Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)41424344454647484950(+10)В кінець >>
46001
  Меньшов О. "Formicarium" : філософська повість у стилі фентезі // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2021. – № 1 (9). – С. 20-72
46002
  Vihavainen T. "Forward, to Communism!" Ideological Questions in Khrushchev"s Time // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 14 : Сучасні напрями історико-етнологічних досліджень:тенденції і перспективи. – P. 29-35. – ISBN 966-95788-9-2


  Місія Радянського Союзу була виголошена в численних ідеологічних заявах, особливо в програмі КПРС. В той же час, будучи ідеологічними, ці документи претендували на науковість. Класичні праці Маркса,Енгельса, Леніна вважалися не тільки філософськими або ...
46003
  Мальцева В. "Frankfurter Allgemeine Zeitung" - одне з найпливовіших видань у світі // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2001. – Вип. 2. – С. 19-22
46004
  Бехта Н. "Frave narratives" : рамкова структура оповіді, її види та функції // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 29-36. – (Серія іноземні мови ; Вип. 19). – ISSN 2078-340X
46005
  Любіцева О. "Free tour" по-студентськи // Київський університет. – Київ, 2017. – Вересень (№ 7). – С. 7


  "Завдяки угоді про співпрацю з розбудови туризму в м. Києві, яку кафедра країнознавства та туризму КНУ уклала з Київською міською державною адміністрацією, громадською спілкою "НОРТ", Всеукраїнською асоціацією гідів та ТОВ "Юніверсум-2000", під час ...
46006
  Kvit S. "Freedom of Speech" Finds its Course Through Kyiv Mohyla Academy // Новий шлях : український тижневик. – [Торонто], 2012. – Рік 82, 7 червня (число 22). – P. 6
46007
  Dodge Marshall "Frost, you say?". A yankee monologue / Dodge Marshall. – Riverside, 1973. – 101с.
46008
  Shcherbak V.G. Formation and development of brand equity of higher education institution / V.G. Shcherbak, S.M. Marchenko // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 6 (180). – Р. 213-221. – ISSN 1993-6788


  У статті представлено методичні підходи до оцінювання рівня розвитку і використання бренд-капіталу ВНЗ, що відображає відносини і взаємозалежність основних пропорцій структурного та інституційного капіталу і можливість їх чіткого позиціонування на ...
46009
  Omarova A. Formation and development of juvenile law in Europe and Ukraine in the first third of the twentieth century // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 150. – С. 53-66. – ISSN 2224-9281


  Формування і розвиток ювенального права в Європі та в Україні у першій третині ХХ століття.
46010
  Morozovska T. Formation and development of scientific and conceptual approaches to determining essence of environmental rights of persons // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – P. 241-247. – ISSN 2219-5521
46011
  Valinkevych N.V. Formation and development of scientific theories of modernization // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 9 (147). – С. 8-13. – ISSN 1993-6788


  Становлення та розвиток наукових теорій модернізації.
46012
  Khalatur S. Formation and development of the cash flov management system of the agricultural enterprise in conditions financial instability / S. Khalatur, O. Dubovych, A. Kononevych // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1, січень. – P. 9-16 : fig., tabl. – Bibliogr.: Referen.: 5 name. – ISSN 2306-6792
46013
  Levytska L. Formation and development of valuable orientations of students in the educational process of higher education in Ukraine / L. Levytska, N. Postoiuk // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 30-34. – (Педагогіка ; вип. 2 (10)). – ISSN 1728-3817


  The essence of the phenomenon of "value orientation", "formation of student value orientations" has been revealed n the article. The "professional values" as an integrated multi-level education, the coordinate system and the corresponding regulations ...
46014
  Dorosh Y.M. Formation and installation of restrictions (encumbrances) in land use // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – № 4. – P.: 3-8. – Bibliogr.: 10 nam. – ISSN 2306-1677
46015
   Formation and investigation of nanostructured anodic alumina / Y.S. Roshyk, T.S. Lebyedyeva, L.V. Poperenko, P.B. Shpylovyy // Twelfth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2011" : October 27-30, 2011, Kyiv, Ukraine : sci. works / "Optics & High Technology Material Science SPO 2011", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університе, 2011. – P. 130-131
46016
   Formation au Service Social en Afrique : Etabli par la Section du developpement Social de la Commission Economique pour l"Afrique. – N.Y., 1964. – 54 p.
46017
   Formation Conditions and Morphology of Nanoscale Features on the Surfaces of Metals and Alloys under / I.M. Dmitruk, N.I. Berezovska, O.A. Yeshchenko, O.P. Stanovyi, A.M. Dmytruk, I.V. Blonskyi // Metallophysics and advanced technologies : a monthly international research journal / National academy of sciences of Ukraine, G.V. Kurdyumov institute for metal physics ; ed. board: O.M. Ivasishin, V.M. Antonov, S.V. Akhonin [et al.]. – Kyiv, 2019. – Vol. 41, № 12, december. – Р. 1587-1597. – ISSN 1024-1809
46018
  Hierholtz G. Formation d"architectes et d"igenieurs du batiment et du genie civil / G. Hierholtz, 1967. – 32 p.
46019
   Formation des cadres techniques et scientifiques mesures destinees a en elargir l"acces. Etude comparee Afghanistan, Rep. federale d Allemagne, Argentine, .... – Paris, 1959. – 323с.
46020
   Formation initiale de l`officier francais de 1800 a nos jours: etudes de cas. – Paris : ADDIM, 1999. – 222p. – (Centre d""etudes d""histoire de la defense). – ISBN 2-907341-56-1
46021
  Kupriyanchyk I.P. Formation institution private farms as a component of agriculturul land use / I.P. Kupriyanchyk, I.A. Sviridov // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4. – С. 17-23. – ISSN 2306-1677
46022
  Karam A.M. Formation of aesthetic culture of personality in the socialization process // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 17-20. – (Соціальна робота ; вип. 2 (4)). – ISSN 1728-3817


  The article focuses on the fact that human spirituality is crucial and includes values, value orientations, based on the general culture of man, in particular on aesthetic culture. In the process of research, the cultural direction in the education of ...
46023
  Tanygina D. Formation of charged particles" flows in the background plasma at the initial stage of the beam-plasma instability / D. Tanygina, I. Anisimov, S. Levitsky // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Р. 52-55. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 17). – ISSN 1728-3817


  Шляхом комп"ютерного моделювання показано, що на початковій стадії розвитку плазмово-пучкової нестійкості в області, де досягається максимум інтенсивності високочастотного поля, формується потік електронів фонової плазми, спрямований назустріч ...
46024
  Semenyshyn V.O. Formation of communication effectiveness evaluation method at the labor market of Ukrainian IT industry // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 4 (154). – С. 489-496 : Tabl., fig. – Bibliogr.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
46025
   Formation of complex phosphates K2MIIISn(PO4)3 from solutions in melts under crystallization conditions / I.V. Zatovsky, N.S. Slobodyanik, T.I. Ushchapivska, W. Han // Functional materials / National Academy of Ukraine, Scientific and Technological Corporation "Institute for Single Crystals" ; ed. in chief V. Semynozhenko. – Kharkiv, 2017. – Vol. 24, No. 2. – Р. 298-302. – ISSN 1027-5495


  This article studies the regularities of formation of isostructural to langbeinite phosphates from solutions in melts under crystallization conditions for K2O-P2O5-MIII2O3-SnO2 (MIII - Fe, Cr) and K2O-P2O5-LnF3-SnO2 (Ln - Y, REE) systems. Based on ...
46026
  Revutska N. Formation of Enterprise Intellectual Capital in Context of Resource Theory / N. Revutska, V. Lavrenenko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Р. 71-76. – (Економіка ; вип. 9 (150)). – ISSN 1728-3817


  The main content of the resource theory and description of it evolution in three stages were considered in this article. The first stage was the formation of the classical concept of the resource, the second – the origin and development of the concept ...
46027
  Kotsyuba R.B. Formation of foreign language commu­nication competence of future medical specialists through information and communication technologies (foreign experience) / R.B. Kotsyuba, I.A. Prokop // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Федчишин Н.О. – Тернопіль, 2020. – № 2 (87). – С. 80-86. – ISSN 1681-2751


  Формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх медичних спеціалістів за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій (зарубіжний досвід).
46028
  Grebenyk T. Formation of future managers" management competence of professional pre-higher education institutions as their professional training component / T. Grebenyk, O. Sosnenko // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми, 2021. – Вип. 1 (27). – Р. 7-12. – ISSN 2413-1571


  Формування управлінської компетентності майбутніх керівників закладів фахової передвищої освіти як складова їх професійної підготовки.
46029
  Cherkashin A.I. Formation of future specialists" personality at higher education establisments of Ukraine in the context of humanistic paradigm: theoretical aspect / A.I. Cherkashin, D.O. Akimenko // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харк. політехнічний ін-т" ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; Українська інженерно-педагогічна акад. – Харків, 2015. – № 1. – P. 114-120. – ISSN 2078-7782


  Формування особистості майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах України в контексті гуманістичної парадигми: теоретичний аспект.
46030
  Holovko N. Formation of future teacher"s readiness to research activity as a pedagogical problem / N. Holovko, S. Balashova // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 11-14. – (Педагогіка ; вип. 2 (10)). – ISSN 1728-3817


  The article deals with theoretical aspects of formation of readiness of the future teacher for pedagogical research activity. To our mind uresearch skills mean analytical-synthetic, informational, creative and prognostic skills, which integrate with ...
46031
  Yaremenko-Gasiuk Formation of future technical and technological specialists" translation competence by means of ICT // Studies in comparative education : scientific journal in education / National Academy of Educational Sciences of Ukraine, Institute of Pedagogy, Ministry of Education and Science of Ukraine, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University ; ed. board: Nadiya Brit [et al.]. – Uman, 2017. – № 2 (32), april - july. – С. 67-72. – ISSN 2306-5532


  Формування майстерності перекладу майбутніх технічних та технологічних фахівців за допомогою ІКТ.
46032
  Pankratova L.A. Formation of information flows on financial performance that address the needs of management system / L.A. Pankratova, O.P. Ratushna, O.D. Pidlubna // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 10 (160). – С. 481-489 : table., fig. – Bibliogr.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
46033
  Romaniuk O. Formation of Interoperable Digital Medicine Information Environment: Personal Medical Data / O. Romaniuk, L. Kozak, O. Kovalenko // Science and innovation : ukrainian review journal of future / National Academy of Sciences of Ukraine ; ed. in chief V.Semynozhenko ; ed. board : P. Andon , O. Beshta, Y. Blume [et al.]. – Kiev, 2021. – Vol. 17, № 5 (101). – С. 50-62. – ISSN 2409-9066


  Формування інтероперабельного інформаційного середовища цифрової медицини: персональні медичні дані.
46034
  Karpenko O.O. Formation of knowledge transfer system in Ukrainian higher education institutions / O.O. Karpenko, K.V. Iashyna // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7 (169). – P. 157-165. – ISSN 1993-6788


  Карпенко О.О., Яшина К.В. Формування системи трансферу знань у вищих навчальних закладах України.
46035
  Karpenko O.O. Formation of knowledge transfer system in Ukrainian higher education institutions / O.O. Karpenko, K.V. Lashyna // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7 (169). – P. 157-165 : Tabl., fig. – Bibliogr.: 19 назв. – ISSN 1993-6788


  Карпенко О.О., Яшина К.В. Формування системи трансферу знань у вищих навчальних закладах України.
46036
  Kirin R.S. Formation of Legal Protection of Computer Software by the Rules of Copyright and Patent Law / R.S. Kirin, V.L. Khomenko // Science and innovation : ukrainian review journal of future / National Academy of Sciences of Ukraine ; ed. in chief Paton B. ; ed. board : Andon P., Andronati S., Babayev E. [et. al.]. – Kiev, 2019. – Vol. 15, № 6. – C. 49-58. – ISSN 2409-9066


  Становлення правової охорони комп"ютерних програм нормами авторського і патентного права.
46037
  Bogdanenko A.I. Formation of models of investment activity development in housing in Ukraine / A.I. Bogdanenko, V.I. Gurkovskii // Public management : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Київ, 2020. – № 5 (25), december 2020. – P. 30-39. – ISSN 2414-0562
46038
   Formation of molecular complexes in liquid benzene-chloroform mixtures examined by mid-IR 2D correlation spectroscopy and multivariate curve resolution / O.O. Ilchenko, A.M. Kutsyk, Y.V. Pilgun, V.V. Obukhovsky, V.V. Nikonova // Український фізичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова ; редкол.: А.Г. Загородній, В.Г. Литовчинко, С.М. Рябченко [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2016. – Т. 61, № 6
46039
   Formation of MoO3 crystals in electric arc plasma source / A.V. Lebid, A.N. Veklich, V.F. Boretskij, O.G. Kolesnyk, S.P. Savenok, O.V. Andreev // Вопросы атомной науки и техники : научный журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т.". – Харьков, 2014. – № 6 (94). – Р. 141-144. – (Серия "Физика плазмы" ; вып. 20). – ISSN 1562-6016


  Formation of molybdenum trioxide crystals by electric arc discharge between molybdenum electrodes is considered. Molybdenum oxide crystals were deposited on side surface of anode. Observation of crystals formation zone was used for determination of ...
46040
  Sheremeta L.P. Formation of orphoepic students"skills at the classes of the Ukrainian language as foreign // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Тернопіл. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Федчишин Н.О. – Тернопіль, 2020. – № 1 (86). – C. 112-116. – ISSN 1681-2751


  Формування орфоепічних навичок студентів на заняттях української мови як іноземної.
46041
  Marushkevych A. Formation of professional motivation of students of institutions of higher education to self-realization in life // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 38-40. – (Педагогіка ; вип. 2 (10)). – ISSN 1728-3817


  The article reveals the issues of professional motivation of graduates of institutions of higher education to self-realization in life, the need for interaction between employers and institutions of higher education, which trains specialists for a ...
46042
  Kutova S. Formation of professional personal qualities of the future teachers-philologists / S. Kutova, I. Nikitova // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 4 (171), квітень. – С. 42-46. – ISSN 2308-4634


  Формування професійних особистісних якостей майбутніх учителів-словесників.
46043
  Metelev S.E. Formation of scientific views on human development / S.E. Metelev, S.E. Elkin, N.M. Kalinina // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 2 (164). – С. 53-59. – ISSN 1993-6788
46044
   Formation of students" ethnic tolerance in institutions of higher education / M. Czepil, O. Karpenko, A. Revt, K. Istomina // Advanced education / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Ф-т лінгвістики ; голов. ред. Н.С. Саєнко ; редкол.: М.А. Петерз, Л.І. Тараненко, І. Менезеш [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 12. – С. 114-119. – ISSN 2409-3351


  Формування етнічної толерантності студентів у вищих навчальних закладах.
46045
  Novak O. Formation of subject-matter competencies of Master in Philology througt the studying of discipline "Pedagogy of higher education" / O. Novak, L. Tkachenko // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Навальна М.І., Свириденко О.М., Скляренко О.Б. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – С. 40-55. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 31). – ISSN 2309-1517


  У статті розглядається проблема формування предметних компетентностей магістрів філологічних спеціальностей у процесі вивчення дисципліни "Педагогіка вищої школи".
46046
  Antonova V.Y. Formation of the "Self-Made-Man" Idea in the Context of the Christian Middle Ages / V.Y. Antonova, O.M. Korkh // Антропологічні виміри філософських досліджень : збірник наукових праць / Дніпров. нац. ун-т залізничного транспорту ім. акд. В. Лазаряна ; голов. ред. Хміль В.В. ; редкол.: Базалук О.О., Громов В.Є., Кац Л.А. [та ін.]. – Дніпро, 2021. – Вип. 19. – С. 117-126. – ISSN 2227-7242


  Становлення ідеї "Self-made-man" в контексті християнського Середньовіччя.
46047
  Bielikova N. Formation of the Operational-actionable Component of the Future Physical Rehabilitation Specialists’ Readiness to Health Protection Activity / N. Bielikova, S. Indyka // Фізичне виховання, спорт і культура здоров"я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 4 (28). – P. 30-34. – ISSN 2220-7481


  Формування оперативно-дієвого компонента готовності фахівців фізичної реабілітації "Майбутнє в діяльності з охорони здоров"я". У статті досліджено операційно-діяльнісний компонент готовності майбутніх фахівців із фізичної реабілітації до ...
46048
  Kulikov Vsevolod Formation of the Socialist Economic System. / Kulikov Vsevolod. – Moscow, 1988. – 240с.
46049
  Lebedeva A. Formation of the system competences in the process of professional preparation of future teachers // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – P. 47-50. – (Педагогіка ; вип. 2 (2))


  The article deals with the importance of the problem of forming the system of competencies in the process of professional preparation of future teachers. It has been studied that modern teacher training for professional work is based on competency ...
46050
   Formation universitaire et emploi: Problemes, analyses, perspectives. – Berne, 1981. – 185с.
46051
  Conea A. Formatiuni cuaternare in Dobrogea. / A. Conea. – Bucuresti, 1970. – 234с.
46052
  Nastase A. Forme aerodinamice optime prin metoda variationala / А.Nastase. – Bucuresti : Acad. RSR, 1969. – 241p.
46053
  Popescu Dumitra Forme si instrumente juridice de cooperare in aviatia civila internationala / Popescu Dumitra. – Bucuresti, 1976. – 196с.
46054
  Kronjager O. Formelsammlung fur den Funkamateur / O. Kronjager. – Berlin : Verlag Sport und Technik, 1961. – 104 s.
46055
  Dreyer Georg Formelsammlung zur Festigkeitslehre und Elastizitatslehre / Dreyer Georg; Bearb. von E. Munder. – 16. verb. und erw. Auflage. – Leipzig : Fachbuchverl., 1957. – 8, 162 S. : Fig.
46056
  Dreyer G. Formelsammung zur Festigkeitslehre und Elastizitatslehre / G. Dreyer. – Leipzig : Verlagsbuchhandlung, 1928. – VII,154 S.
46057
  Bartoszewicz Iwona Formen der Persuasion im deutsch-polnischen politischen Dialog : Untersuchungen zu politischen Reden zwischen 1989 und 1995 // Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2000. – 1868. – 358 S. – (Germanica Wratislaviensia ; V.118). – ISSN 0435-5865
46058
  Marten Lu Formen fur den Alltag / Marten Lu. – Dresden, 1982. – 210с.
46059
  Slebodzinski W. Formes exterieures et leurs applications / W. Slebodzinski. – Warszawa : Pastwowe wyd-wo naukowe, 1954. – 154 p. – (Polska akademie nauk ; T.31 : Monografie matematyczne)
46060
  Slebodzinski W. Formes exterieures et leurs applications / W. Slebodzinski. – Warszawa : Pastwowe wyd-wo naukowe. – (Polska akademie nauk ; T.40 : Monografie matematyczne)
V.2. – 1963. – 272 p.
46061
  Tymkiv N. Forming Competence of Social Responsibility in Vocational Training of Future Petroleum Engineers (Based on Foreign Scholars` Views) // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2018. – Т. 8, вип. 3. – P. 26-30. – ISSN 2308-4081


  Формування компетенції соціальної відповідальності у професійній підготовці майбутніх нафтовиків (на основі переглядів зарубіжних вчених).
46062
  Zaika A. Forming Digital Literacy in Students Based on the Experience of EU Countries // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. Акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. І. Зязюна ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2019. – Т. 9, вип. 4. – С. 73-79. – ISSN 2308-4081


  Формування цифрової грамотності у студентів на основі досвіду країн ЄС.
46063
  Shynkarenko T. Forming factors of the new model of the European integration strategy of Ukraine // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 100, (ч. 2). – С. 129-136


  This article highlights preconditions of formation of the new Ukrainian strategy of the European integration in the context of internal and external political changes taking into consideration implementation of the Eastern Partnership initiative. В ...
46064
  Maksymchuk B. Forming future specialists" valeological competency: theoretical analysis of domestic and foreign scholars" views // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2016. – Т. 6, вип. 4. – P. 47-54. – ISSN 2308-4081


  Формування валеологічної компетентності майбутніх фахівців: теоретичний аналіз поглядів вітчизняних і зарубіжних учених.
46065
  Sotska G. Forming future teachers" aesthetic culture in foreign educational practice // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2016. – Т. 6, вип. 4. – P. 20-26. – ISSN 2308-4081


  Формування естетичної культури майбутніх учителів в іноземній навчальній практиці.
46066
  Novak O. Forming Health Preserving Competency of Future Occupational Safety and Health Specialists under the Conditions of Higher Education Modernization // Професійна освіта: методологія, теорія та технології : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди М-ва освіти і науки України" ; редкол.: Доброскок І.І, Євтух М.Б., Коцур В.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 7/1. – С. 53-66. – ISBN 978-966-644-413-7. – ISSN 2415-3729


  Стаття присвячена дослідженню проблеми формування здоров"язбережувальної компетентності майбутніх фахівців із охорони праці в нових соціокультурних умовах. Розглядаються теоретичні аспекти формування здоров"язбережувальної компетентності майбутніх ...
46067
  Marushkevych A. Forming of civil position of modern youth // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – P. 48-51. – (Педагогіка ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  The article deals with the defining the essence of the concept of "civil position", ways of forming it in modern youth; the importance of the manifestation of your civil position as a form of social activity that requires a responsible attitude to ...
46068
  Yashchuk S. Forming of studenis" professionai legal competency: foreign experience // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2016. – Т. 6, вип. 3. – P. 57-61. – ISSN 2308-4081


  Формування у студентів правову компетентність: зарубіжний досвід.
46069
  Wasilewski M. Forming of the asset and capital structure of agribusiness companies in Poland / M. Wasilewski, S. Zabolotnyy // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – P. 24-28. – (Економіка ; Вип. 132). – ISSN 1728-3817


  У статті наведено аналіз структури активів і пасивів акціонерних товариств з сектора агробізнесу, що представлені на Варшавській фондовій біржі. Політика управління активами у досліджуваних підприємствах характеризувалась відмінностями в залежності від ...
46070
   Forming of the marketing mechanism of sustainable urban transport development on the principles of ecological logistics : monograph / [V. Ostroverkhov et al.] ; ed. by T.M. Borisova, G.L. Monastyrskiy ; Min. of education and science of Ukraine, Ternopol Nat. Economics Univ., Faculty of economics and management. – Warzawa ; Ternopil : Osadtsa U.V., 2018. – 175, [1] p. : ill., tab. – Авт. зазнач. в змісті. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7516-93-3
46071
  Mashevskyi Oleh Forming of US environmental policy: Ukrainian view // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; Укр. асоц. американістики ; редкол.: Перга Т.Ю., Машевський О.П., Таран М..А. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10. – С. 100-102. – ISSN 2521-1706


  Review of monograph Tetiana Perga "US Environmental Policy. The Age of Forming" (in Ukrainian) (State Institution "Institute of World History of National Academy of Sciences of Ukraine".
46072
  Semenog O. Forming professional mobility in the process of future master philologists" training in Ukraine and abroad // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2016. – Т. 6, вип. 4. – P. 27-33. – ISSN 2308-4081


  Формування професійної мобільності в процесі підготовки майбутніх філологів в Україні та за кордоном.
46073
  Danylenko O. Forming readiness in Future Navigators for Professional Activity in Maritime Universities of Great Britain // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. Акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. І. Зязюна ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2019. – Т. 9, вип. 3. – P. 22-27. – ISSN 2308-4081


  Стаття присвячена проблемі підготовки морських фахівців в університетах Великої Британії; зокрема, мова йде про підготовку судноводіїв.
46074
  Kredenets N. Forming social partnership policy in vocational training of service sector specialists in Germany and Austria // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2016. – Т. 6, вип. 4. – P. 55-61. – ISSN 2308-4081


  Формування політики соціального партнерства. Підготовка фахівців сфери обслуговування у Німеччині та Австрії
46075
  Maksymovych O. Forming technical competence in future specialists in automotive industry at technical colleges: international experience // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. Акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. І. Зязюна ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2020. – Т. 10, вип. 4. – P. 92-97. – ISSN 2308-4081


  Розглянуто та проаналізовано міжнародний досвід формування технічної компетентності майбутніх фахівців автотранспортного профілю в закладах освіти Польщі, Великої Британії, США та Фінляндії.
46076
  Varnaliy Z. Forming the priority guidelines for providing the state economic security / Z. Varnaliy, A. Pugach // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2015. – № 5 (54), жовтень. – P. 3-9. – ISSN 2218-1199


  Формування пріоритетних напрямів забезпечення економічної безпеки держави.
46077
  Okninski P. Forming the Spatial and Institutional Framework of a Communal Town in Medieval Lublin (13th and 14th centuries) // Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska / Universitas Mariae Curie-Sklodowska. – Lublin, 2017. – P. 81-94. – (Sectio F, Historia ; vol. 72). – ISSN 0239-4251
46078
  Hunko L. Forms and Methods of Teaching Future Masters in Foreign Language and Applied Linguistics in the Universities of China // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. Акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. І. Зязюна ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2020. – Т. 10, вип. 1. – P. 95-101. – ISSN 2308-4081


  Аналіз основних методів та форм навчання, які використовуються у процесі професійної підготовки магістрів іноземної мови та прикладної лінгвістики у Китаї.
46079
  Konnova M.V. Forms and principles of organization of public authority of the time of the Cossack state // Public management : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Київ, 2020. – № 4 (24), september 2020. – P. 156-165. – ISSN 2414-0562
46080
  Naumenko A. Forms of normal vibrations of hexaprisman molecule X[lower index 6] // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – P. 423-426. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  З використанням техніки оператора проектування та врахуваннм вимоги ортогональності власних коливальних функцій вперше побудовані наближені форми нормальних коливань призматичних молекул Х[нижній індекс 6]. Group-theoretical analysis of triangle prism ...
46081
  Зорин Виталий Formula автоквеста : Новости // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 6. – С. 12 : Іл.
46082
   Formulae congregationum in quarta generali Congregatione confectae et approbatae in secta & septima recognitae et auctae. – Antverpiae (Antverpen) : Apud Ioannem Meursium, 1635. – 136, [8] с. – Видавничій конволют, загальна кількість сторінок: [741]. Перепл. з 2 іншими виданнями. - На корінці: Decreta congregationum


  Зміст конволюту: Formulae congregationum in quarta generali Congregatione confectaeet approbatae in secta & septima recognitae et auctae; Decreta Congregationum Generalium Societate Iesu; Canones congregationum generalium Societatis ...
46083
  Nikolski S. Formulas de cuadratura / S. Nikolski ; trad. del ruso por K. P. Medkov. – Moscu : Mir, 1990. – 293 p.
46084
  Tsypkin A.G. Formulas matematicas: algebra, geometria, analise matematica / A.G. Tsypkin, G.G. Tsypkin. – Moscovo : Mir, 1990. – 187 p.
46085
  Horlatch V. Formulation and well-posedness of the variational problem of viscous Heat-conducting fluid acoustics / V. Horlatch, I. Klymenko, G. Shynkarenko // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 3 (109). – С. 53-71. – (Серія "Обчислювальна математика"). – ISSN 0868-6912


  На пiдставi законiв збереження сформульовано лiнiйну початково-крайову та вiдповiдну їй варiацiйну задачу у термiнах невiдомих вектора змiщень та температури, яка описує процес поширення акустичних хвиль у в"язкiй теплопровiднiй рiдинi з урахуванням ...
46086
  Kapitsa A.P. Formulation of fundamental principles for foundation of the theory of the apparatus of the biosphere // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 1. – С. 68-71. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 1726-5428
46087
  Sitarska B. Formulowanie zadan w nauczaniu przedmiotow pedagogiczno-psychologicznych w szkole wyzszej / B.Sitarska; Instytut pedagogiki Akad. Podlaskiej w Siedlcach. – Siedlce : Instytut pedagogiki Akad. Podlaskiej, 1999. – 183 s. – ISBN 83-87088-33-1
46088
  Russocki Stanislaw Formy wladania ziemia w prawie ziemskim Mazowsza. (Koniec XIV-polowa XVI wieku). Praca doktorska / Russocki Stanislaw. – Warszawa, 1961. – 322с.
46089
  Gojski Jozef Fornale. / Gojski Jozef. – Warszawa, 1955. – 202с.
46090
   Forschen und Wirken. Festschrift zur 150-Jahr-Feier der Humboldt-Universitat zu Berlin 1810-1960. – Berl.
1. – 1960. – 748с.
46091
   Forschen und Wirken. Festschrift zur 150-Jahr-Feier der Humboldt-Universitat zu Berlin 1810-1960. – Berl.
2. – 1960. – 980с.
46092
   Forschen und Wirken. Festschrift zur 150-Jahr-Feier der Humboldt-Universitat zu Berlin 1810-1960. – Berl.
3. – 1960. – 770с.
46093
  Haeckel E. Forscher, Kunstler, Mensch / E. Haeckel; Uschmann G. – Auf. 2. – Leipzig; Jena : Urania, 1958. – 276S.
46094
   Forschung : Das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 3. – 2006
46095
   Forschung : Das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 4. – 2006. – .
46096
   Forschung : Das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 1. – 2007
46097
   Forschung : Das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 2. – 2007
46098
   Forschung : Das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 3. – 2007
46099
   Forschung : Das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 4. – 2007
46100
   Forschung : Das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 1. – 2008
46101
   Forschung : Das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 2. – 2008. – + 1 CD-ROM
46102
   Forschung : Das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 3. – 2008
46103
   Forschung : Das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 4. – 2008
46104
   Forschung : Das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 1. – 2009
46105
   Forschung : Das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 2. – 2009
46106
   Forschung : das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 3. – 2009
46107
   Forschung : das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 4. – 2009
46108
   Forschung : das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 1. – 2010
46109
   Forschung : das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 2. – 2010
46110
   Forschung : das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 3. – 2010
46111
   Forschung : das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 4. – 2010
46112
   Forschung : das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 1. – 2011
46113
   Forschung : das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 2. – 2011
46114
   Forschung : das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 3. – 2011. – + + додаток
46115
   Forschung : das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 4. – 2011
46116
   Forschung : das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 1. – 2012
46117
   Forschung : das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 2. – 2012
46118
   Forschung : das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 3. – 2012
46119
   Forschung : das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 4. – 2012
46120
   Forschung : das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 1. – 2013
46121
   Forschung : das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 2. – 2013
46122
   Forschung : das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 3. – 2013
46123
   Forschung : das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 4. – 2013
46124
   Forschung : das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 1. – 2014
46125
   Forschung : das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 2. – 2014
46126
   Forschung : das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 3. – 2014
46127
   Forschung : das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 4. – 2014
46128
   Forschung : das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 1. – 2015
46129
   Forschung : das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 2. – 2015
46130
   Forschung : das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 3. – 2015
46131
   Forschung : das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 4. – 2015
46132
   Forschung : das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 1. – 2016
46133
   Forschung : das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 2. – 2016
46134
   Forschung : das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 3. – 2016
46135
   Forschung : das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 4. – 2016
46136
   Forschungen und Berichte. – Berl.
5. – 1962. – 114с.
46137
   Forschungen zur baltischen Geschichte. – Tartu : Akadeemiline Ajalooselts. – ISSN 1736-4132
Bd. 1. – 2006. – (Humaniora historica)
46138
   Forschungen zur baltischen Geschichte. – Tartu : Akadeemiline Ajalooselts. – ISSN 1736-4132
Bd. 2. – 2007. – (Humaniora historica)
46139
   Forschungs - und Entwicklungsarbeiten 1971. Wissenschaftlicher Ergebnisbericht. – Julich, 1972. – 310с.
46140
  Weber Gerhard Forschungs, Technologie und Innovations Politik in der BRD:1951-1977 : Auswahlbibliographie / Weber Gerhard. – Jena, 1977. – 167 S.
46141
   Forschungsarbeiten aus dem Institut fur Brennstoffgeologie der Bergakademie Freiberg. – Berl., 1957. – 182с.
46142
   Forschungsarbeiten aus dem Institut fur Brennstoffgeologie der Bergakedemie Freiberg. – Berl., 1955. – 100с.
46143
   Forschungsbericht 2002 = Research report. – Leipzig : Universitat Leipzig, 2003. – 403S.
46144
   Forschungsbericht 2003 = Research report. – Leipzig : Universitat Leipzig, 2004. – 461S.
46145
   Forschungsbericht 2004 = Research report. – Leipzig : Universitat Leipzig, 2005. – 449S.
46146
   Forschungsbericht 2005 = Research report. – Leipzig : Universitat Leipzig, 2006. – 478 S.
46147
   Forschungsbericht 2006 = Research report. – Leipzig : Universitat Leipzig, 2007. – 513 S.
46148
   Forschungsbericht 2007 = research report / Universitat Leipzig ; [ Hrsg.: der Rektor der Universitat Leipzig ]. – Leipzig : Universitat Leipzig, 2008. – 531 S.
46149
   Forschungsbericht der Universitat Leipzig : 1995. – Leipzig : Univ.Leipzig
Bd.1 : Geistes- und Sozialwissenschaften. – 1996. – 550S
46150
   Forschungsbericht der Universitat Leipzig : 1995. – Leipzig : Univ.Leipzig
Bd.2 : Mathematik und Naturwissenchaften. – 1996. – 504S
46151
   Forschungsbericht der Universitat Leipzig : 1995. – Leipzig : Univ.Leipzig
Bd.3 : Human- und Veterinarmedizin. – 1996. – 650S
46152
   Forschungsbericht der Universitat Leipzig. – Leipzig, 1998


  1997. Vol. 46
46153
   Forschungsbericht der Universitat Leipzig. – Leipzig, 1999


  1997. Vol. 46
46154
   Forschungsbericht der Universitat Leipzig = Research report of the University of Leipzig. – Leipzig : Universitat Leipzig, 2001. – 364p. + CD-ROM
46155
   Forschungsbericht der Universitat Leipzig 1993/94: Mathematik und Naturwissenschaften. – Leipzig, 1995. – 478с.
46156
   Forschungsbericht der Universitat Leipzig 1999 : Research report of the University of Leipzig. – Leipzig : Universitat Leipzig, 2000. – 352p. + mit CD-ROM
46157
   Forschungsbericht der Universitat Leipzig. 1993/94: Geistes- und Sozialwissenschaften. – Leipzig, 1995. – 504с.
46158
   Forschungsbericht der Universitat Leipzig. 1993/94: Human- und Veterinar-medzin. – Leipzig, 1996. – 532с.
46159
  Neumann H. Forschungsforderung an den Hochschulen der BRD und Westberlins / H. Neumann. – Berlin : Zentralinstitut fur Hochschulbildung, 1990. – 65 S. – (Studien zur Hochschulentwicklung)
46160
  Reperowicz Stanislaw Forsowanie Odry. Kwiecien 1945 / Reperowicz Stanislaw. – Warszawa, 1970. – 30с.
46161
  Bruning D. Forstdungung : Ergebnisse Alterer und Jungerer Versuche / D. Bruning. – Radebeul : VEB Neumann Verlag, 1959. – 210S.
46162
  Doppe Friedrich Forster in Mainz / Doppe Friedrich. – Berlin, 1956. – 466с.
46163
  Falkenberg H. Forstunkrauter / H. Falkenberg. – Wittenberg, Lutherstadt : A.Ziemsen Verlag, 1956. – 83S. : Mit 55 Abbildungen
46164
  Maupassant Guy de Fort comme la mort / Maupassant Guy de. – Moscou : Editions en langues etrangeres, 1957. – 230с.
46165
  Maupassant Guy de Fort comme la mort / Maupassant Guy de; Delaisement G. – Paris, 1987. – 331с.
46166
   Forta de munca in Republica Socialista Romania. Culegere de date statistice. – Bucuresti, 1966. – 448с.
46167
  Tao Min Forta motrice / Tao Min. – Bucuresti, 1952. – 160с.
46168
  Mendez Capote Renee Fortalezas de la Habana colonial / Mendez Capote Renee. – La Habana, 1974. – 71с.
46169
  Lubicz Stefan Forteca w Lodzie / Lubicz Stefan. – Warszawa, 1963. – 176с.
46170
  Wolf Friedrich Fortgesetzter versuch / Wolf Friedrich. – Leipzig : Reclam, 1979. – 343 S.
46171
  Ketlinskaya Vera Fortitude. / Ketlinskaya Vera. – M., 1975. – 558с.
46172
  Hiersemann Lothar Fortlaufende Aufzeichnung von Bodenbewegungen durch ein Strainseismometer / Hiersemann Lothar. – Berl., 1962. – 82с.
46173
  Boruttau H. von Fortpflanzung und Geschlechtsunterschiede des Menschen. Einfuhrung in die Sexualbiologie : Mit 39 Abbildungen / Prof. Dr. H. Boruttau. – Leipzig ; Berlin : B.G. Teubner, 1916. – 103, 15, [1] S. – Кн. готичним шрифтом. – (Aus Natur und Geisteswelt ; 540. Bd.)
46174
   FORTRAN 63 : Reference manual. – [разд. паг.]
46175
  Adler H. Fortran 77 / H. Adler, H.-U. Karl. – Leipzig, 1990. – 207 p.
46176
  Bielecki Jan Fortran dla zaawansowanych : Interpretacja miedzynarodowego standardu jezyka / Bielecki Jan, Suchenek Marek. – Warszawa : PWN, 1981. – 190 s.
46177
  Соловьев П.В. Fortran для персонального компьютера / П.В. Соловьев. – М., 1991. – 220с.
46178
  Scharrer Karl Fortschritte der Agrikulturchemie (Pflanzenernahrung) / Scharrer Karl, Burke Rudolf. – Dresden; Leipzig : Verlag von Theodor Steinkopff, 1955. – 349S. – (Technische Fortschrittsberichte ; 56)
46179
  Haurowitz F. Fortschritte der Biochemie 1938-1947 / F. Haurowitz. – Basel; New York : Karger, 1948. – VIII, 364 S.
46180
   Fortschritte der Botanik. – Berlin a.o. : Springer, 1949. – IV, 447 S.
46181
  Schwabe Kurt Fortschritte der p-H- Messtechnik / Schwabe Kurt. – 2. uberarb. und erw. Auflage. – Berl., 1958. – 280с.
46182
   Fortschritte der Wasserchemie, und ihrer Grenzgebiete. – Berl.
1. – 1964. – 216с.
46183
   Fortschritte der Zoologie. – Jena : Gustav Fischer
Bd. 6 : Bericht uber das Jahr 1940. – 1942. – 334 S.
46184
   Fortschritte im Kolonnenbau. II Symposium vom 22. bis 24 September 1966 in Magdeburg. – Magdeburg, 1968. – 246с.
46185
   Fortschrittsberichte zur Gas-Chromatographie. 1959. – Berl., 1961. – 272с.
46186
  Strug Andrzej Fortuna kasjera Spiewankiewicza / Strug Andrzej. – Warszawa. – 248с.
46187
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
Vol.137, N 1. – 1998


  1997. Vol. 46
46188
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
V.137, N 11. – 1998


  1997. Vol. 46
46189
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
V.137, N 2. – 1998


  1997. Vol. 46
46190
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
V.138, N 12. – 1998


  1997. Vol. 46
46191
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
V.138, N 11. – 1998


  1997. Vol. 46
46192
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
V.138, N 10. – 1998


  1997. Vol. 46
46193
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
V.138, N 9. – 1998


  1997. Vol. 46
46194
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
V.138, N 7. – 1998


  1997. Vol. 46
46195
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
V.138, N 6. – 1998


  1997. Vol. 46
46196
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
V.138, N 5. – 1998


  1997. Vol. 46
46197
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
Vol.139, N 11. – 1999


  1997. Vol. 46
46198
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
Vol.139, N 15. – 1999


  1997. Vol. 46
46199
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
Vol.139, N 14. – 1999


  1997. Vol. 46
46200
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
Vol.139, N 10. – 1999


  1997. Vol. 46
46201
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
Vol.139, N 9. – 1999


  1997. Vol. 46
46202
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
Vol.139, N 7. – 1999


  1997. Vol. 46
46203
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
Vol.139, N 4. – 1999


  1997. Vol. 46
46204
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
Vol.139, N 2. – 1999


  1997. Vol. 46
46205
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
Vol.140, N 3. – 1999


  1997. Vol. 46
46206
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
Vol.140, N 2. – 1999


  1997. Vol. 46
46207
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
Vol.140, N 10. – 1999


  1997. Vol. 46
46208
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
Vol.140, N 9. – 1999


  1997. Vol. 46
46209
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
Vol.140, N 8. – 1999


  1997. Vol. 46
46210
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
Vol.140, N 7. – 1999


  1997. Vol. 46
46211
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
Vol.140, N 5. – 1999


  1997. Vol. 46
46212
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
Vol.140, N 11. – 1999


  1997. Vol. 46
46213
   Fortune. – Amsterdam
Vol.140, N 4. – 1999


  1997. Vol. 46
46214
   Fortune. – Amsterdam
Vol.140, N 14. – 1999


  1997. Vol. 46
46215
   Fortune. – Amsterdam
Vol.140, N 15. – 1999


  1997. Vol. 46
46216
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
V.141, N 6. – 2000


  1997. Vol. 46
46217
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
V.141, N 5. – 2000


  1997. Vol. 46
46218
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
V.141, N 4. – 2000


  1997. Vol. 46
46219
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
V.144, N 11. – 2001


  1997. Vol. 46
46220
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
V.144, N 10. – 2001


  1997. Vol. 46
46221
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
V.145, N 1. – 2002
46222
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
V.145, N 8. – 2002
46223
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
V.145, N 7. – 2002
46224
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
V.145, N 6. – 2002
46225
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
V.145, N 5. – 2002
46226
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
V.145, N 4. – 2002
46227
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
V.145, N 3. – 2002
46228
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
V.145, N 2. – 2002
46229
   Fortune. – Amsterdam : Time Warner pabl., 1930-. – ISSN 0738-5587
Vol. 161, N 1. – 2010
46230
   Fortune. – Amsterdam : Time Warner pabl., 1930-. – ISSN 0738-5587
Vol. 161, N 2. – 2010
46231
   Fortune. – Amsterdam : Time Warner pabl., 1930-. – ISSN 0738-5587
Vol. 161, N 3. – 2010
46232
   Fortune. – Amsterdam : Time Warner pabl., 1930-. – ISSN 0738-5587
Vol. 161, N 4. – 2010
46233
   Fortune. – Amsterdam : Time Warner pabl., 1930-. – ISSN 0738-5587
Vol. 161, N 5. – 2010
46234
   Fortune. – Amsterdam : Time Warner pabl., 1930-. – ISSN 0738-5587
Vol. 161, N 6. – 2010
46235
   Fortune. – Amsterdam : Time Warner pabl., 1930-. – ISSN 0738-5587
Vol. 161, N 7. – 2010
46236
   Fortune. – Amsterdam : Time Warner pabl., 1930-. – ISSN 0738-5587
Vol. 161, N 8. – 2010
46237
   Fortune. – Amsterdam : Time Warner pabl., 1930-. – ISSN 0738-5587
Vol. 162, N 1. – 2010
46238
   Fortune. – Amsterdam : Time Warner pabl., 1930-. – ISSN 0738-5587
Vol. 162, N 2. – 2010
46239
   Fortune. – Amsterdam : Time Warner pabl., 1930-. – ISSN 0738-5587
Vol. 162, N 3. – 2010
46240
   Fortune. – Amsterdam : Time Warner pabl., 1930-. – ISSN 0738-5587
Vol. 162, N 4. – 2010
46241
   Fortune. – Amsterdam : Time Warner pabl., 1930-. – ISSN 0738-5587
Vol. 162, N 5. – 2010
46242
   Fortune. – Amsterdam : Time Warner pabl., 1930-. – ISSN 0738-5587
Vol. 162, N 6. – 2010
46243
   Fortune. – Amsterdam : Time Warner pabl., 1930-. – ISSN 0738-5587
Vol. 162, N 7. – 2010
46244
   Fortune. – Amsterdam : Time Warner pabl., 1930-. – ISSN 0738-5587
Vol. 162, N 8. – 2010
46245
   Fortune. – Amsterdam : Time Warner pabl., 1930-. – ISSN 0738-5587
Vol. 162, N 9. – 2010
46246
   Fortune. – Amsterdam : Time Warner pabl., 1930-. – ISSN 0738-5587
Vol. 162, N 10. – 2010
46247
  Rofheart Martha Fortune made his sword / Rofheart Martha. – New York, 1972. – 445с.
46248
  Hildebrand S.F. Forty-ninth annual report of the New Jersey state agricultural experiment station and the forty-first annual report of the New Jersey agricultural college experiment station / S.F. Hildebrand. – New Jersey : [S. n.], 1928. – XXIX, 336 p. – For or Hild ?
46249
   Forum for modern language studies. – Oxford : Oxford university press. – ISSN 0015-8518
Vol. 35, N 1. – 1999


  1997. Vol. 46
46250
   Forum for modern language studies. – Oxford : Oxford university press. – ISSN 0015-8518
Vol. 35, N 4. – 1999


  1997. Vol. 46
46251
   Forum for modern language studies. – Oxford : Oxford university press. – ISSN 0015-8518
Vol. 35, N 3. – 1999


  1997. Vol. 46
46252
   Forum for modern language studies. – Oxford : Oxford university press. – ISSN 0015-8518
Vol. 35, N 2. – 1999


  1997. Vol. 46
46253
   Forum for modern language studies. – Oxford : Oxford university press. – ISSN 0015-8518
Vol. 36, N 4. – 2000


  1997. Vol. 46
46254
   Forum for modern language studies. – Oxford : Oxford university press. – ISSN 0015-8518
Vol. 36, N 3. – 2000


  1997. Vol. 46
46255
   Forum for modern language studies. – Oxford : Oxford university press. – ISSN 0015-8518
Vol. 36, N 2. – 2000


  1997. Vol. 46
46256
   Forum for modern language studies. – Oxford : Oxford university press. – ISSN 0015-8518
Vol. 36, N 1. – 2000


  1997. Vol. 46
46257
   Forum for modern language studies. – Oxford : Oxford university press. – ISSN 0015-8518
Vol. 37, N 1. – 2001


  1997. Vol. 46
46258
   Forum for modern language studies. – Oxford : Oxford university press. – ISSN 0015-8518
Vol.39, N 1. – 2003


  1997. Vol. 46
46259
   Forum for modern language studies. – Oxford : Oxford university press. – ISSN 0015-8518
Vol.39, N 2. – 2003


  1997. Vol. 46
46260
   Forum for modern language studies. – Oxford : Oxford university press. – ISSN 0015-8518
Vol.39, N 3. – 2003


  1997. Vol. 46
46261
   Forum for modern language studies. – Oxford : Oxford university press. – ISSN 0015-8518
Vol.39, N 4. – 2003


  1997. Vol. 46
46262
   Forum for modern language studies. – Oxford : Oxford university press. – ISSN 0015-8518
Vol.40, N 1. – 2004


  1997. Vol. 46
46263
   Forum for modern language studies. – Oxford : Oxford university press. – ISSN 0015-8518
Vol.40, N 3. – 2004


  1997. Vol. 46
46264
   Forum for modern language studies. – Oxford : Oxford university press. – ISSN 0015-8518
Vol.40, N 2. – 2004


  1997. Vol. 46
46265
   Forum for modern language studies. – Oxford : Oxford university press. – ISSN 0015-8518
Vol.40, N 4. – 2004


  1997. Vol. 46
46266
   Forum of international development studies. – Nagoya. – ISSN 13413732
N 9. – 1998


  1997. Vol. 46
46267
   Forum of international development studies. – Nagoya. – ISSN 1341-3732
N 10. – 1999


  1997. Vol. 46
46268
   Forum of international development studies. – Nagoya. – ISSN 1341-3732
N 11. – 1999


  1997. Vol. 46
46269
   Forum of international development studies. – Nagoya. – ISSN 13413732
N 11. – 1999


  1997. Vol. 46
46270
   Forum of international development studies. – Nagoya. – ISSN 1341-3732
N 12. – 1999


  1997. Vol. 46
46271
   Forum of international development studies. – Nagoya. – ISSN 1341-3732
N 14. – 1999


  1997. Vol. 46
46272
   Forum of international development studies. – Nagoya. – ISSN 13413732
N 15. – 2000


  1997. Vol. 46
46273
   Forum of international development studies. – Nagoya. – ISSN 13413732
N 16. – 2000


  1997. Vol. 46
46274
   Forum of international development studies. – Nagoya. – ISSN 1341-3732
N 18. – 2001


  1997. Vol. 46
46275
   Forum of international development studies. – Nagoya. – ISSN 1341-3732
N 19. – 2001


  1997. Vol. 46
46276
   Forum of international development studies. – Nagoya. – ISSN 1341-3732
N 20. – 2001


  1997. Vol. 46
46277
   Forum of international development studies. – Nagoya. – ISSN 1341-3732
N 21. – 2002
46278
   Forum of international development studies. – Nagoya. – ISSN 1341-3732
N 22. – 2002
46279
   Forum of international development studies. – Nagoya. – ISSN 1341-3732
N 23. – 2003


  1997. Vol. 46
46280
   Forum of international development studies. – Nagoya. – ISSN 1341-3732
N 24. – 2003


  1997. Vol. 46
46281
   Forum of international development studies. – Nagoya. – ISSN 1341-3732
N 25. – 2004


  1997. Vol. 46
46282
   Forum of international development studies. – Nagoya. – ISSN 1341-3732
N 26. – 2004


  1997. Vol. 46
46283
   Forum of international development studies. – Nagoya. – ISSN 1341-3732
N 27. – 2004


  1997. Vol. 46
46284
   Forum of international development studies. – Nagoya. – ISSN 1341-3732
N 28. – 2005
46285
   Forum of international development studies. – Nagoya. – ISSN 1341-3732
N 29. – 2005
46286
   Forum of international development studies. – Nagoya. – ISSN 1341-3732
N 30. – 2005
46287
   Forum of international development studies. – Nagoya. – ISSN 1341-3732
N 31. – 2006
46288
   Forum of international development studies. – Nagoya. – ISSN 1341-3732
N 32. – 2006
46289
   Forum of international development studies. – Nagoya. – ISSN 1341-3732
N 33. – 2007
46290
   Forum of international development studies. – Nagoya. – ISSN 1341-3732
N 34. – 2007
46291
   Forum of international development studies. – Nagoya. – ISSN 1341-3732
N 35. – 2007
46292
   Forum of international development studies / Nagoya university, Graduate school of international development. – Nagoya. – ISSN 1341-3732
N 36. – 2008
46293
   Forum of international development studies / Nagoya university, Graduate school of international development. – Nagoya. – ISSN 1341-3732
N 37. – 2008
46294
   Forum of international development studies / Nagoya university, Graduate school of international development. – Nagoya. – ISSN 1341-3732
N 38. – 2009
46295
   Forum of international development studies / Nagoya university, Graduate school of international development. – Nagoya. – ISSN 1341-3732
N 39. – 2010
46296
   Forum of international development studies / Nagoya university, Graduate school of international development. – Nagoya. – ISSN 1341-3732
N 41. – 2012
46297
   Forum of international development studies / Nagoya university, Graduate school of international development. – Nagoya. – ISSN 1341-3732
N 42. – 2012
46298
   Forum of international development studies / Nagoya university, Graduate school of international development. – Nagoya. – ISSN 1341-3732
N 43. – 2013
46299
   Forum pedagogow specjalnych 21 wieku. – Lodz : Wyd-wo Uniw.Lodzkiego. – ISBN 83-7171-524-2
Tom 1 : Pod red. J.Panczyka. – 2002. – 115s.
46300
   Forum philosophicum. – Krakow
T.2. – 1997


  1997. Vol. 46
46301
   Forum philosophicum. – Krakow. – ISSN 14261898
T.3. – 1998


  1997. Vol. 46
46302
   Forum philosophicum. – Krakow. – ISSN 1426-1898
T.5. – 2000


  1997. Vol. 46
46303
   Forum Polonijne. – Lublin. – ISSN 1234-2807
N 4 (10). – 1996
46304
  Кирилюк О. Forum shopping та forum non conveniens: вибір найбільш зручної юрисдикції // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 78-85. – ISSN 2227-7056
46305
   Forum Wissenschaft / Bund demokratischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. – Marburg : DdWi. – ISSN 0178-6563
Jg. 27, Nr. 1, Marz : Die Kurve kriegen in Okonomie + Arbeit aus Unrecht + Lobbyismus. – 2010
46306
   Forum Wissenschaft / Bund demokratischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. – Marburg : DdWi. – ISSN 0178-6563
Jg. 27, Nr. 2, Mai : Nach - Denk - Ansatze. – 2010
46307
   Forum Wissenschaft / Bund demokratischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. – Marburg : DdWi. – ISSN 0178-6563
Jg. 27, Nr. 3, October : Militarisches, deutsch. – 2010
46308
   Forum Wissenschaft / Bund demokratischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. – Marburg : DdWi. – ISSN 0178-6563
Jg. 27, Nr. 4, Dezember : Kinder und Jugend. – 2010
46309
   Forum Wissenschaft / Bund demokratischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. – Marburg : DdWi. – ISSN 0178-6563
Jg. 28, Nr. 1, April : Soziale Bewegungen. – 2011
46310
   Forum Wissenschaft / Bund demokratischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. – Marburg : DdWi. – ISSN 0178-6563
Jg. 28, Nr. 2, Juni : Armut und soziale Ausgrenzung. – 2011
46311
   Forum Wissenschaft / Bund demokratischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. – Marburg : DdWi. – ISSN 0178-6563
Jg. 28, Nr. 3, September : 40 Jahre BAfoG. – 2011
46312
   Forum Wissenschaft / Bund demokratischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. – Marburg : DdWi. – ISSN 0178-6563
Jg. 28, Nr. 4, Dezember : Energiedemokratie. – 2011
46313
   Forum Wissenschaft / Bund demokratischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. – Marburg : DdWi. – ISSN 0178-6563
Jg. 29, Nr. 1, Marz : Glucksforschung. – 2012
46314
   Forum Wissenschaft / Bund demokratischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. – Marburg : DdWi. – ISSN 0178-6563
Jg. 29, Nr. 2, Juni : 20 Jahre nach Rio. – 2012
46315
   Forum Wissenschaft / Bund demokratischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. – Marburg : DdWi. – ISSN 0178-6563
Jg. 29, Nr. 3, September : Bildungszugange und - ausschlusse. – 2012
46316
   Forum Wissenschaft / Bund demokratischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. – Marburg : DdWi. – ISSN 0178-6563
Jg. 29, Nr. 4, Dezember : Rankings und Wissenschaftsmessungen. – 2012
46317
   Forum Wissenschaft / Bund demokratischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. – Marburg : DdWi. – ISSN 0178-6563
Jg. 30, Nr. 1, Marz : Wissenschaft und Armut. – 2013
46318
   Forum Wissenschaft / Bund demokratischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. – Marburg : DdWi. – ISSN 0178-6563
Jg. 30, Nr. 2, Juni : Migration und Flucht. – 2013
46319
   Forum Wissenschaft / Bund demokratischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. – Marburg : DdWi. – ISSN 0178-6563
Jg. 30, Nr. 3, September : Bildung und Religion. – 2013
46320
   Forum Wissenschaft / Bund demokratischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. – Marburg : DdWi. – ISSN 0178-6563
Jg. 30, Nr. 4, Dezember : Kritische Psychologie - work in progress. – 2013
46321
   Forum Wissenschaft / Bund demokratischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. – Marburg : DdWi. – ISSN 0178-6563
Jg. 31, Nr. 1, Marz : Europa vor der Wahl. – 2014
46322
  Trokhimchuck P. Forundation of relaxed optics / Petro Trokhimchuck. – Lutsk : Vezha, 2006. – 60p. – ISBN 966-600-214-0
46323
  Dygard Thomas Forward Pass / Dygard Thomas. – New York, 1990. – 186с.
46324
  Asimov I. Forward the foundation / Isaac Asimov. – Toronto a.o. : Bantam books, 1994. – 477 p.
46325
  Калиниченко Александр Forza Italia // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 5. – С. 28-30 : фото
46326
  Gad I. Fosfataseaktiviteten : i serum og organer ved staseicterus / I. Gad. – Kjobenhavn : Nordisk Forlag Arnold Busck, 1948. – 129 S.
46327
   Fosforul in agricultura.. – [Bucuresti] : Ed. Acad. RSR. – (Chinizarea agriculturii)
2. – 1974. – 317p.
46328
  Kryshtofovich A. Fossil forests as a compass of the past : From report of 16 intern. geolog. congress, 1933 / A. Kryshtofovich. – Washington : [S. n.], 1935. – 1 p.
46329
  Sahleanu E. Fossile Spalaxreste aus der Bukowina (Spalax fossilis) / E. Sahleanu. – Cernauti : [S. n.], 1932. – P. 147-160. – Bulet. facult. de Stiinte din Cernauti, B. 6; Ale or Sahn?
46330
  Padalka A.I. Fostering clinical thinking in dental doctors through post-graduation professional training / A.I. Padalka, V.G. Kostenko, O.V. Sheshukova // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Білаш С.М., Безкоровайна І.М. [та ін.]. – Полтава, 2019. – Т. 19, вип. 1 (65). – С. 101-104. – ISSN 2077-1096


  Формування професійного мислення у лікарів-стоматологів на етапі післядипломної освіти.
46331
  Radovic-Marcovic Fostering creativity, cognitive ablities and entrepreneurhip behaviour trough new education models // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 8 (146). – С. 363-379 : tabl., fig. – Bibliogr.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
46332
   Foto-Jahrbuch International 1966. – Lpz., 1965. – 214с.
46333
  Brauer Egon Foto-Kino-Optik. / Brauer Egon, K.L. Schimrich. – 2. verb. und erw. Aufl. – Leipzig, 1959. – 414с.
46334
  Loose Erhard Foto-optik kurz und verstandlich / Loose Erhard. – Halle
1. – 1956. – 48с.
46335
  Loose Erhard Foto-optik kurz und verstandlich / Loose Erhard. – Halle
2. – 1956. – 48с.
46336
   Foto Jahrbuch 1961. – Halle, 1960. – 198с.
46337
   Foto Jahrbuch 1962. – Halle, 1962. – 197с.
46338
  Longhin S. Fotodermatoze / S. Longhin, A. Popescu. – Bucuresti : Editura Academiei RSR, 1972. – 189s.
46339
  Milbauer Milos Fotoelasticimetrie a jeji pouziti v praxi / Milbauer Milos. – Praha, 1953. – 140 с.
46340
  Willsberger J. Fotofaszination : kameras. Bilder. Fotografen / J. Willsberger. – Gutersloh ; Berlin ; Munchen ; Wien : Bertelsmann Lexikon-Verlag, 1975. – [185] S., pag.var. – ISBN 3-570-08686
46341
  Gisman Stanislaw Fotografia barwna dla amatorow. / Gisman Stanislaw. – Warszawa, 1962. – 144с.
46342
  Ligocki Alfred Fotografia i sztuka / Ligocki Alfred. – Warszawa, 1962. – 132с.
46343
  Uchanska A. Fotografia w dziennikarstwie i reklamie - nowe trendy / Anita Uchanska // Studia medioznawcze / Instytut dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2015. – Nr 1 (60). – S. 107-117. – ISSN 1641-0920
46344
  Mierzecka Janina Fotografia zabytkow i dziel sztuki / Mierzecka Janina. – Warszawa, 1959. – 126с.
46345
  Mierzecka Janina Fotografia zabytkow i dziel sztuki / Mierzecka Janina. – Wyd. 2, poprawione i uzupelnione. – Warszawa, 1972. – 192с.
46346
  Cyprian Tadeusz Fotografia. Technika i technologia / Cyprian Tadeusz. – Wyd. 5. popr. i uzup. – Warszawa, 1962. – 498 с.
46347
  Hlavac Ludovit Fotograficky detail ako metoda tvorby / Hlavac Ludovit. – Bratislava, 1964. – 112с.
46348
  Macek Jaromir Fotograficky receptar pro cernobilou fotografii / Macek Jaromir, Paspa Karel. – Praha, 1958. – 248с.
46349
  Kulhanek Jaroslav Fotograficky receptar. / Kulhanek Jaroslav. – Praha, 1959. – 88с.
46350
  Rinka Erich Fotografie im klassen Kampf: Ein Arbeiterfotograf erinnert sich / Rinka Erich. – Leipzig, 1981. – 233с.
46351
  Rossing Roger Fotografie mit der "Praktica" / Rossing Roger. – Leipzig, 1974. – 245с.
46352
  Rossing Roger Fotografie mit der "Praktica" / Rossing Roger. – Leipzig, 1975. – 245с.
46353
  Hak Miroslav Fotografie z let 1940-1958. / Hak Miroslav. – Praha, 1959. – 28с.
46354
   Fotografie. 1928-58. – Praha, 1959. – 20с.
46355
  Hartwig E. Fotografika / E. Hartwig. – Warszawa : Wyd-wo Arkady, 1960. – 188, [4] s. : fotoil.
46356
   Fotografishce Fernerkundung der Erde: Experimente auf der Orbitalstation "Salut-6". – Berlin, 1983. – 217с.
46357
  Benes Oldrich Fotografovani dokumentu / Benes Oldrich. – Praha, 1959. – 80с.
46358
  Kreyser Ryszard Fotografujemy. / Kreyser Ryszard. – Wyd. 2. – Warszawa, 1975. – 243с.
46359
  Swiatkiewicz Andrzej Fotogrametria / Swiatkiewicz Andrzej. – Warszawa, 1977. – 330с.
46360
  Csorgeo Tibor Fotohibak / Csorgeo Tibor, Sevcsik Jeno. – Budapest, 1967. – 124с.
46361
  Reichel Theofil Fotokatody / Reichel Theofil, Jedlicka Miroslav. – Praha, 1963. – 146с.
46362
   Fotokino-Lexikon. – Halle, 1964. – 412с.
46363
  Quinones F. Fotos de carne : recordatorio / Fernando Quinones ; interludio de Antonio Gala. – [Madrid] : Silex, 1990. – 134 p. – (Silex Literatura). – ISBN 84-7737-019-2
46364
  Andrei Constantin Fotostabilizarea polimerilor cu amine impiedicate steric. / Andrei Constantin. – Bucuresti, 1990. – 240с.
46365
  Andrei Fotostabilizarea polimerilor cu amine impitdicate steric. / Andrei, , Constantin. – Bucuresti, 1990. – 240с.
46366
  Strebeyko P. Fotosynteza / P. Strebeyko. – Warszawa : Pastwowe wyd-wo naukowe, 1964. – 225s. – (Biblioteka Problemow ; T. 73)
46367
   Fototaschenbuch. – Leipzig, 1974. – 280с.
46368
   Fototaschenbuch 1959. – 2. neu bearb. Jahrgang. – Halle, 1958. – 335с.
46369
  Fouchard Ph. Fouchard, Gaillard, Goldman on international commercial arbitration / Fouchard, Gaillard, Goldman ; ed. by Emmanuel Gaillard and John Savage. – The Hague ; Boston ; London : Kluwer Law International, 1999. – XXXIII, 1280 p. – ISBN 90-411-1025-9
46370
  Col Hubert Fouche: the unprincipled patriot / Col Hubert. – New York, 1971. – 347 p.
46371
  Berlinov M. Foundation analysis and design / M. Berlinov ; [translated from the Russian by Alexander B. Kuznetsov]. – Moscow : Mir, 1990. – 303 p.
46372
  Soroka Yu. Foundation of Legion of Ukrainian Sich Riflemen // 100 key events in Ukraian history / Y. Soroka. – Kharkiv : Folio, 2018. – P. 112-113. – (True History Series). – ISBN 978-966-03-8514-6
46373
  Kaplan M. Foundations and frontiers of music education. / M. Kaplan. – New York, 1966. – 261с.
46374
  Monika Wojcik. Foundations in the Polish Legislation in Comparison with Other European States // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 312-315
46375
  Gaskill Herbert Foundations of Analysis. / Gaskill Herbert, P.P. Narayanaswami. – New York : Harper & Row, 1989. – 639 p. – ISBN 0-06-044734-6
46376
  Davydov V.V. Foundations of biological chemistry : (tutorial on biochemistry for foreign students of medical department of higher education institutions) / V.V. Davidov, A.I. Bozhkov, N.P. Rudko ; Min. of education a. science of Ukraine, V.N. Karazin Kharkov Nat. Univ. – Kharkiv : V.N. Karazin Kharkov National University, 2015. – 399, [1] p. : ill., tab. – Бібліогр. наприкінці частин. – ISBN 978-966-285-120-5
46377
  Kautsky Karl Foundations of Christianity: a study in Christian origins. / Kautsky Karl. – Authorised transl. from 13th German ed. – New York, 1972. – 480с.
46378
   Foundations of computing and decision sciences. – Szczecin. – ISSN 0867-6356
Vol.26, N 3. – 2001


  1997. N 73
46379
   Foundations of contemporary education.. – New Haven, 1966. – 262с.
46380
  Curry S.S. Foundations of expression : Studies and problems for developing the voice, body, and mind in reading and speaking / S.S. Curry, . – Boston : The Expression com., 1920. – 319p.
46381
  Block S.B. Foundations of financial management / Stanley B. Block, Geoffrey A. Hirt. – 9th ed. – Boston a.o. : Irwin: McGraw-Hill, 2000. – 30,682p. + 1 CD-ROM + 1 tab. – (The Irwin/McGraw-Hill series in finance, insurance and real estate / [Ed.] Stephen A. Ross). – ISBN 0-07-228336-X
46382
  Shapiro A.C. Foundations of multinational financial management / Alan C. Shapiro, Atulya Sarin. – 6th ed. – Hoboken : John Wiley & Sons, 2009. – XVII, 542 p. : ill., tab. – Index: p. 533-542. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-0470-12895-4
46383
  Bradshaw M. Foundations of physical geography / Michael Bradshaw, Ruth Weaver. – Dubuque a.o. : WCB, 1995. – 15,442 p. : ill. – ISBN 0-697-25075-X
46384
   Foundations of Psychoneuroimmunology. – New York : Aldine, 1985. – 480p.
46385
  Sogrin Vladimir Founding Fathers of the United States: Historical Portraits / Sogrin Vladimir. – Moscow, 1988. – 325с.
46386
  Farhadoglu Kamil Fountains Square : Looking Back in History // Visions of Azerbaijan / The European Azerbaijan society. – Baku, 2010. – January/February. – С. 24-27. – ISBN 978-9952-806-82-3
46387
  Goodman Grant Four aspects of Philippine-Japanese relations, 1930-1940. / Goodman Grant. – New Haven, 1967. – 238с.
46388
  Bushnell C. Four blondes / Candace Bushnell. – London : Abacus, 2006. – 307, [3] p. – Copyright 2000. – (Bestselling author of Sex and the city and Trading up). – ISBN 978-0-349-11403-3
46389
   Four classic American novels. – New York, 1969. – 245с.
46390
   Four classic American novels: The scarlet letter by N. Hawthorne: The adventures of Huckleberry Finn by M. Twain; The red badge of courage by S. Crane; Billy Budd by H. Melville. – New York a.o., 1979. – 744с.
46391
  Shakespeare W. Four comedies / W.Shakespeare. – London : Penguin books, 1996. – 678р. – Contents: The taming of the shrew/Ed. by G.R.Hibbard. A midsummer night"s dream/Ed. by S.Wells. As you like it/Ed. by H.J.Oliver. Twelfth night/Ed. by M.M.Mahood. – (Penguin classics). – ISBN 0-14-043454-2
46392
   Four English comedies of the 17th and 18th centuries : Volpone; The way of the world; She stoops to conquer; The school for scandal. – Harmondsworth, 1976. – 414с.
46393
   Four English comedies of the 17th and 18th centuries: Volpone; The way of the world; The stoops to conquer; The scholl for scandal. – Harmondsworth, 1967. – 414с.
46394
   Four Great American Classics. – Toronto a.o., 1986. – 79с.
46395
   Four great comedies of the restoration and eighteenth century: Wycherley, Cogreve, Goldsmith, Sheridan. – New York, 1963. – 321с.
46396
  Chekhov Anton Four great plays by Anton Chekhov / Chekhov Anton. – New York, 1963. – 244с.
46397
  Rybka E. Four hundred years of the Copernican heritage / E. Rybka. – Cracow : Jagellonian University, 1964. – 236 p.
46398
  Williams N. Four letters of love / Niall Williams. – London : Picador, 1997. – [5], 342 p. – ISBN 0-330-35269-5
46399
  Adamyan Nora Four lives : short stories / Nora Adamyan. – Moscow, 1965. – 164 с. – (Library of soviet short stories)
46400
  Williams Tennessee Four plays / Williams Tennessee. – New York : A signet classic, 1976. – 127 p.
46401
  Aristophanes Four plays by Aristophanes. / Aristophanes. – New York, 1984. – 619с.
46402
   Four plays of our time. – Toronto a. o., 1960. – 399с.
46403
  Kaplan V. Four plays. / V. Kaplan. – 2. – M., 1954. – 119с.
46404
  James Henry Four selected novels: The Americans. - The Europeans.- Daisy Miller. - An International episode / James Henry. – N.Y., 1946. – 572с.
46405
  Melville Herman Four short novels / Melville Herman. – New York, 1963. – 281с.
46406
  Melville Herman Four short novels / Melville Herman. – Toronto, 1971. – 281с.
46407
   Four soviet plays. – Moscow, 1937. – 427s.
46408
  Wells H.G. Four stories / H.G. Wells; Обработка С.А. Крейнес и С.С. Толстого. – 5-е изд. – Москва : Изд-во лит-ры на иностранных языках, 1950. – 31 p.
46409
   Four Stories by American Women. – Harmondsworth, 1990. – 241 p.
46410
   Four symposia on folklore. – Bloomington, 1953. – 340с.
46411
  Curtis Richard Four weddings and a funeral / Curtis Richard; Retold by C.Gilchrist. – Harlow : Longman; Pearson education, 1999. – 7,71p. – На обкл.: A Mike Newell film. – (Penguin readers : Level 5 / Series ed.: A.Hopkins, J.Potter). – ISBN 0-582-40262-X
46412
  Triebel H. Fourier analysis and function spaces / H.Triebel. – Leipzig : Teubner, 1977. – 168 p. – (Teubner-Texte zur Mathematik)
46413
  Ehrenpreis Leon Fourier analysis in several complex variables / Ehrenpreis Leon. – New York : Wiley-Interscience, 1970. – XIII,506p. – (Tracts in mathematics ; Vol.17 ; Pure and applied mathematics; A series of texts and monographs). – ISBN 471 23400 1
46414
  Goldberg Richard Fourier transforms / Goldberg Richard. – Cambridge : Un-ty press, 1962. – 8, 76 p. – (Cambridge tracts in mathematics and mathematical physics ; 52)
46415
  Steele J.D. Fourteen weeks in chemistry / J. Dorman Steele. – New York ; Chicago : A.S. Barnes & Company, 1873. – 310 p., ill.
46416
   Fourteenth International Congress of genetics : Plenary sessions symposia. Abstracts. – Moscow : Nauka, 1978. – 131p.
46417
   Fourteenth Texas Symposium on relativistic astrophysics. – New York : New York Academy of Sciences, 1989. – 698 p.
46418
   Fourth annual report for the period ending June 30, 1960. – Washington. – 44с.
46419
   Fourth colloquium in biological sciences: blood-brain transfer. – New York : The New York academy of sciences, 1988. – 324p. – (Annals of the New York academy of sciences ; vol. 529). – ISBN 0-89766-455-8
46420
   Fourth Conference on Clay Mineralogy and Petrology in Kosice. – Praha : Univerzita Karlova, 1972. – 145p.
46421
   Fourth formator symposium on mathematical methods for the analysis of large-scale systems: Proceedings of a symposium held in Liblice near Prague, may 18-21, 1982. – Prague, 1983. – 611с.
46422
   Fourth International Conference on power electronics and variable speed drives. – London : Peter Peregrinus, 1990. – 561 p. – (IEE Conference Publication ; Nr 324). – ISBN 0-86341703-5. – ISSN 0537-9989
46423
   Fourth Liege colloquium on ocean hydrodynamics. Univ. of Liege 20-24 March 1972. – Liege, 1973. – 216с.
46424
   Fourth World Meteorological Congress. – Geneva, Switzerland : Secretariat of the World Meteorological Organization
WMO-№.142. RC. 23 : Abridged Report With Resolution. – 1963. – 208p.
46425
  Green R.G. Fox encephalitis / R.G. Green; Medical School, University of Minnesota, Minneapolis, Minn. – {S. l. : s. n.], 1936. – 5 p. – Reprinted from: Veterinary medicine, Vol. 31, No. 12, December, 1936
46426
  Бемер С. Fox Pro 2.6 для Windows : пер. с нем. / С. Бемер. – Киев : Торгово-издательское бюро BHV, 1995. – 464 с.
46427
  MacGinley Patrick Foxprints / MacGinley Patrick. – Harmondsworth, 1986. – 282с.
46428
  Кауфельд Дж. FoxPro 2.6 For Windows для "чайников" / Дж. Кауфельд. – Киев : Диалектика, Информейшн Компьютер Энтерпрайз, 1996. – 264с. – ISBN 5-7707-2149-9
46429
  Гончаров А. FoxPro в примерах версии 2.5, 2.6, 3.0 / А. Гончаров. – Санкт-Петербург : Питер, 1995. – 160с. – ISBN 5-88782-032-2
46430
  Гончаров А. FoxPro в примерах. Версии 2.5, 2.6, 3.0 / А. Гончаров. – Санкт-Петербург : Питер, 1995. – 160 с.
46431
  Kostogryz V.P. FPGA and GPU computing in Bioinformatics // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – P. 169-177. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Біоінформатика і обчислювальна біологія - дві суміжні (подібні) області, що використовують методи прикладної математики, інформатики, статистики та штучного інтелекту для розв"язання специфічних задач (які потребують надскладних обчислень) в ...
46432
  Preclik Vladimir Fr. Jar. Rubes / Preclik Vladimir. – Praha, 1948. – 31с.
46433
  Dolansky Julius Fr. Lad. Celakovsky, 1852-1952 / Dolansky Julius. – Praha, 1952. – 48с.
46434
  Seibt I. Fr. Wagner"s Deutsch-lateinische Phraseologie nach den besten Quellen zum Gebrauche der....... – Prag, 1847. – 1686 стб.
46435
  Peitgen H.-O. Fractals for the Classroom / H.-O. Peitgen, H. Jurgens, D. Saupe. – New York : Springer-Verlag. – ISBN 0-387-97041-X
P. 1 : Introduction to Fractals and Chaos. – 1992. – 452 p.
46436
  Mishura Yu. Fractional Cox–Ingersoll–Ross process with non-zero "mean" / Yu. Mishura, Yurchenko-Tytarenko // Modern Stochastics: Theory & Applications / Vilnius university ; Taras Shevchenko national university of Kyiv ; edit. board.: K. Kubilius, Yu. Mishura, L. Sakhno [et al.]. – Kyiv; Vilnius, 2018. – Vol. 5, n. 1. – Р. 99-111. – ISSN 2351-6046
46437
  Mishura Y. Fractional Cox–Ingersoll–Ross process with small Hurst indices / Y. Mishura, Yurchenko-Tytarenko // Modern Stochastics: Theory & Applications / Vilnius university ; Taras Shevchenko national university of Kyiv ; edit. board.: K. Kubilius, Yu. Mishura, L. Sakhno [et al.]. – Kyiv ; Vilnius, 2019. – Vol. 6, n. 1. – P. 13-39. – ISSN 2351-6046


  Дробовий процес Кокса – Інгерсолла – Росса з малими індексами Херста. "In this paper the fractional Cox–Ingersoll–Ross process on R+R+ for H<1/2H<1/2 is defined as a square of a pointwise limit of the processes YY, satisfying the SDE of the form ...
46438
  Simionescu Cristofor Fractionarea compusilor macromoleculari / Simionescu Cristofor, C.V. Uglea. – Bucuresti, 1969. – 292с.
46439
  Milanovsky S. Fracturing of the Crust - Geological and Geophysical View / S. Milanovsky, V. Nikolaevskiy // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 4. – С. 106. – ISSN 0203-3100
46440
  Heise Joachim Fragen an die Geschichte der DDR. / Heise Joachim, Hofmann Jurgen. – Berlin, 1988. – 221с.
46441
   Fragen des Internationalen Privatrecht Acht Beitrage von Vertretern der sozialistischen Rechtswissenschaft. – Berl., 1958. – 256с.
46442
   Fragen des lyrischen Schaffens. – Hf. 18. – Halle, 1960. – 84с.
46443
  Wroblewski Andrzej Fragetowe Lyzeczki, czyli jak sie robi fortune / Wroblewski Andrzej. – Warszawa : Czytelnik, 1955. – 233 s.
46444
  Оммундсен Ослаг Fragment.uib.no // Абстракти доповідей та програма наукового семінару "Fragmentology: теорія та практика роботи із рукописними та стародрукованими фрагментами" : [14 груд. 2018 р.] / "Frаgmеntоlоgу: теорія та практика роботи із рукописними та стародрукованими фрагментами", наук. семінар. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 50


  Середньовічні рукописи Норвегії.
46445
  Ommundsen A. Fragment.uib.no // Абстракти доповідей та програма наукового семінару "Fragmentology: теорія та практика роботи із рукописними та стародрукованими фрагментами" : [14 груд. 2018 р.] / "Frаgmеntоlоgу: теорія та практика роботи із рукописними та стародрукованими фрагментами", наук. семінар. – Київ : [б. в.], 2018. – P. 51


  Середньовічні рукописи Норвегії.
46446
  Aristotelis Fragmenta : Aristotelis, qui ferebantur librorum / Aristotelis, qui ferebantur librorum ; Aristotelis, coll. Valentinus Rose. – Lipsiae (Leipzig) : Teubner, 1886. – 463 p. – На обкл. назва латинською мовою
46447
   Fragmenta faunistica. – Warszawa. – ISSN 00159301
T.39, N17/24. – 1996


  1997. Vol. 46
46448
   Fragmenta faunistica. – Warszawa. – ISSN 00159301
T.39, N10/16. – 1996


  1997. Vol. 46
46449
   Fragmenta faunistica. – Warszawa. – ISSN 0015-9301
T.43, N 1/8. – 2000


  1997. Vol. 46
46450
   Fragmenta faunistica. – Warszawa. – ISSN 0015-9301
T.43, N 9/17. – 2000


  1997. Vol. 46
46451
   Fragmenta Latina codioun in bibliotheca Universitatis Budapestinensis. – Budapest, 1983. – 286с.
46452
  Flueler C. Fragmentarium.ms // Абстракти доповідей та програма наукового семінару "Fragmentology: теорія та практика роботи із рукописними та стародрукованими фрагментами" : [14 груд. 2018 р.] / "Frаgmеntоlоgу: теорія та практика роботи із рукописними та стародрукованими фрагментами", наук. семінар. – Київ : [б. в.], 2018. – P. 47
46453
  Флюелер Хрістоф Fragmentarium.ms // Абстракти доповідей та програма наукового семінару "Fragmentology: теорія та практика роботи із рукописними та стародрукованими фрагментами" : [14 груд. 2018 р.] / "Frаgmеntоlоgу: теорія та практика роботи із рукописними та стародрукованими фрагментами", наук. семінар. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 46
46454
  Torrente Ballester Fragmentos de Apocalipsis / Torrente Ballester. – Barcelona, 1982. – 398 p.
46455
  Potocki Jan Fragments historiques et geographiques sur la Scythie, la Sarmatie et les slaves / recueillis et commente par le comte Jean Potocki. – A Brunsvic [Braunschweig] : Dans la librairie des ecoles
T. 1. – 1796


  На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини ...
46456
  Lukin D. Fragments of old-printed books as endpapers (case studies from the collection of Maksymovych Scientific Library of Taras Shevchenko National University of Kyiv) // Абстракти доповідей та програма наукового семінару "Fragmentology: теорія та практика роботи із рукописними та стародрукованими фрагментами" : [14 груд. 2018 р.] / "Frаgmеntоlоgу: теорія та практика роботи із рукописними та стародрукованими фрагментами", наук. семінар. – Київ : [б. в.], 2018. – P. 16
46457
  Harrington Michael Fragments of the century. / Harrington Michael. – New York, 1973. – 246с.
46458
  Burgomistrenko T. Fragments of the early printed books in the Cyrillic manuscript codices of the 17th c from the Institute of Manuscript of VNLU: issues of attribution and inclusion into the electronic resource // Абстракти доповідей та програма наукового семінару "Fragmentology: теорія та практика роботи із рукописними та стародрукованими фрагментами" : [14 груд. 2018 р.] / "Frаgmеntоlоgу: теорія та практика роботи із рукописними та стародрукованими фрагментами", наук. семінар. – Київ : [б. в.], 2018. – P. 14
46459
  Voloshenko S. Fragments of the early printed books in the manuscript codices as a source for attribution of the covers (the case studies of Jerusalem Typikon and the Menaion from the Institute of Manuscript VNLU) // Абстракти доповідей та програма наукового семінару "Fragmentology: теорія та практика роботи із рукописними та стародрукованими фрагментами" : [14 груд. 2018 р.] / "Frаgmеntоlоgу: теорія та практика роботи із рукописними та стародрукованими фрагментами", наук. семінар. – Київ : [б. в.], 2018. – P. 25
46460
  Bondar N. Fragments of the early printed books of the 16th - 17th c. as a source for attribution and investigation of a counterfeit printing // Абстракти доповідей та програма наукового семінару "Fragmentology: теорія та практика роботи із рукописними та стародрукованими фрагментами" : [14 груд. 2018 р.] / "Frаgmеntоlоgу: теорія та практика роботи із рукописними та стародрукованими фрагментами", наук. семінар. – Київ : [б. в.], 2018. – P. 29
46461
  Hnatenko L. Fragments of the old Cyrillic manuscript codices: the problem of attribution and description (case study of the collection of the Institute of Manuscript of VNLU) // Абстракти доповідей та програма наукового семінару "Fragmentology: теорія та практика роботи із рукописними та стародрукованими фрагментами" : [14 груд. 2018 р.] / "Frаgmеntоlоgу: теорія та практика роботи із рукописними та стародрукованими фрагментами", наук. семінар. – Київ : [б. в.], 2018. – P. 21
46462
  Kulviecas L. Fragments on history of physics and mathematics / Liubomiras Kulviecas ; [ed. by Donata Kulviecaite, Kestutis Arlauskas]. – 3rd rev. ed. – Vilnius : Petro ofsetas, 2010. – 191 p. : fig. – Текст англ., лит., нім., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-609-420-083-0
46463
  Kulviecas L. Fragments on history of physics and mathematics = Фрагменты из истории физики и математики / Liubomiras Kulviecas. – 4th rev. ed. – Vilnius : Petro ofsetas, 2012. – 191, [1] p. : ill. – Текст англ., рус., лит., нем. - Рез. рус., англ. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-609-420-226-1
46464
   Fragmenty filozoficzne. – Warszawa
2. – 1959. – 332с.
46465
  Kurtonina N.J. Frames and labels : A modal analysis of categorial inference: Academisch proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de Universiteit Utrecht / N. J.Kurtonina; Universiteit van Amsterdam, Institute for logic, language and computation. – Amsterdam : [S. n.], 1995. – XII, 174, [3] p. – Bibliogr.: P.167. – (ILLC dissertation series 1995-8). – ISBN 90-7479528-5
46466
  Marquardt J. Frames of reference : art, history, and world / Janet Marquardt, Stephen Eskilson. – Boston [etc.] : McGraw-Hill, 2005. – 16, 383 p. : ill. + 1 CD-ROM. – ISBN 0-07-282948-6
46467
  Komochkova O. Framework of future linguists" research activities: the UK experience // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. Акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. І. Зязюна ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2020. – Т. 10, вип. 2/3. – P. 48-57. – ISSN 2308-4081


  Науково-дослідницька підготовка майбутніх фахівців з лінгвістики в університетах Великої Британії відіграє надзвичайно важливе значення в процесі формування їхньої наукової культури та світогляду, дослідницької позиції, а також виховує в них повагу до ...
46468
   Frameworks for monetary stability : Policy issues and country experiences: Papers present. at the 6th seminar on central banking, Washington, D. C. March 1-10, 1994. – Washington : International Monetary Fund, 1994. – XI,755p. – ISBN 1-55775-419-5
46469
  Moiseyenko O. Framing kyivan rus"in modern american media / O. Moiseyenko, D. Mazin // Мова: класичне - модерне - постмодерне : науковий журнал : щорічник / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; редкол.: Н. Кобченко, Н. Ясакова, Л. Васильєва [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 7. – C. 5-19. – ISSN 2522-9281
46470
  Gunew Sneja Framing marginality : Multicultural literary studies / Gunew Sneja. – Carlton : Melbourne univ. press, 1994. – 13,158p. – (Interpretations / General editor K.Ruthven). – ISBN 1039-6128
46471
  Zaporozhets O.Y. Framing of Russian Federation"s aggression in Ukraine by Russian media in early 2015 // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Копійка В.В., Дорошко М.С., Хмара М.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 131. – Р. 15-21. – ISSN 2308-6912


  The article examines Russian propaganda over the armed conflict in Eastern Ukraine. The research is based on the news stories of Russian TV channel "Pervij Kanal" during January-March 2015. The key topics of news stories were as follows: shelling of ...
46472
  Jorgensen R.F. Framing the net : the internet and human rights / Rikke Frank Jorgensen. – Cheltenham ; Northampton : Edward Elgar, 2013. – XII, 262 p. – Бібліогр.: с. 228-256 та в підрядк. при. – ISBN 978-1-78254-079-3
46473
  Trollope Anthony Framley parsonage / Trollope Anthony; With an introd.by G.Handley. – London : Campbell Publishers, 1994. – 587 p. – (Everyman"s Library ; 171 ; The Millennium Library). – ISBN 1-85715-171-2
46474
   Frana Sramek ve fotografii. – Praha, 1959. – 126с.
46475
  Баран Є. FRANC-TIREUR української літератури // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 14 червня (№ 12). – С. 12


  Творчий портрет Володимира Брюггена та його книги "Блокноти" і "Література і час"
46476
  Уен М. Francais / М. Уен, Е. Лівшиць. – К
3. – 1939. – 135с.
46477
  Уэн М. Francais / М. Уэн, Е. Лившиц. – изд. 2-е. – М
3. – 1940. – 144с.
46478
  Уэн М. Francais / М. Уэн, Е. Лившиц. – изд. 5-е. – Москва, 1944. – 144 с.
46479
  Уэн М. Francais / М. Уэн, Е. Лившиц. – изд. 6-е. – М
3. – 1945. – 144с.
46480
  Уэн М. Francais / М. Уэн, Е. Лившиц. – изд. 6-е. – М
3. – 1946. – 143с.
46481
  Уэн М. Francais / М. Уэн, Е. Лившиц. – изд. 7-е. – М, 1947. – 143с.
46482
  Бахарева Francais : Підручник фрнц. мови для 6-го класу середн. школи, (2-й рік навчання) / Бахарева М., Калачова З. ; пер. з 4-го вид. Учпедгізу РСФСР. – Вид. 4-е. – Київ ; Львів : Радянська школа, 1952. – 112 с.
46483
  Бахарева Francais : підручник фрнц. мови для 6-го класу середн. школи, другий рік навчання / Бахарева М., Калачова З. ; пер. з 7-го рос. вид. "Учпедгізу". – Вид. 8-е. – Київ ; Львів : Радянська школа, 1956. – 112 с.
46484
  Amon Evelyne. Francais : 3-e. Litterature et Methode / Evelyne. Amon, Yves. Bomati. – Paris : Hatier, 1989. – 352p. – ISBN 2-218-2068-1
46485
  Amon Evelyne Francais / Amon Evelyne, Bomati Yves. – Paris : Hatier, 1989. – ISBN 2-218-2068-1
46486
  Amon Evelyne Francais / Amon Evelyne, Bomati Yves. – Paris : Hatier, 1989. – ISBN 2-218-2068-1
46487
  Amon Evelyne Francais / Amon Evelyne, Bomati Yves. – Paris : Hatier, 1989. – ISBN 2-218-2068-1
46488
  Amon Evelyne Francais / Amon Evelyne, Bomati Yves. – Paris : Hatier, 1989. – ISBN 2-218-2068-1
46489
  Amon Evelyne Francais / Amon Evelyne, Bomati Yves. – Paris : Hatier, 1989. – ISBN 2-218-2068-1
46490
  Amon Evelyne Francais / Amon Evelyne, Bomati Yves. – Paris : Hatier, 1989. – ISBN 2-218-2068-1
46491
  Amon Evelyne Francais / Amon Evelyne, Bomati Yves. – Paris : Hatier, 1989. – ISBN 2-218-2068-1
46492
   Francais 3e: textxs et activites; langage et communication. – Paris, 1980. – 319с.
46493
  Ballot Marc Francais 4-3 perspectives : programme et instructions 1979 / Ballot Marc, Lafond Suzanne. – Paris : Editions Magnard, 1979. – 283,[4]p. : il. – ISBN 2-210-41490-3
46494
  Lopatine G. Francais commercial / G. Lopatine. – M., 1961. – 348с.
46495
  Sauvageot Aurelien Francais ecrit. Francais parle / Sauvageot Aurelien. – Paris, 1962. – 234с.
46496
  Genouvrier Emile Francais et exercices structuraux au C.E. I. / Genouvrier Emile, Gruwez Claudine. – Paris, 1972. – 224с.
46497
  Драненко Г.Ф. Francais, niveau avace DALF : підручник для ВНЗ / Драненко Г.Ф. – Київ ; Ірпінь : Перун, 2004. – 230, [2] с. : іл., табл. – ISBN 966-569-137-6
46498
  Опацкий С.Е. Francais, niveau debutant : учебник для высших учеб. заведений / С.Е. Опацкий. – Київ ; Ірпінь : Перун, 2005. – 312 с. : илл. – ISBN 966-569-088-4
46499
  Федотова Н. Francais. Підруч. франц. мови для 5 кл. серед. шк. / Н. Федотова, С. Маркова. – К.-Львів, 1951. – 160с.
46500
  Труа І. Francais. Підруч. франц. мови для 8-9 кл. / І. Труа, Л. Турчіна. – К.-Х., 1938. – 208с.
46501
  Бахарева М.І. Francais. Підручник фрнц. мови для 8-го класу середн. школи / Бахарева М. ; пер. з 5-го рос. вид. – Вид. 6-е. – Київ ; Львів : [б. в.], 1955. – 108 с.
46502
  Бахарева М.О. Francais. Підручник фрнц. мови для 8-го класу середн. школи / М. Бахарева, К. Лівшиц, Н. Теннова ; пер. з 6-го рос. вид. Учпедгізу. – Вид. 7-е. – Київ- ; Львів : Радянська школа, 1956. – 108 с.
46503
  Бахарева М.О. Francais. Підручник фрнц. мови для 8-го класу середн. школи / М. Бахарева, К. Лівшиц, Н. Теннова ; пер. з 7-го рос. вид. Учпедгізу. – Вид. 9-е. – Київ ; Львів : Радянська школа, 1958. – 107 с.
46504
  Бахарева М.О. Francais. Підручник фрнц. мови для 9-го класу середн. школи / Бахарева М., Цетлін Н. ; пер. з 4-го рос. вид. – Вид. 5-е. – Київ ; Львів : Радянська школа, 1955. – 108 с. : іл.
46505
  Бахарева М.І. Francais. Підручник фрнц. мови для 9-го класу середн. школи / Бахарева М., Цетлін Н. ; пер. з 6-го рос. вид. Учпедгізу. – Вид. 6-е. – Київ ; Львів : Радянська школа, 1956. – 107 с.
46506
  Бахарева М.І. Francais. Підручник фрнц. мови для 9-го класу середн. школи / Бахарева М., Цетлін Н. ; пер. з 6-го рос. вид. Учпедгізу. – Вид. 7-е. – Київ ; Львів : Радянська школа, 1957. – 108 с.
46507
  Бахарева М.І. Francais. Підручник фрнц. мови для 9-го класу середн. школи / Бахарева М., Цетлін Н. ; пер. з 6-го рос. вид. Учпедгізу. – Вид. 8-е. – Київ- ; Львів : Радянська школа, 1958. – 108 с.
46508
  Труа И. Francais. Уч. франц. яз. для 8-9 кл. / И. Труа, Л. Турчина. – М., 1937. – 287с.
46509
  Труа И. Francais. Уч. франц. яз. для 8-9 кл. / И. Труа, Л. Турчина. – 2-е изд... – М., 1938. – 240с.
46510
  Агаркова Н.А. Francais. Учеб. пособие по франц. яз. / Н.А. Агаркова. – Київ, 1961. – 288с.
46511
  Бахарева М.А. Francais. Учебник франц. яз. : для 9-го и 10-го класса сред. школы / Бахарева М., Лившиц Е., Теннова Н. ; под метод. ред. Н. Тенновой. – Изд. 8-е. – Москва : Учпедгиз, 1948. – 180 с.
46512
  Бахарева М.А. Francais. Учебник франц. яз. : для 8-го класса сред. школы / М.А. Бахарева, Е.И. Лившиц, Н.Н. Теннова. – Москва : Учпедгиз, 1950. – 112 с.
46513
  Бахарева М.А. Francais. Учебник франц. яз. : для 6-го класса сред. школы 2-й год обучения / Бахарева М.А., Калачева З.В. – Изд. 5-е. – Москва : Учпедгиз, 1953. – 127 с. : ил.
46514
  Бахарева М.А. Francais. Учебник франц. яз. : для 8-го класса сред. школы / Бахарева М.А. Лившиц Е.И., Теннова Н.И. – Изд. 5-е. – Москва : Учпедгиз, 1954. – 112 с. : ил.
46515
  Бахарева М.А. Francais. Учебник франц. яз. : для 9-го класса сред. школы / Бахарева М.А., Цетлин Н.Т. – Изд. 5-е. – Москва : Учпедгиз, 1955. – 112 с. : ил.
46516
  Бахарева М.А. Francais. Учебник франц. яз. : для 8-го класса сред. школы / Бахарева М.А., Лившиц Е.И., Теннова Н.И. – Изд. 6-е. – Москва : Учпедгиз, 1955. – 112 с. : ил.
46517
  Бахарева М.А. Francais. Учебник франц. яз. : для 6-го класса сред. школы / Бахарева М.А., Калачева З.В. – Изд. 7-е. – Москва : Учпедгиз, 1955. – 127 с. : ил.
46518
  Бахарева М.А. Francais. Учебник франц. яз. : для 9-го класса сред. школы / Бахарева М.А., Цетлин Н.Т. – Изд. 6-е. – Москва : Учпедгиз, 1956. – 109 с. : ил.
46519
  Бахарева М.А. Francais. Учебник франц. яз. : для 9-го класса сред. школы / Бахарева М.А., Цетлин Н.Т. – Изд. 8-е. – Москва : Учпедгиз, 1958. – 109 с. : ил.
46520
  Бахарева М.А. Francais. Учебник франц. яз. Для 9-го и 10-го класса сред. школы / Бахарева М., Левшиц Е., Теннова Н. ; под метод. ред. Н. Тенновой. – Изд. 3-е. – Москва : Учпедгиз, 1943. – 176 с.
46521
  Бахарева М.А. Francais. Учебник франц. яз. Для 9-го и 10-го класса сред. школы / Бахарева М., Левшиц Е., Теннова Н. – Изд. 4-е. – Москва : Учпедгиз, 1944. – 176 с.
46522
  Бахарева М.А. Francais. Учебник французского языка : для 6-го класса семилет. и сред. школы / Бахарева М., Мосевич Р., Фридман Ф. – Изд. 6-е. – Москва ; Л : Учпедгиз, 1946. – 115 с. : ил.
46523
  Бахарева М.А. Francais. Учебник французского языка : для 6-го класса семилет. и сред. школы / М. Бахарева, Р. Мосевич, Ф. Фридман. – Изд. 9-е. – Москва ; Л : Учпедгиз, 1947. – 115 с.
46524
  Менжинская В. Francais. Французский язык. Для 5-го класса средней школы / В. Менжинская, П. Люкэ. – 2-е изд. – Москва, 1935. – 112 с.
46525
  Penfornis J.-L. Francais.com : methode de francais professionnel et des affaires: debutant / Jean-Luc Penfornis. – Paris : CLE international, 2007. – 157 p. : ill. – ISBN 978-2-09-035424-9
46526
  Penfornis J.-L. Francais.com : сahier d"exercices: methode de francais professionnel et des affaires: debutant / Jean-Luc Penfornis. – Paris : CLE international, 2007. – 96 p. : ill. + Брошура "Francais.com.: cahier d"exercices: corriges" /J.-L. Penfornis. 15 p. – ISBN 978-2-09-035425-6
46527
  Decup Sabine Marie France-Angleterre : Les relations militaires de 1945 a 1962 / Decup Sabine Marie; Preface de J.-C.Jauffret. – Paris : Economica;Institut de strategie comparee, 1998. – 292p. – (Hautes etudes militaires ; 10). – ISBN 2-7178-3756-6
46528
   France. – Paris, 1961. – 144с.
46529
   France. – Paris : La documentation Francaise; Ministere des affaires etrangeres, 1995. – 264p. : ill. – ISBN 2-11-003398-3
46530
   France. – Paris : La Documentation francaise, 1999. – 272p. : il. – ISBN 2-11-004343-1
46531
  Johnson Douglas France and the Dreyfus affair / Douglas Johnson. – London : Blandford press, 1966. – 242 p. : ill. – (Blandford history series)
46532
  Laurens F.D. France and the Italo-Ethiopian crisis 1935-1936 / Franklin D. Laurens. – The Hague, Paris : Mouton, 1967. – 432 p. : ill.
46533
   France et Russie par un democrate. – Paris : E. Dentu, 1863. – 40 p.
46534
  Anusik Z. France in Sweden"s foreign policy in the era of Gustav III"s reign (1771-1792) / Zbigniew Anusik ; [transl.: Aleksandra Bartosiewicz, Malgorzata Lesniak]. – Lodz : Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego, 2016. – 568 p. – Bibliogr. in the notes. – ISBN 978-83-8088-283-6
46535
  Bloch France, oh France! : oeuvres choisies / Jean-Richard Bloch. – Moscou : Radouga, 1982. – 463 s.
46536
  Foyer Jean France, qu`ont-ils fait de ta liberte! : "Il faut que les Francais soient pour la France" / Foyer Jean. – Paris : Guibert, 1999. – 215p. – (Combats pour la liberte de l"esprit / Collect. dirigee par J.-P. Bled). – ISBN 2.86839-565-1
46537
  Bury T J.P. France. / T J.P. Bury. – London, New York, 1972. – 152с.
46538
   France. Les ententes professionnelles devant la loi. – Paris, 1953. – 194с.
46539
   France: A Dhaidon cultural guide. – Oxford, 1985. – 800с.
46540
  Guerard Albert France: A Modern History / Guerard Albert. – New edit. – Ann Arbor, 1969. – 578с.
46541
  Guizot M. France: In 8 vol. / M. Guizot, Guizot, de Witt; Black R., Hazeltine M.W. – New York, London
8. – 480с.
46542
  Knapp Wilfrid France: partial eclipse; From the Stavisky riots to the Nazi conquest / Knapp Wilfrid. – London, 1972. – 151с.
46543
  Kisterrskaya I. Franchising as a mode of Ukrainian enterprises"work under conditions of crisis : зб. наук. пр. / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин; [редкол. Л.В.Губерський (гол. ред) та ін.] // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 92, ч. 2. – С.32-46. – Бібліогр. вкінці ст.
46544
  Sitnicki M. Franchising model of commercialization of scientific libraries" services at research universities // Baltic journal of economic studies. – Riga, 2018. – Vol. 4, No. 2, March. – P. 214-221. – ISSN 2256-0742


  Франчайзингова модель комерціалізації послуг наукових бібліотек у науково-дослідних університетах.
46545
  Eckhardt Sandor Francia-magyar keziszotar / Eckhardt Sandor. – Budapest
5. – 1973. – 856с.
46546
  Eckhardt Sandor Francia-magyar szotar / Eckhardt Sandor. – Budapest
7. – 1965. – 480с.
46547
  Eckhardt Sandor Francia-magyar szotar / Eckhardt Sandor. – 11-k valtozatlan kiadas. – Budapest, 1983. – 560с.
46548
  Herman Jozsef Francia leiro nyelvtan / Herman Jozsef. – 2 resz. Kezirat. – Budapest, 1959. – 72с.
46549
  Ort Alexandr Francie. Vnitropoliticky vyvoj po druhe svetove valce / Ort Alexandr. – Praha, 1960. – 174с.
46550
   Francis Jammis et Thomas Braun. Correspondence (1898-1937). – Bruxelles, 1972. – 239с.
46551
  Liscak V. Franciscan Missions to China and the Czech Crown Lands (from the 16th to the 18th Century) // Archiv orientalni (AR OR) : journal of African and Asian studies / Akademy of sciences of the Czech Republic. – Praha, 2014. – Vol. 82, N 3. – P. 529-541. – ISSN 0044-8699
46552
  Eberbach Volker Francisco Pizarro: Glanz und Elend eines Conquistadors / Eberbach Volker. – Berlin, 1980. – 430с.
46553
  Meyer H. Franciska und der Student aus Trio / H. Meyer. – Berlin, 1973. – 336с.
46554
  Szenic Stanislaw Franciszek Liszt / Szenic Stanislaw. – Warszawa, 1975. – 541с.
46555
   Francja - dazenia i rzeczywistosc. – Warszawa, 1975. – 332с.
46556
  Straszewicz L. Francja / L. Straszewicz. – Warszawa : Pastwowe wyd-wo naukowe, 1972. – 348s.
46557
  Kocoj Henryk Francja a upadek Polski. Polskie rachuby na pomoc Francji w czasie sejmu Czteroletniego i insurekcji kosciuszkowskiej / Kocoj Henryk. – Krakow, 1976. – 187с.
46558
  Salmonowicz Stanislaw Francja pod jakobinska gwiazda. Szkice z dziejow rewolucji francuskiej / Salmonowicz Stanislaw. – Warszawa, 1966. – 222с.
46559
  Tusell J. Franco en la guerra civil : una biografia politica / J. Tusell. – Madrid : Tusquets Editores, 1992. – ISBN 84-7223-648-X
46560
  Sand G. Francois le Champi / George Sand ; adapte en francais facile par Brigitte Faucard-Martinez. – [Paris] : CLE International, 2006. – 63 p. : ill. – (Lectures CLE en francais facile). – ISBN 209-031799-X
46561
  Sand George Francois le Champi. La petite Fadette = Франсуа ле Шампи. Малышка Фадетт / Sand George. – Москва : Прогресс, 1978. – 432с.
46562
  Suffran Michel Francois Mauriac / Suffran Michel. – Paris, 1973. – 191с.
46563
  Bahtin M. Francois Rabelais si cultura populara in Evul Mediu si in Renastere. / M. Bahtin. – Bucuresti, 1974. – 541с.
46564
  Ort A. Francouzska kolonialni politika po 2. svetove valce / A. Ort. – Praha, 1968. – 422с.
46565
   Francouzska literatura. (Strucny nastin vyvoje). – Praha, 1960. – 272с.
46566
  Honty Tibor Francouzske socharstvi / Honty Tibor. – Praha, 1958. – 104с.
46567
  Hendrich Josef Francouzstina bezna a hospodarska. / Hendrich Josef, O. Kulik, J. Tlaskal. – Praha
2. – 1964. – 432с.
46568
  Hendrich Josef Francouzszina bezna a hospodarska. / Hendrich Josef, O. Kulik, J. Tlaskal. – Praha
1. – 1963. – 380с.
46569
   Francu XIX. G.S.ainavas. – Riga, 1963. – 24с.
46570
  Lysiak Waldemar Francuska sciezka / Lysiak Waldemar. – Warszawa, 1976. – 220с.
46571
  Gerhard Jan Francuzi / Gerhard Jan. – Warszawa : Czytelnik, 1965. – 181s.
46572
  Cherel A. Francuzki bez muke / A. Cherel. – Paris, Bruxelles, Dusseldorf, 1964. – 485с.
46573
  Charszewska Zofia Franek, jego pies i spolka / Charszewska Zofia. – Warszawa, 1956. – 96с.
46574
  Brinkman Jurgen Frank Mellenthin / Brinkman Jurgen. – Lpz., 1967. – 680с.
46575
  Brinkmann Jurgen Frank Mellenthin. / Brinkmann Jurgen. – Leipzig, 1976. – 680с.
46576
  Shelley Wollstanecraft Frankenstein / Mary Shelley Wollstanecraft; Przelozyl H.Goldmann. – Poznan : Wydawnictwo Poznanskie, 1989. – 223 s. – ISBN 83-210-0790-2
46577
  Shelley Marry Frankenstein / Shelley Marry; With an introd.by W.Lesser. – London : Campbell Publishers, 1992. – 231p. – (Everyman"s Library ; 62 ; The Millenium Library). – ISBN 1-85715-062-
46578
  Shelley Mary Frankenstein or, The Modern Prometheus / Shelley Mary. – Harmondsworth, 1985. – 270с.
46579
  Shelley M. Frankenstein. Adapted by Patrik Nobes : Посібник для навчання читання англійською мовою / M. Shelley. – Київ : Знання, 1995. – 64с. – ISBN 5-7770-0647-7
46580
   Frankfurt. – Munchen, 1991. – 64с.
46581
  Ember M. Frankfurt am Main / M. Ember. – Budapest : Panorama, 1974. – 212s.
46582
  Sohm R. Frankischen Recht und Romisches Recht : prolegomena zur deutschen Rechtsgeschichte / R. Sohm. – Weimar : Hermann Bohlau, 1880. – 84 S.
46583
  Leuchtenburg William Franklin D. Roosevelt and the New Deal 1932-1940. / Leuchtenburg William. – New York, 1963. – 390с.
46584
  Range Willard Franklin D. Roosevelt"s World Order / Range Willard. – Athens, 1959. – 219с.
46585
  Jakowlew N.N. Franklin D. Rousevelt / N.N. Jakowlew. – Berlin, 1977. – 606с.
46586
   Franklin"s autobiography. – New York : Henry Holt and company, 1912. – XXX, 231 р., port.
46587
   Frankreich. – Lpz., 1958. – 30с.
46588
  Marcel Roger Frankreich / Marcel Roger. – Berl., 1961. – 64с.
46589
  Koller H. Frankreich. Ein historischer Abriss / H. Koller, B. Topfer. – Berlin
1. – 1973. – 277с.
46590
  Koller H. Frankreich. Ein historischer Abriss / H. Koller, B. Topfer. – 2. uberarb. Aufl. – Berlin
2. – 1973. – 453с.
46591
  Koller Heinz Frankreich. Ein historischer Abriss / Koller Heinz, Topfer Bernhard. – 3. Aufl. – Berlin
1. – 1976. – 278 с.
46592
  Hille Horst Frankreich. Vorphilatelie, Abstempelungen und andere Besonderheiten / Hille Horst. – Lpz., 1961. – 140с.
46593
  Salinger David J. Franny / David J. Salinger. – K., 1995. – 64с.
46594
  Salinger J.D. Franny i Zooey / J.D. Salinger; Tlum.M.Skibniewska. – Warszawa : Czytelnik, 1981. – 250 s. – ISBN 8307002915
46595
  Knezek Libor Frano Kral / Knezek Libor. – Praha, 1953. – 88с.
46596
   Frano Stefunko. 1903-1968. Socharske dielo. – Martin, 1968. – 32с.
46597
   Frano Stefunko. 1903-1968. Socharske dielo. – Martin, 1968. – 32с.
46598
   Frano Stefunko. 1903-1973. Zbornik na 70. narod. narodneho umelca, profesora F.Stefunku. – Martin, 1974. – 151с.
46599
  Тарасова М. Franoais. / М. Тарасова, О. Городецкая. – М.
1. – 1938. – 127с.
46600
  Тарасова М. Franoais. / М. Тарасова, О. Городецкая. – М.
1. – 1939. – 135с.
46601
  Тарасова М. Franoais. / М. Тарасова, О. Городецкая. – 2-е вид. – К.
1. – 1939. – 131с.
46602
   Frans Masereel. Beitragen von Stefan Zweig, P. Vorms, G. Pommeranz-Leidtke und einer Bibliographie von Hanns-Conon von der Gabelenz. – Dresden, 1961. – 352с.
46603
   Frans Masereel. Einleitung von Berhhard Nowak. – Dresden, 1960. – 16с.
46604
  Менжинская В. Fransais. Французский язык. Для 7-го класса неполной средней и средней школы / В. Менжинская, П. Люкэ. – 3-е изд. – М.
3. – 1937. – 152с.
46605
  Менжинская В. Fransais. Французский язык. Для 7-го класса неполной средней и средней школы / В. Менжинская, П. Люкэ. – 4-е изд. – М.
3. – 1938. – 144с.
46606
  Менжинская В. Fransais. Французька мова. Підручник для 4-го класа початкової школи / В. Менжинская, П. Люкэ. – К., 1935. – 60с.
46607
  Менжинська В.Р. Fransais. Французька мова. Підручник для 5-го класа середньої школи / В.Р. Менжинська, П. Люке. – К., 1934. – 60с.
46608
  Менжинська В.Р. Fransais. Французька мова. Підручник для 7-го класа неповної середньої та середньої школи / В.Р. Менжинська, П. Люке. – К.-Х., 1938. – 132с.
46609
  Olivier R. Fransosisch - deutsches Worterbuch / R. Olivier. – Leipzig, 1964. – 708 p
46610
  Svetla Karolina Frantina / Svetla Karolina. – Praha, 1952. – 207с.
46611
  Svetla Karolina Frantina / Svetla Karolina. – Praha, 1974. – 225с.
46612
  Kusakova Helena Frantisek Bohumir Zverina. / Kusakova Helena. – Havlickuv Brod, 1959. – 78с.
46613
  Janu Jaroslav Frantisek Hecko: Prispevek k tematu spisovatel a doba / Janu Jaroslav. – Praha, 1967. – 149с.
46614
  Kotalik Jiri Frantisek Jiroudek / Kotalik Jiri. – Praha, 1959. – 12с.
46615
  Batha Fr. Frantisek Rehor. (1857-1899) / Fr. Batha. – Praha, 1964. – 16 s.
46616
  Dvorak Fr. Frantisek Tichy / Fr. Dvorak. – Praha, 1969. – 4с.
46617
  Klacel F.M. Frantiska Matause Klacela Dobroweda : spisu musejnich cislo XXVI / F.M. Klacel. – Praha : W kommissi u Kronbergra a Riwnace, 1847. – XXIV, 326 s. – (Mala encyklopedie nauk / Nakladem Ceskeno Museum ; Cislo VII)
46618
  Garas K. Franz Anton Maulbertsch 1724 -1796 : mit 332 Abbildungen und 16 Farbtafeln / K. Garas. – Budapest : Verlag der Ungarischen Akademie der Wissenschaften, 1960. – 333 S., CCXL Pl. Ill.
46619
  Grunwald Helmut Franz Fiedler und seine Zeit / Grunwald Helmut. – Halle, 1960. – 134с.
46620
  Schuh Franzjosef Franz Hebenstreit. 1747-1795. "Mensch unter Menschen" / Schuh Franzjosef. – Trier, 1974. – 80с.
46621
  Frynta Emanuel Franz Kafka lebte in Prag / Frynta Emanuel. – Praha, 1960. – 148с.
46622
  Szabolcsi Bence Franz Liszt an seinem Lebensabend / Szabolcsi Bence. – Budapest, 1959. – 144с.
46623
  Buchner Alexander Franz Liszt in Bohmen. / Buchner Alexander. – Praha, 1962. – 212с.
46624
  Hohle Thomas Franz Mehring. Sein Weg zum Marxismus 1869-1891 / Hohle Thomas. – Berl., 1956. – 342с.
46625
  Koch Hans Franz Mehrings Beitrag zur marxistischen Literaturtheorie / Koch Hans. – Berl., 1959. – 440с.
46626
  Goldschmidt Harry Franz Schubert-ein Lebensbild. / Goldschmidt Harry. – Berlin, 1954. – 372с.
46627
  Hug Fritz Franz Schubert. Tragik eines Begnadeten / Hug Fritz. – Munchen, 1978. – 498с.
46628
  Reimann Brigitte Franziska Linkerhand / Reimann Brigitte. – Berlin, 1974. – 584с.
46629
  Kohler F. Franzosisch-deutsches und deutsch-franzosisches Taschen-Worterbuch. – Leipzig : Philip Reclam jun., 1906. – 672 S.
46630
  Kohler G. Franzosisch-Deutsches und Deutsch-Franzosisches Taschen-Worterbuch / G. Kohler. – Leipzig, 1904. – 669, [11] s.
46631
  Olivier Rene Franzosisch-deutsches Worterbuch / Olivier Rene. – Leipzig, 1970. – 708с.
46632
  Telling Rudolf Franzosisch im deutschen Wortschatz: Lehn- und Fremdworter aus acht Jahrhunderten / Telling Rudolf. – Berlin, 1987. – 119с.
46633
  Gleissner Hubert Franzosische Aussprache. / Gleissner Hubert. – Halle, 1963. – 52с.
46634
   Franzosische Feenmarchen des 18. Jahrhunderts. – Berlin, 1974. – 543с.
46635
   Franzosische Liebesgeschichten von Nodier bis Maupassant. – 3. Aufl. – Leipzig : Philipp Reclam jun., 1959. – 655 S. : Ill.
46636
   Franzosische Malerei der zweiten Halfte des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts. Ermitage - Leningrad. – Leningrad, 1987. – 16с.
46637
   Franzosische Malerei Ende des XIX. - Anfang des XX. Jahrhunderts aus der Sammlung des Staatlichen Puschkin-Museums fur bildende Kunst. – Leningrad, 1970. – 11с.
46638
   Franzosische Revolution und deutsche Klassik: Beitrage zum 200. Jahrestag. – Weimar, 1989. – 340с.
46639
   Franzosische Revolutions-Musik. – Dresden, 1955. – 123с.
46640
   Franzosischen und sachsische Gesandtschaftsberichte aus Dresden und Paris. 1848-1849. – Berl., 1956. – 552с.
46641
  Sand G. Franзois le Champi. – Leipzig, 1851. – 96 p.
46642
  Тарасова М. Franсais / М. Тарасова, О. Городецкая. – М.
1. – 1938. – 128с.
46643
  Тарасова М. Franсais / М. Тарасова, О. Городецкая. – М.Л.
1. – 1947. – 140 с.
46644
  Тарасова М. Franсais / М. Тарасова, О. Городецкая. – М.Л.
1. – 1948. – 140с.
46645
   Frasario italiano-russo. – M., 1958. – 160с.
46646
   Frasario italiano-russo. – Москва : Прогресс, 1971. – 326с.
46647
  Pittano Giuseppe Frase fatta: capo ha: dizionario dei modi di dire, proverbi e locuzioni / Pittano Giuseppe. – Bologna, 1992. – 352с.
46648
  Olberg Gunter Frashspuren und andere Tierzeichen / Olberg Gunter. – Wittenberg, Lutherstadt : A. Ziemsen Verlag, 1959. – 112S.
46649
  Kochanowski Jan Fraszki / Kochanowski Jan. – Warszawa, 1956. – 88с.
46650
  Herrmann Ignat Frater z Podskali a jine prazske obrazky / Herrmann Ignat. – Praha, 1959. – 196с.
46651
   Fratia intre poporul roman si nationalitatile conlocuitoare, 1951. – 32с.
46652
  Antonovici I. Fratii Gheorghie si Neculai Rosca-Codrianu : fundatoriiLiceului si Scoalei Secundare - Profesionale de fete Din Barlad / I. Antonovici. – Barlad : Munteanu, 1908. – L, 124 p. : ill.
46653
  Sadoveanu Mihail Fratii Jderi / Sadoveanu Mihail. – Edit. a 5-a. – Bucuresti
Vol. 1. – 1966. – 312с.
46654
  Sadoveanu Mihail Fratii Jderi / Sadoveanu Mihail. – Edit. 5. – Bucuresti
Vol. 2. – 1966. – 288с.
46655
  Sadoveanu Mihail Fratii Jderi / Sadoveanu Mihail. – Edit. a 5. – Bucuresti
Vol. 3. – 1966. – 360с.
46656
  Fedin Konstantin Fratii. / Fedin Konstantin. – Bucuresti, 1961. – 504с.
46657
  Klen D. Fratrija. Feud opatije sv. Mihovila nad limom u Istri i njegova sela (XI-XVIII st.). / D. Klen. – Rijeka, 1969. – 230с.
46658
  Bruns Marianne Frau Doktor privat. / Bruns Marianne. – Halle, 1957. – 202с.
46659
  Fontane Theodor Frau Jenny Treibel / Fontane Theodor. – Leipzig, 1971. – 206с.
46660
  Fontane Theodor Frau Jenny Treibel / Fontane Theodor. – Berlin, 1978. – 112с.
46661
  Fontane Theodor Frau Jenny Triebel / Fontane Theodor. – Berlin, 1959. – 192с.
46662
  Binion Budolph Frau Lou: Nietzsche"s wayward disciple / Binion Budolph; Kaufmann W. – Princeton, 1968. – 587с.
46663
  Walther Frau Welt, ich hab von dir getrunken / Walther, von der Vogelweide. – Berlin : Rutten @ Loening, 1979. – 357 S.
46664
  Feder K.L. Frauds, myths, and mysteries : Science and pseudoscience in archaeology / Kenneth L. Feder. – 4th ed. – Boston a.o. : McGraw-Hill; Mayfield, 2002. – 18,355 p. : ill. – ISBN 0-7674-2722-X
46665
   Frauen der Goethezeit in ihren Briefen. – Berlin, 1960. – 754с.
46666
  Bereshnaja N. Frauen im Kampf fur den Frieden / N. Bereshnaja, J. Blinowa. – Moskau, 1987. – 119с.
46667
   Frauen im Spiegel der Kunst. – Leipzig, 1972. – 236с.
46668
   Frauen in der Deutschen Demokratischen Republik. – Berlin, 1958. – 46с.
46669
  Hieblinger I. Frauen in unserem Staat. Einige Probleme der Forderung der Frau unter den Bedingungen der wissenschaflich-technischen Revolution in der DDR / I. Hieblinger. – Berlin, 1967. – 157с.
46670
  Vollmer M Frauen in Unternehmen / M Vollmer. – Munchen : Verlag moderne industrie, 1993. – 201s
46671
  Knappe Joachim Frauen ohne Manner / Knappe Joachim. – Halle (Saale), 1975. – 400с.
46672
   Frauen um Erich Muhsam: Zenzl Muhsam und Franziska zu Reventlow : Sechste Erich-Muhsam-Gesellschaft-Tagung in Malente, 12-14 Mai 1995. – Lubeck, 1996. – 138S. : Ill. – (Schriften der Erich-Muhsam-Gesellschaft / Hrsg. in Zusammenarbeit mit der Gustav-Heinemann-Bildungsstatte, Malente ; Hf. 11). – ISBN 3-931079-13-9
46673
  Lipowski Egbert Frauen und Monde / Lipowski Egbert. – Berlin, 1976. – 224с.
46674
  Bienert R. Frauen verantworten Freiheit : Portrats glaubiger Frauen aus der Zeit der ersten Frauenbewegung von Regina Bienert / R. Bienert. – Leipzig : St. Benno-Verlag GmbH, 1989. – 131 S. – ISBN 3-74-62-0419-1
46675
  Schweickert W.K. Frauen Wollen erobert werden / W.K. Schweickert. – Berlin, 1962. – 222с.
46676
  Bruyn Gunter de Frauendienst. / Bruyn Gunter de. – Halle-Leipzig, 1986. – 336с.
46677
   Frauenrecht in Ost und West deutschland / Berghahn Sabine, Fritzsche, , Andrea. – Berlin, 1991. – 222с.
46678
  Fuller F. Frauenschuh und Riemenzunge / F. Fuller. – Wittenberg, Lutherstadt : A.Ziemsen Verlag, 1955. – 48S. : Mit Farbtafel, 29 Aufnahmen und 5 Ziechnungen des Verfassers
46679
  Fuller F. Frauenschuh und Riemenzunge / F. Fuller. – Auf. 3. – Wittenberg, Lutherstadt : A.Ziemsen Verlag
Teil 1 : Orchideen Mitteleuropas. – 1981. – 63S. : Mit 56 Abbildungen und 2 Farbtafeln
46680
  Cervantes Saavedra Miguel de Fraulein Cornelia. Mit sieben Holzstichen von Imre Reiner / Cervantes Saavedra Miguel de. – Leipzig, 1962. – 64с.
46681
  Epalza Mikel ded Fray Anselm Turmeda ("Abdallah al-Taryuman) y su polemica islamo-cristiana / Epalza Mikel ded; ed.,traduc. y estudio de la Tuhfa. – Madrid : Hiperion, 1994. – 518 p. : il. – (Serie Mayor). – ISBN 84-7517-399-3
46682
  Rincon Javier Salazar Fray Luis de Leon y Cervantes / Rincon Javier Salazar. – Madrid, 1980. – 86 s.
46683
  Koziara Stanislaw Frazeologia biblijna w jezyku polskim / Koziara Stanislaw. – Krakow : Wyd-wo naukowe Akademii pedagogicznej, 2001. – 340s. – (Prace monograficzne / Akademia pedagogiczna im. Komisji edukacji narodowej w Krakowie ; nr.320). – ISBN 83-7271-134-8
46684
   Frazeologija v jezikoslovju in drugih vedah = Phraseologie in der Sprachwissenschaft und anderen Disziplinen = Phraseology in linguistics and other branches of science = Фразеология в языкознании и других науках : Europhras Slovenija 2005, [Strunjan, 12-14 sept. 2005]. – Ljubljana : [s. n.], 2007. – 618 s. – ISBN 978-961-237-203-3
46685
  Lansius Thomas Fred. Achillis ducis Wurtembergiae etc. Consultatio de principatu inter provincias Europae : Accedunt hac edit. de Svecorum, & Batavorum regionibus, succcesibus & virtutibus Dissertationes / Opera & studio Thomae Lansii. – Editio novissima. – Amstelodami (Amsterdam) : Apud Ioannem Ianssonium, 1636. – [14], 774, [86] p.
46686
  Chaskolskaia M. Frederic Joliot-Curie : tr. du russe / M. Chaskolskaia. – Moscou : Editions Mir, 1968. – 262 p.
46687
  Pacaut Marcel Frederick Barbarossa / Pacaut Marcel. – London, 1970. – 224с.
46688
   Fredеrick Engels: His Life and Work. – Moscow, 1987. – 466 с.
46689
  Jacobs Lou Free-lance magazine photography / Jacobs Lou. – New York, 1970. – 160с.
46690
   Free among the free. – Kiev, 1968. – 64с.
46691
   Free China review. – Taipei. – ISSN 0016-030X
Vol.49, N 12. – 1999


  1997. Vol. 46
46692
   Free China review. – Taipei. – ISSN 0016-030X
Vol.49, N 11. – 1999


  1997. Vol. 46
46693
   Free China review. – Taipei. – ISSN 0016-030X
Vol.50, N 1. – 2000


  1997. Vol. 46
46694
   Free China review. – Taipei. – ISSN 0016-030X
Vol.50, N 3. – 2000


  1997. Vol. 46
46695
   Free China review. – Taipei. – ISSN 0016-030X
Vol.50, N 2. – 2000


  1997. Vol. 46
46696
  Bordag M. Free energy and entropy for an impurity in a periodic background in one dimension / M. Bordag, I.G. Pirozhenko // Journal of physics and electronics / Oles Honchar Dnipro National University ; ed.-in-chief V.V. Skalozub ; ed. board: V.F. Bashev, J. Bohacik, M. Bordag [et al.]. – Dnipro, 2020. – Vol. 28 (2). – С. 29-38. – ISSN 2616-8685
46697
  Paiva Barreto Free involutions on torus semi-bundles and the Borsuk-Ulam Theorem for maps into "R" / Paiva Barreto, Daciberg Lima Goncalves, D. Vendruscolo // Hiroshima mathematical journal / Hiroshima university, Department of mathematics, Graduate school of science. – Hiroshima, 2016. – Vol. 46, nr 3. – P. 255-270. – ISSN 0018-2079
46698
  Hohenberg John Free press / Hohenberg John. – London; New York, 1973. – 528с.
46699
   Free radicals in molecular biology, aging, and disease. – New York : Raven Press
Volume 27 : Aging. – 1984. – 416с.
46700
  Smolla Rodney Free speech in an open society / Smolla Rodney. – New York, 1992. – 429с.
46701
  Friedman Milton Free to choose: a personal statement / Friedman Milton, Friedman Rose. – New York, 1979. – 330с.
46702
  Friedman Milton Free to choose: a personal statement / Friedman Milton, Friedman Rose. – San Diego a.o., 1990. – 338с.
46703
  Klimikova Free trade area in Europe and consumer protectoin / Klimikova, A. Sabolova // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 2). – С. 12-21
46704
  Safonik L. Free will discourse // The days of science of the faculty of philosophy - 2019 : intern. sci. conf. (April 23-24, 2019) / Min. of education a. science of Ukraine, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; [ed. board: A. Konverskyi et al.]. – Kyiv : Київський університет, 2019. – P. 37-38
46705
  Synytsya A. Free will in choice situation from the standpoint of biological naturalism // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – P. 125-132. – (Серія філософські науки ; вип. 17). – ISSN 2078-6999
46706
  Эбен М. FreeBSD. Энциклопедия пользователя [Электронный ресурс] : Администрирование: искусство достижения равновесия / Майкл Эбен, Брайан Таймэн. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : DiaSoft, 2002. – 719 с. – ISBN 966-7992-09-9
46707
  Cranston Maurice Freedom / Cranston Maurice. – London : Longmans, Green and co., 1967. – VII,131p.
46708
  Ischuk-Pazuniak Freedom and Old Testament Subjects in Lesia Ukrainka’s Lyrics and Dramatic Poems // Леся Українка: ідея свободи України у спектрі світової цивілізації : розвідки і доповіді / Іщук-Пазуняк. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2008. – P. 405-411. – ISBN 978-966-355-009-1


  Свобода та старозавітні сюжети у ліриці та драматичних поемах Лесі Українки.
46709
  Apresyan Z. Freedom and the artist. / Z. Apresyan. – Moscow, 1968. – с.
46710
  Weisbach Robert Freedom bound : a history of America"s civil rights movement / Weisbach Robert; with the research assistance of D. Cathcart. – New York : A plume book, 1991. – XV, 2335 p. : ill. – Bibliogr.: p.319-335. – ISBN 0-452-26553-3
46711
  Maciulaitis V. Freedom of Agreement in Labour Relations: Challenges of EU Law Transposition // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – № 3 (86). – С. 56-57. – ISSN 1993-0909
46712
  Rahim Mia Mahmudur Freedom of association in the Bangladeshi garment industry: A policy schizophrenia in labour regulation / Rahim Mia Mahmudur, Islam Sk Samidul // International labour review. – Geneva, 2020. – Vol. 159, N 3. – P. 423-446. – ISSN 0020-7780
46713
   Freedom of conscience : a comparative law perspective / [Gr. Blicharz, M. Olszowka, J. Potrzeszsz et. al.] ; ed. by Blicharz Grzegorz. – Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwosci, 2019. – 424 p. – Авт. зазнач. в змісті. – Бібліогр.: с. 399-424 та в підрядк. прим. – (Prawo Publiczne). – ISBN 978-83-66344-12-9
46714
  Ognevaya Ye. Freedom of conscience for Soviet citizens / Ye. Ognevaya. – K., 1980. – 63с.
46715
  Havrilyuk O. Freedom of conscience in a socialist society / O. Havrilyuk. – Kiev, 1984. – 140с.
46716
  Barmenkov A. Freedom of conscience in the USSR / A. Barmenkov. – M., 1983. – 181с.
46717
   Freedom of expression, free flow of information, freedom of media : CSCE/OSCE Main Provisions 1975-2007 / OSCE ; The Representative on freedom of the media // Свобода самовыражения, свободный поток информации, свобода средств массовой информации : основные положения СБСЕ/ОБСЕ, 1975-2007 гг. / Орг. по безобасности и сотрудничеству в Европе ; Представитель по вопросам свободы СМИ. – Вена : ОБСЕ, 2007. – P. 1-39. – ISBN 3-9501955-5-6
46718
   Freedom of religion : a comparative law perspective / [Gr. Blicharz , P. Sobczyk, B. Serra et al.] ; ed. by Grzegorz Blicharz. – Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwosci, 2019. – 220 p. – Авт. зазнач. в змісті. – Бібліогр.: с. 203-221 та в підрядк. прим. – (Prawo Publiczne). – ISBN 978-83-66344-14-3
46719
   Freedom of speech : a comparative law perspective / [Gr. Bilcharz, Federico Fernandez de Bujan, M.A. Vannery et al.] ; ed. Blicharz Grzegorz. – Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwosci, 2019. – 580 p. – Авт. зазнач. в змісті. – Бібліогр.: с. 533-580 та в підрядк. прим. – (Prawo Publiczne). – ISBN 978-83-66344-04-4
46720
  Hampshire Stuart Freedom of the individual. / Hampshire Stuart. – New York, 1965. – 112с.
46721
   Freedom of the media - freedom through media? / eds. Ralf Hohlfeld, Ralph Kendlbacher, Oliver Hahn. – Bochum ; Freiburg : Projekt Verlag, 2015. – 384 p. – На обкл.: Crossmedia and quality journalism. Co-funded by the Tempus programme of the European Union. – (Global journalism research series / ed.: Oliver Hahn, Roland Schroeder, ISSN 1865-1615 ; vol. 4). – ISBN 978-3-89733-369-7
46722
  Taylor Henry Osborn Freedom of the mind in history / Taylor Henry Osborn. – London : Macmillan, 1924. – 12,297p.
46723
  Seldes G. Freedom of the press / G. Seldes. – Cleveland, New York : The World publishing co., 1935. – 380 p. – Bibliogr.: p.379-380
46724
  Fast H. Freedom Road. / H. Fast. – Moscow, 1949. – 302с.
46725
  Fast Howard Freedom Road. / Fast Howard. – Leningrad-Moscow, 1952. – 199с.
46726
  Fast H. Freedom Road. / H. Fast. – Kiev, 1954. – 156с.
46727
  Гродзинський М. FREEWAT: вільні та відкриті інструменти для управління водними ресурсами / М. Гродзинський, Д. Свідзинська // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 3. – C. 46-48. – ISBN 978-617-7069-38-5
46728
  Khomenko I.A. Freezing precipitation in the Ukraine / I.A. Khomenko, N.P. Chakina // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 57. – С. 49-53 : Рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0868-6939
46729
  Бец Н. FreeZone VS. офшори: в чому різниця? // Юридична газета. – Київ, 2019. – 19 листопада (№ 48). – С. 15
46730
  Schendel Arthur van Fregata Johanna Maria / Schendel Arthur van. – Praha, 1959. – 148с.
46731
  Hoffmann Walter Frei von Furcht? Der Weg ist das goldene Zeitalter / Hoffmann Walter. – Berl. – 111с.
46732
   Freiberg. – Leipzig, 1978. – 104с.
46733
   Freie Universitat Berlin: Namens- und Vorlesungsverzeichnis, Sommersemester 1990. – Berlin, 1990. – 795с.
46734
   Freie Universitat Berlin: Namens- und Vorlesungsverzeichnis, Wintersemester 1990/91. – Berlin, 1990. – 805с.
46735
   Freie Universitat Berlin: Namens- und Vorlesungsverzeichnis. Sommersemester 1991. – Berlin, 1991. – 853с.
46736
   Freie Universitat Berlin: Namens- und Vorlesungsverzeichnis. Wintersemester 1992/93. – Berlin, 1992. – 878с.
46737
  Vesper E. Freier Fall / E. Vesper. – Dortmund : Weltkreis, 1983. – 246 S.
46738
  Moser Ernst Freiheit / Moser Ernst. – Memmingen, 1986. – 308с.
46739
  Lewald Fanny Freiheit des Herzens. / Lewald Fanny. – Berlin, 1987. – 371с.
46740
  Hacker F. Freiheit die sie meinen : Ohnmacht, Mudigkeit und Todesfurcht, Grenzen des Wissens und Konnens, Naturliche und gessellschaftliche Freiheit, Gleicheit und Gerechtigkeit / Friedrich Hacker. – Munchen : Wilhelm Goldmann Verlag, 1978. – 503, [1] S. – ISBN 3-442-11254-0
46741
  Schneider R. Freiheit und Gehorsam / R. Schneider. – Munchen, 1967. – 144с.
46742
  Kasper H. Freiheit und Planung im englischen Schulwesen der Gegenwart. / H. Kasper. – Braunschweig, 1967. – 175с.
46743
  Klenner Hermann Freiheit, Gleichheit und so weiter. / Klenner Hermann. – Berlin, 1978. – 143с.
46744
  Cernea Egon Freikolben-Verbrennungskraftmaschinen. Theorie-Berechnung-Konstruktion-Anwendung / Cernea Egon. – Berl., 1962. – 368с.
46745
  Behning Arvid Freilebendes Polypodium hydriforme Uss. der Wolga bei Saratow / Behning Arvid. – 2S. – Окремий відбиток з: Zoologischen Anzeiger, B. 41, N.4
46746
  Freiligrath Ferdinand Freiligraths Werke in einem Band / Freiligrath Ferdinand. – Berlin-Weimar, 1976. – 261с.
46747
  Hammer Franz Freistaat Gotha im Kapp-Putsch. / Hammer Franz, 1955. – 124с.
46748
  Matura Freistilringen / Matura, Papp a. – Berl., 1957. – 248с.
46749
  Volkel Ulrich Freitags beim Angeln / Volkel Ulrich. – Berlin : Der Kinderbuchverlag, 1973. – 59 S.
46750
  David Kurt Freitags wird gebadet. / David Kurt. – Berlin, 1966. – 106с.
46751
  Heinz Hellmuth Freitel und der Plauensche Grund- / Heinz Hellmuth. – Lpz., 1957. – 64с.
46752
  Hanke Helmut Freizeit in der DDR. / Hanke Helmut. – Berlin, 1979. – 182с.
46753
  Schmitt Erich Freizeitlexikon / Erich Schmitt. – Berlin : Eulenspiegel Verl., 1982. – 351S. : Il. – Миниатюрное издание
46754
  Prorok Leszek Freja-zimna bogini milosci. Maly teatr / Prorok Leszek. – Wroclaw, 1977. – 144с.
46755
  Mistrik J . Frekvencia slov v Slovencine / Jozef Mistrik ; Slov. akad. vied. – Bratislava : Vud-vo Slov. akad. vied, 1969. – 726 s.
46756
  Rackwitz Erich Fremde Pfade- unbekannte Meere / Rackwitz Erich. – Lpz. - Jena, 1959. – 328с.
46757
  Simon Erik Fremde Sterne / Simon Erik. – Berlin, 1979. – 199с.
46758
  Schreyer Wolfgang Fremder im Paradies / Schreyer Wolfgang. – Halle, 1966. – 382с.
46759
   Fremdheit als Problem und Programm:die literariische Ubersetzung zwischen Tradition und Moderne. – Berlin : Erich Schmidt Verlag, 1997. – 296S. – Bibl.S.294-296. – (Gottinger Beitrage zur Internationalen Ubersetzungsforschung ; Bd.14). – ISBN 3-503-03767-5
46760
   Fremdsprachige Schriftsteller. – Leipzig, 1971. – 712с.
46761
   Fremdsprachige Schriftsteller. – Leipzig, 1972. – 712с.
46762
   Fremdworterbuch. – Lpz., 1954. – 688с.
46763
   Fremdworterbuch. – Lpz., 1958. – 688с.
46764
   Fremdworterbuch. – Lpz., 1959. – 688с.
46765
   Fremdworterbuch. Neu durchgesehene und durch einen Nachtrag erw. Ausgabe. – Lpz., 1961. – 720с.
46766
   Fremuni konvencia pala e protekcia/ arakhipen nacional minoriteturengi. Ukraina: sar kerelpe = Рамкова конвенція про захист національних меншин. Україна: стан виконання. – Kiev, 2004. – 57с. – Текст ромською мовою. – ISBN 966-7024-66-0
46767
  Delvolve J.-L. French arbitration law and practice : a dynamic civil law approach to international arbitration / Jean-Louis Delvolve, Gerald H. Pointon, Jean Rouche. – 2nd ed. – Austin [etc.] : Wolters Kluwer Law & Business, Kluwer law international, 2009. – XXV, 364 p. – ISBN 978-90-411-2690-0
46768
  Plakhotnik O.V. French Catholic Universities Development in a Historical Retrospective / O.V. Plakhotnik, Y.V. But // Professional and pedagogical training of educational specialists : in classical university of Ukraine : multi-authored monogr. / A.A. Marushkevich, N.M. Kuzmenko, L.A. Levitskaya, Ye.S. Spitsyn, M.V. et al. Zhilenko. – Beau Bassin : LAP Lambert academic publ., 2019. – P. 119-140. – ISBN 978-613-9-94849-9


  Розвиток католицьких університетів Франції: історична ретроспектива.
46769
  Matthews J. Brander French dramatists of the 19th century. – Stereotyped. – New York, 1881. – 301с.
46770
  Stephens Winifred French Novelists of To-day with Portrait and Bibliographies / Stephens Winifred. – London, New York, Toronto, 1914. – 314с.
46771
  Stansbury Milton French Novelists Today / Stansbury Milton. – Philadelph, 1935. – 220с.
46772
   French painting. Second half of the 19th to erly 20th century. The Hermitage museum, Leningrad. – L., 1976. – 15с.
46773
   French painting. Second half of the 19th to the early 20th century. – L., 1982. – 317с.
46774
  Celetti D. French Residents in Ottoman Crete: Trade, Diplomacy and Daily Life in the Early Eighteenth Century // Revista istorica : serie noua / Academia Romana, Institutul de istorie "N.Iorga". – Bucuresti, 2019. – T. 29, Nr. 1/2 (за 2018), januarie-aprilie. – P. 75-103. – ISSN 1018-0443
46775
  Hermann Ursula Frendworterbuch: 40 000 Fremdworter Schreibweise, Bedeutung, Anwendung / Hermann Ursula. – Munchen, 1993. – 452с.
46776
  Nguen Dinh Thi Frente: el cielo / Nguen Dinh Thi. – La Habana : Arte y literatura, 1974. – 150p.
46777
  Zhuk Y. Frequency and amplitude dependence of complex moduli of composite material reinforced nanofibers / Y. Zhuk, M. Hashemi // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології : науковий збірник / Нац. акад. наук України ; Центр математичного моделювання Ін-ту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України. – Львів, 2016. – Вип. 23. – Р. 92-107. – ISSN 1816-1545
46778
   Frequency Locking of Josephson Junctions in Surfase Wave Resonator / G.A. Melkov, A.M. Klushin, O.M. Ivanyuta, E. Goldobin, Y.V. Eghorov, K. Numssen, M. Siegel // IEEE Transactions on applied superconctivity, 2001. – №1
46779
  Demerec M. Frequency of spontaneous mutations in certain stocks of drosophila melanogaster : Reprinted from Genetics, 22, 1937 / M. Demerec. – [S. l. : s. n.], 1937. – P. 469-476
46780
  Chornyi V.S. Frequency response of split-ring resonators at different types of excitations in Ka-Band / V.S. Chornyi, S.L. Skripka, O.Y. Nechyporuk // Український фізичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова ; редкол.: А.Г. Загородній, В.Г. Литовчинко, С.М. Рябченко [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2016. – Т. 61, № 1
46781
  Hausler K. Frequenzmesser / K. Hausler. – Berlin : Verlag Sport und Technik, 1959. – 80 s.
46782
  Francesca Piero della Freski z Arezzo / Francesca Piero della. – Warszawa, 1979. – 30 p.
46783
  Gay Peter Freud : A life for our time / Gay Peter. – New York : W.W.Norton & Company, 1988. – 810. – ISBN 0-393-02517-9
46784
   Freude am Garten. – Berlin : VEB Deutscher Landwirtschaftsverlag, 1965. – 504S. : Mit 500 Abbildungen
46785
  Haage W. Freude mit Kakteen : Ein Ratgeber fur Pflege, Vermehrung und richtige Benennung der schonsten Kakteen / W. Haage. – Auf. 5. – Radebeul; Berlin : Neumann-Verlag, 1958. – 261S.
46786
  Schindler Manfred Freude, Frohsinn, gluckliche Menschen / Schindler Manfred. – Berl., 1957. – 90с.
46787
   Freundschaft DDR-UdSSR. Dokumente und Materialien. – Berl., 1965. – 328с.
46788
  Moschnjaga W. Freundschaft mit der Jugend der Welt / W. Moschnjaga. – Berlin, 1973. – 189с.
46789
   Freundschaft mit der Sowietunion. Bekenntnis der chtistlichen Demokraten in der DDR. – Berlin, 1972. – 151с.
46790
  Fischer P. Freundschaft siegt. / P. Fischer, H. Hamann, G. Neck. – Berlin, 1973. – 156с.
46791
   Freundschaftsvertrag DDR- UdSSR Grundstein fur stabile Friedensordnung. 8. Tagung der Volkskammer am 24. September 1964, 1964. – 98с.
46792
   Freundschaftsvertrag zwischen der DDR und der UdSSSR - Dokument des Friedens und der inzerstorbaren Freundschaft. Dokumente vom Freundschaftsbesuch des Ersten Sekretar des Zentralkomitees der Sozial. – Berl., 1964. – 74с.
46793
  Freytag Freytags Hilfshuch fur den Maschinenbau / Freytag. – Berlin, 1924. – 1490с.
46794
  Бахарева М.І. Frfnsais. Підручник фрнц. мови для 8-го класу середн. школи / М.І. Бахарева. – К.-Львів, 1950. – 108с.
46795
   Fribourg : Suisse=Schweiz= Switzerland : Editions Regard. – 53p. – Текст парал. франц., нім., англ. мовами
46796
  Claudius Eduard Frichte der harten Zeit. / Claudius Eduard. – Berlin, 1958. – 552с.
46797
  Skarka A. Fridrich Bridel novy a neznamy / A. Skarka. – Praha, 1969. – 226с.
46798
  Sonntag Wolfgang Fridtjof Nansen : Ein Held des Friedens / Sonntag Wolfgang. – Weimar : Gustav Kiepenheuer Verlag, 1961. – 387S.
46799
  Centkiewiczowa Alina Fridtjof, co z ciebie wyrosnie? / Centkiewiczowa Alina, Centkiewicz Czeslaw. – Warszawa : Nasza ksiegarnia, 1974. – 334с.
46800
  Centkiewiczowa Alina Fridtjof, co z ciecie wyrosnie? / Centkiewiczowa Alina, C. Centkiewicz; Alina i Czeslaw Centkiewiczowie. – Warszawa : Nasza ksiegarnia, 1970. – 339 s. : 30 fot.
46801
  Walther Friede und Recht. Auswahl aus seinen politischen Dichtungen / Walther, von der Vogelweide. – Berlin : Union verlag, 1962. – 130 S.
46802
   Frieden-Krieg-Militarismus im kritischen und sozialistischen Realismus. – 6. Aufsatze. – Berl., 1961. – 212с.
46803
   Frieden der Welt. Internationale Grafik. – Dresden, 1959. – 12с.
46804
   Frieden und Abrustung: Wissenschaftliche. Forschungen 1984. – M., 1984. – 552с.
46805
   Frieden, Arbeit, Umwelt: Antworten auf Fragen zum Kampf gegen die imperialistische Bedrohung der Menschheit. – Berlin, 1987. – 307с.
46806
  Laboor Ernst Friedliche Koexistenz und Klassen-kampf / Laboor Ernst. – Lpz.-Jena-Berl., 1961. – 48с.
46807
   Friedrich Engels. – L., 1959. – 79с.
46808
   Friedrich Engels" philosophische Leistung und ihre Bedeutung fur die Auseinandesetzung mit der burgerlichen Naturphilosophie. – Berl., 1957. – 140с.
46809
  Sittauer Hans Friedrich Gottlob Keller / Sittauer Hans. – Leipzig : B.G.Teubner, 1982. – 132 с.
46810
   Friedrich Hebbel der Mensch und der Dichter in Selbstzeugnissen.. – Lpz., 1958. – 252с.
46811
  Mittenzwei I. Friedrich II. von Preussen : Eine Biographiе / I. Mittenzwei. – 5. – Berlin : Deutscher Verlag der Wissenschaften, 1979. – 250 S. – ISBN 3-326-00400-1
46812
   Friedrich Ludwig Gottlob FREGE. Zur Aktualitat seines Werkes. – Jena, 1976. – 79с.
46813
  Mehring Franz Friedrich Nietzsche / Mehring Franz, Lukacs Georg. – Berl., 1957. – 220с.
46814
  Kucner Andrzej Friedrich Nietzsche / Kucner Andrzej; Zrodla i perspektywy antropologii. – Olsztyn : Wyd-wo Uniw. Warminsko-Mazurskiego, 2001. – 230s. – ISBN 83-7299-057-3
46815
  Heilkraft des kalten Wassers Friedrich Rover. – Leipzig, 1832
46816
   Friedrich Schiller - Dichter der Nation. 1759-1805 : Sein Leben, Sein Werk, Seine Zeit : in Bildern und Dokumenten. – Berl., 1959. – 252 S.
46817
   Friedrich Schiller : Leben und Werk. – Weimar. – 7 S.
46818
  Hofman Alois Friedrich Schiller / Hofman Alois. – Praha, 1959. – 96с.
46819
   Friedrich Schiller. – 4. Aufl. – Weimar, 1975. – 32 S. – (Bildserie)
46820
   Friedrich Schiller und die Naturforschende Gesellschaft zu Jena. – Jena, 1984. – 13 S.
46821
   Friedrich v. Schiller-Burger von Frankreich: Faksimile des Burgerbriefes der Franzosischen Republik. – Weimar. – 16с.
46822
   Friedrich v. Schiller, Burger von Frankreich. Faksimile des Burgerbriefes der Franzosischen Republik. – Weimar : [s.n., 1984. – 14 p., : [2] p. de planches, [2] feuillets de planches
46823
  Gloger Bruno Friedrich Wilhelm : Kurfurst von Brandenburg. Biografie / Gloger Bruno. – Berlin : Neues Leben, 1989. – 376S. – ISBN 3-355-00208-9
46824
  Boldt Rosemarie Friedrich Wilhelm August Frobel / Boldt Rosemarie, Eichler Wolfgang. – Leipzig, 1982. – 132с.
46825
  Dietzsch Steffen Friedrich Wilhelm Joseph Schelling. / Dietzsch Steffen. – Leipzig, 1978. – 116с.
46826
  Pollatschek Walther Friedrich Wolf. Sein Leben in Bildern / Pollatschek Walther. – Lpz., 1960. – 50с.
46827
  Fox Len Friendly Vietnam / Fox Len. – Hanoi, 1958. – 170с.
46828
  Salmon Malcolm Friends and neighbours. An introduction to South-East Asia / Salmon Malcolm. – Hanoi, 1961. – 64с.
46829
  Finkelstein N.H. Friends indeed : the special relationship of Israel and the United States / Norman H. Finkelstein. – Brookfield : The Millbrook Press, 1998. – 175, [1] p. : phot., portr. – Bibliogr.: p. 163-169. – ISBN 0-7613-0114-3
46830
  Lockhart Robert Bruce Friends, foes and foreigners / Lockhart Robert Bruce. – London, 1957. – 286с.
46831
   Fringe `89 : Proceedings of the 1 International Workshop on Automatic Processing of Fringe Patterns held in Berlin (GDR), April 25-28, 1989. – Berlin : Akademie-Verlag, 1989. – 168 с.
46832
  Wiesner C.U. Frisor Kleinekorte / C.U. Wiesner. – Berlin : Eulenspiegel Verlag, 1965. – 156 S.
46833
  Wiesner C.U. Frisor Kleinekorte und Frisor Kleinekorte seift weider ein in einem Band / C.U. Wiesner. – Berlin : Eulenspiegel Verlag, 1973. – 299, [5] S.
46834
  Frelau Axel Friss, Vogel, oder stirb / Frelau Axel. – Berlin, 1961. – 194с.
46835
  Коваленко О. Fritillaria ruthenica Wikstr. (Liliaceae) на території Національного природного парку "Пирятинський" (Полтавська область) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 14-17. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 31). – ISSN 1728-3817


  Представлені результати дослідження раритетного виду Fritillaria ruthenica Wikstr. на території Національного природного парку "Пирятинський". Встановлено, що вид трапляється в угрупованнях класів Querco-Fagetea, Trifolio-Gemietea та Robinietea. ...
46836
   Fritz Cremer. – Berlin, 1956. – 94с.
46837
  Langer Gottfried Fritz Juntke. Zu seinem 70. Geburtstag am 3. September 1956. Verzeichnis seiner 1913-1956 Veroffentlichten Druckschriften / Langer Gottfried. – Halle (Saale), 1956. – 32с.
46838
  Schumacher F. Fritz Schumacher kulturpolitik. Neue Streifzuge eines Architekten. – Jena : Eugen Diederichs Verlag, 1920. – 450 S.
46839
  Oprescu Gh. Fritz Storck / Gh. Oprescu. – Bucuresti, 1955. – 38 p.
46840
  Florence Ronald Fritz. / Florence Ronald. – New York, 1971. – 337с.
46841
  Platonov Andrei Fro and other stories / Platonov Andrei. – Moscow. – 358s.
46842
  Platonov Andrei Fro and other stories / Platonov Andrei. – Moscow, 1975. – 358s.
46843
  Lushch U. From "classical" transcendence to "post-transcendence": an overview of the problem // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – P. 45-52. – (Серія філософські науки ; вип. 17). – ISSN 2078-6999


  У статті здійснено історико-філософський аналіз трансформації значень поняття «трансценденція». На основі розгляду онтологічного, теологічного, гносеологічного та антропологічного контекстів виокремлено класичне визначення трансценденції та досліджено ...
46844
  Griffith Bill From A to Zippy: Getting there is all the fun / Griffith Bill. – Harmondsworth, 1991. – 255с.
46845
   From animal hibernation to human’s hypometabolism: cellular mechanisms of natural and artificial hypobiosis / S.V. Repina, O Nardid, O.V. Shylo, I.F. Kovalenko // Український антарктичний журнал : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Держ. установа "Нац. антарктичний науковий центр" ; голов. ред.: П.Ф. Гожик ; редкол.: Т.В. Берегева, С.Ю. Бортник, Н.І. Бурау [та ін.]. – Київ, 2017. – № 16. – C. 158-166. – ISSN 1727-7485
46846
  Muliarchuk Y.I. From Anthropocentrism to Care for Our Common Home: Ethical Response to the Environmental Crisis // Антропологічні виміри філософських досліджень : збірник наукових праць / Дніпров. нац. ун-т залізничного транспорту ім. акд. В. Лазаряна ; голов. ред. Хміль В.В. ; редкол.: Базалук О.О., Громов В.Є., Кац Л.А. [та ін.]. – Дніпро, 2021. – Вип. 19. – С. 88-96. – ISSN 2227-7242


  Від антропоцентризму до турботи про наш спільний дім: етична відповідь на кризу довкілля.
46847
   From architecture to object: master-works of the American arts and crafts movement. – New York, 1991. – 156с.
46848
  Coblentz Stanton From arrow to atom bomb: the psychological history of war / Coblentz Stanton. – New York, 1967. – 539с.
46849
  Bialkowski Lukasz From Artist Gone Underground to Occupational Realism. Remarks on Artistic Strategies Based on Invisibility // Art inquiry : recherches sur les arts / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz, 2018. – N 20 (29) : Participation and art. – P. 83-98. – ISSN 1641-9278
46850
  Goncharov V. From backwardness to progress. / V. Goncharov. – Kaynac, 1964. – 56с.
46851
  Gibbs Philip From Bapaume to Passchendaele 1917 / Gibbs Philip. – Toronto, 1918. – 384с.
46852
   From Barbie to Mortal Kombat : Gender and computer games. – Cambridge; London : The MIT press, 1998. – 18,360p. : il. – 2nd printing 1999. – ISBN 0-262-03258-9
46853
   From basic to wider English. – М., 1967. – 256с.
46854
  Friedman T.L. From Beirut to Jerusalem : updated with a new chapter / Thomas L. Friedman. – New York : Anchor Books, 1995. – XV, 588, [1] p. – Index: p. 577-588. – ISBN 0-385-41372-6
46855
   From Blake to Byron. – Harmonds : Penguin books. – (The new Pelican guide to english literature). – ISBN 0-14-022268
vol.5. – 1982. – 440 p.
46856
  Homoki-Nagy Istvan From blossom-time to autumn frost / Homoki-Nagy Istvan. – Budapest, 1955. – 94с.
46857
  Kutsay O.M. From carbon to silicon carbon vapour condensates: structural and elemiental analysis / O.M. Kutsay, S.P. Starik, S.V. Tkach // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 1. – P. 20-21
46858
  Dickens Charles From childhood of David Copperfield. / Dickens Charles. – Вид. 2-є. – Київ-Львів, 1951. – 39с.
46859
  Dickens Charles From childhood of David Copperfield. / Dickens Charles. – Вид. 3-є. – Київ-Львів, 1954. – 40с.
46860
  Ketcham R. From colony to country : the revolution in American thought, 1750-1820 / Ralph Ketcham. – New York ; London : Macmillan Publishing, 1974. – XIV, 318 p. – Index: p. 303-318. – Bibliogr.: p. 281-301. – ISBN 0-02-562930-1
46861
  Saulius Tomas From Cosmos to Сhaos: Philosophical Aspects of Paradigm Shift / Saulius Tomas, Dumciene Audrone // Filosofija. Sociologija / Lietuvos Mokslu Akademija. – Vilnius, 2017. – T. 28, Nr. 1. – P. 65-72. – ISSN 0235-7186
46862
  Belik D.V. From crisis of urbanism to civilization-of-sufficiency / D.V. Belik. – Novosibirsk : Sibprint, 2018. – 127, [1] p. – Б-ка має аналогічне вид. рос. мовою. – Bibliogr.: p. 126-127. – ISBN 978-5-94301-710-0
46863
   From crisis to convergence : chating a course for Portugal / ed.: Dmitry Gershenson, Albert Jaeger, Subir Lall ; International Monetary Fund, European Department. – Washington : International Monetary Fund, 2016. – X, 108 p. : tab. – Bibliogr.: p. 108. – (European Department). – ISBN 978-1-51359-722-5
46864
  Catherine Ju-yu Cheng From Death to Cosmic Life: On Lessing"s The Making of the Representative for Planet 8 // Tamkang review : a journal of literary and cultural studies. – Taipei, 2017. – Vol. 48, Nо. 1. – P. 19-46. – ISSN 0049-2949


  Doris Lessing"s The Making of the Representative for Planet 8, published in 1982, is the fourth work of science fiction in her series Canopus in Argos: Archives. This novel depicts vividly how the residents of Planet 8 face death collectively. Reading ...
46865
   From dependence to freedom. The United Nations role in the advance of dependent peoples towards self-government or independence. – New York, 1963. – 52с.
46866
   From Dickens to Hardy. – Harmondsworth, 1982. – 528с.
46867
  Emerson R. From empire to nation : The rise to self-assertion of Asian and African peoples / R. Emerson. – Boston : Beacon, 1970. – X, 466 p. – ISBN 0-8070-2397-3
46868
   From Fact to Fiction. – Moscow, 1987. – 400с.
46869
   From fire to atom : науч.-популяр. тексты : книга для чтения на англ. яз. для X класса сред. школы. – Москва : Просвещение, 1965. – 115 с.
46870
  Lemon H.B. From Galileo to the nuclear age : An introduction to physics / H.B. Lemon. – Chicago : University of Chicago press, 1946. – XVIII, 451 p.
46871
  Duhaime Bernard From Geneva to San Jose: The ILO standards and the Inter-American System for the protection of human rights / Duhaime Bernard, Decoste Eloise // International labour review. – Geneva, 2020. – Vol. 159, N 4. – P. 525-544. – ISSN 0020-7780
46872
   From Germany to Germany. A documentation. – Dresden, 1965. – 48с.
46873
  Jussila O. From Grand duchy to a modern state : a political history of Finland since 1809 / Osmo Jussila, Seppo Hentila, Juka Nevakivi ; transl. from the Finnish by David & Eva-Kaisa Arter. – London : Hurst & Co., 1999. – XIV, 383, [1] с. : maps. – Index: p. 371-383. – Bibliogr.: p. 369-370
46874
   From great depression to great recession : the elusive quest for international policy cooperation / ed.: Atish R. Grosh a. Mahvash S. Qureshi. – Washington : International Monetary Fund, 2017. – XVII, 238 p. : ill., tab. – Бібліогр. в кінці частин та в підрядк. прим. – ISBN 978-1-51351-427-7
46875
  Lushch-Purii From Homo Economicus to Homo Eudaimonicus: Anthropological and Axiological Transformations of the Concept of Happiness in A Secular Age // Антропологічні виміри філософських досліджень : збірник наукових праць / Дніпров. нац. ун-т залізничного транспорту ім. акд. В. Лазаряна ; голов. ред. Хміль В.В. ; редкол.: Базалук О.О., Громов В.Є., Кац Л.А. [та ін.]. – Дніпро, 2021. – Вип. 19. – С. 61-74. – ISSN 2227-7242


  Від Homo Economicus до Homo Eudaimonicus: антропологічні та аксіологічні трансформації концепту щастя у секулярну добу.
46876
  Levcheniuk Ye. From human posthuman // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2018. – Вип. 72 : Філософія. – P. 62-70. – ISSN 2072-1692
46877
  Grebelsky Ora From illiteracy to literacy. Engl. ed. publ. as part of the Israel contribution to the International Education year 1970 by the Department for Hebrew language and adult education. Ministry of educat / Grebelsky Ora. – Ierusalem, 1970. – 120с.
46878
   From Kievan Rus" to modern Ukraine : Formation of the Ukrainian nation. – Cambridge : Harvard univ. Ukrainian studies fund, 1984. – [8]p,p.355-364,p.5-36. – (The Millennium series / Harvard univ. Ukrainian studies fund; Advisor: F.E.Sysyn; Manag. ed.: T.Hutnik Nary). – ISBN 0-9609822-2-1
46879
  Toloui M. From Lenin to Putin / Mahmoud Toloui. – Tehran : Tehran publ. co, 2007. – [537] p. – Текст перською мовою. – ISBN 978-964-5609-94-6
46880
  Gonchar O. From literature to history, from history to literature (Mykola Kostomarov and Dokiya Gumenna) // Східноєвропейський історичний вісник / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; голов. ред. Ільницький В.І. ; редкол.: Вагнер Марек, Вегеш М.М., Вацлав Вєжбєнєц [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – Вип. 8. – P. 29-35. – ISSN 2519-058X


  "У статті висвітлюється образ українського інтелектуала XIX - XX ст. на прикладі життя і творчості Миколи Костомарова (1817-1885) та Докії Гуменної (1904-1996)".
46881
  Martone Michel From machismo to co-parenting: Changing Italy"s mindset // International labour review. – Geneva, 2019. – Vol. 158, N 3. – P. 447-461. – ISSN 0020-7780
46882
   From mammoth to fox: identification of Eliseevichi 1 within the occupation of the Desna valley / L. Demay, Patou-Marthis, S. Pean, G.F. Khlopachev, M.V. Sablin // Міжнародна наукова конференція "Людина та ландшафт" : геогр. підхід в первісній археології, 3-5 лют. 2016, Київ, Україна : тези доп. / "Людина та ландшафт", міжнар. наук. конф. – Київ : Стародавній Світ, 2016. – P. 42. – (Бібліотека Vita Antiqua). – ISBN 978-966-2608-29-8
46883
   From many lands. – Washington : International Bank for Reconstruction and Development : World Bank, 2002. – 16,509 p. – (Voices of the poor). – ISBN 0-8213-5049-8
46884
  Gerth H.H. From Max Weber : essays in sociology / transl., ed. and with an introduct. by H.H. Gerth, C.W. Mills. – 2 ed. – New York : Oxford Univ. Press, 1968. – XI, 490 p.
46885
  Gerth H.H. From Max Weber : essays in sociology / transl., ed. and with an introduct. by H.H. Gerth, C.W. Mills. – New York : Oxford Univ. Press, 1978. – XI, 490 p.
46886
  Gerth H.H. From Max Weber : essays in sociology / H.H. Gerth, C.W. Mills. – New York : Oxford Univ. Press, 1980. – XI, 490 p.
46887
  Tabakowska Elzbieta From metonymy to metaphor and back again // Studia linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis. – Krakow, 2017. – 134. – P. 281-288. – ISBN 978-83-233-4408-7. – ISSN 1897-1059
46888
   From modernism to postmodernism: an anthology. – Oxford : Blackwell, 1997. – XVI, 731 p. – На тит. арк. ред. зазнач. як авт. - Index: p. 718-731. – Бібліогр.: с. 711-717 в кінці передм., частин, в підрядк. прим. – ISBN 1-55786-603-1
46889
  Mallary George From my level: unwritten minutes / Mallary George. – London, 1965. – 222с.
46890
  Herasymyuk I. From mysticism to neuroscience: the history of psychiatric service of the bukovina region / I. Herasymyuk, N. Hrynko, B. Sumaryuk // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Чел Маре ; ed.-in-chief: A. Moysey, S. Purici. – Чернівці ; Сучава, 2021. – № 2 (30). – С. 6-8. – ISSN 2311-9896


  Від містики до нейронауки: історія психіатричної служби буковинського краю.
46891
  Zahurska N.V. From narcissism to autism: a digimodernist version of post-postmodern // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 6-12. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 61). – ISSN 2226-0994
46892
   From natural resources to the knowledge economy : trade and job quality / D. de Ferranti, G.E. Perry, D. Lenderman, W.F. Maloney; David de Ferranti, Guillermo E. Perry, Daniel Lederman, William F. Maloney. – Washington : The World bank, 2002. – 12, 186 p. : tab. – Bibliogr.: p. 165-178. – (World bank Latin American and Caribbean studies ; Viewpoints). – ISBN 0-8213-5009-9
46893
  Dronova O. From neoliberal practices to the participative democracy of integrated urban development: the path of residential housing in "LIKO-GRAD” KYIV / O. Dronova, K. Kliui, D. Khomenko // Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Мезенцев К.В. ; редкол.: Антіпова К.А., Арслан М., Бартошевич Б. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 85. – С. 72-85. – ISSN 2413-7154
46894
  Epstein Israel From opium war to liberation. / Epstein Israel. – Peking, 1956. – 146с.
46895
   From plan to market : executive summary : world dewelopment report 1996. – Washington : The world bank, 1996. – 18 p. – ISBN 0-8213-3272-4
46896
   From plan to market : Selekted problems of the transition: Proceedings of Lubniewice "98. – Poznan, 1999. – 176s. – ISBN 83-87152-72-2
46897
   From Plan to Market : World development report 1996. – Publ.for the World Bank. – New York : Oxford University Press, 1996. – IX,241p. – ISBN 0-19-521107-3
46898
  Kutsar Dagmar From poverty to wellbeing: Children as subjects of sociological research and emerging agents on the policy arena in Estonia // Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz, 2015. – T. 64/1. – P. 27-42. – ISSN 0033-2356
46899
   From Pushkin to Pasternak: intermediate Russian literary reader. – Englewood Cliffs, 1963. – 270с.
46900
  Frenkel Stephen From Rana Plaza to COVID-19: Deficiencies and opportunities for a new labour governance system in garment global supply chains / Frenkel Stephen, Schuessler Elke // International labour review. – Geneva, 2021. – Vol. 160, N 4. – P. 591-609. – ISSN 0020-7780
46901
  Randazzo Francesco From Russia to the USSR: the Italy-Soviet relations during the years of the communist uprising and the march on Rome // Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace historyczne / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2017. – 144, z. 1. – P. 157-176. – ISBN 978-83-233-4237-3. – ISSN 0083-4351
46902
  Levett J. From scientific and historical truth towards a Balkan research culture // New knowledge for new development : іntern. conf., 7 Oct. 2013 / Maced. acad. of sciences a. arts ; [ed. board: V. Vukotic, T. Ecimovic, N. Ruzin et al.]. – Skopje : Macedonian academy of sciences and arts, 2015. – P. 59-65. – ISBN 978-608-203-130-9
46903
  Pawlowska Aneta From sign to word in contemporary Polish "HTML literature". Post-avant-garde heirs of modernist typography / Pawlowska Aneta, Wendorff Anna // Art inquiry : recherches sur les arts / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz, 2017. – N 19 (28) : Avant - garde and avant - gardes. – P. 273-289. – ISSN 1641-9278
46904
   From sounds to discourse // Acta Universitatis Lodziensis / Uniwersytet Lodzki. – Lodz, 2000. – P. 1-228. – (Folia linguistica anglica ; T. 2). – ISSN 0208-6077
46905
  Ionescu Dan From SSMR to the Republic of Moldova + pmr / Ionescu Dan. – Chisinau : Museum, 2002. – 199p. – ISBN 9975-906-70-2
46906
   From steam power to solar power. – M., 1969. – 72с.
46907
   From stimulus to consolidation: revenue and expenditure policies in advanced and emerging economies / a staff team led by Benedict Clements, Victoria Perry, and Juan Toro ; Fiscal affairs department. – Washington : International Monetary Fund, 2010. – X, 110 p. : tab. – Bibliogr.: p. 98-110. – ISBN 978-1-61635-042-0
46908
  Hiller Carl From teepes to towers. A photographic history of American architecture / Hiller Carl. – Boston, 1967. – 106 p.
46909
  Mingazutdinov I. From the "third world" to Europe: particular characteristics of contemporary migration from Africa and Middle easti / I. Mingazutdinov, G. Mingazutdinova // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 15-25. – (Міжнародні відносини ; вип. 2 (52)). – ISSN 1728-3817
46910
  Shchepanska K. From the archetype original image to the functional language image (based in the verbal image of heart in the ucrainian poetic discourse of the XIX-th century // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2014. – Вип. 29. – С. 15-22. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070


  У статті проаналізовано когнітивно-комунікативні механізми формування мікрообразу "серце - внутрішня людина" у структурі слова-образу серця українського поетичного дискурсу.
46911
  Danylenko A. From the Bible to Shakespeare : Pantelejmon Kulis (1819-1897) and the formation of literary Ukrainian / Andrii Danylenko. – Boston : Academic studies press, 2016. – XXIII, 447 p. – Bibliogr.: p. 386-426. – (Ukrainian Studies / ed. V. Chernetsky). – ISBN 978-1-61811-470-9
46912
  Koontz D. From the corner of his eye / Dean Koontz. – New York ; Toronto ; London [etc.] : Bantan books, 2001. – 729 p. – (The #1 New York times bestseller). – ISBN 0-553-58460-X
46913
  Pinson M. From the Danube to the Crimea and Black^ The Bulgarian Migration of 1861 - 1862 in Recent Bulgarian Historioography
46914
  Shmanko T. From the experience of the identification of the Cyrillic liturgical book fragments of the 16th - 18th cc. // Абстракти доповідей та програма наукового семінару "Fragmentology: теорія та практика роботи із рукописними та стародрукованими фрагментами" : [14 груд. 2018 р.] / "Frаgmеntоlоgу: теорія та практика роботи із рукописними та стародрукованими фрагментами", наук. семінар. – Київ : [б. в.], 2018. – P. 23
46915
  San Juan (Epifanio) From the masses, to the masses : Third world literature and revolution / San Juan (Epifanio). – Minneapolis : MEP publ., 1994. – 198p. – ISBN 0-930656-63-6
46916
  Clarke Arthur From the ocean, from the stars. / Clarke Arthur. – New York
11. – 1958. – 515с.
46917
  Zagrebelnyi P. From the Point of Eternity / P. Zagrebelnyi. – Moscou : Progress, 1978
46918
   From three worlds : new Ukrainian writing. – Moscow ; Birmingham ; Boston : Zephyr press : Glas, 1996. – 282, [ 7 ] p. : ill. – The content of works of Ukrainian authors: S. Pavlychko, V.Dibrova, M. Kumanovsky, K. Moskalets, E. Kononenko [ et al. ]. – (Glas ; 12). – ISBN 0-93010-52-6
46919
  Bonch-Bruyevich From tsarist general to Red Army commander / Bonch-Bruyevich. – M., 1966. – 352с.
46920
  Ceobanu From Victoria Boulevard to Brancova Ulita. A Romanian Diplomat in Belgrade: Constantin G. Nanu (1905-1906) / Ceobanu, Adrian-Bogdan // Revue roumaine d"histoire / Acad. roumaine. – Bucuresti, 2020. – T. 58, N 1/4 (за 2019) : Janvier-Decembre. – P. 3-13. – ISSN 0556-8072


  In this article, we attempted to draw a portrait of Constantin G. Nanu, Romania"s minister plenipotentiary to Belgrade, whose mission took place in 1905 and 1906. He was the ninth head of the Mission to the Serbian capital, and he was selected on ...
46921
  Seaman B L.C. From Vienna to Versailles / B L.C. Seaman. – New York; Evanston, 1963. – 216с.
46922
  Chmielecki Konrad From visual culture to visual communication. The pictorial and iconic turn in contemporary culture // Art inquiry : recherches sur les arts / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz, 2015. – N 17 (26) : Artistic turns. – P. 93-114. – ISSN 1641-9278
46923
  Safran Nadav From war to war: the Arab-Israeli confrontation 1948-1967: a study of the conflict from the perspective of coercion in the context of inter-Arab and big power relations / Safran Nadav. – New York, 1969. – 464с.
46924
  Daudet Alphonse Fromont jeune et Risler aine. / Daudet Alphonse. – M., 1959. – 320с.
46925
  Daudet Alphonse Fromont jeune et Risler aine. / Daudet Alphonse. – 2-me edit. – M., 1963. – 312с.
46926
  Dieckmann Friedrich Karl Front-Bewahrung. / Dieckmann Friedrich Karl. – Berlin, 1956. – 92с.
46927
  Salcudeanu Petre Front fara transee / Salcudeanu Petre. – Bucuresti, 1961. – 368с.
46928
  Rybicki Marian Front Jednosci Narodu. Zalozenia. Struktura. Kierunki dzialania / Rybicki Marian. – Wyd. 2. – Warszawa, 1977. – 203с.
46929
  Matous Milan Fronta bez primeri / Matous Milan. – Praha, 1974. – 358с.
46930
  Matous Milan Fronta bez primeri / Matous Milan. – Praha, 1974. – 358с.
46931
  Fuhmann Franz Fronten. Drei Erzahlungen und eine Dichtung / Fuhmann Franz. – Berlin, 1960. – 164с.
46932
   Frontier and developing Asia : the next generation of emerging markets / ed. Alfred Schipke. – Washington : International Monetary Fund, 2015. – ХV, 255 p. : ill., tab. – Incl. ref. and index. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-1-47559-551-2
46933
   Frontiers in human reproduction. – New York : The New York Academy of Sciences, 1991. – 625p. – (Annals of the New York Academy of Sciences ; Vol. 626). – ISBN 0-89766-670-4
46934
   Frontiers in magnetism of reduced dimension systems : [ proceedings of the NATO advanced study institute on Frontiers in magnetism of reduced dimension systems, Crimea, Ukraine, May 25 - June 3, 1997 ]. – Dordrecht ; Boston ; London : Kluwer academic publ., 1998. – 18, 598 p. : ill. – (Nato ASI series ; 3 ; High technology ; vol. 49). – ISBN 0-7923-5026-X
46935
   Frontiers in nanoscale science of micron/submicron devices. – Dordrecht ; Boston ; London : Kluwer Academic Publishers, 1996. – XIV, [1], 554 p. : ill. – Published in coop. with NATO Scientific Affairs Division. – (Nato ASI series ; Series E : Applied sciences ; vol. 328). – ISBN 0-7923-4301-8
46936
   Frontiers in quantum physics research. – New York : Nova science publishers, 2004. – 9,206p. – ISBN 1-59454-002-0
46937
   Frontiers of Anthropology. – New York : Capricorn Books, 1974. – 617p.
46938
   Frontiers of photography. By the editors of "Time-life books". – New York, 1974. – 202с.
46939
  Kotowicz Waldemar Frontowe drogi / Kotowicz Waldemar. – Wroclaw, 1958. – 316с.
46940
  Kotowicz Waldemar Frontowe drogi / Kotowicz Waldemar. – Warszawa, 1975. – 243с.
46941
  Мэтьюс М. FrontPage 2000 / М. Мэтьюс, Э. Полсен; Пер.з англ.под ред.О.Б.Витенко. – Київ : Ирина; BHV, 1999. – 336с. – (Для пользователя). – ISBN 966-552-031-8; 5-7315-0050-9
46942
  Honcsar Olesz Frontversek / Honcsar Olesz. – Budapest, 1988. – 891с.
46943
  Homer Frosch- und Mausekred / Homer. – Berlin, 1972. – 63с.
46944
  Froissart Jean Frossardi nobilissimi scriptoris Gallici, historiarum opus omne : Jamprimum & breviter collectum & Latino sermone reddittum a Ioanne Sleidano. – Amsterdami (Amsterdam) : apud Ioannem Blaev, 1656. – 664 p. – Изд. конволют. В изд.также: Philippus Cominaeus De rebus gestis a Ludovico XI., et Carolo VIII. francorum regibus, e Gallico in Latinum sermonem conversus... a Joanne Sleidano...


  Изд. имеет. общий грав. тит. л.: Frossardius et Cominaeus duo nobilissimi Gallicanum rerum scriptores
46945
  Weber R. Fruchte und Samen / R. Weber. – Wittenberg, Lutherstadt : A.Ziemsen Verlag, 1955. – 84S. : Mit 50 Zeichnungen von Gurgens Klaus, 12 Photographien und 5 Ubersichten
46946
  Zweig A. Fruchtekorb. Jungste Ernte / Arnold Zweig. – Rudolstadt : Greifenverlag, 1956. – 191 S.
46947
  Winter E. Fruhaufklarung : der Kampf gegen den Konfessionalismus in Mittel- und Osteuropa und die deutsch-slawische Begegnung / Eduard Winter. – Band 6. – Berlin : Aufban-Verl., 1966. – 424 S. – Zum 250. Todestag von G.W. Leibniz im November 1966. – (Beitrage zur Geschichte des Religiosen und Wissenschaftlichen denkens / Hrsg. E. Winter, H. Mohr)
46948
   Fruhbronzezeitliche befestigte Siedlungen in Mitteleuropa: Materialien der internationalen Arbeitstagung vom 20. bis zum 22. September 1983 in Krakow. – Warszawa, 1985. – 232с.
46949
  Munchow Ursula Fruhe deutsche Arbeiterautobiographie. / Munchow Ursula. – Berlin, 1973. – 200с.
46950
  Fedin Konstantin Fruhe Freiden. / Fedin Konstantin. – M., 1950. – 700с.
46951
   Fruhe italienische Tafelbilder. 20 Meisterwerke des Lindenau-Museums in Altenburg. – Lpz., 1961. – 44с.
46952
  Aitmatow Tschingis Fruhe Kraniche. / Aitmatow Tschingis. – Berlin, 1976. – 141с.
46953
  Aitmatow Tschingis Fruhe Kraniche. Novelle. / Aitmatow Tschingis. – Berlin, 1978. – 139с.
46954
   Fruhes deutsches Arbeitertheater 1847-1918. – Berlin, 1970. – 504с.
46955
   Fruhgriechische Lyriker. – Berlin
2. – 1972. – 134с.
46956
  Heinemann Albrecht Fruhlicht der Freundschaft. / Heinemann Albrecht. – Rudolstadt, 1959. – 116с.
46957
  Muller Martin Fruhling wird es in Seestucken. / Muller Martin. – Rostock, 1961. – 312с.
46958
   Fruhlingsgruss. Geschichten uber Ernst Thalmann. – Dortmund, 1973. – 63с.
46959
  Bredel Willi Fruhlingssonate. / Bredel Willi. – Berlin, 1961. – 54с.
46960
   Fruhlingssonate. Anthologie. Ein beues Buch der Freundschaft. – Berl., 1961. – 288с.
46961
  Tschirch Fritz Fruhmittelalterliches Deutsch / Tschirch Fritz. – Halle, 1955. – 190с.
46962
   Fruhneuhochdetsche. – 2., Unver. Auf. – Leipzig, 1985. – 299с.
46963
   Fruhneuzeitliche Hofkultur in Hessen und Thuringen. – Erlangen; Jena, 1993. – 397с.
46964
  Gruneberger Ralph Fruhstuck im Stehen / Gruneberger Ralph. – Halle-Leipzig, 1986. – 93с.
46965
   Fruit logistika - 2018 // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2018. – № 1. – C. 6 : фото
46966
  Wilder Robert Fruit of the Poppy / Wilder Robert. – New York : G.P.Putnam"s sons, 1965. – 251 p.
46967
  Gide Andre Fruits of the Earth / Gide Andre. – London, 1952. – 255с.
46968
   Frumseti naturale din Romania. – Bucuresti, 1970. – 24с.
46969
  Kolesnikov V. Frut Biology / V. Kolesnikov. – Moscow : Mir. – 338p.
46970
  Krupa Marianna Fryderyk Adolf Diesterweg i jego wplyw na polska pedagogike w XIX wieku. / Krupa Marianna. – Wroclaw, 1976. – 208с.
46971
  Stromenger Karol Fryderyk Chopin / Stromenger Karol. – Krakow, 1959. – 100с.
46972
  Kantor M. Fryderyk Chopin and Jane Stirling Scotland 1848 // NJUsletter. – Krakow, 2018. – No. 63, Spring. – P. 4-5. – ISSN 1896-4354
46973
  Vaskivskyi Ye.V. Ftir-spectroscopy studies of methanol structure in condensed state / Ye.V. Vaskivskyi, V.Ye. Pogorelov // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 1. – P. 89-90
46974
   Ftir spectra of n- hexanol in liquid and solid state / O.R. Mishchuk, V.Ye. Pogorelov, P. Golub, I.Yu. Doroshenko, V. Sablinskas, V. Balevicius, J. Ceponkus // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 1. – P. 227
46975
   FTIR Spectra of n-pentanol and n-octanol in Liguid and Solid States / A. Vasylieva, I. Doroshenko, V. Pogorelov, V. Sablinskas, V. Balevicius // Український фізичний журнал : науковий журнал / НАН України, Відділення фізики і астрономії. – Київ, 2015. – Т. 60, № 8. – С. 723-727. – ISSN 0372-400Х
46976
  Bachor Kurt Fuchse im Revier. / Bachor Kurt. – Rudolstadt, 1982. – 119с.
46977
  Hiller H. Fuchsien fur Haus, Hof und Garten / H. Hiller. – Radebeul : Neumann Verlag, 1992. – 136S. : Mit 86 Farbfotos und 40 Zeichnungen
46978
  Scheller E. Fuchsjagd-Peilempfanger. Fuchsjagd-Sender / E. Scheller. – Berlin : Verlag Sport und Technik, 1959. – 78 s. – (Der Praktische Funkamateur ; B. 7)
46979
  Marrero Fue muy dura la guerra? / Marrero, Josue-Leonel. – La Habana, 1982. – 155с.
46980
  Sanchez Robayna Fuego blanco, 1989-1991 / Sanchez Robayna. – Barcelona : Ambit Serveis Editorials, S.A., 1992. – ISBN 84-87342-15-9
46981
  Lidorenko N.S. Fuel Cell Powerplant Engineering / N.S. Lidorenko. – M, 1988. – 264 p.
46982
  Lope Fuenteovejuna.Фуэнтовехуна (Овечий ключ) / Lope, de Vega; Узин В.С., Гончалес М.Л. – М., 1952. – 174с.
46983
  Ventosa Perez Fuentes de la animacion sociocultural en Europa / Ventosa Perez. – Madrid : Popular, 1993. – 206 p. – (Promocion cultural ; n.21). – ISBN 84-7884-115-6
46984
  Gil-Albert Fuentes de la constancia / Gil-Albert. – Madrid : Catedra, 1984. – 226 p. – ISBN 84-264-2764-2
46985
  Molla Juan Fuera de juego / Molla Juan. – Madrid-Barcelona, 1967. – 320с.
46986
  Bauer Mariano Fuerzas de Wigner y el modelo de capas del nucleo / Bauer Mariano, 1959. – С. 141-152
46987
  Franck Helmut Fugendstil-Exlibris / Franck Helmut. – Leipzig, 1984. – 148с.
46988
  Esterhazy Peter Fuggo : Bevezetes a szepirodalomba / Esterhazy Peter. – Budapest : Magveto, 1981. – 185l. – ISBN 963-271-386-9
46989
  Esterhazy P. Fuharosok : Regeny / Esterhazy Peter. – Budapest : Magveto, 1983. – 52 l. – ISBN 963-271-907-7
46990
   Fuhrer. – Leipzig : . – 39 S. – Миниатюрное издание. – (Miniatur-Bibliothek)
46991
   Fuhrer auf der Rundreise des Zweiten Internationalen Kongresses fur Bodenkunde. – Moskau : Wirtschaft
B. 1 : Die Boden des europaischen Teiles der U.d.S.S.R. langs der Reiseroute des 2. Internationalen Kongresses fur Bodenkunde, 1930. – 1930. – 76 S.
46992
  Sokolowski Paul Fuhrer durch Aachen und seine nahere Umgebung : Miniatur-Bibliothek Reisefuhrer. – Leipzig, 1911. – 16 p.
46993
   Fuhrer durch Basel und Umgebung. – Basel : Kreis
46994
  Ebel F. Fuhrer Durch den Botanischen Garten : Der Sektion Biowissenschaften der Martin-Luther-Universitat Halle-Wittenberg in Halle (Saale) / F. Ebel, S. Geier. – Auf. 4. – Halle-Wittenberg : Martin-Luther-Universitat, 1976. – 127S. : Mit Carte im Anhang
46995
  Kohler H. Fuhrer Durch Den Botanischen Garten Der Sektion Biowissenschaften Der Karl-Marx-Universitat Leipzig / H. Kohler, G.K. Muller, D. Schulz. – Leipzig, 1975. – 121S.
46996
   Fuhrer durch die K.K. Ambraser - Sammlung : (im unteren Belvedere). – 3 Auflage. – Wien : Direction, 1884. – VI S., 139 S.
46997
   Fuhrer durch die Universitats- und Landesbibliothek Sachsen Anhalt in Halle (Saale). – Halle, 1967. – 68с.
46998
   Fuhrer durch die Vorgeschichtliche Abteilung und das Antikenkabinett. – Breslau : Verlag des mufeums, 1923. – 40 p. : 20 taffel
46999
   Fuhrer durch Strasburg i. E. mit einem Plan. – Leipzig, 1910. – (Miniatur-Bibliotek ; №926)
47000
   Fuhrer vom zurichsee und umgebung. – Richterswil : Buch- & Kunstdruckerei, 1913. – 32 s., ill.
<< На початок(–10)41424344454647484950(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,