Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)51525354555657585960(+10)В кінець >>
56001
  Сенченко А. "Iловайський котел": два роки без відповіді // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 19-20 серпня (№ 148/149). – С. 5


  «Причиною трагедії була неадекватність рішень політичного керівництва країни. Потрібен відкритий судовий процес».
56002
  Konieczny Medard "Jaki". Startuja o swicie / Konieczny Medard, Slawinski Kazimierz. – Warszawa, 1962. – 282с.
56003
   "Join UP!" на коні // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 3 (123), червень-липень. – С. 107 : фото
56004
  Sudermann H. "Jons i Erdme" i inne opowiesci / Hermann Sudermann; Tlum. T.Willan. – Olsztyn : Pojezierze, 1976. – 263 s.
56005
  Grotowski "Jour saint", et autres textes / Grotowski. – Paris, 1973. – 91с.
56006
  Вежель Р.Ю. I-бренд: проблематика інформаційно-комунікаційних інтеракцій // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24, № 12. – С. 37-44. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 16). – ISSN 2313-8610
56007
   IV Международная научно-практическая конференция " Проблемы развития транспортных систем и логистики" // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2013. – № 3 (46). – С. 8-9 : фото
56008
  Титаренко Е.Я. IV Международная научно-практическая конференция "Диалог культур: лингвокультурологическая база гуманитарного образования" // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / Укр. ассоц. препод. рус. яз. и литератури ; Киев. нац. ут-т им. Тараса Шевченко. – Киев, 2013. – № 5 (53). – С. 69-71. – ISSN 2305-7319
56009
   IV Международная научно-практическая конференция "Логистика промышленных регионов" // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2012. – № 3 (40). – С. 10-11 : фото
56010
  Филатенко И.А. IV Международная научно-практическая конференция "Русский язык и литература: Проблемы изучения и преподавания в школе и вузе" // Информационный бюллетень УАПРЯЛ / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы /УАПРЯЛ. – Киев, 2006. – Вып. 16. – С. 97-


  Открытие Пленарного заседания речью В.В. Скопенко, которую зачитал проректор О.К. Закусило
56011
  Филатенко И.А. IV Международная научно-практическая конференция "Русский язык и литература: Проблемы изучения и преподавания в школе и вузе" // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2007. – Вып. 7. – С. 77-80. – ISBN 966-594-936-5
56012
  Рудько С. IV Міжнародна виставка "Сучасні заклади освіти - 2013" / С. Рудько, В. Сокол, Л. Харитонова // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 4/5 (1000/1001). – С. 68-73. – ISSN 0131-6788


  Про Міжнародну виставку, яка відбулася наприкінці лютого 2013 року у виставковому центрі "КиївЕкспоПлаза". Переможцям рейтингового конкурсу, вручили нагороди: Гран-Прі "Лідер вищої освіти України" та "Лідер післядипломної освіти України" . Серед ...
56013
   IV Міжнародна молодіжна науково-практична конференція, присвячена пам"яті академіка М.К. Янгеля, 5-7 червня 2002 р. : збірник тез / Людина і космос. Міжнародна молодіжна науково-практична конференція; НКАУ ; Нац. центр аерокосм. освіти молоді України ; НАНУ ; МОНУ [та ін.] ; [гол. ред. Є.О. Джур]. – Дніпропетровськ : НЦАОМУ, 2002. – 526 с.
56014
   IV Міжнародна наукова конференція "Актуальні проблеми історії стародавнього світу" : (16-17 трав. 2013 р.) : [програма конф.] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. історії стародав. світу та серед. віків ; [оргкомітет: В.В. Ставнюк (голова) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2013. – 26 с. – Без тит. арк.
56015
  Зашкільняк Л.О. IV Міжнародна наукова конференція "Історична пам"ять українців і поляків у період формування національної свідомості в XIX - першій половині XX ст." // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 6 (495). – С. 210-212. – ISSN 0130-5247
56016
   IV Міжнародна наукова конференція "Компаративістські читання" : [конф., 27-28 квіт. 2012 р., м. Львів] // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 375-377. – ISSN 1026-9932


  Серед організаторів - КНУ імені Тараса Шевченка, в оргкомітеті декан юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка - І.С. Гриценко.
56017
  Вижва С.А. IV міжнародна наукова конференція "Моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища" / С.А. Вижва, О.О. Козіонова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 58-62. – (Геологія ; Вип. 29/30). – ISSN 1728-3817


  Наводяться результати та загальна інформація про IV Міжнародну геофізичну конференцію "Моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища", що відбулася 9-11 жовтня 2003 р. в м. Києві на базі геологічного факультету Київського ...
56018
  Левченко В. IV Міжнародна наукова конференція "Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри" / В. Левченко, Г. Кязимова // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (84). – С. 177-179. – ISSN 2222-5250


  IV Міжнародна наукова конференція відбулася 26-27 квітня 2013 року в Одеському національному університеті.
56019
  Вакуленко Т.С. IV Міжнародна науково-методична конференція "Освітні вимірювання-2013. ЗНО як інструмент забезпечення рівного доступу до вищої освіти й оцінювання, інтерпретація, використання результатів" // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / ХОБФ "ТІМО" ; Видавництво "Факт". – Харків, 2013. – № 11/12. – С. 29-32


  З 1 по 5 жовтня 2013 року на базі Івано-Франківського регіонального центру оцінювання якості освіти проходила ІV Міжнародна науково-методична конференція "Освітні вимірювання-2013. ЗНО як інструмент забезпечення рівного доступу до вищої освіти й ...
56020
  Семчишина Г.А. IV Міжнародна науково-практична конференція "Безпека життєдіяльності людини як умова сталого розвитку сучасного суспільства" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 7. – С. 5 : фото
56021
   IV Міжнародна науково-практична конференція "Імперативи розвитку України в умовах глобалізації" : 15-16 листоп. 2012 р. : тези доповідей та виступів / М-во освіти і науки України, Черніг. держ. ін-т економіки і управління, Черніг. облдержадмін., Черніг. обл. рада, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова [та ін.] ; [редкол.: Каленюк І.С. (голова) та ін.]. – Чернігів : ЧДІЕУ, 2013. – 191, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-2188-36-3
56022
   IV Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні проблеми правової системи України" // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 433-434


  22 листопада 2012 р. в Київському університеті права НАН України відбулася IV Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні проблеми правової системи України". У роботі взяли участь науковці, аспіранти та студенти ВНЗ України та зарубіжних країн, а ...
56023
  Шумило М.М. IV Міжнародна науково-практична конференція "Юридичні факти в системі правового регулювання" до 145-річчя академіка ВУАН С. Дністрянського // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 648-650. – ISSN 0869-2491


  У роботі конференції також взяли участь представники КНУ імені Тараса Шевченка Тараса Шевченка С. Венедиктов, І. Ізарова та ін.
56024
   IV Міжнародний геологічний форум "Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука й виробництво, присвячений 60-річчю УкрДГРІ = 4th international geological forum "Actual problems and perspectives of the geology: science and industry" : 19-24 черв. 2017 р., м. Одеса, Україна : [матеріали форуму] / М-во екології та природ. ресурсів України, Держ. служба геології та надр України, Укр. держ. геологорозвідув. ін-т, Держ. коміс. України по запасах корисних копалин [та ін. ; голов. ред. С.В. Гошовський ; редкол.: Зур"ян О.В. та ін.]. – Київ : УкрДГРІ, 2017. – 365, [1] с. : іл., табл. – Точка доступу: ukrdgri.gov.ua. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-7896-76-8365 с.
56025
  Баженова Г.Ю. IV Міжнародний Конгрес історичних наук 1913 р. та участь у ньому вітчизняних вчених // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 154-160. – ISBN 966-614-021-7
56026
   IV Міжнародний форум "Проблеми розвитку інформаційного суспільства" : матеріали / Асоц. "Інформатіо-Консорціум", УкрІНТЕІ. – Київ : УкрІНТЕІ. – ISBN 978-966-479-065-6
Ч. 1 : 26-29 листопада 2013 р., м. Київ. – 2013. – 226, [2] с. : іл., табл. – Текст рос., укр. – Бібліогр. в кінці доп.
56027
   IV Міжнародний форум "Проблеми розвитку інформаційного суспільства" : матеріали / Асоц. "Інформатіо-Консорціум", УкрІНТЕІ. – Київ : УкрІНТЕІ. – ISBN 978-966-479-066-3
Ч. 2 : 26-29 листопада 2013 р., м. Київ. – 2013. – 245, [3] с. : іл., табл. – Текст укр., рос. – Бібліогр. в кінці доп.
56028
   IV Міжнародні соціологічні читання пам"яті Н.В. Паніної // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2011. – № 1, січень - березень. – С. 166-170. – ISSN 1563-3713
56029
   IV научные чтения памяти Усеина Боданинского, г. Бахчисарай, КРУ "Бахчисарайский историко-культурный заповедник", 17-19 октября 2012 г. : тезисы докладов и сообщений / М-во культуры АРК ; КРУ "Бахчисарайс. ист.-культурный заповедник" ; Ин-т археологии НАНУ ; Крым. филиал Ин-та востоковед. НАНУ им. А. Крымского ; Таврич. Нац. ун-т им. В.И. Вернадского ; [редкол. : Зайцев И.В., Науменко В.Е., Сейдалиев Э.И. и др.]. – Бахчисарай : КРУ "Бахчисарайский историко-культурный заповедник", 2012. – 39, [1] с.
56030
  Полонская Н.Д. IV областной археологический съезд в г.Костроме. – Санкт-Петербург, 1911. – 15 с.
56031
   IV Республиканская художественная выставка "Советская1 Россия" г. Москва. 1970. – Ленинград, 1973. – 122 с.
56032
   IV семинар по проблемам методологии и теории творчества. – Симферополь, 1984. – 216с.
56033
   IV семинар по функциональной магнитоэлектронике / Семинар по функциональной магнитоэлектронике. – Красноярск, 1990. – 325 с.
56034
   IV советско-японский симпозиум по теории вероятностей и математической статистике, Тбилиси, 23-29 августа 1982 г. : тезисы докладов. – Тбилиси
Т. 1. – 1982. – 257 с. – Обл. загл. на англ. яз.
56035
   IV советско-японский симпозиум по теории вероятностей и математической статистике, Тбилиси, 23-29 августа 1982 г. : тезисы докладов. – Тбилиси
Т. 2. – 1982. – 276 с. – Обл. загл. на англ. яз.
56036
  Куковальська Н.М. IV Судацька міжнародна наукова конференція "Причорномор"я, Крим, Русь в історії та культурі" // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2009. – № 1. – С. 118-120. – ISSN 0235-3490
56037
   IV съезд Всесоюзного гидробиологического общества : (Киев, 1-4 дек. 1981 г.) : тезисы докл. / Всесоюзное гидробиологическое общество, Съезд; редкол.: Г.Г. Винберг (отв. ред.) [и др.]. – Киев : Наук. думка
Ч. 1. – 1981. – 176с.
56038
   IV съезд Всесоюзного гидробиологического общества : (Киев, 1-4 дек. 1981 г.) : тезисы докл. / Всесоюзное гидробиологическое общество, Съезд; редкол.: Г.Г. Винберг (отв. ред.) [и др.]. – Киев : Наук. думка
Ч. 2. – 1981. – 156с.
56039
   IV съезд Всесоюзного гидробиологического общества : (Киев, 1-4 дек. 1981 г.) : тезисы докл. / Всесоюзное гидробиологическое общество, Съезд; редкол.: Г.Г. Винберг (отв. ред.) [и др.]. – Киев : Наук. думка
Ч. 3. – 1981. – 160 с.
56040
   IV съезд Всесоюзного гидробиологического общества : (Киев, 1-4 дек. 1981 г.) : тезисы докл. / Всесоюзное гидробиологическое общество, Съезд; редкол.: Г.Г. Винберг (отв. ред.) [и др.]. – Киев : Наук. думка
Ч. 4. – 1981. – 188 с.
56041
   IV Щорічні судові дебати з цивільного права та процесу України // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011. – № 2. – С. 174


  12-13 березня 2011 р. у стінах Національного університету "Києво-Могилянська академія" відбулися IV Щорічні судові дебати з цивільного права та процесу України. Перемогла команда з КНУ імені Тараса Шевченка.
56042
   IV. International Tchaikovski competition. Piano. Violin. Cello. Voice. – Moscow, 1970. – 38с.
56043
  Bacot Jacques IV. reconnaissance en Haute Asie Septemtrionale par cinq envoyes Ouigours au VIII-e siecle. / Bacot Jacques. – Paris, 1957. – 17с.
56044
  Krawczyk Jan Ivagone. / Krawczyk Jan. – Warszawa, 1960. – 248с.
56045
  Zahumenska B. Ivan Ballo : personalna bibliografia / B. Zahumenska. – Martin : Matica slovenska, 1970. – 245 s.
56046
  Kolesnyk Petro Ivan Franko / Kolesnyk Petro. – K., 1977. – 143с.
56047
  Galyk V. Ivan Franko i hrvatska kulturna bastina / s ukr. preveo Domagoj Klicek ; uvod Jevgenij Pascenko. – Zagreb : Hrvatsko-ukrajinsko drustvo, 2012. – 153, [2] s. – (Knjiznica Ucrainiana croatica / Hrvatsko-ukrajinsko drustvo ; kn. 9). – ISBN 978-953-9501-8-7
56048
  Wipper R. Ivan Grozny = Иван Грозный / R. Wipper ; [trans. by J. Fineberg]. – Moskow : Foreign language publishing house, 1947. – 254 p., [4] l. phot. : phot. – Парал. тит. л. рус. – Bibliogr.: p. 247-254
56049
   Ivan Illich Chebanenko (On the eighty five-year-old Jubilee) // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2010. – № 2. – С. 120-121. – ISSN 0367-4290
56050
  Vipper R. Ivan IV / R. Vipper. – Moscu : Ediciones en lenguas extranjeras, 1947. – 267с.
56051
  Koptajevova Antonina Ivan Ivanovic / Koptajevova Antonina. – Praha, 1956. – 400с.
56052
  Spiskova E. a.i. Ivan Kusy. Personalna bibliografia / E. a.i. Spiskova. – Martin, 1971. – 48с.
56053
  Lachere Monique Ivan le Terrible / Lachere Monique. – Lausanne : L"Age d"Homme, 1997. – 104p. – (Mobiles). – ISBN 8251-0973-
56054
  Maskiw T. Ivan Mazepa Hetman der Ukraine und Reichsfurst des Heiligen Romischen Reiches (1639-1709) : Eine historische Skizze / Theodor Mackiw // Varia / Ukrainische Freie Universitat. – Munchen, 1984. – Reihe : Varia 27 : Ivan Mazepa Hetman der Ukraine und Reichsfurst des Heiligen Romischen Reiches (1639-1709) : Eine historische Skizze / T. Mackiw. – С. 1-56
56055
  Hnizdo Vlastislav Ivan Olbracht / Hnizdo Vlastislav. – Praha, 1982. – 334 s.
56056
  Archaimbault S. Ivan Pereverzev et ses "Preceptes de la rectitude grammaticale russe... a l"usage des Ukrainiens" (1782) / Sylvie Archaimbault, Serhii Wakoulenko. – Paris : Inst. d"etudes slaves, 2010. – 114, [1] p. – На обкл. перед назвою: Un comparatiste avant la lettre. – (Bibliotheque russe de l"Institut d"etudes slaves ; t. 121). – ISBN 978-2-7204-0464-1
56057
  Asratan E.A. Ivan Petrovic Pavlov 1849-1936 / E.A. Asratan. – Praha, 1976. – 347c.
56058
  Scott Walter Ivanhoe / Scott Walter. – 3-е изд. – М., 1950. – 172с.
56059
  Scott Walter Ivanhoe / Scott Walter. – New York, 1955. – 497с.
56060
  Scott Walter Ivanhoe / Scott Walter. – 6-е изд. – М., 1957. – 168с.
56061
  Scott W. Ivanhoe / W. Scott. – La Habana, 1974. – 223с.
56062
  Scott Walter Ivanhoe / Scott Walter. – Budapest, 1980. – 286с.
56063
  Scott Walter Ivanhoe / Scott Walter. – New York; Ontario, 1983. – 508с.
56064
  Scott Walter Ivanhoe / Scott Walter. – Harmondsworth, 1987. – 591с.
56065
  Scott Walter Ivanhoe / Scott Walter. – London, 1994. – 528с.
56066
  Scott Walter Ivanhoe / Scott Walter. – London : Penguin Books, 1994. – 528p. – ISBN 0-14-062050-8
56067
   Ivasyshen Stepan // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [ред. кол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відповід. ред. Дубина М.І.]. – Київ, 1994. – С. 96
56068
  Bukvic Milan Ivica Lovincic. / Bukvic Milan. – Zagreb, 1955. – 86с.
56069
  Lawski J. Iwan Franko – pisarz syntez kulturowych // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць з нагоди 160-річного ювілею Івана Франка і 100-ліття від часу його смерті. – Київ, 2017. – Т. 29 : Іван Франко і польська культура. – S. 74-85


  Іван Франко — письменник культурних синтезів.
56070
  Janicka A. Iwan Franko i nowoczesnosc. Spojrzenie z polskiej perspektywy // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць з нагоди 160-річного ювілею Івана Франка і 100-ліття від часу його смерті. – Київ, 2017. – Т. 29 : Іван Франко і польська культура. – S. 40-48


  Іван Франко і сучасність. Погляд з польської перспективи.
56071
  Burdziej B. Iwan Franko o zydach. Przyczynek do studium problemu // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць з нагоди 160-річного ювілею Івана Франка і 100-ліття від часу його смерті. – Київ, 2017. – Т. 29 : Іван Франко і польська культура. – S. 16-24


  Розглядаються думки Івана Франка щодо євреїв, досліджуються біографічні аспекти наявності їхнього питання у житті та творчій діяльності письменника. Іван Франко найбільше з українських письменників писав про євреїв, у Польщі, натомість, це місце ...
56072
  Serczyk Wladyslaw Iwan IV Grozny / Serczyk Wladyslaw. – Wroclaw i i., 1977. – 179с.
56073
   Iwan Petrowitsch Pawlow. – Lpz., 1953. – 74с.
56074
  Gombrowicz Witold Iwona ksiezniczka Burgunda. / Gombrowicz Witold. – Warszawa, 1958. – 88с.
56075
  Schonfeldt Sybil Grafin Ix I des guten Tons / Schonfeldt Sybil Grafin. – Munchen, 1991. – 319с.
56076
   IX zjazd Wloskiej partii komunistycznej. 30 stycznia - 4 lutego 1960. – Warszawa, 1960. – 152с.
56077
  Корсаков С.Н. IX Всемирный философский конгресс ( Париж, 1937 г. ) в истории отечественной философии // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 2. – С.143-156. – ISSN 0235-1188
56078
  Левенфиш Г.Я. IX Всесоюзное шахматное первенство. Сборник партий / Г.Я. Левенфиш. – М.-Л., 1937. – 228с.
56079
   IX Всеукраїнська олімпіада з інформатики / В.О. Бардадим, В.В. Бондаренко, С.В. Данильченко, І.І. Рубан // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Т. 2, № 3. – С. 90-94. – ISSN 1029-4171
56080
   IX Всеукраїнський з"їзд Рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів. – Харків, 1925. – 414 с.
56081
   IX з"їзд ЛКСМУ. – К., 1936. – 522 с.
56082
   IX з"їзд письменників Радянської України. – К., 1987. – 263с.
56083
   IX з"їзд Українського фізіологічного товариства. – Запоріжжя, 1972. – 466с.
56084
  Коструб О.О. IX конгрес Міжнародного товариства з артроскопії, хірургії колінного суглоба та ортопедичної спортивної медицини (ISAKOS) / О.О. Коструб, І.М. Зазірний, П.В. Болховітін // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2013. – № 3 (592), июль - сентябрь. – C. 113-114. – ISSN 0030-5987


  "29–30 квітня 2013 року у Севастополі за сприяння місцевого осередку (голова — кандидат медичних наук Олініченко Г. Д.) відбулася конференція ВГО "Українська асоціація спортивної травматології, хірургії коліна та артроскопії".
56085
   IX Ленинградский семинар по космофизике : материалы семинара "Солнеч. косм. лучи: генерация и взаимодействие с веществом от источника до Земли", (Ленинград, 23-25 дек. 1977 г.) / Ленинградский семинар по космофизике; АН СССР ; Физ.-тех. ин-т им. А.Ф. Иоффе ; [под ред. В.А. Дергачева, Г.Е. Кочарова]. – Ленинград : ЛИЯФ, 1978. – 404 с. – Библиогр. в конце докл.
56086
   IX Международная конференция по нелинейным колебаниям. – Киев : Наукова думка
1. – 1984. – 455 с.
56087
   IX Международная конференция по нелинейным колебаниям. – Киев : Наукова думка
2. – 1984. – 487 с.
56088
   IX Международная конференция по нелинейным колебаниям. – Киев : Наукова думка
3. – 1984. – 537 с.
56089
   IX международный съезд славистов : Науч.-инф. мат-лы. – Киев : Наука, 1985. – 247 с.
56090
   IX Міжнародна молодіжна науково-практична конференція "Людина і космос". 50-річчя космічної ери, 18-20 квітня 2007 року : збірник тез / Людина і космос. Міжнародна молодіжна науково-практична конференція; НКАУ ; Нац. центр аерокосм. освіти молоді ім. О.М. Макарова ; НАНУ; МОНУ [та ін.] ; [гол. ред. Джур Є.О.]. – Дніпропетровськ, 2007. – 486 с.
56091
  Огієнко І.С. IX Міжнародна наукова конференція "Драгоманівські студії" // Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів. – Київ, 2014. – Вип. 13. – С. 326-327. – ISBN 966-02-2984-4
56092
  Тельвак В.В. IX Міжнародна наукова конференція "Краків - Львів: книги, часописи, бібліотеки XIX та XX століття" / В.В. Тельвак, В.П. Педич, Б.М. Янишин // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 2. – С. 200-201. – ISSN 0130-5247
56093
   IX Міжнародна наукова конференція "Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління" в Донецькому державному університеті управління // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 2 (122). – С. 135. – ISSN 1728-9343


  22 лютого 2013 року в ДонДУУ відбулася Міжнародна конференція. На конференції був присутній д-р істор. наук, проф. КНУ імені Тараса Шевченка В.С. Сергійчук.
56094
   IX Міжнародна наукова конференція імені академіка М. Кравчука, 16-19 травня 2002 року, Київ : матеріали конференції / Міжнародна наукова конференція імені академіка М. Кравчука; Ін-т математики НАНУ ; КНУТШ ; Нац. пед. ун-т ; Нац. техн. ун-т України (КПІ). – Київ, 2002. – 584 с. – ISBN 5-8238-0764-3
56095
   IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. фінансів, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич та ін. ; редкол. вип.: О.В. Любкіна та ін.]. – Київ : [Логос], 2012. – 201 с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці ст.
56096
   IX міжнародний з"їзд славістів. Історія, культура, фольклор та етнографія слов"янських народів : доповіді. – Київ : Наукова думка, 1983. – 309, [3] с.
56097
   IX міжнародний з"їзд славістів. Слов"янське мовознавство. – Київ, 1983. – 248с.
56098
   IX міжнародний з"їзд славістів. Слов"янські літератури. – Київ, 1983. – 280с.
56099
  Галабурда Ю. IX Наукові читання імені академіка Євгена Лазаренка // Записки Українського мінералогічного товариства : науковий журнал / Українське мінералогічне товариство. – Київ, 2015. – Т. 12. – С. 156-157. – ISSN 2218-7472
56100
   IX обласна виставка робіт художників та майстрів творчості Закарпаття. – Ужгород, 1958. – 159с.
56101
   IX съезд объединения свободных немецких профсоюзов. – Москва : Профиздат, 1978. – 183 с.
56102
   IX традиционная олимпиада по языковедению и математике. – М., 1973. – 12с.
56103
  Eoфoклnь Ixneytai / Eoфoклnь, (Sophokles). – Varsoviae, 1960. – 83с.
56104
  Старков О.А. Ixodoidea Италии. Монограф. исследование. : Автореф... доктор биол.наук: / Старков О.А.; Зоолог. ин-т АН СССР. – Душанбе, 1964. – 34л.
56105
  Pavlovic Dragoljub Iz knjizevne i kulturne istorije Dubrovnika / Pavlovic Dragoljub. – Sarajevo, 1955. – 184с.
56106
  Beric Dusan Iz knjizevne proslosti Dalmacije / Beric Dusan. – Split, 1956. – 180с.
56107
  Menac Antica Iz problematike recenicne intonacije u ruskom jeziku / Menac Antica. – Zagreb, 1963. – 81-105с.
56108
  Aleksandrowicz Alina Izabela Czartoryska : Polskosc i europejskosc. Sunt lacrimae rerum / Aleksandrowicz Alina. – Lublin : Uniw. Marii Cirie-Sklodowskiej, 1998. – 365s. : il. – ISBN 83-227-1092-5
56109
  Lenjin V.I. Izabrana dela u 16 tomova. T. 1. 1893-1895. / V.I. Lenjin; F. Cengle. – Beograd
1. – 1960. – 570с.
56110
  Lenjin V.I. Izabrana dela u 16 tomova. T. 10. Jun 1916 - Jun 1917. / V.I. Lenjin; R. Davidovic. – Beograd
10. – 1960. – 588с.
56111
  Lenjin V.I. Izabrana dela u 16 tomova. T. 11. Jul 1917 - Novembar 1917. / V.I. Lenjin; P. Damjanovic. – Beograd
11. – 1960. – 533с.
56112
  Lenjin V.I. Izabrana dela u 16 tomova. T. 12. Novembar 1917 - Februar 1919. / V.I. Lenjin; N. Pasic. – Beograd
12. – 1960. – 523с.
56113
  Lenjin V.I. Izabrana dela u 16 tomova. T. 13. Mart 1919 - Septembar 1920. / V.I. Lenjin; S. Belic. – Beograd
13. – 1960. – 723с.
56114
  Lenjin V.I. Izabrana dela u 16 tomova. T. 15. Filozofske sveske. / V.I. Lenjin; V. Pavicevic. – Beograd
15. – 1960. – 441с.
56115
  Lenjin V.I. Izabrana dela u 16 tomova. T. 16. Knjiga registara. / V.I. Lenjin. – Beograd
16. – 1961. – 284с.
56116
  Lenjin V.I. Izabrana dela u 16 tomova. T. 2. Razvitak kapitalizma u Rusiji. / V.I. Lenjin; L. Nesic-Pijade. – Beograd
2. – 1960. – 597с.
56117
  Lenjin V.I. Izabrana dela u 16 tomova. T. 3. 1897-1902. / V.I. Lenjin. – Beograd
3. – 1960. – 463с.
56118
  Lenjin V.I. Izabrana dela u 16 tomova. T. 4. Februar 1903 - Maj 1905. / V.I. Lenjin. – Beograd
4. – 1960. – 491с.
56119
  Lenjin V.I. Izabrana dela u 16 tomova. T. 5. Jun 1905 - Jul 1907. / V.I. Lenjin. – Beograd
5. – 1960. – 453с.
56120
  Lenjin V.I. Izabrana dela u 16 tomova. T. 6. Avgyst 1907-1910. / V.I. Lenjin. – Beograd
6. – 1960. – 549с.
56121
  Lenjin V.I. Izabrana dela u 16 tomova. T. 7. Materijalizam i empiriokriticizam. / V.I. Lenjin; S. Stankovic. – Beograd
7. – 1960. – 363с.
56122
  Lenjin V.I. Izabrana dela u 16 tomova. T. 8. 1911 - Maj 1914. / V.I. Lenjin; M. Vitorovic. – Beograd
8. – 1960. – 472с.
56123
  Lenjin V.I. Izabrana dela u 16 tomova. T. 9. Avgust 1914 - Maj 1916. / V.I. Lenjin; S. Belic. – Beograd
9. – 1960. – 520с.
56124
   Izabrana djela. – Zagreb, 1968. – 505с.
56125
   Izabrana djela. – Zagreb, 1969. – 562с.
56126
   Izabrana djela. – Zagreb, 1969. – 484с.
56127
   Izabrana djela. – Zagreb, 1969. – 533с.
56128
   Izabrana djela. – Zagreb, 1970. – 570с.
56129
   Izabrana djela. – Zagreb, 1970. – 569с.
56130
   Izabrana djela. – Zagreb, 1970. – 529с.
56131
  Pavicic J. i i. Izabrana djela / J. i i. Pavicic. – Zagreb, 1971. – 532с.
56132
   Izabrana djela. – Zagreb, 1973. – 590с.
56133
   Izabrana djela. – Zagreb, 1973. – 490с.
56134
  Brlic-Mazuranic Izabrana djela. / Brlic-Mazuranic, A. Milcinovic, Z. Markovic. – Zagreb, 1968. – 438с.
56135
  Krleza Miroslav Izabrane novele. / Krleza Miroslav. – Zagreb, 1973. – 351с.
56136
  Maksimovic Desanka Izabrane pjesme / Maksimovic Desanka. – 7. izd. – Zagreb, 1973. – 101с.
56137
  Koroman Veselko Izabrane pjesme / Koroman Veselko. – Sarajevo, 1975. – 205с.
56138
  Novak Vjenceslav Izabrane pripovijesti / Novak Vjenceslav. – Zagreb, 1956. – 344с.
56139
  Cehov Anton Izabrane pripovijetka / Cehov Anton. – 2. izd. – Zagreb, 1973. – 159с.
56140
   Izabrane proze. – Zagreb, 1969. – 447с.
56141
  Markovic Svetozar Izabrani listovi / Markovic Svetozar. – Zagreb, 1949. – 239с.
56142
  Martic Fra Grgo Izabrani spisi / Martic Fra Grgo. – Sarajevo, 1956. – 295с.
56143
  Spalatelu Ion Izbinzi prin vremuri. Comunistii - o istorie traita 1921-1981 / Spalatelu Ion. – Craiova, 1981. – 289с.
56144
   Izbor lirike. Iz novije i suvremene knjizevnosti jugoslavenskih naroda. – Zagreb, 1973. – 123с.
56145
   Izbori iz djela. Benesic J., Galovic F., Vrbanic M., Milkovic Z.. – Zagreb, 1969. – 520с.
56146
   Izbori iz djela. F. Racki, M. Pavlinovic M., Nodilo N., Lorkovic B.. – Zagreb, 1969. – 398с.
56147
  Copic Branko Izbrana dela / Copic Branko. – Ljublijana
2. – 1966. – 484с.
56148
  Soljan A. Izdajice / A. Soljan. – Zagreb, 1968. – 219с.
56149
  Novak S. Izgubljeni zavicaj dolutali metak / S. Novak. – Zagreb, 1969. – 189с.
56150
  Prica C. Izlaz na ista vrata / C. Prica. – Zagreb, 1968. – 285с.
56151
  Krleza Miroslav Izlet u Rusiju 1925. / Krleza Miroslav. – Sarajevo, 1973. – 301с.
56152
  Tamas Julijan Izmedu knjizevne teorije i interpretacije / Tamas Julijan. – Novi Sad, 1977. – 191 s.
56153
  Milosavljevic Peda Izmedu trube i tisine / Milosavljevic Peda. – Beograd, 1958. – 276с.
56154
  Chiotan C. and oth. Izotopii radioactivi si radiatiile nucleare in industria chimica / C. and oth. Chiotan. – Bucuresti, 1962. – 208с.
56155
  Comar C.L. Izotopy promieniotworcze w biologii i rolnictwie / C.L. Comar. – Warszawa : Pastwowe wyd-wo naukowe, 1958. – 494s.
56156
  Malec-Olecha Janina Izotopy w sluzbie biologii / Malec-Olecha Janina. – Warszawa, 1964. – 128с.
56157
   Izotopy. 4-ry odczyty o zastosowaniach. – Wroclaw, 1957. – 76 с.
56158
  Kubes Zdenek Izrael. / Kubes Zdenek. – Praha, 1960. – 108с.
56159
   Izvestaj o radu Univerziteta u skolskoj 1967-68. godini. – Novi Sad, 1968. – 78с.
56160
   Izvestiya : journal of Varna University of economics. – Varna : University of Economics ; Science and Economy, 1957-. – ISSN 1310-0343
2010. – 2010. – 90 years
56161
   Izvestiya : journal of Varna University of economics. – Varna : University of Economics ; Science and Economy, 1957-. – ISSN 1310-0343
1. – 2013
56162
   Izvestiya : journal of Varna University of economics. – Varna : University of Economics ; Science and Economy, 1957-. – ISSN 1310-0343
2. – 2013
56163
   Izvestiya : journal of Varna University of economics. – Varna : University of Economics ; Science and Economy, 1957-. – ISSN 1310-0343
3. – 2013
56164
   Izvestiya : journal of Varna University of economics. – Varna : University of Economics ; Science and Economy, 1957-. – ISSN 1310-0343
4. – 2013
56165
   Izvestiya : journal of Varna University of economics. – Varna : University of Economics ; Science and Economy, 1957-. – ISSN 1310-0343
1. – 2014
56166
   Izvestiya : journal of Varna University of economics. – Varna : University of Economics ; Science and Economy, 1957-. – ISSN 1310-0343
2. – 2014
56167
   Izvestiya : journal of Varna University of economics. – Varna : University of Economics ; Science and Economy, 1957-. – ISSN 1310-0343
3. – 2014
56168
   Izvestiya : journal of Varna University of economics. – Varna : University of Economics ; Science and Economy, 1957-. – ISSN 2367-6361
4. – 2014
56169
   Izvestiya : journal of Varna University of economics. – Varna : University of Economics ; Science and Economy, 1957-. – ISSN 2367-6361
1. – 2015
56170
   Izvestiya : journal of Varna University of economics. – Varna : University of Economics ; Science and Economy, 1957-. – ISSN 2367-6361
2. – 2015
56171
   Izvestiya : journal of Varna University of economics. – Varna : University of Economics ; Science and Economy, 1957-. – ISSN 2367-6361
3. – 2015
56172
   Izvestiya : journal of Varna University of economics. – Varna : University of Economics ; Science and Economy, 1957-. – ISSN 2367-6361
4. – 2015
56173
   Izvestiya : journal of Varna University of economics. – Varna : University of Economics ; Science and Economy, 1957-. – ISSN 2367-6361
Vol. 60, № 1. – 2016
56174
   Izvestiya : journal of Varna University of Economics. – Varna : University of Economics ; Science and Economy, 1957-. – ISSN 2367-6361
Vol. 60, № 2. – 2016
56175
   Izvestiya : journal of Varna University of economics. – Varna : University of Economics ; Science and Economy, 1957-. – ISSN 2367-6361
Vol. 60, № 3. – 2016
56176
   Izvestiya : journal of Varna University of economics. – Varna : University of Economics ; Science and Economy, 1957-. – ISSN 2367-6361
Vol. 60, № 4. – 2016
56177
   Izvoare folclorice si creatie originala. – Bucuresti, 1970. – 327с.
56178
   Izvoarele istoriei Romaniei. – Bucuresti
2. – 1970. – 768с.
56179
   Izvoarele istoriei Romaniei. – Bucuresti
3. – 1975. – 569с.
56180
   Izvoarele istoriei Romaniei. – Bucuresti
4. – 1982. – 583с.
56181
   Izvoarele rascoalei lui Horea. – Ser. A. – Bucuresti
1. – 1982. – 546с.
56182
   Izvoarele rascoalei lui Horea. – Ser. A. Diplomataria. – Bucuresti
1. – 1982. – 546с.
56183
   Izvoarele rascoalei lui Horea. – Ser. B. Izvoare narative. – Bucuresti
1. – 1983. – 489с.
56184
   Izvoarele rascoalei lui Horea. – Ser. A. Diplomataria. – Bucuresti
2. – 1983. – 337с.
56185
   Izvoarele rascoalei lui Horea. – Ser. B. Izvoare narative. – Bucuresti
2. – 1983. – 472с.
56186
   Izvoarele rascoalei lui Horea. – Ser. B. Izvoare narative. – Bucuresti
3. – 1984. – 450с.
56187
   Izvoarele rascoalei lui Horea. – Ser. A. Diplomataria. – Bucuresti
3. – 1986. – 701с.
56188
   Izvoarele rascoalei lui Horea. – Ser. A. Diplomataria. – Bucuresti
4. – 1986. – 640с.
56189
   Izvoarele rascoalei lui Horea : Seria A.Diplomataria. – Bucuresti : Ed.Acad.Romane. – ISBN 9732703296
Vol.6 : 1.Protocolul comit.Hunedoara unit cu comit.Zarand,9 sep.1784-23 dec.1785. 2.Comit.Hunedoara unit cu. – 1993. – 630 p.
56190
  Гарасим Я. Iван Франко: "З вершин і низин" української духовності // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 36 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 45-49
56191
  Фигурнов В.Э. IВМ РС для пользователя / В.Э. Фигурнов. – 2-е изд. – М., 1992. – 288с.
56192
  Фигурнов В.Э. IВМ РС для пользователя / В.Э. Фигурнов. – 5-е изд., испр. и доп. – Уфа, 1993. – 352с.
56193
  Фигурнов В.Э. IВМ РС для пользователя / В.Э. Фигурнов. – 5-е изд., испр. и доп. – М., 1994. – 368с.
56194
  Фигурнов В.Э. IВМ РС для пользователя / В.Э. Фигурнов. – М., 1995. – 432с.
56195
  Швартау В.В. Iгор Миколайович Гудков (до 70-річчя від дня народження) // Физиология и биохимия культурных растений : науч.-теорет. журн. / НАН Украины, Ин-т физиологии растений и генетики. – Киев, 2010. – Т. 42, № 4. – С. 365-367. – ISSN 0522-9310


  27 липня 2010 р. виповнюється 70 років від дня народження відомого радіобіолога і фізіолога рослин доктора біологічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, академіка НААН України Iгоря Миколайовича Гудкова. Iгор Миколайович веде ...
56196
  Дерун І.А. Iдентифікація ризиків у системі бухгалтерського обліку підприємства // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2016. – № 159 (5-6). – С. 97-100. – ISSN 1728-6220


  У статті надано критичний аналіз сутності ризику та сформульовано авторське визначення цього поняття з позицій теорії бухгалтерського обліку. Запропоновано групування ризиків за різними ознаками та наведено власну класифікацію ризиків у системі ...
56197
  Білодід І.К. Iз спостеpежень над стилiстичним синтаксисом укpаїнської i pадянської пpози пiслявоєнного пеpiоду (1945-1950 pp.) / Кду ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : КДУ iм.Т.Г.Шевченка, 1954. – 205-261с. – Відбиток окремий
56198
  Гнатюк О. Iндукованi комодулi над коалгеброю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 13-17. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У роботi будується функтор на категорiї iндукованих комодулiв i доводиться, що вiн є повним i строгим We construct the functor on the category of induced comodules and prove that it is full and faithful.
56199
  Рулінська О. Iнноваційна діяльність вітчизняних підприємств / О. Рулінська, М. Каліна // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2016. – № 7 (239). – C. 82-94. – ISSN 2409-9260
56200
  Москаленко Н.О. Iнституціональне середовище міжнародного бізнесу / Н.О. Москаленко, О.В. Перепелюкова // Економіка та право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон.-правових досліджень НАН України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 3 (45). – С. 77-82. – (Серія "Економіка", Серія "Право"). – ISSN 1681-6277
56201
  Макаров В.Л. Iнтегральний iнтерполяцiйний ланцюговий дрiб типу Тiле / В.Л. Макаров, І.І. Демків // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 12-18. – ISSN 1025-6415
56202
   Iнтерполяцiя ермiтового типу в точках системи неперетинних лiнiй / І.В. Сергієнко, О.М. Литвин, О.О. Литвин, О.В. Ткаченко, О.Л. Грицай // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 2
56203
  Мануйлов Є.М. Iнформаційно-культурна безпека України в умовах "гібридної війни" / Є.М. Мануйлов, О.В. Прудникова // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2017. – С. 26-36. – (Серія: Філософія ; № 1 (32)). – ISSN 2075-7190


  "Досліджено сутнісні характеристики інформаційно-культурної безпеки України. Визначено основні загрози інформаційно-культурній безпеці нашої держави. Показана корелятивність розвитку інформаційної культури та становлення інформаційної безпеки України в ...
56204
  Капустян О.В. Iснування глобальних атракторiв для iмпульсних динамiчних систем / О.В. Капустян, М.О. Перестюк // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 12


  Дослiджується iснування глобальних атракторiв для iмпульсних динамiчних систем, що мають траєкторiї з нескiнченною кiлькiстю iмпульсних збурень. Для параболiчного нелiнiйно збуреного рiвняння з iмпульсним впливом доведено iснування глобального ...
56205
  Івашкевич А.О. Iснування оптимального керування для систем диференцiальних рiвнянь з iмпульсною дiєю у нефiксованi моменти часу / А.О. Івашкевич, Т.В. Ковальчук // Нелінійні коливання : науковий журнал / НАН України ; Ін-т математики ; голов. ред. А.М. Самойленко ; редкол.: Ravi P. Agarwal, Fikret А. Aliev, Yong Zhou [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 19, № 4. – C. 493-508. – ISSN 1562-3076
56206
  Паласіо А. Iспанія повертається до життя // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 31 липня (№ 132)


  Картинки груп задоволених людей, іспанські прапори, що майоріють у вікнах машин і будинків, поступилися місцем зображенням натовпів демонстрантів із транспарантами, які протестують проти запроваджених урядом заходів жорсткої економії.
56207
  Мекшун А.Д. Iсторичний екскурс становлення соціальної роботи економічно розвинутих країн з підготовки соціальних працівників / А.Д. Мекшун, Т.С. Острянко // Проблеми соціальної роботи : філософія, психологія, соціологія : збірник / М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т ; редкол.: А.І. Мельник, Т.І. Сила, Н.А. Ємець. – Чернігів, 2017. – № 1 (9). – C. 54-61. – ISSN 2412-1185
56208
  Нагаєвський Ісидор Iсторія Римських Вселенських Архиєреїв = Historia Romanorum catholicorum pontificum : з узглядненням важніших подій Української церкви і народу / Нагаєвський Ісидор; Укр. катол. унів. ім. св. Климента Папи. – Рим : Укр.катол.унів. – (Праці філос.-гуманіст. фак. Укр. катол. унів. ; Т.51-52)
Ч.3 : Від Французської революції до смерти Папи ХІІ. – 1979. – 521с.
56209
  Апостол Р.Я. Iтерацiйнi алгоритми для монотонних дворiвневих варiацiйних нерiвностей / Р.Я. Апостол, А.А. Гриненко, В.В. Семенов // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 1 (107). – C. 3-15. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  У роботi дослiджуються дворiвневi монотоннi варiацiйнi нерiвностi у нескiнченно вимiрному гiльбертовому просторi. Запропоновано два алгоритми проекцiйного типу. Доведено теореми сильної збiжнoстi у випадку сильно монотонних операторiв нерiвностi ...
56210
  Шахно С.М. Iтерацiйно-рiзницевi методи для розв"язування нелiнiйних операторних рiвнянь // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 1 (107). – С. 89-105. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  У роботi дослiджуються iтерацiйнi алгоритми для розв"язування нелiнiйних операторних рiвнянь, якi загалом не вимагають аналiтичного задання похiдних. Похiднi апроксимуються подiленими рiзницями. Вивчаються питання локальної та напiвлокальної збiжностi ...
56211
  Clark Ronald J B S: The life and work of J.B.S.Haldane / Clark Ronald. – New York : Coward-McCann, 1969. – 326p.4l.ill. : 48 ill.
56212
   J"ADORE, DIOR - вершина эволюции // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 1 (2832). – С. 20-21 : Фото


  Російсько-англійські відносини в першій половині XIX століття.
56213
  Scoff Alain J"ai confiance en la justice de mon pays... / Scoff Alain. – Paris, 1975. – 115с.
56214
  Mouxhina E. J"etais radio chez les partisans / E. Mouxhina. – M., 1978. – 500с.
56215
  Comenius J. A. J. A. Comenii Faber fortunae sive Ars consulendi sibi ipsi itemque regulae vitae sapintis. – Amstelodami (Amsterdam) : Ex officina Petri vanden Berge, 1657. – 69 p.
56216
  Comenius I. A. J. A. Comenii Ianua linguarum reserata aurea, sive seminarium linguarum & scientiarum omnium: hoc est compendiosa latinam (&quamlibet aliam) linguam, una cum scientiarum, artiumque omnium fundamenti. – Amstelodami (Amsterdam) : Apud Ioannam Ianssonium, 1638. – 259, [120] p.
56217
  Komensky Jan Amos J. A. Comenii Physicae ad lumen divinum Synopsis, philodidacticorum et theodidactorum censurae exposita. – Lipsiae (Leipzig) : Sumtibus Gotofredi Grossi bibliopolae, 1633. – [46], 236, [10], 291, [12] p. – Видання переплетено з Ens Gaspar. Thaumaturgus mathematicus, 1636.
56218
  Huizinga J.J. J. Heemskerk Azn. (1818-1897) : Conservatief zonder partij: Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de letteren aan de Rijksuniversiteit te Leiden... / Johannes Jacob Huizinga. – Harlingen : Uitgegeven in eigen beheer, 1973. – [8],301 blz. : ill.
56219
  Cooper Susan J.B.Priestley. / Cooper Susan. – London, 1970. – 240с.
56220
  Toledano Ralph de J.Edgar Hoover: The man in his time / Toledano Ralph de. – New York : Manor books, 1974. – 384p.
56221
  Susic D. Ja bosniacki partyzant / Dervis Susic; Z serbsko-chorwackiego przel. G.Latuszynski. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1975. – 401s.
56222
  Lichodiejew Leonid Ja i moj samochod / Lichodiejew Leonid. – Warszawa, 1976. – 299с.
56223
   Ja i ty: antologia wierszy milosnych polskich poetek wspolczesnych. – Warszawa, 1982. – 84с.
56224
  Afanasjew Jerzy Ja jestem toba. / Afanasjew Jerzy. – Krakow, 1977. – 178с.
56225
  Slowacki Juliusz Ja Orfeusz. Liryki i fragmenty z lat 1836-1849 / Slowacki Juliusz. – Warszawa, 1974. – 186с.
56226
  Zwirska J. Ja za woda ty za woda / J. Zwirska. – Warszawa : Ludowa spoldzielnia wyd-cza, 1964. – 323 s.
56227
  Graves Robert Ja, Klaudiusz / Graves Robert. – Warszawa, 1982. – 437с.
56228
  Izabela Ja, Maria Antonina krolowa Francji / Izabela, , Hrabina Paryza; Z francusk. przel. A.Favart. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1995. – 215с. – bibliog.ss.:212-215. – ISBN 83-05-12749-4
56229
  Dilong Rudolf Ja, Rudolf Dilong, trubadur. / Dilong Rudolf. – Martin, 1992. – 135с.
56230
  Lee Lauric Jablecznik i Rosie / Lee Lauric. – Warszawa, 1975. – 339с.
56231
   Jablicko zelene, cervene a bile. – Praha, 1972. – 188с.
56232
  Kohout K. Jablka / K. Kohout. – Praha : Statni Zemedelske Nakladatelstvi, 1960. – 271s.
56233
  Kowalewski Stanislaw Jablko Parysa / Kowalewski Stanislaw. – Warszawa, 1960. – 308с.
56234
  Przybos Julian Jabloneczka / Przybos Julian. – Warszawa, 1957. – 536с.
56235
  Puciata-Pawlowska Jadwiga Jacek Malczewski / Puciata-Pawlowska Jadwiga. – Wroclaw-Warszawa-Krakow, 1968. – 336с.
56236
   Jachrbuch des Museums fur Volkerkunde zu Leipzig. – Berlin
33. – 1981. – 220с.
56237
  Gray Huguette Jacinthes folles: Histoire du comedien ecarlate / Gray Huguette. – Paris-Monreal, 1998. – 256с.
56238
  Gray Huguette Jacinthes folles; Histoire du comedien ecarlate; Au"Chat-Tigre" / Gray Huguette. – Paris - Monreal : Ed.L`Harmattan, 1998. – 256 p. – (Coll."Theatre des cinq continents"). – ISBN 2738465765
56239
  Alcott Louisa Jack and Jill. / Alcott Louisa. – New York, 1991. – 334с.
56240
  Recknagel Rolf Jack London. Leben und Werk eines Rebellen Biogragie von R. Recknagel / Recknagel Rolf. – Berlin, 1975. – 303с.
56241
  Євчук О. Jack London. The call of the wild = Поклик пращурів : [навч. посібник для студ. вищ. навч. закл.] / О. Євчук, І. Доценко. – Вінниця : Нова Книга, 2006. – 239, [1] с. : іл., табл. – На обкл.: Homereading from Nova Knyha. Jack London. The call of the wild та зміст кн.: Тексти ; Комплекс вправ ; Тести і завдання ; Довідковий матеріал ; Коментар Доценко І.В., Євчук О.В. – ISBN 966-382-017-9
56242
  Spencer Elizabeth Jack of diamonds and other stories / Spencer Elizabeth. – Harmondsworth, 1989. – 184с.
56243
   Jack the giant-killer. Fairy tales from the British isles. – Leningrad, 1955. – 180с.
56244
  Chechelnitsky A. Jackson networks with erlang"s nodes // International conference Prediction and decision making under uncertainties (PDMU-2001), September 11-14, 2001 : abstracts / Prediction and decision making under uncertainties (PDMU-2001), intern. conference. – Київ : Київ. ун-т, 2001. – P. 16
56245
  Marryat Frederick Jacob Faithful / Marryat Frederick. – M., 1960. – 184с.
56246
  Пфейфер Ю.В. Jacobi-єві системи лінійних рівнянь з частинними похідними першого порядку багатьох функцій, упорядковані на ряді лінійних в Jacobi-анах рівнянь, що задовольняють умови M. Hamburger-а / акад. Ю.В. Пфейфер // [Праці] / Г.В. Пфейффер. – [Б.м. – [8] с.
56247
  Bornitz J. Jacobi Bornitii Torgensis JCti & Consiliarij Caesarei, etc. Tractatus Duo // Casparis Facii Axiomata bellica, ex ipsis rebus gestis per exempla veterum ac recentium Historiarum parce ac quasi gustu praebita / Facius Caspar. – Altenburgi (Altenburg) : in Officina Illustri, 1609. – [4] f., 281, [1] p., [8] f., 158 p. : 2 tab.
56248
  Crucius Jacobus Jacobi Cruci Suada Delphica, sive orationes 45 : Varii argumenti. – Amstelodami (Amsterdam) : Apud Joannem Janssonium, 1653. – [6], 422 p.
56249
  Crucius Jacobus Jacobi Cruci Suada Delphica, sive orationes 45 : Varii argumenti. – Amstelodami (Amsterdam) : Apud Joannem Janssonium, 1657. – [6], 422 p.
56250
  Pontanius Jacob Jacobi Pontani... progyrmnasmatum latinitatis, sive dialogorum. Vol. 3, pars prior, cum annotationibus. De Variis rerum generibus. Editio 3-ia, prioribus, emendatior. – Ingolstadii, A. Sartorius, 1598. – (22), 855с.
56251
  Grandjean Lilyane Jacqueline Gauthier: le destin tragique d"une actrice / Grandjean Lilyane. – Paris : L"Amandier, 2001. – 128p. – ISBN 2-907649-49-3
56252
  Rassov Gabor Jacques et Mylene : [Theatre] / Rassov Gabor. – Paris : Le Chapeau Rouge, 2001. – 90p. : ill. – ISBN 2-9508225-4-1
56253
  Diderot D. Jacques le fataliste et son maitre / Diderot ; [pref. par Jean Dutourd]. – Paris : Le Livre de poche, 1959. – 286 p. : couv. en coul., portr. – (Le Livre de poche, ISSN 1144-7877 ; 403 ; Classique)
56254
  Diderot Jacques le fataliste. / Diderot; Jacques Proust. – Paris, 1972. – 341с.
56255
  Valles Jules Jacques Vingtras / Valles Jules. – Москва : Издательство литературы на иностранных языках, 1947. – 66 p.
56256
  Starzec Feliks Jacy jestesmy. Wybor pism / Starzec Feliks. – Warszawa, 1976. – 372с.
56257
  Zajdel Janusz Jad mantezji / Zajdel Janusz. – Warszawa : Nasza ksiegarnia, 1965. – 185 s.
56258
  Ruzicka Jaroslav Jaderna energie v technice / Ruzicka Jaroslav, Sigut Zdenek. – Praha, 1959. – 96с.
56259
  Gosman Alexander Jaderne metody v chemikem vyzkumu / Gosman Alexander. – Praha, 1989. – 618с.
56260
  Schafer Paul Kanut Jadup. Die Hollenfahrt eines Helden unserer Tage, nebst dem Kunststuck, sich mit dem linken Auge ins rechte zu blicken, wobei auch die ubrigen Sinne nicht zu kurz kommen, besonders der sechste / Schafer Paul Kanut. – Berlin, 1975. – 262с.
56261
  Szajnocha Karol Jadwiga i Jagiello. 1374-1413. Opowiadanie historyczne / Szajnocha Karol. – Warszawa
T. 1-2. – 1974. – 720с.
56262
  Szajnocha Karol Jadwiga i Jagiello. 1374-1413. Opowiadanie historyczne / Szajnocha Karol. – Warszawa
T. 3-4. – 1974. – 700с.
56263
  Habrat Anna Jadwiga Petrazycka-Tomicka : Zycie i dzialalnosc / Habrat Anna. – Rzeszow : Wydawnictwo Wyzszej szkoly pedagogicznej, 2001. – 262s. – ISBN 83-7262-185-3
56264
  Sopocko Konstanty Jadwiga wtle : Szkicownik pisany przez plastyka z drzeworytami / Sopocko Konstanty. – Warszawa : Czytelnik, 1989. – 296 s. – ISBN 83-07-01932-X
56265
  Nagy Domokos Imre Jagd und Kunst. / Nagy Domokos Imre. – Budapest, 1972. – 41с.
56266
   Jagd und Wild. – Auf. 2. – Berlin : Deutscher Bauernverlag, 1956. – 267S.
56267
  Bachor K. Jagdtage / K. Bachor. – Auf. 2. – Rudolstadt : Greifenverlag, 1973. – 183S. : Mit 32 Fotos von Lange Harald
56268
   Jagiellonian university : Guide book. – Cracow, 1993. – 168s.
56269
  Ozerianska A. Jagiellonian University at Higher Education Fairs // NJUsletter. – Krakow, 2016. – No. 58, Summer. – P. 28-29. – ISSN 1896-4354


  "Participation in Ukrainian fairs is the staple of our promotional activities outside of Poland." "...Участь у ярмарках України - це польська рекламна діяльність за межами Польщі ".
56270
  Yeghyan M. Jagiellonian University joins I-Net project consortium / M. Yeghyan, P. Bajor // NJUsletter. – Krakow, 2016. – No. 57, Spring. – P. 18. – ISSN 1689-037X


  З 2 по 4 Грудня 2015 року у Білоруському Державному Університеті (м. Мінськ) відбулась координаційна зустріч за проектом I-Net, який фінансується Вишеградським Фондом. Координатор програми - Єреванський Державний Університет. Учасники проекту - Вищі ...
56271
   Jagiellonian University: Guide book 1988-1990. – Cracow, 1988. – 114с.
56272
  Woznicka Ludwika Jagoda w miescie / Woznicka Ludwika. – Warszawa : Nasza Ksiegarnia, 1968. – 247 s.
56273
  Woznicka Ludwika Jagoda w miescie / Woznicka Ludwika. – Warszawa : Nasza Ksiegarnia, 1972. – 247 s.
56274
  Knorre F. Jagodkowe oczy / F. Knorre. – Warszawa, 1972. – 182с.
56275
  Brlic-Mazuranic Ivana Jagor. / Brlic-Mazuranic Ivana. – Zagreb, 1975. – 22с.
56276
  Przezdziecki Jerzy Jaguar / Przezdziecki Jerzy. – Warszawa, 1959. – 272с.
56277
  Jevtusenko J. Jahodovy raj / J. Jevtusenko. – Praha : Lidove Nakladatelstvi, 1985. – 289 s.
56278
  Harant Milos Jahody / Harant Milos, Zacha Vladimir. – Vyd. 2. – Praha : Statni Zemedelske Nakladatelstvi, 1975. – 194s.
56279
  Ridka B. Jahody a ostatni drobne ovoce / B. Ridka. – Brno, 1970. – 9с.
56280
  Steiniger Kurt Jahr ohne Ende / Steiniger Kurt. – Weimar, 1956. – 48с.
56281
   Jahrbuch 1982. – Berlin, 1982. – 407с.
56282
   Jahrbuch der Akademie der Wissenschaften in Gottingen: fur das Jahr 1991. – Gottingen, 1992. – 320с.
56283
   Jahrbuch der Deutschen Demokratischen Republik. – Berl., 1956. – 600с.
56284
   Jahrbuch der Deutschen Demokratischen Republik. 1959. – Berl., 1959. – 540с.
56285
   Jahrbuch der Deutschen Demokratischen Republik. 1961. – Berl., 1961. – 474с.
56286
   Jahrbuch der Internationalen Politik und Wirtschaft. 1973. – Berlin, 1973. – 412с.
56287
   Jahrbuch der internationalen Politik und Wirtschaft. 1980. – Berlin, 1980. – 512 S.
56288
   Jahrbuch der Internationalen Politik und Wirtschaft. 1980. – Berlin, 1980. – 512с.
56289
   Jahrbuch der Ukrainekunde. – Munchen : [s. n.]. – ISSN 0178-0565
1986. – 1986
56290
   Jahrbuch der Ukrainekunde. – Munchen : [s. n.]. – ISSN 0178-0565
1987. – 1987
56291
   Jahrbuch der Ukrainekunde. – Munchen : [s. n.]. – ISSN 0178-0565
1988. – 1988
56292
   Jahrbuch der Ukrainekunde. – Munchen : [s. n.]. – ISSN 0178-0565
1989. – 1989
56293
   Jahrbuch der Ukrainekunde Bibliographie : der Veroffentlichugen der Arbeits- und Forderungsgemeinschaft der Ukrainischen Wissenschaften e.V.: "Mitteilungen" Nr. 1/1965-18/1981 und "Jahrbuch der Ukrainekunde" 1982, mit detailliertem Inhaltsverzeichnis / Mit einer Einleitung von Wolodymyr Janiw // Varia / Ukrainische Freie Universitat. – Munchen, 1983. – Nr. 24 : Jahrbuch der Ukrainekunde Bibliographie der Veroffentlichugen der Arbeits- und Forderungsgemeinschaft der Ukrainischen Wissenschaften e.V.: "Mitteilungen" Nr. 1/1965-18/1981 und "Jahrbuch der Ukrainekunde" 1982, mit detailliertem Inhaltsverzeichnis. – S. 1-34
56294
   Jahrbuch des Imkers 1970. – Berlin : VEB Deutscher Landwirtschaftsverlag, 1969. – 211S. – календар
56295
   Jahrbuch Deutsch als Fremdsprache : Intercultural German studies. – Munchen : iudicium. – ISBN 3-89129-159-0
Bd. 23. – 1997. – 515 S.
56296
   Jahrbuch fur Geschichte des Feudalismus. – Berlin
13. – 1989. – 398с.
56297
   Jahrbuch fur Literatur der Weimarer Republik. – St.Ingbert : Rohrig Universitatsverlag. – ISBN 3-86110-114-9
Bd.2.1996. – 1996. – 287S.
56298
   Jahrbuch fur politische Okonomie. – Berlin, 1989. – 241с.
56299
   Jahrbuch fur Wirtschafts-geschichte. Inhaltsverzeichnis 1960 bis 1979. – Berlin, 1980. – 137с.
56300
   Jahrbuch fur Wirtschafts geschichte. 1980. – Berlin
3. – 1980. – 267с.
56301
   Jahrbucher fur Geschichte Osteuropas. – Stuttgart : Franz Steiner Verlag. – ISSN 0021-4019
Bd.48, Hf.4. – 2000
56302
   Jahrbucher fur Geschichte Osteuropas. – Stuttgart : Franz Steiner Verlag. – ISSN 0021-4019
Bd.48, Hf.4. – 2000
56303
   Jahrbucher fur Geschichte Osteuropas. – Stuttgart : Franz Steiner Verlag. – ISSN 0021-4019
Bd.48, Hf.3. – 2000
56304
   Jahrbucher fur Geschichte Osteuropas. – Stuttgart : Franz Steiner Verlag. – ISSN 0021-4019
Bd.48, Hf.2. – 2000
56305
   Jahrbucher fur Geschichte Osteuropas. – Stuttgart : Franz Steiner Verlag. – ISSN 0021-4019
Bd.49, Hf.4. – 2001
56306
   Jahrbucher fur Geschichte Osteuropas. – Stuttgart : Franz Steiner Verlag. – ISSN 0021-4019
Bd.49, Hf.3. – 2001
56307
   Jahrbucher fur Geschichte Osteuropas. – Stuttgart : Franz Steiner Verlag. – ISSN 0021-4019
Bd.49, Hf.2. – 2001
56308
   Jahrbucher fur Geschichte Osteuropas. – Stuttgart : Franz Steiner Verlag. – ISSN 0021-4019
Bd.49, Hf.1. – 2001
56309
   Jahrbucher fur Geschichte Osteuropas. – Stuttgart : Franz Steiner Verlag. – ISSN 0021-4019
Bd.50, Hf.1. – 2002
56310
   Jahrbucher fur Geschichte Osteuropas. – Stuttgart : Franz Steiner Verlag. – ISSN 0021-4019
Bd.50, Hf. 4. – 2002
56311
   Jahrbucher fur Geschichte Osteuropas. – Stuttgart : Franz Steiner Verlag. – ISSN 0021-4019
Bd.50, Hf. 3. – 2002
56312
   Jahrbucher fur Geschichte Osteuropas. – Stuttgart : Franz Steiner Verlag. – ISSN 0021-4019
Bd.50, Hf. 2. – 2002
56313
   Jahrbucher fur Geschichte Osteuropas. – Stuttgart : Franz Steiner Verlag. – ISSN 0021-4019
Bd.51, Hf.3. – 2003
56314
   Jahrbucher fur Geschichte Osteuropas. – Stuttgart : Franz Steiner Verlag. – ISSN 0021-4019
Bd.51, Hf.4. – 2003
56315
   Jahrbucher fur Geschichte Osteuropas. – Stuttgart : Franz Steiner Verlag. – ISSN 0021-4019
Bd.51, Hf.2. – 2003
56316
   Jahrbucher fur Geschichte Osteuropas. – Stuttgart : Franz Steiner Verlag. – ISSN 0021-4019
Bd.51, Hf. 1. – 2003
56317
   Jahrbucher fur Geschichte Osteuropas. – Stuttgart : Franz Steiner Verlag. – ISSN 0021-4019
Bd.52, Hf.1. – 2004
56318
  Bereshkow W.M. Jahre im diplomatischen Dienst / W.M. Bereshkow. – Berlin, 1975. – 420с.
56319
  Hardel G. Jahre meiner Jugend. / G. Hardel. – M., 1963. – 96с.
56320
  Hardel G. Jahre meiner Jugend. / G. Hardel. – 2. – M., 1967. – 84с.
56321
  Schulz Helmut Jahre mit Camilla / Schulz Helmut. – Berlin, 1973. – 193с.
56322
  Kleine Dorothea Jahre mit Christine. / Kleine Dorothea. – Rostock, 1980. – 140с.
56323
  Koln Reinhard Jahre und Schicksale / Koln Reinhard. – Moskau, 1988. – 301с.
56324
   Jahresbericht: Fritz Thyssen Stiftung fur Wissenschaftsforderung / Fritz Thyssen Stiftung. – Koln. – ISSN 0930-4592
1997/1998. – 1998


  1997. Vol. 2, N 2
56325
   Jahresbericht: Fritz Thyssen Stiftung fur Wissenschaftsforderung / Fritz Thyssen Stiftung. – Koln. – ISSN 0930-4592
1999/2000. – 2000


  1997. Vol. 2, N 2
56326
   Jahresbericht: Fritz Thyssen Stiftung fur Wissenschaftsforderung / Fritz Thyssen Stiftung. – Koln. – ISSN 0930-4592
2000/2001. – 2001


  1997. Vol. 2, N 2
56327
   Jahresbericht: Fritz Thyssen Stiftung fur Wissenschaftsforderung / Fritz Thyssen Stiftung. – Koln. – ISSN 0930-4592
2001/2002. – 2002


  1997. Vol. 2, N 2
56328
   Jahresbericht: Fritz Thyssen Stiftung fur Wissenschaftsforderung / Fritz Thyssen Stiftung. – Koln. – ISSN 0930-4592
2002/2003 : Fritz Thyssen Stiftung fur Wissenschaftsforderung. – 2003


  1997. Vol. 2, N 2
56329
   Jahresbericht: Fritz Thyssen Stiftung fur Wissenschaftsforderung / Fritz Thyssen Stiftung. – Koln. – ISSN 0930-4592
2003/2004 : Fritz Thyssen Stiftung fur Wissenschaftsforderung. – 2004


  1997. Vol. 2, N 2
56330
   Jahresbericht: Fritz Thyssen Stiftung fur Wissenschaftsforderung / Fritz Thyssen Stiftung. – Koln. – ISSN 0930-4592
2004/2005. – 2005


  1997. Vol. 2, N 2
56331
   Jahresbericht: Fritz Thyssen Stiftung fur Wissenschaftsforderung / Fritz Thyssen Stiftung. – Koln. – ISSN 0930-4592
2005/2006. – 2006


  1997. Vol. 2, N 2
56332
   Jahresbericht: Fritz Thyssen Stiftung fur Wissenschaftsforderung / Fritz Thyssen Stiftung. – Koln. – ISSN 0930-4592
2006/2007. – 2007


  1997. Vol. 2, N 2
56333
   Jahresbericht: Fritz Thyssen Stiftung fur Wissenschaftsforderung. – Koln. – ISSN 0930-4592
2007/2008 : Fritz Thyssen Stiftung fur Wissenschaftsforderung. – 2008
56334
   Jahresbericht: Fritz Thyssen Stiftung fur Wissenschaftsforderung. – Koln. – ISSN 0930-4592
2008/2009 : Fritz Thyssen Stiftung fur Wissenschaftsforderung. – 2009
56335
   Jahresbericht: Fritz Thyssen Stiftung fur Wissenschaftsforderung. – Koln. – ISSN 0930-4592
2010. – 2011


  1997. Vol. 2, N 2
56336
   Jahresbericht: Fritz Thyssen Stiftung fur Wissenschaftsforderung. – Koln. – ISSN 0930-4592
2013. – 2014


  1997. Vol. 2, N 2
56337
   Jahresbericht: Fritz Thyssen Stiftung fur Wissenschaftsforderung. – Koln. – ISSN 0930-4592
2014. – 2015


  1997. Vol. 2, N 2
56338
   Jahresbericht: Fritz Thyssen Stiftung fur Wissenschaftsforderung. – Koln. – ISSN 0930-4592
2015. – 2016


  1997. Vol. 2, N 2
56339
   Jahresbericht: Fritz Thyssen Stiftung fur Wissenschaftsforderung. – Koln. – ISSN 0930-4592
2016. – 2017


  1997. Vol. 2, N 2
56340
   Jahresbibliographie 1987-1989 (J.W. Goethe-Universitat). – Frankfurt am Main, 1991. – 921с.
56341
   Jahresring 71-72: Lieratur und Kunst der Gegenwart. – Stuttgart, 1971. – 343с.
56342
   Jahresverzeichnis des deutschen Schriftums 1956. – Lpz., 1959. – 161-320с.
56343
   Jahresverzeichnis des deutschen Schriftums. 1957. – Lpz., 1959. – 801-960с.
56344
  Roehricht Karl Hermann Jahrmarkt. Geschichten / Roehricht Karl Hermann. – Berlin, 1976. – 288с.
56345
  Brandys Kazimierz Jak byc kochana i inne opowiadania. / Brandys Kazimierz. – Warszawa, 1970. – 331с.
56346
  Lewi Wladimir Jak byc soba. / Lewi Wladimir. – Warszawa, 1981. – 267с.
56347
  Mankiewicz Maria Jak byc tesciowa? Jak byc synowa? / Mankiewicz Maria. – Warszawa, 1986. – 207с.
56348
  Mierzynski Zdzislaw Jak czlowiek stworzyl boga / Mierzynski Zdzislaw. – Wyd. 3. – Warszawa, 1955. – 120с.
56349
  Kobylinski Szymon Jak dobrze miec sasiada / Szymon Kobylinski. – Warszawa : Watra, 1974. – 176s.
56350
  Komensky Jan Amos Jak dovedne uzivat knih, hlavniho nastroje vzdelavani / Komensky Jan Amos. – Praha, 1970. – 48с.
56351
  Bartkowski Zygmunt Jak dzialaja przyrzady optyctne / Bartkowski Zygmunt. – Warszawa, 1959. – 112 с.
56352
  Meissner Janusz Jak dzis pamietam / Meissner Janusz. – Warszawa, 1971. – 39с.
56353
  Ostrowski M. Jak hartowala sie stal / Mikolaj Ostrowski; Tlum. E.Slobodnikowa. – Warszawa : Prasa wojskowa, 1950. – 423 s.
56354
  Tittelbachova Libuse Jak Honza vyzral na Princeznu / Tittelbachova Libuse. – Praha, 1959. – 38с.
56355
  Kurek Jalu Jak karmic motyle? / Kurek Jalu. – Krakow, 1977. – 307с.
56356
  Czerniawski Czeslaw Jak krotko trwa noc / Czerniawski Czeslaw. – Warszawa, 1960. – 240с.
56357
  Prorok Leszek Jak lisc / Prorok Leszek. – Warszawa, 1976. – 179с.
56358
  Przypkowski Andrzej Jak mewy... / Przypkowski Andrzej. – Warszawa, 1976. – 295с.
56359
   Jak miec zycie niezwykle. – Warszawa, 1973. – 254с.
56360
  Korczak Jerzy Jak na niebie tak i na ziemi / Korczak Jerzy. – Poznan, 1970. – 166с.
56361
  Alligham Margery Jak najwieej Grobow. / Alligham Margery. – Warszawa, 1973. – 285с.
56362
  Krasnodebska Ewa Jak odkrywalam Ameryke. / Krasnodebska Ewa. – Warszawa, 1983. – 264с.
56363
  Rosman M. Jak pisac historie zydowska? / Moshe Rosman ; prz. i red. Agnieszka Jagodzinska. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego, 2011. – 240 s. – Bibliogr.: s. 212-232. – (Bibliotheca judaica / pod red. Marcina Wodzinskiego ; 7). – ISBN 978-83-229-3181-3
56364
  Purchla Jacek Jak powstal nowoczesny Krakow / Purchla Jacek. – Krakow, 1979. – 264с.
56365
  Trawkowski Stanislaw Jak powstwala Polska / Trawkowski Stanislaw. – Warszawa, 1959. – 296с.
56366
  Pieter J. Jak poznawano psychike / J. Pieter. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 1963. – 295s.
56367
  Pieter Jozef Jak poznawano psychike / Pieter Jozef. – Warszawa, 1963. – 296с.
56368
   Jak pracuje czlowiek. Z badan polskich psychologow socjologow i ekonomistow. – Warszawa, 1961. – 520с.
56369
  Kubatova Marie Jak prisla basa do nebe. / Kubatova Marie. – Praha, 1961. – 80с.
56370
  Capek Karel Jak se co dela / Capek Karel. – Praha, 1973. – 428с.
56371
  Capek Karel Jak se co dela o lidech / Capek Karel. – Praha, 1960. – 320с.
56372
  Haller Jiri Jak se deli slova. / Haller Jiri. – Praha, 1956. – 178с.
56373
  Novacek Jiri Jak se kalila ocel / Novacek Jiri. – Praha, 1957. – 32 s.
56374
  Liska Antonin Jak se plasi smrt / Liska Antonin. – Praha, 1983. – 444с.
56375
   Jak se vari v SSSR. – Prelozeno peci Spolecnosti pro racionalni vyzuvu za redakce M. U. – Praha, 1954. – 395с.
56376
  Kraszewski Jozef Ignacy Jak sie pan Pawel zenil i jak sie ozenil. / Kraszewski Jozef Ignacy, 1957. – 142с.
56377
  Guterman Jozef Jak to na wojence... / Guterman Jozef. – Warszawa, 1961. – 256с.
56378
  Szczygiel Jerzy Jak trudno kochac / Szczygiel Jerzy. – Warszawa, 1976. – 187с.
56379
  Czerniawski Czeslaw Jak tylko wroci z morza / Czerniawski Czeslaw. – Warszawa, 1976. – 180с.
56380
  Kaplan S.A. Jak videt, slyset a fotografovat umele druzice zeme. / S.A. Kaplan. – Praha : Statni nakladatelstvi technicke literatury, 1959. – 92 с.
56381
  Wydmuchowa Boguslawa Jak zachowac mlodosc i urode / Wydmuchowa Boguslawa. – Warszawa : Wydawnictwo Watra, 1982. – 136S.
56382
  Legut Lucyna Jak zdobyc meza, czyli skok stulecia / Legut Lucyna. – Gdansk, 1978. – 225с.
56383
  Parkinson C.N. Jak zrobic kariere / C.N. Parkinson. – Wyd. 5. – Warszawa, 1975. – 192с.
56384
  Mucha J. Jaka bedzie mial twarz / Juri Mucha; Przelozyla E. Witwicka. – Warszawa : PIW, 1968. – 317 s.
56385
  Гасіл Ї. Jake problemy museji prekonavat vychodni Slovane, kdyz se uci cesky // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 22 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – C. 21-29. – ISSN 2075-437X


  The author of this paper deals with typical errors committed by the Eastern Slavs in communicating in Czech. Errors are caused by interference between Eastern Slavic languages and Czech languages. Typological proximity of this languages ...
56386
  Strzelbicki Antoni Jaki naprawde byl kapitan Kidd? / Strzelbicki Antoni. – Warszawa : Krajowa agencja wyd-cza, 1981. – 204s. : 8 kart il. – (Czlowiek na morzu)
56387
  Emmanuel Pierre Jakob / Emmanuel Pierre. – Paris, 1970. – 326с.
56388
  Becker J. Jakob der Lugner / J. Becker. – Berlin, 1971. – 129с.
56389
  Becker Jurek Jakob der Lugner / Becker Jurek. – Rostock, 1976. – 234с.
56390
  Schuster Volkfried Jakob VI. und I.; Janus der Weltgeschichte; Vom Werden der pazifischen Ara / Schuster Volkfried. – Dornach, 1981. – 114с.
56391
  Markov Walter Jakobiner und Sansculotten / Markov Walter. – Berl., 1956. – 235с.
56392
  Kordos Jan Jakosc danych statystycznych / Kordos Jan. – Warszawa, 1988. – 204с.
56393
  Struszynski Marceli Jakosciowa analiza organiczna / Struszynski Marceli. – Warszawa, 1960. – 964с.
56394
  Gorki Maxim Jakow Bogomolov / Gorki Maxim. – Leipzig, 1978. – 90с.
56395
  Janackova Jaroslava Jakub Abres novinar / Janackova Jaroslava. – Brno, 1987. – 216с.
56396
   Jakub Prawin. Wspomnienia. – Warszawa, 1959. – 168с.
56397
  Kren Vaclav Jakub Tahne do boje. Satiricke fejetony z let 1936-1938. / Kren Vaclav. – Praha, 1955. – 236с.
56398
  Hrabowski Klaus Jakutien : Fernes Land am Kaltepol / Hrabowski Klaus. – Leipzig : Brockhaus, 1990. – 279S. : Ill. – ISBN 3-325-00281-1
56399
  Roche Mazo de la Jalna / Roche Mazo de la; Tlumaczyla H.Gadek. – Poznan : Krajowa agencja wydawnicza, 1990. – 245 s. – ISBN 83-03-02811-1
56400
  Du Maurier Daphne Jamaica Inn / Du Maurier Daphne. – London; Sydney, 1976. – 267с.
56401
  Tibor Sebes Jambo, Kilimandzsarc! / Tibor Sebes. – Budapest, 1967. – 232с.
56402
   James A. Michener : A checklist of his works, with a selected, annotated bibliography. – Westport; London : Greenwood, 1995. – 17,125p. – (Bibliographies and indexes in American literature ; no.20). – ISBN 0-313-29453-4
56403
  Findeisen Helmut James Aldridge. Schriftsteller und Kampfer. / Findeisen Helmut. – Halle, 1960. – 132с.
56404
  Dahl Roald James and the giant peach. / Dahl Roald. – New York, 1988. – 119с.
56405
  Vladimirov V.N. James Cook : Suomennos / V.N. Vladimirov. – Leningrad : Valtion kustannusliike "Kirja", 1935. – 264c.
56406
  Emersleben O. James Cook : Seemann-Entdecker-Naturforscher: Biografie / O. Emersleben. – 2. Aufl. – Berlin : Verlag Neues Leben, 1990. – 309 S. : Ill. – ISBN 3-355-00814-1
56407
   James Daniel Armstrong in memoriam. – Columbus : Slavica publishers, 1994. – 218p. – ISBN 0-89357-247-0
56408
  Philbrick Thomas James Fenimore Cooper and the development of American sea fiction / Philbrick Thomas. – Cambridge, 1961. – 330с.
56409
  Rogow Arnold James Forrestal: a study of personality, politics, and policy / Rogow Arnold. – New York, 1963. – 397с.
56410
  Dziubenko-Mace James Mace, Holodomor scholar, remembered / interview by Nastia Khamar // Церква і життя : український церковно-громадський двотижневик в Австралії. – North Melbourne, 2012. – 07.11.2012-28.11.2012 (№ 17). – P. 6-7
56411
  Rutland R.A. James Madison: the founding father / R.A. Rutland. – New York : Macmillan, 1987. – X, 287 p. : ill. – ISBN 0-02-927601-2
56412
  Sittauer H. James Watt / H. Sittauer. – Leipzig : B.G.Teubner, 1981. – 136 с.
56413
   James Welch. – Lewiston : Confluence Press, Inc., 1986. – 194 p. – (The Confluence American Authors Series). – ISBN 0-917652-54-1
56414
   Jan Amos Komenski a kultura epoki baroku = Johann Amos Comenius und die Kultur des Barock : Praca zbiorowa. – Siedlce : Wyd-wo Akademii Podlaskiej, 2007. – 305 s., 4k. il. – (Studia comeniana sedlcensia ; Tom 1). – ISBN 978-83-7051-446-4
56415
   Jan Amos Komensky a Slovensko. – Kosice, 1971. – 276с.
56416
  Slizinski Jerzy Jan Amos Komensky v encyklopediich slovanskych narod / Slizinski Jerzy. – Praha, 1990. – 51с.
56417
   Jan Amos Komensky, 1592-1670. – Martin, 1991. – 45с.
56418
  Krasnovskij A.A. Jan Amos Komensky. / A.A. Krasnovskij. – Praha, 1955. – 410с.
56419
   Jan Amos Komensky. Zivot a dilo v dokumentech a v ceskem vytvarnem umeni. – Praha, 1963. – 56с.
56420
   Jan Botto, 1829-1881. – Martin, 1989. – 15с.
56421
  Noskovic Alexander Jan Chalupka : Tvorca slovenskej veselohry / Noskovic Alexander. – Bratislava, 1955. – с.
56422
   Jan Francisci-Rimavsky (1822-1905). – Martin, 1982. – 26 s.
56423
  Syllaba Theodor Jan Gebauer : Bibliograficky soupis publikovanych praci s uvodni studii a dokumentaci k 100. vyroci zalozeni Gebauerova slovanskeho seminare / Syllaba Theodor. – Praha, 1979. – 167с.
56424
   Jan Hala. Malby. /Nad Halovymi obrazmi. Julius Lenko./, 1951. – 10с.
56425
  Kozminski Karol Jan Henryk Dabrowski / Kozminski Karol. – Warszawa, 1960. – 364с.
56426
  Walschap Gerard Jan Houtekiet / Walschap Gerard; Przelozyla E.Sicinska. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1964. – 247s.
56427
  Kratochvil Milos Jan Hus. Film - Libretto. / Kratochvil Milos, Vavra Otakar. – Prag, 1957. – 175с.
56428
  Hoffding H. Jan Jakob Rousseau : zycie i dziela / Harald Hoffding ; z orygin. wydania niemieckiego przel. Z. Heryng. – Warszawa : Bronislaw Natanson, 1900. – 111 s. : il.
56429
   Jan Karski : fotobiografia / wybor tekstow i oprac. graficzne: Maciej Sadowski. – Warszawa : VEDA, 2014. – 193, [3] s. : fot. – Текст парал. польською та англ. мовами. – ISBN 978-83-64109-08-9
56430
  Gorski Konrad Jan Kasprowicz / Gorski Konrad. – Warszawa, 1977. – 104с.
56431
  Helsztynski Stanislaw Jan Kasprowicz poeta Wsi Wielko polskiej. / Helsztynski Stanislaw. – Warszawa, 1955. – 184с.
56432
  Wasilewski Tadeusz Jan Kazimierz / Wasilewski Tadeusz. – Warszawa : Zamek Krolewski w Warszawie, 1985. – 80с. : ill. – ISBN 83-00-00962-0
56433
  Rytel Jadwiga Jan Kochanowski / Rytel Jadwiga. – Warszawa, 1974. – 286 s.
56434
  Pelc Janusz Jan Kochanowski : Szczyt Renesansu w literaturze polskiej / Pelc Janusz. – Warszawa, 1980. – 581 s.
56435
  Stefunko Frano Jan Koniarek. Crty o jeho zivote a diele / Stefunko Frano. – Bratislava, 1955. – 204с.
56436
   Jan Kostra, 1910-1975. – Martin, 1990. – 18с.
56437
  Rolland R. Jan Krzysztof / Romain Rolland. – Warszawa : Wydawnictwo Polskie R.Wegner. – (Biblioteka laureatow Nobla)
Tom 3, 4. – 1949. – 346,295 s. – T.3: Antonina. Dom przyjaciolki/Przeklad autoryzowany L.Staffa; T. 4: Krzak gorejacy. Nowy dzien
56438
  Rolland R. Jan Krzysztof. Tom 4 / Romain Rolland; Przeklad autoryzowany L.Staffa // Jan Krzysztof / R. Rolland. – Warszawa : Wydawnictwo Polskie R.Wegner, 1949. – Tom 3, 4. – 1-295 s. – (Biblioteka laureatow Nobla)
56439
  Rolland R. Jan Krzysztof / Romain Rolland. – 5-e wyd. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy
Tom 2 : Ks. 3: Antonina. Dom. Przyjaciolki; Ks.4.: Krzak gorejacy. Nowy dzien/Przel. L.Staff. – 1966. – 701s.
56440
  Klivar Miroslav Jan Kulich / Klivar Miroslav. – Bratislava, 1966. – 60с.
56441
  Dvorak Frantisek Jan Kupecky / Dvorak Frantisek. – Bratislava, 1957. – 11с.
56442
  Степович П.И. Jan Machal, Slovanske Literstury : Рецензия / П.И. Степович. – [6] с.
56443
   Jan Martak. 1903-1973. – Martin, 1974. – 125с.
56444
  Serafinska Stanislawa Jan Matejko. Wspomnienia rodzinne / Serafinska Stanislawa. – Krakow, 1955. – 682с.
56445
  Porebski Mieczyslaw Jan Matejkos Schlacht bei Grunwald / Porebski Mieczyslaw. – Warszawa, 1954. – 28с.
56446
  Burianek Frantisek Jan Neruda dnesku. / Burianek Frantisek. – Praha, 1955. – 40с.
56447
  Krivanek Vladimir Jan Neruda. / Krivanek Vladimir. – Praha, 1983. – 150с.
56448
  Gladysz Antoni Jan Nikodem Jaron. / Gladysz Antoni. – Katowice, 1961. – 58с.
56449
  Pauli Leslaw Jan Nixdorff, gdanski prawnik. (1625-1697) / Pauli Leslaw. – Gdansk, 1955. – 20с.
56450
  Maslankiewicz Kazimierz Jan Nowak / Maslankiewicz Kazimierz. – Krakow, 1964. – 56с.
56451
   Jan Pawel 2 - czlowiek i dzielo : Materialy z konferencji naukowej "Uniwersytet Janowi Pawlowi 2" (Poznan, UAM. 26 kwietnia 2001 roku). – Poznan : Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewisza, 2001. – 186s. – ISBN 83-232-1167-1
56452
   Jan Pawel 2 w Szczecinie : meldunki operacyjne Wojewodzkiego Urzedu Spraw Wewnetrznych z 1987 roku / Instytut Pamieci Narodowej, Komisja Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ; wstep Z. Stanuch ; wybor, oprac. M. Semczszyn, A. Sitkowska, Z. Stanuch. – Warszawa ; Szczecin : IPN, 2008. – 221 s. – (Dokumenty ; Tom 22). – ISBN 978-83-60464--65-6
56453
  Tomes Jan Jan Slavicek / Tomes Jan. – Praha, 1957. – 18с.
56454
   Jan Smrek (1898-1982). – Martin, 1988. – 25с.
56455
   Jan Smrek (1898-1982). – Martin, 1988. – 25с.
56456
  Chamcowna Miroslawa Jan Sniadecki / Chamcowna Miroslawa. – Krakow, 1963. – 140 s.
56457
  Stepnowska Teresa Jan Stanislawski / Stepnowska Teresa. – Warszawa, 1976. – 47 s.
56458
  Kelk C. Jan Steen. Malir sprymu a radostneho zivota. / C. Kelk. – Praha, 1970. – 237с.
56459
   Jan Stursa. Svedectvi soucasniku a dopisy. – Praha, 1962. – 280с.
56460
  Spieralski Zdzislaw Jan Tarnowski. 1488-1561 / Spieralski Zdzislaw. – Warszawa, 1977. – 437с.
56461
  Hartmann Antonin Jan Tomas Fischer / Hartmann Antonin. – Praha, 1960. – 16 s.
56462
  Pohribny Arsen Jan Trampota / Pohribny Arsen. – Praha, 1959. – 16с.
56463
  Welskopf-Henrich Liselotte Jan und Lutta / Welskopf-Henrich Liselotte. – Berlin : Verlag Tribune, 1955. – 593 S.
56464
  Welskopf-Henrich Liselotte Jan und Lutta / Welskopf-Henrich Liselotte. – Halle : Mitteldeutscher-Verl, 1971. – 675 S.
56465
   Jan V. Ormis; Personalna autobibliografie. 1920-1982. – Martin, 1983. – 257с.
56466
  Filla Emil Jan van Goyen. / Filla Emil. – Praha, 1959. – 114с.
56467
  Krjenc Kurt Jan. Roman pytaceho clowjeka. / Krjenc Kurt. – Budysinje, 1955. – 540с.
56468
  Rezacova Ema Jana / Rezacova Ema. – Praha, 1956. – 84с.
56469
  Dworak Zbigniew Jana Ciagwy wladza nad matera / Dworak Zbigniew, Danak Roman. – Warszawa, 1977. – 291с.
56470
  Drohojowski Jan Jana Drohojowskiego wspomnienia dyplomatyczne / Drohojowski Jan. – Warszawa, 1959. – 416с.
56471
  Drohojowski Jan Jana Drohojowskiego wspomnienia dyplomatyczne / Drohojowski Jan. – Krakow : Wyd-wo literackie, 1972. – 415s. : портр.
56472
  Herman, Jan Jana Hermana z Neydenburku Ziemianin albo gospodarz inflandski w roku M.D.C.LXII, do druku podany a tergz niemieckiego na polski jezyk przetlumaczony w roku 1671 i powtornym razem w druk podany w Sl. – Minsk, 1823. – 118с.
56473
  Hanus Miroslav Jana. / Hanus Miroslav. – Praha, 1963. – 162с.
56474
  Sudek Josef Janacek - Hukvaldy / Sudek Josef. – Praha, 1971. – 124с.
56475
   Janco Alexy. – Martin, 1974. – 230с.
56476
  Hrabar Roman Janczarowie XX wieku / Hrabar Roman. – Katowice, 1983. – 297с.
56477
  Bronte Charlotte Jane Eyre / Bronte Charlotte; with an introd. by L.Hughes-Hallett. – London : Campbell Publishers, 1991. – XXXVIII, 284p. – (Everyman"s Library ; 10 ; The Millennium Library). – ISBN 1-85715-010-4
56478
  Bronte Charlotte Jane Eyre / Bronte Charlotte. – Harmondsworth : Penguin books, 1994. – 447p. – (Penguin popular classics). – ISBN 0-14-062011-7
56479
  Bronte Charlotte Jane Eyre / Bronte Charlotte; Introd. by M. Lane. – London; Rutland : Dent; Tuttle, 1996. – XXIX,457p. – (Everyman). – ISBN 0 460 87085 8
56480
  Bronte Ch. Jane Eyre / Charlotte Bronte. – London : Harper, an imprint of Harper Collins, 2010. – XV, 490 p. – (Collins classics). – ISBN 978-0-00-735080-3
56481
  Bronte Charlotte Jane Eyre. / Bronte Charlotte. – M., 1952. – 568с.
56482
  Bronte Charlotte Jane Eyre. / Bronte Charlotte. – M., 1954. – 571с.
56483
  Bronte Charlotte Jane Eyre. / Bronte Charlotte. – K., 1958. – 63с.
56484
  Bronte C. Jane Eyre. / C. Bronte. – Prague, 1969. – 404с.
56485
  Bronte Charlotte Jane Eyre. / Bronte Charlotte. – Harmondsworth, 1985. – 489с.
56486
  Bronte Charlotte Jane Eyre. / Bronte Charlotte. – London, 1991. – 284с.
56487
  Frenszkowski Klemens Janek / Frenszkowski Klemens. – Olsztyn, 1979. – 230с.
56488
  Konecka Krystyna Janek Krasicki / Konecka Krystyna. – Warszawa, 1977. – 85с.
56489
   Janis Berzins-Ziemelis. Bibliografija. – Riga, 1966. – 40с.
56490
  Pisut Milan Janko Kral. Zivot a basnicke dielo / Pisut Milan. – Bratislava, 1957. – 208 с.
56491
  Helsztynski Stanislaw Janko z Czarnkowa. / Helsztynski Stanislaw. – Warszawa, 1977. – 252с.
56492
   Janngen fulfude. – Paris
2. – 1970. – 144с.
56493
  Kral Frano Jano. / Kral Frano. – Praha, 1956. – 56с.
56494
  Razusova-Martakova Maria Janosik / Razusova-Martakova Maria. – Bratislava, 1977. – 185с.
56495
  Kurek Jalu Janosik. / Kurek Jalu. – Warszawa
1. – 1958. – 548с.
56496
  Kurek Jalu Janosik. / Kurek Jalu. – Warszawa
2. – 1958. – 624с.
56497
  Kurek Jalu Janosik. / Kurek Jalu. – Warszawa
3. – 1959. – 344с.
56498
  Kwiatkowski T. Janosik. / T. Kwiatkowski. – Warszawa, 1972. – 60с.
56499
  Kurek Jalu Janosik. / Kurek Jalu. – Warszawa
1. – 1973. – 388с.
56500
  Kurek Jalu Janosik. / Kurek Jalu. – Warszawa
2. – 1973. – 422с.
56501
  Kurek Jalu Janosik. / Kurek Jalu. – Warszawa
3. – 1973. – 222с.
56502
  Ferko Milan Janosik. / Ferko Milan. – Bratislava
1. – 1978. – 289с.
56503
  Ferko Milan Janosik. / Ferko Milan. – Bratislava
2. – 1978. – 249с.
56504
  Ferko Milan Janosik. / Ferko Milan. – Bratislava
3. – 1978. – 190с.
56505
   Janu Mukarovskemu k sedesatce. – Praha, 1952. – 94 s.
56506
  Comenius Johannus Janua linguarum reserata / Comenius Johannus. – Praha, 1959. – 344с.
56507
  Toynbee Arnold Janus at seventy five / Toynbee Arnold. – Chatham, 1964. – 10с.
56508
  Гемба Коїтіро Japan - China Relations at a Crossroads // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2012. – № 12. – С. 38-39


  Японсько-китайські відносини на роздоріжжі. Стаття міністра закордонних справ Японії.
56509
  Lehmann P F.W. Japan / F.W.P. Lehmann. – Breslau : Hirt, 1925. – 134 p. – (Jedermanns Bucherei)
56510
  Mehnert Gerhard Japan / Mehnert Gerhard. – Lpz., 1963. – 152с.
56511
   Japan. – New York : Greystone press. – (The illustrated library of the world and its peoples)
1. – 1964. – 216 p. : ill.
56512
  Hearn Lafcadio Japan : An attempt at interpretation / Hearn Lafcadio. – Rutland a.o. : Tuttle co., 1967. – 498p.
56513
  Szentirmai J. Japan / J. Szentirmai. – Dudapest : Panorama, 1975. – 643p.
56514
  Minato Japan / Minato. – Potsdam : Land und Leute, 1988. – 63S.
56515
   Japan. – Munchen : Verlag C.J. Bucher, 1992. – 219 S. : ILL. – ISBN 3 7658 0559 9
56516
   Japan administered account for selected IMF activities (JSA) : Annual report, fiscal year 2003. – Washington : International Monetary Fund, 2004. – IV,63p. : ill. – ISBN 1-58906-329-5
56517
   Japan administered account for selected IMF activities (JSA) : annual report, fiscal year 2008. – Washington : International Monetary Fund, 2008. – 4, 56 p. : ill. – ISBN 978-1-58906-787-5
56518
  Collinwood D.W. Japan and the Pacific Rim / Dean W. Collinwood. – 9th ed. – Dubuque : McGraw-Hill Contemporary, 2008. – XIV, 207 p. : ill., tab., m. – (Global studies). – ISBN 978-0-07-337990-6
56519
  Coleman Frederic Japan moves north: the inside story of the struggle for Siberia / Coleman Frederic. – London, 1918. – 178с.
56520
  Kawai Kazuo Japan"s American interlude / Kawai Kazuo. – Chicago, 1960. – 257с.
56521
  Bergamini David Japan"s imperial conspiracy / Bergamini David. – London, 1971. – 1239с.
56522
   Japan"s lost decade : Policies for economic revival. – Washington : International Monetary Fund, 2003. – VII,271p. – ISBN 1-58906-187-X
56523
  Cohen Jerome Japan"s Postwar Economy. / Cohen Jerome. – Bloomington, 1958. – 262с.
56524
  Popov K. Japan. Essays on National Culture and Scientific Thought / K. Popov. – M., 1969. – 494с.
56525
   Japan: around the world programm. – New York, 1969. – 64с.
56526
   Japan: Examining the Dynamic Defense Force // East Asian strategic review / The National Institute for Defense Studies. – Tokyo, 2013. – 2013. – C. 103-137. – ISBN 978-4-7890-1448-9
56527
  Reischauer Edwin Japan: past and present / Reischauer Edwin. – 2nd ed., revis. and enlarged. – New York, 1953. – с.
56528
  Maraini Fosco Japan: Patterns of contunuity / Maraini Fosco. – Tokyo a.o., 1984. – 240с.
56529
   Japan: profile of a nation. – Tokyo; New York; London : Kodansha international, 1995. – 360p. – ISBN 4-7700-1892-4 (hd); 4-7700-1918-1 (pbk)
56530
   Japan: Revising Security Legislation and the Japan-US Defense Cooperation Guidelines // East Asian strategic review / The National Institute for Defense Studies. – Tokyo, 2015. – 2015. – P. 37-57. – ISBN 978-4-7890-1603-2
56531
  Hepburn J.C. Japanese-english and english-japanese dictionary. – 3-rd ed. – Tokyo, 1886. – xxxiii, 962 с.
56532
  Takenobu"s Japanese-english dictionary / Takenobu"s. – Tokyo, 1918. – 2479с.
56533
  Danylova T.V. Japanese cultural values through the lens of F. Kluckhohn"s value orientations theory // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 4. – P. 25-27
56534
  Ike Hobutaka Japanese politics: an introductory survey / Ike Hobutaka. – New York, 1957. – 300с.
56535
   Japanese universities and colleges 1965 - 6 with national research institutes. – Tokyo : Japan overseas advertiser Co., LTD, 1965. – 475 p. : photo
56536
  Enlin Y. Japanische Farbholzschnitte / Y. Enlin. – Leipzig : VEB E.A. Seemann, 1981. – 20 S., 12 Bl. Ill.
56537
  Sparck Ragnar Japetus Steenstrup : et bigrag til vurduring af hars indsats som naturforsker / Ragnar Sparck ; Festskrift udgivet af Kobenhavns universitet... – Kobenhavn : Bianco Lunos Bogtrykkeri, 1948. – 230 s. : il.
56538
  Pronnikov V.A. Japonci jak je nezname / V.A. Pronnikov, I.D. Ladaniv. – Praha, 1989. – 230с.
56539
  Winkelhofer J. Japonia / Jan Winkelhofer, Vlasta Winkelhofer; Z czesk. tlum. H.Gruszczynska-Debska. – Warszawa : Wiedza powszechna, 1970. – 476s.,16 k.il.,1 map.
56540
  Kaiko T. Japonska opera za trzy grosze / Kaiko Takeshi; Przel. z. niemieckiego Z.Melicka. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1973. – 232 s.
56541
  Kazakevitch Em. Jar na Odre. / Em. Kazakevitch. – Bratislava : Nakladatelstvo Pravda, 1952. – 404 с.
56542
  Loynaz Dulce Jardin / Loynaz Dulce. – Barcelona : Seix Barral, 1993
56543
  Jege Jarikovsky Kostel a jine povidky / Jege : Ceskoslovensky spisovatel, 1959. – 238 s.
56544
  Laptev Ivan Jarkiolentojen planeetta. Sociologinen katsaus yhteiskunnan ja lunnon keskinaisiin suhteisiin / Laptev Ivan. – M., 1977. – 198с.
56545
  Gorec-Rozinski Jan Jarmark arlekinow / Gorec-Rozinski Jan. – Warszawa, 1963. – 106с.
56546
  Banulescu Stefan Jarna Barbatilor / Banulescu Stefan. – Edit. a 2-a. – Bucuresti, 1966. – 232с.
56547
  Accygyja Amma Jarni cas. / Accygyja Amma. – Praha, 1955. – 638с.
56548
  Kratochvilova Marie Jarni prameny. / Kratochvilova Marie. – Praha, 1959. – 52с.
56549
  Adlova Vera Jarni symfonie. / Adlova Vera. – Praha, 1976. – 220с.
56550
  Bojar Pavel Jarni vody / Bojar Pavel. – Praha, 1952. – 392с.
56551
  Hilcr Jindrich Jarni zeme / Hilcr Jindrich. – Praha, 1951. – 59с.
56552
  Glazarova Jarmila Jaro Ciny. / Glazarova Jarmila. – Praha, 1954. – 202с.
56553
  Kazakevic E.G. Jaro na Odre. / E.G. Kazakevic. – Praha : Svet sovetu, 1955. – 419 с.
56554
  Linhart Lubamir Jaromir Funke / Linhart Lubamir. – Praha, 1960. – 28с.
56555
  Bartos F.M. Jaroslav Goll / F.M. Bartos. – Praha, 1947. – 32с.
56556
   Jaroslav Hasek ve fotografii.. – Praha, 1959. – 138с.
56557
  Koryta Jiri Jaroslav Heyrovsky / Koryta Jiri. – Praha, 1976. – 95с.
56558
   Jaroslav Kratochvil: Bibliografie.. – Praha, 1984. – 163с.
56559
  Divis Vladimir Jaroslav Pokorny / Divis Vladimir. – Praha, 1958. – 10с.
56560
  Palenicek Ludvik Jaroslav Prucha / Palenicek Ludvik. – Praha, 1961. – 260с.
56561
   Jaroslaw Dabrowski.. – Warszawa, 1955. – 112с.
56562
  Antonytch Boghdan Ighor Jarra eslava. / Antonytch Boghdan Ighor. – Rio de Janeiro, 1989. – 58с.
56563
  Kowalski Kazimierz Jaskinie Polski / Kowalski Kazimierz. – Warszawa
1. – 1951. – 466с.
56564
  Kowalski Kazimierz Jaskinie Polski / Kowalski Kazimierz. – Warszawa
2. – 1953. – 186с.
56565
  Kowalski Kazimierz Jaskinie Polski / Kowalski Kazimierz. – Warszawa
3. – 1954. – 192с.
56566
  Ransome Arthur Jaskolki i Amazonki / Ransome Arthur. – Warszawa, 1975. – 323с.
56567
  Kowalski J.K. Jaskry / J.K. Kowalski. – Lublin, 1962. – 168с.
56568
  Meredith George Jasnie pani i general / Meredith George; Demkowska-Bohdziewicz A. (tlum.). – Warszawa, 1975. – 105с.
56569
  Meredith George Jasnie pani i general / Meredith George; Demkowska-Bohdziewicz A. (tlum.). – Warszawa, 1977. – 95с.
56570
  Panowa Wiera (Panova) Jasny brzeg / Panowa Wiera (Panova). – Moskwa, 1951. – 262с.
56571
  Kremer-Marietti Angele Jaspers et la scission de L`etre. / Kremer-Marietti Angele. – Paris, 1967. – 191с.
56572
  Pujmanova Marie Jatek a tuzzel / Pujmanova Marie. – Budapest, 1977. – 371с.
56573
  Хорстманн К.С. Java 2 = Core Java 2 / Кей С. Хорстманн, Гари Корнелл ; [пер. с англ. и ред. Д.А. Клюшина]. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Вильямс. – (Серия "Библиотека профессионала"). – ISBN 5-8459-0385-8
Т. 1 : Основы. – 2003. – 848 с. : ил., табл.
56574
  Хорстманн К.С. Java 2 = Core Java 2 / Кей С. Хорстманн, Гари Корнелл ; [пер. с англ. и ред. В.В. Вейтмана]. – 7-е изд. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Вильямс. – (Библиотека профессионала). – ISBN 5-8459-0970-8
Т. 1 : Основы. – 2006. – 891, [1] с. : ил. – Парал. тит. л. англ.
56575
  Хорстманн К.С. Java 2 = Core Java 2 / Кей С. Хорстманн, Гари Корнелл ; [пер. с англ. и ред. В.В. Вейтмана]. – 7-е изд. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Вильямс. – (Библиотека профессионала). – ISBN 5-8459-1033-1
Т. 2 : Тонкости программирования. – 2006. – 1166, [1] с. – Парал. тит. англ.- Предм. указ.: c. 1147-1166
56576
  Морган М. Java 2. Руководство разработчика : Учебное пособие / М. Морган. – Москва;Санкт-Петербург; Киев : Вильямс, 2000. – 720 с. + Компакт-диск. – ISBN 5-8459-0046-8
56577
  Флэнэген Дэвид Java in a Nutshell : Пер.с английского / Флэнэген Дэвид. – Киев : BHV, 1998. – 720с. – ISBN 5-7315-0008-8
56578
  Мейнджер Джейсон Java Script: основы программирования / Мейнджер Джейсон. – Киев, 1997. – 512с.
56579
  Хорстманн Кей Java SE 8. Базовый курс = Core Java for the impatient / Кей С. Хорстманн ; [пер. с англ. и ред. И.В. Берштейна]. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Вильямс, 2015. – 456, [8] с. : ил., табл. – Пер. изд.: Core Java for the impatient / Cay S. Horstmann. Upper Saddle River [etc.] : Pearson, Education, Inc, 2015. - Парал. тит. л. ориг. - Предм. указ.: с. 447-456. – ISBN 978-5-8459-2004-1
56580
  Хорстманн Кей Java SE 8. Базовый курс = Core Java for the impatient / Кей С. Хорстманн ; [пер. с англ. и ред. И.В. Берштейна]. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Вильямс, 2016. – 456 с. : ил. – Пер. изд.: Core Java for the impatient / Cay S. Horstmann. Upper Saddle River [etc.] : Pearson, Addison Wesley, 2015. - Парал. тит. л. ориг. - Предм. указ.: с. 447-456. – ISBN 978-5-8459-2004-1
56581
   Java seine gestalt, Pflanzendecke und inner Bauart. – Leipzig : Arnoldische Buchhandlung, 1857. – 964 S.
56582
  Гери Дэвид Java Server Pages / Гери Дэвид; Пер. с англ. В.В.Вейтман. – Москва : Вильямс, 2002. – 448с. – (Библиотека профессионала). – ISBN 5-8459-0290-8
56583
  Бекет Г. Java SOAP для профессионалов = Professional Java SOAP Programming / Генри Бекет; Пер.: О.Труфанов. – Москва : Лори, 2004. – 458с. – ISBN 5-85582-223-0
56584
  Васильев А.Н. Java. Объектно-ориентированное программирование : для магистров и бакалавров : базовый курс по объектно-ориентированному программированию : [учебное пособие] / А.Н. Васильев. – Москва ; Санкт-Петербург ; Нижний Новгород : Питер, 2011. – 400 с. : илл., табл. + Прил.: с. 379-395. – Библиогр.: с. 377. – (Учебное пособие : стандарт третьего поколения). – ISBN 978-5-49807-948-6
56585
  Мейнджер Д. Java. Основы программирования / Д. Мейнджер; Пер.с англ.СюБойко под ред.Я.Шмидского. – Дюссельдорф; Киев; Москва; Санкт-Петербург : BHV, 1997. – 320с. – ISBN 0-07-709292-9;5-7315-0003-7
56586
  Шилдт Г. Java: руководство для начинающих = Java. A beginner"s guide / Герберт Шилдт ; [пер. с англ. и ред. В.В. Вейтмана]. – 4-е изд. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Вильямс, 2009. – 720 с. : илл. – ISBN 978-5-8459-1440-8
56587
  Gal Laszlo Javallat (Az elso erdelyi magyar nyelvu bunteto torvenykonyv-tervezet 1839) / Gal Laszlo. – Budapest, 1992. – с.
56588
  Гудман Дэнни JavaScript / Гудман Дэнни; Пер. с англ. А.Д.Базавова и др. – 4-е изд. – Москва : Диалектика, 2002. – 960с. + CD-Rom. – (Библия пользователя). – ISBN 5-8459-0284-3
56589
  Баррет Д. JavaScript Web-профессионалам / Д. Баррет, Д. Ливингстон, М. Браун; Перевод с англ. – Київ : BHV, 2001. – 240с. – ISBN 966-552-081-4
56590
  Соколов С.А. JavaScript в примерах, типовых решениях и задачах / С.А. Соколов. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Вильямс, 2006. – 590, [1] с. : ил. – Предм. указ.: с. 588-590. – Библиогр.: с. 587. – (Профессиональная работа). – ISBN 5-8459-1029-3
56591
  Вандер Вер Эмили JavaScript для "чайников" : Учеб.пособие / Вандер Вер Эмили; Перевод с англ. – Москва : Диалектика, 2001. – 304с. – ISBN 5-8459-0134-0
56592
  Дронов В.А. JavaScript и AJAX в Web-дизайне / Владимир Дронов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2008. – 12 с., 724 с. – (В подлиннике). – ISBN 978-5-9775-0251-1
56593
  Климов А. JavaScript на примерах / Александр Климов. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2009. – VIII, 323, [4] с. : ил., табл. – Предм. указ.: c. 318-323. – ISBN 978-5-9775-0361-7
56594
  Гудман Д. JavaScript. Библия пользователя = JavaScript. Bible / Дэнни Гудман ; [пер. с англ. : Базавова А.Д., Василенко И.В. [и др.]. – 4-е изд. – Москва : Диалектика, 2003. – 960 с. – Парал. тит. англ. – ISBN 5-8459-0284-3
56595
  Вайк Аллен и др. JavaScript. Справочник / Аллен и др. Вайк. – Изд. 2-е. – Санкт-Петербург : ДиаСофтЮп, 2002. – 896 с. + CD-ROM. – ISBN 5-93772-031-8
56596
  Мэрдок Келли JavaScript: наглядный курс создания динамических Web-страниц : Учеб. пособие / Мэрдок Келли; Пер.с англ. и ред.В.М.Неумоина. – Москва : Диалектика, 2001. – 288с. – ISBN 5-8459-0156-1
56597
  Perkowski Wladyslaw Jawa jest morze / Perkowski Wladyslaw. – Gdansk, 1976. – 51с.
56598
   Jawaharlal Hehru award for international understanding. – 10 с.
56599
  Gorev A. Jawaharlal Nehru / A. Gorev. – M., 1982. – 341с.
56600
  Martyshin Orest Jawaharlal Nehru and His Political Views / Martyshin Orest. – Moscow, 1989. – 375с.
56601
  Mach Wilhelm Jaworowy dom / Mach Wilhelm. – Warszawa, 1955. – 348с.
56602
  Kocic Petar Jazavac pred sudom / Kocic Petar. – Beograd, 1973. – 159с.
56603
  Cermak F. Jazyk a jazykoveda : prehled a slovniky / Frantisek Cermak. – Praha : Univerzita Karlova, 2007. – 341, [ 1 ] s. – На обкл.: Usebni texty Univerzity Karlovy v Praze. – ISBN 978-80-246-0154-0
56604
   Jazyk mieru a pokroku. Za dalsie uspechy vo vyucovani ruskeho jazyka - jazyka mieru a pokroku = Язык мира и прогресса. За дальнейшие успехи в преподавании русского языка - языка мира и прогресса : materialy konferencie o metodickych otazkach vyyyucovania ruskeho jazyka a literatury, Bratislava - Trnava, 23.-24.I. 1975. – Bratislava : Krajsky Pedagogicky Ustav, 1976. – 160 s.
56605
   Jazykova komunikacia v 21. storoci : 4. medzinarodna vedecka konferencia o komunikacii, Banska Bystrica, 13.-14 september 2000. – Banska Bystrica, 2001. – 326 p. – ISBN 80-8055-464-1
56606
  Krupa V. Jazyky sveta / Victor Krupa, Jozef Genzor, Ladislav Drozdik. – Bratislava : Obzor, 1983. – 507, [4] s. : іл., табл. + 1 окр. арк. карт. – На обкл. зазнач. лише назва серії. – Бібліогр.: с. 499-506. – (Mala moderna encyklopedia)
56607
  Tanner P.O. Jazz / Paul O. W. Tanner, Dawid W. Megill, Maurice Gerow. – 9th ed. – Boston a.o. : McGraw-Hill, 2001. – 12,388 p. : ill. + 1 CD-ROM. – ISBN 0-07-232028-1
56608
  Плотніцька Олена Jazz in Kiev-2008 // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 11. – С. 100-101. – ISSN 0130-5212
56609
  Калверт Ч. JBuilder. Разработка профессиональных приложений / Ч. Калверт, М. Калверт. – Москва.Санкт-Петербург.Киев : ДиаСофт, 2004. – 1008с. – ISBN 966-7992-31-4
56610
  Holub Miroslav Jdi a otevri dveri / Holub Miroslav. – Praha, 1961. – 72с.
56611
  Grafova Lidia Je crois au Bien immortel / Grafova Lidia. – Moscou, 1988. – 232с.
56612
  Obrtel Vit Je krasny den / Obrtel Vit. – Praha, 1962. – 50с.
56613
  Kolpinskaia A. Je lis le francais / A. Kolpinskaia. – Изд. 3-е. – M., 1951. – 48с.
56614
  Kolpinskaia A. Je lis le francais / A. Kolpinskaia. – Изд. 4-е. – M., 1954. – 48с.
56615
  Faure Philippe Je ne suis pas Frankenstein. / Faure Philippe. – Paris, 1994. – 47с.
56616
  Serguine Jacques Je suis de la nation du loup : Roman / Serguine Jacques. – [Paris] : Balland, 1985. – 510p. : ill. – ISBN 2-7158-05381
56617
  Чиров М.В. Je suis plagiat: кризис текстуального террора // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 105-105
56618
  Choukchine Vassili Je viens vous donner la liberte / Choukchine Vassili. – Moscou, 1987. – 469с.
56619
  Rolland Romain Jean-Christophe / Rolland Romain. – Paris. – 409 p.
56620
  Rolland Romain Jean-Christophe / Rolland Romain. – Paris
4 : La revolte. – 1928. – 408 с.
56621
  Rolland Romain Jean-Christophe / Rolland Romain. – M., 1950. – 140с.
56622
  Rolland Romain Jean-Christophe / Rolland Romain. – Изд. 2-е, испр. – M., 1953. – 140с.
56623
  Rolland Romain Jean-Christophe / Rolland Romain. – Изд. 4-е. – M., 1961. – 144с.
56624
  Rolland Romain Jean-Christophe. 1. L"aube. Le matin. L"adolescent / Rolland Romain. – M.
1. – 1957. – 452с.
56625
  Rolland Romain Jean-Christophe. 2. La revolte. La foire sur la place / Rolland Romain. – M.
2. – 1957. – 520с.
56626
  Rolland Romain Jean-Christophe. 3. Antoinette Dans la maison. Les amies / Rolland Romain. – M.
3. – 1957. – 463с.
56627
  Rolland Romain Jean-Christophe. 4. Le buisson ardent. La nouvelle journee / Rolland Romain. – M.
4. – 1958. – 395с.
56628
  Ahrbeck Rosemarie Jean-Jacques Rousseau / Ahrbeck Rosemarie. – Leipzig : Urania-Verlag, 1978. – 127 s.
56629
  Raimond Jean-Paul II un Pape au coeur de l`histoire / Raimond, Jean-Bernard. – Paris : Le cherche midi editeur, 1999. – 257p. – (Documents). – ISBN 2-86274-649-5
56630
  Alberes R.-M. Jean-Paul Sartre. / R.-M. Alberes. – Paris, 1964. – 125с.
56631
  Bagot Francoise Jean-Paul Sartre. / Bagot Francoise, Kail Michel. – Paris, 1985. – 127с.
56632
  Wroblewsky V. von Jean-Paul Sartre: Theorie und Praxis eines Engagements / Vincent von Wroblewsky. – Berlin : Academie-Verlag, 1977. – 140 S. – (Zur Kritik der Burgerlichen Ideologie / Hrsg. von Manfred Buhr ; 77)
56633
  Bearn Pierre Jean-Pierre et la navigation / Bearn Pierre; Ill.de Vroom J.-P.;couron. par l"Academie de marine. – Paris : Librairie Artheme Fayard, 1961. – 377p. : ill.
56634
  Ginestier Paul Jean Anouilh. / Ginestier Paul. – Paris, 1972. – 196с.
56635
   Jean Baptiste Simeon Chardin. – Berl., 1963. – 47с.
56636
   Jean Jacques Rousseau et l"homme moderne, 1965. – 178с.
56637
  Bordonove G. Jean le Bon et son temps / Georges Bordonove. – Paris : Ramsay, 1980. – 348 р. – На обкл.: 1319-1364; Biographie. – ISBN 2-85956-181-1
56638
  Durgnat Raymond Jean Renoir / Durgnat Raymond. – Berkeley - Los-Angeles, 1974. – 429с.
56639
  Wystup Christine Jeanne de Castille ou La reine qui n"aimait pas dieu : [Drame] / Wystup Christine. – Paris : Art et comedie, 2003. – 41p. – (Cote scene). – ISBN 2-84422-312-5
56640
  Maulnier Thierry Jeanne et les Juges / Maulnier Thierry. – Paris, 1990. – 191с.
56641
  Joho W. Jeanne Peyrouton : Roman / W. Joho. – Berlin; Weimar : Aufbau-Verl, 1975. – 224 S.
56642
  Bechmann Trude Jeannette / Bechmann Trude. – Weimar, 1960. – 228с.
56643
  Kubka Frantisek Jecminkuv navrat. Romance o Jecminkovi. / Kubka Frantisek. – Praha
2. – 1974. – 313с.
56644
  Rezacova Ema Jeden a druhy / Rezacova Ema. – Praha, 1962. – 370с.
56645
  Solzenicyn Aleksander Jeden dzien Iwana Denisowicza / Solzenicyn Aleksander. – Warszawa, 1989. – 111с.
56646
  Beylin Karolina Jeden rok Warszawa 1875 / Beylin Karolina. – Warszawa, 1959. – 496с.
56647
  Holuj Tadeusz Jeden stamtad / Holuj Tadeusz. – Warszawa, 1963. – 206с.
56648
  Kamienska A. Jeden z grzechow pieknych / Anna Kamienska. – Lublin : Wyd-wo Lubelskie, 1967. – 274 s.
56649
  Gruda Eugeniusz Jeden z wielu / Gruda Eugeniusz. – Warszawa, 1960. – 248с.
56650
  Salinski Stanislaw Maria Jedenasty list Kamilli Colon / Salinski Stanislaw Maria. – Gdynia, 1959. – 200с.
56651
  Kruschel Heinz Jeder Abschied ist ein kleines Sterben. / Kruschel Heinz. – Berlin, 1974. – 313с.
56652
  Fallada Hans Jeder stirbt fur sich allein. / Fallada Hans. – Berl., 1955. – 523с.
56653
  Fallada Hans Jeder stirbt fur sich allein. / Fallada Hans. – Berl., 1956. – 520с.
56654
  Thorndike Annelie Jeder Tag war schon. Erlebnisse - Traume Gestandnisse notiert zwischen Antwerpen und Bombay von A. Thorndike / Thorndike Annelie. – Rostock, 1966. – 312с.
56655
  Schulz-Semrau Elisabeth Jedes Leben hat auch scine Zeit / Schulz-Semrau Elisabeth. – Halle (Saale), 1974. – 212с.
56656
  Pleva Josef Jedina cesta / Pleva Josef. – Praha, 1954. – 175с.
56657
  Kratky Radovan Jednadvacet sensaci. Zamilovali se v ananasu. - Jak se chodi modlit kobyly Ahoj, Mano Habsburska! - etc. / Kratky Radovan. – Praha, 1956. – 188с.
56658
  Krzeminski Wlodzimierz Jednak jestem!... / Krzeminski Wlodzimierz. – Lodz, 1961. – 208с.
56659
  Rajczak Feliks Jednoctki usmiechu. Fraszki i aforyzmy / Rajczak Feliks. – Lodz, 1974. – 31с.
56660
  Stein Imrich Jednoduche pokusy z organickej chemie / Stein Imrich. – Bratislava, 1956. – 321с.
56661
  Stepina Jaroslav Jednofazove indukcni motory / Stepina Jaroslav. – Praha, 1957. – 200с.
56662
  Wiktor Jan Jednolity rynek wewnetrzny Unii Europejskiej / Wiktor Jan. – Krakow : Wydawnictwo Akademii ekonomicznej w Krakowie, 2001. – 45s. – ISBN 83-7252-090-9
56663
  Pilot Marian Jednorozec / Pilot Marian. – Warszawa : Ludowa spoldzielnia wydawnicza, 1978. – 158s.
56664
  Cackowski Zdzislaw Jednoso i wieloso / Cackowski Zdzislaw. – Warszawa, 1975. – 238с.
56665
  Sroga Alojzy Jednostka 08205 / Sroga Alojzy. – Warszawa, 1960. – 360с.
56666
  Geisler Robert Jednostka i spoleczenstwo w postmodernizmie / Geisler Robert. – Czestochowa : Wyd-wo WSP, 1999. – 175 s. – ISBN 83-7098-656-0
56667
  Cetyna Bohumir Jednou za slunovratu / Cetyna Bohumir. – Praha, 1952. – 290с.
56668
  Dery Tibor Jednouchy / Dery Tibor; przeloz. T. Olszanski. – Warszawa : Czytelnik, 1978. – 148 s.
56669
  Erenburg Ilia Jednym tchem / Erenburg Ilia; Przelozyl A.Stawar. – Warszawa : Iskry, 1955. – 196s.
56670
  Florczak I. Jedrzej Moraczewski : socjalista, posel, legionista : z autonomicznej Galicji do niepodleglej Polski / Ilona Florczak. – Lodz : Ibidem, 2009. – 322, [14] s. : il. – Bibliogr.: s. 311-322. – ISBN 978-83-88679-89-6
56671
  Malyk Wolodymyr Jedwabny sznur / Malyk Wolodymyr. – Lublin, 1983. – 331с.
56672
  Sadzewicz Marek Jedwizka i jej zalotnicy / Sadzewicz Marek. – Warszawa, 1962. – 368с.
56673
  Toelcke Werner Jedyne wyjscie morderstwo / Toelcke Werner. – Warszawa, 1971. – 307с.
56674
  Feuchtwanger Lion Jefta und seine Tochter. / Feuchtwanger Lion. – Berlin, 1957. – 384с.
56675
  Quentin P. Jego dwie zony / P. Quentin. – Warszawa, 1972. – 271с.
56676
  Korewicki Bohdan Jej perypetie / Korewicki Bohdan. – Warszawa, 1958. – 272с.
56677
   Jeju Onggi [Електронний ресурс] : craffed from stones and by fire with the spirit of Jeju. – Seoul : Korea Foundation, 2007. – 1 CD. – Running time : 46 minut.-[Language] English, Chinese, French, Spanish.-Заголовок з етикетки диску
56678
  Dragisic P. Jelen / P. Dragisic. – Zagreb : Lovacka Knjiga, 1957. – 375s.
56679
  Gaworski Henryk Jelenie jedza klejnoty. / Gaworski Henryk. – Warszawa, 1978. – 205с.
56680
   Jelentes a Debreceni egyetemi konytar mukodeserol = Annual report of the University library Debrecen=Отчет о деятельности библиотеки Дебреценского университета : relatio de functione bibliothecae Universitatis Debreceniensis. – Debrecen : Debreceni kossuth lajos tudomanyyegyetem konyvtara, 1977. – 51 L.
56681
   Jelentes a Debreceni egyetemi konytar mukodeserol 1980 = Annual report of the University library Debrecen=Отчет о деятельности библиотеки Дебреценского университета : relatio de functione bibliothecae Universitatis Debreceniensis. – Debrecen : Debreceni kossuth lajos tudomanyyegyetem konyvtara, 1981. – 42 l. – ISSN 0133-8900
56682
  Dekany Kalman Jelzotuz. / Dekany Kalman. – Budapest, 1974. – 298с.
56683
  Neruda Jan Jen dal! : Vybor povidek, feuilletonu a basni / Neruda Jan. – Praha : Statni nakladatelstvi detske, 1950. – 404 s.
56684
  Dvorackova Vlasta Jen galerie / Dvorackova Vlasta. – Praha, 1959. – 64с.
56685
  Moller Egon Jena / Moller Egon, Leber Wolfgang. – Dresden, 1959. – 70с.
56686
  Muhlmann Ottogerd Jena als mittelalterliche Stadt. / Muhlmann Ottogerd. – Jena, 1959. – 94с.
56687
  Abusch Alexander Jena, eine meiner Universitaten. / Abusch Alexander. – Jena, 1967. – 42с.
56688
  Oehme Barbara Jenaer Drofessoren im Bildnis / Oehme Barbara. – Jena, 1983. – 104с.
56689
   Jenaer Universitatsreden. – Jena. – ISBN 3-932218-01-9
N 2 : Philosophische Fakultat : Antrittsvorlesungen 1. – 1997


  1997. Vol. 2, N 2
56690
   Jenaer Universitatsreden. – Jena. – ISBN 3-932218-05-1
N 6. – 1999


  1997. Vol. 2, N 2
56691
   Jenaer Universitatsreden. – Jena. – ISBN 3-932218-05-1
N 8. – 1999


  1997. Vol. 2, N 2
56692
   Jenaer Universitatsreden. – Jena. – ISBN 3-932218-05-1
N 9. – 1999. – На обкл. № 9 рік вид.: 2000.


  1997. Vol. 2, N 2
56693
   Jenaer Universitatsreden. – Jena. – ISBN 3-932218-05-1
N 10. – 2003


  1997. Vol. 2, N 2
56694
   Jenaer Universitatsreden. – Jena. – ISBN 3-932218-05-1
N 11. – 2003


  1997. Vol. 2, N 2
56695
   Jenaer Universitatsreden. – Jena. – ISBN 3-932218-05-1
N 12 : Philosophische Fakultat: Antrittsvorlesungen 5. – 2003


  1997. Vol. 2, N 2
56696
   Jenaer Universitatsreden. – Jena. – ISBN 3-932218-05-1
N 14 : Fakultat fur Sozial- und Verhaltenswissenschaften: Antrittsvorlesungen 3. – 2003


  1997. Vol. 2, N 2
56697
   Jenaer Universitatsreden. – Jena. – ISBN 3-932218-14-0
N 15 : Philosophische Fakultat: Antrittsvorlesungen 6. – 2005
56698
   Jenaer Universitatsreden. – Jena. – ISBN 3-932218-15-9
N 16 : Philosophische Fakultat: Antrittsvorlesungen 7. – 2005
56699
   Jenaer Universitatsreden. – Jena. – ISBN 3-932218-16-7
N 17 : Philosophische Fakultat: Antrittsvorlesungen 8. – 2005
56700
   Jenaer Universitatsreden. – Jena. – ISBN 3-932218-16-7
N 18 : Philosophische Fakultat:Historisches Institut Droysen- Vorlesungen 2001-2003. – 2005
56701
   Jenaer Universitatsreden. – Jena. – ISBN 3-932218-16-7
N 19 : Fakultat fur Sozial- und Verhaltenswissenschaften: Antrittsvorlesungen 4. – 2006
56702
  Karpus Zbigniew Jency i internowani rosyjscy i ukrainscy w Polsce w latach 1918-1924: Z dziejow milit.-polit. wojny polsko-radzieckiej. / Karpus Zbigniew. – Torun, 1991. – 160с.
56703
  Yan Vassili Jenghiz Khan / Yan Vassili. – Moscow : Raduga, 1989. – 360c.
56704
  Wieliczko Mieczyslaw Jeniectwo wojenne polakow w Rosji w latach 1503-1918 : Okreslanie problemu / Wieliczko Mieczyslaw. – Lublin : Wyd-wo UMCS, 1998. – 312s. – ISBN 83-227-1116-6
56705
  Dreiser Theodore Jennie Gerhardt / Dreiser Theodore. – M., 1965. – 360с.
56706
  Dreiser Th. Jennie Gerhardt / Th. Dreiser. – Moscow : Progress, 1972. – 357с.
56707
  Martin Ralph Jennie: the life of Lady Randolph Churchill; the romantic years 1854-1895 / Martin Ralph. – Toronto, 1970. – 384с.
56708
  Buckeridge Antony Jennings and his friends. / Buckeridge Antony. – M., 1976. – 143с.
56709
  Caldwell Erskine Jenny / Caldwell Erskine. – Warszawa, 1969. – 228с.
56710
  Hardel Gerhard Jenny. / Hardel Gerhard. – Berlin, 1962. – 180с.
56711
  Hardel Gerhard Jenny. / Hardel Gerhard. – Berlin, 1973. – 160с.
56712
  Tomecek Jaromir Jenom vteriny / Tomecek Jaromir. – Praha, 1962. – 160с.
56713
  Morgenstern Beate Jenseits der Allee Geschichten / Morgenstern Beate. – Berlin, Weimar, 1979. – 199с.
56714
  Peters Tom Jenseits der Hierarchien Liberation Management / Peters Tom. – Dusseldorf u.a., 1993. – 1007с.
56715
  Ardos Mehmet Jeolojik temel bilgiler (Cografya acisindan) / prof. Dr. Mehmet Ardos. – Istanbul : Edebiyat Fakultesi Basimevi. – (Istanbul Universitesi Yayin ; No: 3943 ) ( Edebiyat Fakultesi Yahin ; No: 3403 ; 3403 : Edebiyat fakultesi yahin). – ISBN 975-404-439-2
C. 1. – 1996. – 139 s. : ill.
56716
  Tasso T. Jerozolima wyzwolona / T. Tasso. – Krakow, 1923. – 212 s. – (Bibljoteka narodowa ; Ser. 2 ; Nr. 4)
56717
  Zielinski Jacek Jerozolima, Ateny, Aleksandria: Greckie zrodla pierwszych nurtow filozofii chrzescijanskiej // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2000. – N 2196 : Jerozolima, Ateny, Aleksandria: Greckie zrodla pierwszych nurtow filozofii chrzescijanskiej / J. Zielinski. – S.1-127. – ISSN 0239-6661
56718
  Baker"s J. Jerry Baker"s fast, easy vegetable varden : Illustrations by ERV Zachmann / J. Baker"s. – Harmondsworth : A Plume Book, 1985. – 272p.
56719
  Baker Jerry Jerry Baker"s Happy, Healthy House Plants. / Baker Jerry. – 3. – Harmondsworth, 1985. – 268с.
56720
  Tal D. Jerusalem. Skyline / Duby Tal , Moni Haramati ; [phot.: D.Tal; piloting:M. Haramati; English transl.: S.Himelstein]. – 11th English ed. – Bnei Brak : Steimatzky: MOD publishing house, 2007. – 240 p. : ill.
56721
   Jerzy Giedroyc : Redaktor, polityk, czlowiek. – Lublin : T-wo opieki nad arch. inst. w Paryzu; Wyd-wo Un-tetu Marii Curie-Sklodowskiej, 2001. – 302s.,8kart.il. – ISBN 83-227-1783-0
56722
  Jakubowska Jadwiga Jerzy Szaniawski / Jakubowska Jadwiga. – Warszawa, 1980. – 401с.
56723
  Sodoyan G. Jesbeat. Recit / G. Sodoyan. – Paris, 1973. – 102с.
56724
  Garcia Marquez Gabriel Jesien patriarchy / Garcia Marquez Gabriel; Przeloz. C. Marrodan Casas. – Warszawa : Czytelnik, 1980. – 318 s. – ISBN 8307003350
56725
  Kraszewski Jozef Ignacy Jesienia. / Kraszewski Jozef Ignacy. – Krakow, 1962. – 400с.
56726
  Slobodnik Wlodzimierz Jesienny dzien / Slobodnik Wlodzimierz. – Warszawa : Iskry, 1986. – 212s. – ISBN 83-207-0846-X
56727
  Thordarson Agnar Jesli miecz twoj krotki / Thordarson Agnar; Przelozyl z angielskiego A.Jankowski. – Poznan : Wydawnictwo Poznanskie, 1978. – 223s. – (Seria dziel pisarzy skandynawskich)
56728
  Marse Juan Jesli powiedza ci, ze padlem / Marse Juan; Przelozyla T.Marzynska. – Warszawa : PIW, 1978. – 280s. – (Wspolczesna proza swiatowa)
56729
  Swiecicka Hanna Jest k tos: Wychowanie w rodzinie chrsescijanskiej / Swiecicka Hanna. – Warszawa, 1978. – 176с.
56730
  Jackiewiczowa Elzbieta Jest nas dwoje / Jackiewiczowa Elzbieta. – Warszawa, 1976. – 224с.
56731
  Wittlin J. Jest taki doucip! Vademecum 899 dowcipow do opowidania w 900 sytuacjach / J. Wittlin. – Warszawa : Iskry, 1975. – 395 s.
56732
  Misakowski Stanislaw Jest taki swiat / Misakowski Stanislaw. – Warszawa, 1964. – 74с.
56733
  Sedzicki Fr. Jestem Kaszuba / Fr. Sedzicki. – Warszawa, 1956. – 368с.
56734
  Kuninski Ziemowit Jestem nietypowy. / Kuninski Ziemowit. – Warszawa, 1958. – 132с.
56735
  Alex J. Jestes tylko diablem / J. Alex. – Krakow, 1973. – 312с.
56736
  Svabensky Mojmir Jesuite v Brne 1241-1773. Inventar / Svabensky Mojmir. – Brno, 1954. – 318с.
56737
  Svabensky Mojmir Jesuite ve znojme 1243-1773. Inventar / Svabensky Mojmir. – Brno, 1953. – 87с.
56738
  Alt Franz Jesus - der erste neue Mann. / Alt Franz. – Berlin, 1990. – 184с.
56739
  Wilson A.N. Jesus / A.N. Wilson. – New York; London : Norton and Company, 1992. – XYIII, 270 p. – ISBN 0-393-03087-3
56740
  Johannes Jesus Messias, oder die Zukunft des Herrn / Nach der Offenbarung Johannes. – Zurich, 1780
56741
  Wawrzkiewicz Marek Jeszcze dalej / Wawrzkiewicz Marek. – Lodz : Wyd-wo Lodzkie, 1968. – 56 s.
56742
  Poremba-Wolkowa Barbara Jeszcze jedna gwiazda / Poremba-Wolkowa Barbara. – Katowice, 1985. – 125с.
56743
  Dorabialska Alicja Jeszcze jedno zycie / Dorabialska Alicja. – Warszawa, 1972. – 246с.
56744
  Kogut Boguslaw Jeszcze milosc / Kogut Boguslaw. – Krakow : Wydawnictwo literackie, 1970. – 280s.
56745
  Bond Michael Jeszcze o Paddingtonie / Bond Michael; Piotrowski K., Orlowska-Gabrys M. – Warszawa, 1974. – 179с.
56746
  Sztemienko Siergiej Jeszcze raz o Sztabie Generalnym w latach wojny / Sztemienko Siergiej. – Warszawa, 1976. – 576с.
56747
  Mularczyk Andrzej Jeszcze slychac splew i rzenie koni. / Mularczyk Andrzej. – Warszawa, 1971. – 346с.
56748
  Dzaman Ryszard Jeszcze w polu tyle sniegu / Dzaman Ryszard. – Poznan, 1977. – 183с.
56749
  Hermann Georg Jettchen Gebert / Hermann Georg. – Berl., 1964. – 436с.
56750
  Schutz Helga Jette in Dresden / Schutz Helga. – Berlin-Weimar, 1977. – 205с.
56751
  Stave John Jetzt kommt Onkel Ferdinand / Stave John. – Berlin, 1982. – 141с.
56752
   Jetzt oder nie-Demokratie!: Leipziger Herbst"89. – Leipzig, 1989. – 345с.
56753
  Pokaltschuk Juri Jetzt und immerdar / Pokaltschuk Juri. – Berlin, 1986. – 310с.
56754
   Jeune Afrique : Hebdomadaire politique et economique international. – Paris
N 1982. – 1999


  1997. Vol. 2, N 2
56755
   Jeune Afrique : Hebdomadaire politique et economique international. – Paris
N 1983. – 1999


  1997. Vol. 2, N 2
56756
   Jeune Afrique : Hebdomadaire politique et economique international. – Paris
N 1987. – 1999


  1997. Vol. 2, N 2
56757
   Jeune Afrique : Hebdomadaire politique et economique international. – Paris
N 1998. – 1999


  1997. Vol. 2, N 2
56758
   Jeune Afrique : Hebdomadaire politique et economique international. – Paris
N 1999. – 1999


  1997. Vol. 2, N 2
56759
   Jeune Afrique : Hebdomadaire politique et economique international. – Paris
N 2008. – 1999


  1997. Vol. 2, N 2
56760
   Jeune Afrique : Hebdomadaire politique et economique international. – Paris
N 2011. – 1999


  1997. Vol. 2, N 2
56761
   Jeune Afrique : Hebdomadaire politique et economique international. – Paris
N 2012. – 1999


  1997. Vol. 2, N 2
56762
   Jeune Afrique : Hebdomadaire politique et economique international. – Paris
N 2019. – 1999


  1997. Vol. 2, N 2
56763
   Jeune Afrique : Hebdomadaire politique et economique international. – Paris
N 2041. – 2000


  1997. Vol. 2, N 2
56764
   Jeune Afrique : Hebdomadaire politique et economique international. – Paris
N 2060. – 2000


  1997. Vol. 2, N 2
56765
   Jeune Afrique. L"intelligent : Hebdomadaire politique et economique international. – Paris
N 2136. – 2001


  1997. Vol. 2, N 2
56766
   Jeune Afrique. L"intelligent : Hebdomadaire politique et economique international. – Paris
N 2137/2138. – 2001


  1997. Vol. 2, N 2
56767
  Alcott Louisa Jeunes femmes / Alcott Louisa. – Paris, 1902. – 279 p.
56768
  Puskin Alexander Jevgenyij Anyegin / Puskin Alexander. – Budapest, 1953. – 272с.
56769
  Puskin Alexander Jevgenyij Anyegin / Puskin Alexander. – Budapest, 1972. – 215с.
56770
  Rudyka N.M. Jewellery Art of Kyiv Russ in the 9th and 11th centuries. Research perspectives // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2015. – Вип. 27. – P. 245-250. – ISSN 2078-0133
56771
  Goncharov V. Jewish agricultural colonies of Belarus and Ukraine in the 19th - beginning of the 20th centuries // Belarusian review / Telaviv univ. ; Goldstein-Goren Diaspora Research Center. – Torrance, 2016. – Special jewish issue. – P. 23-25. – ISSN 1064-7716
56772
  Khiterer V. Jewish Life in Kyiv at the Turn of the Twentieth Century // Україна модерна / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Ін-т іст. досліджень ; редкол. : В. Верстюк, Я. Грицак, Л. Зашкільняк [та ін.]. – Київ ; Львів, 2006. – Число 10. – P. 74-94. – ISBN 966-7493-25-5; 966-8978-29-3 (ч.10)
56773
  Stampfer Shaul Jewish Population Losses in the Course of the Khmelnytsky Uprising // Judaica Ukrainica : annual journal of jewisn studies / Ed.: Vitaly Chernoivanenko, Shaul Stampfer, Mariya Semashyna [et al.]. – Kyiv, 2015. – Vol. 4. – P. 36-52. – ISSN 2305-4034
56774
  Smilovitsky L. Jewish studies in Belarus: history, current state, and perspectives / L. Smilovitsky, Z. Shybeka // Belarusian review / Telaviv univ. ; Goldstein-Goren Diaspora Research Center. – Torrance, 2016. – Special jewish issue. – P. 7-12. – ISSN 1064-7716
56775
  Surovtsev O. Jews in Bukovyna during World War II Through the Prism of Printed Materials of "Bucovina" Newspaper // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; редкол.: Т. Бойчук, Ш. Пуріч, А. Мойсей [та ін.]. – Чернівці ; Сучава, 2017. – № 2 (14). – Р. 57-61. – ISSN 2311-9896
56776
  Janowski Jurij Jezdzecy / Janowski Jurij. – Lublin, 1982. – 91с.
56777
  Bierce Ambrose Jezdziec na niebie, i inne opowiadania / Bierce Ambrose; Tlum. J. Krzyszton ; przedmow. nap. M. Sprusinski. – Warszawa : Czytelnik, 1978. – 291 s.
56778
  Bartelski Leslaw Jezdziec z Madary : Szkice o ziemi bulgarskiej / Bartelski Leslaw. – 2e wyd,. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1966. – 451s.
56779
  Suchorski Jaroslaw Jezdziectwo / Suchorski Jaroslaw. – Warszawa, 1977. – 331с.
56780
  Pranjic Kr. Jezik i knjizevno djelo / Kr. Pranjic. – Izd. 2. – Zagreb, 1973. – 197с.
56781
  Malic Dr. Jezik najstarije hrvatske pjesmarice / Dr. Malic. – Zagreb, 1972. – 231с.
56782
   Jezikoslovni zapiski : Zbornik Instituta za slovenski jezik Frana Ramovsa. – Ljubljani : Znanstvenoraziskovalni center SAZU. – ISSN 0354-0448
N 5. – 1999
56783
   Jezikoslovni zapiski : Glasilo Instituta za slovenski jezik Frana Ramovsa. – Ljubljani : Znanstvenoraziskovalni center SAZU. – ISSN 0354-0448
N 6. – 2000
56784
  Filipiak Jaroslaw Jeziora zachodniopomorskie : (zarys faktografii) / Filipiak Jaroslaw, Raczynski Mariusz; Academia rolnicza w Szczecinie. – Szczecin, 2000. – 255s. – ISBN 83-87327-58-1
56785
  Dygat Stanislaw Jezioro Bodenskie / Dygat Stanislaw. – Warszawa : Czytelnik, 1968. – 408 s.
56786
  Dygat Stanislaw Jezioro Bodenskie / Dygat Stanislaw. – Krakow : Wyd-wo literackie, 1995. – 268s. – (ABC). – ISBN 83-08-02587-0
56787
  Skierkowski Marek Jezus historii i wiary : Chrystologia fundamentalna Geralda O"Collinza / Skierkowski Marek. – Warszawa : Wyd-wo Uniw. kardynala Stefana Wyszynskiego, 2002. – 316s. – ISBN 83-7072-221-0
56788
  Hernadi Gyula Jezus Krisztus horoszkopja / Hernadi Gyula. – Budapest, 1977. – 331с.
56789
  Dlugosz Kazimierz Jezyk-religia-kultura / Dlugosz Kazimierz; Uniw.Szczecinski. – Szczecin : Wyd-wo naukowe Uniw. Szczecinskiego, 2001. – 213s. – ISBN 83-7241-164-6
56790
  Smereka T. Jezyk a myslenie : terapia osob z zaburzeniami mowy // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2009. – N 3131 : Jezyk a myslenie : terapia osob z zaburzeniami mowy / T. Smereka. – S. 1-341. – ISSN 0239-6661
56791
  Kopczynska Zdzislawa Jezyk a poezja. Studia z dziejow swiadomosci jezykowej i literackiej oswioconia i romantyzmu / Kopczynska Zdzislawa. – Wroclaw i i., 1976. – 207с.
56792
   Jezyk a polityka. Przypadek Ukrainy / Andrej Ksenicz, Jewhen Perehuda, Switlana Sawojska, Wadim Semko, Andrzej Malkiewicz. – Zielona Gora : Uniwersytet Zielonogorski, 2017. – 172 s. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-83-946569-2-8
56793
  Schaff Adam Jezyk a poznanie / Schaff Adam. – Warszawa, 1964. – 278с.
56794
  Straczuk Justyna Jezyk a tozsamosc czlowieka w warunkach spolecznej wielojezycznosci : pogranicze polsko-litewsko-bialoruskie / Straczuk Justyna. – Warszawa : Wyd-wo Uniw. Warszawskiego, 1999. – 84s. – ISBN 83-230-9999-5
56795
  Borek Henryk Jezyk Adama Gdaciusa / Borek Henryk. – Wroclaw, Warszawa, Krakow, 1962. – 232с.
56796
  Paszkowski S. Jezyk ALGOL 60 / S. Paszkowski. – Warszawa : Pastwowe wyd-wo naukowe, 1965. – 238 s.
56797
  Mikulski Zdzislaw Jezyk angielski / Mikulski Zdzislaw. – Wyd. 5. – Lodz-Warszawa, 1963. – 339с.
56798
  Dobrzycka Irena Jezyk angielski dla poczatkujacyck / Dobrzycka Irena, Kopczynski Bronislaw. – Wyd. 7. – Warszawa, 1974. – 468с.
56799
  Dobrzycka Irena Jezyk angielski dla samoukow / Dobrzycka Irena. – Warszawa
1-13. – 1960. – 496с.
56800
  Smolska Janina Jezyk angielski dla technikow / Smolska Janina. – Wyd. 5. popr. – Warszawa, 1963. – 216с.
56801
  Plazewski Jerzy Jezyk filmu / Plazewski Jerzy. – Warszawa, 1961. – 522с.
56802
  Kielski Boleslaw Jezyk francuski a polski. Przyczynek do typologii jezykow. / Kielski Boleslaw. – Lodz, 1956. – 28с.
56803
  Szypowska Maria Jezyk francuski dla poczatkujacych / Szypowska Maria. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 1963. – 492s. : ill. – (Ser.:"Samouczki jezykow obcych")
56804
  Perlin Oskar Jezyk hiszpanski / Perlin Oskar. – Warszawa, 1977. – 600с.
56805
  Perlin Oskar Jezyk hiszpanski dla samoukow / Perlin Oskar. – Warszawa, 1962. – 472с.
56806
  Witkowski W. Jezyk i literatura ukrainska / W. Witkowski, 1971. – [77] s.
56807
  Stonert Henryk Jezyk i nauka / Stonert Henryk. – Warszawa, 1964. – 272с.
56808
  Ajdukiewicz K. Jezyk i poznanie / Kazimierz Ajdukiewicz. – Warszawa : Panstwowe wyd-wo naukowe
T. 2 : Wybor pism z lat 1945-1963. – 1965. – 426 s.
56809
  Ajdukiewicz Kazimierz Jezyk i poznanie. / Ajdukiewicz Kazimierz. – Warszawa
1. – 1960. – 378с.
56810
  Smoczynski Wojciech Jezyk litewski w perspektywie porownawczej / Smoczynski Wojciech; Uniw. Jagiellonski, Katedra jezykoznaw. ogol. i baltystyki. – Krakow : Wyd-wo Uniw. Jagiellonskiego, 2001. – 510s. – (Baltica Varsoviensia ; T.3). – ISBN 83-233-1430-6
56811
  Dyszak Andrzej Jezyk ojczysty w szkole podstawowej i w gimnazjum / Dyszak Andrzej. – Bydgoszcz : Wyd-wo Akademii Bydgoskiej, 2002. – 211s. – ISBN 83-7096-412-5
56812
  Chwilczynska Monika Jezyk perski. Jezyk prasowy / Chwilczynska Monika, Pur Rahnama Kawen. – Warszawa
2. – 1988. – 332с.
56813
  Kulak J. Jezyk polski (Skrypt dla cudzoziemcow). / J. Kulak, W. Laciak, I. Zeleszkiewicz. – Wyd. 3. – Warszawa, 1966. – 359с.
56814
  Przulubska Ewa Jezyk polski na codzien / Przulubska Ewa, Przylubski Feliks. – Warszawa, 1958. – 392с.
56815
  Szews Jerzy Jezyk polski w szkolnictwie srednim Pomorza Gdanskiego w latach 1815-1920 / Szews Jerzy. – Gdansk, 1975. – 245 с.
56816
  Parnowski T i in. Jezyk polski, dla klasy II zasadniczych szkol zawodowych / T i in. Parnowski. – Warszawa, 1957. – 348с.
56817
  Pecherski Mieczyslaw Jezyk polski. Wiadomosci i cwiczenia z gramatyki i pisowni / Pecherski Mieczyslaw. – Warszawa, 1960. – 204с.
56818
  Skorupka Stanislaw Jezyk polski. Wiadomosci i cwiczenia z zakresu slownictwa, frazeologii i stylistyki klasa X / Skorupka Stanislaw. – Warszawa, 1964. – 140с.
56819
  Nomanczuk Piotr Jezyk rosyjski / Nomanczuk Piotr. – Warszawa, 1961. – 200с.
56820
  Sobolewski Piotr Jezyk rosyjski / Sobolewski Piotr. – Warszawa, 1965. – 236с.
56821
  Nabrdalik Larysa Jezyk rosyjski dla akademii rolniczych. / Nabrdalik Larysa. – Warszawa, 1977. – 351с.
56822
  Ingram Wladyslawa Jezyk rosyjski w cwuczeniach dla studentow 3 roku filologii rosyjski / Ingram Wladyslawa, Paszt Stefania. – Opole, 1978. – 174с.
56823
  Ingram Wladyslawa Jezyk rosyjski w cwuczeniach dla studentow 4 roku filologii rosyjski / Ingram Wladyslawa, Paszt Stefania. – Opole, 1979. – 169с.
56824
  Chawronina S. Jezyk rosyjski, cwiczenia / S. Chawronina, A. Szyzoczenska. – M., 1985. – 327с.
56825
  Krywol Tamara Jezyk rosyjski. / Krywol Tamara, Zwierzowa Natalia. – Wyd. 3. – Lodz-Warszawa
1. – 1961. – 354с.
56826
  Sobolewski Piotr Jezyk rosyjski. Dla studentow Wydz. Prawa i studium administracyknego / Sobolewski Piotr. – Warszawa, 1963. – 252с.
56827
  Ramotowska Danuta Jezyk rosyjski. Podrecznik dla stud. wydz. farmaceutycznych Akademii medycz. / Ramotowska Danuta. – Wyd. 2. – Warszawa, 1977. – 263с.
56828
  Ohly Rajmund Jezyk suahili / Ohly Rajmund. – Warszawa
1, 2. – 1964. – 100с.
56829
   Jezyk w kontekscie spolecznym i komunikacyjnym : rusycystyczne studia konfrontatywne. – Katowice : Oficyna wydawnicza, 2007. – 238 s. – ISBN 978-83-60743-09-6
56830
  Grabias Stanislaw Jezyk w zachowaniach spolecznych / Grabias Stanislaw. – Lublin : Wyd-wo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 2001. – 382s. – ISBN 83-227-1039-9
56831
  Mroczko Eugeniusz Jezyk wegierski dla samoukow. / Mroczko Eugeniusz. – Warszawa, 1960. – 566с.
56832
  Masenko L. Jezyk, przemiany spoleczno-polityczne i wspolpraca miedzynarodowa // Ukrainska humanistyka i slowinskie paralele. – Gdansk, 2014. – T. 1
56833
   Jezyki algorytmiczne : Praca zbiorowa. – Wroclaw : Wyzsza szkola ekon. we Wroclawiu, 1973. – 244 s.
56834
   Jezyki obce w szkole wyzszej : zbior artykulow. – Warszawa : PWN, 1955. – 173 s.
56835
  Lipinski Edward Jezyki semickie rodziny afroazjatyckiej : Zarys ogolny / Lipinski Edward; Z jezyka angl. przel. S.Zawadzki; Uniw. im.Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan : Wyd-wo naukowe UAM, 2001. – 110s. – ISBN 83-232-1083-7
56836
   Jezyki slowianskie 1945-1995 : Gramatyka - leksyka - odmiany: Materialy miedzynarodowej konferencji naukowej. Opole, 20-22.09.1995 r. – Opole : Wyd-wo Uniw.Opolskiego, 1995. – 226s. – ISBN 83-86881-04-6
56837
  Bracki A. Jezykowy obraz fauny w bajkach ukrainskich (na podstawie zbioru Wolodymyra Hnatiuka) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 36 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 33-41


  У статті проаналізовано українські народні казки, зібрані і впорядковані В. Гнатюком у книзі «Народні казки» (Львів, 1913). Розглядається спосіб і форма передачі людських рис, втілених у постатях тварин. Проведено також аналіз еволюції та визначення ...
56838
  Milewski Tadeusz Jezykoznawstwo / Milewski Tadeusz. – Warszawa, 1975. – 276с.
56839
   Jezykoznawstwo Bronislawa Malinowskiego. – Krakow : Universitas. – ISBN 83-7052-679-9
Tom I : Jezykoznawstwo Bronislawa Malinowskiego: Wiezy wspolnego jezyka /Pisarkowa Krystyna. – 2000. – 346s. – На обкл. авт. тому: Krystyna Pisarkowa
56840
   Jezykoznawstwo Bronislawa Malinowskiego. – Krakow : Universitas. – ISBN 83-7152-679-9
Tom 2 : Problem znaczenia w jezykach pierwotnych. Formanty klasyfikujace w jezyku kiriwiny. ...leksykon kiriwinsko-polski i polsko-kiriwinski /Malinowski B.; Wedl.pom.K.Pisarkowej; Oprac.T.Szczerbowski. – 2000. – 420s.
56841
  Furdal Antoni Jezykoznawstwo otwarta / Furdal Antoni. – Opole, 1977. – 200с.
56842
  Klyczkow G.S. Jezykoznawstwo porownawcze XX wieku. / G.S. Klyczkow. – Warszawa
1. – 1970. – 73с.
56843
  Bedford Sybille Jigsaw / Bedford Sybille. – Harmondsworth, 1990. – 351с.
56844
  Kepel G. Jihad : the trail of political Islam / Gilles Kepel ; transl.: Anthony F. Roberts. – Cambridge : The Belknap press of Harvard Univ. press, 2002. – VIII, [1], 454 p. : maps. – ISBN 0-674-01090-6
56845
  Vrabec Vilem Jihoceska houbarska kucharka / V.Vrabec; Mykologicka cast M.Smotlacha; Fotogr. J.Erhart, M. Erchartova, V.Simer, J. Stach. – Ceske Budejovice : Jihoceske nakladatelstvi, 1982. – 253s. : fotorg.
56846
   Jihomoravsky kraj v tisku 1965 : Soupis publikaci a clanku. – Brno : Universitni knihovna, 1967. – 204 p. – (Vyberovy seznam 112)
56847
   Jihomoravsky kraj v tisku 1966 : Soupis publikaci a clanku. – Brno : Universitni knihovna, 1969. – 238 p. – (Vyberovy seznam 135)
56848
   Jihomoravsky kraj v tisku 1976 : Soupis publikaci a clanku. – Brno, 1978. – 257c.
56849
   Jihomoravsky kraj v tisku 1977 : Soupis publikaci a clanku. – Brno : Statni vedecka knihovna, 1980. – 288 p. – (Vyberovy seznam 135)
56850
   Jihomoravsky kraj v tisku 1981 : Soupis publikaci a clanku. – Brno : Statni vedecka knihovna, 1983. – 304 p.
56851
   Jihomoravsky kraj v tisku 1982 : Soupis publikaci a clanku. – Brno : Statni vedecka knihovna, 1985. – 315 p.
56852
   Jihomoravsky kraj v tisku 1983 : Soupis publikaci a clanku. – Brno : Statni vedecka knihovna
Sv.1 : Textova cast. – 1986. – 255 p.
56853
   Jihomoravsky kraj v tisku 1983 : Soupis publikaci a clanku. – Brno : Statni vedecka knihovna
Sv.2 : Rejstriky. – 1986. – pp. 257-357
56854
  Konta Jiri Jilove mineraly Ceskoslovenska / Konta Jiri. – Praha, 1957. – 320с.
56855
  Conrad Earl Jim Crow America / Conrad Earl. – New York : Duell, Sloan and Pearce, 1947. – 11,237p.
56856
  Havlicek Venceslav Jindrich Fugner. / Havlicek Venceslav. – Praha, 1948. – 38с.
56857
  Maly Jiri Jindrich Matiegka / Maly Jiri. – Praha, 1949. – 40с.
56858
  Capek-Chod Karel Matej Jindrove / Capek-Chod Karel Matej. – Praha, 1987. – 325с.
56859
   Jiri Dimitrov. 1882-1949-1982.. – Brno, 1983. – 231с.
56860
  Farova Anna Jiri Jenicek. / Farova Anna. – Praha, 1962. – 16с.
56861
  Hrabak Josef Jiri Krenek / Hrabak Josef. – Praha, 1988. – 196с.
56862
   Jiri Mahen-Spolutvurce pokrokove kulturni politiky: Sbornik z konferece Brno-7. Pprosince 1982. – Brno, 1983. – 281с.
56863
   Jiri Orten. – Praha, 1969. – 15с.
56864
  Dvorak Antonin Jiri Plachy / Dvorak Antonin. – Praha, 1964. – 110с.
56865
  Cerny Jiri Jiri Prochazka a dialektika v hemecke prirodni filosofii / Cerny Jiri. – Praha, 1960. – 346с.
56866
  Soldan Fedor Jiri Soldan / Soldan Fedor. – Praha, 1964. – 227с.
56867
  Балданжанов Л.Б. Jiruken-u tolta yin tayilburi. Монгольское грамматическое сочинение 18 века. / Л.Б. Балданжанов. – Улан-Удэ, 1962. – 133с.
56868
  Cech Svatopluk Jitrni pisne / Cech Svatopluk. – 6 vydani. – Praha, 1946. – 72с.
56869
  Galaktionov V. Jitro velke stavby / V. Galaktionov, A. Agranovskij. – Praha, 1953. – 328с.
56870
  Bousek Karel Jizda kralu. (1980-1981) / Bousek Karel. – Praha, 1982. – 113с.
56871
  Hausdorff D. Jizkor : Platenatlas van drie en een halve eeuw geschiedenis van de joodse gemeente in Rotterdam van 1610 tot 1960 / D.Hausdorff. – Baarn : Bosch & Keuning, 1978. – 191blz. : ill. – ISBN 90 246 4295 7
56872
   Jn the mechanism of recombination of charge crriersan seminsulating GaAs (Cr) / O.V. Tretyak, Y.B. Vorobyov, I.A. Kolomiets, N.V. Vorobyova // Phys. Stat. Sol., 1974. – №2
56873
  Alcott Louisa Jo"s boys, and how they turned out / Alcott Louisa. – Boston, 1904. – 365 p.
56874
  Jendryschik M. Jo, mitten im Paradies / M. Jendryschik. – Rostock : Hinstorff, 1974. – 215 S.
56875
  Parthey H. Joachim Jungius und Moritz Schlick / H. Parthey, H. Vogel. – Rostock, 1969. – 46 S.
56876
   Joachim Lelewel : Ksiegoznawca, bibliotekarz, bibliograf: Materialy Miedzynar. sesji nauk.20-22 mar.1986r. zorgan. przez Bibliot. Uniw. w Warsz, oraz. In-tut bibl. i inform. nauk Uniw.Warsz. w 200 rocz.urod. J.Lelewela. – Warszawa : Wyd-wa Uniwersytetu Warszawskiego, 1993. – 435s. : 12k.il. – ISBN 83-230-0712-8
56877
  Kaminski Antoni Joachim Lelewel a Michail Bakunin // Mysla i slowem : polsko-rosyjski dyskurs ideowy XIX wieku / Centrum polsko-rosyjskiego dialogu i porozumienia ; рod red. Lukasza Adamskiego i Slawomira Debskiego. – Warszawa : Centrum polsko-rosyjskiego dialogu i porozumienia, 2014. – S. 103-115. – ISBN 978-83-935192-3-1
56878
  Talvio Tuukka Joachim Lelewel and coins of Ethelred II // Nummi et humanitas : studia ofiarowane profesorowi Stanislawowi Suchodolskiemu w 80 rocznice urodzin / [red.: M. Bogucki, W. Garbaczewski, G. Sniezko]. – Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2017. – P. 169-178. – ISBN 978-83-63760-93-9
56879
  Wasiljew Aleksiej Joachim Lelewel w rosyjskiej historiografii // Mysla i slowem : polsko-rosyjski dyskurs ideowy XIX wieku / Centrum polsko-rosyjskiego dialogu i porozumienia ; рod red. Lukasza Adamskiego i Slawomira Debskiego. – Warszawa : Centrum polsko-rosyjskiego dialogu i porozumienia, 2014. – S. 291-313. – ISBN 978-83-935192-3-1
56880
  Pastorius Joachimi Pastorii de Hirtenbrg... Florus Polonicus, seu Polonicae historiae epitome nova. – 5-m recognita, aucta & ad nostri usque temporis bella continuata. – Gedani (Gdansk) ; Francofurti (Frankfurt) : Sumptibus Simonis Beckensteinii ; Typ.Simonis Reinigeri, 1652. – [44], 851, [40] p. – На корінці: Histori Polonicae


  У виданні також: Calendae Regiae ... Dni. Joannis Casimiri... Recuperatum Thorunium...(S. 649). - Aurora Pacis ... (S. 705). - Diadema Gloriae ... Michaelis ... (S. 765) - Aegis Palladia In Serenissimi Ac Potentissimi ... Domini Joannis III Regis ...
56881
  Grabski Adrzej Joachin Lelewel i demokracja niemiecka / Grabski Adrzej. – Lodz, 1987. – 487с.
56882
  Rodziewiczowna Maria Joan VIII. 1-12 / Rodziewiczowna Maria. – Krakow
1-12. – 259с.
56883
  Clericus Joannes Joannis Clerici Opera philosophica : in 4 volumina digesta. – Amstelodami (Amsterdam) : Apud Georgium Gallet
Vol. 1-2. – 1698. – [14], 429, 432 p.
56884
  Nieremberg Juan Eusebio Joannis Eusebii Nierembergii, ex Societate Iesu, de arte voluntatis libri sex : Accedit Historia panegyrica de tribus martyribus ejusdem Societatis in Urugai pro fide occisis. – Parisiis : [s.n.], 1639. – [12], 543, [16]с.
56885
  Jensius Joannes Joannis Jensii Lectiones Lucianeae. Accedit ad J. G. Graevim, super aliqult Diodori Siculi loci epistola. – Hagae Comitis, Excud. M. Uirwere, 1699. – (18) 422 (32)с.
56886
  Jenkins D. Job power : Blue and white collar democracy / D. Jenkins. – New York a.o. : Penguin books, 1974. – XV, 375 p.
56887
   Jobs and growth: supporting the European recovery / ed.: Martin Schindler, Helge Berger, Bas B. Bakker, and Antonio Spilimbergo. – Washington : International Monetary Fund, 2014. – VIII, 275 p. : ill., tab. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-1-48430-446-4
56888
  Kortum Karol Arnol Jobsjada / Kortum Karol Arnol. – Warszawa, 1964. – 234с.
56889
  Tschirner Marga Jochen wird es schaffen! / Tschirner Marga. – Lpz., 1962. – 216с.
56890
  Jarvekulg A. Joevahk eestis bioloogia ja toonduslik tahtsus = Широкопалый рак в Эстонии / A. Jarvekulg; Арви Александрович Ярвекюльг. – Tartu, 1958. – 185s. – На эстонском, русском и немецком языках
56891
  Polasek Milan Joga: Osem stupnov vycviku / Polasek Milan. – Bratislava, 1990. – 237с.
56892
  Jonston J. Joh. Jonstoni Thaumatographia Naturalis : In decem classes distincta in quibus Admiranda. – Amstelodami, Apud Joh. Janssonium : Apud Johannem Janssonium, 1661. – [10], 498, [4] с.
56893
  Kozik Frantisek Johan Amos Comenius. 1592-1670 / Kozik Frantisek. – Prague, 1958. – 52с.
56894
  Fo Dario Johan Padan odkrywa Ameryke = Johan Padan a la descoverta de la Americhe / Fo Dario; Przeklad i posliwie A.Wasilewska. – Krakow : Wydawnictwo literackie, 1998. – 197,[5]s. – ISBN 83-0802833-0
56895
  Broszkiewicz Stanislaw Johanka. / Broszkiewicz Stanislaw. – Warszawa, 1957. – 152с.
56896
  Beckert Manfred Johann Beckmann / Beckert Manfred. – Leipzig, 1983. – 119с.
56897
  Herbart J.F. Johann Friedrich Herbart"s Sammtliche Werke / J.F. Herbart ; Hrsg. von G. Hartenstein. – Leipzig : Verlag von Leopold Voss
2. Bd. : Schriften zur Padagogic / 2. Theil. – 1851. – XIV, 506 S.
56898
  Herbart J.F. Johann Friedrich Herbart"s Sammtliche Werke / J.F. Herbart ; Hrsg. von G. Hartenstein. – Leipzig : Verlag von Leopold Voss
4. Bd. : Schriften zur Padagogic / 2. Theil. – 1851. – [ 4 ], 622 S.
56899
  Keyssler Johann Georg Johann George Keysslers Neueste Reisen durch Deutschland, Bohmen, Ungarn, die Schweitz, Italien und Lothringen worinn der Zustand und das merkwurdigste dieser Lander beschrieben wird : und vermittelst der naturlichen, gelehrten und politischen Geschichte, der Mechanik, Maler- Bau- und Bildhauerkunst, Munzen und Alterthumer wie auch mit verschiedenen Kupfern erlautert wird. – Hannover : N. Forster, 1740. – [8], 810, [1] S. : 1 grav. Kart.
56900
   Johann Gettfried Herder im Spiegel seiner Zeitgenossen: Briefe und Selbstzeugnisse. – Berlin, 1978. – 368с.
56901
  Gulyga Arseni Johann Gotteried Herder. Eine Einfuhrun in seine Philosophie / Gulyga Arseni. – Leipzig, 1978. – 167с.
56902
  Dietze Walter Johann Gottfried Herder. / Dietze Walter. – Berlin-Weimar, 1980. – 161с.
56903
   Johann Gottfried Herder; Zur Herder - Rezeption in Ost- und Sudosteuropa. – Berlin, 1978. – 275с.
56904
  Dejung E. Johann Heinrich Pestalozzi. Forschungsbericht 1955 - 1967 : Sonderabdruck aus "Schweizerische Zeitschrift fur Geschichte", Bd. 18, Heft 1, 1968 / Hrsg. von derAllgemeinen Geschichtforschenden Gesellschaft der Schweiz Redigiert von Andreas Staehelin und Jean-Francois Bergier / E. Dejung. – [S. l. : s. n.], 1968. – S. 87-101 + Додаток "Samtliche Werke und Briefe" / Johann Heinrich Pestalozzi, 8 S.
56905
  Stoll Heinrich Alexander Johann Heinrich Voss / Stoll Heinrich Alexander. – Berl.
Band 1. – 1962. – 612с.
56906
  Holstein Hugo Johann Reuchlins Komodien / Holstein Hugo. – Leipzig, 1973. – 172 S.
56907
  Schweitzer Albert Johann Sebastian Bach / Schweitzer Albert. – Lpz., 1963. – 922с.
56908
  Marcel Johann Sebastian Bach i n Selbstzeugnissen und Bilddokumenten / Marcel, Luc-Andre. – Hamburg, 1977. – 181с.
56909
  Petzoldt Richard Johann Sebastian Bach sein Leben in Bildern / Petzoldt Richard. – Lpz., 1961. – 36с.
56910
  Reuter Johann Wolfgang Goethe / Reuter, Hans-Heinrich. – Leipzig, 1990. – 196с.
56911
   Johann Wolfgang Goethe und Leipzig : Beitrage und Katalog zur Ausstellung. – Leipzig : Universitat Leipzig, 1999. – 208S. : Ill. – (Schriften aus der Universitatsbibliothek Leipzig ; 4). – ISBN 3910108962
56912
  Hoyer Walter Johann Wolfgang Goethe. Sein Leben in 150 Bildern / Hoyer Walter. – Lpz., 1958. – 52с.
56913
  Jendryschik M. Johanna / M. Jendryschik. – Halle (Saale) : Mitteldeutscher, 1973. – 232 S.
56914
  Roidisz Emmanuil Johanna nopapa / Roidisz Emmanuil. – Budapest, 1974. – 231с.
56915
  Kapr Albert Johannes Gutenberg : Tatsachen und Thesen / Kapr Albert. – Leipzig, 1977. – 129 S.
56916
   Johannes Hevelius and his catalog of stars. – Utah, 1971. – 89с.
56917
  Hoppe J. Johannes Kepler / J. Hoppe. – 5. Aufl. – Leipzig : BSB Teubner, 1987. – 92 с.
56918
   Johannes R.Becher. – Berl., 1960. – 144с.
56919
  Erigena J.S. Johannes Scotus Erigena uber die eintheilung der natur / Uebersetzt und mit einer Schluss-Abhandlung uber Leben und Schriften des Erigena ...von Ludvig Noack. – Berlin : Verlag von L. Heimann. – (Philosophische bibliothek ; band 40)
Abtheilung 1, das 1, bis 3, Buch enthaltend. – 1870. – VIII s., S. 81-160. – На обкл. зазначено 1871 р. видання, в кн. відсутні 1-80 стор.
56920
   Johannesburg Declaration on sustainable development and Plan of implementation of the World summit on sustainable development : the final text of agreements negotiated by Governments at the World summit on sustainable development, 26 August - 4 September 2002, Johannesburg, South Africa. – New York : United Nations, 2003. – 89 p. – На обкл. назва: Political declaration and Plan of implementation
56921
  Graevius Johann Georg Johannis Georgii Graevii Lectiones Hesiodeae / Ut & notae Josephi Scaligeri et Francisci Guieti // [Назва грецькою графікою, потім:] Hesiodi Ascraei quae extant / Hesiod. – Amstelodami [Amsterdam] : Apud Danielem Elzevirium, 1667. – 183 p.


  На тит. арк. складової частини видавнича марка Elzevir
56922
  Jonston J. Johannis Jonstoni, doct. Polyhistor continuatus, seu Rerum toto orbe a Carolo M. ad Albertum 2. Austriacum, in Europa, Asia, Africa, America gestarum, tam sacrarum quam prophanarum succincta & methodi. – Amstelodami, Apud Joh. Jenae : sumtibus Viti Jacobi Trescheri, bibliopolae Vratislav. ; typis Johannis Nisii, 1667. – [10], 976, [4], 654 p.


  На передньому форзаці гравюра, яка містить відомості титульного аркуша; На тит. арк. надпис: Gedlonis Wisiniowski Sinplus.? Ano 1728 Jan. 5. Cop?: 40 На задньому форзаці надпис чорним чорнилом: Сия ....? ..........? латинского языка Стольника? ...
56923
  Bowen Catherine Drinker John Adams and the American revolution / Bowen Catherine Drinker. – Boston, 1950. – 699с.
56924
  Rambert Pascal John and Mary. Tragedie: Les dialogues. Eloge / Rambert Pascal. – Paris, 1991. – 126с.
56925
  Fleming David John Capodistrias and the conference of London (1828-1831) / Fleming David. – Thessaloniki, 1970. – 398с.
56926
  Crawley C.W. John Capodistrias. / C.W. Crawley. – Thessaloniki, 1970. – 109с.
56927
  Novikova I. John Champlin Gardner"s philosophical novels / I. Novikova. – Riga, 1990. – 54 s.
56928
  Westbrook R.B. John Dewey and American democracy / R.B. Westbrook. – Ithaca ; London : Cornell University, 1991. – XVIII, 570 p.
56929
  Messick Hank John Edgar Hoover: an inquiry into the life and times of J.E. Hoover, and his relationship to the continuing partnershi of crime, business, and politics / Messick Hank. – New York, 1972. – 276с.
56930
  Sidey Hugh John F.Kennedy, president / Sidey Hugh. – New ed. – New York, 1964. – 365с.
56931
  Herzfelde Wieland John Heartfield : Leben und Werk / Herzfelde Wieland. – Dresden, 1962. – 356 S.
56932
  Sanders D. John Hersey / D. Sanders. – New Haven, 1967. – 159с.
56933
  Posener A. John i Jacqueline Kennedy / Alan Posener ; przel.: K. Jachimczak. – Krakow : Wydaw. literackie, 1998. – 176, [3] s., 8 k. il. – (PARY). – ISBN 83-08-02821-7
56934
  MacGregor Burns James John Kennedy: A Political Profile by James MacGregor Burns / MacGregor Burns James. – New York, 1960. – 309с.
56935
  Alinsky Saul John L.Lewis: an unauthorized biography. / Alinsky Saul. – New York
17. – 1970. – 389с.
56936
  Woodall James John Lennon i Yoko Ono / Woodall James; Przelozyl P.Lopatka. – Krakow : Wydawnictwo literackie, 1998. – 221s. : 12 k.il. – (Pary). – ISBN 83-08-02819-5
56937
  Siskind George John Maynard Keynes-ein falscher Prophet / Siskind George. – Berl., 1959. – 118с.
56938
  Gerstacker Friedrich John Mulligan, der Strafling. / Gerstacker Friedrich. – Berl., 1966. – 192с.
56939
   John O"Donovan. 1806-1861. Eugen O"Curry. 1794-1862. – 12с.
56940
  Cohen Matt Johnny Crackle sings. / Cohen Matt. – Toronto, 1971. – 108с.
56941
   Joint report upon the survey and demarcation of the boundary betweenthe United States and Canada from the source of the St. Croix river to the Atlantic ocean. – Washington : Government, 1934. – XIV, 318 p. : ill.
56942
  Hoffmann Joh. Jcob. Jon. Jacobi Hoffmanni Lexicon Universale, historiam sacrum et profanam omnis aevi, omniumque Gentium, chronologiam ad haec usque tempora: geographiam et veteris et novi orbis...
1. – 1698. – (10), 1072с.
56943
  Blum Helena Jonasz Stern / Blum Helena. – Krakow, 1978. – 72с.
56944
  Maiden Cecil Jonathan Found / Maiden Cecil. – New York : Thomas Y.Crowell Company, 1957. – 214p.
56945
  Cook Richard Jonathan Swift as a tory pamphletter. / Cook Richard. – Seattle
35. – 1967. – 158с.
56946
  Fielding Henry Jonathan Wild der Grosse. / Fielding Henry. – Berlin, 1976. – 123с.
56947
  Hagens-Muilwijk Ina Jong-ouder-oud: verhoudingen tussen mensen : Een keuze uit recente uitspraken, visies en onderzoekingen / Hagens-Muilwijk Ina. – Deventer : Van Loghum Slaterus, 1979. – 98blz. – (Cahiers Ouderdom en levensloop ; 5). – ISBN 90-6001-373-5
56948
  Samuelson Olof Jonity w chemii analitycznej / Samuelson Olof. – Warszawa, 1958. – 300с.
56949
  Колисниченко Д.Н. Joomla 1.5. Руководство пользователя / Д.Н. Колисниченко. – Москва [и др.] : Диалектика, 2009. – 217, [7] с. : табл., ил. – Предм. указ.: с. 215-217. - На обл. указ. также: Установка и настройка CMS Joomla ; Структуризация и размещение материала сайта ; Управление сайтом, оптимизация и обеспечение безопасности ; Модули, расширения и плагины и др. - CD отсутствует. – ISBN 978-5-8459-1509-2
56950
  Warner M. Joourneys in north and south America / M. Warner. – Hicago : Knowledge 91, 1940. – 384 p.
56951
  Alfayez M. Jordan and the Arab-Israeli conflict // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. 136-138. – ISBN 978-966-171-651-2


  Йорданія та Ізраїль мають офіційні дипломатичні відносини з 1994 року після підписання Ізраїлем і Йорданією мирного договору. Король Йорданії Абдалла розглядає Ізраїль як життєво важливого регіонального союзника на Близькому Сході.
56952
  Fraenger Wilhelm Jorg Ratgeb: Ein Maler und Martyrer aus dem Bauernkrieg / Fraenger Wilhelm. – Dresden, 1980. – 284с.
56953
  Girardot Rafael Gutierrez Jorge Luis Borges. / Girardot Rafael Gutierrez. – Madrid, 1959. – 140с.
56954
  Bashkirtseff M. Jornal de Marie Bashkirtseff / M. Bashkirtseff. – Paris : Bibliotheque Charpentier
Т. 1. – 1891. – 401 p. : avec un portr.
56955
  Bashkirtseff M. Jornal de Marie Bashkirtseff / M. Bashkirtseff. – Paris : Bibliotheque-Charpentier
Tome 1. – 1908. – 401 p.
56956
  Pedrolo Manuel de Jos Brut / Pedrolo Manuel de. – Barcelona, 1990. – 107, [2] с.
56957
  Nuiry Sanchez Juan Jose Antonio. A traves de su testamento politico / Nuiry Sanchez Juan, 1964. – 22с.
56958
  Sanguily Manuel Jose de la Luz y Caballero. (Estudio critico) / Sanguily Manuel. – La Habana, 1962. – 312с.
56959
   Jose Guadalupe Posada. – Dresden, 1961. – 26с.
56960
  Gonzalez Manuel Pedro Jose Marti. / Gonzalez Manuel Pedro. – 2-d edit. – Havana, 1961. – 80с.
56961
   Josef Berg, 8.3.1927-26.2.1971 : Personalni bibliografie. – Brno, 1987. – 37с.
56962
  Tomes Jan Josef Broz / Tomes Jan. – Praha, 1960. – 18с.
56963
  Thiele Vladimir Josef Capek a kniha. Soupis knizni grafiky / Thiele Vladimir. – Praha, 1958. – 296с.
56964
  Keenan E.L. Josef Dobrovsky and the origins of the Igor" Tale / Edward L. Keenan; Harvard Ukrainian research institute. – Cambridge : Harvard university press, 2003. – 23,541 p. – (Harvard series in Ukrainian studies / Ukrainian research institute. Harvard university; HURI edtorial board M.S.Flier, G.G.Grabowicz a.o.; Davis center for Russian and Eurasian studies. Harvard university; Dir.:T.J Colton, M.I. Goldman, L.Tarlow). – ISBN 0-916458-96-2
56965
   Josef Dobrovsky. 1753-1953. – Praha, 1953. – 596с.
56966
  Masin Jiri Josef Ehm / Masin Jiri. – Praha, 1961. – 16с.
56967
  Benesova Marie Josef Gocar / Benesova Marie. – Praha, 1958. – 54с.
56968
  Loffler Fritz Josef Hegenbarth / Loffler Fritz. – Dresden, 1959. – 268с.
56969
   Josef Hegenbarth zum Gedachtnis. Zeichnungen der letzten Jahre.. – Dresden, 1963. – 58с.
56970
  Pisa A.M. Josef Hora / A.M. Pisa. – Praha, 1947. – 62с.
56971
  Ciger Hronsky Josef Mak / Jozef Ciger Hronsky; Przelozyl i posl. opat. A. Sieczkowski. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1977. – 292s. – (Powiesci 20 wieku)
56972
  Lamac Miroslav Josef Manes / Lamac Miroslav. – Praha, 1956. – 241с.
56973
  Lamac M. Josef Manes / M. Lamac. – Praha, 1970. – 4с.
56974
   Josef Prosek. – Praha, 1962. – 42с.
56975
  Stech V.V. Josef Vaclav Myslbeck der Meister der tschechischen Bildhauerkunst. / V.V. Stech. – Prag, 1954. – 27с.
56976
  Pecirka Jaromir Josef Wagner / Pecirka Jaromir. – Praha, 1959. – 20с.
56977
  Porjes Ladislav Josele a ti ostatni / Porjes Ladislav. – Banska Bystrica, 1962. – с.
56978
   Josepf Beuys. – Bonn, 1986. – 72с.
56979
  Lipina V.I. Joseph Addison and the formation of the theoretical poetics of the essay genre // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 13. – P. 187-191. – ISSN 2313-500Х
56980
  Fielding Henry Joseph Andrews and Shamela / Fielding Henry; With an introd.by C.Rawson. – London : Campbell Publishers, 1998. – 400p. – (Everyman"s Library ; 113 ; The Millennium Library). – ISBN 1-85715-113-5
56981
  Fielding Henry Joseph Andrews. / Fielding Henry. – Harmondsworth, 1985. – 343с.
56982
  Koc Barbara Joseph Conrad / Koc Barbara. – Warszawa, 1989. – 159с.
56983
  Said Edw. Joseph Conrad and the fiction of autobiography / Edw. Said. – Cambridge, 1966. – 220с.
56984
  Said E.W. Joseph Conrad and the fiction of autobiography / E.W. Said. – Cambridge, 1968. – 219с.
56985
  Zabierowski S. Joseph Conrad i Universytet Jagiellonski // Alma mater : miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2014. – Nr. 169/170, listopad/grudzien. – S. 82-87. – ISSN 1427-1176
56986
   Joseph Conrad: Theory and word fiction.. – Lubbock, 1974. – 199с.
56987
  Zweig Stefan Joseph Fouche / Zweig Stefan. – Frankfurt am Main : Fischer, 1981. – 285 S.
56988
  Zweig Stefan Joseph Fouche / Zweig Stefan. – Berlin : Verlag der National, 1982. – 307 S.
56989
  Zweig Stefan Joseph Fouche: the portrait of a politician / Zweig Stefan. – New York : The Viking Press, 1930. – 368s.
56990
  Laux Karl Joseph Haas. Leben und Werk / Laux Karl. – Lpz., 1958. – 135с.
56991
  Petzoldt Richard Joseph Haydn. Sein Leben in Bildern / Petzoldt Richard. – Lpz., 1961. – 52с.
56992
   Joseph R. MacCarthy. – Englewood Cliffs, 1970. – 181с.
56993
   Joseph Stalin: A Short Biography. – Moscow, 1951. – 207с.
56994
  Schollak Sigmar Joshua oder das Rattennest / Schollak Sigmar. – Berlin, 1971. – 195с.
56995
  Schollak S. Joshua oder Der Mord in Detroit / S. Schollak. – Berlin, 1973. – 224с.
56996
  Massaut Jean Pierre Josse Clichtove, l"humanisme et la reforme du clerge / Massaut Jean Pierre. – Paris
1. – 1968. – 452с.
56997
  Massaut Jean Pierre Josse Clichtove, l"humanisme et la reforme du clerge / Massaut Jean Pierre. – Paris
2. – 1968. – 452с.
56998
  Choma Ivan Josyf Slipyj "Vinctus Christi" et "Defensor Unitatis" / Choma Ivan. – Roma, 1997. – 169s. – (Universitas Catholica Ucrainorum s.Clementis Papae ; Vol.87)
56999
  Goeteris Anthonis Journael der Legatie ghelaen inde Iaren 1615 ende 1616 by de Edele, Gestrenge, Hoochgheleerde Heeren... inhoudende curt ende waerachtich verhael, vande seer seltsame ende wonderbaerlicke ghestelteni. – Graven-Hage, Aert Meuris, 1619. – 158 s., figс.
57000
   Journal / Universitat Leipzig. – Leipzig : Universitat Leipzig. – ISSN 1860-6709
Hf. 5. – 2012
<< На початок(–10)51525354555657585960(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,