Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)41424344454647484950(+10)В кінець >>
40001
  Villena H. "El toro" gold mine (peru): geological features and perspectives // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – P. 63-69. – (Геологія ; вип. 2 (81)). – ISSN 1728-3817


  El Toro is an epithermal gold deposit with an epizonal conformation being hosted in the clastic sediments of lower Cretaceous (Chimu Formation). The ore deposit is located in La Libertad Region in northern Peru. Spatially it configures an elongated ...
40002
  Лойченко Елена "Elsevier" - универсальный контент : о расширении поля научной информации // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 23. – С. 44. – ISSN 1727-4893


  В ИНИ-ФБ ДВГУ прошел семинар "Роль информационных электронных ресурсов и библиотек в научных исследованиях", организованный для преподавателей, аспирантов и сотрудников библиотеки.
40003
  Ільїна Г.В. "Empirio" і "ratio" у візуальній парадигмі епохи Просвітництва // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2017. – C. 51-55. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (26)). – ISSN 2411-5606
40004
  Katajew V. "En, a dolgozo nep fia..." / V. Katajew. – Київ-Ужгород : Радянська школа, 1950. – 104 с.
40005
  Железняк М. "Encyclopedia of Ukraine": англомовна енциклопедія про Україну та українців / М. Железняк, С. Плахотнюк // Пам"ятки : Археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2007. – Т. 7. – С. 409-412
40006
  Buchler Johann [Elegantiarum Centum Et Undesexaginta Regulae] : Lectissimis Scriptorum, Maxime Ciceronis exemplis illustratae. – Coloniae : Sumptibus Bernardi, 1625
40007
  Чарушников В. E-Learning : плюсы и минусы // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 12. – С. 113-121. – ISSN 0869-3617
40008
  Edyta Lukasik E-learning as a modern tool in corporate training / Edyta Lukasik, Maria, Skublewska-Paszkowska // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 10 (136). – C. 496-501 : table., fig. – Bibliogr.: 10 назв. – ISSN 1993-6788


  Висвітлено результати досліджень у галузі інформаційного забезпечення управління інтелектуальними активами, обгрунтовано теоретичні аспекти інформаційного забезпечення даного процесу.
40009
  Тихомирова Н.В. E-learning в России : возможности электронного обучения сегодня // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2010. – № 6. – С. 69-71. – ISSN 1726-6726


  3-4 июня в Москве состоялся второй Международный форум по электронному обучению. Карл Холмберг, Генеральный секретарь Международного совета по открытому и дистанцонному образованию отмечает, что мировой тенденцией является переход к новой парадигме ...
40010
  Воронин И.Н. E-Learning в системе подготовки специалистов в сфере туризма: крымский опыт // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 25. – С. 174-184 : рис. – Библиогр.: 3 назв.
40011
  Бугайчук А. E-learning за кордоном. Як е-підручники "завойовують" світ // Управління освітою : часопис для керівників освітньої галузі. – Київ, 2020. – Вересень - Жовтень (№ 9/10) : Електронний документообіг у закладах освіти. – С. 68-77
40012
  Калмыков А.А. E-learning как инструмент медиаобразования // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 10. – С.29-32. – ISSN 0869-3617
40013
  Рубин Ю. E-Learning как предпосылка становления интегрированного обучения на российском рынке образовательных услуг // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 6. – C. 49-63. – ISSN 0869-3617
40014
  Піддубна Л.В. E-learning: досвід розробки дистанційних курсів // Змішане навчання у реформуванні освітньої моделі : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару з елементами вебінару / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т [та ін.] ; [редкол.: Н.Ю. Олійник (голова), М.С. Синєкоп, В.О. Бабенко та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2018. – С. 32-34
40015
  Лукашенко М.А. E-Learning: формирование корпоративной культуры преподавания // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 10. – С. 116-121. – ISSN 0869-3617


  В статье рассмотрен ряд вопросов, касающихся формирования корпоративной культуры преподавания в среде e-Learning - разработки корпоративных ценностей вуза, формирования на их основе управленческих установок, разработки корпоративных стандартов, ...
40016
  Невєров Д. E-mail - електронна пошта як засіб реклами // Інформаційні технології в журналістиці: вітчизняний і світовий досвід : збірник робіт магістрів і спеціалістів / Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Ін-т журналістики ; [наук. ред. О. Мелещенко]. – Київ : Задруга, 2003. – Вип. 1. – С. 129-132. – ISBN 966-95840-5-1
40017
  Schneier Bruce E-mail security : How to keep your electronic messages private / Schneier Bruce. – New York : John Wiley & Sons, 1995. – XIII, 365 p. – ISBN 047105318X
40018
   E-mail маркетинг в гостиничном бизнесе : Спецвыпуск - Технологии // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 8. – С. 32-34
40019
  Фурманкевич Н. E-mail маркетинг та особливості розвитку бренда як фактора реклами // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 1. – С. 356-362
40020
  Munoz Antonio Molina El invierno en Lisboa / Munoz Antonio Molina. – Madrid : Seix Barral, 1995. – 221 p. – ISBN 84-322-4593-3
40021
  Bousono C. El irracionalismo poetico / C. Bousono. – Madrid : Editorial Gredos, 1981. – ISBN 84-249-0097-9
40022
  Palol M. de El jardin de los siete crepusculos / M. de Palol. – Barcelona : Editorial Anagrama, 1992
40023
  Millas J.J. El jardin vacio / J.J. Millas. – Madrid : Alfaguara, 1990
40024
  Arlt Roberto El jorobadito. / Arlt Roberto. – Leipzig, 1983. – 185с.
40025
  Garcia Espinosa Julio El Joven Rebelde. / Garcia Espinosa Julio, C. Zavattini. – La Habana, 1964. – 132с.
40026
  Rodimtseva I. y a. El Kremlin de Moscu y la Plaza Roja / I. y a. Rodimtseva. – M., 1976. – 180с.
40027
  Paz O. El laberinto de la soledad / O. Paz. – Madrid : Fondo de Cultura Economica, 1993
40028
  Mendoza E. El laberinto de las aceitunas / E. Mendoza. – Barcelona : Biblioteca de Bolsillo, 1995. – 271 p. – ISBN 84-322-3012-X
40029
  Romanova Z. El laboratorio USA del neocolonismo / Z. Romanova. – Moscu, 1970. – 127с.
40030
  Ruiz Iriarte El lando de seis caballos : farsa en ddoactos / Ruiz Iriarte. – Salamanca : Ediciones Almar, 1979. – ISBN 84-7455-010-6
40031
  Anonimo El Lazarillo de Tormes : nivel 1 / Anonimo. – 14-a reimpr. – Madrid : Edelsa Grupo Didascalia, 2009. – 71 p. – Primera ed.: 1996 .- Повна назва сер.: Espanol lengua extranjera. – (ELE ; Coleccion Lecturas clasicas graduadas). – ISBN 978-84-7711-125-2
40032
  Anonimo El Lazarillo de Tormes : nivel 1 / Anonimo. – 15a reimpr. – Madrid : Edelsa Grupo Didascalia, 2011. – 71 p. – Primera ed.: 1996 .- Повна назва сер.: Espanol lengua extranjera. – (ELE ; Coleccion Lecturas clasicas graduadas). – ISBN 978-84-7711-125-2
40033
  Demichev P.N. El leninismo, base cientifica de la politica del partido / P.N. Demichev, 1965. – 47 p.
40034
   El libertador de la princesa-Sol. – M., 1968. – 34с.
40035
  Sorel A. El libertador en su agonia / A. Sorel. – Madrid : Narrativa, 1992
40036
   El Libro blanco del euskara. – Bilbao. – 724 p.
40037
  Guillen Nicolas El libro de las decimas / Guillen Nicolas. – Habana, 1980. – 158с.
40038
   El libro de los cien capitulos. – Bloomington, 1960. – 92с.
40039
   El libro Espanol en Rumania. – Madrid : Ministerio de cultura, 1989. – 79 p. : ill. – ISBN 84-7483-521-6
40040
   El libro precolombino. – La Habana, 1974. – 111с.
40041
   El libro precolombino. – La Habana, 1974. – 111с.
40042
  Dalton Roque El mar. / Dalton Roque. – La Habana, 1962. – 16с.
40043
  Momdzhian J. El marxismo y el renegado Garaudy / J.Momdzhian , Academia de ciencias de la URSS, Inst-to de Filosofia. – Moscu : Progreso, 1974. – 246 p. – (Progresso. Teoria y critica)
40044
  Borschagovski Alexandr El match de la muerte / Borschagovski Alexandr. – M. – 268с.
40045
   El materialismo dialectico e historico. – M., 1976. – 549с.
40046
  Gonzalez Pecotche Carlos Bernardo (Raumsol) El mecanismo de la vida consciente / Gonzalez Pecotche Carlos Bernardo (Raumsol). – Sao Paulo : Logosofica, 1987. – 125p.
40047
  Shastitko V. El mercado socialista mundial: problemas y tendencias del desarollo / V. Shastitko. – Moscu, 1974. – 102с.
40048
  Gelfand I. El metodo de coordenadas / I. Gelfand, E. Glagolieva, A. Kirilov; Trad. del ruso por Ines harding Rojas. – M. : Mir, 1968. – 96 p. : 56 fig.
40049
  Cano Corona El metodo de la intensidad absoluta por fluorescencia de rayos X para el analisis cuantitativo de elementos pesados / Cano Corona, Pastrana, Rivera L. de. – Mexico, 1963. – C. 79-128
40050
  Pombo A. El metro de platino iridiado / A. Pombo. – Barcelona : Editorial Anagrama, 1993
40051
  Tierno Galvan El miedo a la razon / Tierno Galvan. – Madrid : Tecnos, 1986. – ISBN 84-309-1279-7
40052
   El milagro distinto = Необыкновенное чудо : Рассказы лат.-амер. писателей. – Москва : Высшая школа, 1964. – 104 p. – Текст на исп. языке : Учебная серия для нач. чтения
40053
  Carrion Miguel de El milagro y la esfinge / Carrion Miguel de. – La Habana : Ed/ de arte y literatura, 1976. – 497 p.
40054
  Tusquets E. El mismo mar de todos los veranos / E. Tusquets. – Barcelona : Editorial Anagrama, 1990. – 229 p. – ISBN 84-339-2019-7
40055
  Mendoza E. El misterio de la cripta embrujada / E. Mendoza. – Barcelona : Biblioteca de Bolsillo, 1995
40056
  Perez Valero Rodolfo El misterio de las cuevas del pirata / Perez Valero Rodolfo. – Habana, 1980. – 140с.
40057
  Eliot George El molino junto al floss / Eliot George. – Ciudad de La Habana, 1984. – 629с.
40058
   El moviento obrero internacional. – M.
4. – 1984. – 755с.
40059
   El movimento de liberacion nacional. Problemas actuales. – Moscu, 1970. – 200с.
40060
  Rivero Jose Muniz El movimento laboral cubano durante el periodo 1906-1911. Apuntes para la historia proletariado en Cuba / Rivero Jose Muniz. – Las Villas, 1962. – 180с.
40061
  Rivero Jose Muniz El movimento obrero durante la primera intervencion. Apuntes para la historia del proletariado en Cuba / Rivero Jose Muniz. – La Habana, 1961. – 224с.
40062
   El movimiento de los romances cubanos del siglo XIX. – Las Villas, 1964. – 437с.
40063
  Feijoo Samuel El movimiento de los romances cubanos del siglo XIX. / Feijoo Samuel. – Las Villas, 1964. – 438с.
40064
  Ballester Ana Cairo El movimiento de veteranos y patriotas. (Apuntes paea un estudio ideologico del ano 1923) / Ballester Ana Cairo. – La Habana, 1976. – 396с.
40065
  Rojas Niurka Perez El movimiento estudiantil universitario de 1934 a 1940 / Rojas Niurka Perez. – Habana, 1975. – 359с.
40066
   El movimiento obrero cubano: Documentos y articulos. – La Habana
1. – 1975. – 457с.
40067
   El movimiento obrero internacional: historia y teoria. – M.
2. – 1982. – с.
40068
  Remedios Sanchez El nacimiento de Al-Andalus : nivel 1 / Sergio Remedios Sanchez. – 1-a reimpr. – Madrid : Edelsa Grupo Didascalia, 2009. – 40 p. : il. + 1 CD-ROM. – Primera ed.: 2005. – (Un paseo por la historia : novelas historicas de Espana graduadas ; № 2). – ISBN 978-84-7711-873-2
40069
  Martinez-Mena El necrologo / Martinez-Mena. – Madrid : Mondadori, 1989
40070
  Montero R. El nido de los suenos / R. Montero. – Madrid : Ediciones Siruela, 1991
40071
  Hernandez A. El nombre de las cosas / A. Hernandez. – Madrid : Grupo Libro, 1993. – ISBN 84-7906-144-8
40072
  Kolosov Y.M. El nuevo orden informativo internacional y el mantenimiento de la pas / Y.M. Kolosov, B.A. Tsepov. – M., 1983. – 70с.
40073
  Moev Vitali El obrero sovietico / Moev Vitali, Garanin Anatoli. – M., 1977. – 190с.
40074
  Soler Puig Jose El pan dormido / Soler Puig Jose. – La Habana, 1975. – 433с.
40075
  Plejanov Jorge El papel del individuo en la historia / Plejanov Jorge. – 50с.
40076
  Portuondo Jose Antonio El pensamiento vivo de Maceo / Portuondo Jose Antonio. – Habana, 1963. – 198с.
40077
  Remedios Sanchez El peregrino de Santiago : nivel 1 / Sergio Remedios Sanchez. – 2-a reimpr. – Madrid : Edelsa Grupo Didascalia, 2009. – 40 p. : il. + 1 CD-ROM. – Primera ed.: 2005. – (Un paseo por la historia : novelas historicas de Espana graduadas ; № 4). – ISBN 978-84-7711-875-6
40078
  Leante Cesar El perseguido / Leante Cesar. – La Habana, 1964. – 166с.
40079
  Klosinska-Nachin A El personaje de la prostituta en la narrativa espanola y polaca de/sobre la Transicion. Un dia volvere de Juan Marse y Niskie Laki de Piotr Siemion // Zagadnienia rodzajow literackich / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz, 2019. – Т. 62, z. 4 (132). – S. 31-41. – ISSN 0084-4446
40080
  Galich Manuel El pescado indigesto / Galich Manuel. – La Habana, 1961. – 68с.
40081
  Garcia Espinosa Juan El primer director del centro regional de la UNESCO. / Garcia Espinosa Juan. – La Habana, 1964. – 40с.
40082
  Munoz Delgado El primer hospital de America y otros relatos medicos / Munoz Delgado, Juan Jacobo. – Santate de Bogota, 1995. – 232с.
40083
  Lope El principe despenado / Lope, de Vega; Hoge Henry W. – Bloomington, 1955. – 188с.
40084
  Pita Santiago de El principe jardinero y fingido Cloridano / Pita Santiago de. – La Habana, 1963. – 114с.
40085
  Viera Alvarez Christian El principio de tolerancia en John Rawls: principales caracteristicas y apuntes criticos // Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska / Universitas Mariae Curie-Sklodowska. – Lublin, 2016. – P. 25-54. – (Sectio I: Philosophia - sociologia ; vol. 41, N 1). – ISSN 0137-2025
40086
  Garcia Augusto El problema aleman. / Garcia Augusto, 1961. – 28с.
40087
   El problema del hombre em la filosofia (18 Congreso Mundial de filosofia, Brighton, agosto de 1988). – Moscu, 1988. – 208с.
40088
  Zubiri X. El problema filosofico de la historia de las religiones / Xavier Zubiri. – Madrid : Alianza, 1993. – 404 p. – (Estudios filosoficos). – ISBN 84-206-9047-3
40089
  Clark J.A. El proceso de fabricacion de azucar crudo en los tachos. / J.A. Clark. – La Habana, 1969. – 544с.
40090
   El programa de lucha y unidad en accion. – Moscu, 1970. – 26с.
40091
  Beglov Spartak El Programa de paz sovietico en accion / Beglov Spartak. – M., 1975. – 85с.
40092
  Uralski A. El Programa de Paz sovietico en accion / A. Uralski. – Moscu : Agencia de Prensa Novosti, 1975. – 79 p. – (Tribuna del periodista)
40093
  Pomelov I. El programa del PCUS, nueva etapa en el desarrollo del Comunismo cientifico / I. Pomelov. – M. – 224с.
40094
  Ugarov S.A. El progreso cientifico-tecnico: aspectos sociales / S.A. Ugarov ; Consejo de ayuda mutua economica. – Moscu : Secretariado del CAME, 1987. – 56 p.
40095
  Garriga Rafael El pueblo de los cien problemas. / Garriga Rafael. – La Habana, 1975. – 141с.
40096
  Kim M. El pueblo sovietico, una nueva comunidad historica. / M. Kim. – M., 1975. – 234с.
40097
  Rojas Marta El que debe vivir / Rojas Marta. – Habana, 1978. – 139с.
40098
  Klein Ed. El Quisco. / Ed. Klein. – Berlin, 1968. – 403с.
40099
  Garcia C. El Radiorrenograma en Pediatria / C. Garcia, P. Eberstadt. – Mexico, 1963. – 40p. – (Comition Nacional de Energia Nuclear Mexico ; 150 (B-6))
40100
  Carpentier Alejo El recurso del metodo / Carpentier Alejo. – La Habana, 1974. – 375с.
40101
  Carpentier Alejo El recurzo del metodo / Carpentier Alejo. – La Habana, 1974. – 417с.
40102
   El Reganon y el nuevo Reganon. – La Habana, 1965. – 500с.
40103
  Lluis El regimen juridico de facultades y deberes laborales del director de empresa / Lluis, Navas Jaime y. – Barcelona, 1979. – 186с.
40104
  Chejarin I. El regimen social y estatal de la URSS / I. Chejarin. – Moscu, 1974. – 103с.
40105
  Casey Calvert El Regreso / Casey Calvert. – La Habana, 1963. – 144с.
40106
  Carpentier A. El reino de este mundo / A. Carpentier. – Barcelona : Biblioteca de Bolsillo, 1993. – ISBN 84-322-3015-4
40107
  Peterson I. El reloj de Newton : caos en el sistema solar / I. Peterson. – Madrid : Alianza Editorial, 1995. – ISBN 84-206-9418-5
40108
  Zarraluki P. El responsable de las ranas / Pedro Zarraluki. – 2-a ed. – Barcelona : Ed. Anagrama, 1990. – 203, [1] p. – (Narrativas hispanicas ; 98). – ISBN 84-339-1798-6
40109
  Guelbenzu J.M. El rio de la luna / J.M. Guelbenzu. – Barcelona : Alianza Editorial, 1989. – ISBN 84-206-0410-0
40110
  Garcia Blazquez El rito / Garcia Blazquez. – Barcelona : Ediciones Destino, 1974. – 232 p. – ISBN 84-233-0835-9
40111
  Conzales Juan Marrero El roatro de la victoria del socialismo. / Conzales Juan Marrero. – La Habana, 1975. – 240с.
40112
  Estorino Abelardo El robo del Cochino. / Estorino Abelardo. – La Habana, 1964. – 104с.
40113
  Llorens Vicente El romanticismo espanol / Llorens Vicente. – Madrid : Castalia D.L., 1989
40114
  Valle-Inclan El Ruedo Iberico / Valle-Inclan. – La Habana : Editorial de "Arte y Literatura", 1974. – 653 p.
40115
  Verba G.G. El ruso a traves de la traduccion / Galyna G. Verba, Rafael Guzman Tirado, Stepan O. Ryzvaniuk. – Granada : Universidad de Granada, 2001. – 206 p. – ISBN 84-338-2795-2
40116
   El ruso ensenado por la practica. – M. – 176с.
40117
   El ruso ensenado por la practica. – 2-e edic. corregida. – M., 1966. – 184с.
40118
   El Ruso ensenado por la practica = Практика русской разговорной речи/ Г. Богатова, Е. Владимирский, Г. Копылова, И. Кравчук, Э. Сосенко, Л. Уткина : пособие для лиц, говорящих на испанском языке / G. Bogatova, E. Vladimirskiy, G. Kopilova, I. Kravchuk, E. Sosenko, L. Utkina; B. Nikonov, T. Turbina. – 2-е изд., испр. – Moscu : Progreso, 1966. – 184 с.
40119
  Залєснова О.В. El saber no pesa = Знання за плечима не носити : посібник з ісп. мови для студ. вищ. навч. закл. / [О.В. Залєснова, П.М. Бокова] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. лінгв. ун-т. – Вінниця : Нова Книга, 2013. – 385, [1] c. : іл., табл. – Авт. зазнач. на обкл. та в кінці кн. – ISBN 978-966-382-400-0
40120
  Santamarina A. El secreto de la cueva : nivel A / Alonso Santamarina. – Madrid : Edelsa Grupo Didascalia, 2009. – 63, [1] p. : il. + 1 CD audio. – (Espanol Lengua Extranjera ; 1 : Coleccion Aventuras para 3). – ISBN 978-84-7711-770-0
40121
  Asturias Miguel Angel El Senor presidente. / Asturias Miguel Angel. – Habana. – 380с.
40122
  Moratin L.F. de El si de las ninas : nivel 1 / Leandro Fernandez de Moratin. – 4-a reimpr. – Madrid : Edelsa Grupo Didascalia, 2001. – 87 p. : ill. – 1-а ed.: 1995.- Повна назва сер.: Espanol lengua extranjera. – (ELE ; Coleccion Lecturas clasicas graduadas). – ISBN 84-7711-100-6
40123
  Carpentier Alejo El siglo de las Luces / Carpentier Alejo. – La Habana, 1974. – 392с.
40124
  Abalkin L. El sistema economiko del socialisma / L. Abalkin. – M., 1982. – с.
40125
   El sistema juridico del socialismo. – Moscu, 1987. – 215с.
40126
  Alarcon Pedro A de El sobmrero de tres picos: el capitan Veneno. / Pedro A de Alarcon. – Habana, 1975. – 283с.
40127
   El socialismo como sistema economico. – M., 1986. – 288с.
40128
  Lenin El socialismo y el campesinado. / Lenin. – M., 1980. – 41с.
40129
   El socialismo y la ciencia. – Moscu, 1987. – 254с.
40130
  Lenin El socialismo y la guerra. / Lenin. – M., 1973. – 61с.
40131
  Prieto Jenaro El socio / Prieto Jenaro. – La Habana, 1964. – 198с.
40132
  Cimorra E. y.o. El sol sale de noche. La presencia la Gran Guerra Patria del pueblo sovietico contra el nazi-fascismo / E. y.o. Cimorra. – Moscu, 1970. – 327с.
40133
  Alarcon P.A. de El sombrero de tres picos : nivel 1 / Pedro Antonio de Alarcon. – [7-a reimpr.]. – Madrid : Edelsa Grupo Didascalia, 2008. – 79 p. – Primera ed.: 1995 .- Повна назва сер.: Espanol lengua extranjera. – (ELE ; Coleccion Lecturas clasicas graduadas). – ISBN 978-84-7711-101-6
40134
  Alarcon P.A. de El sombrero de tres picos : nivel 1 / Pedro Antonio de Alarcon. – 8a reimpr. – Madrid : Edelsa Grupo Didascalia, 2010. – 79 p. – Primera ed.: 1995 .- Повна назва сер.: Espanol lengua extranjera. – (ELE ; Coleccion Lecturas clasicas graduadas). – ISBN 978-84-7711-101-6
40135
   El status de los extranjeros en la URSS. – M., 1984. – 95с.
40136
  Diaz-Mas El sueno de Venecia / Diaz-Mas. – Barcelona : Editorial Anagrama, 1992. – (Narrativas hispanicas ; 134). – ISBN 84-339-0944-4
40137
  Rico Francisco El sueno del humanismo . De Petrarca a Erasmo / Rico Francisco. – Madrid : Alianza, 1993. – 202 p. – (Alianza Universidad ; 754). – ISBN 84-206-2754-2
40138
  Talens J. El sueno del origen y la muerte (1986-88) / J. Talens. – Valencia : Hiperion, 1988. – 94 p.
40139
  Talens Jenaro El sueсo del origen y la muerte: (1986-88) (Poesia Hiperion) / Talens Jenaro. – Barcelona : Hiperion, 1988. – 94 p.
40140
  Garcia Morales El sur seguido de Bene / Garcia Morales. – Barcelona : Anagrama, 1995. – 110, [1] p. – ISBN 84-339-1721-8
40141
  Castellon Antonio El teatro como instrumento politico en Espana (1895-1914) / Castellon Antonio; prologo de Ricardo Domenech. – Madrid : Endymion, 1994. – 287 p. – Bibliogr.: p.265-287. – ISBN 84-7731-167-6
40142
  Domenech R. El teatro de Buero Vallejo: una meditacion espanola / R. Domenech. – Madrid : Gredos, 1993. – 183 p.
40143
  Garcia Templado El teatro espanol actual / Garcia Templado. – Madrid : Anaya, 1992. – 96 p.
40144
   El tercer mundo. Problemas y perspectivas. (La etapa contemporanea del movimiento de liberacion nacional). – Moscu, 1970. – 271с.
40145
  Blischenko Igor El terrorismo como crimen international / Blischenko Igor, Zhdanov Nikolai. – M., 1983. – 299с.
40146
  Sanchez Ferlosio El testimonio de Yarfoz / Sanchez Ferlosio. – Madrid : Alianza Editorial, 1986
40147
  Matute A.M. El tiempo / A.M. Matute. – Barcelona, 1991
40148
  Muniz C. El tintero. Miserere para medio fraile / C. Muniz. – Salamanca : Ediciones Almar, 1980
40149
  Rodoreda Merce El torrent de les flors / Rodoreda Merce; proleg i ed. leter.-biogr., a cura de Casals M . – Valensca : Climent, 1993. – 363 p. – (serie"la unitat" ; n.148). – ISBN 84-7502-395-9
40150
  Serafimovich Alexandr El torrente de hierro / Serafimovich Alexandr. – Moscu, 1974. – 335с.
40151
  Buero Vallejo El Tragaluz / Buero Vallejo. – Madrid : Coleccion Austral, 1995
40152
  Aparicio J.P. El Transcantabrico / J.P. Aparicio. – Madrid : Narrativa Mondadori, 1990
40153
  Littman Hans Eduard El Tratamiento automatico de la informacion / Littman Hans Eduard. – Madrid, 1966. – 113p.
40154
  Ivanov Vsevolod El tren blindado 14-69 / Ivanov Vsevolod. – La Habana : Arte y literatura, 1974. – 113p. – (Colection "Cocuyo")
40155
   El triangulo divino. – Los Sembradores
Tomo 1. – 1981. – 378с.
40156
  Sobolev A. El trotakismo, enemigo de la revolucion / A. Sobolev. – Moscu, 1974. – 52с.
40157
  Alvarez Cheo El trovador caonaero. / Alvarez Cheo. – Las Villas, 1962. – 130с.
40158
  Sabato Ernesto El tunel / Sabato Ernesto. – Buenos Aires, 1986. – 137с.
40159
  Grin E. El ultimo almiar / E. Grin. – Moscu : Ediciones en lenguas extranjeras, 1950. – 281 p.
40160
  Mlechin Leonid El ultimo caso del detective Imai / Mlechin Leonid. – Moscu, 1990. – 271с.
40161
  Nasarre P. El ultimo concierto / P. Nasarre. – Barcelona : Seix Barral, 1990. – ISBN 84-322-4648-4
40162
  Mesa Leonelo Abello El ultimo crimen / Mesa Leonelo Abello. – La Habana, 1979. – 86с.
40163
  Benavides Manuel El ultimo pirata del Mediterraneo / Benavides Manuel. – Moscow, 1953. – 360с.
40164
  Ibarruri Dolores El unico camino / Ibarruri Dolores. – La Habana, 1962. – 464с.
40165
  Altshuler Jose El universo de Einstein / Altshuler Jose. – La Habana : Editorial Academia, 1979. – 36 p.
40166
  Martines Estrada Ezequiel y Sine El verdadero cuento del Tio Sam / Estrada Ezequiel y Sine Martines. – La Habana, 1963. – 113с.
40167
  Fernan-Gomez El viaje a ninguna parte / Fernan-Gomez. – Madrid : DEBATE, 1995
40168
  Miret El vino en el arte : creditos fotograficos / Montserrat Miret i Nin ; prologo Mauricio Wiesenthal ; [Instituto Espanol de comercio exterior ICEX ]. – Barcelona : Lunwerg, 2005. – 245, [1] p. : ill. – Bilingual. – ISBN 84-7782-703-6
40169
  Romero Esteo El vodevil de la palida, palida, palida, palida rosa / Romero Esteo. – Madrid, 1979
40170
  Volkov F.M. El XXVII congreso del PCUS en el curso de Economia Politica / F.M. Volkov. – M : Progres, 1988. – 144 p.
40171
   Elaboration des programmes de l"einseignement general du 2-d degre. – Paris, 1960. – 412с.
40172
   Elaboration of the distance courses from applied statistics with using system distance learning "PROMETHEUS" / N.M. Tovmachenko, O. Kurbatov, O.V. Lukovich, I.M. Sichkar // International workshop Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), September 22-27, 2008 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), intern. workshop. – [S. l. : s. n.], 2008. – P. 35-37


  Розробка дистанційних курсів з прикладної статистики з використанням системи дистанційного навчання "PROMETHEUS".
40173
  Giurgea Corneliu Elaborqrea reflexului conditionat prin excitarea directa a scoartei cerebrale. / Giurgea Corneliu, 1953. – 156с.
40174
  Paulus J.-O. Elainih / J.-O. Paulus. – Ciplet, 1968. – 62с.
40175
  Parton V.Z. Elastic-plastic fracture mechanics / V.Z. Parton, E.M. Morozov. – M., 1978. – 432 p.
40176
   Elastic characteristics of nanocomposites based on polymers and carbon nanotubes / D.A. Slisarenko, O.P. Olasuk, Y.A. Onanko, O.V. Lyashenko, A.P. Onanko, G.T. Prodayvoda, S.A. Vyzhva // Twelfth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2011" : October 27-30, 2011, Kyiv, Ukraine : sci. works / "Optics & High Technology Material Science SPO 2011", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університе, 2011. – P. 76-78
40177
   Elastic constants and azimuth anizotropy parameters of SiO2 / Y.A. Onanko, O.V. Shabatura, A.P. Onanko, O.V. Lyashenko, G.T. Prodayvoda, S.A. Vyzhva // Twelfth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2011" : October 27-30, 2011, Kyiv, Ukraine : sci. works / "Optics & High Technology Material Science SPO 2011", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університе, 2011. – P. 107-109
40178
   Elastic deformation and anomalous electrical conductivity of semimetals / Yu.I. Boyko, V.V. Bogdanov, R.V. Vovk, B.V. Grinyov // Functional materials / National Academy of Ukraine, Scientific and Technological Corporation "Institute for Single Crystals" ; ed. in chief V. Semynozhenko. – Kharkiv, 2021. – Vol. 28, No. 2. – Р. 217-220. – ISSN 1027-5495
40179
  Yashchuk V.M. Elastic vibrations of silicon and germanium nanoparticles and the influence on their optical properties / V.M. Yashchuk, I.V. Lebedyeva, O.V. Boryseiko // Functional materials / National Academy of Ukraine, Scientific and Technological Corporation "Institute for Single Crystals" ; ed. in chief V. Semynozhenko. – Kharkiv, 2020. – Vol. 27, No. 3. – Р. 463-467. – ISSN 1027-5495


  The paper deals with the problem on the connection of mechanical and optical properties of silicon and germanium nanoparticles. Experimental evidence of insignificant influence of nanoparticle sizes on oscillatory motions of lattice ions of medium is ...
40180
  Solomon L. Elasticitate liniara : Introducere mathematica in statica solidului elastic / L. Solomon. – Bucuresti : Acad. R.S.R., 1969. – 816 s. – Bibliogr.: p. 785-814
40181
  Pavel A. Elastostabilitatea recipiente lor cilindrice / A. Pavel. – Bucuresti : Acad. RSR, 1983. – 310 p.
40182
  Чопикашвили Л.В. Elateridac Renibrionidae северных склонов Центрального Кавказа и восточного Предкавказья : Автореф... канд. биол.наук: 097 / Чопикашвили Л.В.; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1969. – 21л.
40183
   Elba. – Munchen, 1993. – 56с.
40184
  Czarnocki Kazimierz Elblag 1945 i dzis / Czarnocki Kazimierz, A. Przysiecki. – Warszawa, 1968. – 144с.
40185
  Dennett Daniel Elbow room : The varieties of free will worth wanting / Dennett Daniel. – Cambridge : The MIT press, 1999. – 200p. – (A Bradford book). – ISBN 0-262-04077-8
40186
  Brunstedt Jonathan Elder Brother, Loyal Friend, and The Stalinist Myth of War: Recasting Soviet Ethnic Hierarchy, 1945-1953 // Ab Imperio : исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве : междунар. науч. реферируемый журнал. – [River Forest, 2019. – 3. – С. 88-116. – ISBN 978-5-89423-110-5. – ISSN 2166-4072
40187
  Selber Martin Eldorado / Selber Martin. – Berlin, 1959. – 384с.
40188
  Parafianowicz Halina Eleanor Anna Roosevelt : W cieniu wielkiego meza / Parafianowicz Halina. – Warszawa : Wyd-wo Uniwersytetu Warszawskiego, 2000. – 234s. – ISBN 83-235-0049-5
40189
  Hareven Tamara Eleanor Roosevelt: An American conscience. / Hareven Tamara. – Chicago, 1968. – 326с.
40190
  Lash Joseph Eleanor: the years alone / Lash Joseph. – New York, 1972. – 368с.
40191
   Election of His Excellency professor Paulo E. de Berredo carneiro az Prezident of the Conference. Address by the president on his election. – Paris, 1962. – 28с.
40192
  Goethe W J. Elective affinities : Johann Wolfgang von Goethe / J.W. von Goethe; Transl. by E. Mayer, L. Bogan; Introd. by V. Lange. – Chicago : Gateway, Regnery, 1966. – 16, 305 p.
40193
  Моряк-Протопопова Electivo Viritim як ключовий принцип устрою Речі Посполитої (початок XVI - кінець XVIII ст.) // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІ звіт. наук.-практ. конф., 6-7 лют. 2020 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2020. – Ч. 1. – С. 56-59
40194
  Vladislav Electoral Politics in Serbia and the First Multi-Party Elections in 1990 / Vladislav, Sotirovic // Розвиток політичної науки: європейські практики та національні перспективи : матеріали Х Міжнар. наук.-практ. конф. (Чернівці, 1 груд. 2020 р.) / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича [та ін. ; редкол.: А.М. Круглашов (наук. ред.) та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2020. – С. 82. – ISBN 978-617-8034-00-9


  Виборча політика в Сербії та перші багатопартійні вибори 1990 року/
40195
  Kliuzhev O. Electoral reform: a decade-long road / [O. Kliuzhev, O. Neberykut]. – Kiev : Piatakov Yu.O. SP, 2021. – 50 p. : tab. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк.
40196
  Sophocles Electra and other plays: Ajax; Electra; Women of Trachis; Philoctetes / Sophocles. – Harmondsworth, 1982. – 218с.
40197
  Giraudoux Jean Electre. / Giraudoux Jean. – Paris, 1974. – 179с.
40198
   Electret properties of Ca5Nb4TiO17 with five-layered perovskite-like structure / Y.O. Titov, M.S. Slobodyanik, N.M. Belyavina, O.I. Nakonechna, V.V. Chumak, R.M. Kuzmin // Functional materials / National Academy of Ukraine, Scientific and Technological Corporation "Institute for Single Crystals" ; ed. in chief V. Semynozhenko. – Kharkiv, 2017. – Vol. 24, No. 4. – Р. 559-562. – ISSN 1027-5495


  It is found that ceramic thermoelectret based on Ca5Nb4TiO17 with five-layered slab perovskite-like structure is characterized by high values of potential external electric field VS which demonstrates enchanced stability in time both under normal and ...
40199
  Kulik S. Electric conductivity of the Earth crust in the North-Eastern Part of the Alpine-Himalayan Orogenic Belt / S. Kulik, T. Burakhovich // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 4. – С. 72-73. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 0203-3100
40200
  Cotton H. Electric discharge lamps / H. Cotton. – London : Chapman & Hall LTD, 1946. – XVI,436с. – (Monographs on electrical engineering ; Volume XII)
40201
  Taylor W.T. Electric power system / W.T. Taylor. – London : Pitman & sons, 1922. – 107 p. – (Pitman"s technical primer series)
40202
   Electric power systems. – Moscow, 1982. – 446с.
40203
   electric pwer in Asia and the Far East 1951 to 1955. – Bangkok, 1957. – 60с.
40204
   electric pwer in Asia and the Far East. 1964. – N.Y., 1966. – 106с.
40205
   electric pwer in Asia and the Far East. 1967. – New York, 1969. – 131с.
40206
  Nowak M. Electric stun - as one of the coercive measures to ensure the security of the polish police officer // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4 (14). – С. 203-209. – ISSN 2227-796X


  Сегодня полицейский, несущий службу, все чаще подвергается как проявлениям агрессии, так и результатам агрессивных действий. Оказывается, что именно агресивное проведение правонарушителей является часто встречаемой опасностью в повседневной работе ...
40207
  Бердичевская Н.А. Electricak engineering : хрестоматия по электротехнике : [для студентов горных спец. вузов УССР] / Бердичевская Н.А., Фадеева Л.Е. – Харьков : ХГУ, 1959. – 112 с. – Библиогр.: с. 109
40208
  Mavromati T. Electrical activity of man"s braain during the snvestigation of associative memory / T. Mavromati, N. Fslimonova // Шевченківська весна 2014: біологічні науки : матеріали XII міжнар. наук. конф. студентів та молодих науковців : 25-28 берез. 2014 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. т-во студентів та аспірантів, Навч.-наук. центр "Ін-т біології". – Київ : [б. в.], 2014. – P. 45
40209
   Electrical and oscillating structures of P3HT -PCBM nanocomposites / A.S. Krasnokutsky, O.P. Olasyuk, M.P. Kulish, O.P. Dmytrenko // Sixteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2015" : ski. works : Oct. 22-25, 2015, Kyiv, Ukraine : devoted to intern. year of light-based technoligies a. 75th anniversary of Fac. of physics of Taras Schevchenko Nat. Univ. of Kyiv / "Optics & High Technology Material Science SPO 2015", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2015. – P. 57-58
40210
   Electrical and Thermal Conductivity of Ternary Composites Graphite Nanoplatelets/TiO2/Epoxy / L.L. Vovchenko, T.A. Len, L.Yu. Matzui, O.V. Turkov, Yu.S. Perets // Journal of nano- and electronic physics : scientific journal / Ministry of Education and Science of Ukraine ; Sumy State University ; ed.-in-chief Protsenko I.Yu. ; ed.board: Azarenkov M.O., Denisov S.I., Nepijko S.A., [et al.]. – Sumy, 2019. – Vol. 11, № 3. – Р. 03007-1-03007-7. – ISSN 2077-6772
40211
  Traister John Electrical applicatications guidebook / Traister John. – Reston : Reston; Prentice-Hall, 1979. – XI,189p. : ill. – ISBN 0-8359-1623-5
40212
  Hamann C. Electrical Conduction Mechanisms in Solids / C. Hamann, H. Burghardt, T. Frauenheim. – Berlin : VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, 1988. – 290 с.
40213
  Burghardt Hubert Electrical Conduction Mechanisms in Splids. / Burghardt Hubert, Claus a.o. Hamann. – Berlin, 1988. – 290с.
40214
  Kasatkin A.S. Electrical engineering / A.S. Kasatkin, M.V. Nemtsov. – Moscow : Mir Publishers, 1986. – 527 p.
40215
  Khan F.Y. Electrical Engineering Education in India: Past, Present & Future / F.Y. Khan, Sh. Bajpai // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2018. – Т. 8, вип. 3. – P. 75-81. – ISSN 2308-4081


  Електротехнічне навчання в Індії: минуле, сьогодення і майбутнє.
40216
  Зильперт Ф.Н. Electrical engineering. Английская хрестоматия по электротехнике / Ф.Н. Зильперт. – Москва, 1931. – 141 с.
40217
  Siltanen Samuli Electrical impedance tomography and Faddeev Green"s functions // Annales Academiae scientiarum Fennicae / Suomalainen tiedeakatemia. – Helsinki, 1999. – 56p. – (Mathematica ; N 120 ; N 120 : (Dissertationes)). – ISSN 1239-6303
40218
  Tretyak O.V. Electrical instabiliti in halfinsulating / O.V. Tretyak, Y.I. Karahin, Y.B. Vorobyov // Phys. Stat. Sol., 1969. – №2
40219
  Graff H. Electrical installation / H. Graff. – 2-nd ed. – Leipzig : Edition, 1964. – 180 p. – (Technical Fundamentals)
40220
  Kostenko M. Electrical machines : in two volumes / M. Kostenko, L. Piotrovsky. – Moscow : Mir Publishers
V. 1 : Direct Current Machines and Transformers. – 1968. – 688 p.
40221
  Ivanov-Smolensky Electrical machines / Ivanov-Smolensky. – M.
Ч. 2. – 1982. – с.
40222
   Electrical power and electromechanical systems = Електроенергетичні та електромеханічні системи / Нац. ун-т "Львівська політехніка"; редкол.: О. Лозинський, А. Маляр, В. Цяпа [та ін.]. – Львів : Львівська політехніка, 2019-. – ISSN 2706-9982
Vol. 2, N 1. – 2020. – 94 с. – Резюме укр., англ. мовами
40223
   Electrical properties of Cambrian rocks in Volyno-Podillia / S. Vyzhva, D. Onyshchuk, V. Onyshchuk, T. Pastushenko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – P. 38-43. – (Геологія ; вип. 4 (67)). – ISSN 1728-3817


  In this article, we present the results of applying a petroelectrical research technique to complex terrigenous and carbonate reservoirs. There have been determined the petroelectrical properties and their relation to porosity and permeability of ...
40224
   Electrical properties of MIS structures with silicon nanoclusters / S.V. Bunak, V.V. Ilchenko, V.P. Melnik, I.M. Hatsevych, B.N. Romanyuk, A.G. Shkavro, O.V. Tretyak // Semіconductor physics, quantum electronics & optoelectronics / National Academy of Ukraine, V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, Technology Park "Semiconductor Technologies and Materials, [etc.]. – Kyiv, 2011. – Vol. 14, № 2. – P. 241-246. – ISSN 1560-8034


  The theoretical and experimental investigations of electrical properties of the Al-SiO2--SiO(ncsSi-2-Si structures grown using high temperature annealing SiOx, x < 2, have been carried out. It has been experimentally found that the ...
40225
   Electrical resistivity handbook. – London : Peter Peregrinus, 1992. – 735 p. – (IEE Materials and Devices Series/ Ser.ed. D.V.Morgan, K.Overshott ; 10). – ISBN 0-86341-266-1
40226
  Semen"ko M.P. Electrical Resistivity of the Y(Ga,Al)2, Y(Ga,Si)2 and Y(Ga,Ge)2 Solid Solutions with Structure of AlB2 Type / M.P. Semen"ko, N.M. Bilyavina, O.I. Nakonechna // Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / НАН України ; Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова ; глав. ред. О.М. Ивасишин. – Київ, 2017. – Т. 39, № 10, жовтень. – Р. 1299-1306. – ISSN 1024-1809
40227
  Jones A.V. Electrical technology in mining : the dawn of new age / A.V. Jones, R.P. Tarkenter. – London : Peter Peregrinus, 1992. – 207 p. : il. – (IEE History Technology Series/ Ser.ed. B.Bowers ; 15). – ISBN 0-86341-199-1
40228
  Whitney William Electrical wiring: residential / Whitney William. – New York : John Wiley & Sons, Inc., 1979. – 190p. – ISBN 0-471-03578-5
40229
  Dawes Ch.L. Electricidad industrial / Ch.L. Dawes. – [La Habana] : Pedagogika
T. 1. – 1965. – 398 p.
40230
  Dawes Ch.L. Electricidad industrial / Ch.L. Dawes. – [La Habana] : Pedagogika
T. 2. – 1965. – 430 p.
40231
  Coyne Electricidad practica aplicada / Coyne. – Mexico : Union Tipografica Editorial Hispano Americana, 1951. – 522 s.
40232
  Procopiu S. Electricitate si magnetism / S. Procopiu. – Iasi : Laboratorului, 1942. – 380 p.
40233
  Giju Stela Electricitatea atmosferei. / Giju Stela. – Bucuresti, 1984. – 195с.
40234
   Electricitatea si aplikatiile ei, 1950. – 480 с.
40235
  Терпигорева В.Д. Electricity / В.Д. Терпигорева, С.Д. Матвеев. – М, 1956. – 88с.
40236
   Electricity : Science program. – s.l. : Nelson Doubleday; Odhams books, 1969. – 64p. : ill.
40237
  Matveev A.N. Electricity and magnetism = Матвеев А.Н. Электричество и магнетизм : Trans. from rus. / A.N. Matveev; Wadhwa P., Deineko N. (transl.). – Moscow : Mir Publishers, 1986. – 448с.
40238
  Berrie T.W. Electricity economics and planning / T.W. Berrie. – London : Peter Peregrinus, 1992. – 276 p. – (IEEE Power Series / Ed. A.T. Johns, J.R. Platts, D. Aubrey ; 16). – ISBN 0-86341-282-3
40239
   Electricity from MND : Proceedings of a symposium on magnetohydrodynamic electrical power generation jointly organized; in 3 vol. – Vienna : International Atomic Energy Agency
Vol. 1. – 1966. – 710 p.
40240
   Electricity from MND : Proceeding of a symposium on magnetohydrodynamic electrical power generation jointly organized; in 3 vol. – Vienna : International Atomic Energy Agency. – (Proceedings Series)
Vol. 2. – 1966. – 1162 p.
40241
   Electricity from MND : Proceeding of a symposium on magnetohydrodynamic electrical power generation jointly organized; in 3 vol. – Vienna : International Atomic Energy Agency. – (Proceedings Series)
Vol. 3. – 1966. – 1062 p.
40242
   Electricity saving in households due to the market liberalization and change in the consumer behaviour / G. Bazbauers, U. Bariss, L. Timma, D. Layka, A. Blumberga, D. Blumberga // Energetika / Lietuvos mokslu akademija. – Vilnius, 2015. – Т. 61, Nr. 3/4. – P. 108-118. – ISSN 0235-7208
40243
  Bogdanescu S. Electrificare in Sectorul Agricol si Avantajele el / S. Bogdanescu : Editura de Stat, 1951. – 31s.
40244
  Yakushenkov Y. Electro-Optical Devices : Theory and Design / Y. Yakushenkov. – Moscow : Mir Publishers, 1983. – 400 p.
40245
  Lesiuk A.I. Electro-optical properties of a nematic homeotropic cell with tunable boundary conditions / A.I. Lesiuk, M.V. Lednei, O.S. Tarnavskyi // Sixteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2015" : ski. works : Oct. 22-25, 2015, Kyiv, Ukraine : devoted to intern. year of light-based technoligies a. 75th anniversary of Fac. of physics of Taras Schevchenko Nat. Univ. of Kyiv / "Optics & High Technology Material Science SPO 2015", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2015. – P. 258-259
40246
  Lesiuk A.I. Electro-optical properties of a nematic planar cell with tunable boundary conditions / A.I. Lesiuk, M.V. Lednei, O.S. Tarnavskyi // Sixteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2015" : ski. works : Oct. 22-25, 2015, Kyiv, Ukraine : devoted to intern. year of light-based technoligies a. 75th anniversary of Fac. of physics of Taras Schevchenko Nat. Univ. of Kyiv / "Optics & High Technology Material Science SPO 2015", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2015. – P. 257
40247
  Pogrebetsky James Electrochemical and magnetochemical study of manganese(iv) clathrochelate / Pogrebetsky James, Fritsky Igor // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – P. 57
40248
  Arulepp M. Electrochemical characteristics of porous carbon materials and electrical double layer capacitors / Mati Arulepp. – Tartu : Tartu university press, 2003. – 196c. – (Dissertationes chimicae Universitatis Tartuensis, ISSN 1406-0299 ; N 38). – ISBN 9985-56-814-1
40249
   Electrochemical constants. – Washington, 1951. – 310с.
40250
   Electrochemical investigation of cobalt absorbtion processes by soils of Ukraine / V. Mank, O. Tonkha, V. Galimova, S. Surovtsev, O. Menshov, O. Bukova, I. Rogovskiy // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019


  In this paper, the processes of cobalt absorption by soils of Ukraine are investigated by using the electrochemical method of pulsed inversion chronopotentiometry. It has been established that the absorption capacity of cobalt by soil varieties from ...
40251
  Regner A. Electrochemical processes in chemical industries / A. Regner. – Prague : Artia, 1957. – 464 p.
40252
  Antropov L. Electrochimie theorique. / L. Antropov. – M., 1979. – 645с.
40253
  Friard Dominique Electroconvulsivotherapie et accompagnement infirmier / Friard Dominique. – Paris : Masson, 1999. – IX,147p. – (Collection souffrance psychique et soins / Sous la direct. de D. Friard). – ISBN 2-225-83804-6
40254
   Electrodinamica cuantica : trad. del ruso / A.A. Sokolov, I.M. Ternov, V.Ch. Zhukovski, A.V. Borisov; A.A. Sokolov, I.M. Ternov, V.Ch. Zhukovski, A.V. Borisov ; [trad. del ruso por Consuelo Fernandez Alvarez]. – Moscu : Mir, 1989. – 320 р. : ill. – Bibliogr.: p. 314-316, p. 318
40255
  Novozhilov Yu.V. Electrodynamics = Ю.В. Новожилов Электродинамика : tr. from Rus. / Yu.V. Novozhilov, Yu. Yappa. – Moscow : Mir Publishers, 1981. – 352 с.
40256
  Novozhilov Yu. Electrodynamics = Ю.В. Новожилов Электродинамика : tr. from Rus. / Yu. Novozhilov, Yu.A. Yappa. – 2nd ed. – Moscow : Mir Publishers, 1986. – 352 p.
40257
   Electrolytes in Biological Systems : Incorporating papers presented at a symposium at the marine biological laboratory in Woods Hole / Shanes Abraham M. – Washington : American Physiological Society, 1955. – 243p.
40258
  Rogozin D.A. Electromagnetic radiation of superconducting cosmic strings / D.A. Rogozin, L.V. Zadorozhna // Advances in Astronomy and Space Physics / Taras Shevchenko University of Kyiv; Main Astronomical Observatory of the National Academy of Sciences of Ukraine. – Kiev, 2013. – Vol. 3, iss. 2. – Р.135 -140. – ISSN 2227-1481


  Cosmic strings are relics of the early Universe which can be formed during the phase transitions of fields with spontaneously broken symmetry in the early Universe.
40259
   Electromagnetic scattering by nonspherical particles. – Washigton : American geophysical union, 2000. – 31,808p. – Repr. from the Journal of geophysical research. – ISBN 0-87590-946-9
40260
   Electromagnetic simulation of split ring resonators in Ka-band / V. Chorniy, O. Nechyporuk, S. Skripka, V. Danilov // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Р. 63-67. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 1 (19)). – ISSN 1728-3817


  We consider artificial materials where possible to achieve the negative values of effective magnetic permitivity in the Ka-band wavelengths of electromagnetic radiation ((26.5–40) GHz). Using electromagnetic modeling the parameters of the double ring ...
40261
  Elliott Robert Electromagnetics / Elliott Robert. – New York, Toronto, S.Francisco : McGRAW-HILL Book Company, 1966. – 631с.
40262
   Electron-conformational rearrangement in nanocomposites films of poly-N-epoxypropylcarbazole with fullerenes C60 / O.P. Olasyuk, O.P. Dmytrenko, M.P. Kulish, M.A. Zabolotnyy, H.Y. Borodina, T.O. Busko // Functional materials / National Academy of Ukraine, Scientific and Technological Corporation "Institute for Single Crystals" ; ed. in chief V. Semynozhenko. – Kharkiv, 2017. – Vol. 24, No. 4. – Р. 563-571. – ISSN 1027-5495


  Optical absorption spectra, optical conductivity, refractive index n, extinction coefficient k and photoluminescence in nanocomposite films of poly-N-epoxypropylcarbazole (PEPC) with 0,7; 1,35; 2,5 and 4 wt.% of C60 molecules were studied. Substantial ...
40263
  Hatschek P. Electron-optics : Практикум / P. Hatschek. – Boston : American Photographic Publishing, 1944. – 161 p.
40264
  Korff Serge Electron and nuclear counters / Korff Serge. – New York, 1946. – 212 с.
40265
  Repetsky S.P. Electron and phonon spectra and optical conductivity of carbon nanotubes with nitrogen impurity / S.P. Repetsky, I.G. Vyshivana, D.K. Cheshkovsky // Twelfth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2011" : October 27-30, 2011, Kyiv, Ukraine : sci. works / "Optics & High Technology Material Science SPO 2011", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університе, 2011. – P. 132
40266
   Electron and vibration structure of fluorine-containing polyamide film under high energetic electron irradiation / O.L. Pavlenko, V.A. Sendiuk, O.P. Dmytrenko, M.P. Kulish, E.V. Sheludko, O.D. Kachkovsky, O.O. Ilchenko, V.V. Shlapatska // Вопросы атомной науки и техники : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т" ; редколл.: И.М. Неклюдов, В.С. Агеев, А.С. Бакай [и др.]. – Харьков, 2017. – № 4 (110). – Р. 17-20. – (Серия "Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение" ; вып. 110). – ISSN 1562-6016
40267
   Electron density of electric arc plasma in silver vapours / R. Semenyshyn, V. Boretskij, I. Babich, A. Veklich // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – P. 41-44. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 14). – ISSN 1728-3817


  В роботі наведені результати вимірювання радіального розподілу електронної концентрації в плазмі електродугового розряду між срібними електродами та композиційними електродами на основі срібла (Ag-CuO). Проаналізована доцільність використання для ...
40268
  Weissburd F. Electron devices and amplifiers / F. Weissburd, G. Panayev, B. Savelyev. – Moscow : Mir, 1990. – 528 p.
40269
  Zubov E.E. Electron dynamics in the normal state of cuprates: Spectral function, Fermi surface and ARPES data // Физика низких температур : ежемесячный научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Физико-технический ин-т низких температур им. Б.И. Веркина НАН Украины. – Харьков, 2016. – Т. 42, № 11. – P. 1328-1344. – ISSN 0132-6414
40270
   Electron energy state dependence on the shape and size of semiconductor quantum dots / O.V. Tretyak, Li. Yiminy, O. Voskoboynicov, C.P. Lee, S.M. Sze // I. Apyl. Phys, 2001. – №12
40271
   Electron kinetic in bacterial reaction center with addition fullerene C60 / D.M. Ramazanov, M.A. Zabolotnyi, O.P. Barabash, M.A. Drapikovskyi, M.P. Kulish, O.P. Dmitrenko // Sixteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2015" : ski. works : Oct. 22-25, 2015, Kyiv, Ukraine : devoted to intern. year of light-based technoligies a. 75th anniversary of Fac. of physics of Taras Schevchenko Nat. Univ. of Kyiv / "Optics & High Technology Material Science SPO 2015", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2015. – P. 49-51
40272
   Electron Microscopy and Analysis, 1987. – Briston : Institute of Physics, 1987. – 361с.
40273
   Electron microscopy and biological properties of the pathogen affecting Platanthera bifolia / A. Peregudova, G. Korotyeyeva, T. Kompanets, V. Polischuk // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Р. 30-32. – (Біологія ; Вип. 62). – ISSN 1728-3817


  Проведено обследование больных растений Platanthera bifolia, отобранных в Каневском природном заповеднике. Была доказана инфекционность сока, а также возможность механической передачи вируса. Методом трансмиссионной электронной микроскопии в образцах ...
40274
  Mudrak T. Electron microscopy detection of viruses in the Сactus collection of Ukraine / T. Mudrak, T. Kompanets, G. Korotyeyeva // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Р. 36-37. – (Біологія ; вип. 59). – ISSN 1728-3817


  Проведено скринінг колекцій кактусових у ботанічних садах України. У всіх обстежених колекціях кактуси були інфіковані вірусами. Виявлено вірус, який за морфологічними характеристиками подібний до вірусу кактусів 2. Screening of Cactaceae plants on ...
40275
  Klemperer O. Electron optics / O. Klemperer. – Cambridge : University Press, 1939. – X, 107 p.
40276
   Electron optics and the electron microscope. – New York : Wiley & Sons, 1945. – 766 с.
40277
  Marton L. and oth. Electron physics tables / L. and oth. Marton. – Washington, 1956. – 84 с.
40278
  Gorbar E.V. Electron states in the field of charged impurities in two-dimensional Dirac systems / E.V. Gorbar, V.P. Gusynin, O.O. Sobol // Физика низких температур : ежемесячный научный журнал / НАН Украины ; Физ.-техн. ин-т низких температур им. Б.И. Веркина НАН Украины ; редкол.: С.Л. Гнатченко, В.В. Еременко, И.Н. Адаменко [и др.]. – Харьков, 2018. – Т. 44, № 5. – Р. 491-524. – ISSN 0132-6414
40279
  Repetsky S.P. Electron structure and spin-dependent transport in carbon nanotubes with chromium impurity / S.P. Repetsky, I.G. Vyshivana, V.V. Shastun // Twelfth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2011" : October 27-30, 2011, Kyiv, Ukraine : sci. works / "Optics & High Technology Material Science SPO 2011", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університе, 2011. – P. 133
40280
   Electron structure of TiO2 composite films with noble metal nanoparticles / T.O. Busko, M.P. Kulish, O.P. Dmytrenko, N.V. Vityuk, A.M. Eremenko // Semіconductor physics, quantum electronics & optoelectronics / National Academy of Ukraine, V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, Technology Park "Semiconductor Technologies and Materials [etc.] ; ed.in chief V.F. Machulin. – Kyiv, 2014. – Vol. 17, № 1. – Р. 67-74. – ISSN 1560-8034
40281
   Electron transport through nanocomposite SiO2(Si) films containing Si nanocrystals / O.L. Bratus, A.A. Evtukh, O.V. Steblova, V.M. Prokopchuk // Semіconductor physics, quantum electronics & optoelectronics : міжнародний науковий журнал / National Academy of Ukraine, V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, Technology Park "Semiconductor Technologies and Materials [etc.] ; ed.in chief V.F. Machulin. – Kyiv, 2016. – Vol. 19, № 1. – Р. 9-13. – ISSN 1560-8034
40282
  Michl J. Electronic aspects of organic photochemistry / Josef Michl, Vlasta Bonacic-Koutecky. – New York [etc.] : John Wiley & Sons, 1990. – XIII, 475 p. : ill., tab. – Index: p. 463-475. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 0-471-89626-8
40283
  Michl Josef Electronic aspects of organic photochemistry / Michl Josef, Bonacic-Koutecky Vlasta. – New York, 1990. – 475с.
40284
  Nedilko S. Electronic band structure and luminescence properties pderedow ZrP2O7 crystals / S. Nedilko, V. Chornii // Ukrainian journal of physical optics / Institute of physical optics. – Lviv, 2013. – Vol. 14, N 4. – C. 187-195. – ISSN 1609-1833


  У роботі досліджено фотолюмінісцентні властивості кристалів ZrP2O7 в ультрафіолетовій і видимій ділянках спектра за умови збудження фотонами з енергією 3.5-12 eB.
40285
   Electronic Ceramics - Production and Properties. – Riga, 1990. – 125с.
40286
  Kirichenko N.V. Electronic collection of rare books in the Maksimovich scientific library of the Taras Shevchenko Kyiv National University / Nadia Kirichenko, Dmytro Lukin, Olexiy Mykytenko // Uncommon culture [Electronic resourse] / The International Center for Information Management Systems and Services (ICIMSS) ; ATHENA Project Consortium. – [Poland a.o.], 2012. – Vol. 3, no. 5/6 : Collections Development. – P. 166-173. – ISSN 2083-0599 (online)
40287
  Raskhodoff Hicholas Electronic drafting and design / Raskhodoff Hicholas. – Englewood Cliffs : Prentice-Hall, 1966. – XII,594p. : ill. – (Prentice Hall series in electronic technology)
40288
  Gaunt Leonard Electronic flash guide. / Gaunt Leonard. – 3d ed. – London-New York, 1974. – 80с.
40289
   Electronic future of academic libraries = Elektroniczna przyszlosc bibliotek akademickich / Ed. by W. Pindlowa // Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 1997. – 213 s. – (Prace z bibliotekoznawstwa i Informacji naukowej ; Z. 3 (5))
40290
  Korobchynska N.V. Electronic healthcare system as a monitoring tool in the field of healthcare of the united territorial community: regulatory law // Public management : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Київ, 2020. – № 4 (24), september 2020. – P. 166-180. – ISSN 2414-0562
40291
  Hector L.G. Electronic physics / L.G. Hector, Herbert S.L., C.E. Scouten. – York : Blakiston, 1944. – VIII, 355 p.
40292
  Oliychenko I.M. Electronic procurement system as a tool for improving the enterprise"s activity / I.M. Oliychenko, M.Y. Ditkovska // Науковий вісник Полісся : науковий економічний журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технол. ун-т ; редкол.: Шкарлет С.М., Коваленко Л.О., Гонта О.І. [та ін.]. – Чернігів, 2020. – Вип. 1 (20). – С. 22-30. – ISSN 2410-9576
40293
   Electronic properties of complex metabolic molecules and antihypertensive molecules / V.A. Sendiuk, E.L. Pavlenko, O.P. Dmytrenko, M.P. Kulish // Sixteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2015" : ski. works : Oct. 22-25, 2015, Kyiv, Ukraine : devoted to intern. year of light-based technoligies a. 75th anniversary of Fac. of physics of Taras Schevchenko Nat. Univ. of Kyiv / "Optics & High Technology Material Science SPO 2015", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2015. – P. 299-300
40294
   Electronic properties the DNA and DNA: Au molecular clusters on Si / A. Gorchinskiy, O. Vysokolyan, P. Scharff, K. Risch, E. Buzaneva // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – P. 18-20. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 5). – ISSN 1728-3817


  Осаджено ДНК, ДНК:Au молекулярні кластери з гелю на кремнієву поверхню, визначено їх електронні властивості за допомогою тунельної спектроскопії.
40295
  Syrota L. Electronic repositories in Ukraine and world: state and prospects // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2018. – № 3. – С. 139-142. – ISSN 2409-9805


  Національний репозитарій академічних текстів: відкритий доступ до наукової інформації : монографія / О.С. Чмир, Т.К. Кваша, Т.О. Ярошенко та ін. - Київ : ДНУ "УкрІНТЕІ", 2017. - 200 с. ISBN 978-966-479-085-4 (Print), ISBN 978-966-479-086-1(Online).
40296
  Derkach T.M. Electronic resources in teaching basic chemical disciplines at universities // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Давидович Н., Бєбний Г. [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 12 (153). – P. 99-109. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466


  Електронні ресурси у навчанні базових хімічних дисциплін в університетах. Актуальність теми дослідження зумовлена недостатньою розробленістю дидактичних основ підготовки студентів із хімії в умовах інформатизації. Теорія та методика професійної освіти ...
40297
  Lipniewicz R. Electronic Services and VAT Jurisdiction Rules in the European Union // Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska / Universitas Mariae Curie-Sklodowska. – Lublin, 2016. – P. 643-650. – (Sectio H: Oeconomia ; vol. 50, 1). – ISSN 0459-9586
40298
  Hrynko V. Electronic social networking sites as a universal tool for developing future teachers’ digital competence // Advanced education / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Ф-т лінгвістики ; голов. ред. Н.С. Саєнко ; редкол.: М.А. Петерз, Л.І. Тараненко, І. Менезеш [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 12. – С. 64-73. – ISSN 2409-3351


  Метою дослідження є вивчення можливостей використання електронних соціальних мереж для розвитку пізнавальної діяльності майбутніх учителів. Дослідження проводилось у Донбаському державному педагогічному університеті.
40299
  Rozouvan T. Electronic spectra of point defects in a single silicon crystal / T. Rozouvan, I. Plyushchay // Twelfth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2011" : October 27-30, 2011, Kyiv, Ukraine : sci. works / "Optics & High Technology Material Science SPO 2011", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університе, 2011. – P. 143
40300
  Oriekhov D.O. Electronic states of pseudospin-1 fermions in dice lattice ribbon / D.O. Oriekhov, E.V. Gorbar, V.P. Gusynin // Фізика низьких температур : щомісячний науковий журнал / НАН України ; Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України ; редкол.: С.Л. Гнатченко, І.М. Адаменко, О.С. Бакай [та ін.]. – Харків, 2018. – Т. 44, № 12, спец. вип. : Електронні властивості низьковимірних систем. До сімдесятиріччя від дня народження І.В. Кріве. – C. 1678-1691. – ISSN 0132-6414
40301
   Electronic structure and magnetic phase diagram in the Hubbard model / V.F. Los, S.P. Repetsky, T.D. Shatnii, T.S. Len // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – P. 396-403. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Методом кластерного розкладу для функції Грина в однозонній моделі Хаббарда досліджені електронна структура та магнітне впорядкування систем з сильними електронними кореляціями. Показано, що густину електронних станів системи можна описати вкладом ...
40302
  Mishchuk S.O. Electronic structure of fullerence C60 composites films with squaraine dyes / S.O. Mishchuk, O.L. Pavlenko // Sixteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2015" : ski. works : Oct. 22-25, 2015, Kyiv, Ukraine : devoted to intern. year of light-based technoligies a. 75th anniversary of Fac. of physics of Taras Schevchenko Nat. Univ. of Kyiv / "Optics & High Technology Material Science SPO 2015", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2015. – P. 98-99
40303
  Hoi O.M. Electronic structure of fullerene at break p-conjugation in models C60H2, C60-C2H4 and C60-C5H2N / O.M. Hoi, H.M. Zarytska, O.L. Pavlenko // Sixteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2015" : ski. works : Oct. 22-25, 2015, Kyiv, Ukraine : devoted to intern. year of light-based technoligies a. 75th anniversary of Fac. of physics of Taras Schevchenko Nat. Univ. of Kyiv / "Optics & High Technology Material Science SPO 2015", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2015. – P. 93-94
40304
  Datta S. Electronic transport in mesoscopic systems [Електронний ресурс] / S. Datta; ed. by H.Ahmed, M.Pepper, A.Broers. – Cambridge : Cambridge University Press, 1995. – 379 p.
40305
   Electronic universal Vade-Mecum. – Warszawa
1. – 1964. – 660с.
40306
   Electronic universal Vade-Mecum. – Warszawa
2. – 1964. – 790с.
40307
  Boyko O.P. Electronic voting: prospects for Ukraine // Public management : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Київ, 2020. – № 3 (23), june 2020. – С. 24-33. – ISSN 2414-0562
40308
  Gordon Don Electronic warfare: element of strategy and multiplier of combat power / Gordon Don. – New York a.o. : Pergamon press, 1981. – VIII, 182 p. – Bibliogr.: p.172-176
40309
   Electronica basica. – S.l. : Editora MINED. – 530 s.
40310
  Agahanean T.M. Electronica cu tranzistori / T.M. Agahanean. – Bucuresti : Editura Stiintifica si Enciclopedica, 1980. – 315 s.
40311
  Millman J. Electronics / J. Millman, S.Seely. – New York ; London : McGraw-Hill, 1941. – XXI, 721 p.
40312
  Parker P. Electronics / P. Parker. – London : Edward Arnold & Co., 1952. – 1050 p.
40313
   Electronics. – М., 1958. – 168с.
40314
   Electronics and communication engineering journal. – Stevenage : IEE publishing department. – ISSN 09540695
Vol.5, N1. – 1993


  1997. Vol. 6, N 4
40315
   Electronics and communication engineering journal. – Stevenage : IEE publishing department. – ISSN 0954-0695
Vol.5, N 6. – 1993


  1997. Vol. 6, N 4
40316
   Electronics and communication engineering journal. – Stevenage : IEE publishing department. – ISSN 0954-0695
Vol.5, N 5. – 1993


  1997. Vol. 6, N 4
40317
   Electronics and communication engineering journal. – Stevenage : IEE publishing department. – ISSN 0954-0695
Vol.5, N 4. – 1993


  1997. Vol. 6, N 4
40318
   Electronics and communication engineering journal. – Stevenage : IEE publishing department. – ISSN 0954-0695
Vol.5, N 3. – 1993


  1997. Vol. 6, N 4
40319
   Electronics and communication engineering journal. – Stevenage : IEE publishing department. – ISSN 0954-0695
Vol.5, N 2. – 1993


  1997. Vol. 6, N 4
40320
   Electronics and control systems = Електроніка та системи управління : науковий журнал / Ministry education and science of Ukraine ; National aviation university. – Kyiv. – ISSN 1990-5548
№ 2 (44). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
40321
   Electronics and control systems = Електроніка та системи управління : науковий журнал / Ministry education and science of Ukraine ; National aviation university. – Kyiv, 1995-. – ISSN 1990-5548
№ 3 (45). – 2015. – 142 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
40322
   Electronics and control systems = Електроніка та системи управління : науковий журнал / Ministry education and science of Ukraine ; National aviation university. – Kyiv, 1995-. – ISSN 1990-5548
№ 4 (46). – 2015. – 144 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
40323
   Electronics and control systems = Електроніка та системи управління : науковий журнал / Ministry education and science of Ukraine ; National aviation university. – Kyiv, 1995-. – ISSN 1990-5548
№ 1 (47). – 2016. – 137 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
40324
   Electronics and control systems = Електроніка та системи управління : науковий журнал / Ministry education and science of Ukraine ; National aviation university. – Kyiv, 1995-. – ISSN 1990-5548
№ 2 (48). – 2016. – 153 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
40325
   Electronics and control systems = Електроніка та системи управління : науковий журнал / Ministry education and science of Ukraine ; National aviation university ; ed. V.M. Sineglazov. – Kyiv, 1995-. – ISSN 1990-5548
№ 3 (49). – 2016. – 137 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
40326
   Electronics and control systems = Електроніка та системи управління : науковий журнал / Ministry education and science of Ukraine ; National aviation university ; ed. V.M. Sineglazov. – Kyiv, 1995-. – ISSN 1990-5548
№ 4 (50). – 2016. – 122 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
40327
   Electronics and control systems = Електроніка та системи управління : науковий журнал / Ministry education and science of Ukraine ; National aviation university ; ed. V.M. Sineglazov. – Kyiv, 1995-. – ISSN 1990-5548
№ 1 (51). – 2017. – 152 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
40328
   Electronics and control systems = Електроніка та системи управління : [науковий журнал] / Ministry education and science of Ukraine ; National aviation university ; ed. V.M. Sineglazov. – Kyiv, 1995-. – ISSN 1990-5548
№ 2 (52). – 2017. – 119 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
40329
   Electronics and control systems = Електроніка та системи управління : [науковий журнал] / Ministry education and science of Ukraine ; National aviation university ; ed. V.M. Sineglazov. – Kyiv : Освіта України, 1995-. – ISSN 1990-5548
№ 3 (53). – 2017. – 125 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
40330
   Electronics and control systems = Електроніка та системи управління : [науковий журнал] / Ministry education and science of Ukraine ; National aviation university ; ed. V.M. Sineglazov. – Kyiv : Освіта України, 1995-. – ISSN 1990-5548
№ 1 (55). – 2018. – 116 [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
40331
   Electronics and control systems = Електроніка та системи управління : [науковий журнал] / Ministry education and science of Ukraine ; National aviation university ; ed. V.M. Sineglazov. – Kyiv : Освіта України, 1995-. – ISSN 1990-5548
№ 2 (56). – 2018. – 136, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
40332
   Electronics and control systems = Електроніка та системи управління : [науковий журнал] / Ministry education and science of Ukraine ; National aviation university ; ed. V.M. Sineglazov. – Kyiv : Освіта України, 1995-. – ISSN 1990-5548
№ 3 (57). – 2018. – 147, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
40333
   Electronics and control systems = Електроніка та системи управління : [науковий журнал] / Ministry education and science of Ukraine ; National aviation university ; ed. V.M. Sineglazov. – Kyiv : Освіта України, 1995-. – ISSN 1990-5548
№ 4 (58). – 2018. – 125, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
40334
   Electronics and control systems = Електроніка та системи управління : [науковий журнал] / Ministry education and science of Ukraine ; National Aviation University ; ed. V.M. Sineglazov ; ed. board: A.Ya. Bileskiy, L.Ya. Ilnitskiy, I.A. Kalyaev [et al.]. – Kyiv : National Aviation University, 1995-. – ISSN 1990-5548
№ 1 (59). – 2019. – 92, [2] p. – Резюме укр., рос., англ. мовами
40335
   Electronics and control systems = Електроніка та системи управління : [науковий журнал] / Ministry Education and Science of Ukraine ; National Aviation University ; ed. V.M. Sineglazov ; ed. board: A.Ya. Diletskiy, L.Ya. Ilnitskiy, I.A. Kalyaev [et al.]. – Kyiv : National Aviation University, 1995-. – ISSN 1990-5548
№ 2 (60). – 2019. – 90, [2] p. – Резюме укр., рос., англ. мовами
40336
   Electronics and control systems = Електроніка та системи управління : [науковий журнал] / Ministry education and science of Ukraine ; National Aviation University ; ed.-in-chief V.M. Sineglazov ; ed. board: A.Ya. Bileskiy, L.Ya. Ilnitskiy, I.A. Kalyaev [et al.]. – Kyiv : National Aviation University, 1995-. – ISSN 1990-5548
№ 3 (61). – 2019. – 87, [2] p. – Резюме укр., рос., англ. мовами
40337
   Electronics and control systems = Електроніка та системи управління : [науковий журнал] / Ministry education and science of Ukraine ; National Aviation University ; ed.-in-chief V.M. Sineglazov ; ed. board: A.Ya. Bileskiy, L.Ya. Ilnitskiy, I.A. Kalyaev [et al.]. – Kyiv : National Aviation University, 1995-. – ISSN 1990-5548
№ 4 (62). – 2019. – 105, [2] p. – Резюме укр., рос., англ. мовами
40338
   Electronics and control systems = Електроніка та системи управління : [науковий журнал] / Ministry education and science of Ukraine ; National Aviation University ; ed.-in-chief V.M. Sineglazov ; ed. board: A.Ya. Bileskiy, Francois Le Chevalier, Zhengbing Hu [et al.]. – Kyiv : National Aviation University, 1995-. – ISSN 1990-5548
№ 1 (63). – 2020. – 123, [2] p. – Резюме укр., рос., англ. мовами
40339
   Electronics and control systems = Електроніка та системи управління : scientific journal / Ministry education and science of Ukraine ; National Aviation University ; ed.-in-chief V.M. Sineglazov ; ed. board: P.I. Bidyuk, Francois Le Chevalier, Zhengbing Hu [et al.]. – Kyiv : National Aviation University, 1995-. – ISSN 1990-5548
№ 2 (64). – 2020. – 100, [2] p. – Резюме укр., рос., англ. мовами
40340
   Electronics and control systems = Електроніка та системи управління : scientific journal / Ministry education and science of Ukraine ; National Aviation University ; ed.-in-chief V.M. Sineglazov ; ed. board: P.I. Bidyuk, Francois Le Chevalier, Zhengbing Hu [et al.]. – Kyiv : National Aviation University, 1995-. – ISSN 1990-5548
№ 3 (65). – 2020. – 101, [2] p. – Резюме укр., рос., англ. мовами
40341
   Electronics and control systems = Електроніка та системи управління : scientific journal / Ministry education and science of Ukraine ; National Aviation University ; ed.-in-chief V.M. Sineglazov ; ed. board: P.I. Bidyuk, Francois Le Chevalier, Zhengbing Hu [et al.]. – Kyiv : National Aviation University, 1995-. – ISSN 1990-5548
№ 4 (66). – 2020. – 63, [2] p. – Резюме укр., рос., англ. мовами
40342
   Electronics and control systems = Електроніка та системи управління : scientific journal / Ministry education and science of Ukraine ; National Aviation University ; ed.-in-chief V.M. Sineglazov ; ed. board: P.I. Bidyuk, Francois Le Chevalier, Zhengbing Hu [et al.]. – Kyiv : National Aviation University, 1995-. – ISSN 1990-5548
№ 1 (67). – 2021. – 101, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
40343
  Baranski P. Electronique des semiconducteurs : Proprietes des materisux / P. Baranski, V. Klotchkov, I. Potykevitch. – Moscou : Editions Mir
P. 1 : Aide-Memoire. – 1978. – 526 s.
40344
  Epifanov G. Electronique des solides = Твердотельная электроника : tr. du russe / G. Epifanov, Y. Moma. – Moscou : Mir, 1991. – 360 p.
40345
  Shockley William Electrons and holes in semiconductors. With applications to transistor electronics / Shockley William. – 3-d printing. – Toronto - New York - London, 1950. – 558с.
40346
  Kaganov M.J. Electrons. Phonons. Magnons / M.J. Kaganov. – Moscow : Mir, 1981. – 261 p.
40347
   Electrophoresis "79 : Advanced Methods Biochemical and Clinical Applications. Proceedings of the Second International Conference on Electrophoresis. – Berlin; New York : Walter de Gruyter, 1980. – 858p.
40348
   Electrophoresis "81 : Advanced Methods Biochemical and Clinical Applications. Proceedings of the Third International Conference on Electrophoresis. – Berlin; New York : Walter de Gruyter, 1981. – 1021p.
40349
  Lybeck H. Electrophoretic Studies on Free and Protein-Bound I 131 in The Serum / H. Lybeck. – Helsingfors : Weilin&Goos, 1957. – 98p.
40350
   Electrophysical properties of meso-porous silicon free standing films modified with palladium / A.I. Manilov, V.A. Skryshevsky, S.A. Alekseev, G.V. Kuznetsov // Semіconductor physics, quantum electronics & optoelectronics / National Academy of Ukraine, V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, Technology Park "Semiconductor Technologies and Materials, [etc.]. – Kyiv, 2011. – Vol. 14, № 1. – P. 1-6. – ISSN 1560-8034


  Resistivity and complex impedance voltage dependences for thick meso-porous silicon free layers were studied in this work. The asymmetrical by the sign of applied voltage experimental curves at low frequencies have been obtained. Modification of ...
40351
  Obukhova T.Yu. Electrophysical properties of porous silicon obtained by vapor etching / T.Yu. Obukhova, M.O. Stepanova // Збірник наукових праць Чотирнадцятої міжнародної конференції молодих учених з прикладної фізики / Міжнародна конференція молодих учених з прикладної фізики. – Київ : Київський університет, 2014. – P. 115-117
40352
  Ivanyuta O. Electrophysics properties the DNA and DNA:Au molecular clusters on sapphire // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Р.19-27. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 1 (19)). – ISSN 1728-3817


  The films DNA, DNA: Au, clusters from gel solution, which can be magnetic and electrical active in biosensor systems and to detect their functional properties by microwave techniques. Research has been focused on the application of I - V ...
40353
  Rassomagina M. Electrophysiological correlates of monocular dominant eye perception of verbal stimuli in emotional Stroop-test / M. Rassomagina, V. Kravchenko, M. Makarchuk // Biologija / Lithuanian academy of sciences, Lietuvos mokslu akademija. – Vilnius, 2014. – Vol. 60, No. 2. – Р. 79-95. – ISSN 1392-0146


  Peculiarities of monocular analysis of emotional words through dominant eye using emotional Stroop-test were investigated. The analysis revealed an increase of beta power in right handed subjects during the task with emotional words in case of dominant ...
40354
  Bures J. Electrophysiological methods in biological research / J. Bures, M. Petran, J. Zachar. – Prague : Publishing House, 1960. – 515p.
40355
   Electrostatic propulsion. – N.Y., Lond. : Academic Press. – (Progress in Astronautics and Rocketry ; V. 5)
5. – 1961. – 580 с.
40356
  Kotteritzsch Th. Electrostatik / Th. Kotteritzsch. – Leipzig : B.G. Teubner, 1872. – 335 S.
40357
  Durand E. Electrostatique et magnetostatique / E. Durand. – Paris : Masson et Cie, 1953. – 774 с.
40358
  Kitaev V. Electrotechnique et notions d`electronique industrielle / V. Kitaev. – Moscou : Editions Mir, 1990. – 260 s.
40359
  Kitaev V. Electrotecnia con fundamentos de la electronica industrial / V. Kitaev. – Moscow : Editorial Mir, 1988. – 256 p.
40360
   Electtrotechnique. – М., 1959. – 116с.
40361
  Szaharnov S. Elefantok az aszfalton = : Слоны на асфальте / S. Szaharnov; Святослав Сахарнов. – Budapest-Uzsgorod : Mora Konyvkiado Karpati Kiado, 1982. – 185с.
40362
  Ozog Jan Boleslaw Elegia weselna i inne opowiadania / Ozog Jan Boleslaw. – Warszawa, 1977. – 214с.
40363
  Mihalic S. Elegija / S. Mihalic. – Zagreb, 1968. – 173с.
40364
  Weller W. Elekrodynamik. Elektromagnetisches Feld von Ladungen und Stromen im Vakuum : Ein Lehrbuch zur Theorie derKlassischen Physik / W. Weller, H. Winkler; W. Wolfgang, W. Horst. – Leipzig : Teubner, 1979. – 255 S.
40365
  Vorob"ew Elektrical Instability in Half-Insulating GaAs. /Оттиск из Received July 10, 1969/ / Vorob"ew. – Kiev : State University, 1969. – с. 499-510 (12с.)
40366
  Heller Bedrich Elektricka pevnost / Heller Bedrich, Veverka Antonin. – Praha, 1957. – 399 с.
40367
  Bartakova B. Elektricka tarizeni v chemickych a Jinych agresivnich prostredich / B. Bartakova, J. Varak. – Praha : Statni nakladatelstvi technicke literatury, 1975. – 198 s.
40368
  Tomic B. Elektricke instalacije i tehnologija elektrotehnickog materijala : udzbenik za III. Razred srednjih tehnickih skola / B. Tomic. – 2. izd. – Zagreb : Skolska Knjiga, 1958. – 294 s.
40369
  Turicin A.M. Elektricke mereni neelektrickych velicin / A.M. Turicin. – Praha, 1958. – 416с.
40370
  Ciganek L. Elektricke pristroje spinaci, ochranne a ridici : Pusobeni, provedeni, navrhovani / L. Ciganek. – Praha : Statni nakladatelstvi technicke literatury, 1956. – 389 s.
40371
  Hudec J. Elektricke stroje / J. Hudec, J. Sequens. – Praha : Statni nakladatelstvi technicke literatury
C. 1. – 1959. – 198 s.
40372
  Hudec J. Elektricke stroje / J. Hudec, J. Sequens. – Praha : Statni nakladatelstvi technicke literatury
C. 2. – 1959. – 188 с.
40373
  Chladek J. Elektricke stroje na stejnosmerny proud / J. Chladek, J. Lammeraner. – Praha : Statni nakladatelstvi technicke literatury, 1957. – 416 s.
40374
  Petrovic Dr.Lj. Elektricne instalacije / Dr.Lj. Petrovic. – Beograd : Tehnicka Knjiga, 1957. – 196 s.
40375
  Petrzilka Vaclav Elektrina a magnetismus / Petrzilka Vaclav, Safrata Stanislav. – Praha, 1956. – 638 с.
40376
  Triska J. Elektrisace Zemedelstvi / J. Triska. – Praha : Statni Zemedelske Nakladatelstvi, 1957. – 287s.
40377
  Hoyer H.-F. Elektrische Bauelemente und Anlagen / H.-F. Hoyer, W. Rauch. – 2. Aufl. – Berlin : VEB Verlag Technik, 1977. – 160 s.
40378
   Elektrische Kontakte : Ausgewahlte Beitrage. – Berlin : Akademie-Verlag, 1980. – 404 s.
40379
  Bremser H. Elektrische Leitungen und Leitungsnetze fur Niederspannungsanlagen und ihre Berechnung / H. Bremser. – 2. uberarb. und erg. Aufl. – Berlin : VEB Verlag Technik, 1962. – 392 s.
40380
  Grave H.F. Elektrische Messung nichtelektrischer Grossen / H.F. Grave. – Leipzig : Academische Verlagsgesellschaft Geest & Portig K.-G., 1962. – 532 s. – (Technisch-Physikalische Monographien ; B. 14)
40381
  Frolich Friedrich Elektrische und magnetische Eigenschaften der festen Korper / Frolich Friedrich. – Berlin, 1964. – 156 S.
40382
   Elektrizace a motorizace zaleznicni dopravy. – Brno, 1962. – 26с.
40383
  Rocard Yves Elektrizitat / Rocard Yves. – Berlin : VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, 1958. – 720 S.
40384
  Knoops Fr. Elektrizitatswirtschaft / Fr. Knoops, Braune Reinhold. – Freiberg, 1957. – 72с.
40385
  Nasledow D. Elektrizitutsdurchgang durch feste Dielektrika / D. Nasledow, P. Scharawsky. – Leipzig : [S. n.], 1930. – S. 429-452
40386
  Lindner H. Elektro-Aufgaben : Ubungsaufgaben zu den Grundlagen der Elektrotechnik (mit Losungen) / H. Lindner. – Leipzig : Fachbucgverlag
T. 1 : Gleichstrom. – 1954. – 186 s.
40387
  Lindner H. Elektro-Aufgaben : Ubungsaufgaben zu den Grundlagen der Elektrotechnik (mit Losungen) / H. Lindner. – 2. verb. Aufl. – Leipzig : Fachbuchverlag
B. 2 : Wechselstrom. – 1960. – 144 s.
40388
  Sper Gustav Elektro-Graugub / Sper Gustav. – Lpz., 1952. – 122с.
40389
  Petzoldt H. Elektroakustik / H. Petzoldt. – Leipzig : Fachbuchverlag GMBH
B. 1 : Allgemeine Anlagentechnik. – 1951. – 204 s.
40390
  Petzoldt H. Elektroakustik / H. Petzoldt. – Leipzig : Fachbuchverlag
B. 2. – 1951. – 204 s.
40391
  Petzoldt H. Elektroakustik / H. Petzoldt. – Leipzig : Fachbuchverlag
B. 3. – 1952. – 122 s.
40392
  Petzoldt H. Elektroakustik / H. Petzoldt. – Leipzig : Fachbuchverlag
B. 4 : Grundlagen der Beschallungstechnik. – 1957. – 168 s.
40393
  Reichardt W. Elektroakustik / W. Reichardt. – Leipzig, 1971. – 183с.
40394
  Kleiber Gunther Elektroausrustung. / Kleiber Gunther. – Berl., 1959. – 56с.
40395
  Libus Wlodzimierz Elektrochemia / Libus Wlodzimierz, Libus Zofia. – Warszawa, 1975. – 279с.
40396
  Mannchen Walter Elektrochemie / Mannchen Walter. – Freiberg, 1959. – 142с.
40397
  Schmitt Karl Elektrochemie. Mit Einfuhrung in die anorganische Chemie / Schmitt Karl. – 3. verbesserte und erweiterte Auflage. – Lpz., 1955. – 341с.
40398
  Suffczynski Maciej Elektrodynamika / Suffczynski Maciej. – Warszawa, 1965. – 454 с.
40399
   Elektroforesa na papire a v jinych nosicich. – Praha, 1959. – 316с.
40400
  Hulin Ivan Elektrokardiograficka prirucka pre medikov / Hulin Ivan, Cagan Stanislav. – Bratislava, 1978. – 211с.
40401
  Macke Wilhelm Elektromagnetische Felder / Macke Wilhelm. – Leipzig : Geest & Portig, 1960. – 396 S.
40402
  Drischel H. Elektromagnetische Felder und Lebewesen / H. Drischel. – Berlin : Akademie, 1978. – 31S. : Mit 14 Abbildungen und 2 Tabellen. – (Mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse ; B. 113 ; H. 4)
40403
  Machacek C. Elektromery : zaklad hospodareni elektrinou / C. Machacek. – Praha : Statni nakladatelstvi technicke literatury, 1959. – 288 s.
40404
  Magyari B. Elektroncso-atlasz / B. Magyari. – Budapest : Muszaki Konyvkiado
T. 1 : Vevocsovek. – 1958. – 336 s.
40405
  Stasiw Ostap Elektronen- und ionenprozesse in Ionenkristallen. Mit Berucksichtigung Photochemischer Prozesse / Stasiw Ostap. – Berl. - Gottingen - Heidelberg, 1959. – 307с.
40406
  Ardenne Manfred von Elektronen-Ubermikroskopie / Ardenne Manfred von. – Berlin : Springer-Verlag
16. – 1940. – 394 s.
40407
  Herrmann Rudolf Elektronen im Kristall / Herrmann Rudolf, Preppernau Uwe. – Berlin : Akademie - Verlag, 1979. – 417 S.
40408
  Conrad W. Elektronen verandern die Welt / W. Conrad. – Leipzig : Urania-Verlag, 1959. – 288 s.
40409
  Klaus Georg Elektronengehirn contra Menschengehirn? / Klaus Georg. – Lpz.-Jena, 1957. – 44с.
40410
  Eckart F. Elektronennoptische Bildwandler und Rontgenbildverstarker / F. Eckart. – Leipzig : Johann Ambrosius Barth Verlag, 1956. – 166 s.
40411
   Elektronenstruktur. – Leipzig : VEB Deutscher Verlag fur Grundstoffindustrie, 1972. – 307 S.
40412
   Elektronentheorie der homoopolaren Bindung. – Berl., 1956. – 164с.
40413
  Livschitz I.M. Elektronentheorie der Metalle / I.M. Livschitz, M.Ja. Asbel, kaganov. – Berlin : Akademie - Verlag, 1975. – 408 S.
40414
  Veltistov Y. Elektronic boy from the portmanteau / Y. Veltistov. – Moscow : Progress Publishers, 1969. – 190 p.
40415
  Busse-Turczynska Ewa Elektroniczne zrodla informacji na temat pismiennictwa dotyczacego praw czlowieka // Bibliotekarz Podlaski : ogolnopolskie naukowe pismo bibliotekoznawcze i bibliologiczne. – Bialystok, 2017. – R. 18, nr. 2 (35). – S. 107-137. – ISSN 1640-7806


  An excess of information has become the domain of our time. This work aims at presenting the situation of this excess as a result of the search for academic information in electronic sources and the ways of dealing with information selection in such a ...
40416
  Brauer H. Elektronik-Aufgaben : Bauelemente, Analoge Schaltungen, Digitale Schaltungen : Mit 352 Bildern, 32 Tabellen, 7 Tafeln und 343 Aufgaben mit Losungen / Brauer H., Lehmann C. – 2. verb. Auflage. – Leipzig : VEB - Fachbuchverlag, 1988. – 255 S.
40417
   Elektronik im der Fernsprech- Vermittlungstechnik. – Berl., 1956. – 296с.
40418
  Glaser W. Elektronik woher-wohin / W. Glaser. – 2. Auf. – Leipzig : VEB Fachbuchverlag, 1967. – 244 s.
40419
  Sledziewski R. Elektronika dla studentow fizyki / R. Sledziewski. – Warszawa : Panstwowe wyd-wo naukowe, 1975. – 283 s.
40420
  Mystkowski A. Elektronika obrabiarkowa / A. Mystkowski, B. Winiarski. – Warszawa : Panstwowe wydawnictwa techniczne, 1961. – 344 s.
40421
  Oehmichen J.P. Elektronika?..Nic jednoduchsie! / J.P. Oehmichen. – Bratislava : Vydavatel"stvo technickej a ekonomickey liyeratury, 1974. – 378 с.
40422
  Jakubaschk H. Elektronikschaltungen fur Amateure / H. Jakubaschk. – Berlin : Verlag Sport und Technik, 1962. – 110 s.
40423
  Korn Granino Elektronische Analogierechenmaschinen. (Gleichstromanalogrechner) / Korn Granino, Korn Theresa. – Berl., 1956. – 466с.
40424
  Adler H. Elektronische Analogrechner. / H. Adler. – Berl., 1962. – 272с.
40425
  Wiederhold Lutz Elektronische Fachinformation Islamwissenschaft : Gegenwartige Situation und Perspektiven im Rahmen einer Virtuellen Fachbibliothek Vorderer Orient/No / Heiner Schnelling Universitats- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt // Schriften zum Biblioteks- und Buchereiwesen in Sachsen- Anhalt. – Halle (Saale), 2000. – N 81. – 102 S. – ISSN 0232-4091
40426
  Murphy John Elektronische Ziffernrechner. / Murphy John. – Berl., 1964. – 364с.
40427
  Pfeifer H. Elektronisches Rauschen / H. Pfeifer. – Leipzig : B.G.Teubner Verlagsgesellschaft
T. 1 : Rauschquellen. – 1959. – 302 s.
40428
  Herich Rudolf Elektronmikroskopicke Studie Vplyvu Mikroelementov na Bunkove Organely Raslin / Herich Rudolf, Bobak Milan, Hudak Jan. – Bratislava : Univerzita Komenskeho, 1980. – 150s.
40429
  Stern K. Elektrophysiologie der Pflanzen / K. Stern. – Berlin : [S. n.], 1924. – VII, 219 S.
40430
  Graf H. Elektrotechnia general / H. Graf. – Leipzig : Edition Leipzig
P. 1 : Principios Tecnicos. – 1971. – 228 s.
40431
   Elektrotechnicky naucny slovnik. – Bratislava : Vydavatel"stvo technickej a ekonomickej literatury
C. 4 : Zvazok. – 1987. – 389 с.
40432
   Elektrotechnik-Elektronik : English-Deutsch; mit etwa 60000 FachbegriffenEnglish-Deutsch. – 2, durch. Aufl. – Berlin : VEB Verlag Technik, 1979. – 720 s. – (Technik-Worterbuch)
40433
  Conrad W. Elektrotechnik / W. Conrad. – Leipzig : Fachbuchverlag, 1965. – 220 s.
40434
  Reinhardt Elektrotechnik / Reinhardt. – 8. erw. und neubearb. Aufl. – Berl., 1966. – 848с.
40435
   Elektrotechnik Rundfunkmechaniker. – Berl., 1955. – 54с.
40436
   Elektrotechnika. – 3. vyd. – Praha : Statni nakladatelstvi technicke literatury
T. 5 : Elektricke teplo. – 1958. – 808 s.
40437
  Koziej E. Elektrotechnika i elektronika / E. Koziej, B. Sochon. – Warszawa : Panstwowe wyd-wo naukowe, 1975. – 642 s.
40438
  Rybicki Z. Elektrotechnika ogolna / Z. Rybicki. – Wyd. 2. uzupel. – Warszawa, 1970. – 453с.
40439
  Arnold A.G. Elektrotechnische Sprechstunde, Fragen und Antworten aus der Praxis. / A.G. Arnold. – 2. uberarbeitete Aufl. – Halla, 1951. – 248с.
40440
  Hoffmeister G. Elektrotechnische Widerstande / G. Hoffmeister. – Leipzig : Fachbuchverlag GMBH, 1952. – 239 s.
40441
  Poniz R. Elektrotehnika za vajenske in industrijske sole / R. Poniz. – Ljubljana : Drzavna Zalozba Slovenije
D. 1 : Osnove Elektrotehnike. – 1963. – 126 s.
40442
  Laski A. Elektrownie wodne : Rozwiazania i dobor parametrow / A. Laski. – Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1971. – 395 s.
40443
  Lebson S. Elektyczne przyrzady pomiarowe / S. Lebson. – Wyd. poprawione. – Warszawa, 1971. – 444с.
40444
  Euler, Leonard Elemens d"algebre. – Lyon, 1794. – 668с.
40445
  Lacroix S.F. Elemens d"algebre, a l"usage de l"ecole centrale des quatre-nations. – Paris, 1815
40446
  Millot Elemens d"histoire de Franse, depuis Clovis jusqu a Louis XV. – Paris
3. – 1774. – 454 p.
40447
  Millot Elemens d"histoire generale. – P.
1. – 1778. – 438с.
40448
  Millot Elemens d"histoire generale. – P.
2. – 1778. – 442с.
40449
  Millot Elemens d"histoire generale. – Paris
T. 3. – 1778. – 468 p.
40450
  Millot Elemens d"histoire generale. – P.
3. – 1778. – 468с.
40451
  Millot Elemens d"histoire generale. – P.
4. – 1778. – 448с.
40452
  Millot Elemens d"histoire generale. – Paris
T. 4. – 1778. – 448 p.
40453
  Millot Elemens d"histoire generale. – P.
5. – 1778. – (4), 426, (4с.
40454
  Millot Elemens d"histoire generale. – P.
2. – 1788. – 468с.
40455
  Millot Elemens d"histoire generale. 2-de partie.. – P.
1. – 1778. – 446с.
40456
  Macquer M. Elemens de chymie theorique. – Paris, 1753. – 356(26)с.
40457
  Boerhaave Herman Elemens de chymie, Traduit du Latin. – Paris
2. – 1754. – 334с.
40458
  Boerhaave Herman Elemens de chymie. Traduit du Latin. – Paris
6. – 1754. – 270с.
40459
  Millot Elemens de l"histoire de France, depuis Clovis jusqu"a Louis XV / Par M. l"abbe Millot, des Academies de Lyon & de Nancy. – Nouvelle edition. – A Neuchatel (Neuchatel) : De l"Imprimerie de la Societe Typographique
Томе 2. – 1779. – 422 p.


  На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею ...
40460
  Sigaud de la Fond Elemens de physique, theorique et experimentale pour servir de guite a la description & l"usage d"un cabinet de physique experimentale. – P.
4. – 1787. – 622с.
40461
  Millot Elemens l"histoire generale / Par m. l"abbe Millot. – A Paris (Paris) : Chez Prault
P. 2 : Histoire moderne, t. 1. – 1773. – XIX, [5], 399p. – На корінці: Elements de l"H. General. Hist. moder. T. 1


  На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини ...
40462
  Millot Elemens l"histoire generale / Par m. l"abbe Millot. – A Paris : Chez Prault
P. 2 : Histoire moderne, t. 2. – 1773. – 483 p. – На корінці: Hist. moder. Tom. II. - Дефектні стор. 479-483, відірваний верхній куток.


  На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотекf Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини ...
40463
  Millot Elemens l"histoire generale / Par m. l"abbe Millot. – Nouvellle ed., augmentee. – A Paris : Chez Durand
P. 1 : Histoire ancienne, t. 4. – 1778. – 400, [3] p. – На корінці: Elements d""Histoire Generale. T. 4


  На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси:: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею ...
40464
  Brisson Mathurin Jacques Elemens ou principes physicochymiques, destines a servir de suite aux Principes de Physiques; a l"usage des ecoles centrales. – Paris, 1800. – 412с.
40465
  Tacquet, Andrea Elementa geometriae plane ac solidae. Quibus accedunt selecta ex Archimede theoremata. – Amsterdam, 1683. – (14), 350, (1с.
40466
  Skimina Stanislaw Elementa latina / Skimina Stanislaw. – Warszawa
2. – 1960. – 78с.
40467
  Skimina Stanislaw Elementa latina / Skimina Stanislaw. – Warszawa
3. – 1960. – 98с.
40468
  Knutzen Elementa philosophiae rationalis, seu Logicae cum generalis, tum specialioris, mathematica methodo in usum auditorum suorum demonstrata a Martino Knutzen : cum indice et tabulus synupticis. – Regiomonti (Konigsberg, Калининград) : Litteris Martini Eberhardi Dornii, 1747. – [16], 430, [8] p. – У виданні поміж нумерованих сторінок містяться порожні ненумеровані аркуші для записів, тому фактична кількість сторінок - 892. - На корінці: Knutzens. Logica


  На тит. арк. надпис чорним чорнилом: Ex Bibliotheca Cathedrae Episcopalis Czernihoviensis ; а також овальна печтка з нерозбірливим текстом.
40469
  Willers F.A. Elementar-Mathematik ein Vorkurs zur Hoheren Mathematik / F.A. Willers. – 7, durchgesehene Aufl. – Dresden ; Leipzig : Steinkopff, 1956. – 267 S.
40470
  Hatschek B., Cori C.J. Elementarcurs der Zootomie in funfzehn Vorlesungen / B. Hatschek , C.J. Cori. – Jena : Gustav Fisher, 1896. – VI, 105 S.
40471
  Golowanow I.B. Elementare Einfuhrung in die Quantenchemie unter besonderer Berucksichtigung der Quantenbiochemie. / I.B. Golowanow, A.K. Piskunow. – Berlin, 1974. – 228с.
40472
  Espe W. Elementare Grundlagen der Kernphysik / W. Espe, A. Kuhn. – Leipzig, 1955. – 152 S.
40473
  Espe W. Elementare Grundlagen der Kernphysik / W. Espe, A. Kuhn. – 2. bearb. – Leipzig, 1958. – 264 с.
40474
  Segeth Wolfgang Elementare Logik / Segeth Wolfgang. – Berl., 1966. – 236с.
40475
  Robisch G. Elementare Stochiometrie - grossenrichtig und SI-gerecht / G. Robisch. – 3., bericht Auflage. – Berlin, 1989. – 121с.
40476
  Schmidt-Renner Gerhard Elementare Theorie der okonomischen Geographie. nebst Aufrissder Historischen Okonomischen Geographie / Schmidt-Renner Gerhard. – Berl., 1961. – 148с.
40477
  Klotzek B. Elementarer Lehrgang der Geometrie axiomatisch aufgebaut. / B. Klotzek. – Berlin, 1968. – 224 с.
40478
  Klotzek B. Elementarer Lehrgang der Geometrie Fortfuhrung der Theorie unter massgeblicher Benutzung des Stetigkeitsaxioms / B. Klotzek; Ministerrat der DDR. Ministerium fur Volksbildung. – Berlin : Volk und Wissen, 1969. – 144 S.
40479
  Григор"єва Л.А. Elementares deutsch : Вступникам до вузів / Л.А. Григор"єва, І.Я. Харитонова. – Вид.2-ге, перер.і допов. – Київ : Вища школа. Головневид-во, 1974. – 267 S.
40480
  Григор"єва Л.А. Elementares deutsch : вступникам до вузів / Л.А. Григор"єва, І.Я. Харитонова. – Вид.3-те, перер. і допов. – Київ : Вища школа. Головне вид-во, 1978. – 271 S.
40481
  Григор"єва Л.А. Elementares Deutsch : Вступникам до вузів / Л.А. Григор"єва, І.Я. Харитонова. – Київ : Вища школа, 1971. – 264 S.
40482
  Klein F. Elementarmathematik : Vom Honeren standpunkte aus / F. Klein. – Berlin : Springer
1. – 1924. – 322 S.
40483
  Klein F. Elementarmathematik : Vom Honeren standpunkte aus / F. Klein. – Berlin : Springer
3. – 1928. – 237 S.
40484
  Szczepanski Jan Elementarne pojecia socjologii / Szczepanski Jan. – Warszawa, 1965. – 268с.
40485
  Szczepanski J. Elementarne pojecia socjologii / J. Szczepanski. – Warszawa, 1972. – 553с.
40486
  Pogorzelski Witold Elementarny slownik logiki formalnej / Pogorzelski Witold; Uniw. Warszawski, Filia w Bialymstoku. – Bialystok : Dzial wyd-w Filii Uniwersytetu Warszawskiego, 1992. – 573s.
40487
  McCaig Elementary Agriculture for Alberta Schools / McCaig. – Toronto : W.J.Gage & Co., Lmt., 1915. – 256p.
40488
   Elementary Chinese. – Beijing : Foreign languages press
Vol. 5. – 1984. – 42 p.
40489
   Elementary Chinese. – Beijing : Foreign languages press
Vol. 6. – 1984. – 50 p.
40490
   Elementary Chinese. – Beijing : Foreign languages press
Vol. 7. – 1985. – 42 p.
40491
   Elementary Chinese. – Beijing : Foreign languages press
Vol. 8. – 1985. – 46 p.
40492
   Elementary Chinese. – Beijing : Foreign languages press
Vol. 9. – 1985. – 46 p.
40493
   Elementary Chinese. – Beijing : Foreign languages press
Vol. 4. – 1987. – 30 p.
40494
   Elementary Chinese. – [Beijing : People"s education press]. – (Quick Chinese). – ISBN 978-7-19523-5
1. – 2007. – 149 p. : ill. – Тит. арк. кит. та англ. мовами. На тит. арк.: Elementary Chinese. Ren Jiao, Hai Wen
40495
   Elementary Chinese course. – Peking : Peking university press. – (Peking university textbook)
Part 1. – 1987. – 215 p.
40496
   Elementary Chinese course. – Peking : Peking univ. press
Part 1. – 1987. – 303 p.
40497
   Elementary Chinese course. – Peking : Peking univ. press
Part 2. – 1987. – 380 p.
40498
   Elementary Chinese course. – Peking : Peking univ. press
Part 3. – 1987. – 387 p.
40499
   Elementary Chinese course. – Peking : Peking univ. press
Part 4. – 1987. – 161p.
40500
   Elementary Chinese course. – 2nd ed. – Peking : Peking university press. – (Peking university textbook)
Part 4. – 1993. – 183 p.
40501
   Elementary Chinese readers : instructors manual. – Beijing : Foreign languages press
Book 1. – 1981. – 170p.
40502
   Elementary Chinese readers : instructors manual. – Beijing : Foreign languages press
Book 2. – 1981. – 116p.
40503
   Elementary Chinese readers : instructors manual. – Beijing : Foreign languages press
Book 3. – 1982. – 120p.
40504
   Elementary Chinese readers : instructors manual. – Beijing : Foreign languages press
Book 4. – 1982. – 158p.
40505
   Elementary Chinese readers. – 2nd printing. – Beijing : Foreign languages
Book 4. – 1985. – 311p. – First ed. 1980
40506
   Elementary Chinese Readers. – Beijing
2. – 1986. – 266с.
40507
   Elementary Chinese Readers. – Supplement. – Beijing, 1987. – 277с.
40508
   Elementary Chinese Readers. – Beijing
1. – 1987. – 294с.
40509
   Elementary Chinese Readers. – Beijing
3. – 1987. – 295с.
40510
   Elementary Chinese Readers. – Beijing
4. – 1987. – 311с.
40511
  MacNaughton Robert Elementary computability, formal languages and automata / MacNaughton Robert. – Englewood Cliffs; New Jersey, 1982. – 400с.
40512
  Mufti Aftab Elementary computer graphics. / Mufti Aftab. – Reston/Prentice-Hall, 1983. – 210с.
40513
  Boyce W.E. Elementary differential equations and boundary value problems / W.E. Boyce, Di Prima. – 2d ed. – New York, 1969. – 533с.
40514
   Elementary education: current issues and research. – New York, London, 1967. – 315с.
40515
  Limpus G.H. Elementary General Science / George H. Limpus, John W. B. Shore. – Toronto : The Macmillan Company of Canada Ltd., 1938. – XVIII, 362 p. : ill.
40516
  Cook A.J. Elementary mathematical analysis : Chapters 1-4 / A.J. Cook, E.W. Sheldon. – [S. l.] : University of Alberta, 1930. – 30 p.
40517
  Wilson Jack Elementary mathematics a modern approach / Wilson Jack. – New York : McGraw-Hill Book Company, 1967. – 400p.
40518
  Cunningham Gillie Elementary matters : Workbook with key / Cunningham Gillie. – 6th impres. – Harlow : Longman, 2000. – 78,[1]p. : ill. – 1st. publ. 1997. – ISBN 0-582-27361-7
40519
  Bell Jan Elementary matters : Student"s book / Bell Jan, Gower Roger. – 6th impres. – Harlow : Longman, 2000. – 144p. : ill. – 1st publ. 1997. – ISBN 0-582-27362-5
40520
  Smith J.O. Elementary mechanics of deformable bodies. / J.O. Smith, O.M. Sidebottom. – London : Collier-Macmillan, 1969. – 634 p.
40521
  Borshch-Komponiets Elementary plane and mine surveying / Borshch-Komponiets, B. Fedorov, M. Kolesnikova; Translated from the Russian by Kuznetsov V.V. – Moscow : Mir, 1986. – 326p.
40522
   Elementary processes of nonlinear interaction of charget particles with plasma and the equations of weakly-turbulent plasma. – Moscou, 1965. – 18 с.
40523
  Pilar Frank Elementary quantum chemistry / Pilar Frank. – 2nd ed. – New York : McGraw-Hill, Inc., 1990. – 599 p. – ISBN 0-07-050093-2
40524
  Eicholz Robert Elementary school mathematics / Eicholz Robert, Phares G. O"Daffer. – Palo alto
6. – 1965. – 332с.
40525
  Omar M.A. Elementary solid state physics: principles and applications / M.A. Omar. – Amsterdam a.o. : Addison-Wesley Publishing Company, 1975. – 669 с.
40526
  Bluman A.G. Elementary statistics : a step by step approach / Allan G. Bluman. – 5th ed. – Boston a.o. : McGraw-Hill: Higher education, 2004. – 25,[7],810 p. : ill. + 1 CD-ROM + додаток "Important formulas" (1 арк.). – ISBN 0-07-254907-6
40527
  Sandblom Elementary statistics for business and economics / Sandblom, Carl-Louis. – Berlin, New York, 1983. – 352с.
40528
   Elementary tagriculture and horticulture. – Toronto : Ryerson, 1922. – IX, 200 p. – (Ontario teacher"s manual)
40529
  Cartan Henri Elementary theory of analytic functions of one or several complex variables / Cartan Henri. – Paris : Addison-Wesley publishing, 1963. – 227p. – (Adiwes international series, N Mathematics)
40530
  Sierpinski W. Elementary theory of numbers / W. Sierpinski; transl. from Polish by A. Hulanicki. – Warszawa : Pastwowe wyd-wo naukowe, 1964. – 480 s. – Polska Akademia Nauk. Monografie matematyczne, T. 42. – Bibliogr.: p.p.448-467
40531
  Hall H.S. Elementary trigonometry / H.S. Hall, S.R. Knight. – Toronto : Macmillan, 1945. – 382 p.
40532
  Motovylovets S. Elementary wave packet analysis of random pulse processes / S. Motovylovets, V. Ovechko // Збірник наукових праць Чотирнадцятої міжнародної конференції молодих учених з прикладної фізики / Міжнародна конференція молодих учених з прикладної фізики. – Київ : Київський університет, 2014. – P. 203-204
40533
  Efde W. Elementarz = Букварь : opowiadania, artykuly / Walentyn Efde. – Gdansk : Agni [Druk], 2006. – 187 s. : il. – Текст пол. та рос. мовами. - Назва взята з обкл.
40534
  Bieniok H. Elementarz tworczego myslenia : Skrypty uczelniane / H. Bieniok, Gruszczynska-Malec, G. Krolik; Akad. ekonom. im. K.Adamieckiego. – Katowice, 1998. – 96s. – (Nowoczesne zarzadzanie w biznesie ; Zt 1). – ISBN 83-87265-79-9
40535
  Falski M. Elementarz. / M. Falski. – Warszawa, 1972. – 168с.
40536
  Madeja Jozef Elementarze i nauka elementarna czytania i pisania na Slasku w wiekach XVIII i XIX (1763-1848) / Madeja Jozef. – Katowice
1. – 1960. – 316с.
40537
  Mackowoakowie J. i Elementarze Promyka. (Konrada Proszynskiego) / J. i Mackowoakowie. – Warszawa, 1960. – 68с.
40538
  Starosciak Jerzy Elemente ale stiintei administratiei / Starosciak Jerzy. – Bucuresti, 1967. – 344с.
40539
  Mihai Gheorghe Elemente constructiwe de argumentare juridica / Mihai Gheorghe. – Bucuresti, 1982. – 154с.
40540
  Mihai Gheorghe Elemente constructiwe de argumentaro juridica / Mihai Gheorghe. – Bucuresti, 1982. – 154с.
40541
  Spataru Aurel Elemente de analiza pentru probabilisti / A. Spataru. – Bucuresti, 1990. – 197 p.
40542
  Constantin G. Elemente de analiza probabilista si aplicatii / Gheorghe Constantin, Ioana Istra?escu. – Bucuresti : Editura Academiei Republicii Socialiste Romania, 1981. – 201 p.
40543
  Gugiuman Ion Elemente de climatologie urbana cu exemple din Romania / Gugiuman Ion, Cotrau Martian. – Bucuresti, 1975. – 158с.
40544
  Coteanu I. Elemente de dialectologie a limbii Romine. / I. Coteanu. – Bucuresti, 1961. – 320с.
40545
  Popescu-Voitesti Ion Elemente de geologie generala cu o privire generala asupra geologiei Romaniei / Popescu-Voitesti Ion. – Bucuresti : Gutenberg, 1921. – 474 p.
40546
  Mac Ion Elemente de geomorfologie dinamica / Mac Ion. – Bucuresti : Editura Academiei Republicii Socialiste Romania, 1986. – 214s. – Зміст російською мовою
40547
  Georgescu Ioan Elemente de inteligenta artificiala / Georgescu Ioan. – Bucuresti : Edit. Acad. RSR, 1985. – 351 p.
40548
  Kolmogorov A. Elemente de la theorie des fonctions et de l"analyse fonctionnelle : Traduit du russe / A. Kolmogorov, S. Fomine. – Moscou : Mir, 1974. – 536 p.
40549
  Surdu Alexandru Elemente de logica intuitionista / Surdu Alexandru. – Bucuresti, 1976. – 174с.
40550
  Iorgulescu T. Elemente de micropaleontologie aplicata / T. Iorgulescu. – Bucuresti : Tehnica, 1952. – 245s.
40551
  Mihailescu Vintila Elemente de morfogeografie (geografia reliefului) teoretica regionala / Mihailescu Vintila. – Bucuresti, 1977. – 156с.
40552
  Wegener N. Elemente de proiectare acustica in constructii / N. Wegener. – Bucuresti : Academiei Republicii Populare Romine, 1960. – 173 p. – (Acustica in constructii)
40553
  Munteanu Roxana Elemente de tehnica juridica privind adaptarea contractelor de comert, exterior. / Munteanu Roxana. – Bucuresti, 1990. – 181с.
40554
  Paltineanu G. Elemente de teoria aproximarii functiilor continue / G. Paltineanu. – Gavril Paltineanu. – Bucuresti : Edit. Acad. RSR, 1982. – 170p.
40555
  Tataru G. Elemente de teoria distributiilor cu aplicatii in mecanica / G. Tataru. – Bucuresti, 1990. – 326 p.
40556
  Sacter O. Elemente de teoria ecuatiilor algebrice si transcendente : Cu aplicatii / O. Sacter. – Bucuresti, 1962. – 252 p.
40557
  Vasilache S. Elemente de teoria multimilor si a structurilor algebrice / S. Vasilache. – Bucuresti : Acad. Rep. Pop. Romine, 1956. – 234 p.
40558
  Niculescu C. Elemente de teoria spatiilor banach / C. Niculescu, N. Popa. – Constantin Niculescu, Nicolae Popa. – Bucuresti : Edit. Acad. RSR, 1981. – 239p.
40559
  Mihoc Gh. s.a. Elemente de teorie a probabilitatilor si aplicatiile oi / Gh. s.a. Mihoc. – Bucuresti, 1966. – 174с.
40560
  Colojoara I. Elemente de teorie spectrala / I. Colojoara. – Bucuresti : Edit. Acad. R.S.Romania, 1968. – 312 p.
40561
  Johannsen W. Elemente der Exakten Erblichkeitslehre / W. Johannsen. – Jena, 1913
40562
  Johannsen W. Elemente der Exakten Erblichkeitslehre : Mit Grundzugen der Biologischen Variationsstatistik / W. Johannsen. – Auf. 3. – Jena : Gustav Fischer, 1926. – 736S. : Mit 21 Abbildungen im Text
40563
   Elemente der funften Hauptgruppe. – Berl., 1957. – 244с.
40564
  Credner H. Elemente der Geologie : Neunte, Neubearbeitete Auflage / H. Credner. – Leipzig : Verlag von Wilhelm Engelmann, 1902. – 802S. : Mit 624 Abbildungen im Text
40565
  Mollinger Karl Elemente des rundbogenstiles / Mollinger Karl. – Munchen : Verl. von Emil Roller, 1846. – 24 S., il.
40566
  Liepmann H.W. Elemente of gasdynamics / H.W. Liepmann, A. Roshko. – New York, 1957. – 440с.
40567
  Visarion V. Elemente pentru calculul placilor curbe subtiri elastice / V. Visarion. – Bucuresti : Acad. R.P.R., 1961. – 384 p. – Bibliogr.: p.p.383-384
40568
  Seidel Eugen Elemente sintactice slave in limba romina / Seidel Eugen. – Bucuresti, 1958. – 190с. + +приложение
40569
  Gamulescu Dorin Elementele de origine sirbocroata ale vocabularului dacoroman. / Gamulescu Dorin. – Bucuresti, 1974. – 275с.
40570
  Russu Ion Elementele traco-getice in imperiul Roman si in Byzantium (veacurile III-VII). Contributie la istoria si romanizarea tracilor cu doua harti / Russu Ion. – Bucuresti, 1976. – 182с.
40571
   Elementery chinese readers. – Beijing : Sinolingua
Book 1. – 1987. – 294p.
40572
  Markusevic A.I. Elementi di teoria delle funzioni analitiche / A. I. Markusevic. – Mosca ; Roma : Mir , Riuniti, 1988. – 384 p. : il.
40573
  Mihailovic D. Elementi matematicke analize : Za studente prve godine elektrotehnick. fak.; Un-tet u Beogradu / D.Mihailovic. – 2.izd. – Beograd : Zavod za izdudzbenika, 1966. – 8, 392 s.
40574
  Mihailovic D. Elementi matematicke analize : Za studente prve godine elektrotehnick. fak. / D.Mihailovic. – 3.izd. – Beograd : Zavod za izdudzbenika, 1968. – 383s.
40575
  Mancini A.L. Elementidi un portolano de pesca / A.L. Mancini. – Roma : Liberia dello stato, 1934. – 327 p. – (Memorie scientifiche ; 9, serie B)
40576
  Frolov G. Elementos de informatica / G. Frolov, E. Kuznetsov. – Moscu, 1991. – 327с.
40577
  Kolmogorov A.N. Elementos de la teoria de funciones y del analisis functional / A.N. Kolmogorov, S.V. Fomin; Trad. del ruso por C. Vega. – Moscu : Mir, 1972. – 534 p.
40578
  Marucchi H. Elements D"archeologie chretienne. – Paris ; Rome
T. 1 : Notions generales. – 1899. – 399 p.
40579
  Millot C.-F.-X. Elements d"histoire generale : Seconde partie. Histoire moderne / Par m. l"Abbe Millot de l"Academie Francoise. – Nouvelle Edition. – A Paris (Paris) : Chez Durand, nevue, Libraire, rue Galande
T. 1. – 1787. – 468 p.


  На зворотньому боці палітурки екслібрис: Библиотека Григория Ивановича Черткова.
40580
   Elements d"une documentation en oriminologie. – Paris, 1961. – 114с.
40581
  Esmein A. Elements de droit constitutional francais et compare / A. Esmein. – Paris, 1914. – 1246s.
40582
  Efimov N. Elements de geometrie analytique / N. Efimov. – Moscou : Editions de la paix. – 260 p.
40583
  Dubois J. Elements de linguistique francaise. Syntaxe / J. Dubois, Dubois-Charlier. – Paris, 1970. – 295с.
40584
  Martinet Andre Elements de linguistique generale / Martinet Andre. – 3-e ed. – Paris, 1963. – 223с.
40585
  Martinet Andre Elements de linguistique generale / Martinet Andre. – Paris, 1970. – 223с.
40586
  Martinet Andre Elements de linguistique generale / Martinet Andre. – Paris, 1970. – 224с.
40587
  Bourciez E. Elements de linguistique romane / E. Bourciez. – Paris : Klincksieck, 1923. – XXIV, 722 p.
40588
  Targ S.M. Elements de mecanique rationnelle / S.M. Targ. – Moscou : Mir, 1975. – 512 p.
40589
  Targ S.M. Elements de mecanique rationnelle / S.M. Targ; trad. du russe par E. Makho. – 5e ed. – Moscou : Mir, 1990. – 535 p.
40590
  Khovanski G. Elements de nomographie / G. Khovanski. – Moscow : Mir, 1979. – 367 p.
40591
  Companys E. Elements de phonetique corrective. / E. Companys. – Paris, 1965. – 70с.
40592
  Wheaton H. Elements du droit international / Henry Wheaton. – 2 Edition. – Lepzig : F. A. Brockhaus
Tome 1. – 1852. – XI S., 334 S.
40593
  Strupp K. Elements du droit international public / K. Strupp. – Paris, 1927. – 432
40594
  Janicki Karol Elements of British and American English / Janicki Karol. – Warszawa, 1977. – 138с.
40595
  McWaters Marcus M. Elements of calculus with contemporary applications / Marcus M. McWaters, Reed James. – New York; Chicago; San Francisco a.o. : Harcourt Brace Jovanovich, 1976. – 11,484p. – ISBN 0-15-522063-2
40596
   Elements of cartography / A.H. Robinson, J.L. Morrison, P.C. Muehrcke, A.J. Kimerling, S.C. Guptill; Arthur H. Robinson, Joel L. Morrison, Phillip C. Muehrcke [et al.]. – 6th ed. – New York [etc.] : John Wiley & Sons, 1995. – 674 c., [3] л. цв. ил : ill., tab. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 0-471-55579-7
40597
  Pennisi Louis Elements of complex variables / Pennisi Louis, ; Pennisl Louis L.,with the collaboration of Gordon Louis, Lasher Sim. – New York : Holt, Rinehart and Winston, 1963. – 460p. – ISBN 03-011450-0
40598
  Inciardi J.A. Elements of criminal justice / James A. Inciardi. – 2nd ed. – New York ; Oxford : Oxford Univ. press, 2000. – XXIV, 459 p. : ill. – ISBN 0-19-515521-1
40599
  Geldart William Elements of English law. / Geldart William. – 7th ed. – London, 1966. – 182с.
40600
  Branch Alan E Elements of export marketing and management / Alan E Branch. – 2nd ed. – London : Chapman & Hall, 1994. – 339 p. – ISBN 041235540Х
40601
  Rabotnov Yu.N. Elements of hereditary solid mechanics / Yu.N. Rabotnov. – M., 1980. – 387с.
40602
  Kramer Helmut Elements of long-term development of Poland // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 246-249. – ISSN 1993-6788
40603
  Kramer Helmut Elements of long-term development of Poland // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 246-249. – ISSN 1993-6788
40604
  Kramer H. Elements of long-term development of Poland // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 246-249. – ISSN 1993-6788
40605
  Banerju Dilip Elements of microprogramming / Banerju Dilip, Raymond Jacques. – Englewood Cliffs, 1982. – 434с.
40606
   Elements of mining. – Мю, 1958. – 120с.
40607
  Winchell A.N. Elements of Optical Mineralogy : An introduction to Microscopic Petrography / A.N. Winchell. – Fifth ed., Revised and Enlarged. – New York : John Wiley & Sons, Inc.
P. 1 : Principles and Methods. – 1937. – 263p. : With Over 300 Illustrations
40608
  Glasstone Samuel Elements of physical chemistry. / Glasstone Samuel, Lewis David. – Princeton, New Jersey, Toronto. – 758с.
40609
  Classtone Samuel Elements of physical chemistry. / Classtone Samuel. – Princeton
5. – 1964. – 758с.
40610
  Merchant F. Elements of physics : for canadian schools / F. Merchant, C. Chant. – Toronto : The Copp Clark Company, Ltd., 1940. – 667 p. – 53
40611
  Merchant F.W. Elements of physics for Canadian schools / F.W. Merchant, D. Paed, C.A. Chant. – Toronto : The Copp Clark Company, 1940. – VII, 666 p.
40612
  Merchant F.W. Elements of physics for Canadian schools / F.W. Merchant, D. Paed, C.A. Chant. – Toronto : Clark, 1944. – VII, 666 p.
40613
  Wolf Frank Elements of probability and statistics / Wolf Frank. – New York : McGraw-Hill book, 1962. – XV,322p. : il.
40614
  Horner J.K. Elements of public speech / J.K. Horner. – Boston a.o. : Heath, 1929. – 11,313p.
40615
  Meyer R.X. Elements of space technology for aerospace engineers / Rudolf X. Meyer. – San Diego а.о. : Academic press, An imprint of Elsevier, 1999. – 11,329 p. – ISBN 978-012-492940-1
40616
  Mode Elmer Elements of statistics / Mode Elmer. – 2d ed. – Englewood Cliffs : Prentice-Hall, 1951. – XVI,377p. – (Prentice-hall mathematics series). – ISBN .
40617
  Stewart D. Elements of the philosophy of the human mind / D. Stewart. – 2 ed. – Edinburgh ; London : A. Constable and Co. ; Cadell and Davies
V. 2. – 1816. – 595 p.
40618
  Newman A M.H. Elements of the topology of plane sets of points / A M.H. Newman. – Cambridge : The University press, 1961. – VII,214p. : il.
40619
   Elements of trigonometry and statics / P.A. Petrie, V.E. Baker, J.R. Levitt, MacLean; P. A. Petrie, V. E. Baker , J.R. Levitt , W.B. MacLean. – Toronto ; Montreal : Copp Clark, 1948. – VIII, 502 p. : ill.
40620
  Danan J. Elements pour une histoire du texte de theatre / J. Danan, 1992
40621
   Elementu mikrokiekiu nustatymas fiziko-cheminiais. – Vilnius, 1969. – 230с.
40622
  Miszewski Mieczyslaw Elementy / Miszewski Mieczyslaw. – Katowice, 1959. – 24с.
40623
  Mostowski A. Elementy algebry wyzszej / A. Mostowski, M. Stark. – Wyd.3. – Warszawa : Panstwowe wyd-wo naukowe, 1958. – 368 s. – (Biblioteka matematyczna ; T.16)
40624
  Mostowski A. Elementy algebry wyzszej / A. Mostowski, M. Stark. – Wyd.3. – Warszawa : Panstwowe wyd-wo naukowe, 1965. – 392 s. – (Biblioteka matematyczna ; T.16)
40625
  Pokutycki Jerzy Elementy automatyki. Elektryczne i elektroniczne / Pokutycki Jerzy. – Warszawa, 1977. – 320с.
40626
  Cmak Jerzy Elementy biogeografii / Cmak Jerzy. – Kielce : Wyzsza szkola pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego. – ISBN 83-7133-119-3
Tom 1 : Tekst. – 1999. – 239s.
40627
  Cmak Jerzy Elementy biogeografii / Cmak Jerzy. – Kielce : Wyzsza szkola pedagogiczna im.Jana Kochanowskiego. – ISBN 83-7133-119-3
Tom 2 : Slownik.Tablice. – 1999. – 21s.,67tabl.
40628
  Kolos Wlodzimierz Elementy chemii kwantowej sposobem niematematycznym wylozone / Kolos Wlodzimierz. – Warszawa, 1979. – 198с.
40629
  Guminski Kazimierz Elementy chemii teoretycznej / Guminski Kazimierz. – Warszawa, 1964. – 676с.
40630
  Baborski Andrzej i.i. Elementy cybernetyki ekonomicznej. / Andrzej i.i. Baborski. – Warszawa, 1977. – 243с.
40631
  Janusz Elementy cybernetyki w zarzadzaniu / Janusz, Goscinski. – Warszawa : Panstwowe wyd-wo naukowe, 1969. – P. 232
40632
  Greniewski Y. Elementy cybernetyky / Y. Greniewski. – Warszawa : Panstwowe wyd-wo naukowe, 1959. – P. 207
40633
  Skowronski M. Elementy dynamiki geometrycznej / M. Skowronski. – Warszawa : WNT, 1972. – 367 s.
40634
  Walczak Janusz Elementy dynamiki liniowych obwodow elekrycznych / Walczak Janusz, Pasko Marian. – Gliwice : Wyd-wo Politechniki Slaskiej, 2001. – 372s/ : il. – ISBN 837335-080-2
40635
  Przestalski Stanislaw Elementy fizyki,biofizyki i agrofizyki / Przestalski Stanislaw. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego, 2001. – 577s. : ill. – ISBN 83-229-2127-6
40636
  Balinska-Wuttke Krysstyna Elementy geologii dla archeologow / Balinska-Wuttke Krysstyna. – Warszawa
1. – 1965. – 69с.
40637
  Alley C. Elementy i uklady polprzewodnikowe / C. Alley, K.W. Atwood. – Warszawa : Wydawnictwa naukowo-techniczne, 1975. – 387 s.
40638
  Safarewicz Jan Elementy jezyka grieckiego. Podrecznik dla slawistow i rusyastow / Safarewicz Jan. – Wyd. 2. – Krakow, 1951. – 97с.
40639
  Marek W. Elementy logiki i teorii mnogosci w zadaniach / Wiktor Marek, Janusz Onyszekiewicz. – 2-e wyd. – Warszawa : PWN, 1975. – 274s.
40640
  Slupecki J. Elementy logiki matematycznej i teorii mnogosci / J.Slupecki, L. Bobrowski. – Warszawa : Pastwowe wyd-wo naukowe, 1963. – 286 s.
40641
  Patrzalek Wanda Elementy marketingu na rynku prasy // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2001. – 2323 : Elementy marketingu na rynku prasy / W. Patrzalek. – S.1-143. – ISSN 0239-6661
40642
  Brzezinski Jerzy Elementy metodologii badan psychologicznych. / Brzezinski Jerzy. – Warszawa, 1978. – 348с.
40643
   Elementy nowoczesnej matematyki dla inzynierow. – Warszawa-Wroclaw, 1964. – 240 с.
40644
   Elementy organizacji i mechanizacji rachunkowosci. – Wroclaw, 1971. – 309с.
40645
  Szczodrak Mieczyslaw Elementy pedagogiki / Szczodrak Mieczyslaw. – Wyd. 2. – Warszawa, 1988. – 217с.
40646
  Siuda Wojciech Elementy prawa dla ekonomistow / Siuda Wojciech. – Warszawa, 1976. – 297с.
40647
  Moszner Z. Elementy teorii mnogosci i topologii / Z. Moszner. – 3. popr. i uzupeln. – Krakow, 1973. – 263 s.
40648
  Kotarbinski Tadeusz Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk / Kotarbinski Tadeusz. – Wyd. 2. – Wroclaw-Warszawa-Krakow, 1961. – 648с.
40649
   Elena Asins. – Madrid : Ministerio de cultura, 1979. – 10p., 1tabl.
40650
   Elena Marothy-Soltesova. (1855-1939). – Martin, 1985. – 29с.
40651
   Elena Marothy-Soltesova: Zbornik z vedeckej konferencie 14-15 maja 1985 vo Zvolene. – Martin, 1987. – 255 s.
40652
  Verity R. Elenco di ditteri : Raccolti nel Pian di Mugnone, m. 119-274, presso Firenze / R. Verity. – Firenze : Ricci, 1919. – P. 18-22. – Estratto dal Bullettino della societa entomologica Italiana, Anno L. - 1918
40653
  Signorelli Olga Eleonara Duse. Werden - Leiden - Vollenden / Signorelli Olga. – Erlenbach - Zurich. – 291с.
40654
  Simionescu I. Elephas trogontherii pohl. in Romania / I. Simionescu. – Bucuresti : Cvltvra, 1930. – 9 p.
40655
  Parkinson N. and oth. Eletrodeposited tin-nickel alloy coatings / N. and oth. Parkinson. – London. – 12с.
40656
   Eleven American stories. – M., 1978. – 192с.
40657
   Eleven masters of Greek printmaking : Foreword by M. Z. Cassimatis; Transl. Ph. Ramp. – Athens : Foundation for Hellenic Culture; National gallery, 1995. – 79 p. : ill. + Каталог выставки "Одиннадцать мастеров греческой гравюры". -15с. – Текст парал. англ. та грецькою мовами
40658
   Eleventh conference on clay mineralogy and petrology in Cheske Budejovice : August 27-31, 1990. – Praha : Univerzita Karlova. – (Geologica)
Geologica. – 1993. – 320, [6] s. : ill.
40659
   Eleventh International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2010" = Оптика і матеріалознавство високих технологій SPO 2010 : October 21-24, 2010, Kyiv, Ukraine : sci. works / T. Shevchenko Kyiv Nat. Univ. ; SPIE - The Intern. society for optical engineering [etc.] ; [progr. comm. : O.K. Zakusylo, L.A. Bulavin, V.I. Grygoruk et al.]. – Київ : Київський університет, 2010. – 275, [1] p. : ill. – Devoted to 70th anniversary of foundation of Physics department T. Shevchenko nat. univ. of Kyiv. – Бібліогр. в кінці ст.
40660
  Neumann G. Elf Uhr / G. Neumann. – Rostock : Hinstorff, 1990. – 420 S. – ISBN 3-356-00354-2
40661
   ELH. – Baltimore : The Jons Hopkins university press. – ISSN 00138304
Vol.66, N 1. – 1999


  1997. Vol. 6, N 4
40662
   ELH. – Baltimore : The Jons Hopkins university press. – ISSN 00138304
Vol.66, N 3. – 1999


  1997. Vol. 6, N 4
40663
   ELH. – Baltimore : The Jons Hopkins university press. – ISSN 00138304
Vol.66, N 4. – 1999


  1997. Vol. 6, N 4
40664
   ELH. – Baltimore : The Jons Hopkins university press. – ISSN 00138304
Vol.66, N 2. – 1999


  1997. Vol. 6, N 4
40665
   ELH. – Baltimore : The Jons Hopkins university press. – ISSN 0013-8304
Vol.67, N 4. – 2000


  1997. Vol. 6, N 4
40666
   ELH. – Baltimore : The Jons Hopkins university press. – ISSN 0013-8304
Vol.67, N 3. – 2000


  1997. Vol. 6, N 4
40667
   ELH. – Baltimore : The Jons Hopkins university press. – ISSN 0013-8304
Vol.67, N 2. – 2000


  1997. Vol. 6, N 4
40668
   ELH. – Baltimore : The Jons Hopkins university press. – ISSN 0013-8304
Vol.67, N 1. – 2000


  1997. Vol. 6, N 4
40669
  Divis Ivan Eliasuv ohen / Divis Ivan. – Praha, 1962. – 120с.
40670
   Eliberarea. – Moscova, 1974. – 3250с.
40671
  Сорокопуд В. ElibUkr : від Диканьки до Гановера // Кампус : всеукраїнський щомісячний інформаційно-освітній журнал для абітурієнтів та їхніх батьків, студентів, викладачів та роботодавців / ТОВ Видавничий дім "Редактор М". – Київ, 2009. – № 1 (1). – С. 40-41.


  Проект Elektronik Librari of Ukraine (ElibUkr) забезпечить українським студентам, аспірантам, дослідникам, ученим безкоштовний відкритий доступ до світових академічних та бізнесових ресурсів.
40672
   Elie Cartan. 1869-1951 : Hommage de l"Academie de la RSR a l"occasion du centenaire de sa naissance. – Bucarest : Ed.Acad. RSR, 1975. – 116 p. : il.
40673
   Eliezer et Nephtaly, poeme traduit de l"Hebreu ; suivi d"un Dialogue entre deux chiens, nouvelle imitee de Cervantes / trad. par Florian // Oeuvres de Florian : ouvrages posthumes de m. de Florian / Florian, de J.-P.C. – A Paris (Paris) : De l" impr. Guilleminet, 1802. – Eliezer et Nephtaly : poeme traduit de l"Hebreu ; suivi d"un Dialogue entre deux chiens, nouvelle imitee de Cervantes. – P. 1-179
40674
   Elimination of illiteracy in the USSR. – 32с.
40675
  Petrovic M. Elipticke funkcije / M. Petrovic; red P. M. Vasica i M. Bertolina. – 2. – Beograd : Gradevinska knjiga, 1969. – 113 s.
40676
  Bentzein Hans Elisabeth: Landgrafin von Thuringen / Bentzein Hans. – Berlin, 1990. – 319с.
40677
  Bentzien Hans Elisabeth: Lendgrafin von Thuringen / Bentzien Hans. – Berlin, 1990. – 319с.
40678
  Etcherelli Claire Elise, oder Das wahre Leben. / Etcherelli Claire. – Berlin-Weimar, 1976. – 263с.
40679
   Elite club : журнал о красоте жизни. – Киев, 2003-
№ 6 (10). – 2004. – 196 c.
40680
   Elite club : Журнал украинской элиты. – Киев, 2003-
№ 1. – 2006
40681
   Elite club : Журнал украинской элиты. – Киев, 2003-
№ 2. – 2006
40682
  Boltryk Yu. Elite Kurgans as Markers of the Territorial Structure of Scythia / Yu. Boltryk, E. Fialko // Archaeological and linguistic research : materials of the Humboldt-conference (Simferopol - Yalta, 20-23 September, 2012) / [Ин-т археологии Нац. Акад. наук Украины] ; Валентина Мордвинцева, Генрих Харке, Татьяна Шевченко (ред.). – Киев : Стилос, 2014. – P. 159-169. – ISBN 978-966-193-096-3
40683
  Bottomore T.V. Elites and society / T.V. Bottomore. – Harmondsworth, 1971. – 160с.
40684
  Gavlin Mikhail Elitist Revolution or Revolution of the Masses? / Gavlin Mikhail, Kazakova Liliya. – Moscow, 1988. – 205с.
40685
  Psutkova Zdenka Elixir zivota / Psutkova Zdenka. – Praha, 1989. – 191с.
40686
  Jankowski Edmund Eliza Orzeszkowa / Jankowski Edmund. – Warszawa, 1980. – 642с.
40687
  Fryckstedt Monica Correa Elizabeth Gaskell"s "Mary Barton" and "Ruth": a challenge to Christian England / Fryckstedt Monica Correa. – Stockholm, 1982. – 213с.
40688
   Ellas. – Afinais : Eleypheroydakis, 1926. – 156 s. – Видання грецькою мовою
40689
   Ellas : Stepea Ellas, Ipeiros, Pgessalia, Peloponnisos. – Afinais : Eleypheroydakis
[T. 3]. – 1926. – S.157-487, [16]. – Видання грецькою мовою
40690
   Elle. – London
No 1. – 1997


  1997. Vol. 6, N 4
40691
   Elle (Deutschland). – Munschen
N 10. – 1997


  1997. Vol. 6, N 4
40692
   Elle (England). – London
N8,10,11,12. – 1996


  1997. Vol. 6, N 4
40693
   Elle (England). – London
N 2. – 1997


  1997. Vol. 6, N 4
40694
   Elle (England). – London
N 10. – 1997


  1997. Vol. 6, N 4
40695
   Elle (England). – London
N 8-9. – 1998


  1997. Vol. 6, N 4
40696
   Elle (France). – Levallois-Perret. – ISSN 0013-6298
N, 2922. – 2001


  1997. Vol. 6, N 4
40697
   Elle (France). – Levallois-Perret. – ISSN 0013-6298
N 2923. – 2002
40698
   Elle (Italia). – Milan. – ISSN 1120-4397
agosto. – 1998


  1997. Vol. 6, N 4
40699
   Elle (Italia). – Milan. – ISSN 1120-4397
september. – 1998


  1997. Vol. 6, N 4
40700
   Elle (USA). – New York. – ISSN 0888-0808
Vol.11 N 12,Vol.12 N 2, №3. – 1996


  1997. Vol. 6, N 4
40701
   Elle (USA). – New York. – ISSN 0888-0808
Vol.13 N 12,Vol.14 N 1. – 1998


  1997. Vol. 6, N 4
40702
  Anton Howard Ellementary linear algebra : applications version / Anton Howard, Rorres Chris. – 7th edition. – New York; Chechester; Brisbane a.o. : Wiley, 1994. – 16[8],779,55,7 : ill. – ISBN 0-471-58741-9
40703
  Fontane Theodor Ellernklipp / Fontane Theodor. – Berlin, 1955. – 484с.
40704
  Rozouvan T. Ellipsometric and scanning tunneling microscopy studies of nanoislands on si substrate / T. Rozouvan, L. Poperenko, I. Shaykevich // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 1. – P. 105
40705
  Lehka N.M. Ellipsometric control of physico-chemical state of surface layer of single crystal CdTs (111) / N.M. Lehka, L.V. Poperenko // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 1. – P. 104
40706
  Ganulya Taras Ellipsometric control of surface nanoscale gold film // Twelfth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2011" : October 27-30, 2011, Kyiv, Ukraine : sci. works / "Optics & High Technology Material Science SPO 2011", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університе, 2011. – P. 82
40707
   Ellipsometric diagnostic of r6g-based thin dye films / M.M. Negrub, E.V. Leonenko, L.V. Poperenko, A.V. Stronski, G.M. Telbiz, I.V. Yurgelevych // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 1. – P. 102-103
40708
   Ellipsometric diagnostics of Graphene layer deposited on Copper Surface / A. Shcherbakov, V. Kravets, L. Poperenko, I. Yurgelevich // Seventeenth International Young Scientists Conference "Optics & Higs Technology Material Science SPO 2016" : ski. works : Oct. 27-30, 2016, Kyiv, Ukraine : devoted to 100th anniversary of the optical society / "Optics & High Technology Material Science SPO 2016", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2016. – P. 43
40709
   Ellipsometric diagnostics of indium tin oxide films / T.O. Hanulia, V.V. Lendel, L.V. Poperenko, O.H. Lopatynska // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 1. – P. 28
40710
  Pasichnyuk V.S. Ellipsometric properties of thin films of chromium at excitation of surface polaritons / V.S. Pasichnyuk, L.Yu. Melnichenko, I.A. Shaykevich // Sixteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2015" : ski. works : Oct. 22-25, 2015, Kyiv, Ukraine : devoted to intern. year of light-based technoligies a. 75th anniversary of Fac. of physics of Taras Schevchenko Nat. Univ. of Kyiv / "Optics & High Technology Material Science SPO 2015", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2015. – P. 255
40711
  Kozenchuk M.I. Ellipsometric properties of thin films of titanium with various thicknesses at exitation of surface polaritions / M.I. Kozenchuk, L.Yu. Melnichenko, I.A. Shaykevich // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 1. – P. 107-108
40712
  Buchenko V.V. Ellipsometric studies of nanocrystalline silicon films with the thicknesses less than 100 nm / V.V. Buchenko, A.A. Goloborodko // Ukrainian journal of physical optics / Institute of physical optics of the Ministry of education and science of Ukraine. – Lviv, 2016. – Vol. 17, N 3. – Р. 124-131. – ISSN 1609-1833


  Our study deals with the structure of thin nanosilicon films having the thicknesses less than 100 nm. It is measured using multi-angular and spectral ellipsometry methods. Modelling of angular dependences of the ellipsometric parameters shows a ...
40713
   Ellipsometry research of PVDF thin films / B.V. Karlenko, L.V. Poperenko, B.A. Tsiuk, O.V. Makarenko // Sixteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2015" : ski. works : Oct. 22-25, 2015, Kyiv, Ukraine : devoted to intern. year of light-based technoligies a. 75th anniversary of Fac. of physics of Taras Schevchenko Nat. Univ. of Kyiv / "Optics & High Technology Material Science SPO 2015", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2015. – P. 42
40714
  Tricomi F. Elliptische funkticnen / F. Tricomi; Uberz. Krafft M. – Leipzig : Verlagsgesellschaft Geest & Portig, 1948. – XII, 315 p.
40715
   Ellos conocieron a Lenin. – Moscu, 1969. – 290с.
40716
  Sholojov Mijail Ellos lucharon por la patria / Sholojov Mijail. – M., 1977. – 252с.
40717
  Lewis Sinclair Elmer Gantry / Lewis Sinclair. – Kiev, 1982. – 408с.
40718
  Lewis Sinclair Elmer Gantry. / Lewis Sinclair. – Moscow, 1960. – 582с.
40719
  Toth Dezso Elo hagyomany-elo irodalom / Toth Dezso. – Budapest, 1977. – 778с.
40720
   Elo Sandor (1896-1952). – Martin, 1986. – 20с.
40721
  Tenney Albert Elocution and expression for public speakers and readers especially adapted for the use of theological students and clergymen : Completing the two hundred and fifty-eighth thousand / Tenney Albert. – London : Murray, 1906. – XVIII,298 p.
40722
  Jardiel Poncela Eloisa esta debajo de un almendro / Jardiel Poncela. – Madrid : Espasa Calpe, 1995
40723
  Andreu B. Elphistone / B. Andreu. – Madrid : Visor, 1988. – 69 p. – ISBN 84-7522-224-2
40724
  Meier Heinrich Christian Elsa Quast / Meier Heinrich Christian. – Berlin, 1957. – 240с.
40725
  Теннан Д. Elsevier руйнує відкриту науку в Європі // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 6 липня (№ 121). – С. 14
40726
  Clason W.E. Elsevier"s dictionary of computers, automatic control and data processing : in six laguages : English / American - French - Spanish - Italian - Dutch and German / W.E. Clason. – Amsterdam : Elsevier, 1971. – 475 p.
40727
   Elsevier"s dictionary of nuclear science and technology / Clason W.E. – 2nd ed. – Amsterdam, 1970. – 787с.
40728
  Elsevier Elsevier"s electrotechnical dictionary / Elsevier. – In 6 lanquages. – Amsterdam, 1965. – 731с.
40729
   Elternliebe und Kindererziehung. – Ашхабад, 1989. – 36с.
40730
   Eluta looduse kaitse. – Tallinn, 1958. – 90с.
40731
   Elvis in Hollywood: photographs from the making of "Love me tender". – New York, 1990. – 108с.
40732
  Edigey Jerzy Elzbieta odchodzi / Edigey Jerzy. – 2e wyd. – Katowice : Slask, 1973. – 257s.
40733
  Grzybowski Stanislaw Elzbieta Wielka / Grzybowski Stanislaw. – Wroclaw i i., 1984. – 223с.
40734
  Szinnyei Julia Elzugo pillanat / Szinnyei Julia. – Budapest, 1967. – 416с.
40735
   EM Abschlusskurs: Deutsch als Fremdsprache fur die Mittelstufe : Arbeitsbuch / Orth-Chambah Jutta, , Perlmann-Balme Michaela, , Schwalb Susanne. – 2. Aufl. – Ismaning : Hueber, 2000. – 128S. – Для каб. шифр 43 Orth. – (EM das Lehrwerk im Baukastensystem). – ISBN 3-19-011628-8
40736
   EM Abschlusskurs: Deutsch als Fremdsprache fur die Mittelstufe : Lehrerhandbuch / Orth-Chambah Jutta, , Perlmann-Balme Michaela, , Schwalb Susanne. – Ismaning : Hueber, 2000. – 118S. – (EM das Lehrwerk im Baukastensystem). – ISBN 3-19-021628
40737
   EM Abschlusskurs: Deutsch als Fremdsprache fur die Mittelstufe / Perlmann-Balme Michaela, , Schwalb Susanne, Weers Dorte. – 2. Aufl. – Ismaning : Hueber, 2000. – 128S. – Для каб.шифр 43 Perl. – (EM das Lehrwerk im Baukastensystem). – ISBN 3-19-001628-3
40738
   EM Bruckenkurs: Deutsch als Fremdsprache fur die Mittelstufe : Lehrerhandbuch / Perlmann-Balme Michaela, , Baier Gabi, Thoma Barbara. – 2. Aufl. – Ismaning : Hueber, 2000. – 126S. – Для каб. шифр 43 Perl. – (EM: das Lehrwerk im Baukastensystem). – ISBN 3-19-021627-4
40739
   EM Bruckenkurs: Deutsch als Fremdsprache fur die Mittelstufe / Perlmann-Balme Michaela, , Schwalb Susanne, Weers Dorte. – 2. Aufl. – Ismaning : Max Hueber Verlag, 2000. – 128S. – Для каб. шифр 43 Perl. – (EM: das Lehrwerk im Baukastensystem). – ISBN 3-19-001627-5
40740
  Orth-Chambah Jutta EM Bruckenkurs: Deutsch als Fremdsprache fur die Mittelstufe : Arbeitsbuch / Orth-Chambah Jutta unter Mitarbeit von M.Perlmann-Balme, S.Schwalb. – 2. Aufl. – Ismaning : Max Hueber Verlag, 2000. – 128S. – Для каб. шифр 43 Orth. – (EM: das Lehrwerk im Baukastensystem). – ISBN 3-19-011627-X
40741
  Orth-Chambah Jutta EM Bruckenkurs: Deutsch als Fremdsprache fur die Mittelstufe : Arbeitsbuch / Orth-Chambah Jutta unter Mitarbeit von M.Perlmann-Balme, S.Schwalb. – Ismaning : Max Hueber Verlag, 2003. – 128 S. – (EM: das Lehrwerk im Baukastensystem). – ISBN 3-19-011627-X
40742
  Kon I. Em busca de si: A personalidade e o conhecimento de si mesma / I. Kon. – Moscovo, 1990. – 368с.
40743
  Haneiko Valdemiro Em defesa de uma cultura. / Haneiko Valdemiro. – Rio de Janeiro, 1974. – 132с.
40744
  Perlmann-Balme Michaela EM Hauptkurs: Deutsch als Fremdsprache fur die Mittelstufe : Arbeitsbuch / Perlmann-Balme Michaela, , Schwalb Susanne. – 2. Auflage. – Ismaning : Hueber, 2000. – 120S. – Для каб. шифр 43 Perl. – (EM das Lehrwerk im Baukastensystem). – ISBN 3-19-011600-8
40745
  Perlmann-Balme Michaela EM Hauptkurs: Deutsch als Fremdsprache fur die Mittelstufe / Perlmann-Balme Michaela, , Schwalb Susanne. – 2. Aufl. – Ismaning : Hueber, 2000. – 168S. – Для каб. шифр 43 Perl. – (EM das Lehrwerk im Baukastensystem). – ISBN 3-19-001600-3
40746
  Perlmann-Balme Michaela EM Hauptkurs: Deutsch als Fremdsprache fur die Mittelstufe : Lehrerhandbuch / Perlmann-Balme Michaela, , Schwalb Susanne. – 2. Aufl. – Ismaning : Hueber, 2002. – 94,[1]S. – Для каб. шифр 43 Perl. – (EM das Lehrwerk im Baukastensystem). – ISBN 3-19-021600-2
40747
  Perlmann-Balme Em neu Bruckenkurs : Deutsch als Fremdsprache : Niveaustufe B 1 / Michaela Perlmann-Balme, Susanne Schwalb, Dorte Weers. – 2. Aufl. – Ismaning : Hueber Verlag, 2006. – 128 S. : Ill. – (Niveaustufe B1). – ISBN 978-3-19-001696-9
40748
  Orth-Chambah Em neu Bruckenkurs : Deutsch als Fremdsprache : Arbeitsbuch : Niveaustufe B1 / Jutta Orth-Chambah unter Mitarbeit von Michaela Perlmann-Balme, Susanne Schwalb. – Ismaning : Hueber Verlag, 2006. – 136 S. : Ill. – (Niveaustufe B1). – ISBN 978-3-19-011696-6
40749
  Hering Axel EM Ubungsgrammatik: Deutsch als Fremdsprache / Hering Axel, Matussek Magdalena, Perlmann-Balme Michaela. – Ismaning : Hueber, 2002. – 248S. – На обкл.: Wiederholung der Grundstufe, Mittelstufe. – (EM: das Lehrwerk im Baukastensystem). – ISBN 3-19-001657-7
40750
  Holzknecht Vaclav Ema Destinnova / Holzknecht Vaclav, Trita Bohumil. – Praha, 1974. – 306с.
40751
  Otxoa Julia Emakume Olerkariak: Poetas Vascas / Otxoa Julia, 1990
40752
  Nurluc Catalin Emancipation and Modernization: Minorities in Romanian Trade during the Second Half of the Nineteenth Century // Revista istorica : serie noua / Academia Romana, Institutul de istorie "N.Iorga". – Bucuresti, 2016. – T. 25, Nr. 5/6 (за 2014) : Septembrie - decembrie. – P. 521-531. – ISSN 1018-0443


  Емансипація та модернізація: меншини в румунській торгівлі протягом другої половини дев"ятнадцятого століття.
40753
   Emancypacja - asymilacja - antysemityzm zydzi na Pomorzu w XIX i XX wieku.. – Torun, 1992. – 189с.
40754
  Janicka Anna Emancypacja kobiet w badaniach literackich w Europie Srodkowo-Wschodniej. Rozpoznania // Bibliotekarz Podlaski : ogolnopolskie naukowe pismo bibliotekoznawcze i bibliologiczne. – Bialystok, 2017. – R. 18, nr. 3 (36). – S. 107-122. – ISSN 1640-7806
40755
   Emanuel Bacaloglu. – Bucuresti, 1956. – 38с.
40756
  Holancova A. Emanuil Genrichovic Kazakevic "Jaro na Odre" : Metodicky material / A. Holancova. – Praha, 1956. – 36 s.
40757
  Feyder Vera Emballage perdu. / Feyder Vera. – Paris, 1978. – 101с.
40758
   Embedding of Josephson junctions in the surface wave resonator in the K-band. V.1 / G.A. Melkov, O.M. Ivanyuta, O.V. Prokopenko, V.M. Raksha, A.M. Klushin, M. Siegel // MSMV Symposium Proceedings, Kharkov, Ukraine
40759
  Ali Embeding of a Grid into the Fibonacci Hypercube / Ali M. Ramadan; // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – P. 378-380. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Показуємо як прямокутну решітку можна вкласти в Фібоначчієв гіперкуб.
40760
   Ember es muveltseg : Harmincnegy interju - tudosokkal, irokkal, muveszekkel. – Budapest : Gondolat, 1976. – 445 l. – ISBN 963-280-112-1
40761
  Feleki Laszlo Emberi Lelek. / Feleki Laszlo. – Budapest, 1967. – 258с.
40762
  Goda Geza Emberkalitkak. / Goda Geza. – Budapest, 1967. – 400с.
40763
  Назаров Назарій Emblems of more, або Емблематизм у поезії Джона Донна // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 44-46. – Бібліогр. в кінці ст.
40764
  Sandor Stefan Embriologia si teratologia experimentala a mamiferelor de laborator / Sandor Stefan, Checiu Maria, Fazakas-Todea Ileana. – Bucuresti : Academiei Republicii Socialiste Romania, 1984. – 158S.
40765
  Anghelescu Virgil Embriologie normala si patologica / Anghelescu Virgil. – Bucuresti : Editura Academiei Republicii Socialiste Romania, 1983. – 304с.
40766
  Marza Vasile Embriotrofia : Studiu critic si sintetic / Marza Vasile. – Bucuresti : Editura Academiei Republicii Populare Romane
Partea I-a. – 1954. – 142S.
40767
  Guttenberg H. Embryologische und histogenetische Untersuchungen an Monokotyledonen / H. Guttenberg. – Jena : VEB Gustav Fischer, 1957. – 161S. : Mit 154 Abbildungen im Text und 10 Tafeln. – (Botanische Studien / Troll W., Guttenberg H. ; Heft 7)
40768
   Embryology and seed reproduction : Proceedings of the 11 International Symposium. – St. Peterburg : Nauka, 1992. – 670p.
40769
  Schumacher Embryonale Entwicklung des Menschen / Schumacher, Gert-Horst. – Berlin : Volk und Gesundheit, 1988. – 281S.
40770
   Embryoplogy and seed reproduction : 11 International Symposium. – Leningrad : Nauka, 1990. – 214p.
40771
   Emel : Iki aylik fikir-kultur dergisi. – Ankara
s. 135. – 1983
40772
   Emel : Iki aylik fikir - kultur dergisi. – Ankara. – ISSN 1011-7385
s. 209. – 1995
40773
   Emerald Maldives Resort & Spa. Роскошь в формате All-inclusive // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2021. – № 1. – С. 56-57 : фото
40774
  Mester Bela Emergence of Public Philosophy in the East-Central European Urban(e) Cultures: a Hungarian Case // Filosofija. Sociologija / Lietuvos Mokslu Akademija. – Vilnius, 2018. – T. 29, Nr. 1. – P. 52-60. – ISSN 0235-7186
40775
  Park Donghyun Emerging Asia"s Public Systems: Challenges and Reform Efforts / Park Donghyun, Estrada Gemma // Equitable and sustainable pensions : challenges and experience / ed.: Benedict Clements, Frank Eich, and Sanjeev Gupta. – Washington : International Monetary Fund, 2014. – P. 273-292. – ISBN 978-1-61635-950-8
40776
  Meier Gerald Emerging from poverty: The economics that really Matters / Meier Gerald. – New York, Oxford, 1984. – 258с.
40777
   Emerging from the global crisis: macroeconomic challenges facing low-income countries / a staff team led by S. Fabrizio. – Washington : International Monetary Fund, 2010. – XIII, 95, [1] p. : ill., tab. – Bibliogr.: p. 94-96. – ISBN 978-1-61635-073-4
40778
   Emerging local securities and derivatives markets : Selected topic, expanded and updated from the IMF"s "Global financial stability report" / Mathieson Donald, Roldos Jorge, Ramaswamy Ramana, Ilyina Anna. – Washington : International Monetary Fund, 2004. – V,95p. – (World economic and financial surveys). – ISBN 1-58906-291-4
40779
  Snezana Sando Emerging markets-Galapagos for behavioral financial research / Snezana Sando, Mladen Radisic, Dusan Dobromirov // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 12 (138). – С. 459-470 : table. – Bibliogr.: 27 назв. – ISSN 1993-6788
40780
  Hudson Yeager Emerson and Tagore: The Poet as Philosopher / Hudson Yeager. – Notre Dame
1. – 1988. – 224с.
40781
  Michaud R. Emerson the enraptured yankee / R. Michaud ; transl. from the French by G. Boas. – New York ; London : Harper & Brothers ; Publishers, 1930. – XVII, 444 p. : ill.
40782
  Yaruchyk Olha Emigracja ukrainska w Rzeczypospolitej dwudziestolecia miedzywojennego: w kierunku rozwoju wlasnej tozsamosci // Bibliotekarz Podlaski : ogolnopolskie naukowe pismo bibliotekoznawcze i bibliologiczne. – Bialystok, 2021. – R. 22, nr. 2 (51). – S. 187-205. – ISSN 1640-7806
40783
  Krauze-Karpinska Emigracyjni badacze dawnej literatury // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол., Каф. полоністики ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Міжнародна школа україністики НАН України, Білорус. ун-т ; редкол.: Л. Губерський, О. Астаф"єв, Г. Борковська [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 35. – C. 27-32. – ISSN 2520-2103
40784
  Erpenbeck Fritz Emigranten. / Erpenbeck Fritz. – Berlin, 1959. – 648с.
40785
  Erpenbeck Fritz Emigranten. / Erpenbeck Fritz. – Berlin-Weimar, 1976. – 520с.
40786
  Ferreira Emigrantii. / Ferreira, de Castro. – Bucuresti, 1982. – 340с.
40787
  Kasnauskiene G. Emigration and remittance impact on Lithuanian labour market and economic development / G. Kasnauskiene, S. Stumbryte // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – P. 51-53. – (Економіка ; Вип. 140). – ISSN 1728-3817


  Еміграція з Литви є однією з найвищих серед країн ЄС: число емігрантів досягло 1,66% від загальної чисельності населення в 2011 році. Частка зареєстрованих грошових переказів у ВВП була 4,57% в 2011 році. У даній статті досліджується питання чи сприяє ...
40788
  Swietoslawska Agnieszka Emigration as an artistic turning point - Ignacy Szczedrowski, Konstanty Kukiewicz and Tadeusz Gorecki at the Imperial Academy of Arts in Saint Petersburg // Art inquiry : recherches sur les arts / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz, 2015. – N 17 (26) : Artistic turns. – P. 321-345. – ISSN 1641-9278
40789
  Stengers Jean Emigration et immigration en Belgique au 19e et au 20e siecles / Stengers Jean; Acad. royale des Sciences d"Outre-Mer. – Brussel : Koninklijke Akademie voor Overzeese Wetenschappen, 1978. – 106p.
40790
  Mayeuski A. Emigration to the EU from the third world countries: new practices of identification // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 1. – Р. 45-47


  Over the last 50 years, Europe became home for millions of people from the third world countries without European background. As a result, Europe in a short time can turn into multi-national space, where Europeans will be less than other nationalities.
40791
   Emil Boleslaw Lukac, 1900-1979. – Martin, 1990. – 26с.
40792
  Filimon-Stoicescu Emil Garleanu. / Filimon-Stoicescu. – Bucuresti, 1968. – 175с.
40793
  Kozik Frantisek Emil Zatopek in Fotografien / Kozik Frantisek. – 76с.
40794
  Hemmings J F.W. Emile Zola. / J F.W. Hemmings. – 2d ed. – Oxford, 1966. – 329с.
40795
  Badinter Elisabeth Emilie, Emilie. / Badinter Elisabeth. – Paris, 1983. – 489с.
40796
  Kaestner Erich Emilio y los detectives. / Kaestner Erich. – La Habana, 1975. – 141с.
40797
  Alfaya J. Eminencia o la memoria fingida / J. Alfaya. – Madrid : Alfaguara Hispanica, 1993
40798
  Calinescu G. Eminescu / G. Calinescu. – Bucuresti, 1963. – 68 p.
40799
  Piru A. Eminescu azi / A. Piru. – Bucuresti : Mondero, 1993. – 254 p. – ISBN 973-9004-47-4
40800
  Loghinovski Elena Eminescu in limba lui Puskin / Loghinovski Elena. – Iasi, 1987. – 303с.
40801
  Del Conte Rosa Eminescu sau despre Absolut. / Del Conte Rosa. – Cluj, 1990. – 462с.
40802
  Buzasi I. Eminescu si Blajul / I. Buzasi. – Bucuresti : IRIANA, 1994. – 140 p. – ISBN 973-96098-6-4
40803
  Cheie-Pantea Iosif Eminescu si Leopardi: Afinitati elective / Cheie-Pantea Iosif. – Bucuresti, 1980. – 209 p.
40804
  Самойлов Юрій Emirates: наслідки прибуття гіганта // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 1, січень - лютий. – С. 40-43 : фото. – ISSN 1998-8044
40805
   Emision del emprestito para la reconstruccion y edification de Scopje. – Belgrado, 1963. – 14с.
40806
  Passuth Laszlo Emlek es folytatas / Passuth Laszlo. – Budapest, 1975. – 399с.
40807
  Gyula Laszlo Emlekezzunk regiekrol... / Gyula Laszlo. – Budapest, 1979. – 159с.
40808
  Saint-Simon Emlekiratai / Saint-Simon, herceg. – Budapest, 1975. – 816с.
40809
  Austen Jane Emma / Austen Jane; With an introd.by M.Butler. – London : Campbell Publishers, 1991. – 495p. – (Everyman"s Library ; 36 ; The Millennium Library). – ISBN 1-85715-036-8
40810
  Austen J. Emma / Jane Austen. – Ware : Wordsworth, 1992. – 378 p. – (Wordsworth classics). – ISBN 1-85326-028-2
40811
  Austen Jane Emma / Jane Austen. – Ware : Wordsworth, 1994. – 14,[1],358 p. – (Wordsworth classics). – ISBN 1-85326-028-2
40812
  Austen Jane Emma / Austen Jane. – London : Penguin books, 1994. – 367p. – (Penguin popular classics ; 26). – ISBN 0-14-062010-9
40813
  Dumas A. Emma Lyonna / A. Dumas. – Budapest
1. – 1973. – 438с.
40814
  Dumas A. Emma Lyonna / A. Dumas. – Budapest
2. – 1973. – 440с.
40815
  Kahya Ozyirmidokuz Emotion Based Analysis оf Turkish Customer Opinions / Kahya Ozyirmidokuz, E. Stoica // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Р. 37-41. – (Економіка ; вип. 12 (189)). – ISSN 1728-3817


  Firms should manage their customer feedback so they can adapt to rapid changes in the environment. They have to interact with their customers to understand them and to turn their opinions into useful knowledge. Understanding customers" feelings about a ...
40816
  Andrienko T. Emotional intelligence and acquisition of english language oral communication skills / T. Andrienko, N. Chumak, V Genin // Advanced education / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Ф-т лінгвістики ; голов. ред. Н.С. Саєнко ; редкол.: М.А. Петерз, Л.І. Тараненко, І. Менезеш [та ін.]. – Київ, 2020. – № 15. – С. 66-73. – ISSN 2409-3351


  Емоційний інтелект та набуття навичок усного спілкування англійською мовою.
40817
  Mateias D.E. Emotional intelligence as a dimension of transactional leadership advancement // Revista de psihologie : serie noua / Academia Romana. – Bucuresti, 2018. – Vol. 64, nr. 1. – P. 37-50. – ISSN 2344-4665


  Емоційний інтелект як вимір трансакційного просування лідерства.
40818
  Koschechko N. Emotional intelligence of future teachers for prevention of pedagogical conflicts // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 15-18. – (Педагогіка ; вип. 2 (10)). – ISSN 1728-3817


  The article analyzes the actual ideas on the problem of practical training of future teachers. Such training consists in mastering students" knowledge, skills and skills in the prevention of pedagogical conflicts in higher education, which have always ...
40819
  Cobra Rubem Emotional man and his thematic behavior. / Cobra Rubem. – Brasilia, 1985. – 82с.
40820
  Shydelko A.V. Emotional Stability of an Individual: Research Into the Topic // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Давидович Н., Бєдний Г. [та ін.]. – Одеса, 2017. – № 3 (156). – P. 85-89. – (Психологія). – ISSN 2311-8466


  Емоційна стійкість особистості: наукові розвідки. Представлено теоретичний аналіз формування емоційної стійкості особистості. Зосереджено увагу на усвідомленому етапі життя особистості – дорослому віці – як періоду зрілості людини, розквіту її ...
40821
  Hoian I.M. Emotions as Self-Organizational Factors of Anthropogenesis, Noogenesis and Sociogenesis / I.M. Hoian, V.P. Budz // Антропологічні виміри філософських досліджень : збірник наукових праць / Дніпров. нац. ун-т залізничного транспорту ім. акд. В. Лазаряна ; голов. ред. Хміль В.В. ; редкол.: Базалук О.О., Громов В.Є., Кац Л.А. [та ін.]. – Дніпро, 2021. – Вип. 19. – С. 75-87. – ISSN 2227-7242


  Емоції як самоорганізаційні фактори антропогенезу, ноогенезу та соціогенезу.
40822
  Marcus Stroe Empatia (Cercetari experimentale) / Marcus Stroe. – Bucuresti, 1971. – 182с.
40823
  Marcus Stroe s.a. Empatia si relatia profesor-elev / Stroe s.a. Marcus. – Bucuresti, 1987. – 149с.
40824
  Ibsen Henrik Empereur et Galileen / Ibsen Henrik; Traduit du norvegien par Denise Bernard-Folliot. – Paris : Theatrales, 2000. – 308p. – Ouvrage publie avec le concours du Centre national du livre et de Norla (litterature norvegienne a l"etranger). – ISBN 2-84260-050-9
40825
  Mann Heinrich Empfang bei der Welt / Mann Heinrich. – Berlin, 1956. – 400с.
40826
   Empfanger-Schaltungen der Radio-Industrie. – 6. Aufl. – Leipzig : Fachbuchverlag
B. 2. – 1956. – 294 s.
40827
   Empfanger-Schaltungen der Radio-Industrie. – 4. Aufl. – Leipzig : Fachbuchverlag
B. 4. – 1956. – 368 s.
40828
   Empfanger-Schaltungen der Radio-Industrie. – 4. Aufl. – Leipzig : Fachbuchverlag. – (Bucher fur den Rundfunktechniker)
B. 6. – 1956. – 368 s.
40829
   Empfanger-Schaltungen der Radio-Industrie. – 4. Aufl. – Leipzig : Fachbuchverlag
B. 7. – 1956. – 424 s.
40830
   Empfanger-Schaltungen der Radio-Industrie. – 2. Aufl. – Leipzig : Fachbuchverlag. – (Bucher fur den Rundfunktechniker)
B. 10. – 1957. – 394 s.
40831
   Empfanger-Schaltungen der Radio-Industrie. – Leipzig : Fachbuchverlag
B. 11. – 1957. – 322 s.
40832
  Irmer Horst Empfehlungen fur die Lietung, Planung und Organisation interdisziplinarer Forschung an den Universitaten und Hochschulen / Irmer Horst, G. Stein, B. Wilms. – Berlin, 1985. – 69с.
40833
  Ferguson Niall Empire : How Britain made the modern world / Ferguson Niall. – London : Penguin books, 2000. – 25,392p. : ill. – (Now a major channel four series). – ISBN 0-701-16834-X
40834
  Innis H.A. Empire and Communications / H.A. Innis. – Oxford, 1950. – 230с.
40835
  Custine Astolphe marquis de Empire of the czar: a journey through eternal Russia / Custine Astolphe marquis de. – New York a.o., 1989. – 631с.
40836
  Vushko I. Empire, Nation, and In-Between: Ukrainian Historiography // The future of the past : new perspectives on Ukrainian history / ed. by Serhii Plokhy ; Ukrainian Researh Inst. Harvard Univ. – Cambridge : Harvard University, 2016. – P. 287-301. – (Harvard Papers in Ukrainian Studies). – ISBN 978-1-932650-16-7
40837
  Sasa Obradovic Empirical analysis of cyclical characteristics of fiscal policy in member countries of European economic and monetary union / Sasa Obradovic, Stevan Lukovic // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 440-450 : table. – Bibliogr.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
40838
   Empirical analysis of the impact of population increase on the economic growth of Africa’s most populous country / A. Orji, J.E. Ogbuabor, Ch. Iwuagwu, Anthony-Orji // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. екон. ун-т ; редкол.: Звєряков М.І., Ковальов А.І., Балджи М.Д. [та ін.]. – Одеса, 2020. – № 2 (73). – С. 27-45. – ISSN 2313-4569
40839
   Empirical application of the green hotel rating / Her- Jiun Sheu, Jin-, li Hu, , Hwai- Shuh Shieh // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 574-583 : table., fig. – Bibliogr.: 21 назв. – ISSN 1993-6788
40840
  Running T.R. Empirical formulas / T.R. Running. – New York ; London : Wiley; Charman and Hall, 1926. – 144 p.
40841
  Adamcova S. Empirical research of collocations in foreign language learning // Advanced education / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Ф-т лінгвістики ; редкол.: Т. Гривікова, Т. Григорянова, М. Эряман [та ін.]. – Київ, 2020. – Spec. is.14 : "Current foreign languages teaching issues in higher education". – С. 75-83. – ISSN 2409-3351


  Емпіричне дослідження колокацій при вивченні іноземних мов.
40842
   Empirical Socilogy in Poland. – Warsaw, 1966. – 150с.
40843
  Nasadiuk I. Empirical study of preferential arrangements impact on Ukraine"s external trade // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 92, ч. 1. – P. 156-164


  Стаття має на меті здійснити формальний кількісний аналіз двохсторонньої торгівлі України для знаходження значущості та напрямку впливу преференційних торгових режимів, у яких бере участь Україна, на її зовнішню торгівлю. Методологія вивчення ...
40844
  Ayhan Kapusuzoglu Empirical testing of the samuelson hypothesis: application to futures market in Turkey // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 321-328 : table. – Bibliogr.: 24 назв. – ISSN 1993-6788
40845
  Lysiak Waldemar Empirowy pasjans / Lysiak Waldemar. – Warszawa, 1977. – 380с.
40846
  Martocchio J.J. Employee benefits : A primer for human resource professionals / Joseph J. Martocchio. – Boston a.o. : McGraw-Hill/Irwin, 2003. – 14,402р. – ISBN 0-07-251548-1
40847
  Milicevic A.L. Employee Motivation during the global economic crisis / A.L. Milicevic, T. Cvetkovski, V. Tomasevic // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 10 (160). – С. 291-301 : table. – Bibliogr.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
40848
  Przybytka A. Employees from Ukraine on the Polish labour market // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 45. – C. 112-119. – ISSN 2308-135X


  Purpose of the research: show how many people from Ukraine work legally in Poland. Methodology: Research is based on the analysis of official statistical data. Stats of work permits and arrivals were used. Also analyzed legal acts regulating this ...
40849
  Lin Dar Ong Employees" job performance at the workplace // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 11 (137). – С. 418-424. – Bibliogr.: 52 назв. – ISSN 1993-6788
40850
  Bigu Dragos Employers" Right to Participate in Decision Making: An Etnical Analysis // Revue roumaine de philosophie / Academie Roumaine. – Bucuresti, 2018. – T. 62, № 1, Janvier-Juin. – P. 23-32. – ISSN 1220-5400


  Право роботодавців на участь у прийнятті рішень: етнічний аналіз.
40851
  Lluis Empresa y Propiedad: su conceptuacion juridica / Lluis, Navas Jaime y. – Barcelona, 1976. – 95с.
40852
  Іванищенко Тетяна Empty trash (спалюємо сміття) : Шалена комедія на дві дії / Закінчення. Поч. у № 7, 2009 р. // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2009. – № 8. – С. 140-147. – ISSN 0130-321Х
40853
  Folco M. En avant comme avant! : roman / Michel Folco. – Paris : Seuil, 2001. – 474, [2] p. : ill. – (Points). – ISBN 2-02-055074-1
40854
  Llamazares J. En Babia / J. Llamazares. – Barcelona : Seix Barral, 1991
40855
  Alonso Dora En busca de la gaviota negra. / Alonso Dora. – La Habana, 1966. – 144с.
40856
  Santamarina A. En busca del ambar azul : nivel A / Alonso Santamarina. – Madrid : Edelsa Grupo Didascalia, 2010. – 63, [1] p. : il. – (Espanol Lengua Extranjera ; 5 : Coleccion Aventuras para 3). – ISBN 978-84-7711-574-8
40857
  Eslava Galan Juan En busca del unicornio / Eslava Galan Juan. – Barcelona : Planeta, 1995. – 256 p. – ISBN 84-320-6816-0
40858
  Belic Oldrich En busca del verso espanol / Belic Oldrich. – Praha, 1975. – 107с.
40859
  Lujan N. En campos de pluma : retrato de una Europa desaparecida / N. Lujan. – Madrid : Planeta, 1992. – ISBN 84-320-7915-4
40860
  Otero Lisandro En ciudad semejante / Otero Lisandro. – La Habana, 1970. – 392с.
40861
  Martinez Estrada Ezequiel En Cuba y al servicio de la Revolucion Cubana / Martinez Estrada Ezequiel. – La Habana, 1963. – 178с.
40862
  Komarov V. En depit du bon sens? / V. Komarov. – M., 1978. – 310с.
40863
  Soler Puig Jose En el ano de enero / Soler Puig Jose. – La Habana, 1963. – 236с.
40864
  Merono Francisco En el cielo de Espana / Merono Francisco. – M., 1979. – 245с.
40865
  Torbado J. En el dia de hoy / J. Torbado. – Barcelona : Planeta, 1980. – 361, [2] p.
40866
  Galperin I.R. En essay in stylistic analysis / I.R. Galperin. – M., 1968. – 64с.
40867
   En estrecha y eterna amistad : Visita a Cuba del companero Leonid I. Brezhnev, Secretario General del Com. Centr. del Partido Comunista de la Union Sovietica, 28 de en. a 3 de febr. de 1974 : Визит Л.И.Брежнева на Кубу. – La Habana : Ed. de ciencias sociales, 1974. – 147 s. – Bibliogr.: ill., portr.
40868
  Alvernhe Andree En France. / Alvernhe Andree. – Paris, 1964. – 256с.
40869
   En hommage a Leon Graulich. – Liege, 1957. – 726с.
40870
  Eremeev B. En l"espace d"une generation / B. Eremeev. – Moscou, 1969. – 88с.
40871
  Galin B. En la cuenca del donets / B. Galin. – Moscu, 1948. – 298 с.
40872
  Ibarruri Dolores En la lucha / Ibarruri Dolores. – M.
1. – 1968. – 368с.
40873
   En marge des communiques. – M., 1966. – 438с.
40874
  Pineiro Abelardo En mi barrio / Pineiro Abelardo. – La Habana, 1962. – 16с.
40875
  Menard Robert En noir et blanc : [Comedie dramatique] / Menard Robert. – Paris : Art et comedie, 1999. – 63p. – ISBN 2-84422-097-5
40876
  Grabcheva Mitka En nombre del pueblic / Grabcheva Mitka. – La Habana, 1974. – 458с.
40877
  Queneau Raymond En passant suivi de quelques langages animaux imaginaires et notamment du langage chien dans Sylvie et Bruno / Queneau Raymond. – Paris : L"Herne, 1995. – 111p. – ISBN 2-85197-327-4
40878
   En plein vol: Jean de Saint-Prix et Romain Rolland. – Paris, 1980. – 221с.
40879
  Grumberg En r"venant d"l"Expo / Grumberg, Jean-Claude. – Paris, 1975. – 195с.
40880
  Burchett W.G. En remontant le Mekong. / W.G. Burchett. – Hanoi, 1957. – 340с.
40881
   En suivant la route d"Oradea a Mangalia. – Bucarest, 1967. – 65с.
40882
  Razusova-Martakova En ten tulpan / Razusova-Martakova. – Bratislava, 1971. – 48с.
40883
   En torno a la presente situacion internacional. – Apend. a la revista "Tiempos Nuevos" N. 22, 1953. – 8с.
40884
   En torno al discurso del Presidente Eisenhower. – Apend. a la revista "Tiempos Nuevos" N. 18, 1953. – 8с.
40885
  Csaszar Istvan En voltam az / Csaszar Istvan. – Budapest : Szepirodalmi konyvkiado, 1977. – 485,[3]l. – ISBN 963-15-0781-5
40886
  Smouchtchynska I. Enantiosemie comme phenomene semantique specifique // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред.: І.В. Смущинська ; редкол.: І.І. Нічаєнко, В.Б. Бурбело, З.О. Гетьман [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (4). – С. 123-137


  The following article analyses the problems of enantiosemy, the way of representation in the modern French. An attention is paid to different classifications and functions. A special attention is devoted to different approaches concerning the analysis ...
40887
   Encarta world English dictionary. – New York : St. Martin"s Press, 1999. – XXXVII, 2078 p. : ill., tab., portr. – Заголовок корінця: Encarta dictionary. – ISBN 0-312-22222-X
40888
  Draganescu N Encefalite si encefalopatii virale cu evolutie lenta / N Draganescu, N. Caial. – Bucuresti, 1974. – 235с.
40889
  Andrews Ted Enchantment of the faerie realm : Communicate with nature spirits & elementals / Andrews Ted. – St. Paul : Llewellyn, 2003. – XIV,216,[9]p. : ill. – ISBN 0-87542-002-8
40890
  Busaeus, Joannes Enchiridion piarum meditationum in dominicas ac festa totius anni : Nec non quadragesimae, quatuor-temporum aliasque praecipuas ferias / Authore primum Ioanne Busaeo Soc. Jesu Theol. – Opera ac studio P.A.C.M. : Juxta exemplar Parisitse. – Gedani (Gdansk) : Apud Janssonio- Waesbergios, 1700. – [23], 369, [16] p. – На корінці: Enchiridion


  Им"я автора має форми: Buys, Joes De Buys, Joes Buzee, Joes De Busee, Joes Busee, Joes Buse, Joes Buseo, Joes Buseus, Joes Busatus, Joes На передньому форзаці надпис: Ad horum Conventus Beresteiensis Ordinis SSS. Trinitatis Redep. ...
40891
   Enciclopedia 72.. – Roma, 1971. – Разд. паг.с.
40892
   Enciclopedia del arte espanol del siglo XX. – Madrid : Mondadori
Vol. 1 : Artistas. – 1991. – XIX, 879 p.
40893
   Enciclopedia del Arte Espanol del siglo XX. – Madrid : Mondadori
Vol. 2 : El contexto. – 1992. – 462 p.
40894
   Enciclopedia istoriografiei romanesti. – Bucuresti, 1978. – 471с.
40895
   Enciclopedia limbilor romanice. – Bucuresti, 1989. – 325с.
40896
   Enciclopedia limbilor romanice. – Bucuresti, 1989. – 835с.
40897
  Hegel Georg Enciclopedia stiintelor filozofice. P. 2-a. Filozofia naturii. / Hegel Georg. – Bucuresti, 1971. – 581с.
40898
  Hegel Georg Wilhelm Friedrich Enciclopedia stiintelor filozofice. Partea intii. Logica. / Hegel Georg Wilhelm Friedrich. – Bucuresti, 1962. – 372с.
40899
  Sopena Enciclopedia universal Sopena: diccionario ilustrado de la lengua espanola / Sopena. – Barcelona
T. 1. – 1980. – 1040с.
40900
  Sopena Enciclopedia universal Sopena: diccionario ilustrado de la lengua espanola / Sopena. – Barcelona
T. 3. – 1980. – 2088-3176с.
40901
  Sopena Enciclopedia universal Sopena: diccionario ilustrado de la lengua espanola / Sopena. – Barcelona
T. 6. – 1980. – 6200-7528с.
40902
  Sopena Enciclopedia universal Sopena: diccionario ilustrado de la lengua espanola / Sopena. – Barcelona
T. 6. – 1980. – 5152-6200с.
40903
  Sopena Enciclopedia universal Sopena: Diccionario ilustrado de la lengua espanola / Sopena. – Barcelona
T. 4. – 1980. – 3176-4104с.
40904
  Sopena Enciclopedia universal Sopena: Diccionario ilustrado de la lengua espanola / Sopena. – Barcelona
T. 5. – 1980. – 4104-5152с.
40905
  Sopena Enciclopedia universal Sopena: Diccionario ilustrado de la lengua espanola / Sopena. – Barcelona
T. 8. – 1980. – 7528-8786с.
40906
  Sopena Enciclopedia universal Sopena: Diccionario ilustrado de la lengua espanola / Sopena. – Barcelona
T. 9. – 1980. – 8778-9312с.
40907
  Sopena Enciclopedia universal Sopena: Diccionario ilustrado de la lengua espanola / Sopena. – Barcelona
T. 10. – 1980. – 1357с.
40908
  Sopena Enciclopedia universal Sopena: dicctionario ilustrado de la lengua espanol / Sopena. – Barcelona
T. 2. – 1980. – 1040-2088с.
40909
   Enciclopedia Zanichelli 1994: dizionario enciclopedico di arti, scienze, tecniche, lettere, filosofia, storia, geografia, diritto, economia. – Bologna, 1993. – 2047с.
40910
   Enciclopedia Zanichelli 1996: dizionario enciclopedico di arti, scienze, tecniche, lettere, filosofia, storia, geografia, diritto, economia. – Bologna, 1995. – 2047с.
40911
   Enciklopedija humora.. – Zagreb, 1962. – 400с.
40912
   Enciklopedija Jugoslavije. – Zagreb
1. – 1955. – 712с.
40913
   Enciklopedija Jugoslavije. – Zagreb
1. – 1956. – 712с.
40914
   Enciklopedija Jugoslavije. – Zagreb
2. – 1956. – 718с.
40915
   Enciklopedija Jugoslavije. – Zagreb
2. – 1956. – 718с.
40916
   Enciklopedija Jugoslavije. – Zagreb
3. – 1958. – 688с.
40917
   Enciklopedija Jugoslavije. – Zagreb
4. – 1960. – 651с.
40918
   Enciklopedija Jugoslavije. – Zagreb
5. – 1962. – 691с.
40919
   Enciklopedija Jugoslavije. – Zagreb
6. – 1965. – 564с.
40920
   Enciklopedija Jugoslavije. – Zagreb
7. – 1968. – 689с.
40921
   Enciklopedija Jugoslavije. – Zagreb
8. – 1971. – 656с.
40922
   Enciklopedija likovnih umjetnosti. – Zagreb
1. – 1959. – 758с.
40923
   Enciklopedija Likovnih Umjetnosti. – Zagreb
1 : A - Cus. – 1959. – 755 s.
40924
   Enciklopedija Likovnih Umjetnosti. – Zagreb
2 : D - Ini. – 1962. – 699 s.
40925
   Enciklopedija Likovnih Umjetnosti. – Zagreb
3 : Inj - Portl. – 1964. – 714 s.
40926
   Enciklopedija Likovnih Umjetnosti. – Zagreb
4 : Port - Z. – 1966. – 693 s.
40927
  Simeon R. Enciklopedijski rjecnik lingvistickih naziva. Na 8 jez. / R. Simeon. – Zagreb
2. – 1960. – 928с.
40928
  Simeon R. Enciklopedijski rjecnik lingvistickih naziva. Na 8 jezika Htvats / R. Simeon. – Zagreb
1. – 1969. – 1010с.
40929
  Kunc Viktor Enciklopediski hemiski prirucnik za svakog. / Kunc Viktor. – Novi Sad, 1953. – 404с.
40930
  Ganzl Serge Encombrement / Ganzl Serge. – Paris, 1970. – 95с.
40931
  Meleshin Stanislav Encounter in Taiga / Meleshin Stanislav. – M., 1965. – 141с.
40932
  Gallego G. Encrucijada de caminos / G. Gallego. – Madrid : Libertarias, 1992. – ISBN 84-7954-046-X
40933
  Ermakov V. Encrucijadas de la revolucion pertuguesa / V. Ermakov, V. Poliakovski. – M., 1978. – 232с.
40934
  Cunqueiro A. Encuentros, caminos y noticias en el Reino de la Tierra / A. Cunqueiro. – Santiago, 1992
40935
  Reitemeier J.F. Encyclopadie und Geschichte der Rechte in Deutschland / Johann Friedrich Reitemeier. – [Faks.-Ausg.]. – Hildesheim ; Zurich ; New York : Olms-Weidmann, 2014. – XXVII, LXIV, 279 S. – Nachdr. der Ausgabe: Gottingen, 1785. – (Historia scientiarum : ein Editions-Programm der Fritz Thyssen Stiftung zur Geschichte der Wissenschaften in Deutschland, ISSN 1430-8320 ; Fachgebiet Rechtswissenschaften). – ISBN 978-3-487-14591-4
40936
   Encyclopaedia Britanica. – Chicago-London-Toronto
1. – 1959. – 1024с.
40937
   Encyclopaedia Britanica. – Chicago-London-Toronto
2. – 1959. – 1016с.
40938
   Encyclopaedia Britanica. – Chicago-London-Toronto
3. – 1959. – 1018с.
40939
   Encyclopaedia Britanica. – Chicago-London-Toronto
4. – 1959. – 990с.
40940
   Encyclopaedia Britanica. – Chicago-London-Toronto
5. – 1959. – 964с.
40941
   Encyclopaedia Britanica. – Chicago-London-Toronto
6. – 1959. – 998с.
40942
   Encyclopaedia Britanica. – Chicago-London-Toronto
7. – 1959. – 990с.
40943
   Encyclopaedia Britanica. – Chicago-London-Toronto
8. – 1959. – 1001с.
40944
   Encyclopaedia Britanica. – Chicago-London-Toronto
9. – 1959. – 1000с.
40945
   Encyclopaedia Britanica. – Chicago-London-Toronto
10. – 1959. – 988с.
40946
   Encyclopaedia Britanica. – Chicago-London-Toronto
11. – 1959. – 996с.
40947
   Encyclopaedia Britanica. – Chicago-London-Toronto
12. – 1959. – 1006с.
40948
   Encyclopaedia Britanica. – Chicago-London-Toronto
13. – 1959. – 1006с.
40949
   Encyclopaedia Britanica. – Chicago-London-Toronto
14. – 1959. – 1006с.
40950
   Encyclopaedia Britanica. – Chicago-London-Toronto
15. – 1959. – 1006с.
40951
   Encyclopaedia Britanica. – Chicago-London-Toronto
16. – 1959. – 1006с.
40952
   Encyclopaedia Britanica. – Chicago-London-Toronto
17. – 1959. – 1020с.
40953
   Encyclopaedia Britanica. – Chicago-London-Toronto
18. – 1959. – 1004с.
40954
   Encyclopaedia Britanica. – Chicago-London-Toronto
19. – 1959. – 1003с.
40955
   Encyclopaedia Britanica. – Chicago-London-Toronto
20. – 1959. – 1006с.
40956
   Encyclopaedia Britanica. – Chicago-London-Toronto
21. – 1959. – 999с.
40957
   Encyclopaedia Britanica. – Chicago-London-Toronto
22. – 1959. – 996с.
40958
   Encyclopaedia Britanica. – Chicago-London-Toronto
23. – 1959. – 1000с.
40959
   Encyclopaedia Britanica. – Chicago-London-Toronto
24. – 1959. – 502с.
40960
   Encyclopaedia Britanica [Електронний ресурс] : ready reference: answers to everyday questions: Windows/Macintosh version. – [S.l.] : Encyclopaedia Britanica, 2002. – 1CD. – For Windows or Macintosh. - The title is taked from the label


  25.000 articles; 2.6 million words plus 1.500 colorful photos & illustrations; detailed maps & exciting videos; Merriam-Webster"s collegiate dict., 10th ed.
40961
   Encyclopaedia of modern architecture. – London, 1963. – 336 p.
40962
   Encyclopedia of Associations. – 18th ed. – Detroit
1. – 1983. – 934с.
40963
   Encyclopedia of Associations. – 18th ed. – Detroit
2. – 1983. – 1064с.
40964
   Encyclopedia of food science and technology. – New York [a.o.] : Wiley & sons
Vol. 1 : A - D. – 1991. – XXV, 658 p.
40965
   Encyclopedia of food science and technology. – New York [a.o.] : Wiley & sons
Vol. 2 : E - H. – 1991. – PP. 659-1439
40966
   Encyclopedia of food science and technology. – New York : Wiley & sons
Vol. 3 : I - P. – 1991. – PP. 1441-2210
40967
   Encyclopedia of food science and technology. – New York : Wiley & sons
Vol. 4 : Q - Z. – 1991. – PP. 2211-2972
40968
   Encyclopedia of statistical sciences. – New York : John Wiley & Sons, 1989. – 283 с.
40969
   Encyclopedia of Ukraine. – Toronto a.o. : University of Toronto press. – ISBN 0-8020-3362-8
Map and gazetteer of Ukraine / Comp. by V.Kubijovyc, A.Zhukovsky. – 1985. – 30 p.,1map
40970
   Encyclopedia of Ukraine. – Toronto, Buffalo, London : University of Toronto press. – ISBN 0-8020-3362-8
Vol. 1 : A-F / Ed.V.Kubijovyc. – 1985. – 15,952 p. : ill., 2 maps
40971
   Encyclopedia of Ukraine. – Toronto : University of Toronto press. – ISBN 0-8020-3444-6
Vol. 2 : G-K /Edited. by V.Kubijovic. – 1988. – 6,737 p. : ill.,2f.ill.,2maps
40972
   Encyclopedia of Ukraine. – Toronto a.o. : University of Toronto press. – ISBN 0-8020-3993-6
Vol. 3 : L-Pf/Ed. by D.Husar Struk. – 1993. – 6,872 p. : ill.,4f.ill.
40973
   Encyclopedia of Ukraine. – Toronto a.o. : University of Toronto press. – ISBN 0-8020-3994-4
Vol. 4 : Ph-Sr/Edit. by D.Husar Struk. – 1993. – 6,864 p. : ill.,7f.ill.
40974
   Encyclopedia of Ukraine. – Toronto a.o. : University of Toronto press. – ISBN 0-8020-3995-2
Vol. 5 : St-Z /Edit. by D.Husak Struk. – 1993. – 6,886 p. : ill.,4f.ill.
40975
   Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка = Universitas Leopoliensas nationalis nominis Ioannis Franko = Nationale Iwan-Franko-universitat Lwiw = Lwowski narodowy uniwersytet imenia Iwana Franki : [в 2 т.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка. – ISBN 978-966-613-892-0
[Т.] 1 : А-К / : [містить 2562 ст., 1914 іл., 4 табл. / ред. М.М. Мартиняк-Жовтанецька ; ред. пол. мови А.М. Кравчук, Є.Ф. Чирва ; ред. нім. мови М.С. Смолій ]. – 2011. – 715, [1] с., [55] арк. іл. : іл., табл., карт. – Дод. тит. арк. лат., пол., нім. - На тит. арк. та корінці також I. – Бібліогр.: с. 709-715 та в тексті
40976
  South D.W. Encyclopedic dictionary of gears and gearing / David W. South, Richard H. Ewert. – New York [etc.] : McGraw-Hill, 1995. – XVIII, 414 p. : ill., tab. – Bibliogr.: p. 413-414. – (Mechanical Engineering). – ISBN 0-07-059796-0
40977
   Encyclopedie methodique : Art militaire. – A Paris (Paris) , a Liege (Liege) : Chez Panckoucke ; chez Plomteux
T. 1. – 1784
40978
   Encyclopedie metodique. – Paris, 1812. – P. 401-771
40979
  Courtin M. Encyclopedie moderne, ou dictionnaire abrege des sciences, des lettres et des arts : avec l"indication des ouvragesou les divers sujets sont developpes et approfondis / M. Courtin. – Paris : Au Bureau de l"Encyclopedie
T. 15 : L - Max. – 1831. – [8], 674 p.
40980
   Encyclopedie moderne, ou Dictionnaire abrege des sciences, des lettres et des arts. – P.
3. – 1824. – 660 с.
40981
  Courtin M. Encyclopedie moderne, ou Dictionnaire abrege des sciences, des lettres et des arts : avec l"indication des ouvragesou les divers sujets sont developpes et approfondis / M. Courtin. – Paris : Au Bureau de l"Encyclopedie
T. 4 : B - Bo. – 1829. – [6], 605 p.
40982
  Courtin M. Encyclopedie moderne, ou Dictionnaire abrege des sciences, des lettres et des arts : avec l"indication des ouvragesou les divers sujets sont developpes et approfondis / M. Courtin. – Paris : Au Bureau de l"Encyclopedie
T. 17 : N - Pay. – 1829. – [6], 626 p.
40983
  Courtin M. Encyclopedie moderne, ou Dictionnaire abrege des sciences, des lettres et des arts : avec l"indication des ouvragesou les divers sujets sont developpes et approfondis / M. Courtin. – Paris : Au Bureau de l"Encyclopedie
T. 20 : Rem - Sch. – 1831. – [8], 599 p.
40984
  Courtin M. Encyclopedie moderne, ou Dictionnaire abrege des sciences, des lettres et des arts : avec l"indication des ouvragesou les divers sujets sont developpes et approfondis / M. Courtin. – Paris : Au Bureau de l"Encyclopedie
T. 21. – 1831. – 605 p.
40985
   Encyclopedie moderne, ou Dictionnaire abrege des sciences, des lettres et des arts : avec l"indication des ouvragesou les divers sujets sont developpes et approfondis / M. Courtin. – Paris : Au Bureau de l"Encyclopedie
T. 22. – 1831. – 599 p.
40986
  Courtin M. Encyclopedie moderne, ou Dictionnaire abrege des sciences, des lettres et des arts : avec l"indication des ouvragesou les divers sujets sont developpes et approfondis / M. Courtin. – Paris : Au Bureau de l"Encyclopedie
T. 23 : Tran - Ve. – 1831. – [8], 592 p.
40987
   Encyclopedie moderne, ou Dictionnaire abrege des sciences, des lettres et des arts : avec l"indication des ouvragesou les divers sujets sont developpes et approfondis / M. Courtin. – Paris : Au Bureau de l"Encyclopedie
Livr. 2 : Planches. – 1832. – разд. паг.
40988
  Leroux P., Reynaud J. Encyclopedie nouvelle ou Dictionnaire philosophique, scientifique litteraire et industril. – Paris : Gosselin, 1836. – P. 417-520
40989
  Leroux P., Reynaud J. Encyclopedie nouvelle ou Dictionnaire philosophique, scientifique litteraire et industril. – Paris : Gosselin, 1837. – P. 105-224
40990
  Leroux P., Reynaud J. Encyclopedie nouvelle ou Dictionnaire philosophique, scientifique litteraire et industril. – Paris : Charles Gosselin
T. 4. – 1838. – P. 301-488
40991
  Leroux P., Reynaud J. Encyclopedie nouvelle ou Dictionnaire philosophique, scientifique litteraire et industril. – Paris : Charles Gosselin
T. 8. – 1839. – P. 113-224
40992
  Leroux P., Reynaud J. Encyclopedie nouvelle ou Dictionnaire philosophique, scientifique litteraire et industril. – Paris : Charles Gosselin
T. 8. – 1840. – P. 273-416
40993
  LeRoux P. et Reynaud J. Encyclopedie Nouvelle, Ou Dictionnaire Philosophique, Scientifique, Litteraire Et Industriel. – Paris : Librairie de Charles Gosselin
T. 3. – 1836. – P. 313-416
40994
  LeRoux P. et Reynaud J. Encyclopedie Nouvelle, Ou Dictionnaire Philosophique, Scientifique, Litteraire Et Industriel. – Paris : Librairie de Charles Gosselin
T. 3, 4. – 1836. – P. 769-824, 1-40
40995
  LeRoux P. et Reynaud J. Encyclopedie Nouvelle, Ou Dictionnaire Philosophique, Scientifique, Litteraire Et Industriel. – Paris : Librairie de Charles Gosselin
T. 4, 8. – 1838. – P. 569-624, 1-80
40996
  LeRoux P. et Reynaud J. Encyclopedie Nouvelle, Ou Dictionnaire Philosophique, Scientifique, Litteraire Et Industriel. – Paris : Librairie de Charles Gosselin
T. 8. – 1840. – P. 505- 608
40997
  LeRoux P. et Reynaud J. Encyclopedie Nouvelle, Ou Dictionnaire Philosophique, Scientifique, Litteraire Et Industriel. – Paris : Librairie de Charles Gosselin
T. 8. – 1840. – P. 49-64, 417-504
40998
  LeRoux P. et Reynaud J. Encyclopedie nouvelle; ou, Dictionnaire philosophique, literaire, et industriel. – Paris : Librairie de Charles Gosselin
T. 3, 4. – 1836. – P. 553-616, 41-104


  Указ Правительствующему Сенату, Екатерина Вторая, Императрица и Самодержица Всероссийская, 25 июня 1782 года. О мерах по развитию Тульского оружейного завода, совершенствованию управления им и обеспечению Высочайше дарованных прав оружейников
40999
  LeRoux P. et Reynaud J. Encyclopedie nouvelle; ou, Dictionnaire philosophique, literaire, et industriel. – Paris : Librairies de Charles Gosselin
T. 4. – 1838. – P. 225-360


  Указ Правительствующему Сенату, Екатерина Вторая, Императрица и Самодержица Всероссийская, 25 июня 1782 года. О мерах по развитию Тульского оружейного завода, совершенствованию управления им и обеспечению Высочайше дарованных прав оружейников
41000
   Encyclopedistes. – Paris : Boulevard Saint-Michel. – 188 p.
<< На початок(–10)41424344454647484950(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,