Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)51525354555657585960(+10)В кінець >>
58001
  Митюков А.К. "In diem addietio", как частный случай продажи с публичного торга / А.К. Митюков. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1904. – 14 с. – .Кн.нап: рос.мов.стар.орф


  Глубокоуважаемому и дорогому Николаю ВасильевичуСамофалову от автора
58002
  Костів М.-М. "Index librorum prohibitorum": ревізії богослужбових книг Унійної Церкви у першій XVIII половині століття // Шевченківська весна: історія : матеріали XV Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2017: Історія" : [м. Київ, 16 берез. 2017 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студентів, Рада молодих вчених ; [редкол.: Є.В. Шатілов (відп. ред.), І.К. Патриляк (голова), І.Г. Адамська (заст. голови) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – C. 199-202. – ISBN 978-966-171-783-9
58003
  Beck G. "Indication – qualification – frustration?" : teaching "German for healthcare professions" // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Федчишин Н.О. – Тернопіль, 2020. – № 2 (87). – С. 167-172. – ISSN 1681-2751


  "Вказівка - кваліфікація - розлад?" : викладання "німецької мови для професій охорони здоров"я".
58004
  Заєць Д. "Indie-rock" соціологія Мішеля Мафесолі // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2011. – № 3, липень - вересень. – С. 74-83. – ISSN 1563-3713
58005
  Rose G. "Industriegesellschaft" und Konvergenztheorie. Genesis. Strukturen. Funktionen / G. Rose. – Berlin, 1971. – 397с.
58006
  Burak O.S. (In)equality of opportunity in education and the mechanism of non-reproduction // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Балакірєва О.М., Бандурка О.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (73). – С. 59-73. – ISSN 1681-116Х


  (Не)рівність можливостей в освіті та механізм нерепродукції. У статті йдеться про монополію закладів освіти в сфері розподілу умов життя між членами суспільства та про фактори, які сприяють соціальній мобільності. Теоретичний фокус зосереджений на ...
58007
  Semyonov Yulian ... in the performance of duty / Semyonov Yulian. – M. – 262с.
58008
  Шевченко О. «Incredible India» = Інтерв"ю : інтерв"ю взяв Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 9 жовтня (№ 181)


  Які можливості відкриває співробітництво нашої України з Індією? Про це «Дню» в ексклюзивному інтерв’ю розповів Посол України в Індії Олександр Шевченко, який днями брав участь у нараді глав дипломатичних місій Української держави в Києві. «Ми можемо ...
58009
   IMF-supported programs : Recent staff research. – Washington : International Monetary Fund, 2006. – 18,274 p. – ISBN 1-58906-361-9
58010
   IMF working paper. – Washington : International monetary fund
04/54 : Boom-bust phases in asset prices and fiscal policy behavior /A.Jaeger, L.Schuknecht. – 2004
58011
   IMF working paper. – Washington : International Monetary Fund
04/60 : Economic integration, sectoral diversification, and exchange rate policy in a developing economy /G.Srour. – 2004
58012
   IMF working paper. – Washington : International monetary fund
04/61 : Derivative market competition: OTC markets versus organized derivative exchanges /J.Nystedt. – 2004
58013
   IMF working paper. – Washington : International Monetary Fund
04/62 : Fiscal indulgence in Central Europe: loss of the external anchor? /H.Berger a.o. – 2004
58014
   IMF working paper. – Washington : International monetary fund
04/63 : Balance sheets, exchange rate policy, and welfare /S.Elekdag, I.Tchakarov. – 2004
58015
   IMF working paper. – Washington : International Monetary Fund
04/64 : Overview of the Indian corporate sector: 1989-2002 /P.Topalova. – 2004
58016
   IMF working paper. – Washington : International monetary fund
04/65 : The effects of exchange rate change on the trade balance in Croatia /T.Stucka. – 2004
58017
   IMF working paper. – Washington : International monetary fund
05/49 : Does political instability lead to higher inflation? A panel data analysis /A. Aisen, F. J. Veiga. – 2005
58018
   IMF working paper. – Washington : International monetary fund
05/48 : How big are the benefits of economic diversification? Evidence from earthquakes /R. Ramcharan. – 2005
58019
   IMF working paper. – Washington : International monetary fund
05/47 : The disconcerting pyramids of poverty and inequality of Sub - Saharan Africa /P. S. Lopes. – 2005
58020
   IMF working paper. – Washington : International monetary fund
05/46 : Data consistency in IMF publications: country staff reports versus International financial statistics /A. Pellechio, J. Cady. – 2005
58021
   IMF working paper. – Washington : International monetary fund
05/45 : On the pattern of currency blocs in Africa /E. B. Yehoue. – 2005
58022
   IMF working paper. – Washington : International monetary fund
05/44 : An estimated small open economy model of the financial accelerator /S. Elekdag a.o. – 2005
58023
   IMF working paper. – Washington : International monetary fund
05/43 : Rent seeking /S. Chakraborty, E. Dabla-Norris. – 2005
58024
   IMF working paper. – Washington : International monetary fund
05/42 : "Rules of thumb" for sovereign debt crises /P. Manasse, N. Roubini. – 2005
58025
   IMF working paper. – Washington : International monetary fund
05/41 : A monetary policy rule for Jamaice /Y. Sun. – 2005
58026
   IMF working paper. – Washington : International monetary fund
05/40 : The composition of capital flows: is South Africa different? /F. Ahmed a.o. – 2005
58027
   IMF working paper. – Washington : International monetary fund
05/66 : How do Canadian budget forecasts compare with those of other industrial countries? /M. Muhleisen a.o. – 2005
58028
  Stryjkowski Julian Imie wlasme / Stryjkowski Julian. – Warszawa, 1961. – 156с.
58029
  Maryniakowa Irena Imieslowy w rosyjskiej gwarze starowiercow mieszkajaczych w Polsce / Maryniakowa Irena. – Wroclaw, 1976. – 112с.
58030
  Sprusinski Michal Imiona naszego czasu. Szkice o poezjach wspolczesnych i dawnych / Sprusinski Michal. – Krakow, 1974. – 335с.
58031
   Imiona niepokoju. – Wroclaw, 1958. – 78с.
58032
  Kuta Tadeusz Imiona zbrodni. / Kuta Tadeusz. – Gdynia, 1965. – 216с.
58033
  Осауленко О.М. Imitatio antiquorum: "Енеїда" Вергілія як джерело інспірації для автора історичної поеми De bello Ostrogiano Симона Пекаліда // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 2 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 91-100. – ISBN 966-581-295-6
58034
  Scheller I. Imm. Joh. Gerh. Schellers lateinisch-deutsches und deutsch-lateinisches Hand-Lexikon. – Wien
T. 3. – 1820. – 1040 s.
58035
  Thom Martina Immanuel Kant / Thom Martina. – Leipzig - Jena - Berlin, 1978. – 160с.
58036
  Kant I. Immanuel Kant"s Grundlegung zur Metaphysik der Sitten / I. Kant; Hrsg. J. H. von Kirchmann. – Berlin : Verlag von L. Heimann, 1870. – 160 S. – (Philosophische Bibliothek oder Sammlung der Hauptwerke der Philosophie alter und neuer Zeit / Hrsg. J. H. von Kirchmann)
58037
  Kant I. Immanuel Kant"s Kritik der reinen Vernunft : mit einer Einleitung und Anmerkungen / I. Kant; Hrsg. von Erich Adickes. – Berlin : Mayer & Muller, 1889. – XXVII, 723 S.
58038
  Kant I. Immanuel Kant"s Kritik der reinen Vernunft / Immanuel Kant; Hrsg. von Benno Erdmann. – Berlin : Verlag von Georg Reimer, 1900. – XII, 609 S.
58039
  Kant I. Immanuel Kant"s Logik : ein Handbuch zu Vorlesungen / I. Kant. – Aufl. neueste. – Reutlingen : J.J. Macken, 1801. – XVIII, 236 S.
58040
  Kant I. Immanuel Kant"s Logik : ein Handbuch zu Vorlesungen / Immanuel Kant; Hrsg. von Gottob Benjamin Jasche, Erl. von J.H. v. Kirchmann. – Berlin : Verlag von L. Heimann, 1869. – 242 S.
58041
  Kant I. Immanuel Kant, 200 de ani de la aparitia criticii ratiunii pure = Kant -The critique of pure reason 200 years=Кант- Критика чистого разума 200-летие : studii / Kant I., coord. Alexandru Boboc, Mircea Flonta, Radu Pantazi, Ilie Parvu. – Bucuresti : ARSR, 1982. – 278 p.
58042
  Kant I. Immanuel Kant, die Religion innerhalb der Grenzen der blossen Vernunft / I. Kant; Hrsg. von Karl Vorlander. – 3-te Aufl. – Leipzig : Verlag der Durr"schen Buchhandlung, 1903. – XCVI, 260 S.
58043
  Kant I. Immanuel Kants kleinere Schriften zur Naturphilosophie / I. Kants; Hrsg. Otto Buek. – 2 Aufl. – Leipzig : Verlag der Durr"schen Buchhandlung, 1907. – XII, 562 S. – (Philosophische Bibliothek ; Band 49)
58044
  Vorlander K. Immanuel Kants Leben / K. Vorlander. – Leipzig : Meiner Verlag, 1911. – 224 S. – (Philosophische Bibliothek ; 126)
58045
  Storm Theodor Immensee und andere Novellen / Storm Theodor. – Lpz. – 132с.
58046
  Christ Richard Immer fehlt was / Christ Richard. – Berlin, 1976. – 149с.
58047
   Immer Gefechtsbereit. – Berl., 1961. – 184с.
58048
   Immer um die Litfassaule Rum. Gedichte aus 6 Jahrzehnten Kabarett. – Berl., 1965. – 326с.
58049
   Immer um die Litfassaule Rum. Gedichte aus sieben Jahrzehnten Kabarett. – Berlin, 1975. – 400с.
58050
  Honecker Erich Immer und zu jeder Zeit an der Seite der Sowjetunion fur Frieden und Sozialismus: Rede auf der Festsitzung anlasslich des 70. Jahrestages der Oktoberrevolution, Moskau, 2. November 1987. Rede auf de / Honecker Erich. – Berlin, 1987. – 32с.
58051
  Jacobs Franz Immer wieder bebt die Erde : Der Reise Seismos schuttelt sich / Jacobs Franz. – 2., durchgesehene Aufl. – Berlin : Neues Leben, 1985. – 258S.
58052
  Herzfelde Wieland Immergrun / Herzfelde Wieland. – Berlin-Weimar, 1976. – 298с.
58053
  Herzfelde Wieland Immergrun. Merkwurdige Erlebnisse und Erfahrungen eines frohlichen Waisenknaben / Herzfelde Wieland. – Berlin, 1958. – 252с.
58054
  Herzfelde Wieland Immergrun. Merkwurdige, Erlebnisse und Erfahrungen eines frohlichen Waisknaben / Herzfelde Wieland. – Berlin-Weimar, 1975. – 302с.
58055
  Gerlach Russel Immigrants in the Ozarks: a study in ethnic geography. / Gerlach Russel. – Columbia, 1976. – 206с.
58056
  Banti R. Immigration from Caribbean to UK (1947-1961) // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; редкол.: Машевський О.П., Ткач О.І., Грищенко Т.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – P. 199-206
58057
  Hryhorenko O. Immoralism: its role in formation of culture // The days of science of the faculty of philosophy - 2019 : intern. sci. conf. (April 23-24, 2019) / Min. of education a. science of Ukraine, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; [ed. board: A. Konverskyi et al.]. – Kyiv : Київський університет, 2019. – P. 87-88
58058
  Brezhnev L.I. Immortal exploit. / L.I. Brezhnev. – Moscow, 1975. – 20с.
58059
   Immortal poems of the English language. – New York, 1958. – 637с.
58060
  Stone Irving Immortal wife: The biographical Novel of Jessie Benton Fremont / Stone Irving. – New York, 1981. – 503с.
58061
   Immortality. Verse by soviet poets who laid down their lives in the Great Patriotic War of 1941-1945. – M., 1978. – 734с.
58062
   Immunoassay Technology. – Berlin, New York : Walter de Gruyter
V. 1. – 1985. – 192p.
58063
   Immunochemistry of viruses. The basis for serodiagnosis and vaccines. – Amsterdam : Elsevier, 1985. – 501p.
58064
  Fucikova T. Immunoglobulins in liver diseas / T. Fucikova. – Praha, 1974. – 95 s. – (Acta Univ. Carolinae medica ; 62 : Monografia)
58065
   Immunohemotherapy. A Guide To Immunoglobulin/ Prophylaxis And Therapy. – London : Academic Press, 1981. – 475p.
58066
   Immunologie und Biochemie der Rheumatoiden Arthritis : 4.Symposium mit internationaler Beteligung der Gesellschaft fur Rheumatologie der DDR von 21. bis 23. Mai 1973 in Reinhardsbrunn. – Jena : Friedrich-Schiller Universitat, 1974. – 256p.
58067
  Kuby Janis Immunology / Kuby Janis. – 3rd edition. – New York : W.H.Freeman and company, 1997. – XXIY,664p. : il. – ISBN 0-7167-2868-0
58068
  Takeda Katsuo Immunology of cancer : With Special Reference to Tumor Immunity in the Primary Autochthonous Host / Takeda Katsuo. – Japan : Hokkaido University School of Medicine, 1969. – 171S. – (Hokkaido University Medical Library Series ; Vol. 2)
58069
   Immunology: Basic Processes. – Rio de Janeiro : Editora Interamericana, 1985. – 214p.
58070
  Skivka L.M. Immunomodulatory properties of the human intestinal microbiota and prospects for the use of probiotics for prophylaxis and correction of inflammatory processes // Biotechnologia Acta : scientific journal / National academy of sciences of Ukraine ; Palladin institute of biochemistry. – Kyiv, 2015. – Vol. 8, № 3. – Р. 28-44. – ISSN 2410-7751


  Literature data and own author experiments concerning the influence of microbiota on the immune system are summarized. The mechanisms of the diversification of immune response to pathogenic and commensal microorganisms are described. Effect of ...
58071
   Immunotoxicology. – London : Academic Press, 1983. – 505p.
58072
   Imnul de Stat al Republicii Populare Romane. – ноти. – 7с.
58073
  Goran Milovanovic Impack of global economic crisis on Serbian economy and the possibilities of its overcoming / Goran Milovanovic, Bojan Krstic, Sonja Jovanovic // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 2 (140). – С. 281-288 : fig. – Bibliogr.: 12 назв. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто нові класифікаційні підходи до визначення видів фінансових методів у регулюванні економічного розвитку національного господарства будь-якої країни світу. Оптимізовано класифікацію фінансових методів управління національною ...
58074
  Bexheti A. Impact income of inequality on economic growth: case of Macedonia, Albania, Slovenia and Estonia // Прилози / Македонска академиjа на науките и уметностите. Одделение за опшествени науки. – Скопjе, 2015. – Т. 46, 1/2. – P. 83-107. – ISSN 0350-1698
58075
  Марухленко О.В. Impact investing як інструмент розвитку соціального потенціалу // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8, квітень. – С. 116-119. – ISSN 2306-6814
58076
   Impact of abiotic factors of the environment on functional health of women of different age groups / O. Furdychko, O. Mudrak, O. Yermishev, H. Mudrak // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2020. – № 2. – P. 6-15 : fig., tabl. – Bibliogr.: Referen.: 17 name. – ISSN 2077-4893
58077
  Zabolotna O. Impact of academic mobility: the lessons learnt / O. Zabolotna, K. Hadas // Studies in comparative education : scientific journal in education / National Academy of Educational Sciences of Ukraine, Institute of Pedagogy, Ministry of Education and Science of Ukraine, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University ; ed. board: Nadiya Brit [et al.]. – Uman, 2017. – № 1 (31), january - march. – С. 4-15. – ISSN 2306-5532


  Вплив академічної мобільності: засвоєні уроки.
58078
   Impact of Aggregation on the Percolation Anisotropy on a Square Lattice in a Elongated Geometry / N.I. Lebovka, Bulavin, L..A, I.A. Melnyk, K.F. Repnin, V.I. Kovalchuk // Український фізичний журнал : науковий журнал / НАН України, Відділення фізики і астрономії. – Київ, 2015. – Т. 60, № 9. – С. 914-920. – ISSN 0372-400Х
58079
  Ladipo A P.K. Impact of brand image on car buyers" choice of branded products in high risk market / A P.K. Ladipo, O.S. Akeke // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 28-34. – (Економіка ; вип. 3 (204)). – ISSN 1728-3817


  The study seeks to investigate the impact of brand image on consumer choice of branded products in Nigeria automobile market, focusing on (belief, assessment and satisfaction) of measuring brand image. A sample of 400 respondents was selected using ...
58080
  Ladipo A P.K. Impact of brand image on car buyers" choice of branded products in high risk market / A P.K. Ladipo, O.S. Akeke // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 75-76. – (Економіка ; вип. 3 (204)). – ISSN 1728-3817
58081
  Ladipo P. Impact of brand image on car buyers" choice of branded products in high risk market / P. Ladipo, O. Akeke // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 28-34. – (Економіка ; вип. 3 (204)). – ISSN 1728-3817


  The study seeks to investigate the impact of brand image on consumer choice of branded products in Nigeria automobile market, focusing on (belief, assessment and satisfaction) of measuring brand image. A sample of 400 respondents was selected using ...
58082
  Ernest C.I. Impact of continuos cultivation on soil properties of imo state southeastern Nigeria / C.I. Ernest, C.N. Mbah // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2016. – Вип. 85. – P. 47-53 : tabl. – Bibliogr.: Referen.: 24 name. – ISSN 0587-2596
58083
   Impact of corona discharge on Aspergillus niger spores and Cyathus olla mycelium growth / O.A. Nedybaliuk, Yu.P. Veremii, N.V. Tsvyd, M.M. Sukhomlyn, V.G. Tyshchenko, O.V. Shevchenko, I.I. Fedirchyk // Вопросы атомной науки и техники : научный журнал / Нац. акад. наук Украины ; Нац. науч. центр "Харьков. физ.-техн. ин-т" ; редкол.: Н.Ф. Шульга, И.Е. Гаркуша, В.Н. Воеводин [и др.]. – Харьков, 2020. – № 6 (130). – Р. 185-189. – (Серия "Физика плазмы" ; вып. 26). – ISSN 1562-6016
58084
   Impact of corona discharge on serratia marcescens and pseudomonas syringae inactivation / O.A. Nedybaliuk, N.S. Kot, A.V. Kharina, I.I. Fedirchyk // Вопросы атомной науки и техники : научный журнал / Нац. акад. наук Украины ; Нац. науч. центр "Харьков. физ.-техн. ин-т" ; редкол.: М.Ф. Шульга, Оніщенко, І.Є. Гаркуша [та ін.]. – Харьков, 2021. – № 4 (134). – C. 183-187. – (Серия "Плазменная электроника и новые методы ускорения" ; вып. 12). – ISSN 1562-6016
58085
  Raihan M.Z. Impact of corporate governance practices on performances in some selectted private comercial banks in Bangladesh / M.Z. Raihan, K.E. Hoque // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 11 (149). – С. 484-493 : tabl. – Bibliogr.: 30 назв. – ISSN 1993-6788
58086
  Wach Krzysztof Impact of Cultural and sSocial Norms on Entrepreneurship in the EU: Cross-Country Evidence based on the GEM Survey Results // Zarzadzanie w kulturze. – Krakow, 2015. – 16, 1. – P. 15-29. – ISSN 1896-8201
58087
  Imran Anwar Mir Impact of different levels of instant price discounts on consumer perceptions and purchase intentions // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 5 (131). – С. 409-416 : table., fig. – Bibliogr.: 33 назв. – ISSN 1993-6788
58088
  Okafor M.J. Impact of different soil amendments on crude oil polluted soil and performance of maize / M.J. Okafor, E.I. Chidozie // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2016. – Вип. 85. – P. 19-27 : tabl. – Bibliogr.: Referen.: 26 name. – ISSN 0587-2596
58089
  Kuznietsova H.M. Impact of dihydropyrrol derivative ov the normal colonic musola of DMH-induced colon cancer rats compared with 5-fluorouracil / H.M. Kuznietsova, O.V. Ogloblya, V.K. Rybalchenko // Experimental oncology : International Scientific Journal / National Academy of Scieces of Ukraine, R.E. Kavetsky Institute of Experimental Pathology and Radiology. – Kiev, 2013. – Vol. 35, n. 1. – P. 25-29. – ISSN 1812-9269
58090
  Mazur I. Impact of dual listing of companies" shares on their liquidity / I. Mazur, R. Sazonov, B. Smolarek // Economic annals - XXI : research journal since / Institute of Society Transformation ; ed.-in-chief Nadiya Matviychuk-Soskina. – Kiev, 2018. – № 173 (9/10). – P. 38-42. – ISSN 1728-6220
58091
  Kolisnichenko A. Impact of educational reforms on the improving of teachers" training quality in the Netherlands // Studies in comparative education : scientific journal in education / National Academy of Educational Sciences of Ukraine, Institute of Pedagogy, Ministry of Education and Science of Ukraine, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University ; ed. board: Nadiya Brit [et al.]. – Uman, 2018. – № 1 (35), january - june. – С. 20-27. – ISSN 2306-5532


  Вплив освітніх реформ на покращення якості підготовки вчителів у Нідерландах.
58092
  Muhammad Asif Khan Impact of emotional labour on emotional exhaustion, and moderating role of social support: an empirical study on hospitality industry in Pakistan // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 5 (131). – С. 321-329 : table. – Bibliogr.: 37 назв. – ISSN 1993-6788
58093
  Kim N. Impact of environmental performance on financial performance: evidence from Korean supply contracts / N. Kim, K.-M. Kwon // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 9 (183). – P. 195-202. – ISSN 1993-6788
58094
   Impact of Few-Layered Graphene Plates on Structure and Properties of an Epoxy Resin / B.M. Gorelov, A.M. Gorb, O.I. Polovina, A.B. Nadtochiy, D.L. Starokadomskiy, S.V. Shulga, V.M. Ogenko // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова ; ред. рада : А.Г. Наумовець, М.С. Бродин, С.В. Комісаренко [та ін.]. – Київ : РВВ ІМФ, 2016. – Т. 14, вип. 4
58095
  Hyunsoo Joo Impact of financial friction on productivity and international reserves with heterogeneous production functions // Journal of economic research / Hanyang economic research institute in collaboration with Asia pacific economic association. – Seoul, 2017. – Vol. 22, No. 1. – P. 89-102. – ISSN 1226-4261
58096
  Fabus M. Impact of foreign direct investment on unemployment development in selected regions of Slovak Republic // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2015. – № 155 (11/12). – Р. 63-66. – ISSN 1728-6220


  Foreign direct investment (FDI) was an important factor which ensured to Slovakia greater competitiveness, as it has introduced new technologies, created jobs, brought know-how as well as managerial and entrepreneurial culture. The paper presents an ...
58097
   Impact of graphene plates on structure in graphene-epoxy nanocomposites / B.M. Gorelov, A.M. Gorb, O.I. Polovina, A.B. Nadtochiy, D.L. Starokadomskiy, S.V. Shulga, V.M. Ogenko // Тези V Наукової конференції "Нанорозмірні системи: будова, властивості, технології" (НАНСИС-2016) : 1-2 груд. 2016 р. : [збірник матеріалів] / "Нанорозмірні системи: будова, властивості, технології" (НАНСИС-2016), наук. конф. – Київ : Національна академія наук України, 2016. – P. 53. – ISBN 978-966-02-8015-1


  Вплив графенових плит на структуру в графен-епоксидних нанокомпозитах.
58098
  Rukon Ataul Karim Impact of innovation on economic growth in the Baltic Sea region (by way of example of studies for Latvia and Denmark) // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2016. – Р. 12-16. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 41, ч. 2). – ISSN 2306-4420
58099
  Stevo Janosevic Impact of intellectual capital on financial perfor-mance of Serbian companies / Stevo Janosevic, Vladimir Dzenopoljac // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 554-564 : table., fig. – Bibliogr.: 46 назв. – ISSN 1993-6788
58100
  Arikewuyo Kareem Impact of Interest Rate Deregulation on Fund Mobilisation of Deposit Money Banks in Nigeria / Arikewuyo Kareem, Akingunola Richard // Izvestiya : journal of Varna University of economics / University of Economics - Varna. – Varna, 2019. – Vol. 63, № 2. – P. 89-103. – ISSN 2367-6361
58101
  Zabolotna O. Impact of internationalization on innovational technologies in teaching english as a foreign language (EFL) // Studies in comparative education : scientific journal in education / National Academy of Educational Sciences of Ukraine, Institute of Pedagogy, Ministry of Education and Science of Ukraine, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University ; ed. board: Nadiya Brit [et al.]. – Uman, 2017. – № 2 (32), april - july. – С. 73-77. – ISSN 2306-5532


  Вплив інтернаціоналізації на інноваційні технології у викладанні англійської мови як іноземної (EFL).
58102
   Impact of long-term sputtering on mirror samples fabricated from different kind tungsten / V.S. Voitsenya, Zhou Zhang-jian, A.F. Bardamid, V.G. Konovalov, M.N. Makhov, I.V. Ryzhkov, A.N. Shapoval, O.O. Skoryk, S.I. Solodovchenko, A.F. Stan", Zhao Ming-yue // Вопросы атомной науки и техники : научный журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т". – Харьков, 2016. – № 6 (106). – Р. 64-68. – (Серия "Физика плазмы" ; вып. 22). – ISSN 1562-6016


  The results are presented on effects of long term sputtering of mirror-like samples made of pure tungsten and tungsten with dopants (Y, K-Al, La). The dynamics of surface relief and optical characteristics were measured depending on the depth of ...
58103
  Javed Mahmood Jasra Impact of macroeconomic variables on stock prices: industry level analysis / Javed Mahmood Jasra, Rauf-I-Azam, Muhammad Asif Khan // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8 (134). – С. 403-412 : table., fig. – Bibliogr.: 34 назв. – ISSN 1993-6788
58104
  Goliuk V.Y. Impact of monetary and non-monetary factors on economic development of the Baltic countries // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Копійка В.В., Дорошко М.С., Хмара М.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 133. – Р. 117-123. – ISSN 2308-6912
58105
  Sun Wei Impact of monetary policy on stock market in China / Sun Wei, Xie Qichao // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 6 (144). – С. 200-206 : table. – Bibliogr.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
58106
  Motokawa K. Impact of Nonfinancial Inellectual Capital Information on Investors: Evidence from Japan // The Kyoto economic review / Kyoto university, Graduate school of economics. – Kyoto, 2014. – Vol. 83, No. 1/2 (No. 174-175). – P. 2-27. – ISSN 1349-6786
58107
  Buromenskiy M.V. Impact of politicization of the european commission on the functioning of the European Union / M.V. Buromenskiy, P.V. Otenko // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Резнікова Н.В., Дорошко М.С., Нанавов А.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 140. – С. 58-66. – ISSN 2308-6912


  Complex and comparative analysis of the election and nomination procedure of Commissioners and the President of the EU Commission has been made from the date of creation of the High Authority within the European Coal and Steal Community until the ...
58108
  Grazhevska N. Impact of Social Capital Characteristics on the Effectiveness of Community-Based Approach to Local Development / N. Grazhevska, Y. Petrushenko, N. Kostyuchenko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Р. 34-39. – (Економіка ; вип. 11 (152)). – ISSN 1728-3817


  The article examines the impact of social capital characteristics of local communities on the effectiveness of the communitybased approach to economic development. The conclusion that such social capital characteristics as (anti)paternalism, solidarity ...
58109
  Shakhotska Impact of Structural and Socio-Economic Factors on the Number of Births and Deaths in the Republic of Belarus / Shakhotska, l., A. Bobrova // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2014. – № 2 (22). – P. 101-111. – ISSN 2072-9480


  Національна програма демографічної безпеки на 2011–2015 роки сприятиме подоланню депопуляції в Бєларусі. Ефективність її реалізації дуже важлива не лише для демографічної, а і національної безпеки країни. Для оцінки впливу демографічної політики як ...
58110
  Sliusar V. Impact of subhalo structures in extragalactic gravitational lens systems on the light curves of microlensed source / V. Sliusar, V.I. Zhdanov // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : міжнар. конф. в рамках VII Всеукраїнського фестивалю науки, 21-24 трав. 2013 р. : зб. тез доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [sci. organizing comm. (SOC ): S. Vyzhva (chair) et. al. ; sci. comm. members: V. Afanasiev et. al.]. – Kyiv : Київський університет, 2013. – P. 27
58111
  Ljiljana Maksimovic Impact of technological innovation on competitiveness of transition countries / Ljiljana Maksimovic, Milka Grbic, Vladimir Mihajlovic // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 394-403 : table., fig. – Bibliogr.: 19 назв. – ISSN 1993-6788
58112
  Pavlyuk S. Impact of temperature to modification of diode"s parameters of powerful current pulse / S. Pavlyuk, R. Kuzmych // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Р. 48-50. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 17). – ISSN 1728-3817


  В роботі розглянуто вплив зовнішньої температури на модифікацію часу життя носіїв заряду напівпровідникового діода потужним імпульсом струму. In this work was considered the influence of outside temperature on the modification of carrier lifetime ...
58113
  Berezovska I.A. Impact of the Association Agreement with the EU on the development of food law in Ukraine // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Копійка В.В., Дорошко М.С., Хмара М.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 131. – Р. 60-67. – ISSN 2308-6912


  The article notes that after signing the Association Agreement and launching free trade area between Ukraine and the EU, a new stage in the development of Ukrainian food law has begun. It is characterized by the increased impact of European Union law ...
58114
  Vebraite V. Impact of the COVID-19 Pandemic on Court Proceedings in Lithuania // Access to Justice in Eastern Europe / About AJEE ; ed. in chief I. Izarova ; ed. board: E. Silvestri, A. Uzelac, C. Hendrik [et al.]. – Kiev, 2020. – Iss. 2/3 (7), september. – С. 156-159. – ISSN 2663-0575
58115
  Zhuravsky M.V. Impact of the diffusive boundaries reflection on the parameters of randon lasing / M.V. Zhuravsky, V.P. Yashchuk // Sixteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2015" : ski. works : Oct. 22-25, 2015, Kyiv, Ukraine : devoted to intern. year of light-based technoligies a. 75th anniversary of Fac. of physics of Taras Schevchenko Nat. Univ. of Kyiv / "Optics & High Technology Material Science SPO 2015", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2015. – P. 161
58116
  Marynina S.V. Impact of the European Union trade policy on international trade // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 1 (151). – С. 36-42 : fig. – Bibliogr.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
58117
  Pysarenko N.B. Impact of the resolution of the European Court of Human Rights on formation of the position regarding the application of the separate provisions of the legislation on administrative offences // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (12). – P. 16-22. – ISSN 2227-796X


  In the article we have analyzed several resolutions of the European court of human rights, taken under the applications of the citizens of Ukraine as well as the position of the Supreme Court of Ukraine regarding the cases where the legitimacy of ...
58118
  Lytvyn A. Impact of the world financial crisis on the Ukrainian it-market : зб. наук. пр. / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин; [редкол. Л.В.Губерський (гол. ред) та ін.] // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 92, ч. 2. – С.203-214. – Бібліогр. вкінці ст.
58119
  Litvin A. Impact of the world financial crisis on tho Urrainian it-market // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 92, ч. 2. – С. 203-214
58120
  Coropceanu E. Impact of Training Through Research on the Evolution of Contemporary Teaching Technology // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav-Khmelnytskyi, 2019. – Vol. 9. – P. 9-22. – ISBN 978-617-7747-12-2. – ISSN 2415-3729


  Вплив навчання через дослідження на еволюцію порівняльних педагогічних технологій.
58121
  Larin D.I. Impact on development stereotypes of sexuality personality // Авторський збірник статей з наукової та практичної психології / Д.І. Ларін. – Beau Bassin : LAP LAMBERT Academic Publishing RU, 2018. – С. 98-101. – ISBN 978-613-8-33760-7
58122
  Darian S. Impact: writing for business, technology and science = Стратегії впливу: секрети ділового та фахового письма / Steven Darian, Olga Ilchenko. – Київ : Едельвейс, 2012. – 231, [1] c. : ill., tab. – Текст англ. – ISBN 978-966-2748-00-0
58123
  Darian S. Impact: writing for business, technology and science = Стратегії впливу: секрети ділового та фахового письма / Steven Darian, Olga Ilchenko. – 2nd ed. (revised). – Kyiv : Akademperiodyka, 2012. – 231, [3] p. : іл. – Project ""Ukrainian scientific book in a foreign language"". - Парал. тит. арк. на укр. мові. – ISBN 978-966-360-196-0
58124
  Albert Ilugbemi Impacts of Oil Price Volatility and Monetary Policy on Economic Performance of Non-Oil Producing Countries in Africa / Albert Ilugbemi, Festus Olumide Fawehinmi // Izvestiya : journal of Varna University of economics / University of Economics - Varna. – Varna, 2020. – Vol. 64, № 2. – P. 180-197. – ISSN 2367-6361
58125
  Kim J.Y. Impacts of social media communication strategies on product performance: focusing on Korean android game industry / J.Y. Kim, H.-D. Shin // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 9 (183). – P. 338-345. – ISSN 1993-6788
58126
  Camilla Bettoni Imparare dal vivo : Lezioni di italiano / Camilla Bettoni, Giosi Vicentini. – 5a edizione. – Roma
livello avanzato. – 1986. – 239 с.
58127
  Paola Marmini Imparare dal vivo : Lezioni di italiano / Paola Marmini, Giosi Vicentini. – 7a edizione. – Roma
livello intermedio. – 1986. – 290 с.
58128
  Paola Marmini Imparare dal vivo : Lezioni di italiano / Paola Marmini, Giosi Vicentini. – Roma
livello intermedio chiavi per gli esercizi. – 1987. – 27 с.
58129
  Camilla Bettoni Imparare dal vivo : Lezioni di italiano / Camilla Bettoni, Giosi Vicentini. – Roma
livello avanzato. – 1987. – 31 с.
58130
  Vornic T. Imparatita lui Machidon / T. Vornic, I. Postelnicu. – Bucuresti : Editura de stat pentru literaturasi arta, 1955. – 96 p.
58131
  Cusin Alexandru Impejurari politice si diplomatice in legatura cu razboiul European / Cusin Alexandru. – Bucuresti, 1915. – 36с.
58132
  Flissak K.A. Imperatives of international cooperation for economic diplomacy of Ukraine // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Копійка В.В., Дорошко М.С., Хмара М.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 130. – Р. 118-126. – ISSN 2308-6912
58133
  Ostasz Gustaw Imperatyw polskosci Kazimierza Wierzynskiego : "Wolnosc tragiczna" / Ostasz Gustaw. – Rzeszow : Wyd-wo oswiatowe FOSZE, 2003. – 114s. – ISBN 83-88845-26-8
58134
  Lavell Cecil Fairflield Imperial Britain / Lavell Cecil Fairflield, Payne Charles Edward. – Chautauqua : The Cautauqua Press, 1918. – 392p.
58135
   Imperial college of science and technology : Vacation training. October 1959. – London : Un-ty of London, 1959. – 18 p.
58136
   Imperial college of science and technology. Research report of the city and quilds college. 1955-1958 : Research report of the city & guilds college. – London : Un-ty of London, 1958. – 63 p. : 30 fig.
58137
  Chickering Roger Imperial Germany and a world without war : The peace movement and German society 1892-1914 / Chickering Roger. – Princeton : Princeton univ. press, 1975. – 14,487p.
58138
  Norkus Zenonas Imperial past of Ancient Lithuania in the Historical Memory of the Modern Independent Lithuania // Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace historyczne / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2014. – 141, z. 2 : Unia horodelska 1413. – P. 409-481. – ISBN 978-83-233-3841-3. – ISSN 0083-4351
58139
  Hadas Moses Imperial Rome. / Hadas Moses. – Amsterdam, 1977. – 190с.
58140
  Bilenky S. Imperial urbanism in the borderlands : Kyiv, 1800-1905 / Serhiy Bilenky. – Toronto ; Buffalo ; London : University of Toronto Press, 2018. – XXII, 489 p. – Index: p. 467-489. – Bibliogr.: p. 365-466. – ISBN 978-1-4875-0172-3
58141
  Lenin V.I. Imperialism the highest stage of capitalism : A popular outline / V.I. Lenin. – New York : International publishers, 1969. – 128 p.
58142
  Lenin V.I. Imperialism the highest stage of capitalism. A popular outline. / V.I. Lenin. – M., 1951. – 212с.
58143
  Hobson J.A. Imperialism: a study / J.A. Hobson. – Ann Arbor, 1978. – 386с.
58144
   Imperialismus - Bedrohung der Menschheit. – Gotha-Leipzig, 1980. – 1с.
58145
   Imperialismus Heute. Der Staatsmonopolistische Kapitalismus in Westdeutschland. – Berl., 1965. – 808с.
58146
   Imperialismus und Kultur. – Berlin, 1975. – 580с.
58147
   Imperialistische Klassenpolitik unter Anpassungszwang. Reformien, Manipulieren, Integrieren. – Berlin, 1973. – 335с.
58148
   Imperialistische Sprachpolitik in den 70er und zu Beginn der 80er Jahre. – Leipzig, 1983. – 107с.
58149
  Schwank Imperialistische Widerspruche in der Welt von heute / Schwank, Karl-Heinz. – Berlin, 1976. – 61с.
58150
  Kemper Manfred Imperialistisches internationales Wirtschaftsrecht und Souveranitat. / Kemper Manfred, Kirsten Johannes. – Berl., 1967. – 130с.
58151
   Imperiology : From empirical knowledge to discussing the Russian Empire. – Sapporo : Hokkaido university, Slavic research center, 2007. – 273 p. – На тит. арк. токож: 21st century COE program. – (Slavic Eurasian studies ; № 13)
58152
  Chwalba A. Imperium korupcji : Korupcja w Rosji i Krolestwie Polskim w latach 1861-1917 / A. Chwalba. – Warszawa : Oficyna wydawnicza volumen, 2001. – 340s. – (Histiria Najniwsza). – ISBN 83-7233-065-4
58153
  Anancino, Nicolo Imperium Romano-Germanicum, sive quinquaginta imperatorum ac Germanicae regum elogia: augustissimo romanorum imperatori Leopoldo ab antiquissima ac celeberrima universitate Viennensi oblata. – Viennae, 1663. – (14), 487с.
58154
  Szczepanski Jan Alfred Imperium tysiaca bogow / Szczepanski Jan Alfred. – Krakow, 1977. – 282с.
58155
  Urban J. Impertynencje : Felietony z lat 1969-1972 / Jerzy Urban. – Warszawa : Czytelnik, 1974. – 284s. – (Biblioteka satyry)
58156
   Implementarea normelor dreptului international in legislatia nationala a Republicii Moldova / Inst. de istorie, stat si drept al Acad. de Stiinte a Moldovei ; Inst. de cercetari strategice al Universit. de studii Europ. din Moldova, ; Asociat. de drept intern. din Rep. Moldova ; [red.-coord. de ed. A. Burian]. – Chisinau : [CEP USM], 2011. – 304 p. – Bibliogr. la sf. cap. (352 tit.). – ISBN 978-9975-71-131-9
58157
  Demyanenko N. Implementation of author concept of I. O. Sikorsky in the activities of the Kiev Froebel pedagogical institute (1907-1920) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 8-13. – (Педагогіка ; вип. 1 (9)). – ISSN 1728-3817


  Hеалізація авторської концепції і. о. сікорського в діяльності київського фребелівського педагогічного інституту (1907-1920). The article carries out a retrospective logical-system analysis of the scientific heritage of the first rector of the Kiev ...
58158
  Sbarcea Ioana Implementation of Basel III in the European Banking Sector // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Р. 60-65. – (Економіка ; вип. 6 (171)). – ISSN 1728-3817


  In this work, which is part of a larger research project aimed at the expected impact of Basel III on commercial banks in Romania, I decided to analyse the implementation and transposition of the new international prudential requirements into European ...
58159
   Implementation of case study teaching in economics and management education = Впровадження в навчальний процес кейс-методів для студентів економічного та управлінського напрямів підготовки : monograph / [sci. ed.: L. Mostenska, O. Ralko] ; Swiss Nat. Science Fundation, Swiss Agency for Development and Cooperation, Nat. Univ. of Food Technolodies, Univ. of St. Gallen. – Kyiv : National University of Food Technologies, 2015. – 300, [1] с. : ill., tab. – Дод. тит. арк. укр. - Текст укр., англ. – Bibliogr.: p. 292-300. – ISBN 978-617-7278-09-1
58160
  Lafleur M. Implementation of cooperative principles: challenges and financial management issues // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 1 : Стратегічні пріоритети розвитку економічних суб"єктів в XXI сторіччі. – P. 9-11. – ISBN 978-617-645-227-0
58161
  Baibakov V.M. Implementation of ecological education to the teaching process on discipline "Hygiene and Ecology" for english-speaking six year students / V.M. Baibakov, L.V. Hryhorenko // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Терноп. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Федчишин Н.О. – Тернопіль, 2020. – № 4 (89). – С. 61-67. – ISSN 1681-2751


  Показано особливості підготовки англомовних студентів старших курсів на кафедрах гігієнічного профілю у вищих медичних навчальних закладах.
58162
  Gerasimov A.N. Implementation of econometric approach to determination of prospective directions in the development of local markets of crop products / A.N. Gerasimov, Y.I. Gromov, O.I. Shatalova // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 10 (160). – С. 456-465 : fig. – Bibliogr.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
58163
  Hryshchuk Y. Implementation of educational reforms during the 1990s in Poland: obstacles and conditions // The Modern Higher Education review : international journal / ed. in chief: Victor Ognevyuk [and others]. – Kiev, 2017. – N. 2. – P. 84-89. – ISSN 2518-7635


  The article describes the main directions of educational reforms during the 1990-ies in Poland; analyzed the structure of the educational system in Poland; examined changes being implemented in the system of training teachers; identified obstacles and ...
58164
  Nesterova M. Implementation of eu values in the Ukrainian educational dimension: intercultural dialog and social cohesion development // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищої освіти НАПН України [та ін.] ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2019. – № 1 (72). – P. 44-52. – ISSN 2078-1016


  Імплементація європейських цінностей в український освітній простір: розвиток соціальної згуртованості та міжкультурного діалогу.
58165
  Labinska B. Implementation of grammar-translation method of teaching foreign languages in english textbooks of Bukovyna (1872-1900) / B. Labinska, O. Tumak // Advanced education / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Ф-т лінгвістики ; голов. ред. Н.С. Саєнко ; редкол.: М.А. Петерз, Л.І. Тараненко, І. Менезеш [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 12. – С. 44-48. – ISSN 2409-3351


  Становлення методики навчання граматичного перекладу іноземних мов у підручниках англійської мови Буковини (1872-1900).
58166
  Kuzioma O. Implementation of Information and Communication Technologies as a Factor of Competitiveness Growth by the Small Enterprises in CIS states // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Р. 53-56. – (Економіка ; вип. 11 (152)). – ISSN 1728-3817


  The article shows that the international network of electronic communication helps the various economic agents in finding new partners, responding to the changing conditions quicker, facilitates the greater interaction of the economic partners and ...
58167
  Polonska T. Implementation of integrated content lines in foreign language lessons in grades 5-6 of gymnasiums // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Арістова Н.О., Топузов О.М., Акірі І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 24. – С. 230-240. – ISBN 978-966-644-446-5. – ISSN 2411-1309
58168
  Vasylchenko I. Implementation of Monte Carlo method in option valuation statistical programming language R // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – P. 43-46. – (Економіка ; Вип. 129). – ISSN 1728-3817


  Автором детально розглянуто теорію методу Монте Карло та здійснено її практичну реалізацію засобами статистичної програмної мови R для європейських опціонів випущених на індекс DAX. Автором детально рассмотрено теорию метода Монте Карло и проведено ее ...
58169
  Vasylchenko I.I. Implementation of Monte Carlo method in option valuation using statistical programming language R // Статистика XXI століття : нові виклики, нові можливості : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. статистики та демографії ; [редкол.: Базилевич В.Д. та ін.]. – Київ : КНУ ім. Тараса Шевченка, 2011. – P. 78-79
58170
  Zaskaleta S. Implementation of principles of interdisciplinary links in professional training in eu countries // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2019. – Вип. 1 (58). – С. 68-72. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595


  Розглядаються концептуальні засади та пошук ефективних шляхів розвитку системи вищої освіти в Україні.
58171
  Boyko Yu. Implementation of redundancy and load balancing servers access in Metro Ethernet networks / Yu. Boyko, O. Podolskyi, R. Synyuk // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – P. 12-14. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  This article was reviewed existing protocols provide access to the Internet, discussed advantages and disadvantages of each of them. Was done the analysis of existing methods of Redundancy and the balancing of access servers. Based on existing methods ...
58172
  Komziuk V. Implementation of the Basel III norms in Ukraine // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – P. 384-385
58173
  Kolomiiets A.M. Implementation of The Latest World-Class Scientific Achievements in Training Process of Future Teachers / A.M. Kolomiiets, D.I. Kolomiiets, Ye.V. Gromov // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Давидович Н., Бєдний Г. [та ін.]. – Одеса, 2017. – № 8 (161). – P. 72-77. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466


  Імплементація новітніх наукових досягнень світового рівня у підготовку майбутніх учителів
58174
  Dadyka D.I. Implementation of the modern plasma simulation codes via PIC method for parallel computing systems / D.I. Dadyka, I.O. Anisimov // Вопросы атомной науки и техники : научный журнал / НАН України ; Нац. науч. центр "Харьков. физ.-техн. ин-т" ; редкол.: И.М. Неклюдов, И.Е. Гаркуша, В.Н. Воеводин [и др.]. – Харьков, 2017. – № 1 (107). – Р. 64-67. – (Серия "Физика плазмы" ; вып. 23). – ISSN 1562-6016


  The comparison of common open source software for the simulation of plasma via particles-in-cell (PIC) method using parallel computing systems is presented. The problems of field equation solving, load balancing, general-purpose computing on graphics ...
58175
  Drozd I.K. Implementation of the responsibility principle in the system of financial control of public procurement / I.K. Drozd, M.S. Pysmenna, N.V. Pohribna // Науковий вісник Полісся : науковий економічний журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технол. ун-т ; редкол.: Шкарлет С.М., Коваленко Л.О., Гонта О.І. [та ін.]. – Чернігів, 2018. – № 2 (14), ч. 2. – P. 78-82. – ISSN 2410-9576
58176
  Marchenko L.Y. Implementation of the state policy in the sphere of budget funds servicing in Ukraine by the treasury service in the conditions of the information technologies development // Public management : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Київ, 2020. – № 4 (24), september 2020. – P. 217-227. – ISSN 2414-0562
58177
  Zayets V. Implementation of the UN Guiding Principles on business and human rights in agribusiness with respect to lessons in the extractive sector // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов. ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – Р. 414-422. – ISSN 2219-5521
58178
  Isaieva S. Implementation of Thomas Gordon’s communicative pedagogy in Ukrainian educational realities / S. Isaieva, M. Leshchenko, N. Sulaieva // Advanced education / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Ф-т лінгвістики ; редкол.: Мустафа Эряман, Ян-Урбан Сандал, Салих Зекі Генч [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 11. – C. 40-45. – ISSN 2409-3351
58179
  Shvets T. Implementation of tutoring practices in a high school based on the example of the private school "Athens", Kyiv // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 56-60. – (Педагогіка ; вип. 2 (10)). – ISSN 1728-3817


  The article actualizes the implementation of tutoring practices that meet the challenges of modern times, help to overcome the contradiction between the current demands from a personality and traditional educational practices. Special attention is paid ...
58180
   Implementation overview of Tempus programme projects: over 20 years in Ukraine 1993-2014 : infobox : findings and recommendations / Tempus-Ukraine@20 1993-2014 // Огляд реалізації проектів програми Темпус: більше 20 років в Україні 1993-2014 : [інформ. бюлетень : висновки і рек.] / Темпус-Україна @20 1993–2014. – Київ, 2015. – P. 1-32. – (Проект Європейського Союзу "Національний Темпус / Еразмус + Офіс в Україні")
58181
  Hetman Y.A. Implementation practice of electronic administrative services in Ukraine / Y.A. Hetman, V.S. Politanskyi, I.V. Semenikhin // Вісник Національної академії правових наук України : науковий юридичний журнал / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2021. – Т. 28, № 2. – С. 93-104. – ISSN 1993-0909
58182
  Berezovskyi A K. Implementations of Voronyi diagram constructing algorithm // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 27
58183
  Vahanova L.V. Implementent bases of trade-marketing activities of Municipal Pharmacy / L.V. Vahanova, I.V. Rodionova // Public management : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Київ, 2020. – № 2 (22), march 2020. – С. 24-38. – ISSN 2414-0562
58184
  Grytsyk N. Implementing European standards in the ESP curriculum for students of non-linguistic specialities in Ukrainian universities // Advanced education / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т," Ф-т лінгвістики. – Київ, 2016. – Вип. 5. – P. 4-8. – ISSN 2409-3351
58185
  Dumitrescu L. Implementing New Marketing Strategies in the Context of the Online Environment - Advantages, Disadvantages, Statistics and Trends / L. Dumitrescu, M. Fuciu, H. Gorski // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018


  In the context of the online environment and the pressure created by the new information and communication technologies, when the Internet is used by more than 40% of the world population, when the penetration rate of the online has reached more than ...
58186
  Fallon R.H. Implementing the constitution / Richard H. Fallon. – Cambridge ; London : Harvard univ. press, 2001. – X, 186, [1] p. – ISBN 0-674-00464-7
58187
   Implementing the EU strategy in Baltic States: a multi-objective evaluation / Willem, Brauers, , Alvydas Balezentis, Tomas Balezentis // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8 (134). – С. 317-329 : table. – Bibliogr.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
58188
   Implementing the World Bank"s gender policies : Progress report. – s.l.
№2, vol.1 : Main report. – 1997. – [3],35p.
58189
  Simionescu Cristofor Implicatii bioenergetice ale colorantilor / Simionescu Cristofor, Gorduza Valeria. – Bucuresti, 1988. – 207с.
58190
   Implications for earthquake risk reduction in the United States from the Kocaeli, Turkey, earthquake of August 1. 1193 // U.S.Geological survey circular / U.S.Geological survey. – Washington, 2000. – N 1178. – [5], 64 p.
58191
   Implications for earthquake risk reduction in the United States from the Kocaeli, Turkey, Earthquake of August 17, 1999 // U.S.Geological survey circular : Washington, 2000
58192
   Implications of Brexit for Financial Stability and Efficiency // Global financial stability report : getting the policy mix right / International Monetary Fund. – Washington, 2017. – April : Getting the policy mix right. – P. 45-47. – (World economic and financial surveys). – ISBN 978-1-47556-456-3. – ISSN 0258-7440
58193
  Giritli N. Implications of exogenous income shock on economic well-being in north Cyprus: CGE model approach / N. Giritli, S. Ugural // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 8 (146). – С. 243-256 : tabl., fig. – Bibliogr.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
58194
  Carriere-Swallow Yan Implications of Global Financial Integration for Monetary Policy in Latin America / Carriere-Swallow Yan, , Gruss Bertrand // Challenges for central banking : perspectives from Latin America / ed.: Yan Carriere-Swallow, Hamid Faruqee, Luis Jacome, Krishna Srinivasan. – Washington : International Monetary Fund, 2016. – P. 83-108. – ISBN 978-1-51359-176-6
58195
  Huck-ju Kwon Implications of Korea"s Saemaul Undong for Development Policy: A Structural Perspective // Breaking the oil spell : the gulf falcons" path to diversification / ed.: Reda Cherif, Fuad Hasanov, Min Zhu. – Washington : International Monetary Fund, 2016. – P. 155-166. – ISBN 978-1-51353-786-3
58196
  Draskovic M. Implications of low inflation in Montenegro / M. Draskovic, S. Lakic // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 3 (177). – Р. 73-79. – ISSN 1993-6788
58197
   Implications of New Standards on Technical Diagnostics and Control Implementation for the Gas Transmission System Efficiency / M.O. Karpash, A.P. Oliynyk, G.M. Kogut, A.M. Klyun // Science and innovation : ukrainian review journal of future / National Academy of Sciences of Ukraine ; ed. in chief Paton B. ; ed. board : Andon P., Andronati S., Babayev E. [et. al.]. – Kiev, 2019. – Vol. 15, № 6. – C. 75-84. – ISSN 2409-9066


  Вивчення впливу нових стандартів з технічної діагностики й контролю на ефективність газотранспортної системи.
58198
   Implications of the dissolution of the Soviet Union for accidental/inadvertent use of weapons of mass destruction. – Tallin, 1992. – 276с.
58199
  Casaux, de implicite de l"Idee d"une constitution, et de quelques autres qui s"y rapportent, application et consequences. – P., 1789. – 207с.
58200
  Maciej Panczyk Imporoving computation efficiency by parallel programming // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 3 (141). – С. 398-414 : tabl., fig. – Bibliogr.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
58201
  Robinson Philipp Bedford Import / Robinson Philipp Bedford. – London, 1979. – 120с.
58202
   Importance of being witty. – M., 1986. – 397с.
58203
  Biljana Rakic Importance of capital market efficiency for economic growth: the case of Serbia / Biljana Rakic, Tamara Radjenovic // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 2 (140). – С. 318-330 : table., fig. – Bibliogr.: 25 назв. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто нові класифікаційні підходи до визначення видів фінансових методів у регулюванні економічного розвитку національного господарства будь-якої країни світу. Оптимізовано класифікацію фінансових методів управління національною ...
58204
  Kovalenko O. Importance of cooperative banks in the crediting of the agricultural sector – the experience of european countries and conclusions for Ukraine // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; редкол.: Пономаренко В.С., Афанасьєв М.В., Внукова Н.М. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 3 (185). – Р. 15-22. – ISSN 2413-9610
58205
  Strazovska L". Importance of family business for EU economies / L". Strazovska, E. Jancikova // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 8 (182). – Р. 33-40. – ISSN 1993-6788


  Family business plays a vital role in many national economies. In this paper, the authors describe different types of family business existing in the EU countries and in Slovakia specifically. The support patterns to family business from the European ...
58206
  Kutsenko-Lada Importance of L. Wittgenstein"s concept of "Picture of theworld" / Kutsenko-Lada, G.S. Kostiuk // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 14. – С. 8-12


  The later Wittgenstein ("On Certаіnty") has brought his looks at picture of the world closer to pragmatic and realistic standpoints. He already felt the picture of the world being not so much "оverlexiсаlized". While arguing with G. Moore as per ...
58207
  Pilarczyk K. Importance of Management Information System in Banking Sector // Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska / Universitas Mariae Curie-Sklodowska. – Lublin, 2016. – P. 69-80. – (Sectio H: Oeconomia ; vol. 50, 2). – ISSN 0459-9586
58208
  Eberstadt Peter Importancia del radiorenograma en el carcinoma cervicouterino / Eberstadt Peter, Dias R. Perches, Gonzales Victoria. – Mexico, 1962. – 28с.
58209
  Yuen D. Important influences depth-dependent lower-mantle properties on the formation of a plume-fed asthenosphere in the upper mantle / D. Yuen, N. Tosi, O. Cadek // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 4. – С. 206. – ISSN 0203-3100
58210
   Important Plant Areas for Conservation of Species of Section Pseudophalolepis Klokov genus Centaurea L. in Ukraine / V. Kolomiychuk, V. Onyshchenko, I. Moysienko, O. Derkach, H. Kolomiets, V. Didenko // 8th Planta Europa conference "Save Plants for Earth"s Future" : May 22-26, 2017, Kyiv, Ukraine : book of abstracts / "Save Plants for Earth"s Future", conf. – Kyiv : Palyvoda A.V., 2017. – Р. 21. – ISBN 978-966-437-497-9
58211
  Ryabokon O. Important problems in the field of forming and execution of local budgets // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Р. 41-44. – (Економіка ; Вип. 141). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються зміни до порядку формування та виконання місцевих бюджетів відповідно до норми нового Бюджетного кодексу; розглядаються основи формування доходів місцевих бюджетів України відповідно до діючої законодавчо-нормативної бази. При ...
58212
  Szurowska B. Important аspects of Testing Knowledge and Skills Of Third Grade Students in Light of Omnibus Survey: Polish Experience / B. Szurowska, M. Czajkowska // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2018. – Т. 8, вип. 1. – P. 40-53. – ISSN 2308-4081


  Важливі аспекти тестування знань і навичок учнів третього класу в світлі омнібусного опитування: досвід Польщі.
58213
  Berbeca V. Importanta detensionarii situatiei din Regiunea Gagauza pentru securitatea Republicii Moldova // Moldoscopie (Probleme de analiza politica) : revista stiintifica trimestriala / Asociatia moldoveneasca de stiinta politica ; Universitatea de stat dim Moldova ; Universitatea de studii politice si economice europene "Constantin Stere". – Chisinau, 2015. – Nr. 2 (69). – P. 53-61. – ISSN 1812-2566
58214
   Importiva artei si esteticii burgheze, 1952. – 187с.
58215
  Majewski Kazimierz Importy rzymskie w Polsce. Wybor zrodel archeologicznych do dziejow kontaktow ludnosci ziem Polski z imperium rzymskim / Majewski Kazimierz. – Warszawa-Wroclaw, 1960. – 154с.
58216
  Asher Michael Impossible Journey. / Asher Michael. – Harmondsworth, 1991. – 297с.
58217
  Gogaladze E. Imposters and pronominalization in the persian polite speech. Імпостери і прономіналізація в перському ввічливому мовленні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 17-20. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (25)). – ISSN 1728-3817


  The article is devoted to the Persian polite speech as an inseparable part of the Persian etiquette. Grammatical ways of expressing politeness as well as specific features of pronominalization in Persian including non-pronoun forms of address and ...
58218
  Vila-Matas Impostura / Enrique Vila-Matas. – Barcelona : Ed. Anagrama, 1984. – 117 p. – (Narrativas hispanicas ; 7). – ISBN 84-339-1707-2
58219
  Emilianenko L. Impresiones de la Union Sovietica, Chesoeslovaquia y Bulgaria / L. Emilianenko, P. Topuzoff, M. Roslik. – Montevideo, 1953. – 104с.
58220
  Fernan-Gomez Impresiones y depresiones / Fernan-Gomez. – Barcelona : Planeta, 1987. – ISBN 84-320-4409-1
58221
  Schileru E. Impresionismul. Notarii pentru un eseu / E. Schileru. – Bucuresti, 1972. – 24, 46с.
58222
  Schileru E. Impresionismul. Notatii pentru un eseu / E. Schileru. – Bucuresti, 1970. – 24с.
58223
  Denvir Bernard Impressionism. / Denvir Bernard. – London, 1974. – 64с.
58224
  Hamann Richard Impressionismus. / Hamann Richard, Hermand Jost. – Berl., 1960. – 414с.
58225
   Impressionisten und Postimpressionisten: Ermitage, Leningrad; Puschkin-Museum der bildenden Kunste, Moscau; National Gallery of Art, Washington. – L., 1986. – 334с.
58226
   Impressionisten und Postimpressionisten: Ermitage, Leningrad; Puschkin-Museum der bildenden Kunste, Moscau; National Gallery of Art, Washington. – Leningrad, New York, 1988. – 335с.
58227
  Feist Peter Impressionistische Malerei in Frankreich / Feist Peter. – Dresden, 1970. – 76с.
58228
  Feist Peter Impressionistische Malerei in Frankreich. / Feist Peter. – Dresden, 1961. – 32с.
58229
   Impressionists and postimpressionist in Soviet museumss. – L., 1985. – 407с.
58230
   Impressionnistes postimpressionistes. – L., 1985. – 407с.
58231
  Юдинa Г.Г. (Yudina G G. Improve interpreting skills (Совершенствуйте устный перевод) / Г.Г. (Yudina G G. Юдинa. – Москва : Международные отношения, 1976. – 176 с.
58232
  Vroeijenstijn A.I. Improvement and accountability: navigating between Scylla and Charybdis : guide for external quality assessment in higher education / A.I. Vroeijenstijn. – London ; Bristol : Jessica Kingsley publ., 1995. – 188 p. : ill., tab. – Bibliogr.: p. 173-183. – (Higher education policy series ; 30). – ISBN 1-85302-546-1
58233
  Zernova L.E. Improvement of adaptive enterprise management system // Strategies for economic development: the experience of Poland and the prospects of Ukraine : сollective monograph / Stat. Univ. of Jan Kochanowski, Dep. of entrepreneurship a. innovation ; ed. by A. Pawlik, K. Shaposhnykov ; [sci. board: A. Pawlik et al.]. – Kielce : Baltija Publishing, 2018. – Vol. 2 : [Yakimtsov V.V., Grigorak M.Y., Savchenko L.V. et al.]. – P. 184-200. – ISBN 978-9934-571-44-2
58234
  Gnilitskaya L.V. Improvement of air service prime cost calculation in order to increase Ukrainian airline efficiency / L.V. Gnilitskaya, Al-gazu Ali // Незалежний Аудитор : науково-практичне видання / ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; ТОВ "Вид-во "Сова" ; Фрегтон Партісіпейшн Лімітед. – Київ, 2016. – № 16 (2). – P. 5-10. – ISSN 2306-0050


  Удосконалення методики калькулювання собівартості авіапослуг з метою підвищення ефективності функціонування авіакомпаній України.
58235
   Improvement of ecological conditions and clearing of Kola Peninsula coast from abandon and flooded vessels - one of directions of activity of ecological Fund "Harmony Evolution" / V. Bakharev, E. Sergeev, A. Koudrenko, N. Cheremisin, D. Dolya, A. Mitropolsky // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 5/6. – С. 112-113. – ISSN 1726-5428
58236
  Dymchenko O.V. Improvement of enerjy saving economic mechanism in housing and public utilities: domestic and foreign experience / O.V. Dymchenko, Y.V. Sydorenko // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 5 (155). – P.96-102 : Tabl. – Bibliogr.: 16 назв. – ISSN 1993-6788


  Проаналізовано інвестиційне забезпечення розвитку вищої освіти.
58237
  Salomaha K. Improvement of legal mechanisms to prevent corruption in Ukraine with the experience of European countries // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – P. 392-394
58238
  Khomenko I.I. Improvement of regulatory and institutional framework of academia-industry knowledge transfer: experience of Ukraine, EU and USA / I.I. Khomenko, K.S. Shakhbazian // Наука, технології, інновації : науковий журнал / ДНУ "Укр. ін-т науково-техн. експертизи та інформації ; ДУ "Ін-т дослід. науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України ; ДВНЗ "Укр. держ. хіміко-технолог. ун-т" МОН України ; голов. ред. Пархоменко В.Д. – Київ, 2017. – № 2 (2). – P. 36-44. – ISSN 2520-6524


  Підвищення нормативно-правової та інституційної бази передачі знань у галузі академічної галузі: досвід України, ЄС та США.
58239
  Pakharenko L.V. Improvement of teaching methods at the department of obstetrics and gynecology in Ivano-Frankivsk national medical university by introducing of new innovative technologies // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Українська акад. наук ; Вищ. держ. навч. закл. України "Українська мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2018. – Вип. 3 (145). – Р. 224-226. – ISSN 2077-4214
58240
  Hubanov O. Improvement of the activities of state authorities of Ukraine, which are responsible for adapting national legislation to EU legislation in the field of public service / O. Hubanov, T. Hubanova, O. Yara // Baltic journal of economic studies. – Riga, 2018. – Vol. 4, No. 2, March. – P. 58-63. – ISSN 2256-0742
58241
  Filipova I. Improvement of the elements of technology of micropropagation Cornus mas L. / I. Filipova, V. Matskevych // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Варченко О.М., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2017. – № 2 (135). – P. 11-16 : fig., tabl. – Bibliogr.: Referen.: 9 name. – ISSN 2310-9270
58242
  Demchyshyn M.G. Improvement of the Engineering Protection Systems of the Kyiv-Pechersk Lavra Reserve Territory / M.G. Demchyshyn, T.V. Kril // Science and innovation : ukrainian review journal of future / National Academy of Sciences of Ukraine ; ed. in chief Paton B. ; the ed. board membeers: Andon P., Andronati S., Babayev E. [et. al.]. – Kiev, 2019. – Vol. 15, № 3. – С. 37-50. – ISSN 2409-9066
58243
   Improvement of the operational Properties of sintered Copper steel through the use of an efficient alloying method / S.Y. Pinchuk, O.O. Vnukov, Yu.J. Kushnir, RosLyk // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; редкол.: Б. Патон, Я. Яцків, М. Стріха [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 16, № 1. – С. 76-82. – ISSN 1815-2066


  Вдосконалення експлуатаційних властивостей спеченої мідної сталі за рахунок використання ефективного методу легування.
58244
  Erfort O.Y. Improvement of Ukrainian student loan program / O.Y. Erfort, L.A. Zbarazskaya // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 7 (157). – Р. 414-428. – ISSN 1993-6788


  Вдосконалення програми студентського кредитування на здобуття вищої освіти в Україні.
58245
  Fursa A.V. Improvement strategy of competitive ability in the production of sugar beet and sugar // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 11 (265). – P. 33-38. – ISSN 2221-1055
58246
  Kartashov Improvements of results on convergence of additive functionals of Markov chains / Kartashov, l. // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 110-111
58247
   Improving Counseling Through Primary Prevention. / `Baker, B. Stanley, Shaw, , C. Merville. – Columbus, 1987. – 290с.
58248
  Melnik A.M. Improving inheritance taxation as an element of real estate taxation: the UK experience // Незалежний Аудитор : науково-практичне видання / ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; ТОВ "Вид-во "Сова" ; Фрегтон Партісіпейшн Лімітед. – Київ, 2016. – № 16 (2). – P. 69-72. – ISSN 2306-0050


  Удосконалення оподаткування спадщини як елемент оподаткування нерухомості: досвід Великої Британії.
58249
   Improving instructional productivity in higher education. – Englewoog Cliffs, 1975. – 272с.
58250
  Krymets L. Improving potention of scientific and educational space // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Артемов В.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (36). – P. 128-134


  Потенціал для розвитку науково-освітнього простору.
58251
  Hrdlickova Z. Improving students" language skills in business english course: experimental study // Advanced education / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Ф-т лінгвістики ; редкол.: Т. Гривікова, Т. Григорянова, М. Эряман [та ін.]. – Київ, 2021. – Spec. is.17 : "Current foreign languages teaching issues in higher education". – P. 46-56. – ISSN 2409-3351


  Поліпшення мовних навичок студентів у бізнес-англійській (діловій) мові: експериментальне дослідження.
58252
   Improving tax administration in developing countries. – Washington : International Monetary Fund, 1992. – XII,403p. – ISBN 1-55775-317-2
58253
   Improving text generation through introducing coherence metrics / O.O. Marchenko, O.S. Radyvonenko, T.S. Ignatova, P.V. Titarchuk, D.V. Zhelezniakov // Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: О.М. Хіміч, Н.Б. Шишкіна, П.І. Андон [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 56, № 1, січень - лютий. – Р. 16-25. – ISSN 1019-5262
58254
  Drazhan O. Improving the assessment of project. Debt ration in project finance // Наукові праці студентів економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Базилевич В.Д. (голова) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2013. – P. 69-77
58255
  Moon J.H. Improving the cost information management system: the case study of defense materials industry in Korea / J.H. Moon, Y.J. Kim, I.S. Seol // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 7 (181). – Р. 131-141. – ISSN 1993-6788


  This study shows how to develop and apply an objective cost equation model through accounting engineering approach with the focus on indirect processing costs. The authors provide a cost estimation method that can be used by both government and ...
58256
  Pimenova O. Improving the efficiency of business model of an enterprise through preparation of integrated reporting improving the efficiency of business model of an enterprise through preparation of integrated reporting / O. Pimenova, S. Pimenov // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: Г.М. Филюк, Ю.І. Єхануров, А.І. Ігнатюк [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 1/2 (40/41). – C. 154-162. – ISSN 2617-8044
58257
  Semykin S.I. Improving the Efficiency of the Low-Voltage Potential Application Method at Top Oxygen Blowing in Converter / S.I. Semykin, T.S. Golub, S.O. Dudchenko // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; редкол.: Б. Патон, Я. Яцків, М. Стріха [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 16, № 2. – P. 72-79. – ISSN 1815-2066
58258
  Orucov V. Improving the financial reporting of budgetary organizations of Azerbaijan // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Мельниченко С.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (96). – P. 141-149. – (Серія. Економічні науки). – ISSN 1028-7507
58259
  Faris G. Improving the learning environment. / G. Faris, J. Moldstad, H. Frye. – Washington, 1963. – 148с.
58260
  Pysmak V.O. Improving the Management of International Supply Chains on the Basis of a Logistic Conception // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 : Фінансова децентралізація та її перспективи. – Р. 60-65. – ISSN 2222-4459
58261
  Grynchuk Y. Improving the management of the milk market development to tnsure food security Ukraine / Y. Grynchuk, N. Koval // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11, червень. – P. 37-41 : fig., tabl. – Bibliogr.: Referen.: 6 name. – ISSN 2306-6792
58262
  Kireev D. Improving the mechanisms of the development of the information economy in Ukraine // The days of science of the faculty of philosophy - 2019 : intern. sci. conf. (April 23-24, 2019) / Min. of education a. science of Ukraine, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; [ed. board: A. Konverskyi et al.]. – Kyiv : Київський університет, 2019. – P. 200-201
58263
  Yarova B.M. Improving the model for use of land for agricultural appointments in Ukraine // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2018. – № 4 (41). – С. 109-114. – ISSN 2308-1988


  Удосконалення моделі використання земель сільськогосподарського призначення в Україні. Розкрито суть суспільно-економічної ефективності використання земель сільськогосподарського призначення державної власності та підходи до формування сталого ...
58264
  Skrynkovskyy R.M. Improving the Model of Wages Regulation at Industrial Enterprises Depending on the Level of Productivity and Efficiency of Staff Work in the System of Production Management / R.M. Skrynkovskyy, L.I. Sopilnyk, V.R. Hladun // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 : Фінансова децентралізація та її перспективи. – Р. 360-365. – ISSN 2222-4459
58265
   Improving throughput network using MIMO-beamforming / Al-Shurayfi, Al-Zayadi, M. Reznikov, Y. Khlaponin // Безпека інформації : науково-практичний журнал / Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2014. – Т. 20, вип. 1. – P. 12-16. – ISSN 2225-5036
58266
  Morgan John Improving your creativity on the job / Morgan John. – New York, 1968. – 223с.
58267
  Schnepf Virginia Improving your reading program / Schnepf Virginia, Meyer Odessa. – New York, London, 1971. – 278с.
58268
  Rombu G. Improving Youths" Social Situation in the European Union / G. Rombu, L.A. Constantinescu // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – Р. 24-36. – (Економіка ; вип. 6 (195)). – ISSN 1728-3817


  The European Union"s social policies of the last years aimed at improving the social conditions of youths across Europe. The goal of this paper is to comparatively analyse the characteristics of youths and their social conditions in the EU-27, during ...
58269
  Rimbu G. Improving Youths" Social Situation in the European Union / G. Rimbu, L. Constantinescu // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018


  The European Union"s social policies of the last years aimed at improving the social conditions of youths across Europe. The goal of this paper is to comparatively analyse the characteristics of youths and their social conditions in the EU-27, during ...
58270
  Frank Lia Improvisationen / Frank Lia. – Moskau, 1973. – 66с.
58271
  Vogler G. Impulsummagnetisierung / G. Vogler. – [S. l. : s. n.], 1962. – S. 1241-1253
58272
  Poenaru Dorin Impulsurile detectoarelor de radiatii nucleare cu semiconductoare / Poenaru Dorin. – Bucuresti, 1968. – 284с.
58273
  Shubnyi V.O. Impurity induced broadening of Drude peak in strained graphene / V.O. Shubnyi, S.G. Sharapov, Y.V. Skrypnyk // Condensed matter physics / The Institute for condensed matter physics ; National academy of sciences of Ukraine ; ed.in chief Ihor Yukhnovskii ; ed.: B.Berche, A. Ciach, D.di Caprio [et al.]. – Lviv, 2018. – Vol. 21, n. 3. – Р. 33703-1-33703-12. – ISSN 1607-324Х
58274
   Imstallation, opeeration, maintenance and parts list instructions for model FT26L, FT26LNS. Flip-top platemakers, 1967. – 16с.
58275
  Bals M.G. Imuno-fluorescenta si aplicatiile ei in inframicrobiologie / M.G. Bals. – Bucuresti : Academiei Republicii Socialista Romania, 1966. – 284s.
58276
   Imunobiologie. Imunochimie. Imunopatologie. – Bucuresti : Editura Academiei RSR, 1975. – 459s.
58277
  Pozsgi N. Imunogenetica / N. Pozsgi, Gr. Ghyka. – Bucuresti : Editura Academiei Republicii Socialiste Romania, 1974. – 203s.
58278
  Fixa B. Imunologicke pojeti atroficke gastritidy a perniciozni anemie / B. Fixa, O. Komarkova. – Praha : Avicenum, 1974. – 139s.
58279
  Gluhovschi Gh. Imunopatologia bolilor renale / Gh. Gluhovschi, L. Georgescu, N. Barbu. – Bucuresti : Editura Academiei RSR, 1988. – 232с.
58280
  Kefauver Estes In a few hands: monopoly power in America. / Kefauver Estes. – Baltimore, Maryland, 1965. – 245с.
58281
  Zabihailo V. In a free soviet family / V. Zabihailo. – Kiev, 1980. – 71 p.
58282
  Naipaul V.S. In a Free State. / V.S. Naipaul. – New York, 1978. – 246с.
58283
  Preda Marin In a village / Preda Marin. – Bucharest, 1955. – 224с.
58284
  Onions Oliver In accordance with the evidence / Onions Oliver. – London, 1927. – 287с.
58285
  Turgheniev I.S. In ajun / I.S. Turgheniev, 1951. – 149с.
58286
  Priester Eva In Algerien sprechen die Gewehre / Priester Eva. – 1959. – Berl. – 276с.
58287
  Piltz Georg In alten und neuen Stadten / Piltz Georg. – Leipzig, 1976. – 155с.
58288
  Marchwitza Hans In Amerika / Marchwitza Hans. – Berlin. – 247 S.
58289
  Ghosh A. In an antique land / Amitav Ghosh. – London : Penguin Books, 1994. – 393 p. – (Granta books = Granta books)
58290
  Schutz Helga In Annas Namen / Schutz Helga. – Berlin, Weimar, 1987. – 307с.
58291
  Wolf Robert Lee In Balkans in our time / Wolf Robert Lee. – Cambridge : Harvard University Press, 1956. – 618 p.
58292
  Schlossarek Erich In Bedrangnis / Schlossarek Erich. – Berlin, 1983. – 221с.
58293
  Flegel Walter In Bergheide und anderswo / Flegel Walter. – Berlin, 1971. – 205с.
58294
  Cicero In catilinam oratio i in catilinam oratio IV. / Cicero, Tullius. – Lwow-Warszawa, 1931. – 71 c/с.
58295
  Galsworthy John In chancery / Galsworthy John, 1949
58296
  Galsworthy John In chancery : Book two of the Forsyte Saga / Galsworthy John. – Ware : Wordsworth classics, 1994. – 229p. – (Complete and unabridged). – ISBN 1 85326 222 6
58297
  Capote Truman In cold blood / Capote Truman. – N.Y., 1965. – 344с.
58298
  Powell Mark In company : Intermediate / Powell Mark. – Oxford : Macmillan, 2002. – 142p. : ill. – ISBN 0-333-95732-6
58299
  Gomm H. In company : Intermediate; Teacher"s book / Gomm H., Benn C., Clarke S., Cuciniello G., Dummett P., Emmerson P., Hird J., Powell M., Sheard N. – Oxford : Macmillan, 2002. – 166p. – 1-й авт. виділен поліграфічним способом. – ISBN 0-333-95733-4
58300
  Israeloff Roberta In confidence four years of therapy / Israeloff Roberta. – Harmondsworth, 1991. – 213с.
58301
  Randwijk H.M. van In de schaduw gisteren : Kroniek van het verzet 1940-1945 / H.M. van Randwijk; Met een voorwoord van G.H. Veringa; Ingeleid door J.A.H.J.S. Bruins Slot. – Herdenkingsuitgave /Nation.comite 25 jaar bevrijding, 5 mei 1970. – Haag e.a. : Bert Bakker e.a., 1970. – 324 blz. : portr. – В книзі немає точних даних про дату видання, приблизно: 1970. - Copyright 1967
58302
   In de schaduw van de depressie : De NSB en de verkiezingen in de jaren dertig: Drie case-studies. – Alphen aan den Rijn : Sijthoff, 1982. – 222 blz. – ISBN 90 218 2632 1
58303
  Wolff R.P. In defense of anarchism / R.P. Wolff. – New York ; Evanston ; London : HARPER TORCHBOOKS, 1970. – X, 86 p. – (Harper essays in philosophy / ed. A. Danto)
58304
  Debris In den Bagnos von Saigon. / Debris, Jean-Pierre, Menras Andre. – Berlin, 1973. – 200с.
58305
   In den Fangen des NKWD : Deutsche Opfer des stalinistischen Terrors in der UdSSR. – Berlin : Dietz, 1991. – 392 S. – ISBN 3-320-01632-6
58306
  Spranger Gunter In den Felsen des Javornik / Spranger Gunter. – Berlin, 1975. – 296с.
58307
  al-Biruni In den garten der wissenschaft / al-Biruni; Stromaier G. – Leipzig, 1991. – 318с.
58308
  al-Biruni In den Garten der Wissenschaft / al-Biruni. – Leipzig, 1991. – 318с.
58309
  Muller Armin In den Hutten der Hoffnung. / Muller Armin. – Berlin, 1955. – 120с.
58310
  May Karl In den Schluchten des Balkan / May Karl. – Berlin, 1991. – 426с.
58311
  Verberne J L.G. In den spiegel van het verleden : Historische opstellen / L.G.J. Verberne. – Utrecht, Antwerpen : Bruna & Zoon, 1947. – 325 blz., 8 v. ill. – (De Nederlanden : Een reeks publicaties over geschiedenis en cultuur der Nederlanden ; 1)
58312
   In den Waldern Belorusslands. – Berlin, 1976. – 487с.
58313
   In den Waldern Belorusslands. – Berlin, 1977. – 488с.
58314
  Gladkov Theodor In den Waldern von Smolensk. / Gladkov Theodor. – Berlin, 1983. – 211с.
58315
  Hesse Hermann In der alten Sonne / Hesse Hermann. – Lpz., 1959. – 68с.
58316
  Hesse Hermann In der alten Sonne, und andere Erzahlungen / Hesse Hermann. – Leipzig, 1977. – 177с.
58317
  Hermlin Stephan In der ersten Reihe / Hermlin Stephan. – Moscow, 1953. – 112с.
58318
  Borkowski D. In der Heimat, da gibt""s ein Wiedersehn : Erlebtes und Erfahrenes 1955-1972 / D. Borkowski. – Berlin : Das Neue, 1990. – 240 S. – ISBN 3-360-379-9
58319
  Werner Rurh In der Klinik. Erzahlung / Werner Rurh. – Berlin : Verlag Neues Leben, 1968. – 154, [2] S.
58320
  Halasi M. In der letzten Bank. / M. Halasi. – Berlin, 1972. – 196с.
58321
  Meisel H. In der modernen Weltanschauung / H. Meisel. – Leipzig, 1901. – 1
58322
  Alberti Rafael In der Morgenfruhe der Levkoje. / Alberti Rafael. – Leipzig, 1964. – 96с.
58323
  Schuder Rosemarie In der Muhle des Teufels / Schuder Rosemarie. – Berlin, 1959. – 372с.
58324
  Roch Herbert In der Schlinge / Roch Herbert. – Moscow, 1961. – 72с.
58325
  Roch Herbert In der Schlinge / Roch Herbert. – M., 1964. – 69с.
58326
  Roch H. In der Schlinge / H. Roch. – 3. Aufl. – M., 1976. – 72с.
58327
  Grossman W. In der Stadt Berditschew Der Sicherheitsinspektor / W. Grossman. – Москва. – 47 S.
58328
   In der Tiefe der Sahara : Tenere - die absolute Wuste. – Munchen : Verlag C.J. Bucher, 1990. – 216 S. : ILL. – ISBN 3 7658 0810 5
58329
  Skala H. In der Welser Heide beobachtete Falter / H. Skala. – [S. l. : s. n.], 1940. – 8 S. – Wiener Entomologen-Vereines, 25, Jahrg., Seite 143-144, 1940
58330
   In der Welt der Wissenschaft und Technik. – M., 1980. – 109с.
58331
   In der Welt der Wissenschaft und Technik. В мире науки и техники. – Л., 1961. – 71с.
58332
   In des Nachbarn Gartenlaube. – Berlin, 1984. – 80с.
58333
  Sienkiewicz Henryk In desert and wilderness / Sienkiewicz Henryk; Translated from the Polish by M.A.Drezmal. – Warsaw : Polonia publishers, 1991. – 452p. – ISBN 83-7021-083-X
58334
  Dieckmann Johannes In Deutschlands entscheidungsvoller Zeit. / Dieckmann Johannes. – Berl., 1958. – 254с.
58335
  Haringer Jakob In die Dammerung gesungen: Ausgewahlte Gedichte. / Haringer Jakob. – Berlin, Weimar, 1982. – 188с.
58336
  Jefremow J.N. In die Tiefen des Weltalls / J.N. Jefremow. – М. : Mir, 1982. – 215 S.
58337
   In diesen Jahren. – Lpz., 1959. – 404с.
58338
  Panitz Eberhard In drei Teufels Namen / Panitz Eberhard. – Berlin, 1958. – 351с.
58339
  Steinbeck John In dubious battle / Steinbeck John. – Harmondsworth, 1986. – 356с.
58340
  Arnold Johannes In erster Stunde. / Arnold Johannes. – Halle, 1961. – 308с.
58341
  Hardt H. In Erz Umgewandelte Tiere Und Pflanzen / H. Hardt. – Lutherstadt : A.Ziemsen Verlag-Wittenberg, 1958. – 80S. : Mit 30 Abbildungen
58342
  King Anthony In Favor of "Leader Proofing" // Daedalus : journal of the Americal academy of arts and sciences / American academy of arts and sciences. – Cambridge, 2016. – Vol. 145, Nr 3. – P. 124-137. – ISSN 0011-5266
58343
  Luciuk L. In fear of the barbed wire fence : Canada"s first nat. internment operations a. the Ukrainian Canadians, 1914-1920 / [Lubomyr Luciuk] ; foreword by Ian Hunter. – [Toronto?] : Kashtan Press, 2001. – VII, 170, [2] p. : ill., tab. – Bibliogr.: p. 114--117. – ISBN 1-896354-22-X
58344
  Marchwitza Hans In Frankreich / Marchwitza Hans. – Berlin, 1958. – 288 S.
58345
  Chytraeus David In Genesin enarratio, tradita Rostochii, ut ad lectionem textus Bibliorum auditores invitarentur a Davide Chytraeo. – Vitebergae(Wittenberg) : Exc. Iohannes Crato, 1558. – [14], 512 p.


  На передньому форзаці, тит. арк. та на полях наявні численні маргіналії
58346
  Novicov-Priboi In golful "Otrada" / Novicov-Priboi. – Bucuresti, 1953. – 30с.
58347
  Rushdie Salman In good faith / Rushdie Salman. – Ist American ed., 1990. – 22 p.
58348
  Antrak Gunter In Griff der Anget. / Antrak Gunter. – Halle-Leipzig, 1983. – 198с.
58349
  Polinske Jurgen In guter Gesellschaft : Gedichte / Polinske Jurgen. – Berlin : Novitaten & Raritaten, Verlagsgemeischaft Dyck & Westerheide, 2004. – 56S. – ISBN 3-936735-77-8
58350
  Trine R.W. In Harmonie mit dem Unendlichen / R.W. Trine ; Autor.Ubersetzung aus Engl. von M. Christlieb. – Stuttgart : Verl. von J. Engelhorns Nachf., 1911. – XIV, 224 S.
58351
  Berkel K. van In het voetspoor van Stevin : geschiedenis van de natuurwetenschap in Nederland 1580-1940 / K. van Berkel. – Amsterdam : Boom Meppel, 1985. – 243 blz. : ill. – ISBN 90-6009-639-8
58352
  Hailey Arthur In high places. / Hailey Arthur. – New York, 1986. – 376с.
58353
   In intimpinarea celui de-al 2-lea Congres al Partidului Muncitoresc Romin. – Bucuresti, 1954. – 32с.
58354
  Radicchi Sandra In Italia: modi di dire ed espressioni idiomatiche / Radicchi Sandra. – 3e ed. – Roma, 1985. – 199с.
58355
  Chiuchiu Angelo In italiano: grammatica italiana per stranieri: : Corso multimediale di lingua e civilta a livello elementare e avanzato / Chiuchiu Angelo, Minciarelli Fausto, Silvestrini Marcello. – Perugia, 1990. – 556с. – ISBN 88-7715-013-0
58356
  Kisch Egon Erwin In jedem Schubfach eine Leiche. 12 Reportagen. / Kisch Egon Erwin. – Berlin-Weimar, 1965. – 166с.
58357
  Manewitsch D. In Jenen Tagen (1917-1920) / D. Manewitsch. – Charkow-Kiew, 1932. – 137 с.
58358
  Petersen Jan In jener Zeit / Petersen Jan. – M., 1962. – 108с.
58359
  Petersen Jan In jener Zeit / Petersen Jan. – Изд. 2-е. – M., 1963. – 108с.
58360
  Scharrer Adam In jungen Jahren / Scharrer Adam. – Berlin, 1954. – 353с.
58361
  Scharrer Adam In jungen Jahren / Scharrer Adam. – Berlin - Weimar, 1977. – 390с.
58362
  Iosifescu Silvian In jurul romanului / Iosifescu Silvian. – Bucuresti, 1959. – 268с.
58363
  Cicero In L. Catilinam oratio prima in C.Verrem actionis secundae liber V. / Cicero, Tullius. – M., 1947. – 104с.
58364
  Noll Dieter In Liebe leben: Gedichte 1962-1982 / Noll Dieter. – Berlin-Weimar, 1985. – 85с.
58365
  Przybyla Janusz In London, Warsaw and elsewhere / Przybyla Janusz. – Wyd. 3. – Warszawa, 1964. – 352с.
58366
  Corbu H. In lumea clasicilor: sinteze si interpretari / Haralambie Corbu ; [Acad. de Stiinte a Moldovei, Inst. de Filologie]. – Ed. a 2-a rev. – Chisinau : Inst. de Filologie al ASM ; Profesional service, 2012. – 606 p. : іll. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-9975-4354-0-6
58367
  Simionescu I. In lungul granitei / I. Simionescu. – Bucuresti : Cartea Romaneasca, 1939. – 147 p. – (Pitorescul Romaniei ; 2)
58368
  Scheer Maximilian In meinen Augen. Auslese aus 50 Jahren / Scheer Maximilian. – Berlin, 1977. – 366с.
58369
  Король Д. In Memoria: Проблемні поля культуральної археології в контексті спостережень Л.С. Клейна // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал : щорічник / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2020. – C. 97-102. – (Історія і теорія культури ; т. 3). – ISSN 2617-8907
58370
   In memoriam // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2004. – № 1. – С. 107


  Наприкінці березня 2004 р. на 59-му році життя помер заслужений юрист України Володимир Сергійович Стефанюк (1945-2004).
58371
   In memoriam // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2004. – № 1. – С. 107


  На початку травня 2004 р. на 60-му році життя помер доктор юридичних наук, професор Євінтов Володимир Ісакович (1945-2004).
58372
   IN MEMORIAM (Кучеренко І.М.) // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2012. – Вип. 4 (44). – С. 619-620. – (0). – ISSN 2078-9165
58373
   In Memoriam bisecularem C. a Linnaei : Scientia Naturalis usque ad finem seculi XVIII. – Berlin : Junk, 1933. – 53 S.
58374
   In memoriam Gedeon Meszoly. – Szeged, 1961. – 192 l. – (Acta Universitatis Szegediensis : Sectio Ethnographica et Linguistica.)
58375
   In memoriam Ion Ionescu de la Brad. 1818-1891. – Bucuresti : Academiei Republicii Socialiste Romania
Volum Omagial : Cu Prilejul Aniversarii a 150 de ani de la Masterea Marelui Agronom, Economist si Patriot Roman. – 1971. – 298 s.
58376
  Petreus Ion In memoriam Radu Alexandru Dimitrescu (27.11.1926 - 1.07.2013) / Petreus Ion, Dimitrescu Mihaela, Kasper Haino Uwe // Revue roumaine de geologie / Academie Roumaine. – Bucuresti, 2014. – Т. 57, № 1/2 (за 2013). – P. 3-6. – ISSN 1220-529Х


  A geologist, university professor, and member of the Romanian Academy.
58377
  Стойко С. In memoriam Володимира Івановича Чопика (4 червня 1929 р. - 3 грудня 2015 р.) / С. Стойко, М. Барна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016
58378
  Химка І. In Memoriam Януш Радзєйовський (1925 - 2002) // Критика. – Київ, 2002. – Листопад, (число 11). – С. 31


  Януш Радзєйовський - польський історик, дослідник новітньої української історії і польсько-українських взаємин.
58379
  Перкун В.П. In memoriam. Стефан Кшиштоф Кучинський // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 3 (492). – С. 232-233. – ISSN 0130-5247
58380
  Бердиховська Б. In memoriam. Яцек Куронь (1934 - 2004) // Критика. – Київ, 2004. – Червень, (число 6). – С. 29


  Яцек Куронь - польський політик і державний діяч, видатний діяч антикомуністичної опозиції.
58381
  Ісаєвич Я. In Memoriam: Лев Білас / Я. Ісаєвич, А. Портнов // Критика. – Київ, 2004. – Листопад, (число 11). – С. 35


  Білас Лев-Ростислав – історик, політолог, бібліотекознавець. Здобув докторат у Гайдельбер. ун-ті (1954). У 1954–56 – співроб. Сх.-європ. ін-ту в Мюнхені; 1957–59 – позаштатний працівник ред. часописів "Сучасна Україна" і "Українська літературна ...
58382
   In memorium // 300-річчя Вроцлавського університету / Т. Глов"як. – Львів, 2003. – С. 20-21. – (Doctor Honoris Causa). – ISBN 966-613-241-9
58383
   In memorium // 300-річчя Вроцлавського університету / Т. Глов"як. – Львів, 2003. – S. 22-23. – (Doctor Honoris Causa). – ISBN 966-613-241-9
58384
   In memory of Mirabbas Geogja oglu Gasymov on his 75th birthday // Proceedings of institute of mathematics and mechanics / National academy of sciences of Azerbaijan, Institute of mathematics and mechanics. – Baku, 2014. – Vol. 40, Special iss. – P. 3-5. – ISSN 0207-3188


  Важнейшим результатом деятельности Гасымова является созданная им в Азербайджане математическая школа.
58385
   In memory of Professor Ivan Vakarchuk (1947-2020) // Condensed matter physics / The Institute for condensed matter physics of the National academy of sciences of Ukraine ; ed. in chief I. Yukhnovskii ; ed.: B.Berche, A. Ciach, D.di Caprio [et al.]. – Lviv, 2020. – Vol. 23, n. 3. – Р. 37001-1-37001-2. – ISSN 1607-324Х
58386
  Hogas C. In Muntii Neamtului / C. Hogas. – Bucuresti, 1965. – 261с.
58387
  Luciuk Lubomyr Y In my charge : [The Canadian internment camp photographs of sergeant William Buck] / Lubomyr Y Luciuk, Sydoruk Borys. – Kingston : Kashtan, 1997. – [4],51p. – ISBN 1-896354-14-9
58388
  Nansen F. In Nacht und Eis : ie Norwegische Polarexpedition 1893-1896 / F. Nansen. – Charkow ; Odessa : Kinderverlag, 1935. – 356 S.
58389
  Nichitin N. In noaptea lui octombrie / N. Nichitin, 1953. – 15s.
58390
  Bottcher Helmuth In Nurnberg singen die Nachtigallen / Bottcher Helmuth. – Berlin, 1959. – 436с.
58391
  Romein J. In opdracht van de tijd : Tien voordrachten over historische thema"s / Jan Romein. – Amsterdam : N.V. EM. Querido"s uitgevers-maatschappij, 1946. – 321 blz., port.
58392
  Martin W T.H. In other lands : A silent reader for social studies / T.H.W. Martin. – Toronto : Clark
3. – 1941. – VI, 90 p.
58393
  Robey George In other words: humorous stories / Robey George. – London, 1929. – 286с.
58394
  Rossing Winkler In Parks und Garten / Rossing Winkler, Piltz Georg. – Leipzig, 1966. – 176 S.
58395
  Marineasa Viorel In pasaj / Marineasa Viorel. – Bucuresti, 1990. – 174с.
58396
  Chatwin Bruce In Patagonia / Chatwin Bruce. – Harmondsworth, 1988. – 204с.
58397
  Макарець М. In Physics We Trust - фізичний факультет. КНУ імені Тараса Шевченка - 185 // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 15 травня (№ 89). – С. 10
58398
  Cousing Norman In place folly. / Cousing Norman. – New York, 1962. – 196с.
58399
  Bevan Aneurin In place of fear / Bevan Aneurin. – Melbourne, 1952. – 201с.
58400
   In place of war: an inquiry into Nonviolent National Defence. – New York, 1967. – 115с.
58401
  Ruse Ion In portul de Pescari / Ruse Ion. – Edit. a 3-a. – Bucuresti, 1967. – 512с.
58402
  Sarkar Suvobrata In Pursuit of Laxmi: Enterpreneurship, Industry and Technology in Colonial Bengal // Archiv orientalni (AR OR) : journal of African and Asian studies / Akademy of sciences of the Czech Republic. – Praha, 2014. – Vol. 82, N 2. – P. 263-295. – ISSN 0044-8699
58403
  Piasheva Lanissa In Pursuit of Social Justice / Piasheva Lanissa. – Moscow, 1991. – 303с.
58404
  Cosmin Popa In Quest of a New Empire. Russia"s Energy Policy in the Wider Black Sea Region (1991 - 2010) // Revista istorica : serie noua / Academia Romana, Institutul de istorie "N.Iorga". – Bucuresti, 2013. – T. 23, Nr. 5/6 (за 2012) : Septembrie-decembrie. – P. 471-503. – ISSN 1018-0443
58405
   In quest of quiet (Call to cotozen action by H. Still. – Harrisburg, 1970. – 221с.
58406
   In Reich und Glied. – Alma-Ata, 1977. – 155с.
58407
  Kaul Friedrich Karl In Robe und Krawatte. / Kaul Friedrich Karl. – Berlin, 1975. – 285с.
58408
   In Sclavenia terra / НАН України ; Ін-т археології ; Держ. історико-культурний заповідник "Межибіж" ; відп. ред.: Я.В. Володарець-Урбанович, С.А. Горбаненко ; редкол.: Б.В. Магомедов, С.В. Пивоваров, О.В. Петраускас [та ін.]. – Київ : Майдан. – ISBN 978-966-02-8144-8
Вип. 1. – 2016. – 254, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
58409
   In Sclavenia terra / НАН України ; Ін-т археології ; Держ. історико-культурний заповідник "Межибіж" ; відп. ред.: Я.В. Володарець-Урбанович, С.А. Горбаненко ; редкол.: Н.С. Абашина, В.С. Вяргей, І.О. Гавритухін [та ін.]. – Київ : Майдан. – ISBN 978-966-02-8143-1
Вип. 2. – 2018. – 149, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
58410
   In Sclavenia terra / НАН України ; Ін-т археології ; Держ. історико-культурний заповідник "Межибіж" ; відп. ред.: Я.В. Володарець-Урбанович, С.А. Горбаненко ; редкол.: Н.С. Абашина, В.С. Вяргей, І.О. Гавритухін [та ін.]. – Київ : Майдан. – ISBN 978-966-02-8143-1
Вип. 3. – 2020. – 240 c. – Резюме укр., англ. мовами
58411
  Hindus Maurice In search of a future: Persia, Egypt, Iraq, and Palestine / Hindus Maurice. – Garden City, 1949. – 270с.
58412
  Ognevyuk V. In search of educational strategy for Ukraine // The Modern Higher Education review : international journal / ed. in chief: Victor Ognevyuk [and others]. – Kiev, 2016. – N. 1. – P. 31-38. – ISSN 2518-7635


  В поисках образовательной стратегии для Украины/
58413
   In Search of Harmony. – Transl. from russ. – Moscow, 1989. – 304с.
58414
  Eck Ludo van In search of holy mother Russia / Eck Ludo van. – Moscow, 1988. – 187с.
58415
  Proust Marcel In search of lost time / Proust Marcel; Transl. from the French by C.K.Scott Moncrieff, T.Kilmartin, revis. by D.J.Enright, with an introd. by H.Bloom. – London : Everyman publishers. – (Everyman"s Library ; 250 ; The Millenium Library). – ISBN 1-85715-896-8
Vol.1 : Swann`s way. Within a budding grove (part one). – 2001
58416
  Proust Marcel In search of lost time / Proust Marcel; Transl. from the French by C.K.Scott Monncrieff,T.Kilmartin, revis. by D.J.Enright, with an introd. by H.Bloom. – London : Everyman Publishers. – (Everyman"s Library ; 250 ; The Millenium Library). – ISBN 1-85715-897-6
Vol.2 : Within a budding grove (part two). The Guermantes way. – 2001. – 879p.
58417
  Proust Marcel In search of lost time / Proust Marcel; Transl. from the French by C.K.Scott Moncrieff and T.Kilmartin, revis. by D.J.Enright with an introd. by H.Bloom. – London : Everyman Publishers. – (Everyman"s Library ; 250 ; The Millenium Library). – ISBN 1-85715-898-4
Vol.3 : Sodom and Gomorrah. The captive. – 2001. – 908p.
58418
  Proust Marcel In search of lost time / Proust Marcel; Transl. from the French by C.K.Scott Moncrieff, T.Kilmartin, a.o., revis. by D.JEnright, with an introd. by H.Bloom. – London : EverymanPublishers. – (Everyman"s Library ; 250 ; The Millenium Library). – ISBN 1-85715-899-2
Vol.4 : The fugitive. Time regained. – 2001. – 637p.
58419
  Littlepage John In search of Soviet gold / Littlepage John, Bess Denaree. – New York, 1938. – 310с.
58420
  Gadowska Irmina In search of spirituality. Riligious reorientation or radical assimilation? The case of Marek Szwarc // Art inquiry : recherches sur les arts / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz, 2015. – N 17 (26) : Artistic turns. – P. 347-369. – ISSN 1641-9278
58421
   In search of Stevie Smith. – Syracuse; New York : Syracuse univ.press, 1991. – 18,227p. : ill. – ISBN 0-8156-2504-9
58422
  Ling Gilbert In search of the physical basic of life / Ling Gilbert. – New York; London : Plenum Press, 1984. – 791p.
58423
  Levin Meyer In search: an autobiography. / Levin Meyer. – New York, 1950. – 524с.
58424
   In service training for primary teachers. Research in comparative educ.: Afghanistan, Argentina, Austria.... – Geneva, Paris, 1962. – 174с.
58425
  Szalit Hana In shtendikn tzapl / Szalit Hana. – Tel-Aviv, 1980. – 160с.
58426
  Shuster G.N. In silence I speak : The story of Cardinal Mindszenty; today and of Hungary"s "New Order" / G.N. Shuster; with the research assistance of T. Horanyi. – New York : Farrar, Straus and Cudahy, 1956. – XV, 296 p.
58427
   In silico study of the complexes ofB.taurus tyrosyl-tRNA synthetase with substrates / V.O. Kravchuk, O.V. Savytskyi, K.O. Odynets, V.V. Mykuliak, A.I. Kornelyuk // Biopolymers and cell : scientific journal / National acad. of sciences of Ukraine, Institute of molecular biology and genetics ; editor-in-chief Anna V. El"skaya [et al.]. – Київ, 2016. – Vol. 32, N 5. – Р. 399. – ISSN 0233-7657
58428
   In situ іммобілізація та сорбційні властивості щодо йонів токсичних металів кополімеру4-вінілпіридину, стирену та малеїнового ангідриду на поверхні силікагелю / К.Ю. Суворова, О.У. Кондратенко, С Е. . Яновська, О Л. Вретік // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 60
58429
   In situ іммобілізація та сорбційні властивості щодо йонів токсичних металів полі[4- metакроїлокси-(4"-карбокси-2"-нітро)-азобензену] на поверхні сапоніту / М.О. Рябко, Я.В. Полонська, Е.С. Яновська, І.О. Савченко // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 75
58430
   In situ іммобілізація та сорбційні властивості щодо йонів токсичних металів полі[4-metакроілокси-(4"-карбокси-2"-нітро)-азобензену] на поверхні силікагелю / П.А. Кухаренко, Я.В. Полонська, Е.С. Яновська, І.О. Савченко, Д. Стернік // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 53
58431
  Сулейманов М.Ю. In situ імобілізація на поверхні силікагелю і адсорбційна здатність похідних азобензолу щодо йонів токсичних металів / М.Ю. Сулейманов, І.О. Савченко, Л.А. Ольховик // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 165
58432
  Куцевол Н.В. In situ синтез наночастинок срібла в поліелектролітних полімерних матрицях різної будови з використанням водню як відновлюючого агента / Н.В. Куцевол, Н.П. Мельник, В.А. Чумаченко // Полімерний журнал : науковий журнал з хімії та фізики полімерів, полімерних матеріалів і композитів / Нац. акад. наук України, Ін-т хімії високомолекулярних сполук. – Київ, 2014. – Т. 36, № 4. – С. 413-417. – ISSN 1818-1724
58433
  Clavius Christoph In Sphaeram Ioannis de Sacro Bosco Commentarius : [Nachdruck] / Clavius Christoph; Mit einem Vorm. hrsg. von E. Knobloch. – Hildesheim u.a. : Olms-Weidmann, 1999. – [18],350S. – Nachdr. der Ausg. Mainz, 1611. – (Historia scientiarum : ein Editions-Programm der Fritz Thyssen Stiftung zur Geschichte der Wissenschaften in Deutschland ; Fachgebiet Mathematik und Astronomie). – ISBN 3-487-10278-1; 3-487-10277-3
58434
  De Grand Alexander In Stalin"s shadow : Angelo Tasca and the crisis of the left in Italy and France 1910-1945 / De Grand Alexander. – Dekalb : Northern Illinois univ. press, 1986. – 231p.
58435
  Dunham Vera In Stalin"s time : Middleclass values in Soviet fiction / Dunham Vera. – Cambridge a.o. : Cambridge univ. press, 1979. – 14, [1], 283p.
58436
   In Statu Nascendi : теоретичні та прагматичні проблеми перекладознавства : збірник студентських статей / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. перекладознавства ім. Миколи Лукаша ; відп. ред. О.В. Ребрій ; редкол.: Мартинюк А.П., Фролова І.Є., Черноватий Л.М. [та ін.]. – Харків : НТМТ. – ISBN 978-966-285-555-5
Вип. 18. – 2018. – 301, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
58437
   In Statu Nascendi : теоретичні та прагматичні проблеми перекладознавства : збірник студентських статей / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. перекладознавства ім. Миколи Лукаша ; відп. ред. О.В. Ребрій ; редкол.: Мартинюк А.П., Ольховська А.С., Фролова І.Є. [та ін.]. – Харків : НТМТ. – ISBN 978-966-285-556-2
Вип. 19. – 2019. – 226, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
58438
   In Statu Nascendi : актуальні проблеми перекладознавства : збірник студентських статей / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. перекладознавства ім. Миколи Лукаша ; відп. ред. О.В. Ребрій ; редкол.: Мартинюк А.П., Ольховська А.С., Фролова І.Є. [та ін.]. – Харків : НТМТ. – ISBN 978-966-285-638-5
Вип. 20. – 2020. – 199, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
58439
   In Statu Nascendi : актуальні проблеми перекладознавства : збірник студентських статей / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. перекладознавства ім. Миколи Лукаша ; відп. ред. О.В. Ребрій ; редкол.: Черноватий Л.М., Мартинюк А.П., Фролова І.Є. [та ін.]. – Харків : НТМТ. – ISBN 978-966-285-684-2
Вип. 21. – 2021. – 202, [2] c. – Резюме укр., англ. мовами
58440
  Weber E. In sturmischen Jahren / E. Weber. – Rudolstadt : Greifenverlag, 1960. – 172 S.
58441
  Майданська С. In te speravi // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2005. – № 189. – С.30-88
58442
  Goucher C.L. In the balance : Themes in global history / Candice L. Goucher, Charles A. Le Guin, Linda A. Walton. – Boston a. o. : McGraw-Hill, 1998. – 32,986p. : ill., 16 f. ill. – ISBN 0-07-024179-1
58443
  Goucher Candice In the balance : Themes in global history / Goucher Candice, Le Guin Charles, Walron Linda. – Boston : McGraw-Hill. – ISBN 0-07-024180-5
Vol.1. – 1998. – XXX, 462p.
58444
  Goucher Candice In the balance : Themes in global history / Goucher Candice, Le Guin Charles, Walron Linda. – Boston : McGraw-Hill. – ISBN 0-07-024181-3
Vol. 2. – 1998. – XXXIII,463-971p. : il.
58445
  Ristvet L. In the beginning : world history from human evolution to the first states / Lauren Ristvet. – Boston [et al.] : McGraw-Hill, 2007. – XI, 184, [8] p. pag. var. : ill. – (Exploratios in the world history). – ISBN 978-0-07-284803-8
58446
  Gann Ernest In the company of eagles. / Gann Ernest. – New York, 1966. – 248с.
58447
  Hiss Alger In the court of pulbic opinion / Hiss Alger. – New York a.o., 1957. – 424с.
58448
  Hiss Alger In the court of pulbic opinion / Hiss Alger. – New York a.o. : Harper & Row, 1972. – 424с. – (Harper colophon books). – ISBN 06090293-0
58449
  Nevinson H.W. In the dark backward / H. W. Nevinson. – London : Routledge, 1934. – 11, 276 p.
58450
  Dieterich C. In the driver"s seat / C. Dieterich, D. Hakura, M. Newiak // Finance and development : a quarterly publication of the International Monetary Fund. – Washington, 2016. – Vol. 53, Nr 2 : Africa. Growth"s ups and downs. – P. 22-25. – ISSN 0015-1947


  Gender equality can boost growth in sub-Saharan Africa.
58451
  Sandal In the Early Joseph Alois Julius Schumpeter"s Footsteps - Marriage, Tragedy and Emigration / Sandal, J-U // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Р. 67-72. – (Економіка ; вип. 9 (174)). – ISSN 1728-3817


  At the age of 42 Joseph Alois Schumpeter married the 20 years younger Anna ("Annie") Josefina Reisinger. Joseph Schumpeter is looking forward to being a father, and the couple have a child, Joseph, but both Annie and the baby dies during confinement. ...
58452
  Noll Peter In the face of death / Noll Peter. – Harmondsworth, 1990. – 254с.
58453
  Tekoan Yosef In the face of the nations: Israel"s struggle for peace / Tekoan Yosef. – New York, 1976. – 281с.
58454
  Arab-Ogly In the forecasters" maze. / Arab-Ogly. – Moscow, 1975. – 254с.
58455
  Francis D. In the frame / Dick Francis. – New York : Pocket books, 1978. – 206 p. – ISBN 0-671-50754-0
58456
  Proshchakov Vitold In the freindly family of fraternal peoples / Proshchakov Vitold. – K., 1983. – 118с.
58457
   In the land of the reindeer. – Leningrad, 1974. – 20с.
58458
  Blaumanis Rudolf In the lap of happiness / Blaumanis Rudolf. – M., 1965. – 204с.
58459
   In the Matter of J.Robert Oppenheimer: transcript of hearing before personnel security board and texts of principal documents and letters : United States atomic energy commission. – Cambridge a.o. : The MIT Press, 1954. – XII,1084p. – ISBN 0-262-21003
58460
   In the name of America: the conduct of the war n Vietnam by the armed forces of the United Stats as shown by published reports. – New York, 1973. – 421с.
58461
  Khokhlov Nikolai In the name of consciece / Khokhlov Nikolai; transl. by E.Kingsbery. – New York : D. McKay co., 1959. – XI, 365 p.
58462
   In the name of friendship and progress. – Minsk, 1966. – 10с.
58463
  Kovanov V.V. In the Name of Life. Reflection of a Soviet Surgeon / V.V. Kovanov. – Moscow : Progress, 1976. – 327p.
58464
   In the name of profit: profiles incorporate irresponsibility. – New York, 1972. – 273с.
58465
  Ulam Adam In the name of the people : Prophets and conspirators in prerevolutionary Russia / Ulam Adam. – New York : The Viking press, 1977. – 418p. – ISBN 0-670-39691-5
58466
  Kowit Steve In the palm of your hand : the poet"s portable workshop: A lively and illuminating guide for the practicing poet / Kowit Steve. – Gardiner : Tilbury house, 1995. – 274p. – ISBN 0-88448-149-2
58467
  Griswold Alfred Whitney In the University tradition / Griswold Alfred Whitney. – New Haven, 1957. – 162с.
58468
  Steinberg I.N. In the workshop of the revolution / I.N. Steinberg. – New York; Toronto : Rinebart, 1953. – 12, 306 p.
58469
  Andreev L. In the world of shells (from a living cell to a spacecraft) / L. Andreev. – Moscow : Mir, 1990. – 197p.
58470
  Gallant Mavis In transit / Gallant Mavis. – Harmondsworth, 1990. – 229с.
58471
   In unserer Sprache. – Berlin, 1962. – 382с.
58472
  Lozovoi V. In valea stripei / V. Lozovoi. – Bucuresti : Cartea Rusa, 1982. – 72 с.
58473
  Robinson Colin In Verhandlungen gewinnen: Strategien, Techniken und Taktiken fur Ihren Erfolg / Robinson Colin. – Landsberg/Lech, 1992. – 224с.
58474
  Кулида С. In vino veritas. В это латинское выражение свято верил Василий Таиров // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 30. – С. 3


  В августе 1941-го под покровом ночи из одесского порта вышел буксир, надсадно тащивший за собой изрядно груженую баржу. Только несколько самых осведомленных людей - партработников и чекистов - знали о таинственном "достоянии республики", которое было ...
58475
  Havlikova L. In vino veritas... Is there truth in wine? Drinking and intemperance in Great Moravian and Early Czech legislation // Byzantinoslavica : revue internationale des etudes Byzantines / Slovansky ustav. – Prague, 2014. – T. 72, 1/2. – P. 98-121. – ISSN 0007-7712


  Antique traditions in the Byzantine and Slavonic world.
58476
  Vlahuta Alexandru In vitoare / Vlahuta Alexandru. – Bucuresti : Editura tineretuluia, 1960. – 328 p.
58477
   In vitro propagation of Pinguicula vulgaris with conservation purpose in Ukraine / A. Golubenko, D. Iakushenko, O. Holovko, N. Nuzhyna // 8th Planta Europa conference "Save Plants for Earth"s Future" : May 22-26, 2017, Kyiv, Ukraine : book of abstracts / "Save Plants for Earth"s Future", conf. – Kyiv : Palyvoda A.V., 2017. – Р. 19. – ISBN 978-966-437-497-9
58478
  Ostrovska L. In vitro testing for prediction of toxity and for screening of potential carcinogens and anti cancer drugs / L. Ostrovska, L. Garmanchuk // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 53-57. – (Біологія ; вип. 2 (64)). – ISSN 1728-3817


  Cell-based technologies can be used for screening of potential carcinogens and evaluation of stem cell quality for clinical applications. 3D spheroids can serve as intermediate in vitro/ in vivo model for evaluation of anti-carcinogenic effects of ...
58479
  Rybachuk O.A. In vivo and in vitro models of traumatic injuries of the spinal cord / O.A. Rybachuk, I.V. Arkhypchuk, Yu.A. Lazarenko // Клітинна та органна трансплантологія : науково-практичний журнал / Ін-т клітинної терапії ; голов. ред. Цимбалюк В.І. ; редкол.: Барсов Є., Бутенко Г.М., Гавриленко Т.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 5, № 1. – Р. 87-93. – ISSN 2308-3794


  In recent years, there is a growing interest in the mechanisms of regeneration of damaged nerve tissue, including the spinal cord, as its injuries are quite common due to traffic accidents, industrial injuries and military actions. Damage to the spinal ...
58480
  Рибачук О.А. In vivo та in vitro моделі травматичних пошкоджень спинного мозку / О.А. Рибачук, І.В. Архипчук, Ю.А. Лазаренко // Клітинна та органна трансплантологія : науково-практичний журнал / Ін-т клітинної терапії ; голов. ред. Цимбалюк В.І. ; редкол.: Барсов Є., Бутенко Г.М., Гавриленко Т.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 5, № 1. – С. 80-86. – ISSN 2308-3794


  В останні роки активно зростає інтерес до дослідження механізмів регенерації пошкоджень нервової тканини, зокрема, й спинного мозку, оскільки його травми є досить поширеними внаслідок дорожньо-транспортних пригод, виробничого травматизму та бойових ...
58481
  Scheffer H.J. In vorm gegoten : Het Rotterdamsch nieuwsblad in de negentiende eeuw / H.J. Scheffer. – "s-Gravenhage : Martinus Hijhoff, 1981. – 324blz. – ISBN 90 247 9075 1
58482
  Varga Csaba In Want of New Balances in Transition: Lithuania Searching for Its Own Path // Central European political science review (CEPSR) : quarterly of Central European political science alliance / Central European political science association. – Budapest, 2008. – Vol. 9, Nr 34, Winter : Transitions after globalization. – P. 94-107. – ISSN 1586-4197
58483
   In zodia satanei: Reflexiuni asupra politicii internationale / Carol, al Il-lea, , regele. – Bucurest, 1994. – 254с.
58484
   In"n Wind gahn. – Rostock, 1987. – 248с.
58485
   Inauguracja roku akademckiego 1982/1983. – Wroclaw, 1986. – 200с.
58486
   Inauguracja roku akademckiego 1984/1985. – Wroclaw, 1985. – 246с.
58487
   Inauguracja roku akademckiego 1985/1986. – Wroclaw, 1987. – 233с.
58488
   Inauguracja roku akademckiego 1986/1987. – Wroclaw, 1989. – 273с.
58489
   Inauguracja roku akademckiego 1987/1988. – Wroclaw, 1989. – 303с.
58490
   Inauguracja roku akademckiego 1988/1989. – Wroclaw, 1990. – 304с.
58491
   Inauguracja roku akademckiego 1989/1990. – Wroclaw, 1991. – 287с.
58492
   Inauguracja roku akademckiego 1990/1991. – Wroclaw, 1991. – 260с.
58493
   Inauguracja roku akademckiego 1991/1992. – Wroclaw, 1992. – 270с.
58494
   Inauguracja roku akademckiego 1992/1993. – Wroclaw, 1993. – 267с.
58495
   Inauguracja roku akademckiego 1993/1994. – Wroclaw, 1994. – 258с.
58496
   Inauguracja roku akademickiego 1994/1995. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego, 1995. – 257s. – ISBN 83-229-1262-5
58497
   Inauguracja roku akademickiego 1995/1996. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego, 1996. – 257s. – ISBN 83-229-1262-5
58498
   Inauguracja: Lata akademckie 1976/1977-1981/1982. – Wroclaw, 1983. – 234с.
58499
   Inaugural speches messages closing speeches. Unesco. World Congress of Ministers of Education on the Eradication of Illiteracy Teheran, 8 to 19 September 1965. – Paris, 1966. – 92с.
58500
   Inaugurarea festiva a restorului pentru anul de studii 1921/1922 la octomyrie 1921. – Cernauti, 1922. – 48p.
58501
   Inaugurarea solemnaa anuli de Studi 1922-1923 la 24 oktomvrie 1922. – Cernauti, 1922. – 36p.
58502
   Inaugurarea solemnaa anuli de Studi 1922-1923 la 24 oktomvrie 1923. – Cernauti, 1923. – 60p.
58503
   INAUGURAREA Universitatii Romanesti din Cernauti. 23-25 octomvrie 1920. – Cernauti : Glasul Bucovinei, 1922. – 91p.
58504
  Kis Emese Incadrarea substantivelor de origine maghiara in sistemul morfologic al limbii romane. / Kis Emese. – Bucuresti, 1975. – 191с.
58505
  Belahova M. Incarcatura pretioasa / M. Belahova. – Bucuresti, 1952. – 144 с.
58506
   Incarnation: contemporary writers on the New Testament. – Harmondsworth, 1991. – 361с.
58507
   Incedence of cactus virus 2 in collection of Ukrainian botanical gardens / T.P. Mudrak, A.S. Bysov, T.A. Kompanets, G.V. Korotyeyeva // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – P. 29-31. – (Біологія ; вип. 51). – ISSN 1728-3817


  Screening of Cactaceae plants on virus diseases in the collections of Fomin"s Botanical garden of Taras Shevchenko Kyiv National University and Botanical garden of Karasin"s Kharkiv National University have been conducted. Opuntia plants were the most ...
58508
  Suvro Parui Inception of Religion in People"s Republic of China: Interpretation and Implementation // Китаєзнавчі дослідження : науковий збірник / Нац. акад. наук України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського, Українська асоціація китаєзнавців ; голов. ред. Кіктенко В.О. ; редкол.: Антонюк Л.Л.,Бубенок О.Б., Блудова Т.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 47-53. – ISSN 2409-904X


  Стаття висвітлює постійні зміни у процесі інституціоналізації, здійснюваному державою в Китаї, та їхній вплив на формування релігійного поля Китаю; нормативний дискурс про релігію та релігійні практики під світськими вивісками. Головний фокус ...
58509
  Panaitescu P.P. Incepturilesi biruinta scrisului in limba Romana / P.P. Panaitescu. – Bucuresti, 1965. – 230с.
58510
   Inceputul raspindirii marxismului in Rominia. – Edit. 2-a. – Bucuresti, 1956. – 38с.
58511
  Rosetti Radu Inceputurile artei militare in cuprinsul Romaniei de azi (Din paleolitic pana la intemeierea principatelor) / Rosetti Radu. – Bucuresti, 1933. – 52с.
58512
  Saramandu N. Inceputurile invatamantului in limba romana la aromani // Limba romana / Academia Romana, Sectia de filologie si literatura. – Bucuresti, 2018. – Vol. 66, nr. 3 (за 2017). – P. 409-414. – ISSN 0024-3523
58513
  Ghetie Ion Inceputurile scrisului in limba romana. / Ghetie Ion. – Bucuresti, 1974. – 110с.
58514
  Graur Al. Incercare asupra fondului principal lexical al limbii Romine / Al. Graur. – Bucuresti, 1954. – 224с.
58515
  Eliade Mircea Incercarea labirintului / Eliade Mircea; Cornea D. – Cluj-Napoca, 1990. – 166с.
58516
  Moisil Gh.G. Incercari vechi si noi de logica neclasica / Gh.G. Moisil. – Bucuresti, 1965. – 462с.
58517
   Incheierea casatoriei si efectele ei. – Bucuresti, 1981. – 208с.
58518
   Incidence of plum pox virus in Lithuania and Ukraine / J. Staniulis, M. Zizyte, T. Norkus, L. Yusko, H. Snihur, I. Budzanivska // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – P. 50-54. – (Біологія ; вип. 51). – ISSN 1728-3817


  According to the internationally agreed joint project "Investigation of distribution of plum pox virus in Lithuania and Ukraine and development of biotechnological methods of obtaining of virus-free planting material" 95 samples of plum, apricot and ...
58519
  Kaufmann F. Incidencia del recicladoi de plutonio en la economia del ciclo de combustibles del plan nuclear mexicano / F. Kaufmann. – Mexico : 1975. – 33p. – Obras de Inst. Nac. de energia nuclera, 1975, Num. 476
58520
  Jacobs Harriet Incidents in the life of a slave girl : Written by herself / Jacobs Harriet; Ed. by L. M. Child; Ed. and with an introduct. by J. F. Yellin. – Cambridge a. o. : Harvard university press, 1987. – XXXIV,306p. – ISBN 0-674-44746-8
58521
  Bezliudnyi R. Inclusive education of teenagers with special needs in the united states of America // Studies in comparative education : scientific journal in education / National Academy of Educational Sciences of Ukraine, Institute of Pedagogy, Ministry of Education and Science of Ukraine, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University ; ed. board: Adi Binhas, Yana Bondaruk, Natalia Koliada [et al.]. – Uman, 2019. – № 1 (37), january - june. – P. 4-11. – ISSN 2306-5532


  Стаття присвячена дослідженню проблеми інклюзивної освіти підлітків з особливими потребами у Сполучених Штатах Америки.
58522
  Paffenholz T. Inclusive Political Settlements. New Insights from Yemen" s National Dialogue / T. Paffenholz, N. Ross // PRISM : a journal of the Center for complex operations / Nat. defense univ., Center for complex operations. – Washington, 2016. – Vol. 6, no. 1. – P. 199-210. – ISSN 2157-0663
58523
  Yew Joe Ho Income elasticity of demand in Malaysia during the period of fuel induced inflation / Yew Joe Ho, Thien Hoong Tew, Datuk Kasim Mansur // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 2 (140). – С. 404-416 : table., fig. – Bibliogr.: 10 назв. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто нові класифікаційні підходи до визначення видів фінансових методів у регулюванні економічного розвитку національного господарства будь-якої країни світу. Оптимізовано класифікацію фінансових методів управління національною ...
58524
  Tahirova G. Income Inequality Around The World / G. Tahirova, R. Rahmanov, A. Qasimov // Izvestiya : journal of Varna University of Economics / University of Economics - Varna. – Varna, 2016. – Vol. 60, № 2. – P. 127-139. – ISSN 2367-6361
58525
  Odusanya Ibrahim Income, Income Inequality and Health: Evidence from Nigeria / Odusanya Ibrahim, Agboola Bukunmi // Izvestiya : journal of Varna University of economics / University of Economics - Varna. – Varna, 2017. – Vol. 61, № 4. – P. 345-361. – ISSN 2367-6361
58526
  Ketrez Incomplete acquisition of the Turkish differential object marking / Ketrez, Nihan // Revue roumaine de linguistique / Academie romaine. – Bucuresti, 2016. – T. 60, № 4 (за 2015). – P. 421-430. – ISSN 0035-3957
58527
  Boiko S. Incorporating telegram messenger into the foreign language study process to improve writing and speaking accuracy / S. Boiko, O. Volkova // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 2 (106). – С. 170-181. – ISSN 2312-5993


  У дослідженні розглядаються можливості використання кроссплатформенного месенджера Telegram у процесі викладання іноземних мов у великих різнорівневих групах технічних університетів. Основна увага приділяється застосуванню месенджера Telegram для ...
58528
  Misicu M. Incovoiere si torsiune / М.Misicu. – Bucuresti : Ed.Acad.RSR, 1973. – 379p.
58529
  Brandukova M.A. Increase your English / M.A. Brandukova, L.A. Novikova. – M., 1962. – 196с.
58530
  Mammadov I.B. Increasing differences in the level of socio-economic development of the world countries and migration processes // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Запотоцький С.П. ; редкол.: Антоненко В.С., Антонюк Н.В., Бабушко С.Р. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 57. – С. 35-42. – ISSN 2308-135X
58531
   Increasing of alcohols droplets evaporation rate under the impact of optical irradiation for diffusion and transienntevaporation regimes / O.V. Korobko, A.V. Brytan, D.A. Gavrushenko, G.M. Verbinskya // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 1. – P. 179-180
58532
   Increasing of the expression of recombinant scFv-antibodies efficiency / O.V. Galkin, T.O. Chudina, A.A. Siromolot, O.S. Oliynyk // Biotechnologia Acta : scientific journal / National academy of sciences of Ukraine ; Palladin institute of biochemistry ; ed. in chief: S. Komisarenko [et. al.]. – Kyiv, 2017. – Vol. 10, № 5. – P. 19-29. – ISSN 2410-7751
58533
  Koziel G. Increasing sleganographic capacity of the MF method // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 367-373. – ISSN 1993-6788


  Описано модифікований метод Фур"є, який має непогані показники.
58534
   Increasing the Biogas Release During the Cattle Manure Fermentation by Means of Rational Addition of Substandard Flour as a Cosubstrate / V.M. Polishchuk, S.A. Shvorov, S.Ye. Tarasenko, I.O. Antypov // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; редкол.: Б. Патон, Я. Яцків, М. Стріха [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 16, № 4. – С. 25-35. – ISSN 1815-2066


  Підвищення виходу біогазу при зброджуванні гною великої рогатої худоби на основі раціонального додавання некондиційного борошна в якості косубстрату.
58535
  Dronova T. Increasing the travel agency’s leading positions by optimizing its website / T. Dronova, Y. Trygub // European journal of management issues : academic journal / ed. board: T. Grynko, Y. Bogodistov, I. Privarnikova [et al.]. – Dnipro, 2020. – Vol. 28 (3). – C. 81-91. – ISSN 2519-8564
58536
  Cherkashyn S. Inculcation of core competences and providing the scientific character of university education as conditions of increasing competitiveness of German universities in the global education market // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 7 (81). – Р. 50-59. – ISSN 2312-5993


  Черкашин С. Формування ключових компетенцій і збереження принципу науковості університетської освіти як умов підвищення конкурентоспроможності німецьких університетів на глобальному ринку освіти
58537
  Diesing Molly Indefinites / Diesing Molly. – Cambridge; London : The MIT press, 1994. – 10,147p. – (Linguistic inquiry monographs / General editor S.J.Keyser ; 20). – ISBN 0-262-54066-5
58538
   Indeks alfabetyczny autorow oraz tytulow prac zbiorowych i anonimowych, objetych dziewietnastym i dwudziestym zeszytem Centralneg Katalogu Wyd-ctw Zagranicznych tresci spoleczno-ekonomicznej znajduj. – Warszawa, 1967. – 158с.
58539
   Indeks nazw gwarowych do slownika nazw terenowych polnocno-wschodniej Polski / Barszczewska Nina, Gluszkowska Jadwiga, Jasinska Teresa, Smulkowa Elzbieta. – Warszawa : Wyd-wo Uniwersytetu Warszawskiego, 1995. – 192s. – ISBN 83-230-9867-0
58540
  Haviernikova K. Indentification of clusters potential in regions / K. Haviernikova, P. Srovnalikova, B. Jansky // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7 (169). – P. 236-244 : Tabl. – Bibliogr.: 28 назв. – ISSN 1993-6788


  Карпенко О.О., Яшина К.В. Формування системи трансферу знань у вищих навчальних закладах України.
58541
   Independent Belarus : Domestic determinants, regional dynamics, and implicatios for the West. – Cambridge : Harvard university press, 2002. – 18,483p. – ISBN 0-916458-94-6
58542
  Knadduri Majid Independent Iraq: a study in Iraqi politics since 1932 / Knadduri Majid. – London a.o., 1951. – 291с.
58543
  Wynar Bohdan Independent Ukraine : A bibliographic guide to English-language publications, 1989-1999 / Wynar Bohdan. – Englewood : Ukrainian academic press, 2000. – 14, 552p. – ISBN 1-56308-670-0
58544
  Haydukov L.F. Independent Ukraine: internal determinants of the international development // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 10 : Інститут міжнародних відносин. – С. 205-208
58545
  Gaidukov L.F. Independent Ukraine: Internal Determinants of the International Development // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 45, ч. 1. – P. 63-66
58546
  Adaniloaie N. Independenta nationala a Romaniei. / N. Adaniloaie. – Bucuresti, 1986. – с.
58547
   Independenta Romaniei. Documente. – Bucuresti
2. – 1977. – 412с.
58548
   Independenta Romaniei. Documente. – Bucuresti
2. – 1977. – 381с.
58549
   Independenta Romaniei. Documente. – Bucuresti
3. – 1977. – 338с.
58550
   Independenta Romaniei. Documente. – Bucuresti
4. – 1978. – 707с.
58551
  Jodlowiec Maria Indeterminacy in verbal communication: a relevance-theoretic analysis of aphorisms // Studia linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis. – Krakow, 2016. – 133. – P. 7-19. – ISBN 978-83-233-4285-4. – ISSN 1897-1059
58552
  Bonitz Hermannus Index Aristotelicus / Bonitz Hermannus. – Berl., 1955. – 878с.
58553
   Index au recueil des arrets, avis consultatios et ordonnances. 1956, 1956. – 173-229с.
58554
   Index generalis in omnes libros Instituti Societatis Iesu. – Antverpiae : Apud Ioannem Meursium, 1635. – 291 p.


  Примірник маєзначні пошкодження
58555
  Schutte Karl Index mathematischer Tafelwerke und Tabellen aus allen Gebieten der Naturwissenschaften / Schutte Karl. – Munchen, 1955. – 144с.
58556
  Watts Marshall Index of spectra / Watts Marshall. – London : Wiley & Sons, 1901. – 103 p.
58557
   Index Seminum : Institutorum Ministerii Agrorum, Silvarum, Aquarum Curandarum (1965-1968). – Praha : Statni Zemedelske Nakladatelstvi, 1965. – 154s.
58558
   Index seminum anno 1951 collectorum quae Hortus botanicus Universitatis Slovacae. Pro mutua commutatione offert. – Bratislava : Botanicka Zahrada Slovenskej Univerzity, 1951. – 220s.
58559
   Index seminum et sporarum anno 1953 collectorum quae Hortus botanicus Universitatis Varsaviensis. Ad pro mutuo commutandum offert. – Warszawa : Pastwowe wyd-wo naukowe, 1958. – 19p.
58560
   Index seminum Hortus botanicus Adelaidensis. – Adelaide, South Australia, 1963. – 65p.
58561
   Index seminum Institutorum Academiae Bohemoslovenicae Scientiarium Agriculturae. – Praha : Institutum Investigationum Plantarum Cultarum, 1961. – 111p.
58562
   Index seminum Institutorum Academiae Bohemoslovenicae Scientiarium Agriculturae. Pro anno 1958 et 1959. – Praha : Institutum Investigationum Plantarum Cultarum, 1957. – 85p.
58563
   Index seminum Institututi Investigationum Plantarum Cultarum Ruzyniensis. – Praha : Institutum Investigationum Plantarum Cultarum, 1958. – 59p.
58564
   Index seminum MM/MMI. – Луцьк : Вежа, 2000. – 14с.
58565
   Index seminum MM/MMI | Hortus Botanicus Universitatis Volyniensis. Luck. Ukraina. – Луцьк : Вежа, 2000. – 13 с.
58566
   Index seminum Musaei Parisiensis. Anno 1959 collecotorum. – Paris : Laboratoire de Culture du Museum National D"Histoire Naturelle, 1959. – 18p.
58567
   Index seminum Musaei Parisiensis. Anno 1964 collecotorum : Pro mutua commutatione offert. – Paris : Museum National D"Histoire Naturelle, 1965. – 24p.
58568
   Index seminum quae hortus botanicus academiae scientiarum Ucr. SSR pro mutua commutatione offert. – Київ : Академії наук УРСР, 1938. – 12 p.
58569
   Index seminum, fructuum, sporarumque anno 1958 collectorum, quae curator Horti botanici Universitatis Carolinae Pragensis libentissimus. Pro mutua commutatione offert. – Praha : Universitatis Carolina, 1958. – 40s.
58570
   Index sporarum- seminum fructuum. Anno MCMLXII collectorum : Pro mutua commutatione offert. – Roma : Tipografia del Senato, 1963. – 31ps.
58571
   Index translationum. – Paris
33. – 1985. – 1157с.
58572
   Indexul lucralirol stiintifice publicate in periodicele si culegerile editate de Acad. R.P.Romine. 1948-1954. – Bucuresti, 1957. – 592с.
58573
  Eliade Mircea India / Eliade Mircea; Handoca M. – Bucuresti, 1991. – 159с.
58574
   India : reducing poverty, accelerating development. – New Delhi : Oxford univ. press, 2000. – 20, 260 p. : ill., tab. – Bibliogr.: p. 133-138. – (A World bank country study). – ISBN 0-8213-4775-6
58575
   India 1970 : of India, 5 regional maps, area plans, white. – New York : David McKAYCompany, 1969. – 653 p., [16] p. phot. : ill., tab., maps. – (Fodor"s)
58576
  Fersh S. India and south Asia : Culture Regions of the World series / S. Fersh. – New York : The MacMillan Company, 1963. – 152p.
58577
  Stein A. India and the Soviet Union. The Nehru era / A. Stein. – Chicago, London, 1969. – 320с.
58578
   India at the crossroads : Sustaining growth and reducing poverty. – Washington : International Monetary Fund, 2001. – IX,192p. : ill. – ISBN 1-55775-992-8
58579
   India in the Unated Nations. – Delhi, 1964. – 18с.
58580
   India newsletter = бюлетень Індії / Посольство Індіїї. – Київ
№ 3. – 2009
58581
   India newsletter = бюлетень Індії / Посольство Індіїї. – Київ
№ 6. – 2009
58582
   India newsletter = бюлетень Індії / Посольство Індіїї. – Київ
№ 7. – 2009
58583
   India newsletter = бюлетень Індії / Посольство Індіїї. – Київ
№ 9. – 2009
58584
   India newsletter = Бюлетень Індії / Посольство Індіїї. – Київ
№ 10. – 2009
58585
   India newsletter = бюлетень Індії / Посольство Індіїї. – Київ
№ 11. – 2009
58586
   India newsletter = бюлетень Індії / Посольство Індіїї. – Київ, 2009-
№ 13. – 2010
58587
   India newsletter = бюлетень Індії / Посольство Індіїї. – Київ, 2009-
№ 14. – 2010
58588
   India newsletter = бюлетень Індії / Посольство Індіїї. – Київ, 2009-
№ 15. – 2010
58589
   India newsletter = бюлетень Індії / Посольство Індіїї. – Київ, 2009-
№ 16. – 2010
58590
   India newsletter = бюлетень Індії / Посольство Індіїї. – Київ, 2009-
№ 17. – 2010
58591
   India newsletter = бюлетень Індії / Посольство Індіїї. – Київ, 2009-
№ 18. – 2010
58592
   India newsletter = бюлетень Індії / Посольство Індіїї. – Київ, 2009-
№ 19. – 2010
58593
   India newsletter = бюлетень Індії / Посольство Індіїї. – Київ, 2009-
№ 20. – 2010
58594
   India newsletter = бюлетень Індії / Посольство Індіїї. – Київ, 2009-
№ 21. – 2010
58595
   India newsletter = бюлетень Індії / Посольство Індіїї. – Київ
№ 22. – 2010
58596
   India newsletter = бюлетень Індії / Посольство Індіїї. – Київ, 2009-
№ 23. – 2010
58597
   India newsletter = бюлетень Індії / Посольство Індіїї. – Київ, 2009-
№ 24. – 2011
58598
   India newsletter = бюлетень Індії / Посольство Індіїї. – Київ, 2009-
№ 25. – 2011
58599
   India newsletter = бюлетень Індії / Посольство Індіїї. – Київ, 2009-
№ 26. – 2011
58600
   India newsletter = бюлетень Індії / Посольство Індіїї. – Київ, 2009-
№ 27. – 2011
58601
   India newsletter = бюлетень Індії / Посольство Індіїї. – Київ, 2009-
№ 28. – 2011
58602
   India newsletter = бюлетень Індії / Посольство Індіїї. – Київ, 2009-
№ 29. – 2011
58603
   India on the Threshold of the 21st Century. Problems of Nacional Consolidation. – Moscow, 1990. – 208с.
58604
   India perspectives. – New Delhi : Public diplomacy division. – ISSN 0970-5074
Vol. 26, no. 3. – 2012
58605
   India perspectives. – New Delhi : Ministry of External Affairs
Vol. 29, iss. 2. – 2015
58606
   India perspectives. – New Delhi : Ministry of External Affairs
Vol. 30, iss. 4. – 2016
58607
   India perspectives. – New Delhi : Ministry of External Affairs
Vol. 30, iss. 5. – 2016
58608
   India perspectives. – New Delhi : Ministry of External Affairs
Vol. 30, iss. 3. – 2016
58609
   India perspectives. – New Delhi : Ministry of External Affairs
Vol. 31, iss. 2/3. – 2017
58610
   India today : [Weekly]. – New Delhi
Vol. 24, N 27. – 1999


  1993. Vol. 39, N 1-6
58611
   India today : [Weekly]. – New Delhi
Vol.24, N 52. – 1999


  1993. Vol. 39, N 1-6
58612
   India today : [Weekly]. – New Delhi
Vol.24, N 49. – 1999


  1993. Vol. 39, N 1-6
58613
   India today : [Weekly]. – New Delhi
Vol.24, N 47. – 1999


  1993. Vol. 39, N 1-6
58614
   India today : [Weekly]. – New Delhi
Vol.24, N 30. – 1999


  1993. Vol. 39, N 1-6
58615
   India today : [Weekly]. – New Delhi
Vol.24, N 29. – 1999


  1993. Vol. 39, N 1-6
58616
   India today. – New Delhi
V.25, N 12. – 2000


  1993. Vol. 39, N 1-6
58617
   India today. – New Delhi
V.25, N 30. – 2000


  1993. Vol. 39, N 1-6
58618
   India today. – New Delhi
V.25, N 24. – 2000


  1993. Vol. 39, N 1-6
58619
   India today. – New Delhi
Vol. 25, N 19. – 2000


  1993. Vol. 39, N 1-6
58620
   India today. – New Delhi
Vol. 26, N 22. – 2001


  1993. Vol. 39, N 1-6
58621
   India today. – New Delhi
Vol. 26, N 9. – 2001


  1993. Vol. 39, N 1-6
58622
   India today. – New Delhi
Vol. 26, N 7. – 2001


  1993. Vol. 39, N 1-6
58623
   India"s Foreign and Security Policy: Expanding Roles and Influence in the Region and Beyond // East Asian strategic review / The National Institute for Defense Studies. – Tokyo, 2013. – 2013. – С. 25-57. – ISBN 978-4-7890-1448-9
58624
  Hope L. India"s love lyrics / Laurence Hope. – New York : Dodd, Mead and company, 1906. – 181 p.
58625
  Dhirendra Swarup India"s Pension Reform Initiative // Equitable and sustainable pensions : challenges and experience / ed.: Benedict Clements, Frank Eich, and Sanjeev Gupta. – Washington : International Monetary Fund, 2014. – P. 313-323. – ISBN 978-1-61635-950-8
58626
  Sinha Neharika Mathur India"s pride: our women achievers // India perspectives. – New Delhi, 2017. – Vol. 31, iss. 2/3. – P. 22-31
58627
  Thacker M.S. India"s urban problem. Special lectures / M.S. Thacker. – Mysore, 1965. – 50с.
58628
   India"s Villlages. – Bombay, 1963. – 222с.
58629
  Muller Max India. What can it teach us? / Muller Max. – Delhi, 1961. – 230с.
58630
   India: The Foreign and Security Policy under the Modi Government // East Asian strategic review / The National Institute for Defense Studies. – Tokyo, 2015. – 2015. – P. 169-202. – ISBN 978-4-7890-1603-2
58631
  Chattopadhyaya K. Indian handicrafts / K. Chattopadhyaya. – New Delhi - New York, 1963. – 95с.
58632
  Krishna Murthy Nadig Indian journalism. (Origin, growth and development of indian journalism). From Asoka to Nehru. / Krishna Murthy Nadig. – Mysoka, 1966. – 506с.
58633
   Indian legends. – L., 1957. – 109с.
58634
  Khvostenko L. Indian lehends. / L. Khvostenko. – K., 1961. – 110с.
58635
   Indian literature : Sahitya akademi"s bi-monthly journal. – New Delhi. – ISSN 0019-5804
V.43, N 1(189). – 1999


  1993. Vol. 39, N 1-6
58636
   Indian literature : Sahitya akademi"s bi-monthly journal. – New Delhi. – ISSN 0019-5804
V.43, N 4(192). – 1999


  1993. Vol. 39, N 1-6
58637
   Indian literature : Sahitya akademi"s bi-monthly journal. – New Delhi. – ISSN 0019-5804
V.43, N 3(191). – 1999


  1993. Vol. 39, N 1-6
58638
   Indian literature : Sahitya akademi"s bi-monthly journal. – New Delhi. – ISSN 0019-5804
V.43 N 2(190). – 1999


  1993. Vol. 39, N 1-6
58639
   Indian literature : Sahitya akademi"s bi-monthly journal. – New Delhi. – ISSN 0019-5804
V.44, N 3 (197). – 2000


  1993. Vol. 39, N 1-6
58640
   Indian literature : Sahitya akademi"s bi-monthly journal. – New Delhi. – ISSN 0019-5804
V.44, N 4 (198). – 2000


  1993. Vol. 39, N 1-6
58641
   Indian literature in Czechoslovakia. 1945-1968. – Prague, 1968. – 24с.
58642
  Sorcar P.C. Indian Magic / P.C. Sorcar. – Delhi, 1983. – 130с.
58643
   Indian National Commision for Unesco. Secretary - General"s report. 1960-63. – New Delhi, 1964. – 84с.
58644
  Hiriyanna M. Indian philosophical studies / M. Hiriyanna. – Mysore, 1957. – 149с.
58645
  Radhakrishnan S. Indian philosophy / S. Radhakrishnan. – N.Y.
2. – 1951. – 808с.
58646
  Brodov V. Indian philosophy in modern times / V. Brodov, 1984. – 366с.
58647
  Radhakrishnan S. Indian prhilosophy / S. Radhakrishnan. – N.-Y.
1. – 1951. – 738с.
58648
  Radhakrishnan Indian prhilosophy / Radhakrishnan. – London
1. – 1966. – 738с.
58649
  Radhakrishnan Indian prhilosophy / Radhakrishnan. – London
2. – 1966. – 807с.
58650
  Knowles John Indian summer / Knowles John. – New York, 1966. – 246с.
58651
   Indian tales. Рассказы об Индии : книга для чтения на анг. яз. в 7 кл. сред. шк. – Москва : Учебно-педагог. изд-во, 1958. – 80с.
58652
  Dube S.C. Indian village / S.C. Dube. – Bombay a.o., 1967. – 247с.
58653
   Indiana university. Virtual visit. [Електронний ресурс]. – Bloomington : [s.n.], 1999. – 1CD-ROM. – Macintosh/Windows compatible. Назва взята з контейнера


  Macintosh/Windows compatible.Target specifications: Windows minimum configuration: Pentium 90 MMX, Windows 95,98, NT, 16 megs RAM, 8X CD-ROM, SVGA monitor set to at least "16 bit high color"; Macintosh minimum configuration: Power Mac 100 MHz, 32megs ...
58654
   Indianerland: Dakota, Wyoming, Montana. – Munchen; Berlin, 1992. – 56с.
58655
  Siebertova E. Indianske umeni. Americkeho severo-zapadniho pobrezi / E. Siebertova, W. Forman. – Praha, 1970. – 208с.
58656
  Fiedler Arkady Indianski Napoleon Gor Skalistych. / Fiedler Arkady, Fiedler Marek. – Poznan, 1982. – 165с.
58657
   Indicator de metode stanoviste sovietice. – Bucuresti. – 290с.
58658
   Indicatori si surse de variatie a calitatii vietii. – Bucuresti, 1984. – 187с.
58659
  Volovyk I.A. Indicators of sustainable development for agriculture // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 121. – P. 111-119 : fig., tabl. – Bibliogr.: References.: 6 name. – ISSN 1607-4556
58660
  Iordan Ion Indicatorul localitatilor din Romania / Iordan Ion, P. Gastecu, D.I. Oancea. – Bucuresti, 1974. – 276с.
58661
   Indicatory surface of inelasticity-elasticity body of alloys and automated system of anisotropy treatment / Y.A. Onanko, M.P. Kulish, A.P. Onanko, G.T. Prodayvoda, S.G. Rozuvan, A.V. Shabatura, A.N. Onischenko // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 1. – P. 129-130
58662
  Sarr Indice de materias : Pirineo / Sarr. – s.l. – 24,[64]p.
58663
   Indice de publicaciones. – Mexico, 1964. – 56с.
58664
  Alvarez Delgado Eduardo Indices de las Memorias de la Sociedad Cubana de Historia Natural "Felipe Poey". / Alvarez Delgado Eduardo. – La Habana, 1981. – 83с.
58665
   Indictment in the case of former members of the Japanese armed forces, 1950. – 16с.
58666
  Engers J.F. Indie in de branding : De geallieerde wereld over de toekomst van Nederlandsch Indie van Pearl Harbor tot Hollandia / J.F.Engers; Met een voorwoord van F.H.Visman. – New York : Querido, 1945. – 136 blz. – Uitgegeven in samenwerking met den Nederlandsch--Nederlandsch Indischen raad van het Institute of pacific relations
58667
  Gunther Rolf Indien / Gunther Rolf, Oesterheld Joachim, Freitag Gottfried. – Berlin : Wirtschaft1990, 1990. – 132S. – (Lander der Erde ; Kleine LdE Reihe). – ISBN 3-349-00700
58668
  Baerwald Siegfried Indien. / Baerwald Siegfried. – Berl., 1959. – 64с.
58669
   Indien: Tempel und legenden. – Munchen, 1989. – 56с.
58670
  Bonsels W. Indienfahrt / W. Bonsels. – Leipzig : Rutten & Oening, 1918. – 259 S.
58671
   Indigo : молодежный психологический журнал / ООО "Гранд Григ". – Симферополь, 2009-
№ 21. – 2010
58672
   Indigo : молодёжный психологический журнал / " Гранд Григ". – Симферополь, 2009-
№ 26. – 2011
58673
   Indigo : молодёжный психологический журнал / " Гранд Григ". – Симферополь, 2009-
№ 27 : Психология. – 2011
58674
  Helbig Karl Indioland am Karibischen Meer. Zentralamerikanische Reise. / Helbig Karl. – Lpz., 1961. – 324с.
58675
   Indira Gandhi.. – New Delhi, 1985. – 463с.
58676
   Indische Bibliothek: Eine Zeitschrift von August Wilhelm von Schlegel. – Bonn
Bd. 2. – 1824. – 473 s.
58677
   Indische Miniaturen der lokalen Schulen. – Praha, 1961. – 138с.
58678
   Indische Miniaturen vom Hof der Mogulkaiser. – Praha, 1960. – 100с.
58679
  Lindqvist Av Karl Individ grupp gemenskap: studier i de unga tiotalisternas litteratur / Lindqvist Av Karl. – Stockholm, 1980. – 196с.
58680
  Bovsunovskiy A. Individual-optimal equilibrium and focal points // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 59-61
58681
  Antonovych M. Individual and Collective Intent in the Crime of Genocide (on the example of the Holodomor-Genocide against the Ukrainian Nation) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Резнікова Н.В., Дорошко М.С., Нанавов А.С. [та ін.]. – Київ : Інститут міжнародних відносин, 2020. – Вип. 145


  The article deals with the definition of the concept of intent to commit genocide in the Statute of the International Criminal Court, in the document "Elements of Crimes" adopted by the International Criminal Court, as well as in decisions of the ...
58682
  Sidorov V. Individual Aspects in Professional Training of Tourism Specialists in the UK // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2018. – Т. 8, вип. 2. – P. 43-50. – ISSN 2308-4081


  Індивідуальні аспекти професійної підготовки фахівців з туризму у Великобританії.
58683
  Skidan A. Individualization and differentiation in the process of physical and health-improving shaping activities with women of mature age / A. Skidan, E. Vrublevski, K. Sevdaleva // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 3 (87). – С. 270-284. – ISSN 2312-5993
58684
  Roybal O. Individualization, insecurity and confidence in the context of social effects of marketing communications / O. Roybal, K. Havlicek // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 7 (145). – С. 439-449 : fig. – Bibliogr.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
58685
  Schliwa Harald Individuelle Freiheit in Geschichte and Gegenwart / Schliwa Harald. – Berlin, 1988. – 312с.
58686
   Individuo, modernidad, historia. – Madrid : Tecnos, 1993. – ISBN 84-309-2263-6
58687
  Burckhardt G. Individuum und Welt als Werk : Eine Grundlegung der Kulturphilosophie / Georg Burckhardt. – Munchen : Ernst Reinhardt, 1920. – 276 S.
58688
   Indivisible: new short fiction by gay and lesbian west coast writers. – New York, 1991. – 317с.
58689
  Huppert Hugo Indizien oder Vollmond auf Bestellung / Huppert Hugo. – Halle-Leipzig, 1981. – 183с.
58690
  Мосенкіс Ю. Indo-European Homeland and the First Migrations Space and Time // Мова та історія : збірник наукових праць / Акад. наук вищої освіти України ; Рада молодих учених ; Укр. акад. архітектури ; Європ. акад. наук, мистецтв та літератури (Франція) [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 259 : Випуск на пошану доктора філологічних наук, професора Михайла Кузьмовича Наєнка. – Р. 96-99
58691
  Bednarczuk Leszek Indo-European parataxis / Bednarczuk Leszek. – Krakow, 1971. – 168с.
58692
   Indo-Pacific Fisheries Council : Proceedings, 7th Session. Sections 2 and 3. – Bangkok : IPFC Secretariat, FAO Regional Office for Asia and the Far East, 1958. – 218p.
58693
  Zavhorodniy Yu. Indological meeting at Jawaharlal Nehru University // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2014. – № 2. – P. 144-146. – ISSN 1608-0599
58694
   Indonesia : sustaining growth during global volatility / International Monetary Fund ; ed. Thomas Rumbaugh. – Washington : International Monetary Fund, 2012. – XV, 125 p. : ill. – ISBN 978-1-61635-202-8
58695
  Prawirawinata Susi Indonesia In Brief / Prawirawinata Susi. – Indonesia : Halmahera. – 112p.
58696
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.3, N 1. – 2000


  1993. Vol. 39, N 1-6
58697
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.3, N 24. – 2000


  1993. Vol. 39, N 1-6
58698
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.3, N 22. – 2000


  1993. Vol. 39, N 1-6
58699
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.3, N 23. – 2000


  1993. Vol. 39, N 1-6
58700
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.3, N 21. – 2000


  1993. Vol. 39, N 1-6
58701
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.3, N 20. – 2000


  1993. Vol. 39, N 1-6
58702
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.3, N 19. – 2000


  1993. Vol. 39, N 1-6
58703
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.3, N 18. – 2000


  1993. Vol. 39, N 1-6
58704
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.3, N 17. – 2000


  1993. Vol. 39, N 1-6
58705
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.3, N 16. – 2000


  1993. Vol. 39, N 1-6
58706
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.3, N 15. – 2000


  1993. Vol. 39, N 1-6
58707
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.3, N 14. – 2000


  1993. Vol. 39, N 1-6
58708
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.3, N 13. – 2000


  1993. Vol. 39, N 1-6
58709
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.3, N 12. – 2000


  1993. Vol. 39, N 1-6
58710
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.3, N 11. – 2000


  1993. Vol. 39, N 1-6
58711
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.3, N 10. – 2000


  1993. Vol. 39, N 1-6
58712
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.3, N 9. – 2000


  1993. Vol. 39, N 1-6
58713
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.3, N 8. – 2000


  1993. Vol. 39, N 1-6
58714
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.3, N 7. – 2000


  1993. Vol. 39, N 1-6
58715
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.3, N 6. – 2000


  1993. Vol. 39, N 1-6
58716
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.3, N 5. – 2000


  1993. Vol. 39, N 1-6
58717
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.3, N 4. – 2000


  1993. Vol. 39, N 1-6
58718
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.3, N 3. – 2000


  1993. Vol. 39, N 1-6
58719
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.3, N 2. – 2000


  1993. Vol. 39, N 1-6
58720
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.4, N 1. – 2001


  1993. Vol. 39, N 1-6
58721
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.4, N 24. – 2001


  1993. Vol. 39, N 1-6
58722
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.4, N 23. – 2001


  1993. Vol. 39, N 1-6
58723
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.4, N 22. – 2001


  1993. Vol. 39, N 1-6
58724
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.4, N 21. – 2001


  1993. Vol. 39, N 1-6
58725
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.4, N 20. – 2001


  1993. Vol. 39, N 1-6
58726
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
V.4, N 19. – 2001


  1993. Vol. 39, N 1-6
58727
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
V.4, N 18. – 2001


  1993. Vol. 39, N 1-6
58728
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
V.4, N 17. – 2001


  1993. Vol. 39, N 1-6
58729
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
V.4, N 16. – 2001


  1993. Vol. 39, N 1-6
58730
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
V.4, N 14. – 2001


  1993. Vol. 39, N 1-6
58731
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
V.4, N 13. – 2001


  1993. Vol. 39, N 1-6
58732
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
V.4, N 12. – 2001


  1993. Vol. 39, N 1-6
58733
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
V.4, N 11. – 2001


  1993. Vol. 39, N 1-6
58734
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
V.4, N 10. – 2001


  1993. Vol. 39, N 1-6
58735
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
V.4, N 9. – 2001


  1993. Vol. 39, N 1-6
58736
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
V.4, N 8. – 2001


  1993. Vol. 39, N 1-6
58737
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
V.4, N 7. – 2001


  1993. Vol. 39, N 1-6
58738
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
V.4, N 6. – 2001


  1993. Vol. 39, N 1-6
58739
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
V.4, N 5. – 2001


  1993. Vol. 39, N 1-6
58740
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
V.4, N 4. – 2001


  1993. Vol. 39, N 1-6
58741
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
V.4, N 3. – 2001


  1993. Vol. 39, N 1-6
58742
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
V.4, N 2. – 2001


  1993. Vol. 39, N 1-6
58743
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.5, N 24. – 2002
58744
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.5, N 23. – 2002
58745
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.5, N 22. – 2002
58746
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.5, N 21. – 2002
58747
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.5, N 20. – 2002
58748
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.5, N 19. – 2002
58749
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.5, N 18. – 2002
58750
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.5, N 17. – 2002
58751
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.5, N 16. – 2002
58752
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.5, N 15. – 2002
58753
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.5, N 14. – 2002
58754
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.5, N 13. – 2002
58755
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.5, N 11. – 2002
58756
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.5, N 10. – 2002
58757
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.5, N 9. – 2002
58758
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.5, N 8. – 2002
58759
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.5, N 7. – 2002
58760
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.5, N 6. – 2002
58761
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.5, N 5. – 2002
58762
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.5, N 4. – 2002
58763
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.5, N 3. – 2002
58764
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.5, N 1. – 2002
58765
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.6, N 03. – 2003


  1993. Vol. 39, N 1-6
58766
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.6, N 04. – 2003


  1993. Vol. 39, N 1-6
58767
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.6, N 05. – 2003


  1993. Vol. 39, N 1-6
58768
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.6, N 06. – 2003


  1993. Vol. 39, N 1-6
58769
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.6, N 08. – 2003


  1993. Vol. 39, N 1-6
58770
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.6, N 23. – 2003


  1993. Vol. 39, N 1-6
58771
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.6, N 24. – 2003


  1993. Vol. 39, N 1-6
58772
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.6, N 07. – 2003


  1993. Vol. 39, N 1-6
58773
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.6, N 09. – 2003


  1993. Vol. 39, N 1-6
58774
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.6, N 10. – 2003


  1993. Vol. 39, N 1-6
58775
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.6, N 11. – 2003


  1993. Vol. 39, N 1-6
58776
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.6, N 12. – 2003


  1993. Vol. 39, N 1-6
58777
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.6, N 13. – 2003


  1993. Vol. 39, N 1-6
58778
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.6, N 14. – 2003


  1993. Vol. 39, N 1-6
58779
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.6, N 15. – 2003


  1993. Vol. 39, N 1-6
58780
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.6, N 16. – 2003


  1993. Vol. 39, N 1-6
58781
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.6, N 17. – 2003


  1993. Vol. 39, N 1-6
58782
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.6, N 18. – 2003


  1993. Vol. 39, N 1-6
58783
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.6, N 19. – 2003


  1993. Vol. 39, N 1-6
58784
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.6, N 20. – 2003


  1993. Vol. 39, N 1-6
58785
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.6, N 21. – 2003


  1993. Vol. 39, N 1-6
58786
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.6, N 22. – 2003


  1993. Vol. 39, N 1-6
58787
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.7, N 03. – 2004


  1993. Vol. 39, N 1-6
58788
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.7, N 04. – 2004


  1993. Vol. 39, N 1-6
58789
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.7, N 05. – 2004


  1993. Vol. 39, N 1-6
58790
   Indonesia today = Индонезия сегодня. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.7, N 15. – 2004. – У виданні також: Индонезия сегодня; т. 7, N 15, 2004, с.19-24


  1993. Vol. 39, N 1-6
58791
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.7, N 06. – 2004


  1993. Vol. 39, N 1-6
58792
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.7, N 07. – 2004


  1993. Vol. 39, N 1-6
58793
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.7, N 08. – 2004


  1993. Vol. 39, N 1-6
58794
   Indonesia today = Индонезия сегодня. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.7, N 09. – 2004. – У виданні також: Индонезия сегодня; т.7, N 09, 2004, с.15-20


  1993. Vol. 39, N 1-6
58795
   Indonesia today = Индонезия сегодня. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.7, N 10. – 2004. – У виданні також: Индонезия сегодня; т.7, N 10, 2004, с.18-24


  1993. Vol. 39, N 1-6
58796
   Indonesia today = Индонезия сегодня. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.7, N 11. – 2004. – У виданні також: Индонезия сегодня; т.7, N 11, 2004, с.18-24


  1993. Vol. 39, N 1-6
58797
   Indonesia today = Индонезия сегодня. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.7, N 12. – 2004. – У виданні також: Индонезия сегодня; т. 7, N 12, 2004, с.18-23


  1993. Vol. 39, N 1-6
58798
   Indonesia today = Индонезия сегодня. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.7, N 13. – 2004. – У виданні також: Индонезия сегодня; т. 7, N 13, 2004, с.19-24


  1993. Vol. 39, N 1-6
58799
   Indonesia today = Индонезия сегодня. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.7, N 14. – 2004. – У виданні також: Индонезия сегодня; т. 7, N 14, 2004, с. 22-27


  1993. Vol. 39, N 1-6
58800
   Indonesia today = Индонезия сегодня. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.7, N 16. – 2004. – У виданні також: Индонезия сегодня; т. 7, N 16, 2004, с. 20-26


  1993. Vol. 39, N 1-6
58801
   Indonesia today = Индонезия сегодня. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.7, N 18. – 2004. – У виданні також: Индонезия сегодня; т. 7, N 18, 2004, с.19-24


  1993. Vol. 39, N 1-6
58802
   Indonesia today = Индонезия сегодня. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.7, N 19. – 2004. – У виданні також: Индонезия сегодня; т. 7, N 19, 2004, с. 18-23


  1993. Vol. 39, N 1-6
58803
   Indonesia today = Индонезия сегодня. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.7, N 20. – 2004. – У виданні також: Индонезия сегодня; т. 7, N 20, 2004, с.19-23


  1993. Vol. 39, N 1-6
58804
   Indonesia today = Индонезия сегодня. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.7, N 22. – 2004. – У виданні також: Индонезия сегодня; т. 7, N 22, 2004, с.19-24


  1993. Vol. 39, N 1-6
58805
   Indonesia today = Индонезия сегодня. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.7, N 21. – 2004. – У виданні також: Индонезия сегодня; т. 7, N 21, 2004, с.19-24


  1993. Vol. 39, N 1-6
58806
   Indonesia today = Индонезия сегодня. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.7, N 23. – 2004. – У виданні також: Индонезия сегодня; т. 7, N 23, 2004, с. 21-26


  1993. Vol. 39, N 1-6
58807
   Indonesia today = Индонезия сегодня. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.7, N 24. – 2004. – У виданні також: Индонезия сегодня; т. 7, N 24, 2004, с. 22-28


  1993. Vol. 39, N 1-6
58808
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.8, N12. – 2005. – У виданні також: Индонезия сегодня; т. 8, N 12, 2005, с. 21-24
58809
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.8, N 10. – 2005. – У виданні також: Индонезия сегодня; т. 8, N 10.-2005.-С.21-24
58810
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.8, N 3. – 2005. – У виданні також: Индонезия сегодня; т. 8, N 3.-2005.-С.25-31
58811
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.8, N 4. – 2005. – У виданні також: Индонезия сегодня; т. 8, N 4.-2005.-С.20-25
58812
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.8, N 6. – 2005. – У виданні також: Индонезия сегодня; т. 8, N 6, 2005, с. 22-27
58813
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.8, N 5. – 2005. – У виданні також: Индонезия сегодня; т. 8, N 5, 2005, с. 26-31
58814
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.8, N 7. – 2005. – У виданні також: Индонезия сегодня; т. 8, N 7, 2005, с. 32-36
58815
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.8, N 1. – 2005. – У виданні також: Индонезия сегодня; т. 8, N 1, 2005, с. 22-27
58816
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.8, N 2. – 2005. – У виданні також: Индонезия сегодня; т. 8, N 2, 2005, с. 23-28
58817
   Indonesia today = Индонезия сегодня. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.8, N 8. – 2005. – У виданні також: Индонезия сегодня; т. 8, N 8.-2005.-С.21-26
58818
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.8, N 9. – 2005. – У виданні також: Индонезия сегодня; т. 8, N 9, 2005, с. 22-26
58819
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.8, N 13. – 2005. – У виданні також: Индонезия сегодня; т. 8, N 13, 2005, с. 19-23
58820
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.8, N 14. – 2005. – У виданні також: Индонезия сегодня; т. 8, N 14.-2005.- С.23-27
58821
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.8, N 15. – 2005. – У виданні також: Индонезия сегодня; т. 8, N 15.-2005.-С.23-27
58822
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.8, N 16. – 2005. – У виданні також: Индонезия сегодня; т. 8, N 16.-2005.-С.21-24
58823
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.8, N 17. – 2005. – У виданні також: Индонезия сегодня; т. 8, N 17.-2005.-С.23-27
58824
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.8, N 18. – 2005. – У виданні також: Индонезия сегодня; т. 8, N 18.-2005.-С.23-27
58825
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.8, N 19. – 2005. – У виданні також: Индонезия сегодня; т. 8, N 19.-2005.-С.24-28
58826
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.8, N 20. – 2005. – У виданні також: Индонезия сегодня; т. 8, N 20.-2005.-С.19-23
58827
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.8, N 21. – 2005. – У виданні також: Индонезия сегодня; т. 8, N 21.-2005.-С.28-32
58828
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.8, N 22. – 2005. – У виданні також: Индонезия сегодня; т. 8, N 22.-2005.-С.20-24
58829
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.8, N 23. – 2005. – У виданні також: Индонезия сегодня; т. 8, N 23.-2005.-С.24-28
58830
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.8, N 24. – 2005. – У виданні також: Индонезия сегодня; т. 8, N 24.-2005.-С.20-24
58831
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.9, N 1. – 2006. – У виданні також: Индонезия сегодня; т. 9, N 1.-2006.-С.22-27
58832
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.9, N 2. – 2006. – У виданні також: Индонезия сегодня; т.9, N 2.-2006.-С.21-24
58833
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.9, N 3. – 2006. – У виданні також: Индонезия сегодня; т.9, N 3.-2006.-С.23-28
58834
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.9, N 4. – 2006. – У виданні також: Индонезия сегодня; т.9, N 4.-2006.-С.23-27
58835
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.9, N 5. – 2006. – У виданні також: Индонезия сегодня; т.9, N 5.-2006.-С.24-28.
58836
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.9, N 6. – 2006. – У виданні також: Индонезия сегодня; т.9, N 6.-2006.-С.24-28.
58837
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.9, N 7. – 2006. – У виданні також: Индонезия сегодня; т.9, N 7.-2006.-С.23-28.
58838
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.9, N 8. – 2006. – У виданні також: Индонезия сегодня; т.9, N 8.-2006.-С.20-24
58839
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.9, N 9. – 2006. – У виданні також: Индонезия сегодня; т.9, N 9.-2006.-С.24-28.
58840
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.9, N 10. – 2006. – У виданні також: Индонезия сегодня; т.9, N10.-2006.-С.23-28.
58841
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.9, N 11. – 2006. – У виданні також: Индонезия сегодня; т.9, N 11. - 2006.-С.20-24
58842
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.9, N 12. – 2006. – У виданні також: Индонезия сегодня; т.9, N 12.-2006.-С.24-28.
58843
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.9, N 13. – 2006. – У виданні також: Индонезия сегодня; т.9, N13.-2006.-С.20-24
58844
   Indonesia today = Embassy of the Republic of Indonesia Kyiv, Ukraine. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.9, N 14. – 2006. – У виданні також: Индонезия сегодня; т.9, N 14.-2006.-С.20-24
58845
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.9, N 15. – 2006. – У виданні також: Индонезия сегодня; т.9, N 15.-2006.-С.20-24
58846
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.9, N 16. – 2006. – У виданні також: Индонезия сегодня; т.9, N 16.-2006.-С.19-24
58847
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.9, N 18. – 2006. – У виданні також: Индонезия сегодня; т.9, N 18.-2006.-С.20-24
58848
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.9, N 19. – 2006. – У виданні також: Индонезия сегодня; т.9, N19.-2006.-С.20-24
58849
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.9, N 20. – 2006. – У виданні також: Индонезия сегодня; т.9, N20.-2006.-С.20-24
58850
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.9, N 21. – 2006. – У виданні також: Индонезия сегодня; т. 9, N21.-2006.-С.20-24
58851
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.9, N 22. – 2006. – У виданні також: Индонезия сегодня; т. 9, N22.-2006.-С.20-24
58852
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.9, N 23. – 2006. – У виданні також: Индонезия сегодня; т.9, N23.-2006.-С.20-24
58853
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.9, N 24. – 2006. – У виданні також: Индонезия сегодня; т.9, N24.-2006.-С.20-24
58854
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 10, N 1. – 2007. – У виданні також: Индонезия сегодня; т.10, N 1.-2007.-С.20-24
58855
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 10, N 3. – 2007. – У виданні також: Индонезия сегодня; т.10, N3.-2007.-С.19-24
58856
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 10, N 4. – 2007. – У виданні також: Индонезия сегодня; т.10, N 4.-2007.-С.21-27
58857
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 10, N 5. – 2007. – У виданні також: Индонезия сегодня; т.10, N 5.-2007.-С.20-24
58858
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 10, N 6. – 2007. – У виданні також: Индонезия сегодня; т.10, N 6.-2007.-С.19-23
58859
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 10, N 7. – 2007. – У виданні також: Индонезия сегодня; т.10, N 7.-2007.-С.20-24
58860
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 10, N 8. – 2007. – У виданні також: Индонезия сегодня; т.10, N 8.-2007.-С.20-24
58861
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 10, N 9. – 2007. – У виданні також: Индонезия сегодня; т.10, N 9.-2007.-С.20-24
58862
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 10, N 10. – 2007. – У виданні також: Индонезия сегодня; т.10, N 10.-2007.-С.20-24
58863
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 10, N 16. – 2007. – У виданні також: Индонезия сегодня; т.10, N 16.-2007.-С.19-23, [1]
58864
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 10, N 17. – 2007. – У виданні також: Индонезия сегодня; т.10, N17.-2007.-С.20-24
58865
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 10, N 18. – 2007. – У виданні також: Индонезия сегодня; т.10, N 18.-2007.-С.20-24
58866
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 10, N 19. – 2007. – У виданні також: Индонезия сегодня; т.10, N 19.-2007.-С.21-24
58867
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 10, N 20. – 2007. – У виданні також: Индонезия сегодня; т.10, N 20.-2007.-С.19-23
58868
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 10, N 21. – 2007. – У виданні також: Индонезия сегодня; т.10, N 21.-2007.-С.19-23
58869
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 10, N 11. – 2007. – У виданні також: Индонезия сегодня; т.10, N 11.-2007.-С.19-23
58870
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 10, N 12. – 2007. – У виданні також: Индонезия сегодня; т.10, N 12.-2007.-С.19-24
58871
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 10, N 13. – 2007. – У виданні також: Индонезия сегодня; т.10, N 13.-2007.-С.20-23
58872
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 10, N 14. – 2007. – У виданні також: Индонезия сегодня; т.10, N 14.-2007.-С.19-23
58873
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 10, N 15. – 2007. – У виданні також: Индонезия сегодня; т.10, N15.-2007.-С.19-23
58874
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 10, N 22. – 2007. – У виданні також: Индонезия сегодня; т.10, N 22.-2007.-С.19-24
58875
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 10, N 23. – 2007. – У виданні також: Индонезия сегодня; т.10, N 23.-2007.-С.19-24
58876
   Indonesia today / Embassy of the Republic of Indonesia Kyiv, Ukraine. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 11, N 17. – 2008. – У виданні також: Индонезия сегодня. Т.11, N 17. 2008. С.16-20
58877
   Indonesia today / Embassy of the Republic of Indonesia Kyiv, Ukraine. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 11, N 18. – 2008. – У виданні також: Индонезия сегодня. Т.11, N 18. 2008
58878
   Indonesia today / Embassy of the Republic of Indonesia Kyiv, Ukraine. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 11, N 19. – 2008. – У виданні також: Индонезия сегодня. Т.11, N 19. 2008. С.16-20
58879
   Indonesia today / Embassy of the Republic of Indonesia Kyiv, Ukraine. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 11, N 16. – 2008. – У виданні також: Индонезия сегодня. Т.11, N 16. 2008. С.15-20
58880
   Indonesia today / Embassy of the Republic of Indonesia Kyiv, Ukraine. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 11, N 20. – 2008. – У виданні також: Индонезия сегодня. Т.11, N 20. 2008. С.16-20
58881
   Indonesia today / Embassy of the Republic of Indonesia Kyiv, Ukraine. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 11, N 21. – 2008. – У виданні також: Индонезия сегодня. Т.11, N 21. 2008. С.16-20
58882
   Indonesia today / Embassy of the Republic of Indonesia Kyiv, Ukraine. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 11, N 22. – 2008. – У виданні також: Индонезия сегодня. Т. 11, N 22. 2008. С.16-20
58883
   Indonesia today / Embassy of the Republic of Indonesia Kyiv, Ukraine. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 11, N 23. – 2008. – У виданні також: Индонезия сегодня. Т.11, N 23. 2008. С.16-20
58884
   Indonesia today / Embassy of the Republic of Indonesia Kyiv, Ukraine. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 11, N 24. – 2008. – У виданні також: Индонезия сегодня. Т. 11, N 24. 2008. С.16-20
58885
   Indonesia today / Embassy of the Republic of Indonesia Kyiv, Ukraine. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 11, N 1. – 2008. – У виданні також: Индонезия сегодня. Т.11, N 1. 2008. С.20-24.
58886
   Indonesia today / Embassy of the Republic of Indonesia Kyiv, Ukraine. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 11, N 2. – 2008. – У виданні також: Индонезия сегодня. Т.11, N 2. 2008. С.15-19.
58887
   Indonesia today / Embassy of the Republic of Indonesia Kyiv, Ukraine. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 11, N 3. – 2008. – У виданні також: Индонезия сегодня. Т.11, N 3. 2008. С.19-24.
58888
   Indonesia today / Embassy of the Republic of Indonesia Kyiv, Ukraine. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 11, N 4. – 2008. – У виданні також: Индонезия сегодня. Т.11, N 4. 2008. С.19-23.
58889
   Indonesia today / Embassy of the Republic of Indonesia Kyiv, Ukraine. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 11, N 5. – 2008. – У виданні також: Индонезия сегодня. Т.11, N 5. 2008
58890
   Indonesia today / Embassy of the Republic of Indonesia Kyiv, Ukraine. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 11, N 6. – 2008. – У виданні також: Индонезия сегодня. Т.11, N 6. 2008. С.14-20
58891
   Indonesia today / Embassy of the Republic of Indonesia Kyiv, Ukraine. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 11, N 8. – 2008. – У виданні також: Индонезия сегодня. Т.11, N 8. 2008. С.15-20.
58892
   Indonesia today / Embassy of the Republic of Indonesia Kyiv, Ukraine. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 11, N 9. – 2008. – У виданні також: Индонезия сегодня. Т.11, N 9. 2008. С.16-20.
58893
   Indonesia today / Embassy of the Republic of Indonesia Kyiv, Ukraine. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 11, N 7. – 2008. – У виданні також: Индонезия сегодня. Т.11, N 7. 2008. С. 15-20
58894
   Indonesia today / Embassy of the Republic of Indonesia Kyiv, Ukraine. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 11, N 10. – 2008. – У виданні також: Индонезия сегодня. Т.11, N 10. 2008. С.14-18
58895
   Indonesia today / Embassy of the Republic of Indonesia Kyiv, Ukraine. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 11, N 14. – 2008. – У виданні також: Индонезия сегодня. Т.11, N 14. 2008. С.15-20
58896
   Indonesia today / Embassy of the Republic of Indonesia Kyiv, Ukraine. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 11, N 15. – 2008. – У виданні також: Индонезия сегодня. Т.11, N 15. 2008. С.16-20
58897
   Indonesia today / Embassy of the Republic of Indonesia Kyiv, Ukraine. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 11, N 12. – 2008. – У виданні також: Индонезия сегодня. Т.11, N 12. 2008. С.11-16
58898
   Indonesia today / Embassy of the Republic of Indonesia Kyiv, Ukraine. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 11, N 13. – 2008. – У виданні також: Индонезия сегодня. Т.11, N 13. 2008. С.15-19
58899
   Indonesia today / Embassy of the Republic of Indonesia Kyiv, Ukraine. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 11, N 11. – 2008. – У виданні також: Индонезия сегодня. Т.11, N 11. 2008. С.16-20
58900
   Indonesia today / Embassy of the Republic of Indonesia Kyiv, Ukraine. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 12, N 1. – 2009. – У виданні також: Индонезия сегодня. Т.12, N 1. 2009. С.16-20
58901
   Indonesia today / Embassy of the Republic of Indonesia Kyiv, Ukraine. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 12, N 2. – 2009. – У виданні також: Индонезия сегодня. Т.12, N 2. 2009. С. 20-24
58902
   Indonesia today / Embassy of the Republic of Indonesia Kyiv, Ukraine. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 12, N 3. – 2009. – У виданні також: Индонезия сегодня. Т.12, N 3. 2009. С.16-20
58903
   Indonesia today / Embassy of the Republic of Indonesia Kyiv, Ukraine. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 12, N 4. – 2009. – У виданні також: Индонезия сегодня.Т.12, N 12. 2009. С. 12-16
58904
   Indonesia today / Embassy of the Republic of Indonesia Kyiv, Ukraine. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 12, N 7. – 2009. – У виданні також: Индонезия сегодня. Т.12, N 7. 2009. С.16-20
58905
   Indonesia today / Embassy of the Republic of Indonesia Kyiv, Ukraine. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 12, N 8. – 2009. – У виданні також: Индонезия сегодня. Т.12, N 8. 2009. С.15-19
58906
   Indonesia today / Embassy of the Republic of Indonesia Kyiv, Ukraine. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 12, N 9. – 2009. – У виданні також: Индонезия сегодня. Т.12, N 9. 2009. С.15-20
58907
   Indonesia today / Embassy of the Republic of Indonesia Kyiv, Ukraine. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 12, N 10. – 2009. – У виданні також: Индонезия сегодня. Т.12, N 10. 2009. С.12-16
58908
   Indonesia today / Embassy of the Republic of Indonesia Kyiv, Ukraine. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 12, N 11. – 2009. – У виданні також: Индонезия сегодня. Т.12, N 11. 2009. С.13-16
58909
   Indonesia today / Embassy of the Republic of Indonesia Kyiv, Ukraine. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 12, N 12. – 2009. – У виданні також: Индонезия сегодня. Т.12, N 6. 2009. С.16-20
58910
   Indonesia today / Embassy of the Republic of Indonesia Kyiv, Ukraine. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 12, N 13. – 2009. – У виданні також: Индонезия сегодня. Т.12, N 13. 2009. С.19-24
58911
   Indonesia today / Embassy of the Republic of Indonesia Kyiv, Ukraine. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 12, N 5. – 2009. – У виданні також: Индонезия сегодня. Т.12, N 5. 2009. С.16-20
58912
   Indonesia today / Embassy of the Republic of Indonesia Kyiv, Ukraine. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 12, N 6. – 2009. – У виданні також: Индонезия сегодня. Т.12, N 6. 2009. С.16-20
58913
   Indonesia. Perspective add proposals for United States Economic aid. – New Haven, Yale, 1963. – 206с.
58914
   Indonesian, Birma und Malaya in Kampf um Unabhangigkeit und Demokratie. – Berl., 1961. – 204с.
58915
  Peter Frank Indonesien / Peter Frank. – Berl., 1959. – 64с.
58916
  Aidit D.N. Indoneska spolecnost a revoluce. / D.N. Aidit. – Praha, 1959. – 48с.
58917
  Preda Martin Indrazneala / Preda Martin. – Bucuresti, 1959. – 178с.
58918
   Indreptar de punctuatie. – Bucuresti, 1956. – 104с.
58919
   Indreptar ortografic, ortoepic si de punctuatie. – Bucuresti, 1960. – 326с.
58920
   Indreptar ortografic, ortoepic si de punctuatie. – Bucuresti, 1965. – 230с.
58921
  Savulescu T. Indreptar pentru expozitia "Origina si Evolutia Omului" / T. Savulescu. – Bucuresti : Sala Dalles, 1951. – 30s.
58922
   Indreptara Legii. 1652. – Bucuresti, 1962. – 1014с.
58923
  Fadeev Alexandre Indringere. / Fadeev Alexandre. – Edit. a 2-a. – Bucuresti, 1960. – 200с.
58924
  Rasmerita I. Indrumari practice pentru producerea si colectarea semintelor de ierburi furajere / I. Rasmerita. – Bucuresti : Ed. Academiei Republicii Populare Romine, 1955. – 117s.
58925
   Indrumator pentru candidatii la concurcul de admitere. – Bucuresti, 1966. – 196с.
58926
  Timoshkina E. Induced small-scale convection in the asthenosphere in continent-continent collision zone / E. Timoshkina, V. Mikhailov // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 4. – С. 184-186 : Рис. – Бібліогр.: c. 185-186. – ISSN 0203-3100
58927
  Gorkavenko V.M. Induced vacuum polarization by impermeable magnetic tube / V.M. Gorkavenko, O.V. Stepanov // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – P. 252-259. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-966-2142-62-4. – ISSN 1812-5409


  У роботі досліджено узагальнену на випадок простору-часу довільної розмірності задачу про вплив на вакуум зарядженого масивного скалярного поля зовнішнього магнітного поля, розташованого в трубці скінченого радіусу. Трубка є непроникливою для бозонного ...
58928
  Gorkavenko V.M. Induced vacuum polarization by impermeable magnetic tube / V.M. Gorkavenko, O.B. Stepanov // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 114-115
58929
  Lavrac N. Inductive logic programming : Techniques and applications / N. Lavrac, S. Dzeroski. – New York a. o. : Horwood, 1994. – XIX, 293 s. – (Ellis Horwood series in artifical intelligence)
58930
  Rideg Sandor Indul a bakterbaz. Regeny / Rideg Sandor. – Budapest, 1975. – 185с.
58931
   Industrial co-operation between developed and developing countries for export. – New York, 1971. – 64с.
58932
  Meredith Woo Industrial Diversification in Korea: History in Search of Lessons // Breaking the oil spell : the gulf falcons" path to diversification / ed.: Reda Cherif, Fuad Hasanov, Min Zhu. – Washington : International Monetary Fund, 2016. – P. 93-101. – ISBN 978-1-51353-786-3
58933
  Bajpai S. Industrial engineering education in India / S. Bajpai, S. Akhtar // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2017. – Т. 7, вип. 3. – P. 84-92. – ISSN 2308-4081


  Інженерна освіта в Індіїї
58934
   Industrial estates: Policies, plans and progress. – N.Y., 1966. – 60с.
58935
   Industrial estatesin Asia and the Far East. – New York, 1962. – 468с.
58936
  Gordon Robert Industrial heritage in northwest Connecticut : A guide to history and archaeology / Gordon Robert, Raber Michael. – New Haven : CAAS&YALE, 2000. – XIII,236p. – (The memoirs of the Connecticut academy of arts and sciences ; Vol. 25). – ISBN 1-878508-20-2
58937
  MacCloskey James Industrial Journalism Today: Editorial Policy and Content / MacCloskey James. – New York, 1959. – 273с.
58938
   Industrial Labor in the USSR. – New York, 1979. – 421с.
58939
   Industrial man. – Harmondsworth, 1969. – 414с.
58940
  Khovrak I. Industrial parks: international experience and national practices // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2014. – P. 181-187. – (Серія "Економічні науки" ; № 1 (3)). – ISSN 1995-0519


  Індустріальні парки: світовий досвід та вітчизняні практики. Стаття присвячена історії, основам та сутності створення індустріальних парків у світі та в Україні.
58941
   Industrial planning. – New York, 1969. – 95с.
58942
  Rumyatsev S. Industrial radiology / S. Rumyatsev; transl. from Russian by S. Semyonov. – Moscow : Mir, 1967. – 280 p. : 159 fig.
58943
   Industrial relations and adjustments to the crisis: A comparative micro-statistical analysis of France and Great Britain / AmosseThomas, Askenazy Philippe, Chevalier Martin, Erhel Christine, Petit Heloise, Reberioux Antoine // International labour review. – Geneva, 2019. – Vol. 158, N 3. – P. 463-487. – ISSN 0020-7780
58944
   Industrial research institutes. – New York, 1970. – 85с.
58945
   Industrial safety
2. – 229-423с.
58946
   Industrial societies after the stagnation of the 1970s - taking stock from an interdisciplinary perspective. – Berlin, New York, 1989. – 313с.
58947
   Industrial uses of large radiation sources. – Vienna
2. – 1963. – 332с.
58948
  Berne F. Industrial water treatment : Refining, petrochemicals and gas processing techniques / F. Berne, J. Cordonnier; Institut Francais du petrole; transl. by Balvet B. B. – Paris : Technip. – (Ecole nationale superieure du petrole et des moteurs). – ISBN 2-7108-0673-8
Industrial waste water purification /F.Berne. Cooling water conditionning /J.Cordonnier. – 1995. – XVI, 247 p. : ill.
58949
   Industrializare si urbanizare. – Bucuresti, 1970. – 258с.
58950
   Industrie-Ausstellung des russischen Reichs zu St. Petersburg im Jahre 1839 : Supplement und Catalog. – St. Petersburg, 1839. – VIII, 72 p.
58951
   Industrie aufestellung der kuffifchen reichs du St. Petersburg : Katalog. – St.Petersburg, 1839. – 139 p.
58952
   Industrie des engrais. – Athenes?, 1967. – 86с.
58953
  Hornauer Wilhelm Industrielle Automatisierungstechnik / Hornauer Wilhelm. – 4. unverand. Auflage. – Berl., 1961. – 194с.
58954
  Prescott S.C. Industrielle Mikrobiologie / S.C. Prescott, C.G. Dunn. – Berlin : VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, 1959. – 783S. : Mit 123 Abildungen
58955
  Benne R. Industriemassige Erdbeerproduktion / R. Benne. – Berlin : VEB Deutscher Landwirtschaftsverlag, 1975. – 143S.
58956
  Hobsbawm E.J. Industry and empire: from 1750 to the present day / E.J. Hobsbawm. – Harmondsworth, 1990. – 384с.
58957
  Smyrnov I. Industry of catering: logistical and geographical dimension // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 17 (2). – Р. 61-65. – ISSN 2076-1333


  Considered logistical and geographical features of catering - one of contemporary forms of restaurant services. Particular attention is paid to providing catering logistics far from production facilities (or so-called "touring" catering). Proposed as a ...
58958
   Inelastic electron tunneling spectroscopy. – Berlin : Springer-Verlag, 1978. – 242 с.
58959
  Litchfield P.J. Inelastic n+n interactions in the centre of mass energy range 1.40 - 1.65 GeV / P.J. Litchfield. – Berkshire, 1969. – 16с.
58960
   Inelastic properties of SiO2 and automated system "kern-op" of anisotropy processing / D.I. Petriv, Y.A. Onanko, M.P. Kulish, A.P. Onanko, G.T. Prodayvoda, O.P. Dmytrenko, D.O. Kovalova, A.V. Shabatura, A.N. Onischenko // Sixteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2015" : ski. works : Oct. 22-25, 2015, Kyiv, Ukraine : devoted to intern. year of light-based technoligies a. 75th anniversary of Fac. of physics of Taras Schevchenko Nat. Univ. of Kyiv / "Optics & High Technology Material Science SPO 2015", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2015. – P. 114-115
58961
   Inelastic scattering of neutrons. – Vienna
1. – 1965. – 464 с.
58962
   Inelastic scattering of neutrons. – Vienna
2. – 1965. – 576 с.
58963
   Inelastic scattering of neutrons in solids and liquids. – Vienna
1. – 1963. – 472 p.
58964
   Inelastic scattering of neutrons in solids and liquids. – Vienna
2. – 1963. – 348с.
58965
  Freudenthal Alfred Inelastisches Verhalten von Werkstoffen / Freudenthal Alfred. – Berl., 1955. – 440с.
58966
  Radu N. Inele locale / N. Radu. – Bucuresti : Acad. RSR
V. 1. – 1968. – 377 p.
58967
  Radu N. Inele locale / N. Radu. – Bucuresti : Acad. RSR
V. 2. – 1970. – 244 p.
58968
  Nastasescu C. Inele. Module. Categorii / C. Nastasescu. – Bucuresti : Edit. Acad. RSR, 1976. – 304p.
58969
  Korovkin P.P. Inequalities / P.P.Korovkin. – Moscow : Mir, 1975. – 72с.
58970
  Mitrinovic D.S. Inequalities in number theory / Mitrinovic D.S., Popadic M.S. – Nis : Naucni Podmladak, 1978. – 183p.
58971
  Dimova Ralitza Inequality of opportunity and (unequal) opportunities in the youth labour market: How is the Arab world different? / Dimova Ralitza, Stephan Karim // International labour review. – Geneva, 2020. – Vol. 159, N 2. – P. 217-242. – ISSN 0020-7780
58972
  Budrewicz Olgierd Ineredible Warsaw. / Budrewicz Olgierd. – Warszawa, 1972. – 377с.
58973
  Orinda Eddy Nicholas Ombudo Inernational cooperation in the fight against infectious diseases in Africa: the example of legal epidemiology in Kenya // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал : міжнародне право, порівняльне правознавство / Україн. асоц. міжнар. права ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Всеукраїнська громад. орг. "Україн. асоціація міжнар. права"; голов. ред. О.В. Буткевич ; редкол.: Анцупова Т.О., Батлер В.Е., Бірюков О.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2. – С. 96-102. – ISSN 1814-3385
58974
  Martinez Sarrion Infancia y corrupciones / Martinez Sarrion. – Madrid : Alfaguara Hispanica, 1993
58975
  Kraszewski Jozef Ignacy Infantka. Powiesc historyczna Anna Jagiellonka. / Kraszewski Jozef Ignacy. – Warszawa, 1962. – 448с.
58976
  Kreindler A. Infarctul cerebral si hemoragia cerebrala / A. Kreindler. – Bucuresti : Editura Academiei RSR, 1972. – 222s.
58977
  Bunin K. Infektious Diseases : A Textbook for Secondary Medical Schools / K. Bunin. – Moscow : Mir. – 450p.
58978
  Mihoc G. Inferenta statistica pentru variabile dependente / Gheorghe Mihoc, Mariana Craiu. – Bucuresti : Ed.Acad.RSR, 1972. – 303p.
58979
   Infernaliana.Французская готическая проза XVIII- XIX веков. – Москва : Ладомир, 1999. – 750с. – (Готический роман). – ISBN 5-86218-303-5
58980
   Inferno of choices : Poles and the Holocaust / ed.: S. Rejak, E. Frister ; [transl. from the Polish: E. Golebiowska]. – Warsaw : Oficyna wydawnicza RYTM, 2011. – 318, [1] p. – Index: p. 313-319. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-83-7399-490-4
58981
  Lopushansky O. Infinite dimensional holomorphy : spectra and hilbertian structures / Oleh Lopushasky, Andriy Zagorodnyuk. – Krakow : AGH, 2013. – [2], 141 p. – Bibliogr.: p. 138-141. – ISBN 978-83-7464-643-7
58982
  Morozov V.M. Infinite linear waveguide antenna array with metal-dielectric structures in the "floquet channel" / V.M. Morozov, V.I. Magro, E.Yu. Trakhtman // Journal of physics and electronics / Oles Honchar Dnipro National University ; ed.-in-chief V.V. Skalozub ; ed. board: V.F. Bashev, J. Bohacik, M. Bordag [et al.]. – Dnipro, 2020. – Vol. 28 (1). – С. 91-96. – ISSN 2616-8685
58983
  Atkinson D. Infinitely rising regge trajectories and crossing symmetry. / D. Atkinson, K. Dietz. – Berkshire, 1968. – 10с.
58984
  Gutlyanskii V.Ya. Infinitesimal geometry of spatial mappings = Інфінітезімальна геометрія просторових відображень / V.Ya. Gutlyanskii, V.I. Ryazanov ; [Nat. acad. of sciences of Ukraine, Inst. of applied mathematics and mechanics]. – Kyiv : Akademperiodyka, 2013. – 186, [2] p. – Парал. тит. арк., анот. укр. – Bibliogr.: p. 175-185. – (Project "Ukrainian scientific book in a foreign language" = Проект "Українська наукова книга іноземною мовою"). – ISBN 978-966-360-243-1
58985
  Sauer Robert Infinitesimale Verbiegungen zueinander projektiver Flachen / Sauer Robert. – 71-82с.
58986
  Mkrtichyan Mikheil Infiniti QX60. Предвкушение счастья // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 4. – С. 86-90 : фото
58987
  Сергеева И.А. Infinitiv 1 / И.А. Сергеева. – Саратов, 1969. – 44с.
58988
  Choonwon Park Inflation-linked Korea treasury bonds as a strategic asset / Choonwon Park, Daekeun Park // Journal of economic research / Hanyang economic research institute in collaboration with Asia pacific economic association. – Seoul, 2017. – Vol. 22, No. 2. – P. 103-125. – ISSN 1226-4261
58989
  Renn Ludwig Inflation / Renn Ludwig. – Berlin, 1963. – 286с.
58990
  Friedman Irving Inflation a world-wide disaster / Friedman Irving. – New ed. - Boston, 1980. – 327с.
58991
  Ying Liao Inflation persistence in China: a comparative analysis on standard CIA model and CIA model with endogenous money / Ying Liao, Ridong Hu // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 6 (144). – С. 341-353 : table., fig. – Bibliogr.: 25 назв. – ISSN 1993-6788
58992
  Sweidan O.D. Inflation targeting and the uncertainly level in developing countries / O.D. Sweidan, B.Jr. Widner // Journal of economic research / Hanyang economic research institute in collaboration with Asia pacific economic association. – Seoul, 2014. – Vol. 19, No. 2. – P. 137-163. – ISSN 1226-4261
58993
  Petreski M. Inflation targeting at the crossroads: evidence from post-communist economies during the crisis // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 317-318. – ISBN 978-617-7069-02-6
58994
   Inflation targeting in practice : Strategic and operational issues and application to emerging market economies. – Washington : International Monetary Fund, 2000. – V,94p. – ISBN 1-55775-889-1
58995
  Burg Helmut Inflation und Klassenkampf. / Burg Helmut. – Berlin, 1977. – 174с.
58996
   Inflation under capitalism today. – M., 1984. – с.
58997
  Frischke Bernhard Inflation: It"s your bad ! / Frischke Bernhard. – Toronto, 1976. – 184с.
58998
  Kamarpour M. Inflationary magnetogenesis // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 91-112. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 2). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
58999
  Luchkanyn S. Influena ideologic i particularitile tratrii unor concepii lingvistice in lingvistica teoretic romaneasce din "obsedantul deceniu" (anii 1950-prima jumatate a anilor 1960) // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 9. – С. 170-177


  ?n articolul Infl uen?a ideologic? ?i particularit??ile trat?rii unor concep?ii lingvistice ?n lingvistica teoretic? rom?neasc? din "obsedantul deceniu" (anii 1950-prima jum?tate a anilor 1960) se vorbe?te despre consecin?ele grave ale st?rii de ...
59000
   Influence of Technological Factors on the Structure and Properties of High-entropy FeCrMnCoNi Alloy / M.P. Semen"ko, R.V. Ostapenko, S.M. Naumenko, P.O. Teselko // Journal of nano- and electronic physics : scientific journal / Ministry of Education and Science of Ukraine ; Sumy State University ; ed.-in-chief Protsenko I.Yu. ; ed.board: Azarenkov M.O., Denisov S.I., Nepijko S.A., [et al.]. – Sumy, 2019. – Vol. 11, № 6. – Р. 06017-1-06017-7. – ISSN 2077-6772


  The homogeneity of structure and physical properties (texture, microstructure, microhardness, magnetic susceptibility) for samples of high-entropy FeCrMnCoNi alloy cut from ingot after partial homogenization was investigated. On the example of one ...
<< На початок(–10)51525354555657585960(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,