Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)141142143144145146147148149150(+10)В кінець >>
149001
  Бойко В. "Андрій Розумовський та Людвиг ван Бетховен" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 23 травня (№ 86)


  Вплив вихідців із України на формування європейської музичної традиції.
149002
  Тузков С.А. "Анимистический" миф в прозе Ф. Сологуба / С.А. Тузков, И.В. Тузкова // Питання літературознавства : Науковий збірник / Мін. осв. і науки України. Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Чернівці, 2004. – Вип. 11 (68). – С.63-74. – ISBN 966-568-658-5
149003
  Пономарева Н. "Анна Каренина" и любовная лирика Тютчева // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России ; Российский Фонд Мира ; Трудовой коллектив журнала "Москва". – Москва, 2013. – № 7. – С. 180-191. – ISSN 0131-2332
149004
  Бабаев Э. "Анна Каренина" Л.Н. Толстого / Э. Бабаев. – Москва : Художественная литература, 1978. – 155, [3] с.
149005
  Билинкис Я.С. "Анна Каренина" Л.Н.Толстого и русская литература 1870-х годов. / Я.С. Билинкис. – Л., 1970. – 72с.
149006
  Винникова Г.Э. "Аннибаловская клятва" Тургенева / Г.Э. Винникова. – Москва, 1980. – 63с.
149007
  Фомінова К.І. "Аномальне" перегрупування Бекмана оксимів 3-алкокси-2,2-діалкілциклобутанонів / К.І. Фомінова, Д.С. Гранат, О.В. Гордієнко // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 126
149008
   [Андрейцев Володимир Іванович] // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 78-79. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
149009
   [Андрій Харченко] : часозапис-датівник // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2007. – [на 2008 рік]. – С. 54. – ISBN 966-628-104-X
149010
  Белькинд Л.Д. Андре-Мари Ампер (1775-1836) / Л.Д. Белькинд. – Москва : Наука, 1968. – 278 с.
149011
   Андрейцев Володимир Іванович // Інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2008. – № 2 (58) : березень - квітень. – С. 63-75
149012
  Вайсборд М.А. Андрес Сеговия / М.А. Вайсборд. – Москва : Музыка, 1981. – 126 с.
149013
   Андреус Алла Петрівна // Кафедра історії філософії / КНУТШ. Філософський факультет; За ред. В.І.Ярошовця. – Київ, 2005. – С. 24-25
149014
  Аляєв Г.Є. Андрєєв Даниїл Леонідович // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 988-989. – ISBN 966-316-069-1
149015
  Короткий В.А. Андрєєвський Іван Єфимович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 218. – ISBN 966-06-0393-2
149016
  Осовик А. Андржійовський А.Л. : життєвий шлях та аспекти наукової діяльності в контексті вивчення рослинного світу Правобережної України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 56-59. – Бібліогр. : 13 назв. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 15/17). – ISSN 1728-3817


  В Ун-ті Св. Володимира А.Л. Андржійовський працював до 1839 р.
149017
   Андрианов Василий Семенович. : каталог выставки. – Москва, 1985. – 23 с.
149018
  Буков Е. Андриеш : сказка в стихах / Е. Буков; пер. с молд. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1964. – 219 с.
149019
   Андрич Иво : Биобиблиографический указатель. – Москва, 1974. – 125с.
149020
  Самойленко В. Андрієві Арсеновичу Глущенку - 85 // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Березень (№ 4/5)


  60 років життя Андрія Арсеновича Глущенко нерозривно пов"язано з Київським університетом, де він навчався і потім працював на різних викладацьких посадах. У 1973 році Андрій Арсенович отримав звання професора по кафедрі обчислювальної математики, 16 ...
149021
   Андрієві Головку. – К., 1958. – 248с.
149022
   Андрієві Феофановичу Улітку – 80 / колектив механіко-математичного факультету // Київський університет. – Київ, 2014. – Жовтень (№ 14/15). – С. 3 : фото


  Колектив механіко-математичного факультету привітав заслуженого професора КНУ імені Тараса Шевченка Андрія Феофановича Улітка.
149023
   Андрієвська Олександра Олексіївна // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т.1. – С. 335. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
149024
   Андрієвська церква : фотоальбом. – К, 1985. – 63с.
149025
  Короткий В.А. Андрієвський Віктор Никанорович (1885-1967) / В.А. Короткий, В.І. Ульяновський // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2000. – Кн. 1 : Університет св. Володимира між двома революціями. – С. 225. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0 ; 966-95679-3-9 (Кн. 1)
149026
   Андрієнко Дмитро Панасович // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [ред. кол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відповід. ред. Дубина М.І.]. – Київ, 1994. – С. 11
149027
   Андрієнко Любов Миколаївна // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 34. – ISBN 978-966-2726-03-9
149028
  Буков Е.Н. Андрієш. / Е.Н. Буков. – Киев, 1966. – 107с.
149029
  Мироненко О.К. Андріївська церква / О.К. Мироненко. – Київ, 1970. – 75 с.
149030
  Мироненко О.К. Андріївська церква / О.К. Мироненко. – 2-е вид. доп. – Київ, 1975. – 54 с.
149031
  Мироненко О.К. Андріївська церква / О.К. Мироненко. – 3-є вид. випр. доп. – Київ, 1978. – 125 с.
149032
  Дегтярьов М.Г. Андріївська церква / М.Г. Дегтярьов, В.І. Корнєєва. – Київ : Техніка, 1999. – 118с. – Бібліогр.:с.118. – (Національні святині України). – ISBN 966-575-122-0
149033
  Нетудихаткін І.А. Андріївська церква в Києві: огляд історіографії XIX - початку XX ст. // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2015. – № 22. – С. 281-302
149034
  Лиховид І. Андріївська церква. План порятунку // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 22 жовтня (№ 191). – С. 8


  Уперше за останні три роки розпочато комплексну реставрацію пам"ятки XVIII століття.
149035
  Мухін О. Андріївський узвіз або Дитинець : (чудасія) / Олександр Мухін. – Київ : Зерна, 2004. – 404с. – ISBN 966-96453-0-1
149036
  Галата С. Андріївські вечорниці [КНУ імені Тараса Шевченка] // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 16 грудня (№ 50). – С. 9. – ISSN 2219-5793


  Про зал Мистецького салону КНУ імені Тараса Шевченка.
149037
   Андріїївська церква. – Київ, 1977. – 64 с.
149038
   Андріїївська церква. – Київ, 1980. – 63 с.
149039
  Антонович О. Андрій Андрейчин - львівський літограф, що з Лемківщини пішки по науку до Києва ходив // Над Бугом і Нарвою : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski, 2015. – № 5 (141). – С. 34-39. – ISSN 1230-2759
149040
  Пономарів О.Д. Андрій Білецький - теоретик і практик перекладу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 2 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 107-109. – ISBN 966-581-295-6
149041
  Ільків В. Андрій Білоус : "Театр-це можливість спробувати себе в ролі Творця" : професія - режисер // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2012. – № 1 (99). – С. 7-8. – ISSN 1562-3238


  2011 року Андрієві Білоусу – одному з найяскравіших представників молодої української генерації театральних режисерів, продюсеру та викладачу – виповнилося 35. Ця зміна вікового статусу спонукає до певних підсумків.
149042
  Могильний Л. Андрій Васильович Ніковський: життєвий шлях та суспільно-політична діяльність // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 14-18


  У статті аналізується життєвий шлях, громадсько-політична та наукова праця відомого діяча українського ліберального руху першої третини XX ст. А. Ніковського.
149043
  Винар Л. Андрій Войнаровський = Andriy Voynarovsky : історичний нарис / Любомир Винар ; вступ. ст. О. Оглоблина. – Мюнхен : Дніпрова хвиля, 1962. – 127, [ 1 ] с. – Парал. тит. арк. англ. та нім. мовами
149044
   Андрій Володимирович Манджос / О.Я. Грегуль, І.Ю. Ізотова, О.П. Кобушкін, Я.В. Павленко // Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка. : 160 років / КНУТШ ; Редкол.: Б.І. Гнатик, С.П. Парновський, М.І. Дзюбенко, М.І. Пішкало, Д.П. Дума, В.М. Єфіменко та ін. ; Відп. ред. В.М. Єфіменко. – Київ : Киевский университет, 2005. – С. 172-185. – ISBN 966-594-644-7
149045
   Андрій Володимирович Недзвідський : біобібліографічний покажчик / М-во культури і туризму України ; Одеська нац. наук. б-ка ім. М. Горького ; упоряд. О.Г. Нуньєс ; [ред. М.Л. Десенко]. – Одеса : ОННБ ім. М. Горького, 2011. – 125, [3] с. – (Серія біобібліографічних покажчиків "Письменники Одеси" / відп. ред. Г.Д. Зленко ; вип. 29)
149046
  Павлова Т. Андрій Гладкий: літера А // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2007. – № 4. – С.54-55. – ISSN 0130-1799


  Художник Андрій Гладкий
149047
  Коваленко Л.М. Андрій Головка / Л.М. Коваленко. – Київ, 1958. – 32с.
149048
  Заєць В. Андрій Головко / В. Заєць. – 40с.
149049
  Заєць В. Андрій Головко / В. Заєць. – Х., 1929. – 40с.
149050
  Заєць В. Андрій Головко / В. Заєць. – К., 1929. – 40с.
149051
  Килимник О.В. Андрій Головко / О.В. Килимник. – Київ, 1949. – 44 с.
149052
  Килимник О.В. Андрій Головко / О.В. Килимник. – Київ, 1954. – 188с.
149053
  Шнайдер Б. Андрій Головко / Б. Шнайдер. – Вид. 2-е, випр. і доп. – К., 1958. – 96с.
149054
  Шнайдер Б.І. Андрій Головко / Б.І. Шнайдер. – Вид. 2-е, випр. і доп. – Київ, 1961. – 101с.
149055
  Орлик П.І. Андрій Головко / П.І. Орлик. – К., 1986. – 213с.
149056
  Пасічник М.О. Андрій Головко. Творчий шлях / М.О. Пасічник, К.П. Фролова. – К., 1967. – 256с.
149057
  Жеребко В. Андрій Головчук // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2010. – № 2 (68) : березень - квітень. – С. 106-110
149058
  Фольварочний В. Андрій Демиденко: "Свобода - моя група крові" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 25 листопада (№ 23). – С. 6-7
149059
  Олійник І. Андрій Димінський – етнограф Поділля другої половини ХІХ століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 19. – С. 121-127
149060
  Шестопалов В.М. Андрій Євтихійович Бабинець (До 100-річчя від дня народження) / В.М. Шестопалов, І.П. Онищенко // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2012. – № 1. – С. 111-113 : фото. – ISSN 0367-4290
149061
  Мізяк В.Д. Андрій Жолдак: березільський досвід театрального постмодерну // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 39. – С. 181-189
149062
  Магурчак А.М. Андрій Жук - конструктор українських політичних проектів напередодні Першої світової війни (від "Вільної України" до Українського Інформаційного Комітету) // Проблеми політичної історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. укр. історії та етнополітики. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 9. – С. 108-119. – ISBN 978-966-383-522-8
149063
   Андрій Жук (1880-1968) : бібліографічний покажчик / [уклад. і перед. А.М. Магурчак]. – Київ : ДП "Інформ.-аналіт. агентство", 2012. – 37, [1] с. : фотоіл.
149064
  Магурчак А. Андрій Жук і партійна нарада УСДРП 16-18 липня 1909 р.: спроби реформ // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 27. – С. 295-304


  У статті на основі архівних матеріалів висвітлюється робота А. Жука на нараді членів УСДРП у липні 1909 р. Показано позиції А. Жука щодо вирішення питань, важливих для партії. Також окреслено позиції, яких дотримувались опоненти А. Жука. В статье на ...
149065
  Патер І. Андрій Жук і Союз визволення України // Молода нація : альманах / Видавництво "Смолоскип". – Київ, 2002. – № 3 (24). – С. 58-82. – ISBN 966-7332-13-6
149066
  Магурчак А. Андрій Жук і справа перенесення Союзу визволення України за межі Австро-Угорщини // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2013. – Т. 14. – С. 93-101. – ISSN 2306-4250


  За документами архіву УВАН.
149067
  Магурчак А. Андрій Жук у галицькому кооперативному русі напередодні Першої світової війни // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2011. – № 6 (402). – С. 118-125. – ISSN 0869-3595


  Однією з форм національної боротьби українців в Австро-Угорщині в економічній сфері був кооперативний рух. Яскравим його представником виступав Андрій Ількович Жук, виходець з Полтавщини.
149068
  Степняк-Кравчинский Андрій Кожухов / Степняк-Кравчинский. – Книга без титул. листа. – 476с.
149069
  Степняк-Кравчинский Андрій Кожухов / Степняк-Кравчинский. – Х., 1928. – 475с.
149070
  Степняк-Кравчинский Андрій Кожухов / Степняк-Кравчинский. – 2-е вид. – Х.-К., 1933. – 233с.
149071
  Степняк-Кравчинский Андрій Кожухов / Степняк-Кравчинский. – К., 1979. – 480с.
149072
  Марахов Г.И. Андрій Красовський -- борець проти кріпосництва і самодержавства. / Г.И. Марахов. – К., 1961. – 80с.
149073
  Мордюк А. Андрій Куликов: штрихи до професії // Постаті в історії журналістики : невідоме про відомих, нові факти про забутих діячів : матеріали секційного засідання кафедри історії журналістики Міжнародної студентської наукової конференції "Студентська наука і практика: моделі трансформації, Болонський процес та розвиток інформаційного простору", Київ, 3-4 квітня 2008 р. / КНУТШ, Ін-т журналістики ; Дослідницький центр історії укр. преси ; [ за ред. Н.М. Сидоренко ]. – Київ, 2008. – С. 93-95
149074
  Черемних В. Андрій Куліков: як кидати гранату // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 5. – С. 5-8
149075
  Жадан С. Андрій Курков: "Літератори і барикади" // Шо : журнал культурного сопротивления / ООО Издательский Дом "ЧИЛИ". – Киев, 2010. – № 9/10 (59/60). – С. 74-77


  Андрій Курков пише російською, говорить про себе як про українського письменника. Про логічність поєднання, про можливість перебування в межах українського культурного та інформаційного поля російськомовних авторів. Про можливі варіанти культурної ...
149076
  Маленко Олена Андрій Курков: "Якщо життя не складається з подорожей, воно не складається взагалі" : модна персона // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 7. – С. 50-52 : Фото
149077
  Кримський А.Ю. Андрій Лаговський : повість / А. Кримський. – У Львові (Львів) : [Hакл. Укp.-Руської Видавн. Спілки] ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського,
[У 2 ч.] ; Ч. 1. Hе поpозуміються ; Ч. 2. Туапсе : . – 1905. – VIII, 252 с.
149078
  Шамраєва В. Андрій Лівицький: штрихи до політичної біографії // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2001. – № 1. – С. 156-166. – ISSN 0869-3595
149079
  Крижанівський С.А. Андрій Малишко / С.А. Крижанівський. – К., 1948. – 64с.
149080
  Крижанівський С.А. Андрій Малишко / С.А. Крижанівський. – Київ, 1950. – 40с.
149081
   Андрій Малишко : життя і творчість в документах, фотографіях, ілюстраціях. – Київ, 1986. – 39 с.
149082
  Костенко А.І. Андрій Малишко : біогр. повість / А.І. Костенко. – К., 1987. – 411с.
149083
  Чимшит І.В. Андрій Малишко "Пісня про рушник" // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2016. – № 31/32 (467/468), листопад. – С. 25-29
149084
  Ковальчук С.Б. Андрій Малишко в серцях овручан. // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 19/21. – С.63-71.
149085
  Романько В. Андрій Малишко і Василь Стус: діалог так і не відбувся // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2013. – № 6 (675), червень. – С. 58-59. – ISSN 0130-5263


  Статтю присвячено домінантній темі у творчості А. Малишка - філософському осягненню таїни слова, осмисленню призначення й ролі поета у світі
149086
  Гаєвська Н.М. Андрій Малишко і російська радянська поезія / Н.М. Гаєвська. – Київ : Вища школа пpи КДУ, 1985. – 144с.
149087
  Бажан О. Андрій Малишко та суспільно-політичні процеси в Україні (друга половина 1940-х - 1960-ті роки): оцінки, судження, дії // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (81). – С. 75-86
149088
  Гаєвська Н.М. Андрій Малишко. Семінарій / Н.М. Гаєвська; МВ і ССО УРСР. Навчально-методичний кабінет з вищої освіти. – Київ : НМК ВО, 1991. – 152с. – ISBN 5-7763-0695


  У посібнику відбито життєвий і творчий шлях відомого укр.радянського поета Андрія Малишка. У посібнику відведено місце про літературно-критичний і публіцистичній діяьності А.Малишка.
149089
  Костенко А.І. Андрій Малишко: Біографічна повість. / А.І. Костенко. – К., 1981. – 312с.
149090
  Подобєд О. Андрій Малишко: знаменитий випускник Київського інституту соціального виховання // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2014. – Листопад (№ 21). – С. 27-29
149091
  Грабовська Н.М. Андрій Малишко: семінарій / Н.М. Грабовська. – К., 1991. – 150с.
149092
   Андрій Мельник - голова ОУН(м) і борецьза незалежність України // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 15-21 червня (№ 24). – С. 4-5
149093
  Гінда В. Андрій Мельник: Заворожений, як характерник // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 14-20 грудня (№ 50). – С. 1, 3
149094
   Андрій Миколайович Гірник : біобібліогр. покажчик / Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.", Наук. б-ка ; [уклад. О.М. Клоченок ; вступ. ст.: М.А. Мацейків, П.М. Гірник, С. Саламатова та ін.]. – Київ : НаУКМА, 2011. – 55, [1] с. : іл. – Імен. покажч.: с. 52-54. – (Серія "Вчені НаУКМА" / редкол. сер.: В.П. Моренець (голова) [та ін.])
149095
   Андрій Миколайович Катренко : До 65-річчя від дня народження та 40-ї річниці нацково-педагогічної діяльності: Бібліографія. – Київ : Знання, 2003. – 41с.
149096
  Довгалюк Х. Андрій Наконечний - художник та громадський діяч // Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2007. – Кн .8. – С. 73-76. – ISSN 0042-9422
149097
  Стецько В. Андрій Наконечний: нові штрихи до біографії // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 65-68. – ISSN 0130-1799
149098
  Дунай П. Андрій Никовський: аспекти політичної та літературної діяльності 1917-1924 років // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т філології. – Київ, 2003. – Вип. 15. – С. 37-45
149099
   Андрій Ніковський: "недостріляний" // Соловецький реквієм / С.В. Шевченко. – Київ : Експрес-Поліграф, 2013. – С. 511-516. – ISBN 978-966-2530-59-9
149100
  Дунай П.О. Андрій Ніковський: долаючи межі часу : монографія / Павлина Дунай. – Київ : Твім інтер, 2009. – 235, [5] с., [8] арк. іл. : іл. – Імен. покажч.: с. 228-236. – Бібліогр.: с. 211-227 та в підрядк. прим. – ISBN 966-7430-47-2
149101
  Гаврилов В.Д. Андрій Овер"янович Василенко / В.Д. Гаврилов. – К., 1964. – 43с.
149102
  Кучеров П.С. Андрій Овер"янович Василенко (1891-1963) / П.С. Кучеров, В.Д. Гаврилов. – К., 1964. – 43с.
149103
  Кононенко В. Андрій Олександрович Білецький (1911-1995) // Етнос і культура. Часопис Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника : збірник науково-теоретичних статей / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ, 2014. – № 10/11 за (2013-2014) р. – С. 163-166. – ISSN 2222-5242


  Автор статті згадує про своє навчання на філологічному факультеті Київського університету, ділиться враженнями про викладацьку особливість Олександра Івановича та Андрія Олександровича Білецьких.
149104
  Хаджинова О. Андрій Олександрович Білецький і румеї Надазов"я // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 1 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 26-32. – ISBN 966-581-295-6
149105
  Непокупний А.П. Андрій Олександрович Білецькій: архілохів вірш // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 1 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – C. 10-13. – ISBN 966-581-295-6
149106
  Дзюбенко Наталя Андрій Первозванний : Роман / Дзюбенко Наталя. – Київ : Гранослов, 1999. – 336 с. – ISBN 966-7015-45-9
149107
   Андрій Пилипович Лебеда : біобібліографія / В.М. Ковальов [та ін.]. – Київ : Фітосоціоцентр, 2010. – 44 с., [16] с. іл. – ISBN 978-966-306-144-1
149108
  Ігнетенко М. Андрій Платонов і світова література ХХ ст. // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України та Національної спілки письменників України. – Київ, 2002. – № 7. – С.81-83. – ISSN 0236-1477
149109
  Млинарський З. Андрій Потебня / З. Млинарський, А. Сліш. – Киев, 1957. – 92 с.
149110
  Кравець Я. Андрій Свірко - бельгійський перекладач і дослідник поетичної творчості Івана Франка // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 177-195. – (Серія філологічна ; Вип. 51)
149111
  Баникін В.І. Андрій Сніжков учиться жити / В.І. Баникін. – К, 1970. – 244с.
149112
  Вергеліс О. Андрій Сова: відлуння театрального роману // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 9 лютого - 15 лютого (№ 5). – С. 10


  Під саму завісу минулого року (30 груд.) виповнилося 100 років з дня народження Андрія Сови, видатного українського актора, майстра слова. Людини, котру в 60-70-80-ті вся Україна цитувала, обожнювала, щоразу поспішала до глядацької зали, коли на сцену ...
149113
  Домбровський Р. Андрій Содомора - есеїст (до 75-річчя від дня народження) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 218-224. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 22). – ISSN 2078-340X
149114
  Комарницька Т. Андрій Содомора в міжкультурному діалозі зі Львовом // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 122. – С. 289-293. – ISSN 2078-340X
149115
  Іллів-Паска Андрій Содомора і "Всесвіт" // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 122. – С. 240-244. – ISSN 2078-340X
149116
  Домбровський Р.О. Андрій Содомора як перекладач античної літератури // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – Вип. 115. – С. 206-211
149117
  Мащенко М. Андрій Тарковський // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2011. – № 2 (94). – С. 24-29. – ISSN 1562-3238
149118
  Ковальчук В.В. Андрій Федорович Лубченко (1921-1977) // Фізика в Україні в 19-20 столітті: історія, здобутки, особистості : навчальний посібник / В.В. Ковальчук. – Київ : Слово, 2009. – С. 245-245. – ISBN 978-966-194-005-4
149119
   Андрій Феофанович Улітко (28.08.1934-24.06.2015) // Математичні методи та фізико-механічні поля : науковий журнал / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я С. Підстригача. – Львів, 2015. – Т. 58, № 3. – С. 141-143. – ISSN 0130-9420
149120
   Андрій Феофанович Улітко (28.11.1934 - 24.06.2015) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 66. – (Математика. Механіка ; вип. 2 (34)). – ISSN 1728-3817
149121
  Франко А. Андрій Франко як науковий дослідник фольклористично-етнографічного доробку Григорія Ількевича, перекладач, креативний співробітник, секретар, помічник, опікун Івана Франка // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 76. – C. 81-121. – ISSN 0130-528Х


  Оригінальне дослідження фольклористичної і етнографічної спадщини Григорія Ількевича (1803-1841), яке скурпульозно виконав "перфекціоніст" Андрій Івановач Франко (1887-1913)
149122
  Дніпровський І. Андрій Хамут / І. Дніпровський. – Харків, 1930. – 120 с.
149123
  Погрібна Анна Андрій Хржановський : анімація контрапункту : професія : режисер // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2010. – № 4 (90). – С. 24-27. – ISSN 1562-3238


  Андрій Юрійович Хржановський - відомий радянськкий і рос. аніматор, сценарист, викладач. Засл. діяч мистецтв Росії, дважди лауреат Держ. премії Росії
149124
  Бойко І. Андрій Чайковський - відомий випускник юридичного факультету Львівського університету // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 80-92. – (Серія юридична ; Вип. 53). – ISSN 0136-8168
149125
  Гавдида Н. Андрій Чайковський - письменник і адвокат // Адвокатура України: забуте і невідоме / Нац. асоціація адвокатів України; Центр досліджень адвокатури і права; Нац. акад. наук України; Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Київ, 2016. – С. 369-379. – (Серія "Нариси з історії адвокатури України" ; вип. 2). – ISBN 978-617-697-048-4
149126
   Андрій Чайковський. Спогади. Листи. Дослідження = Memoirs. Letters. Studies : У 3-х тт. – Львів. – ISBN 966-613-152-8 (Т.1)
Т.1. – 2002. – 514с. – Парал. тит. лист на англ. мові
149127
   Андрій Чайковський. Спогади. Листи. Дослідження = Memoirs. Letters. Studies. – Львів. – ISBN 978-966-613-576-9(Т.4)
Т. 4. – 2007. – 680 с.
149128
   Андрій Чайковський. Спогади. Листи. Дослідження. = Memoirs. Letters. Studies : У 3-х тт. – Львів. – ISBN 966-613-153-6 (Т.2)
Т.2. – 2002. – 468с.
149129
   Андрій Чайковський. Спогади. Листи. Дослідження. = Memoirs. Letters. Studies : У 3-х тт. – Львів. – ISBN 966-613-154-4(Т.3)
Т.3. – 2002. – 576с.
149130
  Федорук О. Андрій Чебикін - крила щедрої душі : Монографія / О. Федорук. – Київ : Емма, 2004. – 288 с. – ISBN 966-95841-5-9
149131
  Магдалова К. Андрій Шевченко і Олена Бондаренко: роздержавлюватися негайно чи через десять років? // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – № 10. – С. 41-42
149132
  Виноградов Г.С. Андрій Штогаренко / Г.С. Виноградов. – Київ : Музична Україна, 1973. – 42 с.
149133
  Олійник Я.Б. Андрій Якович Ворончук / [Олійник Я.Б., Палієнко Е.Т., Любіцева О.О. ; редкол. : Л.В. Губерський (гол.), О.К. Закусило, М.О. Карпенко, В.В. Балабін, І.С. Гриценко та ін. ; відп. за підгот. та видання Е.Т. Палієнко] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – 79, [1] с. : портр. – Бібліогр.: c. 79. – (Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Герої - видатні вихованці та педагоги)
149134
   Андрійчук Василь Гаврилович : біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Бібліотека ; [уклад.: Т.О. Коноваленко, І.Ю. Бойко, Н.О. Туртова ; авт. вступ. ст.: В.М. Нелеп, М.Й. Хорунжий ; наук. ред. Т.В. Куриленко]. – Київ : КНЕУ, 2013. – 109, [1] с., [6] арк. фотогр. : портр., фотогр. – Сер. засн. у 2011 р. - Імен. покажч.: с. 95-97. - Алфавіт. покажч.: с. 98-106. – (Серія "Портрети вчених Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана" ; вип. 8). – ISBN 978-966-483-761-0
149135
   Андрію Полякову - 60 років // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2014. – № 1/2. – C. 512. – ISSN 2227-7153
149136
   Андріяш Ольга Павлівна // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 6-7
149137
   Андріяш Ольга Павлівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 78 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
149138
   Андріяш Ольга Павлівна (1936) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 5-6. – ISBN 966-95774-3-5
149139
  Федорова Л. Андріяшев Олександр Михайлович // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографічний довідник / НАНУ, Ін-т історії України, Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури України; Відп. ред. В.О. Горбик; Редкол.: Пархоменко М.Т., Піскова Е.М., Скрипник П.І. та ін. – Київ, 2005. – Ч. 1. – С. 45-47. – ISBN 966-02-3529-1
149140
  Хугаев Г. Андро и Сандро / Г. Хугаев. – Москва, 1981. – 111с.
149141
  Попов Е.Г. Андроген-белковые взаимодействия гормончувствительных и гормонзависимых тканях в онтогенезе. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Попов Е.Г.; Харьков. гос. ун-т. МВ и ССО УССР. – Х., 1987. – 16л.
149142
  Бонецкая Н.К. Андрогин против сверхчеловека // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 7. – С. 81-95. – ISSN 0042-8744
149143
  Ешкилев В. Андрогин. Книга странствий Григория Сковороды / Владимир Ешкилев ; [пер. с укр. Н.М. Дутчак]. – Харьков : Фолио, 2014. – 318, [2] с. – Сер. осн. в 2004 г. – (Граффити = Graffiti). – ISBN 978-966-03-6679-4
149144
  Лаврова Е.Л. Андрогинная природа любви в художественном мире Марины Цветаевой // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 70-82. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 4)
149145
  Расин Андромаха. Трагедия в пяти действиях. – 3-е. – С.-Пб., 1815. – 287с.
149146
  Хойл Ф. Андромеда / Ф. Хойл, Д. Эллиот. – М., 1966. – 336с.
149147
  Хойл Ф. Андромеда / Ф. Хойл, Д. Эллиот. – 2-е изд. стер. – М., 1991. – 335с.
149148
  Батунин Андрей Валентинович Андронизация кварков в "мягких" процессах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Батунин Андрей Валентинович; Гос. ком. по использованию атомной энергии СССР. Ин-т физики высоких энергий. – Серпухов, 1987. – 6л.
149149
  Ковалець Я. Андронікова балка або В пеклі і петлі // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 6 лютого (№ 6). – С. 14


  Творчий портрет Анатолія Дімарова.
149150
  Измайлов В.А. Андронкин фарт / В.А. Измайлов. – Кишинёв, 1969. – 207с.
149151
   Андроновская культура. Вып.1 : В 3-х вып. // Археология СССР : Свод археологических источников / Под общ. ред. Рыбакова Б.А. – Москва : Наука, 1966. – В3-2 : Андроновская культура. Вып. 1. Памятники западных районов. – С.1-66
149152
  Максименков Г.А. Андроновская культура на Енисее / Г.А. Максименков. – Ленинград, 1978. – 190с.
149153
  Шаповал Ю. Андроповщина // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 23-29 березня (№ 11). – С. 11


  Кінець 1982 р. був ознаменований очікуванням двох подій. Насамперед, у грудні мало виповнитися 76 років з дня народження генерального секретаря ЦК КПРС, голови Верховної Ради СРСР, чотириразового Героя Радянського Союзу і одноразового Героя ...
149154
  Короткий В. Андрусишин Богдан Іванович // Енциклопедія сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2001. – Т. 1 : А. – С. 505. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2075-8 (Т.1)
149155
  Сокирко О. Андрусівський торг // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 4 (221). – С. 46-49. – ISSN 1996-1561


  Український культурний простір залишався цілісним від Львова до Харкова, незважаючи на московсько-польський поділ козацької України по Дніпру.
149156
   Андрусов Микола Іванович
149157
  Шаров І. Андрусов Микола Іванович // 100 видатних імен України / Шаров Ігор. – Київ : Альтернативи, 1999. – С. 9-14 : фото. – ISBN 966-7217-54-Х
149158
   Андрусов Микола Іванович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 7-8
149159
   Андрусов Микола Іванович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т.1. – С. 83. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
149160
   Андрусов Микола Іванович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 9-10 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
149161
  Короткий В. Андрусов Микола Іванович (1861-1924) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 395-396. – ISBN 5-7707-1062-4
149162
   Андрусов Микола Іванович (1861-1924) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 6-7. – ISBN 966-95774-3-5
149163
  Кравченко Л.Ю. Андрухович — інтерпретатор поезій Р. М. Рільке // Літературна компаративістика / Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 2. – С. 307-329. – ISBN 966-8474-40-6
149164
   Андрухович і Винничук у Філадельфії // Всесвіт : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2001. – № 3/4. – С.113-115
149165
   Андрущенко Віктор Петрович // Професори Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 1944-2009 : біобібліографічний довідник / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [укладачі: Г.І. Волинка, О.С. Падалка, Л.Л. Макаренко ; за заг. ред. В.П. Андрущенка]. – 2-е вид., доп. і перероб. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. – С. 67-68. – (Вчені НПУ імені М.П. Драгоманова). – ISBN 978-966-660-574-3
149166
  Мартынов В.А. Андрэ Стиль / В.А. Мартынов. – Москва, 1952. – 12с.
149167
  Белый Э.Л. Андские страны — Израиль: связи длиной в полвека // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2014. – № 9. – С. 48-65. – ISSN 044-748Х


  В статье рассматриваются отношения Израиля и андских стран в исторической ретроспективе и в настоящее время, анализируются возникновение там еврейских общин, их история и современное положение.
149168
  Хоменко Г.Д. Андське співтовариство націй: модернізація в умовах глобалізації // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2004. – Вип. 10, ч.1 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із 21 століття. – С. 78-90. – ISBN 966-7196-06-2
149169
  Белосельская Г.А. Анды / Г.А. Белосельская. – Москва : Георграфгиз, 1958. – 48с. – (Рассазы о природе)
149170
  Белосельская Г.А. Анды / Г.А. Белосельская. – Москва : Географгиз, 1958. – 48с. – (Рассказы о природе)
149171
  Дойл Р. Анекдот // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 6. – С. 209-214. – ISSN 1130-6545
149172
  Дмитренко В.А. Анекдот и бытовая мини-сказка: типологические черты // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 567 : Лінгвістичні й дидактичні проблеми іншомовної комунікації. – С. 323-328. – (Романо-германська філологія). – ISSN 0453-8048
149173
  Халмухаммедов Ш. Анекдот как жанр турменского фольклора. : Автореф... канд.филол.наук: / Халмухаммедов Ш.; АН Туркм.ССР.Отд.обществ.наук. – Ашхабад, 1966. – 20л.
149174
  Мартынов Семен Анекдот пропагандиста // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 10 (2901). – С. 26-27 : фото
149175
  Малікова О.В. Анекдот як результат взаємодії первинних і сторинних жанрів: етнолінгвістичні і культурологічні аспекти // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 238-246


  Наявність спільних рис врізних типах анекдотів дає підстави розглядати анекдот (етнічний зокрема) як гібридний жанр, який є результатом динамічної взаємодії первинних і вторинних мовленнєвих жанрів.
149176
  Молла Н. Анекдоты / Н. Молла. – Баку, 1950. – 52с.
149177
  Молла Н. Анекдоты / Н. Молла. – Баку, 1957. – 300с.
149178
   Анекдоты для детей. – М, 1991. – 79с.
149179
  Чайковская В. Анекдоты из пушкинских времен // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2004. – № 9. – С. 72-83. – ISSN 0012-6756
149180
  Фукс Е. Анекдоты князя италийского, графа Суворова Рымникского. – Санкт-Петербург, 1827. – 193 с.
149181
   Анекдоты Моллы Насреддина. – Баку, 1956. – 106с.
149182
   Анекдоты Моллы Насреддина. – Баку, 1959. – 339с.
149183
   Анекдоты Моллы Насреддина. – Баку, 1962. – 339с.
149184
   Анекдоты Моллы Насреддина. – М, 1962. – 239с.
149185
   Анекдоты Моллы Насреддина. – Баку, 1964. – 339с.
149186
   Анекдоты Моллы Насреддина. – Баку : Издат. Академиии наук Азербайджанской ССР, 1966. – 338 с.
149187
   Анекдоты Моллы Насреддина. – Баку : Элм, 1974. – 334 с. : илл.
149188
   Анекдоты наших читателей. – М
1. – 1993. – с.
149189
   Анекдоты наших читателей. – М
2. – 1993. – 250с.
149190
   Анекдоты о Петре Великом. – Москва, 1992. – 46с.
149191
   Анекдоты о Ходже Насреддине. – Изд. 2-е. – Москва : Воениздат, 1957. – 276 с.
149192
   Анекдоты о Ходже Насреддине. – Москва : Изд-во Восточной л-ры, 1958. – 273 с.
149193
   Анекдоты о Ходже Насреддине. – Москва : Из-во Восточной л-ры, 1959. – 273 с.
149194
  Привалов Б.А. Анекдоты Омирбека / Б.А. Привалов. – Нукус, 1970. – 270 с.
149195
  Привалов Б. Анекдоты Омирбека / Б. Привалов. – Нукус, 1977. – 196 с.
149196
  Слюсаренко А.Г. Анексія / А. Слюсаренко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 12-13. – ISBN 966-642-073-2
149197
  Гончар Б.М. Анексія // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 64. – ISBN 966-316-039-X
149198
  Казанська А. Анексія Кримського півострова Російською Федерацією: міжнародно-правові наслідки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 1. – С. 202-205
149199
  Саката Тоічі Анексія Криму - це проблема не лише України, а й проблема всього світу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 4-5 квітня (№ 61/62). – С. 3


  Розмова з послом Японії в Україні.
149200
  Кішіда Фуміо Анексія Криму є відвертим порушенням міжнародного законодавства / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 17 липня (№ 129). – С. 3


  Розмова з міністром закордонних справ Японії.
149201
  Севостьянова Н.І. Анексія Криму та міжнародне право // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2015. – Вип. 56. – С. 114-122
149202
  Березовець Т. Анексія: Острів Крим. Хроніки "гібридної війни" / Тарас Березовець. – Вид. 2-ге. – Київ : Брайт Стар Паблішинг, 2016. – 391 с., [8] арк. фот. : іл., фот., табл. – На обкл.: Головне дослідження захоплення півострова. – (Брайт Букс). – ISBN 978-966-2665-69-7


  У книзі аналізуються механізми та технології так званої “гібридної війни”, розв’язаної військами Російської Федерації («зеленими чоловічками») на території АР Крим. Окремо досліджується розвідувальна та інформаційно-пропагандистська операція російських ...
149203
  Прус Б. Анелька / Б. Прус. – Киев, 1982. – 208 с.
149204
   Анеморумбометр электрический АРМЭ-1М. – Ленинград : ЦБТИ, 1958. – 20 с.
149205
   Анеморумбометр электрический АРМЭ-1М. – Л, 1959. – 24с.
149206
   Анеморумбометр электрический АРМЭ-1М. – Л, 1959. – 24с.
149207
  Смирнова Т.В. Анестезиологические аспекты профилактики бронхиальной обструкции во время операции по поводу хронических легочных нагноений : Автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.777 / Смирнова Т.В. ; Куйбышевск. мед. ин-т. – Куйбышев, 1971. – 20 с.
149208
  Гиммельфарб Г.Н. Анестезия у экспериментальных животных / Г.Н. Гиммельфарб. – Ташкент, 1984. – 142с.
149209
  Anna Анестезія для віолончелі; Фантасмагорія Персефони (інфернальний апокриф) / Anna, von Ostum // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2011. – № 6. – С. 80-104
149210
  Рыска Я. Анечка из первого "А" и другие. / Я. Рыска. – Москва, 1983. – 286 с.
149211
  Неборсіна Н.П. Анжамбемент: прийом віршування як герменевтична ситуація // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 25-29. – (Іноземна філологія ; Вип. 39). – ISSN 1728-3817


  Подано етимологічну характеристику терміна "анжамбемент" для обґрунтованості риторико-герменевтичного аналізу поетичного твору. For achieving a deeper understanding of еnjambement as a texual phenomenon, a cognitive framework is needed. This paper ...
149212
  Голон А. Анжелика / А. Голон, С. Голон. – М., 1971. – 652с.
149213
  Голон А. Анжелика / А. Голон, С. Голон. – Ростов -на-Дону, 1988. – 606с.
149214
  Голон А. Анжелика / А. Голон, С. Голон. – Нальчик, 1989. – 592с.
149215
  Голон А. Анжелика / А. Голон, С. Голон. – Кишинев, 1990. – 606с.
149216
  Голон А. Анжелика / А. Голон, С. Голон. – Кишинев, 1990. – 606с.
149217
  Голон А. Анжелика / А. Голон, С. Голон. – Волгоград, 1990. – 494с.
149218
  Голон А. Анжелика / А. Голон, С. Голон. – М., 1990. – 496с.
149219
  Голон А. Анжелика : [сборник] / Анн и Серж Голон ; пер. с франц. П. Агапова. – Киев : Молодь, 1990. – 560 с. – Содерж. : Путь в Версаль ; Анжелика и король : романы. – ISBN 5-7720-0652-5
149220
  Голон А. Анжелика / А. Голон, С. Голон. – Воронеж, 1991. – 605с.
149221
  Голон А. Анжелика / А. Голон, С. Голон. – Иркутск, 1991. – 601с.
149222
  Голон А. Анжелика / А. Голон, С. Голон. – М., 1991. – 629с.
149223
  Голон А. Анжелика / А. Голон, С. Голон. – М., 1991. – 636с.
149224
  Голон А. Анжелика / А. Голон, С. Голон. – Минск, 1991. – 622с.
149225
  Голон А. Анжелика / А. Голон, С. Голон. – Нижний Новгород : Волго-Вятское книжное издательство, 1991. – 526с. – ISBN 5-7420-0485-0
149226
  Голон А. Анжелика : Путь в Версаль; Анжелика и король / А. Голон, С. Голон; Пер. с фр. П. Агапова. – Киев : Райдуга, 1991. – 559с. – ISBN 5-7715-0568-4
149227
  Голон А. Анжелика = Angeljqoe : роман / Голон А., Голон С. ; пер. с фр. К. Северовой. – Киев : Триада ; Сенс, 1991. – 496с. – ISBN 5-7707-1385-2
149228
  Голон А. Анжелика : роман / Анн и Серж Голон ; [пер. К. Северова]. – Минск : Белтеафонд. – ISBN 5-7815-1407-4
Ч. 1-2. – 1991. – 317, [3] с.
149229
  Голон А. Анжелика / А. Голон, С. Голон. – М.
1. – 1991. – 301с.
149230
  Голон А. Анжелика / А. Голон, С. Голон. – М.
2. – 1991. – 317с.
149231
  Голон А. Анжелика / А. Голон, С. Голон. – М., 1992. – 317с.
149232
  Голон А. Анжелика / А. Голон, С. Голон. – Минск, 1992. – 622с.
149233
  Голон А. Анжелика / А. Голон, С. Голон. – М.
1. – 1992. – 301с.
149234
  Голон А. Анжелика : в 6 т. / Анн и Серж Голон. – Баку : Олимп. – (Анжелика ; том четвертый). – ISBN 5-85410-040-1
Т. 4 : Анжелика в мятеже. Анжелика в любви. – 1992. – 604, [3] с.
149235
  Голон А. Анжелика : в 6 т. / Анн и Серж Голон. – Баку : Олимп. – (Анжелика ; том пятый). – ISBN 5-85410-041-X
Т. 5 : Анжелика в Новом свете. Искушение Анжелики. – 1992. – 774, [2] с.
149236
  Голон А. Анжелика : в 6 т. / Анн и Серж Голон. – Баку : Олимп. – (Анжелика ; том шестой). – ISBN 5-85410-042-8
Т. 6 : Анжелика и демон. – 1992. – 511, [2] с.
149237
  Голон А. Анжелика : [в 6 т.] / Анн и Серж Голон. – Баку : Олимп. – (Анжелика ; том седьмой). – ISBN 5-87-860-053-6
Т. 7 : Анжелика в Квебеке : [роман]. – 1992. – 653, [3] с.
149238
  Голон А. Анжелика / Анн Голон, Серж Голон. – Баку : Олимп. – (Анжелика ; том восьмой). – ISBN 5-87860-044-7
Т. 8 : Дорогой надежды. Анжелика и ее победы. – 1993. – 677, [3] с.
149239
  Голон А. Анжелика в Берберии / А. Голон, С. Голон. – М., 1991. – 335с.
149240
  Голон А. Анжелика в Берберии. Анжелика в мятеже / А. Голон, С. Голон. – Харьков, 1993. – 637с.
149241
  Голон А. Анжелика в любви / А. Голон, С. Голон. – К., 1992. – 330с.
149242
  Голон А. Анжелика в любви. Искушение Анжелики / А. Голон, С. Голон. – Х., 1991. – 539с.
149243
  Голон А. Анжелика в любви. Искушение Анжелики / А. Голон, С. Голон. – Киев, 1991. – 541с.
149244
  Голон А. Анжелика в Новом Свете / А. Голон, С. Голон. – Нукус, 1987. – 590с.
149245
  Голон А. Анжелика в Новом Свете / А. Голон, С. Голон. – Ростов-на-Дону, 1989. – 528с.
149246
  Голон А. Анжелика в Новом Свете / А. Голон, С. Голон. – Ростов -на-Дону, 1989. – 526с.
149247
  Голон А. Анжелика в Новом Свете / А. Голон, С. Голон. – Волгоград, 1990. – 431с.
149248
  Голон А. Анжелика в Новом Свете / А. Голон, С. Голон. – Кишинев, 1990. – 526с.
149249
  Голон А. Анжелика в Новом Свете / А. Голон, С. Голон. – Кишинев, 1990. – 528с.
149250
  Голон А. Анжелика в Новом Свете / А. Голон, С. Голон. – Кишинев, 1990. – 526с.
149251
  Голон А. Анжелика в Новом Свете / А. Голон, С. Голон. – Воронеж, 1991. – 541с.
149252
  Голон А. Анжелика в Новом Свете / А. Голон, С. Голон. – М., 1991. – 556с.
149253
  Голон А. Анжелика в Новом Свете / А. Голон, С. Голон. – М.
1. – 1992. – 204с.
149254
  Голон А. Анжелика в Новом Свете / А. Голон, С. Голон. – М.
2. – 1992. – 287с.
149255
  Голон А. Анжелика в Новом Свете / А. Голон, С. Голон. – М., 1993. – 556с.
149256
  Голон А. Анжелика и демон / А. Голон, С. Голон. – Х., 1991. – 509с.
149257
  Голон А. Анжелика и демон : роман / Анн и Серж Голон ; [пер. с фр. А. Науменко]. – Саратов : Заволжье, 1992. – 416 с. : илл. – ISBN 5-8280-0020-9
149258
  Голон А. Анжелика и Демон / А. Голон, С. Голон. – Баку, 1991. – 555с.
149259
  Голон А. Анжелика и деньги. Анжелика и заговор теней / А. Голон, С. Голон. – Москва : ТОО "Мишель и К", 1993. – 496 с.
149260
  Голон А. Анжелика и дьяволица / А. Голон, С. Голон. – М.
1. – 1991. – 254с.
149261
  Голон А. Анжелика и ее любовь / А. Голон, С. Голон. – Ростов -на-Дону, 1990. – 399с.
149262
  Голон А. Анжелика и ее любовь / А. Голон, С. Голон. – М., 1991. – 393с.
149263
  Голон А. Анжелика и ее любовь / А. Голон, С. Голон. – М., 1991. – 408с.
149264
  Голон А. Анжелика и заговор теней : роман ; [пер.с фр.] / Анн и Серж Голон. – Киев : Луч - Атика, 1992. – 224 с. – ISBN 5-7794-0002-4
149265
  Голон А. Анжелика и король / А. Голон, С. Голон. – Харьков : Прапор, 1991. – 276с. – ISBN 5-7766-0431-1
149266
  Голон А. Анжелика и король / А. Голон, С. Голон. – Москва : Интерграф Сервис, 1991. – 302 с.
149267
  Голон А. Анжелика и султан / А. Голон, С. Голон. – М., 1990. – 106с.
149268
  Голон А. Анжелика и султан / А. Голон, С. Голон. – Свердловск, 1991. – 382с.
149269
  Голон А. Анжелика и султан / А. Голон, С. Голон. – Киев : Абзац, 1991. – 110с.
149270
  Голон А. Анжелика и султан / А. Голон, С. Голон. – М. : Гитис, 1991. – 106с.
149271
  Голон А. и Анжелика. Искушение Анжелики : Роман / Пер. с французского П. Агапова; Анн и Серж Голон. – Киев : Оберег, 1991. – 264с. – ISBN 5-333-01125-7
149272
  Голон А. Анжелика. Путь в Версаль / А. Голон, С. Голон. – Киев : Информиздат, 1992. – 318с. – ISBN 5-86968-064-3
149273
  Голон А. Анжелика. Путь в Версаль. Анжелика и король / А. Голон, С. Голон. – Нижний Новгород : Волго-Вятское книжное издательство, 1991. – 508с.
149274
  Пинская Т. Анжелина Джоли на своем месте // Академия : Интересный журнал для интересных людей / ООО "Караван-Медиа". – Киев, 2005. – № 6. – С. 6-9.
149275
  Вигорь Ю.Г. Анзерские острова / Ю.Г. Вигорь. – Москва, 1985. – 288с.
149276
  Мусаев М.А. Анзор / М.А. Мусаев. – Грозный : Чечено-Ингуш. кн. изд., 1967. – 335 с.
149277
  Морозов С.Н. Анзюс - союз агрессии / С.Н. Морозов. – Москва, 1969. – 91с.
149278
  Акопян Т.Х. Ани - столица средневековой Армении / Т.Х. Акопян. – Ереван, 1985. – 316с.
149279
  Марр Н.Я. Ани / Н.Я. Марр. – Ереван, 1939. – 249 с.
149280
   Анив = армянский журнал / ООО "Анив-М". – Москва, 2008-
№ 3 (18). – 2008
149281
   Анив = армянский журнал / ООО "Анив-М". – Москва, 2008-
№ 5 (20). – 2008
149282
   Анив = армянский журнал. – Москва, 2008-
№ 1 (22). – 2009
149283
   Анив = армянский журнал. – Москва, 2008-
№ 4 (25). – 2009
149284
   Анив = армянский журнал. – Москва, 2008-
№ 6 (27). – 2009
149285
   Анив = армянский журнал. – Москва, 2008-
№ 2 (29). – 2010
149286
   Анив = армянский журнал. – Москва, 2008-
№ 3 (30). – 2010
149287
   Анив = армянский журнал. – Москва, 2008-
№ 4 (31). – 2010
149288
   Анив = армянский журнал. – Москва, 2008-
№ 5 (32). – 2010
149289
   Анив = армянский журнал. – Москва, 2008-
№ 6 (33). – 2010
149290
   Анив = армянский журнал. – Москва, 2008-
№ 1 (34). – 2011
149291
   Анив = армянский журнал. – Москва, 2008-
№ 2 (35). – 2011
149292
   Анив = армянский журнал. – Москва, 2008-
№ 3 (36). – 2011
149293
   Анив = армянский журнал. – Москва, 2008-
№ 4 (37). – 2011
149294
   Анив = армянский журнал. – Москва, 2008-
№ 5 (38). – 2011
149295
   Анив = армянский журнал. – Москва, 2008-
№ 6 (39). – 2011
149296
   Анив = армянский журнал. – Москва, 2008-
№ 1 (40). – 2012
149297
   Анив = армянский журнал. – Москва, 2008-
№ 2 (41). – 2012
149298
  Родичев Н.И. Анива / Н.И. Родичев. – М., 1973. – 326с.
149299
  Савченко Н.В. Анизотропия g-факторов электронов проводимости переходных материалов : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Савченко Н. В. ; АН Укр. , Физ.-техн. ин-т низк. температур. – Харьков, 1992. – 16 с.
149300
  Мамедов К.П. Анизотропия атомного фактора в кубических кристаллах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Мамедов К.П.; МГУ. Научн.-исслед. ин-т физики. – М., 1950. – 12л.
149301
  Наими Е.К. Анизотропия внутреннего трения реальных кристаллов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 046 / Наими Е.К. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1971. – 14 с.
149302
  Кораблев В.В. Анизотропия вторично-эмиссионных свойств монокристаллов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 043 / Кораблев В.В.; Ленингр. политехн. ин-т им. М.И.Калинина. – Л., 1971. – 9л. – Бібліогр.:с.8-9
149303
  Сигал М.А. Анизотропия и естественный ферромагнитный резонанс в частицах сплава Fe-Co. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Сигал М.А.; Ин-т металлофизики АН УССР. – К., 1967. – 24л.
149304
  Пономарев Б.К. Анизотропия и магнитострикция монокристаллов гадолиния, тербия, диспрозия и эрбия в импульсных магнитных полях до 150 кэ. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Пономарев Б.К.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Физ. ф-тет. – М., 1967. – 10л.
149305
  Жевандров Н.Д. Анизотропия и оптика / Н.Д. Жевандров. – Москва : Наука, 1974. – 167 с.
149306
  Соловьев В.И. Анизотропия и процессы релаксации в ферритах при низких температурах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Соловьев В.И.; АН СССР. Радиотехн. ин-т. – М., 1965. – 20л.
149307
  Беграмбеков Леон Богданович Анизотропия ионно-электронной эмиссии с поликристаллических мишеней и тонких фольг : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.08 / Беграмбеков Леон Богданович; Моск. инж.-физ. ин-т. – М., 1974. – 17л. – Бібліогр.:с.17
149308
  Булат Л.П. Анизотропия кинетических явлений в полупроводниках со структрой вюрцита : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.10 / Булат Л. П.; Чернов. ГУ. – Черновцы, 1973. – 18л. – Бібліогр.:с.19
149309
  Безручко В.М. Анизотропия коллиодальных центров в щелочногалоидных кристаллах : Дис... канд. физ.-мат.наук: 010407 / Безручко В. М.; МВ и СССО УССР. -- КГУ. – К., 1973. – 161л. – Бібліогр.:л.147-161
149310
  Безручко Владимир Матвеевич Анизотропия коллоидальных центров в щелочногалоидных кристаллах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Безручко Владимир Матвеевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1976. – 21 с.
149311
  Фонтон С.С. Анизотропия магнитных свойств кристалла никелистого железа : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Фонтон С.С.; МГУ. – М., 1960. – 9л.
149312
  Алланазаров А. Анизотропия магнитосопротивления в кристалле n-германия в примесной, смешанной и собственной областях проводимости : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Алланазаров А.; Объед. уч. сов. Отд-ия физ. техн. геол. и хим. наук АН ТССР и Турк.ГУ им. Горького. – Ашхабад, 1966. – 16л.
149313
  Шутова С.С. Анизотропия механических свойств кристаллов типа NaCl при действии сосредоточенной нагрузки : Автореф. дис... канд. физ.-мат. наук: 01.04.18 / Шутова С.С.; АН МССР. Отд. физ.-техн. и мат. наук. – Кишинев, 1975. – 24с. – Бібліогр.:с.24
149314
  Микляев П.Г. Анизотропия механических свойств материалов. / П.Г. Микляев, Я.Б. Фридман. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1986. – 223с.
149315
  Шарлай Б.М. Анизотропия некоторых парметров динамики решетки ромбических кристаллов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Шарлай Б.М.; Черновиц.гос.ун-т. – Черновцы, 1974. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
149316
  Вертопрахов В.Н. Анизотропия некоторых свойств монокристаллов германия. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Вертопрахов В.Н.; Томск. гос. ун-т. – Томск, 1961. – 5л.
149317
  Митина Л.П. Анизотропия парамагнитной восприимчивости гексаферритов и ортоферритов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 050 / Митина Л.П. ; Моск. гос. ун-т , Физ. фак-т. – Москва, 1970. – 15 с.
149318
  Королева Л.И. Анизотропия парапроцесса гесагоналных ферритов : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Королева Л. И.; МГУ. – Москва, 1968. – 14л.
149319
  Коврижных А.М. Анизотропия пластического состояния при сложном нагружении. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.04 / Коврижных А.М.; АН СССР. – Новосибирск, 1981. – 24л.
149320
  Као Лан Анизотропия плоских гальваномагнитных эффектов в монокристаллических пленках никеля и его сплавов с эелезом и медью : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 050 / Као Лан; Моск. гос. ун-т. Физ. фак. – М., 1971. – 9л.
149321
  Саржевский А.М. Анизотропия поглощения и испускания света молекулами / А.М. Саржевский, А.Н. Савченко. – Минск, 1971. – 332с.
149322
  Гайсенок В.А. Анизотропия поглощения и люминесценции многоатомных молекул / В.А. Гайсенок, А.М. Саржевский. – Минск : Университетское, 1986. – 317 с.
149323
  Черныш В.В. Анизотропия пьезотермомагнитных явлений в области эффекта увлечения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Черныш В.В.; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1977. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
149324
  Дучал Владимир Яковлевич Анизотропия тензоэффектов в сильнодеформированных кристаллах германия и кремния : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Дучал Владимир Яковлевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 140л. – Бібліогр.:л.123-140
149325
  Дучал В.Я. Анизотропия тензоэффектов в сильнодеформированных кристаллах германия и кремния. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Дучал В.Я.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1988. – 14л.
149326
  Буда И.С. Анизотропия термоэлектрических и термомагнитных коэффициентов Bn-Ge в области эффекта увлечения : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : / Буда И.С. ; Черновиц. ГУ. – Черновцы, 1969. – 11 с.
149327
  Линдин Григорий Леонович Анизотропия упрочняющегося пластического материала : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Линдин Григорий Леонович;. – Новосибирск, 1977. – 12л.
149328
  Александров К.С. Анизотропия упругих свойств минералов и горных пород / К.С. Александров, Г.Т. Продайвода; СО РАН; Ин-т физики им. Л.В. Киренского; Отв.ред. Е.М. Чесноков. – Новосибрск : Изд-во СО РАН, 2000. – 354с. – ISBN 5-7692-0347-1
149329
  Николаев М.В. и Базазянц Н.О. Анизотропия упругого рассеяния нейтронов / М.В. и Базазянц Н.О. Николаев. – М., 1972. – 236с.
149330
  Головчан В.Т. Анизотропия физико-механических свойств композитных материалов / В.Т. Головчан. – К., 1987. – 301с.
149331
  Белый Николай Михайлович Анизотропия элементарных возбуждений и коллективные эффекты в кристаллах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Белый Николай Михайлович; Ин-т физики тела и полупроводников АН БССР. – Минск, 1982. – 8л.
149332
  Авенариус И.А. Анизотропия эффекта Мессбауэра в монокристаллах сурьмы и теллура : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Авенариус И.А. ; МГУ. – Москва, 1974. – 16 с. – Бібліогр.:с.16
149333
  Ковалевич А.А. Анизотропия эффекта Томсона и плоского эффекта Холла в монокристаллических ферромагнитных пленках. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 050 / Ковалевич А.А.; АН СССР. Сиб. отд. Ин-тут физики. – Красноярск, 1970. – 22л.
149334
  Бодюл П.П. Анизотропия явлений переноса в сплавах висмута с акцепторными примесями и ее взаимосвязь : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Бодюл П. П.; АН СССР Сиб. отд. Сов. секции общей и приклад. физ., Объед. сов. по физ. мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1970. – 15л.
149335
  Шишов В.И. Анизотропная стадия распространения солнечных космических лучей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Шишов В.И.; Науч.-исслед. ин-т ядерной физики. Моск. гос. ун-та им. М.В.Ломоносова. – М., 1968. – 9л.
149336
  Панчишин В.И. Анизотропная электропроводная бумага для решения задач теории потенциала / В.И. Панчишин. – Москва, 1959. – 12с.
149337
  Панков А.А. Анизотропное магнитное двупреломление карбоната кобальта и исследование с его помощью антиферромагнитного резонанса. : Автореф... канд. физ.-мат..наук: 01.04.09 / Панков А.А.; АН СССР. Ин-т физ. проблем. – М., 1977. – 15л.
149338
  Смирнов Л.В. Анизотропное поглощение света молекулами красителей : Автореф... докт. физ.-мат.наук: / Смирнов Л.В.; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1953. – 21л.
149339
  Косячков А.А. Анизотропное распыление и ионообразование при ионной бомбардировке поверхностей твердых тел : Автореф... докт.физ. мат.наук: 01.04.07 / Косячков А. А.; АНУ, Ин-т металлофиз. – К., 1991. – 23л.
149340
  Гурвич А Ю. Анизотропное рассеяние и циклотронный резонанс горячих электронов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Гурвич Ю.А,; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1964. – 9л.
149341
  Искра В.Д. Анизотропное рассеяние и электроакустический эффект в электронных германия и кремнии. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Искра В.Д.; Львов. гос. ун-тет им. И.Франко. – Львов, 1963. – 12л.
149342
  Даденкова М.Н. Анизотропное рассеяние света и ориентационный порядок в жидкостях : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Даденкова М.Н. ; Киевск. гос. пед. ин-т. – Киев, 1954. – 14 с.
149343
  Пименов Р.И. Анизотропное финслерово обобщение теории относительности как структуры порядка / Р.И. Пименов. – Сыктывкар : АН СССР КФ, 1987. – 183 с.
149344
  Вихор Л.Н. Анизотропнон рассеяние в примесных полупроводниках при наличии квантующих магнитных полей. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Вихор Л.Н.; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1981. – 14л.
149345
  Дорошкевич А.Г. Анизотропные космологические модели : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Дорошкевич А.Г.; АН СССР. Ин-т прикл. математики. – М., 1968. – 6л.
149346
  Заец Вадим Иванович Анизотропные планарные волноводы для невзаимных элементов интегрально-оптических систем : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Заец Вадим Иванович; КУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1994. – 149л. – Бібліогр.:л.142-149
149347
  Лехницкий С.Г. Анизотропные пластинки / С.Г. Лехницкий. – Москва-Ленинград : Гостехиздат, 1947. – 355 с.
149348
  Лехницкий С.Г. Анизотропные пластинки / С.Г. Лехницкий. – 2-е изд., переработ. и доп. – Москва, 1957. – 463 с.
149349
  Клечин Ю.И. Анизотропные сверхтонкие взаимодействия в редкоземельных ортоферритах и ортохромитах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Клечин Ю.И.; Уральский гос. ун-тет. – Свердловск, 1980. – 19л.
149350
  Неркаги А. Анико из рода Ного : повесть. / А. Неркаги. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 127 с.
149351
  Прибульская Г.И. Аникушин / Г.И. Прибульская. – Л.-М, 1961. – 45с.
149352
  Баранаускас А. Аникшчяйский бор : поема / А. Баранаускас. – Вильнюс, 1950. – 39 с.
149353
  Баранаускас А. Аникщяйский бор : поема / А. Баранаускас. – Каунас, 1952. – 36 с.
149354
  Баранаускас А. Аникщяйский бор : поема / А. Баранаускас. – Вильнюс, 1976. – 59 с.
149355
  Сорокин В. Анилиды глюкоз и некоторые их превращения / В. Сорокин. – С-Пб. – 8с.
149356
  Наку А. Анилиды тиогликолевой и 1-меркаптопропионовой кислот как реагенты для экстракционно-фотометрического определения некоторых элементов. : Автореф... Канд.хим.наук: / Наку А.; Моск.гос.ун-т. – М, 1963. – 16л.
149357
  Одрина Н.А. Анилитические формы сослагательного накопления в английском языке. Том 1 : Автореф... канд. филол.наук: / Одрина Н. А.;. – Киев, 1948. – 233л.
149358
  Одрина Н.А. Анилитические формы сослагательного накопления в английском языке. Том 2 : Автореф... канд. филол.наук: / Одрина Н. А.; КГУ. – Киев, 1948. – 299л. – Бібліогр.:с.1-13
149359
  Белогурова С.П. Анималистическая проза как феномен общественного сознания на рубеже 19 - 20 веков // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 115-123. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 4). – ISSN 0201-7385
149360
  Гализина Е.Е. Анималистические образы как источник смыслообразования в русской культуре второй половины XIX - начала ХХ века (на примере архитектурного декора г. Саратова) // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 3. – С. 37-40. – ISSN 2073-9702


  Рассматривается проблема дифференциации терминов, связанных с изображением животных. В рамках исследования предпринята попытка определения региональной специфики этой образной системы в русском архитектурном декоре второй половины XIX - начала ХХ вв.
149361
   Анималисты России. – М, 1987. – 80с.
149362
  Волос А.Г. Аниматор : [роман] / Андрей Волос. – Москва : Зебра Е, 2005. – 271с. – ISBN 5-94663-177-2
149363
  Сычева А. Аниматор Гарри Бардин и его персонажи // Творчество народов мира / Изд-во "ТиО". – Москва, 2011. – Вып. 12. – С. 66-78


  Родословная Деда Мороза не такая уж и многовековая. Родился он в одно время с появлением гляциологии - науки о природных льдах и снегах.
149364
  Акимова Д.В. Анимация Хаяо Миядзаки: поэтика художественного образа // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2011. – № 958-ІІ. – С. 15-22. – (Серія : "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 44). – ISSN 0453-8048
149365
  Палецкий Анимизм, как принцип понимания мира / Палецкий. – 112с.
149366
  Казакова Вера Михайловна Анион - радикалы мостиковых гетероциклических соединений : Автореф... д-ра хим.наук: 02.00.04 / Казакова Вера Михайловна; Моск. ин. тонкой хим. технологии. – М., 1973. – 39л.
149367
  Зыкова В.В. Аниониты на основе полиаллиаламина и ди- и триэпоксидных эфиров. : Автореф... канд. хим.наук: 02.075 / Зыкова В.В.; АН Каз. ССР Ин-тут хим. наук. – Алма-Ата, 1969. – 22л.
149368
  Дрягилева Р.И. Анионная и координационно-анионная сополимеризация с альдегидами : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Дрягилева Р.И.; Киев. гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1971. – 18л.
149369
  Кочетов Е.В. Анионная полимеризация акрилонитрила, инициированная триэтилфосфином : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Кочетов Е.В.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – Москва-Черноголовка, 1968. – 22л.
149370
  Яхимович Р.И. Анионная полимеризация ангидридов а-ацетилен-крабоновых кислот : Автореф... канд. хим.наук: / Яхимович Р.И.; АН УССР. Ин-т орган. химии. – Киев, 1966. – 15 с.
149371
  Соловьянов А.А. Анионная полимеризация окиси этилена. : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Соловьянов А.А.; Москов. физ.-техн. ин-т. – М., 1970. – 12л.
149372
  Базилевская Неонила Петровна Анионная полимеризация олигоэфиракрилатов : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02075 / Базилевская Неонила Петровна ; АН УССР Ин-т химии высокомолекулярных соединений. – Киев, 1973. – 24 с. – Бібліогр.:с.23-24
149373
  Арест-Якубович Александр Аронович Анионная полимеризация углеводородных мономеров под действием новых инициаторов на основе щелочноземельных и щелочных металлов : Автореф. дис. ... д-ра хим. наук : 02.00.06 / Арест-Якубович Александр Аронович ; Научно-исслед. физ.-хим. ин-т. – Москва, 1981. – 48 с.
149374
  Шварц М. Анионная полимеризация. / М. Шварц. – М., 1971. – 671с.
149375
  Игнатьев Николай Владимирович Анионные b-комплексы 1,3,5 - трис (трифторметилсульфонил) бензола и их окисление : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.08 / Игнатьев Николай Владимирович; АН УССР. Ин-т орган. химии. – К., 1980. – 20л.
149376
   Анионные комплексы меди (II) с оксимами пирувиламинокислот / Р.Д. Лампека, С.В. Павлова, И.О. Фрицкий, Т.С. Искандеров, В.В. Скопенко // Украинский химический журнал : научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2009. – Т. 75, № 9/10. – С. 13-17. – ISSN 0041-6045


  Синтезированы и исследованы методами ИК-, электронной, ЭПР-спектроскопии и электроспрей масс-спект-рометрии 7 новых анионных координационных соединений меди (II) с оксимами пирувиламинокислот. Показано, что лиганды входят в состав комплексов в виде ...
149377
  Скопенко В.В. Анионные нитрозокарбамилцианметанидные и карбамилцианамидные комплексы некоторых металлов / В.В. Скопенко, Р.Д. Лампека, Х. Келер // Коорд. химия, 1986. – №1
149378
  Кононов Ю.С. Анионообменная сорбция и разделение платины и палладия : Автореф... канд. хим.наук: / Кононов Ю.С.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Объедин. учен. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1966. – 25л.
149379
  Нечай Н.А. Анионообменное разделение пятивалентного ванадия и шестивалентного хрома : Автореф... канд .хим.наук: / Нечай Н. А.; ЛГУ. – Л., 1966. – 20л.
149380
  Зверева М.Н. Анионообменное разделение цинка, кадмия и свинца и отделение их от некоторых элементов : Автореф... канд. хим.наук: / Зверева М.Н.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1959. – 13л.
149381
  Малыгина Н.П. Анисья : роман / Н.П. Малыгина. – Волгоград, 1984. – 319с.
149382
  Васильев В.В. Аничков мост / В.В. Васильев. – Ленинград, 1973. – 47 с.
149383
  Онищенко К. Ані Лорак зачарувала Європу // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 2 с. обкл. – ISSN 0868-9644
149384
  Ціпко А. Анігіляція... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 24-25 квітня (№ 72-73). – С. 12


  Нова українська еліта вже формується. В суспільстві має відбутися критичний аналіз прожитих років і процес самоочищення від усього, що стримує його розвиток.
149385
  Боцман А.В. Анізотропія германських претерито-презентних та інхоативних дієслів // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 42-55


  Статтю присвячено проблемі функціонування претерито-презентних та інхоативних дієслів у германських мовах. Первісно ці дієслова утворюють глобулярний конгломерат, який поступово набуває ознак гетерогенності з подальшою диференціацією форм на позначення ...
149386
  Парновський С.Л. Анізотропія орієнтації галактик каталогу 2MFGC / С.Л. Парновський, А.В. Тугай // Журнал фізичних досліджень / Львівський нац. ун. ,Західноукр. фізичне т-во. – Львів, 2007. – Т. 11, ч. 3. – С. 366-369. – ISSN 1027-4642
149387
  Продайвода Г.Т. Анізотропія пружних і акустичних властивостей осадочних порід Лисівської глибокої свердловини : геофізика / Г.Т. Продайвода, С.А. Вижва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 52-62 : Табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – (Геологія ; Вип. 16)


  Інваріантно-поляризаційним ультразвуковим методом визначено фазові швидкості пружних хвиль зразків керна осадових порід глибокої Лисівської свердловини. Обчислено пружні постійні в триклінному наближенні. Коефіцієнт акустичної анізотропії змінюється ...
149388
   Анізотропія теплофізичних властивостей вуглецевонаповнених епоксидних композитів, сформованих в магнітному полі / П.М. Малежик, М.І. Шут, Т.Г. Січкар, М.М. Лазаренко, А.М. Шут // Физика аэродисперсных систем : межведомственный научный сборник / Одес. нац. ун-т им.И.И.Мечникова. – Одесса, 2015. – Вып. 52. – С. 28-33. – ISSN 0367-1631
149389
  Альохін О.Д. Анізотропія флуктуацій і градієнт внутрішнього поля неоднорідної рідини в критичному стані // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 357-359. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі на основі аналізу експериментальних даних з гравітаційного ефекту поблизу критичної точки, вивчені висотні залежності деполяризованої критичної опалесценції. Запропоновано утворення в рідині, в гравітаційному полі неоднорідного внутрішнього ...
149390
  Пархоменко Д.А. Анізотропна акустооптична взаємодія у 2D фотонному кристалі поблизу фотонної та фононної заборонених зон / Д.А. Пархоменко, С.О. Колєнов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 219-222. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  Обраховано геометрію анізотропної акустооптичної взаємодії у 2D фотонному кристалі з квадратною надграткою, що утворена в кремнії. Побудовано залежності кута Брегга від частоти акустичної хвилі для випадку одночасної наявності фотонної та фононної ...
149391
  Заєць В.І. Анізотропні планарні хвелеводи для невзаємних пристроїв інтегрально-оптичних систем : Автореф. дис. ... канд. фіз-мат. наук : 01.04.03 / Заєць В.І.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – 12 с.
149392
  Лишенок К.П. Анізотропні та нелінійні поверхневі поляритони при наявності поверхневої електропровідності. : Автореф... Канд.фіз-мат.наук: 01.04.03 / Лишенок К.П.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1993. – 12л.
149393
  Фісун В.П. Анімалістичні образи у скарбошуканні як мотивотворчий елемент не казкової прози // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 74-77. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 6)


  Ідеться про причини появи образів представників тваринного світу в сюжетах текстів не казкової прози про скарби та скарбошукачів, пояснюється символічне значення певних звірів (зокрема тотемних), а також наводяться приклади жертвоприношень, пов"язаних ...
149394
  Цуй К. Анімальний компонент медичного терміна у сучасній китайській мові // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 220-226. – (Серія філологічна ; вип. 61). – ISSN 2078-5534


  Статтю присвячено проблемі класифікації медичних термінів з анімальним компонентом у сучасній китайській мові, вирішити яку пропонуємо виходячи з розкриття лексичної конотації у вторинній номінації за участю метафори, що має велике значення як для ...
149395
  Курач Т.М. Анімаційне картографування явища міграції населення : картографія / Т.М. Курач, А.О. Новосвітна // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 2. – С. 32-37. – Бібліогр.: 7 назв
149396
  Росоха Сергій Володимирович Анімаційне комп"ютерне моделювання деяких процесів в задачах пожежної безпеки : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.01.01 / Росоха С.В.; МОіНУ. Київ. нац. ун-тет будівництва і архітектури. – Київ, 2003. – 21 с. – Бібліогр.: 14 назв
149397
   Анімаційні моделі формування бурштиноносних об"єктів України : регіональні проблеми ландшафтознавства та геоморфології / О.О. Комлєв, В.А. Нестеровський, Р.Г. Гулий, О.О. Ремезова, Ю.М. Філоненко, С.О. Волненко, М.В. Криницька // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 56. – С. 163-168. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0868-6939
149398
  Курков Андрій Анімація на хвилях // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 11. – С. 104-105. – ISSN 0130-5212
149399
  Гладких М.І. Анімізм / М. Гладких // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 13. – ISBN 966-642-073-2
149400
  Гончаренко А.С. Анімус та Аніма і любовний трикутник в художній літературі (на матеріалі новелістики О. Генрі) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 99-109


  У статті розглядається новелістика американського письменника О. Генрі в контексті мотиву любовного трикутника, що є одним з архетипних оприявлень "одвічного трикутника". Дослідження вибудовується на аналізуванні архетипів Аніми та Анімуса як ...
149401
   Анісімов Анатолій Васильович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 20. – ISBN 966-8352-11-4
149402
   Анісімов Володимир Владиславович // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [ред. кол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відповід. ред. Дубина М.І.]. – Київ, 1994. – С. 13
149403
   Анісімов Ігор Олексійович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 199 : фото
149404
  Дюбин В.В. Анка / В.В. Дюбин. – Кишинев, 1965. – 743с.
149405
  Дюбин В.В. Анка / В.В. Дюбин. – Кишинев, 1970. – 672с.
149406
  Дюбин В.В. Анка / В.В. Дюбин. – Кишинев, 1976. – 704с.
149407
  Дюбин В.В. Анка / В.В. Дюбин. – Кишинев, 1981. – 725с.
149408
  Болтыханов Ф.В. Анка / Ф.В. Болтыханов. – Орджоникидзе, 1982. – 125с.
149409
  Свистунова И. Анкара-Тегеран: двусторонние отношения и региональные проблемы // Азия и Африка сегодня : Научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2006. – № 11. – ISSN 0321-5075
149410
  Сірук М. Анкара - Київ: продовження діалогу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 16 березня (№ 45)


  Прем"єр -міністр Йилдирим підтвердив підтримку Туреччиною суверенітету, територіальної цілосності і політичної єдності України.
149411
  Семиволос І. Анкара визначилася... = розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 28 липня (№ 132). – С. 3


  Виконавчий директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос: "Включення Туреччини до боротьби з ІДІЛ дуже серйозно вплине на ситуацію в регіоні".
149412
  Киреев Н.Г. Анкара. / Н.Г. Киреев. – М., 1972. – 176с.
149413
  Дервиш С. Анкарский узник / С. Дервиш. – М., 1960. – 131с.
149414
  Клюев Е. Анкета : стихи // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 11. – С. 70-75. – ISSN 0130-7673
149415
  Танюк Л. Анкета : поема // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 54-59. – ISSN 0130-5263
149416
   Анкета "Бюджет времени преподавателя и пути его рационализации". – 8с.
149417
   Анкета "Дом, в котором ты живёшь". – Горький, 1967. – 12 с.
149418
  Инбер В.М. Анкета времени / В.М. Инбер. – М., 1971. – 191с.
149419
  Танюк Лесь Анкета вступаючого кандидатом у члени суспільства правди і мудрості і так далі і тому подібне : проба іронічно-патетичної патріотичної, оптимістичної і самокритичної поеми на вільні й невільні теми у світлі зразково-соціалістичної системи // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 54-59. – ISSN 0130-5263
149420
   Анкета для изучения социального развития коллектива завода "Рабочий металлист". – Кострома, 1967. – 34 с.
149421
  Наумова Д.Н. Анкета для незамужних / Д.Н. Наумова. – Ленинград, 1989. – 331с.
149422
   Анкета для преподавателей вузов. – Уфа, 1985. – 42с.
149423
  Иваненко Анна Анкета на выезд из страны : Досье // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 1/2. – С. 14
149424
  Иваненко Анна Анкета на выезд из страны // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 4. – С. 20 : Іл.
149425
  Иваненко Анна Анкета на выезд из страны // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 3. – С. 28 : Іл.
149426
   Анкета по охране памятников, природы, птиц, лесов и т.п. в России. – Харьков : Тип. М.Х. Сергеева, 1927. – 16 с. – Окр.відбиток з жур. "Вісник природознавства", № 3-4, 1927 р.
149427
   Анкета студента. – Київ : КНУ, 1997. – 11с.
149428
   Анкета. Структура бюджета времени. – Минск, 1971. – 11с.
149429
   Анкетирование как метод библиотековедческих исследований : Сб. мат. в пом. науч. деят-ти биб-тек. – Ленинград
Вып. 9. – 1974. – 66 с.
149430
  Носырева А.Н. Анкетирование студентов как один из инструментов повышения качества образовательного процесса // Стандарты и мониторинг в образовании : научно-методический и информационный журнал / Национальный центр стандартов и мониторинга образования. – Москва, 2011. – № 2 (77). – С. 26-27. – ISSN 1998-1740


  Автор поднимает проблему студентоцентрированного подхода к организации обучения. В качестве примера он приводит результаты анкетирования студентов-заочников НГУ НИЯУ МИФИ. Анкетирование приводилось в 2000 г. и его результаты стали основой для ...
149431
  Бутенко И.А. Анкетный опрос как общение социолога с респондентами / И.А. Бутенко. – М., 1989. – 175с.
149432
  Сукало А. Анкетування як метод дослідження інноваційних технологій в архівній справі // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць / НАН України, Ін-т історії України. – Київ, 2004. – Числ. 11, ч. 2 : До 10-річчя заснув. відділу спец. іст. дисциплін Ін-ту історії України НАН України. – С. 27-42


  Аналізується сучасний стан інформатизації архівної галузі, зокрема засобами анкетування; розкривається методика впровадження сучасних технологій та окреслюються перспективи подальшого розвитку архівної справи.
149433
  Гончар Б.М. Анклав // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – C. 65. – ISBN 966-316-039-X
149434
   Анклавістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту ; Горлівський державний педагогічний ін-т іноземних мов ; Держ. освітня установа вищої професійної освіти "Волгоградський державний університет" ; [редкол. : В.І. Теркулов, Н.О. Тупікова, В.М. Калінкін та ін.]. – Горлівка : ГДПІІМ, 2010. – 104 с.
149435
   Анклавна діалектологія : матеріали міжнар. науково-практичного семінару ; 1 грудня 2009 року / МОН України ; Горлівський держ. пед. ін-т іноз. мов ; [ ред. кол. В.І. Теркулов, Н.О. Тупікова та ін. ]. – Горлівка : ГДПІІМ, 2009. – 44 с.
149436
   Анксіолітична дія 7-[2-(4-етилпіперазин-1-іл)етокси]-2-метил-3-(4-хлорофеніл)-4H-хромен-4-ону / І.С. Безверха, Л.Б. Шарабура, Т.М. Пантелеймонова, В.П. Хиля // Проблемы старения и долголетия : научно-практичекий журнал / Гос. учреждение "Ин-т геронтологии им.Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины". – Киев, 2016. – Т. 25, приложение : 6 Національний конгрес геронтологів і геріатрів України. Тези. – С. 17-18. – ISSN 0869-1703
149437
  Чистяк Д. Анн Перр"є: у пошуках раю мовлення // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 7/8 (1015/1016). – С. 263-266. – ISSN 0320-8370


  Доповідь виголошена на творчому вечорі "Анн Перр"є. Мовчання і переклад" у Будинку Руссо та Літератури у Женеві 2 вересня 2012
149438
  Триоле Э. Анна-Мария / Э. Триоле. – Москва : Художественная литература, 1963. – 380с.
149439
  Триоле Э. Анна-Мария / Э. Триоле. – Киев, 1994. – 380с.
149440
  Олесов Н.П. Анна / Н.П. Олесов. – Свердловск, 1963. – 76с.
149441
  Тихомирова Мария Александровна Анна Александровна Лапорская / Тихомирова Мария Александровна. – Москва : Художник РСФСР, 1979. – 112 с.
149442
  О"Лір Анна Ахматова - в українському інтер"єрі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 2 серпня (№ 134)


  Подільська обитель поетеси.
149443
  Хейт А. Анна Ахматова / А. Хейт. – М, 1991. – 382с.
149444
  Павловский А.И. Анна Ахматова : жизнь и творчество : Кн. для учителя / А.И. Павловский. – Москва : Просвещение, 1991. – 190 с. – ISBN 5-09-003244-0
149445
  Павловский А.И. Анна Ахматова : очерк творчества / А.И. Павловский. – Л, 1966. – 191с.
149446
  Павловский А.И. Анна Ахматова : очерк творчества / А.И. Павловский. – 2-е изд. – Л, 1982. – 174с.
149447
  Хренков А.В. Анна Ахматова в Петербурге-Петрограде-Ленинграде / А.В. Хренков. – Л, 1989. – 220с.
149448
  Ахматова А.А. Анна Ахматова в Тверском краю / А.А. Ахматова. – Калинин, 1989. – 158с.
149449
  Кац Б.А. Анна Ахматова и музыка. / Б.А. Кац, Р.Д. Тименчик. – Л., 1989. – 336с.
149450
   Анна Ахматова и Русская культура начала ХХ века. – М., 1989. – 106с.
149451
  Грицак Н.Р. Анна Ахматова і Марина Цвєтаєва: дві перекладні версії однієї поезії Івана Франка // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 204-208. – (Серія: Літературознавство ; № 44). – ISBN 9-7425-09-6
149452
  Ланская С. Анна Ахматова о Модильяни // Творчество народов мира. – Москва, 2007. – Вып. 11. – С. 64-72.
149453
   Анна Ахматова та Україна. – Київ, 1993. – 30с.
149454
  Степаненко М. Анна Ахматова. Київ. Україна // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2014. – № 7/8 (1027/1028). – С. 197-206. – ISSN 0320-8370
149455
  Орлова Н. Анна Ахматова: "Такой на свете нет..." // Личности. – Киев, 2009. – № 6 (22). – С. 24-47. – ISSN 1819-6268


  Анна Андреевна Ахматова (1889-1966) — один из крупнейших русских поэтов XX века, писатель, литературовед, литературный критик, переводчик.
149456
  Орлова Н. Анна Ахматова: "Такой на свете нет..." // Личности. – Киев, 2010. – № 1 (23). – С. 4-27. – ISSN 1819-6268
149457
  Бобернага С. Анна Баранович / С. Бобернага. – Кишинев, 1971. – 12с.
149458
  Мирчинк М.Е. Анна Болеславовна Мисскна 1869-1922 гг. / М.Е. Мирчинк. – М., 1940. – 15с.
149459
  Витензон Р.А. Анна Бренко / Р.А. Витензон. – Ленинград, 1985. – 207с.
149460
  Бисли А. Анна в Лондоне / А. Бисли. – М., 1979. – 87с.
149461
  Дружинин Н.М. Анна Васильевна Якимова - член исполнительного комитета партии "Народная воля". / Н.М. Дружинин. – 2-е изд. – М, 1930. – 48с.
149462
  Сцибор-Рыльский Анна Вероника / Сцибор-Рыльский. – Л., 1959. – 306с.
149463
  Натяжко С. Анна Гавальда і Оксана Забужко: психоаналітичний аспект сучасної жіночої прози // Султанівські читання : збірник статей / Мін-во освіти і науки України, Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2016. – Вип. 5. – С. 165-173. – ISSN 2313-5921
149464
  Жигарев А.Л. Анна Герман / А.Л. Жигарев. – Москва : Искусство, 1988. – 303с.
149465
  Загорская Е.С. Анна Голубкина - скульптор и человек / Е.С. Загорская. – М., 1964. – 143с.
149466
  Ардентова К.В. Анна Голубкина / К.В. Ардентова. – Москва, 1976. – 69с.
149467
  Каменский А.А. Анна Голубкина / А.А. Каменский. – М., 1990. – 461с.
149468
  Знаменская Г.Н. Анна Зегерс / Г.Н. Знаменская. – Москва, 1953. – 40с.
149469
  Мотылева Т.Л. Анна Зегерс / Т.Л. Мотылева. – М, 1953. – 256с.
149470
  Мотылева Т.Л. Анна Зегерс / Т.Л. Мотылева. – М, 1984. – 399с.
149471
  Кудін М.О. Анна Зегерс / М.О. Кудін. – К, 1987. – 194с.
149472
   Анна Зегерс (род. в 1900 г.) : Мет. мат. к вечеру, посв. 60-летию со дня рождения. – Москва, 1960. – 8 с. – (В помощь работникам библиотек)
149473
   Анна Зегерс.. – М., 1964. – 88с.
149474
   Анна Зегерс.. – М., 1970. – 32с.
149475
  Самойловских И А. Анна Ивановна Самойловских. / И А. Самойловских. – М, 1978. – 26с.
149476
  Глушко М.В. Анна Ильина / М.В. Глушко. – Симферополь, 1951. – 256с.
149477
   Анна Иоанновна : Сост.И.В.Новиков. – Москва : Армада, 1994. – 766с. – Содерж.: М.Н.Волконский, Князь Никита Федорович; П.В. Полежаев, Бирон и Волынский; И.И. Лажечников, Ледяной дом. – (Романовы : Династия в романах. ; Т. 7). – ISBN 5-87994-046-2
149478
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – Пб.
Кн.2. – 1919. – 474с.
149479
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – М.
1. – 1935. – 374с.
149480
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – 2-е изд. – М.
2. – 1935. – 332с.
149481
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – М.
2. – 1935. – 337с.
149482
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – Л.
Кн.1. – 1946. – 407с.
149483
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – Л.
Кн.2. – 1946. – 358с.
149484
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – М., 1947. – 767с.
149485
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – 576. – М.
1. – 1947. – 767с.
149486
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – М.
2. – 1947. – 576с.
149487
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – М.
2. – 1947. – 504с.
149488
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – М.-Л., 1950. – 840с.
149489
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – К., 1953. – 708с.
149490
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – М., 1953. – 888с.
149491
  Толстой Л.Н. Анна Каренина : роман в 8 ч. / Л.Н. Толстой. – Москва : Правда
Т. 2 ; ч. 5-8. – 1956. – 445 с.
149492
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – Петрозаводск, 1960. – 907с.
149493
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – Л.
2. – 1967. – 411с.
149494
  Толстой Л.Н. Анна Каренина : Роман в восьми частях / Л.Н. Толстой. – Ленинград : Художественная литература
Ч.1-4. – 1969. – 472с.
149495
  Толстой Л.Н. Анна Каренина : Роман в восьми частях / Л.Н. Толстой. – Ленинград : Художественная литература
Ч.5-8. – 1969. – 412с.
149496
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – Куйбышев, 1970. – 696с.
149497
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – Фрунзе, 1972. – 888с.
149498
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – Кишинев, 1975. – 864с.
149499
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – Ташкент, 1977. – 776с.
149500
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – Ленинград, 1978. – 712с.
149501
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – Минск, 1978. – 612с.
149502
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – Новосибирск, 1979. – 862с.
149503
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – Л.
Ч.1-4. – 1979. – 447с.
149504
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – Л.
Ч.5-8. – 1979. – 392с.
149505
  Толстой Л.Н. Анна Каренина : Роман в восьми частях / Л.Н. Толстой. – Киев : Дніпро, 1981. – 792с.
149506
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – М., 1981. – 799с.
149507
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – Л.
Ч.1-4. – 1982. – 446с.
149508
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – Л.
Ч.5-8. – 1982. – 390с.
149509
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – М., 1986. – 491с.
149510
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – Москва
2. – 1986. – 459с.
149511
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – Л.
1. – 1987. – 444 с.
149512
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – Л.
2. – 1987. – 380 с.
149513
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – М., 1988. – 765с.
149514
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – Харьков, 1988. – 806с.
149515
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – К., 1989. – 681с.
149516
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – Пермь
Ч.5-8. – 1989. – 349с.
149517
  Толстой Л.Н. Анна Каренина : роман в 8 ч. / Л.Н. Толстой. – Москва : Правда
Ч. 1-4. – 1991. – 495 с. : ил.
149518
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – М.
Т. 2, ч. 5-8. – 1991. – 413с.
149519
  Толстой Л.Н. Анна Каренина : роман : в 8-ми частях / Лев Толстой ; [послесл. и примеч. Т.В. Надозирной ; худож.-охорм. Б.Ф. Бублик]. – Харьков : Фолио. – (Серия "Школьная библиотека украинской и зарубежной литературы" / обществ. совет : В.С. Бакиров и др.). – ISBN 978-966-03-5318-3
Ч. 1-4. – 2011. – 457, [7] с. : илл. – На обл. : Анна Каренина. Том 1
149520
  Толстой Л.Н. Анна Каренина : роман : в 8 ч. / Лев Толстой ; [примеч. Т.В. Надозирной]. – Харьков : Фолио. – (Школьная библиотека украинской и зарубежной литератури;). – ISBN 978-966-03-5319-0
[Т. 2], ч. 5-8. – 2011. – 379, [3] с. – Сер. осн. в 2010 г. - На обл. указ. N тома и сер.: Школьная библиотека. Зарубежная литература.
149521
  Толстой Л.Н. Анна Каренина : роман : в 8 ч. / Лев Толстой ; [послеслов. и примеч. Т.В. Надозирной]. – Харьков : Фолио. – (Библиотека русской классики для школ). – ISBN 978-966-03-6034-1
Т. 1, ч. 1-4. – 2012. – 457, [6] с., [1] л. портр. : ил. – Примеч.: с. 453-457
149522
  Толстой Л.Н. Анна Каренина : роман : в 8 ч. / Лев Толстой ; [примеч. Т.В. Надозирной]. – Харьков : Фолио. – (Библиотека русской классики для школ). – ISBN 978-966-03-6035-8
Т. 2, ч. 5-8. – 2012. – 379, [5] с. : ил. – Примеч.: с. 378-379
149523
  Кемский Анна Каренина под ножом критики : (По поводу статей Громеки) / Кемский. – Санкт-Петербург : Тип. Товарищества "Общественая польза", 1886. – 32 с.
149524
  Аксенов С. Анна Каренина. После Толстого. К проблеме творческой интерпретации романа // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; РА "Освіта України". – Київ, 2014. – № 12 (403). – С. 34-43
149525
  Толстой Л. Анна Кареніна / Л. Толстой. – Х.
Кн.1. – 1935. – 465с.
149526
  Толстой Л.М. Анна Кареніна / Л.М. Толстой. – К., 1955. – 704с.
149527
  Моця О. Анна Київська, королева Франції // Діалог. Історія, політика, економіка. – Київ, 2002. – № 2 : Україна і Франція. – С. 58-59 : Фото. – ISSN 1607-6451
149528
  Верховская М. Анна Кирпищикова / М. Верховская. – Молотов, 1954. – 136с.
149529
  Алова Л.А. Анна Маньяни и ее роли / Л.А. Алова, О.Б. Боброва. – Москва, 1990. – 108с.
149530
  Чехов А.П. Анна на шее. Попрыгунья. Невеста / А.П. Чехов. – М.Л,, 1966. – 114с.
149531
  Бертенсон Н. Анна Николаевна Есипова. / Н. Бертенсон. – Л, 1960. – 152с.
149532
  Андрусяк І.П. Анна Павлик - борець за гендерну рівність // Особливості формування законодавства України: філософсько-правові, історичні та прикладні аспекти : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. (27 берез. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Івано-Франків. ун-т права ім. Короля Данила Галицького, Юрид. ф-т Терноп. нац. екон. ун-ту [та ін.] ; [упоряд.: О.В. Острогляд, М.Й. Гаврецька ; оргком. та редкол.: А.І. Луцький та ін.]. – Івано-Франківськ : Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, 2015. – С. 91-93
149533
   Анна Павлова. – М., 1956. – 191с.
149534
  Аркина Н.Е. Анна Павлова / Н.Е. Аркина. – Москва, 1981. – 56с.
149535
  Красовская В.М. Анна Павлова. Страницы жизни русской танцовщицы / В.М. Красовская. – Л.-М., 1964. – 218с.
149536
  Пасенюк Л.М. Анна Пересвет / Л.М. Пасенюк. – Краснодар, 1958. – 200с.
149537
  Модзалевский Б.Л. Анна Петровна Керн : по материалам Пушкинского дома / Б.Л. Модзалевский. – [Ленинград] : М. и С. Сабашниковы, 1924. – 141 с. – (Друзья Пушкина / под общ. ред. М.О. Гершензона)
149538
   Анна Петровна Остроумова-Лебедева. – Казань, 1928. – 32с.
149539
  Корнилов П.Е. Анна Петровна Остроумова-Лебедева / П.Е. Корнилов. – М., 1950. – 24с.
149540
  Богданов А.А. Анна Петровна Остроумова-Лебедева / А.А. Богданов. – Л, 1976. – 42с.
149541
  Суслов В.А. Анна Петровна Остроумова-Лебедева. / В.А. Суслов. – Л, 1967. – 202с.
149542
  Роменський О. Анна Порфірогеніта: штрихи до портрета візантійської принцеси та руської княгині // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун. ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2012. – Вип. 3. – С. 26-37
149543
  Ольбрахт И. Анна пролетарка / И. Ольбрахт. – М., 1951. – 232с.
149544
  Ольбрахт И. Анна пролетарка / И. Ольбрахт. – М., 1954. – 223с.
149545
  Ольбрахт І. Анна пролетарка / І. Ольбрахт. – К., 1955. – 232с.
149546
  Серова С.А. Анна Редель и Михаил Хрусталев / С.А. Серова. – М, 1981. – 189с.
149547
  Ординець-Косторовицький Анна Русинка / Ординець-Косторовицький. – Харків, 1930. – 221 с.
149548
  Сент-Емур де Ке Анна Русинка, королева Франції і графиня Валюа / Граф де Ке де Сент-Емур ; З франц. пер. Іван Франко. – У Львові (Львів) : Накладом Укр.-Руської Видавн. Спілк ; [Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка, під зарядом К. Беднарського], 1909. – 31 с. – Примірник дефектний без обкл. та тит. арк., опис за репринтним виданням. – (Писання Івана Франка ; 2)
149549
  Сент-Емур де Ке Анна Русинка, королева Франції і графиня Валюа / Граф де Ке де Сент-Емур ; З франц. пер. Іван Франко. – Репринтне вид. – Київ : Обереги, 1991. – 31с. – Вих. дані оригіналу: Львів : Накл. укр.-рус. видав. спілки, 1909. – (Писання Івана Франка ; 2). – ISBN 5-7707-1736-X
149550
  Луняк Є. Анна Руська - королева Франції / Євген Луняк. – Киев : Книга, 2012. – 203, [5] с. : табл., іл. – Текст укр, англ., фр. – Бібліогр.: с. 200-203 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8314-69-8
149551
  Луняк Є.М. Анна Руська - королева Франції в світлі історичних джерел / Євген Луняк. – Київ ; Ніжин : Міланік, 2010. – 96 с., [4] с. іл. : іл. – Бібліогр.: с. 93-94. – ISBN 978-966-2213-46-1
149552
  Шубина В. Анна с холмов : проза: рассказ // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России; Российский Фонд Мира; Трудовой коллектив журнала " Москва". – Москва, 2011. – № 5. – С. 11-22. – ISSN 0131-2332
149553
   Анна Саксе. – Рига : Латгиз, 1964. – 88 с. : илл.
149554
  Киршентале И.В. Анна Саксе. / И.В. Киршентале. – Рига, 1985. – 227 с.
149555
  Нар-Дос Анна Сароян / Нар-Дос. – Ереван, 1960. – 307с.
149556
  Трифонова Л.П. Анна Семеновна Голубкина / Л.П. Трифонова. – Л, 1976. – 41с.
149557
   Анна Семеновна Голубкина. – Москва, 1983. – 423с.
149558
   Анна Семеновна Голубкина , 1864-1927 г.. – М., 1989. – 31с.
149559
   Анна Семеновна Голубкина.. – М., 1964. – 40,6с.
149560
  Костин В.И. Анна Семеновна Голубкина. 1864-1927 / В.И. Костин. – М.-Л., 1947. – 24с.
149561
  Шелухин И.С. Анна Скалозубова / И.С. Шелухин. – Новосибирск, 1976. – 127с.
149562
  Есенин С.А. Анна Снегина / С.А. Есенин. – М., 1976. – 74с.
149563
  Есенин С.А. Анна Снегина : Поэма / С.А. Есенин. – Москва : Детская литература, 1981. – 47с.
149564
  Абелль Кьели Анна Софи Хедвиг / Абелль Кьели. – Москва, 1963. – 104с.
149565
  Тимошик М.С. Анна Фігус-Ралько як редактор та організатор української видавничої справи в Канаді. // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 25. – С. 153-157.
149566
   Анна Фройд (Anna Freud) // Психологія особистості в біографіях, подіях, портретах : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / В.І. Гордієнко, Л.В. Копець. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – С. 105-117. – ISBN 978-966-518-287-0
149567
  Караваев С. Анна Хомякова / С. Караваев. – Пермь, 1968. – 36с.
149568
  Ладинский А.П. Анна Ярославна - королева Франции. / А.П. Ладинский. – М., 1961. – 424с.
149569
  Ладинский А.П. Анна Ярославна - королева Франции. / А.П. Ладинский. – Кишинев, 1989. – 622с.
149570
  Аллю Роже Анна Ярославна - королева Франції = Anne de Kiev - reine de France / Роже Аллю ; Переклала М. Струтинська ; Світова Федерація Українських Жіночих Організацій. – Торонто : СФУЖО, 2002. – 269 c. : іл. – ISBN 0-9731927-1-2
149571
  Крутенко Н.Г. Анна Ярославна = Anne de Kyiv : іст.-літ. мистецтвознавча розвідка / Наталія Крутенко ; [пер. фр. М. Маурітссона та Д. Чистяка]. – Київ : Пульсари, 2011. – 137, [3] с. : іл., фотоіл. – Серія засн. в 2001 р. - Текст укр., фр. – (Серія "Українці у світовій цивілізації" / ідея та упорядкув. Л. Копань). – ISBN 978-966-2171-80-8
149572
   Аннали Світової федерації лемків = Annals of the Lemkos" federation / Світова федерація лемків. – Нью-Йорк : Світова федерація лемків, 1974
149573
   Аннали Світової федерації лемків = Annals of the World Lemkos" federation / Світова федерація лемків. – Нью-Йорк : Світова федерація лемків, 1975
149574
   Анналы : журнал всеобщей истории, издаваемый Рос. академиею наук. – Петербург : Петроград
№ 1-2. – 1922. – Переплет
149575
   Анналы : журнал всеобщей истории, издаваемый Рос. академиею наук. – Петербург : Петроград
№ 3. – 1923
149576
   Анналы : журнал всеобщей истории, издаваемый Рос. академиею наук. – Ленинград ; Москва : Петроград
№ 4. – 1924
149577
   Анналы истории медицины. – М., 1963. – 152с.
149578
  Злодорев Д. Аннаполис : Израиль и палестинцы начинают переговоры // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 46/47. – С. 14-15. – ISSN 0234-1670


  Міжнар. конференція по Близькому сходу: Ізраїль і Палестина хочуть мирних переговорів
149579
  Эрцог М. Аннапурна - первый восьмитысячник / М. Эрцог. – Москва : Географгиз, 1960. – 255с. – (Путешествия Приключения Фантастика)
149580
  Эрцог Аннапурна - первый восьмитысячник / Эрцог, м.; Пер. с сокр. с англ. Гарфа Б.А. – Москва : Мысль, 1975. – 494с.
149581
  Анисимов А. Аннексионистско-интервенционная оккупация западно-германских территорий США, Англией и Францией : Автореф... канд. юрид.наук: / Анисимов А.; АН СССР. Ин-т права. – Москва, 1951. – 25л.
149582
  Сливка Ю.Ю. Аннексия Восточной Галиции и борьба трудящихся западноукраинских земель против инотранного порабощения, за воссоединение с Советской Украиной. : Автореф... доктора ист.наук: 07.00.02 / Сливка Ю.Ю.; Ордена Ленина АН УССР.Ин-т истории. – К, 1974. – 44л.
149583
  Мартинов О. Аннексия киренаики Римом как результат эволюции римско-египетских отношений к началу I века до н.э. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 47-50. – (Історія ; Вип. 110). – ISSN 1728-3817


  Статья посвящена проблеме межгосударственных отношений между Римской республикой и птолемеевским Египтом к первой половине I в. до н.э. Анализируется процесс римской аннексии владений Птолемеев в Киренской области, в общем контексте внешней политики ...
149584
  Макарчук О.И. Аннексия Кореи Японией в 1908-1910 гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 3. – С. 153-157. – ISSN 0042-8779
149585
  Караев Р.М. Аннексия Крыма как нарушение принципа территориальной целостности Украины // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 346-351. – ISSN 2219-5521
149586
  Потокова Н.В. Аннексия Техаса Соединенными Штатами Америки, 1821-1845 гг. / Н.В. Потокова. – Ростов -на-Дону, 1986. – 164с.
149587
  Литенко В.А. Аннелироание 4Н-2-аминопиран-4-онового кольца к аренам и гетаренам : Дис... Канд. хим. наук: 02.00.03 / Литенко В.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1985. – 161л. – Бібліогр.:л.150-161
149588
  Литенко В.А. Аннелирование 4Н-2-аминопиран-4-онового кольца к аренам и гетаренам : Дис... Канд.хим. наук: 02.00.03 / Литенко В.А.; КГУ им. Т.Шевченка. – Киев, 1985. – 161л. – Бібліогр.:л.150-161
149589
  Литенко В.А. Аннелирование 4Н-2-аминопиран-4-онового кольца к аренам и гетаренам : Автореф. дис. ... канд. химич. наук: 02.00.03 / Литенко В.А. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 18 с.
149590
   Анненков Н.А. Засл. арт. РСФСР, лауреат Государственной премии. – М., 1949. – 12с.
149591
  Гуляев А.М. Анненков: "Система русского гражданского права", т. 1 1894 г., т. 2 1895 г. [рецензия]. – [Киев], 1896. – 11 с. – Отд. оттиск из: Университетские известия. Киев, 1896, кн. 1. Отд. Критика и библиография, с. 1-11
149592
  Никандрова Е. Анни Безант // Вопросы истории : Ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2007. – № 2. – С. 34-50. – ISSN 0042-8779


  Політик, громадський діяч і журналіст Англії і Індії Анна Безант
149593
  Шитова В.В. Анни Жирардо / В.В. Шитова. – М, 1985. – 44с.
149594
  Варисов А.З. Аннигилияция позитронов в соединениях ионного типа : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.046 / Варисов А.З.; МП РСФСР. Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1972. – 16л.
149595
  Кравченко В.С. Аннигиляционный механизм землетрясений / В.С. Кравченко // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 2. – С. 144-150 : рис. – Библиогр.: с. 150. – ISSN 0203-3100
149596
  Митропан Иван Макарович Аннигиляция магнитных полей в плазме тэта-пинча : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.08 / Митропан Иван Макарович; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1973. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
149597
  Асрибеков В.Е. Аннигиляция нуклон-антинуклонных пар : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Асрибеков В.Е. ; Тбилис. гос. ун-т им. И.В.Сталина. – Тбилиси, 1953. – 8 с.
149598
  Татур А.О. Аннигиляция позитрония в газах и пористых системах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 156 / Татур А.О.; АН СССР. Ин-т хим. физики. Моск. инж.-физ. ин-т. – М., 1972. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
149599
  Бардышев Иван Иванович Аннигиляция позитронов в дефектных кристаллах : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Бардышев Иван Иванович ; АН СССР. Ин-т химич. физики. – Москва, 1972. – 16 с.
149600
  Цапко Е.А. Аннигиляция позитронов в неупорядоченных бинарных сплавах замещения : автореф. ... канд. физ.-мат. наук: 01.04.07 / Цапко Е. А. ; АН УССР, Ин-т металлофизики. – Киев, 1982. – 20 с.
149601
   Аннигиляция позитронов в твёрдых телах : Сб. статей. – Москва : Иноиздат, 1960. – 228 с. – (Проблемы физики)
149602
  Арефьев Константин Петрович Аннигиляция позитронов в щелочногалоидных кристаллах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Арефьев Константин Петрович; Томсий политехн. ин-т. – Томск, 1974. – 18л.
149603
   Аннонированный каталог фильмов о В.И. Ленине. – Брянск, 1964. – 8с.
149604
   Аннотации докладов. – Минск : Наука, 1972. – 67 с. – Текст на русск., англ., франц. яз
149605
   Аннотации докладов 5 Всесоюзного симпозиума по дифракции и распространению волн. – Ленинград : Изд-во Ленингр. ун-та, 1970. – 99 с.
149606
   Аннотации докладов 9-й студенческой научной конференции Новосибирского института инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии, 19-23 апреля 1956 г.. – Новосибирск, 1956. – 15 с.
149607
   Аннотации докладов научно-технической конференции. – Москва : ОНТИПРИБОР, 1967. – 44 с.
149608
   Аннотации докладов, представленных на 5 Всесоюзную конференцию по нелинейной оптике (Кишинев. 10-15 ноября 1970 г.). – Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1970. – 163 с.
149609
   Аннотации завершённых научно-исследовательских работ за 1972 г.. – Рига, 1976. – 52с.
149610
   Аннотации к работам, выполненным Всесоюзным научно-исследовательским Институтом морского рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) в 1956 г.. – Москва
Сб. 3. – 1958. – 112 с.
149611
   Аннотации к спектаклям. – М., 1963. – 17с.
149612
   Аннотации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. – М., 1965. – 28с.
149613
   Аннотации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Государственного научно-исследовательского аккумуляторного института за 1964 г.. – Москва : ВНИИЭМ, 1965. – 20 с.
149614
   Аннотации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по светотехнике, выполненных институтами и предприятиями в 1954-1957 гг.. – Москва : ЦИНТИЭ, 1959. – 196 с.
149615
   Аннотации научно-исследовательских работ. – Свердловск, 1964. – 40с.
149616
   Аннотации научно-исследовательских работ. – Одесса : Маяк, 1965. – 22 с.
149617
   Аннотации научно-исследовательских работ 1951-1956 гг.. – Ленинград
2. – 1958. – 124с.
149618
   Аннотации научно-исследовательских работ ВНИИЭТО, законченных в 1964 г.. – Москва : ВНИИЭМ
Ч. 1. – 1965. – 128 с. : рис.
149619
   Аннотации научно-исследовательских работ профессорско-преподавательского состава геологоразведочного и горно-металлургического факультета за 1964 год. – Ташкент : ФАН УзбССР, 1966. – 196 с. – Библиогр. : с. 188-193
149620
   Аннотации научно-исследовательских работ профессорско-преподавательского состава кафедр общественных наук за 1964 год. – Ташкент : Фан, 1966. – 40 с.
149621
   Аннотации научно-исследовательских работ энергетического, механического, инженерно-физического , строительного и общетехнического факультетов Ташкентского политехнического института. – Ташкент : Наука
Вып. 2. – 1964. – 112 с.
149622
   Аннотации научно-исследовательских работ, выполненных в 1959 году. – Томск
Вып. 1. – 1961. – 68с.
149623
   Аннотации научно-исследовательских работ, выполненных в 1960 году. – Томск
Вып. 1. – 1961. – 108с.
149624
   Аннотации научно-исследовательских работ, выполненных ЦНИИКА в 1957-1959 гг.. – Москва : ОНТИ, 1960. – 130 с. : рис., вкл. л.
149625
   Аннотации научных работ ВНИРО по плану 1962 года. – М., 1963. – 82с.
149626
   Аннотации научных студенческих работ награждённых дипломами Минвуза СССР и ЦК ВЛКСМ по итогам всесоюзного конкурса 1974/75 уч. года на лучшую научную работу студентво вузов СССР по разделу "Теоретич. – Львов, 1976. – 24с.
149627
   Аннотации научных студенческих работ, награждённых в 1981 году медалями "За лучшую научную студенческую работу" и дипломами Минвуза СССР и ЦК ВЛКСМ на Всесоюзном конкурсе на лучшую научную работу ст. – К., 1981. – 30с.
149628
  Зарифов Хади Тилляевич Аннотации опубликованных работ : Автореф... канд. филол.наук: / Зарифов Хади Тилляевич; АН УзССР. Ин-т языка и лит-ры им. А.С.Пушкина. – Ташкент, 1965. – 18л.
149629
   Аннотации отчетных докладов научно-исследовательского института физиологии животных по выполненным работам в 1948 году. – Киев, 1949. – 53с.
149630
   Аннотации программ дисциплин базовой (общепрофессиональной) части профессионального цикла федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки 030200 политология (квалифик // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 31-41. – (Политические науки ; № 2). – ISSN 0201-7385
149631
   Аннотации проектов экспериментов в области физики элементарных частиц и атомного ядра, планируемых на 1991-1995 г.г.. – Ленинград : ЛИЯФ, 1991. – 132 с.
149632
   Аннотации работ по геологии нефти и газа за 1956 год. – Москва, 1957. – 58с.
149633
   Аннотационный сбоpник pабот, пpедставленных на конкуpсы 1995-1997 г.г.. – Хаpьков, 1998. – 89с.
149634
  Иншакова Н.Г. Аннотация в современном контексте книжного издания // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2014. – № 6, ноябрь. – С. 72-83. – ISSN 0130-9730


  Обозначена проблема культуры издания, его контекст. Определена роль редактора в обеспечении высокого качества издательской продукции. Приведены характеристики аннотации как полифункционального жанра, задействованного во многих сферах деятельности, в ...
149635
   Аннотация докладов : Итоговая сессия профессорско-преподавательского состава по науч.- исслед. работе Азерб. индустр.ин-та. – Баку, 1959. – 52с.
149636
  Всесоюзное Аннотация докладов 4-го Всесоюзного совещания по применению ускорителей заряженных частиц в народном хозяйстве / Всесоюзное, по применению ускорителей заряженных частиц в народном хозяйстве совещание. – Ленинград : НИИ ЭФИ, 1982. – 170 с.
149637
   Аннотация докладов 5 Всесоюзной конференции по механике полимерных и композитных материалов. – Рига, 1983. – 216с.
149638
   Аннотация к работам, выполненным Всесоюзным научно-исследовательским институтом морского рыбного хозяйства. – Москва
1. – 1956. – 108с.
149639
   Аннотация лекций докладов и сообщений. – Новосибирск, 1972. – 46 с.
149640
   Аннотация основных научно-исследовательских работ за период 1935-1938 г.. – Москва, 1940. – 32с.
149641
   Аннотация работ ОРГРЭС за 3 и 4 квартал 1959 г.. – Москва : Бюро техн. инф-ции ОРГРЭС, 1960. – 164 с.
149642
   Аннотация работ по геологии нефти и газа за 1957 год. – Москва, 1958. – 97с.
149643
   Аннотация работ по химии и технологии нефти и газа за 1956 год. – М., 1957. – 116с.
149644
   Аннотация работ, выполненных ВГПИ и НИИ "Энергосетьпроект" в 1965-1967 гг.. – Москва : Информэнерго, 1968. – 52 с.
149645
   Аннотирование и реферирование. – Москва : Высшая школа, 1991. – 155с.
149646
  Гарбовский Н.К. Аннотирование и реферирование французских текстов / Н.К. Гарбовский. – М, 1985. – 91с.
149647
  Истрина М.В. Аннотирование произведений печати : метод. пособ. / М.В. Истрина. – М., 1981. – 48с.
149648
  Барнавели Т. Аннотированная библиография печатных трудов сотрудников инстритута истории грузинского искусства Академии наук Грузинской ССР / Т. Барнавели. – Тбилиси, 1970. – 338с.
149649
   Аннотированная библиография по полупроводниковым триодам и их применению в аппаратуре электроавтоматики, телемеханики и вычислительной технике за 1956-1957 гг.. – М., 1959. – 42с.
149650
   Аннотированная библиография по полупроводниковым триодам и их применению в аппаратуре электроавтоматики, телемеханики и вычислительной технике за 1958 г.. – М., 1960. – 31с.
149651
  Богомолова Н.Н. Аннотированная библиография по социальной психологии / Н.Н. Богомолова, И.Г. Кокурина; МГУ им. М. В. Ломоносова; фак. психологии; кафедра социальной психологии. – Москва : Изд-во Моск. ун-та
Вып. 1 : Методология и методы исследования в социальной психологии. – 1977. – 24с.
149652
  Мартынова Э.Д. Аннотированная библиография спрвочного общего характера и библиографических изданий в помощь комплектованию зарубежной литературы. / Э.Д. Мартынова. – М, 1973. – 60с.
149653
  Умняков Иван Иванович Аннотированная библиография трудов академика В.В.Бартольда / Умняков Иван Иванович. – Москва : Наука, 1976. – 467с.
149654
   Аннотированная библиография фонетической литературы. – Тбилиси, 1937. – 79с.
149655
   Аннотированная библиография фонетической литературы. – Тбилиси, 1940. – 241с.
149656
   Аннотированная программа учебных телевизионных передач для средней школы ан 1967-1968 учебный год. – М.
1. – 1967. – 80с.
149657
   Аннотированная программа учебных телевизионных передач для средней школы ан 1968-1969 учебный год. – М.
1. – 1968. – 126с.
149658
   Аннотированная программа учебных телевизионных передач для средней школы ан 1968-1969 учебный год. – М.
2. – 1968. – 96с.
149659
   Аннотированная программа учебных телевизионных передач для средней школы на 1967-1968 учебный год. – Москва
2. – 1967. – 60 с.
149660
  Кикин Д.Г. Аннотированная тематика и методика проведения лекций для детей и юношества в планетариях / Д.Г. Кикин, В.И. Резникова, К.Н. Шистовский. – Москва : Знание, 1966. – 63с.
149661
   Аннотированная тематика и программа школ лектора-международника. – М., 1983. – 81с.
149662
   Аннотированная тематика лекций и докладов "25-й съезд КПСС и актуальные проблемы развития социалистических стран". – Москва : Знание, 1977. – 63с.
149663
   Аннотированная тематика лекций к 50-летию Великой Октябрьской социалистической революции. – Москва, 1967. – 72 с. – (В помощь лектору)
149664
   Аннотированная тематика лекций по антиалкогольной пропаганде. – Москва, 1987. – 80 с.
149665
   Аннотированная тематика лекций по биологии : в помощь лектору. – Москва : Знание, 1986. – 64 с.
149666
   Аннотированная тематика лекций по военно-патриотическому воспитанию. – Иваново, 1972. – 50 с.
149667
  Шутлив Ф.А. Аннотированная тематика лекций по геологии / Ф.А. Шутлив. – Москва, 1967. – 24с.
149668
   Аннотированная тематика лекций по материалам 23 съезда КПСС. – Москва, 1967. – 46 с. – (В помощь лектору)
149669
   Аннотированная тематика лекций по философским проблемам естествознания. – М., 1969. – 70с.
149670
   Аннотированная тематика лекций по химии. – М., 1987. – 64с.
149671
   Аннотированная тематика популярных лекций по геологии. – Москва, 1974. – 80 с. – (В помощь лектору)
149672
   Аннотированная тематика популярных лекций по геологии. – Москва, 1976. – 40с.
149673
   Аннотированные списки животных для красной книги. – М., 1989. – 132с.
149674
  Наумова З.В. Аннотированный библиографический справочник / З.В. Наумова. – М-Л, 1964. – 239с.
149675
   Аннотированный библиографический указатель. – Ленинград, 1987. – 360 с.
149676
   Аннотированный библиографический указатель изданий информационного центра высшей школы Минвуза СССР. – М., 1971. – 78с.
149677
  Аистов Л.Н. Аннотированный библиографический указатель основной советской и зарубежной литературы по геологическому дешифрированию / Л.Н. Аистов. – Москва, 1965. – 123с.
149678
   Аннотированный библиографический указатель отечественной и иностранной литературы по вопросам исследования, консервации и реставрации произведений искусства и памятников культуры. – Москва, 1987. – 290с.
149679
   Аннотированный библиографический указатель по башкирскому устнопоэтическому творчеству. – Уфа, 1967. – 100 с.
149680
  Дзюбенко М.И. Аннотированный библиографический указатель работ сотрудников ИРЭ АН УССР по оптической квантовой электронике и голографии (1957 - 1978 гг.) / М.И. Дзюбенко. – Харьков, 1979. – 51с.
149681
  Кубеев Б.В. Аннотированный каталог №3 / Б.В. Кубеев. – Москва : Советская наука, 1953. – 52 с.
149682
  Кубеев Б.В. Аннотированный каталог №4 / Б.В. Кубеев. – Москва : Советская наука, 1954. – 76 с.
149683
   Аннотированный каталог детских фильмов. – Алма-Ата, 1964. – 211 с.
149684
   Аннотированный каталог документальных и научно-популярных фильмов. – Л., 1987. – 402с.
149685
   Аннотированный каталог изданий Академии наук СССР 1934-1937 гг.. – М.-Л., 1938. – 278с.
149686
   Аннотированный каталог изданий Академии наук СССР 1934-1937 гг.. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1938. – 278 с.
149687
   Аннотированный каталог изданий Академии наук СССР по зоологии. – М., 1937. – 28с.
149688
   Аннотированный каталог изданий РГНФ, переданных в дар Национальной библиотеке Украины им. В.И.Вернадского. – Москва, 2003. – 488с.
149689
   Аннотированный каталог изданий, выпущенных издательством "Советская Азия" за 1925-1933 гг.. – М., 1933. – 81с.
149690
   Аннотированный каталог издательства Академии архитектуры СССР. 1934-1944. – Москва, 1945. – с.
149691
   Аннотированный каталог имеющихся на складе и печатающих изданий в 1940 г.. – Л., 1940. – 28с.
149692
   Аннотированный каталог книг издательства "Статистика" 1966-1970 гг.. – Москва : Статистика, 1971. – 424 с. – (Статистика и учет)
149693
   Аннотированный каталог наличия книг по геологии и геологических карт. – Л., 1984. – 77с.
149694
   Аннотированный каталог научно-популярных и учебных фильмов по биологии. – Москва : Знание, 1984. – 64 с.
149695
   Аннотированный каталог научно-технических журналов ОНТИ на 1935 год. – М.-Л., 1935. – 144с.
149696
   Аннотированный каталог общеэкранных диафильмов общественно-политических, по сельскому хозяйству, научно-популярных, видовых, по литеатуре, изобразительному искусству и архитектуре, театру и кино, фи. – М., 1964. – 124с.
149697
   Аннотированный каталог переводов, поступивших в ЦНТБ государственного Комитета по химии. – Москва : НИИТЭХИМ
Вып. 1. – 1963. – 234 с.
149698
   Аннотированный каталог переводов, поступивших в ЦНТБ Государственного комитета химической и нефтяной промышленности. – Москва : НИИТЭХИМ
Вып. 4. – 1963. – 199 с.
149699
   Аннотированный каталог переводов, поступивших в ЦНТБ Государственного комитета химической промышленности. – Москва : НИИТЭХИМ
Вып. 3. – 1964. – 184 с.
149700
   Аннотированный каталог сборников нормативных материалов по труду. – Москва
Вып. 1. – 1966. – 255 с.
149701
   Аннотированный каталог сельскохозяйственных научно-популярных и хроникально-одкументальных фильмов. – Киров, 1961. – 40с.
149702
   Аннотированный каталог сельскохозяйственных фильмов, находящихся в фонде Пермской областной конторы по прокату кинофильмов. – Пермь, 1963. – 71с.
149703
   Аннотированный каталог сельскохозяйственных фильмов.. – М., 1964. – 264с.
149704
   Аннотированный каталог фильмов віпуска 1959 года. – Москва, 1960. – 256 с.
149705
   Аннотированный каталог фильмов выпуска 1963 года. Художественные хроникально-документальные научно-популярные, учебных, кинопериодика. – Москва, 1964. – 264 с.
149706
   Аннотированный каталог фильмов действующего фонда.. – М.
2. – 1958. – 312с.
149707
   Аннотированный каталог фильмов действующего фонда.. – М.
3. – 1958. – 136с.
149708
   Аннотированный каталог фильмов действующего фонда.. – М., 1963. – 576с.
149709
   Аннотированный каталог фильмов действующего фонда.. – М., 1963. – 480с.
149710
   Аннотированный каталог фильмов действующего фонда.. – Алма-Ата, 1966. – 692с.
149711
   Аннотированный каталог фильмов действующего фонда.. – М.
4. – 1969. – 520с.
149712
   Аннотированный каталог фильмов по литературе и искусству. – М.
1. – 1968. – 142с.
149713
   Аннотированный каталог художественных, хроникально-документальных, научно-популярных и учебных фильмов, выпущенных в 1964 году. – М., 1965. – 264с.
149714
   Аннотированный каталог художественных, хроникально-документальных, научно-популярных и учебных фильмов, выпущенных в 1967 году. – М., 1969. – 367с.
149715
   Аннотированный каталог центральных журналов. – Москва : [б.и.], 1956. – 414 с.
149716
   Аннотированный каталог. Труды Российской Академии Наук 18-19 вв.. – М.-Л., 1940. – 56с.
149717
   Аннотированный обзор статей по радиолампам, опубликованных в иностранной литературе
№5. – 1961. – 19с.
149718
   Аннотированный обзор статей по радиолампам, опубликованных в иностранной литературе №1, 1961. – 19с.
149719
   Аннотированный обзор статей по радиолампам, опубликованных в иностранной литературе №4, 1961. – 26с.
149720
  Зебоде Н.О. Аннотированный обзор статей по радиолампам, опубликованных в иностранной печати. / Н.О. Зебоде, 1963. – 53с.
149721
   Аннотированный обзор статей по радиоэлектронике, опубликованных в иностранной литературе
№1. – 1961. – 19с.
149722
   Аннотированный обзор статей по радиоэлектронике, опубликованных в иностранной литературе
№2. – 1961. – 19с.
149723
   Аннотированный обзор статей по радиоэлектронике, опубликованных в иностранной литературе
№3. – 1961. – 24с.
149724
   Аннотированный обзор статей по радиоэлектронике, опубликованных в иностранной литературе
№4. – 1961. – 20с.
149725
   Аннотированный первоначальный перечень вопросов для включения в предварительную повестку для пятьдесят второй очередной сессии Генеральной Ассамблеи., 1997. – 334с.
149726
   Аннотированный первоначальный перечень вопросов для включения в предварительную повестку дня пятьдесят второй очередной сессии Генеральной Ассамблеи.15 июля 1997 года : Материалы международногоо семинара. – без места издания. – 334с.
149727
  Гаврилкин В.Н. Аннотированный перечень алгоритмов и программ / В.Н. Гаврилкин; Мин-во высшего и среднего специального образования СССР; Днепропетровский ГУ; Фонд алгоритмов и программ. – Днепропетровск
Вып.2. – 1975. – 32с.
149728
  Гаврилкин В.Н. Аннотированный перечень алгоритмов и программ / В.Н. Гаврилкин, В.М. Кузьменко. – Днепропетровск
3. – 1977. – 25с.
149729
  Арушанян О.Б. Аннотированный перечень алгоритмов и программ / О.Б. Арушанян, Г.Я. Гойхман. – Москва, 1990. – 108с.
149730
  Мануилов Л.А. Аннотированный перечень экономической документации информационных центров объединения по руководству научно-технической информацией и пропагандой РСФСР. / Л.А. Мануилов. – Ярославль, 1973. – 148с.
149731
   Аннотированный проспект изданий Академии наук СССР на 1948 год. – М., 1948. – 64с.
149732
   Аннотированный сборник опубликованных постановлений и решений по гражданским делам Верховного Суда СССР и Верховного Суда Латвийской ССР. – Рига, 1986. – 91с.
149733
  Мещанинов И.И. Аннотированный словарь урартского (бифйнского) языка / И.И. Мещанинов. – Л, 1978. – 388с.
149734
   Аннотированный список деревьев и кустарников, интродуцированных в Ботаническом саду Горьковского государственного университета. – Горький
Ч. 2. – 1974. – 64 с.
149735
   Аннотированный список литературы по русскому языку для иностранцев. – М., 1972. – 74с.
149736
   Аннотированный список литературы по русскому языку для иностранцев за 1965 г.. – Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1966. – 99 с.
149737
   Аннотированный список литературы по русскому языку для иностранцев за 1966. – Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1967. – 91 с.
149738
   Аннотированный список литературы по русскому языку для иностранцев за 1967 г.. – Москва : Изд-во Моск.гос. ун-та, 1968. – 87 с.
149739
   Аннотированный список литературы по русскому языку для иностранцев за 1968 г.. – Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1969. – 83 с.
149740
   Аннотированный список литературы по русскому языку для иностранцев за 1969 г.. – Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1970. – 132 с.
149741
   Аннотированный список литературы по русскому языку для иностранцев за 1970 г.. – Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1972. – 98 с.
149742
   Аннотированный список литературы по русскому языку для иностранцев за 1973-1974 гг.. – Москва, 1976. – 143с.
149743
   Аннотированный список научно-популярных и хроникально-документальных сельскохозяйственных фильмов. – Новгород, 1960. – 78с.
149744
   Аннотированный список сосудистых растений Окского заповедника : оперативно-информационный материал. – Москва, 1987. – 80 с.
149745
   Аннотированный справочник хроникально-документальных, научно-популярных и учебных фильмов. – Л., 1968. – 188с.
149746
   Аннотированный указатель государственных стандартов безопасности труда. – Ленинград, 1982. – 135с.
149747
   Аннотированный указатель зарубежных периодических изданий, получаемых ВГБИЛ. – М., 1979. – 497с.
149748
   Аннотированный указатель избранной литературы по вопросам пробирного анализа (1921-1961 гг.). – М., 1962. – 24с.
149749
   Аннотированный указатель имеющихся на складе и печатающих изданий на 1941 г.. – Л., 1941. – 27с.
149750
   Аннотированный указатель литературы по вопросам геолого-экономической оценки месторождений твёрдых полезных ископаемых в Советском Союзе и за рубежом. – М., 1968. – 56с.
149751
   Аннотированный указатель литературы по вопросам организации, планирования и экономики геолого-разведочных работ в Советском Союзе и за рубежом (1965-1966 гг.). – М., 1967. – 88с.
149752
   Аннотированный указатель литературы по вопросам организации, планирования и экономики геолого-разведочных работ в Советском Союзе и за рубежом (1965-1966 гг.). – М.
Том 2. – 1968. – 75с.
149753
   Аннотированный указатель литературы по вопросам организации, планирования и экономики геолого-разведочных работ в Советском Союзе и за рубежом (1965-1966 гг.). – М.
Том 2. – 1969. – 93с.
149754
   Аннотированный указатель литературы по вопросам применения перфокарт в геологии. – М., 1968. – 18с.
149755
  Лореттов В.В. Аннотированный указатель литературы по вопросам применения перфокарт в геологии / В.В. Лореттов, В.И. Кленов. – М, 1968. – 19с.
149756
   Аннотированный указатель литературы по вычислительной технике. – М., 1961. – 20с.
149757
   Аннотированный указатель литературы по вычислительной технике. – М.
11 (54). – 1961. – 24с.
149758
   Аннотированный указатель литературы по вычислительной технике. – М.
12 (55). – 1961. – 24с.
149759
  Богоявленский Г.П. Аннотированный указатель литературы по географии зарубежных стран / Г.П. Богоявленский. – М., 1960. – 176с.
149760
  Амитин-Шапиро Аннотированный указатель литературы по истории, археологии и этнографии Киргизии / Амитин-Шапиро. – Фрунзе, 1958. – 349с.
149761
  Амитин-Шапиро Аннотированный указатель литературы по истории, археологии и этнографии Киргизии / Амитин-Шапиро. – Фрунзе, 1958. – 349с.
149762
   Аннотированный указатель литературы по микропроцессорам, микро-ЭВМ и микропроцессорным системам. – Челябинск, 1984. – 16с.
149763
   Аннотированный указатель литературы по психологии (1978-1983 гг.). – Москва : Изд-во МГУ, 1983. – 115с.
149764
   Аннотированный указатель литературы по тонким магнитным плёнкам. – Киев
Том 3. – 1967. – 200с.
149765
   Аннотированный указатель материалов республиканского фонда алгоритмов и программ. – Минск
Том 2. – 1970. – 70с.
149766
   Аннотированный указатель материалов республиканского фонда алгоритмов и программ. – Минск
Том 4. – 1975. – 103с.
149767
   Аннотированный указатель методической литературы, изданной Республиканским учебно-методическим кабинетом за 1970-1972 гг.. – М., 1978. – 59с.
149768
  Кроз М.В. Аннотированный указатель методов социально-психологической диагностики : учебно-метод. пособие для студ. фак. психол. гос. ун-тов / М.В. Кроз ; Гос. комитет СССР по народному образованию ; Научно-метод. кабинет по заочному и вечернему обучению Московс. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1991. – 56 с. – Библиогр.: с. 49-53
149769
   Аннотированный указатель научно-исследовательских работ Новочеркасского политехнического института, выполненных в 1957 г.. – Стеклогр. изд. – Новочеркасск, 1958. – 21 с.
149770
   Аннотированный указатель научно-исследовательской работы Новочеркасского политического института, выполненных в 1959 году. – Новочеркасск, 1960. – 52 с.
149771
   Аннотированный указатель научно-исследовательской работы студентов. – Челябинск, 1981. – 119с.
149772
  Чертов С.С. Аннотированный указатель отчетов в работе методических и нормативно-исслеловательских партий за 1969 год. / С.С. Чертов, Ю.Т. Швыряев. – М., 1970. – 68с.
149773
   Аннотированный указатель рукописных фондов ГПБ. – Л.
Том 2. – 1981. – 390с.
149774
   Аннотированный указатель статей, опубликованных в "Вопросах радиоэлектроники" в 1959 и 1960 г.. – М., 1961. – 136с.
149775
  Кубеев Б.В. Аннотированый каталог учебных фильмов для высшей школы / Б.В. Кубеев. – Москва, 1967. – 148с.
149776
   Аннтации научных студенческих работ, награжденных в 1981 году медалями "За лучшую научную студенческую работу" и дипломами Минвуза СССР и ЦК ВЛКСМ на Всесоюзном конкурсе на лучшую нучную работу : студентов по естественным наукам по разделу "Педагогика, психология". – Киев, 1981. – 30с.
149777
  Свердлов И. Аннулирование НДС-регистрации при присоединении // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2009. – № 5 (31). – С. 35-38
149778
  Григор Раиса Семеновна Аннуляторные кручения и алгебрах без нильпотентных идеалов и кручения в полугруппах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Григор Раиса Семеновна; АН МССР. Отд-ние физ.-техн. и мат. наук. – Кишинев, 1975. – 10л. – Бібліогр.:с.10
149779
  Семенов В.А. Аннушка / В.А. Семенов. – М., 1971. – 96с.
149780
  Максимов В.И. Аннушка. Стихи / В.И. Максимов. – Пенза, 1962. – 23с.
149781
  Бєляновська Олена Анатоліївна Анодна обробка олов"яних покриттів в лужних електролітах : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.17.03 / Бєляновська О.А.; Укр. держ. хіміко-технол. ун-тет. – Дніпропетровськ, 2002. – 16 с. – Бібліогр.: 17 назв
149782
  Кащеев В.Д. Анодная активация железа анионами хлорной кислоты : Автореф... канд. хим.наук: / Кащеев В.Д.; Акад. наук СССР, Ин-т электрохимии. – М., 1963. – 15л.
149783
   Анодная защита металлов. – М., 1964. – 528с.
149784
  Ходжаева У. Анодная полярография формамидов и замещенных мочевины на стационарном платиновом микроэлектроде : Автореф... канд. хим.наук: / Ходжаева У.; ТГУ. – Ташкент, 1967. – 19л.
149785
  Ковальчук Е.П. Анодная электролхимическая полимеризация производных акриловой кислоты : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 073 / Ковальчук Е.П. ; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1968. – 14 с.
149786
  Дебіро Світлана Германівна Анодні процеси на міді в розчинах кислот : Автореф... канд. техн.наук: 05.17.03 / Дебіро Світлана Германівна; Харків. держ. політехн. ун-тет. – Х., 1998. – 16л.
149787
  Кулешов В.И. Анодно-катодная полярография с накоплением (АКПН) и пути повышения ее чувствительности : Автореф... канд. хим.наук: 074 / Кулешов В.И.; Томск. гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1969. – 12л.
149788
  Слепушкин В.В. Анодно-полярографический метод исследования и определения состава некоторых двухкопонентных сплвов : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Слепушкин В.В. ; Уральск. гос. ун-т. – Свердловск, 1975. – 18 с. – Бібліогр. : с. 18
149789
  Рунтов В.И. Анодно-полярографический метод определения толщины и состава гальванического покрытия олово-свинец. : Автореф... канд. хим.наук: 074 / Рунтов В.И.; Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Хим. ф-тет. – Алма-Ата, 1971. – 23л.
149790
  Воеводина Н.М. Анодное окисление алюминиевых сплавов в растворах сульфаминовой кислоты : Автореф... канд. химич.наук: / Воеводина Н.М.; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1968. – 17л.
149791
  Голубев А.И. Анодное окисление алюминиевых сплавов. / А.И. Голубев. – М., 1961. – 200с.
149792
  Волгин Михаил Артемьевич Анодное окисление водорода, растворенного в расплаве эвтектики карбонатов лития и натрия : Автореф... канд. хим.наук: 005 / Волгин Михаил Артемьевич; МВ и ССО РСФСР. Саратов. гос. ун-т. – Саратов, 1972. – 18л.
149793
  Видович Г.Л. Анодное окисление и пассивация серебра в растворах щелочи : Автореф... канд. хим.наук: / Видович Г.Л.; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1962. – 12л.
149794
  Хидиров Ш.Ш. Анодное окисление иода и брома : Автореф... канд. хим.наук: 074 / Хидиров Ш.Ш.; Новочеркас. политехн. ин-т им. С.Орджоникидзе. – Новочеркасск, 1969. – 16л.
149795
  Ковальчук В.И. Анодное окисление кремния в растворах фтористоводородной кислоты. : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.074 / Ковальчук В.И. ; АН Уз СССР. – Ташкент, 1969. – 24 с.
149796
  Захватов Г.И. Анодное окисление тантала и состав его анодного оксида по данным методам меченых атомов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 074 / Захватов Г.И.; Заъватов Г.И. ; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1969. – 17 с.
149797
  Горбачева В.В. Анодное окисление титана с термическим оксидом в растворах некоторых кислот : Автореф... канд. хим.наук: / Горбачева В. В.; Казан. хим технол. ин-т. – Казань, 1969. – 20л.
149798
  Камалова Г.А. Анодное окисление цинка в слабощелочных растворах и некоторые свойства анодных пленок : Автореф... канд. хим.наук: 02.074 / Камалова Г.А.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1970. – 19л.
149799
  Аверьянов Е.Е. Анодное оксидирование металлов в низкотемпературной кислородосодержащей плазме. : Автореф... Канд.хим.наук: 00.04 / Аверьянов Е.Е.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1972. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
149800
  Файзуллина Р.Ф. Анодное оксидирование титана в растворах солей и некоторые электрофизические свойства анодных оксидных пленок на титане. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.05 / Файзуллина Р.Ф.; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1973. – 17л.
149801
  Амирханова Н.А. Анодное поведение индия в растворах гидроокиси калия : Автореф... канд. хим.наук: 074 / Амирханова Н.А.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1968. – 18л.
149802
  Атанасянц А.Г. Анодное поведение металлов / А.Г. Атанасянц. – Москва, 1989. – 150с.
149803
  Байталов Д.А. Анодное поведение титана в растворах электролитов : Автореф... канд. хим.наук: 074 / Байталов Д.А.; Казан. гос. ун-т им. В.И. Ульянина-Ленина. – Казань, 1967. – 16л.
149804
  Азовская Р.Г. Анодное поведение цинк-кадмиевых сплавов в щелочных растворах : Автореф... канд. хим.наук: 074 / Азовская Р.Г.; Казанский гос.ун-т. – Казань, 1967. – 21л.
149805
  Никитин Е.В. Анодное повеление галия в щелочных растворах : Автореф... канд. хим.наук: / Никитин Е. В.; Казн.ГУ. – Казань, 1967. – 12л.
149806
   Анодное растворение и селективная коррозия сплавов. – Воронеж, 1988. – 208 с.
149807
  Кричмар С.И. Анодное растворение и электро-химическая полировка меди и ее сплавов. : Автореф... канд. хим.наук: / Кричмар С.И.; Днепропетровский гос. ун-тет. – Днепропетровск, 1953. – 16л.
149808
  Пичхая Л.К. Анодное растворение силикомарганца в щелочных электролитах с получением перманганата калия : Автореф... канд. техн.наук: / Пичхая Л.К.; Груз. политехн. ин-т им. В.И.Ленина. – Тбилиси, 1964. – 20л.
149809
  Бухтиаров А.В. Анодное фторирование в безводных органических растворителях. : Автореф... Канд.хим.наук: 072 / Бухтиаров А.В.; АН СССР. – М, 1971. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
149810
  Цхе Л.А. Анодные и коррозионные свойства сплавово свинца с оловом, сурьмой и висмутом в сернокислых растворах : Автореф... канд. хим.наук: 074 / Цхе Л. А.; АН Казах.ССР, Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1968. – 19л.
149811
  Юнг Л. Анодные оксидные пленки : Пер.с англ. / Л. Юнг. – Ленинград : Энергия, 1967. – 232 с.
149812
  Одынец Л.Л. Анодные оксидные пленки / Л.Л. Одынец, В.М. Орлов. – Л., 1990. – 200с.
149813
  Ивановский Л.Е. Анодные процессы в расплавленных галогенидах / Л.Е. Ивановский. – М, 1983. – 268с.
149814
  Афоньшин Г.Н. Анодные процессы и состояние поверхности и платинового анода в щелочных растворах натрия ацетата : Автореф... канд.хим.наук: 074 / Афоньшин Г.Н.; Черновиц.гос.ун-т. – Черновцы, 1970. – 17л.
149815
  Грещик А.М. Анодные процессы на никеле в сернокислых электролитах в области переначивации : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.05 / Грещик А. М.; МВиССО РСФСР, ДГУ. – Днепропетровск, 1975. – 18л.
149816
  Ворошилов Ю.В. Аноксидные материалы для электронной техники / Ю.В. Ворошилов, В.Ю. Сливка. – Львов, 1989. – 199с.
149817
  Губарь В.И. Анолого-цифровые измерительные преобразователи переменного тока / В.И. Губарь. – К, 1979. – 191с.
149818
  Погосян Х.П. Аномалии атмосферной циркуляции приземного давления и температуры в связи с квазидвухлетней цикличностью / Х.П. Погосян. – Ленинград, 1977. – 79с.
149819
  Ерофеев М.В. Аномалии в величинах кристаллографических углов / М.В. Ерофеев. – 354с.
149820
  Банд И.М. Аномалии в коэффициентах внутренней конверсии гамма-лучей / И.М. Банд. – Ленинград, 1976. – 176 с.
149821
  Третьякова Е.А. Аномалии в оригинальном и переводном художественом тексте // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 172-177. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; Вып. 3). – ISSN 1813-1921
149822
   Аномалии геомагнитного поля и глубинное строение земной коры : Матиалы международного рабочего совещания. – Киев : Наукова думка, 1981. – 172с.
149823
   Аномалии геомагнитного поля и глубинное строение земной коры. – Киев : Наукова думка, 1982. – 172 с.
149824
  Добровольський С. Аномалии глобального тепловлагообмена / С. Добровольський. – Москва, 1991. – 125с.
149825
  Кафиев Ю.Н. Аномалии и теория струн / Ю.Н. Кафиев. – Новосибирск : Наука, 1991. – 243 с.
149826
  Мидян С.А. Аномалии кариотипа у недоношенных детей. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.15 / Мидян С.А.; АМН СССР.Ин-т мед.генетики. – М, 1976. – 30л. – Бібліогр.:с.30
149827
  Шуляк Г.С. Аномалии кишечника карпа и причины их развития : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.100 / Шуляк Г.С. ; ОГУ им. И.И. Мечникова. – Одесса, 1970. – 27 с.
149828
  Братусь Б.С. Аномалии личности / Б.С. Братусь. – М., 1988. – 304с.
149829
  Гиндес Е.Я. Аномалии поведения у детей (капризы). / Е.Я. Гиндес. – Баку, 1964. – 96с.
149830
  Барьяхтар Федор Григорьевич Аномалии поглощения звука в кобальте в районе 200-400оС, обусловленные фазовыми превращениями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Барьяхтар Федор Григорьевич; АН УССР Донецкий физико-техн. ин-т. – Донецк, 1975. – 17л.
149831
  Хохлов А.Ф. Аномалии при облучении кремния ионами средних энергий : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 049 / Хохлов А.Ф.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1971. – 7л. – Бібліогр.:с.6-7
149832
  Осиповский А.И. Аномалии развития в потомстве гамма-облученных животных : Автореф... Доктора биол.наук: / Осиповский А.И.; 1-й Моск.мед.ин-т. – Москва, 1964. – 34л. – Бібліогр.:с.33-34
149833
  Дыбан А.П. Аномалии развития зародышей животных и человека / А.П. Дыбан. – Москва, 1976. – 64с.
149834
  Мальцева И.В. Аномалии распространения ультразвука в редкоземельных металлах и сплавах вблизи фазовых переходов второго рода : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 045 / Мальцева И.В. ; МГУ , Физич. фак-т. – Москва, 1972. – 10 с.
149835
  Петренко П.В. Аномалии свойств железо-алюминиевых сплавов и их природа : Дис... канд. физ.-матнаук: / Петренко П. В.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1959. – 206л. – Бібліогр.:л.200-206
149836
  Кушнир А.Н. Аномалии электропроводности и внутриплитовые землетрясения западной части Украинского щита и Волыно-Подольской плиты / А.Н. Кушнир, Т.К. Бурахович // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 4. – С. 157-165 : рис. – Библиогр.: с. 164-165. – ISSN 0203-3100
149837
  Мардерфельд Б.Е. Аномалия в геомагнитных вариациях на территории Дальнего Востока : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 051 / Мардерфельд Б.Е. ; Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1968. – 16 с.
149838
   Аномалия геомагнитного поля и глубинное строение земной коры. – Киев : Наукова думка, 1981. – 159 с.
149839
  Железнова И.В. Аномалия циркуляции в центрах действия атмосферы в период восточно-тихоокеанского и центрально-тихоокеанского Эль-Ниньо / И.В. Железнова, Д.Ю. Гущина // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 11. – С. 41-55 : рис., табл. – Библиогр.: 29 назв. – ISSN 0130-2906
149840
  Оксіюк П. Аномалії в розвитку зародкового мішка в reseda alba I / П. Оксіюк. – К., 1929. – 37-50с.
149841
   Аномалії в цивільному праві України = Anomalous in the civil law of Ukraine : навчально-практичний посібник : навч. посібник для студ. юридичного ф-ту / Майданик Р.А. [та ін.] ; за заг. ред. Р.А. Майданика ; КНУТШ, Юридичний ф-т, Каф. цивільного права. – 2-ге вид., переробл. та доп. – Київ : Юстініан, 2010. – 1008 с. – (Аномалії цивільного права). – ISBN 978-966-8257-74-2
149842
  Оглобля О.В. Аномалії електропровідності систем з сильними електронними кореляціями / О.В. Оглобля, С.П. Репецький, Т.Д. Шатній // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 373-384. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-966-581-059-6


  В наближенні корельованого випадкового поля та наближенні когерентного потенціалу, що грунтується на кластерному розкладі для Т матриці розсіяння, досліджена фазова діаграма в однозонній моделі Хаббарда. Вивчено вплив ближнього впорядкування на ...
149843
  Щебань М.І. Аномалії температури повітря та атмосферних опадів на Україні / М.І. Щебань, В.Т. Никитенко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1984. – С. 17-22. – Бібліогр.: 2 назви. – (Географія ; Вип. 26)
149844
  Герасименко А.А. Аномалії температурної залежності електропровідності сплаву Fe0.5-Co0.5 / А.А. Герасименко, Т.Д. Шатній // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 19-26. – (Фізика ; Вип. 5). – ISSN 1728-3817


  У багатозонній моделі Хаббарда розвинено метод розрахунку електронної структури, атомного і магнітного впорядкування та електропровідності у сплавах перехідних металів залежно від температури. Досліджено аномалії електропровідності сплаву Fe[нижній ...
149845
  Ліпич М.А. Аномалії ціноутворення на фондовому ринку України // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2015. – № 1 (75). – С. 184-192. – ISSN 1562-0905
149846
  Булавін Л.А. Аномалія в""язкості поблизу нижньої критичної точки розшарування суміші 3-метилпіридин+важка вода / Л.А. Булавін, А.В. Олейнікова, В.А. Піпіч // Вісник Київського університету, 1997. – В.1
149847
  Булавін Л.А. Аномалія в"язкості поблизу нижньої критичної точки розшарування суміші 3-метилпіридин + важка вода / Л.А. Булавін, А.В. Олейнікова, В.А. Піпіч // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 297-299. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Проведене експериментальне дослідження температурної залежності в"язкості бінарної суміші 3-метилпіридин + важка вода, включаючи окіл нижньої критичної точки розшарування. Аномальне зростання кінематичної в"язкості з температурою спостерігається в ...
149848
  Горбань І.С. Аномальна дисперсія світла в концентрованих розчинах барвінків / І.С. Горбань, 1958. – 47-50с. – Окр. відб. з Вісника Київ. ун-ту, № 1, 1958. Серія фізики та хім
149849
  Фелінський С.Г. Аномальна дисперсія та відбиття електромагнітних хвиль терагерцового діапазону в діелектричних кристалах : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.03 / Фелінський Станіслав Георгійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 144 арк. – Бібліогр.: арк. 131-144
149850
  Фелінський С.Г. Аномальна дисперсія та відбиття електромагнітних хвиль терагерцового діапазону в діелектричних кристалах : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.03 / Фелінський Станіслав Георгійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 32 назви
149851
   Аномальна електропровідність земної кори східної частини Приазовського мегаблоку / Т. Бурахович, А. Кушнір, Г. Зайцев, Б. Ширков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 12-16. – (Геологія ; вип. 1 (60)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто просторові параметри аномалій високої електропровідності в надрах земної кори, а також їх природу, особливо на границях металогенічних та сейсмогенеруючих структур. В статье рассмотрены пространственные параметры аномалий высокой ...
149852
   Аномальна залежність холівської рухливості від магнітного поля в плівках Іn2О3 / С.В. Лисоченко, Л.В. Іщук, С Ю. Жарких, О.В. Третяк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 349-357. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В двовимірних плівках Іn2О3 в інтервалі температур Т=(4,2-50)К досліджені магнітопольові залежності кінетичних коефіцієнтів. Знайдено аномальну залежність холівської рухливості мh від магнітного поля В. Показано, що залежність холівської рухливості мh ...
149853
  Таран Є.Ю. Аномальна магнітореологічна поведінка розведеної суспензії з анізотропною несучою рідиною / Є.Ю. Таран, Ю.В. Придатченко, В.О. Грязнова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 129-137. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  У межах структурно-феноменологічного підходу одержано реологічне рівняння стану розведеної суспензії жорстких видовжених магніточутливих частинок з анізотропною магнітонейтральною несучою рідиною. Як гідродинамічна модель зважених частинок, які мають ...
149854
   Аномальна поведінка густини розчинів гліцерин-вода / І.І. Адаменко, Л.А. Булавін, В.В. Булах, С.О. Зелінський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 463-466. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Пікнометричним методом проведено дослідження температурної і концентраційної залежності густини розчинів гліцерин-вода. На концентраційній залежності виявлено скачкоподібне зменшення густини при 0.33 м.д. гліцерину. Measurements of V-T data has been ...
149855
  Мацуй Л.Ю. Аномальна поведінка електроопору невпорядкованого графіту інтеркальованого SbCl5, AlCl3 та ІСl / Л.Ю. Мацуй, Л.Л. Вовченко, Н.М. Шевченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – C. 307-313. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті наведені результати експериментальних досліджень температурної залежності електроопору інтеркальованих сполук графіту з SbCl5, AlCl3 та ІСl на основі дрібнокристалічного анізотропного графіту та високоорієнтованого графіту, та експериментально ...
149856
  Биктимирова Л.Г. Аномальна реакция Галоидкетонов с эфирами фосфористой кислоты. : Автореф... Канд.хим.наук: / Биктимирова Л.Г.; Казанск.ордена Трудов. Красн.Знамени гос.ун-т. – Казань, 1958. – 14л.
149857
   Аномальна складова в магнітомінералогічній моделі Гайсинського блока : геофізика / А.В. Сухорада, М.І. Гузій, О.П. Івахненко, С.А. Попов // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 68-71 : Рис., табл. – Бібліогр.: 3 назви. – (Геологія ; Вип. 15)


  З позиції концепції магнітомінералогічної моделі аналізуються особливості геологічних об"єктів Гайсинського блока УЩ, що за мінералогічними, петромагнітними та генетичними особливостями виділяються між типових утворень собітового комплексу, складаючи ...
149858
  Бардик В.Ю. Аномальна температурна залежність питомого об’єму води поблизу точки плавлення / В.Ю. Бардик, А.В. Олєйнік // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 267-272. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Запропонована якісно проста модель аномальної температурної залежності питомого об"єму води. В основі моделі лежить припущення про те, що температурна залежність питомого об"єму формується: 1) аргоноподібним внеском і 2) внеском водневих зв"язків. Ці ...
149859
  Демидов В.П. Аномальная дисперсия магнитного звука в плазме : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Демидов В. П.; Новосиб.ГУ. – Новосибирск, 1963. – 12л.
149860
  Яценко А.Ф. Аномальная дисперсия сантиметровых волн в керамике BaTiO3 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Яценко А.Ф.; Ростовский-на-Дону гос. ун-т им. В.М.Молотова. – Ростов-на-Дону, 1953. – 10л.
149861
  Горбань И.С. Аномальная дисперсия света в простейших растворах неорганических соединений / И.С. Горбань, А.А. Шишловский. – Отд.отт из Докладов АН СССР. Том 108, №1. 1956, 1956. – [3] с.
149862
  Горбань И.С. Аномальная дисперсия света в разбавленных растворах / И.С. Горбань, А.А. Шишловский. – С. 286-289. – Вырезка из: Физический сборник, №3/8, 1957
149863
  Сарксян К.А. Аномальная диссипация энергетики элетромагнытных волн в бесстолкновительной, магнитоактивной плазме : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Сарксян К.А.; АН СССР, Физ. ин-т. – М., 1972. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
149864
  Мартынова Е.М. Аномальная коммуникация в гастрономическом контексте // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 6. – С. 84-88. – ISSN 2073-9702


  Рассматриваются понятие и функции пищи в современном мире, особую важность среди которых с точки зрения коммуникации приобретают информативная (и ее составляющая - социальная функция) и коммуникативная функции. Определяется компонентный состав акта ...
149865
  Шестакова Э.Г. Аномальная сущность мотива детства в мире Н. Гумилева // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 122-134. – (Серія "Філологічні науки" ; № 1 (9)). – ISSN 2226-551X
149866
  Мартынов В.В. Аномальная упругость, эффект памяти формы и кристаллическая структура мартенситных фаз, образующихся в поле внешних напряжений : автореф. дис. ... д-р физ.-мат. наук : 01.04.07 / Мартынов В.В. ; АН УССР, Ин-т металлофизики. – Киев, 1987. – 35 с.
149867
  Корсунский М.И. Аномальная фотопроводимость / М.И. Корсунский. – Москва : Наука, 1972. – 192 с.
149868
  Корсунский М.И. Аномальная фотопроводимость и спектральная память в полупроводниковых системах / М.И. Корсунский. – Москва : Наука, 1978. – 319 с.
149869
  Гордон А.Л. Аномальне затухання сигналу "регенерованої" луни в плівках ЗІГ / А.Л. Гордон, О.М. Олійник, О.О. Серга // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 235-238. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Повідомляється про спостереження в плівках залізо-ітрієвого гранату аномально повільного затухання сигналу "регенерованої" двохімпульсної луни з ростом часу затримки.
149870
  Гура К. Аномальне магнітне поле над антиклінальними структурами / К. Гура, П. Грищук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 35-39. – Бібліогр.: 9 назв. – (Геологія ; Вип. 40). – ISSN 1728-3817


  Розглядається виведення математичних виразів для розрахунку магнітного поля від антиклінальних магнітних джерел. Складкові утворення можуть бути пов"язані із нафтовими та газовими родовищами. Наведено результати обчислення магнітного поля для ...
149871
  Дерюгін І.А. Аномальне розширення смуги вбирання при феромагнітному резонансі / І.А. Дерюгін. – Київ, 1959. – 185-194с. – Окр.відб. з:Збірник фізичного ф-ту №10, 1959р. , КДУ ім.Т.Г.Шевченка
149872
  Маляренко В.А. Аномальні форми росту сукулентних рослин та перевірка гіпотез їх походження / В.А. Маляренко, М.М. Гайдаржи // Інтродукція рослин : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. бот. сад ім. М.М. Гришка. – Київ, 2014. – № 3 (63). – С. 46-52. – ISSN 1605-6574


  Проведено аналіз рослин з колекції сукулентів Ботанічного саду імені акад. О.В. Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка з аномальними формами росту. Встановлено, що до складу колекції входять 22 види фасційованих рослин, які ...
149873
  Лесик І.В. Аномальність іронії // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 3 : Філологічні науки. – С. 5-8. – ISSN 1729-360Х
149874
  Мелик-Пашаев Аномальнл высокие пластовые давления / Мелик-Пашаев, Э.М. Халимов, В.Н. Серегина. – М, 1983. – 184с.
149875
  Александров Б.Л. Аномально-высокие пластовые давления в нефтегазоносных районах / Б.Л. Александров. – Москва, 1987. – 215с.
149876
  Порядин В.И. Аномально высокие пластовые давления в подсолевых отложениях Прикаспийской впадины / В.И. Порядин. – Алма-Ата, 1984. – 119с.
149877
  Мирзамахмудов Т. Аномально высокое фотонапряжение в полупроводниковых пленочных системах и принципы создания новых оптоэлектронных приборов : автореф. дис. … д-ра физ.-мат. наук : 01.04.10 / Мирзамахмудов Тажибай ; Вильнюс. гос. ун-т им. В. Кансукаса. – Вильнюс, 1979. – 26 с. – Библиогр.: 53 назв.
149878
  Жученко Г.А. Аномально низкие пластовые давления и их количественная оценка в нефтегазовых залежах карбонатной толщи верхнего мела Крымской частьи Скифской плиты : автореф. дис. ... канд. геолог. минер. наук: 04.00.17 / Жученко Г. А.; МВиССО УССР, И.-Фракн. ин-т нефти и газа. – Ивано-Франковск, 1986. – 23 с.
149879
  Хочолава Георгий Михайлович Аномально повышенная электронная концентрация области F ионосферы средних широт : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.12 / Хочолава Георгий Михайлович; АН СССР. Ин-т земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн. – М., 1979. – 43л.
149880
  Хочолава Г.М. Аномально повышенная электронная концентрация области F ионосферы средних широт / Г.М. Хочолава; АН ГрССР; Ин-т геофизики. – Тбилиси : Мецниереба, 1982. – 151с. : Ил. – Библиогр.: с.139-149
149881
  Кубарев Ю.Г. Аномально спин-решеточная релаксация в твердых телах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Кубарев Ю.Г.; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т физики им. Л.В.Киренского. – Красноярск, 1978. – 19л. – Бібліогр.:с.19
149882
  Кащеев Б.Л. Аномальное возрастание эмиссионного тока в магнетроне со сплошным анодом : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Кащеев Б.Л. ; Харьк. политехн. ин-т. – Харьков, 1950. – 12 с.
149883
  Корнева Л.А. Аномальное геомагнитное поле и электрические токи, связанные с мировым океаном : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Корнева Л.А.; Морской гидрофизическ. ин-т АН СССР. – М., 1953. – 8л.
149884
  Варшавский А.В. Аномальное двупреломление и внутренняя морфология алмаза / А.В. Варшавский. – Москва, 1968. – 94с.
149885
  Эфендиева М.А. Аномальное магнитное поле Тихого океана и его связь со строением океанического дна. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 051 / Эфендиева М.А.; АН СССР. Ин-т земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн. – М., 1971. – 15л.
149886
  Шевалдин Ю.В. Аномальное магнитное поле Японского моря / Ю.В. Шевалдин. – Москва : Наука, 1978. – 74с.
149887
  Першин С.В. Аномальное поведение пористых сред и фазовые превращения при динамическом нагружении : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 056 / Першин С.В.; АН СССР. Ин-т хим. физики (Филиал). – М., 1968. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
149888
  Жукова Т.П. Аномальное поглощение радиоволн в высокоширотной ионосфере -- индикатор геоактивных потокв : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Жукова Т. П.; Аркт. и антаркт. НИИ. – Л., 1974. – 11л. – Бібліогр.:с.11
149889
  Разник Р.М. Аномальное покраснение ранних звезд в молодых рассеянных скоплениях и О-ассоциациях : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Разник Р.М.; Моск.гос.ун-т. – Москва, 1967. – 8л.
149890
  Липеровский В.А. Аномальное сопротивление и двойные слои в магнитосферной плазме. / В.А. Липеровский, М.И. Пудовкин. – М., 1983. – 181с.
149891
   Аномальное увеличение размера мезопор молекулярного сита SBA-15 при использовании солюбилизированного трехъядерного комплекса хрома (III) в качестве темплата / А.В. Швец, Н.В. Касьян, П.С. Яремов, К.С. Гавриленко, С.В. Колотилов // Теоретическая и экспериментальная химия : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т физич. химии им. Л.В. Писаржевского. – Киев, 2015. – Т. 51, № 2. – С. 122-129. – ISSN 0497-2627
149892
  Корчагина Г.А. Аномальное хлорирование галоолефинов : Автореф... канд. хим.наук: / Корчагина Г. А.; Черн.ГУ. – Черновцы, 1969. – 14л.
149893
  Миронов Олег Александрович Аномальные гальваномагнитные явления в планарных гетероструктурах p-InSb/i-GaAs, p-Ge/i-GaAs и твердых растворах CdxHg1-xTe : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Миронов Олег Александрович; Харьковский политехн. ин-т им. В.И.Ленина. – Харьков, 1986. – 18л.
149894
  Миронов Олег Александрович Аномальные гальваномагнитные явления в планарных гетероструктурах p-InSD/i-GaAs, p-Ge/i-GaAs и твердых растворах CdxHg1-xTe : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Миронов Олег Александрович; Харьковский политехнический ин-т им. В.И.Ленина. – Харьков, 1986. – 18л.
149895
  Собисевич Л.Е. Аномальные геомагнитные возмущения, наведенных катастрофическими цунамигенными землетрясениями в районе Индонезии / Л.Е. Собисевич, А.Л. Собисевич, К.Х. Канониди // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 5. – С. 22-37 : рис., табл. – Библиогр.: с. 36-37. – ISSN 0203-3100
149896
  Бережная Т.В. Аномальные гидрометеорологические явления на территории Российской Федерации в августе 2016 г. / Т.В. Бережная, А.Д. Голубев, Л.Н. Паршина // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 11. – С. 109-119 : табл. – ISSN 0130-2906
149897
  Бережная Т.В. Аномальные гидрометеорологические явления на территории Российской Федерации в апреле 2016 г. / Т.В. Бережная, А.Д. Голубев, Л.Н. Паршина // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 7. – С. 118-126 : табл. – ISSN 0130-2906
149898
  Бережная Т.В. Аномальные гидрометеорологические явления на территории Российской Федерации в декабре 2014 г. / Т.В. Бережная, А.Д. Голубев, Л.Н. Паршина // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 3. – С. 122-128. – ISSN 0130-2906
149899
  Бережная Т.В. Аномальные гидрометеорологические явления на территории Российской Федерации в декабре 2015 г. / Т.В. Бережная, А.Д. Голубев, Л.Н. Паршина // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 3. – С. 115-121 : табл. – ISSN 0130-2906
149900
  Бережная Т.В. Аномальные гидрометеорологические явления на территории Российской Федерации в июле 2015 г. / Т.В. Бережная, А.Д. Голубев, Л.Н. Паршина // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 10. – С. 115-125. – ISSN 0130-2906
149901
  Бережная Т.В. Аномальные гидрометеорологические явления на территории Российской Федерации в июле 2016 г. / Т.В. Бережная, А.Д. Голубев, Л.Н. Паршина // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 10. – С. 115-125 : табл. – ISSN 0130-2906
149902
  Бережная Т.В. Аномальные гидрометеорологические явления на территории Российской Федерации в июне 2015 г. / Т.В. Бережная, А.Д. Голубев, Л.Н. Паршина // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 9. – С. 110-120 : табл. – ISSN 0130-2906
149903
  Бережная Т.В. Аномальные гидрометеорологические явления на территории Российской Федерации в июне 2016 г. / Т.В. Бережная, А.Д. Голубев, Л.Н. Паршина // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 9. – С. 109-124 : табл. – ISSN 0130-2906
149904
  Бережная Т.В. Аномальные гидрометеорологические явления на территории Российской Федерации в мае 2015 г. / Т.В. Бережная, А.Д. Голубев, Л.Н. Паршина // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 8. – С. 117-126 : табл. – ISSN 0130-2906
149905
  Бережная Т.В. Аномальные гидрометеорологические явления на территории Российской Федерации в мае 2016 г. / Т.В. Бережная, А.Д. Голубев, Л.Н. Паршина // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 8. – С. 114-128 : табл. – ISSN 0130-2906
149906
  Бережная Т.В. Аномальные гидрометеорологические явления на территории Российской Федерации в марте 2015 г. / Т.В. Бережная, А.Д. Голубев, Л.Н. Паршина // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 6. – С. 122-128 : табл. – ISSN 0130-2906
149907
  Бережная Т.В. Аномальные гидрометеорологические явления на территории Российской Федерации в марте 2016 г. / Т.В. Бережная, А.Д. Голубев, Л.Н. Паршина // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 6. – С. 119-128 : табл. – ISSN 0130-2906
149908
  Бережная Т.В. Аномальные гидрометеорологические явления на территории Российской Федерации в ноябре 2014 г. / Т.В. Бережная, А.Д. Голубев, Л.Н. Паршина // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 2. – С. 115-122 : табл. – ISSN 0130-2906
149909
  Бережная Т.В. Аномальные гидрометеорологические явления на территории Российской Федерации в ноябре 2015 г. / Т.В. Бережная, А.Д. Голубев, Л.Н. Паршина // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 2. – С. 118-123 : табл. – ISSN 0130-2906
149910
  Бережная Т.В. Аномальные гидрометеорологические явления на территории Российской Федерации в октябре 2014 г. / Т.В. Бережная, А.Д. Голубев, Л.Н. Паршина // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 1. – С 115-123 : табл. – ISSN 0130-2906
149911
  Бережная Т.В. Аномальные гидрометеорологические явления на территории Российской Федерации в октябре 2015 г. / Т.В. Бережная, А.Д. Голубев, Л.Н. Паршина // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 1. – С. 119-127 : табл. – ISSN 0130-2906
149912
  Бережная Т.В. Аномальные гидрометеорологические явления на территории Российской Федерации в сентябре 2015 г. / Т.В. Бережная, А.Д. Голубев, Л.Н. Паршина // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 12. – С. 109-117 : табл. – ISSN 0130-2906
149913
  Бережная Т.В. Аномальные гидрометеорологические явления на территории Российской Федерации в феврале 2016 г. / Т.В. Бережная, А.Д. Голубев, Л.Н. Паршина // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 5. – С. 114-121 : табл. – ISSN 0130-2906
149914
  Бережная Т.В. Аномальные гидрометеорологические явления на территории Российской Федерации в январе 2015 г. / Т.В. Бережная, А.Д. Голубев, Л.Н. Паршина // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 4. – С. 107-116 : табл. – ISSN 0130-2906
149915
  Бережная Т.В. Аномальные гидрометеорологические явления на территории Российской Федерации в январе 2016 г. / Т.В. Бережная, А.Д. Голубев, Л.Н. Паршина // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 4. – С. 117-124 : табл. – ISSN 0130-2906
149916
  Бережная Т.В. Аномальные гидрометеорологические явления на территории Россйской Федерации в феврале 2015 г. / Т.В. Бережная, А.Д. Голубев, Л.Н. Паршина // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 5. – С. 127-135 : табл. – ISSN 0130-2906
149917
   Аномальные гравитационные поля дальневосточных окраинных морей и прилегающей части Тихого океана. – Новосибирск, 1974. – 108с.
149918
  Кичигин Д.А. Аномальные кинетические явления в гетероэпитаксиальных структурах p- In Sb/ i-Ga As при низких температурах / Д.А. Кичигин. – Харьков : ИРЭ АН УССР, 1984. – 42 с.
149919
  Девликамов В В. Аномальные нефти / В В. Девликамов, . – М, 1975. – 167с.
149920
  Федосеев В.Г. Аномальные области в спектральной плотности экситона, взаимодействующего с фононами / В.Г. Федосеев. – Тарту : Институт физики и астрономии
Ч. 2 : "Интерференционные" аномалии. – 1970. – 30с.
149921
  Федосеев В.Г. Аномальные области в спектральной плотности экстиона, взаимодействующего с фононами / В.Г. Федосеев. – Тарту
1. – 1970. – 34с.
149922
  Завьялов О.И. Аномальные особенности матрицы рассеяной в теории возмущений : Автореф... канд. физ-мат.наук: / Завьялов О.И.;. – Москва, 1963. – 17л.
149923
  Орлов А.А. Аномальные пластовые давления в нефтегазоносных областых Украины / А.А. Орлов. – Львов, 1980. – 186с.
149924
  Фертль У.Х. Аномальные пластовые движения / У.Х. Фертль. – М., 1980. – 398с.
149925
  Холопов А.В. Аномальные режимы распространения активности в моделях возбудимых сред : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 03.091 / Холопов А.В.; АН СССР. Ин-т биол. физики. – М., 1970. – 24л.
149926
  Большов М.А. Аномальные уширения спектра мощных световых импульсов в жидкостях и их влияние на процессы вынужденного рассеяия : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Большов М. А.; МГУ, Физ. фак. – М., 1971. – 15л.
149927
  Большов М.А. Аномальные уширения спектра мощных световых импульсов в жидкостях и их влияние на процессы вынужденного рассеяния : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Большов М. А.; Физич. факю. – М., 1971. – 16л.
149928
  Дмитриев В.И. Аномальные электромагнитные поля пластовых тел / В.И. Дмитриев, И.А. Барышникова, Е.В. Захаров. – Ленинград : Недра, 1977. – 168с.
149929
  Галеев А.А. Аномальные эффекты, связанные с "конусом потерь" в магнитных ловушках : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: / Галеев А.А.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Учен. совет Ин-т ядерной физики. – Новосибирск, 1967. – 14л.
149930
  Кордыш Л.И. Аномальные явления Зеемана / Л.И. Кордыш. – 171с.
149931
  Иваницкий А.В. Аномальный дренаж легочных и системных вен / А.В. Иваницкий. – Алма-Ата, 1991. – 11с.
149932
  Варсимашвили Т.В. Аномальный переходный эффект ядерных расщеплений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.055. / Варсимашвили Т.В.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1970. – 17л. – Бібліогр.:с.17
149933
  Козлова Т.М. Аномальный эффект Холла в никелевых сплавах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Козлова Т.М.; Моск.гос.ун-т. – М, 1965. – 11л.
149934
  Прудников В.Н. Аномальный эффект Холла в переходных парамагнитных металлах и сплавах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 050 / Прудников В.Н.; МГУ. – М., 1970. – 13л.
149935
  Керби Э.Дж. Аномерный эффект кислородосодержащих соединений / Э.Дж. Керби. – Москва, 1985. – 171с.
149936
  Карий О.І. Аномія громад: наслідки для стратегічного планування розвитку малих і середніх міст // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 10 (136). – C. 160-167 : рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1993-6788


  Висвітлено результати досліджень у галузі інформаційного забезпечення управління інтелектуальними активами, обгрунтовано теоретичні аспекти інформаційного забезпечення даного процесу.
149937
  Сенченко О. Аномія суспільства як результат інформаційно-мережевих війн // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 9 (242). – С. 20-26. – ISSN 2076-9326


  У роботі розглянуто поняття аномії - явища, що пронизує всі сфери життя суспільства і є результатом інформаційно-мережевих війн з використанням технології "керованого хаосу", які ведуться на території багатьох держав.
149938
  Цыганов А.Р. Аномообменная экстракция галогенидных комплексов висмута, кадмыия четвертичными аммониевыми солями и ее аналитическе перемены : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Цыганов А. Р.; БГУ. – Минск, 1981. – 20л.
149939
  Биджаретти Л. Анонимная сеньора : Повести и рассказы / Л. Биджаретти; Пер. с итальянского. – Москва : Молодая гвардия, 1966. – 206с.
149940
  Зискинд Я.М. Анонимное письмо / Я.М. Зискинд. – М, 1987. – 270с.
149941
   Анонимные атеистические трактаты. – Москва, 1969. – 336с.
149942
  Ермоленко Г.В. Анонимные произведения и их авторы : На материале русских текстов второй половины 19 - начала 20 в. / Г.В. Ермоленко. – Минск, 1988. – 118с.
149943
  Першкина А.Н. Анонимные тексты в журнале "Время": опыт атрибуции // Вестник Московского университета. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 146-163. – (Филология ; № 1, январь - февраль). – ISSN 0201-7385
149944
  Высоцкий С.А. Анонимный заказчик / С.А. Высоцкий. – Москва, 1986. – 300с.
149945
  Высоцкий С.А. Анонимный заказчик / С.А. Высоцкий. – Москва, 1989. – 126с.
149946
  Кравченко-Максименкова Аноніми та псевдоніми в загальній і в українській бібліографії / Кравченко-Максименкова. – 60с.
149947
  Вирський Дмитро Анонімна франкомовна реляція про набіг татар на Україну 1589 р. // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 57-67
149948
  Вирський Д.С. Анонімний "Катафалк рицерський" (1650 р.) про початок Козацької революції (кампанії 1648 р.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 6 (507). – С. 169-184. – ISSN 0130-5247
149949
  Кононенко Т.П. Анонімність подібного: свідомість розумна і досвідчена // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 83-85
149950
  Брудницька Л.І. Анонс змісту як феномен рекламного "порубіжжя" (на прикладі зіставлення тижневиків "Дзеркало тижня", "Київський телеграф", щоденних газет "Голос України", "Хрещатик") // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 19. – С. 66-69


  У статті запропоновано новий підхід до розгляду такого важливого структурного компонента журналістського матеріалу, як анонс змісту. Наведено аргументи на користь належності цього виду анонсу до рекламного "прикордоння". In this article the new ...
149951
  Спасскиий А.А. Аноплоцефаляты-летночные гельтинты домашних и диких животных / А.А. Спасскиий. – М
1. – 1951. – 7-686с.
149952
   Анорганикум : в 2-х книгах. – Москва : Мир
Кн. 1. – 1984. – 668с.
149953
   Анорганикум : в 2-х книгах. – Москва : Мир
Кн. 2. – 1984. – 632с.
149954
  Дацун Иван Григорьевич Аноректальные нейрогломусы в онтогенезе и при Геморрое : Автореф... д-ра мед.наук: 14.00.02, 14.00.23 / Дацун Иван Григорьевич; Киевск. мед. ин-т им. А.А.Богомольца. – Киев, 1987. – 30л.
149955
  Холмс Д. Анормальная психология / Дэвид Холмс. – Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 304с. – (Концентрированная психология). – ISBN 5-94723-292-8


  Рассматриваются различные категории анормального поведения в соответствии с принятой классификацией, представлены основные определения, сведения из истории, информация о способах диагностики и лечения с учетом биосоциального контекста
149956
  Кучанський В.В. Анормальні перенапруги в магістральних електричних мережах з джерелами спотворень : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Кучанський Владислав Володимирович ; НАН України, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
149957
   Анортозит-рапакивигранитная формация : Восточно-Европейская платформа. – Ленинград, 1978. – 295с.
149958
  Митрохин О. Анортозит-рапаківігранітна формація Східно-Європейської платформи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 53-57. – (Геологія ; Вип. 44). – ISSN 1728-3817


  В роботі наведений систематичний опис найбільш типових проявів анортозит-рапаківігранітної формації Східно-Європейської платформи. Проаналізовано особливості її розповсюдження, умов залягання, геологічної будови та складу. Обгрунтовано виділення двох ...
149959
  Митрохин О.В. Анортозит-рапаківігранітна формація українського щита (геологія, речовинний склад та умови формування) : автореф. дис. .... доктора геологічних наук: 04.00.01 / О.В. Митрохин ; КНУТШ .Геологічний факультет. – Київ, 2011. – 36 с. – Бібліогр.: 45 назв
149960
  Митрохин О.В. Анортозит-рапаківігранітна формація Українського щита (геологія, речовинний склад та умови формування) : дис. ... д-ра геол. наук : 04.00.01 / Митрохин Олександр Валерійович ; КНУТШ, Геологічний ф-т. – Київ, 2011. – 346 л. – Додаток: л. 316-346. – Бібліогр.: л. 279-315
149961
  Богатиков О.А. Анортозиты / О.А. Богатиков; Отв.ред.В.А.Кононова. – Москва : Наука, 1979. – 231с.
149962
   Анортозиты СССР / Богатиков О.А. – Москва : Наука, 1974. – 121с.
149963
  Ленников А.М. Анортозиты юга Алданского щита и его складчатого обрамления / А.М. Ленников. – Москва : Наука, 1979. – 164с.
149964
  Аносов В.М. Аносов В.М. 1921-1982 / В.М. Аносов. – Москва, 1983. – 8с.
149965
   Анотації доповідей Першої наукової конференції молодих учених Українського науково-дослідного інституту рибного господарства, що відбулася 17-19 березня 1966 року в Києві : Збірник. – Київ : Урожай, 1967. – 43 с.
149966
   Анотації наукових робіт Одеського державного університету виконаних у 1941-1945 рр.. – Одеса, 1946. – 50с.
149967
  Житницька А.А. Анотації наукових робіт: жанрові ознаки, диференціація та комунікативно-прагматичні характеристики // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 60. – С. 67-71
149968
  Сукальский А. Анотаційний збірник журнальної продукції УРСР / А. Сукальский, М. Рапота. – Х., 1932. – 182с.
149969
   Анотація докторської дисертації З. Макарухи на тему: "Правові засади заснування та розвитку простору свободи, безпеки та юстиції в рамках Європейського Союзу" // Європейське право : науково-практичний фаховий журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012. – № 2/4. – С. 362-375. – ISSN 2304-1773


  Дисертаційне дослідження.
149970
   Анотований каталог кінофільмів на природничо-наукову та науково-атеістичну тематику. – К., 1957. – 50с.
149971
  Видро Є.Д. Анотований каталог наочих приладів з біології / Є.Д. Видро. – Київ, 1958. – 156с.
149972
   Анотований каталог наочних приладів з біології / Видро Є.Д. – К., 1958. – с.
149973
   Анотований каталог республіканських газет і журналів України на 1941 рік. – К., 1941. – 56с.
149974
   Анотований каталог фільмів 1928-1998. – Київ, 1998. – 500 с.
149975
   Анотований каталог фільмів діючого фонду. – К., 1962. – 188с.
149976
   Анотований каталог фільмів Національної кіностудії художніх фільмів імені Олександра Довженка, 1928-2011 / [авт.-упоряд. : Р. Прокопенко, О. Кучерявий ; ред. О. Кучерявий] ; Нац. кіностудія художніх фільмів ім. О. Довженка. – 2-ге вид., випр. й допов. – Київ : [Плам Груп], 2011. – 631, [1] с. : фотоіл.
149977
   Анотований каталог художніх та мультиплікаційних фільмів для дітей і юнацтва. – К., 1963. – 296с.
149978
   Анотований покажчик дисертацій, захищених у спеціалізованій вченій раді К73.053.01 Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького (2004-2009 рр.) : [бібліогр. покажчик] / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Наук. б-ка, Наук. т-во істориків-аграрників ; [уклад. та авт. передм.: О.З. Силка, Л. І. Синявська]. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького], 2010. – 167, [1] с. – (Серія: Історична)
149979
   Анотований покажчик дисертаційних робіт (за 2009-2010 рр) = Catalogue of the dissertation abstracts (2009-2010) : (українською, російською та англійською мовами, що наявні у фонді наукової бібліотеки НУБіП України) / [уклад.: В.К. Сидоренко та ін. ; за заг. ред. Д.О. Мельничука] ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : КОМПРИНТ, 2013. – 622, [1] с. – Парал. тит. арк. англ. – ISBN 978-966-2719-44-4
149980
   Анотований покажчик публікацій журналу "Архіви України" За 1988-1995 рр.. – К., 1997. – 150с.
149981
  Вервес Ю.Г. Анотований список Calliphoridae (Diptera) України // Праці зоологічного музею Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Т. 3. – С. 64-121.
149982
  Яковенко Н. Анотований список бделоідних коловерток (Rotifera: Eurotatoria, Bdelloidea) фауни України / Н. Яковенко, Е. Овандер // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 25-29. – (Біологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  На основі узагальнення літературних та власних матеріалів створений список таксонів коловерток підкласу Bdelloidea, відмічених на території України, до якого додані перелік локалітетів та екологічних преферендумів для кожного виду. Список включає 182 ...
149983
  Гончаров Г.Л. Анотований список іхтіофауни національного природного парку "Гомільшанські ліси" // Заповідна справа в Україні / Київський університет ім.Тараса Шевченка , Канівський природний заповідник. – Канів, 2011. – Т. 17, вип. 1/2. – С. 70-76. – ISSN 1729-7184
149984
   Анотований список публікацій, вміщених у зарубіжні журнали. – Київ
№ 2. – 1995
149985
   Анотований список публікацій, вміщених у зарубіжні журнали. – Київ
№ 3. – 1995
149986
   Анотований список публікацій, вміщених у зарубіжні журнали. – Київ
№ 1. – 1996
149987
   Анотований список публікацій, вміщених у зарубіжні журнали. – Київ
№ 3. – 1996
149988
   Анотований список публікацій, вміщених у зарубіжні журнали. – Київ
№ 1. – 1997
149989
   Анотований список публікацій, вміщених у зарубіжні журнали. – Київ
№ 6. – 1997
149990
   Анотований список публікацій, вміщених у зарубіжні журнали. – Київ
№ 1. – 1998
149991
   Анотований список публікацій, вміщених у зарубіжні журнали. – Київ
№ 2. – 1998
149992
   Анотований список публікацій, вміщених у зарубіжні журнали. – Київ
№ 4. – 1998
149993
   Анотований список публікацій, вміщених у зарубіжні журнали. – Київ
№ 5. – 1998
149994
   Анотований список публікацій, вміщених у зарубіжні журнали. – Київ
№ 1. – 1999
149995
   Анотований список публікацій, вміщених у зарубіжні журнали. – Київ
№ 2. – 1999
149996
   Анотований список публікацій, вміщених у зарубіжні журнали. – Київ
№ 3. – 1999
149997
   Анотований список публікацій, вміщених у зарубіжні журнали. – Київ
№ 4. – 1999
149998
   Анотований список публікацій, вміщених у зарубіжні журнали. – Київ
№ 5. – 1999
149999
  Фесенко Г.В. Анотований список українських наукових назв птахів фауни України / Г.В. Фесенко, А.А. Бокотей; Українське тов-во охорони птахів; Від.ред. О.Ю. Микитюк. – 2-е вид., виправ. і доп. – Київ-Львів, 2002. – 44с.
150000
  Фесенко Г.В. Анотований список українських наукових назв птахів фауни України (з характеристикою статусу видів) / Г.В. Фесенко, А.А. Бокотей; ЛНУ ім. І. Франка; Держ. природознавчий музей НАНУ; Західноукраїнське орнітологічне тов-во; підготовлено у співпраці з Інститутом зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАНУ. – 3-тє вид., доп. – Київ; Львів, 2007. – 111с. – ISBN 966-8734-08-4
<< На початок(–10)141142143144145146147148149150(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,