Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)621622623624625626627628629630(+10)В кінець >>
626001
  Райбедюк Г. "...Каїном не був, а в треносі перебував...". Стоїцизм у ліриці Степана Сапеляка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 5 (662). – С. 59-64. – ISSN 0130-5263


  У статті аналізуються ідейно-емоційні домінанти лірики С. Сапеляка, досліджуються основні джерела пафосності його текстів, виявляється їх зумовленість етикою та закоріненістю в християнські цінності. Стоїцизм поета характеризується на основі ...
626002
  Сопронюк О. "...Кайдани порвіте..." // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 29 грудня (№ 26)


  Про "Менталітети" Ростислава Чопика.
626003
   "Каждая книга - поступок" : Воспоминания о В. Каверине : Статьи. Письма. Архивные материалы. – Москва : Б.С.Г.-ПРЕСС, 2007. – 335с., [ 8 ] л. илл. – ISBN 978-5-93381-238-8
626004
  Свириденко О.М. "Каждое из твоих писем для меня замечательная эпоха": особливості листування А. Метлинського з І. Срезневським // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [редкол.: Бардіна Н.В., Кавун Л.І., Кагановська О.М. та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – С. 354-363. – (Серія "Філологія", Серія "Педагогіка" ; вип. 25). – ISSN 2309-1517


  У статті аналізується епістолярна спадщина українського романтика А. Метлинського. Розглядаються насамперед листи, адресовані І. Срезневському. Аналіз змісту і форми епістолярної прози А. Метлинського здійснюється крізь призму романтичної естетики. ...
626005
  Чайковская Анна "Каждое имя должно быть увековечено". Михаил Супрун, историк, исследователь (Архангельск) / Чайковская Анна, Кононов Павел // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 7 (172). – С. 148-151 : фото. – ISSN 1029-5828
626006
  Роб-Грийе "Каждый писатель идет своим путем и проходит его до конца" // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2002. – № 3. – С. 262-267. – ISSN 1130-6545
626007
  Спиридонова Татьяна Павловна "Кажется, мы успели..." : к 40-летию выхода в свет "Истории лейб-гвардии Конного полка" // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 4. – С. 9-10. – ISSN 1727-4893


  В 16 номере журнала за 2007 г. была помещена статья Ларисы Эпиктетовой "Дом на Таганском холме" - об уникальной Библиотеке-фонде "Русское Зарубежье". Настоящая публикация освещает одну из граней этой библиотеки - выставочную работу.
626008
  Спиридонова Татьяна Павловна "Кажется, мы успели..." : к 40-летию выхода в свет "Истории лейб-гвардии Конного полка" // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 4. – С. 9-10. – ISSN 1727-4893


  В 16 номере журнала за 2007 г. была помещена статья Ларисы Эпиктетовой "Дом на Таганском холме" - об уникальной Библиотеке-фонде "Русское Зарубежье". Настоящая публикация освещает одну из граней этой библиотеки - выставочную работу.
626009
  Денисенко-Єременко "Кажуть, Господь зліпив людину з глини..." // Янголи Небесної Чоти / Г.І. Дацюк. – Чернівці : Букрек, 2016. – С. 248-255. – ISBN 978-966-399-815-2


  Розповідає Леся Денисенко-Єременко, майстриня художньої кераміки.
626010
  Танасійчук М. "Казав, що маєш сестру вродливу. Дай подивлюся, чи то правда". Юрій Федькович не зміг одружитися через брак грошей // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2019. – № 31 (484), 8 серпня 2019. – С. 47-50
626011
  Синицына К.Р. "Казанский музейный вестник" / К.Р. Синицына. – Казань, 1963. – 27с.
626012
  Клейнер И.М. "Казарма". / И.М. Клейнер. – Киев : Тип. И.Н.Кушнерев и Ко, 1920. – 14 с.
626013
  Корженко С. "Казахи уважают тех, кто их язык знает. На базаре своих никогда не обвешивают" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ " Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2012. – № 44 (147). – С. 40-44
626014
  Калєєва Т. "Казахстан - не мертва зона для журналістики" / інтерв"ю взяв Ігор Самокиш // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 11-12 січня (№ 3/4). – С. 22


  Розмова із президентом Фонду захисту свободи слова "Аділ соз" .
626015
  Степаненко М. "Казахстан стає ближчим" / розмову вів Алан Жангожа // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 8 жовтня (№ 38). – С. 4


  В Україні розпочав активну діяльність нещодавно створений Міждержавний інститут українсько-казахстанських відносин, який очолив Микола Степаненко.
626016
  Хименес-Товар "Казахстанизация" Казахстана: языковая политика, национализм и этнические меньшинства // Этнографическое обозрение / Рос. акад. наук, Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН. – Москва, 2014. – № 4, июль - август. – С. 27-35. – ISSN 0869-5415
626017
  Лебедев П.Л. "Казбек" принимает бой / П.Л. Лебедев. – Грозный, 1987. – 192с.
626018
  Мухачев В. "Казенная" наука и феникс марксизма // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 6 (1613). – С.51-66. – ISSN 0869-44435
626019
  Логвіненко Н. "Казка - вічний заповіт народу від покоління до покоління" (Фольклорні джерела творів Олеся Бердника) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 15. – С. 62-67
626020
  Римський-Корсаков "Казка про царя Салтана" / Римський-Корсаков. – Харкыв
1-й. – 1937. – с.
626021
  Мариновська О. "Казки дервішів" у контексті суфізму // Людина і політика : Український соціально-гуманітарний журнал. – Київ, 2002. – № 1. – С.96-106. – ISSN 1609-5499
626022
  Нежива Л. "Казки для дорослих": сюрреалізм у шкільній літературній освіті // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2016. – № 4 (709). – С. 50-55. – ISSN 0130-5263
626023
  Холодна Ю.М. "Казкова географія" Сельми Лагерлеф (до 180-річчя від дня народження письменниці) // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 3 (205). – С. 25-30 : фото
626024
  Гончарова Р. "Казкові пригоди Русани та Данилка" : цікаві історії для дітей середнього шкільного віку, з ілюстраціями // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2021. – № 1 (9). – С. 132-161
626025
  Казакевіч А. "Казус Білорусі" в універсальних схемах // Критика. – Київ, 2006. – Квітень, (число 4). – С. 12-14
626026
  Искендеров П. "Казус Косова": уникальный случай или опасный прецендент? // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2011. – № 2. – С. 138-151. – ISSN 0130-9625
626027
  Азбелев Н.П. "Каин" Байрона в русских переводах / Н.П. Азбелев. – [Санкт-Петербург], 1908. – 25 с. – Кн. без тит. л., описана по обл. - Отд. оттиск: Современный мир
626028
   "Кайдашева сім"я" вийде турецькою мовою // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 17 липня (№ 14). – С. 7


  У Туреччині побачить світ повість українського письменника І. Нечуя-Левицького "Кайдашевва сім"я". Про це повідомила у Facebook доктор філологічних наук, доцент, завідувач кафедри тюркології КНУ імені Тараса Шевченка Ірина Покровська, яка займалася ...
626029
  Трушин Г. "Кайзер" мирового футбола // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС ; Коллектив журн. "Эхо планеты". – Москва, 2012. – № 34 (1239). – С. 51-53. – ISSN 0234-1670


  Франц Беккенбауэр царствовал на каждом поле.
626030
  Дьяченко Тамара "Как бестелесны и тихи..." : поэзия // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2010. – № 2. – С. 14-21. – ISSN 0131-8136
626031
  Юзефович Л.А. "Как в посольских обычаях ведется..." / Л.А. Юзефович. – Москва, 1988. – 214с.
626032
  Сергиенко Е.Г. ...Как бесконечна сама геометрия // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2009. – № 7 (66)
626033
   [Казки Халіми. – Афіни : Ерміс. – ([Новогрецька бібліотека ; т. 46])
Т. 2 : Арабські казки, т. 3. Нова Халіма. – 1990. – [6], 401 с., 8 арк. іл. – Видання новогрецькою мовою. - На обкл.: Казки Халіми; т. 2: Арабські казки; т.3; Нова Халіма; т. 1
626034
   [Казки Халіми. – Афіни : Ерміс. – ([Новогрецька бібліотека ; т. 46])
Т. 3 : Нова Халіма. – 1991. – [6], 380 с., 8 арк. іл. – Видання новогрецькою мовою. - На обкл.: Казки Халіми; т.3: Нова Халіма; т.2,3
626035
   [Казки Халіми. – Афіни : Естія. – ([Новогрецька бібліотека ; т. 46])
Т. 4 : Нова Халіма. – 1994. – [6], 375 с., 4 арк. іл. – Видання новогрецькою мовою. - На обкл.: Казки Халіми; т.4: Нова Халіма; т.4
626036
   [Казки Халіми. – Афіни : Естія. – ([Новогрецька бібліотека ; т. 46]). – ISBN 960-05-0604-3
Т. 1 : Арабські казки, т. 1-2. – 1998. – [8], 373 с., 6 арк. іл. – Видання новогрецькою мовою. - На обкл.: Казки Халіми; т.1: Арабські казки; т. 1,2
626037
  Янченко В.А. [Казки] / Віра Янченко ; худож. А. Косупа. – Київ : ДІЯ. – ISBN 966-7665-60-7
Т. 5, ч. 1 : Радар, або сонцепоклонники: роман-казка. – 2012. – 374, [2] с. : автопортр. – Назва кн. зазнач. на обкл.
626038
  Янченко В.А. [Казки] / Віра Янченко ; худож. А. Косупа. – Київ : ДІЯ. – ISBN 966-7665-83-6
Т. 6 : Радар, або сонцепоклонники : роман-казка, ч. 2. – 2013. – 358, [2] с. : іл., автопортр. – Назву кн. взято з обкл. - Зміст т. 6, ч. 2: Свобода ! ; Липневий нектар ; Остання осінь ; Крила одного птаха ; Сестри ; Володар Час ; Чарівне свічадо світу
626039
  Качкан В.А. Кадуб / В.А. Качкан. – К., 1990. – 269с.
626040
  Аширов Ч. Кадыр : поэма : пер. с туркм. / Чары Аширов. – Ашхабад : Туркменистан, 1970. – 16 с.
626041
  Девяткина А.В. Кадыр Закирович Кадыров / А.В. Девяткина, Н.С. Латыпова. – Ташкент, 1973. – 28с.
626042
  Сарыбаев Э.А. Кадыржан Кыдыралиев: Постигая мир красоты и тревог... / Э.А. Сарыбаев. – Фрунзе : Кыргызстан, 1986. – 64 с.
626043
  Рамус Грасільяну Каете. Виснажені життям : романи, пер. з португальскої / Рамус Грасільяну; [пер.: Ж. Конєва; Г. Венгренівська]. – Київ : Дніпро, 1974. – 224 с.
626044
  Горохов В.Г. Каждая инновация имеет социальный характер (Социальная оценка техники как прикладная философия техники) // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 5. – С. 135-145. – ISSN 0869-3617


  В статье обосновывается необходимость социальной оценки научно-технического развития в целом и отдельных научных, технических и хозяйственных проектов в современном обществе, где внедряемые повсеместно сложные, по сути дела, социотехнические системы ...
626045
  Клюкина Н. Каждая книга должна найти своего читателя. Из опыта проведения библиографических обзоров // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2011. – № 4 (142). – С. 22-23. – ISSN 1727-4893
626046
  Бедзик Ю.Д. Каждая минута жизни : Роман / Ю.Д. Бедзик. – Москва : Профиздат, 1986. – 425с.
626047
   Каждого школьника научить учиться, жить и работать по-коммунистически. – М, 1980. – 150с.
626048
  Мурацан Каждодневные беседы : рассказы и повесть / Мурацан ; пер. с арм. И.Карумян. – Ереван : Айастан, 1968. – 208 с.
626049
  Халов П.В. Каждое мгновение! / П.В. Халов. – М., 1964. – 96с.
626050
  Халов П.В. Каждое мгновение! / П.В. Халов. – Хабаровск, 1988. – 332с.
626051
  Халов П.В. Каждое мгновение. / П.В. Халов. – М., 1989. – 428с.
626052
  Дуэль И.И. Каждой гранью! / И.И. Дуэль. – М, 1981. – 192с.
626053
  Лапшин М.А. Каждой своей строкой. (Василий Кубанев) / М.А. Лапшин. – М., 1970. – 32с.
626054
   Каждой школе - технические средства обучения. – Иркутск, 1968. – 44 с.
626055
  Николаев Ю. Каждому -- дело по душе / Ю. Николаев. – Смоленск, 1961. – 35с.
626056
  Дзарасов С.С. Каждому - об управлении / С.С. Дзарасов. – Москва, 1986. – 155с.
626057
  Негримовский М.И. Каждому выпускнику - творческое задание : [ремесл. училище № 40 г. Москвы] / М.И. Негримовский. – Москва : Профтехиздат, 1960. – 143 с. – (Обмен опытом работы)
626058
  Магда Е. Каждому городу - нрав и права. От Президента // Корреспондент / ООО "Корреспондент" ; и. о. ред. А. Крамаренко. – Киев, 2019. – № 16 (832), 30 августа 2019 года. – С. 11. – ISSN 2305-3364
626059
  Козлов А.И. Каждому дню - отличный итог / А.И. Козлов. – Москва, 1983. – 72с.
626060
  Сочилин Б.Г. Каждому предприятию - стабильные кадры / Б.Г. Сочилин. – Л, 1964. – 68с.
626061
  Пикуль В.С. Каждому свое / В.С. Пикуль. – М, 1990. – 667с.
626062
  Ниедре Я.Я. Каждому свое счастье : роман / Янис Ниедре ; пер. с латыш. Д.Глезера. – Москва : Советский писатель, 1970. – 327 с.
626063
  Чернова Т. Каждому своё? Ведущим вузам понадобились дипломы собственного образца. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 5 октября (№ 40)


  Выступая на недавнем образовательном форуме “Алтай-Азия 2012” с программным докладом, генеральный секретарь Российского союза ректоров Ольга Каширина высказалась о необходимости отказаться от выдачи дипломов о высшем образовании государственного ...
626064
  Орлов Ю. Каждому туристу по самолету! : К вопросу об объединениях. Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 11. – С. 74-75
626065
  Авдонина Н.А. Каждому читателю - библиографические знания / Н.А. Авдонина, Н.С. Масловская // Мир библиографии : научно-практический и культурно-просветительский журнал. – Москва, 2009. – № 5. – С. 8-11. – ISSN 1560-7968


  Об одном из направлений в работе отдела справочно-библиографического обслуживания (СБО) Российской государственной библиотеки (РГБ) - библиографическом обучении всех категорий читателей.
626066
  Соловых З.Х. Каждую крошку - в ладошку / З.Х. Соловых, А.В. Соловых. – Минск, 1990. – 254с.
626067
  Аглов Ф.Б. Каждый - хозяин страны / Ф.Б. Аглов. – Краснодар : Краснодарское книжное издание, 1962. – 28 с.
626068
  Милонов Ю.К. Каждый выбирает дорогу сам / Ю.К. Милонов. – М., 1981. – 158с.
626069
  Милонов Ю.К. Каждый выбирает дорогу сам / Ю.К. Милонов. – Мм., 1987. – 157с.
626070
  Фарбер А.М. Каждый выбирает по сердцу. / А.М. Фарбер. – Ростов н/Д, 1962. – 275с.
626071
  Симунов Юрий Каждый год - новые методики // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 11. – С. 44-45 : фото
626072
  Гагарина В.И. Каждый год 12 апреля / В.И. Гагарина. – М., 1984. – 94с.
626073
  Лиханов А.А. Каждый год, в сентябре... / А.А. Лиханов. – М., 1976. – 64с.
626074
  Симонов К.М. Каждый день - длинный : Из воен. дневников / К.М. Симонов. – Москва : Советская Россия, 1965. – 157с.
626075
  Зотиков А. Каждый день - как памятник. Скульптор Галина Кальченко (1926 - 1975) // Антиквар : журнал об искусстве и коллекционировании / ООО "Изд. дом "Антиквар" ; глав. ред. Анна Шерман. – Киев, 2018. – № 3/4 (107) : Майстри та колекції. – С. 30-43. – ISSN 2222-436X
626076
  Штурмин Г.В. Каждый день - понедельник / Г.В. Штурмин. – Саратов, 1984. – 119с.
626077
  Кошелева Инна Яковлевна Каждый день - ступенька к цели: Как и почему родилась пятилетка в 277-й моск. школе / Кошелева Инна Яковлевна. – М., 1978. – 48с.
626078
  Сулейменов О. Каждый день - утро / О. Сулейменов. – М., 1973. – 31с.
626079
  Баркова О.М. Каждый день : повесть / О.М. Баркова. – Москва : Советский писатель, 1950. – 383, [5] с.
626080
  Леонидова Б.Л. Каждый день / Б.Л. Леонидова. – Москва, 1971. – 96с.
626081
  Сапиро С.И. Каждый день / С.И. Сапиро. – Пермь, 1972. – 276с.
626082
  Куваев О.М. Каждый день как последний / О.М. Куваев. – Москва : Молодая гвардия, 1976. – 367с. – (Тебе в дорогу, романтик)
626083
  Новиков Н.С. Каждый день на рассвете / Н.С. Новиков. – М., 1983. – 256с.
626084
   Каждый день рождается новь. – Иваново, 1959. – 127с.
626085
  Белль Г. Каждый день умирает частица свободы / Г. Белль. – Москва : Прогресс, 1989. – 368 с.
626086
  Марч С. Каждый день что-то гибнет / С. Марч. – Москва, 1967. – 189с.
626087
  Алянский Ю.Л. Каждый день, кроме вторника : [очерки о Русском музее] / Ю.Л. Алянский; ред.: Г.И. Кряжевских. – Ленинград : Лениздат, 1977. – 200 с. : ил.
626088
  Тублин Я.А. Каждый день. / Я.А. Тублин. – Одесса, 1971. – 52с.
626089
  Маринина А.Б. Каждый за себя : [в 2 т.] / Александра Маринина. – Москва : Эксмо. – (Русский бестселлер). – ISBN 5-699-06797-3
Т. 1. – 2004. – 317, [2] с.
626090
  Берг И. Каждый из нас. Пьеса в одном действии / И. Берг. – М, 1951. – 32с.
626091
  Шолом-Алейхем Каждый из нас. Шмулик / Шолом-Алейхем. – Петроград, 1918. – 16 с.
626092
  Волков О.В. Каждый камень в ней живой / О.В. Волков. – Москва, 1985. – 251с.
626093
  Волков О.В. Каждый камень в ней живой / О.В. Волков. – 2-е изд. – Москва, 1986. – 252с.
626094
   Каждый клочок неба. – М, 1971. – 96с.
626095
  Кулемин В.Л. Каждый миг навсегда / В.Л. Кулемин. – М., 1983. – 143с.
626096
  Шалупенко В.Н. Каждый может быть красивым / В.Н. Шалупенко. – 2-е. – К., 1986. – 110 с.
626097
  Павлинов П.Я. Каждый может научиться рисовать. : советы рисовальщика / П.Я. Павлинов. – Москва : Советский художник, 1966. – 104 с.
626098
  Жуков А.Н. Каждый отвечает за всех / А.Н. Жуков. – М., 1978. – 320с.
626099
  Набатникова Т.А. Каждый охотник : Роман. Рассказы / Т.А. Набатникова. – Москва, 1989. – 382 с.
626100
  Сероте М. Каждый рождается в муках. / М. Сероте. – М, 1987. – 222с.
626101
  Севан Г. Каждый своей дорогой : повести и рассказы / Гегам Севан ; пер. с арм. – Москва : Советский писатель, 1986. – 317 с.
626102
  Фаллада Г. Каждый умирает в одиночку : [роман] ; пер. с нем. / Ганс Фаллада. – Москва : Государственное издательство иностранной литературы, 1948. – 535 с.
626103
  Фаллада Г. Каждый умирает в одиночку : роман / Г. Фаллада. – Москва : Прометей, 1971. – 535с.
626104
  Фаллада Г. Каждый умирает в одиночку / Г. Фаллада. – М, 1973. – 535с.
626105
  Фаллада Г. Каждый умирает в одиночку / Г. Фаллада. – М, 1974. – 535с.
626106
  Фаллада Г. Каждый умирает в одиночку / Г. Фаллада. – М, 1988. – 535с.
626107
  Михале А. Каждый умирает, как хочет / А. Михале. – Бухарест, 1974. – 56с.
626108
  Габдулин М.П. Каждый час труда-строительству коммунизма / М.П. Габдулин. – Москва, 1963. – 48с.
626109
  Бородулин Р. Каждый четвёртый : стихи / Рыгор Бородулин ; авториз. пер. с белорус. И.Шкляревского. – Москва : Советский писатель, 1984. – 128 с.
626110
  Бердников А.Ф. Каждый школьник - читатель библиотеки / А.Ф. Бердников. – Новосибирск, 1963. – 31с.
626111
  Левин И.И. Кажется, это было вчера...: Записки офицера разведки (О 2-й Удар. армии) / И.И. Левин. – М., 1990. – 367с.
626112
  Вольвачівна М. Кажи жінці правду, та не всю : вибрані твори / Маруся Вольвачівна ; вступ. ст., ред., упор. та примітки І. Лисенка. – Київ : Наш час, 2007. – 376 с. – ISBN 978-966-8174-55-1
626113
  Чернцова Е.В. Кажимость в структуре обыденного vs. научного знания (на материале когнитивной семантики глагольных предикатов казаться, показаться) // Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды : научно-методический журнал / Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды. – Харьков, 2018. – С. 3-9. – (Русская филология ; № 3 (65) ;Языкознание. Литературоведение. Методика преподавания русского языка и литературы). – ISSN 2312-1572


  У контекстах повсякденного дискурсу концептуалізовано емпіричний досвід носіїв мови, який можна описати наступними метависловлюваннями: "Мовець знає, що можна не розгледіти об"єкт спостереження як слід, тобто перше враження від побаченого може ...
626114
  Савчук Н. Кажу-кажу казку, або Моя історія // Справа : беларус.-укр. альманах Т-ва укр. літаратуры пры Саюзе беларус. пісьменнікау. – Мінск, 2015. – Вип. 1. – С. 74-84. – ISBN 978-985-6998-56-3
626115
  Бердник Олесь Кажу вам : (Священні знаки) / Бердник Олесь. – Київ; Ню Йорк : В-во М.Коць, 1989. – 223,[1]с. : іл.
626116
  Козланюк П.С. Кажу вам правду : памфлети, фейлетони / П.С. Козланюк. – Київ : Радянський письменник, 1974. – 291 с.
626117
  Різун Володимир Кажучи про свободу слова, ми робимо наголос на "свободі", а треба - на "слові // Журналіст України, 2001. – №2
626118
  Вольвачівна Маруся Кажы жинци правду та не всю [Кажи жінці правду та не всю ] : оповидання / Hапысала Маpуся Вольвачивна. – Харьков : Печатня А.И. Степанова, 1894. – 23 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. - Примірник № 102596 без обкл.


  Вольвач Марія Степанівна (псевдонім — Маруся Вольвачівна; *17 (29) березня 1841, село Черемушна Валківського повіту Харківської губернії — †близько 1910) — українська поетеса, письменниця, громадсько-культурна діячка
626119
  Кораблинов В.А. Казак Герасим Кривуша. / В.А. Кораблинов. – Воронеж, 1964. – 244с.
626120
  Бурда В. Казак Грицько // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; глав. ред. Е. Гордейчик. – Киев, 2018. – № 45 (599), 09.11.2018. – С. 54-57. – ISSN 2075-7093


  Иконописец и художник Григорий Честаховский - лучший друг Т.Г. Шевченко.
626121
   Казак диалектологиясы. – Алма-Ата, 1965. – 295с.
626122
  Минжулин А. Казак и сабля неразлучны // Антиквар : журнал об антиквариате и коллекционировании / ООО "Визувий - 2005" ; глав. ред. А. Шерман. – Киев, 2010. – № 3 (41), март : Выбор оружия. – С. 68-75
626123
  Рахмат А. Казак из Ташкента : документальная повесть / А. Рахмат. – Ташкент : Изд.лит. и иск-ва, 1973. – 348 с.
626124
  Рахмат А. Казак из Ташкента : документальная повесть / А. Рахмат. – Ташкент : Изд.лит. и иск-ва, 1981. – 348 с.
626125
  Фесенко Ю. Казак Луганский и украинская литература ХІХ века // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2007. – № 9. – С. 105-121. – ISSN 0131-8136
626126
  Сауранбаев Н.Т. Казак тілі / Н.Т. Сауранбаев. – Алма-Ата, 1941. – 120с.
626127
  Кенжеахметулы С. Казак халкынын салт-дэстурлері = Традиции и обряды казахского народа =Kazak traditions and customs / Сейт Кенжеахметулы; М-во образования и науки Республики Казахстан. – Алматы : Алматыкітап, 2005. – 284c. : илл. – Парал. на казахском, рус., и англ. языках. – ISBN 9965-24-490-1
626128
  Сень Д. Казаки-перелеты. Может ли станичник турку служить? // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 3. – С. 63-65. – ISSN 0235-7089
626129
  Иловайский А. Казаки : [очерк] / Алексей Иловайский. – Петроград, 1916. – 37 с.


  На обл. автограф.
626130
   Казаки : сборник статей антропологического отряда казакстанской экспедиции Академии наук СССР. Исследовани 1927 г. – Ленинград : Академия Наук СССР, 1930. – 334 с.
626131
  Толстой Л.Н. Казаки / Л.Н. Толстой. – Х., 1930. – 198с.
626132
  Петров Казаки / Петров, (Бирюк). – Краснодар
Кн. 1. – 1941. – 300 с.
626133
  Петров Казаки / Петров, (Бирюк). – Краснодар
2. – 1941. – 347с.
626134
  Петров Казаки / Петров, (Бирюк). – Переработ. изд. – Ростов-на-Дону
1. – 1947. – 288с.
626135
  Петров Казаки / Петров, (Бирюк). – Ростов-на-Дону
1, 2. – 1948. – 378с.
626136
  Толстой Л.Н. Казаки / Л.Н. Толстой. – Омск, 1951. – 148 с.
626137
  Матвеенко А.Н. Казаки / А.Н. Матвеенко. – Саратов, 1953. – 184с.
626138
  Толстой Л.Н. Казаки / Л.Н. Толстой. – Москва, 1954. – 152с.
626139
  Толстой Л.Н. Казаки / Л.Н. Толстой. – Кострома : Костромское книжное издательство, 1958. – 168 с.
626140
  Толстой Л.Н. Казаки / Л.Н. Толстой. – Москва, 1972. – 174с.
626141
  Толстой Л.Н. Казаки / Л.Н. Толстой. – Москва, 1977. – 191с.
626142
  Толстой Л.Н. Казаки / Л.Н. Толстой. – Москва, 1977. – 364с.
626143
  Толстой Л.Н. Казаки / Л.Н. Толстой. – Москва : Художественная литература, 1981. – 350с.
626144
  Толстой Л.Н. Казаки / Л.Н. Толстой. – Рига, 1987. – 204с.
626145
  Токарев К. Казаки и гусары : роман / К. Токарев. – Москва : Современник, 1980. – 304 с. – (Новинки "Современника")
626146
  Барабаш Ю. Казаки и свинопасы. Т. Шевченко: фрагмент "Юродивый" - перечитывая заново // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2010. – № 1. – С. 247-276. – ISSN 0042-8795
626147
  Скорик А. Казаки станицы Горячеводской. Механизмы сталинской мифологии / А. Скорик, Р. Тикиджьян // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 3. – С. 113-115. – ISSN 0235-7089
626148
  Толстой Л.Н. Казаки. Кавказская повесть / Л.Н. Толстой. – Москва-Л., 1949. – 163с.
626149
  Толстой Л.Н. Казаки. Кавказская повесть / Л.Н. Толстой. – Москва-Л., 1949. – 152с.
626150
  Толстой Л.Н. Казаки; Хаджи-Мурат / Л.Н. Толстой. – Москва, 1981. – 304 с.
626151
  Толстой Л.Н. Казаки; Хаджи-Мурат / Л.Н. Толстой. – Барнаул, 1984. – 344с.
626152
  Скорик А.П. Казакия: постулаты, власть, практика // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2015. – № 6. – С. 58-64. – ISSN 1812-3805
626153
  Ильин М.А. Казаков / М.А. Ильин. – Москва, 1955. – 48 с.
626154
  Власюк А.И. Казаков / А.И. Власюк. – Москва, 1957. – 372с.
626155
  Гроссман Н.М. Казакская АССР / Н.М. Гроссман, М.И. Коган. – М., 1932. – 59с.
626156
  Черданцев Г.Н. Казакстан : экономико-географические очерки СССР / Г.Н. Черданцев ; под ред.: Н.Н. Баранского, С.Г. Григорьева, В.А. Каменецкого, Л.А. Никитина. – Москва : Планхозгиз, 1930. – 207 с.
626157
   Казакстан : Труды Конференции по изучению производительных сил казакстана, состоявшейся в Академии наук СССР 20 - 26 февраля 1932 г. – Ленинград : Издание АН СССР, 1932. – 484 с.
626158
   Казакстан. – Алма-Ата; Москва, 1935. – 302с.
626159
  Жаркынбекова Ш.К. Казакстанская социолингвистика сегодня. Приоритеты развития исследований (библиографический обзор) / Ш.К. Жаркынбекова, А.Е. Агманова // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2014. – № 2, март. – С. 105-118. – ISSN 0130-9730
626160
  Пономарів О.Д. Казандзакіс Нікос (- грецький письменник) / О.Д. Пономарів, А.О. Савенко // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2011. – Т. 11 : Зор - Как. – С. 675-676. – ISBN 978-966-02-6092-4 (Т.11)
626161
  Живкова Л. Казанлъшката гробница / Л. Живкова. – София : Наука и изкуство, 1974. – 128 с.
626162
  Ніка О. Казання першої половини XVII ст. у лінгвістичному висвітленні // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : зб. наук. праць / Наук.-дослід. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток іст. та культури [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 21, ч. 1. – С. 249-254. – (Бібліотечка "Часи козацькі"). – ISSN 2078-0850
626163
  Цвейг С. Казанова / С. Цвейг. – Ленинград : Роспринт, 1991. – 64 с.
626164
  Цвейг С. Казанова / С. Цвейг. – Ленинград : Роспринт, 1991. – 63с. – ISBN 5-87180-001-7
626165
  Шницлер А. Казанова в СПА или сестры / А. Шницлер. – Москва ; Петроград, 1923. – 163 с.
626166
  Флем Л. Казанова, или Воплощенное счастье / Л. Флем. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1998. – 320с. – (Мужчина-миф). – ISBN 5-222-0056-23
626167
   Казанская большевистская организация в 1917 г.. – Казань, 1933. – 160с.
626168
  Чугреева Казанская икона Богоматери и династия Романовых / Чугреева, Н // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 9. – С. 144-148. – ISSN 0042-8779


  В начале 17 века Казанская икона Богоматери стала почитаться царской династией Романовых как новая государственная святыня.
626169
   Казанская история. – М.-Л, 1954. – 195с.
626170
  Иванова Л.П. Казанская лингвистическая школа // Общее языкознание : курс лекций / Л.П. Иванова. – Киев : Освита Украины, 2010. – С. 93-108. – ISBN 978-966-188-123-4
626171
  Хамматов Ш.Х. Казанская организация большевиков в годы первой русской революции. : Автореф... Канд.ист.наук: / Хамматов Ш.Х.; Акад.общественных наук при ЦК ВКП(б). – Москва, 1950. – 23 л.
626172
  Шишкин В.И. Казанская периодическая печать (русские издания) 1811-1916 гг. : Библиографический указатель / В.И. Шишкин. – Казань : Из-во Казанского ун-та, 1985. – 38с.
626173
   Казанская периодическая печать 19 - начала 20 века : Библиогр. указатели. – Казань, 1991. – 87с. – ISBN 5-7464-0585-Х
626174
  Форш О.Д. Казанская помещица / О.Д. Форш. – Москва, 1936. – 264с.
626175
  Беляев Н.Н. Казанская тетрадь / Н.Н. Беляев. – Казань, 1980. – 112с.
626176
  Болгарский Б.В. Казанская школа математичесеого образования (в характеристиках ее главнейших деятелей) : Автореф... докт. пед.наук: / Болгарский Б. В.; МВО СССР, Казан.ГУ. – Казань, 1955. – 26л.
626177
  Болгарский Б.В. Казанская школа математического образования / Б.В. Болгарский. – Казань, 1966. – 260 с.
626178
  Болгарский Б.В. Казанская школа математического образования / Б.В. Болгарский. – Казань, 1969. – 72 с.
626179
  Раднаев В.Э. Казанская школа монголоведов в трудах отечественных и зарубежных ученых // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 5. – С. 178-185. – ISSN 0869-1908
626180
  Ананьев Д.Д. Казанские большевики в борьбе за крестьянство в период подготовки Великой Октябрьской социалистической революции : Автореф... кандид. историч.наук: / Ананьев Д.Д.; Институт повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при Моск. ордена Ленина гос. ун-те им. – Москва, 1950. – 15 с.
626181
  Пожилова Л.В. Казанские материалы в пьесе С.А.Найденово "Дети Ванюшина" / Л.В. Пожилова. – Казань, 1957. – 16 с.
626182
  Аристов В.В. Казанские находки : поиски литературные и ист. / В.В. Аристов. – Казань : Татарское книжное издательство, 1985. – 192 с. – Библиогр.: с. 181-191
626183
  Мингазова Н Казанские озера : (исторический обзор) / Н Мингазова, , Ю.С. Котов. – Казань, 1989. – 172с.
626184
  Воробьев И Н. Казанские татары. / И Н. Воробьев, . – Казань, 1953. – 383с.
626185
  Яблонский А.Н. Казанский военный округ : Военно-геогр. и стат. описание. – Казань : Типо-лит. Окр. штаба
Отдел 1 : Военно-географический очерк : Волжско-Камский район / Под ред. ген.-майора Зимина ; Сост. Ген. штаба подполк. Яблонский. – 1908. – 56 с., 16 л. табл. : табл.
626186
  Новиков И.И. Казанский вокзал в ансамбле Комсомольской площади г. Москвы. : Автореф... канд. искусствовед.наук: / Новиков И.И.; АН СССР. Ин-т истории искусств. – Москва, 1952. – 20 с.
626187
  Литвин А.Л. Казанский государственный педагогический институт / А.Л. Литвин. – Казань, 1970. – 28 с.
626188
   Казанский государственный университет. – Казань, 1978. – 15с.
626189
  Корбут М.К. Казанский государственный университет им. В. И. Ульянова-Ленина за 125 лет 1804/05 - 1939/30 / М.К. Корбут. – Казань
т. 2. – 1930. – 384 с.
626190
   Казанский государственный университет имени В.И. Ульянова-Ленина. – Москва, 1980. – 159с.
626191
   Казанский государственный университет имени В.И. Ульяново-ленина. – Казань, 1954. – 60с.
626192
  Ермолаев И.П. Казанский край во второй половине XVI - XVII вв. / И.П. Ермолаев. – Казань, 1980. – 262с.
626193
   Казанский кремль. – Казань, 1959. – 41с.
626194
  Квашенко Мария Казанский кремль. Россия в мировом наследии // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 8 (197), август. – С. 110-117 : фото. – ISSN 1029-5828
626195
   Казанский литературный сборник 1878. – Казань : Тип. М.А. Гладышевой, 1878. – [2], 539 с. – Без обл.
626196
  Шурыгин Я.И. Казанский собор / Я.И. Шурыгин. – Ленинград, 1961. – 164 с.
626197
  Шурыгин Я.И. Казанский собор / Я.И. Шурыгин. – Ленинград, 1964. – 207 с.
626198
  Шурыгин Я.И. Казанский собор / Я.И. Шурыгин. – Ленинград, 1987. – 191 с.
626199
   Казанский собор. Музей истории религии и атеизма. – Л, 1985. – 63с.
626200
  Евтушенко Е.А. Казанский университет / Е.А. Евтушенко. – Казань, 1971. – 95с.
626201
   Казанский университет 1804-1979. – Казань, 1979. – 304с.
626202
  Ионенко И.М. Казанский университет в годы Великой Отечественной войны / И.М. Ионенко, В.А. Попов. – Москва, 1985. – 159с.
626203
  Михайлова С.М. Казанский университет в духовной культуре народов востока России (19-й век) / С.М. Михайлова. – Кзань, 1991. – 359с.
626204
  Михайлова С.М. Казанский университет и просвещение народов Поволжья и Приуралья (19-й век) / С.М. Михайлова. – Казань, 1979. – 224с.
626205
   Казанский университет им. В.И. Ульянова-Ленина. – Казань, 1973. – 18с.
626206
   Казанский федералист : Журнал о федерализме в России и в мире. – Казань
№ 1 : зима. – 2002
626207
   Казанский федералист : Журнал о федерализие в России и в мире. – Казань, 2002-
№ 3. – 2002
626208
   Казанский федералист : Журнал о федерализие в России и в мире. – Казань, 2002-
№ 4. – 2002
626209
   Казанский федералист : Журнал о федерализие в России и в мире. – Казань, 2002-
№ 1. – 2003
626210
   Казанский федералист : Журнал о федерализие в России и в мире. – Казань, 2002-
№ 2. – 2003
626211
   Казанский федералист : Журнал о федерализие в России и в мире. – Казань, 2002-
№ 3. – 2003
626212
   Казанский федералист : Журнал о федерализие в России и в мире. – Казань, 2002-
№ 1. – 2004
626213
  Несмелов В.В. Казанский химико-технологический институт им.С.М.Кирова, 1919-1969 : Истор. очерк / В.В. Несмелов. – Казань, 1969. – 204с.
626214
  Иванов В.Г. Казанский центр инженерной педагогики / В.Г. Иванов, Л.И. Гурье // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 11. – С. 71-75. – ISSN 0869-3617


  В статье рассматриваются предпосылки и факторы возникновения инженерной педагогики как отрасли педагогического знания, ее развитие в рамках научной школы Казанского национального исследовательского университета. The article considers preconditions and ...
626215
  Казанское о-во призрения и образования глухонемых детей Казанское общество призрения и образования глухонемых детей и содержимое им Казанское училище глухонемых : Очерк развития их за 25 лет (1887-1912) существования. – Казань : Типо-лит. т-го д-ма "В. Еремеев и А. Шашабрин", 1912. – 86, 125 с., 1 табл.
626216
  Руда Н.В. Казанська мовознавча школа // Основи мовознавства : підручник / І.О. Голубовська, С.М. Лучканин, Ф.М. Чемес, А.М. Безпаленко, Л.М. та ін. Запорожець. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 46-48. – ISBN 978-966-439-983-5
626217
  В"яла О. Казанський період життя та діяльність В.К. Піскорського // Шевченківська весна. : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених / КНУТШ, Історичний факультет, Наукове т-во студентів та аспірантів ; [голова ред. кол.: В.Ф. Колесник]. – Київ, 2008. – Вип. 6, ч. 2 : Історія : праці аспірантів та студентів, т. 1. – С. 86-88.
626218
   Казанцев Леонід Миколайович (1854-1896) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 180. – ISBN 978-966-439-754-1
626219
   Казанцев Леонід Миколайович (1854-1896) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 201. – ISBN 978-966-933-054-3
626220
   Казанцев Леонід Миколайович (1854 - 1896) / В.А. Короткий, О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 3 : 1877-1915. – С. 323. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-45-0
626221
  Бухараев Равиль Казань - "подземка" = Метро № 10 быть! : Досье // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 9. – С. 144-145 : Іл.
626222
  Бухараев Равиль Казань - архитектура = Слой за слоем.. : Досье // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 9. – С. 146-147 : Іл.
626223
  Шульман Михаил Казань - кул-шариф = Приключения "бродячей"мечети : Досье // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 9. – С. 143 : Іл.
626224
   Казань - рыбная = Даешь тридцать тысяч! : Досье // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 9. – С. 152 : Іл.
626225
   Казань - Сабантуй = Праздник, который всегда с татарином : Досье // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 9. – С. 156 : Іл., Карти
626226
  Бухараев Равиль Казань - транспорт = Догнать и перегнать Стамбул : Досье // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 9. – С. 148 : Іл.
626227
   Казань - элитный уровень гостеприимства : регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 9. – С. 73
626228
  Топуридзе К. Казань / К. Топуридзе. – Москва, 1945. – 91 с.
626229
   Казань. – Казань, 1952. – с.
626230
  Калинин Н.Ф. Казань : Исторический очерк / Н.Ф. Калинин. – Второе, исправленное и дополненное издание. – Казань : Таткнигоиздат, 1955. – 415 с.
626231
  Бушканец Е.Г. Казань : путеводитель / Е.Г. Бушканец. – Изд. 2-е. – Казань, 1964. – 140с.
626232
  Бобченко Т. Казань / Т. Бобченко. – Казань, 1970. – 208с.
626233
  Идиатуллин Шамиль Казань = Котел обетованный : Россия // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 7. – С. 116-129 : Фото. – Бібліогр. 3 назви. – ISSN 1029-5828
626234
   Казань в фотографиях : На русском и татарском языках. – Казань : Татарское книжное, 1969
626235
  Климентовский В.А. Казань в художественной литературе / В.А. Климентовский. – Казань, 1966. – 392с.
626236
  Русинов Д. Казань в эпоху 2 съезда партии: краткий очерк. / Д. Русинов. – Казань, 1928. – 48с.
626237
  Литвин А.Л. Казань: время гражданской войны / А.Л. Литвин. – Казань, 1991. – 172с.
626238
  Остроумов В.П. Казань: Очерки по истории города и его архитектуры / В.П. Остроумов. – Казань, 1978. – 296с.
626239
  Бобченко Т. Казань: Путеводитель / Т. Бобченко, А. Гарзавина, Синицына. – Казань, 1970. – 208с.
626240
  Шутова Наталья Казань: тысячелетний рубеж пройден, что дальше? : Спецвыпуск. Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 7. – С. 56-57 : Фото
626241
  Маслов С.И. Казанье Мелетия Смотрицкого на честный погреб о. Леонтия Карповича / С.И. Маслов. – Киев : Тип. Т.Г. Мейнандера, 1908. – 55, [6] с. – Отд. отт.: Чтения в Ист. О-ве Нестора-летописца. 1908, кн. 20, вып. 2-3


  На обл. дарственная надпись: Дорогому Александру Константиновичу Дорошкевичу С. Маслов
626242
  Фомин С.Д. Казарма / С.Д. Фомин. – Москва, 1937. – 205с.
626243
  Поляков Р.Ю. Казарменная субкультура курсантов // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 12 (308). – С.117-120. – ISSN 0132-1625
626244
  Арзамасцев А.М. Казарменный "комунизм" : крит. очерк / Арзамасцев А.М. – Москва : Международные отношения, 1974. – 168 с. – Библиогр.: с. 164-167
626245
  Абдиров М. Казахи в Отечественной войне 1812 г. и заграничных походах русской армии 1813-1814 гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 10. – С. 124-130. – ISSN 0042-8779


  О широком участии казахов в войнах с Наполеоном в составе иррегулярных оренбургских казачьих, башкирских и тептярских полков.
626246
  Бадавамов Л. Казахи Восточного Туркестана в национально-освободительном движении против Гоминьдановской клики Чан-Кай-Ши (1940-1949 гг) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Бадавамов Л. ; Ин-т философии и права. – Алма-Ата, 1967. – 40 с.
626247
  Устинов А. Казахи и русские: пример межнационального общежития // Жизнь национальностей / Редакция журнала "Жизнь национальностей" (некоммерческая орг-ция). – Москва, 2006. – № 2. – С. 41-47
626248
  Бекназаров Р.А. Казахи и чай: историко-этнографическое исследование // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 5. – С. 51-62. – ISSN 0869-5415
626249
  Шалекенов У.Х. Казахи низовьев Амударьи / У.Х. Шалекенов. – Ташкент, 1966. – 336с.
626250
  Сергійчук В.І. Казахи розуміли українців // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2015 / В.І. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2014. – С. 218-225. – ISBN 978-966-2911-65-7


  До 85-річчя низки ухвал казахстанської влади щодо посилення українізації.
626251
  Идрисов Р. Казахская военная публицистика (1941-1945) : Автореф... канд. филол.наук: / Идрисов Р.; Казахский гос. ун-т. – Алма-Ата, 1970. – 20л.
626252
  Каскабасов С.А. Казахская волшебная сказка / С.А. Каскабасов. – Алма-Ата, 1972. – 260с.
626253
  Плахотная Л.Г. Казахская государственная художественная галерея им.Т.Г.Шевченко / Л.Г. Плахотная, И.Х. Кучис. – М., 1966. – 10с.
626254
  Субханбердина У. Казахская дореволюционная периодическая печать и художественная литература (конца XIX начала ХХ вв.) : Автореф... канд. филолог.наук: / Субханбердина У.; АН КазССР. Ин-т лит. и искусства им. М.О.Ауэзова. – Алма-Ата, 1964. – 20л.
626255
  Ордалиев С. Казахская драматургия и современность / С. Ордалиев. – Алма-Ата, 1964. – 71с.
626256
  Эльконина Ф.И. Казахская литература / Ф.И. Эльконина. – М., 1973. – 177с.
626257
   Казахская литература и ее интернациональные связи. – Алма-Ата, 1973. – 272с.
626258
  Каратаев М.К. Казахская литературная критика на современном этапе / М.К. Каратаев. – Алма-Ата, 1974. – 39с.
626259
  Смирнова Н.С. Казахская народная поэзия / Н.С. Смирнова. – Алма-Ата, 1967. – 134с.
626260
  Нурмагамбетова О.А. Казахская народная поэзия в годы Великой Отечественной войны / О.А. Нурмагамбетова. – Алма-Ата, 1965. – 68с.
626261
  Захарова И.В. Казахская национальная одежда : Казахская национальная одежда. (XIX - начало XX в.) / Захарова И.В., Ходжаева Р.Д. ; Акад. наук КазССР, Ин-т истории, археологии и этнографии им. Ч.Ч. Валиханова. – Алма-Ата : Наука, 1964. – 178 с., [10] л. ил.
626262
  Каскабасов С.А. Казахская несказачная проза / С.А. Каскабасов. – Алма-Ата, 1990. – 238с.
626263
  Алимбаев М. Казахская песня : стихи, переводы / Музафар Алимбаев. – Алма-Ата : Казгослитиздат, 1957
626264
  Азиев А. Казахская повесть. (Зарождение, становление и развитие. 1920 - 1940) : Автореф... канд. филол.наук: 642 / Азиев А.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Филол. фак. – Алма-Ата, 1969. – 26л. – Бібліогр.:с.26
626265
  Сагандыкова Н.Ж. Казахская поэзия в русском переводе. / Н.Ж. Сагандыкова. – Алма-Ата, 1983. – 129с.
626266
  Сарыбаев Ш.Ш. Казахская региональная лексикография / Ш.Ш. Сарыбаев. – Алма-Ата, 1976. – 216с.
626267
   Казахская респ. науч.-практическая конференция по проблемам коммунистического воспитания студенческой молодежи. – Алма-Ата, 1974. – 372 с.
626268
  Тастанов Ш.Ю. Казахская советская интеллигенция / Ш.Ю. Тастанов. – Алма-Ата, 1982. – 255с.
626269
  Карагусов Д. Казахская советская интеллигенция рожденная Октябрем / Ж. Карагусов. – Алма-Ата : Казгосиздат, 1960. – 142 с.
626270
  Сильченко С М. Казахская советская литература на современном этапе / С М. Сильченко, . – Алма-Ата, 1962. – 67с.
626271
  Нарымбетов А. Казахская советская литература. / А. Нарымбетов. – Алма-Ата, 1970. – 356с.
626272
   Казахская Советская Социалистическая Республика. – Алма-Ата, 1960. – 479с.
626273
   Казахская Советская Социалистическая Республика.. – Алма-Ата, 1965. – 32с.
626274
  Сембаев А.И. Казахская советская школа от Великого Октября до начального всеобуча (1917-1930 гг.) : Автореф... Канд.пед.наук: / Сембаев А.И.; Науч-иссллед.ин-т пед.наук.Каз.ССР. – Алма-Ата, 1953. – 26 с.
626275
   Казахская ССР. – Москва, 1941. – 126с.
626276
  Тажиев И.Т. и Крупко П.Н. Казахская ССР / И.Т. и Крупко П.Н. Тажиев. – Москва, 1947. – 100с.
626277
  Ерзакович Б.Г. Казахская ССР / Б.Г. Ерзакович. – М., 1954. – 48с.
626278
  Ерзакович Б.Г. Казахская ССР / Б.Г. Ерзакович. – 2-е изд. – М., 1957. – 63с.
626279
   Казахская ССР : Экономико-географическая характеристика. – Москва, 1957. – 734с.
626280
  Кутафьев С.А. Казахская ССР / С.А. Кутафьев. – М., 1960. – 129с.
626281
   Казахская ССР. – Алма-Ата, 1968. – 52с.
626282
   Казахская ССР : 4-томная крат. энцикл. – Алма-Ата : Каз. сов. энцикл.
Т. 1. – 1985. – 589с.
626283
   Казахская ССР : 4-томная крат. энцикл. – Алма-Ата. – ISBN 5-89800-002-Х
Т. 2 : Природа. Естественные ресурсы. Население. Экономика. Народное образование. – 1985. – 607с.
626284
   Казахская ССР : 4-томная крат. энцикл. – Алма-Ата : Каз. сов. энцикл. – ISBN 5-89800-023-2
Т. 4 : Язык. Литература. Фольклор. Искусство. Архитектура. – 1985. – 685с.
626285
   Казахская ССР к 40-летию Великой Октябрськой социалистической революции. – Алма-Ата, 1957. – 235с.
626286
  Двоскин Б.Я. Казахская ССР. / Б.Я. Двоскин, Е.П. Маслов. – М., 1971. – 183с.
626287
  Муканов М.С. Казахские домашние художественные ремесла / М.С. Муканов. – Алма-Ата, 1979. – 74с.
626288
   Казахские и уйгурские сказки.. – 2-е изд. – Алма-Ата, 1952. – 256с.
626289
   Казахские итературные связи. – Алма-Ата : Наука, 1968. – 412 с.
626290
  Абжанов М. Казахские народные загадки. : Автореф... Канд.филол.наук: / Абжанов М.; Казахский гос.пед.ин-т. – Алма-Ата, 1966. – 19л.
626291
  Ауэзов М.О. Казахские народные сказки / ред. М.О. Ауэзов. – Москва, 1952. – 315 с.
626292
   Казахские народные сказки. – М., 1953. – 136с.
626293
   Казахские народные сказки. – Алма-Ата
1. – 1971. – 280с.
626294
   Казахские народные сказки. – Алма-Ата
2. – 1971. – 312с.
626295
   Казахские народные сказки. – Алма-Ата
3. – 1971. – 304с.
626296
   Казахские народные сказки. – Алма-Ата, 1979. – 416с.
626297
   Казахские народные сказки. – Алма-Ата, 1983. – 255с.
626298
  Абиров Д.Т. Казахские народные танцы / Д. Т. Абиров, А. И. Исмаилов ; под общ. ред. Н. И. Львова ; Дом нар. творчества КазССР. – Алма-Ата : Казгослитиздат, 1961. – 164 с. : ил., нот.
626299
  Таникеев М. Казахские национальные виды спорта и игры / М. Таникеев. – Алма-Ата, 1957. – 62с.
626300
   Казахские пословицы и поговорки. – Алма-Ата, 1975. – 92с.
626301
   Казахские рассказы. – Алма-Ата, 1958. – 400с.
626302
   Казахские сказки. – Алма-Ата
1. – 1958. – 463с.
626303
   Казахские сказки. – Алма-Ата, 1959. – 360с.
626304
   Казахские сказки. – Алма-Ата
2. – 1962. – 448с.
626305
   Казахские сказки. – Алма-Ата
3. – 1964. – 430с.
626306
   Казахские советские народные песни. – Алма-Ата, 1959. – 456с.
626307
  Кожамкулова Р.С. Казахские эквиваленты русских приставок : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Кожамкулова Р.С. ; Каз. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1967. – 24 с.
626308
  Львов Н.И. Казахский академический театр драмы / Н.И. Львов. – Алма-Ата, 1954. – 80 с.
626309
  Львов Н.И. Казахский академический театр драмы / Н.И. Львов. – Алма-Ата, 1957. – 384 с.
626310
  Турсунбаев А.Б. Казахский аул в трех революциях / А.Б. Турсунбаев. – Алма-Ата, 1967. – 483с.
626311
  Орлов А.С. Казахский героческий эпос / А.С. Орлов. – Москва-Ленинград, 1945. – 148 с.
626312
  Нурмагамбетов А. Казахский говор на территории Туркменской ССР : Автореф... кандидата филол.наук: / Нурмагамбетов А.; АН КазССР. Ин-т языкознания. – Алма-Ата, 1965. – 19л.
626313
  Мекишев Б. Казахский государственный академический театр оперы и балета имени Абая / Б. Мекишев, Г. Бисенова. – Алма-Ата, 1954. – 164 с.
626314
   Казахский государственный государственный университет : исторический очерк. – Алма-Ата : Казахстан, 1974. – 167 с., ил. – Посвящается 40-летию Каз. гос. ун-та им. С.М. Кирова
626315
   Казахский государственный сельскохозяйственный институт : К 40-летию института. – 2-е изд., перераб. и доп. – Алма-Ата, 1970. – 94с.
626316
   Казахский государственный университет : Материалы 2-й итоговой научной конференции профессорско-преподавательского состава. – Алма-Ата, 1974. – 418с.
626317
   Казахский государственный университет = Казактын мемлекеттік университеті. – Алма-Ата : Изд-во "Казахстан", 1974. – 164, [4] с. : фотоил. – Посвящ. 40-летию Казахского ордена Трудового Красного Знамени гос. ун-т им. С.М. Кирова. - Парал. назв. на казах. яз. – Библиогр. в подстроч. прим.
626318
   Казахский государственный университет. – Алма-Ата : Онер, 1984. – 180с.
626319
  Джолдасбеков У.А. Казахский государственный университет и высшее образование в Казахской ССР / У.А. Джолдасбеков, Е. Кузнецов; Казахский государственный университет. – Алма-Ата, 1975. – 24 с.
626320
  Закарин А.З. Казахский государственный университет им С.М. Кирова / А.З. Закарин, Г.В. Колосов; Казахский государственный ун-т им. С.М. Кирова. – Алма-Ата : Казахстан, 1966. – 39с.
626321
   Казахский государственный университет им. С.М.Кирова : Сб.науч. исслед. – Алма-Ата : Наука, 1974. – 304с.
626322
   Казахский государственный университет им.С.М.Кирова к сорокалетию республики : Сб. науч. ст. – Алма-Ата, 1961. – 447с.
626323
  Джафарли А. Казахский диалект азербайджанского языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Джафарли А. ; Азерб. ГУ. – Баку, 1962. – 26 с.
626324
   Казахский ордена Трудового Красного Знамени государственный университет им. С.М. Кирова. – Алма-Ата, 1984. – 252с.
626325
  Жолдасов К.С. Казахский перевод "Тихого Дона" и некоторые проблемы художественного перевода : Автореф... канд .филол.наук: 10.01.03 / Жолдасов К. С.; МП КазССР, Казах. пед. ин-т. – Алма-Ата, 1973. – 80л.
626326
  Джунусов Н. Казахский переходный говор на территории Кракалпакской АССР. : Автореф... Канд.филол.наук: / Джунусов Н.; АН КазССР. – Алма-Ата, 1965. – 19л.
626327
  Елеукенов Ш.Р. Казахский роман и современность : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Елеукенов Ш.Р. ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – Москва, 1966. – 16 с.
626328
  Елеукенов Ш. Казахский роман и современность. / Ш. Елеукенов. – Алма-Ата, 1968. – 220с.
626329
  Львов Н.И. Казахский театр / Н.И. Львов. – М., 1961. – 190с.
626330
   Казахский университет : Факультеты и специальности: Краткий очерк: Для поступающих в КазГУ. – Алма-Ата, 1957. – 48с.
626331
   Казахский университет им. С.М .Кирова. Алма-Ата : обучение без отрыва от производства в Казахском университете им С.М. Кирова : сбор. ст. – Москва : Изд-во МГУ, 1974. – 147 с.
626332
   Казахский университет им.С.И.Кирова : Студенческая научная конференция: Тезисы докл.: Гуманитарные науки, 18-21 ареля 1973 года. – Алма-Ата, 1973. – 352с.
626333
   Казахский университет им.С.И.Кирова.. – Алма-Ата, 1973. – 680с.
626334
   Казахский университет им.С.М.Кирова : Учебно-методическая конференция профессорско-преподавательского сотава, 3-я, 1973: Материалы 3-й учебно-методической конференции профессорско-преподавательского состава. – Алма-Ата, 1973. – 178с.
626335
   Казахский университет им.С.М.Кирова : Учебно-методическая конференция профессорско-преподаавтельского состава, 4-я, 1974: Материалы 4-й учебно-меодической конференции профессорско-преподавательского состава, посвященной 40-летию ун-та. – Алма-Ата, 1974. – 252с.
626336
  Айман Ш. Казахский эпос / Айман Шолпан ; АН Казах. ССР, Ин-т языка и лит. – Алма-Ата : [б. и.]
Кн. 7. – 1957. – 46 с.
626337
   Казахский эпос. – Алма-Ата, 1958. – 667с.
626338
  Муллина Р.М. Казахский язык / Р.М. Муллина. – Алма-Ата
ч. 1. – 1958. – 59с.
626339
  Ісмагулова Б. Казахский язык в современном Казахстане (в свете социолингвистичного анализа) // Матеріали III-го Міжнародного симпозіуму "Тюркомовні народи України" : [збірник статей] / "Тюркомовні народи України", міжнар. симпозіум. – Київ : [б. в.], 2012. – С. 314-317
626340
  Мусабекова У.Е. Казахский язык для стран СНГ : учеб. для студ., обучающихся по лингвист. спец. и направлениям / У.Е. Мусабекова, И.А. Краева, Г.М. Фролова ; [отв. ред. Т.С. Сорокина] ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Моск. гос. лингвист. ун-т". – Москва : Рема, 2012. – 343, [1] с. : ил. + 1 CD. – Текст парал рус., казах. - На обл. указ. только 1-ый автор. – ISBN 978-5-88983-429-8
626341
  Сатпаева Ш.К. Казахско-европейские литературные связи 19 и первой половины 20 в. / Ш.К. Сатпаева. – Алма-Ата, 1972. – 280с.
626342
  Мусинов А.О. Казахско-киргизские литературные связи / А.О. Мусинов. – Алма-Ата, 1974. – 160с.
626343
   Казахско-русские отношения в XVI-XVII веках.. – Алма-Ата, 1961. – 743с.
626344
   Казахско-русские отношения в XVIII-XIX веках (1771-1867 годы). – Алма-Ата, 1964. – 574с.
626345
  Махмудов Х. Казахско-русский словарь / Х. Махмудов, Г. Мусабаев. – Алма-Ата : Академия наук Казахской ССР, 1954. – 574 с.
626346
  Нуралиев Абдусаттар Казахско-таджикские взаимосвязи в области сказок и героического эпоса : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Нуралиев Абдусаттар; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1975. – 34л. – Бібліогр.:с.33
626347
  Кайшибаева Р.К. Казахско-украинские литературные связи / Р.К. Кайшибаева. – Алма-Ата, 1977. – 140с.
626348
  Утениязов С. Казахско-украинские этнические связи (после VI века) / Самат Утениязов // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 39-42


  У даній статті докладно досліджується переселення на початку VII століття частини Уархунов (племена Забендер, Тарніяк, Котзагер), які мешкали в VI ст. н.е. в Арало-Каспійському регіоні, до Європи та приєднання до Уархунів, що утворили там каганат. Про ...
626349
  Востров В.В. Казахское народное жилище / В.В. Востров, И.В. Захарова. – Алма-Ата, 1989. – 179с.
626350
  Маргулан А.Х. Казахское народное прикладное искусство. / А.Х. Маргулан. – Алма-Ата
2. – 1988. – 288с.
626351
  Кенжалиев З.Ж. Казахское обычное право в условиях Советской власти / З.Ж. Кенжалиев, С.О. Даулетова. – Алматы, 1993. – 144с.
626352
  Момынов П. Казахское оперное искусство. / П. Момынов. – Алма-Ата, 1963. – 72с.
626353
  Ахметов З.А. Казахское стихосложение : проблемы развития стиха в дореволюционный и современный период / Ахметов З.А. ; под общ. ред. М.С. Сильченко. – Алма-Ата : Наука, 1964. – 460 с.
626354
  Абусеитова М.Х. Казахское ханство во второй половине XVI века / М.Х. Абусеитова ; АН КазССР, Ин-т истории, археологии и этнографии им. Ч.Ч. Валиханова. – Алма-Ата : Наука, 1985. – 103 с. – Библиогр. в примеч. в конце глав
626355
  Жумабаев А.Ж. Казахстан-Украина : между прошлым и будущим / Амангельды Жумабаев ; [ред. А. Турганбеков]. – Киев : Еженедельник "2000" ; Довіра, 2010. – 366, [2] с. : портр., фотоил. – ISBN 978-966-507-272-0
626356
  Казиханов Є. Казахстан-Україна: століттями закріплена дружба // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 10-11 серпня (№ 140/141)


  В Казахстані з повагою ставляться до творчості Т. Шевченка і дбайливо зберігають ті місця, де він майже 11 років перебував у засланні. Практично в усіх містах є вулиці його імені. Доброю традицією в культурному житті Казахстану стали щорічні ...
626357
  Карнаухова Е.С. Казахстан -- новая база свеклосеяния и свеклосахарная промышленность. / Е.С. Карнаухова. – Москва-Л., 1944. – 119с.
626358
  Назарбаєв Н. Казахстан - 2030 : Процвітання, безпека і покращення добробуту всіх казахстанців / Н. Назарбаєв. – Київ : МАУП, 1999. – 184с. – ISBN 966-7312-87-9
626359
  Сахиев Казахстан - Россия: сотрудничество в обеспечении региональной безопасности / Сахиев, с. // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 11. – С. 9-14. – ISSN 0321-5075
626360
  Отрощенко І.В. Казахстан - США: стратегічний партнерський діалог // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України. – Київ, 2012. – № 60. – С. 123-132. – ISSN 1682-671Х
626361
   Казахстан - Украина: дороги и перекрестки : 1917-2008 гг. : (сб. воспоминаний и док.) / Арх. Президента Респ. Казахстан, Посольство Украины в Респ. Казахстан ; [редкол.: З.С. Айдарбеков, Н.Ф. Селивон, В.Н. Шепель ; сост.: Ж.М. Асенова, Е.М. Грибанова (отв.), Е.В. Чиликова]. – Алматы : Print Express, 2009. – 318 с., [13] л. ил. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 9965-32-818-8
626362
  Шилибекова А.С. Казахстан - Украина: роль университетов в развитии сотрудничества // Украинская восточная диаспора в контексте современных культурно-исторических и общественно-политических процессов в постсоветских государствах : сб. материалов, выступ., докл. и сообщ. участников "круглого стола", состоявшегося в рамках Первых Междунар. Шевченковских чтений (16-18 марта 2012 г.) / Б.Г. Аяган, В.Я. Бабенко, К.Д. Бейбытова, С.К. Бердагулова, М.Ф. [и др.] Борис. – Астана : Изд-во ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2012. – С. 214-218. – ISBN 978-601-80179-5-7


  Про сотрудничество в образовательной сфере и перспективных направлений мжду Казахстаном и Украиной. В частности, про сотрудничество КНУ имени Тараса Шевченко с Евразийским национальным университетом имени Л.Н. Гумилева.
626363
  Челкаренко Т. Казахстан / Т. Челкаренко. – М, 1931. – 127с.
626364
   Казахстан. – Москва, 1936. – 196с.
626365
   Казахстан : Физико-географическая характеристика. – Москва; Ленинград : АН СССР, 1950. – 492с. : карта
626366
  Пальгов Н.Н. Казахстан : Популярный физико-географический очерк / Н.Н. Пальгов. – Москва : Географгиз, 1953. – 168с.
626367
   Казахстан : Библиография за 1953 год. – Алма-Ата, 1955. – 155 с.
626368
  Сельвинский И.Л. Казахстан / И.Л. Сельвинский. – Алма-Ата, 1958. – 155с.
626369
   Казахстан : Библиография за 1956 год. – Алма-Ата, 1960. – 276 с.
626370
   Казахстан : Библиография за 1957 год. – Алма-Ата, 1962. – 340 с.
626371
   Казахстан. – Москва : Наука, 1969. – 484с.
626372
  Гвоздецкий Н.А. Казахстан : очерк природы. / Н.А. Гвоздецкий, В.А. Николаев. – Москва : Мысль, 1971. – 295с.
626373
   Казахстан в XV-XVIII веках.. – Алма-Ата, 1969. – 204с.
626374
  Ташенев Ж.А. Казахстан в братской семье народов СССР / Ж.А. Ташенев. – Алма-Ата, 1960. – 230с.
626375
  Абишев Г. Казахстан в Великой Отечественной войне. 1941-1945 / Г. Абишев. – Алма-Ата : Казгосиздат, 1958. – 362 с. : ил. – Библиогр.: с. 346-360
626376
  Жапанова М.Е. Казахстан в живописи Т.Г. Шевченко // Украинская восточная диаспора в контексте современных культурно-исторических и общественно-политических процессов в постсоветских государствах : сб. материалов, выступ., докл. и сообщ. участников "круглого стола", состоявшегося в рамках Первых Междунар. Шевченковских чтений (16-18 марта 2012 г.) / Б.Г. Аяган, В.Я. Бабенко, К.Д. Бейбытова, С.К. Бердагулова, М.Ф. [и др.] Борис. – Астана : Изд-во ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2012. – С. 42-46. – ISBN 978-601-80179-5-7
626377
  Абишев Г.А. Казахстан в защите социалистического Отечества / Г.А. Абишев. – Алма-Ата : Казахстан, 1969. – 357 с.
626378
   Казахстан в нерушимом союзе братских республик. – Алма-Ата, 1972. – 319с.
626379
   Казахстан в огне гражданской войны.. – Алма-Ата, 1960. – 470с.
626380
  Сулейманов Б.С. Казахстан в первой русской революции / Б.С. Сулейманов. – Алма-Ата, 1949. – 58с.
626381
  Искакова Б. Казахстан в первый период Великой Отечественной войны (1941-1942 годов) : Автореф... канд. ист.наук: / Искакова Б.; Казах. гос. женский пед. ин-тут. Каф. маркс.-лен. – Алма-Ата, 1955. – 17л.
626382
   Казахстан в период Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-1945 гг.. – Алма-Ата
1. – 1964. – 596с.
626383
   Казахстан в период Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-1945 гг.. – Алма-Ата
2. – 1967. – 528с.
626384
  Кульбаев С.Б. Казахстан в период принятия конституции и проведения первых выборов в Верховный Совет республики (1936-1938 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Кульбаев С.Б.; Казах. филиал Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС - Ин-т истории партии при ЦК КП Казахстана. – Алма-Ата, 1960. – 19л.
626385
  Тулебаев Тулепберген Дауленов Баишев С. С. Казахстан в семилетке. / Тулепберген Дауленов Баишев С. С. Тулебаев. – М., 1959. – 47с.
626386
  Мінгазутдінова Г. Казахстан в системі зовнішньополітичних інтересів США кінця ХХ -початку ХХІ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 26-29. – (Історія ; вип. 4 (122)). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено комплексу економічних та військових інтересів США стосовно найбільшої центральноазійської держави - Казахстану наприкінці ХХ - на початку ХХІ ст. Статья посвящена архитектуре экономических и военных интересов США относительно ...
626387
  Касым-Жомарт Токаев Казахстан в современном мире // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2006. – № 11. – С. 19-28. – ISSN 0130-9625
626388
  Бекмаханова Нурия Ермухановна Казахстан в творчестве Н.И.Анова : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Бекмаханова Нурия Ермухановна; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Филол. фак. – Алма-Ата, 1973. – 20л.
626389
   Казахстан в цифрах. – Алма-Ата, 1971. – 147с.
626390
   Казахстан в цифрах в 1988 году.. – Алма-Ата, 1989. – 155с.
626391
  Жумасултанов А. Казахстан в экономическом сотрудничестве народов СССР / А. Жумасултанов. – Алма-Ата, 1977. – 137с.
626392
   Казахстан за 40 лет. – Алма-Ата, 1960. – 525 с.
626393
   Казахстан и Киргизия. – Москва, 1930. – 112с.
626394
  Ранета Л Казахстан и Украина: политические системы в контексте макроэкономической ситуации / Л Ранета, А. Кожабаева // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2013. – № 3. – С. 97-103. – ISSN 0131-2227
626395
   Казахстан к IX съезду Советов (1931-1934) : Материалы к отчету Правительства Казахской ССР IX краевому съезду советов. – Алма-Ата : Казахстанское краевое изд., 1935. – XVI, 258 с.
626396
   Казахстан как он есть. – Алма-Ата : Казахстан, 1967. – 367с.
626397
  Алтайский К.Н. Казахстан мой : стихи / К.Н. Алтайский ; предисл. М. Каратаева. – Алма-Ата : Казгослитиздат, 1958. – 115 с.
626398
  Гельбрас В. Казахстан после кризиса // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 6 (228). – С. 75-83. – ISSN 1998-1813
626399
  Джангулова Т. Казахстан развивает умные города: институциональные репозитарии как платформы для развития цифрового Казахстана / Т. Джангулова, Дж. Яп // Бібліотечний Меркурій : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Наук. б-ка ; редкол.: О.В. Сминтина, М.О. Подрезова, О.В. Полевщикова [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 2 (22). – С. 170-182. – ISSN 2707-3335


  к молоде та розвиваюче місто, Астана та її жителі планують розвиток розумного міста. Розумне місто «покращує якістьжиття своїх громадян за допомогою нових технологій» [9]. Kourtit, Nijkamp &Arribas [10] визначають розумні міста як високопродуктивні ...
626400
  Райхель Ю. Казахстан рветься в "тигри" Центральної Азії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 23 липня (№ 129). – С. 3


  Досвід Астани дуже корисний і Києву.
626401
  Ердалетов С.Р. Казахстан туристский / С.Р. Ердалетов. – Алма-Ата, 1989. – 188с.
626402
   Казахстан.. – Алма-Ата, 1940. – 574с.
626403
   Казахстан.. – Алма-Ата, 1947. – 140с.
626404
   Казахстан.. – Алма-Ата, 1949. – 160с.
626405
   Казахстан.. – Алма-Ата, 1983. – 192с.
626406
  Исакина Юлия Казахстан. Алматы. Тонкости стоповера // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2018. – № 2. – С. 30-33 : фото
626407
  Апресов Сергей Казахстан. Магия Мангистау. Каньоны и кратеры Казахстана. Планета Мангышлак
626408
  Нарикбаев М. Казахстан: годы реформ : диалоги и размышления / Максут Нарикбаев ; Казах. Гуманитарно-Юридический Ун-т. – Астана : ЦБО и МИ, 2010. – 544 с. – ISBN 9965-9846-1-1
626409
  Халимоненко Г. Казахстан: криваві "здобутки" імперії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 20-21 січня (№ 8/9). – С. 21
626410
  Халимоненко Г. Казахстан: криваві "здобутки" імперії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 3-4 лютого (№ 18/19). – С. 21


  Історія Алаш-Орди - уроки для України.
626411
  Алиев Т. Казахстан: многовариантность макроэкономических показателей // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2013. – № 2. – С. 75-83. – ISSN 0131-2227
626412
  Жетписбаева Б.А. Казахстан: образование в условиях полиязычия // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 6. – С. 124-125. – ISSN 0869-561Х
626413
  Харченко С. Казахстан: от суверенитета к мировой конкурентоспособности / Сергей Харченко. – Москва : Зебра Е, 2010. – 591, [1] с. – Библиогр. в конце глав. – ISBN 978-5-94663-013-9
626414
  Худяков Ю.С. Казахстан: прошлое, настоящее, будущее // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 5. – С. 149-151. – ISSN 0869-1908


  12 грудня 2008 р. в столиці Казахстану відбулася міжнародна наукова конференція "Казахстан: прошлое, настоящее, будущее".
626415
   Казахстан: рост экономики на фоне инфляционного давления // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ИД "Панорама" ; Российская акад. соц. наук. – Москва, 2011. – № 9. – С. 40. – ISSN 2074-6040
626416
  Параг Ханна Казахстан: Счастье - это когда много трубопроводов // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 5 (227). – С. 87-96. – ISSN 1998-1813
626417
  Мухамеджанов Э. Казахстан: шаг к европейской демократии? // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2011. – № 2 (46). – С. 26-36. – ISSN 0201-7083
626418
  Белоусов Я.П. Казахстанская Магнитка / Я.П. Белоусов. – Алма Ата, 1962. – 176с.
626419
  Темиргалиев К.Е. Казахстанская партийная организация в борьбе за развитие нефтяной промышленности в годы первой и второй пятилеток : Автореф... канд. ист.наук: / Темиргалиев К. Е.; Казах.ГУ, Каф. КПСС. – Алма-Ата, 1959. – 22л.
626420
   Казахстанская русистика в лицах / [ сост.: Е.А. Журавлева ; ред. кол.: Э.Д. Сулейменова, Н.Ж. Шаймерденова и др. ]. – Астана : Сарыарка, 2009. – 250 с. – ISBN 9965-536-92-9
626421
  Ильин С. Казахстанские были / С. Ильин. – Алма-Ата, 1962. – 84с.
626422
   Казахстанские советские писатели.. – Алма-Ата, 1949. – 132с.
626423
  Покровский С.Н. Казахстанские соединения в битве на Курской дуге. / С.Н. Покровский. – Алма-Ата, 1973. – 130с.
626424
  Лісовенко М. Казахстанська доля Кобзаря // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 9 (146). – С. 22-25
626425
  Лісовенко Микола Казахстанська доля Кобзаря // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 6 (143). – С. 24-25 : Фото
626426
  Лісовенко Микола Казахстанська доля Кобзаря (продовження) // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 7 (144). – С. 28-30 : Фото
626427
  Журинов М. Казахстанський досвід створення наукових університетів // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 25-28. – ISSN 0372-6436
626428
  Райхель Ю. Казахстанський транзит влади // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 13 вересня (№ 163). – С. 11


  Назарбаєв не хоче повторювати помилок Карімова і готує майбутнє заздалегідь.
626429
  Назарбаєв Н.А. Казахстанський шлях / Нурсултан Назарбаєв. – Київ : Етнос, 2007. – 392с. – ISBN 966-522-159-0
626430
  Жумабаєв А. Казахстансько-українські відносини : із глибини століть - в успішне майбутнє // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 10-12
626431
  Ліскович М. Казахстану можна, а Україні - ні // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 9 лютого (№ 6). – С. 8


  "В Астані створено суд на чолі з англійським лордом Гаррі Вульфом і його командою. Мета - залучення інвестицій."
626432
  Белан П.С. Казахстанцы в битве на Волге / П.С. Белан. – Алма-Ата, 1990. – 268с.
626433
  Белан П.С. Казахстанцы в боях за Ленинград / П.С. Белан. – Алма-Ата, 1973. – 244с.
626434
  Стамбеков К.Е. Казахстанцы в боях за освобождение Украины в годы Великой Отечественной войны (1943-1944 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Стамбеков К.Е.; Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Каф. истории Казах. ССР. – Алма-Ата, 1966. – 30л.
626435
  Белан П.С. Казахстанцы в боях за свободу Украины и Молдавии / П.С. Белан. – Алма-Ата, 1984. – 175с.
626436
   Казахсткая литература в оценке зарубежной критики. – Алма-Ата, 1971. – 192с.
626437
   Казахсткая литература.. – Алма-Ата, 1971. – 20с.
626438
  Ніязбеков Б.Б. Казахська Радянська Соціалістична Респубіка. / Б.Б. Ніязбеков. – К., 1972. – 87с.
626439
  Омаров И.О. Казахська РСР / И.О. Омаров. – Київ, 1967. – 88с.
626440
   Казахське радянське оповідання.. – К., 1983. – 294с.
626441
   Казахські народні казки.. – К., 1980. – 104с.
626442
   Казахські народні казки.. – 2-е вид. доп. – К., 1992. – 198с.
626443
   Казахські прислів"я та приказки.. – К., 1976. – 126с.
626444
  Фомин А. Казацкая держава // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 20. – С. 4


  Вся система государственной власти була виборною: крестьяне Выбирай своих старшин и членов копного суда, аналогичным образом делали мещане и казаки. На виборний Основе призначалося и духовенство - в частности священники приходов. Виборними також были ...
626445
  Паламарчук П.Г. Казацкие могилы / П.Г. Паламарчук. – М, 1990. – 462с.
626446
  Пичета В.И. Казацкое государство на Украине ( ХVII-XVIIIвв.) / В.И. Пичета. – М, 1945. – 21с.
626447
  Кочегаров К.А. Казацкое посольство М. Родкевича-Портянки к турецкому султану в 1667 году // Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2014. – № 4. – С. 65-71. – ISSN 0132-1366
626448
  Пузанов И.Е. Казачата / И.Е. Пузанов. – М, 1968. – 127с.
626449
  Широкорад А.Б. Казачество в Великой Смуте. От Гришки Отрепьева до Михаила Романова / Александр Широкорад. – Москва : Яуза ; Эксмо, 2007. – 320 с., [ 16 ] с. илл. – (Казачья слава). – ISBN 978-5-699-24391-4
626450
  Рознер И.Г. Казачество в Крестьянской войне 1773-1775 гг / И.Г. Рознер. – Львов, 1966. – 200с.
626451
  Герасимова И.Ф. Казачество в русской поэзии периода Первой мировой войны // Вопросы германской истории : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Днепропетр. нац. ун-т им. О. Гончара ; Ин-т культуры и истории немцев в Северо-Восточной Европе. – Днепропетровск, 2015. – [Вып. 41]. – С. 227-239. – ISSN 2313-1993
626452
  Мужев И.Ф. Казачество Дона, Кубани и Терека в революции 1905-1907 гг. / И.Ф. Мужев. – Орджоникидзе, 1963. – 80 с.
626453
  Анцупов И.А. Казачество российское между Бугом и Дунаем / И.А. Анцупов. – Кишенев : Центральная типография, 2000. – 288 с. – ISBN 9975-9561-2-2
626454
  Варавва И.Ф. Казачий край / И.Ф. Варавва. – Краснодар, 1970. – 408с.
626455
  Самвелян Н.Г. Казачий разъезд. / Н.Г. Самвелян. – М, 1978. – 223с.
626456
  Самвелян Н.Г. Казачий разъезд. / Н.Г. Самвелян. – 2-е изд. – М, 1985. – 285с.
626457
  Соклаков А.Ю. Казачий флот в контексте рассмотрения развития системы комплектования казачьих войск // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 2001. – № 6 : Південна Україна 18-19 століття. – С.254-260. – ISBN 966-7089-17-7
626458
  Макаров И.И. Казачий хутор / И.И. Макаров. – Рязань, 1962. – 288с.
626459
  Варавва И.Ф. Казачий шлях / И.Ф. Варавва. – Москва, 1979. – 126с.
626460
  Иншаков П.К. Казачка. / П.К. Иншаков. – Краснодар, 1941. – 139с.
626461
  Иншаков П.К. Казачка. / П.К. Иншаков. – Краснодар, 1968. – 79с.
626462
  Сухов Н.В. Казачка. / Н.В. Сухов. – М, 1981. – 574с.
626463
  Сухов Н.В. Казачка. / Н.В. Сухов. – Волгоград, 1987. – 528с.
626464
  Шмаков Ю.І. Казачков Іван Васильович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2011. – Т. 11 : Зор - Как. – С. 688. – ISBN 978-966-02-6092-4 (Т.11)
626465
  Великанов В.Д. Казачонок / В.Д. Великанов. – Москва, 1958. – 72с.
626466
  Билый И.А. Казачьи земли : Территория и народонаселение. Отдельный оттиск статей из номеров 19-23 журнала "Вольное Казачество- Вільне Козацтво" / И.А. Билый. – Прага, 1928. – 25с.
626467
  Сень Д.В. Казачьи сообщества Крымского ханства и старообрядчество на Северном Кавказе в конце XVII - XVIII веков // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2009. – № 6. – С. 141-146. – ISSN 0869-5687
626468
  Сафронов В.Н. Казачья балка / В.Н. Сафронов. – Саратов, 1973. – 224с.
626469
  Софронов А.В. Казачья весна / А.В. Софронов. – Москва, 1946. – 72с.
626470
  Исаков А.М. Казачья дума / А.М. Исаков. – Ставрополь, 1948. – 100с.
626471
  Шимко Л.И. Казачья площадь. / Л.И. Шимко. – М., 1984. – 63с.
626472
  Софронов А.В. Казачья слава / А.В. Софронов. – Москва, 1942. – 48с.
626473
  Софронов А.В. Казачья слава / А.В. Софронов. – Ростов -на-Дону, 1944. – 79с.
626474
  Анисимов С.С. Казбек : карта Казбека / Сергей Анисимов ; худож. Т. С. Анисимовой. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1930. – 87 с., [11] л. ил. : ил., карт. + карта Казбека
626475
  Кожевников-Степной Казбек / Кожевников-Степной. – Ставрополь, 1957. – 35с.
626476
  Паффенгольц К.Н. Казбек / К.Н. Паффенгольц. – Ереван, 1977. – 91с.
626477
  Сафонов Э.И. Казенные люди / Э.И. Сафонов. – М., 1981. – 560с.
626478
  Иловайский С.И. Казенные монополии как способ обложения предметов потребления / И. д. экстра-орд. проф. Новоросс. ун-та С.И. Иловайского. – Одесса : Тип. Шт. войск Одес. воен. окр., 1896. – II, 167 с. – Библиогр. в примеч.
626479
  Путилова М.В. Казенные предприятия Екатеринбургского горного округа в середине XIX века. : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Путилова М.В.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1969. – 17л.
626480
  Курбанов А.Д. Кази-Кумух в противостоянии имамата Шамиля и Российской империи. Реконструкция хронологии // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 77-83. – (История ; Вып. 1). – ISSN 1812-9323
626481
  Кумыков Т.Х. Кази Атажукин / Т.Х. Кумыков. – Нальчик, 1969. – 172с.
626482
  Сташене Дангуоле Ладиславовна Казимерас Мешкаускас : Указатель литературы / Сташене Дангуоле Ладиславовна, Сантацкене Ирена Юльевна. – Вильнюс, 1987. – 102с.
626483
  Михайловський В. Казимир IV та формування світу Ягеллонів // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2019. – № 16 (596), 19-25.04.2019. – С. 56-59. – ISSN 1996-1561


  Українські землі під владою польських королів у другій половині XV - на початку XVI столыття.
626484
  Арабажин К.И. Казимир Бродзинский и его литературная деятельность : (1791-1835) / исследования кандидата К.И. Арабажина. – Киев : Типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К° в Москве, Киевск. отд., 1891. – XVI, 378 с.
626485
  Арабажин К.И. Казимир Бродзинский и его литературная деятельность (1791-1935) : исследования канд. К.И. Арабажина. – Киев : Типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К° в Москве, Киевск. отд., 1891. – XVI, 378 с. – Отд. оттиск: Университетские известия, 1890-91. – Библиогр.: "Литература о Бродзинском" (с. VII-XV)
626486
  Костенко Т. Казимир граф Шептицький: польський аристократ, який став блаженним української церкви і Праведником світу // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 14-20 грудня (№ 48). – С. 15


  "Нещодавно, 17 листопада, виповнилося 150 років від дня народження церковного і громадського діяча, політв"язня радянського режиму Архімандрита Климентія Шептицького. Згідно із постановою ВР вшанування пам"яті Праведника світу відбувається на ...
626487
  Коржев В.Г. Казимир Лисовский. / В.Г. Коржев. – Новосибирск, 1980. – 66 с.
626488
  Велігоцька Н. Казимир Малевич - транзит у Вічність // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 24-25 лютого (№ 33/34)


  Про маловідому - конотопську - сторінку у творчості великого художника.
626489
  Егоров И.М. Казимир Малевич / И.М. Егоров. – Москва : Знание, 1990. – 56 с. – ISBN 5-07-001362-9
626490
   Казимир Малевич // Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев, 2005. – Ч. 101 : Малевич Казимир. – С. 3-31.
626491
  Пугач О. Казимир Малевич // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 2 лютого (№ 5). – С. 13. – ISSN 2519-4429


  До 140-річчя від дня народження.
626492
   Казимир Малевич [Електронний ресурс] : Преображение. – Москва : Кордис & Медиа, 2005. – 1 CD. – Систем. требования : IBM PC: WINDOWS 98/ME/2000/XP, Pentium 500, 64 Mb ОЗУ, объем видеопамяти 8 Mb, DVD-ROM, звуковая карта, мышь или DVD-проигрыватель с поддержкой MPEG4.-продолжительность 44 минуты.- Загл. с этикетки видеодиска. – (История русского живописного искусства ; из коллекции Русского музея)


  Казимир Малевич - один из величайших художнико 20 в., новатор и реформатор, чьи художественные идеи стали достоянием художественной культуры нашего времени. Автор знаменитого на весь мир "Черного квадрата", является одним из родоначальников авангарда, ...
626493
  Никитин Н. Казимир Малевич: чертежник пустыни // Личности. – Киев, 2008. – № 5 (15). – С. 50-69. – ISSN 1819-6268


  Казимир Северинович Малевич (1878-1935) - укр. художник-авангардист україно-польського походження, один з засновників нових напрямків в абстрактному мистецтві - супрематизму та кубофутуризму, педагог, теоретик мистецтва.
626494
  Дубровский В.В. Казимир Нарбут / В.В. Дубровский. – Минск, 1979. – 136с.
626495
  Задорожний М.П. Казимир Новак - мандрівник зі Стрия // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 7/8 (185/186). – С. 62-64 : фото
626496
  Кахнич В. Казимир Пшибиловський - видатний історик права Львівського університету (1900 -1987) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" та ін. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 283-290. – ISSN 0132-1331
626497
  Ясиневич Н. Казимир Сіхульський - художник доби сецесії // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2009. – Вип. 6. – С. 396-409. – ISSN 1992-5514


  Казимир (Казімеж) Сіхульський (1879-1942) - визначний польський маляр і графік. У своїй творчості широко використовував галицькі мотиви, зокрема у нього багата гуцульська тематика, народні мотиви в релігійних картинах, символічні вітражі і мозаїки.
626498
  Гулевич В.П. Казимир Яґайлович і Менглі Гірей: від друзів до ворогів // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 1 (508), січень - лютий. – С. 40-66. – ISSN 0130-5247


  Менґлі I Гірей — кримсько-татарський державний, політичний і військовий діяч.
626499
  Роїк О.С. Казимиров Володимир Петрович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2011. – Т. 11 : Зор - Как. – С. 690. – ISBN 978-966-02-6092-4 (Т.11)
626500
  Аксси В. Казино - stories // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; глав. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев, 2018. – № 1/2. – С. 7-87. – ISSN 0131-8136
626501
  Рей Пьер Казино "Палм-Бич". / Рей Пьер. – Смоленск : Русич, 1993. – 448с. – ISBN 5-88590-068-X
626502
  Флеминг Я. Казино "Рояль" / Я. Флеминг. – Москва : Аспект, 1990. – 122с.
626503
  Сафронов Виталий Казино: математика азарта : Досье / Сафронов Виталий, Измайлов Иван // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 7. – С. 100-112 : Іл.
626504
  Соболь Олексій Казиранга. Земля великих тварин // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 2 (63). – С. 66-69 : фото
626505
   Казіміров Володимир Петрович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 37. – ISBN 966-8352-11-4
626506
   Казіміров Володимир Петрович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 180. – ISBN 978-966-439-754-1
626507
   Казіміров Володимир Петрович (1943) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 201. – ISBN 978-966-933-054-3
626508
  Мелешко В. Казка "Запорожці" Івана Нечуя-Левицького: формально-змістові чинники // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 1 (7). – С. 3-11. – ISSN 2075-1486
626509
  Балабуха Н. Казка "Метелик" Лесі Українки в контексті модернізму // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки ; редкол.: Аркушин Г.Л., Мірченко М.В., Моклиця М.В. [та ін.]. – Луцьк, 2007. – Вип. 3 : Українська і польська література для дітей та юнацтва. – С. 45-58
626510
  Собецька О. Казка "Олень, черепаха і птах" у контексті генетичних зв"язків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 52-54. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 18). – ISSN 1728-3817


  Казку про тварин - один із найдавніших жанрів фольклору - розглянуто в контексті індійського фольклорного твору "Панчатантра". Досліджено ґенезу сюжету казки та її міфологічний символізм. Deals with popular animal stories which are considered to ...
626511
  Дельта П.С. Казка без назви / П.С. Дельта. – 7-е вид. – [Афіни : Естія, 1996. – 234 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-05-0311-7
626512
  Чендей І.М. Казка білого інею : повість ; оповідання / Іван Чендей. – Ужгород : Карпати, 1979. – 197 с. : іл.
626513
  Чендей І.М. Казка білого інею / І.М. Чендей. – Київ, 1979. – 80 с.
626514
  Свіфт Д. Казка бочки. Написана для загального вдосконалення людства. / Д. Свіфт. – Київ, 1958. – 40с.
626515
  Бутенко Яніна Казка в якій ми живемо : моя Україна // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 4 ( 88). – С. 144
626516
  Горобець Ірина Казка Данії : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 110-115 : Фото
626517
  Гончарук Д.Д. Казка Джанні Родарі "Le Avventure Di Cipollino" в українському перекладі Анатолія Іллічевського // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 200-207


  У статті висвітлено головні аспекти, підходи та особливості перекладу італійської авторської казки Джанні Родарі «Пригоди Цибуліно». Проаналізовано специфіку відтворення онімів та емотивно забарвленої лексики. В статье рассмотрены основные проблемы, ...
626518
  Ярмиш Ю.Ф. Казка літературна (- жанр, шо базується на осн. законах фольклору) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2011. – Т. 11 : Зор - Как. – С. 693-694. – ISBN 978-966-02-6092-4 (Т.11)
626519
  Лепкий Б.С. Казка мойого життя / Б.С. Лепкий. – Івано-Франківськ, 1998. – 256 с.
626520
  Понеділок М. Казка недосказана моя : гуморист. образки та новели : вибране / Микола Понеділок ; Дослід. Фундація ім. О. Ольжича в США. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги. – ISBN 966-7018-72-5
Т. 1. – 2003. – 350, [2] с. : портр., іл. – У змісті: Із збірки "Вітаміни" ; Із збірки "Соборний борщ" ; Армія ; Із збірки "Говорить лише поле"
626521
  Понеділок М. Казка недосказана моя : гуморист. образки та новели : вибране / Микола Понеділок ; Дослід. Фундація ім. О. Ольжича в США. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги. – ISBN 966-7018-73-3
Т. 2. – 2003. – 343, [1] с. : портр., іл. – У змісті: Із збірки "Смішні сльозини" ; Із збірки "Зорепад" ; Із повісті "Рятуйте мою душу" ; Із збірки "Диво в решеті"
626522
  Авенаріус П. Казка про бжілку-волохатку / П. Авенаріус ; пер. Т. Чепівський. – Житомир : Друк. Волинської губ. нар. управ., 1918. – 28 с. – Изд. на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии. – (Библиотека украинских писателей)
626523
  Вовк В. Казка про вершника / В. Вовк. – Ріо-де-Жанейро -- Нью-Йорк, 1992. – с.
626524
  Панч П. Казка про двох братів та їх сестричку Івону / П. Панч. – Харків : ДВУ, 1930. – 19 с.
626525
  Андієвська Е. Казка про двох пальців // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків, 2012. – № 28 (320). – С. 30-34
626526
  Франко І.Я. Казка про Добробит : Патріотичні пориви / Іван Франко. – Харків : РУХ, 1926. – 28 с. – (Кооперативне видавництво "Рух" ; № 19)
626527
  Пушкін О.С. Казка про золотого півника / О.С. Пушкін. – Київ, 1936. – 15с.
626528
  Первомайський Л.С. Казка про Івана Галика / Л.С. Первомайський. – Київ : Держлітвидав, 1958. – 80 с.
626529
  Первомайський Л.С. Казка про Івана Голика та його брата, про морських людей та кита-рибу про мишиного князя Лаврина, комаря Ромася та іхне військо, про двох вдячних щук та про змія Гаврила і його дочку красуню Марисю / Л.С. Первомайський. – Київ, 1939. – 84 с.
626530
  Забужко О. Казка про калинову сопілку / О. Забужко. – Київ : Факт, 2000. – 84с. – ISBN 966-7274-64-0
626531
  Забужко О. Казка про калинову сопілку : повість (2000) // Справа : еларус.-укр. альманах Т-ва укр. літаратуры пры Саюзе беларус. пісьменнікау. – Мінск, 2015. – Вип. 2. – С. 8-47. – ISBN 978-985-6998-70-9
626532
  Захарчук В. Казка про калинову сопілку: трансформація архетипу братовбивства в українській літературі


  У статті здійснено аналіз сюжету про чарівну сопілку та мотиву сестровбивства в українській літературі та фольклорі. Головним мотивом літературної інтерпретації даного сюжету є антиномія життя/смерть. Також у статті означено деякі філософські та ...
626533
   Казка про липку і зажерливу бабу.. – К., 1967. – 12с.
626534
  Іваненко О. Казка про маленького Піка / О. Іваненко. – Київ, 1981. – 16 с.
626535
  Пушкін О.С. Казка про мертву царівну / О.С. Пушкін. – Київ, 1936. – 29с.
626536
  Яцків М.Ю. Казка про перстень : [Оповідання] / Михайло Яцків. – Львів : [Hакладом М. Дяковичівної. Загальна дpук.], 1907. – 125, [1] с. – (Молода Муза ; [Ч.] 3)


  На тит. стор. прим. № 36573 дарчий надпис: Високошановному Ол. Ів. Кісільову на спомин М.Ю.Яцків
626537
  Пушкін О.С. Казка про попа і наймита його Балду / О.С. Пушкін. – Х-К, 1930. – 23с.
626538
  Пушкін О.С. Казка про попа і наймита його Балду / О.С. Пушкін. – Київ, 1936. – 16с.
626539
  Пушкін О.С. Казка про попа і наймита його Балду / О.С. Пушкін. – Київ, 1957. – 12с.
626540
  Пушкін О.С. Казка про попа і наймита його Балду / О.С. Пушкін. – К, 1966. – 16с.
626541
  Мирний П. Казка про правду та кривду / Панас Мирний. – Полтава : [Вид-во Полтав. Т-ва "Просвіта"], 1920. – 39 с.
626542
  Пушкін О.С. Казка про рибака і рибку / О.С. Пушкін. – К, 1946. – 16с.
626543
  Пушкін О. С. Казка про рибалку та рибку А.С. Пушкина [О.С. Пушкіна] / Переклад з російської мови А. Кащенка. – Полтава : Електр. друк. Г.І. Маркевича, 1907. – 16 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
626544
  Околітенко Н.І. Казка про синього птаха / Н.І. Околітенко. – Київ, 1986. – 247 с.
626545
  Красножон К.В. Казка про собаку та вовка у вимірах літературознавчої стилістики (фоніка, ритміка) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 51. – С. 99-106
626546
   Казка про спільну колиску, старшого та менших братів // Історико-лінгвістична славістика : вибр. праці / Г.П. Півторак. – Київ : Наукова думка, 2015. – С. 90-99. – ISBN 978-966-00-1476-3
626547
   Казка про срібне блюдечко і наливне яблучко. – Київ, 1975. – 16с.
626548
  Костенко О. Казка про те, як право чудо ловило, або евристика нормативності // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т ; редкол.: П. Андрушко, Г. Балюк, І. Безклубний [та ін.]. – Київ, 2011. – Число 6/7. – С. 128-155. – ISBN 978-966-306-020-4
626549
  Ярмуш В.І. Казка про тебе : поезії / В.І. Ярмуш. – Львів : Каменяр, 1972. – 44 с.
626550
  Ніцой Лариса Казка про українське щастя : казка // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2009. – № 3. – С. 104-106. – ISSN 0130-321Х
626551
  Пушкін О.С. Казка про царя Салтана / О.С. Пушкін. – Х, 1937. – с.
626552
  Панчев П. Казка про чотирьох близнюків = Комедія для дітей і дорослих : проза: п"єса // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 11/12. – С. 104-130. – ISSN 0208-0710
626553
  Талалаєвський М.А. Казка про щастя : поезії / М.А. Талалаєвський. – Київ, 1975. – 208 с.
626554
  Мокляк Л.І. Казка як джерело формування духовної культури дюдини // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2012. – С. 116-120. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (15))
626555
  Прокопова О. Казка як ефективний засіб збагачення морального досвіду школярів
626556
  Дубина О. Казка як інформаційна формула // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 29. – С. 157-164
626557
  Букрієнко А. Казка як різновид архетипної історії: європейська та японська традиції


  У статі розглядаються особливості такого літературного жанру як казка, прослідковується зв"язок між фольклорною (народною) казкою та літературною казкою. Процес перетворення фольклорної казки у літературну розглянуто у двох вимірах: у європейській та ...
626558
  Величко Олена Борисівна Казка як феномен культури : Автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Величко Олена Борисівна ; КУ ім. Тараса Шевченка. – Киев, 1995. – 16 с.
626559
  Величко О.Б. Казка як феномен культури (естетичний аспект аналізу) : Дис... канд філос.наук: 00.00.04 / Величко О. Б.; Мін-во освіти України, КУ ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1995. – 116л. – Бібліогр.:л.103-116
626560
  Кизилова В.В. Казка, байка, новела. Особливості міжжанрової взаємодії у творчості письменників ІІ половини ХХ століття // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1. – С. 394-400


  У статті розглядається своєрідність жанрової взаємодії казки, байки, новели у творах українських письменників ІІ половини ХХ століття. Наголошується, що процес модифікації авторської казки відбувається в даному випадку шляхом звернення до попередніх ...
626561
  Бакуменко О. Казкар-чорнороб : до 100-річчя від дня народження Веніаміна Росіна // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 3 травня (№ 9). – С. 4


  Спогади про казкаря Веніаміна Юхимовича Росіна
626562
  Коваленко О. Казкар епохи відродження [Леонардо да Вінчі] // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 11 лютого (№ 6). – С. 14. – ISSN 2219-5793


  Як згодом скажуть про Леонардо сучасники, "всією своєю подобою виявляв справжнє втілення благородства знань".
626563
  Гордон О. Казкар із майбутнього // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 10 лютого (№ 3). – С. 2


  На смерть і життя Романа Гамади - українського сходознавця та перекладача.
626564
  Якуба О.В. Казки-притчі в жанровій системі Юрія Ярмиша // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 199-203. – (Філологічні науки ; № 3 (за 2013 р.))
626565
  Сабат Галина Казки - "вандрівки" Івана Франкаа


  У статті аналізується характер нарації у формі подорожі в казках І. Франка. Наголошується, що герой-мандрівник - надзвичайно поширений персонаж в естетичній системі романтизму - актуалізується у творчості І. Франка, однак уже з неоромантичним ...
626566
  Бідная О.Г. Казки - скарбниця мудрості = Fairy tales - the mine of wisdom : навч. посіб. з домаш. читання для студентів І-ІІІ курсів за творами О. Уайльда / О.Г. Бідная, І.М. Таран ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ : КНЛУ, 2016. – 166 с. : іл. – Назва обкл.: Fairy Tales - the Mine of Wisdom. - Текст англ.
626567
  Пльонкіна В.Ф. Казки - це не просто так... // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (143). – С. 46-47. – ISSN 2518-7104
626568
  Ляфонтен Ж. Казки / Ж. Ляфонтен. – К.-Лейпціг. – 42 с.
626569
  Андерсен Ганс Хрістіан Казки / Г. Х. Андерсен ; Попеpекладала М. Загіpня [М.М. Гpінченко]. – У Київі [Київ] : [З дpук. Т-ва М.О. Гиpич], 1906. – [1], 245 с.


  Зміст: Соловейко; Мати; Русалочка; Ялинка; Циганська голка; Дівчина з сіpниками; Hове коpолівське убpання; Мизиночка; Шийка з пляшки; Стокpотка; Погане каченя; Пpопаща; Снігова коpолева; Дикі лебеді; Свічки; Дзвін.
626570
  Андерсен Ганс Хрістіан Казки / Г. Х. Андерсен ; Попеpекладала М. Загіpня [М.М. Гpінченко]. – Вид. 2-ге. – [Київ] : [Дpук. б[увш.] 1-ої дpук. спілки]. – (Бібліотека "Молодість" ; кн. 15)
Кн. 1 : Казки Андерсенови. – 1918. – 192 с.


  Зміст: Соловейко; Мати; Русалочка; Ялинка; Циганська голка; Дівчинка з сіpниками; Hове коpолівське убpання; Мизиночка; Шийка з пляшки; Стокpотка; Погане каченя; Пpопаща; Яблуневий цвіт та кульбаба; Пташина пісня; Істоpія pоку; Свічки; Останній сон ...
626571
  Уйда Казки / Уайда ; Пер. О. Кривинюк. – Січеслав : Українське вид. в Січеславі, 1919. – 118 с. ; № 54
626572
  Андерсен Ганс Хрістіан Казки. – Київ : Вид-че Т-во "Поступ". – (Бібліотека "Молодість" ; кн. XV)
Кн. 2. – 1919. – 192 с.


  Зміст: Дикі лебеді; Мідяний Кабан; Снігова коpолева: Казка на сім оповіданнів; Сpібна гpошинка; Щось; Гоpобці і тpоянди; Великий змій моpський; Оле-Лук-Ойє; Вітpове оповідання пpо Вальдемаpа Даа та його дочок; Пpо дівчину, що стала ногами на хліб; ...
626573
  Жук М. Казки / написав Михайло Жук. – [Чернігів] : [Друк. у 2 Рад. друкарні ; Вид. Губнаросвіти Чернигівщини], 1920. – 84 с. – (Видання Губнаросвіти Чернигівщини ; секція виданича)


  На тит. стор. надпис: Історія книжки: видана після величезних заходів і місцевих "учених" комісій, які продовжували свою працю на протязі пів року.Матеріял скоротили і друга серія казок лед... не видана. Написана книжка "дітям України" - була послана ...
626574
  Андерсен Ганс Хрістіан Казки : в 5-ті т. / Ханс-Крістіан Андерсен ; Переказ з нім. пер. (зробленого самим авт.) під ред. І.М.Труби. – 1-е вид. – Катеринослав ; Відень : Стежка додому ; Wien: Друк. J.N.Vernay. – (Дитяча бібліотека)
Т. 2. – 1920. – 160 с. : мал. – Прим. дефектний, без тит. стор., описан по інтернету: Віртуальна бібліографічна довідка, Об"єднана довідкова служба бібліотек України
626575
  Франко І.Я. Казки : Лисичка кума. Лисичка і рак. Старе добро забувається. Їжак та заєць. Осел і лев / Ів. Франко ; Малюнки і обгоpтка худож[ника] П. Лапина. – Київ : Книгоспілка ; Дpук. Київ. Філії "Книгоспілки", 1923. – 39 с.
626576
  Франко І.Я. Казки / І.Я. Франко. – Київ : Молодь, 1951. – 60с.
626577
  Франко І.Я. Казки / І.Я. Франко. – Львів : Книж.-журн. вид-во, 1954. – 280 с.
626578
  Грімм Казки / Брати Грімм ; [переклали казки з нім. мови Є. Короткевич та С. Головківська]. – Київ : Молодь, 1954. – 316 с.
626579
  Гауфф Вільгельм Казки = Tales / Гауфф Вільгельм; Переказ з нім. мови. – Вінніпег : Видавнича спілка Тризуб
Кн.1. – 1956. – 127, [2]c. : іл. – Тит. аркуш паралельно українською та англ. мовами
626580
  Гауфф Вільгельм Казки = Tales / Гауфф Вільгельм; Переказ з нім. мови. – Вінніпег : Видавнича спілка Тризуб
Кн.2. – 1958. – 75с. : іл. – Тит. аркуш паралельно українською та англ. мовами
626581
  Маршак С.Я. Казки / С.Я. Маршак. – К., 1960. – 456с.
626582
  Чумак Р.М. Казки : за народними мотивами / Р.М. Чумак. – Київ, 1966. – 63 с.
626583
  Іваненко О.Д. Казки / О.Д. Іваненко. – Київ, 1976. – 400 с.
626584
   Казки. – Київ : Веселка, 1978. – 219с.
626585
  Перро Ш. Казки / Ш. Перро. – К., 1980. – 80с.
626586
  Вовчок Марко Казки : Для сер. шк. віку / Вовчок Марко. – Київ : Веселка, 1988. – 381с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська. – ISBN 5-301-00157-4
626587
  Суходольська-Сєдова Казки / Суходольська-Сєдова. – Київ : Кобза, 2004. – 64с. – ISBN 966-8024-43-5
626588
  Андієвська Е. Казки : Вибране // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2005. – № 182. – С.116-149
626589
  Топеліус З. Казки // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2007. – № 210/211. – С. 359-384.
626590
  Янченко В.А. Казки / Віра Янченко ; худож. А. Косупа. – [2-е вид.]. – Київ : ДІЯ. – ISBN 966-7665-60-7
Т. 1 : Сузір"я сон-трави : повісті-казки. – 2009. – 560 с. – Назву кн. взято з обкл.
626591
  Янченко В.А. Казки / Віра Янченко ; худож. А. Косупа. – Київ : ДІЯ. – ISBN 966-7665-60-7
Т. 2 : Гніздо рай-птиці : повісті-казки. – 2009. – 556 с. : іл. – Назву кн. взято з обкл.
626592
  Янченко В.А. Казки / Віра Янченко ; худож. А. Косупа. – Київ : ДІЯ. – ISBN 966-7665-60-7
Т. 3 : Очеретина : повісті-казки. – 2009. – 440 с. : іл. – Назву кн. взято з обкл.
626593
  Янченко В.А. Казки / Віра Янченко ; худож. А. Косупа. – Київ : Комп"ютерпрес. – ISBN 978-966-8846-25-0
Т. 4 : Нитка долі : повісті-казки. – 2011. – 488 с. : іл. – Назву кн. взято з обкл.
626594
  Андерсен Х.К. Казки Андерсена : кн. для читання нім. мовою для учнів 8-9-х кл. / Андерсен Х.К. ; адаптація і словник Л. Нарцисової. – Київ : Радянська школа, 1967. – 114 с. : іл.
626595
  Мельник О.В. Казки братів Гримм як мовне вираження національної картини світу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 269-274
626596
   Казки Буковини. – Ужгород : Карпати, 1973. – 240 с.
626597
   Казки Буковини.. – Ужгород : Карпати, 1968. – 219 с.
626598
  Смаало Н.С. Казки в записах Марка Вовчка // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський університет імені Тараса Шевченка, Філологічний факультет. – Київ, 1996. – Вип. 4. – С. 125-127
626599
  Гофман Єжи Казки Гофмана. Українські : [інтерв"ю з кінорежисером Є. Гофманом] / Гофман Єжи, Шевченко Оксана // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 12. – С. 76-77. – ISSN 0130-5212
626600
  Платонов Ю. Казки далеких народів / Ю. Платонов. – Х.-К.
1. – 1925. – 103с.
626601
   Казки для хлопчиків : [для дітей дошк. і мол. шк. віку] / [упоряд. О. Івасюк] ; пер. з чеської Віктора Павлюка ; [худож. І. Стасюк]. – Чернівці : Букрек, 2016. – 71, [1] с. : іл. – Казки авт.: М. Мікшічка, Б. Нємцова, Ф. Бартоша, В. Тржебізкого, Б. Кулди. – ISBN 978-966-399-818-3
626602
   Казки Дубаю : мистецтво гостинності // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 2 (98), квітень-травень. – С. 88-98 : Фото
626603
   Казки і легенди Індії. – К., 1991. – 102с.
626604
  Штойко Л.Л. Казки і легенди народів світу / Л.Л. Штойко, Л.Г. Левчук. – К, 1983. – 112с.
626605
  Закревська Я.В. Казки Івана Франка / Я.В. Закревська. – К, 1966. – 107с.
626606
  Сабат Г.П. Казки Івана Франка як естетико-поетикальна система : дис. ... доктора філологічних наук. Спец. 10.01.06 ; 10.01.01 - терія літератури ; українська література / Сабат Г.П. ; Дрогобицький держ. педагогічний ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2009. – 389с. – Бібліогр.: л. 352 - 389
626607
  Сабат Г.П. Казки Івана Франка як естетико-поетикальна система : автореф. дис. ... док-ра філол. наук : 10.01.06 ; 10.01.01 / Сабат Г.П. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 40с. – Бібліогр. : 41 назва
626608
  Сабат Г. Казки Івана Франка: особливості поетики. "Коли ще звірі говорили" : монографія / Галина Сабат. – Дрогобич : Коло, 2006. – 362 с. – ISBN 966-7996-57-3
626609
   Казки Карпат : Українські народні казки. – Ужгород : Карпати, 1989. – 418с.
626610
  Поліщук В.П. Казки Карпатського лісу / В.П. Поліщук. – Ужгород : Карпати, 1968. – 272 с.
626611
   Казки кримських татар / [упоряд.: Л. Шурко, Л. Гуманенко ; худож.: І. Рудь-Вольга]. – Київ : Грані-Т, 2009. – 102, [1] с. : іл. – (Казки народів світу). – ISBN 978-966-465-205-3
626612
   Казки кримських татар : для мол. та серед. шк. віку / упоряд. Лариса Гуманенко, Олексій Доля ; худож. Ірина Заруба. – Київ : Веселка, 2016. – 126, [2] с. : іл. – Сер. засн. 1978 р. – (Казки народів світу). – ISBN 978-966-01-6004-0


  В пр. №1715600 напис: Кафедрі фольклористики з любов"ю. Підпис. Доля О.Л., Підпис. Покровська І.Л., Підпис. Емірамзаєва А.С., Підпис. Емірамзаєва С.С. В змісті казки: Мудра Джиранча / пер. С. Тельнюк ; Сівач перлів / пер. С. Тельнюк ; Морська діва ...
626613
  Ісакова М. Казки Л,Керролла про Алісу як "знята" модель роману Айрис Мердок "The Flight from the Enchanter" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 274-283. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 2)
626614
  Куннова О. Казки Леонардо да Вінчі видали у Чернігові // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 31 липня (№ 14). – С. 9. – ISSN 2519-4429
626615
  Чупа О. Казки мого бомбосховища : роман / Олексій Чупа ; [передм. С. Андрухович]. – Харьков : Клуб сімейного дозвілля, 2015. – 220, [4] с. : іл. – ISBN 978-966-14-8342-1
626616
   Казки Наддніпрянщини / записав, упоряд. і літ. опрац. Микола Зінчук ; [худож. О. Бржосніовська]. – Чернівці : Букрек, 2015. – 354, [2] с. : іл. – Розгорнутий тит. арк. – (Українські народні казки). – ISBN 978-966-399-272-3
626617
   Казки народів Африки. – К., 1993. – 157с.
626618
   Казки народів світу. – К., 1989. – 447с.
626619
   Казки народів СРСР. – Київ : Веселка, 1970. – 222 с.
626620
   Казки народів СРСР. – Київ : Радянська школа, 1987. – 432 с.
626621
   Казки народів СРСР. – К., 1989. – 442с.
626622
   Казки одного села. – Ужгород : Карпати, 1979. – 367 с.
626623
   Казки одного села / [запис текстів, післямова та прим. П.В. Лінтура ; упоряд. Ю.Д. Туряниці ; худож. оформл. П.М. Приймич]. – Ужгород : Всеукраїнське державне багатопрофільне видавництво "Карпати", 2017. – 325, [3] с. : іл. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-671-466-7
626624
  Маландій О. Казки Очеретянки / О. Маландій. – Київ : Мистецтво, 1998. – 28с. – ISBN 5-7715-0747-4
626625
  Кольберг О. Казки Покуття / О. Кольберг. – Ужгород : Карпати, 1991. – 327с. – ISBN 5-7757-0414-2
626626
  Горький М. Казки про Італію / М. Горький. – Харків, 1934. – 156с.
626627
  Горький М. Казки про Італію / М. Горький. – Київ, 1965. – 95с.
626628
  Горький М. Казки про Італію / М. Горький. – Київ, 1982. – 94с.
626629
  Каххар А. Казки про минуле : повість / А. Каххар. – Київ : Дніпро, 1974. – 376 с.
626630
   Казки про тварин. – Київ : Наукова думка, 1976. – 575 с.
626631
   Казки про тварин. – Київ : Дніпро, 1986. – 237 с. – (Біб-ка укр. усної народної творчості)
626632
  Пацеєвська О. Казки Спиридона Осташевського в оцінці І. Франка та його наступників // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 240-246. – ISBN 966-594-298-0
626633
  Єрошенко В. Казки та легенди / Василь Єрошенко. – Київ : Видавець Вадим Карпенко, 2006. – 100 с. – ISBN 966-8387-37-6
626634
  Шиян А.І. Казки та оповідання / А.І. Шиян. – Київ, 1976. – 390 с.
626635
  Шиян А.І. Казки та оповідання / А.І. Шиян. – Київ, 1976. – 390 с.
626636
  Литвиненко В. Казки та оповідання / В. Литвиненко. – К., 1979. – 126с.
626637
  Міхновський М.І. Казки та оповідання з недійсного життя : Spirillum patricianum ukrainofilicum : (дісертація на доктора патріотизму) / Микола Гедзь [псевд. М.І. Міхновського]. – Харьков : Друк. "Печатное дело", 1912. – 40 с.
626638
  Левченко М. Казки та оповідання з Поділля / М. Левченко. – Київ
Вип. 1 - 2. – 1928. – 598 с.
626639
   Казки та оповідання з Поділля в записах 1850-1860-их рр. / упорядк. Микола Левченко, наук. секрет. філ. катедри, дісн. чл. Етногр. ком. – У Київі. – (Збiрник Iсторiчно-фiлологiчного вiддiлу Академїi наук : Філологічна катедра ; № 68 (1928))
Ч. 1-2 : / з передм. акад. А.М. Лободи. – 1928. – LVIII с., 598 с., [1] арк. портр.
626640
  Шолом-Алейхем Казки та розповідання / Шолом-Алейхем, 1930. – 463 с.
626641
  Ламонова О. Казки та сни Галини Бодякової // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 2. – С.191-192. – ISSN 0208-0710
626642
  Савельєва М. Казки у стилі Гауді // Міжнародний туризм / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2002. – № 2. – С.18-26.


  [Барселона. Дорожні нариси. ]
626643
  Фенелон Казки Фенельона / Фенелон. – Київ ; Ляйпціг : Українська накладня. – 48 с.
626644
  Сухомлинський В.О. Казки школи під голубим небом : казки, притчі, оповідання : для дітей молод. та серед. шк. віку / В.О. Сухомлинський ; худож. М.В. Перевальська. – Київ : Радянська школа, 1991. – 191с.
626645
  Зборовська Ніла Казки як психотерапія для дорослих і дітей
626646
  Денисенко М.В. Казки, легенди, міфи, притчі, говірки, байки : тексти та завдання для розвитку вмінь усного та писемного мовлення / М.В. Денисенкко, В.В. Осідак, Ю.А. Яременко ; за ред. П.О. Беха. – Київ : Вольф, 2008. – 130 с. – Обкл. та текст англ. мовою. – ISBN 978-966-96538-8-8
626647
  Письменна Л.М. Казки, небом криті, а вітром підбиті / Л.М. Письменна. – Київ, 1990. – 325с.
626648
  Ламонова О. Казки, розказані Оленою Духневич // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2001. – № 1/2. – С.185-187. – ISSN 0208-0710
626649
  Грімм Казки. / Грімм, брати. – Катеринослав, 1918. – 32с.
626650
  Салтиков-Щедрін Казки. / Салтиков-Щедрін. – Київ, 1936. – 91с.
626651
  Салтиков-Щедрін Казки. / М.Є. Салтиков-Щедрін ; пер. і прим. А. Хуторяна. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1949. – 226 с.
626652
  Чапек Карел Казки. / Чапек Карел. – К., 1965. – 136с.
626653
  Чапек Карел Казки. / Чапек Карел. – К., 1968. – 64с.
626654
  Демедюк М. Казкиз Юрківщини С. Рокоссовської в системі казкового епосу українців // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 40 : Присвячений професору Лідії Дунаєвській. – С. 64-72
626655
  Сержпутоускі А. Казкі і апавяданьні Беларусау з слуцката павету / А. Сержпутоускі. – Л., 1926. – 252с.
626656
   Казкі і легенды роднага краю.. – Мінськ, 1960. – 258с.
626657
  Задорожний М.П. Казкова Арізона // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 11 (153). – С. 36-42 : фото
626658
  Лучук В.І. Казкова орбіта: Вірші, казки, загадки для дітей молод.шк. віку. / В.І. Лучук. – Львів, 1981. – 88с.
626659
  Дмитерко О. Казкова палітра : новела // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 9 (887), вересень. – С. 181-190. – ISSN 0868-4790-8
626660
  Гуманенко Л.П. Казкова традиція кримського регіону України : дис. ... канд. філолог. наук : 10.01.07 / Гуманенко Лариса Пилипівна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 186 л. – Бібліогр.: л. 170-186
626661
  Гуманенко Л.П. Казкова традиція кримського регіону України : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Гуманенко Лариса Пилипівна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 21 с. – Бібліогр. : 5 назв
626662
  Гуманенко Л.П. Казкова традиція кримського регіону України. - Рукопис [ автореферат) / підготував Ігор Гунчик // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2011. – № 3/4 (10). – С. 141-142. – ISSN 2225-5095


  Огляд наукового видання. Додається список публікацій.
626663
  Дяченко-Лисенко Казкове і реалістичне у творах Бориса Харчука й Антуана де Сент-Екзюпері : Урок компаративного аналізу повістей "Планетник" і "Маленький принц" / Дяченко-Лисенко, С. Коваленко // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 16-17. – ISSN 0130-5263
626664
  Дяченко-Лисенко Любов Казкове і реалістичне у творах Бориса Харчука й Антуана де Сент-Екзюпері : урок компаративного аналізу повістей "Планетник" і "Маленький принц" / Дяченко-Лисенко Любов, , Коваленко Сергій // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 16-19. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5263
626665
  Стехун Л.М. Казкове місто серед Айсбергів // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 1 (167). – С. 32 : фото
626666
   Казкове Різдво у Хевізі : Угорщина // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 6 (53), вересень - жовтень. – C. 30-31 : фото
626667
  Покидько Г. Казковий вимір простору дитинства в романі Е. Тайлер "Святий "Можливо" // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 119. – С. 194-199
626668
  Чабанівський М.І. Казковий край / М.І. Чабанівський. – К., 1951. – 192с.
626669
  Панасюк С. Казковий куточок Опішні // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 4-5 травня (№ 78/79). – С. 13


  Прот багатогранну діяльність Меморіального музею-садиби гончарки Олександри Селюченко.
626670
  Демедюк М. Казковий наратив як виразник етносоціокультурної та етнорегілнальної своєрідності українців : (за матеріалами "Галицьких народних казок" в упорядкуванні Івана Франка) // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 72. – С. 204-210. – ISSN 0130-528Х
626671
   Казковий світ Out of the blue Capsis Elite Resort : Греція. Готель // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 2 (42), квітень. – С. 38-39 : Фото
626672
  Макаренко О.Ю. Казковий світ іграшки / О.Ю. Макаренко. – Київ, 1984. – 56с.
626673
  Михайлов В.А. Казковий світ рудних мінералів (Відгук на навчальний посібник І.К. Латиша "Рудні мінерали та їх діагностика") // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 56. – (Геологія ; Вип. 33). – ISSN 1728-3817
626674
  Ковалів Ю. Казкові аберації Шевченкової Гайдамаччини // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 152-158
626675
  Школа В. Казкові мотиви драматургії Миколи Куліша // Теорія літератури: концепції, інтерпретації : наук. зб. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. теорії л-ри, компаративістики і літ. творчості ; Бердян. держ. пед. ун-т ; [редкол.: Л.В. Грицик (голова) та ін.]. – Київ : Логос, 2014. – С. 301-308. – ISBN 978-966-171-890-5


  Автором статті розглядається проблема трансформації казкового дискурсу в творах українського драматурга. Виявлені казкові елементи в п"єсах драматурга, розглянуті шляхи їх трансформації.
626676
  Клокун Т.В. Казкові образи в сучасному дитячому анекдоті // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 1. – С. 169-173
626677
  Костюк В. Казкові таємниці : казки для дітей серед. віку : [збірка] / Василь Костюк ; [ред. Д. Головко ; худож. П. Печорний]. – Київ : Український писменник, 2016. – 78, [2] с. : іл. – В кн. також: Казкові таємниці / В. Костюк ; Прилетіла ластівонька / Н. Костюк. – ISBN 978-966-579-516-2-518-6
626678
  Пилипчук С. Казкознавство Івана Франка // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 1. – С. 239-253


  У статті проаналізовано казкознавчий аспект фольклористичних студій Івана Франка. Відзначено суттєвий вплив дослідника на інтенсифікацію праць, спрямованих на стереометричну рецепцію жанру народної казки. Звернено увагу на те, що учений зосередився на ...
626679
  Пилипчук С. Казкознавство Івана Франка // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2012. – № 2/3 (11). – С. 48-60
626680
  Тихолоз Н. Казкотворчість Івана Франка : (генологічні аспекти) / Наталя Тихолоз ; НАНУ, Львів. відділення Ін-ту літератури ім. Т.Г. Шевченка ; [відп. ред. Є.К. Нахлік]. – Львів, 2005. – 314 с. – (Франкознавча серія ; Вип. 6). – ISBN 966-02-2900-3; 966-02-3395-7
626681
  Терлецька Г Л. Казкотерапія як метод дослідження творчого аспекту психічного здоров"я особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 31-33. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто думки класиків психології щодо технології арт-терапії в роботі з групами. Проаналізовано підходи різних авторів до процесу казкотерапії як шляху до інтеграції особистості.
626682
   Казкы и оповидання [Казки і оповідання] / [Склав Б. Гpінченко]. – Кіив (Київ) : Вид. кныгаpни С.И. Гомолинського. Дpук. В.І. Завадзкого, 1890. – 60, III c. – Видання укр. мовою, транслітерованої символами рос. мови старої орфографії


  В кн. укp. наp. казки та оповідання
626683
   Казміренко В"ячеслав Петрович (1946) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 201. – ISBN 978-966-933-054-3
626684
   Казміренко В"ячеслав Петрович (н. 1946) (КУ) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 180-181. – ISBN 978-966-439-754-1
626685
   Казна : Всеукраїнське науково-практичне видання. – Дніпропетровськ, 2001-
№ 1. – 2006
626686
   Казна : Всеукраїнське науково-практичне видання. – Дніпропетровськ, 2001-
№ 3. – 2006
626687
   Казна : Всеукраїнське науково-практичне видання. – Дніпропетровськ, 2001-
№ 4/5. – 2006
626688
   Казна : Всеукраїнське науково-практичне видання. – Дніпропетровськ, 2001-
№ 6. – 2006
626689
   Казна : Всеукраїнське науково-практичне видання. – Дніпропетровськ, 2001-
№ 7/8. – 2006
626690
   Казна : Всеукраїнське науково-практичне видання. – Дніпропетровськ : Зоря, 2001-
№ 9. – 2006
626691
   Казна : Всеукраїнське науково-практичне видання. – Дніпропетровськ : Зоря, 2001-
№ 10. – 2006
626692
   Казна : Всеукраїнське науково-практичне видання. – Дніпропетровськ : Зоря, 2001-
№ 11/12. – 2006
626693
   Казна України : всеукраїнський науково-практичний журнал. – Київ : Піраміда, 2009-
№ 1. – 2013
626694
   Казна України : всеукраїнський науково-практичний журнал. – Київ : Піраміда, 2009-
№ 2. – 2013
626695
   Казна України : всеукраїнський науково-практичний журнал. – Київ : Піраміда, 2009-
№ 3. – 2013
626696
   Казна України : всеукраїнський науково-практичний журнал. – Київ : Піраміда, 2009-
№ 4. – 2013
626697
   Казна України : всеукраїнський науково-практичний журнал. – Київ : Піраміда, 2009-
№ 5. – 2013
626698
   Казна України : всеукраїнський науково-практичний журнал. – Київ : Піраміда, 2009-
№ 6. – 2013
626699
  Кузнецова Т.З. Казначейский механизм управления доходами бюджета и его развитие // Известия Иркутской государственной экономической академии : Научный журнал / Иркутская государственная экономическая академия. – Иркутск, 2005. – № 1. – С. 41-45. – ISSN 1993-3541
626700
   Казначейство банку : навч. посібник для студентів ВНЗ / [О.А. Кириченко, М.П. Денисенко, А.П. Гречан та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. О.А. Кириченка та д-ра екон. наук, проф. М.П. Денисенка. – Київ : Центр навчальної літератури, 2018. – 460, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-611-01-0065-6
626701
  Гусев С.И. Казначейство как субъект управления государственными финансами // Известия Иркутской государственной экономической академии : Научный журнал / Иркутская государственная экономическая академия. – Иркутск, 2005. – № 1. – С. 66-70. – ISSN 1993-3541
626702
   Казначейська система : Підручник для студ. вищ. навч. закладів. – Тернопіль : Карт-бланш, 2002. – 590с. – ISBN 966-7952-13-4


  Розглядаються основні коло питань касового виконання державного та місцевих бюджетів у контексті нормативно-законодавчих актів. Для студентів зі спеціальності "Фінанси"
626703
  Юрій С.І. Казначейська система : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Юрій С.І., Стоян В.І., Мац М.Й. ; МОН України ; Терноп. акад. нар. госп-ва, Ін-т фінансів. – 2-ге вид. – Тернопіль : Карт-Бланш, 2008. – 590 с. – ISBN 966-7952-13-4
626704
  Стоян В.І. Казначейська система : підручник для студентів ВНЗ / В.І. Стоян, О.С. Даневич, М.Й. Мац ; М-во освіти і науки України, Тернопіл. нац. екон. ун-т. – 3-тє вид., змінене й допов. – Київ : Центр навчальної літератури, 2018. – 867, [1] с. : іл., табл. – Фінанс. словник казначея: с. 785-811. – Бібліогр.: с. 812-834. – ISBN 978-611-01-0921-5
626705
  Стоян В.І. Казначейська система виконання бюджетів // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 9. – С.56-64
626706
  Гуляницька Ю.В. Казначейська система касового виконання державного бюджету за доходами визначення основних проблем виконання та шляхи вирішення // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 185-187. – ISBN 978-966-188-219-4
626707
  Попова Л.М. Казначейська справа : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / Л.М. Попова, С.М. Попова, В.І. Успаленко. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 164 с. + Додатки: с. 142-163. – Бібліогр.: с.136-141. – ISBN 978-611-01-0232-2
626708
  Біттер О.А. Казначейське обслуговування бюджетів в Україні / Олександр Біттер, Юрій Голинський. – Львів : Видавництво ННВК "АТБ", 2017. – 223, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 186-205. – ISBN 978-966-2042-28-3
626709
  Семеніхін І.М. Казначейське обслуговування Збройних cил України / І.М. Семеніхін, Р.М. Федоренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 51-54. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 18/19). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто загальні положення фінансування збройних сил через органи державного казначейства в умовах ринкової економіки. Considered are general positions of financing of the Armed Forces through agencies of the state Treasury in conditions of market ...
626710
  Павлюк К.В. Казначейське обслуговування місцевих бюджетів : бюджет // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 5. – С. 68-75. – Бібліогр.: 4 назви
626711
  Лучка А. Казначейське обслуговування місцевих бюджетів: Теоретичні основи та вітчизняна практика // Світ фінансів : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2006. – Вип. 1. – С. 19-31. – бібліогр.: 12 пунктів. – ISSN 1818-5754
626712
  Яременко Л.М. Казначейське обслуговування навчальних закладів : бюджет // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 19-23. – Бібліогр.: 5 назв
626713
  Лермонтов М.Ю. Казначейша / М.Ю. Лермонтов. – Ленинград, 1983. – 39с.
626714
  Нагаев Г.Д. Казнен неопознанным... : повесть о Степане Халтурине / Г.Д. Нагаев. – Москва : Политиздат, 1970. – 368 с. – (Пламенные революционеры)
626715
  Ге Г. Казнь / Г. Ге, 1942. – 90с.
626716
  Коттон Д. Казнь на мосту / Д. Коттон. – М., 1992. – 189с.
626717
  Буш Ю. Казнь современного Вавилона, или Пруссаки под Парижем с 1870-71 гг. : В 2 ч. / Сост. Буш ; Пер. с нем. – Санкт-Петербург : [Тип. и лит. Л.В. Фомина], 1881. – [2], 344, 348 с.
626718
   Казочкы [Казочки] [та віpші]. – Киев : Тип. Г.Т. Коpчак-Hовицкого, 1896. – 76 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії


  Зміст: Плач укpаинки / Hадежда Б. [H.О. Білозеpська]. Голосиння по П.О. Кулишу / Леся [Г. Баpвінок]. Hа похоpон П.О. Кулиша; Кулишева могыла; Квитка й соловейко; Hа смеpть П.О. Кулиша / П. Безлюдный. Жуpба по пану П.О. Кулишу; "Рано встав я ...
626719
  Джадсон Оливия Казуары. Большая птица / Джадсон Оливия, Зиглер Кристиан // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – ноябрь, № 122. – С. 114-129 : фото
626720
   Казус Даниэля Штайна : Записки из бутылки / С. Беляков, М. Горелик, Ю. Малицкий, И. Роднянская // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 5. – С. 161-191. – ISSN 0130-7673


  Добірка статей про роман російської письменниці Людмили Улицької ( "Даниэль Штайн, переводчик". - М.: Эксмо, 2006).
626721
  Пелевин Ю.А. Казус Засулич // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО"Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 3. – С. 69-71. – ISSN 0042-8779
626722
  Пелевин Ю.А. Казус Засулич // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО"Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 4. – С. 41-61. – ISSN 0042-8779
626723
  Пелевин Ю.А. Казус Засулич // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2015. – № 1. – С. 60-78. – ISSN 0042-8779
626724
  Пелевин Ю.А. Казус Засулич // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2015. – № 2. – С. 52-70. – ISSN 0042-8779
626725
  Зотов Б.Л. Казус или дорожно-транспортное происшествие: уч. пособие / Б.Л. Зотов. – Киев, 1979. – 79с.
626726
  Романенко С.А. Казус Косово, европейский порядок и постсоветское пространство // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 3. – С. 118-131. – ISSN 0869-0499
626727
  Улицкая Л.Е. Казус Кукоцкого : Роман / Л.Е. Улицкая. – Москва : ЭКСМО, 2004. – 464. – Шифр. дубл. 8рт Улиц. – (Современная проза). – ISBN 5-699-01052-1, 5-04-005667-2
626728
  Кузнечевский В. Казус Ливии и проблема государственного суверенитета // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2011. – № 5. – С. 53-62. – ISSN 0130-9625
626729
  Гусев Ю. Казус Лукача // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2009. – № 1. – С. 5-8. – ISSN 0042-8795
626730
  Щербакова Елена Валерьевна Казус Ницше и казус Вагнера в культуре Германии первой половины ХХ века // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 8. – С.43-46. – ISSN 2073-9702
626731
  Вереша Р.В. Казус у кримінальному праві: основні ознаки та необхідність законодавчої регламентації // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 4 (31). – С. 130-142. – ISSN 2310-6166
626732
  Рябець Л. Казуси і колізії українського правопису // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 28. – С. 90-97. – ISBN 966-7773-70-1
626733
  Александров М. Казуси повітряних перевезень: хто винен та яка відповідальність? // Юридична газета. – Київ, 2019. – 19 лютого (№ 8). – С. 14-15
626734
  Бекхожин Х.Н. Казхская прогрессивно-демократическая печать во второй половине ХІХ и начале ХХ вв / Х.Н. Бекхожин. – Алма-Ата, 1976. – 74с.
626735
   Казьмирчук Г.Д. : библиографический указатель : [з нагоди 45-річчя з дня народження та 15-річчя з дня педагогічної та наукової діяльності]. – Киев, 1990. – 20 с.
626736
  Колесник В. Казьмирчук Григорій Дмитрович / В. Колесник, Ю.В. Латиш // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 207. – ISBN 96966-8060-04-0
626737
   Казьмирчук Григорій Дмитрович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 38. – ISBN 966-8352-11-4
626738
  Колесник В.Ф. Казьмирчук Григорій Дмитрович / В.Ф. Колесник, Ю.В. Латиш // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 31-32. – ISBN 978-966-96992-6-8
626739
   Казьмирчук Григорій Дмитрович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 181. – ISBN 978-966-439-754-1
626740
  Казьмирчук М.Г. Казьмирчук Григорій Дмитрович // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – Київ : КП УкрСіч, 2018. – [Т. 10] : Вступ до університетських студій: нариси [та інформативні документи] / Григорій Казьмирчук, Марія Казьмирчук ; [передм. Я.Г. Рябцева]. – С. 123-124. – ISBN 978-617-7107-52-0
626741
  Казьмирчук Г. Казьмирчук Григорій Дмитрович // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – Київ : КП УкрСіч, 2018. – [Т. 10] : Вступ до університетських студій: нариси [та інформативні документи] / Григорій Казьмирчук, Марія Казьмирчук ; [передм. Я.Г. Рябцева]. – С. 132-134. – ISBN 978-617-7107-52-0
626742
   Казьмирчук Григорій Дмитрович (1944) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 201-202. – ISBN 978-966-933-054-3
626743
  Кругляк Е М. Казьмирчук М.Г. Етнополітика: підручник для студентів історичного факультету I курсу ОКР "Магістр" / Марія Григорівна Казьмирчук. - К.: ПП "КП УкрСіч", 2013. - 360 с. : рецензія // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 237-240. – (Серія: Історичні науки ; вип. 18)
626744
  Коцур А.П. Казьмирчук Марія Григорівна // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність : біобібліогр. довідник : 175-річчю від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. укр. історії та етнополітики ; [редкол.: Колесник В.Ф. та ін. ; за ред. А.П. Коцура, В.Ф. Колесника]. – Київ : Книги-XXI, 2009. – С. 29 : фото


  Професорсько-викладацький склад кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Казьмирчук Марія Григорівна - кандидат історичних наук, асистент.
626745
  Горький Максим Каин и Артем / Горький М. – СПБ : Изд-во "Знание", 1906. – 40 с. – (Дешевая библиотека т-ва "Знание")
626746
  Коваленко-Коломацький Г. Каинь и Авель : (Человеческие документы) / Г. Коваленко-Коломацкий (Гp. Гетманець) [псевд.]. – Киев : Тип. А.И. Гросман, 1918. – 16 с.


  псевдоніми: Коваленко-Коломацький Г., Сьогобічній Гр., Гетьманець Гр., Смутний Гр., Южнорусс, Ко-Ко-, Г. та ін
626747
  Длин Н.А. Каир / Н.А. Длин. – Москва : Географгиз, 1957. – 38 с.
626748
  Ходжаш С.И. Каир / С.И. Ходжаш. – Москва, 1967. – 183 с.
626749
  Олдридж Д. Каир : Биография города / Д. Олдридж; Пер. с англ. Орестова О. – Москва : Молодая гвардия, 1970. – 304 с.
626750
  Воронина В.Л. Каир / В.Л. Воронина. – Ленинград, 1974. – 70 с.
626751
  Ходжаш С.И. Каир / С.И. Ходжаш. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1975. – 184 с.
626752
  Попов Андрей Каир. Кафе "Эль-Фишави". Один из 87 тысяч дней каирского кафе "Эль-Фишави" // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 7 (2838). – С. 54-57 : фото
626753
  Исакина Юлия Каир. Не пролетайте мимо // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 2. – С. 38-39 : фото
626754
   Каир. Путеводитель // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 6. – С. 104-105 : Іл.
626755
   Каирская конференция писателей стран Азии и Африки.. – М., 1963. – 100с.
626756
  Самойлов А.П. Каисса в Зазеркалье / А.П. Самойлов. – Л, 1989. – 300с.
626757
  Данилюк-Ярмолаєва Каїн і Авель. Як Лукашенко повісив на Зеленського нову ""Справу Шеремета" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 27 липня - 10 серпня (№ 29/30). – С. 5
626758
  Байрон Д.Г. Каїн. Містерія / Джордж Байрон. – Київ : Слово, 1925. – 125 с. – (Світове письменство)
626759
  Телюкова Т. Каїн: три художні версії // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2013. – Т. 36 : Літературознавство. – С. 179-186. – ISSN 1728-9572


  Об"ктом аналізу у статті стали поетичні твори М. Костомарова, І. Франка, Дж.Байрона, в яких переосмислено й інтерпретовано образ Каїна.
626760
  Лосєв І. Каїне, де твій брат Авель? // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 11 (331). – С. 22-23. – ISSN 1996-1561


  Путінські війська в Криму своїми чобітьми роздавили симпатії українців до Росії.
626761
  Яковенко І. Каїнове клеймо // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 6-7 березня (№ 39/40). – С. 18


  Вбивство Бориса Нємцова.
626762
  Федоренко Євген Каїнові дні : До 75-х роковин Голодомору в Україні // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2008. – № 11/12. – С. 112-116. – ISSN 0130-1608
626763
  Рішко М.В. Каїнові сльози / М.В. Рішко. – Ужгород, 1987. – 165с.
626764
  Герасименко Арсеній Каїр - Александрія. Дві столиці Єгипту // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 6 (144), грудень - січень. – С. 62-67 : фото
626765
  Астаф"єв О.Г. Каїрбеков Гафу (- казахський письменн, перекладач) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2011. – Т. 11 : Зор - Как. – С. 698. – ISBN 978-966-02-6092-4 (Т.11)
626766
  Василюк О.Д. Каїрський університет аль-Азгар у дослідженнях Агатангела Кримського // Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ, 2014. – № 65/66. – С. 32-40. – ISSN 1682-671Х


  З написання останньої зі статей академіка А. Кримського минуло сто років, а університет аль-Азгар (що означає "блискучий") працює й донині та динамічно розвивається. Нині там навчаються десятки молодих людей із багатьох країн на майже 30 факультетах.
626767
  Костєв В. Кайдани варварства // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 1-7 вересня (№ 32). – С. 10


  "Політична спека в країні зростає. Котел соціуму перегрівається. Запобіжники й регуляторні механізми руйнуються. Народ втомився чекати позитивних зрушень. Він усвідомлює, що в нього намагаються відібрати життєві цінності й замінити їх виборчими ...
626768
  Логвиненко О. Кайдани на слово // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 171-172. – ISSN 0208-0710
626769
  Гусев О.П. Кайдани Чорнобиля : Документально-публіцистична повість / О.П. Гусев; Олег Гусєв. – Київ : ПП "ЕКМО", 2006. – 450с. – Текст укр. та рос. мовами; На обкл.: До 20-х роковин "трагедії 20 століття". – ISBN 966-8555-42-2
626770
  Нечуй-Левицький І.С. Кайдашева симья [сім"я] : повисть / Иван Нечуй-Левицькый. – Кыив [Київ] : Вид. Е. Череповського ; [Тип. И.И. Чоколова],, 1906. – 195 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. - Прим. № 108009 дефектний, без тит. стор. – (Дешева Сільська бібліотека ; [№ 2])
626771
  Нечуй-Левицький Кайдашева сім"я / Нечуй-Левицький. – 3-е вид. – Київ, 1918. – 160с.
626772
  Нечуй-Левицький Кайдашева сім"я / Нечуй-Левицький. – Київ-Харків, 1936. – 166с.
626773
  Нечуй-Левицький Кайдашева сім"я / Нечуй-Левицький. – Київ, 1954. – 144с.
626774
  Нечуй-Левицький Кайдашева сім"я / Нечуй-Левицький. – Київ, 1961. – 157с.
626775
  Нечуй-Левицький Кайдашева сім"я / Нечуй-Левицький. – Київ, 1964. – 198с.
626776
  Нечуй-Левицький Кайдашева сім"я / Нечуй-Левицький. – Київ, 1980. – 237с.
626777
  Нечуй-Левицький Кайдашева сім"я / Нечуй-Левицький. – Київ, 1990. – 416с.
626778
  Нечуй-Левицький Кайдашева сім"я / Нечуй-Левицький. – Київ, 1994. – 161с.
626779
  Нечуй-Левицький Кайдашева сім"я : Повісті. П"єса / Іван Нечуй-Левицький. – Харків : Фоліо, 2006. – 351с. – (Українська класика). – ISBN 966-03-3500-8
626780
  Нечуй-Левицький Кайдашева сім"я / Іван Нечуй-Левицький. – Київ : Школа, 2006. – 320с. – (Бібліотека шкільної класики). – ISBN 966-661-559-2
626781
  Нечуй-Левицький Кайдашева сім"я : [повісті, оповідання, роман] / Іван Нечуй-Левицький ; [передм., комент. М.П. Бондаря]. – Харків : Фоліо, 2011. – 603, [5] с. – Сер. засн. у 2010 р. - На обкл. сер.: Шкільна бібліотека. Українська література. – Бібліогр. у підрядк. прим. – (Шкiльна бiблiотека української та світової літератури). – ISBN 978-966-03-5456-2
626782
  Нечуй-Левицький Кайдашева сім"я : повісті, п"єса / Іван Нечуй-Левицький ; [передм., комент. М.П. Бондаря]. – Харків : Фоліо, 2012. – 603, [5] с. – На обкл. сер.: Шкільна бібліотека. Українська література. – Бібліогр. у підрядк. прим. – (Шкiльна бiблiотека української та світової літератури / [громадська Рада серії : В.С. Бакіров, О.Ю. Вілкул, Г.М. Герман та ін.]). – ISBN 978-966-03-5456-2
626783
  Нечуй-Левицький Кайдашева сім"я [Електронний ресурс] / І. Нечуй-Левицький, упор. Г. Лакштанова; студія "Книга вголос", звукорежисер Д.Бондаренко; читає Народна артистка України Н. Сумська. – [Б. м.] : Книга вголос, 2006. – 1 audioCD. – для відтворення МРЗ - книги можуть використовуватись аудіосистеми, що підтримують формат Мр3 або ПК; не може програватися на станд. Audio CD плеєрі.- Назва з етикетки диску


  МРЗ Audio CD, 10 год. 51 хв. Микола Джеря Кайдашева сім"я У папці DEMO розміщено демонстраційні аудіофрагменти МРЗ - книг
626784
  Нечуй-Левицький Кайдашева сім"я. Хмари : Повісті / Нечуй-Левицький. – Київ : Наукова думка, 2001. – 504с. – (Бібліотека школяра). – ISBN 966-00-0676-4
626785
  Нечуй-Левицький І.С. Кайдашева сімя [сім"я] : Повість / Іван Нечуй-Левицький. – Вінніпег : Українська видавнича спілка, 1917. – 212 с.
626786
  Нечуй-Левицький Кайдашева сімя [сім"я] : Повість // Дорога до правди : [Катехізис]. – Б.м. – 212 с.
626787
  Лупейко В.Ю. Кайдашизм, або Доки ж будемо самоїдами ? : есеї / Віктор Лупейко. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 1998. – 384с. – ISBN 966-7018-29-6
626788
  Коміренко В. Кайдзен-філософія українсько-японських відносин / В. Коміренко, О. Попета, О. Коміренко // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 30-34
626789
  Ерин М.Е. Кайзер Вильгельм II и крушение Германской империи // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 9. – С. 103-114. – ISSN 0042-8779


  О жизни и деятельности последнего германского императора Вильгельма II.
626790
  Троян С.С. Кайзерівська Німеччина на шляху до великої війни 1914 - 1918: геополітичний вимір // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2015. – Вип. 32. – С. 95-104. – ISSN 2075-1451
626791
  Плів"є Т Кайзерові раби / Т Плів"є. – Х., 1931. – 264с.
626792
  Лукьяненко А.М. Кайкавское наречие / А.М. Лукьяненко. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира, Акц. о-ва печ. и изд. д. Н.Т. Корчак-Новицкого, 1905. – XII, 326, [1] с., 1 л. карт. – Библиогр.: "Материалы и пособия" (с. IX-XI)


  На тит. л. № 208932дарственная надпись: Глубокоуважаемому И.И. Косоногову от автора
626793
   Кайнозит із жильних сієнітів Пенизевицького кар"єру (Коростенський плутон, Україна) / Дубина Олександр, Шаригін Віктор, Кривдік Степан, Митрохін Олександр // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: О. Матковський, М. Павлунь, Є. Сливко [та ін.]. – Львів, 2018. – № 68, вип. 1. – С. 94-98 : рис. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 2078-6220
626794
   Кайнозой Башкирского Предуралья. – М.
2. – 1965. – 316с.
626795
   Кайнозой Башкирского Предуралья. – М.
2. – 1970. – 125с.
626796
  Яхимович В.Л. Кайнозой Башкирского Предуралья. / В.Л. Яхимович. – Уфа
1. – 1958. – 176с.
626797
   Кайнозой Востояной Якутии. – Якутск, 1980. – 164с.
626798
   Кайнозой дальневосточных районов СССР.. – Л., 1978. – 169с.
626799
   Кайнозой Дальнего Востока СССР.. – Л., 1981. – 99с.
626800
   Кайнозой Дальнего Востока.. – Владивосток, 1989. – 248с.
626801
  Антощенко-Оленев Кайнозой Джидинского района Забайкалья (сратиграфия, палеогеография и неотектоника) : Сратиграфия, палеогеография и неотектоника / И.В. Антощенко-Оленев ; отв. ред. Д.Б. Базаров ; АН СССР, Сиб. отд-ние, Бурят. филиал, Геол. ин-т. – Новосибирск : Наука, 1975. – 127 с. : ил. – Список лит.: с. 123-126
626802
   Кайнозой Западной Сибири. – Новосибирск, 1968. – 168с.
626803
  Аубекеров Б.Ж. Кайнозой зоны канала Иртыш - Караганда / Б. Ж. Аубекеров, Э. В. Чалыхьян ; АН КазССР. Ин-т геол. наук им. К. И. Сатпаева. – Алма-Ата : Наука, 1974. – 108 с. : ил. – Библиогр.: с. 106-107
626804
  Базаров Кайнозой Прибайкалья и Западного Забайкалья / Даши-Дондок Б. Базаров ; отв. ред. Н.А. Логачев ; АН СССР, Бурят. фил., Геол. ин-т. – Новосибирск : Наука, 1986. – 179 с. – Библиогр.: с. 168-180
626805
   Кайнозойская история полярного бассейна и ее влияние на развитие ландшафтов северных территорий.. – Л., 1968. – 156с.
626806
   Кайнозойская эволюция земной коры и тектогенез Юго-Восточной Азии. – Москва : Наука, 1989. – 256с.
626807
  Кепежинскас П.К. Кайнозойские вулканические серии обрамления окраинных морей / П.К. Кепежинскас. – М, 1990. – 173с.
626808
  Дмитриев Э.А. Кайнозойские калиевые щелочные породы Восточного Памира. / Э.А. Дмитриев. – Душанбе, 1976. – 172с.
626809
   Кайнозойские коры выветривания и осадочные формации Западного Прибайкалья. – Новосибирск, 1976. – 155с.
626810
  Мороз С.А. Кайнозойские моря Донбасса = Стратиграфия и палеогеография нижнего палеогена и неогена / С.А. Мороз, Э.А. Савронь. – Киев : Вища школа, 1975. – 200с. + Карта
626811
  Мельников О.А. Кайнозойские осадочные и вулканогенно-осадочные формации Сахалина / О.А. Мельников. – М., 1977. – 243с.
626812
   Кайнозойские отложения европейского Северо-Востока СССР и геология россыпей.. – Сыктывкар, 1987. – 94с.
626813
  Резанов И.Н. Кайнозойские отложения и морфоструктура Восточного Прибайкалья / И.Н. Резанов. – Новосисирск, 1988. – 126с.
626814
  Музис А.И. Кайнозойские отложения и новейшая текстоника олекмо-витимской горной страны : Автореф... канд. геол.наук: 04.123 / Музис А.И.; МГУ. – М., 1970. – 28л.
626815
  Логачев Н.А. Кайнозойские отложения Иркутского амфитеатра. / Н.А. Логачев. – Москва, 1964. – 196с.
626816
   Кайнозойские отложения, почвы, мерзлотные и инженерно-геологические условия Западной Сибири. – М., 1980. – 256с.
626817
  Горяйнов С.В. Кайнозойские тектонические движения Восточной Европы // Геология и полезные ископаемые мирового океана : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние морской геологии и осадочного рудообразования. – Киев, 2013. – № 3 (33). – С. 55-66. – ISSN 1999-7566


  Рассмотрены результаты кайнозойских (ларамийских и аттических) этапов складчатости в Украине и на сопредельных территориях Польши.
626818
   Кайнозойский покров большеземельской тундры.. – М., 1963. – 240с.
626819
   Кайнозойский седиментогенез и стрктурная геоморфология СССР.. – Л., 1987. – 109с.
626820
  Гаврилів Л.І. Кайнозойські дайки Аргентинських островів (Західна Антарктида): склад, умови утворення та геологічні співвідношення : дис. ... канд. геол. наук : 04.00.01 / Гаврилів Любомир Ігорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 148 арк. – Додатки: арк. 119-148. – Бібліогр.: арк. 11-14 та в додатках: арк. 120-122
626821
  Гаврилів Л.І. Кайнозойські дайки Аргентинських островів (Західна Артактида): склад, умови, утворення та геологічні співвідношення : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.01 / Гаврилів Любомир Ігорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
626822
  Козлов Ю.Я. Кайнок / Ю.Я. Козлов. – Барнаул, 1980. – 215с.
626823
  Козлов Ю.Я. Кайнок / Ю.Я. Козлов. – Барнаул, 1984
626824
   Кайраккумское водохранилище : результаты исследований по гидробиологии. – Душанбе : Дониш, 1982. – 287 с.
626825
  Минин И.А. Кайские повести : для средн. школ. возраста / Иван Минин ; пер. с коми-перм. – Пермь, 1979. – 183 с.
626826
  Байрамукова Н.М. Кайсын Кулиев : очерк. творчества / Нина Байрамукова. – Москва : Сов. писатель, 1975. – 270 с., [5] л. ил.
626827
  Эфендиева Т.Е. Кайсын Кулиев / Т.Е. Эфендиева. – М., 1985. – 125с.
626828
  Рассадин С.Б. Кайсын Кулиев. / С.Б. Рассадин. – Москва, 1974. – 158 с.
626829
  Дементьев В.В. Кайсын Кулиев: Размышления о жизни и творчестве / В.В. Дементьев. – Нальчик, 1988. – 230с.
626830
  Синельников Сергей Кайсэки:: камень в желудке : На тарелке / Синельников Сергей, Соломоник Татьяна // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 13 : Япония. – С. 84-89 : Фото
626831
  Табачник Д. Как "вешатели" спасали Россию = Скверная традиция травить власть // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 1-7 июня (№ 22)


  При наблюдении за позиционирующими себя в качестве оппозиционных укр.и рос. политиками и массмедиа, дошедшими до призывов ввести санкции против собственных стран, возникает естественное желание понять генезис данного явления. Для этого необходимо ...
626832
  Медведев А. Как "Газпром" выполняет поручение Госдепа США // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2008. – № 8/9. – С. 26-38. – ISSN 0130-9625
626833
  Сухарникова Т. Как "дядя Вася" уток стрелял // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецпроект / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 8 : Государственной охране России 130. – С. 58-64. – ISSN 0235-7089


  Знаток и почитатель охоты Киров.
626834
  Церлинг В.В. Как "кормить" растения / В.В. Церлинг. – Москва, 1965. – 47с.
626835
  Касьянов Г. Как "общая" история разделяет: политика памяти в Украине, Польше, России в 1990-е - 2000-е гг. // Перекрёстки : журнал исследований восточноевропейского пограничья / Европейский гуманитарный ун-т; Центр перспективных научных исследований и образования (CASE). – Вильнюс, 2011. – № 3/4. – С. 158-184. – ISSN 1822-5136
626836
  Морозова Ю.В. Как "развязать язык" студента: к вопросу о развитии иноязычной коммуникативной компетенции // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / М-во образования и науки РФ ; Евразийская ассоциация ун-тов [и др.]. – Москва, 2013. – № 11, ноябрь. – C. 88-91. – ISSN 1026-955X


  Поднята проблема развития иноязычной коммуникативной компетенции студентов неязыковых специальностей. Используя личный опыт преподавания английского языка в вузе, автор выделяет основные аспекты процесса формирования речевых навыков и останавливается ...
626837
   Как "устроен" человек : Беседы о кн. по анатомии, физиологии и гигиене человека. Для учащихся старш. кл. – Москва : Книга, 1986. – 48с. – (За страницами вашего учебника ; Вып. 18)
626838
  Хаткевич Василий Как 20 долларов продали за 6600000 : Путешествия, приключения, отдых // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 9. – С. 3-4 : Іл.
626839
  Харитонов Э.В. Как 66 коломенцев в феврале 1991 года пытались уберечь СССР от распада // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2009. – № 8 (116). – С. 171-188. – ISSN 1606-0219
626840
   Как абитуриенту подать электронное заявление в вуз? [консультация юриста] // Юридическая консультация : всеукраинское информационно-юридическое издание. – Киев, 2015. – № 22, ноябрь. – С. 12
626841
  Брыль Р. Как Австралия не хочет повторить печальную судьбу России // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2017. – 19 июня (№ 25). – С. 10
626842
  Кружков В. Как Австрия стала нейтральной // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2008. – № 8/9. – С. 161-175. – ISSN 0130-9625


  З 26 жовтня 1955 р. зовнішня політика Австрії шикується з урахуванням міжнародно-правового статусу постійного нейтралітету
626843
  Лавникевич Д. Как акционеры Facebook хотят избавиться от Цукерберга // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2018. – 09 июля (№ 28)
626844
  Васькин А. Как Александр Пушкин на Арбате поселился... // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России; Российский Фонд Мира; Трудовой коллектив журнала "Москва". – Москва, 2013. – № 6. – С. 224-227. – ISSN 0131-2332
626845
  Макаров Н. Как американские фермеры организовали свое хозяйство / Н. Макаров. – Нью-Йорк. – 157с.
626846
  Вейцман Н.Р. Как анализировать баланс промышленного предприятия / Н.Р. Вейцман. – Москва, 1961. – 68с.
626847
  Татур С.К. Как анализировать выполнение плана по выпуску продукции / С.К. Татур. – М., 1954. – 104с.
626848
  Буслакова Т.П. Как анализировать лирическое произведение / Т.П. Буслакова. – Москва : Высшая школа, 2005. – 203с. – (Филологический практикум для абитуриента). – ISBN 5-06-004484-Х
626849
  Буслакова Т.П. Как анализировать лиро-эпическое произведение : Учебное пособие / Т.П. Буслакова. – Москва : Высшая школа, 2006. – 143с. – (Филологический практикум для абитуриента). – ISBN 5-06-005384-9
626850
  Шеремет А.Д. Как анализировать работу своего предприятия / А.Д. Шеремет, К.И. Рыженков. – М, 1962. – 60с.
626851
  Янжул И.И. Как англичане критикуют свои государственные расходы / И.И. Янжул. – Санкт-Петербург. – 167с.
626852
  Григулис А.П. Как Артур делал карьеру : рассказы / А.П. Григулис. – Рига : Латгосиздат, 1962. – 154 с.
626853
  Вибе Д.З. Как астрономы изучают Вселенную // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2015. – № 9 (113). – С. 23-28
626854
  Комаров В.Н. Как астрономы изучают небесные тела / В.Н. Комаров. – Москва : Госкультпросветиздат, 1956. – 95 с.
626855
  Чирков Ю.Г. Как Афродита из пены морской... / Ю.Г. Чирков. – М., 1988. – 204с.
626856
  Пестушко Валерий Как бабочка перекрасилась : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 5. – С. 52
626857
  Бажанов Е. Как без приглашения попасть в Белый дом // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2010. – № 1/2 (1120/1121). – С. 12-14. – ISSN 0234-1670
626858
  Геген-Дрейфюс Как бездомная собака / Геген-Дрейфюс. – Ленинград, 1961. – 118с.
626859
  Мошенская Л.Г. Как белорусы говорят по русски? / Л.Г. Мошенская. – Минск, 1992. – 156с.
626860
  Дворкина М.Я. Как библиотеки привлекают пользователей // Библиотековедение : научно-практический журнал / ФГБУ "Рос. гос. б-ка". – Москва, 2016. – Т. 1, № 3. – С. 345-349. – ISSN 0869-608Х


  Рассмотрены способы, которыми библиотеки привлекают пользователей, включающие предоставление услуг с использованием современных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), прежде всего дистанционных, применение модификаций ...
626861
  Ерлыкин Л.А. Как благоустроить приусадебный участок / Л.А. Ерлыкин. – Москва : Знание, 1991. – 143 с. – В изд. также: Слайдовая фотография : (окончанме) / А.И. Баканов ; "Скорая" для телевизора : (окончание) / Б.М. Васильев. – (Новое в жизни, науке, технике ; Сделай сам ; 3/1991). – ISBN 5-07-002057-9
626862
  Элевтеров Г. Как близилась революция : (Личные конспекты) / Георгий Элевтеров. – Киев : Оріяни, 2005. – 40с. – (Библиотека образованного человека). – ISBN 966-8305-31-0
626863
  Корольков Д.М. Как бодроться с вредными насекомыми в саду / Д.М. Корольков. – М, 1925. – 56с.
626864
   Как больно.... – Кишинев, 1989. – 629с.
626865
  Гиндин А.М. Как большевики национализировали частные банки. (Факты и документы послеоктябрьских дней в Петрограде) / А.М. Гиндин. – М., 1962. – 143с.
626866
  Бадаев А. Как большевистские депутаты боролись в Государственной думе / А. Бадаев. – [Москва] : Партиздат, 1935. – 114, [5] с. : ил.
626867
  Толстой Л.Н. Как боролся русский богатырь / Л.Н. Толстой. – Ленинград, 1980. – 12с.
626868
  Адрианов А.П. Как бороться с вредителями поля, сада, огорода и амбара : с 20 рис. / А.П. Адрианов ; Союз Авиахим СССР И Авиахим РСФСР. – Москва : Авиахим, 1927. – 48 с.
626869
  Голицынский Д.А. Как бороться с гибелью озимых посевов / Д.А. Голицынский. – Горы-Горки, 1949. – 24с.
626870
  Молодина И. Как бороться с задолжниками? / Ирина Молодина // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. Спецвыпуск. – Москва, 2009. – № 6. – С. 64-65. – ISSN 0869-4915
626871
   Как бороться с зажигательными бомбами и пожарами от них. – Алма-Ата, 1941. – 27с.
626872
  Ефременко П В. Как бороться с картофельным раком / П В. Ефременко, . – Вильнюс, 1962. – 12с.
626873
  Алексеенко Н. Как бороться с луговым мотыльком / Н. Алексеенко. – Москва : Сельхозгиз, 1932. – 46с.
626874
  Плигинский В.Г. Как бороться с майским червем на яблонях / В.Г. Плигинский. – Курск, 1924. – 14 с.
626875
  Матисен В.А. Как бороться с насекомыми-вредителями огородов / В.А. Матисен. – Л., 1947. – 12с.
626876
  Щеголев В.Н. Как бороться с насекомыми, вредящими маслчным культурам на Северном Кавказе. / В.Н. Щеголев. – 2-е изд. – Ростов н/Д, 1931. – 64с.
626877
  Джексон Д. Как бороться с нашими нервами / Д. Джексон. – Москва-Ленинград : Типография имени Н. Бухарина, 1926. – 343 с.
626878
   Как бороться с орфографическими ошибками учащихся. – М., 1928. – 46с.
626879
  Крылов Н.Н. Как бороться с радиопомехами / Н.Н. Крылов. – Москва, 1930. – 68 с.
626880
  Гритченко Н.В. Как бороться с утомлением и повысить выносливость в бою / Н.В. Гритченко. – Москва, 1963. – 96с.
626881
  Пантелеев А.М. Как бороться с фоллоксерой и другими вредителями и болезнями винограда / А.М. Пантелеев. – МОсква-Ленинград, 1928. – 56с.
626882
  Лукьянова И М. Как борются японские рабочие / И М. Лукьянова, . – М, 1935. – 100с.
626883
  Кочегаров К. Как бояре царя Петра женили // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2014. – № 2. – С. 150-155. – ISSN 0235-7089


  Несостоявшиеся браки первого императора с грузинской царевной и польской королевной.
626884
   Как братья отцовский клад нашли. – М., 1988. – 127с.
626885
   Как бронируется май // Турбизнес. – Москва, 2012. – № 5 (259). – С. 38 : фото
626886
  Энтин Г.М. Как бросить курить / Г.М. Энтин, Ю.Б. Тарнавский. – Москва : Знание, 1977. – 96 с. : Ил. – (Нар. ун-т. Факультет здоровья ; 3)
626887
  Ермаков Дмитрий Как будет работать закон : Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 5. – С. 14-19 : Фото
626888
  Нечаев В.Н. Как бунтовали "фабричники" в середине 18 века / В.Н. Нечаев. – М., 1932. – 52с.
626889
  Хейнман С.А. Как буржуазные экономисты "сражаются" с советскими темпами / С.А. Хейнман. – Москва, 1959. – 104с.
626890
  Головнин В. Как бы дело не дошло до харакири // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2002. – № 11. – С.10-11. – ISSN 0234-1670


  ["Чистка" рядов внешнеполитического ведомства в Японии.]
626891
  Медведева Е. Как бы нам соотнестись с Шевченко // Психоаналіз : часопис / Укр. Асоціація Психоаналізу ; Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; ТОВ "Міжнар. Ін-т Глибинної Психології". – Київ, 2016. – № 1 (19), ювілейний вип. : Міжнародному інституту глибинної психології 15 років. – С. 232-250. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 2307-3195
626892
  Снегова И.А. Как бы там ни было... / И.А. Снегова. – М., 1978. – 151с.
626893
  Морли Ж. Как бы ты жил в Древнем Египте? / Ж. Морли. – Москва, 1995. – 48с.
626894
  Гэнери А. Как бы ты жил в Древнем Риме? / А. Гэнери. – Москва, 1995. – 48с.
626895
  Зиновьев М.Н. Как был выполнен ленинский декрет / М.Н. Зиновьев, А.В. Плешакова. – М, 1961. – 128с.
626896
  Твардовски Как был написан "Василий Теркин" / Твардовски, й. – М., 1952. – 44с.
626897
  Твардовский А.Т. Как был написан "Василий Теркин" / А.Т. Твардовский. – М., 1955. – 71с.
626898
  Нестеренко А.И. Как был образован Народный комиссариат здарвоохранения РСФСР / А.И. Нестеренко. – Москва, 1965. – 96с.
626899
  Альтшулер С.В. Как был открыт Менделеевым периодический закон / С.В. Альтшулер. – Москва-Ленинград, 1948. – 68с.
626900
  Лота В.И. Как был подписан предварительный акт о капитуляции фашистской Германии // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 2 (586). – С. 3-8. – ISSN 0321-0626
626901
   Как была крещена Русь. – Москва : Политиздат, 1988. – 382 с.
626902
   Как была крещена Русь. – 2-е изд. – Москва : Политиздат, 1989. – 318с. – ISBN 5-250-00973-5
626903
  Архипова Н.П. Как были открыты Уральские горы : очерки истории : открытия и изучение природы Урала / Н.П. Архипова , Е.В. Ястребов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Челябинск : Южно-Уральское кн. изд., 1982. – 302 с. : ил.; 8 л. ил.
626904
  Архипова Н.П. Как были открыты Уральские горы : очерки по истории открытия и изучения природы Урала / Н.П. Архипова, Е.В. Ястребов. – 3-е изд., перераб. – Свердловск : Средне-Уральское кн. изд-во, 1990. – 221, [2] с., [16] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 219-222. – ISBN 5-7529-0308-4
626905
  Трифонов Д.Н. Как были открыты химические элеенты / Д.Н. Трифонов, В.Д. Трифонов. – М, 1980. – 224с.
626906
  Трифонов Д.Н. Как были открыты химические элеенты / Д.Н. Трифонов, В.Д. Трифонов. – М, 1988. – с.
626907
  Гвоздецкий Н.А. Как были стерты "белые пятна" с карты СССР / Н.А. Гвоздецкий; Под ред.Л.И.Щербаковой. – Москва : Географгиз, 1953. – 180с.
626908
  Коваленко Р.М. Как было - не будет / Р.М. Коваленко. – М, 1978. – 246с.
626909
  Шайтанов И.О. Как было и как вспомнилось / И.О. Шайтанов. – Москва, 1981. – 64с.
626910
  Богатов Г.Б. Как было получено изображение обратной стороны Луны / Г.Б. Богатов. – М, 1960. – 64с.
626911
  Венжер В.Г. Как было, как могло быть, как стало и как должно стать / В.Г. Венжер. – Москва, 1990. – 107с.
626912
  Иванченко В.А. Как быть здоровым / В.А. Иванченко. – Челябинск, 1989. – 318с.
626913
   Как быть здоровым : Из заруб. опыта обучения принципам здорового образа жизни. – Москва : Медицина, 1990. – 240 с. – ISBN 5-225-00513-6
626914
  Брандыс К. Как быть любимой / К. Брандыс. – Москва, 1965. – 125с.
626915
  Стремятина Н.Л. Как быть любимой... / Н.Л. Стремятина. – М., 1989. – 207с.
626916
  Спиваковская А.С. Как быть родителями / А.С. Спиваковская. – М., 1986. – 157с.
626917
  Линчевский Э.Э. Как быть с ревностью? / Э.Э. Линчевский. – Л., 1978. – 36с.
626918
  Сарычева З.А. Как быть свободным? / З.А. Сарычева. – Киев : [б. и.], 2012. – 161, [1] с. : ил. – Загол. обл.: Хочешь быть свободным?. – ISBN 978-966-8384-05-4
626919
  Баздырев К.К. Как быть счастливым в браке / К.К. Баздырев. – Москва : Мысль, 1987. – 219 с.
626920
  Свияш А. Как быть, когда все не так, как хочется / Александр Свияш. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва : Центрполиграф, 2006. – 250, [2] с. – Библиогр.: с. 249. – (Ступени в разумный мир). – ISBN 5-9524-0696-3
626921
  Смоленская Г. Как в акварели станцевать пейзаж? // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2011. – № 2 (40). – С. 138-151


  О выставке живописных работ Владимира Викторовича Васильева "Краски земли моей", величайшего балетного исполнителя (1940 г. р.).
626922
  Покровский А.А. Как в библиотеке распределяются книги по отделам / А.А. Покровский. – К., 1919. – 16с.
626923
  Плисецкий М.С. Как в борьбе с религией развивалась наука о происхождении человека / М.С. Плисецкий. – Москва, 1955. – 32с.
626924
  Торкунова Ю.В. Как в вузе управлять развитием инноваций // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 8 (сентябрь). – С. 55-57. – ISSN 0321-0383


  В статье рассматриваются подходы к управлению инновационно-образовательной деятельностью вуза, определяются основные компоненты педагогической системы информационно-аналитического сопровождения этой деятельности. Описана роль мониторинга в данных ...
626925
  Верховский В. Как в Киеве штурмуют Эверест : шутки // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; гл. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев, 2020. – № 11/12. – С. 189-200. – ISSN 0131-8136
626926
   Как в Мариуполе создали университет для студентов 55+ // Сегодня. Киевский выпуск (Четверг). – Киев, 2019. – 21 февраля (№ 34). – С. 4


  На базі Донецького державного університету управління, який два роки тому переїхав до Маріуполя, за підтримки Європейської Комісії та проекту TEMPUS, розпочав роботу Університет третього віку. Студенти, віком від 55 років, зможуть пройти навчання за ...
626927
  Сини Карло Как в мимике открывается наш внутренний мир. Взгляд науки и философии : Наука // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 8. – С. 113 : Іл. – ISSN 1029-5828
626928
  Козловский Я.А. Как в молодости отдаленной / Я.А. Козловский. – М, 1981. – 32с.
626929
  Куликов Дмитрий Как в путешествиях делать фотографии на мобильный телефон // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 4. – С. 54-57 : фото
626930
  Арцишевский А.А. Как в саду при долине : рассказы / А.А. Арцишевский. – Алма-Ата : Жалын, 1984. – 208 с.


  Разделы: Детское время: Почти что повесть; Полк особого назначения: Докум. повествование; Пуще неволи: Таежные были; Простые истины: Рассказы.
626931
  Бурджалов Ф. Как в США принимался закон о здравоохранении // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2011. – № 1. – С. 35-47. – ISSN 0131-2227
626932
  Варецкий Б.И. Как В.И. Ленин руководил печью. / Б.И. Варецкий. – Москва, 1981. – 64с.
626933
  Малышев А.А. Как В.И.Ленин готовился к устным выступлениям. / А.А. Малышев. – М., 1984. – 64с.
626934
  Карбовская В.А. Как важно быть красивым / В.А. Карбовская. – М, 1961. – 86с.
626935
  Уайльд О. Как важно быть серьезным / О. Уайльд. – М. – 88с.
626936
  Земсков А.И. Как важно быть читаемым // Библиография : научный журнал по библиографоведению и книговедению / Рос. книжная палата ; "Бук чембэр интернэшнл". – Москва, 2014. – № 3 (392). – С. 64-71. – ISSN 0869-6020


  В статье представлены в основном относящиеся к российской науке материалы, доложенные на 14-й конференции Международного общества наукометрии и инфометрии, проведенной в Университете Вены 15-19 июля 2013 г. Утверждается, что по ряду позиций российские ...
626937
  Разоренова М.А. Как вам живется. сестренки?... / М.А. Разоренова. – М, 1987. – 238с.
626938
   Как вам нравится калининградская погода ? : Фотоальбом. – Калининград : Калининградское книжное изд-во, 1989. – 158с.
626939
  Шекспир В. Как вам это понравится : Комедия / Вильям Шекспир; Пер. с англ. П Вейнберга. – СПб. : Кристалл, 2002. – 160с. – (Старый стиль). – ISBN 5-306-00284-6
626940
  Суперанская А.В. Как вас зовут? Где вы живете? / А.В. Суперанская. – М., 1964. – 95с.
626941
  Шаталова Н. Как вас теперь называть? Общественная палата заинтересовалась учеными званиями // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 9 августа (№ 31/32). – С. 6


  Вопросы модернизации системы аттестации научных кадров высшей квалификации стали темой обсуждения в Общественной палате РФ
626942
  Деккерт Г. Как ведут себя животные? / Г. Деккерт, К. Деккерт. – М, 1985. – 224с.
626943
  Почепцов Г.Г. Как ведутся тайные войны : Психологические операции в современном мире / Г.Г. Почепцов; Ровенск.ин-т славяноведения.Ин-т междунар.отношений Киевск.нац.ун-та. – Рівне : Волинські обереги, 1999. – 304с. – ISBN 966-7518-24-8
626944
  Почепцов Георгий Как ведутся тайные войны. Психологические операции в современном мире / Почепцов Георгий. – Харків : Консум, 2000. – 200с. – ISBN 966-7124-74-6
626945
  Брыль Р. Как Венгрия выкупает Закарпатье у Украины // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2018. – 12 ноября (№ 46). – С. 10
626946
  Носенков В.Р. Как веревочке ни виться... / В.Р. Носенков. – Л, 1967. – 207с.
626947
  Нагорный Г.П. Как верили предки / Г.П. Нагорный. – Москва, 1975. – 224с.
626948
   Как вернуть часть процентов за пользование ипотечнім жилищнім кредитом? // Юридическая консультация : всеукраинское информационно-юридическое издание. – Киев, 2020. – № 20, октябрь. – С. 7
626949
  Тихонов Николай Семенович Как весной молодой / Тихонов Николай Семенович. – Москва : Мол.гвардия, 1961. – 237с.
626950
   Как вести арбитражнй процесс : Практическое пособие для бухгалтеров. – Харків : Фактор, 1997. – 82с. – (Библиотека "Фактора")
626951
  Шелкова Т.Г. Как вести беседу по телефону / Т.Г. Шелкова, И.Я. Мелех. – Москва, 1989. – 94с.
626952
  Кузин Н. Как вести занятия в политшколе / Н. Кузин. – М., 1951. – 88с.
626953
   Как вести переговоры. – М., 1991. – 15с.
626954
   Как вести работу по развитию речи в начальной школе, 1933. – 40с.
626955
  Шалов И.С. Как вести счетоводсто в мелких жилищных товариществах / И.С. Шалов. – М, 1924. – 24с.
626956
   Как вести устные и письменные работы на уроках родного языка : метод. указания к книгам "Развитие речи" 3-й и 4-й гг. обучения. – Изд. 5-е, испр. – Петроград : Тип. Рассвет, 1915. – 191 с.
626957
  Луговой В.А. Как вести учет в кооперативах / В.А. Луговой. – М., 1989. – 158с.
626958
  Новиков И.Д. Как взорвалась Вселенная / И.Д. Новиков. – Москва : Наука, 1988. – 174 с. – (Библиотечка "Квант" ; Вып. 68)
626959
   Как взорвать стереотипы создания отелей // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 1. – С. 38-39 : фото
626960
  Журавлев Андрей Как видят животные. Поглазеем // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – июнь, № 117. – С. 98-111 : фото
626961
  Ласкер Э. Как Виктор стал шахматным мастером / Э. Ласкер. – М, 1973. – 144с.
626962
   Как вместе сражались. – Волгоград, 1979. – 176с.
626963
  Карташов Л. Как внедрять вузовские научные разработки / Л. Карташов // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2006. – № 6. – С. 151-153. – ISSN 0869-3617
626964
  Катречко С.Л. Как возможна метафизика: на пути к научной [трансцендентальной] метафизике // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 3. – С. 3-14. – ISSN 0042-8744
626965
  Моисеева А.Ю. Как возможна несознательная ложь? // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Рос. акад. наук, Сибир. отд-ние, Ин-т философии и права. – Новосибирск, 2014. – № 4 (63). – С. 57-81. – ISSN 1560-7488


  У статті розглядаються поняття брехні і обману, намічаються підходи до теорії брехні як двомісного відносини, робиться пошук визначення для понять «несвідома брехня» і «брехня самому собі». Також розглядаються питання семантики переконань: що означає ...
626966
  Князева Е.Н. Как возможно мышление о сложном и управление сложностью? = Предисловие к публикации // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 10. – С. 81-83. – ISSN 0042-8744


  Предисловие к книге Клауса Майнцера "Сложносистемное мышление: Материя, разум, человечество. Новый синтез"
626967
  Снежко В.П. Как возможно размышляющее вопрошание о человеке? // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2002. – № 8. – С.24-33. – ISBN 966-7101-37-1
626968
  Горохов В.Г. Как возможны наука и научное образование в эпоху "академического капитализма"? // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 12. – С. 3-15. – ISSN 0042-8744


  Разностороннее образование является необходимым условием модернизации общества, а не безличные рыночные механизмы и экономические ценности, якобы автоматически регулирующие общественные отношения в нужном направлении. The all-round education is the ...
626969
  Успенский Ф.И. Как возник и развивался в России восточный вопрос / Ф. Успенский. – Санкт-Петербург : Изд. С.-Петербургское славянское благотворительное общество, 1887. – [2], 68 с.
626970
  Свадост Э. Как возникает всеобщий язык? / Э. Свадост. – Москва, 1968. – 288 с.
626971
  Кезе Уте Как возникает цвет? Материя и свет / Кезе Уте, Лайта Марк // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 10 (187), октябрь. – С. 40-51 : фото. – ISSN 1029-5828
626972
  Голанова Е.И. Как возникают названия / Е.И. Голанова. – М., 1989. – 141с.
626973
  Урнов Д.М. Как возникла "страна чудес" / Д.М. Урнов. – М., 1969. – 80с.
626974
   Как возникла Библия.... – Bielefeld : Christliche Literatur-Verbreitung, 1993. – 223с. – ISBN 3-89397-225-0
626975
  Хвостов В.М. Как возникла вторая мировая война / В.М. Хвостов, А.М. Некрич. – М, 1959. – 84с.
626976
  Рувер Р. де Как возникла двойная бухгалтерия. (Развитие бухгалтерии до Луки Пачиоло согласно счетным книгам купцов средневековья). / Р. де Рувер. – М., 1958. – 67с.
626977
  Левина С.С. Как возникла и как развивалась жизнь на земле / С.С. Левина. – М, 1950. – 56с.
626978
  Павлов В.А. Как возникла и развивалась жизнь на Земле / В.А. Павлов. – Москва, 1930. – 104с.
626979
  Гремяцкий М.А. Как возникла и развивалась жизнь на Земле / М.А. Гремяцкий. – Москва : ОГИЗ, 1939. – 144с.
626980
  Лепешинский П.Н. Как возникла Ленинская партия / Лепешинский П.Н. – Москва, 1933. – 143 с.
626981
  Каутский К. Как возникла мировая война. / К. Каутский. – Москва, 1924. – 231с.
626982
  Бутинова М.С. Как возникла религия / М.С. Бутинова. – Москва, 1957. – 103с.
626983
  Бутинова М.С. Как возникла религия / М.С. Бутинова. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва, 1958. – 112с.
626984
  Бутинова М.С. Как возникла религия / М.С. Бутинова. – Москва : Советская Россия, 1977. – 144 с.
626985
   Как возникла рупия? // Индия: перспективы. – Hью-Дели, 2014. – Т. 28, вып. 5. – С. 80-83. – ISSN 0970-5074


  Краткий экскурс в историю возникновения индийских банкнот.
626986
  Трубе Л.Л. Как возникли географические названия Горьковской области / Л.Л. Трубе. – Горький, 1962. – 190с.
626987
  Загоровский В.П. Как возникли названия городов и сел Воронежской области / В.П. Загоровский. – Воронеж, 1966. – 111с.
626988
  Полтавченко Т.М. Как возникли христианские праздники. / Т.М. Полтавченко. – Изд. доп. – Кишинев, 1987. – 101с.
626989
  Федосеев П. Как возникло человеческое общество / Федосеев П. – Москва : Партиздат, 1934. – 64 с.
626990
  Семенов Ю.И. Как возникло человечество / Ю.И. Семенов. – Москва : Наука, 1966. – 576с.
626991
  Семенов Ю.И. Как возникло человечество. / Ю.И. Семенов. – Москва, 1966. – 576с.
626992
  Рубцова М.М. Как воспитатель содействует укреплению авторитета родителей. / М.М. Рубцова. – М., 1959. – 16с.
626993
  Рувинский Л.И. Как воспитать волю и характер / Л.И. Рувинский, С.И. Хохлов. – Москва, 1986. – 142с.
626994
  Рувинский Л.И. Как воспитать волю и характер / Л.И. Рувинский, С.И. Хохлов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1988. – 160с.
626995
  Обухов В.М. Как воспитать гражданскую активность / В.М. Обухов. – М., 1986. – 109с.
626996
  Заика Как воспитать талантливого ребенка. Сборник игр и упражнений по развитию познавательных и творческих способностей / Заика, И.Я. Калмыкова // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 7. – С.29-44
626997
  Заика Е.В. Как воспитать талантливого ребенка. Сборник игр и упражнений по развитию познавательных и творческих способностей (окончание) / Е.В. Заика, И.А. Калмыкова // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 8. – С.43-52
626998
  Резник Л. Как воспитывать детей : Краткое руководство для родителей и воспитателей / Л. Резник. – Киев : Скоропеч. И. Шенфельда, 1913. – 14 с.
626999
  Польцин Ю. Как воспитывать любовь к труду / Ю. Польцин. – М., 1985. – 65с.
627000
  Штольц Х. Как воспитывать нравственное поведение? / Х. Штольц, Р. Рудольф. – М, 1986. – 78с.
<< На початок(–10)621622623624625626627628629630(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,