Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)41424344454647484950(+10)В кінець >>
42001
  Мальцева В. "Frankfurter Allgemeine Zeitung" - одне з найпливовіших видань у світі // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2001. – Вип. 2. – С. 19-22
42002
  Бехта Н. "Frave narratives" : рамкова структура оповіді, її види та функції // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 29-36. – (Серія іноземні мови ; Вип. 19). – ISSN 2078-340X
42003
  Любіцева О. "Free tour" по-студентськи // Київський університет. – Київ, 2017. – Вересень (№ 7). – С. 7


  "Завдяки угоді про співпрацю з розбудови туризму в м. Києві, яку кафедра країнознавства та туризму КНУ уклала з Київською міською державною адміністрацією, громадською спілкою "НОРТ", Всеукраїнською асоціацією гідів та ТОВ "Юніверсум-2000", під час ...
42004
  Kvit S. "Freedom of Speech" Finds its Course Through Kyiv Mohyla Academy // Новий шлях : український тижневик. – [Торонто], 2012. – Рік 82, 7 червня (число 22). – P. 6
42005
  Dodge Marshall "Frost, you say?". A yankee monologue / Dodge Marshall. – Riverside, 1973. – 101с.
42006
  Dreyer Georg Formelsammlung zur Festigkeitslehre und Elastizitatslehre / Dreyer Georg; Bearb. von E. Munder. – 16. verb. und erw. Auflage. – Leipzig : Fachbuchverl., 1957. – 8, 162 S. : Fig.
42007
  Dreyer G. Formelsammung zur Festigkeitslehre und Elastizitatslehre / G. Dreyer. – Leipzig : Verlagsbuchhandlung, 1928. – VII,154 S.
42008
  Bartoszewicz Iwona Formen der Persuasion im deutsch-polnischen politischen Dialog : Untersuchungen zu politischen Reden zwischen 1989 und 1995 // Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2000. – 1868. – 358 S. – (Germanica Wratislaviensia ; V.118). – ISSN 0435-5865
42009
  Marten Lu Formen fur den Alltag / Marten Lu. – Dresden, 1982. – 210с.
42010
  Slebodzinski W. Formes exterieures et leurs applications / W. Slebodzinski. – Warszawa : Pastwowe wyd-wo naukowe, 1954. – 154 p. – (Polska akademie nauk ; T.31 : Monografie matematyczne)
42011
  Slebodzinski W. Formes exterieures et leurs applications / W. Slebodzinski. – Warszawa : Pastwowe wyd-wo naukowe. – (Polska akademie nauk ; T.40 : Monografie matematyczne)
V.2. – 1963. – 272 p.
42012
  Shynkarenko T. Forming factors of the new model of the European integration strategy of Ukraine // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 100, (ч. 2). – С. 129-136


  This article highlights preconditions of formation of the new Ukrainian strategy of the European integration in the context of internal and external political changes taking into consideration implementation of the Eastern Partnership initiative. В ...
42013
  Maksymchuk B. Forming future specialists" valeological competency: theoretical analysis of domestic and foreign scholars" views // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2016. – Т. 6, вип. 4. – P. 47-54. – ISSN 2308-4081


  Формування валеологічної компетентності майбутніх фахівців: теоретичний аналіз поглядів вітчизняних і зарубіжних учених.
42014
  Sotska G. Forming future teachers" aesthetic culture in foreign educational practice // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2016. – Т. 6, вип. 4. – P. 20-26. – ISSN 2308-4081


  Формування естетичної культури майбутніх учителів в іноземній навчальній практиці.
42015
  Marushkevych A. Forming of civil position of modern youth // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – P. 48-51. – (Педагогіка ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  The article deals with the defining the essence of the concept of "civil position", ways of forming it in modern youth; the importance of the manifestation of your civil position as a form of social activity that requires a responsible attitude to ...
42016
  Yashchuk S. Forming of studenis" professionai legal competency: foreign experience // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2016. – Т. 6, вип. 3. – P. 57-61. – ISSN 2308-4081


  Формування у студентів правову компетентність: зарубіжний досвід.
42017
  Wasilewski M. Forming of the asset and capital structure of agribusiness companies in Poland / M. Wasilewski, S. Zabolotnyy // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – P. 24-28. – (Економіка ; Вип. 132). – ISSN 1728-3817


  У статті наведено аналіз структури активів і пасивів акціонерних товариств з сектора агробізнесу, що представлені на Варшавській фондовій біржі. Політика управління активами у досліджуваних підприємствах характеризувалась відмінностями в залежності від ...
42018
  Semenog O. Forming professional mobility in the process of future master philologists" training in Ukraine and abroad // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2016. – Т. 6, вип. 4. – P. 27-33. – ISSN 2308-4081


  Формування професійної мобільності в процесі підготовки майбутніх філологів в Україні та за кордоном.
42019
  Kredenets N. Forming social partnership policy in vocational training of service sector specialists in Germany and Austria // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2016. – Т. 6, вип. 4. – P. 55-61. – ISSN 2308-4081


  Формування політики соціального партнерства. Підготовка фахівців сфери обслуговування у Німеччині та Австрії
42020
  Varnaliy Z. Forming the priority guidelines for providing the state economic security / Z. Varnaliy, A. Pugach // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2015. – № 5 (54), жовтень. – P. 3-9. – ISSN 2218-1199


  Формування пріоритетних напрямів забезпечення економічної безпеки держави.
42021
  Naumenko A. Forms of normal vibrations of hexaprisman molecule X[lower index 6] // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – P. 423-426. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  З використанням техніки оператора проектування та врахуваннм вимоги ортогональності власних коливальних функцій вперше побудовані наближені форми нормальних коливань призматичних молекул Х[нижній індекс 6]. Group-theoretical analysis of triangle prism ...
42022
  Зорин Виталий Formula автоквеста : Новости // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 6. – С. 12 : Іл.
42023
   Formulae congregationum in quarta generali Congregatione confectae et approbatae in secta & septima recognitae et auctae. – Antverpiae (Antverpen) : Apud Ioannem Meursium, 1635. – 136, [8] с. – Видавничій конволют, загальна кількість сторінок: [741]. Перепл. з 2 іншими виданнями. - На корінці: Decreta congregationum


  Зміст конволюту: Formulae congregationum in quarta generali Congregatione confectaeet approbatae in secta & septima recognitae et auctae; Decreta Congregationum Generalium Societate Iesu; Canones congregationum generalium Societatis ...
42024
  Nikolski S. Formulas de cuadratura / S. Nikolski ; trad. del ruso por K. P. Medkov. – Moscu : Mir, 1990. – 293 p.
42025
  Tsypkin A.G. Formulas matematicas: algebra, geometria, analise matematica / A.G. Tsypkin, G.G. Tsypkin. – Moscovo : Mir, 1990. – 187 p.
42026
  Horlatch V. Formulation and well-posedness of the variational problem of viscous Heat-conducting fluid acoustics / V. Horlatch, I. Klymenko, G. Shynkarenko // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 3 (109). – С. 53-71. – (Серія "Обчислювальна математика"). – ISSN 0868-6912


  На пiдставi законiв збереження сформульовано лiнiйну початково-крайову та вiдповiдну їй варiацiйну задачу у термiнах невiдомих вектора змiщень та температури, яка описує процес поширення акустичних хвиль у в"язкiй теплопровiднiй рiдинi з урахуванням ...
42027
  Kapitsa A.P. Formulation of fundamental principles for foundation of the theory of the apparatus of the biosphere // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 1. – С. 68-71. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 1726-5428
42028
  Sitarska B. Formulowanie zadan w nauczaniu przedmiotow pedagogiczno-psychologicznych w szkole wyzszej / B.Sitarska; Instytut pedagogiki Akad. Podlaskiej w Siedlcach. – Siedlce : Instytut pedagogiki Akad. Podlaskiej, 1999. – 183 s. – ISBN 83-87088-33-1
42029
  Russocki Stanislaw Formy wladania ziemia w prawie ziemskim Mazowsza. (Koniec XIV-polowa XVI wieku). Praca doktorska / Russocki Stanislaw. – Warszawa, 1961. – 322с.
42030
  Gojski Jozef Fornale. / Gojski Jozef. – Warszawa, 1955. – 202с.
42031
   Forschen und Wirken. Festschrift zur 150-Jahr-Feier der Humboldt-Universitat zu Berlin 1810-1960. – Berl.
1. – 1960. – 748с.
42032
   Forschen und Wirken. Festschrift zur 150-Jahr-Feier der Humboldt-Universitat zu Berlin 1810-1960. – Berl.
2. – 1960. – 980с.
42033
   Forschen und Wirken. Festschrift zur 150-Jahr-Feier der Humboldt-Universitat zu Berlin 1810-1960. – Berl.
3. – 1960. – 770с.
42034
  Haeckel E. Forscher, Kunstler, Mensch / E. Haeckel; Uschmann G. – Auf. 2. – Leipzig; Jena : Urania, 1958. – 276S.
42035
   Forschung : Das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 3. – 2006
42036
   Forschung : Das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 4. – 2006. – .
42037
   Forschung : Das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 1. – 2007
42038
   Forschung : Das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 2. – 2007
42039
   Forschung : Das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 3. – 2007
42040
   Forschung : Das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 4. – 2007
42041
   Forschung : Das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 1. – 2008
42042
   Forschung : Das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 2. – 2008. – + 1 CD-ROM
42043
   Forschung : Das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 3. – 2008
42044
   Forschung : Das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 4. – 2008
42045
   Forschung : Das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 1. – 2009
42046
   Forschung : Das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 2. – 2009
42047
   Forschung : das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 3. – 2009
42048
   Forschung : das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 4. – 2009
42049
   Forschung : das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 1. – 2010
42050
   Forschung : das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 2. – 2010
42051
   Forschung : das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 3. – 2010
42052
   Forschung : das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 4. – 2010
42053
   Forschung : das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 1. – 2011
42054
   Forschung : das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 2. – 2011
42055
   Forschung : das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 3. – 2011. – + + додаток
42056
   Forschung : das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 4. – 2011
42057
   Forschung : das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 1. – 2012
42058
   Forschung : das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 2. – 2012
42059
   Forschung : das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 3. – 2012
42060
   Forschung : das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 4. – 2012
42061
   Forschung : das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 1. – 2013
42062
   Forschung : das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 2. – 2013
42063
   Forschung : das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 3. – 2013
42064
   Forschung : das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 4. – 2013
42065
   Forschung : das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 1. – 2014
42066
   Forschung : das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 2. – 2014
42067
   Forschung : das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 3. – 2014
42068
   Forschung : das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 4. – 2014
42069
   Forschung : das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 1. – 2015
42070
   Forschung : das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 2. – 2015
42071
   Forschung : das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 3. – 2015
42072
   Forschung : das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 4. – 2015
42073
   Forschung : das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 1. – 2016
42074
   Forschung : das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 2. – 2016
42075
   Forschung : das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 3. – 2016
42076
   Forschung : das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 4. – 2016
42077
   Forschungen und Berichte. – Berl.
5. – 1962. – 114с.
42078
   Forschungen zur baltischen Geschichte. – Tartu : Akadeemiline Ajalooselts. – ISSN 1736-4132
Bd. 1. – 2006. – (Humaniora historica)
42079
   Forschungen zur baltischen Geschichte. – Tartu : Akadeemiline Ajalooselts. – ISSN 1736-4132
Bd. 2. – 2007. – (Humaniora historica)
42080
   Forschungs - und Entwicklungsarbeiten 1971. Wissenschaftlicher Ergebnisbericht. – Julich, 1972. – 310с.
42081
  Weber Gerhard Forschungs, Technologie und Innovations Politik in der BRD:1951-1977 : Auswahlbibliographie / Weber Gerhard. – Jena, 1977. – 167 S.
42082
   Forschungsarbeiten aus dem Institut fur Brennstoffgeologie der Bergakademie Freiberg. – Berl., 1957. – 182с.
42083
   Forschungsarbeiten aus dem Institut fur Brennstoffgeologie der Bergakedemie Freiberg. – Berl., 1955. – 100с.
42084
   Forschungsbericht 2002 = Research report. – Leipzig : Universitat Leipzig, 2003. – 403S.
42085
   Forschungsbericht 2003 = Research report. – Leipzig : Universitat Leipzig, 2004. – 461S.
42086
   Forschungsbericht 2004 = Research report. – Leipzig : Universitat Leipzig, 2005. – 449S.
42087
   Forschungsbericht 2005 = Research report. – Leipzig : Universitat Leipzig, 2006. – 478 S.
42088
   Forschungsbericht 2006 = Research report. – Leipzig : Universitat Leipzig, 2007. – 513 S.
42089
   Forschungsbericht 2007 = research report / Universitat Leipzig ; [ Hrsg.: der Rektor der Universitat Leipzig ]. – Leipzig : Universitat Leipzig, 2008. – 531 S.
42090
   Forschungsbericht der Universitat Leipzig : 1995. – Leipzig : Univ.Leipzig
Bd.1 : Geistes- und Sozialwissenschaften. – 1996. – 550S
42091
   Forschungsbericht der Universitat Leipzig : 1995. – Leipzig : Univ.Leipzig
Bd.2 : Mathematik und Naturwissenchaften. – 1996. – 504S
42092
   Forschungsbericht der Universitat Leipzig : 1995. – Leipzig : Univ.Leipzig
Bd.3 : Human- und Veterinarmedizin. – 1996. – 650S
42093
   Forschungsbericht der Universitat Leipzig. – Leipzig, 1998


  1997. Vol. 46
42094
   Forschungsbericht der Universitat Leipzig. – Leipzig, 1999


  1997. Vol. 46
42095
   Forschungsbericht der Universitat Leipzig = Research report of the University of Leipzig. – Leipzig : Universitat Leipzig, 2001. – 364p. + CD-ROM
42096
   Forschungsbericht der Universitat Leipzig 1993/94: Mathematik und Naturwissenschaften. – Leipzig, 1995. – 478с.
42097
   Forschungsbericht der Universitat Leipzig 1999 : Research report of the University of Leipzig. – Leipzig : Universitat Leipzig, 2000. – 352p. + mit CD-ROM
42098
   Forschungsbericht der Universitat Leipzig. 1993/94: Geistes- und Sozialwissenschaften. – Leipzig, 1995. – 504с.
42099
   Forschungsbericht der Universitat Leipzig. 1993/94: Human- und Veterinar-medzin. – Leipzig, 1996. – 532с.
42100
  Neumann H. Forschungsforderung an den Hochschulen der BRD und Westberlins / H. Neumann. – Berlin : Zentralinstitut fur Hochschulbildung, 1990. – 65 S. – (Studien zur Hochschulentwicklung)
42101
  Reperowicz Stanislaw Forsowanie Odry. Kwiecien 1945 / Reperowicz Stanislaw. – Warszawa, 1970. – 30с.
42102
  Bruning D. Forstdungung : Ergebnisse Alterer und Jungerer Versuche / D. Bruning. – Radebeul : VEB Neumann Verlag, 1959. – 210S.
42103
  Doppe Friedrich Forster in Mainz / Doppe Friedrich. – Berl., 1956. – 466с.
42104
  Falkenberg H. Forstunkrauter / H. Falkenberg. – Wittenberg, Lutherstadt : A.Ziemsen Verlag, 1956. – 83S. : Mit 55 Abbildungen
42105
  Maupassant Guy de Fort comme la mort / Maupassant Guy de. – M., 1957. – 230с.
42106
  Maupassant Guy de Fort comme la mort / Maupassant Guy de; Delaisement G. – Paris, 1987. – 331с.
42107
   Forta de munca in Republica Socialista Romania. Culegere de date statistice. – Bucuresti, 1966. – 448с.
42108
  Tao Min Forta motrice / Tao Min. – Bucuresti, 1952. – 160с.
42109
  Mendez Capote Renee Fortalezas de la Habana colonial / Mendez Capote Renee. – La Habana, 1974. – 71с.
42110
  Lubicz Stefan Forteca w Lodzie / Lubicz Stefan. – Warszawa, 1963. – 176с.
42111
  Wolf Friedrich Fortgesetzter versuch / Wolf Friedrich. – Leipzig : Reclam, 1979. – 343 S.
42112
  Hiersemann Lothar Fortlaufende Aufzeichnung von Bodenbewegungen durch ein Strainseismometer / Hiersemann Lothar. – Berl., 1962. – 82с.
42113
  Boruttau H. von Fortpflanzung und Geschlechtsunterschiede des Menschen. Einfuhrung in die Sexualbiologie : Mit 39 Abbildungen / Prof. Dr. H. Boruttau. – Leipzig ; Berlin : B.G. Teubner, 1916. – 103, 15, [1] S. – Кн. готичним шрифтом. – (Aus Natur und Geisteswelt ; 540. Bd.)
42114
   FORTRAN 63 : Reference manual. – [разд. паг.]
42115
  Bielecki Jan Fortran dla zaawansowanych : Interpretacja miedzynarodowego standardu jezyka / Bielecki Jan, Suchenek Marek. – Warszawa : PWN, 1981. – 190 s.
42116
  Соловьев П.В. Fortran для персонального компьютера / П.В. Соловьев. – М., 1991. – 220с.
42117
  Scharrer Karl Fortschritte der Agrikulturchemie (Pflanzenernahrung) / Scharrer Karl, Burke Rudolf. – Dresden; Leipzig : Verlag von Theodor Steinkopff, 1955. – 349S. – (Technische Fortschrittsberichte ; 56)
42118
  Haurowitz F. Fortschritte der Biochemie 1938-1947 / F. Haurowitz. – Basel; New York : Karger, 1948. – VIII, 364 S.
42119
   Fortschritte der Botanik. – Berlin a.o. : Springer, 1949. – IV, 447 S.
42120
  Schwabe Kurt Fortschritte der p-H- Messtechnik / Schwabe Kurt. – 2. uberarb. und erw. Auflage. – Berl., 1958. – 280с.
42121
   Fortschritte der Wasserchemie, und ihrer Grenzgebiete. – Berl.
1. – 1964. – 216с.
42122
   Fortschritte der Zoologie. – Jena : Gustav Fischer
Bd. 6 : Bericht uber das Jahr 1940. – 1942. – 334 S.
42123
   Fortschritte im Kolonnenbau. II Symposium vom 22. bis 24 September 1966 in Magdeburg. – Magdeburg, 1968. – 246с.
42124
   Fortschrittsberichte zur Gas-Chromatographie. 1959. – Berl., 1961. – 272с.
42125
  Strug Andrzej Fortuna kasjera Spiewankiewicza / Strug Andrzej. – Warszawa. – 248с.
42126
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
V.137, N 11. – 1998


  1997. Vol. 46
42127
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
V.137, N 2. – 1998


  1997. Vol. 46
42128
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
Vol.137, N 1. – 1998


  1997. Vol. 46
42129
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
V.138, N 12. – 1998


  1997. Vol. 46
42130
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
V.138, N 11. – 1998


  1997. Vol. 46
42131
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
V.138, N 10. – 1998


  1997. Vol. 46
42132
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
V.138, N 9. – 1998


  1997. Vol. 46
42133
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
V.138, N 7. – 1998


  1997. Vol. 46
42134
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
V.138, N 6. – 1998


  1997. Vol. 46
42135
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
V.138, N 5. – 1998


  1997. Vol. 46
42136
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
Vol.139, N 11. – 1999


  1997. Vol. 46
42137
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
Vol.139, N 15. – 1999


  1997. Vol. 46
42138
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
Vol.139, N 14. – 1999


  1997. Vol. 46
42139
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
Vol.139, N 10. – 1999


  1997. Vol. 46
42140
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
Vol.139, N 9. – 1999


  1997. Vol. 46
42141
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
Vol.139, N 7. – 1999


  1997. Vol. 46
42142
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
Vol.139, N 4. – 1999


  1997. Vol. 46
42143
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
Vol.139, N 2. – 1999


  1997. Vol. 46
42144
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
Vol.140, N 10. – 1999


  1997. Vol. 46
42145
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
Vol.140, N 9. – 1999


  1997. Vol. 46
42146
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
Vol.140, N 8. – 1999


  1997. Vol. 46
42147
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
Vol.140, N 7. – 1999


  1997. Vol. 46
42148
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
Vol.140, N 5. – 1999


  1997. Vol. 46
42149
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
Vol.140, N 11. – 1999


  1997. Vol. 46
42150
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
Vol.140, N 3. – 1999


  1997. Vol. 46
42151
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
Vol.140, N 2. – 1999


  1997. Vol. 46
42152
   Fortune. – Amsterdam
Vol.140, N 4. – 1999


  1997. Vol. 46
42153
   Fortune. – Amsterdam
Vol.140, N 14. – 1999


  1997. Vol. 46
42154
   Fortune. – Amsterdam
Vol.140, N 15. – 1999


  1997. Vol. 46
42155
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
V.141, N 6. – 2000


  1997. Vol. 46
42156
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
V.141, N 5. – 2000


  1997. Vol. 46
42157
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
V.141, N 4. – 2000


  1997. Vol. 46
42158
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
V.144, N 11. – 2001


  1997. Vol. 46
42159
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
V.144, N 10. – 2001


  1997. Vol. 46
42160
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
V.145, N 1. – 2002
42161
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
V.145, N 8. – 2002
42162
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
V.145, N 7. – 2002
42163
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
V.145, N 6. – 2002
42164
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
V.145, N 5. – 2002
42165
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
V.145, N 4. – 2002
42166
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
V.145, N 3. – 2002
42167
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
V.145, N 2. – 2002
42168
   Fortune. – Amsterdam : Time Warner pabl., 1930-. – ISSN 0738-5587
Vol. 161, N 1. – 2010
42169
   Fortune. – Amsterdam : Time Warner pabl., 1930-. – ISSN 0738-5587
Vol. 161, N 2. – 2010
42170
   Fortune. – Amsterdam : Time Warner pabl., 1930-. – ISSN 0738-5587
Vol. 161, N 3. – 2010
42171
   Fortune. – Amsterdam : Time Warner pabl., 1930-. – ISSN 0738-5587
Vol. 161, N 4. – 2010
42172
   Fortune. – Amsterdam : Time Warner pabl., 1930-. – ISSN 0738-5587
Vol. 161, N 5. – 2010
42173
   Fortune. – Amsterdam : Time Warner pabl., 1930-. – ISSN 0738-5587
Vol. 161, N 6. – 2010
42174
   Fortune. – Amsterdam : Time Warner pabl., 1930-. – ISSN 0738-5587
Vol. 161, N 7. – 2010
42175
   Fortune. – Amsterdam : Time Warner pabl., 1930-. – ISSN 0738-5587
Vol. 161, N 8. – 2010
42176
   Fortune. – Amsterdam : Time Warner pabl., 1930-. – ISSN 0738-5587
Vol. 162, N 1. – 2010
42177
   Fortune. – Amsterdam : Time Warner pabl., 1930-. – ISSN 0738-5587
Vol. 162, N 2. – 2010
42178
   Fortune. – Amsterdam : Time Warner pabl., 1930-. – ISSN 0738-5587
Vol. 162, N 3. – 2010
42179
   Fortune. – Amsterdam : Time Warner pabl., 1930-. – ISSN 0738-5587
Vol. 162, N 4. – 2010
42180
   Fortune. – Amsterdam : Time Warner pabl., 1930-. – ISSN 0738-5587
Vol. 162, N 5. – 2010
42181
   Fortune. – Amsterdam : Time Warner pabl., 1930-. – ISSN 0738-5587
Vol. 162, N 6. – 2010
42182
   Fortune. – Amsterdam : Time Warner pabl., 1930-. – ISSN 0738-5587
Vol. 162, N 7. – 2010
42183
   Fortune. – Amsterdam : Time Warner pabl., 1930-. – ISSN 0738-5587
Vol. 162, N 8. – 2010
42184
   Fortune. – Amsterdam : Time Warner pabl., 1930-. – ISSN 0738-5587
Vol. 162, N 9. – 2010
42185
   Fortune. – Amsterdam : Time Warner pabl., 1930-. – ISSN 0738-5587
Vol. 162, N 10. – 2010
42186
  Rofheart Martha Fortune made his sword / Rofheart Martha. – New York, 1972. – 445с.
42187
  Hildebrand S.F. Forty-ninth annual report of the New Jersey state agricultural experiment station and the forty-first annual report of the New Jersey agricultural college experiment station / S.F. Hildebrand. – New Jersey : [S. n.], 1928. – XXIX, 336 p. – For or Hild ?
42188
   Forum for modern language studies. – Oxford : Oxford university press. – ISSN 0015-8518
Vol. 35, N 4. – 1999


  1997. Vol. 46
42189
   Forum for modern language studies. – Oxford : Oxford university press. – ISSN 0015-8518
Vol. 35, N 3. – 1999


  1997. Vol. 46
42190
   Forum for modern language studies. – Oxford : Oxford university press. – ISSN 0015-8518
Vol. 35, N 2. – 1999


  1997. Vol. 46
42191
   Forum for modern language studies. – Oxford : Oxford university press. – ISSN 0015-8518
Vol. 35, N 1. – 1999


  1997. Vol. 46
42192
   Forum for modern language studies. – Oxford : Oxford university press. – ISSN 0015-8518
Vol. 36, N 1. – 2000


  1997. Vol. 46
42193
   Forum for modern language studies. – Oxford : Oxford university press. – ISSN 0015-8518
Vol. 36, N 4. – 2000


  1997. Vol. 46
42194
   Forum for modern language studies. – Oxford : Oxford university press. – ISSN 0015-8518
Vol. 36, N 3. – 2000


  1997. Vol. 46
42195
   Forum for modern language studies. – Oxford : Oxford university press. – ISSN 0015-8518
Vol. 36, N 2. – 2000


  1997. Vol. 46
42196
   Forum for modern language studies. – Oxford : Oxford university press. – ISSN 0015-8518
Vol. 37, N 1. – 2001


  1997. Vol. 46
42197
   Forum for modern language studies. – Oxford : Oxford university press. – ISSN 0015-8518
Vol.39, N 3. – 2003


  1997. Vol. 46
42198
   Forum for modern language studies. – Oxford : Oxford university press. – ISSN 0015-8518
Vol.39, N 4. – 2003


  1997. Vol. 46
42199
   Forum for modern language studies. – Oxford : Oxford university press. – ISSN 0015-8518
Vol.39, N 1. – 2003


  1997. Vol. 46
42200
   Forum for modern language studies. – Oxford : Oxford university press. – ISSN 0015-8518
Vol.39, N 2. – 2003


  1997. Vol. 46
42201
   Forum for modern language studies. – Oxford : Oxford university press. – ISSN 0015-8518
Vol.40, N 1. – 2004


  1997. Vol. 46
42202
   Forum for modern language studies. – Oxford : Oxford university press. – ISSN 0015-8518
Vol.40, N 2. – 2004


  1997. Vol. 46
42203
   Forum for modern language studies. – Oxford : Oxford university press. – ISSN 0015-8518
Vol.40, N 3. – 2004


  1997. Vol. 46
42204
   Forum for modern language studies. – Oxford : Oxford university press. – ISSN 0015-8518
Vol.40, N 4. – 2004


  1997. Vol. 46
42205
   Forum of international development studies. – Nagoya. – ISSN 13413732
N 9. – 1998


  1997. Vol. 46
42206
   Forum of international development studies. – Nagoya. – ISSN 1341-3732
N 10. – 1999


  1997. Vol. 46
42207
   Forum of international development studies. – Nagoya. – ISSN 1341-3732
N 11. – 1999


  1997. Vol. 46
42208
   Forum of international development studies. – Nagoya. – ISSN 13413732
N 11. – 1999


  1997. Vol. 46
42209
   Forum of international development studies. – Nagoya. – ISSN 1341-3732
N 12. – 1999


  1997. Vol. 46
42210
   Forum of international development studies. – Nagoya. – ISSN 1341-3732
N 14. – 1999


  1997. Vol. 46
42211
   Forum of international development studies. – Nagoya. – ISSN 13413732
N 15. – 2000


  1997. Vol. 46
42212
   Forum of international development studies. – Nagoya. – ISSN 13413732
N 16. – 2000


  1997. Vol. 46
42213
   Forum of international development studies. – Nagoya. – ISSN 1341-3732
N 18. – 2001


  1997. Vol. 46
42214
   Forum of international development studies. – Nagoya. – ISSN 1341-3732
N 19. – 2001


  1997. Vol. 46
42215
   Forum of international development studies. – Nagoya. – ISSN 1341-3732
N 20. – 2001


  1997. Vol. 46
42216
   Forum of international development studies. – Nagoya. – ISSN 1341-3732
N 21. – 2002
42217
   Forum of international development studies. – Nagoya. – ISSN 1341-3732
N 22. – 2002
42218
   Forum of international development studies. – Nagoya. – ISSN 1341-3732
N 23. – 2003


  1997. Vol. 46
42219
   Forum of international development studies. – Nagoya. – ISSN 1341-3732
N 24. – 2003


  1997. Vol. 46
42220
   Forum of international development studies. – Nagoya. – ISSN 1341-3732
N 25. – 2004


  1997. Vol. 46
42221
   Forum of international development studies. – Nagoya. – ISSN 1341-3732
N 26. – 2004


  1997. Vol. 46
42222
   Forum of international development studies. – Nagoya. – ISSN 1341-3732
N 27. – 2004


  1997. Vol. 46
42223
   Forum of international development studies. – Nagoya. – ISSN 1341-3732
N 28. – 2005
42224
   Forum of international development studies. – Nagoya. – ISSN 1341-3732
N 29. – 2005
42225
   Forum of international development studies. – Nagoya. – ISSN 1341-3732
N 30. – 2005
42226
   Forum of international development studies. – Nagoya. – ISSN 1341-3732
N 31. – 2006
42227
   Forum of international development studies. – Nagoya. – ISSN 1341-3732
N 32. – 2006
42228
   Forum of international development studies. – Nagoya. – ISSN 1341-3732
N 33. – 2007
42229
   Forum of international development studies. – Nagoya. – ISSN 1341-3732
N 34. – 2007
42230
   Forum of international development studies. – Nagoya. – ISSN 1341-3732
N 35. – 2007
42231
   Forum of international development studies / Nagoya university, Graduate school of international development. – Nagoya. – ISSN 1341-3732
N 36. – 2008
42232
   Forum of international development studies / Nagoya university, Graduate school of international development. – Nagoya. – ISSN 1341-3732
N 37. – 2008
42233
   Forum of international development studies / Nagoya university, Graduate school of international development. – Nagoya. – ISSN 1341-3732
N 38. – 2009
42234
   Forum of international development studies / Nagoya university, Graduate school of international development. – Nagoya. – ISSN 1341-3732
N 39. – 2010
42235
   Forum of international development studies / Nagoya university, Graduate school of international development. – Nagoya. – ISSN 1341-3732
N 41. – 2012
42236
   Forum of international development studies / Nagoya university, Graduate school of international development. – Nagoya. – ISSN 1341-3732
N 42. – 2012
42237
   Forum of international development studies / Nagoya university, Graduate school of international development. – Nagoya. – ISSN 1341-3732
N 43. – 2013
42238
   Forum pedagogow specjalnych 21 wieku. – Lodz : Wyd-wo Uniw.Lodzkiego. – ISBN 83-7171-524-2
Tom 1 : Pod red. J.Panczyka. – 2002. – 115s.
42239
   Forum philosophicum. – Krakow
T.2. – 1997


  1997. Vol. 46
42240
   Forum philosophicum. – Krakow. – ISSN 14261898
T.3. – 1998


  1997. Vol. 46
42241
   Forum philosophicum. – Krakow. – ISSN 1426-1898
T.5. – 2000


  1997. Vol. 46
42242
   Forum Polonijne. – Lublin. – ISSN 1234-2807
N 4 (10). – 1996
42243
  Кирилюк О. Forum shopping та forum non conveniens: вибір найбільш зручної юрисдикції // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 78-85. – ISSN 2227-7056
42244
   Forum Wissenschaft / Bund demokratischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. – Marburg : DdWi. – ISSN 0178-6563
Jg. 27, Nr. 1, Marz : Die Kurve kriegen in Okonomie + Arbeit aus Unrecht + Lobbyismus. – 2010
42245
   Forum Wissenschaft / Bund demokratischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. – Marburg : DdWi. – ISSN 0178-6563
Jg. 27, Nr. 2, Mai : Nach - Denk - Ansatze. – 2010
42246
   Forum Wissenschaft / Bund demokratischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. – Marburg : DdWi. – ISSN 0178-6563
Jg. 27, Nr. 3, October : Militarisches, deutsch. – 2010
42247
   Forum Wissenschaft / Bund demokratischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. – Marburg : DdWi. – ISSN 0178-6563
Jg. 27, Nr. 4, Dezember : Kinder und Jugend. – 2010
42248
   Forum Wissenschaft / Bund demokratischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. – Marburg : DdWi. – ISSN 0178-6563
Jg. 28, Nr. 1, April : Soziale Bewegungen. – 2011
42249
   Forum Wissenschaft / Bund demokratischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. – Marburg : DdWi. – ISSN 0178-6563
Jg. 28, Nr. 2, Juni : Armut und soziale Ausgrenzung. – 2011
42250
   Forum Wissenschaft / Bund demokratischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. – Marburg : DdWi. – ISSN 0178-6563
Jg. 28, Nr. 3, September : 40 Jahre BAfoG. – 2011
42251
   Forum Wissenschaft / Bund demokratischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. – Marburg : DdWi. – ISSN 0178-6563
Jg. 28, Nr. 4, Dezember : Energiedemokratie. – 2011
42252
   Forum Wissenschaft / Bund demokratischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. – Marburg : DdWi. – ISSN 0178-6563
Jg. 29, Nr. 1, Marz : Glucksforschung. – 2012
42253
   Forum Wissenschaft / Bund demokratischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. – Marburg : DdWi. – ISSN 0178-6563
Jg. 29, Nr. 2, Juni : 20 Jahre nach Rio. – 2012
42254
   Forum Wissenschaft / Bund demokratischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. – Marburg : DdWi. – ISSN 0178-6563
Jg. 29, Nr. 3, September : Bildungszugange und - ausschlusse. – 2012
42255
   Forum Wissenschaft / Bund demokratischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. – Marburg : DdWi. – ISSN 0178-6563
Jg. 29, Nr. 4, Dezember : Rankings und Wissenschaftsmessungen. – 2012
42256
   Forum Wissenschaft / Bund demokratischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. – Marburg : DdWi. – ISSN 0178-6563
Jg. 30, Nr. 1, Marz : Wissenschaft und Armut. – 2013
42257
   Forum Wissenschaft / Bund demokratischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. – Marburg : DdWi. – ISSN 0178-6563
Jg. 30, Nr. 2, Juni : Migration und Flucht. – 2013
42258
   Forum Wissenschaft / Bund demokratischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. – Marburg : DdWi. – ISSN 0178-6563
Jg. 30, Nr. 3, September : Bildung und Religion. – 2013
42259
   Forum Wissenschaft / Bund demokratischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. – Marburg : DdWi. – ISSN 0178-6563
Jg. 30, Nr. 4, Dezember : Kritische Psychologie - work in progress. – 2013
42260
   Forum Wissenschaft / Bund demokratischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. – Marburg : DdWi. – ISSN 0178-6563
Jg. 31, Nr. 1, Marz : Europa vor der Wahl. – 2014
42261
  Trokhimchuck P. Forundation of relaxed optics / Petro Trokhimchuck. – Lutsk : Vezha, 2006. – 60p. – ISBN 966-600-214-0
42262
  Dygard Thomas Forward Pass / Dygard Thomas. – New York, 1990. – 186с.
42263
  Asimov I. Forward the foundation / Isaac Asimov. – Toronto a.o. : Bantam books, 1994. – 477 p.
42264
  Калиниченко Александр Forza Italia // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 5. – С. 28-30 : фото
42265
  Gad I. Fosfataseaktiviteten : i serum og organer ved staseicterus / I. Gad. – Kjobenhavn : Nordisk Forlag Arnold Busck, 1948. – 129 S.
42266
   Fosforul in agricultura.. – [Bucuresti] : Ed. Acad. RSR. – (Chinizarea agriculturii)
2. – 1974. – 317p.
42267
  Kryshtofovich A. Fossil forests as a compass of the past : From report of 16 intern. geolog. congress, 1933 / A. Kryshtofovich. – Washington : [S. n.], 1935. – 1 p.
42268
  Sahleanu E. Fossile Spalaxreste aus der Bukowina (Spalax fossilis) / E. Sahleanu. – Cernauti : [S. n.], 1932. – P. 147-160. – Bulet. facult. de Stiinte din Cernauti, B. 6; Ale or Sahn?
42269
  Radovic-Marcovic Fostering creativity, cognitive ablities and entrepreneurhip behaviour trough new education models // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 8 (146). – С. 363-379 : tabl., fig. – Bibliogr.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
42270
   Foto-Jahrbuch International 1966. – Lpz., 1965. – 214с.
42271
  Brauer Egon Foto-Kino-Optik. / Brauer Egon, K.L. Schimrich. – 2. verb. und erw. Aufl. – Leipzig, 1959. – 414с.
42272
  Loose Erhard Foto-optik kurz und verstandlich / Loose Erhard. – Halle
1. – 1956. – 48с.
42273
  Loose Erhard Foto-optik kurz und verstandlich / Loose Erhard. – Halle
2. – 1956. – 48с.
42274
   Foto Jahrbuch 1961. – Halle, 1960. – 198с.
42275
   Foto Jahrbuch 1962. – Halle, 1962. – 197с.
42276
  Longhin S. Fotodermatoze / S. Longhin, A. Popescu. – Bucuresti : Editura Academiei RSR, 1972. – 189s.
42277
  Milbauer Milos Fotoelasticimetrie a jeji pouziti v praxi / Milbauer Milos. – Praha, 1953. – 140 с.
42278
  Willsberger J. Fotofaszination : kameras. Bilder. Fotografen / J. Willsberger. – Gutersloh ; Berlin ; Munchen ; Wien : Bertelsmann Lexikon-Verlag, 1975. – [185] S., pag.var. – ISBN 3-570-08686
42279
  Gisman Stanislaw Fotografia barwna dla amatorow. / Gisman Stanislaw. – Warszawa, 1962. – 144с.
42280
  Ligocki Alfred Fotografia i sztuka / Ligocki Alfred. – Warszawa, 1962. – 132с.
42281
  Uchanska A. Fotografia w dziennikarstwie i reklamie - nowe trendy / Anita Uchanska // Studia medioznawcze / Instytut dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2015. – Nr 1 (60). – S. 107-117. – ISSN 1641-0920
42282
  Mierzecka Janina Fotografia zabytkow i dziel sztuki / Mierzecka Janina. – Warszawa, 1959. – 126с.
42283
  Mierzecka Janina Fotografia zabytkow i dziel sztuki / Mierzecka Janina. – Wyd. 2, poprawione i uzupelnione. – Warszawa, 1972. – 192с.
42284
  Cyprian Tadeusz Fotografia. Technika i technologia / Cyprian Tadeusz. – Wyd. 5. popr. i uzup. – Warszawa, 1962. – 498 с.
42285
  Hlavac Ludovit Fotograficky detail ako metoda tvorby / Hlavac Ludovit. – Bratislava, 1964. – 112с.
42286
  Macek Jaromir Fotograficky receptar pro cernobilou fotografii / Macek Jaromir, Paspa Karel. – Praha, 1958. – 248с.
42287
  Kulhanek Jaroslav Fotograficky receptar. / Kulhanek Jaroslav. – Praha, 1959. – 88с.
42288
  Rinka Erich Fotografie im klassen Kampf: Ein Arbeiterfotograf erinnert sich / Rinka Erich. – Leipzig, 1981. – 233с.
42289
  Rossing Roger Fotografie mit der "Praktica" / Rossing Roger. – Leipzig, 1974. – 245с.
42290
  Rossing Roger Fotografie mit der "Praktica" / Rossing Roger. – Leipzig, 1975. – 245с.
42291
  Hak Miroslav Fotografie z let 1940-1958. / Hak Miroslav. – Praha, 1959. – 28с.
42292
   Fotografie. 1928-58. – Praha, 1959. – 20с.
42293
  Hartwig E. Fotografika / E. Hartwig. – Warszawa : Wyd-wo Arkady, 1960. – 188, [4] s. : fotoil.
42294
   Fotografishce Fernerkundung der Erde: Experimente auf der Orbitalstation "Salut-6". – Berlin, 1983. – 217с.
42295
  Benes Oldrich Fotografovani dokumentu / Benes Oldrich. – Praha, 1959. – 80с.
42296
  Kreyser Ryszard Fotografujemy. / Kreyser Ryszard. – Wyd. 2. – Warszawa, 1975. – 243с.
42297
  Swiatkiewicz Andrzej Fotogrametria / Swiatkiewicz Andrzej. – Warszawa, 1977. – 330с.
42298
  Csorgeo Tibor Fotohibak / Csorgeo Tibor, Sevcsik Jeno. – Budapest, 1967. – 124с.
42299
  Reichel Theofil Fotokatody / Reichel Theofil, Jedlicka Miroslav. – Praha, 1963. – 146с.
42300
   Fotokino-Lexikon. – Halle, 1964. – 412с.
42301
  Quinones F. Fotos de carne : recordatorio / Fernando Quinones ; interludio de Antonio Gala. – [Madrid] : Silex, 1990. – 134 p. – (Silex Literatura). – ISBN 84-7737-019-2
42302
  Andrei Constantin Fotostabilizarea polimerilor cu amine impiedicate steric. / Andrei Constantin. – Bucuresti, 1990. – 240с.
42303
  Andrei Fotostabilizarea polimerilor cu amine impitdicate steric. / Andrei, , Constantin. – Bucuresti, 1990. – 240с.
42304
  Strebeyko P. Fotosynteza / P. Strebeyko. – Warszawa : Pastwowe wyd-wo naukowe, 1964. – 225s. – (Biblioteka Problemow ; T. 73)
42305
   Fototaschenbuch. – Leipzig, 1974. – 280с.
42306
   Fototaschenbuch 1959. – 2. neu bearb. Jahrgang. – Halle, 1958. – 335с.
42307
  Fouchard Ph. Fouchard, Gaillard, Goldman on international commercial arbitration / Fouchard, Gaillard, Goldman ; ed. by Emmanuel Gaillard and John Savage. – The Hague ; Boston ; London : Kluwer Law International, 1999. – XXXIII, 1280 p. – ISBN 90-411-1025-9
42308
  Col Hubert Fouche: the unprincipled patriot / Col Hubert. – New York, 1971. – 347 p.
42309
  Berlinov M. Foundation analysis and design / M. Berlinov ; [translated from the Russian by Alexander B. Kuznetsov]. – Moscow : Mir, 1990. – 303 p.
42310
  Kaplan M. Foundations and frontiers of music education. / M. Kaplan. – New York, 1966. – 261с.
42311
  Monika Wojcik. Foundations in the Polish Legislation in Comparison with Other European States // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 312-315
42312
  Gaskill Herbert Foundations of Analysis. / Gaskill Herbert, P.P. Narayanaswami. – New York : Harper & Row, 1989. – 639 p. – ISBN 0-06-044734-6
42313
  Davydov V.V. Foundations of biological chemistry : (tutorial on biochemistry for foreign students of medical department of higher education institutions) / V.V. Davidov, A.I. Bozhkov, N.P. Rudko ; Min. of education a. science of Ukraine, V.N. Karazin Kharkov Nat. Univ. – Kharkiv : V.N. Karazin Kharkov National University, 2015. – 399, [1] p. : ill., tab. – Бібліогр. наприкінці частин. – ISBN 978-966-285-120-5
42314
  Kautsky Karl Foundations of Christianity: a study in Christian origins. / Kautsky Karl. – Authorised transl. from 13th German ed. – New York, 1972. – 480с.
42315
   Foundations of computing and decision sciences. – Szczecin. – ISSN 0867-6356
Vol.26, N 3. – 2001


  1997. N 73
42316
   Foundations of contemporary education.. – New Haven, 1966. – 262с.
42317
  Curry S.S. Foundations of expression : Studies and problems for developing the voice, body, and mind in reading and speaking / S.S. Curry, . – Boston : The Expression com., 1920. – 319p.
42318
  Block S.B. Foundations of financial management / Stanley B. Block, Geoffrey A. Hirt. – 9th ed. – Boston a.o. : Irwin: McGraw-Hill, 2000. – 30,682p. + 1 CD-ROM + 1 tab. – (The Irwin/McGraw-Hill series in finance, insurance and real estate / [Ed.] Stephen A. Ross). – ISBN 0-07-228336-X
42319
  Shapiro A.C. Foundations of multinational financial management / Alan C. Shapiro, Atulya Sarin. – 6th ed. – Hoboken : John Wiley & Sons, 2009. – XVII, 542 p. : ill., tab. – Index: p. 533-542. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-0470-12895-4
42320
  Bradshaw M. Foundations of physical geography / Michael Bradshaw, Ruth Weaver. – Dubuque a.o. : WCB, 1995. – 15,442 p. : ill. – ISBN 0-697-25075-X
42321
   Foundations of Psychoneuroimmunology. – New York : Aldine, 1985. – 480p.
42322
  Sogrin Vladimir Founding Fathers of the United States: Historical Portraits / Sogrin Vladimir. – Moscow, 1988. – 325с.
42323
  Farhadoglu Kamil Fountains Square : Looking Back in History // Visions of Azerbaijan / The European Azerbaijan society. – Baku, 2010. – January/February. – С. 24-27. – ISBN 978-9952-806-82-3
42324
  Goodman Grant Four aspects of Philippine-Japanese relations, 1930-1940. / Goodman Grant. – New Haven, 1967. – 238с.
42325
  Bushnell C. Four blondes / Candace Bushnell. – London : Abacus, 2006. – 307, [3] p. – Copyright 2000. – (Bestselling author of Sex and the city and Trading up). – ISBN 978-0-349-11403-3
42326
   Four classic American novels. – New York, 1969. – 245с.
42327
   Four classic American novels: The scarlet letter by N. Hawthorne: The adventures of Huckleberry Finn by M. Twain; The red badge of courage by S. Crane; Billy Budd by H. Melville. – New York a.o., 1979. – 744с.
42328
  Shakespeare W. Four comedies / W.Shakespeare. – London : Penguin books, 1996. – 678р. – Contents: The taming of the shrew/Ed. by G.R.Hibbard. A midsummer night"s dream/Ed. by S.Wells. As you like it/Ed. by H.J.Oliver. Twelfth night/Ed. by M.M.Mahood. – (Penguin classics). – ISBN 0-14-043454-2
42329
   Four English comedies of the 17th and 18th centuries : Volpone; The way of the world; She stoops to conquer; The school for scandal. – Harmondsworth, 1976. – 414с.
42330
   Four English comedies of the 17th and 18th centuries: Volpone; The way of the world; The stoops to conquer; The scholl for scandal. – Harmondsworth, 1967. – 414с.
42331
   Four Great American Classics. – Toronto a.o., 1986. – 79с.
42332
   Four great comedies of the restoration and eighteenth century: Wycherley, Cogreve, Goldsmith, Sheridan. – New York, 1963. – 321с.
42333
  Chekhov Anton Four great plays by Anton Chekhov / Chekhov Anton. – New York, 1963. – 244с.
42334
  Rybka E. Four hundred years of the Copernican heritage / E. Rybka. – Cracow : Jagellonian University, 1964. – 236 p.
42335
  Adamyan Nora Four lives : short stories / Nora Adamyan. – Moscow, 1965. – 164 с. – (Library of soviet short stories)
42336
  Williams Tennessee Four plays / Williams Tennessee. – New York : A signet classic, 1976. – 127 p.
42337
  Aristophanes Four plays by Aristophanes. / Aristophanes. – New York, 1984. – 619с.
42338
   Four plays of our time. – Toronto a. o., 1960. – 399с.
42339
  Kaplan V. Four plays. / V. Kaplan. – 2. – M., 1954. – 119с.
42340
  James Henry Four selected novels: The Americans. - The Europeans.- Daisy Miller. - An International episode / James Henry. – N.Y., 1946. – 572с.
42341
  Melville Herman Four short novels / Melville Herman. – New York, 1963. – 281с.
42342
  Melville Herman Four short novels / Melville Herman. – Toronto, 1971. – 281с.
42343
  Wells H.G. Four stories / H.G. Wells; Обработка С.А. Крейнес и С.С. Толстого. – 5-е изд. – Москва : Изд-во лит-ры на иностранных языках, 1950. – 31 p.
42344
   Four Stories by American Women. – Harmondsworth, 1990. – 241 p.
42345
   Four symposia on folklore. – Bloomington, 1953. – 340с.
42346
  Curtis Richard Four weddings and a funeral / Curtis Richard; Retold by C.Gilchrist. – Harlow : Longman; Pearson education, 1999. – 7,71p. – На обкл.: A Mike Newell film. – (Penguin readers : Level 5 / Series ed.: A.Hopkins, J.Potter). – ISBN 0-582-40262-X
42347
  Triebel H. Fourier analysis and function spaces / H.Triebel. – Leipzig : Teubner, 1977. – 168 p. – (Teubner-Texte zur Mathematik)
42348
  Ehrenpreis Leon Fourier analysis in several complex variables / Ehrenpreis Leon. – New York : Wiley-Interscience, 1970. – XIII,506p. – (Tracts in mathematics ; Vol.17 ; Pure and applied mathematics; A series of texts and monographs). – ISBN 471 23400 1
42349
  Goldberg Richard Fourier transforms / Goldberg Richard. – Cambridge : Un-ty press, 1962. – 8, 76 p. – (Cambridge tracts in mathematics and mathematical physics ; 52)
42350
  Steele J.D. Fourteen weeks in chemistry / J. Dorman Steele. – New York ; Chicago : A.S. Barnes & Company, 1873. – 310 p., ill.
42351
   Fourteenth International Congress of genetics : Plenary sessions symposia. Abstracts. – Moscow : Nauka, 1978. – 131p.
42352
   Fourteenth international congress of genetics contributed paper sessions. Abstracts, part 2. Sections 21-32. – M.
2. – 1978. – 502с.
42353
   Fourteenth Texas Symposium on relativistic astrophysics. – New York : New York Academy of Sciences, 1989. – 698 p.
42354
   Fourth annual report for the period ending June 30, 1960. – Washington. – 44с.
42355
   Fourth colloquium in biological sciences: blood-brain transfer. – New York : The New York academy of sciences, 1988. – 324p. – (Annals of the New York academy of sciences ; vol. 529). – ISBN 0-89766-455-8
42356
   Fourth Conference on Clay Mineralogy and Petrology in Kosice. – Praha : Univerzita Karlova, 1972. – 145p.
42357
   Fourth formator symposium on mathematical methods for the analysis of large-scale systems: Proceedings of a symposium held in Liblice near Prague, may 18-21, 1982. – Prague, 1983. – 611с.
42358
   Fourth International Conference on power electronics and variable speed drives. – London : Peter Peregrinus, 1990. – 561 p. – (IEE Conference Publication ; Nr 324). – ISBN 0-86341703-5. – ISSN 0537-9989
42359
   Fourth Liege colloquium on ocean hydrodynamics. Univ. of Liege 20-24 March 1972. – Liege, 1973. – 216с.
42360
   Fourth World Meteorological Congress. – Geneva, Switzerland : Secretariat of the World Meteorological Organization
WMO-№.142. RC. 23 : Abridged Report With Resolution. – 1963. – 208p.
42361
  Green R.G. Fox encephalitis / R.G. Green; Medical School, University of Minnesota, Minneapolis, Minn. – {S. l. : s. n.], 1936. – 5 p. – Reprinted from: Veterinary medicine, Vol. 31, No. 12, December, 1936
42362
  Бемер С. Fox Pro 2.6 для Windows / С. Бемер. – Киев : Торгово-издательское бюро BHV, 1995. – 464с.
42363
  MacGinley Patrick Foxprints / MacGinley Patrick. – Harmondsworth, 1986. – 282с.
42364
  Попов А.А. FoxPro 2.0. Программирование в среде СУБД FoxPro 2.0. Построение систем обработки данных / А.А. Попов. – Москва : Март, 1996. – 352с. – ISBN 5-88505-013-9
42365
  Кауфельд Дж. FoxPro 2.6 For Windows для "чайников" / Дж. Кауфельд. – Киев : Диалектика, Информейшн Компьютер Энтерпрайз, 1996. – 264с. – ISBN 5-7707-2149-9
42366
  Гончаров А. FoxPro в примерах. Версии 2.5, 2.6, 3.0 / А. Гончаров. – Санкт-Петербург : Питер, 1995. – 160 с.
42367
  Kostogryz V.P. FPGA and GPU computing in Bioinformatics // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – P. 169-177. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Біоінформатика і обчислювальна біологія - дві суміжні (подібні) області, що використовують методи прикладної математики, інформатики, статистики та штучного інтелекту для розв"язання специфічних задач (які потребують надскладних обчислень) в ...
42368
  Preclik Vladimir Fr. Jar. Rubes / Preclik Vladimir. – Praha, 1948. – 31с.
42369
  Dolansky Julius Fr. Lad. Celakovsky, 1852-1952 / Dolansky Julius. – Praha, 1952. – 48с.
42370
  Seibt I. Fr. Wagner"s Deutsch-lateinische Phraseologie nach den besten Quellen zum Gebrauche der....... – Prag, 1847. – 1686 стб.
42371
  Peitgen H.-O. Fractals for the Classroom / H.-O. Peitgen, H. Jurgens, D. Saupe. – New York : Springer-Verlag. – ISBN 0-387-97041-X
P. 1 : Introduction to Fractals and Chaos. – 1992. – 452 p.
42372
  Simionescu Cristofor Fractionarea compusilor macromoleculari / Simionescu Cristofor, C.V. Uglea. – Bucuresti, 1969. – 292с.
42373
  Milanovsky S. Fracturing of the Crust - Geological and Geophysical View / S. Milanovsky, V. Nikolaevskiy // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 4. – С. 106. – ISSN 0203-3100
42374
  Heise Joachim Fragen an die Geschichte der DDR. / Heise Joachim, Hofmann Jurgen. – Berlin, 1988. – 221с.
42375
   Fragen des Internationalen Privatrecht Acht Beitrage von Vertretern der sozialistischen Rechtswissenschaft. – Berl., 1958. – 256с.
42376
   Fragen des lyrischen Schaffens. – Hf. 18. – Halle, 1960. – 84с.
42377
  Wroblewski Andrzej Fragetowe Lyzeczki, czyli jak sie robi fortune / Wroblewski Andrzej. – Warszawa : Czytelnik, 1955. – 233 s.
42378
  Aristotelis Fragmenta : Aristotelis, qui ferebantur librorum / Aristotelis, qui ferebantur librorum ; Aristotelis, coll. Valentinus Rose. – Lipsiae (Leipzig) : Teubner, 1886. – 463 p. – На обкл. назва латинською мовою
42379
   Fragmenta faunistica. – Warszawa. – ISSN 00159301
T.39, N10/16. – 1996


  1997. Vol. 46
42380
   Fragmenta faunistica. – Warszawa. – ISSN 00159301
T.39, N17/24. – 1996


  1997. Vol. 46
42381
   Fragmenta faunistica. – Warszawa. – ISSN 0015-9301
T.43, N 1/8. – 2000


  1997. Vol. 46
42382
   Fragmenta faunistica. – Warszawa. – ISSN 0015-9301
T.43, N 9/17. – 2000


  1997. Vol. 46
42383
   Fragmenta Latina codioun in bibliotheca Universitatis Budapestinensis. – Budapest, 1983. – 286с.
42384
  Torrente Ballester Fragmentos de Apocalipsis / Torrente Ballester. – Barcelona, 1982. – 398 p.
42385
  Potocki Jan Fragments historiques et geographiques sur la Scythie, la Sarmatie et les slaves / recueillis et commente par le comte Jean Potocki. – A Brunsvic [Braunschweig] : Dans la librairie des ecoles
T. 1. – 1796


  На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини ...
42386
  Harrington Michael Fragments of the century. / Harrington Michael. – New York, 1973. – 246с.
42387
  Kulviecas L. Fragments on history of physics and mathematics = Фрагменты из истории физики и математики / Liubomiras Kulviecas. – 4th rev. ed. – Vilnius : Petro ofsetas, 2012. – 191, [1] p. : ill. – Текст англ., рус., лит., нем. - Рез. рус., англ. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-609-420-226-1
42388
   Fragmenty filozoficzne. – Warszawa
2. – 1959. – 332с.
42389
  Kurtonina N.J. Frames and labels : A modal analysis of categorial inference: Academisch proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de Universiteit Utrecht / N. J.Kurtonina; Universiteit van Amsterdam, Institute for logic, language and computation. – Amsterdam : [S. n.], 1995. – XII, 174, [3] p. – Bibliogr.: P.167. – (ILLC dissertation series 1995-8). – ISBN 90-7479528-5
42390
  Marquardt J. Frames of reference : art, history, and world / Janet Marquardt, Stephen Eskilson. – Boston [etc.] : McGraw-Hill, 2005. – 16, 383 p. : ill. + 1 CD-ROM. – ISBN 0-07-282948-6
42391
   Frameworks for monetary stability : Policy issues and country experiences: Papers present. at the 6th seminar on central banking, Washington, D. C. March 1-10, 1994. – Washington : International Monetary Fund, 1994. – XI,755p. – ISBN 1-55775-419-5
42392
  Gunew Sneja Framing marginality : Multicultural literary studies / Gunew Sneja. – Carlton : Melbourne univ. press, 1994. – 13,158p. – (Interpretations / General editor K.Ruthven). – ISBN 1039-6128
42393
  Zaporozhets O.Y. Framing of Russian Federation"s aggression in Ukraine by Russian media in early 2015 // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Копійка В.В., Дорошко М.С., Хмара М.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 131. – Р. 15-21. – ISSN 2308-6912


  The article examines Russian propaganda over the armed conflict in Eastern Ukraine. The research is based on the news stories of Russian TV channel "Pervij Kanal" during January-March 2015. The key topics of news stories were as follows: shelling of ...
42394
  Trollope Anthony Framley parsonage / Trollope Anthony; With an introd.by G.Handley. – London : Campbell Publishers, 1994. – 587 p. – (Everyman"s Library ; 171 ; The Millennium Library). – ISBN 1-85715-171-2
42395
   Frana Sramek ve fotografii. – Praha, 1959. – 126с.
42396
  Баран Є. FRANC-TIREUR української літератури // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 14 червня (№ 12). – С. 12


  Творчий портрет Володимира Брюггена та його книги "Блокноти" і "Література і час"
42397
  Уен М. Francais / М. Уен, Е. Лівшиць. – К
3. – 1939. – 135с.
42398
  Уэн М. Francais / М. Уэн, Е. Лившиц. – изд. 2-е. – М
3. – 1940. – 144с.
42399
  Уэн М. Francais / М. Уэн, Е. Лившиц. – изд. 5-е. – Москва, 1944. – 144 с.
42400
  Уэн М. Francais / М. Уэн, Е. Лившиц. – изд. 6-е. – М
3. – 1945. – 144с.
42401
  Уэн М. Francais / М. Уэн, Е. Лившиц. – изд. 6-е. – М
3. – 1946. – 143с.
42402
  Уэн М. Francais / М. Уэн, Е. Лившиц. – изд. 7-е. – М, 1947. – 143с.
42403
  Amon Evelyne. Francais : 3-e. Litterature et Methode / Evelyne. Amon, Yves. Bomati. – Paris : Hatier, 1989. – 352p. – ISBN 2-218-2068-1
42404
   Francais 3e: textxs et activites; langage et communication. – Paris, 1980. – 319с.
42405
  Ballot Marc Francais 4-3 perspectives : programme et instructions 1979 / Ballot Marc, Lafond Suzanne. – Paris : Editions Magnard, 1979. – 283,[4]p. : il. – ISBN 2-210-41490-3
42406
  Lopatine G. Francais commercial / G. Lopatine. – M., 1961. – 348с.
42407
  Sauvageot Aurelien Francais ecrit. Francais parle / Sauvageot Aurelien. – Paris, 1962. – 234с.
42408
  Genouvrier Emile Francais et exercices structuraux au C.E. I. / Genouvrier Emile, Gruwez Claudine. – Paris, 1972. – 224с.
42409
  Драненко Г.Ф. Francais, niveau avace DALF : підручник для ВНЗ / Драненко Г.Ф. – Київ ; Ірпінь : Перун, 2004. – 230, [2] с. : іл., табл. – ISBN 966-569-137-6
42410
  Опацкий С.Е. Francais, niveau debutant : учебник для высших учеб. заведений / С.Е. Опацкий. – Київ ; Ірпінь : Перун, 2005. – 312 с. : илл. – ISBN 966-569-088-4
42411
  Федотова Н. Francais. Підруч. франц. мови для 5 кл. серед. шк. / Н. Федотова, С. Маркова. – К.-Львів, 1951. – 160с.
42412
  Труа І. Francais. Підруч. франц. мови для 8-9 кл. / І. Труа, Л. Турчіна. – К.-Х., 1938. – 208с.
42413
  Бахарева Francais. Підручник фрнц. мови для 6-го класу середн. школи / Бахарева, З. Калачова. – Вид. 4-е. – К.-Львів, 1952. – 112 с.
42414
  Бахарева Francais. Підручник фрнц. мови для 6-го класу середн. школи / Бахарева, З. Калачова. – Вид. 8-е. – К.-Львів, 1956. – 112с.
42415
  Бахарева М.О. Francais. Підручник фрнц. мови для 8-го класу середн. школи / М.О. Бахарева. – Вид. 7-е. – К.-Львів, 1956. – 108 с.
42416
  Бахарева М.О. Francais. Підручник фрнц. мови для 8-го класу середн. школи / М.О. Бахарева. – Вид. 9-е. – К.-Львів, 1958. – 107 с.
42417
  Бахарева М.О. Francais. Підручник фрнц. мови для 9-го класу середн. школи / М.О. Бахарева, Н. Цетлін. – Вид. 5-е. – К.-Львів, 1955. – 108 с.
42418
  Бахарева М.І. Francais. Підручник фрнц. мови для 9-го класу середн. школи / М.І. Бахарева. – Вид. 8-е. – К.-Львів, 1958. – 108 с.
42419
  Труа И. Francais. Уч. франц. яз. для 8-9 кл. / И. Труа, Л. Турчина. – М., 1937. – 287с.
42420
  Труа И. Francais. Уч. франц. яз. для 8-9 кл. / И. Труа, Л. Турчина. – 2-е изд... – М., 1938. – 240с.
42421
  Агаркова Н.А. Francais. Учеб. пособие по франц. яз. / Н.А. Агаркова. – Київ, 1961. – 288с.
42422
  Бахарева М.А. Francais. Учебник франц. яз. Для 8-го класса сред. школы / М.А. Бахарева. – М, 1950. – 112с.
42423
  Бахарева М.А. Francais. Учебник франц. яз. Для 8-го класса сред. школы / М.А. Бахарева. – Изд. 5-е. – М, 1954. – 112с.
42424
  Бахарева М.А. Francais. Учебник франц. яз. Для 8-го класса сред. школы / М.А. Бахарева. – Изд. 6-е. – Москва, 1955. – 112 с.
42425
  Бахарева М.А. Francais. Учебник франц. яз. Для 9-го и 10-го класса сред. школы / М.А. Бахарева. – Изд. 3-е. – Москва, 1943. – 176 с.
42426
  Бахарева М.А. Francais. Учебник франц. яз. Для 9-го и 10-го класса сред. школы / М.А. Бахарева. – Изд. 4-е. – Москва, 1944. – 176с.
42427
  Бахарева М.А. Francais. Учебник франц. яз. Для 9-го и 10-го класса сред. школы / М.А. Бахарева. – Изд. 8-е. – М, 1948. – 180с.
42428
  Бахарева М.А. Francais. Учебник франц. яз. Для 9-го класса сред. школы / М.А. Бахарева, Н.Т. Цетлин. – Изд. 5-е. – М, 1955. – 112с.
42429
  Бахарева М.А. Francais. Учебник франц. яз. Для 9-го класса сред. школы / М.А. Бахарева, Н.Т. Цетлин. – Изд. 6-е. – М, 1956. – 109с.
42430
  Бахарева М.А. Francais. Учебник франц. яз. Для 9-го класса сред. школы / М.А. Бахарева, Н.Т. Цетлин. – Изд. 8-е. – М, 1958. – 109с.
42431
  Менжинская В. Francais. Французский язык. Для 5-го класса средней школы / В. Менжинская, П. Люкэ. – 2-е изд. – Москва, 1935. – 112 с.
42432
  Penfornis J.-L. Francais.com : methode de francais professionnel et des affaires: debutant / Jean-Luc Penfornis. – Paris : CLE international, 2007. – 157 p. : ill. – ISBN 978-2-09-035424-9
42433
  Penfornis J.-L. Francais.com : сahier d"exercices: methode de francais professionnel et des affaires: debutant / Jean-Luc Penfornis. – Paris : CLE international, 2007. – 96 p. : ill. + Брошура "Francais.com.: cahier d"exercices: corriges" /J.-L. Penfornis. 15 p. – ISBN 978-2-09-035425-6
42434
  Decup Sabine Marie France-Angleterre : Les relations militaires de 1945 a 1962 / Decup Sabine Marie; Preface de J.-C.Jauffret. – Paris : Economica;Institut de strategie comparee, 1998. – 292p. – (Hautes etudes militaires ; 10). – ISBN 2-7178-3756-6
42435
   France. – Paris, 1961. – 144с.
42436
   France. – Paris : La documentation Francaise; Ministere des affaires etrangeres, 1995. – 264p. : ill. – ISBN 2-11-003398-3
42437
   France. – Paris : La Documentation francaise, 1999. – 272p. : il. – ISBN 2-11-004343-1
42438
  Laurens F.D. France and the Italo-Ethiopian crisis 1935-1936 / Franklin D. Laurens. – The Hague, Paris : Mouton, 1967. – 432 p. : ill.
42439
   France et Russie par un democrate. – Paris : Dentu, 1863. – 40 s.
42440
  Anusik Z. France in Sweden"s foreign policy in the era of Gustav III"s reign (1771-1792) / Zbigniew Anusik ; [transl.: Aleksandra Bartosiewicz, Malgorzata Lesniak]. – Lodz : Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego, 2016. – 568 p. – Bibliogr. in the notes. – ISBN 978-83-8088-283-6
42441
  Bloch France, oh France! : oeuvres choisies / Jean-Richard Bloch. – Moscou : Radouga, 1982. – 463 s.
42442
  Foyer Jean France, qu`ont-ils fait de ta liberte! : "Il faut que les Francais soient pour la France" / Foyer Jean. – Paris : Guibert, 1999. – 215p. – (Combats pour la liberte de l"esprit / Collect. dirigee par J.-P. Bled). – ISBN 2.86839-565-1
42443
  Bury T J.P. France. / T J.P. Bury. – London, New York, 1972. – 152с.
42444
   France. Les ententes professionnelles devant la loi. – Paris, 1953. – 194с.
42445
   France: A Dhaidon cultural guide. – Oxford, 1985. – 800с.
42446
  Guerard Albert France: A Modern History / Guerard Albert. – New edit. – Ann Arbor, 1969. – 578с.
42447
  Guizot M. France: In 8 vol. / M. Guizot, Guizot, de Witt; Black R., Hazeltine M.W. – New York, London
8. – 480с.
42448
  Knapp Wilfrid France: partial eclipse; From the Stavisky riots to the Nazi conquest / Knapp Wilfrid. – London, 1972. – 151с.
42449
  Kisterrskaya I. Franchising as a mode of Ukrainian enterprises"work under conditions of crisis : зб. наук. пр. / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин; [редкол. Л.В.Губерський (гол. ред) та ін.] // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 92, ч. 2. – С.32-46. – Бібліогр. вкінці ст.
42450
  Eckhardt Sandor Francia-magyar keziszotar / Eckhardt Sandor. – Budapest
5. – 1973. – 856с.
42451
  Eckhardt Sandor Francia-magyar szotar / Eckhardt Sandor. – Budapest
7. – 1965. – 480с.
42452
  Eckhardt Sandor Francia-magyar szotar / Eckhardt Sandor. – 11-k valtozatlan kiadas. – Budapest, 1983. – 560с.
42453
  Herman Jozsef Francia leiro nyelvtan / Herman Jozsef. – 2 resz. Kezirat. – Budapest, 1959. – 72с.
42454
  Ort Alexandr Francie. Vnitropoliticky vyvoj po druhe svetove valce / Ort Alexandr. – Praha, 1960. – 174с.
42455
   Francis Jammis et Thomas Braun. Correspondence (1898-1937). – Bruxelles, 1972. – 239с.
42456
  Liscak V. Franciscan Missions to China and the Czech Crown Lands (from the 16th to the 18th Century) // Archiv orientalni (AR OR) : journal of African and Asian studies / Akademy of sciences of the Czech Republic. – Praha, 2014. – Vol. 82, N 3. – P. 529-541. – ISSN 0044-8699
42457
  Eberbach Volker Francisco Pizarro: Glanz und Elend eines Conquistadors / Eberbach Volker. – Berlin, 1980. – 430с.
42458
  Meyer H. Franciska und der Student aus Trio / H. Meyer. – Berlin, 1973. – 336с.
42459
  Szenic Stanislaw Franciszek Liszt / Szenic Stanislaw. – Warszawa, 1975. – 541с.
42460
   Francja - dazenia i rzeczywistosc. – Warszawa, 1975. – 332с.
42461
  Straszewicz L. Francja / L. Straszewicz. – Warszawa : Pastwowe wyd-wo naukowe, 1972. – 348s.
42462
  Kocoj Henryk Francja a upadek Polski. Polskie rachuby na pomoc Francji w czasie sejmu Czteroletniego i insurekcji kosciuszkowskiej / Kocoj Henryk. – Krakow, 1976. – 187с.
42463
  Salmonowicz Stanislaw Francja pod jakobinska gwiazda. Szkice z dziejow rewolucji francuskiej / Salmonowicz Stanislaw. – Warszawa, 1966. – 222с.
42464
  Tusell J. Franco en la guerra civil : una biografia politica / J. Tusell. – Madrid : Tusquets Editores, 1992. – ISBN 84-7223-648-X
42465
  Sand G. Francois le Champi / George Sand ; adapte en francais facile par Brigitte Faucard-Martinez. – [Paris] : CLE International, 2006. – 63 p. : ill. – (Lectures CLE en francais facile). – ISBN 209-031799-X
42466
  Sand George Francois le Champi. La petite Fadette = Франсуа ле Шампи. Малышка Фадетт / Sand George. – Москва : Прогресс, 1978. – 432с.
42467
  Suffran Michel Francois Mauriac / Suffran Michel. – Paris, 1973. – 191с.
42468
  Bahtin M. Francois Rabelais si cultura populara in Evul Mediu si in Renastere. / M. Bahtin. – Bucuresti, 1974. – 541с.
42469
  Ort A. Francouzska kolonialni politika po 2. svetove valce / A. Ort. – Praha, 1968. – 422с.
42470
   Francouzska literatura. (Strucny nastin vyvoje). – Praha, 1960. – 272с.
42471
  Honty Tibor Francouzske socharstvi / Honty Tibor. – Praha, 1958. – 104с.
42472
  Hendrich Josef Francouzstina bezna a hospodarska. / Hendrich Josef, O. Kulik, J. Tlaskal. – Praha
2. – 1964. – 432с.
42473
  Hendrich Josef Francouzszina bezna a hospodarska. / Hendrich Josef, O. Kulik, J. Tlaskal. – Praha
1. – 1963. – 380с.
42474
   Francu XIX. G.S.ainavas. – Riga, 1963. – 24с.
42475
  Lysiak Waldemar Francuska sciezka / Lysiak Waldemar. – Warszawa, 1976. – 220с.
42476
  Gerhard Jan Francuzi / Gerhard Jan. – Warszawa : Czytelnik, 1965. – 181s.
42477
  Cherel A. Francuzki bez muke / A. Cherel. – Paris, Bruxelles, Dusseldorf, 1964. – 485с.
42478
  Charszewska Zofia Franek, jego pies i spolka / Charszewska Zofia. – Warszawa, 1956. – 96с.
42479
  Brinkman Jurgen Frank Mellenthin / Brinkman Jurgen. – Lpz., 1967. – 680с.
42480
  Brinkmann Jurgen Frank Mellenthin. / Brinkmann Jurgen. – Leipzig, 1976. – 680с.
42481
  Shelley Wollstanecraft Frankenstein / Mary Shelley Wollstanecraft; Przelozyl H.Goldmann. – Poznan : Wydawnictwo Poznanskie, 1989. – 223 s. – ISBN 83-210-0790-2
42482
  Shelley Marry Frankenstein / Shelley Marry; With an introd.by W.Lesser. – London : Campbell Publishers, 1992. – 231p. – (Everyman"s Library ; 62 ; The Millenium Library). – ISBN 1-85715-062-
42483
  Shelley Mary Frankenstein or, The Modern Prometheus / Shelley Mary. – Harmondsworth, 1985. – 270с.
42484
  Shelley M. Frankenstein. Adapted by Patrik Nobes : Посібник для навчання читання англійською мовою / M. Shelley. – Київ : Знання, 1995. – 64с. – ISBN 5-7770-0647-7
42485
   Frankfurt. – Munchen, 1991. – 64с.
42486
  Ember M. Frankfurt am Main / M. Ember. – Budapest : Panorama, 1974. – 212s.
42487
  Sohm R. Frankischen Recht und Romisches Recht : prolegomena zur deutschen Rechtsgeschichte / R. Sohm. – Weimar : Hermann Bohlau, 1880. – 84 S.
42488
  Leuchtenburg William Franklin D. Roosevelt and the New Deal 1932-1940. / Leuchtenburg William. – New York, 1963. – 390с.
42489
  Range Willard Franklin D. Roosevelt"s World Order / Range Willard. – Athens, 1959. – 219с.
42490
  Jakowlew N.N. Franklin D. Rousevelt / N.N. Jakowlew. – Berlin, 1977. – 606с.
42491
   Franklin"s autobiography. – New York : Henry Holt and company, 1912. – XXX, 231 р., port.
42492
   Frankreich. – Lpz., 1958. – 30с.
42493
  Marcel Roger Frankreich / Marcel Roger. – Berl., 1961. – 64с.
42494
  Koller H. Frankreich. Ein historischer Abriss / H. Koller, B. Topfer. – Berlin
1. – 1973. – 277с.
42495
  Koller H. Frankreich. Ein historischer Abriss / H. Koller, B. Topfer. – 2. uberarb. Aufl. – Berlin
2. – 1973. – 453с.
42496
  Koller Heinz Frankreich. Ein historischer Abriss / Koller Heinz, Topfer Bernhard. – 3. Aufl. – Berlin
1. – 1976. – 278 с.
42497
  Hille Horst Frankreich. Vorphilatelie, Abstempelungen und andere Besonderheiten / Hille Horst. – Lpz., 1961. – 140с.
42498
  Salinger David J. Franny / David J. Salinger. – K., 1995. – 64с.
42499
  Salinger J.D. Franny i Zooey / J.D. Salinger; Tlum.M.Skibniewska. – Warszawa : Czytelnik, 1981. – 250 s. – ISBN 8307002915
42500
  Knezek Libor Frano Kral / Knezek Libor. – Praha, 1953. – 88с.
42501
   Frano Stefunko. 1903-1968. Socharske dielo. – Martin, 1968. – 32с.
42502
   Frano Stefunko. 1903-1968. Socharske dielo. – Martin, 1968. – 32с.
42503
   Frano Stefunko. 1903-1973. Zbornik na 70. narod. narodneho umelca, profesora F.Stefunku. – Martin, 1974. – 151с.
42504
  Тарасова М. Franoais. / М. Тарасова, О. Городецкая. – М.
1. – 1938. – 127с.
42505
  Тарасова М. Franoais. / М. Тарасова, О. Городецкая. – М.
1. – 1939. – 135с.
42506
  Тарасова М. Franoais. / М. Тарасова, О. Городецкая. – 2-е вид. – К.
1. – 1939. – 131с.
42507
   Frans Masereel. Beitragen von Stefan Zweig, P. Vorms, G. Pommeranz-Leidtke und einer Bibliographie von Hanns-Conon von der Gabelenz. – Dresden, 1961. – 352с.
42508
   Frans Masereel. Einleitung von Berhhard Nowak. – Dresden, 1960. – 16с.
42509
  Менжинская В. Fransais. Французский язык. Для 7-го класса неполной средней и средней школы / В. Менжинская, П. Люкэ. – 3-е изд. – М.
3. – 1937. – 152с.
42510
  Менжинская В. Fransais. Французский язык. Для 7-го класса неполной средней и средней школы / В. Менжинская, П. Люкэ. – 4-е изд. – М.
3. – 1938. – 144с.
42511
  Менжинская В. Fransais. Французька мова. Підручник для 4-го класа початкової школи / В. Менжинская, П. Люкэ. – К., 1935. – 60с.
42512
  Менжинська В.Р. Fransais. Французька мова. Підручник для 5-го класа середньої школи / В.Р. Менжинська, П. Люке. – К., 1934. – 60с.
42513
  Менжинська В.Р. Fransais. Французька мова. Підручник для 7-го класа неповної середньої та середньої школи / В.Р. Менжинська, П. Люке. – К.-Х., 1938. – 132с.
42514
  Olivier R. Fransosisch - deutsches Worterbuch / R. Olivier. – Leipzig, 1964. – 708 p
42515
  Svetla Karolina Frantina / Svetla Karolina. – Praha, 1952. – 207с.
42516
  Svetla Karolina Frantina / Svetla Karolina. – Praha, 1974. – 225с.
42517
  Kusakova Helena Frantisek Bohumir Zverina. / Kusakova Helena. – Havlickuv Brod, 1959. – 78с.
42518
  Janu Jaroslav Frantisek Hecko: Prispevek k tematu spisovatel a doba / Janu Jaroslav. – Praha, 1967. – 149с.
42519
  Kotalik Jiri Frantisek Jiroudek / Kotalik Jiri. – Praha, 1959. – 12с.
42520
  Batha Fr. Frantisek Rehor. (1857-1899) / Fr. Batha. – Praha, 1964. – 16 s.
42521
  Dvorak Fr. Frantisek Tichy / Fr. Dvorak. – Praha, 1969. – 4с.
42522
  Klacel F.M. Frantiska Matause Klacela Dobroweda : spisu musejnich cislo XXVI / F.M. Klacel. – Praha : W kommissi u Kronbergra a Riwnace, 1847. – XXIV, 326 s. – (Mala encyklopedie nauk / Nakladem Ceskeno Museum ; Cislo VII)
42523
  Garas K. Franz Anton Maulbertsch 1724 -1796 : mit 332 Abbildungen und 16 Farbtafeln / K. Garas. – Budapest : Verlag der Ungarischen Akademie der Wissenschaften, 1960. – 333 S., CCXL Pl. Ill.
42524
  Grunwald Helmut Franz Fiedler und seine Zeit / Grunwald Helmut. – Halle, 1960. – 134с.
42525
  Schuh Franzjosef Franz Hebenstreit. 1747-1795. "Mensch unter Menschen" / Schuh Franzjosef. – Trier, 1974. – 80с.
42526
  Frynta Emanuel Franz Kafka lebte in Prag / Frynta Emanuel. – Praha, 1960. – 148с.
42527
  Szabolcsi Bence Franz Liszt an seinem Lebensabend / Szabolcsi Bence. – Budapest, 1959. – 144с.
42528
  Buchner Alexander Franz Liszt in Bohmen. / Buchner Alexander. – Praha, 1962. – 212с.
42529
  Hohle Thomas Franz Mehring. Sein Weg zum Marxismus 1869-1891 / Hohle Thomas. – Berl., 1956. – 342с.
42530
  Koch Hans Franz Mehrings Beitrag zur marxistischen Literaturtheorie / Koch Hans. – Berl., 1959. – 440с.
42531
  Goldschmidt Harry Franz Schubert-ein Lebensbild. / Goldschmidt Harry. – Berlin, 1954. – 372с.
42532
  Hug Fritz Franz Schubert. Tragik eines Begnadeten / Hug Fritz. – Munchen, 1978. – 498с.
42533
  Reimann Brigitte Franziska Linkerhand / Reimann Brigitte. – Berlin, 1974. – 584с.
42534
  Kohler F. Franzosisch-deutsches und deutsch-franzosisches Taschen-Worterbuch. – Leipzig : Philip Reclam jun., 1906. – 672 S.
42535
  Kohler G. Franzosisch-Deutsches und Deutsch-Franzosisches Taschen-Worterbuch / G. Kohler. – Leipzig, 1904. – 669, [11] s.
42536
  Olivier Rene Franzosisch-deutsches Worterbuch / Olivier Rene. – Leipzig, 1970. – 708с.
42537
  Telling Rudolf Franzosisch im deutschen Wortschatz: Lehn- und Fremdworter aus acht Jahrhunderten / Telling Rudolf. – Berlin, 1987. – 119с.
42538
  Gleissner Hubert Franzosische Aussprache. / Gleissner Hubert. – Halle, 1963. – 52с.
42539
   Franzosische Feenmarchen des 18. Jahrhunderts. – Berlin, 1974. – 543с.
42540
   Franzosische Liebesgeschichten von Nodier bis Maupassant. – 3. Aufl. – Leipzig : Philipp Reclam jun., 1959. – 655 S. : Ill.
42541
   Franzosische Malerei der zweiten Halfte des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts. Ermitage - Leningrad. – Leningrad, 1987. – 16с.
42542
   Franzosische Malerei Ende des XIX. - Anfang des XX. Jahrhunderts aus der Sammlung des Staatlichen Puschkin-Museums fur bildende Kunst. – Leningrad, 1970. – 11с.
42543
   Franzosische Revolution und deutsche Klassik: Beitrage zum 200. Jahrestag. – Weimar, 1989. – 340с.
42544
   Franzosische Revolutions-Musik. – Dresden, 1955. – 123с.
42545
   Franzosischen und sachsische Gesandtschaftsberichte aus Dresden und Paris. 1848-1849. – Berl., 1956. – 552с.
42546
  Тарасова М. Franсais / М. Тарасова, О. Городецкая. – М.
1. – 1938. – 128с.
42547
  Тарасова М. Franсais / М. Тарасова, О. Городецкая. – М.Л.
1. – 1947. – 140 с.
42548
  Тарасова М. Franсais / М. Тарасова, О. Городецкая. – М.Л.
1. – 1948. – 140с.
42549
   Frasario italiano-russo. – M., 1958. – 160с.
42550
   Frasario italiano-russo. – Москва : Прогресс, 1971. – 326с.
42551
  Pittano Giuseppe Frase fatta: capo ha: dizionario dei modi di dire, proverbi e locuzioni / Pittano Giuseppe. – Bologna, 1992. – 352с.
42552
  Olberg Gunter Frashspuren und andere Tierzeichen / Olberg Gunter. – Wittenberg, Lutherstadt : A. Ziemsen Verlag, 1959. – 112S.
42553
  Kochanowski Jan Fraszki / Kochanowski Jan. – Warszawa, 1956. – 88с.
42554
  Herrmann Ignat Frater z Podskali a jine prazske obrazky / Herrmann Ignat. – Praha, 1959. – 196с.
42555
   Fratia intre poporul roman si nationalitatile conlocuitoare, 1951. – 32с.
42556
  Antonovici I. Fratii Gheorghie si Neculai Rosca-Codrianu : fundatoriiLiceului si Scoalei Secundare - Profesionale de fete Din Barlad / I. Antonovici. – Barlad : Munteanu, 1908. – L, 124 p. : ill.
42557
  Sadoveanu Mihail Fratii Jderi / Sadoveanu Mihail. – Edit. a 5-a. – Bucuresti
Vol. 1. – 1966. – 312с.
42558
  Sadoveanu Mihail Fratii Jderi / Sadoveanu Mihail. – Edit. 5. – Bucuresti
Vol. 2. – 1966. – 288с.
42559
  Sadoveanu Mihail Fratii Jderi / Sadoveanu Mihail. – Edit. a 5. – Bucuresti
Vol. 3. – 1966. – 360с.
42560
  Fedin Konstantin Fratii. / Fedin Konstantin. – Bucuresti, 1961. – 504с.
42561
  Klen D. Fratrija. Feud opatije sv. Mihovila nad limom u Istri i njegova sela (XI-XVIII st.). / D. Klen. – Rijeka, 1969. – 230с.
42562
  Bruns Marianne Frau Doktor privat. / Bruns Marianne. – Halle, 1957. – 202с.
42563
  Fontane Theodor Frau Jenny Treibel / Fontane Theodor. – Leipzig, 1971. – 206с.
42564
  Fontane Theodor Frau Jenny Treibel / Fontane Theodor. – Berlin, 1978. – 112с.
42565
  Fontane Theodor Frau Jenny Triebel / Fontane Theodor. – Berl., 1959. – 192с.
42566
  Binion Budolph Frau Lou: Nietzsche"s wayward disciple / Binion Budolph; Kaufmann W. – Princeton, 1968. – 587с.
42567
  Walther Frau Welt, ich hab von dir getrunken / Walther, von der Vogelweide. – Berlin : Rutten @ Loening, 1979. – 357 S.
42568
  Feder K.L. Frauds, myths, and mysteries : Science and pseudoscience in archaeology / Kenneth L. Feder. – 4th ed. – Boston a.o. : McGraw-Hill; Mayfield, 2002. – 18,355 p. : ill. – ISBN 0-7674-2722-X
42569
   Frauen der Goethezeit in ihren Briefen. – Berlin, 1960. – 754с.
42570
  Bereshnaja N. Frauen im Kampf fur den Frieden / N. Bereshnaja, J. Blinowa. – Moskau, 1987. – 119с.
42571
   Frauen im Spiegel der Kunst. – Leipzig, 1972. – 236с.
42572
   Frauen in der Deutschen Demokratischen Republik. – Berlin, 1958. – 46с.
42573
  Hieblinger I. Frauen in unserem Staat. Einige Probleme der Forderung der Frau unter den Bedingungen der wissenschaflich-technischen Revolution in der DDR / I. Hieblinger. – Berlin, 1967. – 157с.
42574
  Vollmer M Frauen in Unternehmen / M Vollmer. – Munchen : Verlag moderne industrie, 1993. – 201s
42575
  Knappe Joachim Frauen ohne Manner / Knappe Joachim. – Halle (Saale), 1975. – 400с.
42576
   Frauen um Erich Muhsam: Zenzl Muhsam und Franziska zu Reventlow : Sechste Erich-Muhsam-Gesellschaft-Tagung in Malente, 12-14 Mai 1995. – Lubeck, 1996. – 138S. : Ill. – (Schriften der Erich-Muhsam-Gesellschaft / Hrsg. in Zusammenarbeit mit der Gustav-Heinemann-Bildungsstatte, Malente ; Hf. 11). – ISBN 3-931079-13-9
42577
  Lipowski Egbert Frauen und Monde / Lipowski Egbert. – Berlin, 1976. – 224с.
42578
  Bienert R. Frauen verantworten Freiheit : Portrats glaubiger Frauen aus der Zeit der ersten Frauenbewegung von Regina Bienert / R. Bienert. – Leipzig : St. Benno-Verlag GmbH, 1989. – 131 S. – ISBN 3-74-62-0419-1
42579
  Schweickert W.K. Frauen Wollen erobert werden / W.K. Schweickert. – Berl., 1962. – 222с.
42580
  Bruyn Gunter de Frauendienst. / Bruyn Gunter de. – Halle-Leipzig, 1986. – 336с.
42581
   Frauenrecht in Ost und West deutschland / Berghahn Sabine, Fritzsche, , Andrea. – Berlin, 1991. – 222с.
42582
  Fuller F. Frauenschuh und Riemenzunge / F. Fuller. – Wittenberg, Lutherstadt : A.Ziemsen Verlag, 1955. – 48S. : Mit Farbtafel, 29 Aufnahmen und 5 Ziechnungen des Verfassers
42583
  Fuller F. Frauenschuh und Riemenzunge / F. Fuller. – Auf. 3. – Wittenberg, Lutherstadt : A.Ziemsen Verlag
Teil 1 : Orchideen Mitteleuropas. – 1981. – 63S. : Mit 56 Abbildungen und 2 Farbtafeln
42584
  Cervantes Saavedra Miguel de Fraulein Cornelia. Mit sieben Holzstichen von Imre Reiner / Cervantes Saavedra Miguel de. – Lpz., 1962. – 64с.
42585
  Epalza Mikel ded Fray Anselm Turmeda ("Abdallah al-Taryuman) y su polemica islamo-cristiana / Epalza Mikel ded; ed.,traduc. y estudio de la Tuhfa. – Madrid : Hiperion, 1994. – 518 p. : il. – (Serie Mayor). – ISBN 84-7517-399-3
42586
  Rincon Javier Salazar Fray Luis de Leon y Cervantes / Rincon Javier Salazar. – Madrid, 1980. – 86 s.
42587
  Koziara Stanislaw Frazeologia biblijna w jezyku polskim / Koziara Stanislaw. – Krakow : Wyd-wo naukowe Akademii pedagogicznej, 2001. – 340s. – (Prace monograficzne / Akademia pedagogiczna im. Komisji edukacji narodowej w Krakowie ; nr.320). – ISBN 83-7271-134-8
42588
   Frazeologija v jezikoslovju in drugih vedah = Phraseologie in der Sprachwissenschaft und anderen Disziplinen = Phraseology in linguistics and other branches of science = Фразеология в языкознании и других науках : Europhras Slovenija 2005, [Strunjan, 12-14 sept. 2005]. – Ljubljana : [s. n.], 2007. – 618 s. – ISBN 978-961-237-203-3
42589
  Lansius Thomas Fred. Achillis ducis Wurtembergiae etc. Consultatio de principatu inter provincias Europae : Accedunt hac edit. de Svecorum, & Batavorum regionibus, succcesibus & virtutibus Dissertationes / Opera & studio Thomae Lansii. – Editio novissima. – Amstelodami (Amsterdam) : Apud Ioannem Ianssonium, 1636. – [14], 774, [86] p.
42590
  Chaskolskaia M. Frederic Joliot-Curie : tr. du russe / M. Chaskolskaia. – Moscou : Editions Mir, 1968. – 262 p.
42591
  Pacaut Marcel Frederick Barbarossa / Pacaut Marcel. – London, 1970. – 224с.
42592
   Fredеrick Engels: His Life and Work. – Moscow, 1987. – 466 с.
42593
  Jacobs Lou Free-lance magazine photography / Jacobs Lou. – New York, 1970. – 160с.
42594
   Free among the free. – Kiev, 1968. – 64с.
42595
  Smith Roderick Free BSD: the complete reference / Smith Roderick. – Berkeley : McGraw-Hill/Osborne, 2003. – 36,869p. + 1 CD ROM. – ISBN 0-07-222409-6
42596
   Free China review. – Taipei. – ISSN 0016-030X
Vol.49, N 12. – 1999


  1997. Vol. 46
42597
   Free China review. – Taipei. – ISSN 0016-030X
Vol.49, N 11. – 1999


  1997. Vol. 46
42598
   Free China review. – Taipei. – ISSN 0016-030X
Vol.50, N 1. – 2000


  1997. Vol. 46
42599
   Free China review. – Taipei. – ISSN 0016-030X
Vol.50, N 3. – 2000


  1997. Vol. 46
42600
   Free China review. – Taipei. – ISSN 0016-030X
Vol.50, N 2. – 2000


  1997. Vol. 46
42601
  Paiva Barreto Free involutions on torus semi-bundles and the Borsuk-Ulam Theorem for maps into "R" / Paiva Barreto, Daciberg Lima Goncalves, D. Vendruscolo // Hiroshima mathematical journal / Hiroshima university, Department of mathematics, Graduate school of science. – Hiroshima, 2016. – Vol. 46, nr 3. – P. 255-270. – ISSN 0018-2079
42602
  Hohenberg John Free press / Hohenberg John. – London; New York, 1973. – 528с.
42603
   Free radicals in molecular biology, aging, and disease. – New York : Raven Press
Volume 27 : Aging. – 1984. – 416с.
42604
  Smolla Rodney Free speech in an open society / Smolla Rodney. – New York, 1992. – 429с.
42605
  Friedman Milton Free to choose: a personal statement / Friedman Milton, Friedman Rose. – New York, 1979. – 330с.
42606
  Friedman Milton Free to choose: a personal statement / Friedman Milton, Friedman Rose. – San Diego a.o., 1990. – 338с.
42607
  Klimikova Free trade area in Europe and consumer protectoin / Klimikova, A. Sabolova // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 2). – С. 12-21
42608
  Synytsya A. Free will in choice situation from the standpoint of biological naturalism // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – P. 125-132. – (Серія філософські науки ; вип. 17). – ISSN 2078-6999
42609
  Эбен М. FreeBSD. Энциклопедия пользователя [Электронный ресурс] : Администрирование: искусство достижения равновесия / Майкл Эбен, Брайан Таймэн. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : DiaSoft, 2002. – 719 с. – ISBN 966-7992-09-9
42610
  Cranston Maurice Freedom / Cranston Maurice. – London : Longmans, Green and co., 1967. – VII,131p.
42611
  Apresyan Z. Freedom and the artist. / Z. Apresyan. – Moscow, 1968. – с.
42612
  Weisbach Robert Freedom bound : a history of America"s civil rights movement / Weisbach Robert; with the research assistance of D. Cathcart. – New York : A plume book, 1991. – XV, 2335 p. : ill. – Bibliogr.: p.319-335. – ISBN 0-452-26553-3
42613
  Maciulaitis V. Freedom of Agreement in Labour Relations: Challenges of EU Law Transposition // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – № 3 (86). – С. 56-57. – ISSN 1993-0909
42614
  Havrilyuk O. Freedom of conacience in a socialist society / O. Havrilyuk. – K., 1984. – 140с.
42615
  Ognevaya Ye. Freedom of conscience for Soviet citizens / Ye. Ognevaya. – K., 1980. – 63с.
42616
  Ognevaya Ye. Freedom of conscience for Soviet citizens / Ye. Ognevaya. – K., 1980. – 63с.
42617
  Barmenkov A. Freedom of conscience in the USSR / A. Barmenkov. – M., 1983. – 181с.
42618
   Freedom of expression, free flow of information, freedom of media : CSCE/OSCE Main Provisions 1975-2007 / OSCE ; The Representative on freedom of the media // Свобода самовыражения, свободный поток информации, свобода средств массовой информации : основные положения СБСЕ/ОБСЕ, 1975-2007 гг. / Орг. по безобасности и сотрудничеству в Европе ; Представитель по вопросам свободы СМИ. – Вена : ОБСЕ, 2007. – P. 1-39. – ISBN 3-9501955-5-6
42619
  Hampshire Stuart Freedom of the individual. / Hampshire Stuart. – New York, 1965. – 112с.
42620
   Freedom of the media - freedom through media? / eds. Ralf Hohlfeld, Ralph Kendlbacher, Oliver Hahn. – Bochum ; Freiburg : Projekt Verlag, 2015. – 384 p. – На обкл.: Crossmedia and quality journalism. Co-funded by the Tempus programme of the European Union. – (Global journalism research series / ed.: Oliver Hahn, Roland Schroeder, ISSN 1865-1615 ; vol. 4). – ISBN 978-3-89733-369-7
42621
  Taylor Henry Osborn Freedom of the mind in history / Taylor Henry Osborn. – London : Macmillan, 1924. – 12,297p.
42622
  Seldes G. Freedom of the press / G. Seldes. – Cleveland, New York : The World publishing co., 1935. – 380 p. – Bibliogr.: p.379-380
42623
  Fast H. Freedom Road. / H. Fast. – Moscow, 1949. – 302с.
42624
  Fast Howard Freedom Road. / Fast Howard. – Leningrad-Moscow, 1952. – 199с.
42625
  Fast H. Freedom Road. / H. Fast. – K., 1954. – 156с.
42626
  Khomenko I.A. Freezing precipitation in the Ukraine / I.A. Khomenko, N.P. Chakina // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 57. – С. 49-53 : Рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0868-6939
42627
  Schendel Arthur van Fregata Johanna Maria / Schendel Arthur van. – Praha, 1959. – 148с.
42628
  Hoffmann Walter Frei von Furcht? Der Weg ist das goldene Zeitalter / Hoffmann Walter. – Berl. – 111с.
42629
   Freiberg. – Leipzig, 1978. – 104с.
42630
   Freie Universitat Berlin: Namens- und Vorlesungsverzeichnis, Sommersemester 1990. – Berlin, 1990. – 795с.
42631
   Freie Universitat Berlin: Namens- und Vorlesungsverzeichnis, Wintersemester 1990/91. – Berlin, 1990. – 805с.
42632
   Freie Universitat Berlin: Namens- und Vorlesungsverzeichnis. Sommersemester 1991. – Berlin, 1991. – 853с.
42633
   Freie Universitat Berlin: Namens- und Vorlesungsverzeichnis. Wintersemester 1992/93. – Berlin, 1992. – 878с.
42634
  Vesper E. Freier Fall / E. Vesper. – Dortmund : Weltkreis, 1983. – 246 S.
42635
  Moser Ernst Freiheit / Moser Ernst. – Memmingen, 1986. – 308с.
42636
  Lewald Fanny Freiheit des Herzens. / Lewald Fanny. – Berlin, 1987. – 371с.
42637
  Hacker F. Freiheit die sie meinen : Ohnmacht, Mudigkeit und Todesfurcht, Grenzen des Wissens und Konnens, Naturliche und gessellschaftliche Freiheit, Gleicheit und Gerechtigkeit / Friedrich Hacker. – Munchen : Wilhelm Goldmann Verlag, 1978. – 503, [1] S. – ISBN 3-442-11254-0
42638
  Schneider R. Freiheit und Gehorsam / R. Schneider. – Munchen, 1967. – 144с.
42639
  Kasper H. Freiheit und Planung im englischen Schulwesen der Gegenwart. / H. Kasper. – Braunschweig, 1967. – 175с.
42640
  Klenner Hermann Freiheit, Gleichheit und so weiter. / Klenner Hermann. – Berlin, 1978. – 143с.
42641
  Cernea Egon Freikolben-Verbrennungskraftmaschinen. Theorie-Berechnung-Konstruktion-Anwendung / Cernea Egon. – Berl., 1962. – 368с.
42642
  Behning Arvid Freilebendes Polypodium hydriforme Uss. der Wolga bei Saratow / Behning Arvid. – 2S. – Окремий відбиток з: Zoologischen Anzeiger, B. 41, N.4
42643
  Freiligrath Ferdinand Freiligraths Werke in einem Band / Freiligrath Ferdinand. – Berlin-Weimar, 1976. – 261с.
42644
  Hammer Franz Freistaat Gotha im Kapp-Putsch. / Hammer Franz, 1955. – 124с.
42645
  Matura Freistilringen / Matura, Papp a. – Berl., 1957. – 248с.
42646
  Volkel Ulrich Freitags beim Angeln / Volkel Ulrich. – Berlin : Der Kinderbuchverlag, 1973. – 59 S.
42647
  David Kurt Freitags wird gebadet. / David Kurt. – Berl., 1966. – 106с.
42648
  Heinz Hellmuth Freitel und der Plauensche Grund- / Heinz Hellmuth. – Lpz., 1957. – 64с.
42649
  Hanke Helmut Freizeit in der DDR. / Hanke Helmut. – Berlin, 1979. – 182с.
42650
  Schmitt Erich Freizeitlexikon / Erich Schmitt. – Berlin : Eulenspiegel Verl., 1982. – 351S. : Il. – Миниатюрное издание
42651
  Prorok Leszek Freja-zimna bogini milosci. Maly teatr / Prorok Leszek. – Wroclaw, 1977. – 144с.
42652
  Mistrik J . Frekvencia slov v Slovencine / Jozef Mistrik ; Slov. akad. vied. – Bratislava : Vud-vo Slov. akad. vied, 1969. – 726 s.
42653
  Rackwitz Erich Fremde Pfade- unbekannte Meere / Rackwitz Erich. – Lpz. - Jena, 1959. – 328с.
42654
  Simon Erik Fremde Sterne / Simon Erik. – Berlin, 1979. – 199с.
42655
  Schreyer Wolfgang Fremder im Paradies / Schreyer Wolfgang. – Halle, 1966. – 382с.
42656
   Fremdheit als Problem und Programm:die literariische Ubersetzung zwischen Tradition und Moderne. – Berlin : Erich Schmidt Verlag, 1997. – 296S. – Bibl.S.294-296. – (Gottinger Beitrage zur Internationalen Ubersetzungsforschung ; Bd.14). – ISBN 3-503-03767-5
42657
   Fremdsprachige Schriftsteller. – Leipzig, 1971. – 712с.
42658
   Fremdsprachige Schriftsteller. – Leipzig, 1972. – 712с.
42659
   Fremdworterbuch. – Lpz., 1954. – 688с.
42660
   Fremdworterbuch. – Lpz., 1958. – 688с.
42661
   Fremdworterbuch. – Lpz., 1959. – 688с.
42662
   Fremdworterbuch. Neu durchgesehene und durch einen Nachtrag erw. Ausgabe. – Lpz., 1961. – 720с.
42663
   Fremuni konvencia pala e protekcia/ arakhipen nacional minoriteturengi. Ukraina: sar kerelpe = Рамкова конвенція про захист національних меншин. Україна: стан виконання. – Kiev, 2004. – 57с. – Текст ромською мовою. – ISBN 966-7024-66-0
42664
  Delvolve J.-L. French arbitration law and practice : a dynamic civil law approach to international arbitration / Jean-Louis Delvolve, Gerald H. Pointon, Jean Rouche. – 2nd ed. – Austin [etc.] : Wolters Kluwer Law & Business, Kluwer law international, 2009. – XXV, 364 p. – ISBN 978-90-411-2690-0
42665
  Matthews French dramatists of the 19th century / Matthews, Brander. – Stereotyped. – New York, 1881. – 301с.
42666
  Stephens Winifred French Novelists of To-day with Portrait and Bibliographies / Stephens Winifred. – London, New York, Toronto, 1914. – 314с.
42667
  Stansbury Milton French Novelists Today / Stansbury Milton. – Philadelph, 1935. – 220с.
42668
   French painting. Second half of the 19th to erly 20th century. The Hermitage museum, Leningrad. – L., 1976. – 15с.
42669
   French painting. Second half of the 19th to the early 20th century. – L., 1982. – 317с.
42670
  Hermann Ursula Frendworterbuch: 40 000 Fremdworter Schreibweise, Bedeutung, Anwendung / Hermann Ursula. – Munchen, 1993. – 452с.
42671
  Nguen Dinh Thi Frente: el cielo / Nguen Dinh Thi. – La Habana : Arte y literatura, 1974. – 150p.
42672
  Zhuk Y. Frequency and amplitude dependence of complex moduli of composite material reinforced nanofibers / Y. Zhuk, M. Hashemi // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології : науковий збірник / Нац. акад. наук України ; Центр математичного моделювання Ін-ту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України. – Львів, 2016. – Вип. 23. – Р. 92-107. – ISSN 1816-1545
42673
   Frequency Locking of Josephson Junctions in Surfase Wave Resonator / G.A. Melkov, A.M. Klushin, O.M. Ivanyuta, E. Goldobin, Y.V. Eghorov, K. Numssen, M. Siegel // IEEE Transactions on applied superconctivity, 2001. – №1
42674
  Demerec M. Frequency of spontaneous mutations in certain stocks of drosophila melanogaster : Reprinted from Genetics, 22, 1937 / M. Demerec. – [S. l. : s. n.], 1937. – P. 469-476
42675
  Chornyi V.S. Frequency response of split-ring resonators at different types of excitations in Ka-Band / V.S. Chornyi, S.L. Skripka, O.Y. Nechyporuk // Український фізичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова ; редкол.: А.Г. Загородній, В.Г. Литовчинко, С.М. Рябченко [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2016. – Т. 61, № 1
42676
  Hausler K. Frequenzmesser / K. Hausler. – Berlin : Verlag Sport und Technik, 1959. – 80 s.
42677
  Francesca Piero della Freski z Arezzo / Francesca Piero della. – Warszawa, 1979. – 30 p.
42678
  Gay Peter Freud : A life for our time / Gay Peter. – New York : W.W.Norton & Company, 1988. – 810. – ISBN 0-393-02517-9
42679
   Freude am Garten. – Berlin : VEB Deutscher Landwirtschaftsverlag, 1965. – 504S. : Mit 500 Abbildungen
42680
  Haage W. Freude mit Kakteen : Ein Ratgeber fur Pflege, Vermehrung und richtige Benennung der schonsten Kakteen / W. Haage. – Auf. 5. – Radebeul; Berlin : Neumann-Verlag, 1958. – 261S.
42681
  Schindler Manfred Freude, Frohsinn, gluckliche Menschen / Schindler Manfred. – Berl., 1957. – 90с.
42682
   Freundschaft DDR-UdSSR. Dokumente und Materialien. – Berl., 1965. – 328с.
42683
  Moschnjaga W. Freundschaft mit der Jugend der Welt / W. Moschnjaga. – Berlin, 1973. – 189с.
42684
   Freundschaft mit der Sowietunion. Bekenntnis der chtistlichen Demokraten in der DDR. – Berlin, 1972. – 151с.
42685
  Fischer P. Freundschaft siegt. / P. Fischer, H. Hamann, G. Neck. – Berlin, 1973. – 156с.
42686
   Freundschaftsvertrag DDR- UdSSR Grundstein fur stabile Friedensordnung. 8. Tagung der Volkskammer am 24. September 1964, 1964. – 98с.
42687
   Freundschaftsvertrag zwischen der DDR und der UdSSSR - Dokument des Friedens und der inzerstorbaren Freundschaft. Dokumente vom Freundschaftsbesuch des Ersten Sekretar des Zentralkomitees der Sozial. – Berl., 1964. – 74с.
42688
  Freytag Freytags Hilfshuch fur den Maschinenbau / Freytag. – Berlin, 1924. – 1490с.
42689
  Бахарева М.І. Frfnsais. Підручник фрнц. мови для 8-го класу середн. школи / М.І. Бахарева. – К.-Львів, 1950. – 108с.
42690
  Бахарева М.І. Frfnsais. Підручник фрнц. мови для 8-го класу середн. школи / М.І. Бахарева. – Вид. 6-е. – К.-Львів, 1955. – 108с.
42691
  Бахарева М.І. Frfnsais. Підручник фрнц. мови для 9-го класу середн. школи / М.І. Бахарева, Н. Цетлін. – Вид. 6-е. – К.-Львів, 1956. – 107с.
42692
  Бахарева М.І. Frfnsais. Підручник фрнц. мови для 9-го класу середн. школи / М.І. Бахарева, Н. Цетлін. – Вид. 7-е. – К.-Львів, 1957. – 108с.
42693
   Fribourg : Suisse=Schweiz= Switzerland : Editions Regard. – 53p. – Текст парал. франц., нім., англ. мовами
42694
  Claudius Eduard Frichte der harten Zeit. / Claudius Eduard. – Berl., 1958. – 552с.
42695
  Skarka A. Fridrich Bridel novy a neznamy / A. Skarka. – Praha, 1969. – 226с.
42696
  Sonntag Wolfgang Fridtjof Nansen : Ein Held des Friedens / Sonntag Wolfgang. – Weimar : Gustav Kiepenheuer Verlag, 1961. – 387S.
42697
  Centkiewiczowa Alina Fridtjof, co z ciebie wyrosnie? / Centkiewiczowa Alina, Centkiewicz Czeslaw. – Warszawa : Nasza ksiegarnia, 1974. – 334с.
42698
  Centkiewiczowa Alina Fridtjof, co z ciecie wyrosnie? / Centkiewiczowa Alina, C. Centkiewicz; Alina i Czeslaw Centkiewiczowie. – Warszawa : Nasza ksiegarnia, 1970. – 339 s. : 30 fot.
42699
  Walther Friede und Recht. Auswahl aus seinen politischen Dichtungen / Walther, von der Vogelweide. – Berlin : Union verlag, 1962. – 130 S.
42700
   Frieden-Krieg-Militarismus im kritischen und sozialistischen Realismus. – 6. Aufsatze. – Berl., 1961. – 212с.
42701
   Frieden der Welt. Internationale Grafik. – Dresden, 1959. – 12с.
42702
   Frieden und Abrustung: Wissenschaftliche. Forschungen 1984. – M., 1984. – 552с.
42703
   Frieden, Arbeit, Umwelt: Antworten auf Fragen zum Kampf gegen die imperialistische Bedrohung der Menschheit. – Berlin, 1987. – 307с.
42704
  Laboor Ernst Friedliche Koexistenz und Klassen-kampf / Laboor Ernst. – Lpz.-Jena-Berl., 1961. – 48с.
42705
   Friedrich Engels. – L., 1959. – 79с.
42706
   Friedrich Engels" philosophische Leistung und ihre Bedeutung fur die Auseinandesetzung mit der burgerlichen Naturphilosophie. – Berl., 1957. – 140с.
42707
  Sittauer Hans Friedrich Gottlob Keller / Sittauer Hans. – Leipzig : B.G.Teubner, 1982. – 132 с.
42708
   Friedrich Hebbel der Mensch und der Dichter in Selbstzeugnissen.. – Lpz., 1958. – 252с.
42709
  Mittenzwei I. Friedrich II. von Preussen : Eine Biographiе / I. Mittenzwei. – 5. – Berlin : Deutscher Verlag der Wissenschaften, 1979. – 250 S. – ISBN 3-326-00400-1
42710
   Friedrich Ludwig Gottlob FREGE. Zur Aktualitat seines Werkes. – Jena, 1976. – 79с.
42711
  Mehring Franz Friedrich Nietzsche / Mehring Franz, Lukacs Georg. – Berl., 1957. – 220с.
42712
  Kucner Andrzej Friedrich Nietzsche / Kucner Andrzej; Zrodla i perspektywy antropologii. – Olsztyn : Wyd-wo Uniw. Warminsko-Mazurskiego, 2001. – 230s. – ISBN 83-7299-057-3
42713
   Friedrich Schiller - Dichter der Nation. 1759-1805 : Sein Leben, Sein Werk, Seine Zeit : in Bildern und Dokumenten. – Berl., 1959. – 252 S.
42714
   Friedrich Schiller : Leben und Werk. – Weimar. – 7 S.
42715
  Hofman Alois Friedrich Schiller / Hofman Alois. – Praha, 1959. – 96с.
42716
   Friedrich Schiller. – 4. Aufl. – Weimar, 1975. – 32 S. – (Bildserie)
42717
   Friedrich Schiller und die Naturforschende Gesellschaft zu Jena. – Jena, 1984. – 13 S.
42718
   Friedrich v. Schiller-Burger von Frankreich: Faksimile des Burgerbriefes der Franzosischen Republik. – Weimar. – 16с.
42719
   Friedrich v. Schiller, Burger von Frankreich. Faksimile des Burgerbriefes der Franzosischen Republik. – Weimar : [s.n., 1984. – 14 p., : [2] p. de planches, [2] feuillets de planches
42720
  Gloger Bruno Friedrich Wilhelm : Kurfurst von Brandenburg. Biografie / Gloger Bruno. – Berlin : Neues Leben, 1989. – 376S. – ISBN 3-355-00208-9
42721
  Boldt Rosemarie Friedrich Wilhelm August Frobel / Boldt Rosemarie, Eichler Wolfgang. – Leipzig, 1982. – 132с.
42722
  Dietzsch Steffen Friedrich Wilhelm Joseph Schelling. / Dietzsch Steffen. – Leipzig, 1978. – 116с.
42723
  Pollatschek Walther Friedrich Wolf. Sein Leben in Bildern / Pollatschek Walther. – Lpz., 1960. – 50с.
42724
  Fox Len Friendly Vietnam / Fox Len. – Hanoi, 1958. – 170с.
42725
  Salmon Malcolm Friends and neighbours. An introduction to South-East Asia / Salmon Malcolm. – Hanoi, 1961. – 64с.
42726
  Finkelstein N.H. Friends indeed : the special relationship of Israel and the United States / Norman H. Finkelstein. – Brookfield : The Millbrook Press, 1998. – 175, [1] p. : phot., portr. – Bibliogr.: p. 163-169. – ISBN 0-7613-0114-3
42727
  Lockhart Robert Bruce Friends, foes and foreigners / Lockhart Robert Bruce. – London, 1957. – 286с.
42728
   Fringe `89 : Proceedings of the 1 International Workshop on Automatic Processing of Fringe Patterns held in Berlin (GDR), April 25-28, 1989. – Berlin : Akademie-Verlag, 1989. – 168 с.
42729
  Wiesner C.U. Frisor Kleinekorte / C.U. Wiesner. – Berlin : Eulenspiegel Verlag, 1965. – 156 S.
42730
  Wiesner C.U. Frisor Kleinekorte und Frisor Kleinekorte seift weider ein in einem Band / C.U. Wiesner. – Berlin : Eulenspiegel Verlag, 1973. – 299, [5] S.
42731
  Frelau Axel Friss, Vogel, oder stirb / Frelau Axel. – Berl., 1961. – 194с.
42732
  Коваленко О. Fritillaria ruthenica Wikstr. (Liliaceae) на території Національного природного парку "Пирятинський" (Полтавська область) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 14-17. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 31). – ISSN 1728-3817


  Представлені результати дослідження раритетного виду Fritillaria ruthenica Wikstr. на території Національного природного парку "Пирятинський". Встановлено, що вид трапляється в угрупованнях класів Querco-Fagetea, Trifolio-Gemietea та Robinietea. ...
42733
   Fritz Cremer. – Berlin, 1956. – 94с.
42734
  Langer Gottfried Fritz Juntke. Zu seinem 70. Geburtstag am 3. September 1956. Verzeichnis seiner 1913-1956 Veroffentlichten Druckschriften / Langer Gottfried. – Halle (Saale), 1956. – 32с.
42735
  Oprescu Gh. Fritz Storck / Gh. Oprescu. – Bucuresti, 1955. – 38 p.
42736
  Florence Ronald Fritz. / Florence Ronald. – New York, 1971. – 337с.
42737
  Lushch U. From "classical" transcendence to "post-transcendence": an overview of the problem // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – P. 45-52. – (Серія філософські науки ; вип. 17). – ISSN 2078-6999


  У статті здійснено історико-філософський аналіз трансформації значень поняття «трансценденція». На основі розгляду онтологічного, теологічного, гносеологічного та антропологічного контекстів виокремлено класичне визначення трансценденції та досліджено ...
42738
  Griffith Bill From A to Zippy: Getting there is all the fun / Griffith Bill. – Harmondsworth, 1991. – 255с.
42739
   From architecture to object: master-works of the American arts and crafts movement. – New York, 1991. – 156с.
42740
  Coblentz Stanton From arrow to atom bomb: the psychological history of war / Coblentz Stanton. – New York, 1967. – 539с.
42741
  Goncharov V. From backwardness to progress. / V. Goncharov. – Kaynac, 1964. – 56с.
42742
  Gibbs Philip From Bapaume to Passchendaele 1917 / Gibbs Philip. – Toronto, 1918. – 384с.
42743
   From Barbie to Mortal Kombat : Gender and computer games. – Cambridge; London : The MIT press, 1998. – 18,360p. : il. – 2nd printing 1999. – ISBN 0-262-03258-9
42744
   From basic to wider English. – М., 1967. – 256с.
42745
   From Blake to Byron. – Harmonds : Penguin books. – (The new Pelican guide to english literature). – ISBN 0-14-022268
vol.5. – 1982. – 440 p.
42746
  Homoki-Nagy Istvan From blossom-time to autumn frost / Homoki-Nagy Istvan. – Budapest, 1955. – 94с.
42747
  Kutsay O.M. From carbon to silicon carbon vapour condensates: structural and elemiental analysis / O.M. Kutsay, S.P. Starik, S.V. Tkach // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 1. – P. 20-21
42748
  Dickens Charles From childhood of David Copperfield. / Dickens Charles. – Вид. 2-є. – Київ-Львів, 1951. – 39с.
42749
  Dickens Charles From childhood of David Copperfield. / Dickens Charles. – Вид. 3-є. – Київ-Львів, 1954. – 40с.
42750
  Saulius Tomas From Cosmos to Сhaos: Philosophical Aspects of Paradigm Shift / Saulius Tomas, Dumciene Audrone // Filosofija. Sociologija / Lietuvos Mokslu Akademija. – Vilnius, 2017. – T. 28, Nr. 1. – P. 65-72. – ISSN 0235-7186
42751
   From crisis to convergence : chating a course for Portugal / ed.: Dmitry Gershenson, Albert Jaeger, Subir Lall ; International Monetary Fund, European Department. – Washington : International Monetary Fund, 2016. – X, 108 p. : tab. – Bibliogr.: p. 108. – (European Department). – ISBN 978-1-51359-722-5
42752
   From dependence to freedom. The United Nations role in the advance of dependent peoples towards self-government or independence. – New York, 1963. – 52с.
42753
   From Dickens to Hardy. – Harmondsworth, 1982. – 528с.
42754
  Emerson R. From empire to nation : The rise to self-assertion of Asian and African peoples / R. Emerson. – Boston : Beacon, 1970. – X, 466 p. – ISBN 0-8070-2397-3
42755
   From Fact to Fiction. – Moscow, 1987. – 400с.
42756
   From fire to atom : науч.-популяр. тексты : книга для чтения на англ. яз. для X класса сред. школы. – Москва : Просвещение, 1965. – 115 с.
42757
  Lemon H.B. From Galileo to the nuclear age : An introduction to physics / H.B. Lemon. – Chicago : University of Chicago press, 1946. – XVIII, 451 p.
42758
   From Germany to Germany. A documentation. – Dresden, 1965. – 48с.
42759
   From great depression to great recession : the elusive quest for international policy cooperation / ed.: Atish R. Grosh a. Mahvash S. Qureshi. – Washington : International Monetary Fund, 2017. – XVII, 238 p. : ill., tab. – Бібліогр. в кінці частин та в підрядк. прим. – ISBN 978-1-51351-427-7
42760
  Grebelsky Ora From illiteracy to literacy. Engl. ed. publ. as part of the Israel contribution to the International Education year 1970 by the Department for Hebrew language and adult education. Ministry of educat / Grebelsky Ora. – Ierusalem, 1970. – 120с.
42761
   From Kievan Rus" to modern Ukraine : Formation of the Ukrainian nation. – Cambridge : Harvard univ. Ukrainian studies fund, 1984. – [8]p,p.355-364,p.5-36. – (The Millennium series / Harvard univ. Ukrainian studies fund; Advisor: F.E.Sysyn; Manag. ed.: T.Hutnik Nary). – ISBN 0-9609822-2-1
42762
  Toloui M. From Lenin to Putin / Mahmoud Toloui. – Tehran : Tehran publ. co, 2007. – [537] p. – Текст перською мовою. – ISBN 978-964-5609-94-6
42763
   From mammoth to fox: identification of Eliseevichi 1 within the occupation of the Desna valley / L. Demay, Patou-Marthis, S. Pean, G.F. Khlopachev, M.V. Sablin // Міжнародна наукова конференція "Людина та ландшафт" : геогр. підхід в первісній археології, 3-5 лют. 2016, Київ, Україна : тези доп. / "Людина та ландшафт", міжнар. наук. конф. – Київ : Стародавній Світ, 2016. – P. 42. – (Бібліотека Vita Antiqua). – ISBN 978-966-2608-29-8
42764
   From many lands. – Washington : International Bank for Reconstruction and Development : World Bank, 2002. – 16,509 p. – (Voices of the poor). – ISBN 0-8213-5049-8
42765
  Gerth H.H. From Max Weber : essays in sociology / transl., ed. and with an introduct. by H.H. Gerth, C.W. Mills. – 2 ed. – New York : Oxford Univ. Press, 1968. – XI, 490 p.
42766
  Gerth H.H. From Max Weber : essays in sociology / transl., ed. and with an introduct. by H.H. Gerth, C.W. Mills. – New York : Oxford Univ. Press, 1978. – XI, 490 p.
42767
  Gerth H.H. From Max Weber : essays in sociology / H.H. Gerth, C.W. Mills. – New York : Oxford Univ. Press, 1980. – XI, 490 p.
42768
  Mallary George From my level: unwritten minutes / Mallary George. – London, 1965. – 222с.
42769
   From natural resources to the knowledge economy : trade and job quality / D. de Ferranti, G.E. Perry, D. Lenderman, W.F. Maloney; David de Ferranti, Guillermo E. Perry, Daniel Lederman, William F. Maloney. – Washington : The World bank, 2002. – 12, 186 p. : tab. – Bibliogr.: p. 165-178. – (World bank Latin American and Caribbean studies ; Viewpoints). – ISBN 0-8213-5009-9
42770
  Epstein Israel From opium war to liberation. / Epstein Israel. – Peking, 1956. – 146с.
42771
   From plan to market : executive summary : world dewelopment report 1996. – Washington : The world bank, 1996. – 18 p. – ISBN 0-8213-3272-4
42772
   From plan to market : Selekted problems of the transition: Proceedings of Lubniewice "98. – Poznan, 1999. – 176s. – ISBN 83-87152-72-2
42773
   From Plan to Market : World development report 1996. – Publ.for the World Bank. – New York : Oxford University Press, 1996. – IX,241p. – ISBN 0-19-521107-3
42774
  Kutsar Dagmar From poverty to wellbeing: Children as subjects of sociological research and emerging agents on the policy arena in Estonia // Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz, 2015. – T. 64/1. – P. 27-42. – ISSN 0033-2356
42775
   From Pushkin to Pasternak: intermediate Russian literary reader. – Englewood Cliffs, 1963. – 270с.
42776
  Levett J. From scientific and historical truth towards a Balkan research culture // New knowledge for new development : іntern. conf., 7 Oct. 2013 / Maced. acad. of sciences a. arts ; [ed. board: V. Vukotic, T. Ecimovic, N. Ruzin et al.]. – Skopje : Macedonian academy of sciences and arts, 2015. – P. 59-65. – ISBN 978-608-203-130-9
42777
   From sounds to discourse // Acta Universitatis Lodziensis / Uniwersytet Lodzki. – Lodz, 2000. – P. 1-228. – (Folia linguistica anglica ; T. 2). – ISSN 0208-6077
42778
  Ionescu Dan From SSMR to the Republic of Moldova + pmr / Ionescu Dan. – Chisinau : Museum, 2002. – 199p. – ISBN 9975-906-70-2
42779
   From steam power to solar power. – M., 1969. – 72с.
42780
   From stimulus to consolidation: revenue and expenditure policies in advanced and emerging economies / a staff team led by Benedict Clements, Victoria Perry, and Juan Toro ; Fiscal affairs department. – Washington : International Monetary Fund, 2010. – X, 110 p. : tab. – Bibliogr.: p. 98-110. – ISBN 978-1-61635-042-0
42781
  Hiller Carl From teepes to towers. A photographic history of American architecture / Hiller Carl. – Boston, 1967. – 106 p.
42782
  Shchepanska K. From the archetype original image to the functional language image (based in the verbal image of heart in the ucrainian poetic discourse of the XIX-th century // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2014. – Вип. 29. – С. 15-22. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070


  У статті проаналізовано когнітивно-комунікативні механізми формування мікрообразу "серце - внутрішня людина" у структурі слова-образу серця українського поетичного дискурсу.
42783
  San Juan (Epifanio) From the masses, to the masses : Third world literature and revolution / San Juan (Epifanio). – Minneapolis : MEP publ., 1994. – 198p. – ISBN 0-930656-63-6
42784
  Clarke Arthur From the ocean, from the stars. / Clarke Arthur. – New York
11. – 1958. – 515с.
42785
   From three worlds : new Ukrainian writing. – Moscow ; Birmingham ; Boston : Zephyr press : Glas, 1996. – 282, [ 7 ] p. : ill. – The content of works of Ukrainian authors: S. Pavlychko, V.Dibrova, M. Kumanovsky, K. Moskalets, E. Kononenko [ et al. ]. – (Glas ; 12). – ISBN 0-93010-52-6
42786
  Bonch-Bruyevich From tsarist general to Red Army commander / Bonch-Bruyevich. – M., 1966. – 352с.
42787
  Seaman B L.C. From Vienna to Versailles / B L.C. Seaman. – New York; Evanston, 1963. – 216с.
42788
  Chmielecki Konrad From visual culture to visual communication. The pictorial and iconic turn in contemporary culture // Art inquiry : recherches sur les arts / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz, 2015. – N 17 (26) : Artistic turns. – P. 93-114. – ISSN 1641-9278
42789
  Safran Nadav From war to war: the Arab-Israeli confrontation 1948-1967: a study of the conflict from the perspective of coercion in the context of inter-Arab and big power relations / Safran Nadav. – New York, 1969. – 464с.
42790
  Daudet Alphonse Fromont jeune et Risler aine. / Daudet Alphonse. – M., 1959. – 320с.
42791
  Daudet Alphonse Fromont jeune et Risler aine. / Daudet Alphonse. – 2-me edit. – M., 1963. – 312с.
42792
  Dieckmann Friedrich Karl Front-Bewahrung. / Dieckmann Friedrich Karl. – Berl., 1956. – 92с.
42793
  Salcudeanu Petre Front fara transee / Salcudeanu Petre. – Bucuresti, 1961. – 368с.
42794
  Rybicki Marian Front Jednosci Narodu. Zalozenia. Struktura. Kierunki dzialania / Rybicki Marian. – Wyd. 2. – Warszawa, 1977. – 203с.
42795
  Matous Milan Fronta bez primeri / Matous Milan. – Praha, 1974. – 358с.
42796
  Matous Milan Fronta bez primeri / Matous Milan. – Praha, 1974. – 358с.
42797
  Fuhmann Franz Fronten. Drei Erzahlungen und eine Dichtung / Fuhmann Franz. – Berl., 1960. – 164с.
42798
   Frontier and developing Asia : the next generation of emerging markets / ed. Alfred Schipke. – Washington : International Monetary Fund, 2015. – ХV, 255 p. : ill., tab. – Incl. ref. and index. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-1-47559-551-2
42799
   Frontiers in human reproduction. – New York : The New York Academy of Sciences, 1991. – 625p. – (Annals of the New York Academy of Sciences ; Vol. 626). – ISBN 0-89766-670-4
42800
   Frontiers in magnetism of reduced dimension systems : [ proceedings of the NATO advanced study institute on Frontiers in magnetism of reduced dimension systems, Crimea, Ukraine, May 25 - June 3, 1997 ]. – Dordrecht ; Boston ; London : Kluwer academic publ., 1998. – 18, 598 p. : ill. – (Nato ASI series ; 3 ; High technology ; vol. 49). – ISBN 0-7923-5026-X
42801
   Frontiers in nanoscale science of micron/submicron devices. – Dordrecht ; Boston ; London : Kluwer Academic Publishers, 1996. – XIV, [1], 554 p. : ill. – Published in coop. with NATO Scientific Affairs Division. – (Nato ASI series ; Series E : Applied sciences ; vol. 328). – ISBN 0-7923-4301-8
42802
   Frontiers in quantum physics research. – New York : Nova science publishers, 2004. – 9,206p. – ISBN 1-59454-002-0
42803
   Frontiers of Anthropology. – New York : Capricorn Books, 1974. – 617p.
42804
   Frontiers of photography. By the editors of "Time-life books". – New York, 1974. – 202с.
42805
  Kotowicz Waldemar Frontowe drogi / Kotowicz Waldemar. – Wroclaw, 1958. – 316с.
42806
  Kotowicz Waldemar Frontowe drogi / Kotowicz Waldemar. – Warszawa, 1975. – 243с.
42807
  Мэтьюс М. FrontPage 2000 / М. Мэтьюс, Э. Полсен; Пер.з англ.под ред.О.Б.Витенко. – Київ : Ирина; BHV, 1999. – 336с. – (Для пользователя). – ISBN 966-552-031-8; 5-7315-0050-9
42808
  Honcsar Olesz Frontversek / Honcsar Olesz. – Budapest, 1988. – 891с.
42809
  Homer Frosch- und Mausekred / Homer. – Berlin, 1972. – 63с.
42810
  Froissart Jean Frossardi nobilissimi scriptoris Gallici, historiarum opus omne : Jamprimum & breviter collectum & Latino sermone reddittum a Ioanne Sleidano. – Amsterdami (Amsterdam) : apud Ioannem Blaev, 1656. – 664 p. – Изд. конволют. В изд.также: Philippus Cominaeus De rebus gestis a Ludovico XI., et Carolo VIII. francorum regibus, e Gallico in Latinum sermonem conversus... a Joanne Sleidano...


  Изд. имеет. общий грав. тит. л.: Frossardius et Cominaeus duo nobilissimi Gallicanum rerum scriptores
42811
  Weber R. Fruchte und Samen / R. Weber. – Wittenberg, Lutherstadt : A.Ziemsen Verlag, 1955. – 84S. : Mit 50 Zeichnungen von Gurgens Klaus, 12 Photographien und 5 Ubersichten
42812
  Zweig A. Fruchtekorb. Jungste Ernte / Arnold Zweig. – Rudolstadt : Greifenverlag, 1956. – 191 S.
42813
  Winter E. Fruhaufklarung : der Kampf gegen den Konfessionalismus in Mittel- und Osteuropa und die deutsch-slawische Begegnung / Eduard Winter. – Band 6. – Berlin : Aufban-Verl., 1966. – 424 S. – Zum 250. Todestag von G.W. Leibniz im November 1966. – (Beitrage zur Geschichte des Religiosen und Wissenschaftlichen denkens / Hrsg. E. Winter, H. Mohr)
42814
   Fruhbronzezeitliche befestigte Siedlungen in Mitteleuropa: Materialien der internationalen Arbeitstagung vom 20. bis zum 22. September 1983 in Krakow. – Warszawa, 1985. – 232с.
42815
  Munchow Ursula Fruhe deutsche Arbeiterautobiographie. / Munchow Ursula. – Berlin, 1973. – 200с.
42816
  Fedin Konstantin Fruhe Freiden. / Fedin Konstantin. – M., 1950. – 700с.
42817
   Fruhe italienische Tafelbilder. 20 Meisterwerke des Lindenau-Museums in Altenburg. – Lpz., 1961. – 44с.
42818
  Aitmatow Tschingis Fruhe Kraniche. / Aitmatow Tschingis. – Berlin, 1976. – 141с.
42819
  Aitmatow Tschingis Fruhe Kraniche. Novelle. / Aitmatow Tschingis. – Berlin, 1978. – 139с.
42820
   Fruhes deutsches Arbeitertheater 1847-1918. – Berlin, 1970. – 504с.
42821
   Fruhgriechische Lyriker. – Berlin
2. – 1972. – 134с.
42822
  Heinemann Albrecht Fruhlicht der Freundschaft. / Heinemann Albrecht. – Rudolstadt, 1959. – 116с.
42823
  Muller Martin Fruhling wird es in Seestucken. / Muller Martin. – Rostock, 1961. – 312с.
42824
   Fruhlingsgruss. Geschichten uber Ernst Thalmann. – Dortmund, 1973. – 63с.
42825
  Bredel Willi Fruhlingssonate. / Bredel Willi. – Berlin, 1961. – 54с.
42826
   Fruhlingssonate. Anthologie. Ein beues Buch der Freundschaft. – Berl., 1961. – 288с.
42827
  Tschirch Fritz Fruhmittelalterliches Deutsch / Tschirch Fritz. – Halle, 1955. – 190с.
42828
   Fruhneuhochdetsche. – 2., Unver. Auf. – Leipzig, 1985. – 299с.
42829
   Fruhneuzeitliche Hofkultur in Hessen und Thuringen. – Erlangen; Jena, 1993. – 397с.
42830
  Gruneberger Ralph Fruhstuck im Stehen / Gruneberger Ralph. – Halle-Leipzig, 1986. – 93с.
42831
  Wilder Robert Fruit of the Poppy / Wilder Robert. – New York : G.P.Putnam"s sons, 1965. – 251 p.
42832
  Gide Andre Fruits of the Earth / Gide Andre. – London, 1952. – 255с.
42833
   Frumseti naturale din Romania. – Bucuresti, 1970. – 24с.
42834
  Kolesnikov V. Frut Biology / V. Kolesnikov. – Moscow : Mir. – 338p.
42835
  Krupa Marianna Fryderyk Adolf Diesterweg i jego wplyw na polska pedagogike w XIX wieku. / Krupa Marianna. – Wroclaw, 1976. – 208с.
42836
  Stromenger Karol Fryderyk Chopin / Stromenger Karol. – Krakow, 1959. – 100с.
42837
  Liepina D. Fspects of social and political life of the USA / D. Liepina; LatvPSR Tautas izglitibas minist. ; P. Stuckas Latv. valsts univ. – Riga, 1989. – 49 p.
42838
  Vaskivskyi Ye.V. Ftir-spectroscopy studies of methanol structure in condensed state / Ye.V. Vaskivskyi, V.Ye. Pogorelov // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 1. – P. 89-90
42839
   Ftir spectra of n- hexanol in liquid and solid state / O.R. Mishchuk, V.Ye. Pogorelov, P. Golub, I.Yu. Doroshenko, V. Sablinskas, V. Balevicius, J. Ceponkus // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 1. – P. 227
42840
   FTIR Spectra of n-pentanol and n-octanol in Liguid and Solid States / A. Vasylieva, I. Doroshenko, V. Pogorelov, V. Sablinskas, V. Balevicius
42841
  Bachor Kurt Fuchse im Revier. / Bachor Kurt. – Rudolstadt, 1982. – 119с.
42842
  Hiller H. Fuchsien fur Haus, Hof und Garten / H. Hiller. – Radebeul : Neumann Verlag, 1992. – 136S. : Mit 86 Farbfotos und 40 Zeichnungen
42843
  Scheller Ehrenfried Fuchsjagd-Peilempfanger. Fuchsjagd-Sender / Scheller Ehrenfried. – Berl., 1959. – 78с.
42844
  Marrero Fue muy dura la guerra? / Marrero, Josue-Leonel. – La Habana, 1982. – 155с.
42845
  Sanchez Robayna Fuego blanco, 1989-1991 / Sanchez Robayna. – Barcelona : Ambit Serveis Editorials, S.A., 1992. – ISBN 84-87342-15-9
42846
  Lidorenko N.S. Fuel Cell Powerplant Engineering / N.S. Lidorenko. – M, 1988. – 264 p.
42847
  Lope Fuenteovejuna.Фуэнтовехуна (Овечий ключ) / Lope, de Vega; Узин В.С., Гончалес М.Л. – М., 1952. – 174с.
42848
  Ventosa Perez Fuentes de la animacion sociocultural en Europa / Ventosa Perez. – Madrid : Popular, 1993. – 206 p. – (Promocion cultural ; n.21). – ISBN 84-7884-115-6
42849
  Gil-Albert Fuentes de la constancia / Gil-Albert. – Madrid : Catedra, 1984. – 226 p. – ISBN 84-264-2764-2
42850
  Molla Juan Fuera de juego / Molla Juan. – Madrid-Barcelona, 1967. – 320с.
42851
  Bauer Mariano Fuerzas de Wigner y el modelo de capas del nucleo / Bauer Mariano, 1959. – С. 141-152
42852
  Franck Helmut Fugendstil-Exlibris / Franck Helmut. – Leipzig, 1984. – 148с.
42853
  Esterhazy Peter Fuggo : Bevezetes a szepirodalomba / Esterhazy Peter. – Budapest : Magveto, 1981. – 185l. – ISBN 963-271-386-9
42854
  Esterhazy P. Fuharosok : Regeny / Esterhazy Peter. – Budapest : Magveto, 1983. – 52 l. – ISBN 963-271-907-7
42855
   Fuhrer auf der Rundreise des Zweiten Internationalen Kongresses fur Bodenkunde. – Moskau : Wirtschaft
B. 1 : Die Boden des europaischen Teiles der U.d.S.S.R. langs der Reiseroute des 2. Internationalen Kongresses fur Bodenkunde, 1930. – 1930. – 76 S.
42856
  Sokolowski Paul Fuhrer durch Aachen und seine nahere Umgebung : Miniatur-Bibliothek Reisefuhrer. – Leipzig, 1911. – 16 p.
42857
   Fuhrer durch Basel und Umgebung. – Basel : Kreis
42858
  Ebel F. Fuhrer Durch den Botanischen Garten : Der Sektion Biowissenschaften der Martin-Luther-Universitat Halle-Wittenberg in Halle (Saale) / F. Ebel, S. Geier. – Auf. 4. – Halle-Wittenberg : Martin-Luther-Universitat, 1976. – 127S. : Mit Carte im Anhang
42859
  Kohler H. Fuhrer Durch Den Botanischen Garten Der Sektion Biowissenschaften Der Karl-Marx-Universitat Leipzig / H. Kohler, G.K. Muller, D. Schulz. – Leipzig, 1975. – 121S.
42860
   Fuhrer durch die K.K. Ambraser - Sammlung : (im unteren Belvedere). – 3 Auflage. – Wien : Direction, 1884. – VI S., 139 S.
42861
   Fuhrer durch die Universitats- und Landesbibliothek Sachsen Anhalt in Halle (Saale). – Halle, 1967. – 68с.
42862
   Fuhrer vom zurichsee und umgebung. – Richterswil : Buch- & Kunstdruckerei, 1913. – 32 s., ill.
42863
  Jevtusenko J. Fuku! / J. Jevtusenko. – Praha : Lidove Nakladatelstvi, 1988. – 106 s.
42864
  Kornyushin V.V. Full Member of the Moldova Academy of Sciences Aleksey Andreyevych Spassky : On the occasion of the centenary of the birth // Вестник зоологии : scientific journal / НАН Украины, Ин-т зоологии им. И.И. Шмальгаузена ; ed. in chief I.A. Akimov. – Kyiv, 2017. – Vol. 51, № 6. – P. 531-532. – ISSN 0084-5604
42865
  Kirsten P. Full Moon Kisses = Поцелуи при полной луне / Paul Kirsten. – Київ : Знання, 2010. – 128с. – (Lovestories 4 Girls ; вып. 1). – ISBN 978-966-346-747-4
42866
   Fullerene-dye complexes as photosensitizers in photodynamic therapy / O.M. Hoi, O.S. Mishchuk, O.L. Pavlenko, V.A. Brusentsov, F.I. Momot, O.P. Dmitrenko, M.P. Kulish, O.D. Kachkovsky // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 1. – P. 46-47
42867
  Himes Michael Fullness of faith. The Public Significance of Theology / Himes Michael, Himes Kenneth. – New York : Paulist Press, 1993. – 214p. – ISBN 0-8091-3372-5(pbk.)
42868
  Rey J. Funcioones de variable compleja binaria : Publicado en el Num. 19 del Boletin del Seminario Matematico / J. Rey; Institutuo matematico Hispano-Americano. – Buenos Aires. – p.101-116
42869
  Saks S. Funcje analityczne / S. Saks, A. Zygmund. – Warszawa, Wroclaw : Pastwowe wyd-wo naukowe, 1959. – 8, 432 s. – (Monografie matematyczne / Polska Akademia nauk ; T.10)
42870
  Iosif G. Functia de supraveghere a tablourilor de comanda / G. Iosif. – Bucuresti, 1970. – 155с.
42871
  Csogor S.I. Functia de transport a serumalbuminei / S.I. Csogor. – Bucuresti : Republica Socialiste Romania, 1972. – 159s.
42872
  Onicescu O. Functii aleatoare aproape periodice in probabilitate / Octav Onicescu, Gh. Cenusa, I. Sacuiu. – Bucuresti : Ed. Acad. RSR, 1983. – 197p.
42873
  Corduneanu C. Functii aproape-periodice / C. Corduneanu. – Bucuresti : Edit. Acad. R.P.R., 1961. – 192 p.
42874
  Rosculet M.N. Functii monogene pe algebre comutative / M.N. Rosculet. – Bucuresti : Acad. RSR, 1975. – 337 p.
42875
  Mazilu D.I. Functiile statului Socialist / D.I. Mazilu. – Bucuresti, 1972. – 432с.
42876
   Functiile statului socialist roman dinamica si perspective. – Bucuresti, 1980. – 195с.
42877
  Suciu Ion Function algebras / Suciu Ion. – Bucuresti, Leyden, 1975. – 272с.
42878
   Function and molecular aspects of biomembrane transport : Proceedings of the International symposium on Function and molecular aspects of biomembrane transport held in Selva of Fasano (Italy), April 23-27,1979. – Amsterdam a.o. : Elsevier/North-Holland bimedical, 1979. – 12,525p. – (Developments in bioenergetics and biomembranes ; vol.3)
42879
  Gilbert R.P. Function theoretic methods in partial differential equations / R.P. Gilbert. – New York; London : Academic Press, 1976. – 311 p.
42880
  Rudin Walter Function theory in polydiscs / Rudin Walter. – New York : W. A. Benjamin, 1969. – [6],188p.
42881
  Rudin Walter Functional analysis / Rudin Walter. – New York : McGraw-Hill Book Company, 1973. – 398p. – ISBN 0-07-054225-2
42882
  Eichgorn Wolfgang Functional eguations in economics / Eichgorn Wolfgang. – London, 1978. – 260с.
42883
  Kuczma M. Functional equations in a single variable. / M. Kuczma. – Warszawa, 1968. – 383с.
42884
  Mishura Y. Functional limit theorems for additive and multiplicative schemes in the Cox-Ingersoll-Ross model / Y. Mishura, Yu. Munchak // Modern Stochastics: Theory & Applications / Vilnius university ; Taras Shevchenko national university of Kyiv. – Kyiv; Vilnius, 2016. – Vol. 3, n. 1. – Р. 1-17. – ISSN 2351-6046


  In this paper, we consider the Cox-Ingersoll-Ross (CIR) process in the regime where the process does not hit zero. We construct additive and multiplicative discrete approximation schemes for the price of asset that is modeled by the CIR process and ...
42885
  Mukan N. Functional literacy learning in the system of adult education in Belgium / N. Mukan, O. Fuchyla // Advanced education / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Ф-т лінгвістики ; голов. ред.: Н.Г. Іщенко ; редкол.: Л.І. Тараненко, М.А. Петерз, А.А. Калита [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 6. – P. 34-39. – ISSN 2409-3351


  Вивчення сформованості функціональної грамотності в системі навчання дорослих у Бельгії.
42886
   Functional Mapping in Bioligy and Medicine: Computer Assisted Autoradiography. – Basel : Karger, 1986. – 278p.
42887
   Functional materials = Функциональные материалы. – Харків. – ISSN 1027-5495
Vol. 5, № 4. – 1998
42888
   Functional materials = Функціональні матеріали = Функциональные материалы. – Kharkiv : Institute for Single Crystals, 1993-. – ISSN 1027-5495
Vol. 6, No. 5. – 1999. – англ., рос. мова
42889
   Functional materials = Функціональні матеріали = Функциональные материалы. – Kharkiv : Institute for Single Crystals, 1993-. – ISSN 1027-5495
Vol. 6, No. 4. – 1999. – англ., рос. мова
42890
   Functional materials = Функціональні матеріали = Функциональные материалы. – Kharkiv : Institute for Single Crystals, 1993-. – ISSN 1027-5495
Vol. 6, No. 3. – 1999. – англ., рос. мова
42891
   Functional materials = Функціональні матеріали = Функциональные материалы. – Kharkiv : Institute for Single Crystals, 1993-. – ISSN 1027-5495
Vol. 6, No. 2. – 1999. – англ., рос. мова
42892
   Functional materials = Функціональні матеріали = Функциональные материалы. – Kharkiv : Institute for Single Crystals, 1993-. – ISSN 1027-5495
Vol. 6, N 2. – 1999. – англ., рос. мова
42893
   Functional materials = Функціональні матеріали = Функциональные материалы. – Kharkiv : Institute for Single Crystals, 1993-. – ISSN 1027-5495
Vol. 6, No. 1. – 1999. – англ., рос. мова
42894
   Functional materials = Функціональні матеріали = Функциональные материалы. – Kharkiv : Institute for Single Crystals, 1993-. – ISSN 1027-5495
Vol. 7, No. 1. – 2000. – англ., рос. мова
42895
   Functional materials = Функціональні матеріали = Функциональные материалы. – Kharkiv : Institute for Single Crystals, 1993-. – ISSN 1027-5495
Vol. 7, No. 2. – 2000. – англ., рос. мова
42896
   Functional materials = Функціональні матеріали = Функциональные материалы. – Kharkiv : Institute for Single Crystals, 1993-. – ISSN 1027-5495
Vol. 7, No. 3. – 2000. – англ., рос. мова
42897
   Functional materials = Функціональні матеріали = Функциональные материалы. – Kharkiv : Institute for Single Crystals, 1993-. – ISSN 1027-5495
Vol. 7, No. 4. – 2000. – англ., рос. мова
42898
   Functional materials. – Kharkiv : Institute for Single Crystals, 1993-. – ISSN 1027-5495
Vol. 8, No. 1. – 2001. – С. – англ., рос. мова
42899
   Functional materials. – Kharkiv : Institute for Single Crystals, 1993-. – ISSN 1027-5495
Vol. 8, No. 3. – 2001. – англ., рос. мова
42900
   Functional materials. – Kharkiv : Institute for Single Crystals, 1993-. – ISSN 1027-5495
Vol. 8, No. 2. – 2001. – англ., рос. мова
42901
   Functional materials = Функціональні матеріали = Функциональные материалы. – Kharkiv : Institute for Single Crystals, 1993-. – ISSN 1027-5495
Vol. 9, No. 1. – 2002. – англ., рос. мова
42902
   Functional materials = Функціональні матеріали = Функциональные материалы. – Kharkiv : Institute for Single Crystals, 1993-. – ISSN 1027-5495
Vol. 9, No. 2. – 2002. – англ., рос. мова
42903
   Functional materials = Функціональні матеріали = Функциональные материалы. – Kharkiv : Institute for Single Crystals, 1993-. – ISSN 1027-5495
Vol. 9, No. 4. – 2002. – англ., рос. мова
42904
   Functional materials = Функціональні матеріали = Функциональные материалы. – Kharkiv : Institute for Single Crystals, 1993-. – ISSN 1027-5495
Vol. 9, No. 3. – 2002. – англ., рос. мова
42905
   Functional materials = Функціональні матеріали = Функциональные материалы. – Kharkiv : Institute for Single Crystals, 1993-. – ISSN 1027-5495
Vol. 10, No. 2. – 2003. – англ., рос. мова
42906
   Functional materials = Функціональні матеріали = Функциональные материалы. – Kharkiv : Institute for Single Crystals, 1993-. – ISSN 1027-5495
Vol. 10, No. 1. – 2003. – англ., рос. мова
42907
   Functional materials = Функціональні матеріали = Функциональные материалы. – Kharkiv : Institute for Single Crystals, 1993-. – ISSN 1027-5495
Vol. 10, No. 4. – 2003. – англ., рос. мова
42908
   Functional materials = Функціональні матеріали = Функциональные материалы. – Kharkiv : Institute for Single Crystals, 1993-. – ISSN 1027-5495
Vol. 10, No. 3. – 2003. – англ., рос. мова
42909
   Functional materials = Функціональні матеріали = Функциональные материалы. – Kharkiv : Institute for Single Crystals, 1993-. – ISSN 1027-5495
Vol. 11, No. 1. – 2004. – англ., рос. мова
42910
   Functional materials = Функціональні матеріали = Функциональные материалы. – Kharkiv : Institute for Single Crystals, 1993-. – ISSN 1027-5495
Vol. 11, No. 4. – 2004. – англ., рос. мова
42911
   Functional materials = Функціональні матеріали = Функциональные материалы. – Kharkiv : Institute for Single Crystals, 1993-. – ISSN 1027-5495
Vol. 11, No. 3. – 2004. – англ., рос. мова
42912
   Functional materials = Функціональні матеріали = Функциональные материалы. – Kharkiv : Institute for Single Crystals, 1993-. – ISSN 1027-5495
Vol. 11, No. 2. – 2004. – англ., рос. мова
42913
   Functional materials = Функціональні матеріали = Функциональные материалы. – Kharkiv : Institute for Single Crystals, 1993-. – ISSN 1027-5495
Vol. 12, No. 1. – 2005. – англ., рос. мова
42914
   Functional materials = Функціональні матеріали = Функциональные материалы. – Kharkiv : Institute for Single Crystals, 1993-. – ISSN 1027-5495
Vol. 12, No. 4. – 2005. – англ., рос. мова
42915
   Functional materials = Функціональні матеріали = Функциональные материалы. – Kharkiv : Institute for Single Crystals, 1993-. – ISSN 1027-5495
Vol. 12, No. 2. – 2005. – англ., рос. мова
42916
   Functional materials = Функціональні матеріали = Функциональные материалы. – Kharkiv : Institute for Single Crystals, 1993-. – ISSN 1027-5495
Vol. 12, No. 3. – 2005. – англ., рос. мова
42917
   Functional materials = Функціональні матеріали = Функциональные материалы. – Kharkiv : Institute for Single Crystals, 1993-. – ISSN 1027-5495
Vol. 13, No. 1. – 2006. – англ., рос. мова
42918
   Functional materials = Функціональні матеріали = Функциональные материалы. – Kharkiv : Institute for Single Crystals, 1993-. – ISSN 1027-5495
Vol. 13, No. 2. – 2006. – англ., рос. мова
42919
   Functional materials = Функціональні матеріали = Функциональные материалы. – Kharkiv : Institute for Sinqle Crystalls, 1993-. – ISSN 1027-5495
Vol. 13, No. 3. – 2006. – англ., рос. мова
42920
   Functional materials = Функціональні матеріали = Функциональные материалы. – Kharkiv : Institute for Sinqle Crystals, 1993-. – ISSN 1027-5495
Vol. 13, No. 4. – 2006. – англ., рос. мова
42921
   Functional materials = Функціональні матеріали = Функциональные материалы. – Kharkiv : Institute for Sinqle Crystals, 1993-. – ISSN 1027-5495
Vol. 14, No. 1. – 2007. – англ., рос. мова
42922
   Functional materials = Функціональні матеріали = Функциональные материалы. – Kharkiv : Institute for Sinqle Crystals, 1993-. – ISSN 1027-5495
Vol. 14, No. 2. – 2007. – англ., рос. мова
42923
   Functional materials = Функціональні матеріали = Функциональные материалы. – Kharkiv : Institute for Sinqle Crystals, 1993-. – ISSN 1027-5495
Vol. 14, No. 3. – 2007. – англ., рос. мова
42924
   Functional materials = Функціональні матеріали = Функциональные материалы. – Kharkiv : Institute for Sinqle Crystals, 1993-. – ISSN 1027-5495
Vol. 14, No. 4. – 2007. – англ., рос. мова
42925
   Functional materials = Функціональні матеріали = Функциональные материалы / National Academy of Ukraine, Scientific and Technological Corporation "Institute for Single Crystals". – Kharkiv : Institute for Sinqle Crystals, 1993-. – ISSN 1027-5495
Vol. 15, No. 1. – 2008. – англ., рос. мова
42926
   Functional materials = Функціональні матеріали = Функциональные материалы / National Academy of Ukraine, Scientific and Technological Corporation "Institute for Single Crystals". – Kharkiv : Institute for Sinqle Crystals, 1993-. – ISSN 1027-5495
Vol. 15, No. 2. – 2008. – англ., рос. мова
42927
   Functional materials = Функціональні матеріали = Функциональные материалы / National Academy of Ukraine, Scientific and Technological Corporation "Institute for Single Crystals". – Kharkiv : Institute for Sinqle Cristals, 1993-. – ISSN 1027-5495
Vol. 15, No. 3. – 2008. – англ., рос. мова
42928
   Functional materials = Функціональні матеріали = Функциональные материалы / National Academy of Ukraine, Scientific and Technological Corporation "Institute for Single Crystals". – Kharkiv : Institute for Sinqle Crystals, 1993-. – ISSN 1027-5495
Vol. 15, No. 4. – 2008. – англ., рос. мова
42929
   Functional materials = Функціональні матеріали = Функциональные материалы / National Academy of Ukraine, Scientific and Technological Corporation "Institute for Single Crystals". – Kharkiv : Institute for Single Crystals, 1993-. – ISSN 1027-5495
Vol. 16, No. 1. – 2009. – англ., рос. мова
42930
   Functional materials = Функціональні матеріали = Функциональные материалы / National Academy of Ukraine, Scientific and Technological Corporation "Institute for Single Crystals". – Kharkiv : Insititute for Single Crystals, 1993-. – ISSN 1027-5495
Vol. 16, No. 2. – 2009. – англ., рос. мова
42931
   Functional materials = Функціональні матеріали = Функциональные материалы / National Academy of Ukraine, Scientific and Technological Corporation "Institute for Single Crystals". – Kharkiv : Institute for Single Crystals, 1993-. – ISSN 1027-5495
Vol. 16, No. 3. – 2009. – англ., рос. мова
42932
   Functional materials = Функціональні матеріали = Функциональные материалы / National Academy of Ukraine, Scientific and Technological Corporation "Institute for Single Crystals". – Kharkiv : Institute for Single Crystals, 1993-. – ISSN 1027-5495
Vol. 16, No. 4. – 2009. – англ., рос. мова
42933
   Functional materials = Функціональні матеріали = Функциональные материалы / National Academy of Ukraine, Scientific and Technological Corporation "Institute for Single Crystals". – Kharkiv : Institute for Single Crystals, 1993-. – ISSN 1027-5495
Vol. 17, No. 1. – 2010. – англ., рос. мова
42934
   Functional materials = Функціональні матеріали = Функциональные материалы / National Academy of Ukraine, Scientific and Technological Corporation "Instetute for Single Crystals". – Kharkiv : Institute for Single Crystals, 1993-. – ISSN 1027-5495
Vol. 17, No. 2. – 2010. – англ., рос. мова
42935
   Functional materials = Функціональні матеріали = Функциональные материалы / National Academy of Ukraine, Scientific and Technological Corporation "Institute for Single Crystals". – Kharkiv : Institute for Single Crystals, 1993-. – ISSN 1027-5495
Vol. 17, No. 3. – 2010. – англ., рос. мова
42936
   Functional materials = Функціональні матеріали = Функциональные материалы / National Academy of Ukraine, Scientific and Technological Corporation "Institute for Single Crystals". – Kharkiv : Institute for Single Crystals, 1993-. – ISSN 1027-5495
Vol. 17, No. 4. – 2010. – англ., рос. мова
42937
   Functional materials = Функціональні матеріали = Функциональные материалы / National Academy of Ukraine, Scientific and Technological Corporation "Institute for Single Crystals". – Kharkiv : Institute for Single Crystals, 1993-. – ISSN 1027-5495
Vol. 18, No. 1. – 2011. – англ., рос. мова
42938
   Functional materials = Функціональні матеріали = Функциональные материалы / National Academy of Ukraine, Scientific and Technological Corporation "Institute for Single Crystals". – Kharkiv : Institute for Single Crystals, 1993-. – ISSN 1027-5495
Vol. 18, No. 2. – 2011. – англ., рос. мова
42939
   Functional materials = Функціональні матеріали = Функциональные материалы / National Academy of Ukraine, Scientific and Technological Corporation "Institute for Single Crystals". – Kharkiv : Institute for Single Crystals, 1993-. – ISSN 1027-5495
Vol. 18, No. 3. – 2011. – англ., рос. мова
42940
   Functional materials = Функціональні матеріали = Функциональные материалы / National Academy of Ukraine, Scientific and Technological Corporation "Institute for Single Crystals". – Kharkiv : Institute for Single Crystals, 1993-. – ISSN 1027-5495
Vol. 18, No. 4. – 2011. – англ., рос. мова
42941
   Functional materials = Функціональні матеріали = Функциональные материалы / National Academy of Ukraine, Scientific and Technological Corporation "Institute for Single Crystals". – Kharkiv : Institute for Single Crystals, 1993-. – ISSN 1027-5495
Vol. 19, No. 1. – 2012. – англ., рос. мова
42942
   Functional materials = Функціональні матеріали = Функциональные материалы / National Academy of Ukraine, Scientific and Technological Corporation "Institute for Single Crystals". – Kharkiv : Institute for Single Crystals, 1993-. – ISSN 1027-5495
Vol. 19, No. 2. – 2012. – англ., рос. мова
42943
   Functional materials = Функціональні матеріали = Функциональные материалы / National Academy of Ukraine, Scientific and Technological Corporation "Institute for Single Crystals". – Kharkiv : Institute for Singl Crystals, 1993-. – ISSN 1027-5495
Vol. 19, No. 4. – 2012. – англ., рос. мова
42944
   Functional materials = Функціональні матеріали = Функциональные материалы / National Academy of Ukraine, Scientific and Technological Corporation "Institute for Single Crystals". – Kharkiv : Institute for Single Cristals, 1993-. – ISSN 1027-5495
Vol. 19, No. 3. – 2012. – англ., рос. мова
42945
   Functional materials = Функціональні матеріали = Функциональные материалы / National Academy of Ukraine, Scientific and Technological Corporation "Institute for Single Crystals". – Kharkiv : Institute for Single Crystals, 1993-. – ISSN 1027-5495
Vol. 20, No. 4. – 2013. – англ., рос. мова
42946
   Functional materials = Функціональні матеріали = Функциональные материалы / National Academy of Ukraine, Scientific and Technological Corporation "Institute for Single Crystals". – Kharkiv : Institute for Single Crystals, 1993-. – ISSN 1027-5495
Vol. 20, No. 1. – 2013. – англ., рос. мова
42947
   Functional materials = Функціональні матеріали = Функциональные материалы / National Academy of Ukraine, Scientific and Technological Corporation "Institute for Single Crystals". – Kharkiv : Institute for Single Crystals, 1993-. – ISSN 1027-5495
Vol. 20, No. 2. – 2013. – англ., рос. мова
42948
   Functional materials = Функціональні матеріали = Функциональные материалы / National Academy of Ukraine, Scientific and Technological Corporation "Institute for Single Crystals". – Kharkiv : Institute for Single Crystals, 1993-. – ISSN 1027-5495
Vol. 20, No. 3. – 2013. – англ., рос. мова
42949
   Functional materials = Функціональні матеріали = Функциональные материалы / National Academy of Ukraine, Scientific and Technological Corporation "Institute for Single Crystals". – Kharkiv : Institute for Single Crystals, 1993-. – ISSN 1027-5495
Vol. 21, No. 1. – 2014. – англ., рос. мова
42950
   Functional materials = Функціональні матеріали = Функциональные материалы / National Academy of Ukraine, Scientific and Technological Corporation "Institute for Single Crystals". – Kharkiv : Institute for Single Crystals, 1993-. – ISSN 1027-5495
Vol. 21, No. 2. – 2014. – англ., рос. мова
42951
   Functional materials = Функціональні матеріали = Функциональные материалы / National Academy of Ukraine, Scientific and Technological Corporation "Institute for Single Crystals". – Kharkiv : Institute for Single Crystals, 1993-. – ISSN 1027-5495
Vol. 21, No. 4. – 2014. – С. 371-518. – англ., рос. мова. – Bibliogr.: Author Index, Vol. 21, 1-4 (2014)
42952
   Functional materials = Функціональні матеріали = Функциональные материалы / National Academy of Ukraine, Scientific and Technological Corporation "Institute for Single Crystals". – Kharkiv : Institute for Single Crystals, 1993-. – ISSN 1027-5495
Vol. 21, No. 3. – 2014. – англ.,рос. мова
42953
   Functional materials = Функціональні матеріали = Функциональные материалы / National Academy of Ukraine, Scientific and Technological Corporation "Institute for Single Crystals". – Kharkiv : Institute for single crystals, 1993-. – ISSN 1027-5495
Vol. 22, No. 1. – 2015. – С. 1-148. – англ., рос., укр. мова
42954
   Functional materials = Функціональні матеріали = Функциональные материалы / National Academy of Ukraine, Scientific and Technological Corporation "Institute for Single Crystals". – Kharkiv : Institute for single crystals, 1993-. – ISSN 1027-5495
Vol. 22, No. 2. – 2015. – С. 153-285. – англ., рос., укр. мова
42955
   Functional materials = Функціональні матеріали = Функциональные материалы / National Academy of Ukraine, Scientific and Technological Corporation "Institute for Single Crystals". – Kharkiv : Institute for single crystals, 1993-. – ISSN 1027-5495
Vol. 22, No. 3. – 2015. – С. 291-417. – англ., рос., укр. мова
42956
   Functional materials = Функціональні матеріали = Функциональные материалы / National Academy of Ukraine, Scientific and Technological Corporation "Institute for Single Crystals". – Kharkiv : Institute for single crystals, 1993-. – ISSN 1027-5495
Vol. 22, No. 4. – 2015. – С. 423-572. – англ., рос., укр. мова. – Bibliogr.: Author Index, Vol. 22, 1-4 (2015)
42957
   Functional materials = Функціональні матеріали = Функциональные материалы / National Academy of Ukraine, Scientific and Technological Corporation "Institute for Single Crystals" ; ed. in chief V. Semynozhenko. – Kharkiv : Institute for single crystals, 1993-. – ISSN 1027-5495
Vol. 23, No. 1. – 2016. – С. 3-150. – англ., рос., укр. мова
42958
   Functional materials = Функціональні матеріали = Функциональные материалы / National Academy of Ukraine, Scientific and Technological Corporation "Institute for Single Crystals" ; ed. in chief V. Semynozhenko. – Kharkiv : Institute for single crystals, 1993-. – ISSN 1027-5495
Vol. 23, No. 2. – 2016. – С. 155-350. – англ., рос., укр. мова
42959
   Functional materials = Функціональні матеріали = Функциональные материалы / National Academy of Ukraine, Scientific and Technological Corporation "Institute for Single Crystals" ; ed. in chief V. Semynozhenko. – Kharkiv : Institute for single crystals, 1993-. – ISSN 1027-5495
Vol. 23, No. 3. – 2016. – С. 355-528. – англ., рос., укр. мова
42960
   Functional materials = Функціональні матеріали = Функциональные материалы / National Academy of Ukraine, Scientific and Technological Corporation "Institute for Single Crystals" ; ed. in chief V. Semynozhenko. – Kharkiv : Institute for single crystals, 1993-. – ISSN 1027-5495
Vol. 23, No. 4. – 2016. – С. 533-698. – англ., рос., укр. мова
42961
  Kirichenko M.F. Functional nets of special kind: prediction and representation by special class of f beam dynamics with delay / M.F. Kirichenko, V.S. Donchenko, Yu.G. Krivonos // International workshop Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), May 21-25, 2006 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), intern. workshop. – [S. l. : s. n.], 2006. – P. 21-28
42962
  Henderson Peter Functional programming: Application and i implementaion. / Henderson Peter. – London, 1980. – 355с.
42963
   Functional regulation at the cellular and molecular levels : Proceedings of the Symposium-Physiology:. – New York a.o. : Elsevier/North-Holland, 1982. – 325p.
42964
  Heber G. Functional solution scheme for relativistic strong coupling theory. / G. Heber, H.J. Kaiser. – Dubna
1. – 1964. – 17с.
42965
   Functionalization of carbon fibres with Br- and S-containing groups / L.M. Grishchenko, T.M. Bezugla, A.V. Vakaliuk, V.Z. Radkevich, O.A. Byeda, V.E. Diyuk // Катализ и нефтехимия / НАН Украины ; Ин-т биоорганической химии и нефтехимии ; Нац. ун-т "Львовская политехника" ; глав. ред. В.П. Кухарь ; редколл.: Е.И. Багрий, М.Н. Братичак, В.В. Брей [и др.]. – Киев, 2015. – № 24. – Р. 35-37. – ISSN 2412-4176


  Bromination of Busofit carbon fiber with liquid bromine was carried out and chemical and thermal desorption properties of the samples obtained were studied. It was established that bromination resulted in grafting 1 mmol/g of bromine onto the ...
42966
   Functionalization of carbon fibres with S-containing groups / L.M. Grishchenko, T.M. Bezugla, A.V. Vakaliuk, V.Z. Radkevich, O.A. Byeda, V.E. Diyuk // Катализ и нефтехимия / НАН Украины ; Ин-т биоорганической химии и нефтехимии ; Нац. ун-т "Львовская политехника" ; глав. ред. В.П. Кухарь ; редколл.: Е.И. Багрий, М.Н. Братичак, В.В. Брей [и др.]. – Киев, 2015. – № 24. – Р. 38-40. – ISSN 2412-4176


  Surface modification of Busofit carbon fiber with sulfur vapors in the temperature range 500-800 °C with subsequent oxidation of the resulting materials with hydrogen peroxide was carried out. Samples of carbon fiber that had S-containing acidic groups ...
42967
   Functionalized 2"-carboxydeoxybenzoins in organic synthesis / V.S. Moskvina, O.V. Shablykina, V.V. Savchenko, V.V. Ishchenko, V.P. Khilya // Kyiv-Toulouse : IXth intern. chemistry conf. "Kyiv-Toulouse" dedicated 100th anniversary of Fedir Babichev (Kyiv, 4-9 June 2017) : materials of reports a. performances / T. Shevchenko Nat. univ. of Kyiv, [Dep. of Chemistry] ; [honorary members: prof. L. Gouberskyi et al. ; org. comm.: Z. Voitenko (chairman) et al. ; local org. comm.: L. Kunitskaya et al.]. – Kyiv : [s. n.], 2017. – Р. 152
42968
  Lisnyak V.V. Functionalized carbon materials for preconcentration, separation, and determination of Trace-metal ions / V.V. Lisnyak, Ye V. Diyuk, R.T. Mariychuk // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2017" / "Сучасні Тенденції 2017", Київ. конф. – Київ : [б. в.], 2017. – P. 70
42969
  Danilova V.N. Functionaly distinct states of myosin ATPase SITE "Hydrophobic Pocket" / V.N. Danilova, A.N. Filenko, E.V. Babiychuk // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1995. – Т. 3, № 1. – С. 5-21. – ISSN 1023-2427
42970
  Moisil Gr.C. Functionarea in mai multi timpi a schemelor cu relee ideale / Gr.C. Moisil. – Bucuresti, 1960. – 280с.
42971
  Moisil Gr.C. Functionarea reala a schemelor cu contacte si relee / Gr.C. Moisil. – Bucuresti
1. – 1965. – 190с.
42972
  Snaid V. Functioning Neoplasms Of The Ovary: Their Clinical and Histopathological Picture / V. Snaid. – Praha : Universita Karlova, 1967. – 90s.
42973
  Averkyna M.F. Functioning performance features of a city as a logistics system // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 10 (160). – С. 210-214 : fig. – Bibliogr.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
42974
  Krasnov M.L. Functions of a comlpex variable, operational, calculus, and stability theory : Problems and exercices / M.L.Krasnov, A.I.Kiselev, G.I.Makarenko; Transl. from the Russ. by E.Yankovsky. – Moscow : Mir, 1984. – 373p.
42975
   Functions of Glutathione in Liver and Kidney. – Berlin, Heidelberg, New York : Springer-Verlag, 1978. – 212с.
42976
  Fleming W. Functions of several variables / W. Fleming. – 2nd ed. – New York a.o. : Springer, 1977. – X!, 411 p.
42977
   Fundamenta mathematicae. – Warszawa : Gauthier
20 : Z subwencji funduszu kultury narodowe. – 1933. – 286 s.
42978
   Fundamental formulas of physics. – New York : Dover Publications, Inc.
V. 1. – 1960. – 364 p.
42979
   Fundamental formulas of physics. – New York : Dover Publications, Inc.
V. 2. – 1960. – 365-742 p.
42980
  Irodov J.E. Fundamental laws of mechanics / J.E. Irodov; Transl. from the russ. by Yu. Atanov. – Moscu : Mir, 1980. – 261 p.
42981
  Loeb L.B. Fundamental processes of electrical discharge in gases / L.B. Loeb. – New York ; London : Willey & sons ; Charman & Hall, 1939. – XVIII, 717 p.
42982
   Fundamentals in nuclear theory. – Vienna, 1967. – 914с.
42983
  Skoog Douglas Fundamentals of analytical chemistry : Overhead transparencies / Skoog Douglas, West Donald, James F. Holler. – 7th ed. – Fort Worth a. o. : Saunders college publishing, 1996. – 100 tabl. – [сторінки з текстовими матеріал. для викл. за допомогою кодоскопу]. – (Saunders golden sunburst series). – ISBN 0-03-015689-0
42984
  Parsons T.R. Fundamentals of bio-chemistry in relation to human physiology / T.R. Parsons. – Cambridge : [S. n.], 1923. – 281 p.
42985
   Fundamentals of chemical tecnology. – M., 1986. – 376с.
42986
  Burns Ralph Fundamentals of chemistry / Burns Ralph; With spec.contributions by J.W.Hill. – New York; Toronto : Macmillan; Maxwell Macmillan, 1992. – XVII,627,[66с.роз.п]. – ISBN 0-02-317191-X
42987
  Munson B.R. Fundamentals of fluid mechanics, 3rd ed.: Solutions manual / B.R.Munson, D.F.Young, T.H.Okiishi. – New York a.o. : Wiley, 1998. – [600]p. – ISBN 0-471-25163-1
42988
  Ilyin V.A. Fundamentals of mathematical analysis / V.A. Ilyin, E.G. Poznyak. – Moscow : Mir
Part 1. – 1982. – 637 p.
42989
  Ilyin V.A. Fundamentals of mathematical analysis / V.A. Ilyin, E.G. Poznyak. – Moscow : Mir
Part 2. – 1982. – 438 p.
42990
  Welty J.R. Fundamentals of momentum, heat and mass transfer / J.R. Welty. – New York : Wiley, 1969. – 697 p.
42991
  Spirkin Alexander Fundamentals of Philosophy / Spirkin Alexander. – Moscow, 1990. – 423с.
42992
  James T.H. Fundamentals of photographic theory / T.H. James, Higgins George. – New York, 1968. – 345с.
42993
  Semat H. Fundamentals of physics / H. Semat. – New York : Rinehart & company, 1945. – XII, 593 p.
42994
  Halliday David Fundamentals of physics : Extended version / Halliday David, Resnick Robert; With the assistannnce of W. F.Edwards, J.Merrill. – 2nd edition. – New York; Chichester; Brisbane a.o. : Wiley, 1986. – 15,1013,37,14p. : Ill. – ISBN 0-471-82770-3
42995
   Fundamentals of political knowledge. – M., 1980. – 123с.
42996
  Fock V.A. Fundamentals of quantum mechanics / V.A. Fock; transl. from thr Russ.: E. Yankovsky. – Moscow : Mir Publishers, 1978. – 367 p.
42997
  Fock V.A. Fundamentals of quantum mechanics = В. А. Фок Начала квантовой механики : transl. from thr Russ.: E. Yankovsky / V.A. Fock. – Moscow : Mir Publishers, 1982. – 368 с.
42998
   Fundamentals of Scientific Management of Socialist Economy. – Moscow, 1989. – 205с.
42999
  Blaha Karel Fundamentals of stereochemistry and conformational analysis / Blaha Karel, O. Cervinska, J. Kovar. – London, 1970. – 243с.
43000
  Delone Nikolai Fundamentals on nonlinear optics of atomic gases / Delone Nikolai, Krainov Vladimir; Yankovsky E. – New York, 1988. – 221с.
<< На початок(–10)41424344454647484950(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,