Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)141142143144145146147148149150(+10)В кінець >>
145001
  Панюков А.И. "Агротуризм" и "сельский туризм": к вопросу о сходстве и различии понятий / А.И. Панюков, Ю.Г. Панюкова // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 27. – С. 30-38. – Библиогр.: 22 назв.
145002
  Шутова Наталья "Адам и ЕВА" в Турции: королевство дизайнерской мысли : Destinations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С. 68-69 : Фото
145003
  Мазниченко І. "Адам і Єва" Назара Білика // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 78-79. – ISSN 0130-1799
145004
  Дяченко Л. "Адамів слід" в українській фразеології // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 41. – С. 18-23. – ISSN 0320-3077


  У статті відображена участь фразеологізмів з компонентом Адам (Адамів) у формуванні найважливіших лінгвокультурних концептів
145005
  Шнейдеров В.С. "Адаптация" - пакет программ для использования влияния факторов внешней среды на функциональное состояние человека / В.С. Шнейдеров. – Л., 1983. – 75с.
145006
   Агро-индустриальные комбинаты Сибири. – Новосибирск
Ч. 1-6. – 1930
145007
  Телегуз О.В. Агроекологічна оцінка грунтів : монографія / О.В. Телегуз, М.Г. Кіт ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т імені Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 257, [1] с., [9] арк. фотоіл. : табл., іл. – Сер. засн. 1998 р. – Бібліогр.: с. 171-188. – (Серія "Грунти України"). – ISBN 978-617-10-0060-5
145008
   Агроекологічна характеристика осадів стічних вод м. Харкова / Є.В. Скрильник, Н.В. Максименко, Я.С. Рижкова, В.А. Рижков // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов.ред. Крайнюков О.М. – Харків, 2018. – № 1/2 (29). – С. 112-118 : табл. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1992-4224
145009
   Агроекологічне випробування сортів озимої пшениці в умовах Українського Полісся / Н.Б. Светлова, Л.М. Бацманова, Н.А. Сенчугова, В.І. Макаренко, С.М. Каленська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 108-111. – (Біологія ; вип. 36/37)


  Наведено результати дослідження фізіолгічних, вірусологічних та продуктивних параметрів сортів озимої пшениці (Triticum aestivum L.) різного екологічного походження при вирощуванні їх в агрокліматичних умовах Українського Полісся. Проаналізовано сорти ...
145010
  Кулик М.І. Агроекологічне обгрунтування вирощування проса прутоподібного (Panicum virgatum L.) в умовах Лісостепу України : автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук : 06.01.09 / Кулик Максим Іванович ; Нац. акад. аграрних наук України, Ін-т рослинництва ім. В.Я. Юр"єва. – Харків, 2019. – 59 с. – Бібліогр.: 130 назв
145011
   Агроекологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005-
№ 4. – 2006. – к статьям на рус. языке резюме на рус. яз.
145012
   Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал. – Київ, 2005-
№ 1. – 2007. – Мова рез. англ. та рос.
145013
   Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал. – Київ, 2005-
№ 3. – 2007. – Резюме англ. та рос. мовами
145014
   Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології УААН. – Київ, 2005-
№ 1. – 2008. – Мова рез. англ. та рос.
145015
   Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології УААН. – Київ, 2005-
№ 3. – 2008. – Мова рез. англ. та рос.
145016
   Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології УААН. – Київ, 2005-
№ 2. – 2009. – мова рез. англ. та рос.
145017
   Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології УААН. – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 2. – 2010. – резюме англ., рос. мовами
145018
   Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології УААН. – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 3. – 2010. – резюме англ., рос. мовами
145019
   Агроекологічний журнал = Agroecological journal : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. науково-технолог. центр охорони родючості грунтів "Центрдержродючість". – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 3. – 2013. – 136 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
145020
   Агроекологічний журнал = Agroecological journal : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. науково-технолог.центр охорони родючості грунтів "Центрдержродючість". – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 1. – 2014. – 132 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
145021
   Агроекологічний журнал = Agroecological journal : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 2. – 2015. – 153 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
145022
   Агроекологічний журнал = Agroecological journal : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 3. – 2015. – 152 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
145023
   Агроекологічний журнал = Agroecological journal : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ : ТОВ "ДІА", 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 2. – 2018. – 120 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
145024
   Агроекологічний журнал = Agroecological journal : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ : ТОВ "ДІА", 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 4. – 2019. – 144 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
145025
   Агроекологічний журнал = Agroecological journal : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ : [б. в.], 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 2. – 2020. – 136 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
145026
   Агроекологічний журнал = Agroecological journal : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ : [б. в.], 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 3. – 2020. – 144 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
145027
   Агроекологічний журнал = Agroecological journal : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ : [б. в.], 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 4. – 2020. – 196 с. – Резюме укр., англ. мовами
145028
   Агроекологічний журнал = Agroecological journal : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ : [б. в.], 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 1. – 2021. – 228 с. – Резюме укр., англ. мовами
145029
  Артеменко С.Ф. Агроекономічне обгрунтування виробництва кукурудзи та сої сівозмінах короткої ротації / С.Ф. Артеменко, В.С. Рибка, О.В. Ковтун // Зернові культури : науковий журнал / ДУ Ін-т зернових культур Нац. акад. аграрних наук України ; редкол.: Черенков А.В., Шевченко М.С., Черчель В.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 1, № 1. – С. 124-129 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2311-6609
145030
  Бойко Л.О. Агроекономічне обгрунтування та технологічне забезпечення основніх прийомів вирощування суданської трави на насіння в умовах південного степу України : Автореф... канд. с.г.наук: 06.01.09 / Бойко Л. О.; Херсон. держ. с.г. ін-т. – Херсон, 1998. – 16л.
145031
  Саблук П.Т. Агроекономічній науці відповідати новим вимогам часу // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 8 (262). – С. 5-13. – ISSN 2221-1055
145032
  Іванько І.П. Агроелектроенергія в природі (теорія і моніторинг) / І.П. Іванько, С.І. Шмат. – Кіровоград : КІСМ, 1996. – 68с.
145033
  Дутка Степан Миколайович Агроенергетична рекультивація відроблених кар"єрів та соціально-економічні аспекти її впровадження // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 162-171. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано проблеми рекультивації відроблених кар"єрів з метою підвищення її соціально-економічної ефективності шляхом промислової екологізації, запропоновано агроенергетичну рекультивацію порушених земель, сутність якої полягає у ...
145034
  Дутка С.М. Агроенергетична рекультивація відроблених кар"єрів та соціально-економічні аспекти її впровадження // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 162-171. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано проблеми рекультивації відроблених кар"єрів з метою підвищення її соціально-економічної ефективності шляхом промислової екологізації, запропоновано агроенергетичну рекультивацію порушених земель, сутність якої полягає у ...
145035
  Смаглій О.Ф. Агроєкологічні і технологічні основи ефективного використання осушенних мінеральних грунтів полісся України. : Автореф... Доктора с-г.наук: 06.00.01 / Смаглій О.Ф.; Укр.аканд.аграрн.наук. – К, 1995. – 48л.
145036
  Хлебович В.В. Агрозоология / В.В. Хлебович. – М., 1991. – 171с.
145037
   Агроігри України // Юридична газета. – Київ, 2015. – 15 грудня (№ 50/51). – С. 6-7


  ALEXANDROV&PARTNERS провела юридичний практикум з актуальних питань агробізнесу.
145038
  Андрушко Р. Агроінновації як об"єкт обліку та контролю / Р. Андрушко, З. Мирончук // Аграрна економіка : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Яців І. ; редкол.: Барвінська-Малайович А., Гнатишин Л., Гринкевич С. [та ін.]. – Львів, 2020. – Т. 13, № 3/4. – С. 10-19. – ISSN 2313-3627
145039
  Мудрак Р.П. Агроінфляція та індекс споживчих цін на продовольчі товари: порівняльний аналіз "Україна - ЄС" / Р.П. Мудрак, В.В. Лагодієнко // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2018. – № 1 (674). – С. 28-39 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2522-9303
145040
  Петрова Л.И. Агрокарбонаты Персмской области / Л.И. Петрова, В.К. Кокаровцев. – Пермь, 1990. – 315с.
145041
  Страхова В.Ф. Агроклимат - на службу урожаю / В.Ф. Страхова, Н.Д. Степанов. – Пермь, 1966. – 128с.
145042
  Пасечнюк Л.Е. Агроклиматическая оценка засушливой зоны СССР с учетом суховеев. : Автореф... канд.геогр.наук: 11.00.09 / Пасечнюк Л.Е.; Одес.гидрометеорол.ин-т. – Одесса, 1977. – 24л. – Бібліогр.:с.24
145043
  Ляшенко Г.В. Агроклиматическая оценка рисков повреждения винограда сортов Овидиопольский и Ланка весенними заморозками / Г.В. Ляшенко, Е.И. Маринин // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 4 (23). – С. 48-54 : рис., табл. – Библиогр.: 4 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
145044
  Вольвач В.В. Агроклиматическая оценка условий развития колорадского жука на европейской территории СССР : Автореф... канд. геогр.наук: 698 / Вольвач В.В.; Ин-т эксперим. метеорологии. – Обнинск, 1972. – 23л. – Бібліогр.:с.23
145045
  Столыпин Н.П. Агроклиматическая характеристика долины реки Теберды и верховий реки Кубани, результаты испытания некоторых сельскохозяйственных культур в этом районе. : Автореф... Канд.с-х.наук: / Столыпин Н.П.; Груз.с-х.ин-т. – Тбилиси, 1967. – 26л.
145046
  Мкртчян Р.С. Агроклиматическая характеристика заморозков в Армянской ССР. : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Мкртчян Р.С. ; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1967. – 31л. – Бібліогр.: с. 30-31
145047
  Мкртчян Р.С. Агроклиматическая характеристика заморозков в горных условиях Армянской ССР / Р.С. Мкртчян. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1973. – 171с.
145048
  Гольцберг И.А. Агроклиматическая характеристика заморозков в СССР и методы борьбы с ними. / И.А. Гольцберг. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1961. – 198 с.
145049
  Цубербиллер Е.А. Агроклиматическая характеристика суховеев / Е.А. Цубербиллер. – Ленинград, 1959. – 120 с.
145050
   Агроклиматические и водные ресурсы районов освоения целинных и залежных земель. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1955. – 464 с.
145051
  Артыков К. Агроклиматические основы фитомелиоративных работ в предгорьях Туркменистана / Артыков К. ; под ред. Овезлиева А.О. ; АН Туркмен.ССР ; Ин-т пустынь. – Ашхабад : Ылым, 1975. – 101 с. – Библиогр.: с. 94-100
145052
  Просунко В.М. Агроклиматические ресурсы и продуктивность риса. / В.М. Просунко. – Л,, 1985. – 101с.
145053
  Пасечнюк Л.Е. Агроклиматические ресурсы и условия произрастания зерновых и зернобобовых культур в США / Л.Е. Пасечнюк. – Ленинград, 1989. – 271с.
145054
  Сергеев Г.М. Агроклиматические ресурсы лесной зоны Западно-Сибирской равнины / Г.М. Сергеев. – Иркутск, 1972. – 86с.
145055
  Батова В.М. Агроклиматические ресурсы Северного Кавказа. (Применительно к озимой пшенице). : Автореф... канд. геогр.наук: / Батова В.М.; Рост. н/Д гос. ун-т. Геол.-геогр. фак. – Ростов -на-Дону, 1966. – 20л.
145056
  Шашко Д.И. Агроклиматические ресурсы СССР. / Д.И. Шашко. – Л., 1985. – 248с.
145057
  Бидзинашвили М Н. Агроклиматические ресурсы территории Кахетии применительно к культуре винограда. : Автореф... Канд.геогр.наук: 11.00.09 / Бидзинашвили Н.М,; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1976. – 24л.
145058
  Картушин В.М. Агроклиматические ресурсы юга Восточной Сибири : Автореф... канд. геогр.наук: / Картушин В. М.; Иркут.ГУ. – Иркутск, 1968. – 27л.
145059
   Агроклиматические условия и новые резервы в сельском хозяйстве. – Ленинград : Гидрометеорологическое изд-во, 1961. – 60 с.
145060
  Уланвоа Е.С. Агроклиматические условия осеннего периода развития и роста озимых культур в Западной Сибири : Автореф... канд. геогр.наук: / Уланвоа Е.С.; М-во сельского хозяйства СССР. Глав. упр. гедрометеорол. службы. Центр. ин-т прогнозов. – Москва, 1954. – 15л.
145061
  Моисейчик В.А. Агроклиматические условия перезимовки озимых культур на Юго-востоке Европейской территории Союза. : Автореф... канд. географ.наук: / Моисейчик В.А.; Глав. управ. гидрометеоролог. службы при Сов. Мин. СССР. – М., 1955. – 12л.
145062
  Мамедов А.М. Агроклиматические условия развития виноградарства и специализации виноделия в Азербайджанской ССР : Автореф... канд. геогр.наук: / Мамедов А.М.; АН АзССР. Ин-т географии. – Баку, 1967. – 23л.
145063
  Сапожникова С.А. Агроклиматические условия размещения и специализации сельскохозяйственного производства / С.А. Сапожникова, Д.И. Шашко. – Ленинград, 1959. – 28с.
145064
   Агроклиматические условия районов освоения целинных и залежных земель. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1954. – 136с.
145065
   Агроклиматические условия степи Украинской ССР и пути их улучшения : Труды конференции по проблеме борьбы с засухой в южных районах Украинской ССР. – Киев : АН УССР
Т. 1. – 1950. – 163 с.
145066
   Агроклиматическиий справочник по горно-алтайской автономной области. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1962. – 84с
145067
   Агроклиматический атлас Украинской ССР. – Київ : Урожай, 1964. – 82 с.
145068
   Агроклиматический справочник по Белорусской ССР. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1958. – 231 с.
145069
   Агроклиматический справочник по Днепропетровской области. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1958. – 88 с.
145070
   Агроклиматический справочник по Запорожской области. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1959. – 112 с.
145071
   Агроклиматический справочник по Кировоградской области. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1959. – 87 с.
145072
   Агроклиматический справочник по Костромской области. – Ленинград : ГИМИЗ, 1961. – 168 с. : 3 вкл. карты
145073
   Агроклиматический справочник по Крымской области. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1959. – 136 с.
145074
   Агроклиматический справочник по Ленинградской области. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1959. – 176 с.
145075
   Агроклиматический справочник по Луганской области. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1958. – 96 с.
145076
   Агроклиматический справочник по Николаевской области. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1959. – 104 с.
145077
   Агроклиматический справочник по Новосибирской области. – Новосибирск : Новосиб. кн. изд-во, 1959. – 186 с. : илл. + Прилож. 1 карта
145078
   Агроклиматический справочник по Одесской области. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1958. – 248 с.
145079
   Агроклиматический справочник по Полтавской области. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1958. – 184 с.
145080
   Агроклиматический справочник по Сталинской области. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1959. – 104 с.
145081
   Агроклиматический справочник по Таджикской ССР. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1959. – 152 с.
145082
   Агроклиматический справочник по Томской области. – Ленинград : ГИМИЗ, 1960. – 136 с.
145083
   Агроклиматический справочник по Харьковской области. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1957. – 180 с.
145084
   Агроклиматический справочник по Херсонской области. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1958. – 92 с.
145085
  Борисова Ольга Анатольевна Агроклиматическое обоснование оптимизации размещения сельскохозяйственных культур на территории Северного Кавказа : Автореф... канд. географич.наук: 11.00.09 / Борисова Ольга Анатольевна; Одесск. гидрометеорологич. ин-т. – Одесса, 1987. – 20л.
145086
  Данилов Сергей Александрович Агроклиматическое обоснование размещения основных с.-х. культур на территории нечерноземной зоны ЕТ РСФСР с использованием методов разпознавания образов : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.09 / Данилов Сергей Александрович; Одесский гидрометеорологич. ин-т. – Одесса, 1985. – 24л.
145087
  Эйюбов А.Д. Агроклиматическое районирование Азербайджанской ССР / А.Д. Эйюбов; АН Азербайджанской ССР. Ин-т географии. – Баку : Изд. АН Азерб.ССР, 1968. – 187с.
145088
  Колосков П.И. Агроклиматическое районирование Казахстана / П.И. Колосков. – М.-Л.
4. – 1947. – 268с.
145089
  Шашко Д.И. Агроклиматическое районирование СССР / Д.И. Шашко. – Москва, 1967. – 335с.
145090
  Синицына Н.И. Агроклиматология / Н.И. Синицына, И.А. Гольцберг, З.А. Струнников; Под ред. И.А.Гольцбер. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1973. – 344с.
145091
  Мищенко З.А. Агроклиматология : учебник / З.А. Мищенко; Мин-во образования и науки Украины; Одесский государственный экологический университет. – Київ : КНТ, 2009. – 512с. – ISBN 978-966-373-481-1
145092
   Агроклиматология Сибири. – Новосибирск : Наука, 1977. – 135 с.
145093
  Скорупський Б.В. Агрокліматична оптимізація розміщення польових культур в Україні // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 78-80 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Географія ; Вип. 45)


  Методом дослідження статистичних властивостей багаторічних рядів динаміки середньообласної урожайності, посівних площ польових культур та показників умов їх зростання побудовано цільову функцію та обмеження для задачі оптимізації розміщення посівних ...
145094
  Польвий А.М. Агрокліматична оцінка змін режиму зволоження території України / А.М. Польвий, Л.Ю. Божко, О.О. Дронова // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2014. – № 15. – С. 93-101 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2311-0902
145095
  Кирнасівська Н.В. Агрокліматична оцінка та районування біокліматичного потенціалу території Одеської області // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2016. – Вип. 269. – С. 158-165 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISBN 978-966-521-019-1
145096
  Костюкєвич Т.К. Агрокліматична оцінка умов вирощування вівса в Житомирській області / Т.К. Костюкєвич, С.М. Свидерська // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 119-121. – ISSN 2306-5680
145097
  Круківська А.В. Агрокліматична оцінка умов вологозабезпечення території України у період вегетації сільськогосподарських культур : Дис. ... канд. географ. наук. Спец. 11.00.09 - метеорологія, кліматологія, агрометеорологія / Круківська А.В.; Мін-во України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи; НАНУ; Українськ. науково-дослідний гідрометеорологічний ін-т. – Київ, 2008. – 209 л. – Додатки: л. 156-209. – Бібліогр.: л. 139-155
145098
  Круківська А.В. Агрокліматична оцінка умов вологозабезпечення території України у період вегетації сільськогосподарських культур : автореф. дис. ... канд. геогр. наук: спец.: 11.00.09 - метеорол., кліматол., агромет. / Круківська Алла Володимирівна ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
145099
  Скорупський Б.В. Агрокліматичне обгрунтування і метод оптимізації розміщення польових культур в Україні : Автореф. дис... канд. географічних наук: 11.00.09. / Скорупський Б.В.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 19 с. – Бібліогр.: с.16
145100
  Скорупський Борис Васильович Агрокліматичне обгрунтування і метод оптимізації розміщення польових культур в Україні : Дис...канд.географ.наук:11.00.09 / Скорупський Борис Васильович; УНДГІ. – Київ, 2001. – 192л. – Бібліогр.:л.180-192
145101
   Агрокліматичний довідник агронома. – Київ : Урожай, 1964. – 160 с.
145102
   Агрокліматичний довідник по адміністративним районам Київської області. – Київ, 1966. – 142 с.
145103
   Агрокліматичний довідник по Волинській області. – Київ : Держсільгоспвидав УРСР, 1959. – 87 с.
145104
   Агрокліматичний довідник по Житомирській області. – Київ : Держсільгоспвидав УРСР, 1959. – 92 с.
145105
   Агрокліматичний довідник по Закарпатській області. – Київ : Держсільгоспвидав УРСР, 1960. – 120 с.
145106
   Агрокліматичний довідник по Київській області. – Київ : Держсільгоспвидав УРСР, 1959. – 136 с.
145107
   Агрокліматичний довідник по Львівській області. – Київ : Держсільгоспвидав УРСР, 1959. – 96 с.
145108
   Агрокліматичний довідник по південних районах Львівської області. – Київ : Держсільгоспвидав УРСР, 1959. – 87с.
145109
   Агрокліматичний довідник по Ровенській області. – Київ : Держсільгоспвидав УРСР, 1959. – 107 с.
145110
   Агрокліматичний довідник по Станіславській області. – Київ : Дерсільгоспвидав УРСР, 1959. – 100 с.
145111
   Агрокліматичний довідник по Тернопільській області. – Київ : Держсільгоспвидав УРСР, 1959. – 96с.
145112
   Агрокліматичний довідник по Хмельницькій області. – Київ : Держсільгоспвидав УРСР, 1959. – 84 с.
145113
  Сіряк Н.В. Агрокліматичні умови вирощування проса в Україні : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.09 / Сіряк Наталія Василівна ; Одеський держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2012. – 185 л. – Додатки: л. 166-185. – Бібліогр.: л. 152-165
145114
  Сіряк Н.В. Агрокліматичні умови вирощування проса в Україні : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.09 / Сіряк Наталія Василівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
145115
  Круківська А.В. Агрокліматичні умови вирощування ярої пшениці в Україні // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1 (81). – С. 107-111. – ISSN 0868-6939


  У роботі проведено аналіз агрокліматичних умов вирощування ярої пшениці у ґрунтово-кліматичних зонах України за показниками впливу термічного режиму і режиму атмосферного зволоження на формування урожайності культури в багаторічному розрізі. Now due ...
145116
  Кирнасівська Н.В. Агрокліматичні умови формування олії в насінні озимого ріпаку в Степу України / Н.В. Кирнасівська, Н.В. Васалатій // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 116-117. – ISSN 2306-5680
145117
  Амбросов В.Я. Агрокомбинат: новая ступень интеграции : [агропром. комб. "Чугуевский" Чугуев. р-на Харьк. обл.] / В.Я. Амбросов, Н.Д. Ясыр. – Киев : Урожай, 1988. – 75, [2] с. : ил.
145118
   Агрокомпас : Законодавчі акти стосовно АПК України. Коментарі спеціалістів. Бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 3. – 1996
145119
   Агрокомпас : Законодавчі акти стосовно АПК України. Коментарі спеціалістів. Бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 4. – 1996
145120
   Агрокомпас : Законодавчі акти стосовно АПК України. Коментарі спеціалістів. Бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 5. – 1996
145121
   Агрокомпас : Законодавчі акти стосовно АПК України. Коментарі спеціалістів. Бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 6. – 1996
145122
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України, коментарі спеціалістів, бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 1. – 1997
145123
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України, коментарі спеціалістів, бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 2. – 1997
145124
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України, коментарі спеціалістів, бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 3. – 1997
145125
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України, коментарі спеціалістів, бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 4. – 1997
145126
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України, коментарі спеціалістів, бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 5. – 1997
145127
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України, коментарі спеціалістів, бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 6. – 1997
145128
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України, коментарі спеціалістів, бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 1. – 1998
145129
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України, коментарі спеціалістів, бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 2. – 1998
145130
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України, коментарі спеціалістів, бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 3. – 1998
145131
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України, коментарі спеціалістів, бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 4. – 1998
145132
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України, коментарі спеціалістів, бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 5. – 1998
145133
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України, коментарі спеціалістів, бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 6. – 1998
145134
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України, коментарі спеціалістів, бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 7. – 1998
145135
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України, коментарі спеціалістів, бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 8. – 1998
145136
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України, коментарі спеціалістів, бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 9. – 1998
145137
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України, коментарі спеціалістів, бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 10. – 1998
145138
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України, коментарі спеціалістів, бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 11. – 1998
145139
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України, коментарі спеціалістів, бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 12. – 1998
145140
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України, коментарі спеціалістів, бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 1. – 1999
145141
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України, коментарі спеціалістів, бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 2. – 1999
145142
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України, коментарі спеціалістів, бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 3. – 1999
145143
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України, коментарі спеціалістів, бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 4. – 1999
145144
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України, коментарі спеціалістів, бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 5. – 1999
145145
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України, коментарі спеціалістів, бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 6. – 1999
145146
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України, коментарі спеціалістів, бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 7. – 1999
145147
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України, коментарі спеціалістів, бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 8. – 1999
145148
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України, коментарі спеціалістів, бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 9. – 1999
145149
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України, коментарі спеціалістів, бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 10. – 1999
145150
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України, коментарі спеціалістів, бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 11. – 1999
145151
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України, коментарі спеціалістів, бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 12. – 1999
145152
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України: коментарі спеціалістів: бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 1. – 2000
145153
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України: коментарі спеціалістів: бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 2. – 2000
145154
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України: коментарі спеціалістів: бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 3. – 2000
145155
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України: коментарі спеціалістів: бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 4. – 2000
145156
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України: коментарі спеціалістів: бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 5. – 2000
145157
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України: коментарі спеціалістів: бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 6. – 2000
145158
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України: коментарі спеціалістів: бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 7. – 2000
145159
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України: коментарі спеціалістів: бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 8/9. – 2000
145160
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України: коментарі спеціалістів: бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 10. – 2000
145161
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України: коментарі спеціалістів: бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 11. – 2000
145162
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України: коментарі спеціалістів: бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 12. – 2000
145163
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України: коментарі спеціалістів: бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 1. – 2001
145164
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України: коментарі спеціалістів: бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 2. – 2001
145165
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України: коментарі спеціалістів: бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 3. – 2001
145166
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України: коментарі спеціалістів: бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 4. – 2001
145167
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України: коментарі спеціалістів: бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 5. – 2001
145168
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України: коментарі спеціалістів: бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 6. – 2001
145169
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України: коментарі спеціалістів. Бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 8-9. – 2001
145170
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України: коментарі спеціалістів: бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 10. – 2001
145171
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України: коментарі спеціалістів. Бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 11. – 2001
145172
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України: коментарі спеціалістів: бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 12. – 2001
145173
   Агрокомпас : інформаційне-довідкове видання: спецвип. – Київ, 1994-
№ 1 : Земельний кодекс України. – 2002
145174
   Агрокомпас : інформаційне-довідкове видання. – Київ, 1994-
№ 2. – 2002
145175
   Агрокомпас : інформаційне-довідкове видання. – Київ, 1994-
№ 3. – 2002
145176
   Агрокомпас : інформаційне-довідкове видання. – Київ, 1994-
№ 4. – 2002
145177
   Агрокомпас : інформаційне-довідкове видання. – Київ, 1994-
№ 5. – 2002
145178
   Агрокомпас : інформаційне-довідкове видання. – Київ, 1994-
№ 6. – 2002
145179
   Агрокомпас : інформаційне-довідкове видання. – Київ, 1994-
№ 7. – 2002
145180
   Агрокомпас : інформаційне-довідкове видання. – Київ, 1994-
№ 8/9. – 2002
145181
   Агрокомпас : інформаційне-довідкове видання. – Київ, 1994-
№ 10. – 2002
145182
   Агрокомпас : інформаційне-довідкове видання. – Київ, 1994-
№ 11. – 2002
145183
   Агрокомпас : інформаційне-довідкове видання. – Київ, 1994-
№ 12. – 2002
145184
  Сиваченко И.Ю. Агрокомплекс социалистического народного хозяйства. ( Закономерности формирования и развития) : / И.Ю. Сиваченко. – М., 1973. – 94с.
145185
  Кулинич П.Ф. Агроландшафт як об"єкт правової охорони // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 95. – С. 142-146. – ISSN 0201-7245
145186
  Мальчикова Д.С. Агроландшафтне кадастрове районування Херсонської області // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 53. – С. 196-203. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 966-95774-3-8
145187
  Слепцова Н.П. Агроландшафты севера долины Туймаада // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 204-208. – Библиогр.: 5 назв.
145188
   Агролесомелиоративные исследования в Каменной Степи : научные труды. – Каменная Степь : НИИСХ ЦЧП, 1981. – 93 с.
145189
  Кузник И.А. Агролесомелиоративные мероприятия, весенний строк и эрозия почв / И.А. Кузник. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1962. – 220с.
145190
  Горшенин Н.М. Агролесомелиорация в орошаемом Заволжье : Опыты и иследования Всесоюзного научно-иследовательского лесокультурного и агролесомелиоративного института / Горшенин Н.М., Панфилов Я.Д. – Москва : Гослестехиздат
Вып. 4. – 1934. – 144 с.
145191
   Агролесомелиорация и плодородие почв. – Москва : Агропромиздат, 1991. – 288 с. : ил. 41, таб. 87
145192
  Крючков В.В. Агролесомелиорация тундры / В.В. Крючков. – Москва, 1978. – 169 с.
145193
  Новіченко Т.М. Агролісомеліоративні методи оптимізації екологічних умов сільскогосподарських культур на напівгідроморфних грунтах Полісся. : Автореф... канд. сільскогоспод.наук: 03.00.16 / Новіченко Т.М.; Держ. агроеколог. акад. України. – Житомир, 1999. – 21л.
145194
  Смирнов И.Г. Агрологистика в Украине: современное состояние, проблемы и перспективы развития / И.Г. Смирнов, О.В. Шматок // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2013. – № 4 (47). – С. 26-37 : табл. – Библиогр.: 16 назв
145195
  Шевченко Ю. Агрологістика в Україні: проблеми та перспективи // Юридична газета. – Київ, 2017. – 21 лютого (№ 8). – С. 9, 12-13
145196
  Квятко Т.М. Агромаркетинг в Україні: аспекти розвитку / Т.М. Квятко, Ю.П. Вітковський // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2019. – Вип. 206. – С. 193-201. – (Економічні науки)
145197
  Кисель В.Д. Агромелиоративная характеристика почв Ногайского массива Украины / В.Д. Кисель. – Киев, 1955
145198
  Гринь Г.С. Агромелиоративная характеристики почв Ногайского массива Украины / Г.С. Гринь, Н.К. Крупский, В.Д. Кисель; Соколовский А.Н. – Киев, 1955. – 72 с.
145199
  Моисейчик В.А. Агрометеорлогические условия перезимовки и формирования урожая озимой ржи. / В.А. Моисейчик, В.А. Шавкунова. – Л, 1986. – 164с.
145200
   Агрометеорологические ежегодники за 1969-1972 годы по Ворошиловградской области. – Ворошиловград, 1977. – 534 с.
145201
   Агрометеорологические ежегодники за 1973-1977 годы по Ворошиловской области. – Ворошиловград, 1978
145202
  Куртнер Д.А. Агрометеорологические основы тепловой мелиорации почв / Д.А. Куртнер, А.Ф. Чудновский. – Л, 1979. – 231с.
145203
  Макарова Л.А. Агрометеорологические предикторы прогноза размножения вредителей сельскохозяйственных культур : Районирование. Прогноз. Вредоносность. Миграции. Планирование. Сигнализация / Л.А. Макарова, Г.М. Доронина. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1988. – 216с.
145204
  Свисюк И.В. Агрометеорологические прогнозы, расчеты, обоснования / И.В. Свисюк. – Ленинград, 1991. – 191 с.
145205
  Бердник Анатолий Алексеевич Агрометеорологические условия вымерзания и метод прогноза площадей озимых с различной изреженностью в УССР : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.09 / Бердник Анатолий Алексеевич; Одесский гидрометеорол. ин-т. – Одесса, 1983. – 23л.
145206
  Чечик Ф.Ш. Агрометеорологические условия вымокания озимых зерновых культур в Нечерноземной зоне европейской территории СССР. : Автореф... канд. географ.наук: / Чечик Ф.Ш.; Гидрометеорол. науч.-исслед. центр СССР. – М., 1970. – 20л.
145207
  Просвиркина А.Г. Агрометеорологические условия и продуктивность проса. / А.Г. Просвиркина. – Л., 1987. – 160с.
145208
  Уланова Е.С. Агрометеорологические условия и урожайность озимой пшеницы / Е.С. Уланова. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1975. – 302с.
145209
  Хомяков Д.М. Агрометеорологические условия и эффективность удобрений : уч. пособие / Д.М. Хомяков. – М., 1990. – 83с.
145210
  Моисейчик В.А. Агрометеорологические условия перезиаровка озимых культур. / В.А. Моисейчик. – Л, 1975. – 296с.
145211
  Страшная А.И. Агрометеорологические условия перезимовки и формирования урожая семян многолетних сеяных трав на Европейской части СССР / Страшная А.И. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1988. – 160 с.
145212
  Ле Тхи Агрометеорологические условия произрастания гороха и его продуктивность в Причерноморье : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.09 / Ле Тхи К. З.; Одес. гидрометеорол. ин-т. – Одесса, 1985. – 26л.
145213
  Поповская О.М. Агрометеорологические условия произрастания картофеля в центральных областях Европейской территории СССР. : Автореф... канд. географ.наук: / Поповская О.М.; Глав. управл. гидрометеоролог. службы при Сов. Мин СССР. Центр. ин-т прогнозов. – М., 1959. – 13л.
145214
  Огородников Б.И. Агрометеорологические условия произростания земляники в центральных районах нечерноземной поолсы Европейсткой теорритории СССР : Автореф... канд. геогр.наук: / Огородников Б. И.; ГУ гидрометеорол. службы при СМ СССР, Центр. ин-т прогнозов. – Москва, 1960. – 17л.
145215
  Чирков Ю.И. Агрометеорологические условия произростания кукурузы в центральных нечерноземных областях СССР. : Автореф... канд. географ.наук: / Чирков Ю.И.; Глав. управл. гидрометеорол. службы при Сов. Мин. СССР. Центр. ин-т прогнозов. – М., 1958. – 16л.
145216
  Чугай Владимир Григорьевич Агрометеорологические условия произростания озимой пшеницы интенсивных сортов на Украине и метод прогноза ее урожайности : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.09 / Чугай Владимир Григорьевич; Одесск. гидрометеорол. ин-т. – Одесса, 1978. – 24л.
145217
  Срур Аль Хазим Агрометеорологические условия роста и продуктивности хлопчатника в Сирийской Арабской республике. : Автореф. дис. ... канд. географ. наук : 11.00.09 / Срур Аль Хазим;. – Одесса, 1987. – 18 с.
145218
  Нгуен Ван Вьет Агрометеорологические условия формирования продуктивности риса : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.09 / Нгуен Ван Вьет; Одесский гидрометеоролог. ин-т. – Одесса, 1986. – 19л.
145219
  Ан Павел Алексеевич Агрометеорологические условия формирования урожая пастбищной растительности в горах Центрального и Западного Тянь-Шаня : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.09 / Ан Павел Алексеевич; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1974. – 26л. – Бібліогр.:с.26
145220
  Козинец Д.В. Агрометеорологические условия формирования урожая ячменя различных норм посева нечерноземной зоны ЕТ СССР : Автореф... канд.геогр.наук: 11.00.09 / Козинец Д.В.; Ин-т.эксперимент.метеорол. – Обнинск, 1975. – 26л.
145221
  Гулинова Н.В. Агрометеорологические условия, баланс кормов и продуктивность животноводства : монография / Н.В. Гулинова; Грингоф И.Г. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1988. – 248 с.
145222
  Борисоглебский Г.И. Агрометеорологические условия, вызывающие гибель озимых в ранне-весенний период : Дис... канд. географ.наук: / Борисоглебский Г.И.; Глав.управ. гидрометеор. службы при Совете Министров СССР. ЦЕнтр. инст. прогнозирован. – Москва, 1957. – 10л.
145223
  Шульгин А.М. Агрометеорологическое обоснование мер по обеспечению перезимовки озимых культур / А.М. Шульгин. – М., 1963. – 47с.
145224
  Гоглидзе Э.В. Агрометеорологическое обоснование освоения междурядий плодового сада под овощные культуры в хозяйтсвах пригородной зоны : Автореф... канд. сельскохоз.наук: / Гоглидзе Э.В.; Грузинский сельскохоз. ин-т. – Тбилиси, 1968. – 27л.
145225
   Агрометеорология-Нечерноземью. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1978. – 125 с.
145226
  Венцкевич Г.З. Агрометеорология : Учебное пособие для техникумов / Г.З. Венцкевич. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1958. – 376с.
145227
  Шульгин А.М. Агрометеорология / А.М. Шульгин. – М., 1961. – 132с.
145228
  Руднев Г.В. Агрометеорология / Г.В. Руднев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1964. – 277с.
145229
  Чирков Ю.И. Агрометеорология / Ю.И. Чирков. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1979. – 320с.
145230
  Чирков Ю.А. Агрометеорология / Ю.А. Чирков. – 2-е изд., перераб. и доп. – Л., 1986. – 296с.
145231
  Антоненко В. Агрометеорологічний ризик-менеджмент в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку / В. Антоненко, А. Круківська // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 3. – С. 182-183. – ISBN 978-617-7069-38-5
145232
  Константинов О.Р. Агрометеорологічні дослідження в Українському науково-дослідному гідрометеорологічному інституті / О.Р. Константинов, Л.І. Сакалі // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1971. – Вип. 6. – С. 73-76. – Бібліогр.: 17 назв
145233
  Борисюк Борис Васильович Агрометеорологічні ресурси облісненого поля на осушених землях та агромеліоративні методи їх ефективного використання : Автореф... канд. сільгосп. наук: 03.00.16 / Борисюк Борис Васильович; Мін-во сільського гос-ва і продовольства України, Житомир. держ. сільгосп. ін-т. – Житомир, 1994. – 15л.
145234
  Божко Л.Ю. Агрометеорологічні розрахунки і прогнози : Навчальний посібник для студентів вузів, які навчаються за напрямком "Гідрометеорологія" / Л.Ю. Божко; Мін-во освіти і науки України.Одеський держ. екологічний університет. – Київ : КНТ, 2005. – 216с. – ISBN 966-373-007-2


  Монографічне дослідження стратегії участі комерційних банків в унвестиційних процесах, форм і методів їх участі в інвестуванні економіки, а також впливу законодавчо-правових умов на розширення інвестиційної діяльносі банків. Для науковців, аспірантів
145235
   Агроминеральное и горно-химическое сырьё европейского северо-востока СССР. – Сыктывкар, 1987. – 132 с.
145236
   Агромінімум : Трирічні агрозоотехнічні курси. Перший рік навчання. – Вид. 4, перер. і доповн. – Київ : Держ. вид-во сільськогосподарської літератури УРСР, 1954. – 428 с.
145237
  Долішнюк М. Агромінімум у культурі цукрових буряків / М. Долішнюк. – Харків, 1930. – 36 с.
145238
  Москвитин Н. Агроном Азарьев / Н. Москвитин. – М, 1935. – 63с.
145239
  Гамов Н. Агроном Михаил Глазьев / Н. Гамов. – Воронеж, 1967. – 88с.
145240
  Курильчук М.М. Агрономи / М.М. Курильчук. – Київ, 1965. – 42 с.
145241
   Агрономическая биология. – Ленинград : Колос, 1976. – 231 с.
145242
  Вавилов Н.И. Агрономическая наука в условиях социалистического сельского хозяйства / Н.И. Вавилов. – Москва; Ленинград, 1931. – 16с.
145243
   Агрономическая характеристика почв Кара-Калпакии. – Ташкент : САГУ, 1954. – 118 с.
145244
   Агрономическая характеристика почв. (На примере отдельных хозяйств) : сборник статей. – Москва : Сельхозиздат, 1961. – 291с.
145245
   Агрономическая химия : для агр. фак. с.-х. ин-тов. – Москва : Сельхозгиз, 1954. – 431 с.
145246
  Гиммельфарб Б.М. Агрономические руды / Б.М. Гиммельфарб. – М.-Л. : АН СССР, 1938. – 72с.
145247
  Бок И.И. Агрономические руды (основы их геологии и поисково-оценочные признаки) / И.И. Бок. – 2-е изд., испр. и доп. – Алма-Ата : Наука, 1965. – 308с.
145248
  Реппо Э.А. Агрономические свойства структуры дерново-карбонатных почв Эстонии : Автореф... канд. сельскохоз.наук: / Реппо Э.А.; АН Эстонской ССР. – Саку, 1966. – 28л.
145249
  Блисковский В.З. Агрономические труды / В.З. Блисковский, Ю.А. Киперман. – Москва : Знание, 1987. – 47 с. – (Новое в жизни, науке, технике / О-во "Знание" ; 3 ; Науки о Земле)
145250
  Егоров М.А. Агрономический анализ. Часть 1-я. Почва / М.А. Егоров. – Х.
1. – 1920. – 64с.
145251
  Кулешов Н.Н. Агрономическое семеноведение / Н.Н. Кулешов. – М., 1963. – 304с.
145252
   Агрономическую работу - на уровень современных задач : Материалы республиканской агрономической конференции 1966 года. – Казань : Татарское книжное изд-во, 1966. – 144 с.
145253
  Качинский Н.А. Агрономия и почвоведение в Московском университете за 200 лет / Н.А. Качинский. – М., 1957. – 61с.
145254
  Вергунов В.А. Агрономічна думка в Київському університеті: започаткування, становлення та розвиток // Київський національний університет у XXI столітті : тези ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 24 червня 2004 року / КНУТШ ; [оргком.: В.В. Скопенко (голова оргком.) ; заступники: О.В. Третяк, В.П. Гондюл, А.М. Гуржій, А.К. Шидловський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 68-69
145255
  Вальчик В. Агрономічна інвентаризація ґрунтів УРСР у період широкоїколективізації сільського господарства:особливості та результати (1930-ті рр.) // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 31. – С. 107-112


  У роботі досліджуються особливості кількісного та якісного обліку сільськогосподарськихземель території УРСР, їх агровиробничої характеристики у 1930-ті роки, відсутністьяких негативно позначилася на сільськогосподарському плануванні та рівні ...
145256
  Литвиненко О. Агрономічна освіта в Українській СCР у період НЕПу // Spheres of culture : journal of philology, history, social and media communication, political science, and cultural studies / Maria Curie-Sklodovska University in Lublin, Faculty of Humanities, Branch of Ukrainian Studies. – Lublin, 2014. – Vol. 8. – С. 335-341. – ISSN 2300-1062
145257
  Філон В.В. Агрономічна та економічна оцінка застосування безводного аміаку в умовах Лівобережного Лісостепу України / В.В. Філон, А.А. Акопян // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2019. – С. 81-89 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 87-89. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
145258
  Лазаренко Є.К. Агрономічні руди України. / Є.К. Лазаренко, Д.Н. Коваленко. – Львів : Львівський ун-т, 1966. – 152с.
145259
  Вергунов В. Агрономічні студії піонера вітчизняного літакобудування князя Олександра Кудашева // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків. – Київ, 2017. – № 6 (68). – С. 12-19. – ISSN 1819-7329
145260
   Агронормативи до збільшення врожайності олійних культур. – Харків : Держсільгоспвидав, 1932. – 24 с.
145261
   Агронормативи до підвищення врожайності етеро-олійних та лікарсько-технічних культур на 1932 рік. – Харків : Держсільгоспвидав, 1932. – 27 с.
145262
  Сидоренко О. Агроосвіта в рейтингах // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2017. – 26 липня (№ 90). – С. 7


  Визначено топові аграрні навчальні заклади України.
145263
  Таркан М.Ю. Агроосвіта: без ниви не вижити, або Як у найстарішого аграрного коледжу забрали землю // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2016. – № 7. – С. 11-13


  Про Липковатівський аграрний коледж. Інтерв"ю з його директором Миколою Тарканом.
145264
  Козак Г. Агрооселя як інфрастуктурна основа сільського туризму в Україні // Вісник Львівського національного аграрного університету / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2016. – С. 169-173. – (Архітектура і сільськогосподарське будівництво ; № 17)
145265
  Канаш А.П. Агропочвенное районирование Винницкой области и некоторые предпосылки использования ее земельных ресурсов / А.П. Канаш, Н.М. Глущук // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1980. – Вип. 23. – С. 97-104 : Табл., картосхема. – Бібліогр.: 8 назв
145266
   Агропочвенное районирование Молдавской ССР. – Кишинёв : Картя Молдовеняскє, 1965. – 168 с.
145267
   Агроправила по культуре табака на 1939 год по Грузинской ССР. – Тбилиси : Сектор с.-х. литературы, 1939. – 32 с.
145268
  Антонюк П. Агропровдовольча продукція в товарному експорті Одеської області // Перспективні напрями розвитку наукової думки в XXI столітті : зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. до Дня науки України та з нагоди 50-річчя Ін-ту проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України : 15 трав. 2020 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом", Одес. ін-т ; Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2020. – С. 128-131. – ISBN 978-617-7768-14-1
145269
  Ковалев Евгений Владимирович Агропродовольственный сектор России: новые возможности и старые проблемы // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 3. – С. 40-47. – Бібліогр.: с. 40-46. – ISSN 0131-2227
145270
  Крылатых Э.Н. Агропродовольственный сектор: многофункциональность, факторы развития, риски // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 2 (184). – С. 162-164
145271
  Крисанов Д.Ф. Агропродовольча продукція в координатах якості та безпечності // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 1 (195). – С.12-19. – ISSN 2221-1055
145272
  Нестеренко О.Д. Агропродовольчий експорт з України до країн ЄС в умовах дії автономного преференційного торговельного режиму // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 95-100. – ISSN 2220-1394
145273
  Пасхавер Б.Й. Агропродовольчий комплекс в умовах інфляції // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 2 (651). – С. 52-66 : табл. – ISSN 0131-775Х
145274
  Шубравська О.В. Агропродовольчий комплекс України в макроекономічному вимірі // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 11 (137). – С. 113-119. – ISSN 1993-6788
145275
   Агропродовольчий ринок. – Київ, 1995. – 150 с.
145276
  Шубравська О.В. Агропродовольчий сектор в умовах кризи: основні тенденції та виклики розвитку // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 99-110 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1605-7988
145277
  Пугачов М.І. Агропродовольчий сектор України: економічний дискурс / М.І. Пугачов, Л.М. Болдирєва // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 11 (265). – С. 15-19. – ISSN 2221-1055
145278
  Ващук О.В. Агропродовольчі гуртівні: перспективи розвитку : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 2 (104). – С. 108-113 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
145279
  Чеботарьов Є. Агропродовольчі компанії: теоретико-методологічні основи критеріального визначення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 35-40. – (Економіка ; вип. 1 (178)). – ISSN 1728-3817


  На підґрунті дослідження змісту агропромислової інтеграції та визначення основних рис агропродовольчих компаній виділяються функції їхніх інтегруючих структур (аналітична, координуюча, забезпечуюча, контролююча та інституціональна) і розкривається їх ...
145280
  Крисанов Д.Ф. Агропродовольчі ланцюги: ключові проблеми створення та розбудови / Д.Ф. Крисанов, О.М. Варченко // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, Р.С. Грінберг [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1, січень - березень. – С. 72-91. – ISSN 1605-7988
145281
   Агропроизводственная группировка почв Украинской ССР для целей крупномасштабного почвенного обследования колхозов, МТС и совхозов. – Харьков : НИИ Почвоведения УССР, 1957. – 127 с.
145282
   Агропром: проблемы и перспективы : Рекоменд. библиогр. указатель. – Москва : Книга, 1987. – 32 с.
145283
  Павлович З.А. Агропромислова інтеграція і право / З.А. Павлович. – К., 1983. – 48с.
145284
  Руженський М.М. Агропромислова інтеграція і реалізація / М.М. Руженський. – К., 1983. – 46с.
145285
  Бурковський П.А. Агропромислова інтеграція як засіб пом"якшення диспаритетності економічних відносин в агросекторі // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 13/14, липень. – С. 48-55. – ISSN 2306-6792
145286
  Олійник Я.Б. Агропромисловий інтегральний комплекс / Я.Б. Олійник, М.М. Паламарчук // Географічна енциклопедія України, 1989. – Т. 1
145287
  Лузан Ю.Я. Агропромисловий комбінат "Рось": Територіальна і комплексно-пропорційна організація / Ю.Я. Лузан. – Київ : Урожай, 1994. – 84с.
145288
  Олійник Я.Б. Агропромисловий комбінат: суть і особливості функціонування / Я.Б. Олійник, М.Д. Пістун, Н.І. Провотар // Вісник Київського університету. Серія Хіміко- біол. науки про землю. – Вип.1
145289
  Пістун М.Д. Агропромисловий комбінат: суть і особливості функціонування = географія / М.Д. Пістун, Я.Б. Олійник, Н.І. Провотар // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 79-83 : Схема. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 1)
145290
   Агропромисловий комплекс. – Київ : Урожай, 1992. – 191 с.
145291
  Рябоконь В.П. Агропромисловий комплекс в умовах реалізації державної аграрної політики // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 9 (263). – С. 18-26. – ISSN 2221-1055
145292
  Іщук С.І. Агропромисловий комплекс сьогодні / С.І. Іщук. – Київ, 1985. – 136с.
145293
  Іванова Г.С. Агропромисловий комплекс України - об"єкт адміністративно-правового регулювання: проблемні питання // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, Г.В. Анісімова, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (21). – С. 45-51. – ISSN 2311-4894
145294
   Агропромисловий комплекс України : реферативний журнал. – Київ, 1999-
№ 1. – 2002
145295
   Агропромисловий комплекс України : реферативний журнал. – Київ, 1999-
№ 2. – 2002
145296
   Агропромисловий комплекс України : реферативний журнал. – Київ, 1999-
№ 3. – 2002
145297
   Агропромисловий комплекс України : реферативний журнал. – Київ, 1999-
№ 4. – 2002
145298
   Агропромисловий комплекс України = Agroindustrial complex of Ukraine : реферативний журнал / Національна академія аграрних наук. Центральна наукова сільськогосподарська бібліотека. – Київ, 1999-
№ 1. – 2011
145299
   Агропромисловий комплекс України = Agroindustrial complex of Ukraine : реферативний журнал / Національна академія аграрних наук. Центральна наукова сільськогосподарська бібліотека. – Київ, 1999-
№ 2. – 2011
145300
  Божидай І.І. Агропромисловий комплекс України: структура та основні поняття // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 21, листопад. – С. 107-113. – ISSN 2306-6792
145301
   Агропромисловий комплекс Української РСР. – Київ : Радянська школа, 1980. – 176 с.
145302
  Сніжко С.І. Агропромисловий комплекс як чинник формування регіональної гідрохімічної системи поверхневих вод // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 50. – С. 95-103. – Бібліогр.: 8 назв. – ISBN 966-521-126-9
145303
  Кундзіна Глина Павлівна Агропромисловий комплекс: організаіція та управління виробництвом : Анотований рек. бібліогр. покажчик / Кундзіна Глина Павлівна, Волянська Галина Василівна; М-во культури УРСР; Держ. респ. б-ка УРСР. – Київ : Урожай, 1989. – 31с. – ISBN 5-337-00354-2
145304
  Гончар А.Д. Агропромисловий комплекс: удосконалення планування та управління / А.Д. Гончар, О.Д. Гудзинський. – Київ : Політвидав України, 1985. – 79 с.
145305
  Микитенко І.А. Агропромисловий комплекс: шляхи підвищення ефективності / І.А. Микитенко, М.І. Халимоненко. – Київ : Політвидав України, 1989. – 142с.
145306
  Олійник Я.Б. Агропромисловий приміський комплекс // Географічна енциклопедія України, 1989. – Т. 1
145307
   Агропромисловий розвиток України - криза невикористаних можливостей / І.Г. Кириленко, В.В. Дем"янчук, Б.В. Андрющенко, В.С. Жигадло, О.В. Сікачина // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 3 (197). – С. 16-21. – ISSN 2221-1055
145308
  Скопенко Н. Агропромисловий сектор: сучасний стан, тенденції та перспективи розвитку // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 1. – С. 179-183. – ISSN 1993-0259
145309
  Хорунжий М.Й. Агропромислові формування як засіб продовольчої безпеки України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2008. – № 10. – С. 25-30.
145310
  Костяев А.И. Агропромысловое хозяйство Севера / АН СССР; Географическое общество СССР ; А.И. Костяев ; под ред. А.И. Чистобаева. – Ленинград : Наука
проблемы комплексного развития. – 1986. – 149 с.
145311
  Ульянов И.П. Агропромышленная интеграция - что это такое? / И.П. Ульянов. – М., 1982. – 160с.
145312
   Агропромышленная интеграция : социал. аспекты. – Москва : Наука, 1987. – 140 с. – (Проблемы современной экономики)
145313
   Агропромышленная интеграция : опыт и проблемы. – Саратов
Вып. 1 : Проблемы совершенствования планирования и усиления воздействия ... – 1988. – 152 с.
145314
  Зиядуллаев Н.С. Агропромышленная интеграция в легкой промышленности / Н.С. Зиядуллаев, А. Турсунов. – М, 1984. – 88с.
145315
  Матюшок В.М. Агропромышленная интеграция в развивающихся странах / В.М. Матюшок. – М., 1989. – 150с.
145316
   Агропромышленная интеграция в условиях научно-технического прогресса : сборник научных трудов. – Киев : СОПС УССР, 1984. – 199 с.
145317
   Агропромышленная интеграция и межхозяйственная кооперация : Библиографичный указатель литетатуры по МССР (1965-1980). – Кишинев : Штиинца, 1985. – 190 с.
145318
  Петренко Н.И. Агропромышленная интеграция и повышение эффективности сельскохозяйственного производства в странах-членах СЭВ : Дис... канд. экон.наук: 08.00.01 / Петренко Н. И.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1990. – 175л. – Бібліогр.:л.159-171
145319
  Петренко Николай Иванович Агропромышленная интеграция и повышение эффективности сельскохозяйственного производства в странах-членах СЭВ : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Петренко Николай Иванович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 23л.
145320
   Агропромышленная интеграция и проблемы питания : сборник статей. – Киев : Совет по изучению производственных сил УССР АН УССР, 1980. – 142 с.
145321
   Агропромышленная интеграция и профсоюзы : опыт Болгарии и Венгрии. – Москва : Профиздат, 1983. – 95 с. – (Библиотека сел. профсоюзного актевиста)
145322
   Агропромышленная интеграция и социальная структура сельского населения СССР. – Москва : Наука, 1988. – 159 с.
145323
  Мельник В.С. Агропромышленная интеграция и социальное планирование / В.С. Мельник. – Москва : Колос, 1978. – 104 с.
145324
  Лесников Геннадий Павлович Агропромышленная интеграция как процесс обобществления социалистического производства на селе : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Лесников Геннадий Павлович; Рост. н/Д гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1978. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
145325
  Бондарчук Олег Александрович Агропромышленная интеграция на Украине в 70-80-е годы : Автореф... докт. ист.наук: 07.00.01 / Бондарчук Олег Александрович; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 58л.
145326
  Бондарчук О.А. Агропромышленная интеграция на Украине в 70-80-е годы. (общественно-политические аспекты проблемы). : Дис... докт. истор.наук: 07.00.01 / Бондарчук О.А.; КГУ им.Т.Шевченко. – К., 1992. – 331л. – Бібліогр.:л.309-331
145327
  Литвинов Д.А. Агропромышленная интеграция при социализме: условия, особенности и регулироание развития / Д.А. Литвинов. – Воронеж, 1984. – 122с.
145328
  Карните Р.А. Агропромышленная интеграция сельскохозяйственных предприятий: (На прим. агрофирмы "Адажи" ЛатвССР). / Р.А. Карните, А.К. Спрогис. – М., 1990. – 45с.
145329
  СорокинВ.Г Агропромышленная интеграция стран - членов СЭВ / СорокинВ.Г, Б.Е. Фрумкин. – М., 1986. – 158с.
145330
  Карпов К.Д. Агропромышленная интеграция. / К.Д. Карпов. – М., 1978. – 64с.
145331
  Оглоблин Е.С. Агропромышленная интеграция: опыт и проблемы / Е.С. Оглоблин, А.Д. оглы Джахангиров. – Москва, 1980. – 63с.
145332
   Агропромышленная интеграция: опыт советско-болгарского сотрудничества. – Москва : Экономика ; София ; Земиздат, 1982. – 192 с.
145333
   Агропромышленная сфера стран Индокитая (СРВ, ЛНДР, НРК). – Москва : Наука, 1986. – 227 с.
145334
  Олейник Я.Б. Агропромышленно-экологическое районирование как метод исследования природопользования / Я.Б. Олейник, Н.Д. Пистун // Региональные эколого-географические проблемы: Тезисы докл.
145335
   Агропромышленное объединение-новая форма хозяйствования. – Москва : Знание, 1989. – 46 с. – (Библиотека "Хозяйствование в новых условиях" : Опыт работы предприятий АПК)
145336
  Тодыка Ю.Н. Агропромышленному комплексу - внимание Советов : (Статус Советов и руководство экономикой) / Ю. Н. Тодыка ; Отв. ред. Д. Т. Урсул ; АН МССР, Отд. философии и права. – Кишинев : Штиница, 1987. – 205, [1] с.
145337
  Паламарчук М.М. Агропромышленные комплексы: географические аспекты / М.М. Паламарчук, А.М. Паламарчук. – издается ежемесячно с 1966 г. – Москва : Знание, 1988. – 48 с. – Библиогр.: с. 47. – (Науки о Земле ; 1 ; Новое в жизни, науке, технике)
145338
   Агропромышленные объединения в системе АПК. (На примере РАПО). – Москва : Издательство МГУ, 1987. – 72 с.
145339
   Агропромышленные объединения США : Организация, особености управления, роль в производстве продовольствия. – Москва : Наука, 1977. – 271 с.
145340
  Озерова М. Агропромышленные парки как форма поддержки малого предпринимательства / М. Озерова, Н. Филимонова // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / Мин. сельск. хоз-ва РФ; Росс.ак.сельскохоз. наук; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 2010. – № 12. – С. 35-40. – ISSN 0235-2443
145341
  Майзус Н.С. Агропромышленные формирования в пищевой промышленности / Н.С. Майзус. – М, 1984. – 272с.
145342
  Чухно А.А. Агропромышленный и продовольственный комплексы, их сущность, структура и соотношение // Экономические проблемы продовольственной программы СССР
145343
  Ломач М.М. Агропромышленный комбинат "Кубань" / М.М. Ломач, Г.В. Кулик. – М., 1987. – 87с.
145344
  Куницкий К.В. Агропромышленный комбинат "Раменский" / К.В. Куницкий. – М, 1988. – 39с.
145345
  Бенет И. Агропромышленный комлекс ВНР: формирование и развитие : формирование и развитие : сокр. пер. с венг. / И. Бенет ; предисл. Г. Шмелева. – Москва : Экономика, 1982. – 119 с. : ил.
145346
  Богуш Г.М. Агропромышленный комлекс СССР / Г.М. Богуш, В.Г. Шайкин. – Москва : ВО "Агропромиздат", 1987. – 256с.
145347
  Олейник Я.Б. Агропромышленный комплекс // Научно-технический прогресс и его социально-экономические последствия на период до 2005 года по Украинской ССР
145348
   Агропромышленный комплекс : новые задачи и перспективы. – Киев : Знание, 1986. – 24 с. – (В помощь лектору : 25 пятилетка: курс на ускорение соц.-экон. развития / О-во "Знание" УССР)
145349
  Королев Ю.В. Агропромышленный комплекс / Ю.В. Королев. – М, 1986. – 68с.
145350
  Башмачников В.Ф. Агропромышленный комплекс в двенадцатой пятилетке / В.Ф. Башмачников. – М, 1986. – 126с.
145351
   Агропромышленный комплекс в условиях развитого социализма : сборник обзоров. – Москва, 1986. – 168 с. – (Актуальные проблемы развитого социализма)
145352
  Олейник Я.Б. Агропромышленный комплекс Волынской области / Я.Б. Олейник, И.Н. Пушкар, М.Ф. Пшеничний // Народнохозяйственный комплекс Волынской области, 1989
145353
  Егорова Е. Агропромышленный комплекс Евразийского экономического сообщества // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / Мин. сельск. хоз-ва РФ; Росс.ак.сельскохоз. наук; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 2008. – № 12. – С. 49-51. – ISSN 0235-2443
145354
  Жихаревич Б.С. Агропромышленный комплекс крупного города / Б.С. Жихаревич. – Л, 1989. – 196с.
145355
   Агропромышленный комплекс республики : проблемы организации и оптимизации производства. – Киев : Наук. думка, 1982. – 264 с.
145356
  Фрумкин Б. Агропромышленный комплекс России в условиях "войны санкций" // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2015. – № 12. – С. 147-153 : табл., рис. – Библиогр.: 3 назв. – ISSN 0042-8736
145357
   Агропромышленный комплекс СССР : статистический сборник. – Москва : Финансы и статистика, 1990. – 206 с.
145358
  Козырь М.И. Агропромышленный комплекс СССР : правовые аспекты организации и деятельности / М.И. Козырь. – М, 1988. – 62с.
145359
   Агропромышленный комплекс Украинской ССР : (совершенствование организационно-производственной структуры). – Киев : Наукова думка, 1980. – 198 с.
145360
  Олейник Я.Б. Агропромышленный комплекс Украины / Я.Б. Олейник, А.В. Степаненко // География, 1996. – №37
145361
  Шарыгин М.Д. Агропромышленный комплекс Уральского Нечерноземья / М.Д. Шарыгин. – Пермь, 1986. – 68с.
145362
   Агропромышленный комплекс Центрально-Чернозёмного экономического района и пути его совершенствования. – Воронеж : Издательство Воронежского университета, 1984. – 176 с.
145363
  Бишарева Е.В. Агропромышленный комплекс: проблемы ипотечного кредитования, взаимоотношение с коммерческими банками // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ, 2004. – С. 14-16. – (Економічні науки ; № 37/49). – ISBN 966-8310-12-8
145364
  Тихонов В.А. Агропромышленный комплекс: пропорциональность развития / В.А. Тихонов, М.Л. Лезина. – Москва : Знание, 1986. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике / О-во "Знание" ; 4 ; Экономика)
145365
  Амбарцумов А.А. Агропромышленный комплекс: экономико-правовые проблемы совершенствования управления : учеб. пособие / А.А. Амбарцумов ; Всесоюз. юрид. заоч. ин-т. – Москва : ВЮЗИ, 1987. – 71, [2] с.
145366
  Передрий А.С. Агропромышленный коплекс стран - членов СЭВ / А.С. Передрий. – Львов, 1987. – 157с.
145367
  Ясько І. Агрорейдерство по-українськи: як захистити свою землю? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 19 червня - 2 липня (№ 24/25). – С. 8. – ISSN 1992-9277
145368
  Гоцуєнко Є. Агрорейдерство: джерела й наслідки. Земельні рейдери не тільки крадуть урожай, а й руйнують інститут власності в АПК / Є. Гоцуєнко, Н. Гоцуєнко // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 16-27 грудня (№ 48). – С. 9


  "...Затяжна земельна реформа, що так і не завершилася за чверть століття, принесла з собою, крім широко розрекламованих і досить сумнівних досягнень у вигляді світових рекордних показників експорту агросировини, і низку відчутних для населення бід. ...
145369
  Сорока Ю.В. Агроресурсний потенціал та обгрунтування доцільності зрошення Північно-центрального Степу України / Ю.В. Сорока, Ю.О. Тараріко, Р.В. Сайдак // Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України. – Київ, 2016. – Вип. 1 (90). – С. 71-76 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0372-8498
145370
   Агроробітники України. Офіційний матеріал Всеукраїнського центрального бюро агрономічної секції спілки с.-г. та ліс. робітників СРСР. – Дніпропетровськ : Книгоспілка, 1928. – 439 с.
145371
  Хрущов Д. Агроруди розвідано й підготовлено до експлуатації. Майже з усіх видів добрив Україна має власну сировинну базу, але використати її навіть не намагаються / Д. Хрущов, О. Ремезова // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 11-17 серпня (№ 29). – С. 1, 10


  "У випуску DT.UA (№1136 від 24 березня 2017 р.) під авторством Сергія Следзя вийшла стаття "Влада сіла на шпагат". Ми вважаємо, що публікація пов"язана з проблемою національної значимості і є імпульсом для подальшого широкого обговорення теми як у ЗМІ, ...
145372
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетровський держ аграрний ун-т; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-
№ 22, листопад. – 2012. – Резюме англ. мовою та мовою статті
145373
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетровський держ аграрний ун-т; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-
№ 23, грудень. – 2012. – Резюме англ. мовою та мовою статті
145374
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетровський держ аграрний ун-т; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-
№ 1, січень. – 2013. – Резюме укр., англ. мовою
145375
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетровський держ аграрний ун-т; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 2, січень. – 2013. – Резюме укр., англ. мовою
145376
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетровський держ аграрний ун-т; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 3, лютий. – 2013. – Резюме укр., англ. мовою
145377
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрний ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 4, лютий. – 2013. – Резюме укр., англ. мовою
145378
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрний ун-т ; ТОВ ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 6, березень. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
145379
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрний ун-т. – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 7, квітень. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
145380
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрний ун-т. – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 8, квітень. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
145381
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрний ун-т. – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 9, травень. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
145382
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрний ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 13, липень. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
145383
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрний ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 17, вересень. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
145384
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрний ун-т. – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 21, листопад. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
145385
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетровський держ аграрний ун-т; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 11, червень. – 2014. – Резюме укр., англ. мовою
145386
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетровський держ аграрний ун-т; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 12, червень. – 2014. – Резюме укр., англ. мовою
145387
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетровський держ аграрний ун-т; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 13, липень. – 2014. – Резюме укр., англ. мовою
145388
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетровський держ аграрний ун-т; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 14, липень. – 2014. – Резюме укр., англ. мовою
145389
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетровський держ аграрний ун-т; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 15, серпень. – 2014. – Резюме укр., англ. мовою
145390
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетровський держ аграрний ун-т; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 16, серпень. – 2014. – Резюме укр., англ. мовою
145391
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетровський держ аграрний ун-т; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 17, вересень. – 2014. – Резюме укр., англ. мовою
145392
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетровський держ аграрний ун-т; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 18, вересень. – 2014. – Резюме укр., англ. мовою
145393
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетровський держ аграрний ун-т; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 19, жовтень. – 2014. – Резюме укр., англ. мовою
145394
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрний ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 20, жовтень. – 2014. – Резюме укр., англ. мовою
145395
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 22, листопад. – 2014. – Резюме укр., англ. мовою
145396
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 23, грудень. – 2014. – Резюме укр., англ. мовою
145397
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 24, грудень. – 2014. – Резюме укр., англ. мовою
145398
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 1, січень. – 2015. – Резюме укр., англ. мовою
145399
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 2, січень. – 2015. – Резюме укр., англ. мовою
145400
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 3/4, лютий. – 2015. – Резюме укр., англ. мовою
145401
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 5, березень. – 2015. – Резюме укр., англ. мовою
145402
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 6, березень. – 2015. – Резюме укр., англ. мовою
145403
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 7, квітень. – 2015. – Резюме укр., англ. мовою
145404
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 8, квітень. – 2015. – Резюме укр., англ. мовою
145405
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 9, травень. – 2015. – Резюме укр., англ. мовою
145406
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 10, травень. – 2015. – Резюме укр., англ. мовою
145407
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 11, червень. – 2015. – Резюме укр., англ. мовою
145408
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 12, червень. – 2015. – Резюме укр., англ. мовою
145409
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 13, липень. – 2015. – Резюме укр., англ. мовою
145410
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 14, липень. – 2015. – Резюме укр., англ. мовою
145411
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 15, серпень. – 2015. – Резюме укр., англ. мовою
145412
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 16, серпень. – 2015. – Резюме укр., англ. мовою
145413
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 17, вересень. – 2015. – Резюме укр., англ. мовою
145414
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 18, вересень. – 2015. – Резюме укр., англ. мовою
145415
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 19, жовтень. – 2015. – Резюме укр., англ. мовами
145416
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 20, жовтень. – 2015. – Резюме укр., англ. мовами
145417
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 21, листопад. – 2015. – Резюме укр., англ. мовами
145418
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 22, листопад. – 2015. – Резюме укр., англ. мовами
145419
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 23, грудень. – 2015. – Резюме укр., англ. мовами
145420
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 24, грудень. – 2015. – Резюме укр., англ. мовами
145421
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 1/2, січень. – 2016. – 52 с. – Резюме укр., англ. мовою
145422
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 3, лютий. – 2016. – 44 с. – Резюме укр., англ. мовою
145423
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 4, лютий. – 2016. – 64 с. – Резюме укр., англ. мовою
145424
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 5, березень. – 2016. – 58 с. – Резюме укр., англ. мовою
145425
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 6, березень. – 2016. – 112 с. – Резюме укр., англ. мовою
145426
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 7, квітень. – 2016. – 60 с. – Резюме укр., англ. мовою
145427
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 8, квітень. – 2016. – 72 с. – Резюме укр., англ. мовою
145428
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 9, травень. – 2016. – 60 с. – Резюме укр., англ. мовами
145429
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 10, травень. – 2016. – 74 с. – Резюме укр., англ. мовою
145430
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 11, червень. – 2016. – 60 с. – Резюме укр., англ. мовами
145431
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 12, червень. – 2016. – 46 с. – Резюме укр., англ. мовами
145432
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 13/14, липень. – 2016. – 66 с. – Резюме укр., англ. мовами
145433
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 15/16, серпень. – 2016. – 60 с. – Резюме укр., англ. мовами
145434
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 17, вересень. – 2016. – 78 с. – Резюме укр., англ. мовами
145435
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 18, вересень. – 2016. – 44 с. – Резюме укр., англ. мовами
145436
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 19, жовтень. – 2016. – 48 с. – Резюме укр., англ. мовами
145437
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 20, жовтень. – 2016. – 72 с. – Резюме укр., англ. мовами
145438
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 21, листопад. – 2016. – 66 с. – Резюме укр., англ. мовами
145439
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 22, листопад. – 2016. – 66 с. – Резюме укр., англ. мовами
145440
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 23, грудень. – 2016. – 84 с. – Резюме укр., англ. мовами
145441
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 24, грудень. – 2016. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами
145442
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 1/2, січень. – 2017. – 52 с. – Резюме укр., англ. мовою
145443
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 3, лютий. – 2017. – 56 с. – Резюме укр., англ. мовою
145444
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ : АгроСвіт, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 4, лютий. – 2017. – 56 с. – Резюме укр., англ. мовою
145445
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ : АгроСвіт, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 5, березень. – 2017. – 54 с. – Резюме укр., англ. мовою
145446
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. – Київ : АгроСвіт, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 6, березень. – 2017. – 60 с. – Резюме укр., англ. мовою
145447
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. – Київ : АгроСвіт, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 7, квітень. – 2017. – 62 с. – Резюме укр., англ. мовою
145448
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. – Київ : АгроСвіт, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 8, квітень. – 2017. – 70 с. – Резюме укр., англ. мовою
145449
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. – Київ : АгроСвіт, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 9, травень. – 2017. – 74 с. – Резюме укр., англ. мовою
145450
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. – Київ : АгроСвіт, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 10, травень. – 2017. – 64 с. – Резюме укр., англ. мовою
145451
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ : АгроСвіт, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 11, червень. – 2017. – 76 с. – Резюме укр., англ. мовою
145452
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ : ТОВ"ДКС Центр", 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 12, червень. – 2017. – 68 с. – Резюме укр., англ. мовою
145453
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ : ТОВ"ДКС Центр", 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 13, липень. – 2017. – 56 с. – Резюме укр., англ. мовою
145454
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ : ТОВ"ДКС Центр", 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 14, липень. – 2017. – 60 с. – Резюме укр., англ. мовою
145455
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ : ТОВ"ДКС Центр", 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 15/16, серпень. – 2017. – 82 с. – Резюме укр., англ. мовою
145456
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ : ТОВ"ДКС Центр", 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 17, вересень. – 2017. – 62 с. – Резюме укр., англ. мовою
145457
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ : ТОВ"ДКС Центр", 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 18, вересень. – 2017. – 84 с. – Резюме укр., англ. мовами
145458
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ : ТОВ"ДКС Центр", 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 19/20, жовтень. – 2017. – 68 с. – Резюме укр., англ. мовами
145459
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ : ТОВ"ДКС Центр", 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 21, листопад. – 2017. – 40 с. – Резюме укр., англ. мовами
145460
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ : ТОВ"ДКС Центр", 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 22, листопад. – 2017. – 64 с. – Резюме укр., англ. мовами
145461
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ : ТОВ"ДКС Центр", 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 23, грудень. – 2017. – 70 с. – Резюме укр., англ. мовами
145462
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ : ТОВ"ДКС Центр", 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 24, грудень. – 2017. – 82 с. – Резюме укр., англ. мовами
145463
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 1, січень. – 2018. – 46 с. – Резюме укр., англ. мовою
145464
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 2, січень. – 2018. – 92 с. – Резюме укр., англ. мовою
145465
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 3, лютий. – 2018. – 78 с. – Резюме укр., англ. мовою
145466
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 4, лютий. – 2018. – 74 с. – Резюме укр., англ. мовою
145467
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 5, березень. – 2018. – 74 с. – Резюме укр., англ. мовою
145468
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ : ТОВ "ДКС Центр", 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 6, березень. – 2018. – 66 с. – Резюме укр., англ. мовою
145469
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ : ТОВ "ДКС Центр", 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 7, квітень. – 2018. – 70 с. – Резюме укр., англ. мовою
145470
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ : ТОВ "ДКС Центр", 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 8, квітень. – 2018. – 62 с. – Резюме укр., англ. мовою
145471
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ : ТОВ "ДКС Центр", 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 9, травень. – 2018. – 70 с. – Резюме укр., англ. мовою
145472
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ : ТОВ "ДКС Центр", 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 10, травень. – 2018. – 62 с. – Резюме укр., англ. мовою
145473
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ : ТОВ "ДКС Центр", 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 11, червень. – 2018. – 72 с. – Резюме укр., англ. мовою
145474
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ : ТОВ "ДКС Центр", 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 12, червень. – 2018. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовою
145475
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ : ТОВ "ДКС Центр", 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 13, липень. – 2018. – 124 с. – Резюме укр., англ. мовою
145476
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ : ТОВ "ДКС Центр", 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 14, липень. – 2018. – 66 с. – Резюме укр., англ. мовою
145477
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ : ТОВ "ДКС Центр", 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 15/16, серпень. – 2018. – 74 с. – Резюме укр., англ. мовою
145478
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ : ТОВ "ДКС Центр", 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 17, вересень. – 2018. – 76 с. – Резюме укр., англ. мовою
145479
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ : ТОВ "ДКС Центр", 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 18, вересень. – 2018. – 48 с. – Резюме укр., англ. мовою
145480
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ : ТОВ "ДКС Центр", 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 19, жовтень. – 2018. – 60 с. – Резюме укр., англ. мовою
145481
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ : ТОВ "ДКС Центр", 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 20, жовтень. – 2018. – 66 с. – Резюме укр., англ. мовою
145482
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 21, листопад. – 2018. – 78 с. – Резюме укр., англ. мовами
145483
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 22, листопад. – 2018. – 96 с.
145484
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 23, грудень. – 2018. – 80 с.
145485
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 24, грудень. – 2018. – 80 с.
145486
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 1/2, січень. – 2019. – 54 с. – Резюме укр., англ. мовою
145487
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 3, лютий. – 2019. – 94 с. – Резюме укр., англ. мовою
145488
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 4, лютий. – 2019. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовою
145489
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 5, березень. – 2019. – 98 с. – Резюме укр., англ. мовами
145490
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 6, березень. – 2019. – 98 с. – Резюме укр., англ. мовами
145491
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 7, квітень. – 2019. – 86 с. – Резюме укр., англ. мовами
145492
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 8, квітень. – 2019. – 48 с. – Резюме укр., англ. мовами
145493
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 9, травень. – 2019. – 58 с. – Резюме укр., англ. мовами
145494
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 10, травень. – 2019. – 80 с. – Резюме укр., англ. мовами
145495
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 11, червень. – 2019. – 78 с. – Резюме укр., англ. мовами
145496
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 12, червень. – 2019. – 72 с. – Резюме укр., англ. мовами
145497
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 13/14, липень. – 2019. – 76 с. – Резюме укр., англ. мовами
145498
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 15, серпень. – 2019. – 56 с. – Резюме укр., англ. мовами
145499
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 16, серпень. – 2019. – 82 с. – Резюме укр., англ. мовами
145500
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 17, вересень. – 2019. – 78 с. – Резюме укр., англ. мовами
145501
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 19, жовтень. – 2019. – 76 с. – Резюме укр., англ. мовами
145502
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 20, жовтень. – 2019. – 102 с. – Резюме укр., англ. мовами
145503
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 21, листопад. – 2019. – 118 с. – Резюме укр., англ. мовами
145504
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 22, листопад. – 2019. – 108 с. – Резюме укр., англ. мовами
145505
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 23, грудень. – 2019. – 114 c. – Резюме укр., англ. мовами
145506
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 24, грудень. – 2019. – 124 с. – Резюме укр., англ. мовами
145507
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 1, січень. – 2020. – 102 с. – Резюме укр., англ. мовою
145508
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 2, січень. – 2020. – 100 с. – Резюме укр., англ. мовою
145509
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 3, лютий. – 2020. – 136 с. – Резюме укр., англ. мовами
145510
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 4, лютий. – 2020. – 108 с. – Резюме укр., англ. мовами
145511
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 5, березень. – 2020. – 80 с. – Резюме укр., англ. мовами
145512
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 6, березень. – 2020. – 122 с. – Резюме укр., англ. мовами
145513
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 7, квітень. – 2020. – 132 с. – Резюме укр., англ. мовами
145514
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 8, квітень. – 2020. – 142 с. – Резюме укр., англ. мовами
145515
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 9, травень. – 2020. – 136 с. – Резюме укр., англ. мовами
145516
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 10, травень. – 2020. – 144 с. – Резюме укр., англ. мовами
145517
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 11, червень. – 2020. – 154 с. – Резюме укр., англ. мовами
145518
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 12, червень. – 2020. – 120 с. – Резюме укр., англ. мовами
145519
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ : КС Центр, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 13/14, липень. – 2020. – 120 с. – DOI: 10.32702/2306-6792.2020.13-14 - Резюме укр., англ. мовами
145520
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 15, серпень. – 2020. – 80 с. – DOI: 10.32702/2306-6792.2020.15 - Резюме укр., англ. мовами
145521
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 16, серпень. – 2020. – 56 с. – DOI: 10.32702/2306-6792.2020.16 - Резюме укр., англ. мовами
145522
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 17/18, вересень. – 2020. – 122 с. – DOI: 10.32702/2306-6792.2020.17-18 - Резюме укр., англ. мовами
145523
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 19/20, жовтень. – 2020. – 106 с. – DOI: 10.32702/2306-6792.2020.19-20 - Резюме укр., англ. мовами
145524
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 21, листопад. – 2020. – 90 с. – DOI: 10.32702/2306-6792.2020.19-20 - Резюме укр., англ. мовами
145525
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 22, листопад. – 2020. – 110 с. – DOI: 10.32702/2306-6792.2020.22 - Резюме укр., англ. мовами
145526
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 23, грудень. – 2020. – 82 с. – DOI: 10.32702/2306-6792.2020.23 - Резюме укр., англ. мовами
145527
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 24, грудень. – 2020. – 90 с. – DOI: 10.32702/2306-6792.2020.24 - Резюме укр., англ. мовами
145528
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 1/2, січень. – 2021. – 106 с. – DOI: 10.32702/2306-6792.2021.1-2 - Резюме укр., англ. мовами
145529
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 3, лютий. – 2021. – 80 с. – DOI: 10.32702/2306-6792.2021.3 - Резюме укр., англ. мовами
145530
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 4, лютий. – 2021. – 64 с. – DOI: 10.32702/2306-6792.2021.4 - Резюме укр., англ. мовами
145531
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 5/6, березень. – 2021. – 108 с. – DOI: 10.32702/2306-6792.2021.5-6 - Резюме укр., англ. мовами
145532
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 7/8, квітень. – 2021. – 138 с. – DOI: 10.32702/2306-6792.2021.7-8 - Резюме укр., англ. мовами
145533
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 9/10, травень. – 2021. – 74 с. – DOI: 10.32702/2306-6792.2021.9-10 - Резюме укр., англ. мовами
145534
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 11, червень. – 2021. – 88 с. – DOI: 10.32702/2306-6792.2021.11.3 - Резюме укр., англ. мовами
145535
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 12, червень. – 2021. – 74 с. – DOI: 10.32702/2306-6792.2021.12.3 - Резюме укр., англ. мовами
145536
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 13/14, липень. – 2021. – 52 с. – DOI: 10.32702/2306-6792.2021.13-14 - Резюме укр., англ. мовами
145537
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 15, серпень. – 2021. – 56 с. – DOI: 10.32702/2306-6792.2021.15 - Резюме укр., англ. мовами
145538
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 16, серпень. – 2021. – 76 с. – DOI: 10.32702/2306-6792.2021.16 - Резюме укр., англ. мовами
145539
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 17, вересень. – 2021. – 66 с. – DOI: 10.32702/2306-6792.2021.17 - Резюме укр., англ. мовами
145540
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 18, вересень. – 2021. – 72 с. – DOI: 10.32702/2306-6792.2021.18 - Резюме укр., англ. мовами
145541
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 19, жовтень. – 2021. – 68 c. – DOI: 10.32702/2306-6792.2021.19 - Резюме укр., англ. мовами
145542
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 20, жовтень. – 2021. – 52 с. – DOI: 10.32702/2306-6792.2021.20 - Резюме укр., англ. мовами
145543
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 21/22, листопад. – 2021. – 104 с. – DOI: 10.32702/2306-6792.2021.21 - Резюме укр., англ. мовами
145544
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 23, грудень. – 2021. – 74 с. – DOI: 10.32702/2306-6792.2021.23 - Резюме укр., англ. мовами
145545
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 24, грудень. – 2021. – 70 с. – DOI: 10.32702/2306-6792.2021.24 - Резюме укр., англ. мовами
145546
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 1, січень. – 2022. – 94 с. – DOI: 10.32702/2306-6792.2022.1 - Резюме укр., англ. мовами
145547
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 2, січень. – 2022. – 56 с. – DOI: 10.32702/2306-6792.2022.1 - Резюме укр., англ. мовами
145548
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 3, лютий. – 2022. – 88 с. – DOI: 10.32702/2306-6792.2022.3 - Резюме укр., англ. мовами
145549
  Шевченко М.С. Агросистемні методи регулювання вологоспоживання в агроценозах / М.С. Шевченко, Л.М. Десятник, В Ф. Шевченко Льоринець // Зернові культури : науковий журнал / ДУ Ін-т зернових культур Нац. акад. аграрних наук України ; редкол.: Черенков А.В., Шевченко М.С., Черчель В.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 1, № 1. – С. 119-123 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2311-6609
145550
  Чернюк А. Агроспори: основні тенденції // Юридична газета. – Київ, 2017. – 5 вересня (№ 36). – С. 18-19
145551
  Моташко Т.П. Агрострахування в умовах зміни клімату / Т.П. Моташко, Х.Р. Панчулідзе // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10, травень. – С. 99-104 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
145552
  Залєтов О.М. Агрострахування як складова продовольчої безпеки // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 3. – С. 80-87. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Досліджено сучасний стан ринку страхування сільськогосподарських культур в Україні та світі. Сформовано пропозиції щодо підвищення продовольчої безпеки держави на основі агрострахування. Запропоновано заходи з удосконалення страхування ...
145553
  Ковалів А.М. Агросуди в день колективізації і врожаю / Агр. М. Ковалів. – Харків : Радянський селянин, 1930. – 69 с.
145554
  Попова О. Агросфера: соціоекономічний зміст і засади сталого розвитку // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 5 (606). – С. 73-84. – ISSN 0131-775Х
145555
   Агротехника : Сборник диссертационных работ по пгротехнике пшеницы, конопли и люпина. – Москва-Ленинград, 1937. – 278с.
145556
  Мосолов В.П. Агротехника / В.П. Мосолов. – Москва, 1952. – 511с.
145557
  Бугай С.М. Агротехника високих урожаїв кукурудзи в районах Полісся УРСР / С.М. Бугай, Є.Л. Голинська; МВО СРСР. КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : КДУ, 1955. – 28с.
145558
  Стратонович А.И. Агротехника выращивания высокогуттоносных видов берекслета / А.И. Стратонович. – М.-Л., 1949. – 44с.
145559
  Томашевский Д.Ф. Агротехника выращивания кукурудзы в лесостепи УССР. / Д.Ф. Томашевский. – К., 1962. – 116с.
145560
  Камераз А.Я. Агротехника высоких урожаев картофеля / А.Я. Камераз. – Москва-Ленинград : Сельхозгиз, 1954. – 192с.
145561
  Синягин И.И. Агротехника высоких урожаев сахарной свеклы в Белоруссии / И.И. Синягин. – Минск, 1951. – 71с.
145562
   Агротехника гороха. – Москва, 1962. – 44 с.
145563
  Полунин Я.Я. Агротехника гороха на зеленый горошек в центральных и северо-западных районах СССР. / Я.Я. Полунин. – М., 1955. – 104с.
145564
   Агротехника зерновых культур в правобережных районах Якутской АССР : (Совет по изучению производственных сил Академии наук СССР и Всесоюзный институт удобрений, агратехники и агропочвоведения ВАСХНИЛ. Якуцкая экспедиция 1938 г.). – Москва; Ленинград : Академия Наук СССР, 1941. – 92 с.
145565
  Цехмистренко П.Е. Агротехника и лучшие сорта винограда для Сталинградской области. / П.Е. Цехмистренко. – Сталинград, 1950. – 79с.
145566
  Кирпиченко П. Агротехника и семеноводство картофеля в Донбассе / П. Кирпиченко. – Сталино, 1951. – 95с.
145567
   Агротехника и урожай : Тематический сборник сельскохозяйственного факультета. – Саранск : Мордовский ГУ им.Огарева Н.П., 1975. – 127 с.
145568
  Ильяшенко Н.Г. Агротехника картофеля на песчаных почвах Украинского Полесья. : Автореф... канд. с.-х.наук: / Ильяшенко Н.Г.; Киев. гос. пед. ин-тут им. А.М.Горького. – Киев, 1951. – 8 с.
145569
  Суворов В.В. Агротехника клевера и тимофеевки в нечерноземной полосе. / В.В. Суворов. – М.-Л., 1950. – 176с.
145570
  Супрун Н.В. Агротехника кормовіх корнеплодов / Н.В. Супрун. – Челябинск, 1953. – 75с.
145571
  Сергеев П.А. Агротехника красного клевера на семена / П.А. Сергеев. – М., 1951. – 80с.
145572
  Бакалов В.В. Агротехника кукурузы : опыт госсортоучастков Адыгеи, НИИ и мастеров высокого урожая / В.В. Бакалов. – Майкоп : Адыгейское книжное изд-во, 1953. – 39 с.
145573
  Суслов А.Ф. Агротехника луговых кормовых трав на семена. / А.Ф. Суслов. – М, 1950. – 256с.
145574
  Лунев М. Агротехника лугопастбищных трав на семена / М. Лунев, А. Гусенко. – Смоленск, 1939. – 159с.
145575
  Титов Т.Ф. Агротехника многолетнего люпина на удобрение в условиях Северо-запада РСФСР : Автореф... канд. с. х.наук: / Титов Т. Ф.; М-во с. х. РСФСР, Лен. с. х. ин-т. – Л.-Пушник, 1960. – 20л.
145576
   Агротехника озимой пшеницы. – Москва : Колос, 1967. – 400 с.
145577
   Агротехника оранжерейных цветочных растений на срез. – Москва : Изд-во литературы по строительству, 1964. – 112 с.
145578
  Лещух Т.Я. Агротехника основных эфирно-масляничных культур / Т.Я. Лещух. – М., 1948. – 320с.
145579
  Лапин М.М. Агротехника полевых культур / М.М. Лапин. – М, 1936. – 304с.
145580
  Мосолов В.П. Агротехника полевых культур / В.П. Мосолов. – М, 1946. – 360с.
145581
   Агротехника полевых культур. – Москва : Сильхозгиз, 1952. – 304 с. – (Трехлетние колхозные агрозоотехнические курсы. Второй год обучения)
145582
   Агротехника полевых культур. – Москва : Сельхозгиз, 1955. – 384 с.
145583
   Агротехника полевых культур : Трехлетние колхозные агрозоотехнические курсы. Второй год обучения. – Изд. 2-е. – Москва : Сельсхозгиз, 1955. – 344с.
145584
  Севостьянов С.П. Агротехника сахарной свеклы в Краснодарском крае. / С.П. Севостьянов. – Краснодар, 1951. – 80с.
145585
   Агротехника сахарной свеклы и свекловичного семеноводства в Алтайском крае. – Изд. 2-е, испр. и дополн. – Барнаул : Алтайская правда, 1946. – 113 с. – (Бийская опытно-селекционная свекловичная станция : Серия 2 ; вып. 9)
145586
  Матвеев Н.Д. Агротехника семеноводства селекционного льна-долгунца / Н.Д. Матвеев. – М., 1949. – 112с.
145587
  Чечулин В.И. Агротехника суданской травы / В.И. Чечулин. – М., 1950. – 32 с.
145588
   Агротехника табака в Краснодарском Крае. – Краснодар : Краевое гос. изд-во, 1951. – 192 с.
145589
  Чубков Е.А. Агротехника табаководства / Е.А. Чубков. – 2-е изд. – Краснодар, 1932. – 215с.
145590
  Субботина А.Е. Агротехника твердой пшеницы. / А.Е. Субботина. – Куйбышев, 1951. – 28с.
145591
   Агротехника, селекция, сортоиспытание плодово-ягодных культур. – Москва : Московский рабочий, 1960. – 396 с.
145592
  Белозер И.И. Агротехническая эффективность противоэрозионной зяблевой вспашки на склонах : Автореф... кандидата с.-х.наук: / Белозер И.И.; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т сахарной свеклы. – Киев, 1965. – 26л. – Бібліогр.:с.26
145593
  Павлов И.Ф. Агротехнические и биологические методы защиты растений. / И.Ф. Павлов. – М., 1976. – 208с.
145594
  Соляник А.С. Агротехнические и химические меры борьбы с сорняками в звене севооборота озимая пшеница - сахарная свекла - кукуруза на силос - викоовсяная смесь в условиях Предкарпатья. : Автореф... канд. с.-х.наук: 530 / Соляник А.С.; Харьков. с.-х. ин-т им. В.В.Докучаева. – Харьков, 1968. – 23л.
145595
  Зражевский. А.И. Агротехнические мероприятия по борьбе с обыкновенным свекловичным долгоносиком / А.И. Зражевский. – К, 1951. – 68с.
145596
   Агротехнические мероприятия по уходу за плодовыми насаждениями, повреждёнными в зиму 1955-1956 г.. – Сталино : Сталинское областное изд-во, 1956. – 12 с.
145597
  Щеголев В.Н. Агротехнические методы защиты полевых культур от вредных насекомых и болезней. / В.Н. Щеголев. – М-Л, 1935. – 152с.
145598
  Греков М.А. Агротехнические основы свекловичных севооборотов : Автореф... канд с. х.наук: / Греков М. А.; Всес.НИИ сахарной свеклы. – К., 1965. – 41л.
145599
  Пысин Н.Е. Агротехнические основы травопольных севооборотов / Н.Е. Пысин. – Челябинск, 1948. – 32 с.
145600
   Агротехнические основы устойчивой кормовой базы : Сборник научных трудов. – Москва : ТСХА, 1983. – 177 с.
145601
   Агротехнические правила по жёлтым табакам : Рассмотрены и утверждены совещанием, состоявшемся при Техпропе Наркомзема СССР в окрябре 1932 г. при участии иабачно-махорочного сектора НКЗ СССР, Союзтабака, Табаксырья и Табакколхозцентра. – Москва : Сельхозгиз, 1933. – 56 с.
145602
   Агротехнические правила по основным советским каучуконосам. – Москва : Сельхозгид, 1933. – 127 с.
145603
   Агротехнические приёмы повышения качества зерна : Сборник статей. – Днепропетровск : ВНИИ кукурузы, 1978. – 128 с.
145604
  Левитский Н.А. Агротехнические приемы повышения продуктивности озимой вики в лесостепной части Хмельницкой области : Автореф... канд. с. х.наук: / Левитский Н. А.; Укр. с. х. акад. – Киев, 1968. – 30л.
145605
  Елагин И.Н. Агротехнические приемы повышения урожайности гречихи. / И.Н. Елагин. – М., 1954. – 32с.
145606
  Демедюк М.Г. Агротехнические условия выращивания озимой пшеницы в Предкарпатьи Львовской области : Автореф... канд. с. х.наук: / Демедюк М. Г.; Льв. с. х. ин-т. – Львов, 1967. – 18л.
145607
   Агротехнический метод защиты полевых культур. – Москва : Колос, 1981. – 144 с.
145608
  Мойвеєва В.П. Агротехніка вирощування і первинна обробка льону-довгунця. / В.П. Мойвеєва. – К, 1958. – 24с.
145609
  Сергієнко І. Агротехніка вирощування лісосмуг / І. Сергієнко. – Одеса, 1953. – 36 с.
145610
   Агротехніка кок-сагизу в колгоспі "Пролетар" : Досвід роботи колгоспу "Пролетар" Черкас. р-ну, Київ. обл. – Київ ; Харків : Держсільгоспвидав, 1948. – 44 с.
145611
  Куксін М.В. Агротехніка насінництва лучних трав на Поліссі та лісостепу УРСР. / М.В. Куксін. – Київ; Харків, 1950. – 104с.
145612
  Буцерога М.М. Агротехніка посіву багаторічних бобових і злакових трав / М.М. Буцерога, М.В. Куксін. – Київ, 1949. – 56с.
145613
  Бережний П.С. Агротехніка суниць у Донбасі / П.С. Бережний. – Сталіно ; Донбас : Книжкове видавництво, 1959. – 39 с.
145614
  Мироненко Федір Миколайович Агротехнічне обгрунтування пройомів вирощування ріпака ярого на насіння в умовах Донецької області : Автореф. дис. ... канд. сільськогосп. наук : 06.01.09 / Мироненко Федір Миколайович; Україн. академія аграрн. наук. Ін-т олійних культур. – Запоріжжя, 2000. – 14 с.
145615
  Шевчук В.В. Агротехнічний догляд за культурами сосни звичайної в свіжому субору лівобережного лісостепу України : Автореф... канд. с. г.наук: 06.03.01 / Шевчук В. В.; Укр.НДІ лісового господ. і агроліс. меліор. – Х., 1994. – 18л.
145616
  Базалій В.В. Агротехнічний спосіб пролонгації фотосинтетичної діяльності рослин соняшнику / В.В. Базалій, Є.О. Домарацький, А.В. Добровольський // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2016. – Вип. 4 (92) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 77-84 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2313-092X
145617
  Рянжина Е.Г. Агротехнічні гуртки в сільскому клубі / Е.Г. Рянжина. – К, 1965. – 28с.
145618
  Пташинська О.В. Агротехнічні заходи підвищення продуктивності рису // Наукові основи ефективного розвитку галузі землеробства та використання земельно-ресурсного потенціалу України : матеріали наук.-практ. конф. молодих учених і спеціалістів 1-3 листоп. 2016 р. / Нац. акад. аграр. наук України, ННЦ "Ін-т землеробства НААН" ; [редкол.: В.Ф. Камінський (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Едельвейс, 2016. – С. 56-58. – ISBN 978-966-2742-92-5
145619
  Курило Василь Леонідович Агротехнічні основи розробки та вдосконалення процесів механізованого вирощування насіння цукрових буряків : Автореф... доктора сільськогосп.наук: 06.01.09 / Курило Василь Леонідович; Ін-тут цукрових буряків. Україн. Акад. аграрн. наук. – К., 1998. – 32л.
145620
  Альохін Андрій Олександрович Агротехнічні основи формування врожаю та якості сировини віничного сорго у південному степу України : Автореф. дис. ... канд. сільськогосп. наук : 06.01.09 / Альохін Андрій Олександрович ; Нац. аграрний ун-тет. – Київ, 1997. – 19 с.
145621
  Федорчук В.Г. Агротехнічні прийоми вирощування коренеплідних культур на насіння безвисадковим способом в зрощуваних умовах півдня України. : Автореф... канд. с.-г.наук: 06.01.02 / Федорчук В.Г.; Херсон. держ. аграрний ун-т. – Херсон, 1998. – 16л.
145622
  Бойко І.О. Агротехнічні умови вирощування озимого ріпака при зрошенні на півдні України : Автореф... канд. с.г.наук: 06.01.02 / Бойко І. О.; Хеср. с.г.ін-т. – Херсон, 1994. – 16л.
145623
  Кабанець В.М. Агротехнологічне обгрунтування реалізації потенціалу культури конопель в умовах північно-східного Лісостепу України : автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук : 06.01.09 / Кабанець Віктор Михайлович ; М-во освіти і науки України, Сумс. нац. аграр. ун-т. – Суми, 2021. – 36 с. – Бібліогр.: 44 назви
145624
  Теличко Л.П. Агротехнологічні заходи боротьби із шкідливими організмами кукурудзи цукрової на екологічній основі // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2020. – № 3. – С. 102-!09 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2077-4893
145625
  Позняк В.В. Агротехнологічні заходи підвищення врожайності пшениці озимої в умовах Північного Степу : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.09 / Позняк Василь Васильович ; Нац. акад. аграр. наук України, Держ. установа ін-т зернових культур. – Днепр, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
145626
  Дудка М.І. Агротехнологічні основи підвищення продуктивності однорічних кормових культур в північному Степу України : автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук : 06.01.09 / Дудка Микола Іванович ; Нац. акад. аграр. наук України, Держ. установа Ін-т зерн. культур. – Дніпро, 2020. – 43 с. – Бібліогр.: 47 назв
145627
  Гументик М.Я. Агротехнологічні основи формування продуктивності багаторічних злакових культур для виробництва біопалива в Лісостепу України : автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук : 06.01.09 / Гументик Михайло Ярославович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т біоенергетичних культур і цукрових буряків. – Київ, 2021. – 43 с. – Бібліогр.: 91 назва
145628
  Ратошнюк В.І. Агротехнологічні та біологічні основи формування продуктивності люпину вузьколистого в зоні Полісся України : автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук : 06.01.09 / Ратошнюк Віктор Іванович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т землеробства НААН". – Чабани, 2020. – 52 с. – Бібліогр.: 64 назви
145629
  Пінчук Т.А. Агротуризм як форма підприємництва у сільській місцевості // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 49-54. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 3)
145630
  Панюков А.И. Агротуризм: история развития и современное состояние // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 18. – С. 37-42. – Библиогр.: 11 назв.
145631
   Агроуказания. – Изд. 2-е, перераб. и допол. – Симферополь : Крымиздат, 1952. – 524 с.
145632
   Агроуказания по культуре хлопчатника на 1951 год. – Киев; Харьков : Гос.изд-во сельскохозяйственной литературы УССР, 1951. – 64 с.
145633
  Панасюк Б.А. Агрофизиологическая оценка совместного возделывания кукурузы с соей и кормовыми бобами при весенних и пожнивных посевах : Автореф... канд. с.-х.наук: / Панасюк Б.А.; Укр. с.-х. акад. – Киев, 1966. – 21л.
145634
  Козак Е.И. Агрофизиологическая характеристика и эффективность местных фосфоритов в условиях западных областей УССР : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Козак Е.И. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев; Львов, 1954. – 15 с.
145635
  Власюк П.А. Агрофизиологические основы питания сахарной свеклы / П.А. Власюк; Плесецкий П.Ф. – Киев : АН Украинской ССР, 1950. – 256 с.
145636
  Мережинский Ю.Г. Агрофизиологические основы применения гранулированных удобрений на разных почвах Украинской ССР : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Мережинский Ю.Г. ; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1955. – 16 с.
145637
  Худяков О.И. Агрофизическая и мелиоративная характеристика основных типов почв Магаданской области : Автореф... канд. биол.наук: 532 / Худяков О.И.; МГУ. – М., 1972. – 24л.
145638
   Агрофизическая оценка аллювиальных карбонатных почв района Чумра (Центральная Анатолия, Турция) / Е.В. Шеин, С.А. Ерол, Е.Ю. Милановский, Н.В. Верховцева, Ф.Д. Микайылов, Ф. Ер, С. Ершахин // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 7. – С. 837-841 : рис., табл. – Библиогр.: 25 назв. – ISSN 0032-180Х
145639
  Косарчук Н А. Агрофизическая оценка качества вспашки на высоких скоростях : Автореф... канд. с. х.наук: / Косарчук А.Н,; Всес. акад. с. х. наук, Агрофиз. НИИ. – Л., 1960. – 14л.
145640
  Дороган В.Ф. Агрофизическая характеристика и водный режим обыкновенных черноземов Восточного Казахстана : Автореф... канд. сельскохоз.наук: / Дороган В.Ф.; АН Казах. ССР. Объединен. ин-т ботаники, почвоведения, микробиологии и вирусологии. – Алма-Ата, 1966. – 20л.
145641
  Колоскова А.В. Агрофизическая характеристика почв Волжско-Камской лесостепи : Автореф. дис. ... д-ра биол. наук / Колоскова А.В. ; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1966. – 32 c. – Бібліогр.:с.31-32
145642
  Мамедов Р.Г. Агрофизическая характеристика почв восточной части Ширванской степи для целей их сельскохозяйственного использования : Автореф... канд. с.-х.наук: / Мамедов Р.Г.; Арм. с.-х. ин-т. – Баку, 1956. – 23л.
145643
   Агрофизическая характеристика почв Западной Сибири. – Новосибирск : Наука, 1976. – 544 с.
145644
  Мкртычян А.А. Агрофизическая характеристика почв каштанового комплекса Кировобад - Агдамского района Азербайджанской ССР. : Автореф... канд. с.-х.наук: / Мкртычян А.А.; Армян. сельскохоз. ин-т. – Ереван, 1967. – 22л.
145645
   Агрофизическая характеристика почв нечернозёмной зоны Европейской части СССР. – Москва : Колос, 1976. – 368 с.
145646
   Агрофизическая характеристика почв предгорных и горных районов юга СССР. – Москва : Колос, 1980. – 271 с.
145647
   Агрофизическая характеристика почв степной и сухостепной зон Европейской части СССР. – Москва : Колос, 1977. – 255 с.
145648
  Колоскова А.В. Агрофизическая характеристика почв Татарии / А.В. Колоскова. – Казань, 1968. – 388с.
145649
   Агрофизические методы исследования почв. – Москва : Наука, 1966. – 259 с.
145650
  Власюк П.А. Агрофизические основы питания сахарной свеклы / П.А. Власюк. – Киев : АН УССР, 1950. – 256с.
145651
   Агрофизические свойства почв и их регулирование в условиях интенсивного земледелия : Межвузовский сборник научных трудов. – Саранск : Гос. университет им.Огарева Н.П., 1989. – 164 с.
145652
  Раисов О.Ж. Агрофизические, электрические и мелиоративные свойства почв северо-западной часи Казахстана. : Автореф... Канд.биол.наук: 06.01.03 / Раисов О.Ж.; Моск.гос.ун-т. – М, 1974. – 24л.
145653
  Фурсаев А.Д. Агрофитоценоз / А.Д. Фурсаев, С.С. Хохлов. – Саратов, 1945. – 27с.
145654
  Марков М.В. Агрофитоценоз как система / М.В. Марков. – Казань, 1983. – 62с.
145655
  Туганаев В.В. Агрофитоценозы современного земледелия и их история / В.В. Туганаев. – Москва : Наука, 1984. – 88с.
145656
  Валеев Ф.З. Агрофитоценозы юго-востока Татарской АССР и роль овсюга в их озасорении. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.05 / Валеев Ф.З.; МВ и ССО РСФСР. – Уфа, 1974. – 22л.
145657
  Валеева З.Б. Агрофитоценологическая характеристика процессов ведущих сельскохозяйственных культур Удмуртской АССР : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.05 / Валеева З.Б. ; МГУ. – Москва, 1977. – 12 с.
145658
  Марков М.В. Агрофитоценология / М.В. Марков. – Казань, 1972. – 272с.
145659
  Гаськевич В.Г. Агрофізичний стан дернових грунтів Закарпатської низовини / В.Г. Гаськевич, Р.Б. Семащук // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 1 (30). – С. 86-101 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
145660
  Барвінський А.В. Агрофізичні аспекти регламентації технологічного навантаження на грунтовий покрив // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – С. 62-69 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2306-1677
145661
  Бородін А.Л. Агрофізичні властивості посівного шару грунту перед сівбою ярих культур // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2016. – Вип. 85. – С. 96-99 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0587-2596
145662
  Пелюховський С.Г. Агрофізичні та фізико-хімічні властивості сірого лісового грунту за впливу різних видів добрив і хімічної меліорації // Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України ; редкол.: В.Ф. Камінський, В.Ф. Сайко, Ю.О. Соколюк [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (93). – С. 43-49 : табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 0372-8498
145663
  Козак Е.І. Агрофізіологічна характиристика та ефективність місцевих фосфоритів в умовах західних областей УРСР : Дис... канд. біолог.наук: / Козак Е.І.; АН УРСР, Ін-т агробіології Львівського філіалу АН УРСР. – Львів, 1954. – 164л. – Бібліогр.:л.143-164
145664
  Мережинський Ю.Г. Агрофізіологічні основи застосування гранульованих добрив на різних грунтах Украхнської РСР : Дис... канд.біолог.наук: / Мережинський Ю.Г.; КДУ ім.Т.Шевченка. – К., 1954. – 209л. – Бібліогр.:л.189-209
145665
   Агрофітоценози : оптимізація видового складу на присадиб. ділянках із урахуванням комплексу природ. і соц.-екон. факторів території вирощування : практ. посібник / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; [уклад.: Г.В. Тітенко, А.Н. Некос, О.М. Крайнюков]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2019. – 55, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 51-55
145666
   Агрохимикаты в окружной среде. – Москва : Колос, 1979. – 357 с.
145667
  Бойко В.Ф. Агрохимическая лаборатория / В.Ф. Бойко. – Москва, 1959. – 499 с.
145668
   Агрохимическая лаборатория колхоза и совхоза. – Москва, 1964. – 10 с.
145669
  Каракешичян Г.М. Агрохимическая характеристика лугостепных и горно-луговых почв Гегамского и Варденисского хребтов Армянской ССР : Автореф... канд. с. х.наук: 06.01.04 / Каракешичян Г. М.;. – Ереван, 1975. – 40л.
145670
   Агрохимическая характеристика основных типов почв СССР. – Москва : Наука, 1974. – 447 с.
145671
   Агрохимическая характеристика почв . Центральные области нечернозёмной зоны РСФСР. – Москва : Наука, 1972. – 272 с.
145672
   Агрохимическая характеристика почв СССР. Белорусская ССР, Латвийская ССР, Литовская ССР, Эстонская ССР, Карельская АССР и северные раены Европейской части РСФСР. – Москва, 1962. – 280 с.
145673
   Агрохимическая характеристика почв СССР. Дальний Восток. – Москва : Наука, 1971. – 331 с.
145674
   Агрохимическая характеристика почв СССР. Казахстан и Челябинская область. – Москва : Наука, 1968. – 311 с.
145675
   Агрохимическая характеристика почв СССР. Почвенно-агрохимическое районирование. – Москва : Наука, 1976. – 363 с.
145676
   Агрохимическая характеристика почв СССР. Райны Северного Кавказа. – Москва : Наука, 1964. – 365 с.
145677
   Агрохимическая характеристика почв СССР. Районы Западной Сибири. – Москва : Наука, 1968. – 383с.
145678
   Агрохимическая характеристика почв СССР. Районы Поволжья. – Москва : Наука, 1966. – 359 с.
145679
   Агрохимическая характеристика почв СССР. Районы Урала. – Москва : Наука, 1964. – 328 с.
145680
   Агрохимическая характеристика почв СССР. Районы Центральной Черноземной полосы в Молдавской ССР. – Москва : Академия Наук СССР, 1963. – 262 с.
145681
   Агрохимическая характеристика почв СССР. Республики Закавказья. – Москва : Наука, 1965. – 320 с.
145682
   Агрохимическая характеристика почв СССР. Республики Средней Азии. – Москва : Наука, 1967. – 368 с.
145683
   Агрохимическая характеристика почв СССР. Украинская ССР. – Москва : Наука, 1973. – 343 с.
145684
  Варданян Т.Т. Агрохимическая характеристика теорфов Армении : Автореф... канд. сельхоз.наук: / Варданян Т.Т.; АН Арм.ССР. Отд. биол. наук. – Ереван, 1961. – 24л.
145685
  Ревазян Р.Г. Агрохимическая характеристика флотационных отходов медно-молибденовой промышленности Армении : Автореф... канд. сельскохоз.наук: 06.533 / Ревазян Р.Г.; АН Арм.ССР. Отд. биол. наук. – Ереван, 1971. – 26л.
145686
  Пашова В.Т. Агрохимическая характеристика эродированных обыкновенных чернохемов на примере почв Днепропетровской области. : Автореф... Канд.с-х.наук: / Пашова В.Т.; Укр.с-х.акад. – Днепропетровск, 1966. – 24л.
145687
   Агрохимические и почвенные исследования в ботанических садах : сборник научных трудов. – Апатиты : Кол. фил. АН СССР, 1988. – 120 с.
145688
  Искандарян Р.А. Агрохимические исследования почв Сисианского района Армянской ССР и эффективность минеральных удобрений. : Автореф... канд. с.-х.наук: 533 / Искандарян Р.А.; Арм. с.-х. ин-тут. – Ереван, 1969. – 25л.
145689
   Агрохимические методы исследования почв : Руководство для полевых и лабораторных исследований. – Изд. 3-е, перераб. и дополн. – Москва : Академия Наук СССР, 1960. – 555 с. – Має додаток: "Альбом цветных рисуков по диагностике питания растений"
145690
   Агрохимические методы исследования почв. – Москва : Наука
Изд. 4-е, дополн. и перераб. – 1965. – 436 с.
145691
  Гаврилова А.Н. Агрохимические свойства дерново-подзолистых супесчаных почв и условия питания растений : Автореф... канд. биол.наук: / Гаврилова А.Н.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1963. – 28л.
145692
  Мосеева З.В. Агрохимические свойства почв лесостепи Башкирской АССР и некоторые пути их улучшения : Автореф... канд. биол.наук: / Мосеева З.В.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1964. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
145693
  Тетеря О. Агрохимические свойства субстратов и результаты опытов по изучению их влияния на рост и развитие горшечных Азалий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 46-48. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  Изучены агрохимические характеристики субстратов применяемых для выращивания азалии. Приведен обзор результатов опытов, по изучению влияния различных видов субстратов на рост и развитие азалии. Установлено, что для культуры азалии пригодны все ...
145694
  Соловьев Г.А. Агрохимические условия питания растений и биосистез витаминов / Г.А. Соловьев. – М., 1985. – 104с.
145695
  Иванов П.П. Агрохимический кружок в школе. / П.П. Иванов. – М, 1955. – 51с.
145696
  Иванов П П. Агрохимический кружок в школе. / П П. Иванов. – 2-е изд. – М, 1958. – 92с.
145697
   Агрохимическое картографирование почв. – Москва : Академия Наук СССР, 1962. – 155 с.
145698
  Вуколова В.И. Агрохимическое обоснование применеия жидких сложных удобрений под томаты : Автореф... канд. биол.наук: 06.533 / Вуколова В.И.; Кишиневский гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Кишинев, 1970. – 23л.
145699
  Прянишников Д.Н. Агрохимия : общий курс : учебник для растеневодческих вузов / Д.Н. Прянишников. – Москва ; Ленинград : Гос. изд-во колхозной и совхозной литературы, 1934. – 400с.
145700
  Прянишников Д.Н. Агрохимия / Д.Н. Прянишников. – М., 1936. – 495с.
145701
  Прянишников Д.Н. Агрохимия / Д.Н. Прянишников. – 3-е изд., доп. – М., 1940. – 644с.
145702
   Агрохимия. – Москва : Колос, 1964. – 527 с. – (Учебники и учебные пособия для высших сельсько-хозяйственных учебных заведений)
145703
   Агрохимия. – Москва, 1964. – 527 с.
145704
   Агрохимия. – Изд. 2-е, исправ. и дополн. – Москва : Колос, 1967. – 583 с. – (Учебники и учебные пособия для высших сельсько-хозяйственных учебных заведений)
145705
  Смирнов П.М. Агрохимия / П.М. Смирнов, Э.А. Муравин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1984. – 304с.
145706
  Смирнов П.М. Агрохимия / П.М. Смирнов, Э.А. Муравин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1988. – 447с.
145707
   Агрохимия : Учебники по аграрных специасностей / Ягодин Б.А., Смирнов П.М., Петербургский А.В. [и др.] ; под ред. Б.А. Ягодина. – Изд. 2-е, перераб. и дополн. – Москва : ВО "Агропромиздат", 1989. – 655 с. – (Учебники и учебные пособия для студентов вузов)
145708
  Минеев В.Г. Агрохимия / В.Г. Минеев. – Москва : Московский университет, 1990. – 485с.
145709
  Городний Н.М. Агрохимия : учебное издание / Н.М. Городний. – Киев : Выща школа, 1990. – 288 с.
145710
  Смирнов П.М. Агрохимия / П.М. Смирнов, Э.А. Муравин. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1991. – 287с.
145711
   Агрохимия в вопросах и ответах. – Минск : Ураджай, 1991. – 240 с.
145712
  Минеев В.Г. Агрохимия и биосфера / В.Г. Минеев. – М., 1984. – 247с.
145713
  Левченко В.И. Агрохимия и здоровье людей / В.И. Левченко. – М, 1989. – 135с.
145714
   Агрохимия и качество растениеводческой продукции : сборник статей. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1992. – 198 с.
145715
  Дудина Н.Х. и др. Агрохимия и ситема удобрения / Н.Х.Дудина, Е.А.Панова, М.П.Петухов. – 3-е изд-е. перераб. и доп. – Москва : Агропромиздат, 1991. – 400 с. – (Учебники и учебн. пособия для учащихся техникумов). – ISBN 5-10-001122-Х
145716
  Петербургский А.В. Агрохимия и успехи современного земледелия / А.В. Петербургский. – Пущино, 1989. – 220с.
145717
  Петербургский А.В. Агрохимия и физиология питания растений / А.В. Петербургский. – М, 1971. – 334с.
145718
  Чириков Ф.В. Агрохимия калия и фосфора / Ф.В. Чириков. – М., 1956. – 464с.
145719
  Петербургский А.В. Агрохимия комплексных удобрений / А.В. Петербургский. – М, 1975. – 231с.
145720
  Ахундов Ф.Г. Агрохимия концентрированных и сложных удобрений / Ахундов Ф.Г. – Баку : Элм, 1989. – 192 с.
145721
  Юдинцева Е.В. Агрохимия радиоактивных изотопов стронция и цезия / Е.В. Юдинцева, И.В. Гулякин. – Москва, 1968. – 472 с.
145722
  Юдинцева Екатерина Васильевна Агрохимия стронция-90, цезия-137 и некоторых других продуктов деления : Автореф... доктора биол.наук: / Юдинцева Екатерина Васильевна; Моск. с.-х. акад. им. К.А.Тимирязева. – М., 1964. – 37л. – Бібліогр.:с.34-37
145723
  Соколов А.В. Агрохимия фосфора. / А.В. Соколов. – М.-Л., 1950. – 152с.
145724
  Минеев В.Г. Агрохимия, биология и экология почвы / В.Г. Минеев, Е.Х. Ремпе. – М., 1990. – 206с.
145725
  Шеремет О.П. Агрохімічна ефективність вермикомпосту при вирощуванні білоголової капусти на сірих опідзолених грунтах : Автореф. дис. ... канд. с. г. наук : 06.01.04 / Шеремет О.П. ; Укр. держ аграрн. ун-т. – Київ, 1994. – 16 с.
145726
  Скічко К. Агрохімічна паспортизація як інструмент контролю власника землі за додержанням орендарем вимог щодо охорони орендованих земель сільськогосподарського призначення // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 229-231
145727
  Мельничук А.О. Агрохімічне забезпечення і агроекологічне обгрунтування використання добрив в картопляно-зерновій сівозміні центрального полісся. : Автореф... Канд.с-х.наук: 06.01.04 / Мельничук А.О.; Нац.аграрн.ун-т. – К, 1998. – 20л.
145728
  Павленко В.Д. Агрохімічне забезпечення та агроекологічне обгрунтування застосовування нітроамофоски під гречку на дерновосередньопідзолистих грунтах лівобережного Полісся України : Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук / Павленко В.Д.; Мін. сільгосп. і продовольства України. – Київ, 1994. – 20 с.
145729
  Денисієвський В.С. Агрохімічний аналіз / В.С. Денисієвський. – Київ ; Харків, 1937. – 188 с.
145730
  Денисьєвський В.С. Агрохімічний аналіз : учбов. посібн. для агрономічних і агрохімічних ф-тетів / В.С. Денисьєвський. – Київ, 1952. – 190 с.
145731
   Агрохімічні властивості сірого лісового грунту залежно від вапнування та різних систем удобрення / М.А. Ткаченко, В.М. Шкляр, М.О. Дергач, В.М. Замлинська // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2016. – Вип. 3/4. – С. 3-11 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв.
145732
  Скрильник Є.В. Агрохімічні підходи до виробництва органо-мінеральних добрив та ефективність їх застосування у короткоротаційних сівозмінах // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2015. – Вип. 82. – С. 37-41 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0587-2596
145733
  Прянішніков Д.М. Агрохімія / Д.М. Прянішніков. – Київ, 1954. – 608с.
145734
  Жежель М.Г. Агрохімія / М.Г. Жежель, О.І. Пантєлєєва. – К, 1968. – 292с.
145735
  Делеменчук М.І. Агрохімія : навчальний посібник для сількогосподарських технікумів / М.І. Делеменчук, М.М. Шкварук. – Київ : Вища школа, 1975. – 272 с. : табл. 67, іл. 5, бібліогр. 15 назв
145736
  Власюк П.А. Агрохімія / П.А. Власюк, М.М. Городній. – Київ : Вища школа, 1975. – 292 с. : табл. 94, іл. 17, 24 бібліогр.
145737
   Агрохімія і грунтознавство. – Київ
Вип. 39. – 1980
145738
   Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук України ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 1966-. – ISSN 0587-2596
Вип. 80. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
145739
   Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 1966-. – ISSN 0587-2596
Вип. 81. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
145740
   Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 1966-. – ISSN 0587-2596
Вип. 82. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
145741
   Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 1966-. – ISSN 0587-2596
Вип. 83. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
145742
   Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 1966-. – ISSN 0587-2596
Вип. 84. – 2015. – 145 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
145743
   Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 1966-. – ISSN 0587-2596
Вип. 85. – 2016. – 137 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
145744
   Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 1966-. – ISSN 0587-2596
Вип. 86. – 2017. – 129 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
145745
   Агрохімія і грунтознавство = Agrochemistry and soil science : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського ; редкол.: С.А. Балюк, Н.А. Білова, Д.С. Булгаков [та ін.]. – Харків : ННЦ "ІГА імені О.Н. Соколовського", 1966-. – ISSN 0587-2596
Вип. 87. – 2018. – 119, [1] с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
145746
   Агрохімія і грунтознавство = Agrochemistry and soil science : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського ; редкол.: С.А. Балюк, А.Б. Ачасов, А.Д. Балаєв [та ін.]. – Харків : ННЦ "ІГА імені О.Н. Соколовського", 1966-. – ISSN 0587-2596
Вип. 88. – 2019. – 136, [1] c. – Резюме англ. мовою та мовою статті
145747
  Гавриш Н.С. Агрохолдинг як суб"єкт правовідносин використання, відтворення та охорони грунтів // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговоренням актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України : 9-10 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. аграр., земел. та екол. права ; [відп. ред.: І.І. Каракаш]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 83-87. – ISBN 978-966-419-269-6
145748
  Лупенко Ю.О. Агрохолдинги в Україні та посилення соціальної спрямованості їх діяльності / Ю.О. Лупенко, М.Ф. Кропивко // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Нац. науковий центр " Ін-т аграрної економіки (ННЦ "ІАЕ") ; Луган. нац. аграрний ун-т ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т та ін. – Київ, 2013. – № 7 (225), липень. – С. 5-21. – ISSN 2221-1055
145749
  Дідус С.М. Агрохолдинги в Україні: особливості становлення та розвитку // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 12 (206). – С. 96-101. – ISSN 2221-1055
145750
  Дем"яненко С. Агрохолдинги в Україні: процес становлення та розвитку // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 12 (577). – С. 50-61. – ISSN 0131-775Х
145751
  Шваб О.В. Агрохолдинги з активами в Україні на світових фондових майданчиках // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (65). – С. 117-124. – ISSN 2307-9878
145752
  Іщук Г.П. Агрохолдинги та безпека господарювання на українській землі // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 1 (62). – С. 162-168
145753
  Дударенко В.В. Агрохолдинги у механізмі правового забезпечення продовольчої безпеки України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 233-238. – ISSN 2219-5521
145754
  Ходаківська О.В. Агрохолдинги України: аграрна політика та виклики майбутньому / О.В. Ходаківська, О.М. Могильний // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 2017. – № 6 (272). – С. 33-41. – ISSN 2221-1055
145755
  Бородіна О.М. Агрохолдинги як база формування корпоративного аграрного устрою в Україні / О.М. Бородіна, А.О. Гуторов // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 11 (217). – С. 21-28. – ISSN 2221-1055
145756
   Агроценотические аспекты защиты растений : Сборник научных трудов. – Ленинград : ВИЗР, 1984. – 108 с.
145757
  Чумак Віктор Олексійович Агроценотичне обгрунтування системи захисту ефіроолійних культур від шкідників на півдні України : Автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук : 06.00.22 / Чумак Віктор Олексійович ;. – Київ, 1995. – 45 с.
145758
  Симонов А.В. Агроэкологическая картография / А.В. Симонов. – Кишинев, 1991. – 159с.
145759
   Агроэкологическая обстановка и перспективы развития рисосеяния на юге Украины / А.В. Кольцов, А.А. Титков, М.Е. Сычевский, В.Н. Барило, А.В. Макушин. – Симферополь, 1994. – 226с
145760
  Жигайло Е.Л. Агроэкологическая оценка загрязнения агрофитоценозов тяжелыми металами : агрометрологія / Е.Л. Жигайло, О.В. Вольвач // Метеорологія, кліматологія та гідрологія : Міжвідомчий науковий збірник України / Одеський державний екологічний університет. – Одеса, 2004. – Вип. 48. – С. 242-247 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0130-2914
145761
   Агроэкологическая роль азотфиксирующих микроорганизмов в аллелопатии высших растений. – Киев : Основа, 2004. – 320с. – ISBN 966-699-056-3
145762
  Панас Р.Н. Агроэкологические основы рекультивации земель. / Р.Н. Панас. – Львов, 1989. – 157с.
145763
   Агроэкологические ресурсы Сибири : Сборник научных трудов. – Новосибирск : ВАСХНИЛ, Сибирское отделение, 1989. – 175 с.
145764
  Филиппова А Н. Агрусовые клещи / А Н. Филиппова. – Москва, 1964. – 63 с.
145765
  Ибрагимов И.Г. Агулы в борьбе с персидскими завоевателями // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2008. – № 1. – С. 22-30. – ISSN 1684-2626


  Агули (агульці, самоназва агулар) — аборигенний народ центральної частини південно-східного Дагестану (Агульский и Курахський райони). Агулы діляться на чотири групи, які проживають в чотирёх ущелинах: агулдере, курахдере, хушандере і хпюкдере. ...
145766
  Магометов А.А. Агульский язык / А.А. Магометов. – Тбилиси, 1970. – 244с.
145767
  Алексеров И.Т. оглы Агуш Алексер и Гейчинские ашуги XIX в. : Автореф... канд. филол.наук: / Алексеров И. Т. оглы; Азер. ГУ. – Баку, 1972. – 28л.
145768
  Данте Алигьери Ад / Данте ; пер. Е.В. Кологривова. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. и лит. А.Е. Ландау, 1875. – 233, [2] с. – Нет титульного листа, авт. указан на тит. л. – (Европейские классики в русском переводе : (С примеч. и биогр.) : Для учащихся / Под ред. Петра Вейнберга)


  Есть электронная версия РНБ
145769
  Синклер Э. Ад / Э. Синклер. – Москва, 1923. – 165с.
145770
   Ад зеркал. – М., 1991. – 516с.
145771
  Богданова О. Ад и чистилище в повести Н. Гоголя "Шинель" // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, О.В. Александров, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 23. – С. 77-91. – ISSN 2312-6809
145772
   Ад Магдэбургскага права да сучаснага самакіравання : 440-годдзю з дня надання Магілеву права на самакіраванне - Магдэбургскага права - прысвячаецца : зб. наук. матэрыялау / ПКАУ "Магілеускі маладзежны цэнтр" ; Грамадзянская ініцыятыва "Грамадскі магістрат" ; [уклад.: Пушкін І.А., Агееу А.Р.]. – Магілеу : МДУХ, 2017. – 183, [1] с. – Ст. білорус., укр. та рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-985-6985-79-2
145773
   Ад на Земле : вулканы и землетрясения // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 11. – С. 106-115 : фото, рис. – ISSN 1029-5828
145774
  Пыжкоу В.А. Ад партрэта сучасніка да гісторыі сучаснасці / В.А. Пыжкоу. – Минск : Выд-ва БДУ, 1975. – 200 с.
145775
  Елатау В.І. Ад песні да песні. / В.І. Елатау. – Мінськ, 1961. – 108с.
145776
  Яскевіч А.С. Ад слова да вобраза / А.С. Яскевіч. – Мінськ, 1968. – 116с.
145777
  Швачко С.О. Ад"єквативні характеристики порядкових денумеративів // Мова. Людина. Світ : Збірник наукових статей / МОНУ; Київський нац. лінгвістичний ун-т; Відп. ред. Тараненко О.О.; Редкол.: Артемчук Г.І., Болдирєв Р.В., Воробйова О.П., Манакін В.М. та ін. – Київ : КНЛУ, 2006. – С. 280-286
145778
  Мокрівська М.Т. Ад"єктивна лексика на позначення понять "щасливий - нещасний" в давньогрецькому романі // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 93-98


  У статті розглянуто функціональні властивості та семантичне призначення прикметників зі значенням "щасливий-нещасний" у давньогрецькому романі. Встановлено тематичні групи іменників, з якими вступають у синтагматичний зв"язок аналізовані лексеми і ...
145779
  Степаненко М.І. Ад"єктивні словосполучення із залежним давальним відмінком // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – Вип. 20. – С. 89-96
145780
  Ганжа С.А. Ад"єктивні фразеологізми листовної спадщини в аспекті національної ментальності // Український смисл : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2. – С. 25


  Епістолярна спадщина українських письменників становить значний інтерес не лише в царині історико-культурній, але й у власне лінгвістичній.
145781
  Живіцька І. Ад"єктивні фразеологічні одиниці англійської й української мов (на матеріалі фразеологізмів із компонентом-зоонімом) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 277-282. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
145782
  Максимчук Н.О. Ад"ювантно-базова нефропротекція та моніторинг при синдромі ендогенної інтоксикації в інтенсивній терапії гнійно-септичних ускладнень : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.30 / Максимчук Наталія Олексіївна ; М-во охорони здоров"я України, ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України". – Дніпро, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 32 назви
145783
  Пайл Я. Ада - язык встроенных систем / Я. Пайл. – Москва, 1984. – 238с.
145784
  Коуторн Елі Ада Блекджек. Курс виживання в Арктиці // Історія. Новий погляд : коли минуле оживає / ДП "Бурда-Україна" ; голов. ред. Олександра Маленко. – Київ, 2020. – Вип. 3, березень - квітень. – С. 52-57


  "Колонізація острова Врангеля Вільялмура Стефансона видавалася проєктом дивним і непростим."
145785
  Уильямс В. Ада Даллас / В. Уильямс. – Москва, 1985. – 332с.
145786
  Евлоев Р. Ада Лавлейс: "al" - как "алгоритм" // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2018. – № 3 (115). – С. 90-107. – ISSN 1819-6268


  "Дочь лорда Байрона свои научные занятия иронично называла «поэтической наукой». В раннюю викторианскую эпоху, когда не все женщины отваживались переступить порог публичной библиотеки, она предпочитала домоводству дифференциальные уравнения, и ...
145787
   Ада Наумовна Варновицкая : каталог выставки. – Москва : Советский художник, 1972. – 22 с.
145788
   Ада Негри // Историческое миросозерцание Грановского : Речь на торжеств. акте Имп. С.-Петерб. ун-та 8 февр. 1896 г. / Н. Кареев. – Санкт-Петербург, 1896. – 263-268 с.
145789
  Білецький О.І. Ада Негрі // Вибрані поезії / Негрі Ада. – Харків, 1931. – С. 5-30
145790
  Роговцева А. Ада Роговцева - маленька велика людина / розмову вела Ірина Гордійчук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 1 грудня (№ 217/218). – С. 22-23


  Ювілейний творчий вечір в Києві "З тими, кого люблю".
145791
  Архангельская Н.В. Ада Роговцева / Архангельская Н.В. – Москва : Всесоюз. творч.-произв. об-ние "Киноцентр", 1989. – [63] с. : ил.
145792
  Роговцева А. Ада Роговцева: "Відповідаю за кожен порух душі своїх героїнь" / розмовляла Т. Терен // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України ; голов. ред. В. Науменко ; редкол.: Г. Воскобійник, О. Воскобійник, С. Жадан [та ін.]. – Харків, 2017. – № 10/12. – С. 2-32. – ISSN 0130-1608
145793
  Брюховецька Л. Ада Роговцева: чесність із собою // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Гладій Г. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5 (133). – С. 25-28. – ISSN 1562-3238
145794
  Набоков В. Ада, или Эротиада : Семейная хроника / Владимир Набоков. – Харьков : Фолио, 2006. – 601с. – ISBN 966-03-3276-9
145795
  Новинская И.П. Адажио из "Лебединого" / И.П. Новинская. – Баку, 1980. – 106с.
145796
   Адальберт Ерделі // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна спілка художників України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 108-111. – ISSN 0130-1799
145797
  Островский Г.С. Адальберт Михайлович Эрдели. / Г.С. Островский. – М., 1966. – 100с.
145798
  Сливинський О. Адам = З нової книги віршів : поезія: вірші // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 264/265. – С. 272-275
145799
  Михайлов М.Л. Адам Адамыч / М.Л. Михайлов. – Москва, 1959. – 144с.
145800
  Михайлов М.Л. Адам Адамыч / М.Л. Михайлов. – Москва, 1965. – 303с.
145801
  Михайлов М.Л. Адам Адамыч и другие / М.Л. Михайлов. – Москва, 1991. – 493с.
145802
  Выдмухова Б. Адам всегда молод / Б. Выдмухова. – Москва, 1987. – 127с.
145803
  Осипчук І.Ю. Адам Єжи Чарторийський: ідеї європейського федералізму // Історична панорама : збірник наук. статей ЧНУ / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2013. – Вип. 16 : Спеціальність "Історія". – С. 7-17
145804
  Штраль Р. Адам женится на Еве / Р. Штраль. – М, 1988. – 300с.
145805
  Кралюк П.М. Адам Зернікау і його трактат "Про сходження Святого Духа від единого Отця" // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 289-290. – ISBN 978-966-373-777-5
145806
  Кралюк П. Адам Зернікау і його трактат "Про сходження Святого Духа від єдиного Отця" // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 289-290. – ISBN 978-966-2254-74-7
145807
  Перец И.-Л. Адам и Ева / Ицхок-Лейбуш Перец; пер. с евр. – 282 с.
145808
  Козак Я. Адам и Ева : роман / Ян Козак ; Пер. с чеш. В. Мартемьяновой. – Москва : Радуга, 1986. – 228 с. : ил.
145809
  Бегишева Алия Адам и Ева юрского периода : общество // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 4. – С. 68-71 : Фото. – ISSN 1029-5828
145810
  Козак Я. Адам і Єва : роман / Ян Козак ; З чес. пер. Наталя Колесниченко-Братунь. – Київ : Дніпро, 1986. – 164 с. : іл. – (Серія "Дружба")
145811
  Новакович Р. Адам і Єва : оповідання // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2019. – № 2. – С. 109-112
145812
  Журавльов Д.В. Адам Кисіль // Хто є хто в українській історії / Д.В. Журавльов. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2011. – С. 136-138. – ISBN 978-966-14-1182-0
145813
   Адам Кисіль // Український пантеон / С. Сегеда. – Київ : Балтія-Друк, 2013. – С. 76-79. – ISBN 978-966-8137-97-6
145814
  Пахолко С. Адам Коцко у фалеристичній пам"ятці початку XX століття // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2012. – № 4 (64). – С. 3-5. – ISSN 1811-542X


  Адам Коцко — студентський діяч, борець за український університет у Львові.
145815
  Лежанська З.Е. Адам Мечиславович Солтис / З.Е. Лежанська. – К., 1969. – 74с.
145816
  Уманский А. Адам Мицкевич / А. Уманский. – [30] с. – Отд.оттиск
145817
  Горский И.К. Адам Мицкевич : 100 лет со дня смерти 1855-1955 / И.К. Горский ; АН СССР, Ин-т славяноведения. – Москва : Издательство АН СССР, 1955. – 276 с. : ил. – (Научно-популярная серия)
145818
  Гражданская З.Т. Адам Мицкевич / З.Т. Гражданская. – М., 1956. – 46с.
145819
  Живов М.С. Адам Мицкевич / М.С. Живов. – М., 1956. – 592с.
145820
  Советов С.С. Адам Мицкевич / С.С. Советов. – Л, 1956. – 188с.
145821
   Адам Мицкевич. – М.
1. – 1956. – 164с.
145822
  Дерналович М. Адам Мицкевич / М. Дерналович. – Варшава, 1969. – 112с.
145823
  Дерналович М. Адам Мицкевич / М. Дерналович. – Варшава, 1972. – 105с.
145824
  Дерналович М. Адам Мицкевич / Мария Дерналович ; [пер. с пол. Д. Гессена]. – Варшава : Интерпресс, 1981. – 81, [3] с., [12] л. фот. – ISBN 83-223-1976-2
145825
  Malinowski Artur Адам Мицкевич в Одессе. Феномен пограничья // Bibliotekarz Podlaski : ogolnopolskie naukowe pismo bibliotekoznawcze i bibliologiczne. – Bialystok, 2019. – R. 20, nr. 1 (42). – P. 197-211. – ISSN 1640-7806
145826
   Адам Мицкевич в русской печати. 1825-1955. – Москва-Ленинград, 1957. – 600 с.
145827
  Юрченко А.С. Адам Мицкевич в украинских переводах, лингвистические вопросы теории и практики поэтического перевода. (На материале баллад и романсов) : Автореф... канд. филол.наук: / Юрченко А.С.; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1967. – 23л.
145828
  Лойко О.А. Адам Мицкевич и белорусская литература. : Автореф... Канд.филол.наук: / Лойко О.А.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1956. – 15л.
145829
  Живов М.С. Адам Мицкевич и его поэма "Гражина" // Гражина : литовская повесть / А. Мицкевич. – Москва : Художественная литература, 1948. – С. 3-13
145830
  Поляков М.Я. Адам Мицкевич и русская литература / М.Я. Поляков. – Москва, 1955. – 32с.
145831
   Адам Мицкевич. Жизнь и творчество в документах, портретах и иллюстрациях. – Полония, 1956. – 158с.
145832
  Дубинянская Я. Адам Мицкевич: лишенный родины // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2014. – № 9 (73). – С. 26-42. – ISSN 1819-6268
145833
  Павличко Д. Адам Міцкевич - будівничий вільної Європи // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 8-14 серпня (№ 32). – С. 10
145834
  Вервес Г.Д. Адам Міцкевич : життя і творчість / Г.Д. Вервес. – Київ : Дніпро, 1979. – 139, [1] с.
145835
  Вервес Г.Д. Адам Міцкевич в українській літературі / Г.Д. Вервес. – 2-е переробл. і доп. вид. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1955. – 280 с.
145836
  Лойка А. Адам Міцкевич і Беларуская літаратура / А. Лойка. – Минск, 1959. – 136с.
145837
  Ковбасенко Ю. Адам Міцкевич і Віктор Гюго VS Олександр Пушкін і Микола І, або Сучасний погляд на розв"язку однієї "дружби-ворожнечі" // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 250-253. – ISSN 0320-8370
145838
  Лисенко-Єржиківська Адам Міцкевич і Леся Українка - кримські відлуння у їхній поезії // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 19. – С. 192-200. – ISBN 978-966-3888-379-3
145839
   Адам Міцкевич і Україна : Матеріали міжнародної конференції, присвяченої 200-річчю від дня народж. видатного польск. поета. – Дрогобич : Вимір, 1998. – 160с. – ISBN 966-7444-14-7
145840
   Адам Міцкевич і Україна : зб. наук. пр. – Київ : Бібліотека українця, 1999. – 345 с. – (Бібліотека українця). – ISBN 966-7419-30-4
145841
  Савченко Ф. Адам Міцкевич у Ковні та Лозані як професор римської літератури. / Ф. Савченко. – 99-109с.
145842
  Назарець В.М. Адам Міцкевич: найсвященніша легенда Польщі. Образний світ "Кримських сонетів" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2010. – № 7/8 : Сонет у світовій літературі. – С. 54-56
145843
  Назарець В.М. Адам Міцкевич: найсвященніша та найпрекрасніша легенда Польщі // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2010. – № 12 : Романтизм у літературі. – С. 35-37
145844
  Twaranowicz Halina Адам Міцкевіч і беларуская літаратура: ад Аляксандра Ельскага да Уладзіміра Мархеля // Bibliotekarz Podlaski : ogolnopolskie naukowe pismo bibliotekoznawcze i bibliologiczne. – Bialystok, 2019. – R. 20, nr. 4 (45). – C. 263-281. – ISSN 1640-7806
145845
  Ліхадзедау У. Адам Міцкевіч на паштоуках канца XIX - пачатку XX стагоддзя = Adam Micriewicz na pocztowkach z konca 19 - hjczotku 20 wieku : Владимир Лиходедов. Адам Мицкевич на почтовых открытках конца 19 - начала 20 века / Уладзімір Ліхадзедау. – Мінск : Тэхнологія, 2008. – 223 с. : іл. – ISBN 978-985-458-177-4
145846
  Рильський М.Т. Адам Міцкеч і його "Пан Тадеуш" // Пан Тадеуш або Останній наїзд на Литві : шляхетська історія 1811-1912 р.р / А. Міцкевич. – Київ : : Держвидав художньої літератури, 1949. – С. 5-21
145847
  Вервес Г.Д. Адам Міцкєвич в українській літературі / Г.Д. Вервес. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1952. – 128, [2] с.
145848
  Кошелівець І. Адам Міцкєвіч в українській літературі // Записки Наукового товариства імени Шевченка / Наукове товариство імени Шевченка. – Нью-Йорк ; Париж ; Мюнхен, 1958. – Т. 167 : Історико-літературні статті / Микола Оглоблин-Глобенко. – С. 140-146. – (Праці філологічної секції)
145849
  Белокуров С.А. Адам Олеарий о греколатинской школе Арсения грека в Москве в XVII в. : реферат, читанный в заседании VII Археологического съезда 7 авг. 1887 г. / Сергей Белокуров. – Москва : Тип. Л. и А. Снегиревых, 1888. – 44 с. – Отд. оттиск: Чтения в О-ве люб. дух. просвещения, 1888, апрель. – Библиогр.: в подстрочн. примеч.
145850
  Эффель Ж. Адам познает мир / Ж. Эффель. – М., 1961. – 216с.
145851
  Аникин А.В. Адам Смит / А.В. Аникин. – Москва : Молодая гвардия, 1968. – 255 с., [13] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 253-254. – (Жизнь замечательных людей : серия биографий Основана в 1933 г. М. Горьким ; вып. 3 (446))
145852
   Адам Смит и современная политическая экономия. – Москва : Изд-во МГУ, 1979. – 215 с.
145853
  Сен А. Адам Смит и современность // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2011. – № 11. – С. 25-37. – ISSN 0042-8736
145854
  Штейн В.М. Адам Смит. Личность и учение / В.М. Штейн. – Птгр., 1923. – 80 с.
145855
  Березюк Р. Адам Сміт - креатор класичної економічної теорії // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 188-196. – (Економічні науки ; Вип. 2 квітень-червень). – ISSN 1993-0240
145856
  Орлик С. Адам Сміт про податок на нерухомість // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 107-111. – (Економічні науки ; Вип. 3). – ISSN 1993-0240
145857
  Лопух К.В. Адам Сміт про причини нерівності в суспільстві // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАН України, Держ. установа " Ін-т економіки і прогнозування" ; голов. ред.: В.В. Набрат. – Київ, 2016. – Вип. 49. – C. 239-249. – ISSN 0320-4421
145858
  Дедурін Г. Адам Станкевич - ідеолог і практик білоруського національного руху у II-ій Речі Посполитій // Збірник Харківського історико-філологічного товариства : наукові розвідки, матеріали та публікації, рецензії / Харківське історико-філологічне товариство. – Харків, 2009. – Т. 13. – С. 59-74. – (Нова серія). – ISBN 978-966-1630-047
145859
  Лучицкий Адам Фергюсон и его историческая теория. Раздел 1 / Диссертация pro venia Legendi, написанная кандидатом Лучицким // Cornelii Taciti Germania : Продолжение / Tacitus Cornelius. – [б.м.]. – Эпидемия возвратной горячки в Киеве. – 27с.
145860
  Лучицкий И.В. Адам Фергюсон и его историческая теория. – Б.м. : Б.и.
Раздел 1-3?. – 104 с. – Без обл. и тит. л. - Авт. установлен по: Систематический указатель к Университетским известиям за 1868-1912 гг. К., 1912, с. 19. - Отд. оттиск: Университетские известия. Киев. 1868, №№ 9, 11, 12, 1869, № 1. - Экз. деф. отсутств. с. 49-56


  Диссертация pro venia Legendi, написанная кандидатом Лучицким По страницам в Университетских известях, глава II отсутст. с. 23-30
145861
  Лучицкий Адам Фергюсон и его историческая теория. [Раздел 2] : (Продолжение) / Диссертация pro venia Legendi, написанная кандидатом Лучицким // Cornelii Taciti Germania : Продолжение / Tacitus Cornelius. – [б.м.]. – Эпидемия возвратной горячки в Киеве. – 47с.
145862
  Лучицкий Адам Фергюсон и его историческая теория. Раздел 3 : (Продолжение) / Диссертация pro venia Legendi, написанная кандидатом Лучицким // Cornelii Taciti Germania : Продолжение / Tacitus Cornelius. – [б.м.]. – Эпидемия возвратной горячки в Киеве. – 22с.
145863
  Верба А. Адам Фішер // Український календар. – Варшава, 1973. – 1973. – С. 218-219
145864
  Григораш Н.В. Адам Чарторыйский (1770-1861) // Новая и новейшая история. – Москва, 2002. – № 3. – С.205-218. – ISSN 0130-3864
145865
  Новиков И.А. Адам. Рассказы. / И.А. Новиков. – Москва, 1924. – 144с.
145866
  Багрий Е.И. Адамантаны: получение, свойства, применение / Е.И. Багрий ; отв. ред. Е.Н. Караулова ; АН СССР, Ин-т нефтехим. синтеза им. А.В. Топчиева. – Москва : Наука, 1989. – 263, [1] с. : ил. – Библиогр. в конце глав. – (Органическая химия)
145867
   Адаменко Ірина Іванівна (1935-2010) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 5. – ISBN 978-966-439-754-1
145868
   Адаменко Ірина Іванівна (1935-2010) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 9. – ISBN 978-966-933-054-3
145869
  Тимофєєв В.Я. Адамівська Січ - школа козацько-лицарського виховання / В.Я. Тимофєєв // Лицарі України / [уклад.: Тимофєєв В.Я., Ушанова С.В.]. – Білгород-Дністровський : Гетьман, 2005. – Збірка 3 : Адамівський Осередок Козацтва. – Бл. 300 с. – Бібліогр.: фотоіл.
145870
  Тимофєєв В.Я. Адамівська Січ - школа козацько-лицарського виховання / В.Я. Тимофєєв // Час виховувати лицарів. Школа національно-патріотичного виховання на засадах козацького лицарства. З досвіду роботи директора школи / [уклад.: В.Я. Тимофєєв, С.В. Ушанова]. – Білгород-Дністровський : Гетьман, 2010. – Збірка 1 : Адамівський Осередок Козацтва. – 186, [2] с. : фотоіл.
145871
  Тимофєєв В.Я. Адамівська Січ - школа козацько-лицарського виховання / В.Я. Тимофєєв. – Дніпропетровськ : Середняк Т.К., 2013. – 112 с. : іл. – Рез. англ. – Бібліогр.: с. 87-88. – ISBN 978-617-7029-47-1
145872
  Тимофєєв В.Я. Адамівська школа козацько-лицарського виховання : з досвіду роботи директора школи / В.Я. Тимофєєв. – Дніпропетровськ : Середняк Т.К., 2015. – 260 с. : іл., табл. – ISBN 978-617-7257-56-0


  В пр. № 1709073 напис: На добру згадку від автора. Підпис. 09.09.2016 р.
145873
  Тимофєєв В.Я. Адамівський курінь : останнє десятиріччя XX ст. - перше десятиріччя XXI ст. / В.Я. Тимофєєв // Лицарі України / [уклад.: Тимофєєв В.Я., Ушанова С.В.]. – Білгород-Дністровський : Гетьман, 2008. – Збірка 1 : Адамівський Осередок Козацтва. – 400 с. : іл.
145874
  Тимофєєв В.Я. Адамівський курінь. Останнє десятиріччя XX ст. - перше десятиріччя XXI ст. / В.Я. Тимофєєв // Час виховувати лицарів. Школа національно-патріотичного виховання на засадах козацького лицарства. З досвіду роботи директора школи / [уклад.: В.Я. Тимофєєв, С.В. Ушанова]. – Білгород-Дністровський : Гетьман, 2010. – Збірка 1 : Адамівський Осередок Козацтва. – 334, [3] с. : табл. – Бібліогр в тексті
145875
  Соловьев С. Адамов мост : роман // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2008. – № 4. – С. 7-72. – ISSN 0130-7673
145876
  Петренко М. Адамові брати : поезії / Микола Петренко. – Київ : Український пріоритет, 2020. – 196, [4] с. : іл. – ISBN 978-617-7899-05-0
145877
  Слуцкис М. Адамово яблоко : роман / Миколас Слуцкис ;. – Москва : Молодая гвардия, 1969. – 351 с.
145878
  Николова О. Адамовото ребро : Роман / О. Николова. – Скопjе : Матица македонска, 2000. – 398с. – ISBN 9989-48-043-5
145879
  Дегтяров С. Адамс Джон / С. Дегтяров, В. Завгородня // Американський президенціалізм: інститут глави держави в США у персоналіях від зародження до сьогодення : біографічна енциклопедія / О.В. Бабкіна, Т.В. Бєльська, Т.М. Білущак, С.П. Була, С.С. та ін. Бульбенюк. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – С. 19-26. – ISBN 978-617-751-922-4
145880
  Завгородня В. Адамс Джон Квінсі / В. Завгородня, В. Дегтяров // Американський президенціалізм: інститут глави держави в США у персоналіях від зародження до сьогодення : біографічна енциклопедія / О.В. Бабкіна, Т.В. Бєльська, Т.М. Білущак, С.П. Була, С.С. та ін. Бульбенюк. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – С. 50-57. – ISBN 978-617-751-922-4
145881
  Жадько В. Адамцевич Євген Олександрович // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 19-20. – ISBN 978-966-8567-14-8
145882
  Московчук Н. Адаптативно-педагогічна підтримка майбутніх іноземних фахівців технічних спеціальностей в освітньому просторі України // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2019. – Вип. 1. – C. 91-99. – ISSN 2307-4906
145883
   Адаптации организмов к природным условиям : тезисы докладов. 4 Всесоюзная конференция по экологической физиологии. – Сыктывкар
Т. 3. – 1982. – 260с.
145884
   Адаптации пингвинов : сб. статей. – Москва : Наука, 1977. – 176 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
145885
   Адаптационная изменчивость растений при интродукции : [материалы конф., 1987 г., Саласпилс - Юрмала. – Рига : Зинатне, 1990. – 196 с. : ил. – Библиогр. в конце докл.
145886
   Адаптационно-компенсаторные процессы : на прим. мембр. гидролиза и трансп. – Ленинград : Наука ; Ленингр. отд-ние, 1991. – 282 с. – Библиогр.: с. 251-283
145887
   Адаптационные реакции пушных зверей : сб. статей. – Петрозаводск : Карел. фил. АН СССР, 1980. – 168 с. : ил. – Библиогр. в конце статей
145888
  Ярошенко М.Ф. Адаптация - направляющий фактор эволюции / М.Ф. Ярошенко. – Кишинев, 1985. – 184с.
145889
  Зыкова Н.Е. Адаптация - проблема века / Н.Е. Зыкова. – Москва : Книга, 1983. – 16 с.
145890
  Дьяков Ю.Т. Адаптация Phytophthora infestas de Bary к некоторым фунгицидам. : Автореф... Канд.биол.наук: / Дьяков Ю.Т.; Моск.с-х.акад. – М, 1964. – 17л.
145891
   Адаптация автоматизированных систем управления : Сборник научных трудов. – Новосибирск, 1979. – 159 с.
145892
  Воронова Ирина Авраамовна Адаптация английской топонимической лексики в русском языке XVIII века : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.01 / Воронова Ирина Авраамовна; Одесский гос. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одесса, 1986. – 17 с.
145893
  Макеева О.В. Адаптация библиотек в условиях меняющихся социальных практик // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии ; Российская гос. б-ка. – Москва, 2011. – № 4. – С. 58-60


  Статья о влиянии оокружающей внешенй среды на библиотеки, о ее изменении. Принятие новых законов,экономические зризисы заставляют бибилотеки искать пути и способы приспособления к меняющимся условиям. Опыт российских бибилотек.
145894
  Басюк Л. Адаптация библиотечного пространства.Особенности обслуживания людей с ограничениями жизнедеятельности // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2009. – № 18 (108). – С. 23 - 25. – ISSN 1727-4893
145895
   Адаптация в автоматизированных системах управления производством : сб. статей. – Фрунзе : Илим, 1982. – 151 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
145896
  Живоглядов В.П. Адаптация в автоматизированных системах управления техническими процессами / В.П. Живоглядов. – Фрунзе, 1974. – 227с.
145897
   Адаптация в вычислительных системах : сб. статей. – Рига : Зинатие, 1978. – 177 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
145898
   Адаптация в ГИС архивных карт поволжских губерний съемки А.И.Менде / О.Е. Лазарев, М.В. Шалаева, С.Н. Щекотилова, В.Г. Щекотилов // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 7. – С. 42-51 : рис., табл. – Библиогр.: 25 назв. – ISSN 0016-7126
145899
   Адаптация в информационных оптических системах. – Москва : Радио и связь, 1984. – 343 с. : ил. – Библиогр.: с. 336-341
145900
  Левицкий Е.М. Адаптация в моделировании экономических систем / Е.М. Левицкий. – Новосибирск, 1977. – 208с.
145901
  Гачинский Э.Е. Адаптация в непрерывных системах автоматического поиска / Э.Е. Гачинский, А.И. Дроздов, М.Ю. Черкашин. – Москва : Наука, 1991. – 128 с.
145902
   Адаптация в системах обработки информации : сб. статей. – Рига : Зинатие, 1977. – 95 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
145903
  Побуковский Г М. Хотяшов Адаптация в системах обработки экономической информации. / Г М. Хотяшов Побуковский. – М., 1982. – 100с.
145904
   Адаптация в системах управления технологическими процессами : сб. статей. – Фрунзе : Илим, 1984. – 110 с. – Библиогр. в конце ст.
145905
  Платонов В.Н. Адаптация в спорте / В.Н. Платонов. – К., 1988. – 216с.
145906
  Иващенко П.А. Адаптация в экономике / П.А. Иващенко. – Х, 1986. – 141с.
145907
   Адаптация в экстремальных условиях : тезисы докл. IV Всесоюз. конф. по эколог. физиолог. – Сыктывкар : [б. и.]
Ч. 4. – 1982. – 112 с.
145908
  Алымова Т.П. Адаптация ветвистоусых ракообразных к хронческому фенольному ортавлению : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08 / Алымова Т. П.; Петрозав. ГУ. – Петрозаводск, 1975. – 31л.
145909
  Титлянов Э Адаптация водорослей и кораллов к свету : Автореф... докт. биол.наук: 03.00.18 / Титлянов Э, А.; АН УССР, Ин-т биол. южн. морей. – Севастополь, 1983. – 48л.
145910
  Окорокова Г.П. Адаптация высшего образования РФ к потребностям рынка труда: проблема достоверных сигналов / Г.П. Окорокова, Н.Д. Кликунов, В.М. Окороков // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 9 (99). – С. 274-284. – ISSN 1993-6788
145911
  Соломатина Галина Николаевна Адаптация детей-сирот к условиям приемной семьи // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 6. – С. 76-82. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Рассмотрены особенности социальной адаптации детей-сирот, проживающих в приемных семьях. На основе анализа протокольных записей бесед с приемными родителями и дневниковых записей патронатного воспитателя выделены этапы и специфика адаптации к ...
145912
   Адаптация детей и подростков к физическим нагрузкам : сб. статей. – Красноярск : [б. и.], 1982. – 120 с. – Библиогр. в конце ст.
145913
  Берднова Екатерина Владимировна Адаптация дидактики к новым условиям профессионального образования // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 4. – С. 61. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
145914
  Ахиатов К.А. Адаптация древесных растений к засухе : на примере предгорий Киргизского Ала-Тоо / К.А. Ахиатов; Ахматов К.А. ; АН Кирг.ССР, Батанич. сад. – Фрунзе : Илим, 1976. – 199 с.
145915
   Адаптация животных к зимним условиям = Animal adaptations to winter conditions : [докл. симпоз., г. Москва, 18-21 апр. 1978 г. – Москва : Наука, 1978. – 165 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
145916
   Адаптация животных к холоду : сб. науч. трудов. – Новосибирск : Наука, 1990. – 119 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
145917
  Дриняев Виктор Антонович Адаптация и гормональная индукция ферментов глюконеогенеза в печени животных разного возраста : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Дриняев Виктор Антонович; Харьковский гос. ун-т. – Х., 1974. – 30л.
145918
  Цыпкин Я.З. Адаптация и обучение в автоматических системах. / Я.З. Цыпкин. – М., 1968. – 400с.
145919
  Козлов Ю.М. Адаптация и обучение в робототехнике / Ю.М. Козлов. – М, 1990. – 247с.
145920
   Адаптация и обучение в системах управления и принятия решений : сб. трудов. – Новосибрск : Наука, 1982. – 208 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
145921
   Адаптация и оптимизация АСУ ТП на основе принципа минимизации обобщённой работы : тезисы док. Всесоюз. совещания Фрунзе, сент. 1985 г. – Фрунзе : Илим, 1985. – 78 с. – Библиогр. в конце ст.
145922
   Адаптация и оптимизация систем управления : сб. статей. – Фрунзе : Илим, 1985. – 95 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
145923
  Жданов И.А. Адаптация и прогнозирование деятельности / И.А. Жданов. – Казань, 1991. – 254с.
145924
  Мошков Д.А. Адаптация и ультраструктура нейрона / Д.А. Мошков. – М, 1985. – 200с.
145925
  Воскрекасенко О.А. Адаптация иностранных курсантов к образовательному процессу военного вуза / О.А. Воскрекасенко, О.А. Бучнева // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация технич. ун-тов. – Москва, 2013. – № 7. – С. 136-140. – ISSN 0869-3617


  В статье раскрываются особенности адаптации иностранных курсантов-первокурсников к образовательному процессу военного вуза. Особое внимание уделяется характеристике факторов, вызывающих у иностранных курсантов перового года обучения затруднения в ходе ...
145926
  Макаренко А.Н. Адаптация к гирпоксии как защитный механизм при патологических состояниях / А.Н. Макаренко, Ю.К. Карандеева // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / ВДНЗУ "Українська медична стоматологічна академія". – Полтава, 2013. – Вип. 2, т. 1 (100). – С. 27-32. – ISSN 2077-4214
145927
  Крылов А.А. Адаптация к трудовой деятелности : внутренние и внешние условия // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 136-141. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 4). – ISSN 1995-0047
145928
  Кузнецов П.С. Адаптация как функция развития личности / П.С. Кузнецов ; под ред. Р.Х. Тугушева. – Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1991. – 73, [2] с. – Библиогр.: с. 71-74
145929
  Вишневская М.К. Адаптация кластерной концепции к проектной методологии // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 5, травень. – С. 30-34 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6806
145930
  Ушакова Эмма Григорьевна Адаптация кокцидий кур к производным 3,5-динитробензамида, нитрофурана и хинолона : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.19 / Ушакова Эмма Григорьевна; АН КазССР. Ин-т зоологии. – Алма-Ата, 1977. – 23л. – Бібліогр.:с.23
145931
  Погосян Э.М. Адаптация комбинаторных алгоритмов / Э.М. Погосян. – Ереван, 1983. – 286с.
145932
  Васильева Ирина Андреевна Адаптация краткого опросника для оценки качества жизни больных с заболеваниями почек : (Kidney Disease Quality of Life Short Form, KDQOL-SF) // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 4. – С. 138-146. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Разработана российская версия опросника Kidney Disease Quality of Life Short Form (KDQOL-SF), предназначенного для оценки качества жизни больных с хронической болезнью почек, которые получают диализную терапию. Процедура адаптации включала перевод на ...
145933
  Марусин В.В. Адаптация математического обеспечения АСУП (на прим. АСУ "Сигма"). : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.02 / Марусин В.В.; АН СССР. Сиб. отд., вычислит. центр. – Новосибирск, 1978. – 21л.
145934
  Хаирова Э.А. Адаптация международного опыта по развитию малого бизнеса в Украине / Э.А. Хаирова, С. Табах // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета / Крымский инженерно-педагогический университет. – Симферополь, 2014. – Вып. 44 : Экономические науки. – С. 86-90
145935
  Куликова Ю.П. Адаптация международных стандартов качества предоставляемых высшей школой услуг в условиях модернизации государственной политики в области национального образования // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2012. – № 4 (48). – С. 144-148. – ISSN 1997-0803


  Одним из условий инновационного развития высшей школы в субъектах РФ является наличие системной региональной политики в области образовательной, научной и инновационной деятельности, определяющей цели, траектории развития данных сфер, ресурсы, ...
145936
  Замирец О.О. Адаптация метода определения вероятностей возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных наводнениями // Технология приборостроения : научно-технический журнал / ГП НИТИП ; Харьков. нац. ун-т радиоэлектроники ; глав. ред. Н.В. Замирец. – Харьков, 2017. – № 1. – С. 28-33
145937
  Лях С.П. Адаптация микроорганизмов к низким температурам / С.П. Лях; АН СССР, Институт микробиологии. – Москва : Наука, 1976. – 160 с. : табл., рис. – Библиогр.: Бибилиогр.: 502 назв.
145938
  Чурилова Татьяна Яковленва Адаптация морских планктонных водорослей к низким интенсивностям света : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.18 / Чурилова Татьяна Яковленва ; Ин-т биологии Южных моерй им. А.О. Ковалевского. – Севастополь, 1992. – 22 с.
145939
   Адаптация на разных уровнях биологической интеграции : тез. докл. VI Всес. конф. по экол. физиол. Сыктывкар. – Сыктывкар : [б. и.]
Т. 2. – 1982. – 254 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
145940
  Костюк П.Г. Адаптация нарва к мостепенно нарастающему электрическому току : Дис... канд биолог.наук: / Костюк П.Г.; НИИ физиологии животных при КГУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1949. – 260л. – Бібліогр.:л.252-259
145941
  Погорлецкий А.И. Адаптация национальной налоговой политики к условиям глобального посткризисного развития // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 60-74. – (Экономика ; Вып. 3). – ISSN 1026-356X
145942
  Костюк П.Г. Адаптация нерва к постепенно нарастающему электрическому току : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Костюк П.Г. ; НИИ физиол. жив. при КГУ, Отд. общ. физиол. – Киев, 1949. – 19 с.
145943
   Адаптация обучающей программы к потребностям обучаемых в контроле. – Москва : [б. и.], 1976. – 36 с. – Библиогр.: с. 35. – (Экспресс-информация . Серия "Обучение и коммунистическое воспитание в высших и средних специализированных учебных заведениях")
145944
   Адаптация организма подростков к учебной нагрузке. – Москва : Педагогика, 1987. – 148, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 145-149. – (Образование. Педагогические науки. Возрастная фмзмиология)
145945
   Адаптация организма учащихся к учебной и физической нагрузкам. – Москва : Педагогика, 1982. – 240 с. – Библиогр.: с. 223-238
145946
  Бобкова А.Н. Адаптация организмов ценоза обратаний к экстремальным воздействиям. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.18 / Бобкова А.Н.; АН УССР. – Севастополь, 1980. – 24л.
145947
  Семененко Л.П. Адаптация первокурсников в зоне ответственности библиотекарей // Библиотека в системе академических ценностей университета : монография / В.И. Астахова, Н.Г. Грабарь, И.К. Журавлева, И.В. Козицкая, Н.И. и др. Лазаренко. – Харьков : Издательство НУА, 2017. – С. 182-202. – ISBN 978-966-8558-96-6


  Розглянуті дидактичний і психолого-педагогічний аспекти проблеми адаптації першокурсників вищих навчальних закладів і участь бібліотек в управлінні процесом дидактичної адаптації.
145948
  Шлаина В.М. Адаптация первокурсников к учебе в вузе // Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики. – Киев, 2013. – № 2 (122). – С. 28-30
145949
  Осидзе Н.Г. Адаптация перевиваемых клеток к среде с гидролизатом лактальбумина и применение их в вирусологических исследованиях : Автореф... канд.биол.наук: / Осидзе Н.Г.; Всесоюз.науч-исслед.ин-т вет.вирусол. и микробиологии. – Москва, 1966. – 18л.
145950
  Озолс А.Я. Адаптация пищеварительной системы / А.Я. Озолс, А.Т. Шешуков. – Рига, 1994. – 180с.
145951
  Язгулыев А.Я. Адаптация пищеварительной функции желудка больших песчанок в условиях аридной зоны : Автореф... канд. биол.наук: 102 / Язгулыев А.Я.; АН УзССР. Объедин. учен. совет по зоол. профилю отд-ния хим.-технол. и биол. наук. – Ташкент, 1968. – 23л.
145952
   Адаптация почвенных животных к условиям среды. – Москва : Наука, 1977. – 190 с.
145953
  Волчкова Н. Адаптация протеста. Реформа РАН порождает новые формы борьбы // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 4 октября (№ 40). – С. 3


  Стояли до конца - так с полным основанием может сказать о себе активная часть научного сообщества, изо всех сил противодействовавшая развалу Российской академии наук как единой системы организации фундаментальных исследований.
145954
   Адаптация птиц и млекопитающих к антропогенному ландшафту : сборник. – Кишинёв : Штиинца, 1988. – 135, [1] с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
145955
  Андреев А.В. Адаптация птиц к зимним условиям Субарктики / А.В. Андреев ; АН СССР, Дальневост. науч. центр, Ин-т биол. пробл. Севера. – Москва : Наука, 1980. – 175 с. : ил. – Библиогр.: с. 164-174
145956
   Адаптация растений в антропогенных условиях : сб. науч. трудов. – Днепропетровск : ДГУ, 1992. – 130 с.
145957
   Адаптация растений в условиях среды : сборник науч. работ. – Днепропетровск : ДГУ, 1974. – 97с. : ил.
145958
  Коршиков Иван Иванович Адаптация растений к условиям техногенно загрязненной среды : Дис... докт биолог.наук: 03.00.12 / Коршиков Иван Иванович; АН Украины. Донецкий ботанический сад. – Донецк, 1994. – 523л. – Бібліогр.:л.462-523
145959
  Коршиков И.И. Адаптация растений к условиям техногенно загрязненной среды. / И.И. Коршиков. – Киев : Наукова думка, 1996. – 238с.
145960
  Коршиков И.И. Адаптация растений к условиям техногенного загрязненной среды : Автореф... докт. биол.наук: 03.00.12 / Коршиков И. И.; КУ им. Шевченко. – К., 1994. – 52л.
145961
   Адаптация растений при интродукции на Севере : межвуз. сб. – Петрозаводск : ПГУ, 1985. – 108 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
145962
   Адаптация растений при интродукции на Севере : межвуз. сб. – Петрозаводск : ПГУ, 1987. – 116 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
145963
   Адаптация растительных и животных организмов : сб. статей. – Ростов-на-Дону : Ростовский университет, 1983. – 135 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
145964
  Родченко О.П. и др. Адаптация растущих клеток корня к пониженным температурам / О.П. и др. Родченко. – Новосибирск : Наука, 1988. – 146с.
145965
  Гоффман С. Адаптация рекламы к зарубежным рынкам: контентный анализ / С. Гоффман, К. Виттиг // Журнал европейской экономики : научный журнал / Тернопольский национальный экономический университет. – Тернополь, 2007. – Т. 6, (№ 2). – С.128-150. – ISSN 1684-906Х
145966
  Матинян Т.К. Адаптация сезонных циклов крестоцветных белянок (Pieris napi L., Pieris rapae L.) и капустной тли (Brevicoryne brassicae L.) к зональной изменчивости климата : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Матинян Т.К. ; АН Арм.ССР , Отд-ние биол. наук. – Ереван, 1966. – 20 с.
145967
  Галанцев В.П. Адаптация сердечно-сосудистой системы вторичноводных амниот / В.П. Галанцев. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1988. – 200с.
145968
  Рожко А.А. Адаптация системы профессионально-технического образования к потребностям рынка труда Республики Молдова / А.А. Рожко, С.А. Иванов // Вісник Інституту економіки та прогнозування : науковий журнал / Інститут економіки та прогнозування НАН України. – Київ, 2019. – [2019 рік]. – С. 59-67
145969
  Растригин Л.А. Адаптация сложных систем / Л.А. Растригин. – Рига, 1981. – 375с.
145970
  Растригин Л.А. Адаптация случайного поиска / Л.А. Растригин. – Рига, 1978. – 242с.
145971
   Адаптация спортсменов к работе при разном кислородном режиме : сб. трудов. – Москва : Физкультура и спорт, 1969. – 184 с. – (Проблемы физиологии спорта)
145972
  Корытникова Н.В. Адаптация студентов к виртуальным образовательным практикам // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. I Всеукр. наук.-практ. конф., 14-15 трав. 2015 р., м. Харків / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – С. 21-26. – ISBN 978-966-285-210-3
145973
  Якунин А.В. Адаптация студентов локальных секторов к дистанционному изучению высшей математики // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. IІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 19 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – C. 153-158. – ISBN 978-966-285-311-7
145974
  Брудный В.И. Адаптация студентов младших курсов вуза / В.И. Брудный. – Москва, 1975. – 36с.
145975
  Ельская Анна Валентиновна Адаптация транспортных РНК и аминоацил-тРНК-синтез к синтезу специфических белков : Автореф... д-ра биол.наук: 03.00.03 / Ельская Анна Валентиновна; Ин-т биохимии АН УССР. – К., 1975. – 52л.
145976
   Адаптация у микроорганизмов : [сборник статей]. – Москва : Иностранная литература, 1956. – 519 с., 4 л. ил. : ил. – Библиогр. в конце статей
145977
  Заворуева Е.Н. Адаптация фотосинтетического аппарата синезеленых и зеленых микроводорослей к различным световым условиям. / Е.Н. Заворуева, В.В. Заворуев. – Красноярск, 1984. – 42с.
145978
  Калмыкова Валентина Георгиевна Адаптация фотосинтетического аппарата хлопчатника к световому режиму : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.12 / калмыкова Валентина Георгиевна; Ин-т физиологии и биофизики растений АН ТаджССР. – Душанбе, 1990. – 24л.
145979
   Адаптация человека и животных к условиям пыстыни = Паралельна назва туркменською мовою. – Ашхабад : Илим, 1971. – 188с.
145980
  Лобенко А.А. Адаптация человека к условиям мирового океана (нейровегетативные аспекты) / А.А. Лобенко, В.Е. Волянский. – Київ : Здоров"я, 1997. – 128с. – ISBN 5-311-00918-7
145981
  Айдаралиев А.А. Адаптация человека к экстремальным условиям : опыт прогнозирования / А.А. Айдаралиев, А.Л. Максимов ; АН СССР, Отд-ние физиологии. – Ленинград : Наука, Ленинградское отделение, 1988. – 124, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 112-125
145982
   Адаптация, идентификация, распределённый контроль. – Фрунзе, 1970. – 136 с. : ил.
145983
  Борзенко И.М. Адаптация, прогнозирование и выбор решений в алгоритмах управления технологическими объектами / И.М. Борзенко. – М., 1984. – 144с.
145984
   Адаптация, самоорганизация : докл. II Всесоюзного совещания по стат. методам теории управления. – Ташкент : Наука, 1970. – 304 с.
145985
  Маликов Н.В. Адаптация: проблемы, гипотезы, эксперименты / Н.В. Маликов. – Запорожье, 2001. – 359с. – ISBN 966-599-199-1
145986
  Кравченко М. Адаптації законодавства України до законодавства ЄС, як чинник впливу на національну правову систему // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 44-45
145987
  Сегін Т.Б. Адаптації зелених фотосинтезувальних сіркових бактерій Chlorobium limicola IMB K-8 до впливу йонів Купруму (II) : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.07 ; 091 / Сегін Тетяна Богданівна ; М-во освіти і науки Украни, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2021. – 23 с. – Бібліогр.: 22 назви
145988
  Блінкова О.І. Адаптації інтродукційних популяцій Quercus rubra L. на територіїЗакарпатської низовинної області // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 12. – С. 137-142 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2227-3220
145989
   Адаптації українських повістей та романів 20 сторіччя : з архівів неперевершеної Марго : у трьох частинах. – Київ : Автограф, 2007. – 224с. – ISBN 966-834902-4
145990
   Адаптації українських повістей та романів 20 сторіччя : з архівів Неперевершеної Марго : у трьох частинах / укладач Олена Перекотипекло. – Київ : АСТ-ПРЕС-Україна. – ISBN 978-966-487-018-1
Ч.1.1/2. – 2008. – 64с.
145991
  Білонога О.О. Адаптаційна здатність мітохондрій ацинарних клітин підшлункової залози щурів за різних функціональних станів : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.02 / Білонога Ольга Олегівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: 17 назв
145992
  Вишневська О.М. Адаптаційний підхід у гарантуванні екологічної безпеки держави / О.М. Вишневська, Н.В. Бобровська // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т ; голов. ред.: В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2016. – Вип. 3 (91). – С. 3-12 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2313-092X
145993
   Адаптаційний потенціал забезпечення стійкого функціонування реального сектора економіки України в умовах глобальної нестабільності : монографія / [М.О. Кизим та ін. ; за ред. М.О. Кизима]. – Харків : НДЦ ІПР НАНУ : Лібуркіна Л.М., 2021. – 175, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 120-130. – ISBN 978-617-7801-26-8
145994
  Мотков С.О. Адаптаційні механізми особистості // Психологія і особистість : науковий журнал / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред.: Седих К.В., Максименко С.Д. – Полтава ; Київ, 2019. – № 2 (16). – С. 22-36. – ISSN 2226-4078
145995
  Бачинська М.В. Адаптаційні механізми регулювання міграції в контексті трансформації регіональних ринків праці // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього НАН України" ; голов. ред. Кравців В.С. – Львів, 2017. – № 4 (86). – С. 65-71 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1562-0905
145996
  Іванюра Іван Олексійович Адаптаційні можливості функціональних систем організму учнів середнього шкільного віку при тривалих фізичних навантаженнях : Дис....доктора біологічних наук:03.00.13 / Іванюра Іван Олексійович; Луганський держ.педагог.ун-тет ім.Т.Шевченка. – Київ, 1998. – 408л. + Додатки:л.326-408. – Бібліогр.:л.308-326
145997
  Дорофєєва О.Є. Адаптаційні резерви системи кровообігу залежно від рівня повсякденної рухової активності молоді / О.Є. Дорофєєва, В.М. Коршак, К.С. Яримбаш // Спортивна медицина і фізична реабілітація : науковий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. О.М. Лисенко ; редкол.: М.М. Булатова, О.Є. Дорофєєва, О.Є. Дроздовська [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 52-57 : табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1992-7894
145998
  Таран Н.Ю. Адаптаційні стратегії рослин за глобальних змін клімату / Н.Ю. Таран, Л.М. Бацманова, О.О. Патюта // Геноміка та біохімія сільськогосподарських рослин : тези доп. Міжнар. наук. конф., Одеса, Україна, 12 верес. 2017 р. / М-во аграр. політики та продовольства України, Нац. акад. аграр. наук України [та ін. ; уклад.: Волкова Н.Е., Молодченкова О.О. ; відп. за вип. Файт В.І.]. – Одеса : Астропринт, 2017. – С. 120-121. – ISBN 978-966-927-289-8
145999
  Кармадонова Т.М. Адаптаційні та дезадаптаційні процеси соціалізації особистості студента (соціально-філософський аналіз) : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Кармадонова Тетяна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 29 назв
146000
  Чернозуб А.А. Адаптаційно-компенсаторні реакції організму людини в умовах силових навантажень різної спрямованості : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.13 / Чернозуб Андрій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 38 с. – Бібліогр.: 69 назв
<< На початок(–10)141142143144145146147148149150(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,