Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)41424344454647484950(+10)В кінець >>
49001
  Blak Halina "Hold pruski" Jana Matejki / Blak Halina. – Warszawa, 1977. – 47 s.
49002
  Бонецкая Н.К. "Homo faber " и "homо liturgus " (философская антропология П.Флоренского) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 3. – С.90-109. – ISSN 0042-8744
49003
  Наривская В. "Homo Festivus" в поэтике "Калины красной" В. Шукшина // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2009. – Видається на пошану і з нагоди 60-річчя від дня народження доктора філологічних наук, професора Ткачука М.П. – С. 433-440. – (Літературознавство ; Вип. 27)
49004
   "Homo Ludens" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – C. 719-720. – ISBN 966-316-069-1
49005
  Грабовська І. "Homo Ludens" Йогана Гейзінги // Генеза : філософія, історія, політологія / Голов. ред. Сергій Грабовський. – Київ, 1996. – № 1 (4). – C. 115-116
49006
  Тупікова С.В. "Homo somatikos": проблематика людини тілесної в гносеологічному просторі класичної соціології // Вісник Львівського університету : збірник наук. праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 259-265. – (Серія соціологічна ; Вип. 6). – ISSN 2078-144X


  У статті досліджено проблематику "людини тілесної" як наслідку переорієнтації сучасного соціологічного теоретизування у бік його більшої онтологізації. При цьому акцент зроблено на розгляді основних метатеоретичних основ класичного теоретизування, які ...
49007
  Криворучка Л.Д. "Horizont vershmelzung" теорій ідентичності й філософської герменевтики: понад-інтерпретація чи черговий герменевтичний поворот // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 121-123
49008
  Mykhailenko O.V. "Host-guest" complexing of double-walled carbon nanotube with metallocenes // Хімія, фізика та технологія поверхні : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України ; голов. ред. М.Т. Картель. – Київ, 2016. – Т. 7, № 4. – Р. 373-378. – ISSN 2079-1704
49009
   HI-TECH для молоді / Інтерв"ю вела Л. Кіт // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Червень (№ 6)


  Інтерв"ю студентки 1 курсу магістратури Гожик І. про проект розширення наукового світогляду та підвищення рівня загальної ерудиції в галузі прикладної фізики серед школярів.
49010
  Рубанов Сергей Hi-Tech по-азиатски : Citi-life // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 3. – С. 80-85 : Фото
49011
  Aguirre Sergio Historia de Cuba. / Aguirre Sergio. – La Habana
1. – 1966. – 228с.
49012
   Historia de Espana dirigida por Miguel Artola. – Madrid : Alianza Editorial. – ISBN 84-206-9569-6
T. 4 : El siglo de las luces/Anes Gonzalo. – 1994
49013
  Goospeed T.H. Historia de la botanica / T.H. Goospeed. – Buenos Aires, 1943. – 103 p.
49014
  Kosminsky E.A. Historia de la edad media / E.A. Kosminsky. – La Habana, 1962. – 391с.
49015
  Borges Jorge Luis Historia de la eternidad / Borges Jorge Luis. – Madrid, 1994. – 159 с.
49016
  Espadaler Anton Historia de la literatura catalana / Espadaler Anton. – Barcelona, 1993
49017
  Alborg J.L. Historia de la literatura espanola / Juan Luis Alborg. – 2-a ed. ampl. – Madrid : Gredos. – ISBN 84-249-3126-2 (T. 1) ; 84-249-1483-X
T. 1 : Edad media y renacimiento. – 1992. – 1082 p. – Primera ed.: 1966. – Бібліогр. в підрядк. прим.
49018
  Alborg J.L. Historia de la literatura espanola / Juan Luis Alborg. – Madrid : Gredos. – ISBN 84-249-3146-7 (T. 4) ; 84-249-1483-X
T. 4 : El romanticismo. – 1992. – 934 p. – Бібліогр. в підрядк. прим.
49019
  Alborg J.L. Historia de la literatura espanola / Juan Luis Alborg. – 2-a ed. – Madrid : Gredos. – ISBN 84-249-3128-9 (T. 2) ; 84-249-1483-X
T. 2 : Epoca barroca. – 1993. – 995 p. – Con indice de nombres y obras. – Бібліогр. в підрядк. прим.
49020
  Alborg J.L. Historia de la literatura espanola / Juan Luis Alborg. – 2-a ed. – Madrid : Gredos. – ISBN 84-249-3130-0 (T. 3) ; 84-249-1483-X
T. 3 : Siglo XVIII. – 1993. – 979 p. – Бібліогр. в підрядк. прим.
49021
  Lazo Raimundo Historia de la literatura hispano-americana. 2. El siglo XIX (1780-1914) / Lazo Raimundo. – La Habana
2. – 1974. – 457с.
49022
  Lazo Raimundo Historia de la literatura hispanoamericana. 1. El Periodo colonial (1492-1780) / Lazo Raimundo. – La Habana
1. – 1974. – 450с.
49023
  Amat Carlos Gymez Historia de la musica / Amat Carlos Gymez. – Madrid : Alianza musica
5. Siglo XIX. – 1988. – 352 p.
49024
  Fernandez Historia de la musica espanola : Desde los oriґgenes hasta el "ars nova" / Fernandez, de la Cuesta Ismael; Direccion de Pablo Loґpez de Osaba. – Madrid : Alianza
V.1. – 1988
49025
  Rubio S. Historia de la musica espanola / S. Rubio. – Madrid : Alianza Editorial. – ISBN 84-206-8502-X
T. 2 : Desde el "ars nova" hasta 1600. – 1988
49026
  Lopez-Calo Historia de la musica espanola / Lopez-Calo. – Madrid : Alianza Editorial
T. 3 : Siglo XVII. – 1988
49027
  Criville Historia de la musica espanola / Criville, Bargallo J. i. – Madrid : Alianza Editorial. – ISBN 84-206-8507-0
T. 7 : El folklore musical. – 1988
49028
  Tomaґs Marco ; Pedro Loґpez de Osaba Historia de la musica espanola / Marco ; Pedro Loґpez de Osaba Tomaґs. – Madrid : Alianza Editorial
6, Siglo XX. – 1995
49029
  Kukushkin Yu. Historia de la URSS. Breve esbozo la edification de lasociedad socialista. / Yu. Kukushkin. – M., 1982. – 279с.
49030
   Historia de las relaciones internacionales de Mexico, 1821-2010 / coordinacion gen. Mercedes de Vega. – Mexico : Secretaria de Relaciones Exteriores ; Direccion General del Acervo Historico Diplomatico. – ISBN 978-607-446-026-1
Vol. 1 : America del Norte / Octavio Herrera y Arturo Santa Cruz. – 2011. – 554, [1] p. : ill., tab. – Бібліогр.: с. 497-548 та в підрядк. прим.
49031
   Historia de las relaciones internacionales de Mexico, 1821-2010 / coordinacion gen. Mercedes de Vega. – Mexico : Secretaria de Relaciones Exteriores ; Direccion General del Acervo Historico Diplomatico. – ISBN 978-607-446-025-4
Vol. 2 : Centroamerica / Manuel Angel Castillo, Monica Toussaint y Mario Vazquez Olivera. – 2011. – 330, [2] p. : ill., tab. – Бібліогр.: с. 287-320 та в підрядк. прим.
49032
   Historia de las relaciones internacionales de Mexico, 1821-2010 / coordinacion gen. Mercedes de Vega. – Mexico : Secretaria de Relaciones Exteriores ; Direccion General del Acervo Historico Diplomatico. – ISBN 978-607-446-027-8
Vol. 3 : Caribe / Rafael Rojas y Ana Covarrubias. – 2011. – 322, [2] p. : ill., tab. – Бібліогр.: с. 295-314 та в підрядк. прим.
49033
   Historia de las relaciones internacionales de Mexico, 1821-2010 / coordinacion gen. Mercedes de Vega. – Mexico : Secretaria de Relaciones Exteriores ; Direccion General del Acervo Historico Diplomatico. – ISBN 978-607-446-028-5
Vol. 4 : America del Sur / Guillermo Palacios con la colaboracion de Ana Covarrubias. – 2011. – 404, [2] p. : tab. – Бібліогр.: с. 389-401 та в підрядк. прим.
49034
   Historia de las relaciones internacionales de Mexico, 1821-2010 / coordinacion gen. Mercedes de Vega. – Mexico : Secretaria de Relaciones Exteriores ; Direccion General del Acervo Historico Diplomatico. – ISBN 978-607-446-029-2
Vol. 5 : Europa / Antonia Pi-Suner, Paolo Riguzzi y Lorena Ruano. – 2011. – 540, [3] p. : ill., tab. – Бібліогр.: с. 481-527 та в підрядк. прим.
49035
   Historia de las relaciones internacionales de Mexico, 1821-2010 / coordinacion gen. Mercedes de Vega. – Mexico : Secretaria de Relaciones Exteriores ; Direccion General del Acervo Historico Diplomatico. – ISBN 978-607-446-030-8
Vol. 6 : Asia / Francisko Javier Haro, Jose Luis Leon y Juan Jose Ramirez. – 2011. – 541, [1] p. : ill., tab. – Бібліогр.: с. 519-537 та в підрядк. прим.
49036
   Historia de las relaciones internacionales de Mexico, 1821-2010 / coordinacion gen. Mercedes de Vega. – Mexico : Secretaria de Relaciones Exteriores ; Direccion General del Acervo Historico Diplomatico. – ISBN 978-607-446-031-5
Vol. 7 : Africa y Medio Oriente / Hilda Varela e Indira Iasel Sanchez. – 2011. – 331, [2] p. : ill., tab. – Бібліогр.: с. 287-325 та в підрядк. прим.
49037
  Tokarev S.A. Historia de las religiones / S.A. Tokarev. – La Habana, 1975. – 593 с.
49038
  Chaplin C. Historia de mi vida. (My autobiography) / C. Chaplin, 1967. – 476с.
49039
  Azua F. de Historia de un idiota contada por el mismo / F. de Azua. – Madrid : Espasa Calpe, 1993
49040
  Buero Antonio Historia de una escalera. Las meninas / Buero Antonio. – Madrid, 1987. – 231 с.
49041
  Aldecoa J.R. Historia de una maestra / J.R. Aldecoa. – Madrid : Alianza editorial, 1995. – ISBN 84-339-1797-8
49042
  Botey F. Historia del Grabado / F. Botey. – Madrid : Clan, 1993. – 356, [XXXII] p. : il. – ISBN 84-85707-21-4
49043
  Thiebaut Carlos Historia Del Nombrar: Dos Episodios De La Subjetividad Moderna / Thiebaut Carlos. – Madrid, : Visor, 1990
49044
  Ruiz Ramon Historia del teatro espanol siglo XX / Ruiz Ramon. – Madrid : Catedra, 1995. – ISBN 84-376-0049-9
49045
  Benet Historia del virtuoso caballero Tirant lo Blanc / Benet, Jornet J.M. i. – Madrid, 1990
49046
  Galeazzo Gualdo Priorato Historia di Leopolde cesare, continente le cose piu memorabili successe in Europa, dal 1656 sino al 1670. Descritta dal co: Galeazzo Gualdo Priorato. – Vienna, 1670. – (10), 760, 36 p.


  Gualdo Priorato, Galeazzo (1606-1678). Historia di Leopoldo cesare, continente le cose piu memorabili successe in Europa, dal 1656. sino al 1670. Descritta dal co: Galeazzo Gualdo Priorato... P. 1-3. - Vienna d"Austria [Wien] : appresso Gio. Battista ...
49047
   Historia e letersise shqipe. – Tirane
2. – 1959. – 672с.
49048
   Historia e letersise shqipe ne 3 vellime. – Tirane
1. – 1959. – 376с.
49049
   Historia e popullit Maqedonas. – Skopje, 1983. – 387с.
49050
   Historia e shqiperise vellim i pare. – Tirane, 1959. – 544с.
49051
  Tatarkiewicz Wladyslaw Historia estetyki. 1. Estetyka starozytna / Tatarkiewicz Wladyslaw. – Wroclaw-Krakow
1. – 1960. – 410с.
49052
  Tatarkiewicz Wladyslaw Historia estetyki. 2. Estetyka sredniowieczna / Tatarkiewicz Wladyslaw. – Wroclaw-Krakow
2. – 1960. – 364с.
49053
   Historia filmu polskiego. 3. 1939-1956. – Warszawa
3. – 1974. – 534с.
49054
   Historia filozofii sredniowiecznej. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979. – 554s.
49055
  Tatarkiewicz Wladyslaw Historia filozofii. 1. Filozofia starozytna i sredniowieczna / Tatarkiewicz Wladyslaw. – Warszawa
Tom 1. – 1978. – 387с.
49056
  Tatarkiewicz Wladyslaw Historia filozofii. 2. Filozofia nowozytna do roku 1830 / Tatarkiewicz Wladyslaw. – Warszawa
Tom 2. – 1978. – 294с.
49057
  Tatarkiewicz Wladyslaw Historia filozofii. 3. Filozofia XIX wieku i wspolczesna / Tatarkiewicz Wladyslaw. – Warszawa
Tom 3. – 1978. – 545с.
49058
  Tatarkiewicz Wladyslaw HIstoria filozofii. T 3. Filozofia XIX wieku i wspolczesna / Tatarkiewicz Wladyslaw. – Wyd. 6. – Warszawa
Tom 3. – 1968. – 505с.
49059
  Tatarkiewicz Wladyslaw HIstoria filozofii. T 3. Filozofia XIX wieku i wspolczesna / Tatarkiewicz Wladyslaw. – Wyd. 7. – Warszawa
T. 3. – 1970. – 433с.
49060
  Tatarkiewicz Wladyslaw HIstoria filozofii. T. 1. Filozofia starozytna i sredniowieczna / Tatarkiewicz Wladyslaw. – Wyd. 6. – Warszawa
T. 1. – 1968. – 365с.
49061
  Tatarkiewicz Wladyslaw HIstoria filozofii. T. 1. Filozofia starozytna i sredniowieczna / Tatarkiewicz Wladyslaw. – Warszawa
T. 1. – 1970. – 319с.
49062
  Tatarkiewicz Wladyslaw HIstoria filozofii. T. 2. Filozofia nowozytna do roku 1830 / Tatarkiewicz Wladyslaw. – Wyd. 6. – Warszawa
T. 2. – 1968. – 279с.
49063
  Tatarkiewicz Wladyslaw HIstoria filozofii. T. 2. Filozofia nowozytna do roku 1830 / Tatarkiewicz Wladyslaw. – Wyd. 7. – Warszawa
T. 2. – 1970. – 251с.
49064
  Escohotado A. Historia general de las drogas / A. Escohotado. – Madrid : Alianza Editorial. – ISBN 84-206-0384-8
1. – 1995
49065
  Escohotado A. Historia general de las drogas / A. Escohotado. – Madrid : Alianza Editorial. – ISBN 84-206-0393-7
2. – 1995
49066
  Escohotado A. Historia general de las drogas / A. Escohotado. – Madrid : Alianza Editorial. – ISBN 84-206-0404-6
3. – 1995
49067
  Kostrowicka Irena i i. Historia gospodarcza Polski XIX i XX wieku / Irena i i. Kostrowicka. – Wyd. 2. – Warszawa, 1975. – 589с.
49068
   Historia Hiszpanii / Tunon, Lara M. de, Valdeon Baruque, Dominguez Ortiz; Przelozyl S.Jedrusiak. – Krakow : Universitas, 1997. – 666s. : Il. – ISBN 83-7051-226-2
49069
  Balicki Jan i Bogucka Maria Historia Holandii / Jan i Bogucka Maria Balicki. – Wroclaw, 1976. – 466с.
49070
  Hugo Falcandus Historia Hugonis Falcandi Siculi De rebus gestis in Siciliae regno, iam primum typis excusa, studio et beneficio reuerendi D. Domini Matthaei Longogaei ... : huc accessit in librum praefatio, et historicae lectionis encomium per Geruasium Tornacaeum Suessionensem... – Parisiis : Apud Mathurinum Dupuys, 1550. – [32], 191, [1] p.


  Hugo Falcandus - хронист царствования короля Сицилии Вильгельма I и его сына Вильгельма II ("История тиранов Сицилии"). Точно неизвестно - "Hugo Falcandus" - подлинное имя или псевдоним. Hugo Falcandus was an Italian historian who chronicled the ...
49071
  Biswas K. Historia hydrologii / K. Biswas. – Warszawa : Pastwowe wyd-wo naukowe, 1978. – 380s.
49072
  Grzybowski Stanislaw Historia Irlandii / Grzybowski Stanislaw. – Wroclaw i i., 1977. – 391с.
49073
  Babel I. Historia jednego konia / Izaak Babel; Tlum. M.Binom, Z.Fedecki i.i. – 2-e wyd. – Warszawa : Czytelnik, 1988. – 559s. – ISBN 83-07-01961-3
49074
  Bartkiewicz Zygmunt Historia jednego podworza / Bartkiewicz Zygmunt. – Warszawa, 1959. – 200с.
49075
  Fitzgerald Historia jednego wyjazda / Fitzgerald, Skott; Przelozyla A.Glinczanka. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1963. – 137s. : Il.
49076
  Hirszfeld L. Historia jednego zycia / Ludwik Hirszfeld. – 3-e wyd. – Warszawa : PAX, 1967. – 387s.
49077
  Klemensiewicz Zenon Historia jezyka polskiego / Klemensiewicz Zenon. – 7me wyd., uzupelnione. – Warszawa : Wyd-wo naukowe PWN, 1999. – 827s. – ISBN 83-01-12760-0
49078
  Slonski Stanislaw Historia jezyka polskiego w zarysie / Slonski Stanislaw. – Warszawa, 1953. – 148с.
49079
  Debski A. Historia kina we Wroclawiu w latach 1896-1918 // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2009. – N 3149 : Historia kina we Wroclawiu w latach 1896-1918 / A. Debski. – S. 1-415 : 17 k. fot. – (Monografie: Centrum studiow niemieckich i europejskich im.Willy Brandta ; 26). – ISSN 0239-6661
49080
  Kraszewski Jozef Ignacy Historia kolka w plocie. / Kraszewski Jozef Ignacy. – Warszawa, 1965. – 148с.
49081
  Trepka Edmund Historia kolorystyki / Trepka Edmund. – Warszawa, 1960. – 464с.
49082
   Historia Komunistycznej Partii Hiszpanii. – Warszawa, 1966. – 342 с.
49083
   Historia kontaktow polsko-rosyjskich w dziedzinie etnografii. (Materialy z konferencji we Wroclawiu). – Wroclaw i i., 1976. – 234с.
49084
   Historia krajow arabskich 1917-1966. – Warszawa, 1974. – 687с.
49085
  Kumaniecki Kazimierz Historia kultury starozytnej Grecji i Rzymu. / Kumaniecki Kazimierz. – Krakow, 1955. – 488с.
49086
  Pilaszewicz Stanislaw Historia literatur afrykanskich w jezykach rodzimych / Pilaszewicz Stanislaw. – Warszawa, 1988. – 351с.
49087
  Sampson George Historia literatury angielskiej w zarysie / Sampson George. – Warszawa, 1966. – 1164с.
49088
  Adamski Jerzy Historia literatury francuskiej : Zarys / Adamski Jerzy. – Wyd.2. – Wroclaw-Warszawa-Krakow : Ossolineum, 1970. – 423s. : ill. – bibliog.:ss.402-404
49089
  Szyrocki Marian Historia literatury niemieckiej / Szyrocki Marian. – Wroclaw-Warszawa-Krakow, 1963. – 376с.
49090
  Stankowska Halina Historia literatury polskiego Oswiecenia: Skrypt pomocniczy dla studentow studium dla pracujacych / Stankowska Halina. – Wyd. 2, popraw. i uzupeln. – Opole, 1987. – 153с.
49091
   Historia literatury polskiej. – Warszawa, 1965. – 380с.
49092
  Matuszewski Ryszrd Historia literatury polskiej 1918-1955 / Matuszewski Ryszrd. – Warszawa
1. – 1955. – 196с.
49093
  Matuszewski Ryszrd Historia literatury polskiej 1918-1955 / Matuszewski Ryszrd. – Warszawa
2. – 1955. – 212с.
49094
  Pietrusiewiczowa Jadwiga Historia literatury polskiej od poczatkow pismiennictwa do roku 1795 / Pietrusiewiczowa Jadwiga. – Warszawa, 1960. – 280с.
49095
  Krzyzanowski Julian Historia literatury polskiej od sredniowiecza do XIX w. / Krzyzanowski Julian. – Warszawa, 1953. – 612с.
49096
   Historia literatury polskiej w zarysie. – Warszawa : Panstwowe wyd-wo naukowe. – ISBN 83-01-04170-6
Т. 1. – 1983. – 358 s.
49097
   Historia literatury polskiej w zarysie. – Warszawa : Panstwowe wyd-wo naukowe. – ISBN 83-01-04170-6
T. 2. – 1983. – 359 s.
49098
   Historia literatury polskiej w zarysie. – Warszawa
1. – 1987. – 358с.
49099
   Historia literatury polskiej w zarysie. – 4 wyd., posz. – Warszawa
1. – 1987. – 358с.
49100
   Historia literatury polskiej w zarysie. – Wyd. 4, posz. – Warszawa
2. – 1987. – 370с.
49101
  Krzyzanowski Julian Historia literatury polskiej. Alegoryzm - preromantyzm. / Krzyzanowski Julian. – Warszawa, 1964. – 654с.
49102
  Krzyzanowski Julian Historia literatury polskiej. Alegoryzm - preromantyzm. / Krzyzanowski Julian. – Warszawa, 1974. – 694с.
49103
  Mucha Boguslaw Historia literatury rosyjskiej. / Mucha Boguslaw. – Wroclaw, 1989. – 499с.
49104
  Jackiewicz Aleksander Historia literatury w moim kinie / Jackiewicz Aleksander. – Warszawa, 1974. – 372с.
49105
   Historia moderna (1640-1847). – Moscu : Progresso, 1988. – 322с.
49106
   Historia moderna (1848-1870). – Moscu, 1989. – 356с.
49107
   Historia nagrod Nobla w swietle promowanych wartosci i osiagniec laureatow / M. Glowacka, M. Rozycki, J. Sadlocha, E. Stadtmuller // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2016. – N 3701 : Nagroda Nobla jako symbol globalnych norm i idei spolecznych / M. Glowacka, M. Rozycki, J. Sadlocha, E. Stadtmuller. – S. 55-87. – ISSN 0239-6661


  Нобелівська премія (англ. Nobel Prize, швед. Nobelpriset) — одна з найпрестижніших міжнародних премій, яку щорічно присуджують за видатні наукові дослідження, революційні винаходи або значний внесок у культуру чи розвиток суспільства.
49108
  Choynowski Piotr Historia naiwna / Choynowski Piotr. – Krakow, 1962. – 224с.
49109
  Bratny Roman Historia najnowsza Polski u Antka Polglowki. / Bratny Roman. – Warszawa, 1964. – 170с.
49110
   Historia nauki polskiej. 4. 1863-1918. Cz. 1, 2. – Wroclaw i i.
4. – 1987. – 832с.
49111
   Historia nauki polskiej. 4. 1863-1918. Cz. 3. – Wroclaw i i.
4. – 1987. – 1125с.
49112
  Kraszewski Jozef Ignacy Historia o Januszu Korczaku i o pieknej Miecznikowie. / Kraszewski Jozef Ignacy. – Warszawa, 1955. – 296с.
49113
  Kraszewski J.I. Historia o krolewiczy Rumianku i siedmiu krolewnach : Opus tumultuari um. Oprac. A. Trepinski. / J.I. Kraszewski; poslow. oparts. S.W. Gomulicki, Il. S. Mrozewski. – [ Warszawa ] : PIW, 1974. – 108 s. : il. – (B-ka "jednorozca")
49114
  Nowak T.M. Historia oreza polskiego (963-1795) / Tadeusz M. Nowak , Jan Wimmer. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 1981. – 700 s. : il. – Bibliogr.: s. 624-647. – ISBN 83-214-0133-3
49115
  Rogowski Historia ostatniej sekundy / Rogowski, Zbigniew. – Warszawa, 1959. – 130с.
49116
  Wells H.G. Historia pana Polly / H.G. Wells; Tlumaczyla R.Czekanska-Heymanowa. – Warszawa : Czytelnik, 1958. – 270,[2]s.
49117
   Historia panstwa i prawa. – Warszawa, 1959. – 171 с.
49118
   Historia panstwa i prawa Polski. 1918-1939. – Warszawa
1. – 1962. – 416с.
49119
  Kwiatkowski Zbigniew Historia Petita jamnika zwyklego, ale i niezwyklego. / Kwiatkowski Zbigniew. – Krakow, 1974. – 116с.
49120
  Lubomirski Jozef Historia pewnej ruiny. Pamietniki 1839-1870 / Lubomirski Jozef; Evert T., Gomulicki J.W. – Warzsawa, 1975. – 528с.
49121
  Ritter H. Historia philosophiae graecae : testimonia auctorum conlegerunt Notisque instruxerunt / H. Ritter, L. Preller. – 7 ed. – Gothae : Sumptiibus Fridr. Andr. Perthes., 1888. – VI, 598 p.
49122
  Ritter H. Historia philosophiae graecae et romanae ex fontiumlocis contexta : locos collegerunt, disposuerunt, notis auxerunt / H. Ritter, L. Preller. – 4 ed. – Gothae : Sumptiibus Fridr. Andr. Perthes., 1869. – XII, 548 p.
49123
  Banach Andrzej Historia pieknej kobiety / Banach Andrzej. – Krakow, 1960. – 252с.
49124
  Dlugosz Jan Historia polonica Ioannis Dlugossi seu Longini, canonici cracovien[sis], in tres tomos digesta / Autoritate & sumptibus Herbulti Dobromilski edita. – Dobromili (Добромиль) : In officina Ioannis Szeligae
T. 1. – 1615. – 599 p.
49125
  Tymowski Michal Historia Polski : Ksiazka zatwierdzona przez Min-vo Edukacji Narod.jako mater.pomoc. dla naucz. i uczniow szkol srednich / Tymowski Michal, Kieniewicz Jan, Holzer Jerzy. – Warszawa : Editions Spotkania, 1991. – 384s. – ISBN 2-86914-018-5
49126
  Podhorodecki L. Historia Polski 1796-1996 / Leszek Podhorodecki. – Warszawa : MADA, 1997. – 439, [8] s. : ill., map. – Bibliogr.: s. 425-426. – ISBN 83-86170-22-0
49127
  Roszkowski Wojciech Historia Polski 1914-2000 / Roszkowski Wojciech; 8e wyd. – Warszawa : Wyd-wo naukowe PWN, 2001. – 488s. – Pseudonim Andrzej Albert. – ISBN 83--01-13585-9
49128
  Borucki Marek Historia Polski do 1997 roku / Borucki Marek. – Warszawa, 1998. – 361с.
49129
  Borucki Marek Historia Polski do 1997 roku / Borucki Marek. – Warszawa : MadA, 1998. – 361 s. – ISBN 8386170336
49130
   Historia Polski do polowy XV wieku. – Warszawa, 1960. – 272с.
49131
   Historia Polski do r. 1466. – Warszawa, 1953. – 270с.
49132
   Historia Polski XIX-XX wieku / Pod red. P. Samusia // Acta Universitatis Lodziensis / Uniwersytet Lodzki. – Lodz, 1999. – (Folia historica ; N 66). – ISSN 0208-6050
49133
   Historia Polski XIX i XX wieku / Pod. red. A.Barszezewskiej-Krupy // Acta Universitatis Lodziensis / Uniwersytet Lodzki. – Lodz, 1998. – S.1-182. – (Folia historica ; N 62). – ISSN 0208-6050
49134
   Historia Polski XX wieku : Wybor materialow zrodlowych. – Olsztyn : Wyd-wo Uniwersytetu Warminsko-Mazurskiego. – ISBN 83-7299-084-0
T.2 : (1944-1989). – 2001. – 200s.
49135
   Historia Polski, wiek XIX-XX. – Warszawa, 1961. – 302с.
49136
   Historia Polski. 1. Do roku 1764. Czesc 1. Do polowy XV w.. – Lodz
1. – 1957. – 759с.
49137
   Historia Polski. 1. Do roku 1764. Czesc 2. Od polowy XV w.. – Warszawa
1. – 1957. – 996с.
49138
  Gierowski Jozef Andrzej Historia Polski. 1505-1864. / Gierowski Jozef Andrzej. – Warszawa
1. – 1978. – 431с.
49139
  Gierowski Jozef Anrzej Historia Polski. 1505-1864. / Gierowski Jozef Anrzej. – Warszawa
2. – 1978. – 455с.
49140
   Historia Polski. 1648-1764. – Warszawa, 1956. – 240с.
49141
  Kieniewicz Stefan Historia Polski. 1795-1918. / Kieniewicz Stefan. – Warszawa, 1969. – 612с.
49142
  Buszko Jozef Historia Polski. 1864-1948. / Buszko Jozef. – Warszawa, 1978. – 549с.
49143
  Szaflik Jozef Ryszard Historia Polski. 1939-1947 / Szaflik Jozef Ryszard. – Warszawa, 1979. – 239с.
49144
   Historia Polski. 2. 1764-1864. Czesc 1, 1764-1795. – Warszawa
2. – 1958. – 432с.
49145
   Historia Polski. 2. 1764-1864. Czesc 2, 1795-1831. – Warszawa
2. – 1958. – 504с.
49146
   Historia Polski. 2. 1764-1864. Czesc IV, Zestawienia monet i miar uzywanych na ziemiach polskich. – Warszawa
2. – 1960. – 200с.
49147
   Historia Polski. 3. 1864-1918. Czesc 1. 1830/1864-1900. – Warszawa
3. – 1963. – 1032с.
49148
   Historia Polski. Wiek XIX-XX. – Wyd. 2. popr. i uzup. – Warszawa, 1965. – 278с.
49149
  Kozlowski Pawel Historia pospolita / Kozlowski Pawel. – Warszawa, 1960. – 264с.
49150
  Lopalewski Tadeusz Historia potepionych / Lopalewski Tadeusz. – Warszawa, 1957. – 400с.
49151
  Pawlowski Ignacy Historia powszechna 1918-1939 : [w trzech tomach] / Pawlowski Ignacy; Wyzsza szkola pedagogiczna im. Powstancow slaskich. – Opole : Wyd-wo WSP im. Powstancow slaskich
T.1. – 1992. – 192s.
49152
  Pawlowski Ignacy Historia powszechna 1918-1939 : [w trzech tomach] / Pawlowski Ignacy. – Opole : Wyd-wo Uniw.Opolskiego. – (Wydawnictwa skryptowe / Uniw.Opolski). – ISBN 83-85678-37-9
T.3 : 1929-1939. – 1995. – 231s.
49153
  Czubinski Antoni Historia powszechna 1939 - 1997 : Podrecznik dla studentow historii i nauk politycznych / Czubinski Antoni, Olszewski Wieslaw; Uniw. im. A.Mickiewicza w Poznaniu. – 2e wyd.popraw, i poszerzone. – Poznan : Wyd-wo naukowe UAM, 1999. – 720s. – ISBN 83232-0894-8
49154
  Rostworowski Emanuel Historia powszechna wiek XVIII / Rostworowski Emanuel. – Warszawa, 1977. – 1102с.
49155
  Mlynarski Z. Historia prasy czeskiej, slowackiej, wegierskiej i bulgarskiej / Z. Mlynarski, I. Csaplaros. – Warszawa, 1962. – 188с.
49156
  Kraszewski Jozef Ignacy Historia prawdziwa o Petrku Wlascie palatynie ktorego zwano Duninem. / Kraszewski Jozef Ignacy, 1968. – 364с.
49157
  Kraszewski Jozef Ignacy Historia prawdziwa o Petrku Wlascie palatynie ktorego zwano Duninem. / Kraszewski Jozef Ignacy. – Warszawa, 1977. – 331с.
49158
  Pieter Jozef Historia psychologii / Pieter Jozef. – Warszawa, 1972. – 456с.
49159
  Pieter Jozef Historia Psychologii / Pieter Jozef. – Warszawa : Panatwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978. – 456s.
49160
  Boyer Carl Historia rachunku rozniczkowego i calkowego i rozwoj jego pojec / Boyer Carl; Slowo wstepne napisal R. Courant; Tlumaczyl St. Bobrzycki. – Warszawa : Panstwowe wyd-wo naukowe, 1964. – 472 s.
49161
  Bayero Theophilo Sigfrido Historia regni Graecorum Bactriani in qua simul Graecorum in India Coloniarum vetus memoria explicatur. – Petropoli, 1738. – 214с.
49162
  Fierz-Dawid Historia rozwoju chemii. / Fierz-Dawid. – Warszawa, 1958. – 632с.
49163
   Historia Slaska. 1. Do roku 1763. Czesc 1. Do polowy XIV w.. – Wroclaw
1. – 1960. – 626с.
49164
   Historia Slaska. 1. Do roku 1763. Czesc 3. Od konca XVI w. do r. 1763. – Wroclaw-Warszawa-Krakow
1. – 1963. – 626с.
49165
  Skowronek Jerzy i i. Historia slovian poludniowych i zachodnich / Jerzy i i. Skowronek. – Warszawa, 1977. – 771с.
49166
  Mehring Franciszek Historia Socjaldemokracji niemieckiej / Mehring Franciszek. – Warszawa
1. – 1963. – 622с.
49167
  Mehring Franciszek Historia Socjaldemokracji niemieckiej / Mehring Franciszek. – Warszawa
2. – 1964. – 598с.
49168
  Mehring Franciszek Historia Socjaldemokracji niemieckiej / Mehring Franciszek. – Warszawa
3. – 1964. – 638с.
49169
  Mehring Franciszek Historia Socjaldemokracji niemieckiej / Mehring Franciszek. – Warszawa
4. – 1965. – 604с.
49170
  Inglot Stefan Historia spoleczna i gospodarcza sredniowiecza / Inglot Stefan. – Wyd. 2. rozszerzone. – Wroclaw, 1949. – 384с.
49171
   Historia starozytna. – Warszawa, 1960. – 96с.
49172
  Olai Ericus Historia suecorum gothorumque, per reverendum dominum Ericum Olai sacrae theologiae doctorem et ecclesiae Ubsalensis decanum centum & quinquaginta ante annos fideliter concinnata, : res commemorans LXVII. potentissimorum regum / Nunc vero opera et studio Johannis Messenii ab innumeris propemodum Amanuensium erroribus vindicata, & in VI. libros distributa, indiceq[ue] absolutissimo illustrata.... – ...primo ex officina calchographica prodit. – Stocholmiae : Proelo molybdographico Ignatii Meureri, 1615. – [6], 388, [14] p.
49173
  Toeplitz Jerzy Historia sztuki filmowej. 1. 1895-1918 / Toeplitz Jerzy. – Warszawa
1. – 1955. – 252с.
49174
  Toeplitz Jerzy Historia sztuki filmowej. 2. 1918-1928 / Toeplitz Jerzy. – Warszawa
2. – 1956. – 468с.
49175
  Toeplitz Jerzy Historia sztuki filmowej. 3. 1928-1933 / Toeplitz Jerzy. – Warszawa
3. – 1959. – 512с.
49176
   Historia sztuki polskiej w zarysie od wczesnego sredniowiecza do czasow ostatnich. Urbanistyka. 1. Sztuka sredniowieczna. – Krakow
1. – 1965. – 568с.
49177
   Historia sztuki polskiej w zarysie od wczesnego sredniowiecza do czasow ostatnich. Urbanistyka. 2. Sztuka nowozytna. – Krakow
2. – 1965. – 580с.
49178
   Historia sztuki starozytnej. – Krakow, 1967. – 772с.
49179
  Alpatow Michal Historia sztuki. / Alpatow Michal. – Warszawa
1. – 1968. – 320с.
49180
  Alpatow Michal Historia sztuki. / Alpatow Michal. – Warszawa
1. – 1976. – 206с.
49181
  Alpatow Michal Historia sztuki. / Alpatow Michal. – Warszawa
2. – 1976. – 166с.
49182
  Alpatow Michal Historia sztuki. / Alpatow Michal. – Warszawa
3. – 1977. – 258с.
49183
  Broniewska Janina Historia Toczonego Dziadka i Malowane j Babki. / Broniewska Janina. – Warszawa, 1975. – 151с.
49184
  Serczyk Wladyslaw Historia Ukrainy / Serczyk Wladyslaw. – Wyd. 2-ie, popraw.i rozszerzone. – Wroclaw; Warszawa; Krakow : Zaklad narodowy imienia Ossolinskich, 1990. – 517s. – ISBN 83-04-00443-7
49185
   Historia universal. – M.
1. – 1977. – 548с.
49186
   Historia universal. – M.
2. – 1977. – 470с.
49187
  Borges Jorge Luis Historia universal de la infamia / Borges Jorge Luis. – Madrid, 1995. – 139 с.
49188
   Historia universitatis Carolinae Pragensis. – Praha
1. – 1960. – 262с.
49189
   Historia Universitatis Carolinae pragensis. – Praha
2. – 1961. – 156с.
49190
  Kulak Teresa Historia Uniwersytetu Wroclawskiego / Kulak Teresa, Pater Mieczyslaw, Wrzesinski Wojciech // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2002. – 2402. – 405,[3]s. – ISSN 0239-6661
49191
  Diaz Historia verdadera de la conquista de la Nueva Espana. / Diaz, del Castillo Bernal. – La Habana
2. – 1963. – 404с.
49192
   Historia von D. Johann Fausten dem weitbeschreiten Zauberer und Schwarzkunstler. (1587). – Lpz., 1963. – 183с.
49193
   Historia von D. Johann Fausten dem weitbeschreyten Zauberer und Schwarzkunstler. – Berl. – 224с.
49194
  Drozdowski Marian Historia Warszawy / Drozdowski Marian, Zahorski Andrzej. – Wyd. 2. – Warszawa, 1975. – 603с.
49195
  Felczak Waclaw Historia Wegier. / Felczak Waclaw. – Wroclaw-Warszawa-Krakow, 1966. – 388с.
49196
  Kosminski J. Historia wiekow srednich / J. Kosminski. – Київ-Львів, 1950. – 267с.
49197
   Historia Wielkiej Wojny Narodowej Zwiazku Radzieckiego 1941-1945. – Warszawa
3. – 1965. – 802с.
49198
   Historia y critica de la literatura espanola. – Barcelona : Editorial Critica. – (Paginas de filologia). – ISBN 84-7423-114-0
T. 1 : Edad media / Alan Deyermond. – 1980. – XXII, 570 p. – Бібліогр. в кінці ст.
49199
   Historia y critica de la literatura espanola. – Barcelona : Editorial Critica. – (Paginas de filologia). – ISBN 84-7423-139-6
T. 2 : Siglos de oro: renacimiento / Francisco Lopez Estrada. – 1980. – XX, 748 p. – Бібліогр. в кінці ст.
49200
   Historia y critica de la literatura espanola. – Barcelona : Editorial Critica. – (Paginas de filologia). – ISBN 84-7423-108-6
T. 6 : Modernismo y 98 / Jose-Carlos Mainer. – 1980. – XXIII, 493 p. – Бібліогр. в кінці ст
49201
   Historia y critica de la literatura espanola. – Barcelona : Editorial Critica. – (Paginas de filologia). – ISBN 84-7423-146-9
T. 8 : Epoca contemporanea: 1939-1980 / Domingo Yndurain con colab. de Fernando Valls. – 1980. – XX, 719 p. – Бібліогр. в кінці ст.
49202
   Historia y critica de la literatura espanola. – Barcelona : Editorial Critica. – (Paginas de filologia). – ISBN 84-7423-185-X
T. 5 : Romanticismo y realismo / Iris M. Zavala. – 1982. – XX, 741 p. – Бібліогр. в кінці ст.
49203
   Historia y critica de la literatura espanola. – Barcelona : Editorial Critica. – (Paginas de filologia). – ISBN 84-7423-193-0
T. 3 : Siglos de oro: barroco / Bruse W. Wardropper, Aurora Egido, Lusiano Garcia Lorenzo [et al.]. – 1983. – XX, 1057 p. – Бібліогр. в кінці ст.
49204
   Historia y critica de la literatura espanola. – Barcelona : Editorial Critica. – (Paginas de filologia). – ISBN 84-7423-212-0
T. 4 : Ilustracion y neoclasicismo / Jose Miguel Caso Gonzalez. – 1983. – XX, 664 p. – Бібліогр. в кінці ст.
49205
   Historia y critica de la literatura espanola. – Barcelona : Editorial Critica. – (Paginas de filologia). – ISBN 84-7423-231-7
T. 7 : Epoca contemporanea: 1914-1939 / Victor G.de la Concha con la colab. de Francisco Javier Blasco [et al.]. – 1984. – XX, 914 p. – Бібліогр. в кінці ст.
49206
   Historia y critica de la literatura espanola. – Barcelona : Editorial Critica. – (Paginas de filologia). – ISBN 84-7423-487-5
T. 1/1 : Edad media. Primer suplemento / Alan Deyermond. – 1991. – XVI, 451 p. – Бібліогр. в кінці ст.
49207
   Historia y critica de la literatura espanola. – Barcelona : Editorial Critica. – (Paginas de filologia). – ISBN 84-7423-488-3
T. 2/1 : Siglos de oro: renacimiento. Primer suplemento / Francisco Lopez Estrada con la colab. de Juan F. Alcina [et al.]. – 1991. – XII, 371 p. – Бібліогр. в кінці ст.
49208
   Historia y critica de la literatura espanola. – Barcelona : Editorial Critica. – (Paginas de filologia). – ISBN 84-7423-547-2
T. 3/1 : Siglos de oro: barroco. Primer suplemento / Aurora Egido [et al.] ; al cuidado de Carlos Vaillo. – 1992. – XII, 569 p. – Бібліогр. в кінці ст.
49209
   Historia y critica de la literatura espanola. – Barcelona : Editorial Critica. – (Paginas de filologia). – ISBN 84-7423-546-4
T. 4/1 : Ilustracion y neoclasicismo. Primer suplemento / David T. Gies y Russel P. Sebold. – 1992. – X, 294 p. – Бібліогр. в кінці ст.
49210
   Historia y critica de la literatura espanola. – Barcelona : Editorial Critica. – (Paginas de filologia). – ISBN 84-7423-545-6
T. 9 : Los nuevos nombres: 1975-1990 / Dario Villanueva y Otros. – 1992. – XIV, 556 p. – Бібліогр. в кінці ст.
49211
   Historia y critica de la literatura espanola. – Barcelona : Editorial Critica. – (Paginas de filologia). – ISBN 84-7423-646-0
T. 5/1 : Romanticismo y realismo. Primer suplemento / Iris M. Zavala. – 1994. – XII, 467 p. – Бібліогр. в кінці ст
49212
   Historia y critica de la literatura espanola. – Barcelona : Editorial Critica. – (Paginas de filologia). – ISBN 84-7423-630-4
T. 6/1 : Modernismo y 98. Primer suplemento / Jose-Carlos Mainer con la colab. de Cecilio Alonso [et al.]. – 1994. – XII, 464 p. – Бібліогр. в кінці ст.
49213
  Domanska Antonina Historia zoltej cizemki / Domanska Antonina. – Warszawa, 1961. – 296с.
49214
  Brzek Gabriel Historia zoologii w Polsce do r. 1918 = История зоологии в Польше до 1981 г. / Brzek Gabriel. – Lublin-Nakl. : Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej
Ч. 3 : Materialy do historii osrodka warszawskiego (Материалы по истории варшавского центра). – 1955. – 456с.
49215
  Bortnowski Wladislaw Historia ZSRR / Bortnowski Wladislaw. – Wyd. 2. – Lodz, 1977. – 137с.
49216
  Krasicki Ignacy Historia. / Krasicki Ignacy. – Warszawa, 1956. – 216с.
49217
  Zarczynska Malgorzata Historia. Kultura. Religia : Pisarstwo Jozefa Czapskiego / Zarczynska Malgorzata. – Olsztyn : Wyd-wo Uniw.Warminsko-Mazurskiego, 2001. – 180s. – ISBN 83-7299-088-3
49218
   Historiae Augustae scriptores VI. – Hackiana
2. – 1671. – 866, (74)с.
49219
  Neukirch J. Historiae Litterarum Graecarum summarium : conscripsit Johann Heinrich Neukirch. – Kioviae : La officina typ. Unsv. litterariae Sancti Vladimiri, 1863. – 63 h.
49220
  Hodti Matthaei Historiae rei nummariae veteris sctiptores aliquot insifnijres ad lectionem eacrorum et profanorum scriptorum utiles, cum bibliotheca nummaria et praefatione Adama Rechenbergi. – Amstelodami, P. Le Clert,, 1692. – (12) 372, (8)с.
49221
  Trapeznikov Sergei Historian jyrkkia kaanteita. Opetuksia taistelusta tieteellisen sosialismin piclesta, revisionistisia virtauksia vastaan / Trapeznikov Sergei. – M., 1975. – 213с.
49222
  Edwards J.G. Historians and the Medieval english Parliament / J.G. Edwards. – Glasgow, 1960. – 52с.
49223
  Livii Titi Patavini Historiarum. – Hannover
Libri 1-4. – 1846
49224
  Herodoti Historiarum. – Pragae; Lipsiae, 1889. – 49 p.
49225
  Bioy Casares Historias fantasticas / Bioy Casares. – Madrid : Alianza Editorial, 1995
49226
  Sadoveanu Mihail Historias para ser contadas / Sadoveanu Mihail. – La Habana, 1976. – 447с.
49227
   Historic cities and sacred sites : cultural roots for urban futures. – Washington : The World bank a.o., 2001. – 19, 420 p. : ill. – ISBN 0-8213-4804-X
49228
  Loschburg W. Historic inns of Europe / W. Loschburg, W. Hartwig. – Leipzig, 1972. – 137 p.
49229
   Historica : Historical sciences in the Czech Republic. Series nova. – Prague. – ISSN 1210-8499
N5/6. – 2000
49230
   Historica : Historical sciences in the Czech Republic.Ser.nova. – Prague. – ISSN 1210-8499
N 7/8. – 2001
49231
   Historica : Historical sciences in the Czech Republic.Ser.nova. – Prague. – ISSN 1210-8499
N 9. – 2002
49232
   Historica : Historical sciences in the Czech Republic. Series nova / Institute of history. – Prague. – ISSN 1210-8499
N 13. – 2008
49233
   Historica : Historical sciences in the Czech Republic. Series nova / Institute of history. – Prague. – ISSN 1210-8499
N 14. – 2010
49234
   Historica XXI. – Praha, 1982. – 238с.
49235
  Dymarski M. Historical and cultural determinants of the development of democracy in the Balkans in the 19 th and 20 th C. // Прилози / Македонска академиjа на науките и уметностите. Одделение за опшествени науки. – Скопjе, 2017. – Т. 47, 2. – P. 107-129. – ISSN 0350-1698
49236
  Kovalevych L. Historical and geographical background of current secessionist in Ukrainian regions // Регіон - 2015: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 5-6 листоп. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2015. – С. 251-253. – ISBN 978-966-285-259-2
49237
  Sobolevsky Y. Historical and philosophical analysis of the New England (America) settlement"s worldview // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – Р. 22-25. – (Філософія ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  The formation and development of the basic philosophical ideas of the first colonists on the basis of historical, literary texts have been studied. The historical conditions of formation of religious movement in Christianity - Protestantism, his basic ...
49238
  Pana L. Historical and present environmental sustainable development in V4 countries / L. Pana, R. Riha // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2014. – P. 60-63. – (Серія "Економічні науки" ; № 1 (3)). – ISSN 1995-0519


  Стійкий розвиток Вишеградської четвірки: історія і сучасність.
49239
  Georgescu Titu Historical arguments for a new international order. / Georgescu Titu. – Bucharest, 1980. – 231с.
49240
  Horodnichenko Yu.V. Historical aspects of the development and formation of the Ukreinian stock market // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 35/1. – P. 176-181. – ISSN 2306-546X
49241
  Campbell E.W. Historical Background of the world labor movement / E.W. Campbell. – Sydney, 1944. – 64с.
49242
  Murphy G. Historical introduction to modern psychology / G. Murphy. – New York : Harcourt, Brace and Company, Inc., 1949. – 466p. – ксерокопія
49243
  Валуева Н.Н. Historical mystery: исторический детектив и/или ретро-детектив // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – С. 28-36. – (Літературознавство ; вип. 2 (78), ч. 2). – ISSN 2312-1068


  Стаття присвячена сучасним різновидам детектива: історичному та ретродетективу, правомірності їх розгляду як синонімічних понять. Серед завдань статті є визначення дискусійних питань, пов’язаних з розвитком жанрових різновидів детективу, висвітлення ...
49244
  Shvets V. Historical overview of electrophysiological methods / V. Shvets, S. Boshtan, L. Boreiko // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; редкол.: Т. Бойчук, Ш. Пуріч, А. Мойсей [та ін.]. – Чернівці ; Сучава, 2017. – № 2 (14). – Р. 149-152. – ISSN 2311-9896
49245
  Kiselinovski Stojan Historical Roots of the Macedonian language codification // Studia srodkowoeuropejskie i balkanistyczne / Polska akademia umiejetnosci. – Krakow, 2016. – T. 24. – P. 133-146. – ISSN 2451-4993
49246
  Holt Historical scholarschip in the United Stetea and other essays / Holt, Stull. – Seattle, Lond., 1967. – 184с.
49247
  Abrams P. Historical sociology / Philip Abrams. – West Compton House a.o. : Open books, 1982. – 353 p. – ISBN 0 7291 0106 1
49248
  Stern Bernhard HIstorical sociology / Stern Bernhard. – New York, 1959. – 432с.
49249
  Holovchenko V. Historical sources of Ukraine"s foreign policy conduct and political culture // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 100, (ч. 2). – С. 42-49
49250
   Historical statistics of the United States Colonial times to 1957. – Washington, 1960. – 790с.
49251
   Historical studies in the natural sciences (hsns) / University of California. – Berkeley : University of California press. – ISSN 0898-9997
Vol. 38, N 3. – 2008. – Formerly: Historical studies in the physical and biological sciences
49252
   Historical studies in the natural sciences (hsns) / University of California. – Berkeley : University of California press. – ISSN 0898-9997
Vol. 38, N 4. – 2008. – Formerly: Historical studies in the physical and biological sciences
49253
   Historical studies in the natural sciences (hsns) / University of California. – Berkeley : University of California press. – ISSN 0898-9997
Vol. 38, N 1. – 2008. – Formerly: Historical studies in the physical and biological sciences
49254
   Historical studies in the natural sciences (hsns) / University of California. – Berkeley : University of California press. – ISSN 0898-9997
Vol. 38, N 2. – 2008. – Formerly: Historical studies in the physical and biological sciences
49255
   Historical studies in the natural sciences (hsns) / University of California. – Berkeley : University of California press. – ISSN 0898-9997
Vol. 39, N 1. – 2009. – Formerly: Historical studies in the physical and biological sciences
49256
   Historical studies in the natural sciences (hsns) / University of California. – Berkeley : University of California press. – ISSN 0898-9997
Vol. 39, N 2. – 2009. – Formerly: Historical studies in the physical and biological sciences
49257
   Historical studies in the natural sciences (hsns) / University of California. – Berkeley : University of California press. – ISSN 0898-9997
Vol. 39, N 3. – 2009. – Formerly: Historical studies in the physical and biological sciences
49258
   Historical studies in the natural sciences (hsns) / University of California. – Berkeley : University of California press. – ISSN 0898-9997
Vol. 39, N 4. – 2009. – Formerly: Historical studies in the physical and biological sciences
49259
   Historical studies in the natural sciences (hsns) / University of California. – Berkeley : University of California press. – ISSN 0898-9997
Vol. 40, N 1. – 2010. – Formerly: Historical studies in the physical and biological sciences
49260
   Historical studies in the natural sciences (hsns) / University of California. – Berkeley : University of California press. – ISSN 0898-9997
Vol. 40, N 2. – 2010. – Formerly: Historical studies in the physical and biological sciences
49261
   Historical studies in the natural sciences (hsns) / University of California. – Berkeley : University of California press. – ISSN 1939-1811
Vol. 40, N 3. – 2010. – Formerly: Historical studies in the physical and biological sciences
49262
   Historical studies in the natural sciences (hsns) / University of California. – Berkeley : University of California press. – ISSN 1939-1811
Vol. 40, N 4. – 2010. – Formerly: Historical studies in the physical and biological sciences
49263
   Historical studies in the natural sciences (hsns) / University of California. – Berkeley : University of California press. – ISSN 1939-1811
Vol. 41, N 1. – 2011. – Formerly: Historical studies in the physical and biological sciences
49264
   Historical studies in the natural sciences (hsns) / University of California. – Berkeley : University of California press. – ISSN 1939-1811
Vol. 41, N 2. – 2011. – Formerly: Historical studies in the physical and biological sciences
49265
   Historical studies in the natural sciences (hsns) / University of California. – Berkeley : University of California press. – ISSN 1939-1811
Vol. 41, N 3. – 2011. – Formerly: Historical studies in the physical and biological sciences
49266
   Historical studies in the natural sciences (hsns) / University of California. – Berkeley : University of California press. – ISSN 1939-1811
Vol. 41, N 4. – 2011. – Formerly: Historical studies in the physical and biological sciences
49267
   Historical studies in the physical and biological sciences. – Berkeley : University of California press. – ISSN 0898-9997
Vol. 28, N 1. – 1997


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
49268
   Historical studies in the physical and biological sciences : Journal of the international and social history of the physical sciences and experimental biology since the 17th century. – Berkeley : University of California press. – ISSN 0898-9997
Vol. 36, N 2. – 2006
49269
   Historical studies in the physical and biological sciences : Journal of the international and social history of the physical sciences and experimental biology since the 17th century. – Berkeley : University of California press. – ISSN 0898-9997
Vol. 37, N 1. – 2006
49270
   Historical studies in the physical and biological sciences : Journal of the international and social history of the physical sciences and experimental biology since the 17th century. – Berkeley : University of California press. – ISSN 0898-9997
Vol. 37, N 2. – 2007
49271
   Historical studies in the physical and biological sciences (hsps) : Journal of the international and social history of the physical sciences and experimental biology since the 17th century. – Berkeley : University of California press. – ISSN 0898-9997
Vol. 37, supplement. – 2007
49272
   Historical Traditions of East and West in Modern Political Culture. – Moscow, 1989. – 208с.
49273
   Historici van de twintigste eeuw. – Utrecht; Antwerpen; Amsterdam : Het Spectrum; Intermediair, 1981. – 404 blz. – (Aula-paperback ; 54 ; Het wetenschappelijke boek). – ISBN 90-274-6211-9
49274
   Historicka mapa ceskeho osidleni na Volyni. – Praha
Cast 4 : Abecedni seznam obci a osad s ceskym osidlenim. – 1995. – 24s. + 1 mapa
49275
  Dolezal Jiri Historicka mesta CSSR / Dolezal Jiri, Vesely Evzen. – Praha, 1968. – 240 p.
49276
   Historicka mluvnice ceska. – Praha
1. – 1969. – 196с.
49277
   Historicka mluvnice ceska. 1. Miroslav Komarek. – Praha
1. – 1958. – 180с.
49278
   Historicka mluvnice ceska. 3. Akademik Frantisek Travnicek. Skladba. – Praha
3. – 1956. – 200с.
49279
  Lamprecht Arnost a.j. Historicka mluvnice cestiny / Arnost a.j. Lamprecht. – Praha, 1986. – 423с.
49280
  Smeral Bohumir Historicke prace 1908-1940 / Smeral Bohumir. – Praha, 1961. – 510с.
49281
   Historicky atlas revolucniho hnuti. 1. Dejiny mezinarodniho delnickehp hnuti. – Praha
1. – 1956. – 40с.
49282
  Lander R. Historicky kostym / R. Lander, O. Herbenova. – Martin, 1956. – 107с.
49283
   Historicky zbornik = Sammelband zur Geschichte = Historical. – Martin : Matica Slovenska. – ISBN 80-7090-374-0
6 : (1996). – 1996. – 203s.
49284
   Historicky zbornik = Sammelband zur Geschichte =Historical volume. – Martin : Matica Slovenska
Sv.7. – 1997
49285
   Historicky zbornik = Sammelband zur Geschichte = Historical volume. – Martin : Matica Slovenska
Sv. 8. – 1998


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
49286
   Historicky zbornik = Sammelband zur Geschichte = Historical volume. – Martin : Matica Slovenska
Sv. 9. – 1999


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
49287
  Broz Jaroslav & Myrtil Frida Historie Ceskoslovenskeho filmu v obrazech 1898-1930. / Jaroslav & Myrtil Frida Broz. – Praha, 1959. – 240с.
49288
   Historie de la France: les temps nouveaux de 1852 a nos jours. – Paris, 1987. – 685с.
49289
  Darcos Xavier Historie de la litterature francaise / Darcos Xavier. – Paris : Hachette, 1992. – 527p. – (Faire le point ; References). – ISBN 2-01-016588-8
49290
  Villard Pierre Historie des institutions publiques de la France (de 1789 a nos jours) / Villard Pierre. – 6e edition. – Paris : Dalloz, 1996. – 186p. – ISBN 2-247-02216-2
49291
  Chledowski Kazimiers Historie neapolitanskie / Chledowski Kazimiers. – Warszawa. – 484с.
49292
  Pauszer-Klonowska Historie nie wymyslone / Pauszer-Klonowska. – Warszawa, 1972. – 357с.
49293
  Swiderek Anna Historie nieznane Historii / Swiderek Anna. – Warszawa, 1962. – 332с.
49294
  Cendrars B. Historie prawdziwe / Blaise Cendrars; Przel. J. Rogozinski. – Warszawa : Czytelnik, 1973. – 179 s.
49295
  Ivanov Miroslav Historie skoro detektivni po stopach literarnich zahad / Ivanov Miroslav. – Praha, 1961. – 276с.
49296
   Historie swieze i niezwyczajne. – Warszawa, 1961. – 188с.
49297
  Marperger P.J. Historie und Leben der beruhmtesten Europaeischen Baumeister... / P.J. Marperger. – Hamburg, 1976. – 570 S.
49298
   Historie utesene a kratochvilne: Cloveku vselikeho veku i stavu k cteni velmi uzitecne. – Praha, 1950. – 377с.
49299
  Krzywoblocka Bozena Historie warszawskie. / Krzywoblocka Bozena. – Warszawa, 1960. – 268с.
49300
  Housman Laurence Histories / Housman Laurence, K C.H. Marten. – Oxford
1. – 1943. – 128с.
49301
  Shakespeare William Histories / Shakespeare William; wint an Introd.by T.Tanner;general edit.S.Barnet. – London : Campbell Publishers. – (Everyman"s Library ; Vol.177 ; The Millenium Library). – ISBN 1-85715-177-1
Vol.1. – 1994. – 633 р
49302
  Shakespeare William Histories / Shakespeare William; With an introd.by T.Tanner;General.ed.-S.Barnet. – London : Campbell Publishers. – (Everyman"s Library ; 193 ; The Millenium Library). – ISBN 1-85715-193-3
Vol.2. – 1994. – 622 p.
49303
   Historija naroda Jugoslavije. – Zagreb
1. – 1953. – 892с.
49304
   Historik Daniel Rapant:Zivot a Dielo(1897-1988-1997). – Martin : Vyd.Matica Slovenska, 1998. – 256 s. – ISBN 8070904704
49305
  Milto L. Historiographic aspects of studying the phenomenon of pedagogicai. mastery (analysis of Ukrainian and foreign scholars" views) // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2017. – Т. 7, вип. 2. – P. 36-42. – ISSN 2308-4081


  Історіографічні аспекти вивчення педагогічної майстерності (аналіз українських та зарубіжних наукових поглядів}.
49306
   Historiographie de Macedoine. (1945-1970). – Skopje
1. – 1970. – 363с.
49307
   Historiographie de Macedoine. (1945-1970). – Skopje
2. – 1972. – 561с.
49308
  Jefremov S. Historiography of Ukrainian Literature // The annals of the Ukrainian academy of arts and sciences in the U.S. / Ukrainian academy of arts and sciences in the U.S. – New York, 1951. – Vol. 1, No. 1. – Р. 4-20
49309
  Schuster-Sewc Historisch-etymologisches Worterbuch der ober- und niedersorbischen Sprache / Schuster-Sewc. – Bautzen, 1986. – 1249-1328с.
49310
  Loewenberg Julius Historisch, geographischer Atlas. Gestochen von Julius Loewenberg.. – Munchen, 1838. – [34 л.] : mit 10 altkolorierten Doppelkarten. Format der Karten ca.: 39x55,5 cm.
49311
  Putter Johann Stephan Historische Entwickelung der heutigen Staatsverfassug des Teutschen Reichs / Putter Johann Stephan; Mit einer Einleitung hrsg. von B.M.Scherl. – Hildesheim u.a. : Olms. – (Historia scientiarum : ein Editions-Programm der Fritz Thyssen Stiftung zur Geschichte der Wissenschaften in Deutschland / Hrsg. von Bernard Fabian ; Fachgebiet Rechtswissenschaften). – ISBN 3-487-11020-2
Band 1. – 2001. – 66,[28],460S. – Nachdruck der Ausgabe: Gottingen, 1798
49312
  Putter Johann Stephan Historische Entwickelung der heutigen Staatsverfassug des Teutschen Reichs / Putter Johann Stephan; Hrsg. von B.M.Scherl. – Hildesheim u.a. : Olms. – (Historia scientiarum : ein Editions-Programm der Fritz Thyssen Stiftung zur Geschichte der Wissenschaften in Deutschland / Hrsg. von Bernard Fabian ; Fachgebiet Rechtswissenschaften). – ISBN 3-487-11021-0
Band 2. – 2001. – [38],454S. – Nachdruck der Ausgabe: Gottingen, 1798
49313
  Putter Johann Stephan Historische Entwickelung der heutigen Staatsverfassug des Teutschen Reichs / Putter Johann Stephan; Hrsg. von B.M.Scherl. – Hildesheim u.a. : Olms. – (Historia scientiarum : ein Editions-Programm der Fritz Thyssen Stiftung zur Geschichte der Wissenschaften in Deutschland / Hrsg. von Bernard Fabian ; Fachgebiet Rechtswissenschaften). – ISBN 3-487-11022-9
Band 3. – 2001. – [26],300,[40]S. – Nachdruck der Ausgabe: Gottingen, 1798
49314
   Historische Gedenkstatte des Potsdamer Abkommens. Cecilienhof. – Dresden, 1970. – 48с.
49315
   Historische Gemalde in Erzahlungen merkwurdiger Begebenheiten aus dem Leben beruhmter und beruchtigter Menschen / Hrsg. von einer Gesellschaft von Freunden der Geschichte. – 2. verm. und verb. Aufl. – Leipzig : J.F. Hartknoch
Bd. 3. – 1799. – IV, 434 S. : 1 Grav.
49316
   Historische Gemalde, in Erzahlungen Merkwurdiger Gegebenheiten aus dem Leben beruhmter Menschen / Hrsg. von einer Gesellschaft von Freunden der Geschichte. – 2e vermehrte und verbesserte Aufl. – Leipzig : Von J.F. Hartknoch
3. Bd. – 1799. – VI, 434 S. : 1. Kup.
49317
  Schewieczek Alfons Historische Geologie / Schewieczek Alfons. – 3. verb. Aufl. – Leipzig, 1958. – 76 S.
49318
  Schwanecke Hermann Historische Geologie fur Bergleute und Markscheider / Schwanecke Hermann, H. Thierbach. – Freiberg
1. Lehrbrief. – 1956. – 82с.
49319
  Sternheim Carl Historische Schauspiele. Das leidende Weib. Manon Lescaut. Die Marquise von Arcis. Oscar Wilde / Sternheim Carl. – Berl., 1948. – 276с.
49320
  Thorbecke J.R. Historische schetsen // Thorbecke en de wording van de Nederlandse natie. – Nijmegen : Socialistische uitgeverij Nijmegen, 1980. – Blz.177-373. – (Sunschrift ; 153). – ISBN 90 6168 153 7
49321
  Volk W. Historische Strassen und Platze heute Berlin, Hauptstadt der DDR / W. Volk. – Berlin : VEB Verlag fur Bauwesen, 1977. – 268 S. : Ill. + + 2 Karte doppelt ; + 1 Karte vierfach
49322
   Historische Volkssagen aus dem 13. bis 19. Jahrhundert. – Berlin
3. – 1975. – 211с.
49323
  Skworzow L.W. Historische Weltanschauung und moderner Idealismus / L.W. Skworzow. – Berlin, 1976. – 61с.
49324
  Kubijowytsch W. Historischer Atlas der Ukraine = Atlas historique de l"Ukraine : ein deutsches Dokument aus dem Jahr 1941 / Wolodymyr Kubijowytsch ; hrsg.von der Schewtschenko-Gesellschaft der Wissenschaften, Paris. – Wiesbaden : Harrassowitz, 1993. – 12 S, 38 Bl. K. + 1 додаток. – Текст парал. нім. та укр. мовами. - Парал. тит. арк. фр. мовою.- Додаток : Historischer Atlas der Ukraine : Begleitband / W. Kubijowytsch. [92] с. розд. паг. – ISBN 3-447-03391-6
49325
  Enders Lieselott Historisches Ortslexikon fur Brandenburg / Enders Lieselott. – Weimar
1. – 1962. – 464с.
49326
   Historizitat und gesellschaftliche Bedingtheit der Sprache. – Jena
1. – 1977. – 169с.
49327
   Historizitat und gesellschaftliche Bedingtheit der Sprache. – Jena
2. – 1978. – 183с.
49328
  Radlinski I. Historja nauki o czloeieku : Historja Antropologji / I. Radlinski. – Warszawa : Wyd-wo "Poradnika dla Czytajacych ksiazki", 1902. – 121s.
49329
  Gutkowska M. Historja ubiorow : atlas / Marja Gutkowska. – Lwow ; Warszawa : Ksiaznica "Atlas", 1932. – 164 s. : 349 rycin, 11 tabl.
49330
  Klokov Vsevolod History-making exploit. / Klokov Vsevolod. – Kiev, 1975. – 88с.
49331
  Gulyane I. History and culture of England. From the 17th century to the present day / I. Gulyane. – Riga, 1970. – 184с.
49332
  Nowak A. History and geopolitics : a contest for Eastern Europe / Andrzej Nowak. – Warsawa : Polish inst. of international affairs, 2008. – 363 p. – ISBN 978-83-89607-28-7
49333
  Marushkin B.I. History and politics. American historiography on Soviet society / B.I. Marushkin. – M., 1975. – 261с.
49334
  Atkinson A. History and the love of places : an inaugural public lecture delivered at the Town Hall, Armidale, New South Wales, on 17 November 1998 / A. Atkinson ; University of New England. – Armidale : UNE, 1998. – 20 p. – (The 1998 lecture series). – ISBN 1 86389 561 2
49335
  Smith W.R. History as argument : Three patriot historians of the American revolution / William Raymond Smith. – Hague, Paris : Mouton, 1966. – 207 p., 3 v. ill.
49336
   History from 1880. – Jerusalem : Keter, 1973. – 306 p. : ill. – (Israel pocket library)
49337
  Berezhkov Valentin History in the Making: Memoirs of World War 2 diplomacy / Berezhkov Valentin. – M., 1983. – 495с.
49338
  Bogomolv A.S. History of ancient phylosophy Greece and Rome / A.S. Bogomolv. – M., 1985. – 350с.
49339
  Janson H.W. History of art / H.W. Janson. – New York, 1977. – 766с.
49340
  Guizot M. History of civilization in Europe, from the fall of the Roman Empire to the French Revolution / M. Guizot. – New York. – 270с.
49341
  Guizot M. History of civilization in Europe, from the fall of the Roman Empire to the French Revolution / M. Guizot. – Boston. – 270с.
49342
  Turnau Irena History of dress in Central and Eastern Europe from the sixteenth to the eighteenth century / Turnau Irena; Translated by I.Szymanska; Institute of tne history of material culture Polish academy of sciences. – Warszawa : IHKM PAN, 1991. – 168p. – ISBN 83-85463-03-8
49343
   History of Estonian architecture. – Tallinn, 1965. – 36с.
49344
  Littlefield Henry History of Europe since 1815 / Littlefield Henry. – 12th ed. – New York, 1962. – 322с.
49345
  Robinson James Harvey History of Europe: our own times; the eighteenth and inineteenth centuries; the opening of the twentieth century; The World War, and recent events / Robinson James Harvey, Beard Charles. – Revis. ed. – Boston a.o., 1927. – 654с.
49346
  Soloviova A.M. History of formation and develop of criminal law in the field of protection of objects of archaeological and cultural heritage in Ukraine and some foreign countries / A.M. Soloviova, A.B. Soloviova // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 4 (58). – P. 137-143. – ISSN 2222-5374
49347
  Wood James History of International Broadcasting / Wood James. – London : Peter Peregrinus Ltd., 1994. – 258 p. : il. – (IEE History of Technology Series/ Ser.ed. B.Bowers ; 19). – ISBN 0-86341-302-1
49348
  Rudenko S. History of logic and history of philosophy: methodological criteria of distinguishing // Philosophy and logic - 2013 : international workshop (May 23-25, 2013) : abstracts / Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv, [Philosophy fac., Dep. of logic ; ed. board: Konversky A. et al.]. – Київ, 2013. – P. 31-33
49349
   History of Moscow : An outline. – Moscow, 1981. – 372 p.
49350
   History of philosophy Eastern and Western. – London : George Allen & Unwin LTD
V. 1. – 1952. – 618 S. – Spons. by the Ministry of education governent of India
49351
   History of philosophy Eastern and Western. – London : George Allen & Unwin LTD
V. 2. – 1953. – 462 S. – Spons. by the Ministry of education governent of India
49352
  Ganowicz E. History of polish parliamentary system // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 137-146. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 32). – ISSN 2078-4333


  Історія становлення парламентської системи Польщі.
49353
  Hothersall D. History of psychology / D. Hothersall. – 2d ed. – New York : McGraw-Hill, 1990. – XI, 500 p. : il. – ISBN 0-07-030509-9
49354
   History of Psychology : A source book in systematic psychology. – Itasca : F.E. Peacock Publishers. – 559. – Ксерокопія у двох книгах 1.кн. 1-262 стор.; 2.кн263-559 стор.
49355
  Tokarev Sergei History of Religion / Tokarev Sergei. – Moscow, 1989. – 413с.
49356
   History of soviet foreign policy 1945-1970. – M., 1973. – 555с.
49357
   History of the Communist Party of the Soviet Union (Bolsheviks): short course. – London, 1973. – 364с.
49358
  Verba L. History of the English language : Посібник для студ. та викладачів внз / L. Verba; Ed. by E.ERiccio: New York University, N.Y. – Вінниця : Nova knyha, 2004. – 304 с. – ISBN 966-7890-67-8
49359
  Verba L. History of the English language : навч. посібник для студентів та викладачів вищих навч. закладів / L. Verba, edited by E.F. Riccio. – Вінниця : Nova Knyha, 2006. – 296 с. – ISBN 966-7890-67-8
49360
  Verba L. History of the English language = Історія англійської мови / L. Verba ; ed.: E.F. Ricco. – 3d ed., rev. – Vinnytsia : Nova Knyha, 2012. – 293, [3] p. – Bibliogr.: p. 293. – ISBN 978-966-382-340-9
49361
  Chand T. History of the freedom movement in India / T. Chand. – Delhi
1. – 1965. – 344с.
49362
  Chand Tara History of the freedom movement in India / Chand Tara. – Delhi
2. – 1967. – 630с.
49363
  Agibalova Ye. History of the Middle Ages. / Ye. Agibalova. – Moscow, 1988. – 280с.
49364
   History of the mongolian people"s republie. – M., 1973. – 523с.
49365
  Thucydides History of the Peloponnesian War / Thucydides. – Harmondsworth, 1972. – 648с.
49366
   History of the scientific and cultural development of mankind. – Paris
Vol. 3, part 4. – 1958. – 115-196с.
49367
   History of the scientific and cultural development of mankind. – Paris
Vol. 3, Part 1, Cha. – 1959. – 109с.
49368
   History of the scientific and cultural development of mankind. – Paris
Vol. 3, part 3, cha. – 1959. – 104с.
49369
   History of the scientific and cultural development of mankind. – Paris
Vol. 3, part 3, cha. – 1959. – 105-169с.
49370
   History of the scientific and cultural development of mankind. – Paris
Vol. 3, part 3. – 1959. – 170-289с.
49371
   History of the scientific and cultural development of mankind. – Paris
Vol. 3, Part 1, Cha. – 1960. – 110-224с.
49372
   History of the scientific and cultural development of mankind. – Paris
Vol. 3., part 1, Ch. – 1960. – 225-311с.
49373
   History of the scientific and cultural development of mankind. – Paris
Vol. 3., part 1, Ch. – 1960. – 312-446с.
49374
   History of the scientific and cultural development of mankind. – Paris
Vol 3., part 2, cha. – 1966. – 170с.
49375
   History of the scientific and cultural development of mankind. – Paris
Vol. 3., part 2, Ch. – 1966. – 171-289с.
49376
  Andrews History of the United States / Andrews, Benjamin. – New York : Scribner`s sons
Vol.2. – 1894. – XV, 341 p.
49377
  Andrews History of the United States / Andrews, Benjamin. – New York
1. – 1984. – 390с.
49378
  Sivachyov N. History of the USA since World War 1 / N. Sivachyov, E. Yarkov. – M., 1976. – 501с.
49379
   History of the USSR in 3 parts. – M.
1. – 1977. – 376с.
49380
  Alexeyev S. History of the USSR. / S. Alexeyev. – M., 1968. – 152с.
49381
  Kukushkin Y.S. History of the USSR. An outline of socialist construction. / Y.S. Kukushkin. – M., 1981. – 271с.
49382
   History of the USSR. The Era of socialism: Guides to the social sciences. – M., 1982. – 604с.
49383
  Moshenskyi S. History of the weksel : bill of exchange and promissory note / Sergii Moshenskyi. – [S. l. : Xlibris], 2008. – 355 p. : tab. – Bibliogr.: p. 285-385. – ISBN 978-1-4363-0694-2
49384
  Hrushevsky Mykhailo History of Ukraine-Rus / Hrushevsky Mykhailo; Translated by M. D. Olynyk; Ed. by F. E. Sysyn with the assist. M. Yurkevich. – Edmonton; Toronto : Canadian institute of Ukrainian studies. – ISBN 1-895571-32-4
Vol.8 : The Cossack age, 1626-1650. – 2002. – LXXV,808p. : ill.
49385
  Aleksieiev Y. History of Ukraine : textbook for the students of higher educational establishments / Yuriy Aleksieiev. – Kyiv : Caravela, 2007. – 208p. – ISBN 966-8019-73-3


  Ця книга - спроба висвітлити політичні, соціально-економічні й культурні процеси в Україні в хронологічному порядку від стародавніх часів до сучасності.
49386
  Курило В.С. History of Ukraine : навчальний посібник / Курило В.С.,Семистяга В.Ф., Степикіна Т.В. ; МОНУ ; Держ. заклад "Луганський нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка". – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2009. – 348 с. – Текст книги англ. мовою. – ISBN 978-966-617-200-9
49387
  Aleksieiev Y. History of Ukraine : textbook / Yuriy Aleksieiev. – 2nd ed. – Kyiv : Caravela, 2012. – 215, [1] c. : ill., portr. – Bibliogr.: p. 215. – ISBN 966-8019-73-3
49388
   History of Ukrainian costume: from the scythian period to the late 17th century. – Melbourne, 1986. – 62с.
49389
  Mandryka M.I. History of Ukrainian literature in Canada / M.I. Mandryka. – Winnipec; Ottawa, 1968. – 247с.
49390
   History of Universities. – Amersham
2. – 1982. – 263с.
49391
   History of Western civilization: selected readings by The College History Staff. – Chicago
8. – 1964. – 255с.
49392
  Dance E.H. History the betrayer. / E.H. Dance. – London, 1960. – 162с.
49393
  Sysyn F.E. History, culture and nation: an examination of seventeenth-century Ukrainian history writing / Frank E. Sysyn. – Cambridge : Harvard univ. Ukrainian studies fund, 1988. – 5p., p.285-310, p.393-423. – (The Millennium series / Harvard univ. Ukrainian studies fund; Advisor: F.E.Sysyn; Managing ed.: T.Hutnik Nary ; The Millennium of Christianity in Rus"-Ukraine). – ISBN 0-940465-03-5
49394
  Coleman H. History, Faith, and Regional Identity in Nineteenth-Century Kyiv: Father Petro Lebedyntsev as Priest and Scholar // The future of the past : new perspectives on Ukrainian history / ed. by Serhii Plokhy ; Ukrainian Researh Inst. Harvard Univ. – Cambridge : Harvard University, 2016. – P. 333-362. – (Harvard Papers in Ukrainian Studies). – ISBN 978-1-932650-16-7


  Стаття присвячена Лебединцев Петро Гавриловичу — українському історику, археолоу, педагогу, журналісту, релігійному та освітньому діячу.
49395
  Dyczok M. History, Memory, and the Media // The future of the past : new perspectives on Ukrainian history / ed. by Serhii Plokhy ; Ukrainian Researh Inst. Harvard Univ. – Cambridge : Harvard University, 2016. – P. 421-436. – (Harvard Papers in Ukrainian Studies). – ISBN 978-1-932650-16-7
49396
  Arasaratnam Sinnappah History, nationalism and nation building. / Arasaratnam Sinnappah. – New England, 1974. – 23с.
49397
   History, Society and the Individual: Theme of the 18th World Congress od Philosophy (Brighton, August 1988). – Moscow, 1988. – 207с.
49398
  Lange W.N. Historya filozofii materyalistycznej : i jej znaczenie w terazniejszosci / F.A. Langego ; prel. F. Jezierski. – Warszawa : Nakl. wyd-wa Bernarda Lesmana
T. 2. – 1881. – 523 s.
49399
  Maciejowski W. Historya prawodawstw slowianskich. – Warszawie ; Lipskn : Sennewald ; Hinnrichs
T. 4 : Zasady prawa karnego, cywilnego i postepowania sadowego ludуw slowianskich az do wieku XVIII. – 1843. – 514 s.
49400
  Maciejowski W.A. Historya prawodawstw slowianskich / W.A. Maciejowski. – Warszawa
3. – 1859. – 432с.
49401
  Zarnowiecki L. Historya tkanin jedwabnych : zdobna 107 rycinami / Longin Zarnowiecki. – Kijow : Drukarnia Polska w Kijowie, 1915. – 160, [2] s. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
49402
   Historycy o historii. Od Adama Naruszewicza do Stanislawa Ketrzynskiego. 1775-1918. – Warszawa, 1963. – 666с.
49403
  Kubiak Stanislaw Historyczne warunki powstania Polski Ludowej. / Kubiak Stanislaw. – Poznan, 1970. – 23с.
49404
  Ganowicz Ryszard Historyczne wiezby dachowe polskich kosciolow / Ganowicz Ryszard. – Poznan : Wyd-wo Akademii rolniczej im.Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, 2000. – 104s. : 60 il. – ISBN 83-7160-217-0
49405
  Szyller Ewa Historyczny rozwoj form odziezy / Szyller Ewa. – Warszawa, 1974. – 168с.
49406
  Osuchowski Waclaw Historyczny rozwoj kompensacji w prawie rzymskim / Osuchowski Waclaw. – Warszawa-Krakow, 1970. – 356с.
49407
  Barycz Henryk Historyk gniewny i niepokorny. Rzecz o Waclawie Sobieskim / Barycz Henryk. – Krakow, 1978. – 491с.
49408
   Histria. – Bucuresti
2. – 1966. – 559с.
49409
  Preda C. Histria / C. Preda, D. Nubar; Pippidi D.M. – Bucuresti
3. – 1973. – 258с.
49410
  Coja Maria Histria. / Coja Maria. – Bucuresti, 1979. – 169с.
49411
  Canarache V. Histria. Istria / V. Canarache, A. Radulescu. – Constanta, 1968. – 20с.
49412
   Histria. Monografie archeologica. – Bucuresti
1. – 1953. – 592с.
49413
   Histria: Les resultats des fouilles. – Bucuresti
4. – 1978. – 135с.
49414
  Pozner Vladimir Hiszpania pierwsza milosc / Pozner Vladimir. – Warszawa, 1967. – 104с.
49415
  Wyka Jan Hiszpanskie trasy : Wybor wierszy z lat 1937-1975 / Wyka Jan. – Warszawa : Wyd-wo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1976. – 178 s. : il.
49416
   Hit identification of CK2 inhibitors by virtual screening / M.V. Protopopov, S.A. Starosyla, O.V. Borovykov, V.N. Sapelkin, Y.V. Bilokin, V.G. Bdzhola, S.M. Yarmoluk // Biopolymers and cell : scientific journal / National acad. of sciences of Ukraine, Institute of molecular biology and genetics ; editor-in-chief Anna V. El"skaya. – Київ, 2017. – Vol. 33, N 4. – Р. 291-301. – ISSN 0233-7657
49417
   Hitec Finland 93 : The outlook for Finnish technology. – Helsinki : Finnish foreign trade assotiation, 1992. – 112 p. : ill. – ISSN 1235-113X
49418
  Hillgruber Andreas Hitler, Regele Carol si Maresalul Antonescu: relatiile germano-romane (1938-1944) / Hillgruber Andreas; Neagoe S. – Bucuresti, 1994. – 432с.
49419
  Bullock Alan Hitler. / Bullock Alan. – Compl. revis. ed. – London, 1965. – 848с.
49420
  Bullock Alan Hitler. / Bullock Alan. – Warszawa
1. – 1970. – 299с.
49421
  Bullock Alan Hitler. / Bullock Alan. – Warszawa
2. – 1970. – 364с.
49422
  Bullock Alan Hitler. / Bullock Alan. – Warszawa
3. – 1970. – 320с.
49423
  Hanfstaengl Ernst ("Putzi") Hitler: the missing years. / Hanfstaengl Ernst ("Putzi"). – London, 1957. – 299с.
49424
   Hitleriniai zudikai kretingoje. – Vilnius, 1960. – 160с.
49425
  Mader Julius Hitlerovi generalove vypovidaji. Dokumentarni zprava o budovani, strukture a operacich uradu tajne sluzby vrchniho velitelstvi wehrmachtu s chronologickym prehledemakci od roku 1933 do roku 1944 / Mader Julius. – Praha, 1975. – 320с.
49426
  Eisenbach Artur Hitlerowska politiyka zaglady zydow / Eisenbach Artur. – Warszawa, 1961. – 704с.
49427
  Mader Julius Hitlers Spionagegenerale sagen aus. Ein Dokumentarbericht uber Aufbat Struktur und Operationen des OKW - Geheimdienstamtes Ausland / Mader Julius. – Berlin, 1976. – 475с.
49428
  Mader J. Hitlers Spionagegenerale sagen aus. Ein Dokumentarbericht uber Aufbau, Struktur und Operationen des OKW-Geheimdienstamtes Ausland / J. Mader. – Berlin, 1973. – 478с.
49429
  Mader Julius Hitlers Spionagegenerale sagen aus. Ein Dokumentarbericht uber Aufbau, Struktur und Operationen des OKW-Geheimdienstamtes Ausland. Abwehr mit einer Chronologie seiner Einsatze von 1933 bis 1944 / Mader Julius. – Berlin, 1971. – 475с.
49430
   Hitotsubashi journal of arts and sciences. – Tokyo : Hitotsubashi university. – ISSN 00732788
Vol. 39, N 1. – 1998


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
49431
   Hitotsubashi journal of arts and sciences. – Tokyo : Hitotsubashi university. – ISSN 00732788
Vol.40, N 1. – 1999


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
49432
   Hitotsubashi journal of arts and sciences. – Tokyo : Hitotsubashi university. – ISSN 0073-2788
Vol.41, N 1. – 2000


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
49433
   Hitotsubashi journal of arts and sciences. – Tokyo : Hitotsubashi university. – ISSN 0073-2788
Vol.42, N 1. – 2001


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
49434
   Hitotsubashi journal of arts and sciences. – Tokyo : Hitotsubashi university. – ISSN 0073-2788
Vol.43, N 1. – 2002
49435
   Hitotsubashi journal of arts and sciences. – Tokyo : Hitotsubashi university. – ISSN 0073-2788
Vol.44, N 1. – 2003


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
49436
   Hitotsubashi journal of arts and sciences. – Tokyo : Hitotsubashi university. – ISSN 0073-2788
Vol. 46, N 1. – 2005
49437
   Hitotsubashi journal of arts and sciences. – Tokyo : Hitotsubashi university. – ISSN 0073-2788
Vol. 47, N 1. – 2006
49438
   Hitotsubashi journal of arts and sciences. – Tokyo : Hitotsubashi university. – ISSN 0073-2788
Vol. 48, N 1. – 2007
49439
   Hitotsubashi journal of arts and sciences / Hitotsubashi university. – Tokyo : Hitotsubashi university. – ISSN 0073-2788
Vol. 49, N 1. – 2008
49440
   Hitotsubashi journal of arts and sciences / Hitotsubashi university. – Tokyo : Hitotsubashi university. – ISSN 0073-2788
Vol. 50, N 1. – 2009
49441
   Hitotsubashi journal of arts and sciences / Hitotsubashi university. – Tokyo : Hitotsubashi university. – ISSN 0073-2788
Vol. 52, N 1. – 2011
49442
   Hitotsubashi journal of arts and sciences / Hitotsubashi university. – Tokyo : Hitotsubashi university. – ISSN 0073-2788
Vol. 53, N 1. – 2012
49443
   Hitotsubashi journal of arts and sciences / Hitotsubashi university. – Tokyo : Hitotsubashi university. – ISSN 0073-2788
Vol. 54, N 1. – 2013
49444
   Hitotsubashi journal of arts and sciences / Hitotsubashi university. – Tokyo : Hitotsubashi university. – ISSN 0073-2788
Vol. 55, N 1. – 2014
49445
   Hitotsubashi journal of arts and sciences / Hitotsubashi university. – Tokyo : Hitotsubashi university. – ISSN 0073-2788
Vol. 56, N 1. – 2015
49446
  Krarup Ove Chr. Hjsangen. Sproglig Kommentar of Ove Chr. Krarup. / Ove Chr. Krarup. – Kobenhavn, 1956. – 56с.
49447
  Pavlo L`udovit Hl`adanie stratenej slobody / Pavlo L`udovit. – Martin : Matica Slowenska, 1999. – 143s. – ISBN 80-7090-548-4
49448
  Dragulova-Faktorova Hladam sa v sebe / D. Dragulova-Faktorova. – Martin : Matica slovenska, 1997. – 88, [2] p. – ISBN 80-7090-438-0
49449
  Skolaudy Vlastimil Hlas Doby / Skolaudy Vlastimil. – Brno, 1950. – 96с.
49450
  Kubka Frantisek Hlasy od vychodu. Setkani s mymi ryskymi a sovetskymi soucasniku. / Kubka Frantisek. – Praha, 1960. – 220с.
49451
  Bardem Antonio Juan Hlavni trida / Bardem Antonio Juan. – Praha, 1963. – 218с.
49452
  Mojik Ivan Hlboko v srdci / Mojik Ivan, 1955. – 51с.
49453
  Solc Oto Hljeb nasusni / Solc Oto. – Zagreb, 1957. – 83с.
49454
  Ponec Jozef Hmyz okolo nas / Ponec Jozef. – Bratislava : Priroda, 1976. – 237S.
49455
  Kubka Frantisek Hnizdo v bouri. / Kubka Frantisek. – Praha, 1954. – 372с.
49456
  Klarov Jurij Hnozivy trojuhelnik. / Klarov Jurij. – Praha, 1983. – 244с.
49457
  Stamberger Walter Hnuti ctvrteho kvetna. Pocatky nove demokraticke revoluce v Cine / Stamberger Walter. – Praha, 1959. – 128с.
49458
  Tokarczyk Roman Hobbes : Zarys zywota i mysli / Tokarczyk Roman. – Lublin : Wyd-wo UMCS, 1998. – 156s. – ISBN 83-227-1126-3
49459
  Bratny Roman Hobby wielkie jak los. / Bratny Roman. – Warszawa, 1976. – 163с.
49460
  Baranowski Krzysztof Hobo / Baranowski Krzysztof. – Warszawa, 1974. – 173с.
49461
  Schweickert W.K. Hoch Zeit mit Hindernissen / W.K. Schweickert. – Berl., 1965. – 244с.
49462
   Hoch zu Ross ins Schloss: 15 Jahre Poetenbewegung der FDJ. – Berlin, 1986. – 379с.
49463
  Korndorf B.A. Hochdrucktechnik in der Chemie / B.A. Korndorf. – Berl., 1956. – 412с.
49464
  Sube Ralf Hochenergiephysik: Englisch - Deutsch - Franzosisch - Russisch / Sube Ralf. – Berlin : VEB Verlag Technik, 1987. – 163 S.
49465
  Kramer E. Hochfrequenz- und Videomesstechnik / E. Kramer, H. Dobesch. – Berlin : VEB Verlag Technik, 1963. – 123 s.
49466
  Harkenthal Gerhard Hochgericht in Toulouse. / Harkenthal Gerhard. – Halle, 1955. – 300с.
49467
  Harkenthal Gerhard Hochgericht in Toulouse. / Harkenthal Gerhard. – Berlin, 1984. – 254с.
49468
  Braune Fritz Hochgeschwindigkeitsflug. / Braune Fritz. – Berl., 1961. – 84с.
49469
  Schmiedel Heinz und Schiefer Hartmut Hochpolymere und ihre Prufung : M. Mit 107 Bild. und 27 Tab. / Schmiedel Heinz und Schiefer Hartmut. – Leipzig : Fachbuchverl, 1972. – 295s. : il.
49470
   Hochschul-Fuhrer. – Rostock, 1962. – 88 S.
49471
   Hochschulfuhrer der Deutschen Demokratischen Republik. – Berl., 1961. – 344с.
49472
   Hochschulfuhrer der Universitat Rostock. – Rostock, 1965. – 124с.
49473
   Hochschulrektorenkonferenz : Arbeitsbericht 1992. – Bonn, 1993. – 301S.
49474
  Reck Theo Hochstfrequenztechnik und Amateurfunk / Reck Theo. – Berl., 1961. – 88с.
49475
  Laporte Hansgeorg Hochvakuum. Seine Erzeugung, Messung und Anwendung im Laboratorium / Laporte Hansgeorg. – 2. erw. Auflage. – Halle, 1957. – 175с.
49476
  Bauer Ludwig Hochvasserabflub und Landschaftshaushalt. Geographisch- landschafts-kundliche Probleme des Hochwasserabflusses, dargestellt am Beispiel des Julihochwassers 1954 der Weiben Elster / Bauer Ludwig. – Gotha, 1956. – 77с.
49477
  Claudius Eduard Hochzeit in den Alawitenbergen Erzahlungen aus drei Jahrzehnten. / Claudius Eduard. – Halle, 1975. – 527с.
49478
  Morgner Irmtraud Hochzeit in Konstantinopel / Morgner Irmtraud. – Berlin-Weimar, 1973. – 185с.
49479
  Bruyn Gunter de Hochzeit in Weltzow. / Bruyn Gunter de. – Halle, 1960. – 72с.
49480
  Schneider Hans Hochzeit mit dem Tod / Schneider Hans. – Berlin, 1976. – 288с.
49481
  Reinowski Werner Hochzeit uber Jahr und Tag / Reinowski Werner. – Halle, 1964. – 372с.
49482
  Lehmann Jurgen Hochzeitsbilder / Lehmann Jurgen. – Halle-Leipzig, 1983. – 167с.
49483
  Konigsdorf Helga Hochzeitstag in Pizunda / Konigsdorf Helga. – Berlin-Weimar, 1986. – 167с.
49484
  Kolloch Klaus Hochzinspolitik / Kolloch Klaus. – Berlin, 1984. – 59с.
49485
  Rachlik Frantisek Hodina predjitrni / Rachlik Frantisek. – Praha, 1960. – 472с.
49486
  Klima Ivan Hodina ticha / Klima Ivan. – Praha, 1963. – 229 s.
49487
  Lisiecki H. Hodowanie rybok / H. Lisiecki. – Warszawa, 1972. – 80с. – (Moj Konik)
49488
   Hodowla drobiu i technologia jego chowu. – Warszawa : Wyd-wo SGGW, 2000. – 205s. – ISBN 83-7244-161-8
49489
  Koronoda J. Hodowla i nasiennictwo roslin warzywnych i kwiatowych / J. Koronoda. – Wyd. 2. – Warszawa : Pastwowe Wyd-wo Rolnicze i Lesne, 1960. – 306s.
49490
   Hodowla i uzytkowanie bydla. – Warszawa : Wyd-wo SGGW, 2002. – 270s. – ISBN 83-77244-277-0
49491
  Jassem Marek Hodowla roslin : Podrecznik dla studentow rolnictwa / Jassem Marek. – Bydgoszcz : Wyd-wo uczelniane Akademii techn.-roln., 1999. – 128s. – ISBN 83-87274-76-3
49492
  Niedbal L. Hodowla, wychowanie i tresura Wyzla Dowodnego / L. Niedbal. – Poznan : Wojciecha, 1927. – 215 s.
49493
  Hoffa James Riddle Hoffa: the real story as told to Oscar Fraley / Hoffa James Riddle. – New York, 1975. – 242с.
49494
  Mockel Klaus Hoffnung fur Dan / Mockel Klaus. – Berlin, 1983. – 211с.
49495
  Geerdts Hans Jurgen Hoffnung hinterm Horizont. / Geerdts Hans Jurgen. – Weimar, 1956. – 300с.
49496
  Herold Gottfried Hoffnung kocht in den Retorten / Herold Gottfried. – Berl., 1955. – 136с.
49497
  Bilostocki Jan Hogarth / Bilostocki Jan. – Warszawa, 1959. – 48с.
49498
  Kreindler A. Hogyan mukodik az emberi agy / A. Kreindler. – Bukarest, 1950. – 39s.
49499
  Schatilow I.S. Hohe Futterpflanzenertrage in der Fruchtfolge / I.S. Schatilow. – Berlin : Verlag Kultur und Fortschritt, 1954. – 58S. – (Reihe Landwirtschaft ; 7)
49500
   Hohe Leistungen aller Kombinate auf dem Weg zum 12. Parteitag: Seminar des Zentralkomitees der SED mit den Generaldirektoren der Kombinate und den Parteiorganisatoren des ZK vom 8. bis 10. Marz 1989. – Berlin, 1989. – 81с.
49501
  Junker F. Hohere Analysis / F. Junker. – Berlin ; Leipzig : Walter and Gruyter. – (Goschen ; 88)
T. 2 : Integralrechnung. – 1923. – 132 S.
49502
  Junker F. Hohere Analysis / F. Junker. – Berlin ; Leipzig : Walter and Gruyter. – (Goschen ; 87)
1 : Differentialrechnung. – 1925. – 205 S.
49503
  Thompson S.P. Hohere Mathematik - und doch verstandlich. Eine leichtfassliche Einfuhrung in die Differential - und Integralrechnung fur Chemiker, Biologen und Volkswirtschaftler : Aus d. Engl. ubertr.v. K. Clusius. Mit einem Vorwort v. A. Euckken 10, unverand. Aufl. / S.P. Thompson. – Leipzig : Geest & Portig, 1956. – 6, 238 S.
49504
  Ruhs Fritz Hohere Mathematik / Ruhs Fritz, Schonerstedt Johannes. – 12 Lehrbrief. – Freiberg, 1960. – 114с.
49505
  Ruhs F. Hohere Mathematik / F. Ruhs, A. Neumann; Fernstudium. – Freiberg : Bergakademie, 1961. – 88 S.
49506
  Joos G. Hohere Mathematik fur den Praktiker / G. Joos, Th. Kaluza. – 6. verb. Aufl. – Leipzig : J. Ambr. Barth, 1956. – 12, 400 S. : 97 Abb.
49507
  Rothe R. Hohere Mathematik fur Mathematiker, Physiker, Ingenieure / R. Rothe. – 16. Aufl. – Leipzig : Teubner. – (Teubners Mathematische Leitfaden ; Band 21)
T. 1 : Differentialrechnung und Grundformeln der Integralrechnung nebst Anwendungen. – 1957. – 212 S.,161 Abb.
49508
  Rothe R. Hohere Mathematik fur Mathematiker, Physiker, Ingenieure / R. Rothe. – 14. Aufl. – Leipzig : Teubner. – (Teubners Mathematische Leitfaden ; Band 22)
Teil 2 : Integralrechung.-unendliche Reihen Vektorrechnung nebst Anwendungen. – 1958. – 210 S. : 98 Abb.
49509
  Rothe R. Hohere Mathematik fur Mathematiker, Physiker, Ingenieure / R. Rothe. – 8 Aufl. – Leipzig : Teubner. – (Teubners Mathematische Leitfaden ; Band 35/36/)
Hf. 3/4 : Ubungsaufgaben mit Losungen zu Teil 2. – 1958. – 108 S.
49510
  Rothe R. Hohere Mathematik fur Mathematiker, Physiker, Ingenieure / R. Rothe. – 9 Aufl. – Leipzig : Teubner. – (Teubners Mathematische Leitfaden ; Band 37/38/)
Hf. 5/6 : Ubungsaufgaben mit Losungen zu Teil 3. – 1959. – 108 S.,59 Abb.
49511
  Rothe R. Hohere Mathematik fur Mathematiker, Physiker, Ingenieure / R. Rothe. – 12. Aufl. – Lpz.
3. – 1962. – 236с.
49512
  Wygodski M.J. Hohere Mathematik griffbereit / M.J. Wygodski; in deut. Sprache hrsg. von F. Cap; Hrsg. von W. Hahn. – 3 Aufl. – Berlin : Akademie-Verl., 1976. – 832 S.
49513
  Ruhs F. Hohere Mathematik. Differentialgleichungen / F. Ruhs. – 2. Lehrbrief. – Freiberg : Bergakademie Fernstudium, 1967. – 137 S.
49514
  Schmid W. Hohere Mathematik. Fur Bergbau, Huttenwesen und Verwandte Gebiete : 8.Lehrbrief. Freiberg, Bergakademie, Fernstudium / W. Schmid, J. Schonerstedt. – [S. l. : s. n.], 1956. – 80 S.
49515
  Schmid W. Hohere Mathematik. Fur Bergbau, Huttenwesen und Verwandte Gebiete : 1.Lehrbrief. Freiberg, Bergakademie, Fernstudium / W. Schmid, R. Worlitzsch. – [S. l. : s. n.], 1957. – 64 S. : Abb.
49516
  Schmid W. Hohere Mathematik. Fur Bergbau, Huttenwesen und Verwandte Gebiete : 4.Lehrbrief. Freiberg, Bergakademie, Fernstudium / W. Schmid, J. Schonerstedt. – [S. l. : s. n.], 1959. – 64 S. : . + 1 Tabl.
49517
  Schmid W. Hohere Mathematik. Fur Bergbau, Huttenwesen und Verwandte Gebiete : 6.Lehrbrief. Freiberg, Bergakademie, Fernstudium / W. Schmid, J. Schonerstedt. – [S. l. : s. n.], 1959. – 60 S. : 26 Abb.
49518
  Schmid W. Hohere Mathematik. Fur Bergbau, Huttenwesen und Verwandte Gebiete : 11 Lehrbrief. Freiberg, Bergakademie, Fernstudium / W. Schmid, J. Schonerstedt. – [S. l. : s. n.], 1959. – 110 S. : 17 Abb.
49519
   Hokkaido University. – Sapporo, 1988. – 360с.
49520
   Hokkaido University Medical Library Series. – Sapporo : Hokkaido Univ. School of Medicine. – ISSN 0385-6089
Vol. 21 : Major histocompatibility complex of the rat, Rattus norvegicus / M. Aizawa, T. Natori. – 1988
49521
   Hokkaido University Medical Library Series. – Sapporo : Hokkaido Univ. School of Medicine. – ISSN 0385-6089
Vol. 44 : Advances in vasсular surgery / K. Yasuda, S. Sasaki. – 2003
49522
   Hokkaido University Medical Library Series. – Sapporo : Hokkaido Univ. School of Medicine. – ISSN 0385-6089
Vol. 45 : Dialogue between the enzymes and substrate within the same membrane / T. Ishibashi. – 2003
49523
   Hokkaido University Medical Library Series. – Sapporo : Hokkaido Univ. School of Medicine. – ISSN 0385-6089
Vol. 46 : Integrated cardiology from benсhtop to cliniс / A. Kitabatake. – 2004
49524
   Hokkaido University Medical Library Series. – Sapporo : Hokkaido Univ. School of Medicine. – ISSN 0385-6089
Vol. 47 : Molecular pathology of human retroviruses, HTLV-I and endogenous retroviruses / T. Yoshiki. – 2004
49525
   Hokkaido University Medical Library Series. – Sapporo : Hokkaido Univ. School of Medicine. – ISSN 0385-6089
Vol. 48 : Progress in cancer pathobiology and transplantation immunobiology / T. Yoshiki. – 2004
49526
   Hokkaido University Medical Library Series. – Sapporo : Hokkaido Univ. School of Medicine. – ISSN 0385-6089
Vol. 49 : Making history of plastic and reconstructive surgery / T. Sugihara, Y. Yamamoto. – 2005
49527
   Hokkaido University. Catalogue 1968-1969. – Sapporo. – 292с.
49528
   Hokkaido University. Catalogue 1975-1976. – Sapporo, 1976. – 330с.
49529
   Hokkaido university. Catalogue. 1971-1972. – Sapporo, 1971. – 297с.
49530
   Hokkaido University: Catalogue, 1985-1986. – Sapporo, 1986. – 568с.
49531
   Hokkaido. Guidebook. By Akira Watanabe. The excursion co-leaders Misao Watanabe, Takamasa Nakano, Toru Ishimitsu. – Tokyo, 1957. – 148с.
49532
   Hokusai. Der vom Malen Besessene. – Prag, 1956. – 115с.
49533
  Szabo Ervin Hol za igazsag!? / Szabo Ervin. – Budapest, 1977. – 557с.
49534
  Dybowski Janusz Teodor Hold pruski / Dybowski Janusz Teodor. – Warszawa, 1964. – 528с.
49535
  Beissner Friedrich Holderlin / Beissner Friedrich. – Weimar, 1961. – 288 S.
49536
  Ritszosz Jannisz Holdfenyszonata. Versek / Ritszosz Jannisz. – Budapest, 1964. – 180с.
49537
  Barry Philip Holiday / Barry Philip. – London, 1956. – 112с.
49538
  Bednar Alfonz Holiday a minuty / Bednar Alfonz. – Bratislava, 1956. – 416с.
49539
  Wander F. Holland auf den ersten Blick. Impressionen von einer Autoreise / F. Wander. – Leipzig : Borckhuas, 1975. – 184 S. : Il.
49540
  Klingenburg Karl Heinz Hollandische Malerei des 17 Jh. / Klingenburg Karl Heinz. – Lpz., 1960. – 36с.
49541
  Kuznezow Juri Hollandische Malerei in den Museen der Sowjetunioin. / Kuznezow Juri, Linnik Irene. – Leningrad, 1989. – 523с.
49542
  Plietzsch Eduard Hollandische und flamische Maler des XVII Jahrh / Plietzsch Eduard. – Lpz., 1960. – 224с.
49543
  Furnberg Louis Holle, Hass und Liebe / Furnberg Louis. – Berl., 1951. – 80с.
49544
  Alichi Ali Hollowing out // Finance and development : a quarterly publication of the International Monetary Fund. – Washington, 2016. – Vol. 53, Nr 4 : Globalization. Insiders, outsiders. – P. 40-42. – ISSN 0015-1947


  The U.S. middle class is shrinking as households climb into higher, or slip into lower, income brackets.
49545
  Щербакова В. Hollywood - фабрика звезд: ее "короли", герои и поклонники... // Исторический журнал : Научно-популярный журнал. – Москва, 2005. – № 8. – С. 48-81. – ISSN 1812-867Х
49546
  Green Gerald Holocaust / Green Gerald. – New York : A Bantam books, 1978. – [5],347p. – (An NBC-TV big event). – ISBN 0-553-11877-3
49547
  Green Gerald Holocaust / Green Gerald. – Garden City, 1978. – 347с.
49548
  Stasiak Jadwiga Holocen polski polnocno-wschodniej / Stasiak Jadwiga. – Warszawa, 1971. – 110с.
49549
  Manastyrsky Peter Holodomor - Ukrainian Famine of 1932 - 1933 // Український голос. – Вінніпег, 2017. – 13 листопада (ч. 21/22). – P. 9
49550
  Kulczycki S. Holodomor : wielki glod na Ukrainie w latach 1932-1933 jako ludobojstwo - problem swiadomosci / Stanislaw Kulczycki. – Wroclaw : Kolegium Europy Wschodniej im. J. Nowaka-Jezioranskiego, 2008. – 381, [2] s. : il. – (Historia). – ISBN 978-83-61617-20-4
49551
   Holodomor studies. – Idyllwild : Charles Schlacks. – ISSN 1947-993X
Vol. 1, N 2. – 2009
49552
   Holographic recording media based on electrons donor oligomers / N.A. Davidenko, I.I. Davidenko, N.G. Chuprina, Yu.P. Getmanchuk, L.I. Kostenko, E.V. Mokrinskaya, V.A. Pavlov, S.I. Studzinsky // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 1. – P. 97
49553
  Ostrovsky Yu.I. Holography and its application = Ю.И. Островский Голография и ее применение : tr. from Rus. / Yu.I. Ostrovsky. – Moscow : Mir Publishers, 1977. – 268 р.
49554
   Holoraphic recording media based on new cooligomers / E. Mokrinskaya, V. Kravchenko, S. Studzinsky, N. Chuprina, V. Pavlov, L. Tonkopiyeva, I. Davidenko, N. Davidenko // Kyiv-Toulouse : IXth intern. chemistry conf. "Kyiv-Toulouse" dedicated 100th anniversary of Fedir Babichev (Kyiv, 4-9 June 2017) : materials of reports a. performances / T. Shevchenko Nat. univ. of Kyiv, [Dep. of Chemistry] ; [honorary members: prof. L. Gouberskyi et al. ; org. comm.: Z. Voitenko (chairman) et al. ; local org. comm.: L. Kunitskaya et al.]. – Kyiv : [s. n.], 2017. – Р. 286
49555
   Holt geometry. – New York : Holt, Rinehart and Winston, Publishers, 1978. – X,562p. : il. – ISBN 0-03-018921-7
49556
  Gogol N.V. Holt lelkek / N.V. Gogol. – Budapest, 1971. – 420 l.
49557
   Holt pre-algebra : Teacher""s guide / Nichols Eugene, Edwards Mervin, Hoffman Sylvia, Mamary Albert. – New York : Holt, Rinehart and Winston, Publishers, 1980. – 257 розд.паг. – ISBN .0-03-018936-0
49558
  Holtz Karl Holtzauktion bei Karl Holtz / Holtz Karl. – Berl., 1964. – 120с.
49559
  Baum Jiri Holub a Masukulumbove / Baum Jiri. – Praha, 1955. – 129с.
49560
  Svrcek Mirko Holubinky / M.Svrcek, J.Erhart, M.Erhartova; Ceskoslov. akad. ved.; Ved. red. Z.Pouzar. – Praha : Ceskoslov. akademie ved, 1984. – 52s.,12 l.il. – (Zivou prirodou)
49561
  Greguss Pal Holzanatomie der Europaischen Laubholzer und Straucher / Greguss Pal. – Budapest, 1959. – 330с.
49562
  Schmidt Hans Holzinsekten / Schmidt Hans. – 2. neubearb. Aufl. – Wittenberg Lutherstadt : A. Ziemsen Verlag, 1954. – 36с. – (Die Neue Brehm - Bucherei ; Heft 36)
49563
  Meier Ruth Holzschnitte / Meier Ruth. – Dresden, 1963. – 16с.
49564
  Аlbrесht Durеr [Альбрехт Дюрер] Holzschnitte aus der Sammlung der Ermitage, Leningrad = Ксилографии из собрания Эрмитажа / Альбрехт Дюрер, автор вст. ст. Ч.А.Мезенцева / Аlbrесht Durеr [Альбрехт Дюрер]; [Charmian Aleksandrovna Mezentseva]. – Leningrad : Aurora-Kunstverlag, 1987. – 16 с, 42 л. ил : 1 portfolio (15 p., 42 loose leaves of plates) : ill., facsims. [факсимильные репродукции, 42 л.]


  Ксилографии из собрания Эрмитажа. Л. Аврора. 42л.илл.+16с. Твердый переплет, Огромный энцикл.формат,футляр 56 cm. Факсимильные репродукции наклеены на листы бумаги. Вес издания 4,4 кг. Издание на немецком языке.
49565
   Holzschnitte aus Kamigata Hirosada. – Prague, 1959. – 106с.
49566
  Scarligina A.D. Home-reading aid. For the 3d and 4th years / A.D. Scarligina, N.A. Shekhtman. – Moscow, 1971. – 167с.
49567
  Steinbock Anthony Home and beyond : Generative phenomenology after Husserl / Steinbock Anthony. – Evanston : Northwestern univ. press, 1995. – 18,336p. – (Northwestern universuty studies in phenomenology & existential philosophy). – ISBN 0-8101-1320-3
49568
   Home and exile : Selected Papers from the 4th International Tartu Conference on Canadian studies. – Tartu : Tartu University Press, 2007. – 253с. – (Cultural studies series ; 7). – ISSN 1406-9199
49569
   Home movies made easy. – New York, 1974. – 148с.
49570
  Nissley C. Home vegetable gardening / C. Nissley. – New Brunswick : Rutgers univ. press, 1943. – X, 246 p.
49571
   Homenaje a Jose Luis de la Puente. – La Habana, 1966. – 26с.
49572
  Caraman Petru Homeomorfisme cvasiconforme n-dimensionale / Caraman Petru. – Bucuresti : Ed.Acad. RSR, 1968. – 516 p.
49573
  Paulov Stefan Homeostaza a adaptacia bielkovin krvneho sera / Paulov Stefan. – Bratislava : Univerzita Komenskeho, 1975. – 148S.
49574
  Maksymenko S. Homeotopy groups of one-dimensional foliations on surfaces / S. Maksymenko, E. Polulyakh, Y. Soroka // Proceedings of the International geometry center / Ed. Kirillov V. – Odessa, 2017. – Vol. 10, n. 1. – Р. 22-46. – ISSN 2072-9812
49575
  Horsley R G.H. Homer in Pisidia. Degrees of literateness in a backwoods province of the Roman Empire : an inaugural public lecture delivered at the Armidale Town Hall, New South Wales, on 29 April 1999 / G.H.R. Horsley ; University of New England. – Armidale : UNE, 1999. – 35 p. : ill. – (The 1999 lecture series). – ISBN 1 86389 582 5
49576
  Homerus Homeri Iliadis : Interpretatio latina. – Londini (London) : Jacobi & Richardi Tonson & Johannis Watts
Vol. 1. – 1747. – 176, 252-511, 8 [452] p., разд. пагинация. – Текст лат. та грецькою мовами. - Конволют. Переплетено з : [OMHROY Ilias] : Adjicitur in Calcem : Interpretatio latina. Vol. 2. - Londini: J. & R. Tonson & J. Watts, 1747. – Bibliogr.: Index in Iliadem Homeri 8 p. Після тексту


  Vol.2 р.252 - 511. Авт., назва та текст грецькою мовою. Код - ІС, фіз. стан збереж. - задовільний. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. На титул. арк. - вид. марка; заставки, кінцівки. Пал. XVIII cт. - картон, шкіра, ...
49577
  Homer Homeri opera / Homer; Recognovit breviqve adnotatione critica instruxit D.B. Monro, T.W. Allen. – Ed. 3d. – Oxford : Oxford univ. press. – (Oxford classical texts ; Scriptorum Classicorum Bibliotheca Oxoniensis). – ISBN 0-19-814528-4
Т. 1 : Iliadis libros 1-12 continens. – 1988. – 266 p. – Текст творів грецькою мовою
49578
  Homer Homeri opera / Homer; Recognoverunt brevique adnotatione critica instruxerunt D.B. Monro, T.W. Allen. – 3d ed. – Oxford : Oxford univ. press. – (Oxford classical texts ; Scriptorum Classicorum Bibliotheca Oxoniensis). – ISBN 0-19-81-4529-2
T. 2 : Iliadis libros 13-24 continens. – 1988. – 310 p. – Текст творів грецькою мовою
49579
  Homer Homeri opera / Homer; Recognovit brevique adnotatione critica instruxit T.W.Allen. – 2d ed. – Oxford : Oxford univ. press. – (Oxford classical texts ; Scriptorum Classicorum Bibliotheca Oxoniensis). – ISBN 0-19-81453-4
T. 3 : Odysseae libros 1-12 continens. – 1988. – 228 p. – Текст творів грецькою мовою
49580
  Homer Homeri opera / Homer; Recognovit brevique adnotatione critica instгuxit T.W.Allen. – 2d ed. – Oxford : Oxford univ. press. – (Oxford classical texts ; Scriptorum Classicorum Bibliotheca Oxoniensis). – ISBN 0-19-814532-2
T. 4 : Odysseae libros 13-24 continens. – 1988. – 224 p. – Текст творів грецькою мовою
49581
  Homer Homeri opera / Homer; Recognovit brevique adnotatione critica instruxit T.W. Allen. – Oxford : Oxford univ. press. – (Oxford classical texts ; Scriptorum Classicorum Bibliotheca Oxoniensis). – ISBN 0-19-814534-9
T. 5 : Hymnos. Cyclum fragmenta. Margiten, Batrachomyomachiam. Vitas continens. – 1988. – 289 p. – Текст творів грецькою мовою
49582
  Homerus Homeri poemata duo. Ilias et Odyssea, sive Ulyssea : Alia item carmina ejusdem: de quibus vide pag. sequenti proximam... Adjecti sunt etiam Homerici centones qui Graece Omerokentra: item, proverbialium Homeri versuum libellus / Cum interpret. Lat. ad verb., post alias omnes ed. repurgata plurimis err., (& quidem crass. alicubi) partim ab Henr. Stephano... – Editio postrema diligenter recognita per I.T.P. Additae sunt bre. – Amstelredami (Amsterdam) : Sumpt. Henrici Laurentii, 1648. – [14], 895, [14] p. – Additae sunt breves Notae Marginalis. - На корінці: Homeri Ilias. - Текст парал. грецькою та латинською мовами


  На тит. арк. овальна печатка синього кольору з текстом: Библиотека Киевской Духовной семинарии та надпис чорним чорнилом: Ex libris Isaaci Treughorn. 1676. Franequer. На задньому форзаці надпис чорними чорнилами стосовно змісту книги російською ...
49583
  Bouzek Jan Homerisches Griechenland / Bouzek Jan. – Praha, 1969. – 230с.
49584
   Homeward Journey and other stories. – Peking, 1957. – 234с.
49585
  Livesey M. Homework / M. Livesey. – New York : Penguin books, 1991. – 339 p. – ISBN 0-14-012662-7
49586
  Mecir Jan Homicidal behaviour among persons under age of nineteen / Mecir Jan. – Praha, 1975. – 100с.
49587
   Hominem quero : Studia z etyki, estetyki, historii nauki i filozofii, historii mysli spolecznej. – Lublin : Wyd-wo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 1999. – 766s. – ISBN 83-227-1440-8
49588
  Ziolkowski Jan Homines novi / Ziolkowski Jan. – Warszawa : Czytelnik
T.1. – 1955. – 579 s.
49589
  Ziolkowski Jan Homines novi / Ziolkowski Jan. – Warszawa : Czytelnik
T.2. – 1955. – 529 s.
49590
  Ziolkowski Jan Homines novi / Ziolkowski Jan. – Warszawa : Czytelnik
T.3. – 1955. – 645 s.
49591
   Homines, ars et scientia : Praca zbior. dedyk. Akad. Muzycz. im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu z okaz. Jej 80cia (1920-2000). – Poznan : Ars nova, 2000. – 186s. – ISBN 83-88392-06-9
49592
  Lebeau Paul M. Hommage a Jean Perrin / Paul M. Lebeau, Girard Pierre. – Paris : Hrmann & Com., 1950. – 25p.
49593
   Hommage de la faculte des sciences appliquees a l"association des ingenieurs sortis de l"ecole de Liege a l"occasion de son Centenaire. – Liege, 1947. – 44с.
49594
  Tsouzmer A. Homme anatomie, physiologie, et hygiene : Человек. Анатомия, физиология и гигиена / A. Tsouzmer, O. Petrichina; Цузмер А.М., Петришина О.Л. – Moscou : MIR, 1985. – 269,(19)S.
49595
  Dewandre Paul Hommes et femmes : Vers un nouvel equilibre / Dewandre Paul. – Paris : Les presses du management, 2000. – 216p. – ISBN 2-87845-448-0
49596
  Pippidi Andrei Hommes et idees du Sud-Est europeen a l"aube de l"age moderne / Pippidi Andrei. – Bucuresti, 1980. – 372с.
49597
   Homo : популярный журнал для всех. – Киев
№ 1. – 1999
49598
   Homo : популярный журнал для всех. – Киев
№ 0. – 2000
49599
  Пилецкий С.Г. Homo & Serpentis: парадоксальный тандем биофильного существования // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 6. – С. 78-83. – ISSN 2073-9702


  Статья посвящена необычной проблеме - изучению феномена змеи. Феномен змеи странным и причудливым образом соединяет в себе культуру и биологию, естественные науки и гуманитарное знание. Рассматривается версия наследственной природы особого отношения к ...
49600
  Дюмон Луи Homo aequalis. Генезис и расцвет экономической идеологии = Homo aegualis / Дюмон Луи; Пер. с фр.;Под ред.В.И.Даниленко. – Москва : NOTA BENE, 2000. – 240с. – ISBN 5-8188-0018-0
49601
  Грекова В.С. Homo creator: грані творчості // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 11 (115), листопад. – С. 53-57. – ISSN 2077-1800
49602
  Перепелица О.Н. Homo Diaeticus / О.Н. Перепелица, О.В. Храброва // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 2 (40). – С.13-18
49603
  Самойлов О.Ф. Homo dictaticus: феномен диктатури у XX столітті : монографія / Самойлов О.Ф. – Київ : КиМУ, 2017. – 159, [1] с., [4] арк. іл. : іл. – Бібліогр. в кінці частин
49604
  Кожушний О. Homo divisus - Homo divinus: Гоголь або літературний шлях митця від етнографічно-містичної естетики до релігійної істини // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 25. – С. 98-102
49605
  Огнев"юк В.О. Homo educatus // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 126-134. – (Філософія. Політологія ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються філософські течії консерватизму, лібералізму, екзистенціалізму, а також аксіологічний плюралізм сучасної української освіти. Автор вважає, що ціннісну основу сучасної цивілізації визначатиме Homo educatus - людина освічена.
49606
  Пахльовська О. Homo europaeus // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 43 (311). – С. 28-31. – ISSN 1996-1561


  Україна перебуває в центрі цивілізаційного поєдинку між Сходом та Заходом, будучи як його детонатором, так і об"єктом. Від її вибору залежить майбутнє цілої Європи.
49607
  Ожеван М.А. Homo ex machina : філос., культурол. та політ. передумови формування конвергентного сусп-ва : монографія / Микола Ожеван, Дмитро Дубов ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : НІСД, 2017. – 271, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 252–271. – ISBN 978-966-554-294-3
49608
  Frisch Max Homo faber / Frisch Max. – Berlin, 1974. – 252с.
49609
  Dumont Louis Homo hierarchicus : Le systeme des castes et ses implications / Dumont Louis. – Paris : Gallimard, 1995. – 40,449p. – (Collection Tel ; 39). – ISBN 2-07-028649-5
49610
  Зверев А. Homo historicus: "Профессор Брэдбери" // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2002. – № 12. – С.154-160. – ISSN 1130-6545


  Малькольм Брэдбери (1939-2000) - английский писатель-романист, эссеист, критик, литературовед и теледраматург
49611
  Степовичка Л. Homo Koktebelis // Київ : журнал письменників України / Київська міська рада ; Нац. спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ". – Київ, 2014. – № 11/12. – C. 112-141. – ISSN 0208-0710


  Про Анатолія Андрійовича Дімарова
49612
  Степовичка Л. Homo Koktebelis. Повість-есей (уривки) // Наш Дімаров. Статті, інтерв"ю, спогади, листи, присвяти / [упоряд. Є. Дімарова ; ред. Т. Щегельська]. – 2-ге вид., випр. – Київ : Фенікс, 2016. – С. 250-267. – ISBN 978-966-136-357-0


  Світлій пам"яті українського письменника Анатолія Дімарова.
49613
  Гейзінга Й. Homo ludens / Й. Гейзінга; Переклад з анг. О.Мокровольського. – Київ : Основи, 1994. – 250с. – ISBN 5-7707-5610-1
49614
  Печарський А.Я. Homo Ludens і літературоцид у психоаналітичних вимірах української прози першої третини ХХ ст. // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2010. – Вип. 38 : Літературознавчі студії. – С. 52-56


  Статтю присвячено проблемі літературоциду у психоаналітичних вимірах української прози першої третини ХХ ст. (Г. Хоткевич, М. Могилянський, Б. Антоненко-Давидович, Гео Шкурупій, Віктор Домонтович, В. Підмогильний та ін.) Методологічний інструментарій ...
49615
  Хейзинга Й. Homo ludens. В тени завтрашнего дня. / Й. Хейзинга. – Москва : Прогресс-Академия, 1992. – 464с. – ISBN 5-01-002053-Х
49616
  Гаврилюк Н. Homo mechanicus : "техносповідь" Ганни Осадчук
49617
  Ostasz Lech Homo methodicus : Miedzy filozofia , humanistyka i naukami scislymi / Ostasz Lech. – Olsztyn : Wyd-wo Uniw. Warminsko-Mazurskiego, 1999. – 145s. – ISBN 83-88343-03-3
49618
   Homo novus. – Lublin : Redakcja wyd-w KUL, 2002. – 407s.
49619
   Homo orans. – Lublin : Redakcja wyd-w KUL. – ISBN 83-228-0893-3
[T.] 2. – 2001. – 232s.
49620
  Пушкарева Г.В. Homo politicus: политическая реальность и политический дискурс // Общественные науки и современность. ОНС / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 5. – С. 90-100. – ISSN 0869-0499
49621
   Homo sapiens против Homo technocraticus. – Київ : Лыбидь, 1991. – 247с. – ISBN 5-11-001539-3
49622
  Кремень В. HOMO SAPIENS, людина розумна - це, за великим рахунком, людина, яка постійно навчається / Інтер"вю взяла І. Тесленко // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 25 червня (№ 26)


  Видатний учений і державний діяч, президент Національної академії педагогічних наук України Василь Кремень святкує свій ювілейний день народження.
49623
  Пшибышевскій С. Homo Sapiens. Роман / С. Пшибышевскій. – Москва. – 408 с.
49624
  Келер В.Р. Homo sapiens. Человек разумный / В.Р. Келер. – М, 1964. – 222с.
49625
  Селігей П. Homo sapiens: як він відображений в українській мові // Вісник Національної академії наук України : Загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2005. – № 8. – С. 36-42. – ISSN 0372-6436
49626
  Кочерга С. Homo scribens в образному світі драматургії Лесі Українки // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 20 : Аналіз та інтерпретація тексту. – С. 146-157. – ISSN 2304-9383
49627
  Suchanek Lucjan Homo sovieticus: "swietlana przyszlosc", "gnijacy Zachod" : Pisarstwo Aleksandra Zinowiewa / Suchanek Lucjan. – Krakow : Wyd-wo Uniw. Jagiellonskiego, 1999. – 333s. – (Literatura rosyjska - emigracja - tamizdat - samizdat / Pod red. L. Suchanka ; 8). – ISBN 83-233-1197-8
49628
   Homo telephonikus // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 9. – С. 109 : Фото. – ISSN 1029-5828
49629
  Марійко С.В. Homo virtualis як феномен інформаційного суспільства // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2009. – Вип. 10. – 324-329. – ISBN 978-966-177-064-4
49630
  Левченюк Є.В. Homo vsrtualis - особливості прояву // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 106-107
49631
  Фриш М. Homo Фабер / М. Фриш. – Москва, 1975. – 463с.
49632
  Фріш М. Homo Фабер = Homo Faber ein Bericht : Сповідь / М. Фріш; Пер. з нім.О.Логвиненко. – Київ : Основи, 2000. – 267с. – (Зарубіжна класика). – ISBN 966-500-057-8
49633
  Фриш Макс Homo Фабер. Назову себя Гантенбайн. Солдатская книжка = Homo Faber.Mein Name sei Gantenbein.Deinstbuchlein : Романы, повесть / Фриш Макс; Пер. с нем.; Сост. Е.А. Кацевой. – Москва : Конон-Пресс; Кучково поле, 1998. – 560с. – (Зарубежная литература XX века). – ISBN 5-87533-110-0
49634
   Homo. Литература, философия, психология, право : русско-украинский литературно-художественный альманах. – Киев
№ 1. – 1998
49635
   Homo. Литература, философия, психология, право : русско-украинский литературно-художественный альманах. – Киев
№ 2. – 1998
49636
  Yosuke Morita Homogeneous Spaces of Nonreductive Type That Do Not Model Any Compact Manifold // Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto, 2017. – Vol. 53, Nо. 2. – P. 287-298. – (European mathematical society). – ISSN 0034-5318
49637
  Ehnrich Robert Homolka an eneolithic site in Bohemia / Ehnrich Robert, Pleslova-Stikova. – Praha, 1968. – 500с.
49638
  Koenders P. Homoseksualiteit in bezet Nederland : Verzwegen hoofdstuk / Pieter Koenders. – Herziene uitgave. – Amsterdam : SUA, 1984. – 160 blz. – ISBN 90 6222 109 2
49639
  Bergler Edmund Homosexuality: disease or way of life / Bergler Edmund. – New York, 1962. – 282с.
49640
  Bergler E. Homosexuality: Disease or Way of Life? / E. Bergler. – New York : Collier Books, 1962. – 282p.
49641
  Kryszewski Wojciech Homotopy properties of set-valued mappings / Kryszewski Wojciech. – Torun : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikolaja Kopernika, 1997. – 243s. – ISBN 83-231-0833-1
49642
  Wuttke Britta Homunculus z tryptyku / Wuttke Britta. – Poznan : Wyd-two Poznanskie, 1977. – 264 s.
49643
  Kastner Erich Honba za miniaturou. / Kastner Erich. – Praha, 1959. – 132с.
49644
  Macdonald Ross Honba za Phoebe / Macdonald Ross. – Praha, 1972. – 234с.
49645
   Honcharenko Vladlen // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [редкол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відп. ред. М.І. Дубина]. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 62
49646
  Boomen G. van den Honderd jaar vredesbeweging in Nederland / Gerard van der Boomen. – Amsterdam : Boekmakerij/Uitgeverij Luyten, 1983. – 332 blz. : ill. – На обкл.: Van socialisten tegen oorlog tot vrouwen voor vrede. – ISBN 90 6416 048 1
49647
  Predota S. Honderd Parabolen van Erasmus in Nederlandse vertaling, hs. Gent, Universiteitsbibliotheek, Res. 524 [в 2 ступені]. Aanhangsel: Erasmus in Poolse vertalingen / Stanislaw Predota, Marijke Mooijaart // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2010. – N 3254 : Honderd Parabolen van Erasmus in Nederlandse vertaling, hs. Gent, Universiteitsbibliotheek, Res. 524 [в 2 ступені]. Aanhangsel: Erasmus in Poolse vertalingen / S. Predota, M. Mooijaart. – P. 1-97, [2]. – Bibliogr.: p.97. – ISSN 0239-6661
49648
  North Gary Honest Money: The Biblical Blueprint for Money and Banking / North Gary. – Ft. Worth, 1986. – 175с.
49649
  Morris Jan Hong Kong / Morris Jan. – London, 1988. – 320с.
49650
   Hong Kong SAR and Singapore as Asian Financial Centures - Complementarity and Stability / Vanessa, le Lesle, , F. Ohnsorge, M. Kim, Srikant Seshadri // The future of Asian finance / ed.: Ratna Sahay, Jerald Schiff, Cheng Hoon Lim [et al.]. – Washington : International Monetary Fund, 2015. – P. 149-173. – ISBN 978-1-49831-719-1
49651
  Tao Tuyet Can Hong lau mong. Nguyen duc van dich. (Tron bo 6 tep) 5 / Tao Tuyet Can, Cao Ngac. – Ha-Noi, 1963. – 360с.
49652
   Hongrie. 66. Commission Nationale Hongroise pour l"Unesco. – Budapest, 1966. – 424с.
49653
   Hongrie. Un guide actuel a travers le passe et le present de la Hongrie. – Budapest, 1964. – 414с.
49654
  Streubel Manfred Honig holen. Finderfibel / Streubel Manfred. – Halle (Saale), 1976. – 166с.
49655
  Bru H. Honor biedaka / Hedin Bru; Przekl. z jezyka dun. dokonali H.Anders, M.Krysztofiak. – Poznan : Wyd-wo Poznanskie, 1970. – 151s. – (Seria dziel pisarzy skandynawskich)
49656
  Bratny Roman Honor germanskiego bobra / Bratny Roman. – Warszawa : Krajowa agencja wydawnicza, 1985. – 217s. – ISBN 83-03-01061-1
49657
  Condon Richard Honor prizzich / Condon Richard; Przelozyl T.Mirkowicz. – Warszawa : Krajowa agencja wydawnicza, 1988. – 240 s. – ISBN 83-03-02295-4
49658
  Kramer Jane Honor to the bride: like the pigeon that guards its grain under the clove tree. / Kramer Jane. – Harmondsworth, 1990. – 211с.
49659
  Hawke David Freeman Honorable treason: the Declaration of Independence and the men who signed it. / Hawke David Freeman. – New York, 1976. – 240с.
49660
  Rey R. Honore Daumier. / R. Rey. – New York, 1960. – 75с.
49661
   Honore de Balzac. Bibliographie des oeuvres traduites en roumain et parues en Volumes. (1852-1965). Anatole France. Bibliographie des oeuvres traduites en roumain et parues en volumes. (1904-1964). – Bucurest, 1965. – 24с.
49662
  Richards Peter Honourable members: a study of the British backbencher / Richards Peter. – London, 1959. – 285с.
49663
   Honoured scientist / A. Gadjiev, M. Mehdiyev, M. Mardanov, A. Akhmedov // Proceedings of institute of mathematics and mechanics / National academy of sciences of Azerbaijan. Institute of mathematics and mechanics. – Baku, 2014. – Vol. 40, Nr 2. – P. 3-4. – ISSN 2409-4986


  The eminent representative of Azerbaijan mathematical sciences, great scientist, noble and respectable man, academician Jalal Eyvaz oglu Allahverdiev in his 85 years.
49664
  Mitford Jessica Hons and Rebels / Mitford Jessica. – London, 1960. – 222с.
49665
  Gal Gyorgy Sandor Honthy Hanna. Egy diadalmas elet regenye / Gal Gyorgy Sandor. – Budapest, 1974. – 675с.
49666
  Melicher Jozef Hontianske povesti : Devat"desiatdevat" historickych, poverovych a zartovnych pribehov spod Sitna a z dolneho Poiplia / Melicher Jozef. – Martin : Matica slovenska, 1996. – 172s. : Ill. – ISBN 80-7090-366-X
49667
  Riha Bohumil Honzikova cesta / Riha Bohumil. – Praha, 1956. – 84с.
49668
  Vorstman F. Hoofdlijnen der staatsinrichting van het koninkrijk der Nederlanden / F. Vorstman. – 3-de geheel herziene en bijgewerkte druk. – Haarlem : Tjeenk Willink, 1931. – [7],308blz.
49669
  Fallada Hans Hoppelpoppel - wo bist du? / Fallada Hans. – Leipzig, 1989. – 184с.
49670
  Sandova Horac / Sandova, (Sand) George. – Bratislava, 1974. – 252с.
49671
  Sand George Horace / Sand George. – M., 1959. – 406с.
49672
  Friedman V.A. Horace G. Lunt and the Beginning of Macedonian Studies in the United States // Macedonian studies 2 / V.A. Friedman. – Скопjе : Macedonian academy of sciences and arts, 2015. – P. 233-236. – ISBN 978-608-203-150-7
49673
   Horae Macrolepidopterologicae. – Drezden; Blasewitz : Verlag Dr. O. Staudinger & A. Bang-Haas
Volumen 1. – 1927. – XXVIII,98,[8]S.
49674
  Nahodil Otakar Horami a oazami. / Nahodil Otakar. – Praha, 1962. – 207с.
49675
  Creutz Lothar Horat Drinda / Creutz Lothar. – Berl., 1960. – 18с.
49676
  Capek Karel Hordubal. Povetron. Obecejny zivot / Capek Karel. – Praha, 1956. – 479с.
49677
  Capek Karel Hordubal. Povetron. Obycejny zivot / Capek Karel. – Praha, 1975. – 341с.
49678
   Horea in publicistica romaneasca de acum un veac. – Cluij-Napoca, 1985. – 226с.
49679
  Edroiu Nicolae Horea"s uprising. The 1784 romanian peasants" revolt of Transylvania / Edroiu Nicolae. – Bucharest, 1978. – 84с.
49680
  Le Clezio G J.M. Horecka / Clezio G J.M. Le; /Preloz.V.Dvorakova. – Praha : Odeon, 1967. – 197s. – (Ser.:"Soudova svetova proza" ; sv.228)
49681
  Krasl Frantisek Horehronie. / Krasl Frantisek. – Martin, 1959. – 12с.
49682
  Lindner Gerhart Horen und Verstehen / Lindner Gerhart. – Berlin, 1977. – 203с.
49683
  Hegyes Katalin Horfelder : Horverstehensprogramm fur die Mittelstufe: Deutsch als Fremdsprache.Training zum selektiven, kursorischen und detaillierten Horen mit Aufgaben, Texttranskriptionen und Losungen. Kopiervorlagen / Hegyes Katalin, Schmidt Roland, Szalay Gyorgyi. – Ismaning : Verlag fur Deutsch, 1997. – 175S. – Прізвища авторів взяти з обкаладинки. – ISBN 3-88532-750-3
49684
  Stancu Natalia Horia Lovinescu : O dramaturgie sub zodia luciditatii / Stancu Natalia. – Cluj-Napoca, 1985. – 161 p.
49685
  Kovalcik Vlastimil Horiaca rukovat / Kovalcik Vlastimil. – Bratislava, 1974. – 53с.
49686
  Bondarev Jurij Horici snih / Bondarev Jurij. – Praha, 1976. – 449с.
49687
  Kugultinov D. Horizons. Selected poems. / D. Kugultinov. – M., 1977. – 314с.
49688
   Horizonte : Das Schweizer Forschungsmagazin / Schweizerischer Nationalfonds zur Forderung der wissenschaftlichen Forschung ; Academien der Wissenschaften Schweiz. – Bern : SNF. – ISSN 1663-2710
Nr. 100, Marz. – 2014
49689
   Horizonte : Das Schweizer Forschungsmagazin / Schweizerischer Nationalfonds zur Forderung der wissenschaftlichen Forschung ; Academien der Wissenschaften Schweiz. – Bern : SNF. – ISSN 1663-2710
Nr. 101, Juni. – 2014
49690
  Mares Jan Horka chut orechu / Mares Jan, 1963. – 22с.
49691
  Bojar Pavel Horke dny / Bojar Pavel. – Praha, 1953. – 467с.
49692
  Wolanowski L. Horko a Horecka / L. Wolanowski. – Praha : Avicenum, 1975. – 204s.
49693
  Kozak Jan Horky dech / Kozak Jan. – Praha, 1961. – 214с.
49694
  Hanc O. Hormone : einfuhrung in ihre Chemie und Biologie / O. Hanc. – Jena : VEB Gustav Fischer, 1959. – 633S. : Mit9 Abbildungen im Text und 6 Tafeln
49695
   Hormones and energy metabolism. – New York; London : Plenum Press, 1979. – 194p.
49696
  Ber A. Hormony wzrostu roslin zielonych, grzybow i bakterii / A. Ber. – Warszawa : Ksiazka i Wiedza, 1950. – 377s.
49697
  Forester Cecil Scott Hornblower i jego okret "Atropos" / Forester Cecil Scott; Przelozyla H.Stepien. – Gdansk : Wyd-wo morskie, 1978. – 336s.
49698
  Forester C.S. Hornblower i jego okret Hotspur / C.S. Forester. – Gdansk, 1977. – 371с.
49699
   Horni Vestonice: Spolecenske a kulturni promey jihomoravske vesnice. – Brno, 1984. – 627с.
49700
   Hornicky slovnik terminologicky. – Praha, 1961. – 184с.
49701
  Stoces Bohuslav Hornictvi pro hornicke ucne / Stoces Bohuslav. – Praha
1. Dil., 1.-2. Cast. – 1951. – 358с.
49702
  Kolousek V. Hornictvi pro hornicke ucne / V. Kolousek , J. Horejsi. – Praha : Technicke, 1954. – 85 p.
49703
  Trofimowic K.K. Hornjo-serbsko-ruski slownik / K.K. Trofimowic. – Budysin, 1974. – 564с.
49704
   Horodets"kyi Dmytro // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [редкол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відп. ред. М.І. Дубина]. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 68
49705
   Horoshko Oleh // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [редкол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відп. ред. М.І. Дубина]. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 70
49706
  Horak Jozef Horou piesen sumi... / Horak Jozef. – Bratislava, 1956. – 256с.
49707
  Тимошенкова Т.М. Horror story вчера и сегодня // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2008. – Т. 14. – С. 459-468. – ISSN 1993-5560


  Еволюція літератури жахів
49708
   Hors21: Новые технологии упрощают жизнь : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 6. – С. 55 : Фото
49709
  Indiana Gary Horse crazy / Indiana Gary. – New York, 1990. – 218с.
49710
   Horse equine influenza in Ukraine - results of serum monitoring / A.P. Starcheus, V.I. Polulyah, V.A. Synycin, T.O. Sokirko, A.Y. Synycin, V.A. Evtushenko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – P. 21-23. – (Біологія ; Вип. 51). – ISSN 1728-3817


  The article gives the results of carrying out epizootological survey for equine influenza in eight regions of Ukraine in 2000-2005, as well as the data on equine influenza virus circulation among other species of farm animals
49711
  Abramov A. Horsemen from nowhere / A. Abramov. – Moscow : Mir publishers, 1969. – 304 с.
49712
  Novak Horske rostliny / Novak, Frant.A. – Praha : Akademia Ved, 1963. – Svolinsky Karel. – має 115 кольорових фотографій і 27 сторінок їх опису
49713
   Horspiele 4.. – Berl., 1964. – 204с.
49714
  Clauss B. Hortensien / B. Clauss. – Berlin : VEB Deutscher Landwirtschaftsverlag, 1961. – 91S.
49715
  Vas Zoltan Hortny / Vas Zoltan. – Budapest : Szepirodalmi konyvkiado, 1975. – 737 L.
49716
  Langer Herbert Hortus Bellicus der Dreissigjahrige Krieg eine Lulturgeschihte / Langer Herbert. – Leipzig, 1978. – 279с.
49717
  Krno Milos Hory cierne. / Krno Milos. – Bratislava, 1974. – 185с.
49718
  Cholendro Dmitrij Michajlovic Hory rozkvetaji / Cholendro Dmitrij Michajlovic. – Praha, 1955. – 38с.
49719
  Cholendro Dmitrij Hory rozkvetaji / Cholendro Dmitrij. – Praha, 1955. – 451с.
49720
  Bjorlykke H. Hosanger nikkelgruve : Norges geologiske undersokelse / H. Bjorlykke. – Oslo : Aschehoug
172. – 1949. – 38 s.
49721
   Hosi harcok emlekei. A magyar munkasmozgalom multjabol. – Budapest, 1955. – 215с.
49722
  Merkul"jevova K. Hospodari zeleneho sveta / K. Merkul"jevova. – Bratislava : Smena, 1951. – 125s.
49723
  Dobry Anatol Hospodarska krize ceskoslovenskeho prumyslu ve vztahu k Mnichovu / Dobry Anatol. – Praha, 1959. – 200с.
49724
  Spisiak J. Hospodarske zmluvy / J. Spisiak. – Druhe opravene a doplnene vyd-nie. – Bratislava, 1955. – 868с.
49725
   Hospodarsky zakonik. – Praha, 1990. – 283с.
49726
  Boyce J.S. Host relationships and distribution of conifer rusts in the United States and Canada / J.S. Boyce; The Connecticut Academy of Arts and Sciences. – New Haven : Connecticut Academy of Arts and Sciences, 1943. – 481 p. – (Transactions of the Connecticut academyof arts and sciences:vol.35, 1943). – ISBN 1-878508-21-0
49727
   Hostes y Cuba. – La Habana, 1974. – 364с.
49728
   Hot Line. – Киев
№ 1. – 2001
49729
   Hot Line. – Киев
№ 2. – 2001
49730
   Hot Line. – Киев
№ 3. – 2001
49731
   Hot Line. – Киев
№ 4. – 2001
49732
   Hot Line. – Киев
№ 5. – 2001
49733
   Hot Line. – Киев
№ 6. – 2001
49734
   Hot Line. – Киев
№ 7. – 2001
49735
   Hot Line. – Киев
№ 8. – 2001
49736
   Hot Line. – Киев
№ 9. – 2001
49737
   Hot Line. – Киев
№ 10. – 2001
49738
   Hot Line. – Киев
№ 11. – 2001
49739
   Hot Line. – Киев
№ 12. – 2001
49740
   Hot Line. – Киев
№ 13. – 2001
49741
   Hot Line. – Киев
№ 14. – 2001
49742
   Hot Line. – Киев
№ 15. – 2001
49743
   Hot Line. – Киев
№ 16. – 2001
49744
   Hot Line. – Киев
№ 17. – 2001
49745
   Hot Line. – Киев
№ 18. – 2001
49746
   Hot Line. – Киев
№ 19. – 2001
49747
   Hot Line. – Киев
№ 20. – 2001
49748
   Hot Line. – Киев
№ 21. – 2001
49749
   Hot Line. – Киев
№ 22. – 2001
49750
   Hot Line. – Киев
№ 23. – 2001
49751
   Hot springs : National park Arkansas. – [ S. l.] : Interior, 1942. – 15 p.
49752
  Gough Laurence Hot stots / Gough Laurence. – Harmondsworth, 1991. – 192с.
49753
   Hot war in the consumer. – New York a.o., 1969. – 280с.
49754
   Hotarirea consiliului e Ministri al R.P.R. si a Comitetului Central al P.M.R. privind masurile necesare pentru consolidarea succesului reformei banesti. – Martie, 1952. – 30с.
49755
   Hotel Adlon (Fuhrer durch Berlin). – Berl., 1911. – 74с.
49756
  Leitner Maria Hotel Amerika / Leitner Maria. – Berl., 1960. – 240с.
49757
  Schmitt Hotel des deux mondes / Schmitt, Eric-Emmanuel. – Paris : Michel, 1999. – 186p. – ISBN 2-226-10962-5
49758
  Gautre Alain Hotel du Grand Large. / Gautre Alain. – Paris, 1995. – 75 p.
49759
  Dabit Eugene Hotel du Nord / Dabit Eugene; Przelozyla J.Konieczna-Twardzikowa. – Warszawa : Agencja Reporter, 1991. – 172s. – ISBN 83-85189-03-3
49760
  Popadic M. Hotel Evropa / Miloslav Popadic. – Sarajevo : Svjetlost, 1987. – 291, [1] s. – (Biblioteka Savremenici). – ISBN 86-01-01061-X
49761
  Bennett Arnold Hotel Grand Babylon / Bennett Arnold; Przeklad I.Dolezal-Nowickiej. – Warszawa : Czytelnik, 1960. – 260s. – (Jamnik)
49762
  Tevelyov Matvei Hotel in Snegovets / Tevelyov Matvei. – M., 1965. – 176с.
49763
  Jagiello Michal Hotel klasy lux / Jagiello Michal. – Warszawa, 1978. – 208с.
49764
   Hotel Makarska - відпочинок і розваги : Хорватія / готель // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 5 (59). – С. 34-35 : Фото
49765
  Mikhanovski Vladimir Hotel Sigma / Mikhanovski Vladimir. – Moscou, 1990. – 287с.
49766
  Chiang Hotel visitors perceptions of value and membership marketing program / Chiang, Che-Chao // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 4 (154). – С. 269-278 : Tabl. – Bibliogr.: 35 назв. – ISSN 1993-6788
49767
   Hoteli Makarska - найкраще враження від Хорватії : Хорватія / готель // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 4 (58). – С. 56-57 : Фото
49768
  Diachenko R. Hotels and restaurants of Lviv in the context of hospitality: past and present // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2017. – № 2. – P. 41-45. – ISSN 2226-3209
49769
  Филатова Ольга Hotels24.ua - Ваше доходное место // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 4. – С. 56-57 : фото
49770
  Филатова Ольга HOTELS24.ua -с нами хорошо отелям и путешественникам! // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 2. – С. 46-47 : фото
49771
   Hotly debated issues [Електронний ресурс] / IMF bookstore. – [S. l.] : International Monetary Fund, 2008. – 1 CD. – https://www.imfbookstore.org.-Заголовок з етикетки диску
49772
  Cejp K. Houby / K. Cejp. – Praha : Akademia Ved
V. 1. – 1957. – 495s.
49773
   Houby ve fotografii. – Praha : Statni Zemedelske Nakladatelstvi, 1977. – 256s.
49774
  Gibson Walter Houdin"s: fabulous magic / Gibson Walter, Young Morris. – New York, 1961. – 214с.
49775
  Stancu Zaharia Houds / Stancu Zaharia. – Bucharest, 1954. – 326с.
49776
  Baker Ross House and Senate / Baker Ross. – New York, London, 1989. – 237с.
49777
  Sleator William House of stairs / Sleator William. – New York, 1991. – 166с.
49778
  Silber Joan Household words / Silber Joan. – Harmondsworth, 1985. – 256с.
49779
  Yousry Hassan Housing developments for industry / Yousry Hassan M., Monir Abdel Kader A., Mohsen Barrada A. – Beirut : Beirut Arab University, 1970. – 75, [8] p. : il.
49780
  Marek Jiri Hovori matka / Marek Jiri. – Praha, 1951. – 30с.
49781
  Krupicka J. a.j. Hovorime s hostem. Anglicky, francouzsky, mad`arsky, nemecky, rusky, spanelsky. / J. a.j. Krupicka. – Praha, 1971. – 332с.
49782
  Mistrik Jozef Hovory a recitatorom / Mistrik Jozef. – Martin, 1971. – 152с.
49783
  Marcus Aurelius Antoninus Hovory k sobe / Marcus Aurelius Antoninus. – Praha, 1969. – 192с.
49784
  Marcus Aurelius Antoninus Hovory k sobe / Marcus Aurelius Antoninus. – Praha, 1969. – 192с.
49785
   How-to, or reformer"s manual : project management office of the national reforms council: experience, achievements, lessons learnned / [D. Shymkiv et al. ; project head: D. Shymkiv ; ed. board: A. Chukhay et al. ; the Nat. Reform Concil Support Office ; Foundation for Support of Reforms in Ukraine]. – Kyiv : [s. n.], 2017. – 194, [2] p. : ill., tab. – NON-governmental union ""Foundation for support of reforms in Ukraine""s"
49786
   How-to, або посібник реформатора : проектний офіс Нац. ради реформ : досвід, досягнення уроки / [Д. Шимків та ін. ; кер. проекту Д. Шимків ; редкол.: А. Чухай та ін. ; Офіс підтримки Нац. ради реформ ; Фонд підтримки реформ в Україні]. – Київ : [б. в.], 2017. – 194, [2] с. : іл., табл. – Громадська спілка "Фонд підтримки реформ в Україні"
49787
  Flower George How big is too big?: problems of organization and size in local school systems / Flower George. – Toronto, 1964. – 79с.
49788
  Tichindelean M. How Brand Personality Influences Consumer"s Brand Preference / M. Tichindelean, M.-T. Beca // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Р. 77-81. – (Економіка ; вип. 6 (171)). – ISSN 1728-3817


  The purpose of the present paper is to identify if the congruence of the consumers personality with the perceived brand personality increases their brand preferences. To achieve this purpose, the paper was structured in two parts; the first part ...
49789
  Guogis Arvydas How Can the New Governance Benefit the World and Lithuania? // Central European political science review (CEPSR) : quarterly of Central European political science alliance / Central European political science association. – Budapest, 2013. – Vol. 14, Nr 51, Spring : Mitteleuropa and the heritage of past. – P. 73-80. – ISSN 1586-4197
49790
  Momcilo Djordjevic How companies enter international markets: presentation and analysis of the empirical research / Momcilo Djordjevic, Srdjan Sapic, Veljko Marinkovic // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 331-342 : table. – Bibliogr.: 25 назв. – ISSN 1993-6788
49791
  Kombo F. How demographic factors determine banking satisfaction: Czech and Kenyan case study / F. Kombo, N T.A. Nguyen // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 9 (183). – P. 239-249. – ISSN 1993-6788
49792
  Slywotzky Adrian How digital is your business / A. J.Slywotzky, D.J.Morrison with K.Weber. – New York : Crown business, 2000. – 8,325p. – ISBN 0-609-60770-7
49793
  Brovarets O.O. How Do Long Improper Purine-Purine Pairs of DNA Bases Adapt the Enzymatically Competent Conformation? Structural Mechanism and Its Quantum-Mechanical Grounds / O.O. Brovarets, D.M. Hovorun
49794
  Byrne B. How do you do? The extraordinary nature of ordinary behaviour : an inaugural public lecture delivered at the Town Hall, Armidale, New South Wales on 15 October 1998 / B. Byrne ; University of New England. – Armidale : UNE, 1998. – 26 p. – (The 1998 lecture series). – ISBN 1 86389 565 5
49795
  Koff Richard How does it work? / Koff Richard. – New York; Toronto, 1968. – 303с.
49796
  Jones P. How does your Garten grow? : The Essential Home Garden Book / P. Jones. – New York : Penguin Books, 1989. – 238p. : by Johnson Bob
49797
   How emerging Europe came through the 2008/09 crisis : an account by the staff of the IMF"s European Department / ed. Bas B. Bakker and Christoph Klingen. – Washington : International Monetary fund, 2012. – XX, 328 p. – ISBN 978-1-61635-361-0
49798
  Kuznetsova O. How English works : a training course on the functions of English grammar : a textbook for ESP students / Olga Kuznetsova ; Min. of education and science of Ukraine, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv. – Київ : Київський університет, 2015. – 207, [1] p. : ill., tab. – ISBN 978-966-439-808-1
49799
  Gerbrandy Piet How Free is Dutch-Language Poetry? // The Low Countries (TLC) : arts and society in Flanders and the Netherlands / publ. by Flemish-Netherlands Assoc. Ons Erfdeel ; [chief ed.: Luc Devoldre]. – Rekkem : Ons Erfdeel, 2016. – 24 : / [ed.: Dirk Van Assche, Frits Niessen, Reinier Salverda]. – P. 14-23
49800
  Muhammad Amir How gender inequalities affect economic growth in Pakistan: a cointegration analysis / Muhammad Amir, Bilal Mehmood // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 223-229 : table. – Bibliogr.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
49801
  Browne Harry How I found freedom in a unfree wotld. / Browne Harry. – New York, 1974. – 404с.
49802
  Bettger Frank How I raised myself from failure to success in selling / Bettger Frank. – New York : Prentice-Hall, 1950. – 18,276p.
49803
  Saman Attiq How individual social values stimulate consumer purchase decision involvement and compulsive buying behavior: a path by path multigroups analysis / Saman Attiq, Rauf-i-Azam // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 300-307 : table., fig. – Bibliogr.: 24 назв. – ISSN 1993-6788
49804
  Higgins D. How is Consciousness (rnam shes) Related to Wisdom (ye shes) The Eighth Karma pa on Buddhist Differentiation and Unity Models of Reality // Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Studia religiologica / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2015. – 48, z. 4. – P. 341-362. – ISSN 0137-2432


  У цьому дослідженні (опублікованому в двох послідовних статтях) досліджується, як Mi bskyod rdo rje (1507-1554), восьмий карма па роману Карма Бек "brgyud, стверджує і захищає ключове розходження між свідомістю (rnam shes) та мудрістю (ye shes ) Перша ...
49805
  Stroud Kandy How Jimmy won: the victory campaign from plains to the White House / Stroud Kandy. – New York, 1977. – 442с.
49806
  Dvornikov I. How labour disputes are settled in the USSR / I. Dvornikov. – Moscow, 1974. – 30с.
49807
  Boswell Thomas How life imitates the World Series / Boswell Thomas. – Harmondsworth, 1983. – 296с.
49808
  Phillipson R. How linguistic imperialism continues: diagnosis and resistance // Protecting and Revitalizing Native Languages in an Era of Globalization : proc. of the 2012 Intern. Academic Conf. of the Nat. Inst. of the Korean Language / Nat. inst. of the Korean language. – [Seoul] : [s. n.], 2014. – P. 3-27
49809
  Ward G. How Literature Resists Secularity // Literature and theology : an intern. j. of religion, theory a. culture. – Oxford, 2010. – Vol. 24, Nr 1. – P. 73-88. – ISSN 0269-1205
49810
  Morris M. How Man Became / M. Morris. – Explorer 4. – Maidstone, Kent : Puffin Books, 1972. – 48p.
49811
  Einzig Paul How money is managed : The ends and means of monetary policy / Einzig Paul. – Harmondsworth : Penguin books, 1959. – 368p. – (A Pelican book ; A 312)
49812
   How much tax do you really pay? Your real tax guide. – Vancouver, 1976. – 100с.
49813
  Holsinger Erik How multimedia works / Holsinger Erik; Illustrated by N.Berger. – Emeryville : Ziff-Davis, 1994. – 15,198p. : Ill. – ISBN 1-56276-208-7
49814
  Babash A. How multimodal theory of argumentation can be a compromise between verbal and visual argumentation? // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 4. – P. 68-69
49815
  Henkin L. How Nations Behave / L. Henkin. – New York, 1970
49816
  Seyed Mohammad Mir-Mohammadi How philosophy of Wittgenstein helps the paradigm shift in Iranian philosophy // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 14. – С. 14-16


  For instance, in the deontological theory, there are two debates among moral philosophers: Moral Generalism and Particularism. In the light of wilttegensteinian philosophy, they hold, it is possible to have another way of understanding named as ...
49817
  Aslund A. How Putin Lost Ukraine // Новий шлях : український тижневик. – [Торонто], 2013. – Рік 83, 29 серпня (число 33). – P. 7
49818
  Asratyan E. How reliable is the brain? / E. Asratyan, P. Simonov. – Moscow : "Ідея". – 179P.
49819
  Mir-Babayev Mir-Yusif How the Azerbaijan Oil Institute Fulled the Red Army during World War II // Visions of Azerbaijan / The European Azerbaijan society. – Baku, 2016. – Summer. – P. 56-61. – ISBN 978-9952-806-82-3
49820
  Alasgarov Rustam How the First German Colonies Appeared in Azerbaijan // Visions of Azerbaijan / The European Azerbaijan society. – Baku, 2010. – January/February. – С. 50-53. – ISBN 978-9952-806-82-3
49821
  Gaer Joseph How the great religions began / Gaer Joseph. – New York, 1954. – 240с.
49822
  Tuzmuhamedov R. How the National question was solved in Soviet Central Asia. (A reply to Falsifiers) / R. Tuzmuhamedov. – M., 1973. – 210с.
49823
   How the Soviet State is administered. – Moscow, 1976. – 64с.
49824
  Ostrovsky Nikolai How the steel was tempered / Ostrovsky Nikolai. – M.
1. – 332с.
49825
  Ostrovsky Nikolai How the steel was tempered / Ostrovsky Nikolai. – M.
2. – 384с.
49826
  Ostrovsky N. How the steel was tempered / N. Ostrovsky. – M., 1973. – 426с.
49827
  Ostrovsky Nikolai How the steel was tempered / Ostrovsky Nikolai. – M., 1976. – 425с.
49828
   How the United Nations began.Teaching about the United Nations and the specialized agencies. – N.Y., 1954. – 30с.
49829
  Galt Tom How the United Nations works / Galt Tom. – 3rd ed. – New York, 1965. – 248с.
49830
  Tugwell Rexford How They Became President: Thirty five Ways to the White House / Tugwell Rexford. – New York, 1968. – 587с.
49831
  Thouless Robert How tho think straight: the technique of applying logic insead of emotion / Thouless Robert. – New York, 1939. – 246с.
49832
  Eisenberg Richard How to Avoid a Mid-Life Financial Crisis / Eisenberg Richard. – Harmondsworth, 1988. – 293с.
49833
  Taylor Gordon Rattray How to avoid the future / Taylor Gordon Rattray. – London, 1975. – 340с.
49834
  Baer Jean How to be an assertive (not aggressive) woman in life, in love, and on the job / Baer Jean. – Harmondsworth, 1976. – 311 p.
49835
  Miller Judi How to be friends with a boy. How to be friends with a girl / Miller Judi. – New York, 1990. – 116 p.
49836
   How to be self confident. – London, 1971. – 107с.
49837
  Pembroock Linda How to beat fatigue / Pembroock Linda. – New York, 1976. – 243 p.
49838
   How to become ridiculously well-read in one evening: a collection of literary encapsulations. – Harmondsworth, 1986. – 188с.
49839
  Nurnberg Maxwell How to build a better vocabulary / Nurnberg Maxwell, Rosenblum Morris. – New York, 1961. – 382с.
49840
  Dogan Mattei How to compare nations : Strategies in comparative politics / Dogan Mattei, Pelassy Dominique. – Chatham : Chatham house, 1984. – [6],185p. – ISBN 0-934540-20-9
49841
  Carroll Phil How to control production costs / Carroll Phil. – New York a.o., 1953. – 272с.
49842
  O"Connor Maeve How to Copyedit Scientific Books & Journals / O"Connor Maeve. – Philadelphia, 1986. – 150с.
49843
  Summers Harrison Boyd a.o. How to debate: a textbook for beginners / Harrison Boyd a.o. Summers. – New York, 1950. – 349с.
49844
  Hunter George How to defend yourself, your family, and your home / Hunter George. – New York, 1967. – 307с.
49845
  Lorayne Harry How to develop a super-power memory / Lorayne Harry. – New York, 1957. – 217с.
49846
  Carnegie Dale How to develop self-confidence and influence people by public speaking / Carnegie Dale. – Monreal, 1957. – 228с.
49847
  Carnegie Dale How to develop self-confidence and influence people by Public speaking / Carnegie Dale. – New York, 1960. – 228с.
49848
  Haas Kenneth How to develop successful salesmen. / Haas Kenneth. – New York, 1957. – 289с.
49849
  Keyes Kenneth How to develop your thinking ability / Keyes Kenneth. – New York, 1950. – 246с.
49850
  Kearney Paul How to drive better and accidents / Kearney Paul. – 3rd. revis. ed. – New York, 1969. – 259с.
49851
  Ewart Charles How to Enjoy Eating without Committing Suicide. / Ewart Charles. – New York : Cornerstone Library, 1971. – 160с.
49852
   How to export. – London, 1988. – 159с.
49853
  Hall George How to Fight The Common Cold and Influenza / Hall George. – Toronto, 1977. – 64с.
49854
   How to find out about the United Nations. – N.Y., 1955. – 76с.
49855
   How to find out about the United Nations. – 2-d rev. edit., 1958. – 96с.
49856
  Half Robert How to Get a Better Job in This Crazy World. / Half Robert. – New York, 1991. – 239с.
49857
  Appelbaum Judith How to Get Happily Published. / Appelbaum Judith. – New York
17. – 1989. – 304с.
49858
  Rapp Stanley How to get information - fast! / Rapp Stanley. – Garden City, 1959. – 64с.
49859
  Montauk R. How to get into the top MBA programs / R. Montauk. – Paramus : Prentice-Hall, 1997. – 107p. – ISBN 0-13-246323-7
49860
  Cooper Joseph How to get more done in less time / Cooper Joseph. – New York, 1962. – 346 с.
49861
  Porter S How to get more for your money / S Porter. – New York : A macfadden book, 1962. – 220s
49862
  Phillips Debora How to give your child a great self-image / Phillips Debora. – New York, 1991. – 252 p.
49863
   How to improve Bit Error Rate and throughput by Resource Management and affect it on Quality of Service and Modulation and Coding Schemes in Resource Block for LTE / Al-Shuraifi Mushtaq, , M. Reznikov, Al-Zayadi Haider // Электроника и связь : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. техн. ун-т Украины "КПИ". – Киев, 2014. – Т. 19, № 3 (80). – Р. 112-118. – ISSN 1811-4512


  New cross-layer scheduling algorithm to satisfy better Quality of Service (QoS) parameters for real time applications has been proposed in this paper. The proposed algorithm builds on allocating resource blocks (RB) with different modulation and coding ...
49864
   How to increase your world power. – Montreal, 1971. – 727с.
49865
  Prudden B. How to keep slender and fit after thirty / Bonnie Prudden. – New York : Dell, 1963. – 256 p. : ill.
49866
  Hubbard How to live though an executive: communications manual / Hubbard, Ron. – Copenhagen, 1983. – 118 p.
49867
   How to live with life. – Montreal, 1964. – 510с.
49868
  Small Marvin How to make more money / Small Marvin. – New York, 1955. – 192с.
49869
  Flesch R. How to make sense / R. Flesch. – New York : Harper and brothers, 1954. – IX, 202 p.
49870
  Legler Henry How to make the rest of your life the best of your life / Legler Henry. – New York, 1967. – 351с.
49871
  Neild R. How to make up your mind about the bomb / R. Neild. – London : Andre Deutsch, 1981. – 148 p. – ISBN 0 233 97382 6
49872
  Pollock Ted How to manage people / Pollock Ted. – Garden City, 1960. – 48с.
49873
   How to measure the fiscal deficit : Analytical and methodological issues. – Washington : International Monetary Fund, 1993. – IX,389p. – ISBN 1-55775-192-7
49874
  Chandoha Walter How to photograph cats, dogs, and other animals / Chandoha Walter. – New York, 1973. – 154с.
49875
  Brownsrein Samuel a.o. How to prepare for SAT1. / Samuel a.o. Brownsrein. – New York, 1994. – 630с.
49876
  Jaffe Eugene How to prepare for the GMAT: graduate management admission test / Jaffe Eugene, Hilbert Stephen. – 10th ed. – New York, 1994. – 575с.
49877
  Brownstein Samuel a.o. How to prepare for the graduate record examination. / Samuel a.o. Brownstein. – New York, 1994. – 630с.
49878
  Sharpe Pamela How to prepare for the TOEFL: test of English as a foreign language / Sharpe Pamela. – 8th ed. – New York, 1996. – 610с. + + приложение
49879
  Current Ira How to process color films at home / Current Ira. – 2d ed. – New York, 1972. – 124с.
49880
  Carter Lionel How to program your MSX computer / Carter Lionel, Huzan Eva. – London : Hodder and Stoughton, 1984. – 184 p. : Ill.
49881
  Blake Gary How to promote your own business / Blake Gary, Bly Robert. – New York, 1983. – 241с.
49882
  Ruff Howard How to prosper during the coming bad years / Ruff Howard. – New York, 1980. – 384с.
49883
   How to read a balance sheet. – Geneva, 1966. – 122с.
49884
  Lewis Norman How to read better and faster / Lewis Norman. – Revis. ed. – New York, 1951. – 416с.
49885
  Wainwright Gordon How to read faster and remember more / Wainwright Gordon. – Toronto, 1972. – 272с.
49886
  Atkinson William Walker How to read human nature : Its inner states and outer forms / Atkinson William Walker. – Holyoke : The Elizabeth Town, 1913. – 201p. : il.
49887
  Stabler How to read the financial news / Stabler, Norman. – 10th ed. – New York, 1966. – 246с.
49888
  Hegarty Edward How to run better meetings. / Hegarty Edward. – New York, 1957. – 312с.
49889
  Powers David Guy How to say a few words-effectively / Powers David Guy. – Garden City, 1958. – 64с.
49890
   How to say it in Hungarian / Andras, , es Murvai, . – Budapest, 1973. – 238с.
49891
  Andras L.T. How to say it in Hungarian. / L.T. Andras. – Budapest, 1973. – 238с.
49892
  Retman B. How to say it in polish? : a conversation guide with the phonetic transcription / Bozena Retman and Roman Retman ; [koncepcja ogolna, tematyka i uklad. Mieczyslaw Jaworski ; il. Ha-Ga]. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 1959. – 230, [2] s. : il.
49893
  Janik C. How to sell your home in the "90s* : with less stress and more profit / Carolyn Janik. – New York [etc.] : Penguin books, 1991. – 246 p. – ISBN 0-14-013269-4
49894
  Wheeler Elmer How to sell yourself to others / Wheeler Elmer. – New York : Dell publishing co., 1962. – 320 p.
49895
  Wheeler Elmer How to sell yourself to others / Wheeler Elmer. – New York, 1964. – 320с.
49896
   How to speak about art in English. – M., 1976. – 214с.
49897
  Price Stephen How to speak with power / Price Stephen. – New York, 1959. – 265с.
49898
  Lobsenz Norman How to stay married: a modern approach to sex, money and emotions in marriage / Lobsenz Norman, Blackburn Clark. – Greenwich, 1969. – 224с.
49899
  Larson Christian How to stay young / Larson Christian. – London. – 216с.
49900
  Martin Clement How To Stay Young All Your Life / Martin Clement. – New York : Frederick Fell, Inc., 1966. – 180с.
49901
  Fast Julius How to Stop Smoking and Lose Weight / Fast Julius. – New York, Cleveland, 1969. – 102с.
49902
  Carnegie Dale How to stop worrying and start living / Carnegie Dale. – New York : Simon and Schuster, 1951. – 15,306p. – (Simon and Schuster readers" edition)
49903
  Carnegie Dale How to stop worrying and start living / Carnegie Dale. – Montreal : Pocket books of Canada, 1953. – 19,340p.
49904
  Carnegie D. How to stop worrying and start living / D. Carnegie. – New York : Pocket, 1961. – [15], 306 p. – (Cardinal edition)
49905
  Carnegie Dale How to stop worrying and start living / Carnegie Dale. – New York : Pocket books, 1970. – 19,348p.
49906
  Ehrlich Eugene How to study better and get higher marks / Ehrlich Eugene. – New York, 1961. – 287с.
49907
  Ehrlich Eugene How to study better and get higher marks / Ehrlich Eugene. – New York : Bantam books, 1963. – [12],240p.
49908
  Zotov V. How to Study Historical Materialism / V. Zotov. – M, 1988. – 246 p.
49909
  Kornhauser Arthur How to study: suggestions for high-school and college students / Kornhauser Arthur. – Chicago, 1937. – 55с.
49910
  Hunnisett Henry How to survive retirement in Canada / Hunnisett Henry. – Vancouver; Toronto : International self-counsel press, 1975. – [8],166p. – (Self-counsel series). – ISBN 0-88908-017-8
49911
  Frank Pat How to survive the H-Bomb and why / Frank Pat. – Philadelphia; New York, 1962. – 160с.
49912
  Walters Barbara How to talk with practically anybody about practically anything / Walters Barbara. – Garden City; New York : Doubleday & comp, 1970. – 194p.
49913
  Brown Joseph How to teach arithmetic : A manual for teachers and a text-book for normal schools / Brown Joseph, Coffman Lotus. – Chicago : Row, Peterson, 1914. – 8, 373 p.
49914
  Harmer Jeremy How to teach English : An introduction to the practice of English language teaching / Harmer Jeremy. – 13th impr. – Harlow : Longman; Pearson education, 2004. – 10,198p. – First publ.: 1998. – (How to...). – ISBN 0-582-29796-6
49915
  Thornbury Scott How to teach grammar / Thornbury Scott. – 7th impr. – Harlow : Longman; Pearson education, 1999. – 10,182p. – First publ.: 1999. – (How to... / Ed. J.Harmer). – ISBN 0-582-33932-4
49916
  Kelly Gerald How to teach pronunciation / Kelly Gerald. – 6th impr. – Harlow : Longman; Pearson education, 2004. – 6,154p. + Free CD included. – First publ.: 2000. – (How to... / Ed. Jeremy Harmer). – ISBN 0-582-42975-7
49917
  Thornbury Scott How to teach vocabulary / Thornbury Scott. – 3rd impr. – Harlow : Longman; Pearson education, 2004. – 6,185p. – (How to... / Ed. Jeremy Harmer). – ISBN 0-582-42966-8
49918
  Harmer Jeremy How to teach writing / Harmer Jeremy. – 2nd impr. – Harlow : Longman; Pearson education, 2004. – 6,154p. – (How to...). – ISBN 0-582-77998-7
49919
  Sergiienko M.P. How to test the hypothesis concerning the form of covariance function of Gaussian // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Р. 15-18. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  Метод мажоруючих мір застосовується для побудови критерію перевірки гіпотези про вигляд коваріаційної функції Гауссового стохастичного процесу. Method of majorizing measures is applied for constructing the criterion for testing the hypothesis ...
49920
  Bulgakova A.M. How to use passive constructions in speech practice. = Пассивные конструкции в речевой практике : пособие по англ. яз. / A.M. Bulgakova. – Moscow, 1978. – 103 с.
49921
  Jacobs Lou How to use variable contrast papers / Jacobs Lou. – 3d. ed. – New York, 1970. – 160с.
49922
  Carnegie Dale How to win friends and influence people / Carnegie Dale. – New York, 1959. – 246с.
49923
  Carnegie Dale How to Win Friends and Influence People / Carnegie Dale. – New York, 1964. – 246с.
49924
  Stelzer Richard How to write a winning personal statement for graduate and professional scholl / Stelzer Richard. – 2nd ed. – Princeton, 1993. – 140с.
49925
   How undertake apparently undrelated diversification and buld an empire / Kang, Hyong-Goo, Jeong Jaeseok, Moon Junghoon // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 5 (143). – С. 275-286 : Tabl., fig. – Bibliogr.: 46 назв. – ISSN 1993-6788
49926
   How wars end. Eye-witness accounts of the fall of Berlin. – Moscow, 1969. – 336с.
49927
  Drakulic Slavenka How we survived communism and even laughed / Drakulic Slavenka. – New York, London, 1992. – 189с.
49928
  Silverman Samuel How will you feel tomorrow?: new ways to predict illness / Silverman Samuel. – New York, 1973. – 261с.
49929
  Browne Harry How you can profit from the coming devaluation. / Browne Harry. – New York, 1971. – 223с.
49930
   How, where and when we rest. – Kiev, 1966. – 8с.
49931
  Forster E.M. Howards end / E.M. Forster. – Harmondsworth a.o., 1977. – 352с.
49932
  Forster E.M. Howards End / E.M. Forster; with an Introduction by Alfred Kazin. – London : Campbell Publishers, 1992. – 359 p. – (Everyman"s Library ; Vol. 25 ; The Millennium Library). – ISBN 1-85715-025-2
49933
  Smith Buffalo Bob Howdy and me: Buffalo Bob"s own story / Smith Buffalo Bob, McCrohan Donna. – New York, 1990. – 142с.
49934
  Ginsberg Allen Howl and other poems. / Ginsberg Allen. – San Francisco, 1959. – 44с.
49935
  Гори А. HP-UX 11i v3 для системных администраторов [Електронний ресурс] : учеб. пособ. и справочник / Асгар Гори. – Санкт-Петербург : Питер, 2010. – 880 с. : ил. – ISBN 978-5-49807-544-0
49936
  Piwowar-Sulej HR function in a project-oriented organization: general and specific conditions // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 6 (180). – Р. 183-189. – ISSN 1993-6788


  The aim of the study is to present general and specific conditions of HR function in projectoriented organizations with the emphasis on specific decision-making subjects (decision-makers). The study is based on the literature review as well as the ...
49937
  Duskova Danielle Hra na lasku / Duskova Danielle. – Praha, 1982. – 259с.
49938
  Plzak Miroslav Hra o lidske stesti. (Uvod do emocniho bilancovani) / Plzak Miroslav. – Praha, 1975. – 215с.
49939
  Pujmanova Marie Hra s ohnem / Pujmanova Marie. – Praha, 1949. – 375с.
49940
  Pujmanova Marie Hra s ohnem / Pujmanova Marie. – Praha, 1954. – 286с.
49941
   Hrabia August Cieszkowski w kregu niemieckiej i polskiej tradycji filozoficznej // Acta Universitatis Lodziensis / Uniwersytet Lodzki. – Lodz, 1999. – 148 s. – (Folia philosophica ; 13). – ISSN 0208-6107
49942
  Nalkowska Zofia Hrabia Emil. / Nalkowska Zofia. – Warszawa, 1977. – 236с.
49943
  Parnicki Teodor Hrabia Julian i krol Roderyk : Powiesc historyczna / Parnicki Teodor; Poslowie W.Sadkowskiego. – Poznan : Wydawnictwo Poznanskie, 1976. – 182s.
49944
  Dumas Aleksander Hrabia Monte Christo / Dumas Aleksander; Przelozyl J.Rogozinski. – Warszawa : Iskry
T. 1. – 1988. – 366s.
49945
  Kraszewski J.I. Hrabina Cosel. / J.I. Kraszewski. – Warszawa, 1973. – 442с.
49946
  Wallace Edgar Hrabina Moron / Wallace Edgar; Tlum. z angielskiego W.Szymanska. – Warszawa : Romeo i Julia, 1990. – 196s. – (Z opryszkiem ; 3)
49947
   Hrabos polni. – Praha : Akademia Ved, 1959. – 359s.
49948
  Gottlieb Frantisek Hraci mlyn / Gottlieb Frantisek. – Praha, 1959. – 44с.
49949
  Neruda Jan Hradcanske povesti / Neruda Jan. – Praha. – 50 s.
49950
  Vancura J. Hradcany, Prazsky hrad / J. Vancura. – Praha : SNTL, 1976. – 314 s. : il.
49951
   Hradec Kralove. – Praha, 1970. – 119 s.
49952
  Michl Karel Hradec Kralove. Mensi Tabor / Michl Karel, Neugebauer Erich. – Hradec Kralove, 1959. – 16с.
49953
   Hradecky rukopis = Versus Bohemici secunda parte s. XIV compositi : Sbornik ceskych versovanych skladeb z druhe poloviny 14. stoleti / B-ca RSB Pragensis, Cons. virorum litteris eruditorun moderante Josepho Vinarek ; ed.: B. Havranek. – Facsimil. ed. – Praha : Pragopress, 1969. – 147 s. + 1 бр. (78 s.). – Мініатюрне видання, що складається з факсимільного видання власне рукопису і окремої брошури з коментарями тощо, вкладених у футляр. – (Editio Cimelia Bohemica ; Vol. 10)
49954
   Hrady a zamky. – Praha, 1958. – 340 s.
49955
   Hrady a zamky. – Praha, 1976. – 215 s.
49956
   Hrady a zamky na Morave. – Praha, 1980. – 99 s.
49957
  Andel Rudolf Kabicek Jan Hrady a zanky Libereckeho kraje / Andel Rudolf Kabicek Jan. – Liberec, 1959. – 224 s.
49958
  Pison Stefan Hrady, zamky a kastiele na Slovensku / Pison Stefan. – Martin, 1977. – 447 s.
49959
  Einhorn Erich Hrady, zamky a tvrze strednich cech / Einhorn Erich, Wagner Jaroslav. – Praha, 1974. – 264 s.
49960
   Hrady, zamky a tvrze v Cechach, na Morave a ve Slezsku. – Praha
6. – 1989. – 724с.
49961
  Mauch A. Hranirea Pasarilor de Curte / A. Mauch : Ministerul Agriculturii, 1951. – 40s.
49962
  Drda Jan Hratky s certem / Drda Jan. – Praha, 1960. – 96с.
49963
   Hrdina neumira: Dopisa a Juliu Fucikovi. – Praha, 1953. – 142с.
49964
  Assollant Alfred Hrdinny kapitan Korkoran. / Assollant Alfred. – Praha, 1957. – 258с.
49965
  Gorbatov Boris Hrdinove Arktidy / Gorbatov Boris. – Praha, 1954. – 320с.
49966
  Gorbatov B. Hrdinove Arktidy / B. Gorbatov. – Praha, 1955. – 320с.
49967
  Skutina Vladimir Hrdinove filmove veselohry / Skutina Vladimir. – Praha, 1958. – 72с.
49968
  Polacek Karel Hrdinove tahnou do boje / Polacek Karel. – Praha, 1960. – 312с.
49969
  Buncakova Viera Hrdinovia starych cias / Buncakova Viera, Neumanova Luba. – Bratislava, 1967. – 142с.
49970
   Hrdinske a slavne dni. – Bratislava, 1961. – 54с.
49971
  Otradovicova Jarmila Hrdinstvi je proste / Otradovicova Jarmila. – Praha, 1960. – 224с.
49972
  Pechackova Frantiska Hrisne mesto / Pechackova Frantiska. – Praha, 1959. – 332с.
49973
  Dionisie Eclesiarhul Hronograf (1764-1815). / Dionisie Eclesiarhul. – Bucuresti, 1987. – 181с.
49974
   Hrvatska - Ukrajina = Хорватія/Україна : kulturne veze od Jadrana do Dnjepra. – Dvojezicno hrvatsko-ukrajinsko izd. – Zagreb, 1996. – 421с. – (Most/The Bridge : a Journal of Croatian literature ; 2/1996 ; The "Relation" Library: biling.ed.)
49975
   Hrvatska - Ukrajina : drustvo prijateljstva. – Zagreb : Hrvatsko-ukrajinsko drustvo, 2005. – 203 s. : ill. – ISBN 953-95013-0-X
49976
  Batusic N. Hrvatska kazalisna kritika / N. Batusic. – Zagreb, 1971. – 324с.
49977
   Hrvatska knjizevnost prema evropskim knjizevnostima. Od narodnog preporoda k nasim danima. – Zagreb, 1970. – 582с.
49978
   Hrvatska knjizevnost srednjega vijeka. – Zagreb, 1969. – 547с.
49979
   Hrvatska sevcenkiana / priredio Jevgenij Pascenko. – Zagreb : Hrvatsko-ukrajinsko drustvo, 2011. – 211 s. : il. – (Knjiznica Ucrainiana croatica ; kn. 6). – ISBN 978-953-95013-6-3
49980
  Мазур Владимир HRVATSKA VRIJEME пришло // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 2. – С. 28-31 : фото
49981
   Hrvatske putnicke skice : (По Хорватии на автомобиле) // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 2. – С. 20-28 : фото
49982
  Krleza Miroslav Hrvatski bog Mars. / Krleza Miroslav. – Sarajevo, 1973. – 385с.
49983
  Pascenko J. Hrvatski grobovi 1914-1918 : Karpati, Galicija, Bukovina / Jevgenij Pascenko. – Zagreb : Hravatski drzavni arhiv, 2016. – 210 s. : ill., maps. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-953-7659-37-0


  У пр. № 1694554 напис: Бібліотеці від автора. 19.IX.2016 Підпис
49984
   Hrvatski jezik / S. Babic, L. Badurina, E. Barik, N. Bencic, D. Brozowic, D. Filipovic; Red. nauk. M.Loncaric. – Opole : Wyd-wo Uniw.Opolskiego; Instytut filol. polskiej, 1998. – 339s. – (Najnowsze dzieje jezykow slowianskich). – ISBN 83-86881-22-4
49985
   Hrvatski khjizevni jezik i pitanje varijanata. – Zagreb, 1969. – 247с.
49986
   Hrvatski latinisti croatici auctores qui latine scripserunt. II. Pisci 17-19. stoljeca. – Zagreb
2. – 1970. – 1024с.
49987
   Hrvatski latinisti croatici auctores qui latine seripserunt. 1. Iz latini teta 9-14. stoljeca. Pisci 15. i 16 stoljeca. – Zagreb
1. – 1969. – 742с.
49988
   Hrvatski naivni umjetnici i slovenski likovni samorastniki. Popis naivaca Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije i Srbije. – Zagreb, 1973. – 70с.
49989
   Hrvatski narodni preporod. 1. Ilirska knjiga. – Zora
1. – 1965. – 376с.
49990
   Hrvatski narodni preporod. 2. Ilirska knjiga. – Zora
2. – 1965. – 459с.
49991
  Plese Adela Hrvatski narodni vez / Plese Adela. – Zagreb, 1954. – 62с.
49992
   Hrvatski putopisci XIX i XX stoljeca. – Zagreb, 1955. – 684 с.
49993
  Peic M. Hrvatski umjetnici / M. Peic. – Zagreb, 1968. – 410с.
49994
   Hrvatski znanstveni zbornik. – Zagreb
1. – 1971. – 332с.
49995
   Hrvatski znanstveni zbornik. – Zagreb
2. – 1971. – 398с.
49996
  Menac A. Hrvatsko-rusko-ukrajinski frazeoloski rjecnik / Antica Menac, Raisa I. Trostinska. – 2. izd. – Zagreb : Zavod za lingvistiku Filozofskoga fakulteta Sveucilista u Zagrebu, 1993. – 140 s. – (Serija: Mali frazeoloski rjecnici / urednik Antica Menac ; kn. 9)
49997
  Dayre J. Hrvatskosrpsko-Francuski rjecnik = Dictionnaire croate ou Serbe-Francais / J. Dayre, M. Deanovic, R. Maixner. – Zagreb : Novinarsko izdavacko poduzece, 1956. – XII, 948 s.
49998
  Ibsen Henrik Hry 11 / Ibsen Henrik. – Bratislava, 1958. – 788с.
49999
   Hry osvobozeneho divadla. – Praha
1. – 1961. – 536с.
50000
  Hoffmeister Adolf Hry z avantgardy / Hoffmeister Adolf. – Praha, 1963. – 267с.
<< На початок(–10)41424344454647484950(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,