Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)621622623624625626627628629630(+10)В кінець >>
621001
  Стуканова М. "Інститут дослідів Волині, Вінніпег - Київ" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 3 грудня (№ 222). – С. 9


  28 листопада в головному корпусі КНУ імені Тараса Шевченка відбулася науково-практична конференція ГО "Волинське братство", присвяченен 70-річчю створення Інституту дослідів Волині в Канаді". На конференціїї було проголошено про створення окремої ...
621002
  Семенюк Г.Ф. "Інститут філології - це частина мого життя..." : Ексклюзивне інтерв"ю директора Інституту філології, професора Григорія Фоковича Семенюка / Г.Ф. Семенюк, Н.Й. Волошина // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 2-5.
621003
  Павлович В. "Інститут ядерних досліджень супроводжує всі українські реактори" / бесіду вів Г. Богапов // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 26 жовтня - 1 листопада (№ 40). – С. 12


  "В Україні сьогодні на чотирьох атомних електростанціях працюють 15 енергоблоків - ядерних реакторів, які забезпечують половину потреб країни в електроенергії. Відмахнутися від такого потенціалу й перейти на інші технології аж ніяк не можна. Швидше, ...
621004
  Різун В. [Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка вітає газету "Освіта" з днем народження] // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 22-29 березня (№ 18). – С. 3
621005
   [Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка] // Газета по-українськи. – Київ, 2014. – 19 грудня (№ 99). – С. 32 : фото


  Студенти й викладачі Інституту філології на перервах, у вільний від пар час плетуть сітку для військових в АТО.
621006
  Павлюк М.І. Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України // Академічні установи Західного наукового центру НАН України і МОН України : ювілейне видання / НАН України, М-во освіти і науки України ; [редкол. : акад. НАН України З.Т. Назарчук (голова) та ін.]. – Львів : ПАІС, 2018. – С. 73-80. – ISBN 978-617-7694-05-1
621007
  Магновський І.Й. Інститут громадських об"єднань у системі забезпечення прав людини в Україні конституційно-правовий аспект // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2021. – С. 84-93. – (Серія "Право" ; вип. 12 (24)). – ISSN 2078-6670
621008
  Бабій І. Інститут депутатської недоторканності і кримінальна відповідальність // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 12. – С. 87-89. – ISSN 0132-1331
621009
  Скрипнюк О.В. Інститут держави і права імені В.М. Корецького в особах // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України ; голов. ред. Меншун В.І. – Київ, 2019. – № 1/4. – С. 10-15. – ISSN 0868-8117
621010
  Кіндзерський Ю. Інститут держави і проблеми оновлення промислової політики в Україні // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 1 (590). – С. 48-58. – ISSN 0131-775Х
621011
  Біла С.О. Інститут держави та його роль в активізації реформування економіки України // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 69. – С. 184-190. – Бібліогр.: на 7 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
621012
  Кучеренко І.М. Інститут держави у структурі політичної ідентичності українського суспільства // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 1 (69), січень - лютий. – С. 116-126
621013
  Монаснко А Інститут державних видатків у фінансовому праві // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 21-23. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
621014
  Ковриженко Д. Інститут державних секретарів в Україні: аналіз проблемних аспектів // Парламент : інформаційно-аналітичне видання / Лабораторія законодавчих ініціатив. – Київ, 2001. – № 6. – С.32-34
621015
  Валевський О. Інститут державних секретарів в Україні: від задуму до реалізації : Аналітична доповідь / Український незалежний центр політичних досліджень; Олексій Валевський, Світлана Конончук. – Київ : УНЦПД, 2003. – 108с. – ISBN 966-8136-10-1
621016
  Скрипнюк В. Інститут державних секретарів і перспективи виконавчої влади в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 10. – С.16-19. – ISSN 0132-1331


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
621017
  Авер"янов В. Інститут державних секретарів міністерств як новела у реформуванні виконавчої влади в Україні // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 2. – С. 59-72
621018
  Кравчук М. Інститут державного контролю в сільському господарстві України: загальна характеристика // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 291-298. – (Серія юридична ; Вип. 54). – ISSN 0136-8168
621019
  Монаєнко А.О. Інститут державного контролю за господарською діяльністю суб"єктів господарювання // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 75-78. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
621020
  Колосюк В.В. Інститут державного обов"язкового особистого страхування // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 107-114. – (Правознавство ; Вип. 282)
621021
  Майдан І.Г. Інститут державної влади в Ісламській Республіці Іран (ІРІ) // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2001. – Вип. 5 : Українська зовнішня політика та дипломатія: 10 років незалежності. – С. 334-342. – ISBN 966-7196-06-2
621022
  Павко Анатолій Інститут державної влади Київської Русі в контексті політичних процесів сьогодення // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 35-37. – Бібліогр. в кінці ст.


  Серед питань становлення та розвитку Київської Русі найважливішим є історичний досвід формування та функціонування інститутів політичної влади Давньоруської держави.
621023
  Павко Анатолій Інститут державної влади Київської Русі в контексті політичних процесів сьогодення // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 35-37. – Бібліогр. в кінці ст.


  Серед питань становлення та розвитку Київської Русі найважливішим є історичний досвід формування та функціонування інститутів політичної влади Давньоруської держави.
621024
  Шевченко В.С. Інститут державної мови в Україні: історико-правовий вимір : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Шевченко Вячеслав Станіславович ; Приват. ВНЗ Ун-т Короля Данила. – Івано-Франківськ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
621025
  Радченко О.Д. Інститут державної підтримки малих підприємств у сільському господарстві // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 11 (205). – С. 60-66. – ISSN 2221-1055
621026
  Овчарук С. Інститут державної реєстрації речових прав на нерухоме майно через призму конституційності // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 12. – С. 74-79.
621027
  Квасніцька О.О. Інститут державної реєстрації суб"єктів підприємництва // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 1/2. – С. 146-150. – (Право. Економіка. Управління)
621028
  Ільченко І.В. Інститут державної служби - порівняльний аналіз // Законодавство України : проблеми і перспективи розвитку : збірник наукових праць / Національна академія наук України ; Київський університет права. – Київ, 2009. – Вип. 10 : Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (27-31 січня 2009 р., м. Косів, Івано-Франківської області). – С. 289-292. – ISBN 978-966-301-172-1
621029
  Сушинський О. Інститут державної служби в Україні: поняття та законодавче регулювання // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетровський регіональний інститут державного управління. – Дніпропетровськ, 2002. – № 3. – С.216-230. – ISBN 966-7800-16-4
621030
  Мельник Р. Інститут державної служби чи службове право? // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 11 (95). – С. 65-70
621031
  Потебенько М. Інститут державності // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2001. – № 1. – С.3-7
621032
  Вовк Ю.Є. Інститут дискреції суб"єкта владних повноважень в адміністративному судочинстві // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, Р.В. Шаповал, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2020. – № 3 (31). – С. 46-51. – ISSN 2311-4894
621033
  Шевченко Інститут дисциплінарних інспекторів: передумови становлення та основні засади функціонування / Шевченко, М // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верхов. Суд України. – Київ, 2012. – № 2 (138). – С. 31-33
621034
  Доманова І.Ю. Інститут добровільного представництва в цивільному праві України : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / КНУТШ; Доманова І.Ю. – Київ, 2006. – 234л. – Бібліогр.: л.219-234
621035
  Доманова І.Ю. Інститут добровільного представництва в цивільному праві України : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.03 / Доманова І.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 16с. – Бібліогр.: 3 назви
621036
  Клименко С. Інститут добровільної відмови від скоєння злочину в законодавстві про кримінальну відповідальність деяких зарубіжних країн // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 3. – С. 87-95.
621037
  Кричевська Т. Інститут довіри в монетарних координатах // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2004. – № 3. – С. 28-51 : рис. – Бібліогр.: 55 назв. – ISSN 1811-3141
621038
  Мандибура В. Інститут довіри в сфері забезпечення якості споживання та захисту споживчих прав населення / В. Мандибура, С. Батажок // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – C. 5-11. – (Економіка ; Вип. 123). – ISSN 1728-3817


  Розкрито коло проблем, пов"язаних з функціонуванням інститутів довіри, недовіри (консюмеризму), сприяння формування довіри (маркетингу) в сфері кінцевого споживання населення в контексті узагальнення світового досвіду та ситуації, що склалась в ...
621039
  Малий І.Й. Інститут довіри та конкурентоспроможність національної економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 11-16


  Розкрито вплив інституту довіри на підвищення ефективності та конкурентоспроможності національної економіки. Influence of institute of trust is exposed on the increase of efficiency and competitiveness of national economy.
621040
  Бурлай Т.В. Інститут довіри як компонента євроінтеграційної політики країн ЦСЄ // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України. – Київ, 2011. – № 3, липень - вересень. – С. 95-113. – ISSN 1605-7988
621041
  Майданик Р. Інститут довірчого управління майном і проект Цивільного кодексу України // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 119-121


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
621042
  Майданик Р.А. Інститут довірчої власності (Траст) : Дис... канд.юрид.наук: 12.00.03 / Майданик Р.А.; КУ ім.Т.Г.Шевченка. – К., 1996. – 159л. – Бібліогр.:л.155-159
621043
  Майданик Р.А. Інститут довірчої власності (ТРАСТ): (природа прав, умови рецепції в праві України) : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.03 / Майданик Р. А.; КУ. – К., 1996. – 24л.
621044
  Великорода О Інститут довічного утримання в законодавстві країн СНД // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2004. – № 2. – С.67-70
621045
  Клейменова С.М. Інститут довічного утримання в системі цивільно-правових договорів (загальна характеристика) // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 226-234. – ISSN 1563-3349
621046
  Черняк Ю. Інститут договірної підсудності крізь призму внутрішнього законодавства та міжнародних договорів України / Ю. Черняк, Ю. Іващенко // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 3 (195). – С. 30-33
621047
  Луць В. Інститут договору в цивільному праві України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2. – С. 25-33. – ISSN 1026-9932
621048
  Бонк В. Інститут допиту за кримінально-процесуальним законодавством УСРР 1920-1930 рр. // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 82-84


  "...На думку Кравченка М. для покращення практики реалізації законів в Україні необхідно в першу чергу поглиблено дослідити сам процес реалізації законів, відмежувати закономірне від випадкового в даному процесі, визначити його особливості [Кравченко ...
621049
  Прилуцький С. Інститут допустимості доказів у кримінальному судочинстві США та Англії: // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 10. – С. 132-138. – ISSN 0132-1331
621050
  Діхтієвський П.В. Інститут доступу до публічної інформації про стан використання природних ресурсів // Буковинські осінні адміністративні читання : зб. матеріалів міжнар. конф.: 26 листоп. 2021 р., м. Чернівці / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. публ. права ; [редкол.: І.В. Ковбас (голова) та ін. ; уклад.: І.В. Ковбас, П.І. Крайній]. – Чернівці : Технодрук, 2021. – С. 24-29. – ISBN 978-617-8034-26-9
621051
  Музика О. Інститут доходів місцевих бюджетів // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 11. – С.43-48
621052
  Козловський М.П. Інститут екології Карпат НАН України // Академічні установи Західного наукового центру НАН України і МОН України : ювілейне видання / НАН України, М-во освіти і науки України ; [редкол. : акад. НАН України З.Т. Назарчук (голова) та ін.]. – Львів : ПАІС, 2018. – С. 81-92. – ISBN 978-617-7694-05-1
621053
  Гурська Г.А. Інститут екологічного аудиту в країнах СНД // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 432-435. – ISSN 1563-3349
621054
   Інститут економіки -- центр розвитку економічної науки на Україні. – К., 1969. – 16с.
621055
  Трохимчук В.В. Інститут економічної влади в системі корпоративних відносин // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 12 (126). – С. 50-58 : рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
621056
  Трохимчук В.В. Інститут економічної влади в системі трансформаційної економіки України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 1. – С. 57-60 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
621057
   Інститут експериментальних систем освіти (науково-дослідний) : Документація.Керівництво.Тематика досліджень.Аспірантура. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – 28с. – ISBN 966-7411-75-3
621058
   Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології імені Р.Є. Кавецького НАН України / [відп. ред.: В.Ф. Чехун]. – Київ : [б. в.], 2020. – [32] с. : іл., портр. – Без тит. арк.
621059
   Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона. – К., 1957. – 159с.
621060
   Інститут електрозварювання імені Є.О. Патона: 80 років / НАН України, Ін-т електрозварювання ім. Є.О. Патона ; [редкол.: Б.Є. Патон (голова) та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2014. – 397, [3] с., [20] арк. фотоіл. : іл., портр. – Бібліогр.: с. 378-398. – ISBN 978-966-360-258-5
621061
  Гаврилюк Л. Інститут електрозварювання імені Євгена Патона НАН України // Науково-освітній потенціал України : крізь призму часу, наук. установи, навч. заклади, відомі імена в освіті і науці / [авт.-упоряд. Л.М. Гаврилюк]. – Київ : Український рейтинг, 2011. – С. 42-43. – ISBN 978-966-97103-2-1
621062
  Гаврилюк Л. Інститут електронної фізики НАН України // Науково-освітній потенціал України : крізь призму часу, наук. установи, навч. заклади, відомі імена в освіті і науці / [авт.-упоряд. Л.М. Гаврилюк]. – Київ : Український рейтинг, 2011. – С. 41. – ISBN 978-966-97103-2-1
621063
  Гомонай Г.М. Інститут електронної фізики НАН України // Академічні установи Західного наукового центру НАН України і МОН України : ювілейне видання / НАН України, М-во освіти і науки України ; [редкол. : акад. НАН України З.Т. Назарчук (голова) та ін.]. – Львів : ПАІС, 2018. – С. 93-102. – ISBN 978-617-7694-05-1
621064
  Мілевський О. Інститут емансипації за римським та сучасним цивільним правом / О. Мілевський, А. Мілевська // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 5 (267). – С. 57-61. – ISSN 2307-8049
621065
  Бохан О. Інститут емфітевзису: римське право та сучасна цивілістика в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 185-186. – ISBN 978-617-7069-28-6
621066
  Огієнко І. Інститут етнології Академії наук Чеської Республіки в XXI столітті: тематика і проблематика досліждень // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 56-67. – (Серія філологічна ; Вип. 56, ч. 2). – ISSN 2078-5534
621067
   Інститут журналістики - лідер у підготовці кадрів для масової комунікації // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 46-47. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
621068
  Москаленко А. Інститут журналістики // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Лютий (№ 2/3)


  Інформація для абітурієнтів директора Інституту..
621069
  Москаленко А. Інститут журналістики // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Лютий (№ 2/3)


  Інформація директора Ін-ту для абітурієнтів.
621070
  Москаленко А. Інститут журналістики // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Травень (№ 5)


  Інформація для абітурієнтів директора Інституту.
621071
   Інститут журналістики : Довідник. – Київ : Київський університет, 1998. – 30 с. : іл.
621072
  Москаленко А.З. Інститут журналістики // Сторінки історії. Видатні вчені / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [видавець М. Ляшенко]. – Київ : Бібліотека українця, 1999. – С. 226-232. – ISBN 966-7419-44-4
621073
  Різун В. Інститут журналістики // Репетитор : Журнал для тих, хто хоче здобути вищу освіту.Спецвипуск. – Київ, 2003. – № 6 : Київський національний університет ім. Т. Шевченка. – С. 41
621074
  Різун В. Інститут журналістики // Репетитор : Журнал для тих, хто хоче здобути вищу освіту. – Київ, 2004. – № 8 спецвипуск : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – С. 44
621075
  Різун В.В. Інститут журналістики // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 138-139. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
621076
  Різун В. Інститут журналістики // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Грудень (№ 10)


  Інститут журналістики готує фахівців для масовоінформаційної індустрії держави за напрямами: журналістика, видавнича справа та редагування, реклама та зв"язки з громадкістю (у медіа-галузі). Навчання студентів здійснюється на основі нових навчальних ...
621077
  Різун В. Інститут журналістики // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Березень (№ 3)
621078
   Інститут журналістики в цифрах і коментарях (досягнення за 2000-2003 роки) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [укладач В.В. Різун]. – Київ : [Ін-т журналістики Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка], 2004. – 63 с.
621079
   Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / КНУТШ ; [упорядник Шевченко В.Е. ; заг. ред. Різун В.В.]. – Київ : [Київський університет], 2005. – 68 с. : іл. – ISBN 966-594-186-0
621080
   Інститут журналістики приєднався до руху "Стоп цензурі!" / Прес-центр // Київський університет. – Київ, 2014. – Квітень (№ 6/7). – С. 8


  "...Учена рада Інституту журналістики КНУ приєднується до Громадського руху "Стоп цензурі!" у вимогах відповідальності ЗМІ".
621081
  Сидоренко Н.М. Інститут журналістики як провідний осередок професійної освіти й науки в Україні // Вступ до університетських студій : навч. посібник / Н.М. Сидоренко, Ю.В. Латиш. – Київ : Київський університет, 2020. – С. 254-297. – ISBN 978-966-933-083-3
621082
  Майкут Х.В. Інститут забезпечення зобов"язань на українських землях за Литовським статутами // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 68-73
621083
  Рим Т. Інститут забезпечення позову: новели законодавства // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 9. – С. 137-145. – ISSN 1026-9932
621084
  Гуменюк І.О. Інститут заборони дискримінації в соціальному законодавстві ЄС: досвід для України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 60-64. – ISSN 2220-1394
621085
  Єрменчук Х.М. Інститут загальних зборів членів територіальної громади в Україні: сучасні політико-правові тенденції // Правовий розвиток суспільства і держави: традиції та новації : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. (7 груд. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип.: Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 59-61. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-94-0
621086
  Воробель У. Інститут закінчення розгляду цивільних справ без ухвалення рішення по суті справи (історичний аспект) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 128–136. – (Серія юридична ; Вип. 48)
621087
  Садовнік В. Інститут законодавства Верховної Ради України у структурі парламенту // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (289). – С. 208-212. – ISSN 2663-5313
621088
   Інститут законодавства Верховної Ради України: новий вимір дослідницької служби парламенту / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; [упоряд.: О.Л. Копиленко, Є.Р. Бершеда]. – [2-ге вид., доповн. і перероб.]. – Київ : Людмила, 2019. – 112, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7638-95-6
621089
  Ластовська О.Л. Інститут закордонних монастирів з точки зору Федора Тітова і питання його наукового дослідження / О.Л. Ластовська, В.В. Ластовський // Могилянські читання : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, В.С. Горський, І.В. Жиленко [та ін.]. – Київ, 2003. – 2002 рік : Музейна справа в Україні на зламі тисячоліть. – С. 285-287
621090
  Клиніна Т. Інститут закордонної служби США: історична ретроспектива // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; ed.-in-chief: A. Moysey, S. Purici. – Чернівці ; Сучава, 2020. – № 2 (26). – С. 46-49. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2311-9896


  Інститут є наріжним каменем в кар"єрі офіцерів дипломатичної служби Америки, а також тисяч урядовців.
621091
  Кобернюк В. Інститут закриття кримінального провадження зі звільненням обвинуваченого від кримінальної відповідальності: сучасний стан і перспективи // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 10 (136). – С. 64-70
621092
  Короєд С.О. Інститут залишення заяви без розгляду за новим Цивільним процесуальним кодексом України: форми реалізації та підстави застосування залежно від виду заяви // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (53). – С. 69-79. – ISSN 2413-1342
621093
  Калюжний Р.А. Інститут заохочення в службовому праві України. / Р.А. Калюжний, О.А. Гусар // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 197-199. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1 (42)). – ISSN 2307-9061
621094
  Маленко О.В. Інститут заочного провадження в кримінальному судочинстві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Маленко Олександр Васильович ; Акад. адвокатури України. – Київ, 2019. – 21 с. з обкл. – Бібліогр.: 20 назв
621095
  Бутенко В.Б. Інститут запобіжних заходів в історії розвитку кримінально-процесуального законодавства // Актуальні питання кримінального права, процесу і криміналістики, удосконалення діяльності судової і правоохоронної систем : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. пам"яті проф. М.Й. Курочки (м. Сєвєродонецьк, 19 трав. 2017 р.) / М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: Є.О. Письменський, С.В. Головкін, С.О. Іваницький та ін.]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2017. – С. 72-75. – ISBN 978-617-616-077-9
621096
  Ковальова С.Г. Інститут заповіту в праві українських земель Великого князівства Литовського // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 104-109. – ISSN 1563-3349
621097
  Ковальова С.Г. Інститут заповіту в руському праві Х - першої половини ХІV ст. // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 153-158. – ISSN 1563-3349
621098
  Дячук Л. Інститут заручин у візантійському праві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 21-27. – (Юридичні науки ; вип. 77/78). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються юридичні аспекти заручин в процесі еволюції візантійського права. In the article the legal aspects of betrothal in the process of evolution of Byzantine law are examined.
621099
  Шаркова А.М. Інститут затримання важливих свідків: практика та досвід США // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Національний, "Одеська юридична академія". Чернівецький університет, факультет. – Чернівці, 2014. – Вип. 1. – С. 205-215
621100
  Хрімлі О. Інститут захисту прав інвесторів: поняття й особливості // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 222-228. – ISSN 1026-9932
621101
  Кот О.О. Інститут захисту прав у цивільному праві України // Актуальні проблеми приватного права України : зб. статей до ювілею д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України, заслуж. діяча науки і техніки України Наталії Семенівни Кузнєцової / відп. ред.: проф. Р.А. Майданик та проф. О.В. Кохановська. – Київ : Юридична практика, 2014. – С. 227-245. – ISBN 978-966-2578-60-1
621102
   Інститут захисту цивільних прав та інтересів фізичних та юридичних осіб за законодавством України та зарубіжних держав // Сучасні інститути держави та права: актуальні питання теорії та практики : монографія / Ю.Л. Бошицький, В.М. Іванов, Л.Л. Кінащук, О.І. Чаплюк, О.Г. та ін. Варич. – Львів : Сполом, 2015. – С. 175-204. – ISBN 978-966-919-129-8
621103
  Мацко А.С. Інститут захитсу прав людини на звернення та дія принципу пріорітету міжнародно - правових норм у внутрішньому правопорядку України / А.С. Мацко, А.В. Слатвицька // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2004. – № 1. – С.94-100
621104
  Грамацький Е. Інститут зберігання майна за новим Цивільним кодексом України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 5. – С.98-103
621105
  Кукуруз О.В. Інститут звернень громадян в Республіці Польща: політико-правові аспекти // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 28. – С. 445-453. – ISSN 0869-2491
621106
  Козак О. Інститут звільнення від кримінальної відповідальності та його відмінності від звільнення від адміністративної відповідальності // Наше право : Науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного. кримінального, екологічного та ін. галузей права / Київський міжнародний ун-т, Західно-регіональна ассоціація клубів ЮНЕСКО та ін. – Київ : Соціо, 2005. – № 4
621107
  Сокира Л. Інститут звільнення від покарання // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 1. – С.57-59
621108
  Скакун Інститут звільнення від юридичної відповідальності, загальнотеоретичний аналіз / Скакун, 0. // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т ; редкол.: П. Андрушко, Г.Балюк, І. Безклубний [та ін.]. – Київ, 2010. – Число 5 : Правова відповідальність. – С. 40-48. – ISBN 978-966-306-020-4
621109
  Скакун О. Інститут звільнення від юридичної відповідальності: загальнотеоретичний аналіз // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 12-14
621110
  Ващенко А.В. Інститут земських дільничних начальників у контексті реформування системи органів місцевого управління Російської імперії у 80-90-х роках XIX століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 64-68. – (Історія ; вип. 57)


  У статті, на основі аналізу законодавства та архівних документів, зроблено спробу переглянути традиційну оцінку Закону про земських дільничних начальників від 12 липня 1889 р. як одного із чинників так званих "контрреформ" уряду Олександра ІІІ. ...
621111
  Ващенко А.В. Інститут земських начальників Російської імперії кінця 19 - початку 20 ст. : Автореф. ... канд. істор. наук: 07.00.02 / Ващенко А.В.; Харків. нац. ун-тет ім.В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – 18 с. – Бібліогр.: 15 - 16 с.
621112
  Гель А. Інститут зміни умов тримання засуджених до позбавлення волі в межах однієї установи в кримінально-виконавчому законодавстві України: історичний та порівняльний аспекти // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 130-135
621113
  Гель А. Інститут зміни умов тримання засуджених до позбавлення волі в межах однієї установи в кримінально-виконавчоу законодавстві України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 132-137
621114
  Куйбіда Р. Інститут зразкової справи: оцінка впливу на ефективність адміністративного судочинства // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 10. – С. 121-131. – ISSN 1026-9932
621115
  Мурашко Н. Інститут зустрічного позову у адміністративному судочинстві України: право на існування // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 128-130. – ISBN 978-617-7069-14-9
621116
  Заяць Н. Інститут імперативного мандата у контексті пропорційної виборчої системи // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 4. – С. 21-26. – ISSN 0132-1331
621117
  Заяць Н. Інститут імперативного мандату у контексті пропорційної виборчої системи // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 4. – С. 21-26. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
621118
  Цимбалістий Т. Інститут імпічменту в системі конституційно-правової відповідальності // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 2 (10). – С. 51-55. – ISSN 2524-0129
621119
  Мартинюк Р. Інститут імпічменту в Україні: вади вітчизняної моделі // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 2. – С. 105-108. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
621120
  Майданник О.О. Інститут імпічменту президента: конституційно-правова природа,функціональна належність // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 165, ч. 2. – С. 57-62. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
621121
  Войтенко Ю.М. Інститут імпічменту у політико–правовій системі України та світу // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 94 (№ 3). – С. 408-412. – ISSN 2076-1554
621122
  Толкач А.М. Інститут імпічменту: світова практика застосування // Актуальні проблеми юридичної науки та практики : збірник / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; редкол.: Л.А. Остапенко, В.Ф. Пузирний, К.І. Апанасенко [та ін.]. – Чернігів, 2016. – Вип. 1 (2). – С. 5-9. – ISSN 2415-3095
621123
  Волкотруб С. Інститут імунітету в кримінальному судочинстві // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 3. – С.121-124. – Бібліогр.: 7 н. – ISSN 0132-1331
621124
  Швидка Л. Інститут іноземних мов: перспективи майбутьнього крізь призму минулого та реалії сьогодення / Л. Швидка, І. Яковлева, Л. Киба // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 10 (982). – С. 14-17. – ISSN 0131-6788


  У статті розглядаються досвід роботи і перспективи розвитку ННІ іноземних мов як структурного підрозділу Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Аналізуються основні результати наукової діяльності професорсько-викладацького ...
621125
  Стовпець О.В. Інститут інтелектуальної власності в контексті соціально-філософського бачення проблеми співвідношення інформації, знань та інновацій // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2016. – Вип. 35. – C. 27-38. – ISSN 2075-1443
621126
  Стовпець О.В. Інститут інтелектуальної власності у відкритому суспільстві: соціально–філософські аспекти. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 111 (№ 8). – C. 217-221. – ISSN 2076-1554
621127
  Смерницький Д.В. Інститут інтелектуальної власності: теоретико-правова характеристика // Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н.-д. експертно-криміналістичний центр МВС України ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ, 2014. – № 2 (22). – С. 37-47. – ISSN 1992-4437
621128
  Гайдулін О.О. Інститут інтерпретації (тлумачення) в європейському контрактному праві: теоретико-цивілістичні засади : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Гайдулін Олександр Олександрович ; Нац. акад. правових наук України, НДІ приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака. – Київ, 2021. – 36 с. – Бібліогр.: 53 назви
621129
  Вергунов В.А. Інститут історії аграрної науки, освіти та техніки ННСГБ НААН: ретроспектива становлення та перспективи : (до 15-річчя діяльності) / В.А. Вергунов ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка. – Вінниця : [б. в.], 2016. – 212 с. : іл., портр., табл. – Бібліогр. в тексті та в підрядк. прим.
621130
  Клековкін О.Ю. Інститут історії мистецтв // Театр при столику. Методологія театрознавства : подорожній щоденник / О.Ю. Клековкін. – Київ : Фенікс, 2013. – С. 226-242. – ISBN 978-966-136-114-9
621131
  Реєнт О. Інститут історії України НАН України - осередок дослідження руху декабристів // Декабристи в Україні : дослідження й матеріали : [зб. наук. робіт] / Ін-т історії України НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [наук. ред. Казьмирчук Г.Д. ; редкол.: В.А. Смолій (голова проекту) та ін.]. – Київ : Інститут історії України, 2007. – [Т. 5]. – С. 59-63. – ISBN 978-966-02-4425-2
621132
   Інститут історії України НАН України 1936-2006. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2006. – 815, [5] с., [24] арк. фотоіл. : фот. – Імен. покажчик: с. 788-815. – Бібліогр.: с. 700-787, у підрядк. прим. та в кінці біобібліогр. довідок. – ISBN 966-02-4173-9
621133
  Смолій В.А. Інститут історії України НАН України: віхи інституціональної та інтелектуальної історії. До 80-річчя Інституту історії України НАНУ / В.А. Смолій, О.А. Удод, О.В. Ясь // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2016. – № 5 (530), вересень - жовтень. – С. 4-36. – ISSN 0130-5247
621134
  Федоренко В.В. Інститут капеланства: польський досвід та реалії України // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 124-126
621135
  Романцов О. Інститут київських військових губернаторів: джерельна база дослідження // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 4. – С. 249-260
621136
   Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України // Національна академія наук України та державні академії наук : Київ. літопис XXI ст. : до 90-річчя НАН України : [ювіл. зб.] / Нац. акад. наук України [та ін.] ; [уклад. Стройков В.В. ; редкол.: Патон Б.Є. (голова) та ін.]. – Київ : Стройков Володимир Васильович, 2008. – С. 25. – ISBN 978-966-96823-1-4
621137
   Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України : 1957-2007 (50 років). – Київ, 2007. – 52с.
621138
  Сергієнко І. Інститут кібернетики України // Український календар. – Варшава, 1969. – 1970. – С. 318-319
621139
  Ковальчук Г. Інститут книгознавства Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського: перші результати наукових досліджень // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: Г. Боряк, О. Василенко, О. Воскобойнікова-Гузєва [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (253). – С. 34-42. – ISSN 1029-7200


  Стаття присвячена Інституту книгознавства–науковому підрозділу в структурі Національної бібліотеки України імені ВІ Вернадського, створеному наприкінці 2014 р., роботі відділів, що входять до його складу. Розкрито основні напрями діяльності ...
621140
  Халимоненко Г. Інститут козацтва: тюркського й українського // Україна - Туреччина: історія, політика, економіка, право, дипломатія, культура : [монографія] / А.А. Акан, М. Алтан, О.Н. Арас, Д.У. Бінан, Ю. та ін. Бондар. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Український письменник, 2015. – С. 38-48. – ISBN 978-966-579-439-4
621141
  Притика Ю.Д. Інститут колективного позову в цивільному процесі ЄС // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10 (214). – С. 68-70. – ISSN 2308-9636
621142
  Гончарук В.В. Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. A. B. Думанського: історія та сьогодення (до 50-річчя заснування Інституту) / В.В. Гончарук, В.Г. Сафронова // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 2. – C. 107-113. – ISSN 1027-3239
621143
  Білоусов В.М. Інститут комерційної таємниці в законодавстві України: поняття і шляхи вдосконалення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 1. – С. 205-209.
621144
  Антощук С. Інститут комп"ютерних систем ОНПУ - від минулого до майбутнього : підготовка кадрів // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження: спецвипуск / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 8 (298) : Одеський національний політехнічний університет: стратегія і тактика інноваційного розвитку. – С. 33-38. – ISSN 1810-3944
621145
  Тертишник В.М. Інститут компромісу в кримінальному процесі // Вісник Академії митної служби України : науковий збірник / Академія, митної служби України. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 146-150. – (Серія "Право" ; № 1 (12)). – ISSN 2310-4708
621146
  Клименко Н.І. Інститут конкурентної експертизи // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 285-291
621147
  Федоренко В.Л. Інститут конституційно-правових відносин в системі конституційного права в України // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 42-51. – (Правознавство ; Вип.333)
621148
  Федоренко В.Л. Інститут конституційно-правових відносин у системі конституційного права України // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 39-48. – (Правознавство ; Вип.286)
621149
  Гураль П.Ф. Інститут конституційно-правового статусу особи у зарубіжних країнах / П.Ф.Гураль, О.З.Панкевич; Львівський юридичний інститут МВС України. – Львів
Ч.1 : Громадянство у зарубіжних країнах: Навчально-методичні матеріали. – 2005. – 96с.
621150
  Дрозд А.О. Інститут конституційного контролю в державах романо-германської правової системи: історико-порівняльний аналіз : дис. ... д-ра філософії : 081 / Дрозд Артем Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Навч.-наук. ін-т права. – Київ, 2021. – 230 арк. – Додатки: арк. 228-230. – Бібліогр.: арк. 205-227
621151
  Гребенюк О.Я. Інститут конституційного контролю в конституційному праві зарубіжних країн // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 3, ч.3. – С. 5-12


  В статті проаналізовани основні моделі конституційного контролю.
621152
  Баргілевич М. Інститут конституційної скарги : зарубіжний досвід, пропозиції введення та вдосконалення в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 52-53. – ISBN 978-617-7069-15-6
621153
  Баргілевич М. Інститут конституційної скарги : зарубіжний досвід, пропозиції введення та вдосконалення в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 52-53. – ISBN 978-617-7069-15-6
621154
  Гультай М. Інститут конституційної скарги в конституціях європейських держав // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 130-139
621155
  Брезіна Т.М. Інститут конституційної скарги в механізмі захисту прав і свобод громадян в Україні // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 88-90. – ISBN 978-617-7096-97-8
621156
  Трагнюк О. Інститут конституційної скарги в Україні - за і проти / О. Трагнюк, Т. Комарова // України власний шлях : незалежність та кооперація - власний шлях України до правової держави / Ed.: prof. Dr. Peter-Alexis Albrecht, prof. Dr. Vyacheslav Komarov, prof. Dr. Gregorii Moschak, prof. Dr. Vyacheslav Navrotskyy. – Berlin : BWV, 2013. – С. 253-254. – ISBN 978-3-8305-3271-2
621157
  Перестюк О. Інститут конституційної скарги в Україні // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 87-88
621158
  Кіселичник В. Інститут конституційної скарги в Україні: європейський досвід та українські реалії // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: Ю. Баулін, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6. – С. 29-37. – ISSN 2310-6158
621159
  Закоморна К.О. Інститут конституційної скарги як засіб підтримки збалансованості конституційного розвитку (на прикладі постсоціалістичних країн східної й північної Європи) // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – Вип. 119. – С. 54-63. – ISSN 2224-9281
621160
  Колюх В. Інститут конституційної скарги: європейський досвід і Україна // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 6. – С. 32-37. – ISSN 2220-1394
621161
  Кузнецова Ю. Інститут конституційної скарги: теоретичні аспекти проблеми // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2013. – № 4. – С. 91-101
621162
  Цимбалістий Т. Інститут конституційної юстиції в правовій системі України / Т. Цимбалістий, О. Росоляк // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2016. – Вип. 4 (8). – C. 43-48
621163
  Міхеєва Т.П. Інститут конституційної юстиції генеза і розвиток в європейських країнах з континентальною системою права // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 272-279. – ISSN 1563-3349
621164
  Гайдулін О. Інститут контрактного права в правових системах європейських країн та Європейського Союзу // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 3. – С. 38-44.
621165
  Совгиря О.В. Інститут контрасигнування актів глави держави в Україні: правова природа та проблеми законодавчого регулювання : О. Совгиря // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 66-69. – (Юридичні науки ; вип. 85). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються питання щодо історії законодавчого регулювання, змісту, правової природи та особливостей сучасного правового регулювання інституту контрасигнування в Україні та в зарубіжних країнах. На основі зазначеного дослідження автор ...
621166
  Гудзь П. Інститут контролінгу в системі управління підприємством / П. Гудзь, Г. Мізерна // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 154-156
621167
  Тихомиров Д. Інститут контролю за діяльністю адвокатів Великобританії та України: порівняльний аналіз // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 11. – С. 83-86.
621168
  Звинигородський О.М. Інститут контролю та нагляду за особами, звільненими від відбування покарання з випробуванням // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2016. – № 12, грудень. – С. 49-53. – ISSN 2312-1831
621169
  Лещенко С. Інститут контролю трансфертного ціноутворення: проблеми співвідношення цивілістичних і публічно-правових методів правового регулювання у Республіці Білорусь // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 201-208. – ISSN 1026-9932
621170
   Інститут Конфуція - відтепер в Одесі : Україна - Китай // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 21 травня (№ 21)


  У Південноукраїнському нац. педагогічному ун-ті ім. К. Д. Ушинського офіційно відкрили Інститут Конфуція. Парнером виступив Харбінський інженерний університет.
621171
  Ши Яцзюнь Інститут Конфуція - рушник, на якому розгортається культурна співпраця між Україною та Китаєм // Україна - Китай / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України ; голов. ред. В. Кіктенко ; редкол.: О. Богомолов, А. Гончарук, П. Ленський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (7), спец. вип. : 25 років встановлення дипломатичних відносин між Україною та Китайською Народною Республікою. – С. 124-127
621172
  Слєпушкіна А.С. Інститут корпоративного права як регулятор економічної інтеграції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 22-23. – (Економіка ; вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Висвітлюються сутність, місце, роль і призначення інституту корпоративного права, його економічна природа та критерій сформованості. Дається визначення інвестиційно-інтеграційного процесу, критерію його результативності.
621173
  Іванюк В. Інститут кримінальних проступків у законодавстві України та зарубіжних держав / В. Іванюк, О. Пустовий // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Західноукр. нац. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Балинська О.М., Банах С.В., Гречанюк С.К. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 3 (27). – С. 135-140. – ISSN 2524-0129
621174
  Медицький І.Б. Інститут кримінального проступку в правовій доктрині держав Європи (порівняльне дослідження) / І.Б. Медицький, К.Б. Марисюк // Порівняльне правознавство : сучас. стан і перспективи розвитку : зб. наук. праць / Ін-т держави і права ім В.М. Корецького НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Прикарп. юрид. ін-т [та ін. ; редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. ; упоряд. О.В. Кресін]. – Київ : Логос, 2010. – С. 434-436. – ISBN 978-966-171-322-1
621175
  Самбор М.А. Інститут кримінального проступку за законодавством України: вади та прогалини // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 1 (65). – С. 392-400. – ISSN 2078-3566
621176
  Карпець Ю.В. Інститут лідерства як механізм впливу в політико-владних відносинах // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2013. – Вип. 49. – С. 149159
621177
  Степаненко М. Інститут літератури ім. Т. Шевченка НАН України // Літературознавча Полтавщина : довідник / М.І. Степаненко. – Полтава : Шевченко Р.В., 2015. – С. 546-547. – ISBN 978-617-7016-11-2
621178
   Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України : сторінки історії, 1926-2001. – Київ : Наукова думка, 2003. – 589 с. – ISBN 966-00-0813-9
621179
  Поліщук О. Інститут літератури на сучасному етапі // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2018. – № 11 (695), листопад. – С. 27-40. – ISSN 0236-1477


  "Стаття дає загальне уявлення про наукову роботу колективу Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України на сучасному етапі. До уваги читачів: коротка історична довідка про Інститут, інформація про основні завдання та актуальні напрями ...
621180
  Боронь О. Інститут літератури у відзначенні 200-літнього ювілею Тараса Шевченка // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 5 березня (№ 10). – С. 7


  Про заходи з підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка Інституту літератури. Спільно з Інститутом філології КНУ імені Тараса Шевченка випущено видання: "Шевченкіана діаспори" (у 6 т.), "Рецепція творчості Тараса Шевченка в ...
621181
  Годний С.П. Інститут лобізму в політиці як чинник демократизації українського суспільства : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Годний Сергій Петрович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
621182
  Богиня Т.Ю. Інститут лобізму в Радянському Союзі: міф чи реальність? // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голв. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 84 (№ 5). – С. 522-526. – ISSN 2076-1554
621183
  Федоренко В.Л. Інститут лобіювання у країнах західної демократії та перспективи його легітимації в Україні / В.Л. Федоренко, В.Ф. Нестерович // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 9 (95). – С. 13-25
621184
  Федоренко В.Л. Інститут лобіювання: проблеми конституційної правотворчої та правозастосовної діяльності в Україні й за кордоном // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 24. – С. 58-64. – (Юридичні науки). – ISSN 1729-360Х
621185
  Дмитрук А. Інститут Магдебурзького права на Поділлі // Наукові праці студентів та магістрантів історичного факультету Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 10. – С. 16-21
621186
  Подковенко Т. Інститут медіації у механізмі вирішення правових спорів: основні ідеї та принципи / Т. Подковенко, Н. Фігун // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 3 (11). – С. 36-40. – ISSN 2524-0129
621187
  Шершун К. Інститут медіації у правових системах ЄС та України: роль студентів у його запровадженні та функціонування // Міжнародний науковий вісник / Мін. освіти і науки України; Закарпатський держ. ун.; Нац. ак. пед. наук України. ; Ін-т вищої освіти. – Ужгород, 2010. – Вип. 1(20) : Збірник науков. доповідей за матеріалами 20 міжн. наук.-практ. конф. "Міжнародне співробітництво у впровадженні інноваційних технологій навчання у вищій школі", 11-14 травня 2010 року. – С. 346-351. – ISSN 2218-5348
621188
  Філіпп І.Ю. Інститут медіації як спосіб вирішення спорів у господарських правовідносинах / І.Ю. Філіпп, Д.А. Єршов, О.Я. Дон // Вісник Академії митної служби України : науковий збірник / Академія митної служби України. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 106-113. – (Серія "Право" ; № 2 (13)). – ISSN 2310-4708
621189
  Подковенко Т.О. Інститут медіації: зарубіжний досвід та українські перспективи // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2016. – Вип. 1. – С. 26-31
621190
  Селіванов В.М. Інститут менеджерів та його тлумачення у доктрині менеджеризму // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1974. – С. 64-70. – (Серія права ; № 15)


  В статье раскрывается методологическая несостоятельность обоснования американскими теоретиками менеджеризма, так называемой "революции в управлении", в результате которой субъектами власти в американском обществе стали будто бы не ...
621191
   Інститут менеджменту та фінансів при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка // Навчальні заклади від "А" до "Я". Київ та регіони : довідкове видання / М-во освіти і науки України, Укр. видавничий консорціум. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 8. – ISBN 966-8411-01-3
621192
  Набока С.В. Інститут мирових посередників як провідник соціальної політики самодержавства під час запровадження селянської реформи на Правобережній Україні у 1861-1863 рр. // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2007. – Вип. 2. – С. 30-39. – ISBN 978-966-581-930-1
621193
  Автеньєва О. Інститут мирових суддів в контексті децентралізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 95-97. – (Юридичні науки ; вип. 2 (103)). – ISSN 1728-3817


  У статті автор доводить, що введення інституту світової юстиції сприятиме досягненню цілей майбутньої децентралізації в Україні. Наведено поняття, ознаки та типологія світової юстиції в зарубіжних країнах. Здійснюється аналіз юридичної літератури ...
621194
  Дика Н.Ю. Інститут мирового суду в Україні та закордоном // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії" : (18-19 квіт. 2014 р.) / "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – С. 286-288. – ISBN 978-966-7178-01-8
621195
  Губерський Л.В. Інститут міжнародних відносин // Київський університет, 1994. – № 6
621196
  Губерський Л. Інститут міжнародних відносин // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Лютий (№ 2/3)


  Інформація для абітурієнтів директора Інституту.
621197
  Губерський Л. Інститут міжнародних відносин // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Лютий (№ 2/3)


  Інформація директора Ін-ту для абітурієнтів.
621198
  Губерський Л. Інститут міжнародних відносин // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Травень (№ 5)


  Інформація для абітурієнтів директора Інституту.
621199
  Губерський Л.В. Інститут міжнародних відносин // Сторінки історії. Видатні вчені / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [видавець М. Ляшенко]. – Київ : Бібліотека українця, 1999. – С. 240-244. – ISBN 966-7419-44-4
621200
  Губерський Л.В. Інститут міжнародних відносин // Освіта, 2002. – № 30
621201
  Губерський Л. Інститут міжнародних відносин // Репетитор : Журнал для тих, хто хоче здобути вищу освіту.Спецвипуск. – Київ, 2003. – № 6 : Київський національний університет ім. Т. Шевченка. – С. 43
621202
  Губерський Л. Інститут міжнародних відносин // Репетитор : Журнал для тих, хто хоче здобути вищу освіту. – Київ, 2004. – № 8 спецвипуск : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – С. 43
621203
   Інститут міжнародних відносин // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 48-51. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
621204
  Губерський Л.В. Інститут міжнародних відносин // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 274-275. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
621205
  Копійка В. Інститут міжнародних відносин // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Грудень (№ 10)


  Історія створення й розвитку Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тарса Шевченка тісно пов"язана з історією нашої держави. Коли в 1944 році Українська РСР стала суб"єктом зносин з іноземними державами, постало ...
621206
  Губерський Л. Інститут міжнародних відносин // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Березень (№ 3)
621207
  Губерський Л.В. Інститут міжнародних відносин за п"ятдесят років: досягнення, проблеми, перспективи // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 3-8. – (Міжнародні відносини ; Вип. 2)
621208
   Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет. – 13 с. : іл.
621209
   Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – 16 с. – 60 років ІМВ
621210
   Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка / За заг. ред В.В. Скопенка ; [Авт. кол.: Л.В. Губерський, С.І. Баранов, С.Я. Боринець, В.А. Вергун, Г.С. Волкова та ін.]. – Київ : Знання України, 2004. – 278 с. : іл. – ISBN 966-316-027-6
621211
  Губерський Л.В. Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 1 : [До 170-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка]. – С. 123-133
621212
   Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Л.В. Губерський, С.І. Баранов, В.А. Вергун [та ін.] ; за заг. ред. акад. НАН України В.В. Скопенка. – Київ : Баланс-Клуб, 2006. – 335, [1] с., [32] арк. фотоіл. : портр., фотоіл., табл. – Бібліогр.: с. 261-292. – ISBN 966-316-027-6
621213
   Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка / [В.В. Копійка (керівник) та ін.] ; за заг. ред. акад. НАН України Л.В. Губерського. – Київ : Укрбланковидав, 2014. – 415, [1] с., [32] арк. фотоіл. : портр. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 359-415. – ISBN 978-966-472-174-2


  На форзеце № 1716940 дарчий надпис: Шановному Володимиру Анатолійовичу з найкращими побажаннями від міжнародників. 27.10.14
621214
  Губерський Л.В. Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка (ІМВ) // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 553-555. – ISBN 966-316-039-X
621215
  Вергун В.А. Інститут міжнародних відносин у структурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка / В.А. Вергун, В.В. Копійка, М.М. Рижков // Вступ до університетських студій : навч. посібник / В.А. Вергун, В.В. Копійка, М.М. Рижков. – Київ : VADEX, 2017. – С. 163-200. – ISBN 978-966-9725-33-2
621216
   Інститут міжнародних відносин.Програми вступних іспитів до аспірантури зі спеціальностей : 12.00.11-міжнародне право;08.05.01-світове господ.і міжнар.економ.відносини;23.00.04-політ.проблеми міжн.систем. – Київ : Київський університет, 2001. – 46с.
621217
  Губерський Л.В. Інститут міжнародних відносин: досягнення, проблеми, перспективи // Історичний календар. – Київ, 1996. – на 1997р. – С. 235-236.
621218
  Губерський Л. Інститут міжнародних відносин: досягнення, проблеми, перспективи // Історичний календар, 1997
621219
  Губерський Л.В. Інститут міжнародних відносин: минуле-сьогодення-майбутнє // Київський університет як осередок національної духовності, науки, культури : Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 165-річчю Київського університету : Пленарне засідання / КУ імені Тараса Шевченка ; Гол. оргкомітету Скопенко В.В. – Київ : Київський університет, 1999. – С.26-35
621220
  Губерський Л.В. Інститут міжнародних відносин: минуле - сьогодення - майбутнє // Актуальні проблеми міжнародних відносин, 1999. – Вип.12
621221
  Кондратенко О.Ю. Інститут міжнародних санкцій у врегулюванні російсько-українського конфлікту // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 120, (ч. 2). – С. 41-52. – ISSN 2308-6912


  Розкрито сутність українсько-російського конфлікту у контексті транс- формації світового порядку. Розпочавши приховану агресію проти України, Росія прагне в односторонньому порядку змінити світовий порядок, який склався після закінчення холодної ...
621222
  Забара І.М. Інститут міжнародної інформаційної безпеки: правові аспекти // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатизації та інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2014. – № 1 (41). – С. 64-71
621223
  Лучко С О. Інститут мікробіології і імунології імені І. І. Мечникова - провідний науковий заклад в галузі медицини та фармації // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 477-479
621224
  Палкін І.Є. Інститут мінеральних ресурсів: заснування, розквіт, ліквідація // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; редкол.: О.М. Пономаренко, Б. Багінські, А. Беккер [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 41, № 4. – С. 75-91. – ISSN 2519-2396
621225
  Баранник Л.Б. Інститут мінімальної заробітної плати: український і зарубіжний досвід // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 34/1. – С. 133-140. – ISSN 2306-546X
621226
  Артьомова Т. Інститут міри економічної цінності // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2007. – № 3. – С. 35-55 : рис. – Бібліогр.: 61 назв. – ISSN 1811-3141
621227
  Дерев"янко С.М. Інститут місцевого референдуму в Україні: доцільність та перспективи оновлення його конституційної моделі // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.] ; голов. ред. В.М. Мойсишин. – Івано-Франківськ, 2018. – № 5 (49). – C. 85-96. – (Думка). – ISSN 2304-7410
621228
  Федоренко В.Л. Інститут місцевого референдуму в Україні: проблеми теоретико-методологічного та законодавчого забезпечення / В.Л. Федоренко, Н.О. Кузнецова, Л.В. Черничка // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 2 (88). – С. 35-51.
621229
  Стасюк Ю.Є. Інститут місцевого самоврядування в політичній системі України // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 23. – С. 129-138
621230
  Кравець О.О. Інститут місцевого самоврядування та його роль і значення в реалізації демократичної, правової державності // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 179-197. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 72). – ISSN 1563-3349
621231
  Ковальова А. Інститут місцевого самоврядування у Швеції: наочні наслідки послідовних реформ / А. Ковальова, В. Колодяжна // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2015. – № 1 (5). – С. 17-21. – ISSN 2409-4544
621232
   Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України - 75. 1930-2005 : матеріали до історії. – Київ : Довіра, 2005. – 565 с. – ISBN 966-507-177-7
621233
  Лукінова Т.Б. Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України 75 років // Мовознавство : Науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.,; кр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2005. – № 3/4. – с. 3-24. – Бібліогр. в примітках (11 назв.). – ISSN 0027-2833
621234
  Сіроткіна Марія Вячеславівна Інститут моральної шкоди в кримінальному судочинстві України : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук; 12. 00. 09 / Сіроткіна М. В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібл.: 8 назв
621235
  Сіроткіна М.В. Інститут моральної шкоди в кримінальному судочинстві України : Дис. ...канд. юрид.наук: Спец. 12.00.09 - кримін. процес та криміналістика; судова експерт. / Ь.В.Сіроткіна; Ін-т держави і права ім.В.М.Корецького НАН України. – Київ, 2006. – 213с. – Додатки: л.209-213. – Бібліогр.: л.193-208
621236
  Гриценко І.С. Інститут нагляду прокуратури як засіб забезпечення законності державного управління в СРСР / І. Гриценко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 12-14. – (Юридичні науки ; вип. 77/78). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджується ефективність інституту нагляду як засобу забезпечення законності державного управління. The article examines the efficiency of the Directorate of Public Prosecution as a way of ensuring legitimacy in a state administration.
621237
  Гаврилюк Л. Інститут надтвердих матеріалів імені В.М. Бакуля НАН України // Науково-освітній потенціал України : крізь призму часу, наук. установи, навч. заклади, відомі імена в освіті і науці / [авт.-упоряд. Л.М. Гаврилюк]. – Київ : Український рейтинг, 2011. – С. 44-45. – ISBN 978-966-97103-2-1
621238
  Замченко А.О. Інститут наказного провадження у цивільному процесі України // Судова практика : науково-практичний юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре". – Київ, 2009. – № 4. – С. 10-15
621239
  Непша О. Інститут народних засідателів у цивільному процесі // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 9. – С. 75-79.
621240
  Павлюк С.П. Інститут народознавства НАН України // Академічні установи Західного наукового центру НАН України і МОН України : ювілейне видання / НАН України, М-во освіти і науки України ; [редкол. : акад. НАН України З.Т. Назарчук (голова) та ін.]. – Львів : ПАІС, 2018. – С. 103-109. – ISBN 978-617-7694-05-1
621241
  Гон М.М. Інститут національно-персональної автономії: досвід запровадження ЗУНР // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.] ; голов. ред. В.М. Мойсишин. – Івано-Франківськ, 2016. – № 3 (35). – C. 216-225. – (Думка). – ISSN 2304-7410
621242
  Гон М. Інститут національно-персональної автономії: досвід запровадження ЗУНР // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць Рівненського держ. гуманітарного ун-ту / М-во освіти і науки України ; Рівненський держ. гуманітарний ун-т ; редкол.: Постоловський Р., Шелюк Л., Шеретюк В. [та ін.]. – Рівне, 2017. – Вип. 29. – С. 50-55. – ISSN 2519-1942
621243
  Окунєв І.С. Інститут недійсності правових актів: теоретико-правовий аспект // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 8 : Людиноцентризм у праві: теоретико-прикладні засади. – C. 236-240. – ISSN 2524-017X
621244
  Булайчук І. Інститут незалежного директора в Україні: шанси на успіх // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 102-103
621245
  Леманинець В. Інститут незмінюваності суддів: конституційно-правове регулювання та проблеми реалізації в Україні // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 9-15 грудня (№ 49). – С. 10-11. – ISSN 1992-9277
621246
  Прилуцький С.В. Інститут незмінюваності суддів: конституційно-правове регулювання та проблеми реалізації в Україні // Судова реформа в Україні: реалії та перспективи : матеріали наук.-практ. конф. 18 листоп. 2016 р. / О.Л. Копиленко, Р.М. Мінченко, Ю.В. Баулін, Р.П. Князевич, К.Ю. та ін. Красовський. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. – С. 375-388. – ISBN 978-617-7530-15-1
621247
  Косюк Т.П. Інститут нейтралітету в умовах сучасних конфліктів // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 70-72
621248
  Боднарук О.М. Інститут необхідної оборони в країнах романо-германської правової системи // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2010. – С. 110-114. – (Правознавство ; Вип. 525)
621249
  Моряк-Протопопова Інститут неосудності у "Правах за якими судиться малоросійський народ" // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXIV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2018 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2018. – Ч. 1. – С. 66-69
621250
  Бірюков О. Інститут неспроможності в системі приватного права // Юридический вестник : Наукове видання. / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2002. – № 1. – С.97-103. – Бібліогр.: 36 н. – ISSN 1561-4999
621251
  Джунь В. Інститут неспроможності у правовому, економічному та соціальному вимірах // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 8. – С.16-21. – ISSN 0132-1331
621252
  Бірюков О.М. Інститут неспроможності: порівняльно-правовий аналіз : Монографія / О.М. Бірюков; КНУ імені Тараса Шавченка. – Київ : Київський університет, 2000. – 163 с. – ISBN 966-594-141-0
621253
  Браніцкий О. Інститут неустойки в господарських правовідносинах: теоретичний і практичний аспекти / О. Браніцкий, А. Шароватов // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 4 (184). – С. 48-52
621254
  Шевчук Л. Інститут нотаріату в Західноукраїнській Народній Республіці // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 77-84. – (Серія юридична ; вип. 67). – ISSN 0136-8168
621255
  Чижмарь К.І. Інститут нотаріату в системі захисту прав і свобод людини і громадянина : монографія / Катерина Іванівна Чижмарь. – Ужгород : Гельветика, 2013. – 303, [1] с. – Бібліогр.: с. 266-303 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7178-25-4
621256
  Чижмарь К.І. Інститут нотаріату в системі захисту прав і свобод людини і громадянина : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.02 / Чижмарь Катерина Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 36 с. – Бібліогр.: 31 назва
621257
  Чижмарь К.І. Інститут нотаріату в системі захисту прав і свобод людини і громадянина : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.02 / Чижмарь Катерина Іванівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 393 л. – Бібліогр.: л. 336-393
621258
  Чижмарь К.І. Інститут нотаріату в системі органів юстиції та інших органів державної влади: окремі аспекти // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 7 : Право і прогрес: складові забезпечення в сучасних умовах. – C. 37-40. – ISSN 2524-017X
621259
  Нелін О.І. Інститут нотаріату в Україні: від минувшини до сьогодення : монографія / О.І. Нелін ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 130, [1] с. – Бібліогр.: с. 123-130. – ISBN 978-966-439-606-3
621260
  Фурса С. Інститут нотаріату в юридичній доктрині України: актуальні проблеми та перспективи розвитку // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, В. Рєзнікова, І. Венедіктова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9. – С. 11-19. – ISSN 1026-9932
621261
  Ковальова С.Г. Інститут обласних привілеїв у науковій спадщині М.М. Ясинського // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – С. 219-223. – ISBN 978-617-7133-95-6
621262
  Пилипчук О.О. Інститут обмежених речових прав в наукових працях Київського юридичного товариства (друга половина ХІХ ст.) // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ун-т інфраструктури та технологій ; редкол.: Пилипчук О.Я., Стрелко О.Г., Пилипчук О.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 8, вип. 2 (13). – С. 500-514. – ISSN 2415-7422


  У статті висвітлено внесок вчених Київського юридичного товариства у вирішення проблем чиншового землеволодіння у другій половині ХІХ ст.. Згадуються: активний член Товариства, професор Київського університету Д.І. Піхно, М.Ф. ...
621263
  Кам"янець Т.В. Інститут обмеження волі: міжнародний досвід // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 299-303
621264
  Фріс П. Інститут обмеження сфери дії законодавства про кримінальну відповідальність // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 11. – С. 141-143. – ISSN 0132-1331
621265
  Кайда Н.Я. Інститут обмеження як інструмент збалансування прав у трудовому праві: безпекові питання // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (22 листоп. 2019 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина, канд. юрид. наук М.Б. Мельник. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 47-48. – ISBN 978-617-7625-74-1
621266
  Мітулінський Т. Інститут одного факультету // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 8 грудня (№ 49)


  Київський інститут кінематографії — створений в 1930 р. , який в 1935 р. було перейменовано в Київський інститут кіноінженерів (КІКІ). У 1954 КІКІ був реорганізований в кіноінженерний факультет Київського політехнічного інституту.
621267
  Білик О.О. Інститут окремого проживання подружжя в сімейному праві : порівнял.-правовий аспект : монографія / О.О. Білик. – Київ : Знання України, 2017. – 259, [1] с. – Бібліогр.: с. 246-259. – ISBN 978-966-316-415-1
621268
  Білик О.О. Інститут окремого проживання подружжя в сімейному праві: порівняльно-правовий аспект : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Білик Олександра Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 258 арк. – Бібліогр.: арк. 241-258
621269
  Білик О.О. Інститут окремого проживання подружжя в сімейному праві: порівняльно-правовий аспект : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Білик Олександра Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
621270
  Наулік Н. Інститут омбудсмана в сучасному світі // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 10. – С.107-112
621271
  Наулік Н. Інститут омбудсмана в Україні та Республіці Польща: порівняльне дослідження : монографія / Наталія Наулік. – Тернопіль : Воля, 2009. – 178 с. – ISBN 978-966-8569-52-4
621272
  Майданник О.О. Інститут омбудсмана у механізмі забезпечення прав людини в Україні // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 7 (118). – С. 12-16
621273
  Куліш А. Інститут омбудсмана як елемент правоохоронної системи України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 70-74
621274
  Акопян Н.К. Інститут омбудсмана: сутність та моделі // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2011" : зб. матеріалів ХIIІ Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 14-15 квіт. 2011, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін. ]. – Черкаси : Брама, 2011. – С. 7-10. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки")
621275
  Марцеляк О.В. Інститут омбудсмана: теорія і практика : Монографія / О.В. Марцеляк; МВС; Нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків : Національний ун-т внутрішніх справ, 2004. – 450с. – ISBN 966-610-084-3
621276
  Мельничук О. Інститут омбудсмена в механізмі захисту права людини на освіту // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 2 (194). – С. 7-11
621277
  Чістякова І.М. Інститут омбудсмена в Україні: історико-правовий аспект / І.М. Чістякова, І.Б. Кривдіна // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 35. – С. 136-149. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
621278
  Рябовал Л.Т. Інститут омбудсмена як складник системи захисту прав дітей в Україні // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – С. 53-57. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 186). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
621279
  Прутян Д. Інститут опіки за римським правом та його рецепція в сучасному законодавстві України // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2006. – № 4. – С. 145-151. – ISSN 1561-4999
621280
  Риженко Т. Інститут опіки та піклування за "Кодексом Законів про сім"ю, опіку, шлюб і про акти громадянського стану" від 31 травня 1926 року // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 240-242
621281
  Краус Н. Інститут освіти в інноваційно-підприємницькому університеті крізь призму цифрового студентоцентризму / Н. Краус, В. Осецький // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (186). – С. 44-54. – ISSN 1682-2366


  У статті досліджено цифровий кубічний простір інституту креативного індивідуума/студента в інноваційно-підприємницькому університеті, що формує нову економічну віртуальну цифрову реальність через співвідношення цифрових навиків, інтелекту, мислення та ...
621282
  Свінцов О.М. Інститут освіти у структурі ринкової економічної системи // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2005. – Вип. 89-3. – С. 40-45. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
621283
  Чістякова І.М. Інститут освітнього омбудсмена в Україні та США / І.М. Чістякова, І.Б. Кривдіна // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2018. – Вип. 39. – С. 173-181. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932


  У статті розглянуто особливості становлення інституту омбудсмена в Україні та США, виділено основні напрями його розвитку. Авторами ретельно опрацьовано як наукові публікації із зазначеної тематики, так і тексти нормативно-правових актів, що містять ...
621284
  Зарева І. Інститут оскарження в досудовому кримінальному процесі // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 3 (183). – С. 100-102
621285
  Яновська О.Г. Інститут оскарження на стадії досудового розслідування // Адвокат : загальнодерж. проф. журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2013. – № 1 (148). – С. 10-13


  Статтю присвячено дослідженню процесуальних процедур оскарження рішень, дій чи бездіяльності слідчого, прокурора та слідчого судді під час досудового розслідування відповідно до нового КПК України.
621286
  Стецюк Б.Р. Інститут оскарження судових рішень у правовій системі Гетьманщини // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 1 (52). – C. 16-20. – ISSN 1727-1584
621287
  Кравчук В. Інститут основ конституційного ладу у системі конституційного права України // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2015. – № 1 (5). – С. 55-61. – ISSN 2409-4544
621288
  Загуменник В. Інститут офіційних спостерігачів у виборчому законодавстві // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 74-78
621289
  Федоренко В.Л. Інститут офіційного оприлюднення конституційно-правових актів як складова системи сучасного конституційного права України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 33-39. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
621290
  Шурма Р.І. Інститут офшорних компаній - інститут перерозподілу доходів між підприємцем та державою // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 265-270
621291
  Павлова Л.І. Інститут парламентаризму в Україні та державах Центральної і Східної Європи: порівняльний аналіз // Гілея : науковий вісник : історія, політологія, філософія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2008. – Вип. 17. – С. 205-211
621292
  Петрушка Н. Інститут парламентаризму в Чеській Республіці: характеристика та основні функції // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвип. / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 18 : Всеукр. теор. й науково-практ. конф. з правозн., політології та соціології. "Трансформація політ. системи: соціальні перетвор. та законодавч. процес". Т. 4. – С. 56-58.
621293
  Мартинюк Р. Інститут парламентської більшості у вітчизняній політико-правовій практиці // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2010. – № 2/3 (24/25). – С. 69-77


  У статті розглянуті структурні елементи конституціно-првового статусу ЦВК в Україні, структура ЦВК, досліджені функції і повноваження ЦВК.
621294
  Мартинюк Р. Інститут парламентської відповідальності уряду в Україні за змістом Конституції України в редакції від 8 грудня 2004 р. // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 4. – С. 84-91. – ISSN 1993-0909
621295
  Малюга А.В. Інститут парламентської служби: зарубіжний досвід і перспективи для України // Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління : електронне наукове видання : збірник / Н.-д. центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності ; Міжрегіон. акад. управління персоналом ; голов. ред. Романенко Є.О. – Київ, 2019. – № 1 (3), липень. – С. 144-163. – ISSN 2617-9660
621296
  Лавренюк І.О. Інститут партійного лідерства у системі партієтворення сучасної України // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 10/1 (126), жовтень : Політологія. Соціологія. – C. 48-54. – ISSN 2077-1800
621297
  Лавренюк І.О. Інститут партійного лідерства у системі партієтворення сучасної України // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 8 (124), серпень. – C. 22-28. – ISSN 2077-1800


  У даній статті на основі опрацювання теорії й практики партійного будівництва в Україні досліджується роль партійного лідера у здійсненні політичного процесу й партієтворення, реалізації політичної влади, розвитку політичної свідомості та формуванні ...
621298
  Бойко А. Інститут педагогічної україністики в осітньому просторі Полтавщини // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 4-11 травня (№ 18). – С. 4-5


  Посол США в Україні Джеффрі Пайєтт зустрівся зі студентами Маріупольського державного університету.
621299
  Бойко А. Інститут педагогічної україністики як системотвірний компонент національного дослідницького університету / А. Бойко, М. Степаненко // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 5-12 серпня (№ 32/33). – С. 4-7


  Обгрунтування доцільності створення Інституту педагогічної україністики як структурного складника інноваційного дослідницького університету.
621300
  Винокуров О.В. Інститут пенітенціарного судді: українські реалії // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 142-145. – ISBN 978-966-419-300-6
621301
  Мінка Т.П. Інститут перегляду судових рішень в адміністративному судочинстві України: окремі питання правозастосування // Вісник Академії митної служби України : науковий збірник / Академія митної служби України. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 83-88. – (Серія "Право" ; № 2 (13)). – ISSN 2310-4708
621302
  Курапова К. Інститут перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами, його завдання та місце у структурі кримінального провадження // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 192-198. – (Серія юридична ; вип. 62). – ISSN 0136-8168
621303
  Волинець В.В. Інститут підвищення кваліфікації - чверть віку // Український історичний журнал : орган Інституту історіїАкадемії наук Української РСР, Інституту історії партії при ЦК компартії України - філіалу Інституту марксизму - ленінізму при ЦК КПРС. – Київ, 1975. – № 2 (167), лютий. – С. 155
621304
  Ватаманюк О.З. Інститут підприємництва в господарській системі України / О.З. Ватаманюк, І.Я. Сухарська // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2013. – № 5/6 (1). – С. 14-17. – ISSN 1728-6220
621305
  Черняк Ю.В. Інститут підсудності в міжнародному приватному праві країн Європейського союзу та України : Дис. ... канд. юрид. наук. Спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Черняк Ю.В.; Інститут міжнародних відносин КНУШТ. – Київ, 2006. – 187л. – Бібліогр.: л. 167-187
621306
  Черняк Ю.В. Інститут підсудності в міжнародному приватному праві країн Європейського союзу та України : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Черняк Ю.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
621307
  Грицаєнко Л. Інститут підтримання обвинувачення в Україні та в зарубіжних країнах // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 8 (98). – С. 111-122
621308
   Інститут післядипломної освіти // Навчальні заклади від "А" до "Я". Київ та регіони : довідкове видання / М-во освіти і науки України, Укр. видавничий консорціум. – Київ, 2002. – Вип. 2
621309
  Пересєкін В. Інститут післядипломної освіти // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Березень (№ 3)
621310
  Пересєкін В. Інститут післядипломної освіти // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Грудень (№ 10)


  До Інститут післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства (що постійно проживають на території України), які мають документ державного зразка ...
621311
   Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області: дати, події, постаті : (з нагоди 75-ліття від часу заснування) / [упоряд.: Мороз Т.В., Федунович-Швед О.Т. ; відп. за вип. Білянін Г.І.]. – Чернівці : Наші книги, 2015. – 287, [1] с., [8] арк. фот. : іл., фот., ноти. – Бібліогр.: с. 286. – ISBN 978-966-482-058-2


  У пр. № 1705178 напис: Шановному Володимиру Сергійчуку еа згадку про перебування в Інституті післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області. З повагою директор ІППОЧО. Підпис. 03.03.2016.
621312
  Панченко В.С. Інститут повірених у структурі мирової юстиції 1872–1914 рр. (на прикладі Волинської губернії) // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; редкол.: В.А. Смолій, С.В. Корновенко, А.Г. Морозов [та ін.]. – Черкаси, 2017. – Вип. 12. – C. 93-103. – ISBN 978-966-353-452-7
621313
  Луцький М.І. Інститут повітових комісарів в ЗУНР // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 3 (15). – С. 32-37. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
621314
  Лукашенко А.А. Інститут повноважень органів самоорганізації населення міст Києва та Севастополя // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2011. – № 4 (7). – С. 36-42. – ISSN 2220-1394


  Проводиться комплексне дослідження інституту повноважень органів самоорганізації населення міст Києва та Севастополя. Аналізуються положення Конституції України та нормативно-правових актів стосовно з’ясування підстав набуття повноважень органів ...
621315
  Дідич Т. Інститут погодження проекту нормативно-правового акта в системі засобів удосконалення нормопроектування // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 11. – С. 170-175. – ISSN 0132-1331
621316
  Чомахашвілі О. Інститут подвійного громадянства // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 3. – С. 62-64.
621317
  Сліпченко А.В. Інститут позадоговірних зобов"язань в міжнародному приватному праві Європи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 21, ч. 2. – С. 197-203
621318
  Федоренко В. Інститут позачергових виборів до Верховної Ради України в системі національного конституційного права // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2007. – № 3. – С. 38-46.
621319
  Акулова П.О. Інститут покарання в кримінальному праві УНР доби Центральної ради // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 173-176. – ISBN 978-617-7777-14-3
621320
  Бойко І.Й. Інститут покарання на українських землях у складі Російської та Австрійської (Австро-Угорської) імперії // Кримінальні покарання в Україні (IX-XX ст.) : навч. посібник / І.Й. Бойко. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – C. 236-314. – ISBN 978-617-10-0004-9
621321
  Назимко Є.С. Інститут покарання неповнолітніх у кримінальному праві України : монографія / Є.С. Назимко ; М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т. – Київ : Дакор, 2018. – 334, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 233-302 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7679-04-1
621322
  Назимко Є.С. Інститут покарання неповнолітніх у кримінальному праві України (нарис з методології дослідження) : монографія / Є.С. Назимко ; М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т. – Донецьк : Ноулідж, Донецьке відділення, 2014. – 370, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-579-912-3
621323
  Бойко І.Й. Інститут покарання у джерелах кримінального права на українських землях у складі Польського королівства, Великого князівства Литовського та речі Посполитої // Кримінальні покарання в Україні (IX-XX ст.) : навч. посібник / І.Й. Бойко. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – C. 59-169. – ISBN 978-617-10-0004-9
621324
  Бойко І.Й. Інститут покарання у кримінальному законодавстві у період відродження Української державності (1917-1920 рр.) // Кримінальні покарання в Україні (IX-XX ст.) : навч. посібник / І.Й. Бойко. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – C. 315-337. – ISBN 978-617-10-0004-9
621325
  Турчинов К.О. Інститут політичних партій у конституційному прав України // 20-річчя Конституції України: національна традиція та європейські стандарти конституціоналізму : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 22 черв. 2016 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – С. 269-272. – ISBN 978-966-7166-35-9
621326
  Зубашевський Н. Інститут полюддя у владній системі Київської держави IX-X ст. // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2010. – № 3 (87) травень-червень. – С. 53-60
621327
   Інститут помилування в Україні : зб. матеріалів круглого столу (Київ, 20 берез. 2014 р.) / Держ. пенітенціарна служба України, Ін-т кримінально-виконавч. служби. – Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. – 57, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст.
621328
  Посімбайло О.В. Інститут помилування в Україні: сучасний стан // Трипільська цивілізація : науково-практичне видання / Громадська організація "АН"Трипільська цивілізація"; Вищий навч. заклад "Міжрегіональна Ак. управління персоналом". – Київ, 2012. – Вип. 7 (10), липень. – С. 73-77
621329
  Фастовець В. Інститут понятих // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 3 (129). – С. 74-81
621330
  Гевчук А. Інститут понятих може існувати поряд з фіскацією // Юридична газета. – Київ, 2022. – 18 січня (№ 1)
621331
  Дячук Л. Інститут посагу у ранньовізантійському праві: еволюційний та системний аспекти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 23-29. – (Юридичні науки ; Вип. 86). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються регулятивно-юридичні механізми узгодження інтересів і захисту майнових прав суб"єктів шлюбу за нормами правового інституту посагу у контексті еволюції правової системи як структурного елемента Візантійської цивілізації. Исследуются ...
621332
  Рєзнікова В. Інститут посередництва в правовій доктрині // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 35-39. – (Юридичні науки ; Вип. 84). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено аналізу правової природи посередництва в господарському обороті України. Проаналізовано існуючі в правовій доктрині концептуальні напрямки щодо розгляду посередництва: як "дії, діяльності", як "правовідношення" або як "прийому ...
621333
  Дмитрієв А.І. Інститут постійного нейтралітету в міжнародному праві : Монографія / А.І. Дмитрієв; Ред. Кузьміна О.М.; Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України; Київський ун-т права НАН України. – Київ : Юридична думка, 2005. – 312с. – ISBN 966-8602-26-9
621334
  Веремієнко С.В. Інститут постійного нейтралітету у сучасному міжнародному праві / С.В. Веремієнко, М.С. Ющенко // Актуальні проблеми юридичної науки та практики : збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Чернігів. політехніка"; редкол.: Л.А. Остапенко, В.Ф. Пузирний, К.І. Апанасенко [та ін.]. – Чернігів, 2020. – № 1 (6). – С. 59-63. – ISSN 2415-3095
621335
  Шамара О.В. Інститут потерпілого у кримінальному праві України: проблеми та перспективи розвитку // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 10 (жовтень). – С. 109-114
621336
  Балабанов К.В. Інститут почесних ( нештатних) консулів / К.В. Балабанов, М.В. Трофименко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 1). – С. 9-14


  The article is dedicated to the issues of institute of honorary consuls, procedures of establishment of the honorary consulate in Ukraine and in the foreign countries. The article is based on analyses of latest scientific researches, articles. ...
621337
  Лозінська Світлана Володимирівна Інститут почесних консулів в міжнародному праві та практиці України : Дис...канд.юридичних наук:12.00.11 / Лозінська Світлана Володимирівна; КНУТШ. – Київ, 2000. – 186л. – Бібліогр.:л.171-186
621338
  Лозінська С.В. Інститут почесних консулів в міжнародному праві та практиці України : Автореф...канд.юрид.наук:12.00.11 / Лозінська С.В.;КНУТШ. – Київ, 2000. – 19с. – Бібліогр.:с.17
621339
  Короткий В.А. Інститут почесних членів і докторів honoris causa Університету Св. Володимира / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 10-39. – ISBN 966-06-0393-2
621340
  Цимбал Юрій Володимирович Інститут почесних членів і докторів університету св. Володимира у 1834-1884 рр.: організація, структура, функціонування : Дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Цимбал Ю.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 265л. – Додатки: л.196-165. – Бібліогр.: л.171-195
621341
  Цимбал Юрій Володимирович Інститут почесних членів і докторів університету св. Володимира у 1834-1884 рр.: організація, структура, функціонування : Автореф. дис. ... канд. історич. наук: 07.00.01 / Цимбал Ю.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 16с. – Бібліогр.: 6 назв
621342
  Мацієнко А. Інститут прав і свобод людини за доби Української Центральної Ради // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 81-83
621343
  Лютий С. Інститут прав людини в конституціях України 1918 та 1996 рр.: історично–порівняльний аналіз // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 209-211
621344
  Рубаник В.Є. Інститут права власності В Україні: проблеми зарожденння, становлення й розвитку від найдавніших часів до 1917 року : Історико-правове дослідження / В.Є. Рубаник. – Харків : Легас, 2002. – 352с. – ISBN 966-8202-00-7
621345
  Дзера О.В. Інститут права власності за новим цивільним законодавством і європейські стандарти з охорони права власності // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 1/2. – С. 69-75. – (Право. Економіка. Управління)
621346
  Рубаник В.Є. Інститут права власності за цивільним кодексом УСРР 1922 р. // Учёные записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского : Научный журнал / Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского. – Симферополь, 2006. – Т. 19, № 1 : Юридические науки. – С. 134-141. – ISSN 1606-3715
621347
  Ухач В.Г. Інститут права власності на землю за звичаєвим правом (вибрані аспекти) / В.Г. Ухач, О.В. Вуєчко // Проблеми гармонізації національного і міжнародного законодавства: досягнення та перспективи : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : тези наук. доп. : (19 трав. 2015 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція", 2015. – С. 44-49. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-457-245-0
621348
  Дзера О.В. Інститут права власності та його відповідність правам людини // Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (23-24 листоп. 2007 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 62-68
621349
  Дмитрук І. Інститут права КНУ імені Т. Шевченка співпрацюватиме з НШСУ // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 23 жовтня - 5 листопада (№ 42-43)


  Відбулася урочиста церемонія підписання Меморандуму про співпрацю між Національною школою суддів України та Інститутом права Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Документи підписали ректор НШСУ Микола Оніщук та виконувачка ...
621350
  Мироненко І.В. Інститут права сусідства : теоретичні та практичні аспекти : монографія / Мироненко І.В. – Івано-Франківськ : Супрун В.П., 2019. – 343, [1] с. – Бібліогр.: с. 319-341 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7468-38-6


  У пр. № 1742078 нарис: Шановній Діані Вікторівні з глибокою вдячністю від автора. Підпис.
621351
  Мироненко І.В. Інститут права сусідства: теоретичні та практичні засади правового регулювання земельних сусідських відносин : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.06 / Мироненко Ігор Віталійович ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2020. – 44 с. – Бібліогр.: 39 назв
621352
  Балинська О.М. Інститут права як культурний код // Модернізація правових інститутів: вимоги часу : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (8 груд. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 15-17. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-34-6
621353
  Кишко-Єрлі Інститут правового регулювання відновлюваних джерел енергії природоресурсного права України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 251-254
621354
  Коломієць-Людвіг Інститут правового регулювання злиття й поглинання суб"єктів господарювання у вітчизняній системі права // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 103. – С. 69-75. – ISSN 0201-7245
621355
  Вівчаренко О. Інститут правової охорони земель і соціально-економічна функція права // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 9 (81). – С. 74-79
621356
  Прокопенко В.В. Інститут представництва в митному праві // Права людини та публічне врядування : матеріали ІІ всеукр. правн. форуму, 15 трав. 2019 р., м. Чернівці / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. публ. права ; [уклад.: І.В. Ковбас, А.М. Худик, П.І. Крайній]. – Чернівці : Технодрук, 2019. – С. 39-41. – ISBN 978-617-7611-44-7
621357
  Цюра В.В. Інститут представництва в цивільному праві України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Цюра Вадим Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 32 с. – Бібліогр.: 43 назви
621358
  Цюра В.В. Інститут представництва в цивільному праві України : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03, 081 / Цюра Вадим Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 535 арк. – Додатки: арк. 526-535. – Бібліогр.: арк.453-525
621359
  Гузе К.А. Інститут представництва прокурором інтересів громадянина або держави в процесуальних галузях права // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2011. – Вип. 113. – С. 254-261. – ISSN 0201-7245
621360
  Бичкова С.С. Інститут представництва у виконавчому провадженні // Проблеми теорії і практики виконання рішень судів та інших органів : зб. наук. праць [за результатами Третьої міжнар. наук.-практ. конференції (м. Хмельницький, 14-15 червня 2012 р.)] / Держ. виконавча служба України ; Хмельниц. ун-т управл. та права ; Гол. управл. юстиції у Хмельницькій обл. ; Євразійська асоц. правничих шкіл та правників ; [відп. за вип. та заг. наук. ред. Ю.В. Білоусов]. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2012. – С. 113-121. – ISBN 978-966-8823-76-3
621361
  Татулич І.Ю. Інститут представництва у справах окремого провадження // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 4 (10). – С. 241-246. – ISSN 2227-796X


  У цій статті проаналізовано питання, що стосуються участі представника в цивільному процесі, зокрема у справах окремого провадження. Особлива увага зосереджується на участі представника при розгляді та вирішенні справ про обмеження цивільної ...
621362
  Стасюк Юрій Євдокимович Інститут президенства в контексті досвіду України та Росії : Дис...канд.політич.наук23.00.02 / Стасюк Юрій Євдокимович; КНУТШ. – Київ, 2001. – 179л. – Бібліогр.:л.168-179
621363
  Лященко Т. Інститут президенства в країнах Центральної Азії // Політичний менеджмент : Український науковий журнал. Спецвип. / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2006. – Спецвип. : Політичне лідерство на пострадянському просторі. – С. 175-183.
621364
  Мельник Р. Інститут президенства в Росії в часи конституційної кризи 1992-1993 років // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 204-210
621365
  Скіць С.В. Інститут президенства в Україні: підвищення ефективності управління та пошук шляхів до суспільного діалогу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 77-79. – (Державне управління ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  Розглядаючи ефективність функціонування інституту президентства в Україні, визначено пріоритетні напрями його оптимізації. Показано необхідність інституційних змін в державному управлінні, які спрямовані напобудову збалансованої системи розподілу ...
621366
  Ляхович В. Інститут президенства: еволюція змін у східннослов"янських країнах СНД // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 22 (283). – С. 4-6
621367
  Головко О.С. Інститут президента в системі державного управління національної безпеки України та світу : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.05 / Головко Олександр Сергійович ; М-во освіти і науки України, ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом". – Київ, 2020. – 23 с. – Бібліогр.: 17 назв
621368
  Агафонов Сергій Анатолійович Інститут президента в системі державної влади України : Дис. ...канд. юридичних наук: 12.00.02. / Агафонов Сергій Анатолійович; Київськ. націон. економічний університет. – Київ, 2003. – 179 л. – Бібліогр.: л. 162-179
621369
  Агафонов Сергій Анатолійович Інститут президента в системі державної влади України : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Агафонов С.А.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
621370
  Андрусів А.В. Інститут президента в системі міжінституційних взаємодій // Стратегічні пріоритети : Науково-аналітичний щоквартальник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2007. – № 1 (2). – С. 50-58.
621371
  Кохановський В.В. Інститут Президента в України та конституційно-правове закріплення строку його повноважень та способу обрання // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 113-116
621372
  Мельниченко В. Інститут президента в Україні: стан та перспективи розвитку / В. Мельниченко, Н. Плахотнюк // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 12. – С. 18-29. – ISSN 0132-1331
621373
  Волощук О.Т. Інститут Президента у Франції, Росії та Україні : конституційні норми і політична практика : монографія / Волощук О.Т. ; МОНУ ; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Технодрук, 2009. – 260 с. – ISBN 978-966-8658-51-8
621374
   Інститут Президента України в системі державної влади України : матеріали наук. конф. : Київ, 17 січ. 2014 р. / М-во освіти і науки України ; М-во культури України ; НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – 471, [1] с. : табл. – Бібліогр. наприкінці ст.
621375
  Нечепорук Д. Інститут президента України: критичні зауваження // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 9 (87). – С. 93-100
621376
  Вовк Ю. Інститут президента УНР у екзилі (1948-1922 рр.) // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 8. – С. 130-131. – ISSN 0132-1331
621377
  Литвинов О. Інститут президента як невід"ємний елемент республіканської форми правління: конституційно-правова характеристика // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 6 (186). – С. 122-126
621378
  Стасюк Ю.Є. Інститут президентства в контексті досвіду України та Росії : 23.00.02. Автореф. дис. ... канд. політич. наук / Стасюк Ю. Є.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 19 с.
621379
  Москалюк М.Ф. Інститут президентства в сучасних політичних системах: конституційно-правові, статусно-рольові та владно-функціональні характеристики // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.] ; голов. ред. В.М. Мойсишин. – Івано-Франківськ, 2018. – № 5 (49). – C. 72-84. – (Думка). – ISSN 2304-7410
621380
  Ткач Д. Інститут президентства в Угорській Республіці та Україні - практика здійснення повноважень (спроба порівняльного аналізу) // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 1. – С.455-464. – ISBN 966-73-53-51-Х
621381
  Зелінська М. Інститут президентства в Україні в контексті конституційної реформи // Політичний менеджмент : Український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 114-124.
621382
  Бойко Олег Васильович Інститут президентства в Україні і США (порівняльно-правовий аналіз) : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Бойко О.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв.
621383
  Бойко Олег Васильович Інститут президентства в Україні і США (порівняльно-правовий аспект) : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Бойко О.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 214 л. – Бібліогр.: л. 185 - 214
621384
  Москалюк М.Ф. Інститут президентства в Україні та Чеській Республіці: порівняльний аналіз // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: Нагорняк Т.Л., Примуш М.В., Неприцька Т.І. [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 4. – С. 36-42. – ISSN 2519-2949
621385
  Колюх В. Інститут президентства в Україні як об"єкт конституційного процесу // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 11 (320). – С. 5-7
621386
  Горбатюк Б.Б. Інститут президентства в Україні: історико-правовий аспект // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 325-329
621387
  Кіселичник Василь Інститут президентства у міському праві Львова (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 2 (18). – С. 80-86
621388
  Ткач О.І. Інститут президентства як суб"єкт концептуальної влади в демократичних політичних системах // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. ; редкол.: Бондаренко В.Д., Кондратьєва І.В., Кононенко Т.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (13). – С. 71-76


  У статті розглядаються особливості моделі інституту президентства як досвід інститутів США. Проаналізовано поняття: політика президента, вирішення політичних конфліктів. Розглянуто політичні передумови та чинники політичних стратегій президенціалізму. ...
621389
  Скіць С.В. Інститут президентства: проблема лідерства // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпро, 2016. – № 9/10 (35/36). – С. 5-15. – ISSN 2311-6420
621390
  Миргород-Карпова Інститут префекта як новий інноваційний механізм державного управління регіонами України / Миргород-Карпова, А.А. Гриб // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Павленко Б.О., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2019. – Вип. 19 (32). – С. 26-30. – ISSN 2519-2353
621391
  Даценко І. Інститут приват-доцентів та підготовка молодих науковців в університетах Російської імперії (друга половина ХІХ - початок ХХ століття) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 9-13. – (Історія ; Вип. 98). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено проблемі підготовки викладачів для вищої школи Російської імперії. Особлива увага приділяється характеристиці інституту приват-доцентів та основних умов його розвитку у російському університеті. The article is devoted to the problem ...
621392
  Махиніч Н. Інститут приватних виконавців у контексті захисту прав та законних інтересів суб"єктів господарювання / Н. Махиніч, Ю. Махиніч // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Галянтич М.К., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 3 (19). – С. 97-101. – ISSN 2524-0129
621393
  Щуковський С.В. Інститут приватних виконавців: переваги та недоліки запровадження в Україні // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2017. – № 3. – С. 63-66


  У статті розглядається інститут приватних виконавців, а також переваги та недоліки за- провадження інституту в Україні. Досліджено правове становище приватних виконавців у сис- темі виконавчого провадження України. Розглянуто зарубіжний досвід ...
621394
  Бугайчук К.Л. Інститут приватних детективів за кордоном: порівняльно-правовий аналіз // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 1 (60). – С. 7-12. – ISSN 1727-1584
621395
  Єна С. Інститут приватного виконання рішень як бізнес // Юридична газета. – Київ, 2017. – 22 серпня (№ 33/34). – С. 16-17
621396
  Пашковська Т. Інститут приватного виконання рішень: а як у них? // Юридична газета. – Київ, 2017. – 22 серпня (№ 33/34). – С. 30-31
621397
  Захарчук А. Інститут приватної власності // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-економ. ун-т ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Мельниченко С.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (114). – С. 23-31. – (Серія. Юридичні науки). – ISSN 2616-6100
621398
  Нестерчук Ю.О. Інститут приватної власності та інтеграційні процеси в АПК // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2007. – № 5. – С. 96-99.
621399
  Музика А. Інститут призначення покарання: поняття і загальна характеристика / А. Музика, О. Горох // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 174-183. – ISSN 0132-1331
621400
  Забловський А. Інститут приймацтва в традиційній моделі соціалізації українців // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 20 : На пошану професора кафедри етнології та краєзнавства історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктора історичних наук Валентини Борисенко. – С. 55-60
621401
  Рябоконь Є.О. Інститут прийняття спадщини в цивільному законодавстві України: проблеми і перспективи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 129-134. – (Юридичні науки ; Вип. 67/69). – ISSN 1728-3817


  Присвячено розгляду та аналізу основних новел чинного спадкового законодавства з питань інституту прийняття спадщини. This article is devoted to examination and analysis of basic novels of current succession legislature concerning the provision of ...
621402
  Падун Є.В. Інститут прийомного виховання в міжнародному приватному праві // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7. – С. 41-45. – ISSN 2222-5374
621403
  Слабковська А.І. Інститут прийомної сім"ї як форма опіки над дітьми-сиротами та його педагогічний супровід: український досвід // Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень : XIII Міжнар. наук. конф. молодих науковців : збірник тез : 13-15 квіт. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т психології ; [ред. рада: Бурлачук Л.Ф., Головко Б.А.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 73-75
621404
  Кушнір Р.М. Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України // Академічні установи Західного наукового центру НАН України і МОН України : ювілейне видання / НАН України, М-во освіти і науки України ; [редкол. : акад. НАН України З.Т. Назарчук (голова) та ін.]. – Львів : ПАІС, 2018. – С. 110-125. – ISBN 978-617-7694-05-1
621405
   Інститут прикладних проблем механіки і математики імені Я. С. Підстригача НАН України // Будуємо Україну разом / [редкол.: Я.С. Яцків, В.П. Шевченко, З.Т. Назарчук та ін.]. – Київ : Схід-Захід, 2013. – С. 76-77. – ISBN 978-966-97197-0-6
621406
  Царенко С.І. Інститут прикордонного режиму в зарубіжних державах / С.І. Царенко, О.М. Царенко // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2014. – Вип. 4 (52). – С. 147-154. – (0). – ISSN 2078-9165
621407
  Ткач Г. Інститут примирення сторін в адміністративному судочинстві // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 163-170. – (Серія юридична ; Вип. 53). – ISSN 0136-8168
621408
  Андрощук Г. Інститут примусового ліцензування в Німеччині // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 20-23. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1608-6422
621409
  Мельник М.Б. Інститут припинення права на аліменти у зв"язку з набуттям дитиною права власності на нерухоме майно // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 204-208. – ISSN 2219-5521


  У статті розглядаються питання, які стосуються з"ясування місця інституту припинення права на аліменти в зв"язку із набуттям дитиною нерухомого майна в системі аліментних зобов’язань. Аналізуються зміст правовідносин в інституті припинення права на ...
621410
  Воронін В.М. Інститут присвоєння почесних звань в нагородній системі Радянської України 20–30 рр. ХХ ст. // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 3 (285). – C. 5-10. – ISSN 0320-9466
621411
  Навроцька В. Інститут присяги при даванні показань у кримінальній справі // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2010. – № 11 (73). – С. 42-44
621412
  Ткачук П. Інститут присяжних виконавців: порівняльні аспекти окремих положень законопроекту України та проекту Глобального кодексу примусового виконання // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 506-508. – ISBN 978-617-7069-28-6
621413
  Святоцька В. Інститут присяжних повірених на території України за судовими статусами 1864 р. // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 8. – С. 147-153. – ISSN 0132-1331
621414
  Бездітний В. Інститут присяжних у кримінальному судочинстві // Юридична газета. – Київ, 2012. – 6 березня (№ 10)


  "... Пропозиції проекту КПК".
621415
  Бельо Л.Ю. Інститут присяжних: історичні аспекти та сучасний стан // Восьмі юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В.Васьковського : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (до 20-річчя заснування економіко-правового ф-ту Одес. нац. ун-ту імені І.І. Мечникова), м. Одеса, 18 трав. 2018 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2018. – С. 201-206. – ISBN 978-966-927-378-9
621416
  Куценко В. Інститут присяжних: українські реалії // Юридична газета. – Київ, 2018. – 16 січня (№ 1). – С. 34
621417
  Тиндик Н.П. Інститут притулку як правова гарантія дотримання прав людини // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3 (27). – С. 299-303. – (Право. Економіка. Управління)
621418
  Михайлова І. Інститут пробації: окремі аспекти впровадження // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 10 (166). – С. 72-75
621419
  Рибак О. Інститут пробації: проблеми та перспективи впровадження в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 415-417. – ISBN 978-617-7069-14-9
621420
   Інститут проблем безпеки атомних електростанцій НАН України / [А.В. Носовський та ін.] ; за ред. чл.-кор. НАН України А.В. Носовського ; НАН України, Від-ня фіз.-техн. проблем енергетики НАН України. – Київ : ІПБ АЕС НАН України, 2018. – 73, [1] с. : іл., портр., фотоіл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-02-8529-3
621421
   Інститут проблем виховання НАПН України оголошує конкурс на заміщення вакантної посади заступника директора з наукової роботи // Педагогічна газета. – Київ, 2017. – Березень-квітень (№ 2). – С. 7
621422
   Інститут проблем виховання НАПН України оголошує конкурс на заміщення посад // Педагогічна газета. – Київ, 2017. – Березень-квітень (№ 2). – С. 7
621423
  Гаврилюк Л. Інститут проблем математичних машин і систем НАН України // Науково-освітній потенціал України : крізь призму часу, наук. установи, навч. заклади, відомі імена в освіті і науці / [авт.-упоряд. Л.М. Гаврилюк]. – Київ : Український рейтинг, 2011. – С. 46-47. – ISBN 978-966-97103-2-1
621424
  Грицаєнко Л. Інститут прокуратури в світовій історико-правовій ретроспективі // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 7. – С. 116-122.
621425
  Грицаєнко Л. Інститут прокуратури в світовій історико-правовій ретроспективі (продовження) // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 8. – С. 112-119.
621426
  Федоренко В. Інститут прокуратури в системі конституційного права України // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 7. – С. 49-60
621427
  Дьомін Ю.М. Інститут прокуратури в структурі органів правопорядку України // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10 (202). – С. 28-37. – ISSN 2308-9636
621428
  Торончук І.Ж. Інститут прокуратури на Буковині у складі Румунії (1918-1940) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 92-97. – ISSN 1563-3349
621429
  Федоренко В. Інститут прокуратури у механізмі Української держави: сучасний стан і перспективи реформування // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 202-213.
621430
  Корнякова Т. Інститут прокурора Міжнародного кримінального суду: принципи організації діяльності та функціональні повноваження / Т. Корнякова, М. Владимирова // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 10. – С. 171-180. – ISSN 1026-9932
621431
  Яковенко І. Інститут прокурорів - криміналістів потребує законодавчої регламентації // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 5. – С.84-88
621432
  Максименко С.В. Інститут прописки в Україні і права людини // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ / Одеський інститут внутрішніх справ. – Одеса, 2001. – № 2. – С.92-97
621433
  Фещук Т.С. Інститут професійних прав та обов"язків адвоката: деякі теоретичні аспекти // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 262-265. – ISBN 978-617-673-442-0
621434
   Інститут професійно-технічної освіти НАПН України оголошує конкурс на заміщення наукових посад // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 21-28 грудня (№ 51/52). – С. 12
621435
   Інститут професійно-технічної освіти НАПН України оголошує конкурс на заміщення наукових посад // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 4-11 січня (№ 1/2). – С. 16
621436
   Інститут професійно-технічної освіти НАПН України оголошує конкурс на заміщення наукових посад у лабораторії // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 15-22 березня ( 11/12 )
621437
   Інститут професійно-технічної освіти НАПН України оголошує конкурс на заміщення посад у лабораторії // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 15-22 лютого (№7//8)
621438
   Інститут професійно-технічної освіти НАПН України оголошує конкурс на заміщення посади / Інститут професійно-технічної освіти НАПН України // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 17-24 серпня (№ 34/35). – С. 8
621439
  Ющенко Т.В. Інститут професійної етики суддівського корпусу та його роль в реалізації судової функції Української держави // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 242-246.
621440
  Самойленко О. Інститут професорських стипендіатів як один із шляхів підготовки професійних істориків в Україні у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. // Історіографічні дослідження в Україні : збірник наукрвих праць / НАН України ; Ін-т історії України ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – Вип. 27. – C. 334-359. – ISSN 2415-8003
621441
  Бевзенко В.М. Інститут процесуальної співучасті в адміністративному судочинстві України: сутність та правове регулювання // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 222-227. – ISSN 1563-3349
621442
   Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України = G.S. Kostiuk Institute of psychology of the NAES of Ukraine : інформ.-наук. видання / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; [авт.-уклад.: Максименко С.Д. та ін.] ; за ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ : Педагогічна думка, 2016. – 99, [1] с. – Дод. тит. арк. англ. - До 70-річчя наук. діяльності. – Бібліогр.: с. 69-73. – ISBN 978-966-644-450-2
621443
  Задирака Н.В. Інститут публічного майна в докласичний період // Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу : I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6 жовт. 2016 р, м. Львів, 11 листоп. 2016 р. : тези виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [за ред. В.М. Бевзенка]. – Харків : Панов А.М., 2017. – С. 102-105. – ISBN 978-617-7293-17-9
621444
  Задирака Н.Ю. Інститут публічного майна в системі адміністративного права України: теорія формування та практика реалізації : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Задирака Наталія Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 472 арк. – Додатки: арк. 443-472. – Бібліогр.: арк. 372-442
621445
  Задирака Н.Ю. Інститут публічного майна в системі адміністративного права України: теорія формування та практика реалізації : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Задирака Наталія Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 31 с. – Бібліогр.: 39 назв
621446
  Задирака Н.Ю. Інститут публічного майна: адміністративно-правовий аспект : монографія / Н.Ю. Задирака ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Дакор, 2019. – 382, [2] с. – Бібліогр.: с. 327-382. – ISBN 978-617-7679-17-1


  У пр. № 1727551 напис: Шановному Леоніду Васильовичу з вдячністю за підтримку і найкращими побажаннями від автора. Підпис
621447
  Левадіна Н. Інститут публічної адміністрації: проблеми становлення в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 243-245
621448
  Суховіліна А.О. Інститут реабілітації в кримінально-процесуальному праві : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Суховіліна Анна Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
621449
   Інститут регіональних досліджень НАН України // Будуємо Україну разом / [редкол.: Я.С. Яцків, В.П. Шевченко, З.Т. Назарчук та ін.]. – Київ : Схід-Захід, 2013. – С. 75. – ISBN 978-966-97197-0-6
621450
  Кравців В.С. Інститут регіональних досліджень НАН України: становлення, розвиток, перспективи // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 3 (73). – С. 7-14. – ISSN 1562-0905
621451
  Воєводін Б.В. Інститут реклами: цивільно-правовий аспект : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Воєводін Богдан Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
621452
  Воєводін Б.В. Інститут реклами: цивільно-правовий аспект : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Воєводін Богдан Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 245 л. – Додатки: л. 224-245. – Бібліогр.: л. 203-223
621453
  Білозір О.В. Інститут репатріації в Латвії: міжнародно-правовий вимір // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 5. – С. 140-146. – ISSN 2220-1394
621454
  Дмитрієв А. Інститут реституції у міжнародному праві : історія становлення // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 10. – С.133-136. – ISSN 0132-1331
621455
  Янчук А. Інститут референдуму в рішеннях Конституційного суду України: огляд, аналіз, коментарі // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 7/8 (110). – С. 44-50
621456
  Андрушко І. Інститут референдуму як чинник забезпечення національної безпеки // Національна безпека: моніторинг реалізації законодавства України / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; Женев. центр демократ. контролю над збройними силами ; Центр дослідж. армії, конверсії та роззброєння ; [упоряд.: О.Л. Копиленко, Є.Р. Бершеда, Т.М. Барабаш]. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2018. – С. 209-214. – ISBN 978-617-7638-06-2
621457
  Ключковський Юрій Інститут референдуму: проблеми доктрини та нормативного регулювання // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – № 1 (19). – С. 121-126
621458
  Сокіл Л. Інститут речника застрахованих у страховій системі Польщі // Финансовые услуги : всеукраинский аналитический журнал / Издательский Дом "Украина Бизнес". – Киев, 2014. – № 3/4 (105/106). – С. 25-28
621459
  Дячук Л. Інститут розлучення в ранньовізантійському праві доби Юстиніана // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 36-45. – (Юридичні науки ; вип. 2 (101)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується проблема припинення шлюбу через розлучення за конституціями та новелами Юстиніана. Нормативно-правові акти імператора досліджуються на аксіологічній основі християнських цінностей з врахуванням особливостей ментальності ...
621460
  Барабаш Ю.Г. Інститут розпуску парламенту на сучасному етапі державотворення: порівняльно-прааовий аналіз // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 1. – С. 36-44. – (Право. Економіка. Управління)
621461
  Шевченко Т.О. Інститут розпуску парламенту як випадок колективного припинення повноважень народних депутатів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 77-83.
621462
  Парахіна М.Б. Інститут російських воєвод у структурі Української козацької держави: політико–правові функції та практична діяльність (1654–1657 рр.) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 113 (№ 10). – C. 7-11. – ISSN 2076-1554
621463
  Дубровіна Л.А. Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І.Вернадського як архівна установа / Л.А. Дубровіна, Н.М. Зубкова // Архіви України. – Київ, 1999. – № 1/6 (242). – С. 13-26
621464
   Інститут святого Володимира // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1964. – Рік 15, ч. 168, січень : січень. – С. 27


  Інститут не є навчальною установою. Тут мешкали студенти-українці, які вчилися по університетах і коледжах Канади.
621465
  Андрощук Г.О. Інститут секретних винаходів як фактор забезпечення національної безпеки // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Попович О.С., Ісакова Н.Б., Велентейчик Т.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (110). – С. 24-43. – ISSN 1560-4926
621466
  Бовсуновська Ю.В. Інститут секретного заповіту: переваги та недоліки // Сучасна цивілістика - 12 років назустріч майбутньому : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 27-28 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивіл. та госп. юстиції ; [відп. за вип.: Д.О. Колодін]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 14-16. – ISBN 978-966-419-299-3
621467
  Білик О. Інститут сепарації в країнах романо-германської правової сім"ї // Студентський бюлетень цивілістики : збірник наук. праць цивіліст. гуртка юридичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юр. ф-т ; відп. ред. Р.А. Майданик ; редкол.: Т.В. Боднар, О.В. Дзера, Н.С. Кузнєцова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 1. – С. 252-272. – ISBN 978-617-566-260-1
621468
  Іліка Н. Інститут сепарації у сімейному законодавстві // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 276-278. – ISBN 978-966-301-169-1
621469
  Масімова Е. Інститут сепарації у сімейному праві України // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 290-291. – ISBN 978-966-301-169-1
621470
  Верба-Сидор Інститут сепарації у сімейному праві Франції, Португалії та країн Бенілюксу / Верба-Сидор, У.Б. Воробель // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів, 2019. – Вип. 3 (5). – С. 21-29. – ISSN 2617-4162
621471
  Лепех С. Інститут сепарації: проблеми застосування // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 3. – С.128-131. – ISSN 0132-1331


  Сепарація - засіб збереження сім"ї, альтернатива розлученню
621472
  Голікова О. Інститут сільського господарства та лісівництва в Маримонті: причини створення та засади організації (1838–1840 рр.) // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  Досліджено історію заснування Інституту сільського господарства та лісівництва в Маримонті. Його створено 1840 р. шляхом об’єднання перших у Російській імперії аграрних вишів - Інституту землеробства в Маримонті (Королівство Польське) та Лісівничого ...
621473
  Усаченко О. Інститут сім"ї, як основа правової культури процесу державотворення в Україні: сімейно-правовийаспект // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 86-87
621474
  Москаленко А. Інститут службового житла для військовослужбовців: загальна характеристика // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 6 (244). – С. 29-32
621475
  Мельник М.І. Інститут соціально орієнтованого бізнес-середовища в економічних відносинах: цілі та інструменти стимулювання // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2010. – № 1 (55). – С. 15-23. – ISSN 1562-0905
621476
  Макара О. Інститут соціального партнерства як чинник розвитку соціально орієнтованої ринкової економіки // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – С. 37-44. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1993-0240
621477
  Зіскін О. Інститут соціальної держави: визначення чинників руйнівного впливу та оцінка перспектив функціонування // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2019. – C. 56-62. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 8 (392)). – ISSN 1729-360Х
621478
  Нелін О.І. Інститут спадкування за українським звичаєвим правом (IX-XIX століття) : монографія / О.І. Нелін ; М-во освіти і науки України, Київ. ун-т туризму, економіки і права. – Київ : Київський університет, 2014. – 130, [1] с. – Бібліогр.: с. 121-129 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-758-9
621479
  Неділько Я. Інститут спеціалізованих омбудсманів у зарубіжних країнах // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2017. – № 1 (47). – С. 122-127. – ISSN 2311-6676
621480
  Єременко Ю. Інститут спеціального прокурора у Сполучених Штатах Америки // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 256-258
621481
  Коваль К. Інститут спеціальної конфіскації в правовій системі України: QUO Vadis? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 24-30 жовтня (№ 42). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
621482
  Орловський Р.С. Інститут співучасті в кримінальному праві України : автореф. дис. ... д-ра юридич. наук : 12.00.08 / Орловський Руслан Семенович ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2019. – 44 с. – Бібліогр.: 35 назв
621483
  Абакумова Ю.В. Інститут співучасті в кримінальному праві України: природа, сутність, сучасні проблеми визначення : монографія / Ю.В. Абакумова ; за заг. ред. В.Г. Лукашевича ; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2012. – 319, [1] с. – Бібліогр.: с. 286-319. – ISBN 978-966-414-190-8
621484
  Іваненко І.В. Інститут співучасті у кримінальному праві України: новації та пропозиції // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 142-147.
621485
  Кондратюк О.В. Інститут спорідненості у традиційному українському суспільстві другої половини 19 - початку 20 століття : Дис. на здоб. наук. ступ. канд. іст. наук: спец. 07.00.05 - етнологія / Олена Володимирівна Кондратюк; КНУТШ. – Київ, 2008. – 196 л. – Бібліогр.: л. 163-196
621486
  Кондратюк О.В. Інститут спорідненості у традиційному українському суспільстві другої половини 19 - початку 20 століття : автореф. дис. ...канд. іст. наук : спец. 07.00.05 - етнологія / Кондратюк О.В. – Київ, 2008. – 17 с. – Бібліогр.: 5 назв
621487
  Малахова О. Інститут сприяння захисту у кримінальному процесуальному праві України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 421-422. – ISBN 978-617-7069-28-6
621488
  Короєд С.О. Інститут спрощеного позовного провадження як новела цивільного судочинства: аналіз ефективності процесуальних підстав застосування // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 135-138. – ISBN 978-617-7096-97-8
621489
  Супрун Л. Інститут страхового та нерестрахового брокера н Україні: реалії та перспективи // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 10. – С. 117-119.
621490
  Марчук В.О. Інститут субсидій - новий інститут муніципального права // Збірник тез студентів, аспірантів та здобувачів - учасників 70-ї звітної конференції, присвяченої 149-й річниці створення Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : Секція екон.-прав. наук : 25 квіт. 2014 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Звітна студентська наукова конференція. – Одеса : Астропринт, 2014. – С. 324-327. – ISBN 978-966-190-861-0
621491
  Карапетян О. Інститут суверенних фондів добробуту: безпекові аспекти та економіко-правові засади // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 1 (21). – С. 65-70. – ISSN 2524-0129
621492
  Острогляд О.В. Інститут судимості в Україні: недоліки законодавчої регламентації // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2016. – Вип. 1. – С. 176-179
621493
  Фвдоренко Л В. Інститут судів загальної юрисдикції в системі конституційного права України (теоретико-методолопчні аспекти) // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – C. 9-14. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
621494
  Хотинська-Нор Інститут судових повісток у цивільному судочинстві України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9 (283). – С. 32-37. – ISSN 2
621495
  Кравчук В.М. Інститут судової влади в системі конституційного права України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 12 (грудень). – С. 40-46
621496
  Тернавська В.М. Інститут суду присяжних в Україні : (історико-правовий аспект): дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень / Тернавська В.М.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 220л. – Бібліогр.: л. 202 - 220
621497
  Тернавська В.М. Інститут суду присяжних в Україні (історико-правовий аспект) : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.01 / Тернавська В.М.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 9 назв
621498
  Колюх В.В. Інститут суду присяжних в Україні в контексті зарубіжного досвіду // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Копійка В.В., Дорошко М.С., Хмара М.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 131. – С. 68-78. – ISSN 2308-6912


  Автором розкрито досвід функціонування інституту присяжних у судочинстві зарубіжних держав відповідно до його основних моделей у світовій юридичні практиці. Окрема увага приділяється питанням процедури формування списків присяжних та їх кількісному ...
621499
  Банах С. Інститут суду присяжних в Україні: перспектив розвитку та проблеми реалізації / С. Банах, Л. Совтис // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Галянтич М.К., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 1 (17). – С. 107-112. – ISSN 2524-0129
621500
  Трохлюк О.П. Інститут суду присяжних за проектом Кримінального процесуального кодексу України // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : тези доповідей та повідомлень наукового семінару (13 березня 2012 року) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юридичний ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.С. Берзін, М.А. Погорецький та ін.]. – Київ, 2012. – С. 126-127. – ISBN 978-966-2571-07-3


  Обговорення нового проекту Кримінального процесуального кодексу України, зареєстрованого за № 9700 від 13 січня 2012 року у Верховній Раді України.
621501
  Гутовська О. Інститут суду присяжних та теоретико-правові проблеми його імплементації в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 26-27. – ISBN 978-617-7069-14-9
621502
  Матвєєва Л.В. Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського: сьогодення // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2008. – № 3. – С. 7-12. – ISSN 1608-0599
621503
  Гриценко А.А. Інститут таргетування інфляції: зарубіжний досвід і перспективи запровадження в Україні : наукова доповідь / Гриценко А.А., Кричевська Т.О., Петрик О.І.; НАНУ, Ін-т економіки та прогнозування. – Київ, 2008. – 272с. – ISBN 978-966-02-4719-2
621504
  Безручко О.В. Інститут телебачення, кіно і театру КиМУ: історія та специфіка навчального процесу // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 345-352
621505
   Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України. 1966 - 2016 / НАН України ; [редкол.: А.Г. Загородній (відп. ред.), З.І. Вахненко. О.М. Гаврилик та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2015. – 401, [3] с., [8] арк. кольор. фотоіл. : портр. – Імен. покажч.: с. 399-402. – Бібліогр.: с. 104-111 та наприкінці ст. – ISBN 978-966-360-301-8
621506
  Русянцева Г. Інститут території із спеціальним режимом як фактор розвитку регіональної економіки // Наукові записки Тернопільської академії народного господарства : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 14. – С. 208-211. – Бібліогр.: на 6 пунктів. – ISBN 966-654-152-1
621507
  Анатичук Л.І. Інститут термоелектрики НАН України і МОН України // Академічні установи Західного наукового центру НАН України і МОН України : ювілейне видання / НАН України, М-во освіти і науки України ; [редкол. : акад. НАН України З.Т. Назарчук (голова) та ін.]. – Львів : ПАІС, 2018. – С. 126-133. – ISBN 978-617-7694-05-1
621508
  Харченко Г. Інститут трасту в правовій системі України: перспективи розвитку // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 3. – С.100-102. – ISSN 0132-1331


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
621509
  Пампуха Г. Інститут третіх осіб у третейському судочинстві // Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2006. – № 1/2. – С. 60-64.
621510
  Пушкар П.В. Інститут угоди про визнання вини: поняття та визначення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 236-239. – (Юридичні науки ; вип. 45/48)


  Розглядаються проблеми, пов"язані з тлумаченням інституту угоди про визначення вини. Визначено механізм її функціонування та окремі процесуальні елементи. Issues related to the interpretation of the institute of plea bargaining are dealt with. The ...
621511
  Александренко О.В. Інститут угоди про примирення у кримінальному процесі України / О.В. Александренко, А.В. Титко // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 2. – С. 95-103. – ISSN 2222-5374
621512
  Соляр І.Я. Інститут українознавства ім. І. Крип"якевича НАН України // Академічні установи Західного наукового центру НАН України і МОН України : ювілейне видання / НАН України, М-во освіти і науки України ; [редкол. : акад. НАН України З.Т. Назарчук (голова) та ін.]. – Львів : ПАІС, 2018. – С. 134-147. – ISBN 978-617-7694-05-1
621513
   Інститут українознавства ім. І. Крип"якевича Національної Академії Наук України в 2001 р. : Інформаційний бюлетень. – Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип"якевича НАНУ, 2002. – 136с. – ISBN 966-02-1738-2
621514
   Інститут українознавства ім. Івана Крип"якевича Національної академії наук України : Наукова діяльність, структура, працівники. – Львів, 2001. – 336с. – ISBN 966-02-2207-6
621515
   Інститут українознавства імені І.Крип"якевича НАН України. Литвин Микола Романович // Будуємо Україну разом / [редкол.: Я.С. Яцків, В.П. Шевченко, З.Т. Назарчук та ін.]. – Київ : Схід-Захід, 2013. – С. 86. – ISBN 978-966-97197-0-6
621516
   Інститут українознавства імені Івана Крип"якевича НАН України : Бібліографія праць наукових співробітників 1990-2001. – Львів, 2001. – 444с. – ISBN 966-02-2205-Х
621517
  Зущик Ю. Інститут українознавства: конфлікт директора і підлеглих досяг апогею // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 22 квітня (№ 16). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Співробітники Національного науково-дослідного Інституту українознавства і всесвітньої історії просять Президента звільнити директора Петра Кононенко.
621518
  Кононенко П.П. Інститут українознавства: новий етап розвитку / розмову записала Лідія Рапіна // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 2 серпня (№ 31). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Про утворення Науково-дослідного інституту українознавства розповідає директор інституту Петро Петрович Кононенко.
621519
   Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України (1991-2011) = Mykhailo Hrushevsky institute of Ukrainian archeography and source studies of the National academy of sciences of Ukraine : (1991-2011) / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; Центр дослідж. історії України ім. Петра Яцика ; Канад. ін-т укр. студій, Альбертський ун-т ; [упоряд.: Д. Бурім та ін. ; редкол.: П. Сохань (голова) та ін.]. – Київ : Укр. письменник, 2011. – 413, [3] с. – Парал. тит. арк. англ. - Вид. Ін-ту: с. 217-414. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-6258-4
621520
  Маврін О. Інститут української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського національної академії наук України // Студії з архівної справи та документознавства / Український н-д інститут архівної справи та документознавства. Європейський університет. – Київ, 2005. – Т. 13. – С. 163-165. – ISBN 966-625-017-9
621521
  Посікіра Р. Інститут уповноважених банків у фінансовому праві україни // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 171-177. – (Серія юридична ; Вип. 41)
621522
  Фільваркова А.В. Інститут уповноважених як інструмент здійснення більшовицької політики в українському селі (1928-1933 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Фільваркова Аліна Вікторівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 229 л. – Бібліогр.: л. 192-229
621523
  Фільваркова А.В. Інститут уповноважених як інструмент здійснення більшовицької політики в українському селі (1928-1933 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Фільваркова Аліна Вікторівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 16 с. – Бібліогр.: 9 назв
621524
  Пустовіт Ж.М. Інститут Уповноваженого Верховної Ради з прав в системі парламентського контролю // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 5-14
621525
  Наулік Н.С. Інститут уповноваженого верховної ради України з прав людини; перспективи розвитку // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 171-177. – ISSN 1563-3349
621526
  Ковтуцька М. Інститут уповноваженого економічного оператора в митному законодавстві // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 389-390
621527
  Соколенко О.Л. Інститут уповноваженого з прав людини в національному та міжнародному праві // Порівняльне правознавство : сучас. стан і перспективи розвитку : зб. наук. праць / Ін-т держави і права ім В.М. Корецького НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Прикарп. юрид. ін-т [та ін. ; редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. ; упоряд. О.В. Кресін]. – Київ : Логос, 2010. – С. 268-270. – ISBN 978-966-171-322-1
621528
  Бялоблоцький З. Інститут уряду в контексті державно-формотворчих пошуків і процесів у Азербайджані (1991-1994 рр.) // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Т. 20, № 9/2. – С. 320-326. – (Філософія. Соціологія. Політологія ; Вип. 22 (3). – ISSN 9125-0912
621529
  Ісакович В.С. Інститут усиновлення в міжнародному сімейному праві // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 21, ч. 2. – С. 54-58
621530
  Гопанчук В. Інститут фактичного шлюбу у вітчизняному законодавстві // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 11. – С. 100-105.
621531
  Гаврилюк Л. Інститут фізики гірничих процесів НАН України // Науково-освітній потенціал України : крізь призму часу, наук. установи, навч. заклади, відомі імена в освіті і науці / [авт.-упоряд. Л.М. Гаврилюк]. – Київ : Український рейтинг, 2011. – С. 49. – ISBN 978-966-97103-2-1
621532
   Інститут фізики конденсованих систем НАН України // Будуємо Україну разом / [редкол.: Я.С. Яцків, В.П. Шевченко, З.Т. Назарчук та ін.]. – Київ : Схід-Захід, 2013. – С. 80-81. – ISBN 978-966-97197-0-6
621533
  Мриглод І.М. Інститут фізики конденсованих систем НАН України // Академічні установи Західного наукового центру НАН України і МОН України : ювілейне видання / НАН України, М-во освіти і науки України ; [редкол. : акад. НАН України З.Т. Назарчук (голова) та ін.]. – Львів : ПАІС, 2018. – С. 148-157. – ISBN 978-617-7694-05-1
621534
   Інститут фізики конденсованих систем НАН України: дорога тривалістю в півстоліття / [І. Мриглод, О. Іванків, О. Держко та ін. ; редкол.: І.М. Мриглод (відп. ред.) та ін.] ; НАН України, Ін-т фізики конденсованих систем. – Львів : ІФКС НАН України, 2019. – 391, [1] с. : іл., портр. – Авт. зазнач. в змісті. - Імен. покажч.: с. 387-391. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-617-7593-24-8
621535
   Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України 1960-2010 рр. / [Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України] ; за ред. В.Ф. Мачуліна. – Київ : Інтертехнодрук, 2010. – 450 с. : іл., портр. – На обкл.: 50 років 1960-2010. – Бібліогр.: с. 426-438. – ISBN 978-966-422-022-1
621536
   Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України 1960-2020 / НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова ; [редкол.: О.Є. Бєляєв (голова), В.П. Кладько, П.С. Смертенко та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2020. – 288, [2] с., [16] арк. фотоіл., [2] арк. схеми : іл., табл. – Бібліогр.: с. 265-286 та в тексті. – ISBN 978-966-360-413-8
621537
   Інститут фізичної хімії імені Л.В. Писаржевського Національної академії наук України 1927-2007 : 80 років. – Київ : Інститут фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України, 2007. – 332,[32] с. : фото
621538
   Інститут фізичної хімії імені Л.В. Писаржевського Національної академії наук України. 90 років. 1927-2017 / НАН України, Ін-т фіз. хімії ім. Л.В. Писаржевського ; [редкол.: В.Г. Кошечко (голова) та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2017. – 268, [2] с., [36] арк. фотоіл. : іл., портр. – Назва обкл.: Інститут фізичної хімії імені Л.В. Писаржевського Національної академії наук України. 1927-2017. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-360-338-4
621539
  Семенюк Г. Інститут філології // Репетитор : Журнал для тих, хто хоче здобути вищу освіту.Спецвипуск. – Київ, 2003. – № 6 : Київський національний університет ім. Т. Шевченка. – С. 41
621540
  Семенюк Г. Інститут філології // Репетитор : Журнал для тих, хто хоче здобути вищу освіту. – Київ, 2004. – № 8 спецвипуск : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – С. 46
621541
  Семенюк Г.Ф. Інститут філології // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 328-333. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
621542
  Семенюк Г. Інститут філології // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Березень (№ 3)
621543
  Семенюк Г. Інститут філології // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Грудень (№ 10)


  В інституті філології розроблено та впроваджено триступеневу програму підготовки фахівців. Випускники отримують кваліфікацію бакалавра, спеціаліста, магістра відповідно до напрямку підготовки.
621544
  Семенюк Г.Ф. Інститут філології: з минулого в майбутнє // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 1 : [До 170-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка]. – С. 171-179.
621545
   Інститут філології: слово, спрямоване в майбутнє // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 75-77. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
621546
  Ткачук М. Інститут філософії в інтелектуальній біографії Вілена Горського // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2016. – № 6 : Інститут філософії - 70 років. – C. 113-121. – ISSN 0235-7941


  Інститут філософії НАН України.
621547
  Терещенко О. Інститут фінансового контролінгу - інноваційна платформа для корпоративних фінансів і контролінгу // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2014. – № 5. – С. 52-53


  Розглянуті проблемні питання навчання і розвитку професійних бухгалтерів у зв"язку із реформою системи бухгалтерського обліку в Україні.
621548
  Балануца О.О. Інститут фінансового моніторингу в системі декриміналізації національної економіки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 4. – С. 17-19
621549
  Вакарюк Л.В. Інститут фінансового права як діалектична єдність змісту та форми права // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 71-95. – (Правознавство ; Вип. 402)


  Дослідження інституту фінансового права з позицій системного підходу як діалектичної єдності змісту та форми фінансового права.
621550
  Чучко Д. Інститут церковного ктиторства та його реалізіція в Молдавському князівстві (XVI - XIX ст.) // Історична панорама : збірник наук. статей ЧНУ / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – Вип. 21 : Спеціальність "Історія". – C. 21-33
621551
  Захаренко Н.О. Інститут цивільно-правової відповідальності підприємницьких господарських товариств як одна із форм реалізації правосуб"єктності юридичних осіб // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Держ. вищий навч. заклад "Київський нац. економіч. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2009. – № 9. – С. 239-250
621552
  Кузнєцова Н. Інститут цивільно-правової відповідальності у вітчизняній та зарубіжній цивілістичній доктрині // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2019. – № 1. – С. 186-203. – ISSN 1026-9932
621553
  Кузнєцова Н.С. Інститут цивільно-правової відповідальності у контексті рекодифікації цивільного права України // Модернізація цивільно-правової відповідальності (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 18 жовт. 2019 р.) / Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; [редкол.:. Р.А. Майданик (відп. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 112-114
621554
  Виговський О.І. Інститут цінних паперів в міжнародному приватному праві : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Виговський Олександр Ігорович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 455 л. – Бібліогр.: л. 388-455
621555
  Виговський О.І. Інститут цінних паперів в міжнародному приватному праві : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Виговський Олександр Ігорович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 34 с. – Бібліогр.: 46 назв
621556
  Виговський О.І. Інститут цінних паперів у міжнародному приватному праві : монографія / О.І. Виговський ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 447, [1] с. – Додатки: с. 432-447. – Бібліогр.: с. 375-431 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-482-3
621557
  Виговський О.І. Інститут цінних паперів у міжнародному приватному праві : монографія / О.І. Виговський. – Харків : Чальцев О.В., 2011. – 472, [1] с. – Бібліогр.: с. 395-456 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8766-16-9
621558
  Богдашина О. Інститут червоної професури: історія створення, соціально-політичні та матеріальні умови функціонування (1932-1937 рр.) / О. Богдашина, І. Сазонова // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / МОНУ; Харківський нац. ун-тет ім.В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – Вип. 11. – С. 167-174
621559
  Сойма М. Інститут шлюбного договору в сімейному праві України // Європейська юридична освіта і наука : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих науковців (16-18 жовт. 2011 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Закарпат. держ. ун-т, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Євдокимов В.О., Бошицький Ю.Л., Ващук Ф.Г. та ін.]. – Ужгород : ЗакДу, 2011. – [Вип. 6]. – С. 328-333. – ISBN 978-966-2075-20-5
621560
  Вітович О.М. Інститут шлюбного договору як новела в сімейному праві // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 317-319. – ISBN 966-660-151-6
621561
  Кологойда О. Інститут юридичної відповідальності в корпоративному праві // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 6. – С. 59-77. – ISSN 1026-9932


  Метою статті є вивчення інституту корпоративної відповідальності, що зумовлене розвитком корпоративних відносин, удосконаленням корпоративного законодавства та законодавства про неплатоспроможність, формуванням нових видів корпоративних відносин та ...
621562
  Борисова В. Інститут юридичної особи у праві України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 25-31. – ISSN 0132-1331
621563
  Ходаківська О.В. Інститути «зеленої економіки» у забезпеченні сталого розвитку агросектора: теоретичний вимір / О.В. Ходаківська, О.Г. Шпикуляк, О.М. Супрун // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 7 : Інтеграція та дезінтеграція в сучасній глобальній економіці. – С. 13-18. – ISSN 2222-4459
621564
  Палійчук О.В. Інститути амністії та помилування: поняття, особливості // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ. – Луганськ, 2007. – № 2. – С. 75-83.
621565
  Мельник Р.Л. Інститути багатосторонньої дипломатії в Азії: заявка на регіональне лідерство // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 74. – С. 456-465


  Висвітлено необхідність створення ефективного інституту багатосторонньої дипломатії в Азії, а також здійснено порівняльний аналіз потенціалу існуючих регіональних організацій щодо трансформації у повноцінну пан-азійську структуру в контексті ...
621566
  Дашковська О.Р. Інститути безпосередньої демократії (деякі загальнотеоретичні питання) // Збірник тез IV щорічної підсумкової наукової конференції викладачів та студентів за результатами роботи у 2009/2010 навчальному році "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики" : 22-23 квіт. 2010 р. / "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики", щоріч. підсумк. наук. конф. – Полтава : Техсервіс, 2010. – С. 5-9
621567
  Сазонова Д.Д. Інститути безпосередньої демократії в системі державного управління // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 107-109
621568
  Брюховецька Н.Ю. Інститути в економічній теорії та практиці: історія і сучасність / Н.Ю. Брюховецька, І.Л. Булєєв // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський ун-т; Нац.авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2005. – № 3. – С. 92-100.
621569
  Яковина М.М. Інститути виконавчої влади та самоврядування у контексті конституційної реформи // Наше право : Науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного. кримінального, екологічного та ін. галузей права / Київський міжнародний ун-т, Західно-регіональна ассоціація клубів ЮНЕСКО та ін. – Київ : Соціо, 2005. – № 4
621570
  Романова В.О. Інститути глобального управління як механізм регулювання постбіполярної системи міжнародних відносин : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Романова Вікторія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 236 л. – Бібліогр.: л. 199-236
621571
  Романова В.О. Інститути глобального управління як механізм регулювання постбіполярної системи міжнародних відносин : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Романова Вікторія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 21 с. – Бібліогр. : 9 назв
621572
  Зубченко С. Інститути громадянського суспільства в механізмі реалізації гуманітарної безпеки Української Держави // Державно-церковна політика в Україні як фактор формування громадянського суспільства : зб. доп. та повідомлень наук.-практ. конф., 26-27 листоп. 2008 р., м. Київ / Держ. ком. України у справах національностей та релігій [та ін. ; редкол.: А.М. Колодний, О.Н. Саган, О.І. Уткін та ін.]. – Київ : Світ Знань, 2008. – С. 92-97
621573
  Пушкіна О. Інститути громадянського суспільства і захист прав людини в Україні // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 7. – С. 51-58. – ISSN 0132-1331
621574
  Федоренко В.Л. Інститути громадянського суспільства та інститут громадських організацій в Україні: теоретико-методологічні та нормопроектні аспекти / В.Л. Федоренко, Я.О. Кагляк // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 4/5 (90/91). – С. 75-89.
621575
  Михненко А. Інститути громадянського суспільства та органи публічної влади в контексті політичної реформи в Україні / А. Михненко, С. Денисенко // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 278-282.
621576
  Радченко Б. Інститути громадянського суспільства у захисті прав дитини / Б. Радченко, І. Дубровський ; заг. ред. Бондаренко В.С ; Ін-т соціальної безпеки України. – Харків : Коваленко В.Ф., 2012. – 143, [1] с. – Додатки: с. 80-143. – Бібліогр.: с. 74-75. – ISBN 978-966-2509-11-3
621577
  Невмержицький Є. Інститути громадянського суспільства у протидії корупції // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 12. – С. 126-132. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
621578
  Саричев В.І. Інститути громадянського суспільства як суб"єкт управління людським розвитком в Україні // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2015. – № 3 (28). – С. 28-35. – ISSN 2308-1988
621579
  Лотюк О.С. Інститути громадянського суспільства: доктринальний аналіз здобутків вітчизняних та зарубіжних учених // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2014. – № 11 (157). – С. 69-75. – ISSN 2312-1831


  У статті розкривається зміст поняття "інститути", аналізуються ознаки інституту громадянського суспільства, розглядаються точки зору на поняття і класифікацію інститутів громадянського суспільства окремих вітчизняних та зарубіжних вчених.
621580
  Ціватий В. Інститути дипломатії Франції та політико-дипломатичні ідеологеми в європейських міжнародних відносинах доби раннього Нового часу (XVI-XVIII ст.) // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 504-508. – ISBN 978-966-171-90295
621581
   Інститути ЄС і НАТО : глосарій основних термінів та понять : [навч. посібник]. – Ужгород : Ліра, 2007. – 216, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 206-215. – (Серія "Євроінтеграція: український вимір" / [редкол.: Ф.Г. Ващук, І.В. Артьомов, В.Д. Бондаренко та ін.] ; вип. 4). – ISBN 978-966-8266-77-5
621582
  Лагутін В.Д. Інститути і економічні механізми стабільності та розвитку суспільства // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 9 (682). – С. 13-25 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2522-9303
621583
  Манжола В.А. Інститути і суб"єкти глобального управління / В.А. Манжола, В.О. Романова // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2010. – Вип. 16 : Зовнішня політика, світова дипломатія і світовий порядок: зміст, закономірності, механізми розвитку. – С. 64-70. – ISBN 966-7196-06-2 (В16)


  Стаття присвячена важливій науковій проблемі становлення інститутів глобального світу. Особливу увагу приділено теоретико- методологічним підходам до дослідження глобального управління, а також характеристиці головних інститутів глобального управління.
621584
  Яременко О. Інститути й економічна свобода господарювальних суб"єктів / О. Яременко, О. Панкратова // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2007. – № 3. – С. 56-71. – Бібліогр.: 47 назв. – ISSN 1811-3141
621585
  Корнєєва Ю.В. Інститути міжнародного бізнесу : навч. посібник / Ю.В. Корнєєва. – Київ : Центр учбової літератури, 2015. – 247, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 237-247, в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-673-381-2


  У пр. №1711649 напис: Шановному Валерію Володимировичу з повагою від автора. 28.08.2015. Підпис.
621586
  Дем"яненко Н.М. Інститути народної освіти (- вищі навчальні заклади, створені в Україні внаслідок освітньої реформи 1921) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2011. – Т. 11 : Зор - Как. – С. 419. – ISBN 978-966-02-6092-4 (Т.11)
621587
  Яблонська Д.Р. Інститути народної освіти УСРР: стан матеріально-технічної бази, організація навчальної праці, наукова і громадська діяльність // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 18, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2019 року. – С. 59-61
621588
  Місечко О.Є. Інститути народної освіти як форма педагогізації професійної підготовки вчителів в історії вищої освіти України // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2011. – С. 120-127. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 14 (24))
621589
  Дроботова Тетяна Інститути народовладдя і забезпечення демократизму державно-правового режиму сучасної України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 3 (87). – С. 39-45.
621590
  Бондарева К.В. Інститути народовладдя у функціонуванні демократичних політичних режимів // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 58. – С. 31-37. – ISSN 1563-3349
621591
  Ємець В.В. Інститути небанківського фінансового сектора у системі забезпечення економічної безпеки України : економічна безпека // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 11. – С. 126-136 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв
621592
  Бакленд Б. Інститути омбудсмена у справах збройних сил : практ. посібник / Бенджамін Бакленд, Вільям Макдермотт. – Geneva : DCAF, 2015. – XIV, 162 с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
621593
  Сидорович О. Інститути оподаткування: форми прояву та логіка функціонування // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 2. – С. 28-42 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1818-5754
621594
  Биконя С.Ф. Інститути парабанківської системи в економічному зростанні : фінанси та кредит.Податки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 9. – С. 37-48 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв
621595
  Покотило А. Інститути політичного протесту в Україні та Республіці Польща // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – С. 37-40. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 5 (378)). – ISSN 1729-360Х
621596
  Малкіна Г.М. Інститути політичної відповідальності в громадянському суспільстві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 70-73. – (Філософія. Політологія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Виокремлюються й аналізуються політико-правові механізми реалізації відповідальності органів місцевого самоврядування та політичних партій як інститутів громадянського суспільства. Political and low responsibility of self-governing authorities and ...
621597
  Малкна Г.М. Інститути політичної відповідальності в системах місцевого самоврядування // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2009. – Вип. 89. – С. 90-101
621598
  Малкіна Г.М. Інститути політичної відповідальності в системах місцевої влади // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2010. – Вип. 95. – С. 112-122
621599
  Малкіна Г.М. Інститути політичної відповідальності в системі взаємовідносин громадянського суспільства та держави // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 37. – С. 191-202
621600
  Малкіна Г.М. Інститути політичної відповідальності як елементи системи стримувань і противаг // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 48-51. – (Філософія. Політологія ; вип. 100). – ISSN 1728-3817


  Визначається поняття інституту політичної відповідальності, з"ясовуються місце інститутів політичної відповідальності в системі поділу державної влади та їх роль у збалансуванні повноважень вищих органів держави. The concept of political ...
621601
  Чубаєвський В. Інститути політичної легітимації влади в електоральному процесі в Україні // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 13-18. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 11 (312)). – ISSN 1729-360Х
621602
  Тихонюк С.А. Інститути регулювання конфліктних відносин як компонент інституціоналізації політичних конфліків // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 66. – С. 277-285


  Досліджується важливий компонент інституціоналізації політичних конфліктів - інститути регулювання конфліктних відносин у політичній сфері, за допомогою яких здійснюється регулювання та конструктивний вплив на перебіг політичних протиріч і конфліктів, ...
621603
  Федущак- Паславська Г Інститути речового права у римському приватному праві // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.33-40. – (Серія юридична ; Вип. 38)
621604
  Буряк Г. Інститути розвитку відносин власності у класифікації бізнес-середовища // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 2) : 20 років кафедрі міжнародного бізнесу. – С. 26-28


  Розглянуто історичні передумови розвитку відносин власності у відмінних інституційних середовищах.
621605
  Левченко Н.В. Інститути розміщення заощаджень населення: становлення та перспективи розвитку // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 7/8 ( 98/99). – С. 172-178
621606
  Бойченко І.В. Інститути соціальні / І. Бойченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 158-159. – ISBN 966-642-073-2
621607
  Будинкевич Л.Ю. Інститути спадкового права в Україні як рецепція римського права // Актуальні проблеми теорії та історіїї прав людини, права і держави : матеріали Міжнар. наук. конф. молодих науковців, аспірантів і студентів, присвяч. пам"яті видатних вчених-юристів П.О. Недбайла, О.В. Сурілова, В.В. Копєйчикова, 21-22 листоп. 2008 р. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. юрид. акад., Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка [та ін. ; за заг. ред. Ю.М. Оборотова]. – Одеса ; Львів : Фенікс, 2008. – С. 486-490. – ISBN 978-966-438-135-9
621608
   Інститути спільного інвестування : правове регулювання господарської діяльності зі спільного інвестування : монографія / [Гарагонич О.В. та ін.]. – Київ : Гельветика, 2014. – 215, [1] с. – На тит. арк. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 192-215. – ISBN 978-618-7041-58-6
621609
  Шелудько Н.М. Інститути спільного інвестування в Україні: масштаби і наслідки інвестиційної дисфункції / Н.М. Шелудько, С.Є. Шишков // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2, квітень - червень. – С. 120-138. – ISSN 1605-7988
621610
  Любива В.Б. Інститути спільного інвестування в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 122-124. – ISBN 978-617-7069-02-6
621611
  Шевченко А.О. Інститути спільного інвестування на фондовому ринку України // Економіка та управління АПК : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Варченко О.М., Паска І.М., Непочатенко В.А. [та ін.]. – Біла Церква, 2017. – № 1 (132). – С. 28-35. – ISSN 2310-9262
621612
  Чеберкус Д.В. Інститути спільного інвестування та їх вплив на розвиток інноваційної сфери в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : Збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 8. – С. 191-195. – ISBN 966-7131-74-2 "Вікар"
621613
  Криниця С.О. Інститути спільного інвестування: природа, проблеми і перспективи розвитку // Вісник Університету банківської справи Національного банку України : збірник наукових праць / Університет, банківської справи Національного, банку України. – Київ, 2013. – № 3 (18). – С. 208-214. – ISSN 2221-755X
621614
  Колесник О.С. Інститути спільного інвестування: світовий досвід та українські перспективи : монографія / О.С. Колесник. – Київ : Зовнішня торгівля, 2010. – 142 с.
621615
  Грінченко О.В. Інститути спільного інвестування: сутність, функції та місце в економічній системі // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2014. – С. 207-212. – (Серія : Економічні науки ; вип. 3 (69)). – ISSN 1728-4236
621616
  Мельник Л.Г. Інститути сталого розвитку (- сукупність норм суспаільної поведінки, правових засад) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2011. – Т. 11 : Зор - Как. – С. 422. – ISBN 978-966-02-6092-4 (Т.11)
621617
  Тимошенков І.В. Інститути та інновації: проблеми та механізми взаємодії / І.В. Тимошенков, О.М. Нащекіна // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 819 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 333-339. – ISSN 0321-0499
621618
  Павлов В.І. Інститути та інституції аграрного природокористування: регіональний вимір : монографія / В.І. Павлов, В.М.Заремба, Ю.Г Фесіна ; Спілка економістів України, Ін-т регіон. дослідж. НАН України, Нац. ун-т водн. госп-ва та природокористування. – Луцьк : Надстир"я, 2008. – 209, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 200-209. – ISBN 978-966-517-630-5
621619
  Малік М.Й. Інститути та інституції у розвитку аграрної сфери економіки / М.Й. Малік, Шпикуляк, ОТ // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 7 (201). – С. 169-176. – ISSN 2221-1055
621620
  Чубарь О.Г. Інститути та інституціональне середовище: теоретичні узагальнення засад економічного розвитку // Науковий вісник Ужгородського університету : (збірник наукових праць) / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 98-104. – (Серія "Економіка" ; вип. 3 (40)). – ISSN 0869-0782
621621
  Федірко О.А. Інститути технологічного трансферу як головна ланка національних інноваційних систем // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 12. – С. 138-150.
621622
  Сухенко Т. Інститути шляхетних дівчат в Україні в ХІХ столітті // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 7 : Український жіночий рух і процеси державотворення. – C. 80-84
621623
  Сілантьєв О.І. Інститути як складова суспільного багатства та чинник синтезу його складових // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 9 : Напрями активізації експортної діяльності України. – С. 128-135. – ISSN 2222-4459
621624
  Ціватий В.Г. Інститути, інституції та дипломатичний інструментарій у зовнішній політиці України XXI століття в контексті еволюції модернів, публічного управління та геополітичних трансформацій // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – Ч. 5 : Геополітичні та геоекономічні трансформації: оцінка структурних зрушень. – С. 85-88
621625
  Вовчок Марко Інститутка / Вовчок Марко. – Коломия : Галицька накл. Якова Оренштайта. – 77с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
621626
  Вовчок Марко Інститутка / Вовчок Марко. – Харків : Український робітник, 1929. – 78с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська. – (Дешева дит. б-ка)
621627
  Вовчок Марко Інститутка / Вовчок Марко. – Харків : ДЛВ, 1935. – 87с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська. – (Б-ка читача-початківця)
621628
  Вовчок Марко Інститутка / Вовчок Марко. – Київ : Дніпро, 1979. – 106с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
621629
  Вовчок М. Інститутка [Електронний ресурс] / Марко Вовчок; студія "Книга вголос"; читає народна артистка України Лариса Кадирова. – Київ : Книга вголосУкраїнська аудіокнига, 2007. – 1 CD. – Назва з етикетки диску. – (Книга вголос ; Класика української літератури)


  МРЗ, 13 год. 50 хв. Інститутка - 2 год. 10 хв. Кармелюк - 1 год. 26 хв. Козачка - 1 год. 5 хв. Не до пари - 16 хв. Павло Чорнокрил - 2 год. 15 хв. Пройдисвіт - 50 хв. Сестра - 2 год. Три ...
621630
   Інститутові біології - 80 // Київський університет. – Київ, 2013. – Грудень (№ 20/21). – С. 6


  Звіт про ювілейний вечір з нагоди 80-річчя створення Інституту біології. Ювілярів привітав у відеозверненні ректор Л. Губерський, а також проректор О. Закусило. На вечорі виступила директор Інституту Л. Остапенко, акад., екс-декан М. Мусієнко та інші.
621631
  Німчук В. Інститутові української мови НАН України - 10 років / В. Німчук, К. Городенська // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 10. – С.63-65. – ISSN 0130-5263
621632
  Дем"яненко Н. Інституту вищої освіти АПН України - 10 років: витоки,сьогодення,майбуття // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 8/9 (956/957). – С. 25-28. – ISSN 0131-6788
621633
  Карп І.М. Інституту газу НАН України 70 років // Энерготехнологии и ресурсосбережение : научно-технический журнал / НАН Украины ; Ин-т газа НАН Украины ; Ин-т угольных энерготехнологий НАН Украины ; редкол.: Бондаренко Б.И. ; Карп И.Н., Сорока Б.С. [и др.]. – Киев, 2019. – № 3. – С. 3-7. – ISSN 2413-7723
621634
  Нагребельний В.П. Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України - 60 років // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 1. – С. 3-10.
621635
  Волинський П.Б. Інституту державного управління у сфері цивільного захисту 15 років // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 3, березень. – С.39-40 : фото
621636
  Сорока М. Інституту журналістики - 60! // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2007. – № 2. – С. 2-3.
621637
   Інституту журналістики - 60!. – Київ : [Б. в.], 2007. – 48 с. – ISBN 966-594-770-2
621638
  Борзих О.І. Інституту захисту рослин Національної академії аграрних наук України - 75 років / О.І. Борзих, Л.Л. Гаврилюк, М.В. Круть // Захист і карантин рослин : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук України, Ін-т захисту рослин ; редкол.: Н.О. Козуб, О.І. Борзих, О.Г. Власова [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 67. – С. 3-17. – ISSN 1606-9773
621639
  Матях В.М. Інституту історії України НАН України в процесі конституювання української новістики // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету / Кам"янець-Подільський національний університет ім.Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2011. – На пошану професора О.М. Завальнюка. – С. 28-46. – (Історичні науки ; Т. 21)
621640
  Шутенко Л. Інституту літератури - 80 // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 24-27. – ISSN 0236-1477
621641
  Шермолович Ю.Г. Інституту органічної хімії НАН України - 80 років / Ю.Г. Шермолович, Т.А. Васільєва // Український хімічний журнал : науковий журнал / НАН України ; Ін-т загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. В.І. Пехньо ; редкол.: В.П. Антонович, В.Б. Аріон, А.Г. Білоус [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 85, № 11/12, листопад - грудень. – С. 117-127. – ISSN 0041-6045
621642
  Загородній А.Г. Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України - 50 років // Український фізичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова ; редкол.: А.Г. Загородній, В.Г. Литовчинко, С.М. Рябченко [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2016. – Т. 61, № 1
621643
  Гайко Г. Інституту травматології та ортопедії АМН України - 100! / бесіду вів Я. Шлапак // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 14 червня (№ 24). – С. 14


  Директор інституту – академік НАМН України Георгій Васильович Гайко.
621644
   Інституту українознавства - 5 років // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Березень (№ 4)


  Інформація про те, що 24 січня 1997 р. виповнилося 5 років відтоді, як розпочав діяльність Інститут українознавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка як його самостійний навчально-науковий підрозділ. Президент України Л. Кучма ...
621645
  Моргун В.В. Інституту фізіології рослин і генетики Національної академії наук України - 70 років // Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин : науково-практичний журнал / Укр. ін-т експертизи сортів рослин ; Селекційно-генетич. ін-т - нац. центр насіннєзнавства та сортовивчення НААН ; Ін-т фізіології рослин і генетики НАН України. – Київ, 2016. – № 2 (31). – С. 83-90. – ISSN 2312-749X
621646
  Шеретюк Р. Інституціалізаційні трансформації Греко-Уніатської Церкви в контексті етноконфесійної політики російського самодержавства (1772 - 1795) // Українське релігієзнавство : булетень Української Асоціації релігієзнавців і Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України / НАН України, Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди, ВІд-ня релігієзнавства ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника [та ін.] ; редкол.: А. Колодний (голов. ред.) [та ін.]. – Київ, 2013. – № 66. – С. 171-180. – (Серія "Україна і Ватикан" ; вип. 5). – ISBN 966-531-199-9. – ISSN 2306-3548
621647
  Люта Л.П. Інституціалізація волонтерського руху в мережевому суспільстві // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Чепелєва Н.В., Моляко В.О., Балл Г.О. [та ін.]. – Житомир, 2016. – С. 220-228. – (Екологічна психологія ; т. 7, вип. 41). – ISSN 2072-4772
621648
  Шатіло В.А. Інституціалізація глави держави в системі державної влади // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7. – С. 24-28. – ISSN 2222-5374
621649
  Гурицька М.С. Інституціалізація громадської думки в політиці // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2015. – Вип. 77. – С. 243-247
621650
  Шендеровський К.С. Інституціалізація комунікацій у сфері вирішення соціальних проблем : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Шендеровський Костянтин Сергійович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 245 л. – Додатки: л. 195-245. – Бібліогр.: л. 165-194
621651
  Шендеровський К.С. Інституціалізація комунікацій у сфері вирішення соціальних проблем : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Шендеровський Констянтин Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
621652
  Кринична І. Інституціалізація підходів до подолання наслідків Чорнобильської катастрофи // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / НАДУ; Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 3 (33). – С. 145-152.
621653
  Крушельницька Т. Інституціалізація податкової системи України на синергетичних засадах // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 138-144
621654
  Хілько В.Г. Інституціалізація предмету "екологія" як базового компоненту освіти // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 3. – С. 96-98
621655
  Коврига О.С. Інституціалізація регіональної соціальної політики : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 12 (72). – С. 86-87. – Бібліогр.: 6 назв
621656
  Максимчук М.В. Інституціалізація розвитку економіки регіонів України: теорія і практика : монографія / Максим Максимчук ; НАН України, ДУ "Ін-т регіон. дослідж. ім. М. І. Долішнього". – Львів : Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України, 2016. – 393, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 339-362 та в підрядк. прим. – (Серія "Проблеми регіонального розвитку"). – ISBN 978-966-02-7937-7
621657
  Грецька-Миргородська Інституціалізація соціальних прав в Євросоюзі: аналіз тенденцій стандартизації // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 41-47. – (Серія "Економічна" ; вип. 93). – ISSN 2311-2379
621658
  Шендеровський К.С. Інституціалізація соціальної журналістики в Україні // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 57, жовтень - грудень. – С. 88-96


  Автор розглядає поняття соціальної журналістики, зважаючи на важливість розвитку означеної комунікаційної ланки для нашого суспільства. Він наголошує, що будь-яка медіадіяльність сприяє вирішенню соціальних проблем, об"єднує людей в соціальні ...
621659
  Голубка С.М. Інституціалізація фінансового господарства України (історична ретроспектива) / С.М. Голубка ; Держ. навч.-наук. установа "Академія фінансового управління". – Київ : ДННУ "Академія фінансового управління", 2013. – 452, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 322-382 та в підрядк. прим. – ISBN 976-966-2380-59-0
621660
   Інституціалізація як фактор забезпечення розвитку системи інвестиційно-інноваційної безпеки України : колектив. монографія / [ K.N. Abdullayev та ін.] ; за заг. ред. О.Л. Гальцової ; Класич. приват. ун-т, Каф. нац. економіки, маркетингу та міжнар. екон. відносин. – Запоріжжя : Гельветика, 2019. – 487, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-916-840-5
621661
  Чухно А. Інституціалізм: теорія, методологія, значення // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 4-13. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0131-775Х
621662
  Рішняк М.О. Інституції громадянського суспільства у вирішенні соціальних конфліктів (спорів) // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: Р.В. Шаповал, С.В. Глібко, Г.В. Анісімова [та ін.]. – Харків, 2019. – № 3 (27). – С. 104-110. – ISSN 2311-4894
621663
  Мамчур В.А. Інституції державного регулювання ринку зерна в Україні // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 2 (184). – С. 55-61
621664
  Драгомирова Ірина Інституції діяльності операторів ринку освітніх послуг // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 1. – С. 48-50. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  Автор визначає необхідність створення інституційного підгрунтя корпоративного управління операторами ринку, які надають освітні послуги. В статті прогнозовано наслідки різнонаправленості векторів "раціонального менеджменту" та "ірраціонального ...
621665
  Драгомирова І. Інституції діяльності операторів ринку освітніх послуг // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 1. – С. 48-50. – ISSN 1810-3944


  Згадується КНУТШ, що у 2007 році кількість абітурієнтів, бажаючих стати фізиками, радіофізиками. механіками та математиками, вперше за роки існування ун-ту була меншою за кількість студентських вакансій. Дається порівняльний аналіз стану науки в Україні
621666
  Найдич М. Інституції молодіжної політики Європейського Союзу // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 177-182. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 2 (327)). – ISSN 1729-360Х
621667
  Кондратьєва І.В. Інституції орієнтального християнства в умовах домінування інших конфесій : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.11 / Кондратьєва Ірина Владиславівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 534 л. – Бібліогр.: л. 487-534
621668
  Кондратьєва І.В. Інституції орієнтального християнства в умовах домінування інших конфесій : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.11 / Кондратьєва Ірина Владиславівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 35 с. – Бібліогр.: 34 назви
621669
  Кондратьєва І.В. Інституції орієнтального християнства: проблема ідентифікації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 35-39. – (Філософія. Політологія ; вип. 84/86). – ISSN 1728-3817


  У статті йдеться про визначення та ідентифікацію східного християнства. This article is about definition and identification of Oriental Christianity.
621670
  Тодорюк Інституції сталого розвитку // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2013. – С. 215-219. – (Серія : Економічні науки ; вип. 4 (66)). – ISSN 1728-4236
621671
  Ціватий В.Г. Інституції та дилеми європейської дипломатичної практики доби раннього Нового часу (XVI-XVIII ст.) // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2014. – Вип. 21, ч. 1 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 136-141. – (Серія "Історичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В21-1)
621672
  Шпикуляк О.Г. Інституції та механізми регулювання аграрного ринку: теоретико-практична оцінка функціонування // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2016. – № 2 (6). – С. 46-59
621673
  Норт Д. Інституції, інституційна зміна та функціонування економіки / Д. Норт. – Київ : Основи, 2000. – 198с. – ISBN 966-500-017-9
621674
  Бортіс Г. Інституції, поведінка та економічна теорія = Institutions, behaviour and economic theory : внесок до класико-кейнсіанської політичної економії / Генріх Бортіс ; пер. з англ. Т. Бардадим. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – 560 с. – ISBN 978-966-518-417-1
621675
  Чугунов І.Я. Інституційна архітектоніка бюджетної системи // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 3-10


  Розкрито сутність інституційної архітектоніки бюджетної системи, інституційні засади розвитку системи бюджетного регулювання, програмно-цільового методу планування бюджету. Визначено роль бюджету як інструмента соціально-економічного розвитку ...
621676
  Абаніна Ю. Інституційна архітектоніка і механізми економічного розвитку // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2005. – № 1. – С. 94-116. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 1811-3141
621677
  Чаленко О.Ю. Інституційна гіпотеза про ринок, трансакційні витрати та посередництво // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 12 (613). – С. 30-40 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0131-775Х
621678
  Зінченко В.В. Інституційна глобалізація і постмодернізація економіки в системній динаміці транзитивних трансформацій // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Амоша О.І., Бутенко А.І., Вєжбєнєць В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 64. – С. 106-112. – ISSN 2524-003X
621679
  Даниленко О.Л. Інституційна довіра і довіра до центрального банку // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2012. – № 3. – С. 74-84 : рис. – Бібліогр.: 40 назв. – ISSN 1811-3141
621680
  Тарасевич В. Інституційна еволюція племені: діяльнісний контекст // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2008. – № 3. – С. 21-31 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1811-3141
621681
  Тарасевич В. Інституційна еволюція: від інстинктів до протоінститутів // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2005. – № 1. – С. 51-66 : рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1811-3141
621682
  Тарасевич В. Інституційна еволюція: контекст взаємодій // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2010. – № 4. – С. 15-23 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1811-3141
621683
  Ватаманюк З.Г. Інституційна ефективність ринку цінних паперів в Україні / З.Г. Ватаманюк, О.В. Баула // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 101-110.
621684
  Ватаманюк З.Г. Інституційна ефективність ринку цінних паперів в Україні / З.Г. Ватаманюк, О.В. Баула // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 101-110. – Бібліогр.: с. 102, 104, 107-108


  Обгрунтовано поняття "інституційна ефективність ринку цінних паперів" та запропоновано адаптовану до українського економічного середовища методику її визначення. Розглянуто чинники впливу на рівень інституційної ефективності ринку цінних паперів в ...
621685
  Гражевська Н.І. Інституційна зміна світової економіки за умов фінансової глобалізації / Н.І. Гражевська, В.І. Трохименко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 5 (210). – С. 58-68 : табл. – Бібліогр.: 31 назв.
621686
  Горєлов Д.М. Інституційна інтеграція української діаспори в громадянське суспільство у державах поселення // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2009. – № 3 (12). – С. 50-58
621687
  Лисюк В.М. Інституційна концепція інтеграції України у світову економічну систему / В.М. Лисюк, Т.В. Деркач // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2015. – Вип. 60, кн. 3. – C. 138-148
621688
  Бойко Н. Інституційна легітимність виборчої системи // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2007. – № 2. – С. 58-63.


  Інтерв"ю з головою Комітету Верховної Ради України V скликання з питань свободи слова та інформації Шевченко А.В.
621689
  Ворон О.П. Інституційна мережа Римо-Католицької церкви в Україні // Історична пам"ять : Науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун.; Полтав. регіон. осередок Ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та інш. – Полтава, 2007. – № 1. – С. 165-171.
621690
  Дуда Б.Ю. Інституційна модель державного регулювання валютного ринку України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 2 (129). – С. 21-24


  Розглядаються повноваження органів валютного регулювання на валютному ринку. Зазначено переваги та недоліки діючої моделі державного регулювання валютного ринку.
621691
  Туниця Т.Ю. Інституційна модель оптимізації природокористування // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський ун-т; Нац. авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2006. – № 1. – С. 73-78.
621692
  Кредісов В.А. Інституційна модель підприємницького середовища // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 191-195
621693
  Кириленко О.М. Інституційна модель розвитку спорту в Україні: основні вектори змін в пострадянський період // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 216-286. – (Серія соціологічна ; Вип. 5). – ISSN 2078-144X
621694
  Нижник Н. Інституційна модернізація державної служби України в сучасних умова / Н. Нижник, О. Муза // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 9. – С. 9-16. – ISSN 1026-9932
621695
  Осецька Д. Інституційна модернізація фіскальної політики в Україні // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 31, ч. 2. – С. 111-116. – ISSN 2078-5860
621696
  Вергелес Т. Інституційна модернізація як фактор посткризового економічного зростання в Україні // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 1. – С. 95-103. – ISSN 1818-5754
621697
  Пустовойт О.В. Інституційна обумовленість циклів економічного зростання : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.01 / Пустовойт Олег Валентинович ; Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". – Київ, 2020. – 36 с. – Бібліогр.: 32 назви
621698
  Корсак Р. Інституційна організація туризму у ЄС: практика застосування в Україні // Східноєвропейський історичний вісник / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2017. – Вип. 2. – C. 82-86. – ISSN 2519-058X
621699
  Чернявський А.Л. Інституційна основа нормотворчості в сучасному міжнародному праві навколишнього середовища // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 241-247. – ISSN 2413-6433
621700
  Предборський В.А. Інституційна пам"ять суспільства: тінізаційний аспект // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 7/8 (134/135). – С. 3-8
621701
  Оргієць О.М. Інституційна пам"ять: основні підходи до тлумачення поняття // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 101-103
621702
  Єгорченко І. Інституційна пастка академічної доброчесності / І. Єгорченко, Благодєтєлєва-Вовк // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 17-23 серпня (№ 30). – С. 12


  "Перипетії навколо Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) тривають. З останніх - гучне викриття Тетяною Пархоменко академічного плагіату трьох членів НАЗЯВО та не менш гучне виправдання двох із них з одночасним ...
621703
  Зосименко Т.І. Інституційна підтримка експорту аграрної нішевої продукції до країн ЄС // Новітні технології сучасного суспільства (НТСС-2019) : всеукр. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 12 груд. 2019 р.) : тези доп. / М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т, Упр. освіти і науки Чернігів. облдержадмін. [та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ, 2019. – С. 179-181. – ISBN 978-617-7571-72-7
621704
  Матюшенко І.Ю. Інституційна підтримка науково-інноваційного розвитку при формуванні єдиного дослідницького простору в країнах ЄС і Україні / І.Ю. Матюшенко, В.Є. Хаустова, С.І. Князєв // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; редкол.: Б. Патон, Я. Яцків, М. Стріха [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 13, № 2. – С. 5-26. – ISSN 1815-2066
621705
  Шкуратов О.І. Інституційна політика збалансованого розвитку аграрного сектора економіки // Збалансоване природокористування : науково-практичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування НААН; ТОВ " Екоінвестком". – Київ, 2012. – № 1. – С. 30-35
621706
  Кравчук Н.Я. Інституційна реструктуризація геофінансового простору в умовах глобальних міжсистемних трансформацій // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 5 (210). – С. 112-123. – Бібліогр.: 42 назв.
621707
  Корнєєв В. Інституційна роль банків розвитку у формуванні кредитних передумов стабілізації економіки України // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2016. – С. 99-109. – (Економічні науки ; вип. 1, січень - березень). – ISSN 1993-0240
621708
  Баюра Д. Інституційна складова в трансформації системи корпоративного управління в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 51-55. – (Економіка ; вип. 93). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто сутність та необхідність трансформації системи корпоративного управління акціонерними товариствами в Україні. Установлено необхідність застосування інституційного підходу до підвищення ефективності управління акціонерними товариствами на ...
621709
  Яншина А.М. Інституційна складова імплементації концепції сталого розвитку у країнах Північної Європи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 118, (ч. 1). – С. 172-182. – ISSN 2308-6912


  Екологічно дружня поведінка суб’єктів господарювання у країнах із розвиненою економікою, хоча і сприймається сьогодні більшістю громадян цих країн як єдино можлива, не сформувалася стихійно, а є результатом активної популяризації "зеленого" способу ...
621710
  Червякова О.В. Інституційна складова механізму державного управління у сфері культури // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2017. – № 2. – C. 17-23. – ISSN 2226-3209
621711
  Заславська О.О. Інституційна складова політичної комунікації: роль ЗМІ // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвип. / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 16 : Всеукр. теор. й наук.-практ. конф. з правозн., політол. та соціол. "Трансформація політ. сист.: соціальні перетвор. та законодавч. процес". – С. 24-26.
621712
  Лещенко С.В. Інституційна складова політичної соціалізації в умовах трансформації суспільства : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02. / Лещенко С.В. ; КНУТШ, Філос. фак-т, Каф-ра політології. – Київ, 2009. – 210 л. – Бібліогр.: л. 184-210
621713
  Лещенко С.В. Інституційна складова політичної соціалізації в умовах трансформації суспільства : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03. / лещенко С.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 18с. – Бібліогр.: 5 назв
621714
  Корюкалов М. Інституційна структура втілення зовнішньої політики ЄС // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяченої 60-річчю Великої Перемоги / КНУТШ ; Наук. тов-во студ. та аспірантів ; [голова ред. кол.: О.К. Закусило]. – Київ : [Віддруковано у вид-ві "Логос"], 2005. – Вип. 3, ч. 1 : Гуманітарні науки. – С. 182-184
621715
  Гарбар Ж.В. Інституційна структура регулювання фінансового ринку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 12. – С. 18-22 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
621716
  Вірченко В.В. Інституційна структура фінансового ринку та її роль у комерціалізації результатів інтелектуальної діяльності // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 5 (210). – С. 69-79. – Бібліогр.: 9 назв
621717
  Кравець В.І. Інституційна структура фінансового ринку України : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Кравець В.І. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 215 л. + Додаток: л. 189-215. – Бібліогр.: л. 183-188
621718
  Кравець В.І. Інституційна структура фінансового ринку України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Кравець Вячеслав Іванович ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 22 с. – Бібліогр. : 26 назв.
621719
  Абдуллін Р.М. Інституційна сутність транзакційних витрат // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 7/8 ( 98/99). – С. 42-45
621720
  Шамборовський Г. Інституційна теорія економічного планування та її критика неоавстрійською школою економіки // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 4 (124). – С. 114-119. – ISSN 1728-9343
621721
  Гайдай Т.В. Інституційна теорія та дослідження трансформаційних процесів: онтологічні та гносеологічні чинники // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2006. – Вип. 103-1. – С. 45-51. – Бібліогр.:8 назв. – (Економічна). – ISSN 1680-0044


  [Згадуються представники Київської політекономічної школи: М. Бунге, Д. Піхно, М. Зібер]
621722
  Гайдай Т. Інституційна теорія: дослідження економічної ментальності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 4-7. – (Економіка ; вип. 93). – ISSN 1728-3817


  Присвячено з"ясуванню основних наукових підходів представників провідних течій інституційного напряму до розкриття теоретичного змісту економічної ментальності. The article is devoted to the explanation of the categorical theoretical contents of ...
621723
  Помінова І.І. Інституційна трансформація вищої освіти як траєкторія ефективної інтеграції в сучасну світову економіку // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 1 : Економічні наслідки "відкату" як форми рентоорієнтованої поведінки. – С. 34-39. – ISSN 2222-4459


  Метою статті є дослідження наслідків інтеграційних процесів в освітньо-науковій сфері на розвиток національної складової глобального інтелектуального капіталу.
621724
  Крисоватий А. Інституційна трансформація теорії податкової політики соціально-ринкової держави // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 1. – С. 62-73. – ISSN 1818-5754
621725
  Прозоров Ю. Інституційна трансформація ціей функціонування банківських інститутів розвитку в Україні // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2013. – № 1. – С. 31-42 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1811-3141
621726
  Федосов В.М. Інституційна фінансова інфраструктура України: сучасний стан та проблеми розвитку / В.М. Федосов, В.М. Опарін, С.В. Льовочкін // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 12 (157). – С. 3-21. – Бібліогр.: с. 7-8, 15, 19-20


  Досліджено проблематику формування й розвитку в Україні інституційної фінансової інфраструктури в умовах світової фінансової кризи. Дано оцінку нинішньої ситуації і загроз розвитку окремих її сегментів - кредитного, страхового й фондового ринків.
621727
  Вінник О.М. Інституційна форма державно-приватного партнерства: проблеми правового регулювання // Актуальні питання інноваційного розвитку : науково-практичне видання / Нац. ак. правових наук України; Науково-досл. ін-т правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України. – Харків, 2011. – № 1. – С. 6-19
621728
  Ковбасюк С.В. Інституційна характеристика сучасної держави: теоретико-правове дослідження : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Ковбасюк Степан Валерійович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв
621729
  Герасимчук З.В. Інституційне забезпечення "зеленої логістики" в місті / З.В. Герасимчук, М.Ф. Аверкина // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 11 (137). – С. 161-168 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
621730
  Онищенко С. Інституційне забезпечення бюджетної безпеки України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 31-38. – (Економіка ; вип. 5 (182)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто інституційне середовище з позицій різних концептуальних підходів. Акцентована увага щодо проблем інституційного забезпечення бюджетної безпеки в Україні. Досліджено інституціоналізацію бюджетних відносин та особливості формування ...
621731
  Новиков В.В. Інституційне забезпечення відносин публічно-приватного партнерства в Україні / В.В. Новиков, О.Ю. Рудченко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Манцуров І.Г., Сігайов А.О., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 7/8 (182/183). – С. 9-12
621732
  Балега А. Інституційне забезпечення геологічного вивчення та використання надр: національний вимір і міжнародний досвід / А. Балега, С. Вижва, М. Курило // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 63-72. – (Геологія ; вип. 4 (83)). – ISSN 1728-3817
621733
  Місюк І. Інституційне забезпечення громадської дипломатії США // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича. – Львів, 2013. – Вип. 25. – С. 124-130
621734
  Баровська А.В. Інституційне забезпечення державної комунікативної політики: досвід країн Європи : аналіт. доповідь / [А.В. Баровська] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2014. – 71, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Інформаційні стратегії" ; Вип. 4). – ISBN 978-966-554-242-1
621735
  Баровська А.В. Інституційне забезпечення державної комунікативної політики: досвід Німеччини // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2014. – № 3 (32). – С. 187-196. – ISSN 2306-5664
621736
  Іванова І.М. Інституційне забезпечення державної підтримки експорту в Україні // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2014. – № 3 (32). – С. 82-88. – ISSN 2306-5664
621737
  Васильєв О.В. Інституційне забезпечення економічної безпеки // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2013. – Вип. 2 (46). – С. 84-91. – (0). – ISSN 2078-9165
621738
  Кушнір С.О. Інституційне забезпечення економічної безпеки аграрного сектору в умовах його інноваційного розвитку // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 15, серпень. – С. 13-19. – ISSN 2306-6814
621739
  Дугінець Г. Інституційне забезпечення зовнішньої торгівлі України: контекст Близького Сходу / Г. Дугінець, Омран Хосейн // Журнал європейської економіки : науковий економічний журнал / Західноукр. нац. ун-т ; редкол.: Савельєв Є., Куриляк В., Шаров О. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Т. 20, № 2 (77), квітень - червень. – С. 272-290. – ISSN 2519-4070
621740
  Кудряшов В.П. Інституційне забезпечення імплементації фіскальних правил // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (292). – Бібліогр.: 30 назв
621741
  Деркач А.О. Інституційне забезпечення інноваційного розвитку економіки України // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 45-47. – ISBN 978-966-188-219-4
621742
  Саінчук Н.В. Інституційне забезпечення інноваційної діяльності // Сучасні тенденції інституціональних трансформацій фінансової системи України : [колект. монографія / П.О. Нікіфоров, О.Ю. Антохова, Н.А. Бак, А.Є. Брязкало, О.М. та ін. Гладчук. – Чернівці : Технодрук, 2018. – С. 271-290. – ISBN 978-617-7611-20-1
621743
  Ясько Ю.І. Інституційне забезпечення конкурентної політики держави // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 19/20, жовтень. – С. 74-79. – ISSN 2306-6814
621744
  Ходжаян А. Інституційне забезпечення конкурентоспроможності економіки України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 2 (280). – С. 26-29. – ISSN 1810-3944
621745
  Ренькас Т.І. Інституційне забезпечення міжрегіонального та транскордонного співробітництва західних областей України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 7, липень. – С. 141-144. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2306-6806
621746
  Пашечко О.А. Інституційне забезпечення оптимізації використання енергетичних ресурсів з біомаси // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 4 (178). – С. 268-275 : Табл., рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1993-6788
621747
  Залєвська-Шишак Інституційне забезпечення підприємницької діяльності в умовах трансформації відносин власності в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 44-47. – (Економіка ; вип. 148). – ISSN 1728-3817


  У статті розкрито сутність інституційного забезпечення підприємництва в трансформаційних умовах. Досліджено особливості реформування економіки України та необхідність створення ефективного інституційного забезпечен- ня. Проаналізовано роль державного ...
621748
  Самофалова О.Ю. Інституційне забезпечення правозахисної діяльності держави: український та європейський досвід // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 7, квітень. – С. 129-134. – ISSN 2306-6814
621749
  Щеглюк С.Д. Інституційне забезпечення просторового планування об"єднаних територіальних громад // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; голов. ред. І.З. Сторонянська. – Львів, 2019. – Вип. 3 (137). – С. 10-21. – ISSN 2071-4653
621750
  Щурик М.В. Інституційне забезпечення процесу виділення земель під забудову у сільських населених пунктах Карпатського макрорегіону // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 98-102 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
621751
  Піріашвілі О.Б. Інституційне забезпечення процесу регіонального стратегічного управління в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 12 (139). – С. 192-198
621752
  Мартинова Л.Б. Інституційне забезпечення реалізації конкурентної соціально-економічної політики у відповідності до вимог ЄС // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 220-225. – (Економічні науки ; № 5, т. 2). – ISSN 2226-9150
621753
  Бакушевич І. Інституційне забезпечення реалізації нових фінансових схем у сфері нерухомості / І. Бакушевич, О. Сороківська // Галицький економічний вісник : науковий журнал / Тернопільський державний технічний університет. – Тернопіль, 2004. – № 1. – С. 88-97. – Бібліогр.: на 20 пунктів. – ISBN 966-303-007-1
621754
  Яцко Л.Б. Інституційне забезпечення регіонального розвитку в умовах трансформаційних перетворень / Л.Б. Яцко, М.В. Яцко // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 75-78. – (Економіа ; Вип. 25)
621755
  Ерфан В.Й. Інституційне забезпечення розвитку депресивних територій гірської місцевості / В.Й. Ерфан, Г.В. Войтенко, В.В. Польовська // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 68-72. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 2). – ISSN 2409-6857
621756
  Валентюк І. Інституційне забезпечення розвитку територій України / І. Валентюк, В. Сухенко, Н. Сич // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 119-130.
621757
  Пурій Г.М. Інституційне забезпечення розвитку фінансового ринку України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 2 (184). – С. 95-101
621758
  Васильців Т.Г. Інституційне забезпечення розширення фінансових можливостей підприємств промисловості та АПК на регіональному рівні / Т.Г. Васильців, Р.Л. Лупак, Я Н. Юрків // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 3 (196). – С. 90-101 : рис. – Бібліогр.: 6 назв
621759
  Жукова Л.М. Інституційне забезпечення системи державного регулювання економіки країн Східної Європи в умовах членства в ЄС // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред.Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 12, грудень. – C. 65-68. – ISSN 2306-6806
621760
  Свириденко М.Б. Інституційне забезпечення складання документації з трансфертного ціноутворення: міжнародний досвід та напрями удосконалення в Україні / М.Б. Свириденко, М.В. Кучерява // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2021. – № 12 (313). – Бібліогр.: 21 назв.
621761
  Піжук О.І. Інституційне забезпечення соціально-економічного розвитку з урахуванням тендерної складової // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 2 (117). – С. 28-33
621762
  Біла С.О. Інституційне забезпечення соціально-економічного розвитку проблемних територій (світовий досвід) // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2009. – № 3 (12). – С. 172-183
621763
  Балашов А.М. Інституційне забезпечення соціального захисту населення // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 2. – С. 97-99.
621764
  Колосок А.М. Інституційне забезпечення соціального партнерства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 10 (100). – С. 74-79. – ISSN 1993-6788
621765
  Гаманкова О. Інституційне забезпечення соціального страхування / О. Гаманкова, С. Шимків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 12-18. – (Економіка ; вип. 3 (168)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються особливості формування взаємовідносин між суб"єктами соціального страхування у процесі його реформування. Вивчаються умови інституційного забезпечення соціального страхування від нещасних випадків на виробництві з урахуванням ...
621766
  Поєдинок В.В. Інституційне забезпечення сприяння інвестуванню в Україні // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 180-186.
621767
  Підліснюк В В. Інституційне забезпечення сталого розвитку в зарубіжних країнах / В В. Підліснюк, Л.М. Сокол, В.А. Мачковська // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 2. – С. 8-14.
621768
  Підліснюк В.В. Інституційне забезпечення сталого розвитку в зарубіжних країнах / В.В. Підліснюк, Л.М. Сокол, В.А. Мачковська // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 2. – С. 8-14. – Бібліогр. в кінці ст.


  Вивчено та проаналізовано діяльність Національних рад з питань сталого розвитку в Європейських країнах. Даються рекомендації щодо практичного використання їх досвіду в Україні.
621769
  Стемковська О. Інституційне забезпечення трансформації місцевого самоврядування в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  У статті розкрито питання трансформації місцевого самоврядування в контексті інституційного забезпечення, а саме через діяльність інститутів міських рад, міських голів та членів громад зокрема. Окрему увагу приділено конституційному забезпеченню ...
621770
  Зачоса О.Д. Інституційне забезпечення управління людським капіталом в системі формування економіки знань // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 48-51. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 2226-9150
621771
  Мельник Ю. Інституційне забезпечення участі України у процесах транснаціоналізації міжнародного ринку послуг // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – С. 71-83. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1993-0240
621772
  Катан Л.І. Інституційне забезпечення фінансування сталого розвитку аграрної сфери України / Л.І. Катан, Н.К. Васильєва, І.І. Вініченко // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпро, 2016. – Т. 24. – С. 207-214. – (Серія: Менеджмент інновацій ; вип. 7). – ISSN 2409-7101
621773
  Піменова О.В. Інституційне забезпечення форм господарювання в системі аграрних відносин : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Піменова Олена Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
621774
  Пухар С.Т. Інституційне забезпечення формування та реалізації державної регіональної політики в Україні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 2 (72). – С. 17-26. – ISSN 1562-0905
621775
  Бражко О.В. Інституційне забезпечення функціонування ринку праці в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 1. – С. 79-81
621776
  Жуковська А. Інституційне забещпечення національних систем державного регулювання економіки: чинники впливу та шляхи удосконалення // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2008. – Вип. 9 : Економічні науки. – С. 15-22. – ISSN 1818-2682
621777
  Шовкун І.А. Інституційне підгрунтя інноваційного розвитку: міжнародний досвід і уроки для транзитивних економік // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2005. – № 3. – С. 60-74. – Бібліогр.: на 15 пунктів. – ISSN 1811-3141
621778
  Шишкін В.І. Інституційне положення суддів Канади // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 193-200. – (Міжнародні відносини ; Вип. 6)
621779
  Заблоцька Р.О. Інституційне регулювання міжнародної торгівлі послугами : Дис. ... доктора економічних наук. Спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Заблоцька Р.О. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 515л. + Додатки л. 425-483. – Бібліогр.: л. 484-515
621780
  Заблоцька Р.О. Інституційне регулювання міжнародної торгівлі послугами : Автореф. дис. ... доктора економічних наук. Спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Заблоцька Р.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 32с. – Бібліогр.: 29 назв
621781
  Ущаповський Ю.В. Інституційне середовище в статистичних, етнографічних та історико-правових дослідженнях дореформеного (1861) періоду // Ідеї інституціоналізму в економічній думці України XIX - початку XX ст. : монографія / Ю.В. Ущаповський. – Вид. 2-ге, стер. – Житомир : Житомирська політехніка, 2019. – С. 121-131. – ISBN 978-966-683-540-9
621782
  Гуменюк О.С. Інституційне середовище забезпечення інноваційного розвитку національної економіки в системі реалізації ендогенного потенціалу // Экономика и управление : научно-практический журнал / Нац.ак. природоохранного и курортного строительства. – Симферополь, 2014. – № 1. – С. 106-115
621783
  Федулова Л. Інституційне середовище інноваційного розвитку регіонів України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 5 (307). – С. 38-42 : рис. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1810-3944
621784
  Мороз В.В. Інституційне середовище неоіндустріалізації економіки України в світлі глобальних комплексних індексів / В.В. Мороз, Р.І. Шепетько // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України ; голов. ред.: Н. Матвійчук-Соскіна. – Київ, 2015. – № 7/8 (2). – С. 12-14. – ISSN 1728-6220


  У статті за допомогою глобальних індексів проводиться пошук інституційних факторів, які негативно впливають на неоіндустріальні перетворення. За результатами дослідження такими факторами стали: непрозорість, непередбачуваність державної влади; ...
621785
  Луцків О.М. Інституційне середовище регіональної структурної політики / О.М. Луцків, М.В. Максимчук // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 3 (73). – С. 37-47. – ISSN 1562-0905


  Окреслено мету, стратегічні цілі й пріоритети регіональної структурної політики органів державної влади України та запропоновано шляхи вирішення цих проблем.
621786
  Давидович О. Інституційне середовище сприяння експортній діяльності України // Вісник Тернопільського державного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – С. 161-169. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1818-2674
621787
  Дерлиця А.Ю. Інституційне середовище суспільних фінансів // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Клапків Ю.М. ; редкол.: Варченко О.М., Глінковська Беата, Глонті Владімер [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – № 7/8 (85). – С. 133-138. – ISSN 2309-1533
621788
  Крисоватий А.І. Інституційне середовище фіскального регулювання соціально-економічних процесів / А.І. Крисоватий, Т.В. Кощук // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 9 (190). – С. 18-32. – Бібліогр.: 22 назв
621789
  Тимошенко А.О. Інституційне середовище формування і функціонування фіскальної політики в євроінтеграційних процесах // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (20). – С. 96-103. – ISSN 2415-8089
621790
  Гражевська Н. Інституційне середовище як детермінанта ефективності промислового розвитку України / Н. Гражевська, А. Ходжаян, А. Заваженко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 6-12. – (Економіка ; вип. 3 (210)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено основні чинники деіндустріалізації економіки України. Доведено, що всупереч світовим тенденціям роз будови наукоємної неоіндустріальної економіки в нашій країні спостерігаються деструктивні процеси примітивізації господарського розвитку, ...
621791
  Клик Б. Інституційне та організаційне забезпечення освітньої діяльності закладів вищої освіти Італії зі спеціальності "Туризм" // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2021. – С. 179-188. – (Серія: педагогіка ; № 2). – ISSN 2311-6382
621792
  Конах В.К. Інституційне управління інформаційною сферою в Україні: проблеми та можливі способи оптимізації // Національний інформаційний простір України: проблеми формування та державного регулявання : аналіт. доповідь / В.К. Конах. – Київ : НІСД, 2014. – С. 22-31. – (Серія "Інформаційні стратегії" ; вип. 2). – ISBN 978-966-554-231-5
621793
  Бородинська Л. Інституційне утвердження євангельських християн в умовах Другої Речі Посполитої // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2008. – № 2. – С. 84-88. – ISSN 1999-4966
621794
  Аксьом Г.І. Інституційний аналіз дифузії управлінських інновацій : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Аксьом Герман Ігорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 193 арк. – Додатки: арк. 185. – Бібліогр.: арк. 170-184
621795
  Аксьом Г.І. Інституційний аналіз дифузії управлінських інновацій : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Аксьом Герман Ігорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 17 назв
621796
  Кітура А. Інституційний аналіз інвестицій у венчурний бізнес в Україні // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – Вип. 1. – С. 162-165. – ISSN 1993-0259
621797
  Небрат В. Інституційний аспект дослідження економічної історії // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України, М-во освіти і науки України, Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" [ та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 87-98. – ISSN 1811-3141


  Згадуються українські вчені-економісти М. Бунге, О. Миклашевський, М. Туган-Барановський.
621798
  Новікова І. Інституційний аспект причин та наслідків порушення фінансової стабільності: історична ретроспектива та сьогоденні вітчизняні реалії у контексті євроінтеграційних викликів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 24-31. – (Економіка ; вип. 5 (182)). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано інституційний аспект причин та наслідків порушення фінансової стабільності. Висвітлено відомі історичні приклади виникнення інфляційних сплесків, а також шляхи налагодження фінансової рівноваги. Розглянуто значення інституційної ...
621799
  Гайдай Т.В. Інституційний аспект ринкового реформування перехідних економік // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ. Інститут економіки. – Київ, 2003. – Вип. 35/36. – С. 28-37. – ISSN 0320-4421
621800
   Інституційний аудит // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 1-8 травня (№ 17/18). – С. 3
621801
  Мигович І.В. Інституційний вектор інтернаціоналізації національної системи вищої освіти Словацької Республіки: національні університети Словаччини та програми міжнародного співробітництва Європейського Союзу // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2019. – № 4 (129). – С. 122-136. – ISSN 2414-5076
621802
  Ільчук Володимир Петрович Інституційний венчурний капітал як фактор зміцнення конкурентоспроможності національної економіки // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 20-25. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті розкрита структура інституційного венчурного капіталу як чинника інтеграції інтелектуального і фінансового капіталу, формування сприятливого економічного середовища для залучення інвестицій у розвиток інноваційної економіки та підвищення її ...
621803
  Зінченко В.В. Інституційний вимір глобальних суспільних трансформацій : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.03 / Зінченко Віктор Вікторович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 491 л. – Бібліогр.: л. 444-491
621804
  Зінченко В.В. Інституційний вимір глобального суспільного розвитку : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.03 / Зінченко Віктор Вікторович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 36 с. – Бібліогр.: 55 назв
621805
  Капінус О. Інституційний вимір двосторонньої співпраці Швейцарської Конфедерації та Європейського Союзу на сучасному етапі // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 12-14
621806
  Дідух Д.І. Інституційний вимір державного регулювання сфери інтелектуальної власності в країнах ЄС // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 16-19. – (Державне управління ; вип. 1 (5)). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються проблеми інституційних характеристик державного регулювання сфери інтелектуальної власності в країнах Європейського Союзу. Автор здійснює аналіз національного та наднаціонального рівнів регулювання інтелектуальної власності в ...
621807
  Штань М.В. Інституційний вимір державної політики протидії наслідкам глобальної пандемії // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 12, грудень. – С. 65-69. – ISSN 2306-6806
621808
  Захаренко К.В. Інституційний вимір інформаційної безпеки України: трансформаційні виклики, глобальні контексти, стратегічні орієнтири : автореф. дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.02 / Захаренко Костянтин Володимирович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, М-во освіти і науки України. – Львів, 2021. – 34 с. – Бібліогр.: 32 назви
621809
  Длугопольський О.В. Інституційний вимір розвитку соціального капіталу: теоретико-методичні та прикладні аспекти // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 12 (613). – С. 17-29 : табл., рис. – Бібліогр.: 45 назв. – ISSN 0131-775Х
621810
  Зінченко В.В. Інституційний вимір сучасних глобальних трансформацій суспільного розвитку в моделях освіти // Наукові студії - XXI (культура, освіта - антропоцентричні парадигми і сучасний світ) : філософія, філологія, педагогіка, економіка / Український гуманітарний ін-т ; редкол.: Болдирев Р.В., Георгінова Л.В., Тараненко Л.І. [та ін.]. – Київ ; Буча, 2015. – Вип. 5, (т. 7). – С. 13-26. – ISBN 978-966-8063-97-14. – ISSN 2307-6070


  Стаття присвячена фундаментальним проблемам і ціннісним стратегіям освіти. Зазначається, що рух від загального до конкретного, коли до процесу пізнання постійно залучається соціальний контекст, дає можливість адекватно, в руслі системного підходу, ...
621811
  Попівняк О.М. Інституційний вплив регуляторної діяльності держави на стан депресивних територій // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.11. – С. 267-275. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
621812
  Романчук С. Інституційний дискурс скарги в англомовному соціумі // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 62. – С. 184-188
621813
  Панасенко Г.О. Інституційний ізоморфізм у банківській сфері на шляху підвищення рівня довіри до грошей // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 11 (137). – С. 209-217. – Бібліогр.: 47 назв. – ISSN 1993-6788
621814
  Рабцун Н.В. Інституційний інвестор: сутність, поняття та класифікація // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2012. – № 11. – С. 19-22
621815
  Пилипенко Р.Є. Інституційний комунікативний простір Німеччини (фахова мова економіки) : Дис. ... д-ра філол. наук. Спец. 10.02.04 - германські мови / Пилипенко Р.Є.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 426л. – Бібліогр.: л. 337-389; Джерела ілюстр.матеріалу: л. 390-426
621816
  Пилипенко Р.Є. Інституційний комунікативний простір Німеччини (фахова мова економіки) : Автореф. дис. ... д-ра філол. наук: 10.02.04 / Пилипенко Р.Є.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 40с. – Бібліогр.: 24 назви
621817
  Базилевич В.Д. Інституційний концепт модернізації фінансових інститутів / В.Д. Базилевич, В.Л. Осецький // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 5 (210). – С. 19-30. – Бібліогр.: 13 назв
621818
  Грицаєнко Л.Л. Інституційний механізм Європейського Союзу : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.11 / Грицаєнко Л.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 244 с. – Бібліогр.: л. 224-244
621819
  Грицаєнко Л.Л. Інституційний механізм Європейського Союзу : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Грицаєнко Л.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
621820
  Литвинов О.М. Інституційний механізм забезпечення конституційної скарги в Україні: концептуальні проблеми / О.М. Литвинов, В.В. Богуш // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 141. – С. 34-42. – ISSN 2224-9281
621821
  Рилач Н.М. Інституційний механізм поглиблення науково-технологічного співробітництва між Україною та Європейським Союзом як частина угоди про асоціацію // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 87, ч. 1. – С. 10-15. – Бібліогр.: 11 назв.


  The article reflects grounding the necessity for Ukraine to pass to the innovation model of economic development as the pre-requisite to deepen the science and technology interaction with the EU.
621822
  Власова Т.Р. Інституційний механізм регулювання ринку праці в Україні / Т.Р. Власова, Н.В. Чобанюк // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2014. – С. 7-14. – (Економічні науки ; вип. 2 (54)). – ISSN 2310-8185
621823
  Федорчак О.В. Інституційний механізм розвитку інвестиційного клімату в Україні : автореф. дис. ... д-ра наук з держ. упр. : 25.00.02 / Федорчак Ольга Василівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ, 2020. – 36 с. – Бібліогр.: 38 назв
621824
  Конюшко К. Інституційний механізм розгляду податкових спорів: поняття та основні елементи // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2014. – № 3 (77). – С. 57-63. – Бібліогр.: 9 назв
621825
  Вовкогон О.Ю. Інституційний підхід до вивчення соціальних явищ // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 3 (77). – С. 91-95. – ISSN 2077-1800
621826
  Осенцька Д.В. Інституційний підхід до конструювання механізмів фіскального регулювання економіки // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. 1 (70). – С. 150-158


  Розкрито інституційні підходи до функціонування механізмів фіскального регулювання економіки, яке має грунтуватися на сукупності форм, засобів, механізмів формування та реалізації завдань фінансової політики, котрі визначають умови взаємовідносин ...
621827
  Гацька Л.П. Інституційний підхід до реформування системи оподаткування в Україні // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2006. – Вип. 103-3. – С. 144-147. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
621828
  Жилінська О. Інституційний підхід у дослідженні проблем інноваційного розвитку / О. Жилінська, Д. Коломоєць // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 68-70. – (Економіка ; вип. 99/100). – ISSN 1728-3817


  Обґрунтовано можливості застосування методичного інструментарію нової інституціональної економічної теорії щодо проблем інноваційного розвитку та здійснено аналіз якісних характеристик головного суб"єкта інноваційного процесу - споживачів ...
621829
  Кантлін С.О. Інституційний репозитарій Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : [наукове видання] / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 251-254. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 4)
621830
  Бєлінська В. Інституційний репозитарій як інструмент інформаційного забезпечення навчальної, наукової та міжнародної науково-дослідницької діяльності ЧДІЕУ / В. Бєлінська, Н. Мороз // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України. – Київ, 2013. – № 8 (205). – С. 22-25. – ISSN 2076-9326


  У статті розглядаються стратегічні напрями створення та розвитку репозитарію у Науковій бібліотеці Чернігівського державного інституту економіки і управління (НБ ЧДІЕУ), механізми їхньої реалізації, роль бібліотеки в процесі розвитку інституційного ...
621831
   Інституційний розвиток банківської системи : банківська справа / О.М. Діденко, М.П. Денисенко, В.М. Домрачев, В.Г. Кабанов // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 11. – С. 70-76 : Табл., рис.
621832
  Прилуцька І.А. Інституційний розвиток інноваційного підприємництва в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Прилуцька Ірина Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
621833
  Прилуцька І.А. Інституційний розвиток інноваційного підприємництва в Україні : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Прилуцька Ірина Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Траса Шевченка. – Київ, 2019. – 252 арк. – Додатки: арк. 202-252. – Бібліогр.: арк. 187-201
621834
  Фурашев В.М. Інституційний розвиток місцевих органів влади в умовах подальшої децентралізації публічного управління // Інформаційно-правове та організаційно-управлінське забезпечення інноваційного розвитку регіону : матеріали круглого столу, 7 черв. 2019 р. / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, Каф. прав. наук та філософії ; НДІ інформатики і права Нац. акад. прав. наук України, Наук. лаб. інформ.-прав. проблем інновац. розвитку та освіти ; [упоряд. С.О. Дорогих]. – Вінниця : АртЕк, 2019. – С. 119-123. – ISBN 978-617-7814-17-6
621835
   Інституційний розвиток місцевого самоврядування в умовах державно-управлінських реформ : наук. розробка / [І.В. Козюра та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Ін-т проблем держ. упр. та місц. самоврядування, Упр. орг. фундам. та приклад. дослідж. – Київ : НАДУ, 2012. – 60 с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 54-58. – (Бібліотека слухача НАДУ ; Місцеве самоврядування)
621836
   Інституційний розвиток рахункової палати в системі вимог міжнародних та європейських стандартів : Збірник матеріалів круглого столу у Верховній Раді України. – Київ, 2003. – 37с.
621837
  Бородіна О.М. Інституційний розвиток сільського господарства та села України і Росії та його гармонізація з європейською політичною практикою // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 11 (612). – С. 48-61 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0131-775Х
621838
  Науменкова С.В. Інституційний розвиток фінансового сектору України / С.В. Науменкова, С.В. Міщенко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 53-71.
621839
  Кукіна З.О. Інституційний та договірний механізми ООН у сфері захисту свободи слова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 96, ч. 2. – С. 140-147


  Стаття присвячена аналізу діяльності ООН в сфері медіа права, а точніше в сфері одного з найважливіших його інститутів - свободи слова. Автор приділяє увагу договірним та інституційним механізмам ООН, завдяки яким організація проводить активну ...
621840
  Лазор К.П. Інституційний та функціональний вимір взаємодії політики та релігії // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2012. – Спецвипуск. – С. 44-52
621841
  Кравчук В. Інституційні (галузеві) нормативно-правові гарантії діяльності суддів в Україні: поняття та види // Історико-правовий часопис : журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 1 (3). – C. 45-49
621842
  Порожняк М. Інституційні аспекти врегулювання торговельних спорів у системі СОТ // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 71-74. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
621843
  Кузьминчук Н.В. Інституційні аспекти державного регулювання взаємовідносин суб"єктів електроенергетичного ринку // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 1. – С. 59-64. – ISSN 2222-0712
621844
  Гурбик Ю.Ю. Інституційні аспекти державного регулювання туристичної сфери в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 101-107. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
621845
  Кубліков В.К. Інституційні аспекти довготермінової політики держави на ринку цінних паперів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 691 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 350-357. – ISSN 0321-0499
621846
  Федірко М. Інституційні аспекти забезпечення розбудови ринку енергетичних послуг в Україні / М. Федірко, П. Микитюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2017. – C. 18-30. – (Економічні науки ; вип. 4, жовтень - грудень). – ISSN 1993-0240
621847
  Андрейчук В.С. Інституційні аспекти інформаційних технологій прогнозування в системі національної безпеки України // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2018. – № 3 (90). – С. 171-180. – (Серія "Державне управління" ; № 3 (90)). – ISSN 2310-2837
621848
  Кульнєва Г.М. Інституційні аспекти національної економіки України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 36-40. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
621849
  Шемшученко Ю.С. Інституційні аспекти організації правознавчих наукових досліджень в Україні. До 70-річчя Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 30. – С. 3-23. – ISSN 0869-2491
621850
  Филюк Г. Інституційні аспекти реалізації конкурентної політики: тенденції, суперечності та шляхи їх розв"язання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 96-100. – (Економіка ; вип. 99/100). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуті основі аспекти інституційного забезпечення антимонопольного регулювання в Україні. Проаналізовано сучасні тенденції, основні проблеми та шляхи їх розв"язання в українській економіці. The article deals with main aspects of ...
621851
  Запатріна І.В. Інституційні аспекти реалізації концепції "двох бюджетів" на прикладі російського досвіду : бюджет // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 18-29 : Табл. – Бібліогр.: 14 назв
621852
  Биконя С.Ф. Інституційні аспекти співпраці України з міжнародними фінансовими інститутами // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 46, ч. 1. – С. 95-99
621853
  Кравченко М. Інституційні аспекти структурних перетворень у національних економіках країн Східної Європи та СНД // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 4 (270). – С. 32-35. – ISSN 1810-3944
621854
  Маслов А.О. Інституційні аспекти творчих здобутків вчених-економістів Київського національного університету імені Тараса Шевченка (ХІХ - початок ХХ ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 4-8. – Бібліогр.: на 15 пунктів. – (Економіка ; вип. 74). – ISSN 1728-3817


  Досліджено інституційні аспекти творчих здобутків видатних учених-економістів, які прагнули розв"язати теоретич-ні та практичні проблеми інституційного характеру стосовно ефективного функціонування вітчизняної економіки. This article is dedicated to ...
621855
  Гайдай Т.В. Інституційні аспекти теоретичної спадщини Київської політекономічної школи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 12-16. – Бібліогр.:19 п. – (Економіка ; вип. 74). – ISSN 1728-3817


  Присвячено дослідженню елементів інституційної спрямованості економічних поглядів представників Київської політ-економічної школи (другої половини ХІХ - початку ХХ ст.) у контексті з розвитком загальносвітових наукових тенденцій. The article is ...
621856
  Дерев"янкін Т.І. Інституційні аспекти трансформації ринкових відносин в Україні крізь призму міжнародного досвіду // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ, Державна установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 22-32. – ISSN 0320-4421
621857
  Кебуладзе В. Інституційні аспекти трансформації філософського знання в пострадянській Україні // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2011. – № 6 : Філософські знання: пострадянський контекст. – С. 5-12. – ISSN 0235-7941
621858
  Мельник А.Ф. Інституційні бар"єри впровадження спеціального економічного інструментарію муніципального менеджменту в діяльність органів місцевого самоврядування / А.Ф. Мельник, Монастирський, ГЛ // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : Науковий збірник / Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2005. – Вип. 1. – С.8-13
621859
  Ус І.В. Інституційні бар"єри на шляху України до СОТ // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 9. – С. 146-150
621860
  Єрмакова О.А. Інституційні важелі вдосконалення регіональної інноваційної політики України в контексті глобальних викликів : монографія / О.А. Єрмакова ; НАН України, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. – Одеса : ІПРЕЕД НАНУ, 2017. – 392, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-02-8224-7
621861
  Заблоцька Р.О. Інституційні виміри економічної дипломатії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 74, ч. 1. – С.167-171.
621862
  Бойченко М.І. Інституційні витоки глобалізації // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : [наукове видання] / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – C. 3-13. – (Філософія ; вип. 47, (ч. 1)). – ISSN 2312-1947
621863
  Васильченко О.П. Інституційні гарантії як складові конституційно-правового механізму забезпечення принципу рівності прав і свобод людини і громадянина в Україні // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 2. – C. 21-27
621864
  Вовчак О. Інституційні детермінанти формування монетарної політики в Україні : фінансовий ринок / О. Вовчак, М. Хмелярчук // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 9 (175). – С. 3-10 : Табл. – Бібліогр.: 20 назв
621865
  Яременко О.Л. Інституційні ефекти нетрадиційної грошово-кредитної політики: поступова адаптація або фінансова сингулярність? / О.Л. Яременко, О.В. Дмитренко // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 2 (627). – С. 4-15. – ISSN 0131-775Х
621866
  Ткач О.Т. Інституційні загрози стабільності нових демократій // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 1 (80). – С. 41-46. – (Серія "Політичні науки" ; № 1 (80)). – ISSN 2310-2837
621867
  Ткач О.І. Інституційні загрози стабільності нових демократій // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 137-138
621868
  Носова О. Інституційні заперечності перехідної економіки // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2004. – № 3. – С. 52-59. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1811-3141
621869
  Малюга Л. Інституційні засади адаптації соціального законодавства України до acquis communautaire // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 55-59. – (Юридичні науки ; вип. 2 (107)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано інституційні засади адаптації соціального законодавства України до acquis communautaire. Розкрито зміст основних положень щодо співпраці між Україною та Європейським Союзом у контексті національного соціального законодавства. Сформовано ...
621870
  Міщенко Д.А. Інституційні засади державного регулювання аграрного сектора економіки в умовах Світової організації торгівлі // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 10. – С. 108-110
621871
  Міщенко В. Інституційні засади державної підтримки бвнківського сектору в період кризи / В. Міщенко, С. Шульга // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 8 (162). – С. 12-21
621872
  Табачук А.Я. Інституційні засади екологізації економічних систем в умовах посилення глобалізації : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Табачук Андрій Ярославович ; Львов. нац. ун-т ім. Івана Франка, М-во освіти і науки України. – Львів, 2019. – 18 с. – Бібліогр.: 12 назв
621873
  Запухляк І.Б. Інституційні засади забезпечення розвитку вітчизняних газотранспортних підприємств // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2016. – № 158 (3-4(2)). – С. 39-42. – ISSN 1728-6220
621874
  Пилипенко Я.В. Інституційні засади зміцнення фінансової самостійності місцевого самоврядування в Україні в умовах децентралізації : дис. ... д-ра філософії : 281 / Пилипенко Ярослав Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 198, [5] арк. – Додатки: арк. 189-198, [5]. – Бібліогр.: арк. 171-188
621875
  Рубель О.Є. Інституційні засади конвергенції економіко-екологічних норм ЄС у сфері морського природокористування // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2014. – Вип. 58 : Зелена економіка. Зелені інвестиції. Зелений туризм. – С. 283-290
621876
  Бойченко М.І. Інституційні засади критичного мислення: історичне становлення // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 21-23
621877
  Черничко Т.В. Інституційні засади організації кредитних відносин в Україні // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ;Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Т. 14, № 1. – С. 361-368. – ISSN 1993-0259
621878
  Лопушняк Г.С. Інституційні засади підвищення якості вищої освіти / Г.С. Лопушняк, Х.В. Рибчанська // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Примостка О.О., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6 (193). – С. 66-73
621879
  Костіна Н.М. Інституційні засади побудови фіскального федералізму: світовий досвід та вітчизняні орієнтири // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 11. – С. 83-86 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
621880
  Каніщенко Н.Г. Інституційні засади розвитку кластерних систем // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 281-286
621881
  Рудик В.К. Інституційні засади розвитку недержавного пенсійного забезпечення в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 9 (136). – С. 40-45
621882
  Піменова О. Інституційні засади сучасних соціо-еколого-економічних форм господарювання в аграрному секторі економіки України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 63-67. – (Економіка ; вип. 10 (163)). – ISSN 1728-3817


  Розкрито основні проблеми аграрного сектору економіки України в сучасних умовах. Визначено основні напрями розвитку сільського господарства України. Обґрунтовано необхідність соціо-еколого-економічного розвитку аграрного сектора. Раскрыты основные ...
621883
  Колот А. Інституційні засади та інноваційні технології забезпечення якості економічної освіти // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – № 12. – С. 16-38 : табл. – ISSN 1682-2366
621884
  Куклін О.В. Інституційні засади трансформації вищої освіти України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 9. – С. 35-38 : рис. – Бібліогр.: 8 назв
621885
  Мартієнко А.І. Інституційні засади формування низьковуглецевого розвитку України / А.І. Мартієнко, Н.І. Хумарова // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2016. – Вип. 61. – С. 225-232. – ISSN 2524-003X
621886
  Вітренко А.О. Інституційні засади функціонування ринку реклами та їх особливості в економіці України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 54-58. – (Економіка ; вип. 68). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто особливий дворівневий механізм регулювання рекламних послуг та особливості його функціонування в перехідній економіці України.
621887
  Богомаз Г.О. Інституційні засади функціонування сучасного валютного ринку // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 4. – С. 169-176. – ISSN 1562-0905
621888
  Токар В.В. Інституційні заходи подолання "тінізації" економіки України в контексті національної мобілізаційно-інноваційної моделі // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 12 (115). – С. 79-83
621889
  Черчик Л. Інституційні зміни в умовах становлення ринку рекреаційних ресурсів : Економічні проблеми природокористування // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 59-65. – ISSN 0131-775Х
621890
  Поворозник В.О. Інституційні зміни в умовах трансформаційної економіки України : Автореф. дис. ...канд. економ. наук: Спец.08.01.01 / Василь Орестович Поворозник; КНУТШ. – Київ, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 11 назв
621891
   Інституційні зміни політичної системи сучасної України: оцінка стану та напрями оптимізації : аналіт. доповідь / [Г.І. Зеленько та ін. ; за ред. Г.І. Зеленько] ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2014. – 161, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-74-65-5
621892
  Катигробова О.В. Інституційні зміни ринку праці в аграрному секторі економіки // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 4 (210). – С. 53-59. – ISSN 2221-1055
621893
  Траверсе О.О. Інституційні зміни та лідерство в українській політиці початку демократичних змін // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвип. / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 18 : Всеукр. теор. й науково-практ. конф. з правозн., політології та соціології. "Трансформація політ. системи: соціальні перетвор. та законодавч. процес". Т. 4. – С. 25-27.
621894
  Попова В.В. Інституційні і господарські джерела формування траєкторії розвитку національної макросистеми // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 199-205. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
621895
  Рибак С.О. Інституційні інвестори фінансової системи: сучасний стан та перспективи розвитку : ринок фінансових послуг / С.О. Рибак, О.П. Коваль // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 10 (179). – С. 60-64 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв
621896
  Козюк В. Інституційні компенсатори відкритості та фіскальної експансії в країнах Центрально-Східної Європи // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Т. 15, (№ 1). – С. 3-34. – ISSN 1684-906Х
621897
  Горін Н.О. Інституційні механізми економічного співробітництва радянської влади з іноземним капіталом (1917 - 1921 рр.) : економічна теорія та історія економічної думки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 4 (106). – С. 5-9. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
621898
  Конотоп Г.О. Інституційні механізми залучення зовнішнього фінансування у країнах з новими ринковими економіками : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Конотоп Гліб Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 239 арк. – Додатки: арк. 220-239. – Бібліогр.: арк. 196-219
621899
  Лобода К.С. Інституційні механізми імплементації соціальних відносин у Європейському Союзі та Раді Європи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 30, ч. 2. – С.159-168
621900
  Яременко О Інституційні механізми подалання суперечностей між глобалізацією та локалізацією // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. А. Гриценко. – Київ, 2021. – № 4. – С. 56-72. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1811-3141
621901
  Горбатенко Віталій Інституційні механізми реалізації концепції "Європи регіонів" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2007. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 80-91. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 21)
621902
  Расшивалов Д.П. Інституційні механізми страхового захисту від ризиків транснаціонального тероризму // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 2). – С. 129-135


  У статті розглядається фінансування ризиків транснаціональних терористичних загроз із застосуванням страхування. Аналізуються можливості та обмеження міжнародних інституційних та ринкових механізмів страхового захисту від ризиків тероризму. Стаття ...
621903
  Журавльова Л.В. Інституційні механізми формування космічної політики США та її комерційної складової // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т; Ін-т світової економіки та міжнар. відносин НАН України ; наук. ред. Канцелярук Б.І. – Київ, 2015. – Вип. 10/11. – С. 68-80. – ISSN 2221-5719
621904
  Стахєева Г.О. Інституційні механізму контролю за концентраціями в Європейському Союзі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 151-152


  Про механізм контролю за концентраціями в ЄС є його інституційна структура. Відомо, що інституційний механізм ЄС представлений наднаціональними органами, що покликані втілювати в життя цілі та завдання ЄС, слугувати інтересам його громадян та ...
621905
  Костюк В.Л. Інституційні новації державної служби через призму новітнього законодавства: науково-теоретичний аспект // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 181 : Юридичні науки. – C. 26-32. – ISSN 1996-5931
621906
  Гончаренко О. Інституційні нормативно-правові гарантії економічних прав людини і громадянина в Україні // Менеджмент : Збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 103-110. – ISBN 966-79-75-57-7
621907
  Корж М.А. Інституційні обмеження прямого іноземного інвестування та напрями їх подолання // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2014. – Вип. 3 (68). – С. 77-88
621908
  Дяченко С.А. Інституційні обмеження щодо здійснення місцевих позик: Україна та європейський досід // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 74-79. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
621909
  Асаул А. Інституційні одиниці в регіональному інвестиційно-будівельному комплексі: критерії та методи виділення / А. Асаул, О. Лобанов // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 11 (588). – С. 47-56 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 0131-775Х
621910
  Демічева А.В. Інституційні ознаки поарання та його генезу у ракурсі соціологічного аналізу // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 155-158.
621911
  Подлєсна В. Інституційні основи впливу політики воєнного кейнсіанства на розвиток соціально-економічних циклів // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2013. – № 2. – С. 74-87 : Табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1811-3141
621912
  Кириленко О. Інституційні основи державного пенсійного страхування в Україні / О. Кириленко, О. Петрушка // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2013. – Т. 12, (№ 1), березень. – С. 79-95. – ISSN 1684-906Х
621913
  Уманців Ю. Інституційні основи інтеграції банківського та промислового капіталу // Банківська справа : науково-практичне видання / Жур. "Банківська справа". – Київ, 2011. – № 6 (98). – С. 33-32 : рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1605-2005
621914
  Токар В.В. Інституційні основи інтеграційної політики України в посткризовий період // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 2 (117). – С. 45-49
621915
  Клімова А.В. Інституційні основи ліцензування освітньої діяльності у сфері вищої освіти України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10, травень. – С. 65-72. – ISSN 2306-6814


  "У статті розкриваються особливості державного регулювання вищої освіти в умовах активної трансформації та реформування освітньої галузі, набрання закладами вищої освіти автономії, активного входження до європейського освітнього простір. Доведено ...
621916
  Мороз О.О. Інституційні основи розвитку аграрного підприємництва в Україні / О.О. Мороз, В.М. Семцов, Н.Ф. Мандзюк // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 12, червень. – С. 7-12. – ISSN 2306-6792
621917
  Павленко Ю.В. Інституційні основи традиційного українського суспільства та проблеми сучасності // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2005. – № 3. – С. 31-44. – Бібліогр.: на 14 пунктів. – ISSN 1811-3141
621918
  Герасимова С.В. Інституційні основи управління акціонерними товариствами // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.84-90. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
621919
  Уманців Ю.М. Інституційні основи формування інтегрованих корпоративних структур // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2012. – № 2. – С. 62-71 : табл., рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1811-3141
621920
  Витко Т. Інституційні особливості державного регулювання інноваційно-інвестиційної діяльності: порівняльний аналіз досвіду України й США // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Національна академія держ. управління при Президентові України ; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2010. – Вип. 1 (4). – С. 260-268
621921
  Фролова Г.С. Інституційні особливості міжнародного фінансування інноваційної діяльності в Україні / Г.С. Фролова, Д.К. Фролов // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 10, жовтень. – С. 105-110. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 2306-6806
621922
  Гайданка Є.І. Інституційні особливості розвитку парламентаризму в сучасній Угорщині // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 2 (118), лютий. – С. 141-144. – ISSN 2077-1800
621923
  Цибуляк В. Інституційні особливості сільського розвитку // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2014. – № 1 (209). – С. 144-157
621924
  Федулова Л.І. Інституційні особливості сучасної корпорації // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2006. – Вип. 103-2. – С. 130-136. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
621925
  Рубан М.О. Інституційні особливості формування доходної частини місцевих бюджетів // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Кучеренко Г.Б., Амоша О.І. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 3, березень. – C. 100-104. – ISSN 2306-6806
621926
  Бережний Я.В. Інституційні пастки і розгортання інституційної кризи в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 9. – С. 46-50. – ISSN 2306-6806
621927
  Гражевська Н.І. Інституційні пастки ринкового реформування економіки України / Н.І. Гражевська, А.О. Заваженко // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2019. – Вип. 820. – С. 3-10. – (Економіка). – ISSN 2519-240Х
621928
  Артьомова Т. Інституційні пастки ринкової трансформації: уроки для України // Економіка України : науковий журнал / М-во економіки України ; М-во фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 12 (601). – С. 36-45 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 0131-775Х
621929
  Хумарова Н.І. Інституційні передумови впровадження інноваційних стратегій "зеленого" розвитку / Н.І. Хумарова, О.С. Голікова // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2014. – Вип. 58 : Зелена економіка. Зелені інвестиції. Зелений туризм. – С. 354-363
621930
  Стадник В.В. Інституційні передумови і перспективи реалізації концепціїї інклюзивної освіти в Україні / В.В. Стадник, Г.О. Соколюк // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 169-173. – (Економічні науки ; № 4, т. 2). – ISSN 2226-9150
621931
  Колтунович О.С. Інституційні передумови інноваційно-технологічної модернізації в країнах ЄС та ЄАЕС // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2016. – № 9/10 (65). – С. 19-22. – ISSN 2309-1533


  Вибір вектору економічної інтеграції України у 2014 році визначив пріоритетні напрями зовнішньоекономічної діяльності на довгострокову перспективу. В рамках зони вільної торгівлі з країнами Євросоюзу (ЄС) низька конкурентоспроможність українських ...
621932
  Кочума І. Інституційні передумови людського розвитку в Україні // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 35-40
621933
  Москаленко Ірина Василівна Інституційні передумови ринкової трансформації агросектору економіки України : Дис. ... канд. економіч. наук: 08.01.01 / Москаленко І.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 226л. + Дод.: л.218-226. – Бібліогр.: л.200-217
621934
  Богдан І.В. Інституційні передумови розвитку публічно-приватного партнерства на регіональному та місцевому рівнях в Україні // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2014. – Вип. 3 (68). – С. 23-37


  Проаналізовано роль інституційних компонентів системи підтримки розвитку публічно-приватного партнерства (ППП) на рівні органів місцевого самоврядування. Досліджено проблемні питання формування інституційного середовища ППП в Україні та обгрунтовано ...
621935
  Нікіфоров П.О. Інституційні передумови розвитку структури фінансового ринку / П.О. Нікіфоров, В.І. Кравець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 9-11. – (Економіка ; Вип. 90). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються проблеми формування фінансового ринку в умовах трансформаційних змін. Автори здійснили аналіз передумов розвитку фінансових інститутів. The problems formation of financial markets in conditions of transformations replacements ...
621936
  Слухай С.В. Інституційні передумови розвитку української економіки під кутом зору теорії фіскального федералізму другої генерації // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 5 (210). – С. 50-57 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв
621937
  Ханін І.Г. Інституційні передумови функціонування інформаційного простору світової економіки : монографія / І.Г. Ханін. – Дніпропетровськ : АРТ-ПРЕС, 2012. – 238, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 212-238. – ISBN 978-966-348-310-8


  У прим. №1 напис: Підпис. 21.03.13 р.
621938
  Макара О.В. Інституційні перетворення в соціально-орієнтованій національній економіці // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 691 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 357-362. – ISSN 0321-0499
621939
  Кондратенко Н.Д. Інституційні перетворення глобальної фінансової системи в умовах технологічної революції / Н.Д. Кондратенко, О.О. Лєгостаєва, І.В. Шкодіна // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 35-41. – (Серія "Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 9). – ISSN 2310-9513
621940
  Геєць В.М. Інституційні перетворення і суспільний розвиток // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2005. – № 2. – С. 9-36 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1605-7988
621941
  Ушакова Н.Г. Інституційні перетворення системи освіти в епоху глобалізації / Н.Г. Ушакова, І.І. Помінова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 11 : Вплив балджу молоді на економічну безпеку країни. – С. 114-118. – ISSN 2222-4459
621942
  Корбут Д. Інституційні перспективи розвитку транскордонного співробітництва Україна - ЄС // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 175-183
621943
  Туниця Т. Інституційні підходи в контексті задач регулювання відкритої економіки // Стратегія розвитку України : Науковий журнал. Економіка. Соціологія. Право. / Мін. осв. і науки України; Нац.авіац. ун-т; Ін-т міжн. відн. та інш. – Київ, 2005. – № 1. – С. 41-44. – ISSN 1729-7036
621944
  Горняк О. Інституційні підходи до аналізу міжфірмової та внутрішньофірмової кооперації / О. Горняк, Л. Доленко // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2007. – № 1. – С. 47-64 : табл., рис. – Бібліогр.: 43 назв. – ISSN 1811-3141
621945
  Хоменець Р. Інституційні проблеми визначення місцевого самоврядування // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2001. – № 4. – С.129-132. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1561-4999
621946
  Мацелюх Ю.В. Інституційні проблеми економіки та ризики розвитку кредитного ринку України // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 36/1. – C. 155-161. – ISSN 2306-546X
621947
  Запара С.І. Інституційні проблеми забезпечення захисту прав та інтересів сторін соціально-трудових правовідносин // Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (26 квіт. 2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; уклад.: А.Ю. Денисевич, Г.В. Кузьменко, І.С. Сахарук] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 80-83. – ISBN 978-617-7069-52-1
621948
  Давидов І.Г. Інституційні проблеми приватизації та її вплив на національну економіку // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2007. – Вип. 17.1. – С. 201-208. – ISBN 5-7763-2435-1
621949
  Кириленко І.Г. Інституційні проблеми формування інфраструктури внутрішнього агропродовольчого ринку / І.Г. Кириленко, Р.М. Шмідт // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 8 (178). – С. 3-10
621950
  Попченко В.О. Інституційні протиріччя розвитку малого та середнього підприємництва в Україні // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 45
621951
  Коляда Т. Інституційні протиріччя фінансової системи та їх вплив на структурні деформації ринку фінансових послуг України в умовах світової економічної кризи / Т. Коляда, Ю. Прозоров // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 33-35. – (Економіка ; вип. 115). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена розкриттю протиріч в інституціональному забезпеченні фінансової системи України та визначенню їх впливу на структурні деформації ринку фінансових послуг в умовах світової економічної кризи. Запропоновані підходи щодо удосконалення ...
621952
  Горбачова І. Інституційні регулятори зовнішньої міграційної політики України // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2014. – № 4. – С. 46-51
621953
  Рибак С.О. Інституційні реформи фінансової сфери й економічна модернізація: економетрична ілюстрація / С.О. Рибак, Л.Л. Лазерник // Економічна теорія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, М-во освіти і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ [та ін.]. – Київ, 2011. – № 1. – С. 37-51. – ISSN 1811-3141
621954
  Росецька Ю.Б. Інституційні рівні та проблеми перехідної економіки // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2006. – Вип. 103-4. – С. 79-84. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
621955
  Бутко М.П. Інституційні складові використання людського потенціалу в трансформаційний період України / М.П. Бутко, С.М. Задорожна // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 2. – С. 33-41. – ISSN 1562-0905
621956
  Біла С.О. Інституційні складові реформуваня відносин власності в Україні (історико-економічний аспект) // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2006. – Вип. 103-4. – С. 4-9. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
621957
  Тильчик О.В. Інституційні спроможності Державної фіскальної служби України як суб"єкта детінізації економіки: сучасний стан та перспективи // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; наукова рада: М.Г. Верберський, В.Г. Гончаренко, В.М. Геєць [та ін.] ; голов. ред.: В.О. Криволапчук. – Київ, 2016. – № 3 (33). – С. 287-291. – ISSN 2072-8670
621958
  Кулько А.В. Інституційні та договірні механізми регламентації міжнародного співробітництва з використанням ресурсів ріки Дунай : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Кулько А. В.; Київ. ун-т права НАН України. – Київ, 2009. – 226 л. – Бібліогр.: л. 201-226
621959
  Піскун В. Інституційні та науково-дослідні складові розвитку українознавства в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка : (до 10-річчя створення Центру українознавства в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства філософського факультету. – Київ, 2009. – [на 2010 рік]. – С. 162-168. – ISBN 966-8126-27-0
621960
  Польська І. Інституційні та правові основи регулювання регіонального розвитку: світовий досвід / І. Польська, Г. Пашкова // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 4. – С. 124-131.
621961
  Ануфрієва К.В. Інституційні та фінансові складові нарощування експорту України // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 8 (681). – С. 30-49 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2522-9303
621962
  Кузнєцова С.В. Інституційні технології формування політичного лідерства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 6. – С. 110-116. – ISBN 966-628-108-8
621963
  Бодрова Д.В. Інституційні трансформації в економічних системах емерджентного типу : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Бодрова Дарія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 199 арк. – Додатки: арк. 189-199. – Бібліогр.: арк. 167-188
621964
   Інституційні трансформації ринку праці в умовах євроінтеграції : [зб. матеріалів доп. та тез міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 12 листоп. 2019 р.] / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України ; [редкол.: Р.В. Войтович та ін.]. – Київ : АртЕк, 2019. – 328, [1] с., [1] арк. фотоіл. : іл., табл. – Окремі ст. рос. – Бібліогр. в кінці ст.
621965
   Інституційні трансформації соціально-економічної системи України : монографія / [Артьомова Т.І. та ін.; за ред. Гриценка А.А.] ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". – Київ : ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", 2015. – 343, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 330-343 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7994-0
621966
   Інституційні трансформації та соціально-економічний розвиток // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2008. – № 3. – С. 74-116 : табл. – ISSN 1811-3141
621967
   Інституційні трансформації та соціально-економічний розвиток // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2008. – № 2. – С. 90-113. – ISSN 1811-3141
621968
  Сагайдак Ю.А. Інституційні умови ефективного розвитку промисловості України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 2. – С. 314-319


  Стаття присвячена розгляду основних проблем, які зустрічаються на шляху країни, що прагне економічного зростання, окремим аспектам формування ефективної промислової політики. Проаналізовано статистичний матеріал розвитку промисловості України, ...
621969
  Олейникова Л.Г. Інституційні умови фінансування вищої освіти і науки в Україні // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – С. 144-154. – (Економічні науки ; № 4 (36)). – ISSN 2414-0287


  "У статті розглянуто основні тенденції щодо ролі й значення вищої освіти в умовах глобальної конкуренції та трансформації соціально-економічного простору. Проаналізовано еволюцію інституційного середовища фінансування вищої освіти і науки в Україні та ...
621970
  Смєсова В.Л. Інституційні фактори взаємодії економічних інтересів у системі відтворення економічних відносин суспільства // Економічний вісник Національного гірничого університету : науковий журнал / Нац. техн. ун-т "Дніпровська політехніка" ; голов. ред. Г.М. Пилипенко ; редкол.: А.В. Бардась, І.П. Булєєв, А.Г. Герасименко [та ін.]. – Дніпро, 2019. – № 2 (66). – С. 29-42. – ISSN 2073-9982
621971
  Єгоричева С.Б. Інституційні фактори впливу на інноваційну діяльність банків // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2009. – № 1 (26). – С. 41-46
621972
  Жуковська А.Ю. Інституційні форми громадянського суспільства: тенденції становлення та розвитку // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 7/8 ( 98/99). – С. 64-69
621973
  Макаренко Л.П. Інституційні форми політичної комунікації у демократичних процесах в Україні : дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.02 / Макаренко Лілія Петрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 354 арк. – Додатки: арк. 351-354. – Бібліогр.: арк. 12-16, 309-350 та в додатках: арк. 351-354
621974
  Годуєв О.О. Інституційні форми структуризації банківської системи // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – Вип. 31. – С. 354-366
621975
  Лисяк Л.В. Інституційні чинники бюджетної політики в Україні // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2006. – Вип. 103-3. – С. 196-200. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
621976
  Парно Л.Д. Інституційні чинники ефективності функціонування уряду за напівпрезидентської республіки (на прикладі Франції) : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Парно Леся Дмитрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 10 назв
621977
  Мандибура В.О. Інституційні чинники забезпечення функціонування державної форми власності в умовах транзитивної економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 8-12. – Бібліогр.: на 3 пункта. – (Економіка ; вип. 74). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто зміст нормативно-правової складової інституційної архітектоніки державної форми власності. На основі узагальнення світового досвіду розкрито аспекти юридичного забезпечення функціонування інституту державної власно-сті, а також запропоновано ...
621978
  Моцик О.Ф. Інституційні чинники модернізації українсько-польських відносин у гуманітарній сфері в умовах процесів євроінтеграції : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Моцик Олександр Федорович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, М-во освіти і науки України. – Львів, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 57 назв
621979
  Демидюк О.О. Інституційні чинники підвищення конкурентоспроможності сучасних економічних систем // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 2 (29). – С. 289-400
621980
  Кравець В. Інституційні чинники розвитку інститутів спільного інвестування в Україні / В. Кравець, О. Яфінович // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 50-52. – (Економіка ; Вип. 139). – ISSN 1728-3817


  В статті на основі інституційного підходу розглянуто роль ІСІ в структурі фінансового ринку, визначено проблеми та перспективи розвитку інститутів спільного інвестування в України. В статье на основании институционного подхода рассмотрена роль ИСИ в ...
621981
  Тітаренко Г.Б. Інституційні чинники розвитку національної інноваційної системи України: проблеми методології // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2013. – С. 110-115. – (Серія "Економіка" ; № 1). – ISSN 1817-9215
621982
  Андрос С. Інституційні, мікро- та макроекономічні наслідки участі іноземного капіталу і банківському секторі / С. Андрос, В. Хиленко // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 4 (106). – С. 31-41 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1605-2005
621983
  Шукало І.М. Інституційність англомовного комп"ютерного рекламного дискурсу // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С. 488-495. – Бібліогр.: Літ.: 495; 15 поз.
621984
  Іванишин В.В. Інституційно-інноваційне забезпечення розвитку спроможних сільських територіальних громад в умовах євроінтеграції / В.В. Іванишин, А.М. Стельмащук, І.Ю. Леськів // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2018. – № 1 (38). – С. 5-15. – ISSN 2308-1988


  "Досліджено теоретичні засади функціонування спроможних територіальних громад. Узагальнено наукові підходи до трактування категорій «територіальна громада» та «спроможність». Запропоновано трактувати спроможність територіальної громади як наявність ...
621985
  Клименко Н.Г. Інституційно-організаційні засади регіональної політики інноваційно-інвестиційного розвитку регіону // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 5 (46). – С. 72-76
621986
  Гоблик В.В. Інституційно-організаційні форми співпраці в межах транскордонних регіонів Європейського Союзу // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 3. – С. 11-14. – ISSN 2306-6806
621987
  Тесля А.І. Інституційно-правова база формування та захисту інтелектуального капіталу // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.10. – С. 394-402. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
621988
  Цісінська О.Б. Інституційно-правова основа розвитку українсько-польського транскордонного регіону // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2015. – № 4 (78). – С. 151-162. – ISSN 1562-0905
621989
  Кондратьєва К. Інституційно-правова складова забезпечення екологічної безпечності сільськогосподарської продукції в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 69-72. – (Юридичні науки ; Вип. 92). – ISSN 1728-3817


  У статті автором проаналізовано систему та компетенцію органів державної влади у сфері забезпечення екологічної безпечності сільськогосподарської продукції в Україні. Виявлено недоліки правового регулювання у цій галузі та запропоновано шляхи їх ...
621990
  Кравчук В.М. Інституційно-правовий аспект функціонування прокуратури України як органу державної влади : монографія / В.М. Кравчук. – Тернопіль : Терно-граф, 2013. – 271, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 207-236. – ISBN 978-966-457-171-2
621991
  Микієвич М.М. Інституційно-правовий механізм зовнішньої політики Європейського Союзу: сучасний стан та перспективи розвитку // Вісник Академії адвокатури України : Науковий журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 90-96.
621992
  Половинець А.М. Інституційно-правові засади залучення молоді до участі в прийнятті рішень у Європейському Союзі // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 8. – С. 127-129. – Бібліогр.: 6 назв
621993
  Івашина О.Ф. Інституційно-правові засади митно-тарифного регулювання діяльності технологічних парків / О.Ф. Івашина, К.І. Новікова // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 6. – С. 36-39
621994
  Щербакова О. Інституційно-правові засади проведення грошово-кредитної політики в Україні // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України: спецвипуск / Нац. банк України. – Київ, 2011. – № 10 (188) : присвячений 20-річчю створення Національного банку України. – С. 36-39 : рис. – Бібліогр.: 4 назв
621995
  Пашук Т. Інституційно-правові основи дисциплінарної відповідальності суддів // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2019. – С. 22-34. – (Серія юридична ; вип. 68). – ISSN 0136-8168
621996
  Пиц В. Інституційно-правові умови відтворення людського потенціалу України / В. Пиц, В. Стефінін // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2010. – Вип. 14 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 178-183. – ISSN 1818-2682
621997
  Федулова Л.І. Інституційно-фінансові можливості забезпечення інноваційної діяльності // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 3-16.
621998
  Стефанчук М.М. Інституційно-функціональне правове позиціонування прокуратури за судовою реформою // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 269-272. – ISBN 978-617-7096-97-8
621999
  Ситник Г. Інституційно-цивілізаційна парадигма дослідження проблем та державно-управлінських аспектів забезпечення національної безпеки // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 25-33
622000
  Шелестун К.Ю. Інституційно-ціннісний потенціал розвитку суспільства знань в сучасній Україні // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Укр. ін-т соціальних дослідж. ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соціальних дослідж. ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; голов. ред. О.М. Балакірєва. – Київ, 2011. – № 2 (37). – С. 101-114. – ISSN 1681-116Х
<< На початок(–10)621622623624625626627628629630(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,