Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)41424344454647484950(+10)В кінець >>
46001
  Zanevicius D. h-Geometry : neo-sines in mechanics / Donaldas Zanevicius. – Vilnius : Count Line leidyba, 2008. – 272 p. – ISBN 978-9955-453-89-5
46002
  Bellow Saul Herzog. Complimentary international cultural foundation / Bellow Saul. – New York, 1977. – 342с.
46003
  Knobloch Heinz Herztone und Zimmermannssplitter / Knobloch Heinz. – Halle, 1962. – 160с.
46004
  Lucking Wolf Hessen Einfuhrung von Mathilde Hain / Lucking Wolf. – Berl., 1959. – 200с.
46005
  Bardach Juliucz i i. Hestoria panstwa i prawa polskiego / Juliucz i i. Bardach. – Warszawa, 1976. – 654с.
46006
  Schermerhorn W. Het dagboek van Schermerhorn : Geheim verslag van prof. dr. ir. W. Schermerhorn als voorzitter der commissie-generaal voor Nederlands-Indie 20 september 1946 - 7 oktober 1947 / W. Schermerhorn; Uitgegeven door C.Smit. – Utrecht : Uitgave van het Nederlands historisch genootschap. – (Werken uitgegeven door Nederlands histor. genootschap, 5e serie ; № 5)
Deel 1. – 1970. – 30,452blz. : 55 blz. fot.
46007
  Schermerhorn W. Het dagboek van Schermerhorn : Geheim verslag van prof. dr. ir. W.Schermerhorn als voorzitter der commissie-generaal voor Nederlands-Indie 20 sept. 1946 - 7 okt. 1947 / W. Schermerhorn; Uitgegeven door C.Smit. – Utrecht : Uitgave van het Nederlands histor. genootschap. – (Werken uitgegeven door Nederlands histor. genootschap, 5e serie ; no.6)
Deel 2. – 1970. – blz. 453-954
46008
  Hollander J A.N. den Het demasque in de samenleving : De journalistiek van de anti-schijn / J A.N. den Hollander. – Amsterdam : Athenaeum - Polak & Van Gennep, 1976. – 224blz. – (Athenaeum paperback). – ISBN 90253-3944-4
46009
  Deville G. Het Directoire : Geschiedenis van de Fransche Revolutie van Thermidor 2 tot den staatsgreep van Bonaparte: Met portretten en platen / Gabriel Deville; Bewerkt door W. van Ravesteyn. – Amsterdam : S.L. van Lody
Deel 1. – 1907. – 8, 373 blz., [20] v. ill. : ill.
46010
  Deville G. Het Directoire : Geschiedenis van de Fransche Revolutie van Thermidor 2 tot den staatsgreep van Bonaparte: Met portretten en platen / Gabriel Deville; Bewerkt door W. van Ravesteyn. – Amsterdam : S.L. van Looy
Deel 2. – 1908. – 285, 32 blz., [21 v. ill.] : ill.
46011
  Lansbergen G P.A. Het economiedebat : Economen contra Den Uyl en Van Agt / P.A.G. Lansbergen. – Amsterdam : Intermediair, 1980. – 103 blz. – (Intermediair bibliotheek). – ISBN 90 6434 111 7
46012
   Het evszazad magyar versei. – Budapest
1. – 1966. – 1350с.
46013
   Het evszazad magyar versei. – Budapest
3. – 1966. – 1064с.
46014
   Het evszazad Magyar versei. – Budapest
2. – 1968. – 814с.
46015
  Jong L. de Het Koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog / L. de Jong. – "s-Gravenhage : Staatsuitgeverij
Deel 1 : Voorspel. – 1969. – 9,664 blz.,37 v. fot. : ill.
46016
  Jong L. de Het Koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog : 1939-1945 / L. de Jong; Rijksinstituut voor oorlogsdocumentatie. – "s-Gravenhage : Staatsuitgeverij
Deel 2 : Neutraal. – 1969. – 7,460blz. : ill., 105 fot.
46017
  Jong L. de Het Koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog : 1939-1945 / L. de Jong; Rijksinstituut voor oorlogsdocumentatie. – "s-Gravenhage : Staatsuitgeverij
Deel 3 : Mei"40. – 1970. – 7,488blz. : ill.,171 fot.
46018
  Jong L. de Het Koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog : 1939-1945 / L. de Jong; Rijksinstituut voor oorlogsdocumentatie. – "s-Gravenhage : Staatsuitgeverij
Deel 4 : Mei"40- Maart"41; Eerste helft. – 1972. – 16,457blz. : ill., 46 fot.
46019
  Jong L. de Het Koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog : 1939-1945 / L. de Jong; Rijksinstituut voor oorlogsdocumentatie. – "s-Gravenhage : Staatsuitgeverij
Deel 4 : Mei"40- Maart"41; Tweede helft. – 1972. – Blz.7,459-886 : ill.,103 fot.
46020
  Jong L. de Het Koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog : 1939-1945 / L. de Jong; Rijksinstituut voor oorlogsdocumentatie. – "s-Gravenhage : Staatsuitgeverij. – ISBN 90 12 00323 7
Deel 5 : Maart"41-Juli"42; Eerste helft. – 1974. – 8,[1],585blz. : ill.,52 fot.
46021
  Jong L. de Het Koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog : 1939-1945 / L. de Jong; Rijksinstituut voor oorlogsdocumentatie. – "s-Gravenhage : Staatsuitgeverij. – ISBN 90 12 00361 X
Deel 5 : Maart"41-Juli"42; Tweede helft. – 1974. – Blz.7,587-1073 : ill., 102 fot.
46022
  Jong L. de Het Koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog : 1939-1945 / L. de Jong; Rijksinstituut voor oorlogsdocumentatie. – "s-Gravenhage : Staatsuitgeverij. – ISBN 90 12 00502 7
Deel 6 : Juli"42 - Mei"43; Eerste helft. – 1975. – 7,492blz. : ill., 48 fot.
46023
  Jong L. de Het Koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog : 1939-1945 / L. de Jong; Rijksinstituut voor oorlogsdocumentatie. – "s-Gravenhage : Staatsuitgeverij. – ISBN 90 12 00502 7
Deel 6 : Juli"42 - Mei"43; Tweede helft. – 1975. – Blz.6,493-835 : ill., 92 fot.
46024
  Jong L. de Het Koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog : 1939-1945 / L. de Jong; Rijksinstituut voor oorlogsdocumentatie. – "s-Gravenhage : Staatsuitgeverij. – ISBN 90 12 01057 8
Deel 7 : Mei"43 - Juni"44; Eerste helft. – 1976. – 9,663blz. : ill., 60 fot.
46025
  Jong L. de Het Koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog : 1939-1945 / L. de Jong; Rijksinstituut voor oorlogsdocumentatie. – "s-Gravenhage : Staatsuitgeverij. – ISBN 90 12 01057 8
Deel 7 : Mei"43 - Juni"44; Tweede helft. – 1976. – Blz.6,[1],665-1338 : ill., 134 fot.
46026
  Jong L. de Het Koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog : 1939-1945 / L. de Jong; Rijksinstituut voor oorlogsdocumentatie. – "s-Gravenhage : Staatsuitgeverij. – ISBN 90 12 00829 8
Deel 8 : Gevangenen en gedeporteerden; Eerste helft. – 1978. – 7,549blz. : ill., 41 fot.
46027
  Jong L. de Het Koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog : 1939-1945 / L. de Jong; Rijksinstituut voor oorlogsdocumentatie. – "s-Gravenhage : Staatsuitgeverij. – ISBN 90 12 00829 8
Deel 8 : Gevangenen en gedeporteerden; Tweede helft. – 1978. – Blz.7,551-936 : ill., 79 fot.
46028
  Jong L. de Het Koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog : 1939-1945 / L. de Jong; Rijksinstituut voor oorlogsdocumentatie. – "s-Gravenhage : Staatsuitgeverij. – ISBN 90-12 02090 5
Deel 9 : Londen; Eerste helft. – 1979. – 10,[1],720blz. : ill., 60 fot.
46029
  Jong L. de Het Koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog : 1939-1945 / L. de Jong; Rijksinstituut voor oorlogsdocumentatie. – "s-Gravenhage : Staatsuitgeverij. – ISBN 90 12 02090 5
Deel 9 : Londen; Tweede helft. – 1979. – Blz.7,[1],721-1456 : ill., 82 fot.
46030
  Jong L. de Het Koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog : 1939-1945 / L. de Jong; Rijksinstituut voor oorlogsdocumentatie. – "s-Gravenhage : Staatsuitgeverij. – ISBN 90 12 03757 3
Deel 10 b : Het laatste jaar 2; Tweede helft. – 1982. – Blz.7,[1],731-1406 : ill., 195 fot.
46031
  Francken A.W. Het leven onzer voorouders in de gouden eeuw / A.W. Francken. – s"-Gravenhage : Stols, 1942. – 291blz.,18bl.ill.
46032
  Шолохов М.А. Het lot van een mens / М.А. Шолохов. – М, 1977. – 96с.
46033
  Bollen Hen Het Manneneiland : Kronik van de gebeurtenissen in de Over-Betuwe van september 1944 tot juni 1945 / Bollen Hen, Jansen Herman. – S.l. : Terra Zutphen, 1982. – 265blz : ill,. – ISBN 90-62-55-133-5
46034
  Hagendoorn A. Het nazisme als ideologie : Een socio-psychologisch onderzoek naar de bepaaldheid van politiek gedrag / A. Hagendoorn. – Deventer : Van Loghum Staterus, 1982. – 240 blz. – (Sociologische monografieen / Onder red. van de hoogleraren J. Gadourek, G. Kuiper e.a.). – ISBN 90 6001 723 4
46035
  Wouters D. Het onderwijs in de geschiedenis des Vaderlands of de Christelijke volksschool / D. Wouters, J. Hoogwerf. – Groningen : Uitgave van P. Noordhoff. – 52blz. – Overdrukken uit Het Christelijk schoolblad onze vacatures, 1922 en 1923 en Het Paedagogisch tijdschrift voor het Christelijk onderwijs, 1921. - В книзі немає точних даних про дату видання, приблизно: 20е сторіччя
46036
  Bussy A. le de Het ontstaan der Satisfactie van Utrecht : Proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de rechtswetenschap aan de Rijks-universiteit te Leiden... / Arthur le Cosquino de Bussy. – Amsterdam : Bussy, 1910. – 8, 278, [5] blz.
46037
  Lowenhardt John Het Russische Politburo : Geschiedenis, profiel en werkwijze / Lowenhardt John; Met een woord vooraf van J.W.Bezemer. – Assen : Van Gorcum, 1978. – 175blz. : ill.
46038
  Aron R. Het socialisme en de sociologie van Durkheim en Weber : Rede als derde Duijkerlezing uitgesproken op vrijdag 11 maart 1983 in de Waalse kerk te Amsterdam op verzoek van de Stichting Duijkerlezingen / Raymond Aron. – Deventer : Van Loghum Slaterus, 1983. – 28 blz. – ISBN 90-6001-842-7
46039
  Schaper B.W. Het trauma van Munchen / B.W.Schaper. – Amsterdam, Brussel : Elsevier, 1976. – 284blz. – (Elsevier documentair). – ISBN 90 10 01503 3
46040
  Dresen-Coenders Het verbond van heks en duivel : Een waandenkbeeld aan het begin van de moderne tijd als symptoom van een veranderende situatie van de vrouw en als middel tot hervorming der zeden / Lene Dresen-Coenders. – Baarn : Amboboeken, 1983. – 328 blz. : ill. – ISBN 90 263 0585 0
46041
  Scheffer H.J. Het Volksdagblad : Arbeidersbeweging en dagbladpers: Noten behorend bij: H.J. Scheffer. Het Volksdagblad / H.J. Scheffer. – ["s-Gravenhage] : [Nijhoff], 1981. – 53blz. – В книзі немає точних даних про дату видання, приблизно: 1981. – ISBN 90 247 9076x
46042
  Scheffer H.J. Het Volksdagblad : Arbeidersbeweging en dagbladpers / H.J. Scheffer. – "s-Gravenhage : Nijhoff, 1981. – 10,220blz. – ISBN 90 247 9076x
46043
  Lukian Hetaren Gesprache / Lukian; Bilek Fr. – Berlin, 1956. – 126с.
46044
  Zaika S. Heterogeneity of Enterobacter aerogenes bacteriophage population in sewage / S. Zaika, T. Kot, A. Kharina // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Р. 29-31. – (Біологія ; Вип. 59). – ISSN 1728-3817


  Бактеріофаги, які уражують Enterobacter aerogenes були детектовані у стічній воді за допомогою спот-тесту та методу подвійних агарових шарів. Шляхом багаторазових пасажів поодиноких колоній були були отримані чисті лінії чотирьох ізолятів фагів, ...
46045
  Tse-Lok Ho Heterolytic fragmentation of organic molecules / Tse-Lok Ho. – New York : John Wiley & Sons, 1993. – IX, 326 p. : il. – ISBN 0471581011
46046
   Heterostructures based on films of poly-n - epoxypropylcarbozole and organic dyes for photovoltaic converters of solar energy / N.A. Davidenko, I.I. Davidenko, L.I. Kostenko, E.V. Mokrinskaya, S.I. Studzinsky, L.S. Tonkopieva // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 1. – P. 98
46047
  Manning C.A. Hetman of Ukraine Ivan Mazeppa / Clarence A. Manning. – New York : Bookman associates, 1957. – 234 p.
46048
   Hetnyelvu sportszotar angol, nemet, spanyol, olasz, francia, magyar, orosz, Torna. – Budapest, 1960. – 368с.
46049
   Hetnyelvu sportszotar angol, nemet, spanyol, olasz, francia, magyar, orosz. Atletika. – Budapest, 1960. – 336с.
46050
   Hetnyelvu sportszotar angol, nemet, spanyol, olasz, francia, magyar, orosz. Uszas, vizilabde. – Budapest, 1960. – 424с.
46051
   Hetnyelvu sportszotar angol, nemet, spanyol, olasz, francia, magyar, orosz.Labdarugas. – Budapest, 1960. – 432с.
46052
   Hetnyelvu sportszotar, angol, nemet, spanyol, olasz, francia, magyar, orosz. Vivas. – Budapest, 1960. – 304с.
46053
  Artyusenko Szergej Hetprobas kigyovadaszok. / Artyusenko Szergej. – Budapest, 1975. – 121с.
46054
  Hesse Hermann Heumond / Hesse Hermann. – Berlin-Weimar, 1985. – 454с.
46055
  Makosch Ulrich Heute in Japan : Aufgezeichnet zwischen Tokio und Hiroschima / Makosch Ulrich. – Leipzig : Brockhaus, 1959. – 251S. : Mit32 Bildtafeln und einer Ausschlagkarte
46056
  Worgitzky Charlotte Heute sterben immer die andern / Worgitzky Charlotte. – Berlin : Buchverlag Der Morgen, 1986. – 105 S.
46057
  Скопенко В.В. Hexamethyl-phosphorsauretriamid - Komplexe von 3d-Metall-trecyanmethaniden / В.В. Скопенко, Р. Скирл, Х. Келер // Z. fur. anorg. allgem. Chemie, 1977. – Bd. 428
46058
  Nowotny Joachim Hexenfeuer / Nowotny Joachim. – Berlin, 1975. – 127с.
46059
  Boileau Pierre Hexenspuk / Boileau Pierre, Narcejac Thomas. – Berlin, 1975. – 224с.
46060
  Apitz Renate Hexenzeit. / Apitz Renate. – Rostok, 1984. – 233с.
46061
   HF-Ubertragungsleitungen. – Berl., 1962. – 76с.
46062
  Чешко В.Ф. HI-HUME технологии. Размышления об этике и теории познания в эпоху управляемой эволюции // Университеты. Наука и просвещение. Альманах : научно-популярний ежеквартальный журнал. Альманах / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2008. – за 2008 г. – С. 104-118.


  На смену декартовскому "человек-машині" пришла иная метафора, иная модель - "человек-программа", которые срастаются в единую идеологическую и методологическую концепцию.
46063
  Жукова Е.А. Hi-Hume: динамика границ образовательных систем // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 10. – С.92-93. – ISSN 0869-3617


  Речь идет о специалистах, исполбзующих высокие социогумманитарные технологии (Hi-Hume), предназначенные для манипуляции сознанием, (реклама, PR, управление персоналом и знаниями и др.).
46064
   Hi -Tech PRO : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-. – ISSN 1810-6617
№ 10. – 2006. – + CD. – до октября 2006г. см. назв. "ЧИП"
46065
   Hi -Tech PRO : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-. – ISSN 1810-6617
№ 11. – 2006. – + CD. – до октября 2006г. см. назв. "ЧИП"
46066
   Hi -Tech PRO : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-. – ISSN 1810-6617
№ 12. – 2006. – + CD. – до октября 2006г. см. назв. "ЧИП"
46067
   Hi -Tech PRO : Украина: компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-. – ISSN 1810-6617
№ 1. – 2007. – + CD. – до октября 2006г. см. назв. "ЧИП"
46068
   Hi -Tech PRO : Украина: компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-. – ISSN 1810-6617
№ 2. – 2007. – + CD. – до октября 2006г. см. назв. "ЧИП"
46069
   Hi -Tech PRO : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-. – ISSN 1810-6617
№ 3. – 2007. – + CD. – до октября 2006г. см. назв. "ЧИП"
46070
   Hi -Tech PRO : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-. – ISSN 1810-6617
№ 4. – 2007. – + CD. – до октября 2006г. см. назв. "ЧИП"
46071
   Hi -Tech PRO : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-. – ISSN 1810-6617
№ 5. – 2007. – + 2 CD. – до октября 2006г. см. назв. "ЧИП"
46072
   Hi -Tech PRO : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-. – ISSN 1810-6617
№ 6. – 2007. – + CD. – до октября 2006г. см. назв. "ЧИП"
46073
   Hi -Tech PRO : Украина: компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-. – ISSN 1810-6617
№ 7. – 2007. – + CD. – до октября 2006г. см. назв. "ЧИП"
46074
   Hi -Tech PRO : Украина: компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-. – ISSN 1810-6617
№ 8. – 2007. – + CD. – до октября 2006г. см. назв. "ЧИП"
46075
   Hi -Tech PRO : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-. – ISSN 1810-6617
№ 9. – 2007. – + CD. – до октября 2006г. см. назв. "ЧИП"
46076
   Hi -Tech PRO : Украина: компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-. – ISSN 1810-6625
№ 10. – 2007. – + CD. – до октября 2006г. см. назв. "ЧИП"
46077
   Hi -Tech PRO : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-. – ISSN 1810-6617
№ 11. – 2007. – + CD. – до октября 2006г. см. назв. "ЧИП"
46078
   Hi -Tech PRO : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-. – ISSN 1810-6617
№ 12. – 2007. – + CD. – до октября 2006г. см. назв. "ЧИП"
46079
   Hi -Tech PRO : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-. – ISSN 1810-6625
№ 1. – 2008. – + CD. – до октября 2006г. см. назв. "ЧИП"
46080
   Hi -Tech PRO : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-. – ISSN 1810-6625
№ 2. – 2008. – + CD. – до октября 2006г. см. назв. "ЧИП"
46081
   Hi -Tech PRO : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-. – ISSN 1810-6625
№ 3. – 2008. – + CD. – до октября 2006г. см. назв. "ЧИП"
46082
   Hi -Tech PRO : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-. – ISSN 1810-6625
№ 4. – 2008. – + CD. – до октября 2006г. см. назв. "ЧИП"
46083
   Hi -Tech PRO : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-. – ISSN 1810-6625
№ 5. – 2008. – + CD. – до октября 2006г. см. назв. "ЧИП"
46084
   Hi -Tech PRO : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-. – ISSN 1810-6625
№ 6. – 2008. – + CD. – до октября 2006г. см. назв. "ЧИП"
46085
   Hi -Tech PRO : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-. – ISSN 1810-6625
№ 7. – 2008. – + CD. – до октября 2006г. см. назв. "ЧИП"
46086
   Hi -Tech PRO : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-. – ISSN 1810-6625
№ 8. – 2008. – + CD. – до октября 2006г. см. назв. "ЧИП"
46087
   Hi -Tech PRO : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-. – ISSN 1810-6625
№ 9. – 2008. – + CD. – до октября 2006г. см. назв. "ЧИП"
46088
   Hi -Tech PRO : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-. – ISSN 1810-6625
№ 10. – 2008. – + CD. – до октября 2006г. см. назв. "ЧИП"
46089
   Hi -Tech PRO : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-. – ISSN 1810-6625
№ 11. – 2008. – + CD. – до октября 2006г. см. назв. "ЧИП"
46090
   Hi -Tech PRO : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-. – ISSN 1810-6625
№ 12. – 2008. – + CD. – до октября 2006г. см. назв. "ЧИП"
46091
   Hi -Tech PRO : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-. – ISSN 1810-6625
№ 1. – 2009. – + DVD. – до октября 2006г. см. назв. "ЧИП"
46092
   Hi -Tech PRO : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-. – ISSN 1810-6625
№ 2. – 2009. – + DVD. – до октября 2006г. см. назв. "ЧИП"
46093
   Hi -Tech PRO : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-. – ISSN 1810-6625
№ 3. – 2009. – + DVD. – до октября 2006г. см. назв. "ЧИП"
46094
   Hi -Tech PRO : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-. – ISSN 1810-6625
№ 4. – 2009. – + DVD. – до октября 2006г. см. назв. "ЧИП"
46095
   Hi -Tech PRO : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-. – ISSN 1810-6625
№ 5. – 2009. – + DVD. – до октября 2006г. см. назв. "ЧИП"
46096
   Hi -Tech PRO : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-. – ISSN 1810-6625
№ 6. – 2009. – + DVD. – до октября 2006г. см. назв. "ЧИП"
46097
   Hi -Tech PRO : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-. – ISSN 1810-6625
№ 7/8. – 2009. – до октября 2006г. см. назв. "ЧИП"
46098
   Hi -Tech PRO : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-. – ISSN 1810-6625
№ 9. – 2009. – + DVD. – до октября 2006г. см. назв. "ЧИП"
46099
   Hi -Tech PRO : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-. – ISSN 1810-6625
№ 10. – 2009. – + DVD. – до октября 2006г. см. назв. "ЧИП"
46100
   Hi -Tech PRO : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-. – ISSN 1810-6625
№ 11. – 2009. – + DVD. – до октября 2006г. см. назв. "ЧИП"
46101
   Hi -Tech PRO : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-. – ISSN 1810-6625
№ 12. – 2009. – + DVD. – до октября 2006г. см. назв. "ЧИП"
46102
   Hi -Tech PRO : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-. – ISSN 1810-6625
№ 1/2. – 2010. – + DVD. – до октября 2006г. см. назв. "ЧИП"
46103
   Hi -Tech PRO : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-. – ISSN 1810-6625
№ 3. – 2010. – + DVD. – до октября 2006г. см. назв. "ЧИП"
46104
   Hi -Tech PRO : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-. – ISSN 1810-6625
№ 4. – 2010. – + DVD. – до октября 2006г. см. назв. "ЧИП"
46105
   Hi -Tech PRO : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-. – ISSN 1810-6625
№ 5. – 2010. – + DVD. – до октября 2006г. см. назв. "ЧИП"
46106
   Hi -Tech PRO : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-. – ISSN 1810-6625
№ 6. – 2010. – + DVD. – до октября 2006г. см. назв. "ЧИП"
46107
   Hi -Tech PRO : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-. – ISSN 1810-6625
№ 7. – 2010. – + DVD. – до октября 2006г. см. назв. "ЧИП"
46108
   Hi -Tech PRO : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-. – ISSN 1810-6625
№ 8/9. – 2010. – + DVD. – до октября 2006г. см. назв. "ЧИП"
46109
   Hi -Tech PRO : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-. – ISSN 1810-6625
№ 10. – 2010. – + DVD. – до октября 2006г. см. назв. "ЧИП"
46110
   Hi -Tech PRO : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-. – ISSN 1810-6625
№ 11. – 2010. – + DVD. – до октября 2006г. см. назв. "ЧИП"
46111
   Hi -Tech PRO : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-. – ISSN 1810-6625
№ 12. – 2010. – + DVD. – до октября 2006г. см. назв. "ЧИП"
46112
   Hi -Tech PRO : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-. – ISSN 1810-6625
№ 12. – 2010. – + DVD. – до октября 2006г. см. назв. "ЧИП"
46113
   Hi -Tech PRO : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-. – ISSN 1810-6625
№ 1/2. – 2011. – + DVD. – до октября 2006г. см. назв. "ЧИП"
46114
   Hi -Tech PRO : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-. – ISSN 1810-6625
№ 3. – 2011. – + DVD. – до октября 2006г. см. назв. "ЧИП"
46115
   Hi -Tech PRO : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-. – ISSN 1810-6625
№ 4/5. – 2011. – + DVD. – до октября 2006г. см. назв. "ЧИП"
46116
   Hi -Tech PRO : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-. – ISSN 1810-6625
№ 6. – 2011. – + DVD. – до октября 2006г. см. назв. "ЧИП"
46117
   Hi -Tech PRO : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-. – ISSN 1810-6625
№ 7/8. – 2011. – + DVD. – до октября 2006г. см. назв. "ЧИП"
46118
   Hi -Tech PRO : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-. – ISSN 1810-6625
№ 9. – 2011. – + DVD. – до октября 2006г. см. назв. "ЧИП"
46119
   Hi -Tech PRO : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-. – ISSN 1810-6625
№ 10. – 2011. – + DVD. – до октября 2006г. см. назв. "ЧИП"
46120
   Hi -Tech PRO : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-. – ISSN 1810-6625
№ 11. – 2011. – + DVD. – до октября 2006г. см. назв. "ЧИП"
46121
   Hi -Tech PRO : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-. – ISSN 1810-6625
№ 12. – 2011. – + DVD. – до октября 2006г. см. назв. "ЧИП"
46122
   Hi -Tech PRO : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-. – ISSN 1810-6625
№ 1/2. – 2012. – + DVD. – до октября 2006г. см. назв. "ЧИП"
46123
   Hi -Tech PRO : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-. – ISSN 1810-6625
№ 3. – 2012. – + DVD. – до октября 2006г. см. назв. "ЧИП"
46124
   Hi -Tech PRO : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-. – ISSN 1810-6625
№ 4. – 2012. – + DVD. – до октября 2006г. см. назв. "ЧИП"
46125
   Hi -Tech PRO : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-. – ISSN 1810-6625
№ 5. – 2012. – + DVD. – до октября 2006г. см. назв. "ЧИП"
46126
   Hi -Tech PRO : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-. – ISSN 1810-6625
№ 6. – 2012. – + DVD. – до октября 2006г. см. назв. "ЧИП"
46127
   Hi -Tech PRO : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-. – ISSN 1810-6625
№ 7/8. – 2012. – + DVD. – до октября 2006г. см. назв. "ЧИП"
46128
   Hi -Tech PRO : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-. – ISSN 1810-6625
№ 9. – 2012. – + DVD. – до октября 2006г. см. назв. "ЧИП"
46129
   Hi -Tech PRO : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-. – ISSN 1810-6625
№ 10. – 2012. – + DVD. – до октября 2006г. см. назв. "ЧИП"
46130
   Hi -Tech PRO : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-. – ISSN 1810-6625
№ 11. – 2012. – + DVD. – до октября 2006г. см. назв. "ЧИП"
46131
   Hi -Tech PRO : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-. – ISSN 1810-6625
№ 12. – 2012. – + DVD. – До октября 2006г. см. назв. "ЧИП"
46132
   Hi -Tech PRO : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-. – ISSN 1810-6625
№ 1/2. – 2013. – + DVD. – До октября 2006г. см. назв. "ЧИП"
46133
   Hi -Tech PRO : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-. – ISSN 1810-6625
№ 3/4. – 2013. – + DVD. – До октября 2006г. см. назв. "ЧИП"
46134
   Hi -Tech PRO : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-. – ISSN 1810-6625
№ 5/6. – 2013. – + DVD. – До октября 2006г. см. назв. "ЧИП"
46135
   Hi -Tech PRO : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-. – ISSN 1810-6625
№ 7/8. – 2013. – + DVD. – До октября 2006г. см. назв. "ЧИП"
46136
   Hi -Tech PRO : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-. – ISSN 1810-6625
№ 9. – 2013. – + DVD. – До октября 2006г. см. назв. "ЧИП"
46137
   Hi -Tech PRO : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-. – ISSN 1810-6625
№ 10. – 2013. – + DVD. – До октября 2006г. см. назв. "ЧИП"
46138
   Hi -Tech PRO : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-. – ISSN 1810-6625
№ 11/12. – 2013. – + DVD. – До октября 2006г. см. назв. "ЧИП"
46139
   Hi -Tech PRO : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-. – ISSN 1810-6625
№ 1/3. – 2014. – + DVD. – До октября 2006г. см. назв. "ЧИП"
46140
   Hi -Tech PRO : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-. – ISSN 1810-6625
№ 4/6. – 2014. – + DVD. – До октября 2006г. см. назв. "ЧИП"
46141
   Hi -Tech PRO : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-. – ISSN 1810-6625
№ 7/8. – 2014. – + DVD. – До октября 2006г. см. назв. "ЧИП"
46142
   Hi -Tech PRO : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-. – ISSN 1810-6625
№ 9/10. – 2014. – + DVD. – До октября 2006г. см. назв. "ЧИП"
46143
   Hi -Tech PRO : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-. – ISSN 1810-6625
№ 11/12. – 2014. – + DVD. – До октября 2006г. см. назв. "ЧИП"
46144
   Hi -Tech PRO : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-. – ISSN 1810-6625
№ 1/3. – 2015. – + DVD. – До октября 2006г. см. назв. "ЧИП"
46145
   Hi -Tech PRO : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-. – ISSN 1810-6625
№ 4/6. – 2015. – + DVD. – До октября 2006г. см. назв. "ЧИП"
46146
   Hi -Tech PRO : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-. – ISSN 1810-6625
№ 7/9. – 2015. – + DVD. – До октября 2006г. см. назв. "ЧИП"
46147
   Hi -Tech PRO : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-. – ISSN 1810-6625
№ 10/12. – 2015. – + DVD. – До октября 2006г. см. назв. "ЧИП"
46148
  Boulle Pierre Hid a Kwai folyon / Boulle Pierre. – Budapest, 1979. – 172с.
46149
  Lupascu Gh. Hidatidoza / Gh. Lupascu, D. Panaitescu. – Bucuresti : Academiei Republicii Socialiste Romania, 1968. – 277s.
46150
  Dunning Joan Hidden endeavour / Dunning Joan. – Sussex, 1988. – 213с.
46151
  Carson Rachel Hidden lands / Carson Rachel. – M., 1967. – 18с.
46152
  Russell G.E. Hidraulica / G.E. Russell. – Mexico : Continental, 1968. – 554 p.
46153
   Hidraulica teoretica si aplicata : Editura tehnica, 1950. – 376 p. / Ministerulenergiei electrice
46154
   Hidraulica y construcciones hidraulicas. – 264с.
46155
   Hidraulica: aplicacoes da Mecanica dos Fluidos na Agricultura / N.N. Kremenetski, D.V. Chterenlikht, V.M. Alichev, L.V. Iakovleva; Trad. do russo por A. Kutchumov. – Moscowo : Mir, 1989. – 356 p. : ill.
46156
  Mosonyi Emil Hidraulika es muszaki hidrologia / Mosonyi Emil. – Budapest, 1959. – 156с.
46157
  Tipei N. Hidro-aerodinamica lubrificatiei / N. Tipei. – Bucuresti, 1957. – 696с.
46158
  Mijailov L. Hidrogeologia / L. Mijailov. – Moscu : Mir, 1989. – 286p.
46159
   Hidrolodie des rohes fissurees Hydrology of fractured rocks : Unesco
Vol. 1. – 1967. – 420p.
46160
   Hidrolodie des rohes fissurees Hydrology of fractured rocks. – Ceuterick : Unesco
Vol. 2. – 1967. – 421-689p.
46161
  Olanescu Gh. Hidronefroza / Gh. Olanescu, Eug. Popescu. – Bucuresti : Editura Academiei RSR, 1973. – 176s.
46162
  Wagner E. Hieb- und Stich Waffen / E. Wagner. – Praha : ARTIA, 1966. – 491 S.
46163
   Hier spricht Dibelius. Eine Dokumentation. – Berl., 1960. – 134с.
46164
  Blazejowskyj Dmytro Hierarchy of the Kyivan church (861-1990) = Ієрархія київської церкви (861-1990) / Blazejowskyj Dmytro; Український католицький університет ім. Св.Климента Папи= Universitas catholica Ucrainorum S.Clementis Papae. – Rome : Український католицький університет ім. Св.Климента Папи, 1990. – 539 p. : il. – (Видання У.К.У. ім.св.Климента Папи = Editiones U.C.U.-S.Clementis Papae ; Vol. 72 ; Vol. 3 : Sacrum ucrainae millenium)
46165
  Lanier Sterling Hiero"s Journey / Lanier Sterling. – London, 1985. – 348с.
46166
  Salinski Stanislaw Maria Hieroglify / Salinski Stanislaw Maria. – Warszawa, 1957. – 376с.
46167
  Cardano Hieronym Hieronymi Cardani mediolanensis de propria vita liber : Ex bibliotheca Gab. Naudaei. – Adjecto hac 2 ed. de Praeceptis ad filios libello. – Amstelaedami (Amsterdam) : Apud Johannem Ravesteinium, 1654. – [68] 288 p.


  На тит. арк. надпис чорним чорнилом: Pertinet ad Bibliothecam Conventus Berestecensis Ordinis Discattceo?? Santissimae Trinittis Redemptibusis....; а також овальна печатка синього ккольору з надписом: Bibliothecae ... Luceor...
46168
   Hierzulande - heutzutage. – Berlin-Weimar, 1975. – 277с.
46169
   High-energy physics and elementary particles : lectues presented at the seminar. – Vienna : IAEA, 1965. – 1006 с.
46170
  Polydoroff W.J. High-frequency magnetic materials / W.J. Polydoroff. – New York, Lond., 1960. – 220с.
46171
  Pokhvala S.M. High-frequency variations of hydrogen spectral lines in the B3V star [eta] UMa // Advances in Astronomy and Space Physics / Taras Shevchenko national university of Kyiv ; Main astronomical observatory of the National academy of sciences of Ukraine. – Kyiv, 2015. – Vol. 5, iss. 1. – Р. 21-23. – ISSN 2227-1481


  We reported the detection of high-frequency variations in the hydrogen Balmer lines in the hot star [eta] UMa of spectral class B3V. Spectral observations of [eta] UMa were carried out with slitless spectrograph (R~100) installed on the 60 cm Carl ...
46172
  Чешко В.Ф. High-Hume технологии. Статья вторая. "Ошибка" Рене Декарта // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2009. – № 3. – С. 4-20
46173
  Lapidus T. High-impact training : Getting results and respect / Todd Lapidus. – San Francisco : Jossey-Bass/Pfeiffer, 2000. – 14,177p. – ISBN 0-7879-4642-7
46174
  Gerson Benjamin High-Pressure Liquid Chromatography and Therapeutic Drug Monitoring / Gerson Benjamin, Anhalt John. – Chicago, 1980. – 300с.
46175
  Tyapkina O. High-quality seismic imaging and interpretation of prospective features in a thrust zone of onshore Ukraine / O. Tyapkina, O. Polunin // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 4. – С. 189-192 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 0203-3100
46176
   High-resolution electron microscopy : Proceed. of the Arizona St. Univ. centennial Symposium on high-resolut. electron microscopy, Tempe, Arizona, USA, 7-11 January 1985. – Amsterdam, 1985. – 475с.
46177
  Keren David High-Resolution Electrophoresis and Immunofixation.Techniques and Interpretation / Keren David. – Boston : Butterworths, 1987. – 238с.
46178
  Pople J.A. and oth. High-resolution nuclear magnetic resonance / J.A. and oth. Pople. – New York, Toronto, London, 1959. – 502с.
46179
   High Culture for Lowbrows. – New York : Penguin Books
Vol. 2. N 3. – 1991. – 226 p. : ill.
46180
  Auger J.F. and Lombard R.J. High energy proton-proton total cross section and cosmic-ray. data 2 / J.F. and Lombard R.J. Auger, 1974. – 4p. – Отд. оттиск из: Physics letters, Vol.48B, No.5, 1974
46181
  Fedorova O.V. High fmplification microlensing events and source structure in Q2237+030 / O.V. Fedorova, A.N. Alexandrov, V.I. Zhdanov // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 49-54. – (Астрономія ; Вип. 41/42). – ISSN 1728-3817


  We use the data of OGLE and GLITP groups on high amplification events (HAE) to estimate source size in Q2237+030 "Einstein Cross" gravitational lens system. On the other hand we show that the data do not remove a considerable ambiguity about brightness ...
46182
   High Freguency properties of Pulse- Laser depositrd YBCO films and effect of growth-in- duced linear defect arrays dencity / G.A. Melkov, V.M. Pan, A.N. Ivanjuta, M. Lorentz, V.L. Svetchnikov, I.I. Peshko, I V. Matsui, P O. Karasevska // VI Symposium High Temperature Superconductors in High Freguency Fields
46183
   High noon on the electronic frontier : Conceptual issues in cyberspace. – 3rd ed. – Cambridge; London : The MIT press, 1999. – 535p. – (Didital communication / Ed.E.Barrett). – ISBN 0-262-12196-4
46184
  Engelhardt Heinz High perfomance liquid chromatogrphy Chemical laboratory practice / Engelhardt Heinz. – Berlin, 1979. – 248с.
46185
  Rossomando Edward High Performance Liquid Chromatography in Enzymatic Analysis : Applications to the Assay of Enzymatic Activiti / Rossomando Edward. – New York; Chichester : John Wiley & Sons, 1987. – 253p.
46186
   High Performance Liquid Chromatography in Protein and Peptide Chemistry : Proceedings International Symposium. – Berlin; New York : Walter de Gruyter, 1981. – 388p.
46187
   High Rayleigh Number Mantle Convectionon GPU / D. Sanchez, D. Yuen, G. Wright, Jr.G. Barnett // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 4. – С. 143-144 : Рис. – ISSN 0203-3100
46188
   High resolution study of temporal variations of induction vectors / T. Klymkovych, I. Rokityansky, Yu. Horodysky, A. Isac // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 4. – С. 66-67. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0203-3100
46189
   High Risk: an anthology of forbidden writimgs. – New York, 1991. – 299с.
46190
  Crawford J.T. High school algebra / J.T. Crawford. – Toronto : Macmillan, 1928. – XIII, 398 p.
46191
  Crawford J.T. High school algebra / J.T. Crawford. – Toronto : Macmillan, 1929. – XIII, 398 p.
46192
  Crawford J.T. High school algebra : Authorized by the minister of education for Ontario / J.T. Crawford. – Revised ed. – Toronto : Macmillan, 1933. – 16, 398 p.
46193
  Bailey L.H. High school biology / L.H. Bailey, W.M. Coleman. – Toronto : Macmillan. – (The western Canada series)
Beginners"" botany. – 1927. – IX, 229 p.
46194
  Merchant F.W. High school physics / F.W. Merchant, C.A. Chant. – Toronto : Clark, 1931. – VII, 552 p.
46195
   High shcoll geometry / A McDougall, , , R.S. Sheppard; McDougall, Sheppard. – Toronto : The Copp Clark company,limited, 1928
46196
  Sharpe Jon High sierra horror / Sharpe Jon. – New York : New American library, A Signet book, 1999. – 167p. – (The Trailsman ; N 216)
46197
   High speed computing of elastic structures : Proceedings of the Symposium of International Union of theoretical and applied mechanics, held in Liege from August 23-28, 1970. – Liege : Univ. de Liege, 1971. – 432 p. – (Les congres et colloques de l"Univ. de Liege ; Vol. 61)
46198
   High speed computing of elastic structures : Proceedings of the Symposium of International Union of theoretical and applied mechanics, held in Liege from August 23-28, 1970. – Liege. – (Les congres et colloques de l"Univ. de Liege ; Vol. 61)
T. 2. – 1971. – pp. 429-859
46199
   High speed computing of elastic structures : Proceedings of the Symposium of International Union of theoretical and applied mechanics, held in Liege from August 23-28, 1970. – Liege : Univ. de Liege
Vol.61, T. 2. – 1971. – pp. 432-859
46200
   High speed computing of elastic structures : Proceedings of the Symposium of International Union of theoretical and applied mechanics, held in Liege from August 23-28, 1970. – Liege : Univ. de Liege
Vol.61, Tome 1. – 1971. – 432 p.
46201
  Davies Robertson High spirits. / Davies Robertson. – Harmondsworth, 1983. – 198с.
46202
  Gilbert F.S. High stability high current programmed power supplies for Nimrod extraction systems. / F.S. Gilbert. – Chilton. – 5с.
46203
  Sakharov Vladimir High treason / Sakharov Vladimir, Tosi Umberto. – New York, 1980. – 318с.
46204
  Duval Pierre High Vacuum Production in the Microelectronics Industry / Duval Pierre. – Amsterdam, 1989. – 222с.
46205
   High velocity flows : Proceedings of the 6-th symposium of the civil and hydraulic engineering department. – Bangalore : Indian In-te of science, 1967
46206
  Chunikhin F. High vortage switchgear: analysis and desigh / F. Chunikhin, M. Zhavornkov. – Moscow : Mir, 1989. – 360 p.
46207
  Kurosh A. Higher algebra / A.Kurosh; Transl. from the Russian by G.Yankovsky. – Moscow : Mir, 1988. – 428p.
46208
  Kurosh A. Higher algebra. / A.Kurosh; Transl. from the Russian by G.Yankovsky. – Moscow : Mir, 1972
46209
  Savelyev A. Higher Education and Computerisation / A. Savelyev, V. Venda. – Moscow, 1989. – 255с.
46210
   Higher education and development in South-East Asia : Summary report and conclusions. – Paris : Unesco & the Internat. Assoc., 1965. – 84 p.
46211
   Higher education and development in South-East Asia : Directors report. – Paris : Unesco & the International Assoc. of Un-tes
Vol. 1 : The Development of higher education. – 1966. – 508 p.
46212
   Higher education and development in South-East Asia. – Paris : Unesco & Intern. Assoc.
Vol. 2 : Country profiles. – 1967. – 616 p.
46213
   Higher education and development in South-East Asia. – Paris : Unesco & the International Assoc.
Vol. 3. Part 1 : High level manpower for development. – 1967. – 184 p.
46214
   Higher education and development in South-East Asia. – Paris : Unesco & the International Assoc.
Vol. 3. Part 2 : Language policy & higher education. – 1967. – 216 p.
46215
  Henderson Algo Higher education in America. / Henderson Algo, Henderson Jean Glidden. – San Francisco, 1975. – 282с.
46216
  Klement Tamas Higher education in Hungary. / Klement Tamas. – Budapest, 1972. – 212с.
46217
  Khokhlov R.V. Higher education in the USSR at the approach of the XXI century. / R.V. Khokhlov. – M., 1975. – 22с.
46218
  Brubacher John Higher education in transition. / Brubacher John, Rudy Willis. – 3d ed. – New York, 1976. – 536с.
46219
  Боклан К. Higher education in USA. Вища освіта у США // Кампус : всеукраїнський щомісячний інформаційно-освітній журнал для абітурієнтів та їхніх батьків, студентів, викладачів та роботодавців / ТОВ Видавничий дім "Редактор М". – Київ, 2009. – № 3 (3). – С. 31-33
46220
  Bokelman Higher education planning and management data 1959-60 / Bokelman, Robert. – Washington, 1960. – 104с.
46221
   Higher education policy : the quart. journal of the Intern. assoc. of univ.(IAU). – Paris : IAU. – ISSN 0952-8733
Vol. 24, no 3. – 2011
46222
  Danijela Jacimovic Higher education reforms in Montenegro towards conpetitive and productive economy within the EU single market / Danijela Jacimovic, Vesna Karadzic // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 1 (151). – С. 140-149 : table., fig. – Bibliogr.: 25 назв. – ISSN 1993-6788
46223
  Nezhyva O. Higher education system in modern Germany: social-philosophical analysis // Future human image : the scientific journal / International society of philosophy and cosmology ; Ukrainian philosophical foundation. – Kiev, 2015. – № 2 (5). – P. 164-170. – ISSN 2311-8822


  In this article the author investigates higher education system in modern Germany and shows major factors which had weighty value with assistance to development of democratic education and ways of its perfection. The author analyzes features of modern ...
46224
  Efimov N.V. Higher geometry / N.V. Efimov. – Moscow : Mir, 1980. – 560 p.
46225
  Phillips Caryl Higher ground / Phillips Caryl. – Harmondsworth, 1990. – 218с.
46226
  Mellor J.W. Higher mathematics : For students of chemistry and physics with special reference to practical work / J.W. Mellor. – New York : Dover, 1946. – 643p.
46227
  Suvorov I. Higher mathematics : Textbook for technicalschools. / I. Suvorov; Transl. from the Russian by M. V. Oak; Transl. ed. G. Yankovsky. – Moscow : Peace, 1963. – 320 p.
46228
  Shipachev V.S. Higher mathematics / V.S. Shipachev; Ed. by A. N. Tikhonov; Transl. from the russ. by I. Aleksanova. – Moscow : Mir, 1988. – 512p.
46229
   Higher mathematics : Worked examples and problems with elements of theory: for engineering students. – Moscow : Mir
Part 3 : Special courses. – 1988. – 496 p. : ill.
46230
   Higher mathematics. – Moscow : Mir, 1990. – 480с.
46231
   Higher mathematics : Problem solving and variants of typical calculations. – Kharkiv : NTU "KhPI". – ISBN 966-593-323-X; 966-593-324-8
Vol. 1. – 2004. – 320 p.
46232
   Higher mathematics : Problem solving and variants of typical calculations. – Kharkiv : NTU "KhPI". – ISBN 966-593-323-X; 966-593-325-6
Vol.2/. – 2004. – 306p.
46233
   Higher mathematics : manual : [in 4 pt.] / Min. of education, science, youth and sports of Ukraine, Nat. aviation univ. – Kyiv : National aviation university. – (Education in English). – ISBN 978-966-598-612-6
P. 4 : Theory of probality and elements of mathematics statistics / [Denisiuk V.P., Grishina L.I., Demydko V.G. et al.]. – 2013. – 246, [2] p. : ill., tab. – Bibliogr.: p. 246
46234
   Higher mathematics for engineering students : Worked examples and problems with elements of theory. – Moscow : Mir
Part 2 : Advanced topics of mathematical analysis. – 1984. – 414 p.
46235
   Higher transcendental functions. – New York; Toronto; London : McGraw-Hill book comp.
Vol. 1. – 1953. – 26, 302 p.
46236
   Higher transcendental functions. – New York; Toronto; London : McGraw-Hill book comp.
Vol. 2. – 1953. – 28, 396 p.
46237
   Higher transcendental functions. – New York; Toronto; London : McGraw-Hill book comp.
Vol. 3. – 1953. – 28, 292 p.
46238
  MacNally Lea Highland deer forest / MacNally Lea. – London : Pan Books Ltd., 1970. – 140p.
46239
   Highlights of American literature. – Washington : English language programs division, Bureau of Educational and cultural affairs.., 1988. – 288p. : il.
46240
  Dudchenko M. Highlights of English and American literature : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / M. Dudchenko. – 2-ге вид., доповнене. – Суми : Університетська книга, 2006. – 448c. – ISBN 966-680-256-2
46241
  Dudchenko M. Highlights of English and American Literature : навч. посібник для студ. ВНЗ / M. Dudchenko. – 2-ге вид., допов. – Суми : Університетська книга, 2014. – 446, [1] с. – Бібліогр.: с. 441-442. – ISBN 978-966-680-256-2
46242
   Highlights of U.S. export and import trade. – Washington, 1969. – 111с.
46243
  Bell P. Hightech writing : How to write for the electronics industry / P. Bell. – New York a.o. : Wiley, 1985. – XIX, 233 p. – (A Wiley-interscience publication). – ISBN 0-471-81864-X
46244
  Аникин Андрей Highway to HILL : автодор // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 4. – C. 80-93 : Фото, карта
46245
  Sikk A. Highways to power: new party success in three young democracies / A.Sikk. – Tartu : Tartu university press, 2006. – 196р. – (Dissertationes rerum politicarum Universitatis Tartuensis, ISSN 1736-4205 ; N 1). – ISBN 9994-11-340-7
46246
  Skokowska-Rudolf Maria Higiena dziecka w wieku przedszkolnym / Skokowska-Rudolf Maria. – Warszawa, 1975. – 216с.
46247
  Dabrowski K. Higiena psychiczna / K. Dabrowski. – Warszawa, 1962. – 420s.
46248
  Terelak Jan Higiena psychiczna i pilot / Terelak Jan. – Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1975. – 251s.
46249
  Jaczewski Andrzej Higiena szkolna / Jaczewski Andrzej. – Warszawa
1. – 1964. – 114с.
46250
  Rychard Juliusz Higiena tropikalna Afryki / Rychard Juliusz. – Warszawa, 1964. – 106с.
46251
  Gadzikiewicz W. Higjena ksiazki / Witold Gadzikiewicz ; Zjednoczone zaklady kartograficzne i wydawnicze tow. naucz. szkol sredn. i wyzsz. sp. akc. – Lwow ; Warszawa : Ksiaznica-Atlas, 1925. – 29 s. – (Wyd-wa Lekarskie ksiaznici-Atlasu ; 484)
46252
  Roa Bastos Hijo de hombre / Roa Bastos. – Madrid : Alfaguara Literaturas, 1993. – ISBN 84-204-2106-5
46253
  Vizcaino Casas Hijos de papa / Vizcaino Casas, Vizcaino, Sas C. de. – Barcelona : Planeta, 1989. – 253 p.
46254
  Vila-Matas Hijos sin hijos / Enrique Vila-Matas. – Barcelona : Ed. Anagrama, 1993. – 217 p. – (Narrativas hispanicas ; 138). – ISBN 84-339-0948-7
46255
  Tanpinar Ahmet Hamdi Hikayeler / Tanpinar Ahmet Hamdi. – Istanbul : Dergah yayinlari, 1999. – 364s. – (Dergah Yayinlari ; 16 ; 103 : Turkedebiyati - hikaye). – ISBN 975-7462-24-1
46256
  Iwaszkiewicz Jaroslaw Hilary, syn buchaltera / Iwaszkiewicz Jaroslaw. – Warszawa : Czytelnik, 1975. – 144 s. – (Dziela:Powiesci,wiersze,proza poetycka...)
46257
  Tupailo Sergei Hilbert"s epsilon-symbol in predicative subsystems of analysis / Tupailo Sergei. – Tartu, 1996. – 132с.
46258
  Bennett Arnold Hilda Lassways / Bennett Arnold. – Harmondsworth, 1976. – 327с.
46259
  Bennett Arnold Hilda Lessways / Bennett Arnold. – London, 1975. – 327с.
46260
   Hilfe+Handel+Frieden? Die bundesrepublik in der Dritten Welt. – Frankfurt am Main, 1982. – 415с.
46261
  Pitsch Helmut Hilfsbuch fur die Funktechnik. Eine Zusammenstellung von formeln, berechnungsanleitungen. Tabellen. Kurvenetc / Pitsch Helmut. – 3. verbesserte Auflage. – Lpz., 1955. – 366с.
46262
  Krleza Miroslav Hiljadu i jedna smrt, i druge novele. / Krleza Miroslav. – Sarajevo, 1973. – 253с.
46263
  Stankovic Mile Hiljadu osmeha i jedna suza / Stankovic Mile. – Sarajevo, 1957. – 80с.
46264
  Muldner-Nieckowski Piotr Himalaje. / Muldner-Nieckowski Piotr. – Warszawa, 1979. – 226с.
46265
  Karas Romuald Himalajska tragedia. / Karas Romuald. – Warszawa, 1976. – 128с.
46266
  Rudolph Fritz Himalaya-Tigers. Der Kampf um das Dach der Welt / Rudolph Fritz. – Berl., 1955. – 286с.
46267
   Himalaya : [Photoalbum]. – Vercelli : White star, 2001. – 144p. : ill. – На обкл.: Himalayas. Marco Majrani. – ISBN 88-8095-7228
46268
   Himalya. – Munchen, 1993. – 237с.
46269
  Hofmann Fritz Himmelfahrt nach Hohenstein. Geschichten / Hofmann Fritz. – Berlin-Weimar, 1977. – 188с.
46270
  Weiskopf F.C. Himmelfahrtskommando / F.C. Weiskopf. – Berlin : Dietz Verlag, 1963. – 381 S.
46271
  Weber E. Himmelmann und der Sternpflucker / E. Weber. – Rudolstadt : Greifenverlag, 1973. – 275 S.
46272
   Himno de la Union Sovietica. – Moscu : Ed. en lenguas extranjeras, 1944. – 4 p. – Вложен в папку собщим условным заглавием: "Гимн Советского Союза на основных европейских языках"
46273
  Ruge Wolfgang Hindenburg: Portrat eines Militaristen / Ruge Wolfgang. – Berlin, 1980. – 487с.
46274
  Porizka Vincenc Hindistina. Hindi language course / Porizka Vincenc. – Praha
1. – 1963. – 536с.
46275
   Hindu scriptures. – London : Campbell publishers, 1992. – 412p. – (Everyman"s Library ; 64 ; The Millennium Library). – ISBN 1-85715-064-3
46276
  Sen K.M. Hinduism / K.M. Sen. – Harmondsworth, 1961. – 160с.
46277
  Steinberg Werner Hinter dem Weltende / Steinberg Werner. – Berl., 1961. – 536с.
46278
  Kohler Erich Hinter den Bergen / Kohler Erich. – Rostock, 1976. – 458с.
46279
  Walter Erich Hinter den Kulissen / Walter Erich. – Berlin : Volk und Welt, 1967. – 109 S.
46280
  Harych Theo Hinter den schwarzen Waldern. / Harych Theo. – Berl., 1956. – 467с.
46281
  Tomin Walentin Hinter der Pront. Dokumentarerzahlung uber eine deutsche Kundschaftergruppe / Tomin Walentin, Sinelnikow Alexander. – Berlin, 1975. – 144с.
46282
  Merle Robert Hinter glas / Merle Robert. – Berlin-Weimar, 1972. – 416с.
46283
  Caure A. Hinweise fur den Fachlehrer zur Begabungsforderung im Unterricht: Metodiska izstradne / A. Caure. – Riga, 1990. – 15с.
46284
   Hinweise fur die Erziehung in der Unterstufe. – Berl., 1966. – 165с.
46285
   Hinweise zur Beobachtung und Beurteilung von Schulern. – Berl., 1959. – 88с.
46286
  Guzman Jorge Hiob-Boih / Guzman Jorge; Przelozyla Z.Chadzynska. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1973. – 271s.
46287
  Popov Vasile Mihai Hiperstabilitatea sistemelor automate / Popov Vasile Mihai. – Bucuresti, 1966. – 304с.
46288
  Arseni C. Hipertensiunea Intracraniana / C. Arseni, I Al. Constantinescy. – Bucuresti : Editura Academiei Republicii Socialiste Romania, 1972. – 209c.
46289
  Бакалов П. Hipparion`oва фауна при с. Калиманци и Кромидово, св. Врачко / П. Бакалов. – София : Художникъ, 1934. – С. 17-24
46290
  Бакалов П. Hipparion`oва фауна при с. Калиманци и Кромидово, св. Врачко / П. Бакалов. – София : Художникъ, 1939. – С. 82-88
46291
   Hippocratic Writings. – Harmondsworth : Penguin Books, 1983. – 380с.
46292
  Euripide Hippolyte // Phedre / Racine Jean. – Paris : Pocket, 1998. – р.91-126. – (Pocket classiques ; 6080). – ISBN 2-266-04315-3
46293
  Shakespeare W. Hircin kiz / W. Shakespeare; Ceviren Nureddin Sevin. – Ankara : M.E.B., 2001. – 130s. – (Milli egitim bakanligi yayinlari; Bilim ve kultur eserleri dizisi ; 16 ; Tiyatro eserleri). – ISBN 975.11.0140.9
46294
  Mosley Leonard Hirohito: emperor of Japan / Mosley Leonard. – Englewood Cliffs, 1966. – 370с.
46295
   Hiroshima mathematical journal. – Hiroshima. – ISSN 0018-2079
Vol. 28, N 3. – 1998


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
46296
   Hiroshima mathematical journal. – Hiroshima. – ISSN 0018-2079
Vol. 28, N 2. – 1998


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
46297
   Hiroshima mathematical journal. – Hiroshima. – ISSN 0018-2079
Vol. 28, N 1. – 1998


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
46298
   Hiroshima mathematical journal. – Hiroshima. – ISSN 0018-2079
Vol.29, N 1. – 1999


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
46299
   Hiroshima mathematical journal. – Hiroshima. – ISSN 0018-2079
Vol.29, N 3. – 1999


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
46300
   Hiroshima mathematical journal. – Hiroshima. – ISSN 0018-2079
Vol.29, N 2. – 1999


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
46301
   Hiroshima mathematical journal. – Hiroshima. – ISSN 0018-2079
Vol.30, N 3. – 2000


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
46302
   Hiroshima mathematical journal. – Hiroshima. – ISSN 0018-2079
Vol.30, N 2. – 2000


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
46303
   Hiroshima mathematical journal. – Hiroshima. – ISSN 0018-2079
Vol.30, N 1. – 2000


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
46304
   Hiroshima mathematical journal. – Hiroshima. – ISSN 0018-2079
Vol.31, N 1. – 2001


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
46305
   Hiroshima mathematical journal. – Hiroshima. – ISSN 0018-2079
Vol.31, N 3. – 2001


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
46306
   Hiroshima mathematical journal. – Hiroshima. – ISSN 0018-2079
Vol.32, N 3. – 2002
46307
   Hiroshima mathematical journal. – Hiroshima. – ISSN 0018-2079
Vol.32, N 2. – 2002
46308
   Hiroshima mathematical journal. – Hiroshima. – ISSN 0018-2079
Vol.32, N 1. – 2002
46309
   Hiroshima mathematical journal. – Hiroshima. – ISSN 0018-2079
Vol.33 N 1. – 2003


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
46310
   Hiroshima mathematical journal. – Hiroshima. – ISSN 0018-2079
Vol.33, N 3. – 2003


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
46311
   Hiroshima mathematical journal. – Hiroshima. – ISSN 0018-2079
Vol.33, N 2. – 2003


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
46312
   Hiroshima mathematical journal. – Hiroshima. – ISSN 0018-2079
Vol.34, N 1. – 2004


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
46313
   Hiroshima mathematical journal. – Hiroshima. – ISSN 0018-2079
Vol.34, N 3. – 2004


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
46314
   Hiroshima mathematical journal. – Hiroshima. – ISSN 0018-2079
Vol.34, N 2. – 2004


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
46315
   Hiroshima mathematical journal. – Hiroshima. – ISSN 0018-2079
Vol.35, N 1. – 2005
46316
   Hiroshima mathematical journal. – Hiroshima. – ISSN 0018-2079
Vol.35, N 2. – 2005
46317
   Hiroshima mathematical journal. – Hiroshima. – ISSN 0018-2079
Vol.35, N 3. – 2005
46318
   Hiroshima mathematical journal. – Hiroshima. – ISSN 0018-2079
Vol.36, N 1. – 2006
46319
   Hiroshima mathematical journal. – Hiroshima. – ISSN 0018-2079
Vol.36, N 2. – 2006
46320
   Hiroshima mathematical journal. – Hiroshima. – ISSN 0018-2079
Vol.36, N 3. – 2006
46321
   Hiroshima mathematical journal. – Hiroshima. – ISSN 0018-2079
Vol.37, N 1. – 2007
46322
   Hiroshima mathematical journal. – Hiroshima. – ISSN 0018-2079
Vol.37, N 2. – 2007
46323
   Hiroshima mathematical journal. – Hiroshima. – ISSN 0018-2079
Vol.37, N 3. – 2007
46324
   Hiroshima mathematical journal / Hiroshima university, Department of mathematics, Graduate school of science, Department of mathematics. – Hiroshima. – ISSN 0018-2079
Vol.38, N 1. – 2008
46325
   Hiroshima mathematical journal / Hiroshima university, Department of mathematics, Graduate school of science, Department of mathematics. – Hiroshima. – ISSN 0018-2079
Vol.38, N 2. – 2008
46326
   Hiroshima mathematical journal / Hiroshima university, Department of mathematics, Graduate school of science. – Hiroshima. – ISSN 0018-2079
Vol. 38, nr 3. – 2008
46327
   Hiroshima mathematical journal / Hiroshima university, Department of mathematics, Graduate school of science. – Hiroshima. – ISSN 0018-2079
Vol. 39, nr 1. – 2009
46328
   Hiroshima mathematical journal / Hiroshima university, Department of mathematics, Graduate school of science. – Hiroshima. – ISSN 0018-2079
Vol. 39, nr 2. – 2009
46329
   Hiroshima mathematical journal / Hiroshima university, Department of mathematics, Graduate school of science. – Hiroshima. – ISSN 0018-2079
Vol. 39, nr 3. – 2009
46330
   Hiroshima mathematical journal / Hiroshima university, Department of mathematics, Graduate school of science. – Hiroshima. – ISSN 0018-2079
Vol. 40, nr 2. – 2010
46331
   Hiroshima mathematical journal / Hiroshima university, Department of mathematics, Graduate school of science. – Hiroshima. – ISSN 0018-2079
Vol. 40, nr 3. – 2010
46332
   Hiroshima mathematical journal / Hiroshima university, Department of mathematics, Graduate school of science. – Hiroshima. – ISSN 0018-2079
Vol. 40, nr 1. – 2010
46333
   Hiroshima mathematical journal / Hiroshima university, Department of mathematics, Graduate school of science. – Hiroshima. – ISSN 0018-2079
Vol. 41, nr 1. – 2011
46334
   Hiroshima mathematical journal / Hiroshima university, Department of mathematics, Graduate school of science. – Hiroshima. – ISSN 0018-2079
Vol. 41, nr 3. – 2011
46335
   Hiroshima mathematical journal / Hiroshima university, Department of mathematics, Graduate school of science. – Hiroshima. – ISSN 0018-2079
Vol. 41, nr 2. – 2011
46336
   Hiroshima mathematical journal / Hiroshima university, Department of mathematics, Graduate school of science. – Hiroshima. – ISSN 0018-2079
Vol. 42, nr 1. – 2012
46337
   Hiroshima mathematical journal / Hiroshima university, Department of mathematics, Graduate school of science. – Hiroshima. – ISSN 0018-2079
Vol. 42, nr 2. – 2012
46338
   Hiroshima mathematical journal / Hiroshima university, Department of mathematics, Graduate school of science. – Hiroshima. – ISSN 0018-2079
Vol. 42, nr 3. – 2012
46339
   Hiroshima mathematical journal / Hiroshima university, Department of mathematics, Graduate school of science. – Hiroshima. – ISSN 0018-2079
Vol. 43, N 1. – 2013
46340
   Hiroshima mathematical journal / Hiroshima university, Department of mathematics, Graduate school of science. – Hiroshima. – ISSN 0018-2079
Vol. 43, nr 2. – 2013
46341
   Hiroshima mathematical journal / Hiroshima university, Department of mathematics, Graduate school of science. – Hiroshima. – ISSN 0018-2079
Vol. 43, nr 3. – 2013
46342
   Hiroshima mathematical journal / Hiroshima university, Department of mathematics, Graduate school of science. – Hiroshima. – ISSN 0018-2079
Vol. 44, nr 1. – 2014
46343
   Hiroshima mathematical journal / Hiroshima university, Department of mathematics, Graduate school of science. – Hiroshima. – ISSN 0018-2079
Vol. 44, nr 2. – 2014
46344
   Hiroshima mathematical journal / Hiroshima university, Department of mathematics, Graduate school of science. – Hiroshima. – ISSN 0018-2079
Vol. 44, nr 3. – 2014
46345
   Hiroshima mathematical journal / Hiroshima university, Department of mathematics, Graduate school of science. – Hiroshima. – ISSN 0018-2079
Vol. 45, nr 1. – 2015
46346
   Hiroshima mathematical journal / Hiroshima university, Department of mathematics, Graduate school of science. – Hiroshima. – ISSN 0018-2079
Vol. 45, nr 2. – 2015
46347
   Hiroshima mathematical journal / Hiroshima university, Department of mathematics, Graduate school of science. – Hiroshima. – ISSN 0018-2079
Vol. 45, nr 3. – 2015
46348
   Hiroshima mathematical journal / Hiroshima university, Department of mathematics, Graduate school of science. – Hiroshima. – ISSN 0018-2079
Vol. 46, nr 1. – 2016
46349
  Smith Eugene His photographs and notes / Smith Eugene. – New York, 1969. – 148с.
46350
   His village. – Hanoi, 1957. – 50с.
46351
  Leja Magda Histeryczka / Leja Magda. – Warszawa, 1959. – 132с.
46352
  Velican C. Histochimia si Fiziopatologia Mucopolizaharidelor / C. Velican, Velican Doina, N. Carp. – Bucuresti : Ed. Acad. RPR, 1963. – 284s.
46353
  Trandaburu Tiberiu Histofiziologia comparata a pancreasului endocrin = Comparative Histophysiology of the Endocrine Pancreas (Сравнительная гистофизиология эндокринной поджелудочной железы) / Trandaburu Tiberiu. – Bucuresti : Editura Academiei Republicii Socialiste Romania, 1983. – 169S.
46354
  Kaussmann B. Histogenetische Untersuchungen zum Flachsprossproblem / B. Kaussmann. – Jena : VEB Gustav Fischer, 1955. – 136S. : Mit 63 Abbildungen im Text. – (Botanische Studien / Troll W., von Guttenberg H. ; 3)
46355
  Simionescu N. Histogeneza cancerului tiroidian / N. Simionescu. – Bucuresti : Editura Academiei RSR, 1966. – 258с.
46356
  Simon C. Histoire / C. Simon. – Paris, 1967. – 402с.
46357
  Stewart D. Histoire abregee des sciences metaphysiques, morales et politiques, depuis la Renaissance des Lettres : trad. de l"Anglois / de Dugald Stewart ; preced. d"un discours preliminaire par J.A. Buchon. – Paris : Levrault
P. 3. – 1823. – IV, 378 p.
46358
  Rollin Histoire ancienne des Egyptien des Carteginois, des Assyriens, des Babyloniens, des Medes et des Perses, des Macedoniens, de Grecs. – P.
12. – 1752. – (8), 768, (4)с.
46359
   Histoire bulgare dans les ouvrages des savants europeens. – Sofia, 1969. – 440с.
46360
   Histoire chronologique de la Roumanie par H.C.Matei, M.D. Popa, N. Stoicescu s. a.. – Bucurest, 1976. – 549с.
46361
  Degerando M. Histoire comparee des systemes de philosophie, consideres relativement aux principes des connaisances humainess / M. Degerando. – 2-me edition, revue, corrigee et augmentee. – Paris : Alexis Eymery, Libraire, 1822. – 502 p.
46362
  France Anatole Histoire contemporaine / France Anatole. – M.
1. – 1965. – 286с.
46363
  France Anatole Histoire contemporaine / France Anatole. – M.
2. – 1965. – 319с.
46364
  Dulaure J. A. Histoire critique de la noblesse, depuis le commencement de la monarchie, jusqu"a nos jours, etc. – P., 1790. – 325с.
46365
  Crubellier M. Histoire culturelle de la France : 19e - 20e siecle / Maurice Crubellier. – Paris : Colin, 1974. – 454 p.
46366
  Varlet Theo Histoire D"Aladin / Varlet Theo. – Paris : Nelson Editeurs, 1933. – 92 p.
46367
  Robertson G. (W.) Histoire d"Ecosse, sous les Regnes de Marie Stuart, et de Jacques VI : Jusqu"a l"avenement de ce Prince a la Couronne d"Angleterre; Avec abrege de l"histoire d"Ecosse, dans la temps qui ont precede ces epoques : Trad. de l"Anglois / Par m. Guillaume Robertson. – Nouvelle ed., rev., corr. & augment. par le traducteur... – A Londres
T. 1. – 1784. – XXIX, 384 p. : 1 cart. Les Isles Britanniques. – На корінці: Histoire d"Ecosse. 1


  У виданні після ХХІХ сторінки карта "Les Isles Britanniques. Comprenant les Royaumes d"Angleterre, d"Ecosse et d"Irlande, diises en grandes provinces. Dresis sur les Observations Astronomiques par le Sr. Janvier, Geographe" роботи відомого гравера Жана ...
46368
  Robertson G. (W.) Histoire d"Ecosse, sous les Regnes de Marie Stuart, et de Jacques VI : Jusqu"a l"avenement de ce Prince a la Couronne d"Angleterre; Avec abrege de l"histoire d"Ecosse, dans la temps qui ont precede ces epoques : Trad. de l"Anglois / Par m. Guillaume Robertson. – Nouvelle ed., rev., corr. & augment. par le traducteur... – A Londres : S.n.
T. 3. – 1784. – 468 p. : 1 cart. Les Isles Britanniques. – На корінці: Histoire d"Ecosse. 1


  На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини ...
46369
  Herodotos Histoire d"Herodote. – Paris
3. – 1786. – (4), 499с.
46370
  Herodotus Histoire d"Herodote / Traduit du Grec ... par M. Larcher. – A Paris (Paris) : Chez Musier ; chez Nyon
T. 7. – 1786. – [4], 572 p.


  На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини ...
46371
  Gallenge Histoire d"un esclave : Qui a este quatre annees dans les prisons de Salle en Afrique : Fvec un abrege de la vie du roy Taffilette. – A Paris : chez Estienne Michlett, 1679. – [6], 274 p. – Авт. встановлений за Інтернет-пошуком. - На корінці: Hist. dun esclave
46372
  Blanc S. Histoire d"une phobie: le testament de Pierre le Grand / S. Blanc, 1968. – 265-293с.
46373
  Serreau G. Histoire de "nouveau theatre" / G. Serreau. – Paris, 1966. – 190с.
46374
  Le Beau Histoire de Bas-Empire, en commencant a Constantin le Grand. – P.
3. – 1781. – 440с.
46375
   Histoire de Catherine II, imperarice de Russie
4. – 451с.
46376
  Castera, J. Histoire de Catherine II, imperatrice de Russie
3. – 363с.
46377
  Castera J. Histoire de Catherine II, imperatrice de Russie // Histoire de Catherine II, imperatrice de Russie / J. Castera. – A Paris (Paris) : Chez F. Buisson, 1800. – T. 3. – 451, [4] p.
46378
  Castera J.-H. Histoire de Catherine II, imperatrice de Russie / Par J. Castera. – A Paris : Chez F. Buisson
T. 1. – 1800. – X, 465 p.


  На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини ...
46379
  Castera, J. Histoire de Catherine II, imperatrice de Russie. – A Paris (Paris) : Chez F. Buisson
T. 2. – 1800. – 402 p. – Рік видання вказано за республіканським літочисленням: An VIII.
46380
  Castera J.-H. Histoire de Catherine II, imperatrice de Russie / Par J. Castera. – A Paris : Chez F. Buisson
T. 3. – 1800. – 363с.


  На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини ...
46381
  Castera J. Histoire de Catherine II, imperatrice de Russie. – A Paris (Paris) : Chez F. Buisson
T. 3. – 1800. – 363 p. – Рік видання вказано за республіканським літочисленням: An VIII. Титульний аркуш у виданні не зберігся. Зміст конволюту: Castera J. Histoire de Catherine II, T. 3 (Paris, 1800) ; Castera J. Histoire de Catherine II, T. 4 (Paris, 1800).
46382
  Castera J. Histoire de Catherine II, imperatrice de Russie. – A Paris (Paris) : Chez F. Buisson
T. 4. – 1800. – 451 p. – Рік видання вказано за республіканським літочисленням: An VIII.
46383
  Castera, J. Histoire de Catherine II, imperatrice de Russie. – Paris
1-2. – 1801. – 465, 491с.
46384
  Burnet G. Histoire de ce qui s"est passe de plus memorable en Angleterre pendant la vie de Gilbert Burnet, eveque de Salisbury. – A la Haye (Den Haag) : Chez Jean Neaulme
T. 2, p. 1. – 1725
46385
  Richardson Histoire de Clarisse Harlow. – 384с.
46386
  Richardson, Samuel Histoire de Clarisse Harlowe
3. – 362с.
46387
  Cousin Histoire de Constantinople : Depuis le regne de l"ancien Justin, jusqu"a la fin de l"Empire / Trad. sur les originaux grecs par m. Cousin. – A Paris : Chez Damien Foucault
Tome 3. – 1685. – 598, [38] p.
46388
  Cousin Histoire de Constantinople : Depuis le regne de l"ancien Justin, jusqua la fin de l"Empire / Traduite sur les originaux grecs par mr. Cousin. – A Paris : Chez Damien Foucault
Tome 6, 2-e partie. – 1685. – P.321-708, [22] p.
46389
  Martin M.H. Histoire de France depuis les temps les plus recules jusqu"en 1789 : nouyelle ed. en. tierement revue et augmentee d un nouveau travail sur les origines nat. / M. Henri Martin. – Paris : Furne et C-ie, Libraires-Editeurs
T. 9. – 1842. – 648, [2] p. – Бібліогр. в підрядк. прим.
46390
  Villaret & Garnier Histoire de France, depuis l"etablissement de la monarchie, jusqu au regne de Louis XIV. – P.
17. – 1770. – 489с.
46391
  Garnier Histoire de France, depuis l"etablissement de la Monarchie, jusqu au regne de Louis XIV. – Paris
23. – 1774. – 492с.
46392
  La Sage Histoire de Gil Blas de Santillane / Par M. Le Sage. – Nouvelle edition, revue & corrigee. – A Paris (Paris) : Chez les libraires associes
T. 3. – 1771. – 304, [6] p.
46393
   Histoire de l"Academie des inscriptions et belles-lettres, avec les memoires de litteratures des registres de cette Academie, depuis l"annee 1780, jusques & compris l"annee 1784. – Paris
45. – 1793. – 524с.
46394
   Histoire de l"Academie Royale des inscriptions et Belles-Lettres, avec les Memoires de Litterature tires des registres de cette Academie, depuis l"annee 1767, jusques & compris l"annee 1769. – Paris
36. – 1774. – (6), 258, 488с.
46395
   Histoire de l"Academie royale des inscriptions et Belles-Lettres, avec les memoires de Litterature tires des registres de cette Academie, depuis l"annee 1773 jusques & compris l"Annee 1773 et une p. – Paris
XL. – 1780. – 254, 555с.
46396
   Histoire de l"Academie Royale des inscriptions et belles-lettres, avec les memoires de litterature tirez des Registres de cette Academie depuis l"annee 1744 jusques & compris l"annee 1746. – Paris
18. – 1753. – (6), 462, 296с.
46397
   Histoire de l"Academie royale des inscriptions et belles-lettres. Avec les memoires de litterature tires des registres de cette Academie depuis lannee 1776 jusques & compris l"annee 1779. – Paris
42. – 1786. – 218, 536с.
46398
   Histoire de l"Academie royale des inscriptions et belles lettres depuis son etablissement jusqu"a present : Avec les memoires de litt. tiree des registres de cette Acad., depuis son renouvellement jusqu"en 1710. – A Paris (Paris) : De l"imprimerie royale
T. 1. – 1736. – 394, 384 p., [12] f. il.


  На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею ...
46399
   Histoire de l"Academie royale des inscriptions et belles lettres, avec les memoires de litteratur tirez, des registres de cette Academie, depuis l"annee 1734, Jusques & compris l"annee 1737. – Paris
1. – 1740. – (8), 427с.
46400
   Histoire de l"Academie royale, des inscriptions et belles-lettres, avec les memoires de Litterature tires des registres de cette Academie depuis l"annee 1747 jusques & compris l"annee 1748. – Paris
21. – 1754. – (6), 573с.
46401
   Histoire de l"Academie royale, des inscriptions et Belles-Lettres, avec les memoires de litterature tires des registres de cette Academie depuis l"annee 1749 jusques & compris l"annee 1751. – Paris
23. – 1756. – 350, 420с.
46402
  Cardonne Histoire de l"Afrique et de l"Espagne, sous la domination des arabes / Par M. Cardonne. – A Paris (Paris) : Chez Saillant
T. 1. – 1765. – 402, [6] p.
46403
  Cardonne Histoire de l"Afrique et de l"Espagne, sous la domination des arabes, composee sur differens manuscrits arabes de la Bibliotheque du roi / Par M. Cardonne. – A Paris (Paris) : Chez Saillant
T. 2. – 1765. – 400 p.
46404
  Gillies, John Histoire de l"ancienne Grece, de ses colonies et de ses conquetes depuis les premiers temps, jusqua la division de l"Empire Macedonien dans l"Orient.... – Paris
5. – 1787. – 466с.
46405
  Gillies, John Histoire de l"ancienne Grece, de ses colonies et de ses conquetes, depuis les premiers temps, jusqua la division de l"empire Macedonien.... – Paris
2. – 1787. – (4), 516с.
46406
  Gillies, John Histoire de l"ancienne Grece, de ses colonies et de ses conquettes / Traduite de l"Anglois de Joan Gillies, par M. Carra, de la Bibliotheque du Roy. – A Paris (Paris) : Chez Buisson
T. 6. – 1788


  Автор -Джон Джілліс (1747-1836), шотландський історик, класицист. Перекладач - Жан-Луї Карра (1742-1793), публіцист, діяч Великої французької революції, член Конвенту, страчений за вироком Революційного трибуналу. На зворотньому боці палітурки ...
46407
  Korovkine F.P. Histoire de l"antiquite / F.P. Korovkine. – M., 1965. – 280с.
46408
  Ionesco G. Histoire de l"architectecture en Roumanie. De la prehistoire a nos jours / G. Ionesco. – Bucarest, 1972. – 588 p.
46409
  Maimbourg Histoire de l"arianisme depuis sa naissance jusqu"a sa fin : L"origine et le progres de l"heresie des sociniens / Par le P. Louis Maimbourg, de la Comagnie de Jesus. – 3-me ed. – A Paris : Chez Sebastien Mabre-Cromoisy
1-er tome. – 1678. – [18], 573 p.
46410
  Maimbourg Histoire de l"arinisme depuis sa naissance jusqu"a sa fin : L"origine et le progres de l"heresie des sociniens / Par le P. Louis Maimbourg, de la Comagnie de Jesus. – 3-me ed. – A Paris : Chez Sebastien Mabre-Cromoisy
[T.1-3]. – 1678. – [18], 573 [12], 636, [8], 541, [103] p. – Конволют. - Перепл. тт. 1-3, пагінація окрема для кожного тому . - На корінці: Maimbourg Histoire de l"Arianisme 1678
46411
  Winckelmann, J. Histoire de l"art chez les anciens. – Paris
1. – 1766. – (4), 360с.
46412
  Winkelmann J. Histoire de l"art chez les anciens. Ouvrage traduit de l"allemand. – P.
2. – 1766. – 343с.
46413
  Perrot Georges Histoire de l"art dans l"Antiquite. – Paris
T.4-6. – 1886. – 826 с.
46414
  Targe Histoire de l"avenement de la maison de Bourbon au trone d"Espagne. – Paris
2. – 1772. – 462с.
46415
  Targe Histoire de l"avenement de la maison de Bourbon au trone d"Espagne. – P.
3. – 1772. – 457с.
46416
  Targe Histoire de l"avenement de la maison de Bourbon au trone d"Espagne. – Paris
4. – 1772. – 463с.
46417
  Targe Histoire de l"avenement de la maison de Bourbon au trone d"Espagne. – Paris
5. – 1772. – 499с.
46418
  Targe Histoire de l"avenement de la Maison de Bourbon au trone d"Espagne. – Paris
1. – 1772. – 448с.
46419
  Heiss Histoire de l"Empire : contenant son origine; son progres; ses revolutions; la forme de son gouvernement; la politique; ses alliances; ses negociantions; & les nouveaux reglemens qui ont ete faits par les Traites de Westphalie / Par le Sieur Heiss. – A La Haye : Chez Adr. Moetjens et Henry van Bulderen
1er partie. – 1685. – [8], 600, [38] p. – Histoire de l"Impire. Tom. I. - На палітурці золоте тиснення: G.M.


  На тит. арк. та подальших сторінках унизу надпис чорнилом: Ex libris Excellentissimi Vomini Alexii Johannides .... Anno 1793 Januarij 15
46420
  Hammer J. de Histoire de l"empire Ottoman depuis son origine jusqu"a nos jours / J. de Hammer ; trad. de l"allemand par J.-J. Helert. – Paris ; Londres ; Saint-Petersbourg : Bellizard, Barthes, Dufour et Lowell
Tome 8 : Depuis la conquete de Kanischa par Ibrahim-pascha, Jusqu"a la seconde deposition de Moustafa I., 1600-1623. – 1837. – [4], 435 p.
46421
  Rewald John Histoire de l"Impressionnisme. 1. 1855-1873 / Rewald John. – Paris
1. – 1976. – 379с.
46422
  Rewald John Histoire de l"Impressionnisme. 2. 1874-1886 / Rewald John. – Paris
2. – 1976. – 376с.
46423
  Alexeev S. Histoire de l"U.R.S.S. / S. Alexeev. – Moscou, 1969. – 179с.
46424
   Histoire de L"Utilisation des Terres des Regions Arides. – Paris : UNESCO, 1961. – 427p.
46425
  Leon An. Histoire de l`education tachnique. / An. Leon. – Ed. 2. – Paris, 1968. – 128с.
46426
  Berl Emmanuel Histoire de l`Europe / Berl Emmanuel. – Paris
2. – 1974. – 326с.
46427
  Gibbon Histoire de la decadance et de la chute de l"empire Romain. – P.
3. – 1786. – 410с.
46428
   Histoire de la decadance et de la chute de l"Empire Romain. – Paris
17. – 1795. – 456с.
46429
  Gibbon Histoire de la decadence et de la chute de l Empire Romain. Trad. de l angl. par D.M. et revue par A.M.H.B.. – Paris
14. – 1794. – (6), 461с.
46430
  Gibbon Histoire de la decadence et de la chute de l"empire Romain. – P.
8. – 1789. – 571с.
46431
  Gibbon Histoire de la decadence et de la chute de l"Empire Romain. Traduite de l"anglois. – Paris
12. – 1794. – 462с.
46432
  Gibbon Histoire de la decadence et de la chute de l"Empire Romain. Traduite de l"anglois de Gibbon. par D.M.& C. et revue par A.M.H.B.. – Paris
15. – 1795. – 556с.
46433
  Gibbon Histoire de la decadence et de la chute l"Empire Romanin. – P.
4. – 1786. – 368с.
46434
  Gibbon Histoire de la decadence et de la chute l"Empire Romanin. – P.
5. – 1790. – 55с.
46435
  Gibbon Histoire de la decadence et de la chute l"Empire Romanin. – P.
7. – 1790. – 398с.
46436
  Gibbon Histoire de la decadence et de la chute l"Empire Romanin. – P.
9. – 1790. – 345с.
46437
  Gibbon Histoire de la decadence et de la chute l"Empire Romanin. – P.
9. – 1791. – 349с.
46438
  Gibbon Histoire de la decadence et de la chute l"Empire Romanin. – P.
11. – 1795. – 467с.
46439
  Brau J.-L. Histoire de la Drogue / J.-L. Brau. – Paris : TCHOU, 1968. – 310p.
46440
  Grappin Henri Histoire de la flexion du nom en Polonais / Grappin Henri. – Wroclaw, 1956. – 312с.
46441
   Histoire de la France de 1917-1918. – M., 1980. – 630с.
46442
   Histoire de la France. De la revolution de 1789 a la fin de la Premiere Guerre mondiale. – M., 1978. – 677с.
46443
   Histoire de la France. Des origines a 1789. – M., 1978. – 444с.
46444
   Histoire de la France: dynasties et revolutions de 1348 a 1852. – Paris, 1987. – 543с.
46445
   Histoire de la France: naissance d"une nation des origines a 1348. – Paris, 1991. – 484с.
46446
  Josephus Flavius Histoire de la guerre des Juifs contre les romains. – Paris, 1688. – 368, [18] p.
46447
  Keralio de Histoire de la guerre des Russes et des Imperiaux contre les terca, en 1736-1739 & de la paix de Belgrade qui latarmina.. – Paris
1. – 1780. – VII, 304с.
46448
  Royer Histoire de la justice en France: de la monarchie absolue a la Republique / Royer, Jean-Pierre. – 2e edition revue. – Paris : Presses Universitaires de France, 1996. – 808p. – (Droit politique et theorique). – ISBN 2-13-048113-2
46449
  Stepanova O.M. Histoire de la langue francaise / O.M. Stepanova. – M., 1975. – 167с.
46450
  Dombrovski O. Histoire de la langue Francaise. Origines de la langue Francaise / O. Dombrovski. – Lvov
1. – 1972. – 140с.
46451
  Bourbelo V.B. Histoire de la langue francaise: la communication et les letteres au Moyen age = Історія французької мови: комунікація та словесність у середні віки : manuel pour le travail individuel / V.B. Bourbelo ; Min. de l"education et de la science d"Ukraine, Univ. nat. Taras Chevtchenko de Kyiv. – Київ : Київський університет, 2015. – 175, [1] p. – На обкл. зазнач.: Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Bibliogr.: p. 170-175. – (Бібліотека інституту філології)


  Підручник є першим в Україні виданням з курсу "Комунікативні стратегії", що викладається студ. магістратури з фаху "Переклад" і "Мова та література (англійська)"
46452
   Histoire de la litterature en Suisse romande. – Lausanne : Payot. – (Ser.:Territoires). – ISBN 2601031840
Vol.3 : De la Seconde Guerre aux annees 1970. – 1998. – 563 s.,il.
46453
   Histoire de la litterature en Suisse romande. – Lausanne : Editions Payot Lausanne. – (Territoires). – ISBN 2-601-03185-9
T.4 : La litterature romande aujord"hui. – 1999. – ill.,12f.ill.
46454
  Doumic R. Histoire de la Litterature francaise / R. Doumic. – 41ed. – Paris. – 683с.
46455
  Simon Pierre Henri Histoire de la litterature francaise au XX-e siecle. 1900-1950 / Simon Pierre Henri. – Paris
1. – 1956. – 224с.
46456
  Simon Pierre Henri Histoire de la litterature francaise au XX-e siecle. 1900-1950 / Simon Pierre Henri. – Paris
2. – 1956. – 224с.
46457
  Grandpre Pierre de Histoire de la litterature francaise du Quebec / Grandpre Pierre de. – Montreal : Librarie Beauchemin Limitee
Tome 1. – 1967. – 428p. : ill.
46458
  Grandpre Pierre de Histoire de la litterature francaise du Quebec / Grandpre Pierre de. – Montreal : Librarie Beauchemin Limitee
Tome 2 : (1900-1945). – 1968. – 390p. : ill.
46459
  Grandpre Pierre de Histoire de la litterature francaise du Quebec / Grandpre Pierre de. – Montreal : Librarie Beauchemin Limitee
Tome 3 : (1945 a nos jours) - La poesie. – 1969. – 407p. : ill.
46460
  Grandpre Pierre de Histoire de la litterature francaise du Quebec / Grandpre Pierre de. – Montreal : Librarie Beauchemin Limitee
Tome 4 : Roman, theatre, histoire, journalisme, essai, critique (de 1945 a nos jours). – 1969. – 429p. : ill.
46461
  Hume Histoire de la Maison de Stuart sur le trone d"Angleterre / par m. Hume. – A Londres [London]
Tome 5. – 1763. – VIII, 503 p. – Histoire de la Maison de Stuart, Tome V, T.v.K
46462
  Hanotaux G. Histoire de la nation francaise. / G. Hanotaux. – Paris
1. – 1920. – 493с.
46463
  Benoist L. Histoire de la peinture / Luc Benoist. – Paris : Quadrige/ PUF, 1997. – 128 p. – (Que sais-je?). – ISBN 2-13-048446-8
46464
   Histoire de la philosophie politique. – Paris : Calmann-Levy; La grand livre du mois. – ISBN 2-7028-3666-6
Tome I : La liberte des anciens. – 1999. – 497,[5]p.
46465
   Histoire de la philosophie politique. – Paris : Calmann-Levy; Le grand livre du mois. – ISBN 2-7028-3670-4
Tome 5 : Les philosophies politiques contemporaines (depuis 1945). – 1999. – 500,[6]p.
46466
   Histoire de la politique exterieure de l"URSS 1917-1945. – M., 1971. – 695с.
46467
  Gaillard Histoire de la querelle de Phillippe de Valois et d"Edouard III. – Paris
1. – 1774. – 456с.
46468
  Gaillard Histoire de la querelle de Phillippe de Valois et d"Edouard III, conntinuee sous leurs successeurs. – P.
3. – 1774. – 500с.
46469
  Gaillard, M. Histoire de la Querelle de Phillippe de Valois et d"Edouard III, continuee sous leurs succes seurs. Pour servir de suite & de seconde partie a la Histoire de la Rivalite de la France & de l"Angleter. – P.
2. – 1774. – 474с.
46470
  Gaillard Histoire de la querelle de Phillippe de Valois et d"Edouard III, continuee sous leurs successeurs. – P.
4. – 1774. – 588с.
46471
  Laugier Marc Antoine Histoire de la republique de Venise : Depuis la fondation jusqu"a present / Par l"abbe L***. – A Paris (Paris) : chez Duchesne
T. 1. – 1758. – 408 p. – Авт. в изд. не указ., установлен по интернет-поиску
46472
  Laugier Marc Antoine Histoire de la republique de Venise : Depuis la fondation jusqu"a present / Par l"abbe L***. – A Paris (Paris) : chez Duchesne
T. 2. – 1758. – 456 p. – Авт. в изд. не указ., установлен по интернет-поиску
46473
  Laugier Marc Antoine Histoire de la republique de Venise : Depuis la fondation jusqu"a present / Par l"abbe L***. – A Paris (Paris) : chez Duchesne
T. 3. – 1758. – 482 p. – Авт. в изд. не указ., установлен по интернет-поиску
46474
  Laugier Marc Antoine Histoire de la republique de Venise : Depuis la fondation jusqu"a present / Par l"abbe L***. – A Paris (Paris) : chez Duchesne
T. 4. – 1760. – 492 p. – Авт. в изд. не указ., установлен по интернет-поиску
46475
  Laugier Marc Antoine Histoire de la republique de Venise : Depuis la fondation jusqu"a present / Par l"abbe L***. – A Paris (Paris) : chez Duchesne
T. 5. – 1760. – 564 p. – Авт. в изд. не указ., установлен по интернет-поиску
46476
  Laugier Marc Antoine Histoire de la republique de Venise : Depuis la fondation jusqu"a present / Par l"abbe L***. – A Paris (Paris) : chez Duchesne
T. 6. – 1764. – 480 p. – Авт. в изд. не указ., установлен по интернет-поиску
46477
  Laugier Marc Antoine Histoire de la republique de Venise : Depuis la fondation jusqu"a present / Par l"abbe L***. – A Paris (Paris) : chez Duchesne
T. 7. – 1765. – 540 p. – Авт. в изд. не указ., установлен по интернет-поиску
46478
  Laugier Marc Antoine Histoire de la republique de Venise : Depuis la fondation jusqu"a present / Par l"abbe L***. – A Paris (Paris) : chez Duchesne
T. 8. – 1766. – 504 p. – Авт. в изд. не указ., установлен по интернет-поиску
46479
  Laugier Marc Antoine Histoire de la republique de Venise : Depuis la fondation jusqu"a present / Par l"abbe L***. – A Paris (Paris) : chez Duchesne
T. 9. – 1766. – 588 p. – Авт. в изд. не указ., установлен по интернет-поиску
46480
  Laugier Marc Antoine Histoire de la republique de Venise : Depuis la fondation jusqu"a present / Par l"abbe L***. – A Paris (Paris) : chez Duchesne
T. 10. – 1767. – 600 p. – Авт. в изд. не указ., установлен по интернет-поиску
46481
  Laugier Marc Antoine Histoire de la republique de Venise : Depuis la fondation jusqu"a present / Par l"abbe L***. – A Paris (Paris) : chez Duchesne
T. 11. – 1767. – 516 p. – Авт. в изд. не указ., установлен по интернет-поиску
46482
  Laugier Marc Antoine Histoire de la republique de Venise : Depuis la fondation jusqu"a present / Par l"abbe L***. – A Paris (Paris) : chez Duchesne
T. 12. – 1768. – 490с. – Авт. в изд. не указ., установлен по интернет-поиску
46483
   Histoire de la Revolution d"Octobre. – M., 1977. – 789с.
46484
  Stern Daniel Histoire de la Revolution de 1848 / Stern Daniel; Avant-propos de D.Desanti. – [Paris] : Balland, 1985. – 743p. – ISBN 2-7158-0500-4
46485
  Thiers M.A. Histoire de la Revolution Francaise / M.A. Thiers. – Francfort /M : Bechhold
Tome 1. – 1853. – 425p.
46486
  Thiers M.A. Histoire de la Revolution Francaise / M.A. Thiers. – Francfort /M. : Bechhold
Tome 5. – 1854. – 420p.
46487
  Thiers M.A. Histoire de la Revolution Francaise / M.A. Thiers. – Francfort /M : Bechhold
Tome 6. – 1854. – 380p.
46488
  Gaillard Histoire de la rivalite de la France et d"Angleterre. – P.
2. – 1771. – 396с.
46489
  Gaillard G.H. Histoire de la rivalite de la France et de l"Angleterre / par m. Gaillard. – A Paris (Paris) : chez Saillant et Nyon
T. 3. – 1771. – 413, [9] p.
46490
  Gaillard Histoire de la rivalite de la France et de l"Angleterre et a l"histoire de la Querelle de Philippe de Valois & d"Edouard III erc.. – P.
2. – 1777. – 412с.
46491
   Histoire de la rivalite de la France et de l"Angleterre, et a l"Histoire de la Querelle de Philippe de Valis & d"Edouard III. – P.
1. – 1777. – 422с.
46492
  Crehange G. Histoire de La Russie depuis la mopt de Paul I jusq"a nos jours / Gaston Crehange. – Paris : Librairie Germer Balliere et C, 1882. – [4], 300 p.
46493
  La Bizardiere de Histoire de la scission ou division arrive"e en Pologne le 27. juin 1697 au sujet de l"election d"un roy / Par m. De La Bizardiere. – A Paris : Chez Jean Jombert, 1699. – [8], 262 p. – На корінці: Scission de Pologn


  На зворотньому боці палітурки екслібрис: Biblioteka Zahiniecka На стор. перед тит.арк. надпис чорним чорнилом: Collationt 1730. A. Leonard
46494
  Mortimer-Ternaux Histoire de la terreur 1792 - 1794 : d"apres des documents authentiques et inedits / Mortimer-Ternaux. – 2e edit. – Paris : Michel Levy, freres
Tome 2. – 1863. – 514s.
46495
  Mortimer-Ternaux Histoire de la terreur 1792 - 1794 : d"apres des documents authentiques et inedits / Mortimer-Ternaux. – 2e edit. – Paris : Michel Levy, freres
Tome 3. – 1863. – 654s.
46496
  Paillet-De-Warcy Histoire de la vie et des ouvres de Voltaire : des jugemens qu"ont portes de cet homme celebre divers auteurs estimes / L. Paillet-De-Warcy. – Paris : Chez M-me, Dufriche ; Chez Ponthieu et Delaunay
T. 1. – 1824. – XIII, 418 p.


  Bibliographic Information about this bookTitle more »[Oeuvres de M. de Voltaire]. vol. 10 http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=njp.32101075727006;page=root;view=image;size=100;seq=1
46497
  Paillet-De-Warcy Histoire de la vie et des ouvres de Voltaire : des jugemens qu"ont portes de cet homme celebre divers auteurs estimes / L. Paillet-De-Warcy. – Paris : Chez M-me, Dufriche, Libraire ; Chez Ponthieu et Delaunay, Libraires
T. 2. – 1824. – p. 419-442


  Bibliographic Information about this bookTitle more »[Oeuvres de M. de Voltaire]. vol. 10 http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=njp.32101075727006;page=root;view=image;size=100;seq=1
46498
  Enjalbert Henri Histoire de la vigne et du vin. L"avenement de la qualite / Enjalbert Henri. – Paris, 1975. – 207с.
46499
  Chaplin Charles Histoire de ma vie. (My autobiography) / Chaplin Charles. – Paris, 1964. – 495с.
46500
  Polybe Histoire de Polybe / Nouvellement traduite du Grec par Dom. Vincent Thuillier ; Avec un commentaire ... par M. de Folard. – Nouvelle Edition, rev., corr. & augm. – A Amsterdam (Amsterdam) : Chez Arkstee et Merkus, 1774
46501
  Salacrou A. Histoire de rire / A. Salacrou. – Paris, 1973. – 220с.
46502
  Blin de Sainmore A.M.H. Histoire de Russie, representee par figures, accompagnees d"un precis historique / Les figures gravees par F. A. David, d"apres les dessins de Monnet. Le discours par Blin de Sainmore. – A Paris (Paris) : De l"imprimerie de Boiste
T. 1. – 1797


  На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотек Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею ...
46503
  Blin de Sainmore A.M.H. Histoire de Russie, representee par figures, accompagnees d"un precis historique / Les figures gravees par F. A. David, d"apres les dessins de Monnet. Le discours par Blin de Sainmore. – A Paris (Paris) : De l"imprimerie de Boiste
T. 1. – 1797


  На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини ...
46504
  Marin Histoire de Saladin, sultan l"Egypte et de Syrie, avec une introduction, une histoire abregee de la dynastie, des Ayoubites fondee par Saladin... Nouv. edit. – P.
2. – 1763. – 520с.
46505
  Marin Histoire de Saladin, sultan l"Egypte et de Syrie. Avec une introduction, une histoire abredge de la fynastie, des Ayoubites fondee par Saladin, etc - Nouvelle edition. – P.
1. – 1763. – XXIV, 464с.
46506
  Tressan Histoire de Tristan de Leonois. – P., 1781. – 212с.
46507
  Rouaix P. Histoire des beaux-arts : Antiquite.- Orient. Ouvrage orne de 211 gravures / P. Rouaix. – Paris : Librairie Renouard, 1906. – 268 p.
46508
  Vertot de Histoire des Chevaliers Hospitaliers de S. Jean de Jerusalem, appelles depuis Chevaliers de Rhodes, et aujourd"hui Chevaliers de Malthe / Par m. l"Abbe de Vertot, de l"Academie des Belles-Lettres. – Nouvelle ed. – A Paris : Chez Humblot
Tome 6. – 1772. – 480 p. – На корінці: Histoir de Malthe 6


  В качестве историографа мальтийских рыцарей Верто д"Обеф составил по архивам ордена "Histoire des chevaliers de Malte". На тит. арк. кругла печатка з текстом: Историко-филологического института кн. Безбородко п. ббиблиотеки; На ост. стор. кругла ...
46509
  Vertot de Histoire des Chevaliers Hospitaliers de S. Jean de Jerusalem, appelles depuis Chevaliers de Rhodes, et aujourd"hui Chevaliers de Malthe / Par m. l"Abbe de Vertot, de l"Academie des Belles-Lettres. – Nouvelle ed. – A Paris : Chez Barrois
Tome 1. – 1778. – 411 p. – На корінці: Histoire de Malthe 1


  В качестве историографа мальтийских рыцарей Верто д"Обеф составил по архивам ордена "Histoire des chevaliers de Malte". На стор. перед тит. арк. кругла печатка з текстом: Историко-филологического института кн. Безбородко п. ббиблиотеки; На ост. стор. ...
46510
  Vertot de Histoire des Chevaliers Hospitaliers de S. Jean de Jerusalem, appelles depuis Chevaliers de Rhodes, et aujourd"hui Chevaliers de Malthe / Par m. l"Abbe de Vertot, de l"Academie des Belles-Lettres. – Nouvelle ed. – A Paris : Chez Barrois
Tome 2. – 1778. – 411 p. – На корінці: Histoi de Malth. 2


  В качестве историографа мальтийских рыцарей Верто д"Обеф составил по архивам ордена "Histoire des chevaliers de Malte". На стор. перед тит. арк. кругла печатка з текстом: Историко-филологического института кн. Безбородко п. ббиблиотеки; На ост. стор. ...
46511
  Vertot de Histoire des Chevaliers Hospitaliers de S. Jean de Jerusalem, appelles depuis Chevaliers de Rhodes, et aujourd"hui Chevaliers de Malthe / Par m. l"Abbe de Vertot, de l"Academie des Belles-Lettres. – Nouvelle ed. – A Paris : Chez Barrois
Tome 4. – 1778. – 440 p. – На корінці: Histoir de Malthe. 4


  В качестве историографа мальтийских рыцарей Верто д"Обеф составил по архивам ордена "Histoire des chevaliers de Malte". На стор. перед тит. арк. кругла печатка з текстом: Историко-филологического института кн. Безбородко п. ббиблиотеки; На ост. стор. ...
46512
  Vertot de Histoire des Chevaliers Hospitaliers de S. Jean de Jerusalem, appelles depuis Chevaliers de Rhodes, et aujourd"hui Chevaliers de Malthe / Par m. l"Abbe de Vertot, de l"Academie des Belles-Lettres. – Nouvelle ed. – A Paris : Chez Barrois
Tome 5. – 1778. – 430 p. – На корінці: Histoi de Malth 5


  В качестве историографа мальтийских рыцарей Верто д"Обеф составил по архивам ордена "Histoire des chevaliers de Malte". На стор. перед тит. арк. кругла печатка з текстом: Историко-филологического института кн. Безбородко п. ббиблиотеки; На ост. стор. ...
46513
  Vertot de Histoire des Chevaliers Hospitaliers de S. Jean de Jerusalem, appelles depuis Chevaliers de Rhodes, et aujourd"hui Chevaliers de Malthe / Par m. l"Abbe de Vertot, de l"Academie des Belles-Lettres. – Nouvelle ed. – A Paris : Chez Barrois
Tome 7. – 1778. – 444 p. – На корінці: Histoir de Malthe 7


  В качестве историографа мальтийских рыцарей Верто д"Обеф составил по архивам ордена "Histoire des chevaliers de Malte". На стор. перед тит. арк. кругла печатка з текстом: Историко-филологического института кн. Безбородко п. ббиблиотеки; На ост. стор. ...
46514
  Duport Du Tertre, Desormeaux Histoire des conjurations, conspirations et revolutions celebres tant anciennes que modernes / Par m. Desormaux. – A Paris : Chez Duchesne
T. 10. – 1760. – 404 p. – На корінці: Histoire des Cojurations, 10


  Дана книга є 10-м томом видання:Duport Du Tertre, Francois-Joachim ; Desormeaux, Joseph-Louis Ripault (Lyon). Histoire [generale] des conjurations, conspirations, et revolutions celebres tant anciennes que modernes ... A Paris : Chez Duchesne, ...
46515
  Duport Du Tertre, Desormeaux Histoire des conjurations, conspirations et revolutions celebres tant anciennes que modernes / Par m. Du Port du Tertre. – Nouvelle ed. – A Paris (Paris) : Chez Duchesne
T. 1. – 1762. – 407 p. – На корінці: Histoire des Cojurations, 1


  Дана книга є 1-м томом видання:Duport Du Tertre, Francois-Joachim ; Desormeaux, Joseph-Louis Ripault (Lyon). Histoire [generale] des conjurations, conspirations, et revolutions celebres tant anciennes que modernes ... A Paris : Chez Duchesne, ...
46516
  Duport Du Tertre Histoire des conjurations, conspirations et revolutions celebres tant anciennes que modernes / Par m. Du Port du Tertre. – A Paris : Chez Duchesne
T. 7. – 1762. – 396 p. – На корінці: Histoire des Cojurations, 7


  Дана книга є 7-м томом видання:Duport Du Tertre, Francois-Joachim ; Desormeaux, Joseph-Louis Ripault (Lyon). Histoire [generale] des conjurations, conspirations, et revolutions celebres tant anciennes que modernes ... A Paris : Chez Duchesne, ...
46517
  Duport Du Tertre, Desormeaux Histoire des conjurations, conspirations et revolutions celebres tant anciennes que modernes / Par m. Du Port du Tertre. – A Paris : Chez Duchesne
T. 4. – 1768. – 406 p. – На корінці: Histoire des Cojurations, 4


  Дана книга є 4-м томом видання:Duport Du Tertre, Francois-Joachim ; Desormeaux, Joseph-Louis Ripault (Lyon). Histoire [generale] des conjurations, conspirations, et revolutions celebres tant anciennes que modernes ... A Paris : Chez Duchesne, ...
46518
  Duport Du Tertre, Desormeaux Histoire des conjurations, conspirations et revolutions celebres tant anciennes que modernes / Par m. Du Port du Tertre. – A Paris : Chez Duchesne
T. 8. – 1769. – 419 p. – На корінці: Histoire des Cojurations, 8


  Дана книга є 8-м томом видання:Duport Du Tertre, Francois-Joachim ; Desormeaux, Joseph-Louis Ripault (Lyon). Histoire [generale] des conjurations, conspirations, et revolutions celebres tant anciennes que modernes ... A Paris : Chez Duchesne, ...
46519
   Histoire Des Decouvertes Faites Par Divers Savans Voyageurs : Dans Plusieurs Contrees De La Russie & De La Perse, Relativement A L"Histiore Civile & Naturelle, A L"Economie Rurale, Ou Commerce / [Pallas, P.S., S.T. Gmelin Et Al.]. – A Berne : Societe Typographique
Tome 2-d. – 1779. – 469 p. : 8 fig. – На корінці: decouvertes dans la Russie et la Perse. Tom. II.


  На сторінці після форзацу надпис рукою чорним чорнилом невідомого змісту
46520
  Dorville Contant Histoire des differens peuples du monde, contenant les ceremonies religieuses et civiles, l"jrigine des religions, leurs sectes & superstitions, ect.. – Paris
2. – 1770. – 528с.
46521
  Dorville Contant Histoire des differens peuples du monde, contenant les ceremonies relugieuses et civiles. – P.
1. – 1770. – 539с.
46522
   Histoire des droites en France. – Paris
1. – 1992. – 794с.
46523
  Redslob R. Histoire des grands principes du Droit des Gens / Robert Redslob. – Paris : Rousseau et C-ie, 1923. – 600 p.
46524
  Touchard J. Histoire des idees politiques / J. Touchard. – Paris
1. – 1971. – 393с.
46525
  Josephus, Flavius Histoire des Juifs ecrite par Flavius Joseph sous le titre de Antiquitez judaiques. – Paris
3. – 1688. – 398, (86)с.
46526
  Flavius Josephus Histoire des juifs, ecrite par Flavius Joseph, sous le titre de Antiquitez Judaiques. – A Amsterdam (Amsterdam) : Chez Pierre Mortier, 1700
46527
  Lamizet Bernard Histoire des medias audiovisuels / Lamizet Bernard. – Paris : Ellipses, 1999. – 192p. – (Infocome). – ISBN 2-7298-7848-3
46528
  Laugier l"abbe Histoire des negociations pour la paix conclude a Belgrade, le 18 Septembre 1739. – P.
1. – 1768. – Dupont du Terс.
46529
  Laugier Histoire des negociations pour la paix conclude a Belgrade, le 18 Septembre 1739. entre l"Impereuer, la Russie & la Porte Ottomane, par la mediatin & sous la garantie de la France / Par m. l"abbe Laugier. – A Paris : Chez la Veuve Duchesne
T. 2. – 1768. – VIII, 392 p.


  На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини ...
46530
  Helyot R.P. Histoire des Ordres religieux et militaires, ainsi que des Congregations seculieres de l"un et de l"autre sexe, qui ont ete etablies jusqu"a present / Par le R.P. Helyot. – Nouvelle Edition, revue et corrigee. – A Paris (Paris) : Chez Louis
T. 8. – 1792


  На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини ...
46531
  Ferguson Adam Histoire des progres et de la chute de la republique Romaine. – Paris
5. – 1791. – 514с.
46532
  Ferguson Adam Histoire des progres et de la chute de la republique Romaine. – Paris
6. – 1791. – 419с.
46533
  Ferguson Adam Histoire des progres et de la chute de la Republique Romaine. – Paris
1. – 1734. – 391p.
46534
  Ferguson Adam Histoire des progres et de la chute de la Republique Romaine. – P.
2. – 1784. – 387с.
46535
  Ferguson Adam Histoire des progres et de la chute de la Republique Romaine. – Paris
3. – 1784. – 436 p.
46536
  Ferguson Adam Histoire des progres et de la chute de la Republique Romaine. – Paris
7. – 1791. – 392 p.
46537
  Ferguson Adam Histoire des progres et de la chute de la republique Romaine Ouvrage traduit de l " Anglois & orne de cartes. – Paris
4. – 1791. – 451с.
46538
  Vertot de Histoire des revolutions arrivees dans le gouvernement de la Republique Romaine / Par m. l"abbe de Vertot, de l"Academie des Inscriptions & Belles-Lettres. – Nouvelle ed. – A Paris : Chez Nyon
T. 1. – 1772. – XIX, 472 p. – На корінці: Revolutions de la Rep. Rom. Tom 1.


  На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини ...
46539
  Lacombe Histoire des revolutions de l"Empire de Russie / Par m. Lacombe, Avocat. – A Paris : Chez Jean-Th. Herissant, 1760. – VIII, 412 p. – На корінці: Histoire des revoluti des Russie


  На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини ...
46540
  Vertot Rene-Aubert de Histoire des revolutions de Suede, ou l"on voit les changemens qui font arrivez dans ce Royaume au fujet de la Relegion & du Gouvernement. – A Paris : Chez Michel Brunet
T. 1-2. – 1695. – [12], 182, [37], 171, [29] : 1 cart. of Suede. – У виданні авт не вказ. - На тит. арк. надписи рукою: Aueture L.D.V. ; Sophie Potozka


  Видавничий конволют
46541
  Muller, Jean Histoire des Suisses / Traduite d"Allemand de Jean Muller. – A Lausanne en Suisse (Lausanne) ; A Paris (Paris) : Chez J. Mourer, Libraire ; chez Bossange, Masson & Besson
T. 3. – 1756. – (4), 370 с.


  На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини ...
46542
  Le Beau Charles Histoire du Bas-Empire, en commencant a Constantin le Grand / Par Monsier Le Beau, professeur Emerite, en l"Universite de Paris, Professeur d"Eloquence au College Royal, Secretaire ordinaire de Monseigneur le Duc d"Orleans, & Secretaire perpetuel de l"Academie Royale des Inscriptions et Belles-Lettres. – A Paris (Paris) : Chez Desaint & Saillant, Rue Saint Jean de Beauvais, vis-a-vis le College
T. 1. – 1757. – [6], 627 p.
46543
  Le Beau Histoire du Bas-Empire, en commencant a Constantin le Grand. – P.
2. – 1758. – (6), 555с.
46544
  Le Beau Charles Histoire du Bas-Empire, en commencant a Constantin le Grand / Par Monsier Le Beau, professeur Emerite, en l"Universite de Paris, Professeur d"Eloquence au College Royal, Secretaire ordinaire de Monseigneur le Duc d"Orleans, & Secretaire perpetuel de l"Academie Royale des Inscriptions et Belles-Lettres. – A Paris (Paris) : Chez Desaint & Saillant, Rue Saint Jean de Beauvais, vis-a-vis le College
T. 2. – 1758. – [6], 555 p.
46545
  Le Beau Ch. Histoire du Bas-Empire, en commencant a Constantin le Grand / Par monsieur Le Beau. – A Paris (Paris) : Chez Desaint & Saillant
T. 3. – 1759. – 440 p.
46546
  Le Beau Histoire du Bas-Empire, en commencant a Constantin le Grand. – P.
5. – 1762. – 509с.
46547
  Le Beau Charles Histoire du Bas-Empire, en commencant a Constantin le Grand / Par Monsier Le Beau, professeur Emerite, en l"Universite de Paris, Professeur d"Eloquence au College Royal, Secretaire ordinaire de Monseigneur le Duc d"Orleans, & Secretaire perpetuel de l"Academie Royale des Inscriptions et Belles-Lettres. – A Paris (Paris) : Chez Desaint [&] Saillant
T. 5. – 1762. – [2], 509 p.
46548
  Le Beau Charles Histoire du Bas-Empire, en commencant a Constantin le Grand / Par Monsier Le Beau, professeur Emerite, en l"Universite de Paris, Professeur d"Eloquence au College Royal, Secretaire ordinaire de Monseigneur le Duc d"Orleans, & Secretaire perpetuel de l"Academie Royale des Inscriptions et Belles-Lettres. – A Paris (Paris) : Chez Desaint & Saillant
T. 6. – 1762. – [2], 559 p.
46549
  Le Beau Charles Histoire du Bas-Empire, en commencant a Constantin le Grand / Par monsier Le Beau, professeur Emerite, en l"Universite de Paris, Professeur d"Eloquence au College Royal, Secretaire ordinaire de Monseigneur le Duc d"Orleans, & Secretaire perpetuel de l"Academie Royale des Inscriptions et Belles-Lettres. – A Paris (Paris) : Chez Desaint & Saillant
T. 7. – 1764. – [2], 511 p.
46550
  Le Beau Charles Histoire du Bas-Empire, en commencant a Constantin le Grand / Par Monsier Le Beau, professeur Emerite, en l"Universite de Paris, Professeur d"Eloquence au College Royal, Secretaire ordinaire de Monseigneur le Duc d"Orleans, & Secretaire perpetuel de l"Academie Royale des Inscriptions et Belles-Lettres. – A Paris (Paris) : Chez Desaint & Saillant
T. 8. – 1764. – [2], 584 p.
46551
  Le Beau Histoire du Bas-Empire, en commencant a Constantin le Grand. – P.
8. – 1764. – 586с.
46552
  Le Beau Charles Histoire du Bas-Empire, en commencant a Constantin le Grand / Par Monsier Le Beau, professeur Emerite, en l"Universite de Paris, Professeur d"Eloquence au College Royal, Secretaire ordinaire de Monseigneur le Duc d"Orleans, & Secretaire perpetuel de l"Academie Royale des Inscriptions et Belles-Lettres. – A Paris (Paris) : Chez Desaint [&] Saillant
T. 9. – 1766. – [2], 514 p.
46553
  Le Beau Histoire du Bas-Empire, en commencant a Constantin le Grand. – A Paris : Chez Saillant & Desaint
Tome 9. – 1766. – [4], 514 p. – На корінці: Histoire du Bas-Empire. Tom IX


  На тит. арк. кругла печатка чорнилом нерозбірливого змісту
46554
  Le Beau Charles Histoire du Bas-Empire, en commencant a Constantin le Grand / Par Monsier Le Beau, professeur Emerite, en l"Universite de Paris, Professeur d"Eloquence au College Royal, Secretaire ordinaire de Monseigneur le Duc d"Orleans, & Secretaire perpetuel de l"Academie Royale des Inscriptions et Belles-Lettres. – A Paris (Paris) : Chez Desaint [&] Saillant
T. 11. – 1768. – [6], 522 p.
46555
  Le Beau Charles Histoire du Bas-Empire, en commencant a Constantin le Grand / Par Monsier Le Beau, professeur Emerite, en l"Universite de Paris, Professeur d"Eloquence au College Royal, Secretaire ordinaire de Monseigneur le Duc d"Orleans, & Secretaire perpetuel de l"Academie Royale des Inscriptions et Belles-Lettres. – A Paris (Paris) : Chez Desaint [&] Saillant
T. 12. – 1768. – [2], 532 p.
46556
  Le Beau Histoire du Bas-Empire, en commencant a Constantin le Grand. – P.
12. – 1768. – 532с.
46557
  Le Beau Histoire du Bas-Empire, en commencant a Constantin le Grand. – Paris
13. – 1770. – 502с.
46558
  Le Beau Charles Histoire du Bas-Empire, en commencant a Constantin le Grand / Par Monsier Le Beau, professeur Emerite, en l"Universite de Paris, Professeur d"Eloquence au College Royal, Secretaire ordinaire de Monseigneur le Duc d"Orleans, & Secretaire perpetuel de l"Academie Royale des Inscriptions et Belles-Lettres. – A Paris (Paris) : Chez Desaint [&] Saillant
T. 13. – 1770. – [2], 501 p.
46559
  Le Beau Charles Histoire du Bas-Empire, en commencant a Constantin le Grand / Par Monsier Le Beau, professeur Emerite, en l"Universite de Paris, Professeur d"Eloquence au College Royal, Secretaire ordinaire de Monseigneur le Duc d"Orleans, & Secretaire perpetuel de l"Academie Royale des Inscriptions et Belles-Lettres. – A Paris (Paris) : Chez Desaint [&] Saillant
T. 14. – 1770. – [2], 512 p.
46560
  Le Beau Histoire du Bas-Empire, en commencant a Constantin le Grand. – Paris
14. – 1770. – 512с.
46561
  Le Beau Charles Histoire du Bas-Empire, en commencant a Constantin le Grand / Par Monsier Le Beau, professeur Emerite, en l"Universite de Paris, Professeur d"Eloquence au College Royal, Secretaire ordinaire de Monseigneur le Duc d"Orleans, & Secretaire perpetuel de l"Academie Royale des Inscriptions et Belles-Lettres. – A Paris (Paris) : Chez Saillant & Nyon; [&] veuve Desaint [&] Nyon
T. 15. – 1773. – 505 p.
46562
  Le Beau Charles Histoire du Bas-Empire, en commencant a Constantin le Grand / Par Monsier Le Beau, professeur Emerite, en l"Universite de Paris, Professeur d"Eloquence au College Royal, Secretaire ordinaire de Monseigneur le Duc d"Orleans, & Secretaire perpetuel de l"Academie Royale des Inscriptions et Belles-Lettres. – A Paris (Paris) : Chez Saillant & Nyon; [&] veuve Desaint [&] Nyon
T. 16. – 1773. – [2], 478 p.
46563
  Le Beau Histoire du Bas-Empire, en commencant a Constantin le Grand. – P.
16. – 1773. – 478с.
46564
  Le Beau Ch. Histoire du Bas-Empire, en commencant a Constantin le Grand / Par monsieur Le Beau. – A Paris (Paris) : Chez Sailant & Nyon ; chez veuve Desaint
T. 17. – 1775. – 604 p.
46565
  Le Beau Ch. Histoire du Bas-Empire, en commencant a Constantin le Grand / Par monsieur Le Beau. – A Paris (Paris) : Chez Saillant & Nyon ; chez veuve Desaint
T. 18. – 1775. – 480 p.
46566
  Le Beau Ch. Histoire du Bas-Empire, en commencant a Constantin le Grand / Par monsieur Le Beau. – A Paris (Paris) : Chez Saillant & Nyon ; chez la veuve Desaint
T. 19. – 1776. – 480 p.
46567
  Le Beau Ch. Histoire du Bas-Empire, en commencant a Constantin le Grand / Par monsieur Le Beau. – A Paris (Paris) : Chez Saillant & Nyon ; chez la veuve Desaint
T. 20. – 1776. – 544 p.
46568
  Le Beau Charles Histoire du Bas-Empire, en commencant a Constantin le Grand / Par Monsier Le Beau, professeur Emerite, en l"Universite de Paris, Professeur d"Eloquence au College Royal, Secretaire ordinaire de Monseigneur le Duc d"Orleans, & Secretaire perpetuel de l"Academie Royale des Inscriptions et Belles-Lettres. – A Paris (Paris) : Chez la veuve Desaint, rue du Foin S. Jacques Nyon l"aine, Libraire... pres l"Imprimeur du Parlement
T. 3. – 1781. – [6], 440 p.
46569
  Le Beau Charles Histoire du Bas-Empire, en commencant a Constantin le Grand / Par Monsier Le Beau, professeur Emerite, en l"Universite de Paris, Professeur d"Eloquence au College Royal, Secretaire ordinaire de Monseigneur le Duc d"Orleans, & Secretaire perpetuel de l"Academie Royale des Inscriptions et Belles-Lettres. – A Paris (Paris) : Chez La veuve Desaint [&] Nyon
T. 4. – 1781. – [2], 474 p.
46570
  Le Beau Histoire du Bas-Empire, en commencant a Constantin le Grand. – P.
4. – 1781. – 474с.
46571
  Le Beau Ch. Histoire du Bas-Empire, en commencant a Constantin le Grand / Par monseur Le Beau. – A Paris (Paris) : Chez la veuve Desaint ; chez Nyon
T. 21. – 1781. – 496 p.
46572
  Le Beau Ch., Ameilhon H. P. Histoire du Bas-Empire, en commencant a Constantin le Grand / Par monsieur Le Beau [...], continuee par H. P. Ameilhon [...]. – A Paris (Paris) : Chez la veuve Desaint ; Chez Nyon
T. 22. – 1781. – 532 p.
46573
  Le Beau Histoire du Bas-Empire, en commencant a Constantin le Grand. – P.
15. – 1783. – 505с.
46574
  Le Beau Ch., Ameilhon H. P. Histoire du Bas-Empire, en commencant a Constantin le Grand / Par monsieur Le Beau [...], continuee par H. P. Ameilhon [...]. – A Paris (Paris) : Chez Desaint ; chez Nyon
T. 23. – 1786. – 540 p.
46575
  Le Beau Ch., Ameilhon H. P. Histoire du Bas-Empire, en commencant a Constantin le Grand / Par monsieur Le Beau [...], continuee par H. P. Ameilhon [...]. – A Paris (Paris) : Chez Crapart, Caille et Ravier
T. 25. – 1803. – X, 535 p.


  Рік видання вказаний також за республіканським літочисленням: "An. IX (1803.)". На передньому форзаці екслібрис: Constantinus Lubomirski
46576
  Le Beau Ch., Ameilhon H. P. Histoire du Bas-Empire, en commencant a Constantin le Grand / Par monsieur Le Beau [...], continuee par H. P. Ameilhon [...]. – A Paris (Paris) : Chez Csapart, Caille et Ravier
T. 26. – 1807. – 582 p.


  На передньому форзаці екслібрис: Constantinus Lubomirski.
46577
  Prevost Antoine Francois Histoire du chevalier Des Grieux et de Manon Lescaut / Prevost Antoine Francois. – M., 1962. – 220с.
46578
   Histoire du ciel, ou l"on recherhe l"jrigine de l" idolatrie, et les meprises de la philosophie, sur la formation des corps celestes & de toute la nature. – P., 1757. – 516с.
46579
  Durand A. Histoire du comite international de la Croix-Rouge. De Sarajevo a Hiroshima / A. Durand. – Geneva : Institut Henry-Dunant, 1978. – 590p.
46580
  Szramkiewicz Romuald Histoire du droit francais de la famille / Szramkiewicz Romuald. – Paris : Dalloz, 1995. – X,143p. – (Connaissance du droit). – ISBN 2-247-01929-3
46581
   Histoire du ministere de G. Ganning; par l"auteur du Precis historique des evenemens qui ont amene la revolution espagnole. – P.
2. – 1828. – 388с.
46582
  Marsolier Histoire du ministere du cardinal Ximenez, archeveque de Tolede, et regent d"Espagne. – A Toulouse (Toulouse) : Chez Guillaume-Louis Colomyez, J. l"Osuёel, M. Fouchac et G. Bely, Marchands Libraires,a la Porterie, 1694. – [24], 448 p.
46583
   Histoire du Moyen Age. – M., 1976. – 734с.
46584
  Charlevoix Pierre Fr. Xavier de Histoire du Paraguay. – A Paris (Paris) : Chez Desaint ; chez David ; Chez Durand
T. 1. – 1757. – 391 p.
46585
  Charlevoix P. P. Fr. Xavier de Histoire du Paraguay. – A Paris (Paris) : Chez Desaint ; chez David ; chez Durand
T. 2. – 1757. – 476 p.
46586
  Charlevoix Pierre Francois-Xavier de Histoire du Paraguay. – A Paris (Paris) : Chez Didot ; chez Giffart ; chez Nyon
T. 4. – 1757. – 415 p.
46587
  Charlevoix P. Pierre Francois-Xavier de Histoire du Paraguay. – A Paris (Paris) : Chez Desaint ; chez David ; chez Durand
T. 5. – 1757. – 463 p.
46588
  Charlevoix Pierre Fr. Xavier de Histoire du Paraguay. – A Paris (Paris) : Chez Desaint ; chez David ; Chez Durand
T. 6. – 1757. – 391 p.
46589
   Histoire du parti communiste (bolchevik) de L"U.R.S.S. : precis redige par une commission du Comite central du P.C.(b) de L"U.R.S.S. – Moscou : Edition en langues etrangeres, 1939. – 347 p.
46590
   Histoire du parti communiste (bolchevik) de L"U.R.S.S. : precis redige par une commission du Comite central du P.C.(b) de L"U.R.S.S. – Moscou : Edition en langues etrangeres, 1947. – 435 p.
46591
  Moreaux Gerard Histoire du Protestantisme a Tournai jusqu"a la veille de la Revolution des Pays-Bas / Moreaux Gerard. – Paris, 1962. – 426с.
46592
  Pignarre Robert Histoire du theatre / Pignarre Robert. – 9e ed. – Paris, 1971. – 126с.
46593
  Michelet J. Histoire du XIX siecle. Directoire. Origine des Bonaparte / J. Michelet. – Paris, 1872. – 443с.
46594
  Pirenne Henri Histoire economique de l"occident medieval / Pirenne Henri. – Bruges, 1951. – 668с.
46595
  Anselme Histoire genealogique et chronologique de la Maison Royale de France / Par le P. Anselme, Augustin Dechausse; continuee par M. du Fourny. [Edition nouvelle] revue, corrigee & augmentee par les soins du P. Ange & du P. Simplicien, Augustins Dechaussez. – 3me ed. – A Paris (Paris) : Par la Compagnie des Libraires
T. 1. – 1726


  Титульний аркуш пошкоджено. На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная ...
46596
   Histoire genealogique et chronologique de la Maison Royale de France / Par le P. Anselme, Augustin Dechausse; continuee par M. du Fourny. [Edition nouvelle] revue, corrigee & augmentee par les soins du P. Ange & du P. Simplicien, Augustins Dechaussez. – Ed. 3eme. – A Paris (Paris) : Par la Compagnie des Libraires Associez
T. 5. – 1730


  На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университетуего дочерью, графинею Кассинив ...
46597
  Moyriac de Mailla Joseph Anne Marie de Histoire generale de la Chine, ou Annales de cet empire. – A Paris (Paris) : Chez Ph.-D.Pierres [&] Clousier
T. 1. – 1777


  На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини ...
46598
  Moyriac de Mailla Joseph Anne Marie de Histoire generale de la Chine, ou Annales de cet empire : Ouvrage enrichi de figures & de nouv. cartes ge"ographiques de la Chine ancienne & miderne... grave"es pour la 1-re fois / tr. du Tongkien-kang-mou, par Joseph-Anne-Marie de Moyriac de Mailla... pub. par l"abbe" Grosier, et dirige"es par m. Le Roux des Hautesrayes... – A Paris (Paris) : Chez Ph.-D.Pierres [&] Clousier
T. 5. – 1778. – [6}.564 p. : 1 tabl.


  На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини ...
46599
  Moyriac de Mailla Joseph Anne Marie de Histoire generale de la Chine, ou Annales de cet empire. – A Paris (Paris) : Chez Ph.-D.Pierres [&] Clousier
T. 9. – 1779


  На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини ...
46600
  Duport Du Tertre Histoire generale des conjurations, conspirations et revolutions celebres Nouv. ed. – Paris
3. – 1763. – 420с.
46601
  Duport Du Tertre, Desormaux Histoire generale des conjurations, conspirations et revolutions celebres tant anciennes que modernes / Par m. Desormaux. – A Paris : Chez Duchesne
T. 9. – 1760. – 480 p. – На корінці: Histoire des Cojurations, 9


  Дана книга є 9-м томом видання:Duport Du Tertre, Francois-Joachim ; Desormeaux, Joseph-Louis Ripault (Lyon). Histoire [generale] des conjurations, conspirations, et revolutions celebres tant anciennes que modernes ... A Paris : Chez Duchesne, ...
46602
  Tertre Duport du Histoire generale des conjurations, conspirations et revolutions celebres tant anciennes que modernes. – A Paris (Paris) : Chez Duchesne
T. 2. – 1763. – 396 p.
46603
  Lambert Histoire generale, civile, naturelle, politique du gieuse de tous kes peuples de modne, avec des observations, sux les moeurs, les usages, etc. – P.
1. – 1750. – 341-348, 1-34с.
46604
  Lambert Histoire generale, civile, naturelle, politique, et religieuse de tous les peuples de modne, avec des observations sur les moeurs, les coutumes, les usages ect. – Paris
10. – 1750. – (8), 410с.
46605
  Lambert Histoire generale, civile, naturelle, politique, et religieuse de tous les peuples de modne, avec des observations sur les moeurs, les coutumes, les usages ect. – Paris
13. – 1750. – (4), 375с.
46606
  Lambert Histoire generale, civile, naturelle, politique, et religieuse de tous les peuples de modne, avec des observations sur les moeurs, les coutumes, les usages ect. – Paris
14. – 1750. – (7), 396, (4)с.
46607
  Lambert l"Abbe Histoire generale, civile, naturelle, politique, et religieuse de tous les peuples de modne.. – P.
5. – 1750. – 407с.
46608
  Lambert Histoire generale, civile, naturelle, politique, et religieuse de tous les peuples de modne.... – P.
2. – 1750. – 474с.
46609
  Lambert Histoire generale, civile, naturelle, politique, et religieuse de tous les peuples de modne.... – P.
6. – 1750. – 448с.
46610
  Lambert Histoire generale, civile, naturelle, politique, et religieuse de tous les peuples de modne.... – P.
9. – 1750. – (8), 404с.
46611
   Histoire geographie : Initiation economique, 3-e. – Paris : Nathan, 1993. – 352p. : il. – ISBN 2-09-171060-1
46612
  Tarnovski Constantin Histoire illustree de L"URSS / Tarnovski Constantin. – M., 1982. – 175с.
46613
  Loon Gerard van Histoire metallique des XVII Provinces des Pay-Bas depuis l"abdication de Charles-Quint jusqu"a la paix de Bade en MDCCXVI / Traduite du Hollandois de monsieur Gerard van Loon. – A la Haye (Den Haag) : Chez P. Gosse, J. Neaulme [&] P. de Hondt
T. 5. – 1737


  На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею ...
46614
  Zur Lauben, de Histoire militaire des Suisses au service de la France avec les pieces justificatives. – P.
3. – 1751. – 579 (25)с.
46615
  Zur Lauben, de Histoire militaire des Suisses au service de la France, avec les pieces justificatives.... – P.
1. – 1751. – 425, (27)с.
46616
  Zur Lauben, de Histoire militaire des Suisses au service de la France. Avec les pieces justificatives. – Paris
2. – 1751. – 478с.
46617
  Zur-Lauben Histoire militaire des Suisses au service de la France. Avec les pieces justificatives. – Paris
4. – 1751. – 622с.
46618
   Histoire moderne. – M.
2. – 1953. – 218с.
46619
  Rollin Histoire moderne des Chinois, des Japonnais, des Indiens, des Persans, des Turcs, des Russians, etc.. – P.
4. – 1765. – 490с.
46620
  Rollin Histoire moderne des Chinois, des Japonnais, des Indiens, des Persans, des Turcs, des Russians, etc.. – P.
2. – 1771. – 487с.
46621
  Rollin Histoire moderne des Chinois, des Japonnais, des Indiens, des Persans, des Turcs, des Russiens. – Paris
6. – 1758. – 488с.
46622
  Rollin Histoire moderne des Chinois, des Japonnais, des Indiens, des Persans, des Turcs, des Russiens. – Paris
5. – 1766. – 496с.
46623
  Rollin Histoire moderne des Chinois, des Japonnais, des Indiens, des Persans, des Turcs, des Russiens, etc.. – P.
13. – 1767. – 530с.
46624
  Rollin Histoire moderne des Chinois, des Japonnois, des Indiens, des Persanem, des Turks, des Russiens, etc.. – P.
8. – 1760. – 478с.
46625
  Rollin Histoire moderne des Chinois, des Japonnois, des Indiens, des Persans, des Turcs, des Russiens. – P.
11. – 1769. – 515с.
46626
  Rollin Histoire moderne des Chinois, des Japonnois, des Indiens, des Persans, des Turcs, des Russiens. – Paris
18. – 1770. – 471с.
46627
  Rollin Histoire moderne des Chinois, des Japonnois, des Indiens, des Persans, des Turcs, des Russiens, et des Americains. – Paris
19. – 1771. – 478с.
46628
  Rollin Histoire moderne des Chinois, des Japonnois, des Indiens, des Persans, des Turcs, des Russiens, et des Americains. – P.
21. – 1771. – 476с.
46629
  Rolin Histoire moderne des Chinois, des Japonnois, des Indiens, des Persans, des Turcs, des Russiens, et des Americains. – P.
24. – 1771. – 469с.
46630
  Rollin Histoire moderne des Chinois, des Japonnois, des Indiens, des Persans, des Turcs, des Russiens, et des Americains. – Paris
23. – 1773. – 480с.
46631
  Rollin Histoire moderne des Chinois, des Japonnois, des Indiens, des Persans, des Turcs, des Russiens, et des Americains, etc. – Paris
25. – 1774. – 462с.
46632
  Rollin Histoire moderne des Chinois, des Japonnois, des Indiens, des Persans, des Turcs, des Russiens, et des Americains, etc.. – P.
26. – 1774. – 478с.
46633
  Rollin Histoire moderne des Chinois, des Japonnois, des Indiens, des Persans, des Turcs, des Russiens, etc.
14. – 475с.
46634
  Rollin Histoire moderne des Chinois, des Japonnois, des Indiens, des Persans, des Turcs, des Russiens, etc.. – Paris
7. – 1760. – 567с.
46635
  Rollin Histoire moderne des Chinois, des Japonnois, des Indiens, des Persans, des Turcs, des Russiens, etc.. – Paris
9. – 1769. – 612с.
46636
  Rollin Histoire moderne des Chinois, des Japonnois, des Indiens, des Persans, des Turcs, des Russiens, etc.. – Paris
10. – 1769. – 476с.
46637
  Rollin Histoire moderne des Chinois, des Japonnois, des Indiens, des Persans, des Turcs, des Russiens, etc.. – P.
12. – 1769. – 558с.
46638
  Rollin Histoire moderne des Chinois, des Japonnois, des Indiens, des Persans, des Turcs, des Russiens, etc.. – P.
1. – 1771. – 486с.
46639
  Rollin Histoire moderne des Chinois, des Japonnois, des Indiens, des Persans, des Turcs, des Russiens, etc.. – P.
27. – 1776. – 510с.
46640
  Rollin Histoire moderne des Chinois, des Japonnois, des Indiens, des Persans, des Turcs, des Russiens, etc.. – P.
28. – 1776. – 488с.
46641
  Rollin Histoire moderne des Chinois, des Japonnois, des Indiens, des Persans, des Turcs, des Russiens, etc.. – P.
29. – 1778. – 488с.
46642
  Rollin Histoire moderne des Chinois, des Japonnois, des Indiens, des Persans, des Turcs, des Russiens, etc.. – P.
30. – 1788. – 297, 224с.
46643
  Rollin Histoire moderne, des Chinois, des Japonnois, des Indiens, des Persans, des Turcs, des Russiens. – Paris
17. – 1770. – 460с.
46644
  Rollin Histoire moderne, des Chinois, des Japonnois, des Indiens, des Persans, des Turcs, des Russiens, etc.. – P.
16. – 1772. – 461с.
46645
  Rollin Histoire moderne: des Chinois, des Japonnois, des Indians, des Persans.... – P.
20. – 1771. – 468с.
46646
  Buffon Histoire naturelle de Buffon. A laquelle on a joint les observations et les decouvertes des plus celebres naturalistes modernes sur la mineralogie. Histoire naturel le des mineraux. – Paris
2. – 1801. – (4), 327с.
46647
   Histoire naturelle et civile de la Californie, contenant une descrihtion exacte de ce pays, de son Sol, de ses Montagnes.... – P.
2. – 1767. – 375с.
46648
   Histoire naturelle et civile de la Californie, contenant une description exacte de ce pays, de son Sol, de ses montagnes. lecs, rivieres, etc. – Paris
3. – 1767. – VIII, 356с.
46649
  Buchez Histoire parlementaire de la Revolution francaise, ou Journal des Assemblees nationales, depuis 1789 jusqu"en 1815 / Buchez, P.-J.-B, P.-C. Roux. – Paris : Paulin
Tome 25. – 1836. – 474p.
46650
  Buchez Histoire parlementaire de la Revolution francaise, ou Journal des Assemblees nationales, depuis 1789 jusqu`en 1815 / Buchez, P.-J.-B, P.-C. Roux. – Paris : Paulin
Tome 28. – 1836. – 508p.
46651
  Potter Histoire philosophique, politique et critique de christianisme et des eglises chretiennes, depuis Jesus jusqu"au dix-neuvieme siecle / Potter, de. – Paris
2. – 1836. – 567с.
46652
  Potter Histoire philosophique, politique et critique de christianisme et des eglises chretiennes, depuis Jesus jusqu"au dix-neuvieme siecle / Potter, de. – Paris
5. – 1836. – 520с.
46653
  Potter Histoire philosophique, politique et critique du christianisme et des eglises chretiennes, depuis Jesus jusqu"a dix-neuvieme siecle / Potter, de. – Paris
1. – 1836. – 279с.
46654
  Potter Histoire philosophique, politique et critique du christianisme et des eglises chretiennes, depuis Jesus jusqu"au dix-neuvieme siecle / Potter, de. – Paris, 1836. – 482с.
46655
  Potter Histoire philosophique, politique et critique du christianisme et des eglises chretiennes, depuis Jesus jusqu"au dix-neuvieme siecle / Potter, de. – Paris
8. – 1837. – 410с.
46656
  Rousset de Missy Jean Histoire publique et secrete de la cour de Madrid; des l"avenement du roi Philippe V. a la couronne : Avec des considerations sur l"etat present de la monarchie espagnole. – A Cologne (Koln) : Chez Pierre le Sincere, 1719. – 476, [8] p., [5 l.il.] : il. – На корінці: Historie de Madrid


  З портретом на фронтисписі та 4 гравірованими портретами у тексті. Перше видання твору про історію Іспанії у період правління Філіпа V (Філіп Французький, герцог Анжуйський), написаного народженим у Парижі журналістом і істориком Жаном Руссе де Міссі ...
46657
  Thang-Lu"O"NG Histoire resumee du Viet-Nam / Thang-Lu"O"NG. – Hanoi, 1955. – 64с.
46658
  Rollin Histoire Romaine, depuis la fondation de Rome, judqu"a la bataille d"Actium. – P.
8. – 1782. – 453с.
46659
  Schulz, Jean-Louis Histoire Romaine, eclaercie par les medailles, tiree des supplemens allemands pour servir a l"histoire uneverselle des anglois. Contenant l"histoire de Romulus, celle des Consuls, jusqu"a au regne d. – Paris, 1783. – 691с.
46660
   Histoire universelle depuis le commencement du monde juaqu a present. – Paris
7. – 1780. – 538, 136с.
46661
   Histoire universelle depuis le commencement du monde jusqu a present. – Paris
27. – 1780. – 493, 106с.
46662
   Histoire universelle depuis le commencement du monde jusqu a present. – Paris
LIV, XIV. – 1783. – 558с.
46663
   Histoire universelle depuis le commencement du monde jusqu a present. – Paris
XL. – 1784. – (4), 630с.
46664
   Histoire universelle depuis le commencement du monde jusqu a present. – Paris
89, XLIX. – 1786. – 560с.
46665
   Histoire universelle depuis le commencement du monde jusqu a present. – Paris
2. – 1789. – (2), 394, 133с.
46666
   Histoire universelle depuis le commencement du monde jusqu a present. – Paris
125. – 1791. – 604с.
46667
   Histoire universelle depuis le commencement du monde jusqu a present. Composee en anglois.... – Paris, 1788. – 451с.
46668
   Histoire universelle depuis le commencement du monde jusqu"a present / Composee en anglois par une societe de Gens de Lettres. Nouvellement traduite en francois par une societe de Gens de Lettres. – A Paris (Paris) : Chez Moutard
T. 28. – 1781. – [4], 560 p.


  На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини ...
46669
   Histoire universelle depuis le commencement du monde jusqu"a present. – Paris
37. – 1783. – 470с.
46670
   Histoire universelle depuis le commencement du monde jusqu"a present composee en anglois par une Societe de Gens de Lettres. Nouvellement traduite en Francois.... – Paris
94, 54. – 1786. – 600с.
46671
   Histoire universelle depuis le commencement du monde jusqu"a present, composee en anglois par une Societe de Gens de Lettres. – Paris
76, 46. – 1785. – 642с.
46672
   Histoire universelle depuis le commencement du monde jusqu"a present, composee en Anglois par une Societe de Gens de Lettres. Nouvellement traduite en Francois. – Paris
42, 2. – 1782. – 560с.
46673
   Histoire universelle depuis le commencement du monde, jusqua present. – Paris
112. – 1788. – 512с.
46674
   Histoire universelle, depuis le commencement du monde juqu"a present, composee en anglois.... – P.
63, 23. – 1784. – 575с.
46675
   Histoire universelle, depuis le commencement du monde jusqu a present. – Paris
28. – 1780. – 540, 32с.
46676
   Histoire universelle, depuis le commencement du monde jusqu a present. – Paris
64, 24. – 1784. – 618с.
46677
   Histoire universelle, depuis le commencement du monde jusqu a present. – Paris
67, 27. – 1784. – 562с.
46678
   Histoire universelle, depuis le commencement du monde jusqu a present, composee en Anglois par une Societe de Gens de Lettres. – Paris
110, 80. – 1788. – 554с.
46679
   Histoire universelle, depuis le commencement du monde jusqu"a present. – A Paris (Paris) : Chez Moutard
T. 5. – 1779. – 290, 191, 15 p.
46680
   Histoire universelle, depuis le commencement du monde jusqu"a present. – Paris
9. – 1780. – 550, 123с.
46681
   Histoire universelle, depuis le commencement du monde jusqu"a present. – Paris
45, 5. – 1782. – 552с.
46682
   Histoire universelle, depuis le commencement du monde jusqu"a present. – Paris
49, 9. – 1782. – 535с.
46683
   Histoire universelle, depuis le commencement du monde jusqu"a present. – Paris
38. – 1783. – 483с.
46684
   Histoire universelle, depuis le commencement du monde jusqu"a present. – P.
32. – 1784. – 715с.
46685
   Histoire universelle, depuis le commencement du monde jusqu"a present. – Paris
51. – 1786. – 571с.
46686
   Histoire universelle, depuis le commencement du monde jusqu"a present. – Paris, 1787. – 303с.
46687
   Histoire universelle, depuis le commencement du monde jusqu"a present. – Paris
106. – 1787. – 328, 198с.
46688
   Histoire universelle, depuis le commencement du monde jusqu"a present. – Paris
107, 67. – 1788. – 544с.
46689
   Histoire Universelle, depuis le commencement du monde jusqu"a present. – P.
29. – 1784. – 505с.
46690
   Histoire universelle, depuis le commencement du monde jusqu"a present composee en anglois par une societe de gens de lettres. – P.
3. – 1779. – 390, 192с.
46691
   Histoire universelle, depuis le commencement du monde jusqu"a present composee en anglois par une Societe de Gens de Lettres. – Paris
66, 26. – 1784. – 578с.
46692
   Histoire universelle, depuis le commencement du monde jusqu"a present composee en anglois par une Societe de Gens de Lettres. – Paris
83, 43. – 1786. – 616с.
46693
   Histoire universelle, depuis le commencement du monde jusqu"a present composee en anglois par une Societe de Gens de Lettres. Nouvellement traduit en Francois.... – Paris
46, 6. – 1782. – 560с.
46694
   Histoire universelle, depuis le commencement du monde jusqu"a present composee en anglois par une Societe de Gens de Lettres. Nouvellement traduite en Francois. – P.
118, 88. – 1788. – 546с.
46695
   Histoire universelle, depuis le commencement du monde jusqu"a present composee en anglois par une Societe de gens de lettres. Nouvellement traduite en francois par une Societe de gens de lettres, en. – P.
27. – 1781. – 588с.
46696
   Histoire universelle, depuis le commencement du monde jusqu"a present composee en anglois par une Societe de Gens de Lettres. Nouvellement traduite en francois.... – Paris
53, 13. – 1783. – 528с.
46697
   Histoire universelle, depuis le commencement du monde jusqu"a present composee en anglois par une Societe de Gens de Lettres. Nouvellement traduite en francois.... – Paris
87, 47. – 1786. – 524с.
46698
   Histoire universelle, depuis le commencement du monde jusqu"a present, composee en Anglois par und Societe de Gens de lettres, Nouvellement traduit en Francois.... – P.
13. – 1780. – 484, 100с.
46699
   Histoire universelle, depuis le commencement du monde jusqu"a present, composee en anglois par une Soc. de Gens de Lettres. – P.
55. – 1787. – 559с.
46700
   Histoire universelle, depuis le commencement du monde jusqu"a present, composee en anglois par une Societe de Gens de Lettres. – Paris
52, 12. – 1783. – 598с.
46701
   Histoire universelle, depuis le commencement du monde jusqu"a present, composee en anglois par une Societe de Gens de Lettres. – P.
77, 37. – 1785. – 548с.
46702
   Histoire Universelle, depuis le commencement du monde jusqu"a present, composee en anglois par une Societe de gens de lettres. – P.
23. – 1781. – 420, 37с.
46703
   Histoire Universelle, depuis le commencement du monde jusqu"a present, composee en anglois par une Societe de Gens de Lettres, Nouvellement traduite en Francois par une Soc. de Gens de Lettres...His. – P.
33. – 1785. – 716с.
46704
   Histoire universelle, depuis le commencement du monde jusqu"a present, composee en anglois par une Societe de Gens de Lettres. Histoire moderne. – Paris
31. – 1784. – 735с.
46705
   Histoire Universelle, depuis le commencement du monde jusqu"a present, composee en anglois par une Societe de Gens de lettres. Nouvellement traduite en Francois... – P.
34. – 1785. – 220, 176с.
46706
   Histoire universelle, depuis le commencement du monde jusqu"a present, composee en anglois par une Societe de gens de lettres. Nouvellement traduite en francois.... – Paris
1. – 1779. – 516, 120с.
46707
   Histoire universelle, depuis le commencement du monde jusqu"a present, composee en Anglois par une Societe de Gens de Lettres. Nouvellement traduite en Francois.... – Paris
93, 53. – 1786. – 551с.
46708
   Histoire universelle, depuis le commencement du monde jusqu"a present, composee en anglois par une Societe de Gens de Lettres... Nouvellement traduites en Francois.... – Paris
86, 46. – 1786. – 566с.
46709
   Histoire universelle, depuis le commencement du monde jusqu"a present: Composee en anglois par une Soc. de Gens de Lettres. – P.
86, 56. – 1787. – 678с.
46710
   Histoire universelle, depuis le commencement du monde jusqu"a present: composee en anglois par une Societe de Gens de lettres. – P.
75. – 1788. – 560с.
46711
   Histoire universelle, depuis le commencement du monde jusqu"a present: composee en anglois par une Societe de Gens de Lettres. – Paris
10. – 1779. – 490, 58с.
46712
   Histoire universelle, depuis le commencement du monde jusqu"a present; composee en anglois par une Societe de Gens de lettres. – P.
79. – 1788. – 558с.
46713
   Histoire universelle, depuis le commencement du monde jusqu"a present; composee en Anglois par une Societe de Gens de Lettres. – P.
63. – 1787. – 612с.
46714
   Histoire universelle, depuis le commencement du monde jusqu"a present; composee en anglois par une Societe de Gens de Lettres, Nouvell. – P.
42. – 1785. – 535с.
46715
   Histoire universelle, depuis le commencement du monde jusqua present : Histoire moderne. – A Paris (Paris) : Chez Moutard
T. 3. – 1782. – 560 p.
46716
   Histoire universelle, depuis le commencement du monde jusqua present : Histoire moderne. – A Paris (Paris) : Chez Moutard, Imprimeur-Libraire de la Reine
T. 15. – 1783. – 568 p.
46717
   Histoire universelle, depuis le commencement du monde jusqua present : Histoire moderne. – A Paris (Paris) : Chez Moutard, Imprimeur-Libraire de la Reine
T. 25. – 1784
46718
   Histoire universelle, depuis le commencement du monde jusqua present : Histoire moderne. – A Paris (Paris) : Chez Moutard
T. 58. – 1787
46719
   Histoire universelle, depuis le commencement du monde jusqua present : Composee en anglois par une Societe de Gens de Lettres, Nouvellement traduite en francois ; Histoire moderne. – A Paris (Paris) : Chez Moutard
T. 73. – 1788. – 594 p.
46720
   Histoire universelle, depuis le commencement du monde jusqua present composee en anglois par une Societe de Gens de Lettres. Nouvellement traduite en Francois... Histoire moderne. – Paris
88, 58. – 1786. – 560с.
46721
   Histoire universelle, depuis le commencement du monde jusqua present, composee en anglois par une Societe de Gens de Lettres, Nouvellement traduite en francois. Histoire moderne. – Paris
16. – 1783. – 567с.
46722
   Histoire universelle, depuis le commencement du monde, jusqu"a present. – P.
92, 52. – 1786. – 530с.
46723
  Turpin Histoire universelle, imitee de l"anglois. – P.
2. – 1772. – 480с.
46724
  Turpin Histoire universelle, imitee de l"anglois par M.Turpin. – Paris
1. – 1772. – 444с.
46725
  Turpin Histoire universelle, imitee de l"anglois par Turpin. – P.
3. – 1772. – 471с.
46726
  Turpin Histoire universelle, imitee de l"anglois par Turpin. – P.
4. – 1772. – 474с.
46727
   Histoire universelle, supplemens de l"histoire ancienne, tires des editions Allemandes. – P.
35. – 1782. – 562, (14)с.
46728
   Histoire universelle. Supplemens de l"Histoire ancienne. – Paris
34. – 1782. – 543с.
46729
   Histoire universelle. Supplemens de l"histoire ancienne, tires des nouvelles editions angloises. – Paris
33. – 1781. – 345, 205с.
46730
  Agulhon Maurice Histoire vagabonde. / Agulhon Maurice. – Paris, 1988. – 318с.
46731
   Histoire, geographie en 4-e / Francois Josette, Chadefaud Catherine, Daudel Christian, Hyams Daniele. – Paris : Nouvelle collection Fernand Nathan, 1983. – 295p. : il. – ISBN 2-09-173515-9
46732
   Histoire.Geographie : 6e; Programme 1996. – Paris : Nathan, 1996. – 288 c. – ISBN 2-09-171490-9
46733
   Histoire.Geographie. : initiation economique: classe de 3e. – Paris : Hatier, 1993. – 352 c. – ISBN 2.218.04245.-2
46734
  O"Monroy Richard Histoires cranes / O"Monroy Richard. – 3-me ed. – Paris, 1893. – 312с.
46735
  Demaison A. Histoires de betes qu on appelle sauvages. / A. Demaison. – M., 1959. – 104с.
46736
   Histoires de bibliotheques. – Paris, 1992. – 123с. – ISBN 2-907220-07-1
46737
  Bonte Pierre Histoires de mon village / Bonte Pierre. – Paris, 1985. – 222с.
46738
  Demaison A. Histoires des betes qu`on... / A. Demaison. – Изд. 3-е. – M., 1965. – 96с.
46739
  Demaison A. Histoires des betes, qu`on appelle sauvages. / A. Demaison. – M., 1963. – 96с.
46740
   Histoires pour rire. – М., 1957. – 88с.
46741
   Histoires pour rire. – М., 1957. – 88с.
46742
  Richy Pierre Histoires Silenciueses (6 mimodrames) / Richy Pierre. – Paris, 1976. – 55с.
46743
  Anguelevitch A.E. Histoires sportives. / A.E. Anguelevitch. – M., 1982. – 125с.
46744
  Pilat M. Histological researches into the action of insecticides on the intestinal tube of insects / M. Pilat. – London ; Ilford : Sousth Essex recorderd, 1935. – p. 165-172 : 4 plates. – Reprinted from the "The Bulletin of enthomological research", Vol. 26, Part 2, 1935
46745
  Korotneff A. Histologische Beobachtungen uber die Mitochondrien, sowie die Struktur und Entwicklung der Muskelfasern einiger Wirbellosen / A. Korotneff. – Leipzig : Wilhelm Engelmann, 1910. – S. 406-421
46746
  Tasca Constantin Histopatologia Tiroidei = Гистопатология зобной железы / Tasca Constantin. – Bucuresti : Editura Academiei Republicii Socialiste Romania, 1978. – 157S.
46747
  Фирсова Н.М. Historia / Н.М. Фирсова. – М, 1970. – 150с.
46748
  Szczesniak Andrzej Leszek Historia 1795-1914 : O niepodlegla:Podrec.dla klasy 7 / Szczesniak Andrzej Leszek. – Warzawa : Bellona, 1997. – 348 s. – ISBN 8311087083
46749
  Szczesniak Andrzej Leszek Historia 1815-1939 : Dzieje nowozytne i najnowsze:Podrec. dla skol sred. / Szczesniak Andrzej Leszek. – Warzawa : Bellona, 1997. – 616 s. – ISBN 8311086974
46750
  Szczesniak Andrzej Leszek Historia 1914-1989 : Polska i swiat naszego wieku: Podrec. dla klasy 8 / Szczesniak Andrzej Leszek. – Warzawa : Bellona, 1997. – 397 s. – ISBN 8311083126
46751
  Vila-Matas Enrique Historia abreviada de la literatura portatil / Vila-Matas Enrique, 1985
46752
  Broniewski Tadeusz Historia architektury w zarysie / Broniewski Tadeusz. – Wroclaw, 1959. – 570 s.
46753
   Historia archiwum Uniwersytetu Jagiellonskiego. – Krakow, 1965. – 159с.
46754
  Herodian Historia Cesarstwa Rzymskiego / Herodian. – Wroclaw-Warszawa-Krakow, 1963. – 154с.
46755
  Amador Historia critica de la literatura espanola / Jose Amador de Los Rios. – Ed. facsimil. – Madrid : Gredos. – (Biblioteca romanica hispanica : IX. facsimiles / dirigida por Damaso Alonso)
T. 1. – 1969. – CVI, 526, [1] p. – Вих. дан. ориг.: Madrid, 1861
46756
  Amador Historia critica de la literatura espanola / Jose Amador de Los Rios. – Ed. facsimil. – Madrid : Gredos. – (Biblioteca romanica hispanica : IX. facsimiles / dirigida por Damaso Alonso)
T. 2. – 1969. – VIII, 645 p. – Вих. дан. ориг.: Madrid, 1862
46757
  Amador Historia critica de la literatura espanola / Jose Amador de Los Rios. – Ed. facsimil. – Madrid : Gredos. – (Biblioteca romanica hispanica : IX. facsimiles / dirigida por Damaso Alonso)
T. 3. – 1969. – VIII, 703 p. – Вих. дан. ориг.: Madrid, 1863
46758
  Amador Historia critica de la literatura espanola / Jose Amador de Los Rios. – Ed. facsimil. – Madrid : Gredos. – (Biblioteca romanica hispanica : IX. facsimiles / dirigida por Damaso Alonso)
T. 4. – 1969. – VIII, 627 p. – Вих. дан. ориг.: Madrid, 1863
46759
  Amador Historia critica de la literatura espanola / Jose Amador de Los Rios. – Ed. facsimil. – Madrid : Gredos. – (Biblioteca romanica hispanica : IX. facsimiles / dirigida por Damaso Alonso)
T. 5. – 1969. – VIII, 504 p. – Вих. дан. ориг.: Madrid, 1864
46760
  Amador Historia critica de la literatura espanola / Jose Amador de Los Rios. – Ed. facsimil. – Madrid : Gredos. – (Biblioteca romanica hispanica : IX. facsimiles / dirigida por Damaso Alonso)
T. 6. – 1969. – 602 [1] p. – Вих. дан. ориг.: Madrid, 1865
46761
  Amador Historia critica de la literatura espanola / Jose Amador de Los Rios. – Ed. facsimil. – Madrid : Gredos. – (Biblioteca romanica hispanica : IX. facsimiles / dirigida por Damaso Alonso)
T. 7. – 1969. – VIII, 595, [15] p. – Вих. дан. ориг.: Madrid, 1865
46762
  Abellan J.L. Historia critica del pensamiento espanol / Jose Luis Abellan. – Madrid : Espasa-Calpe. – ISBN 84-239-6411-6 (T. 4) ; 84-239-6407-8
T. 4 : Liberalismo y romanticismo (1808-1874). – 1984. – 723, [12] p. : il. – Бібліогр. в кінці ч. та в підрядк. прим.
46763
  Abellan J.L. Historia critica del pensamiento espanol / Jose Luis Abellan. – 2-a ed. – Madrid : Espasa-Calpe. – ISBN 84-239-6409-4 (T. 2) ; 84-239-6407-8
T. 2 : La edad de oro. – 1986. – 698, [22] p., [1] арк. мапа, склад. навпіл. – Бібліогр. в кінці ч. та в підрядк. прим.
46764
  Abellan J.L. Historia critica del pensamiento espanol / Jose Luis Abellan. – 2-a ed. – Madrid : Espasa-Calpe. – ISBN 84-239-6408-6 (T. 1) ; 84-239-6407-8
T. 1 : Metodologia e introduccion historica. – 1988. – 446, [20] p. : il. – Бібліогр. в кінці ч. та в підрядк. прим.
46765
  Abellan J.L. Historia critica del pensamiento espanol / Jose Luis Abellan. – 2-a ed. – Madrid : Espasa-Calpe. – ISBN 84-239-6410-8 (T. 3) ; 84-239-6407-8
T. 3 : Del barroco a la ilustracion (siglos XVII y XVIII). – 1988. – 918, [16] p. : il. – Бібліогр. в кінці ч. та в підрядк. прим.
46766
  Abellan J.L. Historia critica del pensamiento espanol / Jose Luis Abellan. – Madrid : Espasa-Calpe. – ISBN 84-239-6413-2 (T. 5/2) ; 84-239-6407-8
T. 5 (2) : La crisis contemporanea. 2: b) Fin de siglo, modernismo generacion del 98 (1898-1913). – 1989. – 370, [12] p. – Бібліогр. в кінці ч. та в підрядк. прим.
46767
  Abellan J.L. Historia critica del pensamiento espanol / Jose Luis Abellan. – Madrid : Espasa-Calpe. – ISBN 84-239-6412-4 (T. 5/1) ; 84-239-6407-8
T. 5 (1) : La crisis contemporanea (1875-1936). – 1989. – 599, [16] p. – Бібліогр. в кінці ч. та в підрядк. прим.
46768
  Abellan J.L. Historia critica del pensamiento espanol / Jose Luis Abellan. – Madrid : Espasa-Calpe. – ISBN 84-239-6414-0 (T. 5/3) ; 84-239-6407-8
T. 5 (3) : La crisis contemporanea. 3: c) De la gran guerra a la guerra civill espanola (1914-1939). – 1991. – 452, [12] p. – Бібліогр. в кінці ч. та в підрядк. прим.
46769
   Historia da Grande Revolucao Socialista de Octubro. – M., 1977. – 671с.
46770
   Historia da Sociologia (sec. 19 e principios do sec. 20). – Moscovo, 1990. – 381с.
46771
   Historia de Cuba. – 2 ed. – La Habana, 1968. – 626с.
46772
  Aguirre Sergio Historia de Cuba. / Aguirre Sergio. – La Habana
1. – 1966. – 228с.
46773
   Historia de Espana dirigida por Miguel Artola. – Madrid : Alianza Editorial. – ISBN 84-206-9569-6
T. 4 : El siglo de las luces/Anes Gonzalo. – 1994
46774
  Halasz Zoltan Historia de Hungria. / Halasz Zoltan. – Budapest, 1975. – 321с.
46775
  Badia Gilbert Historia de la Alemania contemporanea. / Badia Gilbert. – La Habana
1. – 1966. – 388с.
46776
  Mishulin A.V. Historia de la antiguedad / A.V. Mishulin. – La Habana, 1962. – 288с.
46777
  Goospeed T.H. Historia de la botanica / T.H. Goospeed. – Buenos Aires, 1943. – p. 103
46778
  Kosminsky E.A. Historia de la edad media / E.A. Kosminsky. – La Habana, 1962. – 391с.
46779
  Borges Jorge Luis Historia de la eternidad / Borges Jorge Luis. – Madrid, 1994. – 159 с.
46780
   Historia de la filosofia. 1. Historia de la filosofia premarxista. – M.
1. – 1978. – 510с.
46781
   Historia de la filosofia. 2. Historia de la filosofia marxista-leninista y su lucha contra la filosofia burguesa. – M.
2. – 1978. – 454с.
46782
   Historia de la Gran Revolucion Socialista de Octubre. – M., 1967. – 526с.
46783
  Grigulevich I. Historia de la inquisicion / I. Grigulevich. – M., 1980. – 413с.
46784
  Litvinenko E.V. Historia de la lengua espaniola / E.V. Litvinenko. – Киев, 1973. – 164с.
46785
  Gonzalez Prendes M.a. Historia de la Lepra en Cuba / Prendes M.a. Gonzalez. – Habana, 1963. – 415p.
46786
  Espadaler Anton Historia de la literatura catalana / Espadaler Anton. – Barcelona, 1993
46787
  Alborg J.L. Historia de la literatura espanola / Juan Luis Alborg. – 2-a ed. ampl. – Madrid : Gredos. – ISBN 84-249-3126-2 (T. 1) ; 84-249-1483-X
T. 1 : Edad media y renacimiento. – 1992. – 1082 p. – Primera ed.: 1966. – Бібліогр. в підрядк. прим.
46788
  Alborg J.L. Historia de la literatura espanola / Juan Luis Alborg. – Madrid : Gredos. – ISBN 84-249-3146-7 (T. 4) ; 84-249-1483-X
T. 4 : El romanticismo. – 1992. – 934 p. – Бібліогр. в підрядк. прим.
46789
  Alborg J.L. Historia de la literatura espanola / Juan Luis Alborg. – 2-a ed. – Madrid : Gredos. – ISBN 84-249-3128-9 (T. 2) ; 84-249-1483-X
T. 2 : Epoca barroca. – 1993. – 995 p. – Con indice de nombres y obras. – Бібліогр. в підрядк. прим.
46790
  Alborg J.L. Historia de la literatura espanola / Juan Luis Alborg. – 2-a ed. – Madrid : Gredos. – ISBN 84-249-3130-0 (T. 3) ; 84-249-1483-X
T. 3 : Siglo XVIII. – 1993. – 979 p. – Бібліогр. в підрядк. прим.
46791
  Del Rio Angel Historia de la literatura Espanola by Angel Del Rio. / Del Rio Angel. – Habana
1. – 1968. – 388с.
46792
  Lazo Raimundo Historia de la literatura hispano-americana. 2. El siglo XIX (1780-1914) / Lazo Raimundo. – La Habana
2. – 1974. – 457с.
46793
  Anderson Imbert Historia de la literatura hispanoamericana. / Anderson Imbert, Enrique. – La Habana
2. – 1966. – 426с.
46794
  Lazo Raimundo Historia de la literatura hispanoamericana. 1. El Periodo colonial (1492-1780) / Lazo Raimundo. – La Habana
1. – 1974. – 450с.
46795
  Amat Carlos Gymez Historia de la musica / Amat Carlos Gymez. – Madrid : Alianza musica
5. Siglo XIX. – 1988. – 352 p.
46796
  Fernandez Historia de la musica espanola : Desde los oriґgenes hasta el "ars nova" / Fernandez, de la Cuesta Ismael; Direccion de Pablo Loґpez de Osaba. – Madrid : Alianza
V.1. – 1988
46797
  Rubio S. Historia de la musica espanola / S. Rubio. – Madrid : Alianza Editorial. – ISBN 84-206-8502-X
T. 2 : Desde el "ars nova" hasta 1600. – 1988
46798
  Lopez-Calo Historia de la musica espanola / Lopez-Calo. – Madrid : Alianza Editorial
T. 3 : Siglo XVII. – 1988
46799
  Criville Historia de la musica espanola / Criville, Bargallo J. i. – Madrid : Alianza Editorial. – ISBN 84-206-8507-0
T. 7 : El folklore musical. – 1988
46800
  Tomaґs Marco ; Pedro Loґpez de Osaba Historia de la musica espanola / Marco ; Pedro Loґpez de Osaba Tomaґs. – Madrid : Alianza Editorial
6, Siglo XX. – 1995
46801
   Historia de la politica exterior de la URSS. – M., 1974. – 575с.
46802
  Franco Jose Historia de la revolucion de Haiti / Franco Jose. – La Habana, 1966. – 308с.
46803
  Lelchuk V. a.o. Historia de la Sociedad Sovietica / V. a.o. Lelchuk. – M., 1972. – 429с.
46804
  Kukushkin Yu. Historia de la URSS. Breve esbozo la edification de lasociedad socialista. / Yu. Kukushkin. – M., 1982. – 279с.
46805
   Historia de las relaciones internacionales de Mexico, 1821-2010 / coordinacion gen. Mercedes de Vega. – Mexico : Secretaria de Relaciones Exteriores ; Direccion General del Acervo Historico Diplomatico. – ISBN 978-607-446-026-1
Vol. 1 : America del Norte / Octavio Herrera y Arturo Santa Cruz. – 2011. – 554, [1] p. : ill., tab. – Бібліогр.: с. 497-548 та в підрядк. прим.
46806
   Historia de las relaciones internacionales de Mexico, 1821-2010 / coordinacion gen. Mercedes de Vega. – Mexico : Secretaria de Relaciones Exteriores ; Direccion General del Acervo Historico Diplomatico. – ISBN 978-607-446-025-4
Vol. 2 : Centroamerica / Manuel Angel Castillo, Monica Toussaint y Mario Vazquez Olivera. – 2011. – 330, [2] p. : ill., tab. – Бібліогр.: с. 287-320 та в підрядк. прим.
46807
   Historia de las relaciones internacionales de Mexico, 1821-2010 / coordinacion gen. Mercedes de Vega. – Mexico : Secretaria de Relaciones Exteriores ; Direccion General del Acervo Historico Diplomatico. – ISBN 978-607-446-027-8
Vol. 3 : Caribe / Rafael Rojas y Ana Covarrubias. – 2011. – 322, [2] p. : ill., tab. – Бібліогр.: с. 295-314 та в підрядк. прим.
46808
   Historia de las relaciones internacionales de Mexico, 1821-2010 / coordinacion gen. Mercedes de Vega. – Mexico : Secretaria de Relaciones Exteriores ; Direccion General del Acervo Historico Diplomatico. – ISBN 978-607-446-028-5
Vol. 4 : America del Sur / Guillermo Palacios con la colaboracion de Ana Covarrubias. – 2011. – 404, [2] p. : tab. – Бібліогр.: с. 389-401 та в підрядк. прим.
46809
   Historia de las relaciones internacionales de Mexico, 1821-2010 / coordinacion gen. Mercedes de Vega. – Mexico : Secretaria de Relaciones Exteriores ; Direccion General del Acervo Historico Diplomatico. – ISBN 978-607-446-029-2
Vol. 5 : Europa / Antonia Pi-Suner, Paolo Riguzzi y Lorena Ruano. – 2011. – 540, [3] p. : ill., tab. – Бібліогр.: с. 481-527 та в підрядк. прим.
46810
   Historia de las relaciones internacionales de Mexico, 1821-2010 / coordinacion gen. Mercedes de Vega. – Mexico : Secretaria de Relaciones Exteriores ; Direccion General del Acervo Historico Diplomatico. – ISBN 978-607-446-030-8
Vol. 6 : Asia / Francisko Javier Haro, Jose Luis Leon y Juan Jose Ramirez. – 2011. – 541, [1] p. : ill., tab. – Бібліогр.: с. 519-537 та в підрядк. прим.
46811
   Historia de las relaciones internacionales de Mexico, 1821-2010 / coordinacion gen. Mercedes de Vega. – Mexico : Secretaria de Relaciones Exteriores ; Direccion General del Acervo Historico Diplomatico. – ISBN 978-607-446-031-5
Vol. 7 : Africa y Medio Oriente / Hilda Varela e Indira Iasel Sanchez. – 2011. – 331, [2] p. : ill., tab. – Бібліогр.: с. 287-325 та в підрядк. прим.
46812
  Tokarev S.A. Historia de las religiones / S.A. Tokarev. – La Habana, 1975. – 593 с.
46813
  Ayarra Jarne Jose Enrique Historia de los grandes organos de coro de la Catedral de Sevilla / Ayarra Jarne Jose Enrique; Direccion general de bellas artes; Ministerio de educacion y ciencia; Publicacion del patronato Nacional de museos. – Madrid, 1974. – 188p. : il. – ISBN 84-369-0325-0
46814
  Chaplin C. Historia de mi vida. (My autobiography) / C. Chaplin, 1967. – 476с.
46815
  Kovaliov S.I. Historia de Roma / S.I. Kovaliov. – Habana
1. – 1968. – 401с.
46816
  Azua F. de Historia de un idiota contada por el mismo / F. de Azua. – Madrid : Espasa Calpe, 1993
46817
  Buero Antonio Historia de una escalera. Las meninas / Buero Antonio. – Madrid, 1987. – 231 с.
46818
  Aldecoa J.R. Historia de una maestra / J.R. Aldecoa. – Madrid : Alianza editorial, 1995. – ISBN 84-339-1797-8
46819
  Ortiz Fernando Historia de una pelea cubana contra contra los demonios / Ortiz Fernando. – La Habana, 1975. – 626с.
46820
  Ramirez Necochea Hernan Historia del Imperializmo en Chile / Ramirez Necochea Hernan. – La Habana, 1966. – 355с.
46821
  Thiebaut Carlos Historia Del Nombrar: Dos Episodios De La Subjetividad Moderna / Thiebaut Carlos. – Madrid, : Visor, 1990
46822
  Ruiz Ramon Historia del teatro espanol siglo XX / Ruiz Ramon. – Madrid : Catedra, 1995. – ISBN 84-376-0049-9
46823
  Benet Historia del virtuoso caballero Tirant lo Blanc / Benet, Jornet J.M. i. – Madrid, 1990
46824
  Birago, D. Gio Battista Historia delle rivolutioni del regno di Portogallo, per le quali la Corona e stata transferita dal Re di Castiglia al Duca di Braganza, Giovanni IV / Composta dal D. Gio. Battista Birago. – [Geneva] : Presso Stef. Gamoneto, 1646. – [16], 681, [27] p. – На корінці: Hist. di Portogallo


  На тит. арк. видавнича марка Альдінів; На сторінці перед тит.арк. та на тит. арк. маргіналії
46825
  Limanowski B. Historia demokracji polskiej w epoce porozbiorowej / B. Limanowski. – Warszawa
1. – 1957. – 416с.
46826
  Limanowski B. Historia demokracji polskiej w epoce porozbiorowej / B. Limanowski. – Warszawa
2. – 1957. – 416с.
46827
  Galeazzo Gualdo Priorato Historia di Leopolde cesare, continente le cose piu memorabili successe in Europa, dal 1656 sino al 1670. Descritta dal co: Galeazzo Gualdo Priorato. – Vienna, 1670. – (10), 760, 36 p.


  Gualdo Priorato, Galeazzo (1606-1678). Historia di Leopoldo cesare, continente le cose piu memorabili successe in Europa, dal 1656. sino al 1670. Descritta dal co: Galeazzo Gualdo Priorato... P. 1-3. - Vienna d"Austria [Wien] : appresso Gio. Battista ...
46828
  Maneli Mieczyslaw Historia doktryn polityczno-prawnych / Maneli Mieczyslaw. – Warszawa
1. – 1967. – 212с.
46829
  Maneli Mieczyslaw Historia doktryn polityczno-prawnych Starozytnosc / Maneli Mieczyslaw. – Warszawa, 1961. – 328с.
46830
  Maneli Mieczyslaw Historia doktryn polityczno-prawnych XIX wieku / Maneli Mieczyslaw. – Warszawa
1. – 1964. – 244с.
46831
  Olszewski H. Historia doktryn politycznych i prawnych. Doktryny epoki feudalizmu i kapitalizmu / H. Olszewski. – Wyd. 2. – Poznan, 1967. – 420с.
46832
  Grzybowski Konstanty Historia doktryn politycznych i prawnych. Od panstwa niewolniczego do rewolucyj burzuazyjnych / Grzybowski Konstanty. – Wyd. 2. – Warszawa, 1968. – 476с.
46833
   Historia drugiej wojny swiatowej 1939-1945. 2. W przededniu wojny. – Warszawa
2. – 1977. – 620с.
46834
   Historia dyplomacji 1871-1914. – Warszawa
2. – 1973. – 810с.
46835
   Historia dyplomacji do 1871 r.. – Warszawa
1. – 1973. – 918с.
46836
   Historia e letersise shqipe. – Tirane
2. – 1959. – 672с.
46837
   Historia e letersise shqipe ne 3 vellime. – Tirane
1. – 1959. – 376с.
46838
   Historia e popullit Maqedonas. – Skopje, 1983. – 387с.
46839
   Historia e shqiperise vellim i pare. – Tirane, 1959. – 544с.
46840
  Tatarkiewicz Wladyslaw Historia estetyki. 1. Estetyka starozytna / Tatarkiewicz Wladyslaw. – Wroclaw-Krakow
1. – 1960. – 410с.
46841
  Tatarkiewicz Wladyslaw Historia estetyki. 2. Estetyka sredniowieczna / Tatarkiewicz Wladyslaw. – Wroclaw-Krakow
2. – 1960. – 364с.
46842
   Historia filmu polskiego. 3. 1939-1956. – Warszawa
3. – 1974. – 534с.
46843
   Historia filozofii sredniowiecznej. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979. – 554s.
46844
  Tatarkiewicz Wladyslaw Historia filozofii. 1. Filozofia starozytna i sredniowieczna / Tatarkiewicz Wladyslaw. – Warszawa
Tom 1. – 1978. – 387с.
46845
  Tatarkiewicz Wladyslaw Historia filozofii. 2. Filozofia nowozytna do roku 1830 / Tatarkiewicz Wladyslaw. – Warszawa
Tom 2. – 1978. – 294с.
46846
  Tatarkiewicz Wladyslaw Historia filozofii. 3. Filozofia XIX wieku i wspolczesna / Tatarkiewicz Wladyslaw. – Warszawa
Tom 3. – 1978. – 545с.
46847
  Tatarkiewicz Wladyslaw HIstoria filozofii. T 3. Filozofia XIX wieku i wspolczesna / Tatarkiewicz Wladyslaw. – Wyd. 6. – Warszawa
Tom 3. – 1968. – 505с.
46848
  Tatarkiewicz Wladyslaw HIstoria filozofii. T 3. Filozofia XIX wieku i wspolczesna / Tatarkiewicz Wladyslaw. – Wyd. 7. – Warszawa
T. 3. – 1970. – 433с.
46849
  Tatarkiewicz Wladyslaw HIstoria filozofii. T. 1. Filozofia starozytna i sredniowieczna / Tatarkiewicz Wladyslaw. – Wyd. 6. – Warszawa
T. 1. – 1968. – 365с.
46850
  Tatarkiewicz Wladyslaw HIstoria filozofii. T. 1. Filozofia starozytna i sredniowieczna / Tatarkiewicz Wladyslaw. – Warszawa
T. 1. – 1970. – 319с.
46851
  Tatarkiewicz Wladyslaw HIstoria filozofii. T. 2. Filozofia nowozytna do roku 1830 / Tatarkiewicz Wladyslaw. – Wyd. 6. – Warszawa
T. 2. – 1968. – 279с.
46852
  Tatarkiewicz Wladyslaw HIstoria filozofii. T. 2. Filozofia nowozytna do roku 1830 / Tatarkiewicz Wladyslaw. – Wyd. 7. – Warszawa
T. 2. – 1970. – 251с.
46853
  Escohotado A. Historia general de las drogas / A. Escohotado. – Madrid : Alianza Editorial. – ISBN 84-206-0384-8
1. – 1995
46854
  Escohotado A. Historia general de las drogas / A. Escohotado. – Madrid : Alianza Editorial. – ISBN 84-206-0393-7
2. – 1995
46855
  Escohotado A. Historia general de las drogas / A. Escohotado. – Madrid : Alianza Editorial. – ISBN 84-206-0404-6
3. – 1995
46856
  Kostrowicka Irena i i. Historia gospodarcza Polski XIX i XX wieku / Irena i i. Kostrowicka. – Wyd. 2. – Warszawa, 1975. – 589с.
46857
   Historia Hiszpanii / Tunon, Lara M. de, Valdeon Baruque, Dominguez Ortiz; Przelozyl S.Jedrusiak. – Krakow : Universitas, 1997. – 666s. : Il. – ISBN 83-7051-226-2
46858
  Balicki Jan i Bogucka Maria Historia Holandii / Jan i Bogucka Maria Balicki. – Wroclaw, 1976. – 466с.
46859
  Hugo Falcandus Historia Hugonis Falcandi Siculi De rebus gestis in Siciliae regno, iam primum typis excusa, studio et beneficio reuerendi D. Domini Matthaei Longogaei ... : huc accessit in librum praefatio, et historicae lectionis encomium per Geruasium Tornacaeum Suessionensem... – Parisiis : Apud Mathurinum Dupuys, 1550. – [32], 191, [1] p.


  Hugo Falcandus - хронист царствования короля Сицилии Вильгельма I и его сына Вильгельма II ("История тиранов Сицилии"). Точно неизвестно - "Hugo Falcandus" - подлинное имя или псевдоним. Hugo Falcandus was an Italian historian who chronicled the ...
46860
  Biswas K. Historia hydrologii / K. Biswas. – Warszawa : Pastwowe wyd-wo naukowe, 1978. – 380s.
46861
  Grzybowski Stanislaw Historia Irlandii / Grzybowski Stanislaw. – Wroclaw i i., 1977. – 391с.
46862
  Babel I. Historia jednego konia / Izaak Babel; Tlum. M.Binom, Z.Fedecki i.i. – 2-e wyd. – Warszawa : Czytelnik, 1988. – 559s. – ISBN 83-07-01961-3
46863
  Bartkiewicz Zygmunt Historia jednego podworza / Bartkiewicz Zygmunt. – Warszawa, 1959. – 200с.
46864
  Fitzgerald Historia jednego wyjazda / Fitzgerald, Skott; Przelozyla A.Glinczanka. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1963. – 137s. : Il.
46865
  Hirszfeld L. Historia jednego zycia / Ludwik Hirszfeld. – 3-e wyd. – Warszawa : PAX, 1967. – 387s.
46866
  Klemensiewicz Zenon Historia jezyka polskiego / Klemensiewicz Zenon. – 7me wyd., uzupelnione. – Warszawa : Wyd-wo naukowe PWN, 1999. – 827s. – ISBN 83-01-12760-0
46867
  Slonski Stanislaw Historia jezyka polskiego w zarysie / Slonski Stanislaw. – Warszawa, 1953. – 148с.
46868
  Debski A. Historia kina we Wroclawiu w latach 1896-1918 // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2009. – N 3149 : Historia kina we Wroclawiu w latach 1896-1918 / A. Debski. – S. 1-415 : 17 k. fot. – (Monografie: Centrum studiow niemieckich i europejskich im.Willy Brandta ; 26). – ISSN 0239-6661
46869
  Kraszewski Jozef Ignacy Historia kolka w plocie. / Kraszewski Jozef Ignacy. – Warszawa, 1965. – 148с.
46870
  Trepka Edmund Historia kolorystyki / Trepka Edmund. – Warszawa, 1960. – 464с.
46871
   Historia Komunistycznej Partii Hiszpanii. – Warszawa, 1966. – 342 с.
46872
   Historia kontaktow polsko-rosyjskich w dziedzinie etnografii. (Materialy z konferencji we Wroclawiu). – Wroclaw i i., 1976. – 234с.
46873
   Historia krajow arabskich 1917-1966. – Warszawa, 1974. – 687с.
46874
  Kumaniecki Kazimierz Historia kultury starozytnej Grecji i Rzymu. / Kumaniecki Kazimierz. – Krakow, 1955. – 488с.
46875
  Pilaszewicz Stanislaw Historia literatur afrykanskich w jezykach rodzimych / Pilaszewicz Stanislaw. – Warszawa, 1988. – 351с.
46876
  Sampson George Historia literatury angielskiej w zarysie / Sampson George. – Warszawa, 1966. – 1164с.
46877
  Adamski Jerzy Historia literatury francuskiej : Zarys / Adamski Jerzy. – Wyd.2. – Wroclaw-Warszawa-Krakow : Ossolineum, 1970. – 423s. : ill. – bibliog.:ss.402-404
46878
  Szyrocki Marian Historia literatury niemieckiej / Szyrocki Marian. – Wroclaw-Warszawa-Krakow, 1963. – 376с.
46879
  Stankowska Halina Historia literatury polskiego Oswiecenia: Skrypt pomocniczy dla studentow studium dla pracujacych / Stankowska Halina. – Wyd. 2, popraw. i uzupeln. – Opole, 1987. – 153с.
46880
   Historia literatury polskiej. – Warszawa, 1965. – 380с.
46881
  Matuszewski Ryszrd Historia literatury polskiej 1918-1955 / Matuszewski Ryszrd. – Warszawa
1. – 1955. – 196с.
46882
  Matuszewski Ryszrd Historia literatury polskiej 1918-1955 / Matuszewski Ryszrd. – Warszawa
2. – 1955. – 212с.
46883
  Pietrusiewiczowa Jadwiga Historia literatury polskiej od poczatkow pismiennictwa do roku 1795 / Pietrusiewiczowa Jadwiga. – Warszawa, 1960. – 280с.
46884
  Krzyzanowski Julian Historia literatury polskiej od sredniowiecza do XIX w. / Krzyzanowski Julian. – Warszawa, 1953. – 612с.
46885
   Historia literatury polskiej w zarysie. – Warszawa : Panstwowe wyd-wo naukowe. – ISBN 83-01-04170-6
Т. 1. – 1983. – 358 s.
46886
   Historia literatury polskiej w zarysie. – Warszawa : Panstwowe wyd-wo naukowe. – ISBN 83-01-04170-6
T. 2. – 1983. – 359 s.
46887
   Historia literatury polskiej w zarysie. – Warszawa
1. – 1987. – 358с.
46888
   Historia literatury polskiej w zarysie. – 4 wyd., posz. – Warszawa
1. – 1987. – 358с.
46889
   Historia literatury polskiej w zarysie. – Wyd. 4, posz. – Warszawa
2. – 1987. – 370с.
46890
  Krzyzanowski Julian Historia literatury polskiej. Alegoryzm - preromantyzm. / Krzyzanowski Julian. – Warszawa, 1964. – 654с.
46891
  Krzyzanowski Julian Historia literatury polskiej. Alegoryzm - preromantyzm. / Krzyzanowski Julian. – Warszawa, 1974. – 694с.
46892
  Mucha Boguslaw Historia literatury rosyjskiej. / Mucha Boguslaw. – Wroclaw, 1989. – 499с.
46893
  Jackiewicz Aleksander Historia literatury w moim kinie / Jackiewicz Aleksander. – Warszawa, 1974. – 372с.
46894
   Historia moderna (1640-1847). – Moscu : Progresso, 1988. – 322с.
46895
   Historia moderna (1848-1870). – Moscu, 1989. – 356с.
46896
  Choynowski Piotr Historia naiwna / Choynowski Piotr. – Krakow, 1962. – 224с.
46897
  Bratny Roman Historia najnowsza Polski u Antka Polglowki. / Bratny Roman. – Warszawa, 1964. – 170с.
46898
   Historia nauki polskiej. 4. 1863-1918. Cz. 1, 2. – Wroclaw i i.
4. – 1987. – 832с.
46899
   Historia nauki polskiej. 4. 1863-1918. Cz. 3. – Wroclaw i i.
4. – 1987. – 1125с.
46900
  Kraszewski Jozef Ignacy Historia o Januszu Korczaku i o pieknej Miecznikowie. / Kraszewski Jozef Ignacy. – Warszawa, 1955. – 296с.
46901
  Kraszewski Josef Ignacy Historia o krolewiczy Rumianku i siedmiu krolewnach : Opus tumultuari um. Oprac. A. Trepinski. / Kraszewski Josef Ignacy; Poslow. oparts. S.W. Gomulicki, Il. S. Mrozewski. – [ Warszawa ] : PIW, 1974. – 108s. : il. – (B-ka "jednorozca")
46902
  Nowak T.M. Historia oreza polskiego (963-1795) / Tadeusz M. Nowak , Jan Wimmer. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 1981. – 700 s. : il. – Bibliogr.: s. 624-647. – ISBN 83-214-0133-3
46903
  Rogowski Historia ostatniej sekundy / Rogowski, Zbigniew. – Warszawa, 1959. – 130с.
46904
  Wells H.G. Historia pana Polly / H.G. Wells; Tlumaczyla R.Czekanska-Heymanowa. – Warszawa : Czytelnik, 1958. – 270,[2]s.
46905
   Historia panstwa i prawa. – Warszawa, 1959. – 171 с.
46906
   Historia panstwa i prawa Polski. 1918-1939. – Warszawa
1. – 1962. – 416с.
46907
  Kwiatkowski Zbigniew Historia Petita jamnika zwyklego, ale i niezwyklego. / Kwiatkowski Zbigniew. – Krakow, 1974. – 116с.
46908
  Lubomirski Jozef Historia pewnej ruiny. Pamietniki 1839-1870 / Lubomirski Jozef; Evert T., Gomulicki J.W. – Warzsawa, 1975. – 528с.
46909
  Ritter H. Historia philosophiae graecae : testimonia auctorum conlegerunt Notisque instruxerunt / H. Ritter, L. Preller. – 7 ed. – Gothae : Sumptiibus Fridr. Andr. Perthes., 1888. – VI, 598 p.
46910
  Ritter H. Historia philosophiae graecae et romanae ex fontiumlocis contexta : locos collegerunt, disposuerunt, notis auxerunt / H. Ritter, L. Preller. – 4 ed. – Gothae : Sumptiibus Fridr. Andr. Perthes., 1869. – XII, 548 p.
46911
  Banach Andrzej Historia pieknej kobiety / Banach Andrzej. – Krakow, 1960. – 252с.
46912
  Dlugosz Jan Historia polonica Ioannis Dlugossi seu Longini, canonici cracovien[sis], in tres tomos digesta / Autoritate & sumptibus Herbulti Dobromilski edita. – Dobromili (Добромиль) : In officina Ioannis Szeligae
T. 1. – 1615. – 599 p.
46913
  Tymowski Michal Historia Polski : Ksiazka zatwierdzona przez Min-vo Edukacji Narod.jako mater.pomoc. dla naucz. i uczniow szkol srednich / Tymowski Michal, Kieniewicz Jan, Holzer Jerzy. – Warszawa : Editions Spotkania, 1991. – 384s. – ISBN 2-86914-018-5
46914
  Podhorodecki L. Historia Polski 1796-1996 / Leszek Podhorodecki. – Warszawa : MADA, 1997. – 439, [8] s. : ill., map. – Bibliogr.: s. 425-426. – ISBN 83-86170-22-0
46915
  Roszkowski Wojciech Historia Polski 1914-2000 / Roszkowski Wojciech; 8e wyd. – Warszawa : Wyd-wo naukowe PWN, 2001. – 488s. – Pseudonim Andrzej Albert. – ISBN 83--01-13585-9
46916
  Borucki Marek Historia Polski do 1997 roku / Borucki Marek. – Warszawa, 1998. – 361с.
46917
  Borucki Marek Historia Polski do 1997 roku / Borucki Marek. – Warszawa : MadA, 1998. – 361 s. – ISBN 8386170336
46918
   Historia Polski do polowy XV wieku. – Warszawa, 1960. – 272с.
46919
   Historia Polski do r. 1466. – Warszawa, 1953. – 270с.
46920
   Historia Polski XIX-XX wieku / Pod red. P. Samusia // Acta Universitatis Lodziensis / Uniwersytet Lodzki. – Lodz, 1999. – (Folia historica ; N 66). – ISSN 0208-6050
46921
   Historia Polski XIX i XX wieku / Pod. red. A.Barszezewskiej-Krupy // Acta Universitatis Lodziensis / Uniwersytet Lodzki. – Lodz, 1998. – S.1-182. – (Folia historica ; N 62). – ISSN 0208-6050
46922
   Historia Polski XX wieku : Wybor materialow zrodlowych. – Olsztyn : Wyd-wo Uniwersytetu Warminsko-Mazurskiego. – ISBN 83-7299-084-0
T.2 : (1944-1989). – 2001. – 200s.
46923
   Historia Polski, wiek XIX-XX. – Warszawa, 1961. – 302с.
46924
   Historia Polski. 1. Do roku 1764. Czesc 1. Do polowy XV w.. – Lodz
1. – 1957. – 759с.
46925
   Historia Polski. 1. Do roku 1764. Czesc 2. Od polowy XV w.. – Warszawa
1. – 1957. – 996с.
46926
  Gierowski Jozef Andrzej Historia Polski. 1505-1864. / Gierowski Jozef Andrzej. – Warszawa
1. – 1978. – 431с.
46927
  Gierowski Jozef Anrzej Historia Polski. 1505-1864. / Gierowski Jozef Anrzej. – Warszawa
2. – 1978. – 455с.
46928
   Historia Polski. 1648-1764. – Warszawa, 1956. – 240с.
46929
  Kieniewicz Stefan Historia Polski. 1795-1918. / Kieniewicz Stefan. – Warszawa, 1969. – 612с.
46930
  Buszko Jozef Historia Polski. 1864-1948. / Buszko Jozef. – Warszawa, 1978. – 549с.
46931
  Szaflik Jozef Ryszard Historia Polski. 1939-1947 / Szaflik Jozef Ryszard. – Warszawa, 1979. – 239с.
46932
   Historia Polski. 2. 1764-1864. Czesc 1, 1764-1795. – Warszawa
2. – 1958. – 432с.
46933
   Historia Polski. 2. 1764-1864. Czesc 2, 1795-1831. – Warszawa
2. – 1958. – 504с.
46934
   Historia Polski. 2. 1764-1864. Czesc IV, Zestawienia monet i miar uzywanych na ziemiach polskich. – Warszawa
2. – 1960. – 200с.
46935
   Historia Polski. 3. 1864-1918. Czesc 1. 1830/1864-1900. – Warszawa
3. – 1963. – 1032с.
46936
   Historia Polski. Wiek XIX-XX. – Wyd. 2. popr. i uzup. – Warszawa, 1965. – 278с.
46937
  Kozlowski Pawel Historia pospolita / Kozlowski Pawel. – Warszawa, 1960. – 264с.
46938
  Lopalewski Tadeusz Historia potepionych / Lopalewski Tadeusz. – Warszawa, 1957. – 400с.
46939
  Pawlowski Ignacy Historia powszechna 1918-1939 : [w trzech tomach] / Pawlowski Ignacy; Wyzsza szkola pedagogiczna im. Powstancow slaskich. – Opole : Wyd-wo WSP im. Powstancow slaskich
T.1. – 1992. – 192s.
46940
  Pawlowski Ignacy Historia powszechna 1918-1939 : [w trzech tomach] / Pawlowski Ignacy. – Opole : Wyd-wo Uniw.Opolskiego. – (Wydawnictwa skryptowe / Uniw.Opolski). – ISBN 83-85678-37-9
T.3 : 1929-1939. – 1995. – 231s.
46941
  Czubinski Antoni Historia powszechna 1939 - 1997 : Podrecznik dla studentow historii i nauk politycznych / Czubinski Antoni, Olszewski Wieslaw; Uniw. im. A.Mickiewicza w Poznaniu. – 2e wyd.popraw, i poszerzone. – Poznan : Wyd-wo naukowe UAM, 1999. – 720s. – ISBN 83232-0894-8
46942
  Rostworowski Emanuel Historia powszechna wiek XVIII / Rostworowski Emanuel. – Warszawa, 1977. – 1102с.
46943
  Mlynarski Z. Historia prasy czeskiej, slowackiej, wegierskiej i bulgarskiej / Z. Mlynarski, I. Csaplaros. – Warszawa, 1962. – 188с.
46944
  Kraszewski Jozef Ignacy Historia prawdziwa o Petrku Wlascie palatynie ktorego zwano Duninem. / Kraszewski Jozef Ignacy, 1968. – 364с.
46945
  Kraszewski Jozef Ignacy Historia prawdziwa o Petrku Wlascie palatynie ktorego zwano Duninem. / Kraszewski Jozef Ignacy. – Warszawa, 1977. – 331с.
46946
  Pieter Jozef Historia psychologii / Pieter Jozef. – Warszawa, 1972. – 456с.
46947
  Pieter Jozef Historia Psychologii / Pieter Jozef. – Warszawa : Panatwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978. – 456s.
46948
  Boyer Carl Historia rachunku rozniczkowego i calkowego i rozwoj jego pojec / Boyer Carl; Slowo wstepne napisal R. Courant; Tlumaczyl St. Bobrzycki. – Warszawa : Panstwowe wyd-wo naukowe, 1964. – 472 s.
46949
  Bayero Theophilo Sigfrido Historia regni Graecorum Bactriani in qua simul Graecorum in India Coloniarum vetus memoria explicatur. – Petropoli, 1738. – 214с.
46950
  Fierz-Dawid Historia rozwoju chemii. / Fierz-Dawid. – Warszawa, 1958. – 632с.
46951
   Historia Slaska. 1. Do roku 1763. Czesc 1. Do polowy XIV w.. – Wroclaw
1. – 1960. – 626с.
46952
   Historia Slaska. 1. Do roku 1763. Czesc 3. Od konca XVI w. do r. 1763. – Wroclaw-Warszawa-Krakow
1. – 1963. – 626с.
46953
  Skowronek Jerzy i i. Historia slovian poludniowych i zachodnich / Jerzy i i. Skowronek. – Warszawa, 1977. – 771с.
46954
  Mehring Franciszek Historia Socjaldemokracji niemieckiej / Mehring Franciszek. – Warszawa
1. – 1963. – 622с.
46955
  Mehring Franciszek Historia Socjaldemokracji niemieckiej / Mehring Franciszek. – Warszawa
2. – 1964. – 598с.
46956
  Mehring Franciszek Historia Socjaldemokracji niemieckiej / Mehring Franciszek. – Warszawa
3. – 1964. – 638с.
46957
  Mehring Franciszek Historia Socjaldemokracji niemieckiej / Mehring Franciszek. – Warszawa
4. – 1965. – 604с.
46958
  Inglot Stefan Historia spoleczna i gospodarcza sredniowiecza / Inglot Stefan. – Wyd. 2. rozszerzone. – Wroclaw, 1949. – 384с.
46959
   Historia starozytna. – Warszawa, 1960. – 96с.
46960
  Olai Ericus Historia suecorum gothorumque, per reverendum dominum Ericum Olai sacrae theologiae doctorem et ecclesiae Ubsalensis decanum centum & quinquaginta ante annos fideliter concinnata, : res commemorans LXVII. potentissimorum regum / Nunc vero opera et studio Johannis Messenii ab innumeris propemodum Amanuensium erroribus vindicata, & in VI. libros distributa, indiceq[ue] absolutissimo illustrata.... – ...primo ex officina calchographica prodit. – Stocholmiae : Proelo molybdographico Ignatii Meureri, 1615. – [6], 388, [14] p.
46961
  Toeplitz Jerzy Historia sztuki filmowej. 1. 1895-1918 / Toeplitz Jerzy. – Warszawa
1. – 1955. – 252с.
46962
  Toeplitz Jerzy Historia sztuki filmowej. 2. 1918-1928 / Toeplitz Jerzy. – Warszawa
2. – 1956. – 468с.
46963
  Toeplitz Jerzy Historia sztuki filmowej. 3. 1928-1933 / Toeplitz Jerzy. – Warszawa
3. – 1959. – 512с.
46964
   Historia sztuki polskiej w zarysie od wczesnego sredniowiecza do czasow ostatnich. Urbanistyka. 1. Sztuka sredniowieczna. – Krakow
1. – 1965. – 568с.
46965
   Historia sztuki polskiej w zarysie od wczesnego sredniowiecza do czasow ostatnich. Urbanistyka. 2. Sztuka nowozytna. – Krakow
2. – 1965. – 580с.
46966
   Historia sztuki starozytnej. – Krakow, 1967. – 772с.
46967
  Alpatow Michal Historia sztuki. / Alpatow Michal. – Warszawa
1. – 1968. – 320с.
46968
  Alpatow Michal Historia sztuki. / Alpatow Michal. – Warszawa
1. – 1976. – 206с.
46969
  Alpatow Michal Historia sztuki. / Alpatow Michal. – Warszawa
2. – 1976. – 166с.
46970
  Alpatow Michal Historia sztuki. / Alpatow Michal. – Warszawa
3. – 1977. – 258с.
46971
  Broniewska Janina Historia Toczonego Dziadka i Malowane j Babki. / Broniewska Janina. – Warszawa, 1975. – 151с.
46972
  Serczyk Wladyslaw Historia Ukrainy / Serczyk Wladyslaw. – Wyd. 2-ie, popraw.i rozszerzone. – Wroclaw; Warszawa; Krakow : Zaklad narodowy imienia Ossolinskich, 1990. – 517s. – ISBN 83-04-00443-7
46973
   Historia universal. – M.
1. – 1977. – 548с.
46974
   Historia universal. – M.
2. – 1977. – 470с.
46975
  Borges Jorge Luis Historia universal de la infamia / Borges Jorge Luis. – Madrid, 1995. – 139 с.
46976
   Historia universitatis Carolinae Pragensis. – Praha
1. – 1960. – 262с.
46977
   Historia Universitatis Carolinae pragensis. – Praha
2. – 1961. – 156с.
46978
  Kulak Teresa Historia Uniwersytetu Wroclawskiego / Kulak Teresa, Pater Mieczyslaw, Wrzesinski Wojciech // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2002. – 2402. – 405,[3]s. – ISSN 0239-6661
46979
  Diaz Historia verdadera de la conquista de la Nueva Espana. / Diaz, del Castillo Bernal. – La Habana
2. – 1963. – 404с.
46980
   Historia von D. Johann Fausten dem weitbeschreiten Zauberer und Schwarzkunstler. (1587). – Lpz., 1963. – 183с.
46981
   Historia von D. Johann Fausten dem weitbeschreyten Zauberer und Schwarzkunstler. – Berl. – 224с.
46982
  Drozdowski Marian Historia Warszawy / Drozdowski Marian, Zahorski Andrzej. – Wyd. 2. – Warszawa, 1975. – 603с.
46983
  Felczak Waclaw Historia Wegier. / Felczak Waclaw. – Wroclaw-Warszawa-Krakow, 1966. – 388с.
46984
  Kosminski J. Historia wiekow srednich / J. Kosminski. – Київ-Львів, 1950. – 267с.
46985
   Historia Wielkiej Wojny Narodowej Zwiazku Radzieckiego 1941-1945. – Warszawa
3. – 1965. – 802с.
46986
   Historia y critica de la literatura espanola. – Barcelona : Editorial Critica. – (Paginas de filologia). – ISBN 84-7423-114-0
T. 1 : Edad media / Alan Deyermond. – 1980. – XXII, 570 p. – Бібліогр. в кінці ст.
46987
   Historia y critica de la literatura espanola. – Barcelona : Editorial Critica. – (Paginas de filologia). – ISBN 84-7423-139-6
T. 2 : Siglos de oro: renacimiento / Francisco Lopez Estrada. – 1980. – XX, 748 p. – Бібліогр. в кінці ст.
46988
   Historia y critica de la literatura espanola. – Barcelona : Editorial Critica. – (Paginas de filologia). – ISBN 84-7423-108-6
T. 6 : Modernismo y 98 / Jose-Carlos Mainer. – 1980. – XXIII, 493 p. – Бібліогр. в кінці ст
46989
   Historia y critica de la literatura espanola. – Barcelona : Editorial Critica. – (Paginas de filologia). – ISBN 84-7423-146-9
T. 8 : Epoca contemporanea: 1939-1980 / Domingo Yndurain con colab. de Fernando Valls. – 1980. – XX, 719 p. – Бібліогр. в кінці ст.
46990
   Historia y critica de la literatura espanola. – Barcelona : Editorial Critica. – (Paginas de filologia). – ISBN 84-7423-185-X
T. 5 : Romanticismo y realismo / Iris M. Zavala. – 1982. – XX, 741 p. – Бібліогр. в кінці ст.
46991
   Historia y critica de la literatura espanola. – Barcelona : Editorial Critica. – (Paginas de filologia). – ISBN 84-7423-193-0
T. 3 : Siglos de oro: barroco / Bruse W. Wardropper, Aurora Egido, Lusiano Garcia Lorenzo [et al.]. – 1983. – XX, 1057 p. – Бібліогр. в кінці ст.
46992
   Historia y critica de la literatura espanola. – Barcelona : Editorial Critica. – (Paginas de filologia). – ISBN 84-7423-212-0
T. 4 : Ilustracion y neoclasicismo / Jose Miguel Caso Gonzalez. – 1983. – XX, 664 p. – Бібліогр. в кінці ст.
46993
   Historia y critica de la literatura espanola. – Barcelona : Editorial Critica. – (Paginas de filologia). – ISBN 84-7423-231-7
T. 7 : Epoca contemporanea: 1914-1939 / Victor G.de la Concha con la colab. de Francisco Javier Blasco [et al.]. – 1984. – XX, 914 p. – Бібліогр. в кінці ст.
46994
   Historia y critica de la literatura espanola. – Barcelona : Editorial Critica. – (Paginas de filologia). – ISBN 84-7423-487-5
T. 1/1 : Edad media. Primer suplemento / Alan Deyermond. – 1991. – XVI, 451 p. – Бібліогр. в кінці ст.
46995
   Historia y critica de la literatura espanola. – Barcelona : Editorial Critica. – (Paginas de filologia). – ISBN 84-7423-488-3
T. 2/1 : Siglos de oro: renacimiento. Primer suplemento / Francisco Lopez Estrada con la colab. de Juan F. Alcina [et al.]. – 1991. – XII, 371 p. – Бібліогр. в кінці ст.
46996
   Historia y critica de la literatura espanola. – Barcelona : Editorial Critica. – (Paginas de filologia). – ISBN 84-7423-547-2
T. 3/1 : Siglos de oro: barroco. Primer suplemento / Aurora Egido [et al.] ; al cuidado de Carlos Vaillo. – 1992. – XII, 569 p. – Бібліогр. в кінці ст.
46997
   Historia y critica de la literatura espanola. – Barcelona : Editorial Critica. – (Paginas de filologia). – ISBN 84-7423-546-4
T. 4/1 : Ilustracion y neoclasicismo. Primer suplemento / David T. Gies y Russel P. Sebold. – 1992. – X, 294 p. – Бібліогр. в кінці ст.
46998
   Historia y critica de la literatura espanola. – Barcelona : Editorial Critica. – (Paginas de filologia). – ISBN 84-7423-545-6
T. 9 : Los nuevos nombres: 1975-1990 / Dario Villanueva y Otros. – 1992. – XIV, 556 p. – Бібліогр. в кінці ст.
46999
   Historia y critica de la literatura espanola. – Barcelona : Editorial Critica. – (Paginas de filologia). – ISBN 84-7423-646-0
T. 5/1 : Romanticismo y realismo. Primer suplemento / Iris M. Zavala. – 1994. – XII, 467 p. – Бібліогр. в кінці ст
47000
   Historia y critica de la literatura espanola. – Barcelona : Editorial Critica. – (Paginas de filologia). – ISBN 84-7423-630-4
T. 6/1 : Modernismo y 98. Primer suplemento / Jose-Carlos Mainer con la colab. de Cecilio Alonso [et al.]. – 1994. – XII, 464 p. – Бібліогр. в кінці ст.
<< На початок(–10)41424344454647484950(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,