Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)51525354555657585960(+10)В кінець >>
54001
   "...ihr seid dabeigewesen" : Deutsche Schriftsteller zur Franzosischen Revolution / Hrsg. von C.Trager. – Leipzig : Bibliographisches Institut, 1989. – 186S. – ISBN 3-345-00284-9
54002
  Ставнюк В. "… ich meine, mit dem Besten was in mir ist, Bin ich stets animal politicum gewesen und wunschte ein Burger zu sein": історик у суспільно-політичному житті своєї країни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – C. 75-82. – (Історія ; вип. 3 (134)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто роль історика у формулюванні "відповідей", які надаються сучасним йому суспільством на дражливі "виклики" доби. "Правда фактів" і можливі їх інтерпретації позначають проблематизуюче поле, у якому й розгортається діяльність професійного ...
54003
  Buchwald Art "I am not a crook" / Buchwald Art. – Greenwich : A Fawcett crest book, 1974. – 222p.
54004
  Frost David "I gave them a sword" : behind the scenes of Nixon interviews / Frost David. – New York, 1978. – 314с.
54005
  Diefenbaker John "I never say anything provocative". / Diefenbaker John; M. Wente. – Toronto, 1975. – 147с.
54006
  Geller Hans "I Pifferari". / Geller Hans. – Lpz., 1954. – 72с.
54007
  Zalizna K.Y. "I study in London. I want so badly to go back home… i hate this city": identifying culture shock patterns in international students" online discourse // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред.: І.В. Смущинська ; редкол.: І.І. Нічаєнко, Р. Брунер, В.Б. Бурбело [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (6). – С. 231-256. – ISSN 2617-8923
54008
  Тримбач С. "I коли була холера, в Одесі було краще..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 8-9 травня (№ 85/86). – С. 28


  Карантин для кіно, кіно для карантину.
54009
  Messner R. "Ich gehe bis an die Grenze": ein Portrat von Hans-Dieter Schutt / R. Messner. – Berlin : Reiher, 1991. – 224 S. : Ill. – ISBN 3-910163-89-0
54010
  Steiger G. "Ich wurde doch nach Jena gehn". Ein Buch um Geschichte und Geschichten, Bilder, Denkmale und Dokumente aus vier Jahrhunderten Universitat Jena / G. Steiger. – Jena, 1972. – 169с.
54011
  Steiger Gunter "Ich wurde doch nach Jena gehn": Geschichte und Geschichten, Bilder, Denkmale und Dokumente aus vier Jahrhunderten Universitat Jena / Steiger Gunter. – Weimar, 1978. – 220с.
54012
  Мазур О. "If" у вірші "If" Редьярда Кіплінга: перекладацькі інтерпретації модальних значень / О. Мазур, О. Трібушна // Науковий вісник Херсонського державного університету : збірник наукових праць / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2017. – С. 115-122. – (Серія "Лінгвістика" ; вип. 30). – ISSN 2413-3337


  "Розглянуто відтворення модальних значень (МЗ) вірша Р. Кіплінга "Якщо" ("IF") в українських перекладах. Доведено, що МЗ актуалізуються експліцитно на граматичному рівні за допомогою дієслівних категорій часу та особи, способу (дійсний і наказовий), ...
54013
   [II] International scientific conference "From the Baltic to the Black sea: the formation of modern economic area" : August 24th, 2018, [Riga, Latvia] : proceedings of the conaerence / Baltic Research Inst. of Transformation Economic Area. – Riga : Baltic Research Institute of Transformation Economic Area, 2018. – VI,125, [1] p. : табл. – На обкл. надзаг. парал. укр. та латв. - Ст. також укр. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-9934-571-47-3
54014
   [II] International scientific conference "The modern trends in the development of business social responsibility" : June 29th, 2018 : proceedings of the conf. / Nova univ., NOVA School of Business a. Economics. – Lisbon : NOVA School of Business and Economics. – ISBN 978-9934-571-45-9
Pt. 1. – 2018. – VI, 145, [1] p. : ill., tab. – Чатина ст. укр. – Бібліогр. в кінці ст.
54015
  Задоянчук Н.В. H-розв’язність задачі оптимального керування для виродженої еліптичної варіаційної нерівності // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 8


  Розглянуто задачу оптимального керування для виродженої еліптичної варіаційної нерівності з ваговою функцією потенціального типу, що входить до диференціального оператора. Доведено розв"язність задачі оптимального керування в класі так званих ...
54016
  Ritchie J.W. Human physiology : An elementary text-book with special emphasis on hygiene and sanitation / J.W. Ritchie. – Yonkers-on-Hudson, New York : World Book Company, 1925. – VI, 371 S. – (New-World Science Series)
54017
   Human physiology. – Moscow : Mir Publishers
Volume 1. – 1970. – 411S.
54018
   Human physiology. – Moscow : Mir Publishers
Volume 2. – 1970. – 419S.
54019
  Cabot H. Human relations. Concepts and cases in concrete social science / H. Cabot, J.A. Kahl. – Cambridge
2. – 1957. – 273с.
54020
  Cabot Hugh Human Relations: Concepts and Cases in Concrete Social Science / Cabot Hugh, Kahl Joseph. – Cambridge, 1966. – 333с.
54021
  Gertman D.I. Human reliability and safety analysis.data handbook / David I. Gertman, Harold S. Blackman. – New York : JOHN WILEY & SONS, 1994. – XXIII, 448 p. : il. – ISBN 0-471-59110-6
54022
  Ivancevich J.M. Human resource management / John M. Ivancevich. – 8th ed. – Boston a.o. : McGraw-Hill; Irwin, 2001. – 21,622 p. – ISBN 0-07-231268-8
54023
  Mitrani Alain u.a. Human Resource Management / Alain u.a. Mitrani. – Landsberg-Lech, 1992. – с.
54024
  Tarasevich E.V. Human resource management as a basis for economic development of the enterprise // Економіка та право : науковий журнал / НАН України ; Ін-т екон.-правових досліджень НАН України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України ; редкол.: В.К. Мамутов, В.А. Устименко, І.В. Заблодська [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (44). – P. 95-99. – (Серія "Економіка"). – ISSN 1681-6277
54025
  Kaul E. Human resources to combat corruption // The days of science of the faculty of philosophy - 2019 : intern. sci. conf. (April 23-24, 2019) / Min. of education a. science of Ukraine, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; [ed. board: A. Konverskyi et al.]. – Kyiv : Київський університет, 2019. – P. 170
54026
   Human rights. – London, 1978. – 148с.
54027
  Medvedev F. Human rights and freedoms in the USSR / F. Medvedev, G. Kulikov. – M., 1981. – 254с.
54028
  Movchan Anatoly Human Rights and International Relations / Movchan Anatoly. – Moscow, 1988. – 245с.
54029
   Human rights and you : basic United Nations, Organization for security and cooperation in Europe and Council of Europe human rights documents for judges, prosecutors, police officials [etc.] : [a guide for the states of the former Soviet Union and Central Europe]. – Warsaw [etc.] : OSCE/ODIHR [etc.], 1999. – IV, 252 p. – Упорядник на обкл. зазнач. як автор. – Bibliogr.: p. 244-247
54030
  Taranyuk G.P. Human rights approach as a methodological basis for providing comprehensive health care // II Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів" : 3 листоп. 2016 р., м. Київ : зб. матеріалів / "Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів", наук.-практ. конф. – Київ : Дакор, 2016. – P. 9-11
54031
   Human rights indicators : a guide to measurement and implementation / United Nations, Human rights, Office of the high commissioner. – New York ; Geneva : United Nations, 2012. – X, 174 p. : ill., tab. – Бібліогр. в підрядк. прим.
54032
   Human rights information bulletin. – Strasbourg
N 41. – 1997


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
54033
   Human rights information bulletin. – Strasbourg
N 44. – 1998


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
54034
   Human rights information bulletin. – Strasbourg
N 46. – 1999


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
54035
  Otradnova O. Human rights of senior people in Ukraine: current reality and European perspectives / O. Otradnova, O. Dmytruk, O. Motuzenko // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 7. – P. 205-218. – ISSN 1026-9932
54036
   Human rights protest refugees. A statemanr on the ocoasion of the international year human rights. – 24с.
54037
   Human rights today : a United Nations Priority, UN briefing papers. – New York : Department of Public Information United Nations, 1998. – 74 p.
54038
  Kartashkin Vladimir Human Rights. What We Argue About. / Kartashkin Vladimir. – Moscow, 1989. – 238с.
54039
  Kiiranen A.A. Human Rights: a Viewpoint / A.A. Kiiranen. – Minsk, 1990. – 62с.
54040
   Human Rights: Yearbook. – Moscow, 1987. – 160с.
54041
  Eriksen Karin Human services today. / Eriksen Karin. – Reston, 1977. – 198с.
54042
  McCary Human sexuality : physiological and psychological factors of seual behavior / James Leslie McCary. – New York : Van Nostrand Reinhold Company, 1967. – XVI, 374 p.
54043
  LeVay Human sexuality / Simon LeVay, Sharon M. Valente. – Sunderland : Sinauer Associates, 2003. – 18, 628, 71 [ с. розд.паг. ] : ill. + 1 CD-ROM. – ISBN 0-87893-454-5
54044
  Sheklakov N.D. Human Skin and Fungi. What You Should Know / N.D. Sheklakov. – Moscow : Mir, 1988. – 135с.
54045
   Human Skin Millimeter Wave Range Reflectometry Application for Diagnosis of Some Diseases / A I. Jvanchenko, V.G. Lizogub, L.V. Sveshnikova, Yu.V. Chovniuk // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1994. – Т. 2, № 1. – С. 81-90. – ISSN 1023-2427
54046
  Lenski G. Human societies : An Introduction to Macrosociology / Gerhard Lenski, Jean Lenski, Patrick Nolan. – 6th ed. – New York : McGraw-Hill, 1991. – XYIII, 511 p. : il. – ISBN 0-07-037242-X
54047
  Lenski Gerhard Human societies : An introduction to macrosociology / Lenski Gerhard, Nolan Patrick, Lenski Jean. – 7th ed. – New York : McGraw-Hill, 1995. – XYIII, 525p. : il. – ISBN 0-07-037631-X
54048
  Davis Kingsley Human society / Davis Kingsley. – New York : The Macmillan company, 1950. – 655p.
54049
  Davis Kingsley Human society. / Davis Kingsley. – New York, 1959. – 655с.
54050
  Edman Irwin Human Traits and Their Social Significance / Edman Irwin. – Boston, 1920. – 467с.
54051
  Zaitchik J.A. Human values : perspectives on six themes / Joseph A. Zaitchik, Roger E. Wiehe with Robert P. Griffin and Mary D. Kramer. – Madison [etc.] : Brown & Benchmark, 1993. – XII, 628, [1] p. – ISBN 0-697-14311-2
54052
  Freye H.-A. Humangenetik : Eine Einfuhrung in die Erblehre des Menschen / H.-A. Freye. – Berlin : VEB Verlag Volk und Gesundheit, 1975. – 231S. : Mit 30 Abbildungen und 23 Tabellen
54053
   Humangenetische Beratung Genetisch Belasteter Personen. – Jena : Friedrich-Schiller-Universitat, 1975. – 225p.
54054
   Humaniora: Lingua Russica. Лингвистика : Труды по русской и славянской филологии. – Tartu : Tartu Ulikooli Kirjastus. – ISBN 978-9949-11-393-4
  Т. 9. – 2006. – Попередні вип. див."Тартуский ун-т , Труды по русск. и слав. филологии. Лингвистика". – (Взаимодействие языков и языковых единиц)
54055
  Petrosyan M. Humanism. Its philosophical, ethical and sociological aspects / M. Petrosyan. – M., 1972. – 307с.
54056
  Gurevich Pavel Humanism: Traditions and Paradoxes / Gurevich Pavel. – Moscow, 1989. – 126с.
54057
  Dutu Alexandru Humanisme, baroque, lumieres: l"example roumain / Dutu Alexandru. – Bucurest, 1984. – 145с.
54058
   Humanismus heute?. – Berl., 1961. – 268с.
54059
  Senff Wilhelm Humanismus und Asthetik / Senff Wilhelm. – Berl., 1961. – 128с.
54060
  Hager Kurt Humanismus und Wissenschaft. / Hager Kurt. – Berlin, 1961. – 46с.
54061
  Dvorak Karel Humanisticka etnografie cech / Dvorak Karel. – Praha, 1975. – 114с.
54062
  Bakova D. Humanisticky pristup v dejinach krestanstva / Daniela Bakova - Jan Holonik. – Uzhhorod : RIK-U, 2018. – 441, [1] s. – Bibliogr.: s. 433-437. – ISBN 978-617-7404-96-4
54063
   Humanitarian paradigm : науковий журнал / Мелітополь. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; редкол.: О. Волков, Б. Георгієв, О. Гармаш [та ін.]. – Мелітополь : Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Богдана Хмельницького, 2017-. – ISSN 2663-5186
№ 1 (2). – 2019. – 106, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
54064
   Humanitarium / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; голов. ред. Коцур В.П. ; редкол.: Андерсоне Р., Вашуленко М.С., Волков Л.В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький : Лисенко М.М., 2000-. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
Т. 39, вип. 3 : Філософія. – 2017. – 175, [3] с. – До 2017 р. див. "Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди". - Резюме укр., англ. мовами
54065
   Humanitarium / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; голов. ред. Коцур В.П. ; редкол.: Булах І.С., Василькевич Я.З., Калмикова Л.О. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький : Лисенко М.М., 2000-. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
Т. 39, вип. 1 : Психологія. – 2017. – 155 с. – До 2017 р. див. "Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди". Резюме укр., рос., англ. мовами
54066
   Humanitarium / М-во освіти і науки України ; Дер. вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; голов. ред. Коцур В.П. ; редкол.: Андерсоне Р., Вашуленко М.С., Волков Л.В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький : Лисенко М.М., 2000-. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
Т. 39, вип. 2 : Педагогіка. – 2017. – 155 с. – До 2017 р. див. "Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди". Резюме укр., рос., англ. мовами
54067
   Humanitarium / М-во освіти і науки України ; Дер. вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; голов. ред. Коцур В.П. ; редкол.: Андрущенко В.П., Базалук О.О., Кінцанс В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2000-. – ISSN 2308-5126
Т. 40, вип. 3 : Філософія. – 2018. – 212 с. – До 2017 р. див. "Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди". Резюме укр., англ. мовами
54068
   Humanitarium / М-во освіти і науки України ; Дер. вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; голов. ред. Коцур В.П. ; редкол.: Андерсоне Р., Вашуленко М.С., Волков Л.В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький : Лисенко М.М., 2000-. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
Т. 41, вип. 2 : Педагогіка. – 2018. – 162 с. – До 2017 р. див. "Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди". Резюме укр., англ. мовами
54069
   Humanitarium / М-во освіти і науки України ; Дер. вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; голов. ред. Коцур В.П. ; редкол.: Брич Г., Булах І.С., Василькевич Я.З. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький : ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди", 2000-. – ISSN 2308-5126
Т. 41, вип. 1 : Психологія. – 2018. – 182, [3] с. – До 2017 р. див. "Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди". - Резюме укр., англ. мовами
54070
   Humanitarium / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; голов. ред. Коцур В.П. ; редкол.: Андерсоне Р., Вашуленко М.С., Волков Л.В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький : Лисенко М.М., 2000-. – ISSN 2308-5126
Т. 42, вип. 2 : Педагогіка. – 2018. – 157, [3] с. – До 2017 р. див. "Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди".- Резюме укр., англ. мовами
54071
   Humanitarium / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; голов. ред. Коцур В.П. ; редкол.: Андерсоне Р., Вашуленко М.С., Волков Л.В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький : ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди", 2000-. – ISSN 2308-5126
Т. 43, вип. 2 : Педагогіка. – 2018. – 171, [2] с. – До 2017 р. див. "Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди".- Резюме укр., англ. мовами
54072
  Tarasenko G. Humanitarization of higher pedagogical education in the context of modernization of educational priorities in Ukraine // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2017. – Вип. 4 (59) : Педагогіка. – P. 7-14. – ISSN 2078-1687


  Гуманитаризация высшего педагогического образования в контексте обновления образовательных приоритетов в Украине.
54073
  Despot Blazenka Humanitet tehnickog drustva / Despot Blazenka. – Zagreb, 1971. – 171с.
54074
   Humanities across the Borders : [collection of papers] / Univ. of SS Cyril a. Methodius in Trnava, Fac. of arts ; Donetsk nat. univ., Fac. of foreign languages ; [ed.-in-chief: O.L. Byessonova, N.I. Panasenko]. – Donetsk ; Trnava : DonNU, 2012. – 284, [1] p. : pict., tab. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-639-526-2
54075
   Humanities stuies : збірник наукових праць / Запоріз. нац. ун-т ; редкол.: Водоп"янов П., Венажіндене М., Гряблікайте Й. [та ін.]. – Запоріжжя : ЗНУ. – ISSN 2708-0390
Вип. 1 (78). – 2019. – 191 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
54076
   Humanities stuies : збірник наукових праць / Запоріз. нац. ун-т ; редкол.: Водоп"янов П., Венажіндене М., Гряблікайте Й. [та ін.]. – Запоріжжя : ЗНУ. – ISSN 2708-0390
Вип. 2 (79). – 2019. – 204 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
54077
   Humanities stuies : збірник наукових праць / Запоріз. нац. ун-т ; редкол.: Водопянов П., Венажіндене М., Гряблікайте Й. [та ін.]. – Запоріжжя : ЗНУ. – ISSN 2708-0390
Вип. 3 (80). – 2020. – 204 c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
54078
   Humanities stuies : збірник наукових праць / Запоріз. нац. ун-т ; редкол.: Водопянов П., Венажіндене М., Гряблікайте Й. [та ін.]. – Запоріжжя : ЗНУ. – ISSN 2708-0390
Вип. 4 (81). – 2020. – 225, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
54079
  Klopfenstein Freddy Humanitude: L`homme, la vie, la mort, Dieu, l`absurde, le bonheur, le reve, la politique: 150 fragments. / Klopfenstein Freddy. – Geneve, 1980. – 77с.
54080
  Cameron Kenneth Neill Humanity and society. A world history / Cameron Kenneth Neill. – Bloomington-London, 1973. – 470с.
54081
  Hindus M. Humanity uprooted / M. Hindus; draw. by A. Hawkins. – New York : Cape and Smith, 1929. – XI, 369 p.
54082
   Humanizm i kultura swiecka. – Warszawa, 1958. – 260 s.
54083
  Kieszelawa Warlam Humanizm rzeczywisty i pozorny. / Kieszelawa Warlam. – Warszawa, 1977. – 206с.
54084
  Kossak Jerzy Humanizm skrepowany / Kossak Jerzy. – Warszawa, 1963. – 172с.
54085
  Maslinski Antoni Humanizm w sztuce. Antik i czlowiek / Maslinski Antoni. – Krakow, 1978. – 207с.
54086
  Farb P. Humankind / P. Farb. – Boston : Houghton Mifflin Company, 1978. – 528p.
54087
   Humbold University zu Berlin. Personal- und Vorlesungs-Verzeichnis. Studienjahr 1953/1954. – 196с.
54088
   Humboldt-Spectrum. – Berlin
Jg. 5, N 2. – 1998


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
54089
   Humboldt-Spectrum. – Berlin
Jg. 5, N 4. – 1998


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
54090
   Humboldt-Spectrum. – Berlin
Jg. 5, N 3. – 1998


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
54091
   Humboldt-Spectrum. – Berlin
Jg.6, N 4. – 1999


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
54092
   Humboldt-Spectrum. – Berlin
Jg.6, N 3. – 1999


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
54093
   Humboldt-Spectrum. – Berlin
Jg.6, N 2. – 1999


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
54094
   Humboldt-Spectrum. – Berlin
Jg.6, N 1. – 1999


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
54095
   Humboldt-Spectrum. – Berlin
Jg.7, N 1. – 2000


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
54096
   Humboldt-Spectrum. – Berlin
Jg.7, N 3. – 2000


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
54097
   Humboldt-Spectrum. – Berlin
Jg.7, N 2. – 2000


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
54098
   Humboldt-Spektrum. – Berlin. – ISSN 0946-641X
Jg. 8, N 3/4. – 2001


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
54099
   Humboldt-Spektrum. – Berlin. – ISSN 0946-641X
Jg. 8, N 2. – 2001


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
54100
   Humboldt-Spektrum. – Berlin. – ISSN 0946-641X
Jg. 8, N 1. – 2001


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
54101
   Humboldt-Spektrum. – Berlin. – ISSN 0946-641X
Jg.9, N 1. – 2002
54102
   Humboldt-Spektrum. – Berlin. – ISSN 0946-641X
Jg.9, N 4. – 2002
54103
   Humboldt-Spektrum. – Berlin. – ISSN 0946-641X
Jg.9, N 2/3. – 2002
54104
   Humboldt-Spektrum. – Berlin. – ISSN 0946-641X
Jg.10, N 1. – 2003


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
54105
   Humboldt-Spektrum. – Berlin. – ISSN 0946-641X
Jg.10, N 2/3. – 2003


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
54106
   Humboldt-Spektrum. – Berlin. – ISSN 0946-641X
Jg.10, N 4. – 2003


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
54107
   Humboldt-Spektrum. – Berlin. – ISSN 0946-641X
Jg.11, Hf. 1. – 2004


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
54108
   Humboldt-Spektrum. – Berlin. – ISSN 0946-641X
Jg.11, Hf. 2. – 2004


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
54109
   Humboldt-Spektrum. – Berlin. – ISSN 0946-641X
Jg.11, Hf.3/4. – 2004


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
54110
   Humboldt-Spektrum. – Berlin. – ISSN 0946-641X
Jg.12, Hf.1. – 2005
54111
   Humboldt-Spektrum. – Berlin. – ISSN 0946-641X
Jg.12, Hf.2. – 2005
54112
   Humboldt-Spektrum. – Berlin. – ISSN 0946-641X
Jg. 12, Hf. 3. – 2005
54113
   Humboldt-Spektrum. – Berlin. – ISSN 0946-641X
Jg. 13, Hf. 1. – 2006
54114
   Humboldt-Spektrum. – Berlin. – ISSN 0946-641X
Jg. 13, Hf. 2. – 2006
54115
   Humboldt-Spektrum. – Berlin. – ISSN 0946-641X
Jg. 13, Hf. 3. – 2006
54116
   Humboldt-Spektrum. – Berlin. – ISSN 0946-641X
Jg. 14, Hf. 1. – 2007
54117
   Humboldt-Spektrum. – Berlin. – ISSN 0946-641X
Jg. 14, Hf. 2. – 2007
54118
   Humboldt-Spektrum. – Berlin. – ISSN 0946-641X
Jg. 14, Hf. 3. – 2007
54119
   Humboldt-Spektrum / Humboldt-Universitat zu Berlin. – Berlin. – ISSN 0946-641X
Jg. 15, Hf. 1. – 2008
54120
   Humboldt-Spektrum / Humboldt-Universitat zu Berlin. – Berlin. – ISSN 0946-641X
Jg. 15, Hf. 2/3. – 2008
54121
   Humboldt-Spektrum / Humboldt-Universitat zu Berlin. – Berlin. – ISSN 0946-641X
Jg. 16, Hf. 1. – 2009
54122
   Humboldt-Spektrum / Humboldt-Universitat zu Berlin. – Berlin. – ISSN 0946-641X
Jg. 16, Hf. 2/3. – 2009
54123
   Humboldt-Spektrum / Humboldt-Universitat zu Berlin. – Berlin. – ISSN 0946-641X
Jg. 17, Hf. 1/2. – 2010
54124
   Humboldt-Spektrum / Humboldt-Universitat zu Berlin. – Berlin. – ISSN 0946-641X
Jg. 17, Hf. 3. – 2010
54125
   Humboldt-Spektrum / Humboldt-Universitat zu Berlin. – Berlin. – ISSN 0946-641X
Jg. 18, Hf. 1. – 2011
54126
   Humboldt-Spektrum / Humboldt-Universitat zu Berlin. – Berlin. – ISSN 0946-641X
Jg. 18, Hf. 2/3. – 2011
54127
   Humboldt-Universitat zu Berlin. Sommersemester 1992: Vorlesungsverzeichnis. – Berlin, 1992. – 640с.
54128
   Humboldt-Universitat zu Berlin. Wegweiser, 1973. – Berlin, 1972. – 150с.
54129
   Humboldt-Universitat zu Berlin. Wintersemester 1992/93: Vorlesungsverzeichnis. – Berlin, 1992. – 432с.
54130
   Humboldt-Universitat zu Berlin: Sommersemester 1994; Vorlesungsverzeichnis. – Berlin, 1994. – 448с.
54131
  Hammel Claus Humboldt und Bolivar oder Der Neue Continent: Schauspiel. / Hammel Claus. – Berlin, Weimar, 1980. – 143с.
54132
   Humboldt Universitat zu Berlin. Aus Vergangenheit und Gegenwart. – Berlin, 1972. – 93с.
54133
   Humbolt-Universitat zu Berlin. Wegweiser, 1969. – 171с.
54134
  Stoicescu Micolae Humor / Stoicescu Micolae, Miclea Ion. – Bucharest, 1978. – 29с.
54135
  Bemmann Helga Humor auf Taille: Erich Kastner - Leben und Werk / Bemmann Helga. – Berlin, 1983. – 535с.
54136
  Czernik Stanislaw Humor i satyra ludu polskiego / Czernik Stanislaw. – Warszawa, 1956. – 264с.
54137
  Matusewicz Czeslaw Humor, dowcip, wychowanie / Matusewicz Czeslaw. – Warszawa, 1976. – 222с.
54138
  Sienkiewicz Henryk Humoreski z teki Worszylly / Sienkiewicz Henryk. – Wroclaw, 1952. – 156с.
54139
  Rubes Frantisek Jaromir Humoresky / Rubes Frantisek Jaromir. – Praha, 1960. – 328с.
54140
  Tichy Jozef Humoresky z kasaren / Tichy Jozef, Vitek Jan. – Praha, 1960. – 200с.
54141
  Lenc Leonid Humoristicke povidky / Lenc Leonid. – Praha, 1954. – 339с.
54142
   Humoristische Reisebilder, entworfen auf einer Wanderung durch Berlin, Dresden, in Antiquitaten & Kunst, Antiquarische Bucher. – Weissen, 1831. – X, 230 p.
54143
   Humorous short stories : книга для читання анг. мов. для уч. старш. кл. та студ. – Київ : Радянська школа, 1963. – 168с.
54144
   Humorous stories. – М., 1959. – 64с.
54145
   Humorous stories : книга для читання і розвитку навичок усної мови. – К., 1963. – 63с.
54146
   Humour. – M., 1960. – 84с.
54147
   Humour. – К., 1962. – 84с.
54148
   Humour. – Изд. 2-е. – M., 1964. – 84с.
54149
  Dentan Michel Humour et creation litteraire dans l`oeuvre de Kafka. / Dentan Michel. – Geneve, Paris, 1961. – 202с.
54150
   Humour francais. – Москва : Институт международных отношений, 1963. – 111с.
54151
  Dorn F.K. Hund und Umwelt / F.K. Dorn. – Berlin : Deutscher Bauernverlag, 1957. – 320S.
54152
  Menzel R. Hundeausbildung : Verhalten. Gehorsam. Ausbildung / R. Menzel; Bockhard E. – Niedernhausen : Falken-Verlag, 1993. – 88S.
54153
  Brecht Bertolt Hundert Gedichte. / Brecht Bertolt. – Berl., 1955. – 322с.
54154
  Brecht Bertolt Hundert Gedichte. / Brecht Bertolt. – Berl., 1961. – 290с.
54155
  Keller Gottfried Hundert Gedichte. / Keller Gottfried. – Berlin, 1988. – 206с.
54156
  Plassmann Engelbert Hundert Jahre "Preussische Inatruktionen" : Offentlicher Vortrag in der Humboldt-Universitat zu Berlin... / Institut fur Bibliothekswissenschaft der Humboldt-Universitat zu Berlin // Berliner Arbeiten zur Bibliothekswissenschaft / Institut fur Bibliothekswissenschaft der Humboldt-Universitat. – Leipzig, 2000. – Bd. 1. – XV, 18 S. – ISSN 1439-6688
54157
   Hundert proletarische Balladen: 1942-1945. – Berlin, 1985. – 213с.
54158
  Haensel Joachim Hundert tips fur den kleinsaugerfreund / Haensel Joachim. – Leipzig, Jena, Berlin : Urania Verlag, 1983. – 157S. – Berliner Tierpark-Buch № . 34
54159
  Kapr Albert Hundertundein Satze zur Buchgestaltung / Kapr Albert. – Leipzig, 1974. – 71 S.
54160
  Floca O. Hunedoara / O. Floca. – Bucuresti, 1965. – 288с.
54161
  Kehnscherper Gunther Hunengrab und Bannkreis: von der Eiszeit an - Spuren fruber Besiedlung im Ostseegebiet. / Kehnscherper Gunther. – Leipzig, 1990. – 192с.
54162
  Critchley J. Hung parliament : an entertainment / Julian Critchley. – London : Headline, 1991. – 240 p. – ISBN 0 7472 3836 7
54163
  Bel Matyas Hungariabol Magyarorszag fele / Bel Matyas. – Budapest, 1983. – 348с.
54164
  Szabo Jozsef Hungarian-Austrian Cultural and Scientific Relation after the II World War (1945 - 1948) // Central European political science review (CEPSR) : quarterly of Central European political science alliance / Central European political science association. – Budapest, 2009. – Vol. 10, Nr 35, Spring : Political evalautions and relations. – P. 100-115. – ISSN 1586-4197
54165
  Szabo Jozsef Hungarian-French Relationships in the Arts and Literature (1945 - 1948). Cooperation in Music and Fine Arts // Central European political science review (CEPSR) : quarterly of Central European political science alliance / Central European political science association. – Budapest, 2007. – Vol. 8, Nr 28, Summer : International relations and diplomacy in Central Europe. – P. 125-132. – ISSN 1586-4197
54166
  Ryabinin Ye. Hungarian Exogenous Influence on the Separatism Movement in Transcarpathian Region // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. – Київ, 2018. – № 1 (46). – Р. 79-83. – (Серія "Політика"). – ISSN 2306-5664
54167
  Domotor Tekla Hungarian folk customs / Domotor Tekla. – Budapest, 1972. – 86с.
54168
  Ortutay Gyula Hungarian folklore / Ortutay Gyula. – Budapest, 1972. – 430с.
54169
  Szabo Jozsef Hungarian French Higher Education and Scientific Relations (1945-1948) // Central European political science review (CEPSR) : quarterly of Central European political science alliance / Central European political science association. – Budapest, 2007. – Vol. 8, Nr 27, Spring : Crafts and energy of powers. – P. 93-101. – ISSN 1586-4197
54170
  Szabo Jozsef Hungarian Medical Elit and Political Change (1945-1946) / Szabo Jozsef, Czaszar Zoltan // Central European political science review (CEPSR) : quarterly of Central European political science alliance / Central European political science association. – Budapest, 2014. – Vol. 15, Nr 58, Winter : Territory and law in Central Europe. – P. 108-125. – ISSN 1586-4197
54171
  Fel Edit Hungarian peasant embroidery. / Fel Edit. – Lond., 1961. – 138с.
54172
  Piahanau Hungarian projects of territorial changes in WWI // Вопросы германской истории : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Днепропетр. нац. ун-т им. О. Гончара ; Ин-т культуры и истории немцев в Северо-Восточной Европе. – Днепропетровск, 2014. – [Вып. 40]. – P. 180-188. – ISSN 2313-1993
54173
  Harding Bertita Hungarian rhapsody: the portrait of an actress. / Harding Bertita. – New York, 1940. – 344с.
54174
   Hungaro-Slavica : 9. Internationaler Slavistenkongress, Kiev, 6-13. September 1983. – Koln, Wien : Bohlau, 1983. – 356S. – На обкл.: Hungaro-Slavica: Beitrage der ungarischen Slavisten zum 9. Internationalen Slavistenkongress in Kiev 1983. – (Slavistische Forschungen / Hrsg. von R. Olesch in Verbindung mit H.-B.Harder, H.Rothe ; Bd.43). – ISBN 341202483X
54175
   Hungary : on the road to the European Union. – Washington : The World bank, 1999. – 13, 233, [ 2 ] p., [ 1 ] l. m. : tab. – (A World bank country study, ISSN 0253-2123). – ISBN 0-8213-4618-0
54176
  Poloskei Ferenc Hungary after two revolutions (1919-1922) / Poloskei Ferenc. – Budapest, 1980. – 1481с.
54177
   Hunger by design : the great Ukrainian famine and its soviet context / Harvard univ., Ukrainian research inst. ; ed. by Halyna Hryn. – Cambridge : Harvard univ. press, 2008. – XII, 150 p. : tab. – (Harvard papers in Ukrainian studies / Harvard univ., Ukrainian research inst.). – ISBN 978-1-932650-05-1
54178
  Du Maurier Daphne Hungry Hill / Du Maurier Daphne. – London, 1978. – 416с.
54179
  Ryga George Hungry hills / Ryga George. – Vancouver, 1979. – 185с.
54180
   Hunguest Hotels у Хевізі. Оздоровлення з комфортом : Угорщина / готель // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 1(55). – С. 48-49 : Фото
54181
   Hunguest Hotels у Хевізі. Усе для здоров"я! : Угорщина / готель // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 3 (57). – С. 20-21 : Фото
54182
  Dabrowski Krzysztof Hunowie europejscy, protobulgarzy, chezarowie, pieczyngowie. / Dabrowski Krzysztof, Nagreodzka-Majchrzyk, E. Tryjarski. – Wroclaw, 1975. – 649с.
54183
  Ling H. Huntide ja Ilveste Havitamine / H. Ling. – Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1954. – 62s.
54184
  Griffiths John Hunting the origins of the trecento caccia : The twelfth Gordon Athol Anderson memorial lecture deliv. at the Univ. of New England, on 23 Sept. 1996 / Griffiths John; The University of New England. – Armidale, 1996. – 40p. – (Gordon Athol Anderson memorial lecture ; 12)
54185
  Betancourt Luis Adrian Huracan / Betancourt Luis Adrian. – La Habana, 1976. – 126с.
54186
  Gasiorowski Waclaw Huragan : powiesc historyczna z epoki napoleonskiej / Gasiorowski Waclaw. – Warszawa : Ludowa Spolzielnia
T. 1. – 1959. – 390 s.
54187
  Gasiorowski Waclaw Huragan / Gasiorowski Waclaw. – Warszawa : Ludowa Spoldzielnia
T. 2. – 1959. – 392 s.
54188
  Gasiorowski Waclaw Huragan / Gasiorowski Waclaw. – Warszawa : Ludowa Spoldzielnia
T. 3. – 1959. – 320 s.
54189
  Hughes Richard Huragan / Hughes Richard. – Warszawa, 1967. – 232с.
54190
  Барановская Лилия Hurawalhi Maldives. Совершенство во всем // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 6. – С. 54-59 : фото
54191
  Irving Robert Hurricanes and Twisters / Irving Robert; Christie E.J. (foreword). – New York, 1955. – 144с.
54192
  Koretz Dave Hurry, Harry, Hurry. A study in non-social drinking / Koretz Dave. – Detroit, 1968. – 38с.
54193
  Borkowski Zenon Hurtownicy zbrodni / Borkowski Zenon. – Warszawa, 1978. – 176с.
54194
  Kavka Frantisek Husitska revolucni tradice. / Kavka Frantisek. – Praha, 1953. – 359с.
54195
   Husitske pisne. – Praha, 1952. – 216с.
54196
   Husitske skladby budysinskeho rukopisu. – Praha, 1952. – 234с.
54197
  Fel Edit Hussards, patres, paysans. / Fel Edit, Hofer Tamas. – Budapest, 1966. – 70с.
54198
  Petrescu C. Husserl o introducere in filosofia fenomenologica : extras din "Istoria in filosofiei moderne" / Camil Petrescu. – Bucuresti : Societatea Romana de filosofie
Vol. 3. – 1938. – 55 p. – Biblioteca Universitatu Reoele Carol II Cernauti ; Institutul de Arte Grafice "Tiparul Universitar"
54199
  Andres Stefan Hustawka milosci / Andres Stefan; Przelozyla D.Ralinska. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1977. – 140s.
54200
  Dumas A. Husz ev mulva. "A harom testor" / A. Dumas. – Budapest
1. – 1974. – 428с.
54201
  Dumas A. Husz ev mulva. "A harom testor" / A. Dumas. – Budapest
2. – 1974. – с.
54202
   Huszonot ev tortenetebol. Tanulmanyok magyarorszag felszabadulasanak evfordulojara. – Debrecen, 1970. – 281с.
54203
  Vavra J.R. Hut"mistr Ruckl / J.R. Vavra. – Praha : Ceskoslovensky spisovatel, 1952. – 200 s.
54204
   Hutte. Des Ingenueure Teschenbuch. – Berl., 1962. – 1606с.
54205
  Berger Uwe Hutten am Strom / Berger Uwe. – Berlin, 1961. – 160с.
54206
   Huwelijksleeftijd in Nederland : Demografische en sociologische beschouwingen over de dalende huwelijksleeftijd in Nederland. – [Amsterdam] : Boom; Meppel, 1973. – 163blz. – (Sociologie van de Uithof / Sociologisch Instituut te Utrecht; Onder red. van H.A.Becker, J.B.Burie, E. Dikker e.a.). – ISBN 90 6009 119 1
54207
   Huxley : альманах о философии, бизнесе, искусстве и науке / гл. ред. Жанна Крючкова [и др.]. – Kyiv : Хаксли, 2019-
№ 1. – 2019. – 208, [2] арк. кольор.фот.
54208
   Huxley : альманах о философии, бизнесе, искусстве и науке / гл. ред. Жанна Крючкова [и др.]. – Kyiv : Хаксли, 2019-
№ 2. – 2020. – 209, [1] арк. кольор.фот.
54209
   Huxley : альманах о философии, бизнесе, искусстве и науке / гл. ред. Жанна Крючкова [и др.]. – Kyiv : Хаксли, 2019-
№ 3. – 2020. – 223, [2] арк. кольор.фот.
54210
   Huxley : альманах о философии, бизнесе, искусстве и науке / гл. ред. Жанна Крючкова [и др.]. – Kyiv : Хаксли, 2019-
№ 4. – 2021. – 223, [1] c.
54211
   Hvarski zbornik. – Hvar
1. – 1973. – 390с.
54212
  Sotola Jiri Hvezda ypsilon / Sotola Jiri. – Praha, 1962. – 68с.
54213
   Hvezdy nad horami. – Praha, 1959. – 272с.
54214
  Fuglede N. Hvide og sorte : Oplevelser i Congo / N. Fuglede. – s.l. : Kobenhavn. – 120s.
54215
  Matovcik Augustin Hviezdoslav a rodna Orava / Matovcik Augustin. – Martin : Matica slovenska, 1999. – 41s. : il. – ISBN 80-7090-519-0
54216
  Verne Jules Hvizda Juhu / Verne Jules. – Bratislava : Smena, 1955. – 192 s.
54217
  Крокос В.І. Hyaena eximia roth et Wagner з меотичних покладів с.Гребінників АМСРР / В.І. Крокос. – Київ, 1933. – С.39-46. – Окремий відбитк
54218
  Novak Jiri Hyalit z Medlovic / Novak Jiri. – 3p.
54219
  Юрьева Анна Hyatt на столичной арене // Турбизнес. – Москва, 2012. – № 5 (259). – С. 37 : фото
54220
   Hybrid-integrated version of SBD amplitude detector intended for the 400-600 GHz frequency range / A.V. Zorenko, A.V. Bychok, V.V. Shynkarenko, Ya.Ya. Kudryk, V.S. Slipokurov // Semіconductor physics, quantum electronics & optoelectronics / National Academy of Ukraine, V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, Technology Park "Semiconductor Technologies and Materials, [etc.]. – Kyiv, 2014. – Vol. 17, № 4. – P. 346-348. – ISSN 1560-8034


  A finline version of detector with flat Schottky barrier diodes is developed. It is intended for operation in the 400ѓ{600 GHz frequency range. The detector electrical parameters are studied. The detector conversion ratio at a frequency of 420 GHz is ...
54221
  Gristchak V.Z. Hybrid asymptotic methods : theory and applications : monograph / V.Z. Gristchak, D.D. Gristchak, Yu.A. Fatieieva. – Zaporizhzhya : Zaporizhzhya National University, 2016. – 107, [1] p. : ill., tab. – На тит. арк. місце вид. помилково: Zaporizhzhye. – Bibliogr.: p. 100-105. – ISBN 978-966-599-548-7
54222
   Hybrid electromagnetic-spin oscillations in hexaferrite-dielectric structure under the in-plane bias / A.M. Sorochak, V.I. Kostenko, I.A. Herasymov, L.V. Chevnyuk // Збірник наукових праць Чотирнадцятої міжнародної конференції молодих учених з прикладної фізики / Міжнародна конференція молодих учених з прикладної фізики. – Київ : Київський університет, 2014. – P. 49-50
54223
  Chumak H.L. Hybrid oscillations in composite dielectric-weak ferromagnet resonator / H.L. Chumak, M.A. Popov, I.V. Zavislyak // Збірник наукових праць Чотирнадцятої міжнародної конференції молодих учених з прикладної фізики / Міжнародна конференція молодих учених з прикладної фізики. – Київ : Київський університет, 2014. – P. 61-62
54224
   Hybrid plasma-catalytic reforming of ethanol aerosol / O.V. Solomenko, O.A. Nedybaliuk, V.Ya. Chernyak, V.V. Iukhymenko, Iu.P. Veremii, K.V. Iukhymenko, E.V. Martysh, V.P. Demchina, I.I. Fedirchyk, D.S. Levko, O.M. Tsymbalyuk, A.I. Liptuga, S.V. Dragnev // Вопросы атомной науки и техники : научный журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т.". – Харьков, 2015. – № 1 (95). – Р. 213-234. – (Серия "Физика плазмы" ; вып. 21). – ISSN 1562-6016


  Hybrid plasma-catalytic reforming of the ethanol aerosol with plasma activation of only the oxidant (air) was studied. Part of the oxidant (~20%) was activated by means of rotational gliding arc with solid electrodes and injected into the reaction ...
54225
  Borsuk A. Hybrid war in Ukraine // The days of science of the faculty of philosophy - 2019 : intern. sci. conf. (April 23-24, 2019) / Min. of education a. science of Ukraine, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; [ed. board: A. Konverskyi et al.]. – Kyiv : Київський університет, 2019. – P. 238
54226
  Husiatinschi A. Hydracariens nouveaux pour la faune palearctique de la Bucovine / A. Husiatinschi; Institut de Zoologie de L"Universite de Cernauti. – Cernauti : Iasi - Tipografia "Presa Buna" - Iasi, 1937. – P. 199-205. – Annales scientifiques de L"universite de Jassy, Seconde Partie, Extrait du Tome 24, Annee 1938 Fasc.1
54227
   Hydraulic structures. – M.
1. – 1982. – 469с.
54228
  Nekrasov B. Hydraulics. : For aeronautical engineers / B. Nekrasov. – M. : Peace. – 276p. : 178 fig.
54229
  Wechmann Hydraulik / Wechmann. – Berlin : Technik, 1955. – 300 S. : Bild.
54230
  Wechmann Hydraulik / Wechmann. – Berlin : VEB Verl. fur Bauwesen, 1966. – 346 S. : 216 Bild. – Bibliogr.: S.S.323-340
54231
   Hydraulika : Przewodnik do cwiczen / Jesse Izabela, Kaluza Tomasz, Makowska Malgorzata, Zawadzki Pawel; Pod red. J.B.Lewandowskiego. – Poznan : Wyd-wo Akademii rolniczej w Poznaniu, 1999. – 163s.,14tabl. : Il. – ISBN 83-7160-164-6
54232
  Bano Ivan Hydraulika v prikladoch / Bano Ivan. – Bratislava : Slov. vyd-vo technickej literatury, 1956. – 683s.,445obr.,212tab.,6pril.
54233
   Hydraulique / N. Kremenetski, D. Scterenliht, V. Alychev, L. Yakovleva. – Moscou : Mir, 1984. – 321 p.
54234
  Berg G.F. Hydraulische Steuerungen / G.F. Berg. – Berl., 1961. – 94с.
54235
  Rudinger Josef Hydrid lithno-hlinity a pribuzna cinidla v organicke chemii / Rudinger Josef, Ferles Miloslav. – Praha, 1956. – 570с.
54236
  Browne, Thomas Hydriotaphia urneburiall, or a discourse of the sepulchrall urnes lately found in Norfolk : Together with the Garden of Cyrus or the quincunciall, lozenge, or net work plantations of the ancients, artificially, naturally, mystically confidered. With sundry observations. – London : Hen. Brome, 1658. – [12], 205 p.
54237
  Ishchenko Lilia Hydro- and gasogeochemical zonality in Druzhkovsko-Konstantinovskaya anticline (Donbas) // Геологія і геохімія горючих копалин : науковий журнал / НАН України ; Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Україн. нафтогаз. акад. ; голов. ред.: М. Павлюк. – Львів, 2018. – № 1/2 (174/175). – P. 120-121. – ISSN 0869-0774
54238
   Hydro-geosynergetic biogenic-mantle hypothesis of hydrocarbon origin and its involvement into direct prospecting technology justification / I. Bagriy, K. Starodubets, Yu. Gordieieva, V. Semenyuk // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – Р. 71-81. – (Геологія ; вип. 3 (78)). – ISSN 1728-3817


  In accordance with circuit of substance in nature, hydrogeosynergetic biogenic-mantle hypothesis of hydrocarbon origin was elaborated and consequently, direct prospecting structural-thermal-atmo-hydro-geochemical technology (STAHGT) was constructed. ...
54239
  Starmach K. Hydrobiologia. Limnologia / K. Starmach, S. Wrobel, K. Pasternak. – Warszawa : Pastwowe wyd-wo naukowe, 1976. – 621s.
54240
   Hydrobiology of the Dyje River in the National Park Podyji, Czech Republic / Ed. J.Helesic, F.Kubicek // Folia Facultatis scientiarium naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis / Universita v Brne. – Brno, 1999. – 138 p. : il. – (Biologia ; Vol. 102)
54241
  Gessner F. Hydrobotanik / F. Gessner. – Berlin : VEB Deutscher Verlag Der Wissenschaften
B. 1 : Energiehaushalt. – 1955. – 517S. : Mit 291 Abbildungen im Text und 8 Farbtafeln
54242
  Gessner F. Hydrobotanik / F. Gessner. – Berl.
B. 2 : Stoffhaushalt. – 1959. – 701S. : Mit 349 Abbildungen im Text und 8 Farbtafeln
54243
  Lhotsky Oldrich Hydrochemicke tabulky / Lhotsky Oldrich. – Praha, 1954. – 87с.
54244
  Vladimirov V. Hydrodynamic-type model of relaxing media // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 4. – С. 204. – ISSN 0203-3100
54245
  Zhdanov V. Hydrodynamic cosmological model and the "cosmic doomsday" / V. Zhdanov, S. Dylda // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – P. 15-18. – (Астрономія ; вип. 2 (56)). – ISSN 1728-3817


  We discuss the well-known "Big Rip" cosmological solutions in connection with a correspondence between hydrodynamic (H) and scalar field (SF) models of the dynamical dark energy. Namely, we compare a minimally coupled self-interacting SF and the ...
54246
  Dryden H. Hydrodynamics / H. Dryden, F. Murnaghan, H. Bateman. – Dover : Dover publ. – 635 p.+15 p.
54247
  Lamb H. Hydrodynamics / H. Lamb. – 4h ed. – Cambridge : Cambridge University Press, 1924. – XVI, 687 p.
54248
   Hydrogen-bonded interpolymer complexes : formation, structure and applications / editors: Vitaliy V Khutoryanskiy, Georgios Staikos. – New Jersey [etc.] : World Scientific, 2009. – 10, 366 p. : ill. – ISBN 978-981-270-785-7
54249
  Ananina O. Hydrogen adsorption on the diamond C(111) surface: quantum-chemical simulation / O. Ananina, E. Severina // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – P. 8-10. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 1/2 (21/22)). – ISSN 1728-3817


  The interaction of atomic hydrogen with the C(111) surface is the subject of the present work. Two configurations of the surface have been studied - С(111)-1x1:H and C(111)-2x1:H. The hydrogen adsorption on the diamond surface C(111) have been studied ...
54250
  Chambers R. Hydrogen ion concentration of protoplasm / R. Chambers. – [S. l. : s. n.], 1929. – P. 37-50. – Bullet. of the Nation. research counc., No. 69, 1929
54251
  Vasiljev A.G. Hydrogen Treatment of a Plasmon Resonance Sensor / A.G. Vasiljev, T.A. Vasyliev, T.P. Doroshenko // Journal of nano- and electronic physics : scientific journal / Ministry of Education and Science of Ukraine ; Sumy State University ; ed.-in-chief Protsenko I.Yu. ; ed. board: Azarenkov M.O., Denisov S.I., Nepijko S.A., [et al.]. – Sumy, 2020. – Vol. 12, № 6. – Р. 06011-1-06011-6. – ISSN 2077-6772
54252
   Hydrogen Treatment of Gold Contact on Silicon / A.G. Vasiljev, O.I. Kozonushchenko, T.A. Vasyliev, V.V. Zhuravel, T.P. Doroshenko // Journal of nano- and electronic physics : scientific journal / Ministry of Education and Science of Ukraine ; Sumy State University ; ed.-in-chief Protsenko I.Yu. ; ed.board: Azarenkov M.O., Denisov S.I., Nepijko S.A., [et al.]. – Sumy, 2019. – Vol. 11, № 3. – Р. 03003-1-03003-5. – ISSN 2077-6772
54253
   Hydrogen Treatment of Silicon Surface Following Proton Irradiation / A. Vasiljev, T. Vasyliev, A. Vdovenkov, O. Kukharenko, T. Doroshenko, M. Tolmachov // Metallophysics and advanced technologies : a monthly international research journal / National academy of sciences of Ukraine, G.V. Kurdyumov institute for metal physics ; ed. board: V.A. Tatarenko, S.V. Akhonin, V.G. Bar"yakhtar [et al.]. – Kyiv, 2020. – Vol. 42, № 10, oktober. – P. 1325-1334. – ISSN 1024-1809
54254
  Kowalski Jerzy Hydrogeologia z podstawami geologii / Kowalski Jerzy. – 2-e wyd. – Wroclaw : Wyd-wo Akademii rolniczej we Wroclawiu, 1998. – 352s. – ISBN 83-87866-20-2
54255
   Hydrogeological action of drainage and drainage systems of Polissіa zone in changing climatic conditions / A. Rokochinskiy, O. Shevchenko, P. Volk, V. Turchenyuk, R. Koptjuk, L. Volk // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 74-84. – (Геологія ; вип. 4 (91)). – ISSN 1728-3817


  Гідрогеологічна дія дренажу та дренажних систем зони Полісся у змінних кліматичних умовах.
54256
  Bogomolov G. Hydrogeologie et notions de geologie d"ingenieur / G. Bogomolov. – M., 1966. – 280с.
54257
  Byczkowski Andrzej Hydrologia / Byczkowski Andrzej. – 2-e wyd. popraw. i uzupenione. – Warszawa : Wyd-wo SGGW. – ISBN 83-7244-068-9
Tom I. – 1999. – 416s.
54258
  Byczkowski Andrzej Hydrologia / Byczkowski Andrzej. – 2-e wyd., popraw. i uzupelnione. – Warszawa : Wyd-wo SGGW. – ISBN 83-7244-069-7
Tom 2. – 1999. – 356s.
54259
  Lambor J. Hydrologia inzynierska / J. Lambor. – Warszawa, 1971. – 364с.
54260
   Hydrologic information system. – Paris; Geneva : UNESCO-WMO, 1972. – 74p.
54261
  Zabokrycka M.R. HYDROLOGICZNY STAN TRANSGRANICZNEGO DORZECZA BUGU NA OBSZARZE UKRAINY = Гідроекологічний стан транскордонного басейну Західного Бугу на території України // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 10. – С. 88-100
54262
  Mead D.W. Hydrology : The fundamental basis of hydraulic engineering / D.W. Mead. – New York ; London : McGraw-Hill, 1919. – XI, 647 p. : ill.
54263
  Harris Lawson Hydromagnetic channel flows / Harris Lawson. – London; New York : The Technology press of the Massachusetts Institute of technology; Wiley, 1960. – 6, 90 p. : fig.
54264
  Mastovsky O. Hydromechanika : Schvaleno... jako celostatni vysokoskolska ucebnice / Otakar Mastovsky. – Praha : Statni. nakl-vi techn. lit., 1956. – 272s., obr.290. – Bibliogr.: s.267
54265
  Sobota Jerzy Hydromechanika : Dzialy wybrane / Sobota Jerzy. – Wroclaw : Wydawnictwo Akademii rolniczej we Wroclawiu, 1999. – 158s. – ISBN 83-87866-21-0
54266
  Troskolanski Adam Tadeusz Hydromechanika techniczna. 2. Hydraulika / Troskolanski Adam Tadeusz. – Warszawa
Tom 2. – 1954. – 460с.
54267
  Troskolanski Adam Tadeusz Hydromechanika techniczna. 3. Pomiary wodne / Troskolanski Adam Tadeusz. – Warszawa
Tom 3. – 1957. – 662с.
54268
  Terek J. Hydromelioration canals and posibility of its optimalization / J. Terek, O. Hronec // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 76-81 : fig. – Bibliogr.: 11 name. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 1)
54269
   Hydronimia slowianska: Materialy z IX konferencji Komisji Onomastyki Slowianskiej przy Miedzynarodowym Komitecie Slawistow, Mogilany, 16-18 IX 1986 r.. – Wroclaw i i., 1989. – 205с.
54270
  Ben-Naim Arieh Hydrophobie interactions / Ben-Naim Arieh. – New York; London, 1980. – 311с.
54271
  Bargar K.E. Hydrothermal Mineralogy of Core from geothermal drill holes at Newberry volcano, Oregon / K.E. Bargar, C T.E. Keith // U.S. Geological survey professional paper / Geological survey. – Washington, 1999. – N 1608. – VII, 92p.
54272
   Hylaire, par un metaphysicien, avec la Censure de la Sorbonne, et les aoteres pieces relatives a "Belisaire". – Nouvelle ed., augmentee. – A Leipsic (Leipzig) : Chez S.L. Crusius, 1768. – [14], 335 p.


  На тит.арк. надпис чорнилом: 1781 года октября [31?]... на авкционе .. 2.2, г. гр. На тит. арк. також чорнильна печатка з текстом: Библиотека Черниг. дух. семинарии № 3457
54273
   Hymenoptera : mit besonderer Berucksichtigung der Formiciden und einer Auswahl neuerworbener wichtiger entomologischer Werke und Zeitschriften. Katalog. – Leipzig : Antiquariats-Katalog von Max Weg
Nr. 180. – 1925. – 34 S.
54274
  Кокуев Н.Р. Hymenoptera, собранные В.В.Совинским на берегах озера Байкала в1902 году / Н.Р. Кокуев, 1922. – С. 63-76. – Отд. оттиск из: Труды Комиссии по изучению озера Байкала, т.2
54275
   Hymne de l"Union Sovietique. – Moscou : Ed. en langues etrangeres, 1944. – 4 p. – Вложен в папку собщим условным заглавием: "Гимн Советского Союза на основных европейских языках"
54276
   Hymne der Sowjet Union. – Moskau : Verl/ fur fremdsprachige Literatur, 1944. – 4 S. – Вложен в папку собщим условным заглавием: "Гимн Советского Союза на основных европейских языках"
54277
  Langosch Karl Hymnen und Vagantenlieder / Langosch Karl. – 3. unverand. Aufl. – Berlin, 1958. – 344с.
54278
  Kasprowicz J. Hymny. Ksiega ubogich. Moj swiat. / J. Kasprowicz. – Warszawa, 1972. – 420с.
54279
  Azarova L.Y. Hyper-hyponymic relations in noun-juxtapositions of the Ukrainian terminology / L.Y. Azarova, L.A. Radomska // Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska / Universitas Mariae Curie-Sklodowska. – Lublin, 2013. – Р. 115-124. – (Sectio FF, Philologiae ; vol. 31). – ISSN 0239-426X


  In the article the nature of hyper-hyponymic relations is analyzed, their meaning for organizing and systematizing of the terminology vocabulary is found. The features of hyper-hyponymic relations between the components of noun-juxtapositions of ...
54280
  Gromyk A. Hyperbolic boundary-value problem of mathematical physics in semibounded piecewise-homogeneous spatial environment / A. Gromyk, I. Konet // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – P. 23-28. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (33)). – ISSN 1728-3817


  By means of method of integral transforms in combination with the method of main solutions (influence matrices and Green matrices) the exact analytical solution of algorithmic nature of hyperbolic boundary value problem of mathematical physics in ...
54281
  Gebura K. Hyperborea : religia grekow na polnocnych wybrzezach Morza Czarnego / Krzysztof Gebura ; Inst. Historii Akad. Podlaskiej, Zakl. Historii i Kultury Antycznej. – Siedlce, 2009. – 334 s. : il. – ISBN 978-83-87088-96-5
54282
  Bandazhevsky Yu.I. Hyperhomocysteinemia in children and forest fires in the Chornobyl exclusion zone / Yu.I. Bandazhevsky, N.F. Dubova // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: M. Poshyvanyk Caubill, С. Вознесенський, Д. Корнєєв [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (97). – P. 21-26 : tabl. – Bibliogr.: Referen.: 13 name. – ISSN 2077-7477
54283
  Kocharyan G.S. Hypersexuality: A Clinical Observation // Психологічне консультування і психотерапія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Д. Капоцца ; редкол.: Д. Аргіропоулос, Бондаренко О.Ф, Бурлачук Л.Ф. [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 13. – С. 87-95. – ISSN 2410-1249


  Гіперсексуальність: клінічне спостереження.
54284
   Hypertensive disorders in pregnancy : [навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації ] / S.O. Ostafijchuk, T.N. Drin, N.I. Genik, O.M. Makarchuk. – Ivano-Frankivsk : [s. n.], 2011. – 99, [1] p. : ill., tab. – Бібліогр.: с. 75-76
54285
  Бєлова А.Д. Hypertext-new stage in text evolution and communicative technologies // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва
54286
  Бєлова А.Д. Hypertext - new stage in text evolution and communicative technologies // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 24-28. – ISBN 966-7890-03-1
54287
  Volgyesi Andreas Franz Hypnose bei mensch und tier / Volgyesi Andreas Franz. – Leipzig : S. Hirzel Verlag, 1969. – 216S. – Dritte Auflage
54288
  Estarbrooks G.H. Hypnotism / G.H. Estarbrooks. – New York, 1957. – 251с.
54289
  Muesebeck W C.F. Hyposoter disparis viereck, an introduced ichneumonid parasite of the gipsy moth / C.F.W. Muesebeck, D.L. Parker. – Washington : Government, 1933. – p. 335-347. – (Unated States department of agriculture ; 12)
54290
   Hypotekarne bankovnictvo : financne nastroje na podporu bytovej vystavby na Slovensku / R. Sivak, E. Horvatova, V. Muckova, D. Takacova; Sivak R., Horvatova E., Muckova V., Takacova D. – Bratislava : SPRINT - vfra, 2007. – 322 s. – ISBN 978-80-89085-85-9
54291
  Page I.H. Hypotension and loss of pressor response to angiotonin as the result of trauma to the central nervous system and severe hemorrhage / I.H. Page. – [S. l.] : Waverly Press, 1943. – P. 41-58. – Reprinted from The Journal of Experimental Medicine, July 1, Vol. 78, No. 1, 1943
54292
   Hypothalamus et thyroide. – Paris, 1968. – 248с.
54293
  Buchatskyi L.P. Hypoxia induces melanotic pseudotumors in the larvae of mosquitoes of Culicidae family // Experimental oncology : international scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, R.E. Kavetsky institute of experimental pathology, oncology and radiobiology ; ed.-in-chief V.F. Chekhun. – Kyiv, 2020. – Vol. 42, n. 4, december. – Р. 337. – ISSN 1812-9269
54294
   Hа одпочинок : Збіpочка байок та жаpтів. – Київ : Час ; Дpук. 1-ої Київ. Аpтели Дpук. Спpави, 1908. – 32 с. – (Видавництво "Час". Сеp. 2 ; № 20)


  Зміст: Бжола і мухи; Мишача pада; Гpомада; Щука; Билина; Чиж та голуб; Паляниця й книш; Вівці та собаки; Вовк і кіт; Тоpбина; Собака й кінь; Миша і пацюк; Охpімова світа; Гоpлиця й гоpобець; "Здаєтся – байка бpеше..." / Л. Глібів. Господаpь і віл / П. ...
54295
  Чепіга Я.Ф. Hа шляху до тpудової школи : (Методичні й дидактичні поpади що до зміни в освіті й вихованні) / Я. Чепіга [псевд.]. – [Київ] : [Видавництво Т-ва шкільної освіти], 1920. – 24 с.


  На тит. стор. - Зміст: 1. Освітні моменти виховання. РІдна мова. Математика. Природничі науки. Географія. Історія. 2. Соціальні моменти виховання. Вартування. Прикраси школи. Порядок в школі і розподіл праці. Шкільний суд. Гуртки учнів. Екскурсії. ...
54296
  Гулак-Артемовський О. Hаpодни укpаїнські писні з голосом [Народні українськи пісні з голосом] : (50 писень и 5 додатків) / Зибpани, споpяжени и выдани [з пеpедм. та пpимит.] Олексием Гулак-Аpтемовскым. – Изд. 2-е с доп. – В Кыиви (Киев) : [Вид. О. Гулак-Аpтемовский] ; Книгопечатня П. Баpского
Вып. 1. – 1883. – 45 с., 12 с. нот. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії


  Hа тит. аpк. та обкл. епігpаф з твоpу Д. Тіндаля. - В кн. також ст. "Вместо пpедисловія ко 2-му изданію ответ на статью г. И.H., помещенную в № 102 "Кіевлянина" 1868 г." (pос.) та 3 білоpус. наp. пісні.
54297
  Галька Г.М. Hаpодныи звычаи и обpяды з околиц над Збpучем, описаны Игнатием Гальком [Народні звичаї і обряи з околиць над Збручем]. – В Львові (Львів) : Типом Ставропигийского Ин-та
Ч. 2. – 1862. – 57 с. – В кн. також укp. наp. пісні, пpислів"я та пpиказки укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
54298
  Шевченко Т.Г. Hаймычка [Наймичка] / [Cоч.] Т.Г. Шевченка. – Киев : Изд. кн. тоpговли В.П. Hаголкина ; Тип. Г.Л. Фpонцкевича, 1885. – 30 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами старої рос. орфографії. - Примірник № 36330 дефектний, бракує с. 27-28
54299
  Кримець О.М. Hаукова картина як інтегральна модель пізнання світу // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2018. – Вип. 292. – С. 202-208. – (Серія: Філологічні науки). – ISSN 2413-5305
54300
  Василюк В.М. Hауково-методичне забезпечення навчального процесу в Кременецькій гімназії (ліцеї) протягом 1805–1833 років в урочний та позаурочний час // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Терноп. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Федчишин Н.О. – Тернопіль, 2020. – № 4 (89). – С. 110-115. – ISSN 1681-2751
54301
  Ристовски Блаже Hационалната мисла на Мисирков: свечен собир по повод 70-годишниата од смртта на Крсте Мисирков, одржан на 7.ХІ.1996 / Ристовски Блаже; МАHУ. – Ckopje, 1997. – 40 с. – ("Свечени собири-свеска 35")
54302
  Коваленко Г.А. Hаші пеpші наpодолюбці і письменники-поети : (Доленга-Ходаковський, Цеpтелев, Максимович, Сpезневський, Бодянський, Метлинський, Аpтемовський-Гулак, Боpовиковський та инші) / Гp. Гетьманець (Гp. Сьогобочний) [псевд.]. – [Київ] : Видавн. Т-во "Дзвін" ; [Дpук. б[увш.] 1-ої Київ. Дpук. Спілки], 1918. – 44 с. : поpтp. – (Біогpафична бібліотека ; № 5)


  Hа с. 3 епігpаф з твору С.І. Воpобкевича. - В кн. також відомості про літ. діяльність М.М. Петренка, В.М. Забіли, О.С. Афанасьєва-Чужбинського, окр. твори згаданих письменників та їх портр. Коваленко-Коломацький Григорій Андрійович [псевдо і кріпт. ...
54303
  Командиров О.В. HВІМ як вирішення питань облікової документації та експертного дослідження об"єктів культурної спадщини / О.В. Командиров, О.В. Левченко, Р.О. Косаревська // Криміналістика і судова експертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. н.-д. ін-т судових експертиз М-ва юстиції України ; редкол.: Д.В. Журавльов, О.Г. Рувін, В.П. Колонюк [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 66. – С. 824-836. – ISSN 0130-2655


  Урядове затвердження (17.02.2021) концепції впровадження ВІМтехнологій у будівництві України надає широкі можливості розробляти та запроваджувати ВІМ у якості інструментарію для створення облікової документації та ведення державного реєстру пам’яток ...
54304
  Стороженко О.П. Hе в добpий час : Оповідання Олекси Стоpоженка. – Киев : Выдав Л.В. Ильницький ; Тип. Е.Я. Федоpова, 1883. – 19 с
54305
   Hова pада : Укpаинськый литеpатуpный альманах / Пид pедакціею М.П. Стаpыцького, О. Пчілки, Л.М. Стаpыцькои-Чеpняхівської, И.М. Стешенко. – Кыив (Київ) : Выданя Кыив. лит.-аpтыстычного т-ва. Дpук. С.В. Кульженко, 1908. – 479, II c. : 1 с. поpтp. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії


  Авт. пpозових, поет. та дpам. твоpів: М.П. Стаpицький, П. Миpний, Л. Укpаїнка, М.П. Левицький, П.С. Каpманський, Г.М. Хоткевич, М.К. Воpоний, О.І. Романова, М.Ф. Чеpнявський, Б.С. Лепкий, О. Пчілка, В.О. О"Конноp-[Вілінська], М.М. Лозинський, М. ...
54306
  Цюрупа М. Hова оборонна (воєнна) політика як царина можливого консенсусу політичних сил України // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19. – С. 184-186


  "«Гібридна війна», розв’язана РФ проти України, розрахована на послаблення єдності нашого суспільства, яке як ніколи потребує консолідації всіх соціальних сил, єдності владних структур та громадянського суспільства. Платформою для консолідації ...
54307
  Франко І.Я. Hові польські Cyrillo-Methodiana : [Аналіз видань з богослов"я] / Іван Франко. – У Львові : З друк. Наук. т-ва ім. Шевченка під зарядом К. Бернадського, 1905. – 21 с. – Відб. із: Зап. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, 1905, т. 66
54308
  Драгоманов М.П. Hові укpайінські пісні пpо гpомадські спpави (1764-1880) М. Дpагоманова [Нові українські пісні про громадські справи (1764-1880) М. Драгоманова] / М. Драгоманов. – Женева : Печатня "Работника" и "Громади", 1881. – [4]. 132 с.
54309
  Гэлбрейт Д.К. Hовое индустриальное общество : Пер. с англ. / Д.К. Гэлбрейт; Общ. ред. и вступ. ст. H.H.Иноземцева и др. – Москва : Прогресс, 1969. – 480с.
54310
  Головацкий Я. Hовооткpытый источник для цеpковной истоpии Галицкой Руси XIV ст. / Я. Г.[оловацкий] // Литеpатуpный сбоpник издаваемый Галицко-pусскою Матицею / Под pед. Богдана А. Дедицкого. – Львов : Из типогр. Ставропиг. Ин-та, 1889. – [за 1888 г.]. – XIX c.
54311
  Раевский П.И. Hовые сцены из малоpусского наpодного быта Петpа Раевского. – 2-е изд. – Киев ; Харьков : Юж.-Рус. Книгоизд-во Ф.А. Іогансона. [Тип. И.И. Чоколова], 1898. – 142, II с. – Деякі персонажі розмовляють укр. мовою, яка передана транслітерацією символами рос. мови старої орфографії
54312
  Soroka Yu. I - IV CR Universals Declaration // 100 key events in Ukraian history / Y. Soroka. – Kharkiv : Folio, 2018. – P. 122-123. – (True History Series). – ISBN 978-966-03-8514-6
54313
  Kitaigorodsky A. I am a physicist = Китайгородский А. Физика - моя профессия : tr. from Rus. / A. Kitaigorodsky. – Moscow : Mir Publishers, 1980. – 214 с.
54314
  Shkuropat M.Yu. I Am Not Sidney Poitier by Percival Everett as a film adaptation: intermedial approach // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 91-97. – (Серія "Філологія" ; вип. 79). – ISSN 2227-1864
54315
  Stawinski Jerzy Stefan I bodzie mial dom / Stawinski Jerzy Stefan. – Warszawa, 1976. – 216с.
54316
  Poltawska Wanda I boje sie snow... / Poltawska Wanda. – Warszawa, 1964. – 168с.
54317
  Колакова К.И. I can give you a hand / К.И. Колакова. – Москва : Международные отношения, 1976. – 118с.
54318
   I can read english. – Вид. 3-є. – К., 1960. – 39с.
54319
  Stupin L.P. I can speak English / L.P. Stupin, S.V. Voronin. – M., 1966. – 224с.
54320
  Ступин Л.П. I can speak English : пособие по разговор. англ. яз. / Л.П. Ступин, С.В. Воронин. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Международные отношения, 1980. – 166 с.
54321
  Ступин Л.П. I can speak English: пособие по разговор. англ. яз. / Л.П. Ступин, С.В. Воронин. – 3-е изд., перераб. и доп. – Л., 1962. – 136с.
54322
  Kravchenko Victor I chose freedom: the personal and political life of a Soviet official. / Kravchenko Victor. – New York, 1947. – 496с.
54323
  Giulio Di M. I delitti delle sette virtu : [thriller] / Matteo Di Giulio. – [Milano] : Sperling & Kupfer, 2013. – 376, [2] p. – (Pandora). – ISBN 978-88-200-5469-4
54324
  Macaluso Giuseppe I dischi volanti l"Atlantide e l"Egit to / Macaluso Giuseppe. – Roma, 1967. – 402с.
54325
  Kelly M.T. I do remember the fall. / M.T. Kelly. – Toronto, 1977. – 174с.
54326
   I drzewa mowia. – Warszawa, 1955. – 266с.
54327
  Podsiadlo Jacek I ja pobieglem w te mgle : Wiersze wybrane / Podsiadlo Jacek; Wybral i przedmowa opatrzyl Pawel Marcinkiewicz. – Krakow : Znak, 2000. – 93s. – ISBN 83-7006-685-2
54328
  Wojcik Ryszard I ja tam bylem / Wojcik Ryszard. – Lodz : Wyd-two Lodzkie, 1977. – 288 s.
54329
  Falkowska W. I klamstwo zabija. / W. Falkowska. – Warszawa, 1973. – 187с.
54330
  O"Casey Sean I knock at the door / O"Casey Sean. – Leningrad, 1960. – 112с.
54331
  Angelou Maya I know why the caged bird sings / Angelou Maya; Retold by J.Kehl. – Harlow : Longman; Pearson education, 2002. – 5,105p. – (Penguin readers : Level 6 / Series ed.: A.Hopkins, J.Potter). – ISBN 0-582-50524-0
54332
   I Kolloquium Verwendung fester Brennstoffe vom 30 bis 31 Oktober 1956 in Dresden.. – Berlin, 1957. – 146с.
54333
   I Lawa Chiangmai : The Expirientce // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – № 7. – С. 30-34 : Фото
54334
  Michalska Maria I learn English / Michalska Maria, Beven-Oyrzanowska. – Warszawa
1. – 1961. – 144с.
54335
  Michalska Maria I learn English / Michalska Maria, Beven-Oyrzanowska. – Warszawa
2. – 1962. – 134с.
54336
  Philbrick Herbert I led 3 lives: Citizen. "Communist". Counterspy / Philbrick Herbert. – New York, 1952. – 323с.
54337
  Cultrera Giovanni I libri poetici / Cultrera Giovanni. – Catania, 1957. – 436с.
54338
   I love Азербайджан : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 2 (92). – С. 30-31 : Фото
54339
  Buchwald Art I never danced at the White House. / Buchwald Art. – Grennwich, 1973. – 224с.
54340
  Anderson R. I never sang for my father. / R. Anderson. – New York, 1968. – 115с.
54341
   I nipoti di Topffer. Les nieces et les neveux de Topffer.Il fumetto svizzero oggi. La bande dessinee suisse d"aujourd"hui. – Milano : Hazard; Papiers Gras, 2002. – 94p. – ISBN 88-86991-79-7
54342
  Szczypiorski Andrzej I omineli Emaus / Szczypiorski Andrzej. – Warszawa, 1974. – 198с.
54343
  Данилюк І. I pede fausto - факультет психології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 21-26. – (Психологія ; вип. 1 (8)). – ISSN 1728-3817


  У статті представлено історію розвитку, досягнень та основних напрацювань факультету психології КНУ імені Тараса Шевченка.
54344
  Данилюк І. I pede fausto - факультет психології // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 6 квітня (№ 67). – С. 10


  До 185-річчя КНУ імені Тараса Шевченка.
54345
   I pracownia fizyczna : Zbior instrukcji. – Czestochowa : Wydawnictwo Wyzszej szkoly pedagogicznej w Czestochowie, 2000. – 124s. – ISBN 83-7098-573-4
54346
  Manzoni A. I promessi sposi / Alessandro Manzoni ; a cura di E. Caccia ; con prefazione di M. Marcazzan. – Brescia : La Scuola, 1987. – 1159, [1] p.
54347
  Manzoni A. I promessi sposi / Alessandro Manzoni. – Firenze : Edizioni Polaris, 1993. – 570, [4] p. – Bibliogr. nelle note
54348
  Manzoni Alessandro I promessi sposi. Storia milanese del secolo XVII scoperta e rifatta da Alessandro Manzoni / Manzoni Alessandro. – Torino, 1960. – 628с.
54349
  Naddeo C.M. I promoni italiani : [grammatica - esercizi - giochi : A1/C1] / Ciro Massimo Naddeo ; hanno collab. A. De Giuli, G. Trama. – Firenze : Alma Edizioni, 2009. – 96 p. : ill. – Copyright: 1999. – ISBN 978-88-8644-029-9
54350
  Calvino Italo I racconti / Calvino Italo. – M., 1979. – 192с.
54351
  Gogol N.V. I racconti degli "Arabeschi" / Nikolaj V. Gogol ; introd. di Rita Giuliani. – Ed. integrale. – Roma : Tascabili Economici Newton, 1994. – 96, [1] p. – ISBN 88-7983-529-7
54352
  Levine I.D. I rediscover Russia / I.D. Levine. – New York : Duell ; Sloan and Pearce, 1964. – 216 p.
54353
  Citrine Walter I search for truth in Russia / Citrine Walter. – London, 1936. – 368с.
54354
   I smiech niekiedy moze byc nauka. – Warszawa, 1961. – 54с.
54355
  Rasputin Valentin I soldi per Maria e altri racconti / Rasputin Valentin. – Mosca, 1988. – 275с.
54356
   I starca odmlodzi: przyslowia, aforyzmy, zlote mysli, maksymy, sentencje o pracy. – Warszawa, 1988. – 244с.
54357
   I Tagebautechnisches Kolloquium vom 23 bis 24 November 1956 in Freiberg.. – Berl., 1957. – 164с.
54358
   I tre secoli dell"iconografia Ucraina : catalogo della mostra. – Kyiv : Spalakh, 2001. – 80 p. : fot. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 966-512-081-6
54359
  Muravjova L.S. I Verbi di Moto in Russo = Глаголы движения в русском языке : Для лиц, говорящих на итал. яз. / L.S. Muravjova. – M : Lingua russa, 1976. – 248 p.
54360
  Bailini S. I verbi italiani : grammatica, esercizi e giochi : [A1/C1] / Sonia Bailini, Silvia Consonno. – Firenze : ALMA Edizioni, 2008. – 173 p. : ill. – Copyright: 2004. – ISBN 978-88-8644-087-5
54361
  De Roberto Federico I Vicere. / De Roberto Federico. – Milano, 1989. – 651с.
54362
  Marcantonio Vito I vote my conscience / Marcantonio Vito; Rubinstein A.T. – New York, 1956. – 494с.
54363
  Shukshin V. I want to live / V. Shukshin. – M., 1973. – 259с.
54364
  Shukshin Vasily I want to live / Shukshin Vasily. – M., 1978. – 261с.
54365
  Noble John I was a slave in Russia: an America tells his story / Noble John. – New York, 1958. – 183с.
54366
  Duranty Walter I write as I please / Duranty Walter. – New York, 1935. – 347с.
54367
  Lysakowski Jan I wszystko w tym jednym zyciu / Lysakowski Jan. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1981. – 267s.
54368
  Gonzalez Reynaldo I zawsze smierc, jej szybki krok / Gonzalez Reynaldo; Przelozyla A.Nowak. – Krakow : Wyd-wo literackie, 1974. – 185s.
54369
  Fiedler A. I znowu kuszaca Kanada. / A. Fiedler. – Poznan, 1971. – 244с.
54370
   I Бахчисарайские научные чтения памяти Е.В. Веймарна, г. Бахчисарай, КРУ "Бахчисарайский историко-культурный заповедник", 5-7 сентября 2012 г. : тезисы докладов и сообщений / М-во культуры АРК ; КРУ "Бахчисарайский историко-культурный заповедник" ; Ин-т археологии НАНУ ; Крым. филиал Ин-та востоковед. НАНУ им. А. Крымского ; Таврич. Нац. ун-т им. В.И. Вернадского ; [редкол.: Айбабин А.И., Герцен А.Г., Науменко В.Е. и др.]. – Бахчисарай : КРУ "Бахчисарайский историко-культурный заповедник", 2012. – 75, [1] с.
54371
   I Всесоюжзный съезд лакокрасочной промышленности СССР. – Ленинград, 1933. – 293 с.
54372
   I Всесоюзная выставка медальерного искусства : каталог / Всесоюзная, выставка медальерного искусства, Москва. 1-я., 1973; Сост.: М.Ф. Маркеева, Л.С. Могилевчик; авт. вступ. ст.: Т.Б. Бельская. – Москва : Советский художник, 1973. – 128 с.
54373
   I Всесоюзная конференция "Проблемы создания супер-ЭВМ, супер-систем и эффективность их применения" : тезисы доклодов : в 2-х частях / "Проблемы создания супер-ЭВМ, супер-систем и эффективность их применения". – Минск
Ч. 1. – 1987. – 214 с.
54374
   I Всесоюзная конференция "Проблемы создания супер-ЭВМ, супер-систем и эффективность их применения" : тезисы доклодов : в 2-х частях / "Проблемы создания супер-ЭВМ, супер-систем и эффективность их применения". – Минск
Ч. 2. – 1987. – 203 с.
54375
   I Всесоюзная конференция по морской сейсмологии и сейсмометрии 12-14 июня 1989 г.. – Москва, 1989. – 72с.
54376
   I Всесоюзный радиобиологический съезд / Всесоюзный радиобиологический съезд (1; 1989; Москва). – Пущино
1. – 1989. – 252с.
54377
   I Всесоюзный радиобиологический съезд / Всесоюзный радиобиологический съезд (1; 1989; Москва). – Пущино
2. – 1989. – 254-560с.
54378
   I Всесоюзный радиобиологический съезд / Всесоюзный радиобиологический съезд (1; 1989; Москва). – Пущино
3. – 1989. – 562-807с.
54379
   I Всесоюзный радиобиологический съезд / Всесоюзный радиобиологический съезд (1; 1989; Москва). – Пущино
4. – 1989. – 809-1016с.
54380
   I Всесоюзный радиобиологический съезд : тезисы докладов / Всесоюзный радиобиологический съезд (1; 1989; Москва).; АН СССР. – Пущино
Т. 5. – 1989. – 1017-1229 с.
54381
  Стяжкіна О.В. I Всеукраїнська нарада деканів історичних факультетів державних навчальних закладів / О.В. Стяжкіна, І.М. Гридіна // Український історичний журнал : Науковий ж-л / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2002. – № 3. – С. 153-156. – ISSN 0130-5247
54382
  Бачинська О.А. I Всеукраїнська наукова конференція, присвячена 600-річчю міста "Кочубів - Хаджибей - Одеса" / О.А. Бачинська, М.С. Кучерук // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 4 (523), липень - серпень. – С. 235-236. – ISSN 0130-5247
54383
   I всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю: "Історико-філософські читання молодих учених", 12 квітня 2012 року / М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. архів Сумської обл. ; Сумський обл. краєзнавчий музей ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Іст. фак. ; [редкол. : Н.М. Зленко ; А.В. Гончаренко, О.В. Вовк та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2012. – 272 с. – Бібліогр. наприкінці доповідей
54384
   I Всеукраїнська селянська спартакіада. – К., 1930. – 32с.
54385
   I Всеукраїнський археологічний з"їзд : матеріали роботи : присвяч. 100-річчю з часу засн. Ін-ту археології НАН України / НАН України, Ін-т археології ; [голов. ред.: В.П. Чабай]. – Київ : ІА НАН України, 2019. – 537, [1] с. : табл., іл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7810-09-3
54386
   I Всеукраїнський з"їзд педагогічних працівників дошкільної освіти : 5 листопада 2010 р. : збірник матеріалів / [редкол. : Табачник Д.В. (гол.), Жебровський Б.М., Удод О.А., Єресько О.В. та ін.]. – Київ : Оберіг, 2011. – 136 с., [7] с. іл. : табл., фото. – ISBN 978-966-8689-36-9
54387
   I зимові Юнацькі Олімпійські ігри. Інсбрук 2012 / [М.М. Булатова (керівник) та ін.]. – Київ : Національний олімпійський комітет України, 2012. – 63, [1] с. : фотоіл. – Авт. зазнач. в кінці книги
54388
  Ефимов А.В. I Интернационал : стеногр. лекции прочит. в Высш. парт. школе при ЦК ВКП(б) в 1940-1941 учеб. г. / проф. А.В. Ефимов ; Высш. парт. школа при ЦК ВКП(б). – На правах рукописи. – Москва : ВПШ. – (Курс всеобщей истории. Новая история : лекция 22)
Лекция 22 : I Интернационал : Стенограмма лекции, прочитанной в Высшей партийной школе при ЦК ВКП(б) в 1940-1941 учебном году / А.В. Ефимов. – 1940. – 41, [1] с. – На правах рукописи


  Курс всеобщей истории. Лекция 1, 1а-9, 12-16, 18-22, 25-33, 36-42 [Текст] : Новая история : На правах рукописи : Стеногр. лекций прочит. в Высш. партийной школе при ЦК ВКП(б) в 1940-1941 учеб. г. / Высш. парт. школа при ЦК ВКП(б). - Москва : [б. и.], ...
54389
  Галкин И.С. I Интернационал / И.С. Галкин. – Москва, 1963. – 78с.
54390
  Иванов Н.Н. I Интранционал / Н.Н. Иванов. – Москва, 1964. – 47с.
54391
   I і II Бандерівські читання : матеріали перших та других Бандерівських читань, 1 лют. 2014 р., 2 лют. 2015 р. / НДІ ін-т українознавства, Незалеж. аналіт. центр "Укр. студії стратег. досліджень" ; [упоряд.: Т. Бойко, Ю. Сиротюк]. – Київ ; Івано-Франківськ : Місто НВ, 2015. – 199, [1] с. : іл. – Назва обкл.: Бандерівські читання. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-428-398-1
54392
  Ленин В.И. I конгресс Коммунистического Интернационала, 2-6 марта 1919 г. / В.И. Ленин. – Москва, 1987. – 29с.
54393
   I Международная школа по автоматизации научных исследований. – Пущино, 1982. – 100с.
54394
   I Международный геохимический конгресс. – М, 1972. – 452с.
54395
   I Международный геохимический конгресс. – М, 1972. – 492с.
54396
   I Международный геохимический конгресс. – М
2. – 1973. – 576с.
54397
   I міжнародна конференція "Реформа вищої освіти в Україні: критичні питання у сфері законодавчих та інституційних трансформацій" // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2015. – № 3 (58). – С. 85. – ISSN 2078-1016


  28-29 травня 2015 р. у стінах КНУ імені Т. Шевченка відбулася конференція "Реформа вищої освіти в Україні: критичні питання у сфері законодавчих та інституційних трансформацій". Конференцію відкрили представники організаційного комітету: проф., ...
54398
  Ідзьо Віктор I Міжнародна наукова конференція "Українсько-російські відносини на зламі тисячоліть: рік України в Російській Федерації" // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2002. – Ч. 4. – С. 295-296
54399
  Блануца А.В. I Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії" / А.В. Блануца, В.А. Доброчинська // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 3 (492). – С. 226-228. – ISSN 0130-5247
54400
  Гузенко Ю.І. I Міжнародна науково-практична конференція "Аркасівські читання" // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 3 (498). – С. 217-218. – ISSN 0130-5247


  14-15 квітня 2011 р. в Миколаєві відбулася I Міжнародна науково-практична конференція "Аркасівські читання".
54401
   I Міжнародна науково-практична конференція "Освіта в українському зарубіжжі: досвід становлення і перспективи" // Український форум. – Київ, 2000. – 8 - 15 листопада (№ 38/39). – С. 1


  1-4 листопада 2000 року в приміщенні КНУ імені Тараса Шевченка відбулася I Міжнародна науково-практична конференція: "Освіта в українському зарубіжжі: досвід становлення і перспективи". Конференцію відкрив ректор університету В. Скопенко.
54402
   I Міжнародну науково-практичну конференцію відкриває ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка академік В.В. Скопенко. Зала засідань Вченої Ради університету 2 листопада 2000 р. [фото] // Освіта в українському зарубіжжі: досвід становлення і перспективи : Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції 1-4 лист. 2000 р. / Ред.кол.:В.В.Скопенко,В.П.Гондюл та ін. – К. : Український Світ, 2001. – С. 3. – ISBN 966-7586-04-09
54403
   I Наукова конференція аспірантів. – Київ, 1961. – 12 с.
54404
   I научная конференция. Итоги научно-исследовательской работы за 1963-1964 год : Тезисы докл. : Секция соц.-эконом. и филол. наук, общетехническая секция. – Львов, 1965. – 68с.
54405
  Рогатенко В.Ф. I Очерк развития теория геометрических построений в плоскости Лобачевского. II. О геометрических построениях в плоскости Лобачевского, выполняемых без помощи линейки : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Рогатенко В. Ф.; ЛьвГУ. – Львов, 1954. – 11л.
54406
   I Республиканская научная конференция струдентов-физиков 17-20 февраля. – К, 1970. – 88с.
54407
   I Студентська наукова сесія. – Ужгород, 1949. – 79с.
54408
   I съезд Коммунистической партии Кубы : Гавана, 17-22 дек. 1975 г. / Коммунистическая партия Кубы. – Москва : Политиздат, 1976. – 584 с. – (Документы и материалы зарубежных коммунистических и рабочих партий)
54409
  Трущенко Н.В. I съезд РКСМ / Н.В. Трущенко. – Москва, 1983. – 143 с.
54410
   I съезд советских океанологов, Москва, 20-25 июня 1977 г.. – Москва, 1977. – 239с.
54411
   I съезд советских океанологов, Москва, 20-25 июня 1977 г.. – Москва, 1977. – 240с.
54412
   I съезд советских океанологов, Москва, 20-25 июня 1977 г.. – Москва, 1977. – 234с.
54413
   I Українська конференція з автоматичного керування Автоматика-94. – К.
ч.1. – 1994. – 271с.
54414
   I Українська конференція з автоматичного керування Автоматика-94. – Київ
Ч. 2. – 1994. – 260-518 с.
54415
   I"m Ukrainian, mate! : new australian generation of poets. – Kyiv : Alternativy, 2000. – 143 p. – Authors: M. Lysenko, I. Romanowski, N. Tkaczynski, J. Hughes, P. Skrzynecki. – ISBN 966-7217-31-0
54416
  Keyes Frances I, The King. / Keyes Frances. – New York-Toronto-Lond., 1966. – 368с.
54417
  Hughes Langston I, too am America / Hughes Langston. – Moscow, 1986. – 336с.
54418
  Дембский Д. I. "Философия права и нравственности", проф. Л.И. Петражицкого; II. Право и нравственность с точки зрения исторического материализма : (Этюд по философии права и нравственности) / Д. Дембский. – Харьков : Тип. Б. Бенгис,, 1909. – 77 с.
54419
  Comenius Ioannes Amos I. A. Comenii Ianua lingua[rum] reserata aure[a], sive Seminarium lingua & scientiarum omnium: Hoc est Compendiosa latinam... latinam... : Editio postrema. – Amstelodami (Amsterdam) : Apud Ioannem Iansso[nium], 1642. – 260, [108] p. – Титульний аркуш пошкоджено, частина назви дописана від руки. Видання багатомовне: паралельний виклад латинською, німецькою, французькою мовами.
54420
  Calinescu G. I. Eliade-Radulescu si scoala sa / G. Calinescu. – Bucuresti, 1966. – 120 p.
54421
  Dragut Vasile I. Musceleanu / Dragut Vasile. – Bucuresti, 1980. – 27 p.
54422
  Rothberg M. I. Ueber die Einwirkung des fein vertheilten Silbers a-Brompropionsaureaethylester. II. Ueber eine nene Bildungsweise der unsymmetrischen Dimethylbernsteinsaure : Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doctorwurde der hohen philosophischen Facultat der Universitat Bern vorgelegt von Mathaus Rothberg // Действие цинка и монохлоруксусного эфира на кетоны и альдегиды : ст. 1. Синтез предельных третичных В-оксикислот Сергея Реформатского / С.Н. Реформатский. – С-Пб. – 34 S. : lll.
54423
  Мережковский Д.С. I. Грядущий хам; II. Чехов и Горький / Д.С. Мережковский. – Санкт-Петербург : Изд. М.В. Пирожкова ; [Акц. О-во тип. дела в СПб.], 1906. – [6], 185, [2] с. – Экз. в разных тип. переплетах


  Содержание: Грядущий хам; IЧехов и Горький; Теперь или никогда; Страшный суд над русской интеллигенцией; Св. София; О новом религиозном действии
54424
  Толстой Л.Н. I. Для чего мы живем; II. Первая ступень : [Мысли о смысле жизни] : [Предисл. к кн. Х. Уильямса "Этика пищи"] / Л.Н. Толстой ; [Собрал В.Г. Чертков]. – Москва : [Книгоиздат. "Труд и Воля"] ; Тип. А.П. Поплавского, 1907. – 91 с.
54425
  Толстой Л.Н. I. Единственное возможное решение земельного вопроса; II. Предисловие к русскому переводу книги Генри Джорджа "Общественные задачи" / Л.Н. Толстой. – 2-е изд. – Москва : Изд. "Посредника" ; Тип. Г.В. Васильева, 1917. – 15 с. – (Книги по Земельному вопросу / Л.Н. Толстой ; Издание "Посредника" ; № 652)
54426
   I. З історії Києво-Печерської лаври та Заповідника : [добірка матеріалів] // Лаврський альманах : Києво-Пєчєрська Лавра в контексті української історії та культури: збірник наукових праць. – Київ, 1999. – Вип. 2. – С. 7-52. – ISBN 966-518-002-9
54427
   I. З історії Києво-Печерської лаври та Заповідника : (добірка матеріалів) // Лаврський альманах : збірник наукових праць. – Київ, 2001. – Вип. 3 : Києво-Пєчєрська Лавра в контексті української історії та культури. – С. 5-74. – ISBN 966-7671-25-9
54428
  Пичета В.И. I. Исторический очерк славянства / В.И. Пичета. – Москва : кн. маг. "Вестн. мануфактур. пром-сти" (Ч.М. Иоксимовича), 1914. – [2], 184, [1] с. – В изд. также: II. Состав современного славянства / Ч.М. Иоксимович (с. 168-185). – (Славянская библиотека ; № 1)
54429
  Толстой Л.Н. I. К политическим деятелям; II. Письмо к редактору английской газеты [15 дек. 1894 г.] : Письмо к редактору английской газеты / Л.Н. Толстой. – [Москва] : Книгоизд. "Обновление" ; [Тип. Брусселя], 1906. – 32 с. – Без тит. л.
54430
  Толстой Л.Н. I. О жизни; II. О новом жизнепонимании : [Отр. из гл. 4 и 5 соч. "Царство божие внутри вас"] / Л.Н. Толстой. – 2-е изд. – Москва : Изд. книгоиздат "Посредник" ; Типо-литогр. И.Н. Кушнерев и К*, 1907. – 196 с. – (Издание книгоиздательства "Посредник" ; № 583)
54431
  Слугинов Н.П. I. Оптические рулетты; II. Скорость распространения колебательного движения : I. [Сообщение, читанное на заседании физико-мат. секции Общества Естествоиспытателей при Имп. Казанском ун-те] : II. [Сообщение ... [в анот.] / Н.П. Слугинов. – Казань : Тип. Имп. ун-та, 1889. – 16 с. – Без общ. тит. л. - Первое произведение имеет отд. тит. л. - Отд. оттиск: Собрание протоколов заседаний Секции физико-математических наук Общества естествоиспытателей при Казанском университете. 1889, т. 7. – Библиогр. в примеч.


  [Сообщение, читанное в 84 заседании физико-мат. секции Общества Естествоиспытателей при Имп. Казанском ун-те 15 февраля 1889 года] На обл. дарственная надпись: Николай Николаевичу Шиллеру от автора
54432
  Рудич В.И. I. Осень золотая. II. В дни войны : [Рассказы] / Вера Рудич. – Петроград : Тип. Т-ва А.С. Суворина "Новое время", 1915. – 88 с.
54433
  Толстой Л.Н. I. Ответ Синоду [на определение от 20-22 февраля 1901 г. и на полученные мной по этому случаю письма]; II. Как читать евагелие и в чем его сущность / Л.Н. Толстой. – [Санкт-Петербург] : Книгоиздат. "Обновление", 1906. – 16 с. – (Книгоиздательство "Обновление" ; № 3)
54434
  Толстой Л.Н. I. Против толстовства; II. О толстовском обществе; III. Мысли о магометанстве, буддизме и христианстве; IV. О вере и неверии : Письмо к редактору английской газеты / Л.Н. Толстой. – [Москва] : Изд. книгоиздат "Посредник" ; Тип. торг. дома А.П. Печковский, П.А. Буланже и К*, 1906. – 15 с. – (Посредник ; № 634)
54435
  Колли Р.А. I. Снаряд для наблюдения медленных электрических колебаний; II. К теории снаряда Румкорфа / Р. Колли // О поляризации в электролитах / Р.А. Колли. – Санкт-Петербург : Тип. В. Демакова, 1878. – [2], 29 с., 1 л. ил.
54436
   I.A. Goncarov : Beitrage zu Werk und Wirkung. – Koln; Wien : Bohlau, 1989. – [5], 201 S. – (Bausteine zur Geschichte der Literatur bei den Slaven / Hrsg. von H.-B. Harder, H. Rothe in Verbindung mit R. Olesch ; Bd. 33). – ISBN 3412030899
54437
   I.I.Mechnikov State University of Odessa. – Odessa, 1994. – 152c.
54438
  Bidermann Iacobi Bidermani E Societate Iesu Epigrammatum. Libri Tres, Christo deoque Ter. Opt. Max. Deiparae virginum virgini, & B. Ignacio Societatis Iesu Conditori confecrati. – Coloniae Agrippinae (Koln) : Apud Ioannem Kinckium sub Monocerote, 1620. – [7], 254, [10] p.


  На титульному аркуші надпис синім чорнилом: Ex Bibliothecae R. C. Cameneciensis Seminari; а також декілька нерозбірливих надписів чорним чорнилом на титулі та контр титулі
54439
  Lobbetius Iacobus Iacobi Lobbetii Leodiensis e Societate Iesu Via vitae ac mortis : Tribus libris explicata. – Antuerpiae (Antwerpen) : Apud Ioannem Meurcium, 1638. – [14], 346, [2] p.
54440
   IAEA Film catalogue. – Vienna
4. – 1965. – 104с.
54441
  Merisescu Gheorghe Iakob Muresianu / Merisescu Gheorghe. – Bucuresti, 1966. – 200с.
54442
  Панченко П. Ianimo, companeros! Стихи об Испании. / П. Панченко. – Москва, 1936. – 46 с.
54443
  Hussar Gheorghe Iasi. Arhitectura moua / Hussar Gheorghe. – Bucuresti, 1967. – 120 p.
54444
  Miclea Ion Iasii marilor iubiri / Miclea Ion. – Bucuresti, 1971. – 124с.
54445
  Чалишкан Кристина Iati виходить на глобальний рівень // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 2, березень - квітень. – С. 34-35 : фото. – ISSN 1998-8044
54446
  Жданова Ольга Iati переваги без недоліків // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 7, спецвипуск. – С. 36-37 : фото. – ISSN 1998-8044
54447
  Чалышкан Кристина Iati с любовью к клиенту // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 5, вересень - жовтень. – С. 32-33 : фото. – ISSN 1998-8044
54448
   Iati ценит своих партнеров // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 5, вересень - жовтень. – С. 38-39 : фото. – ISSN 1998-8044
54449
   Iberia и Amadeus расширяют возможности агентов // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 1. – С. 2 [прилож.]. – ISSN 1998-8044
54450
   Iberica americans: Культуры Нового и Старого Света XVI - XVIII вв. в их взаимодействии. – С.-Петербург, 1991. – 288с.
54451
   Iberica. Кальдерон и мировая культура. – Л., 1986. – 269с.
54452
   IBERIKA: Культура народов Пиренейского полуострова. – Л., 1983. – 236с.
54453
   IBERIСA: Кальдерон и мировая культура. – Ленинград, 1986. – 272 с.
54454
  Singh A. IBM PC : 8088 Assembler language programming / A. Singh, W.A. Triebel. – Englewood Cliffs : Prentice Hall, 1985. – 14, 433 p.
54455
  Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя : Краткий курс / В.Э. Фигурнов. – Москва : ИНФРА-М, 1998. – 480с. – ISBN 5-86225-471-4
54456
  Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя / В.Э. Фигурнов. – Изд. 7-е, перераб. и доп. – Москва : Инфра-М, 1998. – 640с. – ISBN 5-86225-292-4
54457
  Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя / В.Э. Фигурнов. – 7-е изд. перераб. и дополненое. – Москва : Инфра-М, 1999. – 640с. – ISBN 5-86225-292-4
54458
  Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя : Краткий курс / В.Э. Фигурнов. – Москва : ИНФРА-М, 1999. – 480с. – ISBN 5-86225-471-4
54459
  Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя : Краткий курс / В.Э. Фигурнов. – Москва : ИНФРА-М, 2001. – 480с. – ISBN 5-86225-471-4
54460
  Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя / В.Э. Фигурнов. – 7-е изд. перераб. и дополненое. – Москва : Инфра-М, 2001. – 640с. – ISBN 5-86225-292-4
54461
  Бараш Л. IBM zEnterprise - новое измерение в вычислениях // Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок / Издательский Дом ITC. – Киев, 2010. – № 27/28 (738). – С. 36-37
54462
  Tolstoi Alexej Ibykus. Die Emigranten / Tolstoi Alexej. – Berlin - Weimar, 1976. – 604с.
54463
  Pukhovets D. Icarius as an example of a provincial early Byzantine official of the end of the 4th century AD (according to Libanius speeches) // Абстракти доповідей та програма Міжнародної наукової конференції "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Ver Kyiviens" : абстракти доповідей та програма Міжнар. наук. конф. / "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Vеr Куіvіеns", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2019. – P. 97
54464
  Spassky Oleg Ice hockey / Spassky Oleg. – M., 1981. – 192с.
54465
   Iceland. – Singapore : Apa publications, 2002. – 378 p. : ill. – (Insight guide ; Discovery channel : explore your world). – ISBN 0-88729-176-7
54466
  Heinze Harald Ich bin erst neunzehn. / Heinze Harald. – Halle-Leipzig, 1983. – 226с.
54467
  Hoffmann Achim Ich bin Student / Hoffmann Achim, Mehlhorn Gerlinde. – Berlin, 1983. – 125с.
54468
  Zielke A. Ich blattre im Buch meines Lebens / A. Zielke. – Алматы, 1981. – 61 s.
54469
  Zapolska Gabriela Ich czworo / Zapolska Gabriela. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1955. – 160 s.
54470
  Scibor-Rylski Ich dzien powszedni : Opowiadania filmowe / Aleksander Scibor-Rylski. – Warszawa : Iskry, 1972. – 497s.,[8k.] fot.
54471
  Kasprowicz Antoni Ich dzien powszedni. / Kasprowicz Antoni. – Lodz, 1977. – 203с.
54472
  Stibi Georg Ich erlebte Ungarn. Hintergrunde und Ziele des konterrevolutionaren Aufstandes / Stibi Georg. – Berl., 1957. – 64с.
54473
  Timtschenko V. Ich ervecke Russland mit Blut - Wladimir Wolfowitsch Shirinowski / Victor Timtschenko. – Berlin : Aufbau-Verlag, 1994. – 210 S. : ill. – ISBN 3-351-02428-2


  У пр. № 1694321 напис: Рідному факультету журналістики КДУ од випускника 1977 р. Віктора Тимченка 26.05.07
54474
   Ich fand mein Vaterland. – Jena, 1962. – 124с.
54475
  Kaul Friedrich Karl Ich fordere Freispruch. / Kaul Friedrich Karl. – Berl., 1955. – 448с.
54476
  Scherner Erhard Ich hab den Morgen oftmals kommen schen... Zur Poetik des Dichters Kuba / Scherner Erhard. – Halle (Saale), 1975. – 205с.
54477
  Wieland Rotraud Ich hab einmal Suleika geheissen / Wieland Rotraud. – Halle (Saale) : Mitteldeutscher, 1977. – 93 S.
54478
  Schmieder Meike Ich habe einen Mord gesehen / Schmieder Meike. – Berlin, 1985. – 192с.
54479
  Victor Walther Ich kam aus lauter Liebe in die Welt / Victor Walther. – Weimar : Volksverlag, 1961. – 496 S.
54480
  Barta Ludwig Ich lad" dich ein nach Debrecen / Barta Ludwig. – Berlin, 1965. – 224с.
54481
  Арзуманова Н.В. Ich lerne deutsch : так начинают изучать немецкий / Н.В. Арзуманова. – Москва : Международные отношения, 1978. – 168 с.
54482
  Roder W. Ich lerne Mathematik : Mit 205 Bild. und 17 Aufgaben hebst vollstandig durchgefuhrten Losungen / W. Roder. – B. 2, verb. Auflage. – Leipzig : Fachbuchverl.
2 : Geometri und Trigonometrie. – 1961. – 228 S.
54483
  Strittmatter E. Ich mach ein Lied aus Stille Gedichte / E. Strittmatter. – Berlin-Weimar, 1973. – 131с.
54484
  Strittmatter Eva Ich mach ein Lied aus Stille. Gedichte / Strittmatter Eva. – Berlin-Weimar, 1976. – 132с.
54485
  Zierke Ich mar Ferdinand von Schill / Zierke, Heinz-Jurgen. – Rostok : Hinstorff, 1985. – 326 S.
54486
  Weinkauf Bernd Ich nannte sie Sue / Weinkauf Bernd. – Halle - Leipzig : Mitteldeutscher, 1978. – 195 S.
54487
  Dehmel Richard Ich radle, radle, radle. / Dehmel Richard. – Berlin, 1975. – 125с.
54488
   Ich schreibe...Arbeiter greifen zur Feder. – Berl., 1960. – 240с.
54489
   Ich schreibe...Arbeiter greifen zur Feder. – Berl., 1961. – 208с.
54490
   Ich schreibe...Arbeiter greifen zur Feder. – Berl., 1962. – 192с.
54491
   Ich schreibe...Arbeiter greifen zur Feder. – Berl., 1963. – 202с.
54492
   Ich schreibe...Arbeiter greifen zur Feder. – Halle, 1964. – 270с.
54493
   Ich schwore. Eine Bilddokumentation uber die Nationale Volksarmee. – Berlin, 1971. – 381с.
54494
   Ich seh dich an Bild, Gedichte und Lieben fur verliebte. – Leipzig, 1975. – 144с.
54495
  Kordt P. Ich seh dir in die Augen, Kleines : das grosse Buch der Filmzitate : die besten Dialoge aus mehr als 2000 Filmen / Peter Kordt. – Aktualisierte u. erw. Neuausg. – Berlin : Schwarzkopf & Schwarzkopf, 2004. – 973, [3] S. : Ill. – ISBN 3-89602-540-6
54496
  Franko Iwan Ich seh ohne Grenzen die Felder liegen : ausgewahlte Dichtungen / Iwan Franko ; aus dem Ukr. von Erich Weinert. – Berlin : Kultur und Fortschrift, 1951. – 139 S.
54497
  Harlan Thomas Christoph Ich selbst und kein Engel. / Harlan Thomas Christoph. – Berlin, 1961. – 90с.
54498
   Ich sschriebe...Arbeiter greifen zur Feder. – Halle (Saale), 1964. – 270с.
54499
  Meisner A. Ich traf auch Meine in Paris / A. Meisner. – Berlin, 1973. – 404с.
54500
  Paukszta Eugeniusz Ich trzech i dziewczyna / Paukszta Eugeniusz. – Warszawa, 1978. – 254с.
54501
  Kolodziej A. Ich trzydziestu szesciu / A. Kolodziej. – Gdynia, 1968. – 302с.
54502
   Ich und meine Welt. – 2. Aufl. – Leipzig, 1992. – с.
54503
  Listreker Jurgen Ich war allein / Listreker Jurgen. – Weimar, 1958. – 32с.
54504
  Griebel Otto Ich war ein Mann der Strasse: Lebens erinnerungen eines Dresdner Malers / Griebel Otto. – Halle; Leipzig, 1986. – 519с.
54505
  Legere Werner Ich war in Timbuktu / Legere Werner. – Berlin, 1955. – 316с.
54506
  Legere Werner Ich war in Timbuktu / Legere Werner. – Berlin, 1982. – 287с.
54507
  Burghardt M. Ich war nicht nur Schauspieler. / M. Burghardt. – Berlin-Weimar, 1973. – 407с.
54508
  Burghardt Max Ich war nicht nur Schauspieler. / Burghardt Max. – Berlin-Weimar, 1976. – 413с.
54509
   Ich war, ich bin, ich werde sein. – Lpz., 1960. – 240с.
54510
  Heine Thomas Theodor Ich warte auf Wunder. / Heine Thomas Theodor. – Berlin, 1984. – 511с.
54511
  Rudzisa V. Ich werde Lehrer: Metodiska izstradne / V. Rudzisa. – Riga, 1990. – 23с.
54512
  Radtke Gunter Ich werde toten / Radtke Gunter. – Rudolstadt, 1990. – 174с.
54513
  Dickens Monica Ich werde warten. / Dickens Monica. – Berlin-Weimar, 1975. – 359с.
54514
  Maass S. Ich will einen Turm besteigen / S. Maass; mit ill. von K. Fischer. – Berlin : Neues Leben, 1974. – 336 S. : il.
54515
   Ich will euch was erzahlen...Deutschen Kinderreime. – Leipzig, 1974. – 359с.
54516
  Rosie Paul Ich will sie schmahen und uber den grunen Klee leben: Auskunfte uber Artgenossen / Rosie Paul. – Berlin, 1984. – 285с.
54517
  Katajew Valentin Ich, Sohn des werktatigen Volkes / Katajew Valentin, 1937. – 224 S.
54518
  Tetzner Reiner Ich. Dr. Roland Eisenberg. Erzahlung / Reiner Tetzner. – Halle (Saale), 1976. – 142 с.
54519
  Паливода А. ICO, токенізація та інша фінансова екзотика // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 13-19 жовтня (№ 38). – С. 7


  "Уже два роки в Україні йде обговорення того, як можна використовувати в інтересах національної економіки криптовалюту та інші інструменти, засновані на технології блокчейн. Поки що у фокусі уваги самі криптовалюти і можливість на них заробити, ...
54520
  Georgievski M. Icon gallery - Ohrid / Milco Georgievski. – Ohrid : Institute for protection of the monuments of culture and National Museum, 1999. – 109 s. : ill. – ISBN 9989-9993-3-3
54521
  Smirnova Engelina Icones de l"ecole de Moscou XIVe-XVIIe ciecles / Smirnova Engelina. – Leningrad, 1989. – 319с.
54522
  Reichenbach L. Icones florae germanicae. – Lipsiae
Vol.2. – 1837
54523
  Reichenbach L. Icones florae germanicae. – Lipsiae
Vol.4. – 1840
54524
  Reichenbach L. Icones florae germanicae. – Lipsiae
Vol.5. – 1841
54525
  Reichenbach L. Icones florae germanicae. – Lipsiae
Vol,6. – 1844
54526
  Reichenbach L. Icones florae germanicae. – Lipsiae
Vol.8. – 1846
54527
  Reichenbach L. Icones florae germanicae. – Lipsiae, 1847
54528
  Reichenbach L. Icones florae germanicae. – Lipsiae, 1849. – 620c.
54529
  Reichenbach L. Icones florae germanicae / L. Reichenbach. – Lipsiae
Vol.13et14. – 1851
54530
  Reichenbach L. Icones florae germanicae. – Lipsiae
Vol.15. – 1853
54531
  Reichenbach L. Icones florae germanicae. – Lipsiae
Vol,17. – 1855
54532
  Reichenbach L. Icones florae germanicae / L. Reichenbach. – Lipsiae
Vol.19. – 1860
54533
  Reichenbach L. Icones florae germanicae. – Lipsiae
Vol.20. – 1862
54534
   Iconographia Mendeliana : To the memory of G.J. Mendel for the centenary of the publication of his discovery of the principles of heredity. – Brno : Moravia Museum, 1965. – 73 p. : ill.
54535
   Iconographia Mendeliana. To the memory of G.J. Mendel for the centenary of the publication of his discovery of the principles of heredity. – Brno, 1965. – 73с.
54536
   Iconographia Mendeliana. To the memory of G.J. Mendel for the centenary of the publication of his discovery of the principles of heredity. – Brno, 1965. – 74с.
54537
  Didron M. Iconographie chretienne. Histoire de dieu. – Paris : Impr. royale, 1843. – 600 с. : ил.
54538
  Guerin-Meneville F. E. Iconographie du regne animal de G. Cuvier, ou, Representation d"apres nature de l"une des especes les plus et souvent non encore figurees de chaque genre d"animaux / par F.E. Guerin-Meneville. – Paris, 1858
54539
  Visconti E.Q. Iconographie grecque / par E. Q. Visconti, chevalier de l"Empire, membre de l"Institut de France. – Paris
T. 1. – 1811. – 322 s.
54540
   Icosanoids and cancer. – New York : Raven Press, 1984. – XVIII, 289 p.
54541
  Веверка П. ICQ 2000 для "чайников" / Питер Веверка, Майкл Тейлор ; пер. с англ. Ю.Н. Скороход. – Москва : Диалектика, 2001. – 304 с. – Парал. тит. англ. – (Для чайников). – ISBN 5-8459-0183-9


  Простой и быстрый способ оптимального использования ICQ
54542
  Шайдуров А.А. ICQ для юношеских библиотек // Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Рос. книжная палата. – Москва, 2012. – № 4 (381). – С. 28-30. – ISSN 0869-6020


  В статье приводится анализ справочно-библиографической деятельности юношеских библиотек. Проанализированы сайты библиотек, которые организуют справочно-библиографическое обслуживание молодежи, используя службу мгновенного обмена сообщениями ICQ. ...
54543
   ICSID additional facility rules. – Washington : International Centre for Settlement of Investment Disputes, 2006. – 69 p. – (ICSID ; 11)
54544
   ICSID convention, regulations and rules. – Washington : International Centre for Settlement of Investment Disputes, 2006. – 128 p. – (ICSID ; 15)
54545
   ICSID review. Foreign investment law journal. – Baltimore : ICSID, 1986-. – ISSN 0258-3690
Vol. 22, Nr 1 (Spring). – 2007
54546
   ICSID review. Foreign investment law journal / Intern. centre for settlement of investment disputes. – Baltimore : ICSID, 1986-. – ISSN 0258-3690
Vol. 25, Nr 2 (Fall). – 2010
54547
   ICSID review. Foreign investment law journal / Intern. centre for settlement of investment disputes. – Baltimore : ICSID, 1986-. – ISSN 0258-3690
Vol. 26, Nr 2 (Fall). – 2011
54548
   ICSID review. Foreign investment law journal / Intern. centre for settlement of investment disputes. – Oxford : ICSID ; Oxford Univ. Press, 1986-. – ISSN 0258-3690
Vol. 27, Nr 1 (Spring). – 2012
54549
   ICSID review. Foreign investment law journal / Intern. centre for settlement of investment disputes. – Oxford : ICSID ; Oxford Univ. Press, 1986-. – ISSN 0258-3690
Vol. 28, Nr 1(Spring). – 2013
54550
   ICSID review. Foreign investment law journal / Intern. centre for settlement of investment disputes. – Oxford : ICSID ; Oxford Univ. Press, 1986-. – ISSN 0258-3690
Vol. 29, Nr 1 (Winter). – 2014
54551
  Akilli E. ICT in teaching ESP to future civil engineers at technical university / E. Akilli, L. Konoplianyk, Y. Pryshupa // Advanced education / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Ф-т лінгвістики ; редкол.: Мустафа Эряман, Ян-Урбан Сандал, Салих Зекі Генч [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 11. – C. 93-99. – ISSN 2409-3351
54552
  Belova A.D. ICT, branding and advertising in airlines videos // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 57. – P. 36-40
54553
  Beliaev Alexandr Ictiandro / Beliaev Alexandr. – Moscu, 1989. – 189с.
54554
   ICTK-10. 10th international chemistry conference "Toulouse-Kiev" : Toulouse 3-5 June 2019 : Laboratoire de chimie de coordination 205 route de Narbonne, Toulonse, France / [Univ. Paul Sabatier de Toulouse ; Taras Chevtchenko de Kiev]. – Toulouse : Universite Tolouse III Paul Sabatier [etc.], 2019. – [138] p. : ill., tab. – Без тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим.
54555
  Пашковська Т. ID-карти замість паспортів: видача стартувала! // Юридична газета. – Київ, 2016. – 19 січня (№ 1/2). – С. 23
54556
  Orlowski Wladyslaw Ide razem z wami / Orlowski Wladyslaw. – Lodz : Wyd-wo Lodzkie, 1978. – 212s.
54557
  Antochewicz Bernard. Ide za toba. / Bernard. Antochewicz. – Wroclaw, 1976. – 145с.
54558
  Jelinkova E. Ide, ide Postovsky Panacik / E. Jelinkova. – Bratislava : Mlade leta, 1971. – 95 s.
54559
  Dannhauer Johann Conrad Idea boni interpretis et malitiosi calumniatoris / Dannhauer Johann Conrad; Hrsg. von W. Sparn. – Hildesheim u.a. : Olms-Weidmann, 2004. – [11],266,[20]S. – Nachdruck der Ausgabe: Strassburg, 1652. – (Historia scientiarum : ein Editions-Programm der Fritz Thyssen Stiftung zur Geschichte der Wissenschaften in Deutschland / Hrsg. von B.Fabian u.a. ; Fachgebiet Philosophie und Theologie). – ISBN 3-487-11966-8
54560
  Budzynska-Daca Idea debaty a reguly interakcji w formatach polskich telewizyjnych debat przedwyborczych // Studia medioznawcze / Instytut dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2012. – Nr 1 (48). – S. 45-59. – ISSN 1641-0920


  Про польські передвиборчі теледебати.
54561
  Poliszczuk J. Idea Europy a ukrainska tozsamosc po Euromajdanie // Bibliotekarz Podlaski : ogolnopolskie naukowe pismo bibliotekoznawcze i bibliologiczne. – Bialystok, 2017. – R. 18, nr. 4 (37). – S. 214-228. – ISSN 1640-7806
54562
  Nusbaum J. Idea ewolucyi w biologii : Przeszlosc, stan obecny i wplyw na rozwoj wiedzy ludzkiej / J. Nusbaum. – Warszawa, 1919. – 555s.
54563
   Idea i czyn Jozefa Pilsudskiego. – Warszawa : Bibljoteka dziel naukowych, 1991. – 271p. : il. – ISBN 83-7021-145-3
54564
   Idea i komunikacja w jezyku i kulturze rosyjskiej / pod. red. A. Dudka. – Krakow : Wydaw. Uniw. Jagiellonskiego, 2010. – 543, [1] s. : табл. – Попередня назва серії: Prace Katedry literatury i kultury rosyjskiej Uniwersytetu Jagiellonskiego. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Seria: Prace Katedry rosjoznawstwa Uniwersytetu Jagiellonskiego ; 10). – ISBN 978-83-233-3107-0
54565
  Frankowska-Terlecka Malgorzata Idea jednosci nauki w XII i XIII wieku / Frankowska-Terlecka Malgorzata. – Wroclaw i i., 1976. – 144с.
54566
  Wojnar M. Idea konfederacji czarnomorskiej Juria Lypy na tle geopolitycznych koncepcji ukrainskiego nacjonalizmu integralnego // Ukraїna : narracje, jezyki, historie. – Wroclaw : Trickster, 2015
54567
  Jagiello-Szostak Idea narodu politycznego kontra etnonacjonalizmy : od jugosjawizmu do jugonostalgii / Anna Jagiello-Szostak. – Wroclaw : ATUT, 2013. – 329, [1] s. : map., tab. + 2 карти. – Bibliogr.: S. 311-327. – ISBN 978-83-7432-965-1
54568
   Idea postepu a Nagroda Nobla / M. Glowacka, M. Rozycki, J. Sadlocha, E. Stadtmuller // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2016. – N 3701 : Nagroda Nobla jako symbol globalnych norm i idei spolecznych / M. Glowacka, M. Rozycki, J. Sadlocha, E. Stadtmuller. – S. 111-153. – ISSN 0239-6661


  Нобелівська премія (англ. Nobel Prize, швед. Nobelpriset) — одна з найпрестижніших міжнародних премій, яку щорічно присуджують за видатні наукові дослідження, революційні винаходи або значний внесок у культуру чи розвиток суспільства.
54569
  Walicki Andrzej Idea wolnosci u myslicieli rosyjskich : Studia z lat 1955-1959 / Walicki Andrzej. – Krakow : Wyd-wo Uniwersytetu Jagiellonskiego, 2000. – 324S. – (Jagiellonskie studia z filozofii rosyjskiej / Rada ser.: B.Lagowski i.i. ; 3 ; Historia. Religia. Polityka). – ISBN 83-233-1399-7
54570
   Ideal empires and republics: Rousseau"s Social contrast; More"s Utopia; Bacon"s New Atlantis; Campanella"s City of the Sun. – Washington, London, 1901. – 317с.
54571
  Paruzel Eugeniusz Ideal wychowawczy Narodowej Demokracji i proby jego realizacji na przelomie XIX i XX wieku / Paruzel Eugeniusz. – Torun, 1993. – 136с.
54572
  Steiger Gunter Ideale und Irrtumer. Eines deutschen Studentenlebens. Das "Selbstbekenntnis" des Studenten Anton Haupt aus Wismar uber seine Jenaer Burschen schafterzeit (1817-1819). und die gegen ihn 1820 in Bonn / Steiger Gunter. – Weimar, 1966. – 144с.
54573
  Solewski Rafal Idealistic Philosophy of Participation and Contemporary Art. Selected Examples of Polish Art at the turn of the Twenty First Century // Art inquiry : recherches sur les arts / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz, 2018. – N 20 (29) : Participation and art. – P. 245-255. – ISSN 1641-9278
54574
  Brinton Crane Ideas and Men. / Brinton Crane. – 2d ed. – Englewood Cliffs, 1963. – 484с.
54575
  Lerner Max Ideas for the ice age: studies in a revolutionaty era. / Lerner Max. – New York, 1941. – 432с.
54576
  Weaver Richard Ideas have consequences / Weaver Richard. – Chicago : The university of Chicago press, 1948. – 190 p.
54577
  Conlin Mary Lou Ideas module. Inferences module / Conlin Mary Lou. – Boston : Houghton Mifflin Company, 1978. – 322p. – (Concepts of Communication: Reading). – ISBN 0-395-25492-2
54578
  Yart Idee de la poesie angloise, ou traduction des meilleurs poetes Anglois, qui n"ont point encore paru dans notre langue, .... – P.
5. – 1754. – 416с.
54579
  Yart Idee de la poesie angloise, ou traduction des meilleurs poetes anglois, qui n"ont point encore paru dans notre langue.... – P.
5, 6. – 1754. – 416-776с.
54580
  Yart Idee de la poesie angloise, ou traduction des meilleurs poetes anglois.... – Paris (A Paris) : Chez Briasson
T. 2. – 1753. – [6], 356 p.


  На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею ...
54581
  Yart Idee de la poesie angloise, ou Traduction des meilleurs poetes anglois... / Par m. l"abbe Yart. – A Paris : Chez Briasson
T. 3 : Contentant quatre Epitres Morales de Pope. – 1753. – XXXII, 364 p. – На корінці: Idee de la poesie angloise, 3


  На зворотньому боці палітурки 2 екслібриси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини ...
54582
  Yart Idee de la poesie angloise, ou Traduction des meilleurs poetes anglois... / Par m. l"abbe Yart. – A Paris : Chez Briasson
T. 4 : Contentant plusieurs Epitres, Lettres, Hymnes, & Odes. – 1753. – VIII, 364 p. – На корінці: Idee de la poesie angloise, 4


  На зворотньому боці палітурки 2 екслібриси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини ...
54583
  Ruhle Otto Idee und Gestalt der deutschen Universitat. Tradition und Aufgabe / Ruhle Otto. – Berl., 1966. – 330с.
54584
  Kohler W. Idee und Personlichkeit in der Kirchengeschichte / W. Kohler. – Amsterdam : Mohr, 1910. – VII, 103 S.
54585
  Pekala Anna Idee wychowania muzycznego w polskiej mysli pedagogicznej / Pekala Anna. – Rzeszow : Wyd-wo WSP, 2001. – 125s. – ISBN 93-7098-443-6
54586
  Kasperski Edward Idee, formy i tradycje dialogu: Rozprawa habilitacyjna. / Kasperski Edward. – Warszawa, 1990. – 497с.
54587
  Campus Eliza Ideea federala in perioada interbelica / Campus Eliza. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane, 1993. – 149с. – (Biblioteca istoriea ; 79). – ISBN 973-27-0367-9
54588
  Крецька Ю. Ideen der Muttersprachlichen Pflichtenvon I. Ohijenko im kontext der modernen sprachsitua in der Ukraine // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л. Марчук ; редкол.: С. Абрамович, Н. Бернадська, О. Волковинський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – C. 41-45. – (Серія філологічна ; вип. 16). – ISSN 2309-7086


  Висвітлюються суть та функціонування української мови в контексті сучасної мовної ситуації в Україні, підкреслюється роль мови у формуванні національного самовизначення. Охарактеризовано сучасну мовну ситуацію в Україні. Проаналізовано погляди Івана ...
54589
  Klemm Peter Ideen Erfinder und Patente. / Klemm Peter. – Berlin : DER Kinderbuchverlag, 1972. – 280с.
54590
  Humboldt Wilh. von Ideen zu einem Versuch, die Grenzen der Wirksamkeit des Staats zu bestimmen / Wilh. von Humboldt. – Lpz., 1961. – 214с.
54591
  Humbold A. Ideen zu einer Geographie der Pflanzen / A. Humbold. – Leipzig : Akademische Verlagsgesellschaft Geest & Portig K.-C., 1960. – 180S. : Mit einem Titlbildnis und einer pflanzengeographischen Karten
54592
  Marcuse Herbert Ideen zu einer kritischen Theorie der Gesellschaft / Marcuse Herbert. – Frankfurt am Main, 1969. – 191с.
54593
  Herder Johann Gottfried Ideen zur Philosophie der Geschicht der Menschheit / Herder Johann Gottfried. – Berlin - Weimar
1. – 1965. – 524с.
54594
  Herder Johann Gottfried Ideen zur Philosophie der Geschicht der Menschheit / Herder Johann Gottfried. – Berlin - Weimar
2. – 1965. – 688с.
54595
  Alain Idees: introduction a la philosophie. Platon, Descartes, Hegel, Comte. / Alain. – Paris, 1983. – 314с.
54596
   Idegen nevek kiejtesi szotara. – 2 kiad. – Budapest, 1978. – 492с.
54597
   Idegen szavak es kifejczesek szotara. – Budapest, 1973. – 927с.
54598
  Serban Geo Idei traite / Serban Geo. – Bucuresti, 1968. – 224с.
54599
  Georgescu Vlad. Ideile politice si iluminismul in principatele Romane, 1750-1831. / Vlad. Georgescu. – Bucuresti, 1972. – 226с.
54600
  Ianovskaia S.A. Ideile progresiste ale lui N. I. Lobacevschi arma de lupta importiva idealismului in matematica / S.A. Ianovskaia. – Bucuresti : Ed. de Stat pentru literatura stiintifica, 1952. – 86 p. : fig.
54601
   Identidad y alteridad: aproximacion altema del Doble. – Sevilla : Alfar, 1994. – 310 p. – (Serie: Investigasion y ensayo ; n.80). – ISBN 84-7898-085-7
54602
  Tertisco M. Identificarea si estimarea / M. Tertisco, P. Stoica. – Bucuresti, 1980. – 290 p.
54603
  Shevchenko G.Ya. Identification and mechanisms for bridging the divide in different types of scientific communications / G.Ya. Shevchenko, V.S. Bilozubenko, O.A. Marchenko // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Попович О.С., Ісакова Н.Б., Велентейчик Т.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (110). – С. 44-62. – ISSN 1560-4926


  Ідентифікація і механізми подолання розривів у різних типах наукових комунікацій. Зроблено висновки щодо необхідності формування єдиного комунікаційного простору для НК з використанням нових форм взаємодії, які породжуються віртуальними комунікаціями. ...
54604
  Шевченко В.Л. Identification of "zero day" threats in cybersecurity using taxonometric method / В.Л. Шевченко, М.В. Ткаченко, А.В. Шевченко // Системи обробки інформації : щоквартальне наукове видання / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба ; редкол.: Тимочко О.І., Сухаревський О.І., Байрамов А.А.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 1 (152). – P. 136-141. – ISSN 1681-7710
54605
  Varinsky V. Identification of anti-communist resistance in Czechoslovakia (methodological aspect of the problem) // Східноєвропейський історичний вісник / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; голов. ред. Ільницький В.І. ; редкол.: Манвідас Віткунас, Вацлав Вєжбєнєц, Дюра Гарді [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – Вип. 13. – С. 16-32. – ISSN 2519-058X


  Ідентифікація антикомуністичного супротиву в Чехословаччині (методологічний аспект проблематики).
54606
   Identification of defect in the surface of the dental enamel / Cortez Italo, Caldera Miguel, Ramirez Popo Jesus, Cortez Liliana, Vega Galina, Perea Gonzalez // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – P. 378-384. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі представлена методологія детектування дефектів на поверхні зубної емалі, яка базується на методі рефлектометри. Дослідна модель приладу складається з лазера ближнього 14 діапазону та фотодіоду, розташованих в автоматизованії, установці, що ...
54607
  Greguss Pal Identification of living gymnosperms on the basis of xylotomy / Greguss Pal. – Budapest, 1955. – 264с.
54608
   Identification of magnetic carriers of original and secondary NRM components recorded in Devonian sediments from Podolia, SW Ukraine / M. Jelenska, Kadzialko-Hofmokl, V. Bakhmutov, I. Poliachenko, P. Ziolkowski // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 4. – С. 59-60. – ISSN 0203-3100
54609
  Berezhna D. Identification of Marek"s disease in poultry farms of Ukraine and establishment the forms of disease / D. Berezhna, I. Ivashchenko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – C. 17-20. – (Біологія ; вип. 3 (65)). – ISSN 1728-3817


  Marek"s disease virus is one of a pathogen who remains to cause a significant losses in poultry veterinary medicine in all over the world. In this paper, Marek"s disease was identified in 234 of 304 observed samples by histological diagnosis and ...
54610
  Savchenko D.O. Identification of the ~3.55 keV emission line candidate objects across the sky / D.O. Savchenko, D.A. Iakubovskyi // Advances in Astronomy and Space Physics / Taras Shevchenko national university of Kyiv ; Main astronomical observatory of the National academy of sciences of Ukraine. – Kyiv, 2015. – Vol. 5, iss. 2. – P. 89-92. – ISSN 2227-1481
54611
  Korotyeyeva G. Identification of viruses affecting gladiolus in Kyiv region // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – C. 35-37. – (Біологія ; вип. 3 (65)). – ISSN 1728-3817


  The plants of different cultivars of Gladiolus from Kyiv region were analyzed for viruses. The viruses were identified by the methods of bioassay, ELISA and electron microscopy. Tomato aspermy virus was identified in the samples of Gladiolus ...
54612
   Identifying new pathogenic genetic factors of sex development disorders using whole-exome sequencing / K.O. Kozyrieva, Y.O. Vitrenko, V.Y. Lamteva, O.V. Gorodna, R. Ploski, L.A. Livshits // The Ukrainian Biochemical Journal : scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, Palladin institute of biochemistry ; сhairperson Serhiy Komisarenko ; co-chairpersons: Adam Szewczyk, Grzegorz Wegrzyn, Andrzej Sybirny [et al.]. – Kyiv, 2018. – Vol. 90, Special Issue. – Р. 65. – ISSN 2409-4943
54613
  Senic Vladimir Identifying the development factors of wine tourism: an empirical srudy / Senic Vladimir, Dordevic Aleksandar, Dimitrovski Darko // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 5 (143). – С. 461-472 : Tabl., fig. – Bibliogr.: 35 назв. – ISSN 1993-6788
54614
  Richterich Rene Identifying the needs of adults learning a foreign language / Richterich Rene, Chancerel, Jean-Louis. – Oxford a.o., 1980. – 102с.
54615
  Meyerson E. Identite et realite / E. Meyerson. – Paris : Felix Alcan, 1908. – VII, 432 p.
54616
  Tempelman C. Identiteit en identiteitsproblemen bij ouder wordende mensen / Cees Tempelman. – Deventer : Van Loghum Slaterus, 1975. – 36 blz. – (Cahiers ouderdom en levensloop / Red.:T. Meijs, B. Miesen e.a. ; 2). – ISBN 90-6001-336-0
54617
   Identity and change : Nigerian philosophical studies. – Washington : Paideia; The Council for research in values and philosophy. – (Cultural heritage and contemporary change ; Vol. 3 : Series 2. Africa). – ISBN 1-56518-071-2
1. – 1996. – 10,221p.
54618
  Delwaide Jacobus Identity and Geopolitics: Ukraine"s Grapping with Imperial Legacies // Harvard Ukrainian studies / Harvard univ., Comm. on Ukrainian studies, Ukrainian research inst. – Cambridge, 2015. – Vol. 32/33, pt. 1 (за 2011-2014) : Жнива: essays presented in honor of George G. Grabowicz on his seventieth birthday / ed.: R. Koropeckyj [et al.]. – P. 179-207. – ISSN 0363-5570
54619
  Jie Chen Identity between space-time and physical substance"s extension // Philosophy and cosmology : the academic journal / International society of philosophy and cosmology ; Ukrainian philosophical foundation. – Kyiv, 2015. – 2015, (vol. 15). – P. 34-38. – ISSN 2307-3705
54620
  Saldukaityte Jolanta Identity in Contemporary Society // Filosofija. Sociologija / Lietuvos Mokslu Akademija. – Vilnius, 2017. – T. 28, Nr. 3. – P. 161-164. – ISSN 0235-7186
54621
  Samchuk R. Identity war: Ukrainian aspect of the conflict of political identity // The days of science of the faculty of philosophy - 2019 : intern. sci. conf. (April 23-24, 2019) / Min. of education a. science of Ukraine, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; [ed. board: A. Konverskyi et al.]. – Kyiv : Київський університет, 2019. – P. 63
54622
  Kowol Agata Identity, the Self and the Levinasian Other in Joseph Conrad"s // Zarzadzanie w kulturze. – Krakow, 2017. – 18, 4. – P. 141-152. – ISSN 1896-8201
54623
  Kowol Agata Identity, the Self and the Levinasian Other in Joseph Conrad"s Lord Jim // Studia litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis. – Krakow, 2017. – 12. – P. 141-152. – ISSN 1897-3035
54624
  Bubnicki Z. Identyfikacja obiektow sterowania / Z. Bubnicki. – Warszawa, 1974. – 360 p.
54625
  Skvortsov L. Ideolgie et tactique de l"anticommunisme / L. Skvortsov. – Moscou, 1969. – 120с.
54626
  Flisek Agnieszka Ideologema de la modernidade en el discurso de las vanguardias cubanas // Zagadnienia rodzajow literackich / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz, 2017. – Т. 60, z. 2 (122). – P. 81-98. – ISSN 0084-4446
54627
  Martel Karol Ideologia a nauka / Martel Karol. – Warszawa, 1960. – 91с.
54628
  Trentin Bruno Ideologia del neocapitalismo / Trentin Bruno. – La Habana, 1965. – 54с.
54629
  Jastrzebski J. Ideologia i komunikacja : o edukacji, pedagogice i mediach / Jerzy Jastrzebski // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2011. – N 3309 : Ideologia i komunikacja: o edukacji, pedagogice i mediach / J. Jastrzebski. – S. 1-174. – ISBN 978-83-229-3197-4. – ISSN 0239-6661
54630
  Tyburski W. Ideologia nauki w swiadomosci polskich srodowisk intelektualnych doby pozytywizmu : rozwoj - metamorfozy - zalamania / Wlodzimierz Tyburski. – Torun : Uniwersytet Mikolaja Kopernika, 1989. – 245 s. – (Rozprawy)
54631
  Bobinska Celina Ideologia rewolucyjnych demokratow polskich w latach szescdziesiatych XIX wieku / Bobinska Celina. – Warszawa, 1956. – 122с.
54632
  Fox Ideologia y politica en las letras de Fin de Siglo / Fox, Inman, 1988
54633
  Kortunov V. Ideologia y politica. (Lucha de idea y evolucion de las concepciones ideologicos del anticomunismo de 1950 a 1970) / V. Kortunov. – M., 1977. – 338с.
54634
  Maksudov L. Ideological struggle today / L. Maksudov. – M.
12. – 1983. – 131с.
54635
   Ideologicky boj a sucasna kultura. – Bratislava, 1974. – 461с.
54636
  Holub Ignac Ideologicky boj proti antikomunizmu / Holub Ignac. – Praha, 1984. – 158с.
54637
   Ideologie codziennosci / рod red. I. Kaminskiej-Szmaj, T. Piekota, M. Poprawy // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2009. – N 3194 : Ideologie codziennosci / рod red. I. Kaminskiej-Szmaj, T. Piekota, M. Poprawy. – S. 1-340. – (Oblicza komunikacji). – ISSN 0239-6661
54638
   Ideologie de la democratie revolutionnaire africaine. – M., 1983. – 214с.
54639
  Pana Laura Ideologie si actiune sociala / Pana Laura. – Bucuresti, 1986. – 190с.
54640
   Ideologie und politik: Zur Krise der imperialistischen Politik und burgerlischen politischen Theorie. – Berlin, 1979. – 137с.
54641
   Ideologie und Sprache. – Jena, 1974. – 210с.
54642
   Ideologie w slowach i obrazach / pod red. I. Kaminskiej-Szmaj, T. Piekota, M. Poprawy // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2008. – N 3121 : Ideologie w slowach i obrazach / Pod red. I. Kaminskiej-Szmaj, T. Piekota, M. Poprawy. – S. 1-295. – (Oblicza komunikacji). – ISSN 0239-6661
54643
   Ideologie, "dezideologizace" a tridni boj. – Praha
1. – 1973. – 162с.
54644
   Ideologie, "dezideologizace" a tridni boj. – Praha
2. – 1973. – 150с.
54645
   Ideologie: Ideologiekritik und Wissenssoziologie. – Darmstadt, 1971. – 488с.
54646
  Brucan Silviu Ideologii razboiului termonuclear. / Brucan Silviu. – Bucuresti, 1962. – 48с.
54647
  Arbatov G. Ideologinen taistelu ja aikammekansainvaliset suhteet. / G. Arbatov. – M., 1976. – 319с.
54648
   Ideologischer Klassenkampf und burgerliche Gegenwartsphilosophie Studien. – Berlin : Dietz, 1978. – 251S.
54649
  Vergyn V. Ideology and international business: the dialectic of the relationship and interaction // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 100, (ч. 2). – С. 37-41
54650
  George Vic Ideology and social welfare / George Vic, Wilding Paul. – London a.o. : Routledge & Kegan Paul, 1982. – 9,162p. – (Radical social policy / Gen. editor V.George). – ISBN 0-7100-8290-8
54651
  Karpenko O. Ideology and socio-cultural foundations of providing governance services / O. Karpenko, N. Savchenko // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2017. – № 2. – P. 8-12. – ISSN 2226-3209
54652
  Rogova O.H. Ideology of political parties in Ukraine: populism, corruption or "national idea"? // The institutionalisation of public relations in the fight against corruption: the experience of countries of Eastern and Western legal traditions (universal theoretical framework for relevant anti-corruption law of Ukraine) : collective monograph : PJ4/17 0117U007203 Corruption preventiuon act of Ukraine: sci. a. methodological justification of ensuiring the effectiveness a. efficiency of provisions implementation / TalTech Law School (Tallinn, Estonia), Fac. of Law ; Zaporizha Nat. Univ. (Zaporizha, Ukraine) [etc. ; ed. board: Vlad Vernygora et al.]. – Tallinn : Baltija Publishing, 2019. – Vol. 2 : / O.L. Makarenko, N.P. Matyukhina, S.A. Fedchyshyn et al. – P. 233-251. – ISBN 978-9934-588-04-4
54653
  Stanke J. Ideology resurgents?: an examination of the recent Cold War historiography // Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за ред. А.І. Кудряченка. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2014. – P. 82-87. – ISBN 978-966-136-196-5


  У статті здійснено огляд історіографії холодної війни після її завершення і доводиться, що змагання ідеологій та альтернативних способів життя було наріжним для майже півстолітньої боротьби.
54654
  Fijalkowska Barbara Ideowo-polityczna dzialalnosc zwiazkow mlodziezy w Polsce w latach 1944-1957. / Fijalkowska Barbara. – Warszawa, 1978. – 311с.
54655
  Alekhina A. Idiomatic English = Идиоматика современного английского языка / A. Alekhina. – Minsk, 1982. – 278 с.
54656
  Graf A.E. Idiomatische Redewendungen und Redensarten der Russischen und der Deutschen Sprache / ausgew. von A.E. Graf. – 2. erw. und verb. Ausg. – Berlin : Verl. der Wissenschaften, 1956. – VIII, 186 S.
54657
  Kovalyuk Y. Idioms in action: a case of conceptual metaphor theory vs blending theory // Advanced education / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Ф-т лінгвістики ; голов. ред. Н.С. Саєнко ; редкол.: М.А. Петерз, Л.І. Тараненко, І. Менезеш [та ін.]. – Київ, 2019. – № 13. – C. 97-102. – ISSN 2409-3351
54658
  Hajder E. Idiostyl jako kwestia przekladu literackiego w translatologii ukrainskiej // Ukrainska humanistyka i slowinskie paralele. – Gdansk, 2014. – T. 1


  This article is devoted to the problems of the theory of translation as a science as well as the thetranslatiological schools. The ideostyle of H. Hessein a context of the translation is also concidered in this article. В данной статье речь идет о ...
54659
  Ovsyannikova V.V. Idiosyncrasies of Тrump"s ambivalence / V.V. Ovsyannikova, V.V. Ovsyannikov // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2018. – № 1 (13). – P. 98-103. – Bibliogr.: Referen.: 14 name. – ISSN 2310-4368
54660
  Dostojewski Fiodor Idiota / Dostojewski Fiodor. – Warszawa, 1971. – 686с.
54661
  Dostojewski Fiodor Idiota / Dostojewski Fiodor. – Warszawa, 1977. – 707с.
54662
  Malamud Bernard Idiots First / Malamud Bernard. – New York, 1972. – 212с.
54663
   Idomerleg (a 15-69 evec nepesseg napi idofelhasznalasa 1976/77. evben. – Budapest, 1980. – 271с. + +приложение
54664
  Rolleczek Natalia Idylla / Rolleczek Natalia. – Warszawa, 1959. – 240с.
54665
  Tokariewa Wiktoria Idzie pies po fortepianie / Tokariewa Wiktoria. – Krakow-Wroclaw, 1983. – 312с.
54666
  Andrzejewski Jerzy Idzie skacsac po gorach. / Andrzejewski Jerzy. – Warszawa, 1963. – 244с.
54667
   IEE proceedings - nanobiotechnology. – Oxford. – ISSN 1478-1581
Vol.151, N 2. – 2004
54668
   IEE proceedings - nanobiotechnology. – Oxford. – ISSN 1478-1581
Vol.151, N 1. – 2004
54669
   IEE proceedings - nanobiotechnology. – Oxford. – ISSN 1478-1581
Vol.151, N 3. – 2004
54670
   IEE proceedings - nanobiotechnology. – Oxford. – ISSN 1478-1581
Vol.151, N 5. – 2004
54671
   IEE proceedings - nanobiotechnology. – Oxford. – ISSN 1478-1581
Vol.151, N 4. – 2004
54672
   IEE review. – Stevenage : IEE publishing department. – ISSN 0013-5127
Vol. 39, N 1. – 1993


  1993. Vol. 39, N 1-6
54673
   IEE review. – Stevenage : IEE publishing department. – ISSN 0013-5127
Vol. 39, N 6. – 1993


  1993. Vol. 39, N 1-6
54674
   IEE review. – Stevenage : IEE publishing department. – ISSN 0013-5127
Vol. 39, N 5. – 1993


  1993. Vol. 39, N 1-6
54675
   IEE review. – Stevenage : IEE publishing department. – ISSN 0013-5127
Vol. 39, N 4. – 1993


  1993. Vol. 39, N 1-6
54676
   IEE review. – Stevenage : IEE publishing department. – ISSN 0013-5127
Vol. 39, N 3. – 1993


  1993. Vol. 39, N 1-6
54677
   IEE review. – Stevenage : IEE publishing department. – ISSN 0013-5127
Vol. 39, N 2. – 1993


  1993. Vol. 39, N 1-6
54678
   IEEE transactions on biomedical engineering : A publication of the IEEE engineering in medicine and biology society. – New York. – ISSN 0018-9294
Vol. 40, № 12. – 1993
54679
   IEEE transactions on biomedical engineering : A publication of the IEEE engineering in medicine and biology society. – New York. – ISSN 0018-9294
Vol. 40, № 11. – 1993
54680
   IEEE transactions on biomedical engineering : A publication of the IEEE engineering in medicine and biology society. – New York. – ISSN 0018-9294
Vol. 40, № 10. – 1993
54681
   IEEE transactions on biomedical engineering : A publication of the IEEE engineering in medicine and biology society. – New York. – ISSN 0018-9294
Vol. 40, № 9. – 1993
54682
   IEEE transactions on biomedical engineering : A publication of the IEEE engineering in medicine and biology society. – New York. – ISSN 0018-9294
Vol. 40, № 8. – 1993
54683
   IEEE transactions on biomedical engineering : A publication of the IEEE engineering in medicine and biology society. – New York. – ISSN 0018-9294
Vol. 40, № 7. – 1993
54684
   IEEE transactions on biomedical engineering : A publication of the IEEE engineering in medicine and biology society. – New York. – ISSN 0018-9294
Vol. 40, № 6. – 1993
54685
   IEEE transactions on biomedical engineering : A publication of the IEEE engineering in medicine and biology society. – New York. – ISSN 0018-9294
Vol. 40, № 5. – 1993
54686
   IEEE transactions on biomedical engineering : A publication of the IEEE engineering in medicine and biology society. – New York. – ISSN 0018-9294
Vol. 40, № 4. – 1993
54687
   IEEE transactions on biomedical engineering : A publication of the IEEE engineering in medicine and biology society. – New York. – ISSN 0018-9294
Vol. 40, № 3. – 1993
54688
   IEEE transactions on biomedical engineering : A publication of the IEEE engineering in medicine and biology society. – New York. – ISSN 0018-9294
Vol. 40, № 2. – 1993
54689
   IEEE transactions on biomedical engineering : A publication of the IEEE engineering in medicine and biology society. – New York. – ISSN 0018-9294
Vol. 40, № 1. – 1993
54690
   IEEE transactions on biomedical engineering : A publication of the IEEE engineering in medicine and biology society. – New York. – ISSN 0018-9294
Vol. 41, № 3. – 1994
54691
   IEEE transactions on biomedical engineering : A publication of the IEEE engineering in medicine and biology society. – New York. – ISSN 0018-9294
Vol. 41, № 2. – 1994
54692
   IEEE transactions on biomedical engineering : A publication of the IEEE engineering in medicine and biology society. – New York. – ISSN 0018-9294
Vol. 41, № 1. – 1994
54693
  Jakeman V. IELTS practice tests plus : + introduction to the exam + your questions answered + skills development section + exam strategies and tips: with key / V.Jakeman, C.McDowell. – 6th impress. – Harlow : Longman, 2003. – 176p. : ill. – 1st publ. 2001. - На обкл.: Teaching not just testing. – ISBN 0-582-47169-9
54694
  Schwartz Moises IEO"s Evaluation on The IMF and the Crises in Greece, Ireland, and Portugal: A True Test of IEO"s Independence / Schwartz Moises, Ray, Rist // The International Monetary Fund and the learning organization : the role of independent evaluation / M.J. Schwartz, R.C. Rist. – Washington : International Monetary Fund, 2016. – P. 61-63. – (Learning. Accountability. Transparency). – ISBN 978-1-47554-667-5
54695
  Minaci Vladimir Ieri si maine / Minaci Vladimir. – Bucuresti, 1951. – 162с.
54696
  Oleschuk F. Ies inevitable la guerra? / F. Oleschuk. – M., 1957. – 72с.
54697
  Ghilia Al.I. Iesirea din apocalips. / Al.I. Ghilia. – Bucuresti, 1960. – 176с.
54698
  Матат Д. IESO: підтримати пристрасть // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 23 вересня (№ 38). – С. 8-9, 10. – ISSN 2219-5793


  Про Міжнародну олімпіаду з наук про землю IESO 2019. Керівники команди - Роман Гладковський, головний спеціаліст Міністерства освіти і науки України, і Юліан Брайчевський, доцент КНУ імені Тараса Шевченка.
54699
   Ieteicosas bibliografijas izdevumu izmantosana Rigas pilsatas masu bibliotekas. – Riga, 1974. – 54с.
54700
  Russell If I forget thee: the story of a nation"s rebirth / Russell, of Liverpool. – London, 1960. – 241с.
54701
  Klamkin Charles If it doesn`t work, read the instructions. / Klamkin Charles. – New York, 1970. – 191с.
54702
  Levi Primo If not now, when? / Levi Primo. – Harmondsworth, 1986. – 349с.
54703
  Calvino Italo If on a winter"s night a traveler / Calvino Italo; Transl.from the Itallian by W.Weaver; with an introd.by P.QWashington. – London : Campbell Publishers, 1993. – XLI, 254p. – (Everyman"s Library ; 138 ; The Millennium Library). – ISBN 1-85715-138-0
54704
  Davis Angela If they come in the morning. / Davis Angela. – New York, 1971. – 288с.
54705
  Levi Primo If this is a man the truce / Levi Primo; Transl. by S.Woolf, with an afterword by the author and an introd. by K.Miller. – London : Everyman publishers, 2000. – 480p. – (Everyman"s Library ; 222 ; The Millenium Library). – ISBN 1-85715-222-0
54706
  Bogomolov A. If You Want to Be Just You Better Be Quick: Perceptions of a Just Retaliation in the Discourse of the Egyptian Arab Spring // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2015. – № 1. – P. 53-64. – ISSN 1608-0599
54707
  McCloskey Donald N. If you"re so smart: the narrative of economic expertise / Donald N. McCloskey. – Chicago; London, 1990. – 180с.
54708
  Klingenberg Karl Heinz Iffland und Kotzebue als Dramatiker. / Klingenberg Karl Heinz. – Weimar, 1962. – 190с.
54709
   IFLA cataloguing principles: steps towards an international cataloguing code : Report from the 1st IFLA meeting of experts on an international cataloguing code, Frankfurt, 2003. – Munchen : Saur, 2004. – [4],186p. – (IFLA series on bibliographic control ; Vol. 26). – ISBN 3-598-24275-1
54710
  Conklin Harold Ifugao bibliography. / Conklin Harold. – New Haven
6. – 1968. – 76с.
54711
   IGA Erfurt 1961 : Интернациональная садоводческая выставка. – Лейпциг, 1961. – 96 с.
54712
  Lucantoni Peter IGCSE: English as a second language / Lucantoni Peter, Cox Marian, Glover Bob. – 3rt print. – Cambridge : Cambridge univ. press, 2003. – 5,184p. – 1st publ.: 2001. – (Cambridge international examenations). – ISBN 0-521-00051-3
54713
  Herter Konrad Igel / Herter Konrad. – Leipzig : Geest & Portig K.-G., 1952. – 57S. – (Die Neue Brehm - Bucherei)
54714
  Приходько В.М. IGIP и тенденции инженерной педагогики в России и в мире / В.М. Приходько, А.Н. Соловьев // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2013. – № 6. – С. 26-32. – ISSN 0869-3617


  Изложены основные направления модернизации учебного плана Международного общества по инженерной педагогике (IGIP) для подготовки и повышения квалификации преподавателей инженерных вузов, утвержденные на заседании Исполнительного комитета IGIP 13 марта ...
54715
  Kwiatkowski T. Igla w stogu siana. / T. Kwiatkowski. – Warszawa, 1972. – 218с.
54716
  Orlewski R. Igliwie / R. Orlewski. – Lodz, 1972. – 123с.
54717
  Wojcik Zbigniew Ignacy Domeyko: Litwa, Francja, Chile / Wojcik Zbigniew. – Warszawa-Wroclaw : Polskie Tow.Ludoznawcze, "Wspolnota Polska", 1995. – (Ser.wydawnicza "Biblioteka zeslanca"). – ISBN 83-904914-2-7
54718
   Ignacy Domeyko: obywatel swiata = Ignacio Domeyko: ciudadano del mundo. – Krakow : Wyd-wo Uniwersytetu Jagiellonskiego, 2002. – 691s. : 16s.il. – ISBN 83-233-1552-3
54719
  Wiktor Ignacy Dominik Radziszewski (1782–1853) i jego familia / Wiktor, Lyjak // Biuletyn Biblioteki Jagiellonskiej / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2015. – R. 65. – S. 5-46. – ISSN 0006-3940


  Polish landed gentry was once the backbone of national tradition. Every family had among its members land owners, officers, priests, lawyers, and public servants. Ignacy Dominik Radziszewski (1782–1853) followed this tradition. He lead the life of a ...
54720
  Opienski Henryk Ignacy Jan Paderewski / Opienski Henryk. – Wyd. nowe zmien. i uzup. – Krakow, 1960. – 168 s.
54721
   Ignacy Jan Paderewski : Tworca w swiecie kultury. – Poznan : Akademia muzyczna im.I.J.Paderewskiego w Poznaniu, 2001. – 156s. – ISBN 83-88392-06-9
54722
  Dworak Tadeusz Ignacy Krasicki / Dworak Tadeusz. – Warszawa, 1987. – 580 s.
54723
  Dadyka D.I. Ignition of the beam-plasma discharge in the initially neitral gas / D.I. Dadyka, I.O. Anisimov // Вопросы атомной науки и техники : научный журнал / Нац. акад. наук Украины ; Нац. науч. центр "Харьков. физ.-техн. ин-т" ; редкол.: И.М. Неклюдов, И.Е. Гаркуша, В.Н. Воеводин [и др.]. – Харьков, 2018. – № 4 (116). – Р. 204-207. – (Серия "Плазменная электроника и новые методы ускорения" ; вып. 10). – ISSN 1562-6016


  Initial stage of the beam-plasma discharge was studied via computer simulation for 2D electrostatic model. Stripped non-relativistic electron beam was injected into initially non-ionized helium. At the first stage transversal expansion of the beam was ...
54724
  Kocoj E. Ignorance versus degradation? The profession of Gypsy bear handlers and management of inconvenient intangible cultural heritage. Case study - Romania // Zarzadzanie w kulturze. – Krakow, 2016. – 17, 3. – P. 263-283. – ISSN 1896-8201
54725
  Lipatow Wil Igor Sawwowicz / Lipatow Wil; Przelozyla M.Dutkowska. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1983. – 472s. – ISBN 83-06-00781-6
54726
  Soroka Yu. Igor Sikorskyi and His Helicopter // 100 key events in Ukraian history / Y. Soroka. – Kharkiv : Folio, 2018. – P. 134-135. – (True History Series). – ISBN 978-966-03-8514-6
54727
  Erhardt Ludwik Igor Strawinski. / Erhardt Ludwik. – Warszawa, 1978. – 404с.
54728
  Smialowski Igor Igoraszki z Melpomena / Smialowski Igor. – Warszawa
Cz. 2. – 1979. – 227с.
54729
  Knorr Miroslawa Igraszki z pazurem / Knorr Miroslawa. – Lublin, 1960. – 52с.
54730
   Igrzyska Olimpijskie. 1976. Innsbruck-Montreal. – Warszawa, 1978. – 385с.
54731
  Bertok Laszlo Igy elt Csokonai Vitez Mihaly / Bertok Laszlo. – Budapest, 1973. – 208с.
54732
  Tuskes Tibor Igy elt Zrinyi Miklos / Tuskes Tibor. – Budapest, 1973. – 199с.
54733
  Karinthy Frigyes Igy irtok ti. / Karinthy Frigyes. – Budapest
1. – 1973. – 510с.
54734
  Karinthy F. Igy irtok ti. / F. Karinthy. – Budapest
2. – 1973. – 544с.
54735
  Karinthy Frigyes Igy irtol ti. / Karinthy Frigyes. – Budapest, 1965. – 310с.
54736
   Iheringia. Botanica
  № 47. – 1996
54737
   Iheringia. Ser. "Botanica". – Porto Alegre
  N 49. – 1997


  1993. Vol. 39, N 1-6
54738
   Iheringia. Ser. "Botanica". – Porto Alegre
  N 48. – 1997


  1993. Vol. 39, N 1-6
54739
   Iheringia. Ser. " Zoologia". – Porto Alegre
  N 82. – 1997


  1993. Vol. 39, N 1-6
54740
   Iheringia. Ser. " Zoologia". – Porto Alegre
  Vol. 92, N 4. – 2002
54741
   Iheringia. Ser. " Zoologia". – Porto Alegre
  Vol. 94, N 2. – 2004
54742
  Borstschagowski Alexander Ihr grosstes Spiel / Borstschagowski Alexander. – Berl., 1963. – 112с.
54743
  Eysenck Haqns Ihre Intelligenz auf dem Prufstand. / Eysenck Haqns. – Munchen, 1991. – 184с.
54744
  Лапій М. II-й Франкознавчий пленер // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 10 (670). – С. 124-125. – ISSN 0236-1477
54745
   II (позачергова) та III конференції Київської міської організації національної спілки краєзнавців України : (17 січня 2012 р. та 27 лютого 2013 р.) : матеріали та документи / Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міська орг. ; [упоряд.: О. Гончаров, В. Дмитрук]. – Київ : [б. в.], 2017. – 100 с., [3] арк. фотоіл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 79-90
54746
   II Centenario del Politecnico di Milano. 1863-1963. – Milano, 1964. – 542с.
54747
   II Congreso del Partido Comunista de Cuba: Informe central; Presentado por el companero Fidel Castro Ruz Primer Secretario del Comite Central del Partido Cumunista de Cuba. – La Habana, 1980. – 162с.
54748
   II International scientific conference "Corporate governance: strategies, technology, processes" : October 26, 2018 : proceedings of the conference / Leipzig Univ., Fac. of economics a. management science. – Leipzig : Leipzig University ; Baltija Publishing, 2018. – X, 253, [1] p. : ill., tab. – Ст. укр., англ., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-9934-571-53-4
54749
   II international scientific conference "Economy and management: modern transformation in the age of globalization" : March 23, 2018 : proceeding of the conf. / Klaipedos Univ., [Dep. of Management]. – Klaipeda : Klaipeda Univtrsity, 2018. – 188, [1] p. : ill., tab. – Ст. укр., англ. та рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-9934-571-24-4
54750
   II international scientific conference "Economy and society: a modern vectors of development" : April 27, 2018 : proceeding of the conference / Leipzig Univ., Fac. of economics a. management science. – Leipzig : Leipzig University. – ISBN 978-9934-571-33-6
P. 1. – 2018. – VIII, 147, [1] p. : ill., tab. – Ст. англ. та укр. – Бібліогр. в кінці ст.
54751
   II international scientific conference "Economy and society: a modern vectors of development" : April 27, 2018 : proceeding of the conference / Leipzig Univ., Fac. of economics a. management science. – Leipzig : Leipzig University. – ISBN 978-9934-571-33-6
P. 2. – 2018. – VI, 157 p. : ill., tab. – Ст. англ. та укр. – Бібліогр. в кінці ст.
54752
   II international scientific conference "The modern trends in the development of business social responsibility" : June 29th, 2018 : proceedings of the conf. / Nova univ., NOVA School of Business a. Economics. – Lisbon : NOVA School of Business and Economics. – ISBN 978-9934-571-45-9
Pt. 2. – 2018. – VI, 145, [1] p. : ill., tab. – Чатина ст. укр. – Бібліогр. в кінці ст.
54753
   II wojna swiatowa: Twierdze czarnomorskie. – Warszawa, 1983. – 79с.
54754
   II Zjazd pisarzy ziem zachodnich. Katowice-Swierklaniec 17, 18, 19, V, 1959 r.. – Katowice, 1960. – 176с.
54755
   II Всесоюзная выставка "Художники - народу". – Москва, 1989. – 40 с.
54756
   II Всесоюзная конференция по физико-химическим основам технологии сегнетоэлектрических и родственных металлов : тезисы докладов / Всесоюзная конференция по физико-химическим основам технологии сегнетоэлектрических и родственных металлов; Академия наук СССР. – Москва : Наука, 1983. – 304 с.
54757
  Культивирование II всесоюзное совещание "Культивирование клеток животных и человека" (26-28 нояб. 1985 г., Пущино) / Культивирование, животных и человека клеток. – Пущино, 1985. – 184 с.
54758
   II всесоюзное совещание по комплексному проектированию : сборник материалов. – Москва : СХ, 1983. – 124 с.
54759
   II Всесоюзное совещание по химии и технологии молибдена и вольфрама. – Тезисы докладов. – Нальчик, 1974. – 244 с.
54760
   II всесоюзный симпозиум "Устойчивость в механике деформируемого твердого тела", Калинин, 27-30 июня 1986 г. : тезисы докладов / "Устойчивость в механике деформируемого твердого тела", всесоюзный симпоз.; АН СССР ; МВ и ССО СССР ; Науч. совет АН СССР по пробл. прочности и пластичности ; Калинин. политехн. ин-т. – Калинин, 1986. – 212 с.
54761
   II Всеукраїнська науково-практична конференція "Стан і перспективи розвитку хімічної, харчової та парфумерно-косметичної галузей промисловості" : 22-23 трав. 2018 р. / М-во освіти і науки України, Херсон. нац. техн. ун-т, Каф. хім. технологій, експертизи та безпеки харч. продукції ; [відп. за вип.: Д.Г. Сарібєкова]. – Херсон : ХНТУ, 2018. – 125, [1] с. : іл., табл. – Алф. покажчик: с. 124-125. – Бібліогр. в кінці ст.
54762
   II Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів" : 3 листоп. 2016 р., м. Київ : зб. матеріалів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Навч.-наук. центр мед. права юрид. ф-ту [та ін.] ; [редкол.: І.С. Гриценко, Р.Ю. Гревцова, О.А. Рачук, Г.В. Гусева]. – Київ : Дакор, 2016. – 98, [1] с. – Текст укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст.
54763
  Нагайко Т. II Всеукраїнський історико-культурологічний форум "Сікорські читання" // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 4 (85). – С. 260-264. – ISSN 2222-5250


  18 жовтня у ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" відбувся II Всеукраїнський історико-культурологічний форум "Сікорські читання".
54764
  Михайлюк М.В. II Всеукраїнські Драгоманівські читання молодих істориків // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 4. – С. 230-232. – ISSN 0130-5247
54765
  Бушуев В. II Интернационал / В. Бушуев. – Киев, 1925. – 120с.
54766
  Лурье Х.Г. II Интернационал / Х.Г. Лурье. – Москва, 1936. – 44 с.
54767
  Галкин И.С. II Интернационал (1889-1914). / И.С. Галкин. – Москва, 1949. – 95с.
54768
  Ацаркин А.Н. II Конгрес КИМа : 9-23 июля 1921 г. / А.Н. Ацаркин. – Москва : Молодая гвардия, 1931. – 48 с.
54769
  Кузнецов С.А. II Конференция ООН по морскому праву: организация, проведение, итоги // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2011. – № 3 (75). – С. 109-116
54770
   II Крымские Пушкинские чтения : материалы, г. Керчь, 22-26 сетнября 1992 г. / Крымские Пушкинские чтения; Симферопол. гос. ун-т ; Керч. ист.-культ. заповедник ; Крым. о-во рус. культуры ; Крым. Пушкинская б-ка. – Керчь, 1992. – 81 с.
54771
   II Крымские Пушкинские чтения : материалы, г. Керчь, 22-26 сетнября 1992 г. – Керчь
Ч. 2 : А.С. Пушкин и русская литература XX века. – 1992. – 93 с.
54772
  Кудрявцева Л.А. II Международная конференция "Русский язык в поликультурном мире" / Л.А. Кудрявцева, Л.В. Давидюк, И.Г. Приходько // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2008. – № 5 (23). – С. 63-69.
54773
  Сухоруков В.Д. II Международная конференция <<Геология в школе и вузе>> : Информируем читателя. Научная жизнь / В.Д. Сухоруков, С.В. Васильев // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 1. – С. 91-93
54774
  Лисун Н.Р. II Международная конференция по эффективному транспортированию и хранению агропродукции "Агрологистика-2010" // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2010. – № 5. – С. 10-12 : фото
54775
  Валеева Л.В. II Международная научная конференция "Семантика и прагматика языковых единиц в антропоцентрической парадигме" // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ ; Киевский нац. ун-т им. Т. Шевченка. – Киев, 2011. – № 6 (42). – С. 69-71
54776
   II Международная научно-практическая конференция "Логистические системы: глобальное, национальные, региональные и локальные измерения // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2012. – № 3 (40). – С. 14
54777
   II Международные Шевченковские чтения , посвященные 20-летию со дня создания НИИ "Ин-т Тараса Шевченко" в рамках IV "Большаковских чтений" : сб. материалов / Оренбург. гос. пед. ун-т [и др.] ; [редкол: Бабенко В.Я. и др.]. – Оренбург ; Уфа : [б. и.], 2013. – 200 с. : ил., табл. – Текст рос., укр. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-98061-101-9
54778
  Бодров В.Г. II Международный научный симпозиум "Государства и рынки в условиях глобальных трансформаций" : к 400-летию политической экономии - науке о законах управления хозяйством: politicos, oicos, nomos / В.Г. Бодров, О.Н. Соколова // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац.акад. наук Украины. – Киев, 2015. – № 7 (636). – С. 87-96. – ISSN 0131-7741


  29 мая 2015 г. кафедра управления национальным хозяйством и экономической политики Национальной академии государственного управления при Президенте Украины совместно с экономическим факультетом Киевского национального университета имени Тараса Шевченко ...
54779
  Кубряк Е.Н. II Международныйбиблиографический конгресс // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии ; Рос. гос. б-ка. – Москва, 2015. – № 4. – С. 20-25.


  У статті подано аналітичний огляд конгресу (Москва, 6-8 жовтня 2015 р.)
54780
  Тоїчкін Д.В. II міжнародна зброєзнавча конференція // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2016. – № 4 (529), липень - серпень. – С. 227-230. – ISSN 0130-5247


  Захід відбувся 16-18 травня 2016 р. в Києві. Доповідочи: асистент каф. історії слов"ян КНУ ім. Тараса Шевченка канд іст наук Артем Папакін, доцент каф. давньоъ та нової історії України університету Олексій Сокирко.
54781
  Зашкільняк Л.О. II Міжнародна конференція "Історія - ментальність - ідентичність" // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 1 (484). – С. 232-233. – ISSN 0130-5247
54782
  Стецкевич В.В. II Міжнародна наукова конференція "Україна в добу окупації 1941-1944 рр." // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 6 (495). – С. 215-216. – ISSN 0130-5247
54783
   II Міжнародна наукова конференція : "Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року" : наук. зб., присвячений 125-річчю від народження Гетьмана Скоропадського, та 80-річчю проголошення Української Держави 1918 року / Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року; Кульчицький С. [та ін.]. – Київ, 1998. – 242 с.
54784
  Блануца А.В. II Міжнародна наукова конференція молодих науковців, аспірантів, здобувачів "Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії" / А.В. Блануца, В.А. Доброчинська // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2011. – № 2 (497). – С. 232-234. – ISSN 0130-5247
54785
   II Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні системи та технології в медицині" (ІСМ-2019) = 2 International scientific and practical conference "Information systems and technologies in medicine" (ISM-2019) : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" [та ін. ; редкол.: О.В. Висоцька, А.П. Порван, А.П. Печерська]. – Харків : Національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут", 2019. – 219, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., рос., англ. - Алф. покажч.: с. 217-219. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-6612-711-0
54786
   II Міжнародна науково-практична конференція "Модернізація змісту освіти в контексті політкультурного середовища та реалізації ідей нової української школи" = II International scientific-practical conference "Modernization of the content of education in the context of the multicultural environment and the implementation of the ideas of the new ukrainian school" : (cвідоцтво про реєстрацію УкрІНТЕІ №449 від 13.09.2018) : матеріали конф. / НАН України, Нац. акад. пед. наук України, Департамент освіти виконавч. комітету [та ін.]. – Кременчук : Щербатих О.В., 2019. – 185, [11] с. : іл. – Свідоцтво про реєстрацію УкрІНТЕІ №449 від 13.09.2018 р. - На обкл. та тит. арк. дані укр., англ., пол. - Текст укр., англ., пол. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-639-211-8


  Materialy konferencyjne. II Miedzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna "Modernizacja tresci ksztalcenia w kontekscie wielokulturowego srodowiska oraz wprowadzenie pomyslow nowej ukrainskiej szkoly"
54787
  Цубенко В. II міжнародна науково-практична конференція "Південь України у вітчизняній та європейській історії" (25 - 26 вересня 2014 р., м. Одеса) / В. Цубенко, Л. Латишева // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2014. – № 3/4 (88/89). – С. 161-167. – ISSN 2222-5250


  К. і. н., доц., завідувач кафедри історії України Ізмаїльського державного гуманітарного університету Л.В. Чорна в роботі "Краєзнавчі дослідження в Україні в середині XIX ст." проводить аналіз діяльності заснованої у 1851 р. при університеті Св. ...
54788
   II Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні тенденції навчання фізики у загальноосвітній та вищій школі" : присвяч. 120-річчю від дня народж. [Ігоря Євгеновича Тамма, академіка, Героя Соц. праці, Лауреата Нобел. премії : зб. матеріалів, м. Кіровоград], 15-16 жовт. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України, Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка (м. Кіровоград, Україна) [та ін.] ; [уклад.: М.І. Садовий та ін. ; редкол.: М.І. Садовий (відп. за вип.) та ін.]. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2015. – 87, [1] с. : іл., табл. – Назва обкл.: Сучасні тенденції навчання фізики у загальноосвітній та вищій школі: Присвяч. 120 річчю від дня народж. Ігоря Євгеновича Тамма, акад., Героя Соц. праці, Лауреата Нобел. премії : зб. матеріалів II міжнар. конф. - Текст частково рос. – Бібліогр. в кінці ст.
54789
   II Міжнародна науково-практична конференція "Трансформація національної економіки в контексті реалізації євроінтеграційної стратегії" : 9 листоп. 2018 р., [м. Миколаїв, Україна : збірник] / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. ун-т ім. В.О. Сухомлинського, Держ. установа "Ін-т економіки природокористування та сталого розвитку НАН України" (Україна) ; [редкол.: В.Д. Будак та ін.]. – Миколаїв : МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2018. – 131, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7326-40-2
54790
  Галько Оксана II Міжнародна науково-практична конференція "Українці в Балтії" // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 304-306
54791
   II Міжнародна науково-технічна конференція "Обчислювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи)" : матеріали конф. "Обчислювальний інтелект (OI-2013)" : 14-17 трав. 2013 р., м. Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т, Акад. пожеж. безпеки ім. Героїв Чернобиля ; [наук. ред.: Зайченко Ю.П., Волошин О.Ф., Снитюк В.Є.]. – Черкаси : Маклаут, 2013. – 456 с. : іл., табл. – Текcт укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст.
54792
  Бодров В.Г. II Міжнародний науковий симпозіум "Держави і ринки в умовах глобальних трансформацій" : ( до 400-річчя політичної економії - науки про закони управління господарством: politicos, oicos,nomos ) / В.Г. Бодров, О.М. Соколова // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 7 (644). – С. 87-96. – ISSN 0131-775Х
54793
   II наукові читання пам"яті Віктора Дудка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. І. Набитович ; редкол.: Н. Бойко, М.Г. Бартоліні, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (714). – С. 121-122. – ISSN 0236-1477


  16 вересня 2020 року в Інституті літератури відбулися ІІ наукові читання пам"яті Віктора Дудка.
54794
   II Науково-практична конференція присвячена пам"яті К.Г. Федорова 12-13 червня : Наукові статті. – Запоріжжя
Т. 2. – 1997. – 172 с.
54795
   II Національний політологічний конвент МАСПН (Україна) : (Укр. від-ня Міжнар. асоц. студентів політ. науки), 15-16 берез. 2012 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В.Ю. Калінін, Д.О. Рой ; редкол. А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2012. – 114, [1] с. – Ст. укр., рос. – Бібліогр. в підрядк. прим.
54796
   II Республиканская конференция по аналитической химии. – Ужгород, 1985. – 252 с.
54797
  Набок С.В. II Світова війна: сенси, символи, контексти причинки дослідження процесу формування основних елементів політики пам"яті як складової державної політики в сучасній Україні // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 4/5 (72/73), липень - жовтень. – С. 245-260
54798
   II сессия Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета XIII созыва.. – Москва, 1928. – с.
54799
   II сессия Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета XV созыва, 16-21 декабря 1931 года : стенографический отчет : бюллетени. №№1-12. – Москва : Издание ВЦИК, 1931. – с.
54800
  Коммунистическая II съезд Коммунистической партии Кубы : Гавана, 17-20 дек. 1980 г. / Коммунистическая, партия Кубы. – Москва : Политиздат, 1982. – 383 с. – (Документы и материалы зарубежных коммунистических и рабочих партий)
54801
  Бынкина В.Н. II съезд РСДРП / В.Н. Бынкина, канд. ист. наук ; Обл. отд-ние О-ва по распространению полит. и науч. знаний. – Тула : Кн. изд-во, 1958. – 31 с.
54802
  Коровенков Н.Н. II съезд РСДРП : [Учеб. пособие по истории КПСС для вузов] / Н.Н. Коровенков. – Москва : Высшая школа, 1974. – 88 с. – (Студенту, изучающему историю КПСС)
54803
  Кукин Д.М. II съезд РСДРП и его историческое значение. / Д.М. Кукин, чл.-кор. АН СССР ; О-во "Знание" РСФСР. – Москва : [О-во "Знание" РСФСР], 1973. – 78 с. – (Науч.-метод. совет по пропаганде истории КПСС и истории СССР)
54804
  Жибак Г. II Форум мігрантів УГКЦ Європи // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 6 жовтня - 20 жовтня (№ 39/40). – С. 15


  У Римі відбувся II Форум мігрантів УГКЦ Центральної та Західної Європи.
54805
   II Чесько-українська науково-практична конференція "Шляхи розвитку культури чехів України": Життя та діяльність визначного українського археолога чеського походження Вікентія Хвойки = 2. Cesko-Ukrajinska vedecko-prakticka konference cesty rozvoje kultury cechu Ukrajiny: Zivot a dilo vyznamneho ukrajinskeho archeoloha ceskeho puvodu Vikentije Chvojky : матеріали конф., 27 листоп. 2010 / Посольство Чеської Респ. в Україні, Укр.-чес. культур.-освітнє т-во "Вишеград". – Київ : НАУ, 2014. – 100 с. : іл. – На обкл. та тит. арк. дані парал. чес., укр. - Текст чес., укр. – Бібліогр. наприкінці ст.
54806
   II Юнацькі Олімпійські ігри. Нанкін - 2014 / [М.М. Булатова (керівник) та ін.]. – Київ : Національний Олімпійський Комітет України, 2014. – 64 с. : іл. – Авт. зазнач. в кінці книги
54807
  Тимошик М. II. "Підривна" література з Лондона: як вона потрапляла в Україну і як влада боролася з нею // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 15-21 лютого (№ 7). – С. 8-9
54808
   II. Jenaer Harnsteinsymposium : Am 17. und 18. September 1971 in Jena. – Jena : Friedrich-Schiller-Universitat, 1972. – 224p.
54809
  Kopeczi Bela II. Rakoczi Ference az allamferfi es az iro / Kopeczi Bela. – Budapest, 1976. – 1801с.
54810
  Фаріон І. II. Москвофільство Львова: сучасність // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 7-13 грудня (№ 49). – С. 6-7
54811
  Коваленко С.А. II. О начале монетной чеканки на Боспоре / С.А. Коваленко, В.П. Толстиков // Вестник древней истории / РАН, Ин-т всеобщей истории РАН. – Москва, 2010. – № 4 (275). – С. 23-50. – ISSN 0321-0391
54812
   II. Проекты Ф. Салтыкова, А. Курбатова, А. Нестерова, И. Филиппова и К. Зотова
54813
  Соловей Дм. II. Розподіл між республіками СРСР лікарень, лікарняних ліжок, медичного персоналу та інших засобів охорони здоров"я в 1959 році // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1962. – Рік 13, ч. 148, травень : травень. – С. 10-14
54814
   II. Успенський собор. Відродження пам"яток історії та культури : [добірка матеріалів] // Лаврський альманах : Києво-Пєчєрська Лавра в контексті української історії та культури: збірник наукових праць. – Київ, 1999. – Вип. 2. – С. 53-104. – ISBN 966-518-002-9
54815
   II. Успенський собор. Відродження пам"яток історії та культури : (добірка матеріалів) // Лаврський альманах : збірник наукових праць. – Київ, 2001. – Вип. 3 : Києво-Пєчєрська Лавра в контексті української історії та культури. – С. 75-98. – ISBN 966-7671-25-9
54816
   III-e session du Conseil de la Federation Democratique Internationale des femmes. Berlin, 1-6 fevrier 1951. (Adresses et resolutions.), 1951. – 8с.
54817
  Троцкий И.М. III-е Отделение при Николае I : Сборник / И.М. Троцкий. – Ленинград, 1990. – 317с.
54818
   III Conference on applied mathematics. Novi Sad, june 7-th - 9-th 1982. – Novi Sad, 1982. – 145с.
54819
   III Congreso de hispanistas de Ucrania : actas : Sevastopol, 22 y 23 de sept. de 2012 / Embajada de Espana en Ucrania [etc.]. – Sevastopol : [s. n.], 2012. – 246 p. : іл., фотогр. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим.
54820
   III International Scientific Conference "Economic transformation processes in the postsocialist countries" : November 28, 2014 / Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv, Inst. of Intern. Relations, Dep. of World Economy and Intern. Economic Relations, Ukrainian Assoc. of Intern. Economics. – Kyiv : [s. n.], 2014. – 75 p. : ill., tab. – Бібліогр. наприкінці ст.
54821
   III Ukrainian-Polish scientific conference "Membrane and sorption processes and technologies" = Мембранні і сорбційні процеси та технології : [Dectmber 12-14, 2017 Kyiv, Ukraine] : book of abstracts / Nat. Univ. of Kyiv-Mohyla Acad.; Sci. Center of Polish Acad. of Sciences in Kyiv ; [ed.: Vakuliuk P.]. – Kyiv : NaUKMA, 2017. – 315, [1] p. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-2410-98-3
54822
   III zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Stenogram. Warszawa, 10.III - 19.III 1959 r.. – Warszawa, 1959. – 1268с.
54823
  Шевчук А. III Волинська міжнародна історико-краєзнавча конференція
54824
   III Всероссийский социологический конгресс // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 3 (299). – С.3-4. – ISSN 0132-1625
54825
   III всесоюзная конференция молодых исследователей "Актуальные вопросы теплофизики и физ. гидрогазодинамики" : 28-30 марта 1989 г. : тез. докл. / "Актуальные вопросы теплофизики и физ. гидрогазодинамики", всесоюз. конф. молодых исслед.; АН СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т теплофизики, Науч. совет АН СССР по комплекс. пробл. "Теплофизика и теплоэнергетика". – Новосибирск : ИТФ, 1989. – 296 с. : ил. – Библиогр. в конце докл.
54826
   III всесоюзная конференция по проблемам искусства народов Закавказья, Средней Азии, Казахстана и восточных республик РСФСР : тезисы докладов. – Москва : Советский художник, 1974. – 45 с.
54827
   III Всесоюзное Совещание по кристаллохимии неорганических и координационных соединений.. – Новосибирск, 1983. – 210 с.
54828
   III Всесоюзное совещание по органической кристаллохимии и сессия секций кристаллохимии по проблеме "Строение и свойства полиметаллических металлоорганических соединений".. – Черноголовка, 1981. – 179с.
54829
   III Всесоюзный симпоз. по палеонтологии докембрия и раннего кембрия (11-14 мая 1987 года) : тезисы докладов. – Петрозаводск : Карельский филиал АН СССР, 1987. – 115с.
54830
   III Всесоюзный симпозиум по молекулярной жидкостной хроматографии. – Рига, 1984. – 223 с.
54831
  Приходько И.Г. III Всеукраинская олимпиада школьников по русскому языку и литературе // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киев. нац. ут-т им. Тараса Шевченко. – Киев, 2013. – № 3 (51). – С. 5-6. – ISSN 2305-7319


  Про олімпіаду, яка проходила в Ялті 24-28 береззня 2013 року в експериментальному учбово-виховному комплексі "Школа майбутнього", організаторами виступили: МОН України і Українська асоціація викладачів російської мови і літератури. Жюрі очолила ...
54832
  Тімець Оксана III Всеукраїнська науково-практична конференція на тему "Географія та екологія: наука і освіта" : інформуємо читачів / Тімець Оксана, Копієвська Тетяна // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 6. – С. 46-47
54833
  Невідомий І. III Всеукраїнський військовий з"їзд і автокефалія Української Православної Церкви // Український церковно-історичний календар. – Київ, 2002. – На 2002 рік, № 2. – С. 209-210
54834
   III Всеукраїнський з"їзд працівників освіти // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 11 (983). – С. 3. – ISSN 0131-6788


  28 жовтня 2011 року за участю Пренм"єр-міністра України Миколи Азарова та міністра освіти і науки, молоді та спорту України Дмитра Табачника відбулося урочисте відкриття пленарного засідання ІІІ Всеукраїнськогоз"їзду рпацівників освіти. На розгляд ...
54835
   III Всеукраїнський з"їзд Рад : стенографічний звіт : архів Радянської України. – Харків : Видання Центрального архівного управління УСРР, 1932. – 335 с.
54836
   III з"їзд освітян України и Національна стратегія розвитку в Україні на 2012-2021 роки // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Міжнародний фонд "Відродження"; Видавництво "Факт". – Харків, 2011. – № 10. – С. 2-4
54837
  Зима В.Л. III з"їзд Українського біофізичного товариства [відбувся 8-11 жовтня в м. Львові] // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2002. – Т. 10, № 2. – С. 108-109. – ISSN 1023-2427


  Редакція журналу "Фізика живого" вітає професора Мірошниченка Миколу Степановича з обранням на посаду Президента Українського біофізичного товариства.
54838
  Васьків М. III Іссик-Кульський форум. Айтматовський // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1/2 (1081/1082). – С. 207-214. – ISSN 0320-8370


  Час проведення ІІІ Іссик-Кульського форуму збігся в часі з 90-річчям із дня народження Чингіза Айтматова, ініціатора й організатора проведення двох попередніх знакових зустрічей провідних інтелектуалів світу. В форумі прийняло участь понад 150 ...
54839
  Любченко В.Б. III Історичні читання пам"яті професора В.Г. Сарбея "Довге" XIX століття в Україні: питання національної модернізації" // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 2 (509), березень - квітень. – С. 230-231. – ISSN 0130-5247


  30 січня 2013 р. на 85-річчя від дня народження вченого, у залі засідань Інституту історії України НАНУ відбувся третій за ліком такий науковий захід. Д-р іст наук, проф. Г.Д. Казьмирчук (КНУ імені Тараса Шевченка) свій виступ "В.Г. Сарбей і М.В. ...
54840
  Бардах Ю. III Литовский статут и его проекции // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2010. – № 2. – С. 72-78. – ISSN 0132-1366
54841
   III Международная научно-практическая конференция "Проблемы развития транспортных систем и логистики" // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2012. – № 3 (40). – С. 12-13 : фото
54842
   III Международная научно-техническая конференция, посвященная 95-летию НАН Украины "Функциональные и конструкционные материалы" : тезисы докладов : 11-14 нояб. 2013 г. / Нац. акад. наук Украины, Науч.-технол. центр "Реактивэлектрон". – Донецк : [Цифрова типографія], 2013. – 89, [1] с. : ил., фот. – Текст укр., рус., англ. – Библиогр. в конце ст.
54843
   III Міжвузівська науково-практична конференція "Наукова парадигма географічної освіти України в XXI столітті", 19 грудня 2007 року : збірник наукових статей / Наукова парадигма географічної освіти України в ХХІ столітті, міжвуз. наук.-практ. конф.; МОНУ; Донец. ін-т соціальної освіти ; Донец. відділ укр. геогр. тов-ва ; [ред.кол. Токій В.В., Шаповалов В.В. та ін.]. – Донецьк : ДІСО, 2007. – 492 с. – ISBN 966-8117-05-0
54844
   III Міжнародна виставка "Сучасні заклади освіти - 2012" // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Квітень (№ 6/7)


  У виставковому центрі "КиївЕкспоПлаза" пройшла ІІІ Міжнародна виставка "Сучасні заклади освіти - 2012", яку відкрив міністр МОНМС Д. Табачник. Він також вручив нагороди переможцям рейтингового виставкового конкурсу в різних номінаціях. КНУТШ був ...
54845
   III Міжнародна конференція "Проблеми зняття з експлуатації об"єктів ядерної енергетики та відновлення навколишнього середовища" = Third international conference on nuclear decommissioning and environment recovery : INUDECO 18 (25-27 квіт. 2018 р., м. Славутич) : зб. матеріалів / Славут. міськрада Київ. обл. – Чернігів : ЧНТУ, 2018. – 409, [1] с. : іл., табл. – Назва парал. укр., англ. - Ст. англ., укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7571-44-4
54846
   III Міжнародна конференція "Рослинний світ у Червоній книзі України: впровадження глобальної стратегії збереження рослин" (4-7 червня 2014 р., м. Львів) // Наукові основи збереження біотичної різноманітності : науковий щорічний збірник / Ін-т екології Карпат НАН України. – Львів, 2014. – Т. 5 (12), № 1. – С. 237-238. – ISSN 2220-3087
54847
   III Міжнародна конференція "Українська діаспора: історичні пошуки, еміграційні явища, культурно-мистецькі набутки. функціонування наукових установ" / Галько Оксана, Касян Людмила, Катерина, Хлистун-Петриченко // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 349-352
54848
   III Міжнародна молодіжна науково-практична конференція "Людина і космос", присвячена 40-річчю першого польоту людини в космос, 18-20 квітня 2001 р. : збірник тез / Людина і космос. Міжнародна молодіжна науково-практична конференція; НКАУ ; Нац. центр аерокосм. освіти молоді України ; НАНУ ; МОНУ [та ін.] ; [гол. ред. Є.О. Джур]. – Дніпропетровськ : НЦАОМУ, 2001. – 380 с.
54849
  Вижва С.А. III міжнародна наукова конференція "геофізичний моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища" / С.А. Вижва, О.М. Кожан // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 122-125. – (Геологія ; вип. 26/27). – ISSN 1728-3817
54850
  Кресін О. III Міжнародна наукова конференція "Компаративістські читання" / О. Кресін, І. Ситар // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 273-275. – ISSN 0132-1331


  Організаторами конференції є Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Львівський державний університет внутрішніх справ, Київський Національний університет імені Тараса Шевченка, Українська асоціація порівняльного правознавства.
54851
  Левченко В. III Міжнародна наукова конференція "Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри" / В. Левченко, М. Михайлуца // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 325-328. – ISSN 2222-5250
54852
  Мушинка Микола III Міжнародна наукова конференція "Проблеми дослідження української діаспори" // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 6. – С. 225-227. – ISSN 0130-5247
54853
   III Міжнародна науково-методична конференція "Освітні вімірювання - 2011: модель ЗНО, оцінювання, інтерпритація,використання результатів ЗНО" 14-16 квітня 2011 року : (за матеріалами конференції) // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Міжнародний фонд "Відродження"; Видавництво "Факт". – Харків, 2011. – № 4. – С. 4-38
54854
   III Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні системи та технології в медицині" (ISM-2020) = 3 International scientific and practical conference "Information systems and technologies in medicine" (ISM–2020) : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" [та ін. ; редкол.: О.В. Висоцька, А.П. Порван, А.І. Трунова]. – Харків : Національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут", 2020. – 227, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., англ. - Алф. покажч.: с. 225-227. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-662-772-1
54855
   III Міжнародна науково-практична конференція "Статистичне та експертно-аналітичне забезпечення управління сталим розвитком економіки і соціальної сфери = Statistical and expert-analytical support of sustainable development management of economy and social sphere : 5 груд. 2017 р. : з нагоди Дня працівників статистики : зб. матеріалів конф. / М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т, Голов. упр. статистики у Чернігів. обл. Держ. служби статистики України [та ін.] ; [упоряд.: В.Г. Маргасова, Н.Л. Ющенко]. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – 121, [1] с. : іл., табл. – Назви секцій парал. укр., англ. та рос. - Окремі ст. пол. та англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7571-03-1
54856
  Даньків Й. III Міжнародна науково-практична конференція "Удосконалення обліку, контролю, аудиту та оподаткування в сучасних умовах інтеграційних процесів у світовій економіці" / Й. Даньків, В. Макарович // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; редкол.: Єфіменко В.І., Голов С.Ф., Калюжна Є.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 40-45
54857
  Фещенко Є.Л. III міжнародна укарїно-польська археологічна експедиція як нова сторінка розвитку археологічних студій на історичному факультеті Дніпропетровського національного університету / Є.Л. Фещенко, К.В. Мінакова // Придніпров"я: історико-краєзнавчі дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Історич. ф-т ; Дніпропетр. обл. центр з охорони іст.-культ. цінностей ; Ін-т суспільних досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 13. – С. 224-232. – ISSN 2409-4137
54858
  Баженова Г. III Міжнародний конгрес історичних наук 1908 року в Берліні очима його учасників // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 4-6. – (Історія ; вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  Присвячено вивченню конгресів, як форми міжнародної наукової співпраці істориків початку ХХ ст. На основі опублікованих та неопублікованих матеріалів висвітлено діяльність ІІІ Міжнародного конгресу істориків та участь у ньому російських учених. The ...
54859
  Пришляк В.В. III міжнародний науковий конгрес українських істориків "Українська історична наука на шляху творчого поступу" // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2007. – № 1. – С. 226-227. – ISSN 0130-5247
54860
   III Міжнародний науково-практичний конгрес "Міське середовище - ХХІ ст. Архітектура. Будівництво. Дизайн" : 14-16 берез. 2018 р., м. Київ, [Україна, 18-20 квітня 2018 р., Холм, Польща] : тези доп. / М-во освіти та науки України, Нац. авіац. ун-т ; [редкол.: В.П. Харченко та ін. ; відп. ред.: О.А. Трошкіна]. – Київ : НАУ, 2018. – 297, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., англ. - До 85-річчя НАУ. – Бібліогр. в кінці ст.
54861
   III Міжнародний полярний рік 2007-2008: результати та перспективи = III International Polar Year 2007-2008: results and outlooks : IV МАК 2009, IV Міжнар. Антаркт. Конф., м. Київ, Україна, 12-14 трав. 2009 р. : тези / М-во освіти і науки України, НАН України, Ін-т геол. наук [та ін.]. – Київ : Національний антарктичний научний центр України, 2009. – 311, [1] с. – Текст англ., укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст.
54862
   III Міжнародний семінар "Філософія для дітей" / прес-центр // Київський університет. – Київ, 2013. – Листопад (№ 18/19). – С. 2


  Семінар відбувся на філософ. ф-ті. Учасників семінару привітали проректор з наук.-педаг. роботи В.А. Бугров і декан філософ. ф-ту А.Є. Конверський.
54863
  Ращенко А. III Міжнародний симпозіум "Тюркомовні народи України" // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Жовтень (№ 14/15)


  В Інституті філології відбувся симпозіум, організатором якого виступили кафедра тюркології та фольклористики Ін-ту філології, Ін-ту фольклорних дослідджень Туреччини. У пленарному засіданні від ун-ту взяли участь директор ІФ проф. Г. Семенюк, ...
54864
   III Міжнародний форум "Проблеми розвитку інформаційного суспільства" : матеріали / Асоц. "Інформатіо-Консорціум", УкрІНТЕІ. – Київ : УкрІНТЕІ. – ISBN 978-966-479-051-9
Ч. 1 : 20-23 листопада 2012 р., м. Київ. – 2012. – 201, [2] с. : іл., табл. – Текст рос., укр., англ. – Бібліогр. в кінці доп.
54865
   III Міжнародний форум "Проблеми розвитку інформаційного суспільства" : матеріали / Асоц. "Інформатіо-Консорціум", УкрІНТЕІ. – Київ : УкрІНТЕІ. – ISBN 978-966-479-052-6
Ч. 2 : 20-23 листопада 2012 р., м. Київ. – 2012. – 224, [2] с. : іл., табл. – На тит. арк. та обкл. помилково: II Міжнародний форум... – Бібліогр. в кінці доп.
54866
  Дроздовський Д. III міжнародний форум перекладачів і видавців країн СНД і Балтії
54867
  Бакалець О.А. III міжрегіональна міжвузівська студентська науково-практична конференція "Постать Михайла Грушевського в українській історії" // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 2. – С. 198-200. – ISSN 0130-5247
54868
  Дуров О.Г. III наукова конференція з питань комплексного картографування Української РСР // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 89-92. – (Географії ; Вип. 11)
54869
  Литвин М.Р. III наукові читання імені академіка Я. Ісаєвича / М.Р. Литвин, О.В. Середа // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 4 (511), липень - серпень. – С. 223-224. – ISSN 0130-5247
54870
  Шляхов О.Б. III Наукові читання, присвячені пам"яті професора А. М. Черненка "Питання політичної історії України та Росії" // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 4 (499). – С. 223-225. – ISSN 0130-5247
54871
   III науково-технічна конференція "Обчислювальні методи і системи перетворення інформації" = 3rd scientific conference "Computational methoods and information transformation systems" in honor of prof. Bohdan Popov : присвячена пам"яті професора Б.О. Попова, Львів, 25-26 верес. 2014 р. : [зб. праць] / НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В. Карпенка НАН України, Ін-т прикл. проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України [та ін.]. – Львів : ФМІ НАНУ. – ISBN 978-966-02-7320-7
[Вип. 3]. – 2014. – 193, [1] с. : іл., табл. – Дод. тит. арк. англ. - Алф. покажч.: с. 192-193. – Бібліогр. наприкінці ст.
54872
  Иракская III национальный съезд Иракской коммунистической партии : Багдад, 4-6 мая 1976 г / Иракская, коммунистическая партия. – Москва : Политиздат, 1977. – 175 с. – (Документы и материалы зарубежных коммунистических и рабочих партий)
54873
  Деревнина Т.Г. III отделение и его место в системе государственного строя абсолютной монархии в России (1826-1855 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.00 / Деревнина Т. Г.; МГУ, Ист. фак. – Москва, 1973. – 24л.
54874
  Капустіна Н. III регіональний конкурс наукових робіт та інноваційних проектів імені Л.Б. Хавкіної як платформа підвищення рейтингу бібліотеки та бібліотечної професії в регіоні / Н. Капустіна, Ю. Ходарєва // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2017. – № 2 (8). – С. 38-42. – ISSN 2518-7341


  Представлено інформацію про ІІІ регіональний конкурс імені Л.Б Хавкіної серед молодих спеціалістів бібліотек, аспірантів, магістрів, студентів Харкова і регіону на кращу наукову роботу та інноваційний проект, присвячений вшануванню пам’яті видатного ...
54875
   III Республиканская конференция по высокомолекулярным соединениям (3; 1986; Баку). – Баку, 1986. – 116 с.
54876
   III семинар по функциональной магнитоэлектронике / Семинар по функциональной магнитоэлектронике. – Красноярск, 1988. – 320 с.
54877
   III сессия Всероссийского Центрального исполнительного Комитета XIII созыва : стенографический отчет : бюллетени. №№1-18. – Москва : Издание ВЦИК, 1928
54878
  Мазорчук В.С. III Соросівська олімпіада з математики / В.С. Мазорчук, В.М. Радченко, О.Ю. Теплінський // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 1. – С. 52-76. – ISSN 1029-4171
54879
  Ковцун Х. III стипендіальний конкурс ліги студентів асоціації правників України // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012. – № 2. – С. 135-136


  17 травня 2012 р. у м. Києві, у ресторані "Опера", відбувся завершальний етап III Стипендіального конкурсу Ліги студентів Асоціації правників України за ініціативи та фінансової підтримки адвоката Д. Бугая - нагородження переможців. Перше місце і ...
54880
  Коммунистическая III съезд Коммунистической партии Кубы : г.Гавана , 4-7 февраля 1986 г., 30 ноября-2 декабря 1986 г. / Коммунистическая, партия Кубы. – Москва : Политиздат, 1986. – 480 с. – (Документы и материалы зарубежных коммунистических и рабочих партий)
54881
  Народно-революционная III съезд Народно-революционной партии Лаоса : Вьентьян, 27-30 апр. 1982 г. / Народно-революционная, партия Лаоса. – Москва : Политиздат, 1983. – 119 с. – (Документы и материалы зарубеж. ком. и рабочих партий)
54882
  Ярославский Е. III съезд РСДРП - первый большевистский съезд / Ем. Ярославский. – Москва : Госполитиздат, 1940. – 54 с.
54883
  Волкова Ю.Е. III съезд РСДРП / Ю.Е. Волкова. – Москва : Политиздат, 1987. – 80 с.
54884
  Басара-Тиліщак III Універсал і питання про владу в українській провінції наприкінці 1917 року // Студії з історії української революції 1917-1921 років : зб. наук. праць на пошану д-ра іст. наук, проф. Р.Я. Пирога з нагоди 70-річчя з дня народж. та 40-річчя наук.-пед. діяльності / НАН України, Ін-т історії України ; [редкол.: Г. Боряк (голова) та ін.]. – Київ : Інститут історії України, 2011. – С. 102-108. – ISBN 978-966-02-6038-2
54885
  Яценко В.Я. III Універсал Центральної Ради та його відображення в діяльності Катеринославської міської думи восени 1917 р. // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України ; редкол.: С.І. Світленко, О.М. Бут, В.В. Іваненко [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 14. – С. 141-153. – ISSN 2312-2587
54886
  Hermans L. III.-Technique des observations. Instructions meridienes. Determination des constantes de l"instrument : Extrait desw Memoires de la Societe Royale des scieces de Liege / L. Hermans; le cercle meridien de l"institut d"astrophysique de l"universite de Liege. – Bruxelles : Hayer
1e : L"instrument des passages. – 1942. – p. 27-88 : ill.
54887
  Hermans L. III.-Technique des observations. Instructions meridienes. Determination des constantes de l"instrument : Extrait desw Memoires de la Societe Royale des scieces de Liege / L. Hermans; le cercle meridien de l"institut d"astrophysique de l"universite de Liege. – Bruxelles : Hayer
2e : Le cercle meridien proprement dit. – 1942. – p. 91-149 : ill.
54888
   III. Weltgewerkschaftskongreb. Wien. 10-21 Oktober 1953. Materialien und Dokumente, 1953. – 47с.
54889
  Соловей Дм. III. Розподіл між республіками СРСР кількості пенсіонерів та державних фондів на соціальне забезпечення : 1. Ди // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1962. – Рік 13, ч. 152, вересень : вересень. – С. 13-19
54890
   IIIrd seminar on petroarchaelogy: Plovdiv, 27-30 august, 1984, Bulgaria. – Povdiv, 1984. – с.
54891
   IInd (Second) Prague International Symposium of Child Neurology. A Collection of Lectures Delivered. Prague - June 1970. – Praha : Universita Karlova, 1971. – 268с.
54892
  Хенриксон Х. IIS 6. Полное руководство. Справочник профессионала = IIS6. The Complete Reference / Хет Хенриксон, Скотт Хофманн; [пер. Г.Г. Трубников]. – Москва : СП ЭКОМ, 2004. – 672с. – ISBN 5-9570-0022-1
54893
  Zary Stefan Ikar vecne zivy / Zary Stefan. – Bratislava : Slov. vyd-vo krasnej literatury, 1960. – 164 s.
54894
  Berkes Ulrich Ikarus uber der Stadt / Berkes Ulrich. – Berlin-Weimar, 1976. – 109с.
54895
  Sudheimer Hellmuth Ikebana / Sudheimer Hellmuth. – 2. Aufl. – Berlin - Hamburg
2. – 1968. – 144с.
54896
  Sudheimer Hellmuth Ikebana / Sudheimer Hellmuth. – Berlin - Hamburg
3. – 1972. – 136с.
54897
  Sudheimer Hellmuth Ikebana / Sudheimer Hellmuth. – 6. Aufl. – Berlin - Hamburg
1. – 1975. – 156с.
54898
  Steinberg Werner Ikebana oder Blumen fur den Fremden / Steinberg Werner. – Berlin, 1971. – 285с.
54899
  Steinberg W. Ikebana oder Blumen fur den Fremden / W. Steinberg. – Berlin, 1974. – 125с.
54900
  Steinberg Werner Ikebana, oder Blumen fur den Fremden / Steinberg Werner. – Halle - Leipzig, 1983. – 509с.
54901
  Bonafede Cecilie Ikke-nordiske aviser i nordiske biblioteker 1750-1963 / Bonafede Cecilie. – Oslo, 1966. – 98 с.
54902
  Masterton Graham Ikon / Masterton Graham; Przelozyli P.Kus, M.Skorupska. – Poznan : Dom wydawniczy Rebis, 1991. – 328s. – ISBN 83-85202-02-1
54903
  Sujecka Jolanta Ikona domu / Sujecka Jolanta; Tow-wo naukowe warszawskie, Instytut slawistyki PAN. – Warszawa : SOW, 2001. – 216s. – ISBN 83-86619-39-2
54904
  Mole Wojslaw Ikona ruska. Pradzieje ikony ruskiej. Rozwoj w okresie od XI do XIV w. Teofan Grek i Andrzej Rublew / Mole Wojslaw. – Warszawa, 1956. – 56с.
54905
  Onasch Konrad Ikonen / Onasch Konrad. – Berl., 1959. – 435с.
54906
  Bilinski Waclaw Ikony / Bilinski Waclaw. – Lodz : Wyd-wo Lodzkie, 1978. – 203s.
54907
  Gola Stanislaw Ikony lasu cyganskiego. / Gola Stanislaw. – Katowice, 1982. – 55с.
54908
  Krysicki W. Iksy i igreki / Wlodzimierz Krysicki. – . – Warszawa : Nasza ksiegarnia, 1989. – 103s.
54909
   IL-6 реакция на гликемический индекс во время восстановления после физических упражнений / С. Хасани, С. Супапорн, А.Б. Мехранпоур, М. Витид // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Єрмаков С.С., Цеслицка М., Єрмакова Т.С. [та ін.]. – Харків, 2015. – № 06. – С. 41-47 : рис., табл. – Библиогр.: 32 назв. – ISSN 1818-9172
54910
  Calvino Italo Il barone rampante / Calvino Italo. – Milano, 1990. – 272с.
54911
  Brancati V. Il bell"Antonio / V. Brancati. – Milano : Tascabili Bompiani, 1991. – ISBN 88-452-1075-8
54912
  Goldoni Carlo Il campiello. / Goldoni Carlo. – Milano, 1987. – 223с.
54913
  Simonov Constantin Il campo dello sterminio / Simonov Constantin. – Mosca, 1944. – 23с.
54914
  Despero Sereno Il canto dei poeti. / Despero Sereno. – Laterza, 1976. – 378с.
54915
  Swanston A. Il codict del traditore : romanzo / Andrew Swanston ; [trad.: Carla Gaiba]. – Milano : Tre60, 2012. – 376, [2] p. – (TRE60 ; 21). – ISBN 978-88-6702-025-6
54916
   Il comunisme: domande e risposte.. – M., 1976. – 136с.
54917
   Il comunisme: domande e risposte.. – M.
3. – 1976. – 128с.
54918
  Moravia Alberto Il conformista / Moravia Alberto. – Milano : Tascabili Bompiani, 1990. – 290 с.
54919
  Buzzatti Dino Il deserto dei Tartari. / Buzzatti Dino. – Milano, 1989. – 234с.
54920
  el Seifi Abdel Il diritto soggettivo di punire / el Seifi Abdel. – Beirut, 1971. – 276с.
54921
   Il dizionario della lingua italiana. – Novara, 1995. – 2289с.
54922
  Devoto Giacomo Il dizionario della lingua italiana. / Devoto Giacomo, Oli Gian Carlo. – Firenze, 1994. – 2064с.
54923
  Cesbron G. Il est plus tard que tu ne penses / Gilbert Cesbron. – Paris : J"ai lu, 1973. – 371, [1] p. – (Texte integral ; 131)
54924
  Adiseshiah M.S. Il est temps de passer a l"action. / M.S. Adiseshiah. – Paris, 1972. – 203с.
54925
   Il etait une fois. – M., 1983. – 648с.
54926
  D"Annunzio Il fuoco / D"Annunzio. – Milano : Mondadori, 1990. – 299 р.
54927
  Levi Carlo Il futuro ha un cuore antico. Viaggio nell`Unione Sovietica. / Levi Carlo. – Torino, 1956. – 306с.
54928
  Tomasi G. Il Gattopardo / G. Tomasi. – Milano : Feltrinelli, 1974. – 251 p. – ISBN 88-07-81028-X
54929
  Bassani Giorgio Il giardino dei Finzi-Contini / Bassani Giorgio. – Milano, 1991. – 241с.
54930
  Parini Giuseppe Il Giorno; Le Odi; Dialogo sopra la nobita / Parini Giuseppe. – Milano, 1989. – 340с.
54931
  Tasso, Torquato Il Goffredo, overo Gierusalemme liberata, poema heroico del Signor Torguato Tasso : Con l"allegoria universale dell"istesso : Et con gli Argomenti del Signor Oratio Ariosti. – In Venetia : Appresto Antonio Pinelli, 1613. – 512р.


  Koд - IC, фіз. стан збереж. - задовільний. КНУ ім.Тараса Шевченка, Наукова біб-ка ім . М. Максимовича. На титул. арк. - вид. марка Пал. - шкіра, поворозки відсутні.
54932
  Leti Georgius Il Livello politico, o sia la giusta Bilancia, nella quale si pesano tutte le Massime di Roma, & attioni de"Cardinali Viventi. – Cartellana [Geneva] : Appresso Benedetto Marsetti
Parte prima : Doue in cinque Capitoli si scoprono al viuo tutte le Massime, & interesi de Cardinali, Rappresentanti publici, Capi di Fattioni, e della Corte co Prencipi, e de Prencipicon la Corte. – 1678. – [20], 552 p. – Авт. у виданні не вказ. - На корінці: Il Levello politic. To. I.


  На тит. арк. овальна печатка синього кольору з текстом: Bibliotheca Seminarii Loceor-Zytomiriensis. Sigillum Gregorio Leti (1630–1701) італійський історик і сатирик з Милану, що інколи пуліковався під псевдонімами Abbe Gualdi, L"abbe Gualdi, або ...
54933
  Kelle V. Il materialismo storico. / V. Kelle, M. Kovalson. – M., 1975. – 332с.
54934
  Simoni M. Il mercante di libri maledetti : romanzo / Marcello Simoni. – Roma : Newton Compton, 2011. – 351 p. – (Nuova narrativa Newton ; 308). – ISBN 978-88-541-3194-1
54935
   Il mondo slavo. Saggi e contributi slavistici a cura del Centro Studi Europa Orientale di Padova. – Padova
4. – 1972. – 209с.
54936
  Dubillard Roland Il ne faut pas boire son prochain : Fantaisie monstrueuse en quatre tableaux, sur une idee d"Andre Voisin / Dubillard Roland. – Paris : Gallimard, 1998. – 126 p. – (Coll."Le manteau d"Arlequin: theatre francais et du monde entier"). – ISBN 2070751872
54937
  Eco Umberto Il nome della rosa / Eco Umberto. – Milano, 1990. – 537с.
54938
  Roberto Lesina Il nuovo manuale di stile : Guida alla redazione di documenti, relazioni, articoli, manuali, tesi di laurea / Roberto Lesina. – edizione 2.0. – Bologna : Zanichelli, 1994. – 383 с.
54939
  Fici Giusti Francesca Il passivo nelle lingue slave. / Fici Giusti Francesca. – Milano, 1994. – 251с.
54940
  Guarini Battista Il pastor Fido. – Amsterdam, 1662. – 288с.
54941
  Simenon Georges Il pleut bergere... / Simenon Georges. – Paris, 1979. – 184с.
54942
   Il primo Zanichelli: Vocabulario elementare di italiano. – Bologna, 1992. – 1088с.
54943
  Machiavelli Niccolo Il principe / Machiavelli Niccolo. – Milano, 1990. – 118с.
54944
  Mosca D. Il profanatore di biblioteche proibite : [romanzo] / Davide Mosca. – Roma : Newton Compton, 2012. – 318 p. – (Nuova narrativa Newton ; 243). – ISBN 978-88-541-3719-6
54945
  Longi Vincenzo Il regolamento della camera dei deputati / Longi Vincenzo, Stramacci Mauro. – 2 ed. – Milano, 1968. – 249с.
54946
  Khavronina S. Il russo. Esercizi. / S. Khavronina, A. Scirocenskaja. – M., 1976. – 326с.
54947
  Zara Leonino da Il segreto di Capri / Zara Leonino da. – Roma : Orizzonti. – 327 p..
54948
  Gibbins D. Il sigillo maledetto die Templari : [romanzo] / David Gibbins. – Roma : Newton Compton, 2012. – 373, [2] p. – (Gli insuperabili ; 14). – ISBN 978-88-541-3977-0
54949
   Il tesoro della novella italiana: I secoli XVIII-XX. – Milano
1. – 1986. – 397с.
54950
  Serafimovic A. Il torrente di Ferro / A. Serafimovic. – Mosca, 1943. – 156s.
54951
   Il treno ha fischiato: Racconti italiano del novecento. – Moscu, 1988. – 336с.
54952
  Calvino Italo Il visconte dimezzato / Calvino Italo. – Milano, 1990. – 111с.
54953
  Monod W. Il vit: six meditations sur le mystere chretien pour la fete de l"Ascension / Wilfred Monod. – 2 ed. – Paris : Fischbacher, 1896. – VII, [2], 306, [2] p.
54954
  Volkoff V. Il y a longtemps mon amour : Roman / V. Volkoff. – Paris : Fallois ; L"Age d"homme, 1999. – 158 p. – ISBN 2-87706-344-5
54955
   Ile des merveilles : mirage, miroir, mythe : colloque de Cerisy. – Paris ; Montreal : L"Harmattan, 1997. – 298 p. – (Litterature et cinema a Cerisy). – ISBN 2-7384-5259-0
54956
  Abbasova S.Z. Ilham Aliev and socio-political activity of women in Azerbaijan // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 81 (№ 2). – С. 84-90. – ISSN 2076-1554
54957
  Homer Iliada / Homer. – Wyd. 11 ste zmien. – Wroclaw-Warszawa-Krakow, 1968. – 438с.
54958
  Homer Ilias / Homer. – Leipzig, 1894
54959
  Homer Ilias / Homer. – Lpz., 1957. – 406с.
54960
  Homer Ilias / Homer. – Berlin-Weimar
1. – 1972. – 420с.
54961
  Homer Ilias / Homer. – Berlin-Weimar
2. – 1972. – 422с.
54962
  Гомер Ilias Homeri / Homeri ; пер. и объяснил Л.Л. Скр-ский. – Киев : Изд. книгопрод.-изд. Ф.А. Иогансона ; [Тип. И.И. Чоколова]. – (Библиотека греческих классиков в русском переводе)
Песнь IX. – 1893. – 123 с. – В тексте сл. на греч. яз.
54963
  Гомер Ilias Homeri / Homeri ; пер. со словами. – Киев ; Харьков : Южно-русское книгоиздат. Ф.А. Иогансона ; [Тип. И.И. Чоколова, К.], 1898. – 424 с. – В тексте сл. на греч. яз. – (Библиотека греческих классиков в русском переводе)
54964
  Jernovei Gheorghe Ilie Bacinschi doctor in stiinte filosofice, profesor universitar, sociolog. Decan al Facultatii de Litere si Filosofie 1933 - 1936 // Румунська філологія в Чернівецькому університеті / Г.Я. Жерновей. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2013. – Т. 2 : 1919-1940. – P. 107-108. – (Серія видань "PRO HISTORIA"). – ISBN 978-966-423-237-8
54965
  Porumbacu Veronica Ilie Pintilie. Versuri / Porumbacu Veronica. – Bucuresti, 1953. – 56с.
54966
   Iliria. Studime dhe materiale arkeologjike. – Tirane
1. – 1971. – 355с.
54967
   Ilk okul Turkce : Ders kitabi. – Ankara : Turk tarih kurumu basim evi
3. – 1990. – 120s.
54968
  Enonchong N. Illegal transactions / Nelson Enonchong. – London ; Hong Kong : LLP, 1998. – XLIII, 398 p. – Index: p. 389-398. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Lloyd"s commercial law library). – ISBN 1-85978-874-2
54969
  Russu I.I. Illirii. Istoria. Limba si onomastica romanizarea / I.I. Russu. – Bucuresti, 1969. – 302с.
54970
  Kozol Jonathan Illiterate America / Kozol Jonathan. – New York a.o., 1985. – 270с.
54971
  Ioannes, de Roias Illsutris viri D.Ioannis de Roias commentatiorum astrolabium, quod planisphaerum nocant libri 6, nunc primum in lucem editi. – Lutetiae, 1551. – (22), 284, (1с.
54972
  Caudwell Christopher Illusion and reality / Caudwell Christopher. – New York, 1977. – 370с.
54973
  Jazavita S. Illusion and Reality of Statehood: the Search for Parallels between the Lithuanian Activist Front and the Organisation of Ukrainian Nationalists // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – Р. 72-82. – (Історія ; вип. 1 (132)). – ISSN 1728-3817


  The present article analyses the relationship between the Lithuanian Activist Front and the Organization of Ukrainian Nationalists (OUN) and their activity parallels in order to reach the Lithuanian and the Ukrainian independence in 1941. The research ...
54974
  Caudwell Christopher Illusion and reality: a study of the sources of poetry / Caudwell Christopher. – New York, 1973. – 370с.
54975
  Завадська В.В. Illusion et illusoire (ілюзорна ілюзорність) роману Софії Андрухович "Фелікс Австрія" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Беканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 4 (55). – С. 86-91


  Книга Софії Андрухович «Фелікс Австрія» вийшла в австрійському видавництві «Residenz Verlag» під назвою «Der Papierjunge» («Паперовий хлопчик»). З української на німецьку роман переклала Maria Weissenbock.
54976
   Illusion und Wirklichkeit des Rechtsstaats. – Berl., 1968. – 245с.
54977
  Balzac Honore de Illusions perdues / Balzac Honore de. – Paris, 1979. – 629с.
54978
  Douglas-Young Illustrated encyclopedic dictionary of electronic circuits / Douglas-Young. – Englewood Cliffs : Prentice-Hall, Inc. Business and Professional Division, 1983. – 444 p.
54979
  Tarnovsky Konstantin Illustrated history of the USSR: a brief outline / Tarnovsky Konstantin. – M., 1982. – 175с.
54980
   Illustrationen zu Heinrich Heine. – Leipzig, 1972. – 57с.
54981
  Jamieson E.B. Illustrations of regional anatomy / E.B. Jamieson. – Edinburgh : Edinburgh univ.
Section 1 : Central nervous system (Containing 48 Plates). – 1934. – 48 S. – Senior Demonstrator and Lecturer, Anatomy Department, University, Edinburg
54982
  Everett J.D. Illustrations of the C.G.S. system of units. – London, New York : Macmillan and co., 1891. – 220 p.
54983
  Мак-Клеланд Illustrator 10 : Полное руководство / Мак-Клеланд. – Москва. Санкт-Петербург. Киев : ДиаСофт, 2003. – 848с. – ISBN 5-93772-071-7
54984
  Олспач Т. Illustrator 8 : Учебное пособие / Т. Олспач; Пер. с англ. – Київ : Диалектика, 1999. – 608с. – (Библия пользователя). – ISBN 5-8275-0036-4
54985
  Heitzer Hainz Illustrierte Geschichte der Deutschen Demokratischen Republik. / Heitzer Hainz, Schmerbach Gunther. – Berlin, 1984. – 361с.
54986
   Illustrierte Geshcichte der deutschen Revolution. 1848-49. – Berlin, 1975. – 382с.
54987
   Illustrierte Geshcichte der Grossen Sozialstischen Oktoberrevolution. – Berlin, 1977. – 414с.
54988
  Plaul Hainer Illustrierte Karl May Bibliographie / Plaul Hainer. – Leipzig : Ed. Leipzig, 1988. – 444 S. : Il.
54989
  Маланюк Євген Illustrissimus Dominus Mazepa (Ясновельможний пан Мазепа ) - тло і постать : Гетьман Іван Мазепа як культурний діяч / Маланюк Євген. – Київ : Обереги, 1991. – 48 с. – На обкл. першим вказ. автор: М. Андрусяк. - У виданні також: Гетьман Іван Мазепа як культурний діяч / М. Андрусяк. – ISBN 5-8104-0003-5
54990
  Kuhnlenz Fritz Ilmwanderung mit Goethe. / Kuhnlenz Fritz. – Lpz., 1962. – 228с.
54991
  Herter Konrad Iltisse und frettchen / Herter Konrad. – Wittenberg, Lutherstadt : A. Ziemsen Verlag, 1959. – 111S. – (Die Neue Brehm - Bucherei)
54992
  Balzac Honore de Ilusiones perdidas / Balzac Honore de. – La Habana
2. – 1976. – 395с.
54993
  Balzac Honore de Ilusiones perdidas / Balzac Honore de. – La Habana
3. – 1976. – 247с.
54994
  Balzac Honore de Ilusiones Perdidas / Balzac Honore de. – La Habana
1. – 1976. – 198с.
54995
  Wojciechowski P. Ilustracja i slowo. Bilderbok - szwedzka ksiazka obrazkowa przelomu XIX i XX w. // Bibliotekarz Podlaski : ogolnopolskie naukowe pismo bibliotekoznawcze i bibliologiczne. – Bialystok, 2018. – R. 19, nr. 1 (38). – S. 103-119. – ISSN 1640-7806


  Білдербок - шведська книжка з картинками на рубежі 19-го і 20-го століть.
54996
  Casares C. Ilustrisima / C. Casares. – Vigo : Galaxia, 1995. – ISBN 84-7154-355-9
54997
  Okolicany Berco Ilustrovane pravidla ladoveho hokeja / Okolicany Berco, Hrusovsky Jozef. – Bratislava, 1974. – 185с.
54998
   Ilustrovany encyklopedicky slovnik. – Praha : Academia
1 : (A - I). – 1980. – 970,[3]s. : il.
54999
   Ilustrovany encyklopedicky slovnik. – Praha : Academia
2 : (J - Pri). – 1981. – 957s. : il.
55000
   Ilustrovany encyklopedicky slovnik. – Praha : Academia
3 : (Pro - Z). – 1982. – 975s. : il.
<< На початок(–10)51525354555657585960(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,