [3] с. – Парал. тит. арк. фр. - Пер. за вид.: Et tu trouveras le tresor qui dort en toi / Laurent Gounelle. Paris: Kero, 2016. – ISBN 978-617-12-8323-7
621822
  Возіянов М.К. І знов воскресне доброта : вірші / Микола Возіянов ; [худож. оформ.: В.А. Носань]. – Харків : Майдан, 2017. – 118, [2] с. – ISBN 978-966-372-674-8
621823
  Косановська Ліліана І знов до яблунь горнеться душа : вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 11/12. – С. 11-16. – ISSN 0868-4790
621824
  Косановська Ліліана І знов до яблунь горнеться душа... : Поезії // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях", Луганськ. нац. пед. ун-т.,Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2008. – № 3/4 (52/53). – С. 47-50
621825
  Лізен О.М. І знов прийшла весна / О.М. Лізен. – Львів : Каменяр, 1986. – 224 с.
621826
  Чекаленко Л. І знову "війна"? / Л. Чекаленко, І. Філенко // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журн. М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2012. – № 4. – С. 30-33


  Чергове протистояння між Росією та Білорусією.
621827
  Наєнко М. І знову "не туди б"єш, Іване!" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 12 липня (№ 14). – С. 5
621828
  Капсамун І. І знову "чужий" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 14 лютого (№ 26). – С. 4-5


  "Чому не здійснилася "українська мрія" Саакашвілі?"
621829
  Кулик Н. І знову 25 // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 19 вересня (№ 37). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  Постановою Кабміну № 567 від 27 липня цього року було затверджено персональний склад Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти кількістю 23 особи.
621830
  Гарін Ф.З. І знову в дорогу / Ф.З. Гарін. – Х, 1979. – 72с.
621831
  Лосєв І. І знову держава Війська Запорозького? // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 25 червня - 1 липня (№ 26). – С. 3


  Події останніх місяців продемонстрували, що Україні треба розраховувати на власні сили, а не надіятися на іноземних визволителів.
621832
  Гардецький О. І знову діти сироти... // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 46-51
621833
  Палєй С. І знову до питання про реформування ПДВ : податки та оподаткування // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 11. – С. 38-46 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв
621834
  Балюк Г.І. І знову до проблем еколого-правової освіти // Збірник матеріалів Міжнародного Конгресу "Правові проблеми державно-приватного партнерства в умовах євроінтеграції", присвяченого 20-річчю Національного університету "Одеська юридична академія" : м. Одеса, 2-4 черв. 2017 р. / "Правові проблеми державно-приватного партнерства в умовах євроінтеграції", міжнар. конгр. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 5-7. – ISBN 978-966-419-304-4
621835
  Милашевська З.М. І знову дощ.. Повість та оповідання. / З.М. Милашевська. – К., 1966. – 133с.
621836
  Рауд Е. І знову Муфтик / Е. Рауд. – Київ : Веселка, 1988. – 136 с.
621837
  Рауд Е. І знову Муфтик / Е. Рауд. – К, 1992. – 128с.
621838
   І знову новий університет // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 20 грудня (№ 49)
621839
  Грабовський С. І знову ПІСУАР // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 8 квітня (№ 63). – С. 5


  Навіщо більшовики спочатку створили, а потім розігнали 1918 року Донецько-Криворізьку радянську республіку.
621840
  Банчук О. І знову про "проблеми" нового КПК // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2013. – 9-15 лютого (№ 6). – С. 6. – ISSN 1992-9277
621841
  Сверба Ю. І знову про #9055 або чому нове не завжди означає якісне / Ю. Сверба, Ю. Навроцька // Юридична газета. – Київ, 2018. – 6 листопада (№ 45). – С. 26-27
621842
  Сацький П. І знову про гетьманські скарби // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 1-6 березня (№ 7). – С. 15


  Коли згадують про гетьманські скарби, то на думку відразу спадає історія про покладені в англійський банк кошти наказного гетьмана України Павла Полуботка. На сьогодні вони вже нібито становлять суму, яка може врятувати економіку України. Та це лише ...
621843
  Гордієнко І.М. І знову про гриби // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 9, вересень. – С. 28-29 : фото
621844
  Грабовський С. І знову про Мінські угоди / С. Грабовський, І. Лосєв // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 20 листопада (№ 210). – С. 5


  Україна має бути суб"єктом геополітичної боротьби за майбутнє Європи.
621845
  Андросюк Ярослав І знову про небезпеку грипу // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 3, березень. – С. 11
621846
  Шипілова Ю. І знову про нову: повернення до парламентсько-президентської республики // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2014. – № 2 (3), квітень. – C. 3-7
621847
  Алексєєва Є. І знову про Оргуську конвенцію та невиконання Україною своїх зобов"язань // Екологія. Право. Людина. – Львів, 2011. – № 9/10 (49/50). – С. 9-12
621848
  Власюк К. І знову про особливий бренд юриста // Юридична газета. – Київ, 2021. – 21 грудня (№ 24) : Юридичний бізнес
621849
  Січковська О. І знову про перший курс // Міжнародник / Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 34 : 20 років незалежності


  Вітання новим студентам-міжнародникам - першокурсникам.
621850
  Карамзіна Л.А. І знову про почерк... // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, Л.А. Карамзіна [та ін.]. – Київ, 2021. – № 10 (151). – С. 34. – ISSN 2518-7104
621851
   І знову про стипендії // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 12 вересня (№ 36). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Дискусія щодо скасування стипендій.
621852
  Подкопаєва І. І знову реформа у сфері державної реєстрації: чого чекати, до чого готуватись // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2015. – № 5 (13), травень. – С. 33-42
621853
  Мельник О. І знову у Львові вересень, книгою освячений // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 13 вересня (№ 166). – С. 5


  Із тексту: "На ювілейному - ХХ - форумі видавців представлено рекордну кількість видань".
621854
  Стоєцький В. І знову фестиваль // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 9. – С. 13-15 : фото
621855
  Григорчук Ю. І знову... AD FONTES: про візит до України Віри Вовк // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9/10 (1065/1066). – С. 320-322. – ISSN 0320-8370
621856
  Наєнко М. І знову: "Не туди б"єш, Іване!" // Інтервал / М. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2021. – С. 478-481. – ISBN 978-617-7993-01-7


  Дискусія з Петром Білоусом.
621857
  Таран Л. І знову: з чого почати? // Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 4-5. – ISSN 0868-9644


  Презентація книжки Оксани Забужко "Notre Dame d"Ukraine: Українка в конфлікті міфологій" (вид-во "Факт", 2007). На презентації письменниця наголосила: на прикладі постаті Лесі Українки вона намагалася з"ясувати, чому нині в незалежній Україні ми ...
621858
  Голда Д. І золото квітів, і ліки, і мед… // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Березень (№ 3)


  В рубриці "Природа і ми" мова йде про кульбабу лікарську, найпопулярнішу рослину в Україні.
621859
   І золото спортивних перемог... // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Вересень (№ 7)


  Про спортивне життя університету.
621860
  Ханіка І. І зустрілися двоє.Treffen sich zwei : проза: роман // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 2012. – № 5. – С. 32-49. – ISSN 0130-321Х
621861
  Поліщук Я.О. І ката, і героя він любив... : Михайло Коцюбинський : літературний портрет. – Київ : Академія, 2010. – 300, [4] с. – Бібліогр. у підрядк. прим. – (Життя і слово). – ISBN 978-966-580-317-1
621862
  Черковець О. І кинути шкода, а тягнути - дедалі важче... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 28 серпня (№ 151)


  Чотири роки тому Росія, визнавши "незалежність" Абхазії й Південної Осетії, здійснила справжню міжнародну авантюру, наслідки якої з часом стають відчутнішими.
621863
  Федорюк Марина І кожен день наш... // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 10. – С. 28-31. – ISSN 0868-4790


  Про молоду поетесу Марину Федорюк
621864
  Остролуцька Л. І кожен фініш - це, по суті, старт. За підсумками VI Наукової конференції "Нанорозмірні системи: будова, властивості, технології (НАНСИС-2019)" // Світ. – Київ, 2019. – Грудень (№ 47/48). – С. 2-3


  До комітету із підготовки та проведення конференції увійшли також представники КНУ імені Тараса Шевченка: академіки А. Г. Наумовець та В. Г. Кошечко.
621865
  Яровий М.П. І кохання, і вето : сатира та гумор / Микола Яровий. – Київ : Радянський письменник, 1967. – 103 с.
621866
  Квітчаста К. І краплі дощу на римах... / К. Квітчаста. – Суми, 1996. – 43с.
621867
  Сисой А. І краю рідному уклін... // Вітер. Літературна критика і рух художнього слова / М.К. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2017. – С. 628. – ISBN 978-617-7480-77-7


  "Мабуть, немає людини, яка б на схилі літ не запитувала себе: «А чи не згаяв я відведені мені Всевишнім літа, чи залишу по собі добру пам’ять?..» Багатьох такі думки сподвигають взятися за перо, аби дати оцінку подіям, які відбулися на пройденому ...
621868
  Вільний В.М. І лани широкополі / В.М. Вільний. – Київ, 1974. – 143с.
621869
  Дурунда А. І лице у пісні біле... : оповідання // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 48-53. – ISSN 0130-321Х
621870
  Шаповал Ю.Г. І любов, і журба, і надія... : публіцистичні асоціації / Ю.Г. Шаповал. – Львів, 2009. – 328 с. – ISBN 978-966-8424-99-1
621871
  Грицина-Матешук Орися І люди до волі святої прийдуть : Поезія // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2007. – № 2. – С. 95-99. – ISSN 0868-4790
621872
   І медичні школи задніх не пасуть // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 4 жовтня (№ 38). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Міжнародна рейтингова агенція U-Multirank опублікувала 8-й щорічний рейтинг університетів. Згідно з рейтингом U-Multirank за 2021 рік, Дніпровський державний медичний університет, Сумський державний університет та Запорізький державний медичний ...
621873
  Гончарук П.С. І мене в сім"ї великій, В сім"ї вольній, новій, Не забудьте пом"янути... // Провісники національної ідеї : худож.-іст. нариси про життя і боротьбу укр. молоді середини XIX ст. : наук.-худож. видання / П.С. Гончарук. – Київ : НАКККіМ, 2014. – С. 116-132. – ISBN 978-966-452-148-9
621874
   І мене в сім"ї великій.... – Київ, 1961. – 572с.
621875
  Шевченко Т. І мертвим, і живим, і ненарожденним землякам моїм в Украйні і не в Украйні моє дружнєє посланіє // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 668-674. – ISBN 978-966-500-300-7
621876
  Шевченко Т. І мертвим, і живим, і ненарожденним землякам моїм в Украйні і не в Украйні моє дружнєє посланіє : вірш // Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України ; літературно-художнє видання. – Черкаси, 2013. – № 2. – С. 3-11. – ISBN 978-966-493-489-0
621877
  Шевченко Т. І мертвим, і живим, і ненарожденним... // Соціальна філософія : хрестоматія : навч. посібник / упоряд.: Михайло Голянич, Юрій Москаленко ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2019. – С. 317-319. – ISBN 978-966-668-480-9


  Поема-послання Тараса Шевченка. Датується за автографом: 14 грудня 1845 року.
621878
  Вебер К.Г. І мертві залишють тіні : пер. з нім. / К.Г. Вебер. – Київ : Молодь, 1987. – 231 с.
621879
  Корольов Б. І методичні засади запровадження (До підсумків "Круглого столу"на тему "Національна рамка кваліфікацій України: якою ій бути?") // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України: спецвипуск. – Київ, 2012. – 11 липня - 18 липня (№ 30/31)
621880
  Ребрик Н. І ми в Європі // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 115-122.


  Ідейно-естетичні принципи літератури українського Підкарпаття першої половини ХХ століття
621881
  Гуцало Є. І мисль, і пристрасть, і краса // Про Дмитра Павличка : зб. статей : [подані 165 текстів 131 автора] / [упоряд. і ред. Дмитро Пилипчук]. – Київ : Просвіта, 2019. – С. 157-162. – ISBN 978-617-7201-57-0


  Про Дмитра Павличка.
621882
  Мозолевський Б.М. І мить як вік : поезії / Б.М. Мозолевський. – Київ, 1986. – 176 с.
621883
  Блануца А.В. І Міжнародна наукова конференція з литуаністики в Україні / А.В. Блануца, Д.П. Ващук, С.А. Копилов // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 2. – С. 196-198. – ISSN 0130-5247
621884
   І Міжнародна науково-практична конференція "Історія вітчизняного та європейського адміністративного процесу", та презентація репринтного видання книги Юрія Панейка // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (17). – С. 202-203. – ISSN 2227-796X


  В КНУ імені Тараса Шевченка в залі Вченої ради відбулася конференція з адміністративного права. З привітальним словом від імені ректора виступив декан юридичного факультету Гриценко Іван Сергійович. (С. 202). Модерував конференцію Володимир ...
621885
  Галата С. І міцність доріг, і життєва стійкість або Хто і як розробляє матеріали для майбутніх супершляхів // Світ. – Київ, 2021. – Листопад (№ 41/42)


  Про Михайла Миколайовича Братичика - професора кафедри хімічної технології переробки нафти й газу Національного університету "Львівська політехніка".
621886
  Розумик Т. І мовознавець, і педагог, і поет, і публіцист : до 90-річчя з дня народження К.Й. Галаса // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 4-14. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 25)
621887
  Стожук А. І мовознавець, і поет // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2017. – № 8. – С. 253-256


  Збірка новел про мову професора Володимира Калашника.
621888
  Павличко Д. І мову рідну любити!.. // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2014. – 20-26 лютого (№ 7). – С. 1-2


  Міжнародний день рідної мови - день, який відзначають 21 лютого (з 2000 р.). Головою оргкомітету зі створення ТУМ і першим головою Товариства був видатний поет і громад. діяч Дмитро Павличко.
621889
   І монастир той подібний небу = And that monastery is heaven-like : [фотоальбом]. – Київ : Українська православна церква, Інформаційно-видавничий центр, 2005. – 328 с. : кольор. фотоіл. – Текст укр., англ. – ISBN 966-7014-36-3
621890
  Долішня А. І на снігу твій силует : поезія: вірші (молода муза) // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2011. – № 3 (797). – С. 24-26. – ISSN 0868-4790
621891
  Семенюк Г. І на сторожі - слово // Нариси історії Київського національного університету імені Тараса Шевченка : 1934 - 2004 / В.В. Різун, М.С. Тимошик, А.Є. [та ін.] Конверський. – Київ : Наша культура і наука, 2004. – С. 233-255. – ISBN 966-7821-24-2
621892
  Корнющенко І.П. І на тім рушникові / І.П. Корнющенко. – К, 1977. – 32с.
621893
  Нікітіна В. І навчання, і наука, і радість споглядання // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Лютий (№ 2/3)


  Авторка, зав. сектору Ботанічного саду імені Фоміна (КУ) розповідає про колекцію унікальних рослин в Ботсаду, частина яких належить до категорії рідкісних та зникаючих. Ця колекція є базою для науково-дослідної роботи в навчальному процесі не тільки ...
621894
  Дутчак Г. І нам потрібен "Капітал культури" // Українська культура : Київ, 2001


  Понад п"ять років в Естонії функціонує Kultuurkapital - фонд, метою якого є фінансова підтримка різних проектів в галузі культури і мистецтва. Культурні взаємини Естонії та України
621895
  Тороватова В. І народжується різномов"я поезії... Мовно-жанрові особливості ідіостилю Василя Рябого // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2019. – № 1 (891), січень. – С. 212-220. – ISSN 08-68-4790-1


  Авторка аналізує творчість українського поета Василя Рябого. Зокрема, ослідниця зосереджує увагу на мовно-жанрових особливостях ідіостилю письменника.
621896
  Виноградський В.М. І настав світанок / В.М. Виноградський. – Київ, 1979. – 264 с.
621897
  Виноградський В.М. І настав світанок / В.М. Виноградський. – Київ, 1986. – 374с.
621898
   І наша частка в Перемозі. – Львів, 1987. – 150с.
621899
  Волокова С. І нашим, і вашим. Реалізація проектів ДПП в Україні // Юридична газета. – Київ, 2016. – 13 грудня (№ 49/50). – С. 28-29
621900
  Мельничук А. І не було теплішого причалу... // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 24-30 грудня (№ 51). – С. 12-13


  Стаття присвячена сестрі Олеся Гончара - Олександрі Терентіївни Сові.
621901
  Ковінька О.І. І не кажіть, і не говоріть / О.І. Ковінька. – Київ, 1962. – 96с.
621902
  Скіфський Л. І не свій, і не чужий / Л. Скіфський, Д. Миронов // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 9 лютого (№ 6). – С. 8


  Максиміліан Волошин — поет і маляр українського походження, перекладач; жив у Криму, представник символізму й акмеїзму; в поезії та малярстві відобразив історію та природу Криму.
621903
  Рудь М.Д. І не сказала люблю. (Боривітер) : роман / М.Д. Рудь. – Київ : Дніпро, 1964. – 309 с.
621904
  Болюбаш В. І неситий не виоре на дні моря поле... // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба. Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Кн. 5. – С. 72-84. – ISSN 0042-9422
621905
  Дімаров А. І нічого, крім правди: [про роман. Павла Загребельного " Південний комфорт"] // Наш Дімаров. Статті, інтерв"ю, спогади, листи, присвяти / [упоряд. Є. Дімарова ; ред. Т. Щегельська]. – 2-ге вид., випр. – Київ : Фенікс, 2016. – С. 189-194. – ISBN 978-966-136-357-0
621906
  Касьянова О. І новий погляд на твір мистецтва // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 5-12 грудня (№ 49/50). – С. 7


  Захопливе дійство з реконструкції стародавнього обряду відтворили студенти-фольклористи Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка. З промовами виступили завідувач кафедри фольклористики Інституту філології КНУ Олена Івановська, заступник директора ...
621907
  Хропко П.П. І огник, ним засвічений, не згас / П.П. Хропко. – К, 1969. – 37с.
621908
   І Одеська обласна конференція вивчення природних ресурсів та розміщення виробничих сил Одеської обл. у 2-й п"ятирічці, 1932. – 15с.
621909
  Гаман В. І один в ЦК воїн. У політиці друзів не буває : Романи / Віктор Гаман. – Київ : Логос, 2005. – 480с. – ISBN 966-581-551-2
621910
  Дольд-Михайлик І один у полі воїн / Дольд-Михайлик. – К, 1956. – 515с.
621911
  Дольд-Михайлик І один у полі воїн : пригодницький роман / Дольд-Михайлик. – 3-тє вид. – Київ : Радянський письменник, 1957. – 520 с.
621912
  Дольд-Михайлик І один у полі воїн / Дольд-Михайлик. – К, 1974. – 800с.
621913
  Дольд-Михайлик І один у полі воїн / Дольд-Михайлик. – Київ : Політвидав України, 1988. – 492с.
621914
  Дольд-Михайлик І один у полі воїн / Дольд-Михайлик. – К, 1989. – 479с.
621915
  Дольд-Михайлик І один у полі воїн : роман / Юрій Дольд-Михайлик. – Харків : Фоліо, 2008. – 538 с. – (Українська література). – ISBN 978-966-03-4249-1
621916
  Мачтет Г. І один у полі воїн. / Г. Мачтет. – К., 1929. – 168с.
621917
  Галюк Володимир І ожива криниця роду // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 21. – С. 62-63


  "Село Мартове розташоване в північно-західній частині Слобожанщини. На півдні - Печенізьке водоймище, а за ним - діброва, на північ - степ, зі сходу сосновий бір, на заході - луки... Так значиться в офіційних джерелах. Якщо ж заглибитися в сиву ...
621918
  Муза Г.П. І оживає минувшина... : Урок-конференція за романом В. Чемериса "Ольвія" // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2010. – № 12 (232). – С. 21-23
621919
  Красицький Д.Ф. І оживе добра слава / Д.Ф. Красицький. – К., 1986. – 233с.
621920
  Конак С.В. І оклик лебедів у доторку долонь : лірика / Станіслав Конак. – Одеса : Астропринт, 2016. – 204, [3] с. : портр. – ISBN 978-966-927-177-8
621921
  Андрейцев В.І. І органи державної влади, і підприємницькі структури потребують юристів. Висококваліфікованих // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Лютий (№ 2)


  Декан юридичного ф-ту про підготовку спеціалістів-юристів.
621922
  Шевченко М. І от стою на перекаті часу // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2002. – № 12. – С. 10-17. – ISSN 0208-0710
621923
  Якименко О. І оцінка, і стимул до поступу / О. Якименко, В. Мельник // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 17 січня (№ 1/2)
621924
  Коташевська Т. І оціночні судження журналіста мають свою ціну ! Практика Європейського суду з прав людини та українських судів // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2008. – № 5. – С. 92-97.
621925
   І П.Ю. Шелест у неласці // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний, І.Д. Пишкало [та ін.]. – Toronto, 1973. – Рік 24, ч. 280, травень : травень. – С. 29
621926
  Гординський С.Я. І переливи барв, і динамічність ліній... / С.Я. Гординський. – Львів, 1990. – 265с.
621927
  Бірзе М.Я. І під кригою річка тече... / М.Я. Бірзе. – Київ, 1960. – 175 с.
621928
  Бірзе М. І під кригою річка тече... : повість, оповідання / М. Бірзе ; з латис. пер. Г. Коваленко, З. Коваль ; [передм. Інгріди Соколової ; худож. І.З. Мартьянов]. – Київ : Дніпро, 1978. – 247 с. : іл. – (Скарбниця братської літератури)
621929
  Кузан В. І пізно щось просить у Бога, і навіть соромно просить // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 20 червня (№ 12). – С. 3


  Пам"яті українського поета Леніда Талалая.
621930
   І піп, і ксьондз, і рабин..... – К., 1957. – 36с.
621931
  Нетудихата Т. І плакали у січні квіти... : Пам`яті відомого українського політика Олександра Ємця / Тетяна Нетудихата. – Київ : МП Леся, 2003. – 256с. – ISBN 966-8126-03-3
621932
  Безсмертний Р. І політика Зкленського, і людину Зеленського ведутьдо катастрофи. Він цього досі не розуміє / розмовляв Антон Борковський в ефірі телеканалу Укспресо "Студія Захід з Антоном Борковським" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 10-23 березня (№ 11/12). – С. 4-5
621933
  Коцарев О. І порахунок, і порозуміння з 1960-ми // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 30-31 жовтня (№ 205/206). – С. 30


  Роман "Юра" як можливість побачити епоху з урахуванням обох ідеологічних максим.
621934
  Кисіль Г.Г. І почали балакати / Г.Г. Кисіль. – К., 1993. – 78с.
621935
   І право і обов"язок. – Київ, 1978. – 159 с.
621936
   І прадіди в струнах бандури живуть. – К., 1991. – 239с.
621937
  Головань Тетяна І пригоди, і романтика, і знання... : телевізійний урок у 6 класі // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 15-22
621938
   І прийде день, коли закінчиться війна... Про вибори й амністію на декупованих територіях / підготував Максим Бондар // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 20 серпня - 2 вересня (№ 33/34). – С. 9. – ISSN 1992-9277
621939
  Кіт Л. І професор, і художник // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Листопад (№ 9)


  Розмова з ювіляркою - докт. філософ. наук, проф. Нінель Трохимівною Костюк.
621940
  Кірімов І. І радість, і сум... / І. Кірімов. – Ужгород : ІВА, 1997. – 92 с.
621941
  Керет Е. І раптом стукіт у двері = Suddenly a knock on the door / Етгар Керет ; [пер. з англ. А. Бондара]. – Харків : Фоліо, 2016. – 183, [6] с. – Пер. вид.: Suddenly a knock on the door. - Сер. засн. у 2010 р. – (Карта світу. Ізраїль). – ISBN 978-966-03-7507-9
621942
   І ректор колись був студентом // Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 2000. – 8 червня (№ 72). – С. 1 : фото


  Цими днями КНУ імені Тараса Шевченка в особі ректора В.В. Скопенко вручено орден "За трудові досягнення" IV ступеня.
621943
  Жулинський М. І реорганізація, і збереження, і примноження // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 7-8 серпня (№ 147/148). – С. 14-15


  Хто очолить Національну Академію Наук України (вибори нового Президента мають відбутися у вересні цього року або й пізніше, в залежності від ситуації з поширенням короновірусу).
621944
  Кононенко О.А. І розкраяну душу рятує душа... : поезії : пісенна лірика, вибране, світлини / Олексій Кононенко. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 347, [1] с. : іл. – Парал. тит. арк. портр. - Сер. засн. в 2012 р. – (Серія "Поетична бібліотека Єлисаветградця"). – ISBN 978-966-189-271-1
621945
  Тичина П.Г. І рости і діяти / Павло Тичина. – Київ : ДЛВ, 1949. – 200 с. : портр.
621946
  Капто О.С. І рости, і діяти / О.С. Капто. – К., 1966. – 68с.
621947
   І рости, і діяти. – К., 1976. – 287с.
621948
  Самойлович Ф.І. І руба, і ребром! / Ф.І. Самойлович. – К, 1963. – 95с.
621949
  Бердяєв М. І світ об"єктів (досвід філософії самотності спілкування) // Соціальна філософія : хрестоматія : навч. посібник / упоряд.: Михайло Голянич, Юрій Москаленко ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2019. – С. 29-52. – ISBN 978-966-668-480-9
621950
  Сидоренко О.О. І світлом, і словом / Оксана Сидоренко. – Київ : Центр інновацій та розвитку, 2004. – 44с. – ISBN 966-7345-35-1
621951
  Бабич Н. І свічка просить допомоги... // Буковинський журнал : громадсько-політичний, літературно-мистецький і науково-освітній часопис / Чернівец.нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; Обл. орг. Т-ва "Просвіта" ім. Т. Шевченка ; Обл. відділення Укр. фонду культури [та ін.] ; голов. ред. М. Лазарук. – Чернівці, 2015. – Ч. 1 (95). – С. 164-170. – ISBN 966-7109-34-8


  Про Тараса Шевченка.
621952
  Савич І.С. І серце одпочине : поезії / І.С. Савич. – Київ : Радянський письменник, 1970. – 71 с.
621953
  Берекета Б.В. І серця частинку вкласти / Б.В. Берекета. – Львів : Каменяр, 1983. – 38 с.
621954
  Шаповаленко Т.В. І скрикне твоїм іменем душа : вірші та поема / Т.В. Шаповаленко. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 107 с.
621955
  Юрчишина О. І слово лікує... / О. Юрчишина, Л. Лізановська // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 27 лютого (№ 9). – С. 14


  Про літературно-мистецький вечір до 180-річчя від дня народження Степана Руданського на Вінниччині
621956
  Васкан В.В. І слово стало піснею : поезії / Василь Васкан. – Чернівці : Прут, 2011. – 175, [1] с., [1] арк. портр. – ISBN 978-966-560-540-9


  У пр. № 1740766 напис: Слава Україні ! Будьмо ! Від автора 12.04.2015. Підпис.
621957
  Калина М. І словом і ділом. Нарис про роботу сільського агітатора / М. Калина. – Київ, 1949. – 44с.
621958
  Коростатевич Л. І словом, і ділом // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 25 листопада (№ 47). – С. 9. – ISSN 0027-8254


  "16-17 листопада в Більську на Підляшші пройшла конференція, організована Підляським науковим інститутом. На ній розглянули важливі питання, що стосувалися української мови та літератури, історичної долі, культурної та природної спадщини, а також ...
621959
  Зеленська І. І словом, і правом... : Вірші / Ірина Зеленська. – Дніпропетровськ : Гамалія, 2004. – 48с. – ISBN 966-8589-07-6
621960
  Карпов М.Г. І сміх і гнів. Гуморески та байки. / М.Г. Карпов. – Х., 1962. – 80с.
621961
  Шпилька О. І сміх, і горе за синім морем / Олесь Шпилька; Відп. ред. В. Андрієвська. – Київ : Смолоскип, 2001. – 264с. – ISBN 966-7332-51-9
621962
  Костюк В.С. І сміх, і гріх : каталог художніх поштових листівок художника В. Гулака з приватного зібрання автора / Володимир Костюк ; [ред. О.З. Лебедєва-Гулей]. – Київ : Майстерня книги, 2010. – 191, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 191. – ISBN 978-966-2260-33-5
621963
  Іванов О.В. І сніг, і вітер... : оповідання та повісті / О.В. Іванов. – Київ : Молодь, 1983. – 183с. – (Библиотека юношества)
621964
   І спокій нам навіть не сниться... : (Із досвіду становлення приватних загальноосвітніх шкіл в Україні). – Харків : Народна українська академія, 2003. – 200с. – ISBN 966-7557-53-7
621965
  Ольховський І. І стала рідна земля чужою // Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; ДП "Нац. газетно-журнальне вид-во" ; голов. ред. Ю. Сорока. – Київ, 2017. – № 2. – С. 36-39. – ISSN 0868-9644


  До 70-річчя злочинної акції "Вісла".
621966
  Шевченко О. І стали вони на розстріл, ніби приймали парад козаків... // Універсум : журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2012. – № 1/2 (219/220). – С. 23-25


  Яків Гандзюк і Яків Сафонов. Генерали, які не зрадили УНР.
621967
  Титаренко Л. І стали навколішки перед Тарасом... // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2013. – 16 серпня (№ 152). – С. 6


  До ювілею. Стаття присвячена 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка.
621968
  Туркевич В. І стали пам"ятником книги // Український церковно-історичний календар. – Київ, 2002. – На 2002 рік, № 2. – С. 166-167


  Степан та Василь Кульженки: видавнича справа в Україні.
621969
  Кузьменко Ю. І стане благо перемоги // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 16-23 жовтня (№ 39/40). – С. 2


  14 жовтня Рада ветеранів, Ін-т філології запросили до Головного корпусу КНУ імені Тараса Шевченка учасників АТО. Перед учасниками заходу виступили - І. Патриляк, О. Надтока, В. Недзельська та ін.
621970
  Міщенко Д. І станеш ти шукать її сліди : роман // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2005. – № 7/8. – С. 15-75. – ISSN 0131-2561
621971
  Міщенко Д. І станеш ти шукать її сліди : Роман // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2005. – № 5/6. – С. 15-47. – ISSN 0131-2561
621972
  Горська С. І статус - самоврядного // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик: спецвипуск. – Київ, 2011. – 7-14 грудня (№ 50)


  У національному палаці мистецтв "Україна" відбулася урочиста зустріч випускників Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. 105-та річниця флагмана економічної освіти.
621973
  Дзюбина С. І стверди діло рук наших : спогади / о. митрат Степан Дзюбина. – Варшава : Український архів, 1995. – 532 с. : іл. – Покажч.: с. 521-531. - Текст укр., англ., пол. – ISBN 83-86112-05-0
621974
  Стриженюк С.С. І степ - як море : поезії / С.С. Стриженюк. – Одеса : Маяк, 1985. – 127 с.
621975
   І стипендії, і стажування // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 20 липня (№ 28). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Факультет економіка і менеджменту Херсонського державного університету ефективно співпрацює з ТОВ "Автопланета Плюс". У рамках співпраці майбутні менеджери та економісти беруть участь у конкурсі на отримання стипендії від Bosсh-сервіс.
621976
  Акімов І.О. І стіни пахнуть сонцем : [наук.-фантаст. повість та оповідання] / І.О. Акімов. – Київ : Молодь, 1963. – 116 с. : іл. – (Бібліотечка пригод та наукової фантастики)
621977
   І студенти боротимуться з пандемією // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 18-25 березня (№ 11/12). – С. 4


  Команди дизайнерів, програмістів, студентів та науковців можуть запропонувати свої варіанти вирішення кризи, яка виникла у світі та, зокрема, в Україні внаслідок пандемії коронавірусної інфекції. Для цього в Україні працюватиме онлайн-платформа ...
621978
  Бушанський В. І стуса проти Пушкіна в мене теж немає. Буття влади та мовно-культурна проблема // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2006. – № 1/2. – С. 34-37
621979
  Славинський М. І сьогодні - Хортиця! // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 17. – С. 68-76
621980
  Усенко П.М. І сьогодні весна, як учора / П.М. Усенко. – Київ, 1957. – 292 с.
621981
   І сьогодні Геній Великого Кобзаря надихає нас на нові звершення і перемоги // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2010. – № 1 (33). – 2 с. обкл.


  Т. Г. Шевченко, автопортрет
621982
  Ромианько В. І сьогодні над нашими головами шугають шшуліки... // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2012. – Т. 32 : Літературознавство. – С. 242-247. – ISSN 1728-9572
621983
  Воскрекасенко С.І. І так далі : гумор та сатира / С.І. Воскрекасенко. – Київ, 1963. – 156 с.
621984
  Ковінька О.І. І таке буває... / О.І. Ковінька. – Київ, 1990. – 342с.
621985
  Вітович І. І там популісти! // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 24-25 травня (№ 57). – С. 13


  Вибори до Європарламенту: явка була найвищою за 20 років, а популісти та націоналісти зміцнили свої позиції.
621986
  Коцарев О. І творче, і людське // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 14-15 лютого (№ 27-28)


  "Повість про Миколу Зерова" Володимира Панченка - наймаштабніша наразі спроба дати узагальнений портет видатного українця.
621987
  Гайдабура В. І театр, і кіно, і платівки... (спогади й листи Бориса Дніпрового. Франція та Канада) // Театр, розвіяний по світу. Феномен сцени повоєнної української діаспори (Німеччина, Австрія, Франція, США, Канада, Австралія) / В.М. Гайдабура. – Вид. 2-ге, перероб. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. – С. 43-48. – (Авторський цикл "Українське театральне зарубіжжя"). – ISBN 978-966-518-687-8
621988
  Галата С. І тепло для тилу, і борщик для ЗСУ // Світ : всеукраїнська газета для науковців та освітян. – Київ, 2022. – Листопад (№ 41/42). – С. 6


  Про проєкти й ідеї, реалізація яких може значно поліпшити життя людей під час війни і допомогти Збройним Силам України (проєкти були представлені у секції «Інфраструктура та промисловий хайтек» XI Фестивалю інноваційних проєктів "Sikorsky Challenge ...
621989
  Лазаревський О. І ті люди, і село те... (Тарас Шевченко на Конотопщині) // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2007. – № 5/6. – С. 116-133. – ISSN 0131-2561
621990
  Кононенко Ю.Г. І тільки незмінна книга : До 10-річчя відновлення діяльності Бібліотеки української літератури в Москві / Ю. Кононенко, Є. Білошицька, В. Слюсарчук. – Москва : БУЛ, 1999. – 64с. – (Б-ка української літератури в Москві; Палати Мазепи ; Число 2)
621991
  Морговський А.Ф. І тоді я прийду... / А.Ф. Морговський. – Київ, 1983. – 264 с.
621992
  Абліцов В. І тут прийшов Кіндзюліс (вибачте, Медведчук) // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 30 серпня - 5 вересня (№ 35). – С. 4
621993
  Луций О. І фахівців з маркетингу... // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 28 червня - 5 липня (№ 29)
621994
  Федченко П. І філософія подобалась мені, але... / інтерв"ю взяла Наталія Скок // Пам"ять століть. – Київ, 1997. – № 2. – С. 40-41
621995
  Пашук А. І Франко про національний ідеал як духовну основу державної самостійності та національної незалежності українського народу // Вісник Західного наукового центру Інституту соціогуманітарних проблем людини : Herald socio-humanitarian problems of a person / Західний науковий центр. Інститут соціогуманітарних проблем людини. – Львів, 2005. – № 1. – С. 25-33. – (Соціогуманітарні проблеми людини)
621996
  Мартич Ю.М. І хліб і до хліба / Ю.М. Мартич. – К, 1961. – 148с.
621997
   І хліб, і пісня. – Ужгород, 1983. – 254с.
621998
  Сергійчук В. І хоча "стояли они накрепко" // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2019 / В.І. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2018. – С. 64-66. – ISBN 978-966-2911-94-7


  До 350-річчя нав"язання Москвою Глухівських статей.
621999
  Шевченко Л. І хочеться розповісти, як це було. Ювілейні спогади // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 4 : Присвячено 70-літтю від дня народження О.Д. Пономарева. 17 жовтня 2005 р. – С. 18-20


  О. Пономарів.
622000
  Кислиця Д. І хочуть, але не можуть... // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1960. – Рік 11, ч. 121, лютий : лютий. – С. 11-16


  "Це про тих, що в Києві беруть на себе непосильне завдання - розвінчувати діяльність української еміграції..." Літературний критик Л. Новиченко проти професора Юрія Луцького за його книгу "Літературна політика на радянській Україні (1917 - 1934) " та ...
<< На початок(–10)621622623624625626627628629630(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,