Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)41424344454647484950(+10)В кінець >>
48001
   "FonGrad" Resort SPA Hotel близ Миасса : На пике лета. Сказка старинного поместья. Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 7. – С. 18 : Фото
48002
   "Force majeure" та "hardship" розуміння та тлумачення // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 7/8 (86). – С. 97-101
48003
  Криницька Н. “Flower Power” Вільяма Карлоса Вільямса // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України ; відп. ред. Т.Н. Денисова ; редкол.: Жулинський М.Г., Демірей Ж., Ферріс В. [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 5/6 за 2008/2009 : Американський модернізм: контекст, постаті. Післяпостмодерністський погляд. – С. 79-94. – ISBN 978-966-359-360-9
48004
   Filozofia. – Warszawa : Wyd-wo naukowe PWN, 2000. – 362s. – (PWN leksykon). – ISBN 83-01-13145-4
48005
   Filozofia a nauka.. – Warszawa, 1976. – 271с.
48006
   Filozofia filmu i teatru.. – Wroclaw, 1992. – 304с.
48007
   Filozofia i mysl spoleczna XVI wieku.. – Warszawa, 1978. – 668с.
48008
   Filozofia i socjologia XX wieku.. – Wyd. 2. rozszerz. i uzup. – Warszawa
1. – 1965. – 436с.
48009
   Filozofia i socjologia XX wieku.. – Wyd. 2. rozszerz. i uzup. – Warszawa
2. – 1965. – 420с.
48010
  Badarau Dan Filozofia lui Dimitrie Cantemir. / Badarau Dan. – Bucuresti, 1964. – 412с.
48011
  Duhem Pierre Filozofia nauki / Duhem Pierre. – Wroclaw, 1991. – 141с.
48012
   Filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy obrazu swiata. – Warszawa : Wyd-wo Akad. teologii katol., 1998. – 174s. – ISBN 83-7072-110-9
48013
   Filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy obrazu swiata. – Warszawa : Wyd-wo Uniw. kardynala Stefana Wyszynskiego. – ISBN 83-7072-147-8
2. – 2000. – 218s.
48014
   Filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy obrazu swiata. – Warszawa : Wyd-wo Uniw. kardynala Stefana Wyszynskiego. – ISBN 83-7232-274-0
3 : Red.G.Bugajak, A.Latawiec. – 2001. – 167s.
48015
   Filozoficzne orientacje w wyborze sensu zycia. – Warszawa : Wyd-wo Uniwersytetu kardynala Stefana Wyszynskiego, 2000. – 170s. – ISBN 83-7072-165-6
48016
  Popescu A. Filozofie moderna si contemporana. / A. Popescu. – Bucuresti, 1973. – 267с.
48017
  Taine H. Filozofja sztuk pieknych : Odczyty miane w Szkole Sztuk Pieknych w Paryzu / przez H. Tainea ; przekl. L. z K.S. // Przeglad krytyczny pierwszej wieksezej polowy dziela o stronach XLVIII 856 Jakoba Michalowskiego "Ksiega pamietnicza".. : ... dawnego rekopisma wyd. staraniem i nakladem c. k. Towarzystwa nauk. Krakowskiego. – Lwow, 1865. – 63 s. – Bibliogr. w przypis.
48018
  Bukowski Jerzy Filozofowie o godnym zyciu / Bukowski Jerzy. – Krakow : Wydawnictwo Akademii ekonomicznej w Krakowie, 2000. – 36s. – ISBN 83-7252-027-5
48019
   Filozofski fakultet Sveucilista u Zagrebu : monografija. – Zagreb : Filozofski fak. Sveucilista, 1998. – 361 s. : il. – Bibliogr. iza pojedinih poglavlja. – ISBN 953-175-098-X
48020
  Thorez Maurice Fils du peuple / Thorez Maurice. – 2-е изд., доп. – M., 1951. – 104с.
48021
  Rothschild Norman Filter guide. For color and black&white / Rothschild Norman, Kennedy Cora. – 3d ed. – New York, 1975. – 128с.
48022
   Filtering systems on armored vehicles of foreign countries / A. Galak, N. Sakhnenko, A. Kosarev, A. Linyvtsev // Системи озброєння і військова техніка : щоквартальний науково-технічний журнал / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба ; голов. ред. Леонтьєв О.Б. ; редкол.: Городнов В.П., Кожел Єжі, Купченко Л.Ф. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 (56). – P. 75-80. – ISSN 1997-9568


  Системи фільтрації на бронетанковій техніці зарубіжних країн. The modern samples of armaments and military equipment of foreign countries are studied; the analysis of collective protection systems of armored vehicles is carried out. It is established ...
48023
  Clauss Hans Filterpraxis. / Clauss Hans. – Halle, 1962. – 174с.
48024
  Zinko T.P. Filtration of the matrix singular decomposition for the cortege operators // XXX international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2017)" : August 14-15, 2017 Vilnius, Lithuania : abstracts : dedicfted to 80-th anniversary of Professor Yurii Yermoliev / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2017)", intern. conference. – Київ : [б. в.], 2017. – P. 138. – ISBN 978-617-7530-07-6
48025
  Batorski D. Filtrowanie spolecznosciowe w internecie – nowy sposob docierania do tresci i jego konsekwencje // Studia medioznawcze / Instytut dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2015. – Nr 3 (62). – S. 43-56. – ISSN 1641-0920
48026
  Werich Jan Fimfarum / Werich Jan. – Praha : Ceskoslovensky spisovatel, 1963. – 177, [6] s.
48027
  Werich Jan Fimfarum. Marchen fur Erwachsene / Werich Jan. – [Praha] : Artia, 1961. – 143, [2] s.
48028
  Goytisolo J. Fin de fiesta / J. Goytisolo. – Madrid : Mondadori, 1993. – 141 p. – ISBN 84-397-1889-6
48029
  Friedmann Georges Fin du peuple juif? / Friedmann Georges. – Paris, 1965. – 376с.
48030
  Bach Steven Final cut. / Bach Steven. – London, Boston, 1985. – 432с.
48031
  Goebbels Joseph Final entries 1945: the diaries. / Goebbels Joseph. – New York, 1979. – 453с.
48032
  Mieroszewski Juliusz Final klasycznej Europy / Mieroszewski Juliusz; Wybral, oprac. i wstepem opat. R Habielski; Tow. opieki nad archiwum Instytuta literackiego w Paryzu. – Lublin : Wyd-wo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 1997. – 377s. – ISBN 83-86906-11-8
48033
   Final report of the Conference on the application of science and technology to the development of Latin America organized by Unesco with the co-operation of the Economic Commission for Latin America. – Santiago, 1965. – 250с.
48034
   Final report of the Lagos Conference.. – Paris, 1964. – 102с.
48035
   Final report on observation findings on the 2020 local elections by the Civil Network OPORA / [O. Kliuzhev, O. Neberykut, O. Kotsiuruba ; endorsed by: O. Aivazovska]. – Kyiv : OPORA, 2021. – 129, [1] p. : ill., tab. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Б-ка має аналог. вид. укр. мовою. – ISBN 978-617-7142-77-4
48036
   Final report.. – Buenos-Aires, 1961. – 280с.
48037
   Final report. Conference of African states on the development of education in Africa Addis Ababa, 15-25 May 1961., 1961. – 128с.
48038
   Final report. Meeting of Ministers of education of African counties participating in the implementation of the Addis Ababa plan organized by Unesco in co-operation with the United Nations economic c, 1962. – 224с.
48039
  Ivanov D. Final results of BIRCOV trial (ARB, ACEI, DRi in COVID-19) / D. Ivanov, M. Ivanova, CrestanelloT // Нирки. Флагман нефрології : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Нац. ун-т охорони здлров"я України ім. П.Л. Шупика ; Укр. асоц. нефрологів, Укр. асоц. дитячих нефрологів ; голов. ред. Іванов Д.Д. ; редкол.: Дядик О.О., Корж О.М., Курята О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – Т. 10, № 3. – С. 37-43. – ISSN 2307-1257


  Підсумкові результати дослідження BIRCOV (БРА, ІАПФ, ПІР при COVID-19).
48040
  Chkhatarashvili Guram Final Upper Paleolithic assomblages from Soyth Caucasus (Dzudzuana Cave) // Міжнародна наукова конференція "Людина та ландшафт" : геогр. підхід в первісній археології, 3-5 лют. 2016, Київ, Україна : тези доп. / "Людина та ландшафт", міжнар. наук. конф. – Київ : Стародавній Світ, 2016. – P. 52. – (Бібліотека Vita Antiqua). – ISBN 978-966-2608-29-8
48041
  Renaud D. Finale a trois / Dominique Renaud. – [Paris] : CLE International, 2006. – 47, [1] p. : ill. – (Collection Decouverte : lectures en francais facile : niveau 5). – ISBN 2-09-031570-9
48042
  Renaud D. Finale a trois / Dominique Renaud. – [Paris] : CLE International, 2009. – 47, [1] p. : ill. – Copyright: 2006. – (Collection Decouverte : lectures en francais facile : niveau 5). – ISBN 978-2-09-031570-7
48043
  Bobrov Y. Finance : Rader / Yevgeniy Bobrov ; "KROK" University. – Kyiv : "KROK" University, 2008. – 220 p.
48044
   Finance : workshop / [Yu.L. Nakonechna, L.M. Demydenko, N.S. Miedviedkova, O.B. Iafinovych] ; Ministry of education and science of Ukraine, Taras Shevchenko national univ. of Kyiv. – Київ : Київський університет, 2021. – 118, [1] p. : tab. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк.
48045
  Pereslegin V. Finance and credit / V. Pereslegin. – M., 1966. – 142с.
48046
   Finance and development : A quarterly publication of the International monetary fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0015-1947
Vol. 36, Nr 3. – 1999
48047
   Finance and development : A quarterly publication of the International monetary fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0015-1947
Vol. 37, Nr 1. – 2000
48048
   Finance and development : A quarterly publication of the International monetary fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0015-1947
Vol. 37, Nr 3. – 2000
48049
   Finance and development : A quarterly publication of the International monetary fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0015-1947
Vol. 41, Nr 2. – 2004
48050
   Finance and development : A quarterly publication of the International monetary fund. – Washington : International monetary fund. – ISSN 0015-1947
Vol. 41, Nr 3. – 2004
48051
   Finance and development : A quarterly publication of the International monetary fund. – Washington : International monetary fund. – ISSN 0015-1947
Vol. 41, Nr 4. – 2004
48052
   Finance and development : A quarterly publication of the International monetary fund. – Washington : International monetary fund. – ISSN 0015-1947
Vol. 42, Nr 1. – 2005
48053
   Finance and development : A quarterly publication of the International monetary fund. – Washington : International monetary fund. – ISSN 0015-1947
Vol. 42, Nr 2. – 2005
48054
   Finance and development : A quarterly publication of the International monetary fund. – Washington : International monetary fund. – ISSN 0015-1947
Vol. 42, Nr 3. – 2005
48055
   Finance and development : A quarterly publication of the International monetary fund. – Washington : International monetary fund. – ISSN 0015-1947
Vol. 42, Nr 4. – 2005
48056
   Finance and development : a quarterly publication of the International monetary fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0015-1947
Vol. 46, Nr 4 : Climate change stimulating a green recovery. – 2005
48057
   Finance and development : a quarterly publication of the International monetary fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0015-1947
Vol. 47, Nr 1 : Prize or penalty. When sports help economies score. – 2010
48058
   Finance and development : a quarterly publication of the International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0015-1947
Vol. 47, Nr 3 : Restoring hope : reinvigorating the millennium development goals. – 2010
48059
   Finance and development : a quarterly publication of the International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0015-1947
Vol. 47, Nr 4 : Emerging markets. A place at the table. – 2010
48060
   Finance and development : a quarterly publication of the International monetary fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0015-1947
Vol. 47, Nr 2 : Asia leading the way. – 2010
48061
   Finance and development : a quarterly publication of the International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0015-1947
Vol. 48, Nr 1 : Latin America. An end to boom and bust?. – 2011
48062
   Finance and development : a quarterly publication of the International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0015-1947
Vol. 48, Nr 4 : Changing Africa : rise of a middle class. – 2011
48063
   Finance and development : a quarterly publication of the International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0015-1947
Vol. 48, Nr 2 : Wising up to the costs of aging. – 2011
48064
   Finance and development : a quarterly publication of the International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0015-1947
Vol. 48, Nr 3 : All for one: why inequality throws us off balance. – 2011
48065
   Finance and development : a quarterly publication of the International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0015-1947
Vol. 49, Nr 1 : Youth demanding Change. – 2012
48066
   Finance and development : a quarterly publication of the International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0015-1947
Vol. 49, Nr 2 : The crisis and beyond. – 2012
48067
   Finance and development : a quarterly publication of the International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0015-1947
Vol. 49, Nr 4 : Philanthropy sowing change. – 2012
48068
   Finance and development : a quarterly publication of the International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0015-1947
Vol. 49, Nr 3 : The global village. – 2012
48069
   Finance and development : a quarterly publication of the International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0015-1947
Vol. 50, Nr 4 : Into the unknown. Global trade"s uncertain course. – 2013
48070
   Finance and development : a quarterly publication of the International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0145-1707
Vol. 51, Nr 1 : Europe"s Union, step by step. – 2014
48071
   Finance and development : a quarterly publication of the International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0015-1947
Vol. 51, Nr 2 : Asia reaching for the top. – 2014
48072
   Finance and development : a quarterly publication of the International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0015-1947
Vol. 51, Nr 3 : Past forward : The future of global economics. – 2014
48073
   Finance and development : a quarterly publication of the International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0015-1947
Vol. 51, Nr 4 : The fight for global health. – 2014
48074
   Finance and development : a quarterly publication of the International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0145-1707
Vol. 52, Nr 2 : Could you live on $1.25 a day?. – 2015
48075
   Finance and development : a quarterly publication of the International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0015-1947
Vol. 52, Nr 1 : Jobs on the line. – 2015
48076
   Finance and development : a quarterly publication of the International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0015-1947
Vol. 53, Nr 1 : The big squeeze. Global population pressures. – 2016
48077
   Finance and development : a quarterly publication of the International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0015-1947
Vol. 53, Nr 2 : Africa. Growth"s ups and downs. – 2016
48078
   Finance and development : a quarterly publication of the International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0015-1947
Vol. 53, Nr 3 : Smart technology takes flight. – 2016
48079
   Finance and development : a quarterly publication of the International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0015-1947
Vol. 53, Nr 4 : Globalization. Insiders, outsiders. – 2016
48080
   Finance and development : a quarterly publication of the International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0015-1947
Vol. 54, Nr 1 : Growth conundrum. – 2017
48081
   Finance and development : a quarterly publication of the International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0145-1707
Vol. 54, Nr 3 : Global Cooperation. An Uphill Battle. – 2017
48082
  Lepeyko T. Finance of enterprises : textbook / Lepeyko T., Myronova O., Blyznyuk T. ; Ministry of education and science of Ukraine ; Kharkiv national university of economics. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 248 p. : ill. – Bibliogr.: p. 244. – ISBN 978-966-676-417-4
48083
  Hermanson R.H. Financial Accounting / Roger H. Hermanson, James Don Edwards. – 5th ed. – Homewood ; Boston : IRWIN, 1992. – 1062 p. : ill. – ISBN 0256089175
48084
  Anthony Robert Financial accounting in nonbusiness organizations. / Anthony Robert. – Stamford, 1978. – 205с.
48085
  Kenayathulla H.B. Financial adequacy and low performing schools: evidence from Malaysia // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 9 (183). – P. 126-136. – ISSN 1993-6788
48086
  Roberta Melis Financial and demographic risk impact on private PAYG pension system: the Italian case / Roberta Melis, Alessandro Trudda // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 427-439 : table., fig. – Bibliogr.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
48087
   Financial and economic mtchanism as a universal instrument for transfer of land use to the model of sustainable development / O. Dorosh, V. Fomenko, I. Kupriyanchik, L. Svyrydova // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – P. 13-22 : fig. – Bibliogr.: Referen.: 14 name. – ISSN 2306-1677
48088
  Lysenko I. Financial and economic safety as the basis for social and economic development of regions // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. – Чернігів, 2016. – № 4 (8). – Р. 168-175. – ISSN 2411-5215
48089
  Solodovnic O.O. Financial and Economic Security of the Public-Private Partnership: Theoretical and Methodological Framework // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 1. – Р. 133-138. – ISSN 2222-0712


  The article aims to formulate the author"s own approach to presentation of the content of financial and economic security of the public-private partnership on the basis of analysis and generalization of the existing research into the financial and ...
48090
  Sheremetieva O.Yu. Financial and legal aspects of counteracting corruption and money laundering in the world and Ukraine // The institutionalisation of public relations in the fight against corruption: the experience of countries of Eastern and Western legal traditions (universal theoretical framework for relevant anti-corruption law of Ukraine) : collective monograph : PJ4/17 0117U007203 Corruption preventiuon act of Ukraine: sci. a. methodological justification of ensuiring the effectiveness a. efficiency of provisions implementation / TalTech Law School (Tallinn, Estonia), Fac. of Law ; Zaporizha Nat. Univ. (Zaporizha, Ukraine) [etc. ; ed. board: Vlad Vernygora et al.]. – Tallinn : Baltija Publishing, 2019. – Vol. 2 : / O.L. Makarenko, N.P. Matyukhina, S.A. Fedchyshyn et al. – P. 428-446. – ISBN 978-9934-588-04-4
48091
  Shih-Fang Lo Financial anomalies of climate change responsibility / Shih-Fang Lo, , Chou-Yen Wu // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 381-392 : table., fig. – ISSN 1993-6788
48092
  Zherlitsyn D. Financial aspects of the renewable energy implementation in Ukraine and international practice / D. Zherlitsyn, Yu. Namiasenko // Економіка і управління бізнесом : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: А. Діброва, А. Остапчук, Н. Вдовенко [та ін.]. – Київ, 2022. – Т. 13, № 2. – С. 77-99. – ISSN 2707-3823
48093
  Muo Ik Financial Bootstrapping and Small Business Growth in Lagos Metropolis, Nigeria / Muo Ik, Oladimeji Moruff Sanjo, O.I. Okunbadejo // Izvestiya : journal of Varna University of economics / University of Economics - Varna. – Varna, 2020. – Vol. 64, № 2. – P. 198-213. – ISSN 2367-6361
48094
  Stakhov B. Financial capacity of local Governments: problems of provision and crisis management / B. Stakhov, M. Tarasenko // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум" ; редкол.: Є. Бельтюков, Т. Богдан, М. Бутко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (388), лютий. – P. 18-29. – ISSN 1810-3944
48095
  Keijser M T.R. Financial collateral arrangements : The European Collateral Directive considered from a property and insolvency law perspective: An academic essay in law to obtain the degree of doctor... / T.Keijser. – Kluwer, 2006. – 432 p. – (Law of business and finance / Editors: S.Kortmann, D.Faber ; Vol. 9). – ISBN 90-130-3661-9
48096
  Kolomyychuk N.M. Financial control as a guarantee of effective management of financial resourses of local authorities // International scientific conference "Modern economic research: theory, methodology, strategy" : September 28th, 2018 : proceeding of the conf. / "Modern economic research: theory, methodology, strategy", intern. sci. conf. – Kielce : State University of Jan Kochanowski, 2018. – P. 2. – P. 105-106. – ISBN 978-9934-571-51-0
48097
  Kuzmenko O. Financial control as a means of countering economic corruption in Ukraine / O. Kuzmenko, O. Drozd, V. Chorna // Baltic journal of economic studies. – Riga, 2018. – Vol. 4, No. 4, September. – P. 233-237. – ISSN 2256-0742
48098
  Polyvanova T. Financial crises: lessons and implications for the IMF / Tetyana Polyvanova, Kateryna Ruskykh // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 91, ч. 1. – Р. 41-48


  В статті досліджується як сучасна фінансова криза стала стимулом для переосмислення ролі МВФ у світовій фінансовій системі. Вивчено як теоретично МВФ міг та фактично відреагував на фінансову кризу. Показано як роль Фонду змінювалась історично. Надано ...
48099
  Ayhan Kapusuzoglu Financial development and economic growth in Turkey: an empirical analysis // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 1 (139). – С. 314-324 : table. – Bibliogr.: 39 назв. – ISSN 1993-6788
48100
   Financial development in the Middle East and North Africa / Creane Susan, Goyal Rishi, A.M. Mobarak, Sab Randa. – Washington : International Monetary Fund, 2003. – 20p. – ISBN 1-58906-231-0
48101
  Bratu R. Financial Development аnd Remittances іn Rbmu"s Countries // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Р. 18-25. – (Економіка ; вип. 12 (189)). – ISSN 1728-3817


  The aim of this paper is to evaluate the state of development of financial system from 3 of those countries that European Union has established relation through Partnership Program, added Romania also. The research is based on the empirical evidence ...
48102
  Sethi Pradeepta Financial development, financial sector policies and growth: evidence from India // Journal of economic research / Hanyang economic research institute in collaboration with Asia pacific economic association. – Seoul, 2017. – Vol. 22, No. 1. – P. 63-88. – ISSN 1226-4261
48103
  Rosefsky B. Financial facts of life : Personal prosperity in 30 easy lessons / Bob Rosefsky. – New York a.o. : Wiley, 1995. – XIY, 274 p. – ISBN 0-471-58729-X
48104
  Orastean R. Financial Globalization - Global Imbalances - Global Financial Crisis // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Р. 41-44. – (Економіка ; вип. 12 (189)). – ISSN 1728-3817


  In the context of globalization, global financial crisis reflected the evolution of the relation global finance - global economy. The paper focuses on two issues. First, we review a part of the literature regarding the costs and benefits of financial ...
48105
  Rogach O.I. Financial globalization // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 10 : Інститут міжнародних відносин. – С. 270-275
48106
  Rogach O.I. Financial Globalization // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 45, ч. 1. – P. 38-43
48107
  Shevchenko V. Financial globalization impact on the CEE banking stability // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Р. 44-47. – (Економіка ; Вип. 141). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена оцінці умов та тенденцій фінансової глобалізації, її впливу на банківську діяльність. Дається оцінка позитивному та негативному впливу фінансової глобалізації. Досліджуються міжнародні фінансові потоки та банківські зв"язки, що ...
48108
  Simione F.F. Financial Inclusion in Mozambique / F.F. Simione, Y. Xiao // Mozambique rising : building a new tomorrow / Doris C. Ross, ed. ; African department. – Washington : International Monetary Fund, 2014. – P. 97-106. – ISBN 978-1-47556-510-2
48109
  Johnson Hasel Financial institutions and markets : A global perspective / Johnson Hasel. – New York : McGraw-Hill, 1993. – XXI,560p. : ill. – ISBN 0-07-032639-8
48110
   Financial institutions in Yugoslavia.. – Belgrade, 1977. – 96с.
48111
   Financial integration in Latin America : a new strategy for a new normal / ed.: Charles Enich, Wouter Bossu, Carlos Caceres, Diva Singh. – Washington : International Monetary Fund, 2017. – XIX, 206 p. : ill., tab. – Бібліогр. в кінці частин та в підрідк. прим. – ISBN 978-1-51352-024-7
48112
   Financial issues of transition economies.. – Tartu, 1995. – 98с.
48113
  Kolb R.W. Financial management / Robert W. Kolb, Ricardo J. Rodriguez. – Lexington; Toronto : D.C.Heath and Company, 1992. – XLII, 709 p. : ill. – ISBN 0-669-27158-6
48114
   Financial management : Journal of the Financial management association international [Quarterly]. – Tampa. – ISSN 0046-3892
Vol.28, N 1. – 1999


  1997. Vol. 46
48115
   Financial management : Journal of the Financial management association international [Quarterly]. – Tampa. – ISSN 0046-3892
Vol.28, N 4. – 1999


  1997. Vol. 46
48116
   Financial management : Journal of the Financial management association international [Quarterly]. – Tampa. – ISSN 0046-3892
Vol.28, N 3. – 1999


  1997. Vol. 46
48117
   Financial management : Journal of the Financial management association international [Quarterly]. – Tampa. – ISSN 0046-3892
Vol.28, N 2. – 1999


  1997. Vol. 46
48118
   Financial management : Journal of the Financial management association international [Quarterly]. – Tampa. – ISSN 0046-3892
Vol.29, N 4. – 2000


  1997. Vol. 46
48119
   Financial management : Journal of the Financial management association international [Quarterly]. – Tampa. – ISSN 0046-3892
Vol.29, N 3. – 2000


  1997. Vol. 46
48120
   Financial management : Journal of the Financial management association international [Quarterly]. – Tampa. – ISSN 0046-3892
Vol.29, N 2. – 2000


  1997. Vol. 46
48121
   Financial management : Journal of the Financial management association international [Quarterly]. – Tampa. – ISSN 0046-3892
Vol.29, N 1. – 2000


  1997. Vol. 46
48122
  Brigham E.F. Financial management : theory and practice / Eugene F. Brigham, Michael C. Ehrhardt. – 11th ed. – Mason [etc.] : Thomson South-Western, 2005. – XXIII, 1000, [1] p. : ill., tab. + 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – (International student edition). – ISBN 0-324-22499-0
48123
  Kharlamova G. Financial management : tutorial / G. Kharlamova, A. Stavytskyy, R. Melnyk. – Kyiv : Agrar Media Group, 2021. – 181, [1] p. : tab. – В кінці кн. авт. укр.: Харламова Ганна Олексіївна, Ставицький Андрій Володимирович, Мельник Рита Анатоліївна. – Bibliogr.; p. 178-181. – ISBN 978-617-646-501-0
48124
   Financial management of local authorities : Examples from France and the United Kingdom. – Strasbourg : Council of Europe press, 1993. – 115 p. – (Local and regional authorities in Europe ; 50). – ISBN 92-871-2358-6
48125
  Bouleau Nicolas Financial markets and martingales : Observations on science and speculation / Bouleau Nicolas; Translated by A.Thomas. – London a.o. : Springer, 2004. – 15,151p. : 14 ill. – ISBN 1-85233-582-3
48126
  Barucci Emilio Financial markets theory : Equilibrium, efficiency and information / Barucci Emilio. – London : Springer, 2003. – 12,467p. : 14 figures. – (Springer finance : Textbook). – ISBN 1-85233-469-X
48127
   Financial markets, institutions and risks = Фінансові ринки, інституції та ризики : international research journal / Sumy State University ; ed. board: G.P. Dwyer, J. Johnson, H. Sanko [et al.]. – Sumy : Sumy State University, 2017-. – ISSN 2521-1250
Vol. 3, iss. 2. – 2019. – 137 p. – Резюме укр., англ. мовами
48128
  Dixon R. Financial markets: an introduction / Rob Dixon, Phil Holmes. – 1st ed.1992. – London a.o. : Chapman & Hall, 1995. – 162 p. – reprinted 1995. – ISBN 0-412-62280-7
48129
  Mishura Y. Financial mathematics / Yuliya Mishura. – London [etc.] : ISTE Press ; Elsevier, 2016. – XIV, 179 p. – Index: p. 177-179. – Bibliogr.: p.171-175. – ISBN 978-1-78548-046-1
48130
  Alpysbaeva A. Financial Mechanism of the Innovative Activity in the Republic of Kazakstan // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Р. 17-21. – (Економіка ; вип. 9 (150)). – ISSN 1728-3817


  This article considers the theoretical and practical issues of development of the financial mechanism of innovation activity in the Republic of Kazakhstan. Identified current conditions and preconditions of development of the existing financial ...
48131
  Masood Omar Financial meltdown and bond prices: an empirical analysis / Masood Omar, Turen Seref, Aktan Bora // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 398-406 : table. – Bibliogr.: 23 назв. – ISSN 1993-6788
48132
   Financial optimization / H. Dahl, A. Meeraus, S. Zenios, D. Babbel, P. et al. Muller; [H. Dahl, A. Meeraus, S. Zenios, D.F. Babbel, P. Muller et al.] ; ed. by Stavros A. Zenios. – Cambridge : University Press, 2002. – XVII, 350 p. : tab., portr. – Авт. зазнач. на с. IX. - На корінці також: Zenios. - Index: p. 344-350. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 0-521-57777-2
48133
  Tkachenko V.V. Financial potential: strategic management in conditions of economic risk : monograph / [V.V. Tkachenko, I.V. Tkachenko, P.V. Puzyrova] ; Ministry of education and science of Ukraine, Kysv Nat. Univ. of Construction and Architecture. – Kyiv : [s. n.], 2020. – 175, [1] p. : ill., tab. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Bibliogr.: p. 153-175. – ISBN 978-617-7496-92-1
48134
   Financial practice and education = FPE. – New York : University of South Florida
Vol.9, N 1. – 1999


  1997. Vol. 46
48135
   Financial practice and education = FPE. – New York : University of South Florida
Vol.9, N 2. – 1999


  1997. Vol. 46
48136
   Financial programming and policy: the case of Hungary. – Washington : IMF Institute; International Monetary Fund, 1992. – 5, 205p. – ISBN 1-55775-304-0
48137
  Barth Richard Financial programming and policy: the case of Turkey / International monetary fund; R.Barth, W.Hemphill with contributions from I. Aganina a.o.;. – Washington : IMF Institute, 2000. – XIII,457p. + діскета. – ISBN 1-55775-875-1
48138
   Financial programming and policy: the case Sri Lanka. – Washington : IMF Institute, International monetary fund, 1996. – IX,278p. – ISBN 1-55775-579-5
48139
   Financial provision of scientific activities in the context of the strategic development of the national economy / V.V. Koval, L.M. Geiko, T.V. Neboha, O.B. Labunska // Економічні інновації : збірник наукових праць / Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Андрєєва Н.М., Басюркіна Н.Й., Дан Маріус Войцілас [та ін.]. – Одеса, 2022. – Т. 24, № 2 (83). – С. 78-91. – ISSN 2524-003X


  Метою статті є визначення сучасних проблем фінансування наукових досліджень і розробок в Україні та обґрунтування шляхів їх вирішення.
48140
  Golubnicha G. Financial Reporting and Source Documents of Ukrainian Enterprises when Applying the IFRS / G. Golubnicha, T. Melnik // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Р. 29-34. – (Економіка ; вип. 9 (150)). – ISSN 1728-3817


  The theoretical, methodological and practical aspects of changes in financial reporting and source documents specific to Ukrainian enterprises in the new conditions resulting from the application of International Financial Reporting Standards have been ...
48141
   Financial sector assessment program : Evaluation report. – Washington : International Monetary Fund, 2006. – 9,99 p. – ISBN 1-58906-508-5
48142
  Varnalii Z. Financial security of Ukraine in hybrid war / Z. Varnalii, T. Tomashevskyi // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 72-73. – (Економіка ; вип. 3 (204)). – ISSN 1728-3817


  The theoretical, methodological and applied aspects of strengthening the financial security of Ukraine in a hybrid war are studied. The article determines financial security as one of the key elements of economic security, with the state of public ...
48143
   Financial statements : for the years ended April 30, 2014, and 2013 : [annual report 2014]. – Washington : International Monetary Fund, 2014. – [1], 86 p. : tab. – ISBN 978-1-49836-532-1
48144
   Financial statements : for the financial years ended April 30, 2016, and 2015 : [annual report 2016]. – Washington : IMF, 2016. – II, 85 p. : tab. – ISBN 978-1475522631
48145
  Lositska T.I. Financial statements harmonization in the context of European integration / T.I. Lositska, K.V. Maksymova // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 69-71


  This article contains a brief outlook of the history of accounting harmonization in the European Union (EU) and the tendencies of its further development in the terms of Ukrainian economy.
48146
  Zorochkina T. Financial support of Higher Education development in Ukraine and the UK // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2019. – Т. 9, вип. 1. – P. 44-52. – ISSN 2308-4081


  Розглядається фінансове забезпечення розвитку вищої освіти в Україні і Великій Британії.
48147
   Financial sustainability of higher education institutions in the context of ensuring their development / O. Laktionova, V. Koval, O. Slobodianiuk, Prystupa, l. // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 95-100. – (Економічні науки ; № 6). – ISSN 2307-5740


  У статті представлено стратегічний підхід до формування фінансової стійкості закладу вищої освіти, націлений на його розвиток. Визначено, що фінансова стійкість в контексті стратегії розвитку ЗВО забезпечується поточною платоспроможністю, а також ...
48148
  Glushchenko O. Financial system: in search of a new paradigm // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 9 (171). – P. 21-30. – ISSN 1993-6788
48149
  Korneev V.V. Financial systems stabilization: comparative analysis of monetary policies of central banks // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 11 (149). – С. 143-148. – Bibliogr.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
48150
   Financial times: World desk reference : [2005]. – 7th ed. – London; New York; Munich; Melbourne; Delhi : Dorling Kindersley, 2005. – 656p. – (A Dorling Kindersley book). – ISBN 1-4053-0877-X
48151
  Honcharenko I. Financial unity of the world as an organic part of globalization / I. Honcharenko, I. Servatynska // Baltic journal of economic studies. – Riga, 2018. – Vol. 4, No. 2, March. – P. 53-57. – ISSN 2256-0742
48152
   Financialization and deindustrialization [Електронний документ] : impact on employment : monograph / [Th.M.H. Chan, V. Kopiyka, O. Rogach et al.] ; ed.: Th.M.H. Chan, V. Kopiyka, O.Rogach ; Min. of Education and Science of Ukraine, Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv. – Kyiv : Київський університет, 2021. – 437 p. – Вип. дан. укр.: Фінансіалізація та деіндустріалізація: вплив та зайнятість: монографія / за ред. Т.М.Х. Чана, В. Копійки, О.Рогача. – ISBN 978-966-933-144-1
48153
   Financialization and deindustrialization: impact on employment : monograph / [Th.M.H. Chan, V. Kopiyka, O. Rogach et al.] ; ed. by Th. M.H. Chan, V. Kopiyka, O. Rogach ; Ministry of education and science of Ukraine, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv. – Київ : Київський університет, 2021. – 437, [1] p. : ill., tab. – Бібліогр. в кінці ч. – ISBN 978-966-933-144-1
48154
  Mian Sajid Financing behavior of textile firms of Pakistan / Mian Sajid, Husnain Raza, Muhammad Musarrat Nawaz // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 4 (130). – С. 415-422 : table. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 1993-6788
48155
   Financing higher education in Canada.. – Toronto, 1965. – 98с.
48156
  Nagachevska T. Financing mechanisms for investment projects in the agricultural sector of ukraine"s economy in volving angel investors / T. Nagachevska, V. Zakharchenko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Р. 37-42. – (Економіка ; вип. 6 (159)). – ISSN 1728-3817


  The challenges connected with attracting foreign investments into the agricultural sector of the Ukrainian economy as well as diversification of forms of international investments are actual due to the immediate needs of realization of innovative ...
48157
   Financing of economic development. International Flow of Long-Term Capital and official Donations, 1960-62.. – 53с.
48158
  Gallaway A. Financing of education in Nigeria / A. Gallaway, A. Musone. – Paris, 1968. – 152с.
48159
  Callway A. Financing of education in Nigeria / A. Callway, A. Musone. – Paris, 1968. – 152с.
48160
  Zakharin S.V. Financing of higher education development in Ukraine: problems and prospects / S.V. Zakharin, M.P. Denysenko // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 9 (159). – С. 113-119 : table. – Bibliogr.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
48161
  Kovalenko Yu. Financing of higher education institutions: problems and directions of improvement in Ukraine / Yu. Kovalenko, L. Popovych // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технологіч. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Абакуменко О.В., Вдовенко С.М., Гонта О.І. [та ін.]. – Чернігів, 2018. – № 1 (13). – P. 150-159. – ISSN 2411-5215


  "У статті охарактеризовано поточний стан розвитку вищої освіти і з"ясовано, що в Україні вона перебуває на стадії реформування та переживає структурні зміни на всіх рівнях системи".
48162
  Zhumanova B. Financing of the Innovative Projects in the Agro-Industrial Complex of Kazakhstan // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Р. 92-96. – (Економіка ; вип. 11 (152)). – ISSN 1728-3817


  In the article are considered theoretical and practical issues of financial support of innovative development of agriculture in Kazakhstan. Defined system-wide problems that impede the full development of innovative agro-industrial complex of ...
48163
  Ljutic B.Z. Financing smes and entrepreneurs in Serbia: the perspectives for sustainable investments and growth / B.Z. Ljutic, P. Marjanovic, I. Ljutic // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 5 (155). – P. 186-194 : Tabl. – Bibliogr.: 17 назв. – ISSN 1993-6788


  Проаналізовано інвестиційне забезпечення розвитку вищої освіти.
48164
  Lavigne Marie Financing the transition: the Shatalin plan and the Soviet economy / Lavigne Marie. – New York, Prague, 1990. – 35с.
48165
   Financing unemployment compensation / E.L. Bowers, L. Edison, P.G. Craig, W. Papier; E.L. Bowers,L. Edison, P.G. Craig, W. Papier. – Ohio, 1956. – 314 с.
48166
  Skov Niels Finanse $ management = Финансы и управление / Skov Niels; Перев. М. Моцкалло. – Варшава : ПРЕТ, 1994. – 247с. – Текст парал. англ. та рос. мовами. – ISBN 83-85877-02-9
48167
  Ivanka Alexander Finanse i polityka finansowa panstw kapitalistycznych / Ivanka Alexander. – Warszawa, 1961. – 132с.
48168
  Komar Andrzej Finanse i prawo finansowe / Komar Andrzej, Laczkowski Wojciech. – Wyd. 2. – Warszawa, 1976. – 178с.
48169
  Lindner Jerzy Finanse przedsiebiorstw kapitalistycznych / Lindner Jerzy. – Warszawa, 1961. – 128с.
48170
  Zabinska Joanna Finanse publiczne a stabilnosc euro / Zabinska Joanna; Akademia ekonomiczna im. Karola Adamieckiego. – Katowice, 2000. – 168s. – (Prace naukowe / Akademia ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). – ISBN 83-7246-091-4
48171
  Dreiser Teodor Finansista / Dreiser Teodor. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1949. – 319 s.
48172
  Marcinek Krzysztof Finansowa ocena przedsiewziec inwestycyjnych przedsiebiorstw / Marcinek Krzysztof. – 4-e wyd. – Katowice : Wyd-wo uczelniane Akademii Ekonomicznej im.Karola Adamieckiego w Katowicach, 2000. – 228s. – (Skrypty uczelniane / Akademia Ekonomiczna im Karola Adamieckiego). – ISBN 83-7246-122-8
48173
  Ceausescu Nicolae Finante - preturi - moneda / Ceausescu Nicolae. – Bucuresti, 1980. – 159с.
48174
  Ceausescu Nicolae Finante - preturi - moneda / Ceausescu Nicolae. – Bucuresti, 1980. – 159с.
48175
   Finanzielle Fragen der ortlichen Staatsorgane.. – Jena
8. – 1978. – 111с.
48176
  Ilaskivi Raimo Finassijarjestelman automaattinen vastavaikutus suhdanteiden vaihteluissa / Ilaskivi Raimo. – Helsinki, 1958. – 176с.
48177
  Melton Gordon J. Finding enlightenment : Ramtha"s school of ancient wisdom / Gordon J. Melton. – Hillsboro : Beyond words, 1998. – XVI,216p. : ill. – ISBN 1-885223-61-7
48178
  Gilster P. Finding it on the internet : The essential guide to archie, Veronica, Gopher, WAIS, WWW (including Mosaic), and other search and brows / P. Gilster. – New York : John Willey and Sons, 1994. – XVIII,302p. – ISBN 0-471-03857-1
48179
   Finding solutions together : annual report 2016. – Washington : IMF, 2016. – II, 125 p. : ill., tab. – опис зроблен по обкладинці. – ISBN 978-1513565637
48180
  Zakutynskyi I.V. Finding the Optimal Number of Computing Containers in IoT Systems: Application of Mathematical Modeling Methods // Electronics and control systems : scientific journal / Ministry education and science of Ukraine ; National Aviation University ; ed.-in-chief V.M. Sineglazov ; ed. board: P.I. Bidyuk, Francois Le Chevalier, Zhengbing Hu [et al.]. – Kyiv, 2023. – № 2 (76). – С. 9-14. – ISSN 1990-5548


  Визначення оптимальної кількості обчислювальних контейнерів у системах Інтернету речей: застосування методів математичного моделювання.
48181
   Fine art = Прекрасне мистецтво / ТОВ "Музей сучасного образотворчого мистецтва України". – Київ
№ 3. – 2008
48182
   Fine art = Прекрасне мистецтво / ТОВ "Музей сучасного образотворчого мистецтва України". – Київ
№ 4. – 2008
48183
   Fine books in the sciences.. – Scherman Oaks, California, 1982. – 146с.
48184
   Fine Reader 2.0. Система оптического распознавания текстов : Руководство пользователя User``s Guide. – Казань : BIT Software, Inc, 1995. – 120с.
48185
  Fidler Kathleen Fingal`s ghost. / Fidler Kathleen. – London, 1962. – 95с.
48186
  Мазур Владимир Finger Food. Не откусите пальцы // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2018. – № 2. – С. ?4-77 : фото
48187
  Levy Lorraine Finie la comedie. / Levy Lorraine. – Paris, 1988. – 62с.
48188
  Пахльовська О. Finis Europae: Конфліктний спадок гуманістичного "заходу" та візантійського "сходу" в сучасній Україні // Повернення в Царгород / [упоряд. Ігор Сюндюков ; відп. ред. Анна Мотозюк ; за заг. ред. Лариси Івшиної]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2016. – С. 339-402. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-67-2
48189
  Shkilniak S.S. Finitary compostion nominative logics of quasi-ary predicates // International Ukrainian-Polish workshop Problems of stochastic and discrete optimization, May 10-15, 2005 : abstracts / Problems of stochastic and discrete optimization, intern. Ukrainian-Polish workshop. – [S. l : s. n], 2005. – P. 33-37
48190
  Chalyy K.A. Finite-size effects in light critical opalescence spectrum: theory and medical applications // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2006. – Т. 14, № 1. – P. 21-28. – ISSN 1023-2427
48191
  Timofeeva N.K. Finite and infinite combinatorial sets // XXVII international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2016)" : dedicated to 70-th anniversary of Professor O. Nakonechnyi : May 23-27, 2016 : abstracts : Tbilisi-Batumi, Georgia / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2016)", intern. conference. – Київ : [s. n.], 2016. – P. 160-161. – ISBN 978-966-7166-39-7
48192
  Fedorova M.V. Finite automaton actions of free groups // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016


  Constructions of explicit examples of ? groups generated by automata are very important in modern geometric group theory. The full automorphism group of a regular rooted tree is rich of free subgroups. Thus groups of automata are naturally suitable for ...
48193
  Москальков М.М. Finite element method for equation with strong dispersion / М.М. Москальков, Д. Утебаєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – P. 33-37. – (Кібернетика ; вип. 7). – ISSN 1728-3817


  A numerical method is constructed for equation with strong dispersion. The method is based on using of the final element method both by space variables and by time. Accuracy of the method is studied and the results of numerical experiment on solving of ...
48194
  Moskalkov M.N. Finite element method for the Gravity-gyroscopic wave equation / M.N. Moskalkov, D. Utebaev // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2010. – № 2 (101). – С. 97-104. – (Серія "Прикладна математика"). – ISSN 0868-6912


  In this paper, the spatial and time schemes of the highaccuracy finite element method are proposed and analyzed. These schemes are designed for solving the combined boundary value problem associated with the equation for gravity-gyroscopic waves in ...
48195
  Thieme D. Finite Elemente :Prozeduren fur die Statik in Pascal / D. Thieme. – Berlin : Verlag fur Bauwesen, 1990. – 226 S. : Ill. – ISBN 3-345-00502-6
48196
  Sharp Henry Finite functions: an introduction to combinatorial mathematics / Sharp Henry. – Englewood Cliffs : Prentice-Hall, 1965. – VII,97p. : il.
48197
  Huppert B. Finite Groups III / B. Huppert, N. Blackburn. – Berlin : Springer-Verlag, 1982. – 454 p. – ISBN 3-540-10633-2
48198
  Iosifescu Marius Finite Markov processes and their applications / Iosifescu Marius. – Chichester; Bucuresti a.o. : Wiley; Tehnica, 1980. – 289 p.
48199
  Hardy Finite mathematics / Hardy, Lane. – New York a.o. : Harper&Row, 1977. – 448 p.
48200
  Goldstein L.J. Finite mathematics and its applications / Larry J. Goldstein, David I. Schneider, Martha J. Siegel. – 4th ed., instructor"s ed. – Englewood Cliffs : Prentice Hall, 1991. – 18,675 p., [ 79 с. розд. паг. ] : ill. – ISBN 0-13-317827-7
48201
  Dodes Irving Allen Finite mathematics: a liberal arts approach / Dodes Irving Allen. – New York : McGraw-Hill book, 1970. – VIII,403p.
48202
  Bittinger Marvin Finite mathematics: a modeling approach / Bittinger Marvin, Conrad J. Crown. – Reading; Menlo Park; London; a.o. : Addison-Wesley, 1977. – 11,375,61,16 : Ill. – ISBN 0-201-00832-7
48203
   Finitis duodecim lustris : Сб. ст. к 60-летию проф. Ю.М. Лотмана. – Таллин : Ээсти раамат, 1982. – 176 с. : 1 л. портр.
48204
  Ricoeur P. Finitude et culpabilite / P. Ricoeur. – Paris : Aubier-Montaigne. – (Philosophie de l"esprit / coll. fondee par L. Lavelle et Le Senne ; Philosophie de la volonte)
1 : L"homme faillible. – 1960. – 164 p.
48205
  Ricoeur P. Finitude et culpabilite / Paul Ricoeur. – Paris : Editions AUBIER-Montaigne. – (Philosophie de l"esprit / coll. fondee par L. Lavelle et Le Senne ; Philosophie de la volonte)
2 : La symbolique du mal. – 1960. – 164 p.
48206
   Finland. – 35th ed. – Helsinki : WELSCAN AG, 1996. – 203, [5] p. : Ill. – Паралельний текст англійською, німецькою та французькою мовами. – ISSN 0085-8048
48207
   Finland 1917-1967 and assessment of independence.. – Helsinki, 1967. – 171с.
48208
   Finland and its students.. – Helsinki, 1970. – 56с.
48209
  Klinge Matti Finland in Europe / Transl. by P.Binham, T.Bincham, D.Mitthell; Ill. M.Klinge, L.Suvikumpu. – [Helsinki] : Otava, 2003. – 176p. : Ill. – ISBN 951-1-18566-7
48210
   Finland Suomi 100 : language, culture, history / Ulla Tuomarla, Iwona Piechnik, Bernadett Biro (eds.). – Krakow ; Helsinki : Jagiellonian Library & University of Helsinki, 2017. – 512 p. : ill., tab. – Деякі ст. фін. та нім. мовами. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-83-949716-2-5
48211
   Finland.. – Munchen, 1992. – 142с.
48212
  Walczak W. Finlandia / W. Walczak. – Warszawa : PWN, 1973. – 381 s. : il. – ISBN 837335-080-2
48213
   Finlands historia. – Ekenas : Schildts. – ISBN 951-50-0597-3
2 : / Rainer Fagerlund, Rurt Jern, Nils Erik Villstrand. – 1993. – 442 p. : ill., tab., maps, portr. – Bibliogr.: p. 435-442
48214
   Finn koltok antologiaja.. – Budapest, 1973. – 595с.
48215
  Papp Istvan Finn nyelvtan / Papp Istvan. – 2. kiadas. – Budapest, 1958. – 176с.
48216
  Papp Istvan Finn olvasokonyv szojegyzekkel / Papp Istvan. – Budapest, 1959. – 360с.
48217
  Valkonen M. Finnish art : Over the centuries / M. Valkonen. – Helsinki : Otava, 1992. – 159 p. : Ill. – ISBN 951-1-12419-6
48218
  Timo Hynninen Finnish Computing Graduates" Career Satisfaction / Timo Hynninen, Maija Hujala, Anti Knutas // International journal on information technologies and security / Union of scientists in Bulgaria. – Sofia, 2021. – Y. 13, № 3. – P. 61-72. – ISSN 1313-8251
48219
  Sarmela M. Finnish folklore atlas [Електронний ресурс] : ethnic culture of FInland 2 / Matti Sarmela. – 4th partially revised editin. – Helsinki : Ethnic Culture of Finland 2, 2009. – 1 CD. – PDF file.-Заголовок з етикетки диску. – ISBN 978-952-99977-2-5
48220
  Hautala J. Finnish folklore research 1828-1918. / J. Hautala. – Helsinki, 1969. – 197с.
48221
  Larsen R.-H. Finnland / R.-H. Larsen. – Berlin, 1958. – 64 S.
48222
   Finnland.. – Lpz., 1965. – 152с.
48223
  Palmen J.A. Finska ringfaglar // Дикий херсонский виноград / И. Пачоский. – Одесса, 1912. – S.135-136
48224
  Lipinski-Gottersdorf Hans Finsternis uber den Wassern / Lipinski-Gottersdorf Hans. – Halle, 1959. – 162с.
48225
  Музика-Стефанчук Fintech-стартапи в Україні у контексті розвитку цифрової економіки // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2022. – № 3 (125). – С. 73-78. – ISSN 2308-0361
48226
  Процак К.В. FinTech і комерційні банки: тенденції розвитку та особливості співпраці / К.В. Процак, Т.О. Коваленко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 1 (528) : Вплив глобалізаційних процесів на національну економіку України. – С. 131-137. – ISSN 2222-4459
48227
   Fintech стартував // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 31 травня (№ 20). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Університет Державної фіскальної служби та Львівська політехніка запускають спільну навчальну програму FinTech. Ця програма розроблена для підготовки фахівців, які здатні створювати фінансові та економічні стартапи.
48228
  Селякова Н. FinTech челендж // Юридична газета. – Київ, 2018. – 6 березня (№ 10). – С. 23
48229
  Луців Б. Fintex в системі фінансової інклюзивності // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 4 (57). – С. 110-120 : табл., рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1818-5754
48230
  Putrament Jerzy Fiolki w Neapolu / Putrament Jerzy. – Warszawa, 1959. – 180с.
48231
  Kessner Thomas Fiorello H. La Guardia and the making of modern New York. / Kessner Thomas. – Harmondsworth, 1991. – 700с.
48232
  Stankowska Halina Fircyk w zalotach Franciszka Zablockiego / Stankowska Halina. – Warszawa, 1962. – 92 s.
48233
  Whitman Walt Fire de iarba : fragmente / Whitman Walt. – [ Bucuresti?] : Editura de Stat, 1950. – 95, [3] p.
48234
  Cosbuc G. Fire de tort si alte poezii. / G. Cosbuc. – Bucuresti, 1960. – 396с.
48235
  Cosbuc G. Fire de tort. / G. Cosbuc. – Bucuresti, 1966. – 396с.
48236
  Renault M. Fire from heaven / M. Renault. – New York, 1969. – 375с.
48237
  Adler Irving Fire in your lifw. / Adler Irving. – New York, 1955. – 128с.
48238
  Pohlmann N. Firewall architecture for the enterprise / Norbert Pohlmann, Tim Crothers. – New York : Wiley, 2002. – 21, 481 р. : ill. – На обкл.: Timely. Practical. Reliable. – ISBN 0-7645-4926-X
48239
  Komar B. Firewalls for dummies / Brian Komar, Ronald Beekelaar, Joern Wettern. – 2nd ed. – New York : Wiley, 2003. – 16, 411p. : ill. – (Bestselling computer book series ; For dummies: bestselling book series for beginners). – ISBN 0-7645-4048-3
48240
  Strassberg K. Firewalls: the complete reference / Keith Strassberg, Richard Gondek, Gary Rollie. – New York a.o. : McGraw-Hill/Osborne, 2002. – 26, 932 p. – ISBN 0-07-219567-3
48241
  Meyer Conrad Ferdinand Firnelicht / Meyer Conrad Ferdinand. – Berl., 1957. – 236с.
48242
  Fentress George First- and second-order Triangulation in Michigan (1927 datum) : Special publication No.214 / Fentress George; U. S. department of commerce. – Washington : Goverment, 1939. – VI, 427 p. : ill.
48243
  Rappleve H.S. First-order leveling in Hawaii : Special publication No.161 / H.S. Rappleve; U. S. department of commerce. – Washington : Goverment, 1929. – III, 21 p. : ill.
48244
  Sutherland O.P. First-order triangulation and traverse in Louisiana : [1927 Datum] / O.P. Sutherland. – Washington : Government, 1934. – IV, 169 p. – (U. S. department of commerce : Coast and geodetic survey ; Spec. publication No. 183)
48245
  Kramer J. First Aid for Plants / J. Kramer. – New York : A Plume Book, 1989. – 171p.
48246
  Hamrick Mark W First carpals of the eocene primate family omomydae / University of Michigan, Museum of paleontology // Contributions from the Museum of paleontology / The University of Michigan. – Ann Arbor, 1999. – Vol. 30, N 9. – pp.191-198
48247
  Bell J. First certificate expert : Coursebook / J.Bell, R.Gower. – Harlow : Longman, 2003. – 224p. : ill. – ISBN 0-582-46926-0
48248
  Hyde D. First certificate expert : Teacher"s resource book / D.Hyde with J.Bell, R.Gower. – Harlow : Longman, 2003. – 208p. : ill. – ISBN 0-582-46929-5
48249
  Mann R. First certificate expert : Student"s resource book: with key / R.Mann with J.Bell, R.Gower. – 2nd impress. – Harlow : Longman, 2004. – 176p. + 2 CD. – First publ. 2003. – ISBN 0-582-77305-9
48250
  Burgess Sally First certificate Gold : Exam maximiser [with key] / S.Burgess with R.Acklam. – New ed. – Harlow : Longman, 2002. – 158p. + With free CD set inside. – ISBN 0-582-46128-6
48251
  Kenny N. First certificate practice tests plus 1 : + introduction to the exam + your questions answered + exam strategies and tips + sample answer sheets: with key / N.Kenny, L.Luque-Mortimer. – 5th impress. – Harlow : Longman, 2004. – 208р. : ill. – 1st. publ. 2000; На обкл.: Teaching not just testing. – ISBN 0-582-40580-7
48252
  Goian O.Y. First commercial private radio stations in Ukraine: from experiments to business / O.Y. Goian, V.V. Goian // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; голов. ред. В. Різун ; редкол.: Т. Валяс, Д. Суска, Д. Гілпін [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 25. – С. 33-50. – ISSN 2312-5160
48253
   First consolidated report 2005. – New York : United Nations, 2006. – 6,392 p. : ill. – ISBN 92-1-101134-5
48254
   First contact.. – New York, 1991. – 337с.
48255
  Arampatzis Christoforos First Data About the Osseous Industries of the Prehistoric Lakeside Settlement of Anarghiri IXb, Western Macedonia, Greece // Wetland archaeology and prehistoric networks in Europe : NEENAWA intern. conf. : Sept. 15th-18th, 2017, Kyiv - Kaniv, Ukraine / Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; Swiss nat. science foundation ; [ed.: Y. Morozova, P. Shydlovskyi ; phot.: P. Borovets et al. ; English transl.: Y. Morozova et al.]. – Kyiv ; Kaniv : [s. n.], 2017. – P. 40
48256
   First detection of Hosta virus X in Ukraine / G. Shchetinina, I. Budzanivska, A. Kharina, O. Pereboychuk // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Р. 48-50. – (Біологія ; Вип. 62). – ISSN 1728-3817


  В статье представлены результаты мониторинга X вируса хосты (HVX) в Национальном ботаническом саду Украины им. Н.Н. Гришка. На растениях хосты наблюдали симптомы мозаики и деформации листьев. Присутствие HVX-инфекции в растениях хосты сорта "Sum of and ...
48257
   First instrumental recognition of the Earth eigenmodes in radio frequency electromagnetic radiation / Yu. Bogdanov, A. Kvasnyuk, V. Kobolev, N. Loyko, O. Rusakov // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 4. – С. 19-20 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 0203-3100
48258
   First International Conference of school in which esperanto is taught.. – London, 1963. – 11с.
48259
   First International Symposium on Radioiodine Treatment of Toxic Goitre and of Heart Disease : August 28-30th 1958. – Liege, 1958. – 204p.
48260
   First International Theriological Congress. – Moscow : Nauka
Volume I, A-M. – 1974. – 451S. – Transactions Moscow June 6-12, 1974
48261
   First Karazin scientific readings dedicated to the bicentenary of the Karazin Kharkiv National University. Mathematical symposium : Book of abstracts. – Kharkiv, 2004. – 68 p.
48262
  Turgenev Ivan First love and other stories / Turgenev Ivan; Transl. by I.Berlin and L.Schapiro, with an introd. by V.S.Pritchett. – London : Campbell Publishers, 1994. – 253p. – (Everyman"s Library ; Vol. 191 ; The Millennium Library). – ISBN 1-85715-191-7
48263
  Shaw Henry First offensive: the marine campaign for Guadalcanal / Shaw Henry. – Washington, 1992. – 52с.
48264
  Makkai M. First order categorical logic / Michael Makkai, Gonzalo Reyes. – Berlin a.o. : Springer, 1977. – 301p. – (Lecture notes in mathematics ; 611)
48265
  Filipov Y.V. First principles investigation of electronic structures of 3D transition-metal and CU alloys / Y.V. Filipov, V. Stashchuk // Twelfth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2011" : October 27-30, 2011, Kyiv, Ukraine : sci. works / "Optics & High Technology Material Science SPO 2011", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університе, 2011. – P. 134
48266
   First principles of physics / Carhart, , S. and Chute Henry, , N. Noratio; Henry S. Carhart, and Horatio N. Chute. – Boston ; New York ; Сhicago : Allyn and Bacon, 1912. – VIII,412 p., fig
48267
  Heluta V.P. First records of teleomorph of an invasive fungus Erysiphe macleayae (Erysiphales) in Ukraine / V.P. Heluta, V.P. Kovalchuk, P.Ya. Chumak // Український ботанічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2016. – Т. 73, № 3. – Р. 268-272. – ISSN 0372-4123
48268
  Kaladevi V. First Reformulated Zagreb Indices of Some Classes of Graphs / V. Kaladevi, R. Murugesan, K. Pattabiraman // Карпатські математичні публікації : науковий журнал / Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника ; голов. ред. Загороднюк А.В. ; редкол.: Берінде В., Бобрик Р., Боднар Д.І. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – Т. 9, № 2. – P. 134-144. – ISSN 2075-9827
48269
   First Report of Potato Viruses Infecting Lamium purpureum in Ukraine / A.M. Kyrychenko, M.M. Bohdan, H.O. Snihur, I.S. Shcherbatenko, I.O. Antipov // Мікробіологічний журнал : науковий журнал / НАН України ; Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; голов. ред. В.С. Підгорський ; редкол.: Л.В. Авдєєва, Л.Д. Варбанець, Г. Венгжин [та ін.]. – Київ, 2021. – Vol. 83, N 6, november - december. – C. 55-64. – ISSN 1028-0987
48270
  Barbour T. First supplement to typical reptiles and amphibians / T. Barbour, A. Loveridge. – Cambridge : Cambridge ; Mass., 1946. – P. 59-214. – Bulletin of the Museum of Comparative zoology, V. 96, No.2
48271
   First year in the European Union: current legal issues : Proceedings of the international conference 29-30 April 2005. – Riga, 2005. – 464 p. – ISBN 9984-9676-4-6
48272
  Drzewiecki Henryk Firuleje / Drzewiecki Henryk. – Warszawa, 1959. – 308с.
48273
   Fiscal adjustment in IMF - supported programs : Evalution report. – Washington : International monetary fund, 2003. – ISBN 1-58906-274-4
48274
  Gnjatovic D. Fiscal aspects of applying maasricht convergence criteria in Serbia: possiblities and limitations / D. Gnjatovic, A. Jovancai, N. Stakic // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 7 (145). – С. 288-297 : tabl. – Bibliogr.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
48275
  Balcerzak A.P. Fiscal Burden in the European Union Member States // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2016. – № 161 (9/10). – Р. 4-6. – ISSN 1728-6220


  The main purpose of the article is to assess impact of the last global financial crisis on the level of fiscal burden in Central European countries compared to old members of the EU. In the research, we consider fiscal burden as multidimensional ...
48276
  Makreshanska S. Fiscal decentralization and income inequality - cross section analysys of Central and Southeastern European countries (original scientific paper) // Economic development : journal of the Institute of economics - Skopje. – Skopje, 2015. – Year. 17, No. 1/2. – P. 245-260. – ISSN 1409-7893
48277
  Slukhai S. Fiscal Decentralizatoin In Ukraine: Modern State And Challenges // Будуємо нову Україну : зб. конф., 26-27 листоп. 2014 р., м. Київ / [редкол.: О. Дем"янчук та ін.]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. – P. 190-198. – ISBN 978-966-518-677-9


  Запровадження положень Бюджетного кодексу (2001) не поліпшило ситуації у державному секторі стосовно фіскальної децентралізації; переважав протилежний тренд, який сприяв посиленню фінансових проблем країни.
48278
  Poh Choo Low Fiscal expansions of China, Korea, and Malaysia: comparing theory to practice / Poh Choo Low, Chee Heong Quah, Mohd Nazari Ismail // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 5 (131). – С. 397-408 : table., fig. – Bibliogr.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
48279
   Fiscal federalism in theory and practice : Ed. T. Ter-Minassian. – Washington : International Monetary Fund, 1997. – XIII,701p. – ISBN 1-55775-663-5
48280
   Fiscal management of scaled-up aid / Sanjeev Gupta [et. al.]. – Washington : International Monetary Fund, 2008. – 11, 67 p. – ISBN 978-1-58906-703-5
48281
   Fiscal monitor : fiscal exit: from strategy to implementation : November 2010 / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund, 2010. – XIV, 138 p. : ill. – (World economic and financial surveys, ISSN 0258-7440). – ISBN 978-1-61635-047-5
48282
   Fiscal monitor : shifting gears : tackling challenges on the road to fiscal adjustment : April 2011 / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund, 2011. – XI, 140 p. : ill. – (World economic and financial surveys, ISSN 0258-7440). – ISBN 978-1-61635-066-6
48283
   Fiscal monitor : addressing fiscal challenges to reduce economic risks : September 2011 / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund, 2011. – VIII, 79 p. : ill. – (World economic and financial surveys, ISSN 0258-7440). – ISBN 978-1-61635-210-3
48284
   Fiscal monitor : public expenditure reform : making difficult choices : April 2014 / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund, 2014. – VIII, 90, [1] p. : ill., tab. – (World economic and financial surveys, ISSN 0258-7440). – ISBN 978-1-47555-712-1
48285
   Fiscal monitor : back to work : how fiscal policy can help : October 2014 / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund, 2014. – X, 99, [1] p. : ill., tab. – (World economic and financial surveys, ISSN 0258-7440). – ISBN 978-1-49837-570-2
48286
   Fiscal monitor : now ls the time : fiscal policies for sustainable growth : Apr. 2015 / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – (World economic and financial surveys, ISSN 0258-7440). – ISBN 978-1-49839-638-7
Apr 15. – 2015. – X, 98, [1] p. : ill., tab.
48287
   Fiscal monitor : debt: use it wisely : October 2016 / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund, 2016. – X, 98, [4] p. : ill., tab. – (World economic and financial surveys, ISSN 0258-7440). – ISBN 978-1-51356-060-1
48288
   Fiscal monitor : acting now, acting together : April 2016. – Washington : International Monetary Fund, 2016. – X, 110, [2] p. : ill., tab. – (World economic and financial surveys, ISSN 0258-7440). – ISBN 978-1-51351-059-0
48289
   Fiscal monitor : achieving more with less : Apr. 2017. – Washington : International Monetary Fund, 2017. – XI, 146, [2] p. : ill., tab. – (World economic and financial surveys, ISSN 0258-7440). – ISBN 978-1-47556-466-2
48290
   Fiscal monitor : Tackling inequality : Oct. 2017 / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund, 2017. – XI, 114 p. : ill., tab. – (World economic and financial surveys, ISSN 0258-7440). – ISBN 978-1-48431-248-3
48291
  Peter A. Fiscal Performance in the Caribbean Before and After the Global Financial Crisis // Caribbean renewal. Tackling fiscal and debt challenges / ed.: Charles Amo-Yartey and Therese Turner-Jones. – Washington : International Monetary Fund, 2014. – P. 25-40. – ISBN 978-1-48436-914-2
48292
   Fiscal policies in economies in transition. – Washington : International Monetary Fund, 1995. – V,359p. – ISBN 1-55775-191-9
48293
   Fiscal policy // 25 years of transition : post-communist Europe and the IMF / J. Roaf, R. Atoyan, B. Joshi, K. Krogulski. – Washington : International Monetary Fund, 2014. – P. 51-54. – (Regional economic issues special report). – ISBN 978-1-49830-563-1
48294
  Marius Razvan Surugiu Fiscal policy and economic growth: explanation with empirical analysis / Marius Razvan Surugiu, Camelia Surugiu, Mihai Nica // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8 (134). – С. 476-481 : table. – Bibliogr.: 35 назв. – ISSN 1993-6788
48295
   Fiscal policy formulation and implementation in oil-producing countries. – Washington : International Monetary Fund, 2003. – VI,484p. – ISBN 1-58906-175-6
48296
  Szymanska Agata Fiscal policy performance and economic downturn - the experience of the European Union countries outside the euro area // Studia prawno-ekonomiczne. – Lodz, 2021. – T. 121. – S. 281-303. – ISSN 0081-6841
48297
   Fiscal policy to mitigate climate change : a guide for policymakers / ed. W.H. Parry, Ruud de Mooij, and Michael Keen. – Washington : International Monetary Fund, 2012. – XX, 198 p. – ISBN 978-1-61635-393-3
48298
   Fiscal politics / ed.: Vitor Gaspar, Sanjeev Gupta, Carlos Mulas-Granados. – Washington : International Monetary Fund, 2017. – XVII, 530 p. : ill., tab. – Бібліогр. в кінці частин та в підрядк. прим. – ISBN 978-1-47554-790-0
48299
  Iefymenko T. Fiscal reforms and sustainable development in Ukraine // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 3 (244). – Р. 7-14. – ISSN 2305-7645
48300
  Yefymenko T.I. Fiscal Regulation of National Economies" Sustainable Growth // Science and innovation : ukrainian review journal of future / National Academy of Sciences of Ukraine ; ed. in chief Paton B. ; ed. board : Andon P., Andronati S., Babayev E. [et al.]. – Kiev, 2020. – Vol. 16, № 5 (95). – C. 20-35. – ISSN 2409-9066


  Фіскальне регулювання стійкого національного економічного зростання.
48301
   Fiscal risks : sources, disclosure and management / Aliona Cebotari, [ et al. ] ; International Monetary Fund, Fiscal affairs department. – Washington : IMF, 2009. – 8,52 p. : il., tabl. – ISBN 978-1-58906-790-5
48302
  Lorenzo Forni Fiscal Rules to Tame the Political Budget Cycle : Evidence from Italian Municipalities / Lorenzo Forni, Andrea Bonfatti // Fiscal politics / ed.: Vitor Gaspar, Sanjeev Gupta, Carlos Mulas-Granados. – Washington : International Monetary Fund, 2017. – P. 327-343. – ISBN 978-1-47554-790-0


  The paper provides evidence that fiscal rules can limit the political budget cycle.
48303
   Fiscal rules: coping with revenue volatility in Lesotho and Swaziland / Jiro Honda, Fernando Im, Natalia Koliadina [et al.]. – Washington : International Monetary Fund, 2017. – IX, 42 p. : ill, tab. – (African Department). – ISBN 978-1-4843-0957-5
48304
  Zakharchenko V. Fiscal state as a factor international Ukraine competitiveness and regions: evaluation and improving ways / V. Zakharchenko, S. Zakharchenko // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. – Чернігів, 2016. – № 4 (8). – Р. 159-167. – ISSN 2411-5215
48305
  Gasanov S.S. Fiscal Targeting, Rules and Risks in the Public Finance Management System // International scientific conference "The formation of a modern competitive environment: integration and globalization" : proceedings of the conf. : Мay 25, 2018 / "The formation of a modern competitive environment: integration and globalization", intern. sci. conf. – Greenwich : University of Greenwich ; Baltija Publishing, 2018. – Pt. 1. – P. 56-59. – ISBN 978-9934-571-43-5
48306
  Dmytriv V.I. Fiscal value of special types of custom duties" application in Ukraine // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2019. – № 3 (44). – С. 24-32. – ISSN 2308-1988


  The functions of special types of custom duties in the formation of financial resources of the state are investigated in the article. The theoretical and organizational principles of administration of special types of custom duties are explained. A ...
48307
  Buttner Johannes Fischer von Waldheim. / Buttner Johannes. – Berl., 1956. – 84с.
48308
  Kusnetzow I.D. Fischerei und Thiererbeutung in den Gewдssern Russlands / von I. D. Kusnetzow ; Ministerium fur Landwirthschaft und Reichsdomanen. Depart. fur Landwirthschaft. – St. Petersburg : Buchdruckerei A. Laschinsky, 1898. – [5], 120 p.
48309
  Zeiske W. Fischkunde fur Angler / W. Zeiske. – Berlin : Sportverlag, 1967. – 159S.
48310
  Trautschold H. Fischreste aus dem devonischen des gouvernements Tula / H. Trautschold. – Moscou, 1874. – S. 263-324
48311
  Hennig R. Fischwarenkunde / R. Hennig. – Auf. 3. – Leipzig : Fachbuchverlag, 1955. – 137S. – Bibliogr.: Mit 89 Bildern
48312
  Hennig R. Fischwarenkunde / R. Hennig. – Auf. 4. – Leipzig : Fachbuchverlag, 1956. – 165S. – Bibliogr.: Mit 105 Bildern
48313
  Meulen J. van der Fish marketing in Papua and New Guinea / J. van der Meulen, 1962. – 83с.
48314
  Matvienko N. Fish RNA viruses / N. Matvienko, N. Kharkavliuk // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Р. 25-27. – (Біологія ; Вип. 62). – ISSN 1728-3817


  Было проведено обследование рыб из разных ферм и водоемов Украины на наличие вирусной инфекции. Получены изоляты вирусов весенней виремии карпа (SVCV) и инфекционного панкреотического некроза (IPNV), а также изучены их биологические свойства на ...
48315
  Baievsky B. Fisheries of Siberia / B. Baievsky. – Washington : Government, 1926. – p. 37-64. – (Department of commerce ; 1006)
48316
  Smit Gerald Fishes of the Mio-Pliocene Ringold Formation, Washington: Pliocene capture of the Snake River by the Columbia River / Smit Gerald, Morgan Neil, Gustafson Eric // Papers on paleontology / University of Michigan. Museum of paleontology. – Ann Arbor, 2000. – Nо. 32. – VII,47p.
48317
  Sanchez J. Fisica cuantica / J. Sanchez, M. Braun. – Madrid : Alianza Editorial, 1993. – 430 p. – ISBN 84-206-8145-8
48318
  Tareiev B.M. Fisica de los materiales dielectricos : tr. del ruso / B.M. Tareiev. – Moscu : Editorial Mir, 1978. – 474 p.
48319
  Pavlov P.V. Fisica del estado solido : trad. del ruso / P.V. Pavlov, A.F. Jojlov. – Moscu : Editorial Mir, 1987. – 432 p.
48320
  Chernin A. Fisica del tiempo / A. Chernin. – Moscu, 1990. – 270с.
48321
  Butikov E. y.o. Fisica en ejemplos y problemas / E. y.o. Butikov. – Moscu, 1991. – 424с.
48322
  Kikoin A.K. Fisica molecular : tr. del rus. / A.K. Kikoin, I.K. Kikoin. – 2d ed. – Moscu : Editorial Mir, 1979. – 528 p.
48323
  Matveev A.N. Fisica molecular / A.N. Matveev; trad. del ruso por C. F. Alvarez. – Moscu : Mir, 1987. – 464 p. : ill.
48324
  Mujin K. Fisica nuclear recreativa : trad. del ruso / K. Mujin. – Moscu : Mir, 1988. – 287 p.
48325
  Campi P. Fisica nucleare : Dalla pila di volta; Alla pila atomica / P. Campi, A. Rusconi. – Milano : Hoepli, 1946. – 215 p.
48326
  Resnick R. Fisica para estudiantes de ciencias e ingenieria / R. Resnick, D. Halliday. – P.1
Nueva edic. revisada. – 1966. – 784 p. : ill.
48327
  Landau L.D. Fisica teorica : trad. dal italiano / L.D. Landau, E.M. Lifsits. – Mosca : Edizioni Mir
T. 10 : Fisica cinetica. – 1984. – 526 p.
48328
  Farrington Daniels Fisicoquimica. / Farrington Daniels, Alberty Robert. – La Habana, 1968. – 834с.
48329
  Sterland E.G. Fisika-energia, tecnica-potencia / E.G. Sterland. – Pamplona, 1968. – 252с.
48330
  Lipkova Beata Fiskal (non)integration in the European monetary union and its impacts // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 5 (143). – С. 352-363 : Tabl., fig. – Bibliogr.: 36 назв. – ISSN 1993-6788
48331
  Kozminski Karol Fiszerek. Opowiesc o generale Stanislawie Fiszerze / Kozminski Karol. – Warszawa, 1964. – 296с.
48332
  Chambers D. Fitness for the motorist / D. Chambers. – London : Letts, 1976. – 64 p. – ISBN 0-85097-186-1
48333
  Fiedorow Zofia Fitopatologia ogolna / Fiedorow Zofia, Golebniak Barbara, Weber Zbigniew. – Poznan : Wyd-wo Akademii rolniczej im. A.Cieszkowskiego, 1999. – 191s. : Il. – ISBN 83-7160-172-7
48334
  Kaarik M. Fitting sets to probability distributions / Kaarik Meelis. – Tartu : Tartu university press, 2005. – 89c. – (Dissertationes mathematicae Universitatis Tartuensis, ISSN 1024-4212 ; N 38). – ISBN 9949-11-006-8
48335
  Scherffe Henry Fitting straight lines when one variable is controlled / Scherffe Henry, 1958. – 106-117с.
48336
  Molnar Gyula Fiuk a gaton / Molnar Gyula. – Budapest, 1975. – 188с.
48337
  Castle F. Five-figure logarithmic and other tables / F. Castle. – Toronto : Macmillan, 1940. – 63 p.
48338
  Agamdzanova V. Five-Hows context-oriented problems: Learning by Doing. / V. Agamdzanova. – Riga, 1990. – 50с.
48339
  Alderson Dick Five Cambridge Proficiency Tests. / Alderson Dick. – Amersham, 1984. – 108с.
48340
  Alderson Dick Five Cambridge Proficiency Tests: Teacher"s Book: Answers and Listening Comprehension Texts. / Alderson Dick. – Amersham, 1984. – 32с.
48341
  Mount Charles Five Early Bronze Age cemeteries at Brownstown, Graney West, Oldtown and Ploopluck, county Kildare, and Srrawhall, county Carlow // Proceedings of the Royal Irish academy / Royal Irish academy. – Dublin, 1998. – Vol. 98 C, N 2. – P.25-99 : il. – ( Sect. C : Archaeology, celtic studies, history, linguistics, literature). – ISSN 00358991
48342
   Five Hundred Years of French Painting, The Hermitage, Leningrad, The Pushkin Museum of Fine Arts, Moscow = [Пять веков французской живописи, XV - XX века] : [15 th - 20 th centuries: Альбом: В 2 т.]. – Leningrad : Aurora Art Publishers. – ISBN 5-7300-0157-6
Vol. 1 : 15th to 18th centuries / сост. Nadezhda Petrusevich. – 1990. – 23 с., [98] л.цв.ил.
48343
   Five Hundred Years of French Painting, The Hermitage, Leningrad, The Pushkin Museum of Fine Arts, Moscow = [Пять веков французской живописи, XV - XX века] : [15 th - 20 th centuries: Альбом: В 2 т.]. – Leningrad : Aurora Art Publishers. – ISBN 5-7300-0156-8
Vol. 2 : 19th and 20th / сост. Evgenia Georgievskaya. – 1990. – 23 с., [153] л.цв.ил.
48344
   Five new one-act plays.. – London, 1956. – 143с.
48345
  Schneider Robert Five novelists of the progressive era / Schneider Robert. – N.Y., Lond., 1965. – 290с.
48346
  Williams S. Five O"clock Angel: Letters of Tennessee Williams to Maria St. Just / S. Williams, 1990. – 409 p.
48347
  Strindberg Five plays / Strindberg. – Garden City, 1960. – 351с.
48348
  Beckerman Bernard Five Plays of the English Renaissance / Beckerman Bernard. – New York, 1983. – 529с.
48349
  Harris J. Five quarters of the orange / Joanne Harris. – New York : Perennial, 2002. – 307, [1] p. – ISBN 0-06-095802-2
48350
  Boswell John Five Rings, Six Crises, Seven Dwares, and 38 ways to win an Argument / Boswell John, Starer Daniel. – Harmondsworth, 1990. – 241p.
48351
  Fairbairn Ann Five smooth stones. / Fairbairn Ann. – New York, 1966. – 852с.
48352
   Five technical reports on food and agriculture. – Washington : [S. n.], 1945. – 314 p.
48353
  Khrushchov N.S. Five years progress in agricultural production and the tasks for the future. / N.S. Khrushchov. – M., 1959. – 176с.
48354
  Shepitko V. Fixation of evidentiary information on the war crimes, committed in Ukraine / V. Shepitko, M. Shepitko // Архів кримінології та судових наук : науковий журнал / М-во юстиції України, Нац. наук. центр "Ін-т судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса" ; редкол.: Г. Спіцина, В. Батиргареєва, І. Петрова [та ін.]. – Харків, 2023. – № 1 (7). – С. 51-60


  Фіксація доказової інформації про військові злочини, вчинені в Україні.
48355
  Zhuravel M. Fixed and floating charges as security mechanisms in corporate finance law in the United Kingdom // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 9. – P. 48-57. – ISSN 2308-9636
48356
  Самойлов Юрій Fiydubai: бізнес-клас плюс "Жуляни" // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 5, вересень - жовтень. – С. 27 : фото. – ISSN 1998-8044
48357
  Musceleanu C. Fizica : Classa VI-a secundara / C. Musceleanu, N.N. Botez. – Bucuresti : Cartea, 1935. – 227 p.
48358
  Badarau Eugen Fizica descarcarilor in gaze / Badarau Eugen. – Bucuresti, 1957. – 302 с.
48359
  Oncescu Mircea Fizica protectiei contra radiatiilor / Oncescu Mircea. – Bucuresti, 1958. – 172 с.
48360
  Barsan R.M. Fizica si tehnologia circuitelor MOS integrate pe scara mare / R.M. Barsan. – Bucuresti : Editura Academiei Republicii Socialaste Romania, 1989. – 543 s.
48361
  Milosavljevic D. Fizika / D. Milosavljevic. – Beograd
1. – 1954. – 264 с.
48362
  Ivanovic Dragisa Fizika 2 / Ivanovic Dragisa, V.M. Vucic. – Beograd, 1960. – 562с.
48363
   Fizika. Az altalanos gimnazium IV. osztalya szamara. – Budapest, 1953. – 321 с.
48364
   Fizikos terminu zodynas. – Vilnius, 1958. – 124 с.
48365
   Fizinis auklejimas aukstoje mokykloje.. – Kaunas, 1970. – 101с.
48366
  Sager Oscar Fiziologia experimentala a cerebelului / Sager Oscar, Ionel Cezar. – Bucuresti : Academiei Republicii Socialiste Romania, 1981. – 151S.
48367
  Stanescu Nichita Fiziologia poeziei: Proza si versuri 1957-1983 / Stanescu Nichita. – Bucuresti, 1990. – 639с.
48368
  Stanescu Nichita Fiziologia poeziei: Proza si versuri, 1957-1983 / Stanescu Nichita. – Bucuresti, 1990. – 639с.
48369
  Mesrobeanu Lydia Fiziologie bacteriana / Mesrobeanu Lydia, Paunescu Eugeniu. – Bucuresti : Editura Academiei Republicii Populare Romine, 1960. – 648с. – (Biblioteca Medicala)
48370
   Fiziopatologia experimentala a glandei tiroide. / St.M. Milcu, A. Lupulescu, V. Sahleanu, R. Holban. – Bucuresti, 1963. – 380с.
48371
  Cirstea M. Fiziopatologia generala a reactiilor alergice / M. Cirstea. – Bucuresti : Academiei SRS, 1975. – 171с.
48372
  Carapancea M. Fiziopatologia Minifestarilor Hipertensive, clinice si Experimentale, ale Vaselor Retiniene / M. Carapancea. – Bucuresti : Academiei RSR, 1970. – 135s.
48373
  Lilly V.G. Fizjologia Grzybow / V.G. Lilly, H.L. Barnett. – Warszawa : Pastwowe Wyd-wo Rolnicze i Lesne, 1959. – 504s.
48374
  Burdziej Bogdan Fizjologia i metafizyka Lwowa w powiesci "Jan Prorok" (1892) Alfreda Nossiga // Bibliotekarz Podlaski : ogolnopolskie naukowe pismo bibliotekoznawcze i bibliologiczne. – Bialystok, 2020. – R. 21, nr. 1 (46). – P. 309-330. – ISSN 1640-7806
48375
  Szweykowska Alicja Fizjologia roslin / Szweykowska Alicja; Uniw im. A.Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan : Wyd-wo Uniw im. A.Mickiewicza, 2000. – 250s. : Il. – ISBN 83-232-0815-8
48376
  Gorski F. Fizjologia Roslin / F. Gorski. – Warszawa : Pastwowe wyd-wo naukowe
T. 1. – 1962. – 611s.
48377
   Fizjologia zwierzat : Cwiczenia. – Szczecin, 2001. – 126s. – ISBN 83-87327-64-6
48378
   Fizjoterapia = Physiotherapy : kwartalnik Polskiego Towarzystwa Fizioterapii. – Wroclaw : Acad. Wychowania Fizycznego, Wydz. Fizjoterapii. – ISSN 1230-8323
T. 17, Nr 1. – 2009
48379
   Fizjoterapia = Physiotherapy : kwartalnik Polskiego Towarzystwa Fizioterapii. – Wroclaw : Acad. Wychowania Fizycznego, Wydz. Fizjoterapii. – ISSN 1230-8323
T. 17, Nr 2. – 2009
48380
   Fizjoterapia = Physiotherapy : kwartalnik Polskiego Towarzystwa Fizioterapii. – Wroclaw : Acad. Wychowania Fizycznego, Wydz. Fizjoterapii. – ISSN 1230-8323
T. 17, Nr 3. – 2009
48381
   Fizjoterapia = Physiotherapy : kwartalnik Polskiego Towarzystwa Fizioterapii. – Wroclaw : Acad. Wychowania Fizycznego, Wydz. Fizjoterapii. – ISSN 1230-8323
T. 17, Nr 4. – 2009
48382
   Fizjoterapia = Physiotherapy : kwartalnik Polskiego Towarzystwa Fizioterapii. – Wroclaw : Acad. Wychowania Fizycznego, Wydz. Fizjoterapii. – ISSN 1230-8323
T. 18, Nr 1. – 2010
48383
   Fizjoterapia = Physiotherapy : kwartalnik Polskiego Towarzystwa Fizioterapii. – Wroclaw : Acad. Wychowania Fizycznego, Wydz. Fizjoterapii. – ISSN 1230-8323
T. 18, Nr 2. – 2010
48384
   Fizjoterapia = Physiotherapy : kwartalnik Polskiego Towarzystwa Fizioterapii. – Wroclaw : Acad. Wychowania Fizycznego, Wydz. Fizjoterapii. – ISSN 1230-8323
T. 18, Nr 3. – 2010
48385
   Fizjoterapia = Physiotherapy : kwartalnik Polskiego Towarzystwa Fizioterapii. – Wroclaw : Acad. Wychowania Fizycznego, Wydz. Fizjoterapii. – ISSN 1230-8323
T. 18, Nr 4. – 2010
48386
   Fizjoterapia = Physiotherapy : kwartalnik Polskiego Towarzystwa Fizioterapii. – Wroclaw : Acad. Wychowania Fizycznego, Wydz. Fizjoterapii. – ISSN 1230-8323
T. 19, Nr 1. – 2011
48387
   Fizjoterapia = Physiotherapy : kwartalnik Polskiego Towarzystwa Fizioterapii. – Wroclaw : Acad. Wychowania Fizycznego, Wydz. Fizjoterapii. – ISSN 1230-8323
T. 19, Nr 3. – 2011
48388
   Fizjoterapia = Physiotherapy : kwartalnik Polskiego Towarzystwa Fizioterapii. – Wroclaw : Acad. Wychowania Fizycznego, Wydz. Fizjoterapii. – ISSN 1230-8323
T. 19, Nr 2. – 2011
48389
   Fizjoterapia = Physiotherapy : kwartalnik Polskiego Towarzystwa Fizioterapii. – Wroclaw : Acad. Wychowania Fizycznego, Wydz. Fizjoterapii. – ISSN 1230-8323
T. 19, Nr 4. – 2011
48390
   Fizjoterapia = Physiotherapy : kwartalnik Polskiego Towarzystwa Fizioterapii. – Wroclaw : Acad. Wychowania Fizycznego, Wydz. Fizjoterapii. – ISSN 1230-8323
T. 20, Nr 1. – 2012
48391
   Fizjoterapia = Physiotherapy : kwartalnik Polskiego Towarzystwa Fizioterapii. – Wroclaw : Acad. Wychowania Fizycznego, Wydz. Fizjoterapii. – ISSN 1230-8323
T. 20, Nr 2. – 2012
48392
   Fizjoterapia = Physiotherapy : kwartalnik Polskiego Towarzystwa Fizioterapii. – Wroclaw : Acad. Wychowania Fizycznego, Wydz. Fizjoterapii. – ISSN 1230-8323
T. 22, Nr 1. – 2014
48393
   Fizjoterapia = Physiotherapy : kwartalnik Polskiego Towarzystwa Fizioterapii. – Wroclaw : Acad. Wychowania Fizycznego, Wydz. Fizjoterapii. – ISSN 1230-8323
T. 22, Nr 2. – 2014
48394
   Fizjoterapia = Physiotherapy : kwartalnik Polskiego Towarzystwa Fizioterapii. – Wroclaw : Acad. Wychowania Fizycznego, Wydz. Fizjoterapii. – ISSN 1230-8323
T. 22, Nr 3. – 2014
48395
   Fizjoterapia = Physiotherapy : kwartalnik Polskiego Towarzystwa Fizioterapii. – Wroclaw : Acad. Wychowania Fizycznego, Wydz. Fizjoterapii. – ISSN 1230-8323
T. 22, Nr 4. – 2014
48396
   Fizjoterapia = Physiotherapy : kwartalnik Polskiego Towarzystwa Fizioterapii. – Wroclaw : Acad. Wychowania Fizycznego, Wydz. Fizjoterapii. – ISSN 1230-8323
T. 23, Nr 1. – 2015
48397
   Fizjoterapia = Physiotherapy : kwartalnik Polskiego Towarzystwa Fizioterapii. – Wroclaw : Acad. Wychowania Fizycznego, Wydz. Fizjoterapii. – ISSN 1230-8323
T. 23, Nr 2. – 2015
48398
   Fizjoterapia = Physiotherapy : kwartalnik Polskiego Towarzystwa Fizioterapii. – Wroclaw : Acad. Wychowania Fizycznego, Wydz. Fizjoterapii. – ISSN 1230-8323
T. 23, Nr 3. – 2015
48399
   Fizjoterapia = Physiotherapy : kwartalnik Polskiego Towarzystwa Fizioterapii. – Wroclaw : Acad. Wychowania Fizycznego, Wydz. Fizjoterapii. – ISSN 1230-8323
T. 23, Nr 4. – 2015
48400
   Fizjoterapia = Physiotherapy : kwartalnik Polskiego Towarzystwa Fizioterapii. – Wroclaw : Acad. Wychowania Fizycznego, Wydz. Fizjoterapii. – ISSN 1230-8323
T. 24, Nr 1. – 2016
48401
   Fizjoterapia = Physiotherapy : kwartalnik Polskiego Towarzystwa Fizioterapii. – Wroclaw : Acad. Wychowania Fizycznego, Wydz. Fizjoterapii. – ISSN 1230-8323
T. 24, Nr 2. – 2016
48402
   Fizyka = Physics. – Czestochowa : Wydawnictwo Wyzszej szkoly pedagogicznej w Czestochowie : Prace naukowe Wyzszej szkoly pedagogicznej w Czestochowie. – ISBN 83-7098-544-0
4. – 2001. – 144S. : Ill.
48403
  Szczeniowski Szczepan Fizyka doswiadczalna. Czesc 4. Optyka / Szczeniowski Szczepan. – Wyd. 2. popr. i uzup. – Warszawa
Czesc 4. – 1963. – 488 с.
48404
  Szczeniowski Szczepan Fizyka doswiadczalna. Czesc V, 1. Fizyka atomowa / Szczeniowski Szczepan. – Warszawa
Czesc V, I. – 1959. – 386 с.
48405
  Szczeniowski S. Fizyka doswiadczalna. Czesc V, 2. Fizyka jadrowa / S. Szczeniowski. – Warszawa
Czesc V, 2. – 1960. – 638 с.
48406
   Fizyka i chemia zycia. – Warszawa : Pastwowe wyd-wo naukowe, 1959. – 394s.
48407
  Kozinski L. Fizyka i chemja : Dla oddzialu 6 / L. Kozinski, S. Moycho. – Warszawa; Krakow ; Lublin : [S. n.], 1927. – 361 s.
48408
  Sachs Robert Fizyka teoretyczna jadra atomowego / Sachs Robert. – Warszawa, 1957. – 396 с.
48409
   Fizykochemia ciala stalego.. – Warszawa, 1967. – 308с.
48410
   Fjalor shqip-greqisht., 1961. – 398с.
48411
  Kristoforidhit Konstantin Fjalor shqip-greqisht. Hartuar se pari me alfabet greqisht dhe botuar ne Athine me 1904-transkriptuar tami me alfabet shqip dhe perpunuar, prej A. Xhuvanit. / Kristoforidhit Konstantin, 1961. – 398с.
48412
  Ymeri H. Fjalor мaqedonisht-shqip = Македонски-албански речник / H. Ymeri, Z. Osmani. – Скопjе : Logos-А, 2000. – XII,650c. – ISBN 9989-904-03-0
48413
  Grinde O. Fjord Norway / auth. Olav Grinde ; photorapher Per Eide. – Kristiansund : KOM forlag, 2000. – 56, [2] р. : phot. – ISBN 82-90823-60-6
48414
  Otto K. Flachentransistoren / K. Otto, H. Muller. – 3. Aufl. – Berlin : VEB Verlag Technik, 1963. – 266 s.
48415
  Romanenko Y. Flag of Romania: visual-semantic and social-political parallels // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 9-11. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (53)). – ISSN 1728-3817


  The article on the basis of colorful semantics as one of the modern effective tools for revealing the ethnic identities of states, which allows to reveal implicit manifestations of their geopolitical orientation and influence on them of different ...
48416
  Herzog H.-U. Flaggen und Wappen / H.-U. Herzog, F. Wolf. – Leipzig, 1967. – 240с.
48417
   Flaggen und Wappen der Welt: Geschichte und Symbolik der Flaggen und Wappen aller Staaten. – Gutersloh, 1992. – 208с.
48418
  Bradley J. Flags of our fathers / James Bradley with Ron Powers. – New York [etc.] : Bantam books, 2006. – 382, [5] p. : ill., maps. – Originally published: 2000. - Index: p. 373-382. – Bibliogr.: p. 371-372. – ISBN 978-0-553-38415-4
48419
   Flame on high Mountain and other stories. – Peking, 1959. – 206с.
48420
  Dvorak Josef a.o. Flame photometry: laboratory practice / Josef a.o. Dvorak. – London, 1969. – 325с.
48421
  Schumann Wolfgang Flammende Insel im Ozean / Schumann Wolfgang. – Berlin, 1956. – 160с.
48422
  Kaufmann Walter Flammendes Irland - Taten und Traume. / Kaufmann Walter. – Berlin, 1982. – 175с.
48423
  Mertens Pierre Flammes / Mertens Pierre. – Paris, 1993. – 76с.
48424
  Перегудова В. Flash-технологія  як  засіб  активізації  самостійної  роботи студентів // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 12 (155), грудень. – С. 97-102. – ISSN 2308-4634
48425
   Flash-тренажеры как элемент успешной постановки лабораторного практикума // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2012. – № 5 (94). – C. 30-35. – ISSN 1818-4243


  В статье рассматривается применение технологии Flash при разработке виртуальных тренажеров для сборки схемы лабораторного эксперимента. Перспективы развития Flash-тренажеров и концепция приложения «Конструктор Flash-тренажеров» The paper depicts use ...
48426
  Китинг Д. Flash MX. Искусство создания web-сайтов / Д. Китинг. – Москва.Санкт-Петербург. Киев : ДиаСофт, 2003. – 848с. + CD-ROM. – ISBN 5-93772-080-6
48427
  Кертис Х. Flash WEB-дизайн : Опыт профессионалов / Х. Кертис. – Москва : ДМК Пресс, 2002. – 256с. – (WEB-дизайн.). – ISBN 5-94074-121-5
48428
  Кертис Х. Flash WEB-дизайн : Опыт профессионалов / Х. Кертис. – Москва : ДМК Пресс, 2004. – 256с. – (WEB-дизайн.). – ISBN 5-94074-284-X
48429
   Flashback. Українське медіа-мистецтво 1990-х = Flashback. Ukrainian media art of the 1990s : [каталог виставки 16 берез. - 16 трав. 2018 р.] / [тексти: О. Соловйов, С. Савчук, Я. Пруденко та ін. ; ред. та пер.: Х. Редько та ін.]. – Київ : Мистецький Арсенал, 2018. – 180 с. : іл. – Назва, текст кн. парал. укр., англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-97778-1-2
48430
  Fraser George MacDonald Flashman and the dragon / Fraser George MacDonald. – New York, 1987. – 320с.
48431
  Fraser George MacDonald Flashman anf the Dragon / Fraser George MacDonald. – New York, 1985. – 320с.
48432
  Fraser George MacDonald Flashman at the charge / Fraser George MacDonald. – New York, 1986. – 288с.
48433
  Fraser George MacDonald Flashman in the great game: from the Flashman papers 1856-1858 / Fraser George MacDonald. – New York, 1989. – 336с.
48434
  Fraser George MacDonald Flashman: from the Flashman papers, 1839-1842 / Fraser George MacDonald. – New York, 1984. – 256с.
48435
  Головко Р.Д. Flashmob як один із mainstream-напрямків масової культури // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 84-86
48436
  Digeon Claude Flaubert. / Digeon Claude. – Paris, 1970. – 272с.
48437
  Brombert Victor Flaubert. / Brombert Victor. – Paris, 1974. – 191с.
48438
  Josephus Flavius Flavii Iosephi viri inter iudacos clarissimi Opera omnia quae extant ex Graecorum codicum accurata collatione Latine exspressa : Opus in tomos duos distributum. – Geneva : Sumptibus Samuelis Crispini
T. 2. – 1611. – 571, [14] f.
48439
  Josephus Flavius Flavii Josephi des Hochberuhmten Judischen Geschichtschreibers Historien und Bucher: Von alten Judischen Geschichten, Judischen Krieg.., 1574. – (10), 946, (5с.
48440
  Baccherius Joannes Flavissae poeticae, hoc est sacroprofanus electorum poeticorum Thesaurus, tam publico Studiorum bono, quam privato Philomusae juventutis profectui illisteatus ac congestus / Opera R[everen]di P[atris] F[ratris] Joannis Baccherii, Ordin. Eremit. S. August. – Dordrechti (Dordrecht) : Apud Vincentium Caimax, 1671. – [10], 770, [1] p.
48441
  Richter Jean Paul Flegeljahre. Eine Biographie / Richter Jean Paul. – Berlin, 1958. – 568с.
48442
  Schwager S. Fleisch und Blut : Das Leben des Metzgers Hans Meister / Susanna Schwager. – Zurich : Chronos, 2006. – 239, [1] S. : ill., phot. – ISBN 978--3-0340-0687-3
48443
   Fleischverarbeitung. Rohstoffe, Arbeitsmittel und Verfahren zum Zerlege von Fleisch sowie zum Herstellen und Haltbarmachen von Fleischerzeugnisse. – 3. Aufl. – Leipzig, 1974. – 390с.
48444
  Tokarski J. Fleksia polska / J. Tokarski. – Warszawa, 1973. – 266с.
48445
   Flessioni, rime, anagrammi: l"italiano in scatola di montaggio. – Bologna : Zanichelli, 1992. – 567 с.
48446
   Fleurs d"Italie = Flowers from Italy = Blumen aus Italien = Blommor fran Italia. – Rome : I.C.E., 1972. – 94, [2] p. : ill. – На обкл. назва італ.: Fiori dall" Italia.-Текст фр., англ., нім. та швед. мовами
48447
  Monnier Thyde Fleuve : Roman / Monnier Thyde. – Paris : Milieu du Monde, 1964. – 439р. – (Le livre de poche)
48448
  Boddicker Dietmar Flexibilitat als quantitativer begriff in der Betriebswirtschaft // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – S. 3-8. – (Міжнародні відносини ; Вип. 13)
48449
  Gres G. Flexible organizational structures: the essence, variables, and factors of performance // Актуальні проблеми інноваційної економіки : науковий журнал / Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка ; голов. ред. Ларіна Т.Ф. ; редкол.: Фулі Чен, Абуселидзе Г., Горська Є. [та ін.]. – Харків, 2023. – № 1/2. – C. 65-71. – ISSN 2524-0455


  Гнучкі організаційні структури: сутність, змінні фактори ефективності.
48450
  Breus V.V. Flexible Variable Star Extractor - new software for variable stars detection using CCD photometry // Advances in Astronomy and Space Physics / Taras Shevchenko national university of Kyiv ; Main astronomical observatory of the National academy of sciences of Ukraine ; ed. board : I.L. Andronov, Yu.Yu.Balega, L.F. Chernogor [et al.]. – Kyiv, 2017. – Vol. 7, iss. 1/2. – P. 3-5. – ISSN 2227-1481


  We developed a computer program for variable stars detection using CCD photometry. It works with "varfind data" that could be exported after processing CCD frames using C-Munipack. The program chooses the comparison stars automatically, processes all ...
48451
  Hashemi M. Flexural vibrations and dissipative heating of a nanocomposite beam under static and cyclic loading / M. Hashemi, Y. Zhuk // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – P. 34-40. – (Математика. Механіка ; вип. 2 (38)). – ISSN 1728-3817


  Forced resonance vibrations and dissipative heating of viscoelastic beam made of polymeric nanocomposite reinforced by unidirectionally aligned nanofibers made of straight single-walled carbon nanotubes (CNTs) are investigated. Geometrical nonlinearity ...
48452
   Fliegende Blatter fur Freunde der Wharheit und Aufklarung. – S.l. : S.ed., 1792. – 102 S. – На обкладинці: Blaetter fur Freunbe des Wahrheit


  На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини ...
48453
  Piper Max Fliegenfischen Uberall / Piper Max. – Radebeul, Berl., 1955. – 204с.
48454
   Flieger-Jahrbuch 1959. Eine Internationale Umschau des Luftverkehrs. – 2. unverand. Aufl. – Berl., 1958. – 172с.
48455
   Flieger-Jahrbuch 1981: Eine internationale Umschau der Luft- und Raumfahrt. – Berlin, 1981. – 168с.
48456
   Flieger-Jahrbuch. 1963. Eine internationale Umschau der Luft- und Raumfahrt. – Berl., 1962. – 166с.
48457
  Chen N. Flight from guality / N. Chen, L. Juvenal // Finance and development : a quarterly publication of the International Monetary Fund. – Washington, 2016. – Vol. 53, Nr 4 : Globalization. Insiders, outsiders. – P. 43-45. – ISSN 0015-1947


  Argentine wine exports tell a tale of consumers shift to lower-quality goods after the global financial crisis.
48458
  Elon Amos Flight into Egypt / Elon Amos. – New York : Pinnacle books, 1981. – VII,264p. – ISBN 0--523-41623-7
48459
  Belasco J.A. Flight of the Buffalo : soaring to excellence, learning to let employees lead / James A. Belasco & Ralph C. Stayer. – New York ; Boston : Busines Plus, 1993. – XII, 355 p. – (The national bestseller). – ISBN 978-0446-67008-1
48460
   Flight to freedom : biographies of five families / [ed. Bogdan Guran]. – [S. l. : s. n.], 2015. – 113, [1] p. : phot.
48461
  Тимощук Н. Flipped classroom як інноваційний метод викладання іноземної мови: теоретико-методологічний аспект // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2022. – № 1 (199), січень. – С. 113-117. – ISSN 2308-4634
48462
  Ross J. Flirt but don`t fall in love = Флиртуйте, но не влюбляйтесь / Julia Ross. – Київ : Знання, 2010. – 128 с. – (Lovestories 4 Girls ; вып. 3). – ISBN 978-966-346-749-8
48463
  Januszewska H. Flisak i Przydrozka / H. Januszewska; Szancer Y.M. (ill.). – Warszawa, 1972. – 36с.
48464
  Ionesi Liviu Flisul paleogen din bazinul vaii Moldovei / Ionesi Liviu. – Bucuresti, 1971. – 250с.
48465
  Птахів Семен Flixbus поглинає PolskiBus // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 7, спецвыпуск. – С. 54 : фото. – ISSN 1998-8044
48466
   Flixbus у Львові. Поки віртуально // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 4, липень - серпень. – С. 66 : фото. – ISSN 1998-8044
48467
  Vranceanu A.V. Floarea-Soarelui / A.V. Vranceanu. – Bucuresti : Ed.Academiei Republicii Socialiste Romania, 1974. – 322s.
48468
  Zakrutkin V. Floating stanitsa / V. Zakrutkin. – Moscow, 1954. – 368 p.
48469
  Peus F. Flohe / F. Peus. – Leipzig : Geest & Portig K.-G., 1953. – 43S. – (Die Neue Brehm - Bucherei ; Heft 98)
48470
  Vachss A.H. Flood / Andrew H. Vachss. – New York [etc.] : Pocket Books, 1986. – 343, [1] p. – (Pocket Books Fiction). – ISBN 0-671-61905-5
48471
  Stevan P. Flood protection design discharge at the confluence of the Danube and the Drava / Stevan Prohaska, Aleksandra Ilic, Vladislava Bartos Divac // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 3 (42). – Р. 8-25. – ISSN 2306-5680


  У статті представлені теоретичні основи для визначення збігів (одночасних) паводкових витрат води в зоні сильного взаємовпливу між основною рікою (реципієнтом) і припливом, в тому числі математичні основи та порядок визначення ліній тієї ж самої ...
48472
   Flood susceptibility mapping in Erythropotamos river basin with the aid of Remote Sensing and GIS / Domakinis Christos, Mouratidis Antonios, Voudouris Kostas, Astaras Theodore, Chara Karypidou Maria // Acta Universitatis Carolinae / Charles University in Prague. – Praha, 2020. – P. 149-164. – (Geographica ; vol. 55, N 2). – ISSN 0300-5402
48473
   Floods and their computation : Proceedings of the Leningrad Symposium. – Belgium : IASH-UNESCO-WMO
V. 1 : A contribution to the International Hydrological Decade. – 1969. – 589p.
48474
   Floods and their computation : Proceedings of the Leningrad Symposium. – Belgium : IASH-UNESCO-WMO
V. 2 : A contribution to the International Hydrological Decade. – 1969. – 589-985p.
48475
  Timoneda Joan Flor d"anamorats / Timoneda Joan; Estudi introd. i edicio de J.Fuster. – Valenscia : Catedra, 1994. – 157 p. – ISBN 84-7502-380-0
48476
  Casona Alejandro Flor de leyendas / Casona Alejandro. – La Habana, 1974. – 212с.
48477
  Vieira Alice Flor de Mel / Vieira Alice. – 2-a ed. – Lisboa : Caminho, 1988. – 125 p.
48478
  Faner P. Flor de sal / P. Faner. – Barcelona, 1986
48479
  Desfontaine R. Flora Atlantica, sive Historia plantarum, quae in Atlanto, Agro Tunetano et Algeriensi crescunt / Auctore Renato Desfontaines. – Parisiis (Paris) : Apud Blanchon, Bibliopolam; typis C.Panckoucke
T. 2 : De plantis. – 1800


  На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотек Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею ...
48480
  Kulczynski S. Flora Chin / S. Kulczynski. – Lwow : Zwiazkowa, 1933. – s. – Czasopisma polskiego tow. przyrodnikow im. Kopernika, T. 57, Z. 3- 4, 1932
48481
   Flora CSR : Gasteromycetes. Houby-Brichatky. – Praha : Akademia Ved, 1958. – 863s.
48482
  Brandza D. Flora Dobrogei. – Bucuresti : Institutul de Arte Grafice Carol Gobl, 1898. – 490s.
48483
  Givulescu Razvan Flora fosila a Jurasicului inferior de la Anina = La flore fossile du Jurassique inferieur D"Anina = The fossil flora of the lower Jurassic at Anina / Givulescu Razvan. – Bucuresti : Editura Academiei Romane, 1998. – 90,[2]p. : 16f.il. – ISBN 973-27-0605-8
48484
  Givulescu Razvan Flora fosila a miocenului superior de la Chiuzbaia (Judetul Maramures) / Givulescu Razvan. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane, 1990. – 237p. – ISBN 973-27-0132-3
48485
  Moss E.H. Flora of Alberta : A Manual of Flowering Plants, Conifers, Ferns and Fern Allies found Growing Without Cultivation in the Province of Alberta, Canada / E.H. Moss. – Toronto : University of Toronto Press, 1959. – 546p.
48486
  Bulliard P. Flora parisiensis, ou descriptions et figures des plantes qui croissent aux environs de Paris : avec les differents noms, classes, ordres & genres qui leur conviennent, ranges suivant la methode sexuelle de M. Linne : eurs parties caracteristiques, ports, proprietes, vertus / par m. Bulliard. – A Paris (Paris) : Chez P. Fr. Didot le jeune, Libraire
T. 3. – 1778. – P. 241-360 : ouvrage orne de plus de 600 figures coloriees d"apres nature


  : leurs parties caracteristiques, ports, proprietes, vertus, & doses d"usage en medecine, suivant les demonstrations de botanique qui se sont au jardin du Roi : ouvrage orne de plus de 600 figures coloriees d"apres nature
48487
  Prodan I. Flora pentru determinarea si descrierea plantelor ce cresc in Romania / I. Prodan. – Cluj : Cartea
V.1. – 1939. – CIX, 624 p.
48488
  Szafer W. Flora plejstocenska w Jaroslawiu = Uber eine pleistozane flora in Jaroslaw / W. Szafer. – Krakow : Polskiego tow. geolog., 1933. – 9 s.
48489
  Givulescu R. Flora pliocena de la Cornitel / R. Givulescu. – Bucuresti : Academiei Republicii Populare Romine, 1957. – 151p. – (Monografii de geologie si paleontologie ; 3). – ISBN 973-27-0132-3
48490
  Pop E. Flora pliocenica dela Borsec / E. Pop. – Cluj : Nationala, 1936. – 189 p.
48491
   Flora Polska : Rosliny Zarodnikowe Polski I Ziem Osciennych. – Warszawa : Pastwowe wyd-wo naukowe
T. 8 , czesc 5 : Dwuliscienne Wolnoplatkowe-Dwuokwiatowe. – 1959. – 428s.
48492
   Flora Polska : Rosliny Zarodnikowe Polski I Ziem Osciennych. – Warszawa : Pastwowe wyd-wo naukowe
T. 5 , czesc 1 : Porosty (Lichenes). – 1960. – 275s.
48493
   Flora Polska : Rosliny Zarodnikowe Polski I Ziem Osciennych. – Warszawa : Pastwowe wyd-wo naukowe
T. 2 : MCHY (MUSCI). – 1961. – 407s.
48494
   Flora Republicii Populare Romane. – Bucuresti : Ed. Academiei Pepublicii Populare Romane
1. – 1952. – 656s.
48495
   Flora Republicii Populare Romane. – Bucuresti : Ed. Academiei Republicii Populare Romane
1. – 1952. – 659s.
48496
   Flora Republicii Populare Romane. – Bucuresti : Ed. Academiei Pepublicii Populare Romane
2. – 1953. – 702s.
48497
   Flora Republicii Populare Romine. – Bucuresti : Ed. Academiei Pepublicii Populare Romine
3. – 1955. – 662s.
48498
   Flora Republicii Populare Romine. – Bucuresti : Ed. Academiei Pepublicii Populare Romine
4. – 1956. – 958s.
48499
   Flora Republicii Populare Romine. – Bucuresti : Ed. Academiei Pepublicii Populare Romine
5. – 1957. – 555s.
48500
   Flora Republicii Populare Romine. – Bucuresti : Ed. Academiei Pepublicii Populare Romine
6. – 1958. – 676s.
48501
   Flora Republicii Populare Romine. – Bucuresti : Ed. Academiei Pepublicii Populare Romine
7. – 1960. – 661s.
48502
   Flora Republicii Populare Romine. – Bucuresti : Ed. Academiei Pepublicii Populare Romine
8. – 1961. – 707s.
48503
   Flora Republicii Populare Romine. – Bucuresti : Ed. Academiei Pepublicii Populare Romine
10. – 1965. – 751s.
48504
   Flora Republicii Socialiste Romania. – Bucuresti : Ed. Academiei Pepublicii Socialiste Romania
11. – 1966. – 876s.
48505
   Flora Republicii Socialiste Romania / Savulescu Traian, Pop E. – Bucuresti : Ed. Academiei Repudlicii Socialiste Romania
13. – 1976. – 301s.
48506
  Beldie Al. Flora Romaniei : Determinator Ilustrat Al Plantelor Vassculare / Al. Beldie. – Bucuresti : Ed. Academiei RSR
1. – 1977. – 412s.
48507
  Beldie Al. Flora Romaniei : Determinator Ilustrat Al Plantelor Vassculare / Al. Beldie. – Bucuresti : Ed. Academiei RSR
2. – 1977. – 406s.
48508
  Borza Al. Flora si Vegetatia Vaii Sebesului / Al. Borza. – Bucuresti : Ed. Acad. RPR, 1959. – 327s. – (Biblioteca de Biologie Vegetala ; 2)
48509
   Flora Sibirica sive Historia plantarum Sibiriae. – Petropoli (Санкт-Петербург) : Ex typographia Academiae Scientiarum
T. 2. – 1749
48510
  Gmelin I. G. Flora Sibirica sive Historia plantarum Sibiriae / Ex recensione D. Samuel Gottl. Gmelin. – Petropoli (Санкт-Петербург) : Ex typographia Academiae scientiarum
T. 4 : Continens tabulas aeri incisas LXXXIII. – 1769


  На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини ...
48511
   Flora Slodkowodna Polski : Chrysophyta 2. – Warszawa : Pastwowe wyd-wo naukowe
T. 6 : Bacillariophyceae Okrzemki. – 1964. – 610s.
48512
  Resmerita I. Flora, Vegetatia si Potentialul Productiv pe Masivul Vladeasa / I. Resmerita. – Bucuresti : Ed. Academiei RSR, 1970. – 318s.
48513
  Smahel R. Flora. Olomouc / R. Smahel. – Praha, 1973. – 24с.
48514
   Flore des serres et des jardins de l"Europe, 1846
48515
  Zalessky M.D. Flore permienne de L"Oural Petchorien et de la chaine Paikhoi / M.D. Zalessky, Th. Tchirkova; La base du Nord. – Moscou; Leningrad : L"academie des Sciences de L"URSS, 1937. – 56p.
48516
  Levey M. Florence : a portrait / Michael Levey. – 3rd printing. – Cambridge : Harvard university pess, 1998. – 29,498 p. : ill. – Copyright 1996. – ISBN 0-674-30658-9
48517
  Woodham-Smith Cecil Florence Nightingale 1820 - 1910 / Woodham-Smith Cecil. – Harmondsworth : Penguin books, 1955. – 445 p.
48518
  Moncak Ihor Florentine ecumenism in the Kyivan church = Фльорентійський екуменізм у Київській церкві : The theology of ecumenism applied to the individual Church of Kyiv / Moncak Ihor; Univ. cathol. Ucrainorum. – Rome : Український католицький університет ім.Св.Климента Папи, 1987. – 373с. – (Видання українського католицького університету ім.св. Климента Папи ; Vol.63-64 ; Праці Греко-католицької богословної академії)
48519
   Florenz. – Munchen; Berlin, 1991. – 64с.
48520
  Scalini Mario Florenz / Scalini Mario. – Munchen, 1993. – 286с.
48521
  Некряч Т. Flores rhetoricae: відтворення риторичних фігур у публіцистичному дискурсі / Т. Некряч, Р. Довганчина // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 44-47. – (Іноземна філологія ; вип. 1 (50)). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються найуживаніші в публіцистичному дискурсі риторичні фігури, зокрема схеми, побудовані на повторі, які справляють сильне емоційне враження на аудиторію і дозволяють оратору досягати бажаного впливу. Доведено, що роз- поділ риторичних фігур ...
48522
  Densusianu Ovid Flori alese din cintecele poporului / Densusianu Ovid. – Bucuresti, 1966. – 432с.
48523
   Flori dalbe de mar: Din poezia obiceiurilor de iarna. – Bucuresti, 1987. – 191с.
48524
  Beldie Al. Flori Din Muntii Nostri / Al. Beldie, C. Pridvornic. – Oradea : Editura Stiintifica, 1959. – 103s. : Cu 24 planse in culori
48525
  Stargaard Herbert Gabriel Floria Tosca / Stargaard Herbert Gabriel. – Rudolstadt, 1958. – 248с.
48526
  Pacholski Maksymilian Florian Znaniecki. Spoleczna dynamika kultury / Pacholski Maksymilian. – Warszawa, 1977. – 307с.
48527
  Preda M. Floricultura / M. Preda. – Bucuresti : Ed. Ceres, 1979. – 791s.
48528
   Florida. – Munchen, 1993. – 141с.
48529
   Florida. – Munchen, 1993. – 56с.
48530
  Borza Al. Florile din Gradina Mea / Al. Borza. – Bucuresti : Editura Stiintifica, 1960. – 83s. – Має 27 кольорових малюнків у додатку. – (Biblioteca de Biologie Vegetala ; 2)
48531
  Solomakha V. Floristic classification of the floodplain alder, willow and poplar forests in the basin of the lower Sula (Ukraine) / V. Solomakha, N. Smoliar, O. Smagliuk // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Р. 33-44. – (Біологія ; вип. 2 (72)). – ISSN 1728-3817


  The floodplain alder (Alnus glutinosa), willow (Salix alba, rarely S. fragilis) and poplar (Populus nigra, P. alba, outliers of Populus x canescens) forests in the basin of the lower Sula were investigated. Mesohygrophilous forests of European black ...
48532
  Slavici Ioan Florita din codru si alte povesti / Slavici Ioan. – Bucuresti, 1959. – 288с.
48533
  Flieger Jan Flossfahrt / Flieger Jan, Tille Peter. – Halle, 1977. – 79с.
48534
  Емельянов Д.С. Flotation Сборник текстов на английском языке / Д.С. Емельянов, А.Л. Лев. – Х., 1961. – 112с.
48535
  Хольмквист Н. Flower power // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 3. – С. 267-269. – ISSN 1130-6545
48536
  Mann Klaus Flucht in der Norden / Mann Klaus. – Berlin, Weimar, 1981. – 254с.
48537
  Plotnikow Nikolai Flucht in die Wildnis: Erzahlung / Plotnikow Nikolai. – Berlin, 1986. – 131с.
48538
  Vieweg Heinz Flucht in die Wuste / Vieweg Heinz. – Berlin : Verlag Neues Leben, 1956. – 32 S.
48539
  Harkenthal Gerhard Flucht ins Schwurgericht. / Harkenthal Gerhard. – Halle/Saale, 1962. – 272с.
48540
  Schneider Hans Flucht ins Verbrechen / Schneider Hans. – Rudolstadt, 1976. – 234с.
48541
  Schneider Hans Flucht ins Verbrechenn / Schneider Hans. – Rudolstadt, 1977. – 237с.
48542
  Kuprian H. Flucht und Spiel. / H. Kuprian. – Wien, 1971. – 284с.
48543
  Kaufmann Walter Flucht. / Kaufmann Walter. – Halle-Leipzig, 1984. – 223с.
48544
  Plotze Hasso Fluchtweg / Plotze Hasso. – Munchen, 1980. – 160с.
48545
  Aidoyan G. Fluctuation ultrasonic scattering by soft biological tissues / G. Aidoyan, S. Radchenko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – P. 6-8. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 8). – ISSN 1728-3817


  The choice of mathematical model for fluctuation ultrasonic scattering by biological soft tissues is briefly discussed. Scattering conditions were modelled using developed tissue-mimicking phantom. Parameters" value was obtained from echo signal ...
48546
  Momot A.I. Fluctuations and ion-acoustic waves in collisional dusty plasma with variable grain charge / A.I. Momot, Zagorodny, O.V. Momot // Вопросы атомной науки и техники : научный журнал / Нац. акад. наук Украины ; Нац. науч. центр "Харьков. физ.-техн. ин-т" ; редкол.: И.М. Неклюдов, И.Е. Гаркуша, В.Н. Воеводин [и др.]. – Харьков, 2018. – № 6 (118). – Р. 79-82. – (Серия "Физика плазмы" ; вып. 24). – ISSN 1562-6016
48547
   Fluctuations and Stochastic Phenomena in Condensed Matter: Proceedings of the Sitges Conference on Statistical Mechanics, Sitges, Barcelona (Spain, May 26-30, 1986). – Berlin a.o., 1987. – 413с.
48548
  Carpenter J.R. Fluctuations in biotic communities, III.Aspection in ravine sere in Central Oklahoma / J.R. Carpenter. – [S. l. : s. n.], 1937. – P. 80-92. – Ecology, V.18, Nr.1, 1937
48549
  Mantel H. Fludd : [a novel] / Hilary Mantel. – New York : An Owl Book : Henry Holt and Company, 2000. – 181 p. – (OWL BOOKS). – ISBN 0-8050-6273-4
48550
  Findeisen Kurt Arnold Flugel der Morgenrote. / Findeisen Kurt Arnold. – Berlin, 1958. – 414с.
48551
   Flughaten Munchen: федеральная земля навылет // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 5. – С. 16-19
48552
  Richter W. Flugmechanik / W. Richter. – Leipzig : Teubner, 1959. – 296 S. : 166 Abb. – (Mathematisch-Naturwissenschaftliche Bibliothek ; 25)
48553
  Augusta J. Flugsaurier und Urvogel / J. Augusta, Zd. Burian. – Czechoslovakia : Artia, 1961. – 105s.
48554
  Duda Th. Flugzeuggerate / Th. Duda. – Berl.
2. – 1961. – 220с.
48555
   Fluid dynamics transactions. – Edit. by W. Fiszdon a.o. – Warszawa : Polish scientific Publ. – (Inst. of fundamental technical research, Polish Acad. of science)
Vol. 5, p. 2 : IX Symposium on advanced problems and methods in fluid mechanics, Kazimierz, Poland, Sept. 1-7, 1969. – 1971. – 297 p.
48556
   Fluid dynamics transactions. – Warszawa : Polish scientific Publ. – (Inst. of fundamental technical research, Polish Acad. of sciences)
Vol. 5, p. 1 : IX Symposium on advanced problems and methods in fluid mechanics, Kazimierz, Poland, Sept. 1-7, 1969. – 1971. – 307 p.
48557
  Binder R.C. Fluid mechanics / R.C. Binder. – New York : Prentice-Hall, 1943. – IX, 307 p.
48558
  Gilbrech D.A. Fluid mechanics / D.A. Gilbrech. – London ; Belmont, 1966. – 562 p.
48559
  White Frank Fluid mechanics / White Frank. – 3rd ed. – New York a.o. : McGraw-Hill, 1994. – 13,736р. – (Schaums outline series in mechanical engineering). – ISBN 0-07-911695-7
48560
  Dixon S.L. Fluid mechanics, thermodynamics of turbomachinery / S.L. Dixon. – Oxford a.o. : Pergamon Press, 1975. – 257с.
48561
  Radley J.A. Fluorescence analysis in ultra-violet light / J.A. Radley, J. Grant. – 3d ed. – London a. o. : Nostrand, 1948. – XVI, 424 p.
48562
  Pringsheim P. Fluorescence and phosphorescence / P. Pringsheim. – New York; London : Interscience, 1949. – XVI, 794 p.
48563
   Fluorescence characteristics of fluorescein and eosin Y solutions in water-micellar surfactant media / V. Klovak, L. Nechpai, S. Lelyushok, S. Kulichenko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 23-26. – (Хімія ; вип. 1 (57)). – ISSN 1728-3817
48564
   Fluorescent detrmination of tartrate additives in foods / H.I. Boiko, A.S. Paustovska, L.S. Zinko, O.A. Zaporozhets // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2015" / "Сучасні Тенденції 2015", Київ. конф. – Київ : [б. в.], 2015. – P. 108
48565
   Fluorescent dyes application for measuring the millimeter wave absorption in liquids: possible existence of non-thermal effects / D.P. Babich, A.L. Kulsky, V.M. Pobiedina, A.V. Yakunov // Sixteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2015" : ski. works : Oct. 22-25, 2015, Kyiv, Ukraine : devoted to intern. year of light-based technoligies a. 75th anniversary of Fac. of physics of Taras Schevchenko Nat. Univ. of Kyiv / "Optics & High Technology Material Science SPO 2015", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2015. – P. 264-265
48566
   Fluorescent polymer based films with fused iminopyridine derevatives for acidity determination / A.S. Sveshnikov, A.M. Makeiev, R.V. Shemehen, D.S. Milokhov, T.Ie. Keda, O.V. Khilya, L.O. Vretik, O.A. Zaporozhets, Yu.M. Volovenko // Kyiv-Toulouse : IXth intern. chemistry conf. "Kyiv-Toulouse" dedicated 100th anniversary of Fedir Babichev (Kyiv, 4-9 June 2017) : materials of reports a. performances / T. Shevchenko Nat. univ. of Kyiv, [Dep. of Chemistry] ; [honorary members: prof. L. Gouberskyi et al. ; org. comm.: Z. Voitenko (chairman) et al. ; local org. comm.: L. Kunitskaya et al.]. – Kyiv : [s. n.], 2017. – Р. 258
48567
  Untilova V.S. Fluorescent semiconductor quantum dots as prospective tools for biolabeling / V.S. Untilova, I.M. Dmitruk // Sixteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2015" : ski. works : Oct. 22-25, 2015, Kyiv, Ukraine : devoted to intern. year of light-based technoligies a. 75th anniversary of Fac. of physics of Taras Schevchenko Nat. Univ. of Kyiv / "Optics & High Technology Material Science SPO 2015", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2015. – P. 296-297
48568
  Haitinger Max Fluoreszenzmikroskopie / Haitinger Max; Eisenbrand J., Werth G. – Auf. 2. – Leipzig : Akademische Verlagsgesellschaft Geest & Portig K.-G., 1959. – 168S. : Mit 43 Abbildungen, Davon 11 Farbbildern und 5 Diagrammen
48569
   Fluorine-containing amino acids: synthesis and properties.. – Chichester, 1995. – 411 с.
48570
  Welch J.T. Fluorine in Bioorganic Chemistry / J.T. Welch, S. Eswarakrishnan. – 1st Edition : Wiley-Interscience, 1991. – XVIII + 261 pp. – ISBN 978-0471506492
48571
  Lorenc Kito Flurbercinigung / Lorenc Kito. – Berlin, Weimar, 1973. – 107с.
48572
  Lehmann O. Flussige kristalle und mechanische technologie / O. Lehmann, 1907. – 6 S.
48573
   Fluturi, pasari, cai.... – Bucuresti, 1983. – 390с.
48574
  Sandu Dumitru Fluxurile de migratie in Romania / Sandu Dumitru. – Bucuresti, 1984. – 175с.
48575
  Mehta Ved Fly and the Fly-Bottle / Mehta Ved. – Boston, Toronto, 1962. – 270с.
48576
  Malouf David Fly Away Peter / Malouf David. – Harmondsworth, 1987. – 134с.
48577
   Fly Dubai збільшує частотність на маршрутах до України // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 5, вересень - жовтень. – С. 13 : фото. – ISSN 1998-8044
48578
   Flydubai - лучший в ОАЭ по сотношению цены и качества // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 6. – С. 7. – ISSN 1998-8044
48579
  Гейт flydubai зробить екзотику доступною / Гейт, аль Гейт // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 5 (73). – С. 82 : фото
48580
   Flydubai розширює український сегмент // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 2, березень - квітень. – С. 14 : фото. – ISSN 1998-8044
48581
   Flydubai уже в Amadeus // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 6. – С. 3 (прилож.). – ISSN 1998-8044
48582
  Фомина Юлия Flydubai: новые возможности направления в ОАЭ // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 5. – С. 20 : фото. – ISSN 1998-8044
48583
  Самойлов Юрий Flydubai: полку эмиратцев прибыло! // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 5. – С. 18-19 : фото. – ISSN 1998-8044
48584
  Рыбалко Дмитрий Flydubai: удачный старт, уверенное самочувствие // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 1. – С. 20-22 : фото. – ISSN 1998-8044
48585
  Francis D. Flying finish / Dick Francis. – London ; Sydney ; Auckland : Pan books, 1966. – 222, [1] p. – ISBN 0-330-02111-7
48586
   Flying in nature = Польоти в природу / [text and phot. Hersh Chadha ; phot. Icarus photography club ; ed. and design: S. Skyba. – Dubai : Hersh Chadha & "Ikar" photo club, 2011. – 200 p. : phot. – Текст парал. англ. та укр. мовами
48587
   Flysch Deposits from the Hartz, the Thuringian and Vogtlandian Slate Mountains, the Carpathians, the Balkans and the Caucasus. – Bucuresti, 1987. – 154с.
48588
  Каспрук В. FM-деукраїнізація України: що далі? // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 10. – С. 163-166. – ISSN 2078-1911
48589
  Таранюк М. FM-радіо в регіоні: шлях до популярності // Вісник Національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення. – Київ, 2002. – № 4. – С.40-41
48590
  Євтушенко О. FM - ефірна резервація // ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ, 2001. – № 3. – С.43
48591
  Bubennov Mihail Foc in taiga. / Bubennov Mihail. – Bucuresti, 1953. – 16с.
48592
  Bugnet Charles Foch speaks. / Bugnet Charles. – New York, 1929. – 308с.
48593
   Focul care nu se stinge. – Bucuresti, 1958. – 228с.
48594
  Mihale Aurel Focurile. Focul negru / Mihale Aurel. – Bucuresti, 1977. – 495с.
48595
   Focus : Das moderne Nachrichtenmagazin. – Munchen
N28. – 1996
48596
   Focus : Das moderne Nachrichtenmagazin. – Munchen
N34. – 1996
48597
   Focus : Das moderne Nachrichtenmagazin. – Munchen
N35. – 1996
48598
   Focus : Das moderne Nachrichtenmagazin. – Munchen
N50, 53. – 1998


  1997. Vol. 46
48599
   Focus : Das moderne Nachrichtenmagazin. – Munchen
N 15. – 2000


  1997. Vol. 46
48600
   Focus : Das moderne Nachrichtenmagazin. – Munchen
N 27. – 2000


  1997. Vol. 46
48601
   Focus : Das moderne Nachrichtenmagazin. – Munchen
N 31. – 2000


  1997. Vol. 46
48602
   Focus : Das moderne Nachrichtenmagazin. – Munchen
N 33. – 2000


  1997. Vol. 46
48603
   Focus : Das moderne Nachrichtenmagazin. – Munchen
N 35. – 2000


  1997. Vol. 46
48604
   Focus : Das moderne Nachrichtenmagazin. – Munchen
N 37. – 2000


  1997. Vol. 46
48605
   Focus : Das moderne Nachrichtenmagazin. – Munchen
N 48. – 2000


  1997. Vol. 46
48606
   Focus : Das moderne Nachrichtenmagazin. – Munchen
N 39. – 2001


  1997. Vol. 46
48607
   Focus : Das moderne Nachrichtenmagazin. – Munchen
N 41. – 2001


  1997. Vol. 46
48608
   Focus : Das moderne Nachrichtenmagazin. – Munchen
N 51. – 2001


  1997. Vol. 46
48609
   Focus : Das moderne Nachrichtenmagazin. – Munchen
N 52. – 2001


  1997. Vol. 46
48610
   Focus : Das moderne Nachrichtenmagazin. – Munchen
N 1. – 2002
48611
   Focus : Das moderne Nachrichtenmagazin. – Munchen
N 2. – 2002
48612
   Focus : Das moderne Nachrichtenmagazin. – Munchen
N 4. – 2002
48613
   Focus : Das moderne Nachrichtenmagazin. – Munchen
N 5. – 2002
48614
   Focus : Das moderne Nachrichtenmagazin. – Munchen
N 6. – 2002
48615
   Focus : Das moderne Nachrichtenmagazin. – Munchen
N 9. – 2002
48616
   Focus : Das moderne Nachrichtenmagazin. – Munchen
N 15. – 2002
48617
   Focus : Das moderne Nachrichtenmagazin. – Munchen
N 16. – 2002
48618
   Focus : Das moderne Nachrichtenmagazin. – Munchen
N 17. – 2002
48619
   Focus : Das moderne Nachrichtenmagazin. – Munchen
N 18. – 2002
48620
  O"Connell Sue Focus on advanced English : C.A.E. practice tests with guidance / O"Connell Sue. – Revised edition. – Harlow : Longman; Pearson education, 1999. – 176p. – With key. – ISBN 0-528-38258-0
48621
  O"Connell Sue Focus on advanced English C.A.E. / O"Connell Sue; With add.grammar and listening material by M.Foley and R.Whitehead. – Rev.and updat. – Harlow : Longman, 1999. – 241p. : ill. – Розст.знак для студ.фонду: 42/O"Con. – ISBN 0-582-32569-2
48622
   Focus on combustion research. – New York : Nova science, 2006. – XI, 368 p. : ill., tab. – Index: p. 359-368. – Бібліогр. в кінці ч. – ISBN 1-59454-823-4
48623
  Fuchs Marjorie Focus on grammar : An intermediate course for reference and practice; Workbook / Fuchs Marjorie. – 2nd ed. – White Plains : Longman, Pearson education, 2000. – 166,[26]p. – ISBN 0-201-34679-6
48624
  Schoenberg Irene Focus on grammar : A basic course for reference and practice. Answer key / Schoenberg Irene. – 2nd ed. – White Plains : Longman, Pearson education, 2000. – 33,[4]p. – ISBN 0-201-67047-X
48625
  Schoenberg Irene Focus on grammar : A basic course for reference and practice / Schoenberg Irene. – 2nd ed. – White Plains : Longman, Pearson education, 2000. – 455,[25]p. – ISBN 0-201-34676-1
48626
  Fuchs Marjorie Focus on grammar : An intermediate course for reference and practice / Fuchs Marjorie, Bonner Margaret, Westheimer Miriam. – 2nd ed. – White Plains : Longman, Pearson education, 2000. – 412,[20]p. – ISBN 0-201-34682-6
48627
  Fuchs Marjorie Focus on grammar : A high-intermediate course for reference and practice. Answer key / Fuchs Marjorie, Bonner Margaret. – 2nd ed. – White Plains : Longman, Pearson education, 2000. – 41,[4]4p. – ISBN 0-201-67046-1
48628
  Fuchs Marjorie Focus on grammar : A high - intermediate course for reference and practice / Fuchs Marjorie, Bonner Margaret. – 2nd. ed. – White Plains : Longman, Pearson education, 2000. – 431,[33]p. – ISBN 0-201-38301-2
48629
  Fuchs Marjorie Focus on grammar : A high - intermediate course for reference and practice; Workbook / Fuchs Marjorie, Bonner Margaret. – 2nd ed. – White Plains : Longman, Pearson education, 2000. – 150,[52]p. – ISBN 0-201-38306-3
48630
  Eckstut Samuela Focus on grammar : A basic course for reference and practice; Workbook / Eckstut Samuela. – 2nd ed. – White Plains : Longman, Pearson education, 2000. – 225,[25]p. – ISBN 0-201-34687-7
48631
  Schoenberg Irene Focus on grammar : An introductory course for reference and practice / Schoenberg Irene, Maurer Jay. – White Plains : Longman, Pearson education, 2002. – 289p. – ISBN 0-201-61979-2
48632
  Davy Karen Focus on grammar : An introductory course for reference and practice; Teacher"s manual / Davy Karen. – White Plains : Longman, Pearson education, 2003. – 225,[9]p. – ISBN 0-13-087458-2
48633
   Focus on intellectual property rights. – [Washington] : U.S. dep. of state, 2006. – 108, [1] p. : ill. – Bibliogr.: p. 104-106
48634
  Heimler Charles Focus on physical science / Heimler Charles, Price Jack. – Columbus a. o. : Merrill publishing co; A Bell & Howell, 1977. – XV,508p. – (A Merrill science program). – ISBN 0-675-06720-0
48635
  O"Connell Sue Focus on proficiency : Student`s book / O"Connell Sue. – 4th impression. – Harlow : Longman, 1996. – 224p. : ill. – ISBN 0-17-556981-9
48636
  O"Connell Sue Focus on proficiency : Student`s book / O"Connell Sue. – 5th impression. – Harlow : Longman, 1998. – 224p. : ill. – Розст.знак для студ.фонду: 42/O"Con. – ISBN 0-17-556981-9
48637
  O"Connell Sue Focus on proficiency : Student`s book / O"Connell Sue. – Full colour ed.; 7th impression from the edition of 1996. – Harlow : Longman, 2000. – 224p. : ill. – Розст.знак для студ.фонду: 42/O"Con. – ISBN 0-17-556981-9
48638
  O"Connell Sue Focus on proficiency : Teacher`s book / O"Connell Sue. – Harlow : Longman, 2002. – 64p. – Для каб. шифр 42 O"Con. – ISBN 0-17-556982-7
48639
  Turner Richard Focus on sports. Photographing action / Turner Richard. – New York, 1975. – 160с.
48640
  Власова Е.Л. Focus on the USA / Е.Л. Власова, С.М. Костенко. – Санкт-Петербург, 1991. – 251 с.
48641
   Focus on Ukraine: інтернаціоналізація // Київський університет. – Київ, 2023. – Квітень (№ 4). – С. 1, 2


  "Серед низки першочергових завдань Університету особливою актуальністю вирізняється розширення інтернаціоналізації. Ідеться насамперед про заходи, спрямовані на побудову міжнародних партнерств, проведення студентських обмінів, стажування для ...
48642
  Knobloch E. Fodder biofactors : Their methods of determination / E. Knobloch, Cerna-Heyrovska. – Praha : Academia, 1979. – 317s.
48643
  Summerfield John Fodor"s People"s Republic of China / Summerfield John. – New York : McKay, 1979. – 12,435p. – (Fodor"s modern guides / Editors R.C. Fisher, L.Brown)
48644
   Fodor"s Scandinavia 1979. – New York, 1979. – 519с.
48645
   Fodor"s: Germany. West and East 1980. – New York, 1980. – 500с.
48646
  Hamori Otto Fogd kezzel a halat. Regeny. / Hamori Otto. – Budapest, 1975. – 476с.
48647
  Zaslavschi D. (Saslawski) Foiletoane / D. (Saslawski) Zaslavschi. – Bucuresti, 1952. – 535с.
48648
  Morscati Sabatino Foinicane / Morscati Sabatino. – Praha, 1975. – 238с.
48649
  Przemyska Anna Foka z Goracego Wybrzeza / Przemyska Anna. – Gdansk, 1971. – 161с.
48650
  Nesmiyan I. Fokker-Planck Approach to Stochastic Momentum Cooling with Variable Diffusion / I. Nesmiyan, F. Nolden, V. Shevchenko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – P. 420-425. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Представлено чисельний алгоритм розв"язку рівняння Фоккера-Планка, яке дає можливість описувати процес стохастичного імпульсного охолодження пучків в прискорювачах. Цей алгоритм придатний для аналізу експериментальних даних та для дизайну самої системи ...
48651
  Bandazhevskyi Yu.I. Folate cycle genetics, blood homocysteine, thyroid and pituitaru hormones in children from districts bordering the Chornobyl exclusion zone / Yu.I. Bandazhevskyi, N.F. Dubova // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: M. Poshyvanyk Caubill, С. Вознесенський, Д. Корнєєв [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (100). – P. 30-37 : tabl. – Bibliogr.: Referen.: 18 name. – ISSN 2077-7477
48652
   Folclor poetic nou. – Bucuresti, 1965. – 502с.
48653
   Folclor vechi romanesc. – Bucuresti, 1990. – 259с.
48654
  Chitimia I.C. Folcloristi si folcloristica Romaneasca / I.C. Chitimia. – Bucuresti, 1968. – 406с.
48655
  Vrabie Gheorghe Folclorul : obiect - pricipii - metoda - categorii / Gheorghe Vrabie. – Bucuresti : Ed. Acad. RSR, 1970. – 555 p.
48656
   Foldrajz. A kozepiskolak II. osztalya szamara. – Budapest, 1953. – 192с.
48657
   Folia Facultatis scientiarium naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. Mathematica / Universita v Brne.; Universitas Masarykianae Brunensis. – Brno
  Vol.7. – 1998


  1997. Vol. 46
48658
   Folia Facultatis scientiarium naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. Biologia / Universita v Brne; Universitas Masarykiannae Brunensis. – Brno
  Vol. 97. – 1998


  1997. Vol. 46
48659
   Folia Facultatis scientiarium naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. Biologia / Universita v Brne; Universitas Masarykiannae Brunensis. – Brno
  Vol. 98. – 1998


  1997. Vol. 46
48660
   Folia Facultatis scientiarium naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. Mathematica / Universita v Brne.; Universitas Masarykianae Brunensis. – Brno
  Vol. 6. – 1998


  1997. Vol. 46
48661
   Folia Facultatis scientiarium naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. Biologia / Universita v Brne; Universitas Masarykiannae Brunensis. – Brno
  Vol. 99. – 1998


  1997. Vol. 46
48662
   Folia Facultatis scientiarium naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. Biologia / Universita v Brne; Universitas Masarykiannae Brunensis. – Brno : Masaryk university
  Vol. 101. – 1999


  1997. Vol. 46
48663
   Folia Facultatis scientiarium naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. Biologia / Universita v Brne; Universitas Masarykiannae Brunensis. – Brno : Masaryk university
  Vol. 102. – 1999


  1997. Vol. 46
48664
   Folia Facultatis scientiarium naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. Mathematica / Universita v Brne.; Universitas Masarykianae Brunensis. – Brno
  N 8. – 2000


  1997. Vol. 46
48665
   Folia Facultatis scientiarium naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. Biologia / Universita v Brne; Universitas Masarykiannae Brunensis. – Brno : Masaryk university
  Vol. 104. – 2000


  1997. Vol. 46
48666
   Folia Facultatis scientiarium naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. Biologia / Universita v Brne; Universitas Masarykiannae Brunensis. – Brno : Masaryk university
  Vol. 103. – 2000


  1997. Vol. 46
48667
   Folia Facultatis scientiarium naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. Geographia / Universita v Brne; Universitas Masarykiannae Brunensis. – Brno : Masaryk university
  Vol. 25. – 2001


  1997. Vol. 46
48668
   Folia Facultatis scientiarium naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. Mathematica / Universita v Brne.; Universitas Masarykianae Brunensis. – Brno
  N 9. – 2001


  1997. Vol. 46
48669
   Folia Facultatis scientiarium naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. Biologia / Universita v Brne; Universitas Masarykiannae Brunensis. – Brno : Masaryk university
  Vol. 105. – 2001


  1997. Vol. 46
48670
   Folia Facultatis scientiarium naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. Biologia / Universita v Brne; Universitas Masarykiannae Brunensis. – Brno : Masaryk university
  Vol. 107. – 2002
48671
   Folia Facultatis scientiarium naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. Geologia / Universita v Brne; Universitas Masarykiannae Brunensis. – Brno : Masaryk university
  39. – 2002
48672
   Folia Facultatis scientiarium naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. Mathematica / Universita v Brne.; Universitas Masarykianae Brunensis. – Brno
  N 10. – 2002
48673
   Folia Facultatis scientiarium naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. Biologia / Universita v Brne; Universitas Masarykiannae Brunensis. – Brno : Masaryk university
  Vol. 106. – 2002
48674
   Folia Facultatis scientiarium naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. Mathematica / Universita v Brne.; Universitas Masarykianae Brunensis. – Brno
  N 11. – 2002
48675
   Folia Facultatis scientiarium naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. Mathematica / Universita v Brne.; Universitas Masarykianae Brunensis. – Brno
  N 12. – 2002
48676
   Folia Facultatis scientiarium naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. Biologia / Universita v Brne; Universitas Masarykiannae Brunensis. – Brno : Masaryk university
  108. – 2003


  1997. Vol. 46
48677
   Folia Facultatis scientiarium naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. Mathematica / Universita v Brne.; Universitas Masarykianae Brunensis. – Brno
  N 13. – 2003


  1997. Vol. 46
48678
   Folia Facultatis scientiarium naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. Mathematica / Universita v Brne.; Universitas Masarykianae Brunensis. – Brno
  N 12. – 2003


  1997. Vol. 46
48679
   Folia Facultatis scientiarium naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. Mathematica / Universita v Brne.; Universitas Masarykianae Brunensis. – Brno
  N 14. – 2004


  1997. Vol. 46
48680
   Folia Facultatis scientiarium naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. Biologia / Universita v Brne; Universitas Masarykiannae Brunensis. – Brno : Masaryk university
  109. – 2004


  1997. Vol. 46
48681
   Folia Facultatis scientiarium naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. Mathematica / Universita v Brne.; Universitas Masarykianae Brunensis. – Brno
  N 15. – 2004


  1997. Vol. 46
48682
   Folia Facultatis scientiarium naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. Mathematica / Universita v Brne.; Universitas Masarykianae Brunensis. – Brno
  N 16. – 2007
48683
   Folia Facultatis scientiarium naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. Biologia / Universita v Brne; Universitas Masarykiannae Brunensis. – Brno : Masaryk university
  110. – 2007
48684
   Folia Facultatis scientiarium naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. Mathematica / Universitas Masarykianae Brunensis. – Brno
  17. – 2012
48685
   Folia Facultatis scientiarium naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. Mathematica / Universitas Masarykianae Brunensis. – Brno
  18. – 2012
48686
   Folia geographica : Marking Latvia"s return to Europe. – Riga. – ISSN 1407-5229
Vol.12 : Marking Latvia"s return to Europe. – 2004
48687
   Folia linguistica : Acta Societatis linguisticae Europaeae. – Berlin : Mouton de Gruyter. – ISSN 0165-4004
T.32, N 1/2. – 1998
48688
   Folia linguistica : Acta Societatis linguisticae Europaeae. – Berlin : Mouton de Gruyter. – ISSN 0165-4004
T.32, N3/4. – 1998
48689
   Folia linguistica : Acta Societatis linguisticae Europaeae. – Berlin : Mouton de Gruyter. – ISSN 0165-4004
T.33, N1/2. – 1999
48690
   Folia linguistica : Acta Societatis linguisticae Europaeae. – Berlin : Mouton de Gruyter. – ISSN 0165-4004
T.33, N3/4. – 1999
48691
   Folia linguistica : Acta Societatis linguisticae Europaeae. – Berlin : Mouton de Gruyter. – ISSN 0165-4004
T.34, N1/2. – 2000
48692
   Folia linguistica : Acta Societatis linguisticae Europaeae. – Berlin : Mouton de Gruyter. – ISSN 0165-4004
T.34, N3/4. – 2000
48693
   Folia linguistica : Acta Societatis linguisticae Europaeae. – Berlin : Mouton de Gruyter. – ISSN 0165-4004
T.37, N1/2. – 2003
48694
   Folia linguistica : Acta Societatis linguisticae Europaeae. – Berlin : Mouton de Gruyter. – ISSN 0165-4004
T.37, N3/4. – 2003
48695
   Folia linguistica : Acta Societatis linguisticae Europaeae. – Berlin : Mouton de Gruyter. – ISSN 0165-4004
T.38, N1/2. – 2004
48696
   Folia linguistica : acta Societatis linguisticae Europaeae. – Berlin : Mouton de Gruyter. – ISSN 0165-4004
Vol. 41, Nos. 3/4. – 2007
48697
   Folia linguistica : acta Societatis linguisticae Europaeae / Societas linguistica Europaea. – Berlin : Mouton de Gruyter. – ISSN 0165-4004
Vol. 42, No. 1. – 2008
48698
   Folia linguistica : acta Societatis linguisticae Europaeae / Societas linguistica Europaea. – Berlin : Mouton de Gruyter. – ISSN 0165-4004
Vol. 42, No. 2. – 2008
48699
   Folia linguistica : acta Societatis linguisticae Europaeae / Societas linguistica Europaea. – Berlin [etc.] : Mouton de Gruyter, 1998-. – ISSN 0165-4004
Vol. 45, Nr 2. – 2011
48700
   Folia linguistica historica : Acta Societatis linguisticae Europaeae. – Poznan : Mouton
T.19, N1/2. – 1998
48701
   Folia linguistica historica : Acta Societatis linguisticae Europaeae. – Poznan : Mouton
T.20, N1/2. – 1999
48702
   Folia linguistica historica : Acta Societatis linguisticae Europaeae. – Poznan : Mouton
T.21, N1/2. – 2000
48703
   Folia linguistica historica : Acta Societatis linguisticae Europaeae. – Poznan : Mouton
T.23, N1/2. – 2002
48704
   Folia linguistica historica : Acta Societatis linguisticae Europaeae. – Poznan : Mouton
T.24, N1/2. – 2003
48705
   Folia linguistica historica : Acta Societatis linguisticae Europaeae. – Berlin : Mouton de Gruyter. – ISSN 0165-4004
Vol. 28, Nos. 1/2. – 2007
48706
   Folia linguistica historica : Acta Societatis linguisticae Europaeae / Societas linguistica Europaea. – Berlin [etc.] : Mouton de Gruyter, 1998-. – ISSN 0165-4004
Vol. 32. – 2011
48707
   Folia zoologica : International journal of vertebrate zoology. – Brno. – ISSN 0139-7893
Vol.47, N 1. – 1998


  1997. Vol. 46
48708
   Folia zoologica : International journal of vertebrate zoology. – Brno. – ISSN 0139-7893
Vol.47, N 3. – 1998


  1997. Vol. 46
48709
   Folia zoologica : International journal of vertebrate zoology. – Brno. – ISSN 0139-7893
Vol.47, N 2. – 1998


  1997. Vol. 46
48710
   Folia zoologica : International journal of vertebrate zoology. – Brno. – ISSN 0139-7893
Vol.48, N 1. – 1999


  1997. Vol. 46
48711
   Folia zoologica : International journal of vertebrate zoology. – Brno. – ISSN 0139-7893
Vol.48, N 2. – 1999


  1997. Vol. 46
48712
   Folia zoologica : International journal of vertebrate zoology. – Brno. – ISSN 0139-7893
Vol.48, N 3. – 1999


  1997. Vol. 46
48713
   Folia zoologica : International journal of vertebrate zoology. – Brno. – ISSN 0139-7893
Vol.48, N 4. – 1999


  1997. Vol. 46
48714
   Folia zoologica : International journal of vertebrate zoology. – Brno. – ISSN 0139-7893
Vol.49, N 4. – 2000


  1997. Vol. 46
48715
   Folia zoologica : International journal of vertebrate zoology. – Brno. – ISSN 0139-7893
Vol.49, N 1. – 2000


  1997. Vol. 46
48716
   Folia zoologica : International journal of vertebrate zoology. – Brno. – ISSN 0139-7893
Vol.49, N 2. – 2000


  1997. Vol. 46
48717
   Folia zoologica : International journal of vertebrate zoology. – Brno. – ISSN 0139-7893
Vol.49, N 3. – 2000


  1997. Vol. 46
48718
  Balogh Ivan Folia zoologica et hydrobiologica / Balogh Ivan. – Riga, 1934. – S.93-97. – Latvijas universitates sistematiskas zoologijas instituta un hidrobiologiskas stacijas raksti. Redaktora apgadiba, V.6, Nr.1, ISSN Riga, 31. VIII. 1934
48719
   Folia zoologica. Supplement 1 : International journal of vertebrate zoology. – Brno. – ISSN 0139-7893
Vol.46. – 1997


  1997. Vol. 46
48720
  Charuty G. Folie, mariage et mort : pratiques сhretiennes de la folie en Europe occidentale / Giordana Charuty. – Paris : Editions du Seuil, 1997. – 403, [ 12 ] p. – Ouvrage puble avec le concours du Centre national du livre. – (La Couleur des idees / dirigee par Jean-Pierre Dupuy [ et al. ]). – ISBN 2-02-030340-X
48721
   Folk-tales of the British Isles. – Moscow, 1987. – 368с.
48722
   Folk art from the Ukraine: Pottery glassware, woodwork, metalwork. Embrodery weaving. Folk painting. Rugs and carpets. – L., 1982. – 229с.
48723
  Moisei A. Folk Calendar of Romanians in Bukovyna // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 18. – C. 66-72


  У статті розглядаються головні свята народного календаря румунів Буковини. Досліджено пантеон покровителів свійських тварин, хліборобів, захисників великої рогатої худоби від нечисті і диких тварин, полів - від граду і шкідливих комах, а також річний ...
48724
   Folk heroes of Ukraine. – Toronto, 1966. – 52с.
48725
   Folk music research in Hungary. – Budapest, 1964. – 62с.
48726
  Petik Y.O. Folk psychology formalization // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 139-140
48727
   Folk tales from China. – Peking
3. – 1958. – 140с.
48728
   Folk tales from China. – Peking
4. – 1958. – 138с.
48729
   Folk Tales from China. – Peking
1. – 1957. – 148с.
48730
   Folk Tales from Russia. – Moscow, 1990. – 429с.
48731
  Pakrasi Mira Folk tales of Assam / Pakrasi Mira. – Delhi, 1969. – 119с.
48732
  Seethalakshmi K.A. Folk tales of Tamilnadu / K.A. Seethalakshmi. – Delhi, 1969. – 119с.
48733
  Melnychuk L. Folk Trade in Podillia based on the Research Work of the Land"s Study Centres of the 1920s. // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 14 : Сучасні напрями історико-етнологічних досліджень:тенденції і перспективи. – P. 72-76. – ISBN 966-95788-9-2


  Останнім часом зріс інтерес науковців до історії та історіографії української етнології, зокрема й до вивчення стану її регіональних досліджень. Часом найвищого піднесення вітчизняної етнологічної школиі виходу її на європейський рівень стали 20-ті ...
48734
  Galusca T. Folklor Basarabean / T. Galusca, 1938. – 192с.
48735
  Sulima Roch Folklor i literatura. Szkice o kulturze i literaturze wspolczesnej / Sulima Roch. – Warszawa, 1976. – 357с.
48736
  Michalikowa Lidia i i. Folklor lachow sadeckich / Lidia i i. Michalikowa. – Warszawa, 1974. – 344с.
48737
  Ludwicka Joanna Folklor muzyczny wspolczesnej wsi (na przykladzie Makolic w wojewodztwie lodzkim) // Acta Universitatis Lodziensis / Uniwersytet Lodzki. – Lodz, 2000. – 114 s. – (Folia ethnologica ; N11). – ISSN 0208-6042
48738
  Dekowski Jan Piotr Folklor regionu Opoczynskiego. / Dekowski Jan Piotr, Hauke Zbigniew. – Warszawa, 1974. – 286с.
48739
  Grabias-Banaszewska Folklor slowianski w polskiej najnowszej powiesci fantastycznej na podstawie powiesci Michala Studniarka i Jakuba Zulczyka // Слов"янська фантастика : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Освіта України, 2016. – Т. 3 / [редкол.: Д. Айдачич та ін.]. – S. 38-49. – ISBN 978-617-7480-12-8
48740
  Leszczynscy Janina Folklor zawsze zywy / Leszczynscy Janina, Leszczynscy Stanislaw. – Lublin : Fundacja Pomocy Szkolom Polskim Na Wschodzie im. T.Goniewicza, 1996. – 118s. : Fot.15. – Bibliogr.:s.119. – ISBN 83-900279-6-8
48741
   Folklore als Tatsachenbericht. – Tartu : Sektion fur Folkloristik des Estnischen Literaturmuseums, 2001. – 210с. – ISBN 9985-867-01-7
48742
  Grelka F. Folklore as an Integrative Element of a Modern Ukrainian Ethnic National Identity // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 18. – C. 37-45


  В статті йдеться про вплив народної творчості на розвиток української національної культури. Фольклор відігравав вирішальну роль в підготовці становлення сучасної української національної свідомості. Представники політичної та інтелектуальної еліти ...
48743
  Alzola Concepcion Teresa Folklore del nino cubano. / Alzola Concepcion Teresa. – Las Villas
2. – 1962. – 317с.
48744
  Poshyvailo I. Folklore Festivals in Ukraine - Guardians of Traditional Culural Heritage (Historical and Ethnologic Aspects) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 14 : Сучасні напрями історико-етнологічних досліджень:тенденції і перспективи. – P. 120-124. – ISBN 966-95788-9-2


  Український фольклор як система культурних символів відображає важливі сфери духовного та соціального життя етносу, позначає циклічні віхи людського життя від народження до смерті. У різні періоди фольклор - значима складова традиційної культури - ...
48745
   Folklorica pragensia. 1. Les relations entre l"Europe et l"Orient. – Prague
1. – 1969. – 267с.
48746
   Folklorystyka : Dylematy i perspektywy. – Opole : Wyd-wo Uniw.Opolskiego, 1995. – 169s. – ISBN 83-86881-03-8
48747
   Folktales of Greece. – Chicago, 1977. – 285с.
48748
  Ishfaq Ahmed Followers" personality in the relationship between leadership style and pereormance: evidence from higher education sector / Ishfaq Ahmed, Tehmina Fiaz Qazi, Shaista Jabeen // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 2 (128). – С. 323-331 : table., fig. – Bibliogr.: 56 назв. – ISSN 1993-6788
48749
  Capek K. Foltyn zeneszerzo elete es munkassaga / K. Capek. – Praha, 1972. – 109с.
48750
  Ligeti G. Folyamatok korszeru iranyitasa es ellenorzese / G. Ligeti. – Budapest, 1967. – 163 p.
48751
  Gorky M. Foma Gordeyev / M. Gorky. – M., 1955. – 362с.
48752
  Boyer H. Fonctionnements sociolinguistiques de la denomination toponymique // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 1 (1). – С. 376-407


  Ця стаття розглядає процес топонімічної деномінації відповідно до функціонального поділу вжитку топонімів на такі типи: номінація частини простору; символізація простору/ом, яка ділиться на просування спадщини та ствердження самобутності; стереотипна ...
48753
  Lavault Elisabeth Fonctions de la traduction en didactique des langues : Apprendre une langue en apprenant a traduire / Lavault Elisabeth. – Nouvelle ed. entierement remise a jour. – s.l. : Didier erudition, 1998. – 126p. – ISBN 2-86460-361-6
48754
  Struve W. Fondation de l"Observatoire Central de Russie par l"empereur Nicolas I : De glorieuse memoire / Par W. Struwe // Общая теория равновесия и колебания упругих твердых тел / В. Ермаков. – Киев, 1871. – 23p.
48755
  Patrut I. Fonetica graiului hutul din valea Sucevei / I. Patrut. – Bucuresti, 1957. – 96с.
48756
  Ponomarenko O. Fonetica pratica della lingua italiana : raccolta dei materiali per i seminari di fonetica pratica e teorica / O. Ponomarenko; Universita nazionale di T. Scevcenco di Kyiv. – Київ : Київський університет, 2006. – 220p. – ISBN 966-594-850-4
48757
   Fonetica si dialectologie. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 0071-6855
14. – 1995


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
48758
   Fonetica si dialectologie. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 0071-6855
15. – 1996


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
48759
   Fonetica si dialectologie. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 0071-6855
16. – 1997


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
48760
   Fonetica si dialectologie. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 0071-6855
17. – 1998


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
48761
   Fonetica si dialectologie. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 0071-6855
18. – 1999


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
48762
   Fonetica si dialectologie. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 0071-6855
19. – 2000


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
48763
   Fonetica si dialectologie. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 0071-6855
22/23. – 2006


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
48764
   Fonetica si dialectologie. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 0071-6855
24/26. – 2007


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
48765
   Fonetica si dialectologie / Academia Romana, Institutul de lingvistica "Iorgu Iordan - Al. Rosetti". – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 0071-6855
27 (за 2008). – 2009


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
48766
   Fonetica si dialectologie / Academia Romana, Institutul de lingvistica "Iorgu Iordan - Al. Rosetti". – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 0071-6855
28 (за 2009). – 2010


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
48767
   Fonetica si dialectologie / Academia Romana, Institutul de lingvistica "Iorgu Iordan - Al. Rosetti". – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 0071-6855
29. – 2010


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
48768
   Fonetica si dialectologie / Academia Romana, Institutul de lingvistica "Iorgu Iordan - Al. Rosetti". – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 0071-6855
30. – 2011


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
48769
   Fonetica si dialectologie / Academia Romana, Institutul de lingvistica "Iorgu Iordan - Al. Rosetti". – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 0071-6855
32. – 2013


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
48770
   Fonetica si dialectologie / Academia Romana, Institutul de lingvistica "Iorgu Iordan - Al. Rosetti". – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 0071-6855
33. – 2014


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
48771
  Ponomarenko O. Fonetica teorica d"italiano : Manuale per gli studenti universitari, aspiranti, scienziati e ricercatori / O. Ponomarenko; Universita nazionale di T. Scevcenco di Kyiv. – Київ : Київський університет, 2006. – 420p. – ISBN 966-594-849-0
48772
  Hala Bohuslav Foneticke obrazy hlasek. Ceskych, slovenskych, francouzskych, nemeckych... / Hala Bohuslav. – Praha, 1960. – 128с.
48773
  Benni Tytus Fonetyka opisowa jezyka polskiego / Benni Tytus. – Wroclaw, 1959. – 92с.
48774
  Biedrzycki Leszek Fonologia angielskich i polskich rezonantow / Biedrzycki Leszek. – Warszawa, 1978. – 176с.
48775
  Pauliny Eugen Fonologicky vyvin slovenciny / Pauliny Eugen. – Bratislava, 1963. – 360с.
48776
  Zecevic V. Fonoloske neutralizacije u kajkavskom vokalizmu / Vesna Zecevic. – Zagreb : Zavod za hrv. jez. Hrvatskoga filoloskog inst., 1993. – 243, [5] s., [2] tab. : il. – Bibliogr.: s. 228-233. – (Posebna izdanja Zavoda za hrvatski jezik ; kn. 2 / ured. B. Finka [et al.] ; kn. 1 ; Biblioteka: Prinosi hrvatskom jezikoslovlju)
48777
  Mogus M. Fonoloski rasvoj hrvatskoga jezika / M. Mogus. – Zagreb, 1971. – 101с.
48778
  Farcas I.-M. Fonomorfologia subdialectului maramuresean / Ioan-Mircea Farcas. – Nurnberg : Druckzentrum, 2009. – 326 p. : il. – ISBN 978-3-00-027887-7
48779
  Roceris-Alexandrescu Alexandra Fonostatistica limbii Romane / Roceris-Alexandrescu Alexandra. – Bucuresti, 1968. – 174с.
48780
  Biener Joachim Fontane als Literaturkritiker / Biener Joachim. – Rudolstadt, 1956. – 114с.
48781
   Fontanes Realismus. Wissenschaftliche Konferenz zum 150. Geburtstag T. Fontanes in Potsdam. Vortrage und Berichte. – Berlin, 1972. – 197с.
48782
   Fontes. – Torun. – ISSN 0082-5506
N 90. – 2001


  1997. T. 42
48783
   Food and nutrition education in the primary school. – Rome, 1971. – 108с.
48784
  Suvittawat A. Food cold chain transportation: Eastern Thailand case study // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 9 (183). – P. 87-94. – ISSN 1993-6788
48785
  Fredericks Carlton Food facts and fallacies: the intelligent person"s guide to nutrition and health / Fredericks Carlton, Bailey Herbert. – New York City, 1965. – 380с.
48786
  Errington P.L. Food habits of buteo hawks in North-Central United States / P.L. Errington, W.J. Breckenridge. – [S. l. : s. n.], 1938. – p. 113-121. – Reprinted from The Wilson Bulletin , L, No. 2, June, 1938
48787
  Errington P.L. Food habits of Iowa red foxes during a drought summer / P.I. Errington. – Ames ; Iowa : Iowa State College, 1937. – p. 53-61. – Reprinted from Ecology, Vol. 18, No. 1, January, 1937
48788
  Errington P.L. Food habits of marsh hawks in the glaciated prairie region of North-Central United States / P.I. Errington, W.J. Breckenridge. – Notre Dame : The University Press, 1936. – p. 831-848. – Reprinted from The American Midland Naturalist , Vol. 17, № 5, September, 1936
48789
  Zhussipova E.E. Food industry development and the competitiveness of south Kazakhstan region / E.E. Zhussipova, A.M. Seitkaziyeva // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7 (169). – P. 148-156 : Fig. – Bibliogr.: 12 назв. – ISSN 1993-6788


  Карпенко О.О., Яшина К.В. Формування системи трансферу знань у вищих навчальних закладах України.
48790
  Haub J.G. Food requirements of blowfly cultures used in the treatment of osteomyelitis / J.G. Haub , D.F. Miller. – [S. l.] : Wistar Institute Press, 1932. – S. 51-56. – Reprinted from The Journal of Experimental zoology, Vol. 64, No. 1, November, 1932
48791
  Grandfield C.O. Food reserves and their translocation to the crown buds as related to cold and drought resistance in alfalfa / C.O. Grandfield. – Washington : Government, 1943. – p. 33-46. – Reprinted from Journal of agricultural research, v. 67, N. 2, 1943. – (Joint committee on policy and manuscripts)
48792
  Babych M. Food security indicators in Ukraine: current state and trends of development / M. Babych, A. Kovalenko // Baltic journal of economic studies. – Riga, 2018. – Vol. 4, No. 1, January. – P. 8-15. – ISSN 2256-0742
48793
   Food.. – New York, 1971. – 64с.
48794
  Bercuson David Fools and wise men / Bercuson David. – Toronto a.o., 1978. – 300с.
48795
  Welch James Fools crou / Welch James. – Harmondsworth : Penguin books, 1987. – 391 p.
48796
  Rupasinghe P.D. Footprints in obscurity : a living story / Pramudith D. Rupasinghe. – [S. l.] : Partridge India, 2016. – 569 p. – ISBN 978-1-4828-7192-0
48797
  Holmes Richard FOOTSTEPS: adventures of a romantic biography / Holmes Richard. – Harmondsworth, 1986. – 288с.
48798
  Robbe-Grillet Alain For a new novel: essays on fiction / Robbe-Grillet Alain. – New York, 1965. – 175с.
48799
  Congdon Tom For a stable pound. / Congdon Tom. – London, 1991. – 43с.
48800
  Khvorostyany Ihor For a weapons - free world. / Khvorostyany Ihor. – Kiev, 1989. – 127с.
48801
  Kniazev Igor For a weekky to London & meditatus stanzas : Report on foreign mission by Igor Kniazev / Kniazev Igor. – San Petersburg : LIK, 2003. – 110p. – ISBN 5-86038-114-X
48802
   For boys and girls. – Москва; Ленинград, 1964. – 93 с.
48803
  Didmanidze I. For decision making in economic and management sciences / I. Didmanidze, V. Zaslavskiy // XXX international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2017)" : August 14-15, 2017 Vilnius, Lithuania : abstracts : dedicfted to 80-th anniversary of Professor Yurii Yermoliev / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2017)", intern. conference. – Київ : [б. в.], 2017. – P. 46-48. – ISBN 978-617-7530-07-6
48804
  Barishnikova T.V. For further progress in English / T.V. Barishnikova, B L. Belenkina, T.G. Busurina. – M., 1974. – 192с.
48805
   For human welfare. A study guide on the work of the economic and social council. – N.Y., 1962. – 52с.
48806
  Francis D. For kicks / Dick Francis. – London ; Sydney : Pan Books, 1967. – 235, [1] p. – ISBN 0-330-10596-5
48807
  Francis D. For Kicks / D. Francis. – New York : Fawcett Crest, 1987. – 329 p. – ISBN 0-449-21264-5
48808
  Lissiuk K. For land and freedom : a story of the never-ending struggle of the oppressed / Kalenik Lissiuk. – Ontario : [s. n.], 1954. – 36 p. – З кол. Dr. E. Mrs. T. Olesijuk


  В прим. № 1694936 дарчий напис: ВШ. Др. у. Олеsикові від автора.
48809
   For legal migration to EU member states on how to prevent labour abuses and labour exploitation : guide for labour migrants // Легальна трудова міграція до країн ЄС та попередження порушень трудових прав і трудової експлуатації : посібник-довідник для трудових мігрантів / Міжнародна організація з міграції (МОМ), Sida ; [ розробник Т. Хаджимануель ]. – Київ, 2007. – P. 1-123. – ISBN 978-92-9068-414-5
48810
  Eisner Th. For love of insects / Thomas Eisner ; [ foreword by Edward O. Wilson ]. – Cambridge a. o. : The Belknap of Harvard university press, 2003. – 11, [ 3 ], 448 p. : ill. – ISBN 0-674-01181-3
48811
  Gandhi Indira For peace and progress. / Gandhi Indira. – Dehli, 1966. – 68с.
48812
  Oddy Russell For sale by owner: sell your own home and save thousands / Oddy Russell. – Vancouver, 1980. – 89с.
48813
   For SK: in celebration of the life and career of Simon Karlinsky. – Oakland, 1994. – 319с.
48814
   For the consultative conference. – Hanoi, 1955. – 56с.
48815
  Lee Bailey For the defense / Lee Bailey, Greenya John. – New York, 1975. – 367с.
48816
   For the honor of the nation: patriotism of the American. – New York : Plymouth, 1939. – 256 p.
48817
  London J. For the love of a man. That Spot / J. London; Rutkowska W., Kalecka I. – Warszawa, 1972. – 39с.
48818
  Rand Ayn For the new intellectual: the philosophy / Rand Ayn. – New York, 1961. – 192с.
48819
   For this was I born : The human conditions in USSR slave labor camps.Photogr., testimon.,poems,read.,petit.,lett. and other docum. – Toronto : Ucrainca Research Institute, 1973. – XYIII, 188, [2] p. : il. – This is a non-profit publication
48820
  Gray Martin For those I loved / Gray Martin, Gallo Max. – Boston; Toronto, 1972. – 351с.
48821
  Kudirka Simas For those still at sea / Kudirka Simas, Eichel Larry. – New York : The Dial, 1978. – 8,226p. : 4l.il. – ISBN 0-8037-2684-8
48822
  Khrushchev N.S. For victory in peaceful competition with capitalism : with a special introd. written for the American ed. / N.S. Khrushchev. – New York : Dutton & co, 1960. – XXXI, 784 p.
48823
   For Walter Benjamin : Documentation, essays and a sketch. – Bonn : AsKI, Arbeitskreis selbstandiger Kultur-Institute, 1993. – 306p. – ISBN 3-930370-00-X
48824
  Hemingway Ernest For Whom The Bell Tolls / Hemingway Ernest. – M., 1981. – с.
48825
  Cushman J.A. Foraminifera of the genus siphonina and related genera : No. 2716 From the proceedings of the Unated States National Museum, V.72, A.20 / J.A. Cushman. – Washington : Government, 1927. – 5 p.
48826
   Forbes / OOO "Изд. дом "Украинский Медиа Холдинг". – Киев, 2011-. – ISSN 2221-4542
№ 1 (01). – 2011
48827
   Forbes : Украина, спецвыпуск / OOO "Изд. дом "Украинский Медиа Холдинг". – Киев, 2011-. – ISSN 2221-4542
№ 2 (02) : 100 богатейших. – 2011
48828
   Forbes : Украина / OOO "Изд. дом "Украинский Медиа Холдинг". – Киев, 2011-. – ISSN 2221-4542
№ 3 (03). – 2011
48829
   Forbes : Украина / OOO "Изд. дом "Украинский Медиа Холдинг". – Киев, 2011-. – ISSN 2221-4542
№ 4 (04). – 2011
48830
   Forbes : Украина / OOO "Изд. дом "Украинский Медиа Холдинг". – Киев, 2011-. – ISSN 2221-4542
№ 5 (05). – 2011
48831
   Forbes : Украина / OOO "Изд. дом "Украинский Медиа Холдинг". – Киев, 2011-. – ISSN 2221-4542
№ 6 (06). – 2011
48832
   Forbes : Украина / OOO "Изд. дом "Украинский Медиа Холдинг". – Киев, 2011-. – ISSN 2221-4542
№ 7 (07). – 2011
48833
   Forbes : Украина / OOO "Изд. дом "Украинский Медиа Холдинг". – Киев, 2011-. – ISSN 2221-4542
№ 8 (08). – 2011
48834
   Forbes : Украина / OOO "Изд. дом "Украинский Медиа Холдинг". – Киев, 2011-. – ISSN 2221-4542
№ 9 (09). – 2011
48835
   Forbes : Украина / OOO "Изд. дом "Украинский Медиа Холдинг". – Киев, 2011-. – ISSN 2221-4542
№ 10 (10). – 2011
48836
   Forbes : Украина / OOO "Изд. дом "Украинский Медиа Холдинг". – Киев, 2011-. – ISSN 2221-4542
№ 1 (11) январь. – 2012
48837
   Forbes : Украина / OOO "Изд. дом "Украинский Медиа Холдинг". – Киев, 2011-. – ISSN 2221-4542
№ 2 (12) февраль. – 2012
48838
   Forbes : Украина / OOO "Изд. дом "Украинский Медиа Холдинг". – Киев, 2011-. – ISSN 2221-4542
№ 3 (13) март. – 2012
48839
   Forbes : Украина / OOO "Изд. дом "Украинский Медиа Холдинг". – Киев, 2011-. – ISSN 2221-4542
№ 4 (14) апрель. – 2012
48840
   Forbes : Украина / OOO "Изд. дом "Украинский Медиа Холдинг". – Киев, 2011-. – ISSN 2221-4542
№ 5 (15) май. – 2012
48841
   Forbes : Украина / OOO "Изд. дом "Украинский Медиа Холдинг". – Киев, 2011-. – ISSN 2221-4542
№ 6 (16) июнь : Рейтинг "Лучшие города России". – 2012
48842
   Forbes : Украина / OOO "Изд. дом "Украинский Медиа Холдинг". – Киев, 2011-. – ISSN 2221-4542
№ 7 (17) июль. – 2012
48843
   Forbes : Украина / OOO "Изд. дом "Украинский Медиа Холдинг". – Киев, 2011-. – ISSN 2221-4542
№ 8 (18) август. – 2012
48844
   Forbes : Украина / OOO "Изд. дом "Украинский Медиа Холдинг". – Киев, 2011-. – ISSN 2221-4542
№ 9 (19) сентябрь. – 2012
48845
   Forbes : Украина / OOO "Изд. дом "Украинский Медиа Холдинг". – Киев, 2011-. – ISSN 2221-4542
№ 10 (20) октябрь. – 2012
48846
   Forbes : Украина / OOO "Изд. дом "Украинский Медиа Холдинг". – Киев, 2011-. – ISSN 2221-4542
№ 11 (21) ноябрь. – 2012
48847
   Forbes : Украина / OOO "Изд. дом "Украинский Медиа Холдинг". – Киев, 2011-. – ISSN 2221-4542
№ 12 (22) декабрь. – 2012
48848
   Forbes : Украина / OOO "Изд. дом "Украинский Медиа Холдинг". – Киев, 2011-. – ISSN 2221-4542
№ 1 (23), январь. – 2013
48849
   Forbes : Украина / OOO "Изд. дом "Украинский Медиа Холдинг". – Киев, 2011-. – ISSN 2221-4542
№ 2 (24), февраль. – 2013
48850
   Forbes : Украина / OOO "Изд. дом "Украинский Медиа Холдинг". – Киев, 2011-. – ISSN 2221-4542
№ 3 (25), март. – 2013
48851
   Forbes : Украина / OOO "Изд. дом "Украинский Медиа Холдинг". – Киев, 2011-. – ISSN 2221-4542
№ 4 (26), апрель. – 2013
48852
   Forbes : Украина / OOO "Изд. дом "Украинский Медиа Холдинг". – Киев, 2011-. – ISSN 2221-4542
№ 5 (27), май. – 2013
48853
   Forbes : Украина / OOO "Изд. дом "Украинский Медиа Холдинг". – Киев, 2011-. – ISSN 2221-4542
№ 6 (28), июнь. – 2013
48854
   Forbes : Украина / OOO "Изд. дом "Украинский Медиа Холдинг". – Киев, 2011-. – ISSN 2221-4542
№ 7 (29), июль. – 2013
48855
   Forbes : Украина / OOO "Изд. дом "Украинский Медиа Холдинг". – Киев, 2011-. – ISSN 2221-4542
№ 8 (30), август. – 2013
48856
   Forbes : Украина / OOO "Изд. дом "Украинский Медиа Холдинг". – Киев, 2011-. – ISSN 2221-4542
№ 9 (31), сентябрь. – 2013
48857
   Forbes : Украина / OOO "Изд. дом "Украинский Медиа Холдинг". – Киев, 2011-. – ISSN 2221-4542
№ 10 (32), октябрь. – 2013
48858
   Forbes : Украина / OOO "Изд. дом "Украинский Медиа Холдинг". – Киев, 2011-. – ISSN 2221-4542
№ 11 (33), ноябрь. – 2013
48859
   Forbes : Украина / OOO "Изд. дом "Украинский Медиа Холдинг". – Киев, 2011-. – ISSN 2221-4542
№ 12 (34), декабрь. – 2013
48860
   Forbes : Украина / OOO "Изд. дом "Украинский Медиа Холдинг". – Киев, 2011-. – ISSN 2221-4542
№ 2 (48). – 2015
48861
   Forbes : Украина / OOO "Изд. дом "Украинский Медиа Холдинг". – Киев, 2011-. – ISSN 2221-4542
№ 1 (65), январь. – 2017. – 144 с. – Ціна комплекту з журналом "Корреспондент"
48862
   Forbes / ТОВ "УЯВИ!" ; голов. ред. В. Федорин ; редкол.: Д. Кацило, В. Ланда, М. Сапітон [та ін.]. – Київ : Новий друк. – ISSN 2708-3268
№ 1, січень - лютий. – 2022. – 144 c. – До 2017 р. див. "Forbes" рос. мовою
48863
   Forbes / ТОВ "УЯВИ!" ; голов. ред. Б. Давиденко ; редкол.: Д. Кацило, В. Ланда, М. Сапітон [та ін.]. – Київ : [б. в.]. – ISSN 2708-3268
№ 2, квітень. – 2022. – 120 с. – До 2017 р. див. "Forbes" рос. мовою
48864
   Forbes / ТОВ "УЯВИ!" ; голов. ред. Б. Давиденко ; редкол.: Д. Кацило, В. Ланда, В. Кіщак [та ін.]. – Київ : [б. в.]. – ISSN 2708-3268
№ 3, серпень - вересень. – 2022. – 136 c. – До 2017 р. див. "Forbes" рос. мовою
48865
   Forbes / ТОВ "УЯВИ!" ; голов. ред. Б. Давиденко ; редкол.: Д. Кацило, В. Ланда, В. Кіщак [та ін.]. – Київ : [б. в.]. – ISSN 2708-3268
№ 4, жовтень - листопад. – 2022. – 136 с. – До 2017 р. див. "Forbes" рос. мовою
48866
   Forbes / ТОВ "УЯВИ!" ; голов. ред. Б. Давиденко ; редкол.: Д. Кацило, В. Ланда, В. Кіщак [та ін.]. – Київ : [б. в.]. – ISSN 2708-3268
№ 5, грудень - січень. – 2022. – 144 c. – До 2017 р. див. "Forbes" рос. мовою
48867
   Forbes Life : приложение и неотъемлемая часть журнала "Forbes"; / OOO "Изд. дом "Украинский Медиа Холдинг". – Киев
№ 3 весна. – 2012
48868
   Forbes Woman / OOO "Изд. дом "Украинский Медиа Холдинг". – Киев, 2011-
осень. – 2011. – Приложение к журналу "Forbes"
48869
   Forbes Woman / OOO "Изд. дом "Украинский Медиа Холдинг". – Киев, 2011-
зима 2011/2012. – 2011. – Приложение к журналу "Forbes"
48870
   Forbes Woman : приложение к журналу Forbes №12 / OOO "Изд. дом "Украинский Медиа Холдинг". – Киев, 2011-
зима 2012-2013. – 2012. – Приложение к журналу "Forbes"
48871
   Forbes Woman : приложение к журналу Forbes №6 / OOO "Изд. дом "Украинский Медиа Холдинг". – Киев, 2011-
осень 2012. – 2012. – Приложение к журналу "Forbes"
48872
   Forbes Woman : приложение к журналу Forbes №6 / OOO "Изд. дом "Украинский Медиа Холдинг". – Киев, 2011-
лето 2012. – 2012. – Приложение к журналу "Forbes"
48873
   Forbes Woman : приложение / OOO "Изд. дом "Украинский Медиа Холдинг". – Киев, 2011-
весна 2012. – 2012. – Приложение к журналу "Forbes"
48874
   Forbes Woman / OOO "Изд. дом "Украинский Медиа Холдинг". – Киев, 2011-
зима 2013-2014. – 2013
48875
   Forbes Woman : приложение к журналу Forbes № 10 / OOO "Изд. дом "Украинский Медиа Холдинг". – Киев, 2011-
осень 2013. – 2013
48876
   Forbes Woman : приложение к журналу Forbes №3 / OOO "Изд. дом "Украинский Медиа Холдинг". – Киев, 2011-
лето 2013. – 2013
48877
   Forbes Woman : приложение к журналу Forbes №3 / OOO "Изд. дом "Украинский Медиа Холдинг". – Киев, 2011-
весна 2013. – 2013. – Приложение к журналу "Forbes". Цена на год в комплектк с ж. "Forbes"
48878
  Iskander Fazil Forbidden fruit and other stories / Iskander Fazil. – M., 1972. – 224с.
48879
  Vincenzi P. Forbidden places / Penny Vincenzi. – London : Headline Review, 2006. – 625, [4] p. – The number one bestseller. – ISBN 978-0755-33264--9
48880
  Lauren P.G. Force and statecraft : diplomatic challenges of our time / Paul Gordon Lauren, Gordon A. Craig, Alexander L. George. – 5th ed. – New York ; Oxford : Oxford University Press, 2014. – XII, 324 p. : ill., maps. – Index: p. 301-324. – ISBN 978-0-19-539546-4
48881
  Besson Force de vente : Comedie en 2 actes et un prologue / Besson, Jean-Michel; D"apres une oeuvre de M.Regnier. – Paris : Art et comedie, 2003. – 54p. – (Collection Cote jardin). – ISBN 2-84422-343-5
48882
   Forced frequency synchronization effect in the microwave Microscope with the active probe / Yu. Hayday, V. Sidorenko, O. Sinkevych, I. Serdega // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Р. 15-17. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 1 (19)). – ISSN 1728-3817


  Forced frequency synchronization of the active probe of the microwave microscope is considered. A method of probe"s sensitivity increasing based on the quasiperiodic regime with high curvature of the frequency characteristic was proposed. Розглянуто ...
48883
  Feichtlbauer H. Forced labor in Austria : 1938-1945: Fund for reconciliation, peace and cooperation: late recognition, history, tragic fates / H. Feichtlbauer. – Vienna : Austrian reconciliation fund, 2005. – 318s. : ill. – ISBN 3-901116-21-4
48884
  Limarchenco J. Forced oscillations of liquid in a reservoir of paraboloidal shape / J. Limarchenco, I. Semenova // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології : науковий збірник / Нац. акад. наук України ; Центр математичного моделювання Ін-ту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України. – Львів, 2013. – Вип. 18. – P. 106-112. – ISSN 1816-1545


  У роботі досліджено особливості поведінки механічної системи "резервуар - рідина з вільною поверхнею" у разі збурення руху резервуара горизонтальною гармонічною силою.
48885
   FORCES : Revue de documentation economique, sociale et culturelle. – Montreal. – ISSN 0015-6957
N 126. – 2000


  1997. Vol. 46
48886
   FORCES : Revue de documentation economique, sociale et culturelle. – Montreal. – ISSN 0015-6957
N 127. – 2000


  1997. Vol. 46
48887
   FORCES : Revue de documentation economique, sociale et culturelle. – Montreal. – ISSN 0015-6957
N 128. – 2000


  1997. Vol. 46
48888
   FORCES: Revue de documentation economique, sociale et culturelle : [Trimestrielle]. – Montreal. – ISSN 0015-6957
119. – 1998


  1997. Vol. 46
48889
   FORCES: Revue de documentation economique, sociale et culturelle : [Trimestrielle]. – Montreal. – ISSN 0015-6957
N 120. – 1998


  1997. Vol. 46
48890
   FORCES: Revue de documentation economique, sociale et culturelle : [Trimestrielle]. – Montreal. – ISSN 0015-6957
N 121. – 1998


  1997. Vol. 46
48891
   FORCES: Revue de documentation economique, sociale et culturelle. – Montreal. – ISSN 0015-6957
N 122. – 1999


  1997. Vol. 46
48892
   FORCES: Revue de documentation economique, sociale et culturelle. – Montreal. – ISSN 0015-6957
N 123. – 1999


  1997. Vol. 46
48893
   FORCES: Revue de documentation economique, sociale et culturelle. – Montreal. – ISSN 0015-6957
N 124. – 1999


  1997. Vol. 46
48894
   FORCES: Revue de documentation economique, sociale et culturelle. – Montreal. – ISSN 0015-6957
N 125. – 1999


  1997. Vol. 46
48895
  Riel Michael Forderprogramme der Europaischen Union // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – S. 8-13. – (Міжнародні відносини ; Вип. 14)
48896
  Rosenfeld Klaus Forderung und Schutz der Frau im Arbeitsrecht / Rosenfeld Klaus, Hein Eda. – Berlin, 1979. – 79с.
48897
  Poliakova O.Yu. Forecast of Biotechnology Trends in the World and in Ukraine Based on Analysis of Publications and Patents / O.Yu. Poliakova, V.O. Shlykova, I.Yu. Buntov // Science and innovation : ukrainian review journal of future / National Academy of Sciences of Ukraine ; ed. in chief Paton B. ; the ed. board membeers: Andon P., Andronati S., Babayev E. [et. al.]. – Kiev, 2019. – Vol. 15, № 1. – С. 27-45. – ISSN 2409-9066


  Прогнозування трендів розвитку біотехнологій в світі та Україні на основі публікаційного й патентного аналізу.
48898
  Revenko D.S. Forecasting and assessing the sustainability of economic development dynamics of Ukraine / D.S. Revenko, V.M. Vartanyan, O.M. Skachkov // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 12 (138). – С. 239-249 : table., fig. – Bibliogr.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
48899
  Twiss B.C. Forecasting for Technologists and Engineers : A practical guide for better decisions / B.C. Twiss. – London : Peter Peregrinus, 1992. – p. 221. – (IEE Management of Technology Series/ Ser.ed. G.A.Montgomerie, B.C.Twiss ; 15). – ISBN 0-86341-265-3; 0-86341-8(Paperback)
48900
   Forecasting to reliability complex object radio-electronic technology and optimization parameter their technical usage with use the simulation statistical models : monography / [Sergey Lenkov et al.] ; under ed. S.V. Lenkov. – Odessa : VMV, 2014. – 249, [1] p. : ill., tab. – Bibliogr.: p. 240-245. – ISBN 978-966-413-480-1
48901
  Mihaela Bratu Forecasts accuracy comparisons for VAR, AR and VARMA models // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 3 (129). – С. 340-349 : table. – Bibliogr.: 7 назв. – ISSN 1993-6788
48902
  Popa I.-C. Forecasts of the air transport industry after the Covid-19 crisis / I.-C. Popa, I. Cetina // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 42-46. – (Економіка ; вип. 2 (209)). – ISSN 1728-3817


  The air transport services industry is one of the most affected branches of the global crisis industry caused by the new COVID- 19 coronavirus. After a sustained growth in the last decade, this industry came to report declines of almost 50% at the end ...
48903
   Foreign affairs : [Six times annually]. – New York
Vol.77 N 6. – 1998


  1997. Vol. 46
48904
   Foreign affairs : [Six times annually]. – New York
Vol.78, N 4. – 1999


  1997. Vol. 46
48905
   Foreign affairs : [Six times annually]. – New York
Vol.78, N 5. – 1999


  1997. Vol. 46
48906
   Foreign affairs : [Six times annually]. – New York
Vol.78, N 6. – 1999


  1997. Vol. 46
48907
   Foreign affairs. – New York. – ISSN 0015-7120
Vol.79, N 6. – 2000


  1997. Vol. 46
48908
   Foreign affairs. – New York. – ISSN 0015-7120
Vol.79, N 5. – 2000


  1997. Vol. 46
48909
   Foreign affairs. – New York. – ISSN 0015-7120
Vol.79, N 3. – 2000


  1997. Vol. 46
48910
   Foreign affairs. – New York. – ISSN 0015-7120
Vol.79 N 2. – 2000


  1997. Vol. 46
48911
   Foreign affairs. – New York. – ISSN 0015-7120
Vol.79 N 4. – 2000


  1997. Vol. 46
48912
   Foreign affairs. – New York. – ISSN 0015-7120
Vol.79, N 1. – 2000


  1997. Vol. 46
48913
   Foreign affairs. – New York. – ISSN 0015-7120
Vol.80, N 3. – 2001


  1997. Vol. 46
48914
   Foreign affairs. – New York. – ISSN 0015-7120
Vol.80, N 2. – 2001


  1997. Vol. 46
48915
   Foreign affairs. – New York. – ISSN 0015-7120
Vol.80, N 1. – 2001


  1997. Vol. 46
48916
  Hasluck E.L. Foreign affairs 1919-1937. / E.L. Hasluck. – Cambridge, 1938. – 347с.
48917
   Foreign affairs chronicles = Хроники международных отношений / ЧП "Газетный комплекс "Интернет-медиа" ; гл. С. Кичигин ; редкол.: К. Василькевич, Д. Галкин, С. Харченко [и др.]. – Киев : [б. в.]. – ISSN 2310-1229
№ 1 (2), январь-март. – 2014. – 239, [1] c.
48918
   Foreign affairs chronicles = Хроники международных отношений / ЧП "Газетный комплекс "Интернет-медиа" ; гл. С. Кичигин ; редкол.: К. Василькевич, Д. Галкин, С. Харченко [и др.]. – Киев : [б. в.]. – ISSN 2310-1229
№ 2 (3), апрель - июнь. – 2014. – 223, [1] c.
48919
   Foreign affairs record. – [New Delhi]
Vol.45, N 2. – 1999


  1997. Vol. 46
48920
   Foreign affairs record. – [New Delhi]
V.45, N 12. – 1999


  1997. Vol. 46
48921
   Foreign affairs record. – [New Delhi]
V.45, N 11. – 1999


  1997. Vol. 46
48922
   Foreign affairs record. – [New Delhi]
V.45, N 10. – 1999


  1997. Vol. 46
48923
   Foreign affairs record. – [New Delhi]
V.45, N 9. – 1999


  1997. Vol. 46
48924
   Foreign affairs record. – [New Delhi]
Vol.46, N 2. – 2000


  1997. Vol. 46
48925
   Foreign affairs record. – [New Delhi]
Vol.46, N 1. – 2000


  1997. Vol. 46
48926
  Davies John Paton Foreign and other affairs. / Davies John Paton. – New York, 1964. – 219с.
48927
   Foreign and security policy in the Europen Union. – London [etc.] : SAGE Publications, 1998. – X, 246 p. – Index: p. 239-246. – Bibliogr.: p. 222-237. – ISBN 0-7619-5633-6
48928
  Savic N. Foreign capital inflow and GDPpc in cee countries / N. Savic, L. Barjaktarovic, S. Konjikusic // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 3 (153). – С. 54-65 : Tabl., fig. – Bibliogr.: 31 назв. – ISSN 1993-6788
48929
  Vovchuk L.. Foreign Consulates in Odesa (1920s – 1930s) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2023. – № 1 (41), січень-березень. – С. 160-180. – ISSN 1998-4634
48930
  Bilenko Yuriy Foreign debt and internal and external equilibrium in Central and East Europe // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 2). – С. 86-94


  У даній статті ми розглядаємо зовнішній борг країн Центральної та Східної Європи в динамічному та структурному аспектах та його вплив на внутріішню і зовнішню рівновагу. Здійснено економетричні оцінки зв"язку між зовнішнім фінансуванням, рахунком ...
48931
   Foreign direct investment : trends, data availability, concepts, and recording practices / Patterson Neil, Montanjees Marie, Motala John, Cardillo Colleen; International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund, 2004. – 6,36p. – ISBN 1-58906-347-3
48932
  Muhammad Amir Foreign direct investment and balance of payments in Pakistan: time series evidence / Muhammad Amir, Bilal Mehmood // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 10 (136). – C. 299-304 : table. – Bibliogr.: 10 назв. – ISSN 1993-6788


  Висвітлено результати досліджень у галузі інформаційного забезпечення управління інтелектуальними активами, обгрунтовано теоретичні аспекти інформаційного забезпечення даного процесу.
48933
  Azam M. Foreign direct investment and economic growth in Asia / M. Azam, Y. Ibrahim, B. Bakhtyar // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 11 (161). – C. 58-67 : table. – Bibliogr.: 37 назв. – ISSN 1993-6788
48934
  Leitao N.C. Foreign direct investment and globalization // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 4 (130). – Р. 398-405. – ISSN 1993-6788


  У статті пояснюється зв"язок між прямими іноземними інвестиціями (ПІІ) та глобалізацією. В якості факторів, що визначають даний взаємоз"язок, обрано розмір ринку, людський капітал та міське населення. Основною змінною в аналізі є вплив глобалізації на ...
48935
  Rogach O.I. Foreign Direct Investment in Ukraine // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 60, ч. 1. – С. 69-77
48936
  Sandra Stojadinovic Jovanovic Foreign direct investment outflows: new form of export // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 493-499 : table., fig. – Bibliogr.: 21 назв. – ISSN 1993-6788
48937
   Foreign direct investment statistics : How countries, measure FDI 2001. – Washington : International monetary fund; OECD, 2003. – VIII,159p. – ISBN 1-58906-220-5
48938
  Chung Foreign direct investment, firm-specific resources, and financial performance in a host country: evidence from Taiwan / Chung, K-C // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 7 (145). – С. 543-553 : tabl., fig. – Bibliogr.: 30 назв. – ISSN 1993-6788
48939
  Babets I. Foreign direct investment: structural changes and impact on Ukraine"s economic security / I. Babets, I. Mytsenko, V. Mytsenko // Journal of european economy / Ternopil National Economic University ; ed.-in-ch. Y. Savelyev ; ed. board: K. Borsekova, O. Bulatova, J. Ciburiene [et al.]. – Ternopil, 2020. – Vol. 19, N 2 (73), april - june. – Р. 299-314. – ISSN 2519-4070
48940
  Okon Ivan Foreign direct investments and employment generation in the Nigeria maritime industry / Okon Ivan, Wada Musa // Romanian journal of geography / Acad. Romana. – Bucuresti, 2021. – Vol. 65, no. 1. – P. 35-50. – ISSN 2285-9675
48941
  Belascu L. Foreign Direct Investments and Institutional Performance: a Romanian Perspective / L. Belascu, A. Horobet // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Р. 21-26. – (Економіка ; вип. 9 (174)). – ISSN 1728-3817


  Our paper uses statistical tools with the aim of empirically investigating the institutional determinants of foreign direct investments (FDI) in Romania. The analysis is focused on the public policies that are relevant from the FDI perspective between ...
48942
   Foreign Ethnology through the Eyes of Soviet Experts. – Moscow, 1989. – 192с.
48943
  Bukhanevych O.M. Foreign experience in constitutional and legal regulation of restrictions on human rights in conditions of emergency and martial law / O.M. Bukhanevych, S.O. Kuznichenko, A.M. Mernyk // Вісник Національної академії правових наук України : науковий юридичний журнал / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2021. – Т. 28, № 2. – С. 53-65. – ISSN 1993-0909
48944
  Homonyuk O. Foreign experience in mastering medical professional terminology by foreign students at medical universities / O. Homonyuk, N. Avramenko // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2017. – Т. 7, вип. 4. – P. 32-38. – ISSN 2308-4081


  Зарубіжний досвід в оволодінні медичної термінології іноземних студентів в медичних ВНЗ.
48945
  Samofalov D.O. Foreign experience of communicative activity in public management of healthcare as an important component to overcome COVID-19 pandemic // Public management : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Київ, 2020. – № 3 (23), june 2020. – С. 245-257. – ISSN 2414-0562
48946
  Balashova S.P. Foreign Experience of Scientific Research Training of Future Specialists in Institutions of Higher Education / S.P. Balashova, N.V. Golovko // Professional and pedagogical training of educational specialists : in classical university of Ukraine : multi-authored monogr. / A.A. Marushkevich, N.M. Kuzmenko, L.A. Levitskaya, Ye.S. Spitsyn, M.V. et al. Zhilenko. – Beau Bassin : LAP Lambert academic publ., 2019. – P. 110-119. – ISBN 978-613-9-94849-9


  Зарубіжний досвід наукових досліджень у підготовці майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах.
48947
  Perchuk O.V. Foreign experience of the implementation of systemic changes in the budget policy // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 35/1. – Р. 261-267. – ISSN 2306-546X
48948
  Tytarenko V. Foreign Experience of Vocational Art Education // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. Акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. І. Зязюна ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2020. – Т. 10, вип. 1. – P. 85-94. – ISSN 2308-4081


  Розглянуто зарубіжний досвід професійної художньої освіти.
48949
   Foreign governments: the dynamics of politics abroad. – 2nd ed. – New York, 1952. – 717с.
48950
  Plastovets N.S. Foreign investment at various stages of the agribusiness global value chain // Сучасні виклики розвитку світової економіки : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. : студентська секція, 19-20 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. міжнар. економіки та маркетингу [та ін. ; редкол.: А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, Т.В. Нагачевська та ін.]. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – P. 64-67. – ISBN 978-617-696-385-1
48951
  Pirozhkov S. Foreign Labor Migration in Ukraine: Socio-Economic Aspect : Socio-Economic Aspect. Monograph / S. Pirozhkov, E. Malinovskaya, A. Homra; National Security and Defense Council of Ukraine; National Institute of International Security Challenges. – Kyiv : NIISC, 2003. – 134p. – ISBN 966-7521-27-3
48952
  Onishchuk I. Foreign language education as a philosophical, social, psychological and pedagogical category // The Modern Higher Education review : international journal / ed. in chief: Victor Ognevyuk [and others]. – Kiev, 2017. – N. 2. – P. 168-172. – ISSN 2518-7635


  Foreign language education is one of the priority areas of Ukraine"s educational policy. It exists not only for teaching students to acquire a foreign language, but also aims to enrich the inner world of a person, to make it more erudite, bring society ...
48953
  Abdel Rahman Altakhaineh Foreign Language Processing of English Regular and Irregular Past Tense Verbs by Arabic-Speaking EFL Children / Abdel Rahman Altakhaineh, Rozan Alhloul, Aseel Zibin // Psycholinguistics : collection of research papers / Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav ; ed. board: L.О. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Pereiaslav, 2022. – Vol. 32, iss. 2. – C. 6-28. – ISSN 2309-1797


  Іншомовне засвоєння англійських правильних і неправильних дієслів минулого часу арабомовними дітьми, які вивчають англійську мову як іноземну.
48954
  Kravets R. Foreign language teaching in the connext of internationalisation of Higher education institutions = Деякі аспекти міжнародної співпраці в умовах Covid // V Міжнародна науково-методична конференція "Актуальні питання організації навчання іноземних студентів в Україні" : присвяч. 60-річчю ТНТУ ім. Івана Пулюя (15-16 жовтня 2020 р.) / "Актуальні питання організації навчання іноземних студентів в Україні", міжнар. наук.-метод. конф. – Тернопіль : ТНТУ імені Івана Пулюя, 2020. – С. 22-26. – ISBN 978-966-305-109-3


  Деякі аспекти міжнародної співпраці в умовах Covid
48955
  Zablotska L. Foreign language teaching using interactive technologies at higher education establishments / L. Zablotska, V. Meleshchenko, L. Chernii // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2022. – С. 10-12. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 3). – ISSN 2076-586Х


  У статті йдеться про проблему розвитку іншомовної комунікативної компетентності студентів нелінгвістичних спеціальностей за допомогою використання інтерактивних технологій у процесі вивчення іноземних мов за професійним спрямуванням.
48956
  Khrin I. Foreign languages teachers’ readiness for applying innovative technologies in the process of educational activity according to the results of experimental research // Професійна освіта: методологія, теорія та технології : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди М-ва освіти і науки України" ; редкол.: Доброскок І.І, Євтух М.Б., Коцур В.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 7. – С. 205-216. – ISBN 978-966-644-413-7. – ISSN 2415-3729


  Готовність учителів іноземних мов до застосування інноваційних технологій у процесі навчальної діяльності за результатами експериментального дослідження.
48957
  Safonova V.Y. Foreign methods for encouraging innovation investment in higher education / V.Y. Safonova, N.M. Strelchenko // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 11 (173). – P. 56-63. – ISSN 1993-6788


  Зарубіжні методи стимулювання інноваційного інвестування вищої освіти.
48958
   Foreign military news. – М.
2. – 1958. – 95с.
48959
   Foreign military news. – Москва
3. – 1958. – 116с.
48960
   Foreign military news. – М.
4. – 1959. – 104с.
48961
   Foreign military news. – М.
5. – 1960. – 118с.
48962
   Foreign military news. – М.
6. – 1961. – 116с.
48963
   Foreign military news. – М.
7. – 1961. – 120с.
48964
   Foreign military news. – М.
8. – 1961. – 127с.
48965
   Foreign military news. – М.
9. – 1962. – 120с.
48966
   Foreign military news. – М.
10. – 1962. – 96с.
48967
   Foreign military news. – М.
11. – 1962. – 110с.
48968
   Foreign military news. – М.
12. – 1962. – 120с.
48969
   Foreign military news. – М.
13. – 1962. – 120с.
48970
   Foreign military news. – М.
14. – 1963. – 108с.
48971
   Foreign military news. – М.
15. – 1963. – 140с.
48972
   Foreign military news. – М.
16. – 1963. – 120с.
48973
   Foreign military news. – М.
17. – 1964. – 128с.
48974
   Foreign military news. – Москва
18. – 1964. – 128с.
48975
   Foreign military news. – М.
19. – 1964. – 124с.
48976
   Foreign military news. – Москва
20. – 1964. – 112с.
48977
   Foreign military news. – М.
21. – 1965. – 128с.
48978
   Foreign military news. – М.
22. – 1965. – 150с.
48979
   Foreign military news. – Москва
23. – 1966. – 132с.
48980
   Foreign military news. – М.
24. – 1967. – 132с.
48981
  Pipchenko N. Foreign policy factors of public diplomacy: comparative context of changes during 2013-2018 / N. Pipchenko, M. Ryzhkov // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Резнікова Н.В., Дорошко М.С., Нанавов А.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 140. – С. 36-46. – ISSN 2308-6912


  The information impact of innovative technologies on the international system significantly changed the forms, methods and content of traditional diplomacy that it needs to be considered in the implementation of foreign policy activities because the ...
48982
   Foreign policy in the sixties: the issues and the instruments; Essays in honor of A.Wolfers. – Baltimore, 1966. – 302с.
48983
   Foreign policy of Ukraine in 2016 // Ukrainian prism: foreign policy 2016 : [analitical study / O. Bordylovska, Y. Vdovenko, M. Vorotnyuk, O. Velyka, S. et al Gerasymchuk. – Kyiv : [s. n.], 2017. – P. 14-21. – ISBN 978-617-7157-39-6
48984
  Chubyk A. Foreign policy of Ukraine in 2016. Climate Change // Ukrainian prism: foreign policy 2016 : [analitical study / O. Bordylovska, Y. Vdovenko, M. Vorotnyuk, O. Velyka, S. et al Gerasymchuk. – Kyiv : [s. n.], 2017. – P. 173-176. – ISBN 978-617-7157-39-6
48985
  Vdovenko Yu. Foreign policy of Ukraine in 2016. European integration Eastern Partnership // Ukrainian prism: foreign policy 2016 : [analitical study / O. Bordylovska, Y. Vdovenko, M. Vorotnyuk, O. Velyka, S. et al Gerasymchuk. – Kyiv : [s. n.], 2017. – P. 55-57. – ISBN 978-617-7157-39-6
48986
  Yaroshevych M. Foreign policy of Ukraine in 2016. European integration European Union // Ukrainian prism: foreign policy 2016 : [analitical study / O. Bordylovska, Y. Vdovenko, M. Vorotnyuk, O. Velyka, S. et al Gerasymchuk. – Kyiv : [s. n.], 2017. – P. 46-54. – ISBN 978-617-7157-39-6
48987
  Chornogor Ya. Foreign policy of Ukraine in 2016. European integration Visegrad Group // Ukrainian prism: foreign policy 2016 : [analitical study / O. Bordylovska, Y. Vdovenko, M. Vorotnyuk, O. Velyka, S. et al Gerasymchuk. – Kyiv : [s. n.], 2017. – P. 58-61. – ISBN 978-617-7157-39-6
48988
  Maksak H. Foreign policy of Ukraine in 2016. G-7 countries Canada // Ukrainian prism: foreign policy 2016 : [analitical study / O. Bordylovska, Y. Vdovenko, M. Vorotnyuk, O. Velyka, S. et al Gerasymchuk. – Kyiv : [s. n.], 2017. – P. 29-32. – ISBN 978-617-7157-39-6
48989
  Koval N. Foreign policy of Ukraine in 2016. G-7 countries France // Ukrainian prism: foreign policy 2016 : [analitical study / O. Bordylovska, Y. Vdovenko, M. Vorotnyuk, O. Velyka, S. et al Gerasymchuk. – Kyiv : [s. n.], 2017. – P. 39-42. – ISBN 978-617-7157-39-6
48990
  Koval M. Foreign policy of Ukraine in 2016. G-7 countries Germany // Ukrainian prism: foreign policy 2016 : [analitical study / O. Bordylovska, Y. Vdovenko, M. Vorotnyuk, O. Velyka, S. et al Gerasymchuk. – Kyiv : [s. n.], 2017. – P. 33-35. – ISBN 978-617-7157-39-6
48991
   Foreign policy of Ukraine in 2016. G-7 countries Italy // Ukrainian prism: foreign policy 2016 : [analitical study / O. Bordylovska, Y. Vdovenko, M. Vorotnyuk, O. Velyka, S. et al Gerasymchuk. – Kyiv : [s. n.], 2017. – P. 26-28. – ISBN 978-617-7157-39-6
48992
  Velyka O. Foreign policy of Ukraine in 2016. G-7 countries Japan // Ukrainian prism: foreign policy 2016 : [analitical study / O. Bordylovska, Y. Vdovenko, M. Vorotnyuk, O. Velyka, S. et al Gerasymchuk. – Kyiv : [s. n.], 2017. – P. 43-45. – ISBN 978-617-7157-39-6
48993
  Koval N. Foreign policy of Ukraine in 2016. G-7 countries United Kingdom // Ukrainian prism: foreign policy 2016 : [analitical study / O. Bordylovska, Y. Vdovenko, M. Vorotnyuk, O. Velyka, S. et al Gerasymchuk. – Kyiv : [s. n.], 2017. – P. 22-25. – ISBN 978-617-7157-39-6
48994
  Kurnyshova Yu. Foreign policy of Ukraine in 2016. G-7 countries United States // Ukrainian prism: foreign policy 2016 : [analitical study / O. Bordylovska, Y. Vdovenko, M. Vorotnyuk, O. Velyka, S. et al Gerasymchuk. – Kyiv : [s. n.], 2017. – P. 36-38. – ISBN 978-617-7157-39-6
48995
  Serbina Iu. Foreign policy of Ukraine in 2016. International Organizations Council of Europe // Ukrainian prism: foreign policy 2016 : [analitical study / O. Bordylovska, Y. Vdovenko, M. Vorotnyuk, O. Velyka, S. et al Gerasymchuk. – Kyiv : [s. n.], 2017. – P. 165-167. – ISBN 978-617-7157-39-6
48996
  Shelest H. Foreign policy of Ukraine in 2016. International Organizations United Nations // Ukrainian prism: foreign policy 2016 : [analitical study / O. Bordylovska, Y. Vdovenko, M. Vorotnyuk, O. Velyka, S. et al Gerasymchuk. – Kyiv : [s. n.], 2017. – P. 161-164. – ISBN 978-617-7157-39-6
48997
  Shelest H. Foreign policy of Ukraine in 2016. International Security // Ukrainian prism: foreign policy 2016 : [analitical study / O. Bordylovska, Y. Vdovenko, M. Vorotnyuk, O. Velyka, S. et al Gerasymchuk. – Kyiv : [s. n.], 2017. – P. 181-183. – ISBN 978-617-7157-39-6
48998
  Serbina Iu. Foreign policy of Ukraine in 2016. Multilateral Initiatives Human Rights // Ukrainian prism: foreign policy 2016 : [analitical study / O. Bordylovska, Y. Vdovenko, M. Vorotnyuk, O. Velyka, S. et al Gerasymchuk. – Kyiv : [s. n.], 2017. – P. 168-172. – ISBN 978-617-7157-39-6
48999
  Chumak D. Foreign policy of Ukraine in 2016. Nuclear Non-Proliferation // Ukrainian prism: foreign policy 2016 : [analitical study / O. Bordylovska, Y. Vdovenko, M. Vorotnyuk, O. Velyka, S. et al Gerasymchuk. – Kyiv : [s. n.], 2017. – P. 177-180. – ISBN 978-617-7157-39-6
49000
  Gutsal S. Foreign policy of Ukraine in 2016. Public Diplomacy // Ukrainian prism: foreign policy 2016 : [analitical study / O. Bordylovska, Y. Vdovenko, M. Vorotnyuk, O. Velyka, S. et al Gerasymchuk. – Kyiv : [s. n.], 2017. – P. 184-187. – ISBN 978-617-7157-39-6
<< На початок(–10)41424344454647484950(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,