Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)621622623624625626627628629630(+10)В кінець >>
624001
  Чорна С. "Київський Гауді" - романтичний майстер архітектурних ландшафтів // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2020. – 4 червня (№ 90)
624002
  Гуменюк О. "Київський Ікар" // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 8 квітня (№ 14). – С. 9. – ISSN 0027-8254


  Серж Лифар — український балетний танцівник та хореограф, відомий як один із найвидатніших танцівників XX століття.
624003
   "Київський патріархат - помісна українська православна церква" : іст.-канонічна декларація Архієрейського Собору Укр. Православ. Церкви Київ. Патріархату від 19 квіт. 2007 р. – Київ : Видавничий відділ Української Православної Церкви Київського Патріархату, 2009. – 175, [1] с. – З благословення патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета. – ISBN 978-966-2104-20-2
624004
  Гусейнова О. "Київський текст" у романах В. Домонтовича: поетика інтер"єру // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 17-18. – (Філософія. Політологія ; Вип. 73/75). – ISSN 1728-3817
624005
  Палюх Г.В. "Київський університет" / Г.В. Палюх, І.І. Тищенко // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 19. – ISBN 978-966-02-6814-2
624006
  Мордвінцев В.М. "Київський університетський розбрат" // Київський університет як осередок національної духовності, науки, культури : матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 165-річчю Київського університету. Гуманітарні науки. – Київ, 1999. – Ч. 1
624007
  Буяджи Д. "Київський" період в інтелектуальній біографії професора О. Загоровського: до питання про вплив академічного середовища на становлення вченого- юриста // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 11 (239). – С. 49-52


  Вплив університетського середовища на становлення О. Загоровського як вченого-юриста мав двоїстий характер. З одного боку, це позитивний інтелектуальний вплив О. Кістяківського. В його особі Загоровський знайшов підтримку та захист перед керівництвом ...
624008
   "Кий авиа" и tickets.ua объединяют усилия в интересах потребителей // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 1, січень - лютий. – С. 8-9 (прилож) : фото. – ISSN 1998-8044
624009
  П"ятигорець Р. "Ким заселили Запоріжжя? Найгіршими" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 23 (276), 11 червня 2015. – С. 38-40
624010
  Чон Чжэхун "Ким": кладезь вкуса и питательных веществ // Koreana : корейская культура и искусство / Корейский фонд международных обменов. – Seoul, 2019. – T. 15, № 1 : Дорога к обновлению: Корея в начале ХХ века. – С. 64-67. – ISSN 1738-8252
624011
   "Кинетика - 2" : материалы конференции. – Новосибирск : Институт катализа СО АН СССР
Т. 1. – 1975. – 172 с.
624012
   "Кинетика - 2" : материалы конференции. – Новосибирск : Институт катализа СО АН СССР
Т. 2. – 1975. – 192 с.
624013
  Губерський Л. [Київський національний університет імені Т. Шевченка запрошує на навчання...] // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 12-19 грудня (№ 52)
624014
  Губерський Л.В. [Київський національний університет імені Тараса Шевченка...] // Наука III тисячоліття - погляд у майбутнє / [за ред. Вижви С.А. ; підгот. : Логвін З.І., Шпак О.В. ; КНУТШ]. – Київ, 2012. – С. 3 : цв.фото.


  Фото Ректора КНУТШ.
624015
  Замлинський В.О. [Київський університет] // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 12-23. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
624016
   Київ-червона столиця Радянської України. – К., 1935. – 96с.
624017
  Мицик Юрій Київський "Синопсис" як підручник з історії Русі-України // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2009. – № 6 (94). – С. 47-48
624018
  Бистренко П. Київський "Союз боpотьби за визволення pобiтничого класу" / П. Бистренко. – Київ : Укpполiтвидав, 1947. – 56с.


  Бpошуpа пpисвячена висвiтленню питання пpо ствоpення i дiяльнiсть пеpшої соцiалдемокpатичної pобiтничої оpганiзацiї в Київi - "Союзу боpотьби за визволення pобiтничого класу".
624019
  Бистренко П.П. Київський "Союз боротьби за визволення робітничого класу" / П.П. Бистренко. – Київ, 1947. – 56с.
624020
   Київський академічний театр оперети - 75 років : [альбом-каталог] / [підбір текст. матеріалу: О. Когут, О. Тацій, Н. Хілобок ; фото: О. Сидоренко]. – Київ : [б. в., 2009. – 200 с. : фотоіл.
624021
  Гирич І. Київський археологічний інститут (1917-1924 рр.) як багатопрофільна платформа співпраці гуманітаріїв-науковців Києіва / І. Гирич, А. Горькова // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В.А. Смолій ; редкол.: Г.В. Боряк, В.Ф. Верстюк, С.В. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (549), листопад - грудень. – С. 82-98. – ISSN 0130-5247


  Проект організації археологічного інституту було реалізовано після падіння царату. 27 жовтня 1917 р. утворено дійсну раду інституту. На посаду ректора обрано професора М. Довнар-Запольського, ученого-секретаря - приват-доцента Н. Полонську, скарбника - ...
624022
  Ставицька А.В. Київський археологічний інститут як навчально-наукова корпорація // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 9 : Історія археології: дослідники та наукові центри. – С. 263-267. – ISSN 2227-4952
624023
  Григор"єва Л.Р. Київський археологічний осередок кінця XIX - початку XX ст. // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2011. – № 4. – С. 128-134. – Bibliogr.: 58 назв. – ISSN 0235-3490


  Розглядається археологічна діяльність київських дослідників наприкінці XIX - на початку XX ст. Особливу увагу приділено професору Університету Св. Володимира, завідувачу Музею старожитностей при Університеті Св. Володимира В.Б. Антоновичу як ...
624024
  Савченко С. Київський архітектор Беретті-молодший. До 200-річчя від дня народження О. Беретті (1816-1895) // Дати і події : календар знаменних дат / Нац. парламентська бібліотека України. – Київ, 2015. – № 1 (7), перше півріччя 2016. – С. 101-103. – ISSN 2306-3505


  Серед видатних київських архітекторів чільне місце посідає Олександр Вікентійович Беретті. Будівлі, створені за його проектами, стали окрасою м. Києва. Беретті-молодший продовжив справу свого батька, видатного зодчого Вікентія Івановича Беретті, ...
624025
  Філевська Т. Київський Баугауз // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 13 (489), 31.03-6.04.2017 р. – С. 44-47. – ISSN 1996-1561


  У період з 1924 до 1930 року головна мистецька вища школа України називалася Київським художнім інститутом, який часто називають "Київським Баугаузом".
624026
  Білокінь І.П. Київський Ботанiчний сад iм.акад. О.В. Фомiна / І.П. Білокінь. – Київ : КДУ, 1966. – 11с. – Окр. відбиток
624027
  Буценко О. Київський ботанічний просить тепла. Втручаємо унікальну колекцію тропічних рослин // Хрещатик. – Київ, 2000. – 4 серпня (№ 85). – С. 2
624028
  Проценко Д.П. і Білокінь І.П. Київський ботанічний сад ім. Фоміна / Д.П. і Білокінь І.П. Проценко. – К., 1949. – 54с.
624029
  Білокінь І.П. Київський ботанічний сад ім.акад. О.В.Фоміна / І.П. Білокінь, 1949. – 9с. – Окр. відбиток
624030
  Дубовик М.В. Київський ботанічний сад ім.акад.О.Б.Фоміна / М.В. Дубовик; Київський трест зеленого будівництва. – Київ : Мистецтво, 1938. – 119с. : Іл.
624031
  Білокінь І. Київський ботанічний сад імені академіка О.В. Фоміна // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах. – Київ, 2001. – Вип. 41/42 : Поезія українського парку. – С. 205-217.
624032
  Калініна А. Київський будинок учених : роки випробувань. Як виживали українські науковці під час нацистської окупації (1941-1943) / А. Калініна, О. Луговський // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 36-44. – ISSN 0372-6436
624033
  Калініна А. Київський будинок учених АН УРСР: відродження і становлення (1977–1991) / А. Калініна, О. Луговський // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 59-64. – ISSN 0372-6436


  У черговій статті з циклу, присвяченого історії центральної культурно- просвітницької установи НАН України — Будинку вчених, автори висвітлю- ють чи не найяскравіший період його розвитку: після ІІ світової війни минуло понад 30 років, держава ...
624034
  Калініна А. Київський будинок учених: відродження і становлення (1945–1976) / А. Калініна, О. Луговський // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 72-82. – ISSN 0372-6436


  «Вісник НАН України» продовжує публікувати низку статей про діяльність Київського будинку вчених, його керівництва і гуртків. Попередні нариси були присвячені заснуванню і налагодженню роботи установи в довоєнний період і за нацистської окупації. У ...
624035
  Покальчук В.В. Київський ветеринарно-зоотехнічний інститут на початку 20-х рр. XX ст.: становлення та діяльність // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 386-392. – (Історичні науки ; вип. 6). – ISSN 2309-8074
624036
  Циборовський О.М. Київський військовий шпиталь у XIX столітті (до 260 - річчя шпиталю) / О.М. Циборовський, В.М. Сорока // Економіка і право охорони здоров"я : науково-практичний журнал / Держ. установа "Укр. ін-т стратег. дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматолог. акад." ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Слабкий Г.О. – Київ, 2016. – № 1 (3). – С. 71-76. – ISSN 2415-8763
624037
   Київський вісник XXI століття. – Київ, 2000
624038
   Київський вісник XXI століття : газета міст України. – Київ, 1978-
№ 1. – 2001
624039
   Київський вісник XXI століття : газета міст України. – Київ, 1978-
№ 2. – 2001
624040
   Київський вісник XXI століття : газета міст України. – Київ, 1978-
№ 3. – 2001
624041
   Київський вісник XXI століття : газета міст України. – Київ, 1978-
№ 4. – 2001
624042
   Київський вісник XXI століття : газета міст України. – Київ, 1978-
№ 5. – 2001
624043
   Київський вісник XXI століття : газета міст України. – Київ, 1978-
№ 6. – 2001
624044
   Київський вісник XXI століття : газета міст України. – Київ, 1978-
№ 7. – 2001
624045
   Київський вісник XXI століття : газета міст України. – Київ, 1978-
№ 8. – 2001
624046
   Київський вісник XXI століття : газета міст України. – Київ, 1978-
№ 9. – 2001
624047
   Київський вісник XXI століття : газета міст України. – Київ, 1978-
№ 10. – 2001
624048
   Київський вісник XXI століття : газета міст України. – Київ, 1978-
№ 11. – 2001
624049
   Київський вісник XXI століття : газета міст України. – Київ, 1978-
№ 12. – 2001
624050
   Київський вісник XXI століття : газета міст України. – Київ, 1978-
№ 13. – 2001
624051
   Київський вісник XXI століття : газета міст України. – Київ, 1978-
№ 14. – 2001
624052
   Київський вісник XXI століття : газета міст України. – Київ, 1978-
№ 15. – 2001
624053
   Київський вісник XXI століття : газета міст України. – Київ, 1978-
№ 16. – 2001
624054
   Київський вісник XXI століття : газета міст України. – Київ, 1978-
№ 17. – 2001
624055
   Київський вісник XXI століття : газета міст України. – Київ, 1978-
№ 18. – 2001
624056
   Київський вісник XXI століття : газета міст України. – Київ, 1978-
№ 19. – 2001
624057
  Ніколайчук Д. Київський віце-губернатор (1860-ті - 1917 рр.): історико-політичний портрет // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2018. – С. 61-73. – (Історія ; вип. 1 (47)). – ISSN 2414-9012
624058
   Київський географічний щорічник : науковий збірник. – Київ : ВГЛ "Обрії", 2001-
Вип. 1. – 2001. – мова рез. рос. та англ.
624059
   Київський географічний щорічник = Kyiv geographic almanac : науковий збірник. – Київ : ВГЛ "Обрії", 2001-
Вип. 2 за 2002 р. – 2003. – 198 с. – резюме рос., англ. мовами
624060
   Київський географічний щорічник = Kyiv geographic almanac : науковий збірник. – Київ : ВГЛ "Обрії", 2001-
Вип. 3 за 2003 р. – 2004. – 191 с. – резюме рос., англ. мовами
624061
   Київський географічний щорічник = Kyiv geographic almanac : Науковий збірник. – Київ : ВГЛ "Обрії", 2001-
Вип. 5. – 2005. – мова рез. рос. та англ.
624062
   Київський географічний щорічник = Kyiv geographic almanac : науковий збірник. – Київ : ВГЛ "Обрії", 2001-
Вип. 6. – 2006. – мова рез. рос. та англ.
624063
  Денисенко В. Київський гомілет і проповідник Єфрем Діяковський // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 1/2 (83/84). – С. 141-143. – ISSN 0869-3595


  Проповідь - в вузькому значенні, християнська церковна настанова, яка має за своє завдання розповісти і розтлумачити слухаючим вчення Ісуса Христа
624064
  Кравченко І. Київський грецький Свято-Єкатерининський монастир: зовнішній устрій і економічне становище в п. п. ХІХ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 18-21. – (Історія ; Вип. 107). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена основним аспектам зовнішнього устрою і економічного становища Київського грецького Свято-Єкатерининського монастиря в п. п. ХІХ ст. Article is devoted to key aspects of external structure and economic status of Kiev Greek monastery ...
624065
  Третьяков А. Київський губернатор Фундуклей - "людина освічена, щедра і сам письменник" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 20-26 січня (№ 2). – С. 15


  "Так охарактеризував Івана Івановича Фундуклея у біографії "Тарас Шевченко-Грушівський", відомий український перекладач, письменник і суспільний діяч Олександр Кониський. Київський цивільний губернатор за 13 років своєї невтомної праці з розвитку та ...
624066
   Київський держ. музей українського мистецтва. – Київ, 1960. – 48с.
624067
   Київський державний заповідник-музей "Києво-Печерська лавра". – К., 1955. – 84с.
624068
   Київський державний заповідник-музей "Києво-Печерська лавра". – Київ, 1957. – 74 с.
624069
  Безручко О. Київський державний інститут кінематографії: забута сторінка вищої художньої кіноосвіти в Україні // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 156-160. – ISBN 978-966-439-357-4
624070
  Горова Ю.О. Київський державний музей авіації в Жуляних // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 41. – С. 65-68. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 2077-3455
624071
   Київський державний музей західного і східного мистецтва. – К., 1964. – 231с.
624072
  Стефанович М.П. Київський державний ордена Леніна академічний театр опери та балету УРСР ім. Т.Г.Шевченка. / М.П. Стефанович. – К, 1968. – 274с.
624073
   Київський державний ордена Леніна академічний український драматичний театр ім. Івана Франка. – К., 1959. – 29с.
624074
   Київський державний ордена та ордена Трудового Червоного прапора Академічний театр опери та балету УРСР ім. Т.Г. Шевченка. – К., 1977. – 84с.
624075
   Київський державний педагогічний інститут ім. О.М. Горького 1920-1990 : Істор. нарис. – Київ : Радянська школа, 1990. – 201с.
624076
   Київський державний університет - Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка: становлення і розвиток біологічної освіти і науки (1933-1945) / М. Мусієнко, Л. Остапченко, Н. Таран, Л. Бацманова, В. Стороженко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 5-14. – (Біологія ; вип. 1 (69)). – ISSN 1728-3817


  Наведено історичний нарис розвитку біологічної освіти і науки у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за період з 1933 до1945 року. Приведен исторический очерк развития биологического образования и науки в Киевском национальном ...
624077
   Київський державний університет - Київський ордена Леніна державний університет імені Т.Г. Шевченка: становлення і розвиток біологічної освіти і науки (1944-1959) / М. Мусієнко, Л. Остапченко, Н. Таран, Л. Бацманова, В. Стороженко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 5-17. – (Біологія ; вип. 1 (73)). – ISSN 1728-3817


  Наведено історичний нарис розвитку біологічної освіти і науки в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за період 1944-1959 рр. Приведен исторический очерк развития биологического образования и науки в Киевском национальном ...
624078
   Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка. – с.
624079
   Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка : Довідник. – Київ : Київський університет, 1967. – 168 с.
624080
   Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка: становлення і розвиток біологічної освіти і науки (1959-1988 рр.) / М. Мусієнко, Н. Таран, Л. Бацманова, В. Стороженко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 7-32. – (Біологія ; вип. 2 (74)). – ISSN 1728-3817


  Наведено історичний нарис розвитку біологічної освіти і науки в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за період 1959–1988 рр. Приведен исторический очерк развития биологического образования и науки в Киевском национальном ...
624081
  Казьмирчук Г. Київський державний університет у повоєнний період та в часи наростання кризи соціалістичного ладу (1944-1991 рр.) // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – Київ : КП УкрСіч, 2018. – [Т. 10] : Вступ до університетських студій: нариси [та інформативні документи] / Григорій Казьмирчук, Марія Казьмирчук ; [передм. Я.Г. Рябцева]. – С. 87-. – ISBN 978-617-7107-52-0
624082
  Казьмирчук М. Київський державний університет у спогадах викладачів та студентів (1930-1960 рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 23-26. – (Історія ; вип. 1 (119)). – ISSN 1728-3817


  На початку 30-х рр. ХХ ст. в СРСР повернулися до системи класичних університетів. 1933 р. відновлюється і Київський університет. Більшість викладачів Київського державного університету залишили помітний слід в історії Alma Mater не тільки як науковці, ...
624083
   Київський державний університет. 100 років : [фотоальбом - 56 фото]
624084
  Пелипець М. Київський журнал "Селянський Кредит" (1925-1926 рр.): "без зайвої балаканини про різні сторінні матерії" // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний інститут пресознавства. – Львів, 2018. – Вип. 8 (26). – С. 65-74. – ISSN 2524-0331
624085
  Ясієвич В.Є. Київський зодчий П.Ф. Альошин / В.Є. Ясієвич. – Київ, 1966. – 67 с.
624086
  Панченко В. Київський золотоуст // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 18 січня (№ 7). – С. 9


  Секрети ораторської майстерності Миколи Зерова.
624087
   Київський інститут економіки, менеджменту, банківської і страхової справи // День. – Київ, 2000. – 1 липня (№ 115). – С. 3
624088
   Київський інститут економіки, менеджменту, банківської і страхової справи при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка // Комсомольская правда в Украине : киевсикй выпуск. – Киев, 2000. – 14 июля. – ISSN 1997-1249


  Рекламна інформація про створення і засновників інституту, про умови навчання.
624089
   Київський Інститут кібернетики відзначив 60-річчя // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2017. – № 12 (161)
624090
  Ляпіна О. Київський інстітут народної освіти: проблеми становлення та розвитку // Українознавство : календар-щорічник / КНУТШ, Центр українознавства. – Київ, 2008. – [на 2009 рік]. – С. 104-109. – ISBN 978-966-439-138-9


  КІНО веде свою історію з 15 червня 1920 р.. Він утворився на підставі заклику Вищої Наукової Ради при Управлінні Вищих Шкіл (УВШ)
624091
  Клещонок В. Київський Інтернет-телескоп // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Жовтень (№ 14)


  Науковці Астрономічної обсерваторії, кафедри астрономії та фізики космосу університету спільно з колегами з Головної астрономічної обсерваторії НАНУ працювали над створенням власного варіанта автоматизованого телескопу.
624092
  Карпенко М. Київський кадетський корпус: сторінки історії (1852-1920 рр.) / М. Карпенко, О. Скрябін // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2006. – Число 2. – С. 4-24.
624093
   Київський козацький полк ім. Т.Г. Шевченка (БУК) в АТО / Добровольча козацька рота спецпризначення ім. Т.Г. Шевченка, Київ. козацький полк ім. Т.Г. Шевченка ; [ред.: Леся Гасиджак, Аліна Малород, Ольга Спасіченко]. – Київ : [б. в.], 2017. – 60, [1] с., включ. обкл. : фотоіл. – На обкл., тит. арк.: Добровольча козацька рота ім. Т.Г. Шевченка. За Україну за честь за волю. – ISBN 978-617-7531-00-4
624094
  Чуткий А. Київський комерційний інститут: історія заснування // Студії з архівної справи та документознавства / Державний комітет архівів України ; Український н-д інститут архівної справи та документознавства; Європейський університет. – Київ, 2007. – Т. 15. – С. 131-136
624095
  Сташевський Є.Д. Київський краєвий сільсько-господарський музей та постійна промислово-показна виставка імені голови ВУЦВК-у тов. Г.І. Петровського // Український музей / Нац. Києво-Печерський іст.-культур. заповідник. – Репр. перевид. 1927 р. – Київ : Фенікс, 2007. – Збірник 1 : / [ред. рада: В.М. Колпакова та ін. ; вступ. ст. та уклад. словника укр. музейників 1920-х рр. С.І. Білоконя ; підгот. тексту 1927 р., макет обкл. Л.Є. Демірської]. – С. 224-233. – (Пам"ятки історії. XX століття). – ISBN 978-966-651-498-4
624096
   Київський літературно-меморіальний музей Лесі Українки. – Київ, 1963. – 16 с.
624097
   Київський літопис 21 століття : Освіта, наука, архітектура. – Київ, 2007. – 372с. : фотоіл. – На тит. арк.: Присвячується 70-річчю Національної спілки архітекторів України. – ISBN 978-966-96823-0-7
624098
   Київський літопис XXI століття : визначні імена та підприємства України 2002. – Київ : Метр, 2003. – 508 с. : іл., табл., портр. – Імен. покажч.: с. 496-500. – ISBN 966-96308-0-0
624099
   Київський літопис XXI століття : визначні імена та підприємства України 2003. – Київ : Метр, 2004. – 621, [3] с. : іл., портр. – Анот. англ. – ISBN 966-96308-1-9
624100
   Київський літопис ХХІ століття : визначні імена та підприємства України. – Київ : Хто є хто, 2001. – 464 с. : іл., табл., портр. – Імен. покажч.: с. 444-455. – ISBN 966-96032-0-Х
624101
  Білоус Наталія Олексіївна Київський магістрат 16 - першої половини 17 ст.: організація та юрисдикція : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Білоус Н.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 16с. – Бібліогр.: 8 назв
624102
  Білоус Наталія Олексіївна Київський магістрат XVI - першої половини XVII ст.: організація та юрисдикція : Дис. ...канд. іст. наук : 07.00.01. / Білоус Наталія Олексіївна ; КНУТШ. – Київ, 2003. – 211 л. – Додатки: л. 207-211. – Бібліогр.: л. 187-206
624103
  Делімарський Ростислав Євгенович Київський магістрат в другій половині XVII-XVIII століттях : Дис... канд. іст.наук: 07.00.02. / Делімарський Ростислав Євгенович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 214л. – Бібліогр.:л.201-214
624104
  Делімарський Ростислав Євгенович Київський магістрат в другій половині XVII-XVIII століттях : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.02 / Делімарський Ростислав Євгенович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 19л.
624105
  Поканевич О.В. Київський медичний університет // Науково-практична конференція з міжнародною участю до 25-річчя ренесансу народної медицини в Україні та 25-річчя заснування ПВНЗ "Київський медичний університет" "Роль і місце народної медицини в комплексній терапії" : 21 квіт. 2017 р. / "Роль і місце народної медицини в комплексній терапії", наук.-практ. конф. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 21-23


  Історія створення та структура університету.
624106
   Київський меридіанний аксіальний круг / П. Лазоренко, В. Карбовський, В. Андрук, М. Буромський, С. Касьян, О. Денисюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 21-23. – (Астрономія ; Вип. 47). – ISSN 1728-3817


  В 2000 році була проведена модернізація меридіанного аксіального круга (МАК). На телескопі був установлений мікрометр з ПЗЗ-приймачем. За результатами спостережень на МАК в 2001-2003 рр. створено ПЗЗ-каталог KMAC1, який містить положення, власні рухи ...
624107
   Київський метрополітен. – Київ, 1961. – 20 с.
624108
   Київський метрополітен. – Київ, 1962. – 259 с.
624109
  Заремба Ф.М. Київський метрополітен / Ф.М. Заремба. – Київ, 1980. – 168 с.
624110
  Козлов Д. Київський митрополит Володимир (Богоявленський): єдина пастирська подорож 1916 року // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2012. – № 3 (405). – С. 118-126. – ISSN 0869-3595


  Володимир Священомученик (в миру Василій Никифорович Богоявленський (1848 — 1918) — київський та галицький православний митрополит у 1915—1918 рр., перший новомученик часів комуністичного гоніння на церкву 20 століття, безвинно розстріляний ...
624111
  Козлов Д.В. Київський митрополит Володимир: становлення особистості // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2013. – Вип. 35. – С. 5-14
624112
  Рукавіцина-Гордзієвська Київський митрополит Євгеній (Є.О. Болховітінов). Біобібліографія. Бібліотека. Архів. / Є.В. Рукавіцина-Гордієвська ; [наук. ред. Г.І. Ковальчук] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2010. – 855, [3] с. – Додатки: с. 845-853. – ISBN 978-966-02-5373-5
624113
  Хомяк М. Київський митрополит Ісидор і проголошення Флорентійської церковної унії в Київській митрополії // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27. – С. 22-36
624114
  Кучерук Олександр Київський митрополит Петро Могила та московський патріарх Никон - геральдичні паралелі // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2006. – № 2 (38). – С. 30-33. – ISSN 1811-542X
624115
  Спінул Олександр Вікторович Київський митрополитичний дім у кінці XVII-XVIII століттях : Дис... кандид. історичнихнаук: 07.00.01 / Спінул Олександр Вікторович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 178л. – Бібліогр.:л.163-171
624116
  Спінул О.В. Київський митрополичий дім в кінці XVII-XVIII століттях. : Автореф... канд. істор.наук: 07.00.01 / Спінул О.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 16л.
624117
  Хачатурян Х. Київський міжнародний університет: історія, сучасність і перспективи розвитку // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 3 (140). – С. 7-10. – ISSN 1682-2366
624118
  Машкевич С. Київський міський транспорт у другій половині ХХ - на початку ХХІ століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 50. – C. 111–119. – ISSN 2309-9356
624119
   Київський музей історичних коштовностей : [фотоальбом]. – Київ : Мистецтво, 1974. – [22] с., [194] іл., [2] c. : іл.
624120
  Гирич І. Київський музей переходової доби (1942) // Київ в українській історії / І.Б. Гирич. – Київ : Смолоскип, 2011. – С. 196-203. – ISBN 978-966-2164-39-8
624121
   Київський музей російського мистецтва. – К., 1970. – 10с.
624122
  Іщенко А.В. Київський науково-дослідний інститут судових експертиз: погляд через призму історії / А.В. Іщенко, О.Г. Рувін, В.В. Юсупов // Криміналістика і судова експертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. н.-д. ін-т судових експертиз М-ва юстиції України ; редкол.: О.Г. Рувін, Н.В. Нестор, Н.С. Кузнєцова [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 64. – С. 868-882. – ISSN 0130-2655
624123
   Київський Національний академічний театр опери та балету. Струтинський Богдан Дмитрович // Будуємо Україну разом / [редкол.: Я.С. Яцків, В.П. Шевченко, З.Т. Назарчук та ін.]. – Київ : Схід-Захід, 2013. – С. 138-139. – ISBN 978-966-97197-0-6
624124
   Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана. – Київ, 2006. – 54с.
624125
  Куденко Н. Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана і розвиток маркетингу в Україні / Н. Куденко, В. Герасимчук, А. Федорченко // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – № 12. – С. 87-92. – ISSN 1682-2366
624126
   Київський національний лінгвістичний університет відповідно до Закону України "Про вищу освіту" оголошує конкур на заміщення вакантних посад // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 18-25 січня (№ 3/4). – С. 8
624127
   Київський національний лінгвістичний університет відповідно до Закону України "Про вищу освіту" оголошує конкурс на заміщення вакантних посад // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 21-28 грудня (№ 51/52). – С. 12
624128
   Київський національний лінгвістичний університет відповідно до Закону України "Про вищу освіту" оголошує конкурс на заміщення вакантних посад / Київський національний лінгвістичний університет // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 28 вересня - 5 жовтня (№ 41/42). – С. 12


  Пішов з життя відомий український вчений, доктор фізико-математичних наук, професор, заслужений працівник освіти України, завідувач кафедри університетської освіти і права ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" НАПН України.
624129
   Київський національний лінгвістичний університет відповідно до Закону України "Про вищу освіту" оголошує конкурс на заміщення вакантних посад / Київський національний лінгвістичний університет // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 12-19 жовтня (№ 43/44). – С. 8
624130
   Київський національний лінгвістичний університет відповідно до Закону України "Про вищу освіту" оголошує конкурс на заміщення вакантних посад / Київський національний лінгвістичний університет // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 26 жовтня - 2 листопада (№ 45/46). – С. 12
624131
   Київський національний університет внутрішніх справ. Історія та сучасність. – Київ : Атіка, 2006. – 384 с. – ISBN 966-326-184-6
624132
   Київський національний університет ім. Тараса Шевченка // Визначні пам"ятки Києва : Енциклопедичний довідник / Г.Ю. Івакін, М.Б. Кальницький, Ю.В. Павленко, О.Ю. Храмов. – Київ : Фенікс, 2005. – С. 275-279. – ISBN 966-651-193-2
624133
   Київський національний університет ім. Тараса Шевченка // Навчальні заклади України 2008-2009. : довідник абітурієнта / [відп. за вип. Добровольська А.]. – Київ : ЕксОб, 2008. – С. 197. – ISBN 966-7769-71-0
624134
  Бех П.О. Київський національний університет ім.Т. Шевченка / П.О. Бех, Н.М. Коротенко // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 7-8. – ISBN 978-966-02-6814-2
624135
   Київський національний університет імені Тараа Шевченка оголошує конкурс на заміщення посад, вакантних з 01.07.2018 р. // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 14 травня (№ 18/19). – С. 11. – ISSN 2219-5793
624136
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка - 165 = National Taras Schevchenko University of Kyiv : Проспект. – Київ, 1999. – 16c.
624137
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2001. – № 1. – С. 62-64
624138
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка = Taras Shevchenko national university of Kyiv: Reference Book : Довідник. – Київ : Київський університет, 2001. – 136с. – ISBN 966-594-233-6
624139
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка = Киевский национальный университет имени Тараса Шеченко = Taras Shevchenko Kyiv national university : [Фотоальбом]. – Київ : [Видав. А. Арутюнян], 2004. – 224с. : фот. – На обкл. та тит. арк. назва укр., рос. та англ. мовами). – ISBN 966-7126-02-1
624140
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка = Kyiv National Taras Shevchenko University : 1834-2004 : [ілюстративно-інформаційне видання]. – Київ : Київський університет, 2004. – 184 с. : іл. – На обкл.: 1834. – ISBN 966-594-471-1
624141
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – 288 с. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
624142
  Губерський Л.В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 610-611. – ISBN 966-316-039-X
624143
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
Т. 1. – 2005. – 464 с.
624144
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка // Психолого-педагогічні кафедри вищих навчальних закладів України / МОНУ; [уклад.: В.І. Даниленко, А.В. Кудін, К.М. Левківський та ін.; за ред. Б.М. Жебровського]. – Київ : Знання, 2006. – С. 125-128. – ISBN 966-346-162-4
624145
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху. – ISBN 966-8352-11-4
Т. 2. – 2006. – 248 с. : іл.
624146
  Скопенко В.В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка : До 175-річчя ун-ту // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2008. – № 2. – С. 2 обкл.
624147
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка // Національна академія наук України та державні академії наук : Київ. літопис XXI ст. : до 90-річчя НАН України : [ювіл. зб.] / Нац. акад. наук України [та ін.] ; [уклад. Стройков В.В. ; редкол.: Патон Б.Є. (голова) та ін.]. – Київ : Стройков Володимир Васильович, 2008. – С. 230-242. – ISBN 978-966-96823-1-4
624148
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка IV рівень акредитації // Навчальні заклади від "А" до "Я". Київ та регіони : довідкове видання / М-во освіти і науки України, Укр. видавничий консорціум. – Київ, 2002. – Вип. 2
624149
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка IV рівня акредитації // Навчальні заклади від "А" до "Я". Київ та регіони : довідкове видання / М-во освіти і науки України, Укр. видавничий консорціум. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 4-5. – ISBN 966-8411-01-3
624150
  Губерський Л. Київський національний університет імені Тараса Шевченка в авангарді української освіти (до 180-річчя від дня заснування університету) // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. України при М-ві закордонних справ України ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв ; Іст. клуб "Планета". – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 293-304. – ISBN 966-7522-07-5
624151
  Алексєєва О.А. Київський національний університет імені Тараса Шевченка на порозі 170 річчя (за результатами соціологічних досліджень) / О.А. Алексєєва, Д.А. Ракша // Київський національний університет у XXI столітті : тези ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 24 червня 2004 року / КНУТШ ; [оргком.: В.В. Скопенко (голова оргком.) ; заступники: О.В. Третяк, В.П. Гондюл, А.М. Гуржій, А.К. Шидловський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 44-45
624152
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка оголошує конкур на заміщення вакантних посад наукових працівників // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 10-17 травня (№ 19/20)


  В Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини працює центр соціальної та освітньої інтеграції "Без бар"єрів".
624153
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка оголошує конкурс на заміщення вакантних посад // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 11 травня (№ 18/19). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  В українському кризовому медіа-центрі відбувся круглий-стіл "Закон "Про вищу освіту": як зробити українську вищу освіту конкурентною?". Участь у заході взяли представники виконавчої влади, вишів. А саме: перший заступник міністра освіти і науки І. ...
624154
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка оголошує конкурс на заміщення вакантних посад // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 20 липня (№ 29). – С. 5. – ISSN 2219-5793
624155
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка оголошує конкурс на заміщення вакантних посад // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 27 липня (№ 30). – С. 15. – ISSN 2219-5793
624156
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка оголошує конкурс на заміщення вакантних посад [оголошення] // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 7 серпня (№ 30). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Президент України Петро Порошенко відвідав Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", де у присутності студентів, викладачів і вчених підписав Закон "Про Фонд енергоефективності" та Закон "Про ...
624157
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка оголошує конкурс на заміщення вакантних посад і посад, вакантних з 01.07.2020 року // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 25 травня (№ 21). – С. 7. – ISSN 2219-5793
624158
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка оголошує конкурс на заміщення вакантних посад наукових працівників // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 29 лютого (№ 7/8). – С. 9. – ISSN 2219-5793
624159
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка оголошує конкурс на заміщення вакантних посад наукових працівників / Київський національний університет імені Тараса Шевченка // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 28 вересня - 5 жовтня (№ 41/42). – С. 11


  Пішов з життя відомий український вчений, доктор фізико-математичних наук, професор, заслужений працівник освіти України, завідувач кафедри університетської освіти і права ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" НАПН України.
624160
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка оголошує конкурс на заміщення вакантних посад наукових працівників // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 2-9 березня (№ 9/10). – С. 10-11


  Подається перелік наукових посад структурних підрозділів Університету.
624161
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка оголошує конкурс на заміщення вакантних посад наукових працівників // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 16-23 березня (№ 11/12). – С. 12


  Конкурс оголошує географічний ф-т, ННІ Ін-т геології Університету.
624162
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка оголошує конкурс на заміщення вакантних посад наукових працівників // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 15-22 березня ( 11/12 )
624163
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка оголошує конкурс на заміщення вакантних посад наукових працівників // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 15-22 листопада (№ 46/47). – С. 8


  "...Міністерство освіти і науки оголосило конкурс на 51 вакансію державних експертів при директоратах".
624164
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка оголошує конкурс на заміщення вакантних посад наукових працівників // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 4-11 жовтня (№ 40/41). – С. 8
624165
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка оголошує конкурс на заміщення вакантних посад наукових працівників // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 14-21 лютого (№ 5/6). – С. 6-7
624166
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка оголошує конкурс на заміщення вакантних посад: // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 19 березня (№ 12)
624167
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка оголошує конкурс на заміщення вакантної посади [юридичний факультет] // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 17 лютого (№ 7). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  Конкурс на заміщення вакантної посади завідувача кафедри теорії права та держави.
624168
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка оголошує конкурс на заміщення вакантної посади: директора Українського фізико-математичного ліцею // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 18 січня (№ 1/2). – С. 6. – ISSN 2219-5793
624169
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка оголошує конкурс на заміщення вакантної посади: Наукова бібліотека ім. М. Максимовича - директор // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 24 лютого (№ 8). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Про затвердження Порядку проведення моніторингу якості освіти Наказ МОН № 54 від 16.01.2020 року.
624170
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка оголошує конкурс на заміщення посад. Вакантних з 01.07.2017 року // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 27 березня (№ 12). – С. 13. – ISSN 2219-5793
624171
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка оголошує конкурс на зімащення вакантних посад // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 25 квітня (№ 16). – С. 11. – ISSN 2219-5793


  Дається перелік факультетів та вакантних посад.
624172
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка оголошує прийом до аспірантури та ад"юнктури на 2012-2013 навчальний рік з відривом та без відриву виробництва за науковими спеціальностями // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 18 - 25 січня (№ 3/4)
624173
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка оголошує прийом до докторантури на 2012-2013 навчальний рік з відривом та без відриву виробництва за науковими спеціальностями // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 18 - 25 січня (№ 3/4)
624174
  Губерський Л.В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка у міжнародному освітньому співробітництві // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 37, ч. 1. – С. 126-130
624175
  Вергун В.А. Київський національний університет імені Тараса Шевченка як провідний вищий навчальний заклад і науково-дослідницький центр України / В.А. Вергун, В.С. Карп // Вступ до спеціальності : [навч. посібник] / В.А. Вергун, В.С. Карп. – Київ : ВАДЕКС, 2019. – С. 168-181. – (Серія "Міжнародний бізнес"). – ISBN 978-966-9725-47-9
624176
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики [Електронний ресурс] : 170-річчю Київського національного ун-ту ім. Т. Шевченка та 35-річчю факультету кібернетики. – Київ : [Б. в.], 2004. – 1 CD + буклет (4 с.). – Системні вимоги: Windows 98 або вище, браузер MS Internet Explorer, програвач відео-файлів, а також MS Word та MS Excel.- Назва з етикетки диску.


  Інформація про кафедри факультету Наукові здобутки та наукові школи вчених факультету Навчальні плани факультету кібернетики Інформація для абітурієнтів Електронна фотогалерея факультету Інтернет-лекція з історії Київського ун-ту Документальний ...
624177
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка. 175 років = National Taras Shevchenko University of Kyiv : 175 років / [укл.: П. Бех, В. Григорук, Логвін З., Шевченко В., Черняк А.]. – Київ : [Б.в.], 2009. – 26 с.
624178
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Економічний факультет запрошує на навчання // Финансовые услуги. Науково-практичний збірник : всеукраинский научно-аналитический журнал / ООО Изд. Дом "Украина Бизнес" ; глав. ред. Базилевич В.Д. ; редкол.: Пікус Р.В., Степанов М.М., Тригуб О.В. [та ін.]. – Киев, 2018. – № 3. – С. 2-3 обкл. – ISSN 2076-4561


  Представлена загальна інформація про спеціальності та освітні програми економічного ф-ту КНУ імені Тараса Шевченка, розкриті необхідні умови вступу в магістратуру. Кафедра страхування, банківської справи та ризик-менеджменту запрошує студентів на ...
624179
  Ярмиш Ю.Ф. Київський національний університет імені Тараса Шевченка: 170 років діяльності // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 14. – С. 26-37


  У лекції здійснено екскурс в історію Київського університету, який 15 вересня 2004 року святкуватиме своє 170-річчя. In the leteres it touches on the history of the Kyiv University that on the 15-th of september 2004 will celebrate its 170-th anni ...
624180
  Алексєєва О.А. Київський національний університет імені Тараса Шевченка: минуле, сьогодення, майбутнє (за результатами соціологічного дослідження) / О.А. Алексєєва, Д.А. Ракша // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 5-11. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 10)


  Розглянуто результати соціологічного опитування професорсько-викладацького колективу та студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка, присвяченого 165 річниці з дня його заснування, в якому вивчалися думка респондентів щодо ...
624181
   Київський національний університет імені Тарса Шевченка визнано найрейтинговішим ВНЗ України // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Березень (№ 4/5)


  Національна бібліотека імені Володимира Вернадського опубліковала рейтинг вищих навчальних закладів України за даними всесвітньої наукометричної бази за 2010 р. Першу п"ятріку найвідоміших вузів України очолює Київський національний університет імені ...
624182
   Київський національний університет культури і мистецтв оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 14-21 вересня (№ 38/39). – С. 8
624183
   Київський національний університет культури і мистецтв оголошує прийом студентів // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 18-25 січня (№ 3/4). – С. 7
624184
   Київський національний університет технологій та дизайну оголошує конкурс на заміщення вакантних посад / Київський національний університет технологій та дизайну // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 26 жовтня - 2 листопада (№ 45/46). – С. 12
624185
   Київський національний університет у XXI столітті : тези ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 24 червня 2004 року. – Київ : Київський університет, 2004. – 105 с.
624186
  Скопенко В.В. Київський національний університет у XXI столітті : вступне слово ректора університету академіка В.В. Скопенка на пленарному засіданні науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Київський національний університет у XXI столітті : тези ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 24 червня 2004 року / КНУТШ ; [оргком.: В.В. Скопенко (голова оргком.) ; заступники: О.В. Третяк, В.П. Гондюл, А.М. Гуржій, А.К. Шидловський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 9-10
624187
  Проценко Л.А. Київський некрополь : путівник-довідник / Людмила Проценко ; [ред.: В.Д. Музика, В.Ф. Гужва]. – Київ : Український письменник, 1994. – 334, [2] с.
624188
  Драч І.Ф. Київський оберіг : триптих / І.Ф. Драч. – Київ : Молодь, 1983. – 232 с.
624189
  Куровський Г.К. Київський оракул // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С. 98-101. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2077-3455
624190
   Київський ордена Леніна держ. університет ім. Т.Г. Шевченка 1834-1959. Астрономічна обсерваторія : сборник 27 фотографий. – Київ. – 27 фото
624191
   Київський ордена Леніна державний університет ім. Т.Г. Шевченка : довідник. – Київ : Вид-во Київського університету, 1961. – 132 с.
624192
   Київський ордена Леніна державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – 38 с.
624193
   Київський ордена Леніна державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Киевский университет, 1967. – 268 с.
624194
  Стрілець В.В. Київський осередок українських соціалістів-федералістів за денікінської та радянської влади (1919 - 1920 роки) // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2014. – Вип. 30/31. – С. 103-112. – ISSN 2075-1451
624195
  Авдєєнко А В. Київський патерик. 17 непростих питань української історії / Віктор Авдєєнко ; [пер. з рос. О.А. Концевич ; худож.-оформлювач І.М. Алексеєва]. – Харків : Орбіта, 2016. – 217, [3] с. – ISBN 978-617-7466-09-2
624196
   Київський патріархат - помісна Українська Православна Церква : Історико-канонічна декларація ; Архієрейського Собору Української Православної Церкви Київського Патріархату від 19 квітня 2007 року. – Київ, 2007. – 168 с.
624197
  Колодний А. Київський патріархат як супротивник Москві у визначенні долі українського паравослав"я // Релігійна безпека/небезпека України : зб. наук. праць і матеріалів / [редкол.: А.М. Колодний та ін.] ; НАН України, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди, Укр. асоц. релігієзнавців. – Київ : УАР, 2019. – С.101-124. – ISBN 978-966-02-8853-9
624198
  Любовець Н. Київський період діяльності Олександра Олександровича Котляревського // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – Вип. 22. – С. 332-343. – ISBN 966-02-2853-8 (сер.); 978-966-02-4977-6 (вип. 22)
624199
  Карамаш С.Ю. Київський період життя видатного конструктора ракетно-космічної техніки В.М. Челомея // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; редкол.: Т. Баранова, А. Бернат, І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (319), квітень - червень. – С. 136-149. – ISSN 0320-9466
624200
  Казанцева Л. Київський період життя і творчості Авеніра Олександровича Яковкіна : до 125-річчя з дня народження / Л. Казанцева, В. Кислюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 62-64. – (Астрономія ; вип. 1 (50)). – ISSN 1728-3817


  Подано інформацію про наукову діяльність Авеніра Олександровича Яковкіна в Київському університеті імені Тараса Шевченка (1945-1952 рр.) та в Головній астрономічній обсерваторії НАН України (1952-1974 рр.). Представлена информация о научной ...
624201
  Берзін П.С. Київський період життя князя Чельцова-Бебутова (Чельцова, Бебутова) Михайла Олександровича - представника науки кримінально-процесуального і кримінального права // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 57-61
624202
  Мініна І.С. Київський період життя та наукової діяльності академіка С.М. Ямпольського (1965-1998 рр.) // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – Вип. 47. – С. 341-344. – ISSN 2076-8982
624203
  Чередниченко А. Київський період наукової діяльності І. Соколова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 90-91. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  На базі архівних джерел розглянуто досі не вивчений київський період наукової діяльності відомого петербурзького вченого-візантолога, історика церкви Івана Івановича Соколова. The article represents unknown kyivan period of the scientific activity of ...
624204
  Козубенко Ю. Київський період наукової діяльності та організаційної роботи професора М.І. Котова (1938-1978 рр.) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 2 (14), т. 1, квітень - червень. – С. 124-128. – ISSN 1998-4634
624205
  Автухович Т.Є. Київський період творчості Феофана Прокоповича і бароко // Українське літературне бароко / Мишанич О.В. – К., 1987. – С. 178-192
624206
  Сагайдак М.А. Київський Поділ. За завісою віків (інтерв"ю з кандидатом історичних наук М.А. Сагайдаком) / розмову вела Олена Мележик // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 8. – С. 73-84. – ISSN 1027-3239
624207
  Виноградов В. Київський політех - український бренд якості // Публічні люди : щомісячний суспільно-публіцистичний журнал / ТОВ "Форзац" ; голов. ред. О. Ходос. – Київ, 2018. – № 12 (172), грудень 2018 : Микола Голомша. – С. 38-41
624208
   Київський політехничний і Київський сільсько-господарський інститути. – Київ, 1924. – 280с.
624209
   Київський політехнічний інститут : Нарис історії. – Київ : Наукова думка, 1995. – 317с.
624210
  Деркач С. Київський політехнічний інститут // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т" ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2008. – Вип. 26. – С. 44-45
624211
  Янковий В. Київський політехнічний інститут: дипломатія мовою науки // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України. – Київ, 2005. – Вип. 5 : за 2004 рік. – С. 673-683. – ISBN 966-7522-07-5
624212
  Павленко С. Київський полковник Костянтин Мокієвський // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2000. – № 5. – С.136-138
624213
   Київський процес : документи та матеріали. – Київ : Либідь, 1995. – 208 с. – ISBN 5-325-00747-5
624214
  Гирич І. Київський путівник : Старий Київ. Маршрут 1. Бульвар Шевченка - Комінтерна - Володимирська - Толстого // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; ТОВ "Журн. "Київ". – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 156-166. – ISSN 0208-0710


  Відомий сучасний історик і дослідник київської минувшини Ігор Гирич передав редакції журналу рукопис авторського путівника по Києву. Згадуються викладачі, професора Університету Св. Володимира, ботанічний сад ім. акад. Фоміна...
624215
  Гирич І. Київський путівник [Володимирська вулиця] // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; ТОВ "Журн. "Київ". – Київ, 2012. – № 6. – С. 160-173. – ISSN 0208-0710


  Із будинком навколо Золотих воріт по Володимирській, 42 пов"язано початок національного наукового життя Києва, у цьому будинку бували М. Біляшівський, О. Левицький, М. Василенко, В. Перетц й багато інших.
624216
  Гирич І. Київський путівник. "Латинський квартал"- Українська вулиця // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; ТОВ "Журн. "Київ". – Київ, 2012. – № 5. – С. 161-178. – ISSN 0208-0710


  Вулиці Б. Хмельницького - Терещенківська - сквер Т. Шевченка - Національний університет - Л. Толстого - Паньківська - Саксаганського.
624217
  Нагірна В.П. Київський регіон в аграрному секторі України : Суспільно-географічні дослідження // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 30-37. – Бібліогр. 6 назв. – ISSN 1561-4980
624218
  Мезенцева Н.І. Київський регіональний ринок праці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 44-47 : Рис. – (Географія ; Вип. 49). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні складові Київського регіонального ринку праці в ядрі і на локальних ринках праці. Виявлено основні тенденції його розвитку.
624219
  Гундорова Т. Київський роман-с // Критика. – Київ, 2008. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 27-31


  Образ Києва в літературі.
624220
  Борзенко О. Київський романтизм і конспірологія // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; відп. ред. І.В. Сабадош ; редкол.: В.В. Барчан, Н.П. Бедзір, Л.О. Белей [та ін.]. – Ужгород, 2018. – Вип. 23. – С. 54-58


  Про професора КУ, засновника Кирило-Мефодіївського братства М.І. Костомарова.
624221
  Ткачук В. Київський рукописний уніатський служебник другої половини XVII століття: кодикологічний опис // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. Г. Папакін. – Київ, 2016. – Т. 22/23. – С. 226-238. – (Нова серія ; вип. 19/20)
624222
   Київський сільсько-господарський музей та Постійна промислова виставка ім. Г.І. Петровського. – 8с.
624223
  Ходаківський М. Київський скансен: здобутки і втрати (до 35-річчя відкриття експозиції Національного музею народної архітектури та побуту України) // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 191-197
624224
  Гусєв В.І. Київський славістичний університет // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 18. – ISBN 978-966-02-6814-2
624225
  Петрова Ю.І. Київський список "Подорожі патріарха Макарія" // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 6 (513), листопад - грудень. – С. 172-181. – ISSN 0130-5247
624226
  Чернухін Є.К. Київський список апокрифічного вироку Понтія Пілата // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. Л.П. Михайлина ; редкол.: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 26 : Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. – С. 11-20
624227
   Київський та познанський університети створять спільний наносупутник для зондування Землі // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (164). – С. 4-5. – ISSN 1682-2366
624228
  Городиський М.П. Київський театр "Соловцов" / М.П. Городиський. – К., 1961. – 124с.
624229
  Левицький В.А. Київський текст XX ст.: виміри деконструкції // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 335-341. – (Б-ка Ін-ту філології)
624230
  Астаф"єв О.Г. Київський текст в "Annales" Яна Длугоша // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 3-14


  У статті вперше в українському літературознавствф досліджено рецепцію і трансформацію Київського тексту - Літопису руського за Іпатіївським списком - у давньопольській хроніці Яна Длугоша. Встановлено елементи і функцію Київського тексту, семантику ...
624231
  Левицький В.А. Київський текст в українській поезії 1910-х - 1930-х років : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Левицький В"ячеслав Андрійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 255 л. – Бібліогр.: л. 203-255
624232
  Левицький В.А. Київський текст в українській поезії 1910-х - 1930-х років : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Левицький В"ячеслав Андрійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 39 назв
624233
  Желєзняк І.М. Київський топонімікон / І.М. Желєзняк ; [відп. ред. В.П. Шульгач] ; НАН України, Ін-т укр. мови. – Київ : Кий, 2014. – 216, [4] с. – Бібліогр.: с. 181-212 та в підрядк. прим. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-617-7177-01-1
624234
  Третяк О.В. Київський університет - національний, автономний, елітний // Вісті з України, 1994. – № 21
624235
  Сморжевська О.О. Київський університет - центр вищої освіти та наукових досліджень (середина 1950-х - 1960-ті рр.) : матеріали та метод. реком. до вивчення спеціального курсу "Історія освіти в Україні у XX - на початку XXI ст." : для студ. 2 курсу магістратури іст. ф-ту денної форми навчання / О.О. Сморжевська, Г.С. Черевичний ; КНУТШ, Іст. ф-т, Каф. новітньої іст. України. – Київ : Інформаійно-аналітичне агентство, 2011. – 72 с. – Бібліогр.: с. 67-72. – ISBN 978-617-571-041-8
624236
  Мельник Л.Г. Київський університет : Короткий історичний нарис назустріч 150-річчю з дня заснування / Л.Г. Мельник. – Київ, 1979. – 26с. – (На допомогу лектору)
624237
  Ремезовський Й.Д. Київський університет / Й.Д. Ремезовський. – Київ, 1984. – 68 с.
624238
   Київський університет : довідник : історія : факультети, кафедри, навчальні курси, напрямки наукових досліджень : телефони. – Київ : [б.в.], 1993. – 128 с. – (Бібліотека українця ; 4 серія)
624239
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Січень (№ 1). – 2000. – 6 с.
624240
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Лютий (№ 2/3). – 2000. – 12 с.
624241
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Вересень (№ 6). – 2000. – 4 с.
624242
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Жовтень (№ 7). – 2000. – 4 с.
624243
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Грудень (№ 8). – 2000. – 4 с.
624244
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Січень (№ 1). – 2001. – 4 с.
624245
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Лютий (№ 2/3). – 2001. – 8 с.
624246
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Березень (№ 4). – 2001. – 4 с.
624247
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Квітень (№ 5). – 2001. – 4 с.
624248
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Травень (№ 6). – 2001. – 4 с.
624249
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Вересень (№ 7). – 2001. – 4 с.
624250
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Жовтень (№ 8). – 2001. – 4 с.
624251
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Листопад (№ 9). – 2001. – 4 с.
624252
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Грудень (№ 10). – 2001. – 4 с.
624253
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Січень (№ 1). – 2002. – 4 с.
624254
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Лютий (№ 2). – 2002. – 4 с.
624255
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Березень (№ 3). – 2002. – 4 с.
624256
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Квітень(№ 4/5). – 2002. – 8 с.
624257
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Травень (№ 6). – 2002. – 4 с.
624258
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Червень (№ 7). – 2002. – 4 с.
624259
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Вересень (№ 8). – 2002. – 4 с.
624260
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Жовтень (№ 9). – 2002. – 4 с.
624261
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Листопад (№ 10). – 2002. – 4 с.
624262
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Грудень № 11). – 2002. – 4 с.
624263
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Січень (№ 1). – 2003. – 4 с.
624264
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Лютий (№ 2). – 2003. – 4 с.
624265
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Березень (№ 3/4). – 2003. – 10 с.
624266
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Квітень (№ 5). – 2003. – 4 с.
624267
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Травень (№ 6). – 2003. – 4 с.
624268
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Червень (№ 7). – 2003. – 4 с.
624269
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Вересень (№ 8). – 2003. – 4 с.
624270
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Жовтень (№ 9). – 2003. – 4 с.
624271
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Листопад (№ 10). – 2003. – 4 с.
624272
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Грудень (№ 11). – 2003. – 4 с.
624273
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Січень (№ 1). – 2004. – 4 с.
624274
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Лютий (№ 2). – 2004. – 4 с.
624275
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Березень (№ 3/4). – 2004. – 10 с.
624276
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Квітень (№ 5). – 2004. – 4 с.
624277
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Травень (№ 6). – 2004. – 4 с.
624278
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Вересень (№ 7). – 2004. – 14 с.
624279
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Жовтень (№ 8). – 2004. – 6 с.
624280
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Листопад (№ 9). – 2004. – 4 с.
624281
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Грудень (№ 10). – 2004. – 4 с.
624282
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Січень (№ 1). – 2005. – 4 с.
624283
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Лютий (№ 2). – 2005. – 4 с.
624284
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Березень (№ 3). – 2005. – 4 с.
624285
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Травень (№ 4). – 2005. – 8 с.
624286
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Травень (№ 5). – 2005. – 6 с.
624287
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Червень (№ 6). – 2005. – 4 с.
624288
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Вересень (№ 7). – 2005. – 4 с.
624289
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Жовтень (№ 8). – 2005. – 4 с.
624290
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Листопад (№ 9). – 2005. – 4 с.
624291
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Грудень (№ 10). – 2005. – 4 с.
624292
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Грудень (№ 11). – 2005. – 4 с.
624293
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Січень (№ 1). – 2006. – 4 с.
624294
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Лютий (№ 2). – 2006. – 4 с.
624295
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Березень (№ 3). – 2006. – 4 с.
624296
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Квітень (№ 4). – 2006. – 4 с.
624297
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Травень (№ 5). – 2006. – 10 с.
624298
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Червень (№ 6). – 2006. – 4 с.
624299
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Вересень (№ 7). – 2006. – 4 с.
624300
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Жовтень (№ 8). – 2006. – 4 с.
624301
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Листопад (№ 9). – 2006. – 4 с.
624302
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Грудень (№ 10). – 2006. – 4 с.
624303
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Січень (№ 1). – 2007. – 4 с.
624304
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Лютий (№ 2). – 2007. – 4 с.
624305
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Березень (№ 3). – 2007. – 4 с.
624306
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Квітень (№ 4). – 2007. – 4 с.
624307
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Травень (№ 5). – 2007. – 10 с.
624308
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Червень (№ 6). – 2007. – 4 с.
624309
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Вересень (№ 7). – 2007. – 4 с.
624310
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Жовтень (№ 8). – 2007. – 4 с.
624311
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Листопад (№ 9). – 2007. – 4 с.
624312
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Грудень (№ 10). – 2007. – 4 с.
624313
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Січень (№ 1). – 2008. – 4 с.
624314
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Лютий (№ 2). – 2008
624315
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Березень (№ 3). – 2008. – 12 с.
624316
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Квітень (№ 4). – 2008. – 4 с.
624317
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Травень (№ 5). – 2008. – 4 с.
624318
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Червень (№ 6). – 2008. – 4 с.
624319
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Вересень (№ 7). – 2008. – 4 с.
624320
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Жовтень (№ 8). – 2008. – 4 с.
624321
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Листопад (№ 9). – 2008. – 4 с.
624322
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Грудень (№ 10). – 2008. – 12 с.
624323
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Січень (№ 1). – 2009. – 4 с.
624324
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Лютий (№ 2). – 2009. – 4 с.
624325
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Березень (№ 3). – 2009. – 4 с.
624326
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Квітень (№ 4). – 2009. – 4 с.
624327
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Травень (№ 5). – 2009. – 4 с.
624328
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Червень (№ 6). – 2009. – 4 с.
624329
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Вересень (№ 7). – 2009. – 8 с.
624330
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Вересень (№ 8). – 2009. – 4 с.
624331
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Жовтень (№ 9). – 2009. – 4 с.
624332
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Листопад (№ 10). – 2009. – 6 с.
624333
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Січень (№ 1). – 2010. – 4 с.
624334
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Лютий (№ 2). – 2010. – 4 с.
624335
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Березень (№ 3). – 2010. – 4 с.
624336
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Квітень (№ 4). – 2010. – 4 с.
624337
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Травень (№ 5). – 2010. – 4 с.
624338
   Київський університет : спецвипуск. – Київ : Київський університет
Травень (№ 6). – 2010. – 4 с.
624339
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Червень (№ 7). – 2010. – 4 с.
624340
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Вересень (№ 8/9). – 2010. – 8 с.
624341
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Жовтень (№ 10/11). – 2010. – 8 с.
624342
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Листопад (№ 12/13). – 2010. – 8 с.
624343
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Грудень (№ 14/15). – 2010. – 8 с.
624344
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Січень (№ 1). – 2011. – 4 с.
624345
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Лютий(№ 2/3). – 2011. – 8 с.
624346
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Березень (№ 4/5). – 2011. – 8 с.
624347
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Квітень (№ 6/7). – 2011. – 8 с.
624348
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Травень (№ 8). – 2011. – 4 с.
624349
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Травень (№ 9). – 2011. – 4 с.
624350
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Червень (№ 10/11). – 2011. – 8 с.
624351
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Вересень (№ 12). – 2011. – 4 с.
624352
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Жовтень (№ 13). – 2011. – 6 с.
624353
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Жовтень (№ 14). – 2011. – 6 с.
624354
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Листопад (№ 15). – 2011. – 8 с.
624355
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Грудень (№ 16). – 2011. – 8 с.
624356
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Січень (№ 1). – 2012. – 6 с.
624357
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Лютий (№ 2/3). – 2012. – 8 с.
624358
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Березень (№ 4/5). – 2012. – 8 с.
624359
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Квітень (№ 6/7). – 2012. – 8 с.
624360
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Травень (№ 8/9). – 2012. – 6 с.
624361
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Травень (№ 10/11). – 2012. – 6 с.
624362
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Вересень (№ 12/13). – 2012. – 6 с.
624363
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Жовтень (№ 14/15). – 2012. – 8 с.
624364
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Листопад (№ 16/17). – 2012. – 8 с.
624365
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Грудень (№ 18/19). – 2012. – 8 с.
624366
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Січень (№ 1/2). – 2013. – 6 с.
624367
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
січень (№ 1). – 2013. – 6 с.
624368
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Березень (№ 5). – 2014. – 4 с.
624369
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Квітень (№ 6/7). – 2014. – 8 с.
624370
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Вересень (№ 12/13). – 2014. – 8 с.
624371
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Жовтень (№ 14/15). – 2014. – 8 с.
624372
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
листопад (№ 15-16). – 2014. – 8 с.
624373
   Київський університет. – Київ, 1929-
березень (№ 3). – 2015. – 2 с.
624374
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Квітень (№ 4/5). – 2015. – 8 с.
624375
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Травень (№ 7/8). – 2015. – 6 с.
624376
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
червень (№ 9/10). – 2015. – 8 с.
624377
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
вересень (№ 11). – 2015. – 4 с.
624378
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
вересень (№ 12). – 2015. – 8 с.
624379
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Листопад (№ 14). – 2015. – 8 с.
624380
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Лютий (№ 2). – 2016. – 8 с.
624381
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Березень (№ 3). – 2016. – 6 с.
624382
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Червень (№ 6). – 2016. – 6 с.
624383
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Вересень (№ 8). – 2016. – 4 с.
624384
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Листопад (№ 10). – 2016. – 6 с.
624385
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Грудень (№ 11). – 2016. – 6 с.
624386
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Січень (№ 1). – 2017. – 6 с.
624387
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Березень (№ 3). – 2017. – 6 с.
624388
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Квітень (№ 4). – 2017. – 6 с.
624389
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Травень (№ 5). – 2017. – 6 с.
624390
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Червень (№ 6). – 2017. – 6 с.
624391
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Вересень (№ 7). – 2017. – 8 с.
624392
   Київський університет : дайджест. – Київ : Київський університет, 1929-
Жовтень (№ 8). – 2017. – 6 с.
624393
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Листопад (№ 9). – 2017. – 8 с.
624394
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Грудень (№ 10). – 2017. – 6 с.
624395
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Січень (№ 1). – 2018. – 6 с.
624396
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Лютий (№ 2). – 2018. – 6 с.
624397
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Березень (№ 3). – 2018. – 6 с.
624398
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Квітень (№ 4), спец. вип. : 65 років Організації ветеранів Університету. – 2018. – (2 с.)
624399
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Квітень (№ 4). – 2018. – 6 с.
624400
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Травень (№ 5). – 2018. – 6 с.
624401
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Червень (№ 6). – 2018. – 6 с.
624402
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Вересень (№ 7). – 2018. – 8 с.
624403
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Вересень (№ 7), дайджест. – 2018. – 4 с.
624404
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Жовтень (№ 8). – 2018. – 6 с.
624405
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Листопад (№ 9). – 2018. – 6 с.
624406
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Грудень (№ 10). – 2018. – 6 с.
624407
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Січень (№ 1). – 2019. – 6 с.
624408
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Лютий (№ 2). – 2019. – 6 с.
624409
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Березень (№ 3). – 2019. – 6 с.
624410
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Квітень (№ 4). – 2019. – 6 с.
624411
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Травень (№ 5). – 2019. – 6 с.
624412
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Червень (№ 6). – 2019. – 6 с.
624413
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Вересень (№ 7), дайджест. – 2019. – 4 с.
624414
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Вересень (№ 7). – 2019. – 6 с.
624415
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Жовтень (№ 8). – 2019. – 8 с.
624416
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Листопад (№ 9), спец. випуск. – 2019. – 4 с.
624417
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Листопад (№ 9). – 2019. – 6 с.
624418
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Грудень (№ 10). – 2019. – 6 с.
624419
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Січень (№ 1). – 2020. – 6 с.
624420
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Лютий (№ 2). – 2020. – 6 с.
624421
  Рудько М.П. Київський університет в першій російській революції (1905-1907 рр.) / М.П. Рудько, доц. – Київ : Друк. вид. КДУ, 1957. – 14 с. – Окр. відб.: За Радянські кадри. 1957, № 56
624422
  Рудько М.П. Київський університет в революції 1905-1907 рр. / М.П. Рудько. – Київ, 1955. – [24] с.
624423
  Довгань К.Г. Київський університет в умовах посилення сталінського тоталітарного режиму (1933-1941рр.) : Дис. ... канд. істор. наук. Спец. 07.00.01 - історія України / Довгань К.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 209 л. – Бібліогр.: л.174-209
624424
  Довгань К.Г. Київський університет в умовах посилення сталінського тоталітарного режиму (1933-1941рр.) : Автореф. дис. ... канд. істор. наук : спец. 07.00.01 / Довгань К.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 16с. – Бібл.: 5 назв
624425
  Мандзюк Д. Київський університет відкрили для "соединения польского юношества с русским" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 29 (232). – С. 14 : фото


  Історія відкриття Університету ім. Святого Володимира.
624426
  Жмудський О.З. Київський університет за 125 років (1834-1959) / О.З. Жмудський, М.П. Рудько ; Т-во для поширення політ. і наук. знань УРСР. – Київ : [Б. в.], 1959. – 63 c. ; № 36Сер. 1


  На тит. арк. кн. дарчий надпис: Глибокошановній Наталії Михайлівні [Недоступ] з побажанням щастя в житті, великих успіхів в роботі. М. Рудько, м. Київ, 23.01.1960
624427
   Київський університет за 50 років Радянської влади. – Київ : Київський університет, 1967. – 192 с. : іл.
624428
   Київський університет і розвиток генетики на Україні / С.В. Демидов, Г.Д. Бердишев, Д.М. Голда, Н.М. Топчій; Демидов С.В., Бердишев Г.Д., Голда Д.М., Топчій Н.М. – Київ : Фітосоціоцентр, 2007. – 100с. – ISBN 966-306-131-7
624429
  Усенко І.Б. Київський університет і розвиток юридичних досліджень в Українській академії наук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 14-17. – (Юридичні науки ; Вип. 39)


  Розглянуто проблему творчих і організаційних зв"язків академічної й університетської науки. Відстоюється теза, що Київський університет мав безпосереднє відношення до створення 1918 р. Української академії наук у Києві. The article is devoted to the ...
624430
   Київський університет ім. Т.Г. Шевченка : студентська наукова конференція : програма. – Київ, 1975. – 85 с.
624431
  Сергієнко Г.Я. Київський університет ім. Т.Г. Шевченко / Г.Я. Сергієнко, Є.С. Сергієнко. – Київ : Вища школа, 1984. – 128 с.
624432
   Київський університет імені Тараса Шевченка : сторінки історії і сьогодення. – Київ : Київський університет, 1994. – 285 с. : іл.
624433
  Скопенко В.В. Київський університет імені Тараса Шевченка / В.В. Скопенко, В.А. Короткий // Фінанси України, 1996. – №3-4
624434
  Скопенко В.В. Київський університет імені Тараса Шевченка / В.В. Скопенко, В.А. Короткий // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1996. – № 3/4. – С. 93-100
624435
  Скопенко В.В. Київський університет імені Тараса Шевченка в 1934-1999 роках : Вступне слово ректора університету акад. В.В. Скопенка на пленарному засіданні науково-теоретичної конференції, присвяченої 165-річчю уніврситету // Київський університет як осередок національної духовності, науки, культури : Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 165-річчю Київського університету : Пленарне засідання / КУ імені Тараса Шевченка ; Гол. оргкомітету Скопенко В.В. – Київ : Київський університет, 1999. – С.5-14
624436
   Київський університет імені Тараса Шевченка в 1993-1997 роках : звіт ректора академіка В.В.Скопенка на спільному засіданні Вчених Рад ун-ту, фак-тів та ін-тів. – Київ : Київський університет, 1998. – 56 с.
624437
  Куцаєва Т.О. Київський університет імені Тараса Шевченка: основні напрями наукової та навчально-методичної роботи в 1965-1985 роках // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 77-79. – (Історія ; Вип. 77/79). – ISSN 1728-3817


  Присвячено місцю та ролі Київського університету в історії вітчизняної освіти, науки й культури в період 1965-1985 рр. The article is about the role of Kyiv University in Ukrainian science, education system and culture life since 1965 till 1985.
624438
   Київський університет права НАН України : До 10-річчя заснування (1995-2005). – Київ : Юридична думка, 2005. – 120с. – ISBN 966-8602-22-6
624439
  Дей М. Київський університет права НАН України удосконалює програму проведення наукових конференцій за кордоном // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 276-279. – ISSN 0132-1331
624440
  Бошицький Ю.Л. Київський університет права НАН України: 15 років у системі юридичної освіти і науки держави // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 6-14
624441
  Бошицький Ю.Л. Київський університет права НАН України: сьогодення та перспективи 2011 - 2012 навчального року // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 4-10
624442
  Бошицький Ю.Л. Київський університет права Національної академії наук України: здобутки та досягнення 2016/2017 навчального року // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 4-9. – ISSN 2219-5521
624443
  Дмитрієв А.І. Київський університет права у 2002 році // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2003. – № 1. – С.73-75
624444
  Круглов Б. Київський університет та Кирило-Мефодіївське братство: джерелознавчий аспект // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 237-241. – ISBN 978-617-7399-06-2


  Згадується М. Костомаров.
624445
  Чуткий А. Київський університет у 1914-1916 рр.: забута історія першої евакуації // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 71-81.
624446
  Коцур А. Київський університет у 1937-1945 рр. (спогади професора І.А. Гриценка) // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 39. – C. 47-53. – ISSN 2522-4611


  Важливими для науковців та загалу є матеріали, що стосуються сторінок історії Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Особливу цінність складають спогади люди- ни, яка навчалася в університеті, захищала в його стінах кандидатську і ...
624447
  Коцур А. Київський університет у 1937 - 1945 рр. (Спогади професора І.А. Гриценка) // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 36. – С. 52-63
624448
  Коцур А. Київський університет у 1937 - 1945 рр. (Спогади професора І.А. Гриценка) // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 37. – С. 38-49. – ISSN 2522-4611
624449
  Коцур А. Київський університет у 1937 - 1945 рр. (Спогади професора І.А. Гриценка) // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 38. – С. 46-58. – ISSN 2522-4611
624450
  Короткий В.А. Київський університет у 60-х роках ХІХ століття (ректорство М.Д. Іванішева) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 75-80. – (Історія ; вип. 42)


  Розглядається історія Київського університету 60-х рр. XIX ст. через призму діяльності відомого педагога-правника, історика, археографа, багаторічного декана юридичного факультету, у 1862-1865 рр. ректора університету Миколи Іванішева. За допомогою ...
624451
  Коник О. Київський університет у житті депутатів Державної думи Російської імперії від українських губерній // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 19-21. – (Історія ; вип. 4 (122)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається місце Київського університету в житті групи депутатів Державної думи Російської імперії від українських губерній, подається їх персональний склад, основні соціокультурні характеристики та ступінь причетності до alma mater. В ...
624452
   Київський університет у плині часу : наук.-допом. бібліогр. покажчик за 2017 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: І.І. Тіщенко, Н.В. Кошлякова, Т.П. Білан ; наук. ред. д-р наук із соц. комунікацій О.О. Сербін]. – Київ : Київський університет, 2018. – 295, [1] с. – Імен. покажч.: с. 261-286
624453
  Патриляк І. Київський університет у роки Великої Вітчизняної війни / При підготовці нарису використано матеріали, надані Радою ветеранів) // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Травень (№ 8)


  Викладачі, співробітники, аспіранти та студенти Київського державного університету імені Т.Г.Шевченка у роки Великої Вітчизняної війни , робота в евакуації, та відбудова і відродження КДУ наприкінці війни (1944р. - перша половина 1945 р.)
624454
  Теміров Б. Київський університет у спогадах Михайла Грушевського // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 110-112. – ISBN 978-966-171-795-3
624455
  Шептицька Т. Київський університет у текстах, особах і спогадах // Українознавство : календар-щорічник / КНУТШ, Центр українознавства. – Київ, 2008. – [на 2009 рік]. – С. 119-124. – ISBN 978-966-439-138-9


  Спогади українських літераторів, учених-філологів і громадських діячів, чиє особистісне становлення й змуження, національне або фахове самовизначення були пов"язані з Київським університетом : В. Домонтович, Г. Костюк, М. Зеров, Г. Косинка, ...
624456
  Романець О.В. Київський університет як осередок генетичних досліджень у першій половині ХХ ст. // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2008. – № 2 (60). – С. 140-147. – ISSN 0374-3896


  Київський ун-т був форпостом викладання генетики в Україні. Започаткував викладання вчення С. Ю. Кушакевич у 1912 році. Відтоді розвиток генетики в ун-ті активно відбувався завдяки проф. І. І. Шмальгаузену, С. М. Гершензону, М. М. Гришку та інш.
624457
   Київський університет як осередок національної духовності, науки, культури : Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 165-річчю Київського університету : Пленарне засідання. – Київ : Київський університет, 1999. – 184 с.
624458
  Скопенко В.В. Київський університет як осередок національної освіти та науки // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 1 : [До 170-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка]. – С. 3-14
624459
   Київський університет. 150 років. – Київ, 1984. – 33с.
624460
   Київський університет. 1834-1984. – Київ : Вища школа, 1984. – 201 с.
624461
   Київський університет. Дайджест : дайджест. – Київ : Київський університет, 1929-
Вересень (№ 7). – 2017. – 4 с.
624462
   Київський університет. Додаток до газети. – Київ : Київський університет, 1929-
Дод. до газ. Лютий (№ 2) : Факультет інфомаційних технологій. – 2016. – (2 с.)
624463
   Київський університет. Додаток до газети. – Київ : Київський університет, 1929-
Дод. до газ. Березень (№ 3) : Фізичний факультет. – 2016. – (2 с.)
624464
   Київський університет. Додаток до газети. – Київ : Київський університет, 1929-
Дод. до газ. Листопад (№ 10) : Інститут філології. – 2016. – (2 с.)
624465
   Київський університет. Додаток до газети. – Київ : Київський університет, 1929-
Дод. до газ. Травень (№ 5) : Інститут управління державної охорони України. – 2017. – (2 с.)
624466
   Київський університет. Додаток до газети. – Київ : Київський університет, 1929-
Дод. до газ. Червень (№ 6) : Факультет психології. – 2017. – (2 с.)
624467
   Київський університет. Додаток до газети. – Київ : Київський університет, 1929-
Дод. до газ. Вересень (№ 7) : Економічний факультет. – 2017. – (2 с.)
624468
   Київський університет. Додаток до газети. – Київ : Київський університет, 1929-
Дод. до газ. Січень (№ 1) : ННІ "Інститут геології". – 2018. – (2 с.)
624469
   Київський університет. Додаток до газети. – Київ : Київський університет, 1929-
Дод. до газ. Лютий (№ 2) : Інститут високих технологій. – 2018. – (2 с.)
624470
   Київський університет. Додаток до газети. – Київ : Київський університет, 1929-
Дод. до газ. Квітень (№ 4) : ННЦ "Інститут біології та медицини". – 2018. – (2 с.)
624471
   Київський університет. Додаток до газети. – Київ : Київський університет, 1929-
Дод. до газ. Травень (№ 5) : Історичний факультет. – 2018. – (2 с.)
624472
   Київський університет. Додаток до газети. – Київ : Київський університет, 1929-
Дод. до газ. Червень (№ 6) : Факультет комп"ютерних наук та кібернетики. – 2019. – (2 с.)
624473
  Патриляк І. Київський університет. Перші кроки // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 15 березня (№ 51). – С. 10


  КНУ імені Тараса Шевченка - 185.
624474
   Київський університет. Спец. випуск. – Київ : Київський університет, 1929-
Дод. до газ. Березень (№ 3) : QUAERE - прект Еразмус +. – 2017. – (2 с.)
624475
   Київський університет. Спец. випуск. – Київ : Київський університет, 1929-
Дод. до газ. Вересень (№ 7) : Юридичний факультет. – 2017. – (2 с.)
624476
  Адріанова-Перетц В.П. Київський уривок псалтиру XIV віку / подала В. Адріанова. – [Київ], 1908. – 10 с. : 1 арк. фот. – Окр. відб. з: Записки Укр. нау. т-ва в Києві, 1908, кн. 2. - Рік встанов. за: Труды отдела древнерусской лит. Т. 14, 1958 ; АН СССР Институт русской лит-ры (Пушкинский Дом)


  В кн. текст уpивка (цеpковнослов.) - Hа окp. аpк. фот. стоpінки з "Псалтиpя".
624477
  Коваль Н. Київський Фестиваль Коміксів: справжня гіківська тусовка // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2017. – № 21/22, листопад. – С. 6-13


  "15 жовтня, у креативному просторі IZONE відбувся перший Київський Фестиваль Коміксів. Він не тих масштабів, що Kyiv Comic Con, але тут і не йдеться про всеохопність і масовість, а швидше про те, щоб у межах одного простору зібрати і познайомити ...
624478
  Тугай А.М. Київський центр вищих навчальних закладів / А.М. Тугай, Т.В. Девтерова, І.В. Девтеров. – Київ, 2002. – 396с. – ISBN 966-96213-1-3
624479
  Тугай А.М. Київський центр вищих навчальних закладів / А.М. Тугай, Т.В. Девтерова, І.В. Девтеров. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – Київ : Поліграфкомбінат Європейського університету, 2010. – 478, [1] с. : фотогр. – Імен. покажч.: с. 472-478. – Бібліогр.: с. 470-471. – ISBN 978-966-301-160-8
624480
   Київський центральний архів давніх актів 1852-1943 : збірник документів у двох томах. – Київ. – ISBN 966-8225-16-3; 966-8225-24-4 (т.1)
Т. 1 : 1852-1921. – 2002. – 456с.
624481
  Чепела А. Київський центральний архів давніх актових книг - перший державний архів у підросійській Україні // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 544-546. – ISBN 978-966-171-783-0


  Ініціатива створення даржавного архіву для збереження актових книг належить професорові Університету св. Володимира М.Д. Іванишеву та Тимчасовій комісії для розгляду давніх актів. Відповідно до рішення Миколи I від 2 квітня 1852 року турботу за ...
624482
  Павко А.І. Київський цирк - унікальний феномен сучасного вітчизняного та європейського мистецтва // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 2 листопада (№ 44). – С. 14-15. – ISSN 2519-4429
624483
  Мокроусова О.Г. Київський ЦУМ – еволюція задуму: від конструктивізму до радянського ар-деко (1930-1939 роки) // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2016. – Вип. 29. – C. 39-53. – ISSN 2078-0133
624484
  Софронова Л.О. Київський шкільний театр і проблеми українського бароко // Українське літературне бароко / Мишанич О.В. – К., 1987. – с. 109-130
624485
  Новікова-Вигран Київський Шліссельбург // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2016. – № 3 (39). – С. 70-74. – ISSN 2077-9496


  Музеї 7 областей Західної України.
624486
  Мирославський-Винников Київський ярмарок / Мирославський-Винников, 1891
624487
  Буряк Л.І. Київські "місця пам"яті" Володимира Антоновича // Київ у національній пам"яті / Л.І. Буряк, Л.А. Ведмідь, І.Б. Гирич, А.М. Киридон, Б.А. [та ін.] Короленко. – Київ : Пріоритети, 2013. – С. 162-188. – ISBN 978-966-8809-89-7
624488
  Панченко В. Київські "табунки" 1919-1920 років. Розділ майбутньої книги про Миколу Зерова // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4" ; голов. ред. Г. Гусейнов. – Кривий Ріг, 2017. – № 326/327/328. – С. 151-187
624489
  Філімоніхін В. Київські адвокати та правники - жертви великого терору (Биківнянський мартиролог) // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2019. – № 6 (54), червень. – С. 61-64
624490
  Ламонова О. Київські адреси Дементія Шмаринова // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 13 березня (№ 5). – С. 14. – ISSN 2519-4429


  Дементій Олексійович Шмаринов (рос. ДементийАлексеевичШмаринов; нар. 12 травня 1907, Казань - пом. 30 серпня 1999, Москва) - радянський і російський живописець, графік, ілюстратор, монументаліст, плакатник, педагог.
624491
  Орлова Н. Київські адреси кириломефодіївців // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.М. Сліпушко, В.Ф. Чемес [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20. – С. 382-390


  Стаття присвячена маловивченому питанню київських адрес кириломефодіївців, яке автор прослідковує на основі мемуарних, епістолярних та архівних джерел. Матеріали дослідження допомагають уточнити час створення та головні адреси учасників ...
624492
  Самчук Т. Київські адреси Михайла Максимовича // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 137-141. – ISBN 978-617-7399-06-2
624493
  Балімова М. Київські адреси Михайла Старицького // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2014. – № 10 (208). – С. 36-43. – ISSN 0131-2685
624494
   Київські адреси сповіщень про загибель : дослідження, документи, свідчення / Ін-т історії України НАН України, Мемор. комплекс "Нац. музей історії ВВВ1941-1945 років" ; [авт. та упоряд.: Л.В. Легасова та ін. ; редкол.: В.М. Литвин та ін. ; фот.: В.Л. Громов, О.С. Задирака, О.Л. Шовкопляс]. – Київ : Аеростат, 2013. – 347, [1] с. : іл., фот., табл. + 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Покажчики: с. 344-346. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-966-97201-9-1
624495
  Ернст Ф. Київські архитекти XVIII віку / Федір Ернст. – Київ : Печатня видав. т-ва "Друкар", 1918. – 23 с. – Окр. відбиток з журналу "Наше мнуле", №1


  На тит. арк. автограф В. Данилевича. Данилевич Василь Юхимович (9.02.1872 - 10.11.1936) - український історик, археолог, нумізмат, археограф. Учень В.Б.Антоновича. В 1896 р. закінчив історико-філологічний факультет Київського університету. Викладав в ...
624496
  Оппоков В Є. Київські берегові осуви ... / В Є. Оппоков, 1934. – с.
624497
  Ступак Ф.Я. Київські благодійні медичні товариства (др. пол. 19 - поч. 20 ст.) / Ф.Я. Ступак. – Київ, 1998. – 88с. – ISBN 5770702958
624498
  Сохань С.В. Київські Богословський та Йорданський дівочі монастирі XVI-XVIII ст.: сплетіння долі в історичному просторі // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2009. – Вип. 13. – C. 79-98. – ISBN 978-966-02-5499-2; 966-02-2780-9 (сер.)
624499
  Кокотюха А.А. Київські бомби : роман / Андрій Кокотюха ; [передм.: Д.Б. Яневський]. – Харків : Фоліо, 2015. – 377, [3] с. – ISBN 978-966-03-7394-5
624500
  Берзін П.С. Київські Вищі жіночі курси // Київська школа кримінального права (1834-1960) : іст.-правові дослідж. / П.С. Берзін. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Київ : Дакор, 2013. – С. 834-841. – ISBN 978-617-7020-05-8
624501
  Кобченко Катерина Аркадіївна Київські вищі жіночі курси в контексті боротьби за освіту жінок в Україні (1878-1920 рр.) : Дис. ... канд. істор. наук : 09.00.12 / Кобченко К.А. ; КНУТШ. – Київ, 2004. – 203 с. – Бібліогр.: л. 187-203
624502
  Кобченко Катерина Аркадіївна Київські вищі жіночі курси в контексті боротьби за освіту жінок в Україні (1878-1920) : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 09.00.12 / Кобченко К.А.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
624503
  Лузіна Л. Київські відьми. Постріл в Опері : [пер. з рос.] / Лада Лузіна. – Харків : Фоліо, 2013. – 439, [5] с., [16] арк. фот. : фот. – Сер. засн. в 2001 р. - На обкл.: Найкращий письменник України!. – (Серія "Інтрига"). – ISBN 978-966-03-6638-1
624504
  Романцов О. Київські військові губернатори: порівняльна характеритстика постатей у контексті структури влади // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 35-37
624505
  Салій І. Київські війти // Обличчя столиці в долях її керівників / І.М. Салій. – Вид. 3-тє. – Київ : Довіра, 2018. – С. 19-29. – ISBN 978-966-507-311-6
624506
  Павлова Н.А. Київські війти другої половини XVII - початку XVIII ст. // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – Т. 65 : Історичні науки
624507
  Білоус Н. Київські війти ХVI - першої половини XVII ст. // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2002. – № 3. – С.32-51. – ISSN 0869-3595
624508
  Гармаш С. Київські вулиці Олени Теліги та Ольжича: архівно-історичний екскурс // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 2012. – № 7. – С. 136-137. – ISSN 0130-321Х
624509
   Київські газети 1838-1940 років у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : наук. каталог / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [авт.-уклад. О.С. Залізнюк ; редкол.: О.С. Онищенко (голова) [та ін. ; ред.-бібліограф: І.М. Швець]. – Київ : НБУВ, 2015. – 602, [3] с. – Покажчики: с. 556-593. – ISBN 978-966-02-7830-1
624510
   Київські газети 1941-1991 років у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : каталог / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [уклад.: О.А. Вакульчук (керівник), О.С. Залізнюк, І.М. Швець ; редкол.: О.С. Онищенко (голова) та ін. ; ред.-бібліогр.: Л.А. Білименко, С.Ю. Трашкова]. – Київ : НБУВ, 2017. – 569, [1] с. : табл. – Покажчики: с. 522-565. – ISBN 978-966-02-8341-1
624511
  Німчук В.В. Київські глаголичні листки - найдавніша пам"ятка слов"янської писемності / В.В. Німчук. – Київ : Наукова думка, 1983. – 141с. – + Факсимільне видання пам"ятки
624512
  Пивоваренко О. Київські громадські вегетаріанські їдальні на початку ХХ ст. // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 39. – С. 23-28. – ISSN 2522-4611
624513
  Степаненко М. Київські дні Анни Горенко
624514
  Степаненко М. Київські дні Анни Горенко. Пам"яті великого поета Анни Ахматової // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків. – Київ, 2016. – № 2 (58). – С. 60-71. – ISSN 1819-7329
624515
   Київські етюди. – Київ, 1982. – 192с.
624516
  Ласкаревська Т. Київські жіночі монастирі XVII-XVIII ст.: Історико-архітектурне дослідження // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2008. – Вип. 5. – С. 277-302. – ISSN 1992-5514
624517
  Фрасинюк О.Н. Київські золотарі ХVI–XVIII століття у дослідженнях Д. М. Щербаківського // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2017. – № 5/6 (310/311), вересень - грудень. – С. 327-336. – ISSN 0320-9466
624518
  Фремд М.В. Київські зсуви. / М.В. Фремд, Г.М. Козловська. – К, 1935. – 11с.
624519
  Кротевич Є.М. Київські зустрічі : спогади про людей, факти й події / Є.М. Кротевич. – Київ : Молодая гвардия, 1963. – 191 с.
624520
  Кротевич Є.М. Київські зустрічі / Є.М. Кротевич. – Київ, 1965. – 335с.
624521
  Назарко Іриней Київські і галицькі митрополити : Біографічні нариси (1590-1960) / Назарко Іриней. – Рим, 1962. – 271с. – (Записки ЧСВВ (Чин Св. Василія Великого) Серія 2 ; Т.13 ; Секція 1 : Праці)
624522
  Масенко Терень Київські каштани. Поезії / Масенко Терень. – Київ, 1954. – 164с.
624523
  Тетерюк М. Київські кіноклуби // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2011. – № 3 (95). – С. 24-26. – ISSN 1562-3238


  Уперше слово "кіноклуб" (film club) з"явилося у Франції в 1907 р. як назва організації на Монмартрі, яка мала амбітну мету збереження всіх існуючих фільмів та документів, пов"язаних з кіно
624524
  Костенко І. Київські князі розмовляли українською. Є докази / І. Костенко, М. Остапенко // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 12-17 квітня (№ 15). – С. 12-13
624525
  Костенко І. Київські князі розмовляли українською. Музейники це замовчують / І. Костенко, М. Остапенко // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 6-12 квітня (№ 14). – С. 11


  Софія Київська - "мати церков руських", найбільша святиня українського народу. Її тисячолітня історія складається з фактів і свідчень, які блискуче вирішують проблему самоідентифікації українців.
624526
  Губицький Л. Київські контракти в першій половині XIX ст.: люди і товари // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 188-192. – ISBN 978-966-95419-8-7
624527
  Дмитерко Л.Д. Київські кручі : лірика / Л.Д. Дмитерко. – Київ : Молодь, 1962. – 191 с.
624528
  Грунський М.К. Київські листки та Фрейзінгенські уривки : (з факсимільними знімками) / Микола Грунський, проф. – У Київі : З друк. Всеукраїнської АН, 1928. – 22 с., [10] вкл. арк. – Окр. відб.: Збірник історично-філологічного відділу, № 54. ; Записки Історично-Філологічного Відділу. 1928, кн. XVI,


  На тит. л. № 8602 печать: Биб-ка Василенко
624529
  Вишенський В.А. Київські математичні олімпіади 1984-1993 рр. : Навч. посібник. Збірник задач / В.А. Вишенський. – Київ : Либідь, 1993. – 140 с. – ISBN 5-325-00378-Х
624530
   Київські мелодії. – К., 1962. – 48с.
624531
  Перепелиця А. Київські митрополити в Чигирині у середині III - XVII ст. // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2015. – Кн. 1. – С. 64-73
624532
  Клейн Б.І. Київські мікробіологи дев"яностих років XIX століття // Мікробіологічний журнал. – Київ, 1956. – Т. 18, вип. 1. – С. 64-66
624533
  Ковалинський Віталій Київські мініатюри / Ковалинський Віталій. – Київ. – ISBN 966-7204-05-7
Кн.1. – 2002. – 320с.
624534
  Ковалинський В.В. Київські мініатюри / Віталій Ковалинський. – Київ. – (Бібліотека музею історії міста Києва). – ISBN 966-96371-1-2 (Кн.2)
Кн.2. – 2003. – 415с.
624535
  Ковалинський В.В. Київські мініатюри / Віталій Ковалинський. – Київ : Купола. – (Бібліотека музею історії міста Києва). – ISBN 966-7320-00-6 (Кн.3)
Кн. 3. – 2004. – 451 с.
624536
  Ковалинський В.В. Київські мініатюри : Книга четверта / Віталій Ковалинський. – Київ : Купола, 2005. – 284с. – (Бібліотека музею історії міста Києва). – ISBN 966-8679-02-4(Кн.4)
624537
  Ковалинський В.В. Київські мініатюри : Книга п"ята / Віталій Ковалинський. – Київ : Купола, 2006. – 464с. – (Бібліотека музею історії міста Києва). – ISBN 966-8679-04-0
624538
  Яременко М. Київські монастирські та приватні чернечі бібліотеки XVIII століття і "літературні уподобання" монашества // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / НАН України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; редкол.: П. Сохань, Я. Дашкевич, О. Маврін [та ін.]. – Київ, 2004. – Т. 11/12. – С. 346-365. – (Нова серія ; вип. 8/9)
624539
  Константинов В.О. Київські мости - пам"ятки науки і техніки / В.О. Константинов ; наук. ред. О.М. Титова ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, 2013. – 35, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 33-34. – ISBN 978-966-8999-55-0
624540
  Єгорова З. Київські мости академіка Євгена Патона // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2020. – 5 березня (№ 43). – С. 19
624541
  Бахін С. Київські мотиви на старовинних листівках // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 20 липня (№ 29)
624542
  Клочко Р. Київські мрійники. До 170-річчя Кирило-Мефодіївського братства // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 30 січня - 5 лютого (№ 3). – С. 15


  3 березня 1847 р. на ім"я попечителя Київського навчального округу надійшов донос від студента Київського університету Олексія Петрова про існування таємного товариства. Реакція не забарилася: ІІІ відділення імператорської канцелярії почало ...
624543
  Масалова І.І. Київські музеї в 1902 - 1928 роках // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. ради С.П. Кролевець ; редкол.: К.К. Крайній, О.Б. Прокоп"юк, М.М. Нікітенко [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 22 : Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. – С. 132-149


  За матеріалами путівників та довідників по Києву.
624544
  Андрущенко Т. Київські музеї Т.Г.Шевченка: феноменологічний вимір // Мистецькі обрії" 2004 : альманах. науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2005. – № 7. – С. 288-292. – ISBN 966-7170-47-0
624545
  Носова Б. Київські науковці стажуються у Великій Британії // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 16 березня (№ 48). – С. 12


  Викладачів та науковців КНУ імені Тараса Шевченка стажувалися в британському університеті Бат Спа за програмою Європейського союзу Еразмус+. Вона орієнтована на мобільність студентів і викладачів вишів країн ЄС та держав-партнерів.
624546
   Київські неокласики. – Київ : Факт, 2003. – 351 с. – (Українські мемуари). – ISBN 966-664-081-3
624547
  Шевченко Л.І. Київські неокласики в філологічній концепції Сергія Єфремова // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 13. – С. 8-16.


  У статті проаналізовано творчість київських неокласиків із погляду історико-філологічної концепції Сергія Єфремова. Обгрунтовано перспективу лінгвістичного дослідження філологічної спадщини С. Єфремова, зокрема його ідеї про неокласичну поезію. The ...
624548
  Журахович С.М. Київські ночі : роман / С.М. Журахович. – Київ : Молодь, 1964. – 277 с.
624549
  Журахович С.М. Київські ночі : роман / С.М. Журахович. – Київ : Молодь
1. – 1964. – 277 с.
624550
  Журахович С.М. Київські ночі : роман, оповідання / С.М. Журахович. – Київ : Дніпро, 1968. – 381 с.
624551
  Журахович С.М. Київські ночі : роман / С.М. Журахович. – Київ, 1982. – 543 с.
624552
  Журахович С.М. Київські ночі : роман / С.М. Журахович. – Київ : Дніпро, 1990. – 316 с.
624553
   Київські обріїї: історико-філософські нариси. – Київ : Стилос, 1997. – 360с. – ISBN 966-7321-05-3
624554
  Яновський Ю. Київські оповідання : оповідання / Ю.І. Яновський. – Київ, 1948. – 87 с.
624555
  Яновський Ю. Київські оповідання : оповідання / Ю.І. Яновський. – Київ, 1953. – 280 с.
624556
  Парнікоза І.Ю. Київські острови на Дніпрі - погляд крізь століття // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2008. – № 9/10 (60)
624557
  Куцевич В.В. Київські пам"ятники архітектури в історії України // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 41. – С. 116-123. – ISSN 2077-3455
624558
  Рудий Г.Я. Київські періодичні видання за доби Гетьманату Павла Скоропадського (джерелознавчий аспект) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2013. – Вип. 17. – C. 390-414. – ISSN 2222-4203
624559
  Афанасьєва Л. Київські періодичні видання ХІХ сторіччя: історичний огляд / Л. Афанасьєва, С. Гуржій // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2011. – № 2 (52). – С. 12-16


  У статті також згадуються періодичні видання, редакторами яких були викладачі та науковці Університету Святого Володимира: "Современная медицина" (1860-1880); "Журнал элементарной математики (1883-1886), з 1886 до 1916 року виходив під назвою "Вестник ...
624560
   Київські письменники закликають владу відстоювати непорушність кордонів України // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 13 березня (№ 11). – С. 14
624561
  Саввов Р. Київські півгроші Володимира Ольгердовича // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2012. – № 4 (64). – С. 6-7. – ISSN 1811-542X
624562
  Волинська М. Київські політехніки - для збройних сил України // Наука Національного технічного університету України КПІ-2014 в дзеркалі преси / М. Згуровський, М. Ільченко, М. Стріха, В. Локтєв, І. та ін. Астрелін. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – С. 76-78. – ISBN 978-966-622-690-0
624563
  Згуровський М.З. Київські політехніки біля витоків світової авіації, космонавтики та ракетобудування / М.З. Згуровський ; [відп. ред. М.Ю. Ільченко]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2016. – 396, [1] с., [40] арк.фот. : іл. – Бібліогр. в кінці гл. – ISBN 978-966-622-784-6


  Видання присвячене авіа- та ракетобудуванню, видатним представникам інженерної думки двадцятого століття, чиї славетні імена золотими літерами вписано в історію Київського політехнічного інституту. Матеріали, подані у книзі, впорядковано на основі ...
624564
   Київські полоністичні студії : збірник наукових праць. – Київ, 1999-. – ISBN 966-95452-9-3
Т. 4 : Українсько-польські літературні контексти. – 2003. – 479 с.
624565
   Київські полоністичні студії : збірник наукових праць. – Київ, 1999-. – ISBN 966-95452-4-3
Т. 5 : Романтизм:між Україною та Польщею. – 2003. – 464 с.
624566
   Київські полоністичні студії : зб. наук. праць. – Київ, 1999-. – ISBN 978-966-96761-7-7
Т. 9 : Європейський вимір української полоністики. – 2007. – 575, [1] с. – Резюме укр., англ., польс. мовами
624567
   Київські полоністичні студії : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України, Міжнар. школа україністики. – Київ, 1999-. – ISBN 978-966-96761-8-4
Т. 10 : Gente Ruthenus - Natione Polonus : symbolae in Honorum Rostyslav Radyshevs"kyj. – 2008. – 589, [1] с. – Резюме укр., англ., польс. мовами
624568
   Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / редкол.: О.Г. Астаф"єв, Ю.Л. Булаховська, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-. – ISBN 966-8126-40-8
Т. 13 : Польські письменники - Нобелівські лауреати /Радишевський Ростислав. – 2009. – 509, [1] с. – Резюме укр., англ., польс. мовами
624569
   Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 1999-
Т. 15. – 2009. – 476 с. – резюме укр., англ., польс. мовами
624570
   Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 1999-. – ISBN 978-966-3888-379-3
Т. 19. – 2012. – 543 с. – Резюме укр., англ., польс. мовами
624571
   Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ ; Міжн. школа україністики. – Київ, 1999-. – ISBN 978-966-2462-81-4
Т. 21 : Юзеф Ігнацій Крашевський: діалог із Україною/ Радишевський Р. – 2012. – 159 с.
624572
   Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 1999-. – ISBN 978-966-2705-45-4
Т. 22. – 2013. – 496 с. – Резюме укр., англ., польс. мовами
624573
   Київські полоністичні студії : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т філології], Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України, Бердян. держ. пед. ун-т, Міжнар. школа україністики НАН України, Кременец. обл. гуманітарно-пед. акад. ім. Т. Шевченка. – Київ, 1999-
Т. 26. – 2015. – 528 с. – Резюме укр., англ., польс. мовами
624574
   Київські полоністичні студії : збірник наукових праць з нагоди 160-річного ювілею Івана Франка і 100-ліття від часу його смерті. – Київ : Університет "Україна"
Т. 29 : Іван Франко і польська культура. – 2017. – 736 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
624575
   Київські полоністичні студії = Polish studies of Kyiv : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол., Каф. полоністики ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Міжнародна школа україністики НАН України, Білорус. ун-т ; редкол.: Л. Губерський, О. Астаф"єв, Г. Борковська [та ін.]. – Київ : Талком. – ISSN 2520-2103
Т. 35. – 2019. – 511, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
624576
  Чуткий А.І. Київські походи Романа Мстиславича // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 53-57. – (Історія ; вип. 43)


  Висвітлюється малодосліджений аспект історії Галицько-Волинського князівства - київські походи Романа Мстиславича. Для повнішого розуміння теми подається короткий аналіз причин боротьби руських князів за Київ у другій половині ХІІ ст.
624577
  Філімоніхін В. Київські правники, поховані в Биківні (за матеріалами архівно-кримінальної справи Арнольда Германовича Кристера) // Биківнянська трагедія в контексті злочинів тоталітарного режиму / Нац. іст.-мемор. заповідник "Биківнянські могили" ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т історії України НАН України ; [упоряд.: Б.Б. Біляшівський, Т.Л. Шептицька ; редкол.: Г.В. Боряк та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 313-321. – ISBN 978-617-7034-13-0
624578
  Панькова С. Київські приватні книгозбірні М. Грушевського: історії та долі // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / Міністерство культури України. – Київ, 2013. – № 10 (194). – С. 46-55. – ISSN 0131-2685
624579
  Ричка В. Київські пропілеї ( Про семіотичний статус Золотих Воріт ) // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2002. – № 2. – С.51-55. – ISSN 0869-3595
624580
  Кохан О.О. Київські ремісничі цехи наприкінці XVIII - в середині ХІХ ст. // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 182 : Історичні науки. – C. 19-23. – ISSN 1996-5931
624581
  Таран Л.В. Київські рипіди / Людмила Таран. – Київ : Фенікс, 2007. – 208 с. – ISBN 978-966-651-528-8
624582
  Білоцерківець Наталка Київські рипіди // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 5. – ISSN 0868-9644
624583
  Зеров М. Київські романтики та Кирило-Мефодіївське братство // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 135-139. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
624584
  Горська Н. Київські святі в проповідях Лазаря Барановича // Образ міста в контексті історії, філософії, культури : києвознавчі читання / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди, НАНУ ; [редкол. : В. Горський, М. Громов, В. Кізіма, С. Кримський ; за ред. М.°Поповича [та ін.]]. – Київ : Парапан, 2005. – С.98-101. – ISBN 966-8210-33-6
624585
  Гаєвський С.Ю. Київські списки повісти "Александpія" : [Розвідка] / С. Гаєвський. – Київ : З дpук. І. Чоколова, 1912. – 14 с. – В кн. також урив. з "Александрії" кирил. шрифтом


  На тит. стор. прим. № 467607 дарчий надпис: Вельмишановному Василеві Івановичу від шануючого автора; На тит. стор. прим. № 36656 дарчий надпис; Приязному Сергієві Олексійовичу від автора
624586
  Левінець Р. Київські сторінки життя Віталія Шульгіна // Історичний календар : Науково-популярний альманах. – Київ, 2002. – № 8. – С. 181-182. – ISBN 966-7522-09-1
624587
  Овчаренко Е. Київські сторінки Івана Кавалерідзе // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 15-21 лютого (№ 7). – С. 15
624588
  Левитський І. Київські сторінки трудової, громадської й творчої діяльності Миколи Васильовича Левитського // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 98-106. – ISBN 978-617-7399-06-2
624589
  Фартучна Г.В. Київські студенти в українському національному русі / Г.В. Фартучна, О.Р. Купчик // Студентство міста Києва у суспільно-політичному житті України (1900-1917 рр.) / Г.В. Фартучна, О.Р. Купчик. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 36-81. – ISBN 978-617-7107-04-9
624590
   Київські студенти стали першими українськими "кіборгами" // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 30 січня (№ 19). – С. 1-2


  29 січня відбулося вшанування пам"яті Героїв Крут. Учасники заходу поклали квіти до могил Володимира Наумовича та Володимира Шульгина, випускників Університету Св. Володимира.
624591
  Сліпушко О. Київські студії академіка В.М.Перетца над давньою українською літературою // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 5. – С. 152-157
624592
  Артамонова О. Київські театри очима Паустовського // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Газда Я. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (130). – С. 45-47. – ISSN 1562-3238


  До 125-річчя від дня народження письменника.
624593
  Олійник В. Київські угодники // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 15-21 вересня (№ 34). – С. 15


  ""Як сонце між планетами, як цар між народом, так Київ між містами. На високій горі стоїть він, оперезаний зеленими садами, увінчаний золотими маківками і хрестами церков, наче святою короною... Боже мій, що за розкіш! Чуєте, добрі люди, я вам кажу про ...
624594
  Плачинда С.П. Київські фрески : історичні повісті / С.П. Плачинда. – Київ : Молодь, 1982. – 312 с.
624595
  Трегубенко Т. Київські церковні музичні осередки у XVII - XVIII ст. // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5. – С. 179-182


  У статті досліджуються особливості формування та діяльності, а також кадровий склад провідних київських церковних музичних осередків у XVII - XVIII ст., які діяли у Києво-Печерсській лаврі та Києво-Могилянській академії.
624596
  Карачківський М. Київські цехи / М. Карачківський. – К., 1930. – 16с.
624597
  Ніколайчук Д.О. Київські цивільні губернатори: штрихи до портрету (друга половина XIX - початок XX ст) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2015. – № 11/12, листопад - грудень. – С. 15-20
624598
   Київському будинку вчителя - сто років // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України: спецвипуск. – Київ, 2012. – 3-10 жовтня (№ 43/44)


  5 жовтня міський Будинок учителя святкував 100-річний ювілей.
624599
  Ієвлева В.П. Київському метрополітену - 50 років // Праці Науково-дослідного інституту пам"яткоохоронних досліджень : наукове видання / Науково-дослідний інститут пам"яткоохоронних досліджень. – Вінниця, 2011. – Вип. 6. – С. 153-176. – ISBN 978-611-533-002-7
624600
  Шлапак Я. Київському меценату Гладинюку присвятили фотовиставку // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 2 березня (№ 9). – С. 12
624601
   Київському національному університетові імені Тараса Шевченка - 175 років // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 39. – С. 3-10. – ISSN 0320-3077


  Філологічні науки в університеті
624602
  Алєксєєва О.А. Київському національному університету 170 років: досягнення, демократичні реформування, імідж {очима соціолога) / О.А. Алєксєєва, Д.А. Ракша // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 4-7. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 22/23). – ISSN 1728-3817


  Поставлено мету показати досягнення й надбання університету за роки його існування, які були здобуті на тлі його спадщини в період трансформаційних перетворень, що відбуваються в системі освіти, зокрема вищої, відповідно до світових і національних ...
624603
  Герашенкова І. Київському національному університету будівництва і архітектури - 80 років // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2010. – № 3 (69) : травень - серпень. – С. 102-104
624604
  Кремень В. Київському національному університету імені Тараса Шевченка - 170 років. // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України ; КОО. – Київ, 2004. – № 2/3. – С.3-5. – ISSN 1682-2366
624605
   Київському національному університету імені Тараса Шевченка - 185, економічному факультету - 75: історія і сучасність / А. Ігнатюк, Н. Гражевська, Т. Гайдай, І. Назаров // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2019. – № 7 (180)
624606
   Київському національному університету імені Тараса Шевченка 180 років : [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; передм. Ректора ун-ту Л.В. Губерського]. – Київ : Київський університет, 2014. – [39] с. : портр.
624607
  Сікорський І М. Київщина : Короткий довідник / М.І Сікорський. – Київ, 1976. – 206 с.
624608
   Київщина. – Київ, 1984. – 143с.
624609
   Київщина : Із минулого в майбутнє. – Київ : Академія, 2002. – 200 с. – ISBN 966-02-1636-Х
624610
  Масляк П.О. Київщина // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 24. – ISBN 978-966-02-6814-2
624611
  Білан А. Київщина Лівобережна // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 29. – ISSN 0868-9644
624612
  Горобець В.П. Київщина очима краєзнавця / В.П. Горобець ; за ред. В.Г. Козирського. – Київ : Ліфт-Софт, 2007. – 436 с. – ISBN 966-95402-4-0
624613
  Орел Л. Київщина у творчості та житті Тараса Шевченка / Л. Орел, М. Кабалюк // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 16 березня (№ 11). – С. 4-5. – ISSN 2519-4429


  Книга В. Жадька "Київська земля - Тарасова колиска".
624614
  Баженов Л.В. Київщина, Волинь і Поділля в краєзнавчих студіях І.І. Огієнка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 15-19. – (Серія історична та філологічна ; вип. 11). – ISSN 2309-7086
624615
  Велика Валерія Київщина. Вікенд біля столиці // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 4 (65). – С. 10-12 : фото
624616
  Велика Валерія Київщина. З весілля на сплав // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 6 (60). – С. 38-40 : фото
624617
  Дудкін Іван Київщина. На тихі води, на ясні зорі : Україна чудес // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 4. – С. 136-137 : Фото
624618
  Гудзевата Марина Київщина. Просунутий хутір : Україна чудес // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 148-150 : Фото
624619
  Ільченко Руслана Київщина. Трипільське коло - 2012. Хочу бути індійською принцесою // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 5 (66). – С. 14-15 : фото
624620
  Ющук І. Кий, Щек, Хорив і їхня сестра Либідь // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2014. – 4-10 грудня (№ 48). – С. 14
624621
  Ющук І. Кий, Щек, Хорив і їхня сестра Либідь // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 3 (696). – С. 44. – ISSN 0130-5263
624622
  Осипов К. Киквидзе / К. Осипов. – Киров, 1943. – 36с.
624623
  Дарманян П.Э. Киквидзе / П.Э. Дарманян. – Сталинград, 1952. – 184с.
624624
  Ватье Паскаль Киклады: место под слонцем = Кошки - 2 // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 8. – С. 76-80 : Іл., карта. – ISSN 1029-5828
624625
  Дарбинян М.К. Кикос. / М.К. Дарбинян. – М., 1966. – 224с.
624626
  Кассуни Киликийское Армянское княжество в политической жизни Ближнего Востока : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Кассуни З.-Е.А.; Ерев. гос. ун-т. – Ереван, 1974. – 27л.
624627
  Вейсберг Михайло Килим ручної роботи : Туреччина / спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 2 (49), квітень. – С. 34-39 : Фото
624628
  Риженко Я. Килимарство і килими Полтавщини / Я. Риженко. – Полтава, 1928. – 16с.
624629
  Когут Г. Килими на портретах митрополита Дмитрія Туптала (1651-1709): реконструкція та атрибуція орнаментів // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 227-233. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 16, ч. 1). – ISSN 2078-6794


  Досліджено п’ять зображень килимів на портретах митрополита Дмитрія Туптала. З’ясовано, що вони з різним ступенем достовірності відтворюють один і той самий анатолійський виріб “семигородського” типу.
624630
  Дубина М.І. Килимник Олег Володимирович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 28. – ISBN 978-966-02-6814-2
624631
  Хижняк А.Ф. Килимок / А.Ф. Хижняк. – Львів, 1961. – 108 с.
624632
  Куница Н.А. Килия / Н.А. Куница. – Одесса, 1962. – 143с.
624633
  Леонард Э. Киллер = Killshot : роман / Элмор Леонард. – Москва : Центрполиграф, 2008. – 317, [2] с. – Данные тит. л. частично парал. англ. – ISBN 978-5-9524-3513-1
624634
  Ильин А.А. Киллер из шкафа : Роман / А.А. Ильин. – Москва : Эксмо-Пресс, 1999. – 416с. – (Черная кошка). – ISBN 5-04-002488-6
624635
  Белянкин Е.О. Киллеры и соблазнительница мужчин / Евгений Белянкин. – Москва : Вече [и др.], 1995. – 574, [2] с. – Содерж.: Киллеры и соблазнительница мужчин ; Схватка у Красных Камней. – (Зона риска). – ISBN 5-7141-0123-5
624636
  Батиашвили Г.А. Килограмм вкусного хлеба : пьеса в 2-х д. / Г.А. Батиашвили; авториз. пер. с груз. – Москва : Искусство, 1978. – 46 с.
624637
  Принцева Галина Километр чистого искусства : Павел Пясецкий. Панорама Транссиба // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – декабрь (№ 99). – C. 68-70 : фото
624638
  Васильев Г.Н. Километры за плечами / Г.Н. Васильев. – Москва, 1976. – 495с.
624639
  Гулидов Е.И. Кильватерный огонь / Е.И. Гулидов. – М., 1978. – 39с.
624640
  Киплинг Р. Ким : Роман / Р. Киплинг. – Москва : Высшая школа, 1990. – 287 с. – ISBN 5-06-002124-6
624641
  Киплинг Р. Ким / Р. Киплинг. – Москва : Советский композитор, 1991. – 254с. – ISBN 5-85285-287-X
624642
  Киплинг Р. Ким : роман / Р. Киплинг. – Пермь : Книжное издательство, 1991. – 508с. – (Юношеская библиотека). – ISBN 5-7625-0128-0
624643
  Гаврилів І. Ким був насправді Ріко Ярий? / І. Гаврилів, О. Кучерук; розмову вів Зіновій Партико // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 24-25 лютого (№ 33/34). – С. 21


  Про найзагадковішу постать в історії ОУН.
624644
  Балушок В. Ким вважав себе Тарас Шевченко? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 3-16 березня (№ 8/9). – С. 19


  "Хто уважно читав твори Тараса Шевченка, вочевидь, звернув увагу на такий цікавий факт, як практично цілковита відсутність у них етнонімічної назви "українці". Слово "Україна" там зустрічається часто, а от "українці" - жодного разу. То чому ж так? Адже ...
624645
  Конашевич С. Ким відроджений Севастополь // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 28 вересня (№ 39). – С. 4
624646
  Ни Н.И. Ким Джиха: две грани творчества - бунтарство и космизм // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2013. – № 4. – С. 123-134. – ISSN 0869-1908
624647
  Тростогон А.М. Ким же насправді був Мелхіседек Значко-Яворський? / А.М. Тростогон, В.В. Гінда // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 16-19. – (Історія ; вип. 56)


  У статті розповідається про життя та діяльність видатного політичного та церковного діяча Мелхіседека Значко-Яворського, який відіграв помітну роль в історії Правобережної України та православної церкви в другій половині XVIII ст.
624648
  Брик М. Ким заселено Хортицю після зруйнування Січі? // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1973. – Рік 10, ч. 2 (24), квітень-червень. – С. 19-23
624649
   Ким Ир Сен - гений революции. – Пхеньян, 1980. – 310с.
624650
   Ким Ольдаев. – Москва, 1988
624651
  Щепковська Йо. Ким ти є... / спілкувалася Катерина Семчук // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 31 серпня (№ 31/32). – С. 22


  Розмова з онукою Яна Парандовського про таємниці письменницької родини.
624652
  Найтли Ф. Ким Филби - супершпион КГБ / Ф. Найтли. – Москва, 1992. – 319 с.
624653
  Дубинянский М. Ким Филби: to Russia with ljve // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2014. – № 3 (67). – С. 46-65. – ISSN 1819-6268
624654
  Ильченко С. Ким Чен Ын в Пекине. Когда Китай начнет торговать амбициями России // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2018. – 2 апреля (№ 14). – С. 12


  Пекин предлагает себя Западу на роль посредника между ним и слаборазвитыми странами. Если Китаю удастся решить проблему с КНДР, то на торги выставят Россию.
624655
  Ковальский В.В. Кимберлитовые и карбонатитовые образования восточного и юго-восточного склонов Анабарской антеклизы / В.В. Ковальский, К.Н. Никишов, О.С. Егоров ; АН СССР, Якут. филиал Сиб. отд-ния, Ин-т геологии. – Москва : Наука, 1969. – 288 с., [1] л. табл. : ил., карт.
624656
   Кимберлитовые породы Приазовья. – Москва : Наука, 1978. – 320 с.
624657
  Илупин И.П. Кимберлиты : Справочник / И.П. Илупин, В.И. Ваганов, Б.И. Прокопчук. – Москва : Недра, 1990. – 248с.
624658
  Милашев В.А. Кимберлиты и глубинная геология / В.А. Милашев. – Ленинград : Недра, 1990. – 166с.
624659
   Кимберлиты и карбонатиты : сб. науч. тр. по петрохимии / Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т геологии и минералогии им. В.С. Соболева ; под ред. В.Б. Василенко. – Новосибирск : ИГМ СО РАН, 2013. – 744, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 697-738 и в конце ст. – ISBN 978-5-98901-127-8
624660
   Кимберлиты и кимберлитоподобные породы. – Новосибрск : Наука, 1990. – 264 с.
624661
  Доусон Д. Кимберлиты и ксенолиты в них / Д. Доусон. – М, 1983. – 300с.
624662
  Джейкс А.Л. Кимберлиты и лампроиты Западной Австралии. / А.Л. Джейкс. – Москва : Мир, 1989. – 430с. – ISBN 5-03-000929-9
624663
  Дорсанвиль Роже Кимби / Дорсанвиль Роже. – Москва, 1983. – 288 с.
624664
  Дорсанвиль Р. Кимби : Романы и рассказы / Р. Дорсанвиль. – Москва : Художественная литература, 1983. – 287с.
624665
   Кимериджский и волжский ярусы севера СССР. – Л, 1984. – 224с.
624666
  Лаптенков Б.К. Киметака и механизм процессов горения : учебное пособие / Б.К. Лаптенков. – Чебоксары, 1984. – 80с.
624667
  Пчелинцев В.Ф. Киммериды Крыма / В.Ф. Пчелинцев. – М.-Л, 1966. – 128с.
624668
  Шумлянский В.А. Киммерийская металлогеническая эпоха на территории Украины / В.А. Шумлянский. – Киев : Наукова думка, 1983. – 219с.
624669
  Шнюков Е.Ф. Киммерийские железные руды вдавленных синклиналей Керченского полуострова / Е.Ф. Шнюков, П.И. Науменко. – Симферополь, 1964. – 127с.
624670
  Тарасенко Н.Ф. Киммерийские маки. / Н.Ф. Тарасенко. – М., 1977. – 88с.
624671
  Шнюков Е.Ф. Киммерийские отложения на континентальном склоне Крыма / Е.Ф. Шнюков, Н.А. Маслаков // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2003. – № 1. – С. 24-27 : рис., табл. – Библиогр.: 4 назв. – ISSN 0367-4290
624672
  Александров А. Киммерийский странник // Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 2012. – № 9 сентябрь. – С. 164-177. – ISSN 1726-6084


  Женщины в жизни Максимилиана Волошина
624673
  Слепузин Ю.Г. Киммерийское лето / Ю.Г. Слепузин. – Л., 1978. – 399с.
624674
  Слепухин Ю.Г. Киммерийское лето. Южный крест : Романы / Ю.Г. Слепухин. – Ленинград : Советский писатель, 1983. – 621с.
624675
  Тереножкин А.И. Киммерийцы / А.И. Тереножкин. – К., 1976. – 223с.
624676
  Мурзин В.Ю. Киммерийцы европейские и киммерийцы азиатские // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України ; редкол.: Скорий С.А., Горбаненко С.А., Болтрик Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (23) : Старожитності раннього залізного віку. – С. 500-504. – ISSN 2227-4952
624677
  Артамонов М.И. Киммерийцы и скифы : (От появления на ист. арене до конца IV в. до н. э.) / Артамонов М.И. – Ленинград : Ленинградский университет, 1974. – 156 с. : ил. – Список лит.: с. 146-155
624678
  Богаевский К.Ф. Киммерия / К.Ф. Богаевский. – Москва, 1972. – 34с.
624679
  Волошин М.А. Киммерия : стихотворения / М.А. Волошин. – Киев : Молодь, 1990. – 126с.
624680
  Полетавкин Б. Киммерия М.А. Волошина / Б. Полетавкин, М.А. Мирошниченко // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2011. – № 1 январьфевраль. – С. 411-428. – ISSN 0042-8795
624681
   Кимоно и веера Японии. – М, 1987. – 24с.
624682
  Глушко А.К. Кинбурн / А.К. Глушко. – Москва : Советский писатель, 1991. – 320с.
624683
  Прехт Рихард Давид Кинг Конг пока жив : история // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 9. – С. 128-143. – ISSN 1029-5828
624684
  Гудков Андрей Кинг Конги из дебрей Уганды : Зоосфера // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 3(2786). – С. 108-117 : Іл.
624685
  Ефимов А.С. Кингисепп / А.С. Ефимов. – 2-е изд перераб и доп. – Л, 1972. – 144с.
624686
  Льюис С. Кингсблад, потомок королей / С. Льюис. – Москва, 1948. – 359с.
624687
  Льюис С. Кингсблад, потомок королей / С. Льюис. – Л., 1960. – 746с.
624688
  Льюис С. Кингсблад, потомок королей : роман. Рассказы / С. Льюис. – Москва : Правда, 1989. – 477 с.
624689
  Иваненко Анна Киндер без сюрприза : Детский отдых // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 5. – С. 105-107 : Іл.
624690
  Грищук Б.А. Кинджал милосердя : повісті та оповідання / Б.А. Грищук. – Київ, 1991. – 315 с.
624691
  Бульвер-Литтон Кинельм Чиллингли / Бульвер-Литтон. – Москва : ЖГО, 1932. – 428 с. – (История молодого человека ХІХ столетия : Серия романов / Сер. под ред. М. Горького и А. Виноградова)
624692
  Столяров Н.А. Кинематика / Н.А. Столяров. – 112с.
624693
  Полстер Г. Кинематика / Г. Полстер. – Берлин; Рига, 1923. – 127 с.
624694
  Усердов А.А. Кинематика / А.А. Усердов. – Москва, 1948. – 160с.
624695
  Боженко В.С. Кинематика / В.С. Боженко. – Ленинград, 1961. – 95 с.
624696
  Дорошкевич М А. Кинематика / М А. Дорошкевич. – Москва, 1964. – 197с.
624697
  Шуваев Н.А. Кинематика : уч. пособие / Н.А. Шуваев. – Горький
Ч. 1. – 1972. – 33с.
624698
  Алесковский В.А. Кинематика : пособие по физике для слущателей подгоь отд-ния СГУ / В.А. Алесковский, Л.А. Озолин ; под ред. В.С. Стальмахова ; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г. Чернышевского. – Саратов : Саратовский университет, 1974. – 61 с. : ил., граф.
624699
  Айзенберг Д.Ю. Кинематика : [учеб. пособие] : для дневной формы обучения / Д.Ю. Айзенберг, А.И. Гурин ; Моск. авиац. ин-т им. Серго орджоникидзе. – Москва : МАИ, 1975. – 103 с. : ил.
624700
  Погожев В.А. Кинематика / В.А. Погожев. – М., 1982. – 64с.
624701
  Дубровский Михаил Павлович Кинематика и взаимодействия портовых гидротехнических сооружений с грунтовой средой : Автореф... доктора техн.наук: 05.22.19 / Дубровский Михаил Павлович; Одесский ин-тут инженеров морского флота. – Одесса, 1994. – 48л.
624702
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
№ 1. – 1995
624703
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
№ 2. – 1995
624704
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
№ 3. – 1995
624705
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
№ 4. – 1995
624706
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
№ 5. – 1995
624707
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
№ 6. – 1995
624708
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
№ 1. – 1996
624709
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
№ 2. – 1996
624710
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
№ 3. – 1996
624711
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
№ 4. – 1996
624712
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
№ 5. – 1996
624713
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
№ 6. – 1996
624714
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
Т. 13, № 5. – 1997
624715
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
Т. 13, № 6. – 1997
624716
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
Т. 13, № 2. – 1997
624717
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
№ 1. – 1998
624718
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
№ 2. – 1998
624719
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
№ 3. – 1998
624720
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
№ 4. – 1998
624721
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
№ 5. – 1998
624722
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
№ 6. – 1998
624723
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
№ 1. – 1999
624724
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
№ 2. – 1999. – + приложение
624725
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
№ 3. – 1999
624726
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
№ 4. – 1999
624727
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
№ 5. – 1999
624728
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
№ 6. – 1999
624729
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
№ 1. – 2000
624730
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
№ 2. – 2000
624731
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
№ 3. – 2000. – + приложение
624732
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
№ 4. – 2000. – + приложение
624733
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
№ 5. – 2000. – + приложение
624734
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
№ 6. – 2000. – + приложение
624735
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
№ 1. – 2001
624736
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
№ 2. – 2001
624737
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
№ 3. – 2001
624738
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
№ 4. – 2001
624739
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
№ 5. – 2001
624740
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
№ 6. – 2001
624741
   Кинематика и физика небесных тел : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
Т. 18, № 1. – 2002
624742
   Кинематика и физика небесных тел : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
Т. 18, № 2. – 2002
624743
   Кинематика и физика небесных тел : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
Т. 18, № 3. – 2002
624744
   Кинематика и физика небесных тел : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
Т. 18, № 4. – 2002
624745
   Кинематика и физика небесных тел : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
Т. 18, № 5. – 2002
624746
   Кинематика и физика небесных тел : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
Т. 18, № 6. – 2002
624747
   Кинематика и физика небесных тел : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
Т. 19, № 1. – 2003
624748
   Кинематика и физика небесных тел : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
Т. 19, № 2. – 2003
624749
   Кинематика и физика небесных тел : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
Т. 19, № 3. – 2003
624750
   Кинематика и физика небесных тел : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
Т. 19, № 4. – 2003
624751
   Кинематика и физика небесных тел : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
Т. 19, № 5. – 2003
624752
   Кинематика и физика небесных тел : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
Т. 19, № 6. – 2003
624753
   Кинематика и физика небесных тел : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Том 20, № 6. – 2004. – резюме - укр., рос., англ. мовами
624754
   Кинематика и физика небесных тел : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Том 20, № 4. – 2004. – резюме - укр., рос., англ. мовами
624755
   Кинематика и физика небесных тел : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Том 20, № 5. – 2004. – резюме - укр., рос., англ. мовами
624756
   Кинематика и физика небесных тел : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Том 20, № 3. – 2004. – резюме - укр., рос., англ. мовами
624757
   Кинематика и физика небесных тел : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 20, № 1. – 2004. – резюме - укр., рос., англ. мовами
624758
   Кинематика и физика небесных тел : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Том 20, № 2. – 2004. – резюме - укр., рос., англ. мовами
624759
   Кинематика и физика небесных тел : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Том 21, № 1. – 2005. – резюме - укр., рос., англ. мовами
624760
   Кинематика и физика небесных тел : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Том 21, № 2. – 2005. – резюме - укр., рос., англ. мовами
624761
   Кинематика и физика небесных тел : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 21, № 3. – 2005. – резюме - укр., рос., англ. мовами
624762
   Кинематика и физика небесных тел : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 21, № 4. – 2005. – резюме - укр., рос., англ. мовами
624763
   Кинематика и физика небесных тел : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 21, № 6. – 2005. – резюме - укр., рос., англ. мовами
624764
   Кинематика и физика небесных тел : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 21, № 5. – 2005. – + приложение 587с. – приложение: Астрономия в Украине - прошлое. настоящее и будущее...; резюме - укр., рос., англ. мовами
624765
   Кинематика и физика небесных тел : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Том 22, № 1. – 2006. – резюме - укр., рос., англ. мовами
624766
   Кинематика и физика небесных тел : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Том 22, № 2. – 2006. – резюме - укр., рос., англ. мовами
624767
   Кинематика и физика небесных тел : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Том 22, № 3. – 2006. – резюме - укр., рос., англ. мовами
624768
   Кинематика и физика небесных тел : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 22, № 4. – 2006. – резюме - укр., рос., англ. мовами
624769
   Кинематика и физика небесных тел : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 22, № 5. – 2006. – резюме - укр., рос., англ. мовами
624770
   Кинематика и физика небесных тел : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 22, № 6. – 2006. – резюме - укр., рос., англ. мовами
624771
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 23, № 1. – 2007. – резюме - укр., рос., англ. мовами
624772
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 23, № 2. – 2007. – резюме - укр., рос., англ. мовами
624773
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 23, № 3. – 2007. – резюме - укр., рос., англ. мовами
624774
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 23, № 4. – 2007. – резюме - укр., рос., англ. мовами
624775
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 23, № 6. – 2007. – резюме - укр., рос., англ. мовами
624776
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 23, № 5. – 2007. – резюме - укр., рос., англ. мовами
624777
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 24, № 1. – 2008. – резюме - укр., рос., англ. мовами
624778
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 24, № 2. – 2008. – резюме - укр., рос., англ. мовами
624779
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 24, № 3. – 2008. – резюме - укр., рос., англ. мовами
624780
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 24, № 4. – 2008. – резюме - укр., рос., англ. мовами
624781
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 24, № 5. – 2008. – резюме - укр., рос., англ. мовами
624782
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 24, № 6. – 2008. – резюме - укр., рос., англ. мовами
624783
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 25, № 3. – 2009. – резюме - укр., рос., англ. мовами
624784
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 25, № 1. – 2009. – резюме - укр., рос., англ. мовами
624785
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 25, № 2. – 2009. – резюме - укр., рос., англ. мовами
624786
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 25, № 4. – 2009. – резюме - укр., рос., англ. мовами
624787
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 25, № 5. – 2009. – резюме - укр., рос., англ. мовами
624788
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 25, № 6. – 2009. – резюме - укр., рос., англ. мовами
624789
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 26, № 5. – 2010. – резюме - укр., рос., англ. мовами
624790
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 26, № 6. – 2010. – резюме - укр., рос., англ. мовами
624791
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 26, № 1. – 2010. – резюме - укр., рос., англ. мовами
624792
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 26, № 2. – 2010. – резюме - укр., рос., англ. мовами
624793
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 26, № 3. – 2010. – резюме - укр., рос., англ. мовами
624794
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 26, № 4. – 2010. – резюме - укр., рос., англ. мовами
624795
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 27, № 1. – 2011. – резюме - укр., рос., англ. мовами
624796
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 27, № 2. – 2011. – резюме - укр., рос., англ. мовами
624797
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 27, № 3. – 2011. – резюме - укр., рос., англ. мовами
624798
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 27, № 4. – 2011. – резюме - укр., рос., англ. мовами
624799
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 27, № 5. – 2011. – резюме - укр., рос., англ. мовами
624800
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 27, № 6. – 2011. – резюме - укр., рос., англ. мовами
624801
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 28, № 4. – 2012. – резюме - укр., рос., англ. мовами
624802
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 28, № 1. – 2012. – резюме - укр., рос., англ. мовами
624803
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 28, № 2. – 2012. – резюме - укр., рос., англ. мовами
624804
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 28, № 3. – 2012. – резюме - укр., рос., англ. мовами
624805
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 28, № 5. – 2012. – резюме - укр., рос., англ. мовами
624806
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 28, № 6. – 2012. – резюме - укр., рос., англ. мовами
624807
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 29, № 1. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
624808
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 29, № 2. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
624809
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 29, № 3. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
624810
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 29, № 4. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
624811
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 29, № 5. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
624812
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 29, № 6. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
624813
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 30, № 1. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
624814
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 30, № 2. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
624815
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 30, № 3. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
624816
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 30, № 4. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
624817
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 30, № 5. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
624818
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 30, № 6. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
624819
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 31, № 1. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
624820
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 31, № 2. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
624821
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 31, № 3. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
624822
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 31, № 4. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
624823
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 31, № 5. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
624824
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 31, № 6. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
624825
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, Отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 32, № 1 (187). – 2016. – 80 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
624826
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, Отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 32, № 2 (188). – 2016. – 80 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
624827
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, Отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 32, № 3 (189). – 2016. – 80 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
624828
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 32, № 4 (190). – 2016. – 80 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
624829
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, Отделение физики и астрономии ; голов. ред. Я.С. Яцкив ; редкол.: И.Л. Андронов, В.Г. Булацен, Б.И. Гнатык [и.др.]. – Киев : Академпериодика, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 32, № 5 (191). – 2016. – 80 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
624830
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, Отделение физики и астрономии ; гллав. ред. Я.С. Яцкив ; редкол.: И.Л. Андронов, В.Г. Булацен, Б.И. Гнатык [и.др.]. – Киев : Академпериодика, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 32, № 6 (192). – 2016. – 80 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
624831
   Кинематика и физика небесных тел. Приложение : научно-теоретический журнал. – Киев
№ 2 : Материалы международной конференции "Динамика гравитирующих систем", Украина, Умань, 19-21 мая 1998 года. – 1999
624832
   Кинематика и физика небесных тел. Приложение : научно-теоретический журнал. – Киев
№ 3 : Материалы международной конференции "Астрономия в Украине - 2000 и перспектива (влияние международного сотрудничества)": Киев, 5-8 июня 2000 г. / Глав. астроном. обсерватория Нац. акад. наук Украины. – 2000
624833
   Кинематика и физика небесных тел. Приложение : научно-теоретический журнал. – Киев
№ 4 : Материалы международной конференции "АСТРОЭКО - 2002: Состояние и перспективы международных исследований по наблюдательной астрономии, экологии и экстремальной физиологии в Приэльбрусье", Терскол, Кабардино-Балкария, 12-16 августа 2002 г. – 2003
624834
   Кинематика и физика небесных тел. Приложение : научно-теоретический журнал. – Киев
№ 5 : Материалы международной конференции, посвященной 60-летию Главной астрономической обсерватории Национальной академии наук Украины "Астрономия в Украине - прошлое, настоящее и будущее", Киев, 15-17 июля 2004 г. – 2005
624835
   Кинематика и физика небесных тел. Приложение : научно-теоретический журнал. – Киев
№ 6 : Материалы международной конференции "150 лет спектральным исследованиям в астрофизике: от Кирхгофа до наших дней", 7-13 июня 2009 г., п. Научный, Автономная Республика Крым, Украина,. – 2010
624836
  Захарин М.И. Кинематика инерциальных систем навигациий / М.И. Захарин, Ф.М. Захарин. – М., 1968. – 236с.
624837
  Куриленко В.С. Кинематика крупных савиговых систем Сан-Андреас, Левант и Днепровско-Донецкого палеорифта / В.С. Куриленко, Е.П. Олейник // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2015. – № 3. – С. 31-42 : рис., табл. – Библиогр.: 20 назв. – ISSN 0367-4290
624838
  Прокопьев А.В. Кинематика мезозойской складчатости западной части Южного Верхоянья. / А.В. Прокопьев. – Якутск, 1989. – 128с.
624839
  Федянин В.К. Кинематика процессов с двумя фотонами / В.К. Федянин. – Москва, 1961. – 48 с.
624840
  Девдариани А.С. Кинематика рельефа : Автореф... канд. геогр.наук: / Девдариани А.С.; Ин-т географии АН СССР. – Тбилиси, 1953. – 18л.
624841
  Петришин В.И. Кинематика точки / В.И. Петришин. – Киев, 1983. – 96 с.
624842
  Иванов Я.А. Кинематика точки и твердого тела / Я.А. Иванов, В.М. Кащеев. – Л, 1979. – 79 с.
624843
  Мычак С.В. Кинематика формирования западной и центральной частей Украинского щита в период 2,05 -2,02 млрд лет назад // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2015. – Т. 37, № 1. – С. 83-99 : рис., табл. – Библиогр.: с. 97-99. – ISSN 0203-3100
624844
  Гинтов О.Б. Кинематика формирования Украинского щита в период 1,80-1,73 млрд лет назад по результатам изучения трещиноватости горных пород Коростенского и Корсунь-Новомиргородского плутонов / О.Б. Гинтов, С.В. Мычак // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2014. – Т. 36, № 4. – С. 24-36 : рис. – Библиогр.: с. 34-36. – ISSN 0203-3100
624845
  Мешков И.Н. Кинематика электромагнитной волны : учеб. пособие / И.Н. Мешков, Б.В. Чириков. – Новосибирск : Издательство Новосибирского университета, 1977. – 90 с.
624846
  Бюклинг Е. Кинематика элементарных частиц : Пер.с англ. / Е. Бюклинг. – Москва : Мир, 1975. – 343с.
624847
  Балдин А.М. Кинематика ядерных реакций / А.М. Балдин, В.И. Гольданский, И.Л. Розенталь. – Москва : ГИФМЛ, 1959. – 296 с.
624848
   Кинематика ядерных реакций / А.М. Балдин, В.И. Гольданский, В.М. Максименко, И.Л. Розенталь. – 2-е изд., перер. и доп. – Москва : Атомиздат, 1968. – 456с.
624849
  Жуковский Н.Е. Кинематика, статика, динамика точки / Н.Е. Жуковский. – Москва-Ленинград, 1939. – 403с.
624850
  Кочнев В.А. Кинематико-гравитационная модель геодинамо // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2013. – Т. 35, № 4. – С. 3-15 : рис. – Библиогр.: с.14-15. – ISSN 0203-3100
624851
  Лукьянцев А.Ф. Кинематическая и статистическая обработка данных с пузырьковых камер. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 008 / Лукьянцев А.Ф.; Объед. ин-т ядерных исследований. – Дубна, 1972. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
624852
  Маловичко А.А. Кинематическая интерпретация данных цифровой сейсморазведки в условиях вертикально-неоднородных сред. / А.А. Маловичко. – Свердловск, 1990. – 267с.
624853
  Метелкин Д.В. Кинематическая реконструкция раннекаледонской аккреции на юго-западе Сибирского палеоконтинента по результатам анализа палеомагнитных данных // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 4. – С. 500-522 : рис., табл. – Библиогр.: с. 518-522. – ISSN 0016-7886
624854
  Ехнич М.П. Кинематическая структура потока в условиях антропогенного воздействия / М.П. Ехнич, Л.Б. Коваленко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 302-309 : Рис. – Бібліогр.: 3. – ISBN 966-521-129-3
624855
  Филипович В.Н. Кинематическая теория рассеяния рентгеновских лучей макроскопически изотропными телами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Филипович В.Н.; ЛГУ. – Л., 1959. – 16л.
624856
  Рябошапка К.П. Кинематическая теория рассяния рентгеновских лучей в твердых телах, содержащих различные дислокационные структуры : Автореф... докт. физ. мат.наук: 01.04.07 / Рябошапка К. П.; АН УССР, Ин-т металлофиз. – К., 1981. – 28л.
624857
  Гарибян Г.М. Кинематическая теория рентгеновского переходного излучения в кристалле / Г.М. Гарибян, Ши Ян. – Ереван, 1972. – 12с.
624858
   Кинематическая эволюция зоны Пьенинских утесов в кайнозое (Украинские Карпаты) / А.В. Муровская, М.В. Накапелюх, Ю.М. Вихоть, В.Е. Шлапинский, И.Н. Бубняк, С.В. Мычак // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики ; глав. ред. В.И. Старостенко ; редкол.: В.Г. Бахмутов, Т.А. Белый, А.Б. Бобров [и др.]. – Киев, 2016. – Т. 38, № 5. – С. 119-136 : рис., табл. – Библиогр.: с. 133-136. – ISSN 0203-3100
624859
  Шафи-заде Р.Б. Кинематическая электронография и некоторых ее применения. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Шафи-заде Р.Б.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1964. – 12л.
624860
  Дряпаченко Игорь Павлович Кинематически полные эксперименты в системе нейтрон плюс дейтрон (измерение радиуса рассеяния нейтрона на нейтроне) : Автореф... канд. физико-мат.наук: 01.04.16 / Дряпаченко Игорь Павлович; АН УССР. Ин-т ядерных исследований. – К., 1984. – 10л.
624861
  Лиханский В.С. Кинематические и геометрические закономерности продольной периодической прокатки. : Автореф... Канд.техн.наук: / Лиханский В.С.; Днепропетр.металург.ин-т. – Днепропетровск, 1965. – 20л.
624862
  Алферов Г.В. Кинематические и динамические модели исполнительной системы робота / Г.В. Алферов. – Ленинград, 1983. – 80с.
624863
  Бурымская Р.Н. Кинематические и динамические параметры очагов цунамигенных землетрясений / Р.Н. Бурымская. – Владивосток, 1983. – 79с.
624864
   Кинематические и динамические характеристики отдельных звездных систем. – Ташкент : Фан, 1978. – 151 с.
624865
  Волосецкий Б.И. Кинематические и динамические характеристики поверхностных волн и строение земной коры в Карпатах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 051 / Волосецкий Б.И. ; МГУ , Физ. фак-т. – Москва, 1971. – 10 с.
624866
  Черныш А.А. Кинематические и силовые параметры процесса формовки элементов жесткости толстолистовых заготовок // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 2 (109), ч. 1. – C. 34-40 : рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1995-0519
624867
  Гольданский В.И. и др. Кинематические методы в физике высоких энергий / В.И. и др. Гольданский. – Москва : Наука, 1987. – 199с.
624868
  Криводубский В.Н. Кинематические параметры турбулентной оболочки солнца, определяющие эволюцию усредненного магнитного поля. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.03.02 / Криводубский В.Н.; АН УССР. Глав. астроном. обсерватория. – К., 1985. – 16л.
624869
  Борисов Г.А. Кинематические таблицы ядерных реакций d, n и p, n / Г.А. Борисов. – Москва, 1974. – 256с.
624870
   Кинематические характеристики Галактики и звездных скоплений. – Ташкент : Фан, 1989. – 198 с.
624871
  Любич Ю.И. Кинематический метод в геометрических задачах / Ю.И. Любич, Л.А. Шор. – Москва, 1966. – 51с.
624872
  Любич Ю.И. Кинематический метод в геометрических задачах. / Ю.И. Любич. – 2-е изд., испр. – М., 1976. – 47с.
624873
  Коновалов В.А. Кинематическое и динамическое исследование приводов грейферных механизмов / В.А. Коновалов. – Л., 1976. – 70с.
624874
  Корышев И.К. Кинематическое исследование плоских шарнирных механизмов / И.К. Корышев. – Л., 1965. – 56с.
624875
  Левитанский Ю.Д. Кинематограф / Ю.Д. Левитанский. – Москва, 1970. – 127с.
624876
  Григореску И. Кинематограф "Мадагаскар" / И. Григореску. – М., 1960. – 119с.
624877
  Шилова И.М. Кинематограф 80-х. / И.М. Шилова. – М., 1987. – 47с.
624878
  Тюрин Ю.П. Кинематограф Василия Шукшина / Ю.П. Тюрин. – Москва : Искусство, 1984. – 318с.
624879
   Кинематограф Западной Европы. – М, 1985. – 151с.
624880
  Ветрова Т.Н. Кинематограф Латинской Америки / Т.Н. Ветрова. – Москва, 1984. – 127с.
624881
  Дэниелсен Ш. Кинематограф новой Европы // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2008. – № 8. – С. 105-110.
624882
  Копылова Р.Д. Кинематограф плюс телевидение / Р.Д. Копылова. – М., 1977. – 135с.
624883
   Кинематограф развивающихся стран. – М, 1986. – 180с.
624884
  Будяк Л.М. Кинематограф развивающихся стран. / Л.М. Будяк. – Москва, 1981. – 56с.
624885
   Кинематограф сегодня. – М
1. – 1967. – 280с.
624886
   Кинематограф сегодня. – М
2. – 1967. – 280с.
624887
   Кинематограф сегодня. – М
3. – 1967. – 280с.
624888
   Кинематограф сегодня : сборник статей. – Москва : Искусство
Вып.2. – 1971. – 280с.
624889
  Ермилов Н.Е. Кинематограф. Его история, устройство и тайны. / Н.Е. Ермилов. – Л., 1925. – 147с.
624890
  Якубходжаев А. Кинематографисті Советского Узбекистана / А. Якубходжаев. – Ташкент, 1979. – 135с.
624891
  Жукова А.Е. Кинематографическая жизнь столицы Советской Украины: Докум. эссе. / А.Е. Жукова, Г.В. Журов. – Киев, 1983. – 150с.
624892
  Миславский В.Н. Кинематографическая история Харькова 1896-2010. Имена. Фильмы. События : фильмо-биографический справ. / [В. Миславский] ; Междунар. фестиваль короткометраж. кино "Харьков. сирень" ; Харьков. нац. ун-т искусств им. И.П. Котляревского. – Харьков : С.А.М., 2011. – 435, [1] с. : ил. – Авт. указан на обл. - Имен. указатель: с. 420-431. – Библиогр.: с. 414-416. – ISBN 978-966-8591-55-6
624893
  Караганов А.В. Кинематографические встречи / А.В. Караганов. – М, 1969. – 225с.
624894
  Карповыич А.Л. Кинематографические закономерности ходьбы : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.02 / Карповыич А.Л.; АН СССР,Ин-т проблем передачи информации. – М., 1975. – 22л. – Бібліогр.:с.22
624895
  Косько И.К. Кинематографическое и динамичекое исследование механизмов стана холодной прокатки тонкостенных туруб : Автореф... канд. техн.наук: / Косько И. К.; Металлург. ин-тё. – Днепропетровск, 1952. – 14 с.
624896
  Рынин Н.А. Кинематография / Н.А. Рынин. – Ленинград, 1924. – 300с.
624897
   Кинематография. – М, 1962. – 346с.
624898
   Кинематография Армении. – М, 1962. – 346с.
624899
  Трутко А.Ф. Кинематография Венгерской Народной Республики. 1945-1970. / А.Ф. Трутко. – М., 1975. – 39с.
624900
  Гинзбург С.С. Кинематография дореволюционной России / С.С. Гинзбург. – М., 1963. – 406с.
624901
  Соболев Р.П. Кинематография развивающихся стран Азии и Африки / Р.П. Соболев, О.В. Тенейшвили. – М, 1986. – 245с.
624902
  Комаров С.В. Кинематография Франции (1914-1929) / С.В. Комаров. – М., 1963. – 52с.
624903
  Тинькова С.М. Киненика газового травления в условиях регулируемой конвенции : Автореф... канд. техн.наук: 05.353 / Тинькова С.М.; МВССО РСФСР, Ворон. политехн. ин-т. – Воронеж, 1974. – 22л.
624904
  Лихачев Л.Н. Кинеперспектива : Монография / Л.Н. Лихачев. – Рига, 1960. – 340с.
624905
  Лихачев Л.Н. Кинеперспектива : Кинемат. перспектива / Л.Н. Лихачев. – М., 1975. – 248с.
624906
  Накашидзе Н.В. Кинесика и ее вербальное выражение в характеристике персонажей художественного произведения . : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Накашидзе Н.В.; Моск.гос.пед.ин-т иностр.яз. – М, 1981. – л.
624907
  Назарова О. Кинесики : проза: рассказ // Новый мир : ежемесячный журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Нивый мир". – Москва, 2011. – № 12 (1040). – С. 90-96. – ISSN 0130-7673
624908
  Самсонов Д.А. Кинесические аспекты корейского этикета: традиционный глубокий поклон чоль и его варианты // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 3. – С. 162-166. – ISSN 0869-5415
624909
  Костинский А.Д. Кинескопы : Конструкция, технология и методы испытаний / А.Д. Костинский, И.С. Марченко, Л.В. Траубе. – Киев, 1965. – 280 с.
624910
  Пароль Н.В. Кинескопы / Н.В. Пароль. – Москва : Энергия, 1976. – 64 с.
624911
  Пароль Н.В. Кинескопы / Н.В. Пароль. – 2-е изд., перераб. доп. – Москва : Радио и связь, 1984. – 64 с.
624912
  Малкиель Б.С. Кинескопы для цветного телевидения / Б.С. Малкиель, И.С. Марченко, М.Г. Мизюк. – Киев, 1979. – 142 с.
624913
   Кинескопы для черно-белого и цветного телевидения. ГОСТ 21059.6-79 - ГОСТ 21059.10-79. Методы измерения электрических параметров. – Москва : Изд-во стандартов, 1979. – 23 с.
624914
  Файнерман В.Б. Кинети ка адсорбции поверхностно-активных веществ из растворов и ее роль в процессах распыливания жидкостей и пылеулавливания. : Автореф... наук: 02.00.11 / Файнерман В.Б.; МГУ. – М., 1977. – л.
624915
  Малько М Кинетиа и механизм химических реакций в диссоциирующем теплоносителе-четырехокиси азота. / М Малько, , В.Б. Нестеренко. – Минск, 1974. – 208с.
624916
   Кинетика - 4: Материалы конф.Ярославль. – М., 1988. – 387с.
624917
  Ципляков В.А. Кинетика адсорбции водорода и кислорода и их взаимодействие в сплаве на платиновом катализаторе в присутствии некоторых добавок : Автореф... канд. хим.наук: / Ципляков В. А.; Циапляков В. А.; Киш.ГУ. – Кишинев, 1955. – 15л.
624918
  Михайловский В.Н. Кинетика адсорбции многовалентных ионов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.11 / Михайловский В.Н.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1980. – 24л.
624919
  Знаменский Ю.Д. Кинетика азотирования карбида кальция : Автореф... канд. хим.наук: / Знаменский Ю.Д.; МВО СССР. Горьковск. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1959. – 15л.
624920
  Братушко Ю.И. Кинетика акватации некоторых ацидохромикомплексов : Автореф... канд. хим.наук: / Братушко Ю.И.; АН УССР. Ин-т общей и неорган. химии. – Киев, 1966. – 26л.
624921
  Федоров Ю.И. Кинетика анизотропного распространения космических лучей в околоземном пространстве. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Федоров Ю.И.; АН УССР. ИН-т геофизики. – К., 1980. – 16л.
624922
  Семенюк Г.В. Кинетика ацилирования ариламинов и бифункциональный катализ. : Автореф... канд.хим.наук: 072 / Семенюк Г.В.; Донецк.гос.ун-т. – Донецк, 1971. – 22л.
624923
  Коварский В.А. Кинетика безызлучательных процессов / В.А. Коварский. – Кишинев : ИПФ, 1968. – 208 с.
624924
  Мануковский Н.С. и др. Кинетика биоконверсии лигноцеллюлоз / Н.С. и др. Мануковский. – Новосибирск : Наука, 1990. – 112 с. : ил., табл. – Библиогр.: 134 назв. – ISBN 5-02-028951-5
624925
  Рубин А.Б. Кинетика биологических процессов / А.Б. Рубин. – Москва, 1977. – 328с.
624926
  Рубин А.Б. Кинетика биологических процессов / А.Б. Рубин. – 2-е изд. – Москва, 1987. – 299с.
624927
  Гачок В.П. Кинетика биохимических процессов : {монография} / В.П. Гачок; АН УССР, Институт теоретической физики. – Киев : Наукова думка, 1988. – 218 с. : ил., табл. – Бібліогр.: с. 211-217. – ISBN 5-12-009344-2
624928
  Марк Г.Ф. Кинетика в аналитической химии / Г.Ф. Марк, Г. Рехниц. – Москва : Мир, 1972. – 368 с.
624929
  Казеев С.А. Кинетика в приложении к мателловедению. / С.А. Казеев. – М., 1956. – 212с.
624930
  Мансуров З.А. Кинетика взаимодействия атомов водорода с ингибиторами : Автореф... канд. хим.наук: 020004; 020015 / Мансуров З.А.; Казах. гос. ун-т. Хим. фак. – Алма-Ата, 1973. – 18л.
624931
  Зыбина Д.Л. Кинетика взаимодействия ДНК с некоторыми химическими мутагенами : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 073 / Зыбина Д.Л. ; МГУ. – Москва, 1969. – 18 с.
624932
  Сосипатров Т.М. Кинетика взаимодействия твердого сульфата натрия с углем. : Автореф... канд. хим.наук: / Сосипатров Т.М.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1950. – 9 с.
624933
  Чемоданов Д.И. Кинетика взаимодействия твердых хлоридов металлов с сероводородом. : Автореф... канд. хим.наук: / Чемоданов Д.И.; Томский гос. ун-т. – Томск, 1952. – 10 с.
624934
  Европин В.А. Кинетика взаимодействия углекислоты с углем. : Автореф... Канд.хим.наук: / Европин В.А.; М-во хим. пром-сти СССР. – М, 1954. – 18л.
624935
  Скопенко В.В. Кинетика взаимодействия цинкового порошка с неводными растворами тиоцианата аммония / В.В. Скопенко, В.А. Павленко, В.Н. Кокозей // Докл. АН УССР. Сер. Б : АН УССР, 1989. – № 6
624936
  Тумакаев Г.К. Кинетика возбуждения и ионизации одноатомного газа в ударной волне : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.047 / Тумакаев Г.К.; АН СССР. Физико-технич. ин-т. – Ленинград, 1971. – 22л.
624937
  Пономарев И.В. Кинетика возбуждения и релаксации атомных уровней в лазерах на парах меди и бромида меди. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Пономарев И.В.; МВ и ССО РСФСР. Москов. физ.-техн. ин-т. – М., 1987. – 16л.
624938
  Сурамлишвили Г.И. Кинетика волн в слаботурбулентой плазме. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Сурамлишвили Г.И.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1965. – 13л.
624939
  Цветков Ю.В. Кинетика восстановления окислов свинца, цинка и их смесей окисью углерода : Автореф... канд. техн.наук: / Цветков Ю. В.; АН СССР, Ин-т металлург. – М., 1958. – 11л.
624940
  Мицкене А.Ю. Кинетика восстановления хромовй кислоты и зависимость ее от материала катода. : Автореф... канд. хим.наук: / Мицкене А.Ю.; МВО СССР. Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1959. – 14л.
624941
  Дрюченко Е.А. Кинетика всасывания аминокислот из тонкого кишечника крыс : Автореф... канд. биол.наук: / Дрюченко Е.А.; АМН СССР. – М., 1967. – 20л.
624942
  Виноградов В.Е. Кинетика вскипания перегретых диссоциирующих жидкостей. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.14 / Виноградов В.Е.; Уральск. политехн. ин-т. – Свердловск, 1979. – 20л.
624943
  Рябов Е.М. Кинетика высокотемпературного окисления титана в различных газовых средах : Автореф... канд. хим.наук: / Рябов Е. М.; ЛГУ. – Ленинград, 1971. – 17л.
624944
  Дьячков В.И. Кинетика высокотемпературного окисления титана кислородом в нестационарной (переходной) области : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 073 / Дьячков В.И. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1969. – 14 с.
624945
  Дверняков В.С. Кинетика высокотемпературного разрушения материалов. / В.С. Дверняков. – Киев, 1981. – 152с.
624946
  Заремба В.Г. Кинетика гетерогенной кристаллизации слитка легко переохлаждающихся веществ с учетом образования различных модификаций : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Заремба В.Г.; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1963. – 44л.
624947
   Кинетика гетерогенных каталитических реакций:Метод. вопр.кинетики.. – Черноголовка, 1983. – 93с.
624948
  Барре П. Кинетика гетерогенных процессов / П. Барре. – М., 1976. – 399с.
624949
  Походенко Л.А. Кинетика гетерогенных реакций между твердым веществом и жидкостью в условиях сложных технологических процессов. : Автореф... канд. хим.наук: / Походенко Л.А.; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1967. – 20л.
624950
  Дельмон Б. Кинетика гетерогенных реакций. / Б. Дельмон. – М., 1972. – 554с.
624951
  Гавришкевич Лидия Николаевна КИнетика гетерогенных химических взаимодействий в скрещенных электрическом и магнитном полях : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Гавришкевич Лидия Николаевна; Львовский политехн. ин-т. – Львов, 1984. – 24л.
624952
  Маллик Сиддесвар Кинетика гетерогенных химических реакций в условиях газовыделения : Автореф... кадн. хим.наук: 02.00.04 / Маллик Сиддесвар; Львовск. политехн. ин-т им. Ленинского комсомола. – Львов, 1987. – 18л.
624953
  Клековкина Г.Н. Кинетика гидролиза и окисления сложных эфиров в гетерофазных системах. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.15 / Клековкина Г.Н.; МГУ им. Ломоносова. – М,, 1984. – 21л.
624954
  Линецкая З.Г. Кинетика гидролиза сульфохлоридов ароматического и жирного ряда различного состава и строения : Автореф... кандид. химич.наук: / Линецкая З.Г.; МВО СССР. Уральский политехнич. ин-т им. С.М.Кирова. Кафедра физич. и колоид. химии. – Свердловск, 1952. – 11 с.
624955
  Ефремова М.В. Кинетика гидролиза фосфиновых эфиров : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Ефремова М.В.; Каз. гос. ун-т. – Казань, 1970. – 22л.
624956
  Григораш Светлана Юрьевна Кинетика гидролиза целлюлозы под действием полиферментных целлюлозных систем : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.15 / Григораш Светлана Юрьевна; МГУ. – М., 1982. – 20л.
624957
  Денисов Е.Т. Кинетика гомогенных химических реакций / Е.Т. Денисов. – М., 1978. – 367с.
624958
  Семиохин И.А. Кинетика гомогенных химических реакций / И.А. Семиохин. – М., 1986. – 230с.
624959
  Денисов Е.Т. Кинетика гомогенных химических реакций / Е.Т. Денисов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1988. – 391с.
624960
  Семинохин И.А. Кинетика гомогенных химических реакций. : (Метод. разраб. к спецкурсу "Кинетика гомог. хим. реакций" для студенов 4-5 курсов) / И.А. Семинохин, Б.В. Страхов; Под ред. проф. К.В. Топчиевой ; МГУ им. М.В. Ломоносова, Хим. фак., Каф. физ. химии. – Москва : Б. и.
Ч. 2. – 1982. – 110 с.
624961
  Стшижевски В. Кинетика дегидратации спиртов на окиси вольфрама : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Стшижевски В. ; Моск. ордена Ленина и ордена Труд. Красн. Знамени гос. ун-т. – Москва, 1960. – 14 с.
624962
  Скриган Е.А. Кинетика дегидрирования циклогексанола в псевдоожиженном слое катализаторов из меди на носителях. : Автореф... Канд.хим.наук: 073 / Скриган Е.А.; АН БССР.Отдел.хим.наук. – Минск, 1969. – 25л.
624963
  Никеров В.А. Кинетика деградационных процессов / В.А. Никеров, Г.В. Шолин. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 137 с.
624964
  Трифонов Э.Н. Кинетика деспирализации ДНК под действием формальдегида. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 091 / Трифонов Э.Н.; Москов. гос. пед. ин-т. – М., 1970. – 15л.
624965
   Кинетика дестабилизации поливинилпирролидон-иода в поле низкочастотных воздействий / Г.Н. Фадеев, В.И. Ермолаева, В.С. Болдырев, В.В. Синкевич // Журнал физической химии / Рос. акад. наук. – Москва, 2016. – Т. 90, № 9. – С. 1306-1310. – ISSN 0044-4537
624966
   Кинетика деформирования и разрушения композиционных материалов.. – Л., 1983. – 224с.
624967
  Хажакян Л.В. Кинетика димеризации ацетилена в тонких слоях растворов купрокомплексов. : Автореф... Канд.хим.наук: / Хажакян Л.В.; МВО СССР.Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1949. – 8 с.
624968
  Хажакян Л.В. Кинетика димеризации ацетилена в тонких слоях растворов купрокомплексов. : Автореф... Канд.хим.наук: / Хажакян Л.В.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1958. – 20л.
624969
  Панченко В.Я. Кинетика диссоциации молекул газа при возбуждении колебаний лазерным излучением : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Панченко В.Я.; МГУ. Физ. ф-тет. – Москва, 1975. – 13л.
624970
  Панченко В.Я. Кинетика диссоциации молекул газа при возбуждении колебаний лазерным излучением. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Панченко В.Я.; МГУ. – М., 1975. – 12л.
624971
  Маннинг Дж. Кинетика диффузии атомов в кристаллах : пер. с англ. / Дж. Маннинг. – Москва : Мир, 1971. – 278 с.
624972
  Пирогов Федор Владимирович Кинетика диффузионно-констролируемых рекомбинационных процессов в твердых телах : Автореф... канд. фи.-мат.наук: 01.0407 / Пирогов Федор Владимирович; АН Латв. ССР. Ин-т физики. – Саласпилс, 1981. – 16л.
624973
  Белый А.А. Кинетика диффузионно-контролируемых реакций : Автореф... канд. хим.наук: 02.073 / Белый А.А.; Науч.-исслед. физ.-хим. ин-т им. Л.Я.Карпова. – М., 1970. – 23л.
624974
  Овчинников А.А. и др. Кинетика диффузионно-контролируемых химических процессов / А.А. и др. Овчинников. – М., 1986. – 286с.
624975
  Вахрушева В.Ф. Кинетика диффузионных процессов при спекании смесей порошков разнородных металлов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Вахрушева В.Ф.; Уральск. гос. ун-т. – Свердловск, 1972. – 12л.
624976
  Петровский В.А. Кинетика зарождения новой фазы : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 046 / Петровский В.А. ; МГУ. – Москва, 1970. – 14 с.
624977
  Вольхин В.В. Кинетика зимических реакций и химическое равновесие / В.В. Вольхин. – Пермь, 1975. – 20с.
624978
  Кравченко Т.А. Кинетика и динамика процессов в редокситах / Т.А. Кравченко, Н.И. Николаев. – М., 1982. – 140с.
624979
  Захарьевский М.С. Кинетика и катализ / М.С. Захарьевский. – Л., 1963. – 314с.
624980
   Кинетика и катализ. – Москва : Наука
Т. 36, № 1. – 1995
624981
   Кинетика и катализ. – Москва : Наука
Т. 37, № 1. – 1996
624982
   Кинетика и катализ. – Москва : Наука
Т. 38, № 1. – 1997
624983
  Давтян О.К. Кинетика и катализ химических и электродных процессов / О.К. Давтян. – Ереван, 1984. – 385с.
624984
  Веселов В.В. Кинетика и катализаторы конверсии углеводородов / В.В. Веселов. – Київ, 1984. – 272с.
624985
  Яворская Ирина Феликсовна Кинетика и механизм гетеролиза связи углерод-кислород в производных адамантана : Автореф... канд. химическихнаук: 02.00.03 / Яворская Ирина Феликсовна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 25л.
624986
  Яблокова Н.В. Кинетика и механизм гетеролитической перегруппировки некоторых перэфиров : Автореф... канд. хим.наук: / Яблокова Н.В.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1967. – 21л.
624987
  Эстрина Г.А. Кинетика и механизм полимеризации е-капролактона и его сополимеризации с глицидными эфирами под действием ароматических аминов. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.06 / Эстрина Г.А.; АН СССР.Ин-т хим.физики. – Черноголовка, 1980. – 16л.
624988
  Чередник Е.М. Кинетика и механизм процесса взаимодействия углерода в водяным паром. : Автореф... канд. хим.наук: / Чередник Е.М.; Науч.-исслед. физ.-мат. ин-т. – М., 1967. – 20л.
624989
  Гольдфейн М.Д. Кинетика и механизм радикальной полимеризации виниловых мономеров : Учеб. пособие / М.Д. Гольдфейн. – Саратов, 1986. – 138с.
624990
  Фалендыш Н.Ф. Кинетика и механизм реакции акватиции некоторых комплексов двухвалентной платины в водных и смешанных фондо-органических растворах : Дис... канд. хим.наук: / Фалендыш Н.Ф.; МВи СС. КГУ. – К., 1972. – 146л. – Бібліогр.:л.147-157
624991
  Широбоков Игорь Юсуфович Кинетика и механизм реакции алкилирования тетразолов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Широбоков Игорь Юсуфович ; МВ и ССО РСФСР , Ленингр. технол. ин-т. – Ленинград, 1979. – 20 с.
624992
  Ярмолюк Богдан Мирославович Кинетика и механизм реакции трифенилвердазилов с диацильными перекисями : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Ярмолюк Богдан Мирославович; АН УССР. Ин-т орган. хим. – К., 1974. – 21л.
624993
  Штеришис М.В. Кинетика и механизм реакций монозамещенных антрахинонов с нуклеофильными реагентами. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Штеришис М.В.; АН СССР. Сиб. отд. Объед. уч. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1973. – 27л.
624994
  Гольдфейн М.Д. Кинетика и механизм регулирования процессов образования полимеров / М.Д. Гольдфейн. – Саратов, 1989. – 180с.
624995
  Шуб Б.Р. Кинетика и механизм синтеза аммиака и окисления водорода закисью азота на металлах, очищенных в ультравысоком вакууме. : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Шуб Б.Р.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1969. – 18л.
624996
  Нестеренко В.Б. Кинетика и механизм термических и радиационно-термических процессов в теплоносителе N2O4-NO / В.Б. Нестеренко, Г.В. Ничипор. – Минск, 1989. – 174с.
624997
  Степухович А.Д. Кинетика и механизм термического крекинга алкнов / А.Д. Степухович, Р.В. Синицына. – Саратов, 1977. – 144с.
624998
  Щербаков В.И. Кинетика и механизм фторирования соединений урана, плутония и нептуния фтором и галогенфторидами / В.И. Щербаков. – Москва, 1985. – 127с.
624999
  Брей Дж. Кинетика и термодинамика биохимических процессов / Дж. Брей, К. Уайт. – Москва, 1959. – 380с.
625000
  Степухович А.Д. Кинетика и термодинамика радикальных реакций крекинго / А.Д. Степухович, В.А. Улицкий. – М., 1975. – 256с.
<< На початок(–10)621622623624625626627628629630(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,