Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)41424344454647484950(+10)В кінець >>
46001
   "FonGrad" Resort SPA Hotel близ Миасса : На пике лета. Сказка старинного поместья. Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 7. – С. 18 : Фото
46002
   "Force majeure" та "hardship" розуміння та тлумачення // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 7/8 (86). – С. 97-101
46003
  Криницька Н. “Flower Power” Вільяма Карлоса Вільямса // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України ; відп. ред. Т.Н. Денисова ; редкол.: Жулинський М.Г., Демірей Ж., Ферріс В. [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 5/6 за 2008/2009 : Американський модернізм: контекст, постаті. Післяпостмодерністський погляд. – С. 79-94. – ISBN 978-966-359-360-9
46004
   Filosofija. Sociologija = Philosophy. Sociology. – Vilnius. – ISSN 0235-7186
Nr. 2. – 1999
46005
   Filosofija. Sociologija = Philosophy. Sociology. – Vilnius. – ISSN 0235-7186
Nr. 3. – 1999
46006
   Filosofija. Sociologija = Philosophy. Sociology. – Vilnius. – ISSN 0235-7186
Nr. 4. – 1999
46007
   Filosofija. Sociologija = Philosophy. Sociology / Lietuvos Mokslu Akademija. – Vilnius : Lietuvos mokslu akademijos leidykla. – ISSN 0235-7186
T. 21, Nr. 1. – 2010
46008
   Filosofija. Sociologija = Philosophy. Sociology / Lietuvos Mokslu Akademija. – Vilnius : Lietuvos mokslu akademijos leidykla. – ISSN 0235-7186
T. 21, Nr. 2. – 2010
46009
   Filosofija. Sociologija = Philosophy. Sociology / Lietuvos Mokslu Akademija. – Vilnius : Lietuvos mokslu akademija. – ISSN 0235-7186
T. 24, Nr. 3. – 2013
46010
   Filosofija. Sociologija = Philosophy. Sociology / Lietuvos Mokslu Akademija. – Vilnius : Lietuvos mokslu akademija. – ISSN 0235-7186
T. 24, Nr. 4. – 2013
46011
   Filosofija. Sociologija = Philosophy. Sociology / Lietuvos Mokslu Akademija. – Vilnius : Lietuvos mokslu akademija. – ISSN 0235-7186
T. 26, Nr. 2. – 2015
46012
   Filosofija. Sociologija = Philosophy. Sociology / Lietuvos Mokslu Akademija. – Vilnius : Lietuvos mokslu akademija. – ISSN 0235-7186
T. 26, Nr. 3. – 2015
46013
   Filosofija. Sociologija = Philosophy. Sociology / Lietuvos Mokslu Akademija. – Vilnius : Lietuvos mokslu akademija. – ISSN 0235-7186
T. 26, Nr. 4. – 2015
46014
   Filosofija. Sociologija = Philosophy. Sociology / Lietuvos Mokslu Akademija. – Vilnius : Lietuvos mokslu akademija. – ISSN 0235-7186
T. 27, Nr. 1. – 2016
46015
   Filosofija. Sociologija = Philosophy. Sociology / Lietuvos Mokslu Akademija. – Vilnius : Lietuvos mokslu akademija. – ISSN 0235-7186
T. 28, Nr. 2. – 2017
46016
   Filosofija. Sociologija = Philosophy. Sociology / Lietuvos Mokslu Akademija. – Vilnius : Lietuvos mokslu akademija. – ISSN 0235-7186
T. 28, Nr. 3. – 2017
46017
   Filozofia. – Warszawa : Wyd-wo naukowe PWN, 2000. – 362s. – (PWN leksykon). – ISBN 83-01-13145-4
46018
   Filozofia a nauka.. – Warszawa, 1976. – 271с.
46019
   Filozofia a nauka.. – Wroclaw, 1987. – 789с.
46020
  Tarnopolski Andrzej Filozofia a praktyka : Swiat Wladyslawa Bieganskiego / Tarnopolski Andrzej. – Czestochowa : Wyd-wo WSP, 2000. – 162s. – ISBN 83-7098-700-9
46021
  Dunayevskaya Raya Filozofia a revolucia / Dunayevskaya Raya. – Bratislava : IRIS, 1995. – 216s. – ISBN 80-88778-03-4
46022
  Hrusovsky Igor Filozofia a veda / Hrusovsky Igor. – Bratislava, 1955. – 146с.
46023
  Kuksewicz Zdzislaw Filozofia czlowieka. Teoria duszy. / Kuksewicz Zdzislaw. – Wroclaw, 1975. – 251с.
46024
  Kamienski H. Filozofia ekonomii materialnej ludzkiego spoleczenstwa z dodaniem mniejszych pism filozoficznych / H. Kamienski, oprac. oraz wstepem i poslowiem opatrzyl Bronislaw Baczko. – [Warszawa] : Panstwowe wyd-wo naukowe, 1959. – XVIII, 596 s. – (Bib-ka klasykow filozofii ; Pisarze Polscy)
46025
  Kloskowski Kazimierz Filozofia ewolucji i filozofia stwarzania : Skrypt dla studentow i innych poszukujacych / Kloskowski Kazimierz. – Warszawa : Wyd-wo Akad. teologii katol. – ISBN 83-7072-125-7
Tom I : Miedzy ewolucja a stwarzaniem. – 1999. – 324s.
46026
  Kloskowski Kazimierz Filozofia ewolucji i filozofia stwarzania : Skrypt dla studentow i innych poszukujacych / Kloskowski Kazimierz. – Warszawa : Wyd-wo Akad. teologii katol. – ISBN 83-7072-125-7
Tom 2 : Pogodzone blizniaki. Rzecz o ewolucji i stwarzaniu. – 1999. – 325s.
46027
   Filozofia filmu i teatru.. – Wroclaw, 1992. – 304с.
46028
  Heinrich W. Filozofia Grecka do Platona : rozwoj zagadnien / W. Heinrich. – Warszawa : Sklad Glowny w Ksiegarni E. Wende I S-ka, 1914. – 333 s. – (Towarzystwo naukowe Warszawskie ; 1 : Prace filozoficzne pod redakcya W. Heinricha)
46029
  Owsiannikow Michal Filozofia Hegla / Owsiannikow Michal. – Krakow, 1965. – 448с.
46030
  Bakradze Konstanty Filozofia Hegla. / Bakradze Konstanty. – Warszawa, 1965. – 530с.
46031
   Filozofia i mysl spoleczna w latach 1831 - 1864 : 700 lat mysli Polskiej. – Warszawa : PWN, 1977. – 1072 s.
46032
   Filozofia i mysl spoleczna XVI wieku.. – Warszawa, 1978. – 668с.
46033
   Filozofia i socjologia XX wieku.. – Wyd. 2. rozszerz. i uzup. – Warszawa
1. – 1965. – 436с.
46034
   Filozofia i socjologia XX wieku.. – Wyd. 2. rozszerz. i uzup. – Warszawa
2. – 1965. – 420с.
46035
  Badarau Dan Filozofia lui Dimitrie Cantemir. / Badarau Dan. – Bucuresti, 1964. – 412с.
46036
   Filozofia marksizmu a egzystencjalizm.. – Warszawa, 1974. – 375с.
46037
   Filozofia na Uniwersytecie Wilenskim. – Torun : Uniwersytet Mikolaja Kopernika, 1997. – 191s. : il. – ISBN 83-231-0795-5
46038
  Duhem Pierre Filozofia nauki / Duhem Pierre. – Wroclaw, 1991. – 141с.
46039
  Tokarczyk R. Filozofia prawa / R. Tokarczyk. – 6-e wyd. – Lublin : Wyd-wo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 2002. – 290s. – ISBN 83-227-1550-1
46040
  Kozak A. Filozofia prawa a teoria i Struktura wiedzy praniczej // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2010. – N 3232 : Myslenie analityczne w nauce prawa i praktyce prawniczej / A. Kozak. – S. 21-63. – ISSN 0239-6661
46041
  Ziolkowski A. Filozofia Rene Descartes"a / Andrzej Ziolkowski. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 1989. – 155 s.
46042
  Zdybel Jolanta Filozofia Robina George`a Collingwooda / Zdybel Jolanta. – Lublin : Wyd-wo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 1997. – 174s. – ISBN 83-227-0962-5
46043
  Turlea M. Filozofia si fundamentale matematicii / M. Turlea. – Bucuresti : Acad. RSR, 1982. – 264 p.
46044
   Filozofia si sociologia romaneasca in prima jumatate a secolului al XX-lea.. – Bucuresti, 1969. – 383с.
46045
  Olechnowicza F. Filozofia slawiano-celtycka : wyjatek z pisma pod tytulem "Filozofia slawiano-celtycka" / F. Olechnowicza. – Kijow : Uniwersyteckiej (Jozefa Zawadzkiego), 1865. – 19 s.
46046
   Filozofia slowianska : historia i wspolczesnosc. – Warszawa : Katedra filozofii Wyzszej szkoly finans?w i zarzadzania w Warszawie, 2007. – 437 s. – Текст пол. та рос. мовами. – (Rozprawy i studia Katedry filozofii Wyzszej szkoly finansow i zarzadzania w Warszawie). – ISBN 978-83-61087-28-1
46047
  Jankowicz St. Filozofia spoleczna Borysa Cziczerina / Stanislawa Jankowicz. – Krakow : Wyd-wo Uniwersytetu Jagiellonskiego, 2002. – 353 s. – (Jagiellonskie studia z filozofii rosyjskiej / Rada programowa serii; B.Lagowski, G.Przebinda i.i. ; 5 ; Historia.Religia.Polityka). – ISBN 83-233-1554-X
46048
   Filozofia spoleczna narodnictwa rosyjskiego.. – Warszawa
1. – 1965. – 695с.
46049
  Hrusovsky Igor Filozofia v dejinach triednych zaposov / Hrusovsky Igor. – Bratislava, 1952. – 88с.
46050
  Tulacz M. Filozofia wloczegi / Marcin Tulacz. – Warszawa : Saturn
Zeszyt 1. : 1. Oszanowaniu cudzych przekonan 2. Gdzie jest prawda?. – 1908. – 11 s.
46051
  Wieczorek Z. Filozofia wszechjednosci Sergiusza Hessena / Zbigniew Wieczorek. – Krakow : Wyd-wo Uniw. Jagiellonskiego, 2005. – 161s. – (Jagiellonskie studia z filozofii rosyjskiej : Historia, religia, polityka / Rada program. ser.: B.Lagowski, G. Przebinda, W. Rydzewski i.i. ; 11). – ISBN 83-233-2082-9
46052
   Filozofia XVII wieku. Francja.-Holandia.-Niemcy.. – Warszawa, 1959. – 420с.
46053
  Kuczynski Janusz Filozofia zycia. / Kuczynski Janusz. – Warszawa, 1965. – 216с.
46054
   Filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy obrazu swiata. – Warszawa : Wyd-wo Akad. teologii katol., 1998. – 174s. – ISBN 83-7072-110-9
46055
   Filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy obrazu swiata. – Warszawa : Wyd-wo Uniw. kardynala Stefana Wyszynskiego. – ISBN 83-7072-147-8
2. – 2000. – 218s.
46056
   Filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy obrazu swiata. – Warszawa : Wyd-wo Uniw. kardynala Stefana Wyszynskiego. – ISBN 83-7232-274-0
3 : Red.G.Bugajak, A.Latawiec. – 2001. – 167s.
46057
   Filozoficzne orientacje w wyborze sensu zycia. – Warszawa : Wyd-wo Uniwersytetu kardynala Stefana Wyszynskiego, 2000. – 170s. – ISBN 83-7072-165-6
46058
  Popescu A. Filozofie moderna si contemporana. / A. Popescu. – Bucuresti, 1973. – 267с.
46059
  Taine H. Filozofja sztuk pieknych : Odczyty miane w Szkole Sztuk Pieknych w Paryzu / przez H. Tainea ; przekl. L. z K.S. // Przeglad krytyczny pierwszej wieksezej polowy dziela o stronach XLVIII 856 Jakoba Michalowskiego "Ksiega pamietnicza".. : ... dawnego rekopisma wyd. staraniem i nakladem c. k. Towarzystwa nauk. Krakowskiego. – Lwow, 1865. – 63 s. – Bibliogr. w przypis.
46060
  Bukowski Jerzy Filozofowie o godnym zyciu / Bukowski Jerzy. – Krakow : Wydawnictwo Akademii ekonomicznej w Krakowie, 2000. – 36s. – ISBN 83-7252-027-5
46061
   Filozofski fakultet Sveucilista u Zagrebu : monografija. – Zagreb : Filozofski fak. Sveucilista, 1998. – 361 s. : il. – Bibliogr. iza pojedinih poglavlja. – ISBN 953-175-098-X
46062
  Thorez Maurice Fils du peuple / Thorez Maurice. – 2-е изд., доп. – M., 1951. – 104с.
46063
  Rothschild Norman Filter guide. For color and black&white / Rothschild Norman, Kennedy Cora. – 3d ed. – New York, 1975. – 128с.
46064
   Filtering systems on armored vehicles of foreign countries / A. Galak, N. Sakhnenko, A. Kosarev, A. Linyvtsev // Системи озброєння і військова техніка : щоквартальний науково-технічний журнал / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба ; голов. ред. Леонтьєв О.Б. ; редкол.: Городнов В.П., Кожел Єжі, Купченко Л.Ф. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 (56). – P. 75-80. – ISSN 1997-9568


  Системи фільтрації на бронетанковій техніці зарубіжних країн. The modern samples of armaments and military equipment of foreign countries are studied; the analysis of collective protection systems of armored vehicles is carried out. It is established ...
46065
  Clauss Hans Filterpraxis. / Clauss Hans. – Halle, 1962. – 174с.
46066
  Zinko T.P. Filtration of the matrix singular decomposition for the cortege operators // XXX international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2017)" : August 14-15, 2017 Vilnius, Lithuania : abstracts : dedicfted to 80-th anniversary of Professor Yurii Yermoliev / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2017)", intern. conference. – Київ : [б. в.], 2017. – P. 138. – ISBN 978-617-7530-07-6
46067
  Batorski D. Filtrowanie spolecznosciowe w internecie – nowy sposob docierania do tresci i jego konsekwencje // Studia medioznawcze / Instytut dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2015. – Nr 3 (62). – S. 43-56. – ISSN 1641-0920
46068
  Werich Jan Fimfarum / Werich Jan. – Praha : Ceskoslovensky spisovatel, 1963. – 177, [6] s.
46069
  Werich Jan Fimfarum. Marchen fur Erwachsene / Werich Jan. – [Praha] : Artia, 1961. – 143, [2] s.
46070
  Goytisolo J. Fin de fiesta / J. Goytisolo. – Madrid : Mondadori, 1993. – 141 p. – ISBN 84-397-1889-6
46071
  Friedmann Georges Fin du peuple juif? / Friedmann Georges. – Paris, 1965. – 376с.
46072
  Bach Steven Final cut. / Bach Steven. – London, Boston, 1985. – 432с.
46073
  Goebbels Joseph Final entries 1945: the diaries. / Goebbels Joseph. – New York, 1979. – 453с.
46074
  Mieroszewski Juliusz Final klasycznej Europy / Mieroszewski Juliusz; Wybral, oprac. i wstepem opat. R Habielski; Tow. opieki nad archiwum Instytuta literackiego w Paryzu. – Lublin : Wyd-wo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 1997. – 377s. – ISBN 83-86906-11-8
46075
   Final report of the Conference on the application of science and technology to the development of Latin America organized by Unesco with the co-operation of the Economic Commission for Latin America. – Santiago, 1965. – 250с.
46076
   Final report of the Lagos Conference.. – Paris, 1964. – 102с.
46077
   Final report on observation findings on the 2020 local elections by the Civil Network OPORA / [O. Kliuzhev, O. Neberykut, O. Kotsiuruba ; endorsed by: O. Aivazovska]. – Kyiv : OPORA, 2021. – 129, [1] p. : ill., tab. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Б-ка має аналог. вид. укр. мовою. – ISBN 978-617-7142-77-4
46078
   Final report.. – Buenos-Aires, 1961. – 280с.
46079
   Final report. Conference of African states on the development of education in Africa Addis Ababa, 15-25 May 1961., 1961. – 128с.
46080
   Final report. Meeting of Ministers of education of African counties participating in the implementation of the Addis Ababa plan organized by Unesco in co-operation with the United Nations economic c, 1962. – 224с.
46081
  Ivanov D. Final results of BIRCOV trial (ARB, ACEI, DRi in COVID-19) / D. Ivanov, M. Ivanova, CrestanelloT // Нирки. Флагман нефрології : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Нац. ун-т охорони здлров"я України ім. П.Л. Шупика ; Укр. асоц. нефрологів, Укр. асоц. дитячих нефрологів ; голов. ред. Іванов Д.Д. ; редкол.: Дядик О.О., Корж О.М., Курята О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – Т. 10, № 3. – С. 37-43. – ISSN 2307-1257


  Підсумкові результати дослідження BIRCOV (БРА, ІАПФ, ПІР при COVID-19).
46082
  Chkhatarashvili Guram Final Upper Paleolithic assomblages from Soyth Caucasus (Dzudzuana Cave) // Міжнародна наукова конференція "Людина та ландшафт" : геогр. підхід в первісній археології, 3-5 лют. 2016, Київ, Україна : тези доп. / "Людина та ландшафт", міжнар. наук. конф. – Київ : Стародавній Світ, 2016. – P. 52. – (Бібліотека Vita Antiqua). – ISBN 978-966-2608-29-8
46083
  Renaud D. Finale a trois / Dominique Renaud. – [Paris] : CLE International, 2006. – 47, [1] p. : ill. – (Collection Decouverte : lectures en francais facile : niveau 5). – ISBN 2-09-031570-9
46084
  Renaud D. Finale a trois / Dominique Renaud. – [Paris] : CLE International, 2009. – 47, [1] p. : ill. – Copyright: 2006. – (Collection Decouverte : lectures en francais facile : niveau 5). – ISBN 978-2-09-031570-7
46085
  Bobrov Y. Finance : Rader / Yevgeniy Bobrov ; "KROK" University. – Kyiv : "KROK" University, 2008. – 220 p.
46086
   Finance : workshop / [Yu.L. Nakonechna, L.M. Demydenko, N.S. Miedviedkova, O.B. Iafinovych] ; Ministry of education and science of Ukraine, Taras Shevchenko national univ. of Kyiv. – Київ : Київський університет, 2021. – 118, [1] p. : tab. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк.
46087
  Pereslegin V. Finance and credit / V. Pereslegin. – M., 1966. – 142с.
46088
   Finance and development : A quarterly publication of the International monetary fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0015-1947
Vol. 36, Nr 3. – 1999
46089
   Finance and development : A quarterly publication of the International monetary fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0015-1947
Vol. 37, Nr 1. – 2000
46090
   Finance and development : A quarterly publication of the International monetary fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0015-1947
Vol. 37, Nr 3. – 2000
46091
   Finance and development : A quarterly publication of the International monetary fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0015-1947
Vol. 41, Nr 2. – 2004
46092
   Finance and development : A quarterly publication of the International monetary fund. – Washington : International monetary fund. – ISSN 0015-1947
Vol. 41, Nr 3. – 2004
46093
   Finance and development : A quarterly publication of the International monetary fund. – Washington : International monetary fund. – ISSN 0015-1947
Vol. 41, Nr 4. – 2004
46094
   Finance and development : A quarterly publication of the International monetary fund. – Washington : International monetary fund. – ISSN 0015-1947
Vol. 42, Nr 1. – 2005
46095
   Finance and development : A quarterly publication of the International monetary fund. – Washington : International monetary fund. – ISSN 0015-1947
Vol. 42, Nr 4. – 2005
46096
   Finance and development : A quarterly publication of the International monetary fund. – Washington : International monetary fund. – ISSN 0015-1947
Vol. 42, Nr 2. – 2005
46097
   Finance and development : A quarterly publication of the International monetary fund. – Washington : International monetary fund. – ISSN 0015-1947
Vol. 42, Nr 3. – 2005
46098
   Finance and development : a quarterly publication of the International monetary fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0015-1947
Vol. 46, Nr 4 : Climate change stimulating a green recovery. – 2005
46099
   Finance and development : a quarterly publication of the International monetary fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0015-1947
Vol. 47, Nr 1 : Prize or penalty. When sports help economies score. – 2010
46100
   Finance and development : a quarterly publication of the International monetary fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0015-1947
Vol. 47, Nr 2 : Asia leading the way. – 2010
46101
   Finance and development : a quarterly publication of the International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0015-1947
Vol. 47, Nr 4 : Emerging markets. A place at the table. – 2010
46102
   Finance and development : a quarterly publication of the International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0015-1947
Vol. 47, Nr 3 : Restoring hope : reinvigorating the millennium development goals. – 2010
46103
   Finance and development : a quarterly publication of the International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0015-1947
Vol. 48, Nr 1 : Latin America. An end to boom and bust?. – 2011
46104
   Finance and development : a quarterly publication of the International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0015-1947
Vol. 48, Nr 2 : Wising up to the costs of aging. – 2011
46105
   Finance and development : a quarterly publication of the International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0015-1947
Vol. 48, Nr 3 : All for one: why inequality throws us off balance. – 2011
46106
   Finance and development : a quarterly publication of the International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0015-1947
Vol. 48, Nr 4 : Changing Africa : rise of a middle class. – 2011
46107
   Finance and development : a quarterly publication of the International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0015-1947
Vol. 49, Nr 1 : Youth demanding Change. – 2012
46108
   Finance and development : a quarterly publication of the International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0015-1947
Vol. 49, Nr 2 : The crisis and beyond. – 2012
46109
   Finance and development : a quarterly publication of the International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0015-1947
Vol. 49, Nr 4 : Philanthropy sowing change. – 2012
46110
   Finance and development : a quarterly publication of the International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0015-1947
Vol. 49, Nr 3 : The global village. – 2012
46111
   Finance and development : a quarterly publication of the International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0015-1947
Vol. 50, Nr 4 : Into the unknown. Global trade"s uncertain course. – 2013
46112
   Finance and development : a quarterly publication of the International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0145-1707
Vol. 51, Nr 1 : Europe"s Union, step by step. – 2014
46113
   Finance and development : a quarterly publication of the International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0015-1947
Vol. 51, Nr 2 : Asia reaching for the top. – 2014
46114
   Finance and development : a quarterly publication of the International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0015-1947
Vol. 51, Nr 3 : Past forward : The future of global economics. – 2014
46115
   Finance and development : a quarterly publication of the International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0015-1947
Vol. 51, Nr 4 : The fight for global health. – 2014
46116
   Finance and development : a quarterly publication of the International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0145-1707
Vol. 52, Nr 2 : Could you live on $1.25 a day?. – 2015
46117
   Finance and development : a quarterly publication of the International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0015-1947
Vol. 52, Nr 1 : Jobs on the line. – 2015
46118
   Finance and development : a quarterly publication of the International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0015-1947
Vol. 53, Nr 1 : The big squeeze. Global population pressures. – 2016
46119
   Finance and development : a quarterly publication of the International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0015-1947
Vol. 53, Nr 2 : Africa. Growth"s ups and downs. – 2016
46120
   Finance and development : a quarterly publication of the International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0015-1947
Vol. 53, Nr 3 : Smart technology takes flight. – 2016
46121
   Finance and development : a quarterly publication of the International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0015-1947
Vol. 53, Nr 4 : Globalization. Insiders, outsiders. – 2016
46122
   Finance and development : a quarterly publication of the International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0015-1947
Vol. 54, Nr 1 : Growth conundrum. – 2017
46123
   Finance and development : a quarterly publication of the International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0145-1707
Vol. 54, Nr 3 : Global Cooperation. An Uphill Battle. – 2017
46124
  Lepeyko T. Finance of enterprises : textbook / Lepeyko T., Myronova O., Blyznyuk T. ; Ministry of education and science of Ukraine ; Kharkiv national university of economics. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 248 p. : ill. – Bibliogr.: p. 244. – ISBN 978-966-676-417-4
46125
  Hermanson R.H. Financial Accounting / Roger H. Hermanson, James Don Edwards. – 5th ed. – Homewood ; Boston : IRWIN, 1992. – 1062 p. : ill. – ISBN 0256089175
46126
  Anthony Robert Financial accounting in nonbusiness organizations. / Anthony Robert. – Stamford, 1978. – 205с.
46127
  Kenayathulla H.B. Financial adequacy and low performing schools: evidence from Malaysia // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 9 (183). – P. 126-136. – ISSN 1993-6788
46128
  Roberta Melis Financial and demographic risk impact on private PAYG pension system: the Italian case / Roberta Melis, Alessandro Trudda // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 427-439 : table., fig. – Bibliogr.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
46129
   Financial and economic mtchanism as a universal instrument for transfer of land use to the model of sustainable development / O. Dorosh, V. Fomenko, I. Kupriyanchik, L. Svyrydova // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – P. 13-22 : fig. – Bibliogr.: Referen.: 14 name. – ISSN 2306-1677
46130
  Lysenko I. Financial and economic safety as the basis for social and economic development of regions // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. – Чернігів, 2016. – № 4 (8). – Р. 168-175. – ISSN 2411-5215
46131
  Solodovnic O.O. Financial and Economic Security of the Public-Private Partnership: Theoretical and Methodological Framework // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 1. – Р. 133-138. – ISSN 2222-0712


  The article aims to formulate the author"s own approach to presentation of the content of financial and economic security of the public-private partnership on the basis of analysis and generalization of the existing research into the financial and ...
46132
  Sheremetieva O.Yu. Financial and legal aspects of counteracting corruption and money laundering in the world and Ukraine // The institutionalisation of public relations in the fight against corruption: the experience of countries of Eastern and Western legal traditions (universal theoretical framework for relevant anti-corruption law of Ukraine) : collective monograph : PJ4/17 0117U007203 Corruption preventiuon act of Ukraine: sci. a. methodological justification of ensuiring the effectiveness a. efficiency of provisions implementation / TalTech Law School (Tallinn, Estonia), Fac. of Law ; Zaporizha Nat. Univ. (Zaporizha, Ukraine) [etc. ; ed. board: Vlad Vernygora et al.]. – Tallinn : Baltija Publishing, 2019. – Vol. 2 : / O.L. Makarenko, N.P. Matyukhina, S.A. Fedchyshyn et al. – P. 428-446. – ISBN 978-9934-588-04-4
46133
  Shih-Fang Lo Financial anomalies of climate change responsibility / Shih-Fang Lo, , Chou-Yen Wu // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 381-392 : table., fig. – ISSN 1993-6788
46134
  Zherlitsyn D. Financial aspects of the renewable energy implementation in Ukraine and international practice / D. Zherlitsyn, Yu. Namiasenko // Економіка і управління бізнесом : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: А. Діброва, А. Остапчук, Н. Вдовенко [та ін.]. – Київ, 2022. – Т. 13, № 2. – С. 77-99. – ISSN 2707-3823
46135
  Muo Ik Financial Bootstrapping and Small Business Growth in Lagos Metropolis, Nigeria / Muo Ik, Oladimeji Moruff Sanjo, O.I. Okunbadejo // Izvestiya : journal of Varna University of economics / University of Economics - Varna. – Varna, 2020. – Vol. 64, № 2. – P. 198-213. – ISSN 2367-6361
46136
  Stakhov B. Financial capacity of local Governments: problems of provision and crisis management / B. Stakhov, M. Tarasenko // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум" ; редкол.: Є. Бельтюков, Т. Богдан, М. Бутко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (388), лютий. – P. 18-29. – ISSN 1810-3944
46137
  Keijser M T.R. Financial collateral arrangements : The European Collateral Directive considered from a property and insolvency law perspective: An academic essay in law to obtain the degree of doctor... / T.Keijser. – Kluwer, 2006. – 432 p. – (Law of business and finance / Editors: S.Kortmann, D.Faber ; Vol. 9). – ISBN 90-130-3661-9
46138
  Kolomyychuk N.M. Financial control as a guarantee of effective management of financial resourses of local authorities // International scientific conference "Modern economic research: theory, methodology, strategy" : September 28th, 2018 : proceeding of the conf. / "Modern economic research: theory, methodology, strategy", intern. sci. conf. – Kielce : State University of Jan Kochanowski, 2018. – P. 2. – P. 105-106. – ISBN 978-9934-571-51-0
46139
  Kuzmenko O. Financial control as a means of countering economic corruption in Ukraine / O. Kuzmenko, O. Drozd, V. Chorna // Baltic journal of economic studies. – Riga, 2018. – Vol. 4, No. 4, September. – P. 233-237. – ISSN 2256-0742
46140
  Polyvanova T. Financial crises: lessons and implications for the IMF / Tetyana Polyvanova, Kateryna Ruskykh // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 91, ч. 1. – Р. 41-48


  В статті досліджується як сучасна фінансова криза стала стимулом для переосмислення ролі МВФ у світовій фінансовій системі. Вивчено як теоретично МВФ міг та фактично відреагував на фінансову кризу. Показано як роль Фонду змінювалась історично. Надано ...
46141
  Ayhan Kapusuzoglu Financial development and economic growth in Turkey: an empirical analysis // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 1 (139). – С. 314-324 : table. – Bibliogr.: 39 назв. – ISSN 1993-6788
46142
   Financial development in the Middle East and North Africa / Creane Susan, Goyal Rishi, A.M. Mobarak, Sab Randa. – Washington : International Monetary Fund, 2003. – 20p. – ISBN 1-58906-231-0
46143
  Bratu R. Financial Development аnd Remittances іn Rbmu"s Countries // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Р. 18-25. – (Економіка ; вип. 12 (189)). – ISSN 1728-3817


  The aim of this paper is to evaluate the state of development of financial system from 3 of those countries that European Union has established relation through Partnership Program, added Romania also. The research is based on the empirical evidence ...
46144
  Sethi Pradeepta Financial development, financial sector policies and growth: evidence from India // Journal of economic research / Hanyang economic research institute in collaboration with Asia pacific economic association. – Seoul, 2017. – Vol. 22, No. 1. – P. 63-88. – ISSN 1226-4261
46145
  Rosefsky B. Financial facts of life : Personal prosperity in 30 easy lessons / Bob Rosefsky. – New York a.o. : Wiley, 1995. – XIY, 274 p. – ISBN 0-471-58729-X
46146
  Orastean R. Financial Globalization - Global Imbalances - Global Financial Crisis // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Р. 41-44. – (Економіка ; вип. 12 (189)). – ISSN 1728-3817


  In the context of globalization, global financial crisis reflected the evolution of the relation global finance - global economy. The paper focuses on two issues. First, we review a part of the literature regarding the costs and benefits of financial ...
46147
  Rogach O.I. Financial globalization // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 10 : Інститут міжнародних відносин. – С. 270-275
46148
  Rogach O.I. Financial Globalization // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 45, ч. 1. – P. 38-43
46149
  Shevchenko V. Financial globalization impact on the CEE banking stability // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Р. 44-47. – (Економіка ; Вип. 141). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена оцінці умов та тенденцій фінансової глобалізації, її впливу на банківську діяльність. Дається оцінка позитивному та негативному впливу фінансової глобалізації. Досліджуються міжнародні фінансові потоки та банківські зв"язки, що ...
46150
  Simione F.F. Financial Inclusion in Mozambique / F.F. Simione, Y. Xiao // Mozambique rising : building a new tomorrow / Doris C. Ross, ed. ; African department. – Washington : International Monetary Fund, 2014. – P. 97-106. – ISBN 978-1-47556-510-2
46151
  Johnson Hasel Financial institutions and markets : A global perspective / Johnson Hasel. – New York : McGraw-Hill, 1993. – XXI,560p. : ill. – ISBN 0-07-032639-8
46152
   Financial institutions in Yugoslavia.. – Belgrade, 1977. – 96с.
46153
   Financial integration in Latin America : a new strategy for a new normal / ed.: Charles Enich, Wouter Bossu, Carlos Caceres, Diva Singh. – Washington : International Monetary Fund, 2017. – XIX, 206 p. : ill., tab. – Бібліогр. в кінці частин та в підрідк. прим. – ISBN 978-1-51352-024-7
46154
   Financial issues of transition economies.. – Tartu, 1995. – 98с.
46155
  Kolb R.W. Financial management / Robert W. Kolb, Ricardo J. Rodriguez. – Lexington; Toronto : D.C.Heath and Company, 1992. – XLII, 709 p. : ill. – ISBN 0-669-27158-6
46156
   Financial management : Journal of the Financial management association international [Quarterly]. – Tampa. – ISSN 0046-3892
Vol.28, N 1. – 1999


  1997. Vol. 46
46157
   Financial management : Journal of the Financial management association international [Quarterly]. – Tampa. – ISSN 0046-3892
Vol.28, N 4. – 1999


  1997. Vol. 46
46158
   Financial management : Journal of the Financial management association international [Quarterly]. – Tampa. – ISSN 0046-3892
Vol.28, N 3. – 1999


  1997. Vol. 46
46159
   Financial management : Journal of the Financial management association international [Quarterly]. – Tampa. – ISSN 0046-3892
Vol.28, N 2. – 1999


  1997. Vol. 46
46160
   Financial management : Journal of the Financial management association international [Quarterly]. – Tampa. – ISSN 0046-3892
Vol.29, N 4. – 2000


  1997. Vol. 46
46161
   Financial management : Journal of the Financial management association international [Quarterly]. – Tampa. – ISSN 0046-3892
Vol.29, N 3. – 2000


  1997. Vol. 46
46162
   Financial management : Journal of the Financial management association international [Quarterly]. – Tampa. – ISSN 0046-3892
Vol.29, N 2. – 2000


  1997. Vol. 46
46163
   Financial management : Journal of the Financial management association international [Quarterly]. – Tampa. – ISSN 0046-3892
Vol.29, N 1. – 2000


  1997. Vol. 46
46164
  Brigham E.F. Financial management : theory and practice / Eugene F. Brigham, Michael C. Ehrhardt. – 11th ed. – Mason [etc.] : Thomson South-Western, 2005. – XXIII, 1000, [1] p. : ill., tab. + 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – (International student edition). – ISBN 0-324-22499-0
46165
  Kharlamova G. Financial management : tutorial / G. Kharlamova, A. Stavytskyy, R. Melnyk. – Kyiv : Agrar Media Group, 2021. – 181, [1] p. : tab. – В кінці кн. авт. укр.: Харламова Ганна Олексіївна, Ставицький Андрій Володимирович, Мельник Рита Анатоліївна. – Bibliogr.; p. 178-181. – ISBN 978-617-646-501-0
46166
   Financial management of local authorities : Examples from France and the United Kingdom. – Strasbourg : Council of Europe press, 1993. – 115 p. – (Local and regional authorities in Europe ; 50). – ISBN 92-871-2358-6
46167
  Bouleau Nicolas Financial markets and martingales : Observations on science and speculation / Bouleau Nicolas; Translated by A.Thomas. – London a.o. : Springer, 2004. – 15,151p. : 14 ill. – ISBN 1-85233-582-3
46168
  Barucci Emilio Financial markets theory : Equilibrium, efficiency and information / Barucci Emilio. – London : Springer, 2003. – 12,467p. : 14 figures. – (Springer finance : Textbook). – ISBN 1-85233-469-X
46169
   Financial markets, institutions and risks = Фінансові ринки, інституції та ризики : international research journal / Sumy State University ; ed. board: G.P. Dwyer, J. Johnson, H. Sanko [et al.]. – Sumy : Sumy State University, 2017-. – ISSN 2521-1250
Vol. 3, iss. 2. – 2019. – 137 p. – Резюме укр., англ. мовами
46170
  Dixon R. Financial markets: an introduction / Rob Dixon, Phil Holmes. – 1st ed.1992. – London a.o. : Chapman & Hall, 1995. – 162 p. – reprinted 1995. – ISBN 0-412-62280-7
46171
  Mishura Y. Financial mathematics / Yuliya Mishura. – London [etc.] : ISTE Press ; Elsevier, 2016. – XIV, 179 p. – Index: p. 177-179. – Bibliogr.: p.171-175. – ISBN 978-1-78548-046-1
46172
  Alpysbaeva A. Financial Mechanism of the Innovative Activity in the Republic of Kazakstan // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Р. 17-21. – (Економіка ; вип. 9 (150)). – ISSN 1728-3817


  This article considers the theoretical and practical issues of development of the financial mechanism of innovation activity in the Republic of Kazakhstan. Identified current conditions and preconditions of development of the existing financial ...
46173
  Masood Omar Financial meltdown and bond prices: an empirical analysis / Masood Omar, Turen Seref, Aktan Bora // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 398-406 : table. – Bibliogr.: 23 назв. – ISSN 1993-6788
46174
   Financial optimization / H. Dahl, A. Meeraus, S. Zenios, D. Babbel, P. et al. Muller; [H. Dahl, A. Meeraus, S. Zenios, D.F. Babbel, P. Muller et al.] ; ed. by Stavros A. Zenios. – Cambridge : University Press, 2002. – XVII, 350 p. : tab., portr. – Авт. зазнач. на с. IX. - На корінці також: Zenios. - Index: p. 344-350. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 0-521-57777-2
46175
  Tkachenko V.V. Financial potential: strategic management in conditions of economic risk : monograph / [V.V. Tkachenko, I.V. Tkachenko, P.V. Puzyrova] ; Ministry of education and science of Ukraine, Kysv Nat. Univ. of Construction and Architecture. – Kyiv : [s. n.], 2020. – 175, [1] p. : ill., tab. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Bibliogr.: p. 153-175. – ISBN 978-617-7496-92-1
46176
   Financial practice and education = FPE. – New York : University of South Florida
Vol.9, N 1. – 1999


  1997. Vol. 46
46177
   Financial practice and education = FPE. – New York : University of South Florida
Vol.9, N 2. – 1999


  1997. Vol. 46
46178
   Financial programming and policy: the case of Hungary. – Washington : IMF Institute; International Monetary Fund, 1992. – 5, 205p. – ISBN 1-55775-304-0
46179
  Barth Richard Financial programming and policy: the case of Turkey / International monetary fund; R.Barth, W.Hemphill with contributions from I. Aganina a.o.;. – Washington : IMF Institute, 2000. – XIII,457p. + діскета. – ISBN 1-55775-875-1
46180
   Financial programming and policy: the case Sri Lanka. – Washington : IMF Institute, International monetary fund, 1996. – IX,278p. – ISBN 1-55775-579-5
46181
   Financial provision of scientific activities in the context of the strategic development of the national economy / V.V. Koval, L.M. Geiko, T.V. Neboha, O.B. Labunska // Економічні інновації : збірник наукових праць / Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Андрєєва Н.М., Басюркіна Н.Й., Дан Маріус Войцілас [та ін.]. – Одеса, 2022. – Т. 24, № 2 (83). – С. 78-91. – ISSN 2524-003X


  Метою статті є визначення сучасних проблем фінансування наукових досліджень і розробок в Україні та обґрунтування шляхів їх вирішення.
46182
  Golubnicha G. Financial Reporting and Source Documents of Ukrainian Enterprises when Applying the IFRS / G. Golubnicha, T. Melnik // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Р. 29-34. – (Економіка ; вип. 9 (150)). – ISSN 1728-3817


  The theoretical, methodological and practical aspects of changes in financial reporting and source documents specific to Ukrainian enterprises in the new conditions resulting from the application of International Financial Reporting Standards have been ...
46183
   Financial sector assessment program : Evaluation report. – Washington : International Monetary Fund, 2006. – 9,99 p. – ISBN 1-58906-508-5
46184
  Varnalii Z. Financial security of Ukraine in hybrid war / Z. Varnalii, T. Tomashevskyi // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 72-73. – (Економіка ; вип. 3 (204)). – ISSN 1728-3817


  The theoretical, methodological and applied aspects of strengthening the financial security of Ukraine in a hybrid war are studied. The article determines financial security as one of the key elements of economic security, with the state of public ...
46185
   Financial statements : for the years ended April 30, 2014, and 2013 : [annual report 2014]. – Washington : International Monetary Fund, 2014. – [1], 86 p. : tab. – ISBN 978-1-49836-532-1
46186
   Financial statements : for the financial years ended April 30, 2016, and 2015 : [annual report 2016]. – Washington : IMF, 2016. – II, 85 p. : tab. – ISBN 978-1475522631
46187
  Lositska T.I. Financial statements harmonization in the context of European integration / T.I. Lositska, K.V. Maksymova // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 69-71


  This article contains a brief outlook of the history of accounting harmonization in the European Union (EU) and the tendencies of its further development in the terms of Ukrainian economy.
46188
  Zorochkina T. Financial support of Higher Education development in Ukraine and the UK // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2019. – Т. 9, вип. 1. – P. 44-52. – ISSN 2308-4081


  Розглядається фінансове забезпечення розвитку вищої освіти в Україні і Великій Британії.
46189
   Financial sustainability of higher education institutions in the context of ensuring their development / O. Laktionova, V. Koval, O. Slobodianiuk, Prystupa, l. // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 95-100. – (Економічні науки ; № 6). – ISSN 2307-5740


  У статті представлено стратегічний підхід до формування фінансової стійкості закладу вищої освіти, націлений на його розвиток. Визначено, що фінансова стійкість в контексті стратегії розвитку ЗВО забезпечується поточною платоспроможністю, а також ...
46190
  Glushchenko O. Financial system: in search of a new paradigm // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 9 (171). – P. 21-30. – ISSN 1993-6788
46191
  Korneev V.V. Financial systems stabilization: comparative analysis of monetary policies of central banks // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 11 (149). – С. 143-148. – Bibliogr.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
46192
   Financial times: World desk reference : [2005]. – 7th ed. – London; New York; Munich; Melbourne; Delhi : Dorling Kindersley, 2005. – 656p. – (A Dorling Kindersley book). – ISBN 1-4053-0877-X
46193
  Honcharenko I. Financial unity of the world as an organic part of globalization / I. Honcharenko, I. Servatynska // Baltic journal of economic studies. – Riga, 2018. – Vol. 4, No. 2, March. – P. 53-57. – ISSN 2256-0742
46194
   Financialization and deindustrialization [Електронний документ] : impact on employment : monograph / [Th.M.H. Chan, V. Kopiyka, O. Rogach et al.] ; ed.: Th.M.H. Chan, V. Kopiyka, O.Rogach ; Min. of Education and Science of Ukraine, Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv. – Kyiv : Київський університет, 2021. – 437 p. – Вип. дан. укр.: Фінансіалізація та деіндустріалізація: вплив та зайнятість: монографія / за ред. Т.М.Х. Чана, В. Копійки, О.Рогача. – ISBN 978-966-933-144-1
46195
   Financialization and deindustrialization: impact on employment : monograph / [Th.M.H. Chan, V. Kopiyka, O. Rogach et al.] ; ed. by Th. M.H. Chan, V. Kopiyka, O. Rogach ; Ministry of education and science of Ukraine, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv. – Київ : Київський університет, 2021. – 437, [1] p. : ill., tab. – Бібліогр. в кінці ч. – ISBN 978-966-933-144-1
46196
  Mian Sajid Financing behavior of textile firms of Pakistan / Mian Sajid, Husnain Raza, Muhammad Musarrat Nawaz // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 4 (130). – С. 415-422 : table. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 1993-6788
46197
   Financing higher education in Canada.. – Toronto, 1965. – 98с.
46198
  Nagachevska T. Financing mechanisms for investment projects in the agricultural sector of ukraine"s economy in volving angel investors / T. Nagachevska, V. Zakharchenko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Р. 37-42. – (Економіка ; вип. 6 (159)). – ISSN 1728-3817


  The challenges connected with attracting foreign investments into the agricultural sector of the Ukrainian economy as well as diversification of forms of international investments are actual due to the immediate needs of realization of innovative ...
46199
   Financing of economic development. International Flow of Long-Term Capital and official Donations, 1960-62.. – 53с.
46200
  Gallaway A. Financing of education in Nigeria / A. Gallaway, A. Musone. – Paris, 1968. – 152с.
46201
  Callway A. Financing of education in Nigeria / A. Callway, A. Musone. – Paris, 1968. – 152с.
46202
  Zakharin S.V. Financing of higher education development in Ukraine: problems and prospects / S.V. Zakharin, M.P. Denysenko // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 9 (159). – С. 113-119 : table. – Bibliogr.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
46203
  Kovalenko Yu. Financing of higher education institutions: problems and directions of improvement in Ukraine / Yu. Kovalenko, L. Popovych // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технологіч. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Абакуменко О.В., Вдовенко С.М., Гонта О.І. [та ін.]. – Чернігів, 2018. – № 1 (13). – P. 150-159. – ISSN 2411-5215


  "У статті охарактеризовано поточний стан розвитку вищої освіти і з"ясовано, що в Україні вона перебуває на стадії реформування та переживає структурні зміни на всіх рівнях системи".
46204
  Zhumanova B. Financing of the Innovative Projects in the Agro-Industrial Complex of Kazakhstan // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Р. 92-96. – (Економіка ; вип. 11 (152)). – ISSN 1728-3817


  In the article are considered theoretical and practical issues of financial support of innovative development of agriculture in Kazakhstan. Defined system-wide problems that impede the full development of innovative agro-industrial complex of ...
46205
  Ljutic B.Z. Financing smes and entrepreneurs in Serbia: the perspectives for sustainable investments and growth / B.Z. Ljutic, P. Marjanovic, I. Ljutic // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 5 (155). – P. 186-194 : Tabl. – Bibliogr.: 17 назв. – ISSN 1993-6788


  Проаналізовано інвестиційне забезпечення розвитку вищої освіти.
46206
  Lavigne Marie Financing the transition: the Shatalin plan and the Soviet economy / Lavigne Marie. – New York, Prague, 1990. – 35с.
46207
   Financing unemployment compensation / E.L. Bowers, L. Edison, P.G. Craig, W. Papier; E.L. Bowers,L. Edison, P.G. Craig, W. Papier. – Ohio, 1956. – 314 с.
46208
  Skov Niels Finanse $ management = Финансы и управление / Skov Niels; Перев. М. Моцкалло. – Варшава : ПРЕТ, 1994. – 247с. – Текст парал. англ. та рос. мовами. – ISBN 83-85877-02-9
46209
  Ivanka Alexander Finanse i polityka finansowa panstw kapitalistycznych / Ivanka Alexander. – Warszawa, 1961. – 132с.
46210
  Komar Andrzej Finanse i prawo finansowe / Komar Andrzej, Laczkowski Wojciech. – Wyd. 2. – Warszawa, 1976. – 178с.
46211
  Lindner Jerzy Finanse przedsiebiorstw kapitalistycznych / Lindner Jerzy. – Warszawa, 1961. – 128с.
46212
  Zabinska Joanna Finanse publiczne a stabilnosc euro / Zabinska Joanna; Akademia ekonomiczna im. Karola Adamieckiego. – Katowice, 2000. – 168s. – (Prace naukowe / Akademia ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). – ISBN 83-7246-091-4
46213
  Dreiser Teodor Finansista / Dreiser Teodor. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1949. – 319 s.
46214
  Marcinek Krzysztof Finansowa ocena przedsiewziec inwestycyjnych przedsiebiorstw / Marcinek Krzysztof. – 4-e wyd. – Katowice : Wyd-wo uczelniane Akademii Ekonomicznej im.Karola Adamieckiego w Katowicach, 2000. – 228s. – (Skrypty uczelniane / Akademia Ekonomiczna im Karola Adamieckiego). – ISBN 83-7246-122-8
46215
  Ceausescu Nicolae Finante - preturi - moneda / Ceausescu Nicolae. – Bucuresti, 1980. – 159с.
46216
  Ceausescu Nicolae Finante - preturi - moneda / Ceausescu Nicolae. – Bucuresti, 1980. – 159с.
46217
   Finanzielle Fragen der ortlichen Staatsorgane.. – Jena
8. – 1978. – 111с.
46218
  Ilaskivi Raimo Finassijarjestelman automaattinen vastavaikutus suhdanteiden vaihteluissa / Ilaskivi Raimo. – Helsinki, 1958. – 176с.
46219
  Melton Gordon J. Finding enlightenment : Ramtha"s school of ancient wisdom / Gordon J. Melton. – Hillsboro : Beyond words, 1998. – XVI,216p. : ill. – ISBN 1-885223-61-7
46220
  Gilster Paul Finding it on the internet : The essential guide to archie, Veronica, Gopher, WAIS, WWW (including Mosaic), and other search and brows / Gilster Paul. – New York : John Willey and Sons, 1994. – XVIII,302p. – ISBN 0-471-03857-1
46221
   Finding solutions together : annual report 2016. – Washington : IMF, 2016. – II, 125 p. : ill., tab. – опис зроблен по обкладинці. – ISBN 978-1513565637
46222
   Fine art = Прекрасне мистецтво / ТОВ "Музей сучасного образотворчого мистецтва України". – Київ
№ 3. – 2008
46223
   Fine art = Прекрасне мистецтво / ТОВ "Музей сучасного образотворчого мистецтва України". – Київ
№ 4. – 2008
46224
   Fine books in the sciences.. – Scherman Oaks, California, 1982. – 146с.
46225
   Fine Reader 2.0. Система оптического распознавания текстов : Руководство пользователя User``s Guide. – Казань : BIT Software, Inc, 1995. – 120с.
46226
  Fidler Kathleen Fingal`s ghost. / Fidler Kathleen. – London, 1962. – 95с.
46227
  Мазур Владимир Finger Food. Не откусите пальцы // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2018. – № 2. – С. ?4-77 : фото
46228
  Levy Lorraine Finie la comedie. / Levy Lorraine. – Paris, 1988. – 62с.
46229
  Пахльовська О. Finis Europae: Конфліктний спадок гуманістичного "заходу" та візантійського "сходу" в сучасній Україні // Повернення в Царгород / [упоряд. Ігор Сюндюков ; відп. ред. Анна Мотозюк ; за заг. ред. Лариси Івшиної]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2016. – С. 339-402. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-67-2
46230
  Shkilniak S.S. Finitary compostion nominative logics of quasi-ary predicates // International Ukrainian-Polish workshop Problems of stochastic and discrete optimization, May 10-15, 2005 : abstracts / Problems of stochastic and discrete optimization, intern. Ukrainian-Polish workshop. – [S. l : s. n], 2005. – P. 33-37
46231
  Chalyy K.A. Finite-size effects in light critical opalescence spectrum: theory and medical applications // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2006. – Т. 14, № 1. – P. 21-28. – ISSN 1023-2427
46232
  Timofeeva N.K. Finite and infinite combinatorial sets // XXVII international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2016)" : dedicated to 70-th anniversary of Professor O. Nakonechnyi : May 23-27, 2016 : abstracts : Tbilisi-Batumi, Georgia / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2016)", intern. conference. – Київ : [s. n.], 2016. – P. 160-161. – ISBN 978-966-7166-39-7
46233
  Fedorova M.V. Finite automaton actions of free groups // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016


  Constructions of explicit examples of ? groups generated by automata are very important in modern geometric group theory. The full automorphism group of a regular rooted tree is rich of free subgroups. Thus groups of automata are naturally suitable for ...
46234
  Москальков М.М. Finite element method for equation with strong dispersion / М.М. Москальков, Д. Утебаєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – P. 33-37. – (Кібернетика ; вип. 7). – ISSN 1728-3817


  A numerical method is constructed for equation with strong dispersion. The method is based on using of the final element method both by space variables and by time. Accuracy of the method is studied and the results of numerical experiment on solving of ...
46235
  Moskalkov M.N. Finite element method for the Gravity-gyroscopic wave equation / M.N. Moskalkov, D. Utebaev // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2010. – № 2 (101). – С. 97-104. – (Серія "Прикладна математика"). – ISSN 0868-6912


  In this paper, the spatial and time schemes of the highaccuracy finite element method are proposed and analyzed. These schemes are designed for solving the combined boundary value problem associated with the equation for gravity-gyroscopic waves in ...
46236
  Thieme D. Finite Elemente :Prozeduren fur die Statik in Pascal / D. Thieme. – Berlin : Verlag fur Bauwesen, 1990. – 226 S. : Ill. – ISBN 3-345-00502-6
46237
  Sharp Henry Finite functions: an introduction to combinatorial mathematics / Sharp Henry. – Englewood Cliffs : Prentice-Hall, 1965. – VII,97p. : il.
46238
  Iosifescu Marius Finite Markov processes and their applications / Iosifescu Marius. – Chichester; Bucuresti a.o. : Wiley; Tehnica, 1980. – 289 p.
46239
  Hardy Finite mathematics / Hardy, Lane. – New York a.o. : Harper&Row, 1977. – 448 p.
46240
  Goldstein L.J. Finite mathematics and its applications / Larry J. Goldstein, David I. Schneider, Martha J. Siegel. – 4th ed., instructor"s ed. – Englewood Cliffs : Prentice Hall, 1991. – 18,675 p., [ 79 с. розд. паг. ] : ill. – ISBN 0-13-317827-7
46241
  Dodes Irving Allen Finite mathematics: a liberal arts approach / Dodes Irving Allen. – New York : McGraw-Hill book, 1970. – VIII,403p.
46242
  Bittinger Marvin Finite mathematics: a modeling approach / Bittinger Marvin, Conrad J. Crown. – Reading; Menlo Park; London; a.o. : Addison-Wesley, 1977. – 11,375,61,16 : Ill. – ISBN 0-201-00832-7
46243
   Finitis duodecim lustris : Сб. ст. к 60-летию проф. Ю.М. Лотмана. – Таллин : Ээсти раамат, 1982. – 176 с. : 1 л. портр.
46244
  Ricoeur P. Finitude et culpabilite / P. Ricoeur. – Paris : Aubier-Montaigne. – (Philosophie de l"esprit / coll. fondee par L. Lavelle et Le Senne ; Philosophie de la volonte)
1 : L"homme faillible. – 1960. – 164 p.
46245
  Ricoeur P. Finitude et culpabilite / Paul Ricoeur. – Paris : Editions AUBIER-Montaigne. – (Philosophie de l"esprit / coll. fondee par L. Lavelle et Le Senne ; Philosophie de la volonte)
2 : La symbolique du mal. – 1960. – 164 p.
46246
   Finland. – 35th ed. – Helsinki : WELSCAN AG, 1996. – 203, [5] p. : Ill. – Паралельний текст англійською, німецькою та французькою мовами. – ISSN 0085-8048
46247
   Finland 1917-1967 and assessment of independence.. – Helsinki, 1967. – 171с.
46248
   Finland and its students.. – Helsinki, 1970. – 56с.
46249
  Klinge Matti Finland in Europe / Transl. by P.Binham, T.Bincham, D.Mitthell; Ill. M.Klinge, L.Suvikumpu. – [Helsinki] : Otava, 2003. – 176p. : Ill. – ISBN 951-1-18566-7
46250
   Finland Suomi 100 : language, culture, history / Ulla Tuomarla, Iwona Piechnik, Bernadett Biro (eds.). – Krakow ; Helsinki : Jagiellonian Library & University of Helsinki, 2017. – 512 p. : ill., tab. – Деякі ст. фін. та нім. мовами. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-83-949716-2-5
46251
   Finland.. – Munchen, 1992. – 142с.
46252
  Walczak W. Finlandia / W. Walczak. – Warszawa : PWN, 1973. – 381 s. : il. – ISBN 837335-080-2
46253
   Finlands historia. – Ekenas : Schildts. – ISBN 951-50-0597-3
2 : / Rainer Fagerlund, Rurt Jern, Nils Erik Villstrand. – 1993. – 442 p. : ill., tab., maps, portr. – Bibliogr.: p. 435-442
46254
   Finn koltok antologiaja.. – Budapest, 1973. – 595с.
46255
  Papp Istvan Finn nyelvtan / Papp Istvan. – 2. kiadas. – Budapest, 1958. – 176с.
46256
  Papp Istvan Finn olvasokonyv szojegyzekkel / Papp Istvan. – Budapest, 1959. – 360с.
46257
  Valkonen M. Finnish art : Over the centuries / M. Valkonen. – Helsinki : Otava, 1992. – 159 p. : Ill. – ISBN 951-1-12419-6
46258
  Timo Hynninen Finnish Computing Graduates" Career Satisfaction / Timo Hynninen, Maija Hujala, Anti Knutas // International journal on information technologies and security / Union of scientists in Bulgaria. – Sofia, 2021. – Y. 13, № 3. – P. 61-72. – ISSN 1313-8251
46259
  Sarmela M. Finnish folklore atlas [Електронний ресурс] : ethnic culture of FInland 2 / Matti Sarmela. – 4th partially revised editin. – Helsinki : Ethnic Culture of Finland 2, 2009. – 1 CD. – PDF file.-Заголовок з етикетки диску. – ISBN 978-952-99977-2-5
46260
  Hautala J. Finnish folklore research 1828-1918. / J. Hautala. – Helsinki, 1969. – 197с.
46261
  Larsen R.-H. Finnland / R.-H. Larsen. – Berlin, 1958. – 64 S.
46262
   Finnland.. – Lpz., 1965. – 152с.
46263
  Palmen J.A. Finska ringfaglar // Дикий херсонский виноград / И. Пачоский. – Одесса, 1912. – S.135-136
46264
  Lipinski-Gottersdorf Hans Finsternis uber den Wassern / Lipinski-Gottersdorf Hans. – Halle, 1959. – 162с.
46265
  Музика-Стефанчук Fintech-стартапи в Україні у контексті розвитку цифрової економіки // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2022. – № 3 (125). – С. 73-78. – ISSN 2308-0361
46266
  Процак К.В. FinTech і комерційні банки: тенденції розвитку та особливості співпраці / К.В. Процак, Т.О. Коваленко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 1 (528) : Вплив глобалізаційних процесів на національну економіку України. – С. 131-137. – ISSN 2222-4459
46267
   Fintech стартував // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 31 травня (№ 20). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Університет Державної фіскальної служби та Львівська політехніка запускають спільну навчальну програму FinTech. Ця програма розроблена для підготовки фахівців, які здатні створювати фінансові та економічні стартапи.
46268
  Селякова Н. FinTech челендж // Юридична газета. – Київ, 2018. – 6 березня (№ 10). – С. 23
46269
  Луців Б. Fintex в системі фінансової інклюзивності // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 4 (57). – С. 110-120 : табл., рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1818-5754
46270
  Putrament Jerzy Fiolki w Neapolu / Putrament Jerzy. – Warszawa, 1959. – 180с.
46271
  Kessner Thomas Fiorello H. La Guardia and the making of modern New York. / Kessner Thomas. – Harmondsworth, 1991. – 700с.
46272
  Stankowska Halina Fircyk w zalotach Franciszka Zablockiego / Stankowska Halina. – Warszawa, 1962. – 92 s.
46273
  Whitman Walt Fire de iarba : fragmente / Whitman Walt. – [ Bucuresti?] : Editura de Stat, 1950. – 95, [3] p.
46274
  Cosbuc G. Fire de tort si alte poezii. / G. Cosbuc. – Bucuresti, 1960. – 396с.
46275
  Cosbuc G. Fire de tort. / G. Cosbuc. – Bucuresti, 1966. – 396с.
46276
  Renault M. Fire from heaven / M. Renault. – New York, 1969. – 375с.
46277
  Adler Irving Fire in your lifw. / Adler Irving. – New York, 1955. – 128с.
46278
  Pohlmann N. Firewall architecture for the enterprise / Norbert Pohlmann, Tim Crothers. – New York : Wiley, 2002. – 21, 481 р. : ill. – На обкл.: Timely. Practical. Reliable. – ISBN 0-7645-4926-X
46279
  Komar B. Firewalls for dummies / Brian Komar, Ronald Beekelaar, Joern Wettern. – 2nd ed. – New York : Wiley, 2003. – 16, 411p. : ill. – (Bestselling computer book series ; For dummies: bestselling book series for beginners). – ISBN 0-7645-4048-3
46280
  Strassberg K. Firewalls: the complete reference / Keith Strassberg, Richard Gondek, Gary Rollie. – New York a.o. : McGraw-Hill/Osborne, 2002. – 26, 932 p. – ISBN 0-07-219567-3
46281
  Meyer Conrad Ferdinand Firnelicht / Meyer Conrad Ferdinand. – Berl., 1957. – 236с.
46282
  Fentress George First- and second-order Triangulation in Michigan (1927 datum) : Special publication No.214 / Fentress George; U. S. department of commerce. – Washington : Goverment, 1939. – VI, 427 p. : ill.
46283
  Rappleve H.S. First-order leveling in Hawaii : Special publication No.161 / H.S. Rappleve; U. S. department of commerce. – Washington : Goverment, 1929. – III, 21 p. : ill.
46284
  Sutherland O.P. First-order triangulation and traverse in Louisiana : [1927 Datum] / O.P. Sutherland. – Washington : Government, 1934. – IV, 169 p. – (U. S. department of commerce : Coast and geodetic survey ; Spec. publication No. 183)
46285
  Kramer J. First Aid for Plants / J. Kramer. – New York : A Plume Book, 1989. – 171p.
46286
  Hamrick Mark W First carpals of the eocene primate family omomydae / University of Michigan, Museum of paleontology // Contributions from the Museum of paleontology / The University of Michigan. – Ann Arbor, 1999. – Vol. 30, N 9. – pp.191-198
46287
  Bell J. First certificate expert : Coursebook / J.Bell, R.Gower. – Harlow : Longman, 2003. – 224p. : ill. – ISBN 0-582-46926-0
46288
  Hyde D. First certificate expert : Teacher"s resource book / D.Hyde with J.Bell, R.Gower. – Harlow : Longman, 2003. – 208p. : ill. – ISBN 0-582-46929-5
46289
  Mann R. First certificate expert : Student"s resource book: with key / R.Mann with J.Bell, R.Gower. – 2nd impress. – Harlow : Longman, 2004. – 176p. + 2 CD. – First publ. 2003. – ISBN 0-582-77305-9
46290
  Burgess Sally First certificate Gold : Exam maximiser [with key] / S.Burgess with R.Acklam. – New ed. – Harlow : Longman, 2002. – 158p. + With free CD set inside. – ISBN 0-582-46128-6
46291
  Kenny N. First certificate practice tests plus 1 : + introduction to the exam + your questions answered + exam strategies and tips + sample answer sheets: with key / N.Kenny, L.Luque-Mortimer. – 5th impress. – Harlow : Longman, 2004. – 208р. : ill. – 1st. publ. 2000; На обкл.: Teaching not just testing. – ISBN 0-582-40580-7
46292
  Goian O.Y. First commercial private radio stations in Ukraine: from experiments to business / O.Y. Goian, V.V. Goian // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; голов. ред. В. Різун ; редкол.: Т. Валяс, Д. Суска, Д. Гілпін [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 25. – С. 33-50. – ISSN 2312-5160
46293
   First consolidated report 2005. – New York : United Nations, 2006. – 6,392 p. : ill. – ISBN 92-1-101134-5
46294
   First contact.. – New York, 1991. – 337с.
46295
  Arampatzis Christoforos First Data About the Osseous Industries of the Prehistoric Lakeside Settlement of Anarghiri IXb, Western Macedonia, Greece // Wetland archaeology and prehistoric networks in Europe : NEENAWA intern. conf. : Sept. 15th-18th, 2017, Kyiv - Kaniv, Ukraine / Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; Swiss nat. science foundation ; [ed.: Y. Morozova, P. Shydlovskyi ; phot.: P. Borovets et al. ; English transl.: Y. Morozova et al.]. – Kyiv ; Kaniv : [s. n.], 2017. – P. 40
46296
   First detection of Hosta virus X in Ukraine / G. Shchetinina, I. Budzanivska, A. Kharina, O. Pereboychuk // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Р. 48-50. – (Біологія ; Вип. 62). – ISSN 1728-3817


  В статье представлены результаты мониторинга X вируса хосты (HVX) в Национальном ботаническом саду Украины им. Н.Н. Гришка. На растениях хосты наблюдали симптомы мозаики и деформации листьев. Присутствие HVX-инфекции в растениях хосты сорта "Sum of and ...
46297
   First instrumental recognition of the Earth eigenmodes in radio frequency electromagnetic radiation / Yu. Bogdanov, A. Kvasnyuk, V. Kobolev, N. Loyko, O. Rusakov // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 4. – С. 19-20 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 0203-3100
46298
   First International Conference of school in which esperanto is taught.. – London, 1963. – 11с.
46299
   First International Symposium on Radioiodine Treatment of Toxic Goitre and of Heart Disease : August 28-30th 1958. – Liege, 1958. – 204p.
46300
   First International Theriological Congress. – Moscow : Nauka
Volume I, A-M. – 1974. – 451S. – Transactions Moscow June 6-12, 1974
46301
   First Karazin scientific readings dedicated to the bicentenary of the Karazin Kharkiv National University. Mathematical symposium : Book of abstracts. – Kharkiv, 2004. – 68 p.
46302
  Turgenev Ivan First love and other stories / Turgenev Ivan; Transl. by I.Berlin and L.Schapiro, with an introd. by V.S.Pritchett. – London : Campbell Publishers, 1994. – 253p. – (Everyman"s Library ; Vol. 191 ; The Millennium Library). – ISBN 1-85715-191-7
46303
  Shaw Henry First offensive: the marine campaign for Guadalcanal / Shaw Henry. – Washington, 1992. – 52с.
46304
  Makkai M. First order categorical logic / Michael Makkai, Gonzalo Reyes. – Berlin a.o. : Springer, 1977. – 301p. – (Lecture notes in mathematics ; 611)
46305
  Filipov Y.V. First principles investigation of electronic structures of 3D transition-metal and CU alloys / Y.V. Filipov, V. Stashchuk // Twelfth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2011" : October 27-30, 2011, Kyiv, Ukraine : sci. works / "Optics & High Technology Material Science SPO 2011", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університе, 2011. – P. 134
46306
   First principles of physics / Carhart, , S. and Chute Henry, , N. Noratio; Henry S. Carhart, and Horatio N. Chute. – Boston ; New York ; Сhicago : Allyn and Bacon, 1912. – VIII,412 p., fig
46307
  Heluta V.P. First records of teleomorph of an invasive fungus Erysiphe macleayae (Erysiphales) in Ukraine / V.P. Heluta, V.P. Kovalchuk, P.Ya. Chumak // Український ботанічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2016. – Т. 73, № 3. – Р. 268-272. – ISSN 0372-4123
46308
  Kaladevi V. First Reformulated Zagreb Indices of Some Classes of Graphs / V. Kaladevi, R. Murugesan, K. Pattabiraman // Карпатські математичні публікації : науковий журнал / Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника ; голов. ред. Загороднюк А.В. ; редкол.: Берінде В., Бобрик Р., Боднар Д.І. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – Т. 9, № 2. – P. 134-144. – ISSN 2075-9827
46309
   First Report of Potato Viruses Infecting Lamium purpureum in Ukraine / A.M. Kyrychenko, M.M. Bohdan, H.O. Snihur, I.S. Shcherbatenko, I.O. Antipov // Мікробіологічний журнал : науковий журнал / НАН України ; Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; голов. ред. В.С. Підгорський ; редкол.: Л.В. Авдєєва, Л.Д. Варбанець, Г. Венгжин [та ін.]. – Київ, 2021. – Vol. 83, N 6, november - december. – C. 55-64. – ISSN 1028-0987
46310
  Barbour T. First supplement to typical reptiles and amphibians / T. Barbour, A. Loveridge. – Cambridge : Cambridge ; Mass., 1946. – P. 59-214. – Bulletin of the Museum of Comparative zoology, V. 96, No.2
46311
   First year in the European Union: current legal issues : Proceedings of the international conference 29-30 April 2005. – Riga, 2005. – 464 p. – ISBN 9984-9676-4-6
46312
  Drzewiecki Henryk Firuleje / Drzewiecki Henryk. – Warszawa, 1959. – 308с.
46313
   Fiscal adjustment in IMF - supported programs : Evalution report. – Washington : International monetary fund, 2003. – ISBN 1-58906-274-4
46314
  Gnjatovic D. Fiscal aspects of applying maasricht convergence criteria in Serbia: possiblities and limitations / D. Gnjatovic, A. Jovancai, N. Stakic // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 7 (145). – С. 288-297 : tabl. – Bibliogr.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
46315
  Balcerzak A.P. Fiscal Burden in the European Union Member States // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2016. – № 161 (9/10). – Р. 4-6. – ISSN 1728-6220


  The main purpose of the article is to assess impact of the last global financial crisis on the level of fiscal burden in Central European countries compared to old members of the EU. In the research, we consider fiscal burden as multidimensional ...
46316
  Makreshanska S. Fiscal decentralization and income inequality - cross section analysys of Central and Southeastern European countries (original scientific paper) // Economic development : journal of the Institute of economics - Skopje. – Skopje, 2015. – Year. 17, No. 1/2. – P. 245-260. – ISSN 1409-7893
46317
  Slukhai S. Fiscal Decentralizatoin In Ukraine: Modern State And Challenges // Будуємо нову Україну : зб. конф., 26-27 листоп. 2014 р., м. Київ / [редкол.: О. Дем"янчук та ін.]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. – P. 190-198. – ISBN 978-966-518-677-9


  Запровадження положень Бюджетного кодексу (2001) не поліпшило ситуації у державному секторі стосовно фіскальної децентралізації; переважав протилежний тренд, який сприяв посиленню фінансових проблем країни.
46318
  Poh Choo Low Fiscal expansions of China, Korea, and Malaysia: comparing theory to practice / Poh Choo Low, Chee Heong Quah, Mohd Nazari Ismail // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 5 (131). – С. 397-408 : table., fig. – Bibliogr.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
46319
   Fiscal federalism in theory and practice : Ed. T. Ter-Minassian. – Washington : International Monetary Fund, 1997. – XIII,701p. – ISBN 1-55775-663-5
46320
   Fiscal management of scaled-up aid / Sanjeev Gupta [et. al.]. – Washington : International Monetary Fund, 2008. – 11, 67 p. – ISBN 978-1-58906-703-5
46321
   Fiscal monitor : fiscal exit: from strategy to implementation : November 2010 / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund, 2010. – XIV, 138 p. : ill. – (World economic and financial surveys, ISSN 0258-7440). – ISBN 978-1-61635-047-5
46322
   Fiscal monitor : shifting gears : tackling challenges on the road to fiscal adjustment : April 2011 / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund, 2011. – XI, 140 p. : ill. – (World economic and financial surveys, ISSN 0258-7440). – ISBN 978-1-61635-066-6
46323
   Fiscal monitor : addressing fiscal challenges to reduce economic risks : September 2011 / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund, 2011. – VIII, 79 p. : ill. – (World economic and financial surveys, ISSN 0258-7440). – ISBN 978-1-61635-210-3
46324
   Fiscal monitor : public expenditure reform : making difficult choices : April 2014 / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund, 2014. – VIII, 90, [1] p. : ill., tab. – (World economic and financial surveys, ISSN 0258-7440). – ISBN 978-1-47555-712-1
46325
   Fiscal monitor : back to work : how fiscal policy can help : October 2014 / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund, 2014. – X, 99, [1] p. : ill., tab. – (World economic and financial surveys, ISSN 0258-7440). – ISBN 978-1-49837-570-2
46326
   Fiscal monitor : now ls the time : fiscal policies for sustainable growth : Apr. 2015 / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – (World economic and financial surveys, ISSN 0258-7440). – ISBN 978-1-49839-638-7
Apr 15. – 2015. – X, 98, [1] p. : ill., tab.
46327
   Fiscal monitor : debt: use it wisely : October 2016 / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund, 2016. – X, 98, [4] p. : ill., tab. – (World economic and financial surveys, ISSN 0258-7440). – ISBN 978-1-51356-060-1
46328
   Fiscal monitor : acting now, acting together : April 2016. – Washington : International Monetary Fund, 2016. – X, 110, [2] p. : ill., tab. – (World economic and financial surveys, ISSN 0258-7440). – ISBN 978-1-51351-059-0
46329
   Fiscal monitor : achieving more with less : Apr. 2017. – Washington : International Monetary Fund, 2017. – XI, 146, [2] p. : ill., tab. – (World economic and financial surveys, ISSN 0258-7440). – ISBN 978-1-47556-466-2
46330
   Fiscal monitor : Tackling inequality : Oct. 2017 / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund, 2017. – XI, 114 p. : ill., tab. – (World economic and financial surveys, ISSN 0258-7440). – ISBN 978-1-48431-248-3
46331
  Peter A. Fiscal Performance in the Caribbean Before and After the Global Financial Crisis // Caribbean renewal. Tackling fiscal and debt challenges / ed.: Charles Amo-Yartey and Therese Turner-Jones. – Washington : International Monetary Fund, 2014. – P. 25-40. – ISBN 978-1-48436-914-2
46332
   Fiscal policies in economies in transition. – Washington : International Monetary Fund, 1995. – V,359p. – ISBN 1-55775-191-9
46333
   Fiscal policy // 25 years of transition : post-communist Europe and the IMF / J. Roaf, R. Atoyan, B. Joshi, K. Krogulski. – Washington : International Monetary Fund, 2014. – P. 51-54. – (Regional economic issues special report). – ISBN 978-1-49830-563-1
46334
  Marius Razvan Surugiu Fiscal policy and economic growth: explanation with empirical analysis / Marius Razvan Surugiu, Camelia Surugiu, Mihai Nica // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8 (134). – С. 476-481 : table. – Bibliogr.: 35 назв. – ISSN 1993-6788
46335
   Fiscal policy formulation and implementation in oil-producing countries. – Washington : International Monetary Fund, 2003. – VI,484p. – ISBN 1-58906-175-6
46336
  Szymanska Agata Fiscal policy performance and economic downturn - the experience of the European Union countries outside the euro area // Studia prawno-ekonomiczne. – Lodz, 2021. – T. 121. – S. 281-303. – ISSN 0081-6841
46337
   Fiscal policy to mitigate climate change : a guide for policymakers / ed. W.H. Parry, Ruud de Mooij, and Michael Keen. – Washington : International Monetary Fund, 2012. – XX, 198 p. – ISBN 978-1-61635-393-3
46338
   Fiscal politics / ed.: Vitor Gaspar, Sanjeev Gupta, Carlos Mulas-Granados. – Washington : International Monetary Fund, 2017. – XVII, 530 p. : ill., tab. – Бібліогр. в кінці частин та в підрядк. прим. – ISBN 978-1-47554-790-0
46339
  Iefymenko T. Fiscal reforms and sustainable development in Ukraine // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 3 (244). – Р. 7-14. – ISSN 2305-7645
46340
  Yefymenko T.I. Fiscal Regulation of National Economies" Sustainable Growth // Science and innovation : ukrainian review journal of future / National Academy of Sciences of Ukraine ; ed. in chief Paton B. ; ed. board : Andon P., Andronati S., Babayev E. [et al.]. – Kiev, 2020. – Vol. 16, № 5 (95). – C. 20-35. – ISSN 2409-9066


  Фіскальне регулювання стійкого національного економічного зростання.
46341
   Fiscal risks : sources, disclosure and management / Aliona Cebotari, [ et al. ] ; International Monetary Fund, Fiscal affairs department. – Washington : IMF, 2009. – 8,52 p. : il., tabl. – ISBN 978-1-58906-790-5
46342
  Lorenzo Forni Fiscal Rules to Tame the Political Budget Cycle : Evidence from Italian Municipalities / Lorenzo Forni, Andrea Bonfatti // Fiscal politics / ed.: Vitor Gaspar, Sanjeev Gupta, Carlos Mulas-Granados. – Washington : International Monetary Fund, 2017. – P. 327-343. – ISBN 978-1-47554-790-0


  The paper provides evidence that fiscal rules can limit the political budget cycle.
46343
   Fiscal rules: coping with revenue volatility in Lesotho and Swaziland / Jiro Honda, Fernando Im, Natalia Koliadina [et al.]. – Washington : International Monetary Fund, 2017. – IX, 42 p. : ill, tab. – (African Department). – ISBN 978-1-4843-0957-5
46344
  Zakharchenko V. Fiscal state as a factor international Ukraine competitiveness and regions: evaluation and improving ways / V. Zakharchenko, S. Zakharchenko // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. – Чернігів, 2016. – № 4 (8). – Р. 159-167. – ISSN 2411-5215
46345
  Gasanov S.S. Fiscal Targeting, Rules and Risks in the Public Finance Management System // International scientific conference "The formation of a modern competitive environment: integration and globalization" : proceedings of the conf. : Мay 25, 2018 / "The formation of a modern competitive environment: integration and globalization", intern. sci. conf. – Greenwich : University of Greenwich ; Baltija Publishing, 2018. – Pt. 1. – P. 56-59. – ISBN 978-9934-571-43-5
46346
  Dmytriv V.I. Fiscal value of special types of custom duties" application in Ukraine // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2019. – № 3 (44). – С. 24-32. – ISSN 2308-1988


  The functions of special types of custom duties in the formation of financial resources of the state are investigated in the article. The theoretical and organizational principles of administration of special types of custom duties are explained. A ...
46347
  Buttner Johannes Fischer von Waldheim. / Buttner Johannes. – Berl., 1956. – 84с.
46348
  Kusnetzow I.D. Fischerei und Thiererbeutung in den Gewдssern Russlands / von I. D. Kusnetzow ; Ministerium fur Landwirthschaft und Reichsdomanen. Depart. fur Landwirthschaft. – St. Petersburg : Buchdruckerei A. Laschinsky, 1898. – [5], 120 p.
46349
  Zeiske W. Fischkunde fur Angler / W. Zeiske. – Berlin : Sportverlag, 1967. – 159S.
46350
  Trautschold H. Fischreste aus dem devonischen des gouvernements Tula / H. Trautschold. – Moscou, 1874. – S. 263-324
46351
  Hennig R. Fischwarenkunde / R. Hennig. – Auf. 3. – Leipzig : Fachbuchverlag, 1955. – 137S. – Bibliogr.: Mit 89 Bildern
46352
  Hennig R. Fischwarenkunde / R. Hennig. – Auf. 4. – Leipzig : Fachbuchverlag, 1956. – 165S. – Bibliogr.: Mit 105 Bildern
46353
  Meulen J. van der Fish marketing in Papua and New Guinea / J. van der Meulen, 1962. – 83с.
46354
  Matvienko N. Fish RNA viruses / N. Matvienko, N. Kharkavliuk // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Р. 25-27. – (Біологія ; Вип. 62). – ISSN 1728-3817


  Было проведено обследование рыб из разных ферм и водоемов Украины на наличие вирусной инфекции. Получены изоляты вирусов весенней виремии карпа (SVCV) и инфекционного панкреотического некроза (IPNV), а также изучены их биологические свойства на ...
46355
  Baievsky B. Fisheries of Siberia / B. Baievsky. – Washington : Government, 1926. – p. 37-64. – (Department of commerce ; 1006)
46356
  Smit Gerald Fishes of the Mio-Pliocene Ringold Formation, Washington: Pliocene capture of the Snake River by the Columbia River / Smit Gerald, Morgan Neil, Gustafson Eric // Papers on paleontology / University of Michigan. Museum of paleontology. – Ann Arbor, 2000. – Nо. 32. – VII,47p.
46357
  Sanchez J. Fisica cuantica / J. Sanchez, M. Braun. – Madrid : Alianza Editorial, 1993. – 430 p. – ISBN 84-206-8145-8
46358
  Tareiev B.M. Fisica de los materiales dielectricos : tr. del ruso / B.M. Tareiev. – Moscu : Editorial Mir, 1978. – 474 p.
46359
  Pavlov P.V. Fisica del estado solido : trad. del ruso / P.V. Pavlov, A.F. Jojlov. – Moscu : Editorial Mir, 1987. – 432 p.
46360
  Chernin A. Fisica del tiempo / A. Chernin. – Moscu, 1990. – 270с.
46361
  Butikov E. y.o. Fisica en ejemplos y problemas / E. y.o. Butikov. – Moscu, 1991. – 424с.
46362
  Kikoin A.K. Fisica molecular : tr. del rus. / A.K. Kikoin, I.K. Kikoin. – 2d ed. – Moscu : Editorial Mir, 1979. – 528 p.
46363
  Matveev A.N. Fisica molecular / A.N. Matveev; trad. del ruso por C. F. Alvarez. – Moscu : Mir, 1987. – 464 p. : ill.
46364
  Mujin K. Fisica nuclear recreativa : trad. del ruso / K. Mujin. – Moscu : Mir, 1988. – 287 p.
46365
  Campi P. Fisica nucleare : Dalla pila di volta; Alla pila atomica / P. Campi, A. Rusconi. – Milano : Hoepli, 1946. – 215 p.
46366
  Resnick R. Fisica para estudiantes de ciencias e ingenieria / R. Resnick, D. Halliday. – P.1
Nueva edic. revisada. – 1966. – 784 p. : ill.
46367
  Landau L.D. Fisica teorica : trad. dal italiano / L.D. Landau, E.M. Lifsits. – Mosca : Edizioni Mir
T. 10 : Fisica cinetica. – 1984. – 526 p.
46368
  Farrington Daniels Fisicoquimica. / Farrington Daniels, Alberty Robert. – La Habana, 1968. – 834с.
46369
  Sterland E.G. Fisika-energia, tecnica-potencia / E.G. Sterland. – Pamplona, 1968. – 252с.
46370
  Lipkova Beata Fiskal (non)integration in the European monetary union and its impacts // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 5 (143). – С. 352-363 : Tabl., fig. – Bibliogr.: 36 назв. – ISSN 1993-6788
46371
  Kozminski Karol Fiszerek. Opowiesc o generale Stanislawie Fiszerze / Kozminski Karol. – Warszawa, 1964. – 296с.
46372
  Chambers D. Fitness for the motorist / D. Chambers. – London : Letts, 1976. – 64 p. – ISBN 0-85097-186-1
46373
  Fiedorow Zofia Fitopatologia ogolna / Fiedorow Zofia, Golebniak Barbara, Weber Zbigniew. – Poznan : Wyd-wo Akademii rolniczej im. A.Cieszkowskiego, 1999. – 191s. : Il. – ISBN 83-7160-172-7
46374
  Kaarik M. Fitting sets to probability distributions / Kaarik Meelis. – Tartu : Tartu university press, 2005. – 89c. – (Dissertationes mathematicae Universitatis Tartuensis, ISSN 1024-4212 ; N 38). – ISBN 9949-11-006-8
46375
  Scherffe Henry Fitting straight lines when one variable is controlled / Scherffe Henry, 1958. – 106-117с.
46376
  Molnar Gyula Fiuk a gaton / Molnar Gyula. – Budapest, 1975. – 188с.
46377
  Castle F. Five-figure logarithmic and other tables / F. Castle. – Toronto : Macmillan, 1940. – 63 p.
46378
  Agamdzanova V. Five-Hows context-oriented problems: Learning by Doing. / V. Agamdzanova. – Riga, 1990. – 50с.
46379
  Alderson Dick Five Cambridge Proficiency Tests. / Alderson Dick. – Amersham, 1984. – 108с.
46380
  Alderson Dick Five Cambridge Proficiency Tests: Teacher"s Book: Answers and Listening Comprehension Texts. / Alderson Dick. – Amersham, 1984. – 32с.
46381
  Mount Charles Five Early Bronze Age cemeteries at Brownstown, Graney West, Oldtown and Ploopluck, county Kildare, and Srrawhall, county Carlow // Proceedings of the Royal Irish academy / Royal Irish academy. – Dublin, 1998. – Vol. 98 C, N 2. – P.25-99 : il. – ( Sect. C : Archaeology, celtic studies, history, linguistics, literature). – ISSN 00358991
46382
   Five Hundred Years of French Painting, The Hermitage, Leningrad, The Pushkin Museum of Fine Arts, Moscow = [Пять веков французской живописи, XV - XX века] : [15 th - 20 th centuries: Альбом: В 2 т.]. – Leningrad : Aurora Art Publishers. – ISBN 5-7300-0157-6
Vol. 1 : 15th to 18th centuries / сост. Nadezhda Petrusevich. – 1990. – 23 с., [98] л.цв.ил.
46383
   Five Hundred Years of French Painting, The Hermitage, Leningrad, The Pushkin Museum of Fine Arts, Moscow = [Пять веков французской живописи, XV - XX века] : [15 th - 20 th centuries: Альбом: В 2 т.]. – Leningrad : Aurora Art Publishers. – ISBN 5-7300-0156-8
Vol. 2 : 19th and 20th / сост. Evgenia Georgievskaya. – 1990. – 23 с., [153] л.цв.ил.
46384
   Five new one-act plays.. – London, 1956. – 143с.
46385
  Schneider Robert Five novelists of the progressive era / Schneider Robert. – N.Y., Lond., 1965. – 290с.
46386
  Williams S. Five O"clock Angel: Letters of Tennessee Williams to Maria St. Just / S. Williams, 1990. – 409 p.
46387
  Strindberg Five plays / Strindberg. – Garden City, 1960. – 351с.
46388
  Beckerman Bernard Five Plays of the English Renaissance / Beckerman Bernard. – New York, 1983. – 529с.
46389
  Harris J. Five quarters of the orange / Joanne Harris. – New York : Perennial, 2002. – 307, [1] p. – ISBN 0-06-095802-2
46390
  Boswell John Five Rings, Six Crises, Seven Dwares, and 38 ways to win an Argument / Boswell John, Starer Daniel. – Harmondsworth, 1990. – 241p.
46391
  Fairbairn Ann Five smooth stones. / Fairbairn Ann. – New York, 1966. – 852с.
46392
   Five technical reports on food and agriculture. – Washington : [S. n.], 1945. – 314 p.
46393
  Khrushchov N.S. Five years progress in agricultural production and the tasks for the future. / N.S. Khrushchov. – M., 1959. – 176с.
46394
  Zhuravel M. Fixed and floating charges as security mechanisms in corporate finance law in the United Kingdom // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 9. – P. 48-57. – ISSN 2308-9636
46395
  Самойлов Юрій Fiydubai: бізнес-клас плюс "Жуляни" // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 5, вересень - жовтень. – С. 27 : фото. – ISSN 1998-8044
46396
  Musceleanu C. Fizica : Classa VI-a secundara / C. Musceleanu, N.N. Botez. – Bucuresti : Cartea, 1935. – 227 p.
46397
  Badarau Eugen Fizica descarcarilor in gaze / Badarau Eugen. – Bucuresti, 1957. – 302 с.
46398
  Oncescu Mircea Fizica protectiei contra radiatiilor / Oncescu Mircea. – Bucuresti, 1958. – 172 с.
46399
  Barsan R.M. Fizica si tehnologia circuitelor MOS integrate pe scara mare / R.M. Barsan. – Bucuresti : Editura Academiei Republicii Socialaste Romania, 1989. – 543 s.
46400
  Milosavljevic D. Fizika / D. Milosavljevic. – Beograd
1. – 1954. – 264 с.
46401
  Ivanovic Dragisa Fizika 2 / Ivanovic Dragisa, V.M. Vucic. – Beograd, 1960. – 562с.
46402
   Fizika. Az altalanos gimnazium IV. osztalya szamara. – Budapest, 1953. – 321 с.
46403
   Fizikos terminu zodynas. – Vilnius, 1958. – 124 с.
46404
   Fizinis auklejimas aukstoje mokykloje.. – Kaunas, 1970. – 101с.
46405
  Sager Oscar Fiziologia experimentala a cerebelului / Sager Oscar, Ionel Cezar. – Bucuresti : Academiei Republicii Socialiste Romania, 1981. – 151S.
46406
  Stanescu Nichita Fiziologia poeziei: Proza si versuri 1957-1983 / Stanescu Nichita. – Bucuresti, 1990. – 639с.
46407
  Stanescu Nichita Fiziologia poeziei: Proza si versuri, 1957-1983 / Stanescu Nichita. – Bucuresti, 1990. – 639с.
46408
  Mesrobeanu Lydia Fiziologie bacteriana / Mesrobeanu Lydia, Paunescu Eugeniu. – Bucuresti : Editura Academiei Republicii Populare Romine, 1960. – 648с. – (Biblioteca Medicala)
46409
   Fiziopatologia experimentala a glandei tiroide. / St.M. Milcu, A. Lupulescu, V. Sahleanu, R. Holban. – Bucuresti, 1963. – 380с.
46410
  Cirstea M. Fiziopatologia generala a reactiilor alergice / M. Cirstea. – Bucuresti : Academiei SRS, 1975. – 171с.
46411
  Carapancea M. Fiziopatologia Minifestarilor Hipertensive, clinice si Experimentale, ale Vaselor Retiniene / M. Carapancea. – Bucuresti : Academiei RSR, 1970. – 135s.
46412
  Lilly V.G. Fizjologia Grzybow / V.G. Lilly, H.L. Barnett. – Warszawa : Pastwowe Wyd-wo Rolnicze i Lesne, 1959. – 504s.
46413
  Burdziej Bogdan Fizjologia i metafizyka Lwowa w powiesci "Jan Prorok" (1892) Alfreda Nossiga // Bibliotekarz Podlaski : ogolnopolskie naukowe pismo bibliotekoznawcze i bibliologiczne. – Bialystok, 2020. – R. 21, nr. 1 (46). – P. 309-330. – ISSN 1640-7806
46414
  Szweykowska Alicja Fizjologia roslin / Szweykowska Alicja; Uniw im. A.Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan : Wyd-wo Uniw im. A.Mickiewicza, 2000. – 250s. : Il. – ISBN 83-232-0815-8
46415
  Gorski F. Fizjologia Roslin / F. Gorski. – Warszawa : Pastwowe wyd-wo naukowe
T. 1. – 1962. – 611s.
46416
   Fizjologia zwierzat : Cwiczenia. – Szczecin, 2001. – 126s. – ISBN 83-87327-64-6
46417
   Fizjoterapia = Physiotherapy : kwartalnik Polskiego Towarzystwa Fizioterapii. – Wroclaw : Acad. Wychowania Fizycznego, Wydz. Fizjoterapii. – ISSN 1230-8323
T. 17, Nr 1. – 2009
46418
   Fizjoterapia = Physiotherapy : kwartalnik Polskiego Towarzystwa Fizioterapii. – Wroclaw : Acad. Wychowania Fizycznego, Wydz. Fizjoterapii. – ISSN 1230-8323
T. 17, Nr 2. – 2009
46419
   Fizjoterapia = Physiotherapy : kwartalnik Polskiego Towarzystwa Fizioterapii. – Wroclaw : Acad. Wychowania Fizycznego, Wydz. Fizjoterapii. – ISSN 1230-8323
T. 17, Nr 3. – 2009
46420
   Fizjoterapia = Physiotherapy : kwartalnik Polskiego Towarzystwa Fizioterapii. – Wroclaw : Acad. Wychowania Fizycznego, Wydz. Fizjoterapii. – ISSN 1230-8323
T. 17, Nr 4. – 2009
46421
   Fizjoterapia = Physiotherapy : kwartalnik Polskiego Towarzystwa Fizioterapii. – Wroclaw : Acad. Wychowania Fizycznego, Wydz. Fizjoterapii. – ISSN 1230-8323
T. 18, Nr 1. – 2010
46422
   Fizjoterapia = Physiotherapy : kwartalnik Polskiego Towarzystwa Fizioterapii. – Wroclaw : Acad. Wychowania Fizycznego, Wydz. Fizjoterapii. – ISSN 1230-8323
T. 18, Nr 2. – 2010
46423
   Fizjoterapia = Physiotherapy : kwartalnik Polskiego Towarzystwa Fizioterapii. – Wroclaw : Acad. Wychowania Fizycznego, Wydz. Fizjoterapii. – ISSN 1230-8323
T. 18, Nr 3. – 2010
46424
   Fizjoterapia = Physiotherapy : kwartalnik Polskiego Towarzystwa Fizioterapii. – Wroclaw : Acad. Wychowania Fizycznego, Wydz. Fizjoterapii. – ISSN 1230-8323
T. 18, Nr 4. – 2010
46425
   Fizjoterapia = Physiotherapy : kwartalnik Polskiego Towarzystwa Fizioterapii. – Wroclaw : Acad. Wychowania Fizycznego, Wydz. Fizjoterapii. – ISSN 1230-8323
T. 19, Nr 1. – 2011
46426
   Fizjoterapia = Physiotherapy : kwartalnik Polskiego Towarzystwa Fizioterapii. – Wroclaw : Acad. Wychowania Fizycznego, Wydz. Fizjoterapii. – ISSN 1230-8323
T. 19, Nr 2. – 2011
46427
   Fizjoterapia = Physiotherapy : kwartalnik Polskiego Towarzystwa Fizioterapii. – Wroclaw : Acad. Wychowania Fizycznego, Wydz. Fizjoterapii. – ISSN 1230-8323
T. 19, Nr 4. – 2011
46428
   Fizjoterapia = Physiotherapy : kwartalnik Polskiego Towarzystwa Fizioterapii. – Wroclaw : Acad. Wychowania Fizycznego, Wydz. Fizjoterapii. – ISSN 1230-8323
T. 19, Nr 3. – 2011
46429
   Fizjoterapia = Physiotherapy : kwartalnik Polskiego Towarzystwa Fizioterapii. – Wroclaw : Acad. Wychowania Fizycznego, Wydz. Fizjoterapii. – ISSN 1230-8323
T. 20, Nr 1. – 2012
46430
   Fizjoterapia = Physiotherapy : kwartalnik Polskiego Towarzystwa Fizioterapii. – Wroclaw : Acad. Wychowania Fizycznego, Wydz. Fizjoterapii. – ISSN 1230-8323
T. 20, Nr 2. – 2012
46431
   Fizjoterapia = Physiotherapy : kwartalnik Polskiego Towarzystwa Fizioterapii. – Wroclaw : Acad. Wychowania Fizycznego, Wydz. Fizjoterapii. – ISSN 1230-8323
T. 22, Nr 1. – 2014
46432
   Fizjoterapia = Physiotherapy : kwartalnik Polskiego Towarzystwa Fizioterapii. – Wroclaw : Acad. Wychowania Fizycznego, Wydz. Fizjoterapii. – ISSN 1230-8323
T. 22, Nr 2. – 2014
46433
   Fizjoterapia = Physiotherapy : kwartalnik Polskiego Towarzystwa Fizioterapii. – Wroclaw : Acad. Wychowania Fizycznego, Wydz. Fizjoterapii. – ISSN 1230-8323
T. 22, Nr 3. – 2014
46434
   Fizjoterapia = Physiotherapy : kwartalnik Polskiego Towarzystwa Fizioterapii. – Wroclaw : Acad. Wychowania Fizycznego, Wydz. Fizjoterapii. – ISSN 1230-8323
T. 22, Nr 4. – 2014
46435
   Fizjoterapia = Physiotherapy : kwartalnik Polskiego Towarzystwa Fizioterapii. – Wroclaw : Acad. Wychowania Fizycznego, Wydz. Fizjoterapii. – ISSN 1230-8323
T. 23, Nr 1. – 2015
46436
   Fizjoterapia = Physiotherapy : kwartalnik Polskiego Towarzystwa Fizioterapii. – Wroclaw : Acad. Wychowania Fizycznego, Wydz. Fizjoterapii. – ISSN 1230-8323
T. 23, Nr 2. – 2015
46437
   Fizjoterapia = Physiotherapy : kwartalnik Polskiego Towarzystwa Fizioterapii. – Wroclaw : Acad. Wychowania Fizycznego, Wydz. Fizjoterapii. – ISSN 1230-8323
T. 23, Nr 3. – 2015
46438
   Fizjoterapia = Physiotherapy : kwartalnik Polskiego Towarzystwa Fizioterapii. – Wroclaw : Acad. Wychowania Fizycznego, Wydz. Fizjoterapii. – ISSN 1230-8323
T. 23, Nr 4. – 2015
46439
   Fizjoterapia = Physiotherapy : kwartalnik Polskiego Towarzystwa Fizioterapii. – Wroclaw : Acad. Wychowania Fizycznego, Wydz. Fizjoterapii. – ISSN 1230-8323
T. 24, Nr 1. – 2016
46440
   Fizjoterapia = Physiotherapy : kwartalnik Polskiego Towarzystwa Fizioterapii. – Wroclaw : Acad. Wychowania Fizycznego, Wydz. Fizjoterapii. – ISSN 1230-8323
T. 24, Nr 2. – 2016
46441
   Fizyka = Physics. – Czestochowa : Wydawnictwo Wyzszej szkoly pedagogicznej w Czestochowie : Prace naukowe Wyzszej szkoly pedagogicznej w Czestochowie. – ISBN 83-7098-544-0
4. – 2001. – 144S. : Ill.
46442
  Szczeniowski Szczepan Fizyka doswiadczalna. Czesc 4. Optyka / Szczeniowski Szczepan. – Wyd. 2. popr. i uzup. – Warszawa
Czesc 4. – 1963. – 488 с.
46443
  Szczeniowski Szczepan Fizyka doswiadczalna. Czesc V, 1. Fizyka atomowa / Szczeniowski Szczepan. – Warszawa
Czesc V, I. – 1959. – 386 с.
46444
  Szczeniowski S. Fizyka doswiadczalna. Czesc V, 2. Fizyka jadrowa / S. Szczeniowski. – Warszawa
Czesc V, 2. – 1960. – 638 с.
46445
   Fizyka i chemia zycia. – Warszawa : Pastwowe wyd-wo naukowe, 1959. – 394s.
46446
  Kozinski L. Fizyka i chemja : Dla oddzialu 6 / L. Kozinski, S. Moycho. – Warszawa; Krakow ; Lublin : [S. n.], 1927. – 361 s.
46447
  Sachs Robert Fizyka teoretyczna jadra atomowego / Sachs Robert. – Warszawa, 1957. – 396 с.
46448
   Fizykochemia ciala stalego.. – Warszawa, 1967. – 308с.
46449
   Fjalor shqip-greqisht., 1961. – 398с.
46450
  Kristoforidhit Konstantin Fjalor shqip-greqisht. Hartuar se pari me alfabet greqisht dhe botuar ne Athine me 1904-transkriptuar tami me alfabet shqip dhe perpunuar, prej A. Xhuvanit. / Kristoforidhit Konstantin, 1961. – 398с.
46451
  Ymeri H. Fjalor мaqedonisht-shqip = Македонски-албански речник / H. Ymeri, Z. Osmani. – Скопjе : Logos-А, 2000. – XII,650c. – ISBN 9989-904-03-0
46452
  Grinde O. Fjord Norway / auth. Olav Grinde ; photorapher Per Eide. – Kristiansund : KOM forlag, 2000. – 56, [2] р. : phot. – ISBN 82-90823-60-6
46453
  Otto K. Flachentransistoren / K. Otto, H. Muller. – 3. Aufl. – Berlin : VEB Verlag Technik, 1963. – 266 s.
46454
  Romanenko Y. Flag of Romania: visual-semantic and social-political parallels // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 9-11. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (53)). – ISSN 1728-3817


  The article on the basis of colorful semantics as one of the modern effective tools for revealing the ethnic identities of states, which allows to reveal implicit manifestations of their geopolitical orientation and influence on them of different ...
46455
  Herzog H.-U. Flaggen und Wappen / H.-U. Herzog, F. Wolf. – Leipzig, 1967. – 240с.
46456
   Flaggen und Wappen der Welt: Geschichte und Symbolik der Flaggen und Wappen aller Staaten. – Gutersloh, 1992. – 208с.
46457
  Bradley J. Flags of our fathers / James Bradley with Ron Powers. – New York [etc.] : Bantam books, 2006. – 382, [5] p. : ill., maps. – Originally published: 2000. - Index: p. 373-382. – Bibliogr.: p. 371-372. – ISBN 978-0-553-38415-4
46458
   Flame on high Mountain and other stories. – Peking, 1959. – 206с.
46459
  Dvorak Josef a.o. Flame photometry: laboratory practice / Josef a.o. Dvorak. – London, 1969. – 325с.
46460
  Schumann Wolfgang Flammende Insel im Ozean / Schumann Wolfgang. – Berlin, 1956. – 160с.
46461
  Kaufmann Walter Flammendes Irland - Taten und Traume. / Kaufmann Walter. – Berlin, 1982. – 175с.
46462
  Mertens Pierre Flammes / Mertens Pierre. – Paris, 1993. – 76с.
46463
  Перегудова В. Flash-технологія  як  засіб  активізації  самостійної  роботи студентів // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 12 (155), грудень. – С. 97-102. – ISSN 2308-4634
46464
   Flash-тренажеры как элемент успешной постановки лабораторного практикума // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2012. – № 5 (94). – C. 30-35. – ISSN 1818-4243


  В статье рассматривается применение технологии Flash при разработке виртуальных тренажеров для сборки схемы лабораторного эксперимента. Перспективы развития Flash-тренажеров и концепция приложения «Конструктор Flash-тренажеров» The paper depicts use ...
46465
  Китинг Д. Flash MX. Искусство создания web-сайтов / Д. Китинг. – Москва.Санкт-Петербург. Киев : ДиаСофт, 2003. – 848с. + CD-ROM. – ISBN 5-93772-080-6
46466
  Кертис Х. Flash WEB-дизайн : Опыт профессионалов / Х. Кертис. – Москва : ДМК Пресс, 2002. – 256с. – (WEB-дизайн.). – ISBN 5-94074-121-5
46467
  Кертис Х. Flash WEB-дизайн : Опыт профессионалов / Х. Кертис. – Москва : ДМК Пресс, 2004. – 256с. – (WEB-дизайн.). – ISBN 5-94074-284-X
46468
   Flashback. Українське медіа-мистецтво 1990-х = Flashback. Ukrainian media art of the 1990s : [каталог виставки 16 берез. - 16 трав. 2018 р.] / [тексти: О. Соловйов, С. Савчук, Я. Пруденко та ін. ; ред. та пер.: Х. Редько та ін.]. – Київ : Мистецький Арсенал, 2018. – 180 с. : іл. – Назва, текст кн. парал. укр., англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-97778-1-2
46469
  Fraser George MacDonald Flashman and the dragon / Fraser George MacDonald. – New York, 1987. – 320с.
46470
  Fraser George MacDonald Flashman anf the Dragon / Fraser George MacDonald. – New York, 1985. – 320с.
46471
  Fraser George MacDonald Flashman at the charge / Fraser George MacDonald. – New York, 1986. – 288с.
46472
  Fraser George MacDonald Flashman in the great game: from the Flashman papers 1856-1858 / Fraser George MacDonald. – New York, 1989. – 336с.
46473
  Fraser George MacDonald Flashman: from the Flashman papers, 1839-1842 / Fraser George MacDonald. – New York, 1984. – 256с.
46474
  Головко Р.Д. Flashmob як один із mainstream-напрямків масової культури // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 84-86
46475
  Digeon Claude Flaubert. / Digeon Claude. – Paris, 1970. – 272с.
46476
  Brombert Victor Flaubert. / Brombert Victor. – Paris, 1974. – 191с.
46477
  Josephus Flavius Flavii Iosephi viri inter iudacos clarissimi Opera omnia quae extant ex Graecorum codicum accurata collatione Latine exspressa : Opus in tomos duos distributum. – Geneva : Sumptibus Samuelis Crispini
T. 2. – 1611. – 571, [14] f.
46478
  Josephus Flavius Flavii Josephi des Hochberuhmten Judischen Geschichtschreibers Historien und Bucher: Von alten Judischen Geschichten, Judischen Krieg.., 1574. – (10), 946, (5с.
46479
  Baccherius Joannes Flavissae poeticae, hoc est sacroprofanus electorum poeticorum Thesaurus, tam publico Studiorum bono, quam privato Philomusae juventutis profectui illisteatus ac congestus / Opera R[everen]di P[atris] F[ratris] Joannis Baccherii, Ordin. Eremit. S. August. – Dordrechti (Dordrecht) : Apud Vincentium Caimax, 1671. – [10], 770, [1] p.
46480
  Richter Jean Paul Flegeljahre. Eine Biographie / Richter Jean Paul. – Berlin, 1958. – 568с.
46481
  Schwager S. Fleisch und Blut : Das Leben des Metzgers Hans Meister / Susanna Schwager. – Zurich : Chronos, 2006. – 239, [1] S. : ill., phot. – ISBN 978--3-0340-0687-3
46482
   Fleischverarbeitung. Rohstoffe, Arbeitsmittel und Verfahren zum Zerlege von Fleisch sowie zum Herstellen und Haltbarmachen von Fleischerzeugnisse. – 3. Aufl. – Leipzig, 1974. – 390с.
46483
  Tokarski J. Fleksia polska / J. Tokarski. – Warszawa, 1973. – 266с.
46484
   Flessioni, rime, anagrammi: l"italiano in scatola di montaggio. – Bologna : Zanichelli, 1992. – 567 с.
46485
   Fleurs d"Italie = Flowers from Italy = Blumen aus Italien = Blommor fran Italia. – Rome : I.C.E., 1972. – 94, [2] p. : ill. – На обкл. назва італ.: Fiori dall" Italia.-Текст фр., англ., нім. та швед. мовами
46486
  Monnier Thyde Fleuve : Roman / Monnier Thyde. – Paris : Milieu du Monde, 1964. – 439р. – (Le livre de poche)
46487
  Boddicker Dietmar Flexibilitat als quantitativer begriff in der Betriebswirtschaft // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – S. 3-8. – (Міжнародні відносини ; Вип. 13)
46488
  Breus V.V. Flexible Variable Star Extractor - new software for variable stars detection using CCD photometry // Advances in Astronomy and Space Physics / Taras Shevchenko national university of Kyiv ; Main astronomical observatory of the National academy of sciences of Ukraine ; ed. board : I.L. Andronov, Yu.Yu.Balega, L.F. Chernogor [et al.]. – Kyiv, 2017. – Vol. 7, iss. 1/2. – P. 3-5. – ISSN 2227-1481


  We developed a computer program for variable stars detection using CCD photometry. It works with "varfind data" that could be exported after processing CCD frames using C-Munipack. The program chooses the comparison stars automatically, processes all ...
46489
  Hashemi M. Flexural vibrations and dissipative heating of a nanocomposite beam under static and cyclic loading / M. Hashemi, Y. Zhuk // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – P. 34-40. – (Математика. Механіка ; вип. 2 (38)). – ISSN 1728-3817


  Forced resonance vibrations and dissipative heating of viscoelastic beam made of polymeric nanocomposite reinforced by unidirectionally aligned nanofibers made of straight single-walled carbon nanotubes (CNTs) are investigated. Geometrical nonlinearity ...
46490
   Fliegende Blatter fur Freunde der Wharheit und Aufklarung. – S.l. : S.ed., 1792. – 102 S. – На обкладинці: Blaetter fur Freunbe des Wahrheit


  На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини ...
46491
  Piper Max Fliegenfischen Uberall / Piper Max. – Radebeul, Berl., 1955. – 204с.
46492
   Flieger-Jahrbuch 1959. Eine Internationale Umschau des Luftverkehrs. – 2. unverand. Aufl. – Berl., 1958. – 172с.
46493
   Flieger-Jahrbuch 1981: Eine internationale Umschau der Luft- und Raumfahrt. – Berlin, 1981. – 168с.
46494
   Flieger-Jahrbuch. 1963. Eine internationale Umschau der Luft- und Raumfahrt. – Berl., 1962. – 166с.
46495
  Chen N. Flight from guality / N. Chen, L. Juvenal // Finance and development : a quarterly publication of the International Monetary Fund. – Washington, 2016. – Vol. 53, Nr 4 : Globalization. Insiders, outsiders. – P. 43-45. – ISSN 0015-1947


  Argentine wine exports tell a tale of consumers shift to lower-quality goods after the global financial crisis.
46496
  Elon Amos Flight into Egypt / Elon Amos. – New York : Pinnacle books, 1981. – VII,264p. – ISBN 0--523-41623-7
46497
  Belasco J.A. Flight of the Buffalo : soaring to excellence, learning to let employees lead / James A. Belasco & Ralph C. Stayer. – New York ; Boston : Busines Plus, 1993. – XII, 355 p. – (The national bestseller). – ISBN 978-0446-67008-1
46498
   Flight to freedom : biographies of five families / [ed. Bogdan Guran]. – [S. l. : s. n.], 2015. – 113, [1] p. : phot.
46499
  Тимощук Н. Flipped classroom як інноваційний метод викладання іноземної мови: теоретико-методологічний аспект // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2022. – № 1 (199), січень. – С. 113-117. – ISSN 2308-4634
46500
  Ross J. Flirt but don`t fall in love = Флиртуйте, но не влюбляйтесь / Julia Ross. – Київ : Знання, 2010. – 128 с. – (Lovestories 4 Girls ; вып. 3). – ISBN 978-966-346-749-8
46501
  Januszewska H. Flisak i Przydrozka / H. Januszewska; Szancer Y.M. (ill.). – Warszawa, 1972. – 36с.
46502
  Ionesi Liviu Flisul paleogen din bazinul vaii Moldovei / Ionesi Liviu. – Bucuresti, 1971. – 250с.
46503
  Птахів Семен Flixbus поглинає PolskiBus // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 7, спецвыпуск. – С. 54 : фото. – ISSN 1998-8044
46504
   Flixbus у Львові. Поки віртуально // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 4, липень - серпень. – С. 66 : фото. – ISSN 1998-8044
46505
  Vranceanu A.V. Floarea-Soarelui / A.V. Vranceanu. – Bucuresti : Ed.Academiei Republicii Socialiste Romania, 1974. – 322s.
46506
  Zakrutkin V. Floating stanitsa / V. Zakrutkin. – Moscow, 1954. – 368 p.
46507
  Peus F. Flohe / F. Peus. – Leipzig : Geest & Portig K.-G., 1953. – 43S. – (Die Neue Brehm - Bucherei ; Heft 98)
46508
  Vachss A.H. Flood / Andrew H. Vachss. – New York [etc.] : Pocket Books, 1986. – 343, [1] p. – (Pocket Books Fiction). – ISBN 0-671-61905-5
46509
  Stevan P. Flood protection design discharge at the confluence of the Danube and the Drava / Stevan Prohaska, Aleksandra Ilic, Vladislava Bartos Divac // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 3 (42). – Р. 8-25. – ISSN 2306-5680


  У статті представлені теоретичні основи для визначення збігів (одночасних) паводкових витрат води в зоні сильного взаємовпливу між основною рікою (реципієнтом) і припливом, в тому числі математичні основи та порядок визначення ліній тієї ж самої ...
46510
   Flood susceptibility mapping in Erythropotamos river basin with the aid of Remote Sensing and GIS / Domakinis Christos, Mouratidis Antonios, Voudouris Kostas, Astaras Theodore, Chara Karypidou Maria // Acta Universitatis Carolinae / Charles University in Prague. – Praha, 2020. – P. 149-164. – (Geographica ; vol. 55, N 2). – ISSN 0300-5402
46511
   Floods and their computation : Proceedings of the Leningrad Symposium. – Belgium : IASH-UNESCO-WMO
V. 1 : A contribution to the International Hydrological Decade. – 1969. – 589p.
46512
   Floods and their computation : Proceedings of the Leningrad Symposium. – Belgium : IASH-UNESCO-WMO
V. 2 : A contribution to the International Hydrological Decade. – 1969. – 589-985p.
46513
  Timoneda Joan Flor d"anamorats / Timoneda Joan; Estudi introd. i edicio de J.Fuster. – Valenscia : Catedra, 1994. – 157 p. – ISBN 84-7502-380-0
46514
  Casona Alejandro Flor de leyendas / Casona Alejandro. – La Habana, 1974. – 212с.
46515
  Vieira Alice Flor de Mel / Vieira Alice. – 2-a ed. – Lisboa : Caminho, 1988. – 125 p.
46516
  Faner P. Flor de sal / P. Faner. – Barcelona, 1986
46517
  Desfontaine R. Flora Atlantica, sive Historia plantarum, quae in Atlanto, Agro Tunetano et Algeriensi crescunt / Auctore Renato Desfontaines. – Parisiis (Paris) : Apud Blanchon, Bibliopolam; typis C.Panckoucke
T. 2 : De plantis. – 1800


  На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотек Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею ...
46518
  Kulczynski S. Flora Chin / S. Kulczynski. – Lwow : Zwiazkowa, 1933. – s. – Czasopisma polskiego tow. przyrodnikow im. Kopernika, T. 57, Z. 3- 4, 1932
46519
   Flora CSR : Gasteromycetes. Houby-Brichatky. – Praha : Akademia Ved, 1958. – 863s.
46520
  Brandza D. Flora Dobrogei. – Bucuresti : Institutul de Arte Grafice Carol Gobl, 1898. – 490s.
46521
  Givulescu Razvan Flora fosila a Jurasicului inferior de la Anina = La flore fossile du Jurassique inferieur D"Anina = The fossil flora of the lower Jurassic at Anina / Givulescu Razvan. – Bucuresti : Editura Academiei Romane, 1998. – 90,[2]p. : 16f.il. – ISBN 973-27-0605-8
46522
  Givulescu Razvan Flora fosila a miocenului superior de la Chiuzbaia (Judetul Maramures) / Givulescu Razvan. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane, 1990. – 237p. – ISBN 973-27-0132-3
46523
  Moss E.H. Flora of Alberta : A Manual of Flowering Plants, Conifers, Ferns and Fern Allies found Growing Without Cultivation in the Province of Alberta, Canada / E.H. Moss. – Toronto : University of Toronto Press, 1959. – 546p.
46524
  Bulliard P. Flora parisiensis, ou descriptions et figures des plantes qui croissent aux environs de Paris : avec les differents noms, classes, ordres & genres qui leur conviennent, ranges suivant la methode sexuelle de M. Linne : eurs parties caracteristiques, ports, proprietes, vertus / par m. Bulliard. – A Paris (Paris) : Chez P. Fr. Didot le jeune, Libraire
T. 3. – 1778. – P. 241-360 : ouvrage orne de plus de 600 figures coloriees d"apres nature


  : leurs parties caracteristiques, ports, proprietes, vertus, & doses d"usage en medecine, suivant les demonstrations de botanique qui se sont au jardin du Roi : ouvrage orne de plus de 600 figures coloriees d"apres nature
46525
  Prodan I. Flora pentru determinarea si descrierea plantelor ce cresc in Romania / I. Prodan. – Cluj : Cartea
V.1. – 1939. – CIX, 624 p.
46526
  Szafer W. Flora plejstocenska w Jaroslawiu = Uber eine pleistozane flora in Jaroslaw / W. Szafer. – Krakow : Polskiego tow. geolog., 1933. – 9 s.
46527
  Givulescu R. Flora pliocena de la Cornitel / R. Givulescu. – Bucuresti : Academiei Republicii Populare Romine, 1957. – 151p. – (Monografii de geologie si paleontologie ; 3). – ISBN 973-27-0132-3
46528
  Pop E. Flora pliocenica dela Borsec / E. Pop. – Cluj : Nationala, 1936. – 189 p.
46529
   Flora Polska : Rosliny Zarodnikowe Polski I Ziem Osciennych. – Warszawa : Pastwowe wyd-wo naukowe
T. 8 , czesc 5 : Dwuliscienne Wolnoplatkowe-Dwuokwiatowe. – 1959. – 428s.
46530
   Flora Polska : Rosliny Zarodnikowe Polski I Ziem Osciennych. – Warszawa : Pastwowe wyd-wo naukowe
T. 5 , czesc 1 : Porosty (Lichenes). – 1960. – 275s.
46531
   Flora Polska : Rosliny Zarodnikowe Polski I Ziem Osciennych. – Warszawa : Pastwowe wyd-wo naukowe
T. 2 : MCHY (MUSCI). – 1961. – 407s.
46532
   Flora Republicii Populare Romane. – Bucuresti : Ed. Academiei Pepublicii Populare Romane
1. – 1952. – 656s.
46533
   Flora Republicii Populare Romane. – Bucuresti : Ed. Academiei Republicii Populare Romane
1. – 1952. – 659s.
46534
   Flora Republicii Populare Romane. – Bucuresti : Ed. Academiei Pepublicii Populare Romane
2. – 1953. – 702s.
46535
   Flora Republicii Populare Romine. – Bucuresti : Ed. Academiei Pepublicii Populare Romine
3. – 1955. – 662s.
46536
   Flora Republicii Populare Romine. – Bucuresti : Ed. Academiei Pepublicii Populare Romine
4. – 1956. – 958s.
46537
   Flora Republicii Populare Romine. – Bucuresti : Ed. Academiei Pepublicii Populare Romine
5. – 1957. – 555s.
46538
   Flora Republicii Populare Romine. – Bucuresti : Ed. Academiei Pepublicii Populare Romine
6. – 1958. – 676s.
46539
   Flora Republicii Populare Romine. – Bucuresti : Ed. Academiei Pepublicii Populare Romine
7. – 1960. – 661s.
46540
   Flora Republicii Populare Romine. – Bucuresti : Ed. Academiei Pepublicii Populare Romine
8. – 1961. – 707s.
46541
   Flora Republicii Populare Romine. – Bucuresti : Ed. Academiei Pepublicii Populare Romine
10. – 1965. – 751s.
46542
   Flora Republicii Socialiste Romania. – Bucuresti : Ed. Academiei Pepublicii Socialiste Romania
11. – 1966. – 876s.
46543
   Flora Republicii Socialiste Romania / Savulescu Traian, Pop E. – Bucuresti : Ed. Academiei Repudlicii Socialiste Romania
13. – 1976. – 301s.
46544
  Beldie Al. Flora Romaniei : Determinator Ilustrat Al Plantelor Vassculare / Al. Beldie. – Bucuresti : Ed. Academiei RSR
1. – 1977. – 412s.
46545
  Beldie Al. Flora Romaniei : Determinator Ilustrat Al Plantelor Vassculare / Al. Beldie. – Bucuresti : Ed. Academiei RSR
2. – 1977. – 406s.
46546
  Borza Al. Flora si Vegetatia Vaii Sebesului / Al. Borza. – Bucuresti : Ed. Acad. RPR, 1959. – 327s. – (Biblioteca de Biologie Vegetala ; 2)
46547
   Flora Sibirica sive Historia plantarum Sibiriae. – Petropoli (Санкт-Петербург) : Ex typographia Academiae Scientiarum
T. 2. – 1749
46548
  Gmelin I. G. Flora Sibirica sive Historia plantarum Sibiriae / Ex recensione D. Samuel Gottl. Gmelin. – Petropoli (Санкт-Петербург) : Ex typographia Academiae scientiarum
T. 4 : Continens tabulas aeri incisas LXXXIII. – 1769


  На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини ...
46549
   Flora Slodkowodna Polski : Chrysophyta 2. – Warszawa : Pastwowe wyd-wo naukowe
T. 6 : Bacillariophyceae Okrzemki. – 1964. – 610s.
46550
  Resmerita I. Flora, Vegetatia si Potentialul Productiv pe Masivul Vladeasa / I. Resmerita. – Bucuresti : Ed. Academiei RSR, 1970. – 318s.
46551
  Smahel R. Flora. Olomouc / R. Smahel. – Praha, 1973. – 24с.
46552
   Flore des serres et des jardins de l"Europe, 1846
46553
  Zalessky M.D. Flore permienne de L"Oural Petchorien et de la chaine Paikhoi / M.D. Zalessky, Th. Tchirkova; La base du Nord. – Moscou; Leningrad : L"academie des Sciences de L"URSS, 1937. – 56p.
46554
  Levey M. Florence : a portrait / Michael Levey. – 3rd printing. – Cambridge : Harvard university pess, 1998. – 29,498 p. : ill. – Copyright 1996. – ISBN 0-674-30658-9
46555
  Woodham-Smith Cecil Florence Nightingale 1820 - 1910 / Woodham-Smith Cecil. – Harmondsworth : Penguin books, 1955. – 445 p.
46556
  Moncak Ihor Florentine ecumenism in the Kyivan church = Фльорентійський екуменізм у Київській церкві : The theology of ecumenism applied to the individual Church of Kyiv / Moncak Ihor; Univ. cathol. Ucrainorum. – Rome : Український католицький університет ім.Св.Климента Папи, 1987. – 373с. – (Видання українського католицького університету ім.св. Климента Папи ; Vol.63-64 ; Праці Греко-католицької богословної академії)
46557
   Florenz. – Munchen; Berlin, 1991. – 64с.
46558
  Scalini Mario Florenz / Scalini Mario. – Munchen, 1993. – 286с.
46559
  Некряч Т. Flores rhetoricae: відтворення риторичних фігур у публіцистичному дискурсі / Т. Некряч, Р. Довганчина // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 44-47. – (Іноземна філологія ; вип. 1 (50)). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються найуживаніші в публіцистичному дискурсі риторичні фігури, зокрема схеми, побудовані на повторі, які справляють сильне емоційне враження на аудиторію і дозволяють оратору досягати бажаного впливу. Доведено, що роз- поділ риторичних фігур ...
46560
  Densusianu Ovid Flori alese din cintecele poporului / Densusianu Ovid. – Bucuresti, 1966. – 432с.
46561
   Flori dalbe de mar: Din poezia obiceiurilor de iarna. – Bucuresti, 1987. – 191с.
46562
  Beldie Al. Flori Din Muntii Nostri / Al. Beldie, C. Pridvornic. – Oradea : Editura Stiintifica, 1959. – 103s. : Cu 24 planse in culori
46563
  Stargaard Herbert Gabriel Floria Tosca / Stargaard Herbert Gabriel. – Rudolstadt, 1958. – 248с.
46564
  Pacholski Maksymilian Florian Znaniecki. Spoleczna dynamika kultury / Pacholski Maksymilian. – Warszawa, 1977. – 307с.
46565
  Preda M. Floricultura / M. Preda. – Bucuresti : Ed. Ceres, 1979. – 791s.
46566
   Florida. – Munchen, 1993. – 141с.
46567
   Florida. – Munchen, 1993. – 56с.
46568
  Borza Al. Florile din Gradina Mea / Al. Borza. – Bucuresti : Editura Stiintifica, 1960. – 83s. – Має 27 кольорових малюнків у додатку. – (Biblioteca de Biologie Vegetala ; 2)
46569
  Solomakha V. Floristic classification of the floodplain alder, willow and poplar forests in the basin of the lower Sula (Ukraine) / V. Solomakha, N. Smoliar, O. Smagliuk // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Р. 33-44. – (Біологія ; вип. 2 (72)). – ISSN 1728-3817


  The floodplain alder (Alnus glutinosa), willow (Salix alba, rarely S. fragilis) and poplar (Populus nigra, P. alba, outliers of Populus x canescens) forests in the basin of the lower Sula were investigated. Mesohygrophilous forests of European black ...
46570
  Slavici Ioan Florita din codru si alte povesti / Slavici Ioan. – Bucuresti, 1959. – 288с.
46571
  Flieger Jan Flossfahrt / Flieger Jan, Tille Peter. – Halle, 1977. – 79с.
46572
  Емельянов Д.С. Flotation Сборник текстов на английском языке / Д.С. Емельянов, А.Л. Лев. – Х., 1961. – 112с.
46573
  Хольмквист Н. Flower power // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 3. – С. 267-269. – ISSN 1130-6545
46574
  Mann Klaus Flucht in der Norden / Mann Klaus. – Berlin, Weimar, 1981. – 254с.
46575
  Plotnikow Nikolai Flucht in die Wildnis: Erzahlung / Plotnikow Nikolai. – Berlin, 1986. – 131с.
46576
  Vieweg Heinz Flucht in die Wuste / Vieweg Heinz. – Berlin : Verlag Neues Leben, 1956. – 32 S.
46577
  Harkenthal Gerhard Flucht ins Schwurgericht. / Harkenthal Gerhard. – Halle/Saale, 1962. – 272с.
46578
  Schneider Hans Flucht ins Verbrechen / Schneider Hans. – Rudolstadt, 1976. – 234с.
46579
  Schneider Hans Flucht ins Verbrechenn / Schneider Hans. – Rudolstadt, 1977. – 237с.
46580
  Kuprian H. Flucht und Spiel. / H. Kuprian. – Wien, 1971. – 284с.
46581
  Kaufmann Walter Flucht. / Kaufmann Walter. – Halle-Leipzig, 1984. – 223с.
46582
  Plotze Hasso Fluchtweg / Plotze Hasso. – Munchen, 1980. – 160с.
46583
  Aidoyan G. Fluctuation ultrasonic scattering by soft biological tissues / G. Aidoyan, S. Radchenko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – P. 6-8. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 8). – ISSN 1728-3817


  The choice of mathematical model for fluctuation ultrasonic scattering by biological soft tissues is briefly discussed. Scattering conditions were modelled using developed tissue-mimicking phantom. Parameters" value was obtained from echo signal ...
46584
  Momot A.I. Fluctuations and ion-acoustic waves in collisional dusty plasma with variable grain charge / A.I. Momot, Zagorodny, O.V. Momot // Вопросы атомной науки и техники : научный журнал / Нац. акад. наук Украины ; Нац. науч. центр "Харьков. физ.-техн. ин-т" ; редкол.: И.М. Неклюдов, И.Е. Гаркуша, В.Н. Воеводин [и др.]. – Харьков, 2018. – № 6 (118). – Р. 79-82. – (Серия "Физика плазмы" ; вып. 24). – ISSN 1562-6016
46585
   Fluctuations and Stochastic Phenomena in Condensed Matter: Proceedings of the Sitges Conference on Statistical Mechanics, Sitges, Barcelona (Spain, May 26-30, 1986). – Berlin a.o., 1987. – 413с.
46586
  Carpenter J.R. Fluctuations in biotic communities, III.Aspection in ravine sere in Central Oklahoma / J.R. Carpenter. – [S. l. : s. n.], 1937. – P. 80-92. – Ecology, V.18, Nr.1, 1937
46587
  Mantel H. Fludd : [a novel] / Hilary Mantel. – New York : An Owl Book : Henry Holt and Company, 2000. – 181 p. – (OWL BOOKS). – ISBN 0-8050-6273-4
46588
  Findeisen Kurt Arnold Flugel der Morgenrote. / Findeisen Kurt Arnold. – Berlin, 1958. – 414с.
46589
   Flughaten Munchen: федеральная земля навылет // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 5. – С. 16-19
46590
  Richter W. Flugmechanik / W. Richter. – Leipzig : Teubner, 1959. – 296 S. : 166 Abb. – (Mathematisch-Naturwissenschaftliche Bibliothek ; 25)
46591
  Augusta J. Flugsaurier und Urvogel / J. Augusta, Zd. Burian. – Czechoslovakia : Artia, 1961. – 105s.
46592
  Duda Th. Flugzeuggerate / Th. Duda. – Berl.
2. – 1961. – 220с.
46593
   Fluid dynamics transactions. – Edit. by W. Fiszdon a.o. – Warszawa : Polish scientific Publ. – (Inst. of fundamental technical research, Polish Acad. of science)
Vol. 5, p. 2 : IX Symposium on advanced problems and methods in fluid mechanics, Kazimierz, Poland, Sept. 1-7, 1969. – 1971. – 297 p.
46594
   Fluid dynamics transactions. – Warszawa : Polish scientific Publ. – (Inst. of fundamental technical research, Polish Acad. of sciences)
Vol. 5, p. 1 : IX Symposium on advanced problems and methods in fluid mechanics, Kazimierz, Poland, Sept. 1-7, 1969. – 1971. – 307 p.
46595
  Binder R.C. Fluid mechanics / R.C. Binder. – New York : Prentice-Hall, 1943. – IX, 307 p.
46596
  Gilbrech D.A. Fluid mechanics / D.A. Gilbrech. – London ; Belmont, 1966. – 562 p.
46597
  White Frank Fluid mechanics / White Frank. – 3rd ed. – New York a.o. : McGraw-Hill, 1994. – 13,736р. – (Schaums outline series in mechanical engineering). – ISBN 0-07-911695-7
46598
  Dixon S.L. Fluid mechanics, thermodynamics of turbomachinery / S.L. Dixon. – Oxford a.o. : Pergamon Press, 1975. – 257с.
46599
  Radley J.A. Fluorescence analysis in ultra-violet light / J.A. Radley, J. Grant. – 3d ed. – London a. o. : Nostrand, 1948. – XVI, 424 p.
46600
  Pringsheim P. Fluorescence and phosphorescence / P. Pringsheim. – New York; London : Interscience, 1949. – XVI, 794 p.
46601
   Fluorescence characteristics of fluorescein and eosin Y solutions in water-micellar surfactant media / V. Klovak, L. Nechpai, S. Lelyushok, S. Kulichenko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 23-26. – (Хімія ; вип. 1 (57)). – ISSN 1728-3817
46602
   Fluorescent detrmination of tartrate additives in foods / H.I. Boiko, A.S. Paustovska, L.S. Zinko, O.A. Zaporozhets // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2015" / "Сучасні Тенденції 2015", Київ. конф. – Київ : [б. в.], 2015. – P. 108
46603
   Fluorescent dyes application for measuring the millimeter wave absorption in liquids: possible existence of non-thermal effects / D.P. Babich, A.L. Kulsky, V.M. Pobiedina, A.V. Yakunov // Sixteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2015" : ski. works : Oct. 22-25, 2015, Kyiv, Ukraine : devoted to intern. year of light-based technoligies a. 75th anniversary of Fac. of physics of Taras Schevchenko Nat. Univ. of Kyiv / "Optics & High Technology Material Science SPO 2015", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2015. – P. 264-265
46604
   Fluorescent polymer based films with fused iminopyridine derevatives for acidity determination / A.S. Sveshnikov, A.M. Makeiev, R.V. Shemehen, D.S. Milokhov, T.Ie. Keda, O.V. Khilya, L.O. Vretik, O.A. Zaporozhets, Yu.M. Volovenko // Kyiv-Toulouse : IXth intern. chemistry conf. "Kyiv-Toulouse" dedicated 100th anniversary of Fedir Babichev (Kyiv, 4-9 June 2017) : materials of reports a. performances / T. Shevchenko Nat. univ. of Kyiv, [Dep. of Chemistry] ; [honorary members: prof. L. Gouberskyi et al. ; org. comm.: Z. Voitenko (chairman) et al. ; local org. comm.: L. Kunitskaya et al.]. – Kyiv : [s. n.], 2017. – Р. 258
46605
  Untilova V.S. Fluorescent semiconductor quantum dots as prospective tools for biolabeling / V.S. Untilova, I.M. Dmitruk // Sixteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2015" : ski. works : Oct. 22-25, 2015, Kyiv, Ukraine : devoted to intern. year of light-based technoligies a. 75th anniversary of Fac. of physics of Taras Schevchenko Nat. Univ. of Kyiv / "Optics & High Technology Material Science SPO 2015", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2015. – P. 296-297
46606
  Haitinger Max Fluoreszenzmikroskopie / Haitinger Max; Eisenbrand J., Werth G. – Auf. 2. – Leipzig : Akademische Verlagsgesellschaft Geest & Portig K.-G., 1959. – 168S. : Mit 43 Abbildungen, Davon 11 Farbbildern und 5 Diagrammen
46607
   Fluorine-containing amino acids: synthesis and properties.. – Chichester, 1995. – 411 с.
46608
  Welch J.T. Fluorine in Bioorganic Chemistry / J.T. Welch, S. Eswarakrishnan. – 1st Edition : Wiley-Interscience, 1991. – XVIII + 261 pp. – ISBN 978-0471506492
46609
  Lorenc Kito Flurbercinigung / Lorenc Kito. – Berlin, Weimar, 1973. – 107с.
46610
  Lehmann O. Flussige kristalle und mechanische technologie / O. Lehmann, 1907. – 6 S.
46611
   Fluturi, pasari, cai.... – Bucuresti, 1983. – 390с.
46612
  Sandu Dumitru Fluxurile de migratie in Romania / Sandu Dumitru. – Bucuresti, 1984. – 175с.
46613
  Mehta Ved Fly and the Fly-Bottle / Mehta Ved. – Boston, Toronto, 1962. – 270с.
46614
  Malouf David Fly Away Peter / Malouf David. – Harmondsworth, 1987. – 134с.
46615
   Fly Dubai збільшує частотність на маршрутах до України // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 5, вересень - жовтень. – С. 13 : фото. – ISSN 1998-8044
46616
   Flydubai - лучший в ОАЭ по сотношению цены и качества // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 6. – С. 7. – ISSN 1998-8044
46617
  Гейт flydubai зробить екзотику доступною / Гейт, аль Гейт // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 5 (73). – С. 82 : фото
46618
   Flydubai розширює український сегмент // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 2, березень - квітень. – С. 14 : фото. – ISSN 1998-8044
46619
   Flydubai уже в Amadeus // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 6. – С. 3 (прилож.). – ISSN 1998-8044
46620
  Фомина Юлия Flydubai: новые возможности направления в ОАЭ // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 5. – С. 20 : фото. – ISSN 1998-8044
46621
  Самойлов Юрий Flydubai: полку эмиратцев прибыло! // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 5. – С. 18-19 : фото. – ISSN 1998-8044
46622
  Рыбалко Дмитрий Flydubai: удачный старт, уверенное самочувствие // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 1. – С. 20-22 : фото. – ISSN 1998-8044
46623
  Francis D. Flying finish / Dick Francis. – London ; Sydney ; Auckland : Pan books, 1966. – 222, [1] p. – ISBN 0-330-02111-7
46624
   Flying in nature = Польоти в природу / [text and phot. Hersh Chadha ; phot. Icarus photography club ; ed. and design: S. Skyba. – Dubai : Hersh Chadha & "Ikar" photo club, 2011. – 200 p. : phot. – Текст парал. англ. та укр. мовами
46625
   Flysch Deposits from the Hartz, the Thuringian and Vogtlandian Slate Mountains, the Carpathians, the Balkans and the Caucasus. – Bucuresti, 1987. – 154с.
46626
  Каспрук В. FM-деукраїнізація України: що далі? // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 10. – С. 163-166. – ISSN 2078-1911
46627
  Таранюк М. FM-радіо в регіоні: шлях до популярності // Вісник Національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення. – Київ, 2002. – № 4. – С.40-41
46628
  Євтушенко О. FM - ефірна резервація // ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ, 2001. – № 3. – С.43
46629
  Bubennov Mihail Foc in taiga. / Bubennov Mihail. – Bucuresti, 1953. – 16с.
46630
  Bugnet Charles Foch speaks. / Bugnet Charles. – New York, 1929. – 308с.
46631
   Focul care nu se stinge. – Bucuresti, 1958. – 228с.
46632
  Mihale Aurel Focurile. Focul negru / Mihale Aurel. – Bucuresti, 1977. – 495с.
46633
   Focus : Das moderne Nachrichtenmagazin. – Munchen
N28. – 1996
46634
   Focus : Das moderne Nachrichtenmagazin. – Munchen
N34. – 1996
46635
   Focus : Das moderne Nachrichtenmagazin. – Munchen
N35. – 1996
46636
   Focus : Das moderne Nachrichtenmagazin. – Munchen
N50, 53. – 1998


  1997. Vol. 46
46637
   Focus : Das moderne Nachrichtenmagazin. – Munchen
N 15. – 2000


  1997. Vol. 46
46638
   Focus : Das moderne Nachrichtenmagazin. – Munchen
N 27. – 2000


  1997. Vol. 46
46639
   Focus : Das moderne Nachrichtenmagazin. – Munchen
N 31. – 2000


  1997. Vol. 46
46640
   Focus : Das moderne Nachrichtenmagazin. – Munchen
N 33. – 2000


  1997. Vol. 46
46641
   Focus : Das moderne Nachrichtenmagazin. – Munchen
N 35. – 2000


  1997. Vol. 46
46642
   Focus : Das moderne Nachrichtenmagazin. – Munchen
N 37. – 2000


  1997. Vol. 46
46643
   Focus : Das moderne Nachrichtenmagazin. – Munchen
N 48. – 2000


  1997. Vol. 46
46644
   Focus : Das moderne Nachrichtenmagazin. – Munchen
N 39. – 2001


  1997. Vol. 46
46645
   Focus : Das moderne Nachrichtenmagazin. – Munchen
N 41. – 2001


  1997. Vol. 46
46646
   Focus : Das moderne Nachrichtenmagazin. – Munchen
N 51. – 2001


  1997. Vol. 46
46647
   Focus : Das moderne Nachrichtenmagazin. – Munchen
N 52. – 2001


  1997. Vol. 46
46648
   Focus : Das moderne Nachrichtenmagazin. – Munchen
N 1. – 2002
46649
   Focus : Das moderne Nachrichtenmagazin. – Munchen
N 2. – 2002
46650
   Focus : Das moderne Nachrichtenmagazin. – Munchen
N 4. – 2002
46651
   Focus : Das moderne Nachrichtenmagazin. – Munchen
N 5. – 2002
46652
   Focus : Das moderne Nachrichtenmagazin. – Munchen
N 6. – 2002
46653
   Focus : Das moderne Nachrichtenmagazin. – Munchen
N 9. – 2002
46654
   Focus : Das moderne Nachrichtenmagazin. – Munchen
N 15. – 2002
46655
   Focus : Das moderne Nachrichtenmagazin. – Munchen
N 16. – 2002
46656
   Focus : Das moderne Nachrichtenmagazin. – Munchen
N 17. – 2002
46657
   Focus : Das moderne Nachrichtenmagazin. – Munchen
N 18. – 2002
46658
  O"Connell Sue Focus on advanced English : C.A.E. practice tests with guidance / O"Connell Sue. – Revised edition. – Harlow : Longman; Pearson education, 1999. – 176p. – With key. – ISBN 0-528-38258-0
46659
  O"Connell Sue Focus on advanced English C.A.E. / O"Connell Sue; With add.grammar and listening material by M.Foley and R.Whitehead. – Rev.and updat. – Harlow : Longman, 1999. – 241p. : ill. – Розст.знак для студ.фонду: 42/O"Con. – ISBN 0-582-32569-2
46660
   Focus on combustion research. – New York : Nova science, 2006. – XI, 368 p. : ill., tab. – Index: p. 359-368. – Бібліогр. в кінці ч. – ISBN 1-59454-823-4
46661
  Fuchs Marjorie Focus on grammar : A high - intermediate course for reference and practice / Fuchs Marjorie, Bonner Margaret. – 2nd. ed. – White Plains : Longman, Pearson education, 2000. – 431,[33]p. – ISBN 0-201-38301-2
46662
  Fuchs Marjorie Focus on grammar : A high - intermediate course for reference and practice; Workbook / Fuchs Marjorie, Bonner Margaret. – 2nd ed. – White Plains : Longman, Pearson education, 2000. – 150,[52]p. – ISBN 0-201-38306-3
46663
  Eckstut Samuela Focus on grammar : A basic course for reference and practice; Workbook / Eckstut Samuela. – 2nd ed. – White Plains : Longman, Pearson education, 2000. – 225,[25]p. – ISBN 0-201-34687-7
46664
  Fuchs Marjorie Focus on grammar : An intermediate course for reference and practice; Workbook / Fuchs Marjorie. – 2nd ed. – White Plains : Longman, Pearson education, 2000. – 166,[26]p. – ISBN 0-201-34679-6
46665
  Schoenberg Irene Focus on grammar : A basic course for reference and practice. Answer key / Schoenberg Irene. – 2nd ed. – White Plains : Longman, Pearson education, 2000. – 33,[4]p. – ISBN 0-201-67047-X
46666
  Schoenberg Irene Focus on grammar : A basic course for reference and practice / Schoenberg Irene. – 2nd ed. – White Plains : Longman, Pearson education, 2000. – 455,[25]p. – ISBN 0-201-34676-1
46667
  Fuchs Marjorie Focus on grammar : An intermediate course for reference and practice / Fuchs Marjorie, Bonner Margaret, Westheimer Miriam. – 2nd ed. – White Plains : Longman, Pearson education, 2000. – 412,[20]p. – ISBN 0-201-34682-6
46668
  Fuchs Marjorie Focus on grammar : A high-intermediate course for reference and practice. Answer key / Fuchs Marjorie, Bonner Margaret. – 2nd ed. – White Plains : Longman, Pearson education, 2000. – 41,[4]4p. – ISBN 0-201-67046-1
46669
  Schoenberg Irene Focus on grammar : An introductory course for reference and practice / Schoenberg Irene, Maurer Jay. – White Plains : Longman, Pearson education, 2002. – 289p. – ISBN 0-201-61979-2
46670
  Davy Karen Focus on grammar : An introductory course for reference and practice; Teacher"s manual / Davy Karen. – White Plains : Longman, Pearson education, 2003. – 225,[9]p. – ISBN 0-13-087458-2
46671
   Focus on intellectual property rights. – [Washington] : U.S. dep. of state, 2006. – 108, [1] p. : ill. – Bibliogr.: p. 104-106
46672
  Heimler Charles Focus on physical science / Heimler Charles, Price Jack. – Columbus a. o. : Merrill publishing co; A Bell & Howell, 1977. – XV,508p. – (A Merrill science program). – ISBN 0-675-06720-0
46673
  O"Connell Sue Focus on proficiency : Student`s book / O"Connell Sue. – 4th impression. – Harlow : Longman, 1996. – 224p. : ill. – ISBN 0-17-556981-9
46674
  O"Connell Sue Focus on proficiency : Student`s book / O"Connell Sue. – 5th impression. – Harlow : Longman, 1998. – 224p. : ill. – Розст.знак для студ.фонду: 42/O"Con. – ISBN 0-17-556981-9
46675
  O"Connell Sue Focus on proficiency : Student`s book / O"Connell Sue. – Full colour ed.; 7th impression from the edition of 1996. – Harlow : Longman, 2000. – 224p. : ill. – Розст.знак для студ.фонду: 42/O"Con. – ISBN 0-17-556981-9
46676
  O"Connell Sue Focus on proficiency : Teacher`s book / O"Connell Sue. – Harlow : Longman, 2002. – 64p. – Для каб. шифр 42 O"Con. – ISBN 0-17-556982-7
46677
  Turner Richard Focus on sports. Photographing action / Turner Richard. – New York, 1975. – 160с.
46678
  Власова Е.Л. Focus on the USA / Е.Л. Власова, С.М. Костенко. – Санкт-Петербург, 1991. – 251 с.
46679
   Focus on Ukraine: інтернаціоналізація // Київський університет. – Київ, 2023. – Квітень (№ 4). – С. 1, 2


  "Серед низки першочергових завдань Університету особливою актуальністю вирізняється розширення інтернаціоналізації. Ідеться насамперед про заходи, спрямовані на побудову міжнародних партнерств, проведення студентських обмінів, стажування для ...
46680
  Knobloch E. Fodder biofactors : Their methods of determination / E. Knobloch, Cerna-Heyrovska. – Praha : Academia, 1979. – 317s.
46681
  Summerfield John Fodor"s People"s Republic of China / Summerfield John. – New York : McKay, 1979. – 12,435p. – (Fodor"s modern guides / Editors R.C. Fisher, L.Brown)
46682
   Fodor"s Scandinavia 1979. – New York, 1979. – 519с.
46683
   Fodor"s: Germany. West and East 1980. – New York, 1980. – 500с.
46684
  Hamori Otto Fogd kezzel a halat. Regeny. / Hamori Otto. – Budapest, 1975. – 476с.
46685
  Zaslavschi D. (Saslawski) Foiletoane / D. (Saslawski) Zaslavschi. – Bucuresti, 1952. – 535с.
46686
  Morscati Sabatino Foinicane / Morscati Sabatino. – Praha, 1975. – 238с.
46687
  Przemyska Anna Foka z Goracego Wybrzeza / Przemyska Anna. – Gdansk, 1971. – 161с.
46688
  Nesmiyan I. Fokker-Planck Approach to Stochastic Momentum Cooling with Variable Diffusion / I. Nesmiyan, F. Nolden, V. Shevchenko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – P. 420-425. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Представлено чисельний алгоритм розв"язку рівняння Фоккера-Планка, яке дає можливість описувати процес стохастичного імпульсного охолодження пучків в прискорювачах. Цей алгоритм придатний для аналізу експериментальних даних та для дизайну самої системи ...
46689
  Bandazhevskyi Yu.I. Folate cycle genetics, blood homocysteine, thyroid and pituitaru hormones in children from districts bordering the Chornobyl exclusion zone / Yu.I. Bandazhevskyi, N.F. Dubova // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: M. Poshyvanyk Caubill, С. Вознесенський, Д. Корнєєв [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (100). – P. 30-37 : tabl. – Bibliogr.: Referen.: 18 name. – ISSN 2077-7477
46690
   Folclor poetic nou. – Bucuresti, 1965. – 502с.
46691
   Folclor vechi romanesc. – Bucuresti, 1990. – 259с.
46692
  Chitimia I.C. Folcloristi si folcloristica Romaneasca / I.C. Chitimia. – Bucuresti, 1968. – 406с.
46693
  Vrabie Gheorghe Folclorul : obiect - pricipii - metoda - categorii / Gheorghe Vrabie. – Bucuresti : Ed. Acad. RSR, 1970. – 555 p.
46694
   Foldrajz. A kozepiskolak II. osztalya szamara. – Budapest, 1953. – 192с.
46695
   Folia Facultatis scientiarium naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. Mathematica / Universita v Brne.; Universitas Masarykianae Brunensis. – Brno
  Vol.7. – 1998


  1997. Vol. 46
46696
   Folia Facultatis scientiarium naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. Biologia / Universita v Brne; Universitas Masarykiannae Brunensis. – Brno
  Vol. 97. – 1998


  1997. Vol. 46
46697
   Folia Facultatis scientiarium naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. Biologia / Universita v Brne; Universitas Masarykiannae Brunensis. – Brno
  Vol. 98. – 1998


  1997. Vol. 46
46698
   Folia Facultatis scientiarium naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. Mathematica / Universita v Brne.; Universitas Masarykianae Brunensis. – Brno
  Vol. 6. – 1998


  1997. Vol. 46
46699
   Folia Facultatis scientiarium naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. Biologia / Universita v Brne; Universitas Masarykiannae Brunensis. – Brno
  Vol. 99. – 1998


  1997. Vol. 46
46700
   Folia Facultatis scientiarium naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. Biologia / Universita v Brne; Universitas Masarykiannae Brunensis. – Brno : Masaryk university
  Vol. 101. – 1999


  1997. Vol. 46
46701
   Folia Facultatis scientiarium naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. Biologia / Universita v Brne; Universitas Masarykiannae Brunensis. – Brno : Masaryk university
  Vol. 102. – 1999


  1997. Vol. 46
46702
   Folia Facultatis scientiarium naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. Mathematica / Universita v Brne.; Universitas Masarykianae Brunensis. – Brno
  N 8. – 2000


  1997. Vol. 46
46703
   Folia Facultatis scientiarium naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. Biologia / Universita v Brne; Universitas Masarykiannae Brunensis. – Brno : Masaryk university
  Vol. 104. – 2000


  1997. Vol. 46
46704
   Folia Facultatis scientiarium naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. Biologia / Universita v Brne; Universitas Masarykiannae Brunensis. – Brno : Masaryk university
  Vol. 103. – 2000


  1997. Vol. 46
46705
   Folia Facultatis scientiarium naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. Geographia / Universita v Brne; Universitas Masarykiannae Brunensis. – Brno : Masaryk university
  Vol. 25. – 2001


  1997. Vol. 46
46706
   Folia Facultatis scientiarium naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. Mathematica / Universita v Brne.; Universitas Masarykianae Brunensis. – Brno
  N 9. – 2001


  1997. Vol. 46
46707
   Folia Facultatis scientiarium naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. Biologia / Universita v Brne; Universitas Masarykiannae Brunensis. – Brno : Masaryk university
  Vol. 105. – 2001


  1997. Vol. 46
46708
   Folia Facultatis scientiarium naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. Biologia / Universita v Brne; Universitas Masarykiannae Brunensis. – Brno : Masaryk university
  Vol. 107. – 2002
46709
   Folia Facultatis scientiarium naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. Geologia / Universita v Brne; Universitas Masarykiannae Brunensis. – Brno : Masaryk university
  39. – 2002
46710
   Folia Facultatis scientiarium naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. Mathematica / Universita v Brne.; Universitas Masarykianae Brunensis. – Brno
  N 10. – 2002
46711
   Folia Facultatis scientiarium naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. Biologia / Universita v Brne; Universitas Masarykiannae Brunensis. – Brno : Masaryk university
  Vol. 106. – 2002
46712
   Folia Facultatis scientiarium naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. Mathematica / Universita v Brne.; Universitas Masarykianae Brunensis. – Brno
  N 11. – 2002
46713
   Folia Facultatis scientiarium naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. Mathematica / Universita v Brne.; Universitas Masarykianae Brunensis. – Brno
  N 12. – 2002
46714
   Folia Facultatis scientiarium naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. Mathematica / Universita v Brne.; Universitas Masarykianae Brunensis. – Brno
  N 13. – 2003


  1997. Vol. 46
46715
   Folia Facultatis scientiarium naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. Biologia / Universita v Brne; Universitas Masarykiannae Brunensis. – Brno : Masaryk university
  108. – 2003


  1997. Vol. 46
46716
   Folia Facultatis scientiarium naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. Mathematica / Universita v Brne.; Universitas Masarykianae Brunensis. – Brno
  N 12. – 2003


  1997. Vol. 46
46717
   Folia Facultatis scientiarium naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. Mathematica / Universita v Brne.; Universitas Masarykianae Brunensis. – Brno
  N 14. – 2004


  1997. Vol. 46
46718
   Folia Facultatis scientiarium naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. Biologia / Universita v Brne; Universitas Masarykiannae Brunensis. – Brno : Masaryk university
  109. – 2004


  1997. Vol. 46
46719
   Folia Facultatis scientiarium naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. Mathematica / Universita v Brne.; Universitas Masarykianae Brunensis. – Brno
  N 15. – 2004


  1997. Vol. 46
46720
   Folia Facultatis scientiarium naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. Biologia / Universita v Brne; Universitas Masarykiannae Brunensis. – Brno : Masaryk university
  110. – 2007
46721
   Folia Facultatis scientiarium naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. Mathematica / Universita v Brne.; Universitas Masarykianae Brunensis. – Brno
  N 16. – 2007
46722
   Folia Facultatis scientiarium naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. Mathematica / Universitas Masarykianae Brunensis. – Brno
  17. – 2012
46723
   Folia Facultatis scientiarium naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. Mathematica / Universitas Masarykianae Brunensis. – Brno
  18. – 2012
46724
   Folia geographica : Marking Latvia"s return to Europe. – Riga. – ISSN 1407-5229
Vol.12 : Marking Latvia"s return to Europe. – 2004
46725
   Folia linguistica : Acta Societatis linguisticae Europaeae. – Berlin : Mouton de Gruyter. – ISSN 0165-4004
T.32, N 1/2. – 1998
46726
   Folia linguistica : Acta Societatis linguisticae Europaeae. – Berlin : Mouton de Gruyter. – ISSN 0165-4004
T.32, N3/4. – 1998
46727
   Folia linguistica : Acta Societatis linguisticae Europaeae. – Berlin : Mouton de Gruyter. – ISSN 0165-4004
T.33, N1/2. – 1999
46728
   Folia linguistica : Acta Societatis linguisticae Europaeae. – Berlin : Mouton de Gruyter. – ISSN 0165-4004
T.33, N3/4. – 1999
46729
   Folia linguistica : Acta Societatis linguisticae Europaeae. – Berlin : Mouton de Gruyter. – ISSN 0165-4004
T.34, N1/2. – 2000
46730
   Folia linguistica : Acta Societatis linguisticae Europaeae. – Berlin : Mouton de Gruyter. – ISSN 0165-4004
T.34, N3/4. – 2000
46731
   Folia linguistica : Acta Societatis linguisticae Europaeae. – Berlin : Mouton de Gruyter. – ISSN 0165-4004
T.37, N1/2. – 2003
46732
   Folia linguistica : Acta Societatis linguisticae Europaeae. – Berlin : Mouton de Gruyter. – ISSN 0165-4004
T.37, N3/4. – 2003
46733
   Folia linguistica : Acta Societatis linguisticae Europaeae. – Berlin : Mouton de Gruyter. – ISSN 0165-4004
T.38, N1/2. – 2004
46734
   Folia linguistica : acta Societatis linguisticae Europaeae. – Berlin : Mouton de Gruyter. – ISSN 0165-4004
Vol. 41, Nos. 3/4. – 2007
46735
   Folia linguistica : acta Societatis linguisticae Europaeae / Societas linguistica Europaea. – Berlin : Mouton de Gruyter. – ISSN 0165-4004
Vol. 42, No. 1. – 2008
46736
   Folia linguistica : acta Societatis linguisticae Europaeae / Societas linguistica Europaea. – Berlin : Mouton de Gruyter. – ISSN 0165-4004
Vol. 42, No. 2. – 2008
46737
   Folia linguistica : acta Societatis linguisticae Europaeae / Societas linguistica Europaea. – Berlin [etc.] : Mouton de Gruyter, 1998-. – ISSN 0165-4004
Vol. 45, Nr 2. – 2011
46738
   Folia linguistica historica : Acta Societatis linguisticae Europaeae. – Poznan : Mouton
T.19, N1/2. – 1998
46739
   Folia linguistica historica : Acta Societatis linguisticae Europaeae. – Poznan : Mouton
T.20, N1/2. – 1999
46740
   Folia linguistica historica : Acta Societatis linguisticae Europaeae. – Poznan : Mouton
T.21, N1/2. – 2000
46741
   Folia linguistica historica : Acta Societatis linguisticae Europaeae. – Poznan : Mouton
T.23, N1/2. – 2002
46742
   Folia linguistica historica : Acta Societatis linguisticae Europaeae. – Poznan : Mouton
T.24, N1/2. – 2003
46743
   Folia linguistica historica : Acta Societatis linguisticae Europaeae. – Berlin : Mouton de Gruyter. – ISSN 0165-4004
Vol. 28, Nos. 1/2. – 2007
46744
   Folia linguistica historica : Acta Societatis linguisticae Europaeae / Societas linguistica Europaea. – Berlin [etc.] : Mouton de Gruyter, 1998-. – ISSN 0165-4004
Vol. 32. – 2011
46745
   Folia zoologica : International journal of vertebrate zoology. – Brno. – ISSN 0139-7893
Vol.47, N 1. – 1998


  1997. Vol. 46
46746
   Folia zoologica : International journal of vertebrate zoology. – Brno. – ISSN 0139-7893
Vol.47, N 3. – 1998


  1997. Vol. 46
46747
   Folia zoologica : International journal of vertebrate zoology. – Brno. – ISSN 0139-7893
Vol.47, N 2. – 1998


  1997. Vol. 46
46748
   Folia zoologica : International journal of vertebrate zoology. – Brno. – ISSN 0139-7893
Vol.48, N 1. – 1999


  1997. Vol. 46
46749
   Folia zoologica : International journal of vertebrate zoology. – Brno. – ISSN 0139-7893
Vol.48, N 2. – 1999


  1997. Vol. 46
46750
   Folia zoologica : International journal of vertebrate zoology. – Brno. – ISSN 0139-7893
Vol.48, N 3. – 1999


  1997. Vol. 46
46751
   Folia zoologica : International journal of vertebrate zoology. – Brno. – ISSN 0139-7893
Vol.48, N 4. – 1999


  1997. Vol. 46
46752
   Folia zoologica : International journal of vertebrate zoology. – Brno. – ISSN 0139-7893
Vol.49, N 4. – 2000


  1997. Vol. 46
46753
   Folia zoologica : International journal of vertebrate zoology. – Brno. – ISSN 0139-7893
Vol.49, N 1. – 2000


  1997. Vol. 46
46754
   Folia zoologica : International journal of vertebrate zoology. – Brno. – ISSN 0139-7893
Vol.49, N 2. – 2000


  1997. Vol. 46
46755
   Folia zoologica : International journal of vertebrate zoology. – Brno. – ISSN 0139-7893
Vol.49, N 3. – 2000


  1997. Vol. 46
46756
  Balogh Ivan Folia zoologica et hydrobiologica / Balogh Ivan. – Riga, 1934. – S.93-97. – Latvijas universitates sistematiskas zoologijas instituta un hidrobiologiskas stacijas raksti. Redaktora apgadiba, V.6, Nr.1, ISSN Riga, 31. VIII. 1934
46757
   Folia zoologica. Supplement 1 : International journal of vertebrate zoology. – Brno. – ISSN 0139-7893
Vol.46. – 1997


  1997. Vol. 46
46758
  Charuty G. Folie, mariage et mort : pratiques сhretiennes de la folie en Europe occidentale / Giordana Charuty. – Paris : Editions du Seuil, 1997. – 403, [ 12 ] p. – Ouvrage puble avec le concours du Centre national du livre. – (La Couleur des idees / dirigee par Jean-Pierre Dupuy [ et al. ]). – ISBN 2-02-030340-X
46759
   Folk-tales of the British Isles. – Moscow, 1987. – 368с.
46760
   Folk art from the Ukraine: Pottery glassware, woodwork, metalwork. Embrodery weaving. Folk painting. Rugs and carpets. – L., 1982. – 229с.
46761
  Moisei A. Folk Calendar of Romanians in Bukovyna // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 18. – C. 66-72


  У статті розглядаються головні свята народного календаря румунів Буковини. Досліджено пантеон покровителів свійських тварин, хліборобів, захисників великої рогатої худоби від нечисті і диких тварин, полів - від граду і шкідливих комах, а також річний ...
46762
   Folk heroes of Ukraine. – Toronto, 1966. – 52с.
46763
   Folk music research in Hungary. – Budapest, 1964. – 62с.
46764
  Petik Y.O. Folk psychology formalization // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 139-140
46765
   Folk tales from China. – Peking
3. – 1958. – 140с.
46766
   Folk tales from China. – Peking
4. – 1958. – 138с.
46767
   Folk Tales from China. – Peking
1. – 1957. – 148с.
46768
   Folk Tales from Russia. – Moscow, 1990. – 429с.
46769
  Pakrasi Mira Folk tales of Assam / Pakrasi Mira. – Delhi, 1969. – 119с.
46770
  Seethalakshmi K.A. Folk tales of Tamilnadu / K.A. Seethalakshmi. – Delhi, 1969. – 119с.
46771
  Melnychuk L. Folk Trade in Podillia based on the Research Work of the Land"s Study Centres of the 1920s. // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 14 : Сучасні напрями історико-етнологічних досліджень:тенденції і перспективи. – P. 72-76. – ISBN 966-95788-9-2


  Останнім часом зріс інтерес науковців до історії та історіографії української етнології, зокрема й до вивчення стану її регіональних досліджень. Часом найвищого піднесення вітчизняної етнологічної школиі виходу її на європейський рівень стали 20-ті ...
46772
  Sulima Roch Folklor i literatura. Szkice o kulturze i literaturze wspolczesnej / Sulima Roch. – Warszawa, 1976. – 357с.
46773
  Michalikowa Lidia i i. Folklor lachow sadeckich / Lidia i i. Michalikowa. – Warszawa, 1974. – 344с.
46774
  Ludwicka Joanna Folklor muzyczny wspolczesnej wsi (na przykladzie Makolic w wojewodztwie lodzkim) // Acta Universitatis Lodziensis / Uniwersytet Lodzki. – Lodz, 2000. – 114 s. – (Folia ethnologica ; N11). – ISSN 0208-6042
46775
  Dekowski Jan Piotr Folklor regionu Opoczynskiego. / Dekowski Jan Piotr, Hauke Zbigniew. – Warszawa, 1974. – 286с.
46776
  Grabias-Banaszewska Folklor slowianski w polskiej najnowszej powiesci fantastycznej na podstawie powiesci Michala Studniarka i Jakuba Zulczyka // Слов"янська фантастика : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Освіта України, 2016. – Т. 3 / [редкол.: Д. Айдачич та ін.]. – S. 38-49. – ISBN 978-617-7480-12-8
46777
  Leszczynscy Janina Folklor zawsze zywy / Leszczynscy Janina, Leszczynscy Stanislaw. – Lublin : Fundacja Pomocy Szkolom Polskim Na Wschodzie im. T.Goniewicza, 1996. – 118s. : Fot.15. – Bibliogr.:s.119. – ISBN 83-900279-6-8
46778
   Folklore als Tatsachenbericht. – Tartu : Sektion fur Folkloristik des Estnischen Literaturmuseums, 2001. – 210с. – ISBN 9985-867-01-7
46779
  Grelka F. Folklore as an Integrative Element of a Modern Ukrainian Ethnic National Identity // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 18. – C. 37-45


  В статті йдеться про вплив народної творчості на розвиток української національної культури. Фольклор відігравав вирішальну роль в підготовці становлення сучасної української національної свідомості. Представники політичної та інтелектуальної еліти ...
46780
  Alzola Concepcion Teresa Folklore del nino cubano. / Alzola Concepcion Teresa. – Las Villas
2. – 1962. – 317с.
46781
  Poshyvailo I. Folklore Festivals in Ukraine - Guardians of Traditional Culural Heritage (Historical and Ethnologic Aspects) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 14 : Сучасні напрями історико-етнологічних досліджень:тенденції і перспективи. – P. 120-124. – ISBN 966-95788-9-2


  Український фольклор як система культурних символів відображає важливі сфери духовного та соціального життя етносу, позначає циклічні віхи людського життя від народження до смерті. У різні періоди фольклор - значима складова традиційної культури - ...
46782
   Folklorica pragensia. 1. Les relations entre l"Europe et l"Orient. – Prague
1. – 1969. – 267с.
46783
   Folklorystyka : Dylematy i perspektywy. – Opole : Wyd-wo Uniw.Opolskiego, 1995. – 169s. – ISBN 83-86881-03-8
46784
   Folktales of Greece. – Chicago, 1977. – 285с.
46785
  Ishfaq Ahmed Followers" personality in the relationship between leadership style and pereormance: evidence from higher education sector / Ishfaq Ahmed, Tehmina Fiaz Qazi, Shaista Jabeen // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 2 (128). – С. 323-331 : table., fig. – Bibliogr.: 56 назв. – ISSN 1993-6788
46786
  Capek K. Foltyn zeneszerzo elete es munkassaga / K. Capek. – Praha, 1972. – 109с.
46787
  Ligeti G. Folyamatok korszeru iranyitasa es ellenorzese / G. Ligeti. – Budapest, 1967. – 163 p.
46788
  Gorky M. Foma Gordeyev / M. Gorky. – M., 1955. – 362с.
46789
  Boyer H. Fonctionnements sociolinguistiques de la denomination toponymique // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 1 (1). – С. 376-407


  Ця стаття розглядає процес топонімічної деномінації відповідно до функціонального поділу вжитку топонімів на такі типи: номінація частини простору; символізація простору/ом, яка ділиться на просування спадщини та ствердження самобутності; стереотипна ...
46790
  Lavault Elisabeth Fonctions de la traduction en didactique des langues : Apprendre une langue en apprenant a traduire / Lavault Elisabeth. – Nouvelle ed. entierement remise a jour. – s.l. : Didier erudition, 1998. – 126p. – ISBN 2-86460-361-6
46791
  Struve W. Fondation de l"Observatoire Central de Russie par l"empereur Nicolas I : De glorieuse memoire / Par W. Struwe // Общая теория равновесия и колебания упругих твердых тел / В. Ермаков. – Киев, 1871. – 23p.
46792
  Patrut I. Fonetica graiului hutul din valea Sucevei / I. Patrut. – Bucuresti, 1957. – 96с.
46793
  Ponomarenko O. Fonetica pratica della lingua italiana : raccolta dei materiali per i seminari di fonetica pratica e teorica / O. Ponomarenko; Universita nazionale di T. Scevcenco di Kyiv. – Київ : Київський університет, 2006. – 220p. – ISBN 966-594-850-4
46794
   Fonetica si dialectologie. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 0071-6855
14. – 1995


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
46795
   Fonetica si dialectologie. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 0071-6855
15. – 1996


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
46796
   Fonetica si dialectologie. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 0071-6855
16. – 1997


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
46797
   Fonetica si dialectologie. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 0071-6855
17. – 1998


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
46798
   Fonetica si dialectologie. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 0071-6855
18. – 1999


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
46799
   Fonetica si dialectologie. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 0071-6855
19. – 2000


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
46800
   Fonetica si dialectologie. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 0071-6855
22/23. – 2006


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
46801
   Fonetica si dialectologie. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 0071-6855
24/26. – 2007


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
46802
   Fonetica si dialectologie / Academia Romana, Institutul de lingvistica "Iorgu Iordan - Al. Rosetti". – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 0071-6855
27 (за 2008). – 2009


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
46803
   Fonetica si dialectologie / Academia Romana, Institutul de lingvistica "Iorgu Iordan - Al. Rosetti". – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 0071-6855
28 (за 2009). – 2010


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
46804
   Fonetica si dialectologie / Academia Romana, Institutul de lingvistica "Iorgu Iordan - Al. Rosetti". – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 0071-6855
29. – 2010


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
46805
   Fonetica si dialectologie / Academia Romana, Institutul de lingvistica "Iorgu Iordan - Al. Rosetti". – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 0071-6855
30. – 2011


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
46806
   Fonetica si dialectologie / Academia Romana, Institutul de lingvistica "Iorgu Iordan - Al. Rosetti". – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 0071-6855
32. – 2013


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
46807
   Fonetica si dialectologie / Academia Romana, Institutul de lingvistica "Iorgu Iordan - Al. Rosetti". – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 0071-6855
33. – 2014


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
46808
  Ponomarenko O. Fonetica teorica d"italiano : Manuale per gli studenti universitari, aspiranti, scienziati e ricercatori / O. Ponomarenko; Universita nazionale di T. Scevcenco di Kyiv. – Київ : Київський університет, 2006. – 420p. – ISBN 966-594-849-0
46809
  Hala Bohuslav Foneticke obrazy hlasek. Ceskych, slovenskych, francouzskych, nemeckych... / Hala Bohuslav. – Praha, 1960. – 128с.
46810
  Benni Tytus Fonetyka opisowa jezyka polskiego / Benni Tytus. – Wroclaw, 1959. – 92с.
46811
  Biedrzycki Leszek Fonologia angielskich i polskich rezonantow / Biedrzycki Leszek. – Warszawa, 1978. – 176с.
46812
  Pauliny Eugen Fonologicky vyvin slovenciny / Pauliny Eugen. – Bratislava, 1963. – 360с.
46813
  Zecevic V. Fonoloske neutralizacije u kajkavskom vokalizmu / Vesna Zecevic. – Zagreb : Zavod za hrv. jez. Hrvatskoga filoloskog inst., 1993. – 243, [5] s., [2] tab. : il. – Bibliogr.: s. 228-233. – (Posebna izdanja Zavoda za hrvatski jezik ; kn. 2 / ured. B. Finka [et al.] ; kn. 1 ; Biblioteka: Prinosi hrvatskom jezikoslovlju)
46814
  Mogus M. Fonoloski rasvoj hrvatskoga jezika / M. Mogus. – Zagreb, 1971. – 101с.
46815
  Farcas I.-M. Fonomorfologia subdialectului maramuresean / Ioan-Mircea Farcas. – Nurnberg : Druckzentrum, 2009. – 326 p. : il. – ISBN 978-3-00-027887-7
46816
  Roceris-Alexandrescu Alexandra Fonostatistica limbii Romane / Roceris-Alexandrescu Alexandra. – Bucuresti, 1968. – 174с.
46817
  Biener Joachim Fontane als Literaturkritiker / Biener Joachim. – Rudolstadt, 1956. – 114с.
46818
   Fontanes Realismus. Wissenschaftliche Konferenz zum 150. Geburtstag T. Fontanes in Potsdam. Vortrage und Berichte. – Berlin, 1972. – 197с.
46819
   Fontes. – Torun. – ISSN 0082-5506
N 90. – 2001


  1997. T. 42
46820
   Food and nutrition education in the primary school. – Rome, 1971. – 108с.
46821
  Suvittawat A. Food cold chain transportation: Eastern Thailand case study // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 9 (183). – P. 87-94. – ISSN 1993-6788
46822
  Fredericks Carlton Food facts and fallacies: the intelligent person"s guide to nutrition and health / Fredericks Carlton, Bailey Herbert. – New York City, 1965. – 380с.
46823
  Errington Paul Food habits of buteo hawks in North-Central United States / P.I. Errington, W.J. Breckenridge. – [S. l. : s. n.], 1938. – P. 113-121. – Reprinted from The Wilson Bulletin , L, No. 2, June, 1938
46824
  Errington Paul Food habits of Iowa red foxes during a drought summer / P.I. Errington. – Ames ; Iowa : Iowa State College, 1937. – P. 53-61. – Reprinted from Ecology, Vol. 18, No. 1, January, 1937
46825
  Errington Paul Food habits of marsh hawks in the glaciated prairie region of North-Central United States / P.I. Errington, W.J. Breckenridge. – Notre Dame : The University Press, 1936. – P. 831-848. – Reprinted from The American Midland Naturalist , Vol. 17, № 5, September, 1936
46826
  Zhussipova E.E. Food industry development and the competitiveness of south Kazakhstan region / E.E. Zhussipova, A.M. Seitkaziyeva // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7 (169). – P. 148-156 : Fig. – Bibliogr.: 12 назв. – ISSN 1993-6788


  Карпенко О.О., Яшина К.В. Формування системи трансферу знань у вищих навчальних закладах України.
46827
  Haub J.G. Food requirements of blowfly cultures used in the treatment of osteomyelitis / J.G. Haub , D.F. Miller. – [S. l.] : Wistar Institute Press, 1932. – S. 51-56. – Reprinted from The Journal of Experimental zoology, Vol. 64, No. 1, November, 1932
46828
  Grandfield C.O. Food reserves and their translocation to the crown buds as related to cold and drought resistance in alfalfa / C.O. Grandfield. – Washington : Government, 1943. – p. 33-46. – Reprinted from Journal of agricultural research, v. 67, N. 2, 1943. – (Joint committee on policy and manuscripts)
46829
  Babych M. Food security indicators in Ukraine: current state and trends of development / M. Babych, A. Kovalenko // Baltic journal of economic studies. – Riga, 2018. – Vol. 4, No. 1, January. – P. 8-15. – ISSN 2256-0742
46830
   Food.. – New York, 1971. – 64с.
46831
  Bercuson David Fools and wise men / Bercuson David. – Toronto a.o., 1978. – 300с.
46832
  Welch James Fools crou / Welch James. – Harmondsworth : Penguin books, 1987. – 391 p.
46833
  Rupasinghe P.D. Footprints in obscurity : a living story / Pramudith D. Rupasinghe. – [S. l.] : Partridge India, 2016. – 569 p. – ISBN 978-1-4828-7192-0
46834
  Holmes Richard FOOTSTEPS: adventures of a romantic biography / Holmes Richard. – Harmondsworth, 1986. – 288с.
46835
  Robbe-Grillet Alain For a new novel: essays on fiction / Robbe-Grillet Alain. – New York, 1965. – 175с.
46836
  Congdon Tom For a stable pound. / Congdon Tom. – London, 1991. – 43с.
46837
  Khvorostyany Ihor For a weapons - free world. / Khvorostyany Ihor. – Kiev, 1989. – 127с.
46838
  Kniazev Igor For a weekky to London & meditatus stanzas : Report on foreign mission by Igor Kniazev / Kniazev Igor. – San Petersburg : LIK, 2003. – 110p. – ISBN 5-86038-114-X
46839
   For boys and girls. – Москва; Ленинград, 1964. – 93 с.
46840
  Didmanidze I. For decision making in economic and management sciences / I. Didmanidze, V. Zaslavskiy // XXX international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2017)" : August 14-15, 2017 Vilnius, Lithuania : abstracts : dedicfted to 80-th anniversary of Professor Yurii Yermoliev / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2017)", intern. conference. – Київ : [б. в.], 2017. – P. 46-48. – ISBN 978-617-7530-07-6
46841
  Barishnikova T.V. For further progress in English / T.V. Barishnikova, B L. Belenkina, T.G. Busurina. – M., 1974. – 192с.
46842
   For human welfare. A study guide on the work of the economic and social council. – N.Y., 1962. – 52с.
46843
  Francis D. For kicks / Dick Francis. – London ; Sydney : Pan Books, 1967. – 235, [1] p. – ISBN 0-330-10596-5
46844
  Francis Dick For Kicks / Francis Dick. – New York : Fawcett Crest, 1987. – 329p. – ISBN 0-449-21264-5
46845
  Lissiuk K. For land and freedom : a story of the never-ending struggle of the oppressed / Kalenik Lissiuk. – Ontario : [s. n.], 1954. – 36 p. – З кол. Dr. E. Mrs. T. Olesijuk


  В прим. № 1694936 дарчий напис: ВШ. Др. у. Олеsикові від автора.
46846
   For legal migration to EU member states on how to prevent labour abuses and labour exploitation : guide for labour migrants // Легальна трудова міграція до країн ЄС та попередження порушень трудових прав і трудової експлуатації : посібник-довідник для трудових мігрантів / Міжнародна організація з міграції (МОМ), Sida ; [ розробник Т. Хаджимануель ]. – Київ, 2007. – P. 1-123. – ISBN 978-92-9068-414-5
46847
  Eisner Th. For love of insects / Thomas Eisner ; [ foreword by Edward O. Wilson ]. – Cambridge a. o. : The Belknap of Harvard university press, 2003. – 11, [ 3 ], 448 p. : ill. – ISBN 0-674-01181-3
46848
  Gandhi Indira For peace and progress. / Gandhi Indira. – Dehli, 1966. – 68с.
46849
  Oddy Russell For sale by owner: sell your own home and save thousands / Oddy Russell. – Vancouver, 1980. – 89с.
46850
   For SK: in celebration of the life and career of Simon Karlinsky. – Oakland, 1994. – 319с.
46851
   For the consultative conference. – Hanoi, 1955. – 56с.
46852
  Lee Bailey For the defense / Lee Bailey, Greenya John. – New York, 1975. – 367с.
46853
   For the honor of the nation: patriotism of the American. – New York : Plymouth, 1939. – 256 p.
46854
  London J. For the love of a man. That Spot / J. London; Rutkowska W., Kalecka I. – Warszawa, 1972. – 39с.
46855
  Rand Ayn For the new intellectual: the philosophy / Rand Ayn. – New York, 1961. – 192с.
46856
   For this was I born : The human conditions in USSR slave labor camps.Photogr., testimon.,poems,read.,petit.,lett. and other docum. – Toronto : Ucrainca Research Institute, 1973. – XYIII, 188, [2] p. : il. – This is a non-profit publication
46857
  Gray Martin For those I loved / Gray Martin, Gallo Max. – Boston; Toronto, 1972. – 351с.
46858
  Kudirka Simas For those still at sea / Kudirka Simas, Eichel Larry. – New York : The Dial, 1978. – 8,226p. : 4l.il. – ISBN 0-8037-2684-8
46859
  Khrushchev N.S. For victory in peaceful competition with capitalism : with a special introd. written for the American ed. / N.S. Khrushchev. – New York : Dutton & co, 1960. – XXXI, 784 p.
46860
   For Walter Benjamin : Documentation, essays and a sketch. – Bonn : AsKI, Arbeitskreis selbstandiger Kultur-Institute, 1993. – 306p. – ISBN 3-930370-00-X
46861
  Hemingway Ernest For Whom The Bell Tolls / Hemingway Ernest. – M., 1981. – с.
46862
  Cushman J.A. Foraminifera of the genus siphonina and related genera : No. 2716 From the proceedings of the Unated States National Museum, V.72, A.20 / J.A. Cushman. – Washington : Government, 1927. – 5 p.
46863
   Forbes / OOO "Изд. дом "Украинский Медиа Холдинг". – Киев, 2011-. – ISSN 2221-4542
№ 1 (01). – 2011
46864
   Forbes : Украина, спецвыпуск / OOO "Изд. дом "Украинский Медиа Холдинг". – Киев, 2011-. – ISSN 2221-4542
№ 2 (02) : 100 богатейших. – 2011
46865
   Forbes : Украина / OOO "Изд. дом "Украинский Медиа Холдинг". – Киев, 2011-. – ISSN 2221-4542
№ 3 (03). – 2011
46866
   Forbes : Украина / OOO "Изд. дом "Украинский Медиа Холдинг". – Киев, 2011-. – ISSN 2221-4542
№ 4 (04). – 2011
46867
   Forbes : Украина / OOO "Изд. дом "Украинский Медиа Холдинг". – Киев, 2011-. – ISSN 2221-4542
№ 5 (05). – 2011
46868
   Forbes : Украина / OOO "Изд. дом "Украинский Медиа Холдинг". – Киев, 2011-. – ISSN 2221-4542
№ 6 (06). – 2011
46869
   Forbes : Украина / OOO "Изд. дом "Украинский Медиа Холдинг". – Киев, 2011-. – ISSN 2221-4542
№ 7 (07). – 2011
46870
   Forbes : Украина / OOO "Изд. дом "Украинский Медиа Холдинг". – Киев, 2011-. – ISSN 2221-4542
№ 8 (08). – 2011
46871
   Forbes : Украина / OOO "Изд. дом "Украинский Медиа Холдинг". – Киев, 2011-. – ISSN 2221-4542
№ 9 (09). – 2011
46872
   Forbes : Украина / OOO "Изд. дом "Украинский Медиа Холдинг". – Киев, 2011-. – ISSN 2221-4542
№ 10 (10). – 2011
46873
   Forbes : Украина / OOO "Изд. дом "Украинский Медиа Холдинг". – Киев, 2011-. – ISSN 2221-4542
№ 1 (11) январь. – 2012
46874
   Forbes : Украина / OOO "Изд. дом "Украинский Медиа Холдинг". – Киев, 2011-. – ISSN 2221-4542
№ 2 (12) февраль. – 2012
46875
   Forbes : Украина / OOO "Изд. дом "Украинский Медиа Холдинг". – Киев, 2011-. – ISSN 2221-4542
№ 3 (13) март. – 2012
46876
   Forbes : Украина / OOO "Изд. дом "Украинский Медиа Холдинг". – Киев, 2011-. – ISSN 2221-4542
№ 4 (14) апрель. – 2012
46877
   Forbes : Украина / OOO "Изд. дом "Украинский Медиа Холдинг". – Киев, 2011-. – ISSN 2221-4542
№ 5 (15) май. – 2012
46878
   Forbes : Украина / OOO "Изд. дом "Украинский Медиа Холдинг". – Киев, 2011-. – ISSN 2221-4542
№ 6 (16) июнь : Рейтинг "Лучшие города России". – 2012
46879
   Forbes : Украина / OOO "Изд. дом "Украинский Медиа Холдинг". – Киев, 2011-. – ISSN 2221-4542
№ 7 (17) июль. – 2012
46880
   Forbes : Украина / OOO "Изд. дом "Украинский Медиа Холдинг". – Киев, 2011-. – ISSN 2221-4542
№ 8 (18) август. – 2012
46881
   Forbes : Украина / OOO "Изд. дом "Украинский Медиа Холдинг". – Киев, 2011-. – ISSN 2221-4542
№ 9 (19) сентябрь. – 2012
46882
   Forbes : Украина / OOO "Изд. дом "Украинский Медиа Холдинг". – Киев, 2011-. – ISSN 2221-4542
№ 10 (20) октябрь. – 2012
46883
   Forbes : Украина / OOO "Изд. дом "Украинский Медиа Холдинг". – Киев, 2011-. – ISSN 2221-4542
№ 11 (21) ноябрь. – 2012
46884
   Forbes : Украина / OOO "Изд. дом "Украинский Медиа Холдинг". – Киев, 2011-. – ISSN 2221-4542
№ 12 (22) декабрь. – 2012
46885
   Forbes : Украина / OOO "Изд. дом "Украинский Медиа Холдинг". – Киев, 2011-. – ISSN 2221-4542
№ 1 (23), январь. – 2013
46886
   Forbes : Украина / OOO "Изд. дом "Украинский Медиа Холдинг". – Киев, 2011-. – ISSN 2221-4542
№ 2 (24), февраль. – 2013
46887
   Forbes : Украина / OOO "Изд. дом "Украинский Медиа Холдинг". – Киев, 2011-. – ISSN 2221-4542
№ 3 (25), март. – 2013
46888
   Forbes : Украина / OOO "Изд. дом "Украинский Медиа Холдинг". – Киев, 2011-. – ISSN 2221-4542
№ 4 (26), апрель. – 2013
46889
   Forbes : Украина / OOO "Изд. дом "Украинский Медиа Холдинг". – Киев, 2011-. – ISSN 2221-4542
№ 5 (27), май. – 2013
46890
   Forbes : Украина / OOO "Изд. дом "Украинский Медиа Холдинг". – Киев, 2011-. – ISSN 2221-4542
№ 6 (28), июнь. – 2013
46891
   Forbes : Украина / OOO "Изд. дом "Украинский Медиа Холдинг". – Киев, 2011-. – ISSN 2221-4542
№ 7 (29), июль. – 2013
46892
   Forbes : Украина / OOO "Изд. дом "Украинский Медиа Холдинг". – Киев, 2011-. – ISSN 2221-4542
№ 8 (30), август. – 2013
46893
   Forbes : Украина / OOO "Изд. дом "Украинский Медиа Холдинг". – Киев, 2011-. – ISSN 2221-4542
№ 9 (31), сентябрь. – 2013
46894
   Forbes : Украина / OOO "Изд. дом "Украинский Медиа Холдинг". – Киев, 2011-. – ISSN 2221-4542
№ 10 (32), октябрь. – 2013
46895
   Forbes : Украина / OOO "Изд. дом "Украинский Медиа Холдинг". – Киев, 2011-. – ISSN 2221-4542
№ 11 (33), ноябрь. – 2013
46896
   Forbes : Украина / OOO "Изд. дом "Украинский Медиа Холдинг". – Киев, 2011-. – ISSN 2221-4542
№ 12 (34), декабрь. – 2013
46897
   Forbes : Украина / OOO "Изд. дом "Украинский Медиа Холдинг". – Киев, 2011-. – ISSN 2221-4542
№ 2 (48). – 2015
46898
   Forbes : Украина / OOO "Изд. дом "Украинский Медиа Холдинг". – Киев, 2011-. – ISSN 2221-4542
№ 1 (65), январь. – 2017. – 144 с. – Ціна комплекту з журналом "Корреспондент"
46899
   Forbes / ТОВ "УЯВИ!" ; голов. ред. В. Федорин ; редкол.: Д. Кацило, В. Ланда, М. Сапітон [та ін.]. – Київ : Новий друк. – ISSN 2708-3268
№ 1, січень - лютий. – 2022. – 144 c. – До 2017 р. див. "Forbes" рос. мовою
46900
   Forbes / ТОВ "УЯВИ!" ; голов. ред. Б. Давиденко ; редкол.: Д. Кацило, В. Ланда, М. Сапітон [та ін.]. – Київ : [б. в.]. – ISSN 2708-3268
№ 2, квітень. – 2022. – 120 с. – До 2017 р. див. "Forbes" рос. мовою
46901
   Forbes / ТОВ "УЯВИ!" ; голов. ред. Б. Давиденко ; редкол.: Д. Кацило, В. Ланда, В. Кіщак [та ін.]. – Київ : [б. в.]. – ISSN 2708-3268
№ 3, серпень - вересень. – 2022. – 136 c. – До 2017 р. див. "Forbes" рос. мовою
46902
   Forbes / ТОВ "УЯВИ!" ; голов. ред. Б. Давиденко ; редкол.: Д. Кацило, В. Ланда, В. Кіщак [та ін.]. – Київ : [б. в.]. – ISSN 2708-3268
№ 4, жовтень - листопад. – 2022. – 136 с. – До 2017 р. див. "Forbes" рос. мовою
46903
   Forbes / ТОВ "УЯВИ!" ; голов. ред. Б. Давиденко ; редкол.: Д. Кацило, В. Ланда, В. Кіщак [та ін.]. – Київ : [б. в.]. – ISSN 2708-3268
№ 5, грудень - січень. – 2022. – 144 c. – До 2017 р. див. "Forbes" рос. мовою
46904
   Forbes Life : приложение и неотъемлемая часть журнала "Forbes"; / OOO "Изд. дом "Украинский Медиа Холдинг". – Киев
№ 3 весна. – 2012
46905
   Forbes Woman / OOO "Изд. дом "Украинский Медиа Холдинг". – Киев, 2011-
осень. – 2011. – Приложение к журналу "Forbes"
46906
   Forbes Woman / OOO "Изд. дом "Украинский Медиа Холдинг". – Киев, 2011-
зима 2011/2012. – 2011. – Приложение к журналу "Forbes"
46907
   Forbes Woman : приложение / OOO "Изд. дом "Украинский Медиа Холдинг". – Киев, 2011-
весна 2012. – 2012. – Приложение к журналу "Forbes"
46908
   Forbes Woman : приложение к журналу Forbes №6 / OOO "Изд. дом "Украинский Медиа Холдинг". – Киев, 2011-
лето 2012. – 2012. – Приложение к журналу "Forbes"
46909
   Forbes Woman : приложение к журналу Forbes №12 / OOO "Изд. дом "Украинский Медиа Холдинг". – Киев, 2011-
зима 2012-2013. – 2012. – Приложение к журналу "Forbes"
46910
   Forbes Woman : приложение к журналу Forbes №6 / OOO "Изд. дом "Украинский Медиа Холдинг". – Киев, 2011-
осень 2012. – 2012. – Приложение к журналу "Forbes"
46911
   Forbes Woman : приложение к журналу Forbes №3 / OOO "Изд. дом "Украинский Медиа Холдинг". – Киев, 2011-
весна 2013. – 2013. – Приложение к журналу "Forbes". Цена на год в комплектк с ж. "Forbes"
46912
   Forbes Woman / OOO "Изд. дом "Украинский Медиа Холдинг". – Киев, 2011-
зима 2013-2014. – 2013
46913
   Forbes Woman : приложение к журналу Forbes № 10 / OOO "Изд. дом "Украинский Медиа Холдинг". – Киев, 2011-
осень 2013. – 2013
46914
   Forbes Woman : приложение к журналу Forbes №3 / OOO "Изд. дом "Украинский Медиа Холдинг". – Киев, 2011-
лето 2013. – 2013
46915
  Iskander Fazil Forbidden fruit and other stories / Iskander Fazil. – M., 1972. – 224с.
46916
  Vincenzi P. Forbidden places / Penny Vincenzi. – London : Headline Review, 2006. – 625, [4] p. – The number one bestseller. – ISBN 978-0755-33264--9
46917
  Lauren P.G. Force and statecraft : diplomatic challenges of our time / Paul Gordon Lauren, Gordon A. Craig, Alexander L. George. – 5th ed. – New York ; Oxford : Oxford University Press, 2014. – XII, 324 p. : ill., maps. – Index: p. 301-324. – ISBN 978-0-19-539546-4
46918
  Besson Force de vente : Comedie en 2 actes et un prologue / Besson, Jean-Michel; D"apres une oeuvre de M.Regnier. – Paris : Art et comedie, 2003. – 54p. – (Collection Cote jardin). – ISBN 2-84422-343-5
46919
   Forced frequency synchronization effect in the microwave Microscope with the active probe / Yu. Hayday, V. Sidorenko, O. Sinkevych, I. Serdega // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Р. 15-17. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 1 (19)). – ISSN 1728-3817


  Forced frequency synchronization of the active probe of the microwave microscope is considered. A method of probe"s sensitivity increasing based on the quasiperiodic regime with high curvature of the frequency characteristic was proposed. Розглянуто ...
46920
  Feichtlbauer H. Forced labor in Austria : 1938-1945: Fund for reconciliation, peace and cooperation: late recognition, history, tragic fates / H. Feichtlbauer. – Vienna : Austrian reconciliation fund, 2005. – 318s. : ill. – ISBN 3-901116-21-4
46921
  Limarchenco J. Forced oscillations of liquid in a reservoir of paraboloidal shape / J. Limarchenco, I. Semenova // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології : науковий збірник / Нац. акад. наук України ; Центр математичного моделювання Ін-ту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України. – Львів, 2013. – Вип. 18. – P. 106-112. – ISSN 1816-1545


  У роботі досліджено особливості поведінки механічної системи "резервуар - рідина з вільною поверхнею" у разі збурення руху резервуара горизонтальною гармонічною силою.
46922
   FORCES : Revue de documentation economique, sociale et culturelle. – Montreal. – ISSN 0015-6957
N 126. – 2000


  1997. Vol. 46
46923
   FORCES : Revue de documentation economique, sociale et culturelle. – Montreal. – ISSN 0015-6957
N 127. – 2000


  1997. Vol. 46
46924
   FORCES : Revue de documentation economique, sociale et culturelle. – Montreal. – ISSN 0015-6957
N 128. – 2000


  1997. Vol. 46
46925
   FORCES: Revue de documentation economique, sociale et culturelle : [Trimestrielle]. – Montreal. – ISSN 0015-6957
119. – 1998


  1997. Vol. 46
46926
   FORCES: Revue de documentation economique, sociale et culturelle : [Trimestrielle]. – Montreal. – ISSN 0015-6957
N 120. – 1998


  1997. Vol. 46
46927
   FORCES: Revue de documentation economique, sociale et culturelle : [Trimestrielle]. – Montreal. – ISSN 0015-6957
N 121. – 1998


  1997. Vol. 46
46928
   FORCES: Revue de documentation economique, sociale et culturelle. – Montreal. – ISSN 0015-6957
N 122. – 1999


  1997. Vol. 46
46929
   FORCES: Revue de documentation economique, sociale et culturelle. – Montreal. – ISSN 0015-6957
N 123. – 1999


  1997. Vol. 46
46930
   FORCES: Revue de documentation economique, sociale et culturelle. – Montreal. – ISSN 0015-6957
N 124. – 1999


  1997. Vol. 46
46931
   FORCES: Revue de documentation economique, sociale et culturelle. – Montreal. – ISSN 0015-6957
N 125. – 1999


  1997. Vol. 46
46932
  Riel Michael Forderprogramme der Europaischen Union // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – S. 8-13. – (Міжнародні відносини ; Вип. 14)
46933
  Rosenfeld Klaus Forderung und Schutz der Frau im Arbeitsrecht / Rosenfeld Klaus, Hein Eda. – Berlin, 1979. – 79с.
46934
  Poliakova O.Yu. Forecast of Biotechnology Trends in the World and in Ukraine Based on Analysis of Publications and Patents / O.Yu. Poliakova, V.O. Shlykova, I.Yu. Buntov // Science and innovation : ukrainian review journal of future / National Academy of Sciences of Ukraine ; ed. in chief Paton B. ; the ed. board membeers: Andon P., Andronati S., Babayev E. [et. al.]. – Kiev, 2019. – Vol. 15, № 1. – С. 27-45. – ISSN 2409-9066


  Прогнозування трендів розвитку біотехнологій в світі та Україні на основі публікаційного й патентного аналізу.
46935
  Revenko D.S. Forecasting and assessing the sustainability of economic development dynamics of Ukraine / D.S. Revenko, V.M. Vartanyan, O.M. Skachkov // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 12 (138). – С. 239-249 : table., fig. – Bibliogr.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
46936
  Twiss Brian Forecasting for Technologists and Engineers : A practical guide for better decisions / Twiss Brian. – London : Peter Peregrinus, 1992. – (IEE Management of Technology Series/ Ser.ed. G.A.Montgomerie, B.C.Twiss ; 15). – ISBN 0-86341-265-3; 0-86341-8(Paperback)
46937
   Forecasting to reliability complex object radio-electronic technology and optimization parameter their technical usage with use the simulation statistical models : monography / [Sergey Lenkov et al.] ; under ed. S.V. Lenkov. – Odessa : VMV, 2014. – 249, [1] p. : ill., tab. – Bibliogr.: p. 240-245. – ISBN 978-966-413-480-1
46938
  Mihaela Bratu Forecasts accuracy comparisons for VAR, AR and VARMA models // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 3 (129). – С. 340-349 : table. – Bibliogr.: 7 назв. – ISSN 1993-6788
46939
  Popa I.-C. Forecasts of the air transport industry after the Covid-19 crisis / I.-C. Popa, I. Cetina // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 42-46. – (Економіка ; вип. 2 (209)). – ISSN 1728-3817


  The air transport services industry is one of the most affected branches of the global crisis industry caused by the new COVID- 19 coronavirus. After a sustained growth in the last decade, this industry came to report declines of almost 50% at the end ...
46940
   Foreign affairs : [Six times annually]. – New York
Vol.77 N 6. – 1998


  1997. Vol. 46
46941
   Foreign affairs : [Six times annually]. – New York
Vol.78, N 4. – 1999


  1997. Vol. 46
46942
   Foreign affairs : [Six times annually]. – New York
Vol.78, N 5. – 1999


  1997. Vol. 46
46943
   Foreign affairs : [Six times annually]. – New York
Vol.78, N 6. – 1999


  1997. Vol. 46
46944
   Foreign affairs. – New York. – ISSN 0015-7120
Vol.79, N 6. – 2000


  1997. Vol. 46
46945
   Foreign affairs. – New York. – ISSN 0015-7120
Vol.79, N 5. – 2000


  1997. Vol. 46
46946
   Foreign affairs. – New York. – ISSN 0015-7120
Vol.79, N 3. – 2000


  1997. Vol. 46
46947
   Foreign affairs. – New York. – ISSN 0015-7120
Vol.79 N 2. – 2000


  1997. Vol. 46
46948
   Foreign affairs. – New York. – ISSN 0015-7120
Vol.79 N 4. – 2000


  1997. Vol. 46
46949
   Foreign affairs. – New York. – ISSN 0015-7120
Vol.79, N 1. – 2000


  1997. Vol. 46
46950
   Foreign affairs. – New York. – ISSN 0015-7120
Vol.80, N 3. – 2001


  1997. Vol. 46
46951
   Foreign affairs. – New York. – ISSN 0015-7120
Vol.80, N 2. – 2001


  1997. Vol. 46
46952
   Foreign affairs. – New York. – ISSN 0015-7120
Vol.80, N 1. – 2001


  1997. Vol. 46
46953
  Hasluck E.L. Foreign affairs 1919-1937. / E.L. Hasluck. – Cambridge, 1938. – 347с.
46954
   Foreign affairs chronicles = Хроники международных отношений / ЧП "Газетный комплекс "Интернет-медиа" ; гл. С. Кичигин ; редкол.: К. Василькевич, Д. Галкин, С. Харченко [и др.]. – Киев : [б. в.]. – ISSN 2310-1229
№ 1 (2), январь-март. – 2014. – 239, [1] c.
46955
   Foreign affairs chronicles = Хроники международных отношений / ЧП "Газетный комплекс "Интернет-медиа" ; гл. С. Кичигин ; редкол.: К. Василькевич, Д. Галкин, С. Харченко [и др.]. – Киев : [б. в.]. – ISSN 2310-1229
№ 2 (3), апрель - июнь. – 2014. – 223, [1] c.
46956
   Foreign affairs record. – [New Delhi]
Vol.45, N 2. – 1999


  1997. Vol. 46
46957
   Foreign affairs record. – [New Delhi]
V.45, N 12. – 1999


  1997. Vol. 46
46958
   Foreign affairs record. – [New Delhi]
V.45, N 11. – 1999


  1997. Vol. 46
46959
   Foreign affairs record. – [New Delhi]
V.45, N 10. – 1999


  1997. Vol. 46
46960
   Foreign affairs record. – [New Delhi]
V.45, N 9. – 1999


  1997. Vol. 46
46961
   Foreign affairs record. – [New Delhi]
Vol.46, N 2. – 2000


  1997. Vol. 46
46962
   Foreign affairs record. – [New Delhi]
Vol.46, N 1. – 2000


  1997. Vol. 46
46963
  Davies John Paton Foreign and other affairs. / Davies John Paton. – New York, 1964. – 219с.
46964
   Foreign and security policy in the Europen Union. – London [etc.] : SAGE Publications, 1998. – X, 246 p. – Index: p. 239-246. – Bibliogr.: p. 222-237. – ISBN 0-7619-5633-6
46965
  Savic N. Foreign capital inflow and GDPpc in cee countries / N. Savic, L. Barjaktarovic, S. Konjikusic // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 3 (153). – С. 54-65 : Tabl., fig. – Bibliogr.: 31 назв. – ISSN 1993-6788
46966
  Vovchuk L.. Foreign Consulates in Odesa (1920s – 1930s) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2023. – № 1 (41), січень-березень. – С. 160-180. – ISSN 1998-4634
46967
  Bilenko Yuriy Foreign debt and internal and external equilibrium in Central and East Europe // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 2). – С. 86-94


  У даній статті ми розглядаємо зовнішній борг країн Центральної та Східної Європи в динамічному та структурному аспектах та його вплив на внутріішню і зовнішню рівновагу. Здійснено економетричні оцінки зв"язку між зовнішнім фінансуванням, рахунком ...
46968
   Foreign direct investment : trends, data availability, concepts, and recording practices / Patterson Neil, Montanjees Marie, Motala John, Cardillo Colleen; International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund, 2004. – 6,36p. – ISBN 1-58906-347-3
46969
  Muhammad Amir Foreign direct investment and balance of payments in Pakistan: time series evidence / Muhammad Amir, Bilal Mehmood // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 10 (136). – C. 299-304 : table. – Bibliogr.: 10 назв. – ISSN 1993-6788


  Висвітлено результати досліджень у галузі інформаційного забезпечення управління інтелектуальними активами, обгрунтовано теоретичні аспекти інформаційного забезпечення даного процесу.
46970
  Azam M. Foreign direct investment and economic growth in Asia / M. Azam, Y. Ibrahim, B. Bakhtyar // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 11 (161). – C. 58-67 : table. – Bibliogr.: 37 назв. – ISSN 1993-6788
46971
  Leitao N.C. Foreign direct investment and globalization // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 4 (130). – Р. 398-405. – ISSN 1993-6788


  У статті пояснюється зв"язок між прямими іноземними інвестиціями (ПІІ) та глобалізацією. В якості факторів, що визначають даний взаємоз"язок, обрано розмір ринку, людський капітал та міське населення. Основною змінною в аналізі є вплив глобалізації на ...
46972
  Rogach O.I. Foreign Direct Investment in Ukraine // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 60, ч. 1. – С. 69-77
46973
  Sandra Stojadinovic Jovanovic Foreign direct investment outflows: new form of export // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 493-499 : table., fig. – Bibliogr.: 21 назв. – ISSN 1993-6788
46974
   Foreign direct investment statistics : How countries, measure FDI 2001. – Washington : International monetary fund; OECD, 2003. – VIII,159p. – ISBN 1-58906-220-5
46975
  Chung Foreign direct investment, firm-specific resources, and financial performance in a host country: evidence from Taiwan / Chung, K-C // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 7 (145). – С. 543-553 : tabl., fig. – Bibliogr.: 30 назв. – ISSN 1993-6788
46976
  Babets I. Foreign direct investment: structural changes and impact on Ukraine"s economic security / I. Babets, I. Mytsenko, V. Mytsenko // Journal of european economy / Ternopil National Economic University ; ed.-in-ch. Y. Savelyev ; ed. board: K. Borsekova, O. Bulatova, J. Ciburiene [et al.]. – Ternopil, 2020. – Vol. 19, N 2 (73), april - june. – Р. 299-314. – ISSN 2519-4070
46977
  Okon Ivan Foreign direct investments and employment generation in the Nigeria maritime industry / Okon Ivan, Wada Musa // Romanian journal of geography / Acad. Romana. – Bucuresti, 2021. – Vol. 65, no. 1. – P. 35-50. – ISSN 2285-9675
46978
  Belascu L. Foreign Direct Investments and Institutional Performance: a Romanian Perspective / L. Belascu, A. Horobet // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Р. 21-26. – (Економіка ; вип. 9 (174)). – ISSN 1728-3817


  Our paper uses statistical tools with the aim of empirically investigating the institutional determinants of foreign direct investments (FDI) in Romania. The analysis is focused on the public policies that are relevant from the FDI perspective between ...
46979
   Foreign Ethnology through the Eyes of Soviet Experts. – Moscow, 1989. – 192с.
46980
  Bukhanevych O.M. Foreign experience in constitutional and legal regulation of restrictions on human rights in conditions of emergency and martial law / O.M. Bukhanevych, S.O. Kuznichenko, A.M. Mernyk // Вісник Національної академії правових наук України : науковий юридичний журнал / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2021. – Т. 28, № 2. – С. 53-65. – ISSN 1993-0909
46981
  Homonyuk O. Foreign experience in mastering medical professional terminology by foreign students at medical universities / O. Homonyuk, N. Avramenko // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2017. – Т. 7, вип. 4. – P. 32-38. – ISSN 2308-4081


  Зарубіжний досвід в оволодінні медичної термінології іноземних студентів в медичних ВНЗ.
46982
  Samofalov D.O. Foreign experience of communicative activity in public management of healthcare as an important component to overcome COVID-19 pandemic // Public management : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Київ, 2020. – № 3 (23), june 2020. – С. 245-257. – ISSN 2414-0562
46983
  Balashova S.P. Foreign Experience of Scientific Research Training of Future Specialists in Institutions of Higher Education / S.P. Balashova, N.V. Golovko // Professional and pedagogical training of educational specialists : in classical university of Ukraine : multi-authored monogr. / A.A. Marushkevich, N.M. Kuzmenko, L.A. Levitskaya, Ye.S. Spitsyn, M.V. et al. Zhilenko. – Beau Bassin : LAP Lambert academic publ., 2019. – P. 110-119. – ISBN 978-613-9-94849-9


  Зарубіжний досвід наукових досліджень у підготовці майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах.
46984
  Perchuk O.V. Foreign experience of the implementation of systemic changes in the budget policy // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 35/1. – Р. 261-267. – ISSN 2306-546X
46985
  Tytarenko V. Foreign Experience of Vocational Art Education // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. Акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. І. Зязюна ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2020. – Т. 10, вип. 1. – P. 85-94. – ISSN 2308-4081


  Розглянуто зарубіжний досвід професійної художньої освіти.
46986
   Foreign governments: the dynamics of politics abroad. – 2nd ed. – New York, 1952. – 717с.
46987
  Plastovets N.S. Foreign investment at various stages of the agribusiness global value chain // Сучасні виклики розвитку світової економіки : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. : студентська секція, 19-20 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. міжнар. економіки та маркетингу [та ін. ; редкол.: А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, Т.В. Нагачевська та ін.]. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – P. 64-67. – ISBN 978-617-696-385-1
46988
  Pirozhkov S. Foreign Labor Migration in Ukraine: Socio-Economic Aspect : Socio-Economic Aspect. Monograph / S. Pirozhkov, E. Malinovskaya, A. Homra; National Security and Defense Council of Ukraine; National Institute of International Security Challenges. – Kyiv : NIISC, 2003. – 134p. – ISBN 966-7521-27-3
46989
  Onishchuk I. Foreign language education as a philosophical, social, psychological and pedagogical category // The Modern Higher Education review : international journal / ed. in chief: Victor Ognevyuk [and others]. – Kiev, 2017. – N. 2. – P. 168-172. – ISSN 2518-7635


  Foreign language education is one of the priority areas of Ukraine"s educational policy. It exists not only for teaching students to acquire a foreign language, but also aims to enrich the inner world of a person, to make it more erudite, bring society ...
46990
  Abdel Rahman Altakhaineh Foreign Language Processing of English Regular and Irregular Past Tense Verbs by Arabic-Speaking EFL Children / Abdel Rahman Altakhaineh, Rozan Alhloul, Aseel Zibin // Psycholinguistics : collection of research papers / Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav ; ed. board: L.О. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Pereiaslav, 2022. – Vol. 32, iss. 2. – C. 6-28. – ISSN 2309-1797


  Іншомовне засвоєння англійських правильних і неправильних дієслів минулого часу арабомовними дітьми, які вивчають англійську мову як іноземну.
46991
  Kravets R. Foreign language teaching in the connext of internationalisation of Higher education institutions = Деякі аспекти міжнародної співпраці в умовах Covid // V Міжнародна науково-методична конференція "Актуальні питання організації навчання іноземних студентів в Україні" : присвяч. 60-річчю ТНТУ ім. Івана Пулюя (15-16 жовтня 2020 р.) / "Актуальні питання організації навчання іноземних студентів в Україні", міжнар. наук.-метод. конф. – Тернопіль : ТНТУ імені Івана Пулюя, 2020. – С. 22-26. – ISBN 978-966-305-109-3


  Деякі аспекти міжнародної співпраці в умовах Covid
46992
  Zablotska L. Foreign language teaching using interactive technologies at higher education establishments / L. Zablotska, V. Meleshchenko, L. Chernii // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2022. – С. 10-12. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 3). – ISSN 2076-586Х


  У статті йдеться про проблему розвитку іншомовної комунікативної компетентності студентів нелінгвістичних спеціальностей за допомогою використання інтерактивних технологій у процесі вивчення іноземних мов за професійним спрямуванням.
46993
  Khrin I. Foreign languages teachers’ readiness for applying innovative technologies in the process of educational activity according to the results of experimental research // Професійна освіта: методологія, теорія та технології : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди М-ва освіти і науки України" ; редкол.: Доброскок І.І, Євтух М.Б., Коцур В.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 7. – С. 205-216. – ISBN 978-966-644-413-7. – ISSN 2415-3729


  Готовність учителів іноземних мов до застосування інноваційних технологій у процесі навчальної діяльності за результатами експериментального дослідження.
46994
  Safonova V.Y. Foreign methods for encouraging innovation investment in higher education / V.Y. Safonova, N.M. Strelchenko // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 11 (173). – P. 56-63. – ISSN 1993-6788


  Зарубіжні методи стимулювання інноваційного інвестування вищої освіти.
46995
   Foreign military news. – М.
2. – 1958. – 95с.
46996
   Foreign military news. – Москва
3. – 1958. – 116с.
46997
   Foreign military news. – М.
4. – 1959. – 104с.
46998
   Foreign military news. – М.
5. – 1960. – 118с.
46999
   Foreign military news. – Москва
20. – 1964. – 112с.
47000
   Foreign military news. – М.
21. – 1965. – 128с.
<< На початок(–10)41424344454647484950(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,