Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)41424344454647484950(+10)В кінець >>
47001
  Plekhanova V. "Gui le courageux" et autres recits. Adaptes a l"usage des eleves de 7e-8e / V. Plekhanova, R. Karassik. – Moscou, 1969. – 78с.
47002
  Braun Christiane "Guten Tag! Sie wunschen bitte?" : Szenen aus Hotellerie, Gastronomie und Tourismus : Arbeitsbuch zum Videofilm / Braun Christiane. – Munchen : Goethe-Institut, 1993. – 62 S. : Ill. – (Videomaterialien fur Wirtschaftsdeutsch)
47003
   "Harvard Business review": On human relations.. – New York, 1979. – 472с.
47004
  Херцег И. "Hate crimes" в Чешском уголовном законе // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2008. – № 3. – С. 68-73. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
47005
  Ілюткіна А.О. "Heldenplatz" Т. Бернарда як австрійкий варіант театру абсурду // Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [редкол.: І.С. Попова та ін ; упоряд. О.І. Панченко]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – Ч. 3. – С. 84-88. – ISBN 978-966-921-000-5
47006
  Ожеван М.А. GR-технології взаємодії влади та бізнесу: стан та перспективи в Україні / М.А. Ожеван, П. Лимонова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 1. – С. 274-277
47007
   Grunwald. 550 lat chwaly. – Warszawa, 1960. – 392с.
47008
  Lukasiewicz Stanislaw Grupa "Granat" i inne opowiadania / Lukasiewicz Stanislaw. – Krakow, 1971. – 158с.
47009
  Ursu H. Grupa literacka "Ziewonia" romantyczne zrodlo kultury slowianskiey // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т філології], Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України, Бердян. держ. пед. ун-т, Міжнар. школа україністики НАН України, Кременец. обл. гуманітарно-пед. акад. ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – Т. 26. – С. 274-278


  У статті проаналізовано становлення слов"янофільства як ідейної течії 30-тих роках 19 століття на прикладі галицької групи "Ziewonia", які реалізували у своїй творчості принцип народність, звертаючись до фольклору й історії.
47010
  Oeriu S. Gruparile Tiolice si Rolul lor in Biologie / S. Oeriu, I. Oeriu. – Bucuresti : Editura Academiei republicii Socialiste Romania, 1977. – 332s. – Назва російською мовою: Тиолические группы и их роль в биологии
47011
  Pontriaguin J.S. Grupos continuos / J.S.Pontriaguin. – Moscu : Mir, 1978. – 529 p.
47012
  Boll Heinrich Gruppenbild mit Dame / Boll Heinrich. – Munchen, 1986. – 374с.
47013
  Threlfall W. Gruppenbilder / W. Threlfall. – Leipzig : Hirzel, 1932. – 59 S.
47014
  Schneeweis Siegfried Johannes Gruppenbildung und Gruppensteuerung in der Unternehmung / Schneeweis Siegfried Johannes. – Frankfurt am Main u.a., 1988. – 366с.
47015
  Kupfer Christian Gruppenfotos. Fotokurs Hf.16. / Kupfer Christian. – Lpz., 1967. – 62с.
47016
  Borlin W. Gruppenweise Reserverechnung bei Verwendung von Selektions- und Dekremententafeln : Inaugural-Dissertatiion / W. Borlin. – Bern : Stampfli & Cie, 1939. – IV, 51 S.
47017
  Barbilian D. Grupuri cu operatori / D. Barbilian. – Bucuresti : Edit. Acad. R.P.R., 1960. – 618 p. – (Teoremele de descompunere ale algebrei)
47018
  Steinert Gerhard Gruss dich, Deutschland, aus Herzengrund! / Steinert Gerhard. – Weimar, 1957. – 180с.
47019
  Rejman A. Grusze / A. Rejman. – Warszawa : Pastwowe Wyd-wo Rolnicze i Lesne, 1971. – 239s.
47020
  Krajewski Wieslaw Gruszka. Wrzesien 1944. / Krajewski Wieslaw. – Warszawa, 1970. – 30с.
47021
  Stulginska Z. Gruszki na wierzbie. Wspomnienia / Z. Stulginska. – Warszawa, 1972. – 509с.
47022
  Kowalewski Stanislaw Gry i zabawy / Kowalewski Stanislaw. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1968. – 108 s.
47023
  Stawczyk Zdobyslaw Gry i zabawy lekkoatletyczne : Poradnik dla nauczycieli wychowania fizycznego i sportu / Stawczyk Zdobyslaw. – Wyd. 2 poszerzone. – Poznan : Akademia wychowania fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu, 1998. – 170s. – (Skrypty ; 88). – ISBN 83-86336-38-2
47024
  Dabrowski Juliusz Gry i zabawy w izbie harcerskiej / Dabrowski Juliusz; Zwiazek Harcer. Rzeczypospolitej.Glowna Kwatera Harcerzy. – Warszawa : Wydawnictwo Drogowskazow, 1996. – 106s.
47025
  Drozdowski Bogdan Gry ludzkie. Szkice o literaturze, Polsce i wojnie. 1957-1965 / Drozdowski Bogdan. – Lodz, 1971. – 327с.
47026
  Bachminski Janusz Gryfow / Bachminski Janusz. – Wroclaw-Warszawa, Krakow, 1964. – 216 s.
47027
  Kurek Jalu Grypa szaleje w Naprawie : Powiesc / Jalu Kurek. – 6-e wyd. – Warszawa : Wiedza, 1947. – 225 s.
47028
  Sand George Grzech pana Antoniego / George Sand; Tlum. J.Dmochowska. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1956. – 486 s.
47029
  Kraszewski Jozef Ignacy Grzechy hetmanskie. Obrazy z konca XVIII wieku. / Kraszewski Jozef Ignacy. – Warszawa, 1975. – 397с.
47030
  Machejek Wladyslaw Grzechy. Listy ze wsi / Machejek Wladyslaw. – Warszawa, 1960. – 244с.
47031
  Schoferowa Maria Grzedowie. Opowiesc z Zimnego Podola : Exodus. Sztuka sceniczna / Schoferowa Maria; Komentarz soiol. i poslowie E.Smulkowa. – Warszawa : Wyd-wo Uniwersytetu Warszawskiego, 1998. – 234s. – ISBN 83-2230-9975-8
47032
  Raduszewski M. Grzegorz Palka (1950-1996) : dzialacz zwiazkowy i samorzadowy / Michal Raduszewski. – Lodz : Ibidem, 2010. – 278 s. : il. – ISBN 978-83-62331-01-7
47033
  Zawilski Apoloniusz Grzegorza mala / Zawilski Apoloniusz. – Lodz : Wyd-wo Lodzkie, 1984. – 212 s.
47034
  Bieniasz Jozef Grzes syn Turula / Bieniasz Jozef. – Warszawa, 1957. – 100с.
47035
  Piontek Marlena Grzyby plesniowe / Piontek Marlena. – Zielona Gora : Wyd-wo Politech. Zielonogorskiej, 1999. – 113s. : il. – ISBN 83-907710-5-5
47036
  Tisal J. GSM cellular radio telephony / J. Tisal. – Chichester a.o. : Wiley, 1997. – IX, 178 p. – ISBN 0-471-96826-9
47037
   GTM: Грузия - эксклюзивно! // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 5, вересень - жовтень. – С. 46-47 : фото. – ISSN 1998-8044
47038
  Eslava Galan Guadalquivir / Eslava Galan. – Barcelona : Planeta, 1994. – ISBN 84-08-01179-0
47039
   Guadalupe anos sin cuenta. – La Habana, 1976. – 108с.
47040
   Guanabara demographic pilot survey. A joint project of the United Nations and the Government of Brazil. – N.Y., 1964. – 78с.
47041
  Nakonechny O. Guaranteed estimates of linear functionals on velocity of a viscous incompressible fluid under uncertainties / O. Nakonechny, Y. Podlipenko // Таврический вестник информатики и математики : международное научно-теоретическое издание / Крымский научный центр НАН Украины; Мин. обр. и науки Украины; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского. – Симферополь, 2013. – № 2. – P. 92-102. – ISSN 1729-3901


  The creation and justification of the methods for guaranteed estimation of linear functionals from solutions to the boundary value problems for linearized stationary Navier-Stokes equations in bounded open Lipschitzian domains are cjnsidered.
47042
  Zhuk S.M. Guaranteed estimations for linear difference descriptor systems // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), September 18-23, 2006 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), intern. conference. – [S. l. : s. n.], 2006. – P. 24-26
47043
   Guatemala. – Munchen, Berlin, 1991. – 56с.
47044
  Warren Robert Penn Gubernator / Warren Robert Penn; Przelozyl B. Zielinski. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy
T. 1. – 1972. – 339 s.
47045
  Warren Robert Penn Gubernator / Warren Robert Penn; Przelozyl B. Zielinski. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy
T. 2. – 1972. – 319 s.
47046
  Traikov Vesseline Gueorgui S.Rakovski. (1821-1867) / Traikov Vesseline. – Sofia, 1967. – 128с.
47047
  Frelau Axel Guerillas in den Bergen Aragoniens / Frelau Axel. – Berl., 1958. – 358с.
47048
   Guerra y revolucion en Espana 1936-1939. – M.
2. – 1966. – 296с.
47049
   Guerra y revolucion en Espana 1936-1939. – M.
1. – 1967. – 324с.
47050
  Levinson Jay Conrad Guerrilla Marketing Weapons. / Levinson Jay Conrad. – New York, 1990. – 258с.
47051
  Gwynne-Timothy John Guest for democracy: people and power in an age of upheaval; 1919 to the present / Gwynne-Timothy John, , Kearn Douglas. – Toronto, 1970. – 251с.
47052
  Guggenmos Josef Gugemmer geht uber den See / Guggenmos Josef. – Halle, 1957. – 64с.
47053
  Pamies Bertran Antonio Guia basica de fonetica y fonologia : con equivalencias en cinco idiomas / Pamies Bertran Antonio, Kalustova Olga. – Granada : Primera Edicion, 2000. – 168p. – (Serie Diccionarios). – ISBN 84-7933-178-X
47054
  Herrero M. Guia de conver sacion para los turistas. (Espanol - Ruso) / M. Herrero, V. Zotov. – M., 1979. – 285с.
47055
  Rodionova M. Guia de conversacao portugues-russe para es turistas / M. Rodionova, V. Zotov. – M., 1979. – 296с.
47056
   Guia de la conversacion espanol-ruso. – Moscu : Lenguas Extranjeras, 1956. – 182с.
47057
   Guia de la conversacion espanol-ruso. – 3 edit. – M., 1963. – 192с.
47058
  Zevin M. Guia der montador - a justador electrista / M. Zevin, E. Parini. – Moscu : Editorial Mir, 1986. – 215 s.
47059
   Guia turistica de la Republica Democratica Alemana. – Lpz., 1962. – 360 p.
47060
  Fremy Domimigue Guid 1993 / Fremy Domimigue, Fremy Michele. – Paris, 1992. – 2028с.
47061
   Guid to the Safe Handling of Radioisotopes in Hudrology. – Vienna : International Atomic Energy Agency, 1966. – 38p. = Safety Series ; 20
47062
  Armellini G. Guida alla letteratura italiana / G. Armellini, A. Colombo. – Bologna : Zanichelli, 1995. – ISBN 88-08-09628-9
47063
   Guida artistica di Firenze e dei suoi dintorni. – 10 ed. – Firenze : Societa editrice Fiorentina, 1912. – 224, ХХХVI p. : ill
47064
  Canestri A Guida di conversazione italiano-russa : Итальянско-русский разговорник / A Canestri. – 2-е изд., испр. – Москва : Русский язык, 1992. – 203с. – ISBN 5-200-0234-0
47065
  Canestri Aldo Guida di conversazione italiano-russa per il turista / Canestri Aldo, Litoshko Serghei. – Moscu, 1979. – 269с.
47066
  Canestri A. Guida di conversazione italiano-russa: итальянско-русский разговорник / A. Canestri. – Москва : Русский язык, 1989. – 237с.
47067
  Kusnetzov N.I. Guide-book for the excursion of the second international congress of soil science / N.I. Kusnetzov. – Moscow : Stste planning
V. 1 : Vegetation in the European part of the USSR. – 1930. – 40 p.
47068
  Sokolow N. Guide-book for the excursion of the second international congress of soil science / N. Sokolow. – Moscow : [S. n.]
V.1. – 1930. – 36 p.
47069
  Prassolov L.I. Guide-book for the excursion of the second international congress of soil science / L.I. Prassolov. – Moscow : State planning committee
V. 1 : Soils of the European part of the USSR. – 1930. – 72 p.
47070
   Guide-book for the excursion of the second international congress of soil science. – Moscow : State planning
V. 1 : Soils of the European part of the USSR/L. I. Prassolov. – 1930. – 72 p.
47071
  Mirchink G. Guide-book for the excursion of the second international congress of soil science / G. Mirchink. – Moscow : State planning committee
1 : Structure and composition of quaternary deposits in the European part of the USSR. – 1930. – 6 p.
47072
   Guide-book for the excursion of the second international congress of soil science. – Moscow
V.1 : Economic regionalisation of the USSR/A. Alexandrov. – 1930. – 15 p.
47073
   Guide-book for the excursion of the second international congress of soil science. – Moscow : [S. n.]
2. – 1930. – 317 p.
47074
  Pozdisovsky Stefan Guide a travers le chateau-fort de Trencin / Pozdisovsky Stefan. – Bratislava, 1968. – 47 p.
47075
  Benac Henri Guide alphabetique des difficultes du francais / Benac Henri. – Paris : Classiques Hachette, 1978. – 259 p. – (Faire le point ; Ser. francais)
47076
   Guide de Chine. – Pekin, 1958. – 306 p.
47077
  Nikitina S.A. Guide de conversation francais-russe = Французко-русский разговорник / S.A. Nikitina. – Москва : Русский язык, 1989. – 255 s. – ISBN 5-200-00788-7
47078
   Guide de conversation francais - russe. – Київ : Vychtcha chkola, 1980. – 334 s.
47079
   Guide de l"enseignement superieur universitaire francais, 1963. – 494с.
47080
  Vieilleville Jacques Guide de l`elu local : Prevention des risques de gestion / Vieilleville Jacques, Breyton Marc; Preface de A. Gourdon. – Paris : Dalloz, 1995. – 419p. – ISBN 2-247-01976-5
47081
   Guide de la sixieme excursion phytogeographique internationale Roumanie. – Cluj : L""universite de Cluj, 1931. – 243 p.
47082
  Sogliano A. Guide de Pompei / A. Sogliano. – Nouvelle edition revue et augmentee. – Romе ; Milan ; Naples : Antonio Vallardi, 1902. – XXXVI, 79 p., ill.
47083
   Guide des 400 plus beaux monuments. – Paris, 1992. – 144с.
47084
  Gault Guide des amateurs de peinture dans les collections generales et particulieres, les magasins et les ventes,... / par P.-M. Gault de Saint-Germain. – Paris : Destouches, 1816. – 230 p.


  На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею ...
47085
  Tulard Jean Guide des films, A a K : 1895-1995 edition du centenaire du cinema / Tulard Jean. – Paris : Robert Laffont. – ISBN 2-221-08081-5
T.1. – 1995. – YIII,1455p.
47086
  Tulard Jean Guide des films, L a Z : 1895-1995 edition du centenaire du cinema / Tulard Jean. – Paris : Robert Laffont. – ISBN 2-221-08082-3
T.2. – 1995. – 1479, [8]p.
47087
  Munteanu L. Guide des stations thermales et climatiques de Roumanie / L. Munteanu, C. Stoicescu, L. Grigore. – Bucuresti : Editura Sport-Turism, 1980. – 268s.
47088
   Guide du musee de skulpture du Vatican. – Roma : Imprimerie du Vatican, 1911. – XVI, 317 p. : ill. – (Musees et galeries pontificales)
47089
  Bontemps G. Guide du verrier: traiter historique et pratique de la fabrication des verres, cristaux, vitraux. – Paris : Librairie du Dictionnaire des arts et manufactures, 1868. – XII, 400 s.
47090
   Guide for field personnel. – 80с.
47091
   Guide illustre de Prague et du Royaume de Boheme. – Prague : Syndicat d""initiative. – 112,[48]s. – (Edition Jubilaire)
47092
   Guide international de la documentation pedagogique. 1955-1960. – Paris, 1964. – 754с.
47093
  Gavrilov V.N. Guide olympique. / V.N. Gavrilov. – Kharkov, 1980. – 86с.
47094
   Guide on resource revenue transparency. – Washington : International Monetary Fund, 2007. – 7,66 p. – ISBN 978-1-58906-463-8
47095
   Guide parle francais-russe : Edit. en langues etrangeres. – 2-me edition. – Moscou, 1956. – 171 p.
47096
   Guide parle francais-russe : Edit. en langues etrangeres. – 4-me edit. – Moscou, 1959. – 172 p.
47097
   Guide parle francais-russe : Edit. en langues etrangeres. – 5-me edit. – Moscou, 1962. – 184 p.
47098
   Guide parle francais - russe. – Moscou, 1956. – 172 s.
47099
   Guide pedagogique pour le professeur de francais langue etrangere. – Paris, 1978. – 207с.
47100
   Guide pratique d"alphabetisation fonctionnelle. Une methode de formation pour le developpement. – Paris, 1972. – 173с.
47101
   Guide pratique pour la formation des maitres en cours d"emploi en Afrique. – Paris, 1970. – 87с.
47102
  Doughty Harold Guide to American Graduate Schools / Doughty Harold. – Harmondsworth, 1990. – 624с.
47103
  Chysky J. i. i. Guide to Czechoslovakia / J. i. i. Chysky. – Prague, 1965. – 413с.
47104
  Ha Guide to Korean culture / Tae-Hung Ha. – 6th print. – Seoul : Yonsei university press, 2002. – 11,455 p. : ill. – ISBN 89-7141-195-3
47105
  Lipson Norman Guide to marriage, divorce and family law in Canada / Lipson Norman. – Toronto, 1980. – 212с.
47106
  Lorentz Stanislaw Guide to museums and collections in Poland / Lorentz Stanislaw. – Warsaw, 1974. – 364с.
47107
  Keyes Jonathan Guide to natural health : Using the horoscope as a key to ancient healing practices / Keyes Jonathan. – St. Paul : Llewellyn publications, 2002. – 12,324p. – ISBN 0-7387-0224-2
47108
   Guide to official statistics in Japan. – Tokyo, 1999


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
47109
   Guide to official statistics in Japan. – Tokyo, 2001


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
47110
   Guide to official statistics in Japan. – Tokyo, 2004


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
47111
   Guide to official statistics in Japan. – Tokyo, 2007
47112
   Guide to research projects at the University of Silesia : Social sciences. – Katowice : Wyd-wo Uniwersytetu Slaskiego, 2001. – 100S. : Ill.
47113
  Strauss S.H. Guide to solutions for inorganic chemistry : to accompany Inorganic chemistry by Shriver and Atkins / S.H. Strauss. – 3nd edit. – New York : Freeman, 2000. – 312p. – ISBN 0-7167-3438-9
47114
   Guide to sources in Northern California for history of science and technology. – Berkely, 1985. – 194с.
47115
   Guide to the charter of the United Nations. – N.Y., 1955. – 48с.
47116
   Guide to the city of Moscow : A handbook for tourists. – Moscow : Society of foreign workers, 1937. – 279 p.
47117
  Koster William Guide to the fisches of New Mexico / Koster William. – Mexico : University of New Mexico Press, 1957. – 116с.
47118
   Guide to the safe handling of radioisotopes in hydrology. – Vienna : JAEA, 1966. – 40 p. – (Safety series, N 20)
47119
   GUIDEBOOK for excursion Ophiolites of the Pacific Belt : Ophiolites of continents and comparable oceanic rocks international geological correlation programme. – Moscow : Academy of Sciences
Project 39. – 1979. – 17p.
47120
   Guidebook for the teaching of arithmetic in elementary schools in Japan. – Paris : Japanese National Commission for Unesco, 1972. – 96 p.
47121
   Guidebook for Unesco activites in Japan. – Tokyo, 1971. – 88с.
47122
  Kuca K. Guidebook to monuments : in the care of the National Heritage Institute in the Czech Republic / Karel Kuca et al. – Prague : National Heritage Institute, 2013. – 351, [1] s. : phot. – ISBN 978-80-87104-97-2
47123
  Parson Nels Guided missiles in war and peace / Parson Nels. – Cambridge : Harvard University Press, 1956. – 161 с.
47124
   Guidelines for foreign exchange reserve management : Accompanying document and case studies. – Washington : International Monetary Fund, 2005. – 6,199s. – ISBN 1-58906-261-2
47125
   Guidelines for public debt management: accompanying document and selected case studies : Prepared by the staffs of the International monetary fund and the World bank. – Washington : International monetary fund; The World bank, 2003. – V,261p. – ISBN 1-58906-194-2
47126
  Potter Barry Guidelines for public expenditure management / Potter Barry, Diamond Jack. – Washington : International monetary fund, 1999. – VII,69p. – ISBN 1-55775-787-9
47127
   Guidelines for reviewing a legal framework for elections / Office for Democratic Inst. a. Human Rights. – 2nd ed. – Warsaw : OSCE ODIHR, 2013. – V, 97 p. : il., tab. – ISBN 978-92-9234-868-7
47128
  Urbani L. Guidelines to develop an innovative voluntary certification scheme to be applied to green buildings for elderly / L. Urbani, M. Riveruzzi, G. Paris // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – Р.335-337. – ISBN 978-617-7069-75-8
47129
  Dumas A. (pere) Guillaume Tell. Masaniello / A. (pere) Dumas. – M., 1959. – 88 с.
47130
  Frohlich Gerd Guinea nach der Regenzeit / Frohlich Gerd. – Lpz., 1961. – 138с.
47131
   Guiner hayots: Armenian modern art. – s.l., 1990. – 57с.
47132
   Guinness Book of World Records. – New York, 1981. – 672с.
47133
  Cabrera Olga Guiteras, la epoca, el hombre / Cabrera Olga. – Habana, 1974. – 539с.
47134
  Laudon Hasso Gulliver im Irrenhaus / Laudon Hasso. – Berlin, 1986. – 252с.
47135
  Swift J. Gulliver in Liliput / J. Swift. – Moscow-Leningrad, 1935. – 120 s.
47136
  Swift Jonathan Gulliver utazasa lilliputban / Swift Jonathan. – Budapest, 1974. – 76с.
47137
  Swift Jonathan Gulliver"s travels / Swift Jonathan. – Київ-Львів, 1950. – 116с.
47138
  Swift Jonathan Gulliver"s travels / Swift Jonathan. – Вид. 2-е. – Київ-Львів, 1957. – 116с.
47139
  Swift J. Gulliver"s travels / J. Swift. – M., 1973. – 330с.
47140
  Swift Jonathan Gulliver"s travels / Swift Jonathan; with an introd.by P.Rogers. – London : Campbell Publishers, 1991. – XLV,318p. – (Everyman"s Library ; 26 ; The Millenium Library). – ISBN 1-85715-026-0
47141
  Swift Jonathan Gulliver"s travels / Swift Jonathan. – Harmondsworth : Penguin books, 1994. – 329p. – (Penguin popular classics). – ISBN 0-14-062084-2
47142
  Swift Jonathan Gulliver`s travels / Swift Jonathan; Retold by C. West; Illustr. by N. Harris. – Oxford : Oxford Univ. Press, 1998. – 76p. : ill. – (Oxford bookwors: Green series; Stage 4). – ISBN 0 19 422730 8
47143
  Swift Jonathan Gullivers Reisen / Swift Jonathan. – Hanau/Main. – 216с.
47144
  Swift J. Gullivers Reisen / J. Swift. – Berlin, 1972. – 182с.
47145
  Swift J. Gullivers Reisen / J. Swift. – Berlin, 1973. – 180с.
47146
  Snizek Rudolf Gumarenska prirucka / Snizek Rudolf, Ouradnik Antonin. – Praha, 1956. – 203с.
47147
  Kunne Manfred Gummi. Roman eines Werkstoffes. / Kunne Manfred. – Leipzig, 1973. – 359с.
47148
  Kansu Ceyhun Atuf Gunes salkimi / Kansu Ceyhun Atuf; Derleyen M.Uyguner. – Istanbul : Bilgi yayinevi, 1991. – 174s. – (Butun eserleri ; 1). – ISBN 975-494-234-X
47149
   Guney-dogu Avrupa arastirmalari dergisi. – Istanbul
12. – 1998
47150
  Hayber Abdulkadir Gunortasi : Bulunmus olu / Hayber Abdulkadir. – Istanbul : M.E.B, 2000. – 164s. – (Turk edebiyati dizisi ; 61). – ISBN 975.11.1748.8
47151
  Muller Heinrich Guns, pistols, revolvers. / Muller Heinrich. – Leipzig, 1988. – 224с.
47152
  Neuhaus V. Gunter Grass. "Die Blechtrommel" : Interpretation / Volker Neuhaus. – 3., uberarb. Aufl. – Munchen : Oldenbourg, 1992. – 160S. – На обкл.: Oldenbourg Interpretationen mit Unterrichtshilfen. – (Oldenbourg Interpretationen / Hrsg. von B.Sowinski, R.Meurer ; Bd.16). – ISBN 3-486-88621-5
47153
  McLeod Guru Nanak and the Sikh religion / McLeod. – Oxford, 1968. – 259с.
47154
  Bulgakov Mihail Gurulo lakoter / Bulgakov Mihail, 1990. – 134 с.
47155
  Paridah Abd. Samad Gus Dur: a peculiar leader in Indonesia"s political agony : The forces of Indonesian politics during Gus Dur in power / A political analysis Paridah Abd. Samad. – Seri Kembangan, 2001. – XL,414p. – ISBN 983-99417-2-0
47156
  Teira Cubel Gusanos de seda / Teira Cubel. – Madrid : Anaya & Mario Muchnik, 1993. – 249, [1] p.
47157
  Osuchowski Jerzy Gusen. Przedsionek piekla / Osuchowski Jerzy. – Warszawa, 1961. – 208с.
47158
   Gusswerkstoffe, Nichteisenmetalle, Sinterwerkstoffe, Plaste / O. Koch, K. Domnick, G. Homuth, G. Umlauff; O. Koch, K. Domnick, G. Homuth, G. Umlauff. – 6. Auflag. – Leipzig : Grundstoffindustrie, 1990. – 176 S. : Ill. : Technische Stoffe. – ISBN 3-342-00520-3
47159
  Vesely Marian Gustav Mally / Marian Vesely. – Bratislava : Pallas, 1975. – 18 p., 17 fareb. reprod. : 17 fareb. reprod.
47160
  Kuntze J.E. Gustav Theodor Fechner (Dr. Mises) : ein deutsches Gelehrtenleben / J.E. Kuntze. – Leipzig : Verlag von Breitkopf und Hartel, 1892. – X,372 S.
47161
  Kieser Harry Gustav Weidanz. / Kieser Harry. – Heidenau, 1956. – 20с.
47162
  Scribe A.E. Gustave III. Le dieu et la bayadere / A.E. Scribe. – Paris, 1854. – 96с.
47163
   Gustaw Morcinek. W 70-lecie urodzin. – Katowice, 1961. – 160 s.
47164
  Lasswitz K. Gustaw Teodor Fechner / K. Lasswitz ; przelz. R. Maliniak. – Warszawa : Wyd-wo "Przegladu Filozoficznego", 1903. – 257 s. – (Klasycy Filozofji ; V.)
47165
   Gustosology : collected works in 10 vol. / Min. of education a. science, youth a. sports of Ukraine, Inst. of innovative technologies a. content of education. – Kharkiv : Collegium. – ISBN 978-966-8604-77-5
Vol. 3 : Theory and practice of aesthetic taste development : study guide for higher educational estasblishments / Nataliia G. Kalashnyk ; [ed. a. transl. L.S. Kalashnyk ]. – 2011. – 306, [2] p., [1] l. phot. : ill., tab., portr. – В кінці кн. вихідні дані зазнач. укр. мовою. – Bibliogr.: p. 165-178
47166
   Gustosology : collection on works in 10 vol. : textbook for students of higher educational inst. / Min. of education a. science, youth a. sport of Ukraine, Inst. of innovative technologies a. content of education. – Kharkiv : Collegium. – ISBN 978-966-8604-53-9
Vol. 4 : Theory and practice of aesthetic taste development : course of lectures / Nataliia G. Kalashnyk. – 2011. – 298, [4] p., [1] l. ill. : ill., tab. – В кінці кн. вихідні дані зазнач. укр. мовою. – Бібліогр. в підрядк. прим.
47167
   Gustosology : collected works in 10 vol. : study guide for higher educational estasblishments / Min. of education a. science, youth a. sports of Ukraine, Inst. of innovative technologies a. content of education. – Vinnitsa : Edelveis. – ISBN 978-966-8604-45-4
Vol. 1 : Aesthetic tastes and creativity of a personality/ Nataliia G. Kalashnyk ; [ed. a. transl. L.S. Kalashnyk ]. – 2012. – 317, [3] p. : ill., tab., portr.
47168
  Gessner A. Gut essen-aber mit Kopfche. 5. Aufl / A. Gessner, D. Lohmann. – Berlin : Folk und Gesundheit, 1975. – 188 S. : Il. – (Passat-Bucherei ; Bd. 69)
47169
   Gute Briefe keine Kunst: geschaftlich & privat. – Munchen, 1991. – 361с.
47170
   Guten Tag Krystyna. – Berlin, 1973. – 95с.
47171
  Breitung Horst Guten Tag, Berlin! / Breitung Horst, Konig Renate. – Leipzig, 1973. – 200с.
47172
  Breitung Horst Guten Tag, Berlin! / Breitung Horst, Konig Renate. – Leipzig, 1975. – 165с.
47173
  Sokol J. Guten Tag, Computer! / J. Sokol. – Berlin : Veb Verlag, 1979. – P. 88
47174
  Schweickert W.K. Guten Tag, Herr von Knigge / W.K. Schweickert, Hold Bert. – Lpz., 1957. – 250с.
47175
  Smolka K. Gutes Benehmen von A - Z Alphabetisch betrachtet / K. Smolka. – Berlin : Verlag Neues Leben, 1957. – 455 S, 20 Bl. Phot.
47176
  Mackensen Lutz Gutes Deutsch in Schrift und Rede / Mackensen Lutz. – Munchen, 1993. – 416с.
47177
  Manekeller Wolfgang Gutes Deutsch: schreiben und sprechen / Manekeller Wolfgang, Reinert-Schneider Gabriele. – Niedernhausen, 1989. – 416с.
47178
  Faulseit D. Gutes und schlechtes Deutsch. / D. Faulseit. – Leipzig, 1972. – 154с.
47179
  L"Ange Francois-Joseph Guvres / L"Ange Francois-Joseph. – Paris, 1968. – 239с.
47180
  Scott Walter Guy Mannering, czyli Astrolog / Scott Walter. – Warszawa, 1975. – 493с.
47181
   Guyana : Experience with macroeconomic stabilization, structural adjustment, and poverty reduction / Egoume-Bossogo Philippe, , Faal Ebrima, Nallari Raj, Weisman Ethan; Coord. by P. Egoume-Bossogo; International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund, 2000. – 11,143p. – ISBN 1-58906-191-8
47182
  Hall J.E. Guyton and Hall textbook of medical physiology / John E. Hall. – 12th ed. – Philadelphia : Elsevier Saunders, 2011. – XIX, 1091 p. : ill., tab. – Index: p. 1043-1091. - With student consult online access. – Бібліогр. в кінці ч. – ISBN 978-1-4160-4574-8
47183
   Guzel yazilar : gezi-hatura. – 2 bs. – Ankara : Turk Dil Kurumu, 2000. – 17, 372s. – (Ataturk Kultur, Dil ve Tarih Yuksek Kurumu Turk Dil Kurumu Yayinlari ; 5 ; 646 : Guzel Yazilar Dizisi). – ISBN 975-16-0911-9
47184
   Guzel yazilar : roportajlar. – Ankara : Turk dil kurumu, 2000. – 18,314s. – (Ataturk Kultur, Dil ve Tarih Yuksek Kurumu Turk Dil Kurumu Yayinlari: 648 ; 7 ; Guzel yazilar dizisi). – ISBN 975-16-0910-0
47185
   Guzel yazilar : kisa oyunlar. – 2 bs. – Ankara : Turk Dil Kurumu, 2000. – 336s. – (Ataturk Kultur, Dil ve Tarih Yuksek Kurumu Turk Dil Kurumu Yayinlari ; 4 ; Guzel Yazilar Dizisi ; 648). – ISBN 975-16-0803-1
47186
   Guzel yazilar : denemeler. – 2 bs. – Ankara : Turk Dil Kurumu, 2000. – 21, 364s. – (Ataturk Kultur, Dil ve Tarih Yuksek Kurumu Turk Dil Kurumu Yayinlari ; 10 ; 649 : Guzel Yazilar Dizisi). – ISBN 975-16-1159-8
47187
   Guzel yazilar : siirler. – 2 bs. – Ankara : Turk Dil Kurumu, 2000. – 24, 314s. – (Ataturk Kultur, Dil ve Tarih Yuksek Kurumu Turk Dil Kurumu Yayinlari ; 8 ; 644 : Guzel Yazilar Diizisi). – ISBN 975-16-0917-8
47188
   Guzel Yazilar : mektuplar. – 2 bs. – Ankara : Turk Dil Kurumu, 2000. – 14, 221s. – (Ataturk Kultur, Dil ve Tarih Yuksek Kurumu Turk Dil Kurumu Yayinlari ; 6 ; 647 : Guzel Yazilar Dizisi). – ISBN 975-16-0912-7
47189
   Guzel Yazilar : Oguz`dan bugune. – 2 bs. – Ankara : Turk Dil Kurumu, 2000. – 25, 398s. – (Ataturk Kultur, Dil ve Tarih Yuksek Kurumu Turk Dil Kurumu Yayinlari ; 1 ; 640 : Guzel Yazilar Dizisi). – ISBN 975-16-0800-7
47190
   Guzelyaziar : romanlar. – Ankara : Turk dil kurumu, 2000. – 20, 456s. – (Ataturk Kultur, Dil ve Tarih Yuksek Kurumu Turk Dil Kurumu Yayinlari: 645 ; 9 ; Guzel yazilar dizisi). – ISBN 975-16-1154-7
47191
  Spoljar K. Gvozde i lovor / K. Spoljar. – Zagreb, 1968. – 299с.
47192
  Кетков Ю.Л. GW-, Turbo- и Quick BASIC для IBM PC / Ю.Л. Кетков. – Москва : Финпресс, 1992. – 239с.
47193
  Friedrich Henryk Gwara kurpiowska, fonetyka / Friedrich Henryk. – Warszawa, 1955. – 132с.
47194
  Rudnicki Sergiusz Gwara polska wsi Korczunek kolo Zytomierza = Польська говірка села Корчунок біля Житомира. Фонетика. Морфологія : Fonetyka. Fleksja / Rudnicki Sergiusz; Towarzystwo naukowe warszawskie, PAN, Instytut slawistyki. – Warszawa : SOW, 2000. – 210s. – ISBN 83-86619-88-0
47195
  Tokarski Jan Gwara Serpelio fonetyka, fleksja / Tokarski Jan. – Wroclaw-Warszawa-Krakow, 1964. – 156с.
47196
   Gwardia ludowa i armia ludowa na Lubelszczyznie. (1942-1944). – Lublin, 1960. – 416с.
47197
  Jaros Irena Gwary opoczynskie na tle jezykowego pogranicza Malopolski i Mazowsza // Acta Universitatis Lodziensis / Uniwersytet Lodzki. – Lodz, 2001. – S.1-233. – (Folia linguistica ; N 40). – ISSN 0208-6077
47198
  Kwiatkowski Tadeusz Gwiazda brazylijskiego nieba. / Kwiatkowski Tadeusz. – Warszawa, 1953. – 220с.
47199
  Spark Muriel Gwiazda filmowa / Spark Muriel. – Warszawa, 1975. – 140с.
47200
  Terlecki Wladyslaw Gwiazda Piolun / Terlecki Wladyslaw. – Warszawa, 1968. – 224с.
47201
  Kurek Jalu Gwiazda spada. / Kurek Jalu. – Warszawa, 1961. – 268с.
47202
  Kurek Jalu Gwiazda spada. / Kurek Jalu. – Warszawa, 1974. – 231с.
47203
  Dabrowska Maria Gwiazda zaranna. / Dabrowska Maria. – Warszawa, 1956. – 248с.
47204
  Elektorowicz Gwiazdy drwiace / Elektorowicz, leszek. – Warszawa, 1974. – 206с.
47205
  Michalski Czeslaw Gwiazdy ekranu / Michalski Czeslaw. – Warszawa, 1976. – 238с.
47206
  Wyganowski Wojciech Gwiazdy i lek / Wyganowski Wojciech. – Warszawa : Czytelnik, 1983. – 386с.
47207
  Bacewicz Wanda Gwiazdy nas wodza. / Bacewicz Wanda. – Warszawa, 1974. – 158с.
47208
   Gwiazdy sportu. – Warszawa, 1971. – 296с.
47209
  Mularczyk Andrzej Gwiazdy w kaluzach. / Mularczyk Andrzej. – Warszawa, 1957. – 324с.
47210
  Januszkiewicz Zbigniew Gwiazdy w poludnie / Januszkiewicz Zbigniew. – Warszawa, 1973. – 352с.
47211
  Izworski Jacek Gwiezdne szczenie / Izworski Jacek. – Warszawa, 1986. – 288с.
47212
  Wawrzak Jerzy Gwizdzac na smierc / Wawrzak Jerzy. – Katowice : KAW, 1985. – 132s. – ISBN 83-03-01007-7
47213
   Gyermek-es ifjusagvedelem 1975-1981 : Valogatas a hasai es kulfoldi szakirodalombol. – Budapest, 1982. – 101с.
47214
  Bajzath Ferencne Gyermekruha szabas-varras. / Bajzath Ferencne. – Budapest, 1975. – 287с.
47215
  Kosser Marianne Gymnastik fur die Frau / Kosser Marianne. – Berl., 1955. – 72с.
47216
  Gutsmuths Joh. Chr. Gymnastik fur die Jugend / Joh. Chr. Gutsmuths. – Berl., 1956. – 448с.
47217
  Simon Istvan Gyonyoru terhem / Simon Istvan. – Budapest, 1976. – 359с.
47218
  Rayman Janjs Gyumolcsfajtak zsebkonyve / Rayman Janjs, Tomcsanyi Pal. – Budapest : Mezogazdasagi Kiado, 1967. – 195s.
47219
   Gyvenamuju namu statybos klausimai : Вопросы жилищного строительства. – Vilnius : Valstybine, 1962. – 188s. – Сборник научных статей
47220
  Kazlauskas J. Gyvuliu ir pauksciu helmintozes / J. Kazlauskas, J. Pagirys, M. Rauckis. – Vilnius : Politines ir Mokslines Literaturos Leidykla, 1961. – 362s.
47221
  Solecki Juliusz Gzas satysfakcji / Solecki Juliusz. – Krakow, 1976. – 135с.
47222
  Draber-Monko Agnieszka Gzy (diptera) pasozyty ssakow polski / Draber-Monko Agnieszka. – Warszawa, Wroclaw : Naukowe
Nr 8 : Monografie parazytologiczne. – 1978. – Gasterophilidae, hypodermatidae i oestridae
47223
  Барыкин К.К. h = 533 : ( О Московской телебашне) / К.К. Барыкин. – Москва : Политиздат, 1974. – 110с.
47224
  Nagel Otto H. Zille. Veroffentlichung der Deutschen Akademie der Kunste. / Nagel Otto. – Berl., 1956. – 184с.
47225
  Smith David H.G. Wells: Desperately Mortal / Smith David. – New Haven; London, 1986. – 634с.
47226
   H.H. Richardson and his office. Selected drawings. A centennial of his move to Boston 1874. – Boston, 1974. – 220с.
47227
  O"Brian H.M.S. Surprise / Patrick O"Brian. – New York ; London : Norton & со, 1991. – ill. – Список тв. авт. на початку кн. - На корінці зазнач.: 3. – ISBN 0-393-30761-1
47228
  Gironella Jose Maria Ha estallado la paz / Gironella Jose Maria. – Barcelona, 1966. – 760с.
47229
  Gironella J.M. Ha estallado la paz / J.M. Gironella. – Barcelona : Planeta, 1992. – 633 с. – ISBN 84-08-00019-5
47230
   Haac Grober Weltatlas : Register. – Leipzig : Hermann Haack, 1968. – 119S.
47231
   Haack Grosser Weltatlas.. – Gotha-Lpz.
1. – 1965. – с.
47232
   Haack Grosser Weltatlas.. – Gotha-Lpz.
2. – 1965. – 4с.
47233
   Haack Grosser Weltatlas.
6. – 1965. – с.
47234
   Haack Hausatlas.. – Gotha/Lpz., 1965. – 298с.
47235
   Haack Hausatlas.. – Gotha, Leipzig, 1973. – 296с.
47236
   Habasesti. Monografie archeologica.. – Bucuresti, 1954. – 611с.
47237
  Дерюжинский В.Ф. Habeas corpus и его приостановка по английскому праву : очерк основных гарантий личной свободы в Англии и их временного ограничения / В.Ф. Дерюжинский. – Юрьев (б. Дерпт) : [Типо-лит. Г. Лакмана], 1895. – XII, 392, XXIV с. – С. I-XXIV: документы и акты на англ. яз.- Экз. в разных тип. переплетах. – Библиогр. в прим.
47238
  Hemingway E. Haben und Nichthaben. / E. Hemingway. – Berlin, 1973. – 112с.
47239
  Ткачук Р. Habent sua fata libelli. Втрачені твори митрополита Іпатія Потія // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 117-119. – ISSN 2307-2261
47240
  Айзеншток І.Я. Habent sua fata... / Айзеншток. – Харьков : Типо-литогp. В-РС Укpкpыма, 1922. – 12 с.
47241
  Kramer Volkhard Habicht und sperber / Kramer Volkhard. – Wittenberg, Lutherstadt : A. Ziemsen Verlag, 1955. – 100s. – (Die Neue Brehm - Bucherei)
47242
  Azrin Nathan Habit control in a day / Azrin Nathan, Nunn, Gregory. – New York, 1977. – 192с.
47243
  Rychlewski Janusz Habit i czako. Powiesc z okresu powstaniw listopadowego / Rychlewski Janusz. – Warszawa, 1960. – 476с.
47244
  Matei Mircea Habitatul medieval rural din valea moldovei si din bazinul somuzului mare (Secolele 11-17) / Matei Mircea, Emandi Emil. – Bucuresti, 1982. – 195с.
47245
  Тенсон И.А. Habits and ways in Great Britain and the United States / И.А. Тенсон, Г.А. Войтова. – Москва, 1978. – 216с.
47246
  Atala Carlos Habla usted espanol? / Atala Carlos, Pahl Dietrich. – Berlin, 1979. – 185с.
47247
  Vlasenko M. Hable Espanol = [Розмовляйте іспанською мовою] : практичний курс іспанської мови для початківців / M.Vlasenko. – Київ : Вадим Карпенко, 2012. – 288 p. : tab. – Bibliogr.: p. 284. – ISBN 966-8387-20-1
47248
  Klimov A.N. Habra o no habra infarto? / A.N. Klimov, B.M. Lipovetski. – Moscu : Mir, 1987. – 108p.
47249
  Lassota Habsburgs and Zaporozhian cossacks / Lassota, von Steblau Erich. – Littleton, 1975. – 144с.
47250
  Chaple Sergio Hacia otra luz mas pura / Chaple Sergio. – La Habana, 1975. – 93с.
47251
  Zambrano M. Hacia un saber sobre el alma / Maria Zambrano. – Madrid : Alianza ed., 1993. – 204 p. – (Alianza Tres ; 197). – ISBN 84-206-3197-3
47252
  Hatch Brian Hacking Linux exposed : Linux security secrets and solutions / Hatch Brian, Lee James; Series consult. G. Kurtz. – 2nd ed. – Berkeley : McGraw-Hill/Osborne, 2003. – 28,712p. – ISBN 0-07-222564-5
47253
  Schussnig B. Hadbuch der Protophytenkunde : Eine vergleichend-morphologische und biologische Darstellung der niederen Pflanzen fur Biologen, Mediziner und Landwirte / B. Schussnig. – Jena : VEB Gustav Fischer
B. 2. – 1960. – 1144S. : Mit 880 Abbildungen im Text
47254
  Greiner H. Hadelsubliche Plasthalbzeuge und ihre Abmessungen / H. Greiner. – Berl., 1959. – 103с.
47255
  Nowakowski Marek Hades / Nowakowski Marek. – Lublin : Wyd-wo UMCS, 1998. – 58s. – (Wspolczesne opowiadania polskie). – ISBN 83-227-1298-7
47256
   Haditechnika 1975 : Nephadseregunk harom evtizedes haditechnikai fejlodese. – Budapest : Zrinyi Katonai Kiado, 1975. – 169с.
47257
  Keller Gottfried Hadlaub. / Keller Gottfried. – Berlin, 1958. – 126с.
47258
   Hadronic physics at intermediate energy, II / Winter School held at Folgaria, Italy, Second course, February 23-38, 1987; Bressani T., Minetti B. – Amsterdam : North-Holland, 1987. – 531 с.
47259
  Tolstoi Lew Hadschi Murat / Tolstoi Lew. – Berlin, 1976. – 111с.
47260
  Tolstoi Lew Hadschi Murat / Tolstoi Lew. – Berlin, 1982. – 181с.
47261
  Жила А. Haemanthus albiflos Jacq. (Amaryllidaceae Jaume St.-Hil.) у колекції НБС ім. М.М. Гришка НАН України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – C. 104-105. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 19/21). – ISSN 1728-3817


  Описані особливості двох екологічних форм Haemanthus albiflos Jacq., що утримуються у колекції. The peculiarities of two ecological form of Haemanthus albiflos Jacq. are described.
47262
  Rolland R. Haendel / R. Rolland. – Budapest. – 223с.
47263
   Haft i zdobienie stroju ludowego.. – Warszawa, 1955. – 108с.
47264
  Glowczewska Anna Haft kaszubski. / Glowczewska Anna. – Warszawa, 1981. – 56с.
47265
  Dobkiewiczowa Kornelia Haftowane trzewiczki / Dobkiewiczowa Kornelia. – Katowice, 1958. – 224с.
47266
  Dziewanowska Jadwiga Hafty i koronki / Dziewanowska Jadwiga, J. Turska. – Wyd. 2. – Warszawa, 1959. – 146с.
47267
  Piltz E. Hagia Sophia and Ottoman architecture // Byzantinoslavica : revue internationale des etudes Byzantines / Slovansky ustav. – Prague, 2014. – T. 72, 1/2. – P. 293-309. – ISSN 0007-7712
47268
  Papp Jozsef Hagyomanyok es targyi emlekek az Eotvos Loranad tudomanyegyetemen / Papp Jozsef. – Budapest, 1982. – 350с.
47269
   Hahn Air єднаємо агентів з авіалініями // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 7, спецвыпуск. – С. 10-11 : фото. – ISSN 1998-8044
47270
   Hahn Air и контент Украина новые горизонты для турбизнеса // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 2. – С. 9 [прилож.] : фото
47271
   Hahn Air розумне рішення для туристичних агентів // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 4, липень - серпень. – С. 22-23 : фото. – ISSN 1998-8044
47272
   Hahn Air розширює переваги для турагентів-партнерів // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 2. – С. 24-25 : фото. – ISSN 1998-8044
47273
   Hahn Air теперь гарантирует 14-дневный1 процесс возврата // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 1. – С. 9 [прилож.]. – ISSN 1998-8044
47274
   Hahn Air: Відповідь на всі ваші питання з дистрибуції квитків // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 2, березень - квітень. – С. 26-27 : фото. – ISSN 1998-8044
47275
  Лонг Кімберлі Hahn Air: партнери - понад усе! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 2, березень - квітень. – С. 28-29 : фото. – ISSN 1998-8044
47276
   Hahn Air: широкий вибір і легке оформлення квитків // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 5, вересень - жовтень. – С. 34-35 : фото. – ISSN 1998-8044
47277
  Bundtzen E. Haie total erlebt : Mit personlichen Erlebnissen uber Haie in den sieben Meeren, einem Atlas, um die einzelnen Arten zu erkennen, sie bestimmen und ihr Verhalten verstehen zu konnen... / Eberhard Bundtzen. – Kamenz : Strombus Naturverlag, 1991. – 141 S. : Ill. – (Unterwasserreport ; 3)
47278
  Morris Roger Haig: the General"s progress / Morris Roger. – "s.l.", 1982. – 450с.
47279
  Pludra Benno Haik und Paul / Pludra Benno. – Berlin, 1957. – 144с.
47280
  Ostrovsky Nikolai Hail, life! / Ostrovsky Nikolai. – M. – 190с.
47281
  Ostrovsky Nikolai (Ostrowski) Hail, life! / Ostrovsky Nikolai (Ostrowski). – M., 1955. – 192с.
47282
  Bikov Vasil Haita lupulor / Bikov Vasil; Ene V. – Bucuresti, 1980. – 195с.
47283
  Sevcenko Taras (Shewtsenko) Hajdamaci / Sevcenko Taras (Shewtsenko). – Praha, 1951. – 147с.
47284
  Sevcenko T. Hajdamaci / Taras Sevcenko ; [transl. Z. Bergova ; ill. M. Vasa]. – Praha : Svet sovetu, 1961. – 128, [3] с. : ill.
47285
  Szewczenko T. Hajdamacy / T. Szewczenko ; przeklad, poprzedzony studium L. Sowinskiego. – Lwow : Ksiegarnia polska A.D. Bartoszewicza i M. Biernackiego, 1883. – 149 s. – (Bibljoteka Mrowki ; t. 67/68)
47286
  Serczyk W.A. Hajdamacy / Wladyslaw A.Serczyk. – Krakow : Literackie, 1978. – 461, [ 2 ] c.
47287
  Veselinovic J. Hajduk Stanko / J. Veselinovic. – Ljubljana : Nolit, 1973. – 322 s.
47288
  Szentivanyi Kalman Hajnali madarak / Szentivanyi Kalman. – Budapest, 1967. – 606с.
47289
  Hviezdoslav Hajnikova zena / Hviezdoslav. – Bratislava, 1957. – 258с.
47290
  Hviezdoslav Pavol Orszagh Hajnikova zena / Hviezdoslav Pavol Orszagh. – Bratislava, 1960. – 259с.
47291
  Hviezdoslav Pavol Orszach Hajnikova zena / Hviezdoslav Pavol Orszach. – Bratislava, 1975. – 287с.
47292
  Purchas Samuel Hakluytus Posthumus or Purchas His Pilgrimes : [in 20 vol.] / Samuel Purchas, B.D. – Glasgow : James MacLehose and Sons
Vol. 16. – 1906. – XIX, 579 p. – Кн. в пошкодж. вигляді
47293
  Reichel Gisela Hakons Lied. Ein Roman um den Schreiber des Beowulf Epos / Reichel Gisela. – Lpz., 1962. – 266с.
47294
   HAL"s legacy : 2001"s computer as dream and reality. – Cambridge; London : The MIT press, 1997. – XXII,383p. : ill. – ISBN 0-262-19378-7
47295
  Freyer Paul Herbert Halal a tengereken. A fasiszta nemetorszag tengeralattjaro-flottaja a masodik volaghaboruban / Freyer Paul Herbert. – Budapest, 1975. – 340с.
47296
  Morike Eduard Halb ist es Lust, halb ist es Klage / Morike Eduard. – Leipzig, 1983. – 380с.
47297
  Moschwitzer A. Halbeiterelektrik / A. Moschwitzer, K. Lunze. – Berlin, 1973. – 560с.
47298
   Halbleite rprobleme in Referaten des Halbleiter ausschusses des Verbandes Deutscher Physikalischer Gesellschaften, Mainz 1955.. – Braunschweig
3. – 1956. – 278 S.
47299
  Grauhering K. Halbleiter-Bauelemente : Physikalische Grundlagen, Aufbau und Herstellung der Dioden und Transistoren / K. Grauhering. – 2. bearg. Aufl. – Berlin : VEB Verlag Technik, 1961. – 72 s.
47300
  Pfuller S. Halbleiter-Bauelemente neuere Technik : Allgemeinverstandliche Einfuhrung in die Halbleitertechnik / S. Pfuller. – 2. verand. u. erw. Auflage. – Leipzig : VEB Fachbuchverlag, 1962. – 212 s.
47301
   Halbleiter probleme. In Referaten des Halbleiter ausschusses auf Tagungen des Verbandes Deutscher Physikalischer Gesellschaften Bad Pyrmont 1959.. – Braunschweig
5. – 1960. – 344 S.
47302
   Halbleiter probleme. In Referaten des Halbleiter ausschusses des Verbandes Deutscher Physikalischer Gesellschaften, Heidelberg 1957.. – Braunschweig
4. – 1958. – 382 S.
47303
  Pfeifer Harry Halbleiterelektronik. Elektronik fur den Physiker VI / Pfeifer Harry. – 3. Aufl. – Berlin : Akademie-Verlag
6. – 1977. – 233 S.
47304
  Bindmann W. Halbleiterphysik und elektronik. English-Deutsch. Deutsch-English / W. Bindmann. – 2. verb. Aufl. – Berlin : VEB Verlag Technik, 1966. – 616 S.
47305
   Halbleiterprobleme in Referaten des Halbleiterausschusses der Verbandes Deutscher Physikalischer Gesellschaften, Innsbruck 1953.. – Braunschweig
1. – 1954. – 388с.
47306
   Halbleiterprobleme in Referaten des Halbleiterausschusses der Verbandes Deutscher Physikalischer Gesellschaften, Innsbruck 1954.. – Braunschweig
2. – 1955. – 292 S.
47307
   Halbleiterprobleme. In Referaten des Halbleiterausschusses auf Tagungen des Verbandes Deutscher Physikalischer Gesellschaften, Erlangen 1960.. – Berlin ; Braunschweig
6. – 1961. – 346 с.
47308
   Halbleiterwerkstoffe.. – Leipzig, 1968. – 292с.
47309
  Yuksel Aysegul Haldun taner tiyatrosu / Yuksel Aysegul. – Istanbul : Bilgi yayinevi, 1986. – 232s. – (Bilgi ; 42 ; Yayinlari bilgi dizisi)
47310
  Tilschova Anna Maria Haldy / Tilschova Anna Maria. – Praha, 1950. – 360с.
47311
  Trofymenko S.V. Half-bare positron in the inner gap of a pulsar / S.V. Trofymenko, V.M. Kontorovich // Advances in Astronomy and Space Physics / Taras Shevchenko national university of Kyiv ; Main astronomical observatory of the National academy of sciences of Ukraine ; ed. board : I.L. Andronov, Yu.Yu.Balega, L.F. Chernogor [et al.]. – Kyiv, 2017. – Vol. 7, iss. 1/2. – P. 36-42. – ISSN 2227-1481


  The pulsed radiation from the Crab Pulsar consists of the main pulse (MP) and inter pulse (IP), as well as of the extra pulse components appearing at certain frequencies. One of the mysteries of these data, found by Moffett and Hankins twenty years ...
47312
  Perry A. Half moon street : [a Charlotte and Thomas Pitt novel] / Anne Perry. – New York : Ballantine books, 2001. – 311, [1] p. – (National Bestseller). – ISBN 0-449-00655-7
47313
  Campbell Maria Halfbreed / Campbell Maria. – Toronto, 1979. – 157с.
47314
   Haliczanin.. – Lwow
1. – 1830. – 270с.
47315
  Elcin Sukru Halk edebiyati arastirmalari / Elcin Sukru. – 2.baski. – Ankara : Akcag. – ISBN 975-338-195-6(Takim); 975-338-196-4(1.Cilt)
1. – 1997. – 522s.
47316
  Elcin Sukru Halk edebiyati arastirmalari / Elcin Sukru. – 2.Baski. – Ankara : Akcag. – ISBN 975-338-195-6(Takim); 975-338-197-2(1.Cilt)
2. – 1997. – 674s.
47317
  Elcin Sukru Halk edebiyatina giris : Gozden gecirilmis ilaveli yeni baski / Elcin Sukru. – 6. baski. – Ankara : Akcag, 2000. – 764s. – ISBN 975-338-001-1
47318
  Elcin Sukru Halk edebiyatina giris : Gozden gecirilmis ilaveli yeni baski / Elcin Sukru. – 8. baski. – Ankara : Akcag, 2004. – 764s. – (Akcag yayinlari; 94 ; 8 ; Kaynak eserler). – ISBN 975-338-001-1
47319
  Szubert Elizabeth Halka und Nora / Szubert Elizabeth. – Berl., 1961. – 304с.
47320
  Tretyak O.V. Hall current distribution in Semiconductor samples designed for investigation of quantum of effects / O.V. Tretyak, Ju.S. Zharkilch, V.V. Piatnitsky // Physical of Lowdimen signal structures, 1996. – №6
47321
  Santos Fernandez Hallar la hipotenusa... / Santos Fernandez, Jose Manuel. – La Habana, 1976. – 133с.
47322
  Roye Gerhard Halle / G. Roye, L. Thieme. – Leipzig, 1971. – 143 S.
47323
   Halle und sein Umland : Geographischer Exkursionsfuhrer. – Halle : Mitteldeutscher Verlag, 2002. – 286S. : Ill. – ISBN 3-89812-167-4
47324
  Mrusek Hans Joachim Halle/Saale. / Mrusek Hans Joachim. – Lpz., 1960. – 179с.
47325
  Mrusek Halle/Saale. / Mrusek, Hans-Joachim. – Leipzig, 1976. – 211с.
47326
   Hallesche Beitrage zur Orientwissenschaft. – Halle (Saale)
Hf. 25 (Sonderheft). – 1998


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
47327
   Hallesche Beitrage zur Orientwissenschaft. – Halle (Saale)
Hf. 26. – 1998


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
47328
   Hallesche Beitrage zur Orientwissenschaft. – Halle (Saale)
N 27. – 1999


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
47329
   Hallesche Beitrage zur Orientwissenschaft. – Halle (Saale)
N 28. – 1999


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
47330
   Hallesche Beitrage zur Orientwissenschaft. – Halle (Saale)
N 29. – 2000


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
47331
   Hallesche Beitrage zur Orientwissenschaft. – Halle (Saale)
N 30. – 2000


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
47332
   Hallesche Beitrage zur Orientwissenschaft. – Halle (Saale)
N 31. – 2001


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
47333
   Hallesche Beitrage zur Orientwissenschaft. – Halle (Saale)
N 34. – 2002
47334
   Hallesche Beitrage zur Orientwissenschaft. – Halle (Saale)
N 35. – 2003


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
47335
   Hallesche Beitrage zur Orientwissenschaft. – Halle (Saale)
Hf.36 : Die koptische Kirche in den ersten drei islamischen Jahrhunderten: Beitrage zum gleichnamigen Leucorea-Kolloquium 2002. – 2003


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
47336
   Hallesche Beitrage zur Orientwissenschaft. – Halle (Saale)
Hf.32, Teil 1 : Sprache, Mythen, Mythizismen: Festschrift fur Walter Beltz zum 65. Geburtstag am 25. April 2000; Teil 1. – 2004


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
47337
   Hallesche Beitrage zur Orientwissenschaft. – Halle (Saale)
Hf.32, Teil 3 : Sprache, Mythen, Mythizismen: Festschrift fur Walter Beltz zum 65. Geburtstag am 25. April 2000; Teil 3. – 2004


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
47338
   Hallesche Beitrage zur Orientwissenschaft. – Halle (Saale)
Bd.37 : Morgenlandische Altertumer: Studien aus dem Institut fur Orientalische Archaologie and Kunst. – 2004


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
47339
   Hallesche Beitrage zur Orientwissenschaft.. – Halle (Saale)
N 24. – 1997


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
47340
   Hallesche Beitrage zur Orientwissenschaft.. – Halle (Saale)
N 24. – 1997


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
47341
  Lancaster Brown Peter Halley"s comet and the Principia / Lancaster Brown Peter. – Aldeburgh; Suffolk : Aries, 1986. – [8],349p. : 180 ill. – Tercentenary edition. – ISBN 0-948863-01-3
47342
  Weinhold Siegfried Hallo, Gold! / Weinhold Siegfried. – Halle (Saale) : Mitteldeutscher, 1971. – 186 S.
47343
  Giriat W. Hallotrony / W. Giriat, J. Rauluskiewicz. – Warszawa : Panstwowe wyd-wo naukowe, 1961. – 254 s.
47344
  Hartwig E. Halny : [album] / Edward Hartwig ; [wstep i nota: B. Kosinska]. – Lublin : Wydaw. Uniw. Marii Curie-Sklodowskiej, 1999. – 112, [7] s. : fot. – Текст парал пол., фр. та англ. мовами
47345
  Tomaszewski Bohdan Halo, tu mikrofony polskiego radia w Melbourne / Tomaszewski Bohdan. – Warszawa, 1957. – 224с.
47346
   Halogene und ihre wichtigsten Verbindungen.. – Berl., 1962. – 78с.
47347
  Illes Endre Halokba bonyolodva / Illes Endre. – Budapest, 1977. – 565с.
47348
  Kobus A. Halotrony i ich zastosowanie / A. Kobus, J. Tuszynski. – Warszawa, 1963. – 104с.
47349
  Dobrzycka Anna Hals / Dobrzycka Anna. – Warszawa, 1958. – 46с.
47350
  Halsman Philippe Halsman sight and insight. / Halsman Philippe. – New York, 1972. – 187с.
47351
  Ponicka Hana Haluzky / Ponicka Hana. – Bratislava, 1955. – 134с.
47352
  Баранов С.Е. Hamachi как средство организации удаленной работы учителя и ученика // Информатика и образование : научно-методический журнал / Российская Академия образования; Из-во "Образование и Информатика". – Москва, 2011. – № 7 (225). – С. 59-60. – ISSN 0234-0453


  В статье рассказывается, как с помощью двух бесплатно распространяемых программ (LiteManager Free и Hamachi) и сети Интернет можно организовать удаленное администрирование (контролирование) находящихся на расстоянии друг от друга компьютеров.
47353
  Ehlers Heinrich Hamans Haus / Ehlers Heinrich. – Rosock, 1982. – 391с.
47354
   Hamburg - hin und zuruck. – Berlin : Langenscheidt, 1995. – 37S. – (Felix & Theo ; Leichte Lekturen. Deutsch als Fremdsprache in drei Stufen;St.1). – ISBN 3-468-49693-1
47355
   Hamburg. – Munchen : Verlag Bucher, 1989. – 64 S. : ILL. – (Bucher"s Stadtereisen). – ISBN 3 7658 0552 1
47356
   Hamburg.. – Munchen, 1993. – 151с.
47357
  Lessing G.E. Hamburgische Dramaturgie. / G.E. Lessing; G. Fricke. – Lpz. – 432с.
47358
  Wangenheim Inge von Hamburgische Elegie / Wangenheim Inge von. – Halle : Mitteldeutscher Verlag, 1977. – 355 S.
47359
  Schutze Johann Friedrich Hamburgische Theater-Geschichte / Schutze Johann Friedrich. – Hamburg, 1974. – 712 с.
47360
  Shakespeare William Hamlet / Shakespeare William. – Harmondsworth, 1980. – 384с.
47361
  Shakespeare W. Hamlet / W. Shakespeare; Ceviren Orhan Burian. – Ankara : M.E.B., 2001. – 200s. – (Milli egitim bakanligi yayinlari; Bilim ve kultur eserleri dizisi ; 1 ; Tiyatro eserleri). – ISBN 975.11.0145.X
47362
  Suhamy Henry Hamlet (1600 environ) William Shakespeare / Suhamy Henry, Guillo Gisele avec la collab. de Dupeyron Francoise, Potelet Helene. – Paris : Hatier, 1994. – 79p. – (Profil d"une oeuvre). – ISBN 2-218-73787-1
47363
  Doblin A. Hamlet oder Die lange Nacht nimmt ein Ende : [Roman] / A. Doblin. – Berlin : Rutten & Loening, 1956. – 498 S.
47364
  Doblin Alfred Hamlet, czyli Kres dlugiej nocy / Doblin Alfred; Przelozyla A. Linke. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1966. – 534s.
47365
  Shakespeare W. Hamlet, dan kiralyfi / W. Shakespeare, 1974. – 142с.
47366
  Shakespeare William Hamlet, prince of Denmark / Shakespeare William. – Harmondsworth, 1970. – 179с.
47367
  Shakespeare William Hamlet, Prinz von Danemark / Shakespeare William. – Leipzig, 1974. – 163с.
47368
  Shakespeare William Hamlet. Prinz von Danemark / Shakespeare William. – Berl., 1966. – 164с.
47369
  Rapoport L. Hammer, Sichel, Davidstern : Judenverfolgung in der Sowjetunion / L. Rapoport. – Berlin : Links, 1992. – 334 S. : Il. – ISBN 3-86153-030-9
47370
  Fejfar Z. Hamodynamische Veranderungen bei Kreislaufstorungen / Z. Fejfar, M. Fejfarova. – Berlin : Veb Verlag Volk und Gesundheit, 1961. – 280S.
47371
  Brugsch Joachim Hamoglobin der rote Blutfarbstoff. / Brugsch Joachim. – 2. erw. und verb. Aufl. – Lpz., 1955. – 419с.
47372
  Booch Friedrich Hand-Worterbuch der russischen und deutschen Sprache / Booch Friedrich, Frey Adam, Fr. Messer. – 6 Afl. – Lpz. – 1148с.
47373
  Turnau Irena Hand - felting in Europe and Asia : From the Middle Ages to the 20-th century / Turnau Irena; Transl. by P.Rutkowski, I.Szymanska; Polish academy of scieces. Institute of archaeology and ethnology. – Warszawa, 1997. – 143p. – ISBN 83-85463-52-6
47374
  Штернберг Hand held / Штернберг, Тарасенко, А.П. Частиков. – М. : Знание, 1991. – 48с.
47375
   Hand in Hand. – M., 1960. – 308 с.
47376
   Hand in Hand. – Москва
2. – 1965. – 272 с.
47377
   Handarbeiten furs Baby.. – Lpz. – 19с.
47378
  Gosses I.H. Handboek tot de staatkundige geschiedenis van Nederland / I.H. Gosses, N.Japikse. – 2de herziene en bijgewerkte druk. – "s-Gravenhage : Nijhoff, 1927. – 12,915 blz.
47379
   Handbook 1968. Faculty of applied science.. – Newcastle, 1968. – 88с.
47380
   Handbook 1968. Faculty of architecture.. – Newcastle, 1968. – 68с.
47381
   Handbook 1968. Faculty of arts.. – Newcastle, 1968. – 124с.
47382
   Handbook 1968. Faculty of economics and commerce.. – Newcastle, 1968. – 102с.
47383
   Handbook 1968. Faculty of engineering.. – Newcastle, 1968. – 112с.
47384
   Handbook 1968. Faculty of science.. – Newcastle, 1968. – 80с.
47385
   Handbook der Schweizer Politik = Manuel de la politique suisse / U. Kloti, P. Knoepfel, H. Kriesi, W. Linder, Y. Papadopoulos. – 2. Aufl. – Zurich : NZZ Verlag, 1999. – 905 S. – ISBN 3-85823-805-8
47386
  Fox B.V. Handbook for Council clerks / B.V. Fox. – Lond., 1960. – X, IIIс.
47387
  Gibson Laurence Handbook for literary and debating societies : Including 83 examples of questions for debate, with summarized arguments on both sides / Gibson Laurence. – 10th ed. Entirely revised and greatly enlarged. – London a.o. : Hodder and Stoughton, 1919. – 331p.
47388
   Handbook for long-term election observers : beyond election day observation / [Office for Democratic Inst. a. Human Rights]. – Warsaw : OSCE ODIHR, 2014. – 64 p. : ill., tab. – ISBN 83-69190-35-6
47389
  Davis Martyn Handbook for media representatives / Davis Martyn. – London : Business Publ., 1967. – ХХ,319p.
47390
   Handbook for monitoring women"s participation in elections. – Warsaw : OSCE ODIHR, 2014. – 53 p. : il., tab.
47391
  Hubbard Handbook for preclears / Hubbard, Ron. – Copenhagen, 1979. – 244 p.
47392
   Handbook for social research in urban areas.. – Patis, 1964. – 214с.
47393
   Handbook for travellers in Southern Germany. – London, 1867. – 633, 68 p.
47394
   Handbook of asymmetric heterogeneous catalysis / ed.: Kuiling Ding, Yasuhiro Uozumi. – Weinheim : Wiley-VCH Verl. & Co. KGaA, 2008. – XVII, 448 p. : ill., tab. – Index: p. 439-448. – Бібліогр. в кінці ч. та в підрядк. прим. – ISBN 978-3-527-31913-8
47395
   Handbook of automation, computation, and control.. – Los Angeles, California
1. – 1958. – 20с.
47396
   Handbook of automation, computation, and control.. – New York-London
2. – 1959. – 38с.
47397
   Handbook of biochemistry and molecular biology. – Ed. 3. – Cleveland : CRC Press. – ISBN 0-87819-5110-6 (v.3)
Vol. 3 : Proteins. – 1976. – 633p.
47398
  Atack F.W. Handbook of chemical data. / F.W. Atack. – Altringham, 1957. – 630с.
47399
   Handbook of chemical methods for the determination of uranium in minerals and ores.. – Lond., 1950. – 22с.
47400
   Handbook of chemistry and physics : a ready-referencebook of chemical and physical data. – 33-rd. edit. – Cleveland, Ohio : Chemical Rubber Publishing Co.
P. 1. – 1951. – 1414 p.
47401
   Handbook of chemistry and physics : a ready-referencebook of chemical and physical data. – 33-rd. edit. – Cleveland, Ohio : Chemical Rubber Publishing Co.
P. 2. – 1951. – 1415-2894 p.
47402
   Handbook of chemistry and physics.. – 37-th edit. – Cleveland, Ohio, 1955. – 1500с.
47403
   Handbook of civil service. Laws and practices.. – N.Y., 1966. – 452с.
47404
  Koshkin N.I. Handbook of elementary physics = Koshkin N.J., Shirkevich M.G.Н.И. Кошкин Справочник по элементарной физике : tr. from Rus. / N.I. Koshkin, M. Shirkevich. – 2nd ed. – Moscow : Mir Publishers, 1968. – 216 с.
47405
  Koshkin N.I. Handbook of elementary physics = Н.И. Кошкин Справочник по элементарной физике : tr. from Rus. / N.I. Koshkin, M.G. Shirkevich. – 3th ed. – Moscow : Mir Publishers, 1977. – 272 с.
47406
  Koshkin N.I. Handbook of elementary physics = Н.И. Кошкин Справочник по элементарной физике / N.I. Koshkin, M.G. Shirkevich. – 4th ed. – Moscow : Mir Publishers, 1982. – 320 с.
47407
   Handbook of Endotoxin. – Amsterdam : Elsevier
Vol. 3 : Cellular Biology of Endotoxin. – 1985. – 455 p. : ill. - 77 p.
47408
   Handbook of Family and Marital Therapy. – New York, London : Plenum Press, 1983. – 487p.
47409
  Sauer M. Handbook of fluorescence spectroscopy and imaging : from single molecules to ensembles / Markus Sauer, Johan Hofkens, and Jorg Enderlein. – Weinheim : Wiley-VCH Verl. & Co. KGaA, 2011. – IX, 281 p. : ill., tab. – Index: p. 273-281. – Бібліогр. в кінці ч. та в підрядк. прим. – ISBN 978-3-527-31669-4
47410
   Handbook of Hungarian Foreign Trade.. – Budapest, 1967. – 190с.
47411
  Yoon Yeolsu Handbook of Korean art : folk painting / Yeolsu Yoon; transl. Wonjun Nam; edited by R. Whitfield. – Seoul : Yekyong, 2002. – 373 p. : ill. – ISBN 89-7084-194-6
47412
  Pak Youngsook Handbook of Korean art : Buddhist sculpture / Youngsook Pak, Roderick Whitfield. – Seoul : Yekyong, 2006. – 479 p. : ill. – First publ. in Korea in 2002. – ISBN 89-7084-192-X
47413
   Handbook of marketing. – London a.o. : Sage, 2002. – 19,582p. – ISBN 0-7619-5682-4
47414
   Handbook of neurochemistry. – New York, London : Plenum Press
2 : Experimental Neurochemistry. – 1982. – 475с.
47415
   Handbook of neurochemistry. – 2nd. edition. – New York, London : Plenum Press
Volume 3 : Metabolism in the nervous system. – 1983. – 698с.
47416
   Handbook of neurochemistry. – 2nd. edition. – New York-London : Plenum Press
Volume 4 : Enzymes in the nervous system. – 1983. – 549с.
47417
   Handbook of neurochemistry. – 2nd. edition. – New York, London : Plenum Press
Volume 5 : Metabolic turnover in the nervous system. – 1983. – 495с.
47418
   Handbook of neurochemistry. – 2nd. edition. – New York, London : Plenum Press
Volume 6 : Receptors in the nervous system. – 1984. – 668с.
47419
   Handbook of neurochemistry. – 2nd. edition. – New York, London : Plenum Press
Volume 7 : Structural elements of the nervous system. – 1984. – 710с.
47420
   Handbook of neurochemistry. – 2nd. edition. – New York, London : Plenum Press
Volume 8 : Neurochemical systems. – 1985. – 671с.
47421
   Handbook of neurochemistry. – 2nd. edition. – New York, London : Plenum Press
Volume 9 : Alterations of metabolites in the nervous system. – 1985. – 595с.
47422
   Handbook of neurochemistry. – 2nd edition. – New York, London : Plenum Press
Volume 10 : Pathological neurochemistry. – 1985. – 792с.
47423
   Handbook of News Agencies in the World. – Praha : [S. n.], 1986. – 167 p.
47424
   Handbook of optics : Sponsored by the Optical society of America. – New York a. o. : Mcgraw-Hill, 1978. – XI, [1159] розд.паг. : ill. – (McGraw-Hill handbooks of interest). – ISBN 0-07-047710-8
47425
  Beilstein Handbook of organic chemistry: 5th Supplementary series: Covering the Literature from 1960 through 1979/ Vol. 17, Part 1 / Beilstein; R. Luckenbach. – 4th ed. – Berlin a.o.
17, 1. – 1984. – 858с.
47426
  Beilstein Handbook of organic chemistry: 5th Supplementary series: Covering the Literature from 1960 through 1979/ Vol. 17, Part 2 / Beilstein; R. Luckenbach. – 4th ed. – Berlin a.o.
17, 2. – 1985. – 823с.
47427
  Yavorsky B. Handbook of physics / B.Yavorsky, A. Detlaf. – Moscow : Mir, 1980. – 1125 p.
47428
  Mackie T.J. Handbook of practical bacteriology : A guide to bacteriological laboratory work / T.J. Mackie, J.E. McCartney. – Edinburgh : Livingstone, 1946. – VIII, 720 p.
47429
   Handbook of Psychiatry and Endocrinology. – Amsterdam : Elsevier Biomedical Press, 1982. – 448p.
47430
   Handbook of scientific instruments and apparatus 1952. as shown at the 36-th Physical Society exhibition to be held at imperial college (Imperial Institute Road and Huxley Building, Exhibition Road). – London, 1952. – 243 p.
47431
   Handbook of Swiss politics / U. Kloti, P. Knoepfel, H. Kriesi, W. Linder, Y. Papadopoulos; [U. Kloti et al.]. – Zurich : Neue Zurcher Zeitung Publishing, 2004. – 798, [1] p. : tab. – Index: p. 787-799. – Бібліогр. в кінці ч. – ISBN 3-03823-058-8
47432
   Handbook of tables for mathematics. – 3 ed. – Cleveland : The Chemical Rubber Co., 1967. – 1050 p.
47433
  Salim Ali Handbook of the birds of India and Pakistan : Together with those of Nepal, Sikkim, Bhutan and Ceylon / Salim Ali, Ripley, Dillon. – Bombay, London, New York : Oxford University Press
Volume 3 : Stone curlews to owls. – 1969. – 325S. – In ten volumes. Vol. 3
47434
  Wilde J. de Handbook of the war / J. de Wilde, D.H. Popper, E. Clark. – Boston : Houghton Mifflin, 1939. – 6, 248 p. : ill.
47435
   Handbook of training in the public service.. – N.Y., 1966. – 308с.
47436
   Handbook on CSDP : the common security and defence policy of the European Union / [European Security and Defence College] ; ed.: Jochen Rehrl, Hans-Bernhard Weisserth ; with forewords of Catherine Ashton, Norbert Darabos. – 2nd ed. – Vienna : Federal Ministry of Defence and Sports of the Republic of Austria, 2012. – 209, [1] p. : ill., tab. – На обкл. також зазнач.: Schutz & Hilfe. – ISBN 978-3-902275-33-2
47437
   Handbook on European law relating to asylum, borders and immigration / FRA ; Council of Europe ; European court of human rights. – Luxembourg : European Union Agency for Fundamental Rights, Council of Europe, 2013. – 253 p. – (Handbook). – ISBN 978-92-871-9969-0
47438
   Handbook on media monitoring for election observation missions : beyond election day observation / [Office for Democratic Inst. a. Human Rights]. – Warsaw : OSCE ODIHR, 2012. – 74 p. : ill., tab. – ISBN 978-92-9234-826-7
47439
   Handbook on Microbiology. Laboratory Diagnosis of Infection Diseases. – Moscow : Mir, 1986. – 319p.
47440
   Handbook on people`s China.. – Peking, 1957. – 236с.
47441
   Handbook on securities statistics : Bank for International Settlements ; European Central Bank ; International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund, 2015. – XV, 152 p. : ill., tab. – (Handbook). – ISBN 978-1-49838-831-3
47442
  Baranes Y. Handbook on the Albanian collateral law / Yair Baranes, Ronald C.C. Cuming. – Washington : International Bank for Reconstruction and Development : International Finance Corporation, 2001. – 14,227 p. – ISBN 0-8213-5011-0
47443
   Handbook on the International exchange of publications.. – 3-rd. edit. – Paris, 1964. – 768с.
47444
  Stewart T.P. Handbook on WTO trade remedy disputes : the first six years (1995-2000) / Terence P. Stewart a. Amy S. Dwyer. – Ardsley ; New York : Transnational publishers, 2001. – 560 p. : ill., tab. – Bibliogr.: 545-550. – ISBN 1-57105-195-3
47445
   Handbook to the Universities of Pakistan.. – Karachi, 1963. – 220с.
47446
   Handbook Vienna rules : a practitioner"s guide / [Vienna Intern. Arbitral Centre of the Austrian Federal Economic Chamber ; preface A. Baier]. – Vienna : VIAC, 2014. – XX, 415 p. : tab., portr. – Index: p. 397-415. – Bibliogr.: p. 383-395. – ISBN 978-3-902985-04-0
47447
   Handbook. Office of education.. – Washington, 1963. – 37с.
47448
  Marquart Friedrich Handbuch der 8-mm. Schmalfilmprojektion / Marquart Friedrich. – Halle, 1958. – 96с.
47449
  Hesse Habhil. Walter Handbuch der Aerologie : Geschichtliche Entwicklung Thermodynamische Grundlagen Arbeits- Und Messmethoden-Messtechnik Ergebnisse Und Anwendungen / Habhil. Walter Hesse. – Leipzig : Akademische Verlagsgesellschaft, 1961. – 897S. : Mit 455 Abbildungen und 91 Tabellen
47450
   Handbuch der analytischen Chemie. 3.Theil Quantitative bestimmungs=und Trennung methoden. Bd. Va.. – Berlin-Gottingen-Heidelberg, 1957. – 244с.
47451
   Handbuch der Antiseptik : in 4 Banden. – Berlin : Veb Verlag Volk und Gesundheit
B. 1 : Grundlagen der Antiseptik. – 1981. – 280p.
47452
   Handbuch der Astrophysik. – Berlin : Springer
B. 4 : Das Sternsystem. – 1928. – VIII,474S. : Ill.
47453
   Handbuch der Astrophysik. – Berlin : Springer
B. 3 : Grundlagen der Astrophysik. – 1930. – VIII, 476-832 S. : Ill.
47454
   Handbuch der Astrophysik. – Berlin : Springer
B. 4 : Das Sonnensystem. – 1930. – VIII, 501 S. : Ill.
47455
   Handbuch der Automatisierungs - Technik.. – Berlin-Borsigwalde, 1959. – 412с.
47456
   Handbuch der biologischen Arbeitsmethoden : Abt.5, Methoden zum Studium der Funktionen der einzelnen Organe des tierischen Organismus. – Berlin : Urban & Schwarzenberg
T.10, H.4. – S. 667-825
47457
   Handbuch der biologischen Arbeitsmethoden : Abt.3, Physikalisch-chemische Methoden. – Berlin : Urban & Schwarzenberg
T. A, H. 3. – 1922. – S. 353-556
47458
   Handbuch der biologischen Arbeitsmethoden : Abt. 12, Methoden zur Erforschung der Leistungen von einzelligen Lebewesen. – Berlin; Wien : Urban & Schwarzenberg
2. – 1924. – S. 299-460
47459
   Handbuch der biologischen Arbeitsmethoden : Abt.11, Methoden zur Erforschung der Leistungen des Pflanzenorganismus. – Berlin : Urban & Schwarzenberg
T.2, H.5. – 1924. – S. 765-856, XVII
47460
   Handbuch der biologischen Arbeitsmethoden : Abt.2, Physikalische Methoden. – Berlin : Urban & Schwarzenberg
T.2, H.5. – 1926. – S. 1537-1690
47461
   Handbuch der biologischen Arbeitsmethoden : Abt.11. – Berlin : Urban & Schwarzenberg
T.2, H.3. – 1926. – S. 1445-825
47462
   Handbuch der biologischen Arbeitsmethoden : Abt.5, Methoden zum Studium der Funktionen der einzelnen Organe des tierischen Organismus. – Berlin : Urban & Schwarzenberg
T. 2, H. 11. – 1928. – S. 1190-1280
47463
   Handbuch der biologischen Arbeitsmethoden : Unter Mitarbeit von zahlreichen Fachgenossen. – Berlin : Urban & Schwarzenberg
Inhaltsubersicht. – 1931. – 156 S.
47464
   Handbuch der biologischen Arbeitsmethoden : Abt. 12, Methoden zur Erforschung der Leistungen von einzelligen Lebewesen. – Berlin; Wien : Urban & Schwarzenberg
2Teil 2, H.4. – 1934. – S. 483-663
47465
   Handbuch der Deutschen Demokratischen Republik.. – Staatsverl., 1963. – 912с.
47466
   Handbuch der deutschen vogelkunde. – Leipzig : Becker & Erler Kom.-Ges.
B.3 : Tubinares, Podicipedes, Colymbi, Columbae, Pterocletes, Alcae, Laro-Limicolae, Otides, Grues, Ralli, Galli Nachtrage. – 1942. – XII,568S.
47467
   Handbuch der Editionen: Deutschsprachige Schriftsteller Ausgang des 15 Jahrhunderts bis zur Gegenwart.. – Berlin, 1979. – 607с.
47468
   Handbuch der Energiewirtschaft.. – Berl.
2. – 1960. – 647с.
47469
   Handbuch der Energiewirtschaft.. – Berl.
3.1. – 1961. – 456с.
47470
   Handbuch der Energiewirtschaft.. – 2. stark uberarb. und erw. Aufl. – Lpz.
1. – 1965. – 976с.
47471
   Handbuch der entomologie. – Jena : Verlag von Gustav Fischer, 1925
47472
   Handbuch der entomologie. – Jena : Verlag von Gustav Fischer, 1928. – 1426
47473
   Handbuch der entomologie. – Jena : Verlag von Gustav Fischer, 1929. – 1410c.
47474
   Handbuch der EU - Gruppenfreistellungsverordnungen / Hrsg. Christoph Liebscher, Eckhard Flohr, Alexander Petsche ; Bearb.: R. Aigner [et al.]. – 2. Aufl. – Munchen ; Wien : C.H. Beck ; Manz"sche Verlags- und Universitatsbuchhandlung, 2012. – XXXIII, 631 S. – На обкл. та корінці редактори зазнач. як авт. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-3-406-60811-7
47475
  Coursier E. Handbuch der franzosischen und deutschen Conversationssprache, oder vollstandige. – Stuttgart : P. Neff, 1857. – XXIX, 496, XIV, 110 p.
47476
  Coursier E. Handbuch der franzosischen und deutschen Conversationssprache, oder vollstandige. – Stuttgart : P. Neff, 1859. – XXIX, 496, XIV, 110 p.
47477
  Liebmann H. Handbuch der Frischwasser- und Abwasser-Biologie / H. Liebmann. – Jena : VEB Gustav Fischer
B. 2, Lieferung 1. – 1958. – 1-160S. : Mit 500 Abbildungen und 85 Tabellen
47478
  Liebmann H. Handbuch der Frischwasser- und Abwasser-Biologie / H. Liebmann. – Jena : VEB Gustav Fischer
B. 2, Lieferung 6. – 1960. – 801-960S.
47479
  Liebmann H. Handbuch der Frischwasser- und Abwasser-Biologie / H. Liebmann. – Jena : VEB Gustav Fischer
B. 2, Lieferung 4. – 1960. – 481-640S.
47480
  Liebmann H. Handbuch der Frischwasser- und Abwasser-Biologie : Biologie des Trinkwassers, Badewassers, Fischwassers, Vorfluters und Abwassers / H. Liebmann. – Auf. 2. – Jena : VEB Gustav Fischer
1. – 1962. – 588S. : Mit 458 Textabbildungen und mit 9 Farb- und 13 Schwarzweisstafeln
47481
  Henneberg W. Handbuch der Garungsbakteriologie / W. Henneberg. – Berlin : Parey, 1926. – XV, 602 S.
47482
  Leibnitz E. Handbuch der Gas-Chromatographie / E. Leibnitz, H.G. Struppe. – Lpz. – 810с.
47483
  Prinz E. Handbuch der Hydrologie / E. Prinz. – Berlin : Springer, 1923. – 422 S.
47484
  Springer A. Handbuch der Kunstgeschichte / Anton Springer. – 5 Auflage. – Leipzig : E.A. Seemann
II : Das Mittelalter. – 1898. – VII S., 288 S.
47485
   Handbuch der Landwirtschaft : in Verbindung mit Zahlreichen mitarbeitern hrsg. von Fr. Aereboe u.a. – Berlin : Parey
5. Bd. – 1929. – S.167-288
47486
   Handbuch der landwirtschaftlichen Versuchs- und Untersuchungsmethodik (Methodenbuch) : Die Beurteilung der Futterermittel. – Radebeul; Berlin : Neumann Verlag
B. 12, Teil 2 : Spezielle Beurteilung. – 1957. – 807S.
47487
   Handbuch der Marktforschung.. – Wiesbaden, 1974. – 784с.
47488
  Beckert M. Handbuch der Metallographischen Atzverfahren / M. Beckert, H. Klemm. – Lpz., 1962. – 360с.
47489
   Handbuch der mikrochemischen Methoden. Band 1/ Teil 1.. – Wien
1. – 1954. – 236с.
47490
  Beyer Hermann Handbuch der Mikroskopie : 2 Auf. / Beyer Hermann. – Berlin : VEB Verlag Technik, 1977. – 495 S.
47491
  Sachs Curt Handbuch der Musikinstrumentenkunde / Sachs Curt. – 2. durchgesch. Aufl. – Lpz., 1930. – 420с.
47492
   Handbuch der Naturschutzgebiete der Deutschen Demokratischen Republik. – 2. Auf. – Leipzig; Jena : Urania
B. 2. – 1973. – 223S.
47493
   Handbuch der Naturschutzgebiete der Deutschen Demokratischen Republik. – 1. Auf. – Leipzig; Jena : Urania
B. 3. – 1973. – 277S.
47494
  Schonwetter Max Handbuch der oologie / Schonwetter Max; Zoologisches Staatsinstitut und Zoologisches Museum Hamburg. – Berlin : Akademie-Verlag, 1960. – 64S. – Lieferung 1
47495
  Schonwetter Max Handbuch der Oologie / Schonwetter Max. – Berlin : Akademie-Verlag
Lieferung 3. – 1961. – 129192с.
47496
  Schonwetter Max Handbuch der Oologie / Schonwetter Max. – Berlin : Akademie-Verlag
Lieferung 4. – 1961. – 193-256с.
47497
  Schonwetter Max Handbuch der Oologie / Schonwetter Max. – Berlin : Akademie-Verlag
Lieferung 6. – 1962. – 321-384с.
47498
  Schonwetter Max Handbuch der Oologie / Schonwetter Max. – Berlin : Akademie-Verlag
Lieferung 7. – 1963. – 385-448S.
47499
  Schonwetter Max Handbuch der Oologie / Schonwetter Max. – Berlin : Akademie-Verlag
Lieferung 32. – 1981. – 257-320S.
47500
  Gmelin L. Handbuch der organischen chemie / Leopold Gmelin. – 4 umgearb. und verm. Auflage. – Heidelberg : K. Winter
1 Band : Organische Chemie im Allgemeinen. - Organische Verbindungen mit 2 und 4 Atomen Kohlenstoff. – 1848. – XII, 933 S.,
47501
  Beilstein Handbuch der organischen Chemie / Beilstein. – 4. Aufl. – Berl.-Gottingen-Heidelberg
2. Erganzungswerk : Die Literatur von 1920-1929 umfassend. – 1950. – 286 S.
47502
  Meyer Franz Sales Handbuch der Ornamentik / Meyer Franz Sales. – Leipzig, 1983. – 620с.
47503
  Arldt T. Handbuch der Palaeogeographie / T. Arldt. – Leipzig : Gebruder
B.1 : Palaeaktologie. – 1919. – 679 S.
47504
  Arldt T. Handbuch der Palaeogeographie / T. Arldt. – Leipzig : Borntraeger
B. 2 : Palaeogeographie. – 1922. – 1647 S.
47505
  Lambrecht K. Handbuch der palaeornithologie / K. Lambrecht. – Berlin : Gebruder, 1933. – XIX, 1, 024 S.
47506
   Handbuch der Papierchromatographie.. – Jena
1. – 1958. – 860с.
47507
   Handbuch der Papierchromatographie.. – Jena
2. – 1960. – 726с.
47508
   Handbuch der Pflanzenphysiologie. – Berlin; Gottingen; Heidelberg : Springer-Verlag
B. 3 : Pflanze und Wasser. – 1956. – 1073S. : Mit 488 Abbildungen. – німецькою та англійською мовами
47509
   Handbuch der Pflanzenphysiologie. – Berlin; Gottingen; Heidelberg : Springer-Verlag
B. 4 : Die Mineralische Ernahrung der Pflanze. – 1958. – 1210S. : Mit 217 Abbildungen. – німецькою та англійською мовами
47510
   Handbuch der Pflanzenphysiologie. – Berlin; Gottingen; Heidelberg : Springer-Verlag
B. 5, Teil 2 : Die CO2-Assimilation. – 1960. – 868S. : Mit 309 Abbildungen. – німецькою та англійською мовами
47511
   Handbuch der Pflanzenphysiologie. – Berlin; Gottingen; Heidelberg : Springer-Verlag
B. 5, Teil 1 : Die CO2-Assimilation. – 1960. – 1013S. : Mit 331 Abbildungen. – німецькою та англійською мовами
47512
   Handbuch der Physik : Quantenhafte Ausstrahlung. – Berlin : Springer, 1933. – 373 S.
47513
   Handbuch der Physik. – 2e auf. – Berlin : Springer
B.22/1 : Electronen-atome-ionen. – 1933. – VII, 492 S.
47514
   Handbuch der Physik. – Berlin ; Gottingen ; Heidelberg : Springer
Bd. 7, Th. 1 : Kristallphysik 1. – 1955. – 688 S.
47515
   Handbuch der Physik. – Berlin ; Gottingen ; Heidelberg : Springer
Bd. 1 : Mathematische Methoden 1. – 1956. – 364 S.
47516
   Handbuch der Physik. – Berlin ; Gottingen ; Heidelberg : Springer
Bd. 6 : Elastizitat und Plastizitat. – 1958. – 642 S.
47517
   Handbuch der Physik. – Berlin ; Gottingen ; Heidelberg : Springer
Bd. 7, Th. 2 : Kristallphysik 2. – 1958. – 274 S.
47518
   Handbuch der Physik. – Berlin ; Gottingen ; Heidelberg : Springer
Bd. 12 : Thermodynamik der Gase. – 1958. – 686 S.
47519
   Handbuch der Physik. – Berlin ; Gottingen ; Heidelberg : Springer
Bd. 8, Th. 1 : Stromungsmechanik 1. – 1959. – 472 S.
47520
   Handbuch der Physik. – Berlin ; Gottingen ; Heidelberg : Springer
Bd. 10 : Struktur der Flussigkeiten. – 1960. – 320 S.
47521
   Handbuch der Regionalen Geologie. – Heidelberg : Winters
B. 4 .2b : Die Nordatlantischen Polarinseln /Otto Nordenskjold. – 1921. – 30, [1] S.
47522
   Handbuch der Regionalen Geologie. – Heidelberg : Winters
B. 7 .9 : Aegypten /M. Blanckenhorn. – 1921. – 244 S.
47523
   Handbuch der Regionalen Geologie. – Heidelberg : Winters
B.5 .5 : Kaukasus /Stahl A. F. von. – 1923. – 79 S.
47524
   Handbuch der Regionalen Geologie. – Heidelberg : Winters
B. 7 .8a : Abessomalien /Erich Krenkel. – 1926. – 119, [3] S.
47525
   Handbuch der Sowjetliteratur. (1917-1972). – Leipzig : Bibl. Ins-t, 1975. – 616 p.
47526
  Jacobsen H. Handbuch der sukkulent Pflanzen : Beschreibung und Kultur der Sukkulent mit Ausnahme der Cactaceae / H. Jacobsen. – Jena : VEB Gustav Fischer
B. 1 : Abromeitiella bis Euphorbia. – 1954. – 614S. : Mit 519 Abbildungen im Text una 1 farbigen Tafel
47527
  Jacobsen H. Handbuch der sukkulent Pflanzen : Beschreibung und Kultur der Sukkulent mit Ausnahme der Cactaceae / H. Jacobsen. – Jena : VEB Gustav Fischer
B. 2 : Fockea bis Zygophyllum. – 1954. – 615-1124S. : Mit 472 Abbildungen im Text una 1 farbigen Tafel
47528
  Jacobsen H. Handbuch der sukkulent Pflanzen : Beschreibung und Kultur der Sukkulent mit Ausnahme der Cactaceae / H. Jacobsen. – Jena : VEB Gustav Fischer
B. 3 : Mesembryanthemaceae. – 1955. – 1125-1716S. : Mit 351 Abbildungen im Text una 1 farbigen Tafel und 3 Karten
47529
  Wettstein R. Handbuch der Systematischen Botanik / Richard Wettstein. – Leipzig ; Wien : Deuticke, 1924. – VIII, 1018 S.
47530
   Handbuch der Technischen Electrochemie : A. Die Technische Electrometallurgie Wasseriger Losungen. – Leipzig : Akademische. – (Die Technische Electrolyse Wasseriger Losungen;)
Erster band. 2 Teil : Gold, silber, kupfer, verschiedene metalle. – 1932. – VIII, 331S.
47531
   Handbuch der technischen elektrochemie. – 2. Aufl. – Leipzig : Akademische Verlagsgesellschaft Geest & Portig K.-G.
B. 1, T.1. – 1961. – 706 s.
47532
   Handbuch der technischen Elektrochemie. – 2. Auflage. – Leipzig : Akademische Verlagsgesellschaft
B. 3 : Die Technische Elektrolyse im Schmelzfluss. – 1955. – 720 s.
47533
  Holland-Merten Handbuch der Vakuumtechnik / E.L. Holland-Merten. – Halle : Knapp, 1953. – 16, 836 S.
47534
   Handbuch der Vergleichenden Psychologie : mit 4 Abbildungen im Text VI Tafeln. – 2. B. – Munchen : Verlag von Ernst Reinhardt in Munchen
Die Funktionen des Normalen Seelenlebens. – 1922. – 513 S.
47535
   Handbuch der Vertrage 1871-1964.. – Berlin, 1968. – 787с.
47536
  Dost Hellmuth Handbuch der Vogelpflege und - zuchtung / Dost Hellmuth. – Leipzig, Jena : Urania - Verlag, 1954. – 214s. – Die mitteleuropaischen Singvogel
47537
   Handbuch der Wirtschaftskunde Deutschlands bearbeitet : von Baetz ... Dr. Bettgenhaeuser [u.a.] ... Hrsg. im Auftrage des Deutschen Verbandes fur das Kaufmannische Unterrichtswesen ... – Leipzig : B.G. Teubner
Volume 1. – 1901. – IV, 331 p. : 4 v. illus., maps (part fold.) tables (1 fold.) diagrs. (1 fold.) 26 cm
47538
  Lowenbourg Heinz Lichem von Handbuch der Zahlen und Symbole / Lowenbourg Heinz Lichem von. – Munchen, 1993. – 352с.
47539
   Handbuch der Zoologie : Eine Naturgeschichte der Stamme des Tierreiches. – Berlin ; Leipzig : Walter de Gruyter
5. Bd., 1. Halfte : Solenogastres. Mollusca. Echinodermata / 1-3 Lief., Bogen 1 bis 16. – 1925. – 255 S., 339 Fig. : Ill. – 3 частини окремими кн.
47540
   Handbuch der Zoologie : Eine Naturgeschichte der Stamme des Tierreiches. – Berlin ; Leipzig : Walter de Gruyter
6. Bd., 1. Halfte : Acrania(Cephalochorda)=Cyclostoma Ichthya / 1-4 Lief., Bogen 1 bis 28. – 1929. – 448 S., 430 Fig. : Ill. – 4 частини окремими кн.
47541
   Handbuch der Zoologie : Eine Naturgeschichte der Stamme des Tierreiches. – Berlin ; Leipzig : Walter de Gruyter
5. Bd., 2. Halfte : Tunicata / 2 Lief., Bogen 7 bis 12. – 1933. – 97-192 S. : Ill.
47542
   Handbuch der Zoologie. 3. Band. 1. Halfte.. – Berlin, Leipzig
3. – 1926. – 1158с.
47543
  Heeger E.F. Handbuch des Arznei- ind Gewurzpflanzenbaues Drogengewinnung / E.F. Heeger. – Berlin : Deutscher Bauernverlag, 1956. – 776S.
47544
  Lohse Rudolf handbuch des Druckers fur die Verarbeitung von Druckfarben / Lohse Rudolf. – Lpz., 1952. – 102с.
47545
   Handbuch des Energiemaschinenbaues.. – Lpz., 1958. – 460с.
47546
  Lamont J. Handbuch des erdmagnetismus / J. Lamont. – Berlin : Verlag von Veit & Comp., 1849. – 264 с.
47547
  Fruwirth G. Handbuch des Hulfenfruchterbaues / G. Fruwirth. – Berlin : Parey, 1921. – 231 S. – Sonderabdr. aus "Forstliche Wochenschr. Silva", Nr. 49, 1935
47548
  Stegmann C. Handbuch des Socialismus / C. Stegmann, C. Hugo. – Leipzig, 1972. – 878с.
47549
   Handbuch des Vogelliebhabers. – Berlin : VEB Deutscher Landwirtschaftsverlag
Erster Band: Ein Leitfaden fur Vogelfreunde und Vogelzuchter. – 1975. – 335S.
47550
   Handbuch fur Arbeitsnormung im Kraftverkehr.. – Berl., 1956. – 196с.
47551
   Handbuch fur den Kraftwerksbetrieb. Turbinenbetrieb.. – Berl., 1959. – 86с.
47552
  Mayrhofer E. Handbuch fur den politischen verwaltungsdienst in den im Reichsrathe vertretenen Konigreichen und landern / Ernst Mayrhofer ; red. und hrsg. von A. Pace. – 5. verm. und verb. Aufl. – Wien : Manzsche k. u. k. Hof.-Verl.
4. Bd. – 1898. – XVI, 1412 S.
47553
  Aue E A.U. Handbuch fur den praktischen Entomologen / A.U.E. Aue. – Frankfurt am Main : Springer
1. – 1933. – 235 S.
47554
  Aue E A.U. Handbuch fur den praktischen Entomologen / A.U.E. Aue. – Frankfurt am Main : Springer
4. – 1933. – IV, 180 S.
47555
  Cermak Werner Handbuch fur den Siebdruck. Eine Arbeitsbeschreibung mit Angaben der Fehlerquellen und Rezeptvorschriften / Cermak Werner. – Lpz., 1956. – 122с.
47556
   Handbuch fur Hochfrequenz- und Elektro-Techniker. – Berlin-Borsigwalde : Verlag fur Radio-Foto-Kinotechnik GMBH
B. 3. – 744 s.
47557
   Handbuch fur Hochfrequenz- und Elektro-Techniker. – Berlin-Borsigwalde : Verlag fur Radio-Foto-Kinotechnik GMBH
B. 4. – 1957. – 826 s.
47558
   Handbuch fur Hochfrequenz- und Elektro-Techniker. – Berlin-Borsigwalde : Verlag fur Radio-Foto-Kinotechnik GMBH
B. 5. – 1957. – 810 s.
47559
   Handbuch fur Hochfrequenz- und Elektro-Techniker. – Berlin-Borsigwalde : Verlag fur Radio-Foto-Kinotechnik GMBH
B. 6. – 1960. – 766 s.
47560
   Handbuch fur Hochfrequenz- und Elektrotechniker. – Berlin-Borsigwalde : Verlag fur Radio-Foto-Kinotechnik GMBH
B. 2. – 760 s.
47561
   Handbuch fur Hochfrequenz- und Elektrotechniker. – Berlin-Borsigwalde : Verlag fur Radio-Foto-Kinotechnik GMBH
B. 1. – 1949. – 728 s.
47562
   Handbuch fur Kesselwarter.. – Lpz.
2. – 1957. – 212с.
47563
  Michael Edmund Handbuch fur Pilzfreunde : in 5 Bd. mit Abbildungen von etwa 1200 Pilzarten / Michael Edmund, Hennig Bruno; Begrundet von M. Edmund ; Neu bearbeitet von B. Hennig ; Weitergefuhrt und hrsg. von H. Kreisel. – Jena : Gustav Fischer Verlag
Bd. 3 : Hellblatter und Leistlinge. – 1964. – 286 S. : Mit Abbildungen von rund 300 Pilzarten auf 120 farbigen Tafeln und 31 einfarbigen Abbildungen auf Tafeln im Allgemeinen Teil
47564
  Michael Edmund Handbuch fur Pilzfreunde : in 5 Bd. mit Abbildungen von etwa 1200 Pilzarten / Michael Edmund, Hennig Bruno. – Auf. 2. – Jena : Gustav Fischer Verlag
Bd. 2 : Nichtblatterpilze (Pilze ohne Blatter). – 1971. – 467 S. : Mit Abbildungen von 300 Pilzarten auf 120 farbigen Tafeln und 31 einfarbigen Abbildungen im Allgemeinen Teil
47565
  Michael Edmund Handbuch fur Pilzfreunde : in seshs Banden mit Abbildungen von etwa 1300 Pilzarten / Michael Edmund, Hennig Bruno, Kreisel Hanns; Begrundet von M. Edmund; Neu bearbeitet von B.Hennig; Weitergefuhrt und hrsg. von H.Kreisel. – 2 Aufl. – Jena : Fischer Verlag
Bd. 4 : Blatterpilze - Dunkelblatter: Mit farb. Abbild. von uber 300 Pilzarten.../Hrsg. und. bearbeitet von H.Kreisel mit Beitragen von H. Dorfelt und G.Ritter. – 1981. – 472S. : Ill., Fot.
47566
   Handbuch fur Pilzfreunde. – Auf. 2. – Jena : VEB Gustav Fischer
B. 6 : Die Gattungen der Grosspilze Europas. Bestimmungsschlussel und Gesamtregister der Bande 1 bis 5. – 1988. – 310S. : Mit einer Farbtafel, Abbildungen von 33 Pilzarten und 5 Zeichnungen
47567
  Friedrich Franz Handbuch fur technische Zeichner und Teilkonstrukteure / Friedrich Franz, Voigt Heinz. – 4. verb. Aufl. – Lpz., 1958. – 194с.
47568
  Trompenaars Fons Handbuch globales Managen: Wie man kulturelle Unterschiede ii Geschaftsleben versteht / Trompenaars Fons. – Dusseldorf u.a., 1993. – 271с.
47569
   Handbuch Mode-Marketing: Grundlagen, Strategien, Instrumente.. – Frankfurt am Main, 1991. – 871с.
47570
  Mischner Hans Handbuch moderner Tagebau- Ausrusrustungen / Mischner Hans, H. Ringling. – Halle, 1958. – 500с.
47571
   Handbuch politisches System der Schweiz = Manuel Systeme politique de la Suisse. – Bern : Paul Haupt. – ISBN 3-258-03547-4
Band 3 : Foderalismus/Hrsg. von R.E.German und E.Weibel unter Mitarbeit von P.Graf. – 1986. – 381S.
47572
   Handbuch Wirtschaftsgeschichte.. – Berlin
1. – 1981. – 600с.
47573
   Handbuch Wirtschaftsgeschichte.. – Berlin
2. – 1981. – 605-1114с.
47574
  Stickel Johann Gustav Handbuch zur morgenlandischen Munzkunde / Stickel Johann Gustav. – Leipzig
1. Heft. – 1845. – 126с.
47575
   Handel-Fest. 1952. Halle. Festschrift., 1952. – 96с.
47576
  Deresiewicz Janusz Handel chlopami w dawnej Rzeczypospolitej. / Deresiewicz Janusz. – Warszawa, 1958. – 318с.
47577
  Rybarski Roman Handel i polityka handlowa Polski w XVI stuleciu / Rybarski Roman. – Warszawa
1. – 1958. – 364с.
47578
  Rybarski Roman Handel i polityka handlowa Polski w XVI stuleciu / Rybarski Roman. – Warszawa
2. – 1958. – 346с.
47579
  Klengel Horst Handel und Handler im alten Orient. / Klengel Horst. – Leipzig, 1979. – 247с.
47580
   Handel za granica.. – Katowice, 1960. – 220с.
47581
  Ludwiczak W. Handel zagraniczny i morze / W. Ludwiczak. – Poznan, 1968. – 11 s.
47582
  Bartling K. Handels- und verkehrsgeographie : in zwei teilen / K. Bartling. – Leipzig : List & von Bressensdorf
Teil 1. – VIII, 168 s. – Кн. без тит. арк.
47583
   Handelsgesetzbuch ohne Sechandelsrecht, mit Wechselgesetz und Scheckgesetz.. – Munchen, 1970. – 158с.
47584
   Handleiding voor het concubinaat. – Deventer : Kluwer, 1979. – 7,97 blz. – (Kluwers juridische wegwijzers ; 3). – ISBN 90 268 1082 2
47585
  Kaarik E. Handling dropouts in repeated measurements using copulas / Ene Kaarik. – Tartu : Tartu university press, 2007. – 99 р. – (Dissertationes mathematicae Universitatis Tartuensis, ISSN 1024-4212 ; 51). – ISBN 978-9949-11-539-6
47586
  Dyka Slawomir Handlowa obsluga rolnictwa / Dyka Slawomir, Sackiewicz Eugeniusz. – Warszawa, 1978. – 283с.
47587
   Handlungspassiv.. – Львів, 1968. – 40с.
47588
  Feigelman William Hands on sociology:using computers to learn about society / Feigelman William. – New York : McGraw-Hill, 1993. – XI,151p. + 2 disc. – ISBN 0-07-911594-2
47589
  Podlin S.J. Hands on Visual Basic 5 / Sharon J. Podlin; Palmer Pamela. – Washington : Prima publishing, 1997. – XV, 443, [8] p. + CD-Rom. – ISBN 0-7615-1046-X
47590
  Tanzmann Tamara Handschriften. Gedichte / Tanzmann Tamara, Zenker Hartmut. – Halle (Saale), 1976. – 74с.
47591
  Passow F. Handworterbuch der Griechischen Sprache : ersten bandes erste abtheilung / Begrundet von Franz Passow ; Neu bearb. und zeitgemass umgestaltet von Dr. Val. Chr. Fr. Rost, Dr. Friedrich Palm. – 5 Aufl. – Leipzig : Fr. CHR. Wilh. Vogel, 1841. – XII, 754 s.
47592
  Passow F. Handworterbuch der Griechischen Sprache. – [Leipzig]
Vol. 1, pt. 1. – 1845. – XXXVIII, 1388 s.
47593
  Pape W. Handworterbuch der griechischen sprache: Griechisch-deutsches handworterbuch. – Braunschweig : Braunschweig, F. Vieweg
Bd. 1 : A - K. – 1888. – 1548 S.
47594
  Pape W. Handworterbuch der griechischen sprache: Griechisch-deutsches handworterbuch. – Braunschweig : Braunschweig, F. Vieweg
Bd. 2 : Л-. – 1888. – 828 S.
47595
  Kempcke Gunter Handworterbuct der deutschen Gegenwartssprache. A-K, L-Z. / Kempcke Gunter. – Berlin, 1984. – 1399с.
47596
  Michelangelo Handzeichnungen / Michelangelo. – Leipzig, 1965. – 80 S.
47597
  Timm Werner Handzeichnungen zu Dantes "Gottlicher Komodie" / Timm Werner. – Leipzig, 1961. – 24 S.
47598
  Pankok Otto Handzeichnungen. Druckgraphik. Plastik / Pankok Otto. – Berl., 1961. – 24с.
47599
  Piepka Jan Hanesk / Piepka Jan. – Warszawa, 1957. – 374с.
47600
   Hangeul, the dream alphabet of the world [Електронний ресурс]. – Seoul : Korea Foundation, 2007. – 1 CD. – Running time: 51 min.-[Language] : English, Chinese, French, Spanishe.-Заголовок з етикетки
47601
  Scepanovic Branimir Haniebne lato / Scepanovic Branimir; Przelozyla D.Cirlic-Straszynska. – Warszawa : Czytelnik, 1969. – 144 s.
47602
  Balicka Kozlowska Helena Hanka. Wspomnienia o Hance Szapiro-Sawickiej / Balicka Kozlowska Helena. – Warszawa, 1962. – 256с.
47603
  Peller V.V. Hankel operators and differentiability properties of functions of selfadjoint (unitary) operators / V.V. Peller, S.V. Hruscev. – Leningrad : LiNP, 1981. – 39 p. – Preprint/USSR AS Steclovmathemat. in-t; LOMI -E-I-84. – ISSN 1984
47604
  Peller V.V. Hankel operators, best approximations and stationary gaussian processes / V.V. Peller, S.V. Hruscev. – L., 1981. – 58 p.
47605
  Richter Gotz Hanna & Jorg / Richter Gotz. – Lpz., 1962. – 304с.
47606
  Richter Gotz Hanna und Jorg / Richter Gotz. – Berl., 1965. – 144с.
47607
  Reuter Fritz Hanne Nute un de lutte Pudel. (Photomechanischer Nachdruck der 1865) / Reuter Fritz. – Rostock, 1974. – 308с.
47608
  Rappel Hanne, die Jawa und ich / Rappel, Karl-Heinz. – Berl., 1957. – 220с.
47609
  Gulia Georgij Hannibal syn Hamilkaruv / Gulia Georgij. – Praha, 1988. – 205с.
47610
  Lamb Harold Hannibal: one man against Rome / Lamb Harold. – New York, 1963. – 276с.
47611
   Hannover.. – Munchen, 1991. – 151с.
47612
  MacCarthy Mary Hanoi / MacCarthy Mary. – New York, 1968. – 134с.
47613
  Dodge Mery Hans Brinker or the silver skates / Dodge Mery. – M., 1961. – 282с.
47614
  Rak Jan Hans Christian Andersen a jeho pohadky / Rak Jan. – Praha, 1955. – 39с.
47615
  Rusch Heinz Hans Christian Andersen, sein Leben in Bildern / Rusch Heinz. – Lpz., 1957. – 52 S.
47616
  Farhangkhah M.R. Hans Christian Andersens liv : (pa persisk) / ved: M. Rasol Farhangkhah. – [S.l.] : Rasol, 2004. – 131 p. : іл., фотогр. – Видання данською та перською мовами. – ISBN 87-985912-2-3
47617
  Bobrowski Johannes Hans Clauert, der Markische Eulenspiegel / Bobrowski Johannes. – Berl., 1955. – 94с.
47618
  Gessler A. Hans Fallada. / A. Gessler. – Berlin, 1972. – 175с.
47619
  Spiess Kriststian Heinrich Hans Heiling, vierter und letzter Regent der Erde =, Lust =, Feuer = und Wassergeister : Ein Volksmarchen des zehnten Jahrhunderts / von Kristian Heinrich Spiess. – Leipzig : bei Voss und Compagnie
2. Theil. – 1798. – 316 S. – На корінці: Hans Heiling. 2. Band


  Код - IC, фіз. стан збереж. - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова біб - ка М. Максимовича Пал. - картон, корінець та куточки із шкіри. На корінці відтиснуто: Hans Htiling, 2 Band
47620
   Hans Hergot und die Flugschrift "Von der newen Wandlung eynes Christlichen Lebens" : Faksimilewiedergabe mit Umschrift. – Leipzig : Fachbuchverlag, 1977. – 151 S. – Факсім. відтвор.:S.67-104
47621
  Grohn Hans Werner Hans Holbein D.J. als Maler / Grohn Hans Werner. – Lpz. – 47с.
47622
  Busch Wilhelm Hans Huckebein, und andere Bildgeschichten. / Busch Wilhelm. – Berlin, 1974. – 255с.
47623
   Hans Leberecht. Kirjanduse soovitusnimestik. – Tallinn, 1960. – 36с.
47624
  Trzeciak P. Hans Memling / P. Trzeciak. – Warszawa, 1977
47625
   Hans von Marees. – Munchen-Leipzig : R.Piper & Co Verlag, 1910. – 400 S.
47626
  Liebmann Kurt Hans von Marees / Liebmann Kurt. – Dresden, 1978. – 188с.
47627
  Sadoveanu M. Hanu Ancutei / M. Sadoveanu. – Bucuresti : Fundatiei culturale Romane, 1995. – 140 p. – Vol.ingrijit si prezentat de M. Anghelescu. – ISBN 973-9155-62-6
47628
  Sadoveanu Mihail Hanu Ancutei. Noptile de Sinziene. Ostrovul Lupilor / Sadoveanu Mihail. – Bucuresti, 1969. – 430с.
47629
  Cech Svatopluk Hanuman / Cech Svatopluk. – 9-te vydani. – Praha, 1946. – 72с.
47630
  Lamac Miroslav Hanus Schwaiger / Lamac Miroslav. – Praha, 1957. – 114с.
47631
  Szewczyk Wilhelm Hanys. Noc / Szewczyk Wilhelm. – Katowice, 1963. – 72с.
47632
   Hanyu pinyin zimu jiaoxue kapian.. – Pekin, 1958. – с.
47633
  Pavlenko P. Happieness / P. Pavlenko. – Київ-Львів, 1951. – 140с.
47634
  Голобородько Я. Happiness-студії Еліс Манро = Спостереження над текстами нобеліантки-2013 // Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 1 (392). – С. 31-34
47635
  Pavlenko Pyotr Happiness / Pavlenko Pyotr. – M., 1950. – 596с.
47636
   Happiness and peace for the peoples. N.S. Khrushchov s visit to India, Burma, Indonesia and Afganistan.. – M., 1960. – 342с.
47637
  Игнатенко Наталия Happy Birthday, Mюнхен!: : City-life // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – № 5. – С. 38-46 : Фото
47638
  Menken H.L. Happy days 1880-1892 / H.L. Menken. – New York, 1940. – 313с.
47639
  Bezvershuk Zhanna Happy maternity / Bezvershuk Zhanna. – K., 1985. – 24с.
47640
  Gill Br. Happy times / B. Gill ; photogr. by Jerome Zerbe. – New York : Harcourt Brace Jovanovich, 1973. – 288 p. – ISBN 0-15-138480-0
47641
  Keillor Garrison Happy to be here. / Keillor Garrison. – Harmondsworth, 1983. – 275с.
47642
  Кабанов А.М. Happy бездна to you / Александр Кабанов. – Харьков : Фолио, 2011. – 183, [5] с. – (Сафари = Safari). – ISBN 978-966-03-5612-2
47643
  Stube Gerhard Harakiri / Stube Gerhard. – Berl., 1959. – 64с.
47644
  Ortigue Pierre d" Harangues sur toutes sortes de sujets, avec l"art de les composer : Divisees en 4 tomes. – 3-me ed., augmentee d"un grand nombre de precepts & de harangues. – A Paris : Chez Jean Guignard
T. 2. – 1696. – [4], 456, [24] p. – Dediees a monseigneur Le Chancellier. - Harang. de Vaumor. Tom 2


  На зворотньому боці палітурки екслібрис: Фундаментальная библиотека Подольской духовной семинарии На тит. арк. маргіналії
47645
  Ortigue Pierre d" Harangues sur toutes sortes de sujets, avec l"art de les composer. – 3me edition. – A Paris (Paris) : Chez Jean Guignard
T. 4. – 1696. – 424, [20] p.
47646
  Creanga Ion Harap Alb. / Creanga Ion. – Bucuresti, 1962. – 80с.
47647
  Juhasz F. Harc a feher barannyal / Juhasz Ferenc. – Budapest : Szepirodalmi konyvkiado, 1965. – 146 l. : portr.
47648
   Harcerstwo.. – Warszawa, 1967. – 84с.
47649
   Hard " u " soft UA : научно-популярный компьютерный журнал. – Киев
№ 1. – 2000
47650
   Hard " u " soft UA : научно-популярный компьютерный журнал. – Киев
№ 2. – 2000
47651
   Hard " u " soft UA : научно-популярный компьютерный журнал. – Киев
№ 3. – 2000
47652
   Hard " u " soft UA : научно-популярный компьютерный журнал. – Киев
№ 4. – 2000
47653
   Hard " u " soft UA : научно-популярный компьютерный журнал. – Киев
№ 5. – 2000
47654
   Hard " u " soft UA : научно-популярный компьютерный журнал. – Киев
№ 6. – 2000
47655
   Hard " u " soft UA : научно-популярный компьютерный журнал. – Киев
№ 7. – 2000
47656
   Hard " u " soft UA : научно-популярный компьютерный журнал. – Киев
№ 8. – 2000
47657
   Hard " u " soft UA : научно-популярный компьютерный журнал. – Киев
№ 9. – 2000
47658
   Hard " u " soft UA : научно-популярный компьютерный журнал. – Киев
№ 10. – 2000
47659
   Hard " u " soft UA : научно-популярный компьютерный журнал. – Киев
№ 11. – 2000
47660
   Hard " u " soft UA : научно-популярный компьютерный журнал. – Киев
№ 12. – 2000
47661
   Hard " u " soft UA : научно-популярный компьютерный журнал. – Киев
№ 1. – 2001
47662
   Hard " u " soft UA : научно-популярный компьютерный журнал. – Киев
№ 2. – 2001
47663
   Hard " u " soft UA : научно-популярный компьютерный журнал. – Киев, 1994-
№ 3. – 2001
47664
   Hard " u " soft UA : научно-популярный компьютерный журнал. – Киев, 1994-
№ 4. – 2001
47665
   Hard " u " soft UA : научно-популярный компьютерный журнал. – Киев, 1994-
№ 5. – 2001
47666
   Hard " u " soft UA : научно-популярный компьютерный журнал. – Киев, 1994-
№ 6. – 2001
47667
   Hard " u " soft UA : научно-популярный компьютерный журнал. – Киев, 1994-
№ 7. – 2001
47668
   Hard " u " soft UA : научно-популярный компьютерный журнал. – Киев, 1994-
№ 9. – 2001
47669
   Hard " u " soft UA : научно-популярный компьютерный журнал. – Киев, 1994-
№ 10. – 2001
47670
   Hard " u " soft UA : научно-популярный компьютерный журнал. – Киев, 1994-
№ 11. – 2001
47671
   Hard " u " soft UA : научно-популярный компьютерный журнал. – Киев, 1994-
№ 12. – 2001
47672
   Hard " u " soft UA : научно-популярный компьютерный журнал. – Киев, 1994-
№ 1. – 2002
47673
   Hard " u " soft UA : научно-популярный компьютерный журнал. – Киев, 1994-
№ 2. – 2002
47674
   Hard " u " soft UA : научно-популярный компьютерный журнал. – Киев, 1994-
№ 3. – 2002. – + CD
47675
   Hard " u " soft UA : научно-популярный компьютерный журнал. – Киев, 1994-
№ 4. – 2002
47676
   Hard " u " soft UA : научно-популярный компьютерный журнал. – Киев, 1994-
№ 5. – 2002
47677
   Hard " u " soft UA : научно-популярный компьютерный журнал. – Киев, 1994-
№ 6. – 2002
47678
   Hard " u " soft UA : научно-популярный компьютерный журнал. – Киев, 1994-
№ 7. – 2002
47679
   Hard " u " soft UA : научно-популярный компьютерный журнал. – Киев, 1994-
№ 8. – 2002
47680
   Hard " u " soft UA : научно-популярный компьютерный журнал. – Киев, 1994-
№ 9. – 2002
47681
   Hard " u " soft UA : научно-популярный компьютерный журнал. – Киев, 1994-
№ 10. – 2002
47682
   Hard " u " soft UA : научно-популярный компьютерный журнал. – Киев, 1994-
№ 11. – 2002
47683
   Hard " u " soft UA : научно-популярный компьютерный журнал. – Киев, 1994-
№ 12. – 2002
47684
   Hard " u " soft UA : научно-популярный компьютерный журнал. – Киев, 1994-
№ 1. – 2003. – + CD
47685
   Hard " u " soft UA : Научно-популярный компьютерный журнал. – Киев, 1994-
№ 2. – 2003. – + CD
47686
   Hard " u " soft UA : Научно-популярный компьютерный журнал. – Киев, 1994-
№ 3. – 2003. – + CD
47687
   Hard " u " soft UA : научно-популярный компьютерный журнал. – Киев, 1994-
№ 4. – 2003. – + CD
47688
   Hard " u " soft UA : научно-популярный компьютерный журнал. – Киев, 1994-
№ 5. – 2003. – + CD
47689
   Hard " u " soft UA : Научно-популярный компьютерный журнал. – Киев, 1994-
№ 6. – 2003. – + CD
47690
   Hard " u " soft UA : Научно-популярный компьютерный журнал. – Киев, 1994-
№ 7. – 2003. – + CD
47691
   Hard " u " soft UA : Научно-популярный компьютерный журнал. – Киев, 1994-
№ 8. – 2003. – + CD
47692
   Hard " u " soft UA : научно-популярный компьютерный журнал. – Киев, 1994-
№ 9. – 2003. – + CD
47693
   Hard " u " soft UA : научно-популярный компьютерный журнал. – Киев, 1994-
№ 10. – 2003. – + CD
47694
   Hard " u " soft UA : Научно-популярный компьютерный журнал. – Киев, 1994-
№ 11. – 2003. – + CD
47695
   Hard " u " soft UA : Научно-популярный компьютерный журнал. – Киев, 1994-
№ 12. – 2003. – + CD
47696
   Hard " u " soft UA : Научно-популярный компьютерный журнал. – Киев, 1994-
№ 1. – 2004. – + CD
47697
   Hard " u " soft UA : Научно-популярный компьютерный журнал. – Киев, 1994-
№ 2. – 2004. – + CD
47698
   Hard " u " soft UA : Научно-популярный компьютерный журнал. – Киев, 1994-
№ 3. – 2004. – + CD
47699
   Hard " u " soft UA : Научно-популярный компьютерный журнал. – Киев, 1994-
№ 4. – 2004. – + CD
47700
   Hard " u " soft UA : Научно-популярный компьютерный журнал. – Киев, 1994-
№ 5. – 2004. – + CD
47701
   Hard " u " soft UA : Научно-популярный компьютерный журнал. – Киев, 1994-
№ 6. – 2004
47702
   Hard " u " soft UA : Научно-популярный компьютерный журнал. – Киев, 1994-
№ 7. – 2004
47703
   Hard " u " soft UA : Научно-популярный компьютерный журнал. – Киев, 1994-
№ 8. – 2004. – + CD
47704
   Hard " u " soft UA : Научно-популярный компьютерный журнал. – Киев, 1994-
№ 9. – 2004. – + CD
47705
   Hard " u " soft UA : Научно-популярный компьютерный журнал. – Киев, 1994-
№ 10. – 2004. – + CD
47706
   Hard " u " soft UA : Научно-популярный компьютерный журнал. – Киев, 1994-
№ 11. – 2004. – + CD
47707
   Hard " u " soft UA : Научно-популярный компьютерный журнал. – Киев, 1994-
№ 12. – 2004. – + CD
47708
   Hard " u " soft UA : Научно-популярный компьютерный журнал. – Киев, 1994-
№ 1. – 2005. – + CD
47709
   Hard " u " soft UA : Научно-популярный компьютерный журнал. – Киев, 1994-
№ 2. – 2005. – + CD
47710
   Hard " u " soft UA : Научно-популярный компьютерный журнал. – Киев, 1994-
№ 3. – 2005. – + CD
47711
   Hard " u " soft UA : Научно-популярный компьютерный журнал. – Киев, 1994-
№ 4. – 2005. – + CD
47712
   Hard " u " soft UA : Научно-популярный компьютерный журнал. – Киев, 1994-
№ 5. – 2005. – + CD
47713
   Hard " u " soft UA : Научно-популярный компьютерный журнал. – Киев, 1994-
№ 6. – 2005. – + CD
47714
   Hard " u " soft UA : Научно-популярный компьютерный журнал. – Киев, 1994-
№ 7. – 2005. – + CD
47715
   Hard " u " soft UA : Научно-популярный компьютерный журнал. – Киев, 1994-
№ 8. – 2005. – + CD
47716
   Hard " u " soft UA : Научно-популярный компьютерный журнал. – Киев, 1994-
№ 9. – 2005. – + CD
47717
   Hard " u " soft UA : Научно-популярный компьютерный журнал. – Киев, 1994-
№ 10. – 2005. – + CD
47718
   Hard " u " soft UA : Научно-популярный компьютерный журнал. – Киев, 1994-
№ 11. – 2005. – + CD
47719
   Hard " u " soft UA : Научно-популярный компьютерный журнал. – Киев, 1994-
№ 12. – 2005. – + CD
47720
   Hard " u " soft UA : Научно-популярный компьютерный журнал. – Киев, 1994-
№ 1. – 2006. – + CD
47721
   Hard " u " soft UA : Научно-популярный компьютерный журнал. – Киев, 1994-
№ 2. – 2006. – + CD
47722
   Hard " u " soft UA : Научно-популярный компьютерный журнал. – Киев, 1994-
№ 3. – 2006. – + CD
47723
   Hard " u " soft UA : Научно-популярный компьютерный журнал. – Киев, 1994-
№ 4. – 2006. – + CD
47724
   Hard " u " soft UA : Научно-популярный компьютерный журнал. – Киев, 1994-
№ 5. – 2006. – + CD
47725
   Hard " u " soft UA : Научно-популярный компьютерный журнал. – Киев, 1994-
№ 6. – 2006. – + CD
47726
   Hard " u " soft UA : Научно-популярный компьютерный журнал. – Киев, 1994-
№ 7. – 2006. – + CD
47727
   Hard " u " soft UA : Научно-популярный компьютерный журнал. – Киев, 1994-
№ 8. – 2006. – + CD
47728
   Hard " u " soft UA : Научно-популярный компьютерный журнал. – Киев, 1994-
№ 9/10. – 2006. – + CD
47729
   Hard " u " soft UA : Научно-популярный компьютерный журнал. – Киев, 1994-. – ISSN 1819-6497
№ 11/12. – 2006. – + CD
47730
   Hard " u " soft UA : Научно-популярный компьютерный журнал. – Киев, 1994-. – ISSN 1819-6497
№ 1. – 2007. – + CD
47731
   Hard " u " soft UA : Научно-популярный компьютерный журнал. – Киев, 1994-. – ISSN 1819-6497
№ 2. – 2007. – + CD
47732
   Hard " u " soft UA : Научно-популярный компьютерный журнал. – Киев, 1994-. – ISSN 1819-6497
№ 3/4. – 2007. – + CD
47733
  Kupriy Natalia Hard Joys / Kupriy Natalia. – Moscow, 1989. – 181с.
47734
  Ioffe B.L. Hard processes / B.L. Ioffe, V.A. Khoze, L. Lipatov. – Amsterdam a.o. : North Holland
Vol. 1 : Quark - Parton Model. – 1984. – 340 с.
47735
   Hard Rock i All-inclusive : мистецтво гостинності // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 5 (101) жовтень-листопад. – С. 122-125 : Фото
47736
  Dickens Charles Hard times / Dickens Charles. – Moscow, 1952. – 336 с. : 1 л. порт. – (Библиотека иностранной литературы)
47737
  Dickens Charles Hard times / Dickens Charles; with an introd.by P.Collins. – London : Campbell Publishers, 1992. – XXXVII,293p. – (Everyman"s Library ; 73 ; The Millennium Library). – ISBN 1-85715-073-2
47738
  Dickens Charles Hard times. / Dickens Charles. – New York, 1961. – 300с.
47739
  Dickens Charles Hard times. / Dickens Charles. – Harmondsworth, 1985. – 328с.
47740
  Петроченков А.В. Hardware - компьютер и перифирия: популярно о перс. комп. и периферийном оборуд. / А.В. Петроченков. – Москва, 1995. – 112с.
47741
  Krawczyk J. Hardy spaces on SU(2) : Preprint / Jaroslaw Krawczyk; Mathem. inst. Univ. of Wroclaw. – Wroclaw, 1986. – 20p.
47742
  Естергазі П. Harmonia caelestis = Виправлене видання : Роман // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 9/10 : Спеціальний угорський номер. – С. 15-100. – ISSN 0320 - 8370
47743
  Gangolli Ramesh Harmonic Analysis of Spherical Functions on Real Reductive Groups. / Gangolli Ramesh, V.S. Varadarajan. – Berlin : Springer-Verlag, 1988. – 365 p. – ISBN 3-540-18302-7
47744
   Harmonie von Farbe und Form.. – Berl., 1965. – 192с.
47745
   Harmonijne wspolistnienie kultury Wschodu i Zachodu na Ukrainie. – Krakow : Szwajpolt Fiol, 2000. – 252 s. – Ст. пол. та укр. – Бібліогр. у підрядк. прим. – (Biblioteka Fundacji sw. Wlodzimierza ; t. 3). – ISBN 83-911205-8-9
47746
  Wtosinska A. Harmonisation of civil procedure in the European Union // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (15). – P. 258-266. – ISSN 2227-796X
47747
   Harmonius Era Calendar: The Quality of Social Existence and Future of Children : Address to children, youth and future of children : by 27 authors from 12 countries / L. Semashko, A. Aharoni, T. Akbashev, M.C. Azcona, R. o.a. Bachika; Semashko L., Aharoni A., Akbashev T., M.C. Azcona, R. Bachika o.a. ; International Multicultural and Multilingual Website. – St-Petersburg : State Polytechnic University Publishing House, 2006. – 384 p. – ISBN 5-7422-1203-8
47748
  Cieslinski A. Harmonizacja prawa ukrainskiego z systemem rynku wewnetrznego UE na podstawie ukladu stowazyszeniowego // Wroclawsko-Lwowskie zeszyty prawnicze / Wydz. Prawa, Administracji i Ekonomii Uniw. Wroclawskiego ; Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка. – Wroclaw, 2016. – 7. – S. 289-301. – ISSN 2082-4939
47749
  Solomon Jon Harmony in Ptolemy"s Harmonics: The Eighth Gordon Athol Anderson Memorial lecture delivered at the Univers. of New England / Solomon Jon. – Armidale, 1990. – 19с.
47750
  Koretz Dave Harnessing the future / Koretz Dave. – San Francisco, 1961. – 39с.
47751
   Harnsteinsymposium CSSR-DDR ( IV. Jenaer Harnsteinsymposium) : Von 19. bis 21. September 1974 in Marianske Lazne. – Jena : Friedrich-Schiller-Universitat, 1975. – 272p.
47752
  Horne Alistair Harold Macmillam / Horne Alistair. – Harmondsworth : Penguin books. – ISBN 0-14-014532-X
Vol.2 : 1957-1986. – 1991. – XIX,731p. : ill. – Bibliogr.: p. 695-697
47753
  Horne Alistair Harold Macmillam. 1. 1984-1956 / Horne Alistair. – Harmondsworth
1. – 1991. – 533с.
47754
  Veres Peter Harom nemzedek / Veres Peter. – [Budapest] : Szepirodalmi konyvkiado
1. – 1955. – 506 p.
47755
  Veres Peter Harom nemzedek / Veres Peter. – [Budapest] : Szepirodalmi konyvkiado
2. – 1955. – 698 p.
47756
  Tamasi Aron Harom regeny: Hazai tukor; Bolcso es bagoly; Vadrozsa aga / Tamasi Aron. – Budapest, 1976. – 625с.
47757
  Rushdie Salman Haroun and the sea of stories / Rushdie Salman. – Harmondsworth, 1991. – 219с.
47758
  Численко Л.Л. Harpacticoida Кандалашского залива Белого моря. : Автореф... канд. биол.наук: / Численко Л.Л.; Зоол. ин-т АН СССР. Учен. совет. – Л., 1964. – 20л.
47759
  Боруцкий Е.В. Harpactiocoida пресных вод / Е.В. Боруцкий. – М.-Л., 1952. – 426с.
47760
  Schafer E. Harpunen Klar : Auf Walfang am sudlichen Polarkreis / E. Schafer. – Leipzig : VEB Hinstorff Verlag Rostock, 1982. – 211S.
47761
  Roth Harriet Harriet Roth"s Cholesterol Control Cookbook / Roth Harriet. – New York : A Plume Book, 1991. – 414с.
47762
  Roth Harriet Harriet Roth"s Guide To Low-Cholesterol Dining Out / Roth Harriet. – New York : A Signet Book, 1990. – 64с.
47763
  Reid Philip Harris Csodaorszagban / Reid Philip. – Budapest, 1975. – 175с.
47764
  Rowling J.K. Harry Potter and the Goblet of Fire / J.K. Rowling. – London : Bloomsbury, 2000. – 636,[2]p. – ISBN 0 7475 5099 9
47765
  Rowling J.K. Harry Potter and the philosopher`s stone / J.K. Rowling. – London : Bloomsbury, 1997. – 223p. – ISBN 0 7475 3274 5
47766
  Rowling J.K. Harry Potter and the prisoner of Azkaban / J.K. Rowling. – London : Bloomsbury, 1999. – 317p. – ISBN 0 7475 4629 0
47767
  Rowling J.K. Harry Potter and the сhamber of secrets / J.K. Rowling. – London : Bloomsbury, 1998. – 251,[5]p. – ISBN 0 7475 3848 4
47768
  Chapman A.H. Harry Stack Sullivan: His Life and His Work / A.H. Chapman. – New York : G.P.Putnam""s Sons, 1976. – 280с.
47769
  Gerlich Alois Harsburg-Luxemburg-Wittelsbach im Kampf um die deutsche Konigskrone. / Gerlich Alois. – Wiesbaden, 1960. – 390с.
47770
  Nilsen Helge Normann Hart Crane"s divided vision : An analysis of The Bridge / Nilsen Helge Normann. – Oslo : Universitetsforlaget, 1980. – 202p. – ISBN 82-00-01938-1
47771
   Harvard : A living portrait. – Cambridge : The Harvard Cooperative Society, 1982. – 144p. : il.
47772
   Harvard business review / Harvard univ., Harvard business school. – Boston : Harvard business school publ., 1922-. – ISSN 0017-8012
Vol. 88, N 1. – 2010
47773
   Harvard business review / Harvard univ., Harvard business school. – Boston : Harvard business school publ., 1922-. – ISSN 0017-8012
Vol. 88, N 6. – 2010
47774
   Harvard business review / Harvard univ., Harvard business school. – Boston : Harvard business school publ., 1922-. – ISSN 0017-8012
Vol. 88, N 7/8. – 2010
47775
   Harvard business review / Harvard univ., Harvard business school. – Boston : Harvard business school publ., 1922-. – ISSN 0017-8012
Vol. 88, N 9. – 2010
47776
   Harvard business review / Harvard univ., Harvard business school. – Boston : Harvard business school publ., 1922-. – ISSN 0017-8012
Vol. 88, N 11. – 2010
47777
   Harvard business review / Harvard univ., Harvard business school. – Boston : Harvard business school publ., 1922-. – ISSN 0017-8012
Vol. 88, N 12. – 2010
47778
   Harvard Ukrainian studies. – Cambridge : Ukrainian research inst. Harvard univ. – ISSN 0363-5570
Vol. 14, Nr 1/2. – 1990
47779
   Harvard Ukrainian studies. – Cambridge
Vol. 20. – 1996


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
47780
   Harvard Ukrainian studies. – Cambridge
Vol.21, N 1/2. – 1997
47781
   Harvard Ukrainian studies. – Cambridge. – ISSN 0363-5570
Vol.22. – 2000


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
47782
   Harvard Ukrainian studies. – Cambridge. – ISSN 0363-5570
Vol. 21 N 3/4 (за 1997р.). – 2001


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
47783
   Harvard Ukrainian studies. – Cambridge. – ISSN 0363-5570
Vol. 23 N 1/2 (за 1999p.). – 2001


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
47784
   Harvard Ukrainian studies. – Cambridge. – ISSN 0363-5570
Vol. 23, N3/4 (за 1999 р.). – 2002
47785
   Harvard Ukrainian studies. – Cambridge. – ISSN 0363-5570
Vol. 24 (за 2000 р.) : Special Issue. – 2002
47786
   Harvard Ukrainian studies. – Cambridge : Ukrainian research inst. Harvard univ. – ISSN 0363-5570
Vol. 24 (за 2000), spessial iss. : Lviv a sity in the crosscurrents of culture / ed. by John Czaplicka. – 2002
47787
   Harvard Ukrainian studies. – Cambridge. – ISSN 0363-5570
Vol. 25, N1/2 (spring 2001). – 2004


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
47788
   Harvard Ukrainian studies. – Cambridge : Harvard university. – ISSN 0363-5570
Vol. 25, N 3/4. – 2005
47789
   Harvard Ukrainian studies. – Cambridge : Ukrainian research inst. Harvard univ. – ISSN 0363-5570
Vol. 26, Nr 1/4 (за 2002-2003) : Ukrainian church history. – 2007
47790
   Harvard Ukrainian studies / Harvard univ., Comm. on Ukrainian studies, Ukrainian research inst. – Cambridge : Ukrainian research inst. Harvard univ. – ISSN 0363-5570
Vol. 27, Nr 1/4 (за 2004-2005). – 2008
47791
   Harvard Ukrainian studies / Harvard univ., Comm. on Ukrainian studies, Ukrainian research inst. – Cambridge : Ukrainian research inst. Harvard univ. – ISSN 0363-5570
Vol. 28, Nr 1/4 (за 2006) : Rus"writ large: languages, histories, cultures. – 2009
47792
   Harvard Ukrainian studies / Harvard univ., Comm. on Ukrainian studies, Ukrainian research inst. – Cambridge : Ukrainian research inst. Harvard university. – ISSN 0363-5570
Vol. 29, Nr 1/4 (за 2007) : Ukrainian philology and linguistics in the twenty-first century. – 2011
47793
   Harvard Ukrainian studies / Harvard univ., Comm. on Ukrainian studies, Ukrainian research inst. – Cambridge : Ukrainian research inst. Harvard univ. – ISSN 0363-5570
Vol. 31, Nr 1/4 (за 2009-2010) : Poltava 1709: the battle and the myth. – 2012
47794
   Harvard Ukrainian studies / Harvard univ., Comm. on Ukrainian studies, Ukrainian research inst. – Cambridge : Ukrainian research inst. Harvard univ. – ISSN 0363-5570
Vol. 30, Nr 1/4 (за 2008) : After the holodomor: the enduring impact og the great famine on Ukraine. – 2013
47795
   Harvard Ukrainian studies / Harvard univ., Comm. on Ukrainian studies, Ukrainian research inst. – Cambridge : Ukrainian research inst. Harvard univ. – ISSN 0363-5570
Vol. 32/33, pt. 1 (за 2011-2014) : Жнива: essays presented in honor of George G. Grabowicz on his seventieth birthday / ed.: R. Koropeckyj [et al.]. – 2015
47796
   Harvard Ukrainian studies / Harvard univ., Comm. on Ukrainian studies, Ukrainian research inst. – Cambridge : Ukrainian research inst. Harvard univ. – ISSN 0363-5570
Vol. 32/33, pt. 2 (за 2011-2014) : Жнива: essays presented in honor of George G. Grabowicz on his seventieth birthday / ed.: R. Koropeckyj [et al.]. – 2015
47797
   Harvard Ukrainian Summer Institute // Критика. – Київ, 2002. – Грудень, (число 12). – P. 38-39
47798
   Harvard University Library: Annual Report 1987-1988.. – Cambridge, 1989. – 83с.
47799
   Harvard University press 1913/1963.. – Cambridge. – 176с.
47800
   Harvard University press spring books January to June. 1913-1963.. – Cambridge, 1963. – 44с.
47801
  Ford Corey Has anybody seen me lately? / Ford Corey. – Garden City, 1958. – 380с.
47802
  Klemm A. Has Fiscal Policy Become Less Procyclical in Latin America? // Latin America : new challenges to growth and stability / ed.: Dora Iakova, Luis M. Cubeddu, Gustavo Adler, and Sebastian Sosa. – Washington : International Monetary Fund, 2014. – P. 149-164. – ISBN 978-1-49832-816-6
47803
  Hyoungsoo Zang Has regional disparity been reduced in Korea?: A sectoral approach / Hyoungsoo Zang, Jong Soo Lee // Journal of economic research / Hanyang economic research institute in collaboration with Asia pacific economic association. – Seoul, 2015. – Vol. 20, No. 1. – P. 39-55. – ISSN 1226-4261
47804
  Reshitko У. Has semi-presidentialism in Ukraine helped or hindered the democratizati // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 2. – С. 138-141
47805
   Hasek mezi svymi.. – Havlickuv Brod, 1959. – 152с.
47806
  Szederjei Akos Hasen, Rebhuhner, Fasanen / Szederjei Akos, Szederjei Magda, Studinka Laszlo. – Budapest : Terra-Verlag, 1959. – 397S. : Mit 155 Abbildungen
47807
  Fax Elton Hashar. / Fax Elton. – M., 1980. – 207с.
47808
  Adamska K. Hashtag, czyli komunikat? Rola i funkcje hashtagow na Twitterze // Studia medioznawcze / Instytut dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2015. – Nr 3 (62). – S. 61-71. – ISSN 1641-0920
47809
  Ordyk St. Hasle "Wiska" / St. Ordyk. – Wyd. 2. popr. i uzupl. – Olsztyn, 1973. – 452с.
47810
  Ordyk Stanislaw Haslo "Wisla" / Ordyk Stanislaw. – Warszawa, 1971. – 421с.
47811
  Fakinosz Arisz Hatarsav. / Fakinosz Arisz. – Budapest, 1974. – 368с.
47812
  Paulsen Gary Hatchet / Paulsen Gary. – New York, 1988. – 195с.
47813
  Hollos Korvin Lajos Hatsolepcso: Regeny / Hollos Korvin Lajos. – Budapest, 1976. – 583с.
47814
  Cronin A.J. Hatter"s castle / A.J. Cronin. – M., 1963. – 670с.
47815
  Gyenes Istvan Hatterben / Gyenes Istvan. – Budapest, 1975. – 254с.
47816
  Cronin A.J. Hatters castle / A.J. Cronin. – M., 1960. – 696с.
47817
  Bousset W. Hauptprobleme der Gnosis / Wilhelm Bousset. – Gottingen : Vanden, 1907. – VI, 398
47818
  Simmel G. Hauptprobleme der Philosophie / Georg Simmel. – Leipzig : G.J. Goschen"sche Verlagshandlung, 1910. – 175 S.
47819
  Heberle Rudolf Hauptprobleme der politischen Soziologie / Heberle Rudolf. – Stuttgart, 1967. – 363с.
47820
  Ludewig Heini Hauptsache: Ich / Ludewig Heini. – Halle, 1961. – 290с.
47821
  Reimann Paul Hauptstromungen der deutschen Literatur 1750-1848 : Beitrage zu ihrer Geschichte und Kritik / Reimann Paul. – Berlin, 1956. – 856с.
47822
   Hauptwerke der deutschen Literatur : Einzeldarstellungen und Interpretationen. – Munchen : Kindler. – ISBN 3-463-40261-0
Bd. 1 : Von den Anfangen bis zur Romantik. – 1994. – 563S. – На обкл.: Kindlers neues Literatur Lexikon
47823
   Hauptwerke der deutschen Literatur : Einzeldarstellungen und Interpretationen. – Munchen : Kindler. – ISBN 3-463-40262-9
Bd. 2 : Vom Vormarz bis zur Gegenwartsliteratur. – 1994. – 772S. – На обкл.: Kindlers neues Literatur Lexikon
47824
  Boll Heinrich Haus ehne Huter / Boll Heinrich. – Berl., 1966. – 158с.
47825
  Hesse Gunter Haus im Schnee / Hesse Gunter. – Berlin, 1983. – 169с.
47826
   Haus ohne Hoffnung. – Berlin : Langenscheidt, 1993. – 37S. – (Felix & Theo ; Leichte Lekturen. Deutsch als Fremdsprache in drei Stufen; St.3). – ISBN 3-468-49689-3
47827
  Boll Heinrich Haus ohne Huter / Boll Heinrich. – Berl., 1957. – 330с.
47828
  Nachbar Herbert Haus unterm Regen. / Nachbar Herbert. – Berlin, 1968. – 94с.
47829
  Lapsa A. Hausaufgaben und mundliche ararbeitun des Stoffes zum Thema "Das Niebelungenlied" / A. Lapsa. – Riga, 1977. – 49с.
47830
   Hauslekture. Lesebuch. Landeskunde. (DDR). Feste und Brauche. – Moskau, 1974. – 128с.
47831
  Kengis Robert Petrowitsch Hausliche Backerei / Kengis Robert Petrowitsch. – Moskau, Leipzig, 1988. – 184с.
47832
  Kengis Robert Petrowitsch Hausliche Backerei. / Kengis Robert Petrowitsch. – Moskau, Leipzig, 1990. – 184с.
47833
   Hausschatz deutscher Marchen.. – Berl., 1955. – 276с.
47834
   Hausschatz schoner Marchen.. – Berl., 1956. – 274с.
47835
  Lenz Siegfried Haussuchung Horspiele. / Lenz Siegfried. – Hamburg, 1970. – 144с.
47836
  Sedlag Ulrich Hautflugler (I). (Grabwespen, Wespen, Bienen, Goldwespen u.a.) / Sedlag Ulrich. – Leipzig : Geest & Portig K.-G., 1951. – 76с. – (Die Neue Brehm - Bucherei = Das Leben der Tiere und Pflanzen in Einzeldarstellungen ; Heft 47)
47837
  Sedlag Ulrich Hautflugler II : Blatt-, Halm- und Holzwespen / Sedlag Ulrich. – Wittenberg, Lutherstadt : A. Ziemsen Verlag, 1954. – 56S. – (Die Neue Brehm - Bucherei ; Heft 139)
47838
  Sedlag Ulrich Hautflugler III Schlupf - und gallwespen / Sedlag Ulrich. – Wittenberg, Lutherstadt : A. Ziemsen Verlag, 1959. – 84S. – (Die Neue Brehm - Bucherei ; Heft 242)
47839
  Vogt Klaus Havarie am Gletscher Sphinx / Vogt Klaus. – Berlin : Deutscher Militarverlag, 1961. – 48 S.
47840
  Godenko Michail Havarie na dvestesedesatem kilometru. / Godenko Michail. – Praha, 1981. – 126с.
47841
  Barnes Annette Have fun with vocabulary! : Quizzes for English classes / Barnes Annette, Hines Jean, Weldon Jennie. – Harmondsworth : Penguin books, 1996. – 152p. : Ill. – ISBN 0-14-081562-7
47842
  Adler Mortimer Haves without Have-nots: Essays for 21st Century on Democracy and Socialism. / Adler Mortimer. – New York
13. – 1991. – 337с.
47843
   Having Fun with ABC. – Харків : Основа, 2003. – 80с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література в школі" ; Вип. 4(4).Квітень 2003 р.). – ISBN 966-8245-25-3
47844
  Majerova Marie Havirska balada / Majerova Marie. – Praha, 1938. – 181с.
47845
  Majerova Marie Havirska balada / Majerova Marie. – Praha, 1955. – 167с.
47846
  Stingl Miloslav Hawaii / Stingl Miloslav. – Leipzig, 1984. – 365с.
47847
  Liguori J. Hawks from every angle : how to identify raptors in flight / Jerry Liguori ; foreword by David A. Sibley. – Princeton ; Oxford : Princeton university press, 2005. – 11, 129, [ 3 ] p. : ill. – ISBN 978-0-691-11824-6
47848
  Edelenyi Bela Hazai hullok nehany ujabb belsoeloskodo ferge / Edelenyi Bela. – Eger, 1963. – 323-342s.
47849
  Dioszegi Istvan Hazank es Europa. / Dioszegi Istvan. – Budapest, 1970. – 485с.
47850
   Hazardous and toxic materials : Safe handling and disposal. – 2nd ed. – New York a.o. : Wiley, 1988. – 22,514p. – (A Wiley-interscience publication). – ISBN 1-471-62729-1
47851
  Reynolds Joseph Hazardous waste incineration calculations : Problems and software / Reynolds Joseph, Ryan R. Dupont, Theodore Louis. – New York : John Willey and Sons, 1991. – X, 249 p. + CD-Rom. – (A Wiley-interscience). – ISBN 0-471-50782-2
47852
   Hazards of learning: an international symposium on the crisis of the university.. – London, 1977. – 294с.
47853
  Uminski Z. Hazardzista / Zdzislaw Uminski. – Warszawa : PAX, 1976. – 146 s.
47854
  Coxford Arthur HBJ advanced mathematics : A preparation for calculus / Coxford Arthur, Payne Joseph. – Rev.ed. – Orlando : Harcourt Brace Jovanovich, 1988. – VIII,872p. – ISBN 0-15-353803-1
47855
   HCV-інфекція й лімфопроліферація (огляд літератури) / В.В. Потій, В.Т. Кірієнко, О.І. Глухова, С.Ю. Грищенко // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2016. – № 3 (84). – С. 7-10. – ISSN 1681-276Х


  "...У статті описано роль HCV-інфекції у розвитку лімфопроліферативних порушень. Представлено деякі ланки патогенезу позапечінкових проявів, таких, як аутоімунні порушення й неходжкінська лімфома (НХЛ), пов’язаних з HCV-інфекцією. Змішана ...
47856
  Cousins Norman Head first: the biology of hope and the healing power of the human spirit / Cousins Norman. – Harmondsworth, 1989. – 368 p.
47857
  Garst Robert Headlines and deadlines. / Garst Robert, Bernstein Theodore. – 3rd ed. – New York, London, 1964. – 237с.
47858
   Headspace gas chromatographic determination of 1,4-dioxane with preconcentration on modified silica / O.I. Fedorchuk, N.G. Kobylinska, D.G. Usov, V.N. Zaitsev // Kyiv-Toulouse : IXth intern. chemistry conf. "Kyiv-Toulouse" dedicated 100th anniversary of Fedir Babichev (Kyiv, 4-9 June 2017) : materials of reports a. performances / T. Shevchenko Nat. univ. of Kyiv, [Dep. of Chemistry] ; [honorary members: prof. L. Gouberskyi et al. ; org. comm.: Z. Voitenko (chairman) et al. ; local org. comm.: L. Kunitskaya et al.]. – Kyiv : [s. n.], 2017. – Р. 244
47859
  Soars John Headway : Workbook; Intermediate / Soars John, Soars Liz. – Oxford : Oxford university press, 1996. – 58p. : ill. – Для кабін.шифр 42. – (Oxford English). – ISBN 0-19-433556-9
47860
  Soars John Headway : Upper-intermediate; Teacher"s book;[ Includes ""Test booklet""] / Soars John, Soars Liz. – Oxford : Oxford university press, 1997. – VII,13,[4]p. : ill. – Для каб. шифр 42. – (Oxford English). – ISBN 0-19-433561-5
47861
  Soars John Headway : Teacher`s book; Intermediate;[ Includes "Test booklet"] / Soars John, Soars Liz. – Oxford : Oxford university press, 1997. – VIII,13,[4]p. : ill. – (Oxford English). – ISBN 0-19-433557-7
47862
  Soars John Headway : Student`s book; Intermediate / Soars John, Soars Liz. – Oxford : Oxford university press, 1997. – 120,[1]p. : ill. – Для кабін. шифр 42. – (Oxford English). – ISBN 0-19-433555-0
47863
  Soars John Headway : Upper-intermediate; Student`s book / Soars John, Soars Liz. – Oxford : Oxford university press, 1997. – 136p. : il. – Для каб шифр 42. Доп. 2 карт каб.фл. на ген дописать сиглу фл. к ном 1521516. – ISBN 0-19-433559-3
47864
  Soars John Headway : Upper-intermediate; Workbook / Soars John, Soars Liz. – Twenty-fifth impression. – Oxford : Oxford university press, 1998. – 94p. : ill. – First publ. 1987. – ISBN 0-19-433560-7
47865
  Soars L. Headway : elementary : workbook / Liz & John Soars. – Oxford : Oxford university press, 1999. – 95, [1] p. : ill. – На обкл.: With key .- First publ. 1993. – ISBN 0-19-433993-9
47866
  Soars John Headway : Advanced; Student"s book / Soars John, Soars Liz. – Eighteenth impression. – Oxford : Oxford university press, 2001. – 156p. : ill. – First publ. 1989. – ISBN 0-19-433563-1
47867
  Soars John Headway : Advanced; Workbook / Soars John, Soars Liz. – Sixteenth impression. – Oxford : Oxford university press, 2001. – 101p. – First publ. 1989. – ISBN 0-19-433564-X
47868
  North Gary Healer of the Nations: Biblical Blueprints for International Relations / North Gary. – Ft. Worth, 1987. – 348с.
47869
  Virtue Doreen Healing wich the fairies : Messages, manifestations, and love from the world of the fairies / Virtue Doreen. – Carlsbad a.o. : Hay House, 2001. – XIV,184,[6]p. : ill. – ISBN 1-56170-807-0
47870
  Kivrane I. Healt care: Metod izstradne. / I. Kivrane, L. Zubovica. – Riga, 1989. – 56с.
47871
   Health and development : a compilation of articles from Finance & development. – Washington : International Monetary Fund, 2004. – 57p. : Ill. – На обкл.:Health and development: why investing in health is critical for achieving economic development goals. – ISBN 1-58906-341-4
47872
  Burkard W.E. Health and human welfare : A Health Text for Secondary Schools / William E. Burkard, Raymond L. Chambers, Frederick W. Maroney. – Toronto : The Ryerson Press, 1942. – VI, 631 p.
47873
  Fisher A. Health and safety. / A. Fisher. – Boston : [S. n.], 1953. – 267с.
47874
   Health bulletin : A publication of the Population reference bureau. – Washington : Population reference bureau
N 2 : Promoting healthy behavior/ E. M. Murphy. – 2005
47875
   Health education in primary schools.. – Geneva, 1967. – 188с.
47876
   Health effects of Chornobyl accident : monograph in 4 parts. – Kyiv : DIA, 2003. – 512p. – ISBN 966-8311-01-9
47877
  Vlasiuk N.V. Health self-assessment of Ukrainian population as a result of Chornobyl accident on the late phase / N.V. Vlasiuk, O.Y. Tarasiuk, M.Y. Antomonov // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2016. – № 4 (80). – P. 41-45 : tabl. – Bibliogr.: Referen.: 8 name. – ISSN 2077-7477
47878
   Health systems in transition. – Copenhagen : European observatory on health systems and policies. – ISSN 1817-6119
Vol. 10, N 1 : Estonia : health system review / written by Agris Koppel [ et.al ] ; ed. by Ewout van Ginneken. – 2008
47879
   Health systems in transition. – Copenhagen : European observatory on health systems and policies. – ISSN 1817-6119
Vol. 10, N 2 : Latvia : health system review / written by Ellie Tragakes [ et al. ] ; ed. by Olga Avdeeva, Marco Schafer. – 2008
47880
   Health systems in transition. – Copenhagen : European observatory on health systems and policies. – ISSN 1817-6119
Vol. 10, N 3 : Romania : health system review / written by Cristian Vladescu, Gabriela Scintee, Victor Olsavszky ; ed. by Sara Allin, Philipa Mladovsky. – 2008
47881
   Health/growth dynamics in Pakistan: a simultaneous model / Nabila Asghar, Asma Awan, Hafeez, ur Rehman // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 12 (138). – С. 276-285 : table. – Bibliogr.: 49 назв. – ISSN 1993-6788
47882
  Boulton A. Healthy rivers: understanding for management : An inaugural public lecture delivered at the Armidale Town Hall, New South Wales on 30 June 2005 / Andrew J. Boulton. – Armidale : The University of New England, 2005. – 28 p. – (The 2005 inaugural public lecture series). – ISBN 1-86389-958-8
47883
  Lumiere Richard Healthy Sex...And Keeping It That Way / Lumiere Richard, Cook Stephani. – New York : Simon and Schuster, 1983. – 206с.
47884
   Hearing on the cultural policies of broadcasting companies : 7 November 1994. – Strasbourg : [S. n.], 1994. – 131 p. – (Culture)
47885
  Conrad Joseph Heart of darkness / Conrad Joseph; with an introduction by V.Klinkenborg. – London : Campbell Publishers, 1993. – XXIX, 110p. – (Everyman"s Library ; 174 ; The Millennium Library). – ISBN 1-85715-174-7
47886
  Conrad Joseph Heart of Darkness and The Secret Sharer. / Conrad Joseph. – New York, 1983. – 158с.
47887
  Conrad Joseph Heart of darkness. / Conrad Joseph. – Harmondsworth, 1989. – 121с.
47888
  Conrad Joseph Heart of darkness. / Conrad Joseph. – London
29. – 1993. – 110с.
47889
  Conrad Joseph Heart of darkness; The secret sharer. / Conrad Joseph. – New York, 1979. – 160с.
47890
  Henry O. Hearts and crosses and other stories / O. Henry ; [подгот. текста, коммент. и словарь Е.А. Трофимовой-Рыбкиной]. – Санкт-Петербург : КАРО, 2010. – 348, [2] с. : ill. – (English. Classical literature). – ISBN 978-5-9925-0580-1
47891
  Zakharov B Heat-treatment of metals / B. Zakharov ; еransl. from the Russ. by N. Ivlev. – 2d print. – Moskow : Peace, 1966. – 311 p. : il..
47892
  Roberts J.K. Heat and thermodynamics / J.K. Roberts. – 5th ed. – London, Glasgow : Blackie & Son Limited, 1960. – 620 p.
47893
  Roberts J.K. Heat and thermodynamics / J.K. Roberts. – Reprinted from 5th ed. – London, Glasgow : Blackie & Son Limited, 1962. – 620 p.
47894
  Homenko D. Heat capacity of the single crystal with soft elastic modulus / D. Homenko, V. L"vov // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – P. 46-49. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  The Debye theory of heat capacity is modified to describe the thermal propertiesof shape memory alloys undergoing martensitic transformation. The modified theory involves two characteristic temperatures instead of Debye temperature. The characteristic ...
47895
  Usenko O. Heat flow pattern and fault structures in Donbas // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 4. – С. 192-195 : Рис. – ISSN 0203-3100
47896
  Majcin D. Heat flow refraction on structures with conductivity contrast / D. Majcin, M. Hvozdara, D. Bilcik // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 4. – С. 90-91. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0203-3100
47897
  Jakob M. Heat transfer / M. Jakob. – New York-London : Wiley & Sons
Vol. 1. – 1950. – 758 p.
47898
   HEAT"99 : The second international conference on heat transfer and transport phenomena in multiphase systems, Kielce, Poland, may 18-22, 1999. – Kielce : Wyd-wo Politechniki Swietokrzyskiej w Kielcach, 1999. – 366s.
47899
   Heating temperature determination of the "silicon structure with dielectric insulation" / V. Gandzyuk, V. Grygoruk, L. Ishchuk, Yu. Onysko, S. Pavlyuk, O. Solomenko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Р. 23-25. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 1 (24)). – ISSN 1728-3817


  This paper describes a method of determining the temperature, based on the calculation of the I-U curve of the silicon structure, prepared with technology "silicon with dielectric insulation" (SSDI) and comparing it with experimental I-U curve. The ...
47900
  Swedenborg Emanuel Heaven and hell / Swedenborg Emanuel. – New York, 1984. – 510с.
47901
  Ly Y Heaven becomes hell: a survivor"s story of life under the Khmer Rouge // Yale Southeast Asia studies : [monographs] / Yale university. – New Haven, 2000. – N 50. – X,[1],224 p. – (Monograph series)
47902
   Heavy-water power reactors, Proceedings of the symposium on heavy-water power reactors held by the IAEA in Vienna, 11-15 september 1967.. – Vienna, 1968. – 982с.
47903
   Heavy industry in Korea.. – Pyongyang, 1959. – 66с.
47904
  Dunich A. Heavy metals content in virus infected purple coneflower plants / A. Dunich, L. Mishchenko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – C. 22-26. – (Біологія ; вип. 3 (65)). – ISSN 1728-3817


  It was revealed that purple coneflower plants infected Tomato spotted wilt virus. It was investigated that concentration of nine microelements (As, V, Sb, Cr, Fe, Ba, Sr, B, Mn) in purple coneflower plants under viral infection is higher than in ...
47905
   Heavy metals in wastewater and sludge treatment processes. – Boca Raton : CRC press. – ISBN 0-8493-4667-3(set); 0-8493-4668-1(v.1)
Vol.1 : Sources, analysis and legislation. – 1987. – 184p.
47906
   Heavy metals in wastewater and sludge treatment processes. – Boca Raton : CRC Press. – ISBN 0-8493-4667-3(set); 0-8493-4669-X (vol.2)
Vol.2 : Treatment and disposal. – 1987. – 155p.
47907
  Rybakov Anatoli Heavy sand / Rybakov Anatoli. – Harmondsworth, 1981. – 381с.
47908
  Becker E.W. Heavy water production / E.W. Becker. – Vienna, 1962. – 60с.
47909
   Hebraisches und aramaisches Worterbuch zum Alten Testament mit Einschaltung uhd Analyse aller schwer erkennbaren Formen Deutung... : Eduard Konig. – Leipzig, 1922. – 682 S.
47910
  Schimrigk F. Hebung und Speicherung des Wassers / F. Schimrigk. – Berl., 1955. – 168с.
47911
  Hyman Mac Heca z panem sierzantem / Hyman Mac; Przelozyl J.Meysztoowicz. – Warszawa : Wyd-wo ministerstwa obrony narodowej, 1972. – 259s.
47912
  Zeiske W. Hecht, Barsch, Zander / W. Zeiske. – Auf. 2. – Berlin : Sportverlag, 1973. – 143S. : Ill. Mielke Anneliese. – (Erfolgreich Angeln)
47913
  Ibsen Henrik Hedda Gabler and other plays: The pillars of the community: The wild duck: Hedda Gabler / Ibsen Henrik; Ellis-Fermor U. (transl.). – Harmondsworth, 1961. – 368с.
47914
  Ibsen Henrik Hedda Gabler and other plays: The pillars of the community: The wild duck: Hedda Gabler / Ibsen Henrik; Ellis-Fermor U. (transl.). – Harmondsworth, 1988. – 368с.
47915
  Pakcinska Maria Hedonistyczna etyka Epikura / Pakcinska Maria. – Warszawa, 1959. – 120с.
47916
  Beyer Wilhelm Raimund Hegel-Bilder / Beyer Wilhelm Raimund. – Berl., 1964. – 284с.
47917
  Rosenkranz K. von Hegel als Deutscher Nationalphilosoph / K. von Rosenkranz. – Leipzig : Verlag von Duncker & Humblot, 1870. – XXIV, 347 S.
47918
   Hegel in Berichten seiner Zeitgenossen.. – Berlin, 1971. – 694с.
47919
  D"Hondt Jacques Hegel in seiner Zeit / D"Hondt Jacques. – Berlin, 1973. – 175с.
47920
  D"Hondt Jacques Hegel in seiner Zeit. Berlin, 1818-1831 / D"Hondt Jacques. – Berlin, 1973. – 175с.
47921
  Stiehler Gottfried Hegel und der Marxismus uber den Widerspruch. Zur Frage der kritischen Uberwindung der idealistischen Dialekrik durch die wissenschaftliche materialistische Dialektik / Stiehler Gottfried. – Berl., 1960. – 208с.
47922
  Gulian C.I. Hegel, tinarul Nietzsche, Mircea Eliade (teoretician si istoric al religiilor) / C.I. Gulian. – Bucuresti, 1992. – 275с.
47923
  Fiedler Arkady Heibes Dorf auf Madagaskar. / Fiedler Arkady. – Dresden, 1955. – 242с.
47924
  Michalski Krzysztof Heidegger i filozofia wspolczesna / Michalski Krzysztof. – Warszawa, 1978. – 233с.
47925
   Heidelberg sur-le-Neckar : Guide illustre du chateau et de la ville. – Heidelberg : Konig-Verlag, 1996. – 100s. – ISBN 3-921934-17-6
47926
  Spyri Johanna Heidi / Spyri Johanna. – 4. izd. – Zagreb, 1967. – 230с.
47927
  Heyden Gunter Heilige Himmel-unheilige Raketen / Heyden Gunter, Ullrich Horst. – Lpz., Jena, 1960. – 40с.
47928
  Ovid Naso P. Heilmittel gegen die Liebe die Pflege des weiblichen Gesichtes / Naso P. Ovid. – 2. Aufl. – Berlin, 1973. – 131с.
47929
  Bassler Friedrich Heilpflanzen : Erkannt und angewandt / Bassler Friedrich. – Radebeul; Berlin : Neumann Verlag, 1955. – 420S.
47930
   Heilpflanzen. – Auf. 2. – Berlin : Verlag Gesundheit GmbH, 1990. – 48S. : Wendt-Schiller R.
47931
  Dorfler Heilpflanzen gestern und heute / Dorfler, Hans-Peter, Roselt Gerhard. – Leipzig; Jena; Berlin : Urania-Verlag, 1990. – 335S. : Mit 152 farbigen, naturgetreuen Abbildungen
47932
  Stranka Walter Heimat ich rufe dein Rastloses / Stranka Walter. – Weimar, 1959. – 114с.
47933
   Heimat und Welt.. – Dresden, 1957. – 132с.
47934
  Близнюк Л. Heimat: До історії виникнення поняття / Л. Близнюк, Н. Єдинак // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2016. – Вип. 14. – С. 70-73. – ISBN 978-617-7132-63-8
47935
  Jakobs Heimatlandische Kolportagen / Jakobs, Karl-Heinz. – Berlin, 1975. – 292с.
47936
  Senner A. Heimatnatur. Eine wirtschafzlich gerichtete Tier- und Pflanzenkunde auf Grunglage von Beobachtungen und Versuchen / A. Senner, P. Brohmer. – Frankfurt am Main : Diesterweg, 1924. – XV, 348 S.
47937
  Hutt Wolfgang Heimfahrt in die Gegenwart: Ein Bericht / Hutt Wolfgang. – Berlin, 1982. – 582с.
47938
  Litzelmann E. Heimische Orchideen / E. Litzelmann, F. Bohme. – Auf. 2. – Leipzig : Akademische Verlagsgesellschaft Geest & Portig K.-G., 1951. – 48S.
47939
  Bickerich-Stoll Katharina Heimische Pilze : mit 48 Tafeln der Autorin / K.Bickerich-Stoll. – Leipzig; Jena; Berlin : Urania-Verlag. – (Urania-Taschenbucher)
1. – 1979. – 144S. : Ill.
47940
  Bickerich-Stoll Katharina Heimische Pilze : mit 48 Tafeln der Autorin / K.Bickerich-Stoll. – Leipzig; Jena; Berlin : Urania-Verlag. – (Urania-Taschenbucher)
2. – 1979. – 143S. : Ill.
47941
  Backhaus Hans Joachim Heimkehr in die Fremde. / Backhaus Hans Joachim. – Berl., 1963. – 366с.
47942
  Gorlich Gunter Heimkehr in ein fremdes Land / Gorlich Gunter. – Berlin, 1974. – 384с.
47943
  Gorlich Gunter Heimkehr in ein fremdes Land / Gorlich Gunter. – Berlin, 1975. – 384с.
47944
  Kraze Hanna Heide Heimliche Briefe. / Kraze Hanna Heide. – Berl., 1960. – 296с.
47945
  Vint E. Heinavalja-Kulvikordade Sisseseadmisest Eesti NSV Kolhoosides / E. Vint. – Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1953. – 52s.
47946
  Wilhelm G. Heine Bibliographie / G. Wilhelm unter Mitarbeit von Eberhard Galley. – Weimar : Arion Verlag
T. 1 : Primarliteratur 1817 -1953. – 1960. – VIII, 191 S.
47947
  Krueger Joachim Heine und Berlin. / Krueger Joachim. – Berlin, 1956. – 32с.
47948
  Heine H. Heines Briefe in einem Band. / H. Heine. – Berlin-Weimar, 1969. – 490с.
47949
  Siktanc Karel Heinovske noci / Siktanc Karel. – Praha, 1962. – 44с.
47950
  Balazs Bela Heinrich beginnt den Kampf / Balazs Bela. – M., 1952. – 94с.
47951
  Balazs Bela Heinrich beginnt den Kampf / Balazs Bela. – K., 1954. – 92с.
47952
  Mancosu P. Heinrich Behmann"s 1921 lecture on the decision problem and the algebra of logic / P. Mancosu, R. Zach // The bulletin of symbolic logic / Association for symbolic logic. – Poughkeepsie, 2015. – Vol. 21, nr 2. – Р. 164-192. – ISSN 1079-8986


  Heinrich Behmann (1891-1970) obtained his Habilitation under David Hilbert in Gottingen in 1921 with a thesis on the decision problem. In his thesis, he solved-independently of Lowenheim and Skolem"s earlier work-the decision problem for monadic ...
47953
   Heinrich Boll: Zu zeinem Tode: Ausgewahlte Nachrufe und das letzte Interview. – Bonn, 1985. – 63с.
47954
  Lang Lothar Heinrich Ehmsen / Lang Lothar. – Dresden, 1962. – 144с.
47955
  May Ferdinand Heinrich Grossmanns grosse Fahrt / May Ferdinand. – Berl., 1959. – 408с.
47956
  Polak Karel Heinrich Heine / Polak Karel. – Praha, 1956. – 64с.
47957
  Mende Fritz Heinrich Heine / Mende Fritz. – Berlin, 1970. – 418с.
47958
  Mende Fritz Heinrich Heine / Mende Fritz. – Berlin, 1983. – 243с.
47959
  Trilse-Finkelstein Heinrich Heine / J.C. Trilse-Finkelstein. – Leipzig : Bibliographisches Institut, 1990. – 194 S. : Il. – (BI-Bildbiographie). – ISBN 3-323-00052-8
47960
  Kuczera Jozef Heinrich Hertz. Entdecker der Radiowellen / Kuczera Jozef. – Mitt 7 Abb. – Leipzig : B.G.Teubner, 1975. – 92с.
47961
  Landgraf Wolfgang Heinrich IV. Macht und Ohmacht eines Kaisers Biografie / Landgraf Wolfgang. – Berlin : Verlag Neues Leben, 1991. – 355 S. – ISBN 3-355-01187-8
47962
   Heinrich Mann. – Berl., 1956. – 124с.
47963
   Heinrich Mann. 1871-1950. Werk und Leben in Dokumenten und Bildern. Mit unveroffentlichten Manuskripten und Briefen aus dem Nachlass. – Berlin-Weimar, 1977. – 586с.
47964
  Richter Wolfgang Heinrich Schlieman: Dokumente seines Lebens / Richter Wolfgang. – Leipzig, 1992. – 462с.
47965
  Stein Ingeborg Heinrich Schutz und Kostritz : Zur Rezeption des Komponisten in seinem Geburtsort / Stein Ingeborg. – Bucha bei Jena : quartus-Verlag, 2003. – 211,[3]S. – (Palmbaum ; Bd. 12). – ISBN 3-931505-76-6
47966
  Stilling Johann Heinrich Jung Heinrich Stillings Jugend, Junglingsjahre und Wanderschft / Stilling Johann Heinrich Jung. – Leipzig, 1982. – 316с.
47967
  Knauth Joachim Heinrich VIII oder Der Ketzerkonig / Knauth Joachim. – Berl., 1960. – 76с.
47968
  Wentscher Dora Heinrich von Kleist / Wentscher Dora. – Weimar : Volksverlag, 1956. – 247 S.
47969
  Flugge Gerhard Heinrich Zille. Ernstes und Heiteres aus seinem Leben / Flugge Gerhard. – Rudolstadt, 1960. – 232с.
47970
  Brix Karl Heinz Tetzner. / Brix Karl. – Dresden, 1981. – 32с.
47971
  Bondarew J. Heisser Schnee / J. Bondarew. – Berlin, 1973. – 438с.
47972
   Heitere Geschichten.. – M., 1964. – 96с.
47973
   Heiteres Rokoko. Ein Bildkarten-Kalender auf das Jahr 1965.. – Lpz., 1964. – 12с.
47974
   Heiteres Rokoko. Kleinkunst aus dem Staatlichen Museum Schwerin.. – Lpz., 1964. – 38с.
47975
  Hernas Czeslaw Hejnaly polskie. Studium z historii poezji molicznej / Hernas Czeslaw. – Wroclaw, 1961. – 282с.
47976
  Schaefer Charles Held Your Child Get the Most Out of School / Schaefer Charles, DiCeronimo Theresa Foy. – New York, 1990. – 235с.
47977
  Wentscher Dora Helden, Frauen und Kechte / Wentscher Dora. – Weimar : Volksverlag, 1956. – 335 S.
47978
  Waugh Evelyn Helena / Waugh Evelyn. – Harmondsworth : Penguin books, 1979. – 158 p. – ISBN 1-85715-156-9
47979
  Klonowski R. Helena Landau-Bauer : Pedagog, spolecznik, ekonomista, 1871-1942, w polskim i austriackim ruchu robotniczym / R. Klonowski; Wyzsza szkola rolniczo pedagogiczna im. Georgi Dymitrowa w Siedlcach. – Siedlce : WSRP, 1988. – 443 s. : ill. – (Rozprawa naukowa ; 24)
47980
  Got Jerzy Helena Modrzejewska / Got Jerzy. – Warszawa, 1958. – 258с.
47981
  Wiech Helena w stroju niedbalem / Wiech. – [Warszawa] : Czytelnik, 1956. – 132, [3] s.
47982
  Brabant Hyacinthe Helenka z Krakowa. / Brabant Hyacinthe. – Warszawa, 1978. – 191с.
47983
  Germann Kaspar Helga und andere Schulgeschichten. / Germann Kaspar. – Weimar, 1957. – 340с.
47984
   Helgoland.. – Munchen, 1990. – 56с.
47985
  Havlicek Jaroslav Helimadoe. / Havlicek Jaroslav. – Praha, 1963. – 239с.
47986
  Nowacka Ewa Heliogabal, wnuk Mezy / Nowacka Ewa. – Warszawa, 1974. – 283с.
47987
  Dodd Susan Hell - Bent Man and Their Cities / Dodd Susan. – Harmondsworth, 1991. – 240с.
47988
  Nork Karl Hell in Siberia / Nork Karl. – London, 1957. – 222с.
47989
  Swiderek Anna Hellada krolow / Swiderek Anna. – Warszawa, 1967. – 431с.
47990
  Mundstock Karl Helle Nachte. / Mundstock Karl. – Halle, 1960. – 520с.
47991
   Hellenica Oxyrhynchia.. – Lipsiae, 1959. – 76с.
47992
  Swiderkowna Anna Hellenika. Wizerunek epoki od Aleksandra do Augusta / Swiderkowna Anna. – Warszawa, 1974. – 427с.
47993
   Hello!. – Киев
№ 2. – 2007
47994
   Hello! / ООО "Форвард Медиа Групп Украина". – Киев
№ 1/2. – 2008
47995
   Hello! / ООО "Форвард Медиа Групп Украина". – Киев
№ 4. – 2008
47996
   Hello! / ООО "Форвард Медиа Групп Украина". – Киев
№ 46. – 2008
47997
   Hello! / ООО "Форвард Медиа Групп Украина". – Киев
№ 47. – 2008
47998
   Hello! / ООО "Форвард Медиа Групп Украина". – Киев
№ 48. – 2008
47999
   Hello! / ООО "Форвард Медиа Групп Украина". – Киев
№ 49. – 2008
48000
   Hello! / ООО "Форвард Медиа Групп Украина". – Киев
№ 50. – 2008
<< На початок(–10)41424344454647484950(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,