Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)51525354555657585960(+10)В кінець >>
55001
  Тупікова С.В. "Homo somatikos": проблематика людини тілесної в гносеологічному просторі класичної соціології // Вісник Львівського університету : збірник наук. праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 259-265. – (Серія соціологічна ; Вип. 6). – ISSN 2078-144X


  У статті досліджено проблематику "людини тілесної" як наслідку переорієнтації сучасного соціологічного теоретизування у бік його більшої онтологізації. При цьому акцент зроблено на розгляді основних метатеоретичних основ класичного теоретизування, які ...
55002
  Криворучка Л.Д. "Horizont vershmelzung" теорій ідентичності й філософської герменевтики: понад-інтерпретація чи черговий герменевтичний поворот // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 121-123
55003
  Mykhailenko O.V. "Host-guest" complexing of double-walled carbon nanotube with metallocenes // Хімія, фізика та технологія поверхні : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України ; голов. ред. М.Т. Картель. – Київ, 2016. – Т. 7, № 4. – Р. 373-378. – ISSN 2079-1704
55004
  Buchwald Art "I am not a crook" / Buchwald Art. – Greenwich : A Fawcett crest book, 1974. – 222p.
55005
  Frost David "I gave them a sword" : behind the scenes of Nixon interviews / Frost David. – New York, 1978. – 314с.
55006
  Diefenbaker John "I never say anything provocative". / Diefenbaker John; M. Wente. – Toronto, 1975. – 147с.
55007
  Geller Hans "I Pifferari". / Geller Hans. – Lpz., 1954. – 72с.
55008
  Zalizna K.Y. "I study in London. I want so badly to go back home… i hate this city": identifying culture shock patterns in international students" online discourse // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред.: І.В. Смущинська ; редкол.: І.І. Нічаєнко, Р. Брунер, В.Б. Бурбело [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (6). – С. 231-256. – ISSN 2617-8923
55009
  Тримбач С. "I коли була холера, в Одесі було краще..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 8-9 травня (№ 85/86). – С. 28


  Карантин для кіно, кіно для карантину.
55010
  Задоянчук Н.В. H-розв’язність задачі оптимального керування для виродженої еліптичної варіаційної нерівності // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 8


  Розглянуто задачу оптимального керування для виродженої еліптичної варіаційної нерівності з ваговою функцією потенціального типу, що входить до диференціального оператора. Доведено розв"язність задачі оптимального керування в класі так званих ...
55011
  Кремень В. HOMO SAPIENS, людина розумна - це, за великим рахунком, людина, яка постійно навчається / Інтер"вю взяла І. Тесленко // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 25 червня (№ 26)


  Видатний учений і державний діяч, президент Національної академії педагогічних наук України Василь Кремень святкує свій ювілейний день народження.
55012
  Кочерга С. Homo scribens в образному світі драматургії Лесі Українки // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 20 : Аналіз та інтерпретація тексту. – С. 146-157. – ISSN 2304-9383
55013
  Suchanek Lucjan Homo sovieticus: "swietlana przyszlosc", "gnijacy Zachod" : Pisarstwo Aleksandra Zinowiewa / Suchanek Lucjan. – Krakow : Wyd-wo Uniw. Jagiellonskiego, 1999. – 333s. – (Literatura rosyjska - emigracja - tamizdat - samizdat / Pod red. L. Suchanka ; 8). – ISBN 83-233-1197-8
55014
   Homo telephonikus // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 9. – С. 109 : Фото. – ISSN 1029-5828
55015
  Марійко С.В. Homo virtualis як феномен інформаційного суспільства // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2009. – Вип. 10. – 324-329. – ISBN 978-966-177-064-4
55016
  Левченюк Є.В. Homo vsrtualis - особливості прояву // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 106-107
55017
  Фриш М. Homo Фабер / М. Фриш. – Москва, 1975. – 463с.
55018
  Фріш М. Homo Фабер = Homo Faber ein Bericht : Сповідь / М. Фріш; Пер. з нім.О.Логвиненко. – Київ : Основи, 2000. – 267с. – (Зарубіжна класика). – ISBN 966-500-057-8
55019
  Фриш Макс Homo Фабер. Назову себя Гантенбайн. Солдатская книжка = Homo Faber.Mein Name sei Gantenbein.Deinstbuchlein : Романы, повесть / Фриш Макс; Пер. с нем.; Сост. Е.А. Кацевой. – Москва : Конон-Пресс; Кучково поле, 1998. – 560с. – (Зарубежная литература XX века). – ISBN 5-87533-110-0
55020
  Романова Н. Homo читающий // Антиквар : журнал об антиквариате и коллекционировании / ООО "Визувий - 2005"; глав. ред. А. Шерман ; редколл.: Г. Алавердова, Ю. Вакуленко, Е. Грозовская [и др.]. – Киев, 2009. – № 6 (32), июнь : Библиомания. – С. 22-29


  Читатель в зеркале литературы и живописи.
55021
   Homo. Литература, философия, психология, право, история : русско-украинский литературно-художественный альманах. – Киев
№ 1. – 1998
55022
   Homo. Литература, философия, психология, право, история : русско-украинский литературно-художественный альманах. – Киев
№ 2. – 1998
55023
   Homo.Литература, философия, психология, право, история : популярный журнал для всех. – Киев
№ 1. – 1999
55024
  Bandazhevskyi Yu.I. Homocysteine, pituitary and thyroid hormones in children with different physical growth levels aeter forest fires in the Chornobyl exclusion zone / Yu.I. Bandazhevskyi, N.F. Dubova // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: M. Poshyvanyk Caubill, С. Вознесенський, Д. Корнєєв [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (101). – P. 11-18 : tabl. – Bibliogr.: Referen.: 17 name. – ISSN 2077-7477
55025
  Yosuke Morita Homogeneous Spaces of Nonreductive Type That Do Not Model Any Compact Manifold // Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto, 2017. – Vol. 53, Nо. 2. – P. 287-298. – (European mathematical society). – ISSN 0034-5318
55026
  Ehnrich Robert Homolka an eneolithic site in Bohemia / Ehnrich Robert, Pleslova-Stikova. – Praha, 1968. – 500с.
55027
  Koenders P. Homoseksualiteit in bezet Nederland : Verzwegen hoofdstuk / Pieter Koenders. – Herziene uitgave. – Amsterdam : SUA, 1984. – 160 blz. – ISBN 90 6222 109 2
55028
  Bergler Edmund Homosexuality: disease or way of life / Bergler Edmund. – New York, 1962. – 282с.
55029
  Bergler E. Homosexuality: Disease or Way of Life? / E. Bergler. – New York : Collier Books, 1962. – 282p.
55030
  Kryszewski Wojciech Homotopy properties of set-valued mappings / Kryszewski Wojciech. – Torun : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikolaja Kopernika, 1997. – 243s. – ISBN 83-231-0833-1
55031
  Wuttke Britta Homunculus z tryptyku / Wuttke Britta. – Poznan : Wyd-two Poznanskie, 1977. – 264 s.
55032
  Kastner Erich Honba za miniaturou. / Kastner Erich. – Praha, 1959. – 132с.
55033
  Macdonald Ross Honba za Phoebe / Macdonald Ross. – Praha, 1972. – 234с.
55034
   Honcharenko Vladlen // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [редкол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відп. ред. М.І. Дубина]. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 62
55035
  Boomen G. van den Honderd jaar vredesbeweging in Nederland / Gerard van der Boomen. – Amsterdam : Boekmakerij/Uitgeverij Luyten, 1983. – 332 blz. : ill. – На обкл.: Van socialisten tegen oorlog tot vrouwen voor vrede. – ISBN 90 6416 048 1
55036
  Predota S. Honderd Parabolen van Erasmus in Nederlandse vertaling, hs. Gent, Universiteitsbibliotheek, Res. 524 [в 2 ступені]. Aanhangsel: Erasmus in Poolse vertalingen / Stanislaw Predota, Marijke Mooijaart // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2010. – N 3254 : Honderd Parabolen van Erasmus in Nederlandse vertaling, hs. Gent, Universiteitsbibliotheek, Res. 524 [в 2 ступені]. Aanhangsel: Erasmus in Poolse vertalingen / S. Predota, M. Mooijaart. – P. 1-97, [2]. – Bibliogr.: p.97. – ISSN 0239-6661
55037
  North Gary Honest Money: The Biblical Blueprint for Money and Banking / North Gary. – Ft. Worth, 1986. – 175с.
55038
  Soloukhin V. Honey on bread / V. Soloukhin. – Moscow : Progress Publishers, 1982. – 374 p.
55039
  Morris Jan Hong Kong / Morris Jan. – London, 1988. – 320с.
55040
   Hong Kong SAR and Singapore as Asian Financial Centures - Complementarity and Stability / Vanessa, le Lesle, , F. Ohnsorge, M. Kim, Srikant Seshadri // The future of Asian finance / ed.: Ratna Sahay, Jerald Schiff, Cheng Hoon Lim [et al.]. – Washington : International Monetary Fund, 2015. – P. 149-173. – ISBN 978-1-49831-719-1
55041
  Tao Tuyet Can Hong lau mong. Nguyen duc van dich. (Tron bo 6 tep) 5 / Tao Tuyet Can, Cao Ngac. – Ha-Noi, 1963. – 360с.
55042
   Hongrie. 66. Commission Nationale Hongroise pour l"Unesco. – Budapest, 1966. – 424с.
55043
   Hongrie. Un guide actuel a travers le passe et le present de la Hongrie. – Budapest, 1964. – 414с.
55044
  Streubel Manfred Honig holen. Finderfibel / Streubel Manfred. – Halle (Saale), 1976. – 166с.
55045
  Bru H. Honor biedaka / Hedin Bru; Przekl. z jezyka dun. dokonali H.Anders, M.Krysztofiak. – Poznan : Wyd-wo Poznanskie, 1970. – 151s. – (Seria dziel pisarzy skandynawskich)
55046
  Bratny Roman Honor germanskiego bobra / Bratny Roman. – Warszawa : Krajowa agencja wydawnicza, 1985. – 217s. – ISBN 83-03-01061-1
55047
  Condon Richard Honor prizzich / Condon Richard; Przelozyl T.Mirkowicz. – Warszawa : Krajowa agencja wydawnicza, 1988. – 240 s. – ISBN 83-03-02295-4
55048
  Kramer Jane Honor to the bride: like the pigeon that guards its grain under the clove tree. / Kramer Jane. – Harmondsworth, 1990. – 211с.
55049
  Hawke David Freeman Honorable treason: the Declaration of Independence and the men who signed it. / Hawke David Freeman. – New York, 1976. – 240с.
55050
  Rey R. Honore Daumier. / R. Rey. – New York, 1960. – 75с.
55051
   Honore de Balzac. Bibliographie des oeuvres traduites en roumain et parues en Volumes. (1852-1965). Anatole France. Bibliographie des oeuvres traduites en roumain et parues en volumes. (1904-1964). – Bucurest, 1965. – 24с.
55052
  Richards Peter Honourable members: a study of the British backbencher / Richards Peter. – London, 1959. – 285с.
55053
   Honoured scientist / A. Gadjiev, M. Mehdiyev, M. Mardanov, A. Akhmedov // Proceedings of institute of mathematics and mechanics / National academy of sciences of Azerbaijan. Institute of mathematics and mechanics. – Baku, 2014. – Vol. 40, Nr 2. – P. 3-4. – ISSN 2409-4986


  The eminent representative of Azerbaijan mathematical sciences, great scientist, noble and respectable man, academician Jalal Eyvaz oglu Allahverdiev in his 85 years.
55054
  Mitford Jessica Hons and Rebels / Mitford Jessica. – London, 1960. – 222с.
55055
  Gal Gyorgy Sandor Honthy Hanna. Egy diadalmas elet regenye / Gal Gyorgy Sandor. – Budapest, 1974. – 675с.
55056
  Melicher Jozef Hontianske povesti : Devat"desiatdevat" historickych, poverovych a zartovnych pribehov spod Sitna a z dolneho Poiplia / Melicher Jozef. – Martin : Matica slovenska, 1996. – 172s. : Ill. – ISBN 80-7090-366-X
55057
  Riha Bohumil Honzikova cesta / Riha Bohumil. – Praha, 1956. – 84с.
55058
  Vorstman F. Hoofdlijnen der staatsinrichting van het koninkrijk der Nederlanden / F. Vorstman. – 3-de geheel herziene en bijgewerkte druk. – Haarlem : Tjeenk Willink, 1931. – [7],308blz.
55059
  Fallada Hans Hoppelpoppel - wo bist du? / Fallada Hans. – Leipzig, 1989. – 184с.
55060
  Sandova Horac / Sandova, (Sand) George. – Bratislava, 1974. – 252с.
55061
  Sand George Horace / Sand George. – Moscow, 1959. – 406с.
55062
  Friedman V.A. Horace G. Lunt and the Beginning of Macedonian Studies in the United States // Macedonian studies 2 / V.A. Friedman. – Скопjе : Macedonian academy of sciences and arts, 2015. – P. 233-236. – ISBN 978-608-203-150-7
55063
   Horae Macrolepidopterologicae. – Drezden; Blasewitz : Verlag Dr. O. Staudinger & A. Bang-Haas
Volumen 1. – 1927. – XXVIII,98,[8]S.
55064
  Nahodil Otakar Horami a oazami. / Nahodil Otakar. – Praha, 1962. – 207с.
55065
  Capek Karel Hordubal. Povetron. Obecejny zivot / Capek Karel. – Praha, 1956. – 479с.
55066
  Capek Karel Hordubal. Povetron. Obycejny zivot / Capek Karel. – Praha, 1975. – 341с.
55067
   Horea in publicistica romaneasca de acum un veac. – Cluij-Napoca, 1985. – 226с.
55068
  Edroiu Nicolae Horea"s uprising. The 1784 romanian peasants" revolt of Transylvania / Edroiu Nicolae. – Bucharest, 1978. – 84с.
55069
  Le Clezio G J.M. Horecka / Clezio G J.M. Le; /Preloz.V.Dvorakova. – Praha : Odeon, 1967. – 197s. – (Ser.:"Soudova svetova proza" ; sv.228)
55070
  Krasl Frantisek Horehronie. / Krasl Frantisek. – Martin, 1959. – 12с.
55071
  Lindner Gerhart Horen und Verstehen / Lindner Gerhart. – Berlin, 1977. – 203с.
55072
  Hegyes Katalin Horfelder : Horverstehensprogramm fur die Mittelstufe: Deutsch als Fremdsprache.Training zum selektiven, kursorischen und detaillierten Horen mit Aufgaben, Texttranskriptionen und Losungen. Kopiervorlagen / Hegyes Katalin, Schmidt Roland, Szalay Gyorgyi. – Ismaning : Verlag fur Deutsch, 1997. – 175S. – Прізвища авторів взяти з обкаладинки. – ISBN 3-88532-750-3
55073
  Stancu Natalia Horia Lovinescu : O dramaturgie sub zodia luciditatii / Stancu Natalia. – Cluj-Napoca, 1985. – 161 p.
55074
  Kovalcik Vlastimil Horiaca rukovat / Kovalcik Vlastimil. – Bratislava, 1974. – 53с.
55075
  Bondarev Jurij Horici snih / Bondarev Jurij. – Praha, 1976. – 449с.
55076
  Kugultinov D. Horizons. Selected poems. / D. Kugultinov. – M., 1977. – 314с.
55077
   Horizonte : Das Schweizer Forschungsmagazin / Schweizerischer Nationalfonds zur Forderung der wissenschaftlichen Forschung ; Academien der Wissenschaften Schweiz. – Bern : SNF. – ISSN 1663-2710
Nr. 100, Marz. – 2014
55078
   Horizonte : Das Schweizer Forschungsmagazin / Schweizerischer Nationalfonds zur Forderung der wissenschaftlichen Forschung ; Academien der Wissenschaften Schweiz. – Bern : SNF. – ISSN 1663-2710
Nr. 101, Juni. – 2014
55079
   Horizonte : Das Schweizer Forschungsmagazin / Schweizerischer Nationalfonds zur Forderung der wissenschaftlichen Forschung ; Academien der Wissenschaften Schweiz. – Bern : SNF. – ISSN 1663-2710
Nr. 122, September. – 2019
55080
   Horizonte : Das Schweizer Forschungsmagazin / Schweizerischer Nationalfonds zur Forderung der wissenschaftlichen Forschung ; Academien der Wissenschaften Schweiz. – Bern : SNF. – ISSN 1663-2710
Nr. 123, Dezember. – 2019
55081
   Horizonte : Das Schweizer Forschungsmagazin / Schweizerischer Nationalfonds zur Forderung der wissenschaftlichen Forschung ; Academien der Wissenschaften Schweiz. – Bern : SNF. – ISSN 1663-2710
Nr. 124, Marz. – 2020
55082
   Horizonte : Das Schweizer Forschungsmagazin / Schweizerischer Nationalfonds zur Forderung der wissenschaftlichen Forschung ; Academien der Wissenschaften Schweiz. – Bern : SNF. – ISSN 1663-2710
Nr. 125, Juni. – 2020
55083
   Horizonte : Das Schweizer Forschungsmagazin / Schweizerischer Nationalfonds zur Forderung der wissenschaftlichen Forschung ; Academien der Wissenschaften Schweiz. – Bern : SNF. – ISSN 1663-2710
Nr. 126, September. – 2020
55084
   Horizonte : Das Schweizer Forschungsmagazin / Schweizerischer Nationalfonds zur Forderung der wissenschaftlichen Forschung ; Academien der Wissenschaften Schweiz. – Bern : SNF. – ISSN 1663-2710
Nr. 127, Dezember. – 2020
55085
   Horizonte : Das Schweizer Forschungsmagazin / Schweizerischer Nationalfonds zur Forderung der wissenschaftlichen Forschung ; Academien der Wissenschaften Schweiz. – Bern : SNF. – ISSN 1663-2710
Nr. 128, Marz. – 2021
55086
   Horizonte : Das Schweizer Forschungsmagazin / Schweizerischer Nationalfonds zur Forderung der wissenschaftlichen Forschung ; Academien der Wissenschaften Schweiz. – Bern : SNF. – ISSN 1663-2710
Nr. 129, Juni. – 2021
55087
   Horizonte : Das Schweizer Forschungsmagazin / Schweizerischer Nationalfonds zur Forderung der wissenschaftlichen Forschung ; Academien der Wissenschaften Schweiz. – Bern : SNF. – ISSN 1663-2710
Nr. 130, September. – 2021
55088
   Horizonte : Das Schweizer Forschungsmagazin / Schweizerischer Nationalfonds zur Forderung der wissenschaftlichen Forschung ; Academien der Wissenschaften Schweiz. – Bern : SNF. – ISSN 1663-2710
Nr. 131, Dezember. – 2021
55089
   Horizonte : Das Schweizer Forschungsmagazin / Schweizerischer Nationalfonds zur Forderung der wissenschaftlichen Forschung ; Academien der Wissenschaften Schweiz. – Bern : SNF. – ISSN 1663-2710
Nr. 132, Marz. – 2022
55090
  Mares Jan Horka chut orechu / Mares Jan, 1963. – 22с.
55091
  Bojar Pavel Horke dny / Bojar Pavel. – Praha, 1953. – 467с.
55092
  Zavada Vilem Horke milovani. – Praha : Сeskoslovensky spisovatel, 1982. – .
55093
  Wolanowski L. Horko a Horecka / L. Wolanowski. – Praha : Avicenum, 1975. – 204s.
55094
  Kozak Jan Horky dech / Kozak Jan. – Praha, 1961. – 214с.
55095
  Hanc O. Hormone : einfuhrung in ihre Chemie und Biologie / O. Hanc. – Jena : VEB Gustav Fischer, 1959. – 633S. : Mit9 Abbildungen im Text und 6 Tafeln
55096
   Hormones and energy metabolism. – New York; London : Plenum Press, 1979. – 194p.
55097
  Ber A. Hormony wzrostu roslin zielonych, grzybow i bakterii / A. Ber. – Warszawa : Ksiazka i Wiedza, 1950. – 377s.
55098
  Forester Cecil Scott Hornblower i jego okret "Atropos" / Forester Cecil Scott; Przelozyla H.Stepien. – Gdansk : Wyd-wo morskie, 1978. – 336s.
55099
  Forester C.S. Hornblower i jego okret Hotspur / C.S. Forester. – Gdansk, 1977. – 371с.
55100
   Horni Vestonice: Spolecenske a kulturni promey jihomoravske vesnice. – Brno, 1984. – 627с.
55101
   Hornicky slovnik terminologicky. – Praha, 1961. – 184с.
55102
  Stoces Bohuslav Hornictvi pro hornicke ucne / Stoces Bohuslav. – Praha
1. Dil., 1.-2. Cast. – 1951. – 358с.
55103
  Kolousek V. Hornictvi pro hornicke ucne / V. Kolousek , J. Horejsi. – Praha : Technicke, 1954. – 85 p.
55104
  Trofimowic K.K. Hornjo-serbsko-ruski slownik / K.K. Trofimowic. – Budysin, 1974. – 564с.
55105
   Horodets"kyi Dmytro // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [редкол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відп. ред. М.І. Дубина]. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 68
55106
   Horoshko Oleh // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [редкол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відп. ред. М.І. Дубина]. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 70
55107
  Horak Jozef Horou piesen sumi... / Horak Jozef. – Bratislava, 1956. – 256с.
55108
  Тимошенкова Т.М. Horror story вчера и сегодня // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2008. – Т. 14. – С. 459-468. – ISSN 1993-5560


  Еволюція літератури жахів
55109
   Hors21: Новые технологии упрощают жизнь : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 6. – С. 55 : Фото
55110
  Indiana Gary Horse crazy / Indiana Gary. – New York, 1990. – 218с.
55111
   Horse equine influenza in Ukraine - results of serum monitoring / A.P. Starcheus, V.I. Polulyah, V.A. Synycin, T.O. Sokirko, A.Y. Synycin, V.A. Evtushenko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – P. 21-23. – (Біологія ; вип. 51). – ISSN 1728-3817


  The article gives the results of carrying out epizootological survey for equine influenza in eight regions of Ukraine in 2000-2005, as well as the data on equine influenza virus circulation among other species of farm animals
55112
  Abramov A. Horsemen from nowhere / A. Abramov. – Moscow : Mir publishers, 1969. – 304 с.
55113
  Novak Horske rostliny / Novak, Frant.A. – Praha : Akademia Ved, 1963. – Svolinsky Karel. – має 115 кольорових фотографій і 27 сторінок їх опису
55114
   Horspiele 4.. – Berl., 1964. – 204с.
55115
  Creutz Lothar Horst Drinda / Creutz Lothar. – Berl., 1960. – 18с.
55116
  Clauss B. Hortensien / B. Clauss. – Berlin : VEB Deutscher Landwirtschaftsverlag, 1961. – 91S.
55117
  Vas Zoltan Hortny / Vas Zoltan. – Budapest : Szepirodalmi konyvkiado, 1975. – 737 L.
55118
  Langer Herbert Hortus Bellicus der Dreissigjahrige Krieg eine Lulturgeschihte / Langer Herbert. – Leipzig, 1978. – 279с.
55119
  Krno Milos Hory cierne. / Krno Milos. – Bratislava, 1974. – 185с.
55120
  Cholendro Dmitrij Hory rozkvetaji / Cholendro Dmitrij. – Praha, 1955. – 451с.
55121
  Cholendro Dmitrij Michajlovic Hory rozkvetaji / Cholendro Dmitrij Michajlovic. – Praha, 1955. – 38с.
55122
  Bjorlykke H. Hosanger nikkelgruve : Norges geologiske undersokelse / H. Bjorlykke. – Oslo : Aschehoug
172. – 1949. – 38 s.
55123
   Hosi harcok emlekei. A magyar munkasmozgalom multjabol. – Budapest, 1955. – 215с.
55124
  Merkul"jevova K. Hospodari zeleneho sveta / K. Merkul"jevova. – Bratislava : Smena, 1951. – 125s.
55125
  Dobry Anatol Hospodarska krize ceskoslovenskeho prumyslu ve vztahu k Mnichovu / Dobry Anatol. – Praha, 1959. – 200с.
55126
  Spisiak J. Hospodarske zmluvy / J. Spisiak. – Druhe opravene a doplnene vyd-nie. – Bratislava, 1955. – 868с.
55127
   Hospodarsky zakonik. – Praha, 1990. – 283с.
55128
  Boyce J.S. Host relationships and distribution of conifer rusts in the United States and Canada / J.S. Boyce; The Connecticut Academy of Arts and Sciences. – New Haven : Connecticut Academy of Arts and Sciences, 1943. – 481 p. – (Transactions of the Connecticut academyof arts and sciences:vol.35, 1943). – ISBN 1-878508-21-0
55129
   Hostes y Cuba. – La Habana, 1974. – 364с.
55130
   Hot Line. – Киев
№ 1. – 2001
55131
   Hot Line. – Киев
№ 2. – 2001
55132
   Hot Line. – Киев
№ 3. – 2001
55133
   Hot Line. – Киев
№ 4. – 2001
55134
   Hot Line. – Киев
№ 5. – 2001
55135
   Hot Line. – Киев
№ 6. – 2001
55136
   Hot Line. – Киев
№ 7. – 2001
55137
   Hot Line. – Киев
№ 8. – 2001
55138
   Hot Line. – Киев
№ 9. – 2001
55139
   Hot Line. – Киев
№ 10. – 2001
55140
   Hot Line. – Киев
№ 11. – 2001
55141
   Hot Line. – Киев
№ 12. – 2001
55142
   Hot Line. – Киев
№ 13. – 2001
55143
   Hot Line. – Киев
№ 14. – 2001
55144
   Hot Line. – Киев
№ 15. – 2001
55145
   Hot Line. – Киев
№ 16. – 2001
55146
   Hot Line. – Киев
№ 17. – 2001
55147
   Hot Line. – Киев
№ 18. – 2001
55148
   Hot Line. – Киев
№ 19. – 2001
55149
   Hot Line. – Киев
№ 20. – 2001
55150
   Hot Line. – Киев
№ 21. – 2001
55151
   Hot Line. – Киев
№ 22. – 2001
55152
   Hot Line. – Киев
№ 23. – 2001
55153
   Hot springs : National park Arkansas. – [ S. l.] : Interior, 1942. – 15 p.
55154
  Gough Laurence Hot stots / Gough Laurence. – Harmondsworth, 1991. – 192с.
55155
   Hot war in the consumer. – New York a.o., 1969. – 280с.
55156
  Friedman T.L. Hot, flat, and crowded : why we need a green revolution - and how it can renew America / Thomas L. Friedman. – New York : Farrar, Straus and Giroux, 2008. – 438 p. : ill., tab. – Index: p. 423-438. – ISBN 978-0-374-16685-4
55157
   Hotarirea consiliului e Ministri al R.P.R. si a Comitetului Central al P.M.R. privind masurile necesare pentru consolidarea succesului reformei banesti. – Martie, 1952. – 30с.
55158
   Hotel Adlon (Fuhrer durch Berlin). – Berl., 1911. – 74с.
55159
  Leitner Maria Hotel Amerika / Leitner Maria. – Berlin, 1960. – 240с.
55160
  Schmitt Hotel des deux mondes / Schmitt, Eric-Emmanuel. – Paris : Michel, 1999. – 186p. – ISBN 2-226-10962-5
55161
  Gautre Alain Hotel du Grand Large. / Gautre Alain. – Paris, 1995. – 75 p.
55162
  Dabit Eugene Hotel du Nord / Dabit Eugene; Przelozyla J.Konieczna-Twardzikowa. – Warszawa : Agencja Reporter, 1991. – 172s. – ISBN 83-85189-03-3
55163
  Popadic M. Hotel Evropa / Miloslav Popadic. – Sarajevo : Svjetlost, 1987. – 291, [1] s. – (Biblioteka Savremenici). – ISBN 86-01-01061-X
55164
  Bennett Arnold Hotel Grand Babylon / Bennett Arnold; Przeklad I.Dolezal-Nowickiej. – Warszawa : Czytelnik, 1960. – 260s. – (Jamnik)
55165
  Tevelyov Matvei Hotel in Snegovets / Tevelyov Matvei. – M., 1965. – 176с.
55166
  Jagiello Michal Hotel klasy lux / Jagiello Michal. – Warszawa, 1978. – 208с.
55167
   Hotel Makarska - відпочинок і розваги : Хорватія / готель // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 5 (59). – С. 34-35 : Фото
55168
  Козінцев Юрій Hotel Plus: зміна стереотипів про роботу готелів // Академія гостинності. – Киев, 2020. – № 4, серпень. – С. 62-67 : фото
55169
  Mikhanovski Vladimir Hotel Sigma / Mikhanovski Vladimir. – Moscou, 1990. – 287с.
55170
  Chiang Hotel visitors perceptions of value and membership marketing program / Chiang, Che-Chao // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 4 (154). – С. 269-278 : Tabl. – Bibliogr.: 35 назв. – ISSN 1993-6788
55171
   Hoteli Makarska - найкраще враження від Хорватії : Хорватія / готель // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 4 (58). – С. 56-57 : Фото
55172
  Diachenko R. Hotels and restaurants of Lviv in the context of hospitality: past and present // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2017. – № 2. – P. 41-45. – ISSN 2226-3209
55173
  Филатова Ольга Hotels24.ua - Ваше доходное место // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 4. – С. 56-57 : фото
55174
  Филатова Ольга HOTELS24.ua -с нами хорошо отелям и путешественникам! // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 2. – С. 46-47 : фото
55175
   Hotly debated issues [Електронний ресурс] / IMF bookstore. – [S. l.] : International Monetary Fund, 2008. – 1 CD. – https://www.imfbookstore.org.-Заголовок з етикетки диску
55176
  Cejp K. Houby / K. Cejp. – Praha : Akademia Ved
V. 1. – 1957. – 495s.
55177
   Houby ve fotografii. – Praha : Statni Zemedelske Nakladatelstvi, 1977. – 256s.
55178
  Gibson Walter Houdin"s: fabulous magic / Gibson Walter, Young Morris. – New York, 1961. – 214с.
55179
  Stancu Zaharia Houds / Stancu Zaharia. – Bucharest, 1954. – 326с.
55180
  Baker Ross House and Senate / Baker Ross. – New York, London, 1989. – 237с.
55181
  Sleator William House of stairs / Sleator William. – New York, 1991. – 166с.
55182
  Silber Joan Household words / Silber Joan. – Harmondsworth, 1985. – 256с.
55183
  Yousry Hassan Housing developments for industry / Yousry Hassan M., Monir Abdel Kader A., Mohsen Barrada A. – Beirut : Beirut Arab University, 1970. – 75, [8] p. : il.
55184
  Marek Jiri Hovori matka / Marek Jiri. – Praha, 1951. – 30с.
55185
  Krupicka J. a.j. Hovorime s hostem. Anglicky, francouzsky, mad`arsky, nemecky, rusky, spanelsky. / J. a.j. Krupicka. – Praha, 1971. – 332с.
55186
  Mistrik Jozef Hovory a recitatorom / Mistrik Jozef. – Martin, 1971. – 152с.
55187
  Marcus Aurelius Antoninus Hovory k sobe / Marcus Aurelius Antoninus. – Praha, 1969. – 192с.
55188
  Marcus Aurelius Antoninus Hovory k sobe / Marcus Aurelius Antoninus. – Praha, 1969. – 192с.
55189
   How-to, or reformer"s manual : project management office of the national reforms council: experience, achievements, lessons learnned / [D. Shymkiv et al. ; project head: D. Shymkiv ; ed. board: A. Chukhay et al. ; the Nat. Reform Concil Support Office ; Foundation for Support of Reforms in Ukraine]. – Kyiv : [s. n.], 2017. – 194, [2] p. : ill., tab. – NON-governmental union ""Foundation for support of reforms in Ukraine""s"
55190
   How-to, або посібник реформатора : проектний офіс Нац. ради реформ : досвід, досягнення уроки / [Д. Шимків та ін. ; кер. проекту Д. Шимків ; редкол.: А. Чухай та ін. ; Офіс підтримки Нац. ради реформ ; Фонд підтримки реформ в Україні]. – Київ : [б. в.], 2017. – 194, [2] с. : іл., табл. – Громадська спілка "Фонд підтримки реформ в Україні"
55191
  Yakymenko K. How artificial intelligence will change the philosophy of human resource management // The days of science of the faculty of philosophy - 2019 : intern. sci. conf. (April 23-24, 2019) / Min. of education a. science of Ukraine, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; [ed. board: A. Konverskyi et al.]. – Kyiv : Київський університет, 2019. – P. 231-232
55192
  Flower George How big is too big?: problems of organization and size in local school systems / Flower George. – Toronto, 1964. – 79с.
55193
  Tichindelean M. How Brand Personality Influences Consumer"s Brand Preference / M. Tichindelean, M.-T. Beca // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Р. 77-81. – (Економіка ; вип. 6 (171)). – ISSN 1728-3817


  The purpose of the present paper is to identify if the congruence of the consumers personality with the perceived brand personality increases their brand preferences. To achieve this purpose, the paper was structured in two parts; the first part ...
55194
  Lazarenko M. How can the human rights legal framework address the violation of humanrights extraterritorially? / M. Lazarenko, I. Chernohorenko // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Резнікова Н.В., Дорошко М.С., Нанавов А.С. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 146. – С. 55-59. – ISSN 2308-6912
55195
  Guogis Arvydas How Can the New Governance Benefit the World and Lithuania? // Central European political science review (CEPSR) : quarterly of Central European political science alliance / Central European political science association. – Budapest, 2013. – Vol. 14, Nr 51, Spring : Mitteleuropa and the heritage of past. – P. 73-80. – ISSN 1586-4197
55196
  Unal Emre How Can Turkey be Part of the EMU?: Turkey"s Economic and Monetary Integration into the EMU and the Analyses of Macroeconomic and Institutional Factors by Export-Led Growth // The Kyoto economic review / Kyoto university, Graduate school of economics. – Kyoto, 2016. – Vol. 85, No. 1/2 (No. 178-179). – P. 2-41. – ISSN 1349-6786
55197
  Fan J. How chinese human geographers influence decision makers & society / Fan Jie et al. – Beijing : The Commercial Press,, 2016. – V, 417 p., [8] color fig. : ill., phot., tab. – Бібліогр. у кінці частин. – (The Geographical Society of China Book Series ; 16-02). – ISBN 978-7-100-12420-1
55198
  Momcilo Djordjevic How companies enter international markets: presentation and analysis of the empirical research / Momcilo Djordjevic, Srdjan Sapic, Veljko Marinkovic // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 331-342 : table. – Bibliogr.: 25 назв. – ISSN 1993-6788
55199
  Kombo F. How demographic factors determine banking satisfaction: Czech and Kenyan case study / F. Kombo, N T.A. Nguyen // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 9 (183). – P. 239-249. – ISSN 1993-6788
55200
  Slywotzky Adrian How digital is your business / A. J.Slywotzky, D.J.Morrison with K.Weber. – New York : Crown business, 2000. – 8,325p. – ISBN 0-609-60770-7
55201
  Brovarets O.O. How Do Long Improper Purine-Purine Pairs of DNA Bases Adapt the Enzymatically Competent Conformation? Structural Mechanism and Its Quantum-Mechanical Grounds / O.O. Brovarets, D.M. Hovorun // Український фізичний журнал : науковий журнал / НАН України, Відділення фізики і астрономії. – Київ, 2015. – Т. 60, № 8. – С. 748-756. – ISSN 0372-400Х
55202
  Byrne B. How do you do? The extraordinary nature of ordinary behaviour : an inaugural public lecture delivered at the Town Hall, Armidale, New South Wales on 15 October 1998 / B. Byrne ; University of New England. – Armidale : UNE, 1998. – 26 p. – (The 1998 lecture series). – ISBN 1 86389 565 5
55203
  Koff Richard How does it work? / Koff Richard. – New York; Toronto, 1968. – 303с.
55204
  Zou Jingxian How does labour share respond to risk? Theory and evidence from the Chinese industrial sector / Zou Jingxian, Shen Guangjun, Jia Shen // International labour review. – Geneva, 2020. – Vol. 159, N 2. – P. 259-281. – ISSN 0020-7780
55205
  Jones P. How does your Garten grow? : The Essential Home Garden Book / P. Jones. – New York : Penguin Books, 1989. – 238p. : by Johnson Bob
55206
   How emerging Europe came through the 2008/09 crisis : an account by the staff of the IMF"s European Department / ed. Bas B. Bakker and Christoph Klingen. – Washington : International Monetary fund, 2012. – XX, 328 p. – ISBN 978-1-61635-361-0
55207
  Kuznetsova O. How English works : a training course on the functions of English grammar : a textbook for ESP students / Olga Kuznetsova ; Min. of education and science of Ukraine, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv. – Київ : Київський університет, 2015. – 207, [1] p. : ill., tab. – ISBN 978-966-439-808-1
55208
  Gerbrandy Piet How Free is Dutch-Language Poetry? // The Low Countries (TLC) : arts and society in Flanders and the Netherlands / publ. by Flemish-Netherlands Assoc. Ons Erfdeel ; [chief ed.: Luc Devoldre]. – Rekkem : Ons Erfdeel, 2016. – 24 : / [ed.: Dirk Van Assche, Frits Niessen, Reinier Salverda]. – P. 14-23
55209
  Muhammad Amir How gender inequalities affect economic growth in Pakistan: a cointegration analysis / Muhammad Amir, Bilal Mehmood // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 223-229 : table. – Bibliogr.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
55210
  Golubovska I.O. How Greek Language is Studied and Researched in Ukraine (on the occasion of International Greek Language Day 9.02.19) // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка ; редкол.: Голубовська І.О., Звонська Л.Л., Корольов І.Г. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 13. – С. 26-29. – ISSN 2411-1562
55211
  Browne Harry How I found freedom in a unfree wotld. / Browne Harry. – New York, 1974. – 404с.
55212
  Bettger Frank How I raised myself from failure to success in selling / Bettger Frank. – New York : Prentice-Hall, 1950. – 18,276p.
55213
  Gallup G. How important is public opinion in time of war? // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2022. – № 4, жовтень - грудень. – С. 173-178. – ISSN 1563-3713
55214
  Saman Attiq How individual social values stimulate consumer purchase decision involvement and compulsive buying behavior: a path by path multigroups analysis / Saman Attiq, Rauf-i-Azam // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 300-307 : table., fig. – Bibliogr.: 24 назв. – ISSN 1993-6788
55215
  Mohammed How International Students in Chinese Medical Schools Perceive Distant Learning during the COVID-19 Pandemic / Mohammed, Al-Gerafi, Wenlan Zhang // Advanced education / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Ф-т лінгвістики ; голов. ред. Н.С. Саєнко ; редкол.: М.А. Петерз, Л.І. Тараненко, І. Менезеш [та ін.]. – Київ, 2021. – № 18. – P. 119-129. – ISSN 2409-3351


  Дистанційне навчання іноземних студентів в медичних навчальних закладах КНР під час пандемії COVID-19.
55216
  Higgins D. How is Consciousness (rnam shes) Related to Wisdom (ye shes) The Eighth Karma pa on Buddhist Differentiation and Unity Models of Reality // Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Studia religiologica / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2015. – 48, z. 4. – P. 341-362. – ISSN 0137-2432


  У цьому дослідженні (опублікованому в двох послідовних статтях) досліджується, як Mi bskyod rdo rje (1507-1554), восьмий карма па роману Карма Бек "brgyud, стверджує і захищає ключове розходження між свідомістю (rnam shes) та мудрістю (ye shes ) Перша ...
55217
  Higgins David How is Consciousness (rnam shes) Related to Wisdom (ye shes)? The Eighth Karma pa on Buddhist Differentiation and Unity Models of Reality (part II) // Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Studia religiologica / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2016. – 49, z. 4. – P. 305-323. – ISSN 0137-2432
55218
  Stroud Kandy How Jimmy won: the victory campaign from plains to the White House / Stroud Kandy. – New York, 1977. – 442с.
55219
  Dvornikov I. How labour disputes are settled in the USSR / I. Dvornikov. – Moscow, 1974. – 30с.
55220
  Boswell Thomas How life imitates the World Series / Boswell Thomas. – Harmondsworth, 1983. – 296с.
55221
  Phillipson R. How linguistic imperialism continues: diagnosis and resistance // Protecting and Revitalizing Native Languages in an Era of Globalization : proc. of the 2012 Intern. Academic Conf. of the Nat. Inst. of the Korean Language / Nat. inst. of the Korean language. – [Seoul] : [s. n.], 2014. – P. 3-27
55222
  Ward G. How Literature Resists Secularity // Literature and theology : an intern. j. of religion, theory a. culture. – Oxford, 2010. – Vol. 24, Nr 1. – P. 73-88. – ISSN 0269-1205
55223
  Morris M. How Man Became / M. Morris. – Explorer 4. – Maidstone, Kent : Puffin Books, 1972. – 48p.
55224
  Einzig Paul How money is managed : The ends and means of monetary policy / Einzig Paul. – Harmondsworth : Penguin books, 1959. – 368p. – (A Pelican book ; A 312)
55225
  Kagamlyk S. How Moscow colonized Kyiv-Pechersk lavra. New pages to the history of the ukrainian printing of the second half of the XVIIIth century // Східноєвропейський історичний вісник / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Ільницький В.І. ; редкол.: Манвідас Віткунас, Вацлав Вєжбєнєц, Дюра Гарді [та ін.]. – Дрогобич, 2020. – Вип. 15. – C. 54-64. – ISSN 2519-058X
55226
   How much tax do you really pay? Your real tax guide. – Vancouver, 1976. – 100с.
55227
  Holsinger Erik How multimedia works / Holsinger Erik; Illustrated by N.Berger. – Emeryville : Ziff-Davis, 1994. – 15,198p. : Ill. – ISBN 1-56276-208-7
55228
  Babash A. How multimodal theory of argumentation can be a compromise between verbal and visual argumentation? // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 4. – P. 68-69
55229
  Henkin L. How Nations Behave / L. Henkin. – New York, 1970. – 322
55230
  Osherowitch M. How people live in Soviet Russia = Vi Menshen Leben in Sovet Rusland : impressions from a journey / Mendel Osherowitch ; ed. by Lubomyr Y. Luciuk ; transl. from the original Yiddish ed. by Sharon Power. – Toronto : University of Toronto, Chair of Ukrainian Studies : Kashtan Pres, 2020. – XX, 314 с., [1] арк. фот., склад. вдвоє : ill., portr. – ISBN 9781896354439
55231
  Seyed Mohammad Mir-Mohammadi How philosophy of Wittgenstein helps the paradigm shift in Iranian philosophy // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 14. – С. 14-16


  For instance, in the deontological theory, there are two debates among moral philosophers: Moral Generalism and Particularism. In the light of wilttegensteinian philosophy, they hold, it is possible to have another way of understanding named as ...
55232
  Aslund A. How Putin Lost Ukraine // Новий шлях : український тижневик. – [Торонто], 2013. – Рік 83, 29 серпня (число 33). – P. 7
55233
  Asratyan E. How reliable is the brain? / E. Asratyan, P. Simonov. – Moscow : "Ідея". – 179P.
55234
  Spahn S. How Russia promotes the myth of Russian Crimea. History as a tool of Russian information policy in Germany // Історія та історіографія в Європі : національні історичні культури та історіографії в Європі / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т ; ред.: Гуїдо Гусман, С. Стельмах ; редкол.: В. Вілкол, Ф. Гольчевські, Л. Зашкільняк [ та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 6 : Ідеології та практики націоналізму та ксенофобії у Східній Європі. – С. 109-121


  Як Росія підтримує міф про російський Крим. Історія як інструмент російської інформаційної політики у Німеччині.
55235
  Ivashnova S. How teachers choose training courses. Empirical research results // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2020. – Вип. 4 (65). – С. 33-43. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 4 (65)). – ISSN 1609-8595


  Стаття презентує результати дослідження індивідуальних стратегій вибору навчальних курсів педагогічними працівниками закладів загальної середньої освіти.
55236
  Mir-Babayev Mir-Yusif How the Azerbaijan Oil Institute Fulled the Red Army during World War II // Visions of Azerbaijan / The European Azerbaijan society. – Baku, 2016. – Summer. – P. 56-61. – ISBN 978-9952-806-82-3
55237
  Alasgarov Rustam How the First German Colonies Appeared in Azerbaijan // Visions of Azerbaijan / The European Azerbaijan society. – Baku, 2010. – January/February. – С. 50-53. – ISBN 978-9952-806-82-3
55238
  Gaer Joseph How the great religions began / Gaer Joseph. – New York, 1954. – 240с.
55239
  Tuzmuhamedov R. How the National question was solved in Soviet Central Asia. (A reply to Falsifiers) / R. Tuzmuhamedov. – M., 1973. – 210с.
55240
  Stindl Karel How the slogan "Visegrad Group" opened the door to Ukraine // The Visegrad Group - a Central European constellation : [Bratislava, Warszawa, Budapest, Praha] : publ. on the occassion of the 15th anniversary of the Visegrad Group / ed. Andrzej Jagodzinski ; [ed. board: Martin Butora et al. ; phot. ed.: Magda Michalowska ]. – Bratislava : International Visegrad Fund, 2006. – P. 98-100. – ISBN 80-969464-7-1
55241
   How the Soviet State is administered. – Moscow, 1976. – 64с.
55242
  Ostrovsky Nikolai How the steel was tempered / Ostrovsky Nikolai. – M.
1. – 332с.
55243
  Ostrovsky Nikolai How the steel was tempered / Ostrovsky Nikolai. – M.
2. – 384с.
55244
  Ostrovsky N. How the steel was tempered / N. Ostrovsky. – M., 1973. – 426с.
55245
  Ostrovsky Nikolai How the steel was tempered / Ostrovsky Nikolai. – M., 1976. – 425с.
55246
   How the United Nations began.Teaching about the United Nations and the specialized agencies. – N.Y., 1954. – 30с.
55247
  Galt Tom How the United Nations works / Galt Tom. – 3rd ed. – New York, 1965. – 248с.
55248
  Tugwell Rexford How They Became President: Thirty five Ways to the White House / Tugwell Rexford. – New York, 1968. – 587с.
55249
  Thouless Robert How tho think straight: the technique of applying logic insead of emotion / Thouless Robert. – New York, 1939. – 246с.
55250
  Eisenberg Richard How to Avoid a Mid-Life Financial Crisis / Eisenberg Richard. – Harmondsworth, 1988. – 293с.
55251
  Taylor Gordon Rattray How to avoid the future / Taylor Gordon Rattray. – London, 1975. – 340с.
55252
  Baer Jean How to be an assertive (not aggressive) woman in life, in love, and on the job / Baer Jean. – Harmondsworth, 1976. – 311 p.
55253
  Miller Judi How to be friends with a boy. How to be friends with a girl / Miller Judi. – New York, 1990. – 116 p.
55254
   How to be self confident. – London, 1971. – 107с.
55255
  Pembroock Linda How to beat fatigue / Pembroock Linda. – New York, 1976. – 243 p.
55256
   How to become ridiculously well-read in one evening: a collection of literary encapsulations. – Harmondsworth, 1986. – 188с.
55257
  Nurnberg Maxwell How to build a better vocabulary / Nurnberg Maxwell, Rosenblum Morris. – New York, 1961. – 382с.
55258
  Garson J. How to build a business and sell it for millions / Jack Garson. – New York : St. Martin"s Press, 2010. – XVIII, 244 p. – На обкл. також: Advance uncorrected proofs. – ISBN 978-0-312-38311-4
55259
  Dogan Mattei How to compare nations : Strategies in comparative politics / Dogan Mattei, Pelassy Dominique. – Chatham : Chatham house, 1984. – [6],185p. – ISBN 0-934540-20-9
55260
  Carroll Phil How to control production costs / Carroll Phil. – New York a.o., 1953. – 272с.
55261
  O"Connor Maeve How to Copyedit Scientific Books & Journals / O"Connor Maeve. – Philadelphia, 1986. – 150с.
55262
  Summers Harrison Boyd a.o. How to debate: a textbook for beginners / Harrison Boyd a.o. Summers. – New York, 1950. – 349с.
55263
  Hunter George How to defend yourself, your family, and your home / Hunter George. – New York, 1967. – 307с.
55264
  Lorayne Harry How to develop a super-power memory / Lorayne Harry. – New York, 1957. – 217с.
55265
  Maiier N. How to Develop Digital Competence in Pre-Service FL Teachers at University Level / N. Maiier, T. Koval // Advanced education / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Ф-т лінгвістики ; голов. ред. Н.С. Саєнко ; редкол.: М.А. Петерз, Л.І. Тараненко, І. Менезеш [та ін.]. – Київ, 2021. – № 18. – P. 11-18. – ISSN 2409-3351


  Підвищення цифрових компетентностей викладачів іноземних мов.
55266
  Carnegie Dale How to develop self-confidence and influence people by public speaking / Carnegie Dale. – Monreal, 1957. – 228с.
55267
  Carnegie Dale How to develop self-confidence and influence people by Public speaking / Carnegie Dale. – New York, 1960. – 228с.
55268
  Haas Kenneth How to develop successful salesmen. / Haas Kenneth. – New York, 1957. – 289с.
55269
  Keyes Kenneth How to develop your thinking ability / Keyes Kenneth. – New York, 1950. – 246с.
55270
  Kearney Paul How to drive better and accidents / Kearney Paul. – 3rd. revis. ed. – New York, 1969. – 259с.
55271
  Ewart Charles How to Enjoy Eating without Committing Suicide. / Ewart Charles. – New York : Cornerstone Library, 1971. – 160с.
55272
  Rudenko S. How to evaluate philosophy in soviet Ukraine? // The days of science of the faculty of philosophy - 2019 : intern. sci. conf. (April 23-24, 2019) / Min. of education a. science of Ukraine, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; [ed. board: A. Konverskyi et al.]. – Kyiv : Київський університет, 2019. – P. 62-63
55273
  Solewski Rafal How to explain wisely "other terms". Review of the book Inne pojecia estetyki [Other Terms of Aesthetics] by Grzegorz Sztabinski // Art inquiry : recherches sur les arts / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz, 2021. – N 23 (32) : Art in the world of discourses. – P. 347-351. – ISSN 1641-9278
55274
   How to export. – London, 1988. – 159с.
55275
  Hall George How to Fight The Common Cold and Influenza / Hall George. – Toronto, 1977. – 64с.
55276
   How to find out about the United Nations. – N.Y., 1955. – 76с.
55277
   How to find out about the United Nations. – 2-d rev. edit., 1958. – 96с.
55278
  Half Robert How to Get a Better Job in This Crazy World. / Half Robert. – New York, 1991. – 239с.
55279
  Appelbaum Judith How to Get Happily Published. / Appelbaum Judith. – New York
17. – 1989. – 304с.
55280
  Rapp Stanley How to get information - fast! / Rapp Stanley. – Garden City, 1959. – 64с.
55281
  Montauk R. How to get into the top MBA programs / R. Montauk. – Paramus : Prentice-Hall, 1997. – 107p. – ISBN 0-13-246323-7
55282
  Cooper Joseph How to get more done in less time / Cooper Joseph. – New York, 1962. – 346 с.
55283
  Porter S How to get more for your money / S Porter. – New York : A macfadden book, 1962. – 220s
55284
  Phillips Debora How to give your child a great self-image / Phillips Debora. – New York, 1991. – 252 p.
55285
   How to improve Bit Error Rate and throughput by Resource Management and affect it on Quality of Service and Modulation and Coding Schemes in Resource Block for LTE / Al-Shuraifi Mushtaq, , M. Reznikov, Al-Zayadi Haider // Электроника и связь : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. техн. ун-т Украины "КПИ". – Киев, 2014. – Т. 19, № 3 (80). – Р. 112-118. – ISSN 1811-4512


  New cross-layer scheduling algorithm to satisfy better Quality of Service (QoS) parameters for real time applications has been proposed in this paper. The proposed algorithm builds on allocating resource blocks (RB) with different modulation and coding ...
55286
   How to increase your world power. – Montreal, 1971. – 727с.
55287
  Prudden B. How to keep slender and fit after thirty / Bonnie Prudden. – New York : Dell, 1963. – 256 p. : ill.
55288
  Hubbard How to live though an executive: communications manual / Hubbard, Ron. – Copenhagen, 1983. – 118 p.
55289
   How to live with life. – Montreal, 1964. – 510с.
55290
  Small Marvin How to make more money / Small Marvin. – New York, 1955. – 192с.
55291
  Flesch R. How to make sense / R. Flesch. – New York : Harper and brothers, 1954. – IX, 202 p.
55292
  Legler Henry How to make the rest of your life the best of your life / Legler Henry. – New York, 1967. – 351с.
55293
  Neild R. How to make up your mind about the bomb / R. Neild. – London : Andre Deutsch, 1981. – 148 p. – ISBN 0 233 97382 6
55294
  Pollock Ted How to manage people / Pollock Ted. – Garden City, 1960. – 48с.
55295
  Okulicz-Kozaryn How to manage universities in Asia, East Europe and North America based on the preferences of students? / Okulicz-Kozaryn, O. Kalaman // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Лагодієнко В.В. ; редкол.: Буркинський Б.В., Башинська І.О., Бондаренко С.А. [та ін.]. – Одеса, 2019. – Т. 11, вип. 4. – P. 88-97 : fig., tabl. – Bibliogr.: Referen.: 18 name. – ISSN 2312-847X
55296
   How to measure the fiscal deficit : Analytical and methodological issues. – Washington : International Monetary Fund, 1993. – IX,389p. – ISBN 1-55775-192-7
55297
  Chandoha Walter How to photograph cats, dogs, and other animals / Chandoha Walter. – New York, 1973. – 154с.
55298
  Brownsrein Samuel a.o. How to prepare for SAT1. / Samuel a.o. Brownsrein. – New York, 1994. – 630с.
55299
  Jaffe Eugene How to prepare for the GMAT: graduate management admission test / Jaffe Eugene, Hilbert Stephen. – 10th ed. – New York, 1994. – 575с.
55300
  Brownstein Samuel a.o. How to prepare for the graduate record examination. / Samuel a.o. Brownstein. – New York, 1994. – 630с.
55301
  Sharpe Pamela How to prepare for the TOEFL: test of English as a foreign language / Sharpe Pamela. – 8th ed. – New York, 1996. – 610с. + + приложение
55302
  Current Ira How to process color films at home / Current Ira. – 2d ed. – New York, 1972. – 124с.
55303
  Carter Lionel How to program your MSX computer / Carter Lionel, Huzan Eva. – London : Hodder and Stoughton, 1984. – 184 p. : Ill.
55304
  Blake Gary How to promote your own business / Blake Gary, Bly Robert. – New York, 1983. – 241с.
55305
  Ruff Howard How to prosper during the coming bad years / Ruff Howard. – New York, 1980. – 384с.
55306
   How to read a balance sheet. – Geneva, 1966. – 122с.
55307
  Lewis Norman How to read better and faster / Lewis Norman. – Revis. ed. – New York, 1951. – 416с.
55308
  Wainwright Gordon How to read faster and remember more / Wainwright Gordon. – Toronto, 1972. – 272с.
55309
  Atkinson William Walker How to read human nature : Its inner states and outer forms / Atkinson William Walker. – Holyoke : The Elizabeth Town, 1913. – 201p. : il.
55310
  Stabler How to read the financial news / Stabler, Norman. – 10th ed. – New York, 1966. – 246с.
55311
  Hegarty Edward How to run better meetings. / Hegarty Edward. – New York, 1957. – 312с.
55312
  Powers David Guy How to say a few words-effectively / Powers David Guy. – Garden City, 1958. – 64 с.
55313
   How to say it in Hungarian / Andras, , es Murvai, . – Budapest, 1973. – 238с.
55314
  Retman B. How to say it in polish? : a conversation guide with the phonetic transcription / Bozena Retman and Roman Retman ; [koncepcja ogolna, tematyka i uklad. Mieczyslaw Jaworski ; il. Ha-Ga]. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 1959. – 230, [2] s. : il.
55315
  Janik C. How to sell your home in the "90s* : with less stress and more profit / Carolyn Janik. – New York [etc.] : Penguin books, 1991. – 246 p. – ISBN 0-14-013269-4
55316
  Wheeler Elmer How to sell yourself to others / Wheeler Elmer. – New York : Dell publishing co., 1962. – 320 p.
55317
  Wheeler Elmer How to sell yourself to others / Wheeler Elmer. – New York, 1964. – 320с.
55318
   How to speak about art in English. – M., 1976. – 214с.
55319
  Price Stephen How to speak with power / Price Stephen. – New York, 1959. – 265с.
55320
  Lobsenz Norman How to stay married: a modern approach to sex, money and emotions in marriage / Lobsenz Norman, Blackburn Clark. – Greenwich, 1969. – 224с.
55321
  Larson Christian How to stay young / Larson Christian. – London. – 216с.
55322
  Martin Clement How To Stay Young All Your Life / Martin Clement. – New York : Frederick Fell, Inc., 1966. – 180с.
55323
  Fast Julius How to Stop Smoking and Lose Weight / Fast Julius. – New York, Cleveland, 1969. – 102с.
55324
  Carnegie Dale How to stop worrying and start living / Carnegie Dale. – New York : Simon and Schuster, 1951. – 15,306p. – (Simon and Schuster readers" edition)
55325
  Carnegie Dale How to stop worrying and start living / Carnegie Dale. – Montreal : Pocket books of Canada, 1953. – 19,340p.
55326
  Carnegie D. How to stop worrying and start living / D. Carnegie. – New York : Pocket, 1961. – [15], 306 p. – (Cardinal edition)
55327
  Carnegie Dale How to stop worrying and start living / Carnegie Dale. – New York : Pocket books, 1970. – 19,348p.
55328
  Ehrlich Eugene How to study better and get higher marks / Ehrlich Eugene. – New York, 1961. – 287с.
55329
  Ehrlich Eugene How to study better and get higher marks / Ehrlich Eugene. – New York : Bantam books, 1963. – [12],240p.
55330
  Zotov V. How to Study Historical Materialism / V. Zotov. – M, 1988. – 246 p.
55331
  Kornhauser Arthur How to study: suggestions for high-school and college students / Kornhauser Arthur. – Chicago, 1937. – 55с.
55332
  Hunnisett Henry How to survive retirement in Canada / Hunnisett Henry. – Vancouver; Toronto : International self-counsel press, 1975. – [8],166p. – (Self-counsel series). – ISBN 0-88908-017-8
55333
  Frank Pat How to survive the H-Bomb and why / Frank Pat. – Philadelphia; New York, 1962. – 160с.
55334
  Walters Barbara How to talk with practically anybody about practically anything / Walters Barbara. – Garden City; New York : Doubleday & comp, 1970. – 194p.
55335
  Brown Joseph How to teach arithmetic : A manual for teachers and a text-book for normal schools / Brown Joseph, Coffman Lotus. – Chicago : Row, Peterson, 1914. – 8, 373 p.
55336
  Harmer Jeremy How to teach English : An introduction to the practice of English language teaching / Harmer Jeremy. – 13th impr. – Harlow : Longman; Pearson education, 2004. – 10,198p. – First publ.: 1998. – (How to...). – ISBN 0-582-29796-6
55337
  Thornbury Scott How to teach grammar / Thornbury Scott. – 7th impr. – Harlow : Longman; Pearson education, 1999. – 10,182p. – First publ.: 1999. – (How to... / Ed. J.Harmer). – ISBN 0-582-33932-4
55338
  Kelly Gerald How to teach pronunciation / Kelly Gerald. – 6th impr. – Harlow : Longman; Pearson education, 2004. – 6,154p. + Free CD included. – First publ.: 2000. – (How to... / Ed. Jeremy Harmer). – ISBN 0-582-42975-7
55339
  Thornbury Scott How to teach vocabulary / Thornbury Scott. – 3rd impr. – Harlow : Longman; Pearson education, 2004. – 6,185p. – (How to... / Ed. Jeremy Harmer). – ISBN 0-582-42966-8
55340
  Harmer Jeremy How to teach writing / Harmer Jeremy. – 2nd impr. – Harlow : Longman; Pearson education, 2004. – 6,154p. – (How to...). – ISBN 0-582-77998-7
55341
  Sergiienko M.P. How to test the hypothesis concerning the form of covariance function of Gaussian // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Р. 15-18. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  Метод мажоруючих мір застосовується для побудови критерію перевірки гіпотези про вигляд коваріаційної функції Гауссового стохастичного процесу. Method of majorizing measures is applied for constructing the criterion for testing the hypothesis ...
55342
  Bulgakova A.M. How to use passive constructions in speech practice. = Пассивные конструкции в речевой практике : пособие по англ. яз. / A.M. Bulgakova. – Moscow, 1978. – 103 с.
55343
  Jacobs Lou How to use variable contrast papers / Jacobs Lou. – 3d. ed. – New York, 1970. – 160с.
55344
  Carnegie Dale How to win friends and influence people / Carnegie Dale. – New York, 1959. – 246с.
55345
  Carnegie Dale How to Win Friends and Influence People / Carnegie Dale. – New York, 1964. – 246с.
55346
  Stelzer Richard How to write a winning personal statement for graduate and professional scholl / Stelzer Richard. – 2nd ed. – Princeton, 1993. – 140с.
55347
   How undertake apparently undrelated diversification and buld an empire / Kang, Hyong-Goo, Jeong Jaeseok, Moon Junghoon // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 5 (143). – С. 275-286 : Tabl., fig. – Bibliogr.: 46 назв. – ISSN 1993-6788
55348
   How wars end. Eye-witness accounts of the fall of Berlin. – Moscow, 1969. – 336с.
55349
  Drakulic Slavenka How we survived communism and even laughed / Drakulic Slavenka. – New York, London, 1992. – 189с.
55350
  Silverman Samuel How will you feel tomorrow?: new ways to predict illness / Silverman Samuel. – New York, 1973. – 261с.
55351
  Browne Harry How you can profit from the coming devaluation. / Browne Harry. – New York, 1971. – 223с.
55352
   How, where and when we rest. – Kiev, 1966. – 8с.
55353
  Forster E.M. Howards end / E.M. Forster. – Harmondsworth a.o., 1977. – 352с.
55354
  Forster E.M. Howards End / E.M. Forster; with an Introduction by Alfred Kazin. – London : Campbell Publishers, 1992. – 359 p. – (Everyman"s Library ; Vol. 25 ; The Millennium Library). – ISBN 1-85715-025-2
55355
  Smith Buffalo Bob Howdy and me: Buffalo Bob"s own story / Smith Buffalo Bob, McCrohan Donna. – New York, 1990. – 142с.
55356
  Ginsberg Allen Howl and other poems. / Ginsberg Allen. – San Francisco, 1959. – 44с.
55357
  Гори А. HP-UX 11i v3 для системных администраторов [Електронний ресурс] : учеб. пособ. и справочник / Асгар Гори. – Санкт-Петербург : Питер, 2010. – 880 с. : ил. – ISBN 978-5-49807-544-0
55358
  Прохоровська С. HR- бренд в управлінні персоналом // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; редкол.: Качан Є.П., Бандур С.І., Брич В.Я. [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – Вип. 21. – С. 77-81. – Бібліогр.: 4 назв.
55359
  Бугай В.З. HR-брендінг як механізм підвищення конкурентоспроможності підприємства на ринку праці / В.З. Бугай, А.В. Басацька // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – C. 13-19. – (Економічні науки ; № 3 (35)). – ISSN 2414-0287
55360
  Грідін О.В. HR-менеджмент в сучасних організаціях: особливості та перспективи впровадження // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2017. – Вип. 185. – С. 160-172. – (Економічні науки)
55361
  Фліпова Л.Я. HR-менеджмент як сучасний напрям інформаційно-документної діяльності / Л.Я. Фліпова, І Д. . Галенко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська. – Київ, 2021. – № 1. – С. 21-27. – ISSN 2409-9805
55362
   HR-менеджмент: проблеми, стратегії та перспективи : монографія / [Чевганова В.Я. та ін. ; за заг. ред. І.Б. Швець] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецьк : ДонНТУ, 2013. – 175, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. у змісті. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-377-179-3
55363
  Орлова Рина HR-политика предприятий гостеприимства в период кризиса : практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 5. – С. 36-40
55364
  Kantor M. HR Excellence in Research for JU // NJUsletter. – Krakow, 2018. – No. 63, Spring. – P. 5. – ISSN 1896-4354
55365
  Piwowar-Sulej HR function in a project-oriented organization: general and specific conditions // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 6 (180). – Р. 183-189. – ISSN 1993-6788


  The aim of the study is to present general and specific conditions of HR function in projectoriented organizations with the emphasis on specific decision-making subjects (decision-makers). The study is based on the literature review as well as the ...
55366
  Duskova Danielle Hra na lasku / Duskova Danielle. – Praha, 1982. – 259с.
55367
  Plzak Miroslav Hra o lidske stesti. (Uvod do emocniho bilancovani) / Plzak Miroslav. – Praha, 1975. – 215с.
55368
  Pujmanova Marie Hra s ohnem / Pujmanova Marie. – Praha, 1949. – 375с.
55369
  Pujmanova Marie Hra s ohnem / Pujmanova Marie. – Praha, 1954. – 286с.
55370
   Hrabia August Cieszkowski w kregu niemieckiej i polskiej tradycji filozoficznej // Acta Universitatis Lodziensis / Uniwersytet Lodzki. – Lodz, 1999. – 148 s. – (Folia philosophica ; 13). – ISSN 0208-6107
55371
  Nalkowska Zofia Hrabia Emil. / Nalkowska Zofia. – Warszawa, 1977. – 236с.
55372
  Parnicki Teodor Hrabia Julian i krol Roderyk : Powiesc historyczna / Parnicki Teodor; Poslowie W.Sadkowskiego. – Poznan : Wydawnictwo Poznanskie, 1976. – 182s.
55373
  Dumas Aleksander Hrabia Monte Christo / Dumas Aleksander; Przelozyl J.Rogozinski. – Warszawa : Iskry
T. 1. – 1988. – 366s.
55374
  Grysinska-Jarmula Hrabina Aniela Potulicka - wielkopolska filantropka // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: М.Г. Палієнко, В.І. Попик, Л.І. Буряк [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 20. – С. 88-103. – ISSN 2520-2855
55375
  Kraszewski J.I. Hrabina Cosel. / J.I. Kraszewski. – Warszawa, 1973. – 442с.
55376
  Wallace Edgar Hrabina Moron / Wallace Edgar; Tlum. z angielskiego W.Szymanska. – Warszawa : Romeo i Julia, 1990. – 196s. – (Z opryszkiem ; 3)
55377
   Hrabos polni. – Praha : Akademia Ved, 1959. – 359s.
55378
  Gottlieb Frantisek Hraci mlyn / Gottlieb Frantisek. – Praha, 1959. – 44с.
55379
  Neruda Jan Hradcanske povesti / Neruda Jan. – Praha. – 50 s.
55380
  Vancura J. Hradcany, Prazsky hrad / J. Vancura. – Praha : SNTL, 1976. – 314 s. : il.
55381
   Hradec Kralove. – Praha, 1970. – 119 s.
55382
  Michl Karel Hradec Kralove. Mensi Tabor / Michl Karel, Neugebauer Erich. – Hradec Kralove, 1959. – 16с.
55383
   Hradecky rukopis = Versus Bohemici secunda parte s. XIV compositi : Sbornik ceskych versovanych skladeb z druhe poloviny 14. stoleti / B-ca RSB Pragensis, Cons. virorum litteris eruditorun moderante Josepho Vinarek ; ed.: B. Havranek. – Facsimil. ed. – Praha : Pragopress, 1969. – 147 s. + 1 бр. (78 s.). – Мініатюрне видання, що складається з факсимільного видання власне рукопису і окремої брошури з коментарями тощо, вкладених у футляр. – (Editio Cimelia Bohemica ; Vol. 10)
55384
   Hrady a zamky. – Praha, 1958. – 340 s.
55385
   Hrady a zamky. – Praha, 1976. – 215 s.
55386
   Hrady a zamky na Morave. – Praha, 1980. – 99 s.
55387
  Andel Rudolf Kabicek Jan Hrady a zanky Libereckeho kraje / Andel Rudolf Kabicek Jan. – Liberec, 1959. – 224 s.
55388
  Pison Stefan Hrady, zamky a kastiele na Slovensku / Pison Stefan. – Martin, 1977. – 447 s.
55389
  Einhorn Erich Hrady, zamky a tvrze strednich cech / Einhorn Erich, Wagner Jaroslav. – Praha, 1974. – 264 s.
55390
   Hrady, zamky a tvrze v Cechach, na Morave a ve Slezsku. – Praha
6. – 1989. – 724с.
55391
  Mauch A. Hranirea Pasarilor de Curte / A. Mauch : Ministerul Agriculturii, 1951. – 40s.
55392
  Drda Jan Hratky s certem / Drda Jan. – Praha, 1960. – 96с.
55393
   Hrdina neumira: Dopisa a Juliu Fucikovi. – Praha, 1953. – 142с.
55394
  Assollant Alfred Hrdinny kapitan Korkoran. / Assollant Alfred. – Praha, 1957. – 258с.
55395
  Gorbatov Boris Hrdinove Arktidy / Gorbatov Boris. – Praha, 1954. – 320с.
55396
  Gorbatov B. Hrdinove Arktidy / B. Gorbatov. – Praha, 1955. – 320с.
55397
  Skutina Vladimir Hrdinove filmove veselohry / Skutina Vladimir. – Praha, 1958. – 72с.
55398
  Polacek Karel Hrdinove tahnou do boje / Polacek Karel. – Praha, 1960. – 312с.
55399
  Buncakova Viera Hrdinovia starych cias / Buncakova Viera, Neumanova Luba. – Bratislava, 1967. – 142с.
55400
   Hrdinske a slavne dni. – Bratislava, 1961. – 54с.
55401
  Otradovicova Jarmila Hrdinstvi je proste / Otradovicova Jarmila. – Praha, 1960. – 224с.
55402
  Pechackova Frantiska Hrisne mesto / Pechackova Frantiska. – Praha, 1959. – 332с.
55403
  Dionisie Eclesiarhul Hronograf (1764-1815). / Dionisie Eclesiarhul. – Bucuresti, 1987. – 181с.
55404
   Hrvatska - Ukrajina = Хорватія/Україна : kulturne veze od Jadrana do Dnjepra. – Dvojezicno hrvatsko-ukrajinsko izd. – Zagreb, 1996. – 421с. – (Most/The Bridge : a Journal of Croatian literature ; 2/1996 ; The "Relation" Library: biling.ed.)
55405
   Hrvatska - Ukrajina : drustvo prijateljstva. – Zagreb : Hrvatsko-ukrajinsko drustvo, 2005. – 203 s. : ill. – ISBN 953-95013-0-X
55406
  Batusic N. Hrvatska kazalisna kritika / N. Batusic. – Zagreb, 1971. – 324с.
55407
   Hrvatska knjizevnost prema evropskim knjizevnostima. Od narodnog preporoda k nasim danima. – Zagreb, 1970. – 582с.
55408
   Hrvatska knjizevnost srednjega vijeka. – Zagreb, 1969. – 547с.
55409
   Hrvatska sevcenkiana / priredio Jevgenij Pascenko. – Zagreb : Hrvatsko-ukrajinsko drustvo, 2011. – 211 s. : il. – (Knjiznica Ucrainiana croatica ; kn. 6). – ISBN 978-953-95013-6-3
55410
  Мазур Владимир HRVATSKA VRIJEME пришло // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 2. – С. 28-31 : фото
55411
   Hrvatske putnicke skice : (По Хорватии на автомобиле) // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 2. – С. 20-28 : фото
55412
  Krleza Miroslav Hrvatski bog Mars. / Krleza Miroslav. – Sarajevo, 1973. – 385с.
55413
  Pascenko J. Hrvatski grobovi 1914-1918 : Karpati, Galicija, Bukovina / Jevgenij Pascenko. – Zagreb : Hravatski drzavni arhiv, 2016. – 210 s. : ill., maps. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-953-7659-37-0


  У пр. № 1694554 напис: Бібліотеці від автора. 19.IX.2016 Підпис
55414
   Hrvatski jezik / S. Babic, L. Badurina, E. Barik, N. Bencic, D. Brozowic, D. Filipovic; Red. nauk. M.Loncaric. – Opole : Wyd-wo Uniw.Opolskiego; Instytut filol. polskiej, 1998. – 339s. – (Najnowsze dzieje jezykow slowianskich). – ISBN 83-86881-22-4
55415
   Hrvatski khjizevni jezik i pitanje varijanata. – Zagreb, 1969. – 247с.
55416
   Hrvatski latinisti croatici auctores qui latine scripserunt. II. Pisci 17-19. stoljeca. – Zagreb
2. – 1970. – 1024с.
55417
   Hrvatski latinisti croatici auctores qui latine seripserunt. 1. Iz latini teta 9-14. stoljeca. Pisci 15. i 16 stoljeca. – Zagreb
1. – 1969. – 742с.
55418
   Hrvatski naivni umjetnici i slovenski likovni samorastniki. Popis naivaca Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije i Srbije. – Zagreb, 1973. – 70с.
55419
   Hrvatski narodni preporod. 1. Ilirska knjiga. – Zora
1. – 1965. – 376с.
55420
   Hrvatski narodni preporod. 2. Ilirska knjiga. – Zora
2. – 1965. – 459с.
55421
  Plese Adela Hrvatski narodni vez / Plese Adela. – Zagreb, 1954. – 62с.
55422
   Hrvatski putopisci XIX i XX stoljeca. – Zagreb, 1955. – 684 с.
55423
  Peic M. Hrvatski umjetnici / M. Peic. – Zagreb, 1968. – 410с.
55424
   Hrvatski znanstveni zbornik. – Zagreb
1. – 1971. – 332с.
55425
   Hrvatski znanstveni zbornik. – Zagreb
2. – 1971. – 398с.
55426
  Menac A. Hrvatsko-rusko-ukrajinski frazeoloski rjecnik / Antica Menac, Raisa I. Trostinska. – 2. izd. – Zagreb : Zavod za lingvistiku Filozofskoga fakulteta Sveucilista u Zagrebu, 1993. – 140 s. – (Serija: Mali frazeoloski rjecnici / urednik Antica Menac ; kn. 9)
55427
  Dayre J. Hrvatskosrpsko-Francuski rjecnik = Dictionnaire croate ou Serbe-Francais / J. Dayre, M. Deanovic, R. Maixner. – Zagreb : Novinarsko izdavacko poduzece, 1956. – XII, 948 s.
55428
  Ibsen Henrik Hry 11 / Ibsen Henrik. – Bratislava, 1958. – 788с.
55429
   Hry osvobozeneho divadla. – Praha
1. – 1961. – 536с.
55430
  Hoffmeister Adolf Hry z avantgardy / Hoffmeister Adolf. – Praha, 1963. – 267с.
55431
  Remy J. Hryhorii Kvitka-Osnov"ianenko"s Posthumous Problems with the Tsarist Authorities // Harvard Ukrainian studies / Harvard univ., Comm. on Ukrainian studies, Ukrainian research inst. – Cambridge, 2015. – Vol. 32/33, pt. 2 (за 2011-2014) : Жнива: essays presented in honor of George G. Grabowicz on his seventieth birthday / ed.: R. Koropeckyj [et al.]. – P. 591-597. – ISSN 0363-5570
55432
  Hrabjanka H. Hryhorij Hrabjanka"s "Тhe great war of Bohdan Xmel"nyc"kyj" = Григорія Грабянки "Дьйствія презьльной брани Богдана Хмелницкого" / Hryhorij Hrabjanka; With an introduction by Yuri Lutsenko; Ukrainian research institute of Harvard university. – Факс. вид. – Cambridge : Harvard university press, 1990. – 88,588 p. – Факс. відтворення Літопису Григорія Грабянки. – (Harvard library of early Ukrainian literature = Гарвардська бібліотека давнього українського письменства : Texts / Editorial board: O. Pritsak, G.G.Grabowicz a.o. ; Vol. 9). – ISBN 0-916458-38-5
55433
  Lev V. Hryhoriy Skovoroda a Ukrainian Philosopher / Vasyl Lev // The Ukrainian review : the quarterly magazine devoted to the study of Ukraine / The Assoc. of Ukrainians in Great Britain ; Organization for Defense of Four Freedoms for Ukraine ; Canadian League for Ukraine"s Liberation. – London, 1973. – Vol. 20, No. 2. – Р. 12-14
55434
  Подольчак Н. HRбрендинг в системі управління людськими ресурсами організації / Н. Подольчак, Р. Васьків // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 601-609. – (Серія економічна ; вип. 51). – ISSN 2078-6115
55435
  Cohen-Kaminsky HTAP: une nouvelle cible identifiйe // L"Edition of Universite Paris-Saclay / Universite Paris-Saclay. – Saint-Aubin, 2016. – Iss. 02, September. – P. 8-9


  Hybrid Transactional/Analytical Processing. "Використовуючи знання в галузі біології та медицини, була знайдена нова мета щоб боротися з смертельною хворобою, яка вражає легені та серце. Завдяки лікарській хімії, ефективне лікування може скоро бути ...
55436
  Гончаров А. HTML / Алексей Гончаров. – Санкт-Петербург; Москва : Питер, 2001. – 240с. : илл. + Дискета. – (Самоучитель). – ISBN 5-272-00072-2
55437
  Комолова Н. HTML : учебный курс / Нина Комолова. – Москва [и т.д.] : Питер, 2007. – 267, [1] с. : ил., табл. – (Учебный курс). – ISBN 5-469-00854-1


  Для тех, кто хочет создать свою веб-страницу и заявить о себе в Интернете
55438
  Комолова Н.В. HTML : самоучитель / Н. Комолова, Е. Яковлева. – 2-е изд. – Москва ; Санкт-Петербург ; Нижний Новгород : Питер, 2011. – 288 с. : илл. – ISBN 978-5-4237-0144-4
55439
  Айзенменгер Р. HTML 3.2/4.0 : справочник / Р.Айзенменгер ; пер. с нем., под ред.С. Молявко. – Москва : Бином, 1998. – 368 с. – ISBN 5-7989-0023-1
55440
   HTML 4 для "чайников" : [учеб. пособие : пер. с англ.] / Э. Титтел, Н. Питс, Ч. Валентайн, Н. Питс, Ч. Валентайн; Эд Титтел, Натанья Питс, Челси Валентайн. – 3-е изд. – Москва [и др.] : Диалектика Вильямс, 2001. – 454 с. – (Для сомневающихся). – ISBN 5-8459-0152-9
55441
  Матросов А.В. HTML 4.0 / Александр Матросов, Александр Сергеев, Михаил Чаунин. – Санкт-Петербург : BHV- Санкт-Петербург, 2000. – 672с. – ISBN 5-8206-0072-X
55442
  Матросов А.В. HTML 4.0 / Александр Матросов, Александр Сергеев, Михаил Чаунин. – Санкт-Петербург : BHV- Санкт-Петербург, 2001. – 672с. – ISBN 5-8206-0072-X
55443
  Матросов А.В. HTML 4.0 / Александр Матросов, Александр Сергеев, Михаил Чаунин. – Санкт-Петербург : БХВ- Петербург, 2003. – 672с. – ISBN 5-8206-0072-X
55444
  Матросов А.В. HTML 4.0 / Александр Матросов, Александр Сергеев, Михаил Чаунин. – Санкт-Петербург : БХВ- Петербург, 2004. – 672с. : илл. – ISBN 5-8206-0072-X
55445
  Матросов А.В. HTML 4.0 / Александр Матросов, Александр Сергеев, Михаил Чаунин. – Санкт-Петербург : БХВ- Петербург, 2005. – 672с. : илл. – ISBN 5-8206-0072-X
55446
  Лабберс П. HTML 5 для профессионалов = Pro HTML 5 Programming : мощные инструменты для разработки современных веб-приложений / Питер Лабберс, Брайан Олберс, Фрэнк Салим ; [пер. с англ. и ред. А.Г. Гузикевича ; предисл. Пола Айриша]. – Москва [и др.] : Вильямс, 2011. – 272 с. : ил., табл. – Парал. тит. л. англ. - Предм. указ.: с. 271-272. – (Expert"s voice in Web development ) ( Код в Интернете!). – ISBN 978-5-8459-1715-7
55447
  Петюшкин А.В. HTML в Web-дизайне / Алексей Петюшкин. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2004. – 400 с. – ISBN 5-94157-513-0
55448
  Морис Б. HTML в действии / Б. Морис; Пер.с англ. – Санкт-Петербург : Питер, 1997. – 256с. – ISBN 5-88782-216-3
55449
  Брагару Т. HTML в примерах : Методические разработки / Т. Брагару, Т. Сибирская, В. Сибирский; МГУ. Фак-тет математ. и информ. Кафедра прикладной информатики. – Кишинев, 2003. – 103с. – ISBN 9975-70-13-2
55450
  Дригалкин В.В. HTML в примерах. Как создать свой Web-сайт / В.В. Дригалкин. – Москва, Сп-б, Киев : Диалектика, 2003. – 192с. – (Самоучитель). – ISBN 5-8459-0502-8


  Учебник, справочник и самоучитель в одной книге, который научит вас работать с HTML-кодом напрямую, без использования визуальных редакторов
55451
  Мальчук Е.В. HTML и CSS : Самоучитель / Е.В. Мальчук. – Москва, СПб., Киев : Вильямс, 2006. – 416с. – ISBN 5-8459-0907-4
55452
  Квинт И. HTML и CSS на 100 % / И. Квинт. – Санкт-Петербург : Питер, 2008. – 352с. – (На 100%). – ISBN 978-5-91180-724-5
55453
  ДеБольт HTML и CSS. Совместное использование = Integrated HTML and CSS: A smarter, faster way to learn / Вирджиния ДеБольт ; [ пер с англ. И.С. Елов ]. – Москва : NT Press, 2006. – 512 с. – (Школа Web-мастерства). – ISBN 5-477-00165-8
55454
  Хейз Д. HTML и XHTML : 10 минут на урок / Дидре Хейз; Пер. с англ. А.Л. Соколенко. – 3-е изд. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2004. – 224 с. – Парал. тит. англ. – (Освой самостоятельно!). – ISBN 5-8459-0236-3
55455
  Дунаев В.В. HTML, скрипты и стили / Вадим Дунаев. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2006. – 832с. – ISBN 5-94157-231-X
55456
   HTS Surface Resonators / G.A. Melkov, Y.V. Egorov, O.M. Ivanyuta, V.Y. Malyshev, H.K. Zeng, Kh. Wu // J.of Superconductivity, 2000. – №1
55457
   HU wissen : Humboldts Forschungsmagazin / Humboldt-Universitat zu Berlin. – Berlin
Ausg. 6, Dezember. – 2013. – Нім. та англ. мовами
55458
   HU wissen : Humboldts Forschungsmagazin / Humboldt-Universitat zu Berlin. – Berlin
Ausg. 7, October. – 2014. – Нім. та англ. мовами
55459
  Icaza Jorge Huasipungo / Icaza Jorge. – La Habana, 1966. – 150с.
55460
   Huawei networking technology and device. – Ed. 1.2. – [Shenzhen] : Huawei technologies co. – (Huawei datacom certifications-HCDA)
Vol. 1. – 2010. – 331 p. : ill., tab.
55461
   Huawei networking technology and device. – Ed. 1.2. – [Shenzhen] : Huawei technologies co. – (Huawei datacom certifications-HCDA)
Vol. 2. – 2010. – 372 p. : ill., tab.
55462
   Huawei networking technology and device lab guide. – Ed. 1.2. – [Shenzhen] : Huawei technologies co, 2010. – [152] p. pag. var. : ill., tab. – (Huawei datacom certifications-HCDA)
55463
   Hubert Duprat theatrum : [Guida immaginaria alle collezioni]. – Caraglio : CeSAC, 2002. – 72p. – (reConnaitre). – ISBN 2-7118-4352-1
55464
  Engelmayer Sheldon Hubert Humphrey: the man and his dream / Engelmayer Sheldon, Wagman Robert. – New York, 1978. – 358с.
55465
   Hubners Geographisch-statistische Tabellen. – Wien : Seidel &sons, 1932. – 564 S.
55466
   Hubners Geographische-Statistische Tabellen : Aller Lander der Erde. – Wien : Seidel, 1927. – 186 S.
55467
  Mamicheva O. Hubristic motivation of high school teachers // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 210-217. – (Психологія ; вип. 57). – ISSN 2312-1599


  The paper characterizes the structure of teaching activity motivation in high schools teachers. Стаття характеризує структуру мотивації педагогічної діяльності вчителів вищої школи.
55468
  Dermek Aurel Huby : Iesov, poli a luk / A.Dermek. – Martin : Osveta, 1976. – 435s. : il.
55469
  Cervenka Martin Huby, huby / Cervenka Martin, Ciganova Katarina. – Martin : Mlade leta, 1976. – 207s. : il.
55470
  Wecel-Ptas Lilia Huculszczyzna w polskiej literaturze dzieciecej dwudziestolecia miedzywojennego // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 18


  Tematyka huculska w polskiej literaturze pieknej, adresowanej do mlodego czytelnika, podejmowana byla najczesciej w okresie dwudziestolecia miedzywojennego. Ten kresowy region stal sie wowczas przedmiotem specjalnej edukacji scalajacej obraz II ...
55471
  Lachout Karel Hudba Chile / Lachout Karel. – Praha, 1976. – 69с.
55472
   Hudba pramenu. Vystava k 100. vyroci narozeni Otakara Breziny. – Praha-Strahov, 1968. – 20с.
55473
   Hudba v rozvoji lidske osobnosti. – Praha, 1976. – 134с.
55474
  Barvik Miroslav Hudebnikova cesta do SSSR / Barvik Miroslav. – Praha, 1956. – 268с.
55475
  Dvorak Vladimir Hudobna pozostalost Milosa Rupeldta v Univerzitnej kniznici v Bratislave / Dvorak Vladimir. – Bratislava, 1967. – 192с.
55476
   Hudobny archiv. – Martin : Matica Slovenska
N 13. – 2000
55477
   Hudobny archiv. – Martin : Matica Slovenska
N 15. – 2005
55478
   Hudobny archiv. – Martin : Matica Slovenska
N 14. – 2006
55479
   Hudobny archiv. – Martin : Slovenska narodna kniznica
N 16. – 2009
55480
  Trullemans Ulla Huellas de la picaresca en Portugal / Trullemans Ulla. – Madrid, 1968. – 256с.
55481
  Sorela P. Huellas del actor en peligro / P. Sorela. – Madrid : Alfaguara, 1991. – ISBN 84-204-8084-3
55482
  Munoz Puelles Vicente Huellas en la nieve / Munoz Puelles Vicente. – Madrid : Anaya & Mario Muchnik, 1993. – ISBN 84-7979-062-8
55483
  Mandelstam Ossip Hufeisenfinder / Mandelstam Ossip. – Leipzig, 1983. – 262с.
55484
   HUFS : Hankuk University of Foreign Studies. – Seoul, 2007. – 71, [3] p. : ill. – На обкл.: Global leaders educated at Hankuk University of Foreign Studies
55485
  Brandenburg Ingrid Hugenotten : Geschichte eines Martyriums / Brandenburg Ingrid, Brandenburg Klaus. – Leipzig : Leipzig, 1990. – 232S. : Ill. – ISBN 3-361-00326-1
55486
  Hughes Edward Hughes Electrical technology / Hughes Edward; Revised by I.McKenzie Smith. – 6th ed. – Harlow : English language book society; Longman, 1989. – 18,656p. – ISBN 0-582-05642-X
55487
  Buczek K. Hugo Kollataj i edukacja / Katarzyna Buczek. – Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2007. – 194, [2] s., [2] ark. fot. – Index: s. 191-195. – Бібліогр..: с. 185-190 та в підрядк. прим. – ISBN 978-83-235-0364-4
55488
   Hugo Vaclav Seykora. 1793-1856 : Kresby malire ze zaliby. – Praha, 1972. – 31 s.
55489
   Hugolin Gavlovic v dejinach slovenskej kultury.. – Martin, 1989. – 318с.
55490
  Grotius Hugo Hugonis Grotii De iure belli ac pacis libri tres : In quibis jus naturae, gentium item juris publici praecipur explicantur. – Editio nova, ad auctore ipso recognita & correcta. – Amsterdami (Amsterdam) : Apud Guilielmum Bl[aeu], 1632. – [10], 422, [24] p.


  На передньому форзаці напис чорним чорнилом: Ex libris monasterii Sancti Nicolai Eremitici Kijoviensis. [З книг монастиря Святого Миколи Відлюдника Київського = Микільського Пустинного монастиря] Нижче напис: №71.
55491
  Cazacu M. Huit letters de Georges Bengesco a Alfred Dumaine (1893 - 1921) // Revue roumaine d"histoire / Acad. roumaine. – Bucuresti, 2017. – T. 54, N 1/4 (за 2015) : Janvier-Decembre. – P. 33-47. – ISSN 0556-8072
55492
   Huitieme Congres International de Botanique. – Paris : C.N.A.M., 1954. – 36p. – французькою та англійською мовами
55493
   Huitieme Salon international de la chimie. Catalogie officiel C.N.I.T. 1968. 24 mai-1-er juin. – Paris, 1968. – 710с.
55494
   Hukvaldy. Statni hrad a pamatky v okoli. – Praha, 1963. – 48с.
55495
  Heydweller Ad. Hulfsbuch fur die ausfuhrung elektrischer messungen. – Leipzig : Johann Ambrosius Barth, 1892. – 262 S.
55496
  Rosinkiewicz Kazimierz Hultaj / Rosinkiewicz Kazimierz. – Warszawa, 1957. – 244с.
55497
  Kracik Jan Hultaje, zloczyncy, wszetecznice w dawnym Krakowie : O marginesie spolecznym 16-18 w. / Kracik Jan, Rozek Michal. – Krakow : Wyd-wo Literackie, 1986. – 260 s. – ISBN 83-08-01019-9
55498
  Makarenko P. Human-oriented concept as a condition of ukraine"s development // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 34-38. – (Географія ; вип. 1/2 (82/83)). – ISSN 1728-3817


  According to Ukrstat, 42.4 million people lived in Ukraine in 2018, but the population is declining every year. Under the current dynamics, by 2050 the population will decrease to 28.0 million people. Under such conditions, in the perspective of 10-20 ...
55499
  Tatarinov V. Human anatomy and physiology = Учебник анатомии и физиологии человека : Textbook for Nurses" Training Schools / V. Tatarinov. – Moscow : Mir Publishers. – 319S. – Translated from the Russian by David A. Myshne
55500
  Tatarinov V. Human anatomy and physiology = Учебник анатомии и физиологии человека : Textbook for Nurses" Training Schools / V. Tatarinov; Татаринов В.Г. – Moscow : MIR Publishers, 1982. – 344S. – Translated from the Russian by David A. Myshne
55501
   Human and Artificial Intelligence. – Berlin, 1978. – 227с.
55502
  Colin Virginia Human attachment / Colin Virginia. – New York : The McGraw-Hill Companies, 1996. – XXIII,391p. : il. – ISBN 0-07-011839-6
55503
   Human body and how it works : Science Program. – The U.S.A. : Nelson Doubleday, Inc. and Odhams Books Ltd., 1971. – 64с. – (Science Service)
55504
   Human capital and regional growth in Morocco: spatial econometric approach / Koraich, al Mahdi, , M. Hamzaoui // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – Р. 68-72. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (46)). – ISSN 1728-3817


  The aim of this article is to study the impact of human capital on the regional growth between 2000 and 2014, and to identify the relations linking the Moroccan regions with a view to identify the neighborhood effects on the growth of a region, by an ...
55505
  Ismail Rahman Human capital and regional wage differentials in Malaysia / Ismail Rahman, Saukani Mohd Nasir Mohd, Bakar Norlinda Tendor Abu // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 5 (155). – P. 328-338 : Tabl. – Bibliogr.: 34 назв. – ISSN 1993-6788


  Проаналізовано інвестиційне забезпечення розвитку вищої освіти.
55506
   Human capital formation and economic development in Pakistan: an empirical analysis / Muhammad Irfan Chani, Mahboob, UI Hassan, , Muhammad Shahid // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 486-495 : table. – Bibliogr.: 24 назв. – ISSN 1993-6788
55507
  Fila M. Human capital management: evaluation of selected unemployment aspects / M. Fila, K. Juranova // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2015. – № 3/4 (1). – Р. 105-108. – ISSN 1728-6220
55508
  Tubbs S.L. Human communication / Stewart L. Tubbs, Sylvia Moss. – 6th ed. – New York [etc.] : McGraw-Hill, 1991. – XV, 490 p. – ISBN 0-07-065404-2
55509
  Nouy Lecomte du Human destiny / Nouy Lecomte du. – New York : The New American library, A Signet book, 1949. – 189p. – (NAL Signet books ; 746)
55510
   Human development report 1995. – New York; Oxfiord : Oxford Univ. press, 1995. – 10,230p. – ISBN 0-19-510023-9
55511
   Human development report 1999 : Summary. – Oxford; New York : Oxford univ. press, 1999. – [30]p.
55512
   Human development report 2003 : Millennium development goals: A compact among nations to end human poverty. – New York; Oxford : Oxford univ. press, 2003. – 15,367p. – Published for the United Nations Development programme (UNDP). – ISBN 0-19-521988-0
55513
   Human development report 2007/2008 : fighting climate change: human solidarity in a divided world : [summary]. – New York : UNDP, 2007. – 31 p. : tab.
55514
   Human development report 2010 : the real wealth of nations : pathways to human development : summary / United Nations Development Programme. – 20th anniversary edition. – New York : UNDP, 2010. – 17 p. : tab. + 1 CD-ROM: Human development reports : 1990-2010
55515
   Human development report for Central and Eastern Europe and the CIS. – Bratislava : UNDP, 1999. – 83,[28]p. : il. – ISBN 92-1-126109-0
55516
   Human development report Ukraine 2008 / Human Development and Ukraine"s European Choice. – Kyiv, 2008. – 122p.
55517
   Human development under transition : Summaries of the 1997 National human development reports (NHDRs) for Europe and the CIS. – New York : UN, 1998. – [2], 241 p. : ill. – ISBN 92-1-126095-7
55518
  Brown George Human evolution / Brown George. – Dubuque a.o. : Wm.C.Brown, 1995. – XI,265p. : ill. – ISBN )-697-24307-9
55519
  Boichenko M.I. Human Evolution: the Limits of Technocentrism // Антропологічні виміри філософських досліджень : збірник наукових праць / Дніпров. нац. ун-т залізничного транспорту ім. акд. В. Лазаряна ; голов. ред. Хміль В.В. ; редкол.: Базалук О.О., Громов В.Є., Кац Л.А. [та ін.]. – Дніпро, 2021. – Вип. 19. – С. 15-22. – ISSN 2227-7242


  Еволюція людини: межі технократизму.
55520
  Bedny I. Human factor in performing computer based and computerized tasks: systemic-structural activity theory perspective // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Плохіх В., Бабов К. [та ін.]. – Одеса, 2019. – № 3 (180). – С. 47-53. – (Психологія. Медицина). – ISSN 2311-8466
55521
  Fellmann J.D. Human geography : Landscapes of human activities / Gerome D. Fellmann, Arthur Getis, Judith Getis with contributions by Jon E. Malinowski. – 8th ed. – Boston a.o. : McGraw-Hill, Higher education, 2005. – 18,573 p. : ill. – ISBN 0-07-302548-8
55522
  Gordon Le B. Roy Human geography and ecology in the Sinu country of Colombia / Le B. Roy Gordon. – Berkeley
8. – 1957. – 118с.
55523
  Montagu Ashley Human heredity / Montagu Ashley. – New York : The New American library, A Mentor book, 1960. – 365p. – (MT ; 311)
55524
  Bennett Ccharles Human influences on the zoogeography of Panama / Bennett Ccharles. – Berkeley and Los Angeles : University of California Press, 1968. – 112p. – (Ibero-Americana: 51)
55525
   Human movement. – Wroclaw : AWF. – ISSN 1732-3991
Vol.5, N 2. – 2004. – Formerly: Czlowiek i ruch
55526
   Human movement. – Wroclaw : AWF. – ISSN 1732-3991
Vol.5, N 1. – 2004. – Formerly: Czlowiek i ruch
55527
   Human movement. – Wroclaw : AWF. – ISSN 1732-3991
Vol.7, N 2. – 2006. – Formerly: Czlowiek i ruch
55528
   Human movement. – Wroclaw : AWF. – ISSN 1732-3991
Vol.7, N 1. – 2006. – Formerly: Czlowiek i ruch
55529
   Human movement. – Wroclaw : AWF. – ISSN 1732-3991
Vol.8, N 1. – 2007. – Formerly: Czlowiek i ruch
55530
   Human movement. – Wroclaw : AWF. – ISSN 1732-3991
Vol.8, N 2. – 2007. – Formerly: Czlowiek i ruch
55531
   Human movement / University school of physical education in Wroclaw; University school of physical education in Poznan. – Wroclaw : AWF. – ISSN 1732-3991
Vol.9, N 1. – 2008. – Formerly: Czlowiek i ruch
55532
   Human movement / University school of physical education in Wroclaw; University school of physical education in Poznan. – Wroclaw : AWF. – ISSN 1732-3991
Vol.9, N 2. – 2008. – Formerly: Czlowiek i ruch
55533
   Human movement / University school of physical education in Wroclaw; University school of physical education in Poznan; University school of physical education in Krakow. – Wroclaw : AWF. – ISSN 1732-3991
Vol. 10, nr 1. – 2009. – Formerly: Czlowiek i ruch
55534
   Human movement / University school of physical education in Wroclaw; University school of physical education in Poznan; University school of physical education in Krakow. – Wroclaw : AWF. – ISSN 1732-3991
Vol. 10, nr 2. – 2009. – Formerly: Czlowiek i ruch
55535
   Human movement / University school of physical education in Wroclaw; University school of physical education in Poznan; University school of physical education in Krakow. – Wroclaw : AWF. – ISSN 1732-3991
Vol. 11, nr 1. – 2010
55536
   Human movement / University school of physical education in Wroclaw ; University school of physical education in Poznan ; University school of physical education in Krakow. – Wroclaw : AWF. – ISSN 1732-3991
Vol. 11, nr 2. – 2010
55537
   Human movement / University school of physical education in Wroclaw ; University school of physical education in Poznan ; University school of physical education in Krakow. – Wroclaw : AWF. – ISSN 1732-3991
Vol. 12, nr 1. – 2011
55538
   Human movement / University school of physical education in Wroclaw ; University school of physical education in Poznan ; University school of physical education in Krakow. – Wroclaw : AWF. – ISSN 1732-3991
Vol. 12, nr 2. – 2011
55539
   Human movement / University school of physical education in Wroclaw ; University school of physical education in Poznan ; University school of physical education in Krakow. – Wroclaw : AWF. – ISSN 1732-3991
Vol. 12, nr 3. – 2011
55540
   Human movement / University school of physical education in Wroclaw ; University school of physical education in Poznan ; University school of physical education in Krakow. – Wroclaw : AWF. – ISSN 1732-3991
Vol. 12, nr 4. – 2011
55541
   Human movement / University school of physical education in Wroclaw ; University school of physical education in Poznan ; University school of physical education in Krakow. – Wroclaw : AWF. – ISSN 1732-3991
Vol. 13, nr 1. – 2012
55542
   Human movement / University school of physical education in Wroclaw ; University school of physical education in Poznan ; University school of physical education in Krakow. – Wroclaw : AWF. – ISSN 1732-3991
Vol. 13, nr 2. – 2012
55543
   Human movement / University school of physical education in Wroclaw ; University school of physical education in Poznan ; University school of physical education in Krakow. – Wroclaw : AWF. – ISSN 1732-3991
Vol. 13, nr 3. – 2012
55544
   Human movement / University school of physical education in Wroclaw ; University school of physical education in Poznan ; University school of physical education in Krakow. – Wroclaw : AWF. – ISSN 1732-3991
Vol. 13, nr 4. – 2012
55545
   Human movement / University school of physical education in Wroclaw ; University school of physical education in Poznan ; University school of physical education in Krakow. – Wroclaw : AWF. – ISSN 1732-3991
Vol. 14, nr 1. – 2013
55546
   Human movement / University school of physical education in Wroclaw ; University school of physical education in Poznan ; University school of physical education in Krakow. – Wroclaw : AWF. – ISSN 1732-3991
Vol. 14, nr 2. – 2013
55547
   Human movement / University school of physical education in Wroclaw ; University school of physical education in Poznan ; University school of physical education in Krakow. – Wroclaw : AWF. – ISSN 1732-3991
Vol. 14, nr 3. – 2013
55548
   Human movement / University school of physical education in Wroclaw ; University school of physical education in Poznan ; University school of physical education in Krakow. – Wroclaw : AWF. – ISSN 1732-3991
Vol. 14, nr 4. – 2013
55549
   Human movement / University school of physical education in Wroclaw ; University school of physical education in Poznan ; University school of physical education in Krakow. – Wroclaw : AWF. – ISSN 1732-3991
Vol. 15, nr 1. – 2014
55550
   Human movement / University school of physical education in Wroclaw ; University school of physical education in Poznan ; University school of physical education in Krakow. – Wroclaw : AWF. – ISSN 1732-3991
Vol. 15, nr 2. – 2014
55551
   Human movement / University school of physical education in Wroclaw ; University school of physical education in Poznan ; University school of physical education in Krakow. – Wroclaw : AWF. – ISSN 1732-3991
Vol. 15, nr 3. – 2014
55552
   Human movement / University school of physical education in Wroclaw ; University school of physical education in Poznan ; University school of physical education in Krakow. – Wroclaw : AWF. – ISSN 1732-3991
Vol. 15, nr 4. – 2014
55553
   Human movement / University school of physical education in Wroclaw ; University school of physical education in Poznan ; University school of physical education in Krakow. – Wroclaw : AWF. – ISSN 1732-3991
Vol. 16, nr 1. – 2015
55554
   Human movement / University school of physical education in Wroclaw ; University school of physical education in Poznan ; University school of physical education in Krakow. – Wroclaw : AWF. – ISSN 1732-3991
Vol. 16, nr 2. – 2015
55555
   Human movement / University school of physical education in Wroclaw ; University school of physical education in Poznan ; University school of physical education in Krakow. – Wroclaw : AWF. – ISSN 1732-3991
Vol. 16, nr 3. – 2015
55556
   Human movement / University school of physical education in Wroclaw ; University school of physical education in Poznan ; University school of physical education in Krakow. – Wroclaw : AWF. – ISSN 1732-3991
Vol. 16, nr 4. – 2015
55557
   Human movement / University school of physical education in Wroclaw ; University school of physical education in Poznan ; University school of physical education in Krakow. – Wroclaw : AWF. – ISSN 1732-3991
Vol. 17, nr 1 (March). – 2016
55558
   Human movement / University school of physical education in Wroclaw ; University school of physical education in Poznan ; University school of physical education in Krakow. – Wroclaw : AWF. – ISSN 1732-3991
Vol. 17, nr 2 (June). – 2016
55559
   Human movement / University school of physical education in Wroclaw ; University school of physical education in Poznan ; University school of physical education in Krakow. – Wroclaw : AWF. – ISSN 1732-3991
Vol. 17, nr 3 (September). – 2016
55560
   Human movement / University school of physical education in Wroclaw ; University school of physical education in Poznan ; University school of physical education in Krakow. – Wroclaw : AWF. – ISSN 1732-3991
Vol. 17, nr 4 (December). – 2016
55561
  Creedy F. Human nature writ large : a social psychologic survey and Western Antropology / F. Creedy ; with a Foreword by Br. Malinowski. – London : George Allen & Unwin Ltd. – 484 p.
55562
  Baker Robin Human navigation and the sixth sense / Baker Robin. – London, Sydney, Auckland, Toronto : Hodder and Stoughton, 1981. – 138p.
55563
  Ritchie J.W. Human physiology : An elementary text-book with special emphasis on hygiene and sanitation / J.W. Ritchie. – Yonkers-on-Hudson, New York : World Book Company, 1925. – VI, 371 S. – (New-World Science Series)
55564
   Human physiology. – Moscow : Mir Publishers
Volume 1. – 1970. – 411S.
55565
   Human physiology. – Moscow : Mir Publishers
Volume 2. – 1970. – 419S.
55566
  Cabot H. Human relations. Concepts and cases in concrete social science / H. Cabot, J.A. Kahl. – Cambridge
2. – 1957. – 273с.
55567
  Cabot Hugh Human Relations: Concepts and Cases in Concrete Social Science / Cabot Hugh, Kahl Joseph. – Cambridge, 1966. – 333с.
55568
  Gertman D.I. Human reliability and safety analysis.data handbook / David I. Gertman, Harold S. Blackman. – New York : JOHN WILEY & SONS, 1994. – XXIII, 448 p. : il. – ISBN 0-471-59110-6
55569
  Mathis R.L. Human resource management / Robert L. Mathis, John H. Jackson. – 9th ed. – Cincinnati [etc.] : South-Western College Publishing, Thomson Learning, 2000. – XXII, 682 p. : ill., tab. + 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Index: p. 658-682. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 0-538-89004-5
55570
   Human resource management : a critical text / J. Storey, K. Legge, J. Woodall, D. Winstanley, J. et al. Purcell; [Storey J. et al.] ; ed. by John Storey ; The Open Univ. Business School. – 2nd ed. – Padstow [etc.] : Thomson Learning, 2001. – VIII, 373 p. : ill., tab. – Авт. зазнач. в змісті. - Index: p. 368-373. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 1-86152-605-9
55571
  Ivancevich J.M. Human resource management / John M. Ivancevich. – 8th ed. – Boston a.o. : McGraw-Hill; Irwin, 2001. – 21,622 p. – ISBN 0-07-231268-8
55572
  Dessler G. Human resource management / Gary Dessler. – 10th ed. – Upper Saddle River : Pearson Education International, 2005. – XXVI, 725 p. : ill., tab. – Index: p. 703-725. – Бібліогр. в кінці частин. – (International Edition). – ISBN 0-13-127677-8
55573
   Human resource management : gaining a competitive advantage / R.A. Noe, J.R. Hollenbeck, B. Gerhart, P.M. Wright; Raymond A. Noe, John R. Hollenbeck, Barry Gerhart, Patrick M. Wright. – 5th ed. – Boston [etc.] : McGraw-Hill : Irwin, 2006. – XXXIV, 749 p. : ill., tab. – Index: p. 729-749. – Бібліогр. в кінці частин. – (McGraw-Hill International Edition). – ISBN 0-07-111628-1
55574
  Price A. Human resource management : in a business context / Alan Price. – 3rd ed. – London : Thomson, 2007. – XXI, 648 p. : ill., tab. – Index: p. 638-648. – Bibliogr.: p. 618-637. – ISBN 978-184480-548-8
55575
  Mitrani Alain u.a. Human Resource Management / Alain u.a. Mitrani. – Landsberg-Lech, 1992. – с.
55576
  Abosede Julius Adebiyi Human Resource Management and Banks" Performance in Nigeria / Abosede Julius Adebiyi, Uchenna Eze, Sowunmi Motunrayo // Izvestiya : journal of Varna University of economics / University of Economics - Varna. – Varna, 2018. – Vol. 62, № 2. – P. 117-130. – ISSN 2367-6361
55577
  Tarasevich E.V. Human resource management as a basis for economic development of the enterprise // Економіка та право : науковий журнал / НАН України ; Ін-т екон.-правових досліджень НАН України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України ; редкол.: В.К. Мамутов, В.А. Устименко, І.В. Заблодська [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (44). – P. 95-99. – (Серія "Економіка"). – ISSN 1681-6277
55578
  Price A. Human resource management in a business context / Alan Price. – 2nd ed. – London [etc.] : Thomson, 2004. – XIX, 745 p. : ill., tab. – Index: p. 725-745. – Bibliogr.: p. 699-724. – ISBN 1-8615-2966-X
55579
  Kaul E. Human resources to combat corruption // The days of science of the faculty of philosophy - 2019 : intern. sci. conf. (April 23-24, 2019) / Min. of education a. science of Ukraine, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; [ed. board: A. Konverskyi et al.]. – Kyiv : Київський університет, 2019. – P. 170
55580
   Human rights. – London, 1978. – 148с.
55581
  Medvedev F. Human rights and freedoms in the USSR / F. Medvedev, G. Kulikov. – M., 1981. – 254с.
55582
  Movchan Anatoly Human Rights and International Relations / Movchan Anatoly. – Moscow, 1988. – 245с.
55583
   Human rights and you : basic United Nations, Organization for security and cooperation in Europe and Council of Europe human rights documents for judges, prosecutors, police officials [etc.] : [a guide for the states of the former Soviet Union and Central Europe]. – Warsaw [etc.] : OSCE/ODIHR [etc.], 1999. – IV, 252 p. – Упорядник на обкл. зазнач. як автор. – Bibliogr.: p. 244-247
55584
  Taranyuk G.P. Human rights approach as a methodological basis for providing comprehensive health care // II Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів" : 3 листоп. 2016 р., м. Київ : зб. матеріалів / "Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів", наук.-практ. конф. – Київ : Дакор, 2016. – P. 9-11
55585
   Human rights indicators : a guide to measurement and implementation / United Nations, Human rights, Office of the high commissioner. – New York ; Geneva : United Nations, 2012. – X, 174 p. : ill., tab. – Бібліогр. в підрядк. прим.
55586
   Human rights information bulletin. – Strasbourg
N 41. – 1997


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
55587
   Human rights information bulletin. – Strasbourg
N 44. – 1998


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
55588
   Human rights information bulletin. – Strasbourg
N 46. – 1999


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
55589
  Otradnova O. Human rights of senior people in Ukraine: current reality and European perspectives / O. Otradnova, O. Dmytruk, O. Motuzenko // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 7. – P. 205-218. – ISSN 1026-9932
55590
   Human rights protest refugees. A statemanr on the ocoasion of the international year human rights. – 24с.
55591
   Human rights today : a United Nations Priority, UN briefing papers. – New York : Department of Public Information United Nations, 1998. – 74 p.
55592
  Kartashkin Vladimir Human Rights. What We Argue About. / Kartashkin Vladimir. – Moscow, 1989. – 238с.
55593
  Kiiranen A.A. Human Rights: a Viewpoint / A.A. Kiiranen. – Minsk, 1990. – 62с.
55594
   Human Rights: Yearbook. – Moscow, 1987. – 160с.
55595
  Eriksen Karin Human services today. / Eriksen Karin. – Reston, 1977. – 198с.
55596
  McCary Human sexuality : physiological and psychological factors of seual behavior / James Leslie McCary. – New York : Van Nostrand Reinhold Company, 1967. – XVI, 374 p.
55597
  LeVay Human sexuality / Simon LeVay, Sharon M. Valente. – Sunderland : Sinauer Associates, 2003. – 18, 628, 71 [ с. розд.паг. ] : ill. + 1 CD-ROM. – ISBN 0-87893-454-5
55598
  Sheklakov N.D. Human Skin and Fungi. What You Should Know / N.D. Sheklakov. – Moscow : Mir, 1988. – 135с.
55599
   Human Skin Millimeter Wave Range Reflectometry Application for Diagnosis of Some Diseases / A I. Jvanchenko, V.G. Lizogub, L.V. Sveshnikova, Yu.V. Chovniuk // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1994. – Т. 2, № 1. – С. 81-90. – ISSN 1023-2427
55600
  Lenski G. Human societies : An Introduction to Macrosociology / Gerhard Lenski, Jean Lenski, Patrick Nolan. – 6th ed. – New York : McGraw-Hill, 1991. – XYIII, 511 p. : il. – ISBN 0-07-037242-X
55601
  Lenski Gerhard Human societies : An introduction to macrosociology / Lenski Gerhard, Nolan Patrick, Lenski Jean. – 7th ed. – New York : McGraw-Hill, 1995. – XYIII, 525p. : il. – ISBN 0-07-037631-X
55602
  Davis Kingsley Human society / Davis Kingsley. – New York : The Macmillan company, 1950. – 655p.
55603
  Davis Kingsley Human society. / Davis Kingsley. – New York, 1959. – 655с.
55604
  Edman Irwin Human Traits and Their Social Significance / Edman Irwin. – Boston, 1920. – 467с.
55605
  Zaitchik J.A. Human values : perspectives on six themes / Joseph A. Zaitchik, Roger E. Wiehe with Robert P. Griffin and Mary D. Kramer. – Madison [etc.] : Brown & Benchmark, 1993. – XII, 628, [1] p. – ISBN 0-697-14311-2
55606
  Freye H.-A. Humangenetik : Eine Einfuhrung in die Erblehre des Menschen / H.-A. Freye. – Berlin : VEB Verlag Volk und Gesundheit, 1975. – 231S. : Mit 30 Abbildungen und 23 Tabellen
55607
   Humangenetische Beratung Genetisch Belasteter Personen. – Jena : Friedrich-Schiller-Universitat, 1975. – 225p.
55608
   Humaniora: Lingua Russica. Лингвистика : Труды по русской и славянской филологии. – Tartu : Tartu Ulikooli Kirjastus. – ISBN 978-9949-11-393-4
  Т. 9. – 2006. – Попередні вип. див."Тартуский ун-т , Труды по русск. и слав. филологии. Лингвистика". – (Взаимодействие языков и языковых единиц)
55609
  Petrosyan M. Humanism. Its philosophical, ethical and sociological aspects / M. Petrosyan. – M., 1972. – 307с.
55610
  Gurevich Pavel Humanism: Traditions and Paradoxes / Gurevich Pavel. – Moscow, 1989. – 126с.
55611
  Dutu Alexandru Humanisme, baroque, lumieres: l"example roumain / Dutu Alexandru. – Bucurest, 1984. – 145с.
55612
   Humanismus heute?. – Berl., 1961. – 268с.
55613
  Senff Wilhelm Humanismus und Asthetik / Senff Wilhelm. – Berl., 1961. – 128с.
55614
  Hager Kurt Humanismus und Wissenschaft. / Hager Kurt. – Berlin, 1961. – 46с.
55615
  Dvorak Karel Humanisticka etnografie cech / Dvorak Karel. – Praha, 1975. – 114с.
55616
  Bakova D. Humanisticky pristup v dejinach krestanstva / Daniela Bakova - Jan Holonik. – Uzhhorod : RIK-U, 2018. – 441, [1] s. – Bibliogr.: s. 433-437. – ISBN 978-617-7404-96-4
55617
   Humanitarian paradigm : науковий журнал / Мелітополь. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; редкол.: О. Волков, Б. Георгієв, О. Гармаш [та ін.]. – Мелітополь : Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Богдана Хмельницького, 2017-. – ISSN 2663-5186
№ 1 (2). – 2019. – 106, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
55618
   Humanitarian vision = Гуманітарні візії : науковий журнал / Lviv Polytechnic National University ; ed. board: І. Karivets, Y. Turchyn, О. Pankiv [et al.]. – Львів : Львівська політехніка, 2015-. – ISSN 2411-8060
Vol. 7, N 2. – 2021. – 69, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
55619
   Humanitarian vision = Гуманітарні візії : науковий журнал / Lviv Polytechnic National University ; ed. board: І. Karivets, Y. Turchyn, О. Pankiv [et al.]. – Львів : Львівська політехніка, 2015-. – ISSN 2411-8060
Vol. 8, N 1. – 2022. – 58 c. – https.//doi.org/10.23939/shv2022.01 - Резюме укр., англ. мовами
55620
   Humanitarium / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; голов. ред. Коцур В.П. ; редкол.: Андерсоне Р., Вашуленко М.С., Волков Л.В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький : Лисенко М.М., 2000-. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
Т. 39, вип. 3 : Філософія. – 2017. – 175, [3] с. – До 2017 р. див. "Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди". - Резюме укр., англ. мовами
55621
   Humanitarium / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; голов. ред. Коцур В.П. ; редкол.: Булах І.С., Василькевич Я.З., Калмикова Л.О. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький : Лисенко М.М., 2000-. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
Т. 39, вип. 1 : Психологія. – 2017. – 155 с. – До 2017 р. див. "Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди". Резюме укр., рос., англ. мовами
55622
   Humanitarium / М-во освіти і науки України ; Дер. вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; голов. ред. Коцур В.П. ; редкол.: Андерсоне Р., Вашуленко М.С., Волков Л.В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький : Лисенко М.М., 2000-. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
Т. 39, вип. 2 : Педагогіка. – 2017. – 155 с. – До 2017 р. див. "Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди". Резюме укр., рос., англ. мовами
55623
   Humanitarium / М-во освіти і науки України ; Дер. вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; голов. ред. Коцур В.П. ; редкол.: Андрущенко В.П., Базалук О.О., Кінцанс В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2000-. – ISSN 2308-5126
Т. 40, вип. 3 : Філософія. – 2018. – 212 с. – До 2017 р. див. "Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди". Резюме укр., англ. мовами
55624
   Humanitarium / М-во освіти і науки України ; Дер. вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; голов. ред. Коцур В.П. ; редкол.: Андерсоне Р., Вашуленко М.С., Волков Л.В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький : Лисенко М.М., 2000-. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
Т. 41, вип. 2 : Педагогіка. – 2018. – 162 с. – До 2017 р. див. "Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди". Резюме укр., англ. мовами
55625
   Humanitarium / М-во освіти і науки України ; Дер. вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; голов. ред. Коцур В.П. ; редкол.: Брич Г., Булах І.С., Василькевич Я.З. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький : ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди", 2000-. – ISSN 2308-5126
Т. 41, вип. 1 : Психологія. – 2018. – 182, [3] с. – До 2017 р. див. "Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди". - Резюме укр., англ. мовами
55626
   Humanitarium / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; голов. ред. Коцур В.П. ; редкол.: Андерсоне Р., Вашуленко М.С., Волков Л.В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький : Лисенко М.М., 2000-. – ISSN 2308-5126
Т. 42, вип. 2 : Педагогіка. – 2018. – 157, [3] с. – До 2017 р. див. "Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди".- Резюме укр., англ. мовами
55627
   Humanitarium / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; голов. ред. Коцур В.П. ; редкол.: Андерсоне Р., Вашуленко М.С., Волков Л.В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький : ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди", 2000-. – ISSN 2308-5126
Т. 43, вип. 2 : Педагогіка. – 2018. – 171, [2] с. – До 2017 р. див. "Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди".- Резюме укр., англ. мовами
55628
  Tarasenko G. Humanitarization of higher pedagogical education in the context of modernization of educational priorities in Ukraine // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2017. – Вип. 4 (59) : Педагогіка. – P. 7-14. – ISSN 2078-1687


  Гуманитаризация высшего педагогического образования в контексте обновления образовательных приоритетов в Украине.
55629
  Despot Blazenka Humanitet tehnickog drustva / Despot Blazenka. – Zagreb, 1971. – 171с.
55630
   Humanities across the Borders : [collection of papers] / Univ. of SS Cyril a. Methodius in Trnava, Fac. of arts ; Donetsk nat. univ., Fac. of foreign languages ; [ed.-in-chief: O.L. Byessonova, N.I. Panasenko]. – Donetsk ; Trnava : DonNU, 2012. – 284, [1] p. : pict., tab. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-639-526-2
55631
   Humanities stuies : збірник наукових праць / Запоріз. нац. ун-т ; редкол.: Водоп"янов П., Венажіндене М., Гряблікайте Й. [та ін.]. – Запоріжжя : ЗНУ. – ISSN 2708-0390
Вип. 1 (78). – 2019. – 191 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
55632
   Humanities stuies : збірник наукових праць / Запоріз. нац. ун-т ; редкол.: Водоп"янов П., Венажіндене М., Гряблікайте Й. [та ін.]. – Запоріжжя : ЗНУ. – ISSN 2708-0390
Вип. 2 (79). – 2019. – 204 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
55633
   Humanities stuies : збірник наукових праць / Запоріз. нац. ун-т ; редкол.: Водопянов П., Венажіндене М., Гряблікайте Й. [та ін.]. – Запоріжжя : ЗНУ. – ISSN 2708-0390
Вип. 3 (80). – 2020. – 204 c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
55634
   Humanities stuies : збірник наукових праць / Запоріз. нац. ун-т ; редкол.: Водопянов П., Венажіндене М., Гряблікайте Й. [та ін.]. – Запоріжжя : ЗНУ. – ISSN 2708-0390
Вип. 4 (81). – 2020. – 225, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
55635
   Humanities stuies : збірник наукових праць / Запоріз. нац. ун-т ; голов. ред. Воронкова В. ; редкол.: Білогур В., Водопянов П., Венажіндене М. [та ін.]. – Запоріжжя : Гельветика. – ISSN 2708-0390
Вип. 7 (84). – 2021. – Резюме укр., рос., англ. мовами
55636
  Klopfenstein Freddy Humanitude: L`homme, la vie, la mort, Dieu, l`absurde, le bonheur, le reve, la politique: 150 fragments. / Klopfenstein Freddy. – Geneve, 1980. – 77с.
55637
  Cameron Kenneth Neill Humanity and society. A world history / Cameron Kenneth Neill. – Bloomington-London, 1973. – 470с.
55638
  Hindus M. Humanity uprooted / M. Hindus; draw. by A. Hawkins. – New York : Cape and Smith, 1929. – XI, 369 p.
55639
   Humanizm i kultura swiecka. – Warszawa, 1958. – 260 s.
55640
  Kieszelawa Warlam Humanizm rzeczywisty i pozorny. / Kieszelawa Warlam. – Warszawa, 1977. – 206с.
55641
  Kossak Jerzy Humanizm skrepowany / Kossak Jerzy. – Warszawa, 1963. – 172с.
55642
  Maslinski Antoni Humanizm w sztuce. Antik i czlowiek / Maslinski Antoni. – Krakow, 1978. – 207с.
55643
  Farb P. Humankind / P. Farb. – Boston : Houghton Mifflin Company, 1978. – 528p.
55644
   Humbold University zu Berlin. Personal- und Vorlesungs-Verzeichnis. Studienjahr 1953/1954. – 196с.
55645
   Humboldt-Spectrum. – Berlin
Jg. 5, N 2. – 1998


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
55646
   Humboldt-Spectrum. – Berlin
Jg. 5, N 4. – 1998


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
55647
   Humboldt-Spectrum. – Berlin
Jg. 5, N 3. – 1998


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
55648
   Humboldt-Spectrum. – Berlin
Jg.6, N 4. – 1999


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
55649
   Humboldt-Spectrum. – Berlin
Jg.6, N 3. – 1999


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
55650
   Humboldt-Spectrum. – Berlin
Jg.6, N 2. – 1999


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
55651
   Humboldt-Spectrum. – Berlin
Jg.6, N 1. – 1999


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
55652
   Humboldt-Spectrum. – Berlin
Jg.7, N 1. – 2000


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
55653
   Humboldt-Spectrum. – Berlin
Jg.7, N 3. – 2000


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
55654
   Humboldt-Spectrum. – Berlin
Jg.7, N 2. – 2000


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
55655
   Humboldt-Spektrum. – Berlin. – ISSN 0946-641X
Jg. 8, N 3/4. – 2001


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
55656
   Humboldt-Spektrum. – Berlin. – ISSN 0946-641X
Jg. 8, N 2. – 2001


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
55657
   Humboldt-Spektrum. – Berlin. – ISSN 0946-641X
Jg. 8, N 1. – 2001


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
55658
   Humboldt-Spektrum. – Berlin. – ISSN 0946-641X
Jg.9, N 1. – 2002
55659
   Humboldt-Spektrum. – Berlin. – ISSN 0946-641X
Jg.9, N 4. – 2002
55660
   Humboldt-Spektrum. – Berlin. – ISSN 0946-641X
Jg.9, N 2/3. – 2002
55661
   Humboldt-Spektrum. – Berlin. – ISSN 0946-641X
Jg.10, N 1. – 2003


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
55662
   Humboldt-Spektrum. – Berlin. – ISSN 0946-641X
Jg.10, N 4. – 2003


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
55663
   Humboldt-Spektrum. – Berlin. – ISSN 0946-641X
Jg.10, N 2/3. – 2003


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
55664
   Humboldt-Spektrum. – Berlin. – ISSN 0946-641X
Jg.11, Hf. 2. – 2004


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
55665
   Humboldt-Spektrum. – Berlin. – ISSN 0946-641X
Jg.11, Hf. 1. – 2004


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
55666
   Humboldt-Spektrum. – Berlin. – ISSN 0946-641X
Jg.11, Hf.3/4. – 2004


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
55667
   Humboldt-Spektrum. – Berlin. – ISSN 0946-641X
Jg.12, Hf.1. – 2005
55668
   Humboldt-Spektrum. – Berlin. – ISSN 0946-641X
Jg.12, Hf.2. – 2005
55669
   Humboldt-Spektrum. – Berlin. – ISSN 0946-641X
Jg. 12, Hf. 3. – 2005
55670
   Humboldt-Spektrum. – Berlin. – ISSN 0946-641X
Jg. 13, Hf. 1. – 2006
55671
   Humboldt-Spektrum. – Berlin. – ISSN 0946-641X
Jg. 13, Hf. 2. – 2006
55672
   Humboldt-Spektrum. – Berlin. – ISSN 0946-641X
Jg. 13, Hf. 3. – 2006
55673
   Humboldt-Spektrum. – Berlin. – ISSN 0946-641X
Jg. 14, Hf. 1. – 2007
55674
   Humboldt-Spektrum. – Berlin. – ISSN 0946-641X
Jg. 14, Hf. 2. – 2007
55675
   Humboldt-Spektrum. – Berlin. – ISSN 0946-641X
Jg. 14, Hf. 3. – 2007
55676
   Humboldt-Spektrum / Humboldt-Universitat zu Berlin. – Berlin. – ISSN 0946-641X
Jg. 15, Hf. 2/3. – 2008
55677
   Humboldt-Spektrum / Humboldt-Universitat zu Berlin. – Berlin. – ISSN 0946-641X
Jg. 15, Hf. 1. – 2008
55678
   Humboldt-Spektrum / Humboldt-Universitat zu Berlin. – Berlin. – ISSN 0946-641X
Jg. 16, Hf. 1. – 2009
55679
   Humboldt-Spektrum / Humboldt-Universitat zu Berlin. – Berlin. – ISSN 0946-641X
Jg. 16, Hf. 2/3. – 2009
55680
   Humboldt-Spektrum / Humboldt-Universitat zu Berlin. – Berlin. – ISSN 0946-641X
Jg. 17, Hf. 1/2. – 2010
55681
   Humboldt-Spektrum / Humboldt-Universitat zu Berlin. – Berlin. – ISSN 0946-641X
Jg. 17, Hf. 3. – 2010
55682
   Humboldt-Spektrum / Humboldt-Universitat zu Berlin. – Berlin. – ISSN 0946-641X
Jg. 18, Hf. 1. – 2011
55683
   Humboldt-Spektrum / Humboldt-Universitat zu Berlin. – Berlin. – ISSN 0946-641X
Jg. 18, Hf. 2/3. – 2011
55684
   Humboldt-Universitat zu Berlin. Sommersemester 1992: Vorlesungsverzeichnis. – Berlin, 1992. – 640с.
55685
   Humboldt-Universitat zu Berlin. Wegweiser, 1973. – Berlin, 1972. – 150с.
55686
   Humboldt-Universitat zu Berlin. Wintersemester 1992/93: Vorlesungsverzeichnis. – Berlin, 1992. – 432с.
55687
   Humboldt-Universitat zu Berlin: Sommersemester 1994; Vorlesungsverzeichnis. – Berlin, 1994. – 448с.
55688
  Hammel Claus Humboldt und Bolivar oder Der Neue Continent: Schauspiel. / Hammel Claus. – Berlin, Weimar, 1980. – 143с.
55689
   Humboldt Universitat zu Berlin. Aus Vergangenheit und Gegenwart. – Berlin, 1972. – 93с.
55690
   Humbolt-Universitat zu Berlin. Wegweiser, 1969. – 171с.
55691
  Stoicescu Micolae Humor / Stoicescu Micolae, Miclea Ion. – Bucharest, 1978. – 29с.
55692
  Bemmann Helga Humor auf Taille: Erich Kastner - Leben und Werk / Bemmann Helga. – Berlin, 1983. – 535с.
55693
  Czernik Stanislaw Humor i satyra ludu polskiego / Czernik Stanislaw. – Warszawa, 1956. – 264с.
55694
  Matusewicz Czeslaw Humor, dowcip, wychowanie / Matusewicz Czeslaw. – Warszawa, 1976. – 222с.
55695
  Sienkiewicz Henryk Humoreski z teki Worszylly / Sienkiewicz Henryk. – Wroclaw, 1952. – 156с.
55696
  Rubes Frantisek Jaromir Humoresky / Rubes Frantisek Jaromir. – Praha, 1960. – 328с.
55697
  Tichy Jozef Humoresky z kasaren / Tichy Jozef, Vitek Jan. – Praha, 1960. – 200с.
55698
  Lenc Leonid Humoristicke povidky / Lenc Leonid. – Praha, 1954. – 339с.
55699
   Humoristische Reisebilder, entworfen auf einer Wanderung durch Berlin, Dresden, in Antiquitaten & Kunst, Antiquarische Bucher. – Weissen, 1831. – X, 230 p.
55700
   Humorous short stories : книга для читання анг. мов. для уч. старш. кл. та студ. – Київ : Радянська школа, 1963. – 168с.
55701
   Humorous stories. – М., 1959. – 64с.
55702
   Humorous stories : книга для читання і розвитку навичок усної мови. – К., 1963. – 63с.
55703
  Leishnova N.O. Humour-oriented classes: crucial issues / N.O. Leishnova, L.V. Pavlova, O.A. Serheieva // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харків. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; голов. ред. Школа О.М. ; редкол.: Голубнича Л.О., Васьківська Г.О., Тиха Рената [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 47. – C. 58-63. – ISSN 2074-8167


  У представленій статті гумор розглядається як невід"ємна частина викладання іноземної мови, що сприяє більш ефективному навчанню студентів. Метою даного дослідження є визначення ролі гумору в викладанні іноземних мов на немовних факультетах в умовах ...
55704
   Humour. – M., 1960. – 84с.
55705
   Humour. – К., 1962. – 84с.
55706
   Humour. – Київ : Радянська школа, 1962. – 84 с.
55707
   Humour. – Изд. 2-е. – M., 1964. – 84с.
55708
  Dentan Michel Humour et creation litteraire dans l`oeuvre de Kafka. / Dentan Michel. – Geneve, Paris, 1961. – 202с.
55709
   Humour francais. – Москва : Институт международных отношений, 1963. – 111с.
55710
  Dorn F.K. Hund und Umwelt / F.K. Dorn. – Berlin : Deutscher Bauernverlag, 1957. – 320S.
55711
  Menzel R. Hundeausbildung : Verhalten. Gehorsam. Ausbildung / R. Menzel; Bockhard E. – Niedernhausen : Falken-Verlag, 1993. – 88S.
55712
  Brecht Bertolt Hundert Gedichte. / Brecht Bertolt. – Berl., 1955. – 322с.
55713
  Brecht Bertolt Hundert Gedichte. / Brecht Bertolt. – Berl., 1961. – 290с.
55714
  Keller Gottfried Hundert Gedichte. / Keller Gottfried. – Berlin, 1988. – 206с.
55715
  Plassmann Engelbert Hundert Jahre "Preussische Inatruktionen" : Offentlicher Vortrag in der Humboldt-Universitat zu Berlin... / Institut fur Bibliothekswissenschaft der Humboldt-Universitat zu Berlin // Berliner Arbeiten zur Bibliothekswissenschaft / Institut fur Bibliothekswissenschaft der Humboldt-Universitat. – Leipzig, 2000. – Bd. 1. – XV, 18 S. – ISSN 1439-6688
55716
   Hundert proletarische Balladen: 1942-1945. – Berlin, 1985. – 213с.
55717
  Haensel Joachim Hundert tips fur den kleinsaugerfreund / Haensel Joachim. – Leipzig, Jena, Berlin : Urania Verlag, 1983. – 157S. – Berliner Tierpark-Buch № . 34
55718
  Kapr Albert Hundertundein Satze zur Buchgestaltung / Kapr Albert. – Leipzig, 1974. – 71 S.
55719
  Floca O. Hunedoara / O. Floca. – Bucuresti, 1965. – 288с.
55720
  Kehnscherper Gunther Hunengrab und Bannkreis: von der Eiszeit an - Spuren fruber Besiedlung im Ostseegebiet. / Kehnscherper Gunther. – Leipzig, 1990. – 192с.
55721
  Critchley J. Hung parliament : an entertainment / Julian Critchley. – London : Headline, 1991. – 240 p. – ISBN 0 7472 3836 7
55722
  Bel Matyas Hungariabol Magyarorszag fele / Bel Matyas. – Budapest, 1983. – 348с.
55723
  Szabo Jozsef Hungarian-Austrian Cultural and Scientific Relation after the II World War (1945 - 1948) // Central European political science review (CEPSR) : quarterly of Central European political science alliance / Central European political science association. – Budapest, 2009. – Vol. 10, Nr 35, Spring : Political evalautions and relations. – P. 100-115. – ISSN 1586-4197
55724
  Szabo Jozsef Hungarian-French Relationships in the Arts and Literature (1945 - 1948). Cooperation in Music and Fine Arts // Central European political science review (CEPSR) : quarterly of Central European political science alliance / Central European political science association. – Budapest, 2007. – Vol. 8, Nr 28, Summer : International relations and diplomacy in Central Europe. – P. 125-132. – ISSN 1586-4197
55725
  Ryabinin Ye. Hungarian Exogenous Influence on the Separatism Movement in Transcarpathian Region // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. – Київ, 2018. – № 1 (46). – Р. 79-83. – (Серія "Політика"). – ISSN 2306-5664
55726
  Domotor Tekla Hungarian folk customs / Domotor Tekla. – Budapest, 1972. – 86с.
55727
  Ortutay Gyula Hungarian folklore / Ortutay Gyula. – Budapest, 1972. – 430с.
55728
  Szabo Jozsef Hungarian French Higher Education and Scientific Relations (1945-1948) // Central European political science review (CEPSR) : quarterly of Central European political science alliance / Central European political science association. – Budapest, 2007. – Vol. 8, Nr 27, Spring : Crafts and energy of powers. – P. 93-101. – ISSN 1586-4197
55729
  Szabo Jozsef Hungarian Medical Elit and Political Change (1945-1946) / Szabo Jozsef, Czaszar Zoltan // Central European political science review (CEPSR) : quarterly of Central European political science alliance / Central European political science association. – Budapest, 2014. – Vol. 15, Nr 58, Winter : Territory and law in Central Europe. – P. 108-125. – ISSN 1586-4197
55730
  Fel Edit Hungarian peasant embroidery. / Fel Edit. – Lond., 1961. – 138с.
55731
  Piahanau Hungarian projects of territorial changes in WWI // Вопросы германской истории : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Днепропетр. нац. ун-т им. О. Гончара ; Ин-т культуры и истории немцев в Северо-Восточной Европе. – Днепропетровск, 2014. – [Вып. 40]. – P. 180-188. – ISSN 2313-1993
55732
  Harding Bertita Hungarian rhapsody: the portrait of an actress. / Harding Bertita. – New York, 1940. – 344с.
55733
   Hungaro-Slavica : 9. Internationaler Slavistenkongress, Kiev, 6-13. September 1983. – Koln, Wien : Bohlau, 1983. – 356S. – На обкл.: Hungaro-Slavica: Beitrage der ungarischen Slavisten zum 9. Internationalen Slavistenkongress in Kiev 1983. – (Slavistische Forschungen / Hrsg. von R. Olesch in Verbindung mit H.-B.Harder, H.Rothe ; Bd.43). – ISBN 341202483X
55734
   Hungary : on the road to the European Union. – Washington : The World bank, 1999. – 13, 233, [ 2 ] p., [ 1 ] l. m. : tab. – (A World bank country study, ISSN 0253-2123). – ISBN 0-8213-4618-0
55735
  Poloskei Ferenc Hungary after two revolutions (1919-1922) / Poloskei Ferenc. – Budapest, 1980. – 1481с.
55736
   Hunger by design : the great Ukrainian famine and its soviet context / Harvard univ., Ukrainian research inst. ; ed. by Halyna Hryn. – Cambridge : Harvard univ. press, 2008. – XII, 150 p. : tab. – (Harvard papers in Ukrainian studies / Harvard univ., Ukrainian research inst.). – ISBN 978-1-932650-05-1
55737
  Du Maurier Daphne Hungry Hill / Du Maurier Daphne. – London, 1978. – 416с.
55738
  Ryga George Hungry hills / Ryga George. – Vancouver, 1979. – 185с.
55739
   Hunguest Hotels у Хевізі. Оздоровлення з комфортом : Угорщина / готель // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 1(55). – С. 48-49 : Фото
55740
   Hunguest Hotels у Хевізі. Усе для здоров"я! : Угорщина / готель // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 3 (57). – С. 20-21 : Фото
55741
  Dabrowski Krzysztof Hunowie europejscy, protobulgarzy, chezarowie, pieczyngowie. / Dabrowski Krzysztof, Nagreodzka-Majchrzyk, E. Tryjarski. – Wroclaw, 1975. – 649с.
55742
  Ling H. Huntide ja Ilveste Havitamine / H. Ling. – Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1954. – 62s.
55743
  Griffiths John Hunting the origins of the trecento caccia : The twelfth Gordon Athol Anderson memorial lecture deliv. at the Univ. of New England, on 23 Sept. 1996 / Griffiths John; The University of New England. – Armidale, 1996. – 40p. – (Gordon Athol Anderson memorial lecture ; 12)
55744
  Betancourt Luis Adrian Huracan / Betancourt Luis Adrian. – La Habana, 1976. – 126с.
55745
  Gasiorowski Waclaw Huragan : powiesc historyczna z epoki napoleonskiej / Gasiorowski Waclaw. – Warszawa : Ludowa Spolzielnia
T. 1. – 1959. – 390 s.
55746
  Gasiorowski Waclaw Huragan / Gasiorowski Waclaw. – Warszawa : Ludowa Spoldzielnia
T. 2. – 1959. – 392 s.
55747
  Gasiorowski Waclaw Huragan / Gasiorowski Waclaw. – Warszawa : Ludowa Spoldzielnia
T. 3. – 1959. – 320 s.
55748
  Hughes Richard Huragan / Hughes Richard. – Warszawa, 1967. – 232с.
55749
  Барановская Лилия Hurawalhi Maldives. Совершенство во всем // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 6. – С. 54-59 : фото
55750
  Irving Robert Hurricanes and Twisters / Irving Robert; Christie E.J. (foreword). – New York, 1955. – 144с.
55751
  Koretz Dave Hurry, Harry, Hurry. A study in non-social drinking / Koretz Dave. – Detroit, 1968. – 38с.
55752
  Borkowski Zenon Hurtownicy zbrodni / Borkowski Zenon. – Warszawa, 1978. – 176с.
55753
  Kavka Frantisek Husitska revolucni tradice. / Kavka Frantisek. – Praha, 1953. – 359с.
55754
   Husitske pisne. – Praha, 1952. – 216с.
55755
   Husitske skladby budysinskeho rukopisu. – Praha, 1952. – 234с.
55756
  Fel Edit Hussards, patres, paysans. / Fel Edit, Hofer Tamas. – Budapest, 1966. – 70с.
55757
  Petrescu C. Husserl o introducere in filosofia fenomenologica : extras din "Istoria in filosofiei moderne" / Camil Petrescu. – Bucuresti : Societatea Romana de filosofie
Vol. 3. – 1938. – 55 p. – Biblioteca Universitatu Reoele Carol II Cernauti ; Institutul de Arte Grafice "Tiparul Universitar"
55758
  Andres Stefan Hustawka milosci / Andres Stefan; Przelozyla D.Ralinska. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1977. – 140s.
55759
  Dumas A. Husz ev mulva. "A harom testor" / A. Dumas. – Budapest
1. – 1974. – 428с.
55760
  Dumas A. Husz ev mulva. "A harom testor" / A. Dumas. – Budapest
2. – 1974. – с.
55761
   Huszonot ev tortenetebol. Tanulmanyok magyarorszag felszabadulasanak evfordulojara. – Debrecen, 1970. – 281с.
55762
  Vavra J.R. Hut"mistr Ruckl / J.R. Vavra. – Praha : Ceskoslovensky spisovatel, 1952. – 200 s.
55763
   Hutte. Des Ingenueure Teschenbuch. – Berl., 1962. – 1606с.
55764
  Berger Uwe Hutten am Strom / Berger Uwe. – Berlin, 1961. – 160с.
55765
   Huwelijksleeftijd in Nederland : Demografische en sociologische beschouwingen over de dalende huwelijksleeftijd in Nederland. – [Amsterdam] : Boom; Meppel, 1973. – 163blz. – (Sociologie van de Uithof / Sociologisch Instituut te Utrecht; Onder red. van H.A.Becker, J.B.Burie, E. Dikker e.a.). – ISBN 90 6009 119 1
55766
   Huxley : альманах о философии, бизнесе, искусстве и науке / гл. ред. Жанна Крючкова [и др.]. – Kyiv : Хаксли, 2019-
№ 1. – 2019. – 208, [2] арк. кольор.фот.
55767
   Huxley : альманах о философии, бизнесе, искусстве и науке / гл. ред. Жанна Крючкова [и др.]. – Kyiv : Хаксли, 2019-
№ 2. – 2020. – 209, [1] арк. кольор.фот.
55768
   Huxley : альманах о философии, бизнесе, искусстве и науке / гл. ред. Жанна Крючкова [и др.]. – Kyiv : Хаксли, 2019-
№ 3. – 2020. – 223, [2] арк. кольор.фот.
55769
   Huxley : альманах о философии, бизнесе, искусстве и науке / гл. ред. Жанна Крючкова [и др.]. – Kyiv : Хаксли, 2019-
№ 4. – 2021. – 223, [1] c.
55770
   Hvarski zbornik. – Hvar
1. – 1973. – 390с.
55771
  Sotola Jiri Hvezda ypsilon / Sotola Jiri. – Praha, 1962. – 68с.
55772
   Hvezdy nad horami. – Praha, 1959. – 272с.
55773
  Fuglede N. Hvide og sorte : Oplevelser i Congo / N. Fuglede. – s.l. : Kobenhavn. – 120s.
55774
  Matovcik Augustin Hviezdoslav a rodna Orava / Matovcik Augustin. – Martin : Matica slovenska, 1999. – 41s. : il. – ISBN 80-7090-519-0
55775
  Verne J. Hvizda Juhu / J. Verne. – Bratislava : Smena, 1955. – 192 s.
55776
  Крокос В.І. Hyaena eximia roth et Wagner з меотичних покладів с.Гребінників АМСРР / В.І. Крокос. – Київ, 1933. – С.39-46. – Окремий відбитк
55777
  Novak Jiri Hyalit z Medlovic / Novak Jiri. – 3p.
55778
  Юрьева Анна Hyatt на столичной арене // Турбизнес. – Москва, 2012. – № 5 (259). – С. 37 : фото
55779
   Hybrid-integrated version of SBD amplitude detector intended for the 400-600 GHz frequency range / A.V. Zorenko, A.V. Bychok, V.V. Shynkarenko, Ya.Ya. Kudryk, V.S. Slipokurov // Semіconductor physics, quantum electronics & optoelectronics / National Academy of Ukraine, V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, Technology Park "Semiconductor Technologies and Materials, [etc.]. – Kyiv, 2014. – Vol. 17, № 4. – P. 346-348. – ISSN 1560-8034


  A finline version of detector with flat Schottky barrier diodes is developed. It is intended for operation in the 400ѓ{600 GHz frequency range. The detector electrical parameters are studied. The detector conversion ratio at a frequency of 420 GHz is ...
55780
  Gristchak V.Z. Hybrid asymptotic methods : theory and applications : monograph / V.Z. Gristchak, D.D. Gristchak, Yu.A. Fatieieva. – Zaporizhzhya : Zaporizhzhya National University, 2016. – 107, [1] p. : ill., tab. – На тит. арк. місце вид. помилково: Zaporizhzhye. – Bibliogr.: p. 100-105. – ISBN 978-966-599-548-7
55781
   Hybrid electromagnetic-spin oscillations in hexaferrite-dielectric structure under the in-plane bias / A.M. Sorochak, V.I. Kostenko, I.A. Herasymov, L.V. Chevnyuk // Збірник наукових праць Чотирнадцятої міжнародної конференції молодих учених з прикладної фізики / Міжнародна конференція молодих учених з прикладної фізики. – Київ : Київський університет, 2014. – P. 49-50
55782
  Chumak H.L. Hybrid oscillations in composite dielectric-weak ferromagnet resonator / H.L. Chumak, M.A. Popov, I.V. Zavislyak // Збірник наукових праць Чотирнадцятої міжнародної конференції молодих учених з прикладної фізики / Міжнародна конференція молодих учених з прикладної фізики. – Київ : Київський університет, 2014. – P. 61-62
55783
   Hybrid plasma-catalytic reforming of ethanol aerosol / O.V. Solomenko, O.A. Nedybaliuk, V.Ya. Chernyak, V.V. Iukhymenko, Iu.P. Veremii, K.V. Iukhymenko, E.V. Martysh, V.P. Demchina, I.I. Fedirchyk, D.S. Levko, O.M. Tsymbalyuk, A.I. Liptuga, S.V. Dragnev // Вопросы атомной науки и техники : научный журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т.". – Харьков, 2015. – № 1 (95). – Р. 213-234. – (Серия "Физика плазмы" ; вып. 21). – ISSN 1562-6016


  Hybrid plasma-catalytic reforming of the ethanol aerosol with plasma activation of only the oxidant (air) was studied. Part of the oxidant (~20%) was activated by means of rotational gliding arc with solid electrodes and injected into the reaction ...
55784
  Borsuk A. Hybrid war in Ukraine // The days of science of the faculty of philosophy - 2019 : intern. sci. conf. (April 23-24, 2019) / Min. of education a. science of Ukraine, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; [ed. board: A. Konverskyi et al.]. – Kyiv : Київський університет, 2019. – P. 238
55785
  Husiatinschi A. Hydracariens nouveaux pour la faune palearctique de la Bucovine / A. Husiatinschi; Institut de Zoologie de L"Universite de Cernauti. – Cernauti : Iasi - Tipografia "Presa Buna" - Iasi, 1937. – P. 199-205. – Annales scientifiques de L"universite de Jassy, Seconde Partie, Extrait du Tome 24, Annee 1938 Fasc.1
55786
   Hydraulic structures. – M.
1. – 1982. – 469с.
55787
  Nekrasov B. Hydraulics. : For aeronautical engineers / B. Nekrasov. – M. : Peace. – 276p. : 178 fig.
55788
  Wechmann Hydraulik / Wechmann. – Berlin : Technik, 1955. – 300 S. : Bild.
55789
  Wechmann Hydraulik / Wechmann. – Berlin : VEB Verl. fur Bauwesen, 1966. – 346 S. : 216 Bild. – Bibliogr.: S.S.323-340
55790
   Hydraulika : Przewodnik do cwiczen / Jesse Izabela, Kaluza Tomasz, Makowska Malgorzata, Zawadzki Pawel; Pod red. J.B.Lewandowskiego. – Poznan : Wyd-wo Akademii rolniczej w Poznaniu, 1999. – 163s.,14tabl. : Il. – ISBN 83-7160-164-6
55791
  Bano Ivan Hydraulika v prikladoch / Bano Ivan. – Bratislava : Slov. vyd-vo technickej literatury, 1956. – 683s.,445obr.,212tab.,6pril.
55792
   Hydraulique / N. Kremenetski, D. Scterenliht, V. Alychev, L. Yakovleva. – Moscou : Mir, 1984. – 321 p.
55793
  Berg G.F. Hydraulische Steuerungen / G.F. Berg. – Berl., 1961. – 94с.
55794
  Rudinger Josef Hydrid lithno-hlinity a pribuzna cinidla v organicke chemii / Rudinger Josef, Ferles Miloslav. – Praha, 1956. – 570с.
55795
  Browne, Thomas Hydriotaphia urneburiall, or a discourse of the sepulchrall urnes lately found in Norfolk : Together with the Garden of Cyrus or the quincunciall, lozenge, or net work plantations of the ancients, artificially, naturally, mystically confidered. With sundry observations. – London : Hen. Brome, 1658. – [12], 205 p.
55796
  Ishchenko Lilia Hydro- and gasogeochemical zonality in Druzhkovsko-Konstantinovskaya anticline (Donbas) // Геологія і геохімія горючих копалин : науковий журнал / НАН України ; Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Україн. нафтогаз. акад. ; голов. ред.: М. Павлюк. – Львів, 2018. – № 1/2 (174/175). – P. 120-121. – ISSN 0869-0774
55797
   Hydro-geosynergetic biogenic-mantle hypothesis of hydrocarbon origin and its involvement into direct prospecting technology justification / I. Bagriy, K. Starodubets, Yu. Gordieieva, V. Semenyuk // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – Р. 71-81. – (Геологія ; вип. 3 (78)). – ISSN 1728-3817


  In accordance with circuit of substance in nature, hydrogeosynergetic biogenic-mantle hypothesis of hydrocarbon origin was elaborated and consequently, direct prospecting structural-thermal-atmo-hydro-geochemical technology (STAHGT) was constructed. ...
55798
  Starmach K. Hydrobiologia. Limnologia / K. Starmach, S. Wrobel, K. Pasternak. – Warszawa : Pastwowe wyd-wo naukowe, 1976. – 621s.
55799
   Hydrobiology of the Dyje River in the National Park Podyji, Czech Republic / Ed. J.Helesic, F.Kubicek // Folia Facultatis scientiarium naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis / Universita v Brne. – Brno, 1999. – 138 p. : il. – (Biologia ; Vol. 102)
55800
  Gessner F. Hydrobotanik / F. Gessner. – Berlin : VEB Deutscher Verlag Der Wissenschaften
B. 1 : Energiehaushalt. – 1955. – 517S. : Mit 291 Abbildungen im Text und 8 Farbtafeln
55801
  Gessner F. Hydrobotanik / F. Gessner. – Berl.
B. 2 : Stoffhaushalt. – 1959. – 701S. : Mit 349 Abbildungen im Text und 8 Farbtafeln
55802
   Hydrocarbon potential in entrails of the earth of Ukraine and main trend of its development / O. Lukin, I. Gafych, G. Goncharov, V. Makogon, T. Prygarina // Мінеральні ресурси України : науковий журнал / Укр. держ. геологорозвідувальний ін-т ; голов. ред. Г.І. Рудько ; редкол.: А.А. Локтєв, М.Д. Красножон, С.О.Некрасова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4. – P. 28-38 : fig. – Bibliogr.: Referen.: 6 name. – ISSN 1682-721Х
55803
  Lhotsky Oldrich Hydrochemicke tabulky / Lhotsky Oldrich. – Praha, 1954. – 87с.
55804
  Vladimirov V. Hydrodynamic-type model of relaxing media // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 4. – С. 204. – ISSN 0203-3100
55805
  Zhdanov V. Hydrodynamic cosmological model and the "cosmic doomsday" / V. Zhdanov, S. Dylda // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – P. 15-18. – (Астрономія ; вип. 2 (56)). – ISSN 1728-3817


  We discuss the well-known "Big Rip" cosmological solutions in connection with a correspondence between hydrodynamic (H) and scalar field (SF) models of the dynamical dark energy. Namely, we compare a minimally coupled self-interacting SF and the ...
55806
  Dryden H. Hydrodynamics / H. Dryden, F. Murnaghan, H. Bateman. – Dover : Dover publ. – 635 p.+15 p.
55807
  Lamb H. Hydrodynamics / H. Lamb. – 4h ed. – Cambridge : Cambridge University Press, 1924. – XVI, 687 p.
55808
   Hydrogen-bonded interpolymer complexes : formation, structure and applications / editors: Vitaliy V Khutoryanskiy, Georgios Staikos. – New Jersey [etc.] : World Scientific, 2009. – 10, 366 p. : ill. – ISBN 978-981-270-785-7
55809
  Ananina O. Hydrogen adsorption on the diamond C(111) surface: quantum-chemical simulation / O. Ananina, E. Severina // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – P. 8-10. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 1/2 (21/22)). – ISSN 1728-3817


  The interaction of atomic hydrogen with the C(111) surface is the subject of the present work. Two configurations of the surface have been studied - С(111)-1x1:H and C(111)-2x1:H. The hydrogen adsorption on the diamond surface C(111) have been studied ...
55810
  Chambers R. Hydrogen ion concentration of protoplasm / R. Chambers. – [S. l. : s. n.], 1929. – P. 37-50. – Bullet. of the Nation. research counc., No. 69, 1929
55811
  Vasiljev A.G. Hydrogen Treatment of a Plasmon Resonance Sensor / A.G. Vasiljev, T.A. Vasyliev, T.P. Doroshenko // Journal of nano- and electronic physics : scientific journal / Ministry of Education and Science of Ukraine ; Sumy State University ; ed.-in-chief Protsenko I.Yu. ; ed. board: Azarenkov M.O., Denisov S.I., Nepijko S.A., [et al.]. – Sumy, 2020. – Vol. 12, № 6. – Р. 06011-1-06011-6. – ISSN 2077-6772
55812
   Hydrogen Treatment of Gold Contact on Silicon / A.G. Vasiljev, O.I. Kozonushchenko, T.A. Vasyliev, V.V. Zhuravel, T.P. Doroshenko // Journal of nano- and electronic physics : scientific journal / Ministry of Education and Science of Ukraine ; Sumy State University ; ed.-in-chief Protsenko I.Yu. ; ed.board: Azarenkov M.O., Denisov S.I., Nepijko S.A., [et al.]. – Sumy, 2019. – Vol. 11, № 3. – Р. 03003-1-03003-5. – ISSN 2077-6772
55813
   Hydrogen Treatment of Silicon Surface Following Proton Irradiation / A. Vasiljev, T. Vasyliev, A. Vdovenkov, O. Kukharenko, T. Doroshenko, M. Tolmachov // Metallophysics and advanced technologies : a monthly international research journal / National academy of sciences of Ukraine, G.V. Kurdyumov institute for metal physics ; ed. board: V.A. Tatarenko, S.V. Akhonin, V.G. Bar"yakhtar [et al.]. – Kyiv, 2020. – Vol. 42, № 10, oktober. – P. 1325-1334. – ISSN 1024-1809
55814
  Kowalski Jerzy Hydrogeologia z podstawami geologii / Kowalski Jerzy. – 2-e wyd. – Wroclaw : Wyd-wo Akademii rolniczej we Wroclawiu, 1998. – 352s. – ISBN 83-87866-20-2
55815
   Hydrogeological action of drainage and drainage systems of Polissіa zone in changing climatic conditions / A. Rokochinskiy, O. Shevchenko, P. Volk, V. Turchenyuk, R. Koptjuk, L. Volk // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 74-84. – (Геологія ; вип. 4 (91)). – ISSN 1728-3817


  Гідрогеологічна дія дренажу та дренажних систем зони Полісся у змінних кліматичних умовах.
55816
  Bogomolov G. Hydrogeologie et notions de geologie d"ingenieur / G. Bogomolov. – M., 1966. – 280с.
55817
  Byczkowski Andrzej Hydrologia / Byczkowski Andrzej. – 2-e wyd. popraw. i uzupenione. – Warszawa : Wyd-wo SGGW. – ISBN 83-7244-068-9
Tom I. – 1999. – 416s.
55818
  Byczkowski Andrzej Hydrologia / Byczkowski Andrzej. – 2-e wyd., popraw. i uzupelnione. – Warszawa : Wyd-wo SGGW. – ISBN 83-7244-069-7
Tom 2. – 1999. – 356s.
55819
  Lambor J. Hydrologia inzynierska / J. Lambor. – Warszawa, 1971. – 364с.
55820
   Hydrologic information system. – Paris; Geneva : UNESCO-WMO, 1972. – 74p.
55821
  Zabokrycka M.R. HYDROLOGICZNY STAN TRANSGRANICZNEGO DORZECZA BUGU NA OBSZARZE UKRAINY = Гідроекологічний стан транскордонного басейну Західного Бугу на території України // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 10. – С. 88-100
55822
  Mead D.W. Hydrology : The fundamental basis of hydraulic engineering / D.W. Mead. – New York ; London : McGraw-Hill, 1919. – XI, 647 p. : ill.
55823
  Harris Lawson Hydromagnetic channel flows / Harris Lawson. – London; New York : The Technology press of the Massachusetts Institute of technology; Wiley, 1960. – 6, 90 p. : fig.
55824
  Mastovsky O. Hydromechanika : Schvaleno... jako celostatni vysokoskolska ucebnice / Otakar Mastovsky. – Praha : Statni. nakl-vi techn. lit., 1956. – 272s., obr.290. – Bibliogr.: s.267
55825
  Sobota Jerzy Hydromechanika : Dzialy wybrane / Sobota Jerzy. – Wroclaw : Wydawnictwo Akademii rolniczej we Wroclawiu, 1999. – 158s. – ISBN 83-87866-21-0
55826
  Troskolanski Adam Tadeusz Hydromechanika techniczna. 2. Hydraulika / Troskolanski Adam Tadeusz. – Warszawa
Tom 2. – 1954. – 460с.
55827
  Troskolanski Adam Tadeusz Hydromechanika techniczna. 3. Pomiary wodne / Troskolanski Adam Tadeusz. – Warszawa
Tom 3. – 1957. – 662с.
55828
  Terek J. Hydromelioration canals and posibility of its optimalization / J. Terek, O. Hronec // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 76-81 : fig. – Bibliogr.: 11 name. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 1)
55829
   Hydronimia slowianska: Materialy z IX konferencji Komisji Onomastyki Slowianskiej przy Miedzynarodowym Komitecie Slawistow, Mogilany, 16-18 IX 1986 r.. – Wroclaw i i., 1989. – 205с.
55830
  Ben-Naim Arieh Hydrophobie interactions / Ben-Naim Arieh. – New York; London, 1980. – 311с.
55831
  Bargar K.E. Hydrothermal Mineralogy of Core from geothermal drill holes at Newberry volcano, Oregon / K.E. Bargar, C T.E. Keith // U.S. Geological survey professional paper / Geological survey. – Washington, 1999. – N 1608. – VII, 92p.
55832
   Hygiena and ecology in state regulation of urban planning = Гігієна та екологія в державному регулюванні містобудування / V.M. Makhniuk [et al.] ; ed. by the corresponding member of NAMS of Ukraine N.S.Polky. – Київ : Medinform, 2020. – 130, [2] p. : ill., tab. – Дод. тит. арк. укр. - Зміст парал. англ., укр. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-409-230-9
55833
   Hylaire, par un metaphysicien, avec la Censure de la Sorbonne, et les aoteres pieces relatives a "Belisaire". – Nouvelle ed., augmentee. – A Leipsic (Leipzig) : Chez S.L. Crusius, 1768. – [14], 335 p.


  На тит.арк. надпис чорнилом: 1781 года октября [31?]... на авкционе .. 2.2, г. гр. На тит. арк. також чорнильна печатка з текстом: Библиотека Черниг. дух. семинарии № 3457
55834
   Hymenoptera : mit besonderer Berucksichtigung der Formiciden und einer Auswahl neuerworbener wichtiger entomologischer Werke und Zeitschriften. Katalog. – Leipzig : Antiquariats-Katalog von Max Weg
Nr. 180. – 1925. – 34 S.
55835
  Кокуев Н.Р. Hymenoptera, собранные В.В.Совинским на берегах озера Байкала в1902 году / Н.Р. Кокуев, 1922. – С. 63-76. – Отд. оттиск из: Труды Комиссии по изучению озера Байкала, т.2
55836
   Hymne de l"Union Sovietique. – Moscou : Ed. en langues etrangeres, 1944. – 4 p. – Вложен в папку собщим условным заглавием: "Гимн Советского Союза на основных европейских языках"
55837
   Hymne der Sowjet Union. – Moskau : Verl/ fur fremdsprachige Literatur, 1944. – 4 S. – Вложен в папку собщим условным заглавием: "Гимн Советского Союза на основных европейских языках"
55838
  Langosch Karl Hymnen und Vagantenlieder / Langosch Karl. – 3. unverand. Aufl. – Berlin, 1958. – 344с.
55839
  Kasprowicz J. Hymny. Ksiega ubogich. Moj swiat. / J. Kasprowicz. – Warszawa, 1972. – 420с.
55840
  Azarova L.Y. Hyper-hyponymic relations in noun-juxtapositions of the Ukrainian terminology / L.Y. Azarova, L.A. Radomska // Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska / Universitas Mariae Curie-Sklodowska. – Lublin, 2013. – Р. 115-124. – (Sectio FF, Philologiae ; vol. 31). – ISSN 0239-426X


  In the article the nature of hyper-hyponymic relations is analyzed, their meaning for organizing and systematizing of the terminology vocabulary is found. The features of hyper-hyponymic relations between the components of noun-juxtapositions of ...
55841
  Gromyk A. Hyperbolic boundary-value problem of mathematical physics in semibounded piecewise-homogeneous spatial environment / A. Gromyk, I. Konet // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – P. 23-28. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (33)). – ISSN 1728-3817


  By means of method of integral transforms in combination with the method of main solutions (influence matrices and Green matrices) the exact analytical solution of algorithmic nature of hyperbolic boundary value problem of mathematical physics in ...
55842
  Gebura K. Hyperborea : religia grekow na polnocnych wybrzezach Morza Czarnego / Krzysztof Gebura ; Inst. Historii Akad. Podlaskiej, Zakl. Historii i Kultury Antycznej. – Siedlce, 2009. – 334 s. : il. – ISBN 978-83-87088-96-5
55843
  Bandazhevsky Yu.I. Hyperhomocysteinemia in children and forest fires in the Chornobyl exclusion zone / Yu.I. Bandazhevsky, N.F. Dubova // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: M. Poshyvanyk Caubill, С. Вознесенський, Д. Корнєєв [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (97). – P. 21-26 : tabl. – Bibliogr.: Referen.: 13 name. – ISSN 2077-7477
55844
  Kocharyan G.S. Hypersexuality: A Clinical Observation // Психологічне консультування і психотерапія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Д. Капоцца ; редкол.: Д. Аргіропоулос, Бондаренко О.Ф, Бурлачук Л.Ф. [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 13. – С. 87-95. – ISSN 2410-1249


  Гіперсексуальність: клінічне спостереження.
55845
   Hypertensive disorders in pregnancy : [навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації ] / S.O. Ostafijchuk, T.N. Drin, N.I. Genik, O.M. Makarchuk. – Ivano-Frankivsk : [s. n.], 2011. – 99, [1] p. : ill., tab. – Бібліогр.: с. 75-76
55846
  Бєлова А.Д. Hypertext-new stage in text evolution and communicative technologies // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва
55847
  Бєлова А.Д. Hypertext - new stage in text evolution and communicative technologies // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 24-28. – ISBN 966-7890-03-1
55848
  Landow G.P. Hypertext 3.0 : critical theory and new media in an era of globalization / George P. Landow. – Baltimore : The Johns Hopkins University Press, 2006. – XVIII, 436 p. – Index: p. 425-436. – Bibliogr.: p. 399-423. – ISBN 0-8018-8257-5
55849
  Volgyesi Andreas Franz Hypnose bei mensch und tier / Volgyesi Andreas Franz. – Leipzig : S. Hirzel Verlag, 1969. – 216S. – Dritte Auflage
55850
  Estarbrooks G.H. Hypnotism / G.H. Estarbrooks. – New York, 1957. – 251с.
55851
  Muesebeck W C.F. Hyposoter disparis viereck, an introduced ichneumonid parasite of the gipsy moth / C.F.W. Muesebeck, D.L. Parker. – Washington : Government, 1933. – p. 335-347. – (Unated States department of agriculture ; 12)
55852
   Hypotekarne bankovnictvo : financne nastroje na podporu bytovej vystavby na Slovensku / R. Sivak, E. Horvatova, V. Muckova, D. Takacova; Sivak R., Horvatova E., Muckova V., Takacova D. – Bratislava : SPRINT - vfra, 2007. – 322 s. – ISBN 978-80-89085-85-9
55853
  Page I.H. Hypotension and loss of pressor response to angiotonin as the result of trauma to the central nervous system and severe hemorrhage / I.H. Page. – [S. l.] : Waverly Press, 1943. – P. 41-58. – Reprinted from The Journal of Experimental Medicine, July 1, Vol. 78, No. 1, 1943
55854
   Hypothalamus et thyroide. – Paris, 1968. – 248с.
55855
  Buchatskyi L.P. Hypoxia induces melanotic pseudotumors in the larvae of mosquitoes of Culicidae family // Experimental oncology : international scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, R.E. Kavetsky institute of experimental pathology, oncology and radiobiology ; ed.-in-chief V.F. Chekhun. – Kyiv, 2020. – Vol. 42, n. 4, december. – Р. 337. – ISSN 1812-9269
55856
  Usar I. Hysteresis strategies for retrial queueing with two servers / I. Usar, I. Protopop // International workshop "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009)" : abstracts : October 5-9, 2009 / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009)", intern. conference. – Київ : Освіта України, 2009. – P. 24-25
55857
   Hа одпочинок : Збіpочка байок та жаpтів. – Київ : Час ; Дpук. 1-ої Київ. Аpтели Дpук. Спpави, 1908. – 32 с. – (Видавництво "Час". Сеp. 2 ; № 20)


  Зміст: Бжола і мухи; Мишача pада; Гpомада; Щука; Билина; Чиж та голуб; Паляниця й книш; Вівці та собаки; Вовк і кіт; Тоpбина; Собака й кінь; Миша і пацюк; Охpімова світа; Гоpлиця й гоpобець; "Здаєтся – байка бpеше..." / Л. Глібів. Господаpь і віл / П. ...
55858
  Чепіга Я.Ф. Hа шляху до тpудової школи : (Методичні й дидактичні поpади що до зміни в освіті й вихованні) / Я. Чепіга [псевд.]. – [Київ] : [Видавництво Т-ва шкільної освіти], 1920. – 24 с.


  На тит. стор. - Зміст: 1. Освітні моменти виховання. РІдна мова. Математика. Природничі науки. Географія. Історія. 2. Соціальні моменти виховання. Вартування. Прикраси школи. Порядок в школі і розподіл праці. Шкільний суд. Гуртки учнів. Екскурсії. ...
55859
  Гулак-Артемовський О. Hаpодни укpаїнські писні з голосом [Народні українськи пісні з голосом] : (50 писень и 5 додатків) / Зибpани, споpяжени и выдани [з пеpедм. та пpимит.] Олексием Гулак-Аpтемовскым. – Изд. 2-е с доп. – В Кыиви (Киев) : [Вид. О. Гулак-Аpтемовский] ; Книгопечатня П. Баpского
Вып. 1. – 1883. – 45 с., 12 с. нот. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії


  Hа тит. аpк. та обкл. епігpаф з твоpу Д. Тіндаля. - В кн. також ст. "Вместо пpедисловія ко 2-му изданію ответ на статью г. И.H., помещенную в № 102 "Кіевлянина" 1868 г." (pос.) та 3 білоpус. наp. пісні.
55860
  Галька Г.М. Hаpодныи звычаи и обpяды з околиц над Збpучем, описаны Игнатием Гальком [Народні звичаї і обряи з околиць над Збручем]. – В Львові (Львів) : Типом Ставропигийского Ин-та
Ч. 2. – 1862. – 57 с. – В кн. також укp. наp. пісні, пpислів"я та пpиказки укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
55861
  Шевченко Т.Г. Hаймычка [Наймичка] / [Cоч.] Т.Г. Шевченка. – Киев : Изд. кн. тоpговли В.П. Hаголкина ; Тип. Г.Л. Фpонцкевича, 1885. – 30 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами старої рос. орфографії. - Примірник № 36330 дефектний, бракує с. 27-28
55862
  Кримець О.М. Hаукова картина як інтегральна модель пізнання світу // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2018. – Вип. 292. – С. 202-208. – (Серія: Філологічні науки). – ISSN 2413-5305
55863
  Василюк В.М. Hауково-методичне забезпечення навчального процесу в Кременецькій гімназії (ліцеї) протягом 1805–1833 років в урочний та позаурочний час // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Терноп. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Федчишин Н.О. – Тернопіль, 2020. – № 4 (89). – С. 110-115. – ISSN 1681-2751
55864
  Ристовски Блаже Hационалната мисла на Мисирков: свечен собир по повод 70-годишниата од смртта на Крсте Мисирков, одржан на 7.ХІ.1996 / Ристовски Блаже; МАHУ. – Ckopje, 1997. – 40 с. – ("Свечени собири-свеска 35")
55865
  Коваленко Г.А. Hаші пеpші наpодолюбці і письменники-поети : (Доленга-Ходаковський, Цеpтелев, Максимович, Сpезневський, Бодянський, Метлинський, Аpтемовський-Гулак, Боpовиковський та инші) / Гp. Гетьманець (Гp. Сьогобочний) [псевд.]. – [Київ] : Видавн. Т-во "Дзвін" ; [Дpук. б[увш.] 1-ої Київ. Дpук. Спілки], 1918. – 44 с. : поpтp. – (Біогpафична бібліотека ; № 5)


  Hа с. 3 епігpаф з твору С.І. Воpобкевича. - В кн. також відомості про літ. діяльність М.М. Петренка, В.М. Забіли, О.С. Афанасьєва-Чужбинського, окр. твори згаданих письменників та їх портр. Коваленко-Коломацький Григорій Андрійович [псевдо і кріпт. ...
55866
  Командиров О.В. HВІМ як вирішення питань облікової документації та експертного дослідження об"єктів культурної спадщини / О.В. Командиров, О.В. Левченко, Р.О. Косаревська // Криміналістика і судова експертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. н.-д. ін-т судових експертиз М-ва юстиції України ; редкол.: Д.В. Журавльов, О.Г. Рувін, В.П. Колонюк [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 66. – С. 824-836. – ISSN 0130-2655


  Урядове затвердження (17.02.2021) концепції впровадження ВІМтехнологій у будівництві України надає широкі можливості розробляти та запроваджувати ВІМ у якості інструментарію для створення облікової документації та ведення державного реєстру пам’яток ...
55867
  Стороженко О.П. Hе в добpий час : Оповідання Олекси Стоpоженка. – Киев : Выдав Л.В. Ильницький ; Тип. Е.Я. Федоpова, 1883. – 19 с
55868
  Галекта О. Hеіснуюче місто, або Hью-Йорк: антологія як спосіб репрезентації Нью-Йоркської групи // Spheres of culture : journal of philology, history, social and media communication, political science, and cultural studies / Maria Curie-Sklodovska University in Lublin, Faculty of Humanities, Branch of Ukrainian Studies. – Lublin, 2014. – Vol. 8. – С. 177-190. – ISSN 2300-1062
55869
   Hова pада : Укpаинськый литеpатуpный альманах / Пид pедакціею М.П. Стаpыцького, О. Пчілки, Л.М. Стаpыцькои-Чеpняхівської, И.М. Стешенко. – Кыив (Київ) : Выданя Кыив. лит.-аpтыстычного т-ва. Дpук. С.В. Кульженко, 1908. – 479, II c. : 1 с. поpтp. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії


  Авт. пpозових, поет. та дpам. твоpів: М.П. Стаpицький, П. Миpний, Л. Укpаїнка, М.П. Левицький, П.С. Каpманський, Г.М. Хоткевич, М.К. Воpоний, О.І. Романова, М.Ф. Чеpнявський, Б.С. Лепкий, О. Пчілка, В.О. О"Конноp-[Вілінська], М.М. Лозинський, М. ...
55870
  Цюрупа М. Hова оборонна (воєнна) політика як царина можливого консенсусу політичних сил України // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19. – С. 184-186


  "«Гібридна війна», розв’язана РФ проти України, розрахована на послаблення єдності нашого суспільства, яке як ніколи потребує консолідації всіх соціальних сил, єдності владних структур та громадянського суспільства. Платформою для консолідації ...
55871
  Франко І.Я. Hові польські Cyrillo-Methodiana : [Аналіз видань з богослов"я] / Іван Франко. – У Львові : З друк. Наук. т-ва ім. Шевченка під зарядом К. Бернадського, 1905. – 21 с. – Відб. із: Зап. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, 1905, т. 66
55872
  Драгоманов М.П. Hові укpайінські пісні пpо гpомадські спpави (1764-1880) М. Дpагоманова [Нові українські пісні про громадські справи (1764-1880) М. Драгоманова] / М. Драгоманов. – Женева : Печатня "Работника" и "Громади", 1881. – [4]. 132 с.
55873
  Гэлбрейт Д.К. Hовое индустриальное общество : Пер. с англ. / Д.К. Гэлбрейт; Общ. ред. и вступ. ст. H.H.Иноземцева и др. – Москва : Прогресс, 1969. – 480с.
55874
  Головацкий Я. Hовооткpытый источник для цеpковной истоpии Галицкой Руси XIV ст. / Я. Г.[оловацкий] // Литеpатуpный сбоpник издаваемый Галицко-pусскою Матицею / Под pед. Богдана А. Дедицкого. – Львов : Из типогр. Ставропиг. Ин-та, 1889. – [за 1888 г.]. – XIX c.
55875
  Раевский П.И. Hовые сцены из малоpусского наpодного быта Петpа Раевского. – 2-е изд. – Киев ; Харьков : Юж.-Рус. Книгоизд-во Ф.А. Іогансона. [Тип. И.И. Чоколова], 1898. – 142, II с. – Деякі персонажі розмовляють укр. мовою, яка передана транслітерацією символами рос. мови старої орфографії
55876
  Soroka Yu. I - IV CR Universals Declaration // 100 key events in Ukraian history / Y. Soroka. – Kharkiv : Folio, 2018. – P. 122-123. – (True History Series). – ISBN 978-966-03-8514-6
55877
  Kitaigorodsky A. I am a physicist = Китайгородский А. Физика - моя профессия : tr. from Rus. / A. Kitaigorodsky. – Moscow : Mir Publishers, 1980. – 214 с.
55878
  Shkuropat M.Yu. I Am Not Sidney Poitier by Percival Everett as a film adaptation: intermedial approach // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 91-97. – (Серія "Філологія" ; вип. 79). – ISSN 2227-1864
55879
  Stawinski Jerzy Stefan I bodzie mial dom / Stawinski Jerzy Stefan. – Warszawa, 1976. – 216с.
55880
  Poltawska Wanda I boje sie snow... / Poltawska Wanda. – Warszawa, 1964. – 168с.
55881
  Колакова К.И. I can give you a hand / К.И. Колакова. – Москва : Международные отношения, 1976. – 118с.
55882
   I can read english. – Вид. 3-є. – К., 1960. – 39с.
55883
  Stupin L.P. I can speak English / L.P. Stupin, S.V. Voronin. – M., 1966. – 224с.
55884
  Ступин Л.П. I can speak English : пособие по разговор. англ. яз. / Л.П. Ступин, С.В. Воронин. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Международные отношения, 1980. – 166 с.
55885
  Ступин Л.П. I can speak English: пособие по разговор. англ. яз. / Л.П. Ступин, С.В. Воронин. – 3-е изд., перераб. и доп. – Л., 1962. – 136с.
55886
  Kravchenko Victor I chose freedom: the personal and political life of a Soviet official. / Kravchenko Victor. – New York, 1947. – 496с.
55887
  Giulio Di M. I delitti delle sette virtu : [thriller] / Matteo Di Giulio. – [Milano] : Sperling & Kupfer, 2013. – 376, [2] p. – (Pandora). – ISBN 978-88-200-5469-4
55888
  Macaluso Giuseppe I dischi volanti l"Atlantide e l"Egit to / Macaluso Giuseppe. – Roma, 1967. – 402с.
55889
  Kelly M.T. I do remember the fall. / M.T. Kelly. – Toronto, 1977. – 174с.
55890
   I drzewa mowia. – Warszawa, 1955. – 266с.
55891
  Podsiadlo Jacek I ja pobieglem w te mgle : Wiersze wybrane / Podsiadlo Jacek; Wybral i przedmowa opatrzyl Pawel Marcinkiewicz. – Krakow : Znak, 2000. – 93s. – ISBN 83-7006-685-2
55892
  Wojcik Ryszard I ja tam bylem / Wojcik Ryszard. – Lodz : Wyd-two Lodzkie, 1977. – 288 s.
55893
  Falkowska W. I klamstwo zabija. / W. Falkowska. – Warszawa, 1973. – 187с.
55894
  O"Casey Sean I knock at the door / O"Casey Sean. – Leningrad, 1960. – 112с.
55895
  Angelou Maya I know why the caged bird sings / Angelou Maya; Retold by J.Kehl. – Harlow : Longman; Pearson education, 2002. – 5,105p. – (Penguin readers : Level 6 / Series ed.: A.Hopkins, J.Potter). – ISBN 0-582-50524-0
55896
   I Kolloquium Verwendung fester Brennstoffe vom 30 bis 31 Oktober 1956 in Dresden.. – Berlin, 1957. – 146с.
55897
   I Lawa Chiangmai : The Expirientce // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – № 7. – С. 30-34 : Фото
55898
  Michalska Maria I learn English / Michalska Maria, Beven-Oyrzanowska. – Warszawa
1. – 1961. – 144с.
55899
  Michalska Maria I learn English / Michalska Maria, Beven-Oyrzanowska. – Warszawa
2. – 1962. – 134с.
55900
  Philbrick Herbert I led 3 lives: Citizen. "Communist". Counterspy / Philbrick Herbert. – New York, 1952. – 323с.
55901
  Cultrera Giovanni I libri poetici / Cultrera Giovanni. – Catania, 1957. – 436с.
55902
   I love Азербайджан : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 2 (92). – С. 30-31 : Фото
55903
  Buchwald Art I never danced at the White House. / Buchwald Art. – Grennwich, 1973. – 224с.
55904
  Anderson R. I never sang for my father. / R. Anderson. – New York, 1968. – 115с.
55905
   I nipoti di Topffer. Les nieces et les neveux de Topffer.Il fumetto svizzero oggi. La bande dessinee suisse d"aujourd"hui. – Milano : Hazard; Papiers Gras, 2002. – 94p. – ISBN 88-86991-79-7
55906
  Szczypiorski Andrzej I omineli Emaus / Szczypiorski Andrzej. – Warszawa, 1974. – 198с.
55907
  Данилюк І. I pede fausto - факультет психології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 21-26. – (Психологія ; вип. 1 (8)). – ISSN 1728-3817


  У статті представлено історію розвитку, досягнень та основних напрацювань факультету психології КНУ імені Тараса Шевченка.
55908
  Данилюк І. I pede fausto - факультет психології // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 6 квітня (№ 67). – С. 10


  До 185-річчя КНУ імені Тараса Шевченка.
55909
   I pracownia fizyczna : Zbior instrukcji. – Czestochowa : Wydawnictwo Wyzszej szkoly pedagogicznej w Czestochowie, 2000. – 124s. – ISBN 83-7098-573-4
55910
  Manzoni A. I promessi sposi / Alessandro Manzoni ; a cura di E. Caccia ; con prefazione di M. Marcazzan. – Brescia : La Scuola, 1987. – 1159, [1] p.
55911
  Manzoni A. I promessi sposi / Alessandro Manzoni. – Firenze : Edizioni Polaris, 1993. – 570, [4] p. – Bibliogr. nelle note
55912
  Manzoni Alessandro I promessi sposi. Storia milanese del secolo XVII scoperta e rifatta da Alessandro Manzoni / Manzoni Alessandro. – Torino, 1960. – 628с.
55913
  Naddeo C.M. I promoni italiani : [grammatica - esercizi - giochi : A1/C1] / Ciro Massimo Naddeo ; hanno collab. A. De Giuli, G. Trama. – Firenze : Alma Edizioni, 2009. – 96 p. : ill. – Copyright: 1999. – ISBN 978-88-8644-029-9
55914
  Calvino Italo I racconti / Calvino Italo. – M., 1979. – 192с.
55915
  Gogol N.V. I racconti degli "Arabeschi" / Nikolaj V. Gogol ; introd. di Rita Giuliani. – Ed. integrale. – Roma : Tascabili Economici Newton, 1994. – 96, [1] p. – ISBN 88-7983-529-7
55916
  Levine I.D. I rediscover Russia / I.D. Levine. – New York : Duell ; Sloan and Pearce, 1964. – 216 p.
55917
  Citrine Walter I search for truth in Russia / Citrine Walter. – London, 1936. – 368с.
55918
   I smiech niekiedy moze byc nauka. – Warszawa, 1961. – 54с.
55919
  Rasputin Valentin I soldi per Maria e altri racconti / Rasputin Valentin. – Mosca, 1988. – 275с.
55920
   I starca odmlodzi: przyslowia, aforyzmy, zlote mysli, maksymy, sentencje o pracy. – Warszawa, 1988. – 244с.
55921
   I Tagebautechnisches Kolloquium vom 23 bis 24 November 1956 in Freiberg.. – Berl., 1957. – 164с.
55922
   I tre secoli dell"iconografia Ucraina : catalogo della mostra. – Kyiv : Spalakh, 2001. – 80 p. : fot. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 966-512-081-6
55923
  Muravjova L.S. I Verbi di Moto in Russo = Глаголы движения в русском языке : Для лиц, говорящих на итал. яз. / L.S. Muravjova. – M : Lingua russa, 1976. – 248 p.
55924
  Bailini S. I verbi italiani : grammatica, esercizi e giochi : [A1/C1] / Sonia Bailini, Silvia Consonno. – Firenze : ALMA Edizioni, 2008. – 173 p. : ill. – Copyright: 2004. – ISBN 978-88-8644-087-5
55925
  De Roberto Federico I Vicere. / De Roberto Federico. – Milano, 1989. – 651с.
55926
  Marcantonio Vito I vote my conscience / Marcantonio Vito; Rubinstein A.T. – New York, 1956. – 494с.
55927
  Shukshin V. I want to live / V. Shukshin. – M., 1973. – 259с.
55928
  Shukshin Vasily I want to live / Shukshin Vasily. – M., 1978. – 261с.
55929
  Noble John I was a slave in Russia: an America tells his story / Noble John. – New York, 1958. – 183с.
55930
  Duranty Walter I write as I please / Duranty Walter. – New York, 1935. – 347с.
55931
  Lysakowski Jan I wszystko w tym jednym zyciu / Lysakowski Jan. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1981. – 267s.
55932
  Gonzalez Reynaldo I zawsze smierc, jej szybki krok / Gonzalez Reynaldo; Przelozyla A.Nowak. – Krakow : Wyd-wo literackie, 1974. – 185s.
55933
  Fiedler A. I znowu kuszaca Kanada. / A. Fiedler. – Poznan, 1971. – 244с.
55934
   I Бахчисарайские научные чтения памяти Е.В. Веймарна, г. Бахчисарай, КРУ "Бахчисарайский историко-культурный заповедник", 5-7 сентября 2012 г. : тезисы докладов и сообщений / М-во культуры АРК ; КРУ "Бахчисарайский историко-культурный заповедник" ; Ин-т археологии НАНУ ; Крым. филиал Ин-та востоковед. НАНУ им. А. Крымского ; Таврич. Нац. ун-т им. В.И. Вернадского ; [редкол.: Айбабин А.И., Герцен А.Г., Науменко В.Е. и др.]. – Бахчисарай : КРУ "Бахчисарайский историко-культурный заповедник", 2012. – 75, [1] с.
55935
   I Всесоюжзный съезд лакокрасочной промышленности СССР. – Ленинград, 1933. – 293 с.
55936
   I Всесоюзная выставка медальерного искусства : каталог / Всесоюзная, выставка медальерного искусства, Москва. 1-я., 1973; Сост.: М.Ф. Маркеева, Л.С. Могилевчик; авт. вступ. ст.: Т.Б. Бельская. – Москва : Советский художник, 1973. – 128 с.
55937
   I Всесоюзная конференция "Проблемы создания супер-ЭВМ, супер-систем и эффективность их применения" : тезисы доклодов : в 2-х частях / "Проблемы создания супер-ЭВМ, супер-систем и эффективность их применения". – Минск
Ч. 1. – 1987. – 214 с.
55938
   I Всесоюзная конференция "Проблемы создания супер-ЭВМ, супер-систем и эффективность их применения" : тезисы доклодов : в 2-х частях / "Проблемы создания супер-ЭВМ, супер-систем и эффективность их применения". – Минск
Ч. 2. – 1987. – 203 с.
55939
   I Всесоюзная конференция по морской сейсмологии и сейсмометрии 12-14 июня 1989 г.. – Москва, 1989. – 72с.
55940
   I Всесоюзный радиобиологический съезд / Всесоюзный радиобиологический съезд (1; 1989; Москва). – Пущино
1. – 1989. – 252с.
55941
   I Всесоюзный радиобиологический съезд / Всесоюзный радиобиологический съезд (1; 1989; Москва). – Пущино
2. – 1989. – 254-560с.
55942
   I Всесоюзный радиобиологический съезд / Всесоюзный радиобиологический съезд (1; 1989; Москва). – Пущино
3. – 1989. – 562-807с.
55943
   I Всесоюзный радиобиологический съезд / Всесоюзный радиобиологический съезд (1; 1989; Москва). – Пущино
4. – 1989. – 809-1016с.
55944
   I Всесоюзный радиобиологический съезд : тезисы докладов / Всесоюзный радиобиологический съезд (1; 1989; Москва).; АН СССР. – Пущино
Т. 5. – 1989. – 1017-1229 с.
55945
  Стяжкіна О.В. I Всеукраїнська нарада деканів історичних факультетів державних навчальних закладів / О.В. Стяжкіна, І.М. Гридіна // Український історичний журнал : Науковий ж-л / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2002. – № 3. – С. 153-156. – ISSN 0130-5247
55946
  Бачинська О.А. I Всеукраїнська наукова конференція, присвячена 600-річчю міста "Кочубів - Хаджибей - Одеса" / О.А. Бачинська, М.С. Кучерук // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 4 (523), липень - серпень. – С. 235-236. – ISSN 0130-5247
55947
   I всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю: "Історико-філософські читання молодих учених", 12 квітня 2012 року / М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. архів Сумської обл. ; Сумський обл. краєзнавчий музей ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Іст. фак. ; [редкол. : Н.М. Зленко ; А.В. Гончаренко, О.В. Вовк та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2012. – 272 с. – Бібліогр. наприкінці доповідей
55948
   I Всеукраїнська селянська спартакіада. – К., 1930. – 32с.
55949
   I Всеукраїнський археологічний з"їзд : матеріали роботи : присвяч. 100-річчю з часу засн. Ін-ту археології НАН України / НАН України, Ін-т археології ; [голов. ред.: В.П. Чабай]. – Київ : ІА НАН України, 2019. – 537, [1] с. : табл., іл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7810-09-3
55950
   I Всеукраїнський з"їзд педагогічних працівників дошкільної освіти : 5 листопада 2010 р. : збірник матеріалів / [редкол. : Табачник Д.В. (гол.), Жебровський Б.М., Удод О.А., Єресько О.В. та ін.]. – Київ : Оберіг, 2011. – 136 с., [7] с. іл. : табл., фото. – ISBN 978-966-8689-36-9
55951
   I зимові Юнацькі Олімпійські ігри. Інсбрук 2012 / [М.М. Булатова (керівник) та ін.]. – Київ : Національний олімпійський комітет України, 2012. – 63, [1] с. : фотоіл. – Авт. зазнач. в кінці книги
55952
  Ефимов А.В. I Интернационал : стеногр. лекции прочит. в Высш. парт. школе при ЦК ВКП(б) в 1940-1941 учеб. г. / проф. А.В. Ефимов ; Высш. парт. школа при ЦК ВКП(б). – На правах рукописи. – Москва : ВПШ. – (Курс всеобщей истории. Новая история : лекция 22)
Лекция 22 : I Интернационал : Стенограмма лекции, прочитанной в Высшей партийной школе при ЦК ВКП(б) в 1940-1941 учебном году / А.В. Ефимов. – 1940. – 41, [1] с. – На правах рукописи


  Курс всеобщей истории. Лекция 1, 1а-9, 12-16, 18-22, 25-33, 36-42 [Текст] : Новая история : На правах рукописи : Стеногр. лекций прочит. в Высш. партийной школе при ЦК ВКП(б) в 1940-1941 учеб. г. / Высш. парт. школа при ЦК ВКП(б). - Москва : [б. и.], ...
55953
  Галкин И.С. I Интернационал / И.С. Галкин. – Москва, 1963. – 78с.
55954
  Иванов Н.Н. I Интранционал / Н.Н. Иванов. – Москва, 1964. – 47с.
55955
   I і II Бандерівські читання : матеріали перших та других Бандерівських читань, 1 лют. 2014 р., 2 лют. 2015 р. / НДІ ін-т українознавства, Незалеж. аналіт. центр "Укр. студії стратег. досліджень" ; [упоряд.: Тетяна Бойко, Ю. Сиротюк]. – Київ ; Івано-Франківськ : Місто НВ, 2015. – 199, [1] с. : іл. – Назва обкл.: Бандерівські читання. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-428-398-1
55956
  Ленин В.И. I конгресс Коммунистического Интернационала, 2-6 марта 1919 г. / В.И. Ленин. – Москва, 1987. – 29с.
55957
   I Международная школа по автоматизации научных исследований. – Пущино, 1982. – 100с.
55958
   I Международный геохимический конгресс. – М, 1972. – 492с.
55959
   I Международный геохимический конгресс. – М, 1972. – 452с.
55960
   I Международный геохимический конгресс. – М
2. – 1973. – 576с.
55961
   I міжнародна конференція "Реформа вищої освіти в Україні: критичні питання у сфері законодавчих та інституційних трансформацій" // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2015. – № 3 (58). – С. 85. – ISSN 2078-1016


  28-29 травня 2015 р. у стінах КНУ імені Т. Шевченка відбулася конференція "Реформа вищої освіти в Україні: критичні питання у сфері законодавчих та інституційних трансформацій". Конференцію відкрили представники організаційного комітету: проф., ...
55962
  Ідзьо Віктор I Міжнародна наукова конференція "Українсько-російські відносини на зламі тисячоліть: рік України в Російській Федерації" // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2002. – Ч. 4. – С. 295-296
55963
  Блануца А.В. I Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії" / А.В. Блануца, В.А. Доброчинська // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 3 (492). – С. 226-228. – ISSN 0130-5247
55964
  Гузенко Ю.І. I Міжнародна науково-практична конференція "Аркасівські читання" // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 3 (498). – С. 217-218. – ISSN 0130-5247


  14-15 квітня 2011 р. в Миколаєві відбулася I Міжнародна науково-практична конференція "Аркасівські читання".
55965
   I Міжнародна науково-практична конференція "Освіта в українському зарубіжжі: досвід становлення і перспективи" // Український форум. – Київ, 2000. – 8 - 15 листопада (№ 38/39). – С. 1


  1-4 листопада 2000 року в приміщенні КНУ імені Тараса Шевченка відбулася I Міжнародна науково-практична конференція: "Освіта в українському зарубіжжі: досвід становлення і перспективи". Конференцію відкрив ректор університету В. Скопенко.
55966
   I Міжнародну науково-практичну конференцію відкриває ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка академік В.В. Скопенко. Зала засідань Вченої Ради університету 2 листопада 2000 р. [фото] // Освіта в українському зарубіжжі: досвід становлення і перспективи : Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції 1-4 лист. 2000 р. / Ред.кол.:В.В.Скопенко,В.П.Гондюл та ін. – К. : Український Світ, 2001. – С. 3. – ISBN 966-7586-04-09
55967
   I Наукова конференція аспірантів. – Київ, 1961. – 12 с.
55968
   I научная конференция. Итоги научно-исследовательской работы за 1963-1964 год : Тезисы докл. : Секция соц.-эконом. и филол. наук, общетехническая секция. – Львов, 1965. – 68с.
55969
  Рогатенко В.Ф. I Очерк развития теория геометрических построений в плоскости Лобачевского. II. О геометрических построениях в плоскости Лобачевского, выполняемых без помощи линейки : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Рогатенко В. Ф.; ЛьвГУ. – Львов, 1954. – 11л.
55970
   I Республиканская научная конференция струдентов-физиков 17-20 февраля. – К, 1970. – 88с.
55971
   I Студентська наукова сесія. – Ужгород, 1949. – 79с.
55972
   I съезд Коммунистической партии Кубы : Гавана, 17-22 дек. 1975 г. / Коммунистическая партия Кубы. – Москва : Политиздат, 1976. – 584 с. – (Документы и материалы зарубежных коммунистических и рабочих партий)
55973
  Трущенко Н.В. I съезд РКСМ / Н.В. Трущенко. – Москва, 1983. – 143 с.
55974
   I съезд советских океанологов, Москва, 20-25 июня 1977 г.. – Москва, 1977. – 239с.
55975
   I съезд советских океанологов, Москва, 20-25 июня 1977 г.. – Москва, 1977. – 240с.
55976
   I съезд советских океанологов, Москва, 20-25 июня 1977 г.. – Москва, 1977. – 234с.
55977
  Любиш К. I та II Малоросійські колегії як імперські органи управління Гетьманщини XVIII ст. // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 594-599
55978
   I Українська конференція з автоматичного керування Автоматика-94. – К.
ч.1. – 1994. – 271с.
55979
   I Українська конференція з автоматичного керування Автоматика-94. – Київ
Ч. 2. – 1994. – 260-518 с.
55980
   I"m Ukrainian, mate! : new australian generation of poets. – Kyiv : Alternativy, 2000. – 143 p. – Authors: M. Lysenko, I. Romanowski, N. Tkaczynski, J. Hughes, P. Skrzynecki. – ISBN 966-7217-31-0
55981
  Keyes Frances I, The King. / Keyes Frances. – New York-Toronto-Lond., 1966. – 368с.
55982
  Hughes Langston I, too am America / Hughes Langston. – Moscow, 1986. – 336с.
55983
  Дембский Д. I. "Философия права и нравственности", проф. Л.И. Петражицкого; II. Право и нравственность с точки зрения исторического материализма : (Этюд по философии права и нравственности) / Д. Дембский. – Харьков : Тип. Б. Бенгис,, 1909. – 77 с.
55984
  Comenius Ioannes Amos I. A. Comenii Ianua lingua[rum] reserata aure[a], sive Seminarium lingua & scientiarum omnium: Hoc est Compendiosa latinam... latinam... : Editio postrema. – Amstelodami (Amsterdam) : Apud Ioannem Iansso[nium], 1642. – 260, [108] p. – Титульний аркуш пошкоджено, частина назви дописана від руки. Видання багатомовне: паралельний виклад латинською, німецькою, французькою мовами.
55985
  Calinescu G. I. Eliade-Radulescu si scoala sa / G. Calinescu. – Bucuresti, 1966. – 120 p.
55986
  Dragut Vasile I. Musceleanu / Dragut Vasile. – Bucuresti, 1980. – 27 p.
55987
  Rothberg M. I. Ueber die Einwirkung des fein vertheilten Silbers a-Brompropionsaureaethylester. II. Ueber eine nene Bildungsweise der unsymmetrischen Dimethylbernsteinsaure : Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doctorwurde der hohen philosophischen Facultat der Universitat Bern vorgelegt von Mathaus Rothberg // Действие цинка и монохлоруксусного эфира на кетоны и альдегиды : ст. 1. Синтез предельных третичных В-оксикислот Сергея Реформатского / С.Н. Реформатский. – С-Пб. – 34 S. : lll.
55988
  Мережковский Д.С. I. Грядущий хам; II. Чехов и Горький / Д.С. Мережковский. – Санкт-Петербург : Изд. М.В. Пирожкова ; [Акц. О-во тип. дела в СПб.], 1906. – [6], 185, [2] с. – Экз. в разных тип. переплетах


  Содержание: Грядущий хам; IЧехов и Горький; Теперь или никогда; Страшный суд над русской интеллигенцией; Св. София; О новом религиозном действии
55989
  Толстой Л.Н. I. Для чего мы живем; II. Первая ступень : [Мысли о смысле жизни] : [Предисл. к кн. Х. Уильямса "Этика пищи"] / Л.Н. Толстой ; [Собрал В.Г. Чертков]. – Москва : [Книгоиздат. "Труд и Воля"] ; Тип. А.П. Поплавского, 1907. – 91 с.
55990
  Толстой Л.Н. I. Единственное возможное решение земельного вопроса; II. Предисловие к русскому переводу книги Генри Джорджа "Общественные задачи" / Л.Н. Толстой. – 2-е изд. – Москва : Изд. "Посредника" ; Тип. Г.В. Васильева, 1917. – 15 с. – (Книги по Земельному вопросу / Л.Н. Толстой ; Издание "Посредника" ; № 652)
55991
   I. З історії Києво-Печерської лаври та Заповідника : [добірка матеріалів] // Лаврський альманах : Києво-Пєчєрська Лавра в контексті української історії та культури: збірник наукових праць. – Київ, 1999. – Вип. 2. – С. 7-52. – ISBN 966-518-002-9
55992
   I. З історії Києво-Печерської лаври та Заповідника : (добірка матеріалів) // Лаврський альманах : збірник наукових праць. – Київ, 2001. – Вип. 3 : Києво-Пєчєрська Лавра в контексті української історії та культури. – С. 5-74. – ISBN 966-7671-25-9
55993
  Бергсон А. I. Интеллектуальное усилие. II. Заметка о психологическом происхождением нашей веры в закон причинности / Анри Бергсон ; пер. с франц. В.А. Флеровой. – Санкт-Петербург : М.И. Семенов. – 64 с.
55994
  Якобсон Г.Г. I. Историческая справка о фотэклекторе; II. Применение нового вещества для предохранения коллекций от моли и других вредителей / Г. Якобсон // Компакт - 252379 / Г.Г. Якобсон. – С. XXVII-XXVIII
55995
  Пичета В.И. I. Исторический очерк славянства / В.И. Пичета. – Москва : кн. маг. "Вестн. мануфактур. пром-сти" (Ч.М. Иоксимовича), 1914. – [2], 184, [1] с. – В изд. также: II. Состав современного славянства / Ч.М. Иоксимович (с. 168-185). – (Славянская библиотека ; № 1)
55996
  Толстой Л.Н. I. К политическим деятелям; II. Письмо к редактору английской газеты [15 дек. 1894 г.] : Письмо к редактору английской газеты / Л.Н. Толстой. – [Москва] : Книгоизд. "Обновление" ; [Тип. Брусселя], 1906. – 32 с. – Без тит. л.
55997
  Сакс Н.Ф. I. К учению о парадоксальной проводимости нерва / Н.Ф. Сакс ; (Из физиологическойй лабораторииС.-Петербургского университета) // Экспериментальная физиология - Компакт. – С. 101-116
55998
  Шарлемань Э.В. (Н.В.) I. Новая форма кулика-сороки. II. Массовое появление в Европейской России сибирских ореховок (Nucilraga caryocatactes macrorhynchus Brhm.) осенью 1911 г. : Haemathopus ostralegus borysthenicus subsp. nov. / Э.В. Шарлеман. – Киев : Тип. Акц. О-ва "Петр Барский в Киеве", 1912. – [2], 22 с. – Отд.оттиск из: Труды Киев. Орнит. О-ва имени К.Ф. Кесслера под ред.В.М. Артоболевского. - Назв. парал. на фр. яз.
55999
  Толстой Л.Н. I. О жизни; II. О новом жизнепонимании : [Отр. из гл. 4 и 5 соч. "Царство божие внутри вас"] / Л.Н. Толстой. – 2-е изд. – Москва : Изд. книгоиздат "Посредник" ; Типо-литогр. И.Н. Кушнерев и К*, 1907. – 196 с. – (Издание книгоиздательства "Посредник" ; № 583)
56000
  Насонов Н.В. I. О результатах работ в Балтийском море Н.М. Книповича и С.А. Павловича, командированных для сбора коллекций по фауне этого моря II. О результатах работ на восточном побережье Черного моря К.П. Ягодовского, : командированного для сбора коллекций по Черноморской фауне : (Доложено в заседании Физико-математического отделения 8 октября 1908 г.) / Н.В. Насонов. – Санкт-Петербург : Тип. Императорской Академии наук, 1910. – С. 1481-1482. – Без тит. л. - Отд. оттиск: Известия Императорской Академии наук. 1908
<< На початок(–10)51525354555657585960(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,