Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)41424344454647484950(+10)В кінець >>
48001
  Blak Halina "Hold pruski" Jana Matejki / Blak Halina. – Warszawa, 1977. – 47 s.
48002
  Бонецкая Н.К. "Homo faber " и "homо liturgus " (философская антропология П.Флоренского) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 3. – С.90-109. – ISSN 0042-8744
48003
  Наривская В. "Homo Festivus" в поэтике "Калины красной" В. Шукшина // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2009. – Видається на пошану і з нагоди 60-річчя від дня народження доктора філологічних наук, професора Ткачука М.П. – С. 433-440. – (Літературознавство ; Вип. 27)
48004
   "Homo Ludens" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – C. 719-720. – ISBN 966-316-069-1
48005
  Грабовська І. "Homo Ludens" Йогана Гейзінги // Генеза : філософія, історія, політологія / Голов. ред. Сергій Грабовський. – Київ, 1996. – № 1 (4). – C. 115-116
48006
  Тупікова С.В. "Homo somatikos": проблематика людини тілесної в гносеологічному просторі класичної соціології // Вісник Львівського університету : збірник наук. праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 259-265. – (Серія соціологічна ; Вип. 6). – ISSN 2078-144X


  У статті досліджено проблематику "людини тілесної" як наслідку переорієнтації сучасного соціологічного теоретизування у бік його більшої онтологізації. При цьому акцент зроблено на розгляді основних метатеоретичних основ класичного теоретизування, які ...
48007
  Криворучка Л.Д. "Horizont vershmelzung" теорій ідентичності й філософської герменевтики: понад-інтерпретація чи черговий герменевтичний поворот // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 121-123
48008
  Mykhailenko O.V. "Host-guest" complexing of double-walled carbon nanotube with metallocenes // Хімія, фізика та технологія поверхні : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України ; голов. ред. М.Т. Картель. – Київ, 2016. – Т. 7, № 4. – Р. 373-378. – ISSN 2079-1704
48009
   HI-TECH для молоді / Інтерв"ю вела Л. Кіт // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Червень (№ 6)


  Інтерв"ю студентки 1 курсу магістратури Гожик І. про проект розширення наукового світогляду та підвищення рівня загальної ерудиції в галузі прикладної фізики серед школярів.
48010
  Рубанов Сергей Hi-Tech по-азиатски : Citi-life // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 3. – С. 80-85 : Фото
48011
   Historia da Grande Revolucao Socialista de Octubro. – M., 1977. – 671с.
48012
   Historia da Sociologia (sec. 19 e principios do sec. 20). – Moscovo, 1990. – 381с.
48013
   Historia de Cuba. – 2 ed. – La Habana, 1968. – 626с.
48014
  Aguirre Sergio Historia de Cuba. / Aguirre Sergio. – La Habana
1. – 1966. – 228с.
48015
   Historia de Espana dirigida por Miguel Artola. – Madrid : Alianza Editorial. – ISBN 84-206-9569-6
T. 4 : El siglo de las luces/Anes Gonzalo. – 1994
48016
  Halasz Zoltan Historia de Hungria. / Halasz Zoltan. – Budapest, 1975. – 321с.
48017
  Mishulin A.V. Historia de la antiguedad / A.V. Mishulin. – La Habana, 1962. – 288с.
48018
  Goospeed T.H. Historia de la botanica / T.H. Goospeed. – Buenos Aires, 1943. – 103 p.
48019
  Kosminsky E.A. Historia de la edad media / E.A. Kosminsky. – La Habana, 1962. – 391с.
48020
  Borges Jorge Luis Historia de la eternidad / Borges Jorge Luis. – Madrid, 1994. – 159 с.
48021
   Historia de la filosofia. 1. Historia de la filosofia premarxista. – M.
1. – 1978. – 510с.
48022
   Historia de la filosofia. 2. Historia de la filosofia marxista-leninista y su lucha contra la filosofia burguesa. – M.
2. – 1978. – 454с.
48023
   Historia de la Gran Revolucion Socialista de Octubre. – M., 1967. – 526с.
48024
  Grigulevich I. Historia de la inquisicion / I. Grigulevich. – M., 1980. – 413с.
48025
  Litvinenko E.V. Historia de la lengua espaniola / E.V. Litvinenko. – Киев, 1973. – 164с.
48026
  Gonzalez Prendes M.a. Historia de la Lepra en Cuba / Prendes M.a. Gonzalez. – Habana, 1963. – 415p.
48027
  Espadaler Anton Historia de la literatura catalana / Espadaler Anton. – Barcelona, 1993
48028
  Alborg J.L. Historia de la literatura espanola / Juan Luis Alborg. – 2-a ed. ampl. – Madrid : Gredos. – ISBN 84-249-3126-2 (T. 1) ; 84-249-1483-X
T. 1 : Edad media y renacimiento. – 1992. – 1082 p. – Primera ed.: 1966. – Бібліогр. в підрядк. прим.
48029
  Alborg J.L. Historia de la literatura espanola / Juan Luis Alborg. – Madrid : Gredos. – ISBN 84-249-3146-7 (T. 4) ; 84-249-1483-X
T. 4 : El romanticismo. – 1992. – 934 p. – Бібліогр. в підрядк. прим.
48030
  Alborg J.L. Historia de la literatura espanola / Juan Luis Alborg. – 2-a ed. – Madrid : Gredos. – ISBN 84-249-3128-9 (T. 2) ; 84-249-1483-X
T. 2 : Epoca barroca. – 1993. – 995 p. – Con indice de nombres y obras. – Бібліогр. в підрядк. прим.
48031
  Alborg J.L. Historia de la literatura espanola / Juan Luis Alborg. – 2-a ed. – Madrid : Gredos. – ISBN 84-249-3130-0 (T. 3) ; 84-249-1483-X
T. 3 : Siglo XVIII. – 1993. – 979 p. – Бібліогр. в підрядк. прим.
48032
  Anderson Imbert Historia de la literatura hispanoamericana. / Anderson Imbert, Enrique. – La Habana
2. – 1966. – 426с.
48033
  Amat Carlos Gymez Historia de la musica / Amat Carlos Gymez. – Madrid : Alianza musica
5. Siglo XIX. – 1988. – 352 p.
48034
  Fernandez Historia de la musica espanola : Desde los oriґgenes hasta el "ars nova" / Fernandez, de la Cuesta Ismael; Direccion de Pablo Loґpez de Osaba. – Madrid : Alianza
V.1. – 1988
48035
  Rubio S. Historia de la musica espanola / S. Rubio. – Madrid : Alianza Editorial. – ISBN 84-206-8502-X
T. 2 : Desde el "ars nova" hasta 1600. – 1988
48036
  Lopez-Calo Historia de la musica espanola / Lopez-Calo. – Madrid : Alianza Editorial
T. 3 : Siglo XVII. – 1988
48037
  Criville Historia de la musica espanola / Criville, Bargallo J. i. – Madrid : Alianza Editorial. – ISBN 84-206-8507-0
T. 7 : El folklore musical. – 1988
48038
  Tomaґs Marco ; Pedro Loґpez de Osaba Historia de la musica espanola / Marco ; Pedro Loґpez de Osaba Tomaґs. – Madrid : Alianza Editorial
6, Siglo XX. – 1995
48039
   Historia de la politica exterior de la URSS. – M., 1974. – 575с.
48040
  Franco Jose Historia de la revolucion de Haiti / Franco Jose. – La Habana, 1966. – 308с.
48041
  Kukushkin Yu. Historia de la URSS. Breve esbozo la edification de lasociedad socialista. / Yu. Kukushkin. – M., 1982. – 279с.
48042
   Historia de las relaciones internacionales de Mexico, 1821-2010 / coordinacion gen. Mercedes de Vega. – Mexico : Secretaria de Relaciones Exteriores ; Direccion General del Acervo Historico Diplomatico. – ISBN 978-607-446-026-1
Vol. 1 : America del Norte / Octavio Herrera y Arturo Santa Cruz. – 2011. – 554, [1] p. : ill., tab. – Бібліогр.: с. 497-548 та в підрядк. прим.
48043
   Historia de las relaciones internacionales de Mexico, 1821-2010 / coordinacion gen. Mercedes de Vega. – Mexico : Secretaria de Relaciones Exteriores ; Direccion General del Acervo Historico Diplomatico. – ISBN 978-607-446-025-4
Vol. 2 : Centroamerica / Manuel Angel Castillo, Monica Toussaint y Mario Vazquez Olivera. – 2011. – 330, [2] p. : ill., tab. – Бібліогр.: с. 287-320 та в підрядк. прим.
48044
   Historia de las relaciones internacionales de Mexico, 1821-2010 / coordinacion gen. Mercedes de Vega. – Mexico : Secretaria de Relaciones Exteriores ; Direccion General del Acervo Historico Diplomatico. – ISBN 978-607-446-027-8
Vol. 3 : Caribe / Rafael Rojas y Ana Covarrubias. – 2011. – 322, [2] p. : ill., tab. – Бібліогр.: с. 295-314 та в підрядк. прим.
48045
   Historia de las relaciones internacionales de Mexico, 1821-2010 / coordinacion gen. Mercedes de Vega. – Mexico : Secretaria de Relaciones Exteriores ; Direccion General del Acervo Historico Diplomatico. – ISBN 978-607-446-028-5
Vol. 4 : America del Sur / Guillermo Palacios con la colaboracion de Ana Covarrubias. – 2011. – 404, [2] p. : tab. – Бібліогр.: с. 389-401 та в підрядк. прим.
48046
   Historia de las relaciones internacionales de Mexico, 1821-2010 / coordinacion gen. Mercedes de Vega. – Mexico : Secretaria de Relaciones Exteriores ; Direccion General del Acervo Historico Diplomatico. – ISBN 978-607-446-029-2
Vol. 5 : Europa / Antonia Pi-Suner, Paolo Riguzzi y Lorena Ruano. – 2011. – 540, [3] p. : ill., tab. – Бібліогр.: с. 481-527 та в підрядк. прим.
48047
   Historia de las relaciones internacionales de Mexico, 1821-2010 / coordinacion gen. Mercedes de Vega. – Mexico : Secretaria de Relaciones Exteriores ; Direccion General del Acervo Historico Diplomatico. – ISBN 978-607-446-030-8
Vol. 6 : Asia / Francisko Javier Haro, Jose Luis Leon y Juan Jose Ramirez. – 2011. – 541, [1] p. : ill., tab. – Бібліогр.: с. 519-537 та в підрядк. прим.
48048
   Historia de las relaciones internacionales de Mexico, 1821-2010 / coordinacion gen. Mercedes de Vega. – Mexico : Secretaria de Relaciones Exteriores ; Direccion General del Acervo Historico Diplomatico. – ISBN 978-607-446-031-5
Vol. 7 : Africa y Medio Oriente / Hilda Varela e Indira Iasel Sanchez. – 2011. – 331, [2] p. : ill., tab. – Бібліогр.: с. 287-325 та в підрядк. прим.
48049
  Tokarev S.A. Historia de las religiones / S.A. Tokarev. – La Habana, 1975. – 593 с.
48050
  Ayarra Jarne Jose Enrique Historia de los grandes organos de coro de la Catedral de Sevilla / Ayarra Jarne Jose Enrique; Direccion general de bellas artes; Ministerio de educacion y ciencia; Publicacion del patronato Nacional de museos. – Madrid, 1974. – 188p. : il. – ISBN 84-369-0325-0
48051
  Azua F. de Historia de un idiota contada por el mismo / F. de Azua. – Madrid : Espasa Calpe, 1993
48052
  Buero Antonio Historia de una escalera. Las meninas / Buero Antonio. – Madrid, 1987. – 231 с.
48053
  Aldecoa J.R. Historia de una maestra / J.R. Aldecoa. – Madrid : Alianza editorial, 1995. – ISBN 84-339-1797-8
48054
  Ortiz Fernando Historia de una pelea cubana contra contra los demonios / Ortiz Fernando. – La Habana, 1975. – 626с.
48055
  Botey F. Historia del Grabado / F. Botey. – Madrid : Clan, 1993. – 356, [XXXII] p. : il. – ISBN 84-85707-21-4
48056
  Ramirez Necochea Hernan Historia del Imperializmo en Chile / Ramirez Necochea Hernan. – La Habana, 1966. – 355с.
48057
  Thiebaut Carlos Historia Del Nombrar: Dos Episodios De La Subjetividad Moderna / Thiebaut Carlos. – Madrid, : Visor, 1990
48058
  Ruiz Ramon Historia del teatro espanol siglo XX / Ruiz Ramon. – Madrid : Catedra, 1995. – ISBN 84-376-0049-9
48059
  Benet Historia del virtuoso caballero Tirant lo Blanc / Benet, Jornet J.M. i. – Madrid, 1990
48060
  Birago, D. Gio Battista Historia delle rivolutioni del regno di Portogallo, per le quali la Corona e stata transferita dal Re di Castiglia al Duca di Braganza, Giovanni IV / Composta dal D. Gio. Battista Birago. – [Geneva] : Presso Stef. Gamoneto, 1646. – [16], 681, [27] p. – На корінці: Hist. di Portogallo


  На тит. арк. видавнича марка Альдінів; На сторінці перед тит.арк. та на тит. арк. маргіналії
48061
  Limanowski B. Historia demokracji polskiej w epoce porozbiorowej / B. Limanowski. – Warszawa
1. – 1957. – 416с.
48062
  Limanowski B. Historia demokracji polskiej w epoce porozbiorowej / B. Limanowski. – Warszawa
2. – 1957. – 416с.
48063
  Galeazzo Gualdo Priorato Historia di Leopolde cesare, continente le cose piu memorabili successe in Europa, dal 1656 sino al 1670. Descritta dal co: Galeazzo Gualdo Priorato. – Vienna, 1670. – (10), 760, 36 p.


  Gualdo Priorato, Galeazzo (1606-1678). Historia di Leopoldo cesare, continente le cose piu memorabili successe in Europa, dal 1656. sino al 1670. Descritta dal co: Galeazzo Gualdo Priorato... P. 1-3. - Vienna d"Austria [Wien] : appresso Gio. Battista ...
48064
  Grzybowski Konstanty Historia doktryn politycznych i prawnych. Od panstwa niewolniczego do rewolucyj burzuazyjnych / Grzybowski Konstanty. – Wyd. 2. – Warszawa, 1968. – 476с.
48065
   Historia drugiej wojny swiatowej 1939-1945. 2. W przededniu wojny. – Warszawa
2. – 1977. – 620с.
48066
   Historia dyplomacji 1871-1914. – Warszawa
2. – 1973. – 810с.
48067
   Historia dyplomacji do 1871 r.. – Warszawa
1. – 1973. – 918с.
48068
   Historia e letersise shqipe. – Tirane
2. – 1959. – 672с.
48069
   Historia e letersise shqipe ne 3 vellime. – Tirane
1. – 1959. – 376с.
48070
   Historia e popullit Maqedonas. – Skopje, 1983. – 387с.
48071
   Historia e shqiperise vellim i pare. – Tirane, 1959. – 544с.
48072
  Tatarkiewicz Wladyslaw Historia estetyki. 1. Estetyka starozytna / Tatarkiewicz Wladyslaw. – Wroclaw-Krakow
1. – 1960. – 410с.
48073
  Tatarkiewicz Wladyslaw Historia estetyki. 2. Estetyka sredniowieczna / Tatarkiewicz Wladyslaw. – Wroclaw-Krakow
2. – 1960. – 364с.
48074
   Historia filmu polskiego. 3. 1939-1956. – Warszawa
3. – 1974. – 534с.
48075
   Historia filozofii sredniowiecznej. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979. – 554s.
48076
  Tatarkiewicz Wladyslaw Historia filozofii. 1. Filozofia starozytna i sredniowieczna / Tatarkiewicz Wladyslaw. – Warszawa
Tom 1. – 1978. – 387с.
48077
  Tatarkiewicz Wladyslaw Historia filozofii. 2. Filozofia nowozytna do roku 1830 / Tatarkiewicz Wladyslaw. – Warszawa
Tom 2. – 1978. – 294с.
48078
  Tatarkiewicz Wladyslaw Historia filozofii. 3. Filozofia XIX wieku i wspolczesna / Tatarkiewicz Wladyslaw. – Warszawa
Tom 3. – 1978. – 545с.
48079
  Tatarkiewicz Wladyslaw HIstoria filozofii. T 3. Filozofia XIX wieku i wspolczesna / Tatarkiewicz Wladyslaw. – Wyd. 6. – Warszawa
Tom 3. – 1968. – 505с.
48080
  Tatarkiewicz Wladyslaw HIstoria filozofii. T 3. Filozofia XIX wieku i wspolczesna / Tatarkiewicz Wladyslaw. – Wyd. 7. – Warszawa
T. 3. – 1970. – 433с.
48081
  Tatarkiewicz Wladyslaw HIstoria filozofii. T. 1. Filozofia starozytna i sredniowieczna / Tatarkiewicz Wladyslaw. – Wyd. 6. – Warszawa
T. 1. – 1968. – 365с.
48082
  Tatarkiewicz Wladyslaw HIstoria filozofii. T. 1. Filozofia starozytna i sredniowieczna / Tatarkiewicz Wladyslaw. – Warszawa
T. 1. – 1970. – 319с.
48083
  Tatarkiewicz Wladyslaw HIstoria filozofii. T. 2. Filozofia nowozytna do roku 1830 / Tatarkiewicz Wladyslaw. – Wyd. 6. – Warszawa
T. 2. – 1968. – 279с.
48084
  Tatarkiewicz Wladyslaw HIstoria filozofii. T. 2. Filozofia nowozytna do roku 1830 / Tatarkiewicz Wladyslaw. – Wyd. 7. – Warszawa
T. 2. – 1970. – 251с.
48085
  Escohotado A. Historia general de las drogas / A. Escohotado. – Madrid : Alianza Editorial. – ISBN 84-206-0384-8
1. – 1995
48086
  Escohotado A. Historia general de las drogas / A. Escohotado. – Madrid : Alianza Editorial. – ISBN 84-206-0393-7
2. – 1995
48087
  Escohotado A. Historia general de las drogas / A. Escohotado. – Madrid : Alianza Editorial. – ISBN 84-206-0404-6
3. – 1995
48088
  Kostrowicka Irena i i. Historia gospodarcza Polski XIX i XX wieku / Irena i i. Kostrowicka. – Wyd. 2. – Warszawa, 1975. – 589с.
48089
   Historia Hiszpanii / Tunon, Lara M. de, Valdeon Baruque, Dominguez Ortiz; Przelozyl S.Jedrusiak. – Krakow : Universitas, 1997. – 666s. : Il. – ISBN 83-7051-226-2
48090
  Balicki Jan i Bogucka Maria Historia Holandii / Jan i Bogucka Maria Balicki. – Wroclaw, 1976. – 466с.
48091
  Hugo Falcandus Historia Hugonis Falcandi Siculi De rebus gestis in Siciliae regno, iam primum typis excusa, studio et beneficio reuerendi D. Domini Matthaei Longogaei ... : huc accessit in librum praefatio, et historicae lectionis encomium per Geruasium Tornacaeum Suessionensem... – Parisiis : Apud Mathurinum Dupuys, 1550. – [32], 191, [1] p.


  Hugo Falcandus - хронист царствования короля Сицилии Вильгельма I и его сына Вильгельма II ("История тиранов Сицилии"). Точно неизвестно - "Hugo Falcandus" - подлинное имя или псевдоним. Hugo Falcandus was an Italian historian who chronicled the ...
48092
  Biswas K. Historia hydrologii / K. Biswas. – Warszawa : Pastwowe wyd-wo naukowe, 1978. – 380s.
48093
  Grzybowski Stanislaw Historia Irlandii / Grzybowski Stanislaw. – Wroclaw i i., 1977. – 391с.
48094
  Babel I. Historia jednego konia / Izaak Babel; Tlum. M.Binom, Z.Fedecki i.i. – 2-e wyd. – Warszawa : Czytelnik, 1988. – 559s. – ISBN 83-07-01961-3
48095
  Bartkiewicz Zygmunt Historia jednego podworza / Bartkiewicz Zygmunt. – Warszawa, 1959. – 200с.
48096
  Fitzgerald Historia jednego wyjazda / Fitzgerald, Skott; Przelozyla A.Glinczanka. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1963. – 137s. : Il.
48097
  Hirszfeld L. Historia jednego zycia / Ludwik Hirszfeld. – 3-e wyd. – Warszawa : PAX, 1967. – 387s.
48098
  Klemensiewicz Zenon Historia jezyka polskiego / Klemensiewicz Zenon. – 7me wyd., uzupelnione. – Warszawa : Wyd-wo naukowe PWN, 1999. – 827s. – ISBN 83-01-12760-0
48099
  Slonski Stanislaw Historia jezyka polskiego w zarysie / Slonski Stanislaw. – Warszawa, 1953. – 148с.
48100
  Debski A. Historia kina we Wroclawiu w latach 1896-1918 // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2009. – N 3149 : Historia kina we Wroclawiu w latach 1896-1918 / A. Debski. – S. 1-415 : 17 k. fot. – (Monografie: Centrum studiow niemieckich i europejskich im.Willy Brandta ; 26). – ISSN 0239-6661
48101
  Kraszewski Jozef Ignacy Historia kolka w plocie. / Kraszewski Jozef Ignacy. – Warszawa, 1965. – 148с.
48102
  Trepka Edmund Historia kolorystyki / Trepka Edmund. – Warszawa, 1960. – 464с.
48103
   Historia Komunistycznej Partii Hiszpanii. – Warszawa, 1966. – 342 с.
48104
   Historia kontaktow polsko-rosyjskich w dziedzinie etnografii. (Materialy z konferencji we Wroclawiu). – Wroclaw i i., 1976. – 234с.
48105
   Historia krajow arabskich 1917-1966. – Warszawa, 1974. – 687с.
48106
  Kumaniecki Kazimierz Historia kultury starozytnej Grecji i Rzymu. / Kumaniecki Kazimierz. – Krakow, 1955. – 488с.
48107
  Pilaszewicz Stanislaw Historia literatur afrykanskich w jezykach rodzimych / Pilaszewicz Stanislaw. – Warszawa, 1988. – 351с.
48108
  Sampson George Historia literatury angielskiej w zarysie / Sampson George. – Warszawa, 1966. – 1164с.
48109
  Adamski Jerzy Historia literatury francuskiej : Zarys / Adamski Jerzy. – Wyd.2. – Wroclaw-Warszawa-Krakow : Ossolineum, 1970. – 423s. : ill. – bibliog.:ss.402-404
48110
  Szyrocki Marian Historia literatury niemieckiej / Szyrocki Marian. – Wroclaw-Warszawa-Krakow, 1963. – 376с.
48111
  Stankowska Halina Historia literatury polskiego Oswiecenia: Skrypt pomocniczy dla studentow studium dla pracujacych / Stankowska Halina. – Wyd. 2, popraw. i uzupeln. – Opole, 1987. – 153с.
48112
   Historia literatury polskiej. – Warszawa, 1965. – 380с.
48113
  Matuszewski Ryszrd Historia literatury polskiej 1918-1955 / Matuszewski Ryszrd. – Warszawa
1. – 1955. – 196с.
48114
  Matuszewski Ryszrd Historia literatury polskiej 1918-1955 / Matuszewski Ryszrd. – Warszawa
2. – 1955. – 212с.
48115
  Pietrusiewiczowa Jadwiga Historia literatury polskiej od poczatkow pismiennictwa do roku 1795 / Pietrusiewiczowa Jadwiga. – Warszawa, 1960. – 280с.
48116
  Krzyzanowski Julian Historia literatury polskiej od sredniowiecza do XIX w. / Krzyzanowski Julian. – Warszawa, 1953. – 612с.
48117
   Historia literatury polskiej w zarysie. – Warszawa : Panstwowe wyd-wo naukowe. – ISBN 83-01-04170-6
Т. 1. – 1983. – 358 s.
48118
   Historia literatury polskiej w zarysie. – Warszawa : Panstwowe wyd-wo naukowe. – ISBN 83-01-04170-6
T. 2. – 1983. – 359 s.
48119
   Historia literatury polskiej w zarysie. – Warszawa
1. – 1987. – 358с.
48120
   Historia literatury polskiej w zarysie. – 4 wyd., posz. – Warszawa
1. – 1987. – 358с.
48121
   Historia literatury polskiej w zarysie. – Wyd. 4, posz. – Warszawa
2. – 1987. – 370с.
48122
  Krzyzanowski Julian Historia literatury polskiej. Alegoryzm - preromantyzm. / Krzyzanowski Julian. – Warszawa, 1964. – 654с.
48123
  Krzyzanowski Julian Historia literatury polskiej. Alegoryzm - preromantyzm. / Krzyzanowski Julian. – Warszawa, 1974. – 694с.
48124
  Mucha Boguslaw Historia literatury rosyjskiej. / Mucha Boguslaw. – Wroclaw, 1989. – 499с.
48125
  Jackiewicz Aleksander Historia literatury w moim kinie / Jackiewicz Aleksander. – Warszawa, 1974. – 372с.
48126
   Historia moderna (1640-1847). – Moscu : Progresso, 1988. – 322с.
48127
   Historia moderna (1848-1870). – Moscu, 1989. – 356с.
48128
   Historia nagrod Nobla w swietle promowanych wartosci i osiagniec laureatow / M. Glowacka, M. Rozycki, J. Sadlocha, E. Stadtmuller // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2016. – N 3701 : Nagroda Nobla jako symbol globalnych norm i idei spolecznych / M. Glowacka, M. Rozycki, J. Sadlocha, E. Stadtmuller. – S. 55-87. – ISSN 0239-6661


  Нобелівська премія (англ. Nobel Prize, швед. Nobelpriset) — одна з найпрестижніших міжнародних премій, яку щорічно присуджують за видатні наукові дослідження, революційні винаходи або значний внесок у культуру чи розвиток суспільства.
48129
  Choynowski Piotr Historia naiwna / Choynowski Piotr. – Krakow, 1962. – 224с.
48130
  Bratny Roman Historia najnowsza Polski u Antka Polglowki. / Bratny Roman. – Warszawa, 1964. – 170с.
48131
   Historia nauki polskiej. 4. 1863-1918. Cz. 1, 2. – Wroclaw i i.
4. – 1987. – 832с.
48132
   Historia nauki polskiej. 4. 1863-1918. Cz. 3. – Wroclaw i i.
4. – 1987. – 1125с.
48133
  Kraszewski Jozef Ignacy Historia o Januszu Korczaku i o pieknej Miecznikowie. / Kraszewski Jozef Ignacy. – Warszawa, 1955. – 296с.
48134
  Kraszewski Josef Ignacy Historia o krolewiczy Rumianku i siedmiu krolewnach : Opus tumultuari um. Oprac. A. Trepinski. / Kraszewski Josef Ignacy; Poslow. oparts. S.W. Gomulicki, Il. S. Mrozewski. – [ Warszawa ] : PIW, 1974. – 108s. : il. – (B-ka "jednorozca")
48135
  Nowak T.M. Historia oreza polskiego (963-1795) / Tadeusz M. Nowak , Jan Wimmer. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 1981. – 700 s. : il. – Bibliogr.: s. 624-647. – ISBN 83-214-0133-3
48136
  Rogowski Historia ostatniej sekundy / Rogowski, Zbigniew. – Warszawa, 1959. – 130с.
48137
  Wells H.G. Historia pana Polly / H.G. Wells; Tlumaczyla R.Czekanska-Heymanowa. – Warszawa : Czytelnik, 1958. – 270,[2]s.
48138
   Historia panstwa i prawa. – Warszawa, 1959. – 171 с.
48139
   Historia panstwa i prawa Polski. 1918-1939. – Warszawa
1. – 1962. – 416с.
48140
  Kwiatkowski Zbigniew Historia Petita jamnika zwyklego, ale i niezwyklego. / Kwiatkowski Zbigniew. – Krakow, 1974. – 116с.
48141
  Lubomirski Jozef Historia pewnej ruiny. Pamietniki 1839-1870 / Lubomirski Jozef; Evert T., Gomulicki J.W. – Warzsawa, 1975. – 528с.
48142
  Ritter H. Historia philosophiae graecae : testimonia auctorum conlegerunt Notisque instruxerunt / H. Ritter, L. Preller. – 7 ed. – Gothae : Sumptiibus Fridr. Andr. Perthes., 1888. – VI, 598 p.
48143
  Ritter H. Historia philosophiae graecae et romanae ex fontiumlocis contexta : locos collegerunt, disposuerunt, notis auxerunt / H. Ritter, L. Preller. – 4 ed. – Gothae : Sumptiibus Fridr. Andr. Perthes., 1869. – XII, 548 p.
48144
  Banach Andrzej Historia pieknej kobiety / Banach Andrzej. – Krakow, 1960. – 252с.
48145
  Dlugosz Jan Historia polonica Ioannis Dlugossi seu Longini, canonici cracovien[sis], in tres tomos digesta / Autoritate & sumptibus Herbulti Dobromilski edita. – Dobromili (Добромиль) : In officina Ioannis Szeligae
T. 1. – 1615. – 599 p.
48146
  Tymowski Michal Historia Polski : Ksiazka zatwierdzona przez Min-vo Edukacji Narod.jako mater.pomoc. dla naucz. i uczniow szkol srednich / Tymowski Michal, Kieniewicz Jan, Holzer Jerzy. – Warszawa : Editions Spotkania, 1991. – 384s. – ISBN 2-86914-018-5
48147
  Podhorodecki L. Historia Polski 1796-1996 / Leszek Podhorodecki. – Warszawa : MADA, 1997. – 439, [8] s. : ill., map. – Bibliogr.: s. 425-426. – ISBN 83-86170-22-0
48148
  Roszkowski Wojciech Historia Polski 1914-2000 / Roszkowski Wojciech; 8e wyd. – Warszawa : Wyd-wo naukowe PWN, 2001. – 488s. – Pseudonim Andrzej Albert. – ISBN 83--01-13585-9
48149
  Borucki Marek Historia Polski do 1997 roku / Borucki Marek. – Warszawa, 1998. – 361с.
48150
  Borucki Marek Historia Polski do 1997 roku / Borucki Marek. – Warszawa : MadA, 1998. – 361 s. – ISBN 8386170336
48151
   Historia Polski do polowy XV wieku. – Warszawa, 1960. – 272с.
48152
   Historia Polski do r. 1466. – Warszawa, 1953. – 270с.
48153
   Historia Polski XIX-XX wieku / Pod red. P. Samusia // Acta Universitatis Lodziensis / Uniwersytet Lodzki. – Lodz, 1999. – (Folia historica ; N 66). – ISSN 0208-6050
48154
   Historia Polski XIX i XX wieku / Pod. red. A.Barszezewskiej-Krupy // Acta Universitatis Lodziensis / Uniwersytet Lodzki. – Lodz, 1998. – S.1-182. – (Folia historica ; N 62). – ISSN 0208-6050
48155
   Historia Polski XX wieku : Wybor materialow zrodlowych. – Olsztyn : Wyd-wo Uniwersytetu Warminsko-Mazurskiego. – ISBN 83-7299-084-0
T.2 : (1944-1989). – 2001. – 200s.
48156
   Historia Polski, wiek XIX-XX. – Warszawa, 1961. – 302с.
48157
   Historia Polski. 1. Do roku 1764. Czesc 1. Do polowy XV w.. – Lodz
1. – 1957. – 759с.
48158
   Historia Polski. 1. Do roku 1764. Czesc 2. Od polowy XV w.. – Warszawa
1. – 1957. – 996с.
48159
  Gierowski Jozef Andrzej Historia Polski. 1505-1864. / Gierowski Jozef Andrzej. – Warszawa
1. – 1978. – 431с.
48160
  Gierowski Jozef Anrzej Historia Polski. 1505-1864. / Gierowski Jozef Anrzej. – Warszawa
2. – 1978. – 455с.
48161
   Historia Polski. 1648-1764. – Warszawa, 1956. – 240с.
48162
  Kieniewicz Stefan Historia Polski. 1795-1918. / Kieniewicz Stefan. – Warszawa, 1969. – 612с.
48163
  Buszko Jozef Historia Polski. 1864-1948. / Buszko Jozef. – Warszawa, 1978. – 549с.
48164
  Szaflik Jozef Ryszard Historia Polski. 1939-1947 / Szaflik Jozef Ryszard. – Warszawa, 1979. – 239с.
48165
   Historia Polski. 2. 1764-1864. Czesc 1, 1764-1795. – Warszawa
2. – 1958. – 432с.
48166
   Historia Polski. 2. 1764-1864. Czesc 2, 1795-1831. – Warszawa
2. – 1958. – 504с.
48167
   Historia Polski. 2. 1764-1864. Czesc IV, Zestawienia monet i miar uzywanych na ziemiach polskich. – Warszawa
2. – 1960. – 200с.
48168
   Historia Polski. 3. 1864-1918. Czesc 1. 1830/1864-1900. – Warszawa
3. – 1963. – 1032с.
48169
   Historia Polski. Wiek XIX-XX. – Wyd. 2. popr. i uzup. – Warszawa, 1965. – 278с.
48170
  Kozlowski Pawel Historia pospolita / Kozlowski Pawel. – Warszawa, 1960. – 264с.
48171
  Lopalewski Tadeusz Historia potepionych / Lopalewski Tadeusz. – Warszawa, 1957. – 400с.
48172
  Pawlowski Ignacy Historia powszechna 1918-1939 : [w trzech tomach] / Pawlowski Ignacy; Wyzsza szkola pedagogiczna im. Powstancow slaskich. – Opole : Wyd-wo WSP im. Powstancow slaskich
T.1. – 1992. – 192s.
48173
  Pawlowski Ignacy Historia powszechna 1918-1939 : [w trzech tomach] / Pawlowski Ignacy. – Opole : Wyd-wo Uniw.Opolskiego. – (Wydawnictwa skryptowe / Uniw.Opolski). – ISBN 83-85678-37-9
T.3 : 1929-1939. – 1995. – 231s.
48174
  Czubinski Antoni Historia powszechna 1939 - 1997 : Podrecznik dla studentow historii i nauk politycznych / Czubinski Antoni, Olszewski Wieslaw; Uniw. im. A.Mickiewicza w Poznaniu. – 2e wyd.popraw, i poszerzone. – Poznan : Wyd-wo naukowe UAM, 1999. – 720s. – ISBN 83232-0894-8
48175
  Rostworowski Emanuel Historia powszechna wiek XVIII / Rostworowski Emanuel. – Warszawa, 1977. – 1102с.
48176
  Mlynarski Z. Historia prasy czeskiej, slowackiej, wegierskiej i bulgarskiej / Z. Mlynarski, I. Csaplaros. – Warszawa, 1962. – 188с.
48177
  Kraszewski Jozef Ignacy Historia prawdziwa o Petrku Wlascie palatynie ktorego zwano Duninem. / Kraszewski Jozef Ignacy, 1968. – 364с.
48178
  Kraszewski Jozef Ignacy Historia prawdziwa o Petrku Wlascie palatynie ktorego zwano Duninem. / Kraszewski Jozef Ignacy. – Warszawa, 1977. – 331с.
48179
  Pieter Jozef Historia psychologii / Pieter Jozef. – Warszawa, 1972. – 456с.
48180
  Pieter Jozef Historia Psychologii / Pieter Jozef. – Warszawa : Panatwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978. – 456s.
48181
  Boyer Carl Historia rachunku rozniczkowego i calkowego i rozwoj jego pojec / Boyer Carl; Slowo wstepne napisal R. Courant; Tlumaczyl St. Bobrzycki. – Warszawa : Panstwowe wyd-wo naukowe, 1964. – 472 s.
48182
  Bayero Theophilo Sigfrido Historia regni Graecorum Bactriani in qua simul Graecorum in India Coloniarum vetus memoria explicatur. – Petropoli, 1738. – 214с.
48183
  Fierz-Dawid Historia rozwoju chemii. / Fierz-Dawid. – Warszawa, 1958. – 632с.
48184
   Historia Slaska. 1. Do roku 1763. Czesc 1. Do polowy XIV w.. – Wroclaw
1. – 1960. – 626с.
48185
   Historia Slaska. 1. Do roku 1763. Czesc 3. Od konca XVI w. do r. 1763. – Wroclaw-Warszawa-Krakow
1. – 1963. – 626с.
48186
  Skowronek Jerzy i i. Historia slovian poludniowych i zachodnich / Jerzy i i. Skowronek. – Warszawa, 1977. – 771с.
48187
  Mehring Franciszek Historia Socjaldemokracji niemieckiej / Mehring Franciszek. – Warszawa
1. – 1963. – 622с.
48188
  Mehring Franciszek Historia Socjaldemokracji niemieckiej / Mehring Franciszek. – Warszawa
2. – 1964. – 598с.
48189
  Mehring Franciszek Historia Socjaldemokracji niemieckiej / Mehring Franciszek. – Warszawa
3. – 1964. – 638с.
48190
  Mehring Franciszek Historia Socjaldemokracji niemieckiej / Mehring Franciszek. – Warszawa
4. – 1965. – 604с.
48191
  Inglot Stefan Historia spoleczna i gospodarcza sredniowiecza / Inglot Stefan. – Wyd. 2. rozszerzone. – Wroclaw, 1949. – 384с.
48192
   Historia starozytna. – Warszawa, 1960. – 96с.
48193
  Olai Ericus Historia suecorum gothorumque, per reverendum dominum Ericum Olai sacrae theologiae doctorem et ecclesiae Ubsalensis decanum centum & quinquaginta ante annos fideliter concinnata, : res commemorans LXVII. potentissimorum regum / Nunc vero opera et studio Johannis Messenii ab innumeris propemodum Amanuensium erroribus vindicata, & in VI. libros distributa, indiceq[ue] absolutissimo illustrata.... – ...primo ex officina calchographica prodit. – Stocholmiae : Proelo molybdographico Ignatii Meureri, 1615. – [6], 388, [14] p.
48194
  Toeplitz Jerzy Historia sztuki filmowej. 1. 1895-1918 / Toeplitz Jerzy. – Warszawa
1. – 1955. – 252с.
48195
  Toeplitz Jerzy Historia sztuki filmowej. 2. 1918-1928 / Toeplitz Jerzy. – Warszawa
2. – 1956. – 468с.
48196
  Toeplitz Jerzy Historia sztuki filmowej. 3. 1928-1933 / Toeplitz Jerzy. – Warszawa
3. – 1959. – 512с.
48197
   Historia sztuki polskiej w zarysie od wczesnego sredniowiecza do czasow ostatnich. Urbanistyka. 1. Sztuka sredniowieczna. – Krakow
1. – 1965. – 568с.
48198
   Historia sztuki polskiej w zarysie od wczesnego sredniowiecza do czasow ostatnich. Urbanistyka. 2. Sztuka nowozytna. – Krakow
2. – 1965. – 580с.
48199
   Historia sztuki starozytnej. – Krakow, 1967. – 772с.
48200
  Alpatow Michal Historia sztuki. / Alpatow Michal. – Warszawa
1. – 1968. – 320с.
48201
  Alpatow Michal Historia sztuki. / Alpatow Michal. – Warszawa
1. – 1976. – 206с.
48202
  Alpatow Michal Historia sztuki. / Alpatow Michal. – Warszawa
2. – 1976. – 166с.
48203
  Alpatow Michal Historia sztuki. / Alpatow Michal. – Warszawa
3. – 1977. – 258с.
48204
  Broniewska Janina Historia Toczonego Dziadka i Malowane j Babki. / Broniewska Janina. – Warszawa, 1975. – 151с.
48205
  Serczyk Wladyslaw Historia Ukrainy / Serczyk Wladyslaw. – Wyd. 2-ie, popraw.i rozszerzone. – Wroclaw; Warszawa; Krakow : Zaklad narodowy imienia Ossolinskich, 1990. – 517s. – ISBN 83-04-00443-7
48206
   Historia universal. – M.
1. – 1977. – 548с.
48207
   Historia universal. – M.
2. – 1977. – 470с.
48208
  Borges Jorge Luis Historia universal de la infamia / Borges Jorge Luis. – Madrid, 1995. – 139 с.
48209
   Historia universitatis Carolinae Pragensis. – Praha
1. – 1960. – 262с.
48210
   Historia Universitatis Carolinae pragensis. – Praha
2. – 1961. – 156с.
48211
  Kulak Teresa Historia Uniwersytetu Wroclawskiego / Kulak Teresa, Pater Mieczyslaw, Wrzesinski Wojciech // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2002. – 2402. – 405,[3]s. – ISSN 0239-6661
48212
  Diaz Historia verdadera de la conquista de la Nueva Espana. / Diaz, del Castillo Bernal. – La Habana
2. – 1963. – 404с.
48213
   Historia von D. Johann Fausten dem weitbeschreiten Zauberer und Schwarzkunstler. (1587). – Lpz., 1963. – 183с.
48214
   Historia von D. Johann Fausten dem weitbeschreyten Zauberer und Schwarzkunstler. – Berl. – 224с.
48215
  Drozdowski Marian Historia Warszawy / Drozdowski Marian, Zahorski Andrzej. – Wyd. 2. – Warszawa, 1975. – 603с.
48216
  Felczak Waclaw Historia Wegier. / Felczak Waclaw. – Wroclaw-Warszawa-Krakow, 1966. – 388с.
48217
  Kosminski J. Historia wiekow srednich / J. Kosminski. – Київ-Львів, 1950. – 267с.
48218
   Historia Wielkiej Wojny Narodowej Zwiazku Radzieckiego 1941-1945. – Warszawa
3. – 1965. – 802с.
48219
   Historia y critica de la literatura espanola. – Barcelona : Editorial Critica. – (Paginas de filologia). – ISBN 84-7423-114-0
T. 1 : Edad media / Alan Deyermond. – 1980. – XXII, 570 p. – Бібліогр. в кінці ст.
48220
   Historia y critica de la literatura espanola. – Barcelona : Editorial Critica. – (Paginas de filologia). – ISBN 84-7423-139-6
T. 2 : Siglos de oro: renacimiento / Francisco Lopez Estrada. – 1980. – XX, 748 p. – Бібліогр. в кінці ст.
48221
   Historia y critica de la literatura espanola. – Barcelona : Editorial Critica. – (Paginas de filologia). – ISBN 84-7423-108-6
T. 6 : Modernismo y 98 / Jose-Carlos Mainer. – 1980. – XXIII, 493 p. – Бібліогр. в кінці ст
48222
   Historia y critica de la literatura espanola. – Barcelona : Editorial Critica. – (Paginas de filologia). – ISBN 84-7423-146-9
T. 8 : Epoca contemporanea: 1939-1980 / Domingo Yndurain con colab. de Fernando Valls. – 1980. – XX, 719 p. – Бібліогр. в кінці ст.
48223
   Historia y critica de la literatura espanola. – Barcelona : Editorial Critica. – (Paginas de filologia). – ISBN 84-7423-185-X
T. 5 : Romanticismo y realismo / Iris M. Zavala. – 1982. – XX, 741 p. – Бібліогр. в кінці ст.
48224
   Historia y critica de la literatura espanola. – Barcelona : Editorial Critica. – (Paginas de filologia). – ISBN 84-7423-193-0
T. 3 : Siglos de oro: barroco / Bruse W. Wardropper, Aurora Egido, Lusiano Garcia Lorenzo [et al.]. – 1983. – XX, 1057 p. – Бібліогр. в кінці ст.
48225
   Historia y critica de la literatura espanola. – Barcelona : Editorial Critica. – (Paginas de filologia). – ISBN 84-7423-212-0
T. 4 : Ilustracion y neoclasicismo / Jose Miguel Caso Gonzalez. – 1983. – XX, 664 p. – Бібліогр. в кінці ст.
48226
   Historia y critica de la literatura espanola. – Barcelona : Editorial Critica. – (Paginas de filologia). – ISBN 84-7423-231-7
T. 7 : Epoca contemporanea: 1914-1939 / Victor G.de la Concha con la colab. de Francisco Javier Blasco [et al.]. – 1984. – XX, 914 p. – Бібліогр. в кінці ст.
48227
   Historia y critica de la literatura espanola. – Barcelona : Editorial Critica. – (Paginas de filologia). – ISBN 84-7423-487-5
T. 1/1 : Edad media. Primer suplemento / Alan Deyermond. – 1991. – XVI, 451 p. – Бібліогр. в кінці ст.
48228
   Historia y critica de la literatura espanola. – Barcelona : Editorial Critica. – (Paginas de filologia). – ISBN 84-7423-488-3
T. 2/1 : Siglos de oro: renacimiento. Primer suplemento / Francisco Lopez Estrada con la colab. de Juan F. Alcina [et al.]. – 1991. – XII, 371 p. – Бібліогр. в кінці ст.
48229
   Historia y critica de la literatura espanola. – Barcelona : Editorial Critica. – (Paginas de filologia). – ISBN 84-7423-547-2
T. 3/1 : Siglos de oro: barroco. Primer suplemento / Aurora Egido [et al.] ; al cuidado de Carlos Vaillo. – 1992. – XII, 569 p. – Бібліогр. в кінці ст.
48230
   Historia y critica de la literatura espanola. – Barcelona : Editorial Critica. – (Paginas de filologia). – ISBN 84-7423-546-4
T. 4/1 : Ilustracion y neoclasicismo. Primer suplemento / David T. Gies y Russel P. Sebold. – 1992. – X, 294 p. – Бібліогр. в кінці ст.
48231
   Historia y critica de la literatura espanola. – Barcelona : Editorial Critica. – (Paginas de filologia). – ISBN 84-7423-545-6
T. 9 : Los nuevos nombres: 1975-1990 / Dario Villanueva y Otros. – 1992. – XIV, 556 p. – Бібліогр. в кінці ст.
48232
   Historia y critica de la literatura espanola. – Barcelona : Editorial Critica. – (Paginas de filologia). – ISBN 84-7423-646-0
T. 5/1 : Romanticismo y realismo. Primer suplemento / Iris M. Zavala. – 1994. – XII, 467 p. – Бібліогр. в кінці ст
48233
   Historia y critica de la literatura espanola. – Barcelona : Editorial Critica. – (Paginas de filologia). – ISBN 84-7423-630-4
T. 6/1 : Modernismo y 98. Primer suplemento / Jose-Carlos Mainer con la colab. de Cecilio Alonso [et al.]. – 1994. – XII, 464 p. – Бібліогр. в кінці ст.
48234
  Domanska Antonina Historia zoltej cizemki / Domanska Antonina. – Warszawa, 1961. – 296с.
48235
  Brzek Gabriel Historia zoologii w Polsce do r. 1918 = История зоологии в Польше до 1981 г. / Brzek Gabriel. – Lublin-Nakl. : Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej
Ч. 3 : Materialy do historii osrodka warszawskiego (Материалы по истории варшавского центра). – 1955. – 456с.
48236
  Bortnowski Wladislaw Historia ZSRR / Bortnowski Wladislaw. – Wyd. 2. – Lodz, 1977. – 137с.
48237
  Krasicki Ignacy Historia. / Krasicki Ignacy. – Warszawa, 1956. – 216с.
48238
  Zarczynska Malgorzata Historia. Kultura. Religia : Pisarstwo Jozefa Czapskiego / Zarczynska Malgorzata. – Olsztyn : Wyd-wo Uniw.Warminsko-Mazurskiego, 2001. – 180s. – ISBN 83-7299-088-3
48239
   Historiae Augustae scriptores VI. – Hackiana
2. – 1671. – 866, (74)с.
48240
  Neukirch J. Historiae Litterarum Graecarum summarium : conscripsit Johann Heinrich Neukirch. – Kioviae : La officina typ. Unsv. litterariae Sancti Vladimiri, 1863. – 63 h.
48241
  Hodti Matthaei Historiae rei nummariae veteris sctiptores aliquot insifnijres ad lectionem eacrorum et profanorum scriptorum utiles, cum bibliotheca nummaria et praefatione Adama Rechenbergi. – Amstelodami, P. Le Clert,, 1692. – (12) 372, (8)с.
48242
  Trapeznikov Sergei Historian jyrkkia kaanteita. Opetuksia taistelusta tieteellisen sosialismin piclesta, revisionistisia virtauksia vastaan / Trapeznikov Sergei. – M., 1975. – 213с.
48243
  Edwards J.G. Historians and the Medieval english Parliament / J.G. Edwards. – Glasgow, 1960. – 52с.
48244
  Livii Titi Patavini Historiarum. – Hannover
Libri 1-4. – 1846
48245
  Herodoti Historiarum. – Pragae; Lipsiae, 1889. – 49 p.
48246
  Bioy Casares Historias fantasticas / Bioy Casares. – Madrid : Alianza Editorial, 1995
48247
  Sadoveanu Mihail Historias para ser contadas / Sadoveanu Mihail. – La Habana, 1976. – 447с.
48248
   Historic cities and sacred sites : cultural roots for urban futures. – Washington : The World bank a.o., 2001. – 19, 420 p. : ill. – ISBN 0-8213-4804-X
48249
  Loschburg W. Historic inns of Europe / W. Loschburg, W. Hartwig. – Leipzig, 1972. – 137 p.
48250
   Historica : Historical sciences in the Czech Republic. Series nova. – Prague. – ISSN 1210-8499
N5/6. – 2000
48251
   Historica : Historical sciences in the Czech Republic.Ser.nova. – Prague. – ISSN 1210-8499
N 7/8. – 2001
48252
   Historica : Historical sciences in the Czech Republic.Ser.nova. – Prague. – ISSN 1210-8499
N 9. – 2002
48253
   Historica : Historical sciences in the Czech Republic. Series nova / Institute of history. – Prague. – ISSN 1210-8499
N 13. – 2008
48254
   Historica : Historical sciences in the Czech Republic. Series nova / Institute of history. – Prague. – ISSN 1210-8499
N 14. – 2010
48255
   Historica XXI. – Praha, 1982. – 238с.
48256
  Dymarski M. Historical and cultural determinants of the development of democracy in the Balkans in the 19 th and 20 th C. // Прилози / Македонска академиjа на науките и уметностите. Одделение за опшествени науки. – Скопjе, 2017. – Т. 47, 2. – P. 107-129. – ISSN 0350-1698
48257
  Kovalevych L. Historical and geographical background of current secessionist in Ukrainian regions // Регіон - 2015: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 5-6 листоп. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2015. – С. 251-253. – ISBN 978-966-285-259-2
48258
  Sobolevsky Y. Historical and philosophical analysis of the New England (America) settlement"s worldview // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – Р. 22-25. – (Філософія ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  The formation and development of the basic philosophical ideas of the first colonists on the basis of historical, literary texts have been studied. The historical conditions of formation of religious movement in Christianity - Protestantism, his basic ...
48259
  Pana L. Historical and present environmental sustainable development in V4 countries / L. Pana, R. Riha // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2014. – P. 60-63. – (Серія "Економічні науки" ; № 1 (3)). – ISSN 1995-0519


  Стійкий розвиток Вишеградської четвірки: історія і сучасність.
48260
  Georgescu Titu Historical arguments for a new international order. / Georgescu Titu. – Bucharest, 1980. – 231с.
48261
  Campbell E.W. Historical Background of the world labor movement / E.W. Campbell. – Sydney, 1944. – 64с.
48262
  Murphy G. Historical introduction to modern psychology / G. Murphy. – New York : Harcourt, Brace and Company, Inc., 1949. – 466p. – ксерокопія
48263
  Валуева Н.Н. Historical mystery: исторический детектив и/или ретро-детектив // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – С. 28-36. – (Літературознавство ; вип. 2 (78), ч. 2). – ISSN 2312-1068


  Стаття присвячена сучасним різновидам детектива: історичному та ретродетективу, правомірності їх розгляду як синонімічних понять. Серед завдань статті є визначення дискусійних питань, пов’язаних з розвитком жанрових різновидів детективу, висвітлення ...
48264
  Shvets V. Historical overview of electrophysiological methods / V. Shvets, S. Boshtan, L. Boreiko // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; редкол.: Т. Бойчук, Ш. Пуріч, А. Мойсей [та ін.]. – Чернівці ; Сучава, 2017. – № 2 (14). – Р. 149-152. – ISSN 2311-9896
48265
  Kiselinovski Stojan Historical Roots of the Macedonian language codification // Studia srodkowoeuropejskie i balkanistyczne / Polska akademia umiejetnosci. – Krakow, 2016. – T. 24. – P. 133-146. – ISSN 2451-4993
48266
  Holt Historical scholarschip in the United Stetea and other essays / Holt, Stull. – Seattle, Lond., 1967. – 184с.
48267
  Abrams P. Historical sociology / Philip Abrams. – West Compton House a.o. : Open books, 1982. – 353 p. – ISBN 0 7291 0106 1
48268
  Stern Bernhard HIstorical sociology / Stern Bernhard. – New York, 1959. – 432с.
48269
  Holovchenko V. Historical sources of Ukraine"s foreign policy conduct and political culture // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 100, (ч. 2). – С. 42-49
48270
   Historical statistics of the United States Colonial times to 1957. – Washington, 1960. – 790с.
48271
   Historical studies in the natural sciences (hsns) / University of California. – Berkeley : University of California press. – ISSN 0898-9997
Vol. 38, N 3. – 2008. – Formerly: Historical studies in the physical and biological sciences
48272
   Historical studies in the natural sciences (hsns) / University of California. – Berkeley : University of California press. – ISSN 0898-9997
Vol. 38, N 4. – 2008. – Formerly: Historical studies in the physical and biological sciences
48273
   Historical studies in the natural sciences (hsns) / University of California. – Berkeley : University of California press. – ISSN 0898-9997
Vol. 38, N 1. – 2008. – Formerly: Historical studies in the physical and biological sciences
48274
   Historical studies in the natural sciences (hsns) / University of California. – Berkeley : University of California press. – ISSN 0898-9997
Vol. 38, N 2. – 2008. – Formerly: Historical studies in the physical and biological sciences
48275
   Historical studies in the natural sciences (hsns) / University of California. – Berkeley : University of California press. – ISSN 0898-9997
Vol. 39, N 1. – 2009. – Formerly: Historical studies in the physical and biological sciences
48276
   Historical studies in the natural sciences (hsns) / University of California. – Berkeley : University of California press. – ISSN 0898-9997
Vol. 39, N 2. – 2009. – Formerly: Historical studies in the physical and biological sciences
48277
   Historical studies in the natural sciences (hsns) / University of California. – Berkeley : University of California press. – ISSN 0898-9997
Vol. 39, N 3. – 2009. – Formerly: Historical studies in the physical and biological sciences
48278
   Historical studies in the natural sciences (hsns) / University of California. – Berkeley : University of California press. – ISSN 0898-9997
Vol. 39, N 4. – 2009. – Formerly: Historical studies in the physical and biological sciences
48279
   Historical studies in the natural sciences (hsns) / University of California. – Berkeley : University of California press. – ISSN 0898-9997
Vol. 40, N 1. – 2010. – Formerly: Historical studies in the physical and biological sciences
48280
   Historical studies in the natural sciences (hsns) / University of California. – Berkeley : University of California press. – ISSN 0898-9997
Vol. 40, N 2. – 2010. – Formerly: Historical studies in the physical and biological sciences
48281
   Historical studies in the natural sciences (hsns) / University of California. – Berkeley : University of California press. – ISSN 1939-1811
Vol. 40, N 3. – 2010. – Formerly: Historical studies in the physical and biological sciences
48282
   Historical studies in the natural sciences (hsns) / University of California. – Berkeley : University of California press. – ISSN 1939-1811
Vol. 40, N 4. – 2010. – Formerly: Historical studies in the physical and biological sciences
48283
   Historical studies in the natural sciences (hsns) / University of California. – Berkeley : University of California press. – ISSN 1939-1811
Vol. 41, N 1. – 2011. – Formerly: Historical studies in the physical and biological sciences
48284
   Historical studies in the natural sciences (hsns) / University of California. – Berkeley : University of California press. – ISSN 1939-1811
Vol. 41, N 2. – 2011. – Formerly: Historical studies in the physical and biological sciences
48285
   Historical studies in the natural sciences (hsns) / University of California. – Berkeley : University of California press. – ISSN 1939-1811
Vol. 41, N 3. – 2011. – Formerly: Historical studies in the physical and biological sciences
48286
   Historical studies in the natural sciences (hsns) / University of California. – Berkeley : University of California press. – ISSN 1939-1811
Vol. 41, N 4. – 2011. – Formerly: Historical studies in the physical and biological sciences
48287
   Historical studies in the physical and biological sciences. – Berkeley : University of California press. – ISSN 0898-9997
Vol. 28, N 1. – 1997


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
48288
   Historical studies in the physical and biological sciences : Journal of the international and social history of the physical sciences and experimental biology since the 17th century. – Berkeley : University of California press. – ISSN 0898-9997
Vol. 36, N 2. – 2006
48289
   Historical studies in the physical and biological sciences : Journal of the international and social history of the physical sciences and experimental biology since the 17th century. – Berkeley : University of California press. – ISSN 0898-9997
Vol. 37, N 1. – 2006
48290
   Historical studies in the physical and biological sciences : Journal of the international and social history of the physical sciences and experimental biology since the 17th century. – Berkeley : University of California press. – ISSN 0898-9997
Vol. 37, N 2. – 2007
48291
   Historical studies in the physical and biological sciences (hsps) : Journal of the international and social history of the physical sciences and experimental biology since the 17th century. – Berkeley : University of California press. – ISSN 0898-9997
Vol. 37, supplement. – 2007
48292
   Historical Traditions of East and West in Modern Political Culture. – Moscow, 1989. – 208с.
48293
   Historici van de twintigste eeuw. – Utrecht; Antwerpen; Amsterdam : Het Spectrum; Intermediair, 1981. – 404 blz. – (Aula-paperback ; 54 ; Het wetenschappelijke boek). – ISBN 90-274-6211-9
48294
   Historicka mapa ceskeho osidleni na Volyni. – Praha
Cast 4 : Abecedni seznam obci a osad s ceskym osidlenim. – 1995. – 24s. + 1 mapa
48295
  Dolezal Jiri Historicka mesta CSSR / Dolezal Jiri, Vesely Evzen. – Praha, 1968. – 240 p.
48296
   Historicka mluvnice ceska. – Praha
1. – 1969. – 196с.
48297
   Historicka mluvnice ceska. 1. Miroslav Komarek. – Praha
1. – 1958. – 180с.
48298
   Historicka mluvnice ceska. 3. Akademik Frantisek Travnicek. Skladba. – Praha
3. – 1956. – 200с.
48299
  Lamprecht Arnost a.j. Historicka mluvnice cestiny / Arnost a.j. Lamprecht. – Praha, 1986. – 423с.
48300
  Smeral Bohumir Historicke prace 1908-1940 / Smeral Bohumir. – Praha, 1961. – 510с.
48301
   Historicky atlas revolucniho hnuti. 1. Dejiny mezinarodniho delnickehp hnuti. – Praha
1. – 1956. – 40с.
48302
  Lander R. Historicky kostym / R. Lander, O. Herbenova. – Martin, 1956. – 107с.
48303
   Historicky zbornik = Sammelband zur Geschichte = Historical. – Martin : Matica Slovenska. – ISBN 80-7090-374-0
6 : (1996). – 1996. – 203s.
48304
   Historicky zbornik = Sammelband zur Geschichte =Historical volume. – Martin : Matica Slovenska
Sv.7. – 1997
48305
   Historicky zbornik = Sammelband zur Geschichte = Historical volume. – Martin : Matica Slovenska
Sv. 8. – 1998


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
48306
   Historicky zbornik = Sammelband zur Geschichte = Historical volume. – Martin : Matica Slovenska
Sv. 9. – 1999


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
48307
  Broz Jaroslav & Myrtil Frida Historie Ceskoslovenskeho filmu v obrazech 1898-1930. / Jaroslav & Myrtil Frida Broz. – Praha, 1959. – 240с.
48308
   Historie de la France: les temps nouveaux de 1852 a nos jours. – Paris, 1987. – 685с.
48309
  Darcos Xavier Historie de la litterature francaise / Darcos Xavier. – Paris : Hachette, 1992. – 527p. – (Faire le point ; References). – ISBN 2-01-016588-8
48310
  Villard Pierre Historie des institutions publiques de la France (de 1789 a nos jours) / Villard Pierre. – 6e edition. – Paris : Dalloz, 1996. – 186p. – ISBN 2-247-02216-2
48311
  Chledowski Kazimiers Historie neapolitanskie / Chledowski Kazimiers. – Warszawa. – 484с.
48312
  Pauszer-Klonowska Historie nie wymyslone / Pauszer-Klonowska. – Warszawa, 1972. – 357с.
48313
  Swiderek Anna Historie nieznane Historii / Swiderek Anna. – Warszawa, 1962. – 332с.
48314
  Cendrars B. Historie prawdziwe / Blaise Cendrars; Przel. J. Rogozinski. – Warszawa : Czytelnik, 1973. – 179 s.
48315
  Ivanov Miroslav Historie skoro detektivni po stopach literarnich zahad / Ivanov Miroslav. – Praha, 1961. – 276с.
48316
   Historie swieze i niezwyczajne. – Warszawa, 1961. – 188с.
48317
  Marperger P.J. Historie und Leben der beruhmtesten Europaeischen Baumeister... / P.J. Marperger. – Hamburg, 1976. – 570 S.
48318
   Historie utesene a kratochvilne: Cloveku vselikeho veku i stavu k cteni velmi uzitecne. – Praha, 1950. – 377с.
48319
  Krzywoblocka Bozena Historie warszawskie. / Krzywoblocka Bozena. – Warszawa, 1960. – 268с.
48320
  Housman Laurence Histories / Housman Laurence, K C.H. Marten. – Oxford
1. – 1943. – 128с.
48321
  Shakespeare William Histories / Shakespeare William; wint an Introd.by T.Tanner;general edit.S.Barnet. – London : Campbell Publishers. – (Everyman"s Library ; Vol.177 ; The Millenium Library). – ISBN 1-85715-177-1
Vol.1. – 1994. – 633 р
48322
  Shakespeare William Histories / Shakespeare William; With an introd.by T.Tanner;General.ed.-S.Barnet. – London : Campbell Publishers. – (Everyman"s Library ; 193 ; The Millenium Library). – ISBN 1-85715-193-3
Vol.2. – 1994. – 622 p.
48323
   Historija naroda Jugoslavije. – Zagreb
1. – 1953. – 892с.
48324
   Historik Daniel Rapant:Zivot a Dielo(1897-1988-1997). – Martin : Vyd.Matica Slovenska, 1998. – 256 s. – ISBN 8070904704
48325
   Historiographie de Macedoine. (1945-1970). – Skopje
1. – 1970. – 363с.
48326
   Historiographie de Macedoine. (1945-1970). – Skopje
2. – 1972. – 561с.
48327
  Schuster-Sewc Historisch-etymologisches Worterbuch der ober- und niedersorbischen Sprache / Schuster-Sewc. – Bautzen, 1986. – 1249-1328с.
48328
  Loewenberg Julius Historisch, geographischer Atlas. Gestochen von Julius Loewenberg.. – Munchen, 1838. – [34 л.] : mit 10 altkolorierten Doppelkarten. Format der Karten ca.: 39x55,5 cm.
48329
  Putter Johann Stephan Historische Entwickelung der heutigen Staatsverfassug des Teutschen Reichs / Putter Johann Stephan; Mit einer Einleitung hrsg. von B.M.Scherl. – Hildesheim u.a. : Olms. – (Historia scientiarum : ein Editions-Programm der Fritz Thyssen Stiftung zur Geschichte der Wissenschaften in Deutschland / Hrsg. von Bernard Fabian ; Fachgebiet Rechtswissenschaften). – ISBN 3-487-11020-2
Band 1. – 2001. – 66,[28],460S. – Nachdruck der Ausgabe: Gottingen, 1798
48330
  Putter Johann Stephan Historische Entwickelung der heutigen Staatsverfassug des Teutschen Reichs / Putter Johann Stephan; Hrsg. von B.M.Scherl. – Hildesheim u.a. : Olms. – (Historia scientiarum : ein Editions-Programm der Fritz Thyssen Stiftung zur Geschichte der Wissenschaften in Deutschland / Hrsg. von Bernard Fabian ; Fachgebiet Rechtswissenschaften). – ISBN 3-487-11021-0
Band 2. – 2001. – [38],454S. – Nachdruck der Ausgabe: Gottingen, 1798
48331
  Putter Johann Stephan Historische Entwickelung der heutigen Staatsverfassug des Teutschen Reichs / Putter Johann Stephan; Hrsg. von B.M.Scherl. – Hildesheim u.a. : Olms. – (Historia scientiarum : ein Editions-Programm der Fritz Thyssen Stiftung zur Geschichte der Wissenschaften in Deutschland / Hrsg. von Bernard Fabian ; Fachgebiet Rechtswissenschaften). – ISBN 3-487-11022-9
Band 3. – 2001. – [26],300,[40]S. – Nachdruck der Ausgabe: Gottingen, 1798
48332
   Historische Gedenkstatte des Potsdamer Abkommens. Cecilienhof. – Dresden, 1970. – 48с.
48333
   Historische Gemalde in Erzahlungen merkwurdiger Begebenheiten aus dem Leben beruhmter und beruchtigter Menschen / Hrsg. von einer Gesellschaft von Freunden der Geschichte. – 2. verm. und verb. Aufl. – Leipzig : J.F. Hartknoch
Bd. 3. – 1799. – IV, 434 S. : 1 Grav.
48334
   Historische Gemalde, in Erzahlungen Merkwurdiger Gegebenheiten aus dem Leben beruhmter Menschen / Hrsg. von einer Gesellschaft von Freunden der Geschichte. – 2e vermehrte und verbesserte Aufl. – Leipzig : Von J.F. Hartknoch
3. Bd. – 1799. – VI, 434 S. : 1. Kup.
48335
  Schewieczek Alfons Historische Geologie / Schewieczek Alfons. – 3. verb. Aufl. – Leipzig, 1958. – 76 S.
48336
  Schwanecke Hermann Historische Geologie fur Bergleute und Markscheider / Schwanecke Hermann, H. Thierbach. – Freiberg
1. Lehrbrief. – 1956. – 82с.
48337
  Sternheim Carl Historische Schauspiele. Das leidende Weib. Manon Lescaut. Die Marquise von Arcis. Oscar Wilde / Sternheim Carl. – Berl., 1948. – 276с.
48338
  Thorbecke J.R. Historische schetsen // Thorbecke en de wording van de Nederlandse natie. – Nijmegen : Socialistische uitgeverij Nijmegen, 1980. – Blz.177-373. – (Sunschrift ; 153). – ISBN 90 6168 153 7
48339
  Volk W. Historische Strassen und Platze heute Berlin, Hauptstadt der DDR / W. Volk. – Berlin : VEB Verlag fur Bauwesen, 1977. – 268 S. : Ill. + + 2 Karte doppelt ; + 1 Karte vierfach
48340
   Historische Volkssagen aus dem 13. bis 19. Jahrhundert. – Berlin
3. – 1975. – 211с.
48341
  Skworzow L.W. Historische Weltanschauung und moderner Idealismus / L.W. Skworzow. – Berlin, 1976. – 61с.
48342
  Kubijowytsch W. Historischer Atlas der Ukraine = Atlas historique de l"Ukraine : ein deutsches Dokument aus dem Jahr 1941 / Wolodymyr Kubijowytsch ; hrsg.von der Schewtschenko-Gesellschaft der Wissenschaften, Paris. – Wiesbaden : Harrassowitz, 1993. – 12 S, 38 Bl. K. + 1 додаток. – Текст парал. нім. та укр. мовами. - Парал. тит. арк. фр. мовою.- Додаток : Historischer Atlas der Ukraine : Begleitband / W. Kubijowytsch. [92] с. розд. паг. – ISBN 3-447-03391-6
48343
  Enders Lieselott Historisches Ortslexikon fur Brandenburg / Enders Lieselott. – Weimar
1. – 1962. – 464с.
48344
   Historizitat und gesellschaftliche Bedingtheit der Sprache. – Jena
1. – 1977. – 169с.
48345
   Historizitat und gesellschaftliche Bedingtheit der Sprache. – Jena
2. – 1978. – 183с.
48346
  Radlinski I. Historja nauki o czloeieku : Historja Antropologji / I. Radlinski. – Warszawa : Wyd-wo "Poradnika dla Czytajacych ksiazki", 1902. – 121s.
48347
  Gutkowska M. Historja ubiorow : atlas / Marja Gutkowska. – Lwow ; Warszawa : Ksiaznica "Atlas", 1932. – 164 s. : 349 rycin, 11 tabl.
48348
  Klokov Vsevolod History-making exploit. / Klokov Vsevolod. – Kiev, 1975. – 88с.
48349
  Gulyane I. History and culture of England. From the 17th century to the present day / I. Gulyane. – Riga, 1970. – 184с.
48350
  Nowak A. History and geopolitics : a contest for Eastern Europe / Andrzej Nowak. – Warsawa : Polish inst. of international affairs, 2008. – 363 p. – ISBN 978-83-89607-28-7
48351
  Marushkin B.I. History and politics. American historiography on Soviet society / B.I. Marushkin. – M., 1975. – 261с.
48352
  Atkinson A. History and the love of places : an inaugural public lecture delivered at the Town Hall, Armidale, New South Wales, on 17 November 1998 / A. Atkinson ; University of New England. – Armidale : UNE, 1998. – 20 p. – (The 1998 lecture series). – ISBN 1 86389 561 2
48353
  Smith W.R. History as argument : Three patriot historians of the American revolution / William Raymond Smith. – Hague, Paris : Mouton, 1966. – 207 p., 3 v. ill.
48354
   History from 1880. – Jerusalem : Keter, 1973. – 306 p. : ill. – (Israel pocket library)
48355
  Berezhkov Valentin History in the Making: Memoirs of World War 2 diplomacy / Berezhkov Valentin. – M., 1983. – 495с.
48356
  Bogomolv A.S. History of ancient phylosophy Greece and Rome / A.S. Bogomolv. – M., 1985. – 350с.
48357
  Janson H.W. History of art / H.W. Janson. – New York, 1977. – 766с.
48358
  Guizot M. History of civilization in Europe, from the fall of the Roman Empire to the French Revolution / M. Guizot. – New York. – 270с.
48359
  Guizot M. History of civilization in Europe, from the fall of the Roman Empire to the French Revolution / M. Guizot. – Boston. – 270с.
48360
  Turnau Irena History of dress in Central and Eastern Europe from the sixteenth to the eighteenth century / Turnau Irena; Translated by I.Szymanska; Institute of tne history of material culture Polish academy of sciences. – Warszawa : IHKM PAN, 1991. – 168p. – ISBN 83-85463-03-8
48361
   History of Estonian architecture. – Tallinn, 1965. – 36с.
48362
  Littlefield Henry History of Europe since 1815 / Littlefield Henry. – 12th ed. – New York, 1962. – 322с.
48363
  Robinson James Harvey History of Europe: our own times; the eighteenth and inineteenth centuries; the opening of the twentieth century; The World War, and recent events / Robinson James Harvey, Beard Charles. – Revis. ed. – Boston a.o., 1927. – 654с.
48364
  Soloviova A.M. History of formation and develop of criminal law in the field of protection of objects of archaeological and cultural heritage in Ukraine and some foreign countries / A.M. Soloviova, A.B. Soloviova // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 4 (58). – С. 137-143. – ISSN 2222-5374
48365
  Wood James History of International Broadcasting / Wood James. – London : Peter Peregrinus Ltd., 1994. – 258 p. : il. – (IEE History of Technology Series/ Ser.ed. B.Bowers ; 19). – ISBN 0-86341-302-1
48366
  Rudenko S. History of logic and history of philosophy: methodological criteria of distinguishing // Philosophy and logic - 2013 : international workshop (May 23-25, 2013) : abstracts / Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv, [Philosophy fac., Dep. of logic ; ed. board: Konversky A. et al.]. – Київ, 2013. – P. 31-33
48367
   History of Moscow : An outline. – Moscow, 1981. – 372 p.
48368
   History of philosophy Eastern and Western. – London : George Allen & Unwin LTD
V. 1. – 1952. – 618 S. – Spons. by the Ministry of education governent of India
48369
   History of philosophy Eastern and Western. – London : George Allen & Unwin LTD
V. 2. – 1953. – 462 S. – Spons. by the Ministry of education governent of India
48370
  Ganowicz E. History of polish parliamentary system // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 137-146. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 32). – ISSN 2078-4333


  Історія становлення парламентської системи Польщі.
48371
  Hothersall D. History of psychology / D. Hothersall. – 2d ed. – New York : McGraw-Hill, 1990. – XI, 500 p. : il. – ISBN 0-07-030509-9
48372
   History of Psychology : A source book in systematic psychology. – Itasca : F.E. Peacock Publishers. – 559. – Ксерокопія у двох книгах 1.кн. 1-262 стор.; 2.кн263-559 стор.
48373
  Tokarev Sergei History of Religion / Tokarev Sergei. – Moscow, 1989. – 413с.
48374
   History of soviet foreign policy 1945-1970. – M., 1973. – 555с.
48375
   History of the Communist Party of the Soviet Union (Bolsheviks): short course. – London, 1973. – 364с.
48376
  Verba L. History of the English language : Посібник для студ. та викладачів внз / L. Verba; Ed. by E.ERiccio: New York University, N.Y. – Вінниця : Nova knyha, 2004. – 304 с. – ISBN 966-7890-67-8
48377
  Verba L. History of the English language : навч. посібник для студентів та викладачів вищих навч. закладів / L. Verba, edited by E.F. Riccio. – Вінниця : Nova Knyha, 2006. – 296 с. – ISBN 966-7890-67-8
48378
  Verba L. History of the English language = Історія англійської мови / L. Verba ; ed.: E.F. Ricco. – 3d ed., rev. – Vinnytsia : Nova Knyha, 2012. – 293, [3] p. – Bibliogr.: p. 293. – ISBN 978-966-382-340-9
48379
  Chand T. History of the freedom movement in India / T. Chand. – Delhi
1. – 1965. – 344с.
48380
  Chand Tara History of the freedom movement in India / Chand Tara. – Delhi
2. – 1967. – 630с.
48381
  Agibalova Ye. History of the Middle Ages. / Ye. Agibalova. – Moscow, 1988. – 280с.
48382
   History of the mongolian people"s republie. – M., 1973. – 523с.
48383
  Thucydides History of the Peloponnesian War / Thucydides. – Harmondsworth, 1972. – 648с.
48384
   History of the scientific and cultural development of mankind. – Paris
Vol. 3, part 4. – 1958. – 115-196с.
48385
   History of the scientific and cultural development of mankind. – Paris
Vol. 3, part 3, cha. – 1959. – 104с.
48386
   History of the scientific and cultural development of mankind. – Paris
Vol. 3, part 3, cha. – 1959. – 105-169с.
48387
   History of the scientific and cultural development of mankind. – Paris
Vol. 3, part 3. – 1959. – 170-289с.
48388
   History of the scientific and cultural development of mankind. – Paris
Vol. 3, Part 1, Cha. – 1959. – 109с.
48389
   History of the scientific and cultural development of mankind. – Paris
Vol. 3, Part 1, Cha. – 1960. – 110-224с.
48390
   History of the scientific and cultural development of mankind. – Paris
Vol. 3., part 1, Ch. – 1960. – 225-311с.
48391
   History of the scientific and cultural development of mankind. – Paris
Vol. 3., part 1, Ch. – 1960. – 312-446с.
48392
   History of the scientific and cultural development of mankind. – Paris
Vol 3., part 2, cha. – 1966. – 170с.
48393
   History of the scientific and cultural development of mankind. – Paris
Vol. 3., part 2, Ch. – 1966. – 171-289с.
48394
  Andrews History of the United States / Andrews, Benjamin. – New York
1. – 1984. – 390с.
48395
  Sivachyov N. History of the USA since World War 1 / N. Sivachyov, E. Yarkov. – M., 1976. – 501с.
48396
   History of the USSR in 3 parts. – M.
1. – 1977. – 376с.
48397
  Alexeyev S. History of the USSR. / S. Alexeyev. – M., 1968. – 152с.
48398
  Kukushkin Y.S. History of the USSR. An outline of socialist construction. / Y.S. Kukushkin. – M., 1981. – 271с.
48399
   History of the USSR. The Era of socialism: Guides to the social sciences. – M., 1982. – 604с.
48400
  Moshenskyi S. History of the weksel : bill of exchange and promissory note / Sergii Moshenskyi. – [S. l. : Xlibris], 2008. – 355 p. : tab. – Bibliogr.: p. 285-385. – ISBN 978-1-4363-0694-2
48401
  Hrushevsky Mykhailo History of Ukraine-Rus / Hrushevsky Mykhailo; Translated by M. D. Olynyk; Ed. by F. E. Sysyn with the assist. M. Yurkevich. – Edmonton; Toronto : Canadian institute of Ukrainian studies. – ISBN 1-895571-32-4
Vol.8 : The Cossack age, 1626-1650. – 2002. – LXXV,808p. : ill.
48402
  Aleksieiev Y. History of Ukraine : textbook for the students of higher educational establishments / Yuriy Aleksieiev. – Kyiv : Caravela, 2007. – 208p. – ISBN 966-8019-73-3


  Ця книга - спроба висвітлити політичні, соціально-економічні й культурні процеси в Україні в хронологічному порядку від стародавніх часів до сучасності.
48403
  Курило В.С. History of Ukraine : навчальний посібник / Курило В.С.,Семистяга В.Ф., Степикіна Т.В. ; МОНУ ; Держ. заклад "Луганський нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка". – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2009. – 348 с. – Текст книги англ. мовою. – ISBN 978-966-617-200-9
48404
  Aleksieiev Y. History of Ukraine : textbook / Yuriy Aleksieiev. – 2nd ed. – Kyiv : Caravela, 2012. – 215, [1] c. : ill., portr. – Bibliogr.: p. 215. – ISBN 966-8019-73-3
48405
   History of Ukrainian costume: from the scythian period to the late 17th century. – Melbourne, 1986. – 62с.
48406
  Mandryka M.I. History of Ukrainian literature in Canada / M.I. Mandryka. – Winnipec; Ottawa, 1968. – 247с.
48407
   History of Universities. – Amersham
2. – 1982. – 263с.
48408
   History of Western civilization: selected readings by The College History Staff. – Chicago
8. – 1964. – 255с.
48409
  Dance E.H. History the betrayer. / E.H. Dance. – London, 1960. – 162с.
48410
  Sysyn F.E. History, culture and nation: an examination of seventeenth-century Ukrainian history writing / Frank E. Sysyn. – Cambridge : Harvard univ. Ukrainian studies fund, 1988. – 5p., p.285-310, p.393-423. – (The Millennium series / Harvard univ. Ukrainian studies fund; Advisor: F.E.Sysyn; Managing ed.: T.Hutnik Nary ; The Millennium of Christianity in Rus"-Ukraine). – ISBN 0-940465-03-5
48411
  Coleman H. History, Faith, and Regional Identity in Nineteenth-Century Kyiv: Father Petro Lebedyntsev as Priest and Scholar // The future of the past : new perspectives on Ukrainian history / ed. by Serhii Plokhy ; Ukrainian Researh Inst. Harvard Univ. – Cambridge : Harvard University, 2016. – P. 333-362. – (Harvard Papers in Ukrainian Studies). – ISBN 978-1-932650-16-7


  Стаття присвячена Лебединцев Петро Гавриловичу — українському історику, археолоу, педагогу, журналісту, релігійному та освітньому діячу.
48412
  Dyczok M. History, Memory, and the Media // The future of the past : new perspectives on Ukrainian history / ed. by Serhii Plokhy ; Ukrainian Researh Inst. Harvard Univ. – Cambridge : Harvard University, 2016. – P. 421-436. – (Harvard Papers in Ukrainian Studies). – ISBN 978-1-932650-16-7
48413
  Arasaratnam Sinnappah History, nationalism and nation building. / Arasaratnam Sinnappah. – New England, 1974. – 23с.
48414
   History, Society and the Individual: Theme of the 18th World Congress od Philosophy (Brighton, August 1988). – Moscow, 1988. – 207с.
48415
  Lange W.N. Historya filozofii materyalistycznej : i jej znaczenie w terazniejszosci / F.A. Langego ; prel. F. Jezierski. – Warszawa : Nakl. wyd-wa Bernarda Lesmana
T. 2. – 1881. – 523 s.
48416
  Maciejowski W. Historya prawodawstw slowianskich / W. Maciejowski. – Warszawie ; Lipskn : Sennewald ; Hinnrichs
T. 4 : Zasady prawa karnego, cywilnego i postepowania sadowego ludуw slowianskich az do wieku XVIII. – 1843. – 514 s.
48417
  Maciejowski W.A. Historya prawodawstw slowianskich / W.A. Maciejowski. – Warszawa
3. – 1859. – 432с.
48418
  Zarnowiecki L. Historya tkanin jedwabnych : zdobna 107 rycinami / Longin Zarnowiecki. – Kijow : Drukarnia Polska w Kijowie, 1915. – 160, [2] s. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
48419
   Historycy o historii. Od Adama Naruszewicza do Stanislawa Ketrzynskiego. 1775-1918. – Warszawa, 1963. – 666с.
48420
  Kubiak Stanislaw Historyczne warunki powstania Polski Ludowej. / Kubiak Stanislaw. – Poznan, 1970. – 23с.
48421
  Ganowicz Ryszard Historyczne wiezby dachowe polskich kosciolow / Ganowicz Ryszard. – Poznan : Wyd-wo Akademii rolniczej im.Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, 2000. – 104s. : 60 il. – ISBN 83-7160-217-0
48422
  Szyller Ewa Historyczny rozwoj form odziezy / Szyller Ewa. – Warszawa, 1974. – 168с.
48423
  Osuchowski Waclaw Historyczny rozwoj kompensacji w prawie rzymskim / Osuchowski Waclaw. – Warszawa-Krakow, 1970. – 356с.
48424
  Barycz Henryk Historyk gniewny i niepokorny. Rzecz o Waclawie Sobieskim / Barycz Henryk. – Krakow, 1978. – 491с.
48425
   Histria. – Bucuresti
2. – 1966. – 559с.
48426
  Preda C. Histria / C. Preda, D. Nubar; Pippidi D.M. – Bucuresti
3. – 1973. – 258с.
48427
  Coja Maria Histria. / Coja Maria. – Bucuresti, 1979. – 169с.
48428
  Canarache V. Histria. Istria / V. Canarache, A. Radulescu. – Constanta, 1968. – 20с.
48429
   Histria. Monografie archeologica. – Bucuresti
1. – 1953. – 592с.
48430
   Histria: Les resultats des fouilles. – Bucuresti
4. – 1978. – 135с.
48431
  Pozner Vladimir Hiszpania pierwsza milosc / Pozner Vladimir. – Warszawa, 1967. – 104с.
48432
  Wyka Jan Hiszpanskie trasy : Wybor wierszy z lat 1937-1975 / Wyka Jan. – Warszawa : Wyd-wo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1976. – 178 s. : il.
48433
   Hitec Finland 93 : The outlook for Finnish technology. – Helsinki : Finnish foreign trade assotiation, 1992. – 112 p. : ill. – ISSN 1235-113X
48434
  Hillgruber Andreas Hitler, Regele Carol si Maresalul Antonescu: relatiile germano-romane (1938-1944) / Hillgruber Andreas; Neagoe S. – Bucuresti, 1994. – 432с.
48435
  Bullock Alan Hitler. / Bullock Alan. – Compl. revis. ed. – London, 1965. – 848с.
48436
  Bullock Alan Hitler. / Bullock Alan. – Warszawa
1. – 1970. – 299с.
48437
  Bullock Alan Hitler. / Bullock Alan. – Warszawa
2. – 1970. – 364с.
48438
  Bullock Alan Hitler. / Bullock Alan. – Warszawa
3. – 1970. – 320с.
48439
  Hanfstaengl Ernst ("Putzi") Hitler: the missing years. / Hanfstaengl Ernst ("Putzi"). – London, 1957. – 299с.
48440
   Hitleriniai zudikai kretingoje. – Vilnius, 1960. – 160с.
48441
  Mader Julius Hitlerovi generalove vypovidaji. Dokumentarni zprava o budovani, strukture a operacich uradu tajne sluzby vrchniho velitelstvi wehrmachtu s chronologickym prehledemakci od roku 1933 do roku 1944 / Mader Julius. – Praha, 1975. – 320с.
48442
  Eisenbach Artur Hitlerowska politiyka zaglady zydow / Eisenbach Artur. – Warszawa, 1961. – 704с.
48443
  Mader Julius Hitlers Spionagegenerale sagen aus. Ein Dokumentarbericht uber Aufbat Struktur und Operationen des OKW - Geheimdienstamtes Ausland / Mader Julius. – Berlin, 1976. – 475с.
48444
  Mader J. Hitlers Spionagegenerale sagen aus. Ein Dokumentarbericht uber Aufbau, Struktur und Operationen des OKW-Geheimdienstamtes Ausland / J. Mader. – Berlin, 1973. – 478с.
48445
  Mader Julius Hitlers Spionagegenerale sagen aus. Ein Dokumentarbericht uber Aufbau, Struktur und Operationen des OKW-Geheimdienstamtes Ausland. Abwehr mit einer Chronologie seiner Einsatze von 1933 bis 1944 / Mader Julius. – Berlin, 1971. – 475с.
48446
   Hitotsubashi journal of arts and sciences. – Tokyo : Hitotsubashi university. – ISSN 00732788
Vol. 39, N 1. – 1998


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
48447
   Hitotsubashi journal of arts and sciences. – Tokyo : Hitotsubashi university. – ISSN 00732788
Vol.40, N 1. – 1999


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
48448
   Hitotsubashi journal of arts and sciences. – Tokyo : Hitotsubashi university. – ISSN 0073-2788
Vol.41, N 1. – 2000


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
48449
   Hitotsubashi journal of arts and sciences. – Tokyo : Hitotsubashi university. – ISSN 0073-2788
Vol.42, N 1. – 2001


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
48450
   Hitotsubashi journal of arts and sciences. – Tokyo : Hitotsubashi university. – ISSN 0073-2788
Vol.43, N 1. – 2002
48451
   Hitotsubashi journal of arts and sciences. – Tokyo : Hitotsubashi university. – ISSN 0073-2788
Vol.44, N 1. – 2003


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
48452
   Hitotsubashi journal of arts and sciences. – Tokyo : Hitotsubashi university. – ISSN 0073-2788
Vol. 46, N 1. – 2005
48453
   Hitotsubashi journal of arts and sciences. – Tokyo : Hitotsubashi university. – ISSN 0073-2788
Vol. 47, N 1. – 2006
48454
   Hitotsubashi journal of arts and sciences. – Tokyo : Hitotsubashi university. – ISSN 0073-2788
Vol. 48, N 1. – 2007
48455
   Hitotsubashi journal of arts and sciences / Hitotsubashi university. – Tokyo : Hitotsubashi university. – ISSN 0073-2788
Vol. 49, N 1. – 2008
48456
   Hitotsubashi journal of arts and sciences / Hitotsubashi university. – Tokyo : Hitotsubashi university. – ISSN 0073-2788
Vol. 50, N 1. – 2009
48457
   Hitotsubashi journal of arts and sciences / Hitotsubashi university. – Tokyo : Hitotsubashi university. – ISSN 0073-2788
Vol. 52, N 1. – 2011
48458
   Hitotsubashi journal of arts and sciences / Hitotsubashi university. – Tokyo : Hitotsubashi university. – ISSN 0073-2788
Vol. 53, N 1. – 2012
48459
   Hitotsubashi journal of arts and sciences / Hitotsubashi university. – Tokyo : Hitotsubashi university. – ISSN 0073-2788
Vol. 54, N 1. – 2013
48460
   Hitotsubashi journal of arts and sciences / Hitotsubashi university. – Tokyo : Hitotsubashi university. – ISSN 0073-2788
Vol. 55, N 1. – 2014
48461
   Hitotsubashi journal of arts and sciences / Hitotsubashi university. – Tokyo : Hitotsubashi university. – ISSN 0073-2788
Vol. 56, N 1. – 2015
48462
  Krarup Ove Chr. Hjsangen. Sproglig Kommentar of Ove Chr. Krarup. / Ove Chr. Krarup. – Kobenhavn, 1956. – 56с.
48463
  Pavlo L`udovit Hl`adanie stratenej slobody / Pavlo L`udovit. – Martin : Matica Slowenska, 1999. – 143s. – ISBN 80-7090-548-4
48464
  Dragulova-Faktorova Hladam sa v sebe / D. Dragulova-Faktorova. – Martin : Matica slovenska, 1997. – 88, [2] p. – ISBN 80-7090-438-0
48465
  Skolaudy Vlastimil Hlas Doby / Skolaudy Vlastimil. – Brno, 1950. – 96с.
48466
  Kubka Frantisek Hlasy od vychodu. Setkani s mymi ryskymi a sovetskymi soucasniku. / Kubka Frantisek. – Praha, 1960. – 220с.
48467
  Bardem Antonio Juan Hlavni trida / Bardem Antonio Juan. – Praha, 1963. – 218с.
48468
  Mojik Ivan Hlboko v srdci / Mojik Ivan, 1955. – 51с.
48469
  Solc Oto Hljeb nasusni / Solc Oto. – Zagreb, 1957. – 83с.
48470
  Ponec Jozef Hmyz okolo nas / Ponec Jozef. – Bratislava : Priroda, 1976. – 237S.
48471
  Kubka Frantisek Hnizdo v bouri. / Kubka Frantisek. – Praha, 1954. – 372с.
48472
  Klarov Jurij Hnozivy trojuhelnik. / Klarov Jurij. – Praha, 1983. – 244с.
48473
  Stamberger Walter Hnuti ctvrteho kvetna. Pocatky nove demokraticke revoluce v Cine / Stamberger Walter. – Praha, 1959. – 128с.
48474
  Tokarczyk Roman Hobbes : Zarys zywota i mysli / Tokarczyk Roman. – Lublin : Wyd-wo UMCS, 1998. – 156s. – ISBN 83-227-1126-3
48475
  Bratny Roman Hobby wielkie jak los. / Bratny Roman. – Warszawa, 1976. – 163с.
48476
  Baranowski Krzysztof Hobo / Baranowski Krzysztof. – Warszawa, 1974. – 173с.
48477
  Schweickert W.K. Hoch Zeit mit Hindernissen / W.K. Schweickert. – Berl., 1965. – 244с.
48478
   Hoch zu Ross ins Schloss: 15 Jahre Poetenbewegung der FDJ. – Berlin, 1986. – 379с.
48479
  Korndorf B.A. Hochdrucktechnik in der Chemie / B.A. Korndorf. – Berl., 1956. – 412с.
48480
  Sube Ralf Hochenergiephysik: Englisch - Deutsch - Franzosisch - Russisch / Sube Ralf. – Berlin : VEB Verlag Technik, 1987. – 163 S.
48481
  Kramer Egon Hochfrequenz- und Videomesstechnik. / Kramer Egon, Dobesch Heinz. – Berl., 1963. – 123с.
48482
  Harkenthal Gerhard Hochgericht in Toulouse. / Harkenthal Gerhard. – Halle, 1955. – 300с.
48483
  Harkenthal Gerhard Hochgericht in Toulouse. / Harkenthal Gerhard. – Berlin, 1984. – 254с.
48484
  Braune Fritz Hochgeschwindigkeitsflug. / Braune Fritz. – Berl., 1961. – 84с.
48485
  Schmiedel Heinz und Schiefer Hartmut Hochpolymere und ihre Prufung : M. Mit 107 Bild. und 27 Tab. / Schmiedel Heinz und Schiefer Hartmut. – Leipzig : Fachbuchverl, 1972. – 295s. : il.
48486
   Hochschul-Fuhrer. – Rostock, 1962. – 88 S.
48487
   Hochschulfuhrer der Deutschen Demokratischen Republik. – Berl., 1961. – 344с.
48488
   Hochschulfuhrer der Universitat Rostock. – Rostock, 1965. – 124с.
48489
   Hochschulrektorenkonferenz : Arbeitsbericht 1992. – Bonn, 1993. – 301S.
48490
  Reck Theo Hochstfrequenztechnik und Amateurfunk / Reck Theo. – Berl., 1961. – 88с.
48491
  Laporte Hansgeorg Hochvakuum. Seine Erzeugung, Messung und Anwendung im Laboratorium / Laporte Hansgeorg. – 2. erw. Auflage. – Halle, 1957. – 175с.
48492
  Bauer Ludwig Hochvasserabflub und Landschaftshaushalt. Geographisch- landschafts-kundliche Probleme des Hochwasserabflusses, dargestellt am Beispiel des Julihochwassers 1954 der Weiben Elster / Bauer Ludwig. – Gotha, 1956. – 77с.
48493
  Claudius Eduard Hochzeit in den Alawitenbergen Erzahlungen aus drei Jahrzehnten. / Claudius Eduard. – Halle, 1975. – 527с.
48494
  Morgner Irmtraud Hochzeit in Konstantinopel / Morgner Irmtraud. – Berlin-Weimar, 1973. – 185с.
48495
  Bruyn Gunter de Hochzeit in Weltzow. / Bruyn Gunter de. – Halle, 1960. – 72с.
48496
  Schneider Hans Hochzeit mit dem Tod / Schneider Hans. – Berlin, 1976. – 288с.
48497
  Reinowski Werner Hochzeit uber Jahr und Tag / Reinowski Werner. – Halle, 1964. – 372с.
48498
  Lehmann Jurgen Hochzeitsbilder / Lehmann Jurgen. – Halle-Leipzig, 1983. – 167с.
48499
  Konigsdorf Helga Hochzeitstag in Pizunda / Konigsdorf Helga. – Berlin-Weimar, 1986. – 167с.
48500
  Kolloch Klaus Hochzinspolitik / Kolloch Klaus. – Berlin, 1984. – 59с.
48501
  Rachlik Frantisek Hodina predjitrni / Rachlik Frantisek. – Praha, 1960. – 472с.
48502
  Klima Ivan Hodina ticha / Klima Ivan. – Praha, 1963. – 229 s.
48503
  Lisiecki H. Hodowanie rybok / H. Lisiecki. – Warszawa, 1972. – 80с. – (Moj Konik)
48504
   Hodowla drobiu i technologia jego chowu. – Warszawa : Wyd-wo SGGW, 2000. – 205s. – ISBN 83-7244-161-8
48505
  Koronoda J. Hodowla i nasiennictwo roslin warzywnych i kwiatowych / J. Koronoda. – Wyd. 2. – Warszawa : Pastwowe Wyd-wo Rolnicze i Lesne, 1960. – 306s.
48506
   Hodowla i uzytkowanie bydla. – Warszawa : Wyd-wo SGGW, 2002. – 270s. – ISBN 83-77244-277-0
48507
  Jassem Marek Hodowla roslin : Podrecznik dla studentow rolnictwa / Jassem Marek. – Bydgoszcz : Wyd-wo uczelniane Akademii techn.-roln., 1999. – 128s. – ISBN 83-87274-76-3
48508
  Niedbal L. Hodowla, wychowanie i tresura Wyzla Dowodnego / L. Niedbal. – Poznan : Wojciecha, 1927. – 215 s.
48509
  Hoffa James Riddle Hoffa: the real story as told to Oscar Fraley / Hoffa James Riddle. – New York, 1975. – 242с.
48510
  Mockel Klaus Hoffnung fur Dan / Mockel Klaus. – Berlin, 1983. – 211с.
48511
  Geerdts Hans Jurgen Hoffnung hinterm Horizont. / Geerdts Hans Jurgen. – Weimar, 1956. – 300с.
48512
  Herold Gottfried Hoffnung kocht in den Retorten / Herold Gottfried. – Berl., 1955. – 136с.
48513
  Bilostocki Jan Hogarth / Bilostocki Jan. – Warszawa, 1959. – 48с.
48514
  Kreindler A. Hogyan mukodik az emberi agy / A. Kreindler. – Bukarest, 1950. – 39s.
48515
  Schatilow I.S. Hohe Futterpflanzenertrage in der Fruchtfolge / I.S. Schatilow. – Berlin : Verlag Kultur und Fortschritt, 1954. – 58S. – (Reihe Landwirtschaft ; 7)
48516
   Hohe Leistungen aller Kombinate auf dem Weg zum 12. Parteitag: Seminar des Zentralkomitees der SED mit den Generaldirektoren der Kombinate und den Parteiorganisatoren des ZK vom 8. bis 10. Marz 1989. – Berlin, 1989. – 81с.
48517
  Junker F. Hohere Analysis / F. Junker. – Berlin ; Leipzig : Walter and Gruyter. – (Goschen ; 88)
T. 2 : Integralrechnung. – 1923. – 132 S.
48518
  Junker F. Hohere Analysis / F. Junker. – Berlin ; Leipzig : Walter and Gruyter. – (Goschen ; 87)
1 : Differentialrechnung. – 1925. – 205 S.
48519
  Thompson S.P. Hohere Mathematik - und doch verstandlich. Eine leichtfassliche Einfuhrung in die Differential - und Integralrechnung fur Chemiker, Biologen und Volkswirtschaftler : Aus d. Engl. ubertr.v. K. Clusius. Mit einem Vorwort v. A. Euckken 10, unverand. Aufl. / S.P. Thompson. – Leipzig : Geest & Portig, 1956. – 6, 238 S.
48520
  Ruhs Fritz Hohere Mathematik / Ruhs Fritz, Schonerstedt Johannes. – 12 Lehrbrief. – Freiberg, 1960. – 114с.
48521
  Ruhs F. Hohere Mathematik / F. Ruhs, A. Neumann; Fernstudium. – Freiberg : Bergakademie, 1961. – 88 S.
48522
  Joos G. Hohere Mathematik fur den Praktiker / G. Joos, Th. Kaluza. – 6. verb. Aufl. – Leipzig : J. Ambr. Barth, 1956. – 12, 400 S. : 97 Abb.
48523
  Rothe R. Hohere Mathematik fur Mathematiker, Physiker, Ingenieure / R. Rothe. – 16. Aufl. – Leipzig : Teubner. – (Teubners Mathematische Leitfaden ; Band 21)
T. 1 : Differentialrechnung und Grundformeln der Integralrechnung nebst Anwendungen. – 1957. – 212 S.,161 Abb.
48524
  Rothe R. Hohere Mathematik fur Mathematiker, Physiker, Ingenieure / R. Rothe. – 14. Aufl. – Leipzig : Teubner. – (Teubners Mathematische Leitfaden ; Band 22)
Teil 2 : Integralrechung.-unendliche Reihen Vektorrechnung nebst Anwendungen. – 1958. – 210 S. : 98 Abb.
48525
  Rothe R. Hohere Mathematik fur Mathematiker, Physiker, Ingenieure / R. Rothe. – 8 Aufl. – Leipzig : Teubner. – (Teubners Mathematische Leitfaden ; Band 35/36/)
Hf. 3/4 : Ubungsaufgaben mit Losungen zu Teil 2. – 1958. – 108 S.
48526
  Rothe R. Hohere Mathematik fur Mathematiker, Physiker, Ingenieure / R. Rothe. – 9 Aufl. – Leipzig : Teubner. – (Teubners Mathematische Leitfaden ; Band 37/38/)
Hf. 5/6 : Ubungsaufgaben mit Losungen zu Teil 3. – 1959. – 108 S.,59 Abb.
48527
  Rothe R. Hohere Mathematik fur Mathematiker, Physiker, Ingenieure / R. Rothe. – 12. Aufl. – Lpz.
3. – 1962. – 236с.
48528
  Wygodski M.J. Hohere Mathematik griffbereit / M.J. Wygodski; in deut. Sprache hrsg. von F. Cap; Hrsg. von W. Hahn. – 3 Aufl. – Berlin : Akademie-Verl., 1976. – 832 S.
48529
  Ruhs F. Hohere Mathematik. Differentialgleichungen / F. Ruhs. – 2. Lehrbrief. – Freiberg : Bergakademie Fernstudium, 1967. – 137 S.
48530
  Schmid W. Hohere Mathematik. Fur Bergbau, Huttenwesen und Verwandte Gebiete : 8.Lehrbrief. Freiberg, Bergakademie, Fernstudium / W. Schmid, J. Schonerstedt. – [S. l. : s. n.], 1956. – 80 S.
48531
  Schmid W. Hohere Mathematik. Fur Bergbau, Huttenwesen und Verwandte Gebiete : 1.Lehrbrief. Freiberg, Bergakademie, Fernstudium / W. Schmid, R. Worlitzsch. – [S. l. : s. n.], 1957. – 64 S. : Abb.
48532
  Schmid W. Hohere Mathematik. Fur Bergbau, Huttenwesen und Verwandte Gebiete : 4.Lehrbrief. Freiberg, Bergakademie, Fernstudium / W. Schmid, J. Schonerstedt. – [S. l. : s. n.], 1959. – 64 S. : . + 1 Tabl.
48533
  Schmid W. Hohere Mathematik. Fur Bergbau, Huttenwesen und Verwandte Gebiete : 6.Lehrbrief. Freiberg, Bergakademie, Fernstudium / W. Schmid, J. Schonerstedt. – [S. l. : s. n.], 1959. – 60 S. : 26 Abb.
48534
  Schmid W. Hohere Mathematik. Fur Bergbau, Huttenwesen und Verwandte Gebiete : 11 Lehrbrief. Freiberg, Bergakademie, Fernstudium / W. Schmid, J. Schonerstedt. – [S. l. : s. n.], 1959. – 110 S. : 17 Abb.
48535
   Hokkaido University. – Sapporo, 1988. – 360с.
48536
   Hokkaido University Medical Library Series. – Sapporo : Hokkaido Univ. School of Medicine. – ISSN 0385-6089
Vol. 21 : Major histocompatibility complex of the rat, Rattus norvegicus / M. Aizawa, T. Natori. – 1988
48537
   Hokkaido University Medical Library Series. – Sapporo : Hokkaido Univ. School of Medicine. – ISSN 0385-6089
Vol. 44 : Advances in vasсular surgery / K. Yasuda, S. Sasaki. – 2003
48538
   Hokkaido University Medical Library Series. – Sapporo : Hokkaido Univ. School of Medicine. – ISSN 0385-6089
Vol. 45 : Dialogue between the enzymes and substrate within the same membrane / T. Ishibashi. – 2003
48539
   Hokkaido University Medical Library Series. – Sapporo : Hokkaido Univ. School of Medicine. – ISSN 0385-6089
Vol. 46 : Integrated cardiology from benсhtop to cliniс / A. Kitabatake. – 2004
48540
   Hokkaido University Medical Library Series. – Sapporo : Hokkaido Univ. School of Medicine. – ISSN 0385-6089
Vol. 47 : Molecular pathology of human retroviruses, HTLV-I and endogenous retroviruses / T. Yoshiki. – 2004
48541
   Hokkaido University Medical Library Series. – Sapporo : Hokkaido Univ. School of Medicine. – ISSN 0385-6089
Vol. 48 : Progress in cancer pathobiology and transplantation immunobiology / T. Yoshiki. – 2004
48542
   Hokkaido University Medical Library Series. – Sapporo : Hokkaido Univ. School of Medicine. – ISSN 0385-6089
Vol. 49 : Making history of plastic and reconstructive surgery / T. Sugihara, Y. Yamamoto. – 2005
48543
   Hokkaido University. Catalogue 1968-1969. – Sapporo. – 292с.
48544
   Hokkaido University. Catalogue 1975-1976. – Sapporo, 1976. – 330с.
48545
   Hokkaido university. Catalogue. 1971-1972. – Sapporo, 1971. – 297с.
48546
   Hokkaido University: Catalogue, 1985-1986. – Sapporo, 1986. – 568с.
48547
   Hokkaido. Guidebook. By Akira Watanabe. The excursion co-leaders Misao Watanabe, Takamasa Nakano, Toru Ishimitsu. – Tokyo, 1957. – 148с.
48548
   Hokusai. Der vom Malen Besessene. – Prag, 1956. – 115с.
48549
  Szabo Ervin Hol za igazsag!? / Szabo Ervin. – Budapest, 1977. – 557с.
48550
  Dybowski Janusz Teodor Hold pruski / Dybowski Janusz Teodor. – Warszawa, 1964. – 528с.
48551
  Beissner Friedrich Holderlin / Beissner Friedrich. – Weimar, 1961. – 288 S.
48552
  Ritszosz Jannisz Holdfenyszonata. Versek / Ritszosz Jannisz. – Budapest, 1964. – 180с.
48553
  Barry Philip Holiday / Barry Philip. – London, 1956. – 112с.
48554
  Bednar Alfonz Holiday a minuty / Bednar Alfonz. – Bratislava, 1956. – 416с.
48555
  Wander Fred Holland auf den ersten Blick. Impressionen von einer Autoreise / Wander Fred. – Leipzig : Borckhuas, 1975. – 184s. : Il.
48556
  Klingenburg Karl Heinz Hollandische Malerei des 17 Jh. / Klingenburg Karl Heinz. – Lpz., 1960. – 36с.
48557
  Kuznezow Juri Hollandische Malerei in den Museen der Sowjetunioin. / Kuznezow Juri, Linnik Irene. – Leningrad, 1989. – 523с.
48558
  Plietzsch Eduard Hollandische und flamische Maler des XVII Jahrh / Plietzsch Eduard. – Lpz., 1960. – 224с.
48559
  Furnberg Louis Holle, Hass und Liebe / Furnberg Louis. – Berl., 1951. – 80с.
48560
  Alichi Ali Hollowing out // Finance and development : a quarterly publication of the International Monetary Fund. – Washington, 2016. – Vol. 53, Nr 4 : Globalization. Insiders, outsiders. – P. 40-42. – ISSN 0015-1947


  The U.S. middle class is shrinking as households climb into higher, or slip into lower, income brackets.
48561
  Щербакова В. Hollywood - фабрика звезд: ее "короли", герои и поклонники... // Исторический журнал : Научно-популярный журнал. – Москва, 2005. – № 8. – С. 48-81. – ISSN 1812-867Х
48562
  Green Gerald Holocaust / Green Gerald. – New York : A Bantam books, 1978. – [5],347p. – (An NBC-TV big event). – ISBN 0-553-11877-3
48563
  Green Gerald Holocaust / Green Gerald. – Garden City, 1978. – 347с.
48564
  Stasiak Jadwiga Holocen polski polnocno-wschodniej / Stasiak Jadwiga. – Warszawa, 1971. – 110с.
48565
  Kulczycki S. Holodomor : wielki glod na Ukrainie w latach 1932-1933 jako ludobojstwo - problem swiadomosci / Stanislaw Kulczycki. – Wroclaw : Kolegium Europy Wschodniej im. J. Nowaka-Jezioranskiego, 2008. – 381, [2] s. : il. – (Historia). – ISBN 978-83-61617-20-4
48566
   Holodomor studies. – Idyllwild : Charles Schlacks. – ISSN 1947-993X
Vol. 1, N 2. – 2009
48567
   Holographic recording media based on electrons donor oligomers / N.A. Davidenko, I.I. Davidenko, N.G. Chuprina, Yu.P. Getmanchuk, L.I. Kostenko, E.V. Mokrinskaya, V.A. Pavlov, S.I. Studzinsky // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 1. – P. 97
48568
  Ostrovsky Yu.I. Holography and its application = Ю.И. Островский Голография и ее применение : tr. from Rus. / Yu.I. Ostrovsky. – Moscow : Mir Publishers, 1977. – 268 р.
48569
   Holoraphic recording media based on new cooligomers / E. Mokrinskaya, V. Kravchenko, S. Studzinsky, N. Chuprina, V. Pavlov, L. Tonkopiyeva, I. Davidenko, N. Davidenko // Kyiv-Toulouse : IXth intern. chemistry conf. "Kyiv-Toulouse" dedicated 100th anniversary of Fedir Babichev (Kyiv, 4-9 June 2017) : materials of reports a. performances / T. Shevchenko Nat. univ. of Kyiv, [Dep. of Chemistry] ; [honorary members: prof. L. Gouberskyi et al. ; org. comm.: Z. Voitenko (chairman) et al. ; local org. comm.: L. Kunitskaya et al.]. – Kyiv : [s. n.], 2017. – Р. 286
48570
   Holt geometry. – New York : Holt, Rinehart and Winston, Publishers, 1978. – X,562p. : il. – ISBN 0-03-018921-7
48571
  Gogol N.V. Holt lelkek / N.V. Gogol. – Budapest, 1971. – 420 l.
48572
   Holt pre-algebra : Teacher""s guide / Nichols Eugene, Edwards Mervin, Hoffman Sylvia, Mamary Albert. – New York : Holt, Rinehart and Winston, Publishers, 1980. – 257 розд.паг. – ISBN .0-03-018936-0
48573
  Holtz Karl Holtzauktion bei Karl Holtz / Holtz Karl. – Berl., 1964. – 120с.
48574
  Baum Jiri Holub a Masukulumbove / Baum Jiri. – Praha, 1955. – 129с.
48575
  Svrcek Mirko Holubinky / M.Svrcek, J.Erhart, M.Erhartova; Ceskoslov. akad. ved.; Ved. red. Z.Pouzar. – Praha : Ceskoslov. akademie ved, 1984. – 52s.,12 l.il. – (Zivou prirodou)
48576
  Greguss Pal Holzanatomie der Europaischen Laubholzer und Straucher / Greguss Pal. – Budapest, 1959. – 330с.
48577
  Schmidt Hans Holzinsekten / Schmidt Hans. – 2. neubearb. Aufl. – Wittenberg Lutherstadt : A. Ziemsen Verlag, 1954. – 36с. – (Die Neue Brehm - Bucherei ; Heft 36)
48578
  Meier Ruth Holzschnitte / Meier Ruth. – Dresden, 1963. – 16с.
48579
  Аlbrесht Durеr [Альбрехт Дюрер] Holzschnitte aus der Sammlung der Ermitage, Leningrad = Ксилографии из собрания Эрмитажа / Альбрехт Дюрер, автор вст. ст. Ч.А.Мезенцева / Аlbrесht Durеr [Альбрехт Дюрер]; [Charmian Aleksandrovna Mezentseva]. – Leningrad : Aurora-Kunstverlag, 1987. – 16 с, 42 л. ил : 1 portfolio (15 p., 42 loose leaves of plates) : ill., facsims. [факсимильные репродукции, 42 л.]


  Ксилографии из собрания Эрмитажа. Л. Аврора. 42л.илл.+16с. Твердый переплет, Огромный энцикл.формат,футляр 56 cm. Факсимильные репродукции наклеены на листы бумаги. Вес издания 4,4 кг. Издание на немецком языке.
48580
   Holzschnitte aus Kamigata Hirosada. – Prague, 1959. – 106с.
48581
  Scarligina A.D. Home-reading aid. For the 3d and 4th years / A.D. Scarligina, N.A. Shekhtman. – Moscow, 1971. – 167с.
48582
  Steinbock Anthony Home and beyond : Generative phenomenology after Husserl / Steinbock Anthony. – Evanston : Northwestern univ. press, 1995. – 18,336p. – (Northwestern universuty studies in phenomenology & existential philosophy). – ISBN 0-8101-1320-3
48583
   Home and exile : Selected Papers from the 4th International Tartu Conference on Canadian studies. – Tartu : Tartu University Press, 2007. – 253с. – (Cultural studies series ; 7). – ISSN 1406-9199
48584
   Home movies made easy. – New York, 1974. – 148с.
48585
  Nissley C. Home vegetable gardening / C. Nissley. – New Brunswick : Rutgers univ. press, 1943. – X, 246 p.
48586
   Homenaje a Jose Luis de la Puente. – La Habana, 1966. – 26с.
48587
  Caraman Petru Homeomorfisme cvasiconforme n-dimensionale / Caraman Petru. – Bucuresti : Ed.Acad. RSR, 1968. – 516 p.
48588
  Paulov Stefan Homeostaza a adaptacia bielkovin krvneho sera / Paulov Stefan. – Bratislava : Univerzita Komenskeho, 1975. – 148S.
48589
  Maksymenko S. Homeotopy groups of one-dimensional foliations on surfaces / S. Maksymenko, E. Polulyakh, Y. Soroka // Proceedings of the International geometry center / Ed. Kirillov V. – Odessa, 2017. – Vol. 10, n. 1. – Р. 22-46. – ISSN 2072-9812
48590
  Horsley R G.H. Homer in Pisidia. Degrees of literateness in a backwoods province of the Roman Empire : an inaugural public lecture delivered at the Armidale Town Hall, New South Wales, on 29 April 1999 / G.H.R. Horsley ; University of New England. – Armidale : UNE, 1999. – 35 p. : ill. – (The 1999 lecture series). – ISBN 1 86389 582 5
48591
  Homerus Homeri Iliadis : Interpretatio latina. – Londini (London) : Jacobi & Richardi Tonson & Johannis Watts
Vol. 1. – 1747. – 176, 252-511, 8 [452] p., разд. пагинация. – Текст лат. та грецькою мовами. - Конволют. Переплетено з : [OMHROY Ilias] : Adjicitur in Calcem : Interpretatio latina. Vol. 2. - Londini: J. & R. Tonson & J. Watts, 1747. – Bibliogr.: Index in Iliadem Homeri 8 p. Після тексту


  Vol.2 р.252 - 511. Авт., назва та текст грецькою мовою. Код - ІС, фіз. стан збереж. - задовільний. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. На титул. арк. - вид. марка; заставки, кінцівки. Пал. XVIII cт. - картон, шкіра, ...
48592
  Homer Homeri opera / Homer; Recognovit breviqve adnotatione critica instruxit D.B. Monro, T.W. Allen. – Ed. 3d. – Oxford : Oxford univ. press. – (Oxford classical texts ; Scriptorum Classicorum Bibliotheca Oxoniensis). – ISBN 0-19-814528-4
Т. 1 : Iliadis libros 1-12 continens. – 1988. – 266 p. – Текст творів грецькою мовою
48593
  Homer Homeri opera / Homer; Recognoverunt brevique adnotatione critica instruxerunt D.B. Monro, T.W. Allen. – 3d ed. – Oxford : Oxford univ. press. – (Oxford classical texts ; Scriptorum Classicorum Bibliotheca Oxoniensis). – ISBN 0-19-81-4529-2
T. 2 : Iliadis libros 13-24 continens. – 1988. – 310 p. – Текст творів грецькою мовою
48594
  Homer Homeri opera / Homer; Recognovit brevique adnotatione critica instruxit T.W.Allen. – 2d ed. – Oxford : Oxford univ. press. – (Oxford classical texts ; Scriptorum Classicorum Bibliotheca Oxoniensis). – ISBN 0-19-81453-4
T. 3 : Odysseae libros 1-12 continens. – 1988. – 228 p. – Текст творів грецькою мовою
48595
  Homer Homeri opera / Homer; Recognovit brevique adnotatione critica instгuxit T.W.Allen. – 2d ed. – Oxford : Oxford univ. press. – (Oxford classical texts ; Scriptorum Classicorum Bibliotheca Oxoniensis). – ISBN 0-19-814532-2
T. 4 : Odysseae libros 13-24 continens. – 1988. – 224 p. – Текст творів грецькою мовою
48596
  Homer Homeri opera / Homer; Recognovit brevique adnotatione critica instruxit T.W. Allen. – Oxford : Oxford univ. press. – (Oxford classical texts ; Scriptorum Classicorum Bibliotheca Oxoniensis). – ISBN 0-19-814534-9
T. 5 : Hymnos. Cyclum fragmenta. Margiten, Batrachomyomachiam. Vitas continens. – 1988. – 289 p. – Текст творів грецькою мовою
48597
  Homerus Homeri poemata duo. Ilias et Odyssea, sive Ulyssea : Alia item carmina ejusdem: de quibus vide pag. sequenti proximam... Adjecti sunt etiam Homerici centones qui Graece Omerokentra: item, proverbialium Homeri versuum libellus / Cum interpret. Lat. ad verb., post alias omnes ed. repurgata plurimis err., (& quidem crass. alicubi) partim ab Henr. Stephano... – Editio postrema diligenter recognita per I.T.P. Additae sunt bre. – Amstelredami (Amsterdam) : Sumpt. Henrici Laurentii, 1648. – [14], 895, [14] p. – Additae sunt breves Notae Marginalis. - На корінці: Homeri Ilias. - Текст парал. грецькою та латинською мовами


  На тит. арк. овальна печатка синього кольору з текстом: Библиотека Киевской Духовной семинарии та надпис чорним чорнилом: Ex libris Isaaci Treughorn. 1676. Franequer. На задньому форзаці надпис чорними чорнилами стосовно змісту книги російською ...
48598
  Bouzek Jan Homerisches Griechenland / Bouzek Jan. – Praha, 1969. – 230с.
48599
   Homeward Journey and other stories. – Peking, 1957. – 234с.
48600
  Livesey Margot Homework / Livesey Margot. – Harmondsworth, 1991. – 339с.
48601
  Mecir Jan Homicidal behaviour among persons under age of nineteen / Mecir Jan. – Praha, 1975. – 100с.
48602
   Hominem quero : Studia z etyki, estetyki, historii nauki i filozofii, historii mysli spolecznej. – Lublin : Wyd-wo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 1999. – 766s. – ISBN 83-227-1440-8
48603
  Ziolkowski Jan Homines novi / Ziolkowski Jan. – Warszawa : Czytelnik
T.1. – 1955. – 579 s.
48604
  Ziolkowski Jan Homines novi / Ziolkowski Jan. – Warszawa : Czytelnik
T.2. – 1955. – 529 s.
48605
  Ziolkowski Jan Homines novi / Ziolkowski Jan. – Warszawa : Czytelnik
T.3. – 1955. – 645 s.
48606
   Homines, ars et scientia : Praca zbior. dedyk. Akad. Muzycz. im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu z okaz. Jej 80cia (1920-2000). – Poznan : Ars nova, 2000. – 186s. – ISBN 83-88392-06-9
48607
  Lebeau Paul M. Hommage a Jean Perrin / Paul M. Lebeau, Girard Pierre. – Paris : Hrmann & Com., 1950. – 25p.
48608
   Hommage de la faculte des sciences appliquees a l"association des ingenieurs sortis de l"ecole de Liege a l"occasion de son Centenaire. – Liege, 1947. – 44с.
48609
  Tsouzmer A. Homme anatomie, physiologie, et hygiene : Человек. Анатомия, физиология и гигиена / A. Tsouzmer, O. Petrichina; Цузмер А.М., Петришина О.Л. – Moscou : MIR, 1985. – 269,(19)S.
48610
  Dewandre Paul Hommes et femmes : Vers un nouvel equilibre / Dewandre Paul. – Paris : Les presses du management, 2000. – 216p. – ISBN 2-87845-448-0
48611
  Pippidi Andrei Hommes et idees du Sud-Est europeen a l"aube de l"age moderne / Pippidi Andrei. – Bucuresti, 1980. – 372с.
48612
   Homo : популярный журнал для всех. – Киев
№ 1. – 1999
48613
   Homo : популярный журнал для всех. – Киев
№ 0. – 2000
48614
  Пилецкий С.Г. Homo & Serpentis: парадоксальный тандем биофильного существования // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 6. – С. 78-83. – ISSN 2073-9702


  Статья посвящена необычной проблеме - изучению феномена змеи. Феномен змеи странным и причудливым образом соединяет в себе культуру и биологию, естественные науки и гуманитарное знание. Рассматривается версия наследственной природы особого отношения к ...
48615
  Дюмон Луи Homo aequalis. Генезис и расцвет экономической идеологии = Homo aegualis / Дюмон Луи; Пер. с фр.;Под ред.В.И.Даниленко. – Москва : NOTA BENE, 2000. – 240с. – ISBN 5-8188-0018-0
48616
  Грекова В.С. Homo creator: грані творчості // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 11 (115), листопад. – С. 53-57. – ISSN 2077-1800
48617
  Перепелица О.Н. Homo Diaeticus / О.Н. Перепелица, О.В. Храброва // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 2 (40). – С.13-18
48618
  Кожушний О. Homo divisus - Homo divinus: Гоголь або літературний шлях митця від етнографічно-містичної естетики до релігійної істини // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 25. – С. 98-102
48619
  Огнев"юк В.О. Homo educatus // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 126-134. – (Філософія. Політологія ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються філософські течії консерватизму, лібералізму, екзистенціалізму, а також аксіологічний плюралізм сучасної української освіти. Автор вважає, що ціннісну основу сучасної цивілізації визначатиме Homo educatus - людина освічена.
48620
  Пахльовська О. Homo europaeus // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 43 (311). – С. 28-31. – ISSN 1996-1561


  Україна перебуває в центрі цивілізаційного поєдинку між Сходом та Заходом, будучи як його детонатором, так і об"єктом. Від її вибору залежить майбутнє цілої Європи.
48621
  Frisch Max Homo faber / Frisch Max. – Berlin, 1974. – 252с.
48622
  Dumont Louis Homo hierarchicus : Le systeme des castes et ses implications / Dumont Louis. – Paris : Gallimard, 1995. – 40,449p. – (Collection Tel ; 39). – ISBN 2-07-028649-5
48623
  Зверев А. Homo historicus: "Профессор Брэдбери" // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2002. – № 12. – С.154-160. – ISSN 1130-6545


  Малькольм Брэдбери (1939-2000) - английский писатель-романист, эссеист, критик, литературовед и теледраматург
48624
  Степовичка Л. Homo Koktebelis // Київ : журнал письменників України / Київська міська рада ; Нац. спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ". – Київ, 2014. – № 11/12. – C. 112-141. – ISSN 0208-0710


  Про Анатолія Андрійовича Дімарова
48625
  Степовичка Л. Homo Koktebelis. Повість-есей (уривки) // Наш Дімаров. Статті, інтерв"ю, спогади, листи, присвяти / [упоряд. Є. Дімарова ; ред. Т. Щегельська]. – 2-ге вид., випр. – Київ : Фенікс, 2016. – С. 250-267. – ISBN 978-966-136-357-0


  Світлій пам"яті українського письменника Анатолія Дімарова.
48626
  Гейзінга Й. Homo ludens / Й. Гейзінга; Переклад з анг. О.Мокровольського. – Київ : Основи, 1994. – 250с. – ISBN 5-7707-5610-1
48627
  Печарський А.Я. Homo Ludens і літературоцид у психоаналітичних вимірах української прози першої третини ХХ ст. // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2010. – Вип. 38 : Літературознавчі студії. – С. 52-56


  Статтю присвячено проблемі літературоциду у психоаналітичних вимірах української прози першої третини ХХ ст. (Г. Хоткевич, М. Могилянський, Б. Антоненко-Давидович, Гео Шкурупій, Віктор Домонтович, В. Підмогильний та ін.) Методологічний інструментарій ...
48628
  Хейзинга Й. Homo ludens. В тени завтрашнего дня. / Й. Хейзинга. – Москва : Прогресс-Академия, 1992. – 464с. – ISBN 5-01-002053-Х
48629
  Гаврилюк Н. Homo mechanicus : "техносповідь" Ганни Осадчук // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 9 (585). – С. 79-84. – ISSN 0236-1477
48630
  Ostasz Lech Homo methodicus : Miedzy filozofia , humanistyka i naukami scislymi / Ostasz Lech. – Olsztyn : Wyd-wo Uniw. Warminsko-Mazurskiego, 1999. – 145s. – ISBN 83-88343-03-3
48631
   Homo novus. – Lublin : Redakcja wyd-w KUL, 2002. – 407s.
48632
   Homo orans. – Lublin : Redakcja wyd-w KUL. – ISBN 83-228-0893-3
[T.] 2. – 2001. – 232s.
48633
  Пушкарева Г.В. Homo politicus: политическая реальность и политический дискурс // Общественные науки и современность. ОНС / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 5. – С. 90-100. – ISSN 0869-0499
48634
   Homo sapiens против Homo technocraticus. – Київ : Лыбидь, 1991. – 247с. – ISBN 5-11-001539-3
48635
  Кремень В. HOMO SAPIENS, людина розумна - це, за великим рахунком, людина, яка постійно навчається / Інтер"вю взяла І. Тесленко // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 25 червня (№ 26)


  Видатний учений і державний діяч, президент Національної академії педагогічних наук України Василь Кремень святкує свій ювілейний день народження.
48636
  Пшибышевскій С. Homo Sapiens. Роман / С. Пшибышевскій. – Москва. – 408 с.
48637
  Келер В.Р. Homo sapiens. Человек разумный / В.Р. Келер. – М, 1964. – 222с.
48638
  Селігей П. Homo sapiens: як він відображений в українській мові // Вісник Національної академії наук України : Загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2005. – № 8. – С. 36-42. – ISSN 0372-6436
48639
  Кочерга С. Homo scribens в образному світі драматургії Лесі Українки // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 20 : Аналіз та інтерпретація тексту. – С. 146-157. – ISSN 2304-9383
48640
  Suchanek Lucjan Homo sovieticus: "swietlana przyszlosc", "gnijacy Zachod" : Pisarstwo Aleksandra Zinowiewa / Suchanek Lucjan. – Krakow : Wyd-wo Uniw. Jagiellonskiego, 1999. – 333s. – (Literatura rosyjska - emigracja - tamizdat - samizdat / Pod red. L. Suchanka ; 8). – ISBN 83-233-1197-8
48641
   Homo telephonikus // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 9. – С. 109 : Фото. – ISSN 1029-5828
48642
  Марійко С.В. Homo virtualis як феномен інформаційного суспільства // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2009. – Вип. 10. – 324-329. – ISBN 978-966-177-064-4
48643
  Левченюк Є.В. Homo vsrtualis - особливості прояву // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 106-107
48644
  Фриш М. Homo Фабер / М. Фриш. – Москва, 1975. – 463с.
48645
  Фріш М. Homo Фабер = Homo Faber ein Bericht : Сповідь / М. Фріш; Пер. з нім.О.Логвиненко. – Київ : Основи, 2000. – 267с. – (Зарубіжна класика). – ISBN 966-500-057-8
48646
  Фриш Макс Homo Фабер. Назову себя Гантенбайн. Солдатская книжка = Homo Faber.Mein Name sei Gantenbein.Deinstbuchlein : Романы, повесть / Фриш Макс; Пер. с нем.; Сост. Е.А. Кацевой. – Москва : Конон-Пресс; Кучково поле, 1998. – 560с. – (Зарубежная литература XX века). – ISBN 5-87533-110-0
48647
   Homo. Литература, философия, психология, право : русско-украинский литературно-художественный альманах. – Киев
№ 1. – 1998
48648
   Homo. Литература, философия, психология, право : русско-украинский литературно-художественный альманах. – Киев
№ 2. – 1998
48649
  Yosuke Morita Homogeneous Spaces of Nonreductive Type That Do Not Model Any Compact Manifold // Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto, 2017. – Vol. 53, Nо. 2. – P. 287-298. – (European mathematical society). – ISSN 0034-5318
48650
  Ehnrich Robert Homolka an eneolithic site in Bohemia / Ehnrich Robert, Pleslova-Stikova. – Praha, 1968. – 500с.
48651
  Koenders P. Homoseksualiteit in bezet Nederland : Verzwegen hoofdstuk / Pieter Koenders. – Herziene uitgave. – Amsterdam : SUA, 1984. – 160 blz. – ISBN 90 6222 109 2
48652
  Bergler Edmund Homosexuality: disease or way of life / Bergler Edmund. – New York, 1962. – 282с.
48653
  Bergler E. Homosexuality: Disease or Way of Life? / E. Bergler. – New York : Collier Books, 1962. – 282p.
48654
  Kryszewski Wojciech Homotopy properties of set-valued mappings / Kryszewski Wojciech. – Torun : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikolaja Kopernika, 1997. – 243s. – ISBN 83-231-0833-1
48655
  Wuttke Britta Homunculus z tryptyku / Wuttke Britta. – Poznan : Wyd-two Poznanskie, 1977. – 264 s.
48656
  Kastner Erich Honba za miniaturou. / Kastner Erich. – Praha, 1959. – 132с.
48657
  Macdonald Ross Honba za Phoebe / Macdonald Ross. – Praha, 1972. – 234с.
48658
   Honcharenko Vladlen // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [ред. кол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відповід. ред. Дубина М.І.]. – Київ, 1994. – С. 62
48659
  Boomen G. van den Honderd jaar vredesbeweging in Nederland / Gerard van der Boomen. – Amsterdam : Boekmakerij/Uitgeverij Luyten, 1983. – 332 blz. : ill. – На обкл.: Van socialisten tegen oorlog tot vrouwen voor vrede. – ISBN 90 6416 048 1
48660
  Predota S. Honderd Parabolen van Erasmus in Nederlandse vertaling, hs. Gent, Universiteitsbibliotheek, Res. 524 [в 2 ступені]. Aanhangsel: Erasmus in Poolse vertalingen / Stanislaw Predota, Marijke Mooijaart // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2010. – N 3254 : Honderd Parabolen van Erasmus in Nederlandse vertaling, hs. Gent, Universiteitsbibliotheek, Res. 524 [в 2 ступені]. Aanhangsel: Erasmus in Poolse vertalingen / S. Predota, M. Mooijaart. – P. 1-97, [2]. – Bibliogr.: p.97. – ISSN 0239-6661
48661
  North Gary Honest Money: The Biblical Blueprint for Money and Banking / North Gary. – Ft. Worth, 1986. – 175с.
48662
  Morris Jan Hong Kong / Morris Jan. – London, 1988. – 320с.
48663
   Hong Kong SAR and Singapore as Asian Financial Centures - Complementarity and Stability / Vanessa, le Lesle, , F. Ohnsorge, M. Kim, Srikant Seshadri // The future of Asian finance / ed.: Ratna Sahay, Jerald Schiff, Cheng Hoon Lim [et al.]. – Washington : International Monetary Fund, 2015. – P. 149-173. – ISBN 978-1-49831-719-1
48664
  Tao Tuyet Can Hong lau mong. Nguyen duc van dich. (Tron bo 6 tep) 5 / Tao Tuyet Can, Cao Ngac. – Ha-Noi, 1963. – 360с.
48665
   Hongrie. 66. Commission Nationale Hongroise pour l"Unesco. – Budapest, 1966. – 424с.
48666
   Hongrie. Un guide actuel a travers le passe et le present de la Hongrie. – Budapest, 1964. – 414с.
48667
  Streubel Manfred Honig holen. Finderfibel / Streubel Manfred. – Halle (Saale), 1976. – 166с.
48668
  Bru H. Honor biedaka / Hedin Bru; Przekl. z jezyka dun. dokonali H.Anders, M.Krysztofiak. – Poznan : Wyd-wo Poznanskie, 1970. – 151s. – (Seria dziel pisarzy skandynawskich)
48669
  Bratny Roman Honor germanskiego bobra / Bratny Roman. – Warszawa : Krajowa agencja wydawnicza, 1985. – 217s. – ISBN 83-03-01061-1
48670
  Condon Richard Honor prizzich / Condon Richard; Przelozyl T.Mirkowicz. – Warszawa : Krajowa agencja wydawnicza, 1988. – 240 s. – ISBN 83-03-02295-4
48671
  Kramer Jane Honor to the bride: like the pigeon that guards its grain under the clove tree. / Kramer Jane. – Harmondsworth, 1990. – 211с.
48672
  Hawke David Freeman Honorable treason: the Declaration of Independence and the men who signed it. / Hawke David Freeman. – New York, 1976. – 240с.
48673
  Rey R. Honore Daumier. / R. Rey. – New York, 1960. – 75с.
48674
   Honore de Balzac. Bibliographie des oeuvres traduites en roumain et parues en Volumes. (1852-1965). Anatole France. Bibliographie des oeuvres traduites en roumain et parues en volumes. (1904-1964). – Bucurest, 1965. – 24с.
48675
  Richards Peter Honourable members: a study of the British backbencher / Richards Peter. – London, 1959. – 285с.
48676
   Honoured scientist / A. Gadjiev, M. Mehdiyev, M. Mardanov, A. Akhmedov // Proceedings of institute of mathematics and mechanics / National academy of sciences of Azerbaijan, Institute of mathematics and mechanics. – Baku, 2014. – Vol. 40, Nr 2. – P. 3-4. – ISSN 2409-4986


  The eminent representative of Azerbaijan mathematical sciences, great scientist, noble and respectable man, academician Jalal Eyvaz oglu Allahverdiev in his 85 years.
48677
  Mitford Jessica Hons and Rebels / Mitford Jessica. – London, 1960. – 222с.
48678
  Gal Gyorgy Sandor Honthy Hanna. Egy diadalmas elet regenye / Gal Gyorgy Sandor. – Budapest, 1974. – 675с.
48679
  Melicher Jozef Hontianske povesti : Devat"desiatdevat" historickych, poverovych a zartovnych pribehov spod Sitna a z dolneho Poiplia / Melicher Jozef. – Martin : Matica slovenska, 1996. – 172s. : Ill. – ISBN 80-7090-366-X
48680
  Riha Bohumil Honzikova cesta / Riha Bohumil. – Praha, 1956. – 84с.
48681
  Vorstman F. Hoofdlijnen der staatsinrichting van het koninkrijk der Nederlanden / F. Vorstman. – 3-de geheel herziene en bijgewerkte druk. – Haarlem : Tjeenk Willink, 1931. – [7],308blz.
48682
  Fallada Hans Hoppelpoppel - wo bist du? / Fallada Hans. – Leipzig, 1989. – 184с.
48683
  Sandova Horac / Sandova, (Sand) George. – Bratislava, 1974. – 252с.
48684
  Sand George Horace / Sand George. – M., 1959. – 406с.
48685
  Friedman V.A. Horace G. Lunt and the Beginning of Macedonian Studies in the United States // Macedonian studies 2 / V.A. Friedman. – Скопjе : Macedonian academy of sciences and arts, 2015. – P. 233-236. – ISBN 978-608-203-150-7
48686
   Horae Macrolepidopterologicae. – Drezden; Blasewitz : Verlag Dr. O. Staudinger & A. Bang-Haas
Volumen 1. – 1927. – XXVIII,98,[8]S.
48687
  Nahodil Otakar Horami a oazami. / Nahodil Otakar. – Praha, 1962. – 207с.
48688
  Creutz Lothar Horat Drinda / Creutz Lothar. – Berl., 1960. – 18с.
48689
  Capek Karel Hordubal. Povetron. Obecejny zivot / Capek Karel. – Praha, 1956. – 479с.
48690
  Capek Karel Hordubal. Povetron. Obycejny zivot / Capek Karel. – Praha, 1975. – 341с.
48691
   Horea in publicistica romaneasca de acum un veac. – Cluij-Napoca, 1985. – 226с.
48692
  Edroiu Nicolae Horea"s uprising. The 1784 romanian peasants" revolt of Transylvania / Edroiu Nicolae. – Bucharest, 1978. – 84с.
48693
  Le Clezio G J.M. Horecka / Clezio G J.M. Le; /Preloz.V.Dvorakova. – Praha : Odeon, 1967. – 197s. – (Ser.:"Soudova svetova proza" ; sv.228)
48694
  Krasl Frantisek Horehronie. / Krasl Frantisek. – Martin, 1959. – 12с.
48695
  Lindner Gerhart Horen und Verstehen / Lindner Gerhart. – Berlin, 1977. – 203с.
48696
  Hegyes Katalin Horfelder : Horverstehensprogramm fur die Mittelstufe: Deutsch als Fremdsprache.Training zum selektiven, kursorischen und detaillierten Horen mit Aufgaben, Texttranskriptionen und Losungen. Kopiervorlagen / Hegyes Katalin, Schmidt Roland, Szalay Gyorgyi. – Ismaning : Verlag fur Deutsch, 1997. – 175S. – Прізвища авторів взяти з обкаладинки. – ISBN 3-88532-750-3
48697
  Stancu Natalia Horia Lovinescu : O dramaturgie sub zodia luciditatii / Stancu Natalia. – Cluj-Napoca, 1985. – 161 p.
48698
  Kovalcik Vlastimil Horiaca rukovat / Kovalcik Vlastimil. – Bratislava, 1974. – 53с.
48699
  Bondarev Jurij Horici snih / Bondarev Jurij. – Praha, 1976. – 449с.
48700
  Kugultinov D. Horizons. Selected poems. / D. Kugultinov. – M., 1977. – 314с.
48701
   Horizonte : Das Schweizer Forschungsmagazin / Schweizerischer Nationalfonds zur Forderung der wissenschaftlichen Forschung ; Academien der Wissenschaften Schweiz. – Bern : SNF. – ISSN 1663-2710
Nr. 100, Marz. – 2014
48702
   Horizonte : Das Schweizer Forschungsmagazin / Schweizerischer Nationalfonds zur Forderung der wissenschaftlichen Forschung ; Academien der Wissenschaften Schweiz. – Bern : SNF. – ISSN 1663-2710
Nr. 101, Juni. – 2014
48703
  Mares Jan Horka chut orechu / Mares Jan, 1963. – 22с.
48704
  Bojar Pavel Horke dny / Bojar Pavel. – Praha, 1953. – 467с.
48705
  Wolanowski L. Horko a Horecka / L. Wolanowski. – Praha : Avicenum, 1975. – 204s.
48706
  Kozak Jan Horky dech / Kozak Jan. – Praha, 1961. – 214с.
48707
  Hanc O. Hormone : einfuhrung in ihre Chemie und Biologie / O. Hanc. – Jena : VEB Gustav Fischer, 1959. – 633S. : Mit9 Abbildungen im Text und 6 Tafeln
48708
   Hormones and energy metabolism. – New York; London : Plenum Press, 1979. – 194p.
48709
  Ber A. Hormony wzrostu roslin zielonych, grzybow i bakterii / A. Ber. – Warszawa : Ksiazka i Wiedza, 1950. – 377s.
48710
  Forester Cecil Scott Hornblower i jego okret "Atropos" / Forester Cecil Scott; Przelozyla H.Stepien. – Gdansk : Wyd-wo morskie, 1978. – 336s.
48711
  Forester C.S. Hornblower i jego okret Hotspur / C.S. Forester. – Gdansk, 1977. – 371с.
48712
   Horni Vestonice: Spolecenske a kulturni promey jihomoravske vesnice. – Brno, 1984. – 627с.
48713
   Hornicky slovnik terminologicky. – Praha, 1961. – 184с.
48714
  Stoces Bohuslav Hornictvi pro hornicke ucne / Stoces Bohuslav. – Praha
1. Dil., 1.-2. Cast. – 1951. – 358с.
48715
  Kolousek V. Hornictvi pro hornicke ucne / V. Kolousek , J. Horejsi. – Praha : Technicke, 1954. – 85 p.
48716
  Trofimowic K.K. Hornjo-serbsko-ruski slownik / K.K. Trofimowic. – Budysin, 1974. – 564с.
48717
   Horodets"kyi Dmytro // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [ред. кол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відповід. ред. Дубина М.І.]. – Київ, 1994. – С. 68
48718
   Horoshko Oleh // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [ред. кол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відповід. ред. Дубина М.І.]. – Київ, 1994. – С. 70
48719
  Horak Jozef Horou piesen sumi... / Horak Jozef. – Bratislava, 1956. – 256с.
48720
  Тимошенкова Т.М. Horror story вчера и сегодня // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2008. – Т. 14. – С. 459-468. – ISSN 1993-5560


  Еволюція літератури жахів
48721
   Hors21: Новые технологии упрощают жизнь : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 6. – С. 55 : Фото
48722
  Indiana Gary Horse crazy / Indiana Gary. – New York, 1990. – 218с.
48723
   Horse equine influenza in Ukraine - results of serum monitoring / A.P. Starcheus, V.I. Polulyah, V.A. Synycin, T.O. Sokirko, A.Y. Synycin, V.A. Evtushenko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – P. 21-23. – (Біологія ; Вип. 51). – ISSN 1728-3817


  The article gives the results of carrying out epizootological survey for equine influenza in eight regions of Ukraine in 2000-2005, as well as the data on equine influenza virus circulation among other species of farm animals
48724
  Abramov A. Horsemen from nowhere / A. Abramov. – Moscow : Mir publishers, 1969. – 304 с.
48725
  Novak Horske rostliny / Novak, Frant.A. – Praha : Akademia Ved, 1963. – Svolinsky Karel. – має 115 кольорових фотографій і 27 сторінок їх опису
48726
   Horspiele 4.. – Berl., 1964. – 204с.
48727
  Clauss B. Hortensien / B. Clauss. – Berlin : VEB Deutscher Landwirtschaftsverlag, 1961. – 91S.
48728
  Vas Zoltan Hortny / Vas Zoltan. – Budapest : Szepirodalmi konyvkiado, 1975. – 737 L.
48729
  Langer Herbert Hortus Bellicus der Dreissigjahrige Krieg eine Lulturgeschihte / Langer Herbert. – Leipzig, 1978. – 279с.
48730
  Krno Milos Hory cierne. / Krno Milos. – Bratislava, 1974. – 185с.
48731
  Cholendro Dmitrij Hory rozkvetaji / Cholendro Dmitrij. – Praha, 1955. – 451с.
48732
  Cholendro Dmitrij Michajlovic Hory rozkvetaji / Cholendro Dmitrij Michajlovic. – Praha, 1955. – 38с.
48733
  Bjorlykke H. Hosanger nikkelgruve : Norges geologiske undersokelse / H. Bjorlykke. – Oslo : Aschehoug
172. – 1949. – 38 s.
48734
   Hosi harcok emlekei. A magyar munkasmozgalom multjabol. – Budapest, 1955. – 215с.
48735
  Merkul"jevova K. Hospodari zeleneho sveta / K. Merkul"jevova. – Bratislava : Smena, 1951. – 125s.
48736
  Dobry Anatol Hospodarska krize ceskoslovenskeho prumyslu ve vztahu k Mnichovu / Dobry Anatol. – Praha, 1959. – 200с.
48737
  Spisiak J. Hospodarske zmluvy / J. Spisiak. – Druhe opravene a doplnene vyd-nie. – Bratislava, 1955. – 868с.
48738
   Hospodarsky zakonik. – Praha, 1990. – 283с.
48739
  Boyce J.S. Host relationships and distribution of conifer rusts in the United States and Canada / J.S. Boyce; The Connecticut Academy of Arts and Sciences. – New Haven : Connecticut Academy of Arts and Sciences, 1943. – 481 p. – (Transactions of the Connecticut academyof arts and sciences:vol.35, 1943). – ISBN 1-878508-21-0
48740
   Hostes y Cuba. – La Habana, 1974. – 364с.
48741
   Hot Line. – Киев
№ 1. – 2001
48742
   Hot Line. – Киев
№ 2. – 2001
48743
   Hot Line. – Киев
№ 3. – 2001
48744
   Hot Line. – Киев
№ 4. – 2001
48745
   Hot Line. – Киев
№ 5. – 2001
48746
   Hot Line. – Киев
№ 6. – 2001
48747
   Hot Line. – Киев
№ 7. – 2001
48748
   Hot Line. – Киев
№ 8. – 2001
48749
   Hot Line. – Киев
№ 9. – 2001
48750
   Hot Line. – Киев
№ 10. – 2001
48751
   Hot Line. – Киев
№ 11. – 2001
48752
   Hot Line. – Киев
№ 12. – 2001
48753
   Hot Line. – Киев
№ 13. – 2001
48754
   Hot Line. – Киев
№ 14. – 2001
48755
   Hot Line. – Киев
№ 15. – 2001
48756
   Hot Line. – Киев
№ 16. – 2001
48757
   Hot Line. – Киев
№ 17. – 2001
48758
   Hot Line. – Киев
№ 18. – 2001
48759
   Hot Line. – Киев
№ 19. – 2001
48760
   Hot Line. – Киев
№ 20. – 2001
48761
   Hot Line. – Киев
№ 21. – 2001
48762
   Hot Line. – Киев
№ 22. – 2001
48763
   Hot Line. – Киев
№ 23. – 2001
48764
   Hot springs : National park Arkansas. – [ S. l.] : Interior, 1942. – 15 p.
48765
  Gough Laurence Hot stots / Gough Laurence. – Harmondsworth, 1991. – 192с.
48766
   Hot war in the consumer. – New York a.o., 1969. – 280с.
48767
   Hotarirea consiliului e Ministri al R.P.R. si a Comitetului Central al P.M.R. privind masurile necesare pentru consolidarea succesului reformei banesti. – Martie, 1952. – 30с.
48768
   Hotel Adlon (Fuhrer durch Berlin). – Berl., 1911. – 74с.
48769
  Leitner Maria Hotel Amerika / Leitner Maria. – Berl., 1960. – 240с.
48770
  Schmitt Hotel des deux mondes / Schmitt, Eric-Emmanuel. – Paris : Michel, 1999. – 186p. – ISBN 2-226-10962-5
48771
  Gautre Alain Hotel du Grand Large. / Gautre Alain. – Paris, 1995. – 75 p.
48772
  Dabit Eugene Hotel du Nord / Dabit Eugene; Przelozyla J.Konieczna-Twardzikowa. – Warszawa : Agencja Reporter, 1991. – 172s. – ISBN 83-85189-03-3
48773
  Popadic M. Hotel Evropa / Miloslav Popadic. – Sarajevo : Svjetlost, 1987. – 291, [1] s. – (Biblioteka Savremenici). – ISBN 86-01-01061-X
48774
  Bennett Arnold Hotel Grand Babylon / Bennett Arnold; Przeklad I.Dolezal-Nowickiej. – Warszawa : Czytelnik, 1960. – 260s. – (Jamnik)
48775
  Tevelyov Matvei Hotel in Snegovets / Tevelyov Matvei. – M., 1965. – 176с.
48776
  Jagiello Michal Hotel klasy lux / Jagiello Michal. – Warszawa, 1978. – 208с.
48777
   Hotel Makarska - відпочинок і розваги : Хорватія / готель // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 5 (59). – С. 34-35 : Фото
48778
  Mikhanovski Vladimir Hotel Sigma / Mikhanovski Vladimir. – Moscou, 1990. – 287с.
48779
  Chiang Hotel visitors perceptions of value and membership marketing program / Chiang, Che-Chao // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 4 (154). – С. 269-278 : Tabl. – Bibliogr.: 35 назв. – ISSN 1993-6788
48780
   Hoteli Makarska - найкраще враження від Хорватії : Хорватія / готель // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 4 (58). – С. 56-57 : Фото
48781
  Филатова Ольга Hotels24.ua - Ваше доходное место // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 4. – С. 56-57 : фото
48782
  Филатова Ольга HOTELS24.ua -с нами хорошо отелям и путешественникам! // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 2. – С. 46-47 : фото
48783
   Hotly debated issues [Електронний ресурс] / IMF bookstore. – [S. l.] : International Monetary Fund, 2008. – 1 CD. – https://www.imfbookstore.org.-Заголовок з етикетки диску
48784
  Cejp K. Houby / K. Cejp. – Praha : Akademia Ved
V. 1. – 1957. – 495s.
48785
   Houby ve fotografii. – Praha : Statni Zemedelske Nakladatelstvi, 1977. – 256s.
48786
  Gibson Walter Houdin"s: fabulous magic / Gibson Walter, Young Morris. – New York, 1961. – 214с.
48787
  Stancu Zaharia Houds / Stancu Zaharia. – Bucharest, 1954. – 326с.
48788
  Baker Ross House and Senate / Baker Ross. – New York, London, 1989. – 237с.
48789
  Sleator William House of stairs / Sleator William. – New York, 1991. – 166с.
48790
  Silber Joan Household words / Silber Joan. – Harmondsworth, 1985. – 256с.
48791
  Yousry Hassan Housing developments for industry / Yousry Hassan M., Monir Abdel Kader A., Mohsen Barrada A. – Beirut : Beirut Arab University, 1970. – 75, [8] p. : il.
48792
  Marek Jiri Hovori matka / Marek Jiri. – Praha, 1951. – 30с.
48793
  Krupicka J. a.j. Hovorime s hostem. Anglicky, francouzsky, mad`arsky, nemecky, rusky, spanelsky. / J. a.j. Krupicka. – Praha, 1971. – 332с.
48794
  Mistrik Jozef Hovory a recitatorom / Mistrik Jozef. – Martin, 1971. – 152с.
48795
  Marcus Aurelius Antoninus Hovory k sobe / Marcus Aurelius Antoninus. – Praha, 1969. – 192с.
48796
  Marcus Aurelius Antoninus Hovory k sobe / Marcus Aurelius Antoninus. – Praha, 1969. – 192с.
48797
   How-to, or reformer"s manual : project management office of the national reforms council: experience, achievements, lessons learnned / [D. Shymkiv et al. ; project head: D. Shymkiv ; ed. board: A. Chukhay et al. ; the Nat. Reform Concil Support Office ; Foundation for Support of Reforms in Ukraine]. – Kyiv : [s. n.], 2017. – 194, [2] p. : ill., tab. – NON-governmental union ""Foundation for support of reforms in Ukraine""s"
48798
   How-to, або посібник реформатора : проектний офіс Нац. ради реформ : досвід, досягнення уроки / [Д. Шимків та ін. ; кер. проекту Д. Шимків ; редкол.: А. Чухай та ін. ; Офіс підтримки Нац. ради реформ ; Фонд підтримки реформ в Україні]. – Київ : [б. в.], 2017. – 194, [2] с. : іл., табл. – Громадська спілка "Фонд підтримки реформ в Україні"
48799
  Flower George How big is too big?: problems of organization and size in local school systems / Flower George. – Toronto, 1964. – 79с.
48800
  Tichindelean M. How Brand Personality Influences Consumer"s Brand Preference / M. Tichindelean, M.-T. Beca // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Р. 77-81. – (Економіка ; вип. 6 (171)). – ISSN 1728-3817


  The purpose of the present paper is to identify if the congruence of the consumers personality with the perceived brand personality increases their brand preferences. To achieve this purpose, the paper was structured in two parts; the first part ...
48801
  Guogis Arvydas How Can the New Governance Benefit the World and Lithuania? // Central European political science review (CEPSR) : quarterly of Central European political science alliance / Central European political science association. – Budapest, 2013. – Vol. 14, Nr 51, Spring : Mitteleuropa and the heritage of past. – P. 73-80. – ISSN 1586-4197
48802
  Momcilo Djordjevic How companies enter international markets: presentation and analysis of the empirical research / Momcilo Djordjevic, Srdjan Sapic, Veljko Marinkovic // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 331-342 : table. – Bibliogr.: 25 назв. – ISSN 1993-6788
48803
  Kombo F. How demographic factors determine banking satisfaction: Czech and Kenyan case study / F. Kombo, N T.A. Nguyen // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 9 (183). – P. 239-249. – ISSN 1993-6788
48804
  Slywotzky Adrian How digital is your business / A. J.Slywotzky, D.J.Morrison with K.Weber. – New York : Crown business, 2000. – 8,325p. – ISBN 0-609-60770-7
48805
  Brovarets O.O. How Do Long Improper Purine-Purine Pairs of DNA Bases Adapt the Enzymatically Competent Conformation? Structural Mechanism and Its Quantum-Mechanical Grounds / O.O. Brovarets, D.M. Hovorun // Український фізичний журнал : науковий журнал / НАН України, Відділення фізики і астрономії. – Київ, 2015. – Т. 60, № 8. – С. 748-756. – ISSN 0372-400Х
48806
  Byrne B. How do you do? The extraordinary nature of ordinary behaviour : an inaugural public lecture delivered at the Town Hall, Armidale, New South Wales on 15 October 1998 / B. Byrne ; University of New England. – Armidale : UNE, 1998. – 26 p. – (The 1998 lecture series). – ISBN 1 86389 565 5
48807
  Koff Richard How does it work? / Koff Richard. – New York; Toronto, 1968. – 303с.
48808
  Jones P. How does your Garten grow? : The Essential Home Garden Book / P. Jones. – New York : Penguin Books, 1989. – 238p. : by Johnson Bob
48809
   How emerging Europe came through the 2008/09 crisis : an account by the staff of the IMF"s European Department / ed. Bas B. Bakker and Christoph Klingen. – Washington : International Monetary fund, 2012. – XX, 328 p. – ISBN 978-1-61635-361-0
48810
  Kuznetsova O. How English works : a training course on the functions of English grammar : a textbook for ESP students / Olga Kuznetsova ; Min. of education and science of Ukraine, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv. – Київ : Київський університет, 2015. – 207, [1] p. : ill., tab. – ISBN 978-966-439-808-1
48811
  Gerbrandy Piet How Free is Dutch-Language Poetry? // The Low Countries (TLC) : arts and society in Flanders and the Netherlands / publ. by Flemish-Netherlands Assoc. Ons Erfdeel ; [chief ed.: Luc Devoldre]. – Rekkem : Ons Erfdeel, 2016. – 24 : / [ed.: Dirk Van Assche, Frits Niessen, Reinier Salverda]. – P. 14-23
48812
  Muhammad Amir How gender inequalities affect economic growth in Pakistan: a cointegration analysis / Muhammad Amir, Bilal Mehmood // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 223-229 : table. – Bibliogr.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
48813
  Browne Harry How I found freedom in a unfree wotld. / Browne Harry. – New York, 1974. – 404с.
48814
  Bettger Frank How I raised myself from failure to success in selling / Bettger Frank. – New York : Prentice-Hall, 1950. – 18,276p.
48815
  Saman Attiq How individual social values stimulate consumer purchase decision involvement and compulsive buying behavior: a path by path multigroups analysis / Saman Attiq, Rauf-i-Azam // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 300-307 : table., fig. – Bibliogr.: 24 назв. – ISSN 1993-6788
48816
  Higgins D. How is Consciousness (rnam shes) Related to Wisdom (ye shes) The Eighth Karma pa on Buddhist Differentiation and Unity Models of Reality // Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Studia religiologica / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2015. – 48, z. 4. – P. 341-362. – ISSN 0137-2432


  У цьому дослідженні (опублікованому в двох послідовних статтях) досліджується, як Mi bskyod rdo rje (1507-1554), восьмий карма па роману Карма Бек "brgyud, стверджує і захищає ключове розходження між свідомістю (rnam shes) та мудрістю (ye shes ) Перша ...
48817
  Stroud Kandy How Jimmy won: the victory campaign from plains to the White House / Stroud Kandy. – New York, 1977. – 442с.
48818
  Dvornikov I. How labour disputes are settled in the USSR / I. Dvornikov. – Moscow, 1974. – 30с.
48819
  Boswell Thomas How life imitates the World Series / Boswell Thomas. – Harmondsworth, 1983. – 296с.
48820
  Phillipson R. How linguistic imperialism continues: diagnosis and resistance // Protecting and Revitalizing Native Languages in an Era of Globalization : proc. of the 2012 Intern. Academic Conf. of the Nat. Inst. of the Korean Language / Nat. inst. of the Korean language. – [Seoul] : [s. n.], 2014. – P. 3-27
48821
  Ward G. How Literature Resists Secularity // Literature and theology : an intern. j. of religion, theory a. culture. – Oxford, 2010. – Vol. 24, Nr 1. – P. 73-88. – ISSN 0269-1205
48822
  Morris M. How Man Became / M. Morris. – Explorer 4. – Maidstone, Kent : Puffin Books, 1972. – 48p.
48823
  Einzig Paul How money is managed : The ends and means of monetary policy / Einzig Paul. – Harmondsworth : Penguin books, 1959. – 368p. – (A Pelican book ; A 312)
48824
   How much tax do you really pay? Your real tax guide. – Vancouver, 1976. – 100с.
48825
  Holsinger Erik How multimedia works / Holsinger Erik; Illustrated by N.Berger. – Emeryville : Ziff-Davis, 1994. – 15,198p. : Ill. – ISBN 1-56276-208-7
48826
  Babash A. How multimodal theory of argumentation can be a compromise between verbal and visual argumentation? // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 4. – P. 68-69
48827
  Henkin L. How Nations Behave / L. Henkin. – New York, 1970
48828
  Seyed Mohammad Mir-Mohammadi How philosophy of Wittgenstein helps the paradigm shift in Iranian philosophy // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 14. – С. 14-16


  For instance, in the deontological theory, there are two debates among moral philosophers: Moral Generalism and Particularism. In the light of wilttegensteinian philosophy, they hold, it is possible to have another way of understanding named as ...
48829
  Aslund A. How Putin Lost Ukraine // Новий шлях : український тижневик. – [Торонто], 2013. – Рік 83, 29 серпня (число 33). – P. 7
48830
  Asratyan E. How reliable is the brain? / E. Asratyan, P. Simonov. – Moscow : "Ідея". – 179P.
48831
  Mir-Babayev Mir-Yusif How the Azerbaijan Oil Institute Fulled the Red Army during World War II // Visions of Azerbaijan / The European Azerbaijan society. – Baku, 2016. – Summer. – P. 56-61. – ISBN 978-9952-806-82-3
48832
  Alasgarov Rustam How the First German Colonies Appeared in Azerbaijan // Visions of Azerbaijan / The European Azerbaijan society. – Baku, 2010. – January/February. – С. 50-53. – ISBN 978-9952-806-82-3
48833
  Gaer Joseph How the great religions began / Gaer Joseph. – New York, 1954. – 240с.
48834
  Tuzmuhamedov R. How the National question was solved in Soviet Central Asia. (A reply to Falsifiers) / R. Tuzmuhamedov. – M., 1973. – 210с.
48835
   How the Soviet State is administered. – M., 1976. – 64с.
48836
  Ostrovsky Nikolai How the steel was tempered / Ostrovsky Nikolai. – M.
1. – 332с.
48837
  Ostrovsky Nikolai How the steel was tempered / Ostrovsky Nikolai. – M.
2. – 384с.
48838
  Ostrovsky N. How the steel was tempered / N. Ostrovsky. – M., 1973. – 426с.
48839
  Ostrovsky Nikolai How the steel was tempered / Ostrovsky Nikolai. – M., 1976. – 425с.
48840
   How the United Nations began.Teaching about the United Nations and the specialized agencies. – N.Y., 1954. – 30с.
48841
  Galt Tom How the United Nations works / Galt Tom. – 3rd ed. – New York, 1965. – 248с.
48842
  Tugwell Rexford How They Became President: Thirty five Ways to the White House / Tugwell Rexford. – New York, 1968. – 587с.
48843
  Thouless Robert How tho think straight: the technique of applying logic insead of emotion / Thouless Robert. – New York, 1939. – 246с.
48844
  Eisenberg Richard How to Avoid a Mid-Life Financial Crisis / Eisenberg Richard. – Harmondsworth, 1988. – 293с.
48845
  Taylor Gordon Rattray How to avoid the future / Taylor Gordon Rattray. – London, 1975. – 340с.
48846
  Baer Jean How to be an assertive (not aggressive) woman in life, in love, and on the job / Baer Jean. – Harmondsworth, 1976. – 311 p.
48847
  Miller Judi How to be friends with a boy. How to be friends with a girl / Miller Judi. – New York, 1990. – 116 p.
48848
   How to be self confident. – London, 1971. – 107с.
48849
  Pembroock Linda How to beat fatigue / Pembroock Linda. – New York, 1976. – 243 p.
48850
   How to become ridiculously well-read in one evening: a collection of literary encapsulations. – Harmondsworth, 1986. – 188с.
48851
  Nurnberg Maxwell How to build a better vocabulary / Nurnberg Maxwell, Rosenblum Morris. – New York, 1961. – 382с.
48852
  Dogan Mattei How to compare nations : Strategies in comparative politics / Dogan Mattei, Pelassy Dominique. – Chatham : Chatham house, 1984. – [6],185p. – ISBN 0-934540-20-9
48853
  Carroll Phil How to control production costs / Carroll Phil. – New York a.o., 1953. – 272с.
48854
  O"Connor Maeve How to Copyedit Scientific Books & Journals / O"Connor Maeve. – Philadelphia, 1986. – 150с.
48855
  Summers Harrison Boyd a.o. How to debate: a textbook for beginners / Harrison Boyd a.o. Summers. – New York, 1950. – 349с.
48856
  Hunter George How to defend yourself, your family, and your home / Hunter George. – New York, 1967. – 307с.
48857
  Lorayne Harry How to develop a super-power memory / Lorayne Harry. – New York, 1957. – 217с.
48858
  Carnegie Dale How to develop self-confidence and influence people by public speaking / Carnegie Dale. – Monreal, 1957. – 228с.
48859
  Carnegie Dale How to develop self-confidence and influence people by Public speaking / Carnegie Dale. – New York, 1960. – 228с.
48860
  Haas Kenneth How to develop successful salesmen. / Haas Kenneth. – New York, 1957. – 289с.
48861
  Keyes Kenneth How to develop your thinking ability / Keyes Kenneth. – New York, 1950. – 246с.
48862
  Kearney Paul How to drive better and accidents / Kearney Paul. – 3rd. revis. ed. – New York, 1969. – 259с.
48863
  Ewart Charles How to Enjoy Eating without Committing Suicide. / Ewart Charles. – New York : Cornerstone Library, 1971. – 160с.
48864
   How to export. – London, 1988. – 159с.
48865
  Hall George How to Fight The Common Cold and Influenza / Hall George. – Toronto, 1977. – 64с.
48866
   How to find out about the United Nations. – N.Y., 1955. – 76с.
48867
   How to find out about the United Nations. – 2-d rev. edit., 1958. – 96с.
48868
  Half Robert How to Get a Better Job in This Crazy World. / Half Robert. – New York, 1991. – 239с.
48869
  Appelbaum Judith How to Get Happily Published. / Appelbaum Judith. – New York
17. – 1989. – 304с.
48870
  Rapp Stanley How to get information - fast! / Rapp Stanley. – Garden City, 1959. – 64с.
48871
  Montauk R. How to get into the top MBA programs / R. Montauk. – Paramus : Prentice-Hall, 1997. – 107p. – ISBN 0-13-246323-7
48872
  Cooper Joseph How to get more done in less time / Cooper Joseph. – New York, 1962. – 346 с.
48873
  Porter S How to get more for your money / S Porter. – New York : A macfadden book, 1962. – 220s
48874
  Phillips Debora How to give your child a great self-image / Phillips Debora. – New York, 1991. – 252 p.
48875
   How to improve Bit Error Rate and throughput by Resource Management and affect it on Quality of Service and Modulation and Coding Schemes in Resource Block for LTE / Al-Shuraifi Mushtaq, , M. Reznikov, Al-Zayadi Haider // Электроника и связь : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. техн. ун-т Украины "КПИ". – Киев, 2014. – Т. 19, № 3 (80). – Р. 112-118. – ISSN 1811-4512


  New cross-layer scheduling algorithm to satisfy better Quality of Service (QoS) parameters for real time applications has been proposed in this paper. The proposed algorithm builds on allocating resource blocks (RB) with different modulation and coding ...
48876
   How to increase your world power. – Montreal, 1971. – 727с.
48877
  Prudden B. How to keep slender and fit after thirty / Bonnie Prudden. – New York : Dell, 1963. – 256 p. : ill.
48878
  Hubbard How to live though an executive: communications manual / Hubbard, Ron. – Copenhagen, 1983. – 118 p.
48879
   How to live with life. – Montreal, 1964. – 510с.
48880
  Small Marvin How to make more money / Small Marvin. – New York, 1955. – 192с.
48881
  Flesch R. How to make sense / R. Flesch. – New York : Harper and brothers, 1954. – IX, 202 p.
48882
  Legler Henry How to make the rest of your life the best of your life / Legler Henry. – New York, 1967. – 351с.
48883
  Neild R. How to make up your mind about the bomb / R. Neild. – London : Andre Deutsch, 1981. – 148 p. – ISBN 0 233 97382 6
48884
  Pollock Ted How to manage people / Pollock Ted. – Garden City, 1960. – 48с.
48885
   How to measure the fiscal deficit : Analytical and methodological issues. – Washington : International Monetary Fund, 1993. – IX,389p. – ISBN 1-55775-192-7
48886
  Chandoha Walter How to photograph cats, dogs, and other animals / Chandoha Walter. – New York, 1973. – 154с.
48887
  Brownsrein Samuel a.o. How to prepare for SAT1. / Samuel a.o. Brownsrein. – New York, 1994. – 630с.
48888
  Jaffe Eugene How to prepare for the GMAT: graduate management admission test / Jaffe Eugene, Hilbert Stephen. – 10th ed. – New York, 1994. – 575с.
48889
  Brownstein Samuel a.o. How to prepare for the graduate record examination. / Samuel a.o. Brownstein. – New York, 1994. – 630с.
48890
  Sharpe Pamela How to prepare for the TOEFL: test of English as a foreign language / Sharpe Pamela. – 8th ed. – New York, 1996. – 610с. + + приложение
48891
  Current Ira How to process color films at home / Current Ira. – 2d ed. – New York, 1972. – 124с.
48892
  Carter Lionel How to program your MSX computer / Carter Lionel, Huzan Eva. – London : Hodder and Stoughton, 1984. – 184 p. : Ill.
48893
  Blake Gary How to promote your own business / Blake Gary, Bly Robert. – New York, 1983. – 241с.
48894
  Ruff Howard How to prosper during the coming bad years / Ruff Howard. – New York, 1980. – 384с.
48895
   How to read a balance sheet. – Geneva, 1966. – 122с.
48896
  Lewis Norman How to read better and faster / Lewis Norman. – Revis. ed. – New York, 1951. – 416с.
48897
  Wainwright Gordon How to read faster and remember more / Wainwright Gordon. – Toronto, 1972. – 272с.
48898
  Atkinson William Walker How to read human nature : Its inner states and outer forms / Atkinson William Walker. – Holyoke : The Elizabeth Town, 1913. – 201p. : il.
48899
  Stabler How to read the financial news / Stabler, Norman. – 10th ed. – New York, 1966. – 246с.
48900
  Hegarty Edward How to run better meetings. / Hegarty Edward. – New York, 1957. – 312с.
48901
  Powers David Guy How to say a few words-effectively / Powers David Guy. – Garden City, 1958. – 64с.
48902
   How to say it in Hungarian / Andras, , es Murvai, . – Budapest, 1973. – 238с.
48903
  Andras L.T. How to say it in Hungarian. / L.T. Andras. – Budapest, 1973. – 238с.
48904
  Retman B. How to say it in polish? : a conversation guide with the phonetic transcription / Bozena Retman and Roman Retman ; [koncepcja ogolna, tematyka i uklad. Mieczyslaw Jaworski ; il. Ha-Ga]. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 1959. – 230, [2] s. : il.
48905
  Janik C. How to sell your home in the "90s* : with less stress and more profit / Carolyn Janik. – New York [etc.] : Penguin books, 1991. – 246 p. – ISBN 0-14-013269-4
48906
  Wheeler Elmer How to sell yourself to others / Wheeler Elmer. – New York, 1964. – 320с.
48907
   How to speak about art in English. – M., 1976. – 214с.
48908
  Price Stephen How to speak with power / Price Stephen. – New York, 1959. – 265с.
48909
  Lobsenz Norman How to stay married: a modern approach to sex, money and emotions in marriage / Lobsenz Norman, Blackburn Clark. – Greenwich, 1969. – 224с.
48910
  Larson Christian How to stay young / Larson Christian. – London. – 216с.
48911
  Martin Clement How To Stay Young All Your Life / Martin Clement. – New York : Frederick Fell, Inc., 1966. – 180с.
48912
  Fast Julius How to Stop Smoking and Lose Weight / Fast Julius. – New York, Cleveland, 1969. – 102с.
48913
  Carnegie Dale How to stop worrying and start living / Carnegie Dale. – New York : Simon and Schuster, 1951. – 15,306p. – (Simon and Schuster readers" edition)
48914
  Carnegie Dale How to stop worrying and start living / Carnegie Dale. – Montreal : Pocket books of Canada, 1953. – 19,340p.
48915
  Carnegie D. How to stop worrying and start living / D. Carnegie. – New York : Pocket, 1961. – [15], 306 p. – (Cardinal edition)
48916
  Carnegie Dale How to stop worrying and start living / Carnegie Dale. – New York : Pocket books, 1970. – 19,348p.
48917
  Ehrlich Eugene How to study better and get higher marks / Ehrlich Eugene. – New York, 1961. – 287с.
48918
  Ehrlich Eugene How to study better and get higher marks / Ehrlich Eugene. – New York : Bantam books, 1963. – [12],240p.
48919
  Zotov V. How to Study Historical Materialism / V. Zotov. – M, 1988. – 246 p.
48920
  Kornhauser Arthur How to study: suggestions for high-school and college students / Kornhauser Arthur. – Chicago, 1937. – 55с.
48921
  Hunnisett Henry How to survive retirement in Canada / Hunnisett Henry. – Vancouver; Toronto : International self-counsel press, 1975. – [8],166p. – (Self-counsel series). – ISBN 0-88908-017-8
48922
  Frank Pat How to survive the H-Bomb and why / Frank Pat. – Philadelphia; New York, 1962. – 160с.
48923
  Walters Barbara How to talk with practically anybody about practically anything / Walters Barbara. – Garden City; New York : Doubleday & comp, 1970. – 194p.
48924
  Brown Joseph How to teach arithmetic : A manual for teachers and a text-book for normal schools / Brown Joseph, Coffman Lotus. – Chicago : Row, Peterson, 1914. – 8, 373 p.
48925
  Harmer Jeremy How to teach English : An introduction to the practice of English language teaching / Harmer Jeremy. – 13th impr. – Harlow : Longman; Pearson education, 2004. – 10,198p. – First publ.: 1998. – (How to...). – ISBN 0-582-29796-6
48926
  Thornbury Scott How to teach grammar / Thornbury Scott. – 7th impr. – Harlow : Longman; Pearson education, 1999. – 10,182p. – First publ.: 1999. – (How to... / Ed. J.Harmer). – ISBN 0-582-33932-4
48927
  Kelly Gerald How to teach pronunciation / Kelly Gerald. – 6th impr. – Harlow : Longman; Pearson education, 2004. – 6,154p. + Free CD included. – First publ.: 2000. – (How to... / Ed. Jeremy Harmer). – ISBN 0-582-42975-7
48928
  Thornbury Scott How to teach vocabulary / Thornbury Scott. – 3rd impr. – Harlow : Longman; Pearson education, 2004. – 6,185p. – (How to... / Ed. Jeremy Harmer). – ISBN 0-582-42966-8
48929
  Harmer Jeremy How to teach writing / Harmer Jeremy. – 2nd impr. – Harlow : Longman; Pearson education, 2004. – 6,154p. – (How to...). – ISBN 0-582-77998-7
48930
  Bulgakova A.M. How to use passive constructions in speech practice. / A.M. Bulgakova. – M., 1978. – 103с.
48931
  Jacobs Lou How to use variable contrast papers / Jacobs Lou. – 3d. ed. – New York, 1970. – 160с.
48932
  Carnegie Dale How to win friends and influence people / Carnegie Dale. – New York, 1959. – 246с.
48933
  Carnegie Dale How to Win Friends and Influence People / Carnegie Dale. – New York, 1964. – 246с.
48934
  Stelzer Richard How to write a winning personal statement for graduate and professional scholl / Stelzer Richard. – 2nd ed. – Princeton, 1993. – 140с.
48935
   How undertake apparently undrelated diversification and buld an empire / Kang, Hyong-Goo, Jeong Jaeseok, Moon Junghoon // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 5 (143). – С. 275-286 : Tabl., fig. – Bibliogr.: 46 назв. – ISSN 1993-6788
48936
   How wars end. Eye-witness accounts of the fall of Berlin. – Moscow, 1969. – 336с.
48937
  Drakulic Slavenka How we survived communism and even laughed / Drakulic Slavenka. – New York, London, 1992. – 189с.
48938
  Silverman Samuel How will you feel tomorrow?: new ways to predict illness / Silverman Samuel. – New York, 1973. – 261с.
48939
  Browne Harry How you can profit from the coming devaluation. / Browne Harry. – New York, 1971. – 223с.
48940
   How, where and when we rest. – Kiev, 1966. – 8с.
48941
  Forster E.M. Howards end / E.M. Forster. – Harmondsworth a.o., 1977. – 352с.
48942
  Forster E.M. Howards End / E.M. Forster; with an Introduction by Alfred Kazin. – London : Campbell Publishers, 1992. – 359 p. – (Everyman"s Library ; Vol. 25 ; The Millennium Library). – ISBN 1-85715-025-2
48943
  Smith Buffalo Bob Howdy and me: Buffalo Bob"s own story / Smith Buffalo Bob, McCrohan Donna. – New York, 1990. – 142с.
48944
  Ginsberg Allen Howl and other poems. / Ginsberg Allen. – San Francisco, 1959. – 44с.
48945
  Гори А. HP-UX 11i v3 для системных администраторов [Електронний ресурс] : учеб. пособ. и справочник / Асгар Гори. – Санкт-Петербург : Питер, 2010. – 880 с. : ил. – ISBN 978-5-49807-544-0
48946
  Piwowar-Sulej HR function in a project-oriented organization: general and specific conditions // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 6 (180). – Р. 183-189. – ISSN 1993-6788


  The aim of the study is to present general and specific conditions of HR function in projectoriented organizations with the emphasis on specific decision-making subjects (decision-makers). The study is based on the literature review as well as the ...
48947
  Duskova Danielle Hra na lasku / Duskova Danielle. – Praha, 1982. – 259с.
48948
  Plzak Miroslav Hra o lidske stesti. (Uvod do emocniho bilancovani) / Plzak Miroslav. – Praha, 1975. – 215с.
48949
  Pujmanova Marie Hra s ohnem / Pujmanova Marie. – Praha, 1949. – 375с.
48950
  Pujmanova Marie Hra s ohnem / Pujmanova Marie. – Praha, 1954. – 286с.
48951
   Hrabia August Cieszkowski w kregu niemieckiej i polskiej tradycji filozoficznej // Acta Universitatis Lodziensis / Uniwersytet Lodzki. – Lodz, 1999. – 148 s. – (Folia philosophica ; 13). – ISSN 0208-6107
48952
  Nalkowska Zofia Hrabia Emil. / Nalkowska Zofia. – Warszawa, 1977. – 236с.
48953
  Parnicki Teodor Hrabia Julian i krol Roderyk : Powiesc historyczna / Parnicki Teodor; Poslowie W.Sadkowskiego. – Poznan : Wydawnictwo Poznanskie, 1976. – 182s.
48954
  Dumas Aleksander Hrabia Monte Christo / Dumas Aleksander; Przelozyl J.Rogozinski. – Warszawa : Iskry
T. 1. – 1988. – 366s.
48955
  Kraszewski J.I. Hrabina Cosel. / J.I. Kraszewski. – Warszawa, 1973. – 442с.
48956
  Wallace Edgar Hrabina Moron / Wallace Edgar; Tlum. z angielskiego W.Szymanska. – Warszawa : Romeo i Julia, 1990. – 196s. – (Z opryszkiem ; 3)
48957
   Hrabos polni. – Praha : Akademia Ved, 1959. – 359s.
48958
  Gottlieb Frantisek Hraci mlyn / Gottlieb Frantisek. – Praha, 1959. – 44с.
48959
  Neruda Jan Hradcanske povesti / Neruda Jan. – Praha. – 50 s.
48960
  Vancura J. Hradcany, Prazsky hrad / J. Vancura. – Praha : SNTL, 1976. – 314 s. : il.
48961
   Hradec Kralove. – Praha, 1970. – 119 s.
48962
  Michl Karel Hradec Kralove. Mensi Tabor / Michl Karel, Neugebauer Erich. – Hradec Kralove, 1959. – 16с.
48963
   Hradecky rukopis = Versus Bohemici secunda parte s. XIV compositi : Sbornik ceskych versovanych skladeb z druhe poloviny 14. stoleti / B-ca RSB Pragensis, Cons. virorum litteris eruditorun moderante Josepho Vinarek ; ed.: B. Havranek. – Facsimil. ed. – Praha : Pragopress, 1969. – 147 s. + 1 бр. (78 s.). – Мініатюрне видання, що складається з факсимільного видання власне рукопису і окремої брошури з коментарями тощо, вкладених у футляр. – (Editio Cimelia Bohemica ; Vol. 10)
48964
   Hrady a zamky. – Praha, 1958. – 340 s.
48965
   Hrady a zamky. – Praha, 1976. – 215 s.
48966
   Hrady a zamky na Morave. – Praha, 1980. – 99 s.
48967
  Andel Rudolf Kabicek Jan Hrady a zanky Libereckeho kraje / Andel Rudolf Kabicek Jan. – Liberec, 1959. – 224 s.
48968
  Pison Stefan Hrady, zamky a kastiele na Slovensku / Pison Stefan. – Martin, 1977. – 447 s.
48969
  Einhorn Erich Hrady, zamky a tvrze strednich cech / Einhorn Erich, Wagner Jaroslav. – Praha, 1974. – 264 s.
48970
   Hrady, zamky a tvrze v Cechach, na Morave a ve Slezsku. – Praha
6. – 1989. – 724с.
48971
  Mauch A. Hranirea Pasarilor de Curte / A. Mauch : Ministerul Agriculturii, 1951. – 40s.
48972
  Drda Jan Hratky s certem / Drda Jan. – Praha, 1960. – 96с.
48973
   Hrdina neumira: Dopisa a Juliu Fucikovi. – Praha, 1953. – 142с.
48974
  Assollant Alfred Hrdinny kapitan Korkoran. / Assollant Alfred. – Praha, 1957. – 258с.
48975
  Gorbatov Boris Hrdinove Arktidy / Gorbatov Boris. – Praha, 1954. – 320с.
48976
  Gorbatov B. Hrdinove Arktidy / B. Gorbatov. – Praha, 1955. – 320с.
48977
  Skutina Vladimir Hrdinove filmove veselohry / Skutina Vladimir. – Praha, 1958. – 72с.
48978
  Polacek Karel Hrdinove tahnou do boje / Polacek Karel. – Praha, 1960. – 312с.
48979
  Buncakova Viera Hrdinovia starych cias / Buncakova Viera, Neumanova Luba. – Bratislava, 1967. – 142с.
48980
   Hrdinske a slavne dni. – Bratislava, 1961. – 54с.
48981
  Otradovicova Jarmila Hrdinstvi je proste / Otradovicova Jarmila. – Praha, 1960. – 224с.
48982
  Pechackova Frantiska Hrisne mesto / Pechackova Frantiska. – Praha, 1959. – 332с.
48983
  Dionisie Eclesiarhul Hronograf (1764-1815). / Dionisie Eclesiarhul. – Bucuresti, 1987. – 181с.
48984
   Hrvatska - Ukrajina = Хорватія/Україна : kulturne veze od Jadrana do Dnjepra. – Dvojezicno hrvatsko-ukrajinsko izd. – Zagreb, 1996. – 421с. – (Most/The Bridge : a Journal of Croatian literature ; 2/1996 ; The "Relation" Library: biling.ed.)
48985
   Hrvatska - Ukrajina : drustvo prijateljstva. – Zagreb : Hrvatsko-ukrajinsko drustvo, 2005. – 203 s. : ill. – ISBN 953-95013-0-X
48986
  Batusic N. Hrvatska kazalisna kritika / N. Batusic. – Zagreb, 1971. – 324с.
48987
   Hrvatska knjizevnost prema evropskim knjizevnostima. Od narodnog preporoda k nasim danima. – Zagreb, 1970. – 582с.
48988
   Hrvatska knjizevnost srednjega vijeka. – Zagreb, 1969. – 547с.
48989
   Hrvatska sevcenkiana / priredio Jevgenij Pascenko. – Zagreb : Hrvatsko-ukrajinsko drustvo, 2011. – 211 s. : il. – (Knjiznica Ucrainiana croatica ; kn. 6). – ISBN 978-953-95013-6-3
48990
  Мазур Владимир HRVATSKA VRIJEME пришло // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 2. – С. 28-31 : фото
48991
   Hrvatske putnicke skice : (По Хорватии на автомобиле) // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 2. – С. 20-28 : фото
48992
  Krleza Miroslav Hrvatski bog Mars. / Krleza Miroslav. – Sarajevo, 1973. – 385с.
48993
  Pascenko J. Hrvatski grobovi 1914-1918 : Karpati, Galicija, Bukovina / Jevgenij Pascenko. – Zagreb : Hravatski drzavni arhiv, 2016. – 210 s. : ill., maps. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-953-7659-37-0


  У пр. № 1694554 напис: Бібліотеці від автора. 19.IX.2016 Підпис
48994
   Hrvatski jezik / S. Babic, L. Badurina, E. Barik, N. Bencic, D. Brozowic, D. Filipovic; Red. nauk. M.Loncaric. – Opole : Wyd-wo Uniw.Opolskiego; Instytut filol. polskiej, 1998. – 339s. – (Najnowsze dzieje jezykow slowianskich). – ISBN 83-86881-22-4
48995
   Hrvatski khjizevni jezik i pitanje varijanata. – Zagreb, 1969. – 247с.
48996
   Hrvatski latinisti croatici auctores qui latine scripserunt. II. Pisci 17-19. stoljeca. – Zagreb
2. – 1970. – 1024с.
48997
   Hrvatski latinisti croatici auctores qui latine seripserunt. 1. Iz latini teta 9-14. stoljeca. Pisci 15. i 16 stoljeca. – Zagreb
1. – 1969. – 742с.
48998
   Hrvatski naivni umjetnici i slovenski likovni samorastniki. Popis naivaca Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije i Srbije. – Zagreb, 1973. – 70с.
48999
   Hrvatski narodni preporod. 1. Ilirska knjiga. – Zora
1. – 1965. – 376с.
49000
   Hrvatski narodni preporod. 2. Ilirska knjiga. – Zora
2. – 1965. – 459с.
<< На початок(–10)41424344454647484950(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,