Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)51525354555657585960(+10)В кінець >>
51001
  Przybytek P. "Ilustrowany Kuryer Codzienny" (The Illustrated Daily Courier) on the Conflict between Hungary and Romania from 1918 to 1921 // Biuletyn Biblioteki Jagiellonskiej / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2015. – R. 65. – S. 47-83. – ISSN 0006-3940
51002
   [II] International scientific conference "The modern trends in the development of business social responsibility" : June 29th, 2018 : proceedings of the conf. / Nova univ., NOVA School of Business a. Economics. – Lisbon : NOVA School of Business and Economics. – ISBN 978-9934-571-45-9
Pt. 1. – 2018. – VI, 145, [1] p. : ill., tab. – Чатина ст. укр. – Бібліогр. в кінці ст.
51003
  Лапій М. II-й Франкознавчий пленер // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 10 (670). – С. 124-125. – ISSN 0236-1477
51004
  Тимошик М. II. "Підривна" література з Лондона: як вона потрапляла в Україну і як влада боролася з нею // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 15-21 лютого (№ 7). – С. 8-9
51005
   II. Jenaer Harnsteinsymposium : Am 17. und 18. September 1971 in Jena. – Jena : Friedrich-Schiller-Universitat, 1972. – 224p.
51006
  Kopeczi Bela II. Rakoczi Ference az allamferfi es az iro / Kopeczi Bela. – Budapest, 1976. – 1801с.
51007
  Фаріон І. II. Москвофільство Львова: сучасність // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 7-13 грудня (№ 49). – С. 6-7
51008
  Коваленко С.А. II. О начале монетной чеканки на Боспоре / С.А. Коваленко, В.П. Толстиков // Вестник древней истории / РАН, Ин-т всеобщей истории РАН. – Москва, 2010. – № 4 (275). – С. 23-50. – ISSN 0321-0391
51009
   II. Успенський собор. Відродження пам"яток історії та культури : [добірка матеріалів] // Лаврський альманах : Києво-Пєчєрська Лавра в контексті української історії та культури: збірник наукових праць. – Київ, 1999. – Вип. 2. – С. 53-104. – ISBN 966-518-002-9
51010
   II. Успенський собор. Відродження пам"яток історії та культури : (добірка матеріалів) // Лаврський альманах : Києво-Пєчєрська Лавра в контексті української історії та культури: збірник наукових праць. – Київ, 2001. – Вип. 3. – С. 75-98. – ISBN 966-7671-25-9
51011
   III-e session du Conseil de la Federation Democratique Internationale des femmes. Berlin, 1-6 fevrier 1951. (Adresses et resolutions.), 1951. – 8с.
51012
  Троцкий И.М. III-е Отделение при Николае I : Сборник / И.М. Троцкий. – Ленинград, 1990. – 317с.
51013
   III Conference on applied mathematics. Novi Sad, june 7-th - 9-th 1982. – Novi Sad, 1982. – 145с.
51014
   III Congreso de hispanistas de Ucrania : actas : Sevastopol, 22 y 23 de sept. de 2012 / Embajada de Espana en Ucrania [etc.]. – Sevastopol : [s. n.], 2012. – 246 p. : іл., фотогр. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим.
51015
   III International Scientific Conference "Economic transformation processes in the postsocialist countries" : November 28, 2014 / Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv, Inst. of Intern. Relations, Dep. of World Economy and Intern. Economic Relations, Ukrainian Assoc. of Intern. Economics. – Kyiv : [s. n.], 2014. – 75 p. : ill., tab. – Бібліогр. наприкінці ст.
51016
   III Ukrainian-Polish scientific conference "Membrane and sorption processes and technologies" = Мембранні і сорбційні процеси та технології : [Dectmber 12-14, 2017 Kyiv, Ukraine] : book of abstracts / Nat. Univ. of Kyiv-Mohyla Acad.; Sci. Center of Polish Acad. of Sciences in Kyiv ; [ed.: Vakuliuk P.]. – Kyiv : NaUKMA, 2017. – 315, [1] p. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-2410-98-3
51017
   III zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Stenogram. Warszawa, 10.III - 19.III 1959 r.. – Warszawa, 1959. – 1268с.
51018
  Шевчук А. III Волинська міжнародна історико-краєзнавча конференція
51019
   III Всероссийский социологический конгресс // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 3 (299). – С.3-4. – ISSN 0132-1625
51020
   III всесоюзная конференция молодых исследователей "Актуальные вопросы теплофизики и физ. гидрогазодинамики" : 28-30 марта 1989 г. : тез. докл. / "Актуальные вопросы теплофизики и физ. гидрогазодинамики", всесоюз. конф. молодых исслед.; АН СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т теплофизики, Науч. совет АН СССР по комплекс. пробл. "Теплофизика и теплоэнергетика". – Новосибирск : ИТФ, 1989. – 296 с. : ил. – Библиогр. в конце докл.
51021
   III Всесоюзный симпоз. по палеонтологии докембрия и раннего кембрия (11-14 мая 1987 года) : тезисы докладов. – Петрозаводск : Карельский филиал АН СССР, 1987. – 115с.
51022
  Приходько И.Г. III Всеукраинская олимпиада школьников по русскому языку и литературе // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киев. нац. ут-т им. Тараса Шевченко. – Киев, 2013. – № 3 (51). – С. 5-6. – ISSN 2305-7319


  Про олімпіаду, яка проходила в Ялті 24-28 береззня 2013 року в експериментальному учбово-виховному комплексі "Школа майбутнього", організаторами виступили: МОН України і Українська асоціація викладачів російської мови і літератури. Жюрі очолила ...
51023
  Тімець Оксана III Всеукраїнська науково-практична конференція на тему "Географія та екологія: наука і освіта" : інформуємо читачів / Тімець Оксана, Копієвська Тетяна // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 6. – С. 46-47
51024
  Невідомий І. III Всеукраїнський військовий з"їзд і автокефалія Української Православної Церкви // Український церковно-історичний календар. – Київ, 2002. – На 2002 рік, № 2. – С. 209-210
51025
   III Всеукраїнський з"їзд працівників освіти // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 11 (983). – С. 3. – ISSN 0131-6788


  28 жовтня 2011 року за участю Пренм"єр-міністра України Миколи Азарова та міністра освіти і науки, молоді та спорту України Дмитра Табачника відбулося урочисте відкриття пленарного засідання ІІІ Всеукраїнськогоз"їзду рпацівників освіти. На розгляд ...
51026
   III Всеукраїнський з"їзд Рад : стенографічний звіт. – Харків : Видання Центрального архівного управління УСРР, 1932. – 335 с.
51027
   III з"їзд освітян України и Національна стратегія розвитку в Україні на 2012-2021 роки // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Міжнародний фонд "Відродження"; Видавництво "Факт". – Харків, 2011. – № 10. – С. 2-4
51028
  Зима В.Л. III з"їзд Українського біофізичного товариства [відбувся 8-11 жовтня в м. Львові] // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2002. – Т. 10, № 2. – С. 108-109. – ISSN 1023-2427


  Редакція журналу "Фізика живого" вітає професора Мірошниченка Миколу Степановича з обранням на посаду Президента Українського біофізичного товариства.
51029
  Любченко В.Б. III Історичні читання пам"яті професора В.Г. Сарбея "Довге" XIX століття в Україні: питання національної модернізації" // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 2 (509), березень - квітень. – С. 230-231. – ISSN 0130-5247


  30 січня 2013 р. на 85-річчя від дня народження вченого, у залі засідань Інституту історії України НАНУ відбувся третій за ліком такий науковий захід. Д-р іст наук, проф. Г.Д. Казьмирчук (КНУ імені Тараса Шевченка) свій виступ "В.Г. Сарбей і М.В. ...
51030
  Бардах Ю. III Литовский статут и его проекции // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2010. – № 2. – С. 72-78. – ISSN 0132-1366
51031
   III Международная научно-практическая конференция "Проблемы развития транспортных систем и логистики" // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2012. – № 3 (40). – С. 12-13 : фото
51032
   III Международная научно-техническая конференция, посвященная 95-летию НАН Украины "Функциональные и конструкционные материалы" : тезисы докладов : 11-14 нояб. 2013 г. / Нац. акад. наук Украины, Науч.-технол. центр "Реактивэлектрон". – Донецк : [Цифрова типографія], 2013. – 89, [1] с. : ил., фот. – Текст укр., рус., англ. – Библиогр. в конце ст.
51033
   III Міжвузівська науково-практична конференція "Наукова парадигма географічної освіти України в XXI столітті", 19 грудня 2007 року : збірник наукових статей / Наукова парадигма географічної освіти України в ХХІ столітті, міжвуз. наук.-практ. конф.; МОНУ; Донец. ін-т соціальної освіти ; Донец. відділ укр. геогр. тов-ва ; [ред.кол. Токій В.В., Шаповалов В.В. та ін.]. – Донецьк : ДІСО, 2007. – 492 с. – ISBN 966-8117-05-0
51034
   III Міжнародна виставка "Сучасні заклади освіти - 2012" // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Квітень (№ 6/7)


  У виставковому центрі "КиївЕкспоПлаза" пройшла ІІІ Міжнародна виставка "Сучасні заклади освіти - 2012", яку відкрив міністр МОНМС Д. Табачник. Він також вручив нагороди переможцям рейтингового виставкового конкурсу в різних номінаціях. КНУТШ був ...
51035
   III Міжнародна конференція "Рослинний світ у Червоній книзі України: впровадження глобальної стратегії збереження рослин" (4-7 червня 2014 р., м. Львів) // Наукові основи збереження біотичної різноманітності : науковий щорічний збірник / Ін-т екології Карпат НАН України. – Львів, 2014. – Т. 5 (12), № 1. – С. 237-238. – ISSN 2220-3087
51036
   III Міжнародна конференція "Українська діаспора: історичні пошуки, еміграційні явища, культурно-мистецькі набутки. функціонування наукових установ" / Галько Оксана, Касян Людмила, Катерина, Хлистун-Петриченко // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 349-352
51037
   III Міжнародна молодіжна науково-практична конференція "Людина і космос", присвячена 40-річчю першого польоту людини в космос, 18-20 квітня 2001 р. : збірник тез / Людина і космос. Міжнародна молодіжна науково-практична конференція; НКАУ ; Нац. центр аерокосм. освіти молоді України ; НАНУ ; МОНУ [та ін.] ; [гол. ред. Є.О. Джур]. – Дніпропетровськ : НЦАОМУ, 2001. – 380 с.
51038
  Вижва С.А. III міжнародна наукова конференція "геофізичний моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища" / С.А. Вижва, О.М. Кожан // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 122-125. – (Геологія ; Вип. 26/27). – ISSN 1728-3817
51039
  Кресін О. III Міжнародна наукова конференція "Компаративістські читання" / О. Кресін, І. Ситар // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 273-275. – ISSN 0132-1331


  Організаторами конференції є Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Львівський державний університет внутрішніх справ, Київський Національний університет імені Тараса Шевченка, Українська асоціація порівняльного правознавства.
51040
  Левченко В. III Міжнародна наукова конференція "Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри" / В. Левченко, М. Михайлуца // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 325-328. – ISSN 2222-5250
51041
  Мушинка Микола III Міжнародна наукова конференція "Проблеми дослідження української діаспори" // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 6. – С. 225-227. – ISSN 0130-5247
51042
   III Міжнародна науково-методична конференція "Освітні вімірювання - 2011: модель ЗНО, оцінювання, інтерпритація,використання результатів ЗНО" 14-16 квітня 2011 року : (за матеріалами конференції) // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Міжнародний фонд "Відродження"; Видавництво "Факт". – Харків, 2011. – № 4. – С. 4-38
51043
   III Міжнародна науково-практична конференція "Статистичне та експертно-аналітичне забезпечення управління сталим розвитком економіки і соціальної сфери = Statistical and expert-analytical support of sustainable development management of economy and social sphere : 5 груд. 2017 р. : з нагоди Дня працівників статистики : зб. матеріалів конф. / М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т, Голов. упр. статистики у Чернігів. обл. Держ. служби статистики України [та ін.] ; [упоряд.: В.Г. Маргасова, Н.Л. Ющенко]. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – 121, [1] с. : іл., табл. – Назви секцій парал. укр., англ. та рос. - Окремі ст. пол. та англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7571-03-1
51044
  Даньків Й. III Міжнародна науково-практична конференція "Удосконалення обліку, контролю, аудиту та оподаткування в сучасних умовах інтеграційних процесів у світовій економіці" / Й. Даньків, В. Макарович // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; редкол.: Єфіменко В.І., Голов С.Ф., Калюжна Є.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 40-45
51045
  Фещенко Є.Л. III міжнародна укарїно-польська археологічна експедиція як нова сторінка розвитку археологічних студій на історичному факультеті Дніпропетровського національного університету / Є.Л. Фещенко, К.В. Мінакова // Придніпров"я: історико-краєзнавчі дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Історич. ф-т ; Дніпропетр. обл. центр з охорони іст.-культ. цінностей ; Ін-т суспільних досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 13. – С. 224-232. – ISSN 2409-4137
51046
  Баженова Г. III Міжнародний конгрес історичних наук 1908 року в Берліні очима його учасників // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 4-6. – (Історія ; Вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  Присвячено вивченню конгресів, як форми міжнародної наукової співпраці істориків початку ХХ ст. На основі опублікованих та неопублікованих матеріалів висвітлено діяльність ІІІ Міжнародного конгресу істориків та участь у ньому російських учених. The ...
51047
  Пришляк В.В. III міжнародний науковий конгрес українських істориків "Українська історична наука на шляху творчого поступу" // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2007. – № 1. – С. 226-227. – ISSN 0130-5247
51048
   III Міжнародний науково-практичний конгрес "Міське середовище - ХХІ ст. Архітектура. Будівництво. Дизайн" : 14-16 берез. 2018 р., м. Київ, [Україна, 18-20 квітня 2018 р., Холм, Польща] : тези доп. / М-во освіти та науки України, Нац. авіац. ун-т ; [редкол.: В.П. Харченко та ін. ; відп. ред.: О.А. Трошкіна]. – Київ : НАУ, 2018. – 297, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., англ. - До 85-річчя НАУ. – Бібліогр. в кінці ст.
51049
   III Міжнародний полярний рік 2007-2008: результати та перспективи = III International Polar Year 2007-2008: results and outlooks : IV МАК 2009, IV Міжнар. Антаркт. Конф., м. Київ, Україна, 12-14 трав. 2009 р. : тези / М-во освіти і науки України, НАН України, Ін-т геол. наук [та ін.]. – Київ : Національний антарктичний научний центр України, 2009. – 311, [1] с. – Текст англ., укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст.
51050
   III Міжнародний семінар "Філософія для дітей" / прес-центр // Київський університет. – Київ, 2013. – Листопад (№ 18/19). – С. 2


  Семінар відбувся на філософ. ф-ті. Учасників семінару привітали проректор з наук.-педаг. роботи В.А. Бугров і декан філософ. ф-ту А.Є. Конверський.
51051
  Ращенко А. III Міжнародний симпозіум "Тюркомовні народи України" // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Жовтень (№ 14/15)


  В Інституті філології відбувся симпозіум, організатором якого виступили кафедра тюркології та фольклористики Ін-ту філології, Ін-ту фольклорних дослідджень Туреччини. У пленарному засіданні від ун-ту взяли участь директор ІФ проф. Г. Семенюк, ...
51052
   III Міжнародний форум "Проблеми розвитку інформаційного суспільства" : матеріали / Асоц. "Інформатіо-Консорціум", УкрІНТЕІ. – Київ : УкрІНТЕІ. – ISBN 978-966-479-051-9
Ч. 1 : 20-23 листопада 2012 р., м. Київ. – 2012. – 201, [2] с. : іл., табл. – Текст рос., укр., англ. – Бібліогр. в кінці доп.
51053
   III Міжнародний форум "Проблеми розвитку інформаційного суспільства" : матеріали / Асоц. "Інформатіо-Консорціум", УкрІНТЕІ. – Київ : УкрІНТЕІ. – ISBN 978-966-479-052-6
Ч. 2 : 20-23 листопада 2012 р., м. Київ. – 2012. – 224, [2] с. : іл., табл. – На тит. арк. та обкл. помилково: II Міжнародний форум... – Бібліогр. в кінці доп.
51054
  Дроздовський Д. III міжнародний форум перекладачів і видавців країн СНД і Балтії
51055
  Бакалець О.А. III міжрегіональна міжвузівська студентська науково-практична конференція "Постать Михайла Грушевського в українській історії" // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 2. – С. 198-200. – ISSN 0130-5247
51056
  Дуров О.Г. III наукова конференція з питань комплексного картографування Української РСР // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 89-92. – (Географії ; Вип. 11)
51057
  Литвин М.Р. III наукові читання імені академіка Я. Ісаєвича / М.Р. Литвин, О.В. Середа // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 4 (511), липень - серпень. – С. 223-224. – ISSN 0130-5247
51058
  Шляхов О.Б. III Наукові читання, присвячені пам"яті професора А. М. Черненка "Питання політичної історії України та Росії" // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 4 (499). – С. 223-225. – ISSN 0130-5247
51059
   III науково-технічна конференція "Обчислювальні методи і системи перетворення інформації" = 3rd scientific conference "Computational methoods and information transformation systems" in honor of prof. Bohdan Popov : присвячена пам"яті професора Б.О. Попова, Львів, 25-26 верес. 2014 р. : [зб. праць] / НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В. Карпенка НАН України, Ін-т прикл. проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України [та ін.]. – Львів : ФМІ НАНУ. – ISBN 978-966-02-7320-7
[Вип. 3]. – 2014. – 193, [1] с. : іл., табл. – Дод. тит. арк. англ. - Алф. покажч.: с. 192-193. – Бібліогр. наприкінці ст.
51060
  Деревнина Т.Г. III отделение и его место в системе государственного строя абсолютной монархии в России (1826-1855 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.00 / Деревнина Т. Г.; МГУ, Ист. фак. – Москва, 1973. – 24л.
51061
  Капустіна Н. III регіональний конкурс наукових робіт та інноваційних проектів імені Л.Б. Хавкіної як платформа підвищення рейтингу бібліотеки та бібліотечної професії в регіоні / Н. Капустіна, Ю. Ходарєва // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2017. – № 2 (8). – С. 38-42. – ISSN 2518-7341


  Представлено інформацію про ІІІ регіональний конкурс імені Л.Б Хавкіної серед молодих спеціалістів бібліотек, аспірантів, магістрів, студентів Харкова і регіону на кращу наукову роботу та інноваційний проект, присвячений вшануванню пам’яті видатного ...
51062
   III семинар по функциональной магнитоэлектронике / Семинар по функциональной магнитоэлектронике. – Красноярск, 1988. – 320 с.
51063
   III сессия Всероссийского Центрального исполнительного Комитета XIII созыва : стенографический отчет : бюллетени. №№1-18. – Москва : Издание ВЦИК, 1928
51064
  Мазорчук В.С. III Соросівська олімпіада з математики / В.С. Мазорчук, В.М. Радченко, О.Ю. Теплінський // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 1. – С. 52-76. – ISSN 1029-4171
51065
  Ковцун Х. III стипендіальний конкурс ліги студентів асоціації правників України // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012. – № 2. – С. 135-136


  17 травня 2012 р. у м. Києві, у ресторані "Опера", відбувся завершальний етап III Стипендіального конкурсу Ліги студентів Асоціації правників України за ініціативи та фінансової підтримки адвоката Д. Бугая - нагородження переможців. Перше місце і ...
51066
  Басара-Тиліщак III Універсал і питання про владу в українській провінції наприкінці 1917 року // Студії з історії української революції 1917-1921 років : зб. наук. праць на пошану д-ра іст. наук, проф. Р.Я. Пирога з нагоди 70-річчя з дня народж. та 40-річчя наук.-пед. діяльності / НАН України, Ін-т історії України ; [редкол.: Г. Боряк (голова) та ін.]. – Київ : Інститут історії України, 2011. – С. 102-108. – ISBN 978-966-02-6038-2
51067
  Яценко В.Я. III Універсал Центральної Ради та його відображення в діяльності Катеринославської міської думи восени 1917 р. // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України ; редкол.: С.І. Світленко, О.М. Бут, В.В. Іваненко [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 14. – С. 141-153. – ISSN 2312-2587
51068
  Hermans L. III.-Technique des observations. Instructions meridienes. Determination des constantes de l"instrument : Extrait desw Memoires de la Societe Royale des scieces de Liege / L. Hermans; le cercle meridien de l"institut d"astrophysique de l"universite de Liege. – Bruxelles : Hayer
1e : L"instrument des passages. – 1942. – p. 27-88 : ill.
51069
  Hermans L. III.-Technique des observations. Instructions meridienes. Determination des constantes de l"instrument : Extrait desw Memoires de la Societe Royale des scieces de Liege / L. Hermans; le cercle meridien de l"institut d"astrophysique de l"universite de Liege. – Bruxelles : Hayer
2e : Le cercle meridien proprement dit. – 1942. – p. 91-149 : ill.
51070
   III. Weltgewerkschaftskongreb. Wien. 10-21 Oktober 1953. Materialien und Dokumente, 1953. – 47с.
51071
   IIIrd seminar on petroarchaelogy: Plovdiv, 27-30 august, 1984, Bulgaria. – Povdiv, 1984. – с.
51072
   IInd (Second) Prague International Symposium of Child Neurology. A Collection of Lectures Delivered. Prague - June 1970. – Praha : Universita Karlova, 1971. – 268с.
51073
  Хенриксон Х. IIS 6. Полное руководство. Справочник профессионала = IIS6. The Complete Reference / Хет Хенриксон, Скотт Хофманн; [пер. Г.Г. Трубников]. – Москва : СП ЭКОМ, 2004. – 672с. – ISBN 5-9570-0022-1
51074
  Zary Stefan Ikar vecne zivy / Zary Stefan. – Bratislava : Slov. vyd-vo krasnej literatury, 1960. – 164 s.
51075
  Berkes Ulrich Ikarus uber der Stadt / Berkes Ulrich. – Berlin-Weimar, 1976. – 109с.
51076
  Sudheimer Hellmuth Ikebana / Sudheimer Hellmuth. – 2. Aufl. – Berlin - Hamburg
2. – 1968. – 144с.
51077
  Sudheimer Hellmuth Ikebana / Sudheimer Hellmuth. – Berlin - Hamburg
3. – 1972. – 136с.
51078
  Sudheimer Hellmuth Ikebana / Sudheimer Hellmuth. – 6. Aufl. – Berlin - Hamburg
1. – 1975. – 156с.
51079
  Steinberg Werner Ikebana oder Blumen fur den Fremden / Steinberg Werner. – Berlin, 1971. – 285с.
51080
  Steinberg W. Ikebana oder Blumen fur den Fremden / W. Steinberg. – Berlin, 1974. – 125с.
51081
  Steinberg Werner Ikebana, oder Blumen fur den Fremden / Steinberg Werner. – Halle - Leipzig, 1983. – 509с.
51082
  Bonafede Cecilie Ikke-nordiske aviser i nordiske biblioteker 1750-1963 / Bonafede Cecilie. – Oslo, 1966. – 98 с.
51083
  Masterton Graham Ikon / Masterton Graham; Przelozyli P.Kus, M.Skorupska. – Poznan : Dom wydawniczy Rebis, 1991. – 328s. – ISBN 83-85202-02-1
51084
  Sujecka Jolanta Ikona domu / Sujecka Jolanta; Tow-wo naukowe warszawskie, Instytut slawistyki PAN. – Warszawa : SOW, 2001. – 216s. – ISBN 83-86619-39-2
51085
  Mole Wojslaw Ikona ruska. Pradzieje ikony ruskiej. Rozwoj w okresie od XI do XIV w. Teofan Grek i Andrzej Rublew / Mole Wojslaw. – Warszawa, 1956. – 56с.
51086
  Onasch Konrad Ikonen / Onasch Konrad. – Berl., 1959. – 435с.
51087
  Bilinski Waclaw Ikony / Bilinski Waclaw. – Lodz : Wyd-wo Lodzkie, 1978. – 203s.
51088
  Gola Stanislaw Ikony lasu cyganskiego. / Gola Stanislaw. – Katowice, 1982. – 55с.
51089
  Krysicki W. Iksy i igreki / Wlodzimierz Krysicki. – . – Warszawa : Nasza ksiegarnia, 1989. – 103s.
51090
   IL-6 реакция на гликемический индекс во время восстановления после физических упражнений / С. Хасани, С. Супапорн, А.Б. Мехранпоур, М. Витид // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Єрмаков С.С., Цеслицка М., Єрмакова Т.С. [та ін.]. – Харків, 2015. – № 06. – С. 41-47 : рис., табл. – Библиогр.: 32 назв. – ISSN 1818-9172
51091
  Calvino Italo Il barone rampante / Calvino Italo. – Milano, 1990. – 272с.
51092
  Brancati V. Il bell"Antonio / V. Brancati. – Milano : Tascabili Bompiani, 1991. – ISBN 88-452-1075-8
51093
  Goldoni Carlo Il campiello. / Goldoni Carlo. – Milano, 1987. – 223с.
51094
  Simonov Constantin Il campo dello sterminio / Simonov Constantin. – Mosca, 1944. – 23с.
51095
  Despero Sereno Il canto dei poeti. / Despero Sereno. – Laterza, 1976. – 378с.
51096
   Il comunisme: domande e risposte.. – M., 1976. – 136с.
51097
   Il comunisme: domande e risposte.. – M.
3. – 1976. – 128с.
51098
  Moravia Alberto Il conformista / Moravia Alberto. – Milano : Tascabili Bompiani, 1990. – 290 с.
51099
  Buzzatti Dino Il deserto dei Tartari. / Buzzatti Dino. – Milano, 1989. – 234с.
51100
  el Seifi Abdel Il diritto soggettivo di punire / el Seifi Abdel. – Beirut, 1971. – 276с.
51101
   Il dizionario della lingua italiana. – Novara, 1995. – 2289с.
51102
  Devoto Giacomo Il dizionario della lingua italiana. / Devoto Giacomo, Oli Gian Carlo. – Firenze, 1994. – 2064с.
51103
  Adiseshiah M.S. Il est temps de passer a l"action. / M.S. Adiseshiah. – Paris, 1972. – 203с.
51104
   Il etait une fois. – M., 1983. – 648с.
51105
  D"Annunzio Il fuoco / D"Annunzio. – Milano : Mondadori, 1990. – 299 р.
51106
  Levi Carlo Il futuro ha un cuore antico. Viaggio nell`Unione Sovietica. / Levi Carlo. – Torino, 1956. – 306с.
51107
  Tomasi G. Il Gattopardo / G. Tomasi. – Milano : Feltrinelli, 1974. – 251 p. – ISBN 88-07-81028-X
51108
  Bassani Giorgio Il giardino dei Finzi-Contini / Bassani Giorgio. – Milano, 1991. – 241с.
51109
  Parini Giuseppe Il Giorno; Le Odi; Dialogo sopra la nobita / Parini Giuseppe. – Milano, 1989. – 340с.
51110
  Tasso, Torquato Il Goffredo, overo Gierusalemme liberata, poema heroico del Signor Torguato Tasso : Con l"allegoria universale dell"istesso : Et con gli Argomenti del Signor Oratio Ariosti. – In Venetia : Appresto Antonio Pinelli, 1613. – 512р.


  Koд - IC, фіз. стан збереж. - задовільний. КНУ ім.Тараса Шевченка, Наукова біб-ка ім . М. Максимовича. На титул. арк. - вид. марка Пал. - шкіра, поворозки відсутні.
51111
  Leti Georgius Il Livello politico, o sia la giusta Bilancia, nella quale si pesano tutte le Massime di Roma, & attioni de"Cardinali Viventi. – Cartellana [Geneva] : Appresso Benedetto Marsetti
Parte prima : Doue in cinque Capitoli si scoprono al viuo tutte le Massime, & interesi de Cardinali, Rappresentanti publici, Capi di Fattioni, e della Corte co Prencipi, e de Prencipicon la Corte. – 1678. – [20], 552 p. – Авт. у виданні не вказ. - На корінці: Il Levello politic. To. I.


  На тит. арк. овальна печатка синього кольору з текстом: Bibliotheca Seminarii Loceor-Zytomiriensis. Sigillum Gregorio Leti (1630–1701) італійський історик і сатирик з Милану, що інколи пуліковався під псевдонімами Abbe Gualdi, L"abbe Gualdi, або ...
51112
  Kelle V. Il materialismo storico. / V. Kelle, M. Kovalson. – M., 1975. – 332с.
51113
   Il mondo slavo. Saggi e contributi slavistici a cura del Centro Studi Europa Orientale di Padova. – Padova
4. – 1972. – 209с.
51114
  Dubillard Roland Il ne faut pas boire son prochain : Fantaisie monstrueuse en quatre tableaux, sur une idee d"Andre Voisin / Dubillard Roland. – Paris : Gallimard, 1998. – 126 p. – (Coll."Le manteau d"Arlequin: theatre francais et du monde entier"). – ISBN 2070751872
51115
  Eco Umberto Il nome della rosa / Eco Umberto. – Milano, 1990. – 537с.
51116
  Roberto Lesina Il nuovo manuale di stile : Guida alla redazione di documenti, relazioni, articoli, manuali, tesi di laurea / Roberto Lesina. – edizione 2.0. – Bologna : Zanichelli, 1994. – 383 с.
51117
  Fici Giusti Francesca Il passivo nelle lingue slave. / Fici Giusti Francesca. – Milano, 1994. – 251с.
51118
  Guarini Battista Il pastor Fido. – Amsterdam, 1662. – 288с.
51119
  Simenon Georges Il pleut bergere... / Simenon Georges. – Paris, 1979. – 184с.
51120
   Il primo Zanichelli: Vocabulario elementare di italiano. – Bologna, 1992. – 1088с.
51121
  Machiavelli Niccolo Il principe / Machiavelli Niccolo. – Milano, 1990. – 118с.
51122
  Longi Vincenzo Il regolamento della camera dei deputati / Longi Vincenzo, Stramacci Mauro. – 2 ed. – Milano, 1968. – 249с.
51123
  Khavronina S. Il russo. Esercizi. / S. Khavronina, A. Scirocenskaja. – M., 1976. – 326с.
51124
  Zara Leonino da Il segreto di Capri / Zara Leonino da. – Roma : Orizzonti. – 327 p..
51125
   Il tesoro della novella italiana: I secoli XVIII-XX. – Milano
1. – 1986. – 397с.
51126
   Il treno ha fischiato: Racconti italiano del novecento. – Moscu, 1988. – 336с.
51127
  Calvino Italo Il visconte dimezzato / Calvino Italo. – Milano, 1990. – 111с.
51128
  Monod W. Il vit: six meditations sur le mystere chretien pour la fete de l"Ascension / Wilfred Monod. – 2 ed. – Paris : Fischbacher, 1896. – VII, [2], 306, [2] p.
51129
  Volkoff V. Il y a longtemps mon amour : Roman / V. Volkoff. – Paris : Fallois ; L"Age d"homme, 1999. – 158 p. – ISBN 2-87706-344-5
51130
   Ile des merveilles : mirage, miroir, mythe : colloque de Cerisy. – Paris ; Montreal : L"Harmattan, 1997. – 298 p. – (Litterature et cinema a Cerisy). – ISBN 2-7384-5259-0
51131
  Abbasova S.Z. Ilham Aliev and socio-political activity of women in Azerbaijan // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 81 (№ 2). – С. 84-90. – ISSN 2076-1554
51132
  Homer Iliada / Homer. – Wyd. 11 ste zmien. – Wroclaw-Warszawa-Krakow, 1968. – 438с.
51133
  Homer Ilias / Homer. – Lpz., 1957. – 406с.
51134
  Homer Ilias / Homer. – Berlin-Weimar
1. – 1972. – 420с.
51135
  Homer Ilias / Homer. – Berlin-Weimar
2. – 1972. – 422с.
51136
  Гомер Ilias Homeri / Homeri ; пер. и объяснил Л.Л. Скр-ский. – Киев : Изд. книгопрод.-изд. Ф.А. Иогансона ; [Тип. И.И. Чоколова]. – (Библиотека греческих классиков в русском переводе)
Песнь IX. – 1893. – 123 с. – В тексте сл. на греч. яз.
51137
  Гомер Ilias Homeri / Homeri ; пер. со словами. – Киев ; Харьков : Южно-русское книгоиздат. Ф.А. Иогансона ; [Тип. И.И. Чоколова, К.], 1898. – 424 с. – В тексте сл. на греч. яз. – (Библиотека греческих классиков в русском переводе)
51138
  Jernovei Gheorghe Ilie Bacinschi doctor in stiinte filosofice, profesor universitar, sociolog. Decan al Facultatii de Litere si Filosofie 1933 - 1936 // Румунська філологія в Чернівецькому університеті / Г.Я. Жерновей. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2013. – Т. 2 : 1919-1940. – P. 107-108. – (Серія видань "PRO HISTORIA"). – ISBN 978-966-423-237-8
51139
  Porumbacu Veronica Ilie Pintilie. Versuri / Porumbacu Veronica. – Bucuresti, 1953. – 56с.
51140
   Iliria. Studime dhe materiale arkeologjike. – Tirane
1. – 1971. – 355с.
51141
   Ilk okul Turkce : Ders kitabi. – Ankara : Turk tarih kurumu basim evi
3. – 1990. – 120s.
51142
  Enonchong N. Illegal transactions / Nelson Enonchong. – London ; Hong Kong : LLP, 1998. – XLIII, 398 p. – Index: p. 389-398. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Lloyd"s commercial law library). – ISBN 1-85978-874-2
51143
  Russu I.I. Illirii. Istoria. Limba si onomastica romanizarea / I.I. Russu. – Bucuresti, 1969. – 302с.
51144
  Kozol Jonathan Illiterate America / Kozol Jonathan. – New York a.o., 1985. – 270с.
51145
  Ioannes, de Roias Illsutris viri D.Ioannis de Roias commentatiorum astrolabium, quod planisphaerum nocant libri 6, nunc primum in lucem editi. – Lutetiae, 1551. – (22), 284, (1с.
51146
  Caudwell Christopher Illusion and reality / Caudwell Christopher. – New York, 1977. – 370с.
51147
  Caudwell Christopher Illusion and reality: a study of the sources of poetry / Caudwell Christopher. – New York, 1973. – 370с.
51148
   Illusion und Wirklichkeit des Rechtsstaats. – Berl., 1968. – 245с.
51149
  Balzac Honore de Illusions perdues / Balzac Honore de. – Paris, 1979. – 629с.
51150
  Douglas-Young Illustrated encyclopedic dictionary of electronic circuits / Douglas-Young. – Englewood Cliffs : Prentice-Hall, Inc. Business and Professional Division, 1983. – 444 p.
51151
  Tarnovsky Konstantin Illustrated history of the USSR: a brief outline / Tarnovsky Konstantin. – M., 1982. – 175с.
51152
   Illustrationen zu Heinrich Heine. – Leipzig, 1972. – 57с.
51153
  Jamieson E.B. Illustrations of regional anatomy / E.B. Jamieson. – Edinburgh : Edinburgh univ.
Section 1 : Central nervous system (Containing 48 Plates). – 1934. – 48 S. – Senior Demonstrator and Lecturer, Anatomy Department, University, Edinburg
51154
  Мак-Клеланд Illustrator 10 : Полное руководство / Мак-Клеланд. – Москва. Санкт-Петербург. Киев : ДиаСофт, 2003. – 848с. – ISBN 5-93772-071-7
51155
  Олспач Т. Illustrator 8 : Учебное пособие / Т. Олспач; Пер. с англ. – Київ : Диалектика, 1999. – 608с. – (Библия пользователя). – ISBN 5-8275-0036-4
51156
  Heitzer Hainz Illustrierte Geschichte der Deutschen Demokratischen Republik. / Heitzer Hainz, Schmerbach Gunther. – Berlin, 1984. – 361с.
51157
   Illustrierte Geshcichte der deutschen Revolution. 1848-49. – Berlin, 1975. – 382с.
51158
   Illustrierte Geshcichte der Grossen Sozialstischen Oktoberrevolution. – Berlin, 1977. – 414с.
51159
  Plaul Hainer Illustrierte Karl May Bibliographie / Plaul Hainer. – Leipzig : Ed. Leipzig, 1988. – 444 S. : Il.
51160
  Маланюк Євген Illustrissimus Dominus Mazepa (Ясновельможний пан Мазепа ) - тло і постать : Гетьман Іван Мазепа як культурний діяч / Маланюк Євген. – Київ : Обереги, 1991. – 48 с. – На обкл. першим вказ. автор: М. Андрусяк. - У виданні також: Гетьман Іван Мазепа як культурний діяч / М. Андрусяк. – ISBN 5-8104-0003-5
51161
  Kuhnlenz Fritz Ilmwanderung mit Goethe. / Kuhnlenz Fritz. – Lpz., 1962. – 228с.
51162
  Herter Konrad Iltisse und frettchen / Herter Konrad. – Wittenberg, Lutherstadt : A. Ziemsen Verlag, 1959. – 111S. – (Die Neue Brehm - Bucherei)
51163
  Balzac Honore de Ilusiones perdidas / Balzac Honore de. – La Habana
2. – 1976. – 395с.
51164
  Balzac Honore de Ilusiones perdidas / Balzac Honore de. – La Habana
3. – 1976. – 247с.
51165
  Balzac Honore de Ilusiones Perdidas / Balzac Honore de. – La Habana
1. – 1976. – 198с.
51166
  Casares C. Ilustrisima / C. Casares. – Vigo : Galaxia, 1995. – ISBN 84-7154-355-9
51167
  Okolicany Berco Ilustrovane pravidla ladoveho hokeja / Okolicany Berco, Hrusovsky Jozef. – Bratislava, 1974. – 185с.
51168
   Ilustrovany encyklopedicky slovnik. – Praha : Academia
1 : (A - I). – 1980. – 970,[3]s. : il.
51169
   Ilustrovany encyklopedicky slovnik. – Praha : Academia
2 : (J - Pri). – 1981. – 957s. : il.
51170
   Ilustrovany encyklopedicky slovnik. – Praha : Academia
3 : (Pro - Z). – 1982. – 975s. : il.
51171
  Siuchninski M. Ilustrowana kronika polakow / M. Siuchninski, S. Kobylinski. – Wyd. 2. – Warszawa, 1971. – 182с.
51172
  Lesniak Witold Ilustrowana mikroencyklopedia Samochodowa. / Lesniak Witold. – Warszawa, 1959. – 176с.
51173
  Gisman Stanislaw Ilustrowany gorniczy slownik encyklopedyczny. / Gisman Stanislaw. – Stalinogrod, 1955. – 528с.
51174
  Steciewiczowa J. Ilustrowany Przewodnik po Lwowie / J. Steciewiczowa. – Lwow : "Orbis", 1938. – 62 s.
51175
  Kurzowa Zofia Ilustrowany slownik podstawowy jezyka polskiego : Wraz z indeksem pojeciowyn wyrazow i ich znaczen / Kurzowa Zofia; Indeks pojeciowy opracowala Winiarska Justyna. – Krakow : Universitas, 1999. – XLI,560s. – ISBN 83-7052-764-7
51176
  Boguslawski Andrzej Ilustrowany slownik rosyjsko-polski, polsko-rosyjski / Boguslawski Andrzej. – Warszawa, 1978. – 1179с.
51177
  Chmielewski Heliodor i in. Ilustrowany slownik techniczny dla wszystkich. N - Z / Heliodor i in. Chmielewski. – Warszawa, 1962. – 236с.
51178
  Chmielewski Heliodor i in. Ilustrowany slownik techniozny dla wszystkich. A - M / Heliodor i in. Chmielewski. – Warszawa, 1962. – 252с.
51179
  Cosmodemianschi A.A. Ilustrul om de stiinta C.E.Tiolcovschi / prof. A.A. Cosmodemianschi ; traducere din limba rusade Dr. N. Wertheim. – [Bucuresti] : Cartea rusa, 1950. – 94 с. – (ARLUS. Stiinta pentru toti ; 52)
51180
  Sarabyanov D. Ilya Repin / D. Sarabyanov. – M., 1965. – 58с.
51181
   Ilya Repin: Painting. Graphic arts. – Leningrad, 1985. – 290с.
51182
  Updike John Ilyen boldog se voltam / Updike John. – Budapest : Europa konevkiado, 1966. – 419 s.
51183
  Colibert de Germeuil Ilylle sur l"absence de sa majeste Catherine 11, imperatrice de toutes Russees. – St. Pb, 1787. – 13с.
51184
  Genschorek Wolfgang Im Alleingang durch die Wuste : Das Forscherleben des Gerhard Rphlfs / Genschorek Wolfgang. – Leipzig : F.A. Brockhaus, 1989. – 208S. – ISBN 3-325-00363-3
51185
  Wieloch E. Im Alter jung durch richtige Ernahrung : Physiologie der Ernahrung im Alter - Praktische Nahrungszubereitung - Kostplangestaltung / E. Wieloch. – Leipzig : Fachbuchverlag
7 Aufl. – 1975. – 96 S. : il.
51186
  Puschel Walter Im Auftrag des Kalifen / Puschel Walter. – Berlin, 1983. – 221с.
51187
  Muller Jupp Im Auftrag meiner Klasse. / Muller Jupp. – Berl., 1959. – 132с.
51188
  Lui Viktor Im Auto von Wyborg bis Moscau / Lui Viktor, Bronstein Henri. – M., 1968. – 148с.
51189
   Im Banne der Anden : Reisen deutscher Forscher des 19.Jahrhunderts. – Berlin : Verlag der Nation, 1973. – 591S.
51190
  Perwomajsky Leonid Im bezirksmmasstabe / Perwomajsky Leonid. – Kiew, 1936. – 183 c.
51191
  Bichtler E. Im Bienenland / E. Bichtler. – Berlin : Deutscher Bauernverlag, 1958. – 216S.
51192
   Im Blickpunkt - unsere Epoche. – Leipzig, 1975. – 204с.
51193
   im Dienste der Unterwelt. – Berl., 1959. – 196с.
51194
   Im Dienste des Menschen. На службе человеку. – М., 1962. – 84с.
51195
  Casteret Norbert Im Dunkel der Hohlen / Casteret Norbert. – Lpz., 1955. – 236с.
51196
  Jakowlew A. Im ewingen Eis : Das Leben Roald Amundsens / A. Jakowlew. – Berlin : Der Kinderbuchverlag, 1972. – 199S.
51197
  Saizew L. Im fernen Hafen / L. Saizew, G. Skulski. – M. – 622с.
51198
   Im Feuer vergangen. Tagebucher aus dem Ghetto. – Berl., 1959. – 612с.
51199
  Einhorn Erich Im Flug nach Moskau / Einhorn Erich. – Prague, 1959. – 10с.
51200
  Hartung Hans Joachim Im Fruhnebel. / Hartung Hans Joachim. – Berlin, 1963. – 288с.
51201
   Im Garten der Phantasie: Kunstmarchen von Teodor Srom bis Max Frisch. – Berlin, 1985. – 391с.
51202
  Piel E. Im Geflecht der kleinen Netze : Vom deutschen Ruckzug ins Private / E. Piel. – Zurich ; Osnabruck : Interfrom, Fromm, 1987. – 152, [5] S. – (Texte+Thesen ; Bd. 197). – ISBN 3-7201-5197-2
51203
  Diettrich Fritz Im glucklichen Dresden. / Diettrich Fritz; J. Hegenbarth. – Berl., 1963. – 152с.
51204
  Muller Martin Im Gluthauch der Sahara : Gerhard Rohlfs - ein grosser afrikaforscher / Muller Martin. – Leipzig : Brockhaus, 1963. – 294S.
51205
  Antrak Gunter Im Griff der Angst. / Antrak Gunter. – Halle-Leipzig, 1983. – 207с.
51206
  Brockes Barthold Hinrich Im grunen Feuer gluht das Laub. / Brockes Barthold Hinrich. – Weimar, 1975. – 152с.
51207
  Harder Irma Im Haus am Wiesenweg. / Harder Irma. – Berl., 1965. – 304с.
51208
  Korinzew N.A. Im Herzen Afrikas / N.A. Korinzew. – Moskau-Charkow-Minsk : Zentralverlag, 1931. – 68 S.
51209
  Korinzew N.A. Im Herzen Afrikas / N.A. Korinzew. – Moskau : Zentralverl., 1931. – 70S. – (Deutsche Jugendbibliothek)
51210
  Holecek Jaroslav Im Herzen der Natur / Holecek Jaroslav. – Praha, 1963. – 198с.
51211
   Im Herzen die Zukunft. – Berl., 1962. – 268с.
51212
  Hauser Harald Im Himmlischen Garten. / Hauser Harald. – Berl., 1958. – 54с.
51213
   Im hohen grase der geschlechter. – Halle-Leipzig, 1982. – 273с.
51214
  Matern Hermann Im Kampf fur Frieden, Demokratie und Socialismus / Matern Hermann. – Berl.
2. – 1963. – 544с.
51215
  Brodski J.A. Im Kampf gegen den Faschismus. / J.A. Brodski. – Mit 55 Abb. – Berlin, 1975. – 614с.
51216
   Im Kampf um den revolutionaren Charakter der proletarischen Partei. Briefe fuhrender deutscher Arbeiterfunktionare. Dezember 1884-bis Juli 1885. – Berlin, 1977. – 431с.
51217
  Pieck Wilhelm Im Kampf um die Arbeitereinheit und die deutsche Volksfront. 1936-1938 / Pieck Wilhelm. – Berl., 1955. – 92с.
51218
  Grotewohl Otto Im Kampf um die einige Deutsche Demokratische Republik / Grotewohl Otto. – Berl.
1. – 1959. – 536с.
51219
  Grotewohl Otto Im Kampf um die einige Deutsche Demokratische Republik / Grotewohl Otto. – Berl.
2. – 1959. – 640с.
51220
  Grotewohl Otto Im Kampf um die einige Deutsche Demokratische Republik / Grotewohl Otto. – Berl.
3. – 1959. – 576с.
51221
  Grotewohl Otto Im Kampf um die einige Deutsche Demokratische Republik / Grotewohl Otto. – Berl.
4. – 1959. – 756с.
51222
  Grotewohl Otto Im Kampf um die einige Deutsche Demokratische Republik / Grotewohl Otto. – Berl.
5. – 1959. – 768с.
51223
  Prischwin Michail Im Land der ungestorten Vogel / Prischwin Michail; Sokolow K., Schwarz R. – Leipzig, 1985. – 199с.
51224
  Kramer-Kaske Im Lande Der Chibcha : Kolumbien gestern und heute / Kramer-Kaske. – Leipzig : VEB F.A.Brockhaus Verlag, 1967. – 283S.
51225
  Richter Egon Im Lande der weissen Kamele: Chronik einer Stippviste / Richter Egon. – Rostock, 1986. – 168с.
51226
  Frank Leonhard Im letzten Wagen. Erzahlung / Frank Leonhard. – Lpz., 1959. – 52с.
51227
  Mallachow Lore Im Morgenlicht / Mallachow Lore. – Halle, 1960. – 340с.
51228
   Im Morgenlicht. На рассвете. – М., 1963. – 131с.
51229
  Welk Ehm Im Morgennebel / Welk Ehm. – Rostock : Hinstorff
Bd. 1. – 1983. – 342 S.
51230
  Welk Ehm Im Morgennebel / Welk Ehm. – Rostock : Hinstorff
Bd. 2. – 1983. – 343-721 S.
51231
  Becher Johannes Im Munchen bin ich geboren / Becher Johannes. – Berl., 1962. – 308с.
51232
  Harych Theo Im Namen des Volkes? Der Fall Jakubowski. / Harych Theo. – Berl., 1959. – 256с.
51233
  Heiduczek Werner Im Querschnitt / Heiduczek Werner. – Halle (Saale), 1976. – 441с.
51234
  Gunther H. Im Reiche Rontgens. Eine Einfuhrung in die Rontgentechnik. Allgemeiverstandlich dargestellt von Hanns Gunther / H. Gunther. – Stuttgart : Kosmos ; Gesellschaft der Naturfreunde, 1927. – 80 S.
51235
  Uhse B. Im rhythmus der conga / B. Uhse. – Berlin : Aufbau-verlag, 1962. – 197 S.
51236
  Renard Gaston Im Schatten der Alhambra. Spanischer Reisebericht / Renard Gaston. – Berl., 1963. – 224с.
51237
  Kellner J.M. Im Schatten der Sykomore. / J.M. Kellner. – Rudolstadt, 1965. – 204с.
51238
  Rasch Carlos Im Schatten der Tiefsee / Rasch Carlos. – Berl., 1965. – 272с.
51239
  Rocafuerte Jose Maria Im Schatten des Chimborazo / Rocafuerte Jose Maria. – Berlin, 1974. – 176с.
51240
  Homolla Burkhard Im Schatten des Kreuzes / Homolla Burkhard. – Pobneck, 1956. – 180с.
51241
  Mann Heinrich Im Schlaraffenland / Mann Heinrich. – Berlin-Weimar, 1977. – 380с.
51242
  Mann H. Im Schlaraffenland. Professor Unrat / Heinrich Mann. – Berlin : Aufbau-Verlag, 1955. – 637, [1] S. – (Ausgewahlte Werke in Einzelausgaben ; Bd. 1)
51243
  Storm Theodor Im Schloss. Zwei Novellen / Storm Theodor. – Berl., 1961. – 132с.
51244
  Aue Edmund Im Sommer sieht alles ganz anders au aus. / Aue Edmund. – Berlin, 1977. – 201с.
51245
  Oliva Hans Im Sonderauftrag / Oliva Hans. – Lpz., 1960. – 141с.
51246
  Lebedew D.A. Im sonnigen Suden : (Sud-Afrika und Australien) / D.A. Lebedew. – Charkow : Zentralverlag, 1929. – 100 S. – (Uber land und Meer)
51247
  La Guma Alex Im Spatsommer Nebel / La Guma Alex. – Berlin, 1975. – 240с.
51248
   Im Strom der Zeit. – Halle(Saale), 1965. – 300 с.
51249
  Fabian Erich Im Sturm. / Fabian Erich. – Rostock, 1961. – 172с.
51250
  Dathe Heinrich Im Tierpark belauscht / Dathe Heinrich. – Wittenberg Lutherstadt : A. Ziemsen Verlag, 1973. – 159s.
51251
  Pongs Hermann Im Umbruch der Zeit: Das Romanschaffen der Gegenwart / Pongs Hermann. – 3., erweit. Aufl. – Tubingen, 1958. – 415с.
51252
   Im Urteil der Dichter : Literaturbetrachtungen von Opitz bis Lessing. – Rostock : Hinstorff, 1987. – 408S. – ISBN 3-356-00066-7
51253
  Scharnagl-Sajuk Im Wechselschein der Zeit = У мерехтливому сяйві часу : Ubersetzungen ukrainischer Dichter aus dem 19. und 20. Jahrhundert; Gedichte von M.Scharnagl-Sajuk // Varia / Український вільний університет. – Мюнхен, 2005. – N 51 : Im Wechselschein der Zeit /M.Scharnagl-Sajuk. – S.1-130
51254
   Im werdenden Tag. – Lpz., 1960. – 104с.
51255
  Remarque Erich Maria Im Westen nichts neues = На західному фронті без змін : roman / Erich Maria Remarque. – Moskau, 1956. – 224 с.
51256
  Reich Bernhard Im Wettlauf mit der Zeit. Erinnerungen aus funf Jahrzehnten deutscher Theatergeschichte / Reich Bernhard. – Berlin, 1970. – 394с.
51257
   Im Zeichen der funfblattrigen Blume. – Berlin, 1985. – 191с.
51258
  Philipp Berthold Im Zeichen des roten "H." / Philipp Berthold. – Berl., 1955. – 54с.
51259
   Im Zeichen des roten Sterne. – Berlin, 1975. – 544с.
51260
  Wolff Bernd Im Zug hinter Brest / Wolff Bernd. – Berlin : Der Kinderbuchverlag, 1973. – 234 S.
51261
  Butze Herbert Im Zwielicht der tropischen Walder. / Butze Herbert. – Lpz., 1954. – 446с.
51262
   IMA journal of applied mathematics. – Oxford : Oxford university press. – ISSN 02724960
Vol.62, N 1. – 1999


  1993. Vol. 39, N 1-6
51263
   IMA journal of applied mathematics. – Oxford : Oxford university press. – ISSN 0272-4960
Vol.62, N 3. – 1999


  1993. Vol. 39, N 1-6
51264
   IMA journal of applied mathematics. – Oxford : Oxford university press. – ISSN 0272-4960
Vol.62, N 2. – 1999


  1993. Vol. 39, N 1-6
51265
   IMA journal of applied mathematics. – Oxford : Oxford university press. – ISSN 02724960
Vol.63, N 3. – 1999


  1993. Vol. 39, N 1-6
51266
   IMA journal of applied mathematics. – Oxford : Oxford university press. – ISSN 0272-4960
Vol.63, N 2. – 1999


  1993. Vol. 39, N 1-6
51267
   IMA journal of applied mathematics. – Oxford : Oxford university press. – ISSN 0272-4960
Vol.63, N 1. – 1999


  1993. Vol. 39, N 1-6
51268
   IMA journal of applied mathematics. – Oxford : Oxford university press. – ISSN 0272-4960
V.64, N 3. – 2000


  1993. Vol. 39, N 1-6
51269
   IMA journal of applied mathematics. – Oxford : Oxford university press. – ISSN 0272-4960
V.64, N 2. – 2000


  1993. Vol. 39, N 1-6
51270
   IMA journal of applied mathematics. – Oxford : Oxford university press. – ISSN 0272-4960
Vol.64, N 1. – 2000


  1993. Vol. 39, N 1-6
51271
   IMA journal of applied mathematics. – Oxford : Oxford university press. – ISSN 0272-4960
V.65, N 3. – 2000


  1993. Vol. 39, N 1-6
51272
   IMA journal of applied mathematics. – Oxford : Oxford university press. – ISSN 0272-4960
V.65, N 2. – 2000


  1993. Vol. 39, N 1-6
51273
   IMA journal of applied mathematics. – Oxford : Oxford university press. – ISSN 0272-4960
V.65, N 1. – 2000


  1993. Vol. 39, N 1-6
51274
   IMA journal of applied mathematics. – Oxford : Oxford university press. – ISSN 0272-4960
Vol.66, N 1. – 2001


  1993. Vol. 39, N 1-6
51275
   IMA journal of applied mathematics. – Oxford : Oxford university press. – ISSN 0272-4960
Vol.68, N 5. – 2003


  1993. Vol. 39, N 1-6
51276
   IMA journal of applied mathematics. – Oxford : Oxford university press. – ISSN 0272-4960
Vol.68, N 6. – 2003


  1993. Vol. 39, N 1-6
51277
   IMA journal of applied mathematics. – Oxford : Oxford university press. – ISSN 0272-4960
Vol.68, N 1. – 2003


  1993. Vol. 39, N 1-6
51278
   IMA journal of applied mathematics. – Oxford : Oxford university press. – ISSN 0272-4960
Vol.68, N 2. – 2003


  1993. Vol. 39, N 1-6
51279
   IMA journal of applied mathematics. – Oxford : Oxford university press. – ISSN 0272-4960
Vol.68, N 3. – 2003


  1993. Vol. 39, N 1-6
51280
   IMA journal of applied mathematics. – Oxford : Oxford university press. – ISSN 0272-4960
Vol.68, N 4. – 2003


  1993. Vol. 39, N 1-6
51281
   IMA journal of applied mathematics. – Oxford : Oxford university press. – ISSN 0272-4960
Vol.69, N 1. – 2004


  1993. Vol. 39, N 1-6
51282
   IMA journal of applied mathematics. – Oxford : Oxford university press. – ISSN 0272-4960
Vol.69, N 2. – 2004


  1993. Vol. 39, N 1-6
51283
   IMA journal of applied mathematics. – Oxford : Oxford university press. – ISSN 0272-4960
Vol.69, N 3. – 2004


  1993. Vol. 39, N 1-6
51284
   IMA journal of applied mathematics. – Oxford : Oxford university press. – ISSN 0272-4960
Vol.69, N 4. – 2004


  1993. Vol. 39, N 1-6
51285
   IMA journal of applied mathematics. – Oxford : Oxford university press. – ISSN 0272-4960
Vol.69, N 5. – 2004


  1993. Vol. 39, N 1-6
51286
   IMA journal of applied mathematics. – Oxford : Oxford university press. – ISSN 0272-4960
Vol.69, N 6. – 2005
51287
   IMA journal of numerical analysis. – Oxford : Oxford university press. – ISSN 0272-4979
Vol.19, N 4. – 1999


  1993. Vol. 39, N 1-6
51288
   IMA journal of numerical analysis. – Oxford : Oxford university press. – ISSN 0272-4979
Vol.19, N 3. – 1999


  1993. Vol. 39, N 1-6
51289
   IMA journal of numerical analysis. – Oxford : Oxford university press. – ISSN 0272-4979
Vol.19, N 2. – 1999


  1993. Vol. 39, N 1-6
51290
   IMA journal of numerical analysis. – Oxford : Oxford university press. – ISSN 0272-4979
Vol.19, N 1. – 1999


  1993. Vol. 39, N 1-6
51291
   IMA journal of numerical analysis. – Oxford : Oxford university press. – ISSN 0272-4979
Vol.20, N 1. – 2000


  1993. Vol. 39, N 1-6
51292
   IMA journal of numerical analysis. – Oxford : Oxford university press. – ISSN 0272-4979
Vol.20, N 4. – 2000


  1993. Vol. 39, N 1-6
51293
   IMA journal of numerical analysis. – Oxford : Oxford university press. – ISSN 0272-4979
Vol.20, N 3. – 2000


  1993. Vol. 39, N 1-6
51294
   IMA journal of numerical analysis. – Oxford : Oxford university press. – ISSN 0272-4979
Vol.20, N 2. – 2000


  1993. Vol. 39, N 1-6
51295
   IMA journal of numerical analysis. – Oxford : Oxford university press. – ISSN 0272-4979
Vol.21, N 1. – 2001


  1993. Vol. 39, N 1-6
51296
   IMA journal of numerical analysis. – Oxford : Oxford university press. – ISSN 0272-4979
V.23, N 4. – 2003


  1993. Vol. 39, N 1-6
51297
   IMA journal of numerical analysis. – Oxford : Oxford university press. – ISSN 0272-4979
V.23, N 1. – 2003


  1993. Vol. 39, N 1-6
51298
   IMA journal of numerical analysis. – Oxford : Oxford university press. – ISSN 0272-4979
V.23, N 2. – 2003


  1993. Vol. 39, N 1-6
51299
   IMA journal of numerical analysis. – Oxford : Oxford university press. – ISSN 0272-4979
V.23, N 3. – 2003


  1993. Vol. 39, N 1-6
51300
   IMA journal of numerical analysis. – Oxford : Oxford university press. – ISSN 0272-4979
V.24, N 1. – 2004


  1993. Vol. 39, N 1-6
51301
   IMA journal of numerical analysis. – Oxford : Oxford university press. – ISSN 0272-4979
V.24, N 2. – 2004


  1993. Vol. 39, N 1-6
51302
   IMA journal of numerical analysis. – Oxford : Oxford university press. – ISSN 0272-4979
Vol.24, N 3. – 2004


  1993. Vol. 39, N 1-6
51303
   IMA journal of numerical analysis. – Oxford : Oxford university press. – ISSN 0272-4979
Vol.24, N 4. – 2004


  1993. Vol. 39, N 1-6
51304
  Bruckberger R.L. Image of America. / R.L. Bruckberger. – New York, 1958. – 277с.
51305
   Image of America. Early photogrphy, 1839-1900. – Washington, 1957. – 88с.
51306
  Hohensee Jacek Imagen segundaria / Hohensee Jacek. – Warszawa, 1981. – 85с.
51307
  Quesada S. Imagenes de America Latina : [manual de historia y cultura latinoamericanas] / Sebastian Quesada. – 2-a reimpr. – Madrid : Edelsa Grupo Didascalia, 2008. – 137, [1] p. : il. – Primera ed.: 2001. – ISBN 978-84-7711-586-1
51308
  Quesada S. Imagenes de America Latina : material de practicas / Sebastian Quesada. – 1-a reimpr. – Madrid : Edelsa Grupo Didascalia, 2008. – 96 p. : il. – Primera ed.: 2001. – ISBN 978-84-7711-587-8
51309
  Tamames R. Imagenes de Espana : [panorama de la formacion de Espana y de las culturas hispanicas] / Ramon Tamames, Sebastian Quesada. – 7-a reimpr. – Madrid : Edelsa Grupo Didascalia, 2009. – 146 p. : il. – Primera ed.: 2001. – ISBN 978-84-7711-581-6
51310
  Quesada S. Imagenes de Espana : material de practicas / Sebastian Quesada. – 4-a reimpr. – Madrid : Edelsa Grupo Didascalia, 2009. – 95 p. : il. – Primera ed.: 2001. – ISBN 978-84-7711-582-3
51311
  Quezada A. Imagenes de Japon / A. Quezada. – Mexico, 1972. – 94с.
51312
  Avila Ana Imagenes y simbolos en la arquitectura pintada Espanola (14770-1560) / Avila Ana; prologo de Joaquin Yarza. – Barcelona : Antropos, 1993. – 365 p. : il. – Bibliogr.: p.259-269. – (Palabra Plastica ; 18 ; Iconografia). – ISBN 84-7658-417-2
51313
   Images de France. – Paris, 1959. – 40с.
51314
  Gerlach Richard Images du Yemen. / Gerlach Richard. – Lpz., 1960. – 30с.
51315
  Nikiel J. Images of arcs - a nonseparable version of the Hahn-Mazurkiewicz theorem / Jacek Nikiel. – Wroclaw : Mathem. inst. Univ. of Wroclaw, 1986. – 63p. – Preprint N 57
51316
  Romanowska Agnieszka Images of Death in Agata Duda-Gracz"s Variation on The Tempest // Studia litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis. – Krakow, 2017. – 12. – P. 235-244. – ISSN 1897-3035
51317
   Images of the world : Science, humanities, art. – Krakow : Uniwersytet Jagiellonski, 2001. – 216s. – This volume containt proceedings of the conference ... held at the Jagiellon. univ. in Krakow on Sept. 29-30 2000. – ISBN 83-912228-4-5
51318
  Lem Stanislaw Imaginare Grosse / Lem Stanislaw. – Berlin, 1976. – 195с.
51319
  Landor Walter Savage Imaginary Conversations / Landor Walter Savage. – London, 1986. – 348с.
51320
   Imago : Zeitschrift fur Anwendung der Psychoanalyse auf die Natur- und Geisteswissenschaften. – Wien : Internationaler Psychoanalytischer Verlag
B.13 H.1. – 1927. – 144s.
51321
   Imago : Zeitschrift fur Anwendung der Psychoanalyse auf die Natur- und Geisteswissenschaften. – Wien : Internationaler Psychoanalytischer Verlag
B.13 H.2/4. – 1927. – 553s.
51322
   Imago : Zeitschrift fur Anwendung der Psychoanalyse auf die Natur- und Geisteswissenschaften. – Wien : Internationaler Psychoanalytischer Verlag
B.15 H.2. – 1929. – 288s.
51323
   Imago : Zeitschrift fur Anwendung der Psychoanalyse auf die Natur- und Geisteswissenschaften. – Wien : Internationaler Psychoanalytischer Verlag
B.15 H.1. – 1929. – 144s.
51324
   Imago : Zeitschrift fur Anwendung der Psychoanalyse auf die Natur- und Geisteswissenschaften. – Wien : Internationaler Psychoanalytischer Verlag
B.15 H.3/4. – 1929. – 543s.
51325
   Imago : Zeitschrift fur Anwendung der Psychoanalyse auf die Natur- und Geisteswissenschaften. – Wien : Internationaler Psychoanalytischer Verlag
B.16 H.1. – 1930. – 144s.
51326
   Imago : Zeitschrift fur Anwendung der Psychoanalyse auf die Natur- und Geisteswissenschaften. – Wien : Internationaler Psychoanalytischer Verlag
B.16 H.2. – 1930. – 304s.
51327
   Imago : Zeitschrift fur Anwendung der Psychoanalyse auf die Natur- und Geisteswissenschaften. – Wien : Internationaler Psychoanalytischer Verlag
B.16 H.3/4. – 1930. – 544s.
51328
  Zwikiewicz Wiktor Imago / Zwikiewicz Wiktor. – Katowice : Krajowa agencja wydawnicza
Tom 2. – 1985. – 292s.
51329
  Lasteyrie C. Imancipation intellectuelle, ou, Methode d"enseignement universel de M. Jacotot. – Paris : Au Bureau du journal d"education, 1833. – 142 p.
51330
  Liubkina O. Imbalances in the Financial System of Ukraine and their Transmission to the Systematic Risks in the Monetary Stability / O. Liubkina, M. Borovikova // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Р. 57-63. – (Економіка ; вип. 11 (152)). – ISSN 1728-3817


  The article examines the current state and major imbalances in the financial market of Ukraine, which are the source of risk to the national economy and can significantly affect the monetary stability during the post-crisis period and the period of ...
51331
  Sabolovic Dusan Imbro Ignjatijevic Tkalac. Njegovi ekonomsko-politicki pogledi i rad 1848-1861 godine / Sabolovic Dusan. – Zagreb, 1957. – 198с.
51332
   Imenik mesta. – Beograd, 1956. – 498с.
51333
  Hirtz M. Imenik znanstvenih naziva zivotinja obradenih u "Rjecniku narodnih zoologickih naziva", (Vodozemci-Gmazovi-Ptice-Ribe) / M. Hirtz. – Zagreb, 1956. – 52с.
51334
  Лызин Алексей IMEX-2005: форум с привилегиями : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 6. – С. 31
51335
   IMEX - смотр делового туризма // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 4. – С. 52 : фото
51336
   IMF annual report 2017 : promoting inclusive growth / [IMF"s Communications Dep. ; ed. S. Alexandre Russell]. – Washington : International Monetary Fund, 2017. – II, 110, [1] p. : ill., tab., phot. – Без тит. арк. – ISBN 978-1-47556-325-2
51337
   IMF annual report 2017 : financial statements : for the financial years ended April 30, 2017, and 2016. – Washington : International Monetary Fund, 2017. – II, 88 p. : tab. – ISBN 978-1-484306185
51338
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
04/409 : El Salvador: report on the observance of standards and codes - data module, response by the authorities, and detailed assessments using the data quality assessment framework. – 2004
51339
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
04/419 : Mexico: 2004 article IV consultation - staff report; staff statement; public information notice on the executive board discussion; and statement by the executive director for Mexico. – 2004
51340
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
04/417 : New Zealand: financial sector assessment program - detailed assessment of observance of standards and codes - International Organization of Securities Commission (IOSCO) - objectives and principles... – 2004
51341
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
04/420 : Sierra Leone: selected issues and statistical appendix. – 2004
51342
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
04/407 : Guyana: poverty reduction strategy paper progress report 2004. – 2004
51343
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
04/401 : St. Lucia: statistical appendix. – 2004
51344
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
04/364 : Islamic state of Afghanistan: first review under the staff-monitored program. – 2004
51345
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
04/363 : Republic of Kazakhstan: statistical appendix. – 2004
51346
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
04/395 : Republic of Moldova: poverty reduction strategy paper. – 2004
51347
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
04/393 : Lao People`s Democratic Republic: poverty reduction strategy paper. – 2004
51348
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
04/394 : Lao People`s Democratic Republic: joint staff advisory note of the poverty reduction strategy paper. – 2004
51349
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
04/385 : Lesotho: poverty reduction strategy paper status report. – 2004
51350
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
04/376 : Guinea: joint staff assessment of the poverty reduction strategy paper. – 2004
51351
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
04/386 : Lesotho: joint staff assessment of the poverty reduction strategy paper status report. – 2004
51352
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
04/396 : Republic of Moldova: joint staff advisory note of the poverty reduction strategy paper. – 2004
51353
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
04/403 : Republic of Madagascar: joint staff assessment of the poverty reduction strategy paper progress report. – 2004
51354
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
04/418 : Mexico: selected issues. – 2004
51355
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
04/416 : Pakistan: report on observance of standards and codes - fiscal transparency module - update. – 2004
51356
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
04/412 : Republic of Moldova: report on observance of standards and codes - fiscal transparency module. – 2004
51357
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
04/398 : Pakistan: report on observance of standards and codes - data module, response by the authorities, and detailed assessment using data quality assessment framework. – 2004
51358
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
04/381 : Seychelles: assessment of the supervision and regulation of the financial sector - review of financial sector regulation and supervision. – 2004
51359
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
04/365 : Republic of Croatia: report on observance of standards and codes - fiscal transparency module. – 2004
51360
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
04/389 : Malawi: ex post assessment of longer-term program engagement. – 2004
51361
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
04/377 : Guinea: ex post assessment of longer-term program engagement. – 2004
51362
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
04/383 : Rwanda: selected issues and statistical appendix. – 2004
51363
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
04/390 : Malawi: selected issues and statistical appendix. – 2004
51364
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
04/379 : South Africa: selected issues. – 2004
51365
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
04/384 : Lesotho: ex post assessment of longer-term program engagement. – 2004
51366
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
04/374 : Guinea: statistical appendix. – 2004
51367
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
04/369 : Antigua and Barbuda: statistical appendix. – 2004
51368
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
04/373 : Belize: assessment of the supervision and regulation of the financial sector - review of financial sector regulation and supervision. – 2004
51369
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
04/372 : Djibouti: first review under the staff-monitored program. – 2004
51370
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
04/375 : Guinea: poverty reduction strategy paper progress report. – 2004
51371
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
04/397 : St. Lucia: 2003 article 4 consultation - staff report; staff statement; public information notice on the executive board discussion; and statement by the executive director for St. Lucia. – 2004
51372
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
04/410 : Republic of Armenia: 2004 article 4 consultation, sixth review under the poverty reduction and growth facility, and request for waiver of performance criteria - staff report; staff statement... – 2004
51373
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
04/411 : Pakistan: 2004 article 4 consultation, ninth review under the three-year arrangement under the poverty reduction and growth facility, and request for waiver of performance criteria - staff report... – 2004
51374
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
04/404 : Republic of Madagascar: fifth review under the three-year arrangement under the poverty reduction and growth facility, requests for waiver of nonobservance of performance criteria and modification ... – 2004
51375
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
04/319 : Romania: first review under the stand-by arrangement and reguest for waiver and modification of performance criteria - staff report; staff statement; press release on the executive board ... – 2004
51376
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
04/287 : Jordan: third review under the stand-by arrangement; and press release on the executive board discussion. – 2004
51377
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
04/289 : Uganda: third review under the three-year arrangement under the poverty reduction and growth facility and request for waiver of performance criteria - staff report; press release on the executive ... – 2004
51378
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
04/329 : Nepal: first review of three-year arrangement under the poverty reduction and growth facility and request for waiver of performance criteria - staff report; staff statement; and press ... – 2004
51379
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
04/294 : Paraguay: fifth review under the stand-by arrangement and reguest for waiver of nonobservance and applicability performance criteria - staff report; staff statement; press release on the executive ... – 2004
51380
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
04/408 : Liberia: report on post-conflict economic conditions and economic program for 2004/05 - staff report; staff statement... – 2004
51381
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
04/388 : Antigua and Barbuda: detailed assessment of compliance with basel core principles for effective banking supervision - offshore banking. – 2004
51382
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
04/405 : Grenada: use of fund resources - request for emergency assistance - staff report... – 2004
51383
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
04/326 : Chile: financial sector assessment program - detailed assessment of observance of the IMF code... – 2004
51384
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
04/318 : The Bahamas: assessment of the supervision and regulation of the financial sector... – 2004
51385
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
04/392 : Guinea: 2004 article IV consultation - staff report... – 2004
51386
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
04/380 : Malawi: 2004 article IV consultation - staff report... – 2004
51387
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
04/399 : Luxembourg: report on the observance of standards and codes... – 2004
51388
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
04/400 : Luxembourg: detailed assessment on observance of standards and codes... – 2004
51389
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
04/382 : Rwanda: 2004 article IV consultation - staff report... – 2004
51390
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
04/391 : Labuan, Malaysia: assessment of the supervision and regulation of the financial sector - review of financial sector regulation and supervision. – 2004
51391
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
04/378 : South Africa: 2004 article IV consultation - staff report... – 2004
51392
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
04/366 : Antigua and Barbuda: report on observance of standards and codes... – 2004
51393
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
04/367 : Antigua and Barbuda: 2004 article IV consultation - staff report... – 2004
51394
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
04/387 : Lesotho: sixth review under the poverty reduction and growth facility and request for waiver of nonobservance of performance criteria... – 2004
51395
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
04/317 : Philippines: 2004 post program monitoring discussions - staff report... – 2004
51396
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
04/297 : Zimbabwe: 2004 article IV consultation - staff report... – 2004
51397
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
04/285 : Tanzania: 2004 article IV consultation and second review under the three-year arrangement under the poverty reduction and growth facility - staff report... – 2004
51398
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
04/298 : Costa Rica: 2004 article IV consultation - staff report... – 2004
51399
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
04/291 : Chile: 2004 article IV consultation - staff report... – 2004
51400
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
04/328 : Cambodia: 2004 article IV consultation - staff report... – 2004
51401
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
04/359 : Tunisia: 2004 article IV consultation - staff report... – 2004
51402
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
04/339 : Republic of Kazakhstan: 2004 article IV consultation - staff report... – 2004
51403
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
04/343 : France: 2004 article IV consultation - staff report; staff supplement... – 2004
51404
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
04/355 : Papua New Guinea: 2004 article IV consultation - staff report... – 2004
51405
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
04/253 : Republic of Croatia: 2004 article IV consultation and request for stand-by arrangement - staff report; public information notice and press release... – 2004
51406
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
04/314 : Russian Federation: 2004 article IV consultation - staff report... – 2004
51407
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
04/351 : People`s Republic of China: 2004 article IV consultation - staff report; staff statement... – 2004
51408
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
04/306 : Islamic Republic of Iran: 2004 article IV consultation - staff report... – 2004
51409
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
04/321 : Democratic Republic of Timor-Leste: 2004 article IV consultation - staff report... – 2004
51410
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
04/341 : Germany: 2004 article IV consultation - staff report; staff supplement... – 2004
51411
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
04/353 : Australia: 2004 article IV consultation - staff report; staff statement... – 2004
51412
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
04/358 : Republic of Estonia: 2004 article IV consultation - staff report... – 2004
51413
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
04/348 : Ireland: 2004 article IV consultation - staff report... – 2004
51414
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
04/290 : Bangladesh: second review under the three-year arrangement under the Poverty Reduction and Growth Facility (PRGF) and requests for waiver of performance criteria... – 2004
51415
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
04/286 : Dominica: second review under the three-year arrangement under the poverty reduction and growth facility and request... – 2004
51416
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
04/304 : Cape Verde: fourth review under the three-year arrangement... – 2004
51417
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
04/276 : Former Yugoslav Republic of Macedonia: second review under the stand-by arrangement and ex post assessment of performance... – 2004
51418
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
04/300 : Kingdom of the Netherlands - Netherlands: 2004 article IV consultation - staff report... – 2004
51419
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
04/299 : Eastern Caribbean Currency Union: 2004 regional surveillance - staff report... – 2004
51420
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
04/352 : Kuwait: financial sector assessment program - detailed assessments of observance of standards and codes... – 2004
51421
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
04/347 : Nicaragua: fifth and sixth reviews under the three-year arrangement under the poverty reduction and growth facility, request for waiver and modification of performance criteria... – 2004
51422
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
04/327 : Uruguay: fifth review under the stand-by arrangement and requests for modification of the arrangement... – 2004
51423
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
04/325 : Iraq: use of fund resources - request for emergency post-conflict assistance - staff report... – 2004
51424
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
04/350 : Bolivia: fourth review under the stand-by arrangement and request for waiver of nonobservance of performance criteria.. – 2004
51425
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
04/337 : Republic of Kazakhstan - financial sector assessment program update - technical note... – 2004
51426
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
04/338 : Republic of Kazakhstan - financial sector assessment program update - detailed assessments and updates... – 2004
51427
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
04/336 : Republic of Kazakhstan - financial sector assessment program update - technical note..,. – 2004
51428
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
04/361 : Republic of Belarus: report on observance of standards and codes.. – 2004
51429
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
04/345 : France: report on observance of standards and codes... – 2004
51430
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
04/344 : France: financial system stability assessment, including reports on the observance of standards and codes... – 2004
51431
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
04/309 : Former Yugoslav Republic of Macedonia: report on the observance of standards and codes... – 2004
51432
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
04/272 : Kingdom of the Netherlands - Netherlands Antilles: assessment of the supervision and regulation... – 2004
51433
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
04/310 : Kingdom of the Netherlands - Netherlands: detailed assessment of standards and codes. – 2004
51434
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
04/311 : Kingdom of the Netherlands - Netherlands: technical note: the Netherlands model of financial sector supervision. – 2004
51435
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
04/312 : Kingdom of the Netherlands - Netherlands: financial system stability assessment, including reports on the observance of standards and codes... – 2004
51436
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
04/324 : Cambodia: ex post assessment of longer-term program engagement. – 2004
51437
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
04/293 : Eastern Caribbean Currency Union: financial system stability assessment... – 2004
51438
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
04/305 : St. Vincent and the Grenadines: report on observance of standards and codes - basel core principles for effective banking supervision - offshore banking. – 2004
51439
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
05/33 : Islamic state of Afghanistan: 2004 article IV consultation and second review under the staff-monitored program - staff report; staff statement; public information notice on the executive board... – 2005
51440
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
05/44 : Italy: 2004 article IV consultation - staff report; staff statement; public information notice on the executive board discussion; and statement by the executive director for Italy. – 2005
51441
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
05/48 : Republic of Moldova: 2004 article IV consultation - staff report; public information notice on the executive board discussion; and statement by the executive director for the Republic of Moldova. – 2005
51442
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
05/52 : Algeria: selected issues. – 2005
51443
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
05/54 : Republic of Moldova: selected issues. – 2005
51444
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
05/68 : Algeria: report on the observance of standards and codes - fiscal transparency module. – 2005
51445
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
05/72 : Slovak Republic: selected issues and statistical appendix. – 2005
51446
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
05/73 : Slovak Republic: report on the observance of standards and codes - fiscal transparency module - update. – 2005
51447
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
05/80 : United Kingdom: 2004 article IV consultation - staff report; staff statement; public information notice on the executive board discussion and statement by the executive director for the United Kingdom. – 2005
51448
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
05/83 : Socialist People`s Libyan Arab Jamahiriya: 2004 article IV consultation - staff report; staff statement and public information notice on the executive board discussion. – 2005
51449
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
05/90 : Albania: selected issues and statistical appendix. – 2005
51450
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
05/93 : Guinea-Bissau: selected issues and statistical appendix. – 2005
51451
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
05/94 : Guinea-Bissau: ex post assessment of performance under fund-supported programs, 1993-2003. – 2005
51452
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
05/98 : Bermuda: assessment of the supervision and regulation of the financial sector - volume 1 - review of financial sector regulation and supervision. – 2005
51453
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
05/32 : Kyrgyz Republic - ex post assessment of longer-term program engagement. – 2005
51454
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
05/1 : Georgia: First review under the three-year arrangement under the poverty reduction and growth facility and request for waiver of performance criterion - staff report; staff statement; press release... – 2005
51455
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
05/12 : Honduras: Joint staff assessment of the poverty reduction strategy paper progress report. – 2005
51456
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
05/24 : Turks and Calcos Islands: assessment of the supervision and regulation of the financial sector - review of financial sector regulation and supervision. – 2005
51457
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
05/2 : Republic of Armenia: ex post assessment of long-term program engagement. – 2005
51458
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
05/6 : Trinidad and Tobago: selected issues. – 2005
51459
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
05/10 : Kenya: Joint staff assessment of the poverty reduction strategy paper. – 2005
51460
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
05/11 : Kenya: poverty reduction strategy paper. – 2005
51461
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
05/13 : Serbia and Montenegro: fourth review under the extended arrangement, financing assurances review and request for waiver of performance criteria and modification of end-december performance criterion. – 2005
51462
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
05/16 : Sri Lanka: request for extension of repurchase expectations - staff report; and press release on the executive board consideration. – 2005
51463
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
05/20 : Ukraine: selected issues. – 2005
51464
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
05/25 : The federal democratic republic of Ethiopia: 2004 atricle IV consultation and sixth review under the three-year arrangement under the poverty reduction and growth facility - staff report... – 2005
51465
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
05/30 : Zambia: report on observance of standards and codes - data module, response by the authorities and detailed assessments using data quality assessment framework. – 2005
51466
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
05/75 : Belgium: 2004 article IV consultation - staff report: public information notice on the executive board discussion. – 2005
51467
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
05/77 : Union of the Comoros: staff-monitored program. – 2005
51468
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
05/81 : United Kingdom: selected issues. – 2005
51469
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
05/84 : Sri Lanka: use of fund resources - request for emergency assistance - staff report; staff supplement; and press release on the executive board discussion for Sri Lanka. – 2005
51470
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
05/95 : Burkina Faso: second and third reviews under the three-year arrangement under the poverty reduction and growth facility and requests for waiver of nonobservance of performance criteria and extension.. – 2005
51471
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
05/100 : Jordan: post-program monitoring discussions - staff report; and public information notice on the executive board consideration. – 2005
51472
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
05/62 : People"s republic of China - Hong Kong special administrative region: selected issues. – 2005
51473
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
05/63 : People"s republic of China - Hong Kong special administrative region... – 2005
51474
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
05/66 : Niger: joint advisory note of the poverty reduction strategy paper progress report. – 2005
51475
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
05/70 : Samoa: report on observance of standards and codes - fiscal transparency module. – 2005
51476
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
05/103 : Federated States of Micronesia: selected issues and statistical appendix. – 2005
51477
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
05/104 : Federated States of Micronesia: 2004 article 4 consultation - staff report; public information notice on the executive board discussion; and statement by the executive director for the Federal... – 2005
51478
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
05/106 : Cyprus: selected issues and statistical appendix. – 2005
51479
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
05/107 : Cyprus: 2004 article 4 consultation - staff report; staff statement; public information notice on the executive board discussion; and statement by the executive director for Cyprus. – 2005
51480
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
05/108 : Indonesia: post-program monitoring discussions - staff report; staff supplement; public information notice on the executive board discussion; and statement by the executive director for Indonesia. – 2005
51481
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
05/110 : Republic of Yemen: statistical appendix. – 2005
51482
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
05/111 : Republic of Yemen: 2004 article 4 consultation - staff report; public information notice on the executive board discussion; and statement by the executive director for the republic of Yemen. – 2005
51483
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
05/112 : Zambia: poverty reduction strategy paper progress report. – 2005
51484
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
05/113 : Georgia: poverty reduction strategy paper progress report. – 2005
51485
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
05/114 : Senegal: poverty reduction strategy paper progress report. – 2005
51486
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
05/115 : Senegal: poverty reduction strategy paper - annual progress report - joint staff advisory note. – 2005
51487
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
05/116 : Canada: selected issues. – 2005
51488
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
05/117 : Dominica: third and fourth reviews under the three-year arrangement under the poverty reduction and growth facility - staff report; press release on the executive board discussion... – 2005
51489
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
05/118 : Canada: 2004 article 4 consultation - staff report; staff statement; and the public information notice on the executive board discussion for Canada. – 2005
51490
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
05/119 : Kyrgyz republic: sixth review under the three-year arrangement under the poverty reduction and growth facility and request for new three-year PRGF arrangement - staff report... – 2005
51491
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
05/120 : Chile: report on the observance of standards and codes - FATF recommendations for anti-money laundering and combating the financing of terrorism. – 2005
51492
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
05/121 : Vanuatu: selected issues and statistical appendix. – 2005
51493
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
05/122 : Republic of Lithuania: selected issues. – 2005
51494
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
05/123 : Republic of Lithuania: 2004 article 4 consultation - staff report; public information notice on the executive board discussion; and statement by the executive director for the republic of Lithuania. – 2005
51495
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
05/124 : Vanuatu: 2004 article 4 consultation - staff report; public information notice on the executive board discussion; and statement by the executive director for Vanuatu. – 2005
51496
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
05/125 : Angola: selected issues and statistical appendix. – 2005
51497
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
05/126 : Senegal: financial system stability assessment update. – 2005
51498
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
05/127 : Rwanda: poverty reduction strategy paper annual progress report. – 2005
51499
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
05/129 : Mali: first review under the three-year arrangement under the poverty reduction and growth facility and request for waiver of nonobservance performance criteria - staff report... – 2005
51500
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
05/130 : Republic of Tajikistan: report on observance of standards and codes - data module, response by the authorities, and detailed assessments using the data quality assessment framework. – 2005
51501
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
05/131 : Republic of Tajikistan: selected issues and statistical appendix. – 2005
51502
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
05/132 : Republic of Tajikistan: 2004 article 4 consultation and fourth review under the poverty reduction and growth facility - staff report; staff statement... – 2005
51503
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
05/133 : Israel: 2004 article 4 consultation - staff report; staff statement: public information notice on the executive board discussion; and statement by the executive director for Israel. – 2005
51504
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
05/134 : Israel: selected issues. – 2005
51505
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
05/135 : Cape Verde: poverty reduction strategy paper. – 2005
51506
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
05/136 : Cape Verde: poverty reduction strategy paper - joint staff advisory note. – 2005
51507
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
05/138 : Zambia: second review under the three-year arrangement under the poverty reduction and growth facility and request for waiver and modification of performance criteria... – 2005
51508
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
05/143 : Suriname: 2004 article 4 consultation - staff report; public information notice on the executive board discussion; and statement by the executive director for Suriname. – 2005
51509
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
05/144 : Republic of Equatorial Guinea: report on the observance of standards and codes - fiscal transparency module. – 2005
51510
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
05/150 : Republic of Equatorial Guinea: 2005 article 4 consultation - staff report; public information notice on the executive board discussion; and statement by the executive director... – 2005
51511
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
05/158 : Lebanon: report on the observance of standards and codes - fiscal transparency module. – 2005
51512
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
05/176 : Republic of Armenia: poverty reduction strategy paper progress report - joint staff advisory note. – 2005
51513
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
05/194 : Sierra Leone: sixth review under the poverty reduction and growth facility, requests for waiver of performance criteria and additional interim assistance under the enhanced initiative... – 2005
51514
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
05/181 : United republic of Tanzania: third review under the three-year arrangement under the poverty reduction and growth facility and requests for waiver of performance criterion and modification... – 2005
51515
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
05/175 : Republic of Armenia: poverty reduction strategy paper progress report. – 2005
51516
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
05/166 : Liberia: 2005 article 4 consultation - staff report; public information notice on the executive board discussion; and statement by the executive director for Liberia. – 2005
51517
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
05/161 : Slovak republic: report on the observance of standards and codes - data module, response by the authorities, and detailed assessments using the data quality assesment framework. – 2005
51518
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
05/151 : Republic of Equatorial Guinea: statistical appendix. – 2005
51519
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
05/183 : Uganda: 2004 article 4 consultation, fourth review under the three-year arrangement under the poverty reduction and growth facility, and request for waiver of performance criteria - staff report... – 2005
51520
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
05/147 : Gabon: selected issues and statistical appendix. – 2005
51521
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
05/137 : Zambia: enhanced initiative for heavily indebted poor countries - completion point document. – 2005
51522
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
05/174 : Rwanda: joint staff advisory note of the poverty reduction strategy paper annual progress report. – 2005
51523
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
05/193 : Sierra Leone: poverty reduction strategy paper - joint staff advisory note. – 2005
51524
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
05/195 : Zambia: poverty reduction strategy paper second annual progress report - joint staff advisory note. – 2005
51525
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
05/210 : Georgia: poverty reduction strategy paper progress report - joint staff advisory note. – 2005
51526
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
05/149 : Gabon: 2005 article 4 consultation, third review under the stand-by arrangement, and review of financing assurances - staff report... – 2005
51527
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
05/142 : Suriname: selected issues. – 2005
51528
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
05/164 : Cameroon: 2005 article 4 consultation and staff-monitored program - staff report; staff statement; public information notice on the executive board discussion; and statement... – 2005
51529
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
05/146 : Bolivia: fifth review under the stand-by arrangement, request for waiver of nonobservance of performance criteria, rephasing, augmentation, and extension of the stand-by arrangement... – 2005
51530
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
05/145 : Maldives: use of fund resources - request for emergency assistance - staff report, press release on the executive board discussion; and statement by the executive director for Maldives. – 2005
51531
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
05/141 : Singapore: 2004 article 4 consultation - staff report; public information notice on the executive board discussion; and statement by the Singapore authorities. – 2005
51532
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
05/148 : Vietnam: 2004 article 4 consultation - staff report; public information notice on the executive board discussion; and statement by the executive director for Vietnam. – 2005
51533
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
05/191 : Sierra leone: poverty reduction strategy paper. – 2005
51534
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
05/192 : Sierra Leone: ex post assessment of longer-term program engagement. – 2005
51535
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
05/197 : Norway: selected issues. – 2005
51536
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
05/196 : Norway: 2005 article 4 consultation - staff report; staff supplement; public information notice on the executive board discussion; and statement by the executive director for Norway. – 2005
51537
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
05/190 : Switzerland: 2005 article 4 consultation - staff report; public information notice on the executive board discussion; and statement by the executive director for Switzerland. – 2005
51538
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
05/199 : Bosnia and Herzegovina: 2005 article 4 consultation - staff report; staff supplement; public information notice on the executive board discussion; and statement by the executive director for Bosnia... – 2005
51539
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
05/152 : New Zealand: 2005 article 4 consultation - staff report; and public information notice on the executive board discussion. – 2005
51540
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
05/154 : Colombia: 2005 article 4 consultation and fourth review under the stand-by arrangement, requests for waiver of nonobservance of performance criteria and the completion of the fourth review... – 2005
51541
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
05/157 : Pakistan - financial sector assessment program - technical note - condition of the banking system. – 2005
51542
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
05/205 : Haiti: selected issues. – 2005
51543
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
05/203 : Kingdom of the Netherlands - Aruba: selected issues and statistical appendix. – 2005
51544
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
05/200 : Norway: financial system stability assessment, including reports on the observance of standards and codes on the following topics: banking supervision, insurance regulation, and payment systems. – 2005
51545
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
05/202 : Uruguay: ex post assesment of longer-term program engagement - staff report; public information notice on the executive board discussion; and statement by the executive director for Uruguay. – 2005
51546
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
05/201 : Sierra Leone: poverty reduction strategy paper preparation status report. – 2005
51547
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
05/412 : Turkey: request for stand-by arrangement and extension of repurchase expectations - staff report... – 2005
51548
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
05/413 : Cameroon: review of the staff-monitored program and request for a three-year arrangement under the poverty reduction and growth facility... – 2005
51549
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
05/414 : Iceland: report on the observance of standards and codes - data module... – 2005
51550
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
05/437 : Kingdom of Lesotho: 2005 article 4 consultation - staff report... – 2005
51551
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
05/439 : Mali: poverty reduction strategy paper implementation report. – 2005
51552
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
05/440 : Nicaragua: poverty reduction strategy paper. – 2005
51553
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
05/105 : Philippines: 2004 article IV consultation and post-program monitoring discussions - staff report; staff statement; statement by the executive director for the Philippines; and public ... – 2005
51554
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
05/39 : Republic of Congo: interim poverty reduction strategy paper progress report. – 2005
51555
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
05/61 : Jamaica: interim staff report under intensified surveillance. – 2005
51556
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
05/96 : Namibia: selected issues and statistical appendix. – 2005
51557
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
05/3 : Gabon: first review under the stand-by arrangement - staff report; press release on the executive board discussion and statement by the executive director for Gabon. – 2005
51558
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
05/101 : Niger: poverty reduction strategy paper progress report. – 2005
51559
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
05/88 : Albania: ex post assessment of longer-term program engagement. – 2005
51560
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
05/9 : Lao People`s Democratic Republic: selected issues and statistical appendix. – 2005
51561
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
05/18 : Azerbaijan Republic: statistical appendix. – 2005
51562
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
05/22 : Philippines: Report on observance of standards and codes - payment systems. – 2005
51563
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
05/64 : Republic of Moldova: financial system stability assessment, including reports on the observance of standards and codes on the following topics: monetary and financial policy transparency, banking... – 2005
51564
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
06/155 : Malawi: poverty reduction strategy paper - annual progress report. – 2006
51565
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
06/318 : Indonesia: selected issues. – 2006
51566
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
06/319 : Indonesia: 2006 article 4 consultation and fifth post-program monitoring discussions - staff report... – 2006
51567
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
06/321 : Central African economic and monetary community: financial system stability assessment... – 2006
51568
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
06/322 : Central African economic and monetary community: report on the observance of standards and codes... – 2006
51569
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
06/323 : Barbados: 2006 article 4 consultation - staff report... – 2006
51570
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
06/1 : Republic of Tajikistan: poverty reduction strategy paper second progress report. – 2006
51571
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
06/2 : Republic of Tajikistan: joint staff advisory note of the poverty reduction strategy paper second progress report. – 2006
51572
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
06/3 : Panama: selected issues and statistical appendix. – 2006
51573
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
06/4 : Greece: 2005 article 4 consultation - staff report... – 2006
51574
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
06/5 : Greece: selected issues. – 2006
51575
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
06/6 : Greece: financial system stability assessment... – 2006
51576
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
06/7 : Panama: 2004 article 4 consultation - staff report... – 2006
51577
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
06/9 : Guatemala: report on observance of standards and codes - fiscal transparency module. – 2006
51578
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
06/10 : The Gambia: statistical appendix. – 2006
51579
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
06/11 : The Gambia: ex post assessment of longer-term program engagement. – 2006
51580
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
06/12 : The Gambia: poverty reduction strategy paper - annual progress report. – 2006
51581
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
06/13 : The Gambia: joint staff advisory note of the poverty reduction strategy paper - annual progress report. – 2006
51582
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
06/14 : Paraguay: report on observance of standards and codes - fiscal transparency module. – 2006
51583
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
06/15 : Iraq: request for stand-by arrangement - staff report; staff supplement... – 2006
51584
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
06/16 : Germany: 2005 article 4 consultation - staff report... – 2006
51585
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
06/17 : Germany: selected issues. – 2006
51586
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
06/18 : Germany: report on observance of standards and codes - data module... – 2006
51587
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
06/19 : Thailand: selected issues. – 2006
51588
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
06/20 : Vietnam: selected issues. – 2006
51589
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
06/21 : Jordan: report on observance of standards and codes - fiscal transparency module. – 2006
51590
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
06/22 : Vietnam: 2005 article 4 consultation - staff report... – 2006
51591
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
06/23 : Albania : poverty reduction strategy paper - annual progress report. – 2006
51592
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
06/24 : Uganda: es post assessment of performance under fund-supported programs and public information notice on the executive board discussion. – 2006
51593
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
06/25 : Guinea: selected issues and statistical appendix. – 2006
51594
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
06/27 : The Federal Democratic Republic of Ethiopia: poverty reduction strategy paper - 2003/04 Annual progress report. – 2006
51595
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
06/28 : The Federal Democratic Republic of Ethiopia: joint staff advisory note of the poverty reduction strategy paper - 2003/04 Annual progress report. – 2006
51596
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
06/29 : Trinidad and Tobago: financial system stability assessment, including reports on the observance of standards and codes on the following topics... – 2006
51597
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
06/30 : Paraguay: fourth review under the stand-by arrangement and request for waiver of performance criteria - staff report... – 2006
51598
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
06/31 : Honduras: third review under the three-year arrangement under the poverty reduction and growth facility... – 2006
51599
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
06/32 : Trinidad and Tobago: 2005 article 4 consultation - staff report... – 2006
51600
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
06/33 : Trinidad and Tobago: statistical appendix. – 2006
51601
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
06/34 : Honduras: first review under the three-year arrangement under the poverty reduction and growth facility and request for waiver of performance criteria... – 2006
51602
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
06/35 : Honduras: 2005 article 4 consultation, second review under the three-year arrangement under the poverty reduction and growth facility... – 2006
51603
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
06/36 : Finland: 2005 article 4 consultation - staff report... – 2006
51604
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
06/38 : The Gambia: Staff-monitored program. – 2006
51605
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
06/39 : Zambia: 2005 article 4 consultation, third review under the three-year arrangement under the poverty reduction and growth facility... – 2006
51606
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
06/40 : Niger: first review under the three-year arrangement under the poverty reduction and growth facility... – 2006
51607
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
06/41 : Paraguay: fifth review under the stand-by arrangement and request for waiver of performance criteria - staff report, staff supplement... – 2006
51608
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
06/42 : Central African Republic: use of fund resources - request for emergency post-conflict assistance - staff report... – 2006
51609
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
06/43 : Uganda: sixth review under the three-year arrangement under the poverty reduction and growth facility... – 2006
51610
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
06/44 : Nepal: 2005 article 4 consultation - staff report; public information notice on the executive board discussion... – 2006
51611
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
06/45 : Nepal: selected issues and statistical appendix. – 2006
51612
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
06/46 : Republic of Mozambique: third review under the three-year arrangement under the poverty reduction and growth facility and request for modification of performance criteria - staff report... – 2006
51613
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
06/47 : Peru: third review under the stand-by arrangement and request for establishment of performance criteria and waiver of applicability - staff report... – 2006
51614
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
06/48 : Honduras: request for a three-year arrangement under poverty reduction and growth facility and interim assistance under the enhanced initiative for heavily indebted poor countries - staff report... – 2006
51615
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
06/49 : Greece: report on observance of standards and codes - fiscal transparency module. – 2006
51616
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
06/50 : People"s Republic of China - Hong Kong special administrative region: 2005 article 4 consultation - staff report... – 2006
51617
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
06/51 : People"s Republic of China - Hong Kong special administrative region: selected issues. – 2006
51618
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
06/154 : Islamic Republic of Iran: 2005 article 4 consultation - staff report; staff statement; public information notice on the executive board discussion... – 2006
51619
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
06/155 : Malawi: poverty reduction strategy paper - annual progress report. – 2006
51620
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
06/156 : Jamaica: financial system stability assessment, including reports on the observance of standards and codes on the following topics... – 2006
51621
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
06/157 : Jamaica: selected issues. – 2006
51622
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
06/158 : Jamaica: 2005 article IV consultation - staff report; staff supplement; and public information notice on the executive board discussion. – 2006
51623
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
06/159 : The Federal Democratic Republic of Ethiopia: 2005 article 4 consultation - staff report; staff statement; public information notice on the executive board discussion... – 2006
51624
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
06/160 : New Zealand: 2006 article 4 consultation - staff report; public information notice; and statement by the executive director for New Zealand on the executive board discussion. – 2006
51625
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
06/161 : New Zealand: selected issues. – 2006
51626
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
06/162 : Republic of Lithuania: 2006 article 4 consultation - staff report and public information notice on the executive board discussion. – 2006
51627
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
06/163 : Republic of Lithuania: selected issues. – 2006
51628
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
06/164 : Luxembourg: 2006 article 4 consultation - staff report, staff statement; public information notice on the executive board discussion... – 2006
51629
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
06/165 : Luxembourg: selected issues. – 2006
51630
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
06/122 : The Federal Democratic Republic of Ethiopia: selected issues and statistical appendix. – 2006
51631
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
06/166 : Liberia: 2006 article 4 consultation and staff-monitored program - staff report... – 2006
51632
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
06/167 : Liberia: statistical appendix. – 2006
51633
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
06/168 : Romania: 2006 article 4 consultation - staff report; staff statement... – 2006
51634
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
06/169 : Romania: selected issues and statistical appendix. – 2006
51635
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
06/170 : Georgia: selected issues. – 2006
51636
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
06/171 : Georgia: statistical appendix. – 2006
51637
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
06/172 : Nicaragua: poverty reduction strategy paper - joint staff advisory note. – 2006
51638
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
06/173 : Nicaragua: selected issues. – 2006
51639
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
06/174 : Nicaragua: 2005 article 4 consultation, seventh, eighth, and ninth reviews under the three year arrangement under the poverty reduction... – 2006
51640
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
06/176 : Republic of Belarus: financial sector assessment program - detailed assessment of compliance - basel core principies for effective banking supervision. – 2006
51641
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
06/177 : Republic of Belarus: financial sector assessment program - detailed assessment of observance of CPSS core principles for systemically important... – 2006
51642
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
06/178 : Republic of Belarus: financial sector assessment program - technical note - transparency of monetary policy. – 2006
51643
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
06/179 : Republic of Belarus: financial sector assessment program - technical note - deposit insurance. – 2006
51644
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
06/180 : Nigeria: first review under the policy support instrument - staff report; staff statement; press release on the executive board discussion; and statement by the executive director for Nigeria. – 2006
51645
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
06/181 : Philippines: selected issues. – 2006
51646
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
06/182 : Sudan: 2006 article 4 consultation and staff-monitored program... – 2006
51647
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
06/183 : Sierra Leone: request for a three-year arrangement under the poverty reduction and growth facility - staff report... – 2006
51648
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
06/184 : Republic of Moldova: 2006 article 4 consultation and request for a three-year arrangement under the poverty reduction and growth facility - staff report... – 2006
51649
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
06/185 : Republic of Moldova: poverty reduction strategy annual evalution report 2005. – 2006
51650
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
06/188 : Former Yugoslav Republic of Macedonia: first review under the stand-by arrangement, and requests for waiver of performance criteria.... – 2006
51651
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
06/189 : Union of the Comoros: interim poverty reduction strategy paper - joint staff advisory note. – 2006
51652
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
06/191 : Union of the Comoros: interim poverty reduction strategy paper. – 2006
51653
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
06/192 : Union of the Comoros: second review under the staff-monitored program. – 2006
51654
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
06/193 : Union of the Comoros: third staff review and extension of the staff-monitored program. – 2006
51655
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
06/194 : Islamic Republic of Afghanistan: interim poverty reduction strategy paper. – 2006
51656
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
06/195 : Islamic Republic of Afghanistan: interim poverty reduction strategy paper - summary report. – 2006
51657
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
06/196 : Republic of Armenia: second review under the three-year arrangement under the poverty reduction... – 2006
51658
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
06/197 : Uruguay: third review under the stand-by arrangement and request for modification.... – 2006
51659
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
06/198 : United Republic of Tanzania: ex post assessment of longer-term program engagement. – 2006
51660
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
06/199 : Saudi Arabia: financial system stability assessment, including report on the observance.... – 2006
51661
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
06/200 : Lebanon: selected issues. – 2006
51662
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
06/201 : Lebanon: 2006 article 4 consultation - staff report; public information notice on the executive board discussion... – 2006
51663
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
06/210 : Spain: financial sector assessment program - technical note - housing prices, household debt, and financial stability. – 2006
51664
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
06/202 : Switzerland: 2006 article 4 consultation - staff report; public information notice on the executive board discussion... – 2006
51665
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
06/203 : Switzerland: selected issues. – 2006
51666
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
06/204 : Lebanon: statistical appendix. – 2006
51667
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
06/205 : St. Vincent and the Grenadines: 2005 article 4 consultation - staff report; and public information notice on the executive board discussion. – 2006
51668
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
06/206 : St. Vincent and the Grenadines: statistical appendix. – 2006
51669
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
06/207 : Tunisia: 2006 article 4 consultation - staff report; staff statement; public information notice on the executive board discussion... – 2006
51670
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
06/208 : Tunisia: selected issues. – 2006
51671
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
06/209 : Mauritius: 2005 article 4 consultation - staff report; public information notice on the executive board discussion... – 2006
51672
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
06/211 : Spain: 2006 article 4 consultation - staff report; staff supplement; public information notice on the executive board discussion... – 2006
51673
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
06/212 : Spain: financial system stability assessment... – 2006
51674
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
06/213 : Spain: selected issues. – 2006
51675
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
06/214 : Spain: financial sector assessment program - technical note - nonfinancial equity investments of Spanish credit institutions. – 2006
51676
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
06/215 : Spain: financial sector assessment program - technical note - regulation, supervision, and governance of the Spanish Cajas. – 2006
51677
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
06/216 : Spain: financial sector assessment program - technical note - stress testing methodology and results. – 2006
51678
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
06/217 : Spain: financial sector assessment program - technical note - supervision of insurance: alternative models for an independent agency. – 2006
51679
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
06/218 : Spain: financial sector assessment program - detailed assessment of compliance with the Basel Core principles for effective banking supervision. – 2006
51680
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
06/219 : Spain: financial sector assessment program - detailed assessment of observance of the IAIS insurance Core principles. – 2006
51681
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
06/220 : Spain: financial sector assessment program - detailed assessment of implementation of the IOSCO objectives and principles of securities regulation. – 2006
51682
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
06/221 : Spain: financial sector assessment program - detailed assessment of the CPSS Core principles for systemically important payment systems. – 2006
51683
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
06/222 : Spain: financial sector assessment program - detailed assessment of the CPSS-IOSCO recommendations for the securities settlement systems. – 2006
51684
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
06/223 : Spain: financial sector assessment program - detailed assessment of the IMF code of good practices on transparency... – 2006
51685
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
06/224 : Mauritius: selected issues and statistical appendix. – 2006
51686
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
06/231 : Cameroon: first review under the three-year arrangement under the poverty reduction and growth facility - staff report; press release on the executive board discussion... – 2006
51687
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
06/232 : Gabon: selected issues. – 2006
51688
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
06/233 : Republic of Equatorial Guinea: 2006 article 4 consultation - staff report; public information notice... – 2006
51689
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
06/234 : Colombia: second review under the stand-by arrangement and request for rephasing of purchases - staff report; staff supplement... – 2006
51690
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
06/225 : Ghana: poverty reduction strategy paper. – 2006
51691
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
06/226 : Ghana: poverty reduction strategy paper annual progress report. – 2006
51692
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
06/227 : Ghana: joint staff advisory note of the poverty reduction strategy paper and annual progress report... – 2006
51693
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
06/228 : Ghana: fourth and fifth reviews under the three-year arrangement under the poverty reduction... – 2006
51694
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
06/229 : Canada: selected issues. – 2006
51695
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
06/230 : Canada: 2006 article 4 consultation - staff report... – 2006
51696
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
06/240 : Dominican Republic: report on the observance of standards and codes - data module... – 2006
51697
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
06/241 : Tonga: 2006 article 4 consultation - staff report; and public information notice on the executive board discussion. – 2006
51698
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
06/242 : Tonga: statistical appendix. – 2006
51699
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
06/243 : Paraguay: report on the observance of standards and codes - data module... – 2006
51700
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
06/245 : Rwanda: sixth review under the three-year arrangement under the poverty reduction and growth facility (PRGF)... – 2006
51701
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
06/246 : Rwanda: poverty reduction strategy paper annual progress report - joint staff advisory note. – 2006
51702
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
06/247 : Islamic Republic of Mauritania: 2005 article 4 consultation - staff report; staff statement... – 2006
51703
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
06/248 : Islamic Republic of Mauritania: selected issues and statistical appendix. – 2006
51704
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
06/249 : Republic of Slovenia: 2006 article 4 consultation - staff report; public information notice on the executive board discussion... – 2006
51705
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
06/250 : Republic of Slovenia: selected issues. – 2006
51706
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
06/251 : Islamic Republic of Afghanistan: seventh review under the staff-monitored program and request for a three-year arrangement under the poverty reduction and growth facility - staff report... – 2006
51707
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
06/252 : Islamic Republic of Afghanistan: interim poverty reduction strategy paper - joint staff advisory note. – 2006
51708
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
06/253 : Arab Republic of Egypt: 2006 article 4 consultation - staff report; staff statement... – 2006
51709
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
06/425 : Uruguay: 2006 article 4 consultation, fourth review under the stand-by arrangement and request for of waiver of nonobservance and modification of performance criteria... – 2006
51710
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
06/426 : Pakistan: 2006 article 4 consultation - staff report; public information notice on the executive board discussion... – 2006
51711
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
06/427 : Uruguay: selected issues. – 2006
51712
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
06/428 : Brunei Darussalam: statistical appendix. – 2006
51713
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
06/429 : Russian Federation:2006 article 4 consultation - staff report... – 2006
51714
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
06/430 : Russian Federation: selected issues. – 2006
51715
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
06/431 : Russian Federation: statistical appendix. – 2006
51716
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
06/432 : United States: report on the observance of standards and codes - FATF recommendations for anti-money laundering and combating the financing of terrorism. – 2006
51717
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
06/433 : Republic of Armenia: 2006 article 4 consultation and third review under the poverty reduction and growth facility - staff report... – 2006
51718
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
06/434 : Republic of Armenia: selected issues. – 2006
51719
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
06/435 : Uruguay: report on the observance of standards and codes on anti-money laundering and combating the financing of terrorism. – 2006
51720
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
06/436 : Germany: selected issues. – 2006
51721
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
06/437 : Australia: financial sector assessment program - technical note - investor protection, disclosure and financial literacy. – 2006
51722
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
06/438 : Germany: 2006 article consultation - staff report... – 2006
51723
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
06/439 : Uruguay: financial system stability assessment, including reports on the observance of standards... – 2006
51724
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
06/440 : Haiti: enhanced initiative for heavily indebted poor countries - decision point document. – 2006
51725
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
06/441 : Haiti: request for a three-year arrangement under the poverty reduction and growth facility - staff report... – 2006
51726
   IMF country report. – Washington : International monetary fund
06/442 : Honduras: debt sustainability analysis 2006. – 2006
51727
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
06/443 : Nepal: poverty reduction strategy paper annual progress report - joint staff advisory note. – 2006
51728
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
06/444 : The Gambia: 2006 article 4 consultation and assessment of performance under the staff-monitored program - staff report... – 2006
51729
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
06/445 : Malawi: second review under the three-year arrangement under the poverty reduction and growth facility and request for waiver of performance criteria... – 2006
51730
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/54 : Peru: 2006 article consultation and request for stand-by arrangement - staff report... – 2007
51731
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/55 : Malawi: poverty reduction strategy paper - growth and development strategy. – 2007
51732
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/56 : Republic of Tajikistan: report on observance of standards and codes - fiscal transparency module. – 2007
51733
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/57 : Sweden: report on observance of standards and codes - FATF recommendations for anti-money laundering and combating the financing of terrorism. – 2007
51734
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/58 : Central African Republic: poverty reduction strategy paper - preparation status report. – 2007
51735
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/59 : Republic of Madagascar: poverty reduction strategy paper. – 2007
51736
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/60 : Liberia: interim poverty reduction strategy paper. – 2007
51737
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/61 : Algeria: selected issues. – 2007
51738
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/62 : Philippines: 2006 article 4 consultation - staff report; public information notice on the executive board discussion... – 2007
51739
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/63 : India: 2006 article 4 consultation - staff report; staff statement... – 2007
51740
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/64 : Italy: 2006 article 4 consultation - staff report; public information notice on the executive board discussion... – 2007
51741
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/65 : Italy: selected issues. – 2007
51742
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/66 : Panama: assessment of financial sector supervision and regulation, including reports on the observance... – 2007
51743
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/67 : Panama: detailed assessments of observance of standards and codes for banking supervision, insurance supervision and securities regulation. – 2007
51744
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/68 : Sierra Leone: 2006 article 4 consultation, first review under the three-year arrangement under the poverty reduction... – 2007
51745
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/69 : Andorra: assessment of financial sector supervision and regulation. – 2007
51746
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/70 : Spain: report on the observance of standards and codes - FATF recommendations for anti-money laundering... – 2007
51747
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/71 : Cyprus: selected issues. – 2007
51748
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/72 : Algeria: 2006 article 4 consultation - staff report; public information notice on the executive board discussion... – 2007
51749
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/73 : Central African Republic: request for a three-year arrangement under the poverty reduction and growth facility... – 2007
51750
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/74 : Pakistan: report on the observance of standards and codes - data module... – 2007
51751
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/75 : Albania: second review under the three-year arrangement under the poverty reduction and growth facility... – 2007
51752
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/76 : Cyprus: 2006 article 4 consultation - staff report; public information notice on the executive board discussion... – 2007
51753
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/77 : Cyprus: report on the observance of standards and codes... – 2007
51754
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/78 : Ireland: report on the observance of standards and codes... – 2007
51755
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/79 : Democratic Republic of Timor-Leste: 2006 article 4 consultation - staff report. – 2007
51756
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/80 : Rwanda: 2006 article 4 consultation, first review under the three-year arrangement under the poverty reduction and growth facility... – 2007
51757
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/81 : Republic of Croatia: 2006 article 4 consultation - staff report... – 2007
51758
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/82 : Republic of Croatia: selected issues. – 2007
51759
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/83 : Namibia: financial system stability assessment, including report on the observance of standards and codes on banking supervision. – 2007
51760
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/84 : Czech Republic: 2006 article 4 consultation - staff report and public information notice on the executive board discussion. – 2007
51761
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/85 : Czech Republic: selected issues. – 2007
51762
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/86 : Democratic Republic of Timor-Leste: selected issues and statistical appendix. – 2007
51763
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/87 : Italy: report on the observance of standards and codes - data module, response by the authorities... – 2007
51764
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/88 : Belgium: selected issues. – 2007
51765
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/89 : Belgium: 2006 article 4 consultation - staff report; and public information notice on the executive board discussion. – 2007
51766
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/90 : United Kingdom: selected issues. – 2007
51767
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/91 : United Kingdom: 2006 article 4 consultation - staff report; public information notice on the executive board discussion... – 2007
51768
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/92 : Vanuatu: 2006 article 4 consultation - staff report; and public information notice on the executive board discussion. – 2007
51769
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/93 : Vanuatu: selected issues. – 2007
51770
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/94 : San Marino: 2006 article 4 consultation - staff report; public information notice on the executive board discussion... – 2007
51771
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/95 : Algeria: statistical appendix. – 2007
51772
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/96 : Eastern Caribbean Currency Union: 2006 regional discussions - staff report... – 2007
51773
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/97 : Eastern Caribbean Currency Union: selected issues. – 2007
51774
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/98 : Tunisia: financial sector assessment program update - detailed assessment of compliance of the Basel core principles for effective banking supervision. – 2007
51775
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/99 : Peru: first review under the stand-by arrangement and requests for modification of performance criterion and waiver for nonobservance of performance criterion... – 2007
51776
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/100 : Islamic Republic of Iran: 2006 article 4 consultation - staff report... – 2007
51777
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/101 : Islamic Republic of Iran: statistical appendix. – 2007
51778
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/102 : Democratic Republic of Sao Tome and Principe: third review of the three-year arrangement under the poverty reduction and growth facility... – 2007
51779
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/103 : Republic of Poland: financial sector assessment program... – 2007
51780
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/104 : Republic of Poland: financial sector assessment program... – 2007
51781
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/105 : Federated States of Micronesia: selected issues and statistical appendix. – 2007
51782
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/106 : Federated States of Micronesia: 2006 article 4 consultation - staff report... – 2007
51783
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/136 : Republic of Lithuania: 2007 article 4 consultation - staff report... – 2007
51784
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/137 : Republic of Lithuania: selected issues. – 2007
51785
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/138 : United Republic of Tanzania: sixth review under the three-year arrangement under the poverty reduction... – 2007
51786
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/139 : Botswana: report on the observance of standards and codes - data module... – 2007
51787
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/140 : Guinea: poverty reduction strategy paper - third annual progress report. – 2007
51788
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/141 : St. Kitts and Nevis: 2006 article 4 consultation - staff report... – 2007
51789
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/142 : St. Kitts and Nevis: statistical appendix. – 2007
51790
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/143 : Austria: selected issues. – 2007
51791
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/144 : Republic of Tajikistan: 2006 article 4 consultation - staff report... – 2007
51792
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/145 : Austria: 2007 article 4 consultation - staff report... – 2007
51793
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/146 : Uruguay: fifth and sixth reviews under the stand-by arrangement... – 2007
51794
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/147 : Malawi: 2006 article 4 consultation and third review under the three-year arrangement under the poverty reduction and growth facility... – 2007
51795
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/148 : The Socialist People"s Libyan Arab Jamahiriya: statistical appendix. – 2007
51796
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/149 : The Socialist People"s Libyan Arab Jamahiriya: 2006 article 4 consultation - staff report... – 2007
51797
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/150 : New Zealand: 2007 article 4 consultation - staff report... – 2007
51798
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/151 : New Zealand: selected issues. – 2007
51799
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/152 : Jamaica: 2007 article 4 consultation - staff report... – 2007
51800
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/153 : Burkina Faso: request for a three-year arrangement under the poverty reduction and growth facility - staff report... – 2007
51801
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/154 : Gibraltar: assessment of financial sector supervision and regulation including reports on the observance of standards and codes on the following topics... – 2007
51802
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/155 : Gibraltar: detailed assessment report of observance of the Basel core principles. – 2007
51803
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/156 : Gibraltar: detailed assessmant report of observance of the insurance core principles. – 2007
51804
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/157 : Gibraltar: detailed assessment report on anti-money laundering and combating the financing of terrorism. – 2007
51805
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/158 : Kenya: poverty reduction strategy annual progress report - 2003/2004. – 2007
51806
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/159 : Kenya: poverty reduction strategy annual progress report - 2004/2005. – 2007
51807
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/160 : Kenya: poverty reduction strategy papers - 2003/2004 and 2004/2005 - joint staff advisory note. – 2007
51808
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/161 : Turkey: fifth review and inflation consultation under the stand-by arrangement, request for waiver of nonobservance and applicability of performance criteria... – 2007
51809
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/162 : Mexico: financial sector assessment program update - technical note - housing finance. – 2007
51810
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/163 : Mexico: financial sector assessment program update - technical note - the pension annuity market. – 2007
51811
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/164 : Mexico: financial sector assessment program update - technical note - industrial organization and competition - pension system in Mexico. – 2007
51812
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/165 : Mexico: financial sector assessment program update - technical note... – 2007
51813
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/166 : Mexico: financial sector assessment program update - technical note... – 2007
51814
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/167 : Mexico: financial sector assessment program update - technical note... – 2007
51815
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/168 : Mexico: financial sector assessment program update - detailed assessment on the implementation of the IOSCO objectives and principles of securities regulation. – 2007
51816
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/169 : Mexico: financial sector assessment program update - technical note... – 2007
51817
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/170 : Mexico: financial sector assessment program update - technical note... – 2007
51818
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/172 : Mexico: financial sector assessment program update - detailed assessment of compliance with the Basel core principles... – 2007
51819
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/173 : Democratic Republic of Sao Tome and Principe: debt relief at the completion point under the heavily indebted poor countries initiative and under the multilateral debt relief initiative. – 2007
51820
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/174 : Gabon: request for stand-by arrangement - staff report... – 2007
51821
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/175 : Spain: 2007 article 4 consultation - staff report... – 2007
51822
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/176 : Nepal: poverty reduction strategy paper progress report. – 2007
51823
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/177 : Lebanon: use of fund resources - request for emergency post-conflict assistance - staff report... – 2007
51824
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/178 : Djibouti: 2007 article 4 consultation - staff report... – 2007
51825
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/179 : Suriname: statistical appendix. – 2007
51826
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/181 : Republic of Armenia: fourth review under the three-year arrangement under the poverty reduction and growth facility and request for waiver of performance criterion - staff report... – 2007
51827
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/171 : Mexico: financial sector assessment program update - technical note - strategic issues in development bank reform. – 2007
51828
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/184 : Samoa: selected issues and statistical appendix. – 2007
51829
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/191 : Republic of Azerbaijan: 2007 article 4 consultation - staff report; public information notice on the executive board discussion; and statement by the executive director for the Republic of Azerbaijan. – 2007
51830
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/192 : Mauritius: 2007 article 4 consultation - staff report: staff statement: public information notice on the executive board discussion: statement by the staff representatives... – 2007
51831
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/193 : Kyrgyz Republic: poverty reduction strategy paper - country development strategy (2007-2010). – 2007
51832
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/194 : Kyrgyz Republic: poverty reduction strategy paper - joint staff advisory note. – 2007
51833
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/195 : Kyrgyz Republic: fourth review under the three-year arrangement under the poverty reduction and growth facility... – 2007
51834
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/196 : Norway: 2007 article 4 consultation - staff report: staff supplement; public information notice on the executive board discussion; and statement by the executive director for Norway. – 2007
51835
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/197 : Norway: selected issues. – 2007
51836
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/198 : Switzerland: financial sector assessment program - factual update - basel core principles for effective banking supervision. – 2007
51837
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/199 : Switzerland: financial sector assessment program - technical note - the Swiss banking system... – 2007
51838
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/200 : Switzerland: financial sector assessment program - technical note - an assessment of insurance core principles for the reinsurance industry. – 2007
51839
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/201 : Switzerland: financial sector assessment program - technical note - insurance sector stress testing. – 2007
51840
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/202 : Switzerland: financial sector assessment program - factual update - IOSCO objectives and principles of securities regulation. – 2007
51841
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/203 : Switzerland: financial sector assessment program - factual update - insurance sector market and regulatory developments. – 2007
51842
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/204 : Nepal: fourth review under the three-year arrangement under the poverty reduction and growth facility... – 2007
51843
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/205 : Republic of Congo: 2007 article 4 consultation - staff report; staff statement; public information notice on the executive board discussion... – 2007
51844
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/206 : Republic of Congo: selected issues. – 2007
51845
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/207 : Republic of Congo: statistical appendix. – 2007
51846
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/208 : Ghana: selected issues. – 2007
51847
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/209 : Zambia: fifth and sixth reviews under the poverty reduction and growth facility arrangement and request for waiver of nonobservance of performance criteria... – 2007
51848
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/210 : Ghana: 2007 article 4 consultation - staff report; public information notice on the executive board discussion; and statement by the executive director for Ghana. – 2007
51849
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/211 : Ghana: ex post assessment of longer-term program engagement. – 2007
51850
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/212 : Uganda: first review under the policy support instrument and modifications to assessment criteria - staff report... – 2007
51851
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/213 : Benin: second review under the three-year arrangement under the poverty reduction and growth facility and request for waiver... – 2007
51852
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/214 : Benin: second poverty reduction strategy paper - joint staff advisory note. – 2007
51853
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/215 : Republic of Congo: report on progress toward meeting the completion point triggers under the enhanced heavily... – 2007
51854
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/216 : Kingdom of the Netherlands - Netherlands: 2007 article 4 consultation - staff report; staff statement; public information notice on the executive... – 2007
51855
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/217 : Togo: 2007 article 4 consultation and first staff review of the staff-monitored program - staff report; public information notice on the executive... – 2007
51856
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/218 : Togo: statistical appendix. – 2007
51857
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/219 : Romania: 2007 article 4 consultation - staff report; public information notice on the executive board discussion... – 2007
51858
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/220 : Romania: selected issues. – 2007
51859
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/221 : Samoa: assessment of financial sector supervision and regulation including report on detailed assessment... – 2007
51860
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/222 : Samoa: detailed assessment of compliance with the basel core principles for effective banking supervision. – 2007
51861
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/223 : Cape Verde: second review under the policy support instrument - staff report; press release on the executive board discussion; and statement by the executive director for Cape Verde. – 2007
51862
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/224 : Islamic Republic of Mauritania: first review under the three-year arrangement under the poverty reduction and growth facility - staff report... – 2007
51863
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/225 : Slovak Republic: selected issues. – 2007
51864
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/226 : Slovak Republik: 2007 article 4 consultation - staff report; and public information notice on the executive board discussion. – 2007
51865
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/227 : Botswana: 2006 article 4 consultation - staff report; staff statement; public information notice on the executive board discussion... – 2007
51866
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/228 : Botswana: selected issues and statistical appendix. – 2007
51867
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/229 : Bangladesh: statistical appendix. – 2007
51868
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/230 : Bangladesh: selected issues. – 2007
51869
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/231 : Thailand: selected issues. – 2007
51870
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/232 : Islamic Republic of Afghanistan: enhanced heavily indebted poor countries (HIPC) initiative - preliminary document. – 2007
51871
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/233 : Rwanda - second review under the three-year arrangement under the poverty reduction and growth facility, request for waiver of nonobservance of performance criterion... – 2007
51872
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/234 : Bangladesh: 2007 article 4 consultation - staff report; staff statement; public information notice on the executive board discussion... – 2007
51873
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/235 : Republic of Kazakhstan: 2007 article 4 consultation - staff report; and public information notice on the executive board discussion. – 2007
51874
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/236 : Republic of Madagascar: 2007 article 4 consultation - staff report; staff statement; public information notice on the executive board discussion... – 2007
51875
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/237 : Antigua and Barbuda: statistical appendix. – 2007
51876
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/238 : Antigua and Barbuda: 2006 article 4 consultation - staff report; staff statement; public information notice on the executive board discussion... – 2007
51877
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/239 : Republic of Madagascar: selected issues. – 2007
51878
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/240 : Republic of Madagascar: joint staff advisory note of the poverty reduction strategy paper. – 2007
51879
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/241 : Peru: first review under the stand-by arrangement - staff report; staff statement press release on the executive board discussion; and statement by the executive director for Peru. – 2007
51880
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/242 : Republic of Congo: staff-monitored program. – 2007
51881
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/243 : Slovak Republic: financial system stability assessment update, including report on the observance... – 2007
51882
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/244 : Albania: third review under the three-year arrangement under the poverty reduction and growth facility... – 2007
51883
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/245 : The Federal Democratic Republic of Ethiopia: statistical appendix. – 2007
51884
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/246 : United Republic of Tanzania: 2007 article 4 consultation and first review under the policy support instrument - staff report; staff supplement; public information notice... – 2007
51885
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/247 : The Federal Democratic Republic of Ethiopia: 2007 article 4 consultation - staff report; staff supplement; public information notice on the executive board discussion... – 2007
51886
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/249 : Bolivia: selected issues. – 2007
51887
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/250 : Hungary: 2007 article 4 consultation - staff report; and public information notice on the executive board discussion. – 2007
51888
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/252 : Islamic Republic of Afghanistan: second review under the three-year arrangement under the poverty reduction and growth facility... – 2007
51889
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/253 : Islamic Republic of Afghanistan: enhanced heavily indebted poor countries iniciative - decision point document and debt sustainability analysis. – 2007
51890
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/254 : Iceland: report on the observance of standards and codes - FATF recommendations for anti-money laundering and combating the financing of terrorism. – 2007
51891
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/255 : Republic of Estonia: 2007 article 4 consultation - staff report; public information notice on the executive board discussion... – 2007
51892
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/256 : Republic of Estonia: selected issues. – 2007
51893
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/257 : Former Yugoslav Republic of Macedonia: second review under the stand-by arrangement and request... – 2007
51894
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/258 : Republic of Mozambique: selected issues. – 2007
51895
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/259 : Euro area policies: selected issues. – 2007
51896
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/260 : Euro area policies: 2007 article 4 consultation - staff report; staff supplement; public information notice on the executive board discussion... – 2007
51897
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/261 : Niger: fourth review under the three-year arrangement under the poverty reduction... – 2007
51898
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/262 : Republic of Mozambique: 2007 article 4 consultation; sixth review under the three-year arrangement under the poverty reduction... – 2007
51899
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/263 : Nigeria: third review under the policy support instrument - staff report; staff statement; press release on the executive board discussion; and statement by the executive director for Nigeria. – 2007
51900
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/264 : United States: 2007 article 4 consultation - staff report; staff statement; and public information notice on the executive board discussion. – 2007
51901
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/265 : United States: selected issues. – 2007
51902
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/266 : United States: information note on the United States" fiscal date. – 2007
51903
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/267 : Democratic Republic of Sao Tome and Principe: fourth review under the three-year arrangement under the poverty reduction and growth facility... – 2007
51904
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/268 : Bosnia and Herzegovina: 2007 article 4 consultation - staff report; public information notice on the executive board discussion... – 2007
51905
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/269 : Bosnia and Herzegovina: selected issues. – 2007
51906
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/270 : Nigeria: poverty reduction strategy paper - progress report. – 2007
51907
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/271 : Nigeria: poverty reduction strategy paper - progress report - joint staff advisory note. – 2007
51908
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/272 : Indonesia: 2007 article 4 consultation - staff report; staff statement; public information notice on the executive board discussion... – 2007
51909
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/273 : Indonesiaa: selected issues. – 2007
51910
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/274 : South Africa: 2007 article 4 consultation - staff report; staff statement; public information notice on the executive board discussion... – 2007
51911
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/275 : Republic of Moldova: second review under the three-year arrangement under the poverty reduction and growth facility... – 2007
51912
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/276 : Zambia: poverty reduction strategy paper. – 2007
51913
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/277 : Zambia: poverty reduction strategy paper - joint staff advisory note. – 2007
51914
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/278 : Finland: selected issues. – 2007
51915
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/279 : Finland: 2007 article 4 consultation - staff report; staff statement and supplement; public information notice on the executive board discussion... – 2007
51916
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/280 : Japan: 2007 article 4 consultation - staff report; and public information notice on the executive board discussion. – 2007
51917
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/281 : Japan: selected issues. – 2007
51918
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/282 : Chad: poverty reduction strategy paper - 2005 annual implementation progress report. – 2007
51919
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/283 : Bolivia: report on the observance of standards and codes - data module... – 2007
51920
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/284 : Jordan: fifth post-program monitoring discussions - staff report; and press release on the executive board consideration. – 2007
51921
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/285 : Cameroon: 2007 article 4 consultation, third review under the three-year arrangement under the poverty reduction... – 2007
51922
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/286 : Cameroon: statistical appendix. – 2007
51923
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/287 : Cameroon: selected issues. – 2007
51924
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/288 : Syrian Arab Republic: 2007 article 4 consultation - staff report; and public information notice on the executive board discussion. – 2007
51925
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/289 : Eastern Caribbean central bank: report on observance of standards and codes - data module... – 2007
51926
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/290 : Cambodia: 2007 article 4 consultation - staff report; staff supplement; and public information notice on the executive board discussion. – 2007
51927
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/291 : Cambodia: selected issues and statistical appendix. – 2007
51928
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/292 : Haiti: selected issues and statistical appendix. – 2007
51929
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/293 : Haiti: 2007 article 4 consultation, first review under the three-year arrangement... – 2007
51930
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/248 : Bolivia: 2007 article 4 consultation - staff report; staff supplement; public information notice on the executive board discussinon; and statement by the executive director for Bolivia. – 2007
51931
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/251 : Hungary: selected issues. – 2007
51932
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/310 : Republic of Belarus: 2007 article 4 consultation - staff report; staff supplement; public information notice on the executive board discussinon; and statement by the executive director for the Republic of Belarus. – 2007
51933
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/341 : Portugal: 2007 article 4 consultation - staff report; staff statement; public information notice on the executive board discussinon; and statement by the executive director for Portugal. – 2007
51934
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/346 : Nepal: report on observance of standards and codes - fiscal transparency module. – 2007
51935
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/347 : United Arab Emirates: 2007 article 4 consultation - staff report; staff statement; public information notice on the executive board discussinon; and statement by the executive director for the United Arab Emirates. – 2007
51936
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/348 : United Arab Emirates: statistical appendix. – 2007
51937
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/349 : Bhutan: selected issues and statistical appendix. – 2007
51938
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/350 : Bhutan: 2007 article 4 consultation - staff report; staff supplement; public information notice on the executive board discussinon; and statement by the executive director for Bhutan. – 2007
51939
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/351 : Russian Federation: 2007 article 4 consultation - staff report; staff statement; and public information notice on the executive board discussinon. – 2007
51940
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/352 : Russian Federation: selected issues. – 2007
51941
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/353 : Nigeria: fourth review under the policy support instrument - staff report; staff statement; press release on the executive board discussinon; and statement by the executive director for Nigeria. – 2007
51942
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/354 : Angola: 2007 article 4 consultation - staff report; staff supplement and statement; public information notice on the executive board discussinon; and statement by the executive director for Angola. – 2007
51943
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/357 : United Arab Emirates: financial system stability assessment. – 2007
51944
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/358 : Senegal: request for a three-year policy support instrument - staff report; staff statement; press release on the executive board discussion; and statement by the executive director for Senegal. – 2007
51945
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/359 : Lao People"s Democratic Republic: selected issues and statistical appendix. – 2007
51946
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/360 : Lao People"s Democratic Republic: 2007 article 4 consultation - staff report; staff supplement; public information notice on the executive board discussinon; and statement by the executive director for the Lao People"s Democratic Republic. – 2007
51947
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/361 : Turkey: financial system stability assessment. – 2007
51948
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/362 : Turkey: 2007 article 4 consultation - staff report; public information notice on the executive board discussinon; and statement by the executive director for Turkey. – 2007
51949
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/363 : Turkey: sixth review and inflation consultation under the stand-by arrangement and request for waiver of nonobservance and applicability of performance criteria - staff report; staff supplement; and press release on the executive board discussinon. – 2007
51950
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/364 : Turkey: selected issues. – 2007
51951
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/365 : United Arab Emirates - Dubai international financial centre: financial sector assessment program - detailed assessment of observance of IOSCO objectives and principies of securities regulation. – 2007
51952
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/366 : Nepal: fifth review under the three-year arrangement under the poverty reduction and growth facility, and request for waivers for nonobservance of performance criteria - staff report; press release on the executive board discussion... – 2007
51953
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/367 : St. Vincent and the Grenadines: 2006 article 4 consultation - staff report; staff statement; and public information notice on the executive board discussion. – 2007
51954
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/368 : St. Vincent and the Grenadines: statistical appendix. – 2007
51955
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/369 : Kyrgyz Republic: fifth review under the three-year arrangement under the poverty reduction and growth facility - staff report; staff supplement; staff statement; press release on the executive board discussion... – 2007
51956
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/370 : Guinea-Bissau: 2007 article 4 consultation - staff report; staff supplement; public information notice on the executive board discussinon; and statement by the executive director for Guinea-Bissau. – 2007
51957
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/371 : Lebanon: report on performance under the program supported by emergency post-conflict assistance. – 2007
51958
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/372 : Costa Rica: report on observance of standards and codes - fiscal transparency module. – 2007
51959
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/373 : Sri Lanka: 2007 article 4 consultation - staff report; staff supplements; public information notice on the executive board discussinon; and statement by the alternate executive director for Sri Lanca. – 2007
51960
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/374 : Sri Lanka: selected issues. – 2007
51961
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/375 : Islamic Republic of Mauritania: second review under the three-year arrangement under the poverty reduction and growth facility and request for a waiver of performance criterion - staff report; staff supplement; press release on the executive board... – 2007
51962
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/376 : Thailand: detailed assessment report on anti-money laundering and combating the financing of terrorism. – 2007
51963
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/377 : Republic of Armenia: fifth review under the three-year arrangement under the poverty reduction and growth facility and request for modification of performance criteria - staff report; staff supplement; press release on the executive... – 2007
51964
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/378 : Mexico: selected issues. – 2007
51965
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/379 : Mexico: 2007 article 4 consultation - staff report; staff supplement; and public information notice on the executive board discussion for Mexico. – 2007
51966
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/380 : Arab Republic of Egypt: 2007 article 4 consultation - staff report; staff statement; public information notice on the executive board discussion; and statement by the executive director for the Arab Republic of Egypt. – 2007
51967
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/381 : Arab Republic of Egypt: selected issues. – 2007
51968
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/382 : Lebanon: 2007 article 4 consultation - staff report; staff statement; public information notice on the executive board discussion; and statement by the executive director for Lebanon. – 2007
51969
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/383 : Sri Lanka: financial system stability assessment - update, including reports on the observance of standards and codes on the following topics: banking supervision and payment systems. – 2007
51970
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/384 : Lebanon: report on performance under the program supported by emergency post-conflict assistance. – 2007
51971
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/385 : Vietnam: selected issues. – 2007
51972
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/386 : Vietnam: statistical appendix. – 2007
51973
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/387 : Vietnam: 2007 article 4 consultation - staff report; staff supplement and statement; public information notice on the executive board discussion; and statement by the executive director for Vietnam. – 2007
51974
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/388 : Niger: fifth review under the three-year arrangement under the poverty reduction and growth facility and requests for waiver, modification of performance criteria, and extension of the arrangement - staff report; staff supplement... – 2007
51975
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/389 : Bulgaria: 2007 article 4 consultation - staff report; public information notice on the executive board discussion; and statement by the executive director for Bulgaria. – 2007
51976
   IMF country report. – Washington : International Monetary Fund
07/390 : Bulgaria: selected issues. – 2007
51977
   IMF country report / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund
08/1 : Cameroon: poverty reduction strategy paper - progress report. – 2008
51978
   IMF country report / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund
08/2 : Cameroon: poverty reduction strategy paper - progress report - joint staff advisory note. – 2008
51979
   IMF country report / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund
08/3 : Malawi: fourth and ffifth under the three-year arrangement under the poverty reduction and growth facility, and requests for waivers of nonobservance of performance criteria - staff report; staff supplement; staff statement; press release... – 2008
51980
   IMF country report / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund
08/4 : Uganda: second review under the policy support instrument and request for modification of assessment criteria - staff report; staff supplement; press release of the executive board discussion; and statement by the executive director for Uganda. – 2008
51981
   IMF country report / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund
08/5 : Qatar: 2007 article 4 consultation - staff report; staff statement; public information notice on the executive board discussion; and statement by the executive director for Qatar. – 2008
51982
   IMF country report / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund
08/7 : Guinea: poverty reduction strategy paper. – 2008
51983
   IMF country report / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund
08/10 : United Republic of Tanzania: poverty reduction strategy paper - annual implementation report - joint staff advisory note. – 2008
51984
   IMF country report / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund
08/15 : Republic of Mozambique: first review under the policy support instrument - staff report; press release of the executive board discussion; and statement by the executive director for the Republic of Mozambique. – 2008
51985
   IMF country report / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund
08/18 : Sri Lanka: report on the observance of standards and codes for anti-money laundering and combating the financing of terrorism and mutual evaluation report on anti-money laundering and combating the financing of terrorism. – 2008
51986
   IMF country report / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund
08/21 : Pakistan: 2007 article 4 consultation - staff report; staff statement; public information notice on the executive board discussion; and statement by the executive director for Pakistan. – 2008
51987
   IMF country report / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund
08/22 : United Republic of Tanzania: poverty reduction strategy paper - annual implementation report 2006/07. – 2008
51988
   IMF country report / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund
08/23 : The Bahamas: 2007 article 4 consultation - staff report and public information notice on the executive board discussion. – 2008
51989
   IMF country report / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund
08/24 : Gabon: first review under the stand-by arrangement and requests for waiver of nonobservance of performance criteria and modification of a performance criterion - staff report; press release of the executive board discussion; and statement... – 2008
51990
   IMF country report / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund
08/26 : Maldives: poverty reduction strategy paper. – 2008
51991
   IMF country report / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund
08/27 : Burundi: sixth review under the arrangement under the poverty reduction and growth facility and request for waiver of performance criteria - staff report; staff supplement; staff statement; press release on the executive board discussion... – 2008
51992
   IMF country report / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund
08/28 : Peru: second review under the stand-by arrangement - staff report; staff statement; press release news brief on the executive board discussion: and statement by the executive director for Peru. – 2008
51993
   IMF country report / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund
08/29 : Zambia: selected issues. – 2008
51994
   IMF country report / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund
08/30 : Zambia: statistical appendix. – 2008
51995
   IMF country report / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund
08/31 : Colombia: 2007 article 4 consultation - staff report: staff supplement; and public information notice on the executive board discussion. – 2008
51996
   IMF country report / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund
08/32 : Colombia: selected issues. – 2008
51997
   IMF country report / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund
08/33 : Guinea: 2007 article 4 consultation and staff report for the 2007 article 4 consultation and requests for three-year arrangement under the poverty reduction and growth facility and for additional interim... – 2008
51998
   IMF country report / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund
09/94 : Republic of Estonia: reassessment report on the observance of standards and codes... – 2009
51999
   IMF country report / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund
09/95 : Grenada: second review under the three-year arrangement... – 2009
52000
   IMF country report / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund
09/100 : Republic of Yemen: 2008 article 4 consultation - staff report... – 2009
<< На початок(–10)51525354555657585960(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,