Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)141142143144145146147148149150(+10)В кінець >>
146001
  Нечитайло Д.А. "Аль-Каида в Йемене" // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 7 (636). – С. 36-40. – ISSN 0321-5075
146002
  Нечитайло Д. "Аль-Каида" в Африке // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 11. – С. 21-28. – ISSN 0321-5075


  Терористична ісламістська організація "Аль-Каїда" має великий інтерес і до Африки
146003
  Нечитайло Д.А. "Аль-Каида" в Ираке // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 10 (627). – С. 32-36. – ISSN 0321-5075


  Чому ісламістське угрупування не досягло суттєвих успіхів в Іраці.
146004
  Нечитайло Д.А. "Аль-Каида" в Ираке // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 11 (628). – С. 18-22. – ISSN 0321-5075
146005
  Морозов О. "Альдини" в бібліотечному зібранні Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя // Інформаційно-науковий вісник : наук.-бібліогр. вид. / Ніжинський, університет імені Миколи Гоголя. Бібліотека державний. – Ніжин, 2010. – Вип. 1. – С. 73-83
146006
   "Альдини" в бібліотечному зібранні Ніжинського історико-філологічного інституту князя Безбородька : каталог / Б-ка Ніжинського держ. ун-ту ім. М. Гоголя, Музей рідкісної книги ; автор передмови та упоряд. Олександр Морозов. – Ніжин : Ферокол, 2010. – 40 с. : іл. – 190-річчю бібліотеки Ніжинського держ. ун-ту ім. М. Гоголя присвячується. – (Книжкові пам"ятки у фондовому зібранні бібліотеки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя / Б-ка Ніжинського держ. ун-ту ім. М. Гоголя, Музей рідкісної книги). – ISBN 978-966-96864-8-0
146007
  Иванов Н.Ф. "Алькор" принимает вызов / Н.Ф. Иванов. – Москва, 1991. – 355с.
146008
  Максаковський В.П. "Альма-матер. Альма-матер..." : География. Говорят выпускники МГУ // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 7. – С. 39-40. – ISSN 0016-7207
146009
  Базилевський В. "Альмагама": якість поетичної ртуті // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 6 червня (№ 23). – С. 4, 5


  Творчий портрет українського поета Юрія Буряка та його нова книжка "Альмагама"
146010
  Яровий О.С. "Альпійська балада" В. Бикова і "Модри камень" Олеся Гончара: мотив кохання до чужинки // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 476-482. – (Б-ка Ін-ту філології)


  Стаття присвячена проблемам, висвітленим у повістях В. Бикова та Олеся Гончара: кохання між радянським юнаком та дівчиною-іноземкою. Це різні країни, "різні світи". Два письменники говорять про великі ідеї любові та вірності
146011
  Зуєв С.П. "Альпійська балада" Віталія Губаренка: досвід кінематографічного прочитання опери // Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк О.В., Апатський В.М. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2 (23) : До 80-річчя від дня народження Віталія Сергійовича Губаренка. – С. 75-82
146012
  Берзинь Б.А. [Альбом репродукций. / Б.А. Берзинь; Предисл. Е. Короткевич]. – Москва, 1973. – 15с.
146013
  Тинторетто Якопо [Альбом репродукций] / Тинторетто Якопо. – М-Л. : Советский художник, 1964. – 15с.
146014
  Шишкин И.И. [Альбом репродукций] / И.И. Шишкин; [текст А.Н. Савинова]. – [Изд. 4-е]. – Москва : Искусство, 1965. – 13 с. : 40 л. ил., 1 портр.
146015
  Дега Эдгар [Альбом репродукций] / Дега Эдгар. – Москва : Советский художник, 1965. – 39с.
146016
  Тимченко Марфа Ксенофонтівна [Альбом. Авт. вступ. статті та упор. Б.С.Бутник-Сіверський] / Тимченко Марфа Ксенофонтівна. – Київ : Мистецтво, 1974. – 62с.
146017
  Чюрленис М.К. [Альбом] : 32 репродукции / М.К. Чюрленис. – Вильнюс, 1968. – 32 л. репр. – Расст.знак для науч.фонда:СФ/1156298
146018
  Винниченко Т. Аль-Бируни: говорите истину // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности" ; глав. ред.: Ю. Белецкий ; редкол.: А. Агаларов, А. Афонин, О. Барамия [и др.]. – Киев, 2016. – № 8 (96). – С. 49-65. – ISSN 1819-6268
146019
  Керимов Г.М. Аль-Газали и суфизм / Г.М. Керимов. – Баку, 1969. – 111 с.
146020
  Кирабаев Н.С. Аль-Газали и философия восточного перипатетизма // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 3-15. – (Философия ; № 6). – ISSN 0201-7385
146021
  Бершадська І.А. Аль-газалі як апологет раціональності // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 201-203
146022
  Джанматова Х.И. Аль-Кинди и его философские взгляды : Автореф... канд. филос.наук: / Джанматова Х. И.; АН УзССТ, Ин-т филос. и права. – Ташкент, 1971. – 24л.
146023
   Альбедо гамма-излучения. – Москва : Атомиздат, 1968. – 424 с. : ил. – Библиогр. в конце глав
146024
  Булатов Б.П. Альбедо гамма-лучей : Автореф... канд физ. мат.наук: / Булатов Б. П.; АН СССР, Ин-т хим. физ. – М., 1959. – 9л.
146025
  Скрябин Н.Г. Альбедо заряженных частиц в высоких слоях атмосферы : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Скрябин Н.Г. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1971. – 11 с. – Бібліогр.:с.10-11
146026
   Альбедо и угловые характеристики отражения подстилающей поверхности и облаков. – Ленинград, 1981. – 232с.
146027
  Тер-Маркарянц Альбедо моря : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Тер-Маркарянц Н. Е.; Глав. упр. гидрометеорол. службы при СМ СССР, Глав геофиз обсерват. – Л., 1958. – 8л.
146028
  Фокин С. Альбер Камю. Роман. Философия. Жизнь / С. Фокин. – Санкт-Петербург : Алетейя, 1999. – 384с. – ("Gallicinium"). – ISBN 5-89329-144-1
146029
  Кушкин Е.П. Альбер Камю: Ранние годы / Е.П. Кушкин. – Л., 1982. – 183с.
146030
  Бадрак В. Альбер Камю: творчість, що відсуває смерть // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 2-8 листопада (№ 40). – С. 11


  7 лист. виповнюється 100 років від дня народження Альбера Камю - незвичайного сучасного філософа. Письменника, Нобелівського лауреата (1957), який боровся з абсурдом, що насувається на людство. А ще - людини смертельно хворої на туберкульоз, котра ...
146031
  Шур П.Р. Альбер Ламорис / П.Р. Шур. – Ленинград : Искусство, 1972. – 128 с.
146032
  Леняшина Н.М. Альбер Марке / Н.М. Леняшина. – Л, 1975. – 217с.
146033
  Марке М. Альбер Марке. / М. Марке. – М., 1969. – 139с.
146034
  Дефорж Г. Альберт Годрі як філософ палеонтології (до 190-річчя від дня народження) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 3 (15), т. 2, липень - вересень. – С. 113-117. – ISSN 1998-4634
146035
  Борисов А.И. Альберт Иванович Борисов: Живопись. Графика / А.И. Борисов. – М., 1977. – 9с.
146036
  Мотяшов И.П. Альберт Лиханов / И.П. Мотяшов. – Москва : Детская литература, 1981. – 157 с.
146037
   Альберт Мальц.. – М., 1954. – 28с.
146038
   Альберт Мальц.. – М., 1958. – 7с.
146039
   Альберт Мальц.. – М., 1968. – 14с.
146040
   Альберт Мальц.. – М., 1968. – 14с.
146041
  Бекер С.В. Альберт Нианза. Открытие устьев Нила / С.В. Бекер. – Санкт-Петербург-Москва : Печатано в типографии М.О. Вольфа
Т. 1, 2. – 1868. – IV, 294, IV, 239 с.
146042
   Альберт Рис Вильямс : Библиогр. указ. – Москва, 1978. – 107с.
146043
  Киреева И.В. Альберт Рис Вильямс. / И.В. Киреева. – Горький, 1973. – 93с.
146044
  Баркова Н.В. Альберт Степанович Папикян / Н.В. Баркова. – Москва, 1981. – 6с.
146045
   Альберт Швейцер - великий гуманист ХХ века. – Москва, 1970. – 238с.
146046
  Фрайер П.Г. Альберт Швейцер / П.Г. Фрайер. – Москва, 1984. – 224 с.
146047
  Імієлінські К. Альберт Швейцер = Albert Schweitzer:Thinker-Humanist-Physician : Мислитель, Гуманіст, Лікар / К. Імієлінські, К. Імієлінські, А. Імієлінські; Одеський державний медичний університет. – Одеса : Одеський медуніверситет, 2001. – 157с. – ISBN 966-7733-10-6
146048
  Фрайер П.Г. Альберт Швейцер: Картина жизни / П.Г. Фрайер. – М., 1982. – 228с.
146049
  Березина В.Н. Альберт Эдельфельт и его произведения в Государственном Эрмитаже и других музеях СССР / В.Н. Березина. – Л, 1963. – 21с.
146050
  Слуцкин Л. Альберт Эйнштейн - суперзвезда или Неисповедимые пути к славе // Историк и художник : журнал для всех, кто любит историю, ценит искусство и чувствует их родство / ЗАО "Фирма "Знак". – Москва, 2008. – № 4 (18). – С. 103-113.


  "В научном мышлении всегда присутствует элемент поэзии". Это утверждение Эйнштейна можно было бы посчитать одним из многих афористичных его высказываний, если не знать, какое место в его духовной жизни занимал Достоевский : "Достоевский дает мне ...
146051
  Зелиг К. Альберт Эйнштейн : пер. с нем. / К. Зелиг. – Москва : Атомиздат, 1964. – 205 с.
146052
  Зелиг К. Альберт Эйнштейн : сокращен. пер. с нем. / К. Зелиг. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Атомиздат, 1966. – 231 с.
146053
  Гернек Ф. Альберт Эйнштейн : пер. с нем. / Ф. Гернек. – Москва : Мир, 1979. – 143с.
146054
  Гернек Ф. Альберт Эйнштейн / Ф. Гернек. – Москва : Мир, 1984. – 144 с.
146055
   Альберт Эйнштейн. – Минск : Кузьма, 1998. – 272 с. – (Жизнь знаменитых людей). – ISBN 985-453-006-Х
146056
  Ланцош К. Альберт Эйнштейн и строение космоса : Шесть лекций, прочит. весной 1962 г. в Мичиганском ун-те / пер. с англ. / К. Ланцош. – Москва : Наука, 1967. – 159 с.
146057
   Альберт Эйнштейн и теория гравитации : сборник статей. – Москва : Мир, 1979. – 592 с.
146058
  Мошковский А. Альберт Эйнштейн. Беседы с Эйнштейном о теории относительности и общей системе мира : перевод / А. Мошковский. – Москва : Работник просвещения, 1922. – 210 с.
146059
  Гернек Ф. Альберт Эйнштейн. Жизнь во имя истины, гуманизма и мира : пер. с нем. / Ф. Гернек. – Москва : Прогресс, 1966. – 245 с.
146060
  Хофман Б. Альберт Эйнштейн: творец и бунтарь : пер. с англ. / Б. Хофман. – Москва : Прогресс, 1983. – 216с.
146061
   Альберт Эренштейн // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. Спецномер. – Москва, 2011. – № 4 : Немецкий экспрессионизм. – С. 43. – ISSN 0130-6545


  Альберт Эренштейн - австрийский писатель
146062
  Пруст М. Альбертина зникає. У пошуках утраченого часу = Albertine disparue a la recherche du temps perdu : роман / Марсель Пруст ; пер. з фр., [прим.] А. Перепаді. – Київ : Золоті ворота, 2013. – 250, [4] с., [1] арк. портр. – ISBN 978-966-2246-31-5
146063
  Ливи Г. Альберто Сорди / Г. Ливи. – М., 1971. – 183с.
146064
  Нессельштраус Ц.Г. Альберхт Дюрер. 1471-1528 / Ц.Г. Нессельштраус. – Ленинград ; Москва : Искусство, 1961. – 226 с. : ил.
146065
  Мокроусов А. Альбин Эггер-Линц // Искусство / ООО" Журнал "Искусство", Федеральное агентство по культуре и кинематографии РФ. – Москва, 2008. – № 3. – С. 22-23.
146066
  Корсакайте И. Альбина Макунайте / И. Корсакайте. – Москва, 1972. – 119с.
146067
  Голощапова И.В. Альбино, и другие рассказы / И.В. Голощапова. – Таллин, 1985. – 159с.
146068
  Парубоча Наталия Альбион - солнечный и гостеприимный : туризм // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 3. – С. 50-54 : Фото
146069
  Васильева Л.Н. Альбион и тайна времени / Л.Н. Васильева. – Москва, 1978. – 238с.
146070
  Васильева Л.Н. Альбион и тайна времени / Л.Н. Васильева. – Москва, 1983. – 302с.
146071
  Пятницкая Ольга Альбион под Мишленом : Мировая еда. Англия. Тема номера // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 4. – С. 47-51 : Іл.
146072
   Альбион под Мишленом. Гид по Страсбургу : Мировая еда. Тема номера // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 4. – С. 38 : Іл.
146073
   Альбитизированные и грейзенизированные граниты - нвый перспективный ти месторождений редких элементов. – Москва, 1961. – 33с.
146074
   Альбитизированные и грейзенизированные граниты (апограниты). – Москва, 1962. – 196с.
146075
   Альбом-справочник по оборудованию радио-трансляционных узлов. – М, 1948. – 169с.
146076
   Альбом / Всесоюзная художественная выставка 1952 года. – Москва, 1953. – 111с.
146077
  Ротов К.П. Альбом / К.П. Ротов. – Москва, 1961. – 62с.
146078
  Черемных М.М. Альбом / М.М. Черемных. – Москва, 1970. – 18с.
146079
  Кириченко С.А. Альбом / С.А. Кириченко, Н.Г. Клейн. – К., 1970. – 13с.
146080
  Чайка Я.І. Альбом / Я.І. Чайка. – К., 1971. – 19с.
146081
  Овчинников В.Ф. Альбом / В.Ф. Овчинников. – К., 1972. – 12с.
146082
  Павловський М.А. Альбом / М.А. Павловський. – К, 1972. – 55с.
146083
  Гончар І.М. Альбом / І.М. Гончар. – К., 1972. – 5с.
146084
  Білас М. Альбом / М. Білас. – Київ, 1972. – 28с.
146085
  Богаєвский К.Ф. Альбом / К.Ф. Богаєвский. – К, 1973. – 26с.
146086
  Мацієвська Я.О. Альбом / Я.О. Мацієвська. – К., 1973. – 35с.
146087
  Поленов В.Д. Альбом / В.Д. Поленов. – М, 1973. – 46с.
146088
  Эрьзя С.Д. Альбом / С.Д. Эрьзя. – Л, 1975. – 154с.
146089
  Базилевич А.Д. Альбом / А.Д. Базилевич. – К., 1976. – 92с.
146090
  Багдасарян С. Альбом / С. Багдасарян. – Москва, 1976. – 118с.
146091
  Бахматюк О. Альбом / О. Бахматюк. – К, 1976. – 96с.
146092
  Каневский А.М. Альбом / А.М. Каневский. – Москва, 1976. – 135с.
146093
  Королев Ю. Альбом / Ю. Королев. – М, 1976. – 34с.
146094
  Ковальов О.О. Альбом / О.О. Ковальов. – Київ, 1977. – 104с.
146095
  Ержиковский С.М. Альбом / С.М. Ержиковский. – К., 1977. – 72с.
146096
  Батюшков В.М. Альбом / В.М. Батюшков. – Київ, 1977. – 28с.
146097
  Бельский М.Г. Альбом / М.Г. Бельский. – Київ, 1977. – 28с.
146098
  Мазухро М. Альбом / М. Мазухро. – Ленинград, 1977
146099
  Поленов В.Д. Альбом / В.Д. Поленов. – Москва, 1978
146100
  Борисов-Муратов Альбом / Борисов-Муратов. – Изд. 2-е, перераб. – Л, 1978. – 224с.
146101
  Беклемішева І. Альбом / І. Беклемішева. – Київ, 1978. – 5с.
146102
  Головко Д. Альбом / Д. Головко. – К., 1978. – 48с.
146103
  Попков В.Е. Альбом / В.Е. Попков. – Москва, 1979. – 168с.
146104
  Самокиш М.С. Альбом / М.С. Самокиш. – Київ, 1979. – 116с.
146105
  Меліхов Г.С. Альбом / Г.С. Меліхов. – К., 1979. – 90с.
146106
  Гнідий Ф. Альбом / Ф. Гнідий. – К., 1980. – 87с.
146107
  Дейнека А. Альбом / А. Дейнека. – Москва, 1980. – 31с.
146108
  Добрайс В. Альбом / В. Добрайс. – М., 1981. – 48с.
146109
  Власов В.Г. Альбом / В.Г. Власов. – Київ, 1981. – 19с.
146110
  Омбыш-Кузнецов Альбом / Омбыш-Кузнецов. – Москва, 1981. – 48с.
146111
  Лопухова Н.Й. Альбом / Н.Й. Лопухова. – К, 1981. – 112с.
146112
  Леонова Е.Л. Альбом / Е.Л. Леонова. – Ленинград, 1981. – 11с.
146113
  Максименко О.Г. Альбом / О.Г. Максименко. – Київ, 1982. – 80с.
146114
  Цвілик П.Й. Альбом / П.Й. Цвілик. – К., 1982. – 101с.
146115
  Решетников Ф.П. Альбом / Ф.П. Решетников. – Москва, 1982. – 232с.
146116
  Коджоян А. Альбом / А. Коджоян. – М., 1982. – 16с.
146117
  Кибальников А.П. Альбом / А.П. Кибальников. – Москва, 1982. – 135с.
146118
  Гудиашвили Ладо Альбом / Гудиашвили Ладо. – Ленинград, 1983. – 239с.
146119
  Перов В.Г. Альбом / В.Г. Перов. – Ленинград, 1983. – 28 с.
146120
  Одайник С. Альбом / С. Одайник. – М., 1983. – 46с.
146121
  Нарбут Г. Альбом / Г. Нарбут. – Київ, 1983. – 119с.
146122
  Ткач А.С. Альбом / А.С. Ткач. – Київ, 1984. – 22с.
146123
  Лаврова И. Альбом / И. Лаврова, И. Пчельников. – Москва, 1985. – 208с.
146124
  Боня Г. Альбом / Г. Боня. – К., 1985. – 38с.
146125
  Василащук Г. Альбом / Г. Василащук. – Київ, 1985. – 111с.
146126
  Гурін В. Альбом / В. Гурін. – К., 1986. – 27с.
146127
  Гуров Е. Альбом / Е. Гуров. – М., 1986. – 48с.
146128
  Архипенко О. Альбом / О. Архипенко. – Київ : Мистецтво, 1989. – 200 с. – ISBN 5-7715-0219-7
146129
  Заир И.А. Альбом / И.А. Заир. – Москва, 1989. – 174с.
146130
  Марк Шагал Альбом / Марк Шагал. – М, 1992. – 30с.
146131
  Острогорский В.П. Альбом "Пушкинский уголок" 1799 26/V 1899 / сост. В.П. Острогорский; С ил. акад. живописи В.М. Максимова, лучшими портр. поэта и его автогр. – Москва : Изд. худож. фототипии К.А. Фишер ; [Типо-лит. Н.И. Гросман и К*], 1899. – [4], 119 с., 30 л. ил., портр., факс. ил.


  Максимов, Василий Максимович (1844-1911)
146132
  Антончик М.В. Альбом (репродукции) / М.В. Антончик. – Київ, 1980. – 12с.
146133
  Шевченко Т.Г. Альбом 1845 року : [комплект. вид.] / Тарас Шевченко ; [наук. дослідж. і комент. С. Гальченка] ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Факсим. відтворення. – Київ : Веселка, 2013. – [44] с., включ. обкл., 31, [1] с. : іл. + Дод.: Альбом Тараса Шевченка 1845 року : наук. дослідж., комент. / [уклад.] С. Гальченко. - 32 с. – Вид. у карт. футл. - Фонд М. Томенка презентує факсим. відтворення "Альбому Тараса Шевченка 1845 року" до 200-річчя від дня народж. класика. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 978-966-01-0583-6; 978-966-01-0584-3


  Фонд М. Томенка презентує факсим. відтворення "Альбому Тараса Шевченка 1845 року" до 200-річчя від дня народження класика
146134
   Альбом №1 наглядных пособий по цифровым вычислительнчм машинам. – Москва, 1967. – 93с.
146135
   Альбом №2 наглядных пособий по цифровым вычислительнчм машинам. – Москва, 1968. – 60с.
146136
  Ладижинський В. Альбом Анрі Руссо для Архипенка // Нотатки з мистецтва : ukrainian art digest / Об"єднання мистців українців в Америці, Від. у Філядельфії. – Філядельфія, 1972. – 12, травень. – С. 47-50
146137
  Матусевич М.И. Альбом артикуляций звуков русского языка. / М.И. Матусевич, Н.А. Любимова. – М., 1963. – 37с.
146138
  Дойблер Теодор Альбом Архипенка // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2009. – Вип. 77 : Культура і наука світу: внесок України. – С. 594-610
146139
  Кузнецов Е.А. Альбом библиотечного оборудования детских библиотек / Е.А. Кузнецов. – Москва, 1963. – с.
146140
  Шуберт Э.О. Альбом библиотечной мебели / Э.О. Шуберт. – вып. 1. – Москва, 1964. – 140с.
146141
  Онищенко Т. Альбом бухгалтерских проводок / Т. Онищенко, Н. Котик. – 5-е изд., допол. – Харьков : Фактор, 2001. – 92с. – (Библиотека "ФАКТОРА")
146142
   Альбом великих похорон жертв революции в Петрограде 23 марта 1917 года. – Петроград : Изд. С. Собчинскаго и Плевковского контора, 1917. – 32 с., ил. : 17 ил в тексте. – Кн. без обл. и тит. л.
146143
   Альбом верстатів для автоматичного зварювання. – К., 1937. – 26 с.
146144
  Ткаченко М.М. Альбом вибраних творів / М.М. Ткаченко. – Київ, 1981. – 4с.
146145
   Альбом видов Пекина. – Пекин, 1957. – 102с.
146146
  Будкевич П.Ф. Альбом вредителей зерна и муки / П.Ф. Будкевич; Под ред. Горяинова А.А. – Москва : Наркомвнуторг, 1924. – 61с.
146147
   Альбом вредителей и болезней сельскохозяйственных культур нечерноземной полосы Европейской части СССР. – Москва; Ленинград : Сельхозгиз, 1955. – 488с. : илл.
146148
  Зражевская О.Н. Альбом вредителей цветочных и декоративных растений / О.Н. Зражевская. – Київ, 1963. – 64с.
146149
  Выставка в память Виссариона Григорьевича Белинского Альбом выставки устроенной Обществом любителей российской словесности в память Виссариона Григорьевича Белинского , 8-12 апреля 1898 г. : 140 снимков с разных портретов, гравюр, картин и рукописей / исполнено и издано худ. фототипией К.А. Фишер. – 2-е испр. и доп. изд. – Москва : Типо-литогр. Н.И. Гросман и К*, 1898. – 9 с., 56 л. ил., портр., факс. – Экз. в разных тип. переплетах


  Авторы: Н.И. Стороженко, И.И. Иванов, В.Е. Якушкин, А.Н. Веселовский, Г.А. Джаншиев, В.П. Острогорский, Н.М. Михайловский, Д.Н. Овсянико-Куликовский, М.М. Филиппов, А.Н. Пыпин и др. 1. Стороженко, Николай Ильич (1836-1906) 2. Якушкин, Вячеслав ...
146150
  Выставка в память Виссариона Григорьевича Белинского Альбом выставки устроенной Обществом любителей российской словесности в память Виссариона Григорьевича Белинского , 8-12 апреля 1898 г. : 119 снимков с разных портретов, гравюр, картин и рукописей / исполнено и издано худ. фототипией К.А. Фишер. – Москва : Типо-литогр. Н.И. Гросман и К*, 1898. – 9 с., 54 л. ил., портр., факс. – На обл. экз № 439286Э заглавие: Памяти В.Г. Белинского. - Экз. в разных тип. переплетах


  Авторы: Н.И. Стороженко, И.И. Иванов, В.Е. Якушкин, А.Н. Веселовский, Г.А. Джаншиев, В.П. Острогорский, Н.М. Михайловский, Д.Н. Овсянико-Куликовский, М.М. Филиппов, А.Н. Пыпин и др. 1. Стороженко, Николай Ильич (1836-1906) 2. Якушкин, Вячеслав ...
146151
   Альбом галерея современных писателей [Изоматериал] / обл. работы худ. Б. Гроссера ; автотипии с фотогр. – Санкт-Петербург : Издание "Нового журнала для всех" ; Паровая тип. Л.В. Гутмана, 1910. – 27 с.


  27х19,5 см. Представлены портреты писателей: Л. Андреева, М. Арцыбашева, В. Брюсова, А. Куприна, Б. Зайцева, М. Горького, С. Сергеева-Ценского, В. Короленко и др. В шрифтовой двухцветной издательской обложке работы Б. Гроссера/ Теги: Биографии ...
146152
  Дубянский А.А. Альбом геологических разрезов и гидрогеологических карт / А.А. Дубянский. – Воронеж, 1936. – 28с.
146153
  Хруцкий С.В. Альбом геологических разрезов центрально-черноземных областей / С.В. Хруцкий, В.М. Смольянинов, Э.В. Косцова ; под. ред. А..А. Дубянского ; М-во сельского хоз-ва СССР ; Проблемная гидромелиоративная н.-и. лаборатория Воронеж. с.-х. ин-та. – Воронеж : Изд-во Воронежского университета, 1974. – [176] с. : ил., карты
146154
   Альбом гидрографических характеристик речных бассейнов Европейской территории СССР. – Ленинград
1. – 1955. – 144с.
146155
  Гусак Ш.З. Альбом гимнастических пирамид / Ш.З. Гусак. – М, 1953. – 48с.
146156
  Тригуб В. Альбом Гітлера як таємниця художника КДБ Глущенка // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2009. – № 4 (34). – С. 38-39
146157
  Боклевский П.М. Альбом гоголевских типов по рисункам художника П. Боклевского / с предисл. В.Я. Стоюнина. – С.-Петербург : Тип. В. Веллинга, 1881. – [5] с., 31 л. ил.
146158
  Боклевский П. Альбом гоголевских типов по рисункам художника П. Боклевского : С предисловием В.Я. Стоюнина / П. Боклевский. – Издание шестое. – С.-Петербург : Типография Эдуарда Гоппе, 1890. – 29, [3] с.
146159
   Альбом графиков к правилам 28-64 измерения расхода жидкостей, газов и паров стандартными диафрагмами и соплами. – Москва
1. – 1964. – 151с.
146160
  Комиссаров Л.Г. Альбом графиков редукционных поправок к глубоководным термометрам / Л.Г. Комиссаров. – Ленинград, 1962. – 25 с.
146161
  Комиссаров Л.Г. Альбом графиков условной плотности морской воды / Л.Г. Комиссаров. – Ленинград, 1962. – 23 с.
146162
   Альбом двухслойных теоретических кривых зондирований становлением горизонтных компонент магнитного поля в ближайшей зоне. – Новосибирск
9. – 1976. – 6с.
146163
   Альбом для практических занятий по начертательной геометрии. – Ленинград, 1967. – 40 с.
146164
  Петров Н. Альбом достопримечательностей церковно-археологического музея при киевской духовной академии. – Киев : Типо-лит. С.В.Кульженко
Вып. 3 : Южно-русские иконі. – [48] с. – Экз. деф., отсутствуют страницы
146165
  Петров Н. Альбом достопримечательностей церковно-археологического музея при киевской духовной академии / Н. Петров. – Киев
Вып. 1 : Коллекция синайских и афонских икон преосвященнаго Порфирия Успенскаго. – 1912
146166
  Петров Н.И. Альбом достопримечательностей церковно-археологического музея при Киевской духовной академии / Н.И. Петров. – вып. 3. – К. – 49с.
146167
  Петров Н.И. Альбом достопримечательностей церковно-археологического Музея при Киевской духовной академии : в 5 вып. – 1912-1915. – Киев : Фото-лито-тип. С.В. Кульженко
Вып. 4-5. – 1915. – VIII, 62 с., 40 л. ил. – Авт. указан в конце статьи
146168
   Альбом древностей мордовского народа. – Саранск, 1941. – 137с.
146169
  Морозюк С.С. Альбом з ботаніки / С.С. Морозюк, В.В. Протопопова. – Київ, 1979. – 152с.
146170
   Альбом загадок на немецком языке. – М, 1969. – 80с.
146171
   Альбом заданий для выполнения сборочных чертежей. – Москва, 1964. – 72с.
146172
   Альбом заданий по начертательной геометрии и машиностроительному черчению. – Воронеж, 1966. – 208с.
146173
  Немировский Я.Р. Альбом заполненных бланков документов к сборнику упражнений по бухгалтерскому учету на прдприятиях пищевой промышленности / Я.Р. Немировский. – М., 1971. – 356с.
146174
  Саврасов А.К. Альбом из собрания гос. Третьяковской галереи / А.К. Саврасов. – Москва, 1983. – 48с.
146175
  Антокольский М.М. Альбом иллюстраций / М.М. Антокольский. – Москва, 1960. – 21с.
146176
  Гончаров А.Д. Альбом иллюстраций / А.Д. Гончаров. – Москва, 1960. – 13с.
146177
  Делякруа Э. Альбом иллюстраций / Э. Делякруа. – Москва, 1961. – 18с.
146178
  Григорьев А.М. Альбом иллюстраций и схем / А.М. Григорьев. – Казань
3. – 1960. – 116с.
146179
  Григорьев А.М. Альбом иллюстраций и схем / А.М. Григорьев. – Казань
4. – 1961. – 131с.
146180
  Рауш В.А. Альбом иллюстраций по физической географии : Наглядное пособие для сред. школы / В.А. Рауш. – Москва, 1946. – 65с.
146181
  Куинджи А.И. Альбом иллюстраций. / А.И. Куинджи. – М, 1960. – 12с.
146182
  Ганф Ю.А. Альбом карикатур / Ю.А. Ганф. – Москва : Советский художник, 1972. – 38 с.
146183
  Караваева Г.А. Альбом карикатур / Г.А. Караваева, В.А. Караваев. – М., 1974. – 40с.
146184
  Зелинский В.Ф. Альбом карикатур / В.Ф. Зелинский. – М., 1974. – 33с.
146185
  Савков Б.Ф. Альбом карикатур / Б.Ф. Савков. – М., 1974. – 42с.
146186
  Жаринов В.П. Альбом карикатур / В.П. Жаринов. – М., 1981. – 46с.
146187
  Крылов А. Альбом карикатур / А. Крылов. – М., 1984. – 36с.
146188
  Семенов И.М. Альбом карикатур. / И.М. Семенов. – М., 1973. – 50с.
146189
  Маковский В.Е. Альбом картин / В.Е. Маковский. – с.
146190
   Альбом картин по географии внеевропейских стран. – С.-Петербург : Типография Товарищества Просвещение, 1904. – 254 с.
146191
   Альбом картин по географии Европы. – С.-Петербург : Типография Книгоиздательского Т-ва Просвещение, 1899. – 204 с.
146192
   Альбом картин по географии Европы. – С.-Петербург : Типография Товарищества Просвещение, 1904. – 204 с.
146193
  Кронфельд М. Альбом картин по географии растений, 1899
146194
  Яхонтов А.Д. Альбом картин по зоологии / А.Д. Яхонтов. – М, 1938. – 42с.
146195
  Яхонтов А.А. Альбом картин по зоологии. / А.А. Яхонтов. – М., 1938. – 16с.
146196
   Альбом картин советских художников. – Х, 1940. – 19с.
146197
   Альбом картин Сунской династии, хранившихся ранее в картинной галерее "Тяньлай", 1957. – 33 с.
146198
   Альбом картинъ по географіи Европы. – Санкт-Петербург : Просвещение, 1899. – 16с. : 233 рисунка
146199
  Рубенс П.П. Альбом картины "Союз земли и воды" / П.П. Рубенс. – Ленинград, 1975. – 23 с.
146200
   Альбом картограмм и диаграмм, изготовленных для Харьковского областного сельскохозяйственного совещания (9-15 сентября 1911 г.) : К изданию "Земледельческий центр и юг Европейской России....". – Санкт-Петербург : Типогр. Киршбаума, 1912. – 10с. : 29 карт.
146201
  Близнюк О.І. Альбом карток з англійської мови для 5 класу / О.І. Близнюк, Л.С. Панова. – Київ, 1980. – 15с.
146202
  Минко М.И. Альбом кинематических и электрических схем фактурной машины ФМЕ Ш/З /комплексное изменение "С"/ / М.И. Минко. – Москва, 1970. – 63с.
146203
   Альбом китайских танцев. – Пекин, 1957. – 39с.
146204
   Альбом китайских фотографий. – Пекин, 1957. – 93с.
146205
   Альбом книготоргового оборудования для книжных магазинов самообслуживания. – Москва, 1975. – 32с.
146206
  Ленч Л.С. Альбом красавцев / Л.С. Ленч. – М, 1965. – 72с.
146207
   Альбом кривых зондирования становлением поля в ближней зоне с индукционным возбуждением в горизонтально-неоднородных средах. – Новосибирск, 1981. – 44с.
146208
  Шатохин В.Н. Альбом кривых моделирования метода зондирования становлением поля в ближней зоне в средах с горизонтальными неоднородностями / В.Н. Шатохин, Б.И. Рабинович. – Новосибирск, 1974. – 55с.
146209
  Попов А.И. Альбом криогенных образований в земной коре и рельефе. / А.И. Попов. – М, 1973. – 55с.
146210
  Миков Д.С. Альбом крупномасштабных палеток для вычисления и интерпретации магнитных и гравитационных аномалий / Д.С. Миков. – Томск, 1964. – 25с.
146211
   Альбом малой механизации горно-разведочных работ. – М, 1951. – 189с.
146212
   Альбом математических описаний и алгоритмов управления типовыми процессами химической технологии. – Москва
1. – 1965. – 20с.
146213
   Альбом математических описаний и алгоритмов управления типовыми процессами химической технологии. – Москва
2. – 1967. – 18с.
146214
  Глухов М.М. Альбом медоносов / М.М. Глухов. – Москва : Сельхозгиз, 1960. – 173с.
146215
   Альбом Мейерберга : виды и бытовые картины России XVII века : объяснительные примеч. к рис. сост. Ф. Аделунгом, вновь просмотрены и доп. А. М. Ловягиным. – Санкт-Петербург : Изд. А.С. Суворина, 1903. – XVIII, 189, [2] с.


  Авторы: Мейерберг, Августин (1622-1688) Сост. Аделунг, Фридрих
146216
   Альбом месторождений нефти и газа нефтегазоносных бассейнов территории РСФСР, УССР и Казахской ССР. – Ленинград, 1967. – 215 с.
146217
  Палагин Н.П. Альбом моделей для проекционного черчения / Н.П. Палагин. – М, 1956. – 100с.
146218
   Альбом моделей по начертательной геометрии : Уч. пос. для техн. спец. высш. уч. заведений. – Москва : Высшая школа, 1964. – 135 с.
146219
   Альбом наглядных пособий для политиков. – М, 1951. – 79с.
146220
   Альбом наглядных пособий для политических занятий с солдатами, матросами, сержантами и старшинами вооруженных сил СССР. – Москва, 1958. – 54с.
146221
  Грингартен Л.М. Альбом наглядных пособий по бухгалтерскому учету в промышленности и строительстве. / Л.М. Грингартен. – М., 1966. – 152с.
146222
   Альбом наглядных пособий по истории ВКП(б). – изд. 3-е. – Москва
вып. 12. – 1950. – 35 с.
146223
  Маланов Б.В. Альбом наглядных пособий по курсу "Авиационные радионавигационные устройства" / Б.В. Маланов, А.В. Даценко
1. – 1957. – 71 с.
146224
   Альбом наглядных пособий по курсу "Анализ трудовых показателей" для студентов 5 курса заочного факультета специальности "Экономика труда". – Гомель, 1982. – 26 с.
146225
   Альбом наглядных пособий по курсу "Государственный бюджет". – Санкт-Петербург, 1963. – 80с.
146226
   Альбом наглядных пособий по курсу "Организация и планирование промышленных предприятий". – М, 1966. – 175с.
146227
   Альбом наглядных пособий по общей теории статистики. – 2-е перераб. и доп. – М, 1981. – 76с.
146228
   Альбом наглядных пособий по общей теории статистики. – М, 1991. – 80с.
146229
   Альбом наглядных пособий по политической экономии, 1951. – 60с.
146230
   Альбом наглядных пособий по политической экономии. – Москва
1. – 1955
146231
   Альбом наглядных пособий по политической экономии. – Ленинград
2. – 1956. – 38с.
146232
   Альбом наглядных пособий по политической экономии. – Москва, 1960. – 40с.
146233
   Альбом наглядных пособий по сельскохозяйственной статистике с основами социально-экономической статистики. – М, 1991. – 95с.
146234
   Альбом наглядных пособий по цифровым вычислительным машинам. – Москва, 1970. – 93с.
146235
  Дмитриева Н.Г. Альбом новых моделей. / Н.Г. Дмитриева. – М., 1977. – 48с.
146236
  Шацов Н.И. Альбом номограмм по бурению. / Н.И. Шацов. – М.-Л., 1949. – с.
146237
  Готман С.Е. Альбом номограмм по экономике труда / С.Е. Готман. – Ленинград, 1932. – 40с.
146238
  Модзалевский Б.Л. Альбом О.А. Милюковой / Б.Л. Модзалевский. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1913. – [2], 22 с. – Отд. оттиск: Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. 1912, т. 17, кн. 4
146239
   Альбом образцов к нормам на картосоставительские работы. – М, 1951. – с.
146240
   Альбом образцов маркировки обсадных, бурильных, насосно-компрессорных, утяжеленных и ведущих труб и замков отечественного производства. – Москва : Гостоптехиздат, 1961. – 32 с.
146241
  Богданов С.М. Альбом озимых пшениц юго-западного кpая. – Киев : Тип.Петра Барского, 1891. – 14с. + Таблицы I-X. – Кн.нап.:рос.мов.стар.орф.
146242
  Гайдабура В. Альбом Ольги Горської // Український театр : науково-популярний журнал / М-во культури України ; Спілка театральних діячів України. – Київ, 2014. – № 6. – С. 52-53. – ISSN 0207-7159


  До 95-ліття Національного театру імені Івана Франка. Ольга Георгіївна Горська - українська актриса.
146243
  Боронь О. Альбом офортів Т. Шевченка "Мальовнича Україна" у відгуках російської преси 1844 року


  У статті розглянуті нечисленні відгуки про "Мальовничу Україну" в загальноімперській пресі. Зокрема, поставлено під сумнів Шевченкове авторство оголошення "Живописная Украйна", уміщеного в петербурзькій газеті "Северная пчела" 25 серпня 1844 р.
146244
   Альбом палеток и кривых каротажа магнитной восприимчивости. – Москва, 1969. – 48с.
146245
   Альбом палеток и номограмм для интерпретации промыслово-геофизических данных. – Москва, 1984. – 201с.
146246
   Альбом палеток и номограмм трехэлектродного бокового каротажа. – Москва, 1965. – 36с.
146247
  Дахнов В.Н. Альбом палеток типичных теоретических кривых вертикального электрического зондирования : Приложение к учебному пособию "Электрическая разведка нефтяных и газовых месторождений / В.Н. Дахнов. – Москва : Гостехиздат, 1951. – с.
146248
   Альбом палеток электрического зондирования для разрезов с вертикальными наклонными и горизонтально-вертикальными контактами. – Москва, 1963. – 113с.
146249
   Альбом палеток электрического зондирования для трехслойных горизонтально-однородных разрезов. – Москва, 1963. – 116с.
146250
   Альбом палеток электрического зондирования для четырехслойных горизонтально-однородных разрезов. – Москва, 1963. – 122с.
146251
   Альбом партерной зелени. – К, 1952. – с.
146252
   Альбом партизанської слави українського народу у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр. : до 70-ї річниці Перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні : книга-пам"ятник / Коміс. у справах колишніх партизанів Великої Вітчизняної війни при Верховній Раді України, Всеукр. спілка учасників війни ; [авт.-уклад. О.Г. Соколенко ; авт. ідеї Л.В. Василюка]. – Київ : Всесвіт, 2012. – 1429, [1] с. : портр., фотоіл. + 1 окремий арк. карта-схема. – Алф. покажч. прізвищ с. 1403-1425. – Бібліогр. с. 1400-1402. – ISBN 978-966-2505-01-6
146253
  Герасимов А.М. Альбом пепродукций / А.М. Герасимов. – Москва, 1974. – 4с.
146254
   Альбом планшетов стереофотограмметрической съемки волн. – Ленинград, 1960. – 48с.
146255
  Шетлер Г.А. Альбом по буро-взрывным работам / Г.А. Шетлер. – М.-Л., 1953. – 95с.
146256
   Альбом по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных. – Москва, 1960. – 136с.
146257
  Семенов В.Ф. Альбом по истории средних веков / В.Ф. Семенов, А.А. Кириллова. – М., 1960. – 344с.
146258
  Куйбышева К.С. Альбом по истории СССР. / К.С. Куйбышева, Н.И. Сафонова. – М, 1967. – 294с.
146259
   Альбом по истории СССР.(1861- февраль 1917).. – Москва, 1978. – 239 с.
146260
  Успенский И.Н. Альбом по развитию речи / И.Н. Успенский, М.Я. Уманская. – Москва, 1968. – 216с.
146261
   Альбом по технике безопасности. – Москва, 1964. – 46с.
146262
   Альбом по технике безопасности. – Москва, 1965. – 64с.
146263
   Альбом портретів українських письменників. – Київ. – 8с.
146264
   Альбом почтовых марок. – Москва, 1961. – 96с.
146265
   Альбом почтовых марок "Спорт". – Москва, 1965. – 120с.
146266
   Альбом почтовых марок СССР. – Москва, 1959. – 120с.
146267
   Альбом почтовых марок СССР. – Москва, 1967. – 80с.
146268
   Альбом почтовых марок СССР. – Москва, 1977. – 23с.
146269
  Плехов Н.Д. Альбом проектів соціалістично-культурного і побутового будівництва на селі / Н.Д. Плехов. – Харків, 1935. – 50 с.
146270
   Альбом проектних рішень клубів, їх художнього оформлення та обладнання. – Київ, 1954. – 132с.
146271
  Баняс В.В. Альбом прозових мініатюр Володимира Баняса. – Київ : Гранмна, 2016. – 109, [3] с. – ISBN 978-966-2726-44-2
146272
  Аникушин М.К. Альбом произведений / М.К. Аникушин. – Ленинград, 1960. – 15с.
146273
  Мыльников А.А. Альбом произведений / А.А. Мыльников. – Ленинград, 1960. – 20с.
146274
  Орешников В.М. Альбом произведений / В.М. Орешников. – Л., 1963. – 48с.
146275
  Борисов В.М. Альбом пространственных сверхзвуковых сопел / В.М. Борисов. – М., 1989. – 63с.
146276
  Жуковский С.Ю. Альбом репородукций / С.Ю. Жуковский. – Москва, 1972. – 23с.
146277
  Калашников А.И. Альбом репрод. экслибрисов / А.И. Калашников. – М., 1981. – 87с.
146278
  Мартос И.П. Альбом репродукий / И.П. Мартос. – М., 1960. – 13с.
146279
  Моисеенко Е.Е. Альбом репродукции. / Е.Е. Моисеенко. – Л, 1975. – 43с.
146280
  Крамской И.Н. Альбом репродукций / И.Н. Крамской. – Москва. – 14с.
146281
  Андреску Ион Альбом репродукций / Андреску Ион. – Бухарест. – 10с.
146282
  Шишкин И.И. Альбом репродукций / И.И. Шишкин. – Москва, 1954. – 11с.
146283
  Айвазовский И.К. Альбом репродукций / И.К. Айвазовский ; сост. и вступ. ст.: Н. Барсамова. – Москва : Изогиз, 1955. – 9 с., 20 л. ил. : ил.
146284
  Герасимов С.В. Альбом репродукций / С.В. Герасимов. – Москва, 1955. – 2с. : ил.
146285
  Герасимов Сергей Васильевич Альбом репродукций / Герасимов Сергей Васильевич. – Москва, 1955. – 2с.
146286
  Поленов В.Д. Альбом репродукций / В.Д. Поленов. – М, 1956. – 19с.
146287
  Поленов В.Д. Альбом репродукций / В.Д. Поленов. – М, 1958. – 48с.
146288
  Пракситель Альбом репродукций / Пракситель. – М., 1958. – 12с.
146289
  Рубенс П.П. Альбом репродукций / П.П. Рубенс. – Москва, 1958. – 63с.
146290
  Брюллов К.П. Альбом репродукций / К.П. Брюллов. – М., 1958. – 66с.
146291
  Айвазовский И.К. Альбом репродукций / И.К. Айвазовский ; [сост. и авт. вступ. ст.: Н. Барсамов]. – Москва : Изогиз, 1958. – 44 с. : ил. – (Мастера русского искусства)
146292
  Брейгель Питер Альбом репродукций / Брейгель Питер. – М., 1959. – 16с.
146293
  Антокольский М.М. Альбом репродукций / М.М. Антокольский. – Москва, 1959. – 12с.
146294
  Козловский М.И. Альбом репродукций / М.И. Козловский. – М., 1959. – 16с.
146295
  Дейнека А.А. Альбом репродукций / А.А. Дейнека. – Москва, 1959. – 40с.
146296
  Рембрандт Харменс ван Рейн Альбом репродукций / Рембрандт Харменс ван Рейн. – М, 1959. – 16с.
146297
  Рерих Н.К. Альбом репродукций / Н.К. Рерих. – Москва, 1959. – 8с.
146298
  Ульянов Н.П. Альбом репродукций / Н.П. Ульянов, 1959. – 6с.
146299
  Томский Н.В. Альбом репродукций / Н.В. Томский. – Москва, 1959. – 5с.
146300
  Серов В.А. Альбом репродукций / В.А. Серов. – Москва, 1959. – 87с.
146301
  Соколов П.П. Альбом репродукций / П.П. Соколов. – М., 1959. – 14с.
146302
  Лансере Е.Е. Альбом репродукций / Е.Е. Лансере. – Москва, 1959. – 4 с. : ил.
146303
  Матейко Я. Альбом репродукций / Я. Матейко. – М., 1959. – 10с.
146304
  Менье К. Альбом репродукций / К. Менье. – М., 1960. – 11с.
146305
  Левитан И.И. Альбом репродукций / И.И. Левитан. – М, 1960. – 14с.
146306
  Левитан И.И. Альбом репродукций / И.И. Левитан. – Москва, 1960. – 12с.
146307
  Леонардо Альбом репродукций / Леонардо, да Винчи. – М, 1960. – 16с.
146308
  Рублев А. Альбом репродукций / А. Рублев. – М., 1960. – 14с.
146309
  Рябушкин А.П. Альбом репродукций / А.П. Рябушкин. – М., 1960. – 17с.
146310
  Поленов В.Д. Альбом репродукций / В.Д. Поленов. – Москва, 1960. – 63с.
146311
  Донателло Альбом репродукций / Донателло. – М., 1960. – 15с.
146312
  Караваджо М. да Альбом репродукций / М. да Караваджо. – М., 1960. – 12с.
146313
  Вучетич Е.В. Альбом репродукций / Е.В. Вучетич. – Москва, 1960. – 114с.
146314
  Давид Ж.-Л. Альбом репродукций / Ж.-Л. Давид. – Москва, 1960. – 15 с.
146315
  Ге Н.Н. Альбом репродукций / Н.Н. Ге. – М, 1961. – 16с.
146316
  Васнецов А.М. Альбом репродукций / А.М. Васнецов. – Москва, 1961. – 13с.
146317
  Поликлет Альбом репродукций / Поликлет. – М, 1961. – 30с.
146318
  Репин И.Е. Альбом репродукций / И.Е. Репин. – Москва, 1961. – 16с.
146319
  Соломатин Л.И. Альбом репродукций / Л.И. Соломатин. – М., 1961. – 11с.
146320
  Сарьян М.С. Альбом репродукций / М.С. Сарьян. – Москва, 1961. – 20с.
146321
  Шевченко Т.Г. Альбом репродукций / Т.Г. Шевченко. – Москва : Изогиз, 1961. – 17с.
146322
  Маковский В.Е. Альбом репродукций / В.Е. Маковский. – Москва, 1961. – 82с.
146323
  Машков И.И. Альбом репродукций / И.И. Машков. – Москва, 1961. – 34с.
146324
  Шишкин И.И. Альбом репродукций / И.И. Шишкин. – Москва, 1961. – 11с.
146325
  Остроумова-Лебедева Альбом репродукций / Остроумова-Лебедева. – М.
3. – 1961. – 46с.
146326
  Остроухов И.С. Альбом репродукций / И.С. Остроухов. – М.-Л., 1962. – 12с.
146327
  Матейко Ян Альбом репродукций / Матейко Ян. – Варшава, 1962. – 35с.
146328
  Милле Ж.Ф. Альбом репродукций / Ж.Ф. Милле. – Москва-Ленинград, 1962. – 12с.
146329
  Констебль Д. Альбом репродукций / Д. Констебль. – М., 1962. – 14с.
146330
  Шарден Альбом репродукций / Шарден, , Жан-Батист Симеон. – М., 1962. – 11с.
146331
  Пимоненко Н.К. Альбом репродукций / Н.К. Пимоненко. – М, 1962. – 7с.
146332
  Грабарь И.Э. Альбом репродукций / И.Э. Грабарь ; вступ. статья Н.Г. Машковцева. – Москва : Искусство, 1962. – 42 с., [24] л. ил. – (Советские художники)
146333
  Касаткин Н.А. Альбом репродукций / Н.А. Касаткин. – Москва, 1962. – 12с.
146334
  Кольвиц К. Альбом репродукций / К. Кольвиц. – М., 1962. – 14с.
146335
  Джорджоне Альбом репродукций / Джорджоне. – М., 1962. – 14с.
146336
  Шишкин И.И. Альбом репродукций / И.И. Шишкин. – Москва, 1962. – 12с.
146337
  Шишкин И.И. Альбом репродукций / И.И. Шишкин. – Москва, 1963. – 11с.
146338
  Айвазовский И.К. Альбом репродукций / И.К. Айвазовский ; [текст: Н.С. Барсамова]. – Москва : Акад. художеств СССР, 1963. – 17 с., 42 л. ил. : ил.
146339
  Дубовской Н.Н. Альбом репродукций / Н.Н. Дубовской. – М, 1963. – 11с.
146340
  Капланова С.Г. Альбом репродукций / С.Г. Капланова. – М., 1963. – с.
146341
  Дерегус Альбом репродукций / Дерегус. – Київ, 1963. – 16с.
146342
  Григореску Н. Альбом репродукций / Н. Григореску. – М., 1963. – 12с.
146343
  Веронезе П. Альбом репродукций / П. Веронезе. – Москва, 1963. – 12с.
146344
  Венецианов А.Г. Альбом репродукций / А.Г. Венецианов. – Москва-Ленинград, 1963. – 11с.
146345
  Васильев Ф.А. Альбом репродукций / Ф.А. Васильев. – Москва-Ленинград, 1963. – 11с.
146346
  Хогарт У. Альбом репродукций / У. Хогарт. – М.-Л., 1963. – 16с.
146347
   Альбом репродукций. – М., 1963. – с.
146348
  Куприн А.В. Альбом репродукций / А.В. Куприн. – Москва, 1963. – 32с.
146349
  Левитан И.И. Альбом репродукций / И.И. Левитан. – Москва, 1963. – 13с.
146350
  Левитан И.И. Альбом репродукций / И.И. Левитан. – Москва, 1963. – 13с.
146351
  Перов В.Г. Альбом репродукций / В.Г. Перов. – Москва, 1963. – 14с.
146352
  Микеланджело Б. Альбом репродукций / Б. Микеланджело. – Москва, 1964. – 26с.
146353
  Лансере Е.Е. Альбом репродукций / Е.Е. Лансере. – М., 1964. – 18с.
146354
  Серов В.А. Альбом репродукций / В.А. Серов. – Москва, 1964. – 17с.
146355
  Пименов Ю.И. Альбом репродукций / Ю.И. Пименов. – Москва, 1964. – 24с.
146356
  Репин И.Е. Альбом репродукций / И.Е. Репин. – М., 1964. – 16с.
146357
  Вермеер Дельфтский Альбом репродукций / Вермеер Дельфтский. – Москва-Ленинград, 1964. – 18с.
146358
  Иванов С.В. Альбом репродукций / С.В. Иванов. – Москва, 1964. – 18с.
146359
  Брюллов К.П. Альбом репродукций / К.П. Брюллов. – Л.-М., 1964. – 12с.
146360
  Шишкин И.И. Альбом репродукций / И.И. Шишкин. – Москва, 1964. – 12с.
146361
  Щедрин С.Ф. Альбом репродукций / С.Ф. Щедрин. – Москва, 1965. – 13с.
146362
  Коро К. Альбом репродукций / К. Коро. – М, 1965. – 13с.
146363
  Гуттузо Р. Альбом репродукций / Р. Гуттузо. – Л.-М., 1965. – 151с.
146364
  Репин И.Е. Альбом репродукций / И.Е. Репин. – Москва, 1965. – 3с.
146365
  Рубенс П.П. Альбом репродукций / П.П. Рубенс. – Ленинград, 1965. – 12с.
146366
  Фаворский В.А. Альбом репродукций / В.А. Фаворский. – Москва, 1965. – 14с.
146367
  Серов В.А. Альбом репродукций / В.А. Серов. – 2-е изд. – Москва, 1965. – 17с.
146368
  Ренуар О. Альбом репродукций / О. Ренуар. – М., 1966. – 27с.
146369
  Белашова Е.Ф. Альбом репродукций / Е.Ф. Белашова. – Москва, 1966. – 42с.
146370
  Габашвили Г.И. Альбом репродукций / Г.И. Габашвили. – М., 1967. – 10с.
146371
  Пиросманишвили Альбом репродукций / Пиросманишвили, 1967. – 34с.
146372
  Знгр Ж. Альбом репродукций / Ж. Знгр. – Ленинград, 1967. – 86с.
146373
  Репин И.Е. Альбом репродукций / И.Е. Репин. – Москва, 1968. – 27с.
146374
  Сарьян М.С. Альбом репродукций / М.С. Сарьян. – Москва, 1968. – 26с.
146375
  Кузнецов П.В. Альбом репродукций / П.В. Кузнецов. – М., 1968. – 111с.
146376
  Левитан И.И. Альбом репродукций / И.И. Левитан. – Москва, 1968. – 28с.
146377
  Непостаев В. Альбом репродукций / В. Непостаев. – Ярославль, 1968. – 102с.
146378
  Голяховский Е. Альбом репродукций / Е. Голяховский. – М., 1968. – 16с.
146379
  Моне Клод Альбом репродукций / Моне Клод. – Ленинград, 1969. – 138 с.
146380
  Матисс Альбом репродукций / Матисс. – М., 1969. – 146с.
146381
  Сикейрос Давид Альфаро Альбом репродукций / Сикейрос Давид Альфаро. – Ленинград, 1969. – 87с.
146382
  Сезанн П. Альбом репродукций / П. Сезанн. – Москва, 1970. – 4с.
146383
  Серов В.А. Альбом репродукций / В.А. Серов. – Москва, 1970. – 28с.
146384
  Репин И.Е. Альбом репродукций / И.Е. Репин. – Москва, 1970. – 22с.
146385
  Крымов Н.П. Альбом репродукций / Н.П. Крымов. – М, 1970. – 104с.
146386
  Манизер М.Г. Альбом репродукций / М.Г. Манизер. – Москва, 1970. – 195с.
146387
  Джотто Альбом репродукций / Джотто. – М., 1970. – 26с.
146388
  Барлах Эрнст Альбом репродукций / Барлах Эрнст. – М., 1970. – 48с.
146389
  Босх И. Альбом репродукций / И. Босх. – Москва, 1971. – 159с.
146390
  Дейнека А.А. Альбом репродукций / А.А. Дейнека. – Л, 1971. – 58с.
146391
  Иогансон Б.В. Альбом репродукций / Б.В. Иогансон. – Москва, 1971. – 4с.
146392
  Грабарь И.Э. Альбом репродукций / И.Э. Грабарь. – Москва, 1971. – 4с.
146393
  Лысенко А.Г. Альбом репродукций / А.Г. Лысенко. – М., 1971. – 30с.
146394
  Левитан И.И. Альбом репродукций / И.И. Левитан. – Л, 1971. – 160с.
146395
  Мунхалов А.П. Альбом репродукций / А.П. Мунхалов. – Ленинград, 1971. – 4с.
146396
  Нестеров М.В. Альбом репродукций / М.В. Нестеров. – Москва, 1971. – 4с.
146397
  Рембрандт Харменс ван Рейн Альбом репродукций / Рембрандт Харменс ван Рейн. – Москва, 1971. – 28с.
146398
  Рембрандт Харменс ван Рейн Альбом репродукций / Рембрандт Харменс ван Рейн. – Москва, 1971. – 28с.
146399
  Пиццинато А. Альбом репродукций / А. Пиццинато. – М, 1971. – 27с.
146400
  Шишкин И.И. Альбом репродукций / И.И. Шишкин. – М, 1971. – 56с.
146401
  Шишкин И.И. Альбом репродукций / И.И. Шишкин. – Москва, 1971. – 56с.
146402
  Чуйков С.А. Альбом репродукций / С.А. Чуйков. – Москва, 1972. – 4с.
146403
  Юон К.Ф. Альбом репродукций / К.Ф. Юон. – Л, 1972. – 31с.
146404
  Жмуйдзинавичюс А.А. Альбом репродукций / А.А. Жмуйдзинавичюс ; [авт. предисл. П. Гудинас]. – Москва : Сов. художник, 1972. – 11 с., [35] л. ил. : 11 с. с портр., ил.
146405
  Поленов В.Д. Альбом репродукций / В.Д. Поленов. – Москва, 1972. – 142с.
146406
  Перов В.Г. Альбом репродукций / В.Г. Перов. – Москва, 1972. – 12с.
146407
  Пименов Ю.И. Альбом репродукций / Ю.И. Пименов. – Л, 1972. – 37с.
146408
  Ренуар П.-О. Альбом репродукций / П.-О. Ренуар. – Москва, 1972. – 28с.
146409
  Рерих Н.К. Альбом репродукций / Н.К. Рерих. – Москва, 1972. – 14с.
146410
  Нестеров М.В. Альбом репродукций / М.В. Нестеров. – Москва, 1972. – 29с.
146411
  Митурич П.В. Альбом репродукций / П.В. Митурич. – М., 1972. – 135с.
146412
  Кузнецов П.В. Альбом репродукций / П.В. Кузнецов. – М., 1972. – 122с.
146413
  Белашова Е.Ф. Альбом репродукций / Е.Ф. Белашова. – Москва, 1972. – 247с.
146414
  Арнольд В. Альбом репродукций / В. Арнольд. – Москва, 1972. – 38с.
146415
  Анохин Ю.Н. Альбом репродукций / Ю.Н. Анохин. – Москва, 1973. – 15с.
146416
  Барченков Н.И. Альбом репродукций / Н.И. Барченков. – М., 1973. – 14с.
146417
  Блок П.П. Альбом репродукций / П.П. Блок. – М, 1973. – 12с.
146418
  Гончаров А.Д. Альбом репродукций / А.Д. Гончаров; Нехорошев Ю.И. – Ленинград, 1973. – 143с.
146419
  Гойя Ф.Х. Альбом репродукций / Ф.Х. Гойя. – Москва, 1973. – 215с.
146420
  Кончаловский П.П. Альбом репродукций / П.П. Кончаловский. – Ленинград, 1973. – 51с.
146421
  Крамской И.Н. Альбом репродукций / И.Н. Крамской. – М., 1973. – 22с.
146422
  Кузнецов Н.А. Альбом репродукций / Н.А. Кузнецов. – М., 1973. – 15с.
146423
  Моне Клод Альбом репродукций / Моне Клод. – Москва, 1973. – 3с.
146424
  Машков И.И. Альбом репродукций / И.И. Машков. – Ленинград, 1973. – 199с.
146425
  Рылов А.А. Альбом репродукций / А.А. Рылов. – Л., 1973. – 171с.
146426
  Рубенс П.П. Альбом репродукций / П.П. Рубенс. – Ленинград, 1973. – 23с.
146427
  Рубенс П.П. Альбом репродукций / П.П. Рубенс. – Москва, 1973. – 28с.
146428
  Пасрро К. Альбом репродукций / К. Пасрро. – Ленинград, 1973. – 30с.
146429
  Полюшенко А.П. Альбом репродукций / А.П. Полюшенко. – М., 1973. – 11с.
146430
  Поленов В.Д. Альбом репродукций / В.Д. Поленов. – М, 1973. – 16с.
146431
  Сафронов В.А. Альбом репродукций / В.А. Сафронов. – Л., 1973. – 7с.
146432
  Самсонов Е.И. Альбом репродукций / Е.И. Самсонов. – Москва, 1973. – 15с.
146433
  Тягунов В.П. Альбом репродукций / В.П. Тягунов. – М, 1973. – 10с.
146434
  Фомин П.Т. Альбом репродукций / П.Т. Фомин; Сазонов К. – Ленинград, 1973. – 8с.
146435
  Юон К.Ф. Альбом репродукций / Юон К.Ф. ; Гос. Третьяковская галерея. – Москва : [Изобразительное искусство], 1973. – [4] с. с ил.; 12 л. ил. – (Сер. : Образ и цвет)
146436
  Брюллов К.П. Альбом репродукций / К.П. Брюллов. – Москва : Изобразительное искусство, 1973. – 4 с., [12] л. ил. : ил. – На тит. л. : (Гос. Третьяковская галерея)
146437
  Шмаринов А.Д. Альбом репродукций / А.Д. Шмаринов. – М, 1973. – с.
146438
  Шатохин Б.Я. Альбом репродукций / Б.Я. Шатохин. – М., 1974. – 15с.
146439
  Брюллов К.П. Альбом репродукций / Брюллов. К.П. – [2-е изд.]. – Москва : Изобразительное искусство, 1974. – [4] с., 12 л. ил. : ил. – (Серия "Государственная Третьяковская галерея.. Образ и цвет")
146440
  Абдуллаев М. Альбом репродукций / М. Абдуллаев. – Баку : Ишыг, 1974. – 56 с. : ил.
146441
  Айвазовский И.К. Альбом репродукций / И.К. Айвазовский ; предисл. Н.С. Барсамова. – Москва : Изобразит. искусство, 1974. – 14 с., [15] л. ил. : ил., портр. – (Рус. художники)
146442
  Томский Н.В. Альбом репродукций / Н.В. Томский. – Москва, 1974. – 21с.
146443
  Пикассо П. Альбом репродукций / П. Пикассо. – Ленинград, 1974. – 21с.
146444
  Пластов А.А. Альбом репродукций / А.А. Пластов. – Л., 1974. – 53с.
146445
  Сарьян М.С. Альбом репродукций / М.С. Сарьян. – Москва, 1974. – 4с.
146446
  Репин И.Е. Альбом репродукций / И.Е. Репин. – М., 1974. – 13с.
146447
  Репин И.Е. Альбом репродукций / И.Е. Репин. – Ленинград, 1974. – 26с.
146448
  Моне Клод Альбом репродукций / Моне Клод. – 2-е изд. – Москва, 1974. – 4с.
146449
  Могилевский Ю.Б. Альбом репродукций / Ю.Б. Могилевский. – М, 1974. – 24с.
146450
  Кончаловский П.П. Альбом репродукций / П.П. Кончаловский. – Москва, 1974. – 33с.
146451
  Кончаловский П.П. Альбом репродукций / П.П. Кончаловский. – Москва, 1974. – 4с.
146452
  Грабарь И.Э. Альбом репродукций / И.Э. Грабарь. – Л, 1974. – 45с.
146453
  Ван Гог Альбом репродукций / Ван Гог. – Ленинград, 1974. – 27с.
146454
  Бекмурадов К. Альбом репродукций / К. Бекмурадов. – М., 1974. – 13с.
146455
  Бакашев С. Альбом репродукций / С. Бакашев. – М., 1974. – 10с.
146456
  Репин И.Е. Альбом репродукций / И.Е. Репин. – Москва
1. – 1974. – 4с.
146457
  Репин И.Е. Альбом репродукций / И.Е. Репин. – Москва, 1975. – 4с.
146458
  Серов В.А. Альбом репродукций / В.А. Серов. – Москва, 1975. – 5с.
146459
  Матис А. Альбом репродукций / А. Матис. – Москва, 1975. – 28с.
146460
  Нестеров М.В. Альбом репродукций / М.В. Нестеров. – М., 1975. – 19с.
146461
  Обозенко Д. Альбом репродукций / Д. Обозенко. – Ленинград, 1975. – 17с.
146462
  Кузнецов П.В. Альбом репродукций / П.В. Кузнецов. – Москва, 1975. – 463с.
146463
  Левицкий Д.Г. Альбом репродукций / Д.Г. Левицкий. – Москва, 1976. – 27с.
146464
  Алексеев А.И. Альбом репродукций / А.И. Алексеев. – Москва, 1976. – 8с.
146465
  Шишкин И.И. Альбом репродукций / И.И. Шишкин. – М, 1976. – 11с.
146466
  Шебеко К.И. Альбом репродукций / К.И. Шебеко. – Ленинград, 1977. – 16с.
146467
  Дейнека А.А. Альбом репродукций / А.А. Дейнека. – Москва, 1977. – 28с.
146468
  Краснов А.П. Альбом репродукций / А.П. Краснов. – Ленинград, 1977
146469
  Тутунов А.А. Альбом репродукций / А.А. Тутунов. – Ленинград, 1978. – 16с.
146470
  Ратников А.М. Альбом репродукций / А.М. Ратников. – М, 1978. – 14с.
146471
  Бедоев Ш.Е. Альбом репродукций / Ш.Е. Бедоев. – Ленинград, 1978. – 52с.
146472
  Ван Дейк Альбом репродукций / Ван Дейк, Антонис. – Москва, 1979. – 4с.
146473
  Венецианов А.Г. Альбом репродукций / А.Г. Венецианов. – Москва, 1979. – с.
146474
  Роосвальт У. Альбом репродукций / У. Роосвальт. – М, 1979. – 63с.
146475
  Дейнека А А. Альбом репродукций / А А. Дейнека, . – Москва, 1980. – 4с.
146476
  Головин А.Я. Альбом репродукций / А.Я. Головин. – М., 1981. – 192с.
146477
  Головин А.Я. Альбом репродукций / А.Я. Головин. – М., 1981. – 192с.
146478
  Рефрежье А. Альбом репродукций / А. Рефрежье. – Москва, 1981. – 31с.
146479
  Петуваш Ф.М. Альбом репродукций / Ф.М. Петуваш. – Ленинград, 1981. – 4с.
146480
  Узунов Д. Альбом репродукций / Д. Узунов. – Москва, 1981. – 28с.
146481
  Эрьзя Альбом репродукций / Эрьзя, (Нефедов). – Саранск, 1981. – 272с.
146482
  Джумадурды Д. Альбом репродукций / Д. Джумадурды. – Москва, 1982. – 28 с.
146483
  Баба Корнелиу Альбом репродукций / Баба Корнелиу. – Москва, 1982. – 127 с.
146484
  Ватто Антуан Альбом репродукций и каталог / Ватто Антуан. – Ленинград, 1973. – 153 с.
146485
  Федотов А П. Альбом репродукций. / А П. Федотов, . – М., 1958. – 52с.
146486
  Курбе Гюстав Альбом репродукций. / Курбе Гюстав. – М., 1959. – 16с.
146487
  Максимов В.М. Альбом репродукций. / В.М. Максимов. – М., 1959. – 47с.
146488
  Мясоедов Г.Г. Альбом репродукций. / Г.Г. Мясоедов. – М., 1959. – 13с.
146489
  Верещагин В.В. Альбом репродукций. / В.В. Верещагин. – Москва, 1959. – 16с.
146490
  Иорданс Я. Альбом репродукций. / Я. Иорданс. – М., 1959. – 11с.
146491
  Кипренский О.А. Альбом репродукций. / О.А. Кипренский. – М., 1959. – 11с.
146492
  Иванов С.В. Альбом репродукций. / С.В. Иванов. – М, 1960. – 18с.
146493
  Корзухин А.И. Альбом репродукций. / А.И. Корзухин. – М., 1960. – 13с.
146494
  Саврасов А.К. Альбом репродукций. / А.К. Саврасов. – М., 1960. – 16с.
146495
  Стейнлен Альбом репродукций. / Стейнлен, Теофиль-Александр. – М., 1960. – 13с.
146496
  Куинджи А.И. Альбом репродукций. / А.И. Куинджи. – М-Л, 1961. – 10с.
146497
  Гойя Ф.Х. Альбом репродукций. / Ф.Х. Гойя; Никитюк О. – М., 1962. – 16с.
146498
  Ван Дейк Антонис Альбом репродукций. / Ван Дейк Антонис; Смольская Н.Ф. – Москва, 1963. – 14с.
146499
  Тьеполо Д.Б. Альбом репродукций. / Д.Б. Тьеполо. – М-л, 1963. – 53с.
146500
  Неврев Н.В. Альбом репродукций. / Н.В. Неврев. – М., 1964. – 10с.
146501
  Дюрер А. Альбом репродукций. / А. Дюрер. – М., 1964. – 17с.
146502
  Саврасов А.К. Альбом репродукций. / А.К. Саврасов. – Москва, 1965. – 13с.
146503
  Соколов И.А. Альбом репродукций. / И.А. Соколов. – Москва, 1966. – 14с.
146504
  Манцу Д. Альбом репродукций. / Д. Манцу. – М., 1966. – 14с.
146505
  Серебрякова З.Е. Альбом репродукций. / З.Е. Серебрякова. – М, 1969. – 22с.
146506
  Голиков И.И. Альбом репродукций. / И.И. Голиков. – М, 1970. – 4с.
146507
  Микешин М.О. Альбом репродукций. / М.О. Микешин. – М., 1971. – 15с.
146508
  Салахов Таир Альбом репродукций. / Салахов Таир. – М., 1972. – 17с.
146509
  Постель О.Б. Альбом репродукций. / О.Б. Постель. – К., 1972. – 34с.
146510
  Бурак А.Ф. Альбом репродукций. / А.Ф. Бурак. – Свердловск, 1972. – 47с.
146511
  Браговский Э. Альбом репродукций. / Э. Браговский. – М., 1973. – 59с.
146512
  Браговский Э.Г. Альбом репродукций. / Э.Г. Браговский. – М., 1973. – 17с.
146513
  Попков В. Альбом репродукций. / В. Попков. – М, 1973. – 9с.
146514
  Тужилкин Б.М. Альбом репродукций. / Б.М. Тужилкин. – М., 1973. – 14с.
146515
  Матушевская Н.П. Альбом репродукций. / Н.П. Матушевская. – М., 1973. – 13с.
146516
  Ненашева А.М. Альбом репродукций. / А.М. Ненашева. – М., 1973. – 14с.
146517
  Коренцов А.И. Альбом репродукций. / А.И. Коренцов. – М., 1973. – 12с.
146518
  Кормашов Н. Альбом репродукций. / Н. Кормашов. – М., 1974. – 14с.
146519
  Федотов П.А. Альбом репродукций. / П.А. Федотов. – Л., 1974. – 175с.
146520
  Верещагин В.В. Альбом репродукций. / В.В. Верещагин. – Москва, 1974. – 20с.
146521
  Умарбеков Ж. Альбом репродукций. / Ж. Умарбеков. – М., 1979. – 55с.
146522
  Малолетков В. Альбом репродукций. / В. Малолетков; Васютинская Е.В. – М., 1980. – 56с.
146523
  Федотов А П. Альбом репродукций. 1815-1852 / А П. Федотов, . – Ленинград-Москва, 1961. – 12с.
146524
  Касіян В.І. Альбом репродукцій / В.І. Касіян. – Київ, 1962. – 19с.
146525
  Їжакевич І.С. Альбом репродукцій / І.С. Їжакевич. – Київ, 1964. – 55с.
146526
  Говдя П.І. Альбом репродукцій / П.І. Говдя. – Київ, 1964. – 11с.
146527
  Пащенко О.С. Альбом репродукцій / О.С. Пащенко. – Київ, 1964. – 11с.
146528
  Манайло Ф Ф. Альбом репродукцій / Ф Ф. Манайло, . – К, 1970. – 15с.
146529
  Гарас Г. Альбом репродукцій / Г. Гарас. – К, 1971. – 11с.
146530
  Яблонска Т.Н. Альбом репродукцій / Т.Н. Яблонска. – К., 1971. – 4с.
146531
  Костєцький В.М. Альбом репродукцій / В.М. Костєцький. – К., 1972. – 34с.
146532
  Чернявський Г.Г. Альбом репродукцій / Г.Г. Чернявський. – К, 1972. – 79с.
146533
  Коцка А. Альбом репродукцій / А. Коцка. – К., 1973. – с.
146534
  Пата Т.Я. Альбом репродукцій / Т.Я. Пата. – К., 1973. – 94с.
146535
  Мироненко В.Ф. Альбом репродукцій / В.Ф. Мироненко. – К., 1973. – 10с.
146536
  Контратович Е. Альбом репродукцій / Е. Контратович. – Київ, 1973. – 25с.
146537
  Козюренко О.Г. Альбом репродукцій / О.Г. Козюренко. – К., 1973. – 15с.
146538
  Захаров Ф.З. Альбом репродукцій / Ф.З. Захаров. – К., 1973. – 5с.
146539
  Гуторов І.Ф. Альбом репродукцій / І.Ф. Гуторов. – К., 1973. – 15с.
146540
  Шолтес З. Альбом репродукцій / З. Шолтес. – К, 1973. – 35с.
146541
  Кошовий Степан Альбом репродукцій / Кошовий Степан. – Київ, 1974. – 151с.
146542
  Панфілов В. Альбом репродукцій / В. Панфілов. – К., 1974. – 3с.
146543
  Шаталін В. Альбом репродукцій / В. Шаталін. – К., 1974. – 14с.
146544
  Федченко В.Х. Альбом репродукцій / В.Х. Федченко. – Київ, 1974. – 12с.
146545
  Філатов К. Альбом репродукцій / К. Філатов. – К., 1974. – 4с.
146546
  Хмельницький О.П. Альбом репродукцій / О.П. Хмельницький. – К, 1976. – 9с.
146547
  Шелюто М. Альбом репродукцій / М. Шелюто. – К, 1976. – 4с.
146548
  Чернов Л. Альбом репродукцій / Л. Чернов. – К., 1979. – 24с.
146549
  Сафаргалін А. Альбом репродукцій / А. Сафаргалін. – К., 1980. – 16с.
146550
  Саєнко О.Ф. Альбом репродукцій / О.Ф. Саєнко. – К., 1980. – 92с.
146551
  Насєдкін А.Л. Альбом репродукцій / А.Л. Насєдкін. – Київ, 1980. – 116с.
146552
  Кричевський Ф.Г. Альбом репродукцій / Ф.Г. Кричевський. – Київ, 1980. – 140с.
146553
  Манастирський А.І. Альбом репродукцій / А.І. Манастирський. – Київ, 1980. – 35с.
146554
  Клоков В.М. Альбом репродукцій / В.М. Клоков. – К., 1980. – 17с.
146555
  Нечитайло К. Альбом репродукцій / К. Нечитайло. – М., 1981. – 11с.
146556
   Альбом репродукцій картин радянських художників України з виставки 1945 р.. – К, 1945. – 6с.
146557
  Григор"єв С.О. Альбом репродукцій. / С.О. Григор"єв. – К, 1973. – 13с.
146558
  Новаківський О.Х. Альбом репродукцій. / О.Х. Новаківський. – К., 1973. – 22с.
146559
  Попов О.О. Альбом репродукцій. / О.О. Попов. – К., 1974. – 10с.
146560
  Будников О.Г. Альбом репродукцій. / О.Г. Будников. – К, 1975. – 18с.
146561
  Кривенко М.І. Альбом репродукцій: Вибрані твори художника. / М.І. Кривенко. – Київ, 1984. – 23с.
146562
  Макаров А.И. Альбом репрродукций / А.И. Макаров. – М, 1973. – 15с.
146563
  Иогансон Б.В. Альбом рисунков / Б.В. Иогансон. – Москва, 1960. – 32с.
146564
  Ведерников Е.А. Альбом рисунков / Е.А. Ведерников. – Москва : Советский художник, 1979. – 37 с.
146565
   Альбом рисунков для выпиливания по дереву. – Л, 1928. – 20с.
146566
  Бидструп Херлуф Альбом рисунков и карикатур / Бидструп Херлуф. – Львов, 1960. – 128с.
146567
   Альбом русских народных сказок и былин, 1875
146568
  Марисова И.В. Альбом с фотоснимками к диссертации "Хозяйственное значение, биология и распространение дроздовых УССР" : Дис... наук: / Марисова И.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К., 1954. – 51л.
146569
  Назаренко М. Альбом С.И. Пономарева "Киев в русской поэзии" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С. 212-225. – ISBN 966-7825-78-7
146570
   Альбом сварной аппаратуры сахарной промышленности. – К., 1935. – 103 с.
146571
   Альбом снимков с памятников старины в Костроме, 1890. – 32 л. : 32 снимка
146572
   Альбом Советской карикатуры. – Москва, 1927. – 66с.
146573
  Крылова Т.Н. Альбом спектральных кривых коэффициента отражения тонких непоглощающих слоев на поверхности стекла / Т.Н. Крылова, 1956. – 71с.
146574
  Евграфов Ю.П. Альбом схем важнейших процессов внутриклеточного обмена и биосинтеза веществ / Ю.П. Евграфов. – 2-е изд, доп. – М., 1965. – 31с.
146575
   Альбом схем з кримінального процесу. Загальна частина : Навч. посібник / Р.І. Благута, О.М. Гумін, Ю.В. Гуцуляк, Л.О. та ін. Сергієнко; Р.І. Благута, О.М. Гумін, Ю.В. Гуцуляк, Л.О. Сергієнко, О.Є. Устюгова, А.Я. Хитра; Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. – Львів, 2006. – 148с.
146576
  Ягупов В.В. Альбом схем із загальної та військової психології / В.В. Ягупов; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 1999. – 109с. – ISBN 966-594-099-6
146577
  Абрамова В.М. Альбом схем із судово-почеркознавчої експертизи : навч. посібник / В.М. Абрамова [та ін.] ; Мін-во внутр. справ України ; НАВСУ. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2003. – 120 с. – ISBN 966-8037-16-2
146578
   Альбом схем по общей части советского уголовного права. – М, 1986. – 67с.
146579
   Альбом схем по советскому уголовному праву. – К, 1984. – 225с.
146580
  Васильев И.М. Альбом схем по советскому уголовному праву. / И.М. Васильев, Ю.Я. Гутман. – Москва, 1971. – 63с.
146581
   Альбом схем по советскому уголовному праву. Часть особенная. – К, 1973. – 171с.
146582
   Альбом схем по советскому уголовному процессу. – Київ, 1968. – 140с.
146583
  Новиков А.Г. Альбом схем фактурных машин ФМЕ и ВА-345М / А.Г. Новиков. – Москва, 1973. – 40с.
146584
  Архипов П.Н. Альбом схем электронной клавишной вычислительной машины "Элка-22М" / П.Н. Архипов. – Москва, 1970. – 46с.
146585
  Архипов П.Н. Альбом схем электронной клавишной вычислительной машины "Элка-22М" / П.Н. Архипов. – Москва, 1973. – 52с.
146586
  Сивков М.В. Альбом схем электронных вычислительных приставок ВП-2 и ВП-3 : [альбом] / М.В. Сивков, Л.А. Острокопытов ; ЦСУ СССР ; Главное управление подготовки иповышения квалификации работников учета. – Москва : Статистика, 1973. – [65] с., [65] с. ил
146587
   Альбом схематических карт районов СССР на весну 1935 года. – М, 1935. – 57с.
146588
  Гальченко С.А. Альбом Тараса Шевченка 1845 року : наук. дослідж., комент. / Сергій Гальченко // Альбом 1845 року : [комплект. вид.] / Т.Г. Шевченко. – Факсим. відтворення. – Київ : Веселка, 2013. – 31, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-01-0583-6; 978-966-01-0584-3
146589
   Альбом теоретических кривых глубинных зондирований становлением поля в горизонтально-неоднородных средах. – Новосибирск, 1979. – 72с.
146590
   Альбом теоретических кривых глубинных зондирований становлением поля в горизонтально-неоднородных средах. – Новосибирск, 1979. – 148с.
146591
   Альбом теоретических кривых МПП над вертикальным цилиндром, погруженным в проводящее полупространство. – Новосибирск, 1982. – 4с.
146592
  Константинов Г.Н. Альбом теоретических кривых пространственного распределения магнитного поля от моделей / Г.Н. Константинов, Л.С. Константинова. – Ленинград, 1966. – 18с.
146593
   Альбом теоретических кривых электрического каротажа скважин. – Москва, 1964. – 52с.
146594
   Альбом течений жидкости и газа. – Москва : Мир, 1986. – 184 с.
146595
   Альбом типовых геолого-геофизических разрезов скважин нефтяных и газовых районов СССР. – Москва
1. – 1969. – 232с.
146596
   Альбом типовых геолого-геофизических разрезов скважин нефтяных и газовых районов СССР. – Москва
Ч. 2. – 1970. – 232с.
146597
   Альбом типовых геолого-геофизических разрезов скважин нефтяных районов Волго-Уральской провинции. – Москва, 1961. – 115с.
146598
   Альбом типовых схем водоподготовки для котельных малой и средней мощности. – Москва
1. – 1958. – 40с.
146599
   Альбом українського кіно. – К, 1928. – 51с.
146600
   Альбом фотокопий материалов по палеонтологии. – Москва. – с.
146601
   Альбом фотокопий материалов по палеонтологии. – Москва. – с.
146602
   Альбом фотокопий материалов по палеонтологии. – Москва. – с.
146603
   Альбом фотокопий материалов по палеонтологии. – Москва. – с.
146604
   Альбом фотокопий материлов по палеонтологии. – Москва. – с. – Текст франц. и немецкий
146605
   Альбом фотокопий материлов по палеонтологии. – Москва. – с.
146606
   Альбом фотокопий материлов по палеонтологии. – Москва. – с.
146607
   Альбом фотокопий материлов по палеонтологии. – Москва. – с.
146608
   Альбом фотокопий материлов по палеонтологии. – Москва. – с.
146609
   Альбом фотокопий материлов по палеонтологии. – Москва. – с.
146610
   Альбом фотокопий материлов по палеонтологии. – Москва. – с.
146611
   Альбом фотокопий материлов по палеонтологии. – Москва. – с.
146612
  Лукина Н.В. Альбом хантыйских орнаментов (восточная группа) / Н.В. Лукина. – Томск, 1979. – 240с.
146613
   Альбом химического оборудования, изготовляемого заводами УССР. – К, 1965. – 283с.
146614
   Альбом художніх діаграм. Третій п`ятирічний план розвитку народного господарства СРСР. – К, 1940. – с.
146615
   Альбом художніх творів викладачів і співробітників Національного університету : живопис, графіка, худож. фот., декор.-приклад. мистецтво / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; [авт. проекту: В.Г. Білик, В.О. Лозовой (керівник)]. – Харків : Право, 2012. – 79, [1] с. : іл. – Розгорнутий тит. арк. – ISBN 978-966-458-393-7
146616
  Пешков Е.О. Альбом чертежей-изделий / Е.О. Пешков, Н.И. Фадеев. – Москва, 1958. – 198с.
146617
  Жук И.П. Альбом чертежей библиотечного оборудования / И.П. Жук, М.Я. Гильман; Наркомпрос РСФСР, НИИ библиотековедения рекомендательной библиографии. – Москва, 1937. – 84 с.
146618
  Букштейн М.С. Альбом чертежей для деталирования электротехнических и радиоэлектронных устройств / М.С. Букштейн. – Изд.2-е. – Москва-Ленинград, 1966. – 56с.
146619
  Букштейн М.С. Альбом чертежей для детвалировок по электротехнике и радиоэлектронике / М.С. Букштейн ; под общ. ред. С.С. Станкова. – Москва ; Ленинград : Энергия, 1964. – 51 отд. л. в папке
146620
  Ботвинников А.Д. Альбом чертежей для чтения / А.Д. Ботвинников. – М., 1966. – 216с.
146621
  Байков Н.А. Альбом чертежей и технических условий на запасные части к трактору "Универсал" / Н.А. Байков. – М., 1946. – 41с.
146622
  Зевакин Ф.Н. Альбом чертежей и технических условий на запасные части к трактору ЧТЗ С-60. / Ф.Н. Зевакин. – М., 1947. – 22с.
146623
  Красиков А.И. Альбом чертежей изделий для занятий по труду / А.И. Красиков. – М., 1969. – 237с.
146624
   Альбом чертежей инвентарных приспособлений для возведения строительных конструкций. – М
4. – 1964. – 74с.
146625
   Альбом чертежей инвентарных приспособлений для возведения строительных конструкций. – М.
5. – 1965. – 152 с.
146626
  Кутовой И.Д. Альбом чертежей инструмента и ремонтного оборудования для МТС и МТМ / И.Д. Кутовой, Ф.И. Лобанов. – М., 1947. – 447с.
146627
  Роганов Г.Н. Альбом чертежей к методике специальной графики. / Г.Н. Роганов. – отдел 1. – М., 1940. – 193с.
146628
   Альбом чертежей производственного инвентаря для машиносчетных установок. – Москва, 1959. – 32с.
146629
  Дубов А.Г. Альбом чертежей школьного учебно-хозяйстенного оборудования / А.Г. Дубов, А.К. Бешенков. – М, 1968. – 176с.
146630
   Альбом южно-русской областной сельскохозяйственной промышленности и кустарной выставки в Екатеринославе 1910. – Екатеринослав, 1910. – 280с.
146631
  Модзалевский Б.Л. Альбом Юрия Никитича Бартенева / Б.Л. Модзалевский. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1911. – [2], 22 с. – Отд. оттиск: Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. 1910, т. 15, кн. 4
146632
   Альбом ядерных реакторов. – Москва, 1959
146633
  Железняк О.С. Альбом. / О.С. Железняк. – К, 1970. – 46с.
146634
  Голембієвська Т. Альбом. / Т. Голембієвська. – К., 1972. – 5с.
146635
  Чичкан Л.І. Альбом. / Л.І. Чичкан. – К., 1972. – 5с.
146636
  Марке А. Альбом. / А. Марке. – М., 1972. – 86с.
146637
  Томенко Г. Альбом. / Г. Томенко. – К., 1975. – 34с.
146638
  Иванов С.В. Альбом. / С.В. Иванов. – М, 1975. – 19с.
146639
  Суворов А. Альбом. / А. Суворов. – М., 1983. – 54с.
146640
  Переяславец М.В. Альбом. / М.В. Переяславец. – М., 1984. – 45с.
146641
  Канивец И.И. Альбом. "Роль почв в садоводстве". (О размещении плодовых насаждений, подготовке и уходе за почвой в промышленных садах) : Дис... наук: / Канивец И.И.; АН СССР Молд. филиал. Почвенный ин-т. – Кишинев, 1958. – 70л.
146642
  Туркиа Р. Альбом: Портрет. Пейзаж. Натюрморт / Р. Туркиа. – Москва, 1984. – 34с.
146643
   Альбомъ картинъ по географіи вневропейскихъ странъ. – Санкт-Петербург : Просвещение, 1899. – 238с : Ил.
146644
   Альбомъ хозяйственныхъ породъ домашней птицы. – Санкт-Петербург : Типография железнодорожных издыний, 1905. – 147
146645
  Вальчинская И.Л. Альбрехт Альтдорфер / И.Л. Вальчинская. – Москва, 1977. – 120с.
146646
  Меркулов В.Л. Альбрехт Галлер (1708-1777) / В.Л. Меркулов. – Л., 1981. – 183с.
146647
  Матвиевская Г.П. Альбрехт Дюрер-учёный / Г.П. Матвиевская. – М., 1987. – 239с.
146648
  Чечулин Н.Д. Альбрехт Дюрер / Н.Д. Чечулин. – Птгр, 1923. – 103с.
146649
  Львов С.Л. Альбрехт Дюрер / С.Л. Львов. – М., 1977. – 302с.
146650
  Львов С.Л. Альбрехт Дюрер / С.Л. Львов. – 2-е изд., доп. – М., 1985. – 320с.
146651
  Миронов А.М. Альбрехт Дюрер, его жизнь и художественная деятельность / Миронов Ал. М.
146652
   Альбрехт Дюрер.. – Москва : Советский художник, 1971. – 12, [42] с.
146653
  Дюрер А. Альбрехт Дюрер. / А. Дюрер. – Москва : Советский художник, 1972. – 156 с.
146654
  Бутакова Е. Альбрехт Дюрер: пределы прекрасного // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 12 (88). – С. 26-49. – ISSN 1819-6268
146655
  Лоцанс В.А. Альвеновские и замедленные магнитозвуковые волны в активных областях на солнце. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.03.02 / Лоцанс В.А.; АН СССР. – М, 1980. – 16л.
146656
  Лукашенко Н.П. Альвеококкоз (альвеолярный эхинококкоз) / Н.П. Лукашенко. – Москва : Медицина, 1975. – 325с.
146657
  Ирвинг В. Альгамбра / В. Ирвинг. – Москва : Наука, 1979. – 349с.
146658
  Ирвинг В. Альгамбра / В. Ирвинг. – Москва, 1979. – 349 с.
146659
  Ирвинг В. Альгамбра : новеллы / В. Ирвинг. – Москва : Художественная литература, 1989. – 446с. – ISBN 5-280-00894-X
146660
  Ирвинг В. Альгамбра : Новеллы / В. Ирвинг. – Москва : Художественная литература, 1990. – 446с.
146661
   Альгимантес Масюлис. – Москва, 1976. – 14с.
146662
  Лазоренко Г.Е. Альгиновая кислота и ее ионообменные свойства (аккумуляция радионуклидов Sr, Zn и Ce из морской воды) : Автореф... канд. биол.наук: / Лазоренко Г.Е.; АН УССР. Ин-т биол. южных морей. – Севастополь, 1971. – 25л.
146663
  Охапкин А.Г. Альгологическая характеристика сапробности водохранилищ Волжского каскада : Автореф... канд.биол.наук: 03.00.18 / Охапкин А.Г.; АН УССР.Ин-т гидробиологии. – Киев, 1978. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
146664
  Коршиков А.А. Альгологические заметки. / А.А. Коршиков
1. – 1925. – с.
146665
  Горбунова Н.П. Альгология / Н.П. Горбунова. – Москва : Высшая школа, 1991. – 255с.
146666
   Альгология : международный научно-технический журнал. – Киев. – ISSN 0868-8540
Т. 7, № 2. – 1997
146667
   Альгология : международный научно-технический журнал. – Киев. – ISSN 0868-8540
Т. 7, № 3. – 1997
146668
   Альгология : международный научно-технический журнал. – Киев. – ISSN 0868-8540
Т. 7, № 4. – 1997
146669
   Альгология : международный научно-технический журнал. – Киев. – ISSN 0868-8540
Т. 7, № 1. – 1997
146670
   Альгология : международный научно-технический журнал. – Киев. – ISSN 0868-8540
Т. 8, № 2. – 1998
146671
   Альгология : международный научно-технический журнал. – Киев. – ISSN 0868-8540
Т. 8, № 3. – 1998
146672
   Альгология : международный научно-технический журнал. – Киев. – ISSN 0868-8540
Т. 8, № 4. – 1998
146673
   Альгология : международный научно-технический журнал. – Киев. – ISSN 0868-8540
Т. 8, № 1. – 1998
146674
   Альгология : международный научно-технический журнал. – Киев. – ISSN 0868-8540
Т. 9, № 1. – 1999
146675
   Альгология : международный научно-технический журнал. – Киев. – ISSN 0868-8540
Т. 9, № 2. – 1999
146676
   Альгология : международный научно-технический журнал. – Киев. – ISSN 0868-8540
Т. 9, № 3. – 1999
146677
   Альгология : международный научно-технический журнал. – Киев. – ISSN 0868-8540
Т. 9, № 4. – 1999
146678
   Альгология : международный научно-технический журнал. – Киев. – ISSN 0868-8540
Т. 10, № 2. – 2000
146679
   Альгология : международный научно-технический журнал. – Киев. – ISSN 0868-8540
Т. 10, № 3. – 2000
146680
   Альгология : международный научно-технический журнал. – Киев. – ISSN 0868-8540
Т. 10, № 4. – 2000
146681
   Альгология : международный научно-технический журнал. – Киев. – ISSN 0868-8540
Т. 10, № 1. – 2000
146682
   Альгология : международный научно-технический журнал. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 11, № 1. – 2001
146683
   Альгология : международный научно-технический журнал. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 11, № 2. – 2001
146684
   Альгология : международный научно-технический журнал. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 11, № 3. – 2001
146685
   Альгология : международный научно-технический журнал. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 11, № 4. – 2001
146686
   Альгология : международный научно-технический журнал. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 12, № 1. – 2002
146687
   Альгология : международный научно-технический журнал. – Киев. – ISSN 0868-8540
Т. 12, № 2. – 2002
146688
   Альгология : международный научно-технический журнал. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 12, № 3. – 2002
146689
   Альгология : международный научно-технический журнал. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 12, № 4. – 2002
146690
   Альгология : международный научно-технический журнал. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 13, № 1. – 2003
146691
   Альгология : международный научно-технический журнал. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 13, № 2. – 2003
146692
   Альгология : международный научно-технический журнал. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 13, № 3. – 2003
146693
   Альгология : международный научно-технический журнал. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 13, № 4. – 2003
146694
   Альгология : Международный научно-технический журнал. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Том 14, № 1. – 2004
146695
   Альгология : Международный научно-технический журнал. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Том 14, № 2. – 2004
146696
   Альгология : Международный научно-технический журнал. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Том 14, № 3. – 2004
146697
   Альгология : Международный научно-технический журнал. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Том 14, № 4. – 2004
146698
   Альгология : Международный научно-технический журнал. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 15, № 1. – 2005
146699
   Альгология : Международный научно-технический журнал. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 15, № 2. – 2005
146700
   Альгология : Международный научно-технический журнал. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 15, № 3. – 2005
146701
   Альгология : Международный научно-технический журнал. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 15, № 4. – 2005
146702
   Альгология : Международный научно-технический журнал. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Том 16, № 1. – 2006
146703
   Альгология : Международный научно-технический журнал. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Том 16, № 3. – 2006
146704
   Альгология : Международный научно-технический журнал. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Том 16, № 2. – 2006
146705
   Альгология : Международный научно-технический журнал. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 16, № 4. – 2006
146706
   Альгология : международный научно-технический журнал. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 17, № 1. – 2007
146707
   Альгология : международный научно-технический журнал. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 17, № 2. – 2007
146708
   Альгология : международный научно-технический журнал. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 17, № 3. – 2007
146709
   Альгология : международный научно-технический журнал. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 17, № 4. – 2007
146710
   Альгология : международный научно-технический журнал / НАНУ,ин-т ботаники им.Н.Г.Холодного. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 18, № 1. – 2008
146711
   Альгология : международный научно-технический журнал / НАНУ,ин-т ботаники им.Н.Г.Холодного. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 18, № 3. – 2008
146712
   Альгология : международный научно-технический журнал / НАНУ,ин-т ботаники им.Н.Г.Холодного. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 18, № 4. – 2008
146713
   Альгология : международный научно-технический журнал / НАНУ,ин-т ботаники им.Н.Г.Холодного. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 18, № 2. – 2008
146714
   Альгология : международный научно-технический журнал / НАНУ,ин-т ботаники им.Н.Г.Холодного. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 19, № 2. – 2009
146715
   Альгология : международный научно-технический журнал / НАНУ,ин-т ботаники им.Н.Г.Холодного. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 19, № 3. – 2009
146716
   Альгология : международный научно-технический журнал / НАНУ,ин-т ботаники им.Н.Г.Холодного. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 19, № 1. – 2009
146717
   Альгология : международный научно-технический журнал / НАНУ,ин-т ботаники им.Н.Г.Холодного. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 19, № 4. – 2009
146718
   Альгология : международный научно-технический журнал / НАНУ,ин-т ботаники им.Н.Г.Холодного. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 20, № 1. – 2010
146719
   Альгология : международный научно-технический журнал / НАНУ,ин-т ботаники им.Н.Г.Холодного. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 20, № 2. – 2010
146720
   Альгология : международный научно-технический журнал / НАНУ,ин-т ботаники им.Н.Г.Холодного. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 20, № 3. – 2010
146721
   Альгология : международный научно-технический журнал / НАНУ,ин-т ботаники им.Н.Г.Холодного. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 20, № 4. – 2010
146722
   Альгология : международный научно-технический журнал / НАНУ,ин-т ботаники им.Н.Г.Холодного. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 21, № 2. – 2011
146723
   Альгология : международный научно-технический журнал / НАНУ,ин-т ботаники им.Н.Г.Холодного. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 21, № 3. – 2011
146724
   Альгология : международный научно-технический журнал / НАНУ,ин-т ботаники им.Н.Г.Холодного. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 21, № 4. – 2011
146725
   Альгология : международный научно-технический журнал / НАНУ,ин-т ботаники им.Н.Г.Холодного. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 22, № 1. – 2012
146726
   Альгология : международный научно-технический журнал / НАНУ,ин-т ботаники им.Н.Г.Холодного. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 22, № 3. – 2012
146727
   Альгология : международный научно-технический журнал / НАНУ,ин-т ботаники им.Н.Г.Холодного. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 22, № 4. – 2012
146728
   Альгология : международный научно-технический журнал / НАНУ,ин-т ботаники им.Н.Г.Холодного. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 22, № 2. – 2012
146729
   Альгология : международный научно-технический журнал / НАНУ,ин-т ботаники им.Н.Г.Холодного. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 23, № 1. – 2013
146730
   Альгология : международный научно-технический журнал / НАНУ,ин-т ботаники им.Н.Г.Холодного. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 23, № 2. – 2013
146731
   Альгология : международный научно-технический журнал / НАНУ,ин-т ботаники им.Н.Г.Холодного. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 23, № 3. – 2013
146732
   Альгология : международный научно-технический журнал / НАНУ,ин-т ботаники им.Н.Г.Холодного. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 23, № 4. – 2013
146733
   Альгология : международный научно-технический журнал / НАНУ, Ин-т ботаники им. Н.Г. Холодного. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 24, № 1. – 2014
146734
   Альгология : международный научно-технический журнал / НАНУ, Ин-т ботаники им. Н.Г. Холодного. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 24, № 2. – 2014
146735
   Альгология : международный научно-технический журнал / НАНУ, Ин-т ботаники им. Н.Г. Холодного. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 24, № 3. – 2014
146736
   Альгология : международный научно-технический журнал / НАНУ, Ин-т ботаники им. Н.Г. Холодного. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 24, № 4. – 2014
146737
   Альгология : международный научно-технический журнал / НАН Украины, Ин-т ботаники им. Н.Г. Холодного. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 25, № 1. – 2015. – 114 с. – Резюме на укр. яз
146738
   Альгология : международный научно-технический журнал / НАН Украины, Ин-т ботаники им. Н.Г. Холодного. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 25, № 2. – 2015. – С. 115-230. – Резюме на укр. яз
146739
   Альгология : международный научно-технический журнал / НАН Украины, Ин-т ботаники им. Н.Г. Холодного. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 25, № 3. – 2015. – С. 231-354. – Резюме на укр. яз
146740
   Альгология : международный научно-технический журнал / НАН Украины, Ин-т ботаники им. Н.Г. Холодного. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 25, № 4. – 2015. – С. 355-450. – Резюме на укр. яз
146741
   Альгология : международный научно-технический журнал / НАН Украины, Ин-т ботаники им. Н.Г. Холодного. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 26, № 1. – 2016. – 122 с. – Резюме на укр. яз
146742
   Альгология = Algologia : международный научно-технический журнал / НАН Украины, Ин-т ботаники им. Н.Г. Холодного ; голов. ред. Вассер С.П. ; редкол.: Андреева-Григорович А.С., Волошко Л.Н., Генкал С.И. [и др.]. – Киев : Академперіодика, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 26, № 3. – 2016. – С. 235-346. – Резюме на укр., англ. яз.
146743
   Альгология = Algologia : международный научно-технический журнал / НАН Украины, Ин-т ботаники им. Н.Г. Холодного ; голов. ред. Вассер С.П. ; редкол.: Андреева-Григорович А.С., Волошко Л.Н., Генкал С.И. [и др.]. – Киев : Академперіодика, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 26, № 2. – 2016. – С. 121-236. – Резюме на укр., англ. яз.
146744
  Свиренко Д.О. Альгологічне дослідження цікавого купиння коло Дніпропетровська. / Д.О. Свиренко. – C. 223-267
146745
  Штина Э.А. Альгофлора болот Карелии и ее динамика под воздействием естественных и антропогенных факторов / Э.А. Штина. – Л, 1981. – 272с.
146746
  Догадина Т.В. Альгофлора водоемов очистных сооружений и ее роль в очистке стоков : Автореф... Канд.биол.наук: 094 / Догадина Т.В.; АН УССР. – Киев, 1970. – 17л.
146747
   Альгофлора и микрофлора Средней Азии. – Ташкент : Фан, 1976. – 344с.
146748
  Федий В.А. Альгофлора р.Ворсклы. : Автореф... канд. биол.наук: / Федий В.А.; МВО СССР. Каф. гидробиологии Днепропетр. гос. ун-т. – Днепропетровск, 1950. – 10 с.
146749
  Халилов С.А. Альгофлора Чардинского водохранилища. / С.А. Халилов. – Ташкент, 1976. – 166с.
146750
  Лазурский В.В. Альд и альдины / В.В. Лазурский. – М., 1977. – 135с.
146751
   Альдостеронсинтаза, полиморфизм ее гена CYP11B2 при артериальной гипертензии и ассоциированных с нею кардиоваскулярных заболеваниях (обзор литературы) / Д.К. Милославский, С.Н. Коваль, И.А. Снегурская, В.В. Божко, Е.Н. Щенявская // Артериальная гипертензия : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / голов. ред. Сіренко Ю.М. ; ред.рада: Березняков І.Г., Більченко А.В., Богмат Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (54). – С. 18-28. – ISSN 2224-1485
146752
  Ухли В.В. Альдук : повесть / В.В. Ухли. – Москва : Советский писатель, 1973. – 96 с.
146753
  Вольтер Франсуа Мари Аруэ де Альзира, или Американцы : трагедия. – Изд. 3-е, противу первых в некоторых местах исправленное. – Москва : В Университетской типографии, 1811. – 66с.


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М.Максимовича Пал. ХІХ ст.- картон, корінець та куточки зі шкіри
146754
  Франко І. Алькай і Сапфо : Тексти й студія д-ра Івана Франка. З подобизною старинних портретів / І. Франко. – Львів : Загальна друкарня, 1913. – 50с. – (Міжнародна б-ка ; Ч. 11)


  В кн. також уpив. з твоpів Алкея і Сапфо в пеp. І.Я. Фpанка.
146755
  Олійник Х. Алькмаар. Сир усьому голова // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 4 (106), серпень - вересень. – С. 84-87 : фото
146756
  Смирнов В. Алькоголь та його небезпека // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 11. – С. 4-17 : рис., табл. – Бібліогр.: 3 назв.
146757
   Альма-матер Антона Макаренка / підготувала Валентина Сорока // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 22 січня (№ 3). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793


  У 2014-му виповнилося 100 років від початку діяльності Полтавського учительського інституту - попередника Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Короленка.
146758
  Левицька Л. Альма-матер опікується своїми воїнами // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2014. – 15 листопада (№ 221). – С. 8


  Четверо випускників Тернопільського нац. економічного унту (ТНЕУ) потрапили на передову з перших днів протистоянь на Сході. Ректор А. Крисоватий ніколи не залишить своїх воїнів наодинці з проблемами. Андрій Ігорович передав хлопцям зимові бушлати та ...
146759
  Иванов Р. Альма-мачеха // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО "Корреспондент". – Киев, 2014. – № 36 (626), 12 сентября. – С. 33-35. – ISSN 2305-3364


  Як облаштовуються студенти вузів із зони АТО. Как обустраиваются студенты вузов из зоны АТО.
146760
  Иванова Е. Альма-ненька // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2013. – № 48 (587). – С. 24-26


  Іноземці про українську освіту. "...Туркменка Нигера Хамраева <...>уверена, что Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко , где она изучает международное право, дает образование не хуже, чем Гарвард...".
146761
  Брюховецький В. Альма-патер // Корреспондент / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2008. – № 42. – С. 16
146762
   Альма Матер - ніхто не забутий // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 20 травня (№ 19/20). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Про публікацію серії видань із спільною назвою "Київський національний університет імені Тараса Шевченка - видатні вихованці та педагоги". Шойно вийшло нове видання "Петро Тимофійович Тронько" (Г.М. Кривошея, Г.П. Семилєтка, ЄМ. Скляренко).
146763
  Бедзик Ю.Д. Альма матер : роман / Ю.Д. Бедзик. – Київ : Держлітвидав УРСР, 1964. – 305 с.
146764
   Альманах-календар "Гомону України" на ... рік. – Торонто : Гомін України, 1957
146765
   Альманах : Литературный сборник. – Берлин : Книгоиздат Г. Каспари, 1914. – С. 53-270. – Кн. разделена на 2 ч. в переплетной мастерской


  Авторы: А. Б.Курт фон-Кнобельсдорф, М. Сукенников
146766
  Зорівчак Р.П. Альманах "Вінок русинам на обжинки" - джерело перших англомовних перекладів української художньої прози


  У світлі концепції полі системи розглянуто зачатки історії сприйняття українського художнього слова англомовним світом, зокрема перші переклади української літературної та народної казки в Англії. Дослідження проведено в широкому контексті ...
146767
   Альманах "Гомону України" на ... рік. Бібліотека видавництва "Гомін України". – Торонто : Гомін України
  ч.79. – 1996. – іл. – На обкл. назва: Гомін України: Альманах
146768
   Альманах "Гомону України" на рік 1977. – Торонто : Гомін України, 1977. – 232с. – (Б-ка видавництва "Гомін України" ; Ч.48)
146769
  Клименко І.В. Альманах "Гроно" - видання літературно-мистецької групи "Гроно" // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2010. – Вип. 14. – C. 335-344. – ISSN 2222-4203
146770
  Чухліб Т Альманах "Дніпрові хвилі" : з історії заснування та функціонування // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2006. – Вип. 13. – С. 60-65. – ISBN 966-7773-70-1
146771
   Альманах "Земля и фабрика". – Москва : ГИХЛ
№ 13. – 1931
146772
  Петров К.А. Альманах "Физиология Петербурга" в контексте жанровых традиций своего времени // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 82-89. – (Літературознавство ; вип. 1 (73), ч. 1)


  В статье проанализирована жанровая природа известного альманаха, выпущенного в 1845 году под редакцией Н.А. Некрасова.
146773
   Альманах 2008-2012 Міжнародної україно-німецької літературної премії імені Олеся Гончара = Almanach 2008-2012 Deutsch-Ukrainischer Literatur-Forderpreis Oles Hontchar / [упоряд. Л. Гончар]. – Київ : Нова Січ ; [Агентство Україна], 2012. – 233, [1] с. : іл. – Парал. назва нім. мовою. – ISBN 978-966-2157-68-0
146774
   Альманах Артели писателей "Круг". – Москва - Ленинград : Круг
Вып. 3. – 1924. – 326 c.
146775
   Альманах библиофила. – Л, 1929. – 432с.
146776
   Альманах библиофила. – М
4. – 1973. – 255с.
146777
   Альманах библиофила. – М
2. – 1975. – 304с.
146778
   Альманах библиофила. – Москва
Ч. 3. – 1976. – 256 с.
146779
   Альманах библиофила. – Москва : Книга
Вып. 5. – 1978
146780
   Альманах библиофила. – Москва : Книга
Вып. 6. – 1979
146781
   Альманах библиофила. – Москва : Книга
Вып. 7. – 1979
146782
   Альманах библиофила. – Москва : Книга
Вып. 8. – 1980
146783
   Альманах библиофила. – Москва : Книга
Вып. 9. – 1980
146784
   Альманах библиофила. – Москва : Книга
Вып. 11. – 1981
146785
   Альманах библиофила. – Москва : Книга
Вып. 12. – 1982
146786
   Альманах библиофила. – Москва : Книга
Вып. 13. – 1982
146787
   Альманах библиофила. – М, 1983. – 433с.
146788
   Альманах библиофила. – Москва : Книга
Вып. 14. – 1983
146789
   Альманах библиофила. – Москва : Книга
Вып. 15. – 1983
146790
   Альманах библиофила. – Москва : Книга
Вып. 16. – 1984. – 280 с.
146791
   Альманах библиофила. – Москва : Книга
Вып. 17. – 1985. – 312 с.
146792
   Альманах библиофила. – Москва : Книга. – ISSN 0201-470X
Вып. 18. – 1985. – 296 с.
146793
   Альманах библиофила. – Москва : Книга. – ISSN 0201-470X
Вып. 19. – 1985. – 312 с.
146794
   Альманах библиофила. – Москва : Книга. – ISSN 0201-470X
Вып. 20. – 1986. – 328 с.
146795
   Альманах библиофила. – Москва : Книга. – ISSN 0201-470X
Вып. 21. – 1986. – 312 с.
146796
   Альманах библиофила. – Москва : Книга. – ISSN 0201-470X
Вып. 22. – 1987. – 320 с.
146797
   Альманах библиофила. – Москва : Книга. – ISSN 0201-470X
Вып. 23. – 1987
146798
   Альманах библиофила. – Москва : Книга. – ISSN 0201-470X
Вып. 24 : Книга Монголии. – 1988. – 384 с.
146799
   Альманах библиофила. – Москва : Книга. – ISSN 0201-470X
Вып. 25. – 1989
146800
   Альманах библиофила. – Москва : Книга. – ISSN 0201-470X
Вып. 26 : Тысячелетие русской письменной культуры (988-1988). – 1989. – 256 с.
146801
   Альманах библиофила. – Москва : Книга. – ISSN 0201-470X
Вып. 27. – 1990. – 304 с.
146802
   Альманах видавництва "Гомін України". Бібліотека видавництва "Гомін України" = Almanac of "Homin Ukrainy". – Торонто
  Ч. 84. – 1998. – іл. – На обкл. назва: Гомін України: Альманах "98
146803
   Альманах гомону України на 1997 рік. – Торонто, 1997. – 224с.
146804
   Альманах для всех. – 1910-1912. – Санкт-Петербург : Изд."Нов. дурн для всех" ; [Тип. И.Г. Трейлоба]
Кн. 1. – 1910. – 194 с. – Кн. разделена на 2 ч. в переплетной мастерской


  Автор: Николай Архипов [писевд.] - Бенштейн, Николай Архипович (Моисей ) (1880 — не ранее 1945 ?)
146805
   Альманах журнала "Советский воин". – Москва : Военное издательство
Вып. 1. – 1991
146806
   Альманах журнала "Советский воин". – Москва : Военное издательство
Вып. 1 : В. Пикуль "Барбаросса". – 1991
146807
   Альманах журнала "Советский воин". – Москва : Военное издательство
Вып. 2 : В. Пикуль "Барбаросса". – 1991
146808
   Альманах кримінального права : збірник статей / Всеукраїнська асоціація видавництв "Правова єдність". – Київ : Правова єдність. – ISBN 978-966-373-494-1, 978-966-2183-09-2 (Алерта), 978-966-373-495-8
Вип. 1. – 2009
146809
  Рясна О.О. Альманах М. Максимовича "Киевлянин": історія видання, проблематика // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2001. – Т. 4. – С.63-72
146810
   Альманах молодих письменників. – К, 1947. – 116с.
146811
   Альманах молодих письменників. – К, 1947. – 112с.
146812
   Альманах молодих письменників Львівщини. – Львів, 1948. – 127с.
146813
   Альманах на висшия институт за Народно стопанство "Д.Благоев" - Варна. – Варна, 1981. – 350с.
146814
   Альманах научной фантастики. – Москва : Знание, 1964-
1964 год. – 1964
146815
   Альманах научной фантастики. – Москва : Знание, 1964-
Вып. 2. – 1965
146816
   Альманах научной фантастики. – Москва : Знание, 1964-
Вып. 3. – 1965
146817
   Альманах научной фантастики. – Москва : Знание, 1964-
Вып. 4. – 1966
146818
   Альманах научной фантастики. – Москва : Знание, 1964-
Вып. 5. – 1966
146819
   Альманах научной фантастики. – Москва : Знание, 1964-
Вып. 6. – 1967
146820
   Альманах научной фантастики. – Москва : Знание, 1964-
Вып. 7. – 1967
146821
   Альманах научной фантастики. – Москва : Знание, 1964-
Вып. 8. – 1970
146822
   Альманах научной фантастики. – Москва : Знание, 1964-
Вып. 9. – 1970
146823
   Альманах научной фантастики. – Москва : Знание, 1964-
Вып. 10. – 1971
146824
   Альманах немецкой литературы. – М
1. – 1991. – 400с.
146825
   Альманах Перекладацької Майстерні 2000-2001. – Львів ; Дрогобич. – ISBN 966-7996-28-Х
Т. 1 : Художні переклади. – 2002. – 276 с.
146826
   Альманах Перекладацької Майстерні 2000-2001. – Львів ; Дрогобич. – ISBN 966-7996-37-9
Т. 2, кн. 2 : Наукові переклади. – 2002. – 280 с.
146827
   Альманах Перекладацької Майстерні 2000-2001. – Львів ; Дрогобич. – ISBN 966-7996-28-Х
Т. 2, кн. 1 : Наукові переклади і дослідження. – 2002. – 288 с.
146828
   Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ
Вип. 3 : Основоположні принципи права як його ціннісні виміри. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
146829
   Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ
Вип. 5 : Правовий світогляд: людина і право. – 2014. – 608 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. До 65-річчя Ін-ту держави і права ім. В.М. Корецького НАН УКраїни
146830
   Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ
Вип. 6 : Ціннісно-правові засади сучасних інтеграційних процесів в Україні. – 2015. – 608 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
146831
   Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2524-017X
Вип. 7 : Право і прогрес: складові забезпечення в сучасних умовах. – 2016. – 448 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
146832
   Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2524-017X
Вип. 8 : Людиноцентризм у праві: теоретико-прикладні засади. – 2017. – 420 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
146833
   Альманах психологических тестов. – Москва : КСП, 1995. – 399 с. – (Psychology. Психология личности). – ISBN 5-88694-019-7
146834
   Альманах сектору безпеки України / DCAF ; Центр Разумкова. – Київ : Заповіт. – ISBN 978-966-7272-93-7
2012. – 2013
146835
   Альманах современной корейской литературы. – Пхеньян
1. – 1957. – 605с.
146836
   Альманах современной корейской литературы. – Пхеньян
2. – 1957. – 333 с.
146837
   Альманах современной корейской литературы. – Пхеньян
5. – 1958. – 455 с.
146838
   Альманах современной корейской литературы. – Пхеньян
6. – 1958. – 515 с.
146839
   Альманах трьох : [збірка віршів]. – Київ : [Вид.] Т-ва Укр. Письменників ; [Видруковано в друк. Т-ва І.М. Кушнерева та Спілки], 1920. – 62 с. – (Т-ва Укр. Письменників)


  Зміст: Прагнення; Закохання / О. Слісаренко. "В хитанні безлистлих верб..."; "У рожево-сумних блисках дня..."; "Чую твій стогін в ночі..."; "У тебе тонке болісне обличча..."; Фрагменти минулого / М. Любченко [К. Котко]. Гімни Св. Терезі / М. Семенко.
146840
  Стельмах Антін. Альманах українських богословів. / Антін. Стельмах. – Львів, 1914. – 293с.
146841
   Альманах українського народного союзу = Almanac of the Ukrainian National Accociation. – Джерзі Ситі - Нью Йорк : Свобода
на рік 1994 : річник 84-й. – 1994. – 288 с.
146842
   Альманах Українського народного союзу = Almanac of the Ukrainian national association. – Джерзі Ситі ; Ню Йорк : Свобода
Річник 65 : На рік 1975. – 1975
146843
   Альманах Українського народного союзу = Almanac of the Ukrainian national association. – Джерзі Ситі : Свобода
N 75. – 1985. – іл.
146844
   Альманах Українського народного союзу = Almanac of the Ukrainian national nssociation. – Джерзі Ситі : Свобода
N 77. – 1987. – іл.
146845
   Альманах Українського народного союзу = Almanac of the Ukrainian national association. – Джерзі Ситі : Свобода
N 78. – 1988. – іл.
146846
   Альманах Українського народного союзу = Almanac of the Ukrainian national association. – Джерзі Ситі : Свобода
N 79. – 1989. – іл.
146847
   Альманах Українського народного союзу = Almanac of the Ukrainian national association. – Джерзі Ситі : Свобода
N 80. – 1990. – іл.
146848
   Альманах Українського народного союзу = Almanac of the Ukrainian national association. – Джерзі Ситі : Свобода
N 81. – 1991. – іл.
146849
   Альманах Українського народного союзу = Almanac of the Ukrainian national association. – Джерзі Ситі : Свобода
N 82. – 1992. – іл.
146850
   Альманах Українського народного союзу = Almanac of the Ukrainian national association. – Джерзі Ситі : Свобода
N 83. – 1993. – іл.
146851
   Альманах Українського народного союзу = Almanac of the Ukrainian national association. – Hью-Йорк : Свобода
N 84. – 1994. – іл.


  1997. N 1/2
146852
   Альманах Українського народного союзу = Almanac of the Ukrainian National Association. – Джерзі-Ситі ; Hю-Йорк : Свобода
N 85. – 1995. – іл.


  1997. N 1/2
146853
   Альманах Українського народного союзу = Almanac of the Ukrainian national association. – Джерзі Ситі : Свобода
N 88. – 1998. – іл.
146854
   Альманах Українського народного союзу = Almanac of the Ukrainian national association. – Парсипані : Свобода
Річник 104. – 2017. – іл.
146855
   Альманах художественной литературы тюркских народов СССР.. – Л. – 178с.
146856
   Альманах цивилистики = Almanah of csvsl law : сборник статей / КНУТШ; Юрид. факультет, каф-ра гражд. права; [редколл.: Т.В. Боднар, А.В. Дзера, Н.С. Кузнецова и др.]. – Киев : Правова єдність. – ISBN 978-966-373-397-5
Вып. 1 : под ред. Р.А. Майданика. – 2008. – 312с. – Шифр дубл.34 Альм.Доп.1 карт юр.
146857
   Альманах цивилистики = Almanah of civil law : сборник статей / КНУТШ, Юрид. ф-т, Каф. гражд. права ; под ред. Майданика Р.А. – Киев : Правова єдність. – ISBN 978-966-373-397-5; 978-966-2183-79-5; 978-966-373-590-0
Вып. 2. – 2009. – 383, [1] с. – Парал. тит. л. англ.
146858
   Альманах цивилистики = Almanah of civil law : сборник статей / под ред. Р.А. Майданика ; [редколл. : Боднар Т.В., Дзера А.В., Кузнецова Н.С. и др.] ; КНУТШ, Юридический ф-т, Каф. гражданского права. – Киев : Правова єдність ; Алерта ; КНТ ; Центр учебной литературы. – ISBN 978-611-01-0020-5
Вып. 3. – 2010. – 332 с.
146859
   Альманах цивилистики = Almanah of civil law : сборник статей / КНУТШ, Юридический ф-т, Каф. гражданского права ; под ред. Майданика Р.А. ; [редкол. : Майданик Р.А. (отв. ред.), Боднар Т.В., Дзера А.В., Кузнецова Н.С., Кохановская Е.В.]. – Киев : Правова єдність ; Алерта ; ЦУЛ. – ISBN 978-966-373-397-5
Вып. 4. – 2011. – 522, [2] с. – Парал. тит. л. на англ. языке
146860
   Альманах цивилистики = Almanah of civil law : сб. статей / Киев. нац. ун-т им. Т. Шевченка, Юрид. фак., Каф. гражд. права ; под ред. Майданика Р.А. ; [редкол.: Т.В. Боднар и др.]. – Киев : Правова єдність. – ISBN 978-617-566-164-2
Вып. 5. – 2012. – 623, [1] с. – Дополн. тит. л. англ. – Библиогр. в подстроч. прим.
146861
   Альманах цивилистики = Almanah of civil law : сб. статей / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко, Юрид. фак., Каф. гражд. права ; под ред. Майданика Р.А. ; [редкол.: Майданик Р.А. (отв. ред.) и др.]. – Киев : Правова єдність ; Алерта. – ISBN 978-617-566-312-7
Вып. 6. – 2015. – 552, [1] с. – Дод. тит. л. англ. – Библиогр. в подстроч. примеч.
146862
  Усманова О.В. Альманах як тип неперіодичного видання в історії української журналістики // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 335-339


  У статті розглядаються особливості альманахової журналістики в Україні, простежується її роль у літературному та культурному розвитку країни. Авторка наводить думки відомих журналістикознавців щодо питання залучення альманахів до періодичних видань. ...
146863
  Евса И.А. Альменда : избр. стихотворения / Ирина Евса. – Киев : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2017. – 267, [1] с. – ISBN 978-966-489-398-2
146864
  Галеев Р.Г. Альметьевский вариант. / Р.Г. Галеев. – Казань, 1989. – 101,2с.
146865
  Лукаш О. Альнетальний флороценотичний комплекс Східного Полісся // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 83-85. – (Біологія ; Вип. 49/50). – ISSN 1728-3817


  Проведений аналіз альнетального флороценотичного комплексу Східного Полісся. Приділена увага його синантропізації. Висвітлений стан охорони заболочених вільшняків у регіоні. The analysis of alnatal florocenotical complex of the Eastern Polissa is ...
146866
  Яшин О.Я. Альона Фоміна / О.Я. Яшин. – К., 1952. – 172с.
146867
  Груздєв І. Альоша Пєшков. За автобіографічними повістями М. Горького : П"єса на 4 дії, 10 картин / І. Груздєв, О. Форш; Пер. Івана Кологойди. – Київ, 1954. – 99 с.
146868
  Короткий В. Альошин Павло Федотович (1881-1961) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 395. – ISBN 5-7707-1062-4
146869
  Тардов М.С. Альошка Богунець. / М.С. Тардов. – К., 1947. – 159с.
146870
  Флоренс Р.Н. Альпака из Перу = Европейские ткачи потратили три столетия на то, чтобы перенять навыки древних инков и обеспечить модников уникальной тканью // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 1(2844). – С. 28-30


  Альпака - домашнее парнокопытное животное, произошедшее от викуньи (вигони). Разводят в высокогорном поясе Южной Америки (Анды), выращивают альпака для стрижки шерсти, из которой делают теплые и мягкие одеяла, пледы и одежду. А из меха делают предметы ...
146871
   Альпари на вершинах мира // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – март № 102. – С. 48-49 : фото
146872
  Гончар О. Альпи / О. Гончар. – Львів : Радянська Україна, 1947. – 136с.
146873
   Альпи від і до // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 5 (125), жовтень-листопад. – С. 34-37 : фото
146874
  Середа Л.И. Альпиды центральной и юго-восточной Чукотки. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 123 / Середа Л.И.; МГУ. Геол. ф-тет. Каф. динам. геологии. – М., 1971. – 23л.
146875
  Быков В. Альпийская баллада : повести / В. Быков; авториз. пер. с белорус. М.Горбачева. – Москва : Советский писатель, 1964. – 288 с.
146876
  Быков В. Альпийская баллада : повести / В. Быков; пер. с белорус. – Москва : Молодая гвардия, 1979. – 288 с.
146877
  Быков В. Альпийская баллада : повести / В. Быков; пер. с белорус. – Москва : Молодая гвардия, 1981. – 288 с.
146878
  Быков В. Альпийская баллада : повести / В. Быков; авториз. пер. с белорус. – Москва : Воениздат, 1986. – 253 с.
146879
  Быков В. Альпийская баллада : повесть / В. Быков. – Омск : Кн. изд-во, 1990. – 154 с.
146880
  Шолпо В.Н. Альпийская геодинамика Большого Кавказа / В.Н. Шолпо. – Москва : Недра, 1978. – 176с.
146881
  Лангер Фред Альпийская идиллия. Регионы с видом на горы : путешествие / Лангер Фред, Таппайнер Георг // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 7 : Психология решений. – С. 106-120. – ISSN 1029-5828
146882
  Петров В.Н. Альпийская крепость / В.Н. Петров. – Харьков, 1986. – 310с.
146883
  Гуртуев Э. Альпийская повесть : горская легенда / Э. Гуртуев; пер. с балкар. М.Тучиной. – Москва : Современник, 1973. – 173 с.
146884
  Литовченко Елена Альпийская сказка : туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 3. – С. 72-73
146885
  Бакунц А. Альпийская фиалка : роман, рассказы / А. Бакунц; пер. с арм. – Москва : Известия, 1981. – 496 с.
146886
  Бакунц А. Альпийская фиалка : проза / А. Бакунц; пер. с арм. – Москва : Художественная литература, 1988. – 398 с.
146887
   Альпийские вершины : тема номера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 6 (159). – С. 90-100 : Фото. – ISSN 1029-5828
146888
  Наринян С.Г. Альпийские ковры Армении : Автореф... д-ра биол.наук: / Наринян С.Г.; АН Арм.ССР. Отд-ние биол. наук. – Ереван, 1967. – 7л. – Бібліогр.:с.70-71
146889
  Колаковский А.А. Альпийские пастбища Очемчирского и Гальского районов АССР Абхазии / А.А. Колаковский. – Сухум, 1935. – 101с.
146890
  Кривцова Лариса Альпийский живописец // Творчество народов мира. – Москва, 2009. – Вып .8. – С. 14-19


  Калам Олександр - швейцарський художник, пейзажист, графік (1810-1864)
146891
  Дюфур М.С. Альпийский метаморфический комплекс восточной части Центрального Памира / М.С. Дюфур, В.А. Попова, Т.Н. Кривец. – Ленинград : Из-во Ленинградского ун-та, 1970. – 128с.
146892
  Гончарова Т. Альпийский пустынник и северная звезда // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 2 : Эпоха Екатерины Великой 18 век. – С. 35-38. – ISSN 0235-7089


  Переписка Екатерины II с Вольтером.
146893
  Пронин А.А. Альпийский цикл тектонической истории Земли : Мезозой. Хронология тектонических движений / А.А. Пронин. – Ленинград : Наука, 1973. – 224с.
146894
  Пронин А.А. Альпийский цикл тектонической истории Земли. / А.А. Пронин. – Л., 1973. – 318с.
146895
   Альпинизм. – М-Л, 1940. – 424с.
146896
  Малеинов А.А. Альпинизм / А.А. Малеинов. – М., 1956. – 283с.
146897
  Гарф Б.А. Альпинизм за рубежом / Б.А. Гарф, Ф.А. Кронф. – М., 1957. – 240с.
146898
   Альпинизм. Правила соревнований и восхождений. – М, 1974. – 32с.
146899
  Кудинов Б.Ф. Альпинистские лагери профсоюзов СССР. / Б.Ф. Кудинов. – М, 1949. – 132с.
146900
  Кудинов Б.Ф. Альпинистские лагери профсоюзов СССР. / Б.Ф. Кудинов. – М, 1953. – 172с.
146901
  Кудинов Б.Ф. Альпинистские лагери профсоюзов СССР. / Б.Ф. Кудинов. – 3-е изд. – М, 1955. – 152с.
146902
  Кулназарова К.У. Альпинистские, этноисторические виды туризма Иссык-Кульской области // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 27. – С. 85-90. – Библиогр.: 14 назв.
146903
  Грешнев М. Альпинисты завода "Красный Пролетарий" / М. Грешнев. – М., 1957. – 56с.
146904
  Маречек Б. Альпинисты Советской Киргизии. / Б. Маречек, В. Рацек. – Фрунзе, 1952. – 36с.
146905
   Альпинотипные гипербазиты Анадырско-Корякской складчатой системы. – Новосибирск, 1973. – 320с.
146906
  Базилевский А.Т. Альпинотипные гипербазиты и хромитовое оруднение : Автореф... канд.геолого-минер.наук: 121 / Базилевский А.Т.; АН СССР Ин-т геохимии и ананлит. химии им В.И.Вернадского. – М, 1969. – 22л.
146907
  Малышев А.А. Альпинотипные гипербазиты Средне-Витимской горной страны и юга Витимского плоскогорья : Автореф... кадн. геол.-мин.наук: 120 / Малышев А.А.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1972. – 31л.
146908
  Пинус Г.В. Альпинотипные гипербазиты юга Сибири. / Г.В. Пинус, Ю.Н. Колесник. – М., 1966. – 212с.
146909
  Самвелян Н.Г. Альпиский эдельвейс / Н.Г. Самвелян. – М, 1983. – 192 с.
146910
  Гуріненко П.В. Альпійська айстра / П.В. Гуріненко. – Київ : Радянський письменник, 1963. – 317 с.
146911
  Гуріненко П.В. Альпійська айстра / П.В. Гуріненко. – Київ, 1966. – 368 с.
146912
   Альпійська аюрведа // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 5 (125), жовтень-листопад. – С. 44-47 : фото
146913
  Биков В.В. Альпійська балада / В.В. Биков. – Киев, 1965. – 158 с.
146914
  Заїка-Новацький Альпійська тектоніка Криму (механізм утворення структурних парагенезів) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 35-42. – (Геологія ; Вип. 12)


  Розглянуто дискусійне питання про можливість застосування мобілістської теорії до пояснення тектоніки Кримських гір.
146915
  Бакунц А. Альпійська фіалка : проза / А. Бакунц. – Київ, 1973. – 283 с.
146916
  Крушинська Олена Альпійське рондо : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 5 (95 ). – С. 54-61 : Фото
146917
  Снігур С.О. Альпійські троянди : Документальна повість / С.О. Снігур. – Ужгород : Карпати, 1973. – 191 с.
146918
  Смоляк Б.Ф. Альпінарій : афоризми, поради, розважання, напучення / Богдан Смоляк ; [упоряд., ред.: О. Чемерис]. – Вид. 2-ге, допов. – Харків : Майдан, 2016. – 133, [1] с. – ISBN 978-966-372-673-1
146919
   Альпы - Кавказ:Современные проблемы конструктивной географии горных стран : Научные итоги франко-советских полевых симпозиумов в 1974 и 1976 гг. – Москва : Наука, 1980. – 328с
146920
  Шишко А. Альпы / А. Шишко. – М, 1944. – 98с.
146921
  Ляшкевич З.М. Альпыйський магматизм юго-западной окраины Евразийского континента // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2008. – Т. 30, № 4. – С. 83-92 : Рис., табл. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 0203-3100
146922
  Вишенський С.О. Альта / С.О. Вишенський. – Київ, 1989. – 114с.
146923
  Немцов В.И. Альтаир / В.И. Немцов. – М., 1956. – 584с.
146924
  Немцов В.И. Альтаир / В.И. Немцов. – М., 1963. – 510с.
146925
  Немцов В.И. Альтаир. Огненный шар. О том, чего не было / В.И. Немцов. – М., 1987. – 431с.
146926
  Немцов В.И. Альтаир. Осколок солнца. Последний полустанок / В.И. Немцов. – М., 1965. – 839с.
146927
  Коржов О.Ю. Альтерглобалізм як феномен сучасного культурно-цивілізаційного процесу : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Коржов Олексій Юрійович ; М-во культури України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 15 назв
146928
  Зварич Р. Альтерглобальні передумови розвитку світовох торгівлі // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – Вип. 4. – С. 168-179 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1818-5754
146929
  Черниш А.М. Альтернатива воєнно-політичній стратегії України // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 6. – С. 184-193. – ISBN 966-628-108-8
146930
  Йосипенко О.М. Альтернатива голізму та атомізму як методологічна проблема філософії мови // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (52). – С. 212-218
146931
  Камкин К А. Альтернатива для Германии" как новый элемент партийного ландшафта // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2015. – № 2 (62), апрель - июнь. – С. 113-118. – ISSN 0201-7083
146932
  Іванов О. Альтернатива для Німеччини - партія євроскептиків у найпотужнішій країні ЄС / О. Іванов, О. Андрієвський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 9-11. – (Історія ; вип. 1 (124)). – ISSN 1728-3817


  У статті на основі німецькомовних джерел та з урахуванням оцінок німецьких та українських дослідників висвітлюється історія виникнення та політична діяльність одного з найновіших політичних утворень ФРН - Альтернативи для Німеччини (АдН). На сьогодні ...
146933
  Прокопенко В.В. Альтернатива у митному законодавстві України // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2008. – № 6. – С. 33-37.
146934
  Кіт Л. Альтернативи Болонському процесу немає // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Листопад (№ 16/17)


  В актовому залі Головного корпусу відбулося відкриття Міжнародної науково-практичної конференції "Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу". Організатори конференції: МОНМС, НАПН України, КНУТШ, спілка ректорів ...
146935
   Альтернативи газозабезпечення України: скраплений природний газ (СПГ) та нетрадиційний газ // Національна безпека і оборона / Укр. центр екон. і політ. дослідж. ім. О. Разумкова. – Київ, 2011. – № 9 (127). – С. 2-47
146936
  Попелюшко В.О. Альтернативи заочному провадженню (in absentia): на досвіді Німеччини // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Акад. адвокатури України. – Київ, 2015. – Т. 12, № 2 (33). – С. 138-144. – ISSN 2310-9769
146937
  Адамик В. Альтернативи зовнішньоторговельної політики країн, що розвиваються, у контексті пошуку шляхів подолання бідності // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Савельєв Є. ; редкол.: Айзен. Р., Борсекова К., Віталішова К. [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – Т. 16, № 3 (62), липень - вересень. – C. 299-316. – ISSN 1684-906Х
146938
  Жук М.В. Альтернативи регіонального розвитку в Україні в контексті інтеграції у світове господарство : регіональна економіка // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 12. – С. 102-109 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв
146939
  Корольов Б. Альтернативи реформуванню нема // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 18-25 березня (№ 14/15). – С. 5
146940
  Костюшко О.М. Альтернативи розвитку сучасної болгарської лексикографії: тематичні словники // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 55-60. – ISSN 2075-437X


  У статті розглянуто питання необхідності якісно нових, глибоких теоретичних та практичних досліджень сучасної болгарської тематичної лексикографії. В статье рассмотрен вопрос о необходимости качественно новых, глубоких теоретических исследований ...
146941
  Стребкова Ю. Альтернативи фемінізму в освітньому просторі або про закономірність соціальної кризи в Україні // Українознавчий альманах : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філософський ф-т, Центр українозавства ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Київ ; Мелітополь, 2010. – Вип. 4 : "Гендерна освіта в Україні: досвід, проблеми, перспективи" (на виконання Наказу МОН № 839 "Про впровадження принципів гендерної рівності в освіту" ). – С. 177-182. – ISBN 978-966-8428-52-4
146942
  Башун А.В. Альтернативна енергетика в актах Європейського Союзу / А.В. Башун, - д.ю.н. Буткевич В О. [наук.керів. // Альтернативна енергетика і енергетична безпека в міжнародному і національному праві : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. "Роль міжнародного права в розвитку екологічної альтернативи сучасній енергетиці" (Київ, 25 квітня 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф. міжнар. права [та ін.] ; [за ред.: О. В. Задорожнього і В. І. Олещенко]. – Київ : Фенікс, 2012. – С. 224-233. – (Бібліотека кафедри міжнародного права). – ISBN 978-966-651-973-6
146943
  Скорук О.П. Альтернативна енергетика України: перспективи розвитку // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 9 (215). – С. 28-32. – ISSN 2221-1055
146944
  Клопов І.О. Альтернативна енергетика України: потенціал, сучасний стан, механізми стимулювання розвитку // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління / Донецький, державний університет управління. – Маріуполь, 2017. – Т. 18, вип. 303 : Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку. – С. 95-103. – (Серія "Економіка")
146945
  Льовін А.В. Альтернативна енергетика як заперечення міжнародного енергетичного права // Альтернативна енергетика і енергетична безпека в міжнародному і національному праві : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. "Роль міжнародного права в розвитку екологічної альтернативи сучасній енергетиці" (Київ, 25 квітня 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф. міжнар. права [та ін.] ; [за ред.: О. В. Задорожнього і В. І. Олещенко]. – Київ : Фенікс, 2012. – С. 131-134. – (Бібліотека кафедри міжнародного права). – ISBN 978-966-651-973-6
146946
  Овчаренко Н. Альтернативна історія та канадський художній дискурс у романі Маргарет Е. Етвуд "Пенелопіада" // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2014. – № 5/6 (1025/1026). – С. 177-187. – ISSN 0320 - 8370
146947
  Аністратенко А. Альтернативна історія та християнський мотив у новітній українській літературі / А. Аністратенко, А. Мойсей // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого. – Чернівці ; Сучава, 2016. – № 4 (12). – C. 61-66. – ISSN 2311-9896
146948
  Чужа Т. Альтернативна історія у творах Яцека Дукая // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 19. – С. 398-403. – ISBN 978-966-3888-379-3
146949
  Романова Н. Альтернативна модель суспільства в сатиричній творчості Василя Симоненка
146950
  Кожемякін Є.В. Альтернативна модель управлінської структури ризового підприємства // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 7. – С. 148-155
146951
  Лєвшина Н. Альтернативна підготовка вчителів у Великій Британії // Гуманізація навчально-виховного процесу : науково-методичний збірник / Мін.освіти і науки Ураїни; Слов"янський державний педагогічний університет. – Слов`янськ, 2010. – (Спецвипуск 5) ч. 2 : Матеріали 5 Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном". – С. 99-104. – ISSN 2077-1827
146952
  Омельчук А. Альтернативна хімічна енергетика у дзеркалі сьогодення: (Об"єднана семія наукових рад НАН України з проблем "Неорганічна хімія" та "Електрохімія") // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 36-40. – ISSN 0372-6436
146953
  Шульгин Н.Н. Альтернативная герменевтика в диалоге культур // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 12. – С.22-49. – ISSN 0042-8744
146954
  Крутиков В. Альтернативная деятельность в АПК: сельський туризм / В. Крутиков, О. Федорова // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / Мин. сельск. хоз-ва РФ; Росс.ак.сельскохоз. наук; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 2010. – № 3. – С. 76-80. – ISSN 0235-2443
146955
  Райков Александр Альтернативная космология : планетарий / Райков Александр, Сергеев Александр // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 11 (2830). – С. 30-38
146956
  Кухаренко В.А. Альтернативная литература современности // Записки з романо-германської філології : збірник / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т романо-германської філології. – Одеса, 2014. – Вип. 2 (33). – С. 67-76. – ISSN 2307-4604
146957
  Ткачук О.С. Альтернативне вирішення спорів як форма захисту цивільних прав, свобод та інтересів // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 133. – C. 20-31. – ISSN 2224-9281
146958
  Дубовик О. Альтернативне правосуддя в країнах англосаксонської правової сім"ї (На прикладі Великобританії та Нової Зеландії) // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 157-159. – ISBN 978-617-7069-28-6
146959
  Дубовик О.І. Альтернативне правосуддя: розвиток наукової думки в 70-90 рр. ХХ століття // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 41-45. – ISSN 2219-5521


  Концепція відновного правосуддя набула протягом останніх десятиліть міжнародного значення, тому було здійснено низку кроків у напрямі його запровадження як у Європі, так і загалом у світі. Упродовж 70-90 рр. ХХ століття тривав істотний розвиток самого ...
146960
   Альтернативний проект Статуту НСПУ // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 14 лютого (№ 3). – С. 3- 5
146961
  Гуменюк І.Л. Альтернативні види енергоносіїв та їх подальші перспективи // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009. – Вип. 141. – С. 89-93
146962
  Гавриш В.І. Альтернативні види палива та вплив на ефективність сільськогосподарських машин / В.І. Гавриш, М.Ю. Шатохін // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2016. – Вип. 4 (92) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 121-127 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2313-092X
146963
  Мортіков В. Альтернативні витрати: теорія і проблеми її застосування // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 1 (578). – С. 29-36. – ISSN 0131-775Х
146964
  Башун А.В. Альтернативні джерела енергії - новий шлях України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 93, ч. 2. – С. 135-140


  The article is devoted to the provisions of International and European law which regulate the relations in a field of alternative sources of energy. Also, the author paid attention to the provisions concerning alternative energy in Ukrainian legislation.
146965
  Гуляєва Л.П. Альтернативні джерела фінансового забезпечення інвестиційної діяльності сучасних підприємств // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 2 (129). – С. 65-71


  Досліджено особливості фінансового забезпечення підприємств нефінансового сектору економіки ісламськими банками.
146966
  Колісніченко Н. Альтернативні джерела фінансування вищої освіти: досвід США // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 320-326. – бібліогр. на 16 пунктів
146967
  Агапова О.Л. Альтернативні енергетичні ресурси як об"єкт картографування // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1/2. – С. 95-102 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1992-4224
146968
  Кифяк Р. Альтернативні канали продажу банківських продуктів як пріоритетний напрям розвитку банківського бізнесу // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України: спецвипуск / Нац. банк України. – Київ, 2011. – № 10 (188) : присвячений 20-річчю створення Національного банку України. – С. 106-110. – Бібліогр.: 14 назв
146969
  Притика Ю. Альтернативні методи вирішення спорів // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 219-227. – (Серія юридична ; Вип. 41)
146970
  Хілько О.Л. Альтернативні моделі безпеки для України // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 61. – С. 243-253
146971
  Назар М.В. Альтернативні моделі кредитування сільськогосподарських підприємств // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2016. – № 4 (82). – С. 83-90 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1562-0905
146972
  Буткевич Г. Альтернативні олімпійському руху змагання: робітничі Олімпіади та Спартакіади / Г. Буткевич, О. Шевченко, В. Яловик // Фізичне виховання, спорт і культура здоров"я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 4 (28). – С. 5-11. – ISSN 2220-7481


  Інтенсивному розвитку спорту в першій половині ХХ ст. сприяла гостра конкуренція між спортивними організаціями, діяльністю яких опікувалися держави. Велику конкуренцію олімпійському руху складали численні спортивні організації, які належали до ...
146973
  Кушніренко В.О. Альтернативні підходи до історичної шаріатської моделі у конструюванні політичної реальності в рамках ісламської автентичної традиції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 2. – С. 44-51


  В статті розглядаються ключові проблеми адаптації традиційних соціально-політичних цінностей Ісламу в контексті сучасної світової політичної реальності, окреслюються проблемні сторони здійснення шаріатської моделі влади в умовах реалій сучасної ...
146974
  Петровська Т.Е. Альтернативні підходи до споживання вітчизняного вугілля у контексті енергетичної безпеки України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 331-338


  Оцінено залежність країни від імпортованих енергоносіїв, розглянуто структуру споживання вітчизняної вугільної продукції, досліджено стан розвитку ринку електроенергії, запропоновано у якості палива застосування вугілля шляхом його альтернативного ...
146975
  Кисіль Віталій Альтернативні погляди на розширення ЄС ( огляд сучасних теорій ) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 43-50. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 16)
146976
  Небесна В.В. Альтернативні програми профілактики правопорушень неповнолітніх // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 279-280
146977
  Денисова Т.А. Альтернативні санкції та проблеми їх сприйняття суспільством і втілення в Україні // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 12 (66). – С. 52-58. – ISSN 2222-5374
146978
  Коротун В.І. Альтернативні системи оподаткування: теоретичні засади і практика застосування / В.І. Коротун, О.В. Панасюк // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 5/1 (132). – С. 32-36
146979
  Гаврилішин А. Альтернативні способи вирішення господарських спорів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 3 (171). – С. 6-10
146980
  Красіловська З. Альтернативні способи вирішення спорів у сфері державного управління: поняття та сутність // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 1 (24). – С. 158-167
146981
  Задорожна С. Альтернативні способи вирішення спорів, що виникають із зовнішньоекономічних договорів: правове забезпечення на міжнародному рівні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 10. – С. 98-104. – ISSN 0132-1331
146982
  Задорожна С. Альтернативні способи вирішення спорів, що виникають із зовнішньоекономічних договорів: правове забезпечення на міжнародному рівні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 10. – С. 98-104. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
146983
  Задорожна С. Альтернативні способи вирішення спорів, що виникають із зовнішньоекономічних договорів: правове забезпечення на міжнародному рівні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 10. – С. 98-104. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
146984
  Спектор О.М. Альтернативні способи вирішення цивільно-правових спорів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Спектор Ольга Михайлівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 13 назв
146985
  Спектор О.М. Альтернативні способи вирішення цивільно-правових спорів : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Спектор Ольга Михайлівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 244 л. – Бібліогр.: л. 224-244
146986
  Колодяжний В.І. Альтернативні та синтетичні тенденції у розвитку сучасної біології // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1972. – Вип. 29
146987
  Гребіник Д.М. Альтернативні форми елімінації клітин // Фізика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Навчально-науковий центр "Інститут біології". – Київ, 2014. – Т. 21, № 1/2


  Розглянуто загальні та спеціалізовані шляхи неапоптичної загибелі, за якими елімінуються клітини у процесі розвитку організму тварин. Обговорено сучасні дані літератури стосовно механізмів активації та сигнальної трансдукції цих форм загибелі, а також ...
146988
  Сохан І. Альтернативні форми шлюбно-сімейних відносин: ставлення студентської молоді // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 19, ч. 2. – С. 159-165. – ISSN 2312-1246
146989
  Жукова Л. Альтернативність економічного розвитку держави з погляду інституціонального підходу // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України, М-во освіти і науки України, Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" [ та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – С. 33-45. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1811-3141
146990
  Ізарова І.О. Альтернативність та автономність загальноєвропейських процедур як принципи цивільного процесу Європейського Союзу // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури. – Київ, 2016. – № 2. – С. 33-36
146991
   Альтернативные методы построения линейной регрессии / Н.О. Онищук, В.В. Иванов, А.В. Пантелеймонов, Ю.В. Холин // Методи та об"єкти хімічного аналізу : научный журнал / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред. Зайцев В.Н. – Київ, 2017. – Т. 12, № 3. – С. 105. – ISSN 1991-0290
146992
  Китаев А.В. Альтернативные подходы анализа работы электротехнических устройств для электромеханических систем : Автореф... д-ра техн.наук: 05.09.01, 05.09.05 / Китаев А.В.; Ин-тут электродинамики. – К., 1997. – 38л.
146993
  Деменчук П.Ю. Альтернативные пути глобализации образования: идея свободной образовательной сети // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт : ежемесячный журнал / Изд. группа "Логос". – Москва, 2015. – № 4. – С. 9-12. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается идея свободной образовательной сети, в основе которой лежат концепции И. Иллича, и С. Митры. Описываются основные положения этой идеи.
146994
  Копцик Г.Н. Альтернативные технологии ремедиации техногенных пустошей в Кольской Субарктике / Г.Н. Копцик, С.В. Копцик, И.Е. Смирнова // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 11. – С. 1375-1391 : рис., табл. – Библиогр.: 26 назв. – ISSN 0032-180Х
146995
  Вахрамеев С.А. Альтернативные условия разрешимости некоторых классов дифференциальных игр : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Вахрамеев С.А.; Математ. ин-т. – М, 1981. – 17л.
146996
  Тулегенова Мадина Альтернативный взгляд на социально-экономическую природу капитала в инновационном обществе знаний // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8 (134). – С. 488-494. – Библиогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
146997
  Савельева И.М. Альтернативный мир: Модели и идеалы / И.М. Савельева. – Москва : Наука, 1990. – 207 с. – ISBN 5-02-010494-9
146998
  Воробев М.К. Альтернативный процесс по спору о качестве поставленной продукции : Автореф... канд. юрид.наук: / Воробев М.К.; Свердловский юридический ин-т. – Свердловск, 1965. – 20л.
146999
  Царьков Е.Ф. Альтернативный статистический метод / Е.Ф. Царьков. – Рига, 1983. – 91с.
147000
  Дубинин Сергей Альтернативы модернизации // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 2 (1609). – С.5-15. – ISSN 0869-44435
<< На початок(–10)141142143144145146147148149150(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,