Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)621622623624625626627628629630(+10)В кінець >>
624001
  Вітченко А. "Інтелектуальна спаржа" за чужеземними рецептами. Роздуми про сутність і спрямованість сучасних освітніх реформ // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 23-30 червня (№ 24/25). – С. 14


  "Понад два десятиліття триває реформування української системи освіти в цілому і вищої освіти зокрема. Факт сам по собі безпрецедентний, адже жодна країна світу не прирікала власну школу на перманентні кардинальні зміни. Українська система освіти, ...
624002
  Липовська К. "Інтелектуальний потенціал" у контексті управління суспільним розвитком: поняття та сутність // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 4 (35). – C. 21-27. – ISSN 2414-4436
624003
  Силка О. "Інтелігентний кобзар" Михайло Злобинець: життя за радянських реалій / О. Силка, Л. Синявська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 44-48. – (Історія ; вип. 4 (122)). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлено життєвий шлях уродженця Золотоніщини, випускника Київського університету, кобзаря, учителя, громадсько-культурного діяча, свідомого українця Михайла Олександровича Злобинця. У центрі уваги авторів обставини його арештів органами ...
624004
  Арбузова С. "Інтелігенція мала сказати ворогу "Ні!" / розмову вела Марія Прокопенко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 4-5 листопада (№ 200/201). – С. 14-15


  Про відповідальність громадян Донбасу - член-кореспондент НАМН України, професор Світлана Арбузова.
624005
  Костенко О. "Інтерв"ю" з Гегелем або питання "самому собі"? // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2007. – № 2. – С. 93-122


  У статті робиться спроба в межах певної герменевтичної моделі інтерпретації фіпософсько-правових текстів Г.В.Ф. Гегеля дати відповіді на сучасну проблему співвідношення (діалектики) громадянського суспільства та держави. An attempt oj ...
624006
  Сорока В. "Інтересний" учитель - винахідливий // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 10 грудня (№ 48). – С. 12-13. – ISSN 2219-5793
624007
  Логвінова Д. "Інтеркультуралізм": квебекська модель культурного плюралізму // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник накових статей / М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Макар Ю.І., Струтинський В.Є., Коврик-Токар Л.І. [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Т. 35/36. – С. 51-59. – ISSN 2519-4518
624008
  Кулібченко В. "Інтермедіальність" // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 2016. – № 1. – С. 166-169. – ISSN 0130-321Х
624009
  Савчук Г.О. "Інтермедіальність" як категорія літературознавства й медіології // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 15-18. – (Серія "Філологія" ; вип. 81). – ISSN 2227-1864
624010
  Федченко А. "Інтернат" для цілого Донбасу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 8-9 грудня (№ 222/223). – С. 31


  Нова книжка Сергія Жадана "Інтернат" розповідає про жителів Донбасу в умовах війни.
624011
  Смоляр Л. "Інтернаціоналізація та міжнародна співпраця - наші сильні сторони" / спілкувалася Світлана Галата // Світ : всеукраїнська газета для науковців та освітян. – Київ, 2022. – Червень (№ 23/24)


  Університети, які роками впроваджували практики інтернаціоналізації, сьогодні мають суттєві переваги. Таким закладом є, зокрема, Міжнародний університет фінансів. Запитуємо у його ректорки Любові Смоляр - які стратегії життєздатності вибудовує сьогодні ...
624012
  Шуневич В. "Інтернаціоналізм чи русифікація?". 26 липня академіку, Герою України Івану Дзюбі виповнилося 85 років // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 6-12 серпня (№ 27). – С. 11
624013
  Дроздовський Д. (Інтер)національний Шекспір // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 9 (597). – С. 121-123. – ISSN 0236-1477
624014
  Жлуктенко Н. (Інтер)національний Шекспір // Ренесансні студії / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2010. – Вип. 14/15. – С. 297-300


  Стаття присвячена підсумкам роботи другої міжнародної Шекспірівської конференції "(Інтер)національний Шекспір: вектори рецепції", що відбулася у квітні 2010 р. в Інституті філології Київського національного університету ім. Т.Шевченка.
624015
  Онишко Анатолій [Інтерв"ю з перекладачем і поетом А.В. Онишком] / Онишко Анатолій, Ковальова Наталія; розмову вела Н. Ковальова // Всесвіт : Журнал іноземної літератури: Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / Нац. спілка письм. України. – Київ : Видавничий дім "Всесвіт", 2008. – №3/4
624016
  Калакура В.Я. [Інтерв"ю] // Міжнародник / Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 34 : 20 років незалежності
624017
  Штонь Г. [Інтерв"ю] // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 29 грудня (№ 26)
624018
  Сюндюков І. Інтелектуал найвищої проби // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 1-2 березня (№ 38/39). – С. 19


  "1 березня видатному вченому, "кристалу" вцілілої української аристократії Анатолію Свідзинському виповнилося би 90 років."
624019
  Гирич І. Інтелектуал. Редактор. Учений. До 70-річчя від дня народження Олександра Рибалка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Р. Харчук ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12 (765), грудень. – С. 32-36
624020
  Заплавська М. Інтелектуали XXI століття повинні стати локомотивом, що витягне з кризи економіку України // Президентський вісник. – Київ, 2000. – № 26. – С. 22 : фото В. Скопенка


  Фонд інтелектуальної співпраці "Україна - XXI століття" при підтримці Міносвіти та Спілки ректорів ВНЗ ініціював проект - Всеукраїнську універсіаду "Інтелектуал XXI століття", який за словами президента Спілки В. Скопенка, дасть можливість забезпечити ...
624021
  Макеєв С. Інтелектуали: три взірці ставлення до війни // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4, жовтень - грудень. – С. 158-177. – ISSN 1563-3713
624022
  Фоміна Є.В. Інтелектуалізація глобального економічного розвитку : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Фоміна Єлізавета Василівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – 21, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 16 назв
624023
  Кісь С.Я. Інтелектуалізація діяльності підприємств: доцільність, умови, технології : монографія / С.Я. Кісь ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 268 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 229-267. – ISBN 978-966-694-259-6
624024
  Хаврова К.С. Інтелектуалізація діяльності торговельних підприємств: концепція та методологія : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Хаврова Катерина Сергіївна ; ВНЗ "Ун-т ім. Альфреда Нобеля". – Дніпро, 2020. – 40, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 61 назва
624025
  Коваленко М.А. Інтелектуалізація економіки підприємства і нові вимоги до компетентностей його фахівців / М.А. Коваленко, Г.М. Швороб, Г.О. Житченко // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Амоша О.І., Бутенко А.І., Вєжбєнєць В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 64. – С. 141-146. – ISSN 2524-003X
624026
  Пугачевська К.С. Інтелектуалізація капіталу як фактор посилення конкурентних позицій міжнародних компаній / К.С. Пугачевська, Ю.М. Воробей // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 12 (503) : Рентна плата за природний газ у контексті "голландської хвороби": українські реалії. – С. 21-36. – ISSN 2222-4459
624027
  Сем"янчук П. Інтелектуалізація праці у стратегії регулювання та запобігання фінансовим кризам у постсоціалістичних країнах // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 366-370. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
624028
  Данилович В.П. Інтелектуалізація професійно-практичної підготовки студентів технічних університетів: синергетичний аспект // Міжнародний науковий вісник : зб. наук. статей за матеріалами XXIII Міжнар. науково-практичної конференції / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Закарпат. держ. ун-т ; Ін-т вищ. освіти [та ін.] ; редкол.: Ващук Ф.Г., Олексик Х.М., Артьомов І.В. [та ін.]. – Ужгород ; Кошице ; Мішкольц, 2012. – Вип. 4 (23), ч. 1. – С. 272-277. – ISSN 2218-5348
624029
  Барабаш О.В. Інтелектуалізація процесів обробки інформації в геоінформаційних системах оперативного управління на основі мультиагентних технологій / О.В. Барабаш, Ю.В. Кравченко, В.А. Савченко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 56-59
624030
  Ляхов Олександр Логвинович Інтелектуалізація розв"язування наукових і прикладних задач на основі методів комп"ютерної алгебри : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 01.05.03 / Ляхов О.Л.; НАНУ. Ін-тут проблем математ. машин і систем. – Київ, 2004. – 36с. – Бібліогр.: 31 назв.
624031
  Чорноус Г. Інтелектуалізація систем підтримки прийняття рішень у банках // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – № 9/10 (117). – С. 97-115. – ISSN 1605-2005
624032
  Каленюк І.С. Інтелектуалізація суспільного розвитку в міжнародному контексті // Науковий вісник Академії муніципального управління : Збірник наукових праць професорсько-викладацького складу і аспірантів / Академія муніципального управління. – Київ, 2005. – С. 96-104. – Бібліогр.: на 4 пункта. – (Економіка ; Вип. 1)
624033
  Поперечнюк В.М. Інтелектуалізація суспільства як складова забезпечення інформаційної безпеки // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2014. – № 3 (43). – С. 84-88
624034
  Шевченко Л.І. Інтелектуалізація української літературної мови: лінгвістична та теоретико-епістемологічна аспектологія : Автореф. дис...доктора філологічних наук: 10.02.01. / Шевченко Л.І.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 32 с. – Бібліогр.: с.25-29
624035
  Кравчишин В.С. Інтелектуалізація управління комплексною системою генерації електричної енергії : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Кравчишин Віталій Степанович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 16 назв
624036
  Чамара І.М. Інтелектуалізація як визначальна характеристика постіндустріального етапу розвитку світової економіки // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 5(60). – С. 70-73. – Бібліогр.: на 8 пунктів
624037
  Марк Микола (Михайловський) Інтелектуалізм : Науково-філософське осмислення / Марк Микола (Михайловський); Міжнародний науковий Центр інтелектуального розвитку. Незалежний Центр актуаль. мистецтва. – Київ, 2001. – 50 с. – ISBN 966-624-086-1
624038
  Ушневич-Штанько Інтелектуалізм як засіб художнього мислення Віктора Домонтовича // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 261-267. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 1)
624039
  Снітовська О.Й. Інтелектуалізм як модус літературного простору: світоглядно-філософські та поетико-стильові аспекти : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Снітовська Ольга Йосипівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
624040
  Павко А.І. Інтелектуалний рефрен філософських ідей Ж.-П. Сартра // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 1. – С. 10-14
624041
  Катеренчук І. Інтелектуальна автоматизована система контролю знань: лінгвістична підсистема / І. Катеренчук, В. Кулик, О. Комарницька // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць. Спецвип. / Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2010. – Вип. 7 : Спеціальний випуск присвячений науковим результатам виконання Державної програми "Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці" у 2006-2010 роках. – С. 33-39. – ISSN 1998-6939


  Розроблено структуру блок-схем лінгвістичного (морфологічного, синтаксичного, семантичного та прагматичного) аналізу речень інтелектуальної автоматизованої системи контролю знань.Запропоновано модель штучного інтелекту розпізнавання й оцінювання ...
624042
  Юхименко П. Інтелектуальна безпека держави в системі конкурентоспроможності національної економіки // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10 (194). – С. 7-22. – ISSN 1682-2366
624043
  Юхименко П. Інтелектуальна безпека держави та її внутрішні й зовнішні загрози / П. Юхименко, Т. Сокольська, С. Лобачова // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2019. – № 9 (182)
624044
  Левченко В.В. Інтелектуальна біографія – ключова модель дослідження історії генерацій вчених-істориків Одеси // Українська біографістика : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [редкол.: В.І. Попик,Т.І. Ківшар, С.М. Ляшко та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 14. – C. 157-176
624045
  Кононенко В.П. Інтелектуальна біографія Павла Полуботка : обстоювання традиції "модернізаційною" риторикою (до 350-річчя Павла Полуботка) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 4 (493). – С. 39-59. – ISSN 0130-5247
624046
  Дахно І.І. Інтелектуальна власність - 2 : навч. посібник / І.І. Дахно, В.М. Алієва-Барановська, А.О. Комарова. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 351, [1] с. – Бібліогр.: с. 348-351. – ISBN 978-611-01-1123-2


  У пр. №1702117 напис: Подарунок Київському національному університету ім. Т.Г. Шевченку від к.ю.н., доц. В.М. Алієвої-Барановської. Підпис. У пр. №1717764 напис: Національній біблотеці ім. Вернадського від співавторки в подарунок. Підпис. 17.05.2018
624047
  Хаустов В.К. Інтелектуальна власність - потенціал інноваційного розвитку України // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2021. – № 1 (710). – Бібліогр.: 2 назв.
624048
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал. – Київ. – ISSN 1608-6422
№ 7. – 1999. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность"
624049
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал. – Київ. – ISSN 1608-6422
№ 8. – 1999. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность"
624050
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал. – Київ. – ISSN 1608-6422
№ 9. – 1999. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность"
624051
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал. – Київ. – ISSN 1608-6422
№ 10. – 1999. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность"
624052
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал. – Київ. – ISSN 1608-6422
№ 11. – 1999. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность"
624053
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал. – Київ. – ISSN 1608-6422
№ 12. – 1999. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность"
624054
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 1. – 2000. – До 1999р. виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
624055
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 1/2. – 2001. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность"
624056
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 3. – 2001. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
624057
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 4. – 2001. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
624058
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 5/6. – 2001. – До 1999 р. виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
624059
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 7. – 2001. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность"
624060
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 8. – 2001. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
624061
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 11. – 2001. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность"
624062
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 2/3. – 2002. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность"
624063
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 4. – 2002. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность2
624064
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 5. – 2002. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность"
624065
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 10. – 2002. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность"
624066
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 11. – 2002. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
624067
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 2. – 2003. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
624068
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 5. – 2003. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
624069
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 8. – 2003. – До 1999 р. виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
624070
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 10. – 2003. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
624071
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 12. – 2003. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
624072
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 1. – 2004. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
624073
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 2. – 2004. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
624074
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 3. – 2004. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
624075
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 10. – 2004. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
624076
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 11. – 2004. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
624077
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 2. – 2005. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
624078
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 9. – 2005. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
624079
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 10. – 2005. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
624080
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 11. – 2005. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
624081
   Інтелектуальна власність : Теорія і практика інноваційної діяльності: Підручник / М.В. Вачевський, В.Г. Кремень, В.М. Мадзігон, В.Г. та ін. Скотний; М.В. Вачевський, В.Г. Кремень, В.М. Мадзігон, В.Г. Скотний, Г.Є. Левченко, О.М. Вачевський; За ред. М.В. Вачевського; МОНУ; Дрогоб.держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Київ : Професіонал, 2006. – 448 с. – ISBN 966-370-009-2
624082
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 3. – 2006. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
624083
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 4. – 2006. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
624084
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 6. – 2006. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
624085
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 7. – 2006. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
624086
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 10. – 2006. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
624087
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 11. – 2006. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
624088
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 12. – 2006. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
624089
  Стрижак О.О. Інтелектуальна власність : навчальний посібник / Стрижак О.О.; МОНУ; Харківський нац. економ. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2007. – 216с. – ISBN 966-676-196-3
624090
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 1. – 2007. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
624091
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 3. – 2007. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
624092
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 4. – 2007. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
624093
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 6. – 2007. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме - рос., англ. мовами
624094
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 8. – 2007. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме - рос., англ. мовами
624095
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 9. – 2007. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме - рос., англ. мовами
624096
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 10. – 2007. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме - рос., англ. мовами
624097
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 12. – 2007. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме - рос., англ. мовами
624098
  Базилевич В.Д. Інтелектуальна власність : креативи метафізичного пошуку / В. Базилевич, В. Ільїн. – Київ : Знання, 2008. – 688 с. – Київському національному університету ім. Тараса Шевченка 175 років. – ISBN 978-966-346-468-8
624099
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 1. – 2008. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме рос., англ. мовами
624100
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 2. – 2008. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме рос., англ. мовами
624101
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 3. – 2008. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме рос., англ. мовами
624102
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 10. – 2008. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме рос., англ. мовами
624103
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 12. – 2008. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме рос., англ. мовами
624104
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 1. – 2009. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме рос., англ. мовами
624105
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 2. – 2009. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме рос., англ. мовами
624106
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 3. – 2009. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме рос., англ. мовами
624107
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 4. – 2009. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме рос., англ. мовами
624108
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 6. – 2009. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме рос., англ. мовами
624109
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 9. – 2009. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме рос., англ. мовами
624110
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 11. – 2009. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме рос., англ. мовами
624111
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 12. – 2009. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме рос., англ. мовами
624112
  Ястремська О.М. Інтелектуальна власність : навчальний посібник / Ястремська О.М., Ріпка Д.О. ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 279, [1] с. : табл. – 80 років ХНЕУ. – Бібліогр.: с. 232-236. – ISBN 978-966-676-394-8
624113
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 2. – 2010. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме рос., англ. мовами
624114
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 3. – 2010. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме рос., англ. мовами
624115
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 4. – 2010. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме рос., англ. мовами
624116
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 5. – 2010. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме рос., англ. мовами
624117
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 7. – 2010. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме рос., англ. мовами
624118
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 11. – 2010. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме рос., англ. мовами
624119
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАН України. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 2. – 2011. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме рос., англ. мовами
624120
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАН України. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 3. – 2011. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме рос., англ. мовами
624121
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАН України. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 5. – 2011. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме рос., англ. мовами
624122
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / МОНУ ; Держ. департам. інтелектуальної власності ; НАН України ; ДП "Український ін-т промислової власності". – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 6. – 2011. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме рос., англ. мовами
624123
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / МОНУ ; Держ. департам. інтелектуальної власності ; НАН України ; ДП "Український ін-т промислової власності". – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 11. – 2011. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме рос., англ. мовами
624124
  Кривунь В.С. Інтелектуальна власність : практикум / В.С. Кривунь, О.С. Корчак ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донбас. держ. машинобуд. акад. (ДДМА). – Краматорськ : ДДМА, 2012. – 231, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 38-39, 48. – ISBN 978-966-379-569-0
624125
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / МОНУ ; Держ. департам. інтелектуальної власності ; НАН України ; ДП "Український ін-т промислової власності". – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 1. – 2012. – 72 с. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме рос., англ. мовами
624126
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / МОНУ ; Держ. департам. інтелектуальної власності ; НАН України ; ДП "Український ін-т промислової власності". – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 3. – 2012. – 72 с. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме рос., англ. мовами
624127
  Базилевич В.Д. Інтелектуальна власність : підручник / В.Д. Базилевич. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – Київ : Знання, 2014. – 671, [1] с. : іл., табл. – Глосарій: с. 578-613. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-07-0123-7


  На форз. екз. № 1684223 дарчий надп.: Шановному Володимиру Анатолыйовичу з повагою та побажаннями щастя 30.06.2016
624128
  Сергієнко В.В. Інтелектуальна власність : навч. посібник / В.В. Сергієнко, О.М. Коршакова ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 123, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 107-114. – ISBN 978-966-676-649-9
624129
  Романадзе Л.Д. Інтелектуальна власність : підручник для студентів екон. спец. / Л.Д. Романадзе, П.М. Цибульов, О.О. Кулініч ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. екон. ун-т. – Херсон : Олді-плюс, 2016. – 422, [2] с. : табл. – Глосарій: с. 388-421. – Бібліогр.: с. 352-387 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-289-085-3
624130
   Інтелектуальна власність : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Нац. гірничий ун-т" ; за ред. Р.С. Кіріна та В.Л. Хоменка. – Дніпро : Літограф, 2017. – 291, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 286-291, в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7379-98-9
624131
  Романадзе Л.Д. Інтелектуальна власність : підручник для студентів екон. спец. / Л.Д. Романадзе, П.М. Цибульов, О.О. Кулініч ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. екон. ун-т. – Стер. вид. – Херсон : Олді-Плюс, 2019. – 422, [2] с. : іл. – Глосарій: с. 388-421. – Бібліогр.: с. 352-386 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-289-085-3
624132
  Чередник Н.В. Інтелектуальна власність в договорах на проведення спільних досліджень // Матеріали Міжнародної науково-практичноїконференції "Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО" (Управління проектами. Ефективне використання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності) : секція № 2 "Проблеми юридичної відповідальності за порушення прав у сфері інтелектуальної власності" : [17 квіт. 2020 р., м. Київ : зб. наук. праць] / "Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО" (Управління проектами. Ефективневикористання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності), міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Інтерсервіс, 2020. – С. 257-260. – ISBN 978-966-999-024-2
624133
  Варава Ю.Г. Інтелектуальна власність в економіці України: проблеми та перспективи розвитку // Шевченківська весна: економіка : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Екон. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2012. – Т. 2. – С. 145-147. – ISBN 78-966-1555-47-09
624134
  Мироненко І.Є. Інтелектуальна власність в інноваційній діяльності банківських установ / І.Є. Мироненко, О.В. Сироїжко // Всеукраїнська науково-практична конференція "Порушення прав у сфері інтелектуальної власності як підстава адміністративної, кримінальної та цивільної відповідальності" : (зб. матеріалів конф. від 10.12.2019 р., м. Київ) / "Порушення прав у сфері інтелектуальної власності як підстава адміністративної, кримінальної та цивільної відповідальності", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Інтерсервіс, 2020. – С. 89-91. – ISBN 978-617-696-925-9
624135
  Макода В.Є. Інтелектуальна власність в інноваційній і традиційній моделях розвитку // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 18-25.
624136
  Давимука С. Інтелектуальна власність в інноваційному розвитку економіки України: стан та прогнозні оцінки // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАН України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 31-38. – ISSN 1608-6422
624137
  Андрощук Г.О. Інтелектуальна власність в національних інноваційних системах : монографія / [Г.О. Андрощук] ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс, 2018. – 364, [2] с. : іл., табл. – На тит.арк. авт. не зазнач. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-696-806-1
624138
  Зайківський О. Інтелектуальна власність в оборонній сфері / О. Зайківський, О. Оністрат // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Федорова Н.В. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (105). – С. 73-85. – ISSN 2308-0361
624139
  Хрустальова В.В. Інтелектуальна власність в системі економічних відносин перехідної економіки України : 08.01.01: Дис. ... канд. екон. наук / Хрустальова В. В.; КДТЕУ. – Київ, 1999. – 190л. – Бібліогр.: л. 162-179
624140
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Науково-досл. ін-т інтелект. власності НАПрН України, Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власн.(патентних повірених). – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 6. – 2012. – 72 с. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность" З №6 2012 р. "Інтелектуальна власність в Україні"; резюме рос., англ. мовами
624141
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Науково-досл. ін-т інтелект. власності НАПрН України, Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власн.(патентних повірених). – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 7. – 2012. – 76 с. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность" З №6 2012 р. "Інтелектуальна власність в Україні"; резюме рос., англ. мовами
624142
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Науково-досл. ін-т інтелект. власності НАПрН України, Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власн.(патентних повірених). – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 8. – 2012. – 72 с. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность" З №6 2012 р. "Інтелектуальна власність в Україні"; резюме рос., англ. мовами
624143
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Науково-досл. ін-т інтелект. власності НАПрН України, Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власн.(патентних повірених). – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 9. – 2012. – 72 с. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность" З №6 2012 р. "Інтелектуальна власність в Україні"; резюме рос., англ. мовами
624144
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Науково-досл. ін-т інтелект. власності НАПрН України, Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власн.(патентних повірених). – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 10. – 2012. – 76 с. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность" З №6 2012 р. "Інтелектуальна власність в Україні"; резюме рос., англ. мовами
624145
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Науково-досл. ін-т інтелект. власності НАПрН України, Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власн.(патентних повірених). – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 12. – 2012. – 76 с. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность" З №6 2012 р. "Інтелектуальна власність в Україні"; резюме рос., англ. мовами
624146
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Науково-досл. ін-т інтелект. власності НАПрН України, Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власн.(патентних повірених). – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 1. – 2013. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность" З №6 2012 р. "Інтелектуальна власність в Україні"; резюме рос., англ. мовами
624147
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Науково-досл. ін-т інтелект. власності НАПрН України, Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власн.(патентних повірених). – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 2. – 2013. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность" З №6 2012 р. "Інтелектуальна власність в Україні"; резюме рос., англ. мовами
624148
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Науково-досл. ін-т інтелект. власності НАПрН України, Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власн.(патентних повірених). – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 4. – 2013. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность" З №6 2012 р. "Інтелектуальна власність в Україні"; резюме рос., англ. мовами
624149
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Науково-досл. ін-т інтелект. власності НАПрН України, Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власн.(патентних повірених). – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 5. – 2013. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность" З №6 2012 р. "Інтелектуальна власність в Україні"; резюме рос., англ. мовами
624150
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Науково-дослід. ін-т інтелект. власності НАПрН України ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власн.(патентних повірених). – Київ : Юрінком Інтер ; ТОВ АСпект-2003, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 9. – 2013. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность." З №6 2012 р. "Інтелектуальна власність в Україні". - Резюме рос., англ. мовами
624151
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелект. власності НАПрН України ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених). – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 12. – 2013. – До 1999 р. виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность". - З №6 2012 р. "Інтелектуальна власність в Україні"
624152
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелект. власності НАПрН України ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених). – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 1. – 2014. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
624153
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелект. власності НАПрН України ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених). – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 2. – 2014. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
624154
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект - 2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 6. – 2014. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность", з №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
624155
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 9. – 2014. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. "Інтелектуальна власність в Україні"
624156
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 1998-. – ISSN 1708-7422
№ 10. – 2014. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
624157
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 1998-. – ISSN 1708-7422
№ 11. – 2014. – Резюме укр., англ. мовою. - До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
624158
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 12. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами. До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
624159
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 1998-. – ISSN 1708-7422
№ 1. – 2015. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
624160
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 1998-. – ISSN 1708-7422
№ 3. – 2015. – Резюме укр., англ. мовами. - До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
624161
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 5. – 2015. – Резюме укр., англ. мовами. - До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
624162
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 6. – 2015. – Резюме укр., англ. мовами. - До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
624163
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 8. – 2015. – Резюме укр., англ. мовами. - До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
624164
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 10. – 2015. – Резюме укр., англ. мовами. - До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
624165
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 12. – 2015. – Резюме укр., англ. мовами. - До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
624166
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 2. – 2016. – 76 с. – Резюме укр., англ. мовами. - До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
624167
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 3. – 2016. – 76 с. – Резюме укр., англ. мовами. - До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
624168
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 5. – 2016. – 80 с. – Резюме укр., англ. мовами. - До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
624169
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 6. – 2016. – 76 с. – Резюме укр., англ. мовами. - До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
624170
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 7. – 2016. – 76 с. – Резюме укр., англ. мовами. - До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
624171
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 8. – 2016. – 76 с. – Резюме укр., англ. мовами. - До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
624172
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 9. – 2016. – 76 с. – Резюме укр., англ. мовами. - До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
624173
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 10. – 2016. – 76 с. – Резюме укр., англ. мовами. - До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
624174
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 1. – 2017. – 72 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
624175
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 3. – 2017. – 72 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
624176
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; голов. ред. Абдуліна І.В. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 7. – 2017. – 76 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
624177
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; голов. ред. Абдуліна І.В. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 8. – 2017. – 76 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
624178
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; голов. ред. Абдуліна І.В. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 9. – 2017. – 76 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
624179
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; голов. ред. Абдуліна І.В. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 10. – 2017. – 76 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
624180
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; голов. ред. Абдуліна І.В. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 11. – 2017. – 76 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
624181
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; голов. ред. Абдуліна І.В. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 12. – 2017. – 76 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
624182
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; голов. ред. Абдуліна І.В. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 1. – 2018. – 76 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
624183
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; голов. ред. Абдуліна І.В. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 2. – 2018. – 76 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
624184
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; голов. ред. Абдуліна І.В. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 3. – 2018. – 72 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
624185
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; голов. ред. Абдуліна І.В. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 4. – 2018. – 72 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
624186
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; голов. ред. Абдуліна І.В. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 6. – 2018. – 102 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
624187
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ : ФОП Іванов С.Е., 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 10. – 2018. – 72 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
624188
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 11. – 2018. – 72 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
624189
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ : Аспект 2003, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 12. – 2018. – 76 с., включ. обкл. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
624190
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ : Аспект 2003, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 1. – 2019. – 76 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
624191
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ : Аспект 2003, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 2. – 2019. – 80 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
624192
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ : Аспект 2003, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 3. – 2019. – 72 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
624193
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ : Аспект 2003, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 4. – 2019. – 68 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
624194
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ : Аспект 2003, 1998-
№ 5. – 2019. – 72 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
624195
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ : Аспект 2003, 1998-
№ 6. – 2019. – 68 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
624196
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ : Аспект 2003, 1998-
№ 7. – 2019. – 68 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
624197
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ : Аспект 2003, 1998-
№ 8. – 2019. – 72 с., включ. обкл. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
624198
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ : Аспект 2003, 1998-
№ 9. – 2019. – 72 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
624199
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ : Аспект 2003, 1998-
№ 10. – 2019. – 72 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
624200
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ : Аспект 2003, 1998-
№ 11. – 2019. – 72 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
624201
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ : Аспект 2003, 1998-
№ 12. – 2019. – 72 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
624202
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ : Аспект 2003, 1998-
№ 1. – 2020. – 68 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
624203
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1998-
№ 2. – 2020. – 68 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
624204
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1998-
№ 3. – 2020. – 68 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
624205
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1998-
№ 4. – 2020. – 72 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
624206
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект - 2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ : Аспект 2003, 1998-
№ 5. – 2020. – 72 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
624207
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ : Аспект 2003, 1998-
№ 6. – 2020. – 72 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
624208
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ : Аспект 2003, 1998-
№ 7. – 2020. – 76 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
624209
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ : Аспект 2003, 1998-
№ 8. – 2020. – 76 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
624210
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ : Аспект 2003, 1998-
№ 9. – 2020. – 72 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
624211
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ : Аспект 2003, 1998-
№ 10. – 2020. – 72 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
624212
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ : Аспект 2003, 1998-
№ 11. – 2020. – 68 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
624213
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ : Аспект 2003, 1998-
№ 12. – 2020. – 68 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
624214
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ : Аспект 2003, 1998-
№ 1. – 2021. – 68 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
624215
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ : Аспект 2003, 1998-
№ 2. – 2021. – 68 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
624216
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ : Аспект 2003, 1998-
№ 3. – 2021. – 68 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
624217
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ : Аспект 2003, 1998-
№ 4. – 2021. – 76 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
624218
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ : Аспект 2003, 1998-
№ 5. – 2021. – 72 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
624219
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ : Аспект 2003, 1998-
№ 6. – 2021. – 72 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
624220
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ : Аспект 2003, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 7. – 2021. – 72 c. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность"
624221
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ : Аспект 2003, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 8. – 2021. – 72 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность"
624222
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ : Аспект 2003, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 9. – 2021. – 68 c. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность"
624223
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ : Аспект 2003, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 10. – 2021. – 68 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность"
624224
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ : Аспект 2003, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 11. – 2021. – 72 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность"
624225
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ : Аспект 2003, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 12. – 2021. – 76 c. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность"
624226
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ : Аспект 2003, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 1. – 2022. – 64 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность"
624227
  Макода В.Є. Інтелектуальна власність в Україні. Її правовий захист: теоретичний аспект / В.Є. Макода, Я.І. Коцура // Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Треті щорічні читання з проблем права інтелектуальної власності, присвячені пам"яті проф. О.А. Підопригори" : 13 берез. 2009 р. / "Треті щорічні читання з проблем права інтелектуальної власності, присвячені пам"яті проф. О.А. Підопригори", міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2009. – С. 19-30
624228
   Інтелектуальна власність в Україні: правові засади та практика : У 4-х томах. Науково-практичне видання. – Київ : ІнЮре. – (Інтелектуальна власність в Україні). – ISBN 966-7183-96-3
т.1 : Право інтелектуальної власності. – 1999. – 500с.
624229
   Інтелектуальна власність в Україні: правові засади та практика : У 4-х томах. Науково-практичне видання. – Київ : ІнЮре. – (Інтелектуальна власність в Україні). – ISBN 966-7183-96-3
т.2 : Авторське право і суміжні права. – 1999. – 460с.
624230
   Інтелектуальна власність в Україні: правові засади та практика : У 4-х томах. Науково-пракичне видання. – Київ : ІнЮре. – (Інтелектуальна власність в Україні). – ISBN 966-7183-96-3
т.3 : Промислова власність. – 1999. – 656с.
624231
   Інтелектуальна власність в Україні: правові засади та практика : У 4-х томах. Науково-практичне видання. – Київ : ІнЮре. – (Інтелектуальна власність в Україні). – ISBN 966-7183-96-3
т.4 : Оцінка інтелектуальної власності. Бухгалтерський облік та оподаткування. – 1999. – 352с.
624232
   Інтелектуальна власність в Україні: проблеми теорії та практики : зб. матеріалів наук.-практ. конф., (24 лютого 2010 р.) / Нац. акад. наук України, Київ. ун-т права [та ін.] ; [редкол.: Ю.Л. Бошицький, О.В. Чернецька, О.І. Мацегорін та ін.]. – Київ : Вид-во Європ. ун-ту. – ISBN 978-966-301-239-1
Вип. 1. – 2012. – 155, [1] с. – Бібліогр. наприкінці ст.
624233
  Лі А. Інтелектуальна власність викладачів-освітян // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 9. – С. 53-62. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 1608-6422
624234
  Бутнік-Сіверський Інтелектуальна власність за рахунок держбюджету // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект - 2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 8. – С. 36-46 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1608-6422
624235
  Бутнік-Сіверський Інтелектуальна власність за рахунок держбюджету // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект - 2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 7. – С. 26-34. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1708-7422
624236
  Абдуліна І. Інтелектуальна власність забезпечить прибуток? // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7. – С. 20-23. – ISSN 1608-6422
624237
   Інтелектуальна власність і відновлення справедливості / шпальти підготував Дмитро Шулікін // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 15 квітня (№ 15). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  На засіданні профільного парламентського комітету розглянуто два законопроекти: щодо сфери інтелектуальної власності і стосовно відновлення справедливості у питанні оплати праці педагогічним працівникам.
624238
  Зайківський О. Інтелектуальна власність і держава / О. Зайківський, О. Оністрат, Л. Лотоха // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2014. – № 4 (78). – С. 41-52. – Бібліогр.: 18 назв
624239
  Антонов В.М. Інтелектуальна власність і комп"ютерне авторське право / В.М. Антонов. – 2-ге вид., стереот. – Київ : КНТ, 2006. – 520 с. – ISBN 966-373-000-5
624240
  Сазонець О.М. Інтелектуальна власність і процеси інформатизації світогосподарського розвитку : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 10. – С. 6-8 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв
624241
  Бовсунівська І.В. Інтелектуальна власність і створення вартості // Науковий вісник Академії муніципального управління : Збірник наукових праць професорсько-викладацького складу і аспірантів / Академія муніципального управління. – Київ, 2005. – С. 155-165. – (Економіка ; Вип. 1)
624242
  Дахно І. Інтелектуальна власність і Цивільний кодекс // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4. – С. 66-70
624243
  Кручко О. Інтелектуальна власність на терені України // Вісник законодавства України : інформаційно-довідкові матеріали, анотації, коментарі, консультації. – Київ, 2001. – № 6. – С.30-32
624244
  Костенко І. Інтелектуальна власність очима малого та середнього бізнесу Європейського Союзу / І. Костенко, О. Теньова // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2016. – № 6. – С. 4-7. – ISSN 1608-6422
624245
   Інтелектуальна власність та авторське право : навч. посібник для студентів ВНЗ / Чістякова І.М., Кривдіна І.Б., Буряк. Д.В. [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Київ : Каравела, 2019. – 203, [1] с. – До 100-річчя Одес. нац. політехн. ун-ту. - Авт. на обкл. не зазнач. - Предм. покажчик: с. 189-190. – Бібліогр.: с. 191-202. – ISBN 978-966-222-993-8
624246
  Кодинець А. Інтелектуальна власність та інформаційні відносини: теоретичні засади правового регулювання // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 8 (246). – C. 16-20


  Стаття присвячена розгляду теоретичних аспектів визначення інформації як об"єкта цивільних прав; дослідженню співвідношення інформації та об"єктів права інтелектуальної власності; окресленню концепції методології цивільно-правової регламентації ...
624247
  Любенок Н.О. Інтелектуальна власність та її роль у сучасних умовах господарювання // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 8 (98). – С. 33-38. – ISSN 1993-6788
624248
  Еннан Р.Є. Інтелектуальна власність у загальній теорії прав людини // Актуальні проблеми теорії та історіїї прав людини, права і держави : матеріали Міжнар. наук. конф. молодих науковців, аспірантів і студентів, присвяч. пам"яті видатних вчених-юристів П.О. Недбайла, О.В. Сурілова, В.В. Копєйчикова, 21-22 листоп. 2008 р. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. юрид. акад., Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка [та ін. ; за заг. ред. Ю.М. Оборотова]. – Одеса ; Львів : Фенікс, 2008. – С. 139-143. – ISBN 978-966-438-135-9
624249
  Попович О.М. Інтелектуальна власність у медичній практиці / О.М. Попович, С.П. Кошова // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 13/14 липень. – С. 117-124. – ISSN 2306-6814
624250
  Федулова Л.І. Інтелектуальна власність у національній інноваційній системі : науково-аналітична доповідь / Федулова Л.І., Андрощук Г.О., Хаустов В.К. ; НАНУ ; Ін-т екон. та прогнозування. – Київ, 2010. – 216 с. – ISBN 978-966-02-5567-8
624251
  Паламарчук В. Інтелектуальна власність у правовому вимірі // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2001. – № 1/2. – С.3-8. – ISSN 1608-6422
624252
  Бабець І.Г. Інтелектуальна власність у системі економічної безпеки держави // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / М-во освіти і науки України ; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2015. – № 1 (63). – С. 25-30 : фото, табл. – Бібліогр.: 14 назв.


  Наведедені дані стосуються джерел фінансування, стратегічних пріоритетних напрямів і напрямів інноваційної діяльності.
624253
  Андрощук Г. Інтелектуальна власність у системі Інтернету речей: економіко-правовий аспект // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Федорова Н.В. [ та ін.]. – Київ, 2017. – № 6 (98). – С. 68-78. – ISSN 2308-0361
624254
  Гутнік Є.А. Інтелектуальна власність у системі соціально-економічних відносин // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 26-28. – ISBN 978-617-7069-02-6
624255
  Кудіна О.В. Інтелектуальна власність у сучасних ЗМІ // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 29. – С. 143-151


  Оскільки сьогодні практично всі представники засобів масової інформації продають на ринку результати своєї розумової праці – інтелектуальну власність, ця стаття формує правильне уявлення про явище інтелектуальної власності в ЗМІ, основні її об"єкти та ...
624256
   Інтелектуальна власність у сфері безпеки і оборони України : зб. наук. праць / О.Б. Зайківський, О.А. Оністрат, Л.М. Лотоха, В.М. Турчин ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс, 2020. – 458, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-999-023-5
624257
  Мілаш В. Інтелектуальна власність у сфері договірної діяльності господарюючих суб"єктів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 3-9
624258
  Еннан Р.Є. Інтелектуальна власність у сфері електронної комерції // Порушення прав інтелектуальної власності та боротьба з ними : матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. 07 груд. 2017 р., м. Київ / Нац. акад. прав. наук. України, НДІ інтелект. власності ; [за ред. А.С. Штефан]. – Київ : Інтерсервіс, 2018. – С. 12-16. – ISBN 978-617-696-721-7
624259
  Зеров К. Інтелектуальна власність у сфері інформаційно-комунікаційних технологій // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Федорова Н.В., Якуша Є.С.[ та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (121). – С. 32-41. – ISSN 2308-0361
624260
  Яворська О.С. Інтелектуальна власність у сфері театрального мистецтва / О.С. Яворська, Л.Л. Тарасенко // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2020. – № 2. – С. 258-262. – ISSN 2226-3209
624261
  Сусліков Л.М. Інтелектуальна власність України : навч. посібник для студентів фіз.-техн. спец. / Сусліков Л.М., Студеняк І.П. ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Фіз. ф-т, Каф. прикл. фізики. – Ужгород : Говерла, 2010. – 223, [1] с. – Бібліогр.: с. 222-223
624262
  Кашинцева О. Інтелектуальна власність щодо даних терапії COVID-19 off-label і терапії незареєстрованими лікарськими засобами та доступ до лікування в умовах пандемії / О. Кашинцева, М. Трохименко // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (114). – С. 99-104. – ISSN 2308-0361
624263
  Писева В.В. Інтелектуальна власність як механізм для збалансування прав людини в епоху технологічного прогресу // Реформування патентного законодавства: етика, мораль, право : зб. наук. праць наук.-практ. конференції / Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс, 2018. – С. 89-94. – ISBN 978-617-696-813-9
624264
  Городянська Л. Інтелектуальна власність як нематеріальний об"єкт обліку на підприємстві // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 4. – С. 41-46.
624265
  Еннан Р. Інтелектуальна власність як об"єкт світової торгівлі // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 141-142
624266
  Тульчинська С.О. Інтелектуальна власність як основа інноваційного розвитку // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 186-189. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
624267
  Орлюк О.П. Інтелектуальна власність як складова дорожньої карти України по входженню до Європейського дослідницького простору // Матеріали Міжнародної науково-практичноїконференції "Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО" (Управління проектами. Ефективне використання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності) : секція № 2 "Проблеми юридичної відповідальності за порушення прав у сфері інтелектуальної власності" : [17 квіт. 2020 р., м. Київ : зб. наук. праць] / "Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО" (Управління проектами. Ефективневикористання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності), міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Інтерсервіс, 2020. – С. 161-167. – ISBN 978-966-999-024-2
624268
  Карпенко Н.В. Інтелектуальна власність як чинник підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2011. – № 4 (60). – С. 51-55
624269
  Марцин В.С. Інтелектуальна власність, її економічний зміст та соціальна спрямованість : економічна наука // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 8. – С. 4-7. – Бібліогр.: 11 назв
624270
  Коноваленко В. Інтелектуальна власність. Про тромби кровоносної системи інноваційної країни // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 27 грудня (№ 50). – С. 14


  "Напередодні Нового року не зайвим буде згадати про основні досягнення і невдачі у сфері інтелектуальної власності (ІВ), які мали місце в 2019 році й на які, на мою думку, слід звернути увагу. Окреслимо також і коло проблем, що їх маємо вирішити в ...
624271
  Ходаківський Є.А. Інтелектуальна власність: економіко-правові аспекти : навч. посібник для студентів ВНЗ / Є.І. Ходаківський, В.П. Якобчук, І.Л. Литвинчук. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 274, [2] с. : іл., табл. – Термінол. словник: с. 215-225. – Бібліогр.: с. 226-237 та у підрядк. прим. – ISBN 978-617-673-296-9
624272
   Інтелектуальна власність: словник- довідник : У 2-х т. – Київ : Ін Юре. – (Серія: " Бібліотека словників "ІнЮре"). – ISBN 966-7752-03-8
Т.2 : Промислова власність; За ред.О.Д.Святоцького,В.Л.Петрова;Уклад.:Г.П.Добриніна,А.В.Кочеткова та ін. – 2000. – 272с.
624273
   Інтелектуальна власність: словник- довідник у 2-х томах. – Київ : Ін Юре. – (Серія: " Бібліотека словників "ІнЮре"). – ISBN 966-7752-06-2
Т.1 : Авторське право і суміжні права; За ред. О.Д. Святоцького, В.С.Дроб"язка;Уклад.:В.С.Дроб"язко,Р.В.Дроб"язко. – 2000. – 356с.
624274
   Інтелектуальна власність: теоретичні виміри та практика реалізації / В. Базилевич, Н. Гражевська, В. Вірченко, А. Лозова // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2017. – № 7 (156)
624275
  Вірченко В.В. Інтелектуальна власність: теоретичні витоки та економічні імперативи розвитку : монографія / В.В. Вірченко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т. – Київ : Ліра-К, 2018. – 487, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 439-487. – ISBN 978-617-7748-30-3
624276
  Крищук Н.С. Інтелектуальна гра "Брейн-ринг", 7 клас
624277
  Крищук Н.С. Інтелектуальна гра "Брейн-ринг", 7 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 6 (172). – С. 29-32 : фото
624278
  Базилевич В. Інтелектуальна діяльність в контексті глобалізаційних процесів // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 26-26-33. – ISSN 1682-2366
624279
  Базилевич Віктор Інтелектуальна діяльність в контексті глобалізаційних процесів // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 26-33. – Бібліогр.: с. 26-27, 29, 31, 32. – ISSN 1682-2366


  Піднімаються пріоритетні проблеми стимулювання інтелектуальної діяльності та захисту її результатів в умовах глобалізації. Визначаються основні напрями розв"язання зазначених проблем в Україні.
624280
  Кондрашова-Діденко Інтелектуальна діяльність: зміст та особливості / Кондрашова-Діденко, Т.Р. Власова // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 256-264.
624281
  Дяків Ю. Інтелектуальна драма Бернарда Шоу: структурні oсобливості // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 4 (166). – С. 265-270
624282
  Єрешко Ю.О. Інтелектуальна економіка: інноваційна і технологічна трансформація : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Єрешко Юлія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування. – Київ, 2021. – 44 с. – Бібліогр.: 41 назва
624283
  Пирожков С. Інтелектуальна еліта української нації: до 100-річчя заснування Національної академії наук України // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. України при М-ві закордонних справ України ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв [та ін.] ; голов. ред. А. Денисенко. – Київ, 2018. – Вип. 19. – С. 807-820. – ISBN 978-617-7446-57-5
624284
  Кулик Н. Інтелектуальна зірка української еміграції [Іван Лисяк-Рудницький] // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 21 жовтня (№ 42). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793
624285
  Щеглов М. Інтелектуальна інвестиція Івана Огієнка у незалежність держави // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 1 (186). – С. 49-52. – ISSN 2076-9326
624286
  Шевченко Л. Інтелектуальна інсталяція літературної мови. Дискурс Володимира Винниченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 339-348. – ISBN 966-594-246-8
624287
  Нор Олександр Петрович Інтелектуальна інформаційно-навчаюча система : Автореф... кандид. технічн.наук: 05.13.04 / Нор Олександр Петрович; Національна академія наук України. Мін-во освіти України. Ін-т проблем штучного інтелекту. – Донецьк, 1995. – 21л.
624288
  Манан П. Інтелектуальна історія лібералізму / П"єр Манан ; [ відповід. за вип. Костянтин Сігов та Леонід Фінберг ; переклад Володмир Каденко та ін ]. – Київ : Дух і Літера, 2005. – 216с. – ISBN 966-7888-91-6
624289
  Іванов С.А. Інтелектуальна компетентність як основа репрезентації медіаобразів / С.А. Іванов, Л.С. Іванова // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2017. – № 2 (12). – С. 45-50. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2310-4368
624290
  Задьора Д.В. Інтелектуальна компонента сучасного підприємництва // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 49-51. – ISBN 978-966-188-219-4
624291
  Павко А. Інтелектуальна культура університету у науковій спадщині Казимира Твардовського // Світ. – Київ, 2020. – Січень (№ 5/6). – С. 4
624292
  Остапчук Вікторія Інтелектуальна кухня: як захистити оригінальні страви / Остапчук Вікторія, Краснобаєва Аліса // Академія гостинності. – Киев, 2020. – № 1, лютий. – С. 26-30 : фото, табл.
624293
  Лисиченко Т.Ю. Інтелектуальна метафора в поетичному дискурсі М. Рильського // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 22. – С. 47-57
624294
  Майданік І. Інтелектуальна міграція в Україні у контексті міжнародної наукової співпраці // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 5. – С. 34-38
624295
  Майданік І. Інтелектуальна міграція в Україні у контексті міжнародної наукової співпраці // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 5. – С. 34-38
624296
  Демиденко О.І. Інтелектуальна міграція громадян України в умовах глобалізації : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Демиденко Олександр Ігорович ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2019. – 18 с. – Бібліогр.: 12 назв
624297
  Курбет О.П. Інтелектуальна міграція з України: історико-економічний нарис // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАН України, Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. В.В. Небрат ; редкол.: Вербова О.С., Голубка С.М., Єлісєєва Л.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 52. – С. 189-212. – ISSN 0320-4421


  Здійснено ретроспективний аналіз інтелектуальної міграції українського населення, її рушіїв та мотивів. Авторка вио- кремила переміщення українських інтелектуалів, які мали най- більш відчутний вплив на розвиток України. На різних історичних етапах ...
624298
  Олійник О.О. Інтелектуальна міграція: сутнісні характеристики та вплив на економічне зростання країни / О.О. Олійник, Д.С. Пожарський, Т.В. Торяник // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2021. – С. 82-89. – (Економічні науки ; вип. 3 (95)). – ISSN 2306-5478
624299
  Мисник Б.В. Інтелектуальна мультиагентна технологія оптимізації функціонування підприємств галузі : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Мисник Богдан Вікторович ; Черкас. держ. технол. ун-т, М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 151 арк. – Додатки: арк. 147-151. – Бібліогр.: арк. 133-146
624300
  Мисник Б.В. Інтелектуальна мультиагентна технологія оптимізації функціонування підприємств галузі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Мисник Богдан Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
624301
  Калініченко А.О. Інтелектуальна мультисенсорна система для ідентифікації та оцінки якості харчових продуктів : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.02 / Калініченко Ася Олександрівна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2021. – 28 с. – Бібліогр.: 33 назви
624302
  Лисенко В.П. Інтелектуальна обробка інформації при виробництві ентомофагів / В.П. Лисенко, І.С. Чернова // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 196-197
624303
  Дацюк С. Інтелектуальна політика / Сергій Дацюк. – Львів : Незалежний культурологічний журнал "Ї", 2010. – 467 с. – (Бібліотека журналу "Ї")
624304
  Мельник О. Інтелектуальна правова освіта - вимога часу // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 7. – С.101-105. – ISSN 0132-1331
624305
  Щур Едуард Інтелектуальна правонаступниця поколінь і епох. (Тут формується менталітет нації) // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 7 (132). – С. 15
624306
  Віценко К.С. Інтелектуальна праця в контексті українського суспільства: до постановки проблеми // Соціологічні дискурси : матеріали міжвуз. наук. конф. молодих учених (м. Дніпро, 13 груд. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара, Соціол. асоц. України, Дніпропетр. обл. від-ня ; [відп. за вип. В.В. Кривошеїн]. – Дніпро : Грані, 2018. – С. 34-38. – ISBN 978-617-7351-28-2
624307
  Ліпич Л. Інтелектуальна привабливість діяльності підприємства: ідентифікація й оцінювання / Л. Ліпич, О. Хілуха, О. Товстенюк // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 1. – С. 20-24. – ISSN 2411-4014
624308
   Інтелектуальна сила суспільства. 101 річниця Національної академії наук України та її керманича! Vivat! // Світ. – Київ, 2019. – Листопад (№ 43/44). – С. 1
624309
  Лещенко Ю.П. Інтелектуальна система вимірювання механічних величин : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.01 / Лещенко Юлія Павлівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
624310
  Волкович Володимир Вікторович Інтелектуальна система керування рухом автономного мобільного робота на пересіченій місцевості : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.01 / Волкович Володимир Вікторович ; Акад. наук України. Ін-тут кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 1993. – 16 с.
624311
   Інтелектуальна система оцінювання деструктивного характеру текстового контенту соціальних мереж на основі нечіткої логіки / Р.В. Грищук, А.П. Мусієнко, В.С. Савчук, О.М. Грищук // Наукоємні технології : науковий журнал / Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. О.К. Юдін ; редкол.: В.В. Бараннік, С.В. Бойченко, Ю.В. Білокопитов [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (38). – С. 166-172. – ISSN 2075-0781
624312
  Звенігородський О.С. Інтелектуальна система планування тактики руху автономного робота в квазістаціонарному середовищі : Автореф. дис... канд. технічних наук: 05.13.23. / Звенігородський О.С.; Мін-во освіти і науки України; Донецьк. держ. ін-тут штучного інтелекту. – Донецьк, 2002. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв.
624313
  Мойсеєнко І.П. Інтелектуальна складова економічної безпеки України // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2011. – № 4 (62). – С. 169-176. – ISSN 1562-0905
624314
  Лаптєв С.М. Інтелектуальна складова конкурентноспроможності підприємств // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 76-81.
624315
  Гадзало А.Я. Інтелектуальна складова людського капіталу в концепціях розвитку інформаційного суспільства // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2009. – Вип. 19.9. – С. 304-309. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
624316
  Шмаргун В.М. Інтелектуальна складова соціалізації особистості // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – Вип. 159, ч. 4. – С. 229-233. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624


  У статті звертається увага на роль інтелектуального потенціалу особистості як форми адаптації. Виходячи з літературних даних та результатів власних досліджень, автор наголошує на необхідності посилення інтелектуального виховання молоді, як умови ...
624317
   Інтелектуальна спадщина українського періоду життя лікаря-мислителя Миколи Івановича Пирогова / М. Бадюк, І. Пасько, М. Бойчак, М. Матвійчук // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; ed.-in-chief: A. Moysey, S. Purici. – Чернівці ; Сучава, 2020. – № 4 (28). – С. 65-72. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2311-9896
624318
  Скрипко Т.О. Інтелектуальна спеціалізація підприємництва як шлях розв"язання соціально-економічних проблем / Т.О. Скрипко, М.В. Гарасимлюк // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Сторонянська І.З., Шульц С.Л., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2019. – Вип. 1 (135). – С. 10-14. – ISSN 2071-4653
624319
  Лобачова Т.О. Інтелектуальна спільнота лікарів у IV ст.: географія та просопографічний портрет // Матеріали 73-ї звітної студентської наукової конференції ОНУ імені І.І. Мечникова : 25-27 квіт. 2017 р. : Секція: Іcт. науки / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Історичний факультет. Звітна студентська наукова конференція. – Одеса : ОНУ, 2017. – С. 235-242. – ISBN 978-617-689-216-8
624320
  Резниченко Р.В. Інтелектуальна технологія управління ризиками віртуального підприємства / Р.В. Резниченко, Л.А. Тимашова // Комп"ютерні засоби, мережі та системи : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова ; редкол.: О.В. Палагін, В.О. Романов, В.П. Боюн [та ін.]. – Київ, 2017. – № 16. – С. 156-166. – ISSN 1817-9908
624321
  Нунан Т. Інтелектуальна чесність Михайла Грушевського // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 15-22 березня (№ 16/17). – С. 13
624322
  Зеров К. Інтелектуальне "піратство" в сфері обігу програмного забезпечення: поняття, види, наслідки, способи протидії // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 143-145
624323
  Максимюк Т.А. Інтелектуальне автоматизоване управління децентралізованими системами мобільного зв"язку : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.02 / Максимюк Тарас Андрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2021. – 44 с. – Бібліогр.: 66 назв
624324
   Інтелектуальне співтовариство українських фізіологів в Інституті фізіології ім. О.О. Богомольця. / Т.Г. Кебкало, Н.І. Годун, М.А. Буц, Н.А. Харченко // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 122 (№ 7). – C. 118-121. – ISSN 2076-1554
624325
  Колесник І.І. Інтелектуальне співтовариство як засіб легітимації культурної історії України. XIX століття // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 1. – С. 169-193. – ISSN 0130-5247
624326
  Сташкевич О.О. Інтелектуальне суспільство: філософська рефлексія // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма" ; редкол.: В.П. Бех, Ю.В. Бех, І.Г. Григоренко [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 118 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 27-36
624327
  Носов П.С. Інтелектуальне формування індивідуальної траєкторії навчання студента : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.23 / Носов П.С.; Одеський нац. політехнічний ун-т. – Одеса, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 19 назв
624328
  Венгренюк Н.М. Інтелектуальне шоу "Географія рідна моя" // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 3 (145). – С. 28-33
624329
  Черняк О.І. Інтелектуальний аналіз даних : підручник / О.І. Черняк, П.В. Захарченко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Знання, 2014. – 599, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 595-599 та в підрядк. прим. – (Університетський підручник). – ISBN 978-617-07-0002-5
624330
   Інтелектуальний аналіз даних : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; уклад.: Я.М. Дрінь, І.В. Малик, Ю.А. Літвінчук. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2020. – 95, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 90
624331
  Черняк О.І. Інтелектуальний аналіз даних у бізнесі з використанням IBM SPSS Modeler : навч. посібник / О.І. Черняк, Г.О. Чорноус ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2020. – 263, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-933-091-8
624332
  Мулеса П.П. Інтелектуальний аналіз медичних даних на основі гібридних нейромереж : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Мулеса Павло Павлович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
624333
  Кралюк П.М. Інтелектуальний внесок Миколи Костомарова у розвиток українського релігієзнавства / П.М. Кралюк, М.В. Шкрібляк // Історія релігієзнавства в Україні : навч. підручник / П.М. Кралюк, М.В. Шкрібляк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 56-59. – ISBN 978-966-373-827-7
624334
  Капранови Інтелектуальний голод. Де взяти розумну книжку // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2010. – № 5. – С. 198-205
624335
  Горський В. Інтелектуальний дискус: монолог чи діалог? // Українські інтелектуали: погляд із сьогодення : [зб. статей / упоряд.: Т. Голіченко ; відп. ред.: Н. Амельченко]. – Київ : Дельта, 2006. – С. 174-176. – ISBN 966-8797-20-5
624336
  Курок Олександр Інтелектуальний і духовний центр Сіверської землі / Курок Олександр, Зінченко Володимир // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 2-5
624337
  Федулова І.В. Інтелектуальний і соціальний капітали та їх співвідношення // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (31). – С. 11-19


  При визначенні інтелектуального і соціального капіталів відбувається дублювання окремих складових. Це вносить деяку плутаницю у зміст і структурне наповнення визначених видів капіталів Інтелектуальний капітал розглядається як сукупність знань, досвіду ...
624338
  Николюк Т.В. Інтелектуальний інтертекст прози Докії Гуменної : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Николюк Т.В. ; Волинський національний ун-т ім. Лесі Украхїнки. – Луцьк, 2009. – 204л. – Бібліогр. : л.185-204
624339
  Николюк Т.В. Інтелектуальний інтертекст прози Докії Гуменної : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Николюк Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 11 назв
624340
  Федоренко В.Г. Інтелектуальний капітал - головний пріоритет XXI століття // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 4. – С. 4-5 : рис.
624341
  Гава Ю.В. Інтелектуальний капітал - стратегічний ресурс "постіндустріальної економіки" // Вісник економічної науки України : Науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2006. – № 1. – С. 35-41. – ISSN 1729-7206
624342
   Інтелектуальний капітал : Науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 1. – 2002
624343
   Інтелектуальний капітал : Науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 2. – 2002
624344
   Інтелектуальний капітал : Науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 2. – 2003
624345
   Інтелектуальний капітал : Науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 4. – 2003
624346
   Інтелектуальний капітал : Науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 6. – 2003
624347
   Інтелектуальний капітал : Науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 1. – 2004
624348
   Інтелектуальний капітал : Науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 4. – 2005
624349
  Яворська О.Г. Інтелектуальний капітал в епоху становлення та розвитку цифрової економіки // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2020. – С. 129-134. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (13)). – ISSN 2313-8114
624350
  Вірченко В. Інтелектуальний капітал в системі антикризового управління підприємством // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 32-36. – (Економіка ; Вип. 132). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу сутності і ролі інтелектуального капіталу в системі антикризового управління підприємством. Досліджено зміст, види та значення кризи у розвитку складних нерівноважних систем. Розглянуто підходи до визначення сутності, форми, ...
624351
  Никончук В.М. Інтелектуальний капітал і його роль у формуванні конкурентної національної економіки // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 5 (508) : Креативна економіка: світовий досвід та виклики для України. – С. 106-111. – ISSN 2222-4459
624352
  Бех Ю.В. Інтелектуальний капітал організації: структурно-функціональний підхід // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 74. – С. 86-98


  Подано різні погляди щодо структури інтелектуального капіталу, узагальнено та визначено ключові складові, розкрито їх зміст. Систематизовані знання щодо класифікації інтелектуального капіталу. Розкрито низку функцій, що виконує інтелектуальний капітал ...
624353
  Притуляк Н.М. Інтелектуальний капітал суб"єктів інноваційної діяльності // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал Міністерство фінансів України / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 12 (193). – С. 30-40 : рис. – Бібліогр.: 31 назв.
624354
  Гавкалова Н.Л. Інтелектуальний капітал та його соціальна складова / Н.Л. Гавкалова, Н.С. Маркова // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2005. – С. 58-62. – (Економічні науки ; Вип. 1, ч. 1). – ISSN 1728-4236
624355
  Шедяков В. Інтелектуальний капітал України та проблеми вдосконалення управління його розвитком і використанням // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 10 (312). – С. 14-17. – Бібліогр.: 33 назв. – ISSN 1810-3944
624356
  Грішнова О. Інтелектуальний капітал України: інтегральна оцінка й порівняльний аналіз / О. Грішнова, А. Козловський // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2014. – № 1. – С.3-9 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв
624357
  Іленко Л.В. Інтелектуальний капітал як важлива складова конкурентних переваг підприємства // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: О.А. Грішкова, Д.О. Баюра, Ю.І. Єхануков [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (19). – С. 68-71
624358
  Яворська О. Інтелектуальний капітал як драйвер розвитку агротуризму в умовах біоекономіки // Аграрна економіка : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Яців Г. ; редкол.: Барвінська-Малайович А., Гнатишин Л., Гринкевич С. [та ін.]. – Львів, 2020. – Т. 13, № 1/2. – С. 101-107 : рис. – Бібліогр.: с. 106-107. – ISSN 2313-3627
624359
  Шпикуляк О.Г. Інтелектуальний капітал як інститут економіки знань // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 11 (193). – С. 142-147
624360
  Яворська О. Інтелектуальний капітал як каталізатор процесів інтелектуалізації праці біоекономіки: європейський досвід // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Рогатинський Р.М., Павликівська О.І., Кіляр О.Р. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – № 4 (65). – С. 88-99. – ISSN 2409-8892
624361
  Левковська Л. Інтелектуальний капітал як найважливіший чинник економічного зростання // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 15. – С. 103-106
624362
  Литвин К. Інтелектуальний капітал як новий вид активів економіки, що заснована на знаннях // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2018. – № 1 (253). – С. 108-130. – ISSN 2409-9260
624363
  Іванюта Т.М. Інтелектуальний капітал як об"єкт економічної безпеки підприємства / Т.М. Іванюта, Є.О. Водніцька // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 12 (211). – С. 64-71
624364
  Юрченко Ю.О. Інтелектуальний капітал як об"єкт стратегічного управління // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 4 (119). – С. 225-231
624365
  Мельник Л.Ю. Інтелектуальний капітал як об"єкт формування економіки знань // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 44-47. – (Економічні науки ; № 2, т. 1). – ISSN 2226-9150
624366
  Фрьодер Р. Інтелектуальний капітал як основний чинник конкурентоспроможності економіки на макроекономічному рівні / Р. Фрьодер, І.В. Журавльова // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики" : присвяч. видатному вченому-економісту О.Г. Ліберману : 17-18 листоп. 2016 р., м. Харків, Україна / "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики", міжнар. наук.-практ. конф. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2016. – С. 74-82. – ISBN 978-966-8177-75-0
624367
   Інтелектуальний капітал як складова технічної культури фахівця / Т. Житомирська, А. Геннадійович, О. Хищенко, Т. Остапчук // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2020. – № 9 (103). – С. 156-166. – ISSN 2312-5993
624368
  Гава Ю. Інтелектуальний капітал як фактор глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 7-8. – (Економіка ; Вип. 85). – ISSN 1728-3817


  Визначено новий фактор глобалізації - інтелектуальний капітал, роль якого постійно зростає. Розглянуто вплив цього фактора на економічну та духовну сферу розвитку України. An intellectual capital is found as a new globalization factor. Its role is ...
624369
  Голікова-Тінтулова Інтелектуальний капітал як фактор конкурентоспроможності економіки України // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2005. – № 3. – С. 67-77 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1605-7988
624370
  Остапенко Т.Г. Інтелектуальний капітал як фактор підвищення ефективності міжнародних інтеграційних процесів / Т.Г. Остапенко, Н.Д. Клопотовська // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 136-138
624371
  Дерев"янко В.М. Інтелектуальний капітал як фактор розвитку національної економіки : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Дерев"янко Вікторія Миколаївна ; Держ. фіскальна служба України, Ун-т держ. фіскальної служби України. – Ірпінь, 2019. – 21 с. – Бібліогр.: 31 назва
624372
  Майорова Т.В. Інтелектуальний капітал як чинник активізації інвестиційного процесу / Т.В. Майорова, В.М. Диба // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал Міністерство фінансів України / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 12 (193). – С. 41-50 : табл., рис. – Бібліогр.: 2 назв.
624373
  Джеджула В.В. Інтелектуальний капітал як чинник ефективності інноваційної діяльності / В.В. Джеджула, І.Ю. Єпіфанова // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 158-161. – (Економічні науки ; № 4). – ISSN 2226-9150
624374
   Інтелектуальний капітал: вибрані аспекти // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 2 (140). – С. 155-159. – ISSN 1993-6788


  У статті розкрито зміст поняття "інтелектуальний капітал" та методико-теоретичних розробок щодо вдосконалення роботи корпорацій за допомогою інноваційних співробітників.
624375
  Ляшенко Г. Інтелектуальний капітал: його зміст і роль в економічному розвитку підприємства // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (151). – С. 61-68. – ISSN 1682-2366
624376
  Кондрашова-Діденко Інтелектуальний капітал: концепти vs конструкти / Кондрашова-Діденко, Л. Діденко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 26-30. – (Економіка ; Вип. 117). – ISSN 1728-3817


  Визначено та охарактеризовано природу, зміст та особливості інтелектуального капіталу. Nature, content and main features of intellectual capital is defined.
624377
  Єсінова Н.І. Інтелектуальний капітал: новий погляд на нематеріальні активи / Н.І. Єсінова, Д.Д. Харченко // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків, 2014. – Вип. 2 (20). – С. 167-173. – ISSN 2312-394X
624378
  Яворська О.Г. Інтелектуальний капітал: проблеми структури // Наукові горизонти : науковий журнал / Житомир. нац. агроеколог. ун-т ; редкол.: Скидан О.В., Романчук Л.Д., Ходаківський Є.І. [та ін.]. – Житомир, 2018. – № 11 (72). – С. 13-20
624379
  Гава Ю.В. Інтелектуальний капітал: сутність та зростання ролі в розвитку економіки : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.01 - економічна теорія та історія економічної думки / Гава Ю.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 207л. + Додатки : л.198-207. – Бібліогр. : л.176-197
624380
  Гава Ю.В. Інтелектуальний капітал: сутність та зростання ролі в розвитку економіки : Автореф. дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.01 - економічна теорія та історія економічної думки / Гава Ю.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 17 назв
624381
  Чухно А. Інтелектуальний капітал: сутність форми і закономірності розвитку // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2002. – № 11. – С.48-55. – ISSN 0131-775Х
624382
  Головай Н.М. Інтелектуальний капітал: сутність, структура та інформаційне забезпечення // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 61-66. – ISBN 966-614-021-7
624383
  Топільницька Я.О. Інтелектуальний капітал: суть та методика вимірювання // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 25-28. – (Економіка та підприємництво ; № 2 (72)). – ISSN 1814-1161
624384
  Лук"яненко Д.Г. Інтелектуальний контекст процесів глобалізації // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2015. – Вип. 22, ч. 3 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 73-78. – (Серія "Економічні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В22-3)
624385
  Голобородько Я. Інтелектуальний мультиверсум: концепти й тенденції (роздуми над Macro-D Миколи Жулинського) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 8 (620). – С. 115-120. – ISSN 0236-1477
624386
   Інтелектуальний науковий доробок співробітників ННДІУВІ за 20 років // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 4 (41). – С. 127-133
624387
  Шип Н.. Інтелектуальний перехід від монометодології до методологічного плюралізму // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред.: О. Тригуб ; редкол.: А.В. Буйський, Н.А. Гаврилюк, Ю.С. Гребенніков [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 1 (21), січень - березень, т. 3. – С. 101-107. – ISSN 1998-4634
624388
  Хіміч О.М. Інтелектуальний персональний суперкомп’ютер гібридної архітектури для задач науки та інженерії // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 5. – C. 83-86. – ISSN 1027-3239
624389
  Терлецький В. Інтелектуальний підтекст геополітичної експансії Російської Федерації // Російська окупація і деокупація України: історія, сучасні загрози та виклики сьогодення : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / [упоряд. П.П. Гай-Нижник]. – Київ : МП Леся, 2016. – С. 334-343. – ISBN 978-966-97599-1-7
624390
  Чорноус Г. Інтелектуальний підхід до управління бізнесом: реалії і перспективи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 58-61. – (Економіка ; Вип. 117). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються питання, пов"язані з реалізацією технології інтелектуального підходу до управління бізнесом (BI), з шляхами її удосконалення, перспективами та вітчизняною специфікою впровадження. The article deals with the problems of ...
624391
  Бардакова Н. Інтелектуальний портрет доби в постмодерністичному дзеркалі (на матеріалі есеїстики О. Забужко) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 3. – С.119-121
624392
  Рєпіна І.М. Інтелектуальний потенціал інноваційного розвитку України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 875. – С. 342-347. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
624393
  Уваркіна О.В. Інтелектуальний потенціал освіти інформаційного суспільства // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2012. – Вип. 57 (№ 2). – С. 465-470. – ISSN 2076-1554
624394
  Андрушків Б.М. Інтелектуальний потенціал підприємства як інструментарій підвищення конкурентоспроможності та засіб входження його в європейський економічний простір / Б.М. Андрушків, Г.Й. Островська, О.І. Павликівська // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голова ред. ради О.В. Покатаєва ; голов. ред. В.М. Порохня ; редкол.: О.І. Амоша, В.М. Бородюк, Ю.Г. Лисенко [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – С, 38-43. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 6 (99)). – ISSN 1814-1161
624395
  Швиданенко Г.О. Інтелектуальний потенціал підприємства як основа його інноваційного розвитку / Г.О. Швиданенко, Т.Л. Бойко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 5 : Інтеграція нафтогазових підприємств в умовах глобалізації. – С. 81-85. – ISSN 2222-4459
624396
  Цимбал Л.І. Інтелектуальний потенціал розвитку економіки у глобальному середовищі: український контекст // Економіка України : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (686), січень. – С. 34-46 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2522-9303
624397
  Близнюк Вікторія Інтелектуальний потенціал середнього класу в контексті європейської інтеграції України / Близнюк Вікторія, Яценко Любов // Україна - НАТО : науковий журнал / ДП "НВЦ" "Євроатлантикінформ". – Київ, 2009. – № 3 (28). – С. 58-67
624398
  Дячук І. Інтелектуальний потенціал та інноваційні перспективи космічної галузі економіки України // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 10. – С. 24-29. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0131-775Х
624399
  Моргун В.А. Інтелектуальний потенціал України та її геополітичні перспективи // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 1. – С. 248-267. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  У статті розглядається незадовільний стан науки і освіти в Україні і робиться висновок про невизначеність у зв"язку з цим її геополітичних перспектив. Пропонується конкретна програма виходу країни з глибокої соціально-економічної, політичної і духовної ...
624400
  Юрчук В.В. Інтелектуальний потенціал України як чинник забезпечення воєнно-економічної безпеки / В.В. Юрчук, І. Черкаський, Е.Б. Новіков // Науковий вісник Академії муніципального управління : Збірник наукових праць професорсько-викладацького складу і аспірантів / Академія муніципального управління. – Київ, 2005. – С. 127-138. – Бібліогр.: на 14 пунктів. – (Економіка ; Вип. 1)
624401
  Шутенко Л. Інтелектуальний потенціал України: сучасний стан та перспективи розвитку / Л. Шутенко, В. Торкатюк, Н. Бібік // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2008. – № 5 (48). – С. 3-7. – ISSN 1562-529Х
624402
  Степанчук С.О. Інтелектуальний потенціал харчової промисловості / С.О. Степанчук, Л.В. Восколович // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. – Київ, 2017. – № 9, травень. – С. 35-42 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
624403
  Телешман В.І. Інтелектуальний потенціал Чернівецької області / В.І. Телешман, Я.Б. Олійник // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 39. – С. 131-136. – ISSN 2308-135X
624404
  Матусевич К.М. Інтелектуальний потенціал як інституціональний чинник формування економіки постіндустріального типу : автореф. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Матусевич К.М. ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв.
624405
  Манів С.З. Інтелектуальний потенціал: його суть та складові // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 6 (78). – С. 51-55
624406
  Ісаєва О. Інтелектуальний пошуковий інструментарій знаннєвих ресурсів у порталі "Наука України" / О. Ісаєва, М. Дорош, Т. Власова // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: Г. Боряк, О. Василенко, О. Воскобойнікова-Гузєва [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (250). – С. 10-15. – ISSN 1029-7200


  Розглянуто принципи створення пошукового профілю науковця як інформаційного складника порталу "Наука України" та його технологічної взаємодії з авторитетними файлами на особу і колектив.
624407
  Агібалова Т.М. Інтелектуальний простір мовотворчості Лесі Українки: специфіка інтерпретації лінгво-естетичного знака серце в драматичних поемах // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 4 (166). – С. 39-45
624408
  Шульга В. Інтелектуальний простір професора М.А. Кравченка як чинник формування некласичних концепцій вітчизняної зоотехнії // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 11. – C. 129-133. – ISSN 2518-7732
624409
  Астаф"єв О. Інтелектуальний простір у поемі Т. Шевченка "Сон" і пісні Г. Сковороди "Всякому городу нрав і права" // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 10
624410
  Силка О.З. Інтелектуальний простір Хрисанфа Ящуржинського (1852-1923 рр.) / О.З. Силка, Л.І. Синявська // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 6 (495). – С. 179-188. – ISSN 0130-5247


  У статті на основі широкого фактичного матеріалу висвітлено основні віхи життя та науково-громадської діяльності українського етнографа, археолога та краєзнавця Хрисанфа Петровича Ящуржинського, його роботу в навчальних закладах Криму, а також у ...
624411
  Сухарніков Ю Інтелектуальний резерв якості прфесійної підготовки // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2002. – № 2/3. – С.34-40. – ISSN 1682-2366
624412
  Давимука С.А. Інтелектуальний ресурс - основний фактор забезпечення сталого розвитку регіонів України в умовах децентралізації / С.А. Давимука, Л.І. Федулова // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; голов. ред. Кравців В.С. – Львів, 2017. – № 1 (83). – С. 5-16 : рис., табл. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1562-0905
624413
  Котляров А.В. Інтелектуальний розвиток як внутрішня умова професійного розвитку майбутьного психолога // Актуальні проблеми психології : збірник наук. праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Алчевськ, 2013. – С. 117-122. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т.1, вип. 39). – ISSN 2072-4772
624414
  Олійник С. Інтелектуальний роман Олеся Бердника "Вогнесміх" в інтертекстуальному полі міфології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 18-20. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 19). – ISSN 1728-3817


  Досліджено міфологічний інтертекст фантастичного інтелектуального роману О. Бердника "Вогнесміх". Проаналізовано основні міфологічні сюжети, представлені в романі. Простежено, у який спосіб відбувається семантична трансформація міфу при переході від ...
624415
  Лапушкіна Н. Інтелектуальний роман Ольги Слоньовської "Упольоване покоління" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 14 грудня (№ 25). – С. 5
624416
  Бернадська Н. Інтелектуальний роман у творчості Ольги Мак // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л. Марчук ; редкол.: С. Абрамович, Н. Бернадська, О. Волковинський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 308-314. – (Серія філологічна ; вип. 16). – ISSN 2309-7086
624417
   Інтелектуальний світ української еміграції: пріоритети, пошуки, прозріння // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 27-28 квітня (№ 75/76)


  Круглий стіл "Дня" в рамках започаткованого нового проекту "Самоосвіта online" присвячена інтелектуальному світу провідних діячів зарубіжного українства XX століття. У зустрічі в редакції взяли участь люди, чиї імена відомі в усій Україні: академік ...
624418
  Ільченко О.М. Інтелектуальний стиль в аспекті етикетизації // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 72-76. – ISBN 966-581-295-5
624419
  Галиця І. Інтелектуальний терор і соціально-економічні методи боротьби з ним // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 9 (574). – С. 53-57. – ISSN 0131-775Х
624420
  Гумницька Н. Інтелектуальний титан чину за Україну // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 16-22 травня (№ 20). – С. 5


  Омелян Пріцак - геніальний гуманітарист.
624421
  Савченко А. Інтелектуальний туризм - як частина національної стратегії / розмовляли Лариса Івшина, Ганна Шеремет, Ольга Харченко, Марія Стуканова // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 20-21 грудня (№ 235/236). – С. 14-15
624422
  Патон Б. Інтелектуальний фундамент державності: наука в незалежній Україні // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2016. – 20 серпня (№ 158). – С. 6
624423
   Інтелектуальний шлях України : Збірка офіційних матеріалів. – Київ : Незалежний інтелектуальний центр, Самвидав, 1998. – 30с. – (Intellect & Independence). – ISBN 5-250-01297
624424
  Радишевський Р. Інтелектуальні акценти поезії Віслави Шимборської // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2013. – Т. 22. – С. 216-220. – ISBN 978-966-2705-45-4


  У статті розглядається життєвий і творчий шлях відомої польської поетеси, нобелівської лауреатки Віслави Шимборської. Акцентується увага на специфічних рисах її поезій, на поетичній мові, "замилуванні" поетеси буденними речами, на її переконаності в ...
624425
   Інтелектуальні вимірювальні системи на основі мікроелектронних датчиків нового покоління : монографія / Я.І. Лепіх [та ін.] ; за ред. : І.Я. Лепіха, В.О. Романова. – Одеса : Астропринт, 2011. – 351, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-190-449-0
624426
  Яремчук С. Інтелектуальні джерела теорії релігійної економіки // Нова парадигма : [журнал наукових праць] / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма" ; редкол.: В.П. Бех, Ю.В. Бех, І.В. Григоренко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 131 : Філософія. Соціологія. – C. 167-178
624427
  Квіт С. Інтелектуальні дискусії останнього минулого десятиліття // Українські інтелектуали: погляд із сьогодення : [зб. статей / упоряд.: Т. Голіченко ; відп. ред.: Н. Амельченко]. – Київ : Дельта, 2006. – С. 110-114. – ISBN 966-8797-20-5
624428
  Макатьора Д.А. Інтелектуальні електричні мережі - майбутнє паливно-енергетичного комплексу України // Просторовий розвиток територій: традиції та інновації : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. 25-26 листоп. 2021 р. / М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. освіти Київ. нац. ун-ту буд-ва і архітектури. – Київ : ДКС Центр, 2021. – С. 139-142. – ISBN 978-617-7300-94-5
624429
   Інтелектуальні електричні мережі: елементи та режими / [Базюк Т.М. та ін.] ; за заг. ред. акад. НАН України О.В. Кириленка ; НАН України, Ін-т електродинаміки. – Київ : Інститут електродинаміки НАН України, 2016. – 399, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-02-7913-1
624430
  Слухаєвська О.К. Інтелектуальні засоби в системі працевлаштування / О.К. Слухаєвська, Л.М. Захарія // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 901. – С. 136-141. – (Серія : Інформаційні системи та мережі). – ISSN 0321-0499
624431
  Ленська С. Інтелектуальні зв"язки малої прози Миколи Хвильового з зарубіжною літературою (на прикладі "Вступної новели" й "Арабесок") // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2012. – Вип. 11. – С. 15-20. – ISSN 2075-1486
624432
  Самсонова Я. Інтелектуальні зв"язки університетів Наддніпрянщини і Східної Галичини та Північної Буковини в XIX - на початку XX ст.: постановка проблеми (історіографічний та джерельний аспект) // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 149-152. – ISBN 978-966-171-783-0


  У статті подано результати дослідження рівня висвітлення співпраці університетів Наддніпрянщини і Східної Галичини та Північної Буковини в історіографії. Найбільш важливими для дослідження історії університетів були наукові роботи В. Антоновича, Я. ...
624433
  Павко А. Інтелектуальні здобутки вітчизняної міжнародно-правової науки : [видання "Енциклопедії міжнародного права"] / А. Павко, Д. Лук"янов, Я. Павко // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 22 травня (№ 94). – С. 8


  Опублікування протягом 2014-2019 першого в Україні тритомного видання "Енциклопедія міжнародного права". До неї увійшли такі відомі вчені-суспільнознавці, академіки НАН України Леонід Губерський, Сергій Пирожков, Василь Тацій та ін.
624434
   Інтелектуальні ігри на уроках української мови та літератури : [ укладач О.О. Маленко ]. – Харків : Основа. – (Б-ка журнлу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип. 3(64)). – ISBN 978-611-00-0064-2
Вип. 2. – 2009. – 176 с.
624435
  Довбиш А.С. Інтелектуальні інформаційні технології в електронному навчанні : монографія / А.С. Довбиш, А.В. Васильєв, В.О. Любчак ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2013. – 176, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 169-176. – ISBN 978-966-657-495-7
624436
  Гордєєва А.Й. Інтелектуальні карти як засіб формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх філологів // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2012. – № 4 (72). – С. 51-58. – ISSN 1817-8510


  В статті розглядається питання використання інтелектуальних карт з метою формування іншомовної комунікативної компетентності як обов"язкової складової усталеності майбутніх філологів.
624437
  Діалло С.К. Інтелектуальні компоненти для аналізу та прогнозування ситуацій в системах підтримки прийняття рішень (на прикладі управління підприємством) : Автореф...канд.техн.наук:01.05.03 / Діалло С.К.;НТУУ"КПІ". – Київ, 2001. – 16с. – Бібліогр.:с.14-15
624438
   Інтелектуальні методи обробки даних: мурашині алгоритми / М.А. Пишний, О.О. Марченко, О.С. Косухіна, О.М. Гулєша // Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету (технічні науки) : щорічний науково-технічний збірник / Дніпровський державний технічний університет. – Кам"янське, 2017. – Вип. 1 (30) : Вип. 1 (30). – С. 147-153. – ISSN 2519-2884
624439
  Лещинська О.Л. Інтелектуальні методи синтезу семантичних моделей програм : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.23 - системи та засоби штучного інтелекту / Лещинська О.Л. ; Харківський національний ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 13 назв
624440
  Василенко О.О. Інтелектуальні методи та засоби експертних систем медичної діагностики // Радиоэлектроника и информатика : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Харьков. нац. ун-т радиоэлектроники ; редкол.: Хаханов В.И., Бых А.И., Винокурова Е.А. [и др.]. – Харьков, 2018. – № 4 (83), октябрь - декабрь. – С. 86-94. – ISSN 1563-0064
624441
  Кубів С. Інтелектуальні надбання України є скарбом національної економіки, які формують її інноваційне майбутнє // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України ; голов. ред.: Святоцький О.Д. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11. – С. 11-13. – ISSN 1026-9932
624442
  Слободянюк С.М. Інтелектуальні освітні системи – запорука інноваційного розвитку університету // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 803 : Інформатизація вищого навчального закладу. – C. 11-16. – ISSN 0321-0499


  Розглянуто задачі інноваційного розвитку вищого навчального закладу та за- пропоновано комплексне вирішення значного кола актуальних проблем у сфері інформаційних технологій. The article considers the problem of innovation development of the higher ...
624443
  Філіпенко А.С. Інтелектуальні передумови формування народної раціональної економіки України // Науковий вісник Академії муніципального управління : Збірник наукових праць професорсько-викладацького складу і аспірантів / Академія муніципального управління. – Київ, 2005. – С. 26-34. – (Економіка ; Вип. 1)
624444
  Матросова Л.М. Інтелектуальні послуги як чинник інноваційного розвитку економіки України / Л.М. Матросова, Л.В. Єчина // Економічна теорія та право : збірник наукових праць / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; Редкол.: А.П. Гетьман, Л.С. Шевченко, Д.В. Задихайло [та ін.]. – Харків, 2016. – № 3 (26). – С. 56-68. – ISSN 2411-5584
624445
  Тараненко І. Інтелектуальні права творчих працівників: українські мультиепохальні реалії // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект - 2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 3. – С. 58-61. – ISSN 1608-6422
624446
  Марутян Р.Р. Інтелектуальні ресурси державного управління у сфері національної безпеки України : автореф. дис. ... д-ра наук з держ. упр. : 25.00.01 / Марутян Рена Рубенівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ, 2020. – 36 с. – Бібліогр.: 54 назви
624447
   Інтелектуальні ресурси і науково-технологічна безпека // Екологія і ресурси : Збірник наукових праць / Рада національної безпеки і оборони України; Ін-т проблем національної безпеки. – Київ, 2003. – Вип. 8. – С. 80-103. – ISBN 966-8440-08-0
624448
  Бобровська О. Інтелектуальні ресурси розвитку територій / О. Бобровська, К. Липовська // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 3 (34). – С. 135-142. – ISSN 2414-4436
624449
  Литвин В.В. Інтелектуальні системи : підручник / В.В. Литвин, В.В. Пасічник, Ю.В. Яцишин ; за наук. ред. В.В. Пасічника ; М-во освіти і науки України. – Львів : Новий Світ-2000, 2008. – 405, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 384-402. – (Комп"ютинг = Computing). – ISBN 978-966-418-086-0
624450
  Литвин В.В. Інтелектуальні системи : підручник / В.В. Литвин, В.В. Пасічник, Ю.В. Яцишин ; за наук. ред. В.В. Пасічника. – Львів : Новий Світ-2000, 2011. – 405, [1] с. – Бібліогр.: с. 384-402. – (Вища освіта в Україні ; Комп"ютинг). – ISBN 978-966-418-086-0
624451
  Хараберюш І.Ф. Інтелектуальні системи в правоохоронній діяльності // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2018. – С. 39-45. – (Серія: Право ; вип. 16). – ISSN 2226-3047
624452
  Таран Вікторія Миколаївна Інтелектуальні системи моделювання і прогнозування зсувних процесів Південного берега Криму з використанням мережі довіри Байєса // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 10. – С. 198-206. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто особливості складної системи за умов штатного та позаштатного режимів функціонування, своєчасне виявлення й усунення причин можливого переходу працездатного стану об"єкта в непрацездатний на основі системного аналізу багатофакторних ...
624453
  Доценко С.І. Інтелектуальні системи: принципи евристичної самоорганізації процесів смислового мислення та смислової діяльності // Радіоелектронні і комп"ютерні системи : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосміч. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіаційний ін-т" ; голов. ред. В.С. Харченко ; редкол.: О.Є. Федорович, Є.В. Брежнєв, В.М. Вартанян [та ін.]. – Харків, 2020. – № 2 (94), квітень - червень. – С. 4-21. – ISSN 1814-4225
624454
  Носенок Б.Е. Інтелектуальні спільноти я простір культуральних досліджень // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Шкіль С.О. ; редкол.: Борейко Ю.Г., Вергелес К.М., Конта Р.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (15). – С. 44-48. – ISSN 2521-6570
624455
  Хом"як О.І. Інтелектуальні тенденції мовотворчості шістдесятників // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 165-172


  У статті визначено лінгвальну специфіку інтелектуалізації прози В. Шевчука, В. Дрозда, Р. Іваничука на матеріалі семантичного типу “людина”. The linguistic specific of intellectualization in prose by V. Shevchuk, V. Drozd, R. Ivanychuk on the material ...
624456
   Інтелектуальні технології лінгвістичного аналізу : міжнар. наук.-техн. конф. 24-25 жовтня 2017 року : тези доп. / М-во освіти і науки України, НАН України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т комп"ютер. інформ. технологій ; [редкол.: Литвиненко О.Є., Ланде Д.В., Додонов О.Г.]. – Київ : НАУ, 2017. – 40, [1] с., включ. обкл. : іл. – Бібліогр. в кінці ст.
624457
  Кралюк П.М. Інтелектуальні традиції українсько-тюркського пограниччя XVI-XVIII ст. : монографія / Петро Кралюк, Михайло Якубович. – 2-ге вид. – Київ : КНТ, 2019. – 305, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-611-01-1343-4
624458
  Левінзон Д.І. Інтелектуальні чинники в системі управління підприємством (фірмою) / Д.І. Левінзон, В.Д. Попова // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 129-132. – (Економіка та підприємництво ; № 1 (64)). – ISSN 1814-1161
624459
   Інтелектуальність як ознака імені : до ювілею доктора філологічних наук, професора Лариси Іванівни Шевченко // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2009. – № 22/23 (206/207). – С. 70
624460
  Алєксєєнко О. Інтелектуальність як спосіб осягнення "європейського" у романі Юрія Косача "Рубікон Хмельницького" // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2017. – С. 15-20. – (Філологічні науки (літературознавство) ; № 1 (19), квітень). – ISSN 2519-4038
624461
  Бусол О. Інтелектуально-кадровий потенціал як гарантія забезпечення національної безпеки України (по слідах Маннергейма) // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 25-31січня (№ 4). – С. 10-11. – ISSN 1992-9277
624462
  Дольська О.О. Інтелектуально-когнітивні технології (технології мислення) як нова опція наукового аналізу // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2018. – С. 3-16. – (Філософія ; вип. 50). – ISSN 2312-1947
624463
  Галиця І. Інтелектуально-конкурентні ігри як креативний механізм активізації педагогічного, наукового та інноваційного процесів / І. Галиця, О. Галиця // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 104-107. – ISSN 1682-2366
624464
  Рак О.Ю. Інтелектуально-конфліктний мотив уваги як психологічне явище вищого рівня комунікативного спілкування у процесі соціалізації // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Алчевськ, 2014. – С. 170-174. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т.1, вип. 40). – ISSN 2072-4772
624465
  Антонов В.М. Інтелектуально-математичний менеджмент : кіберакмеологічна концепція / В.М. Антонов. – Київ : КНТ, 2007. – 528 с. – ISBN 978-966-373-210-7
624466
  Макаренко Б. Інтелектуально-освітнє підгрунтя політичної участі особистості // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2015. – Вип. 77. – С. 333-343
624467
  Присіч Л.В. Інтелектуально-розважальна гра "Брейн-ринг" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 10. – С. 44 : фото
624468
  Конопля Т.Г. Інтелектуально-творча гра "Чудова сімка" за творами Марка Твена // Зарубіжна література в школі : Науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2006. – № 8. – С.13-14.
624469
  Діденко Л.В. Інтелектуально-фінансові параметри конкурентоспроможності / Л.В. Діденко, Кондрашова-Діденко // International scientific conference "The formation of a modern competitive environment: integration and globalization" : proceedings of the conf. : Мay 25, 2018 / "The formation of a modern competitive environment: integration and globalization", intern. sci. conf. – Greenwich : University of Greenwich ; Baltija Publishing, 2018. – Pt. 2. – С. 5-8. – ISBN 978-9934-571-43-5
624470
  Федорець В.М. Інтелектуально-ціннісний компонент здоров"язбережувальної компетентності вчителя фізичної культури в дзеркалі європейських ідей розуму // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В. Олійник ; редкол.: О. Галус, О. Глазунова, О. Єжова [та ін.]. – Київ, 2020. – С. 199-225. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 11 (40)). – ISSN 2218-7650
624471
  Кондрашова-Діденко Інтелектуально зорієнтована економіка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 56-59. – (Економіка ; Вип. 109). – ISSN 1728-3817


  Розкрито природу, сутність, структуру та особливості інтелектуально зорієнтованої економіки. The article is devoted to the analysis of an intellect-based economy, its nature, essence and particularities.
624472
  Літовченко В.П. Інтелєктуалізація праці робітників. / В.П. Літовченко. – К., 1972. – 47с.
624473
  Тимошик М. Інтелігенти-патріоти та "інтелігенти"- прислужники за національно кастрованої влади: хто кого? // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 6-12 серпня (№ 32). – С. 2-3


  "Нинішній рік мав би пройти в Україні під знаком Софії Русової - дивовижної україн ської патріотки, в якої не було жодної краплини української крови (батько - швед, мати - француженка). На минулий лютий припадала кругла дата її пам"яти - 80 ліття від ...
624474
  Рубашов М.Б. Інтелігенти / М.Б. Рубашов. – Київ, 1971. – 240с.
624475
  Пазиніч С.М. Інтелігентність як атрибут духовної культури сучасного педагога вищої школи / С.М. Пазиніч, В.М. Бабаєв // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2016. – № 3 (85). – C. 7-17. – ISSN 1562-529Х
624476
   Інтелігенція-гуманна об`єднувальна сила сучасного суспільства. – Київ : Стилос, 1999. – 200 с. – ISBN 966-7321-54-1
624477
  Рябенко В.О. Інтелігенція / В. Рябенко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 160. – ISBN 966-642-073-2
624478
  Саух Петро Інтелігенція : між місією і приниженням / Саух Петро, Саух Юрій // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2009. – № 4. – С. 2-8. – ISSN 1999-4966


  Розкривається класична модель інтелігенції та з"ясовується рівень потенціалу нинішньої інтелігенції в справі гармонізації нашого розхитаного суспільства і суперечливого світу
624479
  Добрускін М.О. Інтелігенція в радянському суспільстві / М.О. Добрускін. – Київ, 1971. – 46с.
624480
  Соловйов О. Інтелігенція Волині і духовне відродження краю (1900-1914 рр.) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 11 : Духовна культура українців на етнічних західних землях впродовж віків. – C. 24-27
624481
   Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса : Астропринт, 2002-. – ISSN 2311-4932
Вип. 29. – 2013. – 219 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: Історія)
624482
   Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса : Астропринт, 2002-. – ISSN 2311-4932
Вип. 30. – 2014. – 317 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - 200-річчю з дня народження Тараса Шевченка присвячується. – (Серія: Історія)
624483
   Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса : Астропринт, 2002-. – ISSN 2311-4932
Вип. 31. – 2014. – 331 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: Історія)
624484
   Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса : Астропринт, 2002-. – ISSN 2311-4932
Вип. 32. – 2015. – 464 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: Історія)
624485
   Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса : Екологія, 2002-. – ISSN 2311-4932
Вип. 33. – 2015. – 264 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: Історія)
624486
   Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса : Екологія, 2002-. – ISSN 2311-4932
Вип. 34. – 2016. – 252 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: Історія)
624487
   Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса : Екологія, 2002-. – ISSN 2311-4932
Вип. 35. – 2016. – 244 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: Історія)
624488
   Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса : Екологія, 2002-. – ISSN 2311-4932
Вип. 36. – 2017. – 290 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: Історія)
624489
   Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса : Екологія, 2002-. – ISSN 2311-4932
Вип. 39. – 2018. – 208 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: Історія)
624490
   Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса : Екологія, 2002-. – ISSN 2311-4932
Вип. 40. – 2019. – 245, [2] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: Історія)
624491
   Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса : Екологія, 2002-. – ISSN 2311-4932
Вип. 41. – 2019. – 210, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: Історія)
624492
  Шейко В.М. Інтелігенція і влада в Україні перших років НЕПу // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Волков С.М., Кислюк К.В., Кікоть А.А. [та ін.]. – Харків, 2018. – C. 188-214. – (Серія: Культурологія ; вип. 62). – ISSN 2410-5325
624493
  Шейко В.М. Інтелігенція і влада в часи Української Революції 1917-1921 рр.: галузева історіографія // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2019. – С. 26-44. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 55). – ISSN 2410-5333


  Аналізуються джерела та література, у яких йдеться про трансформацію поглядів старої інтелігенції в процесі її взаємин з різними владами під час Української революції 1917–1921 рр. Водночас основна увага приділяється характеристиці літератури щодо ...
624494
  Шейко В.М. Інтелігенція і влада в часи Української революції 1917-1921 рр.: історіографія за окремими сферами культури // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2019. – C. 135-149. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 54). – ISSN 2410-5333
624495
  Шейко В.М. Інтелігенція і влада в часи Української революції 1917–1921 рр.: узагальнена історіографія // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. редкол.: Бенч О., Бертелсен О., Благоєвич М. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 66. – С. 9-29. – ISSN 2410-5325


  Згадується В. Сергійчук - с. 20.
624496
  Гундорова Т.І. Інтелігенція і народ в повістях Івана Франка 80-х років / Т.І. Гундорова. – К., 1985. – 144с.
624497
  Шейко В.М. Інтелігенція і радянська влада в Україні після Жовтневого перевороту 1917 р.: політика і практика відносин // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Волков С.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – C. 202-229. – (Серія: Культурологія ; вип. 58). – ISSN 2410-5325
624498
  Шейко В.М. Інтелігенція й революція в Україні (кінець XIX - початок XX ст.) // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Алфьорова З.І. [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 225-243. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 56). – ISSN 2410-5325
624499
  Попп Р.П. Інтелігенція Львова в 1944-1953 роках: статусна та професійна характеристика // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – Вип. 30. – С. 210-222. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
624500
  Ткачова Л.І. Інтелігенція Радянської України в період побудови основ соціалізму / Л.І. Ткачова ; АН УРСР, Ін-т історії. – Київ : Наукова думка, 1985. – 191 с.
624501
  Бонь О. Інтелігенція та більшовицький режим: справа "Київського обласного центру дій" у спогадах Наталії Полонської-Василенко // Київ у соціокультурному просторі XIX-XXI століть: національний та європейський контекст : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 13 квітня 2011 року / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка ; [редкол.: В.О. Огнев"юк (голова) та ін. ; наук. ред. А.Л. Зінченко]. – Київ, 2011. – С. 132-137
624502
   Інтелігенція та влада : матеріали 6 Міжнародної науково-практичної конференції-семінару керівників вищих навчальних закладів, учених-дослідників і представників владних структур із проблем сучасної інтелігенції, [14 березня 2008 р.] / МОНУ; Харк. обл. держ. адміністрація; Рада ректорів Харк. регіону; Народна укр. академія; [редкол.: Астахова В.І. (відп. ред), Астахова К.В. та ін.]. – Харків : Народна українська академія, 2008. – 208с. – На обкл.: Освіта, інтелігентність, культура. – ISBN 978-966-8558-70-2
624503
  Дяченко М. Інтелігенція та влада в Україні: історико-культурологічний аналіз малодосліджених проблем // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (294), січень. – С. 21-24. – ISSN 2076-9326
624504
  Шейко В. Інтелігенція та влада України в першій половині 20-х років ХХ століття // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (287), червень. – С. 17-22. – ISSN 2076-9326


  Проаналізовано процеси еволюції поглядів старої інтелігенції щодо влади та робітничо-селянських мас на початку 20-х рр. XX ст. Значну увагу приділено ролі професійних спілок у налагодженні ділової співпраці різних верств старої інтелігенції з владними ...
624505
  Кіндратець Олена Інтелігенція та політична еліта України // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2009. – № 6 (20). – С.38-41. – ISSN 1819-7329
624506
  Пагіря А.В. Інтелігенція та розвиток заповідної справи в УРСР у 1950 –1970-х рр. // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 1/2. – C. 121-128. – (Серія: Історія і філософія науки і техніки ; вип. 22). – ISSN 9125-0912


  Досліджено участь української радянської інтелігенції та держави в організації заповідників на території УРСР у 1950-1970-х роках, а також боротьбу громадськості за охорону навколишнього середовища у межах заповідних зон.
624507
  Коляда І.А. Інтелігенція та українська ідея в російському імперському суспільстві кінця XIX початку XX ст. // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 5. – С. 205-215
624508
  Литвин В. Інтелігенція у контексті сучасних процесів: Виступ Голови Верховної Ради України з нагоди 85-річчя Кам"янець-Подільського держ. університету. // Голос України, 2003. – 24 жовтня
624509
  Даниленко В.М. Інтелігенція України в перебудовчих процесах (1985-1991 рр.) // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 41. – С. 54-63. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
624510
  Рум"янцева С.С. Інтелігенція України у культурно-просвітительському русі кінця XIX - початку XX століть (історіографічний аспект) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 21-24. – (Історія ; вип. 44)


  Дається огляд історичної та мемуарної літератури, періодичної преси, збірників статей, в яких висвітлюється діяльність української інтелігенції в культурно-просвітницькому русі країни на межі XIX-XX століть
624511
  Курносов Ю.О. Інтелігенція Української РСР і науково-технічний прогрес (1959-1970) / Ю.О. Курносов. – Київ, 1975. – 208с.
624512
  Ославська С. Інтелігенція як "терористична загроза" // Критика : міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2017. – Листопад - Грудень, (число 11/12). – С. 31-34


  "За півтори роки, що минули від спроби державного перевороту 15 липня 2016 року, турецьке суспільство розділили на "вже-ворогів" і тих, кого ще можуть звинуватити в зраді батьківщини".
624513
  Чекригін Т.О. Інтелігенція як суб"єкт політичного процесу: світовий та український // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 438-442
624514
  Шейко В.М. Інтелігенція, влада та процеси зміновіхівства в Україні // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Алфьорова З.І., Бистрова Т.Ю., Зборовець І.В. [та ін.]. – Харків, 2019. – C. 261-285. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 63). – ISSN 2410-5325
624515
  Саух П. Інтелігенція. Проблема соціальної ідентифікації // Лідер. Еліта. Суспільство : філософія, управління, педагогіка, психологія, соціологія : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" ; Ін-т інформ. технол. та засобів навчання ; Нац. акад. пед. наук України [та ін.] ; голов. ред. Романовський О.Г. – Харків, 2018. – № 1. – С. 46-59. – ISSN 2616-3241
624516
  Слободян О. Інтенсив Тараса Шевченка. Герменевтичний об"єм / Олександр Слободян, Оксана Яковина. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2016. – 287, [1] с. : іл. – Покажч. імен : 284-287. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-518-706-6
624517
   Інтенсивна дипломатія триває [Київ відвідав міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо] // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2022. – 16 лютого (№ 30). – С. 5
624518
  Красносельський М.В. Інтенсивна терапія в комплексному лікуванні хворих на рак грудної залози / [М.В. Красносельський, Є.М. Крутько, М.В. Шульга] ; за ред. проф. М.В. Красносельського. – Харків : Планета-Принт, 2018. – 110, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 94-110. – ISBN 978-617-7587-81-0
624519
  Брик Р.П. Інтенсивна терапія гепато-інтестинальної дисфункції у хворих з діабетичним кетоацидозом : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.30 / Брик Руслан Петрович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. мед. акад.післядиплом. освіти. – Харків, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
624520
  Строєнко К.С. Інтенсивна терапія когнітивних розладів у хворих на гострий інфаркт міокарда працездатного віку : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.30 / Строєнко Катерина Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: 18 назв
624521
  Михневич К.Г. Інтенсивна терапія порушень енергетики кровотоку при різних видах гострої недостатності кровообігу : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.30 / Михневич Костянтин Георгійович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2021. – 36 с. – Бібліогр.: 21 назва
624522
  Пилипенко С.О. Інтенсивна терапія порушень нейро-кардіо-гемодинаміки у онкологічних хворих з синдромом верхньої порожнистої вени : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.30 / Пилипенко Сергій Олександрович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2018. – 18, [1] с. – Бібліогр.: 12 назв
624523
  Кріштафор А.А. Інтенсивна терапія та фармакологічна профілактика післяопераційних та посткритичних когнітивних дисфункцій : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.30 / Кріштафор Артур Анатолійович ; М-во охорони здоров"я України, ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров"я України". – Дніпро, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 41 назва
624524
  Георгіянц М.А. Інтенсивна терапія тяжких та блискавичних форм менінгококової інфекції в дітей / М.А. Георгіянц, В.А. Корсунов // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 3 (82). – С. 9-18. – ISSN 2224-0586
624525
  Кифоренко В.І. Інтенсивна технологія виробництва насіння соняшнику / В.І. Кифоренко. – К., 1987. – 47с.
624526
  Мельник І.П. Інтенсивна технологія вирощування льону / І.П. Мельник, В.Б. Ковальов. – К., 1989. – 48с.
624527
   Інтенсивне залучення України в НАТО : Міжнародний семінар за участю послів - членів Північноатлантичної Ради НАТО // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 14-15. – ISSN 1728-6220


  Інститут трансформації суспільства провів 17 червня 2008 року у Львові міжнародний інтерактивний семінар "Інтенсивне залучення України в НАТО та його роль у впровадженні системних реформ в Україні". Він був організований за підтримки Центру інформаціїі ...
624528
   Інтенсивний агрохакатон // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 8 листопада (№ 43)


  Український фонд стартапів спільно із ISE за підтримки Міністерства аграрної політики та продовольства України приймає у місті Києві команди, а також фахівців в сфері IT та хардверних рішень в сфері AgroTech. У "Агрохакатоні"взяли участь студенти та ...
624529
  Хомич Т. Інтенсивний і параметричний компоненти - модифікатори семантики лексичних одиниць : на матеріалі повісті Василя Барки "Жовтий князь" // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 43-47.
624530
  Лич В.М. Інтенсивний тип відтворення людського капіталу як чинник зростання національної економіки / В.М. Лич, Г.В. Лич // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 179-186.
624531
  Проценко Г.Д. Інтенсивні атмосферні опади на Україні та їх значення / Г.Д. Проценко, Н.М. Глибовець // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1990. – С. 38-42 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви. – (Географія ; Вип. 32)
624532
  Ячевський Ю. Інтенсивні культури України / Ю. Ячевський. – Мліїв, 1930. – 63с.
624533
  Стрілець С.І. Інтенсивні методи навчання: сугестопедагогіка - за і проти // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 96. – С. 197-201. – (Педагогічні науки)


  Дослідження присвячено вирішенню завдання розробки способів оптимізації процесу навчання за допомогою інтенсивних, активних методів, що є міждисціплінарним, одним з яких вважається сугестопедагогіка.
624534
  Щербань М.І. Інтенсивні опади в районі Канева // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 9-17 : Табл., рис. – Бібліогр.: 1 назва. – (Географії ; Вип. 13)
624535
  Гуржій О.А. Інтенсивні режими адвекції виділеної рідини в течії Діна / О.А. Гуржій, О.В. Шалденко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 124-127. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  Розглядається задача адвекції виділеної рідини усередині криволінійної труби з круговим поперечним перерізом у наближенні Діна. Аналіз різних критеріїв хаотичної та регулярної адвекції показує, що в розглянутої течії існує критичне значення осьової ...
624536
  Гриненко І.О. Інтенсивні фактори економічного зростання / І.О. Гриненко. – Київ, 1980. – 48с.
624537
  Савула А.М. Інтенсивність атрибутивної ознаки в латинській мові (на матеріалі поезії епохи Августа) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.14 / Савула Андрій Михайлович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Львів, 2018. – 210 арк. – Додатки: арк. 204-210. – Бібліогр.: арк. 190-203
624538
  Савула А.М. Інтенсивність атрибутивної ознаки в латинській мові (на матеріалі поезії епохи Августа) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.14 / Савула Андрій Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
624539
  Ігнатенко Д.Є. Інтенсивність вияву позитивних емоцій у фразеологізмах англійської, німецької, російської та української мов // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : збірник наукових праць / Донецький нац. ун-т, Ф-т іноземних мов ; редкол.: Сенів М.Г., Мікіна О.Г., Вінтонів М.О. [та ін.]. – Вінниця, 2017. – Вип. 33/34. – С. 35-48. – ISSN 2075-2970
624540
   Інтенсивність вільнорадикальних процесів у хрящовій тканині щурів з колаген-індукованим артритом / Є. Тіхова, О. Берник, О. Савчук, К. Дворщенко, Л. Остапченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  Досліджено продукти вільнорадикального окиснення та ферменти антиоксидантного захисту у щурів з колаген-індукованим артритом. Встановлено, що у хрящовій тканині щурів за умов експериментальної моделі артриту збільшується вміст супероксид ...
624541
  Калюжна Н. Інтенсивність гібридних загроз національним економікам // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-економ. ун-т ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Мельниченко С.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (118). – С. 33-47. – (Серія. Економічні науки). – ISSN 2616-6100
624542
  Трофименко П.І. Інтенсивність дихання та емісія СО2 із дернового глибокого глеюватого грунту залежно від продуктивності сидеральних культур / П.І. Трофименко, Д.А. Білан // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2014. – Вип. 81. – С. 34-39 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0587-2596
624543
  Туболець І.І. Інтенсивність інноваційних процесів у народному господарстві // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 5. – С. 71-73. – Бібліогр.: 3 назв
624544
  Колтун Євстахій Михайлович Інтенсивність обміну речовин і продуктивність великої рогатої худоби за корекції протеінового та мінерального живлення : Автореф... доктора сільськогосп.наук: 03.00.13, 06.02.02 / Колтун Євстахій Михайлович; Львів. держ. Акад. ветерин. медицини ім. С.З.Гжицького. – Львів, 1999. – 33л.
624545
  Калитка В.В. Інтенсивність перекисного окислення ліпідів при проростанні насіння пшениці озимої (Triticumaestivuml.) за дії протруйників і регуляторів росту / В.В. Калитка, Ю.О. Кліпакова // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаївський нац. аграрний ун-т. – Миколаїв, 2016. – Вип. 1 (88). – С. 81-91 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2313-092X
624546
   Інтенсивність пероксидного окиснення ліпідів у еритроцитах поросят за дії міцелярної форми токоферолу / О.В. Данчук, Р.В. Постой, В.В. Карповський, М.Р. Клюцук, В.М. Скрипкіна, В.І. Карповський, Т.Б. Желтоножська, Н.М. Пермякова // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 237. – С. 164-170. – (Серія "Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва"). – ISSN 2222-8608
624547
  Керімов А.Т. Інтенсивність регіональної міжбанківської конкуренції в Україні під впливом світової фінансової кризи // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 7/8 (110/111). – С. 151-156
624548
   Інтенсивність росту часткових культур дуба звичайного при суцільному способі реконструкції насадження у лісостеповій частині Харківської області / М.М. Ведмідь, С.І. Мусієнко, В.М. Угаров, С.В. Яценко // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького. – Харків, 2015. – Вип. 127. – С. 119-123 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0459-1216
624549
  Казак С.П. Інтенсивність соматикону емоційного реагування персонажа // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 26. – С. 118-127


  Стаття присвячена вивченню інтенсивності соматикону емоційного реагування персонажа на матеріалі сучасного англомовного художнього дискурсу. Висвітлено, що інтенсивність як невід‘ємна складова емоцій та емоційного реагування лежить в основі емоційної ...
624550
  Данилович О.Д. Інтенсивність сполучуваності прикметників з лексико-семантичними групами іменників у художньому стилі сучасної англійської мови // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 3 (79), березень 2020 р. – С. 139-143. – ISSN 2304-5809
624551
  Давиденко І.В. Інтенсивність токування деркача та вплив на неї різних факторів / І.В. Давиденко, В.В. Серебряков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 49-50. – (Біологія ; вип. 32)


  Показано, що при зниженні температури і збільшенні вологості повітря інтенсивність криків деркача зростала. Добова активність токування мала два піки: з 0 до 1 години та з 15 до 16 години. Зменшення активності співу наприкінці червня вказує на ...
624552
  Яновська В.П. Інтенсивність цифровізації економіки України // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2020. – № 9 (706). – Бібліогр.: 7 назв
624553
  Рис-Вікерс Інтенсивність як ономасіологічна категорія // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 61. – С. 73-78
624554
  Іскра В.Д. Інтенсивності мод тричастотної генерації на лінії з доплерівським уширенням / В.Д. Іскра, Г.Л. Конончук // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 391-396. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  На основі класичної теорії дисперсії розраховано інтенсивності мод He-Ne лазера ([лямбда] = 0,63 мкм) в режимі трьохчастотної генерації. Застосування методу оптимальної кореляції при порівнянні експериментальних даних і теоретичних розрахунків дає ...
624555
  Гетьман З.О. Інтенсифікатори як засоби діалогізації (на матеріалі сучасного іспанського діалогу) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 94-97
624556
  Вязовик В.М. Інтенсифікації ендотермічних стадій реакцій горіння і окиснення, розробка електронно-каталітичних процесів та технологій : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.17.01 / Вязовик Віталій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2018. – 40 с. – Бібліогр.: 58 назв
624557
  Коваль Н.М. Інтенсифікаційна роль заперечних речень в іспаномовному суспільно-політичному дискурсі // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових статей / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С. 141-145. – ISBN 966-638-08406
624558
   Інтенсифікація - головний напрямок аграрної політики КПРС на сучасному етапі. – Львів, 1984. – 26с.
624559
  Іщенко В.В. Інтенсифікація : соціально-економічний довідник / В.В. Іщенко, В.А. Коростельов. – Київ : Політвидав України, 1989. – 192 с.
624560
  Крівенко С.В. Інтенсифікація агломераційного процесу на основі розвитку теорії газодинаміки шару : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.16.02 / Крівенко Сергій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Приазов. держ. техн. ун-т". – Маріуполь, 2016. – 39 с. – Бібліогр.: 36 назв
624561
  Ращупкіна В.Н. Інтенсифікація бізнес-процесів виробничих підприємств / В.Н. Ращупкіна, Ю.З. Драчук, Н.С. Архипенко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 875. – С. 426-430. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
624562
  Лисиченко М.Л. Інтенсифікація біохімічних процесів у насінні сільськогосподарських культур / М.Л. Лисиченко, О.В. Панкова // Інженерія природокористування : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка ; редкол.: Мельник В.І., Лук"яненко В.М., Чигрина С.А. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 2 (6). – С. 44-47 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2311-1828
624563
  Дмитрук І.Й. Інтенсифікація виробництва і продуктивність праці. / І.Й. Дмитрук, О.Л. Пітуганов. – К., 1976. – 93с.
624564
   Інтенсифікація виробництва і соціальний розвиток села. – К, 1986. – 153с.
624565
  Драчук У.Р. Інтенсифікація екстрагування термолабільних субстанцій із застосуванням поверхнево-активних речовин на прикладі групи органопрепаратів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / Драчук Уляна Романівна ; Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
624566
  Дорофєєв В.М. Інтенсифікація і матеріальна заінтересованість у колгоспах / В.М. Дорофєєв. – Дніпропетровськ, 1965. – 60с.
624567
  Атаманюк Ю.А. Інтенсифікація інвестиційних процесів у банківській системі як чинник інтеграції України до європейського фінансового простору // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 2. – С. 134-139.
624568
  Лебедь І.Г. Інтенсифікація інноваційного співробітництва в ході міжнародної економічної інтеграції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 229-231
624569
  Єфремов Олександр Інтенсифікація інноваційної діяльності підприємства як чинник економічного зростання // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 12. – Бібліогр. в кінці ст.


  Серед передумов економічного зростання інноваційний складник посідає особливе місце. Однак донині не прийнято державної стратегії інноваційного розвитку. Водночас вітчизняна економіка потребує значної уваги до процесів підвищення ефективності ...
624570
  Лущ Г.І. Інтенсифікація колгоспного виробництва / Г.І. Лущ. – Київ, 1972. – 144с.
624571
  Калюжний В.Л. Інтенсифікація листового штампування. Формоутворюючі процеси : навч. посібник / В.Л. Калюжний, О.В.Калюжний ; [відп. ред. С.Ф. Сабол] ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : НТУУ "КПІ", 2016. – 296, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 292-296
624572
  Тшук А.О. Інтенсифікація лісового господарства / А.О. Тшук, І.В. Борисова. – Львів, 1975. – 52 с.
624573
  Лаврова Інна Олегівна Інтенсифікація масообміну в бензольних скруберах з регулярними насадочними елементами : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.17.08 / Лаврова І.О.; Нац. техн. ун-тет; "ХПІ". – Харків, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв.
624574
  Отрошко Т.В. Інтенсифікація навчального процесу - актуальна проблема професійної підготовки студнтів // Міжнародний науковий вісник / Мін. освіти і науки України; Закарпатський держ. ун.; Нац. ак. пед. наук України. ; Ін-т вищої освіти. – Ужгород, 2011. – Вип. 3 (22), ч. 1. – С. 321- 329. – ISSN 2218-5348
624575
  Рацул А. Інтенсифікація навчання іноземної мови студентів немовних спеціальностей у ВНЗ з використанням інтерактивних методів навчання // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2016. – Вип. 147. – С. 118-121. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8
624576
  Александрова О.Ф. Інтенсифікація навчання професійно-орієнтованої англійської мови у вищій школі / О.Ф. Александрова, В.М. Александров // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 10-15. – (Педагогічні науки ; № 4 (51), грудень). – ISSN 2078-2128
624577
  Топчій О.В. Інтенсифікація підготовки майбутнього менеджера до професійної діяльності // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2016. – С. 85-95. – (Педагогічні науки ; № 2 (27))
624578
  Кривда В. Інтенсифікація пізнавальної діяльності здобувачів вищої освііти у процесі вивчення дисципліни "Сімейна педагогіка" // Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Совгіра С.В., Чирва Г.М., Коломієць Н.А. [та ін.]. – Умань, 2021. – Вип. 1 (5). – С. 176-184. – ISSN 2706-6258
624579
  Гааг Ольга Сергіївна Інтенсифікація процесів вилучення пектинових речовин з бурякової тканини : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / Гааг Ольга Сергіївна ; МО України , Укр. держ. ун-т харчових технологій. – Київ, 1995. – 28 с.
624580
  Перекупко Тамара Вікторівна Інтенсифікація процесів комплексної переробки полімінеральних калійних руд Прикарпаття застосуванням органічних реагентів і розчинників : Автореф... доктора техн.наук: 05.17.01 / Перекупко Тамара Вікторівна; Держ. ун-тет "Львів. політехн.". – Львів, 1998. – 32л.
624581
  Вітенько Т.М. Інтенсифікація процесів кондиціювання води з використанням гідродинамічного кавітаційного реактора. : Автореф... канд. техн.наук: 05.17.08 / Вітенько Т.М.; Держ. ун-т *Львівська політехніка*. – Львів, 1996. – 17л.
624582
  Геліх О О. Інтенсифікація процесів масообмінів в абсорберах з пульсційною насадкою. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.05.13 / Геліх О.О,; Сумський держ.ун-т. – Суми, 1999. – 18л.
624583
  Твердохліб М.М. Інтенсифікація процесів очищення води від сполук заліза та марганцю : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Твердохліб Марія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 28 назв
624584
  Мельник С.Р. Інтенсифікація процесів рідиннофазного окислення алкілароматичних вуглеводнів. : Автореф... канд.техн.наук: 05.17.04 / Мельник С.Р.; МО Укр.Держ.ун-т."Львівська політехніка". – Львів, 1995. – 17л.
624585
  Воронін Денис Анатолійович Інтенсифікація процесів стадії абсорбації содового виробництва : Автореф... канд. техн.наук: 05.05.13 / Воронін Денис Анатолійович; Харків. держ. ун-тет. – Харків, 1999. – 18л.
624586
  Ущаповський Д.Ю. Інтенсифікація процесу електроекстракції міді в комплексній переробці оксидної руди з отриманням високоліквідних продуктів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.03 / Ущаповський Дмитро Юрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
624587
  Блощицин М.С. Інтенсифікація процесу лазерного газопорошкового наплавлення застосуванням енергії плазмового струменю : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.07 / Блощицин Михайло Сергійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 17 назв
624588
  Гурець Л.Л. Інтенсифікація процесу масообміну при низхідному прямотоці взаємодіючих фаз : Автореф. ...дис. канд. техн. наук: Спец.05.17.08 / Л.Л. Гурець; Сумський держ. ун-т. – Суми, 2001. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
624589
  Гніздило О.М. Інтенсифікація процесу плазмово-індукційного вирощування крупних профільованих монокристалів вольфраму : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.02 / Гніздило Олександр Миколайович ; НАН України, Ін-т електрозварювання ім. Є.О. Патона. – Київ, 2021. – 26 с. – Бібліогр.: 23 назви
624590
  Матієга Василь Михайлович Інтенсифікація процесу подрібнення у трубних млинах з активуючими бронефутеровками : Автореф... кандид. техн.наук: 05.05.13 / Матієга Василь Михайлович; Харків. держ. політехн. ун-тет. – Харків, 1999. – 21л.
624591
  Первачук М.В. Інтенсифікація процесу фіксації атмосферного азоту під впливом мікробних препаратів на посівах багаторічних бобових трав / М.В. Первачук, О.І. Врадій // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Заболотний Г.М., Яремчук О.С., Роїк М.В. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 4. – С. 220-230 : табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2476626
624592
  Кад Бахадур Рокая Інтенсифікація процесу фільтрації в барабанному біофільтрі з рухомою насадкою : Автореф. ...дис. канд. техн. наук: Спец.05.17.08 / Кад Бахадур Рокая; Сумський держ. ун-т. – Суми, 2002. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
624593
   Інтенсифікація реакцій переокислення у мітохондріях тимоцитів передує фрагментації ДНК за радіаційного апоптозу / К.О. Дворщенко, І.І. Гринюк, О.О. Капралов, О.П. Матишевська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 10-14. – (Біологія ; вип. 36/37)
624594
  Загайнова Л.І. Інтенсифікація розвитку наукової сфери України та модернізація державної кадрової політики // Аналітика і влада : журнал експертно-аналітичних матеріалів і наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Ін-т проблем держ. управління та місцевого самоврядування. – Київ, 2011. – № 3. – С. 23-31
624595
  Решетник К.С. Інтенсифікація росту базидієвого гриба Schizophyllum commune за допомогою лазерного опромінення / К.С. Решетник, Д.С. Юськов // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2020. – № 2. – С. 106-111 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2077-4893
624596
  Титов Л.П. Інтенсифікація сільско-господарського виробництва / Л.П. Титов. – К., 1966
624597
  Міщенко О.Д. Інтенсифікація сільськогосподарського виробництва / О.Д. Міщенко, С.І. Тарасенко. – К, 1973. – 51с.
624598
  Мітченко Тетяна Євгенівна Інтенсифікація сорбіційних процесів очистки технологічних розчинів і виробничих стічних вод від мікродомішок металів : Автореф... доктора техн.наук: 05.17.01 / Мітченко Тетяна Євгенівна; Нац. техн. ун-тет України. (КПІ). – К., 1996. – 39л.
624599
  Гойко І.Ю. Інтенсифікація сорбції іонів міді та хрому дріжджами Saccharomyces cerevisiae в магнітному полі : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 03.00.20 / Гойко І.Ю.; МОНУ; Національний ун-т харчових технологій. – Київ, 2008. – 22с. – Бібліогр.: 39 назв
624600
   Інтенсифікація соціалістичного виробництва. – Львів, 1983. – 199с.
624601
  Чернявська Л. Інтенсифікація соціального поля в медійному дискурсі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 6-10. – (Журналістика ; вип. 1 (22)). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснюється розгляд поняття соціального поля як методології дослідження медіадискурсу. Теорія поля реалізується у дослідженнях К. Левіна та П. Бурдьє, які пропонують польовий підхід до вивчення соціальних явищ. Теорія поля К. Левіна поєднує ...
624602
  Васильєв М.І. Інтенсифікація сполучених реакційно-масообмінних процесів в карбонізаційних реакторах содового виробництва : автореф. дис. ...канд. техн. наук : 05.07.08 / Васильєв Михайло Ілліч ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т " Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
624603
  Сельменська З.М. Інтенсифікація технології витоговлення друкарських форм з фотополімеризаційноздатних матеріалів із використанням магнітної обробки. : Автореф... канд.техн.наук: 05.05.01 / Сельменська З.М.; Укр.Акад.друк. – Львів, 1999. – 17л.
624604
  Іванченко А.В. Інтенсифікація технології одержання біомінерального добрива з відходів // Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету (технічні науки) : щорічний науково-технічний збірник / Дніпровський державний технічний університет. – Кам"янське, 2017. – Вип. 1 (30) : Вип. 1 (30). – С. 170-175. – ISSN 2519-2884
624605
  Підгорський В.С. Інтенсифікація технологій мікробного синтезу / В.С. Підгорський, Г.О. Іутинська, Т.П. Пирог ; НАНУ ; Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного. – Київ : Наукова думка, 2010. – 328 с. – Бібліогр.: с. 277-322. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0994-1
624606
  Ареф"єва О.В. Інтенсифікація управління економічною поведінкою підприємства на конкурентних ринках / О.В. Ареф"єва, З.М. Побережна // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 12 (503) : Рентна плата за природний газ у контексті "голландської хвороби": українські реалії. – С. 110-118. – ISSN 2222-4459
624607
  Чжан Цзелу Інтенсифікація фермерського ставового рибництва за методикою рибоводів Китаю / Чжан Цзелу, В.В. Клей // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – Вип. 2 (8). – С. 57-59 : табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2313-0431
624608
  Коляда Тетяна Федорівна Інтенсіональний світ поезії Ліни Костенко : Дис... канд. філол. наук: 10.01.06 / Коляда Тетяна Федорівна; НУ ім Г.Шевченка. – Київ, 1996. – 143л. – Бібліогр.:л.132-143
624609
  Кохан Я. Інтенсіональні та прагматичні предикати // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2012. – № 2 : (Само)свідомість. – С. 61-69. – ISSN 0235-7941
624610
  Педченко А.І. Інтент-аналіз текстів інтерв"ю лідерів партій-переможців: на основі результатів парламентських виборів 2012 року в Україні // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 108-111
624611
  Журба С.С. Інтентертекстуальні зв"язки малої прози Галини Пагутяк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 54-58. – (Серія: Літературознавство ; № 44). – ISBN 9-7425-09-6
624612
  Ільїна Г.В. Інтенції візуального у дискурсах феноменологічного аналізу // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2018. – С. 50-54. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (27)). – ISSN 2411-5606
624613
  Шабат-Савка Інтенції естетичності та їх синтаксична реалізація в поетичному дискурсі Тараса Шевченка // VIII Міжнародний конгрес україністів : мовознавство : зб. наук. статей / Міжнародний конгрес україністів. – Київ : Видавництво ІМФЕ, 2017. – С. 208-219. – ISBN 978-966-02-7585-0
624614
  Кавалеров В.А. Інтенції педагогічної інноватики в дискурсі праксеології // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2012. – Вип. 57 (№ 2). – С. 489-494. – ISSN 2076-1554
624615
  Городенко Л.М. Інтенції соціальних комунікацій: мобільні комунікації // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 48, липень - вересень. – С. 8-11


  У статті проаналізовано наукові й соціальні інтенції щодо розуміння мобільних комунікацій як засобу соціальних комунікацій; з"ясовуються специфічні властивості мобільної комунікації. The article analyses the scientific and social understanding of the ...
624616
  Лобанова А.С. Інтенції українських і польських студентів в умовах карантинних заходів у період пандемії Covid-19: соціологічний вимір / А.С. Лобанова, Я.В. Зоська, П. Длугош // Epistemological studies in philosophy, social and political sciences : scientific journal / Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: Токовенко О.С., Окороков В.Б., Кривошеїн В.В. [та ін.]. – Dnipro, 2020. – Vol. 3, iss. 1. – C. 104-117. – ISSN 2618-1274
624617
  Ревін Ф.Г. Інтенційна колективна діяльність як рушій соціокультурної трансформації : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Ревін Фрол Геннадійович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". – Переяслав, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: 15 назв
624618
  Боднар Р. Інтенційна спрямованість висловлювання з іллокутивною силою "зізання" // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 27-30
624619
  Марунько О.А. Інтенційна спрямованість речень усталеної конструкції з кон"юнктивом (на матеріалі сучасної німецької мови) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 289-292
624620
   Інтенційність // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 759-760. – ISBN 966-316-069-1
624621
  Кравченко П.А. Інтенційність і скінченність як соціокультурні форми буття людини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 27-32. – (Філософія. Політологія ; вип. 38/41)


  Скінченність земного буття людини, що існує як фрагмент між різними формами вічності, надає її життю характеру напруженої нестійкості, що адекватно відтворюється в духовній діяльності. За її допомогою людина усвідомлює не тільки межі свого буття, але й ...
624622
  Філон М.І. Інтенційність українськомовних проповідей Маркіяна Шашкевича / М.І. Філон, С.Г. Бутко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 377-382. – (Серія "Філологія" ; вип. 76). – ISSN 2227-1864
624623
  Філон М. Інтенційність українськомовних проповідей Маркіяна Шашкевича / М. Філон, С. Бутко // Юрій Шевельов: учений-гуманітарій, дослідник ураїнської мови і літератури : [зб. статей] / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Харків. нац. ун-т ім. Г.С. Сковороди [та ін. ; упоряд.: С.В. Вакуленко, П.О. Редін ; редкол.: Ю.М. Безхутрий та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017. – С. 104-115. – ISBN 978-966-285-429-9


  "Розглянуто деякі аспекти інтенційного оформлення українськомовних проповідей Маркіяна Шашкевича. Висвітлено складники мовного образу проповідника, схарактеризовано інтенційну поліфункціональність проповідницького слова отця Маркіяна, виявлено зв"язок ...
624624
  Іванченко А.В. Інтенційність як дискурсотворчий фактор художнього перекладу (на матеріалі українських перекладів творів Ричарда Баха) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С. 300-304
624625
  Фурман А.А. Інтенційність як сутнісна ознака смисложиттєвого буття особистості // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. А.В. Фурман ; редкол.: А. Крисоватий, А. В. Фурман, С. Болтівець [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – № 3/4 (77/78). – С. 118-137 : рис., табл. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 1810-2131
624626
  Кебуладзе Вахтанг Інтенційність як характеристика емпіричних психічних актів і як трансцендентальна умова можливості досвіду // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2009. – № 4 : Свобода і знання. – С.84-91. – ISSN 0235-7941
624627
  Драгомирецький Петро Петрович Інтенційно-валентна структура дієслів стану (на матеріалі української, німецької і англійської мов) : Дис... канд. філол.наук: 10.02.19 / Драгомирецький Петро Петрович; КДУ. – К., 1991. – 153л. – Бібліогр.:л.141-153
624628
  Колісник О.В. Інтенціональна свідомість у філософській парадигмі Д. Деннета // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 5 (85). – С. 65-69. – ISSN 2077-1800
624629
  Берегова О.А. Інтенціональне значення загадок // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 51-53. – (Гуманітарні науки ; № 3). – ISSN 1813-341Х
624630
  Когут Т.Б. Інтенціональне наповнення у романі "Володар мух" В. Голдінга // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 277-282. – (Б-ка Ін-ту філології)
624631
  Андрєєва О.С. Інтенціональний вимір сучасного шокового рекламного дискурсу / О.С. Андрєєва, С.М. Мельник // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 68-75. – (Серія "Соціальні комунікації" ; вип. 11). – ISSN 2078-2551
624632
  Мацько В.П. Інтенціональність літератури - основа дослідження світу (за творчістю Людмили Коваленко) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С. 50-56


  В українськосму літературознавстві інтенціональність літератури як основа дослідження світу в прозі українського зарубіжжя окремо не розглядається.Концепція цього дослідження спроектована на конкретного об"єкта, на об"єктивний твір, що дає вичерпну ...
624633
  Яковенко С. Інтенціональність об"єктів у "Космосі" Вітольда Гомбровича // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 19. – С. 320-324. – ISBN 978-966-3888-379-3
624634
  Гуменний М. Інтенціональність свідомості (А. Барбюс, Е. Ремарк, О. Гончар) / М. Гуменний, В. Гуменна // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, О.В. Александров, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 24. – С. 226-236. – ISSN 2312-6809
624635
  Славова Л.Л. Інтенціональність та маніпулятивність у політичному англомовному дискурсі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 179-182
624636
  Діденко Л.В. Інтенціональність темпоральності у Григорія Кониського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 50-51. – (Філософія. Політологія ; Вип. 36)
624637
  Опанасюк О.П. Інтенціональність у просторі культури: засади, принципи, функції : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства : 26.00.01 / Опанасюк Олександр Петрович ; М-во освіти і науки України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – 31 с. – Бібліогр.: 35 назв
624638
  Колісник О.В. Інтенціональність як аналітично-постмодерний параметр самоідентифікації людини // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 17. – С. 42-49


  Стаття присвячена з"ясуванню змісту феномену інтенціональності в концеп- ціях американської аналітичної філософії другої половини ХХ ст., що дозволяє, в свою чергу, розкрити процес репрезентації як творення самоідентифікаційних намірів, мотивів, ...
624639
  Гальонкіна І.С. Інтеоріоризація вітчизняної юридичної освіти як відповідь на виклик сьогодення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 352-355. – ISSN 2219-5521


  Стаття присвячена філософсько-правовому аналізу явища інтеріоризації вітчизняної юридичної освіти. Доведено, що в сучасних умовах розвитку українського суспільства юридична освіта займає особливе місце, оскільки вона є однією із найбільш включених до ...
624640
  Дорофєєва В.Ю. Інтепретація інтертекстуальності сучасного музичного мистецтва // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "X Культурологічні читання пам"яті Володимира Подкопаєва "Українська культура: виклики сьогодення" : 31 трав. - 1 черв. 2012 р. / Культурологічні читання пам"яті Володимира Подкопаєва, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : НАКККіМ, 2012. – С. 107-112. – ISBN 978-966-452-103-8
624641
  Парамонов А.І. Інтепретація текстової інформації на основі нечітких концептуальних моделей : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Парамонов А.І. ; Донецький національний університет. – Донецьк, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 19 назв
624642
  Желтоножська Тетяна Борисівна Інтер- та інтрамолекулярні полікоплекси, стабілізовані водневими зв"язками в процесах флокуляції та сорбції : Автореф. дис. ... доктора хімічних наук: 02.00.06 / Желтоножська Т.Б.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 38 с. – Бібліогр.: 46 назв
624643
  Желтоножська Тетяна Борисівна Інтер- та ітрамолекулярні полікомплекси, стабілізовані водневими зв"язками в процесах флокуляції та сорбції : Дис. ... доктора хімічних наук: 02.00.06 / Желтоножська Тетяна Борисівна; КНУТШ. – Київ, 2003. – 545 л. + Додатки: л. 526 - 544. – Бібліогр.: л. 465 - 469
624644
  Мацько Л.І. Інтер"єктивація в українській мові // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1979. – Вип. 7. – С. 21-27
624645
  Мацько Л.І. Інтер"єктиви в українській мові (скорочено) // Українська мова в в освітньому просторі : навч. посібник / Л.І. Мацько. – Київ : Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. – С. 453-518. – ISBN 978-966-660-472-2
624646
  Черновол Д.К. Інтер"єр будівель трипільської культури : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.04 / Черновол Дмитро Констянтинович ; НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 51 назва
624647
  Борисенко М.В. Інтер"єр міського помешкання в Україні (20-30-ті роки ХХ ст.) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 22 : На пошану проф. Валентина Семеновича Крисаченка. – С. 250-258
624648
  Маланчук В.А. Інтер"єр українського народного житла / В.А. Маланчук. – Київ, 1973. – 48 с.
624649
  Калиновська І.М. Інтер"єри громадських будівель кінця XIX-XX століть на прикладі Івано-Франківщини: культурологічний аспект : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Калиновська Ірина Михайлівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищий навч. закл. "Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 4 назви
624650
  Товстоляк Н.М. Інтер"єри садиби Качанівка кінця ХІХ – початку ХХ ст. // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2015. – Вип. 8. – С. 30-37. – ISSN 2218-4805
624651
  Гарбар Микола Інтерактивна гра "Подорож по Європі" (Методична розробка позакласного заходу для унів 9 класу) : Позаурочна робота / Гарбар Микола, Гарбар Галина // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 10. – С. 31-32
624652
  Кирилюк М.О. Інтерактивна карта природно-заповідного фонду України в Полтавській області: сучасний стан і перспективи розроблення // Шевченківська весна - 2019. Географія : зб. наук. праць XVIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 11 квіт. 2019 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: А.Д. Яременко, А.А. Шевчук, Є.С. Трикоцька та ін.]. – Київ : Фенікс, 2019. – Вип. 17. – С. 62-64. – ISBN 978-966-136-643-4
624653
  Якушевич В.В. Інтерактивна карта пунктів прийому вторсировини у місті Києві // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2016. – Вип. 14. – С. 324-331


  У статті визначено ступінь актуальності проблеми утилізації відходів як вторинної сировини. Створено класифікацію відходів за типом матеріалу, який входить у їх склад, а також класифіковано пункти їх приймання. Досліджено наявні на території Києва ...
624654
   Інтерактивна карта: охорона природи Харківської області / Л.Б. Поліщук, В.С. Попов, Ю.К. Бурдун, О.О. Карасьов, А.І. Янченко // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 21. – С. 18-21 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2075-1893
624655
  Городенко Л.М. Інтерактивна книга // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 12, липень - грудень. – С. 16-19


  У статті розглядаються основні особливості виду видавничої продукції - інтерактивної книги. The article is devoted to the main peculiarities of published productions - interactive book. В статье рассматриваются главные особенности вида издательской ...
624656
  Коржик Н.А. Інтерактивна книга як сучасний видавничий продукт // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2018. – С. 49-58. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 53). – ISSN 2410-5333


  Розглянуто особливості функціонування інтерактивної книги як сучасного видавничого продукту. Охарактеризовано основні види новітніх форм видань. Особливу увагу приділено основним етапам, специфіці створення, сутності, властивостям інтерактивної книги. ...
624657
  Препотенська М.П. Інтерактивна комунікація в епоху інформаційного буму // Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології XXI століття : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конференції: м. Одеса, 11-13 верес. 2019 р. / М-во освіти і науки України, Одес. облрада, Одес. облдержадмін. [та ін.] ; за заг. ред. В.Г. Спрінсяна ; [редкол.: Г.О. Оборський, В.Г. Спрінсян, В.М. Шейко [та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2019. – С. 218-223. – ISBN 978-966-927-534-9
624658
  Волошенко С.С. Інтерактивна матриця кореляційного SWOT-аналізу при розробці та аналізі стратегії підприємства // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 351-355. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 2). – ISSN 2409-6857
624659
  Гуца О.М. Інтерактивна модель перекладу технічних завдань у систему булевих формул : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 01.05.02 / Гуца О.М.; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2002. – 19 с.
624660
  Салі О.В. Інтерактивна модель формування соціокультурної компетентності у студентів у процесі вивчення іноземних мов // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 жовт. 2019 р. : присвячено 95-тій річниці Сум. держ. ун-ту ім. А.С. Макаренко / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (відп. ред.) та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 2. – С. 80-83. – ISBN 978-966-698-283-7
624661
   Інтерактивна наука // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 7 серпня (№ 30). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Технічне завдання для експозиції Музею науки в Києві розроблятиме польська фірма EDU - її експерти брали участь у створенні відомого Центру науки "Коперник" у Варшаві.
624662
  Свіжевська С. Інтерактивна платформа для проведення процедури акредитації // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 11 (113). – С. 80-88. – ISSN 1682-2366
624663
  Чадюк М. Інтерактивна подорож Чорнобилем // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 26-27 листопада (№ 141/142)


  З"явилася онлайн-платформа, на якій можна довідатися більше про зону відчуження.
624664
  Глушкова Т.В. Інтерактивна реклама як засіб взаємодії зі споживачем // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 86-90


  У статті розглянуто інтерактивну рекламу з функціональних позицій. Автор наводить загальну класифікацію та основні визначення інтерактивної реклами. Особливу увагу приділено оффлайн-рекламі. Зокрема, дано характеристику основних технологій ...
624665
  Цуканова Г.О. Інтерактивна соціальна реклама у міському середовищі // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 19, (січень - червень). – С. 59-63


  Розглянуто конкретні приклади використання інтерактивних об"єктів міського середовища як носіїв соціальної реклами. Проаналізовано характерні особливості та переваги використання таких технологій. The concrete examples of use of interactive objects of ...
624666
  Непийвода Н. Інтерактивна стилістика // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 6-18


  Стаття присвячена теоретичним засадам створення текстів, спрямованих на взаємодію (інтеракцію) автора з аудиторією. Обґрунтовується потреба навчати майбутніх журна-лістів методам оптимального використання мовних, стилістичних і текстових засобів. ...
624667
  Самчук В.А. Інтерактивна теорія самості у філософії Джорджа Міда // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 141 : Філософія та релігієзнавство. – С. 65-70. – ISSN 1996-5931
624668
  Губіна Н.В. Інтерактивна форма навчання в процесі спеціалізації з клінічної фармації на фармацевтичному факультеті в рамках болонської системи // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2014. – № 4 (64). – С. 41-43. – ISSN 1681-2751
624669
  Багрій К.Л. Інтерактивне лекційне заняття як засіб підвищення рівня якості освітнього процесу // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2019. – С. 264-274. – (Економічні науки ; вип. 1 (73)). – ISSN 2310-8185
624670
  Олійник Н.Ю. Інтерактивне навчальне середовище як базовий компонент моделі змішаного навчання технічних дисциплін // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. IІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 19 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – С. 35-38. – ISBN 978-966-285-311-7
624671
  Цюприк А.Я. Інтерактивне навчання в контексті самостійної діяльності студентів закладів вищої освіти // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2021. – C. 70-76. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 10). – ISSN 2522-1477
624672
  Адобовська М. Інтерактивне навчання географічним дисциплінам та формування за його допомогою спеціальних професійних компетентностей у студентів педагогічного напряму // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 3 (170), березень. – C. 141-147. – ISSN 2308-4634
624673
  Шиліна Наталія Інтерактивне навчання на уроках георграфії в 10 класі : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 4. – С. 19-21. – Бібліогр.: 5 назв
624674
  Панькова Н. Інтерактивне навчання на уроках української мови та літератури // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2015. – № 9/10, травень. – С. 28-63
624675
  Бабюк В.А. Інтерактивне навчання усного мовлення майбутніх фахівців у сфері міжнародних відносин // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С. 59-66. – Бібліогр.: Літ.: с 66; 19 назв
624676
  Онищук А.С. Інтерактивне навчання як запорука якісної професійної підготовки перекладачів // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 193-196. – Бібліогр.: 20 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609
624677
  Георгіце І. Інтерактивне навчання як засіб підвищення ефективності навчального процесу на заняттях з української літератури / І. Георгіце, Н. Бабух // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. С. Караман ; редкол.: А. Архангельська, З. Бакум, М. Барахтян [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (193), червень 2019. – С. 41-43
624678
  Антонюк Г.Д. Інтерактивне навчання як модель міжкультурної комунікації // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 586 : Проблеми лінгвістики науково-технічного і художнього тексту та питання лінгвометодики. – С. 11-15. – ISSN 0321-0499
624679
  Підлісна С.В. Інтерактивне навчання як чинник розвитку особистості молодшого школяра : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Підлісна Світлана Володимирівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2021. – 21 с. – Бібліогр.: 13 назв
624680
  Черновол Н. Інтерактивне навчання: закордонний досвід у вітчизняну практику // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2020. – Вип. 1. – С. 230-237. – ISSN 2307-4906
624681
  Кустовська О. Інтерактивне навчання: переваги і недоліки / О. Кустовська, А. Свидинюк // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 53-58. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-1677
624682
  Білик О. Інтерактивне обслуговування користувачів публічних бібліотек України - шлях до обслуговування // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2016. – № 1 (71). – С. 30-36
624683
  Нєлєпова А.В. Інтерактивне позаадиторне навчання студентів вищої математики / А.В. Нєлєпова, С.В. Євстрат"єв // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2012. – Вип. 175, ч. 2. – С. 310-319. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624
624684
  Вірьовка Т. Інтерактивне професійне спілкування директорів як індикатор оцінювання якості роботи бібліотеки / Т. Вірьовка, Л. Сидоренко // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2012. – № 2 (36). – С. 28-30. – ISSN 1811-377X
624685
  Ятчук О.М. Інтерактивне телебачення: соціально-комунікаційні моделі та технології / О.М. Ятчук ; М-во освіти і науки України, Ун-т митної справи та фінансів. – Дніпро : УМСФ, 2018. – 136 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 116-135. – ISBN 978-966-328-138-4
624686
  Бочко М.І. Інтерактивний екологічний тренінг "Глобальне потепління. Погляд у майбутнє" / М.І. Бочко, І.І. Бочко // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 4 (182). – С. 9-13 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв.
624687
  Кисельова О.Б. Інтерактивний електронний плакат як засіб колективного навчання нового формату. / О.Б. Кисельова, Г.М. Брославська // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 44. – C. 139-150. – ISSN 2074-8167
624688
  Бондаренко Т.С. Інтерактивний моніторинг як фактор підвищення ефективності управління навчальним закладом // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2015. – № 46. – С. 5-9. – ISSN 2074-8922
624689
   Інтерактивний Музей науки // Світ. – Київ, 2020. – Серпень (№ 31/32). – С. 4


  Восени цього року в Києві на просторах Національного комплексу "Експоцентр України" (ВДНГ) буде відкрито перший інтерактивний простір "Музей науки".
624690
  Ткаченко Ю.М. Інтерактивний плакат - як інноваційний засіб візуалізації та структуризації інформації // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 6, червень. – С. 10-11. – Бібліогр.: 2 назв.
624691
  Вірютіна К. Інтерактивний плакат "Кабинет библиотековедения им. Л.Б.Хавкиной: к 110-летию со дня основания" : технологічні особливості представлення бібліотекознавчої спадщини засобами інтернет-сервісів // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2014. – № 3 (65). – С. 19-22
624692
   Інтерактивний плакат як різновид електронного освітнього ресурсу / С. Литвинова, М. Мамута, О. Мельник, О. Рибалко // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Арістова Н.О., Топузов О.М., Акірі І.К. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 26. – С. 130-142. – ISBN 978-966-644-446-5. – ISSN 2411-1309
624693
  Максимович Інтерактивний урок-змагання з теми "Атом і атомне ядро" 11 клас : (суспільно-гуманітарний профіль) / Максимович, , Зоряна // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 2. – С. 34-39. – Бібліогр. в кінці ст.
624694
  Дроняк А.П. Інтерактивний урок-змагання на тему "Атмосфера", 6 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 9 (211). – С. 27-29 : фото
624695
  Цибко А.В. Інтерактивний характер телевізійного дискурсу та його особливості на сучасному етапі розвитку // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Баллоні Н.Ф., Васько Р.В., Голубовська І.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 39. – С. 124-132. – ISSN 2521-1218
624696
  Лейберюк О.М. Інтерактивні веб-карти: сутність і основні етапи створення (на прикладі веб-ресурсу CARTO) // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2016. – № 4 (96). – С. 54-58 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1561-4980
624697
  Брайчевський С.М. Інтерактивні гіпертекстові інформаційні ресурси в правовій науці / С.М. Брайчевський, Д.В. Ланде // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2014. – № 4 (44). – С. 3-9
624698
  Сусь Б. Інтерактивні демонстрації в інформаційних технологіях / Богдан Сусь, Наталія Тмєнова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 831. – С. 35-40. – (Серія: Інформатизація вищого навчального закладу). – ISSN 0321-0499


  Показано, що самостійну навчальну та дослідницьку діяльність студентів можна активізувати через застосування різних форм і методів навчання за допомогою електронних навчальних посібників, що містять інтерактивні демонстрації, та залучення студентів до ...
624699
  Ваврикович Л.В. Інтерактивні електронні навчальні матеріали з теорії ймовірностей та математичної статистики / Л.В. Ваврикович, В.С. Кладинога, Ю.О. Ковальчук // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 33-37. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 5). – ISBN 966-76-52-00-9


  Описаний досвід створення інтерактивних дистанційних електронних навчальних матеріалів в галузі прикладної математики.
624700
  Муравйова І.М. Інтерактивні заняття для дітей дошкільного віку на базі Державного музею природи Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна // GEO&BIO : вісник Національного науково-природничого музею : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. науково-природничий музей ; редкол.: М. Комар (голов. ред.), О. Червоненко, В. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 16. – С. 110-114. – ISSN 2617-6157
624701
  Тверезовська Н.Т. Інтерактивні інноваційні технології у системі вищої освіти // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 236-240. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (27); Ч. 2)


  Історія виникнення інновацій, виділено два підходи до їх тлумачення (вузький і широкий), специфічний зміст цієї категорії, головна функція інноваційної діяльності (функція змін), їх трактування в трьох аспектах, показана мета їх впровадження.
624702
  Титенко С.В. Інтерактивні карти понять в онтологічно-орієнтованих інформаційно-навчальних веб-системах // Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2019. – № 2 (124). – С. 24-36. – ISSN 2617-5509
624703
   Інтерактивні карти потенційно-небезпечних об"єктів України: проблеми формування баз даних та їх візуалізації / Л. Руденко, В. Чабанюк, В. Подвойська, М. Вишня // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2019. – № 4 (108). – С. 57-70 : рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1561-4980
624704
  Бондаренко Е. Інтерактивні карти та інтерактивне картографування: сутність і взаємодія понять / Е. Бондаренко, Р. Шорохова // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 3. – С. 16-18. – ISBN 978-617-7069-38-5
624705
  Пономарьова В. Інтерактивні квест-ігри як засіб соціалізації старшокласників // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 31-34. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 3). – ISSN 1728-3817


  У статті обґрунтовується доцільність використання модифікованих тренінгових методик та ігрових методик як засобу соціалізації старшокласників. Аналізується поняття інтерактивної квест-гри. Проводиться аналіз особливостей, переваг та недоліків ...
624706
  Мосюндзь К. Інтерактивні книжки як інноваційний спосіб подання інформації // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 3. – С. 272-276


  Стаття має на меті визначити поняття інтерактивної книжки і проаналізувати ринок цієї галузі. Спираючись на дослідження у сфері технологій і психології, ставимо у статті завдання щодо розвитку галузі інтерактивного видавничого продукту. В статье ...
624707
  Гундоров С.І. Інтерактивні комп"ютерні програми підтримки процесу навчання і вивчення математики студентами економічних спеціальностей / С.І. Гундоров, Ю.А. Комаров // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Матвієнко О.В., Євтух М.Б., Михайличенко О.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (56). – С. 64-71. – ISSN 2411-5983
624708
  Цуканова Г.О. Інтерактивні комунікації в соціальній інтернет-рекламі // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 51, квітень - червень. – С. 164-169


  У публікації авторка розглядає одразу два актуальні аспекти сучасних соціальних комунікацій: розмаїття чинних інтерактивних технологій у мережі Інтернет і використання їх як ефективний метод створення та розповсюдження соціальної реклами. In the ...
624709
  Філіпова Л.Я. Інтерактивні комунікації в структурі дистанційного навчання / Л.Я. Філіпова, О.В. Олійник // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2008. – № 4. – С. 59-63.
624710
  Смовженко Л. Інтерактивні лекції в межах курсу "Методика викладання іноземних мов у вищій школі" для студентів-сходознавців // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 25 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підготовки ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 230-234


  Йдеться про організацію та проведення інтерактивних лекцій для ознайомлення студентів з інтерактивними технологіями. Наведено приклад інтерактивної лекції, її структурні елементи та послідовність подачі навчального матеріалу. У змісті статті вказано ...
624711
  Гай О.М. Інтерактивні методи викладання економічних дисциплін у вищих навчальних закладах в контексті забезпечення якості підготовки вітчизняних фахівців / О.М. Гай, Є.Ю. Захарова // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2015. – С. 36-42. – (Економічні науки ; вип. 27)


  Стаття присвячена з"ясування сутності поняття "інтерактивні методи". Проаналізовано найефективніші діалогові підходи до проведення лекцій, зокрема елементи дискусій і "мозковий штурм".
624712
  Білик Н.Л. Інтерактивні методи викладання сербської мови у світлі сучасних вимог // Лексичні одиниці на позначення квітів в англійській мові / В.А. Бєлуха, 2012. – С. 41-47
624713
  Білик Н.Л. Інтерактивні методи викладання сербської мови у світлі сучасних вимог // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 41-47


  У статті висвітлюються ефективні інтерактивні методи у сучасній практиці викладання сербської мови у контексті основних критеріїв і детермінантів методики навчання інших іноземних, зокрема, слов"янських мов
624714
  Малишева А. Інтерактивні методи мовленевої підготовки студентів / А. Малишева, С. Бабій // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 33 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 111-120. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
624715
  Грачова І. Інтерактивні методи на заняттях англійської мови у ВНЗ // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2015. – С. 47-48
624716
  Литовченко Н.А. Інтерактивні методи навчання англійської мови // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 10. – С. 91-95


  Висвітлено питання застосування інтерактивних методів навчання на заняттях з англійської мови. Продемонстровано, що кейс-метод, метод проектів, рольова гра є новими стратегіями в оформленні сучасного навчального процесу.
624717
  Жарська І.О. Інтерактивні методи навчання в маркетингу : навч. посібник [для викладачів та студентів екон. спец.] / І.О. Жарська ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. екон. ун-т. – Одеса : Атлант, 2017. – 199, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 194-199. – ISBN 978-617-7253-63-0
624718
  Гаврилова Я.Л. Інтерактивні методи навчання в професійній підготовці майбутніх журналістів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 51-54. – (Серія "Соціальні комунікації" ; № 3 (19)). – ISSN 2219-8741


  Стаття присвячена актуальним питанням журналістської освіти. Проаналізовано й описано ефективні інтерактивні методи навчання майбутніх журналістів: вправа, робота зі стікерами та відео. Автор статті згадує думку професора КНУ імені Тараса Шевченка В. ...
624719
  Ципко В.В. Інтерактивні методи навчання в туристичній освіті // Економіка та управління на транспорті : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспорт. ун-т ; голов. ред. Дмитриченко М.Ф. – Київ, 2018. – Вип. 6. – С. 167-173. – ISSN 2413-0966
624720
  Лугова Т.А. Інтерактивні методи навчання для подолання пізнавально-психологічних бар"єрів під час формування комунікативних компетентностей майбутніх журналістів / Т.А. Лугова, О.О. Панькевич // Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології XXI століття : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конференції: м. Одеса, 11-13 верес. 2019 р. / М-во освіти і науки України, Одес. облрада, Одес. облдержадмін. [та ін.] ; за заг. ред. В.Г. Спрінсяна ; [редкол.: Г.О. Оборський, В.Г. Спрінсян, В.М. Шейко [та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2019. – С. 274-289. – ISBN 978-966-927-534-9
624721
  Корницька Ю. Інтерактивні методи навчання іноземних мов студентів технічних спеціальностей у контексті компетентнісного підходу // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 1 (75). – C. 225-234. – ISSN 2312-5993
624722
  Розумовська О.Б. Інтерактивні методи навчання інформатики студентів економічного факультету // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 2 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 63-65
624723
  Хупавка Н.М. Інтерактивні методи навчання майбутніх корекційних педагогів // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. : 23-24 квіт. 2020 р. : до 90-тої річниці каф. педагогіки Сумського держ. пед. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. – Т. 2. – С. 184-186. – ISBN 978-966-698-291-2
624724
  Упатова І. Інтерактивні методи навчання майбутніх учителів біології // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2020. – C. 409-417. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
624725
  Безносюк О.О. Інтерактивні методи навчання у вищій школі // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 24. – С. 207-213


  У статті йдеться про методи навчання у вищій школі. Інтерактивні методи дозволяють активно формувати вміння (здатність здійснювати певні дії повністю розгорнуто та свідомо) та навички (здатність робити ту ж саму дію автоматизовано, згорнуто, без участі ...
624726
  Безносюк О.О. Інтерактивні методи навчання у вищій школі // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 24. – С. 207-213


  У статті йдеться про методи навчання у вищій школі. Інтерактивні методи дозволяють активно формувати вміння (здатність здійснювати певні дії повністю розгорнуто та свідомо) та навички (здатність робити ту ж саму дію автоматизо- вано, згорнуто, без ...
624727
   Інтерактивні методи навчання у підготовці спеціалістів для банківської системи України : Збірник наукових праць. – Суми-Харків : ВВП; Мрія-1 ЛТД, 2001. – 252с. – ISBN 966-566-165-5
624728
  Чижикова О.В. Інтерактивні методи навчання у процесі іншомовної підготовки студентів юридичних спеціальностей // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – Вип. 174. – С. 224-227. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
624729
  Кух О.М. Інтерактивні методи навчання фізики у ВНЗ / О.М. Кух, А.М. Кух // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Дидактика фізики як концептуальна основа формування компетентнісних і світоглядних якостей майбутнього фахівця фізико-технологічного профілю. – С. 206-209. – (Серія педагогічна ; Вип. 21). – ISSN 2307-4507
624730
  Шеховцева Т.Г. Інтерактивні методи навчання як основа мотивації студентів в умовах сучасного педагогічного процесу / Т.Г. Шеховцева, М.О. Долінна // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Білаш С.М., Безкоровайна І.М. [та ін.]. – Полтава, 2019. – Т. 19, вип. 1 (65). – С. 105-108. – ISSN 2077-1096
624731
  Подольська Є.А. Інтерактивні методи навчання: сутність і переваги // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2018. – Т. 24. – C. 78-83. – ISSN 1993-5560


  Виявлено сутність і переваги інтерактивних методів навчання у розвитку творчої активності студентів. Розкрито потенціал інтерактивного навчання. Описані методичні інновації пов"язані з застосуванням інтерактивних методів навчання.
624732
  Шевченко О.П. Інтерактивні методи у викладанні англійської мови за професійним спрямуванням у медичному університеті / О.П. Шевченко, І.С. Аветісова, О.Й. Бурковська // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2020. – С. 83-89. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 4). – ISSN 2076-586Х
624733
  Курушина М.А. Інтерактивні методи у викладанні курсу "Українська мова професійного спрямування" для студентів історичних факультетів ВНЗ // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 3. – С. 317-319. – ISSN 2219-4290
624734
  Резнік С.М. Інтерактивні методи у викладанні лідерських дисциплін // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2021. – С. 100-104. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 2). – ISSN 2076-586Х
624735
  Горопаха Н. Інтерактивні методи формування фахових компетентностей майбутніх дефектологів-логопедів // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 3 (87). – С. 49-62. – ISSN 2312-5993
624736
  Опалюк Т. Інтерактивні методи як чинник формування освітнього середовища в системі професійної підготовки соціальних працівників // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Малихін О.В.,Топузов О.М., Акірі І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 80-85. – ISSN 2411-1317
624737
  Фесенко В. Інтерактивні методики - найкращий шлях до досягнення вершин професійної майстерності / В. Фесенко, А. Хомула // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 12. – С. 39-44. – ISSN 1682-2366
624738
  Галай А.О. Інтерактивні методики викладання права (на основі досвіду проведення занять з курсу "Практичне право: протидія насильству") / А.О. Галай, В.В. Стаднік // Інноваційні технології у вищій юридичній освіті : матеріали Міжнародної науково-методичної конференції, присвяченої 390-річчю з дня заснування Київської братської школи-предтечі Києво-Могилянської академії, 25-28 травня 2005 року / відп. ред. Н.В. Артикуца; НаУКМА, ф-т правничих наук, Центр інноваційних методик... – Київ : Стилос, 2005. – С. 176-182. – ISBN 966-8009-46-0
624739
  Отраднова О. Інтерактивні методики викладання цивілістичних дисциплін у вищих навчальних закладах // Приватне право : науковий журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2013. – № 2. – С. 272-277


  Стаття присвячена аналізу інтерактивних методик викладання цивілістичних дисциплін у вищих юридичних навчальних закладах. Автор аналізує інтерактивні методи читання лекцій та проведення практичних занять, які можуть застосовуватися в Україні. Зокрема, ...
624740
  Антонюк О.І. Інтерактивні методики навчання студентів-правників на юридичному факультеті ДонНУ імені Василя Стуса // Правничий часопис Донецького університету : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: А.Г. Бобкова, А.М. Захарченко, Р.Ф. Гринюк [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 1/2 (34). – С. 146-157. – ISSN 2518-7953


  "Згадуються професори Київського національного університету імені Тараса Шевченка - В. Ковальський, О. Марцеляк, доцент - А. Мельничук, зав. науково-дослідної лабораторії "Регіональних проблем економіки і політики" - О. Денисенко."
624741
  Губар О.М. Інтерактивні методики роботи з текстом у курсі "Філософія права" // Інноваційні технології у вищій юридичній освіті : матеріали Міжнародної науково-методичної конференції, присвяченої 390-річчю з дня заснування Київської братської школи-предтечі Києво-Могилянської академії, 25-28 травня 2005 року / відп. ред. Н.В. Артикуца; НаУКМА, ф-т правничих наук, Центр інноваційних методик... – Київ : Стилос, 2005. – С. 183-185. – ISBN 966-8009-46-0
624742
  Ковтун О.І. Інтерактивні моделі для демонстрації фізичних явищ із галузі оптики / О.І. Ковтун, О.С. Яковлєв // IV Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 8-10 листоп. 2017 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2017. – С. 31
624743
  Дубницький М. Інтерактивні навчальні веб-ресурси з географії на базі матеріалів Інституту передових технологій, відкритих даних та картографічної JavаScript-бібліотеки Leaflet / М. Дубницький, О. Барладін // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: В.А. Пересадько, О.О. Жемеров, А.П. Голіков [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 28. – C. 34-39. – ISSN 2075-1893
624744
  Пазюра Н.В. Інтерактивні педагогічні технології у професійній підготовці персоналу компаній в Японії // Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського : Педагогічна освіта: історія, технології, педагогічна майстерність, професіоналізм : зб. наук. праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2013. – С. 68-72. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 1.40 (92)). – ISSN 2078-2128
624745
  Карнаков Я. Інтерактивні послуги - основа цифрового ТБ / Я. Карнаков, С. Корабельський // Вісник Національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення. – Київ, 2002. – № 3. – С.74-75
624746
  Толкачова Л. Інтерактивні прийоми у вихованні / Лідія Толкачова ; [упоряд.: Л. Шелестова, Н. Чиренко ; ред. рада: Л. Шелестова та ін.]. – Київ : Шкільний світ, 2013. – 118, [2] с. – Сер. засн. в 2003 р. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 978-966-451-740-6


  На тит. арк. також.: Шкільний світ. Бібліотека ; Українська мова та література. Бібліотека ; Класний керівник. Бібліотека ; Сучасна школа України. Бібліотека ; Профтехосвіта. Бібліотека ; Завуч. Бібліотека ; Соціальний педагог. Бібліотека ; Психолог. ...
624747
  Сластеннікова С.С. Інтерактивні програми для старшокласників, студентівта сімейного відвідування в Національному музеї історії України. Історія і перспективи / С.С. Сластеннікова, І.О. Супрунюк // Вісник Одеського історико-краєзнавчого музею : науковий збірник / Одеський, історико-краєзнавчий музей. – Одеса, 2016. – № 15. – С. 68-70
624748
   Інтерактивні семінари на Донеччині // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (123), вересень - жовтень. – С. 25 : фото
624749
  Єрмолаєва Г.А. Інтерактивні технології в навчанні майбутніх фахівців з інформаційної діяльності // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. А.К. Досенко ; редкол.: Бессараб А.О., Богуславський О.В., Гиріна Т.С. [та ін.]. – Запоріжжя, 2021. – С. 102-107. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (45)). – ISSN 2219-8741
624750
  Карпець М.В. Інтерактивні технології до організації практичних занять з дисципліни "Біологічна та біоорганічна хімія" // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2016. – Вип. 4, т. 2 (134). – C. 143-146. – ISSN 2077-4214
624751
  Соболик Таміла Інтерактивні технології на уроках географії : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 2 (108). – С. 20-25 : Схеми. – Бібліогр.: 5 назв
624752
  Танцюра А.І. Інтерактивні технології на уроках правознавства / А.І. Танцюра. – Харків : Основа, 2005. – 96с. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; Вип. 9 (21)). – ISBN 966-333-239-5
624753
  Щербина В.І. Інтерактивні технології на уроках української мови та літератури / В.І. Щербина, О.В. Волкова, О.В. Романенко. – Харків : Основа, 2005. – 96 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо ураїнську мову та літературу" ; Вип.3(16)). – ISBN 966-333-141-0
624754
   Інтерактивні технології на уроках хімії. – Харків : Основа, 2006. – 176с. – (Бібліотека журналу "Хімія" ; Вип.11(47)). – ISBN 966-333-411-8
624755
   Інтерактивні технології навчально-пізнавальної діяльності - інноваційні методики змішаного навчання / Т.О. Перцева, Л.І. Конопкіна, Т.В. Кіреєва, К.Є. Богацька, О.Г. Черкасова, О.В. Мироненко, О.В. Фесенко, Л.А. Ботвінікова, К.О. Бєлослудцева // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2018. – № 4 (80). – С. 73-76. – ISSN 1681-2751
624756
  Майковська В.І. Інтерактивні технології навчання : (на прикладі дисципліни "Торговельне підприємництво") / В.І. Майковська ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. – 95, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 93-95. – ISBN 978-966-698-294-3
624757
  Редько В. Інтерактивні технології навчання іноземної мови // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 8/9 (980/981). – С. 28-36. – ISSN 0131-6788
624758
  Богданова Л.Є. Інтерактивні технології навчання на уроках хімії / Л.Є. Богданова. – Харків : Основа, 2004. – 144с. – (Бібліотека журналу "Хімія" ; Вип.6 (18)). – ISBN 966-333-045-7
624759
  Коваль Н.В. Інтерактивні технології навчання як засіб формування професійних компетентностей майбутніх менеджерів // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забеспечення діяльності ВНЗ "Агросвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 1. – С. 70-77


  Щодо впровадження в навчальний процес ВНЗ III-IV рівнів акредитації адекватних сучасним умовам методів та технологій навчання, що сприятимуть формуванню професійних компетентностей майбутніх спеціалістів.
624760
  Роганова М. Інтерактивні технології освітньо-виховного процесу у ВНЗ // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов`янськ, 2013. – Вип. 61. – С. 55-63. – ISSN 2077-1827
624761
  Галацин К.О. Інтерактивні технології у процесі вивчення англійської мови студентами ВТНЗ / К.О. Галацин, А.М. Фещук // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наук. праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2014. – С. 91-98. – (Серія: Філологія. Педагогіка ; вип. 4). – ISSN 2307-1591


  У статті розкривається сутність поняття інтерактивної технології та ії роль у процесі вивчення англійської мови студентами вищого технічного навчального закладу.
624762
  Шведун В.О. Інтерактивні технології у розвитку сучасної вищої освіти // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. IІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 19 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – C. 222-225. – ISBN 978-966-285-311-7
624763
  Логвінова Я.О. Інтерактивні технології формування екологічної компетентності студентів // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 168. – C. 136-138. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
624764
  Фіголь Н.А. Інтерактивні технології формування педагогічної майстерності під час лекційно-семінарських занять // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2017. – № 1 (306), лютий, ч. 2 : Педагогічні науки. – С. 222-229. – ISSN 2227-2844
624765
  Ніколаєнко В. Інтерактивні технології формування професійно-комунікативних умінь з української мови у студентів-іноземців економічних спеціальностей // Міжкультурна комунікація в університетському освітньому просторі : колект. монографія / Н.І. Ушакова, О.М. Білик, А.П. Брицкая, С.О. Волков, С.П. та ін. Домнич. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2019. – С. 123-139. – ISBN 978-966-285-578-4
624766
  Лупенко-Ковтун Світлана Миколаївна Інтерактивні технології як засіб демократизації навчального процесу у ВНЗ // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2008. – № 1. – С. 28-33. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статье рассматриваются возможности использования интерактивных технологий во время лекционных и практических занятий с целью формирования у студентов навыков демократического поведения.
624767
  Бугера Ю. Інтерактивні технології як засіб формування мотиваційного компоненту готовності студентів до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами / Ю. Бугера, Н. Дідик // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2020. – № 9 (103). – С. 3-11. – ISSN 2312-5993
624768
  Нагорна Н.В. Інтерактивні технології як засіб формування педагогічної компетентності майбутнього психолога // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2015. – № 6 (135). – С. 90-95. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466
624769
  Коцан І.Я. Інтерактивні технології як складова інноваційного перетворення системи вищої освіти / І.Я. Коцан, М. Яцишин, Ю.В. Коренга // Міжнародний науковий вісник : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" [та ін.]. – Ужгород, 2015. – Спецвип. 1 (10). – С. 343-348. – ISSN 2218-5348
624770
   Інтерактивні уроки з історії України : 9 клас. – Харків : Основа, 2005. – 112с. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; Вип. 11(23)). – ISBN 966-333-248-4
624771
   Інтерактивні уроки з історії України. 8 клас / Л.Г. Фурман, О.Ф. Полупан, І.О. Андрощук, Л.Д. та ін. Гаврилюк. – Харків : Основа, 2005. – 112с. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; Вип. 10(22)). – ISBN 966-333-247-6
624772
  Люлька В. Інтерактивні форми вивчення античної спадщини в академічному курсі світової літератури / В. Люлька, Н. Тарасова // Актуальні проблеми методики викладання світової літератури : зб. наук. статей / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; за ред. Л.В. Мацевко-Бекерської. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 192-211
624773
  Ягоднікова В.В. Інтерактивні форми і методи навчання у вищій школі : навч.-метод. посібник / В.В. Ягоднікова ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ : Персонал, 2011. – 69, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-02-0031-0
624774
  Попов В.Д. Інтерактивні форми і методи роботи на уроках географії як засіб формування просторової (картографічної) компетентності учнів // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2020. – № 11 (225). – С. 2-9 : мал., табл. – Бібліогр.: 13 назв.
624775
  Калашник Л.С. Інтерактивні форми роботи в підготовці майбутніх учителів і вихователів до професійної діяльності в умовах етнокультурного різноманіття сучасного суспільства / Л.С. Калашник, О.В. Новіков, К.А. Юр"єва // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Прокопенко І.Ф., Бабіч Н., Бойчук Ю.Д. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 48. – С. 77-93. – ISSN 2312-1548
624776
  Присяжнюк С. Інтерактивні форми роботи на заняттях української літератури // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 9 (108). – С. 52-56
624777
  Касьян С. Інтерактивні форми, методи й технології навчання слухачів кафедри відкритих систем та інформаційно-комунікаційних технологій // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: В.П. Андрущенко, В.Ю. Биков, О.І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 88-89
624778
  Железнякова Е.Ю. Інтерактивність у електронному навчанні // Змішане навчання у реформуванні освітньої моделі : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару з елементами вебінару / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т [та ін.] ; [редкол.: Н.Ю. Олійник (голова), М.С. Синєкоп, В.О. Бабенко та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2018. – С. 21-22
624779
  Полісученко А.Ю. Інтерактивність у ранкових передачах українських телеканалів // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 51, квітень - червень. – С. 91-95


  Розглядається використання інтерактивності у ранкових телепередачах "Нового каналу", "1+1", "Інтера", "ТРК Ера", "Сіті", "М1" та проводиться їх порівняльний аналіз. This article discusses the use of interactivity in the morning broadcastings on Novyi ...
624780
  Полісученко А.Ю. Інтерактивність у телевізійному мовленні України: теорія і практика : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Полісученко Анна Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 14 назв
624781
  Полісученко А.Ю. Інтерактивність у телевізійному мовленні України: теорія і практика : дис. .... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Полісученко Анна Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – 230 л. – Бібліогр.: л. 186-230
624782
  Нагорняк М.В. Інтерактивність як визначальний чинник ефективності розмовних програм інтернет-радіостанцій // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 57, жовтень - грудень. – С. 157-163


  У статті зосереджено увагу на вагомій характеристиці діяльності вітчизняних інтернет-радіостанцій, пов’язаній з явищем інтерактивності, що стає дедалі поширенішим у практиці українського аналітичного мовлення; окреслено основні умови, за яких ...
624783
  Гончаров В.В. Інтерактивність як одна з ознак сучасного мережевого мистецтва кіберкультури // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2014. – № 3. – С. 117-120. – ISSN 2226-3209
624784
  Зелінченко О.А. Інтерактивність як основа "живого" радіомовлення: історія виникнення та важливість упровадження соціального замовлення аудиторії // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 11. – С. 145-147


  У статті йдеться про якісно сформований і порівняно новий вид діяльності радіостанцій інтерактивний. Зокрема подаються історичні матеріали виникнення і становлення іптерактивності. Простежується доцільність за впровадження такої форми діяльності на ...
624785
  Георгян Н. Інтерактивність як характеристика соціокультурного освітнього середовища вищого навчального закладу / Н. Георгян, Т. Садова // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Хижняк І.А. (голов. ред.), Топольник Я.В., Гаврілова Л.Г. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1 (99). – С. 86-96. – ISSN 2077-1827
624786
  Брижаченко Н.С. Інтерактивність як чинник формування дизайну сучасного громадського інтер"єру : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.07 / Брижаченко Наталя Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв. – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
624787
  Березенська С.М. Інтерактивність, як основний показник якості дистанційного курсу // Дистанційне навчання як сучасна освітня технологія : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару : [25 лют. 2016 р.] / М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти, Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.] ; [редкол.: Н.Ю. Олійник (голова), Ю.І. Євдокименко, С.М. Березенська та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2016. – С. 5-6
624788
  Зінченко Я. Інтеракції та інтеракційні витрати у процесі внутрішньофірмової взаємодії // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2009. – № 4. – С. 40-43. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1811-3141
624789
  Андрієнко Т. Інтеракційна модель перекладу // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2016. – Вип. 34. – С. 6-16. – ISSN 2413-3094
624790
  Васютинський В.О. Інтеракційна психологія влади / В.О. Васютинський. – Київ, 2005. – 492с. – ISBN 966-7486-27-3
624791
  Чекулай О.П. Інтеракційний аспект висловлювань звинувачення та виправдання // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 480-484. – ISBN 966-7890-03-1
624792
  Васютинський В. Інтеракційний дискурс психоаналітичних тлумачень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 11-14. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 1). – ISSN 1728-3817


  У сучасних психоаналітичних тлумаченнях дедалі виразнішим стає інтерес до змісту міжособової взаємодії. У процесі спілкування аналітика і клієнта в психоаналітичній діаді зароджується їхній спільний інтеракційний дискурс. Численні факти аналітичного ...
624793
  Ущина В. Інтеракціональні особливості топікального контролю в комунікативній ситуації політичних дебатів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 498-506. – ISBN 966-581-388-9
624794
  Сепетий Д.П. Інтеракціонізм як напрям сучасної філософії свідомості: психофізична проблема в аналітичній перспективі : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.01 / Сепетий Дмитро Петрович ; М-во освіти і науки України, М-во охорони здоров"я України, Запоріз. держ. мед. ун-т, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 398 арк. – Бібліогр.: арк. 372-398
624795
  Сепетий Д.П. Інтеракціонізм як напрям сучасної філософії свідомості: психофізична проблема в аналітичній перспективі : автореф. дис. … д-ра філос. наук : 09.00.01 / Сепетий Дмитро Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 36 с. – Бібліогр.: 45 назв


  д-ра філос. наук : 09.00.01
624796
  Цимбаленко Є.С. Інтеракція як концептуальне поняття медіакомунікацій // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 51, квітень - червень. – С. 142-146


  У статті здійснюється огляд тлумачень інтеракції та інтерактивності у теоріях масової та медіакомунікацій, у тому числі щодо можливості індивідуального самовираження аудиторії через інтерактивний інструментарій нових медіа. З’ясовується, як ...
624797
  Комар О. Інтеракція як основа освітнього співробітництва на уроках у початковій школі // Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Совгіра С.В., Чирва Г.М., Коломієць Н.А. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 1. – С. 64-70. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2706-6258
624798
  Швець О. Інтераційні схеми апроксимації сигналів у випадку нарощування системи базисних функцій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 59-63. – (Кібернетика ; вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються ітераційні схеми апроксимації сигналів. Iterative signals approximation schemes are considered.
624799
   Інтерв "ю з директором Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М.Бакуля НАН України академіком НАН України М.В.Новиковим (провела Л.П.Кавуненко) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2008. – № 4 (62). – С. 98-104. – ISSN 0374-3896
624800
  Шурин О.А. Інтерв"ю - один із найсуперечливіших об"єктів авторського права в Україні // Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Треті щорічні читання з проблем права інтелектуальної власності, присвячені пам"яті проф. О.А. Підопригори" : 13 берез. 2009 р. / "Треті щорічні читання з проблем права інтелектуальної власності, присвячені пам"яті проф. О.А. Підопригори", міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2009. – С. 181-184
624801
  Халер М. Інтерв"ю = Das Interview. Ein Handbuch fur Journalisten : [навч. посібник] / Міхаель Халер у співавторстві з Раймер Хінцпетер, Ульріх Цойчель, Хайнер Кеппелі ; [за заг. ред. В.Ф. Іванова ; пер.: К. Макєєв, П. Демешко]. – Київ : Академія Української Преси, 2008. – 403, [1] с. : портр., іл. – Дод. тит. арк. нім. – Бібліогр.: с. 24-26, 396-403. – ISBN 966-2123-06-7
624802
  Грабська А.В. Інтерв"ю в журналі культурного спротиву "ШО" // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 32, липень - вересень. – С. 101-105


  Проаналізовано використання жанру інтерв"ю в сучасній українській пресі культурологічної спеціалізації на прикладі "журналу культурного спротиву" "ШО". Окреслено риси культурологічних матеріалів у жанрі інтерв"ю та подано їх узагальнену класифікацію за ...
624803
  Штельмах М.Л. Інтерв"ю в системі жанрів сучасної україномовної комунікації : Автореф. дис. ... канд.філологічних наук: спец. 10.02.01 / Штельмах М.Л.; КНУТШ.Інститут філології. – Київ, 2008. – 18с. – Бібл.: 10 назв
624804
  Штельмах М.Л. Інтерв"ю в системі жанрів сучасної україномовної комунікації : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.01 - українська мова / Штельмах М.Л.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 222л. – Бібліогр.: л.194-222
624805
  Лаврик О.В. Інтерв"ю в сучасній молодіжній пресі: жанрово-стильові особливості (на матеріалі журналів "Молоко" та "Екстирим ХЗМ) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 36, липень - вересень. – С. 80-83


  Статтю присвячено дослідженню основних форм і типів жанру інтерв"ю в сучасних молодіжних виданнях, аналізу одиниць інформативної єдності й прийомів інтимізації мовлення в текстах інтерв"ю. Genre and stylistic features of interview in the modern youth ...
624806
  Бодак Ю. Інтерв"ю в сучасному інформаційному просторі // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 196-198
624807
  Голік О.В. Інтерв"ю в українській пресі ХХI ст. // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 30, січень - березень. – С. 48-52.


  Розглянуто новітні погляди на жанр інтерв"ю, його різновиди та модифікації, що є результатом взаємокореляційних процесів. Окрім того, здійснено моніторинг сучасної української преси щодо фукціонування цього жанру, частоти вживанння, визначено тенденції ...
624808
  Щегельська О.О. Інтерв"ю в українському телевізійному інформаційному мовленні. // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 24. – С. 196-198.
624809
  Шевчук С. Інтерв"ю Голови Конституційного Суду України Станіслава Шевчука - головному редакторові журналу "Право України" Олександру Святоцькому / С. Шевчук, О. Святоцький // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 12. – С. 11-22. – ISSN 1026-9932
624810
  Ситник А. Інтерв"ю директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника - головному редакторові журналу "Право України" Олександру Святоцькому / розмову вів Олександр Святоцький // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 12. – С. 9-13. – ISSN 1026-9932
624811
   Інтерв"ю з Буткевич Ольгою Володимирівною // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал : міжнародне право, порівняльне правознавство / Україн. асоц. міжнар. права ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Всеукраїнська громад. орг. "Україн. асоціація міжнар. права"; голов. ред. О.В. Буткевич ; редкол.: Анцупова Т.О., Батлер В.Е., Бірюков О.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4. – С. 94-99. – ISSN 1814-3385


  Ольга Буткевич – член Комітету експертів Рамкової конвенції про захист національних меншин.
624812
   Інтерв"ю з Гнатовським Миколою Миколайовичем // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал : міжнародне право, порівняльне правознавство / Україн. асоц. міжнар. права ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Всеукраїнська громад. орг. "Україн. асоціація міжнар. права"; голов. ред. О.В. Буткевич ; редкол.: Анцупова Т.О., Батлер В.Е., Бірюков О.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4. – С. 81-85. – ISSN 1814-3385


  Микола Гнатовський – президент Європейського Комітету з запобігання катуванням та нелюдському чи принизливому поводженню або покаранню.
624813
  Косач-Борисова Інтерв"ю з Ісидорою Косач-Борисовою / інтерв"ю взяв Петро Одарченко // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1991. – Vol. 42, № 497/498, липень/серпень : липень/серпень. – С. 19-21
624814
  Чалий Д. Інтерв"ю з Кобзарем // Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2013. – № 3 (50). – С. 52-53
624815
  Крижанівський А.С. Інтерв"ю з колоритним дідом / А.С. Крижанівський. – К., 1983. – 272с.
624816
  Жиганюк І.В. Інтерв"ю з Леонідом Булавіним / І.В. Жиганюк, М.П. Маломуж // Український фізичний журнал : науковий журнал / НАН України, Відділення фізики і астрономії. – Київ, 2015. – Т. 60, № 8. – С. 687-696. – ISSN 0372-400Х
624817
   Інтерв"ю з Мициком Всеволодом Всеволодовичем, присвячене 70-річчю Ради Європи, її діяльності щодо становлення мовних європейських стандартів, захисту мов меншин та їх значення для України // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал : міжнародне право, порівняльне правознавство / Україн. асоц. міжнар. права ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Всеукраїнська громад. орг. "Україн. асоціація міжнар. права"; голов. ред. О.В. Буткевич ; редкол.: Анцупова Т.О., Батлер В.Е., Бірюков О.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4. – С. 86-93. – ISSN 1814-3385


  "У цьому році відзначають 70 річчя Ради Європи".
624818
  Щербаков В.З. Інтерв"ю з мухою : іронічні оповідання / Віктор Щербаков. – Київ : Либідь, 2009. – 213, [3] с. : іл. – В книзі також: Москва, А-100 : п"єса. – ISBN 978-966-06-0566-4
624819
  Нагайло Б. Інтерв"ю з Надією Світличною, присвячене творчості Василя Стуса : З передавань радіо Свобода" 8 і 9 вересня 1985 року // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 99-104
624820
  Буроменський М. Інтерв"ю з професором Буроменським Михайлом Всеволодовичем / інтерв"ю підготував Б.А. Веселовський // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал : міжнародне право, порівняльне правознавство / Україн. асоц. міжнар. права ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Всеукраїнська громад. орг. "Україн. асоціація міжнар. права"; голов. ред. О.В. Буткевич ; редкол.: Анцупова Т.О., Батлер В.Е., Бірюков О.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4. – С. 76-80. – ISSN 1814-3385


  Буроменський Михайло Всеволодович - український науковець, громадський діяч, професор, доктор юридичних наук, член-кореспондент Національної академії правових наук України, президент Інституту прикладних гуманітарних досліджень. З 2006 - член постійної ...
624821
  Мазурок А.І. Інтерв"ю з професором Воловичем В.І. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 6-9. – (Соціологія ; Вип. 1/2). – ISSN 1728-3817
624822
  Матвієнко С. Інтерв"ю з Рендалом Колінзом // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2011. – № 3 : Аналітична філософія: метод, традиція, проблематика. – С. 112-119. – ISSN 0235-7941
624823
  Клімова Ф. Інтерв"ю з Феодосією Клімовою. Україна - царство Аїда / О. Смілянець // Матеріали Міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні ХХ століття" : (Київ, 16 трав. 2018 р.) / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ ; Дрогобич : ВПО "Меморіал" імені Василя Стуса [та ін.], 2018. – С. 307-308
624824
  Кононенко П. Інтерв"ю з Юрієм Мушкетиком // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 22-23
624825
  Бандурка О.М. Інтерв"ю і статті (автопортрет політика) / О.М. Бандурка. – Харків : Видавництво Національного університету внутрішніх справ, 2004. – 624 с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-610-119-Х
624826
  Будько Євген Інтерв"ю із Санта - Клаусом // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 6 (114), грудень - січень. – С. 16-19 : фото
624827
  Пронкевич Олександр Інтерв"ю Михайла Москаленка. Про історію перекладу творів Федеріко Гарсіа Лорки українською мовою // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 184. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0320 - 8370
624828
  Луценко К.С. Інтерв"ю на радіо: підготовка та проведення (на прикладі програм на радіо "Ера ФМ" ) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 45, жовтень - грудень. – С. 105-109


  У статті характеризуються роль інтерв"ю як самостійного жанру, головні особливості підготовки та алгоритм проведення інтерв"ю. Визначаються усі етапи інтерв"ю: вступна, діалогічна та завершальна частини. Велику увагу приділено психологічним чинникам, ...
624829
  Баталов В.Г. Інтерв"ю не для преси : повість, роман / Авлерій Баталов ; худож. В.М. Березовий. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 365, [2] с. : іл.
624830
  Попова Ю.М. Інтерв"ю Павла Загребельного крізь призму соціальних комунікацій // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 54, січень - березень. – С. 169-172


  Вивчення інтерв"ю Павла Загребельного крізь призму соціальних комунікацій дає можливість розкрити особливість їх проблемно-публіцистичного змісту, уписаного в координати соціального часу й простору, указати на їх комунікативну стратегію й прагматику, ...
624831
  Згуровський М.З. Інтерв"ю ректора Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", академіка НАНУ М.З. Згуровського головному редактору журналу "Трибуна" В.І. Меншун // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України ; голов. ред. Меншун В.І. – Київ, 2017. – № 3/4. – С. 6-9. – ISSN 0868-8117
624832
  Шмиговська В.В. Інтерв"ю у академіка НАН України К. Ситника. До 80-річчя академіка НАН України К. Ситника : ювілей вченого // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2006. – № 3. – С. 92-95. – ISSN 1726-5428
624833
   Інтерв"ю учених правознавців // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України ; голов. ред.: Святоцький О.Д. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11. – С. 65-74. – ISSN 1026-9932


  Продовження назви:"...Василя Тація, Олександра Петришина, Олени Мініч, Богдана Падучука, Олександра Дорошенка, богдана Львова, Едуарда Сімсона, Ірини Венедіктової - головному редакторові журналу "Право України" Олександру Святоцькому".
624834
   Інтерв"ю фахівців інформаційних та апаратних спеціальностей, які здобули освіту // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків, 2020. – № 3 (101). – С. 12-15. – ISSN 1562-529Х
624835
  Нещерет Інна Інтерв"ю Хакан Їілмаз: "Наступного року Turkish Airlines святкуватиме аж два ювілеї" / Нещерет Інна, Корбут Анна // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 7 (68). – С. 42 : фото
624836
  Гривачова А. Інтерв"ю як об"єкт авторського права // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 208-210. – ISBN 978-617-7069-15-6
624837
  Афанасьєва К.О. Інтерв"ю як об"єкт співавторства // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 11. – С. 6-10


  таття присвячена проблемам практичної реалізації новели нової редакції закону "Про авторське право та суміжні права", згідно якої інтерв "ю вважається твором, написаним у співавторстві. The articile considers problems by realization in practice of ...
624838
  Пилипенко Р.Є. Інтерв"ю як презентація ідеологічних контекстів // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 14. – С. 402-405. – ISBN 978-966-171-092-3
624839
  Саламатіна О.О. Інтерв"ю як специфічний жанр публіцистики в сучасній німецькій мові // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 5 (159). – C. 165-171
624840
  Гончар О. Інтерв"ю, якого не було / розмову вів Костянтин Бобрищев // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 12 квітня (№ 14). – С. 8
624841
  Юсін А.А. Інтерв"ю, якого не було. / А.А. Юсін. – К., 1984. – 287с.
624842
  Біленко Василь Інтерв"ю. Вольфганг Едер: Драгобрат - це як Австрія сорок років тому // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 6 (67). – C. 18 : фото
624843
  Ксьондз У. Інтерв"ювання як перша стадія спілкування адвоката з клієнтом // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 219-220
624844
   Інтерв’ю з академіком НАН України І.М. Коваленком // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2011. – № 1 (71). – С. 132-141. – ISSN 0374-3896
624845
   Інтерв’ю з академіком НАН України О.А.Летичевським // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2011. – № 1 (71). – С. 125-132. – ISSN 0374-3896
624846
  Наєнко М. Інтервал / Михайло Наєнко. – Київ : Освіта України, 2021. – 675, [1] с. : іл., фот. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7993-01-7


  У пр. № 1739208 напис: Григорію Фоковичу. Підписи. 10.02.2021 р.
624847
  Наєнко М. Інтервал... // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2020. – 11 липня (№ 25/26). – С. 3, 15
624848
  Жуковська О. Інтервальна модель оцінки обсягу страхових резервів / О. Жуковська, І. Ткаченко // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 85-89 : табл. – Бібліогр.: 8 назв
624849
  Рижов А.Ю. Інтервальна оцінка ймовірності виживання для компонент суміші // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 30-32. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто застосування адаптивних оцінок функцій розподілу компонент суміші зі змінними концентраціями до побудови довірчих інтервалів для невідомих ймовірностей виживання. Наведено приклад для суміші з експоненційно розподіленими ...
624850
  Галкін О.А. Інтервальна оцінка ОВМ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 117-122. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Досліджена методологія отримання обмежень та оцінок помилки процедури пропуску, що є об"єктивною оцінкою помилки узагальнення. Випадок нероздільності та застосування обмежень на здатність узагальнення ОВМ. Точна оцінка процедури пропуску. Methodology ...
624851
  Кожаметов А.Т. Інтервальна стійкість систем непрямого регулювання з запізненням / А.Т. Кожаметов, А.В. Шатирко, Д.Я. Хусаінов // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 268-274. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуті системи непрямого регулювання з запізненням. Одержані умови стійкості.
624852
  Хусаінов Д.Я. Інтервальна стійкість систем прямого регулювання з малим запізненням / Д.Я. Хусаінов, А.Т. Кожаметов, А.В. Шатирко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 320-326. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті розглядаються системи нелінійних диференціальних рівнянь з не лінійністю спеціального вигляду. За допомогою функції Ляпунова вигляду квадратична форма плюс інтеграл від не лінійності одержані умови так званої інтервальної стійкості системи.
624853
  Квєтний Р.Н. Інтервальні моделі перетворень сигналів в інформаційно-вимірювальних системах : монографія / Квєтний Р.Н., Бойко О.Р. ; МОН України ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2009. – 100 с. – ISBN 978-966-641-299-0
624854
  Жуковська О.А. Інтервальні моделі прийняття колективних рішень в умовах ризику : Автореф. ... дис. канд.фіз.-мат. наук: Спец. 01.05.04 / Жуковська О.А.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 18с. – Бібліогр.: 9 назв
624855
  Жуковська О.А. Інтервальні моделі прийняття колективних рішень в умовах ризику : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук .Спец. 01.05..04 - системний аналіз і теорія оптимальних рішень / Жуковська О.А.; Національний технічний університет України " Київський політехнічний інститут". – Київ, 2006. – 145л. + Додаток л. 143 - 145. – Бібліогр.:л. 130 -142
624856
  Меренкова О. Інтервальні оцінки ризиків в інноваційних банківських проектах : банки України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 40-42 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
624857
  Хассан Я.Х. Інтервально-кодовий метод для моделювання перетворювачів та управління ними. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.09.12 / Хассан Я.Х.; Харків.держ.політехн.ун-т. – Харків, 2000. – 15л.
624858
  Почепцов Г. Інтервенції в мізки, або Руйнування здорового глузду // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 16-22 листопада (№ 43/44). – С. 10


  "Найменш захищеним у бою вважається мозок солдата. Але так само ніхто з нас не захищений від впливу у випадку виборів і бізнесу. На нас падає така кількість інформаційних ударів, що ми маємо радіти, коли вибори закінчуються, оскільки реклама й паблік ...
624859
  Угрин Л.Я. Інтервенції в сучасних міжнародних відносинах: теоретичні аспекти дослідження / Л.Я. Угрин, У.Я. Демків // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 114, (ч. 2). – С. 28-38


  Розглянуто пояснювальний потенціал неореалізму, ліберального інституціоналізму та соціального конструктивізму, методологічно об"єднаних теорією ситем, для аналізу інтервенційної поведінки держав. З"ясовано особливості структури міжнародної системи та ...
624860
  Мурадян К.Р. Інтервенційна сонографія в діагностиці та хірургічному лікуванні бойової травми живота : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 / Мурадян Карен Рубенович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова". – Київ, 2020. – 26 с. – Бібліогр.: 23 назви
624861
  Чепелик О. Інтервенціоністське мистецтво: Художник як медіатор суспільного діалогу // МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія : збірник наукових праць з мистецтвознавства і культурології / Ін-т проблем сучасного мист-ва Нац. акад. мист-в України ; редкол.: В.Д. Сидоренко,О.О. Роготченко, А.О. Пучков [та ін.]. – Київ, 2010. – № 7. – C. 77-80
624862
  Денисов И В. Інтервенція (- втручання, насильницький замах однієї або кількох держав на суверенні права іншої держави) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2011. – Т. 11 : Зор - Как. – C. 440-441. – ISBN 978-966-02-6092-4 (Т.11)
624863
  Гаврилова М. Інтервенція в Сирію: примарність перспектив / М. Гаврилова, В. Заянчковський // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2012. – № 12. – С. 48-51
624864
  Рогач О.І. Інтервенція валютна / О.І. Рогач, О.А. Чугаєв // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2011. – Т. 11 : Зор - Как. – С. 441. – ISBN 978-966-02-6092-4 (Т.11)
624865
  Коваль Н.Є. Інтердискурс у юридичному дискурсі // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : зб. наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – С. 68-72. – (Серія "Філологічні науки". Мовознавство ; № 2). – ISSN 2312-6353
624866
  Пасова Т.О. Інтердискурсивна публіцистика журналу "Культура" в контексті суперечливого трактування історичних подій в емігрантських виданнях // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 179-183


  Публіцистичний дискурс стосовно майбутнього Центральної та Східної Європи охопив низку ЗМК, які виходили за кордоном. Одним із найавторитетніших еміграційних журналів визнано редаговану Єжи Ґед - ройцем "Культуру". Статті цього видання, які мають ...
624867
  Бацевич Ф.С. Інтердискурсивність і глибини фікціональності художнього тексту: лінгвонаративні аспекти // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4. – С. 3-12. – ISSN 0027-2833
624868
  Вороніна Д.В. Інтердискурсивність роману Т. Пратчетта "Wyrd Sisters" // Матеріали V Міжвузівської студентської науково-практичної конференції "Різдвяні читання" : 22 груд. 2012 р. / "Різдвяні читання", міжвуз. студентська наук.-практ. конф. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – С. 103-104
624869
  Стасюк О.С. Інтердискурсивність як засіб формування парламентської мови (на матеріалі стенограм пленарних засідань бундестагу ФРН // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 61. – С. 149-154


  У статті визначено вплив інтердискурсивності на формування парламентської мови. З’ясовано, що парламентська мова містить фрагменти, які належать до юридичного, медійного, економічного, наукового, художнього, релігійного дискурсу. Показано, що вплив ...
624870
  Пономаренко О. Інтердискурсивність як провідна риса дипломатичного дискурсу (на матеріалі виступів екс - Міністра закордонних справ Італії Дж. Терці ді Сант - Агата на ІХ Конференції Послів у Римі) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 30-35. – (Іноземна філологія ; вип. 1 (47)). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються випадки вживання характерних елементів інших дискурсів у дипломатичному. Доводиться притаманність останньому значного ступеня інтердискурсивності та інтегративності. Констатується переважання економічної, політичної, юридичної та ...
624871
  Завадська О.В. Інтердискурсивність як системоутворювальний параметр офіційних веб-сайтів інститутів сектору безпеки // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 1. – С. 542-552


  В статті розглядається роль різних типів дискурсів у мережевих ресурсах спецслужб України, їх ознаки та системоутворювальні функції.
624872
  Зимомря М. Інтердисциплінарний вектор досліджень Лідії Дунаєвської та її вплив на фольклористичну діяльність Івана Хланти / М. Зимомря, І. Зимомря // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 97-110


  Статтю присвячено фольклористичній діяльності Лідії Дунаєвської та Івана Хланти. The article deals with folkloristic work of Lidiya Dunayevska and Ivan Chlanta.
624873
  Лукомська З.В. Інтердисциплінарний підхід пошуку шляхів дослідження цінних історичних комплексів // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 49. – С. 330-342. – ISSN 2077-3455
624874
  Жовта Н.М. Інтердисциплінарні виміри дослідження мови української чарівної казки // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 29. – С. 174-184. – ISSN 2311-2697


  У статті аналізуються проблеми розрізнення мовної ідентифікації тексту казки як лінгвістичного факту та етнолінгвістичних витоків сюжету казки. The article discusses the problem of discerning the linguistic nature of the fairy tale text as language ...
624875
  Черняк Ю.І. Інтердисциплінарні виміри проблеми типолоії дискурсів та літературознавча аналітика // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 94-100. – (Філологічні науки ; № 1)
624876
  Тимошенко М.О. Інтердисциплінарні інтенції сучасної культурології // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "X Культурологічні читання пам"яті Володимира Подкопаєва "Українська культура: виклики сьогодення" : 31 трав. - 1 черв. 2012 р. / Культурологічні читання пам"яті Володимира Подкопаєва, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : НАКККіМ, 2012. – С. 248-256. – ISBN 978-966-452-103-8
624877
  Олійник І. Інтердисциплінарність дослідження чи маргінес науки? : (до питання літературознавчого статусу критики художнього перекладу) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 117-125. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 1)
624878
  Білан Н.І. Інтерент як простір різних видів соціальних комунікацій // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 103, (ч. 1). – С. 46-50


  У цій статті йде мова про Інтернет як простір для існування різних видів соціальної комунікації. Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій став передумовою для створення нових комунікаційних моделей, зокрема з допомогою Інтернет та мобільного ...
624879
   Інтерес до Індії пересилив страх : Тур-новини // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 1. – С. 112 : Іл.
624880
  Кулик Н.А. Інтерес студентів до занять з фізичного виховання і спортом у ВНЗ // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2015. – С. 84-87. – (Серія 15 : "Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)" ; вип. 11 (66) 15). – ISSN 2311-2220
624881
  Маринич О.М. Інтерес Т.Г.Шевченка до вивчення природи : (відбиток) / О.М. Маринич. – Київ, 1962. – 230-238с.
624882
  Самбор М. Інтерес у праві: поняття, сутність, структура // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2006. – № 1. – С. 116-120. – ISSN 0132-1331
624883
  Гуняк А.Я. Інтерес як критерій поділу права на приватне та публічне: загальнотеоретичний аспект // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 49-53. – ISSN 2219-5521
624884
  Усатий Г.О. Інтерес як об"єкт кримінально-правового конфлікту // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 236-240. – ISSN 2219-5521


  Статтю присвячено визначенню спрямованості кримінально-правового конфлікту та його предмета через дослідження окремих аспектів правової категорії "інтерес", яка останнім часом все активніше використовується вітчизняним законодавцем при конструюванні ...
624885
  Воронова О.В. Інтерес як складовий елемент захисту в цивільному праві України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 13-19. – (Серія: Право ; № 1 (51)). – ISSN 1813-338Х
624886
  Дубінін В.В. Інтерес як соціально-філософська категорія // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2010. – Вип. 46
624887
  Дубінін В.В. Інтерес як соціально-філософська категорія: діяльнісний підхід // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. ; редкол.: Андрусишин Б.І., Войцехівська І.Н., Гончар Б.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 27. – С. 131-138. – ISSN 2076-1554
624888
  Макаренко Н.Г. Інтереси в системі самореалізації особистості : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.11 / Макаренко Н. Г.; МОУ,КУ. – К., 1994. – 17л.
624889
  Макаренко Наталія Генадіївна Інтереси в системі самореалізації особистості (соціально-філософський аналіз) : Дис... доктора філософськихнаук: 09.00.11 / Макаренко Наталія Генадіївна; КУ ім.Т.Г.Шевченка. – К., 1994. – 143л. – Бібліогр.:л.130-143
624890
  Туркот М. Інтереси військової служби: поняття та характеристика // Право військової сфери : український правовий журнал / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ, 2008. – № 5. – С. 10-13.
624891
  Корнякова Т. Інтереси держави - це і права дітей, права кожного з громадян // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2003. – № 2. – С.14-18
624892
  Матвієць А. Інтереси держави в галузі земельних відносин: поняття та зміст // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 83-90
624893
  Семенюк В. Інтереси держави в господарському представництві // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 6. – С. 14-19.
624894
  Гришко С.М. Інтереси держави та територіальних громад на місцевому рівні в Україні: теоретичне розуміння // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 13/14 липень. – С. 125-130. – ISSN 2306-6814
624895
  Валюх В. Інтереси держави як предмет представництва прокурором у суді // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 2. – С.112-114. – ISSN 0132-1331
624896
  Петренко Г. Інтереси канадської компанії WWM усупереч міжнародним стандартам // Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 2016. – 27 травня (№ 56). – С. 16


  Канадська гірнича компанія WorldWide Minerals Ltd.(WWM) має намір судитися з Казахстаном, звинувачуючи його в невиконанні зобов"язань неіснуючої держави СРСР.
624897
  Масловський М.А. Інтереси колгоспного селянства. / М.А. Масловський. – К., 1976. – 164с.
624898
  Шулікін Д. Інтереси ланки і контури законопроєкту // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 6 грудня (№ 47)
624899
  Надольний М.І. Інтереси людські / М. Надольний // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 160-162. – ISBN 966-642-073-2
624900
  Пітцик М.В. Інтереси міст в контексті адміністративно-територіальної реформи // Міста та громади в адміністративно-територіальній реформі в Україні : міжнар. досвід та практ. пропозиції / М.В. Пітцик, Ю.І. Ганущак, Д. Шиманке, Х. Циммерманн. – Київ : [б. в.], 2008. – С. 3-8. – (Проект "Реформа публічного управління в Україні"). – ISBN 978-966-1639-00-2
624901
  Рябека О.Г. Інтереси народу як системоутворюючий чинник організаційних рівнів і форм реалізації державної влади // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 50-58
624902
  Дубінін В.В. Інтереси народу: плюралізм поглядів / В.В. Дубінін ; [за наук. ред. В.П. Беха] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2012. – 484, [1] с. : табл. – Предм. покажч.: с. 468-476. – Бібліогр.: с. 428-449. – ISBN 978-966-660-815-7
624903
  Вавринчук М.П. Інтереси національної безпеки України у сфері державно-церковних відносин // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 346-351. – (Право. Економіка. Управління)
624904
  Солоткий С.А. Інтереси правосуддя у практиці Європейського суду з прав людини та їх значення для правової системи України // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2013. – № 9 (157). – С. 40-48
624905
  Малєнко О.В. Інтереси роботодавця в трудовому праві // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет. – Чернівці, 2015. – Вип. 765. – С. 78-81. – (Правознавство ; вип. 765). – ISSN 2221-173X
624906
  Фесенко Є. Інтереси споживачів потребують захисту // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 9. – С.36-39.
624907
  Ареф"єва Олена Володимирівна Інтереси стейкхолдерів в організаційному забезпеченні стратегічного управління фінансовим потенціалом підприємств / Ареф"єва Олена Володимирівна, Комарецька Поліна Володимирівна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 80-85. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано і визначено основні інтереси стейкхолдерів в організаційному забезпеченні стратегічного управління фінансовим потенціалом промислових підприємств.
624908
  Брайловський І.А. Інтереси та переваги держави в проектах державно-приватного партнерства // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ;Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Т. 14, № 2. – С. 52-57. – ISSN 1993-0259
624909
  Микитчук Н.М. Інтереси та політика КНР в Центральній Азії // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Т. 20, № 9/2. – С. 309-314. – (Філософія. Соціологія. Політологія ; Вип. 22 (3). – ISSN 9125-0912
624910
   Інтереси транснаціональних корпорацій лобіюють у Верховній Раді України // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (119), січень - лютий. – С. 7-8
624911
  Рудницький С.В. Інтереси у соціальному вимірі // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 64. – С. 123-135
624912
   Інтереси України в Азії // Київський університет. – Київ, 2018. – Вересень (№ 7), дайджест. – С. 3


  Азійську тематику активно розвивають в ІМВ КНУ. Академічна відповідь його викладачів та науковців на визначальний тренд сучасного розвитку вилилася у міжнародну конференцію «Інтереси України в Азії».
624913
  Кулінич М. Інтереси України в Азійсько-Тихоокеанському регіоні // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України. – Київ, 2006. – Вип. 7 : за 2006 рік. – С. 386-406. – ISBN 966-7522-07-5
624914
  Михайловская О.В. Інтереси України в рамках співтовариства країн ОЧЕС // Стратегія розвитку України : Науковий журнал. Економіка. Соціологія. Право. / Мін. осв. і науки України; Нац.авіац. ун-т; Ін-т міжн. відн. та інш. – Київ, 2005. – № 5. – С. 58-66. – ISSN 1729-7036
624915
  Богуш М. Інтереси учасників корпоративних відносин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 103-106. – (Юридичні науки ; вип. 3 (97)). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізується поняття "інтерес" з точки зору різних наук, досліджуються існуючі концепції розуміння категорії "інтерес", з"ясовується сутність та види індивідуальних інтересів учасників корпорації, пропонується власне бачення щодо узгодження ...
624916
  Люта Л. Інтереси як психологічний чинник соціальних змін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 16-19. – (Соціальна робота ; вип. 1 (5)). – ISSN 1728-3817


  Присвячено аналізу сутності поняття "інтерес". Проаналізовано, як нові соціальні зміни, провокують появу нових організаційних форм. Проілюстровано, що об"єднання в нових організаційних формах відбувається на нових засадах. Представлено, що інтерес ...
624917
  Дубінін В.В. Інтереси як форма самовираження народу // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 66. – С. 89-103
624918
  Шульга З.П. Інтереси, стимули, заінтересованість / З.П. Шульга, Ю.І. Палкін. – К., 1970. – 263с.
624919
   Інтеріорність // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 760. – ISBN 966-316-069-1
624920
  Швець Р.Я. Інтеркаляційна модифікація пористих і шаруватих матеріалів для пристроїв генерування і накопичення електричної енергії : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.06 / Швець Роман Ярославович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – 25 с. – Бібліогр.: 18 назв
624921
  Коноплянко Д.Ю. Інтеркальовані нанокомпозитні конденсатори на основі шаруватих кристалів A3 B6 : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 05.27.01 / Коноплянко Д.Ю. ; Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв.
624922
  Присяжнюк О.С. Інтеркультурна взаємодія в умовах поглиблення політичної, етнокультурної та інформаційної глобалізації // Матеріали міжнародної наукової конференції "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри" : з нагоди 20-річчя заснування спеціальності "Міжнародна інформація" в Україні : [19 квіт. 2013 року, м. Київ] / "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 215-217
624923
  Першукова О. Інтеркультурна освіта в Європі як стратегічний напрям розвитку в епоху постмодерну // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конференції 7-8 черв. 2018 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі,міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2018. – С. 59-61
624924
  Дроботенко М.О. Інтеркультурна філософія: до визначення поняття // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 118 (№ 3). – С. 208-211. – ISSN 2076-1554
624925
  Сидоренко І.Г. Інтеркультурне виховання як фактор соціалізації // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 6. – С. 133-134
624926
  Афанасьєва Л. Інтеркультурне місто як модель інтеграції українських спільнот у сучасний європейський простір / Л. Афанасьєва, Рубікондо-Хованова // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко, І.В. Верба [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 18. – С. 13-17
624927
  Саенко С.Г. Інтеркультурний вимір у викладанні іноземних мов // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 139-142
624928
  Монолатій Т.П. Інтеркультурні мотиви волоцюжництва у прозі Йозефа Рота // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1127. – С. 254-260. – (Серія "Філологія" ; вип. 71). – ISSN 2227-1864
624929
  Кічук Я.В. Інтеркультурологічна компетенція фахівця з міжнародної економіки: параметр здатності до дипломатії // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2019. – С. 108-113. – (Педагогічні науки ; № 2 (127)). – ISSN 2414-5076
624930
   Інтерлакенська декларація // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 10 : "Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод-60 років. – С. 234. – ISSN 0132-1331
624931
  Литвин О.М. Інтерлінація функцій / О.М. Литвин. – Харків : Основа, 1992. – 234 с.
624932
  Остапчук А. Інтермедіальна матриця конверсії літературного тексту на мову кіномистецтва (Висновки з магістерської роботи) // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: А.О. Ткаченко, Л.В. Грицик, О.Г. Астаф"єв [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 7. – С. 172-174
624933
  Сиваченко Г. Інтермедіальна парадигма роману Володимира Винниченка "Сонячна машина" // Література на полі медій : колект. монографія на пошану 90-річчя акад. НАН України Д.С. Наливайка : [зб. наук. праць від. теорії літ. та компаративістики Ін-ту літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України] / НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка ; [упоряд.: О.В. Брайка ; за наук. ред. Т.І. Гундорової та Г.М. Сиваченко]. – Дніпро : Акцент ПП, 2019. – С. 234-254. – ISBN 978-966-921-243-6
624934
  Просалова В. Інтермедіальна поетика Михайла Яцкова // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2016. – Вип. 19 : Інтермедіальність: теорія і практика. – С. 160-169. – ISBN 978-966-171-889-9
624935
  Омельчук О. Інтермедіальна проекція літературного авангарду Валер"яна Поліщука // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 3 (663). – С. 37-43. – ISSN 0236-1477
624936
  Івлєва Ю.О. Інтермедіальна специфіка збірки Поля Елюара та Мана Рея "Les Mains libres" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2020. – С. 28-34. – (Серія "Філологія" ; вип. 86). – ISSN 2227-1864


  Ця стаття є частиною більш ґрунтовного дослідження феномену «пікто-поезії» на матеріалах збірки Поля Елюара та Мана Рея «Les Mains libres». Сюрреалізм як авангардистський напрямок не випадково привертає увагу сучасних українських і зарубіжних ...
624937
  Гладун Д. Інтермедіальне перекодування творів Гео Шкурупія у відеоперформансах Семінару творчої молоді 2020 р. // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. І. Набитович ; редкол.: Н. Бойко, М. Бартоліні, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2021. – № 6 (720). – С. 52-65. – ISSN 0236-1477


  У статті проаналізовано особливості поетичного перформансу в рамках Семінару творчої молоді (далі - СТМ або семінар), що у 2020 р. вперше відбувся онлайн. Охарактеризовано відмінності між перформансами, виконаними наживо, відеоперформансами та ...
624938
  Мислива В. Інтермедіальне поле повісті "Я, Мілена" Оксани Забужко // Літературний процес: методологія, імена, тенденції : збірник наукових праць (філологічні науки) / Київський ун-т ім. Б. Гринченка. – Київ, 2013. – № 2. – С. 39-41


  У статті розглянуто повість "Я, Мілена" Оксани Забужко як простір для інтермедіальних маркерів. Йдеться про вплив технологій на внутрішній світ героїв, зміну світобачення людини через взаємодію сучасних мистецтв. Проаналізовано відмінні риси між ...
624939
  Вірченко Т. Інтермедіальне прочитання ранньої драматургії Любові Яновської // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2016. – Вип. 19 : Інтермедіальність: теорія і практика. – С. 169-176. – ISBN 978-966-171-889-9
624940
  Бітківська Г. Інтермедіальний дискурс журналу "Вітчизна" (1987-1992) // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 3. – С. 10-16


  У статті зроблено проблемно-тематичний аналіз інтермедіального дискурсу журналу «Вітчизна». Простежено значення вербальних і візуальних жанрів та їхню взаємодію у літературно-художньому журналі як текст. В статье осуществлен проблемно-тематический ...
624941
  Ільчук М. Інтермедіальний простір роману Томаса Бруссіга "На коротшому кінці сонячної алеї" // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 23. – С. 130-136. – ISSN 2307-2261
624942
  Савчук Г.О. Інтермедіальні аспекти української літератури епохи шістдесятництва // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 129-132. – (Серія "Філологія" ; вип. 78). – ISSN 2227-1864
624943
  Васильєв Є. Інтермедіальні виміри метадраматичності: дитячий кінематограф 1960-1980-х років // Питання літературознавства : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; редкол.: О.В. Чернівська, П.В. Рихло, Р.А. Дзик [та ін.]. – Чернівці, 2018. – Вип. 98. – С. 229-252. – ISSN 2306-2908


  "Зроблено спробу застосувати поширену концепцію метадрами та метатеатральності, розроблену щодо драматургії, до явищ кінематографу. Зачіпається проблема театральності у кіноестетиці та історії світового кіно. Матеріалом дослідження є витвори ...
624944
  Ковпік С. Інтермедіальні експерименти А. Берга з п"єсою Г. Бюхнера "Войцек" // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2016. – Вип. 19 : Інтермедіальність: теорія і практика. – С. 148-152. – ISBN 978-966-171-889-9
624945
  Маценка С. Інтермедіальні зв"язки слова та музики в німецькому експресіонізмі // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – С. 182-188. – (Серія: Філологічні науки ; № 11/12 (360-361) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х


  Проблема зближення та взаємодії в німецькому експресіонізмі окремих мистецтв розглядається як концептуальна складова його програми. Особливу увагу звернено на роль музики в цьому процесі як мистецтва, яке втілює ідею вираження. На прикладі вірша ...
624946
  Олійник С.М. Інтермедіальні зв"язки українського фентезі // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 271-275. – (Серія "Філологія" ; вип. 76). – ISSN 2227-1864
624947
  Клочек Г. Інтермедіальні стосунки художньої літератури та кіно: із теоретичних спостережень // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2016. – Вип. 19 : Інтермедіальність: теорія і практика. – С. 24-33. – ISBN 978-966-171-889-9
624948
  Доценко Н.В. Інтермедіальні стратегії відображення пам"яті у прозі Патріка Модіано // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (52). – С. 259-269


  У статті розглядаються інтермедіальні стратегії у прозі Патріка Модіано, а саме ті художні прийоми, що суголосять засадам кінематографічних технік, зокрема "монтажне бачення" та різні моделі репрезентації, запроваджені відомим режисером, засновником ...
624949
  Родіонова І. Інтермедіальність "України в огні" Олександра Довженка / І. Родіонова, О. Шапіренко // Текст. Контекст. Інтертекст : науковий електронний журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В.О. Сухомлинського ; голов. ред. Філатова О.С. – Миколаїв, 2017. – Вип. № 1 : Філологічні науки. – С. 235-241
624950
  Короткова Л.В. Інтермедіальність в британській художній прозі // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 60. – С. 85-93
624951
  Мегела І.П. Інтермедіальність повісті Г. Гессе "Останнє літо Клінгзора" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 153-162


  У статті висвітлюється методологія інтермедіального зв’язку словесного й образотворчого мистецтв.Повість Г.Гессе «Останнє літо Клінгзора» аналізується під кутом зору художньо-світоглядної моделі естетичного смислу, ключовими категоріями якої є ...
624952
  Лисенко Н.О. Інтермедіальність поетичних текстів Т. Осьмачки
624953
  Лисенко Н.О. Інтермедіальність поетичних текстів Т. Осьмачки // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1078. – С. 234-238. – (Серія "Філологія" ; вип. 68). – ISSN 2227-1864


  У статті в лінгвопоетичному аспекті досліджується інтермедіальність доробку Т. Осьмачки, за доп. компонентного аналізу описуються мовні засоби, що використав автор для створення символів та метафор, специфіка яких полягає в намаганні поета скористатися ...
624954
  Бітківська Г.В. Інтермедіальність сучасного українського літературного журнала: до постановки проблеми // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 42-48


  У статті визначаються основні напрями теоретичного осмислення поняття "інтермедіальність" та обґрунтовується доцільність вживання цього терміна для позначення особливостей сучасного українського літературного журналу. В статье определяются ...
624955
  Довгань О.В. Інтермедіальність художнього тексту як соціологічний феномен та проблема культурної комунікації // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1078. – С. 172-176. – (Серія "Філологія" ; вип. 68). – ISSN 2227-1864


  У статті розглядається поняття інтермедіальності як соціальний та лінгвістичний феномен. Останній автор означує як систему культурних комунікацій, яка продукує збагачення і трансформацію продуктів культури певної нації. Окреслено динаміку та ...
624956
  Бітківська Г.В. Інтермедіальність як засіб моделювання часопростору в сучасному літературному журналі // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 1. – С. 37-46


  У статті досліджено інтермедіальність як засіб моделювання часопростору в сучасному літературному журналі: виявлено семантику і функції візуальних образів та творів образотворчого мистецтва в організації взаємозв"язків часу й простору. Часопростір ...
624957
  Наєнко М. Інтермедіальність як методологія // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2016. – Вип. 19 : Інтермедіальність: теорія і практика. – С. 6-15. – ISBN 978-966-171-889-9
624958
  Наєнко М. Інтермедіальність як методологія // Вітер. Літературна критика і рух художнього слова / М.К. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2017. – С. 238-246. – ISBN 978-617-7480-77-7
624959
  Просалова В. Інтермедіальність як явище мистецтва і метод аналізу // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 16 : Парадигма сучасного літературознавства : світовий контекст. – С. 46-53. – ISBN 978-966-171-673-4


  Стаття присвячена проблемі інтермедіальності, що розглядається у зв"язку з інтертекстуальністю. З"ясовується походження цього поняття, його семантика. Акцентовано необхідність розмежування інтермедіальності як літературного явища і як методу ...
624960
  Шестакова Е. Інтермедіальність: м"яка "експансія" художності у словесність масової комунікації // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2016. – Вип. 19 : Інтермедіальність: теорія і практика. – С. 59-72. – ISBN 978-966-171-889-9
624961
  Франко І.Я. Інтермедія Еврея з Русном : [Розвідка] / Ів. Франко. – Харків : Друк. "Печатне діло", 1908. – 12 с. – В кн. також текст інтермедії ; З 18 т. Збірника Харківського історико-філологічного т-ва, виданого в пошану проф. М. Сумцова
624962
  Девтеров І. Інтермент як нова особистість // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 83-91. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1682-2366
624963
  Заремба Н.В. Інтерметалічні фази у системах RENiIn-RENiM (RE=La,Ce; M=Al,Ga,Ge) та споріднених до них : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Заремба Назар Васильович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2020. – 23 с. – Бібліогр.: 15 назв
624964
  Коцюбинський М.М. Інтермеццо / М.М. Коцюбинський. – Харків; Київ, 1930. – 16с.
624965
  Коцюбинський М.М. Інтермеццо / М.М. Коцюбинський. – 2-е. – Харків, 1930. – 48с.
624966
  Коцюбинський М.М. Інтермеццо / М.М. Коцюбинський. – Харків, 1930. – 36с.
624967
  Михайлюк М. Інтермеццо : Поезії / Михайло Михайлюк. – Бухарест : Критеріон, 1971. – 57, [2] с.
624968
  Антонюк Н.М. Інтермовний трансфер інформаці: дискурсний потенціал / Н.М. Антонюк, О.Ю. Титаренко // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4 : До 80-річного ювілею професора Нікітіної Фіонілли Олексіївни. – С. 499-502
624969
   Інтермолекулярні полікомплекси поліакриламіду та полівінілового спирту з рихлою упаковкою сегментів / Л.М. Момот, Т.Б. Желтоножська, Н.М. Пермякова, С.В. Федорчук, В.Г. Сиромятніков // Украинский химический журнал : Научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2006. – Т. 72, № 9/10. – С. 51-56. – ISSN 0041-6045
624970
  Пермякова Наталія Михайлівна Інтермолекулярні полікомплекси, утворені водневими зв"язками, як нові функціональні матеріали : Дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.06. / Пермякова Наталія Михайлівна; КНУТШ. – Київ, 2003. – 222 л. + Додатки: л. 218-222. – Бібліогр.: л. 196-217
624971
  Пермякова Наталія Михайлівна Інтермолекулярні полікомплекси, утворені водневими зв"язками, як нові функціональні матеріали : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.06 / Пермякова Н.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 24 назв.
624972
  Розинка О.О. Інтерналізація фондового ринку - важлива умова входження України у світовий економічний простір // Науковий вісник Київського гуманітарного інституту : науково-методичний часопис / Київський гуманітарний інститут. – Київ, 2007. – С. 78-82. – (Економічні науки ; № 1)
624973
  Малій Н. Інтернальність як психологічна передумова професійного становлення особистості студентів-психологів // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Хижняк І.А. (голов. ред.), Топольник Я.В., Гаврілова Л.Г. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 6 (98). – С. 349-364. – ISSN 2077-1827
624974
  Назаркевич Х.Я. Інтернат versus Internat: німецький переклад роману Сергія Жадана // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред.: І.В. Смущинська ; редкол.: І.І. Нічаєнко, Р. Брунер, В.Б. Бурбело [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (6). – С. 66-82. – ISSN 2617-8923
624975
  Покась В. Інтернатна освіта: історія становлення та розвитку в Україні // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2010. – № 2 (37). – С. 109-116. – ISSN 2078-1016
624976
  Куценко С. Інтернатне сирітство. Кожна дитина має право на сім"ю // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 4-17 травня (№ 18/19). – С. 21. – ISSN 1992-9277
624977
   Інтернаціоналізація вишів // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 11 листопада (№ 45). – С. 10 : на фото В.А. Бугров. – ISSN 2219-5793


  В КНУ імені Тараса Шевченка відбулася зустріч організаторів проекту "Підтримка інтернаціоналізації українських ЗВО 2019-2021 років". 18 менеджерів різних українських вишів отримають можливість пройти півторарічне навчання з інтернаціоналізації вищої ...
624978
  Дебич М.А. Інтернаціоналізація вищої освіти в глобалізованому світі: тенденції та виклики // Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка / Кременецька, гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка обласна. – Кременець, 2016. – C. 31-40. – (Серія: Педагогіка ; вип. 6). – ISSN 2410-2075
624979
  Чирва А. Інтернаціоналізація вищої освіти в китайському контексті // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А.Сбруєва, О.Є. Антонова, Дж. Бішоп [та ін.]. – Суми, 2017. – № 2 (66). – С. 316-325. – ISSN 2312-5993
624980
  Чирва А. Інтернаціоналізація вищої освіти в університетах Європейського Союзу // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 2 (76). – C. 86-95. – ISSN 2312-5993
624981
  Дараган Т. Інтернаціоналізація вищої освіти у XXI столітті: досвід університетів США і Європи / Т. Дараган, Н. Тимошенко, О. Власюк // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (153). – С. 48-54. – ISSN 1682-2366
624982
  Гаращук О.В. Інтернаціоналізація вищої освіти України - шлях до її входження в єдиний європейський освітній простір і підвищення якості освіти / О.В. Гаращук, В.І. Куценко // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка ; редкол.: Онищенко В.О., Черниш І.В., Сівіцька С.П. [та ін.]. – Полтава, 2016. – № 6 (61). – С. 5-11. – ISSN 2218-1199
624983
  Вербицька С. Інтернаціоналізація вищої освіти як предмет порівняльно-педагогічних досліджень науковців пострадянського простору // Матеріали науково-практичного семінару "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості" : 6 червня 2011 року : [збірник] / "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості", наук.-практ. семінар. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2011. – Ч. 2. – С. 122-131. – ISBN 978-966-2633-03-0
624984
  Бойченко М.А. Інтернаціоналізація докторської освіти: досвід Європейського Союзу // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. : 23-24 квіт. 2020 р. : до 90-тої річниці каф. педагогіки Сумського держ. пед. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. – Т. 1. – С. 67-69. – ISBN 978-966-698-290-5
624985
  Солощенко В. Інтернаціоналізація навчальних програм: погляд німецькомовного суспільства // Порівняльно-педагогічні студії : науково-педагогічний журнал / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогики, М-во освіти і науки України, молоді та спорту України, Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; редкол.: Бріт Н.М. [та ін.]. – Умань, 2012. – № 1 (11), січень - березень. – С. 99-108
624986
  Ісайкіна О.Д. Інтернаціоналізація освітнього простору як умова ефективної підготовки фахівців світового рівня / О.Д. Ісайкіна, А.М. Зленко, М.М. Хітов // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – C. 202-220. – (Сері "Історичні науки" ; вип. 5 (спецвип.)). – ISSN 2518-7600
624987
  Нерода-Березка Інтернаціоналізація створення та трансферту знань в системі міжнародного виробництва ТНК : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Нерода-Березка Катерина Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 258 арк. – Додатки: арк. 235-258. – Бібліогр.: арк. 208-234
624988
  Нерода-Березка Інтернаціоналізація створення та трансферту знань в системі міжнародного виробництва ТНК : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Нерода-Березка Катерина Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 24 назви
624989
  Солощенко В.М. Інтернаціоналізація університетської освіти: інноваційний досвід німецькомовних країн // Проблеми інноваційного розвитку вищої освіти у глобальному, регіональному та національному контекстах : монографія / М.А. Бойченко, О.П. Борзенко, А.В. Красуля, К.І. Шихненко, О.О. та ін. Бондаренко. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2017. – С. 261-284. – ISBN 978-966-968-247-0


  У публікації висвітлено особливості інтернаціоналізації університетської освіти в німецькомовних країнах на регіональному, національному та інституційному рівні. Окреслено стратегічні напрямки та механізми інтернаціоналізації університетської освіти в ...
624990
  Опришко Т.С. Інтернаціоналізація як стратегія розвитку академічних бібліотек / Т.С. Опришко, Г.В. Тимофєєва // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2019. – Т. 24, вип. 1 (21). – С. 155-171. – (Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447


  "Автори зосередилися на аналізі таких напрямів роботи бібліотеки як: розвиток бібліотечних сервісів; участь у міжнародних бібліотечних ініціативах відкритого доступу; забезпечення інформаційних потреб іноземних студентів та дослідників; інтеграція ...
624991
  Мигович І.В. Інтернаціоналізація як фактор впливу щодо трансформації систем вищої освіти країн Східної Європи // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2017. – № 8 (313), листопад, ч. 1 : Педагогічні науки. – С. 179-186. – ISSN 2227-2844
624992
  Бендзар Б.П. Інтернаціоналізм літератури НДР : на матеріалах творів німецьких письменників про Радянську Україну / Б.П. Бендзар. – Львів : Вища школа, 1979. – 180 с. – Библиогр.: с. 156-173
624993
  Бондар В.Т. Інтернаціоналізм соціалістичний / В.Т. Бондар. – К, 1978. – 47с.
624994
  Дзюба І.М. Інтернаціоналізм чи русифікація? / Іван Дзюба. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2005. – 336 с. – ISBN 966-518-321-4
624995
  Романова Н.В. Інтернаціоналізми як один із механізмів самоорганізації лексичної системи // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 7 (119). – С. 136-142
624996
  Труська І. Інтернаціоналізми: "щирі" чи "нещирі" друзі перекладача // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 354-355
624997
  Іщенко О.А. Інтернаціональне освітнє середовище: визначення проблем та шляхів їх подолання // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2012. – C. 23-27. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (34))
624998
   Інтернаціональний ленінський гарт. – Львів : Каменяр, 1980. – 128 с.
624999
  Стратілат В. Інтернаціональні студентські будівельні загони Харківського університету (1960-ті - 1980-ті рр.): джерельна база // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 169-171. – ISBN 978-966-171-893-6
625000
  Вакулик І. Інтернаціональні терміноелементи як джерело формування сучасної термінології // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000
<< На початок(–10)621622623624625626627628629630(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,