Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)141142143144145146147148149150(+10)В кінець >>
142001
  Мамулия Л.И. "Ал-Идах" Абу Али Ал-Фариси : Автореф... канд. филол.наук: 10.676 / Мамулия Л.И.; Тбилисск. гос. ун-т. – Тбилиси, 1970. – 21л.
142002
  Коцюба В.И. "Александровский мистицизм" и православная аскетическая традиция // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 10. – С. 92-101. – ISSN 0042-8744
142003
  Коцюба В.И. "Александровский мистицизм" и христианская антропология // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 3. – С. 90-100. – ISSN 0042-8744
142004
  Амшинская А.М. "Алёнушка" / А.М. Амшинская. – Москва, 1955. – 23с.
142005
  Коротаевский Г.П. "Алиби для президента" / Г.П. Коротаевский. – Киев : Политиздат, 1987. – 150с.
142006
  Зубань В. "Аліна й Костомаров", "Романи Куліша" В. Петрова: поетика інтелектуальної гри // Літературознавчі обрії : Праці молодих учених України / Інститут літератури ім. Т. Шевченка. НАНУ. – Київ, 2002. – Вип. 3. – С. 98-102. – ISBN 966-02-2500-8
142007
  Савчук Б. "Алкогольний фактор " в українській історії // Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал. / Мін. освіти і науки Укр.,Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2002. – № 2. – С. 50-59. – ISSN 0869-3595
142008
  Лук"янчук Г. "Алла Горська. Презентація каталогу" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 11-17 жовтня (№ 41). – С. 15
142009
  Кремень В. "Алло, Кремень слухає..." // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 2 лютого (№ 5). – С. 1-2. – ISSN 2219-5793


  Розповідь-запис телефонного зв"язку міністра освіти і науки з викладачами та громадянами, яких хвилюють сьогоднішні проблеми освіти.
142010
  Каневский А.С. "Алло, я вас вижу!" / А.С. Каневский. – М : Искусство, 1985. – 175 с.
142011
  Мамалига А. "Алмази творчості блискучі" // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 9. – С. 137-142


  Присвячується визначному ювілеєві - 80-літтю від дня народження та 50-літ-тю педагогічної та наукової діяльності - доктора філологічних наук, академіка Академй наук вищої школи України, заслуженого професора Львівського національного університету імені ...
142012
  Мухаммад Ал-Тазрих, ал-мансури / Мухаммад, Ал-Хамави. – М., 1960. – 25с.
142013
  Радзинский Э. Александр 2. Жизнь и смерть : документальный роман / Эдвард Радзинский. – Москва : АСТ, 2007. – 528с. – ISBN 5-17-039757-7
142014
  Архангельский А.Н. Александр I / Александр Архангельский. – Изд. 2-е. – Москва : Молодая гвардия, 2006. – 448 с., [ 48 ] с. илл. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 1191 (991)). – ISBN 5-235-02921-6
142015
  Бойко Е.С. Александр Александрович Андронов : 1901-1952 / Е.С. Бойко. – Москва : Наука, 1991. – 256с.
142016
  Княжнин В.Н. Александр Александрович Блок / В.Н. Княжнин. – Пб., 1922. – 136с.
142017
  Сазанович Е. Александр Александрович Фадеев. "Молодая гвардия" = 100 книг, которые потрясли мир // Юность : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Труд. коллектив редакции журн. "Юность". – Москва, 2014. – № 5 (700). – С. 75-77. – ISSN 0132-2036
142018
  Гессен В.Ю. Александр Алексеевич Вознесенский: ректор, педагог и мученик // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2013. – № 1 (73). – С. 105-122. – ISSN 2070-9773
142019
  Гессен В.Ю. Александр Алексеевич Вознесенский: ректор, педагог и мученик // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2013. – № 2 (74). – С. 109-123. – ISSN 2070-9773


  В статье на основе архивных и литературных данных, а также воспоминаний родных и современников описана научная жизнь, административная и преподавательская деятельность профессора А.А. Вознесенского. Особое внимание уделено событиям, связанным с его ...
142020
  Медоваров М.В. Александр Алексеевич Киреев // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2014. – № 8. – С. 39-67. – ISSN 0042-8779


  О жизни и деятельности русского мыслителя, представителя позднего славянофильства А. А. Киреева.
142021
  Шелест В. Александр Алехин: прерванный эндшпиль // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 2 (78). – С. 64-81. – ISSN 1819-6268


  Олександр Алехін - видатний російський і французький шахіст, четвертий в історії чемпіон світу з шахів 1927—1935 (після перемоги над Х.-Р. Капабланкою) і 1937—46 (після перемоги над Максом Ейве). Шаховий теоретик і літератор. Доктор права.
142022
  Зотов А.И. Александр Андреевич Иванов. 1806-1858 / А.И. Зотов. – М.-Л., 1945. – 32с.
142023
  Тигранов Г. Александр Афанасьевич Спендиаров / Г. Тигранов. – Москва : Музгиз, 1959. – 331 с.
142024
  Иванов-Разумник Александр Блок / Иванов-Разумник. – Санкт-Петербург, 1919. – 179с.
142025
   Александр Васильевич Сидоренко. – Москва : Наука, 1977. – 108с. – (Материалы к библиографии ученых СССР ; Вып. 26 ; Серия геол. наук)
142026
  Колосков Е.А. Александр Великий в контексте греко-македонского спора о наименовании // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 102-108. – (История ; Вып. 4). – ISSN 1812-9323
142027
  Шелест В. Александр Вертинский: неисповедимы пути... // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2012. – № 7 (47). – С. 80-104. – ISSN 1819-6268


  Александр Николаевич Вертинский (1889-1957) - выдающийся русский эстрадный артист, киноактёр, композитор, поэт и певец, кумир эстрады в первой пол. 20 в.
142028
  Земская М.И. Александр Волков / М.И. Земская. – Москва, 1975. – 159с.
142029
  Груздева Е.Н. Александр Германович Вульфиус (1880-1941) // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2012. – № 4. – С. 152-162. – ISSN 0130-3864


  В статье рассматривается жизнь, научная, преподавательская и общественная деятельность петербургского историка XX в., специалиста по истории раннего нового времени А. Г. Вульфиуса.
142030
  Ливанова М. Александр Грибоедов: ум и дела // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2012. – № 4 (44). – С. 44-60. – ISSN 1819-6268
142031
  Бугаевский А.В. Александр Григорьевич Столетов. К 100-летию со дня рождения / А.В. Бугаевский, О.М. Зачек // Юбилеи науки : ежегодник / Акад. наук УССР ; Центр исследований научно-технич. потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва. – Киев, 1990. – за 1989 год. – С. 204-20215. – ISBN 5-12-000444-X
142032
  Киркин Юрий Васильевич Александр Грин : Библиогр. указ. произв. А.С Грина и лит. о нем. за 1906-1977 гг. / Киркин Юрий Васильевич. – Москва : Книга, 1980. – 64с.
142033
  Де Терра Г. Александр Гумбольдт и его время / Терра Г. Де; Пер. с немецкого. Под. ред. Смирнова В.А. – Москва : Иностранная литература, 1961. – 332с.
142034
  Клин Г. Александр Джикия. Ретроспекция // Искусство / ООО" Журнал "Искусство", Федеральное агентство по культуре и кинематографии РФ. – Москва, 2006. – № 5. – С. 93
142035
  Пелевин Ю.А. Александр Дмитриевич Михайлов // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории" ; РАН. – Москва, 2011. – № 6. – С. 43-69. – ISSN 0042-8779
142036
  Исакова О.В. Александр Евкеньевич Ферсман / О.В. Исакова. – Изд. 2-е, доп. – М, 1964. – 224с.
142037
   Александр Ефимович Лукин (К 70-летию со дня рождения) // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2010. – № 1. – С. 131-133. – ISSN 0367-4290
142038
  Прусс Ирина Александр Зиновьев как зеркало советской интеллигенции // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 8 (986). – С.93-97. – ISSN 0130-1640
142039
  Степанова С. Александр Иванов // Мир музея : Иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2007. – № 12. – С.14-19. – ISSN 0869-8171
142040
   Александр Иванов [Електронний ресурс]. – Москва : Unit Art Studio, 2003. – 1 CD. – Систем. требования : Windows 98/ME/2000/XP, Pentium II 233 MHz, 64 Mb RAM, SVGA 4 Mb, CD-ROM 12x, Direct X 7.0 или выше.-Русск., англ..-Загл. с этикетки видеодиска. – (Галерея изобразительного искусства)


  Творения великого русского художника Александра Иванова поражают своей масштабностью и композиционным мастерством. Живописец осуществил один из самых грандиозных замыслов в русском искусстве - полотно "Явление Христа народу" - венец творения художника ...
142041
  Маркина Л. Александр Иванов: одиссея его картины // Наше наследие : иллюстрированный историко-культурный журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Наше наследие" и РФК. – Москва, 2007. – № 83/84. – С. 51-61. – ISSN 0234-1395
142042
  Койре А. Александр Иванович Герцен // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 12. – С. 151-164. – ISSN 0042-8744
142043
   Александр Иванович Зражевский. Народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии. – М, 1949. – 12с.
142044
  Исакова О.В. Александр Иванович Опарин / О.В. Исакова. – Москва-Ленинград, 1949. – 44с.
142045
   Александр Ильич Зилоти. – Л, 1963. – 468с.
142046
   Александр Ишин. Галина Ишина. Каталог выставки. – Москва, 1990. – 56с.
142047
  Клименко В. Александр ІІІ: миф о "мужицком царе" // Исторический журнал : Научно-популярный журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С. 30-51. – ISSN 1812-867Х
142048
  Квасов А.С. Александр Квасов. / А.С. Квасов. – М., 1982. – 24с.
142049
  Фаресов А.И. Александр Константинович Шеллерс. – Санкт-Петербург, 1901. – 172 с.
142050
  Канторович Л.В. Александр Коршунов. / Л.В. Канторович. – Л., 1963. – 182 с.
142051
  Карнаухова Т.Н. Александр Леонидович Чижевский (1897-1964). Библиографический указатель // Библиотечное дело - 21 век : Научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2007. – № 1(13). – С. 148-268.
142052
  Ковалев С.И. Александр Македонский / С.И. Ковалев. – Л, 1937. – 115с.
142053
  Шахермайр Ф. Александр Македонский : Сокр. пер. с нем. / Ф. Шахермайр; АН СССР. Институт востоковедения. – 2-е изд., испр. – Москва : Наука, 1984. – 384с. : илл. – Библиогр.: с.356-365; 375-376. – (По следам исчезнувших культур Востока)
142054
  Ковардина М. Александр Македонский и зороастризм // Каразінські читання (історичні науки) : тези доповідей 64-ї міжнар. наук. конф., 22 квіт. 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Іст. ф-т, Студент. наук. т-во ; [редкол.: Д.В. Миколенко (голов. ред.) та ін. ; уклад.: С.Д. Петров, С.М. Труш]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. – С. 45-46. – ISBN 978-966-623-745-6
142055
  Дмитренко В. Александр Македонский: короткая жизнь, вечная слава // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2011. – № 8 (36). – С. 29-47. – ISSN 1819-6268
142056
  Воронова М. Александр Мень: этика свободы // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2012. – № 3 (43). – С. 100-121. – ISSN 1819-6268


  Александр Владимирович Мень (1935-1990) - протоиерей Русской православной церкви, богослов, проповедник, автор книг по богословию, истории христианства и др. религий, по основам христианского вероучения, православному богослужению. Публиковался в ...
142057
  Яновский С. Александр Михайлович Андрияшев (1863 - 1939): штрихи к портрету // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 54-55


  Андрияшев работал помощником библиотекаря университета им. Св. Владимира.
142058
   Александр Михайлович Ляпунов (1857-1918) : Биобиблиографический указатель. Биографический очерк и обзор основных научных результатов. Труды А.М. Ляпунова. Литература о жизни и деятельности ученого. – Харьков, 2007. – 72с.
142059
  Борисенко А.А. Александр Михайлович Ляпунов. К 150-летию со дня рождения // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2008. – № 1. – С. 84-91.


  История харьковской математической школы, блестящим представителем которой был А. М. Ляпунов, непрерывно связана с историей Харьковского ун-та.
142060
  Зименко В.М. Александр Осипович Орловский 1777-1832 / В.М. Зименко. – М, 1951. – 31с.
142061
  Карнаухова Л. Александр Павлович Брюллов - портретист / Л. Карнаухова, С. Архангельский // Наше наследие : иллюстрированный историко-культурный журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Наше наследие" и РФК. – Москва, 2007. – № 83/84. – С. 29-49. – ISSN 0234-1395
142062
   Александр Павлович Виноградов (1895-1975). – 2-е изд., доп. – Москва : Наука, 1977. – 143с. – (Материалы к библиографии ученых СССР: Серия хим. наук ; Вып. 59)
142063
   Александр Павлович Скафтымов в русской литературной науке и культуре : статьи, публикации, воспоминания, материалы / Гос. образоват. учреж. высш. проф. образ. " Саратовский гос. ун-т им. Н.Г. Чернышевского", Ин-т филол. и журналист. ; [отв. ред. В.В. Прозоров]. – Саратов : Саратовский университет, 2010. – 340 с. – ISBN 978-5-292-03915-0
142064
  Орлов В.Д. Александр Павлович Эльтеков (к 160-летию со дня рождения) // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2006. – № 731. – С. 245. – (Хімія ; Вип. 14 (37)). – ISSN 0453-8048


  С 1887 г. по 1889 г. он профессор Харьковского, а с 1889 г. Киевского ун-та.
142065
  Зубрицький Д. Александр Павлович. Описання його життя і характеристика його поезії / Д. Зубрицький. – Ужгород, 1925. – 43с.
142066
  Шиман Теодор Александр Первый : пер. с нем. : с 2 портр. и многими рис. и карт. – 1-е рус. изд. – Москва : Изд. Моск. к-ского Т-ва "Образование", 1909. – 158, II с., 4 л. ил. – На обл. № серии. – (История России : Русская быль / [соч.] проф. Шимана ; № 4)
142067
  Шиман Теодор Александр Первый : пер. с нем. : с 2 портр. и многими рис. и карт. – 1-е рус. изд. – Москва : Изд. Моск. к-ского Т-ва "Образование" ; Тип. Рус. т-ва, 1910. – 158, II с., 4 л. ил. – (История России / [соч.] проф. Шимана)
142068
  Покровский В.И. Александр Петрович Сумароков : его жизнь и сочинения : сборник историко-литературных статей / сост. В. Покровский. – 2-е изд. доп. – Москва : [Тип. Г. Лисснера и Д. Собко], 1911. – 150 с. – Конволют. - Пер.: К хронологии и библиографии комедий А.П. Сумарокова / П.И. Рулин
142069
  Бежанидзе Ю.И. Александр Петрович Толстой / Ю.И. Бежанидзе, А.Г. Фирсов // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО"Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 2. – С. 17-41. – ISSN 0042-8779


  О жизни и деятельности обер-прокурора Святейшего Правительствующего Синода, одного из ближайших друзей Н. В. Гоголя графа А. П. Толстого.
142070
  Иванов В.Н. Александр Пушкин и его время. / В.Н. Иванов. – Москва, 1995. – 111 с.
142071
  Иванов В.Н. Александр Пушкин и его время. Ист. повествование. / В.Н. Иванов. – Хабаровск : Хабаровское книжное издательство, 1970. – 461с.
142072
  Иванов В.Н. Александр Пушкин и его время; Императрица Фике: Ист. повествования. / В.Н. Иванов. – Хабаровск, 1985. – 718с.
142073
  Зингер Л.С. Александр Самохвалов / Л.С. Зингер. – Москва, 1982. – 184с.
142074
  Холопова Н.Т. Александр Сергеевич Барков / Н.Т. Холопова. – Москва : Московский университет
№26. – 1961. – 64с.
142075
   Александр Сергеевич Владыченский // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 1. – С. 126-128 : фото. – ISSN 0032-180Х
142076
  Варфоломеев Ю.В. Александр Сергеевич Зарудный // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 6. – С. 39-59. – ISSN 0042-8779
142077
  Квасов А.С. Александр Сергеевич Квасов. / А.С. Квасов. – М., 1979. – 26с.
142078
  Баевский В.С. Александр Твардовский - трагический герой нашей литературы // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 70-83. – (Филология ; № 3). – ISSN 0201-7385
142079
  Кулинич А.В. Александр Твардовский. Очерк жизни и творчества (страницы книги) // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2011. – Вып. 15. – С. 8-14. – ISBN 978-966-171-476-1
142080
  Черный А.В. Александр Тимофеевич Давыдов (К 100-летию со дня рождения) // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2006. – № 731. – С. 247. – (Хімія ; Вип. 14 (37)). – ISSN 0453-8048
142081
   Александр Тодорский : воспоминания друзей и соратников. – Москва, 1986. – 180 с.
142082
  Канивец В.В. Александр Ульянов / В.В. Канивец. – М, 1961. – 279с.
142083
  Итенберг Б.С. Александр Ульянов (1866-1887) / Б.С. Итенберг, А.Я. Черняк. – М., 1957. – 72с.
142084
   Александр Фадеев. Материалы и исследования. – Москва : Художественная литература
Вып. 1. – 1977. – 670 с.
142085
  Ефимов Е.Н. Александр Федорович Кистяковский и его научное наследие : К 30-летию со дня его смерти ([ум.] 13 янв. 1885 г.) / Евгений Ефимов. – Москва : Тип. Г. Лисснера и Д. Собко, 1915. – 22 с. – Отд оттиск: Юридический вестник. 1915, кн. 9 (1)


  от автора дарственная
142086
  Науменко В.П. Александр Федорович Кистяковский и его украинство : (к 30-летию со дня смерти его) / В. Науменко. – Москва : Изд. "Укр. жизнь" ; Тип. Т-ва Рябушинских, 1914. – 7 с. – Отд. оттиск: Украинская жизнь, 1915, № 1
142087
  Науменко В.П. Александр Федорович Кистяковский, [д-р уголовного права, орд. проф. Киевск. ун-та] : (Биографический очерк с отрывком из рукописной автобиографии его) / В. Науменко. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1895. – [2], 43 с., 1 л. портр. : 1 портр. – Библиогр. указ. тр. А.Ф. Кистяковского (с. 38-43)
142088
  Тимофеев Сергей Александр Филипенко, губернатор Югры : Бальнеолечение в Югре - уже реальность. Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 2. – С. 12-13 : Фото
142089
   Александр Филиппович Крышталь и его лаборатория : (к 100-летию со дня рождения) / КНУТШ ; [сост., предисл. и руководитель Н.Г. Дашкина ; ред.: Д.Б. Царичкова]. – Киев : Фитосоциоцентр, 2010. – 123, [1] с., [5] л. портр. – Библиогр.: c. 9-10. – ISBN 978-966-306-148-4
142090
  Шутова Наталья Александр Холодов: "НТК Интурист" ставит на комбинированные туры в Чехию : туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 3. – С. 66
142091
  Виленский Ю. Александр Черняховский: терновый венец взамен лаврового венка. Выдающийся украинский ученый в тисках "процесса СВУ" // Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2015. – № 5 (534). – С. 24-25


  "...По окінченню гімназії, університету, рік 1894, вступив у склад научителів Київського Університету і потім Медінституту, де займав посади помічник прозектора, прозектора і професора при катедрі гістології".
142092
   Александр Шилов. Живопись. Графика : каталог выставки. – Томск : Изобразительное искусство, 1985. – 24 с.
142093
   Александра Александровна Яблочкина.. – М., 1949. – 12с.
142094
  Волкова К.А. Александра Андреевна Глеголева-Аркадьева / К.А. Волкова. – Москва, 1947. – 32с.
142095
  Волкова К.А. Александра Андреевна Глеголева / К.А. Волкова. – Москва-Ленинград, 1948. – 27с.
142096
  Архипова Александра Александра Архипова о мифах. Как драконы стали смертными // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 7 (2862). – С. 14 : фото
142097
  Карклинь Г.Н. Александра Бриедис / Г.Н. Карклинь. – М, 1977. – 231с.
142098
  Носкович В.С. Александра Васильевна Щекатихина-Потоцкая / В.С. Носкович. – Ленинград, 1959. – 52 с.
142099
   Александра Васильевна Щекатихина.. – Л, 1958. – 36с.
142100
   Александра Завьялова. – Ленинград, 1971. – 18с.
142101
  Колганова А. Александра Колганова, Георгия Сатель. Каталог выставки. / А. Колганова, Г Сатель. – М., 1985. – 40с.
142102
  Дале Татьяна Александра Коллонтай. Последний роман // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2009. – № 32 (1103). – С. 36-37. – ISSN 0234-1670
142103
  Бреслав Е.И. Александра Михайловна Коллонтай / Е.И. Бреслав. – М, 1974. – 110с.
142104
  Хохлов В. Александра Михайловна Круглова / В. Хохлов. – Кострома, 1952. – 20 с.
142105
  Зборовец И.В. Александра Монтвид в Харьковском институте благородных девиц : монография / И.В. Зборовец. – Харьков : Форт, 2015. – 138, [1] с. : портр., фот. – Библиогр.: с. 113-116


  У пр. №1698038 напис: Дарунок Науковій бібліотеці імені Максимовича Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка від автора. 29.03.2015 р. І. Зборовець
142106
  Леонтьева Г.К. Александра Николаевна Якобсон / Г.К. Леонтьева. – Ленинград : Художник РСФСР, 1988. – 128 с.
142107
   Александра Николаевна Якобсон. Каталог выставки.. – Ленинград : Советский художник, 1967. – 32 с.
142108
  Добрынина Е.А. Александра Пахмутова / Е.А. Добрынина. – Москва : Советский композитор, 1959. – 14 с.
142109
  Добрынина А Е. Александра Пахмутова / А Е. Добрынина, . – Москва : Советский композитор, 1973. – 141 с.
142110
  Попова Л.Г. Александра Петровна Воронович - Народная артистка СССР / Л.Г. Попова. – К., 1960. – 40с.
142111
  Сайкина А.В. Александра Сайкина: Выст. произведений. / А.В. Сайкина. – Горький, 1978. – 19с.
142112
  Билль А.Ф. Александра Феликсовна Билль = Книжная графика. Гравюра. Акварель. Рисунок : Каталог выставки / А.Ф. Билль. – Москва : Советский художник, 1977. – 53с.
142113
  Мчедлов-Петросян Александра Феофилактовна Васильева-Синцова.(К 130-летию со дня рождения) // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2006. – № 731. – С. 246-247. – (Хімія ; Вип. 14 (37)). – ISSN 0453-8048
142114
  Тугендхольд Я. Александра Экстер, как живописец и художник сцены. / Я. Тугендхольд. – Берлин, 1922. – 32с.
142115
  Бешевлиев В. Александрийска поезия / В. Бешевлиев. – София, 1935. – 243 с.
142116
  Еманов А.Г. Александрийская библиотека: метаморфозы прошлого и проекции будущего // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ-Планета". – Санкт-Петербург, 2011. – № 22 (160). – С. 21-23. – ISSN 1727-4893
142117
  Варичев Д.И. Александрийская война в источниках древности // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2007. – № 11. – С. 74-77. – ISSN 0321-0626
142118
  Парнов Е.И. Александрийская гемма / Е.И. Парнов. – М., 1990. – 397с.
142119
  Парнов Е.И. Александрийская гемма / Е.И. Парнов. – М., 1992. – 384с.
142120
   Александрийская поэзия. – М., 1972. – 430с.
142121
   Александрийские Веранды : citi-life // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 3. – С. 74-78 : Фото
142122
  Кузмин М. Александрийские песни / М. Кузмин. – Птгр. – 74с.
142123
  Малышевский И. Александрийский патриарх Мелентий Пигас и его участие в делах русской церкви. / И. Малышевский. – К., 1872. – 133с.
142124
  Гауф В. Александрийский шейх и его невольники / В. Гауф. – М., 1992. – 62с.
142125
  Хосроев А.Л. Александрийское христианство / А.Л. Хосроев. – М, 1991. – 274с.
142126
  Альтшуллер А.Я. Александринский театр : Автореф. дис. ... д-ра искусств. наук / Альтшуллер А.Я. ; Ин-т истории искусств. Ленингр. ин-т театра, музыки и кинематографии. – Ленинград, 1966. – 31 с.
142127
   Александрия. – Москва ; Ленинград, 1965. – 270с.
142128
  Кохан А.И. Александрия / А.И. Кохан, В.Г. Колесников. – Днепропетровск, 1979. – 77с.
142129
  Пестушко Валерий Александрия : Союз архитектуры и флоры / Пестушко Валерий, Гнатенко Виталий // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 2. – С. 42-49 : Іл.
142130
  Истрин В.М. Александрия русских хронографов : исследование и текст / В. Истрин. – Москва : Унив. тип., 1893. – VIII, 362, II, 356 с
142131
   Александрійська куртизанка. – К., 1993. – 256с.
142132
  Лановик З. Александрійська школа герменевтики й утвердження алегоричного методу інтерпретації біблійних текстів // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – Вип. 67. – С. 163-168
142133
  Зелінський А.Л. Александрійські фараони та їхні піддані. Зміцнення влади перших Птолемеїв / А.Л. Зелінський ; НАНУ, Ін-т сходознавства ім. А.М. Кримського. – Київ : Академперіодика, 2010. – 664 с. – ISBN 978-966-360-148-9
142134
  Кудрявцев А.И. Александро-Невская лавра. / А.И. Кудрявцев, Г.Н. Шкода. – Ленинград, 1986. – 303с.
142135
  Лень А Александров Анатолій Петрович / А Лень, Шут М. . // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000дакції. – Київ, 2013. – 2012. Вип. 4 (94) : До 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. – С. 45-48. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-73-2
142136
  Куницын М.Н. Александрова Слобода / М.Н. Куницын. – Ярославль, 1968. – 63с.
142137
  Куницын М.Н. Александрова Слобода / М.Н. Куницын. – Ярославль, 1976. – 112с.
142138
  Васильев С. Александровская слобода / С. Васильев. – Москва, 1971. – 22 с.
142139
  Логинов В.Н. Александровские невесты / В.Н. Логинов. – М., 1968. – 160с.
142140
  Стесин М.И. Александровские поперечники множеств в банаховых пространствах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Стесин М.И.; МГУ. – М, 1975. – 13л.
142141
  Яковлев В.П. Александровский дворец-музей в Детском селе / В.П. Яковлев. – Л., 1927. – 207с.
142142
  Яковлев В.П. Александровский дворец-музей в Детском селе / В.П. Яковлев. – Л., 1928. – 560с.
142143
   Александровский дворец-музей и парк в г.Пушкине. – Л, 1939. – 78с.
142144
  Шевелева Е.В. Александровский сад / Е.В. Шевелева. – М, 1988. – 382с.
142145
  Шевелева Е.В. Александровский сад. / Е.В. Шевелева. – М, 1977. – 318с.
142146
  Шевелева Е.В. Александровский сад. / Е.В. Шевелева. – 2-е изд. – М, 1980. – 269с.
142147
  Сафонов В. Александровский сельский совет / В. Сафонов. – Свердловск, 1947. – 56с.
142148
  Кудрявцев Ф.А. Александровский централ. / Ф.А. Кудрявцев. – Иркутск, 1936. – 100с.
142149
  Рогачев А.Н. Александровское поселение древнекаменного века у села Костенки на Дону / Рогачев А.Н. // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т истории материальной культуры им. Н.Я. Марра. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1955. – № 45 : Александровское поселение древнекаменного века у села Костенки на Дону / Рогачев А.Н. – С. 9-162, рис.
142150
  Тарасов П.П. Александропольская крепость. / П.П. Тарасов. – Баку, 1956. – 106с.
142151
  Москаленко Леся Александрос Ангелопулос. Я провів щасливі роки в наших готелях на Криті / Москаленко Леся, Ільченко Володимир, Крамський Влад // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 80-81 : фото
142152
  Москаленко Леся Александрос Ангелопулос: Aldemar - це ціла епоха : персона / Москаленко Леся, Ільченко Володимир, Тешаєва Міла // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 2. – С. 46-47 : Фото
142153
  Каширин В.Б. Александру Авереску глазами военной разведки Российской империи: штрихи к портрету будущего маршала Румынии // Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2014. – № 4. – С. 27-38. – ISSN 0132-1366
142154
   Александру Блоку. – М, 1980. – 80с.
142155
  Опреску Д. Александру Чукуренку. / Д. Опреску. – 2-е изд. – Бухарескт, 1963. – 72с.
142156
   Александрыя. – Минск : Выд-ва АН БССР, 1962. – 363с.
142157
  Цанов А.С. Александър Батенберг : Първите седем години на свободна България / А.С. Цанов. – София : Дике, 1991. – 168 с.
142158
  Янева К. Александър Геров. / К. Янева. – София, 1978. – 93с.
142159
  Куманов М. Александър Малинов - познатият и непознатият / М. Куманов. – София, 1993. – 122с.
142160
  Кръстев В. Александър Морфов / В. Кръстев. – София : Наука и изкуство, 1962. – 44 с.
142161
  Райнов Б. Александър Стайнлен : монография / Б. Райнов. – София : "Български художник", 1962. – 186 с. : илл.
142162
   Александър Стамболийски.. – София, 1980. – 640с.
142163
  Геновский М. Александър Стамболийский - Отблизо и отдалеко. / М. Геновский. – София, 1982. – 460с.
142164
  Болота И. Алексас Ясутис -- Юльмис. Жизнь и творчество : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Болота И. ; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1964. – 12 с.
142165
   Алексеев М.П.: Список научных печатных трудов. – Ленинград, 1956. – 35с.
142166
  Поливанов П.С. Алексеевский равелин / П.С. Поливанов. – Л, 1926. – 207с.
142167
  Щеголев П.Е. Алексеевский равелин / П.Е. Щеголев. – Москва, 1989. – 379с.
142168
   Алексеевский равелин. – Л
Кн. 1. – 1990. – 446с.
142169
   Алексеевский равелин. – Л
Кн. 2. – 1990. – 446с.
142170
  Шведов И.А. Алексей Александрович Васильев / И.А. Шведов. – Кишинев, 1969. – 100с.
142171
   Алексей Александрович Заусаев. Каталог выставки. Живопись.. – М., 1963. – 15с.
142172
  Аскольдов С.А. Алексей Александрович Козлов / С.А. Аскольдов; Русский христианский гум. ин-т; Сост.и предсл. Н.П. Ильин. – Санкт-Петербург : Русский Христианский гуманит. ин-т, 1997. – 272с. – ISBN 5-88812-030-8
142173
   Алексей Александрович Рыбников. – М, 1988. – 39с.
142174
  Виноградов В.В. Алексей Александрович Шахматов / В.В. Виноградов. – Петербург : Колос, 1922. – 80 с. – (Сер. Биографическая библиотека)
142175
  Терехов П.Г. Алексей Алексевич Ухтомский / П.Г. Терехов. – М., 1957. – 56с.
142176
  Беляева Е.И. Алексей Алексеевич Борисяк / Е.И. Беляева. – М.-Л., 1947. – 51с.
142177
  Нестерова Н.М. Алексей Алексеевич Заварзин. / Н.М. Нестерова. – М., 1951. – 36с.
142178
  Невмывака Г.А. Алексей Алексеевич Заварзин. / Г.А. Невмывака. – Л., 1971. – 208с.
142179
  Сидоров А.А. Алексей Алексеевич Кокорекин / А.А. Сидоров. – М-Л, 1949. – 32с.
142180
  Меркулов В.Л. Алексей Алексеевич Ухтомский / В.Л. Меркулов. – М.-Л., 1960. – 316с.
142181
  Владич Л.В. Алексей Алексеевич Шовкуненко - Народный художник СССР / Л.В. Владич. – Київ, 1960. – 32с.
142182
  Сидоров А.А. Алексей Алексеевич Шовкуненко / А.А. Сидоров. – М-Л, 1948. – 27с.
142183
   Алексей Алексеевич Шовкуненко. – Москва, 1954. – 17с.
142184
  Новокшанова З.К. Алексей Андреевич Тилло : картограф, геодезист, географ / З.К. Новокшанова. – Москва : Геодезиздат, 1961. – 120 с.
142185
  Оноприенко В.И. Алексей Андреевич Тилло. К 100-летию со дня рождения // Юбилеи науки : ежегодник / Акад. наук УССР ; Центр исследований научно-технич. потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва. – Киев, 1990. – за 1989 год. – С. 329-333. – ISBN 5-12-000444-X
142186
  Могильная В. Алексей Аракчеев: "Широк человек..." // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2016. – № 6 (94). – С. 86-101. – ISSN 1819-6268
142187
  Вишневская И.Л. Алексей Арбузов / И.Л. Вишневская. – Москва : Советский писатель, 1971. – 231 с.
142188
   Алексей Афанасьевия Кокель: Воспоминания современников и учеников. – Чебоксары, 1980. – 72с.
142189
  Карпеко В.К. Алексей Большаков / В.К. Карпеко. – Симферополь, 1952. – 64с.
142190
  Боголюбов К.В. Алексей Бондин / К.В. Боголюбов. – Свердловск, 1957. – 48с.
142191
  Балакин П.П. Алексей Варламов / П.П. Балакин. – Ленинград, 1975. – 18с.
142192
  Сарабьянов Д.В. Алексей Васильевич Бабичев - художник, теоретик, педагог / Д.В. Сарабьянов. – М., 1974. – 111с.
142193
  Казак А.В. Алексей Васильевич Киселев / А.В. Казак. – Ленинград, 1988. – 112с.
142194
   Алексей Васильевич Кольцов. – Воронеж, 1957. – 18с.
142195
  Владимиров П.В. Алексей Васильевич Кольцов, как человек и как поэт : [Речь, произнес. 27 окт. 1892 г. в торжеств. собр. Ист. о-ва Нестора Летописца] / П.В. Владимиров. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1894. – [2], 30 с. – Отд. оттиск: Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца. Кн. 8
142196
  Железнова М.М. Алексей Васильевич Тыранов / М.М. Железнова. – Л, 1985. – 64с.
142197
  Остроумов Б.А. Алексей Васильевич Улитовский. 1893-1957 / Б.А. Остроумов. – Л., 1975. – 96с.
142198
   Алексей Васильевич Шубников (1887-1970). – Ленинград : Наука, 1984. – 221с.
142199
  Варьяш А. Алексей Венецианов: следствие по делу о судьбе // Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 2008. – № 3. – С. 276-291. – ISSN 1726-6084
142200
  Лансере А.К. Алексей Викторович Воробьевский / А.К. Лансере. – Ленинград, 1980. – 96с.
142201
  Курц Р.Е. Алексей Викторович Щусев / Р.Е. Курц. – Кишинев, 1973. – 66 с.
142202
  Нестерова Н.М. Алексей Викторович Щусев. / Н.М. Нестерова. – М.-Л., 1947. – 36с.
142203
   Алексей Всеволодович Богатский. – Киев, 1986. – 100 с.
142204
   Алексей Гаврилович Венецианов. – Москва, 1954. – 32с.
142205
  Савинов А.Н. Алексей Гаврилович Венецианов / А.Н. Савинов. – Москва, 1955. – 224с.
142206
   Алексей Гаврилович Венецианов. – М., 1957. – 45с.
142207
   Алексей Гаврилович Венецианов. – Л., 1980. – 391с.
142208
  Леонтьева Г.К. Алексей Гаврилович Венецианов / Г.К. Леонтьева. – Ленинград, 1980. – 199с.
142209
  Леонтьева Г.К. Алексей Гаврилович Венецианов / Г.К. Леонтьева. – Л, 1988. – 288с.
142210
  Горбатов Б.Л. Алексей Гайдаш / Б.Л. Горбатов. – Барнаул, 1969. – 259с.
142211
  Макаров К.А. Алексей Георгиевич Сотников: Жизнь и творчество / К.А. Макаров. – Москва, 1986. – 157с.
142212
  Брянцева В.Н. Алексей Головков / В.Н. Брянцева. – Москва : Музыка, 1964. – 68 с.
142213
  Рогачевский М.Л. Алексей Грибов / М.Л. Рогачевский. – М., 1979. – 264с.
142214
   Алексей Григорьев. Скульптура, графика.. – М., 1990. – 31с.
142215
   Алексей Григорьевич Дояренко. – М, 1958. – 52с.
142216
   Алексей Григорьевич Ситенко. – К., 1987. – 42с.
142217
   Алексей Григорьевич Ситенко. – К., 1987. – 41с.
142218
  Агапов Б. Алексей Григорьевич Стаханов / Б. Агапов. – Москва, 1938. – 32с.
142219
  Орловский Н.В. Алексей Григорьевия Дояренко, 1874-1958 гг. / Н.В. Орловский. – М., 1980. – 110с.
142220
  Глобачева С.И. Алексей Грицай / С.И. Глобачева. – М, 1971. – 110с.
142221
   Алексей Денисович Дикий. Народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии. – М., 1949. – 12с.
142222
  Белан А.А. Алексей Десняк. (Опыт монографического исследования) : Автореф... кандид.наук: / Белан А.А.;. – Нежин, 1949. – 16 с.
142223
  Нестеров Н.М. Алексей Дмитриевич Сперанский / Н.М. Нестеров. – М.-Л., 1950. – 36с.
142224
  Васильев Л.Г. Алексей Дорогойченко. Очерк жизни и творчества / Л.Г. Васильев. – Саранск, 1961. – 142с.
142225
  Исакова О.В. Алексей Евграфович Фаворский / О.В. Исакова. – М.-Л, 1947. – 47с.
142226
  Фаворская Т.А. Алексей Евграфович Фаворский, 1860-1945. / Т.А. Фаворская. – Л., 1980. – 253с.
142227
  Фаворская Т.А. Алексей Евграфович Фаворский. / Т.А. Фаворская. – Л., 1968. – 56с.
142228
   Алексей Егорович Викторов : Биобиблиографический указатель. – Москва, 1982. – 76с.
142229
  Мроз Е. Алексей Егорович Егоров 1776-1851 / Е. Мроз. – М.Л., 1947. – 24с.
142230
  Голенький Г.Ф. Алексей Еремин / Г.Ф. Голенький. – Ленинград, 1985. – 159с.
142231
  Юхно М.Л. Алексей Жарков. / М.Л. Юхно. – М., 1989. – 63с.
142232
   Алексей Жибинов. – Иркутск, 1989. – 94с.
142233
   Алексей Жупанский // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2017. – № 32 (161), 8 сентября 2017. – С. 44
142234
  Лебедянский М.С. Алексей Зубов, 1682-1750. / М.С. Лебедянский. – Л., 1981. – 72с.
142235
  Бондаренко И.М. Алексей и Рита / И.М. Бондаренко. – Ростов -на-Дону : Ростовское книжное издательство, 1969. – 180 с.
142236
  Круглый И.А. Алексей и Сергей Ткачевы / И.А. Круглый. – Ленинград, 1979. – 263 с.
142237
  Плотников В.И. Алексей Иванович Авдышев / В.И. Плотников. – Ленинград : Художник РСФСР, 1968. – 44с.
142238
  Трошин И.И. Алексей Иванович Бородин. / И.И. Трошин. – Л., 1966. – 52с.
142239
  Вяткин В.В. Алексей Иванович Мусин-Пушкин // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 9. – С. 20-32. – ISSN 0042-8779


  О жизни и деятельности русского государственного деятеля, историка, собирателя рукописей и русских древностей А. И. Мусина-Пушкина.
142240
   Алексей Иванович Пауков. – М., 1988. – 23с.
142241
  Стерикин А.Ю. Алексей Измалков. / А.Ю. Стерикин. – М, 1973. – 80с.
142242
   Алексей Ильич Кравченко. Выставка произведений. Москва, 1973. – Москва, 1973. – 39с.
142243
   Алексей Ильич Кравченко. Выставка рисунков. Каталог. – М., 1969. – 20с.
142244
  Крапивина И.А. Алексей Ильич Лёзнов-мастер жостовской росписи / И.А. Крапивина. – Москва, 1961. – 23 с.
142245
   Алексей Кадушкин, 1925-1984. – М, 1986. – 48с.
142246
  Каровский А.В. Алексей Каровский, 1903-1976: Живопись. Графика. Фотомонтаж. / А.В. Каровский. – М., 1984. – 18с.
142247
  Новоуспенский Н.Н. Алексей Кондратьевич Саврасов / Н.Н. Новоуспенский. – Ленинград; Москва, 1967. – 136с.
142248
  Лапунова Н.Ф. Алексей Кондратьевич Саврасов. / Н.Ф. Лапунова. – Л., 1969. – 44с.
142249
  Федоров-Давыдов Алексей Кондратьевич Саврасов. 1830-1897. Жизнь и творчество / Федоров-Давыдов. – М., 1950. – 79с.
142250
   Алексей Кондратьевич Саврасов. Альбом репродукций. – Москва, 1956. – 16с.
142251
   Алексей Кондратьевич Саврасов. К 50-летию со дня смерти (1897-1947). – М., 1948. – 110с.
142252
  Мальцва Ф.С. Алексей Кондратьевич Саврасов: Жизнь и творчество. / Ф.С. Мальцва. – М., 1977. – 406с.
142253
  Никифоров П. Алексей Константинович Глебов / П. Никифоров. – М., 1960. – 70с.
142254
  Покровский В.И. Алексей Константинович Толстой : его жизнь и сочинения: Сборник историко-литературных статей / Сост. В.[И.] Покровский. – Москва : [Тип. Г. Лисснера и Д. Собко], 1908. – [4], 318 с.
142255
  Жуков Д.А. Алексей Константинович Толстой / Д.А. Жуков. – М., 1982. – 383с.
142256
  Стафеев Г.И. Алексей Константинович Толстой. Жизнь и творчество. : Автореф... Канд.филол.наук: / Стафеев Г.И.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1969. – 27л.
142257
  Разумовская С.В. Алексей Кравченко / С.В. Разумовская. – М, 1935. – 92с.
142258
  Разумовская С.В. Алексей Кравченко / С.В. Разумовская. – М, 1962. – 259с.
142259
  Разумовская С.В. Алексей Кравченко / С.В. Разумовская. – М, 1986. – 342с.
142260
  Кеменов В.С. Алексей Кравченко / В.С. Кеменов. – Ленинград, 1986. – 382с.
142261
  Горбатов Б. Алексей Куликов, боец... / Б. Горбатов. – М., 1943. – 63с.
142262
  Горбатов Б. Алексей Куликов, боец... / Б. Горбатов. – М., 1944. – 44с.
142263
  Горбатов Б. Алексей Куликов, боец... / Б. Горбатов. – М., 1945. – 44с.
142264
  Горбатов Б. Алексей Куликов,боец... / Б. Горбатов, 1942. – 56 с.
142265
   Алексей Леонидович Гландин: Живопись, рисунок. – М., 1985. – 31с.
142266
   Алексей Леонов. Художник-космонавт // Творчество народов мира. – Москва, 2006. – Вып. 9. – С. 41-55.
142267
   Алексей Леонтьевич Нарочницкий. – Москва : Наука, 1988. – 109с. – (Материалы к биобиблиографии ученых СССР ; Вып. 18 ; Сер. истории). – ISBN 5-02-009421-8
142268
  Силаев А.Я. Алексей Липецкий / А.Я. Силаев. – Липецк, 1962. – 32с.
142269
  Лопаткинков А.Н. Алексей Лопатников / А.Н. Лопаткинков. – М, 1980. – 55с.
142270
  Руманова Л.Ю. Алексей Максимович Горький / Л.Ю. Руманова. – М., 1956. – 164с.
142271
  Крендель Р.Н. Алексей Максимович Горький (1868-1936). К 25-летию со дня смерти. / Р.Н. Крендель, Л.Ю. Руманова. – М., 1961. – 24с.
142272
   Алексей Матвеевич Румянцев. – Москва : Наука, 1976. – 104с. – (Материалы к биобиблиографии ученых СССР: Серия экономики ; Вып. 6)
142273
  Степанов А.М. Алексей Матвеевич Степанов / А.М. Степанов. – Москва, 1974. – 36с.
142274
  Макаров В.А. Алексей Матвеевич Филомафитский (1807-1849) / В.А. Макаров. – М., 1986. – 152с.
142275
  Андреев И.Л. Алексей Михайлович / Игорь Андреев. – Изд. 2-е, испр. – Москва : Молодая гвардия, 2006. – 640с. – (Жизнь замечательных людей ; (971)). – ISBN 5-235-02875-9


  Более чем 30-е правление "Тишайшего" царя (1645-1676) исполнено бурными событиями: многочисленными войнами и мятежами, воссоединением с Украиной и присоединением к России Сибири, восстанием Степана Разина и расколом Церкви
142276
  Можуховская Е.В. Алексей Михайлович Грицай / Е.В. Можуховская. – Ленинград, 1969. – 68с.
142277
  Борейко В.Е. Алексей Михайлович Краснитский // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2015. – № 5 (109). – С. 47-48
142278
   Алексей Михайлович Старостин.. – М., 1988. – 32с.
142279
  Унковский А.М. Алексей Михайлович Унковский. / А.М. Унковский. – М., 1979. – 133 с.
142280
  Гавур Анна Алексей Муровцев. Путешествия доступнее с Amadeus // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2015. – № 4. – С. 9-12 : фото
142281
  Николаев В.Н. Алексей Мусатов / В.Н. Николаев. – 2-е изд. – М : Детская литература, 1962. – 64 с.
142282
  Николаев В.Н. Алексей Мусатов / В.Н. Николаев. – 2-е изд. – М : Детская литература, 1981. – 112 с.
142283
  Тельпугов В.П. Алексей Недогонов / В.П. Тельпугов. – М. : Советский писатель, 1958. – 139 с.
142284
  Волосюк Э.А. Алексей Никанчиков - трехкратный чемпион мира по фехтованию / Э.А. Волосюк. – Москва, 1972. – 20с.
142285
  Бах Л.А. Алексей Николаевич Бах : Биогр. очерк. К 100-летию со дн рождения 1857-1957 / Л.А. Бах, А.И. Опарин. – Москва : АН СССР, 1957. – 175с.
142286
   Алексей Николаевич Ермолаев. Артист балета. – М., 1954. – 16с.
142287
  Штрайх С.Я. Алексей Николаевич Крылов / С.Я. Штрайх. – М - Л, 1950. – 88с.
142288
  Штрайх С.Я. Алексей Николаевич Крылов / С.Я. Штрайх. – М, 1956. – 232с.
142289
  Липин В. Алексей Николаевич Крылов. / В. Липин. – М., 1983. – 223с.
142290
  Иванников В.А. Алексей Николаевич Леонтьев — педагог, ученый, руководитель // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 4-11. – (Психология ; № 2). – ISSN 0201-7385
142291
  Либеров А.Н. Алексей Николаевич Либеров / А.Н. Либеров. – М., 1978. – 40с.
142292
  Добровольский Г.В. Алексей Николаевич Сабанин / Г.В. Добровольский. – М, 1959. – 59с.
142293
  Логинова Г.П. Алексей Николаевич Савич / Г.П. Логинова, В.Г. Селиханович. – Москва : Наука, 1967. – 152 с.
142294
  Северцова Л.Б. Алексей Николаевич Северцов / Л.Б. Северцова. – М.-Л., 1946. – 369с.
142295
   Алексей Николаевич Северцов : Библиография. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1951. – 68 с. : 1 л. портр.
142296
  Касьяненко В.Г. Алексей Николаевич Северцов / Касьяненко В.Г. – Киев, 1951. – 32 с.
142297
  Западов В.А. Алексей Николаевич Толстой / В.А. Западов. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Ленинград, 1969. – 128с.
142298
  Западов В.А. Алексей Николаевич Толстой / В.А. Западов. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М, 1981. – 128с.
142299
  Крюкова А.М. Алексей Николаевич Толстой / А.М. Крюкова. – М., 1989. – 152с.
142300
   Алексей Николаевич Толстой. 1883-1945. – М., 1982. – 32с.
142301
  Векслер И.И. Алексей Николаевич Толстой. Жизненный и творческий путь / И.И. Векслер. – Ленинград, 1948. – 532с.
142302
   Алексей Николевич Морозов. – М., 1967. – 32с.
142303
  Селиханович В.Г. Алексей Павлович Болотов - военный геодезист и педагог : очерк жизни и научно-педагогической деятельности / В.Г. Селиханович. – Москва : Геодезиздат, 1958. – 67 с.
142304
   Алексей Павлович Окладников. – Москва, 1981. – 185с. – (Материалы к биобиблиографии ученых СССР. Сер. истории ; Вып. 13)
142305
  Леонов Н.И. Алексей Павлович Федченко (1844-1873) / Н.И. Леонов. – Москва : Наука, 1972. – 167с.
142306
   Алексей Павлович Холмогоров (1925-1987). – Москва, 1988. – с.
142307
  Вальбе Б. Алексей Павлович Чапыгин / Б. Вальбе. – Ленинград, 1938. – 224с.
142308
  Вальбе Б.С. Алексей Павлович Чапыгин / Б.С. Вальбе. – 2-е изд. – Ленинград, 1959. – 207с.
142309
  Луцкая Е.Л. Алексей Пархоменко. / Е.Л. Луцкая. – Л., 1975. – 118с.
142310
   Алексей Пахомов. – 23с.
142311
   Алексей Петренко. – М, 1981. – 20с.
142312
  Сахарова И.М. Алексей Петрович Антропов / И.М. Сахарова. – М., 1974. – 239с.
142313
  Савинов А. Алексей Петрович Антропов. 1716-1795. / А. Савинов. – М.-Л., 1947. – 31с.
142314
  Сахарова И.М. Алексей Петрович Антропов. Жизнь и творчество (1716-1795) : Автореф... канд. искусств.наук: / Сахарова И. М.; Акад. худож. СССР. – М., 1972. – 29л.
142315
  Емелина М.А. Алексей Петрович Бестужев-Рюмин // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2007. – № 7. – С. 29-45. – ISSN 0042-8779


  Російський державний діяч і дипломат, граф (18 століття)
142316
  Ткачев А.П. Алексей Петрович и Сергей Петрович Ткачевы, народные художники РСФСР : Земля и люди / А.П. Ткачев. – Москва, 1977. – 5с.
142317
  Мазарович А.Н. Алексей Петрович Павлов (1854-1929) / А.Н. Мазарович. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1948. – 39 с.
142318
  Варсанофьева В.А. Алексей Петрович Павлов и его роль в развитии геологии / В.А. Варсанофьева. – 2-е изд. – Москва, 1947. – 392с.
142319
  Верховская М. Алексей Погорелов / М. Верховская. – Пермь, 1959. – 203 с.
142320
  Зоркая Н.М. Алексей Попов / Н.М. Зоркая. – М., 1983. – 304с.
142321
  Петров В. Алексей Саврасов и его "Грачи прилетели" // Творчество народов мира. – Москва, 2011. – Вып. 10. – С. 45-60


  Саврасов Олексій Кіндратович (1830-1897 ) - російський художник пейзажист 19 ст. Окрім творчості, був викладачем, серед його учнів - Левітан.
142322
   Алексей Сергеевич Бушмин, 1910-1983. – Москва : Наука, 1990. – 69с. – (Материалы к биобиблиографии ученых СССР ; Вып. 18). – ISBN 5-02-011361-1
142323
  Васильев Л.Г. Алексей Силыч Новиков-Прибой / Л.Г. Васильев. – Саранск, 1960. – 168 с.
142324
  Бучинская В.С. Алексей Степанов / В.С. Бучинская. – М., 1979. – 100с.
142325
  Степанов А.С. Алексей Степанович Степанов / А.С. Степанов. – Москва, 1976. – 30с.
142326
  Холодовская М.З. Алексей Степанович Степанов, 1858-1923 / М.З. Холодовская. – Ленинград, 1981. – 103с.
142327
  Лаврова О.И. Алексей Степанович Степанов. / О.И. Лаврова. – М., 1956. – 47с.
142328
   Алексей Степанович Степанов.. – М., 1959. – 47с.
142329
  Лаврова О.И. Алексей Степанович Степанов. / О.И. Лаврова. – М., 1973. – 127с.
142330
  Завитневич В.З. Алексей Степанович Хомяков / В.З. Завитневич. – Киев : Тип. И.И. Горбунова
Т. 1, кн. 1 : Молодые годы, общественная и научно-историческая деятельность Хомякова. – 1902. – [2], XVI, 866, XIII с. – Отт. из журн.: Труды Киев. дух. акад., 1898-1902 гг.
142331
  Завитневич В.З. Алексей Степанович Хомяков / В.З. Завитневич. – Киев : Тип. И.И. Горбунова
Т. 1, кн. 2 : Труды Хомякова в области богословия. – 1902. – С. 867-1422, I-VIII. – Отт. из журн.: Труды Киев. дух. акад., 1898-1902 гг.
142332
  Бердяев Н.А. Алексей Степанович Хомяков / Н.А. Бердяев. – Москва : Тип. А.И. Мамонтова, 1912. – 251с. – (Русские мыслители)
142333
  Завитневич В.З. Алексей Степанович Хомяков / В.З. Завитневич. – Киев : Тип. Акц. О-ва "Петр Барский в Киеве"
Т. 2 : Система философско-богословского мировоззрения Хомякова. – 1913. – [6], XVII, 307 с. – Экз. в разных тип. переплетах
142334
  Розов В. Алексей Степанович Хомяков (его личность и лирика) : Речь произнесенная в женской гимназии А.К. Титаренко, по случаю 50-летия со дня смерти А.С. Хомякова. – Авт. указан в конце статьи
142335
  Соболев Г.Н. Алексей Степанович Хомяков, его жизнь и миросозерцание : Чтение в Киевском православном Религиозно-Просветительном Обществе. – Киев : Изд. Киев. Православ. религ. просвет. общ., 1911. – 37 с.
142336
  Кулинич А.В. Алексей Сурков / А.В. Кулинич. – Киев, 1953. – 162с.
142337
  Резник О.С. Алексей Сурков. / О.С. Резник. – 2-е изд. – М., 1969. – 344с.
142338
  Резник О.С. Алексей Сурков. / О.С. Резник. – М., 1979. – 223с.
142339
  Алпатов А.В. Алексей Толстой - мастер исторического романа / А.В. Алпатов. – Москва, 1958. – 356с.
142340
  Поляк Л.М. Алексей Толстой - художник / Л.М. Поляк. – М., 1964. – 462с.
142341
  Налдеев А.П. Алексей Толстой / А.П. Налдеев. – М., 1974. – 176с.
142342
  Налдеев А.П. Алексей Толстой / А.П. Налдеев. – Москва : Советская Россия, 1974. – 176 с.
142343
  Петелин В.В. Алексей Толстой / В.В. Петелин. – М, 1978. – 384с.
142344
  Боровиков С.Г. Алексей Толстой / С.Г. Боровиков. – М, 1984. – 192с.
142345
   Алексей Толстой = Alexei Tolstoy : кн. для чтения с коммент. на англ. яз. – Москва : Русский язык, 1988. – 347, [2] с. – Парал. тит. л. англ. – (Советские писатели. Страницы творчества = Soviet writers. Pages from / редкол.: В.И. Гусев [и др.]). – ISBN 5-200-00747-Х
142346
  Варламов А.Н. Алексей Толстой / Алексей Варламов. – Изд. 2-е. – Москва : Молодая гвардия, 2008. – 592с., [ 16 ] л. илл. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 1306 (1106)). – ISBN 978-5-235-03024-4


  В его судьбе были взлеты и падения, литературные скандалы, пощечины, подлоги, дуэли, заговоры и разоблачения, в ней переплелись свобода и сервилизм, щедрость и жадность, гостеприимство и спесь, аморальность и великодушие
142347
  Щербакова И.И. Алексей Толстой в 1917-1923 гг. : Автореф... канд.филол.наук: / Щербакова И.И.; Моск.гос.ун-т. – Москва, 1966. – 21л.
142348
  Кошут С.С. Алексей Толстой и литературно-культурная общественность Грузии / С.С. Кошут. – Тбилиси, 1978. – 163 с.
142349
   Алексей Толстой и Самара. – Куйбышев, 1982. – 368с.
142350
  Дубинянский М. Алексей Толстой: красный граф // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2014. – № 12 (76). – С. 104-123. – ISSN 1819-6268
142351
  Малышева Т.П. Алексей Фатьянов: страницы жизни, страницы творчества / Т.П. Малышева. – М., 1984. – 184с.
142352
   Алексей Федорович Зубов, 1682-1751. – Л, 1988. – 49с.
142353
   Алексей Федорович Лосев : из творческого наследия : современники о мыслителе. – Москва : Русскій міръ, 2007. – 776с., [ 16 ] л. илл. – (Русскій міръ в лицах). – ISBN 978-5-89577-103-7
142354
  Ганкина Э.З. Алексей Федорович Пахомов / Э.З. Ганкина. – Москва, 1958. – 121с.
142355
  Матафонов В.С. Алексей Федорович Пахомов. / В.С. Матафонов. – М., 1981. – 254с.
142356
   Алексей Феофилактович Писемский. К 75-летию со дня смерти.. – Кострома, 1956. – 16 с.
142357
  Сартаков С.В. Алексей Худоногов / С.В. Сартаков. – Л., 1946. – 176с.
142358
  Семенов В.С. Алексей Чапыгин / В.С. Семенов. – М., 1974. – 96с.
142359
  Прокопович Наталья Алексей Чудновский: "Диплом нашего вуза признается в Европе" : практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 4. – С. 51
142360
  Прокофьев Д.Г. Алексей Шкаров / Д.Г. Прокофьев. – Иваново, 1935. – 87с.
142361
  Прокофьев Д.Г. Алексей Шкаров / Д.Г. Прокофьев. – Иваново, 1963. – 308с.
142362
  Прокофьев Д.Г. Алексей Шкаров / Д.Г. Прокофьев. – Ярославль, 1980. – 383с.
142363
  Владич Л.В. Алексей Шовкуненко / Л.В. Владич. – Москва, 1983. – 135 с.
142364
   Алексей Штейман: Монум. искусство. Живопись. Графика: Кат. выст.. – М., 1986. – 31с.
142365
  Воронова М. Алексей Щусев: пространство свободы // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2016. – № 5 (93). – С. 88-105. – ISSN 1819-6268


  "Судьба его была расколота надвое, как и судьба самой России в начале ХХ века. Так на крутом повороте истории академик Императорской академии художеств Алексей Щусев превратился в признанного зодчего сталинской эпохи. Иронично относясь ко всем сортам ...
142366
  Далада Н.Ф. Алексей Югов / Н.Ф. Далада. – М., 1973. – 199с.
142367
   Алексей Юдченко: "У нас очень интересный продукт, поэтому мы и находим таланты" // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 2, березень - квітень. – С. 6-9 (Прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
142368
  Куликова К.Ф. Алексей Яковлев / К.Ф. Куликова. – Л., 1977. – 223с.
142369
  Аляєв Г.Є. Алексєєв (Аскольдов) Сергій Олексійович // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 988. – ISBN 966-316-069-1
142370
  Короткий В. Алексєєв Михайло Петрович / В. Короткий, І.Д. Бажинов // Енциклопедія сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2001. – Т. 1 : А. – С. 365-366. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2075-8 (Т.1)
142371
  Короткий В. Алексєєв Михайло Петрович (1896-1990) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 394-395. – ISBN 5-7707-1062-4
142372
   Алексєєв Петро Петрович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т.1. – С. 396. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
142373
  Комнина А. Алексиада / А. Комнина. – М. : Наука, 1965. – 687с.
142374
  Йылдырым А.С. Алексий ІІ: Диалог религий вместо "столкновения цивилизаций" // DA Diyalog Avrasya : ежеквартальный международный культурно-интеллектуальный журнал / Платформа Диалог Евразия. – Москва, 2008. – № 27, зима - весна. – С. 77-82. – ISSN 1302-5686
142375
  Малеванов Н.А. Алексин. / Н.А. Малеванов, А.Н. Ефимов. – Тула, 1960. – 160с.
142376
  Новиков Вл. Алексия : десять лет спустя // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2002. – № 10. – С.142-152. – ISSN 0130-7673


  Автор рассматривает очень подробно и внима- тельно новую культурную ситуацию с начала 1990-х годов, когда, после читательского бума перестройки (1980-х), наступил спад интереса к словесности
142377
  Боровська Інна Алексієвець Л. Польща: утвердження незалежної держави 1918-1926. - Тернопіль: Підручники і посібники, 2006. - 448 с. : [рецензія] // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 4. – С. 116-118
142378
   Алексієнко Людмила Антонівна // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 41. – С. 3-6. – ISSN 0320-3077


  Кафедра сучасної української мови Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка вітає з 70-річчям Людмилу Антонівну Алексієнко
142379
   Алексюк Анатолій Миколайович // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [ред. кол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відповід. ред. Дубина М.І.]. – Київ, 1994. – С. 7
142380
  Василенко И. Алеку Руссо / И. Василенко. – Кишинев, 1967. – 246 с.
142381
  Гурська О.В. Алелопатична активність видів роду Pyrethrum Zinn : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.12 / Гурська Оксана Вікторівна ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – 183, [54] арк. – Додатки: 54 арк. – Бібліогр.: арк. 156-183
142382
  Гурська О.В. Алелопатична активність видів роду Pyrethrum Zinn : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.12 / Гурська Оксана Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 23 с. – Бібліогр.: 29 назв
142383
  Сидоренко О.В. Алелопатична активність деяких тропічних видів за їх культивування в умовах захищеного грунту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 56-58. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати досліджень алелопатичної активності 24 видів тропічних рослин, що належать до різних груп за вмістом активних речовин. Results of researches allelopathischer activity of 24 kinds of tropical plants which belong to different groups ...
142384
  Сидоренко О. Алелопатична активність інтродукованих тропічних рослин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 58-60. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 31). – ISSN 1728-3817


  Представлено результати досліджень динаміки накопичення алелопатично активних речовин тропічними рослинами в кмовах захишенного грунту Представлены результаты исследований динамики накопления аллелопатических активных веществ тропическими растениями в ...
142385
  Мебрахтом Месфін Кідане Алелопатична біостимуляція макро і мікросимбіонтів як спосіб поліпшення посівних якостей і урожайних властивостей насіння сої і їх прискоренного розмноження : Автореф... кандид. сільськогосп.наук: 06.01.05 / Мебрахтом Месфін Кідане; Ін-тут росл. ім. В.Я.Юр"єва УААН. – Харків, 1999. – 16л.
142386
  Пузік Володимир Кузьмич Алелопатична дія екзометаболітів культурних злаків у агрофітоценозах : Автореф. дис. ... доктора сільськогосп. наук: 03.00.16 / Пузік В.К.; Ін-тут агроеколог. та біотехн. укр. акад. аграрн. наук. – Київ, 2004. – 35с. – Бібліогр.: 30 назв.
142387
  Крижанівський А.Б. Алелопатична дія листя яблуні на ентомопатогенні штами Bacillus thuringiensis / А.Б. Крижанівський, Т.В. Пасічник // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 2. – С. 117-120 : табл. – бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-4893
142388
  Павлова О.С. Алелопатичні властивості виділень проростаючого насіння роду Костриця (Festuca L.) / О.С. Павлова, Н.П. Дидик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 46. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Представлены результаты исследований аллелопатичесной активности выделений семян 9 видов овсяниц. Выявлено, что наиболее активные среди них есть F. rubra, F. heterophylla, F. cinerea. The results of investigation of allelopathic potentional of seeds ...
142389
  Павлюченко Н.А. Алелопатичні властивості цінних інтродуцентів - представників роду Syringa L. // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 77-78. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 2)


  Наведено результати вивчення алелопатичної активності водорозчинних виділень деяких сортів бузку звичайного.
142390
  Юношева О.П. Алелопатичні особливості рослин видів роду Lavandula L. в умовах лісостепу України : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.16 / Юношева Олена Петрівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористування. – Київ, 2017. – 23 с. – Бібліогр.: 16 назв
142391
  Ахов Л.С. Алелопатично активні речовини з підземних частин рослини Allium nutans L. / Л.С. Ахов, Е.А. Головко, М.М. Мусієнко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 62. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 2)


  Вивчено алелопатичну активність різних екстрактів підземних частин рослини Allium nutans. Показано, що найвищу активність мала сума стероїдних сапонінів та фенолкарбонових кислот.
142392
   Алелопатія та сучасна біологія : Матеріали Міжнародної наукової конференції присвяченої 80-річчю з дня народження академіка Андрія Михайловича Гродзинського (1926-1988). – Київ : Фітосоціоцентр, 2006. – 332с. – ISBN 966-306-115-Х
142393
  Межелайтис Э. Алелюмай : литовская сюита / Э. Межелайтис. – Москва : Советский писатель, 1970. – 215 с.
142394
  Зідінова Е.Ю. Алельний поліморфізм гена ESR1 серед пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу / Е.Ю. Зідінова, А.М. Кучеренко, Л.А. Лівшиць // Шевченківська весна 2013: біологічні науки : матеріали XI міжнар. наук. конф. студентів та молодих науковців : 18-22 берез. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; Навч.-наук. центр "Ін-т біології". – Київ : [б. в.], 2013. – С. 48
142395
  Авксентьєва О.О. Алельний стан і ефекти генів VRN пшениці м"якої у системі in vivo та in vitro / О.О. Авксентьєва, В.В. Шулік // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24 (1). – С. 222-229. – (Біологія, екологія). – ISSN 2310-0842
142396
  Канович Григорий Алельсиновый лес: Повести. / Канович Григорий, Фридберг Исаак. – Вильнюс, 1980. – 248 с.
142397
  Брагинский А. Ален Делон в любви и жизни / А. Брагинский. – Ростов -на-Дону : Феникс, 1999. – 320с. – ISBN 5-222-00638-7
142398
  Водоватова Е. Ален Делон: Жизнь под софитами // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2011. – № 8 (36). – С. 4-27. – ISSN 1819-6268


  Ален Фабьен Морис Марсель Делон (р.1935), более известный как Ален Делон - французский киноактёр, актёр театра, режиссёр, продюсер, сценарист. Кинозвезда и секс-символ 1960-х - 1980-х гг.
142399
   Ален Рене. – М., 1982. – 266с.
142400
  Скворцов К.В. Алена Арзамасская / К.В. Скворцов. – Челябинск, 1978. – 132с.
142401
  Петров М.Т. Алена Арзамасская: ист. роман / М.Т. Петров. – Саранск, 1991. – 350с.
142402
  Герасин В.И. Алена Большая / В.И. Герасин. – Воронеж, 1988. – 271с.
142403
  Яшин А.Я. Алена Фомина / А.Я. Яшин. – Вологда, 1950. – 160с.
142404
  Яшин А.Я. Алена Фомина / А.Я. Яшин. – М., 1950. – 132с.
142405
  Яшин А.Я. Алена Фомина / А.Я. Яшин. – М., 1950. – 207с.
142406
  Пиняев И.Д. Алена. / И.Д. Пиняев. – Саранск, 1959. – 56с.
142407
  Раковский Л.И. Аленка / Л.И. Раковский. – Ленинград, 1938. – 133с.
142408
  Антонов С.П. Аленка : повесть / С.П. Антонов. – Москва : Советская Россия, 1975. – 79с.
142409
  Антонов С.П. Аленка : повесть / С.П. Антонов. – Москва : Советская Россия, 1977. – 80 с.
142410
   Алёнка. – М, 1965. – 108с.
142411
  Лапин К.К. Аленка. Рассказ в письмам и телеграммах / К.К. Лапин. – Москва, 1959. – 32с.
142412
  Рождественский В.А. Аленушка / В.А. Рождественский. – М., 1971. – 126с.
142413
  Савицкий В.И. Аленушка из Долгих Нив: повести. / В.И. Савицкий. – Минск, 1989. – 334с.
142414
  Смеляков Я.В. Аленушка. / Я.В. Смеляков. – М., 1965. – 32с.
142415
  Фокина О.А. Аленушка. / О.А. Фокина. – М., 1967. – 79с.
142416
  Скворцов А.В. Аленушка. / А.В. Скворцов. – Алма-Ата, 1969. – 78с.
142417
  Федотова Л.В. Аленушка: стихи. / Л.В. Федотова. – М., 1981. – 46с.
142418
  Мамин-Сибиряк Д.Н. Аленушкины сказки / Д.Н. Мамин-Сибиряк ; худож. П. Багин. – Свердловск : Сред.-Уральск. кн. изд-во, 1977. – 64 с. : цв. ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
142419
  Мамин-Сибиряк Аленушкины сказки / Мамин-Сибиряк. – Москва, 1982. – 52с.
142420
  Мамин-Сибиряк Аленушкины сказки / Мамин-Сибиряк. – Львов, 1988. – 150с.
142421
  Аксаков С.Т. Аленький цветочек / С.Т. Аксаков. – М.-Л., 1945. – 48с.
142422
  Аксаков С.Т. Аленький цветочек / С.Т. Аксаков. – Москва, 1980. – 32с.
142423
  Аксаков С.Т. Аленький цветочек / С.Т. Аксаков. – Чебоксары, 1982. – 32с.
142424
  Аксаков С.Т. Аленький цветочек / С.Т. Аксаков. – Чебоксары, 1990. – 38с.
142425
  Василенко В. Алеппо стало зпручником Росії / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 7 грудня (№ 223). – С. 3
142426
  Райхель Ю. Алеппо: Піррова перемога Москви і Дамаска // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 13 грудня (№ 227). – С. 11


  Бойовики "Ісламської держави" повернули контроль над Пальмірою.
142427
  Шпонтак І.М. Алергенні кліщі // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 8. – С. 28
142428
  Сидоренко О.М. Алергічні захворювання / О.М. Сидоренко. – Київ, 1974. – 20с.
142429
  Сафронова О.М. Алергічні хвороби у дітей / О.М. Сафронова. – К., 1984. – 55с.
142430
  Шиліна Ю.В. Алергія - знайома і незрозуміла / Ю.В. Шиліна, О.С. Моложава // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2008. – № 7
142431
   Алергія. – Київ, 1937. – 520с.
142432
  Сливінська Інна Алергія на весну // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 3, березень. – С. 6 : фото
142433
  Асеев В. Алесандр Евстафьевич Мартынов. 1816 - 1860 / В. Асеев. – Москва; Ленинград, 1946. – 48с.
142434
  Берков П.Н. Алесандр Иванович Куприн / П.Н. Берков. – М.-Л, 1956. – 194с.
142435
  Асафова Н.М. Алесандр Николаевич Заварницкий / Н.М. Асафова, О.В. Исакова. – М.-Л., 1946. – 40с.
142436
  Ротач А.Л. Алесандровская колона / А.Л. Ротач. – Ленинград, 1966. – 80 с.
142437
  Мочульский К.В. Алескандр Блок, Андрей Белый, Валерий Брюсов / К.В. Мочульский. – Москва : Республика, 1997. – 479 с.
142438
  Алиева А.А. Алескер Шарифов / А.А. Алиева. – Баку, 1974. – 72с.
142439
  Дьяков Л.А. Алессандро Маньяско / Л.А. Дьяков. – М, 1978. – 80с.
142440
  Гдлян Н. Алессандро Скарлатти и неаполитанская оперная школа // Творчество народов мира. – Москва, 2011. – Вып. 6. – С. 2-11


  Алессандро Скарлатти (1660-1725) - итал. композитор эпохи барокко, известный своими операми и камерными кантатами. Он считается основателем Неаполитанской оперной школы.
142441
  Федаренко А. Алеся : проза: рассказ // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей" ; Международный фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2012. – № 12. – С. 80-88. – ISSN 0027-8238
142442
  Падалка Ю.М. Алетична модальність та засоби ії вираження в іспанській мові // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2014. – Вип. 33. – С. 128-134
142443
  Зубкова З.Н. Алеутские острова : Физико-географический очерк / З.Н. Зубкова. – Москва : ОГИЗ, 1948. – 288с.
142444
  Ляпунова Р.Г. Алеуты: Очерки этнической истории. / Р.Г. Ляпунова. – Л., 1987. – 228с.
142445
  Борхес Х.Л. Алеф : прозові твори : пер. з ісп. / Хорхе Луїс Борхес ; передм. В.Г. Наріжної ; прим. С.Ю. Борщевського ; Ін-т л-ри ім. Т. Шевченка НАН України. – Харків : Фоліо, 2009. – 571, [3] с., [1] арк. портр. – В кн. також: Всесвітня історія підлоти ; Історія вічності ; Вигадані історії ; Нові розслідування ; Творець .- Сер. засн. 2001 р. – (Бібліотека світової літератури / [редкол.: Т. Денисова та ін.]). – ISBN 978-966-03-4421-1
142446
  Борхес Х.Л. Алеф : прозові твори / Хорхе Луїс Борхес ; передм. В.Г. Наріжної ; прим. С.Ю. Борщевського ; Ін-т л-ри ім. Т. Шевченка НАН України. – Харків : Фоліо, 2010. – 571, [3] с., [1] арк. портр. : іл. – В кн. також: Всесвітня історія підлоти. Історія вічності. Вигадані історії. Нові розслідування. Творець - Сер. засн. 2001 р. – (Бібліотека світової літератури / [редкол.: Т. Денисова та ін.]). – ISBN 978-966-03-4422-8
142447
  Коэльо П. Алеф / Пауло Коэльо ; [пер. с португ. Е. Матерновской ; отв. ред. А. Иванов]. – Москва : Астрель, 2012. – 317, [3] с. – ISBN 978-5-271-39667-0
142448
  Зюкова С Н. Алехо Карпентьер / С Н. Зюкова, . – Л., 1982. – 167с.
142449
   Алехо Карпентьер , 1904-1980 : Кубин. писатель, искусствовед и теоретик лит.: Библиогр. указ. и метод. рекоменд. – Москва, 1987. – 35с.
142450
  Стеклач Войтех Алеш и его друзья. / Стеклач Войтех. – М., 1990. – 237с.
142451
  Зедгинидзе Э.К. Алеша Джапаридзе / Э.К. Зедгинидзе. – М, 1974. – 127с.
142452
  Гусейнов Адиль Алекпер оглы Алеша Джапаридзе / Гусейнов Адиль Алекпер оглы. – Баку, 1984. – 186с.
142453
  Павлов Н.А. Алёша Карпов / Н.А. Павлов. – Челябинск, 1977. – 238с.
142454
  Голохвастов П.Д. Алеша Попович : представление в 5 д., сочинение по старинным русским былинам Павлом Дмитриевичем Голохвастовым. – Москва : Тип. Гречева и К*, 1869. – 255 с.
142455
   Алеша Попович и Тугарин Змеевич. Былина. – Москва, 1975. – 23с.
142456
  Панин И.М. Алеша собирает пословицы и поговорки. / И.М. Панин. – М., 1989. – 112с.
142457
  Кузнецов О.А. Алёшина юность : Повести / О.А. Кузнецов. – Москва : Современник, 1983. – 240с.
142458
  Нехай Г.О. Алешка-атаман : повести / Г.О. Нехай. – Минск : Беларусь, 1968. – 304 с.
142459
  Эркай Никул Алешка : повесть / Эркай Никул; пер. с мордов.-эрзя. – Саранск : Мордовское кн. изд-во, 1988. – 195 с.
142460
  Андроников Я. Алешка : проза: роман / окончание. Началоа в № 10, 2012 // Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журн. "Звезда". – Санкт-Петербург, 2012. – № 11. – С. 46-103. – ISSN 0321-1878
142461
  Тардов М.С. Алешка Богунец. / М.С. Тардов. – К., 1937. – 163с.
142462
  Пантелеев И.И. Алешка с Агула: Рассказы и повести. / И.И. Пантелеев. – М., 1983. – 206с.
142463
  Метальников Б.А. Алешкина любовь. - Простая история. / Б.А. Метальников. – М., 1960. – 183с.
142464
  Демидов В.И. Алешкино лето / В.И. Демидов. – Донецк, 1975. – 96с.
142465
  Жильцова Е. Алешкино озеро / Е. Жильцова. – Ташкент, 1980. – 29с.
142466
  Шолохов М.А. Алешкино сердце / М.А. Шолохов. – М., 1984. – 62с.
142467
   Алєксандрова Олександра Василівна // Кафедра історії філософії / КНУТШ. Філософський факультет; За ред. В.І.Ярошовця. – Київ, 2005. – С. 13-15
142468
  Потемкин Ю.В. Алжир - проблемы развития / Ю.В. Потемкин. – Москва : Наука, 1978. – 214 с.
142469
  Поспелова Н.Г. Алжир / Н.Г. Поспелова. – Москва : Соцэкгиз, 1959. – 106 с.
142470
  Косолапов Б.Е. Алжир / Б.Е. Косолапов. – М., 1959. – 80с.
142471
   Алжир : карта. – Москва, 1960. – 1с.
142472
   Алжир : (справочник). – Москва : Наука, 1977. – 352с.
142473
  Шевелев В.Н. Алжир / В.Н. Шевелев. – Ростов-на-Дону, 1986. – 125с.
142474
  Пристер Е. Алжир в борьбе. / Е. Пристер. – М., 1961. – 288с.
142475
  Жансон К. Алжир вне закона / К. Жансон, Ф. Жансон; Рубинин Е. – М., 1957. – 358с.
142476
  Кирей Н.И. Алжир и Франция / Н.И. Кирей. – М., 1973. – 238с.
142477
  Малов В.Н. Алжир и Франция в ХVІ веке: новый документ о Янычарском мятеже 1557 года // Новая и новейшая история. – Москва, 2002. – № 2. – С.72-81. – ISSN 0130-3864
142478
  Ланда Р.Г. Алжир сбрасывает оковы / Р.Г. Ланда. – М., 1961. – 155с.
142479
  Светлов В.С. Алжир сегодня / В.С. Светлов. – Москва : Наука, 1981. – 221с.
142480
  Ланда Р. Алжир четверть века спустя // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 9. – С. 18-25. – ISSN 0321-5075


  Враження російського сходознавця про місто Алжир
142481
  Смирнов И.К. Алжир: индустриализация и социально-экономический прогресс / И.К. Смирнов; Отв. ред. А.Я.Эльянов. – Москва : Наука, 1981. – 168 с.
142482
  Волянский В.Ф. Алжир: от национального освобождения к социальному / В.Ф. Волянский. – Москва, 1976. – 152с.
142483
  Кухарев А.Н. Алжир: Соврем. сред. гор. слои. / А.Н. Кухарев. – М., 1983. – 176с.
142484
  Горнунг М.Б. Алжирия : Физико-географическая характеристика / М.Б. Горнунг. – Москва : Географгиз, 1958. – 288 с.
142485
  Руа Ж. Алжирская война. / Ж. Руа. – М, 1961. – 130с.
142486
  Новоженова И.С. Алжирская диаспора во Франции // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2009. – № 4 : Диаспоры в Европе : новая роль в обществе. – С. 77-100. – ISSN 0235-5620
142487
   Алжирская коммунистическая партия в войне за национальную независимость. – Москва : Госполитиздат, 1961. – 46 с.
142488
  Скоробогатов В.С. Алжирская народная поэзия / В.С. Скоробогатов. – Москва, 1987. – 188 с.
142489
  Микульский Д.В. Алжирская народная поэма Хизиййа - основное содержание и среда функционирования // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 1. – С. 129-133. – ISSN 0869-1908
142490
   Алжирская Народная Республика: Конституция и законодательные акты. – Москва, 1983. – 414с.
142491
  Эгрето М. Алжирская нация существует. / М. Эгрето. – М., 1958. – 189с.
142492
  Глухарев Л.И. Алжирская проблема / Л.И. Глухарев. – Москва, 1961. – 31с.
142493
  Злобин А.А. Алжирская проблема в политике Франции (1958-1962) : Автореф... канд. ист.наук: / Злобин А.А.; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. – М., 1965. – 19л.
142494
  Комиренко Иван Данилович Алжирская трудовая эмиграция во Франции в период после второй мировой войны (1946-1975 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Комиренко Иван Данилович; АН УССР. Ин-т истории. – Киев, 1975. – 23л.
142495
  Мишкуров Э.Н. Алжирский диалект арабского языка. / Э.Н. Мишкуров. – М., 1982. – 131с.
142496
  Потемкин Ю.В. Алжирский народ в борьбе за независимость. / Ю.В. Потемкин. – М., 1962. – 95с.
142497
   Алжирский народ победит. – Москва, 1961. – 84с.
142498
  Выгодская Э. Алжирский пленник / Э. Выгодская. – Москва-Ленинград, 1936. – 166с.
142499
  Джугашвили Г.Я. Алжирский франкоязычный роман / Г.Я. Джугашвили. – М., 1976. – 141с.
142500
  Фиш Г.С. Алжирское дело / Г.С. Фиш. – Л, 1930. – 95с.
142501
  Фролкин Н.М. Алжирское крестьянство в национально-освободительной революции (1954-1962) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Фролкин Н.М. ; АН УССР. Отд-ние экономики, истории, философии и права. – Киев, 1965. – 17 с.
142502
  Литвиненко О.В. Алжирська національно-визвольна війна: стратегічні уроки та висновки для України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2014. – № 1 (30). – С. 193-197. – ISSN 2306-5664
142503
  Коміренко І.Д. Алжирська трудова імміграція у Франції в національній війні 1954 - 1962 рр. // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1981. – С. 44-52. – (Історичні науки ; Вип. 23)


  Статья посвящена борьбе алжирской трудовой иммиграции во Франции в период национально-освободительной войны 1954-1962 гг. В ней дается анализ деятельности Фронта национального освобождения, направленной на организационное и идейное объединение ...
142504
  Хоміцька О.Г. Алжирський арабомовний роман: етапи становлення та еволюції // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2013. – № 4. – С. 139-143. – ISSN 1608-0599
142505
  Бортняк Я.М. Алжір / Я.М. Бортняк. – К., 1960. – 58с.
142506
  Краузе Г. Али-баба и Куриная Фея / Г. Краузе. – М., 1958. – 288с.
142507
   Али-Баба и сорок разбойников. – Москва, 1988. – 30с.
142508
  Азирбаев К. Али-батыр / К. Азирбаев. – Алма-Ата, 1951. – 40с.
142509
  Юсупова Ч. Али-Гаджи из Инхо / Ч. Юсупова. – Махачкала, 1977. – 72 с.
142510
  Либединский Ю.Н. Али Асхадович Шегенцуков / Ю.Н. Либединский, 1949. – с.
142511
  Расулбеков И. Али Байрамов / И. Расулбеков. – Баку, 1963. – 74с.
142512
  Азед О.Н. Али Джусупов / О.Н. Азед, Р.Р. Юлдашев. – Алма-Ата, 1971. – 44с.
142513
  Сафунов С.Г. Али Карнай (жизнь и творчество) : Автореф... канд. филол.наук: / Сафунов С. Г.; Казан.ГУ. – Казань, 1961. – 23л.
142514
  Гусейнзаде Л.Т. Али Кули Гамгюсар. : Автореф... Канд.филол.наук: / Гусейнзаде Л.Т.; Акад.наук Азерб.ССР. – Баку, 1950. – 8 с.
142515
  Мухамедов Н. Али Сардар Джафри и его поэзия / Н. Мухамедов. – Ташкент, 1969. – 138с.
142516
  Мухамедов Н.Р. Али Сардар Джафри и его поэзия. : Автореф... Канд.филол.наук: / Мухамедов Н.Р.; АН УзССР.Ин-т востоковедения. – Ташкент, 1965. – 26л.
142517
  Теунов Х. Али Шогенцуков / Х. Теунов. – Нальчик, 1950. – 100 с.
142518
  Байгишиев И. Алибег Багатыров / И. Байгишиев. – Махачкала, 1975. – 51с.
142519
  Дюморье Д. Алиби : рассказы / Дафна Дюморье // Вычеркнутый из жизни : роман / А. Кронин. – Киев : МП "Муза", 1992. – С. 234-330. – ISBN 5-7707-1381-X
142520
   Алиби Джангильдин.. – Алма-Ата, 1961. – 235с.
142521
  Бекс Р. Алиби дляубийцы / Р. Бекс. – М., 1991. – 192с.
142522
  Абрамов З.Б. оглы Алиби не будет / З.Б. оглы Абрамов. – Баку : Гянджлик, 1978. – 382 с. : портр.
142523
   Алиев В.С.:Библиография. – Баку, 1969. – 72с.
142524
   Алиев Г.А. Библиография. – Баку, 1989. – 205с.
142525
   Алиев Г.А.:Библиография. – Баку, 1968. – 92с.
142526
   Алиев Г.А.:Библиография. – Баку, 1968. – 92с.
142527
   Алиев Тарбиз Насиб оглы // Наука, технології, інновації : науковий журнал / ДНУ "Укр. ін-т науково-техн. експертизи та інформації ; ДУ "Ін-т дослід. науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України ; ДВНЗ "Укр. держ. хіміко-технолог. ун-т" МОН України ; голов. ред. Пархоменко В.Д. – Київ, 2017. – № 2 (2). – С. 78. – ISSN 2520-6524
142528
  Єрлихман Вадим Алиенора - мятежница на троне : Люди и судьбы // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 9 (2792). – С. 148-156 : Іл.
142529
  Чиняков М. Алиенора Аквитанская: "Золотая орлица" в плену легенд // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 9 (69). – С. 26-49. – ISSN 1812-867Х


  Елеонора Аквітанська (Алієнор) (1122—1204) — дочка герцога Аквітанського Гійома де Пуатьє, онучка першого трубадура Провансу Гійома IX Аквітанського, королева Франції, дружина французького короля Людовіка VII (1137-1152).
142530
  Чиняков М. Алиенора Аквитанская: "Золотая орлица" в плену у легенд // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 10 (70). – С. 4-25. – ISSN 1812-867Х
142531
  Винниченко Т. Алиенора Аквитанская: Другая королева // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 12 (88). – С. 70-87. – ISSN 1819-6268
142532
  Полетаев С.Е. Алики-малики / С.Е. Полетаев. – М, 1973. – 158с.
142533
   Алим Виханский. – М, 1991. – 12с.
142534
  Фельдман Я.С. Алим Ходжаев / Я.С. Фельдман. – Ташкент, 1963. – 176с.
142535
   Алиментарная дистрофия в блокированном Ленинграде. – Л, 1947. – 368с.
142536
  Смолянский Б.Л. Алиментарные заболевания (болезни недостаточного и избыточного питания) / Б.Л. Смолянский. – Ленинград, 1979. – 263с. – (Библиотека среднего медработника)
142537
  Косова О.Ю. Алиментирование по семейному праву / О.Ю. Косова. – Иркутск, 1992. – 84с.
142538
  Ершова Н.М. Алиментные обязанности членов семьи / Н.М. Ершова. – Москва, 1976. – 64с.
142539
  Маркова О.В. Алиментные обязательства в международном частном праве // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 3 (60). – С. 24-29. – ISSN 1812-3910
142540
  Пергамент А.И. Алиментные обязательства по советскому праву / А.И. Пергамент. – М, 1951. – 168с.
142541
  Рогович Л.Н. Алиментные правоотношения супругов. Уч. пособие. / Л.Н. Рогович. – Владивосток, 1974. – 24с.
142542
  Рабец А.М. Алиментовое обязательство между супругами / А.М. Рабец. – Томск, 1974. – 50с.
142543
  Косаренко Л. Алименты // Заработная плата : Ежемесячный специализированный журнал / ООО "Професійні видання". – Киев, 2006. – № 4. – С. 78-84.
142544
  Никитина В.П. Алименты по советскому семейному праву / В.П. Никитина. – Саратов, 1967. – 136с.
142545
  Нушин Алимурад-хан и другие. / Нушин, Абд-оль-Хосейн. – М., 1962. – 179с.
142546
  Родичев Н.И. Алимушкины полушубки / Н.И. Родичев. – М., 1964. – 48с.
142547
  Орлов В.В. Алимы Марокко и модернизация: идеологические реакции и этические оценки (вторая половина XIX в.) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 20-28. – (Востоковедение ; № 4). – ISSN 0201-7385
142548
   Алиса Акимовна Дроздовская (К 70-летию со дня рождения) // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 1. – С. 148-149 : фото
142549
  Смаллиан Р.М. Алиса в Стране Смекалки. / Р.М. Смаллиан. – Москва : Мир, 1987. – 181 с.
142550
  Кэрролл Л. Алиса в стране чудес / Л. Кэрролл. – Москва : Детская литература, 1988. – 142с. – (Библиотечная серия)
142551
  Кэрролл Льюис Алиса в стране чудес. Алиса в Зазеркалье / Льюис Кэрролл. – Москва : Правда, 1991. – 542,[1] с., [4] л. цв. ил. – В изд. также: Ветер в ивах / К. Грэм ; Маугли / Р. Киплинг. – ISBN 5-253-00258-8
142552
   Алиса Фрейндлих - народная артистка СССР. – Москва, 1981. – 34с.
142553
  Калмановский Е.С. Алиса Фрейндлих / Е.С. Калмановский. – Л., 1989. – 221с.
142554
  Семушкин Т.З. Алитет уходит в горы: роман / Т.З. Семушкин. – М., 1947. – 263с.
142555
  Семушкин Т.З. Алитет уходит в горы: роман / Т.З. Семушкин. – М., 1948. – 258с.
142556
  Семушкин Т.З. Алитет уходит в горы: роман / Т.З. Семушкин. – Рига, 1948. – 247с.
142557
  Семушкин Т.З. Алитет уходит в горы: роман / Т.З. Семушкин. – М., 1950. – 519с.
142558
  Семушкин Т.З. Алитет уходит в горы: роман / Т.З. Семушкин. – М., 1966. – 526с.
142559
  Семушкин Т.З. Алитет уходит в горы: роман / Т.З. Семушкин. – М., 1972. – 528с.
142560
  Семушкин Т.З. Алитет уходит в горы: роман / Т.З. Семушкин. – Магадан, 1984. – 478с.
142561
  Семушкин Т.З. Алитет уходит в горы: роман / Т.З. Семушкин. – М., 1988. – 476с.
142562
  Рябов В.Р. Алитирование стали / В.Р. Рябов. – М, 1973. – 236с.
142563
  Дьяконов И.А. Алифатические диазосоединения / И.А. Дьяконов. – Л, 1958. – 140с.
142564
   Алифатические диазосоединения в органическом синтезе. – Л, 1985. – 174с.
142565
  Кабульдинов З. Алихан Букейхан - лидер национально-демократического движения казахов начала XX века // Материалы Международной научно-практической конференции "Алихан Букейхан и исторические основы независимого Казахстан", посвященной 150-летию со дня рождения Алихана Букейхана / "Алихан Букейхан и исторические основы независимого Казахстан", междунар. науч.-практ. конф. – Караганды : Тенгри, 2016. – С. 57-60. – ISBN 978-601-7814-55-7
142566
  Христофоров В.С. Алихан Букейханов: "Советскую власть не люблю..." (по материалам ЦА ФСБ России) // Материалы Международной научно-практической конференции "Алихан Букейхан и исторические основы независимого Казахстан", посвященной 150-летию со дня рождения Алихана Букейхана / "Алихан Букейхан и исторические основы независимого Казахстан", междунар. науч.-практ. конф. – Караганды : Тенгри, 2016. – С. 26-35. – ISBN 978-601-7814-55-7
142567
  Касьян Л.И. Алициклические эпоксидные соединения. Методы синтеза : монография / Л.И. Касьян, М.Ф. Сеферова, С.И. Оковитый; МОНУ; Днепропетровский нац. ун-т. – 2-е изд., стер. – Днепропетровск : Изд-во Днепропетровского ун-та, 2003. – 208 с. : илл. – ISBN 5-86400-334-4
142568
   Алициклические эпоксидные соединения. Реакционная способность / Л.И. Касьян, А.О. Касьян, С.И. Оковитый, И.Н. Тарабара; МОНУ; Днепропетровский нац. ун-т. – Днепропетровск : Днепропетровский университет, 2003. – 516с. – 85-летию Днепропетровского нац. ун-та посвящается. – ISBN 966-551-121-1
142569
  Ганиходжаева Назира Алишер Навои - новеллист. (По материалам "Хамсы") : Автореф... канд. филол.наук: / Ганиходжаева Назира; АН УзССР. Ин-т языка и литературы им. А.С.Пушкина. – Ташкент, 1967. – 26л.
142570
  Скосырев П.Г. Алишер Навои / П.Г. Скосырев. – Москва, 1945. – 21 с.
142571
   Алишер Навои : Сб. статей. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1946. – 236 с.
142572
  Шарафиддинов А. Алишер Навои / А. Шарафиддинов. – Ташкент, 1948. – 193с.
142573
  Айбек Алишер Навои / Айбек, , А.И. Дейч. – Ташкент, 1968. – 200с.
142574
  Караева Г. Алишер Навои // Творчество народов мира. – Москва, 2011. – Вып. 6. – С. 12-20
142575
  Маллаев Натан Муратович Алишер Навои и народное творчество : Автореф... д-ра филол.наук: 10.01.03 / Маллаев Натан Муратович; АН Уз.ССР. Ин-т яз. и лит. – Ташкент, 1978. – 47л.
142576
  Свидина Е.Д. Алишер Навои. Биобиблиография (1917-1966 гг.) К 525-летию со дня рождения / Е.Д. Свидина. – Ташкент, 1968. – 108с.
142577
   Алия: документы, воспоминания, ст., очерки и др. документы. – Алма-Ата, 1985. – 118с.
142578
  Куликівна Софія Алі-Баба і сорок розбійників : (З казок 1001 ночі). / Куликівна Софія. – Львів : Світ дитини, 1922. – 24 с. : мал. – (Діточа бібліотека ; Книжечка 18)
142579
  Логвин Ю.Г. Алі-мореплавець / Ю.Г. Логвин. – Київ, 1982. – 23 с.
142580
  Ханчерліоглу Орхан Алі. / Ханчерліоглу Орхан. – К., 1960. – 88с.
142581
   Алібеков Гаджі Алібекович // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Червень (№ 7)


  Колектив механіко-математичного факультету з глибоким сумом сповіщає, що на 78 році пішов з життя відомий математик, доцент кафедри математичного аналізу Алібеков Гаджі Алібекович.
142582
  Кузьмічов В.С. Алібі у розкритті злочинів : Навчальний посібник / В.С. Кузьмічов, В.В. Юсупов. – Київ : КНТ, 2007. – 264с. – ISBN 966-373-155-9
142583
  Губерський Л.В. Алієв Гейдар // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 35-36. – ISBN 966-316-039-X
142584
  Губерський Л.В. Алієв Ільхам (Гейдар Огли) // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 36. – ISBN 966-316-039-X
142585
   Алізаринкомплексон для твердофазно-спектрофотометричного та візуального тест-визначення флуориду / В.В. Наконечна, А.С. Паустовська, Л.С. Зінько, О.А. Запорожець // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 230
142586
  Замченко А. Аліменти на неповнолітніх дітей // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 5 (83). – С. 103-107
142587
  Дерій О.О. Аліментні зобов"язання у цивілістичному процесі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Дерій Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 19 назв
142588
  Дерій О.О. Аліментні зобов"язання у цивілістичному процесі : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Дерій Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 206 л. – Біблііогр.: л. 188-206
142589
  Ромовська З.В. Аліментні зобов"язвання / З.В. Ромовська. – ЛЬвів, 1973. – 60с.
142590
  Волохов О.С. Аліментні обов"язки інших членів сім"ї та родичів // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 412-417. – ISSN 1563-3349
142591
  Афанасьєва Л.В. Аліментні правовідносини в Україні : Монографія / Л.В. Афанасьєва; Мін-во внутрішніх справ України; Луганськ. держ. ун-т внутрішніх справ. – Луганск, 2006. – 224с. – ISBN 966-8129-89-Х
142592
   Алімпій Іконописець // Український пантеон / С. Сегеда. – Київ : Балтія-Друк, 2013. – С. 23. – ISBN 978-966-8137-97-6
142593
  Нушин А. Алімурад-хан та інші. / А. Нушин. – К., 1964. – 181с.
142594
  Джонсон Джейсон Аліна : роман // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 3-115. – ISSN 0320-8370
142595
  Петров Віктор Аліна і Костомаров / Петров Віктор. – Харків : Рух, 1929. – 192 с.
142596
  Керролл Л. Аліса в Дивокраї : [для мол. і серед. шк. віку] / Льюїс Керролл ; [пер. з англ. та прим. В.Г. Наріжної ; худож. Ю.Ю. Романіка]. – Харків : Фоліо, 2015. – 121, [6] с., [8] арк. кольор. іл. – Пер. вид.: Alice"s adventures in Wonderland / Lewis Carroll. London, 1994. – ISBN 978-617-7012-10-7
142597
  Керролл Л. Аліса в Країні Чудес / Л. Керролл. – К., 1976. – 143с.
142598
  Керролл Л. Аліса в Країні Чудес : [казкова повість : для серед. шк. віку] / Льюїс Керролл ; передм., [пер. з англ.] і прим. Володимира Панченко ; іл. В"ячеслава Смирнова. – Київ : Махаон-Україна, 2010. – 156, [4] с. : іл. – (Казкові повісті). – ISBN 966-605-703-4
142599
  Слухай А.С. Алітераційне римування як засіб сугестивного впливу в давньоанглійських текстах: методологія дослідження // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4 : До 80-річного ювілею професора Нікітіної Фіонілли Олексіївни. – С. 132-139
142600
  Сьомушкін Т. Алітет іде в гори. / Т. Сьомушкін. – К., 1949. – 360с.
142601
  Хиля О.В. Аліфатичні аміни та амінування : Посібник для студ. хімічного та біологічного факультетів / О. В. Хиля, Ю. М. Воловенко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2006. – 44с.
142602
  Скосирев П.Г. Алішер Навої - поет-гуманіст XV століття / П.Г. Скосирев. – К., 1947. – 5-23с.
142603
  Ребмани Л. АЛКА - зона свободной торговли в Америке // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2007. – № 1. – С. 77-83. – ISSN 0131-2227
142604
  Гусейнов И.А. Алкадар : стихи / И.А. Гусейнов; пер. с лезгин. – Москва : Советский писатель, 1971. – 136 с.
142605
  Куліченко С.А. Алкаліметричне визначення n-ацетамінофенолу (парацетамолу) у водно-міцелярних середовищах поверхнево-активних речовин / С.А. Куліченко, С.О. Фесенко, О.Г. Максимюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 43-46. – (Хімія ; Вип. 37)


  Розроблено методику рН-метричного визначення парацетамолу із застосуванням водно-міцелярних середовищ поверхнево-активних речовин. Показано можливість визначення парацетамолу в індивідуальних препаратах та у складі багатокомпонентних лікарських форм.
142606
  Куліченко С.А. Алкаліметричне визначення гідрофобних органічних кислот з використанням емульсій типу "масло у воді", стабілізованих неіонною ПАР / С.А. Куліченко, Г.М. Шевченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 16-20. – (Хімія ; Вип. 38)


  Вивчено розчинність та протонодонорні властивості довго ланцюгових карбованих кислот жирного ряду в емульсійних середовищах на основі нейонної поверхнево-активної речовини синтанолу АЛМ-10. Показано, що М/В емульсії можуть бути використані для ...
142607
  Исмаилов Нуреддин Муса оглы Алкалоидоносные растения Азербайджанской ССР. / Исмаилов Нуреддин Муса оглы. – Баку
2. – 1985. – 182с.
142608
  Холодков С.Т. Алкалоидоносные растения долины Сусамыр Киргизской ССР : Автореф... кандидата биол.наук: / Холодков С.Т.; АН УзССР. Объедин. учен. совет по биол. наукам Отд-ния хим.-технол. и биол. наук. – Фрунзе, 1965. – 28л.
142609
   Алкалоидоносные растения Молдавии. – Кишинев : Штиинца, 1960. – 68 с.
142610
  Соколов В.С. Алкалоидоносные растения СССР / В.С. Соколов. – М.-Л., 1952. – 380с.
142611
  Проценко Д.Ф. Алкалоиды / Д.Ф. Проценко. – Киев, 1955. – 19с.
142612
  Ескаиров М. Алкалоиды Hoplophyllum foliosum Vved. Строение дубинидина : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Ескаиров М. ; Акад. наук УзбССР , Ин-т химии растит. веществ. – Ташкент, 1958. – 7 с.
142613
  Трозян А.А. Алкалоиды Merendra raddeana RgI. и их биосинтез. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.10 / Трозян А.А.; Ташкент. гос. ун-т. – Ташкент, 1973. – 21л.
142614
  Юлдашев П.Х. Алкалоиды Vinca : Автореф... доктора хим.наук: / Юлдашев П.Х.; АН УзССР. Объедин. учен. совет по хим. наукам Отд-ния хим.-технол. и биол. наук. – Ташкент, 1965. – 33л.
142615
  Филитис Л.Н. Алкалоиды безвременника и их производные в экспериментальной химиотерапии опухолей : Автореф... канд. биол.наук: / Филитис Л.Н.; Всесоюз. науч.-исслед. хим.-фармацевтич. ин-т им. С.Орджоникидзе ВНИХФИ. – М., 1956. – 14л.
142616
   Алкалоиды и их производные как инструмент для изучения холинергической системы. – Ташкент : Фан, 1984. – 288с.
142617
  Лазурьевский Г.В. Алкалоиды и растения / Г.В. Лазурьевский. – Кишинёв, 1975. – 150с.
142618
  Абдусаматов А. Алкалоиды растений Ungernia Victoris vved Ungernia Tadshicorum vved : автореф. дис. ... канд. хим. наук / Абдусаматов А. ; Акад. наук УзССР. – Ташкент, 1963. – 20 с.
142619
  Садыков А.С. Алкалоиды хинолизидинового ряда: Химия, Стереохимия. Биогенез / А.С. Садыков. – М., 1975. – 290с.
142620
  Сидякин Г.П. Алкалоиды цельнолистника. : Автореф... канд. хим.наук: / Сидякин Г.П.; АН УзССР. Ин-т химии. – Ташкент, 1955. – 8л.
142621
  Юнусов С.Ю. Алкалоиды. / С.Ю. Юнусов. – Ташкент, 1968. – 200с.
142622
  Юнусов С.Ю. Алкалоиды. / С.Ю. Юнусов. – Ташкент, 1974. – 318с.
142623
  Юнусов С.Ю. Алкалоиды. / С.Ю. Юнусов. – Ташкент, 1981. – 418с.
142624
  Говоров А.А. Алкамен-театральный мальчик / А.А. Говоров. – М, 1964. – 206с.
142625
  Говоров А.А. Алкамен-театральный мальчик / А.А. Говоров. – М, 1987. – 206с.
142626
  Шимунович Динко Алкар. / Шимунович Динко. – М., 1962. – 312с.
142627
  Сребродольская И.И. Алкенидирование алкилфениловых эфиров диеновыми углеводородами. : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Сребродольская И.И.; МВ и ССО УССР. КПИ. – К., 1969. – 19л.
142628
  Федоров Е.И. Алкенилирование 2-окси- и 2-аминопиридинов и их некоторых галоидных производных. : Автореф... канд. хим.наук: / Федоров Е.И.; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1966. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
142629
  Петросян П.А. Алкенилирование ароматических углеводородов диенами с сопряженными двойными связями и некоторые превращения синтезированных соединений : Автореф... канд. хим.наук: 082 / Петросян П.А.; АН АзССР. Совет секции "Нефтехим. синтез и технология нефтеперерабат. и нефтехим. процессов" Объедин. сов. – Баку, 1969. – 21л.
142630
  Старостина И. Алкеста как ренессансный идеал личности у Дж. Чосера (по поэме "Легенда о хороших женщинах") // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 51-53. – (Історія ; Вип. 106). – ISSN 1728-3817


  Статья посвящена выявлению ренессансной составляющей характеристики одного из главных персонажей слабоизученной в русскоязычной историографии поэмы английского поэта XIV века Джеффри Чосера. The article is devoted to the revelation of the personal ...
142631
  Мутафчиева В. Алкивиад малый / В. Мутафчиева. – София, 1979. – 251с.
142632
  Гельфер Ц.М. Алкил-кислородное расщепление эфиров карбоновых кислот. : Автореф... Канд.хим.наук: / Гельфер Ц.М.; М-во просвещения РСФСР. – М, 1955. – 14л.
142633
  Мушкало Н.Н. Алкил-метилен-хлорэтилкетоны и некоторые их химические превращения : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.072 / Мушкало Н.Н. ; Киев. политех. ин-т. – Киев, 1969. – 21 с.
142634
  Филатова И.М. Алкил (арил) хлорфосфазенфосфонилы; синтез, конденсация в полифосфазены и другие превращения : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Филатова И.М.; Физ.-хим. ин-т им. Л.Я.Карпова. – М., 1969. – 24л.
142635
  Дембинскене И.А. Алкиламиноалкиловые эфиры 5- и 6- оксибензодиоксанов -1,4 : Автореф... канд. хим.наук: / Дембинскене И. А.; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1968. – 14л.
142636
  Джуарян Э.В. Алкилзамещенные пирокатехины. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.03 / Джуарян Э.В.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1978. – 21л. – Бібліогр.:с.21
142637
  Красовский В.А. Алкилирование 2-аминотиазолов спиртами и простыми эфирами в растворах серной кислоты : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Красовский В.А. ; Днепропетр. хим.-технол. ин-тут им. Ф.Э. Дзержинского. – Днепропетровск, 1965. – 19 с.
142638
  Казарян Акоп Цолакович Алкилирование аминов и иминов ненасыщенными углеводородами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Казарян Акоп Цолакович; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1974. – 16л.
142639
  Рожкова Н.К. Алкилирование ароматических соединений в присутствии металлических катализаторов : Автореф... канд. хим.наук: / Рожкова Н. К.; АН УзССР, Объед. уч. сов. по хим. геол. хим. наук. – Ташкент, 1961. – 10л.
142640
  Клейн А.Г. Алкилирование ароматических соединений в присутствии полифосфорной кислоты. : Автореф... канд. хим.наук: / Клейн А.Г.; АН БССР. Отд. хим. наук. – Минск, 1967. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
142641
  Яничкин Лев Петрович Алкилирование ароматических соединений гидрохлоридами диеновых углеводородов : Автореф... канд. хим.наук: / Яничкин Лев Петрович; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1967. – 20л.
142642
  Юлдашев К. Алкилирование ароматических соединений гомологами ацетилена : Автореф... кандидата хим.наук: / Юлдашев К.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1965. – 17л.
142643
  Нохрин Геннадий Иванович Алкилирование ароматических соединений олефинами в присутствии полифосфорной кислоты : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Нохрин Геннадий Иванович; АН КазССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1975. – 17л. – Бібліогр.:с.17
142644
  Липович В.Г. Алкилирование ароматических углеводородов / В.Г. Липович, М.Ф. Полубенцева. – Москва : Химия, 1985. – 271с. – Библиогр.: с. 265-271 (254 назв.)
142645
  Люшин М.М. Алкилирование ароматических углеводородов низкомолекулярными полимерами пропилена и изобутилена. : Автореф... канд. хим.наук: / Люшин М.М.; Совет Азерб. ин-та нефти и химии им. М.Азизбекова по присужю учен. степ. – Баку, 1966. – 21л.
142646
  Руденко Н.В. Алкилирование бензола и его замещенных спиртами в присутствии алюмосиликатного катализатора при атмосферном давлении : Автореф... канд. хим.наук: / Руденко Н.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1959. – 9л.
142647
  Черкасов А.С. Алкилирование бензола некоторыми спиртами и галогенпроизводными жирного ряда над алюмосиликатными катализаторами. : Автореф... канд. хим.наук: / Черкасов А.С.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1950. – 10л.
142648
  Султанов С.А. Алкилирование бензола олефинами в кипящем слое катализатора. : Автореф... канд. хим.наук: / Султанов С.А.; Азерб. науч.-исслед. ин-т нефтеперераб. промышленности им. В.В.Куйбышева. – Баку, 1958. – 20л.
142649
  Рзаев Н.К. оглы Алкилирование бензола, толуола, ксилолов и хлоркеросиновой фракцией, хлорпарафинами и -олефиновой фракцией в присутствии синтетических алюмосиликатов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.013 / Рзаев Н. К. оглы; АН АзССр, Сов. секц. "Хим. и технол.. орган. синтеза и нефтехим. процессов", Объед. сов по присужд. уч. – Баку, 1973. – 21л. – Бібліогр.:с.21
142650
  Бабаханов Р.А. Алкилирование галоидпроизводных циклических углеводородов : Автореф... канд. хим.наук: / Бабаханов Р.А.; Акад. наук. Азербайдж. ССР. Ин-т нефти. – Баку, 1957. – 16л.
142651
  Стан В.В. Алкилирование металлических производных алкинов- 1 окиси -, алкокиси и алкилгалогинидами. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Стан В.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1980. – 24л.
142652
  Тыщук Г.Х. Алкилирование мочевины алкилгалогенидами, диметилсульфатом, спиртами и изобутиленом : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Тыщук Г.Х.; АН УзССР. Объедин. учен. совет по химии и хим. технологии. – Ташкент, 1969. – 19л.
142653
  Патриляк К.И. Алкилирование на цеолитах / К.И. Патриляк. – К., 1991. – 174с.
142654
  Молчанова Г.К. Алкилирование нафтеновых углеводородов олефинами в присутствии хлоридов алюминия и железа в растворе нитрометана : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Молчанова Г.К.; ЛГУ. – Л., 1972. – 28л.
142655
  Джанджулян Ж.Л. Алкилирование некоторых СН - и Н-кислот в пресутствии основных агентов : Автореф... канд. хим.наук: / Джанджулян Ж. Л.; Ерев.ГУ. – Ереван, 1981. – 18л.
142656
  Асатрян Э.М. Алкилирование некоторых сульфонов и сульфамидов в присутствии основных агентов. : Автореф... наук: 02.00.03 / Асатрян Э.М.; МВ и ССО АССР. Ерев. гос.унив. – Ереван, 1981. – 19л.
142657
  Романихин А.М. Алкилирование некоторых фенолов и эфиров фенолов пипериленом и его гидрохлоридом : Автореф... канд. хим.наук: / Романихин А. М.; Ворон.ГУ. – Воронеж, 1970. – 22л.
142658
  Ахмедов Ш.Т. Алкилирование нефталина непредельными углеводородами : Автореф... канд. хим.наук: / Ахмедов Ш.Т.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1954. – 12л.
142659
  Беликова А.М. Алкилирование нуклеозидов и тРНК хлорэтиламинобензальдегидом и хлорэтиламинобензилиденнуклеозидами : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Беликова А.М.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Объединенный ученый совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1971. – 26л.
142660
  Мишиев Д.Е. Алкилирование окси и алкоксизамещенных циклических соединений олефинами. : Автореф... канд. хим.наук: / Мишиев Д.Е.; АН АзССР. Ин-т нефти. – Баку, 1958. – 16л.
142661
  Гасанов Д.Г. Алкилирование фенола различными непредельными углеводородами в присутствии твердых катализаторов : Автореф... канд. техн.наук: / Гасанов Д.Г.; АН АзССР. Ин-т химии присадок. – Баку, 1966. – 26л.
142662
  Гаврилова Татьяна Федоровна Алкилирование фенола фенхенами в присутствии кислотных катализаторов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.13 / Гаврилова Татьяна Федоровна; МГУ. – М., 1976. – 19л.
142663
  Вардапетян С.К. Алкилирование фенолов винилацетиленовыми спиртами и продуктами их превращений : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Вардапетян С.К.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1970. – 17л. – Бібліогр.:с.17
142664
  Тарнопольский Ю.И. Алкилирование фурановых соединений хлорпроизводными : Автореф... кандидата хим.наук: / Тарнопольский Ю.И.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Объедин. учен. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1965. – 16л.
142665
  Пормале М.Я. Алкилирование целлюлозы диазоалканами, изучение свойств простых и их уксуснокислых эфиров для модификации целлюлозных волокон. : Автореф... канд. хим.наук: / Пормале М.Я.; АН СССР. Ин-т высокомолекулярных соединений. – Л., 1966. – 13л.
142666
  Мамедова А З. Алкилирование циклопарафинов олефинами : Автореф... канд. хим.наук: / Мамедова З.А; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1955. – 12л.
142667
  Афлятунова Р.Г. Алкилирование, ацилирование бензоксазалинов, бензоксазалинтионов и физиологическая активность полученных соединений : Автореф... канд.хим.наукнаук: / Афлятунова Р.Г.; АН УзССР. Ин-т химии растительных веществ. – Ташкент, 1978. – 24л.
142668
  Гринева Нина Ивановна Алкилирующие производные компонентов нуклеиновых кислот : Автореф... д-ра хим.наук: 02.00.10 / Гринева Нина Ивановна; АН СССР. Ин-т биоорган. химии им. М.М.Шемякина. – М., 1975. – 52л. – Бібліогр.:с.52
142669
  Ломакина Т.С. Алкилирующие производные фосфамидов нуклеозидов и олигонуклеоитидов, как реагенты для модификации нуклеиновых кислот. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.03 / Ломакина Т.С.; АН СССР.Сиб.отд-ние. – Новосибирск, 1973. – 22л. – Бібліогр.:с.22
142670
  Логинов В.Н. Алкино море / В.Н. Логинов. – М., 1960. – 142с.
142671
  Иванов А.С. Алкины песни / А.С. Иванов. – Новосибирск, 1956. – 136с.
142672
  Иванов А.С. Алкины песни / А.С. Иванов. – Томск, 1958. – 82с.
142673
  Иванов А.С. Алкины песни / А.С. Иванов. – М., 1972. – 192с.
142674
   Алкион белый дьявол. – М, 1969. – 304с.
142675
   Алкілювання 2-(4-оксо-3,4-дигідро-2-хіназолініл)ацетонітрилів / О.В. Хиля, Т.А. Воловненко, О.В. Туров, Ю.М. Воловенко // Украинский химический журнал : Научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2006. – Т. 72, № 11/12. – С. 108-114. – ISSN 0041-6045
142676
  Аникин Андрей Алко-секреты большого Закарпатья // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 7, сентябрь - октябрь. – С. 74-81 : фото
142677
  Кузнєцов Дмитро Алко-тур: джерело прибутків та культури // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 4, липень - серпень. – С. 34-35 : фото. – ISSN 1998-8044
142678
  Меньшиков Ф.К. Алкоголизм - враг здоровья / Ф.К. Меньшиков. – Москва, 1955. – 24с.
142679
  Болотова З.Н. Алкоголизм - общественное зло. / З.Н. Болотова, А.Ф. Артемчук. – 3-е изд., перераб. и доп. – Киев, 1982. – 77с.
142680
   Алкоголизм - путь к преступлению. – М, 1966. – 156с.
142681
  Злотников А.Г. Алкоголизм - социальная патология / А.Г. Злотников. – Минск, 1988. – 63с.
142682
   Алкоголизм. – М, 1983. – 432с.
142683
  Лисицын Алкоголизм : соц.-гигиен. аспекты / Ю.П. Лисицын, Н.Я. Копыт ; [авт. предисл. Э.А. Бабаян]. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Медицина, 1983. – 263 с. : ил.
142684
  Бородкин Ю.С. Алкоголизм / Ю.С. Бородкин, Т.И. Грекова. – Л., 1987. – 157с.
142685
  Иванец Н.Н. Алкоголизм / Н.Н. Иванец, Ю.В. Валентик. – М., 1988. – 175с.
142686
  Лукевиц Э. Алкоголизм гидросиланов / Э. Лукевиц, М. Дзинтара. – Рига, 1985. – 39с.
142687
  Газизова Л. Алкоголизм женского рода // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2008. – № 12. – С. 195-201. – ISSN 0012-6756
142688
  Стрельчук И.В. Алкоголизм и борьба с ним / И.В. Стрельчук. – Москва, 1954. – 24с.
142689
   Алкоголизм и борьба с ним в ПНР. – М, 1988. – 22с.
142690
  Иванов Л.Н. Алкоголизм и механизм его развития. / Л.Н. Иванов. – Чебоксары, 1987. – 63с.
142691
  Махова Т.А. Алкоголизм и познавательная деятельность. / Т.А. Махова. – Пущино, 1989. – 65с.
142692
  Кругликов Р.И. Алкоголизм и потомство / Р.И. Кругликов, М.Я. Майзелис. – М, 1987. – 124с.
142693
   Алкоголизм и правонарушение. – Ашхабад, 1975. – 119с.
142694
  Бахрах Д.Н. Алкоголизм и правонарушения / Д.Н. Бахрах, А.С. Телегин. – Пермь, 1987. – 83с.
142695
  Мендельсон Г.А. Алкоголизм и преступность / Г.А. Мендельсон, Ю.М. Ткачевский. – 2-е перераб. и доп. – М., 1959. – 136с.
142696
  Каганович И.П. Алкоголизм и преступность / И.П. Каганович, М.И. Ходышев. – Тула, 1978. – 71с.
142697
  Гузиков Б.М. Алкоголизм у женщин / Б.М. Гузиков, А.А. Мейроян. – Л, 1988. – 223с.
142698
  Артемчук А.Ф. Алкоголизм у лиц молодого возраста / А.Ф. Артемчук. – Киев : Здоров"я, 1985. – 128с.
142699
  Дроздов Э.С. Алкоголизм. / Э.С. Дроздов, Е.И. Зенченко. – М., 1986. – 140с.
142700
  Дроздов Э.С. Алкоголизм. : 100 вопросов и ответов / Э.С. Дроздов, Е.И. Зенченко. – 2-е изд., доп. – Москва : Советская Россия, 1988. – 155с.
142701
  Бейсенов Б.С. Алкоголизм: уголовно-правовые и криминологические проблемы / Б.С. Бейсенов. – М, 1981. – 199с.
142702
  Комар В.В. Алкоголізм, сім"я і спадковість / В.В. Комар. – К., 1978. – 24с.
142703
  Черник Ярослава Ивановна Алкоголь-, малат-, лактатдегидрогеназы, -амилаза, аспартат- и аланинаминотрансферазы при старении Drosophila melanogaster : Дис... канд. биологич.наук: 03.00.04 / Черник Ярослава Ивановна; Львовский гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1985. – 153л. – Бібліогр.:л.120-153
142704
  Черник Я.И. Алкоголь-, малат,-лактатдегидрогеназы, а-амилаза, аспарат-и аланинаминотрансферазы при старении Drosophila Melanogaster. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Черник Я.И.; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1985. – 18л.
142705
  Фогел П.И. Алкоголь - враг материнства / П.И. Фогел. – Львов, 1989. – 86с.
142706
  Флеровский Е.А. Алкоголь - враг спортсмена / Е.А. Флеровский. – М, 1954. – 30с.
142707
  Бартельс В.И. Алкоголь - спутник аварий / В.И. Бартельс. – М., 1987. – 29с.
142708
  Культепина О.С. Алкоголь и дети / О.С. Культепина, И.Б. Полежаева. – М., 1976. – 56с.
142709
  Борисов Е.В. Алкоголь и дети / Е.В. Борисов, Л.П. Василевская. – 2-е изд., стер. – М., 1983. – 61с.
142710
  Галина И.В. Алкоголь и дети / И.В. Галина. – М., 1985. – 95с.
142711
  Бородий Н.К. Алкоголь и здоровье / Н.К. Бородий. – Киев : Здоров"я, 1986. – 42с.
142712
  Кудрин А.Н. Алкоголь и лекарство / А.Н. Кудрин. – Москва, 1987. – 64 с.
142713
  Сусков И.И. Алкоголь и наследственность / И.И. Сусков. – Москва, 1988. – 62с.
142714
  Примаченок А.А. Алкоголь и несовершеннолетние / А.А. Примаченок. – Минск, 1987. – 70с.
142715
  Логинов А.С. Алкоголь и печень = Лекции о влиянии алкоголя на организм человека / А.С. Логинов, Ю.Е. Блок, К.Д. Джалалов. – Москва : Высшая школа, 1987. – 94с.
142716
  Стрельчук И.В. Алкоголь и потомство / И.В. Стрельчук, С.З. Пащенко. – Москва, 1976. – 93с.
142717
   Алкоголь и потомство. – Москва : Высшая школа, 1988. – 108с.
142718
  Ястребов А.В. Алкоголь и правонарушения / А.В. Ястребов. – Москва : Высшая школа, 1987. – 94с.
142719
  Зальцман Г.Г. Алкоголь и психика / Г.Г. Зальцман. – Алма-Ата, 1981. – 78с.
142720
  Федотов Д.Д. Алкоголь и психическое здоровье. / Д.Д. Федотов. – М., 1974. – 96с.
142721
  Гонопольский М.Х. Алкоголь и разрушение личности / М.Х. Гонопольский. – Алма-Ата, 1987. – 158с.
142722
  Гуслицер Л.Н. Алкоголь и рак / Л.Н. Гуслицер. – Киев : Наукова думка, 1987. – 64с.
142723
  Лебедев Б.А. Алкоголь и семья / Б.А. Лебедев, В.В. Дунаевский. – 2-е изд., испр. и переработ. – Ленинград : Медицина, 1986. – 126с.
142724
  Зеренин А.Г. Алкоголь и труд - несовместимы / А.Г. Зеренин. – М., 1984. – 92с.
142725
  Рудик Б.І. Алкоголь і захворювання внутрішніх органів. / Б.І. Рудик. – Вид. стереотип. – К., 1975. – 30с.
142726
  Шаповал Антон Алкоголь і наркотики як чинники демографічної кризи в Україні // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 8 (269). – С.24-29
142727
  Безбородько Б.М. Алкоголь і серцево-судинна система / Б.М. Безбородько. – 3-є вид. – К, 1976. – 48с.
142728
  Чепелев А.Д. Алкоголь разрушает личность / А.Д. Чепелев. – Москва, 1972. – 47 с.
142729
  Скворцова Е.С. Алкоголь, женщины, подростки. / Е.С. Скворцова. – М, 1988. – 39с.
142730
  Гарницкий С.П. Алкоголь, табак, наркотики и здоровье подростков / С.П. Гарницкий. – Киев, 1988. – 30с.
142731
  Ураков И.Г. Алкоголь: личность и здоровье / И.Г. Ураков. – М., 1986. – 79с.
142732
  Данилюк М. Алкогольна залежність: як не потрапити на гачок // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 8. – С. 7
142733
  Латиш Ю. Алкогольна ситуація в СРСР та причини антиалкогольної кампанії другої половини 1980-х років // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 34-37. – (Історія ; Вип. 102). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається алкогольна ситуація в СРСР напередодні горбачовської антиалкогольної кампанії. The article deals with alcohol situation in USRR before the M. Gorbachov"s anti-alcohol campaign.
142734
  Джужа А.О. Алкогольне сп"яніння як віктимогенний фактор, що сприяє вчиненню сексуальних злочинів // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 2 (69). – С.
142735
  Мареев Ю.М. Алкокси- и алкоксихлопроизводные сурьмы : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.08 / Мареев Ю.М.; Каз. гос. ун-т. – Казань, 1978. – 25л.
142736
  Кушмурадов Ю.К. Алколоиды Sophora pahycarpa С.А.М. Строение изософорамина : Автореф... канд. хим.наук: / Кушмурадов Ю.К.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1963. – 15л.
142737
  Птушкина И.Г. Алксандр Иванович Герцен / И.Г. Птушкина. – М., 1987. – 63с.
142738
  Алєксандрова О.В. Алкуїн // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 188-189. – ISBN 966-316-069-1
142739
   Алкучанский говин : Опыт стационарного изучения степного ландшафта. – Москва; Ленинград : Наука, 1964. – 168с
142740
  Симоненко Л.О. Алла В"ячеславівна Крижанівська (Лагутіна) // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / НАН України ; Ін-т укр. мови НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 145-146. – ISSN 1682-3540
142741
   Алла Горська : червона тінь калини : листи, спогади, статті. – Київ : Спалах, 1996. – 237, [3] с., , [12] арк. кольор. фотоіл. : іл. – Бібліогр.: с. 237-238. – ISBN 966-512-035-2
142742
  Молчанова Алла Горська в дослідах Людмили Огнєвої / Молчанова, рина // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 15. – ISSN 0868-9644
142743
  Зарецький О. Алла Горська під ковпаком КДБ. Антиукраїнська спрямованість спецоперацій // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 4 (37). – С. 127-133
142744
  Лук"янчук Г. Алла Горська. Презентація каталогу // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 20 жовтня (№ 42). – С. 5. – ISSN 2519-4429
142745
  Кравченко Я. Алла Горська: "Аби душа не сивіла..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 5-6 вересня (№ 164/165). – С. 24
142746
  Кравченко Я. Алла Горська: "Аби душа не сивіла..." 18 вересня видатній художниці, одному з лідерів "шестидесятників" минуло б 85 років // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 24-30 вересня (№ 39). – С. 5 : фото


  "...П"ятдесят років тому, 1964 року, Алла Горська разом із художниками Людмилою Семикіною, Опанасом Заливахою та Галиною Севрук <...> створили монументальний вітраж для вестибюлю червоного корпусу Київського університету. На ньому зображено гнівного ...
142747
  Журавльова Марина Алла Грорбунова. "Соняшник" від "Душі" : Профі-тур // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 2. – С. 136-137 : Фото
142748
  Алла Дудова Алла Дудова, Борис Петров: Керамика, декор. скульптура, живопись, графика: Кат. выст. / Алла Дудова, Борис Петров; Изюмская Н.Н. – Москва, 1990. – 63с.
142749
   Алла Константиновна Тарасова. – М., 1978. – 445с.
142750
  Путинцев Н. Алла Константиновна Тарасова. / Н. Путинцев. – М.-Л., 1948. – 60с.
142751
   Алла Ларионова. – 16с.
142752
  Полухина Л. Алла Ларионова. Николай Рыбников / Лиана Полухина. – Москва : Алгоритм, 2007. – 288с., [ 24 ] л. илл. – (Кинофестиваль). – ISBN 978-5-9265-0391-0
142753
   Алла Михайлівна Богуш- академік АПН України : біобібліографічний покажчик / АПН України; Держ. науково-пед. бібліотека України ім. В.О. Сухомлинського ; [ упорядники: Пономаренко Л.О., Айвазова Л.М. ; наук. ред. Розова П.І. ]. – 2-ге вид., доп. та переробл. – Київ : [ Б.в. ], 2009. – 118с. – (Академики АПН України. ; 18)
142754
   Алла Озеревская, Анатолий Яковлев: Книжная графика. / А. Озеревская, Яковлев, Выставка, графики. Москва. книжной, 1978. – М., 1978. – 16с.
142755
   Алла Олександрівна Жиденко : біобібліографічний покажчик / Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Наукова б-ка, Наук.-бібліогр. відділ ; [уклад. Л.А. Іполітова ; відп. ред. Г.Г. Макарова]. – Чернігів : [б. в.], 2010. – 32 с.
142756
  Зозулина Н.Н. Алла Осипенко / Н.Н. Зозулина. – Л., 1987. – 220с.
142757
  Стародубец Анатолий Алла Пугачева : Теперь мое амплуа - комическая старуха // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2009. – № 10 (1081). – С. 49-50. – ISSN 0234-1670


  Про персону співачки Алли Борисівни Пугачової
142758
   Алла Пугачева глазами друзей и недругов : Сборник статей в 2-х книгах. – Москва : Центрполиграф. – ISBN 5-218-00522-3
Кн.1. – 1997. – 424с.
142759
  Старостіна А. Алла Старостіна: Сучасні технології підготовки маркетологів в Україні / Інтерв"ю підготував О. Кравченко // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2007. – № 5. – С. 68-70 : Фото. – ISSN 1606-3732


  [Інтерв"ю з Аллою Старостіною, доктором економічних наук, професором, зав. кафедрою міжнародної економіки, подано короткую біографію]
142760
  Львов-Анохин Алла Шелест / Львов-Анохин. – М., 1964. – 99с.
142761
  Пугачева А. Алла: сборник песен / А. Пугачева. – Москва, 1990. – 18с.
142762
  Морозов Н.А. Аллавердское месторождение медных руд в Закавказье, его породы и генезис // Террасы Судака / Н. Андрусов. – Киев : Имп. Ун-т Св.Владимира, 1912. – С.111-194, 347-351 : 3 л. ил.,2 л. карт
142763
  Лемонье Камилл Аллали / Лемонье Камилл. – Москва, 1930. – 111 с.
142764
  Левашвілі О. АллатРа: нове вбрання короля // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 2-8 квітня (№ 12). – С. 12


  Сьогодні українське суспільство змусив говорити про себе феномен "АллатРа". Вже тривалий час у великих містах проходить добре фінансована рекламна кампанія однойменної книжки. З фасадів будинків, білбордів, сітілайтів, оголошень у громадському ...
142765
   Аллегория в искусстве // Творчество народов мира / Изд-во "ТиО". – Москва, 2013. – Вып. 7. – С. 8-23
142766
  Малле-Жорис Аллегра / Малле-Жорис. – Москва : Радуга, 1990. – 398с.
142767
  Мороз П.А. Аллелопатическая роль опавших листьев и корневых остатков яблони и персика : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 101 / Мороз П.А. ; АН УССР , Ин-т ботаники. – Киев, 1968. – 24 с.
142768
  Жамба Г.Е. Аллелопатические активные вещества катрана сердцелистого и борщевика соснового : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 101 / Жамба Г.Е. ; АН УССР , Ин-т ботаники. – Киев, 1969. – 24 с.
142769
  Кирпенко Н.И. Аллелопатическое взаимовлияние пресноводных водорослей = Allelopathic interaction between freshwater algae / Н.И. Кирпенко ; [Нац. акад. наук Украины, Ин-т гидробиологии]. – Киев : Наукова думка, 2013. – 252, [2] с. : ил., табл. – Парал. тит. л. англ. – Библиогр.: с. 217-249. – (Проект "Наукова книга" = "Scientific book" project). – ISBN 978-966-00-1318-6
142770
   Аллелопатическое почвоутомление. – Киев : Наукова думка, 1979. – 248 с.
142771
  Райс Э.Л. Аллелопатия / Э.Л. Райс. – М, 1978. – 392с.
142772
  Гродзинский А.М. Аллелопатия в жизни растений и их сообществ / А.М. Гродзинский. – Киев, 1965. – 200 с.
142773
  Гродзинский Андрей Михайлович Аллелопатия в жизни растений и их сообществ : Автореф. дис. ... д-ра биол. наук / Гродзинский Андрей Михайлович ; АН УССР , Объедин. совет биол. наук. – Киев, 1965. – 21 с. – Бібліогр. : с. 20-21
142774
   Аллелопатия и продуктивность растений : сборник научных трудов. – Харьков, 1988. – 129 с.
142775
   Аллелопатия и продуктивность растений : сборник научных трудов / Отв. ред. А.М. Гродзинский. – Киев : Наукова думка, 1990. – 148 с.
142776
  Гродзинский А.М. Аллелопатия растений и почвоутомление / А.М. Гродзинский. – Киев, 1991. – 429 с.
142777
  Табер А.М. Аллен / А.М. Табер. – М, 1975. – 125с.
142778
  Моргунов И.Н. Аллергенные свойства бактерийных экзотоксинов и анатоксинов : Автореф... д-ра биол.наук: / Моргунов И.Н.; Акад. наук УССР. Отд-ние биол. наук. – К., 1959. – 16л.
142779
  Скепьян Н.А. Аллергические болезни: дифференциальный диагноз, лечение : Справочное издание / Н.А. Скепьян. – Минск : Беларусь, 2000. – 286с. – ISBN 985-01-0277-2
142780
  Ишимова Л.М. Аллергические заболевания / Л.М. Ишимова. – М., 1964. – 32с.
142781
  Пыцкий В.И. Аллергические заболевания / В.И. Пыцкий. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1991. – 366с.
142782
  Протасов А.И. Аллергические реакции при туберкулезе крупного рогатого скота в зависимости от состояния организма и активности процесса. : Автореф... доктор вет.наук: / Протасов А.И.; Мин. сел. хоз. РСФСР. Лен. вет. ин-т. – Л., 1960. – 35л.
142783
  Адо В.А. Аллергия / В.А. Адо. – Новосибирск, 1981. – 113с.
142784
  Адо В.А. Аллергия / В.А. Адо. – Москва, 1984. – 160с.
142785
  Горячкина Л.А. Аллергия / Л.А. Горячкина. – М, 1984. – 96с.
142786
  Бахревский В.А. Аллергия / В.А. Бахревский. – М, 1985. – 296с.
142787
   Аллергия и имуннопатология в клинике и эксперименте : Сб. науч. трудов. – Москва : МОЛГМИ, 1988. – 183 с. : илл. – Библиогр. : с. 167-179 (261 назв.)
142788
  Клемпарская Н.Н. Аллергия и радиация. / Н.Н. Клемпарская. – М, 1968. – 200с.
142789
   Аллергия к лекарственным веществам. – Москва : Издательство иностранной литературы, 1962. – 344с.
142790
  Беклемишев Н.Д. Аллергия к микробам в клинике и эксперименте / Н.Д. Беклемишев, Г.С. Сухолоева. – М., 1979. – 264с.
142791
  Позднякова Юлия Аллергия на погоду. Реальна ли метеозависимость? Ветром голову надуло // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 11 (2926). – С. 82-89 : фото
142792
   Аллергология : Словарь-справочник. – Киев, 1986. – 445 с.
142793
  Чернух Г.Г. Аллея Героев. / Г.Г. Чернух. – Л, 1961. – 68с.
142794
  Котляров Б.И. Аллея: Записная тетрадь. / Б.И. Котляров. – Харьков, 1979. – 143с.
142795
  Никифорова И.С. Аллилирование двухатомных фенолов и их эфиров : Автореф... канд. хим.наук: / Никифорова И. С.; АН УзССР, Объед. уч. сов. по хим. и хим.технологии. – Ташкент, 1966. – 20л.
142796
  Луценко В.В. Аллильное бромирование соединений -циклогексенового ряда : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Луценко В.В. ; МВ и ССО СССР, Вильнюс. гос. ун-тет им. В. Капсукаса. – Вильнюс, 1960. – 14 с.
142797
  Никитина В.И. Аллильные перегруппировки в реакциях с изомерными метокси- и бутоксихлорпоитенами : Автореф... канд. хим.наук: / Никитина В. И.; Казан, ГУ, Каф. орган. хим. – Казань, 1950. – 7л.
142798
  Гудзий Н. Аллитерация и ассонанс у Тютчева / Н. Гудзий. – М, 1923. – [14] с.
142799
  Самойлов Юрий Алло, вас слушают! : технологии // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 5. – С. 90-98 : Фото
142800
  Крымова С. Алло, интересанты! Интеллектуальной собственности нужны хозяева // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 21 декабря (№ 51)


  Ход подготовки долгосрочной стратегии государства в области интеллектуальной собственности обсуждался в Совете Федерации.
142801
  Щекочихин Ю.П. Алло, мы вас слышим... / Ю.П. Щекочихин. – Москва, 1987. – 284 с.
142802
  Кондратов А.М. Алло, робот! / А.М. Кондратов. – М, 1965. – 158с.
142803
  Швачко С.А. Алломорфизм единиц языка и речи: контрастивные аспекты // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2013. – С. 54-62. – (Серія: Філологія ; вип. 6)
142804
  Курганов Б.И. Аллостарические ферменты / Б.И. Курганов. – Москва : Наука, 1978. – 248 с. : табл., ил. – Список лит.: 762 назв.
142805
  Розанов А.Я. Аллостерические пути регуляции биокатализа / А.Я. Розанов. – с.
142806
  Бойко Ю.Я. Аллотрасплантация кожи в условиях применения антилимфоцитарной сыворотки и сесибилизации тренспалнтационными антигенами : Автореф... канд. мед.наук: 14.00.16 / Бойко Ю. Я.; АН УССР, Ин-т физиол. – К., 1973. – 21л.
142807
  Эддисон У. Аллотропия химических элементов. / У. Эддисон. – М., 1966. – 207с.
142808
  Булгак В.И. Аллофоническая вариативность консонасосов и их составляющих в английской речи (на материале финальных четырехчленных сочетаний) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Булгак В. И.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1981. – 23л.
142809
  Ким С.Н. Аллофоническое варьирование консонантизма в немецкой речи : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.0 / Ким С.Н.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1980. – 23л.
142810
  Камалетдинов М.А. Аллохтонные офиолиты Урала. / М.А. Камалетдинов, Т.Т. Казанцева. – М., 1983. – 167с.
142811
  Казанцева Т.Т. Аллохтонные структуры и формирование земной коры Урала. / Т.Т. Казанцева. – М., 1987. – 156с.
142812
  Горецкий Г.И. Аллювиальная летопись великого Пра-Днепра / Г.И. Горецкий. – Москва : Наука, 1970. – 492с.
142813
  Яцкевич Станислав Викторович Аллювиально-дельтовые отложения среднего и верхнего девона Нижнего Поволжья в связи с их нефтегазоносностью : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.09 / Яцкевич Станислав Викторович; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1975. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
142814
   Аллювиально-дельтовые системы палеозоя Нижнего Поволжья. – Саратов, 1982. – 154с.
142815
   Аллювиальные и озерно-аллювиальные кайнозойские отложения Среднего Поволжья. – Новосибирск : Наука, 1971. – 210с.
142816
   Аллювиальные и озерно-аллювиальные кайнозойские отложения Среднего Поволжья. – Новосибирск, 1971. – 210с.
142817
  Кузнецов В.А. Аллювиальные комплексы отложений земной коры Белоруссии и их металлоносность / В.А. Кузнецов, Л.И. Матрунчик. – Минск, 1978. – 185с.
142818
  Кузнецов В.А. Аллювиальные отложения Белоруссии / В.А. Кузнецов. – Минск, 1979. – 113с.
142819
  Розовский Л.Б. Аллювиальные потоки речных долин (Матер. к гидрофизич. характер.) : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Розовский Л. Б.; ОГУ. – Одесса, 1950. – 11л.
142820
  Кузнецов Валерий Алексеевич Аллювиальный литогенез : Библиогр. указ. литературы / Кузнецов Валерий Алексеевич; АН БССР; Ин-т геохимии и геофизики. – Минск : Наука и Техника, 1975. – 235с.
142821
  Кузнецов В.А. Аллювиальный седиментогенез и породообразование : Библиогр. указатель литературы / В.А. Кузнецов; АН БССР; Ин-т геохимии и геофизики. – Минск : Наука и Техника, 1982. – 238с.
142822
   Аллювий. – Пермь, 1976. – 162с.
142823
  Горецкий Г.И. Аллювий великих антропогеновых прарек Русской равнины / Г.И. Горецкий. – Москва : Наука, 1964. – 416с.
142824
  Чистяков А.А. Аллювий горных иподгорноравнинных рек (закономерности формирования и фации на примере рек Кавказа, Средней и Южной Азии). : Автореф... доктор геол.-минералог.наук: 04.00.01 / Чистяков А.А.; МГУ. Геол. ф-тет. Каф. динамич. геологии. – М., 1975. – 55л.
142825
   Аллювий. Научные и практические аспекты изучения : Библиогр. указатель. – Минск : Навука і тэхніка, 1990. – 228с. – ISBN 5-343-00181-5
142826
  Савченко Н.Н. Аллюзия как речевой способ реализации категории интертекстуаль-ности в тексте англоязычной пародии / Н.Н. Савченко, А.В. Котова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 77-80. – (Серія "Філологія" ; вип. 73). – ISSN 2227-1864
142827
   Алма-Ата - столица Казахской ССР. – Алма-Ата, 1960. – 308с.
142828
  Пронченков И.М. Алма-Ата - столица Советского Казахстана / И.М. Пронченков. – Алма-Ата, 1953. – 100 с.
142829
  Барагин Д.Д. Алма-Ата / Д.Д. Барагин, И.И. Белоцерковский. – Москва, 1950. – 60 с.
142830
  Джусупбеков С. Алма-Ата / С. Джусупбеков, Т. Айтиев. – Алма-Ата, 1958. – 54 с.
142831
  Дуйсенов Е.Д. Алма-Ата / Е.Д. Дуйсенов. – Алма-Ата : Казахстан, 1968. – 114 с.
142832
   Алма-Ата в период Октября и в годы гражданской войны. – Алма-Ата, 1949. – 412с.
142833
   Алма-Ата в период Октября и в годы гражданской войны (1917-1920) : Летопись событий. – Алма-Ата, 1949. – 412 с.
142834
  Дуйсенов Е.Д. Алма-Ата сегодня и завтра / Е.Д. Дуйсенов. – Алма-Ата, 1963. – 176 с.
142835
   Алма-Ата. 1986. Декабрь. – Алма-Ата, 1991. – 173с.
142836
  Берггрин А.П. Алма-атинские "кругосветки" / А.П. Берггрин. – Алма-Ата, 1956. – 20с.
142837
  Клепикова Елена Алма-Атинские быльки = Странички из истории нашего Города, или Маленькие рассказы о любви : проза : расказы // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 7. – С. 123-136. – ISSN 0012-6756
142838
  Зайцев А.С. Алма-Атинский высокогорный каток / А.С. Зайцев, В Ф. Сергиев, . – Алма-Ата, 1955. – 56с.
142839
  Зайцев А.С. Алма-Атинский высокогорный каток / А.С. Зайцев, Ф.В. Сергиев. – Алма-Ата, 1956. – 68с.
142840
  Зверев М.Д. Алма-Атинский заповедник / М.Д. Зверев, М.А. Проскуряков. – Алма-Ата, 1979. – 95с.
142841
   Алма-Атинский заповедник. – М, 1989. – 177с.
142842
  Прнченков И.П. Алма - Ата - столица Советского Казахстана / И.П. Прнченков. – Алма-ата, 1955. – 100с.
142843
   Алма - Ата и ее окрестности. – Москва : Профиздат, 1954. – 11с. : илл.
142844
  Валаев Р.Г. Алмаз - камень хрупкий / Р.Г. Валаев. – 3-е доп. изд. – Киев, 1973. – 255с.
142845
  Валаев Р.Г. Алмаз - камень хрупкий / Р.Г. Валаев. – 4-е. – Киев : Радянський письменник, 1977. – 255с.
142846
  Чабанівський М.І. Алмаз / М.І. Чабанівський. – Київ : Молодь, 1953. – 76 с.
142847
  Скоп Ю.С. Алмаз "Мария" / Ю.С. Скоп. – Москва, 1972. – 301с.
142848
  Ахметов С.Ф. Алмаз "Шах" / С.Ф. Ахметов. – Москва, 1982. – 239с.
142849
  Быков М. Алмаз в серебре : А.А. Блок // Русский Мир. ru : журнал о России и русской цивилизации. – Москва, 2011. – Вып . ноябрь. – С. 48-51
142850
   Алмаз в электронной технике. – Москва, 1990. – 245 с.
142851
  Любарева Е.П. Алмаз горит издалека.... : Блоковские традиции в советской поэзии / Е.П. Любарева. – Москва : Советский писатель, 1987. – 237 с.
142852
  Якутский Н.Г. Алмаз и любовь : роман / Н.Г. Якутский; пер. с якут. Э.Эделя. – Москва : Советский писатель, 1971. – 175 с.
142853
  Волгин Игорь Алмаз королевы / Волгин Игорь. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2001. – 448с. – (Бандитский роман). – ISBN 5-04-008360-2
142854
  Лубківський Роман Алмаз Шевченківської душі // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 1/2. – ISSN 0869-3595
142855
  Лубківський Р. Алмаз Шевченкової душі // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 198-199. – ISSN 0130-321Х
142856
  Милашев В.А. Алмаз: Легенды и действительность / В.А. Милашев. – Ленинград : Недра, 1976. – 113с.
142857
  Милашев В.А. Алмаз: Легенды и действительность / В.А. Милашев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Недра, 1981. – 161с.
142858
  Милашев В.А. Алмаз: Легенды и действительность / В.А. Милашев. – 3-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Недра, 1989. – 159 с.
142859
   Алмаз: Справочник. – Киев, 1981. – 78с.
142860
  Бакуль В.М. Алмази / В.М. Бакуль. – К, 1971. – 63с.
142861
  Шашло Т.М. Алмази шліфують. / Т.М. Шашло. – К., 1961. – 183с.
142862
  Даен Л.А. Алмазна грань / Л.А. Даен. – К, 1960. – 136с.
142863
  Клименко М.Д. Алмазна грань : поезії / М.Д. Клименко. – Київ : Молодь, 1973. – 74 с.
142864
  Державин Г.Р. Алмазна сыплется гора / Г.Р. Державин. – М., 1972. – 238с.
142865
  Єфремов І.А. Алмазна труба / І.А. Єфремов. – Київ, 1954. – 52с.
142866
  Осин Д.Д. Алмазная грань / Д.Д. Осин. – М, 1957. – 435с.
142867
  Кириленко Ю.П. Алмазная грань : Повесть / Ю.П. Кириленко. – М., 1988. – 202с.
142868
  Захаренко И.П. Алмазная заточка твердосплавного инструмента совместно со стальной державской / И.П. Захаренко, А.А. Шепелев. – Киев, 1976. – 220 с.
142869
  Юзмухаметов Р.Н. Алмазная корона России // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 2 (46). – С. 45-48. – ISSN 1684-2618
142870
  Маркарян Ж.А. Алмазная промышленность Африки: Проблемы и перспективы развития / Ж.А. Маркарян. – Москва : Наука, 1989. – 118с.
142871
   Алмазная прорва // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 3 (2834). – С. 136 : Фото
142872
  Ефремов А И. Алмазная труба / А И. Ефремов, . – Москва : Правда, 1946. – 48 с.
142873
  Ефремов А И. Алмазная труба / А И. Ефремов, . – М, 1954. – 207с.
142874
  Кочерга І. Алмазне жорно : п"єса / І. Кочерга. – Харків, 1930. – 96 с.
142875
  Потоцкая Т.И. Алмазно-бриллиантовый комплекс мира : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 7. – С. 22-29 : Табл., фото, карти, схеми. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 0016-7207
142876
   Алмазное бурение. – Москва : Гостоптехиздат, 1961. – 172 с.
142877
  Пилипченко Ф.И. Алмазное бурение геологоразведочных скважин в Украинской ССР / Ф.И. Пилипченко. – К., 1966. – 20с.
142878
   Алмазное бурение глубоких скважин на Украине. – Киев, 1966. – 20с.
142879
  Марамзин А.В. Алмазное бурение на твердые полезные ископаемые / А.В. Марамзин. – Л., 1977. – 248с.
142880
   Алмазное бурение направленных и многозабойных скважин / В.Г. Вартыкян, А.М. Курмашев, Ю.Т. Морозов, В.В. Шитихин. – Ленинград : Недра, 1969. – 94с.
142881
  Кувыкин С.И. Алмазное бурение нефтяных скважин. / С.И. Кувыкин, Н.Ф. Кагарманов. – Уфа, 1962. – 104с.
142882
   Алмазное бурение скважин на угольных месторождениях. – Л, 1976. – 51с.
142883
  Алексеев И.Г. Алмазное сердце России / И.Г. Алексеев. – Москва, 1974. – 109с.
142884
  Адалло Алмазное стремя / Адалло. – Москва, 1983. – 183с.
142885
  Хаткевич Василий Алмазной шлифовке камня - 4500 лет : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 10. – С. 2
142886
  Івченко Володимир Алмазною стежкою // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 7 (156). – С. 2-5 : фото
142887
  Бобриевич А.П. и др. Алмазные месторождения Якутии / А.П. и др. Бобриевич; Соболев В.С. – Москва : Госгеолтехиздат, 1959. – 527с.
142888
  Прокопчук Б.И. Алмазные россыпи и методика их прогнозирования и поисков. / Б.И. Прокопчук. – М, 1979. – 248с.
142889
  Денисов А. Алмазный дым донбасских шахт : где мы живем // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 9-15 марта (№ 10)


  Україна має 459 міст. Розпочато інформацію про міста України: Авдєєвка, Алмазная, Алупка, Алушта, Алчевськ, Амвросієвка, Ананьєв.
142890
  Унгарсынова Ф. Алмазный клинок : стихотворения и поэмы / Ф. Унгарсынова. – Москва : Художественная литература, 1985. – 259 с.
142891
  Попов Л.А. Алмазный край : стихи / Л.А. Попов. – Москва : Советская Россия, 1958. – 125 с.
142892
  Катаев В.П. Алмазный мой венец / В.П. Катаев. – М., 1981. – 528с.
142893
  Кадыров П. Алмазный пояс : роман / П. Кадыров. – Москва, 1984. – 270 с.
142894
  Байкалов А.К. Алмазный правящий инструмент на гальванической связке / А.К. Байкалов, И.Л. Сукенник. – К., 1976. – 204с.
142895
  Максвелл Э. Алмазный тигр / Э. Максвелл. – М, 1997. – 480с.
142896
  Баулин Н.Я., Уваров В.А., Долгов В.И., Смирнов В.И. Алмазный фонд СССР / Н. Баулин, В. Уваров, В. Долгов, В. Смирнов. – [3-е изд.]. – Москва : Московский рабочий, 1979. – 191 с. : фот. – Парал. тит. л. на англ., нем. и фр. яз. - Миниатюрное издание. – ISBN 5-239-00051-4
142897
  Баулин Н.Я., Уваров В.А., Долгов В.И., Смирнов В.И. Алмазный фонд СССР / Н. Баулин, В. Уваров, В. Долгов, В. Смирнов. – [3-е изд.]. – Москва : Московский рабочий, 1981. – 191 с. : фот. – Парал. тит. л. на англ., нем. и фр. яз. - Миниатюрное издание
142898
  Баулин Н.Я., Уваров В.А., Долгов В.И., Смирнов В.И. Алмазный фонд СССР / Н. Баулин, В. Уваров, В. Долгов, В. Смирнов. – [3-е изд.]. – Москва : Московский рабочий, 1988. – 188 с. : фот. – Парал. тит. л. на англ., нем. и фр. яз. - Миниатюрное издание. – ISBN 5-239-00051-4
142899
  Ульяненко Н.М. Алмазовмісні одношарові інструменти на склозв"язці. : Автореф... канд техн.наук: 05.02.01 / Ульяненко Н.М.; АУ України, Ін-т надтвердих матеріалів ім В. Бакуля. – К., 1994. – 17л.
142900
   Алмазоносность Европейского Севера России. – Сыктывкар, 1993. – 152с.
142901
  Каминский Ф.В. Алмазоносность некимберлитовых изверженных пород / Ф.В. Каминский. – М., 1984. – 171с.
142902
   Алмазоносность юго-западной окраины Русской платформы. – Киев : Наукова думка, 1970. – 120с.
142903
   Алмазоносные архейские породы Олондинского зеленокаменного пояса : (западная часть Алдано-Станового щита) / А.П. Смелов, В.С. Шацкий, А.Л. Рагозин, В.Н. Реутский, А.Е. Молотков // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 10. – С. 1322-1334 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1332-1334. – ISSN 0016-7886
142904
   Алмазоносные россыпи западной Якутии. – Москва, 1967. – 280с.
142905
  Рожков И.С. Алмазоносные россыпи Мало-Ботуобинского района западной Якутии / И.С. Рожков, Г.П. Михалев, Л.М. Зарецкий. – Москва : Из-во Академии Наук СССР, 1963. – с.
142906
   Алмазосодержащие материалы и их применение. – К, 1985. – 144с.
142907
  Шафрановский И.И. Алмазы / И.И. Шафрановский. – Москва- Ленинград : Изд-во АН СССР, 1953. – 155с.
142908
   Алмазы. – М, 1970. – 68с.
142909
  Вдовыкин Г.П. Алмазы в метеоритах / Г.П. Вдовыкин. – Москва : Наука, 1970. – 128 с.
142910
  Вермуш Г. Алмазы в мировой истории и истории об алмазах / Вермуш Г. – Москва : Международные отношения, 1988. – 288 с.
142911
  Безсалько П. Алмазы Востока / П. Безсалько. – Пг., 1919. – 85с.
142912
  Дерягин Б.В. Алмазы делают химики / Б.В. Дерягин, Д.В. Федосеев. – М, 1980. – 128с.
142913
  Рожков И.С. Алмазы на службе человека / И.С. Рожков, А.П. Моров. – Москва : Недра, 1967. – 191с.
142914
  Юрк Ю.Ю. и др. Алмазы песчаных отложений Украины / Ю.Ю. и др. Юрк. – Киев : Наукова думка, 1973. – 167с.
142915
  Леонов Б.Н. Алмазы Приленской области / Б.Н. Леонов. – М, 1966. – 280с.
142916
   Алмазы Сибири. – Москва, 1957. – 159с.
142917
  Васильев Л.А. Алмазы, их свойства и применение / Л.А. Васильев, З.П. Белых. – Москва : Недра, 1983. – 101с.
142918
  Шафрановский И.И. Алмазы. / И.И. Шафрановский. – М.-Л., 1964. – 174с.
142919
  Андреев В.В. Алмазы.Рынок капиталистических стран / В.В. Андреев. – Москва, 1958. – 151с.
142920
   Алмалык. – Ташкент, 1933. – 324с.
142921
  Пинько О.П. Алмгебраїчна інтерпретація пропозиційних секвенійних обчислень : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.08 / Пинько О.П.; КНУТШ. – К., 2000. – 16л. – Бібліогр.:с.13-14
142922
  Лященко Н.Я. Алмир / Н.Я. Лященко, А.С. Козин. – К., 1979. – 95с.
142923
  Звонська Л.Л. Алогенні синтаксичні конструкції в грецькому тексті Нового Завіту // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4 : До 80-річного ювілею професора Нікітіної Фіонілли Олексіївни. – С. 172-179
142924
  Орлов Денис Алогичный "Порше" : Наезд // Вокруг света : научно-популярный журнал. – Москва, 2005. – № 12. – С. 114 : Іл.
142925
  Кеба Д.О. Алогічне і гротескне в художній структурі романів Ф. Кафки // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 13, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року. – С. 6-7
142926
  Мэрдок А. Алое и зеленое / А. Мэрдок. – М., 1968. – 288с.
142927
  Пальчиков В.А. Алое и синее / В.А. Пальчиков. – Новосибирск, 1964. – 71с.
142928
  Камалов Х.Н. Алое утро : стихи / Х.Н. Камалов; пер. с татар. – Москва : Молодая гвардия, 1957. – 55 с.
142929
   Алое утро. – М, 1985. – 383с.
142930
  Гайдаржи М.М. Алое, гастерія, гавортія: інтродукція, біологія, екологія : Монографія / М.М. Гайдаржи; КНУТШ; Ботанічний сад. – Київ : Київський університет, 2003. – 174с. – ISBN 966-594-379-0
142931
   Алоис Ирасек : био-библиографический указатель. – Москва, 1955. – 26 с. – (Писатели стран народной демократии)
142932
   Алоїза Савицька - фундатор вітчизняних досліджень проблем медичного права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" та ін. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 375-377. – ISSN 0132-1331
142933
  Рибак Н.С. Алоїс Ірасек // Песиголовці : історичний роман / А. Ірасек. – Київ : Радянський письменник, 1949. – С. 3-13. – (Бібліотека слов"янської літератури)
142934
  Помірко Р.С. Аломорфні властивості іспанського демінутивного словотворення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 85-87. – Бібліогр.: с. 87; Літ.: 10 назв. – (Іноземна філологія ; Вип. 37/38). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто аломорфні словотвірні властивості іспанської демінутивної лексики, досліджено, зокрема, варіативні процеси у творенні інтерфікс них похідних, проаналізовано принципи, за якими створюються можливості появи бінарних, тернарних суфіксальних ...
142935
  Фісун В. Аломотив жертвоприношення людини над скарбом у прозових жанрах фольклору // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський університет імені Тараса Шевченка, Філологічний факультет. – Київ, 1996. – Вип. 4. – С. 36-41. – Бібліогр.: С. 40-41
142936
  Тьери Р. Алона, дочь Красного Волка / Р. Тьери. – Ленинград, 1971. – 88с.
142937
   Алпамыс-Батыр. – Алма-Ата, 1961. – 566 с.
142938
   Алпамыш. – Москва, 1958. – 222 с.
142939
   Алпамыш : Узбекский народный эпос. – Л, 1982. – 379с.
142940
   Алпамыш. Узбекский народный эпос. – Ташкент, 1949. – 340с.
142941
   Алпамыш. Узбекский народный эпос. – М, 1949. – 176с.
142942
   Алпамыш. Узбекский народный эпос. – Ташкент, 1958. – 292с.
142943
   Алпамыш. Узбекский народный эпос. – Москва : ГИХЛ, 1958. – 356 с.
142944
  Зорин Л.Г. Алпатов / Л.Г. Зорин. – М., 1957. – 79с.
142945
   Алтае-Саянская горная область : История развития рельефа Сибири и Дальнего Востока. – Москва : Наука, 1969. – 411 с. – Библиогр. : с. 377-411. – (История развития рельефа Сибири и Дальнего Востока)
142946
  Мухачев И.А. Алтай / И.А. Мухачев. – М., 1957. – 192с.
142947
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 1 (87). – 1979
142948
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 2 (88). – 1979
142949
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 3 (89). – 1979
142950
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 4 (90). – 1979
142951
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 1 (91). – 1980
142952
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 2 (92). – 1980
142953
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 3 (93). – 1980
142954
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 4 (94). – 1980
142955
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 1. – 1981
142956
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 2. – 1981
142957
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 3. – 1981
142958
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 4. – 1981
142959
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 1. – 1982
142960
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 2. – 1982
142961
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 3. – 1982
142962
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 4. – 1982
142963
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 1. – 1983
142964
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 2. – 1983
142965
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 3. – 1983
142966
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 4. – 1983
142967
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 1. – 1984
142968
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 2. – 1984
142969
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 3. – 1984
142970
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 4. – 1984
142971
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 1. – 1985
142972
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 2. – 1985
142973
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 3. – 1985
142974
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-085X
№ 4. – 1985
142975
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-085X
№ 1. – 1986
142976
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 2. – 1986
142977
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 3. – 1986
142978
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 4. – 1986
142979
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 1. – 1987
142980
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 2. – 1987
142981
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 3. – 1987
142982
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 4. – 1987
142983
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 1. – 1988
142984
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 2. – 1988
142985
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 3. – 1988
142986
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 4. – 1988
142987
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 1. – 1989
142988
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 2. – 1989
142989
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 3. – 1989
142990
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 4. – 1989
142991
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 1. – 1990
142992
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 2. – 1990
142993
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 3. – 1990
142994
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 4. – 1990
142995
   Алтай : литературно-художественный и общественно-политический журнал писателей Алтая. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 1. – 1991
142996
   Алтай : литературно-художественный и общественно-политический журнал писателей Алтая. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 2. – 1991
142997
   Алтай : литературно-художественный и общественно-политический журнал писателей Алтая. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 3. – 1991
142998
   Алтай : литературно-художественный и общественно-политический журнал писателей Алтая. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 4. – 1991
142999
   Алтай : литературно-художественный и общественно-политический журнал писателей Алтая. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 5. – 1991
143000
   Алтай : литературно-художественный и общественно-политический журнал писателей Алтая. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 6. – 1991
<< На початок(–10)141142143144145146147148149150(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,