Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)41424344454647484950(+10)В кінець >>
47001
  Стембковська Г. "Forever young ": відмова дорослішати та стратегії пошуку ідентичності в американській контркультурі 1960-х років // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 119 (2). – С. 218-223
47002
  Меньшов О. "Formicarium" : філософська повість у стилі фентезі // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2021. – № 1 (9). – С. 20-72
47003
  Vihavainen T. "Forward, to Communism!" Ideological Questions in Khrushchev"s Time // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 14 : Сучасні напрями історико-етнологічних досліджень:тенденції і перспективи. – P. 29-35. – ISBN 966-95788-9-2


  Місія Радянського Союзу була виголошена в численних ідеологічних заявах, особливо в програмі КПРС. В той же час, будучи ідеологічними, ці документи претендували на науковість. Класичні праці Маркса,Енгельса, Леніна вважалися не тільки філософськими або ...
47004
  Мальцева В. "Frankfurter Allgemeine Zeitung" - одне з найпливовіших видань у світі // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2001. – Вип. 2. – С. 19-22
47005
  Бехта Н. "Frave narratives" : рамкова структура оповіді, її види та функції // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 29-36. – (Серія іноземні мови ; Вип. 19). – ISSN 2078-340X
47006
  Любіцева О. "Free tour" по-студентськи // Київський університет. – Київ, 2017. – Вересень (№ 7). – С. 7


  "Завдяки угоді про співпрацю з розбудови туризму в м. Києві, яку кафедра країнознавства та туризму КНУ уклала з Київською міською державною адміністрацією, громадською спілкою "НОРТ", Всеукраїнською асоціацією гідів та ТОВ "Юніверсум-2000", під час ...
47007
  Kvit S. "Freedom of Speech" Finds its Course Through Kyiv Mohyla Academy // Новий шлях : український тижневик. – [Торонто], 2012. – Рік 82, 7 червня (число 22). – P. 6
47008
  Korotayev S. Foreign-exchange crisis in Belarus (2011): influence of the accounting and taxation systems on the economics of enterprises // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – P. 57-61. – (Економіка ; Вип. 140). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються етапи розвитку та подолання валютної кризи, яка відбулася у Білорусі в 2011 році, та призвела до девальвації національної валюти більш ніж в 2,5 рази та гіперінфляції. Вивчається вплив білоруських систем бухгалтерського обліку та ...
47009
   Foreign military news. – М.
2. – 1958. – 95с.
47010
   Foreign military news. – Москва
3. – 1958. – 116с.
47011
   Foreign military news. – М.
10. – 1962. – 96с.
47012
   Foreign military news. – М.
11. – 1962. – 110с.
47013
   Foreign military news. – М.
12. – 1962. – 120с.
47014
   Foreign military news. – М.
13. – 1962. – 120с.
47015
   Foreign military news. – М.
14. – 1963. – 108с.
47016
   Foreign military news. – М.
15. – 1963. – 140с.
47017
   Foreign military news. – М.
16. – 1963. – 120с.
47018
   Foreign military news. – М.
17. – 1964. – 128с.
47019
   Foreign military news. – Москва
18. – 1964. – 128с.
47020
   Foreign military news. – М.
19. – 1964. – 124с.
47021
   Foreign military news. – Москва
20. – 1964. – 112с.
47022
   Foreign military news. – М.
21. – 1965. – 128с.
47023
   Foreign military news. – М.
22. – 1965. – 150с.
47024
   Foreign military news. – Москва
23. – 1966. – 132с.
47025
   Foreign military news. – М.
24. – 1967. – 132с.
47026
  Gross Feliks Foreign policy analysis / Gross Feliks. – New York, 1954. – 179с.
47027
  Reinhardt J.M. Foreign policy and national integration: the case of Indonesia / J.M. Reinhardt. – Yale, 1971. – 234с.
47028
  Pipchenko N. Foreign policy factors of public diplomacy: comparative context of changes during 2013-2018 / N. Pipchenko, M. Ryzhkov // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Резнікова Н.В., Дорошко М.С., Нанавов А.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 140. – С. 36-46. – ISSN 2308-6912


  The information impact of innovative technologies on the international system significantly changed the forms, methods and content of traditional diplomacy that it needs to be considered in the implementation of foreign policy activities because the ...
47029
   Foreign policy in the sixties: the issues and the instruments; Essays in honor of A.Wolfers. – Baltimore, 1966. – 302с.
47030
  Nakonechna O. Foreign Policy of the Ukrainian State Based on the Diary of Pavlo Skoropadskyi // Зовнішні справи / ГС "Ред. журн. "Зовнішні справи", ТОВ "Наукові журнали" ; голов. ред. Т.В. Сидорук ; редкол.: В. Власенко, О. Патапас, Ю. Джуянді [та ін.]. – Київ, 2022. – Т. 32, № 3. – С. 29-36. – ISSN 2663-2675
47031
  Chekalenko L.D. Foreign policy of Ukraine = Зовнішня політика України / Lyugmyla D. Chekalenko ; [ed. in chief: Tsivatyi V.G.] ; Diplomatic Acad. of Ukraine Ministry of Foreign Affairs of Ukraine. – Kyiv : LAT&K, 2016. – 294, [1] p., [4] арк. іл. : ill., tab. – Текст англ. – ISBN 978-617-7061-27-3


  У пр. №1710726 напис: Студентам КНУ імені Тараса Шевченка від автора з повагою. Підпис
47032
   Foreign policy of Ukraine 2009/2010 : strategic assessments, forecasts and priorities : annual strategic review / [Leshchenko et al.] ; ed.: G.M. Perepelytsia ; Foreign policy research inst. – Kiev : Stylos publ. house, 2011. – 318, [2] p. : ill., tab. – Авт. зазнач. на с. 319. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-193-070-3
47033
   Foreign policy of Ukraine in 2016 // Ukrainian prism: foreign policy 2016 : [analitical study / O. Bordylovska, Y. Vdovenko, M. Vorotnyuk, O. Velyka, S. et al Gerasymchuk. – Kyiv : [s. n.], 2017. – P. 14-21. – ISBN 978-617-7157-39-6
47034
  Maksak H. Foreign policy of Ukraine in 2016. Bilateral Relations Belarus // Ukrainian prism: foreign policy 2016 : [analitical study / O. Bordylovska, Y. Vdovenko, M. Vorotnyuk, O. Velyka, S. et al Gerasymchuk. – Kyiv : [s. n.], 2017. – P. 71-74. – ISBN 978-617-7157-39-6
47035
  Kurnyshova Yu. Foreign policy of Ukraine in 2016. Bilateral Relations China // Ukrainian prism: foreign policy 2016 : [analitical study / O. Bordylovska, Y. Vdovenko, M. Vorotnyuk, O. Velyka, S. et al Gerasymchuk. – Kyiv : [s. n.], 2017. – P. 85-87. – ISBN 978-617-7157-39-6
47036
   Foreign policy of Ukraine in 2016. Bilateral Relations Georgia // Ukrainian prism: foreign policy 2016 : [analitical study / O. Bordylovska, Y. Vdovenko, M. Vorotnyuk, O. Velyka, S. et al Gerasymchuk. – Kyiv : [s. n.], 2017. – P. 75-77. – ISBN 978-617-7157-39-6
47037
  Chornogor Ya. Foreign policy of Ukraine in 2016. Bilateral Relations Hungary // Ukrainian prism: foreign policy 2016 : [analitical study / O. Bordylovska, Y. Vdovenko, M. Vorotnyuk, O. Velyka, S. et al Gerasymchuk. – Kyiv : [s. n.], 2017. – P. 107-109. – ISBN 978-617-7157-39-6
47038
  Cheban O. Foreign policy of Ukraine in 2016. Bilateral Relations Iran // Ukrainian prism: foreign policy 2016 : [analitical study / O. Bordylovska, Y. Vdovenko, M. Vorotnyuk, O. Velyka, S. et al Gerasymchuk. – Kyiv : [s. n.], 2017. – P. 82-84. – ISBN 978-617-7157-39-6
47039
  Gerasymchuk A. Foreign policy of Ukraine in 2016. Bilateral Relations Israel // Ukrainian prism: foreign policy 2016 : [analitical study / O. Bordylovska, Y. Vdovenko, M. Vorotnyuk, O. Velyka, S. et al Gerasymchuk. – Kyiv : [s. n.], 2017. – P. 78-81. – ISBN 978-617-7157-39-6
47040
  Zubko D. Foreign policy of Ukraine in 2016. Bilateral Relations Lithuania // Ukrainian prism: foreign policy 2016 : [analitical study / O. Bordylovska, Y. Vdovenko, M. Vorotnyuk, O. Velyka, S. et al Gerasymchuk. – Kyiv : [s. n.], 2017. – P. 88-90. – ISBN 978-617-7157-39-6
47041
  Gerasymchuk S. Foreign policy of Ukraine in 2016. Bilateral Relations Moldova // Ukrainian prism: foreign policy 2016 : [analitical study / O. Bordylovska, Y. Vdovenko, M. Vorotnyuk, O. Velyka, S. et al Gerasymchuk. – Kyiv : [s. n.], 2017. – P. 91-93. – ISBN 978-617-7157-39-6
47042
  Koval N. Foreign policy of Ukraine in 2016. Bilateral Relations Poland // Ukrainian prism: foreign policy 2016 : [analitical study / O. Bordylovska, Y. Vdovenko, M. Vorotnyuk, O. Velyka, S. et al Gerasymchuk. – Kyiv : [s. n.], 2017. – P. 94-97. – ISBN 978-617-7157-39-6
47043
  Gerasymchuk S. Foreign policy of Ukraine in 2016. Bilateral Relations Romania // Ukrainian prism: foreign policy 2016 : [analitical study / O. Bordylovska, Y. Vdovenko, M. Vorotnyuk, O. Velyka, S. et al Gerasymchuk. – Kyiv : [s. n.], 2017. – P. 98-100. – ISBN 978-617-7157-39-6
47044
  Chubyk A. Foreign policy of Ukraine in 2016. Bilateral Relations Russia / A. Chubyk, O. Krysenko // Ukrainian prism: foreign policy 2016 : [analitical study / O. Bordylovska, Y. Vdovenko, M. Vorotnyuk, O. Velyka, S. et al Gerasymchuk. – Kyiv : [s. n.], 2017. – P. 110-116. – ISBN 978-617-7157-39-6
47045
  Vorotnyuk M. Foreign policy of Ukraine in 2016. Bilateral Relations Slovakia // Ukrainian prism: foreign policy 2016 : [analitical study / O. Bordylovska, Y. Vdovenko, M. Vorotnyuk, O. Velyka, S. et al Gerasymchuk. – Kyiv : [s. n.], 2017. – P. 101-103. – ISBN 978-617-7157-39-6
47046
  Vorotnyuk M. Foreign policy of Ukraine in 2016. Bilateral Relations Turkey // Ukrainian prism: foreign policy 2016 : [analitical study / O. Bordylovska, Y. Vdovenko, M. Vorotnyuk, O. Velyka, S. et al Gerasymchuk. – Kyiv : [s. n.], 2017. – P. 104-106. – ISBN 978-617-7157-39-6
47047
  Krysenko O. Foreign policy of Ukraine in 2016. Build-up International Support in Countering Russian Aggression // Ukrainian prism: foreign policy 2016 : [analitical study / O. Bordylovska, Y. Vdovenko, M. Vorotnyuk, O. Velyka, S. et al Gerasymchuk. – Kyiv : [s. n.], 2017. – P. 68-70. – ISBN 978-617-7157-39-6
47048
  Chubyk A. Foreign policy of Ukraine in 2016. Climate Change // Ukrainian prism: foreign policy 2016 : [analitical study / O. Bordylovska, Y. Vdovenko, M. Vorotnyuk, O. Velyka, S. et al Gerasymchuk. – Kyiv : [s. n.], 2017. – P. 173-176. – ISBN 978-617-7157-39-6
47049
  Us I. Foreign policy of Ukraine in 2016. Economic Diplomacy // Ukrainian prism: foreign policy 2016 : [analitical study / O. Bordylovska, Y. Vdovenko, M. Vorotnyuk, O. Velyka, S. et al Gerasymchuk. – Kyiv : [s. n.], 2017. – P. 117-120. – ISBN 978-617-7157-39-6
47050
  Shelest H. Foreign policy of Ukraine in 2016. Euroatlantic Integration (NATO) // Ukrainian prism: foreign policy 2016 : [analitical study / O. Bordylovska, Y. Vdovenko, M. Vorotnyuk, O. Velyka, S. et al Gerasymchuk. – Kyiv : [s. n.], 2017. – P. 65-67. – ISBN 978-617-7157-39-6
47051
  Vdovenko Yu. Foreign policy of Ukraine in 2016. European integration Eastern Partnership // Ukrainian prism: foreign policy 2016 : [analitical study / O. Bordylovska, Y. Vdovenko, M. Vorotnyuk, O. Velyka, S. et al Gerasymchuk. – Kyiv : [s. n.], 2017. – P. 55-57. – ISBN 978-617-7157-39-6
47052
  Chubyk A. Foreign policy of Ukraine in 2016. European integration European Energy Community // Ukrainian prism: foreign policy 2016 : [analitical study / O. Bordylovska, Y. Vdovenko, M. Vorotnyuk, O. Velyka, S. et al Gerasymchuk. – Kyiv : [s. n.], 2017. – P. 62-64. – ISBN 978-617-7157-39-6
47053
  Yaroshevych M. Foreign policy of Ukraine in 2016. European integration European Union // Ukrainian prism: foreign policy 2016 : [analitical study / O. Bordylovska, Y. Vdovenko, M. Vorotnyuk, O. Velyka, S. et al Gerasymchuk. – Kyiv : [s. n.], 2017. – P. 46-54. – ISBN 978-617-7157-39-6
47054
  Chornogor Ya. Foreign policy of Ukraine in 2016. European integration Visegrad Group // Ukrainian prism: foreign policy 2016 : [analitical study / O. Bordylovska, Y. Vdovenko, M. Vorotnyuk, O. Velyka, S. et al Gerasymchuk. – Kyiv : [s. n.], 2017. – P. 58-61. – ISBN 978-617-7157-39-6
47055
  Maksak H. Foreign policy of Ukraine in 2016. G-7 countries Canada // Ukrainian prism: foreign policy 2016 : [analitical study / O. Bordylovska, Y. Vdovenko, M. Vorotnyuk, O. Velyka, S. et al Gerasymchuk. – Kyiv : [s. n.], 2017. – P. 29-32. – ISBN 978-617-7157-39-6
47056
  Koval N. Foreign policy of Ukraine in 2016. G-7 countries France // Ukrainian prism: foreign policy 2016 : [analitical study / O. Bordylovska, Y. Vdovenko, M. Vorotnyuk, O. Velyka, S. et al Gerasymchuk. – Kyiv : [s. n.], 2017. – P. 39-42. – ISBN 978-617-7157-39-6
47057
  Koval M. Foreign policy of Ukraine in 2016. G-7 countries Germany // Ukrainian prism: foreign policy 2016 : [analitical study / O. Bordylovska, Y. Vdovenko, M. Vorotnyuk, O. Velyka, S. et al Gerasymchuk. – Kyiv : [s. n.], 2017. – P. 33-35. – ISBN 978-617-7157-39-6
47058
   Foreign policy of Ukraine in 2016. G-7 countries Italy // Ukrainian prism: foreign policy 2016 : [analitical study / O. Bordylovska, Y. Vdovenko, M. Vorotnyuk, O. Velyka, S. et al Gerasymchuk. – Kyiv : [s. n.], 2017. – P. 26-28. – ISBN 978-617-7157-39-6
47059
  Velyka O. Foreign policy of Ukraine in 2016. G-7 countries Japan // Ukrainian prism: foreign policy 2016 : [analitical study / O. Bordylovska, Y. Vdovenko, M. Vorotnyuk, O. Velyka, S. et al Gerasymchuk. – Kyiv : [s. n.], 2017. – P. 43-45. – ISBN 978-617-7157-39-6
47060
  Koval N. Foreign policy of Ukraine in 2016. G-7 countries United Kingdom // Ukrainian prism: foreign policy 2016 : [analitical study / O. Bordylovska, Y. Vdovenko, M. Vorotnyuk, O. Velyka, S. et al Gerasymchuk. – Kyiv : [s. n.], 2017. – P. 22-25. – ISBN 978-617-7157-39-6
47061
  Kurnyshova Yu. Foreign policy of Ukraine in 2016. G-7 countries United States // Ukrainian prism: foreign policy 2016 : [analitical study / O. Bordylovska, Y. Vdovenko, M. Vorotnyuk, O. Velyka, S. et al Gerasymchuk. – Kyiv : [s. n.], 2017. – P. 36-38. – ISBN 978-617-7157-39-6
47062
  Serbina Iu. Foreign policy of Ukraine in 2016. International Organizations Council of Europe // Ukrainian prism: foreign policy 2016 : [analitical study / O. Bordylovska, Y. Vdovenko, M. Vorotnyuk, O. Velyka, S. et al Gerasymchuk. – Kyiv : [s. n.], 2017. – P. 165-167. – ISBN 978-617-7157-39-6
47063
  Serbina Iu. Foreign policy of Ukraine in 2016. International Organizations OSCE // Ukrainian prism: foreign policy 2016 : [analitical study / O. Bordylovska, Y. Vdovenko, M. Vorotnyuk, O. Velyka, S. et al Gerasymchuk. – Kyiv : [s. n.], 2017. – P. 157-160. – ISBN 978-617-7157-39-6
47064
  Shelest H. Foreign policy of Ukraine in 2016. International Organizations United Nations // Ukrainian prism: foreign policy 2016 : [analitical study / O. Bordylovska, Y. Vdovenko, M. Vorotnyuk, O. Velyka, S. et al Gerasymchuk. – Kyiv : [s. n.], 2017. – P. 161-164. – ISBN 978-617-7157-39-6
47065
  Shelest H. Foreign policy of Ukraine in 2016. International Security // Ukrainian prism: foreign policy 2016 : [analitical study / O. Bordylovska, Y. Vdovenko, M. Vorotnyuk, O. Velyka, S. et al Gerasymchuk. – Kyiv : [s. n.], 2017. – P. 181-183. – ISBN 978-617-7157-39-6
47066
  Serbina Iu. Foreign policy of Ukraine in 2016. Multilateral Initiatives Human Rights // Ukrainian prism: foreign policy 2016 : [analitical study / O. Bordylovska, Y. Vdovenko, M. Vorotnyuk, O. Velyka, S. et al Gerasymchuk. – Kyiv : [s. n.], 2017. – P. 168-172. – ISBN 978-617-7157-39-6
47067
  Chumak D. Foreign policy of Ukraine in 2016. Nuclear Non-Proliferation // Ukrainian prism: foreign policy 2016 : [analitical study / O. Bordylovska, Y. Vdovenko, M. Vorotnyuk, O. Velyka, S. et al Gerasymchuk. – Kyiv : [s. n.], 2017. – P. 177-180. – ISBN 978-617-7157-39-6
47068
  Gutsal S. Foreign policy of Ukraine in 2016. Public Diplomacy // Ukrainian prism: foreign policy 2016 : [analitical study / O. Bordylovska, Y. Vdovenko, M. Vorotnyuk, O. Velyka, S. et al Gerasymchuk. – Kyiv : [s. n.], 2017. – P. 184-187. – ISBN 978-617-7157-39-6
47069
  Kurnyshova Yu. Foreign policy of Ukraine in 2016. Regional Cooperation Asia-Pasific Region // Ukrainian prism: foreign policy 2016 : [analitical study / O. Bordylovska, Y. Vdovenko, M. Vorotnyuk, O. Velyka, S. et al Gerasymchuk. – Kyiv : [s. n.], 2017. – P. 121-124. – ISBN 978-617-7157-39-6
47070
  Glebov S. Foreign policy of Ukraine in 2016. Regional Cooperation Black Sea Region // Ukrainian prism: foreign policy 2016 : [analitical study / O. Bordylovska, Y. Vdovenko, M. Vorotnyuk, O. Velyka, S. et al Gerasymchuk. – Kyiv : [s. n.], 2017. – P. 154-156. – ISBN 978-617-7157-39-6
47071
  Krysenko O. Foreign policy of Ukraine in 2016. Regional Cooperation Central Asia // Ukrainian prism: foreign policy 2016 : [analitical study / O. Bordylovska, Y. Vdovenko, M. Vorotnyuk, O. Velyka, S. et al Gerasymchuk. – Kyiv : [s. n.], 2017. – P. 150-153. – ISBN 978-617-7157-39-6
47072
  Shevchenko N. Foreign policy of Ukraine in 2016. Regional Cooperation Latin America // Ukrainian prism: foreign policy 2016 : [analitical study / O. Bordylovska, Y. Vdovenko, M. Vorotnyuk, O. Velyka, S. et al Gerasymchuk. – Kyiv : [s. n.], 2017. – P. 138-141. – ISBN 978-617-7157-39-6
47073
  Gerasymchuk A. Foreign policy of Ukraine in 2016. Regional Cooperation Middle East // Ukrainian prism: foreign policy 2016 : [analitical study / O. Bordylovska, Y. Vdovenko, M. Vorotnyuk, O. Velyka, S. et al Gerasymchuk. – Kyiv : [s. n.], 2017. – P. 125-128. – ISBN 978-617-7157-39-6
47074
  Kyiak M. Foreign policy of Ukraine in 2016. Regional Cooperation Northen Europe // Ukrainian prism: foreign policy 2016 : [analitical study / O. Bordylovska, Y. Vdovenko, M. Vorotnyuk, O. Velyka, S. et al Gerasymchuk. – Kyiv : [s. n.], 2017. – P. 135-137. – ISBN 978-617-7157-39-6
47075
  Bordylovska O. Foreign policy of Ukraine in 2016. Regional Cooperation South Asia // Ukrainian prism: foreign policy 2016 : [analitical study / O. Bordylovska, Y. Vdovenko, M. Vorotnyuk, O. Velyka, S. et al Gerasymchuk. – Kyiv : [s. n.], 2017. – P. 142-145. – ISBN 978-617-7157-39-6
47076
  Mishyn O. Foreign policy of Ukraine in 2016. Regional Cooperation Sub-Saharan Africa // Ukrainian prism: foreign policy 2016 : [analitical study / O. Bordylovska, Y. Vdovenko, M. Vorotnyuk, O. Velyka, S. et al Gerasymchuk. – Kyiv : [s. n.], 2017. – P. 146-149. – ISBN 978-617-7157-39-6
47077
  Zubko D. Foreign policy of Ukraine in 2016. Regional Cooperation The Baltic States / D. Zubko, M. Kyiak // Ukrainian prism: foreign policy 2016 : [analitical study / O. Bordylovska, Y. Vdovenko, M. Vorotnyuk, O. Velyka, S. et al Gerasymchuk. – Kyiv : [s. n.], 2017. – P. 132-134. – ISBN 978-617-7157-39-6
47078
  Martyniuk V. Foreign policy of Ukraine in 2016. Regional Cooperation Western Balkans // Ukrainian prism: foreign policy 2016 : [analitical study / O. Bordylovska, Y. Vdovenko, M. Vorotnyuk, O. Velyka, S. et al Gerasymchuk. – Kyiv : [s. n.], 2017. – P. 129-131. – ISBN 978-617-7157-39-6
47079
   Foreign quarterly review. – London
T. 5. – 1830. – 748 p.
47080
   Foreign quarterly review. – London
№ 11 : June. – 1830. – 282 p.
47081
   Foreign quarterly review. – London
№ 12 : October. – 1830. – 568 p.
47082
  Musat Mircea Foreign sources and testimonies about the forebears of the romanian people. / Musat Mircea. – Bucuresti, 1980. – 148с.
47083
  Smolikevych N. Foreign students" adaptation challenges in the us universities / N. Smolikevych, I. Turchyn, T. Horokhivska // Людинознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Чепіль. – Дрогобич, 2020. – № 10/42 (2020). – С. 76-86. – (Серія "Педагогіка"). – ISSN 2313-2094


  Проблеми адаптації іноземних студентів в університетах США.
47084
   Foreign trade of Japan. – Tokyo
1. – 1974. – 94с.
47085
  Micko P. Foreign Trade Relations of the Slovak Republic (1939-1945) with the Counttries of South-Eastern Europe // Codrul Cosminului : scientific annals, history section / "Stefan cel Mare" univ. of Suceava. – Suceava, 2016. – P. 93-110. – (New series ; vol. 22, no. 1). – ISSN 1224-032X
47086
   Foreign Trade Statistics of Africa. – N.Y., 1965. – 310с.
47087
   Foreign Trade Statistics of Africa. – N.Y., 1967. – 88с.
47088
   Foreign trade statistics of Iraq. 1960-1963. Reclassified according to the United Nations Standard Internat. – N.Y., 1967. – 274с.
47089
   Foreign trade statistics of Lebanon. 1960-1963. Reclassified according to the United Nations Standard International trade classification, 1960, Revision. – N.Y., 1967. – 302с.
47090
   Foreign trade statistics of Saudi Arabia. 1960-1963, Reclassified according to the United Nations standard Internat. Trade classification, 1960 Revision (SITC, rev). – N.Y., 1967. – 126с.
47091
  Chugaiev O.A. Foreign trade strength of countries under the COVID-19 pandemic // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Резнікова Н.В., Дорошко М.С., Нанавов А.С. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 143. – P. 45-56. – ISSN 2308-6912


  In 2020 the COVID-19 pandemic became the major event affecting the global economy. Both supply- and demand-driven recession and changes in consumption and investment behaviour became a new reality. The purpose of the paper is to estimate foreign trade ...
47092
  Kuzniak M. Foreign words and phrases in English : metaphoric astrophysical concept in lexicological study / Marek Kuzniak // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2009. – N 3169 : Foreign words and phrases in English / M. Kuzniak. – S. 1-475, [ 1 ]. – ISBN 83-229-3055-7. – ISSN 0239-6661
47093
   Foreigners impressions of Korea. – Pyongyang, 1959. – 58с.
47094
   Foreigners’ integration and language learning in adult education in Canada: experience for Ukraine / M. Busko, L. Huk, H. Kuzan, N. Vilkhovchenko // Advanced education / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Ф-т лінгвістики ; редкол.: Мустафа Эряман, Ян-Урбан Сандал, Салих Зекі Генч [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 11. – C. 100-106. – ISSN 2409-3351


  Інтеграція іноземців та вивчення мов у навчанні дорослих у Канаді: досвід для України.
47095
  Drozdiak I. Foreing investment as a factor of agricultural economic development // Аграрна економіка : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2018. – Т. 11, № 1/2. – P. 109-117. – Bibliogr.: Referen.: p. 117. – ISSN 2313-3627
47096
  Dubinina M. Forensic accounting: the essence and prospects of development in Ukraine / M. Dubinina, I. Ksonzhyk, S. Syrtseva // Baltic journal of economic studies. – Riga, 2018. – Vol. 4, No. 1, January. – P. 131-138. – ISSN 2256-0742
47097
  Cherniavskyi S. Forensic researches at National Academy of Internal Affairs: heritage of scientific schools (Review Article) / S. Cherniavskyi, V. Yusupov // Theory and practice of forensic science and criminalistics : collection of scientiic papers / Ministry of Justice Ukraine, National Scientific Center "Hon. Prof. М.S. Воkarius Forensic Science Institute," Yaroslav Mudryi National Law University ; ed. board: О. Кliuiev, V. Shepitko, Е. Simakovа-Yefremian [at al.]. – Kharkiv, 2021. – Iss. 23. – C. 24-44. – ISSN 1993-0917


  Проаналізовано розвиток криміналістичних досліджень наукових шкіл Національної академії внутрішніх справ.
47098
  Baker F.S. Forest cover types of Western North America / F.S. Baker. – Washington : American Foresters, 1933. – 33 p.
47099
   Forest landscape stability in the Holy Cross Mountains (Poland) in the last 200 years / Т. Цюпа, Р. Суліґовскі, Валек, Ґж. // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 3 (79). – Р. 146-153. – ISSN 0868-6939


  Лісовий покрив є важливою частиною гірського ландшафту у Центральній Європі. Хоча багато гірських хребтів є відносно невеликими і доступними, деякі лісові ділянки існують сторіччями, будучи стабільною частиною ландшафту, тоді як інші категорії ...
47100
  Voliak L.R. Forest management and climate change / L.R. Voliak, D.M. Voloshina, I.S. Hryhoryev // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2018. – Вип. 290. – P. 21-27. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
47101
  Ukrainka L. Forest song : fairy drama in 3-e acts / Lesya Ukrainka ; [comp.: S. Romanovn T. Danyluk-Tereshchuk ; ill. K. Syva ; transl. from Ukraine into English P. Kandi] ; Lesya Ukrainka Volyn Nat. Univ. ; Lesya Ukrainka sci. research inst. // Лісова пісня : драма-феєрія в 3 діях / Л. Українка. – Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2011. – P. 1-143. – ISBN 978-966-600-563-5
47102
   Forests and biodiversity. – Strasbourg : Council of Europe, 1999. – 44p. – (Questions and answers ; №5)
47103
   Foresty terminology : A glossary. – Washington : Building, 1944. – 84 p.
47104
  Smolii Valerii Foreword // Comprehending the past: Soviet visions, post-Soviet revisions and modern concepts in "Ukrainian historical journal" (1957-2017) / [Nat. acad. of sciences of Ukraine, Inst. of history of Ukraine of the NAS of Ukraine ; ed.-in-chief V. Smolii ; comp.: H. Boriak, O. Donik, O. Yas]. – Kyiv : Akademperiodyka, 2020. – P. 7-14. – (Project "Ukrainian scientific book in a foreign language"). – ISBN 978-966-360-423-7


  This book elucidates complex and long process of the "Ukrainian Historical Journal" transformation from the republican professional publication, founded in 1957 to a modern journal of Ukrainian historians.
47105
  Yashchuk S. Forfming student"s" professionai legal competency in the context of european universities" experience // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2016. – Т. 6, вип. 4. – P. 62-67. – ISSN 2308-4081


  Формування у студентів професійну правову компетентність в контексті досвіду європейських університетів.
47106
  Zlenko A. Forgin Ukrainian foreign policy: how it happened? // Ukraina dyplomatychna : scientific yearbook / Diplomatic Academy of the Ministry for Foreign Affairs of Ukraine. – Kyiv, 2009. – Issue 10 : 2009 у. – P. 26-46. – ISBN 966-7522-07-5
47107
  Yih-Dau Wu Forgiveness in Jane Eyre // Tamkang review : a journal of literary and cultural studies. – Taipei, 2016. – Vol. 47, Nо. 1. – P. 1-18. – ISSN 0049-2949
47108
  Manin Y. Forgotten motives: the varieties of scientific experience // Міждисциплінарні дослідження складних систем : [збірник наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Міждисциплінарний н.-д. центр складних систем ; редкол.: В.П. Андрущенко, Ю.Г. Кондратьєв, С. Альбеверіо [та ін.]. – Київ, 2018. – № 13. – С. 17-24. – ISSN 2307-4515
47109
  MacDonnel Robert F. Form and focus / Robert F. MacDonnel, Morris William. – New York; Burlingame, 1961. – 405с.
47110
  Landauer Walter Form and function in frizzle fowl: the interaction of hereditary potenti-alities and environmental temperature / Landauer Walter. – s.l., 1930. – p.127-166. – Biological symposia, V. 6, 1942
47111
  Mitra A.N. Form factors for hadronic decays in broken Su(6) x 0(3) / A.N. Mitra. – Berkshire, 1968. – 10с.
47112
   Form preserving regularization in near-field microwave microscopy inverse problems / Yu. Gaidai, V. Sidorenko, O. Sinkevich, Yu. Semenets // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – P. 17-19. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  A modification of the Levenberg-Marquardt algorithm (LMA) for near-field microscopy inverse problems solving was analyzed. A method can be applied when the edges between homogeneous areas are known. It provides higher accuracy of quantitative ...
47113
  Berndt Rolf Form und Funktion des Verbums im nordlichen Spataltenglischen / Berndt Rolf. – Halle, 1956. – 312с.
47114
  Jakobson Roman Form und Sinn / Jakobson Roman. – Munchen, 1974. – 177с.
47115
  Lepadatu Costinel Forma moleculelor anorganice = The shape of the inorganic molecules : O introducere in stereochimia anorganica / Lepadatu Costinel, Andruh Marius. – Bucuresti : Editura Academiei Romane, 1998. – 390p. – ISBN 973-27-0510-8
47116
  Malave Mata Hector Formacion historica del antidesarrollo de Venezuela / Malave Mata Hector. – La Habana, 1974. – 275с.
47117
  Kolotilova N. Formal and informal approaches to argumentation research in the beginning of the twenty-first century // The days of science of the faculty of philosophy - 2019 : intern. sci. conf. (April 23-24, 2019) / Min. of education a. science of Ukraine, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; [ed. board: A. Konverskyi et al.]. – Kyiv : Київський університет, 2019. – P. 77-78
47118
  Choliy V.Ya. Formal estimation of the random component in global maps of total electron content // Advances in Astronomy and Space Physics / Taras Shevchenko national university of Kyiv ; Main astronomical observatory of the National academy of sciences of Ukraine. – Kyiv, 2016. – Vol. 6, iss. 1. – Р. 56-60. – ISSN 2227-1481


  Random component of the total electron content (TEC) maps, produced by global navigation satellite system processing centres, was analysed. Helmert transform (HT) and two-dimension singular spectrum analysis (2dSSA) were used. Optimal parameters (in ...
47119
  Downey Peter Formal languages and recursion schemes / Downey Peter. – Cambridge. – 361с.
47120
  Nesterenko B.B. Formal means of the simulation of parallel processes and systems = Формальні засоби моделювання паралельних процесів та систем / B.B. Nesterenko, M.A. Novotarskyi ; [Nat. acad. of sciences of Ukraine, Inst. of mathematics]. – Kyiv : Akademperiodyka, 2016. – 192, [2] p. : ill., tab. – Bibliogr.: p. 187-190. – (Project "Ukrainian scientific book in a foreign language" = Проект "Українська наукова книга іноземною мовою"). – ISBN 978-966-360-309-4
47121
  Berg H.K. Formal methods of program verification and specification / H.K. Berg, W.E. Bocbert, W.R. a.o. Franta. – Englewood Cliffs : Prentice - Hall, 1982. – 207 p.
47122
  Bjorner Dines Formal specification end software development / Bjorner Dines, Jones Cliff. – Englewood Cliffs, 1982. – 498с.
47123
  Pagan Frank Formal specification of programming languages: a panoramic primer / Pagan Frank. – Englewood Cliffs, New Jersey, 1981. – 244с.
47124
  Hulianytskyi I.F. Formalization and classification of combinatorial optimization problem / I.F. Hulianytskyi, A.I. Hulianytskyi // International workshop "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009)" : abstracts : October 5-9, 2009 / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009)", intern. conference. – Київ : Освіта України, 2009. – P. 15-17
47125
  Piskunov A. Formalization of the OOP Paradigm: Inheritance of Abstract Automata / A. Piskunov, S. Petrenko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Р. 40-44. – (Кібернетика ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  В роботі представлено спробу визначити такі поняття об"єктно-орієнтованого програмування (ООП) як абстрактний тип даних, клас, об"єкт, процес, наслідування через прямі добутки, відношення на множинах, функції та абстрактні автомати. Запропонована ...
47126
   Formalizing workflows for automation of university document management system development / I. Bilokon, Y. Boyko, D. Gryaznov, V. Melnik // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – P. 6-9. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  A formalized workflow model was built. Mathematical graph theory was used. The common stages and tasks of incoming correspondence workflow were highlighted. The basic elements of workflow were allocated. The method of automation workflow development ...
47127
  Prestel Alexander Formally o-adic fields / Prestel Alexander, Roquette Peter. – Berlin, 1984. – 167с.
47128
  Szpakowicz Stanislaw Formalny opis skladniowy zdan polskich / Szpakowicz Stanislaw. – Warszawa, 1983. – 140с.
47129
  Lindert Bronislawa Formanty sluzace do stworzenia nazw mieszkoncow w jezykach slowianskich / Lindert Bronislawa. – Lublin, 1967. – 112с.
47130
   Formarea cuvintelor in limba romana. – Bucuresti
1. – 1970. – 332с.
47131
   Formarea cuvintelor in limba Romana. – Bucuresti
3. – 1989. – 190с.
47132
  Pascu Stefan Formarea natiunii Romane / Pascu Stefan. – Bucuresti, 1967. – 56с.
47133
   Formas: Hai-kai-Gazeis-Trioles-Rondeis. – Rio de Janeiro, 1985. – 69с.
47134
  Borysenko I. Format and content of primary curriculum in the united kingdom of great Britain and Northern Ireland comparative analyses / I. Borysenko, O. Bykonia, T. Ihnatovych // Studies in comparative education : scientific journal in education / National Academy of Educational Sciences of Ukraine, Institute of Pedagogy, Ministry of Education and Science of Ukraine, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University ; ed. board: Adi Binhas, Yana Bondaruk, Natalia Koliada [et al.]. – Uman, 2019. – № 1 (37), january - june. – P. 36-45. – ISSN 2306-5532


  Порівняльний аналіз національних курикулумів чотирьох частин Сполученого Королівства задля виокремлення іх спільних і відмінних характеристики.
47135
  Shcherbak V.G. Formation and development of brand equity of higher education institution / V.G. Shcherbak, S.M. Marchenko // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 6 (180). – Р. 213-221. – ISSN 1993-6788


  У статті представлено методичні підходи до оцінювання рівня розвитку і використання бренд-капіталу ВНЗ, що відображає відносини і взаємозалежність основних пропорцій структурного та інституційного капіталу і можливість їх чіткого позиціонування на ...
47136
  Omarova A. Formation and development of juvenile law in Europe and Ukraine in the first third of the twentieth century // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 150. – С. 53-66. – ISSN 2224-9281


  Формування і розвиток ювенального права в Європі та в Україні у першій третині ХХ століття.
47137
  Ruban M. Formation and development of main-line electric locomotive engineering in independed Ukraine (1991 - 2008) / M. Ruban, D. Baka // Studies in history and philosophy of science and technology : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: О.Є. Тверитнікова, В.С. Савчук, С.В. Шевцов [та ін.]. – Дніпро, 2020. – Т. 29, № 1. – С. 105-112. – ISSN 2617-1929
47138
  Morozovska T. Formation and development of scientific and conceptual approaches to determining essence of environmental rights of persons // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – P. 241-247. – ISSN 2219-5521
47139
  Valinkevych N.V. Formation and development of scientific theories of modernization // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 9 (147). – С. 8-13. – ISSN 1993-6788


  Становлення та розвиток наукових теорій модернізації.
47140
  Khalatur S. Formation and development of the cash flov management system of the agricultural enterprise in conditions financial instability / S. Khalatur, O. Dubovych, A. Kononevych // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1, січень. – P. 9-16 : fig., tabl. – Bibliogr.: Referen.: 5 name. – ISSN 2306-6792
47141
  Rudenko S.V. Formation and development of the philosophical anthropology studies in soviet Ukraine / S.V. Rudenko, V.E. Turenko // Антропологічні виміри філософських досліджень : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т залізничного транспорту ім. акд. В. Лазаряна ; голов. ред. Хміль В.В. ; редкол.: Базалук О.О., Громов В.Є., Кац Л.А. [та ін.]. – Дніпро, 2019. – Вип. 16. – C. 143-156. – ISSN 2227-7242


  Автори здійснюють цілісну та комплексну реконструкцію філософського осмислення людини у направленнях вітчизняних мислителів радянської доби. Антропологічна проблематика була в центрі уваги викладачів КДУ - Ф. Байкіна, І. Бичка, М. Дученка, І. Надольного.
47142
  Levytska L. Formation and development of valuable orientations of students in the educational process of higher education in Ukraine / L. Levytska, N. Postoiuk // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 30-34. – (Педагогіка ; вип. 2 (10)). – ISSN 1728-3817


  The essence of the phenomenon of "value orientation", "formation of student value orientations" has been revealed n the article. The "professional values" as an integrated multi-level education, the coordinate system and the corresponding regulations ...
47143
  Ciorteanu C. Formation and evolution of the borders of Greater Romania (1918 - 1940) // Codrul Cosminului : scientific annals, history section / "Stefan cel Mare" univ. of Suceava. – Suceava, 2015. – P. 49-62. – (New series ; vol. 21, no. 1). – ISSN 1224-032X
47144
  Dorosh Y.M. Formation and installation of restrictions (encumbrances) in land use // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – № 4. – P.: 3-8. – Bibliogr.: 10 nam. – ISSN 2306-1677
47145
   Formation and investigation of nanostructured anodic alumina / Y.S. Roshyk, T.S. Lebyedyeva, L.V. Poperenko, P.B. Shpylovyy // Twelfth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2011" : October 27-30, 2011, Kyiv, Ukraine : sci. works / "Optics & High Technology Material Science SPO 2011", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університе, 2011. – P. 130-131
47146
  Bebko S. Formation and use of information processes for management of cooperation in higher education institutions // Тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми інтеграції освіти, науки та бізнесу в умовах глобалізації" : 7 жовт. 2022 р. / "Проблеми інтеграції освіти, науки та бізнесу в умовах глобалізації", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : КНУТД, 2022. – С. 10-11. – ISBN 978-617-7763-01-6


  Формування та використання інформаційних процесів для управління співробітництвом у ВНЗ.
47147
   Formation au Service Social en Afrique : Etabli par la Section du developpement Social de la Commission Economique pour l"Afrique. – N.Y., 1964. – 54 p.
47148
  Okorokova V. Formation components of technical science in Ukraine in the 60-70s of the XIX century / V. Okorokova, O. Likhachova // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ун-т інфраструктури та технологій ; редкол.: Пилипчук О.Я., Стрелко О.Г., Бердниченко Ю.А. [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 10, вип. 2. – P. 339-352. – ISSN 2415-7422


  Складові формування технічної науки в Україні 60-70-х років XIX ст.
47149
   Formation Conditions and Morphology of Nanoscale Features on the Surfaces of Metals and Alloys under / I.M. Dmitruk, N.I. Berezovska, O.A. Yeshchenko, O.P. Stanovyi, A.M. Dmytruk, I.V. Blonskyi // Metallophysics and advanced technologies : a monthly international research journal / National academy of sciences of Ukraine, G.V. Kurdyumov institute for metal physics ; ed. board: O.M. Ivasishin, V.M. Antonov, S.V. Akhonin [et al.]. – Kyiv, 2019. – Vol. 41, № 12, december. – Р. 1587-1597. – ISSN 1024-1809
47150
  Hierholtz G. Formation d"architectes et d"igenieurs du batiment et du genie civil / G. Hierholtz, 1967. – 32 p.
47151
   Formation des cadres techniques et scientifiques mesures destinees a en elargir l"acces. Etude comparee Afghanistan, Rep. federale d Allemagne, Argentine, .... – Paris, 1959. – 323с.
47152
   Formation initiale de l`officier francais de 1800 a nos jours: etudes de cas. – Paris : ADDIM, 1999. – 222p. – (Centre d""etudes d""histoire de la defense). – ISBN 2-907341-56-1
47153
  Kupriyanchyk I.P. Formation institution private farms as a component of agriculturul land use / I.P. Kupriyanchyk, I.A. Sviridov // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4. – С. 17-23. – ISSN 2306-1677
47154
  Kostenko S. Formation of a Qualitative Prosecutors Corporation Based on European Standards as One of the Factors of Increasing Efficiency of Crime Combating in Ukraine // Europska veda : vedecky casopis / European institute of further education ; ed.-in-chief: V. Porada. – Podhajska, 2018. – Roc. 2, 6/2018. – P. 77-82. – ISSN 2585-7738
47155
  Karam A.M. Formation of aesthetic culture of personality in the socialization process // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 17-20. – (Соціальна робота ; вип. 2 (4)). – ISSN 1728-3817


  The article focuses on the fact that human spirituality is crucial and includes values, value orientations, based on the general culture of man, in particular on aesthetic culture. In the process of research, the cultural direction in the education of ...
47156
  Shevchenko H.M. Formation of anti-crisis investment policy within managing change in the field of wellness and recreation in the Covid-19 pandemic period // Економічні інновації : збірник наукових праць / Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Андрєєва Н.М., Басюркіна Н.Й., Дан Маріус Войцілас [та ін.]. – Одеса, 2022. – Т. 24, № 1 (82). – С. 166-175. – ISSN 2524-003X
47157
  Ostapenko T. Formation of baby economy in Ukraine as a factor of national economy adaptation to the modern global environment // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Резнікова Н.В., Дорошко М.С., Нанавов А.С. [та ін.]. – Київ : Інститут міжнародних відносин, 2019. – Вип. 141


  The article substantiates the problem of forming baby economy as a factor of national economic development in the global environment. The main baby economy evolution directions as a component of the nanoeconomic system are formulated in the course of ...
47158
  Gintare A. Formation of character and image of sportsman as a competitive advantage in mass media / A. Gintare, R. Andriukaitiene, V. Bilohur // Humanities stuies : збірник наукових праць / Запоріз. нац. ун-т ; редкол.: Водопянов П., Венажіндене М., Гряблікайте Й. [та ін.]. – Запоріжжя, 2020. – Вип. 3 (80). – С. 92-111. – ISSN 2708-0390
47159
  Tanygina D. Formation of charged particles" flows in the background plasma at the initial stage of the beam-plasma instability / D. Tanygina, I. Anisimov, S. Levitsky // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Р. 52-55. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 17). – ISSN 1728-3817


  Шляхом комп"ютерного моделювання показано, що на початковій стадії розвитку плазмово-пучкової нестійкості в області, де досягається максимум інтенсивності високочастотного поля, формується потік електронів фонової плазми, спрямований назустріч ...
47160
  Semenyshyn V.O. Formation of communication effectiveness evaluation method at the labor market of Ukrainian IT industry // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 4 (154). – С. 489-496 : Tabl., fig. – Bibliogr.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
47161
  Gontsa I. Formation of communicative competence in the recipients of higher education using propriative vocabulary / I. Gontsa, T. Hryhorenko // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галів ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2023. – № 4 (212), квітень. – С. 43-47. – ISSN 2308-4634


  Стаття присвячена актуальній проблемі формування комунікативної компетенції майбутніх фахівців у закладі вищої освіти. Зокрема, розглянуто методологію освітнього компонента "Українська ономастика", його актуальність у сучасному суспільстві, ...
47162
  Kotenko S.V. Formation of competitive advantages in the field of water transport, transport infrastructure and efficient use of transit potential in the post-war period / S.V. Kotenko, V.A. Kasianova, M.V. Shamin // Економічні інновації : збірник наукових праць / Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Андрєєва Н.М., Басюркіна Н.Й., Дан Маріус Войцілас [та ін.]. – Одеса, 2022. – Т. 24, № 2 (83). – С. 92-97. – ISSN 2524-003X
47163
   Formation of complex phosphates K2MIIISn(PO4)3 from solutions in melts under crystallization conditions / I.V. Zatovsky, N.S. Slobodyanik, T.I. Ushchapivska, W. Han // Functional materials / National Academy of Ukraine, Scientific and Technological Corporation "Institute for Single Crystals" ; ed. in chief V. Semynozhenko. – Kharkiv, 2017. – Vol. 24, No. 2. – Р. 298-302. – ISSN 1027-5495


  This article studies the regularities of formation of isostructural to langbeinite phosphates from solutions in melts under crystallization conditions for K2O-P2O5-MIII2O3-SnO2 (MIII - Fe, Cr) and K2O-P2O5-LnF3-SnO2 (Ln - Y, REE) systems. Based on ...
47164
  Tkachenko N. Formation of corporate social responsibility / N. Tkachenko, L. Seliverstova // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технологіч. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2018. – № 3 (15). – P. 49-54. – ISSN 2411-5215
47165
  Shepitko V. Formation of criminalistics and forensic didactics in Ukraine // Theory and practice of forensic science and criminalistics : collection of scientiic papers / Ministry of Justice Ukraine, National Scientific Center "Hon. Prof. М.S. Воkarius Forensic Science Institute," Yaroslav Mudryi National Law University ; ed. board: О. Кliuiev, V. Shepitko, Е. Simakovа-Yefremian [at al.]. – Kharkiv, 2020. – Iss. 22. – С. 7-19. – ISSN 1993-0917
47166
  Kotenko S.V. Formation of economic rationality of interaction of elements of the system of public governance of water transport in new conditions / S.V. Kotenko, V.A. Kasianova, A.V. Kens // Економічні інновації : збірник наукових праць / Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Андрєєва Н.М., Басюркіна Н.Й., Дан Маріус Войцілас [та ін.]. – Одеса, 2022. – Т. 24, № 3 (84). – С. 60-66. – ISSN 2524-003X
47167
  Tanygina D.M. Formation of electrons" flovs in the homogeneous beam-plasma system / D.M. Tanygina, I.O. Anisimov, S.M. Levitsky // Вопросы атомной науки и техники : научный журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. науч. центр "Харьковский физико-технический институт". – Харьков, 2011. – № 1 (71). – P. 86-88. – (Серия "Физика плазмы" ; вып. 17). – ISSN 1562-6016
47168
  Revutska N. Formation of Enterprise Intellectual Capital in Context of Resource Theory / N. Revutska, V. Lavrenenko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Р. 71-76. – (Економіка ; вип. 9 (150)). – ISSN 1728-3817


  The main content of the resource theory and description of it evolution in three stages were considered in this article. The first stage was the formation of the classical concept of the resource, the second – the origin and development of the concept ...
47169
  Podorozhnii Ye. Formation of European integration development strategy of Ukraine / Ye. Podorozhnii, S. Boldizhar, O. Sofilkanich // Baltic journal of economic studies. – Riga, 2018. – Vol. 4, No. 1, January. – P. 283-292. – ISSN 2256-0742
47170
  Kotsyuba R.B. Formation of foreign language commu­nication competence of future medical specialists through information and communication technologies (foreign experience) / R.B. Kotsyuba, I.A. Prokop // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Федчишин Н.О. – Тернопіль, 2020. – № 2 (87). – С. 80-86. – ISSN 1681-2751


  Формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх медичних спеціалістів за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій (зарубіжний досвід).
47171
  Kuzmenko Yu. Formation of foreign language communicative competence among future military officers: international experience / Yu. Kuzmenko, T. Kovalchuk, I. Ivanitska // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. І. Зязюна ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2021. – Т. 11, вип. 1. – С. 101-108. – ISSN 2308-4081


  Формування іншомовної комунікативної компетентності у майбутніх військовійськових офіцерів: міжнародний досвід.
47172
  Grebenyk T. Formation of future managers" management competence of professional pre-higher education institutions as their professional training component / T. Grebenyk, O. Sosnenko // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми, 2021. – Вип. 1 (27). – Р. 7-12. – ISSN 2413-1571


  Формування управлінської компетентності майбутніх керівників закладів фахової передвищої освіти як складова їх професійної підготовки.
47173
  Cherkashin A.I. Formation of future specialists" personality at higher education establisments of Ukraine in the context of humanistic paradigm: theoretical aspect / A.I. Cherkashin, D.O. Akimenko // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харк. політехнічний ін-т" ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; Українська інженерно-педагогічна акад. – Харків, 2015. – № 1. – P. 114-120. – ISSN 2078-7782


  Формування особистості майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах України в контексті гуманістичної парадигми: теоретичний аспект.
47174
  Holovko N. Formation of future teacher"s readiness to research activity as a pedagogical problem / N. Holovko, S. Balashova // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 11-14. – (Педагогіка ; вип. 2 (10)). – ISSN 1728-3817


  The article deals with theoretical aspects of formation of readiness of the future teacher for pedagogical research activity. To our mind uresearch skills mean analytical-synthetic, informational, creative and prognostic skills, which integrate with ...
47175
  Yaremenko-Gasiuk Formation of future technical and technological specialists" translation competence by means of ICT // Studies in comparative education : scientific journal in education / National Academy of Educational Sciences of Ukraine, Institute of Pedagogy, Ministry of Education and Science of Ukraine, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University ; ed. board: Nadiya Brit [et al.]. – Uman, 2017. – № 2 (32), april - july. – С. 67-72. – ISSN 2306-5532


  Формування майстерності перекладу майбутніх технічних та технологічних фахівців за допомогою ІКТ.
47176
  Zhylenko M. Formation of hicher education institution students" motivation for studying compulsory components of the educational programs // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 14-17. – (Педагогіка ; вип. 1 (15)). – ISSN 1728-3817


  Analysis of psychological and pedagogical research shows a growing interest in the problem of motivating higher education students to study, which is now considered in a broader sense not as mastering a certain content of education and training, but as ...
47177
  Pankratova L.A. Formation of information flows on financial performance that address the needs of management system / L.A. Pankratova, O.P. Ratushna, O.D. Pidlubna // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 10 (160). – С. 481-489 : table., fig. – Bibliogr.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
47178
  Forkosh S. Formation of integrative methodology in the consept of "modes of existence" B. Latour // The days of science of the faculty of philosophy - 2019 : intern. sci. conf. (April 23-24, 2019) / Min. of education a. science of Ukraine, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; [ed. board: A. Konverskyi et al.]. – Kyiv : Київський університет, 2019. – P. 47-49
47179
  Romaniuk O. Formation of Interoperable Digital Medicine Information Environment: Personal Medical Data / O. Romaniuk, L. Kozak, O. Kovalenko // Science and innovation : ukrainian review journal of future / National Academy of Sciences of Ukraine ; ed. in chief V.Semynozhenko ; ed. board : P. Andon , O. Beshta, Y. Blume [et al.]. – Kiev, 2021. – Vol. 17, № 5 (101). – С. 50-62. – ISSN 2409-9066


  Формування інтероперабельного інформаційного середовища цифрової медицини: персональні медичні дані.
47180
  Karpenko O.O. Formation of knowledge transfer system in Ukrainian higher education institutions / O.O. Karpenko, K.V. Iashyna // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7 (169). – P. 157-165. – ISSN 1993-6788


  Карпенко О.О., Яшина К.В. Формування системи трансферу знань у вищих навчальних закладах України.
47181
  Karpenko O.O. Formation of knowledge transfer system in Ukrainian higher education institutions / O.O. Karpenko, K.V. Lashyna // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7 (169). – P. 157-165 : Tabl., fig. – Bibliogr.: 19 назв. – ISSN 1993-6788


  Карпенко О.О., Яшина К.В. Формування системи трансферу знань у вищих навчальних закладах України.
47182
  Kirin R.S. Formation of Legal Protection of Computer Software by the Rules of Copyright and Patent Law / R.S. Kirin, V.L. Khomenko // Science and innovation : ukrainian review journal of future / National Academy of Sciences of Ukraine ; ed. in chief Paton B. ; ed. board : Andon P., Andronati S., Babayev E. [et. al.]. – Kiev, 2019. – Vol. 15, № 6. – C. 49-58. – ISSN 2409-9066


  Становлення правової охорони комп"ютерних програм нормами авторського і патентного права.
47183
   Formation of Logit-Model for Predicting the Probability of Bankruptcy of Ukrainian Enterprises / S.V. Ivanov, R.S. Sharanov, O.B. Vatchenko, B.S. Vatchenko, H.V. Razumova // Science and innovation : ukrainian review journal of future / National academy of sciences of Ukraine ; ed. board: V. Semynozhenko, І Pritula, Е. Libanova [et al.]. – Kyiv, 2023. – Vol. 19, № 1 (109). – C. 36-48. – ISSN 2409-9066
47184
  Bogdanenko A.I. Formation of models of investment activity development in housing in Ukraine / A.I. Bogdanenko, V.I. Gurkovskii // Public management : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Київ, 2020. – № 5 (25), december 2020. – P. 30-39. – ISSN 2414-0562
47185
   Formation of molecular complexes in liquid benzene-chloroform mixtures examined by mid-IR 2D correlation spectroscopy and multivariate curve resolution / O.O. Ilchenko, A.M. Kutsyk, Y.V. Pilgun, V.V. Obukhovsky, V.V. Nikonova // Український фізичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова ; редкол.: А.Г. Загородній, В.Г. Литовчинко, С.М. Рябченко [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2016. – Т. 61, № 6
47186
   Formation of MoO3 crystals in electric arc plasma source / A.V. Lebid, A.N. Veklich, V.F. Boretskij, O.G. Kolesnyk, S.P. Savenok, O.V. Andreev // Вопросы атомной науки и техники : научный журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т.". – Харьков, 2014. – № 6 (94). – Р. 141-144. – (Серия "Физика плазмы" ; вып. 20). – ISSN 1562-6016


  Formation of molybdenum trioxide crystals by electric arc discharge between molybdenum electrodes is considered. Molybdenum oxide crystals were deposited on side surface of anode. Observation of crystals formation zone was used for determination of ...
47187
  Redkin O. Formation of Multi-Project Approach to Realization of Target Development Programs of High-Tech Research and Production Systems and Powerful Enterprises / O. Redkin, A. Chaikina // Економіка і регіон : науковий вісник Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" / Нац. ун-т "Полтавська політехніка ім. Юрія Кондратюка" ; редкол.: Онищенко В.О., Черниш І.В., Сівіцька С.П. [та ін.]. – Полтава, 2020. – № 3 (78). – P. 40-48. – ISSN 2218-1199
47188
  Fedorchuk A. Formation of multimodal literacy of cadets during the development of foreign language communication competence / A. Fedorchuk, N. Drob // Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності : зб. тез доп. наук.-практ. конф. 20 листоп. 2020 р. / М-во оборони України, Нац. акад. Сухопут. військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Наук. центр Сухопут. військ ; [відп. за вип. П. Казан, Т. Лаврут]. – Львів : НАСВ, 2020. – С. 145-146. – ISBN 978-966-2699-94-4


  Формування полімодальної грамотності курсантів під час розвитку іншомовної комунікативної компетенції.
47189
  Samarska L.O. Formation of new identities in the personality of a young person of the postmodern age (on the example of an exchange student) / L.O. Samarska, N.M. Sas // Public management : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Київ, 2020. – № 1 (21), january 2020. – С. 264-276. – ISSN 2414-0562
47190
  Sheremeta L.P. Formation of orphoepic students"skills at the classes of the Ukrainian language as foreign // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Тернопіл. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Федчишин Н.О. – Тернопіль, 2020. – № 1 (86). – C. 112-116. – ISSN 1681-2751


  Формування орфоепічних навичок студентів на заняттях української мови як іноземної.
47191
  Stanibula S. Formation of productive coping behavior at students // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2019. – С. 16-19. – (Серія "Психологія" ; вип. 9). – ISSN 2415-7384


  У статті розкрито роль і значущість продуктивної копінг-поведінки студентів у період криз навчання у вищому навчальному закладі. Подано авторський тренінг формування продуктивної копінг-поведінки у студентів. Доведено ефективність використаних під час ...
47192
  Kozemirova A. Formation of professional and pedagogical competencies of future teachers in the teaching process (on the example of the university of Bremen) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 14-17. – (Педагогіка ; вип. 2 (14)). – ISSN 1728-3817


  The article is devoted to the current problem of formation of professional and pedagogical competencies of future teachers of higher education in the learning process on the example of the University of Bremen. The problems and features of the main ...
47193
  Brekhunets A. Formation of professional and value orientations of the future teacher of technologies during a pedagogical practice / A. Brekhunets, O. Honcharenko // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav, 2022. – Vol. 15. – С. 9-27. – ISBN 978-617-7747-65-8. – ISSN 2415-3729
47194
  Kruhlyk V. Formation of professional competences of future engineer programmers in the process of independent educational activity // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання ; голов. ред. Співаковський О.В. ; редкол.: Андрієвський Б.М., Биков В.Ю., Богомолов С. [та ін.]. – Херсон, 2017. – Вип. 2 (31). – C. 55-68. – ISSN 1998-6939
47195
  Marushkevych A. Formation of professional motivation of students of institutions of higher education to self-realization in life // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 38-40. – (Педагогіка ; вип. 2 (10)). – ISSN 1728-3817


  The article reveals the issues of professional motivation of graduates of institutions of higher education to self-realization in life, the need for interaction between employers and institutions of higher education, which trains specialists for a ...
47196
  Kutova S. Formation of professional personal qualities of the future teachers-philologists / S. Kutova, I. Nikitova // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 4 (171), квітень. – С. 42-46. – ISSN 2308-4634


  Формування професійних особистісних якостей майбутніх учителів-словесників.
47197
  Lukeshevych Yu. Formation of readiness of future specialists of service sector to dialogue communication in professional activity // Scientia et societus : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ун-т Григорія Сковороди в Переяславі ; редкол.: Коцур Н.І., Дзюбенко О.В., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав, 2022. – Вип. 1. – C. 49-55. – ISSN 2786-6319
47198
  Metelev S.E. Formation of scientific views on human development / S.E. Metelev, S.E. Elkin, N.M. Kalinina // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 2 (164). – С. 53-59. – ISSN 1993-6788
47199
  Халилова Ш.Т. Formation of sntercultural competence of of foreign languages through the system of higher education // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 20. – С. 244-245


  У статті "Формування міжкультурної компетентності майбутніх вчителів іноземної мови в системі вищої освіти" розкриті основні принципи і розроблені концепція і основні завдання вдосконалення міжкультурної компетентності студентів педагогічного профілю
47200
  Mykhailyshyn H. Formation of Social and Legal Competencies of Future Social Workers in the Process of Preparation to Work with Young Families / H. Mykhailyshyn, M. Dovha // Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian national university : scientific edition / Vasyl Stefanyk Precarpathian national university. – Ivano-Frankivsk, 2021. – С. 7-16. – (Series of Social and Human Sciences. Pedagogy ; vol. 8, № 1). – ISSN 2311-0155


  Формування соціально-правової компетентності майбутніх соціальних працівників у процесі підготовки до роботи з молодими сім"ями.
47201
  Khryniuk O.S. Formation of state anticrisis management in Ukraine // II international scientific conference "Economy and society: a modern vectors of development" : April 27, 2018 : proceeding of the conference / "Economy and society: a modern vectors of development", intern. sci. conf. – Leipzig : Leipzig University, 2018. – P. 2. – P. 85-88. – ISBN 978-9934-571-33-6
47202
  Didmanidze I. Formation of student academic mobility system model / I. Didmanidze, N. Sirabidze, Z. Zakaradze // XXX international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2017)" : August 14-15, 2017 Vilnius, Lithuania : abstracts : dedicfted to 80-th anniversary of Professor Yurii Yermoliev / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2017)", intern. conference. – Київ : [б. в.], 2017. – P. 43-44. – ISBN 978-617-7530-07-6
47203
  Mammad A.R. Formation of student"s self-education and competence in the process of developing mental skills // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2023. – № 1 (142). – С. 61-66. – ISSN 2414-5076


  Формування самоосвіти та компетентності студента в процесі формування розумових якостей.
47204
   Formation of students" ethnic tolerance in institutions of higher education / M. Czepil, O. Karpenko, A. Revt, K. Istomina // Advanced education / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Ф-т лінгвістики ; голов. ред. Н.С. Саєнко ; редкол.: М.А. Петерз, Л.І. Тараненко, І. Менезеш [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 12. – С. 114-119. – ISSN 2409-3351


  Формування етнічної толерантності студентів у вищих навчальних закладах.
47205
  Novak O. Formation of subject-matter competencies of Master in Philology througt the studying of discipline "Pedagogy of higher education" / O. Novak, L. Tkachenko // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Навальна М.І., Свириденко О.М., Скляренко О.Б. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – С. 40-55. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 31). – ISSN 2309-1517


  У статті розглядається проблема формування предметних компетентностей магістрів філологічних спеціальностей у процесі вивчення дисципліни "Педагогіка вищої школи".
47206
  Antonova V.Y. Formation of the "Self-Made-Man" Idea in the Context of the Christian Middle Ages / V.Y. Antonova, O.M. Korkh // Антропологічні виміри філософських досліджень : збірник наукових праць / Дніпров. нац. ун-т залізничного транспорту ім. акд. В. Лазаряна ; голов. ред. Хміль В.В. ; редкол.: Базалук О.О., Громов В.Є., Кац Л.А. [та ін.]. – Дніпро, 2021. – Вип. 19. – С. 117-126. – ISSN 2227-7242


  Становлення ідеї "Self-made-man" в контексті християнського Середньовіччя.
47207
  Khramova-Baranova Formation of the architecture of Ukraine based on longstanding measurement standards // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ун-т інфраструктури та технологій ; редкол.: Пилипчук О.Я., Стрелко О.Г., Бердниченко Ю.А. [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 10, вип. 2. – P. 304-314. – ISSN 2415-7422
47208
  Dashchenko N.M. Formation of the business process management market under the influence of digitalization // Економічні інновації : збірник наукових праць / Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Андрєєва Н.М., Басюркіна Н.Й., Дан Маріус Войцілас [та ін.]. – Одеса, 2022. – Т. 24, № 3 (84). – С. 28-35. – ISSN 2524-003X
47209
  Oleshko A. Formation of the cashless economy in Ukraine and in the world / A. Oleshko, O. Tymoshenko, O. Trokhymets // Baltic journal of economic studies. – Riga, 2018. – Vol. 4, No. 2, March. – P. 147-150. – ISSN 2256-0742
47210
  Voronkova V. Formation of the concept of the socially responsible state as a factor of increasing the public governance and administration / V. Voronkova, R. Oleksenko, A. Fursin // Humanities stuies : збірник наукових праць / Запоріз. нац. ун-т ; голов. ред. Воронкова В. ; редкол.: Білогур В., Водопянов П., Венажіндене М. [та ін.]. – Запоріжжя, 2021. – Вип. 7 (84). – C. 113-122. – ISSN 2708-0390
47211
  Hudz S.O. Formation of the eubacterial complex in the rhyosphere of sugar beet (Beta vulgaris) under different fertilization systems / S.O. Hudz, L.M. Skivka // Biotechnologia Acta : scientific journal / National academy of sciences of Ukraine ; Palladin institute of biochemistry ; ed. in staff: S. Komisarenko [et al.]. – Kyiv, 2021. – Vol. 14, № 1. – Р. 81-86. – ISSN 2410-7751


  The aim of the work was to determine the quantitative, qualitative composition and taxonomic structure of the eubacterial complex in the rhizosphere of sugar beet under different fertilizer systems. Microbiological methods were used to determine the ...
47212
  Бєлялов Т. Formation of the modern model of interaction of business and institution of higher education in post-war recovery of Ukraine / Т. Бєлялов, В. Кохно // Тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми інтеграції освіти, науки та бізнесу в умовах глобалізації" : 7 жовт. 2022 р. / "Проблеми інтеграції освіти, науки та бізнесу в умовах глобалізації", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : КНУТД, 2022. – С. 74-75. – ISBN 978-617-7763-01-6


  Формування сучасної моделі взаємодії бізнесу та вищого навчального закладу в умовах післявоєнного відновлення України.
47213
  Bielikova N. Formation of the Operational-actionable Component of the Future Physical Rehabilitation Specialists’ Readiness to Health Protection Activity / N. Bielikova, S. Indyka // Фізичне виховання, спорт і культура здоров"я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 4 (28). – P. 30-34. – ISSN 2220-7481


  Формування оперативно-дієвого компонента готовності фахівців фізичної реабілітації "Майбутнє в діяльності з охорони здоров"я". У статті досліджено операційно-діяльнісний компонент готовності майбутніх фахівців із фізичної реабілітації до ...
47214
  Hutiv B. Formation of the Papal possessions in Italy and establishment of the Papal state // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2017. – P. 37-46. – (Серія юридична ; вип. 64). – ISSN 0136-8168
47215
  Kulikov Vsevolod Formation of the Socialist Economic System. / Kulikov Vsevolod. – Moscow, 1988. – 240с.
47216
  Lebedeva A. Formation of the system competences in the process of professional preparation of future teachers // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – P. 47-50. – (Педагогіка ; вип. 2 (2))


  The article deals with the importance of the problem of forming the system of competencies in the process of professional preparation of future teachers. It has been studied that modern teacher training for professional work is based on competency ...
47217
  Мавріна О. Formation of the Turkish Origin Serving Elite in the Crimean Khanate in the Context of Ukrainian-Turkish Relations in the XVII Century // Uluslararasi Turkiye-Ukrayna iliskileri sempozyumu: Kazak donemi (1500-1800). Bildiriler / ed.: V. Melnik, M. Alpagru, Y. Ozturk [et al.]. – Istanbul : Camlica, 2015. – P. 419-427. – (Camlica Basim Yayin ; 178). – ISBN 978-605-9964-56-2
47218
  Shyshko A.V. Formation of translation competence of future translators by means of innovative technologies / A.V. Shyshko, H.A. Lukanska // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – C. 148-152. – (Педагогічні науки ; № 2 (29)). – ISSN 2522-4360


  Формування перекладацької компетенції майбутніх перекладачів засобами інноваційних технологій.
47219
  Lytvynko A. Formation of world scientific periodics in the field of history of science and technology // Studies in History and Philosophy of Science and Technology : scientific journal / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: О.Є. Тверитнікова, В.С. Савчук, С.В. Шевцов [та ін.]. – Дніпро, 2021. – Т. 30, № 2. – С. 35-40. – ISSN 2617-1929


  Формування світової наукової періодики в галузі історії науки і техніки. Наукові періодичні видання з історії науки і техніки відіграють ключову роль у розвитку цієї сфери, формуванні ідей та спілкуванні вчених. Історія виникнення та еволюції ...
47220
  Wang Jingyi Formation System of Education of Ukraine and China: Comparative Analysis / Wang Jingyi, Liu Chang // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav-Khmelnytskyi, 2018. – Vol. 8. – P. 238-251. – ISBN 978-966-97809-3-5. – ISSN 2415-3729


  Система формування освіти України та Китаю: порівняльний аналіз
47221
   Formation universitaire et emploi: Problemes, analyses, perspectives. – Berne, 1981. – 185с.
47222
  Conea A. Formatiuni cuaternare in Dobrogea. / A. Conea. – Bucuresti, 1970. – 234с.
47223
  Nastase A. Forme aerodinamice optime prin metoda variationala / А.Nastase. – Bucuresti : Acad. RSR, 1969. – 241p.
47224
  Popescu Dumitra Forme si instrumente juridice de cooperare in aviatia civila internationala / Popescu Dumitra. – Bucuresti, 1976. – 196с.
47225
  Kronjager O. Formelsammlung fur den Funkamateur / O. Kronjager. – Berlin : Verlag Sport und Technik, 1961. – 104 s.
47226
  Dreyer Georg Formelsammlung zur Festigkeitslehre und Elastizitatslehre / Dreyer Georg; Bearb. von E. Munder. – 16. verb. und erw. Auflage. – Leipzig : Fachbuchverl., 1957. – 8, 162 S. : Fig.
47227
  Dreyer G. Formelsammung zur Festigkeitslehre und Elastizitatslehre / G. Dreyer. – Leipzig : Verlagsbuchhandlung, 1928. – VII,154 S.
47228
  Bartoszewicz Iwona Formen der Persuasion im deutsch-polnischen politischen Dialog : Untersuchungen zu politischen Reden zwischen 1989 und 1995 // Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2000. – 1868. – 358 S. – (Germanica Wratislaviensia ; V.118). – ISSN 0435-5865
47229
  Marten Lu Formen fur den Alltag / Marten Lu. – Dresden, 1982. – 210с.
47230
  Slebodzinski W. Formes exterieures et leurs applications / W. Slebodzinski. – Warszawa : Pastwowe wyd-wo naukowe, 1954. – 154 p. – (Polska akademie nauk ; T.31 : Monografie matematyczne)
47231
  Slebodzinski W. Formes exterieures et leurs applications / W. Slebodzinski. – Warszawa : Pastwowe wyd-wo naukowe. – (Polska akademie nauk ; T.40 : Monografie matematyczne)
V.2. – 1963. – 272 p.
47232
  Tymkiv N. Forming Competence of Social Responsibility in Vocational Training of Future Petroleum Engineers (Based on Foreign Scholars` Views) // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2018. – Т. 8, вип. 3. – P. 26-30. – ISSN 2308-4081


  Формування компетенції соціальної відповідальності у професійній підготовці майбутніх нафтовиків (на основі переглядів зарубіжних вчених).
47233
  Zaika A. Forming Digital Literacy in Students Based on the Experience of EU Countries // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. Акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. І. Зязюна ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2019. – Т. 9, вип. 4. – С. 73-79. – ISSN 2308-4081


  Формування цифрової грамотності у студентів на основі досвіду країн ЄС.
47234
  Shynkarenko T. Forming factors of the new model of the European integration strategy of Ukraine // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 100, (ч. 2). – С. 129-136


  This article highlights preconditions of formation of the new Ukrainian strategy of the European integration in the context of internal and external political changes taking into consideration implementation of the Eastern Partnership initiative. В ...
47235
  Maksymchuk B. Forming future specialists" valeological competency: theoretical analysis of domestic and foreign scholars" views // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2016. – Т. 6, вип. 4. – P. 47-54. – ISSN 2308-4081


  Формування валеологічної компетентності майбутніх фахівців: теоретичний аналіз поглядів вітчизняних і зарубіжних учених.
47236
  Sotska G. Forming future teachers" aesthetic culture in foreign educational practice // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2016. – Т. 6, вип. 4. – P. 20-26. – ISSN 2308-4081


  Формування естетичної культури майбутніх учителів в іноземній навчальній практиці.
47237
  Novak O. Forming Health Preserving Competency of Future Occupational Safety and Health Specialists under the Conditions of Higher Education Modernization // Професійна освіта: методологія, теорія та технології : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди М-ва освіти і науки України" ; редкол.: Доброскок І.І, Євтух М.Б., Коцур В.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 7/1. – С. 53-66. – ISBN 978-966-644-413-7. – ISSN 2415-3729


  Стаття присвячена дослідженню проблеми формування здоров"язбережувальної компетентності майбутніх фахівців із охорони праці в нових соціокультурних умовах. Розглядаються теоретичні аспекти формування здоров"язбережувальної компетентності майбутніх ...
47238
  Marushkevych A. Forming of civil position of modern youth // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – P. 48-51. – (Педагогіка ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  The article deals with the defining the essence of the concept of "civil position", ways of forming it in modern youth; the importance of the manifestation of your civil position as a form of social activity that requires a responsible attitude to ...
47239
  Tanana S. Forming of readiness of future teachers of foreign languages to dialogue communication in professional activity / S. Tanana, O. Serhiychuk // Scientia et societus : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ун-т Григорія Сковороди в Переяславі ; редкол.: Коцур Н.І., Дзюбенко О.В., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав, 2022. – Вип. 2. – C. 44-51. – ISSN 2786-6319


  Визначено та описано педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів іноземних мов до діалогової комунікації у професійній діяльності.
47240
  Yashchuk S. Forming of studenis" professionai legal competency: foreign experience // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2016. – Т. 6, вип. 3. – P. 57-61. – ISSN 2308-4081


  Формування у студентів правову компетентність: зарубіжний досвід.
47241
  Wasilewski M. Forming of the asset and capital structure of agribusiness companies in Poland / M. Wasilewski, S. Zabolotnyy // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – P. 24-28. – (Економіка ; Вип. 132). – ISSN 1728-3817


  У статті наведено аналіз структури активів і пасивів акціонерних товариств з сектора агробізнесу, що представлені на Варшавській фондовій біржі. Політика управління активами у досліджуваних підприємствах характеризувалась відмінностями в залежності від ...
47242
   Forming of the marketing mechanism of sustainable urban transport development on the principles of ecological logistics : monograph / [V. Ostroverkhov et al.] ; ed. by T.M. Borisova, G.L. Monastyrskiy ; Min. of education and science of Ukraine, Ternopol Nat. Economics Univ., Faculty of economics and management. – Warzawa ; Ternopil : Osadtsa U.V., 2018. – 175, [1] p. : ill., tab. – Авт. зазнач. в змісті. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7516-93-3
47243
  Mashevskyi Oleh Forming of US environmental policy: Ukrainian view // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; Укр. асоц. американістики ; редкол.: Перга Т.Ю., Машевський О.П., Таран М..А. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10. – С. 100-102. – ISSN 2521-1706


  Review of monograph Tetiana Perga "US Environmental Policy. The Age of Forming" (in Ukrainian) (State Institution "Institute of World History of National Academy of Sciences of Ukraine".
47244
  Semenog O. Forming professional mobility in the process of future master philologists" training in Ukraine and abroad // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2016. – Т. 6, вип. 4. – P. 27-33. – ISSN 2308-4081


  Формування професійної мобільності в процесі підготовки майбутніх філологів в Україні та за кордоном.
47245
  Danylenko O. Forming readiness in Future Navigators for Professional Activity in Maritime Universities of Great Britain // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. Акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. І. Зязюна ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2019. – Т. 9, вип. 3. – P. 22-27. – ISSN 2308-4081


  Стаття присвячена проблемі підготовки морських фахівців в університетах Великої Британії; зокрема, мова йде про підготовку судноводіїв.
47246
  Kredenets N. Forming social partnership policy in vocational training of service sector specialists in Germany and Austria // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2016. – Т. 6, вип. 4. – P. 55-61. – ISSN 2308-4081


  Формування політики соціального партнерства. Підготовка фахівців сфери обслуговування у Німеччині та Австрії
47247
  Maksymovych O. Forming technical competence in future specialists in automotive industry at technical colleges: international experience // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. Акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. І. Зязюна ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2020. – Т. 10, вип. 4. – P. 92-97. – ISSN 2308-4081


  Розглянуто та проаналізовано міжнародний досвід формування технічної компетентності майбутніх фахівців автотранспортного профілю в закладах освіти Польщі, Великої Британії, США та Фінляндії.
47248
  Rakhno M. Forming the linguosocial and cultural competence of bachelor students – prospective translators by means of the course comparative lexicology and grammar of Ukrainian and English: experience of using CLIL technologies / M. Rakhno, R. Shramko // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 9 (113). – С. 123-141. – ISSN 2312-5993
47249
  Varnaliy Z. Forming the priority guidelines for providing the state economic security / Z. Varnaliy, A. Pugach // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2015. – № 5 (54), жовтень. – P. 3-9. – ISSN 2218-1199


  Формування пріоритетних напрямів забезпечення економічної безпеки держави.
47250
  Okninski P. Forming the Spatial and Institutional Framework of a Communal Town in Medieval Lublin (13th and 14th centuries) // Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska / Universitas Mariae Curie-Sklodowska. – Lublin, 2017. – P. 81-94. – (Sectio F, Historia ; vol. 72). – ISSN 0239-4251
47251
  Hunko L. Forms and Methods of Teaching Future Masters in Foreign Language and Applied Linguistics in the Universities of China // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. Акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. І. Зязюна ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2020. – Т. 10, вип. 1. – P. 95-101. – ISSN 2308-4081


  Аналіз основних методів та форм навчання, які використовуються у процесі професійної підготовки магістрів іноземної мови та прикладної лінгвістики у Китаї.
47252
  Konnova M.V. Forms and principles of organization of public authority of the time of the Cossack state // Public management : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Київ, 2020. – № 4 (24), september 2020. – P. 156-165. – ISSN 2414-0562
47253
  Naumenko A. Forms of normal vibrations of hexaprisman molecule X[lower index 6] // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – P. 423-426. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  З використанням техніки оператора проектування та врахуваннм вимоги ортогональності власних коливальних функцій вперше побудовані наближені форми нормальних коливань призматичних молекул Х[нижній індекс 6]. Group-theoretical analysis of triangle prism ...
47254
  Зорин Виталий Formula автоквеста : Новости // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 6. – С. 12 : Іл.
47255
   Formulae congregationum in quarta generali Congregatione confectae et approbatae in secta & septima recognitae et auctae. – Antverpiae (Antverpen) : Apud Ioannem Meursium, 1635. – 136, [8] с. – Видавничій конволют, загальна кількість сторінок: [741]. Перепл. з 2 іншими виданнями. - На корінці: Decreta congregationum


  Зміст конволюту: Formulae congregationum in quarta generali Congregatione confectaeet approbatae in secta & septima recognitae et auctae; Decreta Congregationum Generalium Societate Iesu; Canones congregationum generalium Societatis ...
47256
  Nikolski S. Formulas de cuadratura / S. Nikolski ; trad. del ruso por K. P. Medkov. – Moscu : Mir, 1990. – 293 p.
47257
  Tsypkin A.G. Formulas matematicas: algebra, geometria, analise matematica / A.G. Tsypkin, G.G. Tsypkin. – Moscovo : Mir, 1990. – 187 p.
47258
  Horlatch V. Formulation and well-posedness of the variational problem of viscous Heat-conducting fluid acoustics / V. Horlatch, I. Klymenko, G. Shynkarenko // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 3 (109). – С. 53-71. – (Серія "Обчислювальна математика"). – ISSN 0868-6912


  На пiдставi законiв збереження сформульовано лiнiйну початково-крайову та вiдповiдну їй варiацiйну задачу у термiнах невiдомих вектора змiщень та температури, яка описує процес поширення акустичних хвиль у в"язкiй теплопровiднiй рiдинi з урахуванням ...
47259
  Kapitsa A.P. Formulation of fundamental principles for foundation of the theory of the apparatus of the biosphere // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 1. – С. 68-71. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 1726-5428
47260
  Sitarska B. Formulowanie zadan w nauczaniu przedmiotow pedagogiczno-psychologicznych w szkole wyzszej / B.Sitarska; Instytut pedagogiki Akad. Podlaskiej w Siedlcach. – Siedlce : Instytut pedagogiki Akad. Podlaskiej, 1999. – 183 s. – ISBN 83-87088-33-1
47261
  Russocki Stanislaw Formy wladania ziemia w prawie ziemskim Mazowsza. (Koniec XIV-polowa XVI wieku). Praca doktorska / Russocki Stanislaw. – Warszawa, 1961. – 322с.
47262
   Formy wsparcia dla studentow UJ pochodzacych z Ukrainy // Alma mater : miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2022. – Nr. 231/232. – S. 11-13. – ISSN 1427-1176
47263
  Gojski Jozef Fornale. / Gojski Jozef. – Warszawa, 1955. – 202с.
47264
   Forschen und Wirken. Festschrift zur 150-Jahr-Feier der Humboldt-Universitat zu Berlin 1810-1960. – Berl.
1. – 1960. – 748с.
47265
   Forschen und Wirken. Festschrift zur 150-Jahr-Feier der Humboldt-Universitat zu Berlin 1810-1960. – Berl.
2. – 1960. – 980с.
47266
   Forschen und Wirken. Festschrift zur 150-Jahr-Feier der Humboldt-Universitat zu Berlin 1810-1960. – Berl.
3. – 1960. – 770с.
47267
  Haeckel E. Forscher, Kunstler, Mensch / E. Haeckel; Uschmann G. – Auf. 2. – Leipzig; Jena : Urania, 1958. – 276S.
47268
   Forschung : Das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 3. – 2006
47269
   Forschung : Das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 4. – 2006. – .
47270
   Forschung : Das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 1. – 2007
47271
   Forschung : Das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 2. – 2007
47272
   Forschung : Das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 3. – 2007
47273
   Forschung : Das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 4. – 2007
47274
   Forschung : Das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 1. – 2008
47275
   Forschung : Das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 2. – 2008. – + 1 CD-ROM
47276
   Forschung : Das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 3. – 2008
47277
   Forschung : Das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 4. – 2008
47278
   Forschung : Das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 1. – 2009
47279
   Forschung : Das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 2. – 2009
47280
   Forschung : das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 3. – 2009
47281
   Forschung : das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 4. – 2009
47282
   Forschung : das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 1. – 2010
47283
   Forschung : das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 2. – 2010
47284
   Forschung : das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 3. – 2010
47285
   Forschung : das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 4. – 2010
47286
   Forschung : das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 1. – 2011
47287
   Forschung : das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 2. – 2011
47288
   Forschung : das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 3. – 2011. – + + додаток
47289
   Forschung : das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 4. – 2011
47290
   Forschung : das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 1. – 2012
47291
   Forschung : das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 2. – 2012
47292
   Forschung : das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 3. – 2012
47293
   Forschung : das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 4. – 2012
47294
   Forschung : das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 1. – 2013
47295
   Forschung : das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 2. – 2013
47296
   Forschung : das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 3. – 2013
47297
   Forschung : das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 4. – 2013
47298
   Forschung : das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 1. – 2014
47299
   Forschung : das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 2. – 2014
47300
   Forschung : das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 3. – 2014
47301
   Forschung : das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 4. – 2014
47302
   Forschung : das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 1. – 2015
47303
   Forschung : das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 2. – 2015
47304
   Forschung : das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 3. – 2015
47305
   Forschung : das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 4. – 2015
47306
   Forschung : das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 1. – 2016
47307
   Forschung : das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 2. – 2016
47308
   Forschung : das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 3. – 2016
47309
   Forschung : das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 4. – 2016
47310
   Forschungen und Berichte. – Berl.
5. – 1962. – 114с.
47311
   Forschungen zur baltischen Geschichte. – Tartu : Akadeemiline Ajalooselts. – ISSN 1736-4132
Bd. 1. – 2006. – (Humaniora historica)
47312
   Forschungen zur baltischen Geschichte. – Tartu : Akadeemiline Ajalooselts. – ISSN 1736-4132
Bd. 2. – 2007. – (Humaniora historica)
47313
   Forschungs - und Entwicklungsarbeiten 1971. Wissenschaftlicher Ergebnisbericht. – Julich, 1972. – 310с.
47314
  Weber Gerhard Forschungs, Technologie und Innovations Politik in der BRD:1951-1977 : Auswahlbibliographie / Weber Gerhard. – Jena, 1977. – 167 S.
47315
   Forschungsarbeiten aus dem Institut fur Brennstoffgeologie der Bergakademie Freiberg. – Berl., 1957. – 182с.
47316
   Forschungsarbeiten aus dem Institut fur Brennstoffgeologie der Bergakedemie Freiberg. – Berl., 1955. – 100с.
47317
   Forschungsbericht 2002 = Research report. – Leipzig : Universitat Leipzig, 2003. – 403S.
47318
   Forschungsbericht 2003 = Research report. – Leipzig : Universitat Leipzig, 2004. – 461S.
47319
   Forschungsbericht 2004 = Research report. – Leipzig : Universitat Leipzig, 2005. – 449S.
47320
   Forschungsbericht 2005 = Research report. – Leipzig : Universitat Leipzig, 2006. – 478 S.
47321
   Forschungsbericht 2006 = Research report. – Leipzig : Universitat Leipzig, 2007. – 513 S.
47322
   Forschungsbericht 2007 = research report / Universitat Leipzig ; [ Hrsg.: der Rektor der Universitat Leipzig ]. – Leipzig : Universitat Leipzig, 2008. – 531 S.
47323
   Forschungsbericht der Universitat Leipzig : 1995. – Leipzig : Univ.Leipzig
Bd.1 : Geistes- und Sozialwissenschaften. – 1996. – 550S
47324
   Forschungsbericht der Universitat Leipzig : 1995. – Leipzig : Univ.Leipzig
Bd.2 : Mathematik und Naturwissenchaften. – 1996. – 504S
47325
   Forschungsbericht der Universitat Leipzig : 1995. – Leipzig : Univ.Leipzig
Bd.3 : Human- und Veterinarmedizin. – 1996. – 650S
47326
   Forschungsbericht der Universitat Leipzig. – Leipzig, 1998


  1997. Vol. 46
47327
   Forschungsbericht der Universitat Leipzig. – Leipzig, 1999


  1997. Vol. 46
47328
   Forschungsbericht der Universitat Leipzig = Research report of the University of Leipzig. – Leipzig : Universitat Leipzig, 2001. – 364p. + CD-ROM
47329
   Forschungsbericht der Universitat Leipzig 1993/94: Mathematik und Naturwissenschaften. – Leipzig, 1995. – 478с.
47330
   Forschungsbericht der Universitat Leipzig 1999 : Research report of the University of Leipzig. – Leipzig : Universitat Leipzig, 2000. – 352p. + mit CD-ROM
47331
   Forschungsbericht der Universitat Leipzig. 1993/94: Geistes- und Sozialwissenschaften. – Leipzig, 1995. – 504с.
47332
   Forschungsbericht der Universitat Leipzig. 1993/94: Human- und Veterinar-medzin. – Leipzig, 1996. – 532с.
47333
  Neumann H. Forschungsforderung an den Hochschulen der BRD und Westberlins / H. Neumann. – Berlin : Zentralinstitut fur Hochschulbildung, 1990. – 65 S. – (Studien zur Hochschulentwicklung)
47334
  Reperowicz Stanislaw Forsowanie Odry. Kwiecien 1945 / Reperowicz Stanislaw. – Warszawa, 1970. – 30с.
47335
  Bruning D. Forstdungung : Ergebnisse Alterer und Jungerer Versuche / D. Bruning. – Radebeul : VEB Neumann Verlag, 1959. – 210S.
47336
  Doppe Friedrich Forster in Mainz / Doppe Friedrich. – Berlin, 1956. – 466с.
47337
  Falkenberg H. Forstunkrauter / H. Falkenberg. – Wittenberg, Lutherstadt : A.Ziemsen Verlag, 1956. – 83S. : Mit 55 Abbildungen
47338
  Maupassant Guy de Fort comme la mort / Maupassant Guy de. – Moscou : Editions en langues etrangeres, 1957. – 230с.
47339
  Maupassant Guy de Fort comme la mort / Maupassant Guy de; Delaisement G. – Paris, 1987. – 331с.
47340
   Forta de munca in Republica Socialista Romania. Culegere de date statistice. – Bucuresti, 1966. – 448с.
47341
  Tao Min Forta motrice / Tao Min. – Bucuresti, 1952. – 160с.
47342
  Mendez Capote Renee Fortalezas de la Habana colonial / Mendez Capote Renee. – La Habana, 1974. – 71с.
47343
  Lubicz Stefan Forteca w Lodzie / Lubicz Stefan. – Warszawa, 1963. – 176с.
47344
  Wolf Friedrich Fortgesetzter versuch / Wolf Friedrich. – Leipzig : Reclam, 1979. – 343 S.
47345
  Ketlinskaya Vera Fortitude. / Ketlinskaya Vera. – M., 1975. – 558с.
47346
  Hiersemann Lothar Fortlaufende Aufzeichnung von Bodenbewegungen durch ein Strainseismometer / Hiersemann Lothar. – Berl., 1962. – 82с.
47347
  Boruttau H. von Fortpflanzung und Geschlechtsunterschiede des Menschen. Einfuhrung in die Sexualbiologie : Mit 39 Abbildungen / Prof. Dr. H. Boruttau. – Leipzig ; Berlin : B.G. Teubner, 1916. – 103, 15, [1] S. – Кн. готичним шрифтом. – (Aus Natur und Geisteswelt ; 540. Bd.)
47348
   FORTRAN 63 : Reference manual. – [разд. паг.]
47349
  Adler H. Fortran 77 / H. Adler, H.-U. Karl. – Leipzig, 1990. – 207 p.
47350
  Bielecki Jan Fortran dla zaawansowanych : Interpretacja miedzynarodowego standardu jezyka / Bielecki Jan, Suchenek Marek. – Warszawa : PWN, 1981. – 190 s.
47351
  Соловьев П.В. Fortran для персонального компьютера / П.В. Соловьев. – М., 1991. – 220с.
47352
  Scharrer Karl Fortschritte der Agrikulturchemie (Pflanzenernahrung) / Scharrer Karl, Burke Rudolf. – Dresden; Leipzig : Verlag von Theodor Steinkopff, 1955. – 349S. – (Technische Fortschrittsberichte ; 56)
47353
  Haurowitz F. Fortschritte der Biochemie 1938-1947 / F. Haurowitz. – Basel; New York : Karger, 1948. – VIII, 364 S.
47354
   Fortschritte der Botanik. – Berlin a.o. : Springer, 1949. – IV, 447 S.
47355
  Schwabe Kurt Fortschritte der p-H- Messtechnik / Schwabe Kurt. – 2. uberarb. und erw. Auflage. – Berl., 1958. – 280с.
47356
   Fortschritte der Wasserchemie, und ihrer Grenzgebiete. – Berl.
1. – 1964. – 216с.
47357
   Fortschritte der Zoologie. – Jena : Gustav Fischer
Bd. 6 : Bericht uber das Jahr 1940. – 1942. – 334 S.
47358
   Fortschritte im Kolonnenbau. II Symposium vom 22. bis 24 September 1966 in Magdeburg. – Magdeburg, 1968. – 246с.
47359
   Fortschrittsberichte zur Gas-Chromatographie. 1959. – Berl., 1961. – 272с.
47360
  Strug Andrzej Fortuna kasjera Spiewankiewicza / Strug Andrzej. – Warszawa. – 248с.
47361
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
V.137, N 11. – 1998


  1997. Vol. 46
47362
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
V.137, N 2. – 1998


  1997. Vol. 46
47363
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
Vol.137, N 1. – 1998


  1997. Vol. 46
47364
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
V.138, N 12. – 1998


  1997. Vol. 46
47365
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
V.138, N 11. – 1998


  1997. Vol. 46
47366
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
V.138, N 10. – 1998


  1997. Vol. 46
47367
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
V.138, N 9. – 1998


  1997. Vol. 46
47368
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
V.138, N 7. – 1998


  1997. Vol. 46
47369
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
V.138, N 6. – 1998


  1997. Vol. 46
47370
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
V.138, N 5. – 1998


  1997. Vol. 46
47371
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
Vol.139, N 11. – 1999


  1997. Vol. 46
47372
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
Vol.139, N 15. – 1999


  1997. Vol. 46
47373
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
Vol.139, N 14. – 1999


  1997. Vol. 46
47374
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
Vol.139, N 10. – 1999


  1997. Vol. 46
47375
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
Vol.139, N 9. – 1999


  1997. Vol. 46
47376
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
Vol.139, N 7. – 1999


  1997. Vol. 46
47377
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
Vol.139, N 4. – 1999


  1997. Vol. 46
47378
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
Vol.139, N 2. – 1999


  1997. Vol. 46
47379
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
Vol.140, N 10. – 1999


  1997. Vol. 46
47380
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
Vol.140, N 9. – 1999


  1997. Vol. 46
47381
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
Vol.140, N 8. – 1999


  1997. Vol. 46
47382
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
Vol.140, N 7. – 1999


  1997. Vol. 46
47383
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
Vol.140, N 5. – 1999


  1997. Vol. 46
47384
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
Vol.140, N 11. – 1999


  1997. Vol. 46
47385
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
Vol.140, N 3. – 1999


  1997. Vol. 46
47386
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
Vol.140, N 2. – 1999


  1997. Vol. 46
47387
   Fortune. – Amsterdam
Vol.140, N 4. – 1999


  1997. Vol. 46
47388
   Fortune. – Amsterdam
Vol.140, N 14. – 1999


  1997. Vol. 46
47389
   Fortune. – Amsterdam
Vol.140, N 15. – 1999


  1997. Vol. 46
47390
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
V.141, N 4. – 2000


  1997. Vol. 46
47391
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
V.141, N 6. – 2000


  1997. Vol. 46
47392
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
V.141, N 5. – 2000


  1997. Vol. 46
47393
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
V.144, N 10. – 2001


  1997. Vol. 46
47394
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
V.144, N 11. – 2001


  1997. Vol. 46
47395
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
V.145, N 1. – 2002
47396
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
V.145, N 8. – 2002
47397
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
V.145, N 7. – 2002
47398
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
V.145, N 6. – 2002
47399
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
V.145, N 5. – 2002
47400
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
V.145, N 4. – 2002
47401
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
V.145, N 3. – 2002
47402
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
V.145, N 2. – 2002
47403
   Fortune. – Amsterdam : Time Warner pabl., 1930-. – ISSN 0738-5587
Vol. 161, N 1. – 2010
47404
   Fortune. – Amsterdam : Time Warner pabl., 1930-. – ISSN 0738-5587
Vol. 161, N 2. – 2010
47405
   Fortune. – Amsterdam : Time Warner pabl., 1930-. – ISSN 0738-5587
Vol. 161, N 3. – 2010
47406
   Fortune. – Amsterdam : Time Warner pabl., 1930-. – ISSN 0738-5587
Vol. 161, N 4. – 2010
47407
   Fortune. – Amsterdam : Time Warner pabl., 1930-. – ISSN 0738-5587
Vol. 161, N 5. – 2010
47408
   Fortune. – Amsterdam : Time Warner pabl., 1930-. – ISSN 0738-5587
Vol. 161, N 6. – 2010
47409
   Fortune. – Amsterdam : Time Warner pabl., 1930-. – ISSN 0738-5587
Vol. 161, N 7. – 2010
47410
   Fortune. – Amsterdam : Time Warner pabl., 1930-. – ISSN 0738-5587
Vol. 161, N 8. – 2010
47411
   Fortune. – Amsterdam : Time Warner pabl., 1930-. – ISSN 0738-5587
Vol. 162, N 1. – 2010
47412
   Fortune. – Amsterdam : Time Warner pabl., 1930-. – ISSN 0738-5587
Vol. 162, N 2. – 2010
47413
   Fortune. – Amsterdam : Time Warner pabl., 1930-. – ISSN 0738-5587
Vol. 162, N 3. – 2010
47414
   Fortune. – Amsterdam : Time Warner pabl., 1930-. – ISSN 0738-5587
Vol. 162, N 4. – 2010
47415
   Fortune. – Amsterdam : Time Warner pabl., 1930-. – ISSN 0738-5587
Vol. 162, N 5. – 2010
47416
   Fortune. – Amsterdam : Time Warner pabl., 1930-. – ISSN 0738-5587
Vol. 162, N 6. – 2010
47417
   Fortune. – Amsterdam : Time Warner pabl., 1930-. – ISSN 0738-5587
Vol. 162, N 7. – 2010
47418
   Fortune. – Amsterdam : Time Warner pabl., 1930-. – ISSN 0738-5587
Vol. 162, N 8. – 2010
47419
   Fortune. – Amsterdam : Time Warner pabl., 1930-. – ISSN 0738-5587
Vol. 162, N 9. – 2010
47420
   Fortune. – Amsterdam : Time Warner pabl., 1930-. – ISSN 0738-5587
Vol. 162, N 10. – 2010
47421
  Rofheart Martha Fortune made his sword / Rofheart Martha. – New York, 1972. – 445с.
47422
  Hildebrand S.F. Forty-ninth annual report of the New Jersey state agricultural experiment station and the forty-first annual report of the New Jersey agricultural college experiment station / S.F. Hildebrand. – New Jersey : [S. n.], 1928. – XXIX, 336 p. – For or Hild ?
47423
   Forum for modern language studies. – Oxford : Oxford university press. – ISSN 0015-8518
Vol. 35, N 4. – 1999


  1997. Vol. 46
47424
   Forum for modern language studies. – Oxford : Oxford university press. – ISSN 0015-8518
Vol. 35, N 3. – 1999


  1997. Vol. 46
47425
   Forum for modern language studies. – Oxford : Oxford university press. – ISSN 0015-8518
Vol. 35, N 2. – 1999


  1997. Vol. 46
47426
   Forum for modern language studies. – Oxford : Oxford university press. – ISSN 0015-8518
Vol. 35, N 1. – 1999


  1997. Vol. 46
47427
   Forum for modern language studies. – Oxford : Oxford university press. – ISSN 0015-8518
Vol. 36, N 1. – 2000


  1997. Vol. 46
47428
   Forum for modern language studies. – Oxford : Oxford university press. – ISSN 0015-8518
Vol. 36, N 4. – 2000


  1997. Vol. 46
47429
   Forum for modern language studies. – Oxford : Oxford university press. – ISSN 0015-8518
Vol. 36, N 3. – 2000


  1997. Vol. 46
47430
   Forum for modern language studies. – Oxford : Oxford university press. – ISSN 0015-8518
Vol. 36, N 2. – 2000


  1997. Vol. 46
47431
   Forum for modern language studies. – Oxford : Oxford university press. – ISSN 0015-8518
Vol. 37, N 1. – 2001


  1997. Vol. 46
47432
   Forum for modern language studies. – Oxford : Oxford university press. – ISSN 0015-8518
Vol.39, N 3. – 2003


  1997. Vol. 46
47433
   Forum for modern language studies. – Oxford : Oxford university press. – ISSN 0015-8518
Vol.39, N 4. – 2003


  1997. Vol. 46
47434
   Forum for modern language studies. – Oxford : Oxford university press. – ISSN 0015-8518
Vol.39, N 1. – 2003


  1997. Vol. 46
47435
   Forum for modern language studies. – Oxford : Oxford university press. – ISSN 0015-8518
Vol.39, N 2. – 2003


  1997. Vol. 46
47436
   Forum for modern language studies. – Oxford : Oxford university press. – ISSN 0015-8518
Vol.40, N 1. – 2004


  1997. Vol. 46
47437
   Forum for modern language studies. – Oxford : Oxford university press. – ISSN 0015-8518
Vol.40, N 2. – 2004


  1997. Vol. 46
47438
   Forum for modern language studies. – Oxford : Oxford university press. – ISSN 0015-8518
Vol.40, N 3. – 2004


  1997. Vol. 46
47439
   Forum for modern language studies. – Oxford : Oxford university press. – ISSN 0015-8518
Vol.40, N 4. – 2004


  1997. Vol. 46
47440
   Forum of international development studies. – Nagoya. – ISSN 13413732
N 9. – 1998


  1997. Vol. 46
47441
   Forum of international development studies. – Nagoya. – ISSN 1341-3732
N 10. – 1999


  1997. Vol. 46
47442
   Forum of international development studies. – Nagoya. – ISSN 1341-3732
N 11. – 1999


  1997. Vol. 46
47443
   Forum of international development studies. – Nagoya. – ISSN 13413732
N 11. – 1999


  1997. Vol. 46
47444
   Forum of international development studies. – Nagoya. – ISSN 1341-3732
N 12. – 1999


  1997. Vol. 46
47445
   Forum of international development studies. – Nagoya. – ISSN 1341-3732
N 14. – 1999


  1997. Vol. 46
47446
   Forum of international development studies. – Nagoya. – ISSN 13413732
N 15. – 2000


  1997. Vol. 46
47447
   Forum of international development studies. – Nagoya. – ISSN 13413732
N 16. – 2000


  1997. Vol. 46
47448
   Forum of international development studies. – Nagoya. – ISSN 1341-3732
N 18. – 2001


  1997. Vol. 46
47449
   Forum of international development studies. – Nagoya. – ISSN 1341-3732
N 19. – 2001


  1997. Vol. 46
47450
   Forum of international development studies. – Nagoya. – ISSN 1341-3732
N 20. – 2001


  1997. Vol. 46
47451
   Forum of international development studies. – Nagoya. – ISSN 1341-3732
N 21. – 2002
47452
   Forum of international development studies. – Nagoya. – ISSN 1341-3732
N 22. – 2002
47453
   Forum of international development studies. – Nagoya. – ISSN 1341-3732
N 23. – 2003


  1997. Vol. 46
47454
   Forum of international development studies. – Nagoya. – ISSN 1341-3732
N 24. – 2003


  1997. Vol. 46
47455
   Forum of international development studies. – Nagoya. – ISSN 1341-3732
N 25. – 2004


  1997. Vol. 46
47456
   Forum of international development studies. – Nagoya. – ISSN 1341-3732
N 26. – 2004


  1997. Vol. 46
47457
   Forum of international development studies. – Nagoya. – ISSN 1341-3732
N 27. – 2004


  1997. Vol. 46
47458
   Forum of international development studies. – Nagoya. – ISSN 1341-3732
N 28. – 2005
47459
   Forum of international development studies. – Nagoya. – ISSN 1341-3732
N 29. – 2005
47460
   Forum of international development studies. – Nagoya. – ISSN 1341-3732
N 30. – 2005
47461
   Forum of international development studies. – Nagoya. – ISSN 1341-3732
N 31. – 2006
47462
   Forum of international development studies. – Nagoya. – ISSN 1341-3732
N 32. – 2006
47463
   Forum of international development studies. – Nagoya. – ISSN 1341-3732
N 33. – 2007
47464
   Forum of international development studies. – Nagoya. – ISSN 1341-3732
N 34. – 2007
47465
   Forum of international development studies. – Nagoya. – ISSN 1341-3732
N 35. – 2007
47466
   Forum of international development studies / Nagoya university, Graduate school of international development. – Nagoya. – ISSN 1341-3732
N 36. – 2008
47467
   Forum of international development studies / Nagoya university, Graduate school of international development. – Nagoya. – ISSN 1341-3732
N 37. – 2008
47468
   Forum of international development studies / Nagoya university, Graduate school of international development. – Nagoya. – ISSN 1341-3732
N 38. – 2009
47469
   Forum of international development studies / Nagoya university, Graduate school of international development. – Nagoya. – ISSN 1341-3732
N 39. – 2010
47470
   Forum of international development studies / Nagoya university, Graduate school of international development. – Nagoya. – ISSN 1341-3732
N 41. – 2012
47471
   Forum of international development studies / Nagoya university, Graduate school of international development. – Nagoya. – ISSN 1341-3732
N 42. – 2012
47472
   Forum of international development studies / Nagoya university, Graduate school of international development. – Nagoya. – ISSN 1341-3732
N 43. – 2013
47473
   Forum philosophicum. – Krakow
T.2. – 1997


  1997. Vol. 46
47474
   Forum philosophicum. – Krakow. – ISSN 14261898
T.3. – 1998


  1997. Vol. 46
47475
   Forum philosophicum. – Krakow. – ISSN 1426-1898
T.5. – 2000


  1997. Vol. 46
47476
   Forum Polonijne. – Lublin. – ISSN 1234-2807
N 4 (10). – 1996
47477
  Кирилюк О. Forum shopping та forum non conveniens: вибір найбільш зручної юрисдикції // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 78-85. – ISSN 2227-7056
47478
   Forum Wissenschaft / Bund demokratischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. – Marburg : DdWi. – ISSN 0178-6563
Jg. 27, Nr. 1, Marz : Die Kurve kriegen in Okonomie + Arbeit aus Unrecht + Lobbyismus. – 2010
47479
   Forum Wissenschaft / Bund demokratischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. – Marburg : DdWi. – ISSN 0178-6563
Jg. 27, Nr. 2, Mai : Nach - Denk - Ansatze. – 2010
47480
   Forum Wissenschaft / Bund demokratischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. – Marburg : DdWi. – ISSN 0178-6563
Jg. 27, Nr. 3, October : Militarisches, deutsch. – 2010
47481
   Forum Wissenschaft / Bund demokratischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. – Marburg : DdWi. – ISSN 0178-6563
Jg. 27, Nr. 4, Dezember : Kinder und Jugend. – 2010
47482
   Forum Wissenschaft / Bund demokratischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. – Marburg : DdWi. – ISSN 0178-6563
Jg. 28, Nr. 1, April : Soziale Bewegungen. – 2011
47483
   Forum Wissenschaft / Bund demokratischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. – Marburg : DdWi. – ISSN 0178-6563
Jg. 28, Nr. 2, Juni : Armut und soziale Ausgrenzung. – 2011
47484
   Forum Wissenschaft / Bund demokratischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. – Marburg : DdWi. – ISSN 0178-6563
Jg. 28, Nr. 3, September : 40 Jahre BAfoG. – 2011
47485
   Forum Wissenschaft / Bund demokratischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. – Marburg : DdWi. – ISSN 0178-6563
Jg. 28, Nr. 4, Dezember : Energiedemokratie. – 2011
47486
   Forum Wissenschaft / Bund demokratischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. – Marburg : DdWi. – ISSN 0178-6563
Jg. 29, Nr. 1, Marz : Glucksforschung. – 2012
47487
   Forum Wissenschaft / Bund demokratischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. – Marburg : DdWi. – ISSN 0178-6563
Jg. 29, Nr. 2, Juni : 20 Jahre nach Rio. – 2012
47488
   Forum Wissenschaft / Bund demokratischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. – Marburg : DdWi. – ISSN 0178-6563
Jg. 29, Nr. 3, September : Bildungszugange und - ausschlusse. – 2012
47489
   Forum Wissenschaft / Bund demokratischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. – Marburg : DdWi. – ISSN 0178-6563
Jg. 29, Nr. 4, Dezember : Rankings und Wissenschaftsmessungen. – 2012
47490
   Forum Wissenschaft / Bund demokratischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. – Marburg : DdWi. – ISSN 0178-6563
Jg. 30, Nr. 1, Marz : Wissenschaft und Armut. – 2013
47491
   Forum Wissenschaft / Bund demokratischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. – Marburg : DdWi. – ISSN 0178-6563
Jg. 30, Nr. 2, Juni : Migration und Flucht. – 2013
47492
   Forum Wissenschaft / Bund demokratischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. – Marburg : DdWi. – ISSN 0178-6563
Jg. 30, Nr. 3, September : Bildung und Religion. – 2013
47493
   Forum Wissenschaft / Bund demokratischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. – Marburg : DdWi. – ISSN 0178-6563
Jg. 30, Nr. 4, Dezember : Kritische Psychologie - work in progress. – 2013
47494
   Forum Wissenschaft / Bund demokratischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. – Marburg : DdWi. – ISSN 0178-6563
Jg. 31, Nr. 1, Marz : Europa vor der Wahl. – 2014
47495
   Forum: Council of Europe
NN 1-4. – 1995
47496
   Forum: Council of Europe
NN 1-3. – 1996
47497
   Forum: Du Council de L"Europe
N 4. – 1996
47498
  Trokhimchuck P. Forundation of relaxed optics / Petro Trokhimchuck. – Lutsk : Vezha, 2006. – 60p. – ISBN 966-600-214-0
47499
  Dygard Thomas Forward Pass / Dygard Thomas. – New York, 1990. – 186с.
47500
  Asimov I. Forward the foundation / Isaac Asimov. – Toronto a.o. : Bantam books, 1994. – 477 p.
47501
  Калиниченко Александр Forza Italia // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 5. – С. 28-30 : фото
47502
  Gad I. Fosfataseaktiviteten : i serum og organer ved staseicterus / I. Gad. – Kjobenhavn : Nordisk Forlag Arnold Busck, 1948. – 129 S.
47503
   Fosforul in agricultura.. – [Bucuresti] : Ed. Acad. RSR. – (Chinizarea agriculturii)
2. – 1974. – 317p.
47504
  Kryshtofovich A. Fossil forests as a compass of the past : From report of 16 intern. geolog. congress, 1933 / A. Kryshtofovich. – Washington : [S. n.], 1935. – 1 p.
47505
  Sahleanu E. Fossile Spalaxreste aus der Bukowina (Spalax fossilis) / E. Sahleanu. – Cernauti : [S. n.], 1932. – P. 147-160. – Bulet. facult. de Stiinte din Cernauti, B. 6; Ale or Sahn?
47506
  Padalka A.I. Fostering clinical thinking in dental doctors through post-graduation professional training / A.I. Padalka, V.G. Kostenko, O.V. Sheshukova // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Білаш С.М., Безкоровайна І.М. [та ін.]. – Полтава, 2019. – Т. 19, вип. 1 (65). – С. 101-104. – ISSN 2077-1096


  Формування професійного мислення у лікарів-стоматологів на етапі післядипломної освіти.
47507
  Radovic-Marcovic Fostering creativity, cognitive ablities and entrepreneurhip behaviour trough new education models // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 8 (146). – С. 363-379 : tabl., fig. – Bibliogr.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
47508
   Foto-Jahrbuch International 1966. – Lpz., 1965. – 214с.
47509
  Brauer Egon Foto-Kino-Optik. / Brauer Egon, K.L. Schimrich. – 2. verb. und erw. Aufl. – Leipzig, 1959. – 414с.
47510
  Loose Erhard Foto-optik kurz und verstandlich / Loose Erhard. – Halle
1. – 1956. – 48с.
47511
  Loose Erhard Foto-optik kurz und verstandlich / Loose Erhard. – Halle
2. – 1956. – 48с.
47512
   Foto Jahrbuch 1961. – Halle, 1960. – 198с.
47513
   Foto Jahrbuch 1962. – Halle, 1962. – 197с.
47514
  Longhin S. Fotodermatoze / S. Longhin, A. Popescu. – Bucuresti : Editura Academiei RSR, 1972. – 189s.
47515
  Milbauer Milos Fotoelasticimetrie a jeji pouziti v praxi / Milbauer Milos. – Praha, 1953. – 140 с.
47516
  Willsberger J. Fotofaszination : kameras. Bilder. Fotografen / J. Willsberger. – Gutersloh ; Berlin ; Munchen ; Wien : Bertelsmann Lexikon-Verlag, 1975. – [185] S., pag.var. – ISBN 3-570-08686
47517
  Gisman Stanislaw Fotografia barwna dla amatorow. / Gisman Stanislaw. – Warszawa, 1962. – 144с.
47518
  Ligocki Alfred Fotografia i sztuka / Ligocki Alfred. – Warszawa, 1962. – 132с.
47519
  Uchanska A. Fotografia w dziennikarstwie i reklamie - nowe trendy / Anita Uchanska // Studia medioznawcze / Instytut dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2015. – Nr 1 (60). – S. 107-117. – ISSN 1641-0920
47520
  Mierzecka Janina Fotografia zabytkow i dziel sztuki / Mierzecka Janina. – Warszawa, 1959. – 126с.
47521
  Mierzecka Janina Fotografia zabytkow i dziel sztuki / Mierzecka Janina. – Wyd. 2, poprawione i uzupelnione. – Warszawa, 1972. – 192с.
47522
  Cyprian Tadeusz Fotografia. Technika i technologia / Cyprian Tadeusz. – Wyd. 5. popr. i uzup. – Warszawa, 1962. – 498 с.
47523
  Hlavac Ludovit Fotograficky detail ako metoda tvorby / Hlavac Ludovit. – Bratislava, 1964. – 112с.
47524
  Macek Jaromir Fotograficky receptar pro cernobilou fotografii / Macek Jaromir, Paspa Karel. – Praha, 1958. – 248с.
47525
  Kulhanek Jaroslav Fotograficky receptar. / Kulhanek Jaroslav. – Praha, 1959. – 88с.
47526
  Rinka Erich Fotografie im klassen Kampf: Ein Arbeiterfotograf erinnert sich / Rinka Erich. – Leipzig, 1981. – 233с.
47527
  Rossing Roger Fotografie mit der "Praktica" / Rossing Roger. – Leipzig, 1974. – 245с.
47528
  Rossing Roger Fotografie mit der "Praktica" / Rossing Roger. – Leipzig, 1975. – 245с.
47529
  Hak Miroslav Fotografie z let 1940-1958. / Hak Miroslav. – Praha, 1959. – 28с.
47530
   Fotografie. 1928-58. – Praha, 1959. – 20с.
47531
  Hartwig E. Fotografika / E. Hartwig. – Warszawa : Wyd-wo Arkady, 1960. – 188, [4] s. : fotoil.
47532
   Fotografishce Fernerkundung der Erde: Experimente auf der Orbitalstation "Salut-6". – Berlin, 1983. – 217с.
47533
  Benes Oldrich Fotografovani dokumentu / Benes Oldrich. – Praha, 1959. – 80с.
47534
  Kreyser Ryszard Fotografujemy. / Kreyser Ryszard. – Wyd. 2. – Warszawa, 1975. – 243с.
47535
  Swiatkiewicz Andrzej Fotogrametria / Swiatkiewicz Andrzej. – Warszawa, 1977. – 330с.
47536
  Csorgeo Tibor Fotohibak / Csorgeo Tibor, Sevcsik Jeno. – Budapest, 1967. – 124с.
47537
  Reichel Theofil Fotokatody / Reichel Theofil, Jedlicka Miroslav. – Praha, 1963. – 146с.
47538
   Fotokino-Lexikon. – Halle, 1964. – 412с.
47539
  Quinones F. Fotos de carne : recordatorio / Fernando Quinones ; interludio de Antonio Gala. – [Madrid] : Silex, 1990. – 134 p. – (Silex Literatura). – ISBN 84-7737-019-2
47540
  Andrei Constantin Fotostabilizarea polimerilor cu amine impiedicate steric. / Andrei Constantin. – Bucuresti, 1990. – 240с.
47541
  Andrei Fotostabilizarea polimerilor cu amine impitdicate steric. / Andrei, , Constantin. – Bucuresti, 1990. – 240с.
47542
  Strebeyko P. Fotosynteza / P. Strebeyko. – Warszawa : Pastwowe wyd-wo naukowe, 1964. – 225s. – (Biblioteka Problemow ; T. 73)
47543
   Fototaschenbuch. – Leipzig, 1974. – 280с.
47544
   Fototaschenbuch 1959. – 2. neu bearb. Jahrgang. – Halle, 1958. – 335с.
47545
  Fouchard Ph. Fouchard, Gaillard, Goldman on international commercial arbitration / Fouchard, Gaillard, Goldman ; ed. by Emmanuel Gaillard and John Savage. – The Hague ; Boston ; London : Kluwer Law International, 1999. – XXXIII, 1280 p. – ISBN 90-411-1025-9
47546
  Col Hubert Fouche: the unprincipled patriot / Col Hubert. – New York, 1971. – 347 p.
47547
  Berlinov M. Foundation analysis and design / M. Berlinov ; [translated from the Russian by Alexander B. Kuznetsov]. – Moscow : Mir, 1990. – 303 p.
47548
  Soroka Yu. Foundation of Legion of Ukrainian Sich Riflemen // 100 key events in Ukraian history / Y. Soroka. – Kharkiv : Folio, 2018. – P. 112-113. – (True History Series). – ISBN 978-966-03-8514-6
47549
  Kaplan M. Foundations and frontiers of music education. / M. Kaplan. – New York, 1966. – 261с.
47550
  Monika Wojcik. Foundations in the Polish Legislation in Comparison with Other European States // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 312-315
47551
  Gaskill Herbert Foundations of Analysis. / Gaskill Herbert, P.P. Narayanaswami. – New York : Harper & Row, 1989. – 639 p. – ISBN 0-06-044734-6
47552
  Pipes A. Foundations of art and design / Alan Pipes. – 2th ed. – London : Laurence King Publishing, 2008. – 272 p. : ill., tab., phot., portr. – Bibliogr.: p. 262-263. – ISBN 978-1-85669-578-7
47553
  Davydov V.V. Foundations of biological chemistry : (tutorial on biochemistry for foreign students of medical department of higher education institutions) / V.V. Davidov, A.I. Bozhkov, N.P. Rudko ; Min. of education a. science of Ukraine, V.N. Karazin Kharkov Nat. Univ. – Kharkiv : V.N. Karazin Kharkov National University, 2015. – 399, [1] p. : ill., tab. – Бібліогр. наприкінці частин. – ISBN 978-966-285-120-5
47554
  Kautsky Karl Foundations of Christianity: a study in Christian origins. / Kautsky Karl. – Authorised transl. from 13th German ed. – New York, 1972. – 480с.
47555
   Foundations of computing and decision sciences. – Szczecin. – ISSN 0867-6356
Vol.26, N 3. – 2001


  1997. N 73
47556
   Foundations of contemporary education.. – New Haven, 1966. – 262с.
47557
  Curry S.S. Foundations of expression : Studies and problems for developing the voice, body, and mind in reading and speaking / S.S. Curry, . – Boston : The Expression com., 1920. – 319p.
47558
  Block S.B. Foundations of financial management / Stanley B. Block, Geoffrey A. Hirt. – 9th ed. – Boston a.o. : Irwin: McGraw-Hill, 2000. – 30,682p. + 1 CD-ROM + 1 tab. – (The Irwin/McGraw-Hill series in finance, insurance and real estate / [Ed.] Stephen A. Ross). – ISBN 0-07-228336-X
47559
  Shapiro A.C. Foundations of multinational financial management / Alan C. Shapiro, Atulya Sarin. – 6th ed. – Hoboken : John Wiley & Sons, 2009. – XVII, 542 p. : ill., tab. – Index: p. 533-542. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-0470-12895-4
47560
  Bradshaw M. Foundations of physical geography / Michael Bradshaw, Ruth Weaver. – Dubuque a.o. : WCB, 1995. – 15,442 p. : ill. – ISBN 0-697-25075-X
47561
   Foundations of Psychoneuroimmunology. – New York : Aldine, 1985. – 480p.
47562
  Sogrin Vladimir Founding Fathers of the United States: Historical Portraits / Sogrin Vladimir. – Moscow, 1988. – 325с.
47563
  Farhadoglu Kamil Fountains Square : Looking Back in History // Visions of Azerbaijan / The European Azerbaijan society. – Baku, 2010. – January/February. – С. 24-27. – ISBN 978-9952-806-82-3
47564
  Goodman Grant Four aspects of Philippine-Japanese relations, 1930-1940. / Goodman Grant. – New Haven, 1967. – 238с.
47565
  Bushnell C. Four blondes / Candace Bushnell. – London : Abacus, 2006. – 307, [3] p. – Copyright 2000. – (Bestselling author of Sex and the city and Trading up). – ISBN 978-0-349-11403-3
47566
   Four classic American novels. – New York, 1969. – 245с.
47567
   Four classic American novels: The scarlet letter by N. Hawthorne: The adventures of Huckleberry Finn by M. Twain; The red badge of courage by S. Crane; Billy Budd by H. Melville. – New York a.o., 1979. – 744с.
47568
  Shakespeare W. Four comedies / W.Shakespeare. – London : Penguin books, 1996. – 678р. – Contents: The taming of the shrew/Ed. by G.R.Hibbard. A midsummer night"s dream/Ed. by S.Wells. As you like it/Ed. by H.J.Oliver. Twelfth night/Ed. by M.M.Mahood. – (Penguin classics). – ISBN 0-14-043454-2
47569
   Four English comedies of the 17th and 18th centuries : Volpone; The way of the world; She stoops to conquer; The school for scandal. – Harmondsworth, 1976. – 414с.
47570
   Four English comedies of the 17th and 18th centuries: Volpone; The way of the world; The stoops to conquer; The scholl for scandal. – Harmondsworth, 1967. – 414с.
47571
   Four Great American Classics. – Toronto a.o., 1986. – 79с.
47572
   Four great comedies of the restoration and eighteenth century: Wycherley, Cogreve, Goldsmith, Sheridan. – New York, 1963. – 321с.
47573
  Chekhov Anton Four great plays by Anton Chekhov / Chekhov Anton. – New York, 1963. – 244с.
47574
  Rybka E. Four hundred years of the Copernican heritage / E. Rybka. – Cracow : Jagellonian University, 1964. – 236 p.
47575
  Williams N. Four letters of love / Niall Williams. – London : Picador, 1997. – [5], 342 p. – ISBN 0-330-35269-5
47576
  Adamyan Nora Four lives : short stories / Nora Adamyan. – Moscow, 1965. – 164 с. – (Library of soviet short stories)
47577
  Williams Tennessee Four plays / Williams Tennessee. – New York : A signet classic, 1976. – 127 p.
47578
  Aristophanes Four plays by Aristophanes. / Aristophanes. – New York, 1984. – 619с.
47579
   Four plays of our time. – Toronto a. o., 1960. – 399с.
47580
  Kaplan V. Four plays. / V. Kaplan. – 2. – M., 1954. – 119с.
47581
  James Henry Four selected novels: The Americans. - The Europeans.- Daisy Miller. - An International episode / James Henry. – N.Y., 1946. – 572с.
47582
  Melville Herman Four short novels / Melville Herman. – New York, 1963. – 281с.
47583
  Melville Herman Four short novels / Melville Herman. – Toronto, 1971. – 281с.
47584
   Four soviet plays. – Moscow, 1937. – 427s.
47585
  Wells H.G. Four stories / H.G. Wells; Обработка С.А. Крейнес и С.С. Толстого. – 5-е изд. – Москва : Изд-во лит-ры на иностранных языках, 1950. – 31 p.
47586
   Four Stories by American Women. – Harmondsworth, 1990. – 241 p.
47587
   Four symposia on folklore. – Bloomington, 1953. – 340с.
47588
  Curtis Richard Four weddings and a funeral / Curtis Richard; Retold by C.Gilchrist. – Harlow : Longman; Pearson education, 1999. – 7,71p. – На обкл.: A Mike Newell film. – (Penguin readers : Level 5 / Series ed.: A.Hopkins, J.Potter). – ISBN 0-582-40262-X
47589
  Triebel H. Fourier analysis and function spaces / H.Triebel. – Leipzig : Teubner, 1977. – 168 p. – (Teubner-Texte zur Mathematik)
47590
  Ehrenpreis Leon Fourier analysis in several complex variables / Ehrenpreis Leon. – New York : Wiley-Interscience, 1970. – XIII,506p. – (Tracts in mathematics ; Vol.17 ; Pure and applied mathematics; A series of texts and monographs). – ISBN 471 23400 1
47591
  Goldberg Richard Fourier transforms / Goldberg Richard. – Cambridge : Un-ty press, 1962. – 8, 76 p. – (Cambridge tracts in mathematics and mathematical physics ; 52)
47592
  Steele J.D. Fourteen weeks in chemistry / J. Dorman Steele. – New York ; Chicago : A.S. Barnes & Company, 1873. – 310 p., ill.
47593
   Fourteenth International Congress of genetics : Plenary sessions symposia. Abstracts. – Moscow : Nauka, 1978. – 131p.
47594
   Fourteenth Texas Symposium on relativistic astrophysics. – New York : New York Academy of Sciences, 1989. – 698 p.
47595
   Fourth annual report for the period ending June 30, 1960. – Washington. – 44с.
47596
   Fourth colloquium in biological sciences: blood-brain transfer. – New York : The New York academy of sciences, 1988. – 324p. – (Annals of the New York academy of sciences ; vol. 529). – ISBN 0-89766-455-8
47597
   Fourth Conference on Clay Mineralogy and Petrology in Kosice. – Praha : Univerzita Karlova, 1972. – 145p.
47598
   Fourth formator symposium on mathematical methods for the analysis of large-scale systems: Proceedings of a symposium held in Liblice near Prague, may 18-21, 1982. – Prague, 1983. – 611с.
47599
   Fourth International Conference on power electronics and variable speed drives. – London : Peter Peregrinus, 1990. – 561 p. – (IEE Conference Publication ; Nr 324). – ISBN 0-86341703-5. – ISSN 0537-9989
47600
   Fourth Liege colloquium on ocean hydrodynamics. Univ. of Liege 20-24 March 1972. – Liege, 1973. – 216с.
47601
   Fourth World Meteorological Congress. – Geneva, Switzerland : Secretariat of the World Meteorological Organization
WMO-№.142. RC. 23 : Abridged Report With Resolution. – 1963. – 208p.
47602
  Green R.G. Fox encephalitis / R.G. Green; Medical School, University of Minnesota, Minneapolis, Minn. – {S. l. : s. n.], 1936. – 5 p. – Reprinted from: Veterinary medicine, Vol. 31, No. 12, December, 1936
47603
  Бемер С. Fox Pro 2.6 для Windows : пер. с нем. / С. Бемер. – Киев : Торгово-издательское бюро BHV, 1995. – 464 с.
47604
  MacGinley Patrick Foxprints / MacGinley Patrick. – Harmondsworth, 1986. – 282с.
47605
  Кауфельд Дж. FoxPro 2.6 For Windows для "чайников" / Дж. Кауфельд. – Киев : Диалектика, Информейшн Компьютер Энтерпрайз, 1996. – 264с. – ISBN 5-7707-2149-9
47606
  Гончаров А. FoxPro в примерах версии 2.5, 2.6, 3.0 / А. Гончаров. – Санкт-Петербург : Питер, 1995. – 160с. – ISBN 5-88782-032-2
47607
  Гончаров А. FoxPro в примерах. Версии 2.5, 2.6, 3.0 / А. Гончаров. – Санкт-Петербург : Питер, 1995. – 160 с.
47608
  Kostogryz V.P. FPGA and GPU computing in Bioinformatics // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – P. 169-177. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Біоінформатика і обчислювальна біологія - дві суміжні (подібні) області, що використовують методи прикладної математики, інформатики, статистики та штучного інтелекту для розв"язання специфічних задач (які потребують надскладних обчислень) в ...
47609
  Preclik Vladimir Fr. Jar. Rubes / Preclik Vladimir. – Praha, 1948. – 31с.
47610
  Dolansky Julius Fr. Lad. Celakovsky, 1852-1952 / Dolansky Julius. – Praha, 1952. – 48с.
47611
  Seibt I. Fr. Wagner"s Deutsch-lateinische Phraseologie nach den besten Quellen zum Gebrauche der....... – Prag, 1847. – 1686 стб.
47612
  Peitgen H.-O. Fractals for the Classroom / H.-O. Peitgen, H. Jurgens, D. Saupe. – New York : Springer-Verlag. – ISBN 0-387-97041-X
P. 1 : Introduction to Fractals and Chaos. – 1992. – 452 p.
47613
  Mishura Yu. Fractional Cox–Ingersoll–Ross process with non-zero "mean" / Yu. Mishura, Yurchenko-Tytarenko // Modern Stochastics: Theory & Applications / Vilnius university ; Taras Shevchenko national university of Kyiv ; edit. board.: K. Kubilius, Yu. Mishura, L. Sakhno [et al.]. – Kyiv; Vilnius, 2018. – Vol. 5, n. 1. – Р. 99-111. – ISSN 2351-6046
47614
  Mishura Y. Fractional Cox–Ingersoll–Ross process with small Hurst indices / Y. Mishura, Yurchenko-Tytarenko // Modern Stochastics: Theory & Applications / Vilnius university ; Taras Shevchenko national university of Kyiv ; edit. board.: K. Kubilius, Yu. Mishura, L. Sakhno [et al.]. – Kyiv ; Vilnius, 2019. – Vol. 6, n. 1. – P. 13-39. – ISSN 2351-6046


  Дробовий процес Кокса – Інгерсолла – Росса з малими індексами Херста. "In this paper the fractional Cox–Ingersoll–Ross process on R+R+ for H<1/2H<1/2 is defined as a square of a pointwise limit of the processes YY, satisfying the SDE of the form ...
47615
  Simionescu Cristofor Fractionarea compusilor macromoleculari / Simionescu Cristofor, C.V. Uglea. – Bucuresti, 1969. – 292с.
47616
  Milanovsky S. Fracturing of the Crust - Geological and Geophysical View / S. Milanovsky, V. Nikolaevskiy // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 4. – С. 106. – ISSN 0203-3100
47617
  Heise Joachim Fragen an die Geschichte der DDR / Heise Joachim, Hofmann Jurgen. – Berlin, 1988. – 221с.
47618
   Fragen des Internationalen Privatrecht Acht Beitrage von Vertretern der sozialistischen Rechtswissenschaft. – Berl., 1958. – 256с.
47619
   Fragen des lyrischen Schaffens. – Hf. 18. – Halle, 1960. – 84с.
47620
  Wroblewski Andrzej Fragetowe Lyzeczki, czyli jak sie robi fortune / Wroblewski Andrzej. – Warszawa : Czytelnik, 1955. – 233 s.
47621
  Ommundsen A. Fragment.uib.no // Абстракти доповідей та програма наукового семінару "Fragmentology: теорія та практика роботи із рукописними та стародрукованими фрагментами" : [14 груд. 2018 р.] / "Frаgmеntоlоgу: теорія та практика роботи із рукописними та стародрукованими фрагментами", наук. семінар. – Київ : [б. в.], 2018. – P. 51


  Середньовічні рукописи Норвегії.
47622
  Оммундсен Ослаг Fragment.uib.no // Абстракти доповідей та програма наукового семінару "Fragmentology: теорія та практика роботи із рукописними та стародрукованими фрагментами" : [14 груд. 2018 р.] / "Frаgmеntоlоgу: теорія та практика роботи із рукописними та стародрукованими фрагментами", наук. семінар. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 50


  Середньовічні рукописи Норвегії.
47623
  Aristotelis Fragmenta : Aristotelis, qui ferebantur librorum / Aristotelis, qui ferebantur librorum ; Aristotelis, coll. Valentinus Rose. – Lipsiae (Leipzig) : Teubner, 1886. – 463 p. – На обкл. назва латинською мовою
47624
   Fragmenta faunistica. – Warszawa. – ISSN 00159301
T.39, N17/24. – 1996


  1997. Vol. 46
47625
   Fragmenta faunistica. – Warszawa. – ISSN 00159301
T.39, N10/16. – 1996


  1997. Vol. 46
47626
   Fragmenta faunistica. – Warszawa. – ISSN 0015-9301
T.43, N 1/8. – 2000


  1997. Vol. 46
47627
   Fragmenta faunistica. – Warszawa. – ISSN 0015-9301
T.43, N 9/17. – 2000


  1997. Vol. 46
47628
   Fragmenta Latina codioun in bibliotheca Universitatis Budapestinensis. – Budapest, 1983. – 286с.
47629
  Semenov-Tian-Shanskij Fragmenta monographiae generis Lethrus Scop / Andreas Semenov // Компакт - 229177 / Семенов-Тян-Шанский [Sеmеnоv Тіаn- Shаnskіj]. – С. 475-525
47630
  Флюелер Хрістоф Fragmentarium.ms // Абстракти доповідей та програма наукового семінару "Fragmentology: теорія та практика роботи із рукописними та стародрукованими фрагментами" : [14 груд. 2018 р.] / "Frаgmеntоlоgу: теорія та практика роботи із рукописними та стародрукованими фрагментами", наук. семінар. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 46
47631
  Flueler C. Fragmentarium.ms // Абстракти доповідей та програма наукового семінару "Fragmentology: теорія та практика роботи із рукописними та стародрукованими фрагментами" : [14 груд. 2018 р.] / "Frаgmеntоlоgу: теорія та практика роботи із рукописними та стародрукованими фрагментами", наук. семінар. – Київ : [б. в.], 2018. – P. 47
47632
  Torrente Ballester Fragmentos de Apocalipsis / Torrente Ballester. – Barcelona, 1982. – 398 p.
47633
  Tschitscherine T.S. Fragments d"une revision des Scaritini (Coleoptera, Carabidae) des regions palearctique et paleantarctique; synopsis des genres et des Scarites (Fabr.) / par T. Tschitscherine (St.-Petersbourg). (Oeuvre po sthume) // Компакт - 228113 / T.C. [Tschitscherine S T. Чичepин. – С. 257-260
47634
  Tschitscherine T.S. Fragments d"une revision des Scaritini (Coleoptera, Carabidae) des regions palearctique et paleantarctique; synopsis des genres et des Scarites (Fabr.) / par T. Tschitscherine (St.-Petersbourg). (Oeuvre po sthume) // Компакт - 229166 / T.C. [Tschitscherine S T. Чичepин. – 11 с.
47635
  Potocki Jan Fragments historiques et geographiques sur la Scythie, la Sarmatie et les slaves / recueillis et commente par le comte Jean Potocki. – A Brunsvic [Braunschweig] : Dans la librairie des ecoles
T. 1. – 1796


  На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини ...
47636
  Lukin D. Fragments of old-printed books as endpapers (case studies from the collection of Maksymovych Scientific Library of Taras Shevchenko National University of Kyiv) // Абстракти доповідей та програма наукового семінару "Fragmentology: теорія та практика роботи із рукописними та стародрукованими фрагментами" : [14 груд. 2018 р.] / "Frаgmеntоlоgу: теорія та практика роботи із рукописними та стародрукованими фрагментами", наук. семінар. – Київ : [б. в.], 2018. – P. 16
47637
  Harrington Michael Fragments of the century. / Harrington Michael. – New York, 1973. – 246с.
47638
  Burgomistrenko T. Fragments of the early printed books in the Cyrillic manuscript codices of the 17th c from the Institute of Manuscript of VNLU: issues of attribution and inclusion into the electronic resource // Абстракти доповідей та програма наукового семінару "Fragmentology: теорія та практика роботи із рукописними та стародрукованими фрагментами" : [14 груд. 2018 р.] / "Frаgmеntоlоgу: теорія та практика роботи із рукописними та стародрукованими фрагментами", наук. семінар. – Київ : [б. в.], 2018. – P. 14
47639
  Voloshenko S. Fragments of the early printed books in the manuscript codices as a source for attribution of the covers (the case studies of Jerusalem Typikon and the Menaion from the Institute of Manuscript VNLU) // Абстракти доповідей та програма наукового семінару "Fragmentology: теорія та практика роботи із рукописними та стародрукованими фрагментами" : [14 груд. 2018 р.] / "Frаgmеntоlоgу: теорія та практика роботи із рукописними та стародрукованими фрагментами", наук. семінар. – Київ : [б. в.], 2018. – P. 25
47640
  Bondar N. Fragments of the early printed books of the 16th - 17th c. as a source for attribution and investigation of a counterfeit printing // Абстракти доповідей та програма наукового семінару "Fragmentology: теорія та практика роботи із рукописними та стародрукованими фрагментами" : [14 груд. 2018 р.] / "Frаgmеntоlоgу: теорія та практика роботи із рукописними та стародрукованими фрагментами", наук. семінар. – Київ : [б. в.], 2018. – P. 29
47641
  Hnatenko L. Fragments of the old Cyrillic manuscript codices: the problem of attribution and description (case study of the collection of the Institute of Manuscript of VNLU) // Абстракти доповідей та програма наукового семінару "Fragmentology: теорія та практика роботи із рукописними та стародрукованими фрагментами" : [14 груд. 2018 р.] / "Frаgmеntоlоgу: теорія та практика роботи із рукописними та стародрукованими фрагментами", наук. семінар. – Київ : [б. в.], 2018. – P. 21
47642
  Kulviecas L. Fragments on history of physics and mathematics / Liubomiras Kulviecas ; [ed. by Donata Kulviecaite, Kestutis Arlauskas]. – 3rd rev. ed. – Vilnius : Petro ofsetas, 2010. – 191 p. : fig. – Текст англ., лит., нім., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-609-420-083-0
47643
  Kulviecas L. Fragments on history of physics and mathematics = Фрагменты из истории физики и математики / Liubomiras Kulviecas. – 4th rev. ed. – Vilnius : Petro ofsetas, 2012. – 191, [1] p. : ill. – Текст англ., рус., лит., нем. - Рез. рус., англ. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-609-420-226-1
47644
   Fragmenty filozoficzne. – Warszawa
2. – 1959. – 332с.
47645
  Rzhevska D.O. Frame semantics approach to japanese mimetics and their ways of translation // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 1 (181). – С. 431-433


  Фреймовий семантичний підхід до японської міметики та способів її перекладу.
47646
  Kurtonina N.J. Frames and labels : A modal analysis of categorial inference: Academisch proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de Universiteit Utrecht / N. J.Kurtonina; Universiteit van Amsterdam, Institute for logic, language and computation. – Amsterdam : [S. n.], 1995. – XII, 174, [3] p. – Bibliogr.: P.167. – (ILLC dissertation series 1995-8). – ISBN 90-7479528-5
47647
  Marquardt J. Frames of reference : art, history, and world / Janet Marquardt, Stephen Eskilson. – Boston [etc.] : McGraw-Hill, 2005. – 16, 383 p. : ill. + 1 CD-ROM. – ISBN 0-07-282948-6
47648
  Komochkova O. Framework of future linguists" research activities: the UK experience // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. Акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. І. Зязюна ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2020. – Т. 10, вип. 2/3. – P. 48-57. – ISSN 2308-4081


  Науково-дослідницька підготовка майбутніх фахівців з лінгвістики в університетах Великої Британії відіграє надзвичайно важливе значення в процесі формування їхньої наукової культури та світогляду, дослідницької позиції, а також виховує в них повагу до ...
47649
  Bausys R. Framework of the decision support systems by neutrosophic sets / R. Bausys, I. Grebennik, S. Bekesiene // XXX international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2017)" : August 14-15, 2017 Vilnius, Lithuania : abstracts : dedicfted to 80-th anniversary of Professor Yurii Yermoliev / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2017)", intern. conference. – Київ : [б. в.], 2017. – P. 15. – ISBN 978-617-7530-07-6
47650
   Frameworks for monetary stability : Policy issues and country experiences: Papers present. at the 6th seminar on central banking, Washington, D. C. March 1-10, 1994. – Washington : International Monetary Fund, 1994. – XI,755p. – ISBN 1-55775-419-5
47651
  Moiseyenko O. Framing kyivan rus"in modern american media / O. Moiseyenko, D. Mazin // Мова: класичне - модерне - постмодерне : науковий журнал : щорічник / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; редкол.: Н. Кобченко, Н. Ясакова, Л. Васильєва [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 7. – C. 5-19. – ISSN 2522-9281
47652
  Gunew Sneja Framing marginality : Multicultural literary studies / Gunew Sneja. – Carlton : Melbourne univ. press, 1994. – 13,158p. – (Interpretations / General editor K.Ruthven). – ISBN 1039-6128
47653
  Zaporozhets O.Y. Framing of Russian Federation"s aggression in Ukraine by Russian media in early 2015 // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Копійка В.В., Дорошко М.С., Хмара М.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 131. – Р. 15-21. – ISSN 2308-6912


  The article examines Russian propaganda over the armed conflict in Eastern Ukraine. The research is based on the news stories of Russian TV channel "Pervij Kanal" during January-March 2015. The key topics of news stories were as follows: shelling of ...
47654
  Jorgensen R.F. Framing the net : the internet and human rights / Rikke Frank Jorgensen. – Cheltenham ; Northampton : Edward Elgar, 2013. – XII, 262 p. – Бібліогр.: с. 228-256 та в підрядк. при. – ISBN 978-1-78254-079-3
47655
  Trollope Anthony Framley parsonage / Trollope Anthony; With an introd.by G.Handley. – London : Campbell Publishers, 1994. – 587 p. – (Everyman"s Library ; 171 ; The Millennium Library). – ISBN 1-85715-171-2
47656
   Frana Sramek ve fotografii. – Praha, 1959. – 126с.
47657
  Баран Є. FRANC-TIREUR української літератури // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 14 червня (№ 12). – С. 12


  Творчий портрет Володимира Брюггена та його книги "Блокноти" і "Література і час"
47658
  Уен М. Francais / М. Уен, Е. Лівшиць. – К
3. – 1939. – 135с.
47659
  Уэн М. Francais / М. Уэн, Е. Лившиц. – изд. 2-е. – М
3. – 1940. – 144с.
47660
  Уэн М. Francais / М. Уэн, Е. Лившиц. – изд. 5-е. – Москва, 1944. – 144 с.
47661
  Уэн М. Francais / М. Уэн, Е. Лившиц. – изд. 6-е. – М
3. – 1945. – 144с.
47662
  Уэн М. Francais / М. Уэн, Е. Лившиц. – изд. 6-е. – М
3. – 1946. – 143с.
47663
  Уэн М. Francais / М. Уэн, Е. Лившиц. – изд. 7-е. – М, 1947. – 143с.
47664
  Бахарева Francais : Підручник фрнц. мови для 6-го класу середн. школи, (2-й рік навчання) / Бахарева М., Калачова З. ; пер. з 4-го вид. Учпедгізу РСФСР. – Вид. 4-е. – Київ ; Львів : Радянська школа, 1952. – 112 с.
47665
  Бахарева Francais : підручник фрнц. мови для 6-го класу середн. школи, другий рік навчання / Бахарева М., Калачова З. ; пер. з 7-го рос. вид. "Учпедгізу". – Вид. 8-е. – Київ ; Львів : Радянська школа, 1956. – 112 с.
47666
  Amon Evelyne. Francais : 3-e. Litterature et Methode / Evelyne. Amon, Yves. Bomati. – Paris : Hatier, 1989. – 352p. – ISBN 2-218-2068-1
47667
  Amon Evelyne Francais / Amon Evelyne, Bomati Yves. – Paris : Hatier, 1989. – ISBN 2-218-2068-1
47668
  Amon Evelyne Francais / Amon Evelyne, Bomati Yves. – Paris : Hatier, 1989. – ISBN 2-218-2068-1
47669
  Amon Evelyne Francais / Amon Evelyne, Bomati Yves. – Paris : Hatier, 1989. – ISBN 2-218-2068-1
47670
  Amon Evelyne Francais / Amon Evelyne, Bomati Yves. – Paris : Hatier, 1989. – ISBN 2-218-2068-1
47671
  Amon Evelyne Francais / Amon Evelyne, Bomati Yves. – Paris : Hatier, 1989. – ISBN 2-218-2068-1
47672
  Amon Evelyne Francais / Amon Evelyne, Bomati Yves. – Paris : Hatier, 1989. – ISBN 2-218-2068-1
47673
  Amon Evelyne Francais / Amon Evelyne, Bomati Yves. – Paris : Hatier, 1989. – ISBN 2-218-2068-1
47674
   Francais 3e: textxs et activites; langage et communication. – Paris, 1980. – 319с.
47675
  Ballot Marc Francais 4-3 perspectives : programme et instructions 1979 / Ballot Marc, Lafond Suzanne. – Paris : Editions Magnard, 1979. – 283,[4]p. : il. – ISBN 2-210-41490-3
47676
  Lopatine G. Francais commercial / G. Lopatine. – M., 1961. – 348с.
47677
  Sauvageot Aurelien Francais ecrit. Francais parle / Sauvageot Aurelien. – Paris, 1962. – 234с.
47678
  Genouvrier Emile Francais et exercices structuraux au C.E. I. / Genouvrier Emile, Gruwez Claudine. – Paris, 1972. – 224с.
47679
  Драненко Г.Ф. Francais, niveau avace DALF : підручник для ВНЗ / Драненко Г.Ф. – Київ ; Ірпінь : Перун, 2004. – 230, [2] с. : іл., табл. – ISBN 966-569-137-6
47680
  Опацкий С.Е. Francais, niveau debutant : учебник для высших учеб. заведений / С.Е. Опацкий. – Київ ; Ірпінь : Перун, 2005. – 312 с. : илл. – ISBN 966-569-088-4
47681
  Федотова Н. Francais. Підруч. франц. мови для 5 кл. серед. шк. / Н. Федотова, С. Маркова. – К.-Львів, 1951. – 160с.
47682
  Труа І. Francais. Підруч. франц. мови для 8-9 кл. / І. Труа, Л. Турчіна. – К.-Х., 1938. – 208с.
47683
  Бахарева М.І. Francais. Підручник фрнц. мови для 8-го класу середн. школи / Бахарева М. ; пер. з 5-го рос. вид. – Вид. 6-е. – Київ ; Львів : [б. в.], 1955. – 108 с.
47684
  Бахарева М.О. Francais. Підручник фрнц. мови для 8-го класу середн. школи / М. Бахарева, К. Лівшиц, Н. Теннова ; пер. з 6-го рос. вид. Учпедгізу. – Вид. 7-е. – Київ- ; Львів : Радянська школа, 1956. – 108 с.
47685
  Бахарева М.О. Francais. Підручник фрнц. мови для 8-го класу середн. школи / М. Бахарева, К. Лівшиц, Н. Теннова ; пер. з 7-го рос. вид. Учпедгізу. – Вид. 9-е. – Київ ; Львів : Радянська школа, 1958. – 107 с.
47686
  Бахарева М.О. Francais. Підручник фрнц. мови для 9-го класу середн. школи / Бахарева М., Цетлін Н. ; пер. з 4-го рос. вид. – Вид. 5-е. – Київ ; Львів : Радянська школа, 1955. – 108 с. : іл.
47687
  Бахарева М.І. Francais. Підручник фрнц. мови для 9-го класу середн. школи / Бахарева М., Цетлін Н. ; пер. з 6-го рос. вид. Учпедгізу. – Вид. 6-е. – Київ ; Львів : Радянська школа, 1956. – 107 с.
47688
  Бахарева М.І. Francais. Підручник фрнц. мови для 9-го класу середн. школи / Бахарева М., Цетлін Н. ; пер. з 6-го рос. вид. Учпедгізу. – Вид. 7-е. – Київ ; Львів : Радянська школа, 1957. – 108 с.
47689
  Бахарева М.І. Francais. Підручник фрнц. мови для 9-го класу середн. школи / Бахарева М., Цетлін Н. ; пер. з 6-го рос. вид. Учпедгізу. – Вид. 8-е. – Київ- ; Львів : Радянська школа, 1958. – 108 с.
47690
  Труа И. Francais. Уч. франц. яз. для 8-9 кл. / И. Труа, Л. Турчина. – М., 1937. – 287с.
47691
  Труа И. Francais. Уч. франц. яз. для 8-9 кл. / И. Труа, Л. Турчина. – 2-е изд... – М., 1938. – 240с.
47692
  Агаркова Н.А. Francais. Учеб. пособие по франц. яз. / Н.А. Агаркова. – Київ, 1961. – 288с.
47693
  Бахарева М.А. Francais. Учебник франц. яз. : для 9-го и 10-го класса сред. школы / Бахарева М., Лившиц Е., Теннова Н. ; под метод. ред. Н. Тенновой. – Изд. 8-е. – Москва : Учпедгиз, 1948. – 180 с.
47694
  Бахарева М.А. Francais. Учебник франц. яз. : для 8-го класса сред. школы / М.А. Бахарева, Е.И. Лившиц, Н.Н. Теннова. – Москва : Учпедгиз, 1950. – 112 с.
47695
  Бахарева М.А. Francais. Учебник франц. яз. : для 6-го класса сред. школы 2-й год обучения / Бахарева М.А., Калачева З.В. – Изд. 5-е. – Москва : Учпедгиз, 1953. – 127 с. : ил.
47696
  Бахарева М.А. Francais. Учебник франц. яз. : для 8-го класса сред. школы / Бахарева М.А. Лившиц Е.И., Теннова Н.И. – Изд. 5-е. – Москва : Учпедгиз, 1954. – 112 с. : ил.
47697
  Бахарева М.А. Francais. Учебник франц. яз. : для 9-го класса сред. школы / Бахарева М.А., Цетлин Н.Т. – Изд. 5-е. – Москва : Учпедгиз, 1955. – 112 с. : ил.
47698
  Бахарева М.А. Francais. Учебник франц. яз. : для 6-го класса сред. школы / Бахарева М.А., Калачева З.В. – Изд. 7-е. – Москва : Учпедгиз, 1955. – 127 с. : ил.
47699
  Бахарева М.А. Francais. Учебник франц. яз. : для 8-го класса сред. школы / Бахарева М.А., Лившиц Е.И., Теннова Н.И. – Изд. 6-е. – Москва : Учпедгиз, 1955. – 112 с. : ил.
47700
  Бахарева М.А. Francais. Учебник франц. яз. : для 9-го класса сред. школы / Бахарева М.А., Цетлин Н.Т. – Изд. 6-е. – Москва : Учпедгиз, 1956. – 109 с. : ил.
47701
  Бахарева М.А. Francais. Учебник франц. яз. : для 9-го класса сред. школы / Бахарева М.А., Цетлин Н.Т. – Изд. 8-е. – Москва : Учпедгиз, 1958. – 109 с. : ил.
47702
  Бахарева М.А. Francais. Учебник франц. яз. Для 9-го и 10-го класса сред. школы / Бахарева М., Левшиц Е., Теннова Н. ; под метод. ред. Н. Тенновой. – Изд. 3-е. – Москва : Учпедгиз, 1943. – 176 с.
47703
  Бахарева М.А. Francais. Учебник франц. яз. Для 9-го и 10-го класса сред. школы / Бахарева М., Левшиц Е., Теннова Н. – Изд. 4-е. – Москва : Учпедгиз, 1944. – 176 с.
47704
  Бахарева М.А. Francais. Учебник французского языка : для 6-го класса семилет. и сред. школы / Бахарева М., Мосевич Р., Фридман Ф. – Изд. 6-е. – Москва ; Л : Учпедгиз, 1946. – 115 с. : ил.
47705
  Бахарева М.А. Francais. Учебник французского языка : для 6-го класса семилет. и сред. школы / М. Бахарева, Р. Мосевич, Ф. Фридман. – Изд. 9-е. – Москва ; Л : Учпедгиз, 1947. – 115 с.
47706
  Менжинская В. Francais. Французский язык. Для 5-го класса средней школы / В. Менжинская, П. Люкэ. – 2-е изд. – Москва, 1935. – 112 с.
47707
  Penfornis J.-L. Francais.com : methode de francais professionnel et des affaires: debutant / Jean-Luc Penfornis. – Paris : CLE international, 2007. – 157 p. : ill. – ISBN 978-2-09-035424-9
47708
  Penfornis J.-L. Francais.com : сahier d"exercices: methode de francais professionnel et des affaires: debutant / Jean-Luc Penfornis. – Paris : CLE international, 2007. – 96 p. : ill. + Брошура "Francais.com.: cahier d"exercices: corriges" /J.-L. Penfornis. 15 p. – ISBN 978-2-09-035425-6
47709
  Decup Sabine Marie France-Angleterre : Les relations militaires de 1945 a 1962 / Decup Sabine Marie; Preface de J.-C.Jauffret. – Paris : Economica;Institut de strategie comparee, 1998. – 292p. – (Hautes etudes militaires ; 10). – ISBN 2-7178-3756-6
47710
   France. – Paris, 1961. – 144с.
47711
   France. – Paris : La documentation Francaise; Ministere des affaires etrangeres, 1995. – 264p. : ill. – ISBN 2-11-003398-3
47712
   France. – Paris : La Documentation francaise, 1999. – 272p. : il. – ISBN 2-11-004343-1
47713
  Johnson Douglas France and the Dreyfus affair / Douglas Johnson. – London : Blandford press, 1966. – 242 p. : ill. – (Blandford history series)
47714
  Laurens F.D. France and the Italo-Ethiopian crisis 1935-1936 / Franklin D. Laurens. – The Hague, Paris : Mouton, 1967. – 432 p. : ill.
47715
   France et Russie par un democrate. – Paris : E. Dentu, 1863. – 40 p.
47716
  Anusik Z. France in Sweden"s foreign policy in the era of Gustav III"s reign (1771-1792) / Zbigniew Anusik ; [transl.: Aleksandra Bartosiewicz, Malgorzata Lesniak]. – Lodz : Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego, 2016. – 568 p. – Bibliogr. in the notes. – ISBN 978-83-8088-283-6
47717
  Bloch France, oh France! : oeuvres choisies / Jean-Richard Bloch. – Moscou : Radouga, 1982. – 463 s.
47718
  Foyer Jean France, qu`ont-ils fait de ta liberte! : "Il faut que les Francais soient pour la France" / Foyer Jean. – Paris : Guibert, 1999. – 215p. – (Combats pour la liberte de l"esprit / Collect. dirigee par J.-P. Bled). – ISBN 2.86839-565-1
47719
  Bury T J.P. France. / T J.P. Bury. – London, New York, 1972. – 152с.
47720
   France. Les ententes professionnelles devant la loi. – Paris, 1953. – 194с.
47721
   France: A Dhaidon cultural guide. – Oxford, 1985. – 800с.
47722
  Guerard Albert France: A Modern History / Guerard Albert. – New edit. – Ann Arbor, 1969. – 578с.
47723
  Guizot M. France: In 8 vol. / M. Guizot, Guizot, de Witt; Black R., Hazeltine M.W. – New York, London
8. – 480с.
47724
  Knapp Wilfrid France: partial eclipse; From the Stavisky riots to the Nazi conquest / Knapp Wilfrid. – London, 1972. – 151с.
47725
  Kisterrskaya I. Franchising as a mode of Ukrainian enterprises"work under conditions of crisis : зб. наук. пр. / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин; [редкол. Л.В.Губерський (гол. ред) та ін.] // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 92, ч. 2. – С.32-46. – Бібліогр. вкінці ст.
47726
  Sitnicki M. Franchising model of commercialization of scientific libraries" services at research universities // Baltic journal of economic studies. – Riga, 2018. – Vol. 4, No. 2, March. – P. 214-221. – ISSN 2256-0742


  Франчайзингова модель комерціалізації послуг наукових бібліотек у науково-дослідних університетах.
47727
  Eckhardt Sandor Francia-magyar keziszotar / Eckhardt Sandor. – Budapest
5. – 1973. – 856с.
47728
  Eckhardt Sandor Francia-magyar szotar / Eckhardt Sandor. – Budapest
7. – 1965. – 480с.
47729
  Eckhardt Sandor Francia-magyar szotar / Eckhardt Sandor. – 11-k valtozatlan kiadas. – Budapest, 1983. – 560с.
47730
  Herman Jozsef Francia leiro nyelvtan / Herman Jozsef. – 2 resz. Kezirat. – Budapest, 1959. – 72с.
47731
  Ort Alexandr Francie. Vnitropoliticky vyvoj po druhe svetove valce / Ort Alexandr. – Praha, 1960. – 174с.
47732
   Francis Jammis et Thomas Braun. Correspondence (1898-1937). – Bruxelles, 1972. – 239с.
47733
  Liscak V. Franciscan Missions to China and the Czech Crown Lands (from the 16th to the 18th Century) // Archiv orientalni (AR OR) : journal of African and Asian studies / Akademy of sciences of the Czech Republic. – Praha, 2014. – Vol. 82, N 3. – P. 529-541. – ISSN 0044-8699
47734
  Eberbach Volker Francisco Pizarro: Glanz und Elend eines Conquistadors / Eberbach Volker. – Berlin, 1980. – 430с.
47735
  Meyer H. Franciska und der Student aus Trio / H. Meyer. – Berlin, 1973. – 336с.
47736
  Szenic Stanislaw Franciszek Liszt / Szenic Stanislaw. – Warszawa, 1975. – 541с.
47737
   Francja - dazenia i rzeczywistosc. – Warszawa, 1975. – 332с.
47738
  Straszewicz L. Francja / L. Straszewicz. – Warszawa : Pastwowe wyd-wo naukowe, 1972. – 348s.
47739
  Kocoj Henryk Francja a upadek Polski. Polskie rachuby na pomoc Francji w czasie sejmu Czteroletniego i insurekcji kosciuszkowskiej / Kocoj Henryk. – Krakow, 1976. – 187с.
47740
  Salmonowicz Stanislaw Francja pod jakobinska gwiazda. Szkice z dziejow rewolucji francuskiej / Salmonowicz Stanislaw. – Warszawa, 1966. – 222с.
47741
  Tusell J. Franco en la guerra civil : una biografia politica / J. Tusell. – Madrid : Tusquets Editores, 1992. – ISBN 84-7223-648-X
47742
  Sand G. Francois le Champi / George Sand ; adapte en francais facile par Brigitte Faucard-Martinez. – [Paris] : CLE International, 2006. – 63 p. : ill. – (Lectures CLE en francais facile). – ISBN 209-031799-X
47743
  Sand George Francois le Champi. La petite Fadette = Франсуа ле Шампи. Малышка Фадетт / Sand George. – Москва : Прогресс, 1978. – 432с.
47744
  Suffran Michel Francois Mauriac / Suffran Michel. – Paris, 1973. – 191с.
47745
  Bahtin M. Francois Rabelais si cultura populara in Evul Mediu si in Renastere. / M. Bahtin. – Bucuresti, 1974. – 541с.
47746
  Ort A. Francouzska kolonialni politika po 2. svetove valce / A. Ort. – Praha, 1968. – 422с.
47747
   Francouzska literatura. (Strucny nastin vyvoje). – Praha, 1960. – 272с.
47748
  Honty Tibor Francouzske socharstvi / Honty Tibor. – Praha, 1958. – 104с.
47749
  Hendrich Josef Francouzstina bezna a hospodarska. / Hendrich Josef, O. Kulik, J. Tlaskal. – Praha
2. – 1964. – 432с.
47750
  Hendrich Josef Francouzszina bezna a hospodarska. / Hendrich Josef, O. Kulik, J. Tlaskal. – Praha
1. – 1963. – 380с.
47751
   Francu XIX. G.S.ainavas. – Riga, 1963. – 24с.
47752
  Lysiak Waldemar Francuska sciezka / Lysiak Waldemar. – Warszawa, 1976. – 220с.
47753
  Gerhard Jan Francuzi / Gerhard Jan. – Warszawa : Czytelnik, 1965. – 181s.
47754
  Cherel A. Francuzki bez muke / A. Cherel. – Paris, Bruxelles, Dusseldorf, 1964. – 485с.
47755
  Charszewska Zofia Franek, jego pies i spolka / Charszewska Zofia. – Warszawa, 1956. – 96с.
47756
  Brinkman Jurgen Frank Mellenthin / Brinkman Jurgen. – Lpz., 1967. – 680с.
47757
  Brinkmann Jurgen Frank Mellenthin. / Brinkmann Jurgen. – Leipzig, 1976. – 680с.
47758
  Shelley Wollstanecraft Frankenstein / Mary Shelley Wollstanecraft; Przelozyl H.Goldmann. – Poznan : Wydawnictwo Poznanskie, 1989. – 223 s. – ISBN 83-210-0790-2
47759
  Shelley Marry Frankenstein / Shelley Marry; With an introd.by W.Lesser. – London : Campbell Publishers, 1992. – 231p. – (Everyman"s Library ; 62 ; The Millenium Library). – ISBN 1-85715-062-
47760
  Shelley Mary Frankenstein or, The Modern Prometheus / Shelley Mary. – Harmondsworth, 1985. – 270с.
47761
  Shelley M. Frankenstein. Adapted by Patrik Nobes : Посібник для навчання читання англійською мовою / M. Shelley. – Київ : Знання, 1995. – 64с. – ISBN 5-7770-0647-7
47762
   Frankfurt. – Munchen, 1991. – 64с.
47763
  Ember M. Frankfurt am Main / M. Ember. – Budapest : Panorama, 1974. – 212s.
47764
  Sohm R. Frankischen Recht und Romisches Recht : prolegomena zur deutschen Rechtsgeschichte / R. Sohm. – Weimar : Hermann Bohlau, 1880. – 84 S.
47765
  Leuchtenburg William Franklin D. Roosevelt and the New Deal 1932-1940. / Leuchtenburg William. – New York, 1963. – 390с.
47766
  Range Willard Franklin D. Roosevelt"s World Order / Range Willard. – Athens, 1959. – 219с.
47767
  Jakowlew N.N. Franklin D. Rousevelt / N.N. Jakowlew. – Berlin, 1977. – 606с.
47768
   Franklin"s autobiography. – New York : Henry Holt and company, 1912. – XXX, 231 р., port.
47769
   Franko from A to Z : mobile maze-exhibition / [Lviv nat. literarymemorial museum of Ivan Franko ; texts: B. Tykholoz, Natalia Tykholoz]. – Lviv : Дім Франка, 2019. – [62] p. : іл., портр. – Текст англ. – (Серія "Бібліотека Дому Франка" ; вип. 5)
47770
   Franko made in the U.S.S.R. : мистецька виставка з фондів Львів. нац. літ.-мемор. музею Івана Франка : каталог / [куратор виставки, упоряд. каталогу: М. Кобрин ; відпов. ред.: Б. Тихолоз]. – Львів : Дім Франка, 2021. – 190, [2] с. : іл. – Назва обкл.: Франко made in the U.S.S.R. - Розгорнутий тит. арк. – (Серія "Бібліотека Дому Франка" : (Спец. випуск Наук. вісника Нац. музею Івана Франка) ; Вип. 15)
47771
   Franko von A biz Z / [Nationales Iwan Franko Literatur und Erinnerungsmuseum in Lwiw ; der ideengeber und projektleiter: B. Tykholoz ; texte: B. Tykholoz, N. Tykholoz]. – Lwiw : Dім Франка, 2019. – [64] S. : ill. – (Серія "Бібліотека Дому Франка" ; вип. 6)
47772
   Franko: laboratorium : виставка сучасного мистецтва у Домі Франка / [Львів. нац. літ.-мемор. музей Івана Франка та ін. ; упоряд.: В. Одрехівський, Б. Тихолоз]. – Львів : Дім Франка : Львівська національна академія мистецтв, 2021. – 79, [1] с. : іл., портр. – (Серія "Бібліотека Дому Франка" ; вип. 13)
47773
   Frankotravel+ : guide / [idea, alignment, introductory word: B. Tykholoz ; texts: L. Bilio, M. Voloshanska, N. Hrom et al] ; Lviv Nat. memorial museum of Ivan Franko [etc.]. – Lviv : Dім Франка, 2021. – 223, [1] p. : ill. – ("Franko Hause Library" series ; iss. 11). – ISBN 978-966-2614-16-9
47774
   Frankreich. – Lpz., 1958. – 30с.
47775
  Marcel Roger Frankreich / Marcel Roger. – Berl., 1961. – 64с.
47776
  Koller H. Frankreich. Ein historischer Abriss / H. Koller, B. Topfer. – Berlin
1. – 1973. – 277с.
47777
  Koller H. Frankreich. Ein historischer Abriss / H. Koller, B. Topfer. – 2. uberarb. Aufl. – Berlin
2. – 1973. – 453с.
47778
  Koller Heinz Frankreich. Ein historischer Abriss / Koller Heinz, Topfer Bernhard. – 3. Aufl. – Berlin
1. – 1976. – 278 с.
47779
  Hille Horst Frankreich. Vorphilatelie, Abstempelungen und andere Besonderheiten / Hille Horst. – Lpz., 1961. – 140с.
47780
  Salinger David J. Franny / David J. Salinger. – K., 1995. – 64с.
47781
  Salinger J.D. Franny i Zooey / J.D. Salinger; Tlum.M.Skibniewska. – Warszawa : Czytelnik, 1981. – 250 s. – ISBN 8307002915
47782
  Knezek Libor Frano Kral / Knezek Libor. – Praha, 1953. – 88с.
47783
   Frano Stefunko. 1903-1968. Socharske dielo. – Martin, 1968. – 32с.
47784
   Frano Stefunko. 1903-1968. Socharske dielo. – Martin, 1968. – 32с.
47785
   Frano Stefunko. 1903-1973. Zbornik na 70. narod. narodneho umelca, profesora F.Stefunku. – Martin, 1974. – 151с.
47786
  Тарасова М. Franoais. / М. Тарасова, О. Городецкая. – М.
1. – 1938. – 127с.
47787
  Тарасова М. Franoais. / М. Тарасова, О. Городецкая. – М.
1. – 1939. – 135с.
47788
  Тарасова М. Franoais. / М. Тарасова, О. Городецкая. – 2-е вид. – К.
1. – 1939. – 131с.
47789
   Frans Masereel. Beitragen von Stefan Zweig, P. Vorms, G. Pommeranz-Leidtke und einer Bibliographie von Hanns-Conon von der Gabelenz. – Dresden, 1961. – 352с.
47790
   Frans Masereel. Einleitung von Berhhard Nowak. – Dresden, 1960. – 16с.
47791
  Менжинская В. Fransais. Французский язык. Для 7-го класса неполной средней и средней школы / В. Менжинская, П. Люкэ. – 3-е изд. – М.
3. – 1937. – 152с.
47792
  Менжинская В. Fransais. Французский язык. Для 7-го класса неполной средней и средней школы / В. Менжинская, П. Люкэ. – 4-е изд. – М.
3. – 1938. – 144с.
47793
  Менжинская В. Fransais. Французька мова. Підручник для 4-го класа початкової школи / В. Менжинская, П. Люкэ. – К., 1935. – 60с.
47794
  Менжинська В.Р. Fransais. Французька мова. Підручник для 5-го класа середньої школи / В.Р. Менжинська, П. Люке. – К., 1934. – 60с.
47795
  Менжинська В.Р. Fransais. Французька мова. Підручник для 7-го класа неповної середньої та середньої школи / В.Р. Менжинська, П. Люке. – К.-Х., 1938. – 132с.
47796
  Olivier R. Fransosisch - deutsches Worterbuch / R. Olivier. – Leipzig, 1964. – 708 p
47797
  Svetla Karolina Frantina / Svetla Karolina. – Praha, 1952. – 207с.
47798
  Svetla Karolina Frantina / Svetla Karolina. – Praha, 1974. – 225с.
47799
  Kusakova Helena Frantisek Bohumir Zverina. / Kusakova Helena. – Havlickuv Brod, 1959. – 78с.
47800
  Janu Jaroslav Frantisek Hecko: Prispevek k tematu spisovatel a doba / Janu Jaroslav. – Praha, 1967. – 149с.
47801
  Kotalik Jiri Frantisek Jiroudek / Kotalik Jiri. – Praha, 1959. – 12с.
47802
  Batha Fr. Frantisek Rehor. (1857-1899) / Fr. Batha. – Praha, 1964. – 16 s.
47803
  Dvorak Fr. Frantisek Tichy / Fr. Dvorak. – Praha, 1969. – 4с.
47804
  Klacel F.M. Frantiska Matause Klacela Dobroweda : spisu musejnich cislo XXVI / F.M. Klacel. – Praha : W kommissi u Kronbergra a Riwnace, 1847. – XXIV, 326 s. – (Mala encyklopedie nauk / Nakladem Ceskeno Museum ; Cislo VII)
47805
  Garas K. Franz Anton Maulbertsch 1724 -1796 : mit 332 Abbildungen und 16 Farbtafeln / K. Garas. – Budapest : Verlag der Ungarischen Akademie der Wissenschaften, 1960. – 333 S., CCXL Pl. Ill.
47806
  Grunwald Helmut Franz Fiedler und seine Zeit / Grunwald Helmut. – Halle, 1960. – 134с.
47807
  Schuh Franzjosef Franz Hebenstreit. 1747-1795. "Mensch unter Menschen" / Schuh Franzjosef. – Trier, 1974. – 80с.
47808
  Frynta Emanuel Franz Kafka lebte in Prag / Frynta Emanuel. – Praha, 1960. – 148с.
47809
  Szabolcsi Bence Franz Liszt an seinem Lebensabend / Szabolcsi Bence. – Budapest, 1959. – 144с.
47810
  Buchner Alexander Franz Liszt in Bohmen. / Buchner Alexander. – Praha, 1962. – 212с.
47811
  Hohle Thomas Franz Mehring. Sein Weg zum Marxismus 1869-1891 / Hohle Thomas. – Berl., 1956. – 342с.
47812
  Koch Hans Franz Mehrings Beitrag zur marxistischen Literaturtheorie / Koch Hans. – Berl., 1959. – 440с.
47813
  Goldschmidt Harry Franz Schubert-ein Lebensbild. / Goldschmidt Harry. – Berlin, 1954. – 372с.
47814
  Hug Fritz Franz Schubert. Tragik eines Begnadeten / Hug Fritz. – Munchen, 1978. – 498с.
47815
  Reimann Brigitte Franziska Linkerhand / Reimann Brigitte. – Berlin, 1974. – 584с.
47816
  Kohler F. Franzosisch-deutsches und deutsch-franzosisches Taschen-Worterbuch. – Leipzig : Philip Reclam jun., 1906. – 672 S.
47817
  Kohler G. Franzosisch-Deutsches und Deutsch-Franzosisches Taschen-Worterbuch / G. Kohler. – Leipzig, 1904. – 669, [11] s.
47818
  Olivier Rene Franzosisch-deutsches Worterbuch / Olivier Rene. – Leipzig, 1970. – 708с.
47819
  Telling Rudolf Franzosisch im deutschen Wortschatz: Lehn- und Fremdworter aus acht Jahrhunderten / Telling Rudolf. – Berlin, 1987. – 119с.
47820
  Gleissner Hubert Franzosische Aussprache. / Gleissner Hubert. – Halle, 1963. – 52с.
47821
   Franzosische Feenmarchen des 18. Jahrhunderts. – Berlin, 1974. – 543с.
47822
   Franzosische Liebesgeschichten von Nodier bis Maupassant. – 3. Aufl. – Leipzig : Philipp Reclam jun., 1959. – 655 S. : Ill.
47823
   Franzosische Malerei der zweiten Halfte des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts. Ermitage - Leningrad. – Leningrad, 1987. – 16с.
47824
   Franzosische Malerei Ende des XIX. - Anfang des XX. Jahrhunderts aus der Sammlung des Staatlichen Puschkin-Museums fur bildende Kunst. – Leningrad, 1970. – 11с.
47825
   Franzosische Revolution und deutsche Klassik: Beitrage zum 200. Jahrestag. – Weimar, 1989. – 340с.
47826
   Franzosische Revolutions-Musik. – Dresden, 1955. – 123с.
47827
   Franzosischen und sachsische Gesandtschaftsberichte aus Dresden und Paris. 1848-1849. – Berl., 1956. – 552с.
47828
  Sand G. Franзois le Champi. – Leipzig, 1851. – 96 p.
47829
  Тарасова М. Franсais / М. Тарасова, О. Городецкая. – М.
1. – 1938. – 128с.
47830
  Тарасова М. Franсais / М. Тарасова, О. Городецкая. – М.Л.
1. – 1947. – 140 с.
47831
  Тарасова М. Franсais / М. Тарасова, О. Городецкая. – М.Л.
1. – 1948. – 140с.
47832
   Frasario italiano-russo. – M., 1958. – 160с.
47833
   Frasario italiano-russo. – Москва : Прогресс, 1971. – 326с.
47834
  Pittano Giuseppe Frase fatta: capo ha: dizionario dei modi di dire, proverbi e locuzioni / Pittano Giuseppe. – Bologna, 1992. – 352с.
47835
  Olberg Gunter Frashspuren und andere Tierzeichen / Olberg Gunter. – Wittenberg, Lutherstadt : A. Ziemsen Verlag, 1959. – 112S.
47836
  Kochanowski Jan Fraszki / Kochanowski Jan. – Warszawa, 1956. – 88с.
47837
  Herrmann Ignat Frater z Podskali a jine prazske obrazky / Herrmann Ignat. – Praha, 1959. – 196с.
47838
   Fratia intre poporul roman si nationalitatile conlocuitoare, 1951. – 32с.
47839
  Antonovici I. Fratii Gheorghie si Neculai Rosca-Codrianu : fundatoriiLiceului si Scoalei Secundare - Profesionale de fete Din Barlad / I. Antonovici. – Barlad : Munteanu, 1908. – L, 124 p. : ill.
47840
  Sadoveanu Mihail Fratii Jderi / Sadoveanu Mihail. – Edit. a 5-a. – Bucuresti
Vol. 1. – 1966. – 312с.
47841
  Sadoveanu Mihail Fratii Jderi / Sadoveanu Mihail. – Edit. 5. – Bucuresti
Vol. 2. – 1966. – 288с.
47842
  Sadoveanu Mihail Fratii Jderi / Sadoveanu Mihail. – Edit. a 5. – Bucuresti
Vol. 3. – 1966. – 360с.
47843
  Fedin Konstantin Fratii. / Fedin Konstantin. – Bucuresti, 1961. – 504с.
47844
  Klen D. Fratrija. Feud opatije sv. Mihovila nad limom u Istri i njegova sela (XI-XVIII st.). / D. Klen. – Rijeka, 1969. – 230с.
47845
  Bruns Marianne Frau Doktor privat. / Bruns Marianne. – Halle, 1957. – 202с.
47846
  Fontane Theodor Frau Jenny Treibel / Fontane Theodor. – Leipzig, 1971. – 206с.
47847
  Fontane Theodor Frau Jenny Treibel / Fontane Theodor. – Berlin, 1978. – 112с.
47848
  Fontane Theodor Frau Jenny Triebel / Fontane Theodor. – Berlin, 1959. – 192с.
47849
  Binion Budolph Frau Lou: Nietzsche"s wayward disciple / Binion Budolph; Kaufmann W. – Princeton, 1968. – 587с.
47850
  Walther Frau Welt, ich hab von dir getrunken / Walther, von der Vogelweide. – Berlin : Rutten @ Loening, 1979. – 357 S.
47851
  Vorobiov D. Fraud detection system / D. Vorobiov, V. Danilov // XXX international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2017)" : August 14-15, 2017 Vilnius, Lithuania : abstracts : dedicfted to 80-th anniversary of Professor Yurii Yermoliev / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2017)", intern. conference. – Київ : [б. в.], 2017. – P. 133-134. – ISBN 978-617-7530-07-6
47852
  Feder K.L. Frauds, myths, and mysteries : Science and pseudoscience in archaeology / Kenneth L. Feder. – 4th ed. – Boston a.o. : McGraw-Hill; Mayfield, 2002. – 18,355 p. : ill. – ISBN 0-7674-2722-X
47853
   Frauen der Goethezeit in ihren Briefen. – Berlin, 1960. – 754с.
47854
  Bereshnaja N. Frauen im Kampf fur den Frieden / N. Bereshnaja, J. Blinowa. – Moskau, 1987. – 119с.
47855
   Frauen im Spiegel der Kunst. – Leipzig, 1972. – 236с.
47856
   Frauen in der Deutschen Demokratischen Republik. – Berlin, 1958. – 46с.
47857
  Hieblinger I. Frauen in unserem Staat. Einige Probleme der Forderung der Frau unter den Bedingungen der wissenschaflich-technischen Revolution in der DDR / I. Hieblinger. – Berlin, 1967. – 157с.
47858
  Vollmer M Frauen in Unternehmen / M Vollmer. – Munchen : Verlag moderne industrie, 1993. – 201s
47859
  Knappe Joachim Frauen ohne Manner / Knappe Joachim. – Halle (Saale), 1975. – 400с.
47860
   Frauen um Erich Muhsam: Zenzl Muhsam und Franziska zu Reventlow : Sechste Erich-Muhsam-Gesellschaft-Tagung in Malente, 12-14 Mai 1995. – Lubeck, 1996. – 138S. : Ill. – (Schriften der Erich-Muhsam-Gesellschaft / Hrsg. in Zusammenarbeit mit der Gustav-Heinemann-Bildungsstatte, Malente ; Hf. 11). – ISBN 3-931079-13-9
47861
  Lipowski Egbert Frauen und Monde / Lipowski Egbert. – Berlin, 1976. – 224с.
47862
  Bienert R. Frauen verantworten Freiheit : Portrats glaubiger Frauen aus der Zeit der ersten Frauenbewegung von Regina Bienert / R. Bienert. – Leipzig : St. Benno-Verlag GmbH, 1989. – 131 S. – ISBN 3-74-62-0419-1
47863
  Schweickert W.K. Frauen Wollen erobert werden / W.K. Schweickert. – Berlin, 1962. – 222с.
47864
  Bruyn Gunter de Frauendienst. / Bruyn Gunter de. – Halle-Leipzig, 1986. – 336с.
47865
   Frauenrecht in Ost und West deutschland / Berghahn Sabine, Fritzsche, , Andrea. – Berlin, 1991. – 222с.
47866
  Fuller F. Frauenschuh und Riemenzunge / F. Fuller. – Wittenberg, Lutherstadt : A.Ziemsen Verlag, 1955. – 48S. : Mit Farbtafel, 29 Aufnahmen und 5 Ziechnungen des Verfassers
47867
  Fuller F. Frauenschuh und Riemenzunge / F. Fuller. – Auf. 3. – Wittenberg, Lutherstadt : A.Ziemsen Verlag
Teil 1 : Orchideen Mitteleuropas. – 1981. – 63S. : Mit 56 Abbildungen und 2 Farbtafeln
47868
  Cervantes Saavedra Miguel de Fraulein Cornelia. Mit sieben Holzstichen von Imre Reiner / Cervantes Saavedra Miguel de. – Leipzig, 1962. – 64с.
47869
  Epalza Mikel ded Fray Anselm Turmeda ("Abdallah al-Taryuman) y su polemica islamo-cristiana / Epalza Mikel ded; ed.,traduc. y estudio de la Tuhfa. – Madrid : Hiperion, 1994. – 518 p. : il. – (Serie Mayor). – ISBN 84-7517-399-3
47870
  Rincon Javier Salazar Fray Luis de Leon y Cervantes / Rincon Javier Salazar. – Madrid, 1980. – 86 s.
47871
  Koziara Stanislaw Frazeologia biblijna w jezyku polskim / Koziara Stanislaw. – Krakow : Wyd-wo naukowe Akademii pedagogicznej, 2001. – 340s. – (Prace monograficzne / Akademia pedagogiczna im. Komisji edukacji narodowej w Krakowie ; nr.320). – ISBN 83-7271-134-8
47872
   Frazeologija v jezikoslovju in drugih vedah = Phraseologie in der Sprachwissenschaft und anderen Disziplinen = Phraseology in linguistics and other branches of science = Фразеология в языкознании и других науках : Europhras Slovenija 2005, [Strunjan, 12-14 sept. 2005]. – Ljubljana : [s. n.], 2007. – 618 s. – ISBN 978-961-237-203-3
47873
  Lansius Thomas Fred. Achillis ducis Wurtembergiae etc. Consultatio de principatu inter provincias Europae : Accedunt hac edit. de Svecorum, & Batavorum regionibus, succcesibus & virtutibus Dissertationes / Opera & studio Thomae Lansii. – Editio novissima. – Amstelodami (Amsterdam) : Apud Ioannem Ianssonium, 1636. – [14], 774, [86] p.
47874
  Chaskolskaia M. Frederic Joliot-Curie : tr. du russe / M. Chaskolskaia. – Moscou : Editions Mir, 1968. – 262 p.
47875
  Pacaut Marcel Frederick Barbarossa / Pacaut Marcel. – London, 1970. – 224с.
47876
   Fredеrick Engels: His Life and Work. – Moscow, 1987. – 466 с.
47877
  Jacobs Lou Free-lance magazine photography / Jacobs Lou. – New York, 1970. – 160с.
47878
   Free among the free. – Kiev, 1968. – 64с.
47879
   Free China review. – Taipei. – ISSN 0016-030X
Vol.49, N 12. – 1999


  1997. Vol. 46
47880
   Free China review. – Taipei. – ISSN 0016-030X
Vol.49, N 11. – 1999


  1997. Vol. 46
47881
   Free China review. – Taipei. – ISSN 0016-030X
Vol.50, N 1. – 2000


  1997. Vol. 46
47882
   Free China review. – Taipei. – ISSN 0016-030X
Vol.50, N 3. – 2000


  1997. Vol. 46
47883
   Free China review. – Taipei. – ISSN 0016-030X
Vol.50, N 2. – 2000


  1997. Vol. 46
47884
  Bordag M. Free energy and entropy for an impurity in a periodic background in one dimension / M. Bordag, I.G. Pirozhenko // Journal of physics and electronics / Oles Honchar Dnipro National University ; ed.-in-chief V.V. Skalozub ; ed. board: V.F. Bashev, J. Bohacik, M. Bordag [et al.]. – Dnipro, 2020. – Vol. 28 (2). – С. 29-38. – ISSN 2616-8685
47885
  Paiva Barreto Free involutions on torus semi-bundles and the Borsuk-Ulam Theorem for maps into "R" / Paiva Barreto, Daciberg Lima Goncalves, D. Vendruscolo // Hiroshima mathematical journal / Hiroshima university, Department of mathematics, Graduate school of science. – Hiroshima, 2016. – Vol. 46, nr 3. – P. 255-270. – ISSN 0018-2079
47886
  Івчук К.О. Free jazz як стиль у світових та українських виконавських практиках // Людина. Діалог. Цифрова культура : зб. матеріалів круглих столів та конф. 2021 р. : (у 3 ч.) / [Нац. акад. мистецтв України, Ін-т культурології НАМ України, Ін-т пробл. сучас. мистецтва НАМ України ; редкол.: Г.П. Чміль та ін. ; упоряд.: І.Б. Зубавіна, І.В. Кузнєцова]. – Київ : ІК НАМ України, 2021. – С. 141-143. – ISBN 978-966-2241-65-5
47887
  Hohenberg John Free press / Hohenberg John. – London; New York, 1973. – 528с.
47888
   Free radicals in molecular biology, aging, and disease. – New York : Raven Press
Volume 27 : Aging. – 1984. – 416с.
47889
  Smolla Rodney Free speech in an open society / Smolla Rodney. – New York, 1992. – 429с.
47890
  Friedman Milton Free to choose: a personal statement / Friedman Milton, Friedman Rose. – New York, 1979. – 330с.
47891
  Friedman Milton Free to choose: a personal statement / Friedman Milton, Friedman Rose. – San Diego a.o., 1990. – 338с.
47892
  Klimikova Free trade area in Europe and consumer protectoin / Klimikova, A. Sabolova // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 2). – С. 12-21
47893
  Safonik L. Free will discourse // The days of science of the faculty of philosophy - 2019 : intern. sci. conf. (April 23-24, 2019) / Min. of education a. science of Ukraine, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; [ed. board: A. Konverskyi et al.]. – Kyiv : Київський університет, 2019. – P. 37-38
47894
  Synytsya A. Free will in choice situation from the standpoint of biological naturalism // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – P. 125-132. – (Серія філософські науки ; вип. 17). – ISSN 2078-6999
47895
  Эбен М. FreeBSD. Энциклопедия пользователя [Электронный ресурс] : Администрирование: искусство достижения равновесия / Майкл Эбен, Брайан Таймэн. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : DiaSoft, 2002. – 719 с. – ISBN 966-7992-09-9
47896
  Cranston Maurice Freedom / Cranston Maurice. – London : Longmans, Green and co., 1967. – VII,131p.
47897
  Ischuk-Pazuniak Freedom and Old Testament Subjects in Lesia Ukrainka’s Lyrics and Dramatic Poems // Леся Українка: ідея свободи України у спектрі світової цивілізації : розвідки і доповіді / Іщук-Пазуняк. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2008. – P. 405-411. – ISBN 978-966-355-009-1


  Свобода та старозавітні сюжети у ліриці та драматичних поемах Лесі Українки.
47898
  Apresyan Z. Freedom and the artist. / Z. Apresyan. – Moscow, 1968. – с.
47899
  Weisbach Robert Freedom bound : a history of America"s civil rights movement / Weisbach Robert; with the research assistance of D. Cathcart. – New York : A plume book, 1991. – XV, 2335 p. : ill. – Bibliogr.: p.319-335. – ISBN 0-452-26553-3
47900
  Maciulaitis V. Freedom of Agreement in Labour Relations: Challenges of EU Law Transposition // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – № 3 (86). – С. 56-57. – ISSN 1993-0909
47901
  Rahim Mia Mahmudur Freedom of association in the Bangladeshi garment industry: A policy schizophrenia in labour regulation / Rahim Mia Mahmudur, Islam Sk Samidul // International labour review. – Geneva, 2020. – Vol. 159, N 3. – P. 423-446. – ISSN 0020-7780
47902
   Freedom of conscience : a comparative law perspective / [Gr. Blicharz, M. Olszowka, J. Potrzeszsz et. al.] ; ed. by Blicharz Grzegorz. – Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwosci, 2019. – 424 p. – Авт. зазнач. в змісті. – Бібліогр.: с. 399-424 та в підрядк. прим. – (Prawo Publiczne). – ISBN 978-83-66344-12-9
47903
  Ognevaya Ye. Freedom of conscience for Soviet citizens / Ye. Ognevaya. – K., 1980. – 63с.
47904
  Havrilyuk O. Freedom of conscience in a socialist society / O. Havrilyuk. – Kiev, 1984. – 140с.
47905
  Barmenkov A. Freedom of conscience in the USSR / A. Barmenkov. – M., 1983. – 181с.
47906
   Freedom of expression, free flow of information, freedom of media : CSCE/OSCE Main Provisions 1975-2007 / OSCE ; The Representative on freedom of the media // Свобода самовыражения, свободный поток информации, свобода средств массовой информации : основные положения СБСЕ/ОБСЕ, 1975-2007 гг. / Орг. по безобасности и сотрудничеству в Европе ; Представитель по вопросам свободы СМИ. – Вена : ОБСЕ, 2007. – P. 1-39. – ISBN 3-9501955-5-6
47907
   Freedom of religion : a comparative law perspective / [Gr. Blicharz , P. Sobczyk, B. Serra et al.] ; ed. by Grzegorz Blicharz. – Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwosci, 2019. – 220 p. – Авт. зазнач. в змісті. – Бібліогр.: с. 203-221 та в підрядк. прим. – (Prawo Publiczne). – ISBN 978-83-66344-14-3
47908
   Freedom of speech : a comparative law perspective / [Gr. Bilcharz, Federico Fernandez de Bujan, M.A. Vannery et al.] ; ed. Blicharz Grzegorz. – Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwosci, 2019. – 580 p. – Авт. зазнач. в змісті. – Бібліогр.: с. 533-580 та в підрядк. прим. – (Prawo Publiczne). – ISBN 978-83-66344-04-4
47909
  Hampshire Stuart Freedom of the individual. / Hampshire Stuart. – New York, 1965. – 112с.
47910
   Freedom of the media - freedom through media? / eds. Ralf Hohlfeld, Ralph Kendlbacher, Oliver Hahn. – Bochum ; Freiburg : Projekt Verlag, 2015. – 384 p. – На обкл.: Crossmedia and quality journalism. Co-funded by the Tempus programme of the European Union. – (Global journalism research series / ed.: Oliver Hahn, Roland Schroeder, ISSN 1865-1615 ; vol. 4). – ISBN 978-3-89733-369-7
47911
  Taylor Henry Osborn Freedom of the mind in history / Taylor Henry Osborn. – London : Macmillan, 1924. – 12,297p.
47912
  Seldes G. Freedom of the press / G. Seldes. – Cleveland, New York : The World publishing co., 1935. – 380 p. – Bibliogr.: p.379-380
47913
  Fast H. Freedom Road. / H. Fast. – Moscow, 1949. – 302с.
47914
  Fast Howard Freedom Road. / Fast Howard. – Leningrad-Moscow, 1952. – 199с.
47915
  Fast H. Freedom Road. / H. Fast. – Kiev, 1954. – 156с.
47916
  Гродзинський М. FREEWAT: вільні та відкриті інструменти для управління водними ресурсами / М. Гродзинський, Д. Свідзинська // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 3. – C. 46-48. – ISBN 978-617-7069-38-5
47917
  Khomenko I.A. Freezing precipitation in the Ukraine / I.A. Khomenko, N.P. Chakina // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 57. – С. 49-53 : Рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0868-6939
47918
  Бец Н. FreeZone VS. офшори: в чому різниця? // Юридична газета. – Київ, 2019. – 19 листопада (№ 48). – С. 15
47919
  Schendel Arthur van Fregata Johanna Maria / Schendel Arthur van. – Praha, 1959. – 148с.
47920
  Hoffmann Walter Frei von Furcht? Der Weg ist das goldene Zeitalter / Hoffmann Walter. – Berl. – 111с.
47921
   Freiberg. – Leipzig, 1978. – 104с.
47922
   Freie Universitat Berlin: Namens- und Vorlesungsverzeichnis, Sommersemester 1990. – Berlin, 1990. – 795с.
47923
   Freie Universitat Berlin: Namens- und Vorlesungsverzeichnis, Wintersemester 1990/91. – Berlin, 1990. – 805с.
47924
   Freie Universitat Berlin: Namens- und Vorlesungsverzeichnis. Sommersemester 1991. – Berlin, 1991. – 853с.
47925
   Freie Universitat Berlin: Namens- und Vorlesungsverzeichnis. Wintersemester 1992/93. – Berlin, 1992. – 878с.
47926
  Vesper E. Freier Fall / E. Vesper. – Dortmund : Weltkreis, 1983. – 246 S.
47927
  Moser Ernst Freiheit / Moser Ernst. – Memmingen, 1986. – 308с.
47928
  Lewald Fanny Freiheit des Herzens. / Lewald Fanny. – Berlin, 1987. – 371с.
47929
  Hacker F. Freiheit die sie meinen : Ohnmacht, Mudigkeit und Todesfurcht, Grenzen des Wissens und Konnens, Naturliche und gessellschaftliche Freiheit, Gleicheit und Gerechtigkeit / Friedrich Hacker. – Munchen : Wilhelm Goldmann Verlag, 1978. – 503, [1] S. – ISBN 3-442-11254-0
47930
  Schneider R. Freiheit und Gehorsam / R. Schneider. – Munchen, 1967. – 144с.
47931
  Kasper H. Freiheit und Planung im englischen Schulwesen der Gegenwart. / H. Kasper. – Braunschweig, 1967. – 175с.
47932
  Klenner Hermann Freiheit, Gleichheit und so weiter. / Klenner Hermann. – Berlin, 1978. – 143с.
47933
  Cernea Egon Freikolben-Verbrennungskraftmaschinen. Theorie-Berechnung-Konstruktion-Anwendung / Cernea Egon. – Berl., 1962. – 368с.
47934
  Behning Arvid Freilebendes Polypodium hydriforme Uss. der Wolga bei Saratow / Behning Arvid, 1913. – 2S. – Окремий відбиток з: Zoologischen Anzeiger, B. 41, N.4
47935
  Freiligrath Ferdinand Freiligraths Werke in einem Band / Freiligrath Ferdinand. – Berlin-Weimar, 1976. – 261с.
47936
  Hammer Franz Freistaat Gotha im Kapp-Putsch. / Hammer Franz, 1955. – 124с.
47937
  Matura Freistilringen / Matura, Papp a. – Berl., 1957. – 248с.
47938
  Volkel Ulrich Freitags beim Angeln / Volkel Ulrich. – Berlin : Der Kinderbuchverlag, 1973. – 59 S.
47939
  David Kurt Freitags wird gebadet. / David Kurt. – Berlin, 1966. – 106с.
47940
  Heinz Hellmuth Freitel und der Plauensche Grund- / Heinz Hellmuth. – Lpz., 1957. – 64с.
47941
  Hanke Helmut Freizeit in der DDR. / Hanke Helmut. – Berlin, 1979. – 182с.
47942
  Schmitt Erich Freizeitlexikon / Erich Schmitt. – Berlin : Eulenspiegel Verl., 1982. – 351S. : Il. – Миниатюрное издание
47943
  Prorok Leszek Freja-zimna bogini milosci. Maly teatr / Prorok Leszek. – Wroclaw, 1977. – 144с.
47944
  Mistrik J . Frekvencia slov v Slovencine / Jozef Mistrik ; Slov. akad. vied. – Bratislava : Vud-vo Slov. akad. vied, 1969. – 726 s.
47945
  Rackwitz Erich Fremde Pfade- unbekannte Meere / Rackwitz Erich. – Lpz. - Jena, 1959. – 328с.
47946
  Simon Erik Fremde Sterne / Simon Erik. – Berlin, 1979. – 199с.
47947
  Schreyer Wolfgang Fremder im Paradies / Schreyer Wolfgang. – Halle, 1966. – 382с.
47948
   Fremdheit als Problem und Programm:die literariische Ubersetzung zwischen Tradition und Moderne. – Berlin : Erich Schmidt Verlag, 1997. – 296S. – Bibl.S.294-296. – (Gottinger Beitrage zur Internationalen Ubersetzungsforschung ; Bd.14). – ISBN 3-503-03767-5
47949
   Fremdsprachige Schriftsteller. – Leipzig, 1971. – 712с.
47950
   Fremdsprachige Schriftsteller. – Leipzig, 1972. – 712с.
47951
   Fremdworterbuch. – Lpz., 1954. – 688с.
47952
   Fremdworterbuch. – Lpz., 1958. – 688с.
47953
   Fremdworterbuch. – Lpz., 1959. – 688с.
47954
   Fremdworterbuch. Neu durchgesehene und durch einen Nachtrag erw. Ausgabe. – Lpz., 1961. – 720с.
47955
   Fremuni konvencia pala e protekcia/ arakhipen nacional minoriteturengi. Ukraina: sar kerelpe = Рамкова конвенція про захист національних меншин. Україна: стан виконання. – Kiev, 2004. – 57с. – Текст ромською мовою. – ISBN 966-7024-66-0
47956
  Delvolve J.-L. French arbitration law and practice : a dynamic civil law approach to international arbitration / Jean-Louis Delvolve, Gerald H. Pointon, Jean Rouche. – 2nd ed. – Austin [etc.] : Wolters Kluwer Law & Business, Kluwer law international, 2009. – XXV, 364 p. – ISBN 978-90-411-2690-0
47957
  Plakhotnik O.V. French Catholic Universities Development in a Historical Retrospective / O.V. Plakhotnik, Y.V. But // Professional and pedagogical training of educational specialists : in classical university of Ukraine : multi-authored monogr. / A.A. Marushkevich, N.M. Kuzmenko, L.A. Levitskaya, Ye.S. Spitsyn, M.V. et al. Zhilenko. – Beau Bassin : LAP Lambert academic publ., 2019. – P. 119-140. – ISBN 978-613-9-94849-9


  Розвиток католицьких університетів Франції: історична ретроспектива.
47958
  Matthews J. Brander French dramatists of the 19th century. – Stereotyped. – New York, 1881. – 301с.
47959
  Naoufal El Bakali French Language Teaching at The Heart of the Translation Course // Питання літературознавства : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; редкол.: О.В. Червінська, П.В. Рихло, Р.А. Дзик [та ін.]. – Чернівці, 2021. – Вип. 103. – С. 276-287. – ISSN 2306-2908


  Удосконалення знань іноземних мов на заняттях з перекладу (на матеріалі перекладу французькою мовою).
47960
  Stephens Winifred French Novelists of To-day with Portrait and Bibliographies / Stephens Winifred. – London, New York, Toronto, 1914. – 314с.
47961
  Stansbury Milton French Novelists Today / Stansbury Milton. – Philadelph, 1935. – 220с.
47962
   French painting. Second half of the 19th to erly 20th century. The Hermitage museum, Leningrad. – L., 1976. – 15с.
47963
   French painting. Second half of the 19th to the early 20th century. – L., 1982. – 317с.
47964
  Celetti D. French Residents in Ottoman Crete: Trade, Diplomacy and Daily Life in the Early Eighteenth Century // Revista istorica : serie noua / Academia Romana, Institutul de istorie "N.Iorga". – Bucuresti, 2019. – T. 29, Nr. 1/2 (за 2018), januarie-aprilie. – P. 75-103. – ISSN 1018-0443
47965
  Chubina T. French sinology development (13-21 centuries): historical aspect / T. Chubina, Y. Fedorenko, A. Kryshtal // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ун-т інфраструктури та технологій ; редкол.: О. Пилипчук, О. Стрелко, Ю. Бердниченко [та ін.]. – Київ, 2022. – Т. 12, вип. 2. – P. 197-209. – ISSN 2415-7422
47966
  Stefurak O. French Translations in the Ukrainian Literary Polysystem (The Executed Renaissance) // Питання літературознавства : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; редкол.: О.В. Червінська, П.В. Рихло, Р.А. Дзик [та ін.]. – Чернівці, 2021. – Вип. 103. – С. 206-218. – ISSN 2306-2908


  Французькі переклади в українській літературній полісистемі (Розстріляне Відродження).
47967
  Hermann Ursula Frendworterbuch: 40 000 Fremdworter Schreibweise, Bedeutung, Anwendung / Hermann Ursula. – Munchen, 1993. – 452с.
47968
  Nguen Dinh Thi Frente: el cielo / Nguen Dinh Thi. – La Habana : Arte y literatura, 1974. – 150p.
47969
  Zhuk Y. Frequency and amplitude dependence of complex moduli of composite material reinforced nanofibers / Y. Zhuk, M. Hashemi // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології : науковий збірник / Нац. акад. наук України ; Центр математичного моделювання Ін-ту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України. – Львів, 2016. – Вип. 23. – Р. 92-107. – ISSN 1816-1545
47970
   Frequency Locking of Josephson Junctions in Surfase Wave Resonator / G.A. Melkov, A.M. Klushin, O.M. Ivanyuta, E. Goldobin, Y.V. Eghorov, K. Numssen, M. Siegel // IEEE Transactions on applied superconctivity, 2001. – №1
47971
  Demerec M. Frequency of spontaneous mutations in certain stocks of drosophila melanogaster : Reprinted from Genetics, 22, 1937 / M. Demerec. – [S. l. : s. n.], 1937. – P. 469-476
47972
  Chornyi V.S. Frequency response of split-ring resonators at different types of excitations in Ka-Band / V.S. Chornyi, S.L. Skripka, O.Y. Nechyporuk // Український фізичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова ; редкол.: А.Г. Загородній, В.Г. Литовчинко, С.М. Рябченко [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2016. – Т. 61, № 1
47973
  Hausler K. Frequenzmesser / K. Hausler. – Berlin : Verlag Sport und Technik, 1959. – 80 s.
47974
  Francesca Piero della Freski z Arezzo / Francesca Piero della. – Warszawa, 1979. – 30 p.
47975
  Gay Peter Freud : A life for our time / Gay Peter. – New York : W.W.Norton & Company, 1988. – 810. – ISBN 0-393-02517-9
47976
   Freude am Garten. – Berlin : VEB Deutscher Landwirtschaftsverlag, 1965. – 504S. : Mit 500 Abbildungen
47977
  Haage W. Freude mit Kakteen : Ein Ratgeber fur Pflege, Vermehrung und richtige Benennung der schonsten Kakteen / W. Haage. – Auf. 5. – Radebeul; Berlin : Neumann-Verlag, 1958. – 261S.
47978
  Schindler Manfred Freude, Frohsinn, gluckliche Menschen / Schindler Manfred. – Berl., 1957. – 90с.
47979
   Freundschaft DDR-UdSSR. Dokumente und Materialien. – Berl., 1965. – 328с.
47980
  Moschnjaga W. Freundschaft mit der Jugend der Welt / W. Moschnjaga. – Berlin, 1973. – 189с.
47981
   Freundschaft mit der Sowietunion. Bekenntnis der chtistlichen Demokraten in der DDR. – Berlin, 1972. – 151с.
47982
  Fischer P. Freundschaft siegt. / P. Fischer, H. Hamann, G. Neck. – Berlin, 1973. – 156с.
47983
   Freundschaftsvertrag DDR- UdSSR Grundstein fur stabile Friedensordnung. 8. Tagung der Volkskammer am 24. September 1964, 1964. – 98с.
47984
   Freundschaftsvertrag zwischen der DDR und der UdSSSR - Dokument des Friedens und der inzerstorbaren Freundschaft. Dokumente vom Freundschaftsbesuch des Ersten Sekretar des Zentralkomitees der Sozial. – Berl., 1964. – 74с.
47985
  Freytag Freytags Hilfshuch fur den Maschinenbau / Freytag. – Berlin, 1924. – 1490с.
47986
  Бахарева М.І. Frfnsais. Підручник фрнц. мови для 8-го класу середн. школи / М.І. Бахарева. – К.-Львів, 1950. – 108с.
47987
   Fribourg : Suisse=Schweiz= Switzerland : Editions Regard. – 53p. – Текст парал. франц., нім., англ. мовами
47988
  Claudius Eduard Frichte der harten Zeit. / Claudius Eduard. – Berlin, 1958. – 552с.
47989
  Kettenmann A. Frida Kahlo : 1907-1954 : pain and passion / Andrea Kettenmann. – New York : Barnes & Noble Books, 2004. – 96 p. : ill., tab.
47990
  Skarka A. Fridrich Bridel novy a neznamy / A. Skarka. – Praha, 1969. – 226с.
47991
  Sonntag Wolfgang Fridtjof Nansen : Ein Held des Friedens / Sonntag Wolfgang. – Weimar : Gustav Kiepenheuer Verlag, 1961. – 387S.
47992
  Centkiewiczowa Alina Fridtjof, co z ciebie wyrosnie? / Centkiewiczowa Alina, Centkiewicz Czeslaw. – Warszawa : Nasza ksiegarnia, 1974. – 334с.
47993
  Centkiewiczowa Alina Fridtjof, co z ciecie wyrosnie? / Centkiewiczowa Alina, C. Centkiewicz; Alina i Czeslaw Centkiewiczowie. – Warszawa : Nasza ksiegarnia, 1970. – 339 s. : 30 fot.
47994
  Walther Friede und Recht. Auswahl aus seinen politischen Dichtungen / Walther, von der Vogelweide. – Berlin : Union verlag, 1962. – 130 S.
47995
   Frieden-Krieg-Militarismus im kritischen und sozialistischen Realismus. – 6. Aufsatze. – Berl., 1961. – 212с.
47996
   Frieden der Welt. Internationale Grafik. – Dresden, 1959. – 12с.
47997
   Frieden und Abrustung: Wissenschaftliche. Forschungen 1984. – M., 1984. – 552с.
47998
   Frieden, Arbeit, Umwelt: Antworten auf Fragen zum Kampf gegen die imperialistische Bedrohung der Menschheit. – Berlin, 1987. – 307с.
47999
  Laboor Ernst Friedliche Koexistenz und Klassen-kampf / Laboor Ernst. – Lpz.-Jena-Berl., 1961. – 48с.
48000
  Pollatschek Walther Friedrich Wolf. Sein Leben in Bildern / Pollatschek Walther. – Lpz., 1960. – 50с.
<< На початок(–10)41424344454647484950(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,