Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)51525354555657585960(+10)В кінець >>
53001
  Митюков А.К. "In diem addietio", как частный случай продажи с публичного торга. – Киев, 1904. – .Кн.нап: рос.мов.стар.орф
53002
  Заєць Д. "Indie-rock" соціологія Мішеля Мафесолі // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2011. – № 3, липень - вересень. – С. 74-83. – ISSN 1563-3713
53003
  Rose G. "Industriegesellschaft" und Konvergenztheorie. Genesis. Strukturen. Funktionen / G. Rose. – Berlin, 1971. – 397с.
53004
  Semyonov Yulian ... in the performance of duty / Semyonov Yulian. – M. – 262с.
53005
  Шевченко О. «Incredible India» = Інтерв"ю : інтерв"ю взяв Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 9 жовтня (№ 181)


  Які можливості відкриває співробітництво нашої України з Індією? Про це «Дню» в ексклюзивному інтерв’ю розповів Посол України в Індії Олександр Шевченко, який днями брав участь у нараді глав дипломатичних місій Української держави в Києві. «Ми можемо ...
53006
  Vroeijenstijn A.I. Improvement and accountability: navigating between Scylla and Charybdis : guide for external quality assessment in higher education / A.I. Vroeijenstijn. – London ; Bristol : Jessica Kingsley publ., 1995. – 188 p. : ill., tab. – Bibliogr.: p. 173-183. – (Higher education policy series ; 30). – ISBN 1-85302-546-1
53007
  Gnilitskaya L.V. Improvement of air service prime cost calculation in order to increase Ukrainian airline efficiency / L.V. Gnilitskaya, Al-gazu Ali // Незалежний Аудитор : науково-практичне видання / ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; ТОВ "Вид-во "Сова" ; Фрегтон Партісіпейшн Лімітед. – Київ, 2016. – № 16 (2). – P. 5-10. – ISSN 2306-0050


  Удосконалення методики калькулювання собівартості авіапослуг з метою підвищення ефективності функціонування авіакомпаній України.
53008
   Improvement of ecological conditions and clearing of Kola Peninsula coast from abandon and flooded vessels - one of directions of activity of ecological Fund "Harmony Evolution" / V. Bakharev, E. Sergeev, A. Koudrenko, N. Cheremisin, D. Dolya, A. Mitropolsky // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 5/6. – С. 112-113. – ISSN 1726-5428
53009
  Dymchenko O.V. Improvement of enerjy saving economic mechanism in housing and public utilities: domestic and foreign experience / O.V. Dymchenko, Y.V. Sydorenko // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 5 (155). – P.96-102 : Tabl. – Bibliogr.: 16 назв. – ISSN 1993-6788


  Проаналізовано інвестиційне забезпечення розвитку вищої освіти.
53010
  Khomenko I.I. Improvement of regulatory and institutional framework of academia-industry knowledge transfer: experience of Ukraine, EU and USA / I.I. Khomenko, K.S. Shakhbazian // Наука, технології, інновації : науковий журнал / ДНУ "Укр. ін-т науково-техн. експертизи та інформації ; ДУ "Ін-т дослід. науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України ; ДВНЗ "Укр. держ. хіміко-технолог. ун-т" МОН України ; голов. ред. Пархоменко В.Д. – Київ, 2017. – № 2 (2). – P. 36-44. – ISSN 2520-6524


  Підвищення нормативно-правової та інституційної бази передачі знань у галузі академічної галузі: досвід України, ЄС та США.
53011
  Erfort O.Y. Improvement of Ukrainian student loan program / O.Y. Erfort, L.A. Zbarazskaya // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 7 (157). – Р. 414-428. – ISSN 1993-6788


  Вдосконалення програми студентського кредитування на здобуття вищої освіти в Україні.
53012
  Kartashov Improvements of results on convergence of additive functionals of Markov chains / Kartashov, l. // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 110-111
53013
   Improving Counseling Through Primary Prevention. / `Baker, B. Stanley, Shaw, , C. Merville. – Columbus, 1987. – 290с.
53014
  Melnik A.M. Improving inheritance taxation as an element of real estate taxation: the UK experience // Незалежний Аудитор : науково-практичне видання / ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; ТОВ "Вид-во "Сова" ; Фрегтон Партісіпейшн Лімітед. – Київ, 2016. – № 16 (2). – P. 69-72. – ISSN 2306-0050


  Удосконалення оподаткування спадщини як елемент оподаткування нерухомості: досвід Великої Британії.
53015
   Improving instructional productivity in higher education. – Englewoog Cliffs, 1975. – 272с.
53016
   Improving tax administration in developing countries. – Washington : International Monetary Fund, 1992. – XII,403p. – ISBN 1-55775-317-2
53017
  Drazhan O. Improving the assessment of project. Debt ration in project finance // Наукові праці студентів економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Базилевич В.Д. (голова) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2013. – P. 69-77
53018
  Moon J.H. Improving the cost information management system: the case study of defense materials industry in Korea / J.H. Moon, Y.J. Kim, I.S. Seol // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 7 (181). – Р. 131-141. – ISSN 1993-6788


  This study shows how to develop and apply an objective cost equation model through accounting engineering approach with the focus on indirect processing costs. The authors provide a cost estimation method that can be used by both government and ...
53019
  Orucov V. Improving the financial reporting of budgetary organizations of Azerbaijan // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Мельниченко С.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (96). – P. 141-149. – (Серія. Економічні науки). – ISSN 1028-7507
53020
  Faris G. Improving the learning environment. / G. Faris, J. Moldstad, H. Frye. – Washington, 1963. – 148с.
53021
   Improving throughput network using MIMO-beamforming / Al-Shurayfi, Al-Zayadi, M. Reznikov, Y. Khlaponin // Безпека інформації : науково-практичний журнал / Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2014. – Т. 20, вип. 1. – P. 12-16. – ISSN 2225-5036
53022
  Morgan John Improving your creativity on the job / Morgan John. – New York, 1968. – 223с.
53023
  Schnepf Virginia Improving your reading program / Schnepf Virginia, Meyer Odessa. – New York, London, 1971. – 278с.
53024
  Frank Lia Improvisationen / Frank Lia. – Moskau, 1973. – 66с.
53025
  Vogler G. Impulsummagnetisierung / G. Vogler. – [S. l. : s. n.], 1962. – S. 1241-1253
53026
  Poenaru Dorin Impulsurile detectoarelor de radiatii nucleare cu semiconductoare / Poenaru Dorin. – Bucuresti, 1968. – 284с.
53027
   Imstallation, opeeration, maintenance and parts list instructions for model FT26L, FT26LNS. Flip-top platemakers, 1967. – 16с.
53028
  Bals M.G. Imuno-fluorescenta si aplicatiile ei in inframicrobiologie / M.G. Bals. – Bucuresti : Academiei Republicii Socialista Romania, 1966. – 284s.
53029
   Imunobiologie. Imunochimie. Imunopatologie. – Bucuresti : Editura Academiei RSR, 1975. – 459s.
53030
  Pozsgi N. Imunogenetica / N. Pozsgi, Gr. Ghyka. – Bucuresti : Editura Academiei Republicii Socialiste Romania, 1974. – 203s.
53031
  Fixa B. Imunologicke pojeti atroficke gastritidy a perniciozni anemie / B. Fixa, O. Komarkova. – Praha : Avicenum, 1974. – 139s.
53032
  Gluhovschi Gh. Imunopatologia bolilor renale / Gh. Gluhovschi, L. Georgescu, N. Barbu. – Bucuresti : Editura Academiei RSR, 1988. – 232с.
53033
  Kefauver Estes In a few hands: monopoly power in America. / Kefauver Estes. – Baltimore, Maryland, 1965. – 245с.
53034
  Naipaul V.S. In a Free State. / V.S. Naipaul. – New York, 1978. – 246с.
53035
  Preda Marin In a village / Preda Marin. – Bucharest, 1955. – 224с.
53036
  Onions Oliver In accordance with the evidence / Onions Oliver. – London, 1927. – 287с.
53037
  Turgheniev I.S. In ajun / I.S. Turgheniev, 1951. – 149с.
53038
  Priester Eva In Algerien sprechen die Gewehre / Priester Eva. – 1959. – Berl. – 276с.
53039
  Piltz Georg In alten und neuen Stadten / Piltz Georg. – Leipzig, 1976. – 155с.
53040
  Marchwitza Hans In Amerika / Marchwitza Hans. – Berlin. – 247 S.
53041
  Schutz Helga In Annas Namen / Schutz Helga. – Berlin, Weimar, 1987. – 307с.
53042
  Wolf Robert Lee In Balkans in our time / Wolf Robert Lee. – Cambridge : Harvard University Press, 1956. – 618 p.
53043
  Schlossarek Erich In Bedrangnis / Schlossarek Erich. – Berlin, 1983. – 221с.
53044
  Flegel Walter In Bergheide und anderswo / Flegel Walter. – Berlin, 1971. – 205с.
53045
  Cicero In catilinam oratio i in catilinam oratio IV. / Cicero, Tullius. – Lwow-Warszawa, 1931. – 71 c/с.
53046
  Galsworthy John In chancery : Book two of the Forsyte Saga / Galsworthy John. – Ware : Wordsworth classics, 1994. – 229p. – (Complete and unabridged). – ISBN 1 85326 222 6
53047
  Capote Truman In cold blood / Capote Truman. – N.Y., 1965. – 344с.
53048
  Powell Mark In company : Intermediate / Powell Mark. – Oxford : Macmillan, 2002. – 142p. : ill. – ISBN 0-333-95732-6
53049
  Gomm H. In company : Intermediate; Teacher"s book / Gomm H., Benn C., Clarke S., Cuciniello G., Dummett P., Emmerson P., Hird J., Powell M., Sheard N. – Oxford : Macmillan, 2002. – 166p. – 1-й авт. виділен поліграфічним способом. – ISBN 0-333-95733-4
53050
  Israeloff Roberta In confidence four years of therapy / Israeloff Roberta. – Harmondsworth, 1991. – 213с.
53051
  Randwijk H.M. van In de schaduw gisteren : Kroniek van het verzet 1940-1945 / H.M. van Randwijk; Met een voorwoord van G.H. Veringa; Ingeleid door J.A.H.J.S. Bruins Slot. – Herdenkingsuitgave /Nation.comite 25 jaar bevrijding, 5 mei 1970. – Haag e.a. : Bert Bakker e.a., 1970. – 324 blz. : portr. – В книзі немає точних даних про дату видання, приблизно: 1970. - Copyright 1967
53052
   In de schaduw van de depressie : De NSB en de verkiezingen in de jaren dertig: Drie case-studies. – Alphen aan den Rijn : Sijthoff, 1982. – 222 blz. – ISBN 90 218 2632 1
53053
  Wolff R.P. In defense of anarchism / R.P. Wolff. – New York ; Evanston ; London : HARPER TORCHBOOKS, 1970. – X, 86 p. – (Harper essays in philosophy / ed. A. Danto)
53054
  Debris In den Bagnos von Saigon. / Debris, Jean-Pierre, Menras Andre. – Berlin, 1973. – 200с.
53055
   In den Fangen des NKWD : Deutsche Opfer des stalinistischen Terrors in der UdSSR. – Berlin : Dietz, 1991. – 392 S. – ISBN 3-320-01632-6
53056
  Spranger Gunter In den Felsen des Javornik / Spranger Gunter. – Berlin, 1975. – 296с.
53057
  al-Biruni In den garten der wissenschaft / al-Biruni; Stromaier G. – Leipzig, 1991. – 318с.
53058
  al-Biruni In den Garten der Wissenschaft / al-Biruni. – Leipzig, 1991. – 318с.
53059
  Muller Armin In den Hutten der Hoffnung. / Muller Armin. – Berl., 1955. – 120с.
53060
  May Karl In den Schluchten des Balkan / May Karl. – Berlin, 1991. – 426с.
53061
  Verberne J L.G. In den spiegel van het verleden : Historische opstellen / L.G.J. Verberne. – Utrecht, Antwerpen : Bruna & Zoon, 1947. – 325 blz., 8 v. ill. – (De Nederlanden : Een reeks publicaties over geschiedenis en cultuur der Nederlanden ; 1)
53062
   In den Waldern Belorusslands. – Berlin, 1976. – 487с.
53063
   In den Waldern Belorusslands. – Berlin, 1977. – 488с.
53064
  Gladkov Theodor In den Waldern von Smolensk. / Gladkov Theodor. – Berlin, 1983. – 211с.
53065
  Hesse Hermann In der alten Sonne / Hesse Hermann. – Lpz., 1959. – 68с.
53066
  Hesse Hermann In der alten Sonne, und andere Erzahlungen / Hesse Hermann. – Leipzig, 1977. – 177с.
53067
  Hermlin Stephan In der ersten Reihe / Hermlin Stephan. – M., 1953. – 112с.
53068
  Borkowski D. In der Heimat, da gibt""s ein Wiedersehn : Erlebtes und Erfahrenes 1955-1972 / D. Borkowski. – Berlin : Das Neue, 1990. – 240 S. – ISBN 3-360-379-9
53069
  Werner Rurh In der Klinik. Erzahlung / Werner Rurh. – Berlin : Verlag Neues Leben, 1968. – 154, [2] S.
53070
  Halasi M. In der letzten Bank. / M. Halasi. – Berlin, 1972. – 196с.
53071
  Meisel H. In der modernen Weltanschauung / H. Meisel. – Leipzig, 1901. – 1
53072
  Alberti Rafael In der Morgenfruhe der Levkoje. / Alberti Rafael. – Lpz., 1964. – 96с.
53073
  Schuder Rosemarie In der Muhle des Teufels / Schuder Rosemarie. – Berl., 1959. – 372с.
53074
  Roch Herbert In der Schlinge / Roch Herbert. – M., 1961. – 72с.
53075
  Roch Herbert In der Schlinge / Roch Herbert. – M., 1964. – 69с.
53076
  Roch H. In der Schlinge / H. Roch. – 3. Aufl. – M., 1976. – 72с.
53077
  Grossman W. In der Stadt Berditschew Der Sicherheitsinspektor / W. Grossman. – Москва. – 47 S.
53078
   In der Tiefe der Sahara : Tenere - die absolute Wuste. – Munchen : Verlag C.J. Bucher, 1990. – 216 S. : ILL. – ISBN 3 7658 0810 5
53079
  Skala H. In der Welser Heide beobachtete Falter / H. Skala. – [S. l. : s. n.], 1940. – 8 S. – Wiener Entomologen-Vereines, 25, Jahrg., Seite 143-144, 1940
53080
   In der Welt der Wissenschaft und Technik. – M., 1980. – 109с.
53081
   In der Welt der Wissenschaft und Technik. В мире науки и техники. – Л., 1961. – 71с.
53082
   In des Nachbarn Gartenlaube. – Berlin, 1984. – 80с.
53083
  Sienkiewicz Henryk In desert and wilderness / Sienkiewicz Henryk; Translated from the Polish by M.A.Drezmal. – Warsaw : Polonia publishers, 1991. – 452p. – ISBN 83-7021-083-X
53084
  Dieckmann Johannes In Deutschlands entscheidungsvoller Zeit. / Dieckmann Johannes. – Berl., 1958. – 254с.
53085
  Haringer Jakob In die Dammerung gesungen: Ausgewahlte Gedichte. / Haringer Jakob. – Berlin, Weimar, 1982. – 188с.
53086
  Jefremow J.N. In die Tiefen des Weltalls / J.N. Jefremow. – М. : Mir, 1982. – 215 S.
53087
   In diesen Jahren. – Lpz., 1959. – 404с.
53088
  Panitz Eberhard In drei Teufels Namen / Panitz Eberhard. – Berl., 1958. – 351с.
53089
  Steinbeck John In dubious battle / Steinbeck John. – Harmondsworth, 1986. – 356с.
53090
  Arnold Johannes In erster Stunde. / Arnold Johannes. – Halle, 1961. – 308с.
53091
  Hardt H. In Erz Umgewandelte Tiere Und Pflanzen / H. Hardt. – Lutherstadt : A.Ziemsen Verlag-Wittenberg, 1958. – 80S. : Mit 30 Abbildungen
53092
  King Anthony In Favor of "Leader Proofing" // Daedalus : journal of the Americal academy of arts and sciences / American academy of arts and sciences. – Cambridge, 2016. – Vol. 145, Nr 3. – P. 124-137. – ISSN 0011-5266
53093
  Luciuk L. In fear of the barbed wire fence : Canada"s first nat. internment operations a. the Ukrainian Canadians, 1914-1920 / [Lubomyr Luciuk] ; foreword by Ian Hunter. – [Toronto?] : Kashtan Press, 2001. – VII, 170, [2] p. : ill., tab. – Bibliogr.: p. 114--117. – ISBN 1-896354-22-X
53094
  Marchwitza Hans In Frankreich / Marchwitza Hans. – Berlin, 1958. – 288 S.
53095
  Chytraeus David In Genesin enarratio, tradita Rostochii, ut ad lectionem textus Bibliorum auditores invitarentur a Davide Chytraeo. – Vitebergae(Wittenberg) : Exc. Iohannes Crato, 1558. – [14], 512 p.


  На передньому форзаці, тит. арк. та на полях наявні численні маргіналії
53096
  Novicov-Priboi In golful "Otrada" / Novicov-Priboi. – Bucuresti, 1953. – 30с.
53097
  Rushdie Salman In good faith / Rushdie Salman. – Ist American ed., 1990. – 22 p.
53098
  Antrak Gunter In Griff der Anget. / Antrak Gunter. – Halle-Leipzig, 1983. – 198с.
53099
  Polinske Jurgen In guter Gesellschaft : Gedichte / Polinske Jurgen. – Berlin : Novitaten & Raritaten, Verlagsgemeischaft Dyck & Westerheide, 2004. – 56S. – ISBN 3-936735-77-8
53100
  Trine R.W. In Harmonie mit dem Unendlichen / R.W. Trine ; Autor.Ubersetzung aus Engl. von M. Christlieb. – Stuttgart : Verl. von J. Engelhorns Nachf., 1911. – XIV, 224 S.
53101
  Berkel K. van In het voetspoor van Stevin : geschiedenis van de natuurwetenschap in Nederland 1580-1940 / K. van Berkel. – Amsterdam : Boom Meppel, 1985. – 243 blz. : ill. – ISBN 90-6009-639-8
53102
  Hailey Arthur In high places. / Hailey Arthur. – New York, 1986. – 376с.
53103
   In intimpinarea celui de-al 2-lea Congres al Partidului Muncitoresc Romin. – Bucuresti, 1954. – 32с.
53104
  Radicchi Sandra In Italia: modi di dire ed espressioni idiomatiche / Radicchi Sandra. – 3e ed. – Roma, 1985. – 199с.
53105
  Chiuchiu Angelo In italiano: grammatica italiana per stranieri: : Corso multimediale di lingua e civilta a livello elementare e avanzato / Chiuchiu Angelo, Minciarelli Fausto, Silvestrini Marcello. – Perugia, 1990. – 556с. – ISBN 88-7715-013-0
53106
  Kisch Egon Erwin In jedem Schubfach eine Leiche. 12 Reportagen. / Kisch Egon Erwin. – Berlin-Weimar, 1965. – 166с.
53107
  Petersen Jan In jener Zeit / Petersen Jan. – M., 1962. – 108с.
53108
  Petersen Jan In jener Zeit / Petersen Jan. – Изд. 2-е. – M., 1963. – 108с.
53109
  Scharrer Adam In jungen Jahren / Scharrer Adam. – Berl., 1954. – 353с.
53110
  Scharrer Adam In jungen Jahren / Scharrer Adam. – Berlin - Weimar, 1977. – 390с.
53111
  Iosifescu Silvian In jurul romanului / Iosifescu Silvian. – Bucuresti, 1959. – 268с.
53112
  Cicero In L. Catilinam oratio prima in C.Verrem actionis secundae liber V. / Cicero, Tullius. – M., 1947. – 104с.
53113
  Noll Dieter In Liebe leben: Gedichte 1962-1982 / Noll Dieter. – Berlin-Weimar, 1985. – 85с.
53114
  Przybyla Janusz In London, Warsaw and elsewhere / Przybyla Janusz. – Wyd. 3. – Warszawa, 1964. – 352с.
53115
  Corbu H. In lumea clasicilor: sinteze si interpretari / Haralambie Corbu ; [Acad. de Stiinte a Moldovei, Inst. de Filologie]. – Ed. a 2-a rev. – Chisinau : Inst. de Filologie al ASM ; Profesional service, 2012. – 606 p. : іll. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-9975-4354-0-6
53116
  Simionescu I. In lungul granitei / I. Simionescu. – Bucuresti : Cartea Romaneasca, 1939. – 147 p. – (Pitorescul Romaniei ; 2)
53117
  Scheer Maximilian In meinen Augen. Auslese aus 50 Jahren / Scheer Maximilian. – Berlin, 1977. – 366с.
53118
   In memoriam // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2004. – № 1. – С. 107


  Наприкінці березня 2004 р. на 59-му році життя помер заслужений юрист України Володимир Сергійович Стефанюк (1945-2004).
53119
   In memoriam // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2004. – № 1. – С. 107


  На початку травня 2004 р. на 60-му році життя помер доктор юридичних наук, професор Євінтов Володимир Ісакович (1945-2004).
53120
   IN MEMORIAM (Кучеренко І.М.) // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2012. – Вип. 4 (44). – С. 619-620. – (0). – ISSN 2078-9165
53121
   In Memoriam bisecularem C. a Linnaei : Scientia Naturalis usque ad finem seculi XVIII. – Berlin : Junk, 1933. – 53 S.
53122
   In memoriam Gedeon Meszoly. – Szeged, 1961. – 192 l. – (Acta Universitatis Szegediensis : Sectio Ethnographica et Linguistica.)
53123
   In memoriam Ion Ionescu de la Brad. 1818-1891. – Bucuresti : Ed. Academiei Republicii Socialiste Romania
Volum Omagial : Cu Prilejul Aniversarii a 150 de ani de la Masterea Marelui Agronom, Economist si Patriot Roman. – 1971. – 298s.
53124
  Petreus Ion In memoriam Radu Alexandru Dimitrescu (27.11.1926 - 1.07.2013) / Petreus Ion, Dimitrescu Mihaela, Kasper Haino Uwe // Revue roumaine de geologie / Academie Roumaine. – Bucuresti, 2014. – Т. 57, № 1/2 (за 2013). – P. 3-6. – ISSN 1220-529Х


  A geologist, university professor, and member of the Romanian Academy.
53125
  Стойко С. In memoriam Володимира Івановича Чопика (4 червня 1929 р. - 3 грудня 2015 р.) / С. Стойко, М. Барна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016
53126
  Химка І. In Memoriam Януш Радзєйовський (1925 - 2002) // Критика. – Київ, 2002. – Листопад, (число 11). – С. 31


  Януш Радзєйовський - польський історик, дослідник новітньої української історії і польсько-українських взаємин.
53127
  Перкун В.П. In memoriam. Стефан Кшиштоф Кучинський // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 3 (492). – С. 232-233. – ISSN 0130-5247
53128
  Бердиховська Б. In memoriam. Яцек Куронь (1934 - 2004) // Критика. – Київ, 2004. – Червень, (число 6). – С. 29


  Яцек Куронь - польський політик і державний діяч, видатний діяч антикомуністичної опозиції.
53129
  Ісаєвич Я. In Memoriam: Лев Білас / Я. Ісаєвич, А. Портнов // Критика. – Київ, 2004. – Листопад, (число 11). – С. 35


  Білас Лев-Ростислав – історик, політолог, бібліотекознавець. Здобув докторат у Гайдельбер. ун-ті (1954). У 1954–56 – співроб. Сх.-європ. ін-ту в Мюнхені; 1957–59 – позаштатний працівник ред. часописів "Сучасна Україна" і "Українська літературна ...
53130
   In memory of Mirabbas Geogja oglu Gasymov on his 75th birthday // Proceedings of institute of mathematics and mechanics / National academy of sciences of Azerbaijan, Institute of mathematics and mechanics. – Baku, 2014. – Vol. 40, Special iss. – P. 3-5. – ISSN 0207-3188


  Важнейшим результатом деятельности Гасымова является созданная им в Азербайджане математическая школа.
53131
  Hogas C. In Muntii Neamtului / C. Hogas. – Bucuresti, 1965. – 261с.
53132
  Luciuk Lubomyr Y In my charge : [The Canadian internment camp photographs of sergeant William Buck] / Lubomyr Y Luciuk, Sydoruk Borys. – Kingston : Kashtan, 1997. – [4],51p. – ISBN 1-896354-14-9
53133
  Nansen F. In Nacht und Eis : ie Norwegische Polarexpedition 1893-1896 / F. Nansen. – Charkow ; Odessa : Kinderverlag, 1935. – 356 S.
53134
  Bottcher Helmuth In Nurnberg singen die Nachtigallen / Bottcher Helmuth. – Berl., 1959. – 436с.
53135
  Romein J. In opdracht van de tijd : Tien voordrachten over historische thema"s / Jan Romein. – Amsterdam : N.V. EM. Querido"s uitgevers-maatschappij, 1946. – 321 blz., port.
53136
  Martin W T.H. In other lands : A silent reader for social studies / T.H.W. Martin. – Toronto : Clark
3. – 1941. – VI, 90 p.
53137
  Robey George In other words: humorous stories / Robey George. – London, 1929. – 286с.
53138
  Rossing Winkler In Parks und Garten / Rossing Winkler, Piltz Georg. – Leipzig, 1966. – 176 S.
53139
  Marineasa Viorel In pasaj / Marineasa Viorel. – Bucuresti, 1990. – 174с.
53140
  Chatwin Bruce In Patagonia / Chatwin Bruce. – Harmondsworth, 1988. – 204с.
53141
  Cousing Norman In place folly. / Cousing Norman. – New York, 1962. – 196с.
53142
  Bevan Aneurin In place of fear / Bevan Aneurin. – Melbourne, 1952. – 201с.
53143
   In place of war: an inquiry into Nonviolent National Defence. – New York, 1967. – 115с.
53144
  Ruse Ion In portul de Pescari / Ruse Ion. – Edit. a 3-a. – Bucuresti, 1967. – 512с.
53145
  Sarkar Suvobrata In Pursuit of Laxmi: Enterpreneurship, Industry and Technology in Colonial Bengal // Archiv orientalni (AR OR) : journal of African and Asian studies / Akademy of sciences of the Czech Republic. – Praha, 2014. – Vol. 82, N 2. – P. 263-295. – ISSN 0044-8699
53146
  Piasheva Lanissa In Pursuit of Social Justice / Piasheva Lanissa. – Moscow, 1991. – 303с.
53147
  Cosmin Popa In Quest of a New Empire. Russia"s Energy Policy in the Wider Black Sea Region (1991 - 2010) // Revista istorica : serie noua / Academia Romana, Institutul de istorie "N.Iorga". – Bucuresti, 2013. – T. 23, Nr. 5/6 (за 2012) : Septembrie-decembrie. – P. 471-503. – ISSN 1018-0443
53148
   In quest of quiet (Call to cotozen action by H. Still. – Harrisburg, 1970. – 221с.
53149
   In Reich und Glied. – Alma-Ata, 1977. – 155с.
53150
  Kaul Friedrich Karl In Robe und Krawatte. / Kaul Friedrich Karl. – Berlin, 1975. – 285с.
53151
  Hindus Maurice In search of a future: Persia, Egypt, Iraq, and Palestine / Hindus Maurice. – Garden City, 1949. – 270с.
53152
  Ognevyuk V. In search of educational strategy for Ukraine // The Modern Higher Education review : international journal / ed. in chief: Victor Ognevyuk [and others]. – Kiev, 2016. – N. 1. – P. 31-38. – ISSN 2518-7635


  В поисках образовательной стратегии для Украины/
53153
   In Search of Harmony. – Transl. from russ. – Moscow, 1989. – 304с.
53154
  Eck Ludo van In search of holy mother Russia / Eck Ludo van. – Moscow, 1988. – 187с.
53155
  Proust Marcel In search of lost time / Proust Marcel; Transl. from the French by C.K.Scott Moncrieff, T.Kilmartin, revis. by D.J.Enright, with an introd. by H.Bloom. – London : Everyman publishers. – (Everyman"s Library ; 250 ; The Millenium Library). – ISBN 1-85715-896-8
Vol.1 : Swann`s way. Within a budding grove (part one). – 2001
53156
  Proust Marcel In search of lost time / Proust Marcel; Transl. from the French by C.K.Scott Monncrieff,T.Kilmartin, revis. by D.J.Enright, with an introd. by H.Bloom. – London : Everyman Publishers. – (Everyman"s Library ; 250 ; The Millenium Library). – ISBN 1-85715-897-6
Vol.2 : Within a budding grove (part two). The Guermantes way. – 2001. – 879p.
53157
  Proust Marcel In search of lost time / Proust Marcel; Transl. from the French by C.K.Scott Moncrieff and T.Kilmartin, revis. by D.J.Enright with an introd. by H.Bloom. – London : Everyman Publishers. – (Everyman"s Library ; 250 ; The Millenium Library). – ISBN 1-85715-898-4
Vol.3 : Sodom and Gomorrah. The captive. – 2001. – 908p.
53158
  Proust Marcel In search of lost time / Proust Marcel; Transl. from the French by C.K.Scott Moncrieff, T.Kilmartin, a.o., revis. by D.JEnright, with an introd. by H.Bloom. – London : EverymanPublishers. – (Everyman"s Library ; 250 ; The Millenium Library). – ISBN 1-85715-899-2
Vol.4 : The fugitive. Time regained. – 2001. – 637p.
53159
  Littlepage John In search of Soviet gold / Littlepage John, Bess Denaree. – New York, 1938. – 310с.
53160
  Gadowska Irmina In search of spirituality. Riligious reorientation or radical assimilation? The case of Marek Szwarc // Art inquiry : recherches sur les arts / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz, 2015. – N 17 (26) : Artistic turns. – P. 347-369. – ISSN 1641-9278
53161
   In search of Stevie Smith. – Syracuse; New York : Syracuse univ.press, 1991. – 18,227p. : ill. – ISBN 0-8156-2504-9
53162
  Ling Gilbert In search of the physical basic of life / Ling Gilbert. – New York; London : Plenum Press, 1984. – 791p.
53163
  Levin Meyer In search: an autobiography. / Levin Meyer. – New York, 1950. – 524с.
53164
   In service training for primary teachers. Research in comparative educ.: Afghanistan, Argentina, Austria.... – Geneva, Paris, 1962. – 174с.
53165
  Szalit Hana In shtendikn tzapl / Szalit Hana. – Tel-Aviv, 1980. – 160с.
53166
  Shuster G.N. In silence I speak : The story of Cardinal Mindszenty; today and of Hungary"s "New Order" / G.N. Shuster; with the research assistance of T. Horanyi. – New York : Farrar, Straus and Cudahy, 1956. – XV, 296 p.
53167
   In silico study of the complexes ofB.taurus tyrosyl-tRNA synthetase with substrates / V.O. Kravchuk, O.V. Savytskyi, K.O. Odynets, V.V. Mykuliak, A.I. Kornelyuk // Biopolymers and cell : scientific journal / National acad. of sciences of Ukraine, Institute of molecular biology and genetics ; editor-in-chief Anna V. El"skaya [et al.]. – Київ, 2016. – Vol. 32, N 5. – Р. 399. – ISSN 0233-7657
53168
  Сулейманов М.Ю. In situ імобілізація на поверхні силікагелю і адсорбційна здатність похідних азобензолу щодо йонів токсичних металів / М.Ю. Сулейманов, І.О. Савченко, Л.А. Ольховик // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 165
53169
  Куцевол Н.В. In situ синтез наночастинок срібла в поліелектролітних полімерних матрицях різної будови з використанням водню як відновлюючого агента / Н.В. Куцевол, Н.П. Мельник, В.А. Чумаченко // Полімерний журнал : науковий журнал з хімії та фізики полімерів, полімерних матеріалів і композитів / Нац. акад. наук України, Ін-т хімії високомолекулярних сполук. – Київ, 2014. – Т. 36, № 4. – С. 413-417. – ISSN 1818-1724
53170
  Clavius Christoph In Sphaeram Ioannis de Sacro Bosco Commentarius : [Nachdruck] / Clavius Christoph; Mit einem Vorm. hrsg. von E. Knobloch. – Hildesheim u.a. : Olms-Weidmann, 1999. – [18],350S. – Nachdr. der Ausg. Mainz, 1611. – (Historia scientiarum : ein Editions-Programm der Fritz Thyssen Stiftung zur Geschichte der Wissenschaften in Deutschland ; Fachgebiet Mathematik und Astronomie). – ISBN 3-487-10278-1; 3-487-10277-3
53171
  De Grand Alexander In Stalin"s shadow : Angelo Tasca and the crisis of the left in Italy and France 1910-1945 / De Grand Alexander. – Dekalb : Northern Illinois univ. press, 1986. – 231p.
53172
  Dunham Vera In Stalin"s time : Middleclass values in Soviet fiction / Dunham Vera. – Cambridge a.o. : Cambridge univ. press, 1979. – 14, [1], 283p.
53173
  Weber E. In sturmischen Jahren / E. Weber. – Rudolstadt : Greifenverlag, 1960. – 172 S.
53174
  Майданська С. In te speravi // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2005. – № 189. – С.30-88
53175
  Goucher C.L. In the balance : Themes in global history / Candice L. Goucher, Charles A. Le Guin, Linda A. Walton. – Boston a. o. : McGraw-Hill, 1998. – 32,986p. : ill., 16 f. ill. – ISBN 0-07-024179-1
53176
  Goucher Candice In the balance : Themes in global history / Goucher Candice, Le Guin Charles, Walron Linda. – Boston : McGraw-Hill. – ISBN 0-07-024180-5
Vol.1. – 1998. – XXX, 462p.
53177
  Goucher Candice In the balance : Themes in global history / Goucher Candice, Le Guin Charles, Walron Linda. – Boston : McGraw-Hill. – ISBN 0-07-024181-3
Vol. 2. – 1998. – XXXIII,463-971p. : il.
53178
  Ristvet L. In the beginning : world history from human evolution to the first states / Lauren Ristvet. – Boston [et al.] : McGraw-Hill, 2007. – XI, 184, [8] p. pag. var. : ill. – (Exploratios in the world history). – ISBN 978-0-07-284803-8
53179
  Gann Ernest In the company of eagles. / Gann Ernest. – N.Y., 1966. – 248с.
53180
  Hiss Alger In the court of pulbic opinion / Hiss Alger. – New York a.o., 1957. – 424с.
53181
  Hiss Alger In the court of pulbic opinion / Hiss Alger. – New York a.o. : Harper & Row, 1972. – 424с. – (Harper colophon books). – ISBN 06090293-0
53182
  Nevinson H.W. In the dark backward / H. W. Nevinson. – London : Routledge, 1934. – 11, 276 p.
53183
  Dieterich C. In the driver"s seat / C. Dieterich, D. Hakura, M. Newiak // Finance and development : a quarterly publication of the International Monetary Fund. – Washington, 2016. – Vol. 53, Nr 2 : Africa. Growth"s ups and downs. – P. 22-25. – ISSN 0015-1947


  Gender equality can boost growth in sub-Saharan Africa.
53184
  Sandal In the Early Joseph Alois Julius Schumpeter"s Footsteps - Marriage, Tragedy and Emigration / Sandal, J-U // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Р. 67-72. – (Економіка ; вип. 9 (174)). – ISSN 1728-3817


  At the age of 42 Joseph Alois Schumpeter married the 20 years younger Anna ("Annie") Josefina Reisinger. Joseph Schumpeter is looking forward to being a father, and the couple have a child, Joseph, but both Annie and the baby dies during confinement. ...
53185
  Noll Peter In the face of death / Noll Peter. – Harmondsworth, 1990. – 254с.
53186
  Tekoan Yosef In the face of the nations: Israel"s struggle for peace / Tekoan Yosef. – New York, 1976. – 281с.
53187
  Arab-Ogly In the forecasters" maze. / Arab-Ogly. – Moscow, 1975. – 254с.
53188
  Proshchakov Vitold In the freindly family of fraternal peoples / Proshchakov Vitold. – K., 1983. – 118с.
53189
   In the land of the reindeer. – Leningrad, 1974. – 20с.
53190
  Blaumanis Rudolf In the lap of happiness / Blaumanis Rudolf. – M., 1965. – 204с.
53191
   In the Matter of J.Robert Oppenheimer: transcript of hearing before personnel security board and texts of principal documents and letters : United States atomic energy commission. – Cambridge a.o. : The MIT Press, 1954. – XII,1084p. – ISBN 0-262-21003
53192
   In the name of America: the conduct of the war n Vietnam by the armed forces of the United Stats as shown by published reports. – New York, 1973. – 421с.
53193
  Khokhlov Nikolai In the name of consciece / Khokhlov Nikolai; transl. by E.Kingsbery. – New York : D. McKay co., 1959. – XI, 365 p.
53194
   In the name of friendship and progress. – Minsk, 1966. – 10с.
53195
  Kovanov V.V. In the Name of Life. Reflection of a Soviet Surgeon / V.V. Kovanov. – Moscow : Progress, 1976. – 327p.
53196
   In the name of profit: profiles incorporate irresponsibility. – New York, 1972. – 273с.
53197
  Ulam Adam In the name of the people : Prophets and conspirators in prerevolutionary Russia / Ulam Adam. – New York : The Viking press, 1977. – 418p. – ISBN 0-670-39691-5
53198
  Kowit Steve In the palm of your hand : the poet"s portable workshop: A lively and illuminating guide for the practicing poet / Kowit Steve. – Gardiner : Tilbury house, 1995. – 274p. – ISBN 0-88448-149-2
53199
  Griswold Alfred Whitney In the University tradition / Griswold Alfred Whitney. – New Haven, 1957. – 162с.
53200
  Steinberg I.N. In the workshop of the revolution / I.N. Steinberg. – New York; Toronto : Rinebart, 1953. – 12, 306 p.
53201
  Andreev L. In the world of shells (from a living cell to a spacecraft) / L. Andreev. – Moscow : Mir, 1990. – 197p.
53202
  Gallant Mavis In transit / Gallant Mavis. – Harmondsworth, 1990. – 229с.
53203
   In unserer Sprache. – Berlin, 1962. – 382с.
53204
  Robinson Colin In Verhandlungen gewinnen: Strategien, Techniken und Taktiken fur Ihren Erfolg / Robinson Colin. – Landsberg/Lech, 1992. – 224с.
53205
  Havlikova L. In vino veritas... Is there truth in wine? Drinking and intemperance in Great Moravian and Early Czech legislation // Byzantinoslavica : revue internationale des etudes Byzantines / Slovansky ustav. – Prague, 2014. – T. 72, 1/2. – P. 98-121. – ISSN 0007-7712


  Antique traditions in the Byzantine and Slavonic world.
53206
  Vlahuta Alexandru In vitoare / Vlahuta Alexandru. – Bucuresti : Editura tineretuluia, 1960. – 328 p.
53207
   In vitro propagation of Pinguicula vulgaris with conservation purpose in Ukraine / A. Golubenko, D. Iakushenko, O. Holovko, N. Nuzhyna // 8th Planta Europa conference "Save Plants for Earth"s Future" : May 22-26, 2017, Kyiv, Ukraine : book of abstracts / "Save Plants for Earth"s Future", conf. – Kyiv : Palyvoda A.V., 2017. – Р. 19. – ISBN 978-966-437-497-9
53208
  Ostrovska L. In vitro testing for prediction of toxity and for screening of potential carcinogens and anti cancer drugs / L. Ostrovska, L. Garmanchuk // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 53-57. – (Біологія ; вип. 2 (64)). – ISSN 1728-3817


  Cell-based technologies can be used for screening of potential carcinogens and evaluation of stem cell quality for clinical applications. 3D spheroids can serve as intermediate in vitro/ in vivo model for evaluation of anti-carcinogenic effects of ...
53209
  Scheffer H.J. In vorm gegoten : Het Rotterdamsch nieuwsblad in de negentiende eeuw / H.J. Scheffer. – "s-Gravenhage : Martinus Hijhoff, 1981. – 324blz. – ISBN 90 247 9075 1
53210
  Varga Csaba In Want of New Balances in Transition: Lithuania Searching for Its Own Path // Central European political science review (CEPSR) : quarterly of Central European political science alliance / Central European political science association. – Budapest, 2008. – Vol. 9, Nr 34, Winter : Transitions after globalization. – P. 94-107. – ISSN 1586-4197
53211
   In zodia satanei: Reflexiuni asupra politicii internationale / Carol, al Il-lea, , regele. – Bucurest, 1994. – 254с.
53212
   In"n Wind gahn. – Rostock, 1987. – 248с.
53213
   Inauguracja roku akademckiego 1982/1983. – Wroclaw, 1986. – 200с.
53214
   Inauguracja roku akademckiego 1984/1985. – Wroclaw, 1985. – 246с.
53215
   Inauguracja roku akademckiego 1985/1986. – Wroclaw, 1987. – 233с.
53216
   Inauguracja roku akademckiego 1986/1987. – Wroclaw, 1989. – 273с.
53217
   Inauguracja roku akademckiego 1987/1988. – Wroclaw, 1989. – 303с.
53218
   Inauguracja roku akademckiego 1988/1989. – Wroclaw, 1990. – 304с.
53219
   Inauguracja roku akademckiego 1989/1990. – Wroclaw, 1991. – 287с.
53220
   Inauguracja roku akademckiego 1990/1991. – Wroclaw, 1991. – 260с.
53221
   Inauguracja roku akademckiego 1991/1992. – Wroclaw, 1992. – 270с.
53222
   Inauguracja roku akademckiego 1992/1993. – Wroclaw, 1993. – 267с.
53223
   Inauguracja roku akademckiego 1993/1994. – Wroclaw, 1994. – 258с.
53224
   Inauguracja roku akademickiego 1994/1995. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego, 1995. – 257s. – ISBN 83-229-1262-5
53225
   Inauguracja roku akademickiego 1995/1996. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego, 1996. – 257s. – ISBN 83-229-1262-5
53226
   Inauguracja: Lata akademckie 1976/1977-1981/1982. – Wroclaw, 1983. – 234с.
53227
   Inaugural speches messages closing speeches. Unesco. World Congress of Ministers of Education on the Eradication of Illiteracy Teheran, 8 to 19 September 1965. – Paris, 1966. – 92с.
53228
   Inaugurarea festiva a restorului pentru anul de studii 1921/1922 la octomyrie 1921. – Cernauti, 1922. – 48p.
53229
   Inaugurarea solemnaa anuli de Studi 1922-1923 la 24 oktomvrie 1922. – Cernauti, 1922. – 36p.
53230
   Inaugurarea solemnaa anuli de Studi 1922-1923 la 24 oktomvrie 1923. – Cernauti, 1923. – 60p.
53231
   INAUGURAREA Universitatii Romanesti din Cernauti. 23-25 octomvrie 1920. – Cernauti : Glasul Bucovinei, 1922. – 91p.
53232
  Kis Emese Incadrarea substantivelor de origine maghiara in sistemul morfologic al limbii romane. / Kis Emese. – Bucuresti, 1975. – 191с.
53233
  Belahova M. Incarcatura pretioasa / M. Belahova. – Bucuresti, 1952. – 144 с.
53234
   Incarnation: contemporary writers on the New Testament. – Harmondsworth, 1991. – 361с.
53235
   Incedence of cactus virus 2 in collection of Ukrainian botanical gardens / T.P. Mudrak, A.S. Bysov, T.A. Kompanets, G.V. Korotyeyeva // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – P. 29-31. – (Біологія ; Вип. 51). – ISSN 1728-3817


  Screening of Cactaceae plants on virus diseases in the collections of Fomin"s Botanical garden of Taras Shevchenko Kyiv National University and Botanical garden of Karasin"s Kharkiv National University have been conducted. Opuntia plants were the most ...
53236
  Panaitescu P.P. Incepturilesi biruinta scrisului in limba Romana / P.P. Panaitescu. – Bucuresti, 1965. – 230с.
53237
   Inceputul raspindirii marxismului in Rominia. – Edit. 2-a. – Bucuresti, 1956. – 38с.
53238
  Rosetti Radu Inceputurile artei militare in cuprinsul Romaniei de azi (Din paleolitic pana la intemeierea principatelor) / Rosetti Radu. – Bucuresti, 1933. – 52с.
53239
  Ghetie Ion Inceputurile scrisului in limba romana. / Ghetie Ion. – Bucuresti, 1974. – 110с.
53240
  Graur Al. Incercare asupra fondului principal lexical al limbii Romine / Al. Graur. – Bucuresti, 1954. – 224с.
53241
  Eliade Mircea Incercarea labirintului / Eliade Mircea; Cornea D. – Cluj-Napoca, 1990. – 166с.
53242
  Moisil Gh.G. Incercari vechi si noi de logica neclasica / Gh.G. Moisil. – Bucuresti, 1965. – 462с.
53243
   Incheierea casatoriei si efectele ei. – Bucuresti, 1981. – 208с.
53244
   Incidence of plum pox virus in Lithuania and Ukraine / J. Staniulis, M. Zizyte, T. Norkus, L. Yusko, H. Snihur, I. Budzanivska // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – P. 50-54. – (Біологія ; Вип. 51). – ISSN 1728-3817


  According to the internationally agreed joint project "Investigation of distribution of plum pox virus in Lithuania and Ukraine and development of biotechnological methods of obtaining of virus-free planting material" 95 samples of plum, apricot and ...
53245
  Kaufmann F. Incidencia del recicladoi de plutonio en la economia del ciclo de combustibles del plan nuclear mexicano / F. Kaufmann. – Mexico : 1975. – 33p. – Obras de Inst. Nac. de energia nuclera, 1975, Num. 476
53246
  Jacobs Harriet Incidents in the life of a slave girl : Written by herself / Jacobs Harriet; Ed. by L. M. Child; Ed. and with an introduct. by J. F. Yellin. – Cambridge a. o. : Harvard university press, 1987. – XXXIV,306p. – ISBN 0-674-44746-8
53247
  Paffenholz T. Inclusive Political Settlements. New Insights from Yemen" s National Dialogue / T. Paffenholz, N. Ross // PRISM : a journal of the Center for complex operations / Nat. defense univ., Center for complex operations. – Washington, 2016. – Vol. 6, no. 1. – P. 199-210. – ISSN 2157-0663
53248
  Yew Joe Ho Income elasticity of demand in Malaysia during the period of fuel induced inflation / Yew Joe Ho, Thien Hoong Tew, Datuk Kasim Mansur // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 2 (140). – С. 404-416 : table., fig. – Bibliogr.: 10 назв. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто нові класифікаційні підходи до визначення видів фінансових методів у регулюванні економічного розвитку національного господарства будь-якої країни світу. Оптимізовано класифікацію фінансових методів управління національною ...
53249
  Tahirova G. Income Inequality Around The World / G. Tahirova, R. Rahmanov, A. Qasimov // Izvestiya : journal of Varna University of Economics / University of Economics - Varna. – Varna, 2016. – Vol. 60, № 2. – P. 127-139. – ISSN 2367-6361
53250
  Ketrez Incomplete acquisition of the Turkish differential object marking / Ketrez, Nihan // Revue roumaine de linguistique / Academie romaine. – Bucuresti, 2016. – T. 60, № 4 (за 2015). – P. 421-430. – ISSN 0035-3957
53251
  Misicu M. Incovoiere si torsiune / М.Misicu. – Bucuresti : Ed.Acad.RSR, 1973. – 379p.
53252
  Brandukova M.A. Increase your English. / M.A. Brandukova, L.A. Novikova. – M., 1962. – 196с.
53253
   Increasing of alcohols droplets evaporation rate under the impact of optical irradiation for diffusion and transienntevaporation regimes / O.V. Korobko, A.V. Brytan, D.A. Gavrushenko, G.M. Verbinskya // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 1. – P. 179-180
53254
   Increasing of the expression of recombinant scFv-antibodies efficiency / O.V. Galkin, T.O. Chudina, A.A. Siromolot, O.S. Oliynyk // Biotechnologia Acta : scientific journal / National academy of sciences of Ukraine ; Palladin institute of biochemistry ; ed. in chief: S. Komisarenko [et. al.]. – Kyiv, 2017. – Vol. 10, № 5. – P. 19-29. – ISSN 2410-7751
53255
  Strong Earl Increasing office productivity. A seven-step program / Strong Earl. – New York, Toronto, Lond., 1962. – 288с.
53256
  Koziel G. Increasing sleganographic capacity of the MF method // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 367-373. – ISSN 1993-6788


  Описано модифікований метод Фур"є, який має непогані показники.
53257
  Diesing Molly Indefinites / Diesing Molly. – Cambridge; London : The MIT press, 1994. – 10,147p. – (Linguistic inquiry monographs / General editor S.J.Keyser ; 20). – ISBN 0-262-54066-5
53258
   Indeks alfabetyczny autorow oraz tytulow prac zbiorowych i anonimowych, objetych dziewietnastym i dwudziestym zeszytem Centralneg Katalogu Wyd-ctw Zagranicznych tresci spoleczno-ekonomicznej znajduj. – Warszawa, 1967. – 158с.
53259
   Indeks nazw gwarowych do slownika nazw terenowych polnocno-wschodniej Polski / Barszczewska Nina, Gluszkowska Jadwiga, Jasinska Teresa, Smulkowa Elzbieta. – Warszawa : Wyd-wo Uniwersytetu Warszawskiego, 1995. – 192s. – ISBN 83-230-9867-0
53260
  Haviernikova K. Indentification of clusters potential in regions / K. Haviernikova, P. Srovnalikova, B. Jansky // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7 (169). – P. 236-244 : Tabl. – Bibliogr.: 28 назв. – ISSN 1993-6788


  Карпенко О.О., Яшина К.В. Формування системи трансферу знань у вищих навчальних закладах України.
53261
   Independent Belarus : Domestic determinants, regional dynamics, and implicatios for the West. – Cambridge : Harvard university press, 2002. – 18,483p. – ISBN 0-916458-94-6
53262
  Knadduri Majid Independent Iraq: a study in Iraqi politics since 1932 / Knadduri Majid. – London a.o., 1951. – 291с.
53263
  Wynar Bohdan Independent Ukraine : A bibliographic guide to English-language publications, 1989-1999 / Wynar Bohdan. – Englewood : Ukrainian academic press, 2000. – 14, 552p. – ISBN 1-56308-670-0
53264
  Gaidukov L.F. Independent Ukraine: Internal Determinants of the International Development // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 45, ч. 1. – P. 63-66
53265
  Adaniloaie N. Independenta nationala a Romaniei. / N. Adaniloaie. – Bucuresti, 1986. – с.
53266
   Independenta Romaniei. Documente. – Bucuresti
2. – 1977. – 412с.
53267
   Independenta Romaniei. Documente. – Bucuresti
2. – 1977. – 381с.
53268
   Independenta Romaniei. Documente. – Bucuresti
3. – 1977. – 338с.
53269
   Independenta Romaniei. Documente. – Bucuresti
4. – 1978. – 707с.
53270
  Bonitz Hermannus Index Aristotelicus / Bonitz Hermannus. – Berl., 1955. – 878с.
53271
   Index au recueil des arrets, avis consultatios et ordonnances. 1956, 1956. – 173-229с.
53272
   Index generalis in omnes libros Instituti Societatis Iesu. – Antverpiae : Apud Ioannem Meursium, 1635. – 291 p.


  Примірник маєзначні пошкодження
53273
  Schutte Karl Index mathematischer Tafelwerke und Tabellen aus allen Gebieten der Naturwissenschaften / Schutte Karl. – Munchen, 1955. – 144с.
53274
   Index Seminum : Institutorum Ministerii Agrorum, Silvarum, Aquarum Curandarum (1965-1968). – Praha : Statni Zemedelske Nakladatelstvi, 1965. – 154s.
53275
   Index seminum anno 1951 collectorum quae Hortus botanicus Universitatis Slovacae. Pro mutua commutatione offert. – Bratislava : Botanicka Zahrada Slovenskej Univerzity, 1951. – 220s.
53276
   Index seminum et sporarum anno 1953 collectorum quae Hortus botanicus Universitatis Varsaviensis. Ad pro mutuo commutandum offert. – Warszawa : Pastwowe wyd-wo naukowe, 1958. – 19p.
53277
   Index seminum Hortus botanicus Adelaidensis. – Adelaide, South Australia, 1963. – 65p.
53278
   Index seminum Institutorum Academiae Bohemoslovenicae Scientiarium Agriculturae. – Praha : Institutum Investigationum Plantarum Cultarum, 1961. – 111p.
53279
   Index seminum Institutorum Academiae Bohemoslovenicae Scientiarium Agriculturae. Pro anno 1958 et 1959. – Praha : Institutum Investigationum Plantarum Cultarum, 1957. – 85p.
53280
   Index seminum Institututi Investigationum Plantarum Cultarum Ruzyniensis. – Praha : Institutum Investigationum Plantarum Cultarum, 1958. – 59p.
53281
   Index seminum MM/MMI. – Луцьк : Вежа, 2000. – 14с.
53282
   Index seminum MM/MMI | Hortus Botanicus Universitatis Volyniensis. Luck. Ukraina. – Луцьк : Вежа, 2000. – 13 с.
53283
   Index seminum Musaei Parisiensis. Anno 1959 collecotorum. – Paris : Laboratoire de Culture du Museum National D"Histoire Naturelle, 1959. – 18p.
53284
   Index seminum Musaei Parisiensis. Anno 1964 collecotorum : Pro mutua commutatione offert. – Paris : Museum National D"Histoire Naturelle, 1965. – 24p.
53285
   Index seminum quae hortus botanicus academiae scientiarum Ucr. SSR pro mutua commutatione offert. – Київ : Академії наук УРСР, 1938. – 12 p.
53286
   Index seminum, fructuum, sporarumque anno 1958 collectorum, quae curator Horti botanici Universitatis Carolinae Pragensis libentissimus. Pro mutua commutatione offert. – Praha : Universitatis Carolina, 1958. – 40s.
53287
   Index sporarum- seminum fructuum. Anno MCMLXII collectorum : Pro mutua commutatione offert. – Roma : Tipografia del Senato, 1963. – 31ps.
53288
   Index translationum. – Paris
33. – 1985. – 1157с.
53289
   Indexul lucralirol stiintifice publicate in periodicele si culegerile editate de Acad. R.P.Romine. 1948-1954. – Bucuresti, 1957. – 592с.
53290
  Eliade Mircea India / Eliade Mircea; Handoca M. – Bucuresti, 1991. – 159с.
53291
   India : reducing poverty, accelerating development. – New Delhi : Oxford univ. press, 2000. – 20, 260 p. : ill., tab. – Bibliogr.: p. 133-138. – (A World bank country study). – ISBN 0-8213-4775-6
53292
   India 1970 : of India, 5 regional maps, area plans, white. – New York : David McKAYCompany, 1969. – 653 p., [16] p. phot. : ill., tab., maps. – (Fodor"s)
53293
  Fersh S. India and south Asia : Culture Regions of the World series / S. Fersh. – New York : The MacMillan Company, 1963. – 152p.
53294
  Stein A. India and the Soviet Union. The Nehru era / A. Stein. – Chicago, London, 1969. – 320с.
53295
   India at the crossroads : Sustaining growth and reducing poverty. – Washington : International Monetary Fund, 2001. – IX,192p. : ill. – ISBN 1-55775-992-8
53296
   India in the Unated Nations. – Delhi, 1964. – 18с.
53297
   India newsletter = бюлетень Індії / Посольство Індіїї. – Київ
№ 3. – 2009
53298
   India newsletter = бюлетень Індії / Посольство Індіїї. – Київ
№ 6. – 2009
53299
   India newsletter = бюлетень Індії / Посольство Індіїї. – Київ
№ 7. – 2009
53300
   India newsletter = бюлетень Індії / Посольство Індіїї. – Київ
№ 9. – 2009
53301
   India newsletter = Бюлетень Індії / Посольство Індіїї. – Київ
№ 10. – 2009
53302
   India newsletter = бюлетень Індії / Посольство Індіїї. – Київ
№ 11. – 2009
53303
   India newsletter = бюлетень Індії / Посольство Індіїї. – Київ, 2009-
№ 13. – 2010
53304
   India newsletter = бюлетень Індії / Посольство Індіїї. – Київ, 2009-
№ 14. – 2010
53305
   India newsletter = бюлетень Індії / Посольство Індіїї. – Київ, 2009-
№ 15. – 2010
53306
   India newsletter = бюлетень Індії / Посольство Індіїї. – Київ, 2009-
№ 16. – 2010
53307
   India newsletter = бюлетень Індії / Посольство Індіїї. – Київ, 2009-
№ 17. – 2010
53308
   India newsletter = бюлетень Індії / Посольство Індіїї. – Київ, 2009-
№ 18. – 2010
53309
   India newsletter = бюлетень Індії / Посольство Індіїї. – Київ, 2009-
№ 19. – 2010
53310
   India newsletter = бюлетень Індії / Посольство Індіїї. – Київ, 2009-
№ 20. – 2010
53311
   India newsletter = бюлетень Індії / Посольство Індіїї. – Київ, 2009-
№ 21. – 2010
53312
   India newsletter = бюлетень Індії / Посольство Індіїї. – Київ
№ 22. – 2010
53313
   India newsletter = бюлетень Індії / Посольство Індіїї. – Київ, 2009-
№ 23. – 2010
53314
   India newsletter = бюлетень Індії / Посольство Індіїї. – Київ, 2009-
№ 24. – 2011
53315
   India newsletter = бюлетень Індії / Посольство Індіїї. – Київ, 2009-
№ 25. – 2011
53316
   India newsletter = бюлетень Індії / Посольство Індіїї. – Київ, 2009-
№ 26. – 2011
53317
   India newsletter = бюлетень Індії / Посольство Індіїї. – Київ, 2009-
№ 27. – 2011
53318
   India newsletter = бюлетень Індії / Посольство Індіїї. – Київ, 2009-
№ 28. – 2011
53319
   India newsletter = бюлетень Індії / Посольство Індіїї. – Київ, 2009-
№ 29. – 2011
53320
   India on the Threshold of the 21st Century. Problems of Nacional Consolidation. – Moscow, 1990. – 208с.
53321
   India perspectives. – New Delhi : Public diplomacy division. – ISSN 0970-5074
Vol. 26, no. 3. – 2012
53322
   India perspectives. – New Delhi : Ministry of External Affairs
Vol. 29, iss. 2. – 2015
53323
   India perspectives. – New Delhi : Ministry of External Affairs
Vol. 30, iss. 4. – 2016
53324
   India perspectives. – New Delhi : Ministry of External Affairs
Vol. 30, iss. 5. – 2016
53325
   India perspectives. – New Delhi : Ministry of External Affairs
Vol. 30, iss. 3. – 2016
53326
   India perspectives. – New Delhi : Ministry of External Affairs
Vol. 31, iss. 2/3. – 2017
53327
   India today : [Weekly]. – New Delhi
Vol.24, N 52. – 1999


  1993. Vol. 39, N 1-6
53328
   India today : [Weekly]. – New Delhi
Vol.24, N 49. – 1999


  1993. Vol. 39, N 1-6
53329
   India today : [Weekly]. – New Delhi
Vol.24, N 47. – 1999


  1993. Vol. 39, N 1-6
53330
   India today : [Weekly]. – New Delhi
Vol.24, N 30. – 1999


  1993. Vol. 39, N 1-6
53331
   India today : [Weekly]. – New Delhi
Vol.24, N 29. – 1999


  1993. Vol. 39, N 1-6
53332
   India today : [Weekly]. – New Delhi
Vol. 24, N 27. – 1999


  1993. Vol. 39, N 1-6
53333
   India today. – New Delhi
V.25, N 12. – 2000


  1993. Vol. 39, N 1-6
53334
   India today. – New Delhi
V.25, N 30. – 2000


  1993. Vol. 39, N 1-6
53335
   India today. – New Delhi
V.25, N 24. – 2000


  1993. Vol. 39, N 1-6
53336
   India today. – New Delhi
Vol. 25, N 19. – 2000


  1993. Vol. 39, N 1-6
53337
   India today. – New Delhi
Vol. 26, N 7. – 2001


  1993. Vol. 39, N 1-6
53338
   India today. – New Delhi
Vol. 26, N 22. – 2001


  1993. Vol. 39, N 1-6
53339
   India today. – New Delhi
Vol. 26, N 9. – 2001


  1993. Vol. 39, N 1-6
53340
   India"s Foreign and Security Policy: Expanding Roles and Influence in the Region and Beyond // East Asian strategic review / The National Institute for Defense Studies. – Tokyo, 2013. – 2013. – С. 25-57. – ISBN 978-4-7890-1448-9
53341
  Hope L. India"s love lyrics / Laurence Hope. – New York : Dodd, Mead and company, 1906. – 181 p.
53342
  Dhirendra Swarup India"s Pension Reform Initiative // Equitable and sustainable pensions : challenges and experience / ed.: Benedict Clements, Frank Eich, and Sanjeev Gupta. – Washington : International Monetary Fund, 2014. – P. 313-323. – ISBN 978-1-61635-950-8
53343
  Sinha Neharika Mathur India"s pride: our women achievers // India perspectives. – New Delhi, 2017. – Vol. 31, iss. 2/3. – P. 22-31
53344
  Thacker M.S. India"s urban problem. Special lectures / M.S. Thacker. – Mysore, 1965. – 50с.
53345
   India"s Villlages. – Bombay, 1963. – 222с.
53346
  Muller Max India. What can it teach us? / Muller Max. – Delhi, 1961. – 230с.
53347
   India: The Foreign and Security Policy under the Modi Government // East Asian strategic review / The National Institute for Defense Studies. – Tokyo, 2015. – 2015. – P. 169-202. – ISBN 978-4-7890-1603-2
53348
  Chattopadhyaya K. Indian handicrafts / K. Chattopadhyaya. – New Delhi - New York, 1963. – 95с.
53349
  Krishna Murthy Nadig Indian journalism. (Origin, growth and development of indian journalism). From Asoka to Nehru. / Krishna Murthy Nadig. – Mysoka, 1966. – 506с.
53350
   Indian legends. – L., 1957. – 109с.
53351
  Khvostenko L. Indian lehends. / L. Khvostenko. – K., 1961. – 110с.
53352
   Indian literature : Sahitya akademi"s bi-monthly journal. – New Delhi. – ISSN 0019-5804
V.43, N 1(189). – 1999


  1993. Vol. 39, N 1-6
53353
   Indian literature : Sahitya akademi"s bi-monthly journal. – New Delhi. – ISSN 0019-5804
V.43, N 4(192). – 1999


  1993. Vol. 39, N 1-6
53354
   Indian literature : Sahitya akademi"s bi-monthly journal. – New Delhi. – ISSN 0019-5804
V.43, N 3(191). – 1999


  1993. Vol. 39, N 1-6
53355
   Indian literature : Sahitya akademi"s bi-monthly journal. – New Delhi. – ISSN 0019-5804
V.43 N 2(190). – 1999


  1993. Vol. 39, N 1-6
53356
   Indian literature : Sahitya akademi"s bi-monthly journal. – New Delhi. – ISSN 0019-5804
V.44, N 4 (198). – 2000


  1993. Vol. 39, N 1-6
53357
   Indian literature : Sahitya akademi"s bi-monthly journal. – New Delhi. – ISSN 0019-5804
V.44, N 3 (197). – 2000


  1993. Vol. 39, N 1-6
53358
   Indian literature in Czechoslovakia. 1945-1968. – Prague, 1968. – 24с.
53359
  Sorcar P.C. Indian Magic / P.C. Sorcar. – Delhi, 1983. – 130с.
53360
   Indian National Commision for Unesco. Secretary - General"s report. 1960-63. – New Delhi, 1964. – 84с.
53361
  Hiriyanna M. Indian philosophical studies / M. Hiriyanna. – Mysore, 1957. – 149с.
53362
  Radhakrishnan S. Indian philosophy / S. Radhakrishnan. – N.Y.
2. – 1951. – 808с.
53363
  Brodov V. Indian philosophy in modern times / V. Brodov, 1984. – 366с.
53364
  Radhakrishnan S. Indian prhilosophy / S. Radhakrishnan. – N.-Y.
1. – 1951. – 738с.
53365
  Radhakrishnan Indian prhilosophy / Radhakrishnan. – London
1. – 1966. – 738с.
53366
  Radhakrishnan Indian prhilosophy / Radhakrishnan. – London
2. – 1966. – 807с.
53367
  Knowles John Indian summer / Knowles John. – N.Y., 1966. – 246с.
53368
   Indian tales. Рассказы об Индии : книга для чтения на анг. яз. в 7 кл. сред. шк. – Москва : Учебно-педагог. изд-во, 1958. – 80с.
53369
  Dube S.C. Indian village / S.C. Dube. – Bombay a.o., 1967. – 247с.
53370
   Indiana university. Virtual visit. [Електронний ресурс]. – Bloomington : [s.n.], 1999. – 1CD-ROM. – Macintosh/Windows compatible. Назва взята з контейнера


  Macintosh/Windows compatible.Target specifications: Windows minimum configuration: Pentium 90 MMX, Windows 95,98, NT, 16 megs RAM, 8X CD-ROM, SVGA monitor set to at least "16 bit high color"; Macintosh minimum configuration: Power Mac 100 MHz, 32megs ...
53371
   Indianerland: Dakota, Wyoming, Montana. – Munchen; Berlin, 1992. – 56с.
53372
  Siebertova E. Indianske umeni. Americkeho severo-zapadniho pobrezi / E. Siebertova, W. Forman. – Praha, 1970. – 208с.
53373
  Fiedler Arkady Indianski Napoleon Gor Skalistych. / Fiedler Arkady, Fiedler Marek. – Poznan, 1982. – 165с.
53374
   Indicator de metode stanoviste sovietice. – Bucuresti. – 290с.
53375
   Indicatori si surse de variatie a calitatii vietii. – Bucuresti, 1984. – 187с.
53376
  Volovyk I.A. Indicators of sustainable development for agriculture // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 121. – P. 111-119 : fig., tabl. – Bibliogr.: References.: 6 name. – ISSN 1607-4556
53377
  Iordan Ion Indicatorul localitatilor din Romania / Iordan Ion, P. Gastecu, D.I. Oancea. – Bucuresti, 1974. – 276с.
53378
   Indicatory surface of inelasticity-elasticity body of alloys and automated system of anisotropy treatment / Y.A. Onanko, M.P. Kulish, A.P. Onanko, G.T. Prodayvoda, S.G. Rozuvan, A.V. Shabatura, A.N. Onischenko // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 1. – P. 129-130
53379
  Sarr Indice de materias : Pirineo / Sarr. – s.l. – 24,[64]p.
53380
   Indice de publicaciones. – Mexico, 1964. – 56с.
53381
  Alvarez Delgado Eduardo Indices de las Memorias de la Sociedad Cubana de Historia Natural "Felipe Poey". / Alvarez Delgado Eduardo. – La Habana, 1981. – 83с.
53382
   Indictment in the case of former members of the Japanese armed forces, 1950. – 16с.
53383
  Engers J.F. Indie in de branding : De geallieerde wereld over de toekomst van Nederlandsch Indie van Pearl Harbor tot Hollandia / J.F.Engers; Met een voorwoord van F.H.Visman. – New York : Querido, 1945. – 136 blz. – Uitgegeven in samenwerking met den Nederlandsch--Nederlandsch Indischen raad van het Institute of pacific relations
53384
  Gunther Rolf Indien / Gunther Rolf, Oesterheld Joachim, Freitag Gottfried. – Berlin : Wirtschaft1990, 1990. – 132S. – (Lander der Erde ; Kleine LdE Reihe). – ISBN 3-349-00700
53385
  Baerwald Siegfried Indien. / Baerwald Siegfried. – Berl., 1959. – 64с.
53386
   Indien: Tempel und legenden. – Munchen, 1989. – 56с.
53387
  Bonsels W. Indienfahrt / W. Bonsels. – Leipzig : Rutten & Oening, 1918. – 259 S.
53388
   Indigo : молодежный психологический журнал / ООО "Гранд Григ". – Симферополь, 2009-
№ 21. – 2010
53389
   Indigo : молодёжный психологический журнал / " Гранд Григ". – Симферополь, 2009-
№ 26. – 2011
53390
   Indigo : молодёжный психологический журнал / " Гранд Григ". – Симферополь, 2009-
№ 27 : Психология. – 2011
53391
  Helbig Karl Indioland am Karibischen Meer. Zentralamerikanische Reise. / Helbig Karl. – Lpz., 1961. – 324с.
53392
   Indira Gandhi.. – New Delhi, 1985. – 463с.
53393
   Indirect speech. – Riga, 1987. – 37с.
53394
   Indische Miniaturen der lokalen Schulen. – Praha, 1961. – 138с.
53395
   Indische Miniaturen vom Hof der Mogulkaiser. – Praha, 1960. – 100с.
53396
  Lindqvist Av Karl Individ grupp gemenskap: studier i de unga tiotalisternas litteratur / Lindqvist Av Karl. – Stockholm, 1980. – 196с.
53397
  Bovsunovskiy A. Individual-optimal equilibrium and focal points // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 59-61
53398
  Roybal O. Individualization, insecurity and confidence in the context of social effects of marketing communications / O. Roybal, K. Havlicek // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 7 (145). – С. 439-449 : fig. – Bibliogr.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
53399
  Schliwa Harald Individuelle Freiheit in Geschichte and Gegenwart / Schliwa Harald. – Berlin, 1988. – 312с.
53400
   Individuo, modernidad, historia. – Madrid : Tecnos, 1993. – ISBN 84-309-2263-6
53401
  Burckhardt G. Individuum und Welt als Werk : Eine Grundlegung der Kulturphilosophie / Georg Burckhardt. – Munchen : Ernst Reinhardt, 1920. – 276 S.
53402
   Indivisible: new short fiction by gay and lesbian west coast writers. – New York, 1991. – 317с.
53403
  Huppert Hugo Indizien oder Vollmond auf Bestellung / Huppert Hugo. – Halle-Leipzig, 1981. – 183с.
53404
  Мосенкіс Ю. Indo-European Homeland and the First Migrations Space and Time // Мова та історія : збірник наукових праць / Акад. наук вищої освіти України ; Рада молодих учених ; Укр. акад. архітектури ; Європ. акад. наук, мистецтв та літератури (Франція) [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 259 : Випуск на пошану доктора філологічних наук, професора Михайла Кузьмовича Наєнка. – Р. 96-99
53405
  Bednarczuk Leszek Indo-European parataxis / Bednarczuk Leszek. – Krakow, 1971. – 168с.
53406
   Indo-Pacific Fisheries Council : Proceedings, 7th Session. Sections 2 and 3. – Bangkok : IPFC Secretariat, FAO Regional Office for Asia and the Far East, 1958. – 218p.
53407
  Zavhorodniy Yu. Indological meeting at Jawaharlal Nehru University // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2014. – № 2. – P. 144-146. – ISSN 1608-0599
53408
   Indonesia : sustaining growth during global volatility / International Monetary Fund ; ed. Thomas Rumbaugh. – Washington : International Monetary Fund, 2012. – XV, 125 p. : ill. – ISBN 978-1-61635-202-8
53409
  Prawirawinata Susi Indonesia In Brief / Prawirawinata Susi. – Indonesia : Halmahera. – 112p.
53410
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.3, N 1. – 2000


  1993. Vol. 39, N 1-6
53411
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.3, N 24. – 2000


  1993. Vol. 39, N 1-6
53412
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.3, N 22. – 2000


  1993. Vol. 39, N 1-6
53413
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.3, N 23. – 2000


  1993. Vol. 39, N 1-6
53414
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.3, N 21. – 2000


  1993. Vol. 39, N 1-6
53415
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.3, N 20. – 2000


  1993. Vol. 39, N 1-6
53416
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.3, N 19. – 2000


  1993. Vol. 39, N 1-6
53417
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.3, N 18. – 2000


  1993. Vol. 39, N 1-6
53418
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.3, N 17. – 2000


  1993. Vol. 39, N 1-6
53419
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.3, N 16. – 2000


  1993. Vol. 39, N 1-6
53420
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.3, N 15. – 2000


  1993. Vol. 39, N 1-6
53421
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.3, N 14. – 2000


  1993. Vol. 39, N 1-6
53422
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.3, N 13. – 2000


  1993. Vol. 39, N 1-6
53423
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.3, N 12. – 2000


  1993. Vol. 39, N 1-6
53424
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.3, N 11. – 2000


  1993. Vol. 39, N 1-6
53425
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.3, N 10. – 2000


  1993. Vol. 39, N 1-6
53426
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.3, N 9. – 2000


  1993. Vol. 39, N 1-6
53427
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.3, N 8. – 2000


  1993. Vol. 39, N 1-6
53428
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.3, N 7. – 2000


  1993. Vol. 39, N 1-6
53429
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.3, N 6. – 2000


  1993. Vol. 39, N 1-6
53430
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.3, N 5. – 2000


  1993. Vol. 39, N 1-6
53431
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.3, N 4. – 2000


  1993. Vol. 39, N 1-6
53432
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.3, N 3. – 2000


  1993. Vol. 39, N 1-6
53433
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.3, N 2. – 2000


  1993. Vol. 39, N 1-6
53434
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.4, N 24. – 2001


  1993. Vol. 39, N 1-6
53435
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.4, N 23. – 2001


  1993. Vol. 39, N 1-6
53436
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.4, N 22. – 2001


  1993. Vol. 39, N 1-6
53437
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.4, N 21. – 2001


  1993. Vol. 39, N 1-6
53438
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.4, N 20. – 2001


  1993. Vol. 39, N 1-6
53439
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
V.4, N 19. – 2001


  1993. Vol. 39, N 1-6
53440
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
V.4, N 18. – 2001


  1993. Vol. 39, N 1-6
53441
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
V.4, N 17. – 2001


  1993. Vol. 39, N 1-6
53442
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
V.4, N 16. – 2001


  1993. Vol. 39, N 1-6
53443
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
V.4, N 14. – 2001


  1993. Vol. 39, N 1-6
53444
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
V.4, N 13. – 2001


  1993. Vol. 39, N 1-6
53445
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
V.4, N 12. – 2001


  1993. Vol. 39, N 1-6
53446
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
V.4, N 11. – 2001


  1993. Vol. 39, N 1-6
53447
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
V.4, N 10. – 2001


  1993. Vol. 39, N 1-6
53448
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
V.4, N 9. – 2001


  1993. Vol. 39, N 1-6
53449
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
V.4, N 8. – 2001


  1993. Vol. 39, N 1-6
53450
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
V.4, N 7. – 2001


  1993. Vol. 39, N 1-6
53451
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
V.4, N 6. – 2001


  1993. Vol. 39, N 1-6
53452
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
V.4, N 5. – 2001


  1993. Vol. 39, N 1-6
53453
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
V.4, N 4. – 2001


  1993. Vol. 39, N 1-6
53454
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
V.4, N 3. – 2001


  1993. Vol. 39, N 1-6
53455
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
V.4, N 2. – 2001


  1993. Vol. 39, N 1-6
53456
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.4, N 1. – 2001


  1993. Vol. 39, N 1-6
53457
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.5, N 24. – 2002
53458
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.5, N 23. – 2002
53459
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.5, N 22. – 2002
53460
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.5, N 21. – 2002
53461
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.5, N 20. – 2002
53462
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.5, N 19. – 2002
53463
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.5, N 18. – 2002
53464
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.5, N 17. – 2002
53465
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.5, N 16. – 2002
53466
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.5, N 15. – 2002
53467
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.5, N 14. – 2002
53468
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.5, N 13. – 2002
53469
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.5, N 11. – 2002
53470
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.5, N 10. – 2002
53471
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.5, N 9. – 2002
53472
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.5, N 8. – 2002
53473
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.5, N 7. – 2002
53474
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.5, N 6. – 2002
53475
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.5, N 5. – 2002
53476
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.5, N 4. – 2002
53477
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.5, N 3. – 2002
53478
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.5, N 1. – 2002
53479
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.6, N 03. – 2003


  1993. Vol. 39, N 1-6
53480
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.6, N 04. – 2003


  1993. Vol. 39, N 1-6
53481
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.6, N 05. – 2003


  1993. Vol. 39, N 1-6
53482
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.6, N 06. – 2003


  1993. Vol. 39, N 1-6
53483
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.6, N 08. – 2003


  1993. Vol. 39, N 1-6
53484
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.6, N 07. – 2003


  1993. Vol. 39, N 1-6
53485
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.6, N 09. – 2003


  1993. Vol. 39, N 1-6
53486
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.6, N 10. – 2003


  1993. Vol. 39, N 1-6
53487
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.6, N 11. – 2003


  1993. Vol. 39, N 1-6
53488
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.6, N 12. – 2003


  1993. Vol. 39, N 1-6
53489
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.6, N 13. – 2003


  1993. Vol. 39, N 1-6
53490
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.6, N 14. – 2003


  1993. Vol. 39, N 1-6
53491
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.6, N 15. – 2003


  1993. Vol. 39, N 1-6
53492
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.6, N 16. – 2003


  1993. Vol. 39, N 1-6
53493
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.6, N 17. – 2003


  1993. Vol. 39, N 1-6
53494
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.6, N 18. – 2003


  1993. Vol. 39, N 1-6
53495
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.6, N 19. – 2003


  1993. Vol. 39, N 1-6
53496
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.6, N 20. – 2003


  1993. Vol. 39, N 1-6
53497
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.6, N 21. – 2003


  1993. Vol. 39, N 1-6
53498
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.6, N 22. – 2003


  1993. Vol. 39, N 1-6
53499
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.6, N 23. – 2003


  1993. Vol. 39, N 1-6
53500
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.6, N 24. – 2003


  1993. Vol. 39, N 1-6
53501
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.7, N 03. – 2004


  1993. Vol. 39, N 1-6
53502
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.7, N 04. – 2004


  1993. Vol. 39, N 1-6
53503
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.7, N 05. – 2004


  1993. Vol. 39, N 1-6
53504
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.7, N 06. – 2004


  1993. Vol. 39, N 1-6
53505
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.7, N 07. – 2004


  1993. Vol. 39, N 1-6
53506
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.7, N 08. – 2004


  1993. Vol. 39, N 1-6
53507
   Indonesia today = Индонезия сегодня. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.7, N 09. – 2004. – У виданні також: Индонезия сегодня; т.7, N 09, 2004, с.15-20


  1993. Vol. 39, N 1-6
53508
   Indonesia today = Индонезия сегодня. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.7, N 10. – 2004. – У виданні також: Индонезия сегодня; т.7, N 10, 2004, с.18-24


  1993. Vol. 39, N 1-6
53509
   Indonesia today = Индонезия сегодня. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.7, N 11. – 2004. – У виданні також: Индонезия сегодня; т.7, N 11, 2004, с.18-24


  1993. Vol. 39, N 1-6
53510
   Indonesia today = Индонезия сегодня. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.7, N 12. – 2004. – У виданні також: Индонезия сегодня; т. 7, N 12, 2004, с.18-23


  1993. Vol. 39, N 1-6
53511
   Indonesia today = Индонезия сегодня. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.7, N 13. – 2004. – У виданні також: Индонезия сегодня; т. 7, N 13, 2004, с.19-24


  1993. Vol. 39, N 1-6
53512
   Indonesia today = Индонезия сегодня. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.7, N 14. – 2004. – У виданні також: Индонезия сегодня; т. 7, N 14, 2004, с. 22-27


  1993. Vol. 39, N 1-6
53513
   Indonesia today = Индонезия сегодня. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.7, N 16. – 2004. – У виданні також: Индонезия сегодня; т. 7, N 16, 2004, с. 20-26


  1993. Vol. 39, N 1-6
53514
   Indonesia today = Индонезия сегодня. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.7, N 15. – 2004. – У виданні також: Индонезия сегодня; т. 7, N 15, 2004, с.19-24


  1993. Vol. 39, N 1-6
53515
   Indonesia today = Индонезия сегодня. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.7, N 18. – 2004. – У виданні також: Индонезия сегодня; т. 7, N 18, 2004, с.19-24


  1993. Vol. 39, N 1-6
53516
   Indonesia today = Индонезия сегодня. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.7, N 19. – 2004. – У виданні також: Индонезия сегодня; т. 7, N 19, 2004, с. 18-23


  1993. Vol. 39, N 1-6
53517
   Indonesia today = Индонезия сегодня. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.7, N 20. – 2004. – У виданні також: Индонезия сегодня; т. 7, N 20, 2004, с.19-23


  1993. Vol. 39, N 1-6
53518
   Indonesia today = Индонезия сегодня. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.7, N 22. – 2004. – У виданні також: Индонезия сегодня; т. 7, N 22, 2004, с.19-24


  1993. Vol. 39, N 1-6
53519
   Indonesia today = Индонезия сегодня. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.7, N 21. – 2004. – У виданні також: Индонезия сегодня; т. 7, N 21, 2004, с.19-24


  1993. Vol. 39, N 1-6
53520
   Indonesia today = Индонезия сегодня. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.7, N 23. – 2004. – У виданні також: Индонезия сегодня; т. 7, N 23, 2004, с. 21-26


  1993. Vol. 39, N 1-6
53521
   Indonesia today = Индонезия сегодня. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.7, N 24. – 2004. – У виданні також: Индонезия сегодня; т. 7, N 24, 2004, с. 22-28


  1993. Vol. 39, N 1-6
53522
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.8, N12. – 2005. – У виданні також: Индонезия сегодня; т. 8, N 12, 2005, с. 21-24
53523
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.8, N 10. – 2005. – У виданні також: Индонезия сегодня; т. 8, N 10.-2005.-С.21-24
53524
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.8, N 3. – 2005. – У виданні також: Индонезия сегодня; т. 8, N 3.-2005.-С.25-31
53525
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.8, N 4. – 2005. – У виданні також: Индонезия сегодня; т. 8, N 4.-2005.-С.20-25
53526
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.8, N 6. – 2005. – У виданні також: Индонезия сегодня; т. 8, N 6, 2005, с. 22-27
53527
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.8, N 5. – 2005. – У виданні також: Индонезия сегодня; т. 8, N 5, 2005, с. 26-31
53528
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.8, N 7. – 2005. – У виданні також: Индонезия сегодня; т. 8, N 7, 2005, с. 32-36
53529
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.8, N 1. – 2005. – У виданні також: Индонезия сегодня; т. 8, N 1, 2005, с. 22-27
53530
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.8, N 2. – 2005. – У виданні також: Индонезия сегодня; т. 8, N 2, 2005, с. 23-28
53531
   Indonesia today = Индонезия сегодня. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.8, N 8. – 2005. – У виданні також: Индонезия сегодня; т. 8, N 8.-2005.-С.21-26
53532
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.8, N 9. – 2005. – У виданні також: Индонезия сегодня; т. 8, N 9, 2005, с. 22-26
53533
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.8, N 13. – 2005. – У виданні також: Индонезия сегодня; т. 8, N 13, 2005, с. 19-23
53534
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.8, N 14. – 2005. – У виданні також: Индонезия сегодня; т. 8, N 14.-2005.- С.23-27
53535
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.8, N 15. – 2005. – У виданні також: Индонезия сегодня; т. 8, N 15.-2005.-С.23-27
53536
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.8, N 16. – 2005. – У виданні також: Индонезия сегодня; т. 8, N 16.-2005.-С.21-24
53537
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.8, N 17. – 2005. – У виданні також: Индонезия сегодня; т. 8, N 17.-2005.-С.23-27
53538
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.8, N 18. – 2005. – У виданні також: Индонезия сегодня; т. 8, N 18.-2005.-С.23-27
53539
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.8, N 19. – 2005. – У виданні також: Индонезия сегодня; т. 8, N 19.-2005.-С.24-28
53540
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.8, N 20. – 2005. – У виданні також: Индонезия сегодня; т. 8, N 20.-2005.-С.19-23
53541
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.8, N 21. – 2005. – У виданні також: Индонезия сегодня; т. 8, N 21.-2005.-С.28-32
53542
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.8, N 22. – 2005. – У виданні також: Индонезия сегодня; т. 8, N 22.-2005.-С.20-24
53543
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.8, N 23. – 2005. – У виданні також: Индонезия сегодня; т. 8, N 23.-2005.-С.24-28
53544
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.8, N 24. – 2005. – У виданні також: Индонезия сегодня; т. 8, N 24.-2005.-С.20-24
53545
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.9, N 1. – 2006. – У виданні також: Индонезия сегодня; т. 9, N 1.-2006.-С.22-27
53546
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.9, N 2. – 2006. – У виданні також: Индонезия сегодня; т.9, N 2.-2006.-С.21-24
53547
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.9, N 3. – 2006. – У виданні також: Индонезия сегодня; т.9, N 3.-2006.-С.23-28
53548
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.9, N 4. – 2006. – У виданні також: Индонезия сегодня; т.9, N 4.-2006.-С.23-27
53549
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.9, N 5. – 2006. – У виданні також: Индонезия сегодня; т.9, N 5.-2006.-С.24-28.
53550
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.9, N 6. – 2006. – У виданні також: Индонезия сегодня; т.9, N 6.-2006.-С.24-28.
53551
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.9, N 7. – 2006. – У виданні також: Индонезия сегодня; т.9, N 7.-2006.-С.23-28.
53552
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.9, N 8. – 2006. – У виданні також: Индонезия сегодня; т.9, N 8.-2006.-С.20-24
53553
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.9, N 9. – 2006. – У виданні також: Индонезия сегодня; т.9, N 9.-2006.-С.24-28.
53554
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.9, N 10. – 2006. – У виданні також: Индонезия сегодня; т.9, N10.-2006.-С.23-28.
53555
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.9, N 11. – 2006. – У виданні також: Индонезия сегодня; т.9, N 11. - 2006.-С.20-24
53556
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.9, N 12. – 2006. – У виданні також: Индонезия сегодня; т.9, N 12.-2006.-С.24-28.
53557
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.9, N 13. – 2006. – У виданні також: Индонезия сегодня; т.9, N13.-2006.-С.20-24
53558
   Indonesia today = Embassy of the Republic of Indonesia Kyiv, Ukraine. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.9, N 14. – 2006. – У виданні також: Индонезия сегодня; т.9, N 14.-2006.-С.20-24
53559
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.9, N 15. – 2006. – У виданні також: Индонезия сегодня; т.9, N 15.-2006.-С.20-24
53560
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.9, N 16. – 2006. – У виданні також: Индонезия сегодня; т.9, N 16.-2006.-С.19-24
53561
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.9, N 18. – 2006. – У виданні також: Индонезия сегодня; т.9, N 18.-2006.-С.20-24
53562
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.9, N 19. – 2006. – У виданні також: Индонезия сегодня; т.9, N19.-2006.-С.20-24
53563
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.9, N 23. – 2006. – У виданні також: Индонезия сегодня; т.9, N23.-2006.-С.20-24
53564
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.9, N 24. – 2006. – У виданні також: Индонезия сегодня; т.9, N24.-2006.-С.20-24
53565
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.9, N 20. – 2006. – У виданні також: Индонезия сегодня; т.9, N20.-2006.-С.20-24
53566
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.9, N 21. – 2006. – У виданні також: Индонезия сегодня; т. 9, N21.-2006.-С.20-24
53567
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.9, N 22. – 2006. – У виданні також: Индонезия сегодня; т. 9, N22.-2006.-С.20-24
53568
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 10, N 1. – 2007. – У виданні також: Индонезия сегодня; т.10, N 1.-2007.-С.20-24
53569
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 10, N 3. – 2007. – У виданні також: Индонезия сегодня; т.10, N3.-2007.-С.19-24
53570
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 10, N 4. – 2007. – У виданні також: Индонезия сегодня; т.10, N 4.-2007.-С.21-27
53571
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 10, N 5. – 2007. – У виданні також: Индонезия сегодня; т.10, N 5.-2007.-С.20-24
53572
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 10, N 6. – 2007. – У виданні також: Индонезия сегодня; т.10, N 6.-2007.-С.19-23
53573
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 10, N 7. – 2007. – У виданні також: Индонезия сегодня; т.10, N 7.-2007.-С.20-24
53574
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 10, N 8. – 2007. – У виданні також: Индонезия сегодня; т.10, N 8.-2007.-С.20-24
53575
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 10, N 9. – 2007. – У виданні також: Индонезия сегодня; т.10, N 9.-2007.-С.20-24
53576
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 10, N 10. – 2007. – У виданні також: Индонезия сегодня; т.10, N 10.-2007.-С.20-24
53577
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 10, N 16. – 2007. – У виданні також: Индонезия сегодня; т.10, N 16.-2007.-С.19-23, [1]
53578
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 10, N 17. – 2007. – У виданні також: Индонезия сегодня; т.10, N17.-2007.-С.20-24
53579
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 10, N 18. – 2007. – У виданні також: Индонезия сегодня; т.10, N 18.-2007.-С.20-24
53580
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 10, N 11. – 2007. – У виданні також: Индонезия сегодня; т.10, N 11.-2007.-С.19-23
53581
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 10, N 12. – 2007. – У виданні також: Индонезия сегодня; т.10, N 12.-2007.-С.19-24
53582
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 10, N 13. – 2007. – У виданні також: Индонезия сегодня; т.10, N 13.-2007.-С.20-23
53583
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 10, N 14. – 2007. – У виданні також: Индонезия сегодня; т.10, N 14.-2007.-С.19-23
53584
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 10, N 19. – 2007. – У виданні також: Индонезия сегодня; т.10, N 19.-2007.-С.21-24
53585
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 10, N 20. – 2007. – У виданні також: Индонезия сегодня; т.10, N 20.-2007.-С.19-23
53586
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 10, N 21. – 2007. – У виданні також: Индонезия сегодня; т.10, N 21.-2007.-С.19-23
53587
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 10, N 15. – 2007. – У виданні також: Индонезия сегодня; т.10, N15.-2007.-С.19-23
53588
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 10, N 23. – 2007. – У виданні також: Индонезия сегодня; т.10, N 23.-2007.-С.19-24
53589
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 10, N 22. – 2007. – У виданні також: Индонезия сегодня; т.10, N 22.-2007.-С.19-24
53590
   Indonesia today / Embassy of the Republic of Indonesia Kyiv, Ukraine. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 11, N 22. – 2008. – У виданні також: Индонезия сегодня. Т. 11, N 22. 2008. С.16-20
53591
   Indonesia today / Embassy of the Republic of Indonesia Kyiv, Ukraine. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 11, N 23. – 2008. – У виданні також: Индонезия сегодня. Т.11, N 23. 2008. С.16-20
53592
   Indonesia today / Embassy of the Republic of Indonesia Kyiv, Ukraine. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 11, N 24. – 2008. – У виданні також: Индонезия сегодня. Т. 11, N 24. 2008. С.16-20
53593
   Indonesia today / Embassy of the Republic of Indonesia Kyiv, Ukraine. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 11, N 1. – 2008. – У виданні також: Индонезия сегодня. Т.11, N 1. 2008. С.20-24.
53594
   Indonesia today / Embassy of the Republic of Indonesia Kyiv, Ukraine. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 11, N 2. – 2008. – У виданні також: Индонезия сегодня. Т.11, N 2. 2008. С.15-19.
53595
   Indonesia today / Embassy of the Republic of Indonesia Kyiv, Ukraine. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 11, N 3. – 2008. – У виданні також: Индонезия сегодня. Т.11, N 3. 2008. С.19-24.
53596
   Indonesia today / Embassy of the Republic of Indonesia Kyiv, Ukraine. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 11, N 4. – 2008. – У виданні також: Индонезия сегодня. Т.11, N 4. 2008. С.19-23.
53597
   Indonesia today / Embassy of the Republic of Indonesia Kyiv, Ukraine. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 11, N 5. – 2008. – У виданні також: Индонезия сегодня. Т.11, N 5. 2008
53598
   Indonesia today / Embassy of the Republic of Indonesia Kyiv, Ukraine. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 11, N 6. – 2008. – У виданні також: Индонезия сегодня. Т.11, N 6. 2008. С.14-20
53599
   Indonesia today / Embassy of the Republic of Indonesia Kyiv, Ukraine. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 11, N 8. – 2008. – У виданні також: Индонезия сегодня. Т.11, N 8. 2008. С.15-20.
53600
   Indonesia today / Embassy of the Republic of Indonesia Kyiv, Ukraine. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 11, N 9. – 2008. – У виданні також: Индонезия сегодня. Т.11, N 9. 2008. С.16-20.
53601
   Indonesia today / Embassy of the Republic of Indonesia Kyiv, Ukraine. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 11, N 7. – 2008. – У виданні також: Индонезия сегодня. Т.11, N 7. 2008. С. 15-20
53602
   Indonesia today / Embassy of the Republic of Indonesia Kyiv, Ukraine. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 11, N 10. – 2008. – У виданні також: Индонезия сегодня. Т.11, N 10. 2008. С.14-18
53603
   Indonesia today / Embassy of the Republic of Indonesia Kyiv, Ukraine. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 11, N 14. – 2008. – У виданні також: Индонезия сегодня. Т.11, N 14. 2008. С.15-20
53604
   Indonesia today / Embassy of the Republic of Indonesia Kyiv, Ukraine. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 11, N 15. – 2008. – У виданні також: Индонезия сегодня. Т.11, N 15. 2008. С.16-20
53605
   Indonesia today / Embassy of the Republic of Indonesia Kyiv, Ukraine. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 11, N 12. – 2008. – У виданні також: Индонезия сегодня. Т.11, N 12. 2008. С.11-16
53606
   Indonesia today / Embassy of the Republic of Indonesia Kyiv, Ukraine. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 11, N 13. – 2008. – У виданні також: Индонезия сегодня. Т.11, N 13. 2008. С.15-19
53607
   Indonesia today / Embassy of the Republic of Indonesia Kyiv, Ukraine. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 11, N 11. – 2008. – У виданні також: Индонезия сегодня. Т.11, N 11. 2008. С.16-20
53608
   Indonesia today / Embassy of the Republic of Indonesia Kyiv, Ukraine. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 11, N 17. – 2008. – У виданні також: Индонезия сегодня. Т.11, N 17. 2008. С.16-20
53609
   Indonesia today / Embassy of the Republic of Indonesia Kyiv, Ukraine. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 11, N 18. – 2008. – У виданні також: Индонезия сегодня. Т.11, N 18. 2008
53610
   Indonesia today / Embassy of the Republic of Indonesia Kyiv, Ukraine. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 11, N 19. – 2008. – У виданні також: Индонезия сегодня. Т.11, N 19. 2008. С.16-20
53611
   Indonesia today / Embassy of the Republic of Indonesia Kyiv, Ukraine. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 11, N 16. – 2008. – У виданні також: Индонезия сегодня. Т.11, N 16. 2008. С.15-20
53612
   Indonesia today / Embassy of the Republic of Indonesia Kyiv, Ukraine. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 11, N 20. – 2008. – У виданні також: Индонезия сегодня. Т.11, N 20. 2008. С.16-20
53613
   Indonesia today / Embassy of the Republic of Indonesia Kyiv, Ukraine. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 11, N 21. – 2008. – У виданні також: Индонезия сегодня. Т.11, N 21. 2008. С.16-20
53614
   Indonesia today / Embassy of the Republic of Indonesia Kyiv, Ukraine. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 12, N 1. – 2009. – У виданні також: Индонезия сегодня. Т.12, N 1. 2009. С.16-20
53615
   Indonesia today / Embassy of the Republic of Indonesia Kyiv, Ukraine. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 12, N 2. – 2009. – У виданні також: Индонезия сегодня. Т.12, N 2. 2009. С. 20-24
53616
   Indonesia today / Embassy of the Republic of Indonesia Kyiv, Ukraine. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 12, N 3. – 2009. – У виданні також: Индонезия сегодня. Т.12, N 3. 2009. С.16-20
53617
   Indonesia today / Embassy of the Republic of Indonesia Kyiv, Ukraine. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 12, N 4. – 2009. – У виданні також: Индонезия сегодня.Т.12, N 12. 2009. С. 12-16
53618
   Indonesia today / Embassy of the Republic of Indonesia Kyiv, Ukraine. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 12, N 5. – 2009. – У виданні також: Индонезия сегодня. Т.12, N 5. 2009. С.16-20
53619
   Indonesia today / Embassy of the Republic of Indonesia Kyiv, Ukraine. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 12, N 6. – 2009. – У виданні також: Индонезия сегодня. Т.12, N 6. 2009. С.16-20
53620
   Indonesia today / Embassy of the Republic of Indonesia Kyiv, Ukraine. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 12, N 7. – 2009. – У виданні також: Индонезия сегодня. Т.12, N 7. 2009. С.16-20
53621
   Indonesia today / Embassy of the Republic of Indonesia Kyiv, Ukraine. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 12, N 8. – 2009. – У виданні також: Индонезия сегодня. Т.12, N 8. 2009. С.15-19
53622
   Indonesia today / Embassy of the Republic of Indonesia Kyiv, Ukraine. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 12, N 9. – 2009. – У виданні також: Индонезия сегодня. Т.12, N 9. 2009. С.15-20
53623
   Indonesia today / Embassy of the Republic of Indonesia Kyiv, Ukraine. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 12, N 10. – 2009. – У виданні також: Индонезия сегодня. Т.12, N 10. 2009. С.12-16
53624
   Indonesia today / Embassy of the Republic of Indonesia Kyiv, Ukraine. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 12, N 11. – 2009. – У виданні також: Индонезия сегодня. Т.12, N 11. 2009. С.13-16
53625
   Indonesia today / Embassy of the Republic of Indonesia Kyiv, Ukraine. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 12, N 12. – 2009. – У виданні також: Индонезия сегодня. Т.12, N 6. 2009. С.16-20
53626
   Indonesia today / Embassy of the Republic of Indonesia Kyiv, Ukraine. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 12, N 13. – 2009. – У виданні також: Индонезия сегодня. Т.12, N 13. 2009. С.19-24
53627
   Indonesia. Perspective add proposals for United States Economic aid. – New Haven, Yale, 1963. – 206с.
53628
   Indonesian, Birma und Malaya in Kampf um Unabhangigkeit und Demokratie. – Berl., 1961. – 204с.
53629
  Peter Frank Indonesien / Peter Frank. – Berl., 1959. – 64с.
53630
  Aidit D.N. Indoneska spolecnost a revoluce. / D.N. Aidit. – Praha, 1959. – 48с.
53631
  Preda Martin Indrazneala / Preda Martin. – Bucuresti, 1959. – 178с.
53632
   Indreptar de punctuatie. – Bucuresti, 1956. – 104с.
53633
   Indreptar ortografic, ortoepic si de punctuatie. – Bucuresti, 1960. – 326с.
53634
   Indreptar ortografic, ortoepic si de punctuatie. – Bucuresti, 1965. – 230с.
53635
  Savulescu T. Indreptar pentru expozitia "Origina si Evolutia Omului" / T. Savulescu. – Bucuresti : Sala Dalles, 1951. – 30s.
53636
   Indreptara Legii. 1652. – Bucuresti, 1962. – 1014с.
53637
  Fadeev Alexandre Indringere. / Fadeev Alexandre. – Edit. a 2-a. – Bucuresti, 1960. – 200с.
53638
  Rasmerita I. Indrumari practice pentru producerea si colectarea semintelor de ierburi furajere / I. Rasmerita. – Bucuresti : Ed. Academiei Republicii Populare Romine, 1955. – 117s.
53639
   Indrumator pentru candidatii la concurcul de admitere. – Bucuresti, 1966. – 196с.
53640
  Olivares A. Indtnitro. astronomo y profesjr... / A. Olivares, 1986
53641
  Timoshkina E. Induced small-scale convection in the asthenosphere in continent-continent collision zone / E. Timoshkina, V. Mikhailov // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 4. – С. 184-186 : Рис. – Бібліогр.: c. 185-186. – ISSN 0203-3100
53642
  Gorkavenko V.M. Induced vacuum polarization by impermeable magnetic tube / V.M. Gorkavenko, O.V. Stepanov // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – P. 252-259. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-966-2142-62-4. – ISSN 1812-5409


  У роботі досліджено узагальнену на випадок простору-часу довільної розмірності задачу про вплив на вакуум зарядженого масивного скалярного поля зовнішнього магнітного поля, розташованого в трубці скінченого радіусу. Трубка є непроникливою для бозонного ...
53643
  Gorkavenko V.M. Induced vacuum polarization by impermeable magnetic tube / V.M. Gorkavenko, O.B. Stepanov // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 114-115
53644
  Lavrac N. Inductive logic programming : Techniques and applications / N. Lavrac, S. Dzeroski. – New York a. o. : Horwood, 1994. – XIX, 293 s. – (Ellis Horwood series in artifical intelligence)
53645
  Rideg Sandor Indul a bakterbaz. Regeny / Rideg Sandor. – Budapest, 1975. – 185с.
53646
   Industrial co-operation between developed and developing countries for export. – New York, 1971. – 64с.
53647
  Meredith Woo Industrial Diversification in Korea: History in Search of Lessons // Breaking the oil spell : the gulf falcons" path to diversification / ed.: Reda Cherif, Fuad Hasanov, Min Zhu. – Washington : International Monetary Fund, 2016. – P. 93-101. – ISBN 978-1-51353-786-3
53648
  Bajpai S. Industrial engineering education in India / S. Bajpai, S. Akhtar // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2017. – Т. 7, вип. 3. – P. 84-92. – ISSN 2308-4081


  Інженерна освіта в Індіїї
53649
   Industrial estates: Policies, plans and progress. – N.Y., 1966. – 60с.
53650
   Industrial estatesin Asia and the Far East. – New York, 1962. – 468с.
53651
  Gordon Robert Industrial heritage in northwest Connecticut : A guide to history and archaeology / Gordon Robert, Raber Michael. – New Haven : CAAS&YALE, 2000. – XIII,236p. – (The memoirs of the Connecticut academy of arts and sciences ; Vol. 25). – ISBN 1-878508-20-2
53652
  MacCloskey James Industrial Journalism Today: Editorial Policy and Content / MacCloskey James. – New York, 1959. – 273с.
53653
   Industrial Labor in the USSR. – New York, 1979. – 421с.
53654
   Industrial man. – Harmondsworth, 1969. – 414с.
53655
  Khovrak I. Industrial parks: international experience and national practices // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2014. – P. 181-187. – (Серія "Економічні науки" ; № 1 (3)). – ISSN 1995-0519


  Індустріальні парки: світовий досвід та вітчизняні практики. Стаття присвячена історії, основам та сутності створення індустріальних парків у світі та в Україні.
53656
   Industrial planning. – New York, 1969. – 95с.
53657
  Rumyatsev S. Industrial radiology / S. Rumyatsev; transl. from Russian by S. Semyonov. – Moscow : Mir, 1967. – 280 p. : 159 fig.
53658
   Industrial research institutes. – New York, 1970. – 85с.
53659
   Industrial safety
2. – 229-423с.
53660
   Industrial societies after the stagnation of the 1970s - taking stock from an interdisciplinary perspective. – Berlin, New York, 1989. – 313с.
53661
   Industrial uses of large radiation sources. – Vienna
2. – 1963. – 332с.
53662
  Berne F. Industrial water treatment : Refining, petrochemicals and gas processing techniques / F. Berne, J. Cordonnier; Institut Francais du petrole; transl. by Balvet B. B. – Paris : Technip. – (Ecole nationale superieure du petrole et des moteurs). – ISBN 2-7108-0673-8
Industrial waste water purification /F.Berne. Cooling water conditionning /J.Cordonnier. – 1995. – XVI, 247 p. : ill.
53663
   Industrializare si urbanizare. – Bucuresti, 1970. – 258с.
53664
   Industrie des engrais. – Athenes?, 1967. – 86с.
53665
  Hornauer Wilhelm Industrielle Automatisierungstechnik / Hornauer Wilhelm. – 4. unverand. Auflage. – Berl., 1961. – 194с.
53666
  Prescott S.C. Industrielle Mikrobiologie / S.C. Prescott, C.G. Dunn. – Berlin : VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, 1959. – 783S. : Mit 123 Abildungen
53667
  Benne R. Industriemassige Erdbeerproduktion / R. Benne. – Berlin : VEB Deutscher Landwirtschaftsverlag, 1975. – 143S.
53668
  Hobsbawm E.J. Industry and empire: from 1750 to the present day / E.J. Hobsbawm. – Harmondsworth, 1990. – 384с.
53669
  Smyrnov I. Industry of catering: logistical and geographical dimension // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 17 (2). – Р. 61-65. – ISSN 2076-1333


  Considered logistical and geographical features of catering - one of contemporary forms of restaurant services. Particular attention is paid to providing catering logistics far from production facilities (or so-called "touring" catering). Proposed as a ...
53670
   Inelastic electron tunneling spectroscopy. – Berlin : Springer-Verlag, 1978. – 242 с.
53671
  Litchfield P.J. Inelastic n+n interactions in the centre of mass energy range 1.40 - 1.65 GeV / P.J. Litchfield. – Berkshire, 1969. – 16с.
53672
   Inelastic properties of SiO2 and automated system "kern-op" of anisotropy processing / D.I. Petriv, Y.A. Onanko, M.P. Kulish, A.P. Onanko, G.T. Prodayvoda, O.P. Dmytrenko, D.O. Kovalova, A.V. Shabatura, A.N. Onischenko // Sixteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2015" : ski. works : Oct. 22-25, 2015, Kyiv, Ukraine : devoted to intern. year of light-based technoligies a. 75th anniversary of Fac. of physics of Taras Schevchenko Nat. Univ. of Kyiv / "Optics & High Technology Material Science SPO 2015", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2015. – P. 114-115
53673
   Inelastic scattering of neutrons. – Vienna
1. – 1965. – 464 с.
53674
   Inelastic scattering of neutrons. – Vienna
2. – 1965. – 576 с.
53675
   Inelastic scattering of neutrons in solids and liquids. – Vienna
1. – 1963. – 472 p.
53676
   Inelastic scattering of neutrons in solids and liquids. – Vienna
2. – 1963. – 348с.
53677
  Freudenthal Alfred Inelastisches Verhalten von Werkstoffen / Freudenthal Alfred. – Berl., 1955. – 440с.
53678
  Radu N. Inele locale / N. Radu. – Bucuresti : Acad. RSR
V. 1. – 1968. – 377 p.
53679
  Radu N. Inele locale / N. Radu. – Bucuresti : Acad. RSR
V. 2. – 1970. – 244 p.
53680
  Nastasescu C. Inele. Module. Categorii / C. Nastasescu. – Bucuresti : Edit. Acad. RSR, 1976. – 304p.
53681
  Korovkin P.P. Inequalities / P.P.Korovkin. – Moscow : Mir, 1975. – 72с.
53682
  Mitrinovic D.S. Inequalities in number theory / Mitrinovic D.S., Popadic M.S. – Nis : Naucni Podmladak, 1978. – 183p.
53683
  Budrewicz Olgierd Ineredible Warsaw. / Budrewicz Olgierd. – Warszawa, 1972. – 377с.
53684
  Heijmans A H.J. Inf-semilatice approarch to self-dual morphology / A H.J. Heijmans, R. Keshet // Centrum voor wiskunde en informatica. Report rapport. – Amsterdam, 2001. – 33 p. : il. – (Probability, networks and algorithms (PNA) ; N 0101). – ISSN 1386-3711
53685
  Martinez Sarrion Infancia y corrupciones / Martinez Sarrion. – Madrid : Alfaguara Hispanica, 1993
53686
  Kraszewski Jozef Ignacy Infantka. Powiesc historyczna Anna Jagiellonka. / Kraszewski Jozef Ignacy. – Warszawa, 1962. – 448с.
53687
  Kreindler A. Infarctul cerebral si hemoragia cerebrala / A. Kreindler. – Bucuresti : Editura Academiei RSR, 1972. – 222s.
53688
  Bunin K. Infektious Diseases : A Textbook for Secondary Medical Schools / K. Bunin. – Moscow : Mir. – 450p.
53689
  Mihoc G. Inferenta statistica pentru variabile dependente / Gheorghe Mihoc, Mariana Craiu. – Bucuresti : Ed.Acad.RSR, 1972. – 303p.
53690
   Infernaliana.Французская готическая проза XVIII- XIX веков. – Москва : Ладомир, 1999. – 750с. – (Готический роман). – ISBN 5-86218-303-5
53691
   Inferno of choices : Poles and the Holocaust / ed.: S. Rejak, E. Frister ; [transl. from the Polish: E. Golebiowska]. – Warsaw : Oficyna wydawnicza RYTM, 2011. – 318, [1] p. – Index: p. 313-319. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-83-7399-490-4
53692
  Lopushansky O. Infinite dimensional holomorphy : spectra and hilbertian structures / Oleh Lopushasky, Andriy Zagorodnyuk. – Krakow : AGH, 2013. – [2], 141 s. – Bibliogr.: s. 138-141. – ISBN 978-83-7464-643-7
53693
  Atkinson D. Infinitely rising regge trajectories and crossing symmetry. / D. Atkinson, K. Dietz. – Berkshire, 1968. – 10с.
53694
  Gutlyanskii V.Ya. Infinitesimal geometry of spatial mappings = Інфінітезімальна геометрія просторових відображень / V.Ya. Gutlyanskii, V.I. Ryazanov ; [Nat. acad. of sciences of Ukraine, Inst. of applied mathematics and mechanics]. – Kyiv : Akademperiodyka, 2013. – 186, [2] p. – Парал. тит. арк., анот. укр. – Bibliogr.: p. 175-185. – (Project "Ukrainian scientific book in a foreign language" = Проект "Українська наукова книга іноземною мовою"). – ISBN 978-966-360-243-1
53695
  Sauer Robert Infinitesimale Verbiegungen zueinander projektiver Flachen / Sauer Robert. – 71-82с.
53696
  Mkrtichyan Mikheil Infiniti QX60. Предвкушение счастья // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 4. – С. 86-90 : фото
53697
  Сергеева И.А. Infinitiv 1 / И.А. Сергеева. – Саратов, 1969. – 44с.
53698
  Choonwon Park Inflation-linked Korea treasury bonds as a strategic asset / Choonwon Park, Daekeun Park // Journal of economic research / Hanyang economic research institute in collaboration with Asia pacific economic association. – Seoul, 2017. – Vol. 22, No. 2. – P. 103-125. – ISSN 1226-4261
53699
  Renn Ludwig Inflation / Renn Ludwig. – Berl., 1963. – 286с.
53700
  Friedman Irving Inflation a world-wide disaster / Friedman Irving. – New ed. - Boston, 1980. – 327с.
53701
  Ying Liao Inflation persistence in China: a comparative analysis on standard CIA model and CIA model with endogenous money / Ying Liao, Ridong Hu // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 6 (144). – С. 341-353 : table., fig. – Bibliogr.: 25 назв. – ISSN 1993-6788
53702
  Sweidan O.D. Inflation targeting and the uncertainly level in developing countries / O.D. Sweidan, B.Jr. Widner // Journal of economic research / Hanyang economic research institute in collaboration with Asia pacific economic association. – Seoul, 2014. – Vol. 19, No. 2. – P. 137-163. – ISSN 1226-4261
53703
  Petreski M. Inflation targeting at the crossroads: evidence from post-communist economies during the crisis // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 317-318. – ISBN 978-617-7069-02-6
53704
   Inflation targeting in practice : Strategic and operational issues and application to emerging market economies. – Washington : International Monetary Fund, 2000. – V,94p. – ISBN 1-55775-889-1
53705
  Burg Helmut Inflation und Klassenkampf. / Burg Helmut. – Berlin, 1977. – 174с.
53706
   Inflation under capitalism today. – M., 1984. – с.
53707
  Frischke Bernhard Inflation: It"s your bad ! / Frischke Bernhard. – Toronto, 1976. – 184с.
53708
  Belehradek J. Influence de la temperature sur la frequence cardiaque chez les embryons de la Roussette / Jan Belehradek. – [S. l. : s. n.], 1931. – 2 p. – Comptes rendus des seances de la Societe de biologie, T.107
53709
  Bulavin L.A. Influence of an ionic impurity of the critical anomaly in shear viscosity / L.A. Bulavin, A.V. Oleinikova, V. Pipich // Europhysics conference abstracts, 4-liquid matter conference, univ. of Granada, Spain, 3-4 july, 1999
53710
  Bulavin L.A. Influence of an ionic impurity on the critical anmaly in shear viscosity / L.A. Bulavin, A.V. Oleinikova, V.A. Pipich // Proceeding of the XIV ISSMC, Odessa, 1999
53711
  Bulavin L.A. Influence of an ionic impurity on the critical anomaly in shear viscosity / L.A. Bulavin, A.V. Oleinikova, V.A. Pipich // Special problems in physics of liquids. International Conference dedicated to the memory of Prof. I.Z. Fisher. May 31- June 4, 1999, 1992. – №5
53712
   Influence of annealing of the lateralcontact onphotoconductivity spectrumagencies InAlAs/InP / P.S. Isypov, S.L. Golovynskyi, O.I. Dacenko, M.P. Semtsiv, G.G. Tarasov, W.T. Masselink // Sixteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2015" : ski. works : Oct. 22-25, 2015, Kyiv, Ukraine : devoted to intern. year of light-based technoligies a. 75th anniversary of Fac. of physics of Taras Schevchenko Nat. Univ. of Kyiv / "Optics & High Technology Material Science SPO 2015", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2015. – P. 162-163
53713
  Predrag Stancic Influence of board size and composition on bank performance-case of Serbia / Predrag Stancic, Milan Cupic, Sladana Barjaktarovic Rakocevic // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8 (134). – С. 466-475 : table., fig. – Bibliogr.: 22 назв. – ISSN 1993-6788
53714
   Influence of charged particles on surface tension of hydrocarbons / I.I. Fedirchyk, O.A. Nedybaliuk, V.Ya. Chernyak, S.G. Orlovskaya, M.S. Skoropado, L.Yu. Vergun, E.V. Martysh // Збірник наукових праць Чотирнадцятої міжнародної конференції молодих учених з прикладної фізики / Міжнародна конференція молодих учених з прикладної фізики. – Київ : Київський університет, 2014. – P. 177-178
53715
  Levchenko I.V. Influence of climatic conditions on the cellulose decomposition ratein hornbeam oak wood litter of Kaniv Natural Reserve / I.V. Levchenko, D.V. Lukashov // Заповідна справа / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Т. 22, вип. 1. – P. 35-41. – ISSN 1729-7184


  The dependence of the decomposition of soil litter layer in hornbeam oak wood on climatic factors in conditions of Kaniv Natural Reserve (Cherkassy region) on the right bank of Dnipro River has been examined. Cellulose mineralization rate by an ...
53716
   Influence of crystal structure of Eu3+ complexes with N-(diphenylphosphoryl)pyrazine-2-carboxamide on their photophysical properties / Y.H. Phama, V.A. Trushc, V.M. Amirkhanovc, P. Gawryszewska // Kyiv-Toulouse : IXth intern. chemistry conf. "Kyiv-Toulouse" dedicated 100th anniversary of Fedir Babichev (Kyiv, 4-9 June 2017) : materials of reports a. performances / T. Shevchenko Nat. univ. of Kyiv, [Dep. of Chemistry] ; [honorary members: prof. L. Gouberskyi et al. ; org. comm.: Z. Voitenko (chairman) et al. ; local org. comm.: L. Kunitskaya et al.]. – Kyiv : [s. n.], 2017. – Р. 205
53717
   Influence of defect nanostructure changing on inelastic-elastic properties of SiO2+SiO2+ TIO2+ZrO2 / T.O. Busko, M.P. Kulish, Y.A. Onanko, O.V. Shabatura, A.P. Onanko, G.T. Prodayvoda, S.A. Vyzhva // Twelfth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2011" : October 27-30, 2011, Kyiv, Ukraine : sci. works / "Optics & High Technology Material Science SPO 2011", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університе, 2011. – P. 62-63
53718
  Kravchenko O.Yu. Influence of dust particles on rf-discharge plasma afterglow / O.Yu. Kravchenko, I.S. Maruschak, Yu.V. Yushchyshena // Вопросы атомной науки и техники : научный журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т.". – Харьков, 2015. – № 1 (95). – Р. 220-223. – (Серия "Физика плазмы" ; вып. 21). – ISSN 1562-6016


  In this paper we report about results of computer simulation by PIC/MCC method of the discharging of dust particles in the plasma afterglow and time dependence of plasma parameters in discharge gap after switching off the voltage. It is shown that ...
53719
  Belinskaja L. Influence of economic growth into insurance market development of Lithuania and Ukraine / L. Belinskaja, M. Velickiene // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – P. 10-13. – (Економіка ; Вип. 140). – ISSN 1728-3817


  Метою даної статті є оцінка кореляції між економічним зростанням і розвитком литовського та українського ринків страхування. Автори оцінюють, які чинники економічного розвитку країн впливають на розвиток страхового ринку Литви та України. Також ...
53720
   Influence of electrons, defect nanostructure changing on inelastic and elastic and characteristics of GeSi and SiO2 / Y.A. Onanko, O.V. Lyashenko, O.V. Shabatura, A.P. Onanko, G.T. Prodayvoda, S.A. Vyzhva // Twelfth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2011" : October 27-30, 2011, Kyiv, Ukraine : sci. works / "Optics & High Technology Material Science SPO 2011", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університе, 2011. – P. 110-112
53721
  Bhatti Komal Khalid Influence of employee participation on organizational commitment: comparative analysis between USA and Pakistan // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 5 (143). – С. 533-543 : Fig. – Bibliogr.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
53722
  Cyril Influence of firm behavior on purchase intention: do Malaysian consumers really care about business ethics? / Cyril, Ponnu // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 445-456 : table. – Bibliogr.: 29 назв. – ISSN 1993-6788
53723
   Influence of fluorination on crystal structure, electronic band structure and luminescence properties of molybdate and tungsrate compounds / V. Chornii, Yu. Hizhnyi, S. Nedilko, T. Nikolaenko, M. Miroshnichenko, M. Slobodyanik, K. Terebilenko, O. Gomenyuk, V. Sheludko // Sixteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2015" : ski. works : Oct. 22-25, 2015, Kyiv, Ukraine : devoted to intern. year of light-based technoligies a. 75th anniversary of Fac. of physics of Taras Schevchenko Nat. Univ. of Kyiv / "Optics & High Technology Material Science SPO 2015", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2015. – P. 27
53724
  Sokirko A. Influence of free economic zones and territories of priority development on market transformations in Ukraine : зб. наук. пр. / A. Sokirko, V. Ustyanov; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин; [редкол. Л.В.Губерський (гол. ред) та ін.] // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 92, ч. 2. – С.87-98. – Бібліогр. вкінці ст.
53725
  Hashemi M. Influence of frequency and amplitude of harmonic loading on complex moduli for polymer materials / M. Hashemi, Y. Zhuk // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Р. 53-57. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (35)). – ISSN 1728-3817


  This paper is devoted to the modeling and characterization of cyclic response of polymers subjected to monoharmonic kinematic loading. To predict the time dependent behavior of the polymeric materials, the Goldberg constitutive model is used. To ...
53726
   Influence of heat processes on surface morphology and planarization method for CoSi[lower index 2] films on silicon and sapphire / I. Belousov, S. Linzen, P. Seidel, V. Yashchuk, I. Adamenko, I. Lebedyeva // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – P. 283-284. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Розроблена концепція специфічної морфології плівок поверхні CoSi[нижній індекс 2], що має місце внаслідок Co-Si-реакції при нанесенні Co на Si-підложку та відпалювання цієї системи при 650-900 [градусах]. Оцінка коєфіцієнта дифузії атомів Co в підложку ...
53727
  Malysheva M.L. Influence of indifferent and non-indifferent electrolytes on the structure formation of aqueous silica dispersions / M.L. Malysheva, O.V. Goncharuk, O. Korotych // Kyiv-Toulouse : IXth intern. chemistry conf. "Kyiv-Toulouse" dedicated 100th anniversary of Fedir Babichev (Kyiv, 4-9 June 2017) : materials of reports a. performances / T. Shevchenko Nat. univ. of Kyiv, [Dep. of Chemistry] ; [honorary members: prof. L. Gouberskyi et al. ; org. comm.: Z. Voitenko (chairman) et al. ; local org. comm.: L. Kunitskaya et al.]. – Kyiv : [s. n.], 2017. – Р. 235
53728
  Ksenija Golob Influence of inflation and interest rates on the value of real estate / Ksenija Golob, Majda Bastic, Igor Psunder // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8 (134). – С. 372-381. – Bibliogr.: 21 назв. – ISSN 1993-6788
53729
  Bulavin L.A. Influence of ions on the critical behaviour of a binary mixture near the consulute point / L.A. Bulavin, A.V. Oleinikova, A.V. Petrovitskij // Intenational Jour. of Therm., 1996. – N.17
53730
  Koronovskyy V. Influence of laser irradiation on the character of the transverse electromagneto-optical effect in ferrite-garnet films // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – P. 27-30. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Magneto-electric properties of the bismuth-substituted ferrite garnet films have been investigated by using optical polarimetry method - electromagneto-optical (EMO) effect. The EMO effect in separate multidomain areas of the film was registered in ...
53731
  Kravets V.G. Influence of material properties on the sensitivity of surface plasmon resonance ellipsometry / V.G. Kravets, P.Yu. Kurioz, L.V. Poperenko // Twelfth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2011" : October 27-30, 2011, Kyiv, Ukraine : sci. works / "Optics & High Technology Material Science SPO 2011", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університе, 2011. – P. 135
53732
  Galushchak M.P. Influence of matrix composition on optical limiting in carbon black suspensions / M.P. Galushchak, S.E. Zelensky, V.V. Garashchenko // Twelfth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2011" : October 27-30, 2011, Kyiv, Ukraine : sci. works / "Optics & High Technology Material Science SPO 2011", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університе, 2011. – P. 202
53733
  Metelev I.S. Influence of migration on labor potential quality in Russia / I.S. Metelev, T.M. Bezborova // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 10 (160). – С. 302-320 : table., fig. – Bibliogr.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
53734
  Yushko O. Influence of molecule deformation on the deviation of S-H chemical bond in H2S / O. Yushko, B. Okhrimenko // Twelfth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2011" : October 27-30, 2011, Kyiv, Ukraine : sci. works / "Optics & High Technology Material Science SPO 2011", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університе, 2011. – P. 271
53735
  Ilirjana Zyberi Influence of monetary and fiscal policies on foreing direct investments in Albania during 1990-2009 / Ilirjana Zyberi, Lindita Rova, Klodian Muco // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 311-320 : table. – Bibliogr.: 40 назв. – ISSN 1993-6788
53736
  Rafalska L.P. Influence of natural plantations with participance of velvetweed oak on soil fertility // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4. – С. 38-43. – ISSN 2306-1677
53737
   Influence of parameters of formation of nanostructured silicon on chemical composition and spectrum of electronic states / A.I. Luchenko, M.M. Melnichenko, K.V. Svezhentsova, G.V. Vesna, T.A. Kuchakova // Sixteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2015" : ski. works : Oct. 22-25, 2015, Kyiv, Ukraine : devoted to intern. year of light-based technoligies a. 75th anniversary of Fac. of physics of Taras Schevchenko Nat. Univ. of Kyiv / "Optics & High Technology Material Science SPO 2015", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2015. – P. 301
53738
   Influence of plasma on surface tension of hydrocarbons / I.I. Fedirchyk, O.A. Nedybaliuk, L.Yu. Vergun, S.G. Orlovskaya, M.S. Shkoropado // Вопросы атомной науки и техники : научный журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т.". – Харьков, 2015. – № 1 (95). – Р. 239-242. – (Серия "Физика плазмы" ; вып. 21). – ISSN 1562-6016


  The results of studying of plasma influence on the surface tension of liquid hydrocarbons and distilled water during experiments with corona discharge are presented. The charged particles influence on the surface tension of fluids with different ...
53739
  Karpenko K. Influence of recovery model parameters on synchronization in neural cortical structure during descending information transfer / K. Karpenko, O. Sudakov // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Р. 27-30. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 1 (19)). – ISSN 1728-3817


  Neurons interaction in networks with complex dynamics was investigated, the synchronization phenomenon for descending information process in cortical column was considered. The synchronization coefficient dependency on different variations of ...
53740
   Influence of salts of metals and organic solvents on the films of cyanine dyes / O.P. Oshtuk, V.M. Prokopets, T.P. Doroshenko, K.P. Grytsenko // Twelfth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2011" : October 27-30, 2011, Kyiv, Ukraine : sci. works / "Optics & High Technology Material Science SPO 2011", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університе, 2011. – P. 124-125
53741
  Prokopenko O. Influence of signal time delay on magnetization dynamics of two coupled spin-torque nano-oscillators / O. Prokopenko, R. Verba // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – P. 31-36. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 14). – ISSN 1728-3817


  The possibility of existence of synchronous magnetization auto-oscillations in an array of interacting spin-torque nanooscillators (STNO) is considered. The influence of signal time delay on the synchronization of coupled STNOs is investigated. The ...
53742
  Maslyak P.O. Influence of street-art on the formation of city image and the principles of street-art geographical zones / P.O. Maslyak, O.Y. Gryniuk, K.A. Kazantseva // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – P. 106-112. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 46). – ISSN 2410-7360
53743
  Pidvysotskyi Y. Influence of structured financial instruments on the world economic crisis // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 92, ч. 1. – P. 140-148


  The relevance of the material stated in article, is caused by urgent needs of society to overcome the global economic crisis, to find ways to further development of economic and financial systems of the world, including Ukraine. The analysis of ...
53744
   Influence of surroundings features on the velocity structure of mantle under South-East Asia from data of seismic tomography / L. Zaiets, T. Tsvetkova, I. Bugaienko, L. Shumlanskaya // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 4. – С. 210-212 : Рис., карта. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 0203-3100
53745
  Gera O.M. Influence of technological measureson water-physical properties on drained peat // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2015. – Вип. 4. – P. 32-38 : tabl. – Bibliogr.: Referen.: 7 name.
53746
  Edwards T.I. Influence of temperature and nutrition on the growth and duration of life of cucumis melo seedlings / T.I. Edwards, R.Pearl, S. A. Gould. – [S. l. : s. n.], 1934. – p. 118-135. – The Botanic. Gazette, V. 96, No. 1, 1934
53747
  Imai Takeo Influence of temperature on the growth of drosophila melanoaster / Imai Takeo. – [S. l.] : Tohoku imperial university, 1937. – P. 403-417
53748
  Torbaniuk O. Influence of the continuum determination method on the mean transmission in the Lya forest // Advances in Astronomy and Space Physics / Taras Shevchenko national university of Kyiv ; Main astronomical observatory of the National academy of sciences of Ukraine. – Kyiv, 2016. – Vol. 6, iss. 1. – Р. 34-40. – ISSN 2227-1481


  Determination of the initial flux, or continuum, in the quasar spectra prior to its absorption by the intergalactic HI is nontrivial problem and it affects the precision of the mean transmission in the Lya forest, (z). The results of comparison of ...
53749
  Pud S. Influence of the electrolyte on transport characteristics of ion-sensitive silicon nanowire field effect transistors / S. Pud, M. Petrychuk, V. Kovalenko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Р. 32-35. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 2 (20)). – ISSN 1728-3817


  We report on the effect of the electrolyte on transport properties of open-gated silicon nanowire (NW) field effect transistor (FET) biosensor studied using noise spectroscopy. Exposing the Si NW FET to the electrolyte solution affects the threshold ...
53750
  Shcherbinin M.A. Influence of the external magnetic field on the cylindrical electron bunch injected into plasma / M.A. Shcherbinin, I.O. Anisimov // Вопросы атомной науки и техники : научный журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т.". – Харьков, 2014. – № 6 (94). – Р. 116-119. – (Серия "Физика плазмы" ; вып. 20). – ISSN 1562-6016


  Dynamics of the initially cylindrical electron bunch injected into plasma along the external magnetic field was studied via PIC simulation. Time evolution of the spatial distributions of electric field, magnetic field and bunch electron density is ...
53751
  Terao A. Influence of the Feeding of the Thyroid Gland and the Anterior Lobe of Hypophysis on the Second Generation of the Silk-worm, Bombyx mori L / A. Terao, N. Wakamori. – [S.l. : s. n.], 1931. – P. 205-207. – From the Proceedings of the Imperial Academy, 7, No 5, 1931
53752
  Velykanets" D. Influence of the heating non-linearity on the plasma density profile deformation in the inhomogeneous beam-plasma systems / D. Velykanets", I. Anisimov, T. Litoshenko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – P. 19-21. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 13). – ISSN 1728-3817


  Методом макрочастинок досліджено роль нагрівної нелінійності в процесі деформації профілю концентрації плазми в області локального плазмового резонансу, збуджуваній модульованим електронним пучком. Нагрівна не лінійність помітна, коли ВЧ поле, що ...
53753
  Rozouvan T.S. Influence of the surface roughness and oxide surface layer onto Si optical constants measured by the ellipsometry technique / T.S. Rozouvan, L.V. Poperenko, I.A. Shaykevich // Semіconductor physics, quantum electronics & optoelectronics / National Academy of Ukraine, V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, Technology Park "Semiconductor Technologies and Materials, [etc.]. – Kyiv, 2015. – Vol. 18, № 1. – Р. 26-30. – ISSN 1560-8034


  Si crystal surface after chemical etching was studied using ellipsometry, atomic force microscopy and scanning tunneling microscopy. The ellipsometric parameters as functions of light incidence angles at two light wavelengths 546.1 and 296.7 nm were ...
53754
  Gerda V. Influence of the tetraazamacrocyclic ligands nature on structure and atomic hydrogen concentration parameter in tetraamine complexes of chromium (III) // Kyiv-Toulouse : IXth intern. chemistry conf. "Kyiv-Toulouse" dedicated 100th anniversary of Fedir Babichev (Kyiv, 4-9 June 2017) : materials of reports a. performances / T. Shevchenko Nat. univ. of Kyiv, [Dep. of Chemistry] ; [honorary members: prof. L. Gouberskyi et al. ; org. comm.: Z. Voitenko (chairman) et al. ; local org. comm.: L. Kunitskaya et al.]. – Kyiv : [s. n.], 2017. – Р. 250
53755
  Makarenko O.V. Influence of thin film polarizers on angular structure of light at angles close to propagation direction / O.V. Makarenko, A.I. Ievtushenko // Twelfth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2011" : October 27-30, 2011, Kyiv, Ukraine : sci. works / "Optics & High Technology Material Science SPO 2011", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університе, 2011. – P. 263
53756
   Influence of ultrasonic, temperature on relaxation processes and automated system of anisotropy analysis / R.L. Perepelitsya, Y.A. Onanko, M.P. Kulish, A.P. Onanko, G.T. Prodayvoda, A.N. Rozhkovskiy, A.V. Shabatura, A.N. Onischenko // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 1. – P. 123-124
53757
   Influence of ultrasonic, temperature pressure on indicatory surface of elasticity body Sio2 and automated system of ultrasound anisotropy analysis / E.O. Borodin, Y.A. Onanko, M.P. Kulish, A.P. Onanko, G.T. Prodayvoda, A.N. Rozhkovskiy, A.V. Shabatura, A.N. Onischenko // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 1. – P. 125-126
53758
   Influence of ultrasound, defect nanostructure changing on inelastic caracteristics of SiO2, SiO2+TiO2+ZrO2+ Ag+ Au / T.O. Busko, M.P. Kulish, D.A. Slisarenko, A.P. Onanko, O.V. Lyashenko, Y.A. Onanko, O.V. Shabatura, G.T. Prodayvoda, S.A. Vyzhva // Twelfth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2011" : October 27-30, 2011, Kyiv, Ukraine : sci. works / "Optics & High Technology Material Science SPO 2011", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університе, 2011. – P. 117-119
53759
   Influence of VEGF, EGF and their antagonists on proliferative activity and glucose consumption by endothelial cells / T. Nikolaienko, N. Petruk, D. Shelest, L. Garmanchuk // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Р. 36-38. – (Біологія ; вип. 1 (69)). – ISSN 1728-3817


  In the article the proliferative activity of endothelial cells and endothelial cells of glucose consumption in terms of their previous incubation with EGF, VEGF and their antagonists. В статті розглянуто проліферативну активність ендотеліальних клітин ...
53760
   Influence of water on the luminescent properties of micropowdered EU3+ containing compounds / D. Kozak, S. Nedilko, V. Sherbatskii, V. Amirkhanova, O. Litsis, V. Ovchynnikov, T. Slyva, M. Gamaleia, K. Klapshina // Twelfth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2011" : October 27-30, 2011, Kyiv, Ukraine : sci. works / "Optics & High Technology Material Science SPO 2011", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університе, 2011. – P. 35
53761
  Yashchuk V.P. Influence random lasing on the stimulated raman scattering spectrum of dyes in vesicular film / V.P. Yashchuk, A.P. Smaliuk, O.O. Komyshan // Sixteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2015" : ski. works : Oct. 22-25, 2015, Kyiv, Ukraine : devoted to intern. year of light-based technoligies a. 75th anniversary of Fac. of physics of Taras Schevchenko Nat. Univ. of Kyiv / "Optics & High Technology Material Science SPO 2015", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2015. – P. 154
53762
  Overstreet H.A. Influencing human behavior / H.A. Overstreet. – New York, 1925. – 296с.
53763
  Koronovskyy V. Influense of high-temperature processing on magneto-electric properties of the bismuth-substituted yttrium iron garnet films / V. Koronovskyy, N. Gorchinskii // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – P. 30-32. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  The magnetic domains local areas of epitaxial bismuth-substituted yttrium iron garnet films are investigated with using an optical polarimetry method - the electromagneto-optical (EMO) scanning method. We registered the linear and nonlinear on electric ...
53764
  Mirza L. Influenta Anemiilor Acute si Repetate si a Compresiunii Cerebrale Asupra Activitatii Nervoase Superioare la Animale / L. Mirza. – Bucuresti : Ed.Academiei Republicii Populare Romine, 1957. – 161s.
53765
  Mihaescu H. Influenta greceasca asupra limbii Romane pina in secolul al XV-lea / H. Mihaescu. – Bucuresti, 1966. – 228с.
53766
  Rosetti Al. Influenta limbilor slave meridionale asupra limbii Romane. (Sec. VI-XII) / Al. Rosetti. – Bucuresti, 1954. – 96с.
53767
  Rosca D.D. Influenta lui Hegel asupra lui Taine teoretician al cunoasterii si al artei / D.D. Rosca. – Bucuresti, 1968. – 316с.
53768
  Constantinescu-Iasi Influenta Marii Revolutii Socialiste din Octombrie asupra miscarii revolutionare din Rominia in ani 1917-1921. / Constantinescu-Iasi. – Bucuresti, 1957. – 72с.
53769
  Suteu Flora Influenta ortografiei asupra pronuntarii literare romanesti / Suteu Flora. – Bucuresti, 1976. – 244с.
53770
  Basac Gheorghe Influenta reliefului asupra principalelor caracteristici ale climei Romaniei / Basac Gheorghe. – Bucuresti, 1983. – 179с.
53771
   Influnce of the milling conditions on magnetic properties of the Fe-Cu-Multiwall carbon nanotubes nanocomposites / O.I. Nakonechna, O.I. Boshko, K.O. Ivanenko, M.M. Dashevsky, S.L. Revo // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 1. – P. 62
53772
  Biela Adam Informacja a decyzia / Biela Adam. – Warszawa, 1976. – 275 s.
53773
   Informacja dla nauki a swiat zasobow cyfrowych = Information for the science but the world of digital resources / Bibl. glowna Politechniki Poznanskiej ; pod red. H. Ganinskiej. – Poznan : Bibl. glowna Politechniki Poznanskiej, 2008. – VI, 189, [2] s. : illl. – Парал. тит. арк. англ. – ISBN 83-910677-4-2
53774
   Informacje o organizacji studiow w Uniwersytecie Jagiellonskim. – Krakow : Wyd-wo Uniw. Jagiellonskiego, 1969. – 31 s.
53775
   Informacni prameny Brnenskych instituci. – Brno, 1984. – 80с.
53776
   Informacni prameny organizaci Jihomoravskeho kraje. – Brno, 1986. – 159с.
53777
  Khomenko I. Informal logic and epistemology // Philosophy and logic - 2013 : international workshop (May 23-25, 2013) : abstracts / Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv, [Philosophy fac., Dep. of logic ; ed. board: Konversky A. et al.]. – Київ, 2013. – P. 15-16
53778
  Hanzha B. Informal sector of economy: notions, criteria, functions // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. – Чернігів, 2016. – № 4 (8). – Р. 51-56. – ISSN 2411-5215
53779
   Informateur. – Varsovie, 1972. – 51с.
53780
  Siletchi Mircea Informatia, entropia si procesele sociale / Siletchi Mircea, Lascu Alice. – Bucuresti, 1978. – 246с.
53781
  Baltac Vasile s.a. Informatica programarii productiei intreprinderilor industriale / Vasile s.a. Baltac. – Bucuresti, 1989. – 184с.
53782
  Rizun N.O. Informatics / N.O. Rizun, L.M. Savchuk ; Alfred Nobel University, Dnipropetrovs"k. – Dnipropetrovs"k : Alfred Nobel University. – ISBN 978-966-434-292-3
Pt. 3 : Workshop : field: 0305 - Economics and entrepreneurship for: 6.030503 - International economics. – 2014. – 65, [3] p. : ill., tab. – Bibliogr.: p. 65
53783
   Informatics, numerical and applied mathematics: theory, applications, perspectives. – Kiev, 1996. – 102с.
53784
  Michajlov A.I. u.a. Informatik / A.I. u.a. Michajlov. – Berlin
1. – 1970. – 287с.
53785
  Michajlov A.I. u.a. Informatik / A.I. u.a. Michajlov. – Berlin
2. – 1970. – 632с.
53786
  Kerner I.O. Informatik: Studienbucherei. / I.O. Kerner. – Berlin, 1990. – 282с.
53787
  Makarenko Ye.A. Information-Analitical Providing of Foreign-Policy Activity in the Sphere of Internatinal Relations // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 60, ч. 1. – С. 28-35
53788
  Chiyachantana C.N. Information-based trading and day-of-the-week effect // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 7 (145). – С. 533-542 : tabl., fig. – Bibliogr.: 27 назв. – ISSN 1993-6788
53789
  Winde B. Information - Schlussel zum Wissen : Methoden und Probleme der wissenschaftlich - technischen Information / B. Winde. – Leipzig ; Jena ; Berlin : Urania - Verlag, 1972. – 272 S.
53790
   Information about authors (meta-data) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – P. 95-96. – (Економіка ; вип. 3 (168)). – ISSN 1728-3817
53791
   Information about Authors (Meta-Data) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – P. 82-83. – (Економіка ; вип. 4 (169)). – ISSN 1728-3817
53792
   Information about Authors (Meta-Data) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – P. 90-91. – (Економіка ; вип. 1 (166)). – ISSN 1728-3817
53793
   Information about Authors (Meta-Data) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 137-139. – (Економіка ; вип. 2 (167)). – ISSN 1728-3817


  В статті висвітлені сучасні погляди на сутність причинності виникнення тінізаційних процесів в бюджетній сфері. Виокремлені основні проблеми детінізації економіки в сфері оподаткування. Досліджено вплив тінізаційних процесів в бюджетній сфері на обсяги ...
53794
   Information About Authors (Meta-Data) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Р. 74-75. – (Економіка ; вип. 5 (170)). – ISSN 1728-3817
53795
  Zakhozhai V.B. Information and analytical support for marketing in the framework of applied statistics // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7 (169). – P. 39-49. – Bibliogr.: 32 назв. – ISSN 1993-6788


  Карпенко О.О., Яшина К.В. Формування системи трансферу знань у вищих навчальних закладах України.
53796
   Information and communication technology as a driving force of change in public administration : Proceedings from the third summer workshop held in Prague, Czech Republic. September 8-13, 1996. – Bratislava : NISPAcee, 1997. – 179p. – ISBN 80-967616-1-7
53797
   Information and democratic processes. – Urbana, Chicago, 1990. – 421с.
53798
   Information and telecommunication sciences : international research journal / National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute". – Kyiv : Kyiv polytechic institute, 2010-. – ISSN 2312-4121
Vol. 5, N 2 (9). – 2014. – 47 p. – До 2014р. див. на назву "Telecommunication sciences"
53799
   Information and telecommunication sciences : international research journal / National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute". – Kyiv : Kyiv polytechic institute, 2010-. – ISSN 2312-4121
Vol. 5, N 1 (8). – 2014. – До 2014р. див. на назву "Telecommunication sciences"
53800
   Information and telecommunication sciences : international research journal / National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute". – Kyiv : Kyiv polytechic institute, 2010-. – ISSN 2312-4121
Vol. 6, N 1 (10). – 2015. – 48 p. – До 2014р. див. на назву "Telecommunication sciences"
53801
   Information and telecommunication sciences : international research journal / National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute". – Kyiv : Kyiv polytechic institute, 2010-. – ISSN 2312-4121
Vol. 6, N 2 (11). – 2015. – 58 с. – До 2014р. див. на назву "Telecommunication sciences". Резюме укр., рос., англ. мовами
53802
   Information and telecommunication sciences : international research journal / National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute". – Kyiv : Kyiv polytechic institute, 2010-. – ISSN 2312-4121
Vol. 7, N 1 (12). – 2016. – 60 p. – До 2014р. див. на назву "Telecommunication sciences". Резюме укр., рос., англ. мовами
53803
  Jaroslav Kreuz Information Aspects of assessing environmental policy implementation effectiveness: case of the Czech Republic / Jaroslav Kreuz, Pert Sauer // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 10 (136). – C. 479-486 : table., fig. – Bibliogr.: 16 назв. – ISSN 1993-6788


  Висвітлено результати досліджень у галузі інформаційного забезпечення управління інтелектуальними активами, обгрунтовано теоретичні аспекти інформаційного забезпечення даного процесу.
53804
   Information bulletin / Library of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol.57, N 5. – 1998


  1997. Vol. 150, N 6
53805
   Information bulletin / Library of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol.58, N 12. – 1999


  1997. Vol. 150, N 6
53806
  Library Information bulletin / Library, of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol.59, N 2. – 2000


  1997. Vol. 150, N 6
53807
  Library Information bulletin / Library, of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol.59, N 12. – 2000


  1997. Vol. 150, N 6
53808
  Library Information bulletin / Library, of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol.59, N 11. – 2000


  1997. Vol. 150, N 6
53809
  Library Information bulletin / Library, of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol.59, N 10. – 2000


  1997. Vol. 150, N 6
53810
  Library Information bulletin / Library, of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol.59, N 8/9. – 2000


  1997. Vol. 150, N 6
53811
  Library Information bulletin / Library, of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol.59, N 7. – 2000


  1997. Vol. 150, N 6
53812
  Library Information bulletin / Library, of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol.59, N 6. – 2000


  1997. Vol. 150, N 6
53813
  Library Information bulletin / Library, of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol.59, N 5. – 2000


  1997. Vol. 150, N 6
53814
  Library Information bulletin / Library, of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol.59, N 4. – 2000


  1997. Vol. 150, N 6
53815
  Library Information bulletin / Library, of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol.59, N 3. – 2000


  1997. Vol. 150, N 6
53816
   Information bulletin / Library of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol.60, N 11. – 2001


  1997. Vol. 150, N 6
53817
   Information bulletin / Library of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol.60, N 12. – 2001


  1997. Vol. 150, N 6
53818
   Information bulletin / Library of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol.60, N 10. – 2001


  1997. Vol. 150, N 6
53819
   Information bulletin / Library of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol.60, N 9. – 2001


  1997. Vol. 150, N 6
53820
   Information bulletin / Library of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol.60, N 7/8. – 2001


  1997. Vol. 150, N 6
53821
   Information bulletin / Library of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol.60, N 6. – 2001


  1997. Vol. 150, N 6
53822
   Information bulletin / Library of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol.60, N 5. – 2001


  1997. Vol. 150, N 6
53823
   Information bulletin / Library of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol.60, N 4. – 2001


  1997. Vol. 150, N 6
53824
   Information bulletin / Library of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol.60, N 3. – 2001


  1997. Vol. 150, N 6
53825
   Information bulletin / Library of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol.60, N 1. – 2001


  1997. Vol. 150, N 6
53826
   Information bulletin / Library of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 61, N 11. – 2002
53827
   Information bulletin / Library of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 61, N 10. – 2002
53828
   Information bulletin / Library of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 61, N 12. – 2002
53829
   Information bulletin / Library of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 61, N 9. – 2002
53830
   Information bulletin / Library of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol.61, N 7/8. – 2002
53831
   Information bulletin / Library of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol.61, N 6. – 2002
53832
   Information bulletin / Library of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol.61, N 5. – 2002
53833
   Information bulletin / Library of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol.61, N 3/4. – 2002
53834
   Information bulletin / Library of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol.61, N 2. – 2002
53835
   Information bulletin / Library of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 61, N 1. – 2002
53836
   Information bulletin / Library of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 62, N 2. – 2003


  1997. Vol. 150, N 6
53837
   Information bulletin / Library of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 62, N 1. – 2003


  1997. Vol. 150, N 6
53838
   Information bulletin / Library of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 62, N 3. – 2003


  1997. Vol. 150, N 6
53839
   Information bulletin / Library of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 62, N 4. – 2003


  1997. Vol. 150, N 6
53840
   Information bulletin / Library of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 62, N 5. – 2003


  1997. Vol. 150, N 6
53841
   Information bulletin / Library of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 62, N 9. – 2003


  1997. Vol. 150, N 6
53842
   Information bulletin / Library of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 62, N 11. – 2003


  1997. Vol. 150, N 6
53843
   Information bulletin / Library of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 62, N 6. – 2003


  1997. Vol. 150, N 6
53844
   Information bulletin / Library of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 62, N 7/8. – 2003


  1997. Vol. 150, N 6
53845
   Information bulletin / Library of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 62, N 12. – 2003


  1997. Vol. 150, N 6
53846
   Information bulletin / Library of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 63, N 1. – 2004


  1997. Vol. 150, N 6
53847
   Information bulletin / Library of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 63, N 2/3. – 2004


  1997. Vol. 150, N 6
53848
   Information bulletin / Library of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 63, N 4. – 2004


  1997. Vol. 150, N 6
53849
   Information bulletin / Library of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 63, N 7. – 2004


  1997. Vol. 150, N 6
53850
   Information bulletin / Library of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 63, N 5/6. – 2004


  1997. Vol. 150, N 6
53851
   Information bulletin / Library of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 63, N 8. – 2004


  1997. Vol. 150, N 6
53852
   Information bulletin / Library of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 63, N 9. – 2004


  1997. Vol. 150, N 6
53853
   Information bulletin / Library of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 63, N 10. – 2004


  1997. Vol. 150, N 6
53854
   Information bulletin / Library of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 63, N 11. – 2004


  1997. Vol. 150, N 6
53855
   Information bulletin / Library of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 63, N 12. – 2004


  1997. Vol. 150, N 6
53856
   Information bulletin / Library of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 64, N 1. – 2005
53857
   Information bulletin / Library of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 64, N 2. – 2005
53858
   Information bulletin / Library of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 64, N 3. – 2005
53859
   Information bulletin / Library of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 64, N 4. – 2005
53860
   Information bulletin / Library of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 64, N 5. – 2005
53861
   Information bulletin / Library of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 64, N 6/7/8. – 2005
53862
   Information bulletin / Library of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 64, N 9. – 2005
53863
   Information bulletin / Library of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 64, N 10. – 2005
53864
   Information bulletin / Library of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 64, N 11/12. – 2005
53865
   Information bulletin / Library of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 65, N 1. – 2006
53866
   Information bulletin / Library of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 65, N 2. – 2006
53867
   Information bulletin / Library of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 65, N 3. – 2006
53868
   Information bulletin / Library of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 65, N 4. – 2006
53869
   Information bulletin / Library of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 65, N 5. – 2006
53870
   Information bulletin / Library of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 65, N 6. – 2006
53871
   Information bulletin / Library of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 65, N 7/8. – 2006
53872
   Information bulletin / Library of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 65, N 9. – 2006
53873
   Information bulletin / Library of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 65, N 11. – 2006
53874
   Information bulletin / Library of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 65, N 10. – 2006
53875
   Information bulletin / Library of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 65, N 12. – 2006
53876
   Information bulletin / Library of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 66, N 1/2. – 2007
53877
   Information bulletin / Library of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 66, N 3. – 2007
53878
   Information bulletin / Library of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 66, N 4. – 2007
53879
   Information bulletin / Library of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 66, N 5. – 2007
53880
   Information bulletin / Library of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 66, N 6. – 2007
53881
   Information bulletin / Library of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 66, N 7/8. – 2007
53882
   Information bulletin / Library of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 66, N 12. – 2007
53883
   Information bulletin / Library of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 66, N 11. – 2007
53884
   Information bulletin / Library of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 66, N 9. – 2007
53885
   Information bulletin / Library of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 66, N 10. – 2007
53886
   Information bulletin. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 67, N 5. – 2008
53887
   Information bulletin. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 67, N 6. – 2008
53888
   Information bulletin. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 67, N 1/2. – 2008
53889
   Information bulletin. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 67, N 3. – 2008
53890
   Information bulletin. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 67, N 9. – 2008
53891
   Information bulletin. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 67, N 10. – 2008
53892
   Information bulletin. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 67, N 11. – 2008
53893
   Information bulletin. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 67, N 12. – 2008
53894
   Information bulletin. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 68, N 3. – 2009
53895
   Information bulletin. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 68, N 1/2. – 2009
53896
   Information bulletin. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 68, N 5. – 2009
53897
   Information bulletin. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 68, N 4. – 2009
53898
   Information bulletin. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 68, N 6. – 2009
53899
   Information bulletin. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 68, N 8/9. – 2009
53900
   Information bulletin. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 68, N 11. – 2009
53901
   Information bulletin. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 68, N 7/8. – 2009
53902
   Information bulletin. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 68, N 12. – 2009
53903
   Information bulletin. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 69, N 1/2. – 2010
53904
   Information bulletin. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 69, N 6. – 2010
53905
   Information bulletin. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 69, N 4. – 2010
53906
   Information bulletin. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 69, N 5. – 2010
53907
   Information bulletin. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 69, N 3. – 2010
53908
   Information bulletin. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 69, N 12. – 2010
53909
   Information bulletin. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 69, N 7. – 2010
53910
   Information bulletin. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 69, N 9. – 2010
53911
   Information bulletin. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 69, N 10. – 2010
53912
   Information bulletin. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 69, N 11. – 2010
53913
   Information bulletin. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 70, N 3. – 2011
53914
   Information bulletin. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 70, N 4. – 2011
53915
   Information bulletin. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 70, N 1/2. – 2011
53916
   Information bulletin. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 70, N 5. – 2011
53917
   Information bulletin. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 70, N 9/10 : September-October. – 2011
53918
   Information bulletin. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 70, N 7/8 : July-August. – 2011
53919
   Information bulletin. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 70, N 11/12 : November-December. – 2011
53920
   Information bulletin. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 70, N 6 : June. – 2011
53921
  Petrowitsch Nikolaj Timofejewitsch Information in unserem Leben / Petrowitsch Nikolaj Timofejewitsch. – M., 1978. – 232с.
53922
  Shchehelska Y. Information management and maintenance of the city of Kyiv promotional policy in the international arena (2008-2013) // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. України при М-ві закордонних справ України ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв ; Іст. клуб "Планета". – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 692-693. – ISBN 966-7522-07-5
53923
  Sandul O. Information management as a way to solve identity crisis in Moldova // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. комітет: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет ; Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 2. – P. 201-204
53924
   Information on Acta Zoologica International Journal for Zoology and Index to vol. 1-40/ 1940-1959. – Stockholm, 1958. – 14с.
53925
  Kinney W.R. Information quality assurance and internal control for management decision making / W.R.Kinney. – Boston a.o. : Irwin, McGraw-Hill, 2000. – 21,335 p. – ISBN 0-256-22161-8
53926
  Rijsbergen Information retrieval / Rijsbergen, van. – London - Boston, 1975. – 152с.
53927
  Davis J. Information revolution : using the information evolution model to grow your business / Jim Davis, Gloria J. Miller, Allan Russell; [foreword by T. May]. – Hoboken : Wiley, 2006. – 27,195 p. – ISBN 0-471-77072-5
53928
  Keijsper Cornelia Eva Information Structure. / Keijsper Cornelia Eva. – Amsterdam, 1985. – 385с.
53929
   Information system security guidelines for the United Nations organizations. – New York, 1992. – 76с.
53930
   Information technologies in education: International workshop. – Riga, 1996. – 43с.
53931
  Grishnova O.A. Information technologies within the system of novel factors of labour productiviti growth: trends and paradoxes / O.A. Grishnova, T.O. Kostenko // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 2 (152). – P. 462-469. – ISSN 1993-6788


  Інформаційні технології в системі новітніх чинників зростання продуктивності праці: тенденції і парадокси. Показано внесок інформаційних технологій у середньорічне зростання продуктивності праці для окремих країн.
53932
   Information technology and security = Информационные технологии и безопасность=Інформаційні технології і безпека / Ін-т спец. связи и защиты информации Нац. техн. ун-т Украины "Киев. политехн. ин-т". – Киев, 2012-
№ 1 (1). – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
53933
   Information technology and security = Информационные технологии и безопасность=Інформаційні технології і безпека / Ін-т спец. связи и защиты информации Нац. техн. ун-т Украины "Киев. политехн. ин-т". – Киев, 2012-
№ 2 (2). – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
53934
   Information technology and security = Информационные технологии и безопасность=Інформаційні технології і безпека / Ін-т спец. связи и защиты информации ; Нац. техн. ун-т Украины "Киев. политехн. ин-т". – Киев, 2012-
№ 1 (3). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
53935
   Information technology and security / National technical university of Ukraine "Kyiv polytechnic institute" ; Institute of special communication and information security. – Kyiv, 2012-. – ISSN 2411-1031
Vol. 3, issue 1 (4). – 2015. – 75 p. – Резюме укр., рос., англ. мовами
53936
   Information technology and security / National technical university of Ukraine "Kyiv polytechnic institute" ; Institute of special communication and information security. – Kyiv, 2012-. – ISSN 2411-1031
Vol. 3, issue 2 (5). – 2015. – 160 p. – Резюме укр., рос., англ. мовами
53937
   Information technology and security / National technical university of Ukraine "Kyiv polytechnic institute" ; Institute of special communication and information security ; ed. Oleksandr Bohdanov. – Kyiv, 2012-. – ISSN 2411-1031
Vol. 4, issue 1 (6). – 2016. – 132 p. – Резюме укр., рос., англ. мовами
53938
   Information technology and security / National technical university of Ukraine "Kyiv polytechnic institute" ; Institute of special communication and information security ; ed. Oleksandr Bohdanov. – Kyiv, 2012-. – ISSN 2411-1031
Vol. 4, issue 2 (7). – 2016. – С. 133-288. – Резюме укр., рос., англ. мовами
53939
  Heldman R.K. Information telecommunications : networks, products, & services / Robert K. Heldman. – New York [etc.] : McGraw-Hill, 1994. – XIV, 386 p. : ill., tab. – Index: p. 372-386. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 0-07-028040-1
53940
  Eckschlager K. Information theory in analytical chemistry / Karel Eckschlager, Klaus Danzer. – New York : John Wiley & Sons, 1994. – XY, [1], 275 p. : il. – (Chemical analysis ; Vol.128). – ISBN 0-471-59507-1
53941
  Klix Friedhart Information und Verhalten. / Klix Friedhart. – Berlin, 1973. – 808с.
53942
   Information week
N 671. – 1998


  1993. Vol. 39, N 1-6
53943
   Information week
N 676. – 1998


  1993. Vol. 39, N 1-6
53944
   Information week
N 679. – 1998


  1993. Vol. 39, N 1-6
53945
   Information week
N 680. – 1998


  1993. Vol. 39, N 1-6
53946
   Information week
N 681. – 1998


  1993. Vol. 39, N 1-6
53947
   Information week
N 689. – 1998


  1993. Vol. 39, N 1-6
53948
   Information week
N 697. – 1998


  1993. Vol. 39, N 1-6
53949
   Information week
N 698. – 1998


  1993. Vol. 39, N 1-6
53950
   Information week
N 699. – 1998


  1993. Vol. 39, N 1-6
53951
   Information week
N 703. – 1998


  1993. Vol. 39, N 1-6
53952
   Information week
N 706. – 1998


  1993. Vol. 39, N 1-6
53953
  Iermoshenko M.M. Information within the system of economic reality // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 11 (137). – S. 24-32. – ISSN 1993-6788


  Розглянуто місце інформації в структурі економічної дійсності, охарактеризовано сутність поняття "інформація" в контексті філософських категорій, обгрунтовано економічні функції інформації в інформаційній економіці.
53954
  Яровий Д. Informational aspect of the Twitter-revolution 2010 in Kyrgyzstan // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 2. – С. 104-106. – бібліогр. в кінці ст.
53955
   Informational Technologies in economic research = Інформаційні технології в економічних дослідженнях : scientific journal / Rherson state university. – Kherson
Vol. 1. – 2015. – 153 p. – Резюме укр., рос., англ. мовами
53956
  Pysarenko R . Informative interpretation of problems and spatial generalization factor of attribute information // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2011. – Вип. № 33


  У статті розглядається вплив просторової генералізації атрибутивних даних при картографуванні на образ локальної епідемічної ситуації. Просторова генералізація постає фактором формування цього образу. В статье рассматривается влияние пространственной ...
53957
  Sieriebriak K.I. Informative Providing of a Region"s Enterprises Collaboration and Interregional Collaboration // European reforms bulletin : scientific peer-reviewed journal / Centre for European reforms studies a.s.b.l. (Grand Duchy of Luxembourg). – Odessa, 2015. – № 1. – С. 16-23. – ISSN 2418-4209
53958
  Chernov A. Informativeness of the GPR method on the example of results from experimental site / A. Chernov, M. Reva // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Р. 38-44. – (Геологія ; вип. 3 (74)). – ISSN 1728-3817


  In this article the results of Ground penetrating radar (GPR) surveys on experimental site near Institute of Geology of Taras Shevchenko National University of Kyiv (Kyiv, Ukraine) are represented. GPR method has been developed since 1970, but the ...
53959
  Flaga-Gieruszyhska Informatization in civil proceedings in Poland // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2016. – № 3. – Р. 48-51
53960
  Voronenko M. Informatization of decision making processes in emergency epidemic situation // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 99-102
53961
   Informator krotkofalowca. Praca zborowa. 1975. – Warszawa, 1975. – 295с.
53962
   Informator o metodach badan naukowych stosowanych w placowkach naukowych Bialostockiej Akademii Medicznej. – Bialystok, 1971. – 82s.
53963
   Informator o organizacji i trybie studiow w uniwersytecie Lodzkim. – Lodz, 1970. – 47с.
53964
   Informator o studiach prowadzonych przez Uniwersytet Rzeszowski w roku akademickim 2001/2002. – Rzeszow : Uniw. Rzeszowski, 2002. – 16, [1] s. : il.
53965
   Informator o studiach. Wydzial chemii. Studia Wieczorowe. – Warszawa, 1969. – 22с.
53966
   Informator o studiach. Wydzial filologii obcych. Instytut orientelistyczny. – Warszawa, 1969. – 08с.
53967
   Informator o studiach. Wydzial nauk spolecznych. Instytut nauk politycznych. – Warszawa, 1969. – 32с.
53968
   Informator o studiach. Wydzial prawa i administracji. – Warszawa, 1969. – 28с.
53969
   Informator prawniczy 1973. – Warszawa, 1972. – 303с.
53970
   Informator samochodowo-motocyklowy 1966. – Warszawa, 1965. – 320с.
53971
   Informator Zoologiczny Directory of Polish Zoologists. – Warszawa, 1962. – 193S.
53972
   Informator. Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. X Jubileuszowy sezon oswiatowy 1978-1979. – Poznan, 1978. – 97с.
53973
   Informator: studia na Uniwersytecie Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie : Rok akademicki 2002/2003. – Lublin : Wyd-wo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 2002. – 104s. – ISBN 83-227-1861-6
53974
   Informatyka teoretyczna i stosowana = Computer science. – Czestochowa. – ISSN 1643-2355
R.1, N 1. – 2001


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
53975
  Moszkowicz Mieczyslaw Informatyka w praktyce: Ekonomiczne problemy komputeryzacji / Moszkowicz Mieczyslaw. – Warszawa, 1988. – 187с.
53976
  Jakubowicz Andrzej Informayka w praktyce. Rachunek kosztow w hierarchicznym systemie infomacji / Jakubowicz Andrzej. – Warszawa, 1979. – 148с.
53977
   Informe anual / Fondo monetario internacional. – Washington : Fondo monetario internacional. – ISSN 0250-751X
2004. – 2004
53978
   Informe sobre la reforma de la administracion publica nacional. – Caracas
1. – 1972. – 680с.
53979
   Informe sobre la reforma de la administracion publica nacional. – Caracas
2. – 1972. – 621с.
53980
  Saburov M. Informe sobre las directivas del XIX Congreso del partido para el quinto plan quinquenal de desarrollo de la URSS (1951-1955) 8 de octubre de 1952 / M. Saburov. – M., 1953. – 63с.
53981
   Informix-4GL : Version 6; Reference. – Menlo Park : Informix
Vol.1. – 1994. – XIY,477p.
53982
   Informix : Энциклопедия пользователя / Мак-Налли, Г. Миллер, Д. Прайеш, Фортуни, И, др., ; Пер.с англ. – Київ : ДиаСофт, 1998. – 800с. + CD-ROM. – ISBN 966-7393-12-7
53983
   Infractiuni contra avului obstesc. – Bucuresti, 1963. – 482с.
53984
  Dobrinescu Ion Infractiuni contra vietii persoanei / Dobrinescu Ion. – Bucuresti, 1987. – 184с.
53985
  Nakanishi Koji Infrared absorption spectroscopy. / Nakanishi Koji, Solomon Philippa. – 2nd ed. – San Francisco, 1977. – 287с.
53986
   Infrared and ultraviolet photography. – Rochester
1-2. – 1972. – 33с.
53987
  Fedosenko P. Infrared behavior of QCD propagators // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 115-117
53988
   Infrared Microspectroscopy: Theory and Applications. – New York, Basel : Marcel Dekker, Inc., 1988. – 282 с.
53989
  Rogalski Antoni Infrared photon detectors [Електронний ресурс] / Antoni Rogalski ; with M. Kimata, V. Kocherov, J. Piotrowski, F. Sizov, I. Taubkin, N. Tubouchi, N. Zaletaev. – Washington : Spie optical eng. Press, 1995. – 633 p.
53990
  Nakamoto Kazuo Infrared spectra of inorganic and coordination compounds. / Nakamoto Kazuo. – New York, London, 1963. – 328с.
53991
  Kuiper Gerard Infrared spectra of planets : Contributions from the McDonald observatory; Fort Davis, Texas; N. 140 / Kuiper Gerard. – Texas : University Texas, 1947. – p.251-254. – Окремий відбиток з: Astrophysical journal, V. 106, N.2, 1947
53992
  Biednov M. Infrared spectroscopic ellipsometry of ion-implanted metal surfaces / M. Biednov, Prof., L.V. Poperenko // Twelfth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2011" : October 27-30, 2011, Kyiv, Ukraine : sci. works / "Optics & High Technology Material Science SPO 2011", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університе, 2011. – P. 87
53993
   Infrared spectroscopy. – New York : Reinhold Publishing Corporation, 1944. – 236 p.
53994
  Borchert Rudolf Infrarotechnik / Borchert Rudolf, Jubitz Werner. – 3. neubearb. Aufl. – Berl., 1958. – 232с.
53995
   Infrarotmesstechnik. – Berlin, 1981. – 252с.
53996
  Armas Blanco Enrique Infrastructure and Public Investment // Mozambique rising : building a new tomorrow / Doris C. Ross, ed. ; African department. – Washington : International Monetary Fund, 2014. – P. 37-50. – ISBN 978-1-47556-510-2
53997
   Infrastruktura slovenscine in slovenistike / Univerza v Ljubljani, Filoz. fak., Oddelek za slovenistiko; Center za slovenscino kot drugi/tuji jezik; [ urednik: M. Stabej ]. – Ljubljana, 2009. – 474 s. – На обкл.: Simpozij Obdobla 28, парал. назва англ.: The infrastructure of the Slovene language and Slovene studies. – (Obdobja ; 28). – ISBN 978-961-237-333-7
53998
  Pasternak A. Infuence of electricity power generating units on the environment in Kazakhstan // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 10 (160). – С. 261-269 : table., fig. – Bibliogr.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
53999
  Gotz Curt Ingeborg / Gotz Curt. – Rostock, 1956. – 126с.
54000
  Redlich K.A. Ingenieurgeologie / K.A. Redlich, K. Terzaghi, R. Kampe. – Wien ; Berlin : Springer, 1929. – IX, 708 S.
<< На початок(–10)51525354555657585960(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,