Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)621622623624625626627628629630(+10)В кінець >>
621001
  Левіт Д.А. "Культурна опозиція" радянських університетів // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2013. – Вип. 70
621002
  Сенченко М.І. "Культурна революція" в Україні, або управління деградацією / М.І. Сенченко; МАУП. – Київ : МАУП, 2004. – 212с. – (Бібліотека журналу "Персонал"). – ISBN 966-608-494-5
621003
  Морошкіна Г.Ф. "Культурна" складова концепту "patrimoine culturel" // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С. 298-307. – Bibliogr.: Літ.: с. 307; 21 поз.
621004
  Делюсин Л.П. "Культурная революция" в Китае / Л.П. Делюсин. – Москва, 1967. – 48с.
621005
  Надеев И.М. "Культурная революция" и судьба китайской литературы / И.М. Надеев. – М., 1969. – 149с.
621006
  Желоховцев А.Н. "Культурная революция" с близкого расстояни / А.Н. Желоховцев. – Москва, 1973. – 262с.
621007
  Желоховцев А. "Культурная революция" с близкого расстояния / А. Желоховцев. – Москва : Прогресс, 1975. – 302 с.
621008
  Орлова О.В. "Культурний туризм" як засіб діалогу культур : культурологія // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – № 2. – С. 102-106
621009
  Запускалов А.М. "Культурный консерватизм" Р. Скратона: возврат к традициям // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 154-156
621010
  Наривская В. "Культурный трансфер": возможности и смыслы термина (по материалам зарубежных исследований с попыткой украинских дополнений и комментариев) // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2016. – Вип. 19 : Інтермедіальність: теорія і практика. – С. 41-59. – ISBN 978-966-171-889-9
621011
  Агафонов В.П. "Культурный" империализм без грима / В.П. Агафонов. – Москва, 1985. – 97с.
621012
  Грушко Е.А. Культур-маргінальність в проблемному полі ідентичності // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 53-59
621013
  Дороніна Ю.А. Культура, духовність в інформаційному суспільстві // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2016. – С. 282-285. – (Серія: Соціологія ; № 3 (30)). – ISSN 2075-7190
621014
  Борисова Е. Культура, имена и экономическое развитие / Е. Борисова, А. Кулькова // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 1. – С. 81-106 : рис. – Библиогр.: 97 назв. – ISSN 0042-8736
621015
   Культура, искусство, досуг. Англия. США. ХХ век. Хрестоматия.. – Л., 1974. – 464с.
621016
   Культура, людина і право : Бюлетень. – Харків
№ 6. – 2003
621017
   Культура, людина і право : Бюлетень. – Харків
№ 7. – 2003
621018
   Культура, людина і право : Бюлетень. – Харків
№ 8. – 2003
621019
   Культура, людина і право : Бюлетень. – Харків
№ 9. – 2003
621020
   Культура, людина і право : Бюлетень. – Харків
№ 10. – 2003
621021
   Культура, людина і право : Бюлетень. – Харків
№ 11. – 2003
621022
  Біленко Т.І. Культура, мовне спілкування та розуміння в контексті перебудови вищої школи // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти України ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Либідь, 1992. – Вип. 78 : Методологічні проблеми перебудови університетської освіти
621023
   Культура, наука, искусство СССР. Словарь-справочник.. – М., 1965. – 320с.
621024
   Культура, образование и наука в СССР : Библиогр. указ. – Москва, 1987. – 128с.
621025
   Культура, общение, текст. Сб. ст.. – М., 1989. – 201с.
621026
  Стасіневич Є. Культура, оповита Плющем // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 17-23 червня (№ 24). – С. 11


  Леонід Плющ - публіцист, дисидент, математик і правозахисник.
621027
  Артеменко А.П. Культура, техника и труд / А.П. Артеменко. – Харьков, 1964. – 116 с.
621028
   Культура, техника, человек: Диалектика взаимосвязи: Сб. ст.. – Владивосток, 1991. – 159с.
621029
  Адуло Т.И. Культура, философия и духовный мир человека / Т.И. Адуло; Бабосова Е.М. – Минск, 1986. – 147 с.
621030
   Культура, человек и картина мира: сб. ст.. – Москва : Наука, 1987. – 347с.
621031
   Культура. Искусство. Религия. Проблемы взаимодействия. – Ленинград, 1990. – 40 с.
621032
  Шевченко А.К. Культура. История. Личность / А.К. Шевченко. – Ктев, 1991. – 187с.
621033
  Губерський Л.В. Культура. Ідеологія. Особистість : методолого-світоглядний аналіз / Леонід Губерський, Віктор Андрущенко, Микола Михальченко ; КНУТШ ; Ін-т соціології НАНУ, Ін-т вищої освіти АПН України. – Київ : Знання України, 2009. – 578 с. – ISBN 966-7999-07-6
621034
  Губерський Л.В. Культура. Ідеологія. Особистість. : Методолого-світоглядний аналіз / Л.В. Губерський, В.П. Андрущенко, М.І. Михальченко; КНУТШ ; Ін-т соціології НАНУ ; Ін-т вищої освіти України. – Київ : Знання України, 2002. – 578 с. – На тит. аркуші деяких примірниках першим автором є В. Андрущенко. – ISBN 966-7999-07-6
621035
   Культура. Религия. Атеизм. – Киев, 1991. – 299 с.
621036
   Культура. Творчество. Человек. – Москва, 1970. – 272 с.
621037
  Кононенко П. Культура. Українська культура: стан, проблеми, перспективи // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 4 (45). – С. 6-11
621038
  Шейко В.М. Культура. Цивілізація. Глобалізація ( кінець ХІХ-початок ХХІ ст.) : Монографія. 2-х т. / В.М. Шейко. – Харків : Основа. – ISBN 5-7768-07-49-2
Т.1. – 2001. – 520с.
621039
  Шейко В.М. Культура. Цивілізація. Глобалізація ( кінець ХІХ-початок ХХІ ст.) : Монографія: В 2-х томах / В.М. Шейко. – Харків : Основа. – ISBN 5-7768-0761-1
Т.2. – 2001. – 400с.
621040
  Колтунюк С.В. Культура.Атеизм.Личность. / С.В. Колтунюк. – К., 1988. – 141с.
621041
  Скуратовский В. Культура: вчера, сегодня, завтра : контексты киномонтажа // Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 2011. – № 3 (73). – С. 34-51
621042
  Гусев С.С. Культура: конфликты и компромиссы // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования РФ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2012. – № 12. – С. 36-46. – ISSN 0235-1188
621043
   Культура: методология исследования, опыт и проблемы преподавания : научно-методический материал по философии, культурологии, истории. – Белгород : Белгородская ГСХА
Ч. 8. – 2003. – 130с.
621044
  Дискин И.Е. Культура: Стратегия социально-экономического развития / И.Е. Дискин. – Москва, 1990. – 107 с.
621045
  Кравченко С.А. Культуральная социология Дж. Александера (генезис. понятия, возможности инструментария) // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 5 (313). – С.13-22. – ISSN 0132-1625
621046
  Ращенко А. Культури мають перебувати в діалозі // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Листопад (№ 15)


  В університеті відбулася Друга міжнародна наукова конференція "Китай, Корея, Японія: методологія та практика інтерпретації культур". Організатори заходу -центри сходознавства Інституту філології КНУ ім. Тараса Шевченка НАНУ і науково-дослідний центр ...
621047
   Культури нашої надбання. – Ужгород, 1982. – 168с.
621048
  Шидловський П.С. Культурна адаптація первісних мисливців Східної Європи (18 - 10 тис. років тому) : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.02 - всесвітня історія / Шидловський П.С.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 271л. + Додатки: л.236-271. – Бібліогр.: л.201-235
621049
  Шидловський П.С. Культурна адаптація первісних мисливців Східної Європи (18 - 10 тис. років тому) : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. історичн. наук: спец. - 07.00.02. - Всесвітня історія / Шидловський П.С. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 19 назв
621050
  Хоменко М.М. Культурна антропологія / М. Хоменко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 220. – ISBN 966-642-073-2
621051
  Буценко О.А. Культурна безпека як ключовий фактор сучасного соціального розвитку // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 149-152
621052
  Сулейманова Л. Культурна взаємодія Сходу і Заходу у філософській творчості Е. Фромма // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 304-306. – ISSN 2076-1554
621053
  Вербинська К.О. Культурна візія нової України: стратегічне планування як основа розвитку // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 2. – С. 13-14
621054
  Глібова С. Культурна дипломатія Італії // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2016. – Вип. 23, ч. 2 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 88-95. – (Серія "Політичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В2-2)
621055
  Соловчук Л. Культурна дипломатія капели "Дніпро" // Київський університет. – Київ, 2016. – Вересень (№ 8). – С. 6


  Улітку Народна хорова капела «Дніпро» Київського національного університету імені Тараса Шевченка відвідала з гастролями Німеччину, Швейцарію та Італію. Першим виступом став грандіозний спільний концерт, присвячений 50-літтю Університету м. Констанц ...
621056
  Ціватий В.Г. Культурна дипломатія Республіки Польща: інституційний та іміджевий аспект (досвід для України) // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2012. – Вип. 19 : Зовнішня політика і дипломатія: досвід, моделі, традиції. (До 95-річниці дипломатичної служби України). – С. 295-302. – ISBN 966-7196-06-2 (В19)
621057
  Кукса Н. Культурна дипломатія Росії на сучасному етапі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 1. – С. 119-120
621058
  Карпчук Н. Культурна дипломатія Франції / Н. Карпчук, І. Лозанюк // КОМА, кореспонденція міжнародної аналітики : журнал студентів факультету міжнародних відносин СНУ ім. Лесі Українки / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – Т. 2, № 1. – С. 28-33. – ISSN 2312-9808


  Сучасна світова дипломатія завдячує своєму існуванню й розвитку французам. Саме вони встановили високий стандарт етики ведення зовнішньої політики, розробили методику ведення переговорів, регулювання міжнародних суперечок, налагодження тісних взаємин з ...
621059
  Кучмій О.П. Культурна дипломатія як інструмент зовнішньої політики держави // Матеріали міжнародної наукової конференції "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри" : з нагоди 20-річчя заснування спеціальності "Міжнародна інформація" в Україні : [19 квіт. 2013 року, м. Київ] / "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 65-66
621060
  Сербіна Н.Ф. Культурна дипломатія як інструмент зовнішньої політики сучасної європейської держави / Н.Ф. Сербіна, О.П. Кучмій // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 100, ч. 1. – C. 122-131


  Стаття присвячена культурній дипломатії, за допомогою якої держава може не тільки підвищити ефективність зовнішньої політики, а й підняти престиж власної країни, уряду; подолати упередженість щодо країни; зміцнити міжнародний авторитет держави.
621061
  Мусієнко Н. Культурна дипломатія: американський вектор // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 17-18 червня (№ 106/107). – С. 9


  У центрі Вашингтона відкрилася виставка відомого українського художника Віктора Сидоренка "Пам"ять безсвідомого".
621062
  Руднєва В.Ю. Культурна дипломатія: вдосконалення інформаційної політики держави та перехід до комунікативної політики // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 257-266. – (Серія "Управління" ; вип. 2)
621063
  Малежик Д.І. Культурна діяльність української творчої інтелігенції в повоєнний період (1945-1953 рр.) // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 4. – С. 166-171
621064
  Головацька О.Я. Культурна діяльність українців Канади як чинник національної десиміляції в 50-ті рр. ХХ ст. // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2005. – Т. 5. – С. 400-406.
621065
  Айхтінгер Мартін Культурна домінанта / інтерв"ю взяла Ганна Трегуб // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 1/2 (270). – С. 56-57. – ISSN 1996-1561


  Генеральний директор департаменту культурної політики Федерального міністерства європейських та міжнародних справ Австрії Мартін Айхтінгер про зростання ролі культури у міжнародній дипломатії, її особливий статус в Австрії та митців як рушіїв розвитку ...
621066
  Безугла Р.І. Культурна еліта: культурологічне осмислення феномена // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 194-200
621067
  Макаренко Є.А. Культурна і мовна різноманітність в інформаційному суспільстві // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2003. – Вип. 41, ч. 1. – С. 247-250.
621068
  Євдокимова В.В. Культурна і моральна складові як чинники формування розвиненого суспільства в Україні // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 2. – C. 188-207. – ISSN 2518-7600
621069
  Ломако В. Культурна і природна спадщина як предмет складу порушення законів та звичаїв війни / В. Ломако, В. Базов // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 8. – С. 76-80.
621070
  Пилипенко С.Г. Культурна ідентичність в умовах плинної сучасності // Studia slobozhanica : вісник виставково-музейного центру / М-во аграрн. політики та продовольства України ; Харк. нац. техн. ун-т сільського господарства ім. П. Василенка ; Виставково-музейний центр. – Харків, 2015. – Вип. 1 : Матеріали міжнародної науково-методичної конференції "Слобожанський гуманітарій - 2014", 31 жовтня 2014 р. – С. 126-135. – ISBN 978-617-619-161-2
621071
  Богачов А. Культурна ідентичність і пам"ять // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2013. – № 6 : Місця пам"яті. – С. 22-28. – ISSN 0235-7941
621072
  Цюпак І.Г. Культурна ідентичність і проблема модернізації сучасного освітнього простору // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2012. – С. 63-69. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (36))
621073
  Лисий І.Я. Культурна ідентичність: культурні виміри націй у баченні М. Гібернау // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2014. – Т. 154 : Філософія та релігієзнавство. – С. 11-17. – ISSN 1996-5931
621074
  Величко В. Культурна індустрія Китаю: наукові засади та реалії розвитку // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 525-538. – (Серія економічна ; вип. 51). – ISSN 2078-6115
621075
  Палій О. Культурна катастрофа та її витоки // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 23-24 березня (№ 51/52)


  Російський режисер, син автора "Союзу нерушимого" Андрій Кончаловський вважає, що "Московія" іде до неоліту.
621076
  Нестуля О. Культурна комісія при делегації України на мирних переговорах з Росією 1918 р.: хроніка діяльності / Олексій Нестуля; Всеукраїнська спілка краєзнавців, Полтавське наукове тов-во краєзнавців. – Полтава, 1993. – 64с.
621077
  Хом"якова О.В. Культурна компетенція у вищій освіті // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : зб. наукових праць / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2015. – Вип. 1 (4). – С. 73-77. – ISSN 2312-4679


  Розглянуто місце культурної компетенції у вищій освіті та пов"язані з нею дискусійні питання. Особливу увагу приділено ключовим соціальним компетенціям. Спираючись на документи ЮНЕСКО й інших міжнародних організацій та представлені їм наукові розробки, ...
621078
  Гач Н.О. Культурна конотація словосполучень в американському поетичному дискурсі XIX ст. // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 1. – С. 250-262


  У статті здійснюється когнітивно-прагматичний аналіз словосполучень в американських віршованих творах XIX ст. з огляду на інтенції автора, а також розглядаються особливості реалізації теми "війна" на рівні словосполучень у рамках культурних, ...
621079
  Костючок О.В. Культурна належність Києво-Софійського собору за виданням "Архітектура СРСР" (перша половина 1930–х рр.) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 119 (№ 4). – С. 75-79. – ISSN 2076-1554
621080
  Шляхович О.В. Культурна освіченість: міждисциплінарна проблематика у сучасних міжкультурних дослідженнях // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 193-195
621081
  Шаповал М. Культурна павутина: інтертекстуальність як основа літератури модернізму // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Понятійний апарат сучасного літературознавства: "своє" й "чуже". – С. 342-350
621082
   Культурна політика в Україні : аналітичний огляд / О.А. Гриценко, Г.О. Андрес, І.С. Булкіна, Н.К. Гончаренко, В.В. та ін. Дем"ян; [Гриценко О.А., Андрес Г.О., Булкіна І.С., Гончаренко Н.К. та ін.]; Український центр культурних досліджень Міністерства культури і туризму України; ред.-упорядник О. Гриценко. – Київ, 2007. – 160 с. : табл. – ISBN 966-7048-65-9
621083
  Кравченко О.В. Культурна політика в Україні за часів незалежності. Дискурс публічної політики // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – Вип. 29. – С. 47-57
621084
  Дацюк С. Культурна політика війни // Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; ДП "Нац. газетно-журнальне вид-во" ; гоолов. ред. Ю. Сорока. – Київ, 2017. – № 1. – С. 8-11 : фото Юрія Сороки. – ISSN 0868-9644
621085
  Савелова М. Культурна політика Європейського Союзу // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київ. славістичний ун-т. – Київ, 2013. – № 1 (50). – С. 118-122
621086
  Ковальчук Т.І. Культурна політика Європейського Союзу і місце України у формуванні єврокультурних стратегій // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 2. – С. 192-196
621087
  Худолій М. Культурна політика Європи: огляд проблематики // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 413-415
621088
  Еппл Майкл Культурна політика і освіта / Еппл Майкл; Пер. з англ. В.Василюка. – Київ : Веселка, 2002. – 158с. – ISBN 966-01-0217-8
621089
  Степовик Д. Культурна політика і політична культура // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 18-24 березня (№ 11). – С. 7


  Маленький спогад про Миколу Плав"юка.
621090
  Баладинська І. Культурна політика Польщі в стосунку до сучасної України // Studia Politologica Ucraino-Polona : щорічний журнал : наукове видання / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького Нац. акад. наук України ; Польська акад. наук і мистецтв ; Польське наукове т-во у Житомирі. – Житомир ; Київ ; Краків, 2013. – Вип. 3. – C. 209-217
621091
  Культенко В.П. Культурна політика та політична культура : кореляція понять та феноменів // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009. – Вип. 137. – С.140-145
621092
  Кравченко О.В. Культурна політика України: культурологічні аспекти концептуалізації та репрезентації : автореф. дис. ... д-ра культурології : 26.00.04 / Кравченко Олександр Васильович ; М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – 33 с. – Бібліогр.: 41 назва
621093
  Здіорук С.І. Культурна політика України: національна модель у європейському контексті : аналіт. доповідь / [Здіорук С.І., Литвиненко О.М., Розумна О.П. ; за ред. С.І. Здіорука] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2012. – 57, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-181-3
621094
  Худолій М. Культурна політика України: огляд проблематики // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 78-80
621095
  Драч Ю. Культурна політика як один із зовнішньополітичних інструментів французької дипломатії // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 10 (295). – С. 9-10
621096
   Культурна політика: методологічні, правові, економічні проблеми : Збірник наукових праць. – Київ : УЦКД Мінкультури України, 1995. – 64с.
621097
  Худолій М.В. Культурна політика: основні підходи до визначення поняття // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2013. – № 4. – С. 132-136. – ISSN 2226-3209
621098
  Данилюк І. Культурна психологія як окремий напрям етнічної психології // Соціальна психологія : український науковий журнал / Укр. центр політичного менеджменту, Нац. пед. ун. ім. М.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 4. – С. 86-93.
621099
  Власов М.М. Культурна революція / М.М. Власов. – Київ, 1969. – 24 с.
621100
  Орлова Т.В. Культурна революція / Т. Орлова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 220-221. – ISBN 966-642-073-2
621101
  Добрускін М.О. Культурна революція в європейських країнах народної демократії / М.О. Добрускін. – Київ, 1958. – 44с.
621102
  Бевзенко Л. Культурна регуляція соціальної поведінки в ситуації нестабільності : на прикладі практик успіху // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2012. – № 2 квітень - червень. – С. 98-119. – ISSN 1563-3713
621103
  Денисенко С.Н. Культурна релевантність міжмовних контрастів (в аспекті питання культурної специфіки у фразеології) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 43-45. – ISBN 966-581-295-5
621104
  Атаманчук-Ангел Культурна речовина // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 71. – С. 131-140
621105
  Назаров Н.А. Культурна роль лексикографічної діяльності Памви Беринди на тлі західноєвропейської філології XVI-XVII століть // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 275-282


  Стаття показує освоєння і трансформації західноєвропейської лексикографічної традиції у "Лексиконі" П. Беринди. Статья показывает освоение и трансформации западноевропейской лексикографической традиции в "Лексиконе" П. Беринды. The article shows ...
621106
  Арзуманова Т.В. Культурна самобутність та міжкультурний діалог українців і росіян Харківської губернії у XIX ст. // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1055. – С. 70-75. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 16). – ISSN 2227-6505
621107
  Бедзик Д. Культурна сила : Комедія на одну дію / Д. Бедзик. – Харків : ДВУ, 1929. – 27с.
621108
  Бурбело В.Б. Культурна складова дискурсивної компетенції мовця // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 57-60. – ISBN 966-7890-03-1
621109
  Бурбело В.Б. Культурна складова дискурсивної компетенції мовця // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – Бібліогр.: Літ.: 60; 5 назв
621110
  Годованська О. Культурна складова національної ідентичності українських трудових мігрантів // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – Матеріали міжнародної наукової конференції "Проблеми культурної ідентичності: співвідношення традиційного і модерного аспектів ідентифікації", (15-16 квітня 2011 року, м. Острог). – С. 380-388. – (Серія "Культурологія" ; вип. 7). – ISBN 978-966-2254-07-2
621111
  Цирфа Ю. Культурна складова формування зовнішньополітичної ідентичності держави в сучасному світі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 104, ч. 1. – С. 100-101
621112
  Романовський В.С. Культурна спадщина в класифікаційних схемах українського пам"яткознавства й історичного джерелознавства // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2011. – Вип. 34. – С. 26-34
621113
  Компан О.С. Культурна спадщина в світлі марксистсько-ленінсокої теорії / О.С. Компан. – Київ, 1970. – 20 с.
621114
  Заєць Л. Культурна спадщина Волині у періодиці громадських товариств Правобережної України (остання третина ХIX – початок ХХ ст.): історіографічний огляд // Історична панорама : збірник наук. статей ЧНУ / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2014. – Вип. 18 : Спеціальність "Історія". – С. 79-92


  Значний масив матеріалу з означеної проблеми диктує необхідність його історіографічного аналізу, який дасть можливість узагальнити результати наявних досліджень, визначити основні завдання з проблеми та окреслити перспективи майбутніх досліджень. ...
621115
  Тютюнник Ю.Г. Культурна спадщина і ландшафтне різноманіття // Праці Центру пам"яткознавства : наукове видання / Центр пам"яткознавства НАНУ. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 38-61. – ISBN 966-531-142-5
621116
  Семена М. Культурна спадщина на невизнаній території // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 16-17 травня (№ 87/88). – С. 10


  Процес включення кримських пам"яток до Всесвітнього списку ЮНЕСКО призупинено. Що далі?
621117
  Денисенко О.А. Культурна спадщина про Українську революцію 1917–1921 років у формуванні історичної пам"яті // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 13-24. – ISSN 2078-0133
621118
  Верменич Я. Культурна спадщина Середземномор"я в генезисі південноукраїнських міст // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2011. – № 2 (348). – С. 147-160. – ISSN 0869-3595
621119
   Культурна спадщина Слобожанщини. Історія та краєзнавство : зб. наук.-попул. ст. : [доп. та повідомл. учасників іст.-краєзнав. секції п"ятої та шостої міжнар. наук. конф."Слобожанські читання", Харків, 29-30 листоп. 2001 р. та 24-25 жовт. 2002 р.]. – Харків : Курсор. – ISBN 966-7810-60-7
Число 1. – 2003. – 167, [1] с., [1] арк. карта : іл. – Імен., геогр. покажч.: с.154-161. – Бібліогр. наприкінці ст. та в підрядк. прим.
621120
  Поливач К.А. Культурна спадщина та ії вплив на розвиток регіонів України / К.А. Поливач ; [наук. ред.: Л.Г. Руденко] ; НАН України, Ін-т географії. – Київ : Інститут географії НАН України, 2012. – 208 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 181-202. – ISBN 978-966-02-6681-0
621121
  Барна С. Культурна спадщина Тернопільщини // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України ; Фундація Героя України академіка Петра Тронька. – Київ, 2016. – № 9 (229). – С. 48-57. – ISSN 0131-2685
621122
  Денисенко Г. Культурна спадщина у формуванні історичної пам"яті: події 1941-1942 рр. В пам"ятках // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 40-55. – ISSN 2222-5250
621123
   Культурна спадщина України : правові засади збереження, відтворення та охорони культурно-історичного середовища : збірник офіційних документів. – Київ : Істина, 2002. – 336с. – ISBN 966-7613-23-2
621124
  Троєльнікова Л.О. Культурна спадщина України в контексті формування сучасного художньо-освітнього простору // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 4. – С. 79-84
621125
  Денисенко Г. Культурна спадщина України у формуванні історичної пам"яті народу / Г. Денисенко, О. Денисенко // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2014. – № 1 (86). – С. 139-150. – ISSN 2222-5250
621126
  Зараховський О.Є. Культурна спадщина Черкащини як туристичний ресурс // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – № 1. – С. 181-187. – ISSN 2226-0285
621127
  Антоненко В.С. Культурна спадщина як історико-культурний та науково-пізнавальний ресурс туризму: проблеми питання / В.С. Антоненко, І.П. Крупа // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 20. – С. 37-44. – Бібліогр.: 17 назв.
621128
  Пивовар І.В. Культурна спадщина як об"єкт адміністративно-правової охорони // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 1 (68). – С. 165-176
621129
  Кудерська Н.І. Культурна спадщина як об"єкт культурної політики держави // Право культурної спадщини України : загальна частина : підручник / Н.І. Кудерська. – Київ : НАКККіМ, 2014. – C. 6-12. – ISBN 978-966-452-170-0
621130
  Титова О. Культурна спадщина як чільна складова державотворчих процесів сучасної України // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ ; Нікополь, 2014. – Вип. 23. – С. 3-6. – ISSN 2078-0850
621131
  Семененко Н. Культурна стратегія і стратегеми Національної філармонії України: естетичні виклики епох // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2015. – Число 1 (49) : Театр. Музика. Кіно. – С. 56-63. – ISSN 1728-6875
621132
  Виткалов С.В. Культурна сфера Рівненщини як сегмент її духовного становлення (на прикладі діяльності галереї європейського живопису "Євро-арт") // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 44. – С. 44-51
621133
  Розовик О. Культурна сфера села в період реформування АПК України (1991-2000 рр.) // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 18. – С. 171-173
621134
  Дубас О.П. Культурна та ідеологічна глобалізація: виклики для інформаційного простору України // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 201-207
621135
  Настояща К.В. Культурна форма як агент міжкультурного дискурсу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 17-20. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 19). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто поняття "культурної форми", дано ґрунтовний аналіз цього соціального феномена як продукту діяльності певної культури. Досліджено типологію культурних форм, варіанти їх апробації та роль у міжкультурному дискурсі як одного з факторів ...
621136
  Копієвська О.Р. Культурна функція держави як предмет наукового аналізу // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 1. – С. 122-125
621137
  Головченко М.Ф. Культурна функція як невід"ємна складова образу сучасної держави // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2016. – С. 8-20. – (Серія: Право ; вип. 11). – ISSN 2226-3047
621138
  Пирогов Г.Н. Культурная агрессия / Г.Н. Пирогов. – Москва : Советская Россия, 1986. – 109 с.
621139
  Матвеенко В.В. Культурная адаптация иммигрантов в российском и канадском обществах в условиях технологического развития : культура и управление // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 3. – С. 55-60. – ISSN 2073-9702


  В статье анализируется влияние ИКТ на процессы культурной адаптации иммигрантов в многокультурных обществах. Предложена модель адаптации иммигрантов в принимающее общество, основанная на данных результатов сравнительного исследования содержания ...
621140
  Кон И.С. Культурная антропология телесных наказаний. Телесные наказания детей // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 9. – С. 97-109. – ISSN 0042-8744
621141
  Панибратцев А.В. Культурная глобализация и задачи современного образования // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 10. – С. 52-57. – ISSN 2073-9702
621142
   Культурная деятельность населения : демографический аспект : сб. ст. – Москва, 1988. – 126 с.
621143
   Культурная деятельность: опыт социологических исследований. – Москва, 1981. – 238 с.
621144
  Цыплаков Д.А. Культурная динамика традиций и новаций : образовательный аспект // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 3 (28). – С.70-75. – ISSN 1811-0916
621145
  Филановская Т.А. Культурная диффузия : обретения и потери (на примере становления хореографического образования в России) // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 2. – С. 55-60. – ISSN 2073-9702


  В статье рассматривается роль фактора культурной диффузии в становлении системы хореографического образования России. Определен механизм возникновения и динамики развития национальной школы танца как результат заимствования и синтеза европейских пед. ...
621146
  Галустян Д.О. Культурная жизнь армянских колоний средневековой Польши (XVI-XVII вв.) / Д.О. Галустян. – Ереван, 1981. – 162 с.
621147
   Культурная жизнь в СССР, 1928-1941: Хроника. – Москва, 1976. – 816 с.
621148
   Культурная жизнь в СССР, 1941-1950: Хроника. – Москва, 1977. – 524 с.
621149
   Культурная жизнь в СССР, 1951-1965: Хроника. – М., 1979. – 679с.
621150
   Культурная жизнь в СССР, 1966-1977: Хроника. – М., 1981. – 847с.
621151
   Культурная жизнь в СССР. 1917-1927. Хроника. – Москва, 1975. – 768 с.
621152
  Пустовалова А. Культурная жизнь горьковчан в годы Великой Отечественной войны. Библиотеки, печать и издательское дело // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 44-45
621153
  Степанов З.В. Культурная жизнь Ленинграда / З.В. Степанов. – Ленинград, 1976. – 288с.
621154
   Культурная жизнь Сибири 17-20 вв. : Сборник еауч. трудов. Бахрушинские чтения. – Новосибирск : НГУ, 1981. – 159 с.
621155
  Хван М.С. Культурная идентичность Бразилии в эпоху глобализации // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2014. – № 2. – С. 74-90. – ISSN 0044-748Х
621156
  Кузьмина С.Л. Культурная идентичность образовательного пространства современного Крыма : виртуальные отражения // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2009. – № 1 (17). – С. 79-87
621157
  Геркерова А.М. Культурная карта Европы глазами студентов факультета иностранных языков // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – № 4 (145). – C. 30-38. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466
621158
  Краузе А.А. Культурная матрица техногенной цивилизации : аксиомы и ценности / А.А. Краузе, А.С. Сафонова, О.Д. Шипунова // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 11. – С.7-10. – ISSN 2073-9702


  Предложен философский анализ культурной матрицы современной цивилизации через выявление мировоззренческих доминант техногенного общества. Автор делает вывод, что анализ базовых аксиоматических установок позволяет наиболее наглядно показать связь ...
621159
   Культурная Москва. – Москва, 1923. – 139с.
621160
  Николаева А.Д. Культурная парадигма как основа социокультурной модернизации региональной системы образования / А.Д. Николаева, О.П. Осипова // Преподаватель XXI век : общероссийский научный журнал о мире образования / Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высшего проф. обр. "Московский пед гос. ун-т". – Москва, 2012. – № 3, ч. 1. – С. 49- 51. – ISSN 2073-9613


  В статье проведен анализ культурной парадигмы системы образования, ее вариативной модели - социокультурному подходу в образовании на материале Концепции социокультурной модернизации образования в Республике Саха (Якутия).
621161
   Культурная политика в Европе: выбор стратегии и ориентиры : Сборник материалов. – Москва : Либерия, 2002. – 238с. – ISBN 5-85129-139-7
621162
  Бабякина Е.П. Культурная политика в условиях становления гражданского общества // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2012. – № 5. – С. 58-64. – ISSN 2073-9702


  В статье предлагается культурологический анализ одного из исторических типов культуры, приходящегося на период неолита. Характеризуется образ жизни общества этой исторической эпохи, разбирается структура культуры. Проводится анализ всех элементов и ...
621163
  Водопьянова Е. Культурная политика Европейского Союза и вызовы времени // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2008. – № 4. – С. 112-122. – ISSN 0201-7083
621164
  Маевский Г.С. Культурная политика современной России: институты и тенденции // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.77-87. – (Философия ; № 2). – ISSN 0201-7385
621165
  Живков Т. Культурная политика социализма / Т. Живков. – София, 1985. – 374 с.
621166
  Крупская Н.К. Культурная работа в колхозах / Н.К. Крупская. – Москва-Ленинград, 1930. – 32 с.
621167
   Культурная ревлюция - составная часть ленинского плана социалистического строительства: реф. сб.. – М., 1981. – 336с.
621168
  Гладкая Л.В. Культурная революция - закономерность развития нового мира / Л.В. Гладкая. – Одесса, 1972. – 101 с.
621169
  Амелин П.П. Культурная революция - закономерность строительства социализма и коммунизма / П.П. Амелин. – Ленинград, 1967. – 24 с.
621170
  Васина Э.Л. Культурная революция / Э.Л. Васина. – Москва, 1968. – 35 с.
621171
  Щербина Д.Г. Культурная революция в ГДР и борьба СЕПГза ее осуществление : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.570 / Щербина Д.Г. ; Днепропетр. гос. ун-т. – Днепропетровск, 1971. – 32 с.
621172
  Каландадзе Ц.П. Культурная революция в Грузии / Ц.П. Каландадзе. – Тбилиси, 1963. – 111 с.
621173
  Арнольдов А.И. Культурная революция в европейских странах народной демократии / А.И. Арнольдов. – Москва, 1956. – 47 с.
621174
  Безносиков Я.Н. Культурная революция в Коми АССР / Я.Н. Безносиков. – Москва, 1982. – 296 с.
621175
  Худавердян К.С. Культурная революция в Советской Армении. 1920-1940. / К.С. Худавердян. – Ереван, 1966. – 304с.
621176
  Грабарь Т.Ф. Культурная революция в СССР - составная часть ленинского плана построения социализма (1917-1937) / Т.Ф. Грабарь. – Москва, 1968. – 95 с.
621177
  Лисенков М.М. Культурная революция в СССР и армия / М.М. Лисенков. – М., 1977. – 220с.
621178
   Культурная революция в СССР и духовное развитие советского общества. – Свердловск, 1974. – 605с.
621179
   Культурная революция в СССР. 1917-1965 гг.. – М., 1967. – 472с.
621180
  Михайлов П.М. Культурная революция в Чувашии / П.М. Михайлов. – Чебоясары, 1957. – 103 с.
621181
  Смирнов К.П. Культурная революция и задачи коммунистического воспитания трудящихся при переходе от социализма к коммунизму / К.П. Смирнов, К.И. Чуркин. – М., 1972. – 1-32с.
621182
  Мельников В.В. Культурная революция и комсомол / В.В. Мельников. – Ростов -на-Дону, 1973. – 282с.
621183
  Козлов В.А. Культурная революция и крестьянство, 1921-1927: (По материалам европ. части РСФСР) / В.А. Козлов. – Москва, 1983. – 215 с.
621184
  Васина Э.Л. Культурная революция и некоторые проблемы коммунистического воспитания / Э.Л. Васина. – Москва, 1970. – 60 с.
621185
  Луначарский А.В. Культурная революция и общественность / А.В. Луначарский. – Москва-Ленинград, 1929. – 32 с.
621186
  Мамадов А. Культурная революция и пути дальнейшего развития социалистической культуры таджикского народа : Автореф... канд. филос.наук: / Мамадов А.; Таджикск. гос. ун-т. – Сталинабад, 1955. – 27л.
621187
  Привалова Л.Ф. Культурная революция как социально-политический фактор развития социалистической демократии. : Автореф... канд. филос.наук: 621 / Привалова Л.Ф.; АОН при ЦК КПСС. Каф. научного коммунизма. – М., 1970. – 22л.
621188
  Григулевич И.Р. Культурная революция на Кубе / И.Р. Григулевич. – Москва, 1965. – 304 с.
621189
  Куето С.В. Культурная революция на Кубе и особенности ее развития : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Куето С. В. Х.; КГУ. – К., 1985. – 188л. – Бібліогр.:л.168-188
621190
  Куето Х С.В. Культурная революция на Кубе и особенности ее развития : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.02 / Куето С.В.Х.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 22 с.
621191
   Культурная революция на Урале.. – Свердловск, 1966. – 310с.
621192
  Бердникова Л.Н. Культурная революция. Лекция по курсу научного коммунизма / Л.Н. Бердникова. – Москва, 1970. – 32 с.
621193
  Сизоненко А.И. Культурная составляющая - важный компонент внешней политики Испании // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2007. – № 11. – С. 32-35. – ISSN 044-748Х
621194
  Мокшанова Е.В. Культурная среда библиотеки: интерпретация понятия // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2009. – № 9. – С. 68-73. – ISSN 0130-9765


  Основываясь на терминологическом анализе понятий культурная среда, социальная среда, библиотечная среда, сделана попытка дефиниции понятия культурная среда библиотеки. Представлено содержание культурной среды библиотеки, показана ее роль как ресурса ...
621195
  Орлова В.И. Культурная среда производственного коллектива. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.02 / Орлова В.И.; МВ и ССО РСФСР.Урасльк.гос.ун-т. – Свердловск, 1973. – 25л.
621196
  Александер Культурная травма и коллективная идентичность / Александер, // Социологический журнал / РАН, Институт социологии. – Москва, 2012. – № 3. – С. 6-40. – ISSN 1562-2495
621197
  Вульф Е.В. Культурная флора Земного шара / Е.В. Вульф. – Ленинград, 1987. – 328 с.
621198
   Культурная флора СССР. Люцерна, донник, пажитник.. – вып. 1. – М.-Л., 1950. – 528с.
621199
   Культурная флора СССР. Овощные пасленовые (томат, бакалажан, черный паслен, дынная груша, перец, физалис, мандрагора). – М.-Л., 1958. – 532с.
621200
   Культурная флора СССР. Орехоплодные. / Вульф Е.В. – М.-Л., 1936. – 354с.
621201
   Культурная флора СССР. Хлебные злаки, Пшеница. / Вульф Е.В. – М.-Л., 1935. – 435с.
621202
   Культурная флора СССР. Хлебные злаки, Рожь, ячмень, овес. / Вульф Е.В. – М.-Л., 1936. – 447с.
621203
   Культурная флора СССР. Ягодные. / Вульф Е.В. – М.-Л., 1936. – 285с.
621204
  Мищук А.Н. Культурная ценность современного искусства // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Изд. Дом "Панорама". – Москва, 2014. – № 4. – С. 14-19. – ISSN 2073-9702
621205
  Кошарний І.Я. Культурне будівництва у Дрогобицькій області за роки Радянської влади (1939-1950 рр) : Дис... канд. іст.наук: / Кошарний І.Я.; Дрогобицький пед. ін-т. – Дрогобич, 1952. – 2362л.
621206
  Лісевич І.Т. Культурне будівництво в Народній Польщі / І.Т. Лісевич. – К., 1986. – 207с.
621207
  Розовик Д.Ф. Культурне будівництво в Україні у 1917-1920 рр. : до 175-ї річниці Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Дмитро Розовик ; КНУТШ. – Київ : Аквілон-Плюс, 2011. – 543, [1] с. – Імен. покажч.: с. 531-541. – Бібліогр.: c. 442-494 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2172-16-4
621208
   Культурне будівництво в Українській РСР. 1917-1927. Зб. докум. і матеріалів.. – К., 1979. – 663с.
621209
   Культурне будівництво в Українській РСР. 1928- черв. 1941. Зб. докум. і матеріалів. – К., 1986. – 415с.
621210
   Культурне будівництво в Українській РСР. Важливіші рішення Ком. партії і Рад. уряду 1917-1959 рр. : збірник документів : в 2-х т., 1959. – 884с.
621211
   Культурне будівництво в Українській РСР. Важливіші рішення Ком. партії і Рад. уряду 1917-1959 рр. Зб. докум. в 2-х т.. – К.
1. – 1960. – 884с.
621212
   Культурне будівництво в Українській РСР. Важливіші рішення Ком. партії і Рад. уряду 1917-1960 рр. Зб. докум. в 2-х т.. – К.
2. – 1961. – 664с.
621213
   Культурне будівництво в Українській РСР.черв. 1941-1950. Зб. докум. і матеріалів.. – К., 1989. – 572с.
621214
  Холевчук В.М. Культурне будівництво на Радянській Буковині в 1940-1965 рр. : Дис... канд. історич.наук: / Холевчук В.М.; КДУ. Каф. історії СРСР. – К., 1968. – 325л. – Бібліогр.:л.316-324
621215
  ПриходькоА Культурне будівництво на Україні (за 1925-26 та 1926-27 рр.) / ПриходькоА, 1927. – 111с.
621216
  Шевчук Г.М. Культурне будівництво на Україні у 1921-1925 рр. / Г.М. Шевчук. – Київ, 1963. – 435с.
621217
   Культурне будівництво Української Радянської Соціалістичної Республіки. (Стат. довідник). – К., 1940. – 103с.
621218
  Величко Валентин Культурне виробництво і культурний продукт у Китаї та їхнє значення для України // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 10/11. – С. 50-52
621219
  Веліулаєва Е.І. Культурне відродженння кримських татар (наприкінці XX - початку XXI ст.) // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2006. – Вип. 18. – С. 75-84. – ISBN 966-7352-66-8
621220
  Замлинська Олена Володимирівна Культурне життя в Україні у 1943-1953 роках : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.02 / Замлинська Олена Володимирівна; КУ ім. Т.Шевченка. Істор. фак. – Київ, 1995. – 21л.
621221
  Замлинська Олена Володимирівна Культурне життя в Україні у 1943-1953 роках : Дис... канд. іст.наук: 07.00.02 / Замлинська Олена Володимирівна; Нац. АН України, Ін-т історії України. – Київ, 1995. – 219л. – Бібліогр.:л.196-217
621222
  Юрчук В.І. Культурне життя в Україні у повоєнні роки: світло і тіні : Наукове видання / В.І. Юрчук; НАНУ. Ін-тут національних відносин і політології. – Київ : Україно, 1995. – 80с. – ISBN 5-7707-8541-1
621223
   Культурне життя в Україні. Західні землі : [документи і матеріали]. – Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича НАНУ. – ISBN 966-02-2711-6
Том 3 : 1966-1971. – 2006. – 856с.
621224
   Культурне життя в Україні. Західні землі: докум. і матеріали. – К.
1. – 1995. – 746с.
621225
  Чорна Л.М. Культурне життя і освіта національних меншин міста Києва у 1920-х - 1930-х роках : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Чорна Л.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 249 л. – Бібліогр.: л. 183-249
621226
  Чорна Л.М. Культурне життя і освіта національних меншин міста Києва у 1920-х - 30-х роках : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01. / Чорна Л.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 16с. – Бібліогр.: 7 назв
621227
  Антоненко О.М. Культурне життя Мелітополя початку XX століття: панорама та провідні тенденції // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – Вип. 28. – С. 111-121. – ISSN 2226-2180
621228
  Титаренко Д.М. Культурне життя на Донбасі під час нацистської окупації // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2015. – № 2 (521), березень - квітень 2015. – С.67-84. – ISSN 0130-5247
621229
  Бортник Л.А. Культурне життя повоєнного Харкова (1946-1956 рр.) // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – № 641. – С. 188-193. – (Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки ; Вип. 7). – ISSN 0453-8048
621230
  Гулей Т. Культурне життя сучасного міста в номінативних одиницях // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 1. – С. 348-357


  У статті розглядається виникнення та функціонування в англійській мові номінативних одиниць на позначення міських реалій, які утворилися в результаті урбанізаційних процесів, що вплинули на формування міських культурних осередків, а також освітніх та ...
621231
  Синьоок Г. Культурне життя української діаспори (на матеріалі збірки новел Докії Гуменної "Серед хмаросягів") // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2004. – Вип. 58. – С. 45-50. – (Філологічні науки)
621232
   Культурне життя. Бюлетень інформації Одеського обл. управл. культури.. – Одеса, 1958. – 32с.
621233
  Цимбалюк Н.М. Культурне залучення як перспективний напрям розвитку культурно-мистецької освіти // Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Перші наукові читання присвячені пам"яті доктора історичних наук, професора О.І. Путра" : 19-20 берез. 2014 р. / "Перші наукові читання присвячені пам"яті доктора історичних наук, професора О.І. Путра", всеукр. наук.-теорет. конф. – Київ : НАКККіМ, 2014. – С. 20-24


  В останні десятиріччя одним із основних напрямів культурної політики країн Західної Європи та США стає діяльність, спрямована на заохочення більшої кількості людей до участі у культурно-мистецькій діяльності. Цей напрям позиціонується як проблема ...
621234
  Сиддик Атік Рахман Культурне значення Бахчисарая періоду Кримського ханства // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 17-18. – ISSN 2076-1554
621235
  Сагуйченко В.В. Культурне значення ідеї університету // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 107 (№ 4). – C. 336-339. – ISSN 2076-1554
621236
  Біленко Т. Культурне мовлення в діалозі як риса інтелігента // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [ред.-упоряд. М. Павелчак-Шуй ; редкол.: М. Федурко (голова) та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2012. – С. 21-28. – ISBN 978-966-2248-90-6
621237
  Каннінгем У.Г. Культурне провідництво: культура успіху в освіті = Cultural leadership: the culture of excellence in education / Уільям Г. Каннінгем, Донн В. Грессо ; [ пер. з англ. О.Б. Кагановського ]. – Харків : Каравела, 2003. – 304с. – ISBN 966-586-104-2
621238
  Яшенкова О.В. Культурне різноманіття та ефективна ділова комунікація // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 264-268. – ISBN 966-581-295-5
621239
  Пєтухова О. Культурне різноманіття: концептуальні та правові засади міжкультурного співробітництва // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 81, ч. 1. – С. 143-148
621240
  Ярмиш Є.О. Культурне роздоріжжя в структурі роману С. Нотебоома "Ритуали" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 460-464
621241
  Вітман К.М. Культурне розмаїття як механізм нейтралізації конфліктогенного потенціалу етнічності // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 643-647. – ISSN 1563-3349
621242
  Кузьминська О.Д. Культурне співробіництво Української РСР з братніми республіками / О.Д. Кузьминська. – Київ, 1988. – 80 с.
621243
  Гуменюк А.Г. Культурне співробітництво як складова відносин між Україною та ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 82, ч. 1. – С. 31-37. – (Європейські дослідження)
621244
  Макаренко Н. Культурне та суспільне життя німецьких поселенців на Півдні України в кінці XIX - початку XX століття / Н. Макаренко, О. Печеніжська // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 16 : Німці в етнокультурному просторі України. – С. 98-102


  Досліджуються різні аспекти культурного та суспільного життя німецьких поселенців на Півдні України в кінці ХІХ та на початку ХХ ст.: в галузі освіти, суспільно-громадського життя, національної політики, видавничої справи, релігії, взаємовідносини з ...
621245
  Волошина Т.В. Культурне тло і мова перекладу / Т.В. Волошина, Е.І. Костильова // Теорія і практика перекладу : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 17, (за 1990 рік). – С. 84-88. – ISSN 0207-8287
621246
  Кондрашова-Діденко Культурне укорінення сучасної кризи країнової економіки / Кондрашова-Діденко, Л.В. Діденко // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 56-62


  Доведено, що культура є одночасно і причиною сучасної кризи національної економіки, і шляхом виходу з неї. The article is devoted to the analysis of the essence and particularities of the modern crisis of economy of a country.
621247
  Янчук І.О. Культурний аналіз релігії в інтерпретативній антропології К. Гірца // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 183-186
621248
  Дружиніна Є.С. Культурний архетип героя: константні та динамічні компоненти : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Дружиніна Євгенія Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Таврійськ. нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
621249
  Фролова В. Культурний аспект інтеграції біженців у суспільство приймаючої сторони // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 58, ч. 2. – С. 153-157.


  [Виступ на на міжнародній конференції "60-річчя ООН: осмислення звершень та шляхи посилення ефективності в ХХІ столітті", яка пройшла в Ін-ті міжнар. відносин КНУТШ]
621250
  Клдименко О.А. Культурний вимір глобалізації: взаємообумовленість виникнення і тенденції зростання // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 36. – С. 246-257
621251
  Ковальчук Т. Культурний вимір середземноморської політики ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 73-74
621252
  Корнієнко В.В. Культурний діалог Україна – Франція в контексті діяльності національних культурних центрів // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 1. – С. 86-90
621253
  Голіков О.С. Культурний капітал у подвійному конструюванні соціокультурних нерівностей: ціннісно-нормативний аспект // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 881. – С. 217-221. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорія, методи ; Вип. 24). – ISSN 0453-8048
621254
  П"ятецька О.С. Культурний капітал як нематеріальна форма капіталу // Економіка та підприємництво : збірник наукових праць молодих учених та аспірантів: у 2-х ч. / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; відп. ред. С.І. Дем"яненко. – Київ, 2014. – № 33. – С. 36-43
621255
  Кудінова А. Культурний капітал: соціально-економічний аналіз // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 8. – С. 8-12
621256
  Мацибок-Стародуб Культурний код малої прози Дарії Віконської // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 2. – С. 19-27
621257
  Шалінський І.П. Культурний код українського плаката революції гідності : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Шалінський Ігор Петрович ; Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. мистецтва. – Київ, 2017. – 17 с. – Бібліогр.: 8 назв
621258
  Шип Н.А. Культурний компонент державотворення та євроінтеграції України // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 119 (№ 4). – С. 279-282. – ISSN 2076-1554
621259
  Харченко О.В. Культурний компонент староанглійського рунічного алфавіту // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 232-237. – ISBN 966-581-295-5
621260
   Культурний контекст соціальної самоорганізації : Збірник наукових праць. – Київ : Київський університет, 2006. – 312с. – Пар. тит. арк. англ. та рос. мовами
621261
  Голубовська І.О. Культурний концепт "self" як відбиття англо-американської ментальності // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 97-100. – ISBN 966-8188-07-1
621262
  Ніколенко А.Г. Культурний концепт, мовні образи і символ як мова лінгвокультури // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 290-296


  У статті узагальнено поняття культурного концепту на основі багатоаспектної панорами сучасної концептології і досліджуються культурні концепти, мовні образи і символи через призму лінгвокультурології. В статье обобщено понятие культурного концепта на ...
621263
  Компанець М. Культурний космос Григорія Гавриленка // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 32-35. – ISSN 0130-1799
621264
  Муніч Н.В. Культурний ландшафт і сталий розвиток у шкільній географічній освіті // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 5 (123). – С. 27-31 : рис. – Бібліогр.: 15 назв
621265
  Звіряка А. Культурний ландшафт у формуванні території м. Києва // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 4. – С. 227-236
621266
   Культурний ландшафт: теорія і практика / МОНУ ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинсько ; [та ін.] ; [за ред. Г.І. Денисика]. – Вінниця : Едельвейс, 2010. – 204 с. – ISBN 978-966-2462-02-9
621267
  Михайлова Н.В. Культурний матеріалізм: Р. Вільямс, Дж. Долімор, А. Сінфілд // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2012. – Вип. 48 : Літературознавчі студії. – С. 103-107
621268
  Козлик І.В. Культурний обмін і взаємозв"язки між Заходом і Сходом за часів історико-культурної доби європейського Середньовіччя // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал / Івано-Франків. обл. ін-т післядипл. пед.освіти. – Київ, 2005. – № 11/12 : Світло Сходу. Ч. 2. – С.47-49. – Бібліогр.: в примітк. (30 поз.)
621269
  Колодій Антоніна Культурний плюралізм і етнонаціональна політика // Агора : науково-публіцистичне видання. – Київ, 2006. – Вип. 4 : Подолання розбіжностей - розвиток особливостей. – С. 34-51
621270
  Литвиненко О. Культурний плюралізм і проблеми ідентичності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 33-36. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817
621271
  Моргун О.А. Культурний поліцентризм українського етносу і проблема національної ідентифікації // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2009. – Вип. 10. – С. 335-340. – ISBN 978-966-177-064-4
621272
  Зоц В.П. Культурний прогрес і релігія / В.П. Зоц. – Київ, 1975. – 64 с.
621273
  Бугайова В.О. Культурний проект режисера естради і масових свят // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2016. – С. 157-164. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 53). – ISSN 2410-5325


  Розглядається проблема браку робочих місць для сучасних випускників кафедри режисури, пропонуються реальні практичні поради щодо її усунення і вирішення. Аналізується питання фінансування діяльності режисера, описуються канали отримання коштів, форми ...
621274
  Злобіна Т.Г. Культурний простір України - історична пам"ять - толерантність // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 22 : На пошану проф. Валентина Семеновича Крисаченка. – С. 274-280
621275
  Черниш М.О. Культурний простір України у контексті нинішніх практик мультикультурних суспільств // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 1. – С. 50-53. – ISSN 2226-0285
621276
  Балагура О. Культурний рівень педагога в умовах інформатизації суспільства // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2010. – Т. 13, ч 2/3. – С. 153-156.
621277
  Балагура О. Культурний рівень педагога в умовах інформатизації суспільства // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 2 (35). – С. 133-135
621278
  Фільова Т.В. Культурний розвиток 1920 - поч. 1930-х рр. у контексті політики уряду УРСР // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 44. – С. 73-81
621279
  Шевель І.П. Культурний розвиток соціальних конфліктів та соціальних рухів // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 13-19. – (Серія соціологічна ; вип. 8). – ISSN 2078-144X
621280
  Михайлов О.О. Культурний розвиток українського села в роки соціалістичного будівництва (1929-1941) / О.О. Михайлов. – К., 1963. – 160с.
621281
  Купрійчук В.М. Культурний розвиток українського суспільства в 1917-1920 роках // Аналітика і влада : журнал експертно-аналітичних матеріалів і наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Ін-т проблем держ. управління та місцевого самоврядування. – Київ, 2011. – № 3. – С. 209-212
621282
  Добіна Т.Г. Культурний світ української еліти в творчій спадщині Бориса Лятошинського // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – № 1. – С. 176-181. – ISSN 2226-0285
621283
  Фоменко О.С. Культурний символ Six degrees of separation як прецедентний феномен сучасної англосфери // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – Вип. 125, (ч. 2). – С. 13-24. – ISSN 2308-6912


  У 1929 році угорський письменник Фрідеш Каринті в оповіданні "Ланки ланцюга" висловив думку про те, що всі мешканці планети Земля є значно ближчими одне до одного, ніж це може здаватися на перший погляд, і що потенційно кожна людина може встановити ...
621284
  Капшару В. Культурний спадок К. Бринковяну та І. Мазепи // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 332-334
621285
  Злобіна Т.Г. Культурний та політичний націоналізм в сучасній Україні // Нова парадигма : журнал наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 70 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С.59-68
621286
  Кулік В.В. Культурний туризм та його екзистенційна сутність // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4. – С. 86-91. – Бібліогр.: 7 назв
621287
  Божко Л.Д. Культурний туризм: від старого змісту до нової концепції // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2016. – С. 90-102. – (Серія: Культурологія ; вип. 52). – ISSN 2410-5325


  Розглянуто засади культурного туризму та проаналізовані умови, які зумовили його активний розвиток наприкінці ХХ — поч. ХХІ ст. Підкреслюється, що цьому сприяло нове розуміння культури в суспільному розвиткові й усвідомлення необхідності збереження ...
621288
  Авер"янова Н. Культурний універсум національного буття українців в образотворчості Тараса Шевченка ( до 195-річчя від дня народження) // Українознавство : календар-щорічник / КНУТШ, Центр українознавства. – Київ, 2008. – [на 2009 рік]. – С. 196-200. – ISBN 978-966-439-138-9
621289
  Ковальчук Т.І. Культурний фактор європейської інтеграції (на прикладі Європейського Союзу) : дис. ... канд. політ. наук: 23.00.04 / Ковальчук Т. І.; КНУТШ, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2009. – 226 л. – Бібліогр.: л. 200-226
621290
  Ковальчук Т.І. Культурний фактор європейської інтеграції (на прикладі Європейського Союзу) : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 - політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / Ковальчук Т.І. ; КНУТШ, Ін-т міжнародних відносин. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр. : 10 назв.
621291
  Кітляр К. Культурний фактор у формуванні державної репутації // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 2. – С. 106-108
621292
  Драбовська В.А. Культурний фон діалектної лексики американського заходу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 91, ч. 1. – С. 76-81


  В статті розглядаються два західно-американських діалекта, "Chicano" і "Texian", як культурний феномен, що сформував певні ставлення та асоціації із мовою та культурою американців. Ілюстративні приклади із сучасної американської прози наочно ...
621293
  Мельник Людмила Культурний центр України у Москві // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 3. – С. 227-228
621294
  Кириченко І.О. Культурний чинник інформаційної безпеки у стратегіях зовнішньої політики США // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 1. – С.148-152. – Бібліогр. в кінці ст.
621295
  Тарасюк І.В. Культурний шок як один із чинників адаптації та реадаптації мігрантів до нового соціокультурного середовищ // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2011. – Вип. 17. – С. 232-241


  У статті наведено приклади й проаналізовано чинники впливу та труднощі адаптації мігрантів до нового соціокультурного середовища, а також описано категорії, які впливають на силу та тривалість явища культурного шоку.
621296
  Кобижча Н.І. Культурницька діяльність Б.Д. Грінченка: світоглядний аспект : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Кобижча Наталія Іванівна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
621297
  Лазарєва В. Культурницька діяльність Пантелеймона Куліша // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 1 (46). – С. 113-115
621298
  Поліщук Я. Культурницька місія Бориса Грінченка // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 45-48. – ISSN 0130-5263
621299
  Поліщук Я. Культурницька місія Бориса Грінченка // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 1 (130), січень. – С. 3-7


  У статті окреслюється значення культурницької діяльності видатного письменника, видавця та науковця кінця ХІХ - початку ХХ ст. Бориса Грінченка.
621300
  Лисий І. Культурницький захист українства. Богдан Кістяківський проти Петра Струве // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис національної спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів, 2011. – № 7 (801). – С. 118-120. – ISSN 0868-4790
621301
  Манько М.О. Культурницький чинник формування української національної еліти в добу Центральної Ради 1917-1918 рр. // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 10. – С. 247-252. – ISBN 978-966-551-327-8
621302
  Кротова О. Культурні адаптації верхньопалеолітичних мисливців Азово-Чорноморських степів // Міжнародна наукова конференція "Людина та ландшафт" : геогр. підхід в первісній археології, 3-5 лют. 2016, Київ, Україна : тези доп. / "Людина та ландшафт", міжнар. наук. конф. – Київ : Стародавній Світ, 2016. – С. 48-49. – (Бібліотека Vita Antiqua). – ISBN 978-966-2608-29-8
621303
  Северинова М.Ю. Культурні архетипи "софійність" та "Слово" як основа музично-драматичного потенціалу (на прикладі творчості Г. Гаврилець) // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 37. – С. 75-84
621304
  Калетнік А.А. Культурні асоціації в неокласичному тексті Максима Рильського // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 24. – С. 34-41
621305
  Іваненко Оксана Анатоліївна Культурні взаємини Франції та України наприкінці 18 - у першій половині 19 століття : Автореф. дис. ... канд.істор. наук: 07.00.02 / Іваненко О.А.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 16с. – Бібліогр.: 7 назв
621306
  Іваненко Оксана Анатоліївна Культурні взаємини Франції та України наприкінці 18 - упершій половині 19 століття : Дис. ... канд. історичних наук: 07.00.02 / Іваненко О.А.: КНУТШ. – Київ, 2004. – 198л. – Бібліогр.: л. 174-198
621307
  Михалюк О.І. Культурні відносини Кримського ханства першої половини XIII - XVIII ст. у контексті дипломатії та етикету // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 46. – С. 67-74
621308
  Павлишин О. Культурні втрати Галичини // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України ; Фундація Героя України академіка Петра Тронька. – Київ, 2016. – № 7 (227). – С. 68-73. – ISSN 0131-2685
621309
  Лютий І.О. Культурні діалоги у контексті Євро 2012 / І.О. Лютий, О.О. Мотузенко // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 11 квітня - 18 квітня (№ 17/18)


  На базі КНУТШ працюють два спеціалізовані освітньо-культурні центри - Центр італійської мови при Інституту філології та Центр географічних та культурних досліджень Італії при географічному факультеті
621310
  Дояр Л.В. Культурні заклади Кривого Рогу: історичний огляд // Придніпров`я: історико-краєзнавчі дослідження : збірник наукових праць / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 6. – С.131-140. – ISBN 966-551-159-9
621311
  Атаманенко І.Б. Культурні засади стратегічного управління бізнес-організацією // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 10/1 (126), жовтень : Політологія. Соціологія. – C. 136-142. – ISSN 2077-1800
621312
  Сащук Г.М. Культурні засади формування інформаційного суспільства // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 22. – С. 58-66


  Розглядаючи явище культури інформаційного суспільства, автор звернувся до аналізу тих загальнокультурних основ, тих соціальних меж, в яких відбувається процес становлення ""нового культурного ландшафту", який адекватно відбиває "новоцивілізаційний ...
621313
  Коливанова К.В. Культурні зв"язки України з Сербією і Чорногорією у XVIII ст. // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1988. – С. 52-57. – (Історичні науки ; Вип. 30)
621314
  Кротюк Світлана Федорівна Культурні зв"язки України і Веймарської Німеччини (1921-1932 рр.) : Дис... канд. історич.наук: 07.00.03 / Кротюк Світлана Федорівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 187л. – Бібліогр.:л.174-186
621315
  Кротюк С.Ф. Культурні зв"язки України і Веймарської Німеччини (1921-1932 рр.) : Автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.03 / Кротюк С.Ф.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – 18 с.
621316
  Пішванова Т. Культурні зв"язки України і регіону Донбасу з Китаєм кінця 40-х - початку 50-х років ХХ сторіччя // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 6 (90). – С. 80-84. – ISSN 1728-9343
621317
  Кураєв Олексій Олексійович Культурні зв"язки України і Франції у другій половині XIX - на поч. ХХ ст. (1851-1917 рр.) : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.03 / Кураєв Олексій Олексійович; Ін-т історії України АН України. – К., 1992. – 18л.
621318
  Керецман Надія Павлівна Культурні зв"язки українського, чеського та словацького народів в останній третині XIX - на початку XX ст. : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.02 / Керецман Надія Павлівна; Ужгородський Держ. ун-т. – Ужгород, 1992. – 21л.
621319
  Іванова К.А. Культурні зміни в контексті глобалізації // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2010. – № 4 (38). – С. 26-31
621320
  Ситнік І. Культурні і дикі форми Brassica - джерело нового вихідного матеріалу в селекції Brassica napus L. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 32-33. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  Вивчені біологічні особливості та господарсько-цінні ознаки деяких видів роду Brassica з метою їх використання для створення нового вихідного матеріалу в селекції ріпаку на стійкість до біотичних і абіотичних факторів навколишнього середовища. The ...
621321
  Хорунжа Г. Культурні ідентичності Східної Галичини ранньомодерного часу та їх візуалізація у семантиці орнаментики архітектури м. Бережан // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2012. – С. 135-141. – (Серія "Культурологія" ; вип. 9). – ISBN 978-966-2254-07-2
621322
  Костенко Н. Культурні ідентичності: перетворення і визнання // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001. – № 4. – С.69-88. – ISSN 1563-3713
621323
  Олійник О.С. Культурні індустрії: соціальна сутність, стан та перспективи розвитку в Україні : автореф. дис. ... канд. культурології : спец.: 26.00.01. - теор. та іст. культури / Олійник О.С. ; Київський нац. ун-т культури і мистецтво. – Київ, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
621324
  Тащенко А.Ю. Культурні коди : монографія / А.Ю. Тащенко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; Держ. ун-т інформ.- комунікат. технологій. – Київ : Вид-во ДУІКТ. – ISBN 978-966-2970-64-7
Ч. 1 : Аудіальна та візуальна репрезентація соціальних статусів. – 2011. – 270 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 198-228
621325
  Тащенко А.Ю. Культурні коди : монографія / А.Ю. Тащенко ; Київ. екон. ін-т менеджменту. – Київ : Вид-во ІПК Держ. служби зайнятості України. – ISBN 978-617-649-025-8
Ч. 2 : Продукування та використання кодів соціальної дійсності. – 2014. – 398 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 101-164 та в підрядк. прим.
621326
  Кочерга С. Культурні коди драми-феєрії "Лісова пісня" Лесі Українки у світлі гнозису // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2012. – Т. 32 : Літературознавство. – С. 6-14. – ISSN 1728-9572


  У статті розглядаються парадигма поганства та християнства у тексті драми-феєрії "Лісова пісня"
621327
  Шербачук Л. Культурні коди через призму негації у фразеологічній системі української мови // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 476-481


  В статті характеризуются особливості репрезентації культурних кодів через призму фразеологічної негації (заперечення). В статье характеризуются особенности репрезентации культурних кодов через призму фразеологической негации (возражения).
621328
  Тащенко А.Ю. Культурні коди як засіб соціальної ідентифікації у повсякденних практиках : дис. ... канд. соц. наук : 22.00.04 / Тащенко Анна Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 394 арк. – Додатки: арк. 234-394. – Бібліогр.: арк. 217-233
621329
  Тащенко А.Ю. Культурні коди як засіб соціальної ідентифікації у повсякденних практиках : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.04 / Тащенко Анна Юріївна ; М-во освіти інауки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 21 с. вкл. обкл. – Бібліогр.: 27 назв
621330
  Сушик Л. Культурні ландшафти на теренах природних національних парків // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2010. – С. 225--231. – (Географія ; Вип. 21). – ISBN 966-7874-09-5
621331
  Бєлокуров Д. Культурні олімпіади - соціокультурний феномен олімпійського руху сучасності // Теорія і методика фізичного виховання і спорту : науково-теоретичний журнал / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 99-103. – ISSN 1992-7908
621332
  Єршов В. Культурні осередки України: Бердичів // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В. Снєгірьова. – Київ, 2017. – № 5 (430), травень. – С. 33-37
621333
  Сміт Е.Д. Культурні основи націй : ієрархія, заповіт і республіка / Ентоні Д. Сміт ; [пер.: Петро Таращук ; ред.: Ірина Давидко, Лесь Белей]. – Київ : Темпора ; ECEM Медіа Україна, 2010. – 311, [1] с. – Бібліогр.: с. 242-300. – ISBN 978-966-8201-77-6


  Праця Ентоні Сміта, визначного британського політолога, присвячена вивченню особливостей формування різних типів націй у культурологічному розрізі. Автор розглядає три типи націй: ієрархічні, побудовані на заповіті та республіканські. особливістю ...
621334
  Кулаковська І.М. Культурні пам"ятки Житомирщини як атракції етнокультурного туризму : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Кулаковська Ірина Миколаївна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
621335
  Любченко О.М. Культурні парадигми паркового відпочинку // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2010. – Вип. 25. – С. 159-165
621336
  Яцків П.М. Культурні перетворення на Станіславщині за роки Радянської Влади (1939-1949 рр.) : Дис... канд. іст.наук: / Яцків П.М.; Ін-т підвищення кваліф. викладачів основ марксизму-ленінізму при КДУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1950. – 216л.
621337
  Лесів М. Культурні перехрестя : українська писанка в Канаді в контексті західної естетики // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2007. – № 5. – С. 76-81. – ISSN 0130-6936
621338
  Дьяченко А.С. Культурні підстави тематизації ляльки у жанрі хоррор // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 91-93
621339
  Сухомлинов О.М. Культурні пограниччя: новий погляд на стару проблему : монографія / Олексій Сухомлинов ; М-во освіти і науки України, Бердян. ун-т менеджменту і бізнесу, Спілка польських вчених Бердянська. – Донецьк : Юго-Восток, 2008. – 211, [1] с. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 182-190 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-374-297-7
621340
  Філіпенко Д.О. Культурні права і свободи: міжнародний і європейський контекст // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 2. – С. 221-225.
621341
  Строган А.Ю. Культурні права особи в національних та міжнародних нормативно-правових актах : порівняльний аналіз = державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 8. – С. 95-97
621342
  Мацькевич М. Культурні права та свободи людини і громадянина в Україні: ціннісно-правовий аспект // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 208-214. – ISSN 0132-1331
621343
  Мацькевич М. Культурні права та свободи людини і громадянина: поняття та сутність // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 18 (303). – С. 16-18
621344
  Ведмедєв М.М. Культурні ресурси продуктивності мислення: філософсько-методологічний аналіз : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.02 / Ведмедєв Михайло Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 391 л. – Бібліогр.: л. 356-391
621345
  Ведмедєв М.М. Культурні ресурси продуктивності мислення: філософсько-методологічний аналіз : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.02 / Ведмедєв Михайло Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 33 с. – Бібліогр.: 27 назв
621346
  Фоменко О.С. Культурні символи в пісні Біллі Джоела "We didn"t start the fire" // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 370-377


  У статті аналізуються культурні символи, що згадуються у пісні Біллі Джоела "We didn"t start the fire", визначаються лексико-тематичні групи символів, описуються ономастичні характеристики символів, представлених власними назвами. В статье ...
621347
  Фоменко О.С. Культурні символи як спосіб мовної об"єктивації концепту ENGLISHNESS // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – C. 451-463. – Bibliogr.: Літ.: с. 463; 19 назв


  Культурні символи Англії. Культурные символи Англии. The cultural symbols of England.
621348
  Лантінова Г.С. Культурні смисли економічної освіти: методологічні перспективи феноменологічного аналізу // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 117-124. – (Філософія ; вип. 41, (ч. 2))


  В статті розглядаються методологічні можливості сучасної феноменології у дослідженні культурних смислів економічної освіти. Феноменологічні експлорації у проблемному полі економічної освіти дозволяють розкрити смислові зв’язки між різними сегментами ...
621349
  Сагуйченко В.В. Культурні смисли і людинотворчий потенціал безперервної освіти
621350
  Сагуйченко В.В. Культурні смисли і людинотворчий потенціал безперервної освіти // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 111 (№ 8). – C. 295-299. – ISSN 2076-1554
621351
  Рудакевич О. Культурні та ідеологічні засади національної моделі конституціоналізму // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 19 (328). – С. 12-15
621352
  Шевель Анжеліка Культурні та природоохоронні традиції Глухівщини // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 1 (34). – С. 160-162


  Розглянуто культурні та природоохоронні традиції Глухівщини, проаналізовано пам’ятки історії, культури, природи. Акцентовано увагу на тому, що в народному мистецтві Глухівщини є чимало своєрідних рис, що свідчать про взаємозв’язок з різними ...
621353
  Копієвська О.Р. Культурні традиції у формуванні національної ідентичності // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 32. – С. 194-201. – ISSN 2225-7586
621354
  Слуквін М. Культурні трансформації. Спроба соціологічного розрізнення трансформацій // Соціологія та сучасні соціальні трансформації : матеріали VII Міжнар. конф. студентів та молодих науковців "Соціологія та сучасні соціальні трансформації" (13-14 листоп. 2014 р., м. Київ) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т соціології ; [під ред. О.Д. Куценко]. – Київ : Логос, 2015. – С. 64-66. – ISBN 978-966-171-811-0
621355
  Жулєньова О. Культурні універсалії, інваріантість та еквівалентність: їхня роль у реалізації крос-національніх досліджень // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 3, липень - вересень. – С.139-150. – ISSN 1563-3713
621356
  Орлов Ю.В. Культурні фактори оцінок політичних злочинів у міжнародному вимірі // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2016. – № 2 (13). – С. 20-31. – ISSN 2304-4556


  Проаналізована сутність культурних факторів оцінки політичних злочинів у міжнародному вимірі. Встановлено, що геополітичні конфронтації є одним із проявів конфлікту культур та цивілізацій. Тому в контексті міжнародного виміру культурний фактор проявляє ...
621357
  Дуденко Т.В. Культурні цінності в цивільному обороті України // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 95. – С. 33-38. – ISSN 0201-7245
621358
   Культурні цінності Європи : [збірник] / за ред. Ганса Йоаса і Клауса Вігандта ; [пер. з нім.: К. Дмитренко, В. Швед ; наук. ред.: О. Вєдров, В. Приходько]. – Київ : Дух і Літера, 2014. – 551, [1] с. : іл. – Парал. тит. арк. нім. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотека Європейського Форуму). – ISBN 978-966-378-351-2
621359
  Данько-Сліпцова Культурні цінності політичної комунікації у ЗМІ // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 2. – С. 175-177
621360
  Гавеля О.М. Культурні цінності студентів вишів України в аспекті їх полікультурної компетентності // Культура і сучасність : альманах / М-во культури і туризму України ; Нац.акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 1. – С. 58-62. – ISSN 2226-0285
621361
   Культурні цінності України: втрати. Шляхи повернення : Державна програма. – Київ, 1999. – 14с.
621362
  Фурман Я. Культурні цінності як предмет контрабанди // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 10. – С. 100-102. – ISSN 0132-1331
621363
  Клекот Е. Культурні цінності. Співпраця і проблема претензій у польсько-українських відносинах / Ева Клекот, Пйотр Косєвський ; переклад М. Боянівської. – Варшава : Фонд ім. Стефана Баторія, 2006. – 24 с. – ISBN 83-89406-68-3
621364
  Юрковська М.М. Культурні явища у гуморі сучасних англомовних анімаційних фільмів // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 16. – С. 550-558. – Бібліогр.: Літ.: с. 558; 11 назв
621365
  Котов Павел Культурній код: Тибетская танка. Пробуждение в красках // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 4 (2859). – С. 20-22 : рис.
621366
  Донець П.М. Культурно-, лингво-, и дискурсивно-специфические смыслы в межкультурной коммуникации // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 107-109. – ISBN 966-7890-03-1
621367
  Гусельцева М.С. Культурно-аналитический подход в психологии и методологии междисциплинарных исследований // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2009. – № 5. – С.17-27. – ISSN 0042-8841
621368
  Гусельцева М.С. Культурно-аналитический подход к феноменам креативности, неадаптивности и гениальности // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 2. – С. 17-29. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Анализируются междисциплинарные исследования креативности и гениальности рубежа XIX - XX вв. Обсуждаются проблемы методологии исследования феноменов творчества, традиции сопоставления гениальности и помешательства, возможности психологической типологии ...
621369
  Гусельцева М.С. Культурно-аналитический подход к феномену информационной социализации // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2010. – № 3 (63). – С. 26-34
621370
  Есакова М.Н. Культурно-антропологическая парадигма науки о переводе (на примере романа М.А.Булгакова "Мастер и Маргарита" и его переводов на французский и греческий языки) / М.Н. Есакова, Э.К. Харацидис // Вестник Московского университета. Серия 22 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 114-126. – (Теория перевода ; № 3). – ISSN 0201-7385
621371
  Зельцер В.Дж. Культурно-антропологический подход к семейной психотерапии: мифы и магия / В.Дж. Зельцер, М.Р. Зельцер // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2002. – № 6. – С.93-103. – ISSN 0042-8841
621372
  Лубська М.В. Культурно-антропологічне обґрунтування природи права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 23-26. – (Філософія. Політологія ; Вип. 100). – ISSN 1728-3817


  Здійснено аналіз ролі і місця правових ідей у функціонуванні права і обґрунтуване їх значення для еволюції права, правосвідомості й правового менталітету. The author is analysing the role and place of legal ideas in the functioning of law and ...
621373
  Шелякіна А. Культурно-антропологічний портрет сучасного американця: мовні засоби репрезентації // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 27. – С. 212-221. – ISBN 966-7773-70-1
621374
  Діденко В.П. Культурно-антропологічні напрями в історичній науці США наприкінці XX- на початку XXI століття : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Діденко В.П.; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 200 л. – Бібліогр.: л. 175-200
621375
  Діденко В.П. Культурно-антропологічні напрями в історичній науці США наприкінці XX- на початку XXI століття : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Діденко Вікторія Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
621376
  Семин В.М. Культурно-бытовая среда как предмет социологического изучения. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Семин В.М.; МВ и ССО РСФСР.Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1979. – 20л.
621377
   Культурно-бытовые процессы на юге Украины: сб. ст.. – М., 1979. – 191с.
621378
  Токмаков В.М. Культурно-бытовые различия между городом и деревней и их преодоление в условиях развитого социализма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Токмаков В.М. ; МВ и ССО , Харьков. гос. ун-т им. А.М. Горького. – Харьков, 1975. – 21 с.
621379
   Культурно-бытовые традиции бурят и монголов: сб. ст.. – Улан-Удэ, 1988. – 160с.
621380
  Алєксєєнко А. Культурно-видовищні споруди 1920 - 1930-х / А. Алєксєєнко, О. Дождьова // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2014. – № 12 (209). – С. 58-65. – ISSN 0131-2685


  Історія клубного будівництва.
621381
  Лиходедов М Ф. Культурно-воспитальеная деятельность советского государства. : Автореф... Канд.филос.наук: / Лиходедов Ф.М,; Акад.наук СССР. – М, 1951. – 16л.
621382
   Культурно-воспитательная деятельность как фактор ускорения развития социалистического общества: сб. науч. тр.. – Л., 1987. – 175с.
621383
  Михалева Н.А. Культурно-воспитательная деятельность сельского Совета / Н.А. Михалева. – М, 1964. – 35с.
621384
  Мельник П.И. Культурно-воспитательная деятельность Советского государства в период постепенного перехода от социализма к коммунизму : Дис... канд.филос.наук: / Мельник П.И.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им.Т.Г.Шевченка. – К., 1953. – 263л. – Бібліогр.:л.1-8
621385
  Мельник П.И. Культурно-воспитательная деятельность Советского государства в период постепенного перехода от социализма к коммунизму : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Мельник П.И. ; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1953. – 17с.
621386
  Керимов И.А. Культурно-воспитательная деятельность Советского социалистического государства во второй главной фазе его развития. (По материалам Азербайдж. ССР) : Автореф... канд. юрид.наук: / Керимов И.А.; Тбилис. гос. ун-т им. И.В.Сталина. – Баку, 1954. – 20л.
621387
   Культурно-воспитательная работа профкома. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1985. – 239с.
621388
   Культурно-воспитательная работа профсоюзов: уч. пособие. – М., 1989. – 256с.
621389
  Исмаилов М.С. Культурно-воспитательная роль Советского государства в период строительства коммунизма. : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Исмаилов М.С.; Азерб. гос. ун-тет им. С.М.Кирова. – Баку, 1968. – 18л.
621390
  Лашин А.Г. Культурно-вспитательная деятельность Советского государства / А.Г. Лашин. – М, 1955. – 192с.
621391
  Саєнко С.Г. Культурно-генетична спільність реалій і кордони // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 98-100. – Бібліогр.: с. 100. – (Іноземна філологія ; Вип. 37/38). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто культурологічні складові мовних реалій, як елемент створення і подолання існуючих кордонів.
621392
  Фокіна В.І. Культурно-глобалізаційний вимір самоідентифікації української молоді // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 365-375
621393
  Моісеєва Т. Культурно-громадські здобутки українців Австралії (за матеріалами вітчизняної преси) // Образ : інформаційний бюлетень / Київський національний університет іім.Тараса Шевченка. Ін-т. журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 59-63


  Аналізуються публікації української преси про українську спільноту в Австралії, звертається увага на особливості інформаційно-духовного відображення життя діаспори на п"ятому континенті. The article analizes the publications of the Ukrainian media on ...
621394
  Циватий В.Г. Культурно-гуманитарная и институциональная модель дипломатии Китайской Народной Республики (КНР): историко-политические традиции и современность // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2015. – Вип. 22, ч. 2 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 164-167. – (Серія "Політичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В22-2)
621395
   Культурно-дозвіллєва сфера України: динаміка змін та перетворень : Монографія / Ю.М. Ключко, В.Д. Ковтун, Л.О. Троєльнікова, Н.М. Цимбалюк; МКМУ; Український центр культурних досліджень. НПБУ. – Київ, 2004. – 180с. – ISBN 966-7547-31-0
621396
  Домаренко Е.В. Культурно-досуговая деятельность библиотеки : Научно-практическое пособие / Е.В. Домаренко. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2006. – 80с. – (Библиотекарь и время. XXI век : 100 выпусков / Отв. ред. серии О.Р. Бородин ; Вып. 44). – ISBN 5-85129-175-3
621397
   Культурно-досуговая деятельность. Перспективы развития и проблемы регулирования: сб. науч. тр.. – Свердловск, 1991. – 108с.
621398
  Кочура Наталія Культурно-естетична генонема українського національного світогляду // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 252-257. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті автор ставить за мету дослідити особливості формування культурно-естетичної генонеми українського національного світогляду під впливом факторів природного середовища та їх похідних.
621399
  Кочура Н.М. Культурно-естетичний вимір гуманітарної безпеки України // Нова парадигма : журнал наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 65, ч. 2 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 197-206
621400
  Шумська О. Культурно-естетичні аспекти вивчення літературних явищ у теорії емергенці Вольфганга Ізера // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 148. – С. 191-195. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
621401
  Чорний О.О. Культурно-естетичні мотиви в історії філософсько-освітніх ідей України // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2013. – № 1. – С. 10-14. – ISSN 2226-3209
621402
  Зінченко В.М. Культурно-етичні вимоги до поведінки працівників органів внутрішніх справ // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 56-59
621403
  Сухова Т.В. Культурно-жанрова мотивація лексики староукраїнських купчих другої половини XVII-XVIII стю // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 15. – С. 80-87


  Стаття присвячена дослідженню функціонального аспекту використання лексики в текстах староукраїнських купчих другої половини XVII - XVIII ст. This article is devoted to research of functional aspect of vocabulary use in old ukrainian purchase ...
621404
  Лосев В.С. Культурно-идеологические коды становления экологического сознания // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 8. – С. 133-139. – ISSN 0235-1188
621405
  Тихонова Е. Культурно-историческая память населения Ирака как механизм конструирования современной реальности // Дні науки історичного факультету - 2007 : міжнар. наук. конф. (18-19 квіт. 2007 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів, Іст. ф-т. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів іст. ф-ту, 2007. – Вип. 1 : Секція "Нова та новітня історія зарубіжних країн" / [редкол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – С. 81-84
621406
  Гусельцева М.С. Культурно-историческая психология и "вызовы" постмодернизма // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2002. – № 3. – С.119-131. – ISSN 0042-8841
621407
  Коул М. Культурно-историческая психология: наука будущего / М. Коул. – Москва : Когито-Центр, 1997. – 432 с. – ISBN 5-89353-007-1
621408
  Гусельцева М.С. Культурно-историческая психология: от классической - к постклассической картине мира // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2003. – № 1. – С.99-116. – ISSN 0042-8841
621409
  Лукьяненко А.М. Культурно-историческая роль Болгарии в судьбах славянства вообще, России - в частности / А.М. Лукьяненко. – Киев : Тип. Акц. О-ва "Петр Барский в Киеве", 1913. – [2], 27 с. – Отд. оттиск Труды Киевской дух. Академии, 1913, март, с. 355-381
621410
  Брушлинский А.В. Культурно-историческая теория мышления / А.В. Брушлинский. – Москва : Высшая школа, 1968. – 128 с.
621411
  Крупчанов Л.М. Культурно-историческая школа в русском литературоведении : Учеб. пособие для пед. ин-тов по спец. 2101 "Рус. яз. и лит." / Л.М. Крупчанов. – Москва, 1983. – 223 с.
621412
  Тарасов Н. Культурно-исторические картины из жизни Западной Европы IV-XVII веков. / Н. Тарасов, С. Моравский. – М. – 147с.
621413
  Сподарец Н.В. Культурно-исторические эпохи в литературе : учеб.-метод. пособие / Н.В. Сподарец ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины ; Одесск. нац. ун-т им. И.И. Мечникова, Филолог. ф-т. – Одесса : Одесский национальный университет, 2012. – 149, [3] с. – Библиогр.: с. 120-130
621414
  Балуян С.Р. Культурно-исторический детерминизм развития языковой тестологии в США // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2012. – № 4. – С. 19-21. – ISSN 1726-667Х


  Рассматриваются культурно-исторические детерминанты развития языковой тестологии США. Анализируются причинно-следственные связи между культурно-историческими условиями и состоянием языковой тестологии в США.
621415
  Хохлич Н.П. Культурно-исторический очерек Чехии : Все деньги от продажи этой брошюры поступают в пользу лазарета Киевского Учебного Округа для раненых воинов / Н.П. Хохлич. – Киев, 1916. – 36 с.
621416
  Глозман Ж.М. Культурно-исторический подход как основа нейропсихологии ХХІ века // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2002. – № 4. – С.62-68. – ISSN 0042-8841
621417
  Кизима В.В. Культурно-исторический процесс и проблема рациональности / В.В. Кизима. – Київ, 1985. – 214 с.
621418
  Потапчук Т. Культурно-ідентифікаційна функція освіти // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2010. – № 1. – С. 46-50
621419
  Косуха П.І. Культурно-ідеологічні функції атеїзму в розвинутому соцаілістичному суспільстві / П.І. Косуха. – Київ, 1979. – 47 с.
621420
  Мостяєв О. Культурно-інтелектуальні перспективи українства в епоху постмодернізації // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  У контексті європейського цивілізаційного процесу визначаються основні перспективи постмодернізації - завершення постмо дерного світоглядного перевороту, інформатизація, зростання ролі традицій та релігії, вироблення універсальних загальнолюдських ...
621421
  Вєдєнєєв Д.В. Культурно-інформаційний вплив сучасного світу та історична свідомість української політичної нації
621422
  Вєдєнєєв Д.В. Культурно-інформаційний вплив сучасного світу та історична свідомість української політичної нації // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 3 : Історія. – С. 3-10. – ISSN 2226-3209
621423
  Вельдбрехт О.О. Культурно-історична еволюція уявлення про творчу особистість // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 10 (127). – С.67-71
621424
  Гарасим Я.І. Культурно-історична концепція фольклору в працях Михайла Драгоманова // Нариси до історії української фольклористики : навчальний посібник / Я.І. Гарасим. – Київ : Знання, 2009. – С. 135-171. – ISBN 978-966-346-596-8
621425
  Кіктенко В.О. Культурно-історична модель китайської науки Бенджаміна А. Ельмана // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 3. – С. 63-73. – ISSN 1608-0599
621426
  Бортнікова Н.Ю. Культурно-історична поліфонія західних аксіологічних концепцій (морально-етичний аспект) : 09.00.07 ; Дис. ... канд. філос. наук / Бортнікова Н.Ю. ; Київ. лінгв. ун-т. – Київ, 1998. – 191л. – Бібліогр. : л. 180-191
621427
  Бортнікова Наталія Юрієвна Культурно-історична поліфонія західних аксіологічних концепцій (морально-етичний аспект) : Автореф... кандид. філософ.наук: 09.00.07 / Бортнікова Наталія Юрієвна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 16л.
621428
  Сосенко Ксенофонт Культурно-історична постать старо-українських свят Різдва і Щедрого Вечора / Сосенко Ксенофонт. – Львів, 1928. – 350с.
621429
  Гурбанська А.І. Культурно-історична та персональна тематика як літературна реальність та її вияв у творчості Гр.Тютюнника // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 4. – С. 5-11
621430
  Павленко С.Г. Культурно-історична тематика етюдів Анатолія Дімарова // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 2. – С. 114-120


  Статтю присвячено аналізові поетики етюдів А. Дімарова на матеріалі збірки «Самосуд». Досліджуються особливості тематики, стилю, нарації творів та схеми побудови сюжетів. Звернено увагу на специфіку національних образів, особливості гумору, ...
621431
  Михед О. Культурно-історична трансформація концепту "прозорості": від антиутопії до реаліті-роману // Слов"янська фантастика : збірник наук. праць / Д. Айдачич, Т. Бовсунівська, К. Боцян, М. Брацка, Ю. [та ін.] Булаховська. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 350-357. – (Бібліотека інституту філології)
621432
  Турган О.Д. Культурно-історична універсалія ярмарку в творчості Ю. Липи // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський, університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 217-221. – (Серія "Філологічні науки" ; № 2 (6)). – ISSN 2226-551X
621433
  Гарасим Ярослав Іванович Культурно-історична школа в історії української фольклористики : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Гарасим Ярослав Іванович ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 1997. – 22 с.
621434
  Гарасим Ярослав Іванович Культурно-історична школа в історії української фольклористики : Дис... канд. філол. наук: 10.01.07 / Гарасим Ярослав Іванович; Львівський держ. ун-тет ім. І.Я.Франка. – Львів, 1997. – 196л. – Бібліогр.:л.174-196
621435
  Гарасим Я.І. Культурно-історична школа в українській фольклористиці / Ярослав Гарасим ; [вступ. сл. В. Івашків ; відп. ред. І. Денисюк ; ред. Я. Прихода]. – Львів : Львівський державний університет ім. Івана Франка, 1999. – 142, [2] с. – Імен. покажч.: с. 141-142. – Бібліогр.: с. 128-140 та в підрядк. прим. – ISBN 966-613-011-4
621436
  Пролеєв С. Культурно-історичне покликання університету // Покликання університету : Збірник наукових праць / Відп. ред. О. Гомілко, Н. Висоцька, М. Кірсенко, А. Колодій. – Київ : Янко; Веселка, 2005. – С. 31-38. – ISBN 966-01-0371-9
621437
  Скиба О.Л. Культурно-історичний вимір стилю наукового мислення // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2010. – С. 172-175. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (11))
621438
  Найрулін А. Культурно-історичний компонент в епістолярії М. Коцюбинського (теоретичні зауваження) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 91-99. – (Серія філологічна ; Вип. 56, ч. 2). – ISSN 2078-5534


  У статті розглянуто вираження культурно-історичного компонента в епістолярії М. М. Коцюбинського. Наголошено, що культурно-історичний компонент в епістолярному тексті виявляє себе у двох аспектах - лінгвістичному й культурологічному - і містить ...
621439
  Гусельцева М. Культурно-історичний підхід В.А. Роменця: ідея культури та ідеї в культурі // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 2 (44). – С. 92-105. – ISSN 1810-2131
621440
  Гарасим Я.І. Культурно-історичний підхід при вивченні дум у фольклористичних дослідженнях Філарета Колесси // Нариси до історії української фольклористики : навчальний посібник / Я.І. Гарасим. – Київ : Знання, 2009. – С. 260-269. – ISBN 978-966-346-596-8
621441
  Бойченко І.В. Культурно-історичний тип / І. Бойченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 221-222. – ISBN 966-642-073-2
621442
  Хамідова Н. Культурно-історичний характер професійно-технічної освіти в контексті ціннісних орієнтацій сучасного українського суспільства // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 423-426. – ISSN 2076-1554
621443
  Мазоха Г.С. Культурно-історичні аспекти публіцистики Олени Теліги // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; Редкол.: Н.В. Бардіна, Л.І. Кавун, О.М. Кагановська [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – С. 47-54. – (Серія "Філологія" ; вип. 24). – ISSN 2309-1517
621444
  Гунчик І.О. Культурно-історичні аспекти розвитку французької графіки і орфографії з V до XVIII століття // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 109-121. – ISBN 966-581-481-8
621445
  Даренська В. Культурно-історичні етапи самоусвідомлення української національної ідентичности // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5. – С. 24-27
621446
  Гайдулін О.О. Культурно-історичні і методологічні основи філософської парадигми права // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2003. – Т. 1. – С.86-89. – ISBN 966-568-656-9
621447
  Стоян С.П. Культурно-історичні метаморфози символізму в європейському образотворчому мистецтві : монографія / С.П. Стоян ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Міленіум, 2014. – 358, [1] с. – Бібліогр.: с. 321-358 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8364-14
621448
  Кохан Вікторія Культурно-історичні пам"ятки Опішні : (присвячується Міжнародному дню пам"яток і визначних місць) // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 139-141. – ISSN 0869-3595
621449
  Брижнік В.М. Культурно-історичні підстави сучасної цивілізаційної кризи // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 14. – С. 91-103


  Стаття присвячена виявленню залежності соціальних реалій сьогодення від динамізму символічних змістів у культурних просторах людства. The article is devoted the exposure of dependence of present social realities on dynamism of symbolic senses in ...
621450
  Залізняк Л.Л. Культурно-історичні провінції території України у первісну добу // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2006. – № 3. – С. 3-15. – ISSN 0235-3490
621451
  Скакун І. Культурно-історичні процеси в Україні на початку ХХІ століття // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого. – Чернівці ; Сучава, 2016. – № 3 (11). – C. 60-63. – ISSN 2311-9896
621452
  Наливайко Д.С. Культурно-історичні спільноти й міжнаціональний літературний процес (на матеріалі літератур средньовіччя) // Літературна компаративістика / Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 2. – С. 10-26. – ISBN 966-8474-40-6
621453
  Гриненко М.А. Культурно-історичні та теоретичні джерела формування філософських поглядів М. Шлемкевича // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 25. – С. 56-64


  Виявлено і проаналізовано основні філософські погляди М. Шлемкевича, проаналізовано історичні та культурні умови їх формування, здійснено короткий огляд основних робіт мислителя. Выявлены и проанализированы основные философские взгляды М. Шлемкевича, ...
621454
  Русинко-Бомбик Культурно-історичні умови розвитку української літературної мови в Чехословаччині міжвоєнної доби // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2016. – Вип. 4. – С. 181-188. – ISSN 2413-0923


  "Стаття присвячена аналізу екстралінгвальних чинників, які впливали на функціонування та розвиток різних стилів української літературної мови на теренах Чехословаччини міжвоєнної доби. Йдеться, зокрема, про те, що українська діаспора, яка тут ...
621455
  Іванова О.Ю. Культурно-лінгвіністична свідомість білінгвів як передумова нормалізації міноритарних мов (на прикладі іспанського суспільства) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 146-151. – ISBN 978-966-171-013-8
621456
  Іванова О.Ю. Культурно-лінгвістична свідомість білінгів як передумова нормалізації мінори тарних мов (на прикладі іспанського суспільства) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Баллоні Н.Ф., Васько Р.В., Голубовська І.О. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 34. – C. 25-36
621457
  Мінгазутдінов А. Культурно-масова робота серед воїнів-визволителів України (1943-44 роки) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 21-24. – (Історія ; Вип. 96). – ISSN 1728-3817


  На основі опублікованих та архівних матеріалів узагальнено досвід культурно-масової роботи серед воїнів Українських фронтів під час визволення України від німецько-фашистських загарбників. The experience of cultural work among the soldier masses of ...
621458
  Кузнецов А.М. Культурно-массовая деятельность военных музеев в 1918-1991 гг. // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 12. – С.70-73. – ISSN 0321-0626
621459
  Даринский А.В. Культурно-массовая работа в здравницах и на турбазах / А.В. Даринский. – Москва, 1980. – 112 с.
621460
   Культурно-массовая работа профсоюзов:. – М., 1971. – 240с.
621461
   Культурно-массовая работа профсоюзов: сб. офиц. материалов. – 2-е изд., доп. – М., 1977. – 334с.
621462
   Культурно-массовая работа профсоюзов: сб. руковод. материалов.. – М., 1965. – 192с.
621463
  Юхновец П.П. Культурно-массовая работа среди сельской молодежи. / П.П. Юхновец, 1948. – 71с.
621464
  Богданець А. Культурно-мистецька діяльність Ф. Ернста у Києві (1920-30-ті рр.) // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 320-324. – ISBN 978-966-95419-8-7
621465
  Мірошниченко Ю.П. Культурно-мистецька проблематика провідних газет України та світу : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Мірошниченко Юлія Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2015. – 16, [1] с. – Бібліогр.: 9 назв
621466
  Мірошниченко Ю.П. Культурно-мистецька проблематика провідних якісних газет України та світу : дис. ... канд. з соц. комунікацій : 27.00.01 / Мірошниченко Юлія Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2015. – 157 арк. – Бібліогр.: арк. 138-157
621467
  Даценко Петро Харитонович Культурно-мистецька спадщина Житомирщини у вимірах українського духовного життя 19 - першої третини 20 століття : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.01 / Даценко П.Х.; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
621468
  Підгурний І.С. Культурно-мистецька спадщина Поділля у художніх фотографіях Михайла Грейма (др. пол. XIX - поч. XX ст.) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Підгурний І.С. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
621469
  Буравченко Д.А. Культурно-мистецьке відродження в часи Української революції: місце і роль громадської ініціативи ( 1917-1920 рр. ) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Буравченко Д.А. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 16 с. – Бібліогр. : 11 назв.
621470
  Буравченко Д.А. Культурно-мистецьке відродження в часи Української революції: місце і роль громадської ініціативи (1917-1920 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Буравченко Д.А. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 234 л. – Бібліогр. : л. 188-234
621471
  Борейко Г.Д. Культурно-мистецьке життя Рівненщини 50–60-х років ХХ століття: питання історіографії / Г.Д. Борейко, В.Ю. Петрів // Культура і сучасність : альманах / М-во культури і туризму України ; Нац.акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 1. – С. 123-127. – ISSN 2226-0285
621472
  Виткалов С.В. Культурно-мистецьке життя Рівненщини періоду державної незалежності України : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Виткалов С.В. ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2011. – 17 с. – Бібліогр.: 11 назв
621473
  Борейко Г.Д. Культурно-мистецьке життя Рівненщини у 50-60-ті роки ХХ століття : монографія / Г.Д. Борейко ; М-во освіти і науки України, Рівненський держ. гуманіт. ун-т. – Рівне : РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем"янчука, 2013. – 204 с. : табл. – Бібліогр.: с. 173-203. – ISBN 978-966-7359-69-0
621474
  Шульц А Н. Культурно-мистецьке середовище Кам"янеччини та його роль у становленні художника Дмитра Жудіна / А Н. Шульц, // Проблеми сучасності: мистецтво, культура, педагогіка : збірник наукових праць / М-во культури України ; Луганськ. держ. акад. культури і мистецтв. – Луганськ, 2013. – Вип. 25. – С. 316-325. – ISSN 2077-9542
621475
  Туріна О.А. Культурно-мистецьке середовище як чинник творчої соціалізації особи : автореф. ... канд. мистецтвознав. : 26.00.01 / Туріна О.А. ; Держ. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
621476
  Мішалов В.Ю. Культурно-мистецькі аспекти генези і розвитку виконавства на харківській бандурі : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства. Спец. 26.00.01 - теорія та історія культури / Мішалов В.Ю. ; Харківська державна академія культури. – Харків, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 21 назва
621477
  Скрипка Х.В. Культурно-мистецькі аспекти діяльності української діаспори Великобританії (друга половина XX - початок XXI ст.) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Скрипка Христина Василівна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2016. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
621478
  Гавдида Н. Культурно-мистецькі взаємини Богдана Лепкого у краківський період // Український вимір : міжнародний збірник інформаційних, освітніх, наукових, методичних статей і матеріалів з України та діаспори / [відп. ред.: С. Пономаревський]. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2005. – Ч. 4, кн. 1. – С. 168-176
621479
  Новоженець-Гаврилів Культурно-мистецькі процеси в середовищі української діаспори кінця 1940 - 1970-х років: поліваріантність художнього досвіду : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Новоженець-Гаврилів Галина Павлівна ; М-во культури України, Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
621480
  Ущапівська О.М. Культурно-мистецькі процеси Донеччини в умовах соцреалізму : 40-60-ті роки ХХ ст. // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – № 1. – С. 81-85
621481
  Пономарів О. Культурно-мовний аспект засобів масової інформації // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 1-7 червня (№ 22). – С. 6
621482
  Зербіно А.Д. Культурно-мовні особливості мовленнєвих актів згоди/незгоди в сучасній англійській мові // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 23-26. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
621483
  Головата Л. Культурно-наукове видавництво при Українському національному об"єднанні в протектораті Чехії й Моравії, 1941-1944: від створення до ліквідації // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2012. – № 6 (108), листопад - грудень. – С. 1043-1053. – ISSN 1028-5091
621484
  Ніколаєнко О.О. Культурно-національна ідентичність в контексті сучасних студій культурної пам"яті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 61-64. – (Філософія. Політологія ; вип. 3 (113)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу культурно-національної ідентичності в контексті сучасних студій культурної пам"яті. На матеріалах есеїстики Юрія Андруховича та поезії Сергія Жадана здійснюється аналіз процесу віднайдення істановлення культурно-національної ...
621485
  Ніколаєнко О.О. Культурно-національна ідентичність в контексті сучасної української літератури : дис. ... канд. філос. наук : 26.00.01 / Ніколаєнко Олександра Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 212 арк. – Бібліогр.: арк. 188-212
621486
  Ніколаєнко О.О. Культурно-національна ідентичність в контексті сучасної української літератури : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 26.00.01 / Ніколаєнко Олександра Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
621487
  Ніколаєнко О.О. Культурно-національна ідентичність в контексті феміністичного дискурсу (на матеріалі романістики О. Забужко) // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 22. – С. 51-57


  У статті розглядається культурно-національна ідентичність в контексті феміністичного дискурсу. На матеріалах романістики О. Забужко демонструється, що, порушуючи традиційний патріархальний порядок, жінка вивільнюється з-під влади репресивної ...
621488
  Ніколаєнко О.О. Культурно-національна ідентичність і сучасна меморіальна епоха // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 162-164
621489
  Ніколаєнко О.О. Культурно-національна ідентичність у контесті травматичного досвіду (на матеріалі збірки С. Жадана "Вогнепальні та ножові" // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 449-451
621490
  Грушевський М.С. Культурно-національний рух на Україні в XVI-XVII віці / М.С. Грушевський. – Вид. 2-е. – Київ, 1912. – с.
621491
  Грушевський М.С. Культурно-національний рух на Україні в XVI-XVII віці. – Вид. друге. Дніпропетровського Союзу Впоживчих Союзів України. – Київ, 1919. – 248 с.
621492
  Вишневский М.И. Культурно-образовательиый философский синтез как предпосылка формирования интеллектуальной элиты // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харк. політехнічний ін-т" ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; Українська інженерно-педагогічна акад. – Харків, 2013. – № 2. – С. 17-25. – ISSN 2078-7782
621493
  Бондарь Т.И. Культурно-образовательная среда инновационного учебного заведения как условие развития креативного кадрового потенциала // Кадровый потенциал современных образовательных систем: состояние и перспективы : материалы междунар. науч.-практ. конф. : 17-18 февр. 2016 г. / М-во образования и науки Украины [и др.] ; [редкол.: Е.В. Астахова (гл. ред.) и др.]. – Харьков : Народная украинская академия, 2016. – С. 70-75
621494
  Чибисова Н.Г. Культурно-образовательная среда как главный фактор воспитания [ХГУ "НУА"] // Дорогу осилит идущий.. : монография / Нар. укр. акад. ; [редкол.: Астахова Е.В. (отв. ред.), Астахова В.И., Батаева Е.В. и др.] ; под общ. ред. д-ра ист. наук, проф. Е.В. Астаховой. – Харьков : Издательство НУА, 2015. – С. 159-185. – ISBN 978-966-8558-83-5


  До 25-летнего юбилею Харьковского гуманитарного университета "Народная украинская академия".
621495
  Клюхина А.И. Культурно-образовательные компетенции личности в эпоху глобализации // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 12. – С. 57-63. – ISSN 2073-9702
621496
  Кизченко В.И. Культурно-образовательный уровень рабочего класса Украины в конце XIX--начале ХХ в. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Кизченко В.И. ; АН УССР , Ин-т истории. – Киев, 1968. – 20 с.
621497
  Кочерга Н.К. Культурно-образовательный уровень сельских тружеников как фактор совершенствования социалистического образа жизни : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 09.00.02 / Кочерга Н.К.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 24 с.
621498
  Кочерга Надежда Константиновна Культурно-образовательный уровень сельских тружеников как фактор совершенствования социалистического образа жизни (на материалах УССР в 70- е годы) : Дис... канд.ист.наук: 09.00.02 / Кочерга Надежда Константиновна; КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1985. – 211л. – Бібліогр.:л.178-211
621499
  Хижняк З. Культурно-освітнє життя в Україні XVI - XVIII століть // Народне мистецтво / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 2009. – № 3/4 (47/48) 1 частина. – С. 32-41
621500
  Попп Р. Культурно-освітнє життя Дрогобича у повоєнні роки (1944-1953) // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 17 : Українсько-польсько-білоруське сусідство: XX століття. – С. 442-449. – ISBN 978-966-02-5080-2
621501
  Андрухів І. Культурно-освітнє життя на Станіславщині в умовах нацистського окупаційного режиму / І. Андрухів, В. Ковалик // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 3 (110). – .С. 78-83. – ISSN 1728-9343
621502
  Коваленко Н. Культурно-освітні заклади м. Києва : Рекоменд. бібліогр. покажч. до 1500-річчя міста / Склад.: Н.Коваленко. – Київ, 1982. – 23 с.
621503
  Терегуз І.О. Культурно-освітні ідеї М. Драгоманова в контексті формування української нації // Теоретична спадщина Михайла Драгоманова в сучасних вимірах : збірник статей викладачів кафедри історії України НПУ імені М.П. Драгоманова / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т іст. освіти, Каф. історії України ; [редкол.: Борисенко В.Й. (голов. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – С. 167-176. – ISBN 978-966-660-735-8
621504
  Панфілова Т.О. Культурно-освітні та молодіжно-спортивні товариства й організації Західної України (20-30-і роки XX століття") // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 26-34. – (Серія : Історія ; вип. 2 (33))
621505
  Кізченко В.І. Культурно-освітній рівень робітничого класу України напередодні революції 1905-1907 років / В.І. Кізченко. – Київ, 1972. – 162 с.
621506
  Дейнега І.І. Культурно-освітній рух та Національне відродження Наддніпрянської України / стаття друга, перша у № 1, 2011 // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2011. – № 2 (73) : березень- квітень. – С. 73-86


  "...Під впливом розвитку ідеологічних віянь на українських землях виникло питання про освіту. Після відкриття Московського університету постало питання, переважно серед української шляхти, про заснування університету в Україні; зрозумілим було те, що ...
621507
  Масюк С.О. Культурно-освітня діяльність "Просвіти" (березень 1917 - 1920 рік) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 87-95. – (Історія ; Вип. 34)


  Висвітлюється історія Київського культурно-просвітницького товариства "Просвіта".
621508
  Стахієва Н.В. Культурно-освітня діяльність В.М. Перетца // Матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції "Якість вищої освіти: українська національна система та європейські практики" : 21-22 беpез. 2013 р. / "Якість вищої освіти: українська національна система та європейські практики", міжнар. наук.-теорет. конф. – Київ : НАКККіМ, 2013. – С. 230-235
621509
  Колосова О. Культурно-освітня діяльність Гетьманату П. Скоропадського: характеристика на основі джерельної бази та історіографія проблеми // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, присвяченої 90-річчю Української революції 1917-1920 рр. / КНУТШ, Історичний факультет, Наукове т-во студентів та аспірантів ; [за заг. ред. В.Ф. Колесника]. – Київ : [б. в.], 2007. – Вип. 5, ч. 3 : Історія. – С. 33-36
621510
  Молоткіна Валентина Костянтинівна Культурно-освітня діяльність громадських організацій України в умовах непу (1921-1929 рр.) : Дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Молоткіна В.К.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 225л. + Додатки: л. 216 - 225. – Бібліогр.: л. 181 - 216
621511
  Молоткіна Валентина Костянтинівна Культурно-освітня діяльність громадських організацій України в умовах НЕПу (1921-1929 рр.) : Дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Молоткіна В.К.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 18с. + Додатки: л. 216 - 225. – Бібліогр.: 7 назв
621512
  Гуз Анатолій Михайлович Культурно-освітня діяльність земських установ в Україні (1864-1914 рр.) : Дис... канд. іст.наук: 07.00.01 / Гуз Анатолій Михайлович; КГУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 205л. – Бібліогр.:л.204-205
621513
  Гуз Анатолій Михайлович Культурно-освітня діяльність земських утстанов в Україні ()1968-1914 рр. : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.01 / Гуз Анатолій Михайлович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 24л.
621514
  Ухач Васиь Зіновійович Культурно-освітня діяльність організації українських націоналістів (1929-1944 рр.) : Дис... канд. історич.наук: 07.00.01 / Ухач Васиь Зіновійович; Нац. пед. ун-тет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 1998. – 216л. – Бібліогр.:л.185-209
621515
  Ухач Василь Зіновійович Культурно-освітня діяльність організації українських націоналістів (1929-1944 рр.) : Автореф. дис. ... канд. істор. наук : 07.00.01 / Ухач Василь Зіновійович; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – 15 с.
621516
  Білан М.Я. Культурно-освітня діяльність сільських Рад у 60-70-х роках (На матеріалах Української РСР) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1990. – С. 20-24. – (Історичні науки ; Вип. 32)


  Розкриваються основні форми і методи культурно-освітньої діяльності сільских Рад Української РСР у 60-70-х років. Дається аналіз недоліків у роботі сільрад республіки в досліджуваний період, причин їх виникнення.
621517
  Гуменюк О.А. Культурно-освітня діяльність українських студентів у країнах Центрально-Східної Європи в 1920 - 1939 рр. : дис. ... канд. історичних наук : 07.00.01 / Гуменюк О.А. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 193 л. – Бібліогр.: л. 161-193
621518
  Гуменюк О.А. Культурно-освітня діяльність українських студентів у країнах Центрально-Східної Європи в 1920 - 1939 рр. : автореф.дис. ... канд. історичних наук :07.00.01 / Гуменюк О.А. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 15 с. – Бібліогр.: 9 назв
621519
  Гуменюк О. Культурно-освітня діяльність української студентської еміграції в країнах Центрально-Східної Європи в 1920-1930-ті рр. // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 90-95
621520
  Пижик Андрій Миколайович Культурно-освітня політика в добу директорії УНР (1918-1920 рр.) : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.01 / Пижик Андрій Миколайович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 19л.
621521
  Пижик Андрій Миколайович Культурно-освітня політика в добу Директорії УНР (1918-1920 рр.) : Дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / Пижик Андрій Миколайович ; КУ ім. Т. Шевченка. – К, 1998. – 196 л. – Бібліогр.:л.181-196
621522
  Давлюк О.Ф. Культурно-освітня політика Української держави (травень - грудень 1918 р.) // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 8. – С. 51-52


  У статті висвітлено основні напрямки культурно-освітньої політики Української Держави гетьмана Павла Скоропадського. У статті розглядається період заснування Української академії наук у Києві. Першими дійсними членами призначено Д. Багалія, М. Петрова, ...
621523
  Шарошкіна Н.Г. Культурно-освітня робота бібліотеки як соціального інституту // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2013. – № 3 (80). – С. 85-91
621524
  Рогожа М.М. Культурно-освітня робота в українському повоєнному селі. Історіографічні проблеми. // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 58-67. – (Історія ; Вип. 22)


  На основі принципів об"єктивності та історизму аналізуються документи і література що висвітлюють культурно-освітню роботу в українському повоєнному селі. Обгрунтовується необхідність утвердження нових підходів до наукової розробки актуальних проблем ...
621525
  Добротвор В.Д. Культурно-освітня робота на селі / В.Д. Добротвор. – Київ, 1967. – 148 с.
621526
   Культурно-освітня робота народних музеїв. Консп. лекції. – Харків, 1965. – 27 с.
621527
   Культурно-освітня робота серед жінок.. – Х., 1954. – 39с.
621528
  Таранов А.П. Культурно-освітня робота сільських Рад. / А.П. Таранов. – К., 1955. – 44с.
621529
  Рябчикова Ф. Культурно-освітня та популяризаторська діяльність етнографічного відділу Волинського науково-дослідного музею (1920-1931 рр) // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 208-215. – ISSN 2222-5250
621530
  Товстоляк Н. Культурно-побутове середовище садиби Качанівка наприкінці XIX - на початку XX ст. // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2012. – Вип. 14 (17). – С. 83-90. – (Серія: Пам"яткознавство Північного регіону України ; № 4). – ISSN 2078-063X
621531
  Долгова В.Н. Культурно-политический диалог России и Великобритании на рубеже XIX - XX веков // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2009. – № 1. – С. 6-13. – ISSN 1728-3671
621532
  Крылова З.В. Культурно-политическое просвещение трудящихся РСФСР на современном этапе. : Автореф... канд. ист.наук: / Крылова З.В.; АОН при ЦК КПСС. Каф. истории совет. о-ва. – М., 1965. – 16л.
621533
  Вілков В.Ю. Культурно-політична бінарність сенсів-значень поняття "нація": тенденції формування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 39-43. – (Філософія. Політологія ; Вип. 104). – ISSN 1728-3817


  У статті запропоновано аналіз етимології культурно-політичної бінарності сучасного поняття "нація". В статье предложен анализ этимологии культурно-политической бинарности современного понятия "нация". The article presents analysis of the etymology of ...
621534
  Стонене В. Культурно-просветилеьная деятельность комиссариата по литовским делам и Советского правительства Литвы в1917-1919 гг. : Автореф... Канд.ист.наук: / Стонене В.; Вильнюс гос.ун-т. – Вильнюс, 1964. – 16л.
621535
  Иорданский Н.Н. Культурно-просветительная деятельность кооперативных союзов и объединений / Н.Н. Иорданский. – Москва, 1919. – 143 с.
621536
  Хохлов В.Ф. Культурно-просветительная деятельность местных Советов депутатов трудящихся РСФСР : Автореф... канд. юрид.наук: 711 / Хохлов В.Ф.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Юрид. фак. – Л., 1969. – 14л.
621537
  Шилов М.В. Культурно-просветительная деятельность местных Советов Казахстана на современном этапе. (По материалам сел. местности 1957-1965 гг.) : Автореф... кандидата юрид.наук: / Шилов М.В.; Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Юрид. фак. – Алма-Ата, 1965. – 19л.
621538
  Красильников Ю.Д. Культурно-просветительная деятельность развитого социалистического общества / Ю.Д. Красильников. – Москва, 1983. – 79 с.
621539
  Косых Е.Н. Культурно-просветительная деятельность среди трудящихся Сибири в 1914-1917 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Косых Е. Н.; Том.ГУ. – Томск, 1980. – 18л.
621540
  Щербаков Д.Н. Культурно-просветительная работа - важнейшее средство коммунистического воспитания масс / Д.Н. Щербаков, Г.В. Ангелов. – Одесса, 1970. – 56 с.
621541
  Зеленецкий Н М. Культурно-просветительная работа / Н М. Зеленецкий, . – Ленинград, 1960. – 207 с.
621542
  Ремизова Т.А. Культурно-просветительная работа в 1917-1925 гг. / Т.А. Ремизова. – Москва, 1968. – 102 с.
621543
   Культурно-просветительная работа в армии и на флоте: уч. пособие. – М., 1977. – 319с.
621544
  Татищева Марианна Дмитриевна Культурно-просветительная работа в Белоруссии в восстановительный период (1921-1925 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Татищева Марианна Дмитриевна; МВ и ССО РСФСР. Московск. гос. историко-архивный ин-т. – М., 1979. – 23л.
621545
   Культурно-просветительная работа в Вооруженных Силах СССР : уч. для высш. воен.-полит. уч-щ. – М., 1984. – 335с.
621546
  Митяева О.И. Культурно-просветительная работа в деревне в годы первой пятилетки (1928-1932 гг.) / О.И. Митяева. – М., 1964. – 56с.
621547
  Рукосуева В.В. Культурно-просветительная работа в Красноярском крае в годы довоенных пятилеток (1928-1940 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.571 / Рукосуева В.В.; Лен. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1970. – 17л.
621548
  Моциэнок В.Э. Культурно-просветительная работа в период второй пятилетки (по материалам областей Центрального Черноземья) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.571 / Моциэнок В.Э. ; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1972. – 23 с.
621549
  Гусев Д.И. Культурно-просветительная работа в период наступления социализма по всему фронту и завершения социалистической реконструкции народного хозяйства / Д.И. Гусев. – Москва, 1967. – 100 с.
621550
  Фрид Л.С. Культурно-просветительная работа в России в годы революции 1905-1907 годов / Л.С. Фрид. – М., 1956. – 48с.
621551
  Фрид Л.С. Культурно-просветительная работа в России до Великой Октябрьской социалистической революции и ее роль в формировании революционного мировоззрения трудящихся масс / Л.С. Фрид. – М., 1967. – 63с.
621552
  Ремизова Т.А. Культурно-просветительная работа в РСФСР /1921-1925 гг./ / Т.А. Ремизова. – Москва, 1962. – 256 с.
621553
  Куземо С.М. Культурно-просветительная работа в сельской местности Западной Сибири в годы семилетки : Автореф... канд. ист. наук: 07.571 / Куземо С.М.; Томск. гос. ун-т. – Томск, 1970. – 27л.
621554
  Караджаева Л.К. Культурно-просветительная работа в Советском Туркменистане / Л.К. Караджаева. – Ашхабад : Ылым, 1988. – 130 с.
621555
   Культурно-просветительная работа в социалистических странах. Науч. реф. сб.. – М., 1976. – 50с.
621556
  Слива А.И. Культурно-просветительная работа в Среднем Поволжье и на Южном Урале в годы семилетки. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.02 / Слива А.И.; Куйбышев.гос.пед.ин-т. – Куйбышев, 1973. – 24л.
621557
   Культурно-просветительная работа в СССР. Уч. пособие. – М., 1974. – 272с.
621558
  Генкин Д.М. Культурно-просветительная работа в странах социалистического содружества / Д.М. Генкин. – Ленинград, 1984. – 74 с.
621559
  Гарипова З.Г. Культурно-просветительная работа в Татарии в годы первой пятилетки (1928-1932 гг.) / З.Г. Гарипова. – Казань, 1985. – 159 с.
621560
  Савченко А.М. Культурно-просветительная работа в условиях совершенствования социализма (1971-1980 гг.) / А.М. Савченко. – М., 1986. – 29с.
621561
   Культурно-просветительная работа в целинных районах. – М., 1961. – 56с.
621562
   Культурно-просветительная работа и социально-творческая активность масс в условиях развитого социализма: межвуз. сб.. – Челябинск, 1983. – 176с.
621563
   Культурно-просветительная работа на путине. – М., 1951. – 32с.
621564
   Культурно-просветительная работа на селе. – Казань, 1958. – 60с.
621565
  Гомжин Василий Федорович Культурно-просветительная работа на селе Среднего Поволжья в годы Первой пятилетки (1928-1932) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Гомжин Василий Федорович; Куйб. гос. пед. ин-т. – Куйбышев, 1975. – 27л.
621566
  Марголина С.М. Культурно-просветительная работа на селе. / С.М. Марголина. – М., 1948. – 39с.
621567
   Культурно-просветительная работа на селе. Сб. мат.. – М., 1950. – 432с.
621568
  Байшуаков А. Культурно-просветительная работа сельских и аульных Советов / А. Байшуаков. – Алма-Ата, 1959. – 31 с.
621569
  Медведев А. Культурно-просветительная работа сельских Советов / А. Медведев, Ф. Хлыстов. – М, 1953. – 88с.
621570
  Таранов А.П. Культурно-просветительная работа сельских Советов. / А.П. Таранов. – М., 1957. – 44с.
621571
   Культурно-просветительная работа среди молодежи. – Свердловск, 1954. – 48с.
621572
   Культурно-просветительная работа. Уч. пособие. – М., 1969. – 495с.
621573
   Культурно-просветительные учреждения - помощники партии в коммунистическом воспитании трудящихся, 1971. – 32с.
621574
  Гонцова С.К. Культурно-просветительные учреждения БССР / С.К. Гонцова. – Минск, 1985. – 160 с.
621575
   Культурно-просветительные учреждения Казахстана.. – Алма-Ата, 1961. – 12с.
621576
   Культурно-просветительные учреждения профсоюзов: справоч. пособ.. – М., 1989. – 352с.
621577
  Харватова В. Культурно-просветительные учреждения РСФСР в борьбе за воспитание строителей социализма в первой пялитетке. : Автореф... Канд.ист.наук: / Харватова В.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1962. – 14л.
621578
   Культурно-просветительные учреждения.. – М., 1970. – 16с.
621579
  Галин С.А. Культурно-просветительные центры столицы / С.А. Галин. – Москва, 1978. – 36 с.
621580
   Культурно-просветительская деятельность декабристов в Сибири. Метод. рекоменд.. – Иркутск, 1973. – 28с.
621581
  Яцина О.А. Культурно-просвітний рух на Харківщині у висвітленні української преси (1907-1914 рр.) // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2003. – № 1/4. – С. 82-84
621582
  Бережна Н. Культурно-просвітницька діяльність А. Ніковського // Українська журналістика : історичні традиції та перспективи розвитку : міжінститутська науково-практична конференція 15 травня 2007 р. : матеріали / Ін-т масової комунікації при КНУТШ ; [ упорядник Мукомела О.Г. ]. – Київ, 2007. – С. 13-16
621583
  Сидоренко Т.В. Культурно-просвітницька діяльність бібліотек Півдня України (друга половина XIX - перше десятиліття XXI ст.): історіографія дослідження // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2015. – С. 4-13. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 47). – ISSN 2410-5333


  Подано історіографічній огляд літератури з проблем культурно-просвітницької діяльності бібліотек Півдня України (друга половина XIX - перше десятиліття XXI ст.). Аналізуються джерела та виокремлюються етапи дослідження проблеми. Розглянуто питання, ...
621584
   Культурно-просвітницька діяльність в сучасних умовах : тези наук. конф. – Київ, 1994. – 183 с.
621585
  Фощан Я. Культурно-просвітницька діяльність Георгія Кониського на теренах Білорусі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 47-49. – (Українознавство ; Вип. 13). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто діяльність Георгія Кониського як носія українських традицій у соціокультурній сфері Білорусі. The article reveals the activity of Heorhiy Konysky, a man of the Ukrainian traditions in the socio-cultural aspect of Belarus.
621586
  Димченко М.В. Культурно-просвітницька діяльність закладів та організацій культури Придністровського регіону Республіки Молдова у пострадянський період (1991-2006 рр.) : Автореф. дис. ... канд. культурології : спец.: 26.00.06 - прикладна культурологія, культурні практики / Димченко М.В. ;Київський нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: Бібіліогр.: 28 названий
621587
  Герун В. Культурно-просвітницька діяльність Івана Наумовича у 1880-ті рр. // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 2 (116). – С. 90-95. – ISSN 1728-9343
621588
  Герун В. Культурно-просвітницька діяльність Івана Наумовича у 1950-х - на початку 1860-х рр. // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промисловості НАН України ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 7 (114). – С. 94-99. – ISSN 1728-9343
621589
  Кагамлик Світлана Романівна Культурно-просвітницька діяльність Києво-Печерської лаври в другій половині 17-18 ст. : Авторевф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Кагамлик С.Р.; Ін-тут історії України. НАНУ. – Київ, 2000. – 19 с. – Бібліогр.: 5 назв
621590
  Нікітін Ю.О. Культурно-просвітницька діяльність на Лівобережжі та Слобожанщині у другій половині XIX ст. // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2016. – № 25/26 (449/450), вересень 2016 р. – С. 7-12
621591
  Сидоренко В Т. Культурно-просвітницька діяльність наукових бібліотек півдня України (кінець XX-XXI ст.) : ХДАК, 2016. – С. 46-55. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 49)


  Розглянуто розвиток культурно-просвітницької діяльності наукових бібліотек Півдня України (кінець XX - XXI ст.); визначено форми роботи. Досліджено мультимедійні форми експонування документів науковими бібліотеками у XXI ст. Обґрунтовано, що ...
621592
  Захарова Н.Б. Культурно-просвітницька діяльність Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (1918-2008) : автореф. ... канд. іст. наук : 27.00.03 / Захарова Н.Б. ; НАН України , Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 17 назв
621593
  Зенкова Л. Культурно-просвітницька діяльність полтавських кооператорів у період української національної революції // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених / КНУТШ, Історичний факультет, Наукове т-во студентів та аспірантів; [ редкол.: Я.М. Гирич, Б.М. Гончар, В.Ф. Колесник (голова), Ю.В. Латиш (відп. ред.)]. – Київ, 2008. – Вип. 6, ч. 1 : Історія : праці вчених. – С. 61-64
621594
  Катренко А.М. Культурно-просвітницька діяльність Полтавської та Чернігівської громад (початок 60-х pp. XIX ст.) / А.М. Катренко, С.О. Рубашова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 4-6. – (Історія ; Вип. 40)


  Проаналізовано різні вияви культурно-просвітницької діяльності українських громад початку 60-х рр. XIX ст., зроблено висновки про значення, указано на загальне політичне спрямування цієї діяльності.
621595
  Ямкова О. Культурно-просвітницька діяльність та національно-патріотичне виховання в таборах інтернованих українців у Чехословаччині в 1919-1924 роках // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 56-59. – (Історія ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  На основі джерелознавчого аналізу архівних документів, науково-історичних праць і мемуарів українських громадсько-політичних діячів розглянуто основні напрямки і зміст культурно-просвітницької діяльності та національно-патріотичного виховання в таборах ...
621596
  Лазарович М. Культурно-просвітницька діяльність Українських Січових Стрільців у роки Першої світової війни / Микола Лазарович. – Тернопіль : Тайп, 2003. – 114с. – (Б-ка щорічника "Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє" ; Вип. №7 ; Історія). – ISBN 966-99230-0-1
621597
  Кагамлик С. Культурно-просвітницька діяльність українців-ієрархів Російської Православної Церкви // Соціокультурний поступ українства: цивілізаційний контекст : монографія / Н.М. Авер"янова, Т.С. Воропаєва, М.В. Довбищенко, С.Р. Кагамлик, К.А. та ін. Кобченко. – Київ : Лисенко М.М., 2015. – С. 151-174. – ISBN 978-617-640-241-1
621598
  Малиновська В. Культурно-просвітницька діяльність Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – № 3 (215). – С. 39-42. – ISSN 1029-7200
621599
  Сажок О. Культурно-просвітницька діяльність Шепетівського Архангело-Михайлівського братства в 1890-х рр. // Літопис Волині : всеукраїнський науковий часопис / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2013. – Число 12. – С. 41-46. – ISSN 2305-9389
621600
  Лихачова Тетяна Культурно-просвітницька робота серед біженців-поляків з Царства Польського в роки Першої світовоъї війни // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / МОНУ; Харківський нац. ун-тет ім.В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – Вип.10. – С. 86-94
621601
  Захарова Н. Культурно-просвітницька функція національної бібліотеки в умовах державотворення : (з досвіду Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського) // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – № 4. – С. 49-54. – ISSN 1029-7200
621602
  Кагамлик С. Культурно-просвітницькі осередки українських православних ієрархів ранньомодерного часу як консолідаційний чинник українського суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  У статті досліджуються культурно-просвітницькі осередки в Києві, Чернігові, Харкові та Переяславі, які творилися під патронатом українських православних ієрархів ранньомодерного часу. Визначено, що українські архієреї, які стояли на чолі Київської ...
621603
  Парасунько Б.П. Культурно-просвітницькі товариства в громадському русі Росії на початку ХХ століття : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Парасунько Богдан Петрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 215 л. – Бібліогр.: л. 179-215
621604
  Парасунько Б.П. Культурно-просвітницькі товариства в громадському русі Росії на початку ХХ століття : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Парасунько Богдан Петрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
621605
  Парасунько Б. Культурно-просвітницькі товариства в становленні громадянського суспільства Росії початку ХХ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 22-25. – (Історія ; Вип. 99). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається діяльність культурно-просвітницьких товариств в Російській імперії на початку ХХ століття. Розкрита їхня структура, форми роботи та взаємодія з державою. This article is devoted to the problem of cultural-educations societies in ...
621606
  Шмонина Т. Культурно-психологические особенности поведения студентов из арабских стран / Т. Шмонина, Л. Атраментова // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2008. – № 6 (49). – С. 40-42. – ISSN 1562-529Х
621607
  Тульвисте Пеэтер Культурно-психологическое развитие вербального мышления. / Тульвисте Пеэтер. – Таллин, 1988. – 341с.
621608
  Музиченко Г. Культурно-релігійні детермінанти політичних процесів в Україні: історія та сучасність // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2014. – № 7 (215). – С. 192-203
621609
  Сергеев Д.В. Культурно-семантические стратегии преодоления культурного кризиса в общественном сознании // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 10. – С. 28-36. – ISSN 0042-8744
621610
  Саенко Н.Р. Культурно-символическая политика в отношении городской скульптуры // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 12. – С. 80-84. – ISSN 2073-9702


  Рассматривается взаимообусловленность символического текста городской скульптуры и государ. символической политики. Показаны различия между тоталитарной и современной рос. культурно-символической политикой в отношении установки/демонтажа скульптурных ...
621611
   Культурно-спортивные комплексы: теория и практика организации и управления: уч. пособие. – Л., 1988. – 131с.
621612
   Культурно-спортивный комплекс. – М., 1985. – 109с.
621613
  Дударев Культурно-спортивный комплекс / Дударев. – Киев, 1989. – 104 с.
621614
  Селицкий В.И. Культурно-технический подъем ленинградских рабочих в годы второй пятилетки : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Селицкий В.И. ; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т. – Ленинград, 1950. – 16 с.
621615
  Мякинин Б.А. Культурно-технический подъем рабочего класса СССР в период постепенного перехода от социализма к коммунизму. : Автореф... Канд.экон.наук: / Мякинин Б.А.; М-во высш.образования СССР.Воронеж.гос.ун-т. – Воронеж, 1956. – 21л.
621616
  Иовчук М.Т. Культурно-технический подъем трудящихся и его перспективы в период перерастания социализма в коммунизм / М.Т. Иовчук. – Москва, 1960. – 28 с.
621617
  Коршунова Л.С. Культурно-технический рост рабочего класса в период перехода к коммунизму (По матер. Приднепров. экон. р-на) : Автореф... канд. экон.наук: / Коршунова Л. С.; КИНХ. – К., 1966. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
621618
  Кулатов О. Культурно-технический рост рабочего класса Киргизии в годы семилетки (1959-1965 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Кулатов О.; МГУ , Ист. фак. , Каф. истории СССР советского периода. – Москва, 1968. – 17 с.
621619
  Рагимов К.А. Культурно-технический рост рабочихд и инженерно-технических работников тяжелой промышленности Азербайдажана ССР. : Автореф... Канд.ист.наук: / Рагимов К.А.; АН АзССР.Ин-т истории. – Баку, 1965. – 21л.
621620
   Культурно-технический уровень колхозного крестьянства и пути его повышения.. – Саратов, 1972. – 161с.
621621
  Олейник Е.М. Культурно-технический уровень трудящихся, важнейшие условия и социально-экономичческие последствия его роста на современном этапе коммунистического строительства : Автореф... канд .экон.наук: / Олейник Е. М.; Хар.ГУ, Каф. поли. экон. – Х., 1967. – 25л.
621622
  Заваженко Тетяна Михайлівна Культурно-філософський постмодерн Ф.Джеймісона: неомарксистський проект : Дис. ... канд. філос. : 09.00.05 / Заваженко Т. М. ; КНУТШ. – Київ, 2005. – 166 л. – Бібліогр.: л. 151-166
621623
  Заваженко Тетяна Михайлівна Культурно-філософський постмодерн Ф.Джеймісона: неомарксистський проект : Автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Заваженко Т.М. ; КНУТШ. – Київ, 2005. – 18 с. – Бібліогр.: 6 назв
621624
  Корольков Д.М. Культурно-хозяйственные мероприятия, как средство зациты сада от вредителей / Д.М. Корольков. – Москва, 1922. – 44 с.
621625
   Культурно-цивилизационный диалог и пути гармонизации межэтничных и межконфессиональных отношений в Крыму : сборник научных работ / Крымское отд. Ин-та востоковед. им. А.Е. Крымского НАН Украины ; Всеукр. ассоциация обшественных орг. "Альраид" ; [ редкол. : Айбабин А.И. (гл. ред.), Сидоренко В.И., Коноплев В.В. и др. ]. – Симферополь : [ Б. и. ], 2008. – 280 с.
621626
  Арзуманов Игорь Ашотович Культурно-цивилизационный дуализм Запад – Восток в контексте тантралогии XX–XXI вв. // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 9. – С. 34-38. – ISSN 2073-9702
621627
  Глотов Б.Б. Культурно-цивілізаційний вибір українського народу : монографія / Б.Б. Глотов, Д.В. Вітер ; Академія мистецтв України, Ін-т культурології. – Київ, 2009. – 318 с. – ISBN 978-966-452-016-1
621628
   Культурно-цивілізаційний простір Європи і Україна : особливості становлення та сучасні тенденції розвитку / [Білий О.В. та ін.] ; кер. авт. кол. і наук. ред. А.І. Кудряченко ; НАН України, Ін-т європ. дослідж. – Київ : Ін-т європ. дослідж., 2010. – 404, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 403-404. – Бібліогр. наприкінці розд. та у підрядк. приміт. – ISBN 978-966-388-331-1
621629
  Кудряченко А. Культурно-цивілізаційний простір Європи і Україна: спільне й особливе // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 20 (281). – С. 2-4
621630
  Мазуренко А. Культурно-цивілізаційний чинник у зовнішній політиці (на прикладі США та ФРН) // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 92-95
621631
  Бойко А. Культурно-цивілізаційний чинник у формуванні євроінтеграційної політики уряду Р. Ердогана // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 10-13. – (Історія ; вип. 1 (128)). – ISSN 1728-3817


  Питання вступу Турецької Республіки до Європейського Союзу є однією з центральних проблем історії міжнародних відносин. Витоки цього питання варто шукати ще у процесах, які сформували сучасну турецьку державність, тобто у часи правління першого ...
621632
  Рогова О.В. Культурно-цивілізаційні аспекти тероризму в умовах глобалізації // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 20. – С. 311-319. – ISBN 966-628-134-1
621633
  Василеску Г.Я. Культурно-эстетическое развитие советского человека / Г.Я. Василеску. – Кишинев, 1985. – 108 с.
621634
  Козлова Т.О. Культурно-языковые контакты и эволюция английского лексикона на терриории Австралии // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 1999. – С. 65-68. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-082-9
621635
  Савчук І.І. Культурно–громадська праця родини Грушевських у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (в контексті діяльності Марії Сильвестрівни Грушевської та Марка Федоровича Грушевського) / І.І. Савчук, С.А. Журавльов // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 119 (№ 4). – С. 36-41. – ISSN 2076-1554


  Згадуються М.Драгоманов, М. Костомаров, М. Грушевський.
621636
  Пуйда Р.Б. Культурно–просвітницька та благодійна діяльність Митрополита Андрея Шептицького в патріотичному вихованні української молоді // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 68-71. – ISSN 2076-1554
621637
  Парамонов Н. Культурно - технический рост трудящихся СССР / Н. Парамонов. – Москва : Московский рабочий, 1956. – 135 с.
621638
  Брушлинский В А. Культурно историческая теория мышления / В А. Брушлинский, . – Москва, 1968. – 104 с.
621639
  Гордиенко А.В. Культурное взаимодействие Сургутского Приобья с южными территориями в эпоху раннего средневековья // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2008. – С. 170-175. – (История ; Вып. 2). – ISSN 1812-9323
621640
  Булмистре Я.Э. Культурное влияние Англии на Санкт-Петербург и российское общество в первой половине XVIII века // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 10. – С. 58-62. – ISSN 2073-9702


  Статья посвящена исследованию влияния Англии на российское общество и развитие культуры Санкт-Петербурга в эпоху Просвещения. Указывается на значительность англ. влияния в первой пол. XVIII в. Используется системный подход, который позволяет наиболее ...
621641
  Старовойтенко Е.Б. Культурное время личности // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2011. – № 3 (67). – С. 62-74. – ISSN 2073-8528
621642
   Культурное достояние палестинского народа: сб.. – М., 1985. – 246с.
621643
  Мелехин Б.И. Культурное и научное общение народов / Б.И. Мелехин. – Воронеж, 1968. – 230с.
621644
   Культурное наследие Африки: науч.-аналит. обзор. – М., 1987. – 47с.
621645
   Культурное наследие Востока: пробл., поиски, суждения.. – Л., 1985. – 383с.
621646
   Культурное наследие Древней Руси : Истоки, становление, традиции: Сборник статей. – Москва : Наука, 1976. – 460с.
621647
  Хайруллаев М.М. Культурное наследие и история философской мысли / М.М. Хайруллаев. – Ташкент, 1985. – 262с.
621648
  Асеков И.Х. Культурное наследие и советская поэзия кумыков / И.Х. Асеков. – Махачкала, 1972. – 174 с.
621649
  Кошман Л.В. Культурное наследие как фактор исторической памяти // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 7-15. – (История ; № 5). – ISSN 0201-7385
621650
   Культурное наследие народов Востока и современная идеологическая борьба. – Москва : Наука, 1987. – 271 с.
621651
  Окольникова С.А. Культурное наследие Хакасии как объект региональных программ и проектов // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 3. – С. 53-58. – ISSN 2073-9702
621652
   Культурное наследие: библиотеки, архивы, музеи в сети Интернет // Библиотека в эпоху перемен: философско-культурологические и информационные аспекты : информационный сборник (Дайджест) / Российская государственная библиотека Информкультура. – Москва, 2009. – Вип. 3 (43) : Виртуальная реальность и культура єпохи интернета. – С. 76-92
621653
  Кучмаева И.К. Культурное наследие: современные проблемы / И.К. Кучмаева; отв.ред. А.И. Арнольдов. – Москва : Наука, 1987. – 173, [2] с.
621654
  Эрн В. Культурное непонимание : ответ С.Л. Франку // [Сборник вырезок литературно-философских статей, извлеченных из журнала "Русская мысль" за 1908-1916 гг.]. – [14] с.
621655
  Стрельцов Ю.А. Культурное общение в клубе. / Ю.А. Стрельцов. – М,, 1977. – 42с.
621656
  Смелов С.П. Культурное преобразование естественных кормовых угодий в СССР / С.П. Смелов. – Москва, 1953. – 46с.
621657
  Савельева Культурное развитие Башкирии за годы первых сталинских пятилеток (1926-1940 гг.) : Автореф... канд. истнаук: / Савельева (Садыкова) А. Ш.; Моск. гор. пед. ин-т. – М., 1951. – 15л.
621658
  Марченко Ю.Г. Культурное развитие рабочего класса Сибири (1921-1928 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Марченко Ю.Г.; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1973. – 26л.
621659
  Фролов Юрий Михайлович Культурное развитие сибирского крестьянства (1920-1928 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Фролов Юрий Михайлович; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1975. – 26л.
621660
  Клименков И.Ф. Культурное развитие Советских рабочих в условиях научно-технической революции. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Клименков И.Ф.;. – Минск, 1978. – л.
621661
   Культурное развитие советской сибирской деревни: сб. ст.. – Новосибирск, 1980. – 384с.
621662
  Попов К. Культурное развитие современной Болгарии / К. Попов. – София : Пресс, 1982. – 110 с.
621663
  Дремова Л.И. Культурное развитие современной сибирской деревни / Л.И. Дремова. – Новосибирск, 1986. – 100 с.
621664
  Виноградова С.М. Культурное разнообразие в современном мире // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2010. – № 4. – С. 44-47
621665
  Щекин Г. Культурное разнообразие мира: пути и препятствия / Г. Щекин; МАУП; Георгий Щёкин. – Київ : МАУП, 2003. – 44с. – ISBN 966-608-270-5
621666
  Демир Гекхан Культурное разнообразие современного мира и культурная идентичность // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 27-30
621667
  Мурасова А.Р. Культурное самоопределение студентов в процессе обучения иностранному языку: результаты диагностики // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 12. – С. 85-87. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
621668
  Воробей Н.С. Культурное сотрудничество Белорусской ССР и Европейских социалистических стран 1956-1965 гг. : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Воробей Н.С. ; АН БССР. Ин-т истории. – Минск, 1966. – 23 с.
621669
  Мирзаев Асат Культурное сотрудничество республик Средней Азии с Народной Республикой Болгарией. / Мирзаев Асат. – Ташкент, 1989. – 67с.
621670
  Тендерс Л.П. Культурное строительво на Украине в период борьбы партии за социалистическую индустриализацию страны (1926-1929 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Тендерс Л. П.; МВО СССР, ИПКП макрс. лен. при КГУ. – К., 1951. – 25л.
621671
  Фомин А.И. Культурное строительствао в первые годы Советской власти / А.И. Фомин. – Харьков, 1987. – 151с.
621672
  Альтерович О.Н. Культурное строительство - дело миллионов / О.Н. Альтерович. – Москва, 1969. – 196 с.
621673
   Культурное строительство Армянской ССР. Статист. сб.. – Ереван, 1962. – 123с.
621674
  Мансимов А.А. Культурное строительство в азербайджанской деревне (1951-1958 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Мансимов А.А.; АН АзССР. Ин-т ист. – Баку, 1966. – 24л.
621675
  Керимов Сабир Мулкум оглы Культурное строительство в азербайджанской деревне в 1928-1932 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Керимов Сабир Мулкум оглы; Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1973. – 26л.
621676
  Мамедов Самед Алекпер оглы Культурное строительство в Азербайджанской деревне в 1959-1965 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Мамедов Самед Алекпер оглы; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1981. – 24л.
621677
  Мамедов Чингиз Гасан оглы Культурное строительство в Азербайджанском селе в восьмой пятилетке : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Мамедов Чингиз Гасан оглы; Азерб.ССР. Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1980. – 25л.
621678
  Умаралиев А.М. Культурное строительство в Андижанской области в период довоенных пятилеток (1928-1941 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 751 / Умаралиев А.М.; АН УзССР. Ин-т истории и археологии. – Ташкент, 1968. – 23л.
621679
  Кузыев Р.У. Культурное строительство в Башкирской АССР в годы четвертой пятилетки. : Автореф... Канд.ист.наук: / Кузыев Р.У.; Казан.ордена Труд.Красного Знамени гос.ун-т. – Уфа, 1958. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
621680
  Сафонова О.В. Культурное строительство в белорусской деревне (1926-1932 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Сафонова О. В.; АН БССР, Отд. общест. наук. – Минск, 1975. – 21л.
621681
  Пейсахович А.Я. Культурное строительство в Белорусской ССР в 1943-1945 гг. / А.Я. Пейсахович. – Минск, 1961. – 68с.
621682
  Поустовский П.Г. Культурное строительство в Буковине за годы Советской власти (1940-1950 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Поустовский П.Г.; АН УССР. Ин-т истории. – К., 1954. – 16л.
621683
   Культурное строительство в Вологодской области, сб. ст.. – Вологда, 1958. – 159с.
621684
   Культурное строительство в Воронежской губернии. 1918-1928 гг. Сб. док.. – Воронеж, 1965. – 372с.
621685
  Майсурадзе Д.Г. Культурное строительство в Грузинской ССР в послевоенный период (1945-1962 гг.) : Автореф... докт. ист.наук: / Майсурадзе Д. Г.; Ин-т ист. ареол. и этногр. АН ГССР. – Тбилиси, 1965. – 79л.
621686
  Тикадзе И.Н. Культурное строительство в Грузинской ССР и его финансирвоание (в послевоенный период 1946-1960 гг.) : Автореф... канд. экон.наук: / Тикадзе И. Н.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1962. – 25л.
621687
  Мартиросян М.Г. Культурное строительство в деревне Армянской ССР (1920-1940 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Мартиросян М.Г.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1979. – 20л.
621688
  Морозов А.И. Культурное строительство в деревне во втоной пятилекте (193-1937 гг. На материалах Ленингр. обл.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Морозов А.И.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1971. – 18л.
621689
  Ушаков Николай Михайлович Культурное строительство в деревне Южного Урала в годы первой пятилетки (1926-1932 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Ушаков Николай Михайлович; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1972. – 24л.
621690
  Торба А.В. Культурное строительство в Донбассе в условиях развитого социалистического общества 1959-1970 гг. (На матер. Ворошиловгр. и Донецкой обл.). : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Торба А.В.; АН УССР. Ин-т истории. – К., 1973. – 38л.
621691
  Кошарный И.Я. Культурное строительство в Дрогобычсой области за годы Советской власти (1939-1950 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Кошарный И.Я.; Дрогобычский гос. пед. ин-т. Каф-ра истории. – К., 1952. – 22л.
621692
   Культурное строительство в европейских странах социализма. Сб. ст.. – К., 1975. – 288с.
621693
  Кошарный И.Я. Культурное строительство в западных областях Украинской ССР (1939-1958 гг.) : Автореф... д-ра ист.наук: 07.00.02 / Кошарный И.Я.; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1972. – 74л.
621694
  Пономаренко Ю.Ф. Культурное строительство в западных областях Украинской ССР (1950-1958 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Пономаренко Ю.Ф.; АОН при ЦК КПСС. Каф. истории сов. общества. – М., 1961. – 19л.
621695
  Канапин А.К. Культурное строительство в Казахстане / А.К. Канапин. – Алма-Ата, 1964. – 367 с.
621696
   Культурное строительство в Казахстане (1918-1932 гг.) Сб. докум. и мат.. – Алма-Ата
1. – 1965. – 567с.
621697
  Сулейменов Р.Б. Культурное строительство в Казахстане в годы второй и третьей пятилеток (1933-1940 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Сулейменов Р.Б.; МВ и ССО Каз. ССР. Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1961. – 19л.
621698
  Хабиев Х. Культурное строительство в Казахстане в период социалистической реконструкции народного хозяйства и создания экономического фундамента социализма. : Автореф... Канд.ист.наук: / Хабиев Х.; Казах.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1957. – 19л.
621699
   Культурное строительство в Киргизии. 1918-1929 гг. Сб. докум. и мат.. – Фрунзе
1. – 1957. – 410с.
621700
  Новак Г.М. Культурное строительство в Китайской Народной Республике. / Г.М. Новак. – М., 1959. – 48с.
621701
  Попов А.А. Культурное строительство в коми деревне на этапе развитого социализма / А.А. Попов. – Сыктывкар, 1982. – 39с.
621702
  Наякшин К.Я. Культурное строительство в Куйбышевской области за 30 лет. / К.Я. Наякшин. – Куйбышев, 1947. – 27 с.
621703
  Иванова З.М. Культурное строительство в левобережной Молдавии в первые годы Советской власти / З.М. Иванова. – Кишинев, 1984. – 207с.
621704
  Михайлов Г.И. Культурное строительство в МНР / Г.И. Михайлов. – М, 1957. – 223с.
621705
   Культурное строительство в Московской области за годы Сов. власти. Библиогр. указ. лит-ры за 1917-1970 гг.. – М., 1973. – 255с.
621706
  Добрускин М.Е. Культурное строительство в народной Болгарии / М.Е. Добрускин. – Москва, 1957. – 132 с.
621707
   Культурное строительство в Нижегородской губернии, 1917-1927: докум. и мат.. – Горький, 1988. – 294с.
621708
  Макейкина Р.П. Культурное строительство в Новгородской губерни в 1921-1917 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Макейкина Р. П.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1972. – 20л.
621709
  Ильина Г.И. Культурное строительство в Петрограде, окт. 1917-1920 годов / Г.И. Ильина. – Ленинград, 1982. – 240 с.
621710
  Манаенков А.И. Культурное строительство в послевоенной деревне (1946-1950) / А.И. Манаенков. – М, 1991. – 63с.
621711
  Кольцов А.В. Культурное строительство в РСФСР в годы первой пятилетки (1928-1932) / А.В. Кольцов. – Москва-Ленинград, 1960. – 208 с.
621712
   Культурное строительство в РСФСР: докм. и мат.. – М.
1; ч.2. – 1984. – 398с.
621713
   Культурное строительство в РСФСР: докм. и мат.. – М.
2, ч. 1. – 1985. – 398с.
621714
   Культурное строительство в РСФСР: докм. и мат.. – М.
2. – 1986. – 382с.
621715
   Культурное строительство в РСФСР: докм. и мат.. – М.
3. – 1989. – 373с.
621716
   Культурное строительство в Северной Осетии : сб. докум. и мат. : в 2-х т. – Орджоникидзе : Ир
Т. 2 : 1941–1977. – 1983. – 350с.
621717
  Текиев Василий Дотдиевич Культурное строительство в Северной Осетии в 1946-1970 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Текиев Василий Дотдиевич; Кабард.-Балкар. гос. ун-т. – Нальчик, 1973. – 25л.
621718
  Клочко В.Ф. Культурное строительство в советской деревне в годы второй пятилетки (1933-1937) / В.Ф. Клочко. – Москва, 1956. – 144 с.
621719
  Номинханов Д Д.Ц. Культурное строительство в Советской Калмыкии (1917-1967 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Номинханов Д.Ц.Д.; АОН при ЦК КПСС. Каф истории сов. общества. – М., 1967. – 15л.
621720
  Партизпанян Я.Н. Культурное строительство в Советской Латвии в 1940 и 1941 годах : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Партизпанян Я.Н. ; Латв. гос. ун-т. – Рига, 1965. – 21 с.
621721
   Культурное строительство в Советской Молдавии. Сб. ст.. – Кишинев, 1974. – 282с.
621722
  Джамбулатова З.К. Культурное строительство в Советской Чечено-Ингушетии (1921-1941 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Джамбулатова З. К.; Ин-т ист., археол. и эктногр. АН ГССР. – Тбилиси, 1965. – 25л.
621723
  Сергеев Т.С. Культурное строительство в Советской Чувашии в годы предвоенных пятилеток / Т.С. Сергеев. – Чебоксары, 1976. – 191с.
621724
  Данияров С.С. Культурное строительство в Советском Киргизстане (1918-1930) / С.С. Данияров. – Фрунзе, 1963. – 184 с.
621725
  Ильин Г.В. Культурное строительство в СССР в годы борьбы за упрочнение и развитие социалистического общества (1937-1941) : Учебное пособие по курсу культурно-просвеительная работа / Г.В. Ильин. – Москва, 1965. – 110 с.
621726
   Культурное строительство в СССР, 1917-1927: разраб. единой гос. политики в обл. культуры: докум. и мет.. – М., 1989. – 381с.
621727
  Шаповалова О.Ф. Культурное строительство в Центрально-Черноземной области в годы первой пятилетки. : Автореф... Канд.ист.наук: / Шаповалова О.Ф.; Воронеж.гос.ун-т. – Воронеж, 1954. – 17л.
621728
   Культурное строительство в Черкасской области, 1917-1980 гг.: Сб. докум. и мат.. – Днепропетровск, 1989. – 270с.
621729
  Лаказова П.К. Культурное строительство в Черкесии в годы довоенных сталинских пятилеток (1928-1940 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Лаказова П.К.; АОН при ЦК ВКП(б). Каф. ист. ВКП(б). – М., 1952. – 16л.
621730
   Культурное строительство в Чувашской АССР на этапе развития социализма : Сб. ст. – Чебоксары, 1985. – 164с.
621731
   Культурное строительство в Чувашской АССР. Сб. докум.. – Чебоксары
кн.1. – 1965. – 400с.
621732
  Маамяги В.А. Культурное строительство в Эстонской ССР / В.А. Маамяги. – Таллин, 1954. – 12с.
621733
   Культурное строительство Горьковской области. 1917-1957. Сб. ст.. – Горький, 1957. – 328с.
621734
   Культурное строительство и народное здравоохранение Туркменской ССР (1924-1957 гг.). – Ашхабад, 1957. – 43с.
621735
  Сергеев Т.С. Культурное строительство и формирование социалистического быта в чувашской деревне в годы предвоенных пятилеток. : Автореф... Канд.ист.наук: / Сергеев Т.С.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1965. – 20л.
621736
  Тарасюнь А.В. Культурное строительство на Камчатке (1917-1970 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Тарасюнь А.В.; АН СССР. Дальневост. науч. центр. Ин-т истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока. – Владивосток, 1971. – 21л.
621737
  Куценко И.Я. Культурное строительство на Кубани (1921-1925 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Куценко И.Я.; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1963. – 25л.
621738
  Иваненко Л.А. Культурное строительство на селе в западных областях УССР в IV пятилетке (1946-1950) : Автореф... канд. ист.наук: / Иваненко Л.А.; АН УССР. Совет отд. обществ. наук. – Львов, 1955. – 16л.
621739
  Холевчук В.Н. Культурное строительство на советской Буковине в 1940-1965 гг. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 571 / Холевчук В.Н. ; Киевский гос. ун-т. – Киев, 1968. – 24 с.
621740
  Биргер Л.И. Культурное строительство на Средней Волге в годы первой пятелетки. : Автореф... Канд.ист.наук: / Биргер Л.И.; Куйбышевский гос.пед.ин-т. – Куйбышев, 1966. – 24л.
621741
  Гутянский С.К. Культурное строительство на Украине в годы гражданской войны. : Автореф... Доктора ист.наук: / Гутянский С.К.; АН УССР. – К, 1961. – 20л.
621742
  Тендерес Л. Культурное строительство на Украине в период борьбы партии за социалистическую индустриализацию страны (1926-1929 гг.) : Дис... канд. историч.наук: / Тендерес Л.; МВО СССР. Ин-т повышения квалиф. препод. маркс.-лен. при КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1951. – 284л. – Бібліогр.:л.I-XII
621743
   Культурное строительство на Херсонщине, 1921-1987: сб. докум. и материалов. – Симферополь, 1988. – 271с.
621744
   Культурное строительство РСФСР. Ст. сб.. – М., 1958. – 459с.
621745
  Каниметов А. Культурное строительство Советской Киргизии в четвертой (первой послевоенной) пятилетке. (1946-1950 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Каниметов А.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Ист. фак. – М., 1954. – 16л.
621746
   Культурное строительство современной советской деревни. Библиография.. – М., 1973. – 129с.
621747
   Культурное строительство СССР. – М, 1956
621748
   Культурное строительство СССР. Статист. сб.. – М.-Л., 1940. – 268с.
621749
   Культурное строительство Туркменской ССР. стат. сб.. – Ашхабад, 1960. – 131с.
621750
  Пастушенко Л.К. Культурное строительство у малых народов Дальнего Востока в годы первых пятилеток : Автореф... канд.ист.наук: 571 / Пастушенко Л.К.; Томск.гос.ун-т. – Томск, 1971. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
621751
   Культурное творчество народных масс.. – М., 1970. – 135с.
621752
  Шаблій О.А. Культурноспецифічне у мові права та лінгвістичних роботах з права // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – С. 306-310. – ISBN 966-594-420-7
621753
  Соляник А.А. Культурноцентрическая модель модернизации высшего библиотечно-информационного образования // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2013. – Спецвипуск 40. – С. 31-41


  На основе анализа современных тенденций развития высшего библиотечно-информационного образования в Европе предложена концептуальная модель его модернизации в Украине. На основі аналізу сучасних тенденцій розвитку вищої бібліотечно-інформаційної освіти ...
621754
  Луначарский А.В. Культурные задачи рабочего класса / А.В. Луначарский. – Птгр, 1919. – 24с.
621755
  Бергер А. Культурные задачи реформации : Введение в биографию Лютера ; Пер. с нем. / Арнольд Бергер ; Под ред. проф. Г.В. Форстена. – Санкт-Петербург : Тип. А. Пороховщикова, 1901. – [4], II, 432, VI, [2], V с. – На шмуцтит. авт. и загл. также на нем. яз.: Die Kulturaufgaben der Reformation, von Arnold C. [!] Berger, Privatdozent an der Universitat Bonn
621756
  Мадиевский С.А. Культурные и научные связи и сотрудничество МССР с зарубежными социалистическими странами : Автореф... канд. ист.наук: / Мадиевский С. А.; Киш.ГУ. – Кишинев, 1969. – 16л.
621757
   Культурные и научные связи между СССР и МНР: сб. ст.. – М., 1981. – 279с.
621758
  Колыбанова Камилла Владимировна Культурные и общественные связи Украины с Сербией в XVIII веке : Автореф... канд. историч.наук: 07.00.03 / Колыбанова Камилла Владимировна; Ужгородск. гос. ун-т. – Ужгород, 1989. – 25л.
621759
   Культурные и общественные связи Украины со странами Европы: сб. науч. тр.. – К., 1990. – 220с.
621760
   Культурные и хозяйственные традиции народов Западной Сибири: межвуз. сб. науч. тр.. – Новосибирск, 1989. – 139с.
621761
   Культурные интересы и запросы сельского населения, пути их удовлетворения и развития средствами культурно-просветительной работы: межвуз. сб. науч. тр.. – М., 1981. – 167с.
621762
  Ушакова Ю. Культурные коды вестиментарной моды // Докса : збірник наукових праць з філософії та філології / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Одес. гум. традиція. – Одеса, 2015. – Вип. 2 (24) : Герменевтика тексту та герменевтика долі. – С. 272-281. – ISSN 2410-2601
621763
  Ройфе А.Б. Культурные коды неологизмов в фантастической литературе // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2008. – № 1 (15). – С. 118-122. – Бібліогр.: с. 118-121
621764
  Алексеева М.В. Культурные луки / М.В. Алексеева. – Москва : Сельхозгиз, 1960. – 303 с.
621765
  Олихова Е.О. Культурные особенности в употреблении терминов родства (на примере китайских кровнородственных понятий) // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2012. – № 12. – С. 11-15. – ISSN 2073-9702


  В статье, в соответствии с гипотезой о лингвистической относительности, проводится анализ терминов "мама" и "мать" в китайском языке, демонстрируется возможность выявления аксиологических доминант этнической культуры и особенностей национальной картины ...
621766
   Культурные памятники Кореи. – Пхеньян, 1957. – 217с.
621767
  Ванюшкина Л.М. Культурные практики как инструмент модернизации общенаучной подготовки студентов // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерч. партнерство Изд. дом "Просвещение". – Москва, 2015. – № 11. – С. 56-63. – ISSN 2073-9702


  В статье рассматриваются проблемы формирования новой образовательной парадигмы, обусловленной изменениями социокультурной ситуации и современной культурной ориентацией общества. Обосновывается необходимость отказа от ориентации на узкую ...
621768
  Кабанов П.И. Культурные преобразования в Курской области / П.И. Кабанов. – Воронеж, 1968. – 232 с.
621769
  Дрейер О.К. Культурные преобразования в развивающихся странах / О.К. Дрейер. – Москва, 1972. – 270 с.
621770
  Кадыров А. Культурные преобразования в северных районах Таджикистана (1917-1929 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Кадыров А.; Тадж. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Душанбе, 1969. – 32л. – Бібліогр.:с.30-32
621771
  Афанасьева А.И. Культурные преобразования в Советской Карелии / А.И. Афанасьева. – Петрозаводск, 1989. – 277 с.
621772
  Ворончанина Н.И. Культурные преобразования в современном Тунисе / Н.И. Ворончанина. – Москва, 1978. – 140 с.
621773
  Яцков П.М. Культурные преобразования в Станиславской области в годы Советской власти (1939-1949 гг.) : Автореф... кандид. историч.наук: / Яцков П.М.; Институт повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при Киевском гос. университете им. Т.Г.Ше. – К., 1951. – 15л.
621774
  Яремченко Борис Петрович Культурные преобразования на селе - 1970-1980 гг. (На материалах Украинской ССР) : Автореф... доктора историческихнаук: 07.00.02 / Яремченко Борис Петрович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 48л.
621775
  Яременко Борис Петрович Культурные преобразования на селе 1970-1980-е годы (На материалах Украинской ССР) : Автореф... доктора историческихнаук: 07.00.02 / Яременко Борис Петрович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 48л.
621776
  Яремченко Борис Петрович Культурные преообразования на селе -- 70-80-е гг. : Дис... д-ра ист.наук: 07.00.02 / Яремченко Борис Петрович; Укр. сельскохоз. академия. – К., 1989. – 444л. – Бібліогр.:л.397-444
621777
  Штайн О. Культурные различия и коалиционная война. Немецкий взгляд на болгар во время Первой мировой войны 1915-1918 гг. // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2011. – № 3 (54). – С. 50-52. – ISSN 2070-9773
621778
  Соловьева А.Н. Культурные различия как основа этнической идентичности в контексте глобализации // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва; Воронеж, 2009. – № 3 ( 59). – С.23-33
621779
  Коростелина К.В. Культурные размерности и кросскультурная адаптация // Журнал практикующего психолога / Киевский национальный лингвистический университет. – Київ, 2001. – № 7. – С.114-133
621780
  Жуковский П.М. Культурные растения и их сородичи / П.М. Жуковский. – Москва : Советская наука, 1950. – 596с.
621781
  Жуковский П.М. Культурные растения и их сородичи / П.М. Жуковский. – Изд. 3-е перераб. и доп. – Ленинград, 1971. – 752с.
621782
  Янушевич З.В. Культурные растения Северного Причерноморья : палеоэтноботанические исследования / З.В. Янушевич; Отв. ред. Негру А.Г. – Кишинев : Штиинца, 1986. – 91с.
621783
  Вехов В.Н. Культурные растения СССР / В.Н. Вехов; Работнов Т.А. – Москва : Мысль, 1978. – 326с. : 40 л. ил.
621784
  Янушевич З.В. Культурные растения Юго-Запада СССР по палеоботаническим исследованиям : монография / З.В. Янушевич. – Кишинев : Штиинца, 1976. – 214с.
621785
   Культурные растения: Принципы устройства экспозиций. – М., 1981. – 237с.
621786
  Козырев А.В. Культурные реформы Петра Первого / А.В. Козырев. – Ставрополь, 1948. – 18с.
621787
  Аггеева И.А. Культурные связи в советско-канадских отношениях в 1950-е - начале 1960-х годов. По новым архивным материалам // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2009. – № 6. – С. 65-79. – ISSN 0130-3864
621788
   Культурные связи народов Восточной Европы в XVI в. Проблемы взаимоотношений Польши, России, Украины, Белоруссии и Литвы в эпоху Возрождения.. – Москва : Наука, 1976. – 360с.
621789
   Культурные связи народов Средней Азии и Кавзказа: Древность и средневековье: сб. ст.. – М., 1990. – 191с.
621790
  Лимонов Ю.А. Культурные связи России с европейскими странами в 15-17 вв. / Ю.А. Лимонов. – Л., 1978. – 272с.
621791
  Худавердян К.С. Культурные связи Советской Армении: крат. ист. очерк. / К.С. Худавердян. – Ереван, 1977. – 161с.
621792
  Кашлев Ю.Б. Культурные связи СССР с капиталистическими странами / Ю.Б. Кашлев. – Москва, 1978. – 64 с.
621793
  Кашлев Ю.Б. Культурные связи: важный фактор разрядки / Ю.Б. Кашлев. – Москва : Знание, 1976. – 80 с.
621794
  Берлинскене А.А. Культурные свялзи Литовской ССР с зарубежными странами. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.02 / Берлинскене А.А.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1973. – 30л.
621795
  Колодиева С. Культурные сокровища ливийской Сахары // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2011. – № 3 (41). – С. 124-133


  Архитектурные памятники прошлого и рисунки наскальной живописи. Какие только ассоциации не рождают у современного человека эти рисунки, созданные 12 тысяч лет назад.
621796
  Жерносенко И.А. Культурные стратегии модернизации образования: принципы саморазвития // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 3 (36). – С. 19-24. – ISSN 1811-0916
621797
   Культурные традиции и современность: сб. обзоров. – М., 1989. – 200с.
621798
   Культурные традиции народов Сибири: сб. ст.. – Л., 1986. – 260с.
621799
  Шабаев Ю.П. Культурный апокалипсис или гражданская консолидация? // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2013. – № 3 (335). – С. 28-37. – ISSN 0132-1625
621800
  Трубицын Д.В. Культурный детерминизм в концепции модернизации : философско-методологический анализ // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 8. – С.39-55. – ISSN 0042-8744
621801
  Кряжев А.Я. Культурный досуг трудящихся при социализме. : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Кряжев А.Я.; Томский гос. ун-тет им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1968. – 20л.
621802
  Никишина Е.Н. Культурный капитал как фактор неопределенности и трансакционных издержек // Вестник Московского университета. Серия 6 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 3-21. – (Экономика ; № 5). – ISSN 0201-7385
621803
  Назаркин П.А. Культурный капитал: понятие, социальная значимость, возможности накопления // Збірник праць молодих учених Народної української академії / [редкол.: В.І. Астахова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Видавництво НУА, 2016. – С. 167-173. – ISBN 1993-5560
621804
  Котов Павел Культурный код. Граффити. Забористый текст / Котов Павел, Ткач Валентин // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 3 (2870), март. – С. 20-21 : фото
621805
  Котов Павел Культурный код: "Аллегория живописи" Вермера. Муза великой Голландии // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 11 (2866). – С. 30 : фото
621806
  Синичкин Павел Культурный код: "Весна" Сандро Боттичелли. Высшая добродетель Венеры // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 5 (2872), май. – С. 30-31 : фото
621807
  Котов Павел Культурный код: "Завтрак на траве" Эдуарда Мане.Тело как оскорбление // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 12 (2867). – С. 38 : фото, рис.
621808
  Котов Павел Культурный код: "Лютнист" Караваджо. Зашифрованный Христос // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 2 (2869), февраль. – С. 24-25 : рис.
621809
  Воробьев Павел Культурный код: "Менины" Веласкеса. Страница книги отражений // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 5 (2860). – С. 32-33 : фото
621810
  Котов Павел Культурный код: "Явление Христа народу" Александра Иванова. Писатель в народе // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 4 (2871), апрель. – С. 34-35 : фото
621811
  Шифрин Михаил Культурный код:"Бурлаки на Волге" Ильи Репина. Один за всех, и все за одного // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 7 (2862). – С. 32-33 : рис.
621812
  Альмяшова Л.В. Культурный концепт "хлебный суп" как фрагмент языковой картины мира (на материале русского и немецкого языков) // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Изд. Дом "Панорама". – Москва, 2014. – № 7. – С. 22-27. – ISSN 2073-9702


  Работа посвящена описанию отдельных фрагментов языковой картины мира, опосредованных языковыми составляющими. Представлен концептуальный анализ одного из элементов понятийной сферы человеческой деятельности - пищи. Предложена интерпретация языковых ...
621813
  Садыкова Л.В. Культурный кризис в книге эссе Д. Быкова "Блуд труда" // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2010. – Вып. 14. – С. 199-213. – ISBN 978-966-171-280-4
621814
  Лавренова О.А. Культурный ландшафт как метафора // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 6. – С. 92-101. – ISSN 0235-1188
621815
  Давыдова Л.В. Культурный менеджмент библиотек Финляндии // Научные и технические библиотеки : Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библ. дела / ГПНТБ. – Москва, 2005. – № 12. – С. 55-64. – ISSN 0130-9765
621816
  Стрелкова-Зыль Культурный менеджмент как проект // Современная библиотека : научно-практический журнал о библиотеках, чтении и книге / Информ. центр сотрудничества "ЛИТЕРА"; Изд. центр "Литера-Пресс". – Москва, 2012. – № 3 (23). – С. 28-32. – ISSN 2072-3849


  Статья о о расвитии проектной деятельности (проектного менеджмента) в библиотечной сфере.
621817
  Кизченко В.И. Культурный облик пролетариата Украины в период империализма / В.И. Кизченко. – Киев : Наукова думка, 1990. – 226 с. – ISBN 5-12-001179-9
621818
   Культурный обмен Болгарии.. – София, 1962. – 24с.
621819
   Культурный обмен: 10 лет после Хельсинки : сборник. – М., 1985. – 183 с.
621820
  Власова Н. Культурный отдых украинского студенчества в 1953-1964 гг. // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, присвяченої 90-річчю Української революції 1917-1920 рр. / КНУТШ, Історичний факультет, Наукове т-во студентів та аспірантів ; [за заг. ред. В.Ф. Колесника]. – Київ : [б. в.], 2007. – Вип. 5, ч. 3 : Історія. – С. 133-135


  Цель данной публикации - проследить развитие культурного досуга студентов Украины в 1953-1964 гг. на примере Харьковского государственного университета им. М. Горького, Киевского государственного университета им. Т.Г. Шевченко и др.
621821
  Зайцев А.И. Культурный переворот в Древней Греции VIII- V вв. до н.э. / А.И. Зайцев. – Ленинград, 1985. – 208 с.
621822
  Херсковиц М. Культурный подход к социологии / М. Херсковиц, М. Уиллей // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2011. – Т. 13, вып. 2 (63/64). – С. 36-44. – ISSN 1606-951Х
621823
  Ребкало В.А. Культурный потенциал перестройки / В.А. Ребкало. – К., 1989. – 47с.
621824
  Арнольдов А.И. Культурный прогресс в развитом социалистическом обществе. / А.И. Арнольдов. – Москва, 1977. – 62с.
621825
   Культурный прогресс: философские проблемы / Арнольдов А.И. – М., 1984. – 326с.
621826
  Козловский В.П. Культурный смысл: генезис и функции / В.П. Козловский. – Киев, 1990. – 126 с.
621827
  Федорова И.Л. Культурный туризм как вид туристической десятельности // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 18. – С. 136-142. – (Географічні науки). – ISSN 1729-360Х
621828
   Культурный фронт в годы Великой Отечественной войны / А Манаенков, И, , . – М, 1988. – 62с.
621829
  Жукова Марина Культурный шок от туризма : Практика / Жукова Марина, Кнышова Елена // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 11. – С. 45 : Фото
621830
  Селинов В.И. Культуроведение в краеведческой работе : (История, археология, музейное дело) / В.И. Селинов. – Ленинград : Брокгауз-Ефрон, 1928. – 136с. – (В помощь краеведу)
621831
  Станковская Е.Б. Культурогенез отношения женщины к своему телу // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2010. – № 4 (64). – С. 141-152
621832
  Фарзад Шарифьян Культурологическая лингвистика и межкультурная коммуникация // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2015. – № 3, май. – С. 80-97. – ISSN 2310-4287
621833
  Гольберг М.Ф. Культурологическая составляющая преподавания математики в женских гимназиях России конца XIX - начала XX в. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 100-106. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 4). – ISSN 0201-7385
621834
  Журавлева О.И. Культурологические аспекты коммуникационной стратегии современной рекламы // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 1. – С. 41-53. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  В статье рассматриваются этапы различия рекламы как формы современной коммуникации с точки зрения ее значимости в процессе культурной и духовной идентификации современной личности и общества.
621835
  Русяева Е.Ю. Культурологические аспекты прогнозирования и рефлексии в информационном управлении организационными системами // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 12. – С. 68-72. – ISSN 2073-9702
621836
  Кочеткова М.А. Культурологические аспекты сленга: сленг американских студентов (College Slang) / М.А. Кочеткова; Федеральное агентство по образованию; Гос. образовательное учреждение высшего проф. образования; Нижегородский гос. лингв. ун-т им. Н.А. Добролюбова. – Нижний Новгород : Нижегородский государственный лингвистический ун-т им. Н.А. Добролюбова, 2008. – 139с. – ISBN 978-5-85839-150-0
621837
  Даренский В.Ю. Культурологические идеи В.И. Вернадского // Ноосфера і цивілізація : всеукраїнський філософський журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Донецький нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2013. – Вип. 1 (14). – С. 46-55. – ISSN 2074-4447
621838
  Лебедев О.Е. Культурологические основы образовательных стандартов современной школы // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 2. – С. 110-114. – ISSN 0869-561Х
621839
  Кириллова О.А. . Культурологические основы творчества Д.С. Мережковского // Русский язык и литература в школах Украины : Научно-методический журнал. – Харьков, 2006. – № 3. – С. 23-28
621840
  Бондаренко С.В. Культурологические особенности художественного перевода литературных произведение (на метериале произведения А.С. Пушкина "Капитанская дочка") / С.В. Бондаренко, М.В. Межова // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2008. – № 6 (38). – С. 121-127. – ISSN 1684-2618
621841
  Арутюнян С.М. Культурологические пресуппозиции жанрового деления в кино // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2007. – № 6. – С. 150-153.
621842
  Шкаруба Л.М. Культурологические хроники времен Шекспира, драматурга английского // Зарубіжна література в школах України / Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; МОНУ. – Київ, 2012. – № 11. – С. 58-64
621843
  Ян Фан Культурологический аспект в обучении китайских студентов // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 3 (32). – С. 278-281. – ISSN 1811-0916


  Усовершенствование методической системы в русле принципа овладения иностранным языком в неразрывном единстве с освоением иноязычной культуры приобретает статус стратегической задачи. Поскольку культуру в целом изучает наука культурология, то для ...
621844
  Сапанжа Ольга Сергеевна Культурологический подход в современном музееведении // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 9. – С. 44-48. – ISSN 2073-9702
621845
  Николина В.В. Культурологический подход в школьном географическом образовании : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 5. – С. 37-38, 46. – ISSN 0016-7207
621846
  Корнев И.Н. Культурологическое обучение географии: национально-региональный компонент : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 6. – С. 38-45. – Бібліогр. 5 назв. – ISSN 0016-7207
621847
  Гусельцева М.С. Культурология - наука о культуре или методология междисциплинарных исследований? : [рецензія] // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 3. – С. 161-164. – ISSN 0042-8841
621848
  Гуревич П.С. Культурология : Учебное пособие / П.С. Гуревич. – Москва : Знание, 1996. – 288с. – ISBN 5-07-002738-7
621849
   Культурология : Основы теории истории культурыУчебное пособие. – Санкт-Петербург : Специальная литература, 1996. – 592с. – ISBN 5-7571-0035-4
621850
   Культурология : Учебное пособие для высших учебных заведений. – Москва : Центр, 1997. – 304с. – (alma mater). – ISBN 5-88860-011-3
621851
   Культурология : Учебное пособие. – Москва : Центр, 1998. – 304с. – (Alma mater). – ISBN 5-88860-046-6
621852
  Левяш И.Я. Культурология : Курс лекций / И.Я. Левяш. – Минск : ТетраСистемс, 1998. – 544с. – ISBN 985-6317-29-0
621853
  Сапронов П.А. Культурология : Курс лекций по теории и истории культуры / П.А. Сапронов. – Санкт-Петербург : Союз, 1998. – 560c. – ISBN 5-87852-065-6
621854
   Культурология : Учебное пособие для студ. вузов. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1998. – 576с. – ISBN 5-222-00173-3
621855
   Культурология : рекомендательный библиографический указатель. – Харьков : ХГАК. – ISBN 966-7352-06-4
Вып. 1. – 1998. – 192 с.
621856
   Культурология : Учебное пособие. – Москва : Центр, 1999. – 304с. – (Alma mater). – ISBN 5-88860-046-6
621857
   Культурология : Учебник для студентов технических вузов. – Москва : Высшая школа, 1999. – 511с. – Бібліогр.: с.495-498. – ISBN 5-06-003475-5
621858
  Бобахо В.А. Культурология : Программа базового курса, хрестоматия, словарь терминов / В.А. Бобахо, С.И. Левикова. – Москва : Фаир-пресс, 2000. – 400с. – ISBN 5-8183-0067-6
621859
  Кравченко А.И. Культурология : Учебное пособие для вузов / А.И. Кравченко. – Москва : Академический Проект, 2001. – 640с. – Шифр дубл. – (Gaudeamus). – ISBN 5-8291-0114-9
621860
  Кармин А.С. Культурология : Учебник для студ. высш. учеб. зав. / А.С. Кармин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург; М.; Краснодар : Лань, 2003. – 928с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – ISBN 5-8114-0471-9
621861
  Гуревич П.С. Культурология : Учеб. для студ. вузов / П.С. Гуревич. – 4-е изд., стереотип. – Москва : Гардарики, 2003. – 280с. – ISBN 5-8297-0048-4
621862
  Гуревич П.С. Культурология : Элементарный курс: Учеб. пособ. / П.С. Гуревич. – Москва : Гардарики, 2003. – 336с. – ISBN 5-8297-0071-9
621863
  Подольская Е.А. Культурология : кредитно-модульный курс: учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений / Е.А. Подольская, В.Д. Лихвар, Д.Е. Погорелый. – 6-е изд., испр. и доп. – Киев : Центр навчальної літератури, 2007. – 332с. : ил. – Шифр дубл.1 Подо. – ISBN 978-966-364-521-1
621864
  Кравченко А.И. Культурология : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / А.И. Кравченко ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – 8-е изд. – Москва : Трикста ; Академический Проект, 2008. – 496с. – (Gaudeamus). – ISBN 978-5-8291-0953-0
621865
   Культурология : дайджест / РАН, ИНИОН. – Москва. – ISSN 2073-5588
№ 1 (56). – 2011. – резюме рос., англ. мовами. – (Теория и история культуры)
621866
   Культурология : дайджест / РАН, ИНИОН. – Москва. – ISSN 2073-5588
№ 2 (57). – 2011. – (Теория и история культуры)
621867
   Культурология : дайджест / РАН, ИНИОН. – Москва. – ISSN 2073-5588
№ 3 (58). – 2011. – (Теория и история культуры)
621868
   Культурология : дайджест / РАН, ИНИОН. – Москва. – ISSN 2073-5588
№ 4 (59). – 2011. – (Теория и история культуры)
621869
  Флиер А.Я. Культурология для культурологов : Учебное издание для высшей школы / А.Я. Флиер. – Москва. Екатеринбург : Академический Проект. Деловая книга, 2002. – 492с. – (Gaudeamus). – ISBN 5-8291-0126-Х; 5-88687-113-6
621870
  Флиер А.Я. Культурология для культурологови : Учебное пособие для магистрантов и аспирантов, докторантов и соискателей, а также преподавателей культурологи / А.Я. Флиер. – Учебные издания для высшей школы. – Москва : Академический Проект, 2000. – 496 с. – (Gaudeamus). – ISBN 5-8291-0083-5
621871
  Запесоцкий А.С. Культурология и педагогика: проблемы взаимосвязи // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2010. – № 6. – С. 3-8. – ISSN 0869-561Х


  Культурология рассматривается как самостоятельная научная дисциплина, синтезирующая результаты других отраслей научного знания в целях создания обобщающих моделей культуры. Обосновывается важность интеграции культурологии и педагогики для развития ...
621872
  Кефели И.Ф. Культурология как наука о жизнеутверждающей роли культуры // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 12. – С. 4-9. – ISSN 2073-9702


  Рецензия на издание: Круглова Л.К. Культурология. Учебное пособие / Рекомендовано Учебно-метод. объединением вузов Российской Федерации по образованию в области историко-архивоведения в качестве учебного пособия для студентов вузов
621873
   Культурология как наука: за и против / Запесоцкий Александр Сергеевич, Межуев Вадим Михайлович, Гусейнов Абдусалам Абдулкеримович, Подорога Валерий Александрович, Доброхотов Александр Львович, Шор Юрий Матвеевич, Марков Александр Петрович, Степин Вячеслав Семенович // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 11. – С. 3-31. – ISSN 0042-8744


  Интерес к проблематике культуры велик и продолжает расти. К анализу культуры сегодня обращаются многие науки. Возникла и специальная дисциплина, именуемая культурологией. Тем не менее споры о научном статусе этой дисциплины, о ее отношении, с одной ...
621874
   Культурология как наука: за и против / Запесоцкий Александр Сергеевич, Межуев Вадим Михайлович, Гусейнов Абдусалам Абдулкеримович, Подорога Валерий Александрович, Доброхотов Александр Львович, Шор Юрий Матвеевич, Марков Александр Петрович, Степин Вячеслав Семенович // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 11. – С. 3-31. – ISSN 0042-8744


  Интерес к проблематике культуры велик и продолжает расти. К анализу культуры сегодня обращаются многие науки. Возникла и специальная дисциплина, именуемая культурологией. Тем не менее споры о научном статусе этой дисциплины, о ее отношении, с одной ...
621875
  Запесоцкий А.С. Культурология как отрасль научного знания // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2010. – Т. 80, № 12. – С. 1064-1068. – ISSN 0869-5873


  Сложилась ли культурология как самостоятельная отрасль научного знания, и если да, то каковы её место и значение в системе наук? Автор полагает становление данной отрасли российским научным приоритетом и придаёт культурологии большое практическое ...
621876
   Культурология. История мировой культуры : Учебник. – 2-е изд., перераб. и допол. – Москва : ЮНИТИ; Культура и спорт, 1998. – 600с. – ISBN 5-85178-043-6
621877
   Культурология. История мировой культуры : Учебник для студ.высших учеб.заведений. – 2-е изд., перераб. и допол. – Москва : ЮНИТИ, 2001. – 600 с. – ISBN 5-85178-043-6
621878
   Культурология. Классические труды [Електронний ресурс]. – Москва : Нексмедиа, 2007. – 1 DVD. – Систем. требования : IBM PC и выше, 16 MB RAM, CD-ROM, SVGA, Windows 95/98/ME/NT/XP/2000.-Загл. с этикетки диска. – (Университетская бибилиотека). – ISBN 978-5-94865-172-9
621879
   Культурология. ХХ век : Антология. – Москва : Юрист, 1995. – 703 с. – (Лики культуры). – ISBN 5-7357-0044-8
621880
   Культурология. ХХ век : Словарь. – Санкт-Петербург : Университетская книга, 1997. – 640с. – (Культурология.ХХ век.). – ISBN 5-7914-0022-5; 5-7914-0018-7
621881
   Культурология. ХХ век : Энциклопедия. – Санкт-Петербург : Университетская книга; Алетейя. – ISBN 5-7914-0028-4
т.1 : А-Л. – 1998. – 447с.
621882
   Культурология. ХХ век : Энциклопедия. – Санкт-Петербург : Университетская книга; Алетейя. – ISBN 5-7914-0029-2
т.2 : М-Я. – 1998. – 447с.
621883
  Хренов Н.А. Культурология. Энциклопедия. В двух томах. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2007. - Т. 1, 1392 с.; Т. 2, 1184 с. : [рецензія] / Н.А. Хренов, М.В. Гришин // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 3. – С. 186-190. – Бібліогр.: с. 189-190. – ISSN 0042-8744
621884
   Культурологічна думка = The culturology ideas : щорічник наукових праць / Академія мистецтв Країни , Ін-т культурології. – Київ, 2009-
№ 1. – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
621885
  Панченко В.І. Культурологічна експертиза в соціокультурному проектуванні // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 172-174
621886
  Борисова–Желєзнова Культурологічна концепція особистості в психологічній антропології Френсіса Хсю // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 113 (№ 10). – C. 182-186. – ISSN 2076-1554


  Американський антрополог.
621887
  Кирилова О.О. Культурологічна модель декадентського твору // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 179 : Теорія та історія культури. – C. 28-31. – ISSN 1996-5931
621888
  Карабльова О. Культурологічна мотивація самотності у романі "Землетрус" Софії Майданської // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2005. – Т. 7 : Мова, література. – С. 150-160. – ISSN 1728-9572
621889
  Шевнюк О. Культурологічна освіта // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2001. – № 2/3. – С.68-72. – ISSN 1682-2366
621890
  Виткалов В. Культурологічна освіта у системі гуманітарних знань / В. Виткалов, О. Граб // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 88-95. – ISSN 1682-2366
621891
  Зюзіна Т.О. Культурологічна підготовка студентів у вищих навчальних закладах: теоретико-методологічні засади змісту освіти : монографія / Т.О. Зюзіна ; МОНУ ; Держ. заклад "Луганський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". – Луганськ : ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2009. – 384 с. – ISBN 978-966-617-197-2
621892
  Садовенко С.М. Культурологічна рефлексія хронотопу в українській традиційній народній культурі: часопросторові координати народної казки // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 3. – С. 57-62
621893
  Стахієва Н.В. Культурологічна складова філологічних досліджень В.М. Перетца // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2014. – № 2. – С. 129-135. – ISSN 2226-3209


  У статті висвітлюється діяльність і творча спадщина доктора російської словесності, академіка, професора Університету Св. Володимира Володимира Миколайовича Перетца.
621894
  Соколова Б.Ю. Культурологічна сутність феномену героїзму : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Соколова Б.Ю. ; Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
621895
  Вілков В.Ю. Культурологічна теоретична модель національної спільноти "духу народу" ( частина перша) / В.Ю. Вілков, А.О. Погорілий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 40-46. – (Філософія. Політологія ; вип. 2 (116)). – ISSN 1728-3817


  У статті запропоновано аналіз системи ідейно-теоретичних та методологічних приписів першої культурологічної концептуалізації процесів утворення національної спільноти. В статье представлен анализ идейно-теоретических и методологических предписаний ...
621896
  Вілков В.Ю. Культурологічна теоретична модель національної спільноти "духу народу" (частина перша) / В.Ю. Вілков, А.О. Погорілий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 5-10. – (Філософія. Політологія ; вип. 3 (117)). – ISSN 1728-3817


  У статті запропоновано аналіз системи ідейно-теоретичних та методологічних приписів першої культурологічної концептуалізації процесів утворення національної спільноти. В статье представлен анализ идейно-теоретических и методологических предписаний ...
621897
  Горбаченко Т.Г. Культурологічна функція університетської бібліотеки в умовах сучасного інформаційного простору // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2007. – С. 150-152. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (6))


  У статті розглядається культурологічна функція університетської бібліотеки в умовах сучасного інформаційного простору.
621898
  Каранда М.В. Культурологічне біблієзнавство : навчально-методичний посібник / М.В. Каранда ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Філол. фак., Каф. філософії та культурології. – Чернігів : Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, 2012. – 72 с. : іл. – Бібліогр.: с. 63-64 та в кінці тем. – ISBN 978-611-507-004-6
621899
  Доброєр Н.В. Культурологічний аналіз істини як концепта в західноєвропейському інтелектуальному дискурсі : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Доброєр Н.В. ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 12 назв
621900
  Гавеля О. Культурологічний аналіз читацьких інтересів обдарованої молоді вищіх навчальних закладів України / Оксана Гавеля // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 4 (189). – С. 40-43. – ISSN 2076-9326


  У статті наведено результати соціологічного аналізу читацьких інтересів обдарованої молоді вищих навчальних закладів України. Автором поглиблено досліджуються художні та наукові потреби сучасної студентської молоді. На конкретних прикладах здійснено ...
621901
  Ціпов"яз Лариса Культурологічний аспект вивчення зарубіжної літератури в контексті діалогічного навчання // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 34-37. – Бібліогр. в кінці ст.
621902
  Горбач О.Н. Культурологічний аспект зовнішньої політики // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 81, ч. 2. – С. 33-36
621903
  Смолінська О. Культурологічний аспект інформаційного поля вищих навчальних закладів // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 11. – С. 62-69. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1682-2366
621904
  Степанов В.Ю. Культурологічний аспект інформаційного суспільства // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2009. – Вип. 28. – С. 49-58
621905
  Пінчук Т. Культурологічний аспект мемуаристики Б.Д. Грінченка // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2005. – Т. 7 : Мова, література. – С. 236-244. – ISSN 1728-9572
621906
  Руденко О. Культурологічний аспект освітньої діяльності Савини Сидорович // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська, академія мистецтв. – Ужгород, 2017. – Вип. 9. – С. 117-121. – ISSN 2520-6419
621907
  Кривда Н.Ю. Культурологічний аспект проблеми "чужий / інший" у філософському дискурсі // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 3
621908
  Афанасьєв Ю.Л. Культурологічний вектор методології професійної мистецької освіти // Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики XXI століття : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 14-15 квітня 2016 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Благодійний фонд сприяння розвитку освіти ім. Бориса Грінченка [та ін.] ; [за заг. ред. В.О. Огнев"юка ; редкол.: В.О. Огнев"юк та ін.]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2016. – С. 195-205
621909
  Козаченко О. Культурологічний вимір парадигми сучасного кримінального права // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 5. – С. 121-126. – ISSN 0132-1331
621910
  Ткаченко А. Культурологічний вплив РФ та США на національну безпеку України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 69, ч. 2. – С. 237-239.
621911
  Більченко Є.В. Культурологічний дискурс філософії діалогу: Чужий. Інший. Ближній. Третій : автореф. дис. ... д-ра культурології : 26.00.01 / Більченко Євгенія Віталіївна ; М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – 28 с. – Бібліогр. : 60 назв
621912
  Слободянюк Олена Культурологічний компонент у вивченні зарубіжної літератури з досвіду реалізації // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 47-49
621913
  Білополий В.В. Культурологічний підхід : допоміж. матеріали до вивч. курсів та спецкурсів "Вітчизняна та світова культура", "Екологічна культура", "Історія культури", "Прикл. культурологія", "Теорія культури", "Укр. культура", "Філософія культури" / В.В. Білополий, К.А. Прокоф"єва, М.Г. Складановська ; за заг. ред. К.А. Прокоф"євої ; Придніпр. держ. акад. буд-ва та архіт. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2013. – 322, [2] с. : табл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 264-294 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-323-097-9
621914
  Бастун М. Культурологічний підхід в освіті як засіб соціалізації особистості майбутнього педагога // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 61-64. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються шляхи соціалізації особистості майбутнього педагога з позицій діалогових та культурологічних підходів до освіти. The article deals with the ways of personality socialization of future teachers from the standpoint of dialogue and ...
621915
  Ільчишин Н.М. Культурологічний підхід до вивчення іноземної мови // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 586 : Проблеми лінгвістики науково-технічного і художнього тексту та питання лінгвометодики. – С. 20-24. – ISSN 0321-0499
621916
  Островська Г.О. Культурологічний підхід до вивчення літератури в школі як методична проблема // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 10. – С. 2-4.
621917
  Островська Г.О. Культурологічний підхід до вивчення літератури в школі як методична проблема // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 10. – С. 2-4. – Бібліогр. в кінці ст.
621918
  Тверезовська Н. Культурологічний підхід до сутності поняття "культурна ідентичність" при підготовці студентів / Н. Тверезовська, Т. Мельничук // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2012. – С. 242-256. – (Серія "Культурологія" ; вип. 9). – ISBN 978-966-2254-07-2


  У статті розкрито сутність і зміст поняття “культурна ідентичність”. З культурологічної точки зору охарактеризовано художньо-творчу діяльність студентів як складову культурної ідентичності особистості. На прикладі Національного університету біоресурсів ...
621919
  Машкіна С. Культурологічний підхід як методологічна основа інноваційної діяльності вищого навчального закладу. // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 135. – C. 167-171. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8


  Метою статті є аналіз культурологічногопідходу як одного з ключових у розмаїтті методологічних засад і відповідних їм предметних полів у вибудовуванні інноваційної діяльності вищих навчальних закладів, беручи до уваги особливості розвитку сучасної ...
621920
  Іванова Т.В. Культурологічний потенціал сучасного українського студентства (Соціологічний аспект) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 75-80. – (Журналістика ; Вип. 8)


  Наводяться й аналізуються соціологічні дані щодо духовних та моральних цінностей сучасної молоді у порівнянні зі старшим поколінням.
621921
  Смікал В. Культурологічний розвиток магістранта - майбутнього викладача // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 2. – С. 54-61. – ISSN 2075-1478


  Обгрунтовано сутність світоглядної культури викладача як інтегральної характеристики ставлення особистості до світу і свого місця в ньому, яка проявляється в різних аспектах професійних відносин, що надає особливої вагомості культурологічним аспектам ...
621922
  Гіптерс З.В. Культурологічний словник-довідник / Гіптерс З.В.; Нац. банк України, Львівський банк. інститут. – Київ : Професіонал, 2006. – 328с. – ISBN 966-370-010-6
621923
   Культурологічний словник : до 100-річчя Національної музичної акад. України ім. П.І. Чайковського / [Антонюк О.В. та ін.] ; за ред В.І. Рожка, О.В. Антонюка ; М-во культури України ; Нац. музична акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ : НМАУ, 2011. – 464 с. – ISBN 978-966-7357-59-7
621924
  Сагіна Ю.В. Культурологічні аспекти взаємовідносин сучасного театру та глядача: на матеріалі одеських театрів : автореф. ... канд. мистецтвознав.: 26.00.01 / Сагіна Ю. В.;Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
621925
  Шман С.Ю. Культурологічні аспекти державної експертизи культурних цінностей в сучасній Україні : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Шман Світлана Юріївна ; М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
621926
  Шумлянська Н.В. Культурологічні аспекти досліджень міжнародного туризму // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2009. – Вип. 27 : До 80-річчя Харківської державної академії культури. – С. 123-130
621927
  Овчаренко Т.С. Культурологічні аспекти еволюції єврейського театру в Україні : автореф. ... канд. культурології : 26.00.01 / Овчаренко Т.С. ; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
621928
  Будний В. Культурологічні аспекти літературної інтерпретації (зі спостережень над історичною еволюцією та методологічною диференціацією української критики доби раннього модерна) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 94-111. – (Серія філологічна ; вип. 60, ч. 1). – ISSN 2078-5534
621929
  Карась Г.В. Культурологічні аспекти музикознавчої та музично-публіцистичної діяльності Романа Савицького-молодшого // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 246-253
621930
  Шишко В. Культурологічні аспекти правотворчості : Монографія / В.Шишко. – Львів, 2006. – 188с.
621931
  Шейко В.М. Культурологічні аспекти трансформації методологічних основ компаративістики // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2009. – Вип. 28. – С. 15-28
621932
  Щолухо Н.Є. Культурологічні виміри формування тілесності в концепціях оселі Гастона Башляра й Еманюеля Левінаса // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2016. – С. 74-81. – (Серія: Культурологія ; вип. 52). – ISSN 2410-5325
621933
  Мелько Людмила Федорівна Культурологічні засади геграфічної освіти старшокласників : Дис. ... канд. педагог. наук: 13.00.02 / Мелько Л.Ф.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 249с. + Додатки: л. 201 - 249. – Бібліогр.: л. 176 - 201
621934
  Мелько Людмила Федорівна Культурологічні засади геграфічної освіти старшокласників : Автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук: 13.00.02 / Мелько Л.Ф.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 19с. – Бібліогр.: 14 назв
621935
  Опанасюк О.П. Культурологічні особливості сучасної музичної культури // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 2. – С. 37-41
621936
  Слоньовська О. Культурологічні паралелі в сюжетних віршах Ліни Костенко тематичного пласту "з чужого поля" // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 7/8. – С. 6-12
621937
  Супрун О.В. Культурологічні параметри джазової мови // Проблеми сучасності: мистецтво, культура, педагогіка : збірник наукових праць / М-во культури України ; Луганськ. держ. акад. культури і мистецтв. – Луганськ, 2013. – Вип. 26. – С. 120-129. – ISSN 2077-9542
621938
  Пасемко І. Культурологічні події в Чернігівському національному педагогічному університеті ім. Т.Г. Шевченка // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 4 (37). – С. 265-267


  5 листопада 2010 р. у Чернігівському національному педагогічному університеті ім. Т.Г. Шевченка відбулася культурологічна подія. Представники пед. еліти зібралися, щоб привітати чернігівських освітян із присвоєнням високого статусу "національний"
621939
  Науменко Н. Культурологічні складники творчості Євгена Гуцала // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 5 (145). – С. 8-12
621940
   Культурологічні студії : збірник наукових праць. – Київ
Вип. 1. – 1996
621941
   Культурологічні студії : збірник наукових праць. – Київ
Вип. 2. – 1999
621942
  Шаблій О.А. Культурологічні та герменевтичні засади теорії юридичного перекладу // Німецько-український юридичний переклад : методологія, проблеми, перспективи / О.А. Шаблій. – Ніжин : Лисенко М.М., 2012. – С. 19-36. – ISBN 978-617-640-052-3
621943
  Смолінська О.Є. Культурологічні та методичні проблеми здійснення педагогічних вимірювань та оцінки їх результативності у практиці роботи вищого навчального закладу // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Міжнародний фонд "Відродження"; Видавництво "Факт". – Харків, 2011. – № 8/9. – С. 35-38
621944
  Петрова І.В. Культурологічні чинники розвитку дозвілля в Україні після соціалістичної революції // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2008. – № 4. – С. 21-26
621945
  Шейко В. Культурологічно-глобалізаційні процеси в сучасному інформаційному полі України / Василь Шейко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 7 (156). – С. 44-47


  Аналізуються процеси формування в сучасному інформаційному полі культурології як науки в умовах глобалізаційно-цивілізаційної еволюції. Висвітлюється вплив зазначених процесів на формування в Україні інформаційного суспільства та налагодження ...
621946
  Захарчук І.В. Культурологічно-естетичні функції малої прози Григора Тютюнника : Автореф... канд. філолог.наук: 10.01.01 / Захарчук І.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1998. – 16л.
621947
  Захарчук Ірина Василівна Культурологічно-естетичні функції малої прози Григора Тютюнника (Семантика та динаміка проекцій) : Дис... кандид. філолог.наук: 10.01.01 / Захарчук Ірина Василівна; Рівненський держ. педагог. ін-тут. – Рівне, 1998. – 153л. – Бібліогр.:л.131-153
621948
  Шейко В.М. Культурологічно-компаративістські принципи фрмування глобалізаційного культурного простору // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – Вип. 29. – С. 16-30
621949
  Бокань В.А. Культурологія : [навч. посіб. для студентів вищ. навч. закладів] / Володимир Бокань ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ : МАУП, 2000. – 134, [2] с. – Бібліогр.: с. 131-133. – ISBN 966-608-041-9
621950
  Антофійчук В.І. Культурологія : Короткий термінологічний словник / В.І. Антофійчук; МОНУ. Чернівецький нац. ун-тет ім. Ю.Федьковича. – Чернівці : Рута, 2002. – 152с. – ISBN 966-568-487-6
621951
  Подольська Є.А. Культурологія : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Є.А. Подольська, В.Д. Лихвар, К.А. Іванова; МОіНУ. Мін-во охорони здоров"я України. Нац. фармац. ун-тет. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 288 с. – ISBN 966-8253-46-8
621952
  Кормич Л.І. Культурологія : (історія і теорія світової культури 20 століття). Навч. посібник / Л.І. Кормич, В.В. Багацький; МОіНУ. Одеська нац. юрид. академія. – 2-ге вид. – Харків : Одіссей, 2003. – 304с. – ISBN 966-633-208-6
621953
   Культурологія : Навчальний посібник. – Київ : КМ Академія, 2003. – 316с. – ISBN 966-518-228-5
621954
   Культурологія : Навч. посібник. – Львів : Магнолія плюс, 2003. – 340c. – ISBN 966-8340-06-X
621955
   Культурологія : Навчально-методичний посібник для слухачів фак-ту заочного та дистанційного навчання / О.Г. Педиско, М.Ф. Максимов, О.Б. Левченкова, О.М. Литвинов; МВС України; Луганська академія внутр. справ; Відп. ред.: О.М.Литвинов. – Луганск : РВВ ЛАВС, 2004. – 117с. – ISBN 966-8129-33-4
621956
  Гончарук Т.В. Культурологія : Навч. посібник / Т.В. Гончарук; МОНУ; Тернопільська акад. народного господарства. – Тернопіль : Карт-бланш, 2004. – 213с. – ISBN 966-7952-19-3
621957
   Культурологія : Курс лекцій: Навчальн. посібник для студ. вищ. навч. закл. – Київ : Професіонал, видавничий дім, 2004. – 208с. – ISBN 966-8556-31-3
621958
  Шевнюк О.Л. Культурологія : Навчальний посібник / О.Л. Шевнюк. – Київ : Знання-Прес, 2004. – 353 с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-311-000-7
621959
  Чорненький Я.Я. Культурологія : Теорія. Практика. Самостійна робота : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Я.Я. Чорненький ; МОНУ ; Західноукраїнський ін-т інформаційних технологій та управління при Дон ДДУ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 392 с. – ISBN 966-8365-63-1
621960
  Бокань В.А. Культурологія : навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів / Володимир Бокань ; МАУП. – 3-тє вид., стереотипне. – Київ : МАУП, 2004. – 136 с. – ISBN 966-608-481-3
621961
  Матвєєва Л.Л. Культурологія : Курс лекцій: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Л.Л. Матвєєва. – Київ : Либідь, 2005. – 512с. – ISBN 966-06-0395-9


  Викладено основні теми курсу культурології. Розкрито специфіку культури як людської форми життєдіяльності, висвітлено історію становлення культурологічної думки.
621962
  Герчанівська П.Е. Культурологія : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / П.Е. Герчанівська; Відкритий міжнарод. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2005. – 298с. – ISBN 966-7979-65-2
621963
  Шевнюк О.Л. Культурологія : Навчальний посібник / О.Л. Шевнюк. – 2-е вид., стереот. – Київ : Знання-Прес, 2005. – 353 с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-311-038-4
621964
  Подольська Є.А. Культурологія : Навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Є.А. Подольська, В.Д. Лихвар, К.А. Іванова; Мін-во освіти і науки України; Нац. фармацевтичний ун-т. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 392с. – ISBN 966-364-001-4
621965
  Абрамович С.Д. Культурологія : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Семен Абрамович, Марія Тілло, Марія Чікарькова; Київський нац. торговельно-економічний ун-т; Чернівецький торговельно-економічний ін-т. – Київ : Кондор, 2005. – 352с. – ISBN 966-57982-74-2
621966
   Культурологія : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / А.Г. Баканурський, А.Б. Александров, Т.Ю. Дашкова, С.Б. Добров, О.В. та ін. Королькова; МОНУ; Одеськ. нац. політехн. ун-т; Баканурський А.Г., Александров А.Б., Дашкова Т.Ю., Добров С.Б., Королькова О.В. та ін.; Під заг. ред. А.Г. Баканурського, Г.С. Краснокутського, Л.Л. Сауленка. – 2-ге вид. – Київ : Професіонал, 2005. – 208 с. – ISBN 966-8556-31-3
621967
   Культурологія : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Г.О. Парахонський, О.І. Погорілий, О.М. Йосипенко, М.А. Собуцький, М.Ю. Савельєва, О. Левцун; Парахонський Г.О. [ та ін. ] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [ упорядники О.І. Погорілий, М.А. Собуцький ]. – 2-ге вид. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2005. – 320 с. – ISBN 966-518-320-6
621968
  Кравець М.С. Культурологія : Підручник / М.С. Кравець. – Львів : Новий Світ-2000, 2006. – 320с. – ISBN 966-418-015-7
621969
  Герчанівська П.Е. Культурологія : навч. посібник для студ. ВНЗ / П.Е. Герчанівська ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна", [Ін-т дистанц. навчання]. – 2-ге вид., випр. і допов. – Київ : Університет "Україна", 2006. – 322, [1] с. : кольор. іл. – Бібліогр.: с. 247-260. – (Мережа дистанційного навчання). – ISBN 966-388-059-7
621970
  Власенко О.І. Культурологія : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Власенко О.І., Зайончковский Ю.В. – Харків : Парус, 2007. – 456 с. – ISBN 966-8482-33-6
621971
  Шевнюк О.Л. Культурологія : навчальний посібник / О.Л. Шевнюк. – 3-тє вид., стер. – Київ : Знання-Прес, 2007. – 353 с. – Карточки всем каб. отпечатаны. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-311-053-8
621972
  Антофійчук В.І. Культурологія : Термінологічний словник / Володимир Антофійчук; МОНУ; Чернівецький нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. – 2-е вид., випр. і доп. – Чернівці : Книги - XXI, 2007. – 160с. – ISBN 966-8653-75-0
621973
   Культурологія : навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / Т.Б. Гриценко, С.П. Гриценко, Ю А. Сироватський Кондратюк, Т.Ф. та ін. Мельничук; Гриценко Т.Б., Гриценко С.П., Кондратюк А.Ю., Сироватський С.А. та ін.; МОНУ, Національний аграрний ун-т; за ред. Т.Б. Гриценко. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 392 с., 32с. іл. – ISBN 978-966-364-466-0
621974
  Абрамович С.Д. Культурологія : навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / Семен Абрамович, Марія Тілло, Марія Чікарькова; Київський нац. торговельно-економічний ун-т; Чернівецький торговельно-економічний ін-т. – Київ : Кондор, 2007. – 350с. – ISBN 966-57982-74-2
621975
   Культурологія : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. 1-4 рівнів акредитації / В.Л. Петрушенко, Л.А. Пинда, Є.А. Подольська, М.С. Кравець, Н.М. та ін. Мадей; Петрушенко В.Л., Пинда Л.А., Подольська Є.А., Кравець М.С., Мадей Н.М. та ін.; за заг. ред. В.М. Пічі. – 4-те вид., стереотипне. – Львів : Магнолія 2006, 2007. – 360c. – ISBN 966-8340-44-2
621976
   Культурологія : навч. посібник / Б.Г. Мачульський, В.І. Абрамов, Т.С. Пітякова, Р.М. Вечірко, Т.В. та ін. Глєбова; Мачульський Б.Г., Абрамов В.І., Пітякова Т.С. та ін. ; МОНУ ; Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана ". – Київ : КНЕУ, 2007. – 376 с. – ISBN 978-966-483-010-9
621977
   Культурологія : навчальний посібник / Пальм Н.Д., Гетало Т.Є., Михайличенко Д.Ю., Потоцька Ю.І. ; МОНУ ; Харківський нац. економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2008. – 284 с. – ISBN 978-966-676-277-4
621978
   Культурологія : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Гриценко Т.Б. [ та ін. ] ; за ред. Т.Б. Гриценко ; МОН України ; Національний аграрний ун-т. – 2-ге вид. – Київ : Центр навчальної літератури, 2009. – 392 с. – ISBN 978-966-364-810-1
621979
   Культурологія : українська та зарубіжна культура : навчальний посібник / М.М. Закович [та ін.] ; за ред. М.М. Заковича. – 5-тє вид., стереотип. – Київ : Знання, 2010. – 592 с. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 978-966-346-634-7
621980
  Безвершук Ж.О. Культурологія : відповіді на питання екзаменаційних білетів : навч. посібник / Ж.О. Безвершук, О.В. Щербакова. – Київ : Знання, 2010. – 326 с. – (Систематизуємо знання). – ISBN 978-966-346-786-3
621981
  Кравець М.С. Культурологія : [науковий статус і предмет, типологія культури, сучасні проблеми розвитку] : підручник / М.С. Кравець. – Львів : Новий Світ-2000, 2011. – 318, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 316-318. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-418-015-7
621982
   Культурологія : [навч. посібник для студ. вищих навч. закл.] / [Гриценко Т.Б. та ін.] ; за ред. Гриценко Т.Б. – 3-є вид. – Київ : Центр учб. л-ри, 2011. – 388 с., [16] арк. іл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-364-810-1


  Викладено теоретичні положення і концепції культурології, питання природи і сутності культури, властивості культурних форм, проблеми типології культури та провідні тенденції сучасного світового і вітчизняного культурного розвитку. Подано тести до ...
621983
   Культурологія : [базовий] підруч. для студ. ВНЗ / [А.Є. Конверський та ін.]. – Харків : Фоліо, 2013. – 862, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці гл. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-03-6168-3
621984
  Герчанівська Е П. Культурологія : термінол. слов. / П.Е. Герчанівська. – Київ : НАКККіМ, 2015. – 438, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 436-438. – ISBN 978-966-452-200-4
621985
  Стеценко В. Культурологія (навчальна програма і головний зміст нормативного курсу) : Навчальний посібник / Валерій Стеценко, Людмила Пітусь; МОНУ; ЛНУ ім. Івана Франка, Філософськ. фак-т. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2006. – 284с.
621986
   Культурологія [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. внз / МОНУ ; Нац. аграр. ун-т ; за ред. Т. Б. Гриценко. – 2-е вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – 392 с.


  Викладено теоретичні положення і концепції культурології, питання природи і сутності культури, властивості культурних форм, проблеми типології культури та провідні тенденції сучасного світового і вітчизняного культурного розвитку. Подано тести до ...
621987
  Маланчук-Рибак Культурологія і мистецтвознавство: наукові статуси та взаємовпливи // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 29. – С. 58-70. – ISSN 0236-4832
621988
   Культурологія освіти : навч. програма для спец. 8.18010020 "Управління навчальним закладом" освітньо-кваліф. рівень "магістр" / М-во освіти і науки молоді та спорту України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Ін-т сусп-ва, Н.-д. лаб. освітології ; [розроб.: Сисоєва С.О., Галицька М.М.]. – Київ : Київський університет ім. Бориса Грінченка, 2014. – 63, [1] с. : табл. – Бібліогр. наприкінці тем
621989
  Горенко Л.І. Культурологія як феномен українознавства // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 24. – С. 137-150
621990
   Культурологія. Українська та зарубіжна культура : навчальний посібник / М.М. Закович, І.А. Зязюн, О.М. Семашко, О.Л. Шевнюк, Ж.О. Безвершук та ін.; за ред. М.М. Заковича. – 4-те вид., виправл. і доп. – Київ : Знання, 2009. – 592 с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-619-4
621991
  Багацький В.В. Культурологія: історія і теорія світової культури 20 століття : Навчальні посібн. для студ. вищ. навч. закл. / В.В. Багацький, Л.І. Кормич. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Кондор, 2004. – 304с. – ISBN 966-7982-49-1
621992
  Багацький В.В. Культурологія: історія і теорія світової культури 20 століття : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В.В.Багацький, Л.І.Кормич. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Кондор, 2007. – 304с. – ISBN 966-7982-49-1
621993
  Петрова Г.М. Культурологія: конститутивні проблеми : навчальний посібник / Г.М. Петрова, Т.А. Кумеда, О.В. Шумейко ; [за заг. ред. Г.М. Петрової]. – Київ : Атіка, 2009. – 356 с. – Бібліогр.: с. 349-353. – ISBN 978-966-326-365-6


  Розкрито визначальні проблеми та поняття культурологічного знання, що набули надзвичайної популярності в останні роки, а саме: картина світу, культурний архетип, ментальність, культурна ідентичність; субкультура, контркультура, життєвий світ та ін.
621994
   Культурологія: теорія та історія культури : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / І.І. Тюрменко, С.Б. Буравченкова, П.А. Рудик, С.І. Береговий, Є.Е. та ін. Кобилянський; І.І. Тюрменко, С.Б. Буравченкова, П.А. Рудик, С.І. Береговий, Є.Е. Кобилянський та ін.; За ред. І.І. Тюрменко, О.Д. Горбула; Мін-во освіти і науки України; Нац. ун-т харчових технологій. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 368с. – ISBN 966-8568-52-3
621995
   Культурологія: теорія та історія культури : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / І.І. Тюрменко, С.Б. Буравченкова, П.А. Рудик, С.І. Береговий, Є.Е. та ін. Кобилянський; МОНУ; Нац. ун-т харчових технологій; За ред. І.І. Тюрменко. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 368с. – ISBN 966-364-064-8
621996
   Культурологія: теорія та історія культури : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Тюрменко І.І. [та ін.] ; за ред. І.І. Тюрменко. – 3-те вид., переробл. та доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2010. – 370 с. – ISBN 978-611-01-0000-7
621997
   Культурологія: українська та зарубіжна культура : Навчальний посібник. – Київ : Знання, 2004. – 567 с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-8148-09-6
621998
   Культурологія: українська та зарубіжна культура : Навч. посібник. – 2-ге вид., стереот. – Київ : Знання, 2006. – 567с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-346-053-9
621999
   Культурологія: українська та зарубіжна культура : навчальний посібник / М.М. Закович, І.А. Зязюн, О.М. Семашко, Ж.О. Безвершук, А.Є. та ін. Дорога; М.М. Закович, І.А. Зязюн, О.М. Семашко, Ж.О. Безвершук, А.Є. Дорога; за ред. М.М. Заковича. – 3-тє вид., стереотипне. – Київ : Знання, 2007. – 567с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-346-269-8
622000
  Карабльова О. Культуролоогічна мотивація самотності у романі "Землетрус" Софії Майданської // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2003. – Т. 4 : Філософія, історія, мова та література. – С. 196-203. – ISBN 966-7804-53-4
<< На початок(–10)621622623624625626627628629630(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,