Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)131132133134135136137138139140(+10)В кінець >>
130001
  Сквіра Н. "Авось выведу величавую, положительную, святую фигуру" (про особливості сакралізації пізньої творчості М. Гоголя і Ф. Достоєвського) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2019. – № 1 (697), січень. – С. 25-37. – ISSN 0236-1477


  "На прикладі “Мертвих душ” М. Гоголя та “Братів Карамазових” Ф. Достоєвського виокремлено стрижневі для письменників ідеї, мотиви, сюжетні збіги. Їх сукупність являє собою інтертекстуальне полотно, покликане сакралізувати тканину ...
130002
  Крушевская Наталья "Аврора Интур" занялась оздоровлением нации : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 4. – С. 56 : Фото
130003
  Чичкина Светлана "Аврора Интур" наращивает объемы по Венгрии : Destination // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 5. – С. 69 : Фото
130004
   "Аврора Интур" о времени и о себе : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 11. – С. 117
130005
  Халилецкий Г.Г. "Аврора уходит в бой" / Г.Г. Халилецкий. – Владивосток, 1955. – 236с.
130006
  Голованов К.П. "Аврора" - крейсер революции / К.П. Голованов, Р.М. Яхнин. – Ленинград, 1987. – 145с.
130007
  Дудин М.А. "Аврора" / М.А. Дудин. – М.-Л., 1953. – 31с.
130008
  Халилецкий Г.Г. "Аврора" уходит в бой / Г.Г. Халилецкий. – Владивосток, 1971. – 367с.
130009
   "АВС"-курси з проведення наукових досліджень у галузі сімейної медицини. Результати оцінки "А"-курсу навчання молодих вчених в Україні / П.О. Колесник, М. Харріс, Л.Ф. Матюха, А.П. Колесник // Україна. Здоров"я нації : науково-практичний журнал / Держ. установа "Україн. ін-т стратегічних дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищ. держ. навч. закл. України "Україн. мед. стоматологічна акад." ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Слабкий Г.О. – Київ, 2018. – № 1 (47). – C. 137-141. – ISSN 2077-6594
130010
   "Автобан" до Європи / підготовила Налія Кулик // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 10 квітня (№ 14). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  Про заходи, передбачені програмою українсько-польських освітніх зустрічей у Києві, журналістів поінформували радник Посольства Республіки Польща в Україні, керівник сектору науки та освіти Емілія Ясюк, проректор КПІ ім. Ігоря Сікорського з міжнародного ...
130011
   "Автобиография" Б. Франклина. – Москва : Московский рабочий, 1988. – 47, [2] с. – (Первоисточники)
130012
  Дрогобицька О. "Автобіографія" Михайла Зубрицького (1856-1919) як джерело до вивчення побуту бойків // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2010. – С. 128-133. – (Історія ; Вип. 17)


  Михайло Зубрицький — український етнограф, фольклорист та історик.
130013
  Стратиев С. "Автобус" и другие пьесы / С. Стратиев. – М, 1986. – 253с.
130014
   "АвтоВАЗ" - современное производственное объединение : [сборник статей]. – Москва : Знание, 1977. – 62, [2] с. – (Новое в жизни науки и техники. Серия "Наука управления" ; № 11)
130015
  Ткачук А. "Автокефалія Української церкви - це фактор безпеки держави" // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2018. – 20 грудня (№ 51). – С. 3
130016
  Дивисенко К.С. (Авто)биографический нарратив как коммуникативное действие и репрезентация жизненного мира // Социологический журнал / РАН, Институт социологии. – Москва, 2011. – № 1. – С. 36-52. – ISSN 1562-2495
130017
  Пападіямандис А. [Автобіографічне / А. Пападіямандис ; за ред. П. Муласа. – Афіни : Ерміс, 1991. – 266, [1] с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька бібліотека ; 29])
130018
  Набок-Бабенко Авітаміноз; Політ; Сумнів : вірші // Сві-й-танок : студентський літературно-мистецький та науковий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філологія. – Київ, 2014. – № 9. – С. 175-177
130019
   Авіфауна України. – Чернівці
Вип. 1. – 1998
130020
   Авіфауна України. – Чернівці. – ISSN 1727-7531
Вип. 2. – 2002. – Дод. до журналу "Беркут"
130021
   Авіфауна України. – Чернівці. – ISSN 1727-7531
Вип. 4. – 2008. – Дод. до журналу "Беркут"
130022
   Авіфауна України = Avifauna of Ukraine : додаток до журналу "Беркут". – Чернівці. – ISSN 1727-7531
Вип. 5. – 2014
130023
   Авіфауна України = Avifauna of Ukraine : додаток до журналу "Беркут". – Чернівці. – ISSN 1727-7531
Вип. 6. – 2015. – 84 с.
130024
  Ермаков И.М. Авка слушает ветры / И.М. Ермаков. – Свердловск, 1970. – 81с.
130025
  Ирисов Е.А. Авктоколебания в отражательном клистроне с дополнительным высокодобротным резонатором. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ирисов Е.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – Ижевск, 1959. – 11л.
130026
  Сбитнев Ю.Н. Авлакан / Ю.Н. Сбитнев. – Х., 1973. – 351с.
130027
  Валеев Р.Н. Авлакогены востока Русской платформы. : Автореф... Доктора геол-минерал.наук: 04.00.04 / Валеев Р.Н.; Всесоюзн.нефт. науч-исслед.геол-развед.ин-т. – Л, 1974. – 42л. – Бібліогр.:с.40-42
130028
  Валеев Р.Н. Авлакогены Восточно-Европейской платформы / Р.Н. Валеев. – Москва : Недра, 1978. – 153с.
130029
  Магалашвили И.З. Авневские садоводы / И.З. Магалашвили. – Тбилиси, 1962. – 12с.
130030
  Беркович Д.М. Авоматизация - генеральное направление развития техниеки / Д.М. Беркович, И.Е. Велькин. – М, 1960. – 123с.
130031
  Крупинин И.Т. Авомобильная радиоприемная и звуковоспроизводящая аппаратура / И.Т. Крупинин. – Москва, 1987. – 112 с.
130032
  Мемед-Кули-Заде Авось и возвратят : избр. рассказы / Мемед-Кули-Заде; пер. с азерб. А.Шарифа. – Баку : Азернешр, 1965. – 98 с.
130033
  Леванда Л. Авраам Иезофович : Историческая повесть первой половины XVI века. Обработано для юношества / Изд. "Juventus". – Одесса : Тип. "Одесских новостей", 1910. – 84 с.
130034
  Петров Д.Б. Авраам Линкольн - великий гражданин Америки / Д.Б. Петров. – Москва, 1960. – 116с.
130035
  Иванов Р.Ф. Авраам Линкольн и гажданская война в США. / Р.Ф. Иванов. – М, 1964. – 494с.
130036
  Дубинянский М. Авраам Линкольн: праведник на адском перекрестке // Личности. – Киев, 2010. – № 4 (26). – С. 20-40. – ISSN 1819-6268
130037
  Дубинянский М. Авраам Линкольн: праведник на адском перекрестке // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности" ; глав. ред.: Ю. Белецкий ; редкол.: А. Агаларов, А. Афонин, О. Барамия [и др.]. – Киев, 2016. – № 8 (96). – С. 67-89. – ISSN 1819-6268
130038
  Тубли М.П. Авраам Мельников / М.П. Тубли. – Ленинград, 1980. – 144 с.
130039
  Ледянко М.А. Аврал / М.А. Ледянко. – Харків ; Київ, 1932. – 100 с.
130040
  Берлин Джереми Аврал на Арале : место на карте // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – февраль (№ 89). – С. 30 : Фото
130041
  Волчкова Н. Авралы отменяются? Институтам РАН обещана размеренность // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 17 января № (1/2). – С. 3-4


  Организации РАН официально перешли “под крыло” Федерального агентства научных организаций (ФАНО). В список включены 826 федеральных государственных учреждений и 181 федеральное государственное унитарное предприятие всех трех объединяемых академий (РАН, ...
130042
  Логинова Л.П. Аврам Борисович Бланк (1933-2007) // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 770. – С. 335-336. – (Хімія ; Вип. 15 (38)). – ISSN 0453-8048
130043
  Бершадский С.А. Аврам Езофович Ребичкович, подскарбий земский, член Рады Великого Княжества Литовского : отрывок из истории внутренних отношений Литвы в начале XVI века / С.А. Бершадский. – Киев : Типография Г.Т. Корчак-Новицкого, 1888. – 157 с. – Оттиск из "Киевской Старины"
130044
   Авраменко Валентина Григорывна // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 2. – С. 35
130045
   Авраменко Володимир Георгійович // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Жовтень (№ 10/11)


  [заст.декана ІПО КДУ ім.Тараса Шевченка 1967 - 1973, з 1989 - виклад. кафедри гуманітарних дисциплін: , некролог ]
130046
   Авраменко Лариса Федотівна // Хіміки Київського університету : [довідник] : 70-річчю хімічного факультету присвячується / [М.С. Слободяник, В.М. Кокозей, Н.О. Щаркіна [та ін.]] ; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2003. – С. 4
130047
  Маслак О.О. Аврелій Августин та ідея універсального природного права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 34. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
130048
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 1. – 1970
130049
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 2. – 1970
130050
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 3. – 1970
130051
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 4. – 1970
130052
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 5. – 1970
130053
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 6. – 1970
130054
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 7. – 1970
130055
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 8. – 1970
130056
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 9. – 1970
130057
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 10. – 1970
130058
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 11. – 1970
130059
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 12. – 1970. – Основное содержание журнала "Аврора" за 1970 год (№№ 1-12)
130060
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 1. – 1971
130061
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 2. – 1971
130062
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 3. – 1971
130063
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 4. – 1971
130064
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 5. – 1971
130065
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 6. – 1971
130066
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 7. – 1971
130067
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 8. – 1971
130068
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 9. – 1971
130069
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 10. – 1971
130070
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 11. – 1971
130071
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 12. – 1971. – Основное содержание журнала "Аврора" за 1971 год (№№ 1-12)
130072
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 1. – 1972
130073
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 2. – 1972
130074
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 3. – 1972
130075
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 4. – 1972
130076
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 5. – 1972
130077
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 6. – 1972
130078
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 11. – 1972
130079
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 12. – 1972. – Основное содержание журнала "Аврора" за 1972 год (№№ 1-12)
130080
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 1. – 1973. – 80 c.
130081
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 2. – 1973. – 80 с.
130082
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 3. – 1973. – 80 с.
130083
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 5. – 1973. – 80 с.
130084
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 6. – 1973. – 80 с.
130085
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 7. – 1973
130086
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 8. – 1973. – 80 c.
130087
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 9. – 1973. – 80 с.
130088
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 10. – 1973
130089
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 11. – 1973. – 80 c/
130090
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 12. – 1973. – 80 c/. – Основное содержание журнала "Аврора" за 1973 год (№№ 1-12)
130091
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 1. – 1974
130092
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 2. – 1974
130093
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 3. – 1974
130094
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 4. – 1974
130095
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 5. – 1974
130096
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 6. – 1974
130097
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 7. – 1974
130098
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 8. – 1974
130099
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 9. – 1974
130100
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 10. – 1974
130101
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 11. – 1974
130102
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 12. – 1974. – Основное содержание журнала "Аврора" за 1974 год (№№ 1-12)
130103
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 1. – 1975
130104
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 2. – 1975
130105
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 3. – 1975
130106
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 6. – 1975
130107
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 7. – 1975
130108
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 8. – 1975
130109
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 9. – 1975
130110
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 10. – 1975
130111
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 11. – 1975
130112
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 12. – 1975. – Основное содержание журнала "Аврора" за 1975 год (№№ 1-12)
130113
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 1. – 1976
130114
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 2. – 1976
130115
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 3. – 1976
130116
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 4. – 1976
130117
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 5. – 1976
130118
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 6. – 1976
130119
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 7. – 1976
130120
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 8. – 1976
130121
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 10. – 1976
130122
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 11. – 1976
130123
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 12. – 1976. – Основное содержание журнала "Аврора" за 1976 год (№№ 1-12)
130124
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 1. – 1977
130125
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 2. – 1977
130126
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 3. – 1977
130127
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 4. – 1977
130128
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 5. – 1977
130129
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 6. – 1977
130130
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 7. – 1977
130131
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 8. – 1977
130132
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 9. – 1977
130133
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 10. – 1977
130134
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 11. – 1977
130135
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 12. – 1977. – Основное содержание журнала "Аврора" за 1977 год (№№ 1-12)
130136
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 1. – 1978
130137
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 2. – 1978
130138
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 3. – 1978
130139
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 4. – 1978
130140
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 5. – 1978
130141
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 6. – 1978
130142
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 7. – 1978
130143
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 8. – 1978
130144
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 9. – 1978
130145
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 10. – 1978
130146
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 11. – 1978
130147
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 12. – 1978. – Основное содержание журнала "Аврора" за 1978 год (№№ 1-12)
130148
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 1. – 1979
130149
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 2. – 1979
130150
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 3. – 1979
130151
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 4. – 1979
130152
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 5. – 1979
130153
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 6. – 1979
130154
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 7. – 1979
130155
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 8. – 1979
130156
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 9. – 1979
130157
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 10. – 1979
130158
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 11. – 1979
130159
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 12. – 1979. – Основное содержание журнала "Аврора" за 1979 год (№№ 1-12)
130160
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 1. – 1980
130161
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 2. – 1980
130162
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 3. – 1980
130163
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 4. – 1980
130164
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 5. – 1980
130165
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 6. – 1980
130166
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 7. – 1980
130167
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 8. – 1980
130168
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 9. – 1980
130169
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 10. – 1980
130170
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 11. – 1980
130171
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 12. – 1980. – Основное содержание журнала "Аврора" за 1980 год (№№ 1-12)
130172
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 1. – 1981
130173
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 2. – 1981
130174
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 3. – 1981
130175
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 4. – 1981
130176
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 5. – 1981
130177
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 6. – 1981
130178
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 7. – 1981
130179
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 9. – 1981
130180
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 10. – 1981
130181
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 11. – 1981
130182
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 12. – 1981
130183
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 1 : 60 лет Союз советских социалистических республик. – 1982
130184
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 2. – 1982. – 160 с.
130185
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 3. – 1982. – 160 с.
130186
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 4. – 1982. – 160 с.
130187
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 5. – 1982. – 160 с.
130188
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 6. – 1982. – 160 с.
130189
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 7. – 1982. – 160 с.
130190
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 8. – 1982. – 160 с.
130191
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 9. – 1982. – 160 с.
130192
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 10. – 1982. – 160 с.
130193
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 11. – 1982. – 160 с.
130194
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 12. – 1982. – 160 с. – Содержание журнала "Аврора" за 1982 год (№№ 1-12)
130195
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 1. – 1983. – 160 с.
130196
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 2. – 1983. – 160 с.
130197
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 3. – 1983. – 160 с.
130198
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 4. – 1983. – 160 с.
130199
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 5. – 1983. – 160 с.
130200
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 6. – 1983. – 160 с.
130201
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 7. – 1983. – 160 с.
130202
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 9. – 1983. – 160 с.
130203
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 10. – 1983. – 160 с.
130204
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 11. – 1983. – 160 с.
130205
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 12. – 1983. – 160 с. – Основное содержание журнала "Аврора" за 1983 год (№№ 1-12)
130206
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 1. – 1984. – 160 с.
130207
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 2. – 1984. – 160 с.
130208
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 3. – 1984. – 160 с.
130209
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 4. – 1984. – 160 с.
130210
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 5. – 1984. – 160 с.
130211
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 6. – 1984. – 160 с.
130212
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 7. – 1984. – 160 с.
130213
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 8. – 1984. – 160 с.
130214
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 9. – 1984. – 160 с.
130215
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 10. – 1984. – 160 с.
130216
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 11. – 1984. – 160 с.
130217
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 12. – 1984. – 160 с. – Основное содержание журнала "Аврора" за 1984 год (№№ 1-12)
130218
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 1. – 1985. – 160 с.
130219
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 2. – 1985. – 160 с.
130220
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 3. – 1985. – 160 с.
130221
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 4. – 1985. – 160 с.
130222
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 5. – 1985. – 160 с.
130223
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 6. – 1985. – 160 с.
130224
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 7. – 1985. – 160 с.
130225
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 8. – 1985. – 160 с.
130226
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 9. – 1985. – 160 с.
130227
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 10. – 1985. – 160 с.
130228
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 11. – 1985. – 160 с.
130229
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 12. – 1985. – 160 с. – Основное содержание журнала "Аврора" за 1985 год (№№ 1-12)
130230
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 1. – 1986. – 160 с.
130231
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 2. – 1986. – 160 с.
130232
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 3. – 1986. – 160 с.
130233
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 4. – 1986. – 160 с.
130234
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 5. – 1986
130235
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 6. – 1986. – 160 с.
130236
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 7. – 1986. – 160 с.
130237
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 8. – 1986. – 160 с.
130238
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 9. – 1986. – 160 с.
130239
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 10. – 1986. – 160 с.
130240
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 11. – 1986. – 160 с.
130241
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 12. – 1986. – 160 с. – Основное содержание журнала "Аврора" за 1986 год
130242
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 1. – 1987. – 160 с.
130243
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 2. – 1987. – 160 с.
130244
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 3. – 1987. – 156 с.
130245
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 4. – 1987. – 160 с.
130246
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 5. – 1987. – 160 с.
130247
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 6. – 1987. – 160 с.
130248
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 7. – 1987. – 160 с.
130249
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 8. – 1987. – 160 с.
130250
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 9. – 1987. – 160 с.
130251
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 10. – 1987. – 160 с.
130252
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 11. – 1987. – 160 с.
130253
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 12. – 1987. – 160 с. – Основное содержание журнала "Аврора" за 1987 год
130254
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 1. – 1988. – 160 с.
130255
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 2. – 1988. – 160 с.
130256
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 3. – 1988. – 160 с.
130257
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 4. – 1988. – 160 с.
130258
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 5. – 1988. – 160 с.
130259
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 6. – 1988. – 160 с.
130260
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 7. – 1988. – 160 с.
130261
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 8. – 1988. – 160 с.
130262
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 9. – 1988. – 160 с.
130263
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 10. – 1988. – 160 с.
130264
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 11. – 1988. – 160 с.
130265
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 12. – 1988. – 160 с. – Основное содержание журнала "Аврора" за 1988 год
130266
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 1. – 1989. – 160 с.
130267
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 2. – 1989. – 160 с.
130268
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 3. – 1989. – 160 с.
130269
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 4. – 1989. – 160 с.
130270
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 5. – 1989. – 160 с.
130271
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 6. – 1989. – 160 с.
130272
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 7. – 1989. – 160 с.
130273
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 8. – 1989. – 160 с.
130274
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 9. – 1989. – 160 с.
130275
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 10. – 1989. – 160 с.
130276
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 11. – 1989. – 160 с.
130277
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 12. – 1989. – 160 с. – Основное содержание журнала "Аврора" за 1989 год
130278
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 1. – 1990. – 160 с.
130279
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 2. – 1990. – 160 с.
130280
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 3. – 1990. – 160 с.
130281
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 4. – 1990. – 190 с.
130282
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 5. – 1990. – 160 с.
130283
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 6. – 1990. – 160 с.
130284
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 7. – 1990. – 160 с.
130285
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 8. – 1990. – 160 с.
130286
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 9. – 1990. – 160 с.
130287
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 10. – 1990. – 160 с.
130288
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 11. – 1990. – 160 с.
130289
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 12. – 1990. – 160 с. – Основное содержание журнала "Аврора" за 1990 год
130290
   Аврора : ежемесячный суверенный журнал. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 1. – 1991. – 160 с.
130291
   Аврора : ежемесячный суверенный журнал. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 2. – 1991. – 160 с.
130292
   Аврора : ежемесячный суверенный журнал. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 3. – 1991. – 160 с.
130293
   Аврора : ежемесячный суверенный журнал. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 4. – 1991. – 160 с.
130294
   Аврора : ежемесячный суверенный журнал. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 5. – 1991. – 160 с.
130295
   Аврора : ежемесячный суверенный журнал. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 6. – 1991. – 160 с.
130296
   Аврора : ежемесячный суверенный журнал. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 7. – 1991. – 160 с.
130297
   Аврора : ежемесячный суверенный журнал. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 8. – 1991. – 160 с.
130298
   Аврора : ежемесячный суверенный журнал. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 9. – 1991. – 160 с.
130299
   Аврора : ежемесячный суверенный журнал. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 10. – 1991. – 160 с.
130300
   Аврора : ежемесячный суверенный журнал. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 11. – 1991. – 160 с.
130301
   Аврора : ежемесячный суверенный журнал. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 12. – 1991. – 160 с. – Основное содержание журнала "Аврора" за 1991 год
130302
   Аврора : ежемесячный суверенный журнал. – Санкт-Петербург, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 1. – 1992. – 160 с.
130303
   Аврора : ежемесячный суверенный журнал. – Санкт-Петербург, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 2. – 1992. – 160 с.
130304
   Аврора : ежемесячный суверенный журнал. – Санкт-Петербург, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 3. – 1992. – 160 с.
130305
   Аврора : ежемесячный суверенный журнал. – Санкт-Петербург, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 4/6. – 1992. – 224 с.
130306
   Аврора : ежемесячный суверенный журнал. – Санкт-Петербург, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 7/8. – 1992. – 192 с.
130307
   Аврора : ежемесячный суверенный журнал. – Санкт-Петербург, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 9/10. – 1992. – 192 с.
130308
   Аврора : ежемесячный суверенный журнал. – Санкт-Петербург, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 11/12. – 1992. – 192 с. – Основное содержание журнала "Аврора" за 1992 год
130309
   Аврора : ежемесячный суверенный журнал. – Санкт-Петербург, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 1. – 1993. – 160 с.
130310
   Аврора : ежемесячный суверенный журнал. – Санкт-Петербург, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 2. – 1993. – 160 с.
130311
   Аврора : ежемесячный суверенный журнал. – Санкт-Петербург, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 3. – 1993. – 160 с.
130312
   Аврора : ежемесячный суверенный журнал. – Санкт-Петербург, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 4. – 1993. – 160 с.
130313
   Аврора : ежемесячный суверенный журнал. – Санкт-Петербург, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 5. – 1993. – 160 с.
130314
   Аврора : ежемесячный суверенный журнал. – Санкт-Петербург, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 6. – 1993. – 160 с.
130315
   Аврора : ежемесячный суверенный журнал. – Санкт-Петербург, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 7. – 1993. – 160 с.
130316
   Аврора : ежемесячный суверенный журнал. – Санкт-Петербург, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 8. – 1993. – 160 с.
130317
   Аврора : ежемесячный суверенный журнал. – Санкт-Петербург, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 9. – 1993. – 160 с.
130318
   Аврора : ежемесячный суверенный журнал. – Санкт-Петербург, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 10/12. – 1993. – 192 с. – Основное содержание "Авроры" - 1993
130319
   Аврора : ежемесячный суверенный журнал. – Санкт-Петербург, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 7. – 1995. – 160 с.
130320
   Аврора : ежемесячный суверенный журнал. – Санкт-Петербург, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 8. – 1995. – 160 с.
130321
   Аврора : ежемесячный суверенный журнал. – Санкт-Петербург, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 9. – 1995. – 160 с.
130322
   Аврора : ежемесячный суверенный журнал. – Санкт-Петербург, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 10. – 1995. – 160 с.
130323
   Аврора : ежемесячный суверенный журнал. – Санкт-Петербург, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 11. – 1995. – 160 с.
130324
   Аврора : ежемесячный суверенный журнал. – Санкт-Петербург, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 12. – 1995. – 160 с. – Основное содержание "Авроры" 1995 года
130325
  Валюженич А.В. Аврора / Андрей Валюженич. – Москва : Эдитус, 2012. – 36 с. – ISBN 978-5-90173-86-8
130326
  Беме Якоб Аврора, или Утренняя заря в восхождении : Репринтное изд. 1914 г. М.: / Беме Якоб. – Москва : Политиздат, 1990. – 415с. – ISBN 5-250-01458-5
130327
  Беме Якоб Аврора, или Утренняя заря в восхождении // Духовные проповеди и рассуждения / Экхарт Мейстер. – Киев : Ника-Центр, 1998. – с.132-429. – (Познание ; Вып. 8). – ISBN 966-521-125-0
130328
  Шумилов О.И. Авроральное поглощение космического радиоизлучения.. : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 051 / Шумилов О.И. ; ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1968. – 12 с.
130329
   Авроральные явления-70 : материалы наблюдений Полярного геофизического института за второе полугодие 1970 г. – Апатиты : Кольский филиал АН СССР, 1974. – 158 с. : ил., табл.
130330
   Авроральные явления-71 : материалы наблюдений Полярного геофизического ин-та за 1971 г. : сборник. – Апатиты : Кольский филиал АН СССР, 1975. – 87 c. : ил., табл.
130331
   Авроральные явления-72 : материалы наблюдений Полярного геофизического института за второе полугодие 1972 г. – Апатиты : Кольский филиал АН СССР, 1975. – 984 с. : ил., табл.
130332
   Авроральные явления-73 : материалы наблюдений Полярного геофизического института за второе полугодие 1973 г. – Апатиты : Кольский филиал АН СССР, 1976. – 92 с. : ил., табл.
130333
   Авроральные явления-74 : Материалы наблюдений Полярного геофизического института за 1974 г. – Апатиты, 1977. – 92с.
130334
   Авроральные явления-75 : материалы наблюдений Полярного геофизического института за второе полугодие 1975 г. – Апатиты : Кольский филиал АН СССР, 1978. – 86 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 25
130335
   Авроральные явления-76 : материалы наблюдений Полярного геофизического института за второе полугодие 1976 г. – Апатиты : Кольский филиал АН СССР, 1977. – 82 с. : ил., табл.
130336
   Авроральные явления - 79 : материалы наблюдений Полярно-геофиз. ин-та АН СССР за 1979 г. : оператив.-информ. материал. – Апатиты : Кольский филиал АН СССР, 1982. – 92 с. – Рез. на англ. яз. - Загл.: ... за 1975-1979 гг., ...за 1980-1983 гг., ...за 1984-1987 гг.: Каталог геомагнитных пульсаций. – Библиогр.: с. 26
130337
   Авроральные явления 77 : результаты работ по прогр. Междунар. года исслед. магнитосферы : материалы наблюдений Полярного геофизического ин-та за 1977 г. : оператив.-информ. материал. – Апатиты : Кольский филиал АН СССР, 1978. – 83 с. : граф. – Часть текста англ. - Рез. англ.
130338
   Авроральные явления 78 : результаты работ по прогр. Междунар. года исслед. магнитосферы : материалы наблюдений Полярного геофизического ин-та за 1978 г. : оператив.-информ. материал. – Апатиты : Кольский филиал АН СССР, 1979. – 89 с. : граф. – Часть текста англ. - Рез. англ.
130339
   Авроральные явления 80 : результаты работ по прогр. Междунар. года исслед. магнитосферы : материалы наблюдений Полярного геофизического ин-та за 1980 г. : оператив.-информ. материал. – Апатиты : Кольский филиал АН СССР, 1984. – 66 с.
130340
   Авроральные явления 81 : материалы наблюдений Полярно-геофиз. ин-та АН СССР : оператив.-информ. материал / АН СССР, Кольский филиал им. С.М. Кирова, Полярный геофизич. ин-т ; [редкол.: О.И. Шумилов (отв. ред.) и др.]. – Апатиты : Кольский филиал АН СССР, 1988. – 72 с. – Библиогр.: с. 26
130341
  Ермаков И.М. Аврорин табачок / И.М. Ермаков. – Свердловск, 1968. – 192с.
130342
  Неволін О.С. Аврорівці. / О.С. Неволін. – 2-е вид., доп. – К., 1974. – 261с.
130343
  Неволин С А. Авроровцы / С А. Неволин. – Москва, 1967. – 224с.
130344
  Неволин С А. Авроровцы. / С А. Неволин. – 2-е изд., доп. – М., 1977. – 240с.
130345
  Неволин С А. Авроровцы. / С А. Неволин. – 3-е изд. – М., 1986. – 213с.
130346
  Тоцька О. АВС-аналіз бакалаврських освітніх програм Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – № 4 (12). – С. 114-122. – ISSN 2411-4014
130347
  Шварц Є.А. АВС - Schulerin / Є.А. Шварц. – Київ, 1953. – 84с.
130348
  Шевченко А.А. АВС тавромахии / А.А. Шевченко. – Одеса, 1997. – 39с.
130349
  Ткаченко А.Ф. Авсеенко Василий Григорьевич // Российские деятели украинского происхождения : История отношений Украины и России в лицах за 337 лет (1654-1991). Энциклопедический справочник / А. Ткаченко. – Київ : Арістей, 2005. – С. 196. – ISBN 966-8458-30-3
130350
   Авсенев (Авсееньев) Петр Семенович // Философская мысль восточных славян : биобиблиографический словарь / Огородник И.В., Огородник В.В., Русин М.Ю., Диденко В.Ф. ; науч. ред. Л.В. Губерского. – Київ : Парламентское изд-во, 1999. – С. 17-18. – ISBN 966-7288-72-2
130351
   Авсенев Петр Семенович // Философы России XIX - XX столетий. Биографии, идеи, труды / П.В. Алексеев. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Академический проект, 1999. – С. 29. – ISBN 5-8291-0003-7
130352
  Поперечна Г.А. Авсенєв і Карпов: два проекти психології // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 58. – С. 28-36
130353
  Огородник І.В. Авсенєв Петро Семенович / І.В. Огородник, М.Ю. Русин // Українська філософія в іменах : навч. посіб. / І.В. Огородник, М.Ю. Русин. – Київ : Либідь, 1997. – С. 7-8. – ISBN 5-325-00792-0
130354
  Короткий В. Авсєєнко Василь Григорович (1842-1913) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 394. – ISBN 5-7707-1062-4
130355
  Грот К.Я. Австор-Венгрия или Карпато-дунайские земли в судьбах славянства и в русских исторических изучениях / К.Я. Грот. – 3-е изд. – Петроград : Тип. М-ва пут. сообщ. (т-ва И.Н. Кушнерев и К°), 1914. – VI, [2], 118 с.
130356
   Австралийская литература : сб. статей. – Москва : Наука, 1978. – 176 с. – Библиогр. в конце ст.
130357
  Соколенко Олег Австралийские пустынники : Зоосфера // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 7. – С. 80-87 : Фото
130358
   Австралийские рассказы. – Санктпетербург : Изд. т-ва "Хронос", 1912. – 32 с. – Перед. загл. авт.: Ланкастер Д., Гордон Л., Купид П., Доррингтон А. – (Б-чка изд. "Хронос" ; № 73)
130359
  Лаусон Г. Австралийские рассказы / Г. Лаусон; ( Пер. с английского А.В. Кривцовой). – Москва : Художественная литература, 1956. – 80 с.
130360
  Почепцова Л.Д. Австралийские флористические названия / Л.Д. Почепцова. – К, 1973. – 125с.
130361
  Гржимек Б. Австралийские этюды / Б. Гржимек, Н. Дроздов. – Москва : Армада, 1998. – 396с. – (Зеленая серия. Вокруг света). – ISBN 5763206231
130362
  Архимандрит Августин (Никитин) Австралийские этюды // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 31/32. – С. 37-40. – ISSN 0234-1670


  Подорож по Австралії
130363
  Гржимек Б. Австралийские этюды. О животных и людях Пятого континента / Б. Гржимек. – М., 1971. – 174с.
130364
  Гржимек Б. Австралийские этюды: о животных и людях Пятого континента / Б. Гржимек. – 2-е изд. – Москва : Мысль, 1978. – 167с.
130365
  Морозов С.Н. Австралийский колониализм. / С.Н. Морозов. – М., 1967. – 216с.
130366
  Жарова О.В. Австралийский лейборизм после второй мировой войны / О.В. Жарова. – Москва, 1987. – 246с.
130367
  Бакли У. Австралийский робинзон / У. Бакли. – Москва, 1966. – 104 с.
130368
  Петриковская А.С. Австралийский роман / А.С. Петриковская. – М, 1990. – 287с.
130369
  Зернецкая О.В. Австралийский социальный роман 1930-х годов : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.05 / Зернецкая О.В.; АН УССР. Ин-т лит. – К., 1980. – 23л.
130370
  Зернецкая О.В. Австралийский социальный роман 30-х годов ХХ века / О.В. Зернецкая. – Киев : Наукова думка, 1982. – 288 с.
130371
  Андреева В.М. Австралийский союз : (экон.-геогр. характеристика) / Андреева В.М. ; Ин-т геогр. АН СССР. – Москва : Мысль, 1970. – 328 с. : ил.
130372
  Матковский Н.В. Австралийский Союз / Н.В. Матковский. – Москва, 1956. – 31с.
130373
  Андреева В.М. Австралийский союз. Новая Зеландия. Океания / Андреева В.М. – Москва : Географгиз, 1959. – 48 с., 1 л. карт. – (Австралия и Океания. Географические справки)
130374
  Архипов В. Австралийский фундамент экономических успехов Индии и Китая // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 6. – С. 15-17. – ISSN 0321-5075
130375
  Локвуд Д. Австралийское племя пинтуби / Д. Локвуд. – М., 1984. – 47с.
130376
  Гессен Маша Австралийское покаяние // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 8 (2863). – С. 60-64 : фото
130377
  Чехонин Б.И. Австралийцы у себя дома / Б.И. Чехонин. – Москва : Политиздат, 1975. – 144с.
130378
  Рубцов Б.Б. Австралия - государство и континент / Б.Б. Рубцов. – Москва : Наука, 1988. – 176с. : ил. – (Страны и народы)
130379
  Архипов В.Я. Австралия - Евросоюз: расстояние не помеха сотрудничеству // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2009. – № 1 (37). – С. 55-65. – ISSN 0201-7083
130380
   Австралия : история открытия и колонизации, растения и живлтные пятой части света : пер. с нем. – Санктпетербург : Изд. Е. Лихачевой и А. Сувориной, 1871. – 394 с., 106 карт. и ил. : ил., карт.
130381
   Австралия. – Москва, 1903. – 343 с.
130382
  Потемкин М.П. Австралия : Физико-географический обзор.Пособие для учителя / М.П. Потемкин. – Москва : Учпедгиз, 1950. – 128с.
130383
  Мухин И. Австралия / И. Мухин. – М., 1950. – 88с.
130384
  Мухин Г.И. Австралия / Г.И. Мухин, М.П. Потемкин. – 2-е изд. – Москва, 1956. – 256с.
130385
  Андреева В.М. Австралия : геогр. очерк / В.М. Андреева. – Москва : Географгиз, 1956. – 103 с., [4] л. ил. : ил., карт. – (У карты мира)
130386
  Мухин Г.И. Австралия : Физико-географический и экономико-географический обзоры / Г.И. Мухин. – Москва : Просвещение, 1964. – 292с.
130387
  Жданов Л. Австралия / Л. Жданов. – Москва : Мысль, 1965. – 133с.
130388
  Владимирский Л.В. Австралия : путевой альбом / Л.В. Владимирский. – Москва : Советский художник, 1968. – 53с.
130389
  Вайль И.М. Австралия / И.М. Вайль. – Москва, 1970. – 246с.
130390
  Аничкин О.Н. Австралия / О.Н. Аничкин, Л.И. Куракова, Л.Г. Фролова. – Москва : Мысль, 1983. – 133 с. – (У карты мира)
130391
  Малаховский К.В. Австралия / К.В. Малаховский. – М, 1988. – 199с.
130392
   Австралия // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 14 : Австралия. – С. 3
130393
   Австралия : путеводитель // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – № 7. – С. 108-109 : Фото
130394
   Австралия // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 5 (2836). – С. 66-77 : Фото
130395
   Австралия // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 6 (195), июнь. – С. 94-95 : фото. – ISSN 1029-5828
130396
  Летова Н.П. Австралия (внутриполитическое положение и внешняя политика) / Н.П. Летова. – М., 1947. – 24с.
130397
  Мартынов А.И. Австралия в международных отношениях ХХ века / А.И. Мартынов, О.К. Русакова. – М, 1978. – 351с.
130398
  Малаховский К.В. Австралия и Азия / К.В. Малаховский. – М, 1969. – 72с.
130399
   Австралия и Канада. – Москва : Мысль, 1984. – 431 с., 1 л. карт. : ил., карт. – (Современный монополистический капитализм : в 8 кн.)
130400
  Иванов П.М. Австралия и Китай / П.М. Иванов. – М, 1984. – 164с.
130401
   Австралия и мировой капитализм : пер. с англ. – Москва : Наука, 1986. – 245 с. – Библиогр. в примеч. в конце глав
130402
  Михайлов В. Австралия и Новая Зеландия в Афганистане // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 6. – С. 50-53. – ISSN 0321-5075
130403
  Синицкий Л.Д. Австралия и Океания / Л.Д. Синицкий. – М.-Л., 1930. – 88с.
130404
   Австралия и Океания : краткий путеводитель по экспозиции. – Москва : Наука, 1964. – 28 с. – Библиогр. в примеч. в конце статей
130405
  Вартумян Э.Л. Австралия и Океания / Э.Л. Вартумян. – Москва, 1966. – 230с.
130406
  Мухин Г.И. Австралия и Океания : Пособие для учителей / Г.И. Мухин. – 2-е, перераб. и доп. – Москва : Просвещение, 1967. – 376с. + Карты
130407
   Австралия и Океания : история и современность : сб. статей. – Москва : Наука, 1970. – 280 с. – Библиогр. в примеч. в конце статей
130408
   Австралия и Океания : история, геогр. культура : сб. статей. – Москва : Наука, 1974. – 216 с., 1 л. табл. : ил., табл. – Библиогр. в примеч. в конце статей
130409
   Австралия и Океания : история, экономика, этнография : сб. статей. – Москва : Наука, 1978. – 159 с. – Библиогр. в примеч. в конце статей
130410
   Австралия и Океания в современном мире : сб. статей. – Москва : Наука, 1982. – 216 с. – Библиогр. в примеч. в конце статей
130411
  Белозеров С.Т. Австралия и Океания. Полярные страны : конспект лекций по физической географии частей света для студ.заочников / С.Т. Белозеров. – Одесса, 1946. – 62 с.
130412
  Кист А. Австралия и острова Тихого океана / А. Кист. – Москва : Прогресс, 1980. – 303с.
130413
   Австралия и полярные страны : ил. геогр. сб., сост. преп. географии А. Крубером, С. Григорьевым, А. Барковым и С. Чефрановым. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Изд. т-ва И.Н. Кушнерев и Ко, 1907. – VII, 467 с. – В 1-м изд. загл.: Австралия
130414
   Австралия и полярные страны : ил. геогр. сб., сост. преп. географии А. Крубером, С. Григорьевым, А. Барковым и С. Чефрановым. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Изд. т-ва И.Н. Кушнерев и Ко, 1912. – VI, 489 с. – В 1-м изд. загл.: Австралия
130415
  Летова Н.П. Австралия и страны Азии / Н.П. Летова. – М., 1960. – 148с.
130416
  Архипов В. Австралия на рынках азиатских стран // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2007. – № 3. – С. 100-105. – ISSN 0131-2227
130417
  Архипов В.Я. Австралия под прессом кризиса // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 8 (625). – С. 21-24. – ISSN 0321-5075
130418
  Малаховский К.В. Австралия после второй мировой войны / К.В. Малаховский. – Москва, 1969. – 32с.
130419
  Рудницкий А. Австралия против СССР из истории холодной войны // Международная жизнь : ежемесячный журнал. – Москва, 2013. – Спец. вып. : История без купюр: от прошлого к настоящему. – С. 47-88. – ISSN 0130-9625
130420
  Сиверс В., Кюкенталь В. Австралия, Океания и Полярные страны. – Санкт-Петербург. – (Всемирная география)
ХІІ. – 1896. – 666с.
130421
  Райсберг А. Австралия, февраль 1934 / А. Райсберг. – Москва, 1975. – 317с.
130422
  Вартумян Э.Л. Австралия. / Э.Л. Вартумян. – Москва, 1963. – 156с.
130423
  Карелина Дарья Австралия. Австралийский ген / Карелина Дарья, Степанова Елена // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 6 (2921). – С. 48-55 : фото
130424
   Австралия. Жизнь у воды // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 6 (195), июнь. – С. 78-85 : фото. – ISSN 1029-5828
130425
  Корник Анна Австралия. Жители страны Оз / Корник Анна, Домбровская Элла // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 10 (2925). – С. 54 : фото
130426
  Маранг Николя Австралия. Красота, которая спасет мир // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 12 (2903). – С. 25 : фото
130427
  Чубарь Таллина Австралия. Кухня вверх ногами // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2019. – № 1. – С. 64-67 : фото
130428
  Хазе Владимир Австралия. Мировая стрижка // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 12 (2903). – С. 26 : фото
130429
  Копылов Денис Австралия. На обратной стороне Земли // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2018. – № 4. – С. 60-69 : фото
130430
   Австралия. Одно большое приключение // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 6 (195), июнь. – С. 68-77 : фото. – ISSN 1029-5828
130431
  Акимова Н.А. Австралия. Океания : рекомендованый указатель литературы / Н.А. Акимова, С.М. Воякина, А.М. Горубно ; Гос. б-ка СССР им. В.И. Ленина. – Москва, 1963. – 34 с.
130432
  Милейковский А.Г. Австралия. Очерк экономической географии / А.Г. Милейковский. – Ленинград, 1937. – 308с.
130433
   Австралия. Путеводитель // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 5. – С. 108-109 : Фото
130434
  Луцак Хания Австралия. Самые ядовитые змеи. Марафон змееловов : природа / Луцак Хания, Фроинд Юрген // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 8. – С. 118-132. – ISSN 1029-5828
130435
  Бертранд Кирстен Австралия. Труженицы села / Бертранд Кирстен, Смит Давид Морис // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 6 (195), июнь. – С. 86-93 : фото. – ISSN 1029-5828
130436
   Австралия. Черно-белый путеводитель : Путеводитель // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 14 : Австралия. – С. 97-105 : Карта
130437
   Австралия: В лифте с Шумахером = 10 стран, которые покорили нас, когда мы покоряли мир : Путешествия // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 1/2. – С. 84-87 : Фото
130438
  Богданович Антон Австралия: взгляд сверху : Феномен // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 1. – С. 6-12 : Фото
130439
  Кудинов В.П. Австралия: парадоксы пятого континента / В.П. Кудинов. – М. : Знание, 1983. – 64 с.
130440
  Архипов Всеволод Яковлевич Австралия: экономика и иностранные инвестиции // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 5. – С. 82-89. – Бібліогр.: с. 82-88. – ISSN 0131-2227
130441
  Сабо О.А. Австралізми-агроніми аборигенного походження // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2013. – С. 106-112. – (Серія : Філологія ; т. 16, № 2). – ISSN 2311-0821
130442
  Боцвінок Л. Австралізми в англійській мові // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Чернівці, 2011. – Вип. 2. – C. 3-9
130443
   Австралійська "Верховина" : Цвіт по світу // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 2. – С. 126-128 : Фото
130444
   Австралійська Авантюра : вояж-колекція / Крук Олег, Івасенко Анатолій, Тимощук Андрій, Акопов Михайло // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 2 (92). – С. 92-97 : Фото
130445
  Гайдабура В. Австралійська киянка (Євгенія Павловська) // Театр, розвіяний по світу. Феномен сцени повоєнної української діаспори (Німеччина, Австрія, Франція, США, Канада, Австралія) / В.М. Гайдабура. – Вид. 2-ге, перероб. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. – С. 198-200. – (Авторський цикл "Українське театральне зарубіжжя"). – ISBN 978-966-518-687-8
130446
  Жлуктенко Н. Австралійська народна балада як чинник формування культурної ідентичності


  В статті розглянуто естетичну природу та жанрову еволюцію фольклорної австралійської балади 1820-х - 40-х років. Зафіксовані зміни в концепті ліричного героя та в поетичній картині світу досліджених творів доводять, що дана поетична форма виступала ...
130447
  Кобюк Ю.М. Австралійська система кваліфікацій в професійній підготовці майбутніх учителів початкових класів // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – C. 202-204. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 2 (6)). – ISSN 2413-3329
130448
   Австралійський письменник став лауреатом Букерівської премії-2014 // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 24 жовтня (№ 21). – С. 19
130449
  Самойлов Юрій Австралійський погляд на українську галузь // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2019. – № 1. – С. 14-20 : фото. – ISSN 1998-8044
130450
  Балтабєков М.Д. Австралійський та міжнародний досвід визначення активу в методології бухгалтерського обліку // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2018. – № 1 (674). – С. 82-91. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2522-9303
130451
  Стоян П. Австралійські дескриптивні стандарти в системі австралійських архівних ресурсів // Студії з архівної справи та документознавства / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2012. – Т. 20. – С. 36-43. – ISSN 2306-4323
130452
  Бєлозоров С.Т. Австралія і Океанія : Учбовий посібник / С.Т. Бєлозоров. – Київ : Радянська школа, 1954. – 252с.
130453
  Ангелуца П. Австралія надзвичайна = Extraordinary Australia : шукачам щастя на Батьківщині та на чужині присвячую / П. Ангелуца. – Москва : Су Джок Академія, 2001. – 336 с. – ISBN 5-900810-30-5
130454
  Андреєва І. Австралія читає Шевченка // Церква і життя : український церковно-громадський часопис в Австралії. – North Melbourne, 2014. – Березень (№ 3). – С. 10
130455
  Будько Євген Австралія. Стежками аборигенів // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 5 (131), жовтень - листопад. – С. 102-110 : фото
130456
  Ігнатьєв П. Австралія: повертаючись обличчям до Азії // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1. – С. 30-33. – (Історичні науки)


  У статті проаналізовано причини зростання економічної залежності Австралії від країн Азії в контексті тривалої кризи ав США та Західній Європі.
130457
  Ігнатьєв П. Австралія: повертаючись обличчям до Азії // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2. – С. 20-23. – (Історичні науки)


  У статті проаналізовано причини зростання економічної залежності Австралії від країн Азії в контексті тривалої кризи ав США та Західній Європі.
130458
  Ханженков В.Н. Австрало-американские отношения. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.574 / Ханженков В.Н.; Моск.гос.ин-т.междунар.отношений МИД СССР. – М, 1972. – 24л.
130459
  Шапошникова Л.В. Австралоиды живут в Индии / Л.В. Шапошникова. – Москва : Мысль, 1976. – 295 с.
130460
  Романов Алексей Австриец с плато Путорана // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – апрель (№ 91). – С. 28 : фото
130461
  Нестеренко Марина Австрийская выставка atb : С днем рождения, господин Моцарт! Destinations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 2. – C. 66-67 : Фото
130462
   Австрийская гравюра XX века : из собр. музея Альбертина в Вене : каталог выставки : пер. с нем. – Москва : Сов. художник, 1979. – [24] с., 5 л. ил. : ил. – В надзаг.: М-во культуры СССР, Гос. Эрмитаж, Гос. музей изобраз. искусств им. А.С. Пушкина, Федер. м-во иностр. дел. Австрии, Музей Альбертина, Вена
130463
  Леонов Сергей Австрийская зажигалка : мировая вещь / Леонов Сергей, Гребер Райан // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 8 (2851). – С. 34 : Фото
130464
  Затонский Д.В. Австрийская литература в 20 столетии / Д.В. Затонский. – Москва, 1985. – 444с.
130465
   Австрийская новелла XIX века. – 698 с.
130466
   Австрийская новелла ХX века : пер. с нем. – Москва : Худож. лит., 1981. – 519 с. – Содерж.: Посещение ; Лоскутки шелка ; Летней ночью в Вене / П. Альтенберг ; Жена мудреца / А. Шницлер ; Сказка шестьсот семьдесят второй ночи / Гуго фон Гофмансталь


  Содерж.: Посещение; Лоскутки шелка; Летней ночью в Вене / П. Альтенберг. Жена мудреца / А. Шницлер. Сказка шестьсот семьдесят второй ночи / Гуго фон Гофмансталь. Песнь о любви и смерти корнета Кристофа Рильке / Р.М. Рильке. Побег из деревни / О. ...
130467
  Бауэр Отто Австрийская революция 1918 года / Бауэр Отто. – Москва ; Ленинград, 1925. – 295 с.
130468
   Австрийская Республика : конституция и законодат. акты : [пер. с нем.]. – Москва : Прогресс, 1985. – 429 с.
130469
  Поп Ю.И. Австрийская социал-демократия и чешский вопрос в конце ХІХ - начале ХХ века : автореф. дис. ... канд. ист. наук: 07.00.03 / Поп Ю.И. ; Ужгород. гос. ун-т. – Ужгород, 1976. – 30 с.
130470
  Громов Р.А. Австрийская философия - поиск идентичности. Часть 2. Собственная традиция: pro et contra // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2013. – № 10. – С. 125-136. – ISSN 0235-1188
130471
  Громов Р.А. Австрийская философия - поиск идентичности. Часть I. К вопросу онациональной философской традиции // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2013. – № 9. – С. 90-101. – ISSN 0235-1188
130472
  Мольнар Штефан Австрийские авиалинии 20 лет динамичного развития // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 1. – С. 18-19 : фото. – ISSN 1998-8044
130473
  Тур Н.А. Австрийские законы 1) об отправлении суа и о подсудности гражданских дел общим судам (1 августа 1895 года) и 2) об учреждении судов (27 ноября 1896 г.) с указанием соответствующих постановлений нашего Устава гражданскаго судопроизводства / [соч.] Н.А. Тура // Уголовное уложение. Проект Редакционной комиссии / Законы и постановления Россия. – Санкт-Петербург : Тип. Правит. сената, 1895. – [2], VIII, 85 с.
130474
  Шпарман Анке Австрийские раритеты. Водяные лилии. Зеленое бессмертие / Шпарман Анке, Циглер Кристиан // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 4 (214), апрель. – С. 54-67 : фото. – ISSN 1029-5828
130475
  Савельев Владимир Австрийский workshop в Красногорске : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 5. – С. 52 : Фото
130476
  Ерин М.Е. Австрийский взгляд на советскую оккупацию 1945-1955 гг. / М.Е. Ерин, А.М. Ермаков // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории" ; РАН. – Москва, 2012. – № 12. – С. 164-170. – ISSN 0042-8779
130477
  Тур Н.А. Австрийский закон 27 мая 1896 года О порядке взыская и обеспечения с указанием соответствующих постановлений нашего Устава гражданскаго судопроизводства / [соч.] Н.А. Тура // Уголовное уложение. Проект Редакционной комиссии / Законы и постановления Россия. – Санкт-Петербург : Тип. Правит. сената, 1895. – [2], VIII, 168 с.
130478
  Парубоча Наталия Австрийский конгресс : туризм // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 3. – С. 42-44 : Фото
130479
  Черная Е. Австрийский музыкальный театр до Моцарта / Е. Черная. – М., 1965. – 172с.
130480
  Вальдхайм К. Австрийский путь / К. Вальдхайм. – Москва, 1976. – 231с.
130481
  Гончаров Владимир Австрийский Тироль: новые возможности горнолыжного туризма // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 1. – С. 70-72 : фото. – ISSN 1998-8044
130482
  Жиряков И.Г. Австрийский федерализм в 1918-1933 годах-важнейший этап в истории его развития // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 4. – С. 32-34. – ISSN 1812-3805
130483
  Гриб Н.П. Австрийська конституція 1849 р.: особливості її прийняття, структура та основні положення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 81-86
130484
  Григорьева Ю.С. Австрия - сердце Европы : География. Регионы зарубежного мира // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 1. – С. 20-24. – Бібліогр. 11 назв. – ISSN 0016-7207
130485
  Капелюш Ф. Австрия / Ф. Капелюш. – Москва; Ленинград, 1929. – 232с.
130486
  Сальковский О.В. Австрия / О.В. Сальковский. – М, 1959. – 208 с.
130487
  Игошкин Г.С. Австрия / Г.С. Игошкин. – Москва, 1965. – 32с.
130488
  Степанов Л.Л. Австрия / Л.Л. Степанов. – Москва : Мысль, 1966. – 69с. – (У карты мира)
130489
  Домашнев А.И. Австрия : Географическое положение, земли и города / А.И. Домашнев, В.Е. Ярнатовская. – Ленинград : Просвещение, 1973. – 125 с.
130490
  Мухин А.И. Австрия / А.И. Мухин. – Москва : Мысль, 1979. – 71с. – (У карты мира)
130491
   Австрия : Горнолыжные курорты // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 9. – С. 4-11 : Іл.
130492
   Австрия : Горнолыжные курорты // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 9. – С. 8-17 : Фото
130493
   Австрия : горнолыжные курорты // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – дек. 2008 - янв. 2009. – С. 8-17 : Фото
130494
   Австрия : горнолыжные курорты // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 9. – С. 6-11 : Фото
130495
  Фурлан Борут Австрия // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 6 (2873), июнь. – С. 48-49 : фото
130496
  Парубоча Наталия Австрия "в плюсах" : тенденции // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 1. – С. 30-31 : Фото. – ISSN 1998-8044
130497
  Фишер О.И. Австрия в когтях гитлеровской Германии / О.И. Фишер. – М.Л., 1941. – 15с.
130498
  Бах М. Австрия в первую половину XIX века / Макс Бах ; ; перевод с немецкого под редакцией В. Базарова и И. Степанова. – [Санкт-Петербург] : Изд. С. Скирмунта ; [Тип. Н.П. Собко], 1906. – С. 345-670, VII. – Экз. начинается со с. 345 (глава 10)


  На кн. польская печать
130499
  Бах М. Австрия в первую половину XIX века / Макс Бах ; ; перевод с немецкого под редакцией В. Базарова и И. Степанова. – [Санкт-Петербург] : Изд. С. Скирмунта ; [Тип. Н.П. Собко], 1906. – [8], 670, VII. – Экз. начинается со с. 345 (глава 10)


  На кн. польская печать
130500
  Крестьянинов Р.А. Австрия вчера и сегодня / Р.А. Крестьянинов. – М., 1980. – 64с.
130501
  Виноградов В.Н. Австрия и Россия после 1849 года. О попытках габсбургского орла вонзить когти в земли Балкан // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2013. – № 5. – С. 48-59. – ISSN 0130-3864
130502
  Ярнатовская В.Е. и др. Австрия и Швейцария: люди, земли, города / В.Е. и др. Ярнатовская. – 2-е изд., испр. – М., 1989. – 158с.
130503
  Короткевич Г.Я. Австрия на первом этапе общего кризиса капитализма (1918-1938 гг.) / Г.Я. Короткевич. – М., 1956. – 43с.
130504
   Австрия решила отдыхать : Новости // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 6. – С. 8 : Іл.
130505
   Австрия факты и цифры. – Вена, 1982. – 237 с.
130506
  Мухин А.И. Австрия, Албания, Греция, Югославия / А.И. Мухин. – Москва, 1957. – 39с.
130507
   Австрия. Вена. Приятное с полезным : По странам // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 1/2. – С. 94-97 : Іл.
130508
  Барсов Н.Н. Австрия. Географический очерк : географический очерк / Н.Н. Барсов, В.М. Волгин. – Москва : Географгиз, 1955. – 40с.
130509
  Мартынов Семен Австрия. Геометрия любви // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 7 (2922). – С. 30-31 : фото
130510
  Моротская Стелла Австрия. Мастер йодля // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 11 (2926). – С. 44-53 : фото
130511
  Холмогорова И. Австрия. Новые пьесы 1982-83 гг. // Современная зарубежная драматургия : реферативный сборник / Всесоюзная гос. б-ка иностранной литературы ; ред.: В.И. Маликов, М.Л. Рудницкий, Л.В. Барбашова. – Москва, 1984. – № 6 (56). – С. 11-21
130512
  Загускина Е. Австрия. Новые пьесы 1988 г. // Современная зарубежная драматургия : реферативный сборник / Всесоюзная гос. б-ка иностранной литературы ; ред.: В.И. Маликов, В.И. Бернацкая, Л.В. Барбашова. – Москва, 1989. – № 6 (86). – С. 6-18
130513
  Моротская Стелла Австрия. Реквием с конями // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 5 (2920). – С. 44-51 : фото
130514
  Мартынов Семен Австрия. Роскошные формы // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 3 (2918). – С. 24-25 : фото
130515
  Синица Юлия Австрия. Секрет в шоколаде // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 1 (2928). – С. 66-68 : фото
130516
  Новикома Маргарита Австрия. Удобно устроились // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 4 (2943). – С. 26-32 : фото
130517
  Соболева Елена Австрия. Что можно построить из дерева. Избушки на современных ножках // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 8 (197), август. – С. 100-107 : фото. – ISSN 1029-5828
130518
   Австрия. Швейцария. Лихтенштейн : Рек. библиогр. справ. – Москва : Кн.палата, 1987. – 96с.
130519
  Юданов Ю.И. Австрия. Экономика и внешняя торговля / Ю.И. Юданов. – М : Внешторгиздат, 1958. – 136 с.
130520
   Австрия. Экстрим под звуки йодля // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 6. – С. 14-19 : фото
130521
  Федорченко Дмитрий Австрия: жемчужина зимнего отдыха // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – ноябрь - декабрь. – С. 24. – ISSN 1998-8044
130522
   Австрия: маленькая империя в Альпах // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2002. – № 4. – С.62-102. – ISSN 1029-5828


  [Археологические раскопки на кургане Аржан-2. (Россия).]
130523
  Юданов Ю.М. Австрия: проблемы бездефицитного бюджета // Современная Европа : Журнал общественно-политических исследований / Институт Европы Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 1. – С.61-70. – ISSN 0201-7083
130524
  Бем Геральд Австрия: сотрудничество продолжается // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 1. – С. 53 : фото. – ISSN 1998-8044
130525
  Гриб Н. Австрійська конституція 1848 р.: політико-правові передумови прийняття, структура та основні положення // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 95-102. – (Серія юридична ; Вип. 56). – ISSN 0136-8168
130526
  Зимомря І.М. Австрійська література: моделі рецепції тексту / Іван Зимомря ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Дрогобич ; Тернопіль : Посвіт, 2009. – 215, [1] с. – Рез. нім. - Імен. покажч.: с. 205-215. – Бібліогр.: 125-202 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2248-29-6
130527
  Зимомря І.М. Австрійська мала проза XX століття: генелогічна парадигма і проблеми рецепції : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.04 / Зимомря І.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 39 с. – Бібліогр. : 40 назв.
130528
  Зимомря І.М. Австрійська мала проза XX століття: генологічна парадигма і проблеми рецепції : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.04 ; 10.01.06 / Зимомря І.М. ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2010. – 519 л. + Додаток: л. 498-519. – Бібліогр.: л. 419-497
130529
  Зимомря І. Австрійська мала проза XX століття: художня світобудова / Іван Зимомря ; [наук. ред. Р.Т. Гром"як] ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич ; Тернопіль : Посвіт, 2011. – 395, [1] с. – Імен. покажч.: с. 349-395. – Бібліогр.: с. 312-348 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2248-73-9
130530
   Австрійська поезія в перекладах Мойсея Фішбейна // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2004. – № 5/6. – С. 147-161. – ISSN 0131-2561
130531
  Паршин І. Австрійська політика Романовичів і маловідома середньовічна байка XIII ст.: несподівані паралелі // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Б.З. Якимович, І.І. Федик, Р.В. Масик [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 17. – С. 25-34. – ISSN 2078-6077
130532
  Ісапчук Ю.В. Австрійська регіональна література 1930-40-х рр.: між літературою "крові та землі" й "асфальтною літературою // Питання літературознавства : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; редкол.: О.В. Чернівська, П.В. Рихло, Р.А. Дзик [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 96. – С. 215-230. – ISSN 2306-2908


  "Досліджуються основні етапи становлення австрійської регіональної літератури першої половини ХХ ст. Акцентується увага на зміні конотації зазначеного напряму у дотику до суспільно-політичного розвитку країни 1930–40-х рр. Наголошується на спільних і ...
130533
  Папенко Н.С. Австрійська Республіка: від демократії до авторитаризму / Н.С. Папенко, Є.М. Папенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – C. 44-50. – (Державне управління ; вип. 1 (8)). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується політичний режим Першої Австрійської республіки протягом 20-30-х рр. ХХ ст. Політичний тиск збоку Німеччини та потужна пропаганда націонал-соціалізму сприяла тому, що австрійські політики, представники соціал-демократії, ...
130534
  Чорний М. Австрійська секуляризаційна реформа у Львові: міфи і реалії // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 13/14. – С. 311-330. – ISSN 2078-6077
130535
  Нестеренко О. Австрійська суб"єктивно-психологічна школа та формування австрійської традиції економічного аналізу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 13-15. – (Економіка ; Вип. 132). – ISSN 1728-3817


  Розкрито основні теоретико-методологічні положення австрійської суб"єктивно-психологічної школи. Виявлено якісні характеристики австрійської традиції економічного аналізу, реалізовані в межах австрійського неолібералізму. Раскрыты основные ...
130536
  Нестеренко О. Австрійська теорія конкуренції Ф.А. фон Хайєка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 10-14. – (Економіка ; вип. 101). – ISSN 1728-3817


  З"ясовано сутність підходу Ф.А.фон Хайєка до розуміння конкуренції, проаналізовано напрямки критичного аналізу неокласичної моделі досконалої конкуренції. Виявлено специфічні ознаки австрійської теорії конкуренції та розкрито еволюцію поглядів ...
130537
  Нестернеко Олена Петрівна Австрійська традиція економічного аналізу в поясненні трансформації економічних систем // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 37-42. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розкрито основні ознаки австрійської традиції економічного аналізу в контексті соціально-економічної еволюції. Доведено можливість використання здобутків австрійського неолібералізму в теорії та практиці економічних трансформацій.
130538
  Нестеренко О.П. Австрійська традиція економічного аналізу в поясненні трансформації економічних систем // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – C. 37-42. – ISSN 1993-6788
130539
  Нестернеко Олена Петрівна Австрійська традиція економічного аналізу в поясненні трансформації економічних систем // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 37-42. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розкрито основні ознаки австрійської традиції економічного аналізу в контексті соціально-економічної еволюції. Доведено можливість використання здобутків австрійського неолібералізму в теорії та практиці економічних трансформацій.
130540
   Австрійська читанка. Антологія австрійської літератури XX ст.. – Львів : Літопис, 2005. – 366, [2] с. – Bibliogr.: Бібілогр.: с. 363-366. – ISBN 966-7007-31-6


  Про те, що Австрія – особлива країна, ніхто не розкаже ліпше за австрійських письменників. Австрійська читанка – це художній путівник вузькими вуличками старих містечок, позначених шармом цісарсько-королівських часів, зарослими звивистими стежками, що ...
130541
  Нестеренко О.П. Австрійська школа в структурі маржиналізму: історична ретроспектива // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 2. – С. 182-189


  Досліджено теоретико-методологічні характеристики австрійської школи маржиналізму, зокрема висвітлені у працях М. Бухаріна, І. Блюміна та сучасних учених.
130542
  Коритко Л. Австрійське законодавство про охорону надр XIX ст. // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 2 (110). – С. 9-13
130543
  Сірук М. Австрійський "джокер" Путіна // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 26 червня (№ 115). – С. 3


  Чому батьківщина Моцарта прийняла з військовими і дипломатичними почестями лідера країни-агресора. Коментар Володимира Огризка: "Немає кризи в Україні, є агресія Росії проти України".
130544
  Штільфрід Б. Австрійський державний договір / Бернгард Штільфрід; МОНУ; Львівськ. нац. ун-т ім. І. Франка ; Уклад. Б. Котур; Редкол.: І. Вакарчук. – Львів, 2002. – 48с. – ("Doctor Honoris Causa"). – ISBN 966-613-211-7
130545
  Рябошапченко А.А. Австрійський досвід інтеграції до Європейського Союзу в економічній сфері як приклад для України та економічне співробітництво між Україною та Австрійською Республікою: правові питання // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2014. – № 4 (16). – С. 241-248. – ISSN 2306-9082
130546
  Антонюк Л. Австрійський досвід розвитку освітньої системи і його корисність для України // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11 (172). – С. 49-62. – ISSN 1682-2366
130547
  Сірук М. Австрійський прецедент // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 24 травня (№ 88). – С. 3


  Переможця на президентських виборах визначать голоси, які віддали поштою.
130548
  Баран А. Австрійські конституційні акти 1848 та 1849 рр. - основа становлення виборчих прав українського населення східної Галичини // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2018. – Вип. 1 (13). – С. 5-10. – ISSN 2524-0129
130549
  Петрів Р. Австрійські, Австро-Угорські і Галицькі конституції (кінець 18-19 ст.) : Архіви Відня, Варшави, Львова, Івано-Франківська послужили джерелом для написання книжки: Для фахівців права, студ. і викладачів юрид. фак-тів вищ. навч. закл. та широкого кола читачів: Переклад з нім. і польської мов / Роман Петрів; МОНУ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2005. – 108с. – ISBN 966-8090-79-9
130550
  Гончар Б.М. Австрійсько-англійсько-французька таємна угода 1815 // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 15. – ISBN 966-316-039-X
130551
  Гончар Б.М. Австрійсько-прусська війна 1866 // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 16. – ISBN 966-316-039-X
130552
  Гончар Б.М. Австрійсько-пруссько-данський конфлікт 1864 // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 16-17. – ISBN 966-316-039-X
130553
  Папенко Н. Австрійсько-українські відносини: історичний вимір / Н. Папенко, О. Лихачова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 51-55. – (Історія ; вип. 5 (118)). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано передумови, сучасний стан та перспективи розвитку австрійсько-українських відносин. Розглянуто нормативно-правову базу та досліджено основні аспекти відносин. В статье проанализированы предпосылки, современное состояние и ...
130554
  Папенко Н. Австрійсько-українські відносини: історичний вимір / Н. Папенко, О. Лихачева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013


  У статті проаналізовано передумови, сучасний стан та перспективи розвитку австрійсько-українських відносин. Розглянуто нормативно-правову базу та досліджено основні аспекти відносин. В статье проанализированы предпосылки, современное состояние и ...
130555
  Турченко О. Австрійсько-українські літературні зв"язки: передача українських національних реалій німецькою мовою // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 319-322
130556
  Васильчук В. Австрійці в українському історико-культурному процесі // Австрія й Україна на історичних перехрестях : наук. збірник / Дипломат. акад. України при МЗС України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Австрійський культур. форум у Києві ; [упоряд.: І.В. Жалоба, О.Р. Купчик, Л.В. Шпаковськи]. – Київ : ДАУ, 2016. – С. 218-232. – ISBN 978-617-7037-10-0
130557
   Австрія : факти і цифри. – Відень : Відділ преси при Відомстві федерального канцлера, 1998. – 211, [4] с. : іл.
130558
   Австрія : Хіти сезону // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 3. – С. 62-63 : Іл.
130559
  Каминіна Наталія Австрія & Туреччина. Місця знати треба! : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 5. – С. 66-67 : Фото
130560
   Австрія допоможе нам відновлювати туризм = Свій погляд на туристичні події світу : Тур новини // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 4. – С. 96 : Іл.
130561
   Австрія й Україна на історичних перехрестях = Osterreich und die Ukraine an historischen Kreuzungen : наук. збірник / Дипломат. акад. України при МЗС України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Австрійський культур. форум у Києві ; [упоряд.: І.В. Жалоба, О.Р. Купчик, Л.В. Шпаковськи]. – Київ : ДАУ, 2016. – 309, [7] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7037-10-0
130562
  Солдатов О. Австрія на шляху подолання економічних наслідків війни (1945-1955 рр.) // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2010. – Т. 104 : Історичні науки. – С. 52-56. – ISSN 1996-5931
130563
  Теннок Ч. Австрія та змова проти Європи // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 23 травня (№ 88). – С. 3


  На виборах до Європарламенту виборці повинні дати відсіч п"ятій колоні популістів, підтримуваних Росією.
130564
  Габчак Наталія Австрія туристична : Наукові дослідження // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 46-48 : Карта
130565
   Австрія. Hotel Loipersdorf & Conference. Зимова казка Штірії // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2015. – № 4 (84). – С. 52-53 : фото
130566
  Москаленко Леся Австрія. Все буде в шоколаді // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 3 (71). – С. 76-80 : фото
130567
  Горобець Ірина Австрія. Гаштайн без лиж / Горобець Ірина, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 5 (125), жовтень-листопад. – С. 38-43 : фото
130568
  Горобець Ірина Австрія. Животворний баланс / Горобець Ірина, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 2 (116), квітень - травень. – С. 40-43 : фото
130569
  Малєй Віктор Австрія. Зальцкамергут? Я, я! : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 10. – С. 34-36 : Фото
130570
  Москаленко Леся Австрія. Кам"яні джунглі і віденський ліс : спецрепортаж / Москаленко Леся, Ільченко Володимир // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 5. – С. 76-82 : Фото
130571
  Малей Антоніна Австрія. Класика жанру : Лижний сезон // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 8. – С. 68-69 : фото
130572
   Австрія. Король Тіроль // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 5 (125), жовтень-листопад. – С. 30-33 : фото
130573
  Крушинська Олена Австрія. Лижі плюс терми : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 6. – С. 40-43 : Фото
130574
  Біленко Василь Австрія. Лижі. Гроші зі снігу // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 6 (46), вересень - жовтень. – С. 68-70
130575
  Матюшенко Анастасія Австрія. Лижний інструктор: Бог чи психіатр? // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2015. – № 4 (84). – С. 54-56 : фото
130576
  Біленко Василь Австрія. Моцарт у шоколаді // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 1. – С. 72-81 : Фото, карта
130577
  Будько Євген Австрія. На сході Заходу : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 3. – С. 76-78 : Фото
130578
   Австрія. Найбільше трас, найвищі спуски : Лижний сезон // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 8. – С. 66-71 : Фото
130579
  Сидоренко Віктор Австрія. Найгірськолижніша країна Європи = Фристайл Вашої зими : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 6. – С. 42
130580
  Сидоренко Віктор Австрія. Рекордна зима Ішгля // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 6 (144), грудень - січень. – С. 20-23 : фото
130581
   Австрія. СПА і релакс в готелі Loipersdorf Spa & Conference // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 4 (65). – С. 42-43 : фото
130582
  Москаленко Леся Австрія. Три міста // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 6 (74). – С. 56-58 : фото
130583
   Австрія. У гостях у хобітів : хіти сезону: Туніс, Ізраїль, Чехія, Австрія, Румунія, круїзи // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 2. – С. 84-85
130584
  Ільченко Володимир Австрія. Українцям показали, як ставати на лижі // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 1 (69). – С. 70-71 : фото
130585
  Москаленко Леся Австрія. Шварценеггер у фраці гуляє по Грацу / Москаленко Леся, Ільченко Володимир // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 4. – С. 70-80 : Фото, карта
130586
   Австрія: "Те, що показали нам українці, є справді дивовижним" // 100 років культурної дипломатії України : до 100-річчя світового тріумфу "Щедрика" : до 100-річчя світових гастролей укр. респ. капели під орудою Олександра Кощиця та під патронатом Симона Петлюри :[зб. архів. документів] / М-во культури України, Укр. центр культур. дослідж., Центр. держ. архів вищ. органів влади та упр. України ; [концепція, текст, упоряд. док.: Т. Пересунько ; наук. ред.: І. Гирич ; пер. док. з інозем. мов: В. Бойко та ін.]. – Київ : АртЕк, 2018. – С. 34-43. – ISBN 978-617-7674-01-5
130587
  Семенко В. Австрія: результати виборів до Європарламенту 2014 року // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник накових статей / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Макар Ю.І., Струтинський В.Є., Коврик-Токар Л.І. [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Т. 33/34. – С. 170-178. – ISSN 2519-4518
130588
  Рубанов Сергей Австро-Венгерская Империя : Gallery // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – № 4. – С. 64-72 : Фото
130589
  Малиновский Б.В. Австро-венгерские войска в Украине, 1918 г.: проблема корыстного использования полномочий // Вопросы германской истории : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Днепропетр. нац. ун-т им. О. Гончара ; Ин-т культуры и истории немцев в Северо-Восточной Европе. – Днепропетровск, 2014. – [Вып. 40]. – С. 251-267. – ISSN 2313-1993
130590
  Малиновский Б.В. Австро-Венгерские войска и уголовное судопроизводство в УНР, март-апрель 1918 г. / Б.В. Малиновский, Т.В. Малиновская // Вопросы германской истории : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Днепропетр. нац. ун-т им. О. Гончара ; Ин-т культуры и истории немцев в Северо-Восточной Европе (Германия) ; редкол.: А. Айсфельд, С.Й. Бобилєва, Н.В. Венгер [та ін.]. – Дніпро, 2016. – [Вып. 42]. – С. 223-233. – ISSN 2313-1993
130591
   Австро-Венгрия : военно-статистическое описание. – С.-Петербург : Военная Типография Императрицы Екатерины Великой
Ч. 3 : Район Северной Венгрии. – 1914. – VI, 163 с.
130592
  Галкин И.С. Австро-Венгрия (1867-1914 гг.) : стеногр. лекции, прочит. в Высш. парт. школа при ЦК ВКП(б) в 1940-1941 учеб. г. / И.С. Галкин ; Высш. парт. школа при ЦК ВКП(б). – На правах рукописи. – Москва : ВПШ. – (Курс всеобщей истории. Новая история : лекция 36)
Лекция 36 : Австро-Венгрия (1867-1914 гг.) : стенограмма лекции, прочитанной в Высшей партийной школе при ЦК ВКП(б) в 1940-1941 учебном году / И.С. Галкин И.С. – 1940. – 21, [2] с.


  Курс всеобщей истории. Лекция 1, 1а-9, 12-16, 18-22, 25-33, 36-42 [Текст] : Новая история : На правах рукописи : Стеногр. лекций прочит. в Высш. партийной школе при ЦК ВКП(б) в 1940-1941 учеб. г. / Высш. парт. школа при ЦК ВКП(б). - Москва : [б. и.], ...
130593
   Австро-Венгрия (военно-статистические описания : воен.-стат. описание / под общ. ред. Ген. штаба полк. Самойло. ; Гл. упр. Ген. штаба. – Санкт-Петербург : Отд. ген.-квартирмейстера ; Военная тип.
Ч. 1 : Восточно-Галицкий район / сост. Ген. штаба полк. Потоцкий. – 1912. – 296 с.
130594
   Австро-Венгрия (военно-статистические описания) : воен.-стат. описание / под общ. ред. Ген. штаба полк. Самойло ; Гл. упр. Ген. штаба. – Санкт-Петербург : Отд. ген.-квартирмейстера ; Военная тип.
Ч. 1 : Восточно-Галицкий район / сост. Ген. штаба полк. Потоцкий. – 1912. – 296 с. : карты, схемы. – Не подлежит оглашению. – Библиогр. : "Источники" с. 295
130595
   Австро-Венгрия (военно-статистические описания) : воен.-стат. описание / под общ. ред. Ген. штаба полк. Самойло ; Гл. упр. Ген. штаба. – Санкт-Петербург : Отд. ген.-квартирмейстера ; Эл. тип. Н.Я. Стойковой
Ч. 2 : Восточно-Галицкий район / сост. Ген. штаба полк. Муханов. – 1914. – II, 155 с., [1] карт. : карты, схемы. – Не подлежит оглашению. – Библиогр. : "Источники" с. 155
130596
   Австро-Венгрия (военно-статистические описания) : воен.-стат. описание / по данным войсковой разведки в кампании 1914-1915 гг., изд. 1912 г. ; под общ. ред. Ген. штаба полк. Самойло ; Гл. упр. Ген. штаба. – испр. и доп. – Санкт-Петербург : Отд. ген.-квартирмейстера ; Тип. имп. Екатерины Великой
Ч. 1 : Восточно-Галицкий район / сост. Ген. штаба полк. Потоцким. – 1915. – 4, 275 с. : карты, схемы. – Не подлежит оглашению. – Библиогр. : "Источники" с. 275
130597
  Романенко С.А. Австро-Венгрия и Балканы глазами теоретиков российских социалистоав накануне Первой мировой войны // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2011. – № 1. – С. 41-52. – ISSN 0132-1366
130598
   Австро-Венгрия и славяно-германские отношения. – Москва : Наука, 1965. – 283 с.
130599
  Крючков И.В. Австро-Венгрия и славянский мир в советской/российской историографической традиции (1917-2000 гг.) // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України. Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна та інш. – Харків, 2006. – Вип. 8. – С. 94-104
130600
  Михайлюк О.В. Австро-німецька окупація як фактор революційного процесу на Україні (1918 р.) // Вопросы германской истории : сб. науч. ст. / ДНУ. – Днепропетровск, 2000. – [Вып. 26]. – С. 196-206. – ISBN 966-551-070-3
130601
  Шнеерсон Л.М. Австро-прусская война 1866 г. и дипломатия великих европейских держав / Л.М. Шнеерсон. – Минск, 1962. – 352с.
130602
  Шнеерсон Л.М. Австро-прусская война 1866 г. и политика великих европейских держав. (Из истории "германского вопроса"). : Автореф... доктор ист.наук: / Шнеерсон Л.М.; БГУ им. В.И.Ленина. Ист. ф-тет. – Минск, 1963. – 42л.
130603
  Драгоманов М. Австро-руські спомини (1867-1877) : [фрагмент] // Юрій Федькович у спогадах сучасників / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; [упоряд., передм. та примітки Лідії Ковалець]. – Чернівці : Чернігівський національний педагогічний університет, 2017. – С. 227. – ISBN 978-966-423-407-5
130604
  Жиряков И.Г. Австро-советские отношения после заключения государственного договора (1955-1975 гг.) : Автореф... канд итс.наук: 07.00.03 / Жиряков И. Г,; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1976. – 31 с.
130605
  Герасимов Т.Ю. Австро-Угорський фактор у повсякденній історії міст Подільської губернії за Гетьманату Павла Скоропадського // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2012. – Вип. 5. – С. 135-137. – ISBN 966-2980-20-2
130606
  Віднянський С. Австро-Угорщина - "в"язниця народів" чи конституційна монархія (до 150-річчя утворення Австро-Угорської монархії) // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 8. – С. 28-33. – (Історичні науки)
130607
  Пик С.М. Австро-Угорщина та Німеччина напередодні Першої світової війни: вплив "особистісного чинника" на прийняття завнішньополітичних рішень / С.М. Пик, К.В. Поліщук // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т; Ін-т світової економіки та міжнар. відносин НАН України ; наук. ред. Канцелярук Б.І. – Київ, 2015. – Вип. 10/11. – С. 418-442. – ISSN 2221-5719
130608
  Миронов Д.А. Австромарксизм, позитивизм и рабочее движение / Д.А. Миронов, А.В. Перцев. – Свердловск, 1990. – 215с.
130609
   Автандил Монаселидзе.. – М., 1987. – 48с.
130610
  Орлова Т.В. Автаркія / Т. Орлова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 7. – ISBN 966-642-073-2
130611
  Мала Ю. Автентика і Екзотика // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 4 (106), серпень - вересень. – С. 12-13 : фото
130612
  Самітов В.З. Автентика як генезис ментального мислення музиканта-виконавця // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 110-115
130613
  Василев А. Автентични разкази / А. Василев. – София, 1976. – 159с.
130614
  Цимбалюк Є. Автентичний "Кобзар", написаний червоними та чорними нитками // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 31 жовтня-6 листопада (№ 43). – С. 11


  За 173 р. після першого виходу в світ "Кобзаря" Тараса Шевченка відбулися сотні перевидань цієї унікальної книги. Але ще жодного разу "Кобзар" не виходив у вишитому варіанті. Автори шедевра - майстрині Олена Медвєдєва та Анна Тимошок. Задум створити ...
130615
  Савинський В. Автентичний портрет гетьмана Івана Мазепи // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1976. – Рік 13, ч. 2/3 (36/37), квітень-червень. – С. 23-26
130616
  Шабаліна О. Автентичний рух у сучасному хореографічному мистецтві // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 171-178. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 16, ч. 2). – ISSN 2078-6794


  При формуванні нових засобів руху хореографи початку ХХ століття звернулися до тілесності й змінили ставлення до танцю як до образу мислення. Упродовж століття вони сформували техніки, що створюють оповідальну мову тіла, яка стає інтелектуальним ...
130617
  Матійчук Михайло Автентичні покрівельні техніки та їх вплив на архітектоніку традиційних будівель в українських Карпатах // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 3 (312). – С. 60-70. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-6936
130618
  Ковалевська О. Автентичні портрети гетьмана Івана Самойловича та проблеми дослідження його іконографії // Батуринська старовина : збірник наукових праць / Нац. історико-культурний заповідник "Гетьманська столиця" ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Шевченка ; Центр пам"яткознавства НАН України т-ва охорони пам"яток іст. та культури [та ін.] ; редкол.: Н.Б. Реброва, О.Б. Коваленко, Л.Г. Кіяшко [та ін.]. – Ніжин, 2017. – Вип. 6 (10). – С. 7-14
130619
  Шевченко Сергій Автентичність ідентичності української людини : екзистенційний вимір // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2009. – № 9/10. – С.2-11. – ISSN 0130-7037
130620
  Кочубейник О.М. Автентичність особистості в діапозоні "автономія - інтерсуб"єктність" // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / АПН України; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2009. – Вип. 22 (25). – С.77-85. – ISBN 978-966-8063-80-2
130621
  Зайцев Ю. Автентичність правового тексту та проблеми його термінологічно-мовного оформлення (на матеріалі проекту Цивільного кодексу України) // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 99-110


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
130622
  Буткова Г. Автентичність тексту Ю. Яновського: "Воля автора" і причини замін // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 150-159. – ISBN 966-7773-70-1
130623
  Савчин М. Автетика духовної сфери особистості // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія / Мін-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 20, ч. 2. – С. 163-170. – ISSN 2312-1246
130624
  Брянская А.М. Автиномицеты - антоганисты в почвах полей орошения : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Брянская А. М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1967. – 14 с.
130625
  Модинос А. Авто-, термо- и вторично-электронная эмиссионная спектроскопия / А. Модинос. – Москва : Наука, 1990. – 319 с. – ISBN 5-02-014177-1
130626
  Арайс Е.А. Авто-аналитик / Е.А. Арайс, Г.В. Сибиряков. – Новосибирск, 1973. – 284с.
130627
  Воробьев-Обухов Алексей Авто из замкнутого цикла : автодром // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 4 (2823). – С. 78-80 : Фото
130628
  Олексій К. Автоадресованість у художньому тексті: варіативність внутрішнього мовлення // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 56-62. – (Серія: Мовознавство ; № 2 (28)). – ISSN 978-966-7425-97-5


  "Розглянуто специфічну форму внутрішньотекстового спілкування – автокомунікацію, для якої характерна автоадресованість. Вона представлена особливим типом художньої комунікації в системі «Я – Я», що передбачає звернення мовця до себе як до адресата. ...
130629
  Риофрио В.А. Автоадсорбция и структура поверхности простой жидкости : Автореф... канд. хим.наук: / Риофрио В.А.; Ун-т дружб. народ. Каф. ф из. и коллоидн. хим. – М., 1970. – 32л.
130630
  Беседин П. Автобан : проза: рассказ // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журн. "Радуга". – Киев, 2011. – № 11/12. – С. 103-113. – ISSN 0131-8136
130631
  Бурега В.В. Автобиографическая заметка Петра Павловича Кудрявцева / В.В. Бурега, М.Л. Ткачук // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2017. – № 27. – С. 176-177
130632
  Павел Гопцус Автобиографическая заметка, относящаяся к истории академического хора за 1902-1906 годы = Подготовка текста, вступительная статья т комментарии В.В. Буреги // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2010. – № 12. – С. 246-252
130633
  Грин А.С. Автобиографическая повесть / А.С. Грин. – Ленинград, 1932. – 152 с.
130634
  Грин А.С. Автобиографическая повесть. / А.С. Грин. – Л., 1971. – 150с.
130635
  Волошин М.А. Автобиографическая проза / М.А. Волошин. – Москва, 1991. – 413с.
130636
  Цветаева М.И. Автобиографическая проза / М.И. Цветаева. – М, 1991. – 347с.
130637
  Резник О.В. Автобиографическая проза эмиграции: персоналистский вектор изучения // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17, т. 5 (173). – С. 242-247
130638
  Левкович Я.Л. Автобиографическая прозаи письма Пушкина / Я.Л. Левкович; Отв. ред. С.А. Фомичев. – Ленинград : Наука, 1988. – 328 с.
130639
  Пахомова М.Ф. Автобиографическая тетралогия Ф.В.Гладкова и традиции А.М.Горького : Автореф... канд.филол.наук: / Пахомова М.Ф.; М-во просвещения РСФСР.Моск.обл.пед.ин-т. – Москва, 1961. – 18л.
130640
  Владиславлев В.В. Автобиографические заметки протоиерея Тверской Владимирской церкви В.В. Владиславлева. – Тверь : Тип. губернского правления, 1906. – [14] с. – Отд.отт.
130641
  Шоу Б. Автобиографические заметки. Статьи. Письма : пер. с англ. / Бернард Шоу ; [сост. А. Образцовой, Ю. Фридштейна ; послесл. А. Образцовой]. – Москва : Радуга, 1989. – 493 с. – (XX век. Писатель и время)
130642
  Остроумова-Лебедева Автобиографические записки / Остроумова-Лебедева. – Ленинград, 1935. – 255с.
130643
  Остроумова-Лебедева Автобиографические записки / Остроумова-Лебедева. – Москва
Т. 1,2. – 1974. – 494с.
130644
  Рейзен М.О. Автобиографические записки / М.О. Рейзен. – Москва, 1980. – 303 с.
130645
  Рейзен Марк Автобиографические записки / Рейзен Марк. – 2-е изд., доп. – Москва, 1986. – 304с.
130646
  Сеченов И.М. Автобиографические записки Ивана Михайловича Сеченова / И.М. Сеченов. – Москва : Типо-лит. Т-ва И.Н. Кушнерев и К., 1907. – XVI, [1], 195 с.
130647
  Сеченов И.М. Автобиографические записки Ивана Михайловича Сеченова. / И.М. Сеченов; АН СССР. – М., 1945. – 178с. – (Научно-популярная серия ; Мемуары)
130648
  Фейнберг И.Л. Автобиографические записки Пушкина / И.Л. Фейнберг. – М : Правда, 1958. – 56 с.
130649
  Сеченов И.М. Автобиографические записки. / И.М. Сеченов. – Москва, 1952. – 292с.
130650
  Остроумова-Лебедева Автобиографические записки. 1900-1916 / Остроумова-Лебедева. – Л.-М., 1945. – 192с.
130651
  Остроумова-Лебедева Автобиографические записки. 1900-1916 / Остроумова-Лебедева. – М.
3. – 1951. – 200с.
130652
  Остроумова-Лебедева Автобиографические записки. 1900-1916 / Остроумова-Лебедева. – Москва
Т. 3. – 1974. – 495с.
130653
  Нексе М.А. Автобиографические повести / М.А. Нексе. – М, 1959. – 582с.
130654
  Гулям М.Р. Автобиографические повести Садриддии Айни : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.03 / Гулям М.Р. ; МГУ. – Москва, 1976. – 27 с.
130655
  Уханов И.П. Автобиографические повести Ф.В.Гладкова / И.П. Уханов. – Стеногр.публичн.лекции. – М, 1952. – 24с.
130656
  Платошкина Г.И. Автобиографические повести Ф.В.Гладкова "Повесть о детстве" и "Вольница" : Автореф... канд. филол.наук: / Платошкина Г.И.; Моск. гор. пед. ин-т. – Москва, 1953. – 16 с.
130657
  Великанова Р.Ф. Автобиографические повести Ф.В.Гладкова *Повесть о детстве* и *Вольница*. : Автореф... канд. филол.наук: / Великанова Р.Ф.; Моск. гор. пед. ин-т. – М., 1954. – 14л.
130658
  Пахомова М.Ф. Автобиографические повести Ф.В.Гладкова и традиции М.Горького / М.Ф. Пахомова. – М.-Л., 1966. – 200с.
130659
  Замойский П.И. Автобиографические рассказы / П.И. Замойский. – Пенза, 1956. – 163с.
130660
  Умов Н.А. Автобиографический очерк / Н.А. Умов. – Москва-Ленинград, 1950. – 7-28с.
130661
  Раковски Г.С. Автобиографичние трудове / Г.С. Раковски. – София, 1980. – 191 с.
130662
  Шаховской Д.И. Автобиография / Д.И. Шаховской; Партия Народной Свободы. – Москва : Изд. "Народное право". – 30с. – Кн.нап.: рос. стар. орф.
130663
  Дыбовский Б. Автобиография : (Профессора Львовского университета Б. Дыбовского) / Б. Дыбовский // Юбилейный сборник : Фауна Байкала : (результаты Зоол. экспедиции 1900-1901 г., снаряженной под руководством проф. Ун-та Св. Владимира А.А. Коротнева) / под ред. А. Коротнева. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1901. – Вып. 1. – С. 1-12. – (Пятидесятилетие Восточно-Сибирского отдела имп. Русского географического общества. 1851-1901)
130664
  Лопатин Г.А. Автобиография / Г.А. Лопатин. – Птгр, 1922. – 220с.
130665
  Юон К.Ф. Автобиография / К.Ф. Юон. – М, 1926. – 56с.
130666
  Бехтерев В.М. Автобиография : (Посмертная) / В.М. Бехтерев. – Москва : Огонек, 1928. – 51с.
130667
  Глинка М.И. Автобиография / М.И. Глинка. – Л, 1937. – 36с.
130668
  Бэр К.М. Автобиография / К.М. Бэр. – Ленинград, 1950. – 544с.
130669
  Притт Д.Н. Автобиография / Д.Н. Притт. – М., 1968. – 467с.
130670
  Гуданец Н. Автобиография / Н. Гуданец. – Рига, 1980. – 70с.
130671
  Смуул Ю.Ю. Автобиография / Ю.Ю. Смуул. – Таллин, 1982. – 23с.
130672
  Прокофьев С.С. Автобиография / С.С. Прокофьев. – Москва : Советский композитор, 1982. – 560 с.
130673
  Нушич Б. Автобиография / Б. Нушич. – Красноярск, 1986. – 235с.
130674
  Франклин Б. Автобиография / Перевод М. Лорие // История поселения в Плимуте / У. Брэдфорд. – Москва : Художественная литература, 1987. – С. 327-530. – ("Библиотека литературы США")
130675
  Шевченко Т.Г. Автобиография : Дневник / Т.Г. Шевченко. – Киев : Дніпро, 1988. – 342 с. – (Б-ка укр. классики "Дніпро")
130676
  Нуреев Рудольф Автобиография / Нуреев Рудольф. – Москва : Аграф, 1998. – 240с. – (Волшебная флейта ; Исповедь звезды). – ISBN 5-7784-0052-7
130677
  Стодеревский И.Ю. Автобиография : (записки офицера спецназа ГРУ) / И.Ю. Стодеревский. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – Москва : Финтрекс, 2010. – 487, [3] с. : ил., фот. – ISBN 978-5-903311-01-9
130678
  Костомаров М. Автобиография (Уривки) // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 202-241. – ISBN 978-966-500-300-7
130679
  Страхов В.Н. Автобиография академика РАН В.Н.Страхова : выдающиеся ученые-геофизики // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 6. – С. 239-250. – Список літ.: с. 250. – ISSN 0203-3100
130680
  Стайн Г. Автобиография Алисы Б. Токлас = Autobiography of Alice B.Toklas / Гертруда Стайн; пер. с англ. И. Ниновой. – Санкт-Петербург : ИНАПРЕСС, 2000. – 400с. – (Цветы зла). – ISBN 5-87135-091-7
130681
  Гервинус Г.Г. Автобиография Гервинуса / Пер. Эдуарда Циммермана. – Москва : Изд. К.Т. Солдатенкова ; Тип. И.И. Родзевича, 1895. – XVI, 359 с., 1 л. фронт. (портр.), 3 л. портр. : портр.
130682
  Милль Д.С. Автобиография Джона Стюарта Миля : пер. с англ. / Под ред. Г.Е. Благосветлова. – Санкт-Петербург : Тип. В. Тушнова, 1874. – [4], 332 с.
130683
  Кохановская Н.С. Автобиография И.С. Соханской (Кохановской [псевд.]) : со встеп. статьей и под ред. С. И. Пономарева. – Москва : Университетская тип., 1896. – [2], 193 с.
130684
  Гейнс Э.Дж. Автобиография мисс Джейн Питтман / Э.Дж. Гейнс. – М, 1980. – 344с.
130685
  Алексеев М.Н. Автобиография моего блокнота (частично расшифрованная) / М.Н. Алексеев. – Москва, 1963. – 48с.
130686
  Алексеев М.Н. Автобиография моего блокнота(частично расшифронная) / М.Н. Алексеев. – Москва, 1964. – 109с.
130687
  Костомаров Н.И. Автобиография Н.И. Костомарова / Н.И. Костомаров. – М., 1922. – 441с.
130688
  Костомаров Н.И. Автобиография Николая Ивановича Костомарова : [начало] / По поводу автобиографии [предисл. В. Семевского] ; примеч. Н. Белозерская. – [Б.м.] : [б.и.]. – [33] с. – Отд. вырезка из: "Русская мысль" 18??, Кн. 4, с.190-223. - Перепл. с: Автобиография Николая Ивановича Костомарова : [окончание]
130689
  Костомаров Н.И. Автобиография Николая Ивановича Костомарова : [окончание] / примеч. Н. Белозерская // Автобиография Николая Ивановича Костомарова : [начало] / Н.И. Костомаров. – [Б.м.] : [б.и.]. – [34] с.
130690
  Дрожжин С.Д. Автобиография с прилож. избранных стихотворений / С.Д. Дрожжин. – М., 1923. – 111с.
130691
  Модзалевский Б.Л. Автобиография С.Е. Раича : Публикация Б. Модзалевского / Б.Л. Модзалевский. – Санкт-Петербург, 1913. – 29 с.
130692
  Гибсон Ч.Р. Автобиография электрона, в которой современные научные идеи излагаются в интересной и новой форме / Ч.Р. Гибсон. – М.-Птгр., 1923. – 112с.
130693
   Автобиография, спомени / Максим, , митрополит Скопски, Пловдивски и. – София, 1993. – 261с.
130694
  Метеор Уриил (И.А. Сильвай) Автобиография. / Уриил (И.А. Сильвай) Метеор. – Ужгород, 1938. – 131с.
130695
  Навашин С.Г. Автобиография. / С.Г. Навашин. – М.Л., 1951. – 13-20с.
130696
  Неру Д. Автобиография. / Д. Неру. – М., 1955. – 656с.
130697
  Нушич Б. Автобиография. / Б. Нушич. – М., 1959. – 208с.
130698
  Нушич Б. Автобиография. / Б. Нушич. – Куйбышев, 1961. – 198с.
130699
  Нкрума Кваме Автобиография. / Нкрума Кваме. – М., 1961. – 288с.
130700
  Прасад Раджендра Автобиография. / Прасад Раджендра. – М., 1961. – 623с.
130701
  Стамболски Х. Автобиография. / Х. Стамболски. – София, 1972. – 933с.
130702
  Нушич Б. Автобиография. / Б. Нушич. – М., 1972. – 335с.
130703
  Кахаль С.Р. Автобиография. / С.Р. Кахаль. – М., 1985. – 272с.
130704
  Костомаров Н.И. Автобиография. Бунт Стеньки Разина / Н.И. Костомаров; отв. ред. П.С. Сохань. – К., 1992. – 511 с.
130705
  Джефферсон Т. Автобиография. Заметки о штате Виргиния / Т. Джефферсон. – Ленинград : Наука, 1990. – 314 с.
130706
  Петрарка Ф. Автобиография. Исповедь. Сонеты / Петрарка ; Пер. [с итал.] М. Гершензона и Вяч. Иванова. – Москва : Изд. М. и С. Сабашниковых, 1915. – 275 с., 1 л. портр.
130707
  Тимур Автобиография. Тимура. Богатырские сказания о Чингис - Хане и Аксак Темире / Тимур. – Москва : Академия, 1934. – 351с.
130708
  Александров В.С. Автобіаграфічні знадібки до характеристики В.С. Александрова / подав Михайло Возняк. – [Київ], 1928. – С. 80-93. – Окр. відб. з журн.: Україна : Матеріали з громадського і літературного життя України. 1928, кн. 4-6, с. 80-93
130709
  Тарнавська М. Автобібліографія / Марта Тарнавська. – Філядельфія : Мости, 1998. – 245, [2] c. : фото. – ISBN 0-9656983-1-9
130710
  Терещук О. Автобіографізм інтимної лірики Дж. Г. Байрона // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 156-161. – (Серія: Філологічні науки ; № 9 (310) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
130711
  Констанкевич І. Автобіографізм прози Олекси Слісаренка: ідентичність, ціннісна дезорієнтація і проблема бунту


  У статті досліджується сюжетна проза Олекси Слісаренка, яка демонструє подієве розгортання життєпису автобіографічного персонажа, сукупність автобіографічних мотивів, поєднання фікційних та фактуальних елементів. У проекції на біографію письменника ...
130712
  Гонсалес-Муніс Автобіографізм у ліриці Енн Секстон, Сильвії Плат, Едріенн Річ (гендерний аспект) // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 10. – С. 175-178


  Розглядається автобіографізм у ліриці американських поетес другої половини ХХ ст. Енн Секстон, Сильвії Плат, Едріенн Річ у гендерному аспекті. Автобіографізм уявляється нам як спосіб структуризації особистого досвіду, котрий являє собою синтез фактів ...
130713
  Чуднівець А.С. Автобіографізм у мистецтві народного розпису: "Мій рушник" Ф. Панка // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Вєдєнєєв Д.В. – Київ, 2017. – № 1. – C. 158-163. – ISSN 2226-0285
130714
  Янів Я. Автобіографізм у романі виховання Ірини Вільде "Повнолітні діти" // Українська філологія: традиції та сучасність : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Філол. ф-т ; [редкол: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 541-547. – (Серія "Українська філологія: школи, постаті, проблеми" ; вип. 14, ч. 1). – ISBN 978-617-10-0074-2
130715
  Кравченко В. Автобіографізм як елемент поетики романів-циклів В. Астаф"єва "Останній уклін" та "Цар-риба" // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : наукові записки кафедри української літератури та компаративістики / МОНУ; Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2005. – Вип. 4. – С. 4-10. – ISBN 966-8645-19-7
130716
  Манюх Н. Автобіографізм як особливість характеротворення у прозі Володимира Дрозда
130717
  Ромазан О. Автобіографізм як принцип "жіночого письма" (на матеріалі творчості С. Плат, О. Забужко, Є. Кононенко) // Сучасний погляд на літературу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова, кафедра укр. літ-ри. – Київ, 2009. – Вип. 12. – С. 75-82. – ISBN 966-7773-70-1
130718
  Галич О. Автобіографії Леоніда Чернова-Малошийченка: мемуари суб"єктного типу // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, О.В. Александров, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 24. – С. 131-140. – ISSN 2312-6809
130719
  Мокляк В. Автобіографії полтавської полкової та сотенної страшини як джерело для вивчення історії Полтавського полку // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 9. – С. 100-102. – ISBN 966-95758-1-8
130720
  Мелешко В. Автобіографічна основа поезії Івана Франка // Рідний край : Науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2007. – № 1. – С. 61-65. – ISBN 966-7653-03-5
130721
  Кульчицький М. Автобіографічна повість Юліана Редька "Дурні діти" (1926) як документ часу : (публикация архивного документа отдела рукописей Львовской научной библиотеки им. В. Стефаника НАН Украины) // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2008. – Вип. 1 (16). – С. 485-494. – ISSN 1591-6223
130722
  Тучкова О.О. Автобіографічна проза в ракурсі досліджень лінгвостилістики // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 26. – C. 275-284


  У статті йдеться про особливості формування автобіографічного роману як такого, який зміг поєднати риси автобіографії та художнього твору. Залучається історія розвитку жіночого письма. Особлива увага приділяється відображенню гендерних рис в ...
130723
  Ігнатів Н. Автобіографічна проза Гайто Газданова: до питання про традиції та новаторство // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 294-302. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 2). – ISSN 2078-340X


  Розглянуто питання про характер поєднання традиційних прийомів та новаторських рис оповіді в автобіографічній прозі представника першої хвилі російської літературної еміграції Гайто Газданова. Акцентовано увагу на особливостях відображення пережитого ...
130724
  Писаренко Ю.В. Автобіографічна проза Ірени Врклян // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С. 119-123


  Суб"єктивізація, ліричність, фрагментарність, інтертекстуальність у поєднанні зі специфічно жіночими асоціативними рядами, логікою, спогадами та відчуттями створює неповторну літературну парадигму жіночої прози Ірени Врклян
130725
  Касян Л. Автобіографічна традиція у світовій та українській літературі


  У статті розглянуто особливості автобіографії як жанру літератури. Висвітлено істороію становлення та розвитку автобіографії у світовому контексті. Окреслено особливості автобіографії функціонування автобіографії в українській літературі. Коротко ...
130726
  Стрюк Л. Автобіографічне "Я" у повістях Т. Шевченка / Л. Стрюк, В. Терещенко // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 16. – С.75-85


  У статті розглянуто особливості художнього введення у тексти повістей Т. Шевченка автобіографічного "я". Досліджено різноманітність підходів до самовираження автора біографічного, його світовідчуття та світосприйняття
130727
  Захаркін С. Автобіографічне зібрання Миколи Плевака: Історія, склад, наукове значення // Harvard Ukrainian studies / Harvard univ., Comm. on Ukrainian studies, Ukrainian research inst. – Cambridge, 2015. – Vol. 32/33, pt. 2 (за 2011-2014) : Жнива: essays presented in honor of George G. Grabowicz on his seventieth birthday / ed.: R. Koropeckyj [et al.]. – С. 827-852. – ISSN 0363-5570
130728
  Шкоріна І.М. Автобіографічне начало в художній прозі та публіцистиці О. Слісаренка // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – № 1021. – С. 345-350. – (Філологія ; Вип. 66). – ISSN 2227-1864
130729
  Лялька М. Автобіографічний нарис : Autobiographical sketch / Михайло Лялька. – Торонто : [б. в.], 1999. – 179, [1] с. : іл. – ISBN 0-921537-32-8
130730
  Насмінчук Г. Автобіографічний роман Галини Тарасюк у діалозі з філософією екзистенції // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2018. – № 10 (694), жовтень. – С. 55-65. – ISSN 0236-1477
130731
  Цюп"як І.К. Автобіографічний синерген Валер"яна Підмогильного в психоаналітичному контексті / І.К. Цюп"як, К.С. Дуб // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 12. – С. 217-224. – ISBN 978-966-551-315-5
130732
  Музика Т. Автобіографічний синерген Василя Барки // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 102-106. – (Серія: Філологічні науки ; № 8 (333) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
130733
  Мочерна В. Автобіографічний та суб"єктивістський аспекти роману Йозефа Шкворецького "Боягузи" // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 73-77
130734
  Приліпко І. Автобіографічний характер образів священників у творах Тимофія Бордуляка


  У статті розглянуто оповідання Т. Бордуляка, які ввійшли до видання Бордуляка Т. Невідомі твори (Львів, 2010). Розкрито значення автобіографічних чинників у моделюванні образів священників, з"ясовано особливості наративної організації творів, окреслено ...
130735
  Ляшко С.М. Автобіографічні джерела Постійної комісії для складання Біографічного словника діячів України (1918-1933) Всеукраїнської академії наук / С.М. Ляшко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біогр. дослідж. – Київ : НБУВ, 2018. – 530, [2] с. – До 100-річчя Нац. акад. наук України. - Покажчик імен: с. 518-531. – Бібліогр.: с. 507-515, в підрядк. прим. та в кінці окремих ст. – ISBN 978-966-02-8563-7
130736
  Антонович В.Б. Автобіографічні записки Володимира Антоновича : [уривки] : Incipi Romae 14/26 Januarii anno 1897. (An. natus LXIII). – Львів
[Ч. 1-3]. – 1908. – С. 3-17 ; 193-204 ; 387-407. – Переплетени вирізки з Літературно-наукового вісника. Т. 43, кн. 7-9, Львів, 1908


  Автобіографічні записки Володимира Антоновича (уривки у 3 ч.) // Літературно-науковий вістник. 1908. Т. 43 : кн. 7. - С. 3 — 17 ; кн. 8. - С. 193-204 ; кн. 9. - С. 387-407
130737
  Бокшань Г.І. Автобіографічні маркери в міфопоетиці Галини Пагутяк // Питання літературознавства : Науковий збірник / Мін. осв. і науки України. Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Чернівці, 2015. – Вип. 92. – С. 78-87. – ISSN 2306-2908
130738
  Ляшко С. Автобіографічні матеріали Михайла Могилянського (з фондів Інституту рукопису НБУВ) // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / Міністерство культури України. – Київ, 2013. – № 9 (193). – С. 16-21. – ISSN 0131-2685
130739
  Осін В. Автобіографічні наративи політичної науки // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2016. – Березень - Квітень, (число 3/4). – С. 11-17
130740
  Починок Катерина Автобіографічні нариси / Починок Катерина. – Львів : Слово і Комерція, 2001. – 104с.
130741
  Сторчай О. Автобіографічні спогади Любові Григор"євої Стелецької // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г.А. Скрипник. – Київ, 2016. – Число 4 (56) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – С. 80-83. – ISSN 1728-6875
130742
  Журба С.С. Автобіографічність роману "Майстер корабля" Ю. Яновського / С.С. Журба, О.В. Журба // Літератури світу: поетика, ментальність і духовність : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2013. – Вип. 2. – С. 112-121


  Статтю присвячено дослідженню автобіографічності та автотематич- ності роману Ю. Яновського "Майстер корабля" з метою глибше розкрити специфіку художньої майстерності митця і висвітлення процесу творчості як засобу самовираження письменника.
130743
  Маценка С. Автобіографічність як проблема ідентифікації у творчості Крісти Вольф.
130744
  Драгоманов М.П. Автобіографія / М. Дpагоманов ; [пеp. І. Лановий]. – [Київ] : [Видавн. Т-во "Кpиниця" ; Військ. Дpук. "Геpольд"], 1917. – 59, [4] с. – Пеp. зазначений в кінці кн.
130745
  Грушевський М.С. Автобіографія : Друкується, як рукопис / М.С. Грушевський. – Київ, 1926. – 32 с.
130746
  Вертипорох Є. Автобіографія // [Праці] / Канадське, товариство ім.Тараса Шевченка наукове. – Торонто, 1972. – Т. 12 : Збірник наукових праць на пошану Євгена Вертипороха = Proceedings of the Shevchenko scientific society in Canada in honor of Eugene Wertyporoch president of the supreme council of the Shevchenko scientific society and in Canada on his 70-th birthday. – С. 11-35
130747
  Довженко Олександр Автобіографія // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 2005. – Кн. 11. – С.95-109. – ISSN 0042-9422
130748
  Якокка Л. Автобіографія = An autobiography / Лі Якокка з Вільямом Новаком ; з англ. пер. : Н. Бендель, Т. Горстка ; [ред. Н. Мельник ; худ. оформ. К. Міщук]. – Київ : Юніверс, 2010. – 430, [2] с. – (Серія "Великі імена"). – ISBN 978-966-8118-72-2
130749
  Балдаєв Д.С. Автобіографія / Опубліковано Євгеном Барановим 2001 р. у журналі "Смена" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 24-25 травня (№ 87/88). – С. 10


  Данциг Сергійович Балдаєв — співробітник НКВС і МВС СРСР, автор праць із судової медицини. Дослідник і тлумач мови і тутуювань радянського і російського кримінального світу. Автор численних рисунків про ГУЛАГ.
130750
  Зеров М.К. Автобіографія // Самі про себе. Автобіографії українських митців 1920-х років : [докум. зб.] / НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; упоряд. Раїса Мовчан. – Київ : Кліо, 2015. – С. 215-219. – ISBN 978-617-7023-36-3
130751
  Мірошник О.Ю. Автобіографія Василя Стефаника 9 лютого 1926 року: спроба психобіографічного прочитання // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2016. – C. 117-125. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 1, т. 2). – ISSN 2076-5770
130752
  Ківшар Т.І. Автобіографія Михайла Антоновича як складова його наукової біографії // Українська біографістика : збірник наукових праць / НАНУ; Нац. біб-ка України ім Вернадського .Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 137-153. – ISBN 966-02-3596-8(серія); 978-966-02-4822-9(вип.4)
130753
  Герич Ю. Автобіографія О.Олеся // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1966. – Рік 17, ч. 201, жовтень : жовтень. – С. 15-17
130754
  Зілинський Б. Автобіографія та апологія Спиридона Черкасенка 1929 року // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2015. – № 311/312/313. – С. 179-197
130755
  Качуровський І. Автобіографія творча // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 2014. – № 1/2. – С. 172-191. – ISSN 0130-1608
130756
  Нетерба Ю. Автобіографія червоного командира Гаврила Андіановича Сіверса // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 27. – С. 355-161
130757
  Бовсунівська Т.В. Автобіографія як засадовий жанровий патерн роману "Паперовий будтночок" Франсуази Малле Жоріс // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 76-85
130758
  Розман І. Автобіографія як історико-педагогічне джерело // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 5 (160), травень. – C. 63-68. – ISSN 2308-4634
130759
  Даниліна О.В. Автобіографія як метажанр у творчості Оксани Забужко // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 52-59. – (Філологічні науки ; № 3 (за 2013 р.))
130760
  Дем"яненко Ю.О. Автобіографія як метод збору наративного матеріалу // Проблеми соціальної роботи : філософія, психологія, соціологія : збірник / М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів, 2014. – № 1 (4). – С. 57-63
130761
  Нушич Б. Автобіографія. / Б. Нушич. – К., 1980. – 270с.
130762
  Волович В. Автобіографія: соціологічне уявлення // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2011. – № 3, липень - вересень. – С.184-199. – ISSN 1563-3713
130763
  Пагутяк Г. Автобіографія; Сім новел; Душа метелика // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 11 (644). – С. 59-64. – ISSN 0130-5263
130764
  Федець Ю. Автобіогроафізм пограниччя: Бруно Шульц і Богуміл Грабал // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2003. – Т. 4 : Українсько-польські літературні контексти. – С. 421-430. – ISBN 966-95452-9-3
130765
   Автобог не дремлет : Новости. События // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 4. – С. 10 : Іл.
130766
  Гончарова М. Автобус : рассказ // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2008. – № 2. – С. 4-9. – ISSN 0131-8136
130767
  Джексон Ш. Автобус : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11/12 (1079/1080 ). – С. 79-87. – ISSN 0320-8370
130768
  Самойлов Юрій Автобус + літак: туроператор у виграші // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 1, січень - лютий. – С. 38-41 : фото. – ISSN 1998-8044
130769
  Смирнов Л.В. Автобус в марте : Стихи / Л.В. Смирнов. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 96с.
130770
  Кулик А.С. Автобус дальнего следования. Одноактовые драмы и комедии. / А.С. Кулик. – М., 1971. – 215с.
130771
  Задорожний Олег Автобус на Джомолунгму : boys don"t cry // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 8. – С. 102-108
130772
  Зіммель Й. Автобус,великий як світ / Й. Зіммель. – Київ, 1979. – 112 с.
130773
  Шиба Богдан Автобуси проти заторів // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 45


  Про досвід Луцької міської ради, який може бути запозичений іншими містами, в неформальній обстановці журналістам розповів мер Богдан Шиба під час прес-конференції в Києві.
130774
  Шиба Богдан Автобуси проти заторів // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 45


  Про досвід Луцької міської ради, який може бути запозичений іншими містами, в неформальній обстановці журналістам розповів мер Богдан Шиба під час прес-конференції в Києві.
130775
  Пустынникова И. Автобусная обстановка // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО "Корреспондент". – Киев, 2015. – № 27 (668), 10 июля 2015. – С. 46-48


  Історія автобусного сполучення в Україні.
130776
  Крюков Евгений Автобусная эпопея // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 6. – С. 20-21 : фото
130777
   Автобусные перевозки интегрируются в Amadeus // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 5, вересень - жовтень. – С. 6 (прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
130778
  Шутова Наталья Автобусы не спят, но ломаются : Подколесные камни автобусного туризма. Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 10. – С. 66-67 : Фото
130779
  Васильев В.А. Автоволновые процессы / В.А. Васильев, Ю.М. Романовский, В.Г. Яхно. – Москва : Наука, 1987. – 240 с. – (Современные проблемы физики)
130780
   Автоволновые процессы в системах с диффузией : сб. науч. трудов. – Горький : ИПФ, 1981. – 285 с. : ил. – Библиогр.: с. 259-276, в конце работ
130781
  Васильев В.А. Автоволновые режимы в трехкомпонентных распределенных системах : автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. физ.-мат. наук : (01.04.03) / Васильев В.А. ; МГУ, Физ. фак. – Москва, 1977. – 18 с. – Список работ авт.: с. 17-18
130782
  Балкарей Ю.И. Автоволновые среды / Ю.И. Балкарей, Л.Л. Голик, М.И. Елинсон. – Москва : Знание, 1985. – 64 с. – (Радиоэлектроника и связь)
130783
  Кринский В.И. Автоволны / В.И. Кринский, А.С. Михайлов. – Москва : Знание, 1984. – 64 с.
130784
  Куюн А. Автогаз в Україні: важливий і вразливий. Залежність від поставок скрапленого газу з Росії - ще один з викликів, з яким Україні доведеться зіштовхнутися наступного року // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 15-20 грудня (№ 48). – С. 8


  "Зліт популярності скрапленого газу, безумовно, став головною подією паливного ринку з 2010-го. Торік продажі автогазу впевнено перевищили попит на бензин, а стабільність його поставок у країну стала елементом енергетичної безпеки. Але, напевно, ...
130785
  Куюн А. Автогаз нарощує масштаб. Ринок скрапленого газу виходить на новий етап розвитку, активно потребуючи уваги держави // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 23-29 січня (№ 2). – С. 9


  Економічна бовтанка, що змушує українців шукати доступну альтернативу бензину й дизпаливу, сприяє швидкій зміні структури споживання моторного палива в країні. Масовий перехід споживачів на скраплений вуглеводневий газ (СВГ, LPG) значно збільшив частку ...
130786
  Болотов Ю.Н. Автогенератор как детитель частоты : Автореф... канд. техн.наук: / Болотов Ю. Н.; МВО СССР, Моск. энергет. Ин-т. – М., 1957. – 16л.
130787
  Звягін О.С. Автогенераторні засоби контролю вологості нафтопродуктів на основі конденсаторних циліндричних структур : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Звягін Олександр Сергійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2011. – 21 с. – Бібліогр.: 22 назви
130788
  Арш Э.И. Автогенераторные измерения / Э.И. Арш. – Москва, 1976. – 136 с.
130789
  Арш Э.И. Автогенераторные методы и средства измерений / Э.И. Арш. – Москва, 1979. – 254 с.
130790
  Павленко В.А. Автогенераторные усилители в приборах котнтроля и автоматики. / В.А. Павленко. – М., 1969. – 120с.
130791
  Двинских В.А. Автогенераторный принцип построения аппаратуры / В.А. Двинских. – Саратов, 1978. – 55 с.
130792
  Дворников А.А. Автогенераторы в радиотехнике / А.А. Дворников, Г.М. Уткин. – Москва, 1991. – 222 с.
130793
  Штейн Н.И. Автогенераторы гармонических колебаний / Н.И. Штейн. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1961. – 623 с.
130794
  Захаров М.А. Автоград - XXI / М.А. Захаров. – М., 1975. – 81с.
130795
  Копосов Г.В. Автоград / Г.В. Копосов, Л.Н. Шерстенников. – М, 1974. – 207с.
130796
   Автограф-89 : известные писатели, литературные критики, ученые в сборнике избранной публицист. газеты "Книжное обозрение". – Москва : Книга, 1989. – 192 с.
130797
  Сингаївський М.Ф. Автограф : вірші і поеми / М.Ф. Сингаївський. – Київ : Дніпро, 1972. – 247 с.
130798
  Сорокин Л.Л. Автограф / Л.Л. Сорокин. – М., 1979. – 31с.
130799
  Коршунов М.П. Автограф : Роман / М.П. Коршунов. – Москва : Советский писатель, 1985. – 239с.
130800
  Кузубов Л. Автограф / Л. Кузубов. – М, 1987. – 78с.
130801
   Автограф : стихи. – Фрунзе : Адабият, 1990. – 126, [2] с. : портр.
130802
  Модзалевский Б.Л. Автограф "Мадонны" в альбоме Ю.Н. Бартенева / Б. Модзалевский. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1911. – [2], 6 с. – Отд. оттиск: Пушкин и его современники, вып. 15
130803
  Леванов Е.Е. Автограф будущего: Размышления о пробл. полит. становления молодежи, ее действит. и возмож. роли в управлении гос. и обществ. делами / Е.Е. Леванов. – М., 1989. – 252с.
130804
  Типикин Е.В. Автограф Булату Окуджаве // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2011. – № 1 (январь - февраль). – С. 137-167. – ISSN 0236-2007


  Булат Шалвович Окуджава (1924-1997) - советс. поэт, композитор, литератор, прозаик и сценарист, автор ок. двухсот авторских и эстрадных песен, написанных на собственные стихи, один из наиболее ярких представителей жанра авторской песни в 1950-е—1980-е ...
130805
   Автограф века : поэты на стр-ве Байкало-Амур. магистрали : сборник. – Иркутск : Восточно-Сибирское книжное издательство, 1976. – 128 с. : ил.
130806
  Телепнев В.П. Автограф века / В.П. Телепнев. – К., 1978. – 119с.
130807
  Костів-Гуска Автограф вірності : поезія / Костів-Гуска. – Київ, 1978. – 87 с.
130808
  Самбук Р.Ф. Автограф для слідчого / Р.Ф. Самбук. – Київ, 1977. – 224 с.
130809
  Тимошик М. Автограф для Степана Бандери, або Чому брошуру "Хто такі бандерівці та за що вони борються" в діаспорі називають безсмертною легендою воюючою нації // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 8-14 березня (№ 10). – С. 10-11
130810
  Шатуновский И.М. Автограф императрицы. / И.М. Шатуновский. – М., 1978. – 400с.
130811
  Селенский Ю.В. Автограф на вобле / Ю.В. Селенский. – Волгоград, 1971. – 96с.
130812
  Матвієнко В.П. Автограф на гривні / В.П. Матвієнко. – Київ : Наукова думка, 2000. – 208с. – ISBN 966-00-0605-5
130813
  Мишин Н.В. Автограф на металле: (О труд. династии рабочей семьи Гриневых) / Н.В. Мишин. – Харьков, 1978. – 143с.
130814
  Мацкевич О.В. Автограф на память / О.В. Мацкевич. – Алма-Ата, 1979. – 266с.
130815
  Куприй Н.Т. Автограф на портрете / Н.Т. Куприй. – Москва, 1977. – 95 с.
130816
  Прелин И.Н. Автограф президента / И.Н. Прелин. – М., 1990. – 219с.
130817
   Автограф Шевченка 1860 року = An autograph of Shevchenko from 1860. – [Б.м.] : Ukrainian-American publishing, 1951. – 15с.
130818
   Автографи : книга перекладів А. Глущака. – Одеса : Маяк, 1988. – 229, [1] с.
130819
  Дзюба І.М. Автографи відродження / І.М. Дзюба. – К., 1986. – 301с.
130820
   Автографи до портрета професора Лідії Дунаєвської (1948-2006) / [передмова Івановської О.П.]. – Київ : [б. в.], 2011. – 63 с. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 47-49
130821
  Бондарчук А.П. Автографи золотого молота / А.П. Бондарчук. – М, 1984. – 126с.
130822
  Забіла Я.П. Автографи і нові твори Т.Г. Шевченка, знайдені в архіві Департамента Поліції : [Розвідка]. – Київ : [Друк. Н.Т. Корчак-Новіцького], 1907. – 19 с. – Відбитка з журнала "Україна", 1907. Т. 3, № 7/8.- В кн. також вірші Т.Г. Шевченка


  На тит. стор. прим. № 37258 дарчий надпис: Многоуважаемому Василію Григорьевичу Кот..... від автора. 17/ ІІ - 1911 г.
130823
  Гайдабура В. Автографи любові Мирослава Радиша // Театр, розвіяний по світу. Феномен сцени повоєнної української діаспори (Німеччина, Австрія, Франція, США, Канада, Австралія) / В.М. Гайдабура. – Вид. 2-ге, перероб. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. – С. 58-64. – (Авторський цикл "Українське театральне зарубіжжя"). – ISBN 978-966-518-687-8
130824
  Дениско Л.М. Автографи на книгах із колекції рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : каталог / Л.М. Дениско ; НАНУ ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2007. – 134 с. – ISBN 978-966-02-4327-9
130825
  Михайлов Е. Автографи на паметта / Е. Михайлов. – София, 1981. – 196с.
130826
  Крикуненко В. Автографи Олеся Гончара // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 18 квітня (№ 16). – С. 3


  З нагоди 95-літньої річниці від дня народження Олеся Гончара в читальній залі Бібліотеки української літератури в Москві влаштовано виставку "Автографи", де представлено листи, рукописні матеріали, фотографії, кенижки письменника з його дарчими написами
130827
  Сорока М. Автографи серця Леоніда Даєна // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 20-26 січня (№ 2). – С. 10


  "Він залишив по собі вірші, прозу, сотні публікацій у пресі. І добру, світлу пам"ять. З міста Луїсвілл, шо на північноамериканському континенті, надійшла сумна звістка: у віці 88 років помер Леонід Даєн. Це ім"я добре відоме не тільки і, можливо, не ...
130828
  Лосієвський І. Автографи у бібліотечних фондах: актуальні питання теорії та практики колекціонування // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 1 (234). – С. 42-48. – ISSN 2076-9326
130829
  Баб"як П.Г. Автографи українських і російських письменників : анотований покажч. / Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника ; уклав П.Г. Баб"як. – Львів : [б. в.], 1976. – 207 с.
130830
  Сидорчук Т. Автографи українських письменників у бібліотечній та архівній колекціях наукової бібліотеки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Таїса Сидорчук // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – № 4 (228). – С. 23-28. – ISSN 1029-7200


  У статті здійснена спроба проаналізувати автографи українських письменників, що зберігаються в науковій бібліотеці Національного університету "Києво-Могилянська академія". Характеризуються різні види автографів українських письменників - дарчі написи ...
130831
  Василенко В. Автографи Ю.І. Крашевського в зібраннях ЛНБ як складова частина виявленої української крашевськіани // Рукописна україніка у фондах Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України та проблеми створення інформаційного банку даних : матеріали міжнар. наук.- практ. конф., 20-21 верес. 1996 р. / [упоряд., заг. ред. текстів, допоміж. покажчики: М.М. Трегуб ; редкол. : О.О. Дзьобан (відп. ред.) та ін. ; текст англ. мовою Я.П. Сеника] ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. – Львів : Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України, 1999. – С. 230-252
130832
  Алексеев М. Автографы Байрона в СССР // Литературное наследство / Акад. Наук СССР, Отд. литературы и языка ; ред.: А,М. Еголин, Н.Ф. Бельчиков, И.С. Зильберштейн [та ін.]. – Москва, 1952. – Т. 58 : Пушкин. Лермонтов. Гоголь. – С. 949-998


  "Рукописное наследие Байрона рассеяно по всему миру, и его изучение не может считаться законченным еще и доныне. История разыскания и опубликования отдельных рукописей великого английского поэта, борца и трибуна, могучий голос которого отозвался во ...
130833
   Автографы в собраниях музея : каталог. – Казань : [б. и.], 1960. – 36 с.
130834
  Срезневский В.И. Автографы графа А.К. Толстого : (собрание Акад. наук) / В.И. Срезневский. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1906. – 22 с.
130835
  Хрушкова Л. Автографы Дмитрия Власьевича Айналова в Париже // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна : наукове видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2014. – Вип. 4 : Збірка наукових праць, присвячена 170-літтю з дня народження Никодима Павловича Кондакова (1844-1925). – С. 660-675. – ISSN 2310-3310
130836
  Липкан В.А. Автографы души : [сб. стихов] / Владимир Липкан. – Киев : ФОП О.С. Липкан, 2011. – 170 с. : илл. – ISBN 978-966-2439-35-9
130837
  Голубева О.Д. Автографы заговорили / О.Д. Голубева. – М., 1991. – 284с.
130838
   Автографы комсомолии : худож.-докум. повести. – Донецк : Донбас, 1984. – 171 с., 8 л. ил. : ил. – Содерж.: Лестница в поднебесье / Головин Г. За живой водой / Щуров Г. Весна была не за горами / Логачев. В. Баллада о комсомольце / Бондарчук П. – (СССР - братство народов)
130839
  Попов С.В. Автографы на картах / С.В. Попов. – Архангельск, 1990. – 237с.
130840
  Вьюник А В. Автографы на льду / А В. Вьюник, . – Ленинград, 1968. – 160с.
130841
  Базунов Б.А. Автографы на шлеме / Б.А. Базунов, П.Ф. Михалев. – М., 1967. – 184с.
130842
   Автографы П.И. Чайковского в архиве дома-музея в Клину : cправочник. – Москва : Музгиз
вып. 1, вып. 2 : Письма. – 1952. – 332 с.
130843
  Долматовский Е.А. Автографы победы / Е.А. Долматовский. – Москва, 1972. – 150с.
130844
  Долматовский Е.А. Автографы Победы / Е.А. Долматовский. – Москва, 1975. – 167 с.
130845
   Автографы поколений : сборник. – Сыктывкар : Коми кн. изд-во, 1968. – 160 с. : ил. – ([50-летию Ленинского комсомола посвящается])
130846
  Белянский Н.П. Автографы природы / Н.П. Белянский. – Воронеж, 1982. – 38с.
130847
   Автографы рукописей А.С. Пушкина : Письмо к А. И. Тургеневу (1823 г.), стихотворение «Я помню чудное мгновенье» (1825 г.), отрывок из «Путешествия в Арзрум» (1829 г.); иллюстрации; факсимиле некролога, заметки о смерти поэта и др. – Санкт-Петербург : Тип. А.С. Пушкина, 1899. – [5-8], 14 л. портр., факс. – Отд. оттиск из журн.: Исторический вестник. Т. 76. [Май-июнь]. СПб., 1899, с. 1-113
130848
   Автографы С.В. Рахманинова в фондах Государственного центрального музея музыкальной культуры им. М.И. Глинки : каталог-справочник. – 2-е изд., расшир. и доп. – Москва : Советский композитор, 1980. – 136 с., 1 л. портр. : ил., портр.
130849
  Красинская Ф.А. Автографы С.С. Прокофьева в фондах Гос. центрального музея музыкальной культуры им. М.И. Глинки / Ф.А. Красинская. – М., 1977. – 132с.
130850
   Автографы современников Пушкина: на книгах из собрания Государственного музея А.С. Пушкина : аннотиров. каталог. – Москва : Книга, 1988. – 271 с. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 269
130851
  Модзалевский Б.Л. Автографы стихотворений Пушкина "Я здесь, Инезилья" и "Рифма" / Б. Модзалевский. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1909. – [2], 6 с. : 2 л. фотокопий [стих. Пушкина]. – Отд. оттиск: Пушкин и его современники, вып. 12
130852
   Автографы ученых в архиве Академии Наук СССР. – Ленинград : Наука ; Ленингр. отд-ние, 1978. – 136 с.
130853
  Базунов Б.А. Автографы чемпионов / Б.А. Базунов, П.Ф. Михалев. – М., 1964. – 142с.
130854
  Быстров В.И. Автографы юности / В.И. Быстров. – Уфа, 1974. – 39с.
130855
  Нестелєєв М. Автодеструктивне пограниччя у творах Бориса Антоненка-Давидовича // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – C. 262-266. – (Серія філологічна ; вип. 60, ч. 2). – ISSN 2078-5534
130856
  Куринский В.А. Автодидактика / В.А. Куринский. – Киев. – ISBN 966-7665-20-8
Ч. 1 : Постпсихология. Образование. Культура. – 2000. – 560 с.
130857
  Ткачук Г. Автодидактичні передумови та важелі активізації позааудиторної самостійної роботи студентів // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Галус О.М., Крищук Б.С. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – Вип. 22. – C. 170-176. – ISSN 2309-9127
130858
   Автоживопись в стиле будущего // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 7 (2790). – С. 72-73 : ил.
130859
  Мазунов В.А. Автоионизационные состоыяния отрицательных ионов многоатомных молекул : автореф. ... дис. канд. физ.-мат. наук: 01.04.17 / Мазунов В.А. ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Хим. фак. – Москва, 1974. – 22 с.
130860
   Автоионизационные явления в атомах : тез. 4-го Всесоюз. совещ. (Москва, 11-13 дек. 1990 г.). – Москва : Издательство Московского университета, 1990. – 82 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
130861
   Автоионная и автоэлектронная микроскопия и спектроскопия: история, достижения, современное состояние, перспективы : труды Рос. семинара, г. Москва, 21-23 мая 2002 г. – Москва : Академпринт, 2003. – 400 с., [4] л. ил. : ил., табл., фотоил. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 5-87911-103-2
130862
   Автоионная микроскопия. – Москва : Мир, 1971. – 270 с. : ил. – Список лит.: с. 215-222 и с. 262-267
130863
  Мюллер Э.В. Автоионная микроскопия : пер. с англ. / Э.В. Мюллер, Т.Ц. Цонь. – Москва : Металлургия, 1972. – 360 с.
130864
  Суворов А.Л. Автоионная микроскопия радиационных дефектов в металлах. / А.Л. Суворов. – М., 1982. – 167с.
130865
  Потапов Л.П. Автоионная микроскопия сплавов / Л.П. Потапов, О.А. Потапова. – М., 1987. – 191с.
130866
  Михайловский И.М. Автоионномикроскопическое исследование дефектов решетки и механических свойств микрокристаллов вольфрама. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Михайловский И.М.; АН УССР. Ин-т металлофизики. – К., 1968. – 20л.
130867
  Штепенко О. Автоінтерпретація модерністської спадщини в історичному романі-міфі О. Варламова "Уявний вовк" // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т ; редкол.: Гудманян А.Г., Межжеріна Г.В., Архангельська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 35. – С. 105-110. – ISSN 2413-3094


  "У статті на матеріалі історичного роману-міфу О. Варламова «Уявний вовк» розглянуто полівекторність авторської інтерпретації модерністської спадщини, а саме літературного досвіду епохи Срібного віку російської літератури. Акцент у роботі робиться на ...
130868
  Ягушкіна В. Автоінтертекстуальність поем М. Костомарова // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : науковий збірник / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т, Кафедра історії укр. літератури і фольклористики. – Донецьк, 2013. – Вип. 20. – С. 121-129. – ISSN 2308-1902
130869
  Колодкевич Г.В. Автоінтертекстуальність творів В. Стуса періоду "Палімпсестів" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 210-214


  Статті висвітлює теорію автоінтертекстуальності як своєрідний вияв інтертекстуальності, що потребує певних уточнень. Стосовно творчості В. Стуса періоду "Палімпсестів", автоінтертекстуальність пов"язана з варіативністю поетичного мислення. Тому вона ...
130870
  Бондар Л.О. Автоінтертекстуальність як метанаративна стратегія в текстах Я. Верещака // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 9-14. – (Філологічні науки ; № 3 (за 2013 р.))


  У статті досліджується питання формування у творчості Ярослава Верещака явища автоінтеректуальності.
130871
  Боровик О.О. Автоіонізація атомів лужних металів / О.О. Боровик ; НАН України, Ін-т електрон. фізики. – Київ : Наукова думка, 2016. – 209, [2] с : іл., табл. – Бібліогр.: с. 189-206. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1545-6
130872
  Кречко Ю.А. Автокад: Курс практической работы / Ю.А. Кречко, В.В. Полищук. – М., 1994. – 256с.
130873
  Эльчин Автокатастрофа в Париже : повесть, рассказы, роман / Эльчин; пер. с азерб. – Москва : Молодая гвардия, 1987. – 460 с.
130874
  Мохор П. Автокефалія Української уеркви. – 8 с. – Окр.відбиток
130875
  Білокінь С. Автокефальний протоієрей Кирило Стеценко // Україна. Наука і культура / Академія наук УРСР; Тов-во "Знання" УРСР. – Київ, 1991. – Вип. 25. – С. 318-326. – ISSN 0206-8001
130876
  Білоконь С. Автокефальний протоієрей Кирило Стеценко // Український церковно-історичний календар. – Київ, 2002. – На 2002 рік, № 2. – С. 142-148
130877
   Автоклавные методы переработки минерального сырья. – Москва : Наука, 1964. – 43 с. : ил.
130878
  Бекеев Абил Автоклавные силикатные материалы на основе шлака электротермофосфорного производства и малокварцевого сырья : Автореф... канд. техн.наук: 05.17.11 / Бекеев Абил; АН УзССР. Объедин. учен. совет по химии и хим. технологии. – Ташкент, 1975. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
130879
  Мишурная М.В. Автокод "Инженер" для ЭЦВМ "Минск-22М". Учеб. пособие для физ.-мат. и техн. специальностей вузов. / М.В. Мишурная. – Минск, 1973. – 152с.
130880
  Емельянов Н.Е. Автокод для печати документов / Н.Е. Емельянов. – Киев, 1971. – 18с.
130881
  Неменман М.Е. Автокод для решения инженерных задач на машине "Минск-2" / М.Е. Неменман. – Минск, 1965. – 96с.
130882
  Пентковский В.М. Автокод эльбрс "эль-76" / В.М. Пентковский. – М, 1982. – 350с.
130883
  Казакевич В.В. Автоколебания (помпаж) в вентиляторах и компрессорах / В.В. Казакевич. – М, 1959. – 191с.
130884
  Самсон А.М. Автоколебания в лазерах / А.М. Самсон, Л.А. Котомцева, Н.А. Лойко. – Минск : Навука і тэхніка, 1990. – 280 с.
130885
  Ланда П.С. Автоколебания в распределённых системах / П.С. Ланда. – М., 1983. – 320с.
130886
  Колесов Ю.С. Автоколебания в системах с запаздыванием. / Ю.С. Колесов, Д.Й. Швитра. – Вильнюс, 1979. – 146с.
130887
  Ланда П.С. Автоколебания в системах с конечным числом степеней свободы / П.С. Ланда. – Москва : Наука, 1980. – 359 с.
130888
  Поляков Виктор Валентинович Автоколебания в трехканальных нелинейных системах управления : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.01 / Поляков Виктор Валентинович; МГУ. – М., 1974. – 19л.
130889
  Гохштейн А.Я. Автоколебания в электролитических системах с распределенными параметрами : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Гохштейн А. Я.; Моск. ГУ, Мех. мат. фак. НИИ механ. – Москва, 1963. – 18л.
130890
  Тилляходжаев М.М. Автоколебания в электромехарических вибрационных устройствах : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Тилляходжаев М.М. ; Ташкент. политехн. ин-т. – Ташкент, 1971. – 24 с.
130891
  Лимин Б.Е. Автоколебания в электрохимических системах : Автореф... канд. хим.наук: / Лимин Б.Е.; Днепропетр. хим.-технол. ин-т им. Ф.Э.Дзержинского. – Днепропетровск, 1966. – 20л.
130892
  Новиков Л.В. Автоколебания вращающихся валов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Новиков Л.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1955. – 6л.
130893
  Старикова М.В. Автоколебания и скользящий режим в системах автоматического регулирования и управления. / М.В. Старикова. – М., 1962. – 195с.
130894
   Автоколебания и устойчивость движения рельсовых экипажей / Ю.В. Демин, Л.А. Длугач, М.Л. Коротенко, О.М. Маркова; [Ю.В. Демин и др. ; АН УССР, Ин-т техн.]. – Киев : Наукова думка, 1984. – 164 с. : граф. – Библиогр.: с. 151-157
130895
  Тондл А. Автоколебания механических систем. / А. Тондл. – М., 1979. – 429с.
130896
  Алешин В.И. Автоколебания переменных звезд : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук : / Алешин В. И. ; Горьк. ГУ им. Лоббаческого. – Горький, 1967. – 7 с.
130897
  Рабинович М.И. Автоколебания распределенных активных систем : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Рабинович М.И.; Горьк.гос.ун-т. – Горький, 1967. – 16л.
130898
  Максимов С.П. Автоколебания роторов, вызванные масляным слоем подшипников скольжения : Автореф... канд. техн.наук: / Максимов С. П.; Лен. политехн. ин-т. – Л., 1964. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
130899
  Беляев Владимир Дмитриевич Автоколебания скорости реакции окисления водорода на металлическом никеле : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.15 / Беляев Владимир Дмитриевич; АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т катализа. – Новосибирск, 1977. – 16л.
130900
  Колесников К.С. Автоколебания управляемых колес автомобиля. / К.С. Колесников. – М., 1955. – 240с.
130901
  Родимов Б.Н. Автоколебательная квантовая механика / Б.Н. Родимов. – 2-е изд., перераб. идоп. – Томск : Издательство Томского университета, 1976. – 408с.
130902
  Родимов Б.Н. Автоколебательная квантовая механика. / Б.Н. Родимов. – Томск : Издательство Томского университета, 1967. – 168с.
130903
  Фельдман Б.М. Автоколебательные кондукционные МГД-машины индуктивного возбуждения. : Автореф... канд. техн.наук: 05.09.01 / Фельдман Б.М.; Харьков. политехн. ин-т. – Харьков, 1993. – 27л.
130904
  Полякова М.С. Автоколебательные процессы в распределенных системах с диффузионной связью : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 042 / Полякова М.С. ; Моск. гос. ун-т , Физ. фак-т. – Москва, 1970. – 12 с. – Бібліогр.:с.11-12
130905
  Скобелев Б.Ю. Автоколебательные режимы и нелинейное развитие возмущений в двумерных течениях вязкой несжимаемой жидкости. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.05 / Скобелев Б.Ю.; АН СССР.Сиб.отдел.ин-та теорет.и приклад.механики. – Новосибирск, 1980. – 12л.
130906
  Пендюр А.Д. Автоколебательные решения кусочно-линейных параболических уравнений второго порядка. : Автореф... Канд.техн.наук: 01.01.02 / Пендюр А.Д.; АН УССР Ин-т математики. – К, 1977. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
130907
  Теодорчик К.Ф. Автоколебательные системы / К.Ф. Теодорчик. – М.-Л., 1944. – 104с.
130908
  Теодорчик К.Ф. Автоколебательные системы / К.Ф. Теодорчик. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва-Ленинград : Гостехиздат, 1948. – 244 с.
130909
  Теодорчик К.Ф. Автоколебательные системы / К.Ф. Теодорчик. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва-Ленинград : Государственное издательство технико-теоретической литературы, 1952. – 272 с.
130910
  Камбулов В.Ф. Автоколебательные системы / В.Ф. Камбулов, А.Н. Куликов. – Ярославль, 1986. – 74 с.
130911
  Уткин Г.М. Автоколебательные системы и волновые усилители / Г.М. Уткин. – Москва : Советское радио, 1978. – 272 с.
130912
  Романовский Ю.М. Автоколебательные системы с диффузионными связями : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.04.03 / Романовский Ю.М. ; МГУ , Физ. фак-т. – Москва, 1975. – 26 с. – Бібліогр.:с.23-26
130913
  Дворников А.А. Автоколебательные системы сложения мощностей : Автореф... канд. техн.наук: 05.12.05 / Дворников А.А.; МВ и ССО СССР. Моск. энергетич. ин-т. – М., 1974. – 23л.
130914
  Христофоров Олександр Васильович Автоколивальний метод визначення роботоздатності та пошуку дефектів в нелінійних безперервних динамічних системах першого класу : Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.03 / Христофоров Олександр Васильович; Харків. держ. техн. ун-т радіоелектр. – Харків, 1996. – 22л.
130915
  Троценко Я.П. Автоколивальні процеси в циліндричному каналі зі стенозами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  Досліджено течію в"язкої нестисливої рідини у циліндричному каналі з двома послідовно розташованими стенозами (звуженнями) на основі чисельного розв"язання нестаціонарних рівнянь Нав"є-Стокса. Встановлено, що при обраних параметрах течія рідини в ...
130916
  Селищев П.О. Автоколивання розміру виділень другої фази в бінарних сплавах під опроміненням / П.О. Селищев, Л.В. Москаленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 279-282. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Теоретично встановлено, що при опроміненні бінарного А-В сплаву, який містить скупчення атомів А-сорту, може відбуватися автоколивання їх розміру. Автоколивання виникають завдяки нелінійному взаємозв"язку поглинаючої здатності виділення від його ...
130917
  Корнев Виктор Константинович Автоколлебательные системы запаздывания : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Корнев Виктор Константинович; МГУ. Физ. факультет. – М., 1977. – л.
130918
  Афанасьев В.А. Автоколлимационные приборы / В.А. Афанасьев, А.М. Жилкин, В.С. Усов; Жилкин А.М. – Москва : Недра, 1982. – 145 с.
130919
  Алиев Т.М. Автокомпенсационные измерительные устройства переменного тока / Т.М. Алиев, А.М. Мелик-Шахназаров, И.Л. Шайн. – Москва : Энергия, 1977. – 360 с. : ил. – Библиогр.: с. 350-358
130920
  Мелик-Шахназаров Автокомпенсационные приборы экстримального типа / Мелик-Шахназаров, И.Л. Шайн, М.Г. Маркатун. – Москва : Энергия, 1969. – 152с. с ил.
130921
  Самсоненко М. Автокомунікативність та "фонологічний монтаж" у поезії Танка Рьокана // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 383-385. – (Серія філологічна ; Вип. 54). – ISSN 2078-5534
130922
  Литвиненко Н. Автокомунікація в медичному дискурсі : на матеріалі діалогів лікар-пацієнт
130923
  Доценко Н.В. Автокомунікація у романах Патріка Модіано // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 113-117
130924
  Дідковський Р.М. Автокореляційні системи зв"язку множинного доступу з шумовими сигналами : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.02 / Дідковський Руслан Михайлович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013. – 40 с. – Бібліогр.: 57 назв
130925
  Гончар Б.М. Автократія / Б. Гончар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 7. – ISBN 966-642-073-2
130926
  Стадницька Т. Автокреація: від пошуку автентичності до "смерті автора" (на матеріалі "Щоденника 1953-1969" і "Заповіту. Розмов з Домініком де Ру" В. Ґомбровича)
130927
  Ліпковська Наталія Автокруїз Європою, або Розповідь на три філіжанки кави : Вояж-колекція / Ліпковська Наталія, Крушинський Анатолій // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 5. – С. 84-90 : Фото
130928
  Бадзим О.С. Автолізинг як альтернатива автокредитування / О.С. Бадзим, А.Р. Древуш // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 214-221 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
130929
  Антоновська М.А. Автологічний мотив у характері образу героя Шевченкових повістей // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 20-23
130930
  Савченко Е.В. Автолокализация экситонных состояний в кристаллах неона и аргона : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.07 / Савченко Е. В.; АН УССР, Физ. техн. ин-т низк. темп. – Х., 1976. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
130931
  Шалаев П.А. Автомаизация подготовки производства на основе типовых решениий / П.А. Шалаев. – М, 1978. – 56с.
130932
  Гордієнко К. Автомат / К. Гордієнко : Книгоспілка. – 206 с.
130933
  Гордієнко К. Автомат / К. Гордієнко. – Вид. 2-е. – Харків, 1930. – 137 с.
130934
  Ефетов М.С. Автомат и скальпель / М.С. Ефетов. – Москва, 1967. – 80с.
130935
  Штейнбух К. Автомат и человек / К. Штейнбух. – Москва : Советское радио, 1967. – 494с.
130936
   Автомат пистолет-пулемет контрукции Шпагина Г.С.. – Москва : ДОСАРМ, 1949. – 7 с. : ил.
130937
  Кринецкий И.И. Автомат принимает решение... / И.И. Кринецкий. – М., 1977. – 183с.
130938
  Ямпольский Л.С. Автоматзированные системы технологической подгтовки робототехнического производства. / Л.С. Ямпольский. – Киев : Вища школа, 1987. – 271с.
130939
  Александрова В.П. Автомати - техніка комунізму / В.П. Александрова ; АН Укр. РСР. – Київ : АН УРСР, 1962. – 68 с. – (Проблеми комуністичного будівництва в світлі рішень XXII з"їзду КПРС)
130940
  Резников І.І. Автомати Мілі з двома станами над двоелементним алфавітом, які породжують вільну напівгрупу // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 58-65. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Побудовано новий клас автоматів Мілі з двома станами над двоелементним алфавітом такий, що напівгрупи перетворень, породжені автоматами цього класу, є або вільними, або скінченними моногенними.
130941
  Резніков І. Автомати Мілі з двома станами над двоелементним алфавітом, які породжують скінчені напівгрупи перетворень // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 78-86. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто автомати Мілі з двома станами над двоелементним алфавітом, які породжують скінчені напівгрупи, а їх функції росту є майже сталими.
130942
  Скобелєв В.В. Автомати на многовидах з алгеброю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 234-238. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Досліджено автомати Мілі і Мура, які визначено системами рівнянь над алгеброю, яку задано на многовиді над скінченним кільцем. Встановлено автоматні характеристики моделей дослідження. Охарактеризовано гомоморфізми моделей дослідження у термінах ...
130943
   Автоматизация анализа и обработки данных геохимических поисков месторождений : Сборник научных статей. – Москва, 1987. – 79с.
130944
  Пяткова И. Автоматизация библиотеки вуза: опыт внедрения, проблемы, состояние // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2009. – № 2 (24). – С. 9-11. – ISSN 1811-377X
130945
  Молчан Ж. Автоматизация библиотечных процессов на основе соременных проектных решений радиочастотной идентификации (RFID) обьектов // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2012. – № 5 (211). – С. 31-35. – ISSN 1029-7200
130946
   Автоматизация и математическое обеспечение геофизических исследований : Сборник начных трудов. – Владивосток, 1987. – 201с.
130947
   Автоматизация и техническое обеспечение геофизичесих исследований. – Апатиты, 1988. – 110с.
130948
   Автоматизация исследований в математике. – Киев, 1982. – 98с.
130949
   Автоматизация исследований геомагнитных пульсаций. – Москва, 1985. – 171с.
130950
   Автоматизация контактных методов зондирования океана. – Владивосток, 1991. – 234с.
130951
   Автоматизация крупных тепловых электростанций. – Москва : Энергия, 1974. – 240с.
130952
   Автоматизация лимнологических исследований и световой режим водоемов. – Новосибирск : Наука, 1984. – 149с.
130953
   Автоматизация научных исследований морей и океанов. – Киев, 1973. – 90с.
130954
   Автоматизация научных исследований морей и океанов : (Материалы 4 Всесоюзной школы). – Севастополь, 1973. – 216с.
130955
   Автоматизация научных исследований морей и океанов. – Севастополь, 1981. – 166с.
130956
   Автоматизация обработки гидрологичесих данных по режиму рек. – Москва : Гидрометеоиздат, 1988. – 212с.
130957
  Тимчук Н.Ф. Автоматизация планирования комплексного развития регионов / Н.Ф. Тимчук. – Киев : Техніка, 1986. – 219с.
130958
   Автоматизация подсчета коэффициента извлечения нефти : Сб. науч. тр. – Москва : ВНИГНИ, 1987. – 148 с., 1 л. граф. : ил.
130959
   Автоматизация процесса измельчения на обогатительных фабриках. – Москва, 1963. – 53 с. – Библиогр.: c. 51-52
130960
   Автоматизация процесса обогащения углей в тяжелых средах. – Москва : Недра, 1964. – 20 с. – (Технология и экономика обогащения и брикетирования угля)
130961
  Сойкин Ф.А. Автоматизация процесса обслуживания читателей в библиотеке МГТУ им. Н.Э. Баумана // Культура народов Причерноморья : Научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004. – № 48, т. 2. – С. 26-30. – ISSN 1562-0808
130962
   Автоматизация процесса подготовки задач для моделирования на аналоговых вычислительных машинах : Обзор по материалам зарубежной печати. – Ленинград : Судостроение, 1968. – 40 с. – Библиогр.: с. 37-38
130963
   Автоматизация процессов глубокого бурения : Труды совещания во ВНИИБТ в августе 1960 г. – Москва : Гостоптехиздат, 1961. – 124 с.
130964
  Бочарова Е.Н. Автоматизация процессов комплектования и обработки литературы на основе информационно-библиотечной системы "Библиобус" / Е.Н. Бочарова, А.В. Васильев, Е.В. Кочукова // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2012. – № 3. – С. 30-33. – ISSN 0130-9765


  В статье рассматривается система "Библиобус" (БЕН РАН), которая предназначена для комплексной автоматизации технологических процессов комплектования и обработки непереодических изданий в условиях распределенной централизованной библиотечной сети.
130965
  Жигаленко Ольга Викторовна Автоматизация процессов планирования документальныx форм налогового контроля // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 210-214. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  В статье представлен алгоритм автоматизации процессов планирования документальных форм налогового контроля, результатом которого является повышeние зффективности документального налогового контроля за счет снижения трудозатрат налоговой службы, ...
130966
  Жигаленко О.В. Автоматизация процессов планирования документальныx форм налогового контроля // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 210-214. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  В статье представлен алгоритм автоматизации процессов планирования документальных форм налогового контроля, результатом которого является повышeние зффективности документального налогового контроля за счет снижения трудозатрат налоговой службы, ...
130967
   Автоматизация рабочих мест административно-управленческого персонала промышленных предприятий : (Сб. науч. тр.). – Минск : ЦНИИТУ, 1986. – 193 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
130968
   Автоматизация разработки и выполнения конструкторской документации : [учеб. пособие для электротехн. и приборостоит. спец. вузов]. – Москва : Высшая школа, 1990. – 173 с. – Библиогр.: с. 175. – (ЭВМ в техническом вузе)
130969
   Автоматизация разработки и моделирование вычислительных и микропроцессорных систем : Материалы семинара. – Москва : МДНТП, 1983. – 147 с. : ил. – Библиогр. в конце докл.
130970
   Автоматизация расчета технико-экономических показателей блока мощностью 200 Мвт при помощи управляющей вычислительной машины системы "Комплекс" : (Из опыта разработки и внедрения системы автоматич. регулирования "Комплекс" на блоке 200 Мвт Змиевской ГРЭС). – Москва : Энергия, 1969. – 36 с. – Библиогр.: с. 34-35
130971
   Автоматизация расчетов к проектам планов экономического и социального развития : Сб. науч. тр. – Москва : ЦЭНИИ, 1983. – 154 с. – Библиогр. в конце ст.
130972
   Автоматизация реакторных расчетов. – Москва : Атомиздат, 1974. – 103 с. – Библиогр.: с. 101-102. – (Физика ядерных реакторов ; 3)
130973
   Автоматизация региональных технологий : Сб. науч. тр. – Ленинград : Наука, 1989. – 184 с. – Библиогр. в конце ст.
130974
   Автоматизация регулирования и управления производственными процессами в цветной металлургии. – Москва, 1965. – 53 с.
130975
   Автоматизация решения задач динамики машин : [Сборник статей. – Москва : Наука, 1973. – 181 с., 1 л. схем. – Библиогр. в кн. ст.
130976
   Автоматизация решения логико-комбинаторных задач : Сб. науч. тр. – Минск : ИТК, 1985. – 153с.
130977
   Автоматизация сборки : Сборник. – Москва : Знание, 1987. – 63, [1] с. – (Новое в жизни, науке, технике / О-во "Знание" ; 6/1987 ; Техника)
130978
  Сирота О.П. Автоматизація аналізу несуперечності в задачах верифікації при проектуванні автоматизованих систем обробки інформації : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Сирота О.П. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
130979
  Меджибовська Н. Автоматизація банківської діяльності: комплексний підхід : нові банківські технології // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 2. – С. 32-34 : Рис.
130980
  Марченко Д.М. Автоматизація бухгалтерського обліку як джерело зростання його ефективності : бухгалтерський облік, аналіз та аудит. // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 6 (96). – С. 248-254. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
130981
  Шевченко В.О. Автоматизація картографічних робіт : (Проспект курсу та методичні вказівки до виконання лаботаторних робіт) / В.О. Шевченко, Е.Л. Бондаренко, А.Ю. Гордеев; КНУТШ. – Київ : Фітосоціоцентр, 2000. – 28 с.
130982
  Нгуен Тхань Хай Автоматизація керування хвильовою електростанцією з гнучкими енергопоглинаючими елементами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.03 / Нгуен Тхань Хай ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв.
130983
  Горєв Л.М. Автоматизація математичнаго моделювання впливу зрошення на гідрохімічний режим річкового басейну // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1984. – С. 35-42. – Бібліогр.: 10 назв. – (Географія ; Вип. 26)
130984
  Федькевич Н. Автоматизація обліку зовнішньоекономічних операцій // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 45-48. – Бібліогр.: 8 пунктів
130985
  Безверхий К. Автоматизація обліку курсових різниць: актуальні питання : облік: теорія і практика // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2011. – № 9. – С. 36-44 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв
130986
  Головатий А.І. Автоматизація проектування мікроелектромеханічних давачів кутової швидкості : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.12 / Головатий А.І. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
130987
  Стопакевич А.О. Автоматизація процесів багатомірного керування брагоректифікаційними установками : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Стопакевич Андрій Олексійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
130988
  Уліцька О.О. Автоматизація процесів керування багатокорпусною випарною установкою в виробництві цукру : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Уліцька Олена Олегівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Одеський нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
130989
  Фоменко Б.В. Автоматизація процесів керування прямоточними котлоагрегатами з врахуванням технологічних обмежень : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Фоменко Б.В. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 25 назв.
130990
  Олійник В.В. Автоматизація процесу керування вибором засобів упорядкування середовища у гнучких комп"ютерно-інтегрованих системах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Олійник В.В. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехнічний ін-т". – Киров, 2011. – 24 с. – Бібліогр.: 11 назв
130991
  Голик О.П. Автоматизація процесу керування електропостачанням фермерського господарства від автономних джерел енергії : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Голик Олена Петрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Кіровогр. нац. техн. ун-т. – Кіровоград, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 26 назв
130992
  Шульгін С.К. Автоматизація процесу керування зольністю концентрату в пінній флотації вугілля : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Шульгін С.К. ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв.
130993
  Калачиков О.В. Автоматизація процесу оцінки кредитоспроможності підприємства : фінанси підприємств / О.В. Калачиков, Т.В. Крупко // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 5. – С. 54-58 : Табл., рис.
130994
  Бойко О.Г. Автоматизація процесу прийняття рішень при керуванні періодичністю контролю прихованих відмов виробничих систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Бойко Олена Георгіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Севастопольський нац. техн. ун-т. – Севастополь, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
130995
  Домбровський В.А. Автоматизація розрахунків податку на доходи фізичних осіб // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 72-74. – (Економіка ; Вип. 77/78). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена актуальній проблемі автоматизації розрахунку податку на доходи фізичних осіб. Запропонована модель автоматизації розрахунку податку на доходи фізичних осіб, використання якої приведе до полегшення роботи бухгалтера і мінімізації ...
130996
  Максименко Ірина Миколаївна Автоматизація систем забезпечення заданої температури з альтернативними джерелами енергії : Автореф. дис. ... канд. технічних наук; 05. 13. 07 / Максименко І. М.; Одеський нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2007. – 19с. – Бібл.: 7 назв
130997
  Білоусова Л.І. Автоматизація системи педагогічної діагностики як перехід до якісного нового рівня діагностичної діяльності / Л.І. Білоусова, О.Г. Колгатін // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2010. – № 3. – С. 36-39
130998
  Арсірій О. Автоматизація спеціалізованного інформаційного обслуговування класів читачів публічної бібліотеки / О. Арсірій, Л. Саєнко, А. Саєнко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 10 (183). – С. 24-28. – ISSN 2076-9326
130999
  Замаруєва І.В. Автоматизація формування навчальних посібників за сукупністю різномовних текстових джерел / І.В. Замаруєва, В.В. Балабін, А.О. Рось // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 78-80. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 12/13). – ISSN 1728-3817


  В статті подано розробку комплексу комп"ютерних систем перекладу російсько- та англомовної навчальної літератури українською мовою та автоматизованого формування матеріалу навчальних посібників на основі перекладеної літератури. The article describes ...
131000
  Шихова Х.И. Автоматизацйия ресурсных центров в целях совершенствования высшего образования // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2010. – № 11. – С. 112-114. – ISSN 0130-9765
<< На початок(–10)131132133134135136137138139140(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,