Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)41424344454647484950(+10)В кінець >>
47001
  Blak Halina "Hold pruski" Jana Matejki / Blak Halina. – Warszawa, 1977. – 47 s.
47002
  Бонецкая Н.К. "Homo faber " и "homо liturgus " (философская антропология П.Флоренского) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 3. – С.90-109. – ISSN 0042-8744
47003
  Наривская В. "Homo Festivus" в поэтике "Калины красной" В. Шукшина // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2009. – Видається на пошану і з нагоди 60-річчя від дня народження доктора філологічних наук, професора Ткачука М.П. – С. 433-440. – (Літературознавство ; Вип. 27)
47004
   "Homo Ludens" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – C. 719-720. – ISBN 966-316-069-1
47005
  Тупікова С.В. "Homo somatikos": проблематика людини тілесної в гносеологічному просторі класичної соціології // Вісник Львівського університету : збірник наук. праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 259-265. – (Серія соціологічна ; Вип. 6). – ISSN 2078-144X


  У статті досліджено проблематику "людини тілесної" як наслідку переорієнтації сучасного соціологічного теоретизування у бік його більшої онтологізації. При цьому акцент зроблено на розгляді основних метатеоретичних основ класичного теоретизування, які ...
47006
  Криворучка Л.Д. "Horizont vershmelzung" теорій ідентичності й філософської герменевтики: понад-інтерпретація чи черговий герменевтичний поворот // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 121-123
47007
   HI-TECH для молоді / Інтерв"ю вела Л. Кіт // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Червень (№ 6)


  Інтерв"ю студентки 1 курсу магістратури Гожик І. про проект розширення наукового світогляду та підвищення рівня загальної ерудиції в галузі прикладної фізики серед школярів.
47008
  Рубанов Сергей Hi-Tech по-азиатски : Citi-life // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 3. – С. 80-85 : Фото
47009
  Domanska Antonina Historia zoltej cizemki / Domanska Antonina. – Warszawa, 1961. – 296с.
47010
  Brzek Gabriel Historia zoologii w Polsce do r. 1918 = История зоологии в Польше до 1981 г. / Brzek Gabriel. – Lublin-Nakl. : Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej
Ч. 3 : Materialy do historii osrodka warszawskiego (Материалы по истории варшавского центра). – 1955. – 456с.
47011
  Bortnowski Wladislaw Historia ZSRR / Bortnowski Wladislaw. – Wyd. 2. – Lodz, 1977. – 137с.
47012
  Krasicki Ignacy Historia. / Krasicki Ignacy. – Warszawa, 1956. – 216с.
47013
  Zarczynska Malgorzata Historia. Kultura. Religia : Pisarstwo Jozefa Czapskiego / Zarczynska Malgorzata. – Olsztyn : Wyd-wo Uniw.Warminsko-Mazurskiego, 2001. – 180s. – ISBN 83-7299-088-3
47014
   Historiae Augustae scriptores VI. – Hackiana
2. – 1671. – 866, (74)с.
47015
  Neukirch J. Historiae Litterarum Graecarum summarium : conscripsit Johann Heinrich Neukirch. – Kioviae : La officina typ. Unsv. litterariae Sancti Vladimiri, 1863. – 63 h.
47016
  Hodti Matthaei Historiae rei nummariae veteris sctiptores aliquot insifnijres ad lectionem eacrorum et profanorum scriptorum utiles, cum bibliotheca nummaria et praefatione Adama Rechenbergi. – Amstelodami, P. Le Clert,, 1692. – (12) 372, (8)с.
47017
  Trapeznikov Sergei Historian jyrkkia kaanteita. Opetuksia taistelusta tieteellisen sosialismin piclesta, revisionistisia virtauksia vastaan / Trapeznikov Sergei. – M., 1975. – 213с.
47018
  Edwards J.G. Historians and the Medieval english Parliament / J.G. Edwards. – Glasgow, 1960. – 52с.
47019
  Bioy Casares Historias fantasticas / Bioy Casares. – Madrid : Alianza Editorial, 1995
47020
  Sadoveanu Mihail Historias para ser contadas / Sadoveanu Mihail. – La Habana, 1976. – 447с.
47021
   Historic cities and sacred sites : cultural roots for urban futures. – Washington : The World bank a.o., 2001. – 19, 420 p. : ill. – ISBN 0-8213-4804-X
47022
  Loschburg W. Historic inns of Europe / W. Loschburg, W. Hartwig. – Leipzig, 1972. – 137 p.
47023
   Historica : Historical sciences in the Czech Republic. Series nova. – Prague. – ISSN 1210-8499
N5/6. – 2000
47024
   Historica : Historical sciences in the Czech Republic.Ser.nova. – Prague. – ISSN 1210-8499
N 7/8. – 2001
47025
   Historica : Historical sciences in the Czech Republic.Ser.nova. – Prague. – ISSN 1210-8499
N 9. – 2002
47026
   Historica : Historical sciences in the Czech Republic. Series nova / Institute of history. – Prague. – ISSN 1210-8499
N 13. – 2008
47027
   Historica : Historical sciences in the Czech Republic. Series nova / Institute of history. – Prague. – ISSN 1210-8499
N 14. – 2010
47028
   Historica XXI. – Praha, 1982. – 238с.
47029
  Kovalevych L. Historical and geographical background of current secessionist in Ukrainian regions // Регіон - 2015: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 5-6 листоп. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2015. – С. 251-253. – ISBN 978-966-285-259-2
47030
  Pana L. Historical and present environmental sustainable development in V4 countries / L. Pana, R. Riha // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2014. – P. 60-63. – (Серія "Економічні науки" ; № 1 (3)). – ISSN 1995-0519


  Стійкий розвиток Вишеградської четвірки: історія і сучасність.
47031
  Georgescu Titu Historical arguments for a new international order. / Georgescu Titu. – Bucharest, 1980. – 231с.
47032
  Campbell E.W. Historical Background of the world labor movement / E.W. Campbell. – Sydney, 1944. – 64с.
47033
  Murphy G. Historical introduction to modern psychology / G. Murphy. – New York : Harcourt, Brace and Company, Inc., 1949. – 466p. – ксерокопія
47034
  Валуева Н.Н. Historical mystery: исторический детектив и/или ретро-детектив // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – С. 28-36. – (Літературознавство ; вип. 2 (78), ч. 2). – ISSN 2312-1068


  Стаття присвячена сучасним різновидам детектива: історичному та ретродетективу, правомірності їх розгляду як синонімічних понять. Серед завдань статті є визначення дискусійних питань, пов’язаних з розвитком жанрових різновидів детективу, висвітлення ...
47035
  Holt Historical scholarschip in the United Stetea and other essays / Holt, Stull. – Seattle, Lond., 1967. – 184с.
47036
  Abrams P. Historical sociology / Philip Abrams. – West Compton House a.o. : Open books, 1982. – 353 p. – ISBN 0 7291 0106 1
47037
  Stern Bernhard HIstorical sociology / Stern Bernhard. – New York, 1959. – 432с.
47038
  Holovchenko V. Historical sources of Ukraine"s foreign policy conduct and political culture // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2011. – Вип. 100, ч. 2. – С. 42-49
47039
   Historical statistics of the United States Colonial times to 1957. – Washington, 1960. – 790с.
47040
   Historical studies in the natural sciences (hsns) / University of California. – Berkeley : University of California press. – ISSN 0898-9997
Vol. 38, N 1. – 2008. – Formerly: Historical studies in the physical and biological sciences
47041
   Historical studies in the natural sciences (hsns) / University of California. – Berkeley : University of California press. – ISSN 0898-9997
Vol. 38, N 2. – 2008. – Formerly: Historical studies in the physical and biological sciences
47042
   Historical studies in the natural sciences (hsns) / University of California. – Berkeley : University of California press. – ISSN 0898-9997
Vol. 38, N 3. – 2008. – Formerly: Historical studies in the physical and biological sciences
47043
   Historical studies in the natural sciences (hsns) / University of California. – Berkeley : University of California press. – ISSN 0898-9997
Vol. 38, N 4. – 2008. – Formerly: Historical studies in the physical and biological sciences
47044
   Historical studies in the natural sciences (hsns) / University of California. – Berkeley : University of California press. – ISSN 0898-9997
Vol. 39, N 1. – 2009. – Formerly: Historical studies in the physical and biological sciences
47045
   Historical studies in the natural sciences (hsns) / University of California. – Berkeley : University of California press. – ISSN 0898-9997
Vol. 39, N 2. – 2009. – Formerly: Historical studies in the physical and biological sciences
47046
   Historical studies in the natural sciences (hsns) / University of California. – Berkeley : University of California press. – ISSN 0898-9997
Vol. 39, N 3. – 2009. – Formerly: Historical studies in the physical and biological sciences
47047
   Historical studies in the natural sciences (hsns) / University of California. – Berkeley : University of California press. – ISSN 0898-9997
Vol. 39, N 4. – 2009. – Formerly: Historical studies in the physical and biological sciences
47048
   Historical studies in the natural sciences (hsns) / University of California. – Berkeley : University of California press. – ISSN 0898-9997
Vol. 40, N 1. – 2010. – Formerly: Historical studies in the physical and biological sciences
47049
   Historical studies in the natural sciences (hsns) / University of California. – Berkeley : University of California press. – ISSN 0898-9997
Vol. 40, N 2. – 2010. – Formerly: Historical studies in the physical and biological sciences
47050
   Historical studies in the natural sciences (hsns) / University of California. – Berkeley : University of California press. – ISSN 1939-1811
Vol. 40, N 3. – 2010. – Formerly: Historical studies in the physical and biological sciences
47051
   Historical studies in the natural sciences (hsns) / University of California. – Berkeley : University of California press. – ISSN 1939-1811
Vol. 40, N 4. – 2010. – Formerly: Historical studies in the physical and biological sciences
47052
   Historical studies in the natural sciences (hsns) / University of California. – Berkeley : University of California press. – ISSN 1939-1811
Vol. 41, N 1. – 2011. – Formerly: Historical studies in the physical and biological sciences
47053
   Historical studies in the natural sciences (hsns) / University of California. – Berkeley : University of California press. – ISSN 1939-1811
Vol. 41, N 2. – 2011. – Formerly: Historical studies in the physical and biological sciences
47054
   Historical studies in the natural sciences (hsns) / University of California. – Berkeley : University of California press. – ISSN 1939-1811
Vol. 41, N 3. – 2011. – Formerly: Historical studies in the physical and biological sciences
47055
   Historical studies in the natural sciences (hsns) / University of California. – Berkeley : University of California press. – ISSN 1939-1811
Vol. 41, N 4. – 2011. – Formerly: Historical studies in the physical and biological sciences
47056
   Historical studies in the physical and biological sciences. – Berkeley : University of California press. – ISSN 0898-9997
Vol. 28, N 1. – 1997


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
47057
   Historical studies in the physical and biological sciences : Journal of the international and social history of the physical sciences and experimental biology since the 17th century. – Berkeley : University of California press. – ISSN 0898-9997
Vol. 36, N 2. – 2006
47058
   Historical studies in the physical and biological sciences : Journal of the international and social history of the physical sciences and experimental biology since the 17th century. – Berkeley : University of California press. – ISSN 0898-9997
Vol. 37, N 1. – 2006
47059
   Historical studies in the physical and biological sciences : Journal of the international and social history of the physical sciences and experimental biology since the 17th century. – Berkeley : University of California press. – ISSN 0898-9997
Vol. 37, N 2. – 2007
47060
   Historical studies in the physical and biological sciences (hsps) : Journal of the international and social history of the physical sciences and experimental biology since the 17th century. – Berkeley : University of California press. – ISSN 0898-9997
Vol. 37, supplement. – 2007
47061
   Historical Traditions of East and West in Modern Political Culture. – Moscow, 1989. – 208с.
47062
   Historici van de twintigste eeuw. – Utrecht; Antwerpen; Amsterdam : Het Spectrum; Intermediair, 1981. – 404 blz. – (Aula-paperback ; 54 ; Het wetenschappelijke boek). – ISBN 90-274-6211-9
47063
   Historicka mapa ceskeho osidleni na Volyni. – Praha
Cast 4 : Abecedni seznam obci a osad s ceskym osidlenim. – 1995. – 24s. + 1 mapa
47064
  Dolezal Jiri Historicka mesta CSSR / Dolezal Jiri, Vesely Evzen. – Praha, 1968. – 240 p.
47065
   Historicka mluvnice ceska. – Praha
1. – 1969. – 196с.
47066
   Historicka mluvnice ceska. 1. Miroslav Komarek. – Praha
1. – 1958. – 180с.
47067
   Historicka mluvnice ceska. 3. Akademik Frantisek Travnicek. Skladba. – Praha
3. – 1956. – 200с.
47068
  Lamprecht Arnost a.j. Historicka mluvnice cestiny / Arnost a.j. Lamprecht. – Praha, 1986. – 423с.
47069
  Smeral Bohumir Historicke prace 1908-1940 / Smeral Bohumir. – Praha, 1961. – 510с.
47070
   Historicky atlas revolucniho hnuti. 1. Dejiny mezinarodniho delnickehp hnuti. – Praha
1. – 1956. – 40с.
47071
  Lander R. Historicky kostym / R. Lander, O. Herbenova. – Martin, 1956. – 107с.
47072
   Historicky zbornik = Sammelband zur Geschichte = Historical. – Martin : Matica Slovenska. – ISBN 80-7090-374-0
6 : (1996). – 1996. – 203s.
47073
   Historicky zbornik = Sammelband zur Geschichte =Historical volume. – Martin : Matica Slovenska
Sv.7. – 1997
47074
   Historicky zbornik = Sammelband zur Geschichte = Historical volume. – Martin : Matica Slovenska
Sv. 8. – 1998


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
47075
   Historicky zbornik = Sammelband zur Geschichte = Historical volume. – Martin : Matica Slovenska
Sv. 9. – 1999


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
47076
  Broz Jaroslav & Myrtil Frida Historie Ceskoslovenskeho filmu v obrazech 1898-1930. / Jaroslav & Myrtil Frida Broz. – Praha, 1959. – 240с.
47077
   Historie de la France: les temps nouveaux de 1852 a nos jours. – Paris, 1987. – 685с.
47078
  Darcos Xavier Historie de la litterature francaise / Darcos Xavier. – Paris : Hachette, 1992. – 527p. – (Faire le point ; References). – ISBN 2-01-016588-8
47079
  Villard Pierre Historie des institutions publiques de la France (de 1789 a nos jours) / Villard Pierre. – 6e edition. – Paris : Dalloz, 1996. – 186p. – ISBN 2-247-02216-2
47080
  Chledowski Kazimiers Historie neapolitanskie / Chledowski Kazimiers. – Warszawa. – 484с.
47081
  Pauszer-Klonowska Historie nie wymyslone / Pauszer-Klonowska. – Warszawa, 1972. – 357с.
47082
  Swiderek Anna Historie nieznane Historii / Swiderek Anna. – Warszawa, 1962. – 332с.
47083
  Cendrars B. Historie prawdziwe / Blaise Cendrars; Przel. J. Rogozinski. – Warszawa : Czytelnik, 1973. – 179 s.
47084
  Ivanov Miroslav Historie skoro detektivni po stopach literarnich zahad / Ivanov Miroslav. – Praha, 1961. – 276с.
47085
   Historie swieze i niezwyczajne. – Warszawa, 1961. – 188с.
47086
  Marperger P.J. Historie und Leben der beruhmtesten Europaeischen Baumeister... / P.J. Marperger. – Hamburg, 1711. – 570 S.
47087
   Historie utesene a kratochvilne: Cloveku vselikeho veku i stavu k cteni velmi uzitecne. – Praha, 1950. – 377с.
47088
  Krzywoblocka Bozena Historie warszawskie. / Krzywoblocka Bozena. – Warszawa, 1960. – 268с.
47089
  Housman Laurence Histories / Housman Laurence, K C.H. Marten. – Oxford
1. – 1943. – 128с.
47090
  Shakespeare William Histories / Shakespeare William; wint an Introd.by T.Tanner;general edit.S.Barnet. – London : Campbell Publishers. – (Everyman"s Library ; Vol.177 ; The Millenium Library). – ISBN 1-85715-177-1
Vol.1. – 1994. – 633 р
47091
  Shakespeare William Histories / Shakespeare William; With an introd.by T.Tanner;General.ed.-S.Barnet. – London : Campbell Publishers. – (Everyman"s Library ; 193 ; The Millenium Library). – ISBN 1-85715-193-3
Vol.2. – 1994. – 622 p.
47092
   Historija naroda Jugoslavije. – Zagreb
1. – 1953. – 892с.
47093
   Historik Daniel Rapant:Zivot a Dielo(1897-1988-1997). – Martin : Vyd.Matica Slovenska, 1998. – 256 s. – ISBN 8070904704
47094
   Historiographie de Macedoine. (1945-1970). – Skopje
1. – 1970. – 363с.
47095
   Historiographie de Macedoine. (1945-1970). – Skopje
2. – 1972. – 561с.
47096
  Schuster-Sewc Historisch-etymologisches Worterbuch der ober- und niedersorbischen Sprache / Schuster-Sewc. – Bautzen, 1986. – 1249-1328с.
47097
  Putter Johann Stephan Historische Entwickelung der heutigen Staatsverfassug des Teutschen Reichs / Putter Johann Stephan; Mit einer Einleitung hrsg. von B.M.Scherl. – Hildesheim u.a. : Olms. – (Historia scientiarum : ein Editions-Programm der Fritz Thyssen Stiftung zur Geschichte der Wissenschaften in Deutschland / Hrsg. von Bernard Fabian ; Fachgebiet Rechtswissenschaften). – ISBN 3-487-11020-2
Band 1. – 2001. – 66,[28],460S. – Nachdruck der Ausgabe: Gottingen, 1798
47098
  Putter Johann Stephan Historische Entwickelung der heutigen Staatsverfassug des Teutschen Reichs / Putter Johann Stephan; Hrsg. von B.M.Scherl. – Hildesheim u.a. : Olms. – (Historia scientiarum : ein Editions-Programm der Fritz Thyssen Stiftung zur Geschichte der Wissenschaften in Deutschland / Hrsg. von Bernard Fabian ; Fachgebiet Rechtswissenschaften). – ISBN 3-487-11021-0
Band 2. – 2001. – [38],454S. – Nachdruck der Ausgabe: Gottingen, 1798
47099
  Putter Johann Stephan Historische Entwickelung der heutigen Staatsverfassug des Teutschen Reichs / Putter Johann Stephan; Hrsg. von B.M.Scherl. – Hildesheim u.a. : Olms. – (Historia scientiarum : ein Editions-Programm der Fritz Thyssen Stiftung zur Geschichte der Wissenschaften in Deutschland / Hrsg. von Bernard Fabian ; Fachgebiet Rechtswissenschaften). – ISBN 3-487-11022-9
Band 3. – 2001. – [26],300,[40]S. – Nachdruck der Ausgabe: Gottingen, 1798
47100
   Historische Gedenkstatte des Potsdamer Abkommens. Cecilienhof. – Dresden, 1970. – 48с.
47101
   Historische Gemalde in Erzahlungen merkwurdiger Begebenheiten aus dem Leben beruhmter und beruchtigter Menschen / Hrsg. von einer Gesellschaft von Freunden der Geschichte. – 2. verm. und verb. Aufl. – Leipzig : J.F. Hartknoch
Bd. 3. – 1799. – IV, 434 S. : 1 Grav.
47102
   Historische Gemalde, in Erzahlungen Merkwurdiger Gegebenheiten aus dem Leben beruhmter Menschen / Hrsg. von einer Gesellschaft von Freunden der Geschichte. – 2e vermehrte und verbesserte Aufl. – Leipzig : Von J.F. Hartknoch
3. Bd. – 1799. – VI, 434 S. : 1. Kup.
47103
  Schewieczek Alfons Historische Geologie / Schewieczek Alfons. – 3. verb. Aufl. – Leipzig, 1958. – 76 S.
47104
  Schwanecke Hermann Historische Geologie fur Bergleute und Markscheider / Schwanecke Hermann, H. Thierbach. – Freiberg
1. Lehrbrief. – 1956. – 82с.
47105
  Sternheim Carl Historische Schauspiele. Das leidende Weib. Manon Lescaut. Die Marquise von Arcis. Oscar Wilde / Sternheim Carl. – Berl., 1948. – 276с.
47106
  Thorbecke J.R. Historische schetsen // Thorbecke en de wording van de Nederlandse natie. – Nijmegen : Socialistische uitgeverij Nijmegen, 1980. – Blz.177-373. – (Sunschrift ; 153). – ISBN 90 6168 153 7
47107
  Volk W. Historische Strassen und Platze heute Berlin, Hauptstadt der DDR / Waltraud Volk. – Berlin : VEB Verlag fur Bauwesen, 1977. – 268 S. : Ill. + + 2 Karte doppelt ; + 1 Karte vierfach
47108
   Historische Volkssagen aus dem 13. bis 19. Jahrhundert. – Berlin
3. – 1975. – 211с.
47109
  Skworzow L.W. Historische Weltanschauung und moderner Idealismus / L.W. Skworzow. – Berlin, 1976. – 61с.
47110
  Kubijowytsch W. Historischer Atlas der Ukraine = Atlas historique de l"Ukraine : ein deutsches Dokument aus dem Jahr 1941 / Wolodymyr Kubijowytsch ; hrsg.von der Schewtschenko-Gesellschaft der Wissenschaften, Paris. – Wiesbaden : Harrassowitz, 1993. – 12 S, 38 Bl. K. + 1 додаток. – Текст парал. нім. та укр. мовами. - Парал. тит. арк. фр. мовою.- Додаток : Historischer Atlas der Ukraine : Begleitband / W. Kubijowytsch. [92] с. розд. паг. – ISBN 3-447-03391-6
47111
  Enders Lieselott Historisches Ortslexikon fur Brandenburg / Enders Lieselott. – Weimar
1. – 1962. – 464с.
47112
   Historizitat und gesellschaftliche Bedingtheit der Sprache. – Jena
1. – 1977. – 169с.
47113
   Historizitat und gesellschaftliche Bedingtheit der Sprache. – Jena
2. – 1978. – 183с.
47114
  Radlinski I. Historja nauki o czloeieku : Historja Antropologji / I. Radlinski. – Warszawa : Wyd-wo "Poradnika dla Czytajacych ksiazki", 1902. – 121s.
47115
  Gutkowska M. Historja ubiorow : atlas / Marja Gutkowska. – Lwow ; Warszawa : Ksiaznica "Atlas", 1932. – 164 s. : 349 rycin, 11 tabl.
47116
  Klokov Vsevolod History-making exploit. / Klokov Vsevolod. – Kiev, 1975. – 88с.
47117
  Gulyane I. History and culture of England. From the 17th century to the present day / I. Gulyane. – Riga, 1970. – 184с.
47118
  Nowak A. History and geopolitics : a contest for Eastern Europe / Andrzej Nowak. – Warsawa : Polish inst. of international affairs, 2008. – 363 p. – ISBN 978-83-89607-28-7
47119
  Marushkin B.I. History and politics. American historiography on Soviet society / B.I. Marushkin. – M., 1975. – 261с.
47120
  Atkinson A. History and the love of places : an inaugural public lecture delivered at the Town Hall, Armidale, New South Wales, on 17 November 1998 / A. Atkinson ; University of New England. – Armidale : UNE, 1998. – 20 p. – (The 1998 lecture series). – ISBN 1 86389 561 2
47121
  Smith W.R. History as argument : Three patriot historians of the American revolution / William Raymond Smith. – Hague, Paris : Mouton, 1966. – 207 p., 3 v. ill.
47122
   History from 1880. – Jerusalem : Keter, 1973. – 306 p. : ill. – (Israel pocket library)
47123
  Berezhkov Valentin History in the Making: Memoirs of World War 2 diplomacy / Berezhkov Valentin. – M., 1983. – 495с.
47124
  Bogomolv A.S. History of ancient phylosophy Greece and Rome / A.S. Bogomolv. – M., 1985. – 350с.
47125
  Janson H.W. History of art / H.W. Janson. – New York, 1977. – 766с.
47126
  Guizot M. History of civilization in Europe, from the fall of the Roman Empire to the French Revolution / M. Guizot. – New York. – 270с.
47127
  Guizot M. History of civilization in Europe, from the fall of the Roman Empire to the French Revolution / M. Guizot. – Boston. – 270с.
47128
  Turnau Irena History of dress in Central and Eastern Europe from the sixteenth to the eighteenth century / Turnau Irena; Translated by I.Szymanska; Institute of tne history of material culture Polish academy of sciences. – Warszawa : IHKM PAN, 1991. – 168p. – ISBN 83-85463-03-8
47129
   History of Estonian architecture. – Tallinn, 1965. – 36с.
47130
  Littlefield Henry History of Europe since 1815 / Littlefield Henry. – 12th ed. – New York, 1962. – 322с.
47131
  Robinson James Harvey History of Europe: our own times; the eighteenth and inineteenth centuries; the opening of the twentieth century; The World War, and recent events / Robinson James Harvey, Beard Charles. – Revis. ed. – Boston a.o., 1927. – 654с.
47132
  Soloviova A.M. History of formation and develop of criminal law in the field of protection of objects of archaeological and cultural heritage in Ukraine and some foreign countries / A.M. Soloviova, A.B. Soloviova // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 4 (58). – С. 137-143. – ISSN 2222-5374
47133
  Wood James History of International Broadcasting / Wood James. – London : Peter Peregrinus Ltd., 1994. – 258 p. : il. – (IEE History of Technology Series/ Ser.ed. B.Bowers ; 19). – ISBN 0-86341-302-1
47134
  Rudenko S. History of logic and history of philosophy: methodological criteria of distinguishing // Philosophy and logic - 2013 : international workshop (May 23-25, 2013) : abstracts / Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv, [Philosophy fac., Dep. of logic ; ed. board: Konversky A. et al.]. – Київ, 2013. – P. 31-33
47135
   History of Moscow : An outline. – Moscow, 1981. – 372 p.
47136
   History of philosophy Eastern and Western. – London : George Allen & Unwin LTD
V. 1. – 1952. – 618 S. – Spons. by the Ministry of education governent of India
47137
   History of philosophy Eastern and Western. – London : George Allen & Unwin LTD
V. 2. – 1953. – 462 S. – Spons. by the Ministry of education governent of India
47138
  Ganowicz E. History of polish parliamentary system // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 137-146. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 32). – ISSN 2078-4333


  Історія становлення парламентської системи Польщі.
47139
  Hothersall D. History of psychology / D. Hothersall. – 2d ed. – New York : McGraw-Hill, 1990. – XI, 500 p. : il. – ISBN 0-07-030509-9
47140
   History of Psychology : A source book in systematic psychology. – Itasca : F.E. Peacock Publishers. – 559. – Ксерокопія у двох книгах 1.кн. 1-262 стор.; 2.кн263-559 стор.
47141
  Tokarev Sergei History of Religion / Tokarev Sergei. – Moscow, 1989. – 413с.
47142
   History of soviet foreign policy 1945-1970. – M., 1973. – 555с.
47143
   History of the Communist Party of the Soviet Union (Bolsheviks): short course. – London, 1973. – 364с.
47144
  Verba L. History of the English language : Посібник для студ. та викладачів внз / L. Verba; Ed. by E.ERiccio: New York University, N.Y. – Вінниця : Nova knyha, 2004. – 304 с. – ISBN 966-7890-67-8
47145
  Verba L. History of the English language : навч. посібник для студентів та викладачів вищих навч. закладів / L. Verba, edited by E.F. Riccio. – Вінниця : Nova Knyha, 2006. – 296 с. – ISBN 966-7890-67-8
47146
  Verba L. History of the English language = Історія англійської мови / L. Verba ; ed.: E.F. Ricco. – 3d ed., rev. – Vinnytsia : Nova Knyha, 2012. – 293, [3] p. – Bibliogr.: p. 293. – ISBN 978-966-382-340-9
47147
  Chand T. History of the freedom movement in India / T. Chand. – Delhi
1. – 1965. – 344с.
47148
  Chand Tara History of the freedom movement in India / Chand Tara. – Delhi
2. – 1967. – 630с.
47149
  Agibalova Ye. History of the Middle Ages. / Ye. Agibalova. – Moscow, 1988. – 280с.
47150
   History of the mongolian people"s republie. – M., 1973. – 523с.
47151
  Thucydides History of the Peloponnesian War / Thucydides. – Harmondsworth, 1972. – 648с.
47152
   History of the scientific and cultural development of mankind. – Paris
Vol. 3, part 4. – 1958. – 115-196с.
47153
   History of the scientific and cultural development of mankind. – Paris
Vol. 3, Part 1, Cha. – 1959. – 109с.
47154
   History of the scientific and cultural development of mankind. – Paris
Vol. 3, part 3, cha. – 1959. – 104с.
47155
   History of the scientific and cultural development of mankind. – Paris
Vol. 3, part 3, cha. – 1959. – 105-169с.
47156
   History of the scientific and cultural development of mankind. – Paris
Vol. 3, part 3. – 1959. – 170-289с.
47157
   History of the scientific and cultural development of mankind. – Paris
Vol. 3, Part 1, Cha. – 1960. – 110-224с.
47158
   History of the scientific and cultural development of mankind. – Paris
Vol. 3., part 1, Ch. – 1960. – 225-311с.
47159
   History of the scientific and cultural development of mankind. – Paris
Vol. 3., part 1, Ch. – 1960. – 312-446с.
47160
   History of the scientific and cultural development of mankind. – Paris
Vol 3., part 2, cha. – 1966. – 170с.
47161
   History of the scientific and cultural development of mankind. – Paris
Vol. 3., part 2, Ch. – 1966. – 171-289с.
47162
  Andrews History of the United States / Andrews, Benjamin. – New York
1. – 1984. – 390с.
47163
  Sivachyov N. History of the USA since World War 1 / N. Sivachyov, E. Yarkov. – M., 1976. – 501с.
47164
   History of the USSR in 3 parts. – M.
1. – 1977. – 376с.
47165
  Alexeyev S. History of the USSR. / S. Alexeyev. – M., 1968. – 152с.
47166
  Kukushkin Y.S. History of the USSR. An outline of socialist construction. / Y.S. Kukushkin. – M., 1981. – 271с.
47167
   History of the USSR. The Era of socialism: Guides to the social sciences. – M., 1982. – 604с.
47168
  Moshenskyi S. History of the weksel : bill of exchange and promissory note / Sergii Moshenskyi. – [S. l. : Xlibris], 2008. – 355 p. : tab. – Bibliogr.: p. 285-385. – ISBN 978-1-4363-0694-2
47169
  Hrushevsky Mykhailo History of Ukraine-Rus / Hrushevsky Mykhailo; Translated by M. D. Olynyk; Ed. by F. E. Sysyn with the assist. M. Yurkevich. – Edmonton; Toronto : Canadian institute of Ukrainian studies. – ISBN 1-895571-32-4
Vol.8 : The Cossack age, 1626-1650. – 2002. – LXXV,808p. : ill.
47170
  Aleksieiev Y. History of Ukraine : textbook for the students of higher educational establishments / Yuriy Aleksieiev. – Kyiv : Caravela, 2007. – 208p. – ISBN 966-8019-73-3


  Ця книга - спроба висвітлити політичні, соціально-економічні й культурні процеси в Україні в хронологічному порядку від стародавніх часів до сучасності.
47171
  Курило В.С. History of Ukraine : навчальний посібник / Курило В.С.,Семистяга В.Ф., Степикіна Т.В. ; МОНУ ; Держ. заклад "Луганський нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка". – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2009. – 348 с. – Текст книги англ. мовою. – ISBN 978-966-617-200-9
47172
  Aleksieiev Y. History of Ukraine : textbook / Yuriy Aleksieiev. – 2nd ed. – Kyiv : Caravela, 2012. – 215, [1] c. : ill., portr. – Bibliogr.: p. 215. – ISBN 966-8019-73-3
47173
   History of Ukrainian costume: from the scythian period to the late 17th century. – Melbourne, 1986. – 62с.
47174
  Mandryka M.I. History of Ukrainian literature in Canada / M.I. Mandryka. – Winnipec; Ottawa, 1968. – 247с.
47175
   History of Universities. – Amersham
2. – 1982. – 263с.
47176
   History of Western civilization: selected readings by The College History Staff. – Chicago
8. – 1964. – 255с.
47177
  Dance E.H. History the betrayer. / E.H. Dance. – London, 1960. – 162с.
47178
  Sysyn F.E. History, culture and nation: an examination of seventeenth-century Ukrainian history writing / Frank E. Sysyn. – Cambridge : Harvard univ. Ukrainian studies fund, 1988. – 5p., p.285-310, p.393-423. – (The Millennium series / Harvard univ. Ukrainian studies fund; Advisor: F.E.Sysyn; Managing ed.: T.Hutnik Nary ; The Millennium of Christianity in Rus"-Ukraine). – ISBN 0-940465-03-5
47179
  Arasaratnam Sinnappah History, nationalism and nation building. / Arasaratnam Sinnappah. – New England, 1974. – 23с.
47180
   History, Society and the Individual: Theme of the 18th World Congress od Philosophy (Brighton, August 1988). – Moscow, 1988. – 207с.
47181
  Lange W.N. Historya filozofii materyalistycznej : i jej znaczenie w terazniejszosci / F.A. Langego ; prel. F. Jezierski. – Warszawa : Nakl. wyd-wa Bernarda Lesmana
T. 2. – 1881. – 523 s.
47182
  Maciejowski W.A. Historya prawodawstw slowianskich / W.A. Maciejowski. – Warszawa
3. – 1859. – 432с.
47183
  Zarnowiecki L. Historya tkanin jedwabnych : zdobna 107 rycinami / Longin Zarnowiecki. – Kijow : Drukarnia Polska w Kijowie, 1915. – 160, [2] s. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
47184
   Historycy o historii. Od Adama Naruszewicza do Stanislawa Ketrzynskiego. 1775-1918. – Warszawa, 1963. – 666с.
47185
  Kubiak Stanislaw Historyczne warunki powstania Polski Ludowej. / Kubiak Stanislaw. – Poznan, 1970. – 23с.
47186
  Ganowicz Ryszard Historyczne wiezby dachowe polskich kosciolow / Ganowicz Ryszard. – Poznan : Wyd-wo Akademii rolniczej im.Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, 2000. – 104s. : 60 il. – ISBN 83-7160-217-0
47187
  Szyller Ewa Historyczny rozwoj form odziezy / Szyller Ewa. – Warszawa, 1974. – 168с.
47188
  Osuchowski Waclaw Historyczny rozwoj kompensacji w prawie rzymskim / Osuchowski Waclaw. – Warszawa-Krakow, 1970. – 356с.
47189
  Barycz Henryk Historyk gniewny i niepokorny. Rzecz o Waclawie Sobieskim / Barycz Henryk. – Krakow, 1978. – 491с.
47190
   Histria. – Bucuresti
2. – 1966. – 559с.
47191
  Preda C. Histria / C. Preda, D. Nubar; Pippidi D.M. – Bucuresti
3. – 1973. – 258с.
47192
  Coja Maria Histria. / Coja Maria. – Bucuresti, 1979. – 169с.
47193
  Canarache V. Histria. Istria / V. Canarache, A. Radulescu. – Constanta, 1968. – 20с.
47194
   Histria. Monografie archeologica. – Bucuresti
1. – 1953. – 592с.
47195
   Histria: Les resultats des fouilles. – Bucuresti
4. – 1978. – 135с.
47196
  Pozner Vladimir Hiszpania pierwsza milosc / Pozner Vladimir. – Warszawa, 1967. – 104с.
47197
  Wyka Jan Hiszpanskie trasy : Wybor wierszy z lat 1937-1975 / Wyka Jan. – Warszawa : Wyd-wo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1976. – 178 s. : il.
47198
   Hitec Finland 93 : The outlook for Finnish technology. – Helsinki : The Finnish foreign trade assotiation, 1992. – 112 p. : ill. – ISSN 1235-113X
47199
  Hillgruber Andreas Hitler, Regele Carol si Maresalul Antonescu: relatiile germano-romane (1938-1944) / Hillgruber Andreas; Neagoe S. – Bucuresti, 1994. – 432с.
47200
  Bullock Alan Hitler. / Bullock Alan. – Compl. revis. ed. – London, 1965. – 848с.
47201
  Bullock Alan Hitler. / Bullock Alan. – Warszawa
1. – 1970. – 299с.
47202
  Bullock Alan Hitler. / Bullock Alan. – Warszawa
2. – 1970. – 364с.
47203
  Bullock Alan Hitler. / Bullock Alan. – Warszawa
3. – 1970. – 320с.
47204
  Hanfstaengl Ernst ("Putzi") Hitler: the missing years. / Hanfstaengl Ernst ("Putzi"). – London, 1957. – 299с.
47205
   Hitleriniai zudikai kretingoje. – Vilnius, 1960. – 160с.
47206
  Mader Julius Hitlerovi generalove vypovidaji. Dokumentarni zprava o budovani, strukture a operacich uradu tajne sluzby vrchniho velitelstvi wehrmachtu s chronologickym prehledemakci od roku 1933 do roku 1944 / Mader Julius. – Praha, 1975. – 320с.
47207
  Eisenbach Artur Hitlerowska politiyka zaglady zydow / Eisenbach Artur. – Warszawa, 1961. – 704с.
47208
  Mader Julius Hitlers Spionagegenerale sagen aus. Ein Dokumentarbericht uber Aufbat Struktur und Operationen des OKW - Geheimdienstamtes Ausland / Mader Julius. – Berlin, 1976. – 475с.
47209
  Mader J. Hitlers Spionagegenerale sagen aus. Ein Dokumentarbericht uber Aufbau, Struktur und Operationen des OKW-Geheimdienstamtes Ausland / J. Mader. – Berlin, 1973. – 478с.
47210
  Mader Julius Hitlers Spionagegenerale sagen aus. Ein Dokumentarbericht uber Aufbau, Struktur und Operationen des OKW-Geheimdienstamtes Ausland. Abwehr mit einer Chronologie seiner Einsatze von 1933 bis 1944 / Mader Julius. – Berlin, 1971. – 475с.
47211
   Hitotsubashi journal of arts and sciences. – Tokyo : Hitotsubashi university. – ISSN 00732788
Vol. 39, N 1. – 1998


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
47212
   Hitotsubashi journal of arts and sciences. – Tokyo : Hitotsubashi university. – ISSN 00732788
Vol.40, N 1. – 1999


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
47213
   Hitotsubashi journal of arts and sciences. – Tokyo : Hitotsubashi university. – ISSN 0073-2788
Vol.41, N 1. – 2000


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
47214
   Hitotsubashi journal of arts and sciences. – Tokyo : Hitotsubashi university. – ISSN 0073-2788
Vol.42, N 1. – 2001


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
47215
   Hitotsubashi journal of arts and sciences. – Tokyo : Hitotsubashi university. – ISSN 0073-2788
Vol.43, N 1. – 2002
47216
   Hitotsubashi journal of arts and sciences. – Tokyo : Hitotsubashi university. – ISSN 0073-2788
Vol.44, N 1. – 2003


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
47217
   Hitotsubashi journal of arts and sciences. – Tokyo : Hitotsubashi university. – ISSN 0073-2788
Vol. 46, N 1. – 2005
47218
   Hitotsubashi journal of arts and sciences. – Tokyo : Hitotsubashi university. – ISSN 0073-2788
Vol. 47, N 1. – 2006
47219
   Hitotsubashi journal of arts and sciences. – Tokyo : Hitotsubashi university. – ISSN 0073-2788
Vol. 48, N 1. – 2007
47220
   Hitotsubashi journal of arts and sciences / Hitotsubashi university. – Tokyo : Hitotsubashi university. – ISSN 0073-2788
Vol. 49, N 1. – 2008
47221
   Hitotsubashi journal of arts and sciences / Hitotsubashi university. – Tokyo : Hitotsubashi university. – ISSN 0073-2788
Vol. 50, N 1. – 2009
47222
   Hitotsubashi journal of arts and sciences / Hitotsubashi university. – Tokyo : Hitotsubashi university. – ISSN 0073-2788
Vol. 52, N 1. – 2011
47223
   Hitotsubashi journal of arts and sciences / Hitotsubashi university. – Tokyo : Hitotsubashi university. – ISSN 0073-2788
Vol. 53, N 1. – 2012
47224
   Hitotsubashi journal of arts and sciences / Hitotsubashi university. – Tokyo : Hitotsubashi university. – ISSN 0073-2788
Vol. 54, N 1. – 2013
47225
   Hitotsubashi journal of arts and sciences / Hitotsubashi university. – Tokyo : Hitotsubashi university. – ISSN 0073-2788
Vol. 55, N 1. – 2014
47226
   Hitotsubashi journal of arts and sciences / Hitotsubashi university. – Tokyo : Hitotsubashi university. – ISSN 0073-2788
Vol. 56, N 1. – 2015
47227
  Krarup Ove Chr. Hjsangen. Sproglig Kommentar of Ove Chr. Krarup. / Ove Chr. Krarup. – Kobenhavn, 1956. – 56с.
47228
  Pavlo L`udovit Hl`adanie stratenej slobody / Pavlo L`udovit. – Martin : Matica Slowenska, 1999. – 143s. – ISBN 80-7090-548-4
47229
  Dragulova-Faktorova Danusa Hladam sa v sebe / Dragulova-Faktorova Danusa. – Martin : Matica slovenska, 1997. – 88, [2] p. – ISBN 80-7090-438-0
47230
  Skolaudy Vlastimil Hlas Doby / Skolaudy Vlastimil. – Brno, 1950. – 96с.
47231
  Kubka Frantisek Hlasy od vychodu. Setkani s mymi ryskymi a sovetskymi soucasniku. / Kubka Frantisek. – Praha, 1960. – 220с.
47232
  Bardem Antonio Juan Hlavni trida / Bardem Antonio Juan. – Praha, 1963. – 218с.
47233
  Mojik Ivan Hlboko v srdci / Mojik Ivan, 1955. – 51с.
47234
  Solc Oto Hljeb nasusni / Solc Oto. – Zagreb, 1957. – 83с.
47235
  Ponec Jozef Hmyz okolo nas / Ponec Jozef. – Bratislava : Priroda, 1976. – 237S.
47236
  Kubka Frantisek Hnizdo v bouri. / Kubka Frantisek. – Praha, 1954. – 372с.
47237
  Klarov Jurij Hnozivy trojuhelnik. / Klarov Jurij. – Praha, 1983. – 244с.
47238
  Stamberger Walter Hnuti ctvrteho kvetna. Pocatky nove demokraticke revoluce v Cine / Stamberger Walter. – Praha, 1959. – 128с.
47239
  Tokarczyk Roman Hobbes : Zarys zywota i mysli / Tokarczyk Roman. – Lublin : Wyd-wo UMCS, 1998. – 156s. – ISBN 83-227-1126-3
47240
  Bratny Roman Hobby wielkie jak los. / Bratny Roman. – Warszawa, 1976. – 163с.
47241
  Baranowski Krzysztof Hobo / Baranowski Krzysztof. – Warszawa, 1974. – 173с.
47242
  Schweickert W.K. Hoch Zeit mit Hindernissen / W.K. Schweickert. – Berl., 1965. – 244с.
47243
   Hoch zu Ross ins Schloss: 15 Jahre Poetenbewegung der FDJ. – Berlin, 1986. – 379с.
47244
  Korndorf B.A. Hochdrucktechnik in der Chemie / B.A. Korndorf. – Berl., 1956. – 412с.
47245
  Sube Ralf Hochenergiephysik: Englisch - Deutsch - Franzosisch - Russisch / Sube Ralf. – Berlin : VEB Verlag Technik, 1987. – 163 S.
47246
  Kramer Egon Hochfrequenz- und Videomesstechnik. / Kramer Egon, Dobesch Heinz. – Berl., 1963. – 123с.
47247
  Harkenthal Gerhard Hochgericht in Toulouse. / Harkenthal Gerhard. – Halle, 1955. – 300с.
47248
  Harkenthal Gerhard Hochgericht in Toulouse. / Harkenthal Gerhard. – Berlin, 1984. – 254с.
47249
  Braune Fritz Hochgeschwindigkeitsflug. / Braune Fritz. – Berl., 1961. – 84с.
47250
  Schmiedel Heinz und Schiefer Hartmut Hochpolymere und ihre Prufung : M. Mit 107 Bild. und 27 Tab. / Schmiedel Heinz und Schiefer Hartmut. – Leipzig : Fachbuchverl, 1972. – 295s. : il.
47251
   Hochschul-Fuhrer. – Rostock, 1962. – 88 S.
47252
   Hochschulfuhrer der Deutschen Demokratischen Republik. – Berl., 1961. – 344с.
47253
   Hochschulfuhrer der Universitat Rostock. – Rostock, 1965. – 124с.
47254
   Hochschulrektorenkonferenz : Arbeitsbericht 1992. – Bonn, 1993. – 301S.
47255
  Reck Theo Hochstfrequenztechnik und Amateurfunk / Reck Theo. – Berl., 1961. – 88с.
47256
  Laporte Hansgeorg Hochvakuum. Seine Erzeugung, Messung und Anwendung im Laboratorium / Laporte Hansgeorg. – 2. erw. Auflage. – Halle, 1957. – 175с.
47257
  Bauer Ludwig Hochvasserabflub und Landschaftshaushalt. Geographisch- landschafts-kundliche Probleme des Hochwasserabflusses, dargestellt am Beispiel des Julihochwassers 1954 der Weiben Elster / Bauer Ludwig. – Gotha, 1956. – 77с.
47258
  Claudius Eduard Hochzeit in den Alawitenbergen Erzahlungen aus drei Jahrzehnten. / Claudius Eduard. – Halle, 1975. – 527с.
47259
  Morgner Irmtraud Hochzeit in Konstantinopel / Morgner Irmtraud. – Berlin-Weimar, 1973. – 185с.
47260
  Bruyn Gunter de Hochzeit in Weltzow. / Bruyn Gunter de. – Halle, 1960. – 72с.
47261
  Schneider Hans Hochzeit mit dem Tod / Schneider Hans. – Berlin, 1976. – 288с.
47262
  Reinowski Werner Hochzeit uber Jahr und Tag / Reinowski Werner. – Halle, 1964. – 372с.
47263
  Lehmann Jurgen Hochzeitsbilder / Lehmann Jurgen. – Halle-Leipzig, 1983. – 167с.
47264
  Konigsdorf Helga Hochzeitstag in Pizunda / Konigsdorf Helga. – Berlin-Weimar, 1986. – 167с.
47265
  Kolloch Klaus Hochzinspolitik / Kolloch Klaus. – Berlin, 1984. – 59с.
47266
  Rachlik Frantisek Hodina predjitrni / Rachlik Frantisek. – Praha, 1960. – 472с.
47267
  Klima Ivan Hodina ticha / Klima Ivan. – Praha, 1963. – 229 s.
47268
  Lisiecki H. Hodowanie rybok / H. Lisiecki. – Warszawa, 1972. – 80с. – (Moj Konik)
47269
   Hodowla drobiu i technologia jego chowu. – Warszawa : Wyd-wo SGGW, 2000. – 205s. – ISBN 83-7244-161-8
47270
  Koronoda J. Hodowla i nasiennictwo roslin warzywnych i kwiatowych / J. Koronoda. – Wyd. 2. – Warszawa : Pastwowe Wyd-wo Rolnicze i Lesne, 1960. – 306s.
47271
   Hodowla i uzytkowanie bydla. – Warszawa : Wyd-wo SGGW, 2002. – 270s. – ISBN 83-77244-277-0
47272
  Jassem Marek Hodowla roslin : Podrecznik dla studentow rolnictwa / Jassem Marek. – Bydgoszcz : Wyd-wo uczelniane Akademii techn.-roln., 1999. – 128s. – ISBN 83-87274-76-3
47273
  Niedbal L. Hodowla, wychowanie i tresura Wyzla Dowodnego / L. Niedbal. – Poznan : Wojciecha, 1927. – 215 s.
47274
  Hoffa James Riddle Hoffa: the real story as told to Oscar Fraley / Hoffa James Riddle. – New York, 1975. – 242с.
47275
  Mockel Klaus Hoffnung fur Dan / Mockel Klaus. – Berlin, 1983. – 211с.
47276
  Geerdts Hans Jurgen Hoffnung hinterm Horizont. / Geerdts Hans Jurgen. – Weimar, 1956. – 300с.
47277
  Herold Gottfried Hoffnung kocht in den Retorten / Herold Gottfried. – Berl., 1955. – 136с.
47278
  Bilostocki Jan Hogarth / Bilostocki Jan. – Warszawa, 1959. – 48с.
47279
  Kreindler A. Hogyan mukodik az emberi agy / A. Kreindler. – Bukarest, 1950. – 39s.
47280
  Schatilow I.S. Hohe Futterpflanzenertrage in der Fruchtfolge / I.S. Schatilow. – Berlin : Verlag Kultur und Fortschritt, 1954. – 58S. – (Reihe Landwirtschaft ; 7)
47281
   Hohe Leistungen aller Kombinate auf dem Weg zum 12. Parteitag: Seminar des Zentralkomitees der SED mit den Generaldirektoren der Kombinate und den Parteiorganisatoren des ZK vom 8. bis 10. Marz 1989. – Berlin, 1989. – 81с.
47282
  Junker F. Hohere Analysis / F. Junker. – Berlin; Leipzig : Walter and Gruyter. – (Goschen ; 88)
Zweiter Teil : Integralrechnung. – 1923. – 132S.
47283
  Junker Fr. Hohere Analysis / Fr. Junker. – Berlin; Leipzig : Walter and Gruyter. – (Goschen ; 87)
1 : Differentialrechnung. – 1925. – 205S.
47284
  Thompson S.P. Hohere Mathematik - und doch verstandlich. Eine leichtfassliche Einfuhrung in die Differential - und Integralrechnung fur Chemiker, Biologen und Volkswirtschaftler : Aus d. Engl. ubertr.v. K. Clusius. Mit einem Vorwort v. A. Euckken 10, unverand. Aufl. / S.P. Thompson. – Leipzig : Geest & Portig, 1956. – 6, 238 S.
47285
  Ruhs Fritz Hohere Mathematik / Ruhs Fritz, Schonerstedt Johannes. – 12 Lehrbrief. – Freiberg, 1960. – 114с.
47286
  Ruhs F. Hohere Mathematik / F. Ruhs, A. Neumann; Fernstudium. – Freiberg : Bergakademie, 1961. – 88 S.
47287
  Joos G. Hohere Mathematik fur den Praktiker / G. Joos, Th. Kaluza. – 6. verb. Aufl. – Leipzig : J. Ambr. Barth, 1956. – 12, 400 S. : 97 Abb.
47288
  Rothe R. Hohere Mathematik fur Mathematiker, Physiker, Ingenieure / R. Rothe. – 16. Aufl. – Lpz. : Teubner. – (Teubners Mathematische Leitfaden ; Band 21)
Teil 1 : Differentialrechnung und Grundformeln der Integralrechnung nebst Anwendungen. – 1957. – 212S,161Abb.
47289
  Rothe R. Hohere Mathematik fur Mathematiker, Physiker, Ingenieure / R. Rothe. – 14. Aufl. – Lpz. : Teubner. – (Teubners Mathematische Leitfaden ; Band 22)
Teil 2 : Integralrechung.-unendliche Reihen Vektorrechnung nebst Anwendungen. – 1958. – 210S,98 Abb.
47290
  Rothe R. Hohere Mathematik fur Mathematiker, Physiker, Ingenieure / R. Rothe. – 8 Aufl. – Lpz. : Teubner. – (Teubners Mathematische Leitfaden ; Band 35/36/)
Teil 4, Hf. 3/4 : Ubungsaufgaben mit Losungen zu Teil 2. – 1958. – 108S.
47291
  Rothe R. Hohere Mathematik fur Mathematiker, Physiker, Ingenieure / R. Rothe. – 9 Aufl. – Lpz. : Teubner. – (Teubners Mathematische Leitfaden ; Band 37/38/)
Teil 4, Hf. 5/6 : Ubungsaufgaben mit Losungen zu Teil 3. – 1959. – 108S.,59Abb.
47292
  Rothe R. Hohere Mathematik fur Mathematiker, Physiker, Ingenieure / R. Rothe. – 12. Aufl. – Lpz.
3. – 1962. – 236с.
47293
  Wygodski M.J. Hohere Mathematik griffbereit / M.J. Wygodski; in deut. Sprache hrsg. von F. Cap; Hrsg. von W. Hahn. – 3 Aufl. – Berlin : Akademie-Verl., 1976. – 832 S.
47294
  Ruhs F. Hohere Mathematik. Differentialgleichungen / F. Ruhs. – 2. Lehrbrief. – Freiberg : Bergakademie Fernstudium, 1967. – 137 S.
47295
  Schmid W. Hohere Mathematik. Fur Bergbau, Huttenwesen und Verwandte Gebiete : 8.Lehrbrief. Freiberg, Bergakademie, Fernstudium / W. Schmid, J. Schonerstedt. – [S. l. : s. n.], 1956. – 80 S.
47296
  Schmid W. Hohere Mathematik. Fur Bergbau, Huttenwesen und Verwandte Gebiete : 1.Lehrbrief. Freiberg, Bergakademie, Fernstudium / W. Schmid, R. Worlitzsch. – [S. l. : s. n.], 1957. – 64 S. : Abb.
47297
  Schmid W. Hohere Mathematik. Fur Bergbau, Huttenwesen und Verwandte Gebiete : 4.Lehrbrief. Freiberg, Bergakademie, Fernstudium / W. Schmid, J. Schonerstedt. – [S. l. : s. n.], 1959. – 64 S. : . + 1 Tabl.
47298
  Schmid W. Hohere Mathematik. Fur Bergbau, Huttenwesen und Verwandte Gebiete : 6.Lehrbrief. Freiberg, Bergakademie, Fernstudium / W. Schmid, J. Schonerstedt. – [S. l. : s. n.], 1959. – 60 S. : 26 Abb.
47299
  Schmid W. Hohere Mathematik. Fur Bergbau, Huttenwesen und Verwandte Gebiete : 11 Lehrbrief. Freiberg, Bergakademie, Fernstudium / W. Schmid, J. Schonerstedt. – [S. l. : s. n.], 1959. – 110 S. : 17 Abb.
47300
   Hokkaido University. – Sapporo, 1988. – 360с.
47301
   Hokkaido University Medical Library Series. – Sapporo : Hokkaido Univ. School of Medicine. – ISSN 0385-6089
Vol. 21 : Major histocompatibility complex of the rat, Rattus norvegicus / M. Aizawa, T. Natori. – 1988
47302
   Hokkaido University Medical Library Series. – Sapporo : Hokkaido Univ. School of Medicine. – ISSN 0385-6089
Vol. 44 : Advances in vasсular surgery / K. Yasuda, S. Sasaki. – 2003
47303
   Hokkaido University Medical Library Series. – Sapporo : Hokkaido Univ. School of Medicine. – ISSN 0385-6089
Vol. 45 : Dialogue between the enzymes and substrate within the same membrane / T. Ishibashi. – 2003
47304
   Hokkaido University Medical Library Series. – Sapporo : Hokkaido Univ. School of Medicine. – ISSN 0385-6089
Vol. 46 : Integrated cardiology from benсhtop to cliniс / A. Kitabatake. – 2004
47305
   Hokkaido University Medical Library Series. – Sapporo : Hokkaido Univ. School of Medicine. – ISSN 0385-6089
Vol. 47 : Molecular pathology of human retroviruses, HTLV-I and endogenous retroviruses / T. Yoshiki. – 2004
47306
   Hokkaido University Medical Library Series. – Sapporo : Hokkaido Univ. School of Medicine. – ISSN 0385-6089
Vol. 48 : Progress in cancer pathobiology and transplantation immunobiology / T. Yoshiki. – 2004
47307
   Hokkaido University Medical Library Series. – Sapporo : Hokkaido Univ. School of Medicine. – ISSN 0385-6089
Vol. 49 : Making history of plastic and reconstructive surgery / T. Sugihara, Y. Yamamoto. – 2005
47308
   Hokkaido University. Catalogue 1968-1969. – Sapporo. – 292с.
47309
   Hokkaido University. Catalogue 1975-1976. – Sapporo, 1976. – 330с.
47310
   Hokkaido university. Catalogue. 1971-1972. – Sapporo, 1971. – 297с.
47311
   Hokkaido University: Catalogue, 1985-1986. – Sapporo, 1986. – 568с.
47312
   Hokkaido. Guidebook. By Akira Watanabe. The excursion co-leaders Misao Watanabe, Takamasa Nakano, Toru Ishimitsu. – Tokyo, 1957. – 148с.
47313
   Hokusai. Der vom Malen Besessene. – Prag, 1956. – 115с.
47314
  Szabo Ervin Hol za igazsag!? / Szabo Ervin. – Budapest, 1977. – 557с.
47315
  Dybowski Janusz Teodor Hold pruski / Dybowski Janusz Teodor. – Warszawa, 1964. – 528с.
47316
  Beissner Friedrich Holderlin / Beissner Friedrich. – Weimar, 1961. – 288 S.
47317
  Ritszosz Jannisz Holdfenyszonata. Versek / Ritszosz Jannisz. – Budapest, 1964. – 180с.
47318
  Barry Philip Holiday / Barry Philip. – London, 1956. – 112с.
47319
  Bednar Alfonz Holiday a minuty / Bednar Alfonz. – Bratislava, 1956. – 416с.
47320
  Wander Fred Holland auf den ersten Blick. Impressionen von einer Autoreise / Wander Fred. – Leipzig : Borckhuas, 1975. – 184s. : Il.
47321
  Klingenburg Karl Heinz Hollandische Malerei des 17 Jh. / Klingenburg Karl Heinz. – Lpz., 1960. – 36с.
47322
  Kuznezow Juri Hollandische Malerei in den Museen der Sowjetunioin. / Kuznezow Juri, Linnik Irene. – Leningrad, 1989. – 523с.
47323
  Plietzsch Eduard Hollandische und flamische Maler des XVII Jahrh / Plietzsch Eduard. – Lpz., 1960. – 224с.
47324
  Furnberg Louis Holle, Hass und Liebe / Furnberg Louis. – Berl., 1951. – 80с.
47325
  Щербакова В. Hollywood - фабрика звезд: ее "короли", герои и поклонники... // Исторический журнал : Научно-популярный журнал. – Москва, 2005. – № 8. – С. 48-81. – ISSN 1812-867Х
47326
  Green Gerald Holocaust / Green Gerald. – New York : A Bantam books, 1978. – [5],347p. – (An NBC-TV big event). – ISBN 0-553-11877-3
47327
  Green Gerald Holocaust / Green Gerald. – Garden City, 1978. – 347с.
47328
  Stasiak Jadwiga Holocen polski polnocno-wschodniej / Stasiak Jadwiga. – Warszawa, 1971. – 110с.
47329
  Kulczycki S. Holodomor : wielki glod na Ukrainie w latach 1932-1933 jako ludobojstwo - problem swiadomosci / Stanislaw Kulczycki. – Wroclaw : Kolegium Europy Wschodniej im. J. Nowaka-Jezioranskiego, 2008. – 381, [2] s. : il. – (Historia). – ISBN 978-83-61617-20-4
47330
   Holodomor studies. – Idyllwild : Charles Schlacks. – ISSN 1947-993X
Vol. 1, N 2. – 2009
47331
   Holographic recording media based on electrons donor oligomers / N.A. Davidenko, I.I. Davidenko, N.G. Chuprina, Yu.P. Getmanchuk, L.I. Kostenko, E.V. Mokrinskaya, V.A. Pavlov, S.I. Studzinsky // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 1. – P. 97
47332
  Ostrovsky Yu.I. Holography and its application = Ю.И. Островский Голография и ее применение : tr. from Rus. / Yu.I. Ostrovsky. – Moscow : Mir Publishers, 1977. – 268 р.
47333
   Holt geometry. – New York : Holt, Rinehart and Winston, Publishers, 1978. – X,562p. : il. – ISBN 0-03-018921-7
47334
  Gogol N.V. Holt lelkek / N.V. Gogol. – Budapest, 1971. – 420 l.
47335
   Holt pre-algebra : Teacher""s guide / Nichols Eugene, Edwards Mervin, Hoffman Sylvia, Mamary Albert. – New York : Holt, Rinehart and Winston, Publishers, 1980. – 257 розд.паг. – ISBN .0-03-018936-0
47336
  Holtz Karl Holtzauktion bei Karl Holtz / Holtz Karl. – Berl., 1964. – 120с.
47337
  Baum Jiri Holub a Masukulumbove / Baum Jiri. – Praha, 1955. – 129с.
47338
  Svrcek Mirko Holubinky / M.Svrcek, J.Erhart, M.Erhartova; Ceskoslov. akad. ved.; Ved. red. Z.Pouzar. – Praha : Ceskoslov. akademie ved, 1984. – 52s.,12 l.il. – (Zivou prirodou)
47339
  Greguss Pal Holzanatomie der Europaischen Laubholzer und Straucher / Greguss Pal. – Budapest, 1959. – 330с.
47340
  Schmidt Hans Holzinsekten / Schmidt Hans. – 2. neubearb. Aufl. – Wittenberg Lutherstadt : A. Ziemsen Verlag, 1954. – 36с. – (Die Neue Brehm - Bucherei ; Heft 36)
47341
  Meier Ruth Holzschnitte / Meier Ruth. – Dresden, 1963. – 16с.
47342
  Аlbrесht Durеr [Альбрехт Дюрер] Holzschnitte aus der Sammlung der Ermitage, Leningrad = Ксилографии из собрания Эрмитажа / Альбрехт Дюрер, автор вст. ст. Ч.А.Мезенцева / Аlbrесht Durеr [Альбрехт Дюрер]; [Charmian Aleksandrovna Mezentseva]. – Leningrad : Aurora-Kunstverlag, 1987. – 16 с, 42 л. ил : 1 portfolio (15 p., 42 loose leaves of plates) : ill., facsims. [факсимильные репродукции, 42 л.]


  Ксилографии из собрания Эрмитажа. Л. Аврора. 42л.илл.+16с. Твердый переплет, Огромный энцикл.формат,футляр 56 cm. Факсимильные репродукции наклеены на листы бумаги. Вес издания 4,4 кг. Издание на немецком языке.
47343
   Holzschnitte aus Kamigata Hirosada. – Prague, 1959. – 106с.
47344
  Scarligina A.D. Home-reading aid. For the 3d and 4th years / A.D. Scarligina, N.A. Shekhtman. – Moscow, 1971. – 167с.
47345
  Steinbock Anthony Home and beyond : Generative phenomenology after Husserl / Steinbock Anthony. – Evanston : Northwestern univ. press, 1995. – 18,336p. – (Northwestern universuty studies in phenomenology & existential philosophy). – ISBN 0-8101-1320-3
47346
   Home and exile : Selected Papers from the 4th International Tartu Conference on Canadian studies. – Tartu : Tartu University Press, 2007. – 253с. – (Cultural studies series ; 7). – ISSN 1406-9199
47347
   Home movies made easy. – New York, 1974. – 148с.
47348
  Nissley C. Home vegetable gardening / C. Nissley. – New Brunswick : Rutgers univ. press, 1943. – X, 246 p.
47349
   Homenaje a Jose Luis de la Puente. – La Habana, 1966. – 26с.
47350
  Caraman Petru Homeomorfisme cvasiconforme n-dimensionale / Caraman Petru. – Bucuresti : Ed.Acad. RSR, 1968. – 516 p.
47351
  Paulov Stefan Homeostaza a adaptacia bielkovin krvneho sera / Paulov Stefan. – Bratislava : Univerzita Komenskeho, 1975. – 148S.
47352
  Horsley R G.H. Homer in Pisidia. Degrees of literateness in a backwoods province of the Roman Empire : an inaugural public lecture delivered at the Armidale Town Hall, New South Wales, on 29 April 1999 / G.H.R. Horsley ; University of New England. – Armidale : UNE, 1999. – 35 p. : ill. – (The 1999 lecture series). – ISBN 1 86389 582 5
47353
  Homerus Homeri Iliadis : Interpretatio latina. – Londini (London) : Jacobi & Richardi Tonson & Johannis Watts
Vol. 1. – 1747. – 176, 252-511, 8 [452] p., разд. пагинация. – Текст лат. та грецькою мовами. - Конволют. Переплетено з : [OMHROY Ilias] : Adjicitur in Calcem : Interpretatio latina. Vol. 2. - Londini: J. & R. Tonson & J. Watts, 1747. – Bibliogr.: Index in Iliadem Homeri 8 p. Після тексту


  Vol.2 р.252 - 511. Авт., назва та текст грецькою мовою. Код - ІС, фіз. стан збереж. - задовільний. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. На титул. арк. - вид. марка; заставки, кінцівки. Пал. XVIII cт. - картон, шкіра, ...
47354
  Homer Homeri opera / Homer; Recognovit breviqve adnotatione critica instruxit D.B. Monro, T.W. Allen. – Ed. 3d. – Oxford : Oxford univ. press. – (Oxford classical texts ; Scriptorum Classicorum Bibliotheca Oxoniensis). – ISBN 0-19-814528-4
Т. 1 : Iliadis libros 1-12 continens. – 1988. – 266 p. – Текст творів грецькою мовою
47355
  Homer Homeri opera / Homer; Recognoverunt brevique adnotatione critica instruxerunt D.B. Monro, T.W. Allen. – 3d ed. – Oxford : Oxford univ. press. – (Oxford classical texts ; Scriptorum Classicorum Bibliotheca Oxoniensis). – ISBN 0-19-81-4529-2
T. 2 : Iliadis libros 13-24 continens. – 1988. – 310 p. – Текст творів грецькою мовою
47356
  Homer Homeri opera / Homer; Recognovit brevique adnotatione critica instruxit T.W.Allen. – 2d ed. – Oxford : Oxford univ. press. – (Oxford classical texts ; Scriptorum Classicorum Bibliotheca Oxoniensis). – ISBN 0-19-81453-4
T. 3 : Odysseae libros 1-12 continens. – 1988. – 228 p. – Текст творів грецькою мовою
47357
  Homer Homeri opera / Homer; Recognovit brevique adnotatione critica instгuxit T.W.Allen. – 2d ed. – Oxford : Oxford univ. press. – (Oxford classical texts ; Scriptorum Classicorum Bibliotheca Oxoniensis). – ISBN 0-19-814532-2
T. 4 : Odysseae libros 13-24 continens. – 1988. – 224 p. – Текст творів грецькою мовою
47358
  Homer Homeri opera / Homer; Recognovit brevique adnotatione critica instruxit T.W. Allen. – Oxford : Oxford univ. press. – (Oxford classical texts ; Scriptorum Classicorum Bibliotheca Oxoniensis). – ISBN 0-19-814534-9
T. 5 : Hymnos. Cyclum fragmenta. Margiten, Batrachomyomachiam. Vitas continens. – 1988. – 289 p. – Текст творів грецькою мовою
47359
  Homerus Homeri poemata duo. Ilias et Odyssea, sive Ulyssea : Alia item carmina ejusdem: de quibus vide pag. sequenti proximam... Adjecti sunt etiam Homerici centones qui Graece Omerokentra: item, proverbialium Homeri versuum libellus / Cum interpret. Lat. ad verb., post alias omnes ed. repurgata plurimis err., (& quidem crass. alicubi) partim ab Henr. Stephano... – Editio postrema diligenter recognita per I.T.P. Additae sunt bre. – Amstelredami (Amsterdam) : Sumpt. Henrici Laurentii, 1648. – [14], 895, [14] p. – Additae sunt breves Notae Marginalis. - На корінці: Homeri Ilias. - Текст парал. грецькою та латинською мовами


  На тит. арк. овальна печатка синього кольору з текстом: Библиотека Киевской Духовной семинарии та надпис чорним чорнилом: Ex libris Isaaci Treughorn. 1676. Franequer. На задньому форзаці надпис чорними чорнилами стосовно змісту книги російською ...
47360
  Bouzek Jan Homerisches Griechenland / Bouzek Jan. – Praha, 1969. – 230с.
47361
   Homeward Journey and other stories. – Peking, 1957. – 234с.
47362
  Livesey Margot Homework / Livesey Margot. – Harmondsworth, 1991. – 339с.
47363
  Mecir Jan Homicidal behaviour among persons under age of nineteen / Mecir Jan. – Praha, 1975. – 100с.
47364
   Hominem quero : Studia z etyki, estetyki, historii nauki i filozofii, historii mysli spolecznej. – Lublin : Wyd-wo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 1999. – 766s. – ISBN 83-227-1440-8
47365
  Ziolkowski Jan Homines novi / Ziolkowski Jan. – Warszawa : Czytelnik
T.1. – 1955. – 579 s.
47366
  Ziolkowski Jan Homines novi / Ziolkowski Jan. – Warszawa : Czytelnik
T.2. – 1955. – 529 s.
47367
  Ziolkowski Jan Homines novi / Ziolkowski Jan. – Warszawa : Czytelnik
T.3. – 1955. – 645 s.
47368
   Homines, ars et scientia : Praca zbior. dedyk. Akad. Muzycz. im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu z okaz. Jej 80cia (1920-2000). – Poznan : Ars nova, 2000. – 186s. – ISBN 83-88392-06-9
47369
  Lebeau Paul M. Hommage a Jean Perrin / Paul M. Lebeau, Girard Pierre. – Paris : Hrmann & Com., 1950. – 25p.
47370
   Hommage de la faculte des sciences appliquees a l"association des ingenieurs sortis de l"ecole de Liege a l"occasion de son Centenaire. – Liege, 1947. – 44с.
47371
  Tsouzmer A. Homme anatomie, physiologie, et hygiene : Человек. Анатомия, физиология и гигиена / A. Tsouzmer, O. Petrichina; Цузмер А.М., Петришина О.Л. – Moscou : MIR, 1985. – 269,(19)S.
47372
  Dewandre Paul Hommes et femmes : Vers un nouvel equilibre / Dewandre Paul. – Paris : Les presses du management, 2000. – 216p. – ISBN 2-87845-448-0
47373
  Pippidi Andrei Hommes et idees du Sud-Est europeen a l"aube de l"age moderne / Pippidi Andrei. – Bucuresti, 1980. – 372с.
47374
   Homo : популярный журнал для всех. – Киев
№ 1. – 1999
47375
   Homo : популярный журнал для всех. – Киев
№ 0. – 2000
47376
  Пилецкий С.Г. Homo & Serpentis: парадоксальный тандем биофильного существования // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 6. – С. 78-83. – ISSN 2073-9702


  Статья посвящена необычной проблеме - изучению феномена змеи. Феномен змеи странным и причудливым образом соединяет в себе культуру и биологию, естественные науки и гуманитарное знание. Рассматривается версия наследственной природы особого отношения к ...
47377
  Дюмон Луи Homo aequalis. Генезис и расцвет экономической идеологии = Homo aegualis / Дюмон Луи; Пер. с фр.;Под ред.В.И.Даниленко. – Москва : NOTA BENE, 2000. – 240с. – ISBN 5-8188-0018-0
47378
  Грекова В.С. Homo creator: грані творчості // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 11 (115), листопад. – С. 53-57. – ISSN 2077-1800
47379
  Перепелица О.Н. Homo Diaeticus / О.Н. Перепелица, О.В. Храброва // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 2 (40). – С.13-18
47380
  Кожушний О. Homo divisus - Homo divinus: Гоголь або літературний шлях митця від етнографічно-містичної естетики до релігійної істини // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 25. – С. 98-102
47381
  Огнев"юк В.О. Homo educatus // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 126-134. – (Філософія. Політологія ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються філософські течії консерватизму, лібералізму, екзистенціалізму, а також аксіологічний плюралізм сучасної української освіти. Автор вважає, що ціннісну основу сучасної цивілізації визначатиме Homo educatus - людина освічена.
47382
  Пахльовська О. Homo europaeus // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 43 (311). – С. 28-31. – ISSN 1996-1561


  Україна перебуває в центрі цивілізаційного поєдинку між Сходом та Заходом, будучи як його детонатором, так і об"єктом. Від її вибору залежить майбутнє цілої Європи.
47383
  Frisch Max Homo faber / Frisch Max. – Berlin, 1974. – 252с.
47384
  Dumont Louis Homo hierarchicus : Le systeme des castes et ses implications / Dumont Louis. – Paris : Gallimard, 1995. – 40,449p. – (Collection Tel ; 39). – ISBN 2-07-028649-5
47385
  Зверев А. Homo historicus: "Профессор Брэдбери" // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2002. – № 12. – С.154-160. – ISSN 1130-6545


  Малькольм Брэдбери (1939-2000) - английский писатель-романист, эссеист, критик, литературовед и теледраматург
47386
  Степовичка Л. Homo Koktebelis // Київ : журнал письменників України / Київська міська рада ; Нац. спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ". – Київ, 2014. – № 11/12. – C. 112-141. – ISSN 0208-0710


  Про Анатолія Андрійовича Дімарова
47387
  Степовичка Л. Homo Koktebelis. Повість-есей (уривки) // Наш Дімаров. Статті, інтерв"ю, спогади, листи, присвяти / [упоряд. Є. Дімарова ; ред. Т. Щегельська]. – 2-ге вид., випр. – Київ : Фенікс, 2016. – С. 250-267. – ISBN 978-966-136-357-0


  Світлій пам"яті українського письменника Анатолія Дімарова.
47388
  Гейзінга Й. Homo ludens / Й. Гейзінга; Переклад з анг. О.Мокровольського. – Київ : Основи, 1994. – 250с. – ISBN 5-7707-5610-1
47389
  Печарський А.Я. Homo Ludens і літературоцид у психоаналітичних вимірах української прози першої третини ХХ ст. // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2010. – Вип. 38 : Літературознавчі студії. – С. 52-56


  Статтю присвячено проблемі літературоциду у психоаналітичних вимірах української прози першої третини ХХ ст. (Г. Хоткевич, М. Могилянський, Б. Антоненко-Давидович, Гео Шкурупій, Віктор Домонтович, В. Підмогильний та ін.) Методологічний інструментарій ...
47390
  Хейзинга Й. Homo ludens. В тени завтрашнего дня. / Й. Хейзинга. – Москва : Прогресс-Академия, 1992. – 464с. – ISBN 5-01-002053-Х
47391
  Гаврилюк Н. Homo mechanicus : "техносповідь" Ганни Осадчук // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 9 (585). – С. 79-84. – ISSN 0236-1477
47392
  Ostasz Lech Homo methodicus : Miedzy filozofia , humanistyka i naukami scislymi / Ostasz Lech. – Olsztyn : Wyd-wo Uniw. Warminsko-Mazurskiego, 1999. – 145s. – ISBN 83-88343-03-3
47393
   Homo novus. – Lublin : Redakcja wyd-w KUL, 2002. – 407s.
47394
   Homo orans. – Lublin : Redakcja wyd-w KUL. – ISBN 83-228-0893-3
[T.] 2. – 2001. – 232s.
47395
  Пушкарева Г.В. Homo politicus: политическая реальность и политический дискурс // Общественные науки и современность. ОНС / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 5. – С. 90-100. – ISSN 0869-0499
47396
   Homo sapiens против Homo technocraticus. – Київ : Лыбидь, 1991. – 247с. – ISBN 5-11-001539-3
47397
  Кремень В. HOMO SAPIENS, людина розумна - це, за великим рахунком, людина, яка постійно навчається / Інтер"вю взяла І. Тесленко // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 25 червня (№ 26)


  Видатний учений і державний діяч, президент Національної академії педагогічних наук України Василь Кремень святкує свій ювілейний день народження.
47398
  Пшибышевскій С. Homo Sapiens. Роман / С. Пшибышевскій. – Москва. – 408 с.
47399
  Келер В.Р. Homo sapiens. Человек разумный / В.Р. Келер. – М, 1964. – 222с.
47400
  Селігей П. Homo sapiens: як він відображений в українській мові // Вісник Національної академії наук України : Загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2005. – № 8. – С. 36-42. – ISSN 0372-6436
47401
  Кочерга С. Homo scribens в образному світі драматургії Лесі Українки // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 20 : Аналіз та інтерпретація тексту. – С. 146-157. – ISSN 2304-9383
47402
  Suchanek Lucjan Homo sovieticus: "swietlana przyszlosc", "gnijacy Zachod" : Pisarstwo Aleksandra Zinowiewa / Suchanek Lucjan. – Krakow : Wyd-wo Uniw. Jagiellonskiego, 1999. – 333s. – (Literatura rosyjska - emigracja - tamizdat - samizdat / Pod red. L. Suchanka ; 8). – ISBN 83-233-1197-8
47403
   Homo telephonikus // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 9. – С. 109 : Фото. – ISSN 1029-5828
47404
  Марійко С.В. Homo virtualis як феномен інформаційного суспільства // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2009. – Вип. 10. – 324-329. – ISBN 978-966-177-064-4
47405
  Левченюк Є.В. Homo vsrtualis - особливості прояву // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 106-107
47406
  Фриш М. Homo Фабер / М. Фриш. – Москва, 1975. – 463с.
47407
  Фріш М. Homo Фабер = Homo Faber ein Bericht : Сповідь / М. Фріш; Пер. з нім.О.Логвиненко. – Київ : Основи, 2000. – 267с. – (Зарубіжна класика). – ISBN 966-500-057-8
47408
  Фриш Макс Homo Фабер. Назову себя Гантенбайн. Солдатская книжка = Homo Faber.Mein Name sei Gantenbein.Deinstbuchlein : Романы, повесть / Фриш Макс; Пер. с нем.; Сост. Е.А. Кацевой. – Москва : Конон-Пресс; Кучково поле, 1998. – 560с. – (Зарубежная литература XX века). – ISBN 5-87533-110-0
47409
   Homo. Литература, философия, психология, право : русско-украинский литературно-художественный альманах. – Киев
№ 1. – 1998
47410
   Homo. Литература, философия, психология, право : русско-украинский литературно-художественный альманах. – Киев
№ 2. – 1998
47411
  Ehnrich Robert Homolka an eneolithic site in Bohemia / Ehnrich Robert, Pleslova-Stikova. – Praha, 1968. – 500с.
47412
  Koenders P. Homoseksualiteit in bezet Nederland : Verzwegen hoofdstuk / Pieter Koenders. – Herziene uitgave. – Amsterdam : SUA, 1984. – 160 blz. – ISBN 90 6222 109 2
47413
  Bergler Edmund Homosexuality: disease or way of life / Bergler Edmund. – New York, 1962. – 282с.
47414
  Bergler E. Homosexuality: Disease or Way of Life? / E. Bergler. – New York : Collier Books, 1962. – 282p.
47415
  Kryszewski Wojciech Homotopy properties of set-valued mappings / Kryszewski Wojciech. – Torun : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikolaja Kopernika, 1997. – 243s. – ISBN 83-231-0833-1
47416
  Wuttke Britta Homunculus z tryptyku / Wuttke Britta. – Poznan : Wyd-two Poznanskie, 1977. – 264 s.
47417
  Kastner Erich Honba za miniaturou. / Kastner Erich. – Praha, 1959. – 132с.
47418
  Macdonald Ross Honba za Phoebe / Macdonald Ross. – Praha, 1972. – 234с.
47419
   Honcharenko Vladlen // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [ред. кол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відповід. ред. Дубина М.І.]. – Київ, 1994. – С. 62
47420
  Boomen G. van den Honderd jaar vredesbeweging in Nederland / Gerard van der Boomen. – Amsterdam : Boekmakerij/Uitgeverij Luyten, 1983. – 332 blz. : ill. – На обкл.: Van socialisten tegen oorlog tot vrouwen voor vrede. – ISBN 90 6416 048 1
47421
  Predota S. Honderd Parabolen van Erasmus in Nederlandse vertaling, hs. Gent, Universiteitsbibliotheek, Res. 524 [в 2 ступені]. Aanhangsel: Erasmus in Poolse vertalingen / Stanislaw Predota, Marijke Mooijaart // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2010. – N 3254 : Honderd Parabolen van Erasmus in Nederlandse vertaling, hs. Gent, Universiteitsbibliotheek, Res. 524 [в 2 ступені]. Aanhangsel: Erasmus in Poolse vertalingen / S. Predota, M. Mooijaart. – P. 1-97, [2]. – Bibliogr.: p.97. – ISSN 0239-6661
47422
  North Gary Honest Money: The Biblical Blueprint for Money and Banking / North Gary. – Ft. Worth, 1986. – 175с.
47423
  Morris Jan Hong Kong / Morris Jan. – London, 1988. – 320с.
47424
   Hong Kong SAR and Singapore as Asian Financial Centures - Complementarity and Stability / Vanessa, le Lesle, , F. Ohnsorge, M. Kim, Srikant Seshadri // The future of Asian finance / ed.: Ratna Sahay, Jerald Schiff, Cheng Hoon Lim [et al.]. – Washington : International Monetary Fund, 2015. – P. 149-173. – ISBN 978-1-49831-719-1
47425
  Tao Tuyet Can Hong lau mong. Nguyen duc van dich. (Tron bo 6 tep) 5 / Tao Tuyet Can, Cao Ngac. – Ha-Noi, 1963. – 360с.
47426
   Hongrie. 66. Commission Nationale Hongroise pour l"Unesco. – Budapest, 1966. – 424с.
47427
   Hongrie. Un guide actuel a travers le passe et le present de la Hongrie. – Budapest, 1964. – 414с.
47428
  Streubel Manfred Honig holen. Finderfibel / Streubel Manfred. – Halle (Saale), 1976. – 166с.
47429
  Bru H. Honor biedaka / Hedin Bru; Przekl. z jezyka dun. dokonali H.Anders, M.Krysztofiak. – Poznan : Wyd-wo Poznanskie, 1970. – 151s. – (Seria dziel pisarzy skandynawskich)
47430
  Bratny Roman Honor germanskiego bobra / Bratny Roman. – Warszawa : Krajowa agencja wydawnicza, 1985. – 217s. – ISBN 83-03-01061-1
47431
  Condon Richard Honor prizzich / Condon Richard; Przelozyl T.Mirkowicz. – Warszawa : Krajowa agencja wydawnicza, 1988. – 240 s. – ISBN 83-03-02295-4
47432
  Kramer Jane Honor to the bride: like the pigeon that guards its grain under the clove tree. / Kramer Jane. – Harmondsworth, 1990. – 211с.
47433
  Hawke David Freeman Honorable treason: the Declaration of Independence and the men who signed it. / Hawke David Freeman. – New York, 1976. – 240с.
47434
  Rey R. Honore Daumier. / R. Rey. – New York, 1960. – 75с.
47435
   Honore de Balzac. Bibliographie des oeuvres traduites en roumain et parues en Volumes. (1852-1965). Anatole France. Bibliographie des oeuvres traduites en roumain et parues en volumes. (1904-1964). – Bucurest, 1965. – 24с.
47436
  Richards Peter Honourable members: a study of the British backbencher / Richards Peter. – London, 1959. – 285с.
47437
   Honourable Men. – New York
63. – 1930
47438
   Honoured scientist / A. Gadjiev, M. Mehdiyev, M. Mardanov, A. Akhmedov // Proceedings of institute of mathematics and mechanics / National academy of sciences of Azerbaijan, Institute of mathematics and mechanics. – Baku, 2014. – Vol. 40, Nr 2. – P. 3-4. – ISSN 2409-4986


  The eminent representative of Azerbaijan mathematical sciences, great scientist, noble and respectable man, academician Jalal Eyvaz oglu Allahverdiev in his 85 years.
47439
  Mitford Jessica Hons and Rebels / Mitford Jessica. – London, 1960. – 222с.
47440
  Gal Gyorgy Sandor Honthy Hanna. Egy diadalmas elet regenye / Gal Gyorgy Sandor. – Budapest, 1974. – 675с.
47441
  Melicher Jozef Hontianske povesti : Devat"desiatdevat" historickych, poverovych a zartovnych pribehov spod Sitna a z dolneho Poiplia / Melicher Jozef. – Martin : Matica slovenska, 1996. – 172s. : Ill. – ISBN 80-7090-366-X
47442
  Riha Bohumil Honzikova cesta / Riha Bohumil. – Praha, 1956. – 84с.
47443
  Vorstman F. Hoofdlijnen der staatsinrichting van het koninkrijk der Nederlanden / F. Vorstman. – 3-de geheel herziene en bijgewerkte druk. – Haarlem : Tjeenk Willink, 1931. – [7],308blz.
47444
  Fallada Hans Hoppelpoppel - wo bist du? / Fallada Hans. – Leipzig, 1989. – 184с.
47445
  Sandova Horac / Sandova, (Sand) George. – Bratislava, 1974. – 252с.
47446
  Sand George Horace / Sand George. – M., 1959. – 406с.
47447
  Friedman V.A. Horace G. Lunt and the Beginning of Macedonian Studies in the United States // Macedonian studies 2 / V.A. Friedman. – Скопjе : Macedonian academy of sciences and arts, 2015. – P. 233-236. – ISBN 978-608-203-150-7
47448
   Horae Macrolepidopterologicae. – Drezden; Blasewitz : Verlag Dr. O. Staudinger & A. Bang-Haas
Volumen 1. – 1927. – XXVIII,98,[8]S.
47449
  Nahodil Otakar Horami a oazami. / Nahodil Otakar. – Praha, 1962. – 207с.
47450
  Creutz Lothar Horat Drinda / Creutz Lothar. – Berl., 1960. – 18с.
47451
  Capek Karel Hordubal. Povetron. Obecejny zivot / Capek Karel. – Praha, 1956. – 479с.
47452
  Capek Karel Hordubal. Povetron. Obycejny zivot / Capek Karel. – Praha, 1975. – 341с.
47453
   Horea in publicistica romaneasca de acum un veac. – Cluij-Napoca, 1985. – 226с.
47454
  Edroiu Nicolae Horea"s uprising. The 1784 romanian peasants" revolt of Transylvania / Edroiu Nicolae. – Bucharest, 1978. – 84с.
47455
  Le Clezio G J.M. Horecka / Clezio G J.M. Le; /Preloz.V.Dvorakova. – Praha : Odeon, 1967. – 197s. – (Ser.:"Soudova svetova proza" ; sv.228)
47456
  Krasl Frantisek Horehronie. / Krasl Frantisek. – Martin, 1959. – 12с.
47457
  Lindner Gerhart Horen und Verstehen / Lindner Gerhart. – Berlin, 1977. – 203с.
47458
  Hegyes Katalin Horfelder : Horverstehensprogramm fur die Mittelstufe: Deutsch als Fremdsprache.Training zum selektiven, kursorischen und detaillierten Horen mit Aufgaben, Texttranskriptionen und Losungen. Kopiervorlagen / Hegyes Katalin, Schmidt Roland, Szalay Gyorgyi. – Ismaning : Verlag fur Deutsch, 1997. – 175S. – Прізвища авторів взяти з обкаладинки. – ISBN 3-88532-750-3
47459
  Stancu Natalia Horia Lovinescu : O dramaturgie sub zodia luciditatii / Stancu Natalia. – Cluj-Napoca, 1985. – 161 p.
47460
  Kovalcik Vlastimil Horiaca rukovat / Kovalcik Vlastimil. – Bratislava, 1974. – 53с.
47461
  Bondarev Jurij Horici snih / Bondarev Jurij. – Praha, 1976. – 449с.
47462
  Kugultinov D. Horizons. Selected poems. / D. Kugultinov. – M., 1977. – 314с.
47463
   Horizonte : Das Schweizer Forschungsmagazin / Schweizerischer Nationalfonds zur Forderung der wissenschaftlichen Forschung ; Academien der Wissenschaften Schweiz. – Bern : SNF. – ISSN 1663-2710
Nr. 100, Marz. – 2014
47464
   Horizonte : Das Schweizer Forschungsmagazin / Schweizerischer Nationalfonds zur Forderung der wissenschaftlichen Forschung ; Academien der Wissenschaften Schweiz. – Bern : SNF. – ISSN 1663-2710
Nr. 101, Juni. – 2014
47465
  Mares Jan Horka chut orechu / Mares Jan, 1963. – 22с.
47466
  Bojar Pavel Horke dny / Bojar Pavel. – Praha, 1953. – 467с.
47467
  Wolanowski L. Horko a Horecka / L. Wolanowski. – Praha : Avicenum, 1975. – 204s.
47468
  Kozak Jan Horky dech / Kozak Jan. – Praha, 1961. – 214с.
47469
  Hanc O. Hormone : einfuhrung in ihre Chemie und Biologie / O. Hanc. – Jena : VEB Gustav Fischer, 1959. – 633S. : Mit9 Abbildungen im Text und 6 Tafeln
47470
   Hormones and energy metabolism. – New York; London : Plenum Press, 1979. – 194p.
47471
  Ber A. Hormony wzrostu roslin zielonych, grzybow i bakterii / A. Ber. – Warszawa : Ksiazka i Wiedza, 1950. – 377s.
47472
  Forester Cecil Scott Hornblower i jego okret "Atropos" / Forester Cecil Scott; Przelozyla H.Stepien. – Gdansk : Wyd-wo morskie, 1978. – 336s.
47473
  Forester C.S. Hornblower i jego okret Hotspur / C.S. Forester. – Gdansk, 1977. – 371с.
47474
   Horni Vestonice: Spolecenske a kulturni promey jihomoravske vesnice. – Brno, 1984. – 627с.
47475
   Hornicky slovnik terminologicky. – Praha, 1961. – 184с.
47476
  Stoces Bohuslav Hornictvi pro hornicke ucne / Stoces Bohuslav. – Praha
1. Dil., 1.-2. Cast. – 1951. – 358с.
47477
  Kolousek V. Hornictvi pro hornicke ucne / V. Kolousek , J. Horejsi. – Praha : Technicke, 1954. – 85 p.
47478
  Trofimowic K.K. Hornjo-serbsko-ruski slownik / K.K. Trofimowic. – Budysin, 1974. – 564с.
47479
   Horodets"kyi Dmytro // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [ред. кол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відповід. ред. Дубина М.І.]. – Київ, 1994. – С. 68
47480
   Horoshko Oleh // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [ред. кол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відповід. ред. Дубина М.І.]. – Київ, 1994. – С. 70
47481
  Horak Jozef Horou piesen sumi... / Horak Jozef. – Bratislava, 1956. – 256с.
47482
  Тимошенкова Т.М. Horror story вчера и сегодня // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2008. – Т. 14. – С. 459-468. – ISSN 1993-5560


  Еволюція літератури жахів
47483
   Hors21: Новые технологии упрощают жизнь : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 6. – С. 55 : Фото
47484
  Indiana Gary Horse crazy / Indiana Gary. – New York, 1990. – 218с.
47485
   Horse equine influenza in Ukraine - results of serum monitoring / A.P. Starcheus, V.I. Polulyah, V.A. Synycin, T.O. Sokirko, A.Y. Synycin, V.A. Evtushenko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – P. 21-23. – (Біологія ; Вип. 51). – ISSN 1728-3817


  The article gives the results of carrying out epizootological survey for equine influenza in eight regions of Ukraine in 2000-2005, as well as the data on equine influenza virus circulation among other species of farm animals
47486
  Abramov A. Horsemen from nowhere / A. Abramov. – Moscow : Mir publishers, 1969. – 304 с.
47487
  Novak Horske rostliny / Novak, Frant.A. – Praha : Akademia Ved, 1963. – Svolinsky Karel. – має 115 кольорових фотографій і 27 сторінок їх опису
47488
   Horspiele 4.. – Berl., 1964. – 204с.
47489
  Clauss B. Hortensien / B. Clauss. – Berlin : VEB Deutscher Landwirtschaftsverlag, 1961. – 91S.
47490
  Vas Zoltan Hortny / Vas Zoltan. – Budapest : Szepirodalmi konyvkiado, 1975. – 737 L.
47491
  Langer Herbert Hortus Bellicus der Dreissigjahrige Krieg eine Lulturgeschihte / Langer Herbert. – Leipzig, 1978. – 279с.
47492
  Krno Milos Hory cierne. / Krno Milos. – Bratislava, 1974. – 185с.
47493
  Cholendro Dmitrij Michajlovic Hory rozkvetaji / Cholendro Dmitrij Michajlovic. – Praha, 1955. – 38с.
47494
  Cholendro Dmitrij Hory rozkvetaji / Cholendro Dmitrij. – Praha, 1955. – 451с.
47495
  Bjorlykke H. Hosanger nikkelgruve : Norges geologiske undersokelse / H. Bjorlykke. – Oslo : Aschehoug
172. – 1949. – 38 s.
47496
   Hosi harcok emlekei. A magyar munkasmozgalom multjabol. – Budapest, 1955. – 215с.
47497
  Merkul"jevova K. Hospodari zeleneho sveta / K. Merkul"jevova. – Bratislava : Smena, 1951. – 125s.
47498
  Dobry Anatol Hospodarska krize ceskoslovenskeho prumyslu ve vztahu k Mnichovu / Dobry Anatol. – Praha, 1959. – 200с.
47499
  Spisiak J. Hospodarske zmluvy / J. Spisiak. – Druhe opravene a doplnene vyd-nie. – Bratislava, 1955. – 868с.
47500
   Hospodarsky zakonik. – Praha, 1990. – 283с.
47501
  Boyce J.S. Host relationships and distribution of conifer rusts in the United States and Canada / J.S. Boyce; The Connecticut Academy of Arts and Sciences. – New Haven : Connecticut Academy of Arts and Sciences, 1943. – 481 p. – (Transactions of the Connecticut academyof arts and sciences:vol.35, 1943). – ISBN 1-878508-21-0
47502
   Hostes y Cuba. – La Habana, 1974. – 364с.
47503
   Hot Line. – Киев
№ 1. – 2001
47504
   Hot Line. – Киев
№ 2. – 2001
47505
   Hot Line. – Киев
№ 3. – 2001
47506
   Hot Line. – Киев
№ 4. – 2001
47507
   Hot Line. – Киев
№ 5. – 2001
47508
   Hot Line. – Киев
№ 6. – 2001
47509
   Hot Line. – Киев
№ 7. – 2001
47510
   Hot Line. – Киев
№ 8. – 2001
47511
   Hot Line. – Киев
№ 9. – 2001
47512
   Hot Line. – Киев
№ 10. – 2001
47513
   Hot Line. – Киев
№ 11. – 2001
47514
   Hot Line. – Киев
№ 12. – 2001
47515
   Hot Line. – Киев
№ 13. – 2001
47516
   Hot Line. – Киев
№ 14. – 2001
47517
   Hot Line. – Киев
№ 15. – 2001
47518
   Hot Line. – Киев
№ 16. – 2001
47519
   Hot Line. – Киев
№ 17. – 2001
47520
   Hot Line. – Киев
№ 18. – 2001
47521
   Hot Line. – Киев
№ 19. – 2001
47522
   Hot Line. – Киев
№ 20. – 2001
47523
   Hot Line. – Киев
№ 21. – 2001
47524
   Hot Line. – Киев
№ 22. – 2001
47525
   Hot Line. – Киев
№ 23. – 2001
47526
   Hot springs : National park Arkansas. – [ S. l.] : Interior, 1942. – 15 p.
47527
  Gough Laurence Hot stots / Gough Laurence. – Harmondsworth, 1991. – 192с.
47528
   Hot war in the consumer. – New York a.o., 1969. – 280с.
47529
   Hotarirea consiliului e Ministri al R.P.R. si a Comitetului Central al P.M.R. privind masurile necesare pentru consolidarea succesului reformei banesti. – Martie, 1952. – 30с.
47530
   Hotel Adlon (Fuhrer durch Berlin). – Berl., 1911. – 74с.
47531
  Leitner Maria Hotel Amerika / Leitner Maria. – Berl., 1960. – 240с.
47532
  Schmitt Hotel des deux mondes / Schmitt, Eric-Emmanuel. – Paris : Michel, 1999. – 186p. – ISBN 2-226-10962-5
47533
  Gautre Alain Hotel du Grand Large. / Gautre Alain. – Paris, 1995. – 75 p.
47534
  Dabit Eugene Hotel du Nord / Dabit Eugene; Przelozyla J.Konieczna-Twardzikowa. – Warszawa : Agencja Reporter, 1991. – 172s. – ISBN 83-85189-03-3
47535
  Popadic M. Hotel Evropa / Miloslav Popadic. – Sarajevo : Svjetlost, 1987. – 291, [1] s. – (Biblioteka Savremenici). – ISBN 86-01-01061-X
47536
  Bennett Arnold Hotel Grand Babylon / Bennett Arnold; Przeklad I.Dolezal-Nowickiej. – Warszawa : Czytelnik, 1960. – 260s. – (Jamnik)
47537
  Tevelyov Matvei Hotel in Snegovets / Tevelyov Matvei. – M., 1965. – 176с.
47538
  Jagiello Michal Hotel klasy lux / Jagiello Michal. – Warszawa, 1978. – 208с.
47539
   Hotel Makarska - відпочинок і розваги : Хорватія / готель // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 5 (59). – С. 34-35 : Фото
47540
  Mikhanovski Vladimir Hotel Sigma / Mikhanovski Vladimir. – Moscou, 1990. – 287с.
47541
  Chiang Hotel visitors perceptions of value and membership marketing program / Chiang, Che-Chao // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 4 (154). – С. 269-278 : Tabl. – Bibliogr.: 35 назв. – ISSN 1993-6788
47542
   Hoteli Makarska - найкраще враження від Хорватії : Хорватія / готель // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 4 (58). – С. 56-57 : Фото
47543
  Филатова Ольга Hotels24.ua - Ваше доходное место // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 4. – С. 56-57 : фото
47544
  Филатова Ольга HOTELS24.ua -с нами хорошо отелям и путешественникам! // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 2. – С. 46-47 : фото
47545
   Hotly debated issues [Електронний ресурс] / IMF bookstore. – [S. l.] : International Monetary Fund, 2008. – 1 CD. – https://www.imfbookstore.org.-Заголовок з етикетки диску
47546
  Cejp K. Houby / K. Cejp. – Praha : Akademia Ved
V. 1. – 1957. – 495s.
47547
   Houby ve fotografii. – Praha : Statni Zemedelske Nakladatelstvi, 1977. – 256s.
47548
  Gibson Walter Houdin"s: fabulous magic / Gibson Walter, Young Morris. – New York, 1961. – 214с.
47549
  Stancu Zaharia Houds / Stancu Zaharia. – Bucharest, 1954. – 326с.
47550
  Baker Ross House and Senate / Baker Ross. – New York, London, 1989. – 237с.
47551
  Sleator William House of stairs / Sleator William. – New York, 1991. – 166с.
47552
  Silber Joan Household words / Silber Joan. – Harmondsworth, 1985. – 256с.
47553
  Yousry Hassan Housing developments for industry / M. Yousry Hassan, A. Monir Abdel Kader, A. Mohsen Barrada. – Beirut : Beirut Arab University, 1970. – 75, [8] p. : il.
47554
  Marek Jiri Hovori matka / Marek Jiri. – Praha, 1951. – 30с.
47555
  Krupicka J. a.j. Hovorime s hostem. Anglicky, francouzsky, mad`arsky, nemecky, rusky, spanelsky. / J. a.j. Krupicka. – Praha, 1971. – 332с.
47556
  Mistrik Jozef Hovory a recitatorom / Mistrik Jozef. – Martin, 1971. – 152с.
47557
  Marcus Aurelius Antoninus Hovory k sobe / Marcus Aurelius Antoninus. – Praha, 1969. – 192с.
47558
  Marcus Aurelius Antoninus Hovory k sobe / Marcus Aurelius Antoninus. – Praha, 1969. – 192с.
47559
  Flower George How big is too big?: problems of organization and size in local school systems / Flower George. – Toronto, 1964. – 79с.
47560
  Tichindelean M. How Brand Personality Influences Consumer"s Brand Preference / M. Tichindelean, M.-T. Beca // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Р. 77-81. – (Економіка ; вип. 6 (171)). – ISSN 1728-3817


  The purpose of the present paper is to identify if the congruence of the consumers personality with the perceived brand personality increases their brand preferences. To achieve this purpose, the paper was structured in two parts; the first part ...
47561
  Momcilo Djordjevic How companies enter international markets: presentation and analysis of the empirical research / Momcilo Djordjevic, Srdjan Sapic, Veljko Marinkovic // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 331-342 : table. – Bibliogr.: 25 назв. – ISSN 1993-6788
47562
  Kombo F. How demographic factors determine banking satisfaction: Czech and Kenyan case study / F. Kombo, N T.A. Nguyen // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 9 (183). – P. 239-249. – ISSN 1993-6788
47563
  Slywotzky Adrian How digital is your business / A. J.Slywotzky, D.J.Morrison with K.Weber. – New York : Crown business, 2000. – 8,325p. – ISBN 0-609-60770-7
47564
  Brovarets O.O. How Do Long Improper Purine-Purine Pairs of DNA Bases Adapt the Enzymatically Competent Conformation? Structural Mechanism and Its Quantum-Mechanical Grounds / O.O. Brovarets, D.M. Hovorun // Український фізичний журнал : науковий журнал / НАН України, Відділення фізики і астрономії. – Київ, 2015. – Т. 60, № 8. – С. 748-756. – ISSN 0372-400Х
47565
  Byrne B. How do you do? The extraordinary nature of ordinary behaviour : an inaugural public lecture delivered at the Town Hall, Armidale, New South Wales on 15 October 1998 / B. Byrne ; University of New England. – Armidale : UNE, 1998. – 26 p. – (The 1998 lecture series). – ISBN 1 86389 565 5
47566
  Koff Richard How does it work? / Koff Richard. – New York; Toronto, 1968. – 303с.
47567
  Jones P. How does your Garten grow? : The Essential Home Garden Book / P. Jones. – New York : Penguin Books, 1989. – 238p. : by Johnson Bob
47568
   How emerging Europe came through the 2008/09 crisis : an account by the staff of the IMF"s European Department / ed. Bas B. Bakker and Christoph Klingen. – Washington : International Monetary fund, 2012. – XX, 328 p. – ISBN 978-1-61635-361-0
47569
  Kuznetsova O. How English works : a training course on the functions of English grammar : a textbook for ESP students / Olga Kuznetsova ; Min. of education and science of Ukraine, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv. – Київ : Київський університет, 2015. – 207, [1] p. : ill., tab. – ISBN 978-966-439-808-1
47570
  Muhammad Amir How gender inequalities affect economic growth in Pakistan: a cointegration analysis / Muhammad Amir, Bilal Mehmood // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 223-229 : table. – Bibliogr.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
47571
  Browne Harry How I found freedom in a unfree wotld. / Browne Harry. – New York, 1974. – 404с.
47572
  Bettger Frank How I raised myself from failure to success in selling / Bettger Frank. – New York : Prentice-Hall, 1950. – 18,276p.
47573
  Saman Attiq How individual social values stimulate consumer purchase decision involvement and compulsive buying behavior: a path by path multigroups analysis / Saman Attiq, Rauf-i-Azam // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 300-307 : table., fig. – Bibliogr.: 24 назв. – ISSN 1993-6788
47574
  Stroud Kandy How Jimmy won: the victory campaign from plains to the White House / Stroud Kandy. – New York, 1977. – 442с.
47575
  Dvornikov I. How labour disputes are settled in the USSR / I. Dvornikov. – Moscow, 1974. – 30с.
47576
  Boswell Thomas How life imitates the World Series / Boswell Thomas. – Harmondsworth, 1983. – 296с.
47577
  Phillipson R. How linguistic imperialism continues: diagnosis and resistance // Protecting and Revitalizing Native Languages in an Era of Globalization : proc. of the 2012 Intern. Academic Conf. of the Nat. Inst. of the Korean Language / Nat. inst. of the Korean language. – [Seoul] : [s. n.], 2014. – P. 3-27
47578
  Ward G. How Literature Resists Secularity // Literature and theology : an intern. j. of religion, theory a. culture. – Oxford, 2010. – Vol. 24, Nr 1. – P. 73-88. – ISSN 0269-1205
47579
  Morris M. How Man Became / M. Morris. – Explorer 4. – Maidstone, Kent : Puffin Books, 1972. – 48p.
47580
  Einzig Paul How money is managed : The ends and means of monetary policy / Einzig Paul. – Harmondsworth : Penguin books, 1959. – 368p. – (A Pelican book ; A 312)
47581
   How much tax do you really pay? Your real tax guide. – Vancouver, 1976. – 100с.
47582
  Holsinger Erik How multimedia works / Holsinger Erik; Illustrated by N.Berger. – Emeryville : Ziff-Davis, 1994. – 15,198p. : Ill. – ISBN 1-56276-208-7
47583
  Babash A. How multimodal theory of argumentation can be a compromise between verbal and visual argumentation? // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 4. – P. 68-69
47584
  Henkin L. How Nations Behave / L. Henkin. – New York, 1970
47585
  Seyed Mohammad Mir-Mohammadi How philosophy of Wittgenstein helps the paradigm shift in Iranian philosophy // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 14. – С. 14-16


  For instance, in the deontological theory, there are two debates among moral philosophers: Moral Generalism and Particularism. In the light of wilttegensteinian philosophy, they hold, it is possible to have another way of understanding named as ...
47586
  Asratyan E. How reliable is the brain? / E. Asratyan, P. Simonov. – Moscow : "Ідея". – 179P.
47587
  Mir-Babayev Mir-Yusif How the Azerbaijan Oil Institute Fulled the Red Army during World War II // Visions of Azerbaijan / The European Azerbaijan society. – Baku, 2016. – Summer. – P. 56-61. – ISBN 978-9952-806-82-3
47588
  Alasgarov Rustam How the First German Colonies Appeared in Azerbaijan // Visions of Azerbaijan / The European Azerbaijan society. – Baku, 2010. – January/February. – С. 50-53. – ISBN 978-9952-806-82-3
47589
  Gaer Joseph How the great religions began / Gaer Joseph. – New York, 1954. – 240с.
47590
  Tuzmuhamedov R. How the National question was solved in Soviet Central Asia. (A reply to Falsifiers) / R. Tuzmuhamedov. – M., 1973. – 210с.
47591
   How the Soviet State is administered. – M., 1976. – 64с.
47592
  Ostrovsky Nikolai How the steel was tempered / Ostrovsky Nikolai. – M.
1. – 332с.
47593
  Ostrovsky Nikolai How the steel was tempered / Ostrovsky Nikolai. – M.
2. – 384с.
47594
  Ostrovsky N. How the steel was tempered / N. Ostrovsky. – M., 1973. – 426с.
47595
  Ostrovsky Nikolai How the steel was tempered / Ostrovsky Nikolai. – M., 1976. – 425с.
47596
   How the United Nations began.Teaching about the United Nations and the specialized agencies. – N.Y., 1954. – 30с.
47597
  Galt Tom How the United Nations works / Galt Tom. – 3rd ed. – New York, 1965. – 248с.
47598
  Tugwell Rexford How They Became President: Thirty five Ways to the White House / Tugwell Rexford. – New York, 1968. – 587с.
47599
  Thouless Robert How tho think straight: the technique of applying logic insead of emotion / Thouless Robert. – New York, 1939. – 246с.
47600
  Eisenberg Richard How to Avoid a Mid-Life Financial Crisis / Eisenberg Richard. – Harmondsworth, 1988. – 293с.
47601
  Taylor Gordon Rattray How to avoid the future / Taylor Gordon Rattray. – London, 1975. – 340с.
47602
  Baer Jean How to be an assertive (not aggressive) woman in life, in love, and on the job / Baer Jean. – Harmondsworth, 1976. – 311 p.
47603
  Miller Judi How to be friends with a boy. How to be friends with a girl / Miller Judi. – New York, 1990. – 116 p.
47604
   How to be self confident. – London, 1971. – 107с.
47605
  Pembroock Linda How to beat fatigue / Pembroock Linda. – New York, 1976. – 243 p.
47606
   How to become ridiculously well-read in one evening: a collection of literary encapsulations. – Harmondsworth, 1986. – 188с.
47607
  Nurnberg Maxwell How to build a better vocabulary / Nurnberg Maxwell, Rosenblum Morris. – New York, 1961. – 382с.
47608
  Dogan Mattei How to compare nations : Strategies in comparative politics / Dogan Mattei, Pelassy Dominique. – Chatham : Chatham house, 1984. – [6],185p. – ISBN 0-934540-20-9
47609
  Carroll Phil How to control production costs / Carroll Phil. – New York a.o., 1953. – 272с.
47610
  O"Connor Maeve How to Copyedit Scientific Books & Journals / O"Connor Maeve. – Philadelphia, 1986. – 150с.
47611
  Summers Harrison Boyd a.o. How to debate: a textbook for beginners / Harrison Boyd a.o. Summers. – New York, 1950. – 349с.
47612
  Hunter George How to defend yourself, your family, and your home / Hunter George. – New York, 1967. – 307с.
47613
  Lorayne Harry How to develop a super-power memory / Lorayne Harry. – New York, 1957. – 217с.
47614
  Carnegie Dale How to develop self-confidence and influence people by public speaking / Carnegie Dale. – Monreal, 1957. – 228с.
47615
  Carnegie Dale How to develop self-confidence and influence people by Public speaking / Carnegie Dale. – New York, 1960. – 228с.
47616
  Haas Kenneth How to develop successful salesmen. / Haas Kenneth. – New York, 1957. – 289с.
47617
  Keyes Kenneth How to develop your thinking ability / Keyes Kenneth. – New York, 1950. – 246с.
47618
  Kearney Paul How to drive better and accidents / Kearney Paul. – 3rd. revis. ed. – New York, 1969. – 259с.
47619
  Ewart Charles How to Enjoy Eating without Committing Suicide. / Ewart Charles. – New York : Cornerstone Library, 1971. – 160с.
47620
   How to export. – London, 1988. – 159с.
47621
  Hall George How to Fight The Common Cold and Influenza / Hall George. – Toronto, 1977. – 64с.
47622
   How to find out about the United Nations. – N.Y., 1955. – 76с.
47623
   How to find out about the United Nations. – 2-d rev. edit., 1958. – 96с.
47624
  Half Robert How to Get a Better Job in This Crazy World. / Half Robert. – New York, 1991. – 239с.
47625
  Appelbaum Judith How to Get Happily Published. / Appelbaum Judith. – New York
17. – 1989. – 304с.
47626
  Rapp Stanley How to get information - fast! / Rapp Stanley. – Garden City, 1959. – 64с.
47627
  Montauk R. How to get into the top MBA programs / R. Montauk. – Paramus : Prentice-Hall, 1997. – 107p. – ISBN 0-13-246323-7
47628
  Cooper Joseph How to get more done in less time / Cooper Joseph. – New York, 1962. – 346 с.
47629
  Porter S How to get more for your money / S Porter. – New York : A macfadden book, 1962. – 220s
47630
  Phillips Debora How to give your child a great self-image / Phillips Debora. – New York, 1991. – 252 p.
47631
   How to improve Bit Error Rate and throughput by Resource Management and affect it on Quality of Service and Modulation and Coding Schemes in Resource Block for LTE / Al-Shuraifi Mushtaq, , M. Reznikov, Al-Zayadi Haider // Электроника и связь : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. техн. ун-т Украины "КПИ". – Киев, 2014. – Т. 19, № 3 (80). – Р. 112-118. – ISSN 1811-4512


  New cross-layer scheduling algorithm to satisfy better Quality of Service (QoS) parameters for real time applications has been proposed in this paper. The proposed algorithm builds on allocating resource blocks (RB) with different modulation and coding ...
47632
   How to increase your world power. – Montreal, 1971. – 727с.
47633
  Prudden B. How to keep slender and fit after thirty / Bonnie Prudden. – New York : Dell, 1963. – 256 p. : ill.
47634
  Hubbard How to live though an executive: communications manual / Hubbard, Ron. – Copenhagen, 1983. – 118 p.
47635
   How to live with life. – Montreal, 1964. – 510с.
47636
  Small Marvin How to make more money / Small Marvin. – New York, 1955. – 192с.
47637
  Flesch R. How to make sense / Rudolf Flesch. – New York : Harper and brothers, 1954. – IX, 202 p.
47638
  Legler Henry How to make the rest of your life the best of your life / Legler Henry. – New York, 1967. – 351с.
47639
  Neild R. How to make up your mind about the bomb / R. Neild. – London : Andre Deutsch, 1981. – 148 p. – ISBN 0 233 97382 6
47640
  Pollock Ted How to manage people / Pollock Ted. – Garden City, 1960. – 48с.
47641
   How to measure the fiscal deficit : Analytical and methodological issues. – Washington : International Monetary Fund, 1993. – IX,389p. – ISBN 1-55775-192-7
47642
  Chandoha Walter How to photograph cats, dogs, and other animals / Chandoha Walter. – New York, 1973. – 154с.
47643
  Brownsrein Samuel a.o. How to prepare for SAT1. / Samuel a.o. Brownsrein. – New York, 1994. – 630с.
47644
  Jaffe Eugene How to prepare for the GMAT: graduate management admission test / Jaffe Eugene, Hilbert Stephen. – 10th ed. – New York, 1994. – 575с.
47645
  Brownstein Samuel a.o. How to prepare for the graduate record examination. / Samuel a.o. Brownstein. – New York, 1994. – 630с.
47646
  Sharpe Pamela How to prepare for the TOEFL: test of English as a foreign language / Sharpe Pamela. – 8th ed. – New York, 1996. – 610с. + + приложение
47647
  Current Ira How to process color films at home / Current Ira. – 2d ed. – New York, 1972. – 124с.
47648
  Carter Lionel How to program your MSX computer / Carter Lionel, Huzan Eva. – London : Hodder and Stoughton, 1984. – 184 p. : Ill.
47649
  Blake Gary How to promote your own business / Blake Gary, Bly Robert. – New York, 1983. – 241с.
47650
  Ruff Howard How to prosper during the coming bad years / Ruff Howard. – New York, 1980. – 384с.
47651
   How to read a balance sheet. – Geneva, 1966. – 122с.
47652
  Lewis Norman How to read better and faster / Lewis Norman. – Revis. ed. – New York, 1951. – 416с.
47653
  Wainwright Gordon How to read faster and remember more / Wainwright Gordon. – Toronto, 1972. – 272с.
47654
  Atkinson William Walker How to read human nature : Its inner states and outer forms / Atkinson William Walker. – Holyoke : The Elizabeth Town, 1913. – 201p. : il.
47655
  Stabler How to read the financial news / Stabler, Norman. – 10th ed. – New York, 1966. – 246с.
47656
  Hegarty Edward How to run better meetings. / Hegarty Edward. – New York, 1957. – 312с.
47657
  Powers David Guy How to say a few words-effectively / Powers David Guy. – Garden City, 1958. – 64с.
47658
   How to say it in Hungarian / Andras, , es Murvai, . – Budapest, 1973. – 238с.
47659
  Andras L.T. How to say it in Hungarian. / L.T. Andras. – Budapest, 1973. – 238с.
47660
  Janik C. How to sell your home in the "90s* : with less stress and more profit / Carolyn Janik. – New York [etc.] : Penguin books, 1991. – 246 p. – ISBN 0-14-013269-4
47661
  Wheeler Elmer How to sell yourself to others / Wheeler Elmer. – New York, 1964. – 320с.
47662
   How to speak about art in English. – M., 1976. – 214с.
47663
  Price Stephen How to speak with power / Price Stephen. – New York, 1959. – 265с.
47664
  Lobsenz Norman How to stay married: a modern approach to sex, money and emotions in marriage / Lobsenz Norman, Blackburn Clark. – Greenwich, 1969. – 224с.
47665
  Larson Christian How to stay young / Larson Christian. – London. – 216с.
47666
  Martin Clement How To Stay Young All Your Life / Martin Clement. – New York : Frederick Fell, Inc., 1966. – 180с.
47667
  Fast Julius How to Stop Smoking and Lose Weight / Fast Julius. – New York, Cleveland, 1969. – 102с.
47668
  Carnegie Dale How to stop worrying and start living / Carnegie Dale. – New York : Simon and Schuster, 1951. – 15,306p. – (Simon and Schuster readers" edition)
47669
  Carnegie Dale How to stop worrying and start living / Carnegie Dale. – Montreal : Pocket books of Canada, 1953. – 19,340p.
47670
  Carnegie D. How to stop worrying and start living / D. Carnegie. – New York : Pocket, 1961. – [15], 306 p. – (Cardinal edition)
47671
  Carnegie Dale How to stop worrying and start living / Carnegie Dale. – New York : Pocket books, 1970. – 19,348p.
47672
  Ehrlich Eugene How to study better and get higher marks / Ehrlich Eugene. – New York, 1961. – 287с.
47673
  Ehrlich Eugene How to study better and get higher marks / Ehrlich Eugene. – New York : Bantam books, 1963. – [12],240p.
47674
  Zotov V. How to Study Historical Materialism / V. Zotov. – M, 1988. – 246 p.
47675
  Kornhauser Arthur How to study: suggestions for high-school and college students / Kornhauser Arthur. – Chicago, 1937. – 55с.
47676
  Hunnisett Henry How to survive retirement in Canada / Hunnisett Henry. – Vancouver; Toronto : International self-counsel press, 1975. – [8],166p. – (Self-counsel series). – ISBN 0-88908-017-8
47677
  Frank Pat How to survive the H-Bomb and why / Frank Pat. – Philadelphia; New York, 1962. – 160с.
47678
  Walters Barbara How to talk with practically anybody about practically anything / Walters Barbara. – Garden City; New York : Doubleday & comp, 1970. – 194p.
47679
  Brown Joseph How to teach arithmetic : A manual for teachers and a text-book for normal schools / Brown Joseph, Coffman Lotus. – Chicago : Row, Peterson, 1914. – 8, 373 p.
47680
  Harmer Jeremy How to teach English : An introduction to the practice of English language teaching / Harmer Jeremy. – 13th impr. – Harlow : Longman; Pearson education, 2004. – 10,198p. – First publ.: 1998. – (How to...). – ISBN 0-582-29796-6
47681
  Thornbury Scott How to teach grammar / Thornbury Scott. – 7th impr. – Harlow : Longman; Pearson education, 1999. – 10,182p. – First publ.: 1999. – (How to... / Ed. J.Harmer). – ISBN 0-582-33932-4
47682
  Kelly Gerald How to teach pronunciation / Kelly Gerald. – 6th impr. – Harlow : Longman; Pearson education, 2004. – 6,154p. + Free CD included. – First publ.: 2000. – (How to... / Ed. Jeremy Harmer). – ISBN 0-582-42975-7
47683
  Thornbury Scott How to teach vocabulary / Thornbury Scott. – 3rd impr. – Harlow : Longman; Pearson education, 2004. – 6,185p. – (How to... / Ed. Jeremy Harmer). – ISBN 0-582-42966-8
47684
  Harmer Jeremy How to teach writing / Harmer Jeremy. – 2nd impr. – Harlow : Longman; Pearson education, 2004. – 6,154p. – (How to...). – ISBN 0-582-77998-7
47685
  Bulgakova A.M. How to use passive constructions in speech practice. / A.M. Bulgakova. – M., 1978. – 103с.
47686
  Jacobs Lou How to use variable contrast papers / Jacobs Lou. – 3d. ed. – New York, 1970. – 160с.
47687
  Carnegie Dale How to win friends and influence people / Carnegie Dale. – New York, 1959. – 246с.
47688
  Carnegie Dale How to Win Friends and Influence People / Carnegie Dale. – New York, 1964. – 246с.
47689
  Stelzer Richard How to write a winning personal statement for graduate and professional scholl / Stelzer Richard. – 2nd ed. – Princeton, 1993. – 140с.
47690
   How undertake apparently undrelated diversification and buld an empire / Kang, Hyong-Goo, Jeong Jaeseok, Moon Junghoon // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 5 (143). – С. 275-286 : Tabl., fig. – Bibliogr.: 46 назв. – ISSN 1993-6788
47691
   How wars end. Eye-witness accounts of the fall of Berlin. – Moscow, 1969. – 336с.
47692
  Drakulic Slavenka How we survived communism and even laughed / Drakulic Slavenka. – New York, London, 1992. – 189с.
47693
  Silverman Samuel How will you feel tomorrow?: new ways to predict illness / Silverman Samuel. – New York, 1973. – 261с.
47694
  Browne Harry How you can profit from the coming devaluation. / Browne Harry. – New York, 1971. – 223с.
47695
   How, where and when we rest. – Kiev, 1966. – 8с.
47696
  Forster E.M. Howards end / E.M. Forster. – Harmondsworth a.o., 1977. – 352с.
47697
  Forster E.M. Howards End / E.M. Forster; with an Introduction by Alfred Kazin. – London : Campbell Publishers, 1992. – 359 p. – (Everyman"s Library ; Vol. 25 ; The Millennium Library). – ISBN 1-85715-025-2
47698
  Smith Buffalo Bob Howdy and me: Buffalo Bob"s own story / Smith Buffalo Bob, McCrohan Donna. – New York, 1990. – 142с.
47699
  Ginsberg Allen Howl and other poems. / Ginsberg Allen. – San Francisco, 1959. – 44с.
47700
  Гори А. HP-UX 11i v3 для системных администраторов [Електронний ресурс] : учеб. пособ. и справочник / Асгар Гори. – Санкт-Петербург : Питер, 2010. – 880 с. : ил. – ISBN 978-5-49807-544-0
47701
   HR-менеджмент: проблеми, стратегії та перспективи : монографія / [Чевганова В.Я. та ін. ; за заг. ред. І.Б. Швець] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецьк : ДонНТУ, 2013. – 175, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. у змісті. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-377-179-3
47702
  Орлова Рина HR-политика предприятий гостеприимства в период кризиса : практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 5. – С. 36-40
47703
  Piwowar-Sulej HR function in a project-oriented organization: general and specific conditions // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 6 (180). – Р. 183-189. – ISSN 1993-6788


  The aim of the study is to present general and specific conditions of HR function in projectoriented organizations with the emphasis on specific decision-making subjects (decision-makers). The study is based on the literature review as well as the ...
47704
  Duskova Danielle Hra na lasku / Duskova Danielle. – Praha, 1982. – 259с.
47705
  Plzak Miroslav Hra o lidske stesti. (Uvod do emocniho bilancovani) / Plzak Miroslav. – Praha, 1975. – 215с.
47706
  Pujmanova Marie Hra s ohnem / Pujmanova Marie. – Praha, 1949. – 375с.
47707
  Pujmanova Marie Hra s ohnem / Pujmanova Marie. – Praha, 1954. – 286с.
47708
   Hrabia August Cieszkowski w kregu niemieckiej i polskiej tradycji filozoficznej // Acta Universitatis Lodziensis / Uniwersytet Lodzki. – Lodz, 1999. – 148 s. – (Folia philosophica ; 13). – ISSN 0208-6107
47709
  Nalkowska Zofia Hrabia Emil. / Nalkowska Zofia. – Warszawa, 1977. – 236с.
47710
  Parnicki Teodor Hrabia Julian i krol Roderyk : Powiesc historyczna / Parnicki Teodor; Poslowie W.Sadkowskiego. – Poznan : Wydawnictwo Poznanskie, 1976. – 182s.
47711
  Dumas Aleksander Hrabia Monte Christo / Dumas Aleksander; Przelozyl J.Rogozinski. – Warszawa : Iskry
T. 1. – 1988. – 366s.
47712
  Kraszewski J.I. Hrabina Cosel. / J.I. Kraszewski. – Warszawa, 1973. – 442с.
47713
  Wallace Edgar Hrabina Moron / Wallace Edgar; Tlum. z angielskiego W.Szymanska. – Warszawa : Romeo i Julia, 1990. – 196s. – (Z opryszkiem ; 3)
47714
   Hrabos polni. – Praha : Akademia Ved, 1959. – 359s.
47715
  Gottlieb Frantisek Hraci mlyn / Gottlieb Frantisek. – Praha, 1959. – 44с.
47716
  Neruda Jan Hradcanske povesti / Neruda Jan. – Praha. – 50 s.
47717
  Vancura J. Hradcany, Prazsky hrad / Jiri Vancura. – Praha : SNTL, 1976. – 314 s. : il.
47718
   Hradec Kralove. – Praha, 1970. – 119 s.
47719
  Michl Karel Hradec Kralove. Mensi Tabor / Michl Karel, Neugebauer Erich. – Hradec Kralove, 1959. – 16с.
47720
   Hradecky rukopis = Versus Bohemici secunda parte s. XIV compositi : Sbornik ceskych versovanych skladeb z druhe poloviny 14. stoleti / B-ca RSB Pragensis, Cons. virorum litteris eruditorun moderante Josepho Vinarek ; ed.: B. Havranek. – Facsimil. ed. – Praha : Pragopress, 1969. – 147 s. + 1 бр. (78 s.). – Мініатюрне видання, що складається з факсимільного видання власне рукопису і окремої брошури з коментарями тощо, вкладених у футляр. – (Editio Cimelia Bohemica ; Vol. 10)
47721
   Hrady a zamky. – Praha, 1958. – 340 s.
47722
   Hrady a zamky. – Praha, 1976. – 215 s.
47723
   Hrady a zamky na Morave. – Praha, 1980. – 99 s.
47724
  Andel Rudolf Kabicek Jan Hrady a zanky Libereckeho kraje / Andel Rudolf Kabicek Jan. – Liberec, 1959. – 224 s.
47725
  Pison Stefan Hrady, zamky a kastiele na Slovensku / Pison Stefan. – Martin, 1977. – 447 s.
47726
  Einhorn Erich Hrady, zamky a tvrze strednich cech / Einhorn Erich, Wagner Jaroslav. – Praha, 1974. – 264 s.
47727
   Hrady, zamky a tvrze v Cechach, na Morave a ve Slezsku. – Praha
6. – 1989. – 724с.
47728
  Mauch A. Hranirea Pasarilor de Curte / A. Mauch : Ministerul Agriculturii, 1951. – 40s.
47729
  Drda Jan Hratky s certem / Drda Jan. – Praha, 1960. – 96с.
47730
   Hrdina neumira: Dopisa a Juliu Fucikovi. – Praha, 1953. – 142с.
47731
  Assollant Alfred Hrdinny kapitan Korkoran. / Assollant Alfred. – Praha, 1957. – 258с.
47732
  Gorbatov Boris Hrdinove Arktidy / Gorbatov Boris. – Praha, 1954. – 320с.
47733
  Gorbatov B. Hrdinove Arktidy / B. Gorbatov. – Praha, 1955. – 320с.
47734
  Skutina Vladimir Hrdinove filmove veselohry / Skutina Vladimir. – Praha, 1958. – 72с.
47735
  Polacek Karel Hrdinove tahnou do boje / Polacek Karel. – Praha, 1960. – 312с.
47736
  Buncakova Viera Hrdinovia starych cias / Buncakova Viera, Neumanova Luba. – Bratislava, 1967. – 142с.
47737
   Hrdinske a slavne dni. – Bratislava, 1961. – 54с.
47738
  Otradovicova Jarmila Hrdinstvi je proste / Otradovicova Jarmila. – Praha, 1960. – 224с.
47739
  Pechackova Frantiska Hrisne mesto / Pechackova Frantiska. – Praha, 1959. – 332с.
47740
  Dionisie Eclesiarhul Hronograf (1764-1815). / Dionisie Eclesiarhul. – Bucuresti, 1987. – 181с.
47741
   Hrvatska - Ukrajina = Хорватія/Україна : kulturne veze od Jadrana do Dnjepra. – Dvojezicno hrvatsko-ukrajinsko izd. – Zagreb, 1996. – 421с. – (Most/The Bridge : a Journal of Croatian literature ; 2/1996 ; The "Relation" Library: biling.ed.)
47742
   Hrvatska - Ukrajina : drustvo prijateljstva. – Zagreb : Hrvatsko-ukrajinsko drustvo, 2005. – 203 s. : ill. – ISBN 953-95013-0-X
47743
  Batusic N. Hrvatska kazalisna kritika / N. Batusic. – Zagreb, 1971. – 324с.
47744
   Hrvatska knjizevnost prema evropskim knjizevnostima. Od narodnog preporoda k nasim danima. – Zagreb, 1970. – 582с.
47745
   Hrvatska knjizevnost srednjega vijeka. – Zagreb, 1969. – 547с.
47746
   Hrvatska sevcenkiana / priredio Jevgenij Pascenko. – Zagreb : Hrvatsko-ukrajinsko drustvo, 2011. – 211 s. : il. – (Knjiznica Ucrainiana croatica ; kn. 6). – ISBN 978-953-95013-6-3
47747
   Hrvatske putnicke skice : (По Хорватии на автомобиле) // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 2. – С. 20-28 : фото
47748
  Krleza Miroslav Hrvatski bog Mars. / Krleza Miroslav. – Sarajevo, 1973. – 385с.
47749
  Pascenko J. Hrvatski grobovi 1914-1918 : Karpati, Galicija, Bukovina / Jevgenij Pascenko. – Zagreb : Hravatski drzavni arhiv, 2016. – 210 s. : ill., maps. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-953-7659-37-0


  У пр. № 1694554 напис: Бібліотеці від автора. 19.IX.2016 Підпис
47750
   Hrvatski jezik / S. Babic, L. Badurina, E. Barik, N. Bencic, D. Brozowic, D. Filipovic; Red. nauk. M.Loncaric. – Opole : Wyd-wo Uniw.Opolskiego; Instytut filol. polskiej, 1998. – 339s. – (Najnowsze dzieje jezykow slowianskich). – ISBN 83-86881-22-4
47751
   Hrvatski khjizevni jezik i pitanje varijanata. – Zagreb, 1969. – 247с.
47752
   Hrvatski latinisti croatici auctores qui latine scripserunt. II. Pisci 17-19. stoljeca. – Zagreb
2. – 1970. – 1024с.
47753
   Hrvatski latinisti croatici auctores qui latine seripserunt. 1. Iz latini teta 9-14. stoljeca. Pisci 15. i 16 stoljeca. – Zagreb
1. – 1969. – 742с.
47754
   Hrvatski naivni umjetnici i slovenski likovni samorastniki. Popis naivaca Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije i Srbije. – Zagreb, 1973. – 70с.
47755
   Hrvatski narodni preporod. 1. Ilirska knjiga. – Zora
1. – 1965. – 376с.
47756
   Hrvatski narodni preporod. 2. Ilirska knjiga. – Zora
2. – 1965. – 459с.
47757
  Plese Adela Hrvatski narodni vez / Plese Adela. – Zagreb, 1954. – 62с.
47758
   Hrvatski putopisci XIX i XX stoljeca. – Zagreb, 1955. – 684с.
47759
  Peic M. Hrvatski umjetnici / M. Peic. – Zagreb, 1968. – 410с.
47760
   Hrvatski znanstveni zbornik. – Zagreb
1. – 1971. – 332с.
47761
   Hrvatski znanstveni zbornik. – Zagreb
2. – 1971. – 398с.
47762
  Menac A. Hrvatsko-rusko-ukrajinski frazeoloski rjecnik / Antica Menac, Raisa I. Trostinska. – 2. izd. – Zagreb : Zavod za lingvistiku Filozofskoga fakulteta Sveucilista u Zagrebu, 1993. – 140 s. – (Serija: Mali frazeoloski rjecnici / urednik Antica Menac ; kn. 9)
47763
  Ibsen Henrik Hry 11 / Ibsen Henrik. – Bratislava, 1958. – 788с.
47764
   Hry osvobozeneho divadla. – Praha
1. – 1961. – 536с.
47765
  Hoffmeister Adolf Hry z avantgardy / Hoffmeister Adolf. – Praha, 1963. – 267с.
47766
  Hrabjanka H. Hryhorij Hrabjanka"s "Тhe great war of Bohdan Xmel"nyc"kyj" = Григорія Грабянки "Дьйствія презьльной брани Богдана Хмелницкого" / Hryhorij Hrabjanka; With an introduction by Yuri Lutsenko; Ukrainian research institute of Harvard university. – Факс. вид. – Cambridge : Harvard university press, 1990. – 88,588 p. – Факс. відтворення Літопису Григорія Грабянки. – (Harvard library of early Ukrainian literature = Гарвардська бібліотека давнього українського письменства : Texts / Editorial board: O. Pritsak, G.G.Grabowicz a.o. ; Vol. 9). – ISBN 0-916458-38-5
47767
  Подольчак Н. HRбрендинг в системі управління людськими ресурсами організації / Н. Подольчак, Р. Васьків // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 601-609. – (Серія економічна ; вип. 51). – ISSN 2078-6115
47768
  Гончаров А. HTML / Алексей Гончаров. – Санкт-Петербург; Москва : Питер, 2001. – 240с. : илл. + Дискета. – (Самоучитель). – ISBN 5-272-00072-2
47769
  Комолова Н. HTML : учебный курс / Нина Комолова. – Москва [и т.д.] : Питер, 2007. – 267, [1] с. : ил., табл. – (Учебный курс). – ISBN 5-469-00854-1


  Для тех, кто хочет создать свою веб-страницу и заявить о себе в Интернете
47770
  Комолова Н.В. HTML : самоучитель / Н. Комолова, Е. Яковлева. – 2-е изд. – Москва ; Санкт-Петербург ; Нижний Новгород : Питер, 2011. – 288 с. : илл. – ISBN 978-5-4237-0144-4
47771
  Айзенменгер Р. HTML 3.2/4.0 : Справочник / Р. Айзенменгер; Пер.с нем.под ред.С.Молявко. – Москва : Бином, 1998. – 368с. – ISBN 5-7989-0023-1
47772
  Титтел Эд HTML 4 для "чайников" : Учеб. пособие / Титтел Эд, Питс Натанья, Валентайн Челси. – 3-е издание. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2001. – 464с. – ISBN 5-8459-0152-9
47773
  Матросов А.В. HTML 4.0 / Александр Матросов, Александр Сергеев, Михаил Чаунин. – Санкт-Петербург : BHV- Санкт-Петербург, 2000. – 672с. – ISBN 5-8206-0072-X
47774
  Матросов А.В. HTML 4.0 / Александр Матросов, Александр Сергеев, Михаил Чаунин. – Санкт-Петербург : BHV- Санкт-Петербург, 2001. – 672с. – ISBN 5-8206-0072-X
47775
  Матросов А.В. HTML 4.0 / Александр Матросов, Александр Сергеев, Михаил Чаунин. – Санкт-Петербург : БХВ- Петербург, 2003. – 672с. – ISBN 5-8206-0072-X
47776
  Матросов А.В. HTML 4.0 / Александр Матросов, Александр Сергеев, Михаил Чаунин. – Санкт-Петербург : БХВ- Петербург, 2004. – 672с. : илл. – ISBN 5-8206-0072-X
47777
  Матросов А.В. HTML 4.0 / Александр Матросов, Александр Сергеев, Михаил Чаунин. – Санкт-Петербург : БХВ- Петербург, 2005. – 672с. : илл. – ISBN 5-8206-0072-X
47778
  Лабберс П. HTML 5 для профессионалов = Pro HTML 5 Programming : мощные инструменты для разработки современных веб-приложений / Питер Лабберс, Брайан Олберс, Фрэнк Салим ; [пер. с англ. и ред. А.Г. Гузикевича ; предисл. Пола Айриша]. – Москва [и др.] : Вильямс, 2011. – 272 с. : ил., табл. – Парал. тит. л. англ. - Предм. указ.: с. 271-272. – (Expert"s voice in Web development ) ( Код в Интернете!). – ISBN 978-5-8459-1715-7
47779
  Петюшкин А.В. HTML в Web-дизайне / Алексей Петюшкин. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2004. – 400 с. – ISBN 5-94157-513-0
47780
  Морис Б. HTML в действии / Б. Морис; Пер.с англ. – Санкт-Петербург : Питер, 1997. – 256с. – ISBN 5-88782-216-3
47781
  Брагару Т. HTML в примерах : Методические разработки / Т. Брагару, Т. Сибирская, В. Сибирский; МГУ. Фак-тет математ. и информ. Кафедра прикладной информатики. – Кишинев, 2003. – 103с. – ISBN 9975-70-13-2
47782
  Дригалкин В.В. HTML в примерах. Как создать свой Web-сайт / В.В. Дригалкин. – Москва, Сп-б, Киев : Диалектика, 2003. – 192с. – (Самоучитель). – ISBN 5-8459-0502-8


  Учебник, справочник и самоучитель в одной книге, который научит вас работать с HTML-кодом напрямую, без использования визуальных редакторов
47783
  Мальчук Е.В. HTML и CSS : Самоучитель / Е.В. Мальчук. – Москва, СПб., Киев : Вильямс, 2006. – 416с. – ISBN 5-8459-0907-4
47784
  Квинт И. HTML и CSS на 100 % / И. Квинт. – Санкт-Петербург : Питер, 2008. – 352с. – (На 100%). – ISBN 978-5-91180-724-5
47785
  ДеБольт HTML и CSS. Совместное использование = Integrated HTML and CSS: A smarter, faster way to learn / Вирджиния ДеБольт ; [ пер с англ. И.С. Елов ]. – Москва : NT Press, 2006. – 512 с. – (Школа Web-мастерства). – ISBN 5-477-00165-8
47786
  Хейз Д. HTML и XHTML : 10 минут на урок / Дидре Хейз; Пер. с англ. А.Л. Соколенко. – 3-е изд. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2004. – 224 с. – Парал. тит. англ. – (Освой самостоятельно!). – ISBN 5-8459-0236-3
47787
  Дунаев В.В. HTML, скрипты и стили / Вадим Дунаев. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2006. – 832с. – ISBN 5-94157-231-X
47788
   HTS Surface Resonators / G.A. Melkov, Y.V. Egorov, O.M. Ivanyuta, V.Y. Malyshev, H.K. Zeng, Kh. Wu // J.of Superconductivity, 2000. – №1
47789
  Icaza Jorge Huasipungo / Icaza Jorge. – La Habana, 1966. – 150с.
47790
   Huawei networking technology and device. – Ed. 1.2. – [Shenzhen] : Huawei technologies co. – (Huawei datacom certifications-HCDA)
Vol. 1. – 2010. – 331 p. : ill., tab.
47791
   Huawei networking technology and device. – Ed. 1.2. – [Shenzhen] : Huawei technologies co. – (Huawei datacom certifications-HCDA)
Vol. 2. – 2010. – 372 p. : ill., tab.
47792
   Huawei networking technology and device lab guide. – Ed. 1.2. – [Shenzhen] : Huawei technologies co, 2010. – [152] p. pag. var. : ill., tab. – (Huawei datacom certifications-HCDA)
47793
   Hubert Duprat theatrum : [Guida immaginaria alle collezioni]. – Caraglio : CeSAC, 2002. – 72p. – (reConnaitre). – ISBN 2-7118-4352-1
47794
  Engelmayer Sheldon Hubert Humphrey: the man and his dream / Engelmayer Sheldon, Wagman Robert. – New York, 1978. – 358с.
47795
   Hubners Geographisch-statistische Tabellen. – Wien : Seidel &sons, 1932. – 564S.
47796
   Hubners Geographische-Statistische Tabellen : Aller Lander der Erde. – Wien : Seidel, 1927. – 186 S.
47797
  Dermek Aurel Huby : Iesov, poli a luk / A.Dermek. – Martin : Osveta, 1976. – 435s. : il.
47798
  Cervenka Martin Huby, huby / Cervenka Martin, Ciganova Katarina. – Martin : Mlade leta, 1976. – 207s. : il.
47799
  Lachout Karel Hudba Chile / Lachout Karel. – Praha, 1976. – 69с.
47800
   Hudba pramenu. Vystava k 100. vyroci narozeni Otakara Breziny. – Praha-Strahov, 1968. – 20с.
47801
   Hudba v rozvoji lidske osobnosti. – Praha, 1976. – 134с.
47802
  Barvik Miroslav Hudebnikova cesta do SSSR / Barvik Miroslav. – Praha, 1956. – 268с.
47803
  Dvorak Vladimir Hudobna pozostalost Milosa Rupeldta v Univerzitnej kniznici v Bratislave / Dvorak Vladimir. – Bratislava, 1967. – 192с.
47804
   Hudobny archiv. – Martin : Matica Slovenska
N 13. – 2000
47805
   Hudobny archiv. – Martin : Matica Slovenska
N 15. – 2005
47806
   Hudobny archiv. – Martin : Matica Slovenska
N 14. – 2006
47807
   Hudobny archiv. – Martin : Slovenska narodna kniznica
N 16. – 2009
47808
  Trullemans Ulla Huellas de la picaresca en Portugal / Trullemans Ulla. – Madrid, 1968. – 256с.
47809
  Sorela P. Huellas del actor en peligro / P. Sorela. – Madrid : Alfaguara, 1991. – ISBN 84-204-8084-3
47810
  Munoz Puelles Vicente Huellas en la nieve / Munoz Puelles Vicente. – Madrid : Anaya & Mario Muchnik, 1993. – ISBN 84-7979-062-8
47811
  Mandelstam Ossip Hufeisenfinder / Mandelstam Ossip. – Leipzig, 1983. – 262с.
47812
   HUFS : Hankuk University of Foreign Studies. – Seoul, 2007. – 71, [3] p. : ill. – На обкл.: Global leaders educated at Hankuk University of Foreign Studies
47813
  Brandenburg Ingrid Hugenotten : Geschichte eines Martyriums / Brandenburg Ingrid, Brandenburg Klaus. – Leipzig : Leipzig, 1990. – 232S. : Ill. – ISBN 3-361-00326-1
47814
  Hughes Edward Hughes Electrical technology / Hughes Edward; Revised by I.McKenzie Smith. – 6th ed. – Harlow : English language book society; Longman, 1989. – 18,656p. – ISBN 0-582-05642-X
47815
  Buczek K. Hugo Kollataj i edukacja / Katarzyna Buczek. – Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2007. – 194, [2] s., [2] ark. fot. – Index: s. 191-195. – Бібліогр..: с. 185-190 та в підрядк. прим. – ISBN 978-83-235-0364-4
47816
   Hugo Vaclav Seykora. 1793-1856 : Kresby malire ze zaliby. – Praha, 1972. – 31 s.
47817
   Hugolin Gavlovic v dejinach slovenskej kultury.. – Martin, 1989. – 318с.
47818
  Grotius Hugo Hugonis Grotii De iure belli ac pacis libri tres : In quibis jus naturae, gentium item juris publici praecipur explicantur. – Editio nova, ad auctore ipso recognita & correcta. – Amsterdami (Amsterdam) : Apud Guilielmum Bl[aeu], 1632. – [10], 422, [24] p.


  На передньому форзаці напис чорним чорнилом: Ex libris monasterii Sancti Nicolai Eremitici Kijoviensis. [З книг монастиря Святого Миколи Відлюдника Київського = Микільського Пустинного монастиря] Нижче напис: №71.
47819
   Huitieme Congres International de Botanique. – Paris : C.N.A.M., 1954. – 36p. – французькою та англійською мовами
47820
   Huitieme Salon international de la chimie. Catalogie officiel C.N.I.T. 1968. 24 mai-1-er juin. – Paris, 1968. – 710с.
47821
   Hukvaldy. Statni hrad a pamatky v okoli. – Praha, 1963. – 48с.
47822
  Rosinkiewicz Kazimierz Hultaj / Rosinkiewicz Kazimierz. – Warszawa, 1957. – 244с.
47823
  Kracik Jan Hultaje, zloczyncy, wszetecznice w dawnym Krakowie : O marginesie spolecznym 16-18 w. / Kracik Jan, Rozek Michal. – Krakow : Wyd-wo Literackie, 1986. – 260 s. – ISBN 83-08-01019-9
47824
  Tatarinov V. Human anatomy and physiology = Учебник анатомии и физиологии человека : Textbook for Nurses" Training Schools / V. Tatarinov. – Moscow : Mir Publishers. – 319S. – Translated from the Russian by David A. Myshne
47825
  Tatarinov V. Human anatomy and physiology = Учебник анатомии и физиологии человека : Textbook for Nurses" Training Schools / V. Tatarinov; Татаринов В.Г. – Moscow : MIR Publishers, 1982. – 344S. – Translated from the Russian by David A. Myshne
47826
   Human and Artificial Intelligence. – Berlin, 1978. – 227с.
47827
  Colin Virginia Human attachment / Colin Virginia. – New York : The McGraw-Hill Companies, 1996. – XXIII,391p. : il. – ISBN 0-07-011839-6
47828
   Human body and how it works : Science Program. – The U.S.A. : Nelson Doubleday, Inc. and Odhams Books Ltd., 1971. – 64с. – (Science Service)
47829
  Ismail Rahman Human capital and regional wage differentials in Malaysia / Ismail Rahman, Saukani Mohd Nasir Mohd, Bakar Norlinda Tendor Abu // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 5 (155). – P. 328-338 : Tabl. – Bibliogr.: 34 назв. – ISSN 1993-6788


  Проаналізовано інвестиційне забезпечення розвитку вищої освіти.
47830
   Human capital formation and economic development in Pakistan: an empirical analysis / Muhammad Irfan Chani, Mahboob, UI Hassan, , Muhammad Shahid // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 486-495 : table. – Bibliogr.: 24 назв. – ISSN 1993-6788
47831
  Fila M. Human capital management: evaluation of selected unemployment aspects / M. Fila, K. Juranova // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2015. – № 3/4 (1). – Р. 105-108. – ISSN 1728-6220
47832
  Tubbs S.L. Human communication / Stewart L. Tubbs, Sylvia Moss. – 6th ed. – New York [etc.] : McGraw-Hill, 1991. – XV, 490 p. – ISBN 0-07-065404-2
47833
  Nouy Lecomte du Human destiny / Nouy Lecomte du. – New York : The New American library, A Signet book, 1949. – 189p. – (NAL Signet books ; 746)
47834
   Human development report 1995. – New York; Oxfiord : Oxford Univ. press, 1995. – 10,230p. – ISBN 0-19-510023-9
47835
   Human development report 1999 : Summary. – Oxford; New York : Oxford univ. press, 1999. – [30]p.
47836
   Human development report 2003 : Millennium development goals: A compact among nations to end human poverty. – New York; Oxford : Oxford univ. press, 2003. – 15,367p. – Published for the United Nations Development programme (UNDP). – ISBN 0-19-521988-0
47837
   Human development report 2007/2008 : fighting climate change: human solidarity in a divided world : [summary]. – New York : UNDP, 2007. – 31 p. : tab.
47838
   Human development report 2010 : the real wealth of nations : pathways to human development : summary / United Nations Development Programme. – 20th anniversary edition. – New York : UNDP, 2010. – 17 p. : tab. + 1 CD-ROM: Human development reports : 1990-2010
47839
   Human development report for Central and Eastern Europe and the CIS. – Bratislava : UNDP, 1999. – 83,[28]p. : il. – ISBN 92-1-126109-0
47840
   Human development report Ukraine 2008 / Human Development and Ukraine"s European Choice. – Kyiv, 2008. – 122p.
47841
   Human development under transition : Summaries of the 1997 National human development reports (NHDRs) for Europe and the CIS. – New York : UN, 1998. – [2],241p. : ill. – ISBN 92-1-126095-7
47842
  Brown George Human evolution / Brown George. – Dubuque a.o. : Wm.C.Brown, 1995. – XI,265p. : ill. – ISBN )-697-24307-9
47843
  Fellmann J.D. Human geography : Landscapes of human activities / Gerome D. Fellmann, Arthur Getis, Judith Getis with contributions by Jon E. Malinowski. – 8th ed. – Boston a.o. : McGraw-Hill, Higher education, 2005. – 18,573 p. : ill. – ISBN 0-07-302548-8
47844
  Gordon Le B. Roy Human geography and ecology in the Sinu country of Colombia / Le B. Roy Gordon. – Berkeley
8. – 1957. – 118с.
47845
  Montagu Ashley Human heredity / Montagu Ashley. – New York : The New American library, A Mentor book, 1960. – 365p. – (MT ; 311)
47846
  Bennett Ccharles Human influences on the zoogeography of Panama / Bennett Ccharles. – Berkeley and Los Angeles : University of California Press, 1968. – 112p. – (Ibero-Americana: 51)
47847
   Human movement. – Wroclaw : AWF. – ISSN 1732-3991
Vol.5, N 2. – 2004. – Formerly: Czlowiek i ruch
47848
   Human movement. – Wroclaw : AWF. – ISSN 1732-3991
Vol.5, N 1. – 2004. – Formerly: Czlowiek i ruch
47849
   Human movement. – Wroclaw : AWF. – ISSN 1732-3991
Vol.7, N 2. – 2006. – Formerly: Czlowiek i ruch
47850
   Human movement. – Wroclaw : AWF. – ISSN 1732-3991
Vol.7, N 1. – 2006. – Formerly: Czlowiek i ruch
47851
   Human movement. – Wroclaw : AWF. – ISSN 1732-3991
Vol.8, N 2. – 2007. – Formerly: Czlowiek i ruch
47852
   Human movement. – Wroclaw : AWF. – ISSN 1732-3991
Vol.8, N 1. – 2007. – Formerly: Czlowiek i ruch
47853
   Human movement / University school of physical education in Wroclaw; University school of physical education in Poznan. – Wroclaw : AWF. – ISSN 1732-3991
Vol.9, N 1. – 2008. – Formerly: Czlowiek i ruch
47854
   Human movement / University school of physical education in Wroclaw; University school of physical education in Poznan. – Wroclaw : AWF. – ISSN 1732-3991
Vol.9, N 2. – 2008. – Formerly: Czlowiek i ruch
47855
   Human movement / University school of physical education in Wroclaw; University school of physical education in Poznan; University school of physical education in Krakow. – Wroclaw : AWF. – ISSN 1732-3991
Vol. 10, nr 1. – 2009. – Formerly: Czlowiek i ruch
47856
   Human movement / University school of physical education in Wroclaw; University school of physical education in Poznan; University school of physical education in Krakow. – Wroclaw : AWF. – ISSN 1732-3991
Vol. 10, nr 2. – 2009. – Formerly: Czlowiek i ruch
47857
   Human movement / University school of physical education in Wroclaw; University school of physical education in Poznan; University school of physical education in Krakow. – Wroclaw : AWF. – ISSN 1732-3991
Vol. 11, nr 1. – 2010
47858
   Human movement / University school of physical education in Wroclaw ; University school of physical education in Poznan ; University school of physical education in Krakow. – Wroclaw : AWF. – ISSN 1732-3991
Vol. 11, nr 2. – 2010
47859
   Human movement / University school of physical education in Wroclaw ; University school of physical education in Poznan ; University school of physical education in Krakow. – Wroclaw : AWF. – ISSN 1732-3991
Vol. 12, nr 1. – 2011
47860
   Human movement / University school of physical education in Wroclaw ; University school of physical education in Poznan ; University school of physical education in Krakow. – Wroclaw : AWF. – ISSN 1732-3991
Vol. 12, nr 2. – 2011
47861
   Human movement / University school of physical education in Wroclaw ; University school of physical education in Poznan ; University school of physical education in Krakow. – Wroclaw : AWF. – ISSN 1732-3991
Vol. 12, nr 3. – 2011
47862
   Human movement / University school of physical education in Wroclaw ; University school of physical education in Poznan ; University school of physical education in Krakow. – Wroclaw : AWF. – ISSN 1732-3991
Vol. 12, nr 4. – 2011
47863
   Human movement / University school of physical education in Wroclaw ; University school of physical education in Poznan ; University school of physical education in Krakow. – Wroclaw : AWF. – ISSN 1732-3991
Vol. 13, nr 1. – 2012
47864
   Human movement / University school of physical education in Wroclaw ; University school of physical education in Poznan ; University school of physical education in Krakow. – Wroclaw : AWF. – ISSN 1732-3991
Vol. 13, nr 2. – 2012
47865
   Human movement / University school of physical education in Wroclaw ; University school of physical education in Poznan ; University school of physical education in Krakow. – Wroclaw : AWF. – ISSN 1732-3991
Vol. 13, nr 3. – 2012
47866
   Human movement / University school of physical education in Wroclaw ; University school of physical education in Poznan ; University school of physical education in Krakow. – Wroclaw : AWF. – ISSN 1732-3991
Vol. 13, nr 4. – 2012
47867
   Human movement / University school of physical education in Wroclaw ; University school of physical education in Poznan ; University school of physical education in Krakow. – Wroclaw : AWF. – ISSN 1732-3991
Vol. 14, nr 1. – 2013
47868
   Human movement / University school of physical education in Wroclaw ; University school of physical education in Poznan ; University school of physical education in Krakow. – Wroclaw : AWF. – ISSN 1732-3991
Vol. 14, nr 2. – 2013
47869
   Human movement / University school of physical education in Wroclaw ; University school of physical education in Poznan ; University school of physical education in Krakow. – Wroclaw : AWF. – ISSN 1732-3991
Vol. 14, nr 3. – 2013
47870
   Human movement / University school of physical education in Wroclaw ; University school of physical education in Poznan ; University school of physical education in Krakow. – Wroclaw : AWF. – ISSN 1732-3991
Vol. 14, nr 4. – 2013
47871
   Human movement / University school of physical education in Wroclaw ; University school of physical education in Poznan ; University school of physical education in Krakow. – Wroclaw : AWF. – ISSN 1732-3991
Vol. 15, nr 1. – 2014
47872
   Human movement / University school of physical education in Wroclaw ; University school of physical education in Poznan ; University school of physical education in Krakow. – Wroclaw : AWF. – ISSN 1732-3991
Vol. 15, nr 2. – 2014
47873
   Human movement / University school of physical education in Wroclaw ; University school of physical education in Poznan ; University school of physical education in Krakow. – Wroclaw : AWF. – ISSN 1732-3991
Vol. 15, nr 3. – 2014
47874
   Human movement / University school of physical education in Wroclaw ; University school of physical education in Poznan ; University school of physical education in Krakow. – Wroclaw : AWF. – ISSN 1732-3991
Vol. 15, nr 4. – 2014
47875
   Human movement / University school of physical education in Wroclaw ; University school of physical education in Poznan ; University school of physical education in Krakow. – Wroclaw : AWF. – ISSN 1732-3991
Vol. 16, nr 1. – 2015
47876
   Human movement / University school of physical education in Wroclaw ; University school of physical education in Poznan ; University school of physical education in Krakow. – Wroclaw : AWF. – ISSN 1732-3991
Vol. 16, nr 2. – 2015
47877
   Human movement / University school of physical education in Wroclaw ; University school of physical education in Poznan ; University school of physical education in Krakow. – Wroclaw : AWF. – ISSN 1732-3991
Vol. 16, nr 3. – 2015
47878
   Human movement / University school of physical education in Wroclaw ; University school of physical education in Poznan ; University school of physical education in Krakow. – Wroclaw : AWF. – ISSN 1732-3991
Vol. 16, nr 4. – 2015
47879
  Creedy F. Human nature writ large : a social psychologic survey and Western Antropology / F. Creedy ; with a Foreword by Br. Malinowski. – London : George Allen & Unwin Ltd. – 484 p.
47880
  Baker Robin Human navigation and the sixth sense / Baker Robin. – London, Sydney, Auckland, Toronto : Hodder and Stoughton, 1981. – 138p.
47881
  Ritchie J.W. Human physiology : An elementary text-book with special emphasis on hygiene and sanitation / J.W. Ritchie. – Yonkers-on-Hudson, New York : World Book Company, 1925. – VI, 371 S. – (New-World Science Series)
47882
   Human physiology. – Moscow : Mir Publishers
Volume 1. – 1970. – 411S.
47883
   Human physiology. – Moscow : Mir Publishers
Volume 2. – 1970. – 419S.
47884
  Cabot H. Human relations. Concepts and cases in concrete social science / H. Cabot, J.A. Kahl. – Cambridge
2. – 1957. – 273с.
47885
  Cabot Hugh Human Relations: Concepts and Cases in Concrete Social Science / Cabot Hugh, Kahl Joseph. – Cambridge, 1966. – 333с.
47886
  Gertman D.I. Human reliability and safety analysis.data handbook / David I. Gertman, Harold S. Blackman. – New York : JOHN WILEY & SONS, 1994. – XXIII, 448 p. : il. – ISBN 0-471-59110-6
47887
  Ivancevich J.M. Human resource management / John M. Ivancevich. – 8th ed. – Boston a.o. : McGraw-Hill; Irwin, 2001. – 21,622 p. – ISBN 0-07-231268-8
47888
  Mitrani Alain u.a. Human Resource Management / Alain u.a. Mitrani. – Landsberg-Lech, 1992. – с.
47889
   Human rights. – London, 1978. – 148с.
47890
  Medvedev F. Human rights and freedoms in the USSR / F. Medvedev, G. Kulikov. – M., 1981. – 254с.
47891
  Movchan Anatoly Human Rights and International Relations / Movchan Anatoly. – Moscow, 1988. – 245с.
47892
   Human rights and you : basic United Nations, Organization for security and cooperation in Europe and Council of Europe human rights documents for judges, prosecutors, police officials [etc.] : [a guide for the states of the former Soviet Union and Central Europe]. – Warsaw [etc.] : OSCE/ODIHR [etc.], 1999. – IV, 252 p. – Упорядник на обкл. зазнач. як автор. – Bibliogr.: p. 244-247
47893
  Taranyuk G.P. Human rights approach as a methodological basis for providing comprehensive health care // II Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів" : 3 листоп. 2016 р., м. Київ : зб. матеріалів / "Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів", наук.-практ. конф. – Київ : Дакор, 2016. – P. 9-11
47894
   Human rights indicators : a guide to measurement and implementation / United Nations, Human rights, Office of the high commissioner. – New York ; Geneva : United Nations, 2012. – X, 174 p. : ill., tab. – Бібліогр. в підрядк. прим.
47895
   Human rights information bulletin. – Strasbourg
N 41. – 1997


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
47896
   Human rights information bulletin. – Strasbourg
N 44. – 1998


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
47897
   Human rights information bulletin. – Strasbourg
N 46. – 1999


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
47898
   Human rights protest refugees. A statemanr on the ocoasion of the international year human rights. – 24с.
47899
   Human rights situation in North Korea. – Seoul, 1992. – 139с.
47900
   Human rights today. – New York : Department of Public Information United Nations, 1998. – 74 p. : il. – ISBN 92-1-100797-6
47901
   Human rights today: Un briefing papers, A United Nations Priority. – New York, 1998. – 74с.
47902
  Kartashkin Vladimir Human Rights. What We Argue About. / Kartashkin Vladimir. – Moscow, 1989. – 238с.
47903
  Kiiranen A.A. Human Rights: a Viewpoint / A.A. Kiiranen. – Minsk, 1990. – 62с.
47904
   Human Rights: Yearbook. – Moscow, 1987. – 160с.
47905
  Eriksen Karin Human services today. / Eriksen Karin. – Reston, 1977. – 198с.
47906
  LeVay Human sexuality / Simon LeVay, Sharon M. Valente. – Sunderland : Sinauer Associates, 2003. – 18, 628, 71 [ с. розд.паг. ] : ill. + 1 CD-ROM. – ISBN 0-87893-454-5
47907
  McCary James Leslie Human sexuality: physiological and psychological factors of seual behavior / McCary James Leslie. – New York, 1967. – 374с.
47908
  Sheklakov N.D. Human Skin and Fungi. What You Should Know / N.D. Sheklakov. – Moscow : Mir, 1988. – 135с.
47909
   Human Skin Millimeter Wave Range Reflectometry Application for Diagnosis of Some Diseases / A I. Jvanchenko, V.G. Lizogub, L.V. Sveshnikova, Yu.V. Chovniuk // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1994. – Т. 2, № 1. – С. 81-90. – ISSN 1023-2427
47910
  Lenski G. Human societies : An Introduction to Macrosociology / Gerhard Lenski, Jean Lenski, Patrick Nolan. – 6th ed. – New York : McGraw-Hill, 1991. – XYIII, 511 p. : il. – ISBN 0-07-037242-X
47911
  Lenski Gerhard Human societies : An introduction to macrosociology / Lenski Gerhard, Nolan Patrick, Lenski Jean. – 7th ed. – New York : McGraw-Hill, 1995. – XYIII, 525p. : il. – ISBN 0-07-037631-X
47912
  Davis Kingsley Human society / Davis Kingsley. – New York : The Macmillan company, 1950. – 655p.
47913
  Davis Kingsley Human society. / Davis Kingsley. – New York, 1959. – 655с.
47914
  Edman Irwin Human Traits and Their Social Significance / Edman Irwin. – Boston, 1920. – 467с.
47915
  Zaitchik J.A. Human values : perspectives on six themes / Joseph A. Zaitchik, Roger E. Wiehe with Robert P. Griffin and Mary D. Kramer. – Madison [etc.] : Brown & Benchmark, 1993. – XII, 628, [1] p. – ISBN 0-697-14311-2
47916
  Freye H.-A. Humangenetik : Eine Einfuhrung in die Erblehre des Menschen / H.-A. Freye. – Berlin : VEB Verlag Volk und Gesundheit, 1975. – 231S. : Mit 30 Abbildungen und 23 Tabellen
47917
   Humangenetische Beratung Genetisch Belasteter Personen. – Jena : Friedrich-Schiller-Universitat, 1975. – 225p.
47918
   Humaniora: Lingua Russica. Лингвистика : Труды по русской и славянской филологии. – Tartu : Tartu Ulikooli Kirjastus. – ISBN 978-9949-11-393-4
  Т. 9. – 2006. – Попередні вип. див."Тартуский ун-т , Труды по русск. и слав. филологии. Лингвистика". – (Взаимодействие языков и языковых единиц)
47919
  Petrosyan M. Humanism. Its philosophical, ethical and sociological aspects / M. Petrosyan. – M., 1972. – 307с.
47920
  Gurevich Pavel Humanism: Traditions and Paradoxes / Gurevich Pavel. – Moscow, 1989. – 126с.
47921
  Dutu Alexandru Humanisme, baroque, lumieres: l"example roumain / Dutu Alexandru. – Bucurest, 1984. – 145с.
47922
   Humanismus heute?. – Berl., 1961. – 268с.
47923
  Senff Wilhelm Humanismus und Asthetik / Senff Wilhelm. – Berl., 1961. – 128с.
47924
  Hager Kurt Humanismus und Wissenschaft. / Hager Kurt. – Berlin, 1961. – 46с.
47925
  Dvorak Karel Humanisticka etnografie cech / Dvorak Karel. – Praha, 1975. – 114с.
47926
  Despot Blazenka Humanitet tehnickog drustva / Despot Blazenka. – Zagreb, 1971. – 171с.
47927
   Humanities across the Borders : [collection of papers] / Univ. of SS Cyril a. Methodius in Trnava, Fac. of arts ; Donetsk nat. univ., Fac. of foreign languages ; [ed.-in-chief: O.L. Byessonova, N.I. Panasenko]. – Donetsk ; Trnava : DonNU, 2012. – 284, [1] p. : pict., tab. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-639-526-2
47928
  Klopfenstein Freddy Humanitude: L`homme, la vie, la mort, Dieu, l`absurde, le bonheur, le reve, la politique: 150 fragments. / Klopfenstein Freddy. – Geneve, 1980. – 77с.
47929
  Cameron Kenneth Neill Humanity and society. A world history / Cameron Kenneth Neill. – Bloomington-London, 1973. – 470с.
47930
  Hindus M. Humanity uprooted / Maurice Hindus; Draw. by A. Hawkins. – New York : Cape and Smith, 1929. – XI, 369 p.
47931
   Humanizm i kultura swiecka. – Warszawa, 1958. – 260 s.
47932
  Kieszelawa Warlam Humanizm rzeczywisty i pozorny. / Kieszelawa Warlam. – Warszawa, 1977. – 206с.
47933
  Kossak Jerzy Humanizm skrepowany / Kossak Jerzy. – Warszawa, 1963. – 172с.
47934
  Maslinski Antoni Humanizm w sztuce. Antik i czlowiek / Maslinski Antoni. – Krakow, 1978. – 207с.
47935
  Farb P. Humankind / P. Farb. – Boston : Houghton Mifflin Company, 1978. – 528p.
47936
   Humbold University zu Berlin. Personal- und Vorlesungs-Verzeichnis. Studienjahr 1953/1954. – 196с.
47937
   Humboldt-Spectrum. – Berlin
Jg. 5, N 2. – 1998


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
47938
   Humboldt-Spectrum. – Berlin
Jg. 5, N 4. – 1998


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
47939
   Humboldt-Spectrum. – Berlin
Jg. 5, N 3. – 1998


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
47940
   Humboldt-Spectrum. – Berlin
Jg.6, N 4. – 1999


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
47941
   Humboldt-Spectrum. – Berlin
Jg.6, N 3. – 1999


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
47942
   Humboldt-Spectrum. – Berlin
Jg.6, N 2. – 1999


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
47943
   Humboldt-Spectrum. – Berlin
Jg.6, N 1. – 1999


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
47944
   Humboldt-Spectrum. – Berlin
Jg.7, N 3. – 2000


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
47945
   Humboldt-Spectrum. – Berlin
Jg.7, N 2. – 2000


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
47946
   Humboldt-Spectrum. – Berlin
Jg.7, N 1. – 2000


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
47947
   Humboldt-Spektrum. – Berlin. – ISSN 0946-641X
Jg. 8, N 1. – 2001


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
47948
   Humboldt-Spektrum. – Berlin. – ISSN 0946-641X
Jg. 8, N 3/4. – 2001


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
47949
   Humboldt-Spektrum. – Berlin. – ISSN 0946-641X
Jg. 8, N 2. – 2001


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
47950
   Humboldt-Spektrum. – Berlin. – ISSN 0946-641X
Jg.9, N 4. – 2002
47951
   Humboldt-Spektrum. – Berlin. – ISSN 0946-641X
Jg.9, N 2/3. – 2002
47952
   Humboldt-Spektrum. – Berlin. – ISSN 0946-641X
Jg.9, N 1. – 2002
47953
   Humboldt-Spektrum. – Berlin. – ISSN 0946-641X
Jg.10, N 1. – 2003


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
47954
   Humboldt-Spektrum. – Berlin. – ISSN 0946-641X
Jg.10, N 2/3. – 2003


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
47955
   Humboldt-Spektrum. – Berlin. – ISSN 0946-641X
Jg.10, N 4. – 2003


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
47956
   Humboldt-Spektrum. – Berlin. – ISSN 0946-641X
Jg.11, Hf. 1. – 2004


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
47957
   Humboldt-Spektrum. – Berlin. – ISSN 0946-641X
Jg.11, Hf. 2. – 2004


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
47958
   Humboldt-Spektrum. – Berlin. – ISSN 0946-641X
Jg.11, Hf.3/4. – 2004


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
47959
   Humboldt-Spektrum. – Berlin. – ISSN 0946-641X
Jg.12, Hf.1. – 2005
47960
   Humboldt-Spektrum. – Berlin. – ISSN 0946-641X
Jg.12, Hf.2. – 2005
47961
   Humboldt-Spektrum. – Berlin. – ISSN 0946-641X
Jg. 12, Hf. 3. – 2005
47962
   Humboldt-Spektrum. – Berlin. – ISSN 0946-641X
Jg. 13, Hf. 1. – 2006
47963
   Humboldt-Spektrum. – Berlin. – ISSN 0946-641X
Jg. 13, Hf. 2. – 2006
47964
   Humboldt-Spektrum. – Berlin. – ISSN 0946-641X
Jg. 13, Hf. 3. – 2006
47965
   Humboldt-Spektrum. – Berlin. – ISSN 0946-641X
Jg. 14, Hf. 1. – 2007
47966
   Humboldt-Spektrum. – Berlin. – ISSN 0946-641X
Jg. 14, Hf. 2. – 2007
47967
   Humboldt-Spektrum. – Berlin. – ISSN 0946-641X
Jg. 14, Hf. 3. – 2007
47968
   Humboldt-Spektrum / Humboldt-Universitat zu Berlin. – Berlin. – ISSN 0946-641X
Jg. 15, Hf. 1. – 2008
47969
   Humboldt-Spektrum / Humboldt-Universitat zu Berlin. – Berlin. – ISSN 0946-641X
Jg. 15, Hf. 2/3. – 2008
47970
   Humboldt-Spektrum / Humboldt-Universitat zu Berlin. – Berlin. – ISSN 0946-641X
Jg. 16, Hf. 1. – 2009
47971
   Humboldt-Spektrum / Humboldt-Universitat zu Berlin. – Berlin. – ISSN 0946-641X
Jg. 16, Hf. 2/3. – 2009
47972
   Humboldt-Spektrum / Humboldt-Universitat zu Berlin. – Berlin. – ISSN 0946-641X
Jg. 17, Hf. 1/2. – 2010
47973
   Humboldt-Spektrum / Humboldt-Universitat zu Berlin. – Berlin. – ISSN 0946-641X
Jg. 17, Hf. 3. – 2010
47974
   Humboldt-Spektrum / Humboldt-Universitat zu Berlin. – Berlin. – ISSN 0946-641X
Jg. 18, Hf. 1. – 2011
47975
   Humboldt-Spektrum / Humboldt-Universitat zu Berlin. – Berlin. – ISSN 0946-641X
Jg. 18, Hf. 2/3. – 2011
47976
   Humboldt-Universitat zu Berlin. Sommersemester 1992: Vorlesungsverzeichnis. – Berlin, 1992. – 640с.
47977
   Humboldt-Universitat zu Berlin. Wegweiser, 1973. – Berlin, 1972. – 150с.
47978
   Humboldt-Universitat zu Berlin. Wintersemester 1992/93: Vorlesungsverzeichnis. – Berlin, 1992. – 432с.
47979
   Humboldt-Universitat zu Berlin: Sommersemester 1994; Vorlesungsverzeichnis. – Berlin, 1994. – 448с.
47980
  Hammel Claus Humboldt und Bolivar oder Der Neue Continent: Schauspiel. / Hammel Claus. – Berlin, Weimar, 1980. – 143с.
47981
   Humboldt Universitat zu Berlin. Aus Vergangenheit und Gegenwart. – Berlin, 1972. – 93с.
47982
   Humbolt-Universitat zu Berlin. Wegweiser, 1969. – 171с.
47983
  Stoicescu Micolae Humor / Stoicescu Micolae, Miclea Ion. – Bucharest, 1978. – 29с.
47984
  Bemmann Helga Humor auf Taille: Erich Kastner - Leben und Werk / Bemmann Helga. – Berlin, 1983. – 535с.
47985
  Czernik Stanislaw Humor i satyra ludu polskiego / Czernik Stanislaw. – Warszawa, 1956. – 264с.
47986
  Matusewicz Czeslaw Humor, dowcip, wychowanie / Matusewicz Czeslaw. – Warszawa, 1976. – 222с.
47987
  Sienkiewicz Henryk Humoreski z teki Worszylly / Sienkiewicz Henryk. – Wroclaw, 1952. – 156с.
47988
  Rubes Frantisek Jaromir Humoresky / Rubes Frantisek Jaromir. – Praha, 1960. – 328с.
47989
  Tichy Jozef Humoresky z kasaren / Tichy Jozef, Vitek Jan. – Praha, 1960. – 200с.
47990
  Lenc Leonid Humoristicke povidky / Lenc Leonid. – Praha, 1954. – 339с.
47991
   Humorous short stories : книга для читання анг. мов. для уч. старш. кл. та студ. – Київ : Радянська школа, 1963. – 168с.
47992
   Humorous stories. – М., 1959. – 64с.
47993
   Humorous stories : книга для читання і розвитку навичок усної мови. – К., 1963. – 63с.
47994
   Humour. – M., 1960. – 84с.
47995
   Humour. – К., 1962. – 84с.
47996
   Humour. – Изд. 2-е. – M., 1964. – 84с.
47997
  Dentan Michel Humour et creation litteraire dans l`oeuvre de Kafka. / Dentan Michel. – Geneve, Paris, 1961. – 202с.
47998
   Humour francais. – Москва : Институт международных отношений, 1963. – 111с.
47999
  Dorn F.K. Hund und Umwelt / F.K. Dorn. – Berlin : Deutscher Bauernverlag, 1957. – 320S.
48000
  Menzel R. Hundeausbildung : Verhalten. Gehorsam. Ausbildung / R. Menzel; Bockhard E. – Niedernhausen : Falken-Verlag, 1993. – 88S.
<< На початок(–10)41424344454647484950(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,