Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)131132133134135136137138139140(+10)В кінець >>
130001
   "... А главное - верность" : очерки, ст., воспоминния о чекистах Одесщины / сост.: Довженко А.Г., Прахье С. – Одесса : Маяк, 1987. – 234, [2] с., [8] л. ил.
130002
  Пляченко А.Г. "...А вічний дух наш волю скрізь чатує" // Шануймо борців за державність України : [збірка статей] / А.Г. Пляченко. – Одесса : Астропринт, 2016. – С. 91-93. – ISBN 978-966-927-118-1


  До 90-ї річниці трагедії біля містечка Базар на Житомирщині. 359 полонених воїнів УНР, учасників Другого Зимового походу, були розстріляні з кулеметів кіннотниками Котовського.
130003
  Марценішко В. "...А далі мистецтва, можу вас усіх запевнити, немає нічого..." (Аполлонівська тема в романі Айріс Мердок "Чорний приец") // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : збірник наукових праць / МОНУ; Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2009. – Вип. 8. – С. 106-115. – ISBN 978-966-493-187-5
130004
  Дробаха О. "...А десь є сонце і мансарди". Французькі мотиви і Максим Рильський // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 22 березня (№ 6). – С. 16
130005
  Бросаліна О. "...А дійсність - тільки вірш і ліри чистий тон" : До 90-річчя від дня народження Ігоря Качуровського // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 50-55. – ISSN 0130-5263
130006
  Бросаліна Олена "...А дійсність - тільки вірш і ліри чистий тон" : до 90-річчя від дня народження Ігоря Качуровського // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 50-55. – Бібліогр.: с. 50-55. – ISSN 0130-5263
130007
  Cami "Zielone dziecko" i inne utwory / Cami, Henri-Piere; Wybral i przelozyl A.Mostowicz; Ilustr. J. Sawka. – Warszawa : Czytelnik, 1975. – 190s. : Il. – (Biblioteka satyry / Wybral i przelozyl A, Mostowicz. Ilustrowal J. Sawka)
130008
  Moldova Gyorgy "Zielono-biala narzeczona" i inne opowiadania / Moldova Gyorgy; Z jezyka wegierskiego przelozyli T.Olszanski, A.Steroszewski, J.Zimierski, wybory dokonal T.Olszanski. – Warszawa : Czytelnik, 1972. – 311s.
130009
  Ilek B. "Zivot protopopa Avvakuma": Studie o stylu / B. Ilek. – Praha, 1967. – 119с.
130010
  Broda M. "Zrozumiec Rosje"? : o rosyjskiej zagadce-tajemnicy / Marian Broda ; Wydz. studiow miedzynar. i politologicznych Uniw. Lodzkiego, Interdyscyplinarny zespol badan religioznawczych ; [red. B. Pielat]. – Lodz : Ibidem, 2011. – 544 s. – Резюме рос. та англ. мовами. – Bibliogr.: s. 497-529. – ISBN 978-83-62331-09-3
130011
  Сергійчук В. "А Антанта, мов Пилат, вмиває руки..." // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2019 / В.І. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2018. – С. 212-215. – ISBN 978-966-2911-94-7


  До 100-річчя звернення Симона Петлюри до французького публіциста Жана Пелісьє щодо підтримки України.
130012
  Тарнашинська Л. "А буде світ, яким його складем..." // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 29 червня (№ 13)


  Пам"яті Івана Драча.
130013
  Тарнашинська Л. "А буде світ, яким його складем..." // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 12 липня (№ 24). – С. 5


  Пам"яті Івана Драча.
130014
  Чухліб Т.В. "А буде Черкаська земля нам великій Аділ-Гіреєвій царській величності учиниться в підданство...": спроби протекції Криму над Україною (1660 – поч. 1680-х рр.) // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 5. – С. 112-126. – ISSN 2309-2262
130015
  Макаренко О. "А был ли мальчик?" або: що таке відчуження інвестиції на думку українського правосуддя // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2005. – № 6. – С. 64-68
130016
  Яцкова Л. "А в серці дума й пісня обнялись..." : гармонія слова Бориса Олійника та музики Лідії Яцкової. Літературно-музична композиція
130017
  Демичев А. "А ведь могло быть и хуже" Российские адвокаты в дореволюционном анекдоте // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 1. – С. 121-123. – ISSN 0235-7089
130018
  Коваль Г. "А вже осінь прийшла у мій сад… " (Із фольклористичного доробку Василя Сокола) / Г. Коваль, Г. Сокіл // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк. – Львів, 2014. – № 4 (118), липень - серпень. – C. 642-668. – (Серія філологічна). – ISSN 1028-5091
130019
  Кондратьєва С. "А ви не поб"єтеся, а я не підбурюю!" : кінокритика // Сві-й-танок : студентський літературно-мистецький та науковий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філологія. – Київ, 2014. – Вип. 9. – С. 303-305


  Кінокритика на фільм "Зелена кофта", український психологічний трилер режисера Володимира Тихого.
130020
  Дацюк Г. "А ви працюйте й не сваріться" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 18 лютого (№ 29). – С. 10


  Про особливий материк спадщини Софії та Олександра Русових.
130021
  Череватенко Л. "А ви собі-як хочете..." : [післямова до вид.: Лукаш М.О. Шпигачки. Київ: Ярославів Вал, 2003] / Л. Череватенко // Шпигачки / М.О. Лукаш. – Київ : Ярославів Вал, 2003. – С. 1-69 : іл. – ISBN 966-8135-05-9
130022
  Скочко Н. "А вселенна благає любови" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 18 травня (№ 10). – С. 3


  Віра Вовк презентувала "Вселенську містерію".
130023
  Дубичинский В.В. "А вы ноктюрн сыграть смогли бы..." (об XI Международной научной конференции "Современные проблемы лексикографии) / В.В. Дубичинский, М.Ю. Лухина // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ ; Киевский нац. ун-т им. Т. Шевченка. – Киев, 2011. – № 4 (40). – С. 76-77
130024
  Сорокин А. "А вы плотници суще..." // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2012. – № 3. – С. 51-55. – ISSN 0235-7089


  Археологический комментарий к летописи. Изучение истории древнего Новгорода.
130025
  Шахназарян Нона "А где же мы свои?" Бегство и миграции армян Азербайджана // Вестник Евразии : независимый научный журнал. – Москва, 2008. – № 2 (40). – С. 96-124. – ISSN 1727-1770
130026
  Заверталюк Н. "А гончар залишається" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Ю. Романенко ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (733), квітень. – С. 15-19. – ISSN 0130-5263


  "Розглянуто питання актуальності творчості О. Гончара в наші дні, акцентовано своєрідність авторської філософії народу і людини (національна свідомість українця, духовність, патріотизм, краса вірності (коханій / коханому, Вітчизні), образи світла і ...
130027
  Довженко О. "А доля щодня обдурює нас усіх, як базарна перекупка..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 9-10 вересня (№ 161/162). – С. 22-23


  Із листів митця до матері, Одарки Єрмолаївни.
130028
  Курищук В. "А жити тільки мав ще..."


  До 120-річчя письменника Розстріляного Відродження Василя Атаманюка.
130029
  Демченко В.Д. "А жінка хай жінкою буде..." (декілька штрихів до портрету К.С. Серажим) // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 18 : Присвячено 60-літтю від дня народження К.С. Серажим, 4 грудня 2011 р. – С. 147-148
130030
  Босак М. "А залишаємо діла..." (рідкісний пам"ятник поезії Кобзаря) // Шевченківський краєзнавчий альманах : Науково-популярне видання. До 200-літнього ювілєю Тараса Шевченка / Всеукраїнський культурно-науковий фонд Т. Шевченка. – Київ, 2006. – 2006. – С. 15-16


  У "Кобзарі" Т. Шевченка під поезією "Розрита могила" зазаначена дата написання - 9 жовтня 1843 року - перша подорож вже вільного Шевченка в невільну Україну, і місце написання - Березань, що тепер на Київщині.
130031
  Жила С. "А залишаюся я живим серцем свого народу..."
130032
  Азаров А.С. ... А до смерти четыре шага / А.С. Азаров, Ю.А. Анохин. – Москва : Политиздат, 1970. – 64 с.
130033
  Максимова Л. ...а будь борец и деятель / Л. Максимова. – Пермь, 1965. – 49с.
130034
  Симонайтите Е.Ю. ...а было так : трилогия : пер. с литов. / Е.Ю. Симонайтите; пер. с литов. – Вильнюс : Гослитиздат, 1963. – 399 с.
130035
  Симонайтите Е. ...а было так : роман : пер. с литов. / Е. Симонайтите; пер. с литов. – Вильнюс : Советский писатель
Кн. 2. – 1965. – 423 с.
130036
  Симонайтите Е. ...а было так : трилогия : пер. с литов. / Е. Симонайтите; пер. с литов. – Вильнюс : Гослитиздат
Кн. 3. – 1968. – 419 с.
130037
  Симонайтете Е. ...А было так. В чужом доме. Неоконченная книга / Е. Симонайтете. – Москва, 1973. – 607 с.
130038
  Пересыпкин И. ...А в бою еще важней / И. Пересыпкин. – Москва, 1970. – 254 с.
130039
  Фалкел П. ...А ваші діти будуть сиротами / П. Фалкел. – Київ, 1971. – 124с.
130040
  Туричин И.А. ...А вишни цветут / И.А. Туричин. – Москва, 1962. – 96с.
130041
  Красюк С. ...А від бога, як і від часу, не втекти ! ( Новітня "критика чистого розуму" з вуст корінного природничника ) // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 1 (126). – С. 26.


  Кришталь Олег Олександрович - один із найславетніших нейрофізіологів світу.
130042
  Нерлих Г. ...а Ганг течет дальше. / Г. Нерлих. – М., 1962. – 243с.
130043
  Мар Н.И. ...А за окном зеленый лес! / Н.И. Мар. – Москва, 1983. – 191с.
130044
   Zeszyty naukowe. Seria specjalna: Monografie / Akademia ekonomiczna w Krakowie. – Krakow : Wyd-wo Akademii ekonomicznej
  N 140. – 1999
130045
   Zeszyty naukowe. Seria specjalna: Monografie / Akademia ekonomiczna w Krakowie. – Krakow : Wyd-wo Akademii ekonomicznej
  N 144. – 2001
130046
   Zeszyty naukowe. Seria specjalna: Monografie / Akademia ekonomiczna w Krakowie. – Krakow : Wyd-wo Akademii ekonomicznej
  N 145. – 2001
130047
   Zeszyty naukowe. Studia ekonomiczne / Akademia ekonomiczna im. Karola Adamieckiego. – Katowice
  N 18. – 2001
130048
   Zeszyty naukowe. Studia ekonomiczne / Akademia ekonomiczna im. Karola Adamieckiego. – Katowice
  N 19. – 2001
130049
   Zeszyty naukowe. Seria specjalna: Monografie / Akademia ekonomiczna w Krakowie. – Krakow : Wyd-wo Akademii ekonomicznej
  N 150. – 2002
130050
   Zeszyty naukowe / Wszechnica Polska Szkoly wyzszej Towarzystwa wiedzy powszechnej w Warszawie; Szkola wyzsza Towarzystwa wiedzy powszechnej w Warszawie. – Warszawa, 2007-. – ISSN 1898-1577
N 1 : Тенденции развития современного русского языка. – 2007. – Мова резюме: англ., пол. – (Filologia)
130051
   Zeszyty naukowe / Wszechnica Polska, Szkola wyzsza Towarzystwa wiedzy powszechnej w Warszawie. – Warszawa, 2007-. – ISSN 1898-1577
N 2 : Роль и значение иностранных языков в международной коммуникации. – 2008. – S. 1 - 179. – Мова резюме: англ., пол. – (Neofilologia)
130052
   Zeszyty naukowe Akademii rolniczej we Wroclawiu / Akademia rolnicza we Wroclawiu. – Wroclaw. – ISSN 0867-7964
N 409. – 2001. – (Rolnictwo, ISSN 0137-1959 ; N 78)
130053
   Zeszyty naukowe Akademii rolniczej we Wroclawiu / Akademia rolnicza we Wroclawiu. – Wroclaw. – ISSN 0867-7964
N 410. – 2001. – (Rozprawy, ISSN 0867-1427 ; N 180)
130054
   Zeszyty naukowe Akademii rolniczej we Wroclawiu / Akademia rolnicza we Wroclawiu. – Wroclaw. – ISSN 0867-7964
N 423. – 2001. – (Bibliografie, ISSN 1427-5805 ; 6)
130055
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 1997. – ISSN 00834378


  1998, V.33 N 1
130056
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow. – ISSN 0137-2432
1211. – 1997. – (Studia religiologica ; 30)


  1997. N 1/2
130057
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow. – ISSN 0083-4351
N 1230. – 1999. – (Prace historyczne ; z. 126)
130058
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 83-233-1196-X
N 1231 : Ze swiata reklamy. – 1999. – (Prace wydzialu zarzadzania i komunikacji spolecznej ; Z.1)
130059
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow. – ISSN 0083-436X
N 1233. – 1999. – (Prace historycznoliterackie ; Z. 94)
130060
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow. – ISSN 0137-2432
N 1237. – 1999. – (Studia religiologica ; N 32)


  1998, V.33 N 1
130061
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace z bibliotekoznawstwa i Informacji naukowej / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego
  Z. 4 (6). – 2000
130062
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace wydzialu zarzadzania i komunikacji spolecznej = Jagiellonian university scholarly fascicle / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow
  V. 2. – 2000
130063
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow. – ISSN 0083-4351
N 1238. – 2000. – (Prace historyczne ; z. 127)
130064
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Jagiellonian university scholarly fascicle / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow
N 1249. – 2001. – (Prace wydzialu zarzadzania i komunikacji spolecznej)
130065
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow. – ISSN 0137-2432
N 1253. – 2001. – (Studia religiologica ; N 34)


  1998, V.33 N 1
130066
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow. – ISSN 0083-4351
N 1256. – 2002. – (Prace historyczne ; z. 129)
130067
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow. – ISSN 0137-2432
N 1257. – 2002. – (Studia religiologica ; N 35)
130068
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Jagiellonian university scholarly fascicle / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow
N 1260. – 2002. – (Prace Wydzialy zarzadzania i komunikacji spolecznej ; Z.5)
130069
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow : Nakladem Uniw. Jagiellonskiego. – ISSN 0239-9989
1263. – 2002. – (Opuscula musealia ; z. 12)
130070
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow. – ISSN 0083-4378
N 1261. – 2003. – (Prace jezykoznawcze ; Z.121)


  1997. N 1/2
130071
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow. – ISSN 0083-4351
N 1262. – 2003. – (Prace historyczne ; z. 130)


  1998, V.33 N 1
130072
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow. – ISSN 0083-436X
N 2002/2003. – 2003. – (Prace historycznoliterackie ; Z. 97/98)


  1998, V.33 N 1
130073
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 83-233-1789-5
N 1264 : Zarzadzanie w kulturze; Tom 4. – 2004. – (Prace wydzialu zarzadzania i komunikacji spolecznej ; Zeszyt 6)
130074
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 83-233-1825-5
N 1270 : Metadane. Sposob na uporzadkowanie Internetu. – 2004. – (Prace z bibliotekoznawstwa i informacji naukowej ; Zeszyt 6(8))
130075
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 83-233-1874-3. – ISSN 1230-7025
N 1272 : Czlowiek i komputer: Dialogowy model wyszukiwania informacji. – 2004. – (Prace z bibliotekoznawstwa i informacji naukowej ; Zeszyt 7(9))
130076
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 83-233-2002-0. – ISSN 0083-4351
1274. – 2005. – (Prace historyczne ; z. 132)
130077
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 83-233-2094-2
N 1280 : Zarzadzanie w kulturze; Tom 6. – 2005. – (Prace wydzialu zarzadzania i komunikacji spolecznej ; Zeszyt 8)
130078
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 83-233-2140-X. – ISSN 0083-4351
1284. – 2006. – (Prace historyczne ; z. 133)
130079
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 83-233-2255-4. – ISSN 1896-8201
N 1288 : Zarzadzanie w kulturze; Tom 7. – 2006. – (Prace wydzialu zarzadzania i komunikacji spolecznej ; Zeszyt 9)
130080
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISSN 1230-7025
N 1287 : Nakladem wlasnym...: Autorzy jako wydawcy swoich prac w Krakowie w dobie autonomii galicyjskiej /A. Gruca. – 2007. – + 1 CD-ROM. – (Prace z bibliotekoznawstwa i informacji naukowej ; Zeszyt 14)
130081
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 83-233-2320-4. – ISSN 0083-4351
1291. – 2007. – (Prace historyczne ; z. 134)
130082
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque. – Krakow : Nakladem Uniw. Jagiellonskiego. – ISSN 0239-9989
1300. – 2008. – (Opuscula musealia ; z. 16)
130083
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. – Krakow : Wydaw. Uniw. Jagellonskiego. – ISSN 0137-2432
N 1302 : Z religijnych zagadnien sredniowiecza / Pod red. Jana Drabiny. – 2008. – (Studia religiologica ; Zeszyt 41)
130084
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 83-233-2770-7. – ISSN 0083-4351
1304. – 2009. – (Prace historyczne ; z. 136)
130085
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque. – Krakow : Nakladem Uniw. Jagiellonskiego. – ISSN 0239-9989
1305. – 2009. – (Opuscula musealia ; z. 17)
130086
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Jagiellonian University Scholarly Fascicle. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISSN 1230-7025
N 1306 : Metodologia badan obszaru posredniczenia w komunikacji naukowej z perspektywy nauki o informacji / R. Sapa. – 2009. – (Prace z bibliotekoznawstwa i informacji naukowej ; zeszyt 17)
130087
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 978-83-233-3416-3. – ISSN 0083-4351
1323. – 2012. – Подальші номери цієї серії див. під назвою "Zeszyty naukowe Universytetu Jagiellonskiego. Prace historyczne". – (Prace historyczne ; [z.] 139)
130088
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque. – Krakow : Nakladem Uniw. Jagiellonskiego. – ISBN 978-83-233-3863-5. – ISSN 0239-9989
1341. – 2013. – (Opuscula musealia ; z. 21)
130089
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque. – Krakow : Nakladem Uniw. Jagiellonskiego. – ISBN 978-83-233-3864-2. – ISSN 0239-9989
1342. – 2014. – (Opuscula musealia ; z. 22)
130090
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Opuscula musealia = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque. – Krakow : Nakladem Uniw. Jagiellonskiego. – ISSN 0239-9989
Z. 24. – 2016
130091
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace historyczne = Acta scientiarum litterarumque. Schedae historicae. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 978-83-233-3772-0. – ISSN 0083-4351
141, z. 1. – 2014. – Попередні номери цієї серії див. під назвою "Zeszyty naukowe Universytetu Jagiellonskiego" за сер.: Prace historyczne
130092
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace historyczne = Acta scientiarum litterarumque. Schedae historicae. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 978-83-233-3841-3. – ISSN 0083-4351
141, z. 2 : Unia horodelska 1413. – 2014. – Попередні номери цієї серії див. під назвою "Zeszyty naukowe Universytetu Jagiellonskiego" за сер.: Prace historyczne
130093
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace historyczne = Acta scientiarum litterarumque. Schedae historicae. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 978-83-233-3826-0. – ISSN 0083-4351
141, z. 3. – 2014. – Попередні номери цієї серії див. під назвою "Zeszyty naukowe Universytetu Jagiellonskiego" за сер.: Prace historyczne
130094
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace historyczne = Acta scientiarum litterarumque. Schedae historicae. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 978-83-233-3880-2. – ISSN 0083-4351
141, z. 4 : Stres pola bitwy od starozytnosci do dzis. – 2014. – Попередні номери цієї серії див. під назвою "Zeszyty naukowe Universytetu Jagiellonskiego" за сер.: Prace historyczne
130095
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace historyczne = Acta scientiarum litterarumque. Schedae historicae. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 978-83-233-3940-3. – ISSN 0083-4351
142, z. 1. – 2015. – Попередні номери цієї серії див. під назвою "Zeszyty naukowe Universytetu Jagiellonskiego" за сер.: Prace historyczne
130096
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace historyczne = Acta scientiarum litterarumque. Schedae historicae. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 978-83-233-3947-2. – ISSN 0083-4351
142, z. 2 : Konteksty historycznej edukacji gimnazjalnej. Tradycje i wspolczesnosc. – 2015. – Попередні номери цієї серії див. під назвою "Zeszyty naukowe Universytetu Jagiellonskiego" за сер.: Prace historyczne
130097
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace historyczne = Acta scientiarum litterarumque. Schedae historicae. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 978-83-233-4041-6. – ISSN 0083-4351
142, z. 3. – 2015. – Попередні номери цієї серії див. під назвою "Zeszyty naukowe Universytetu Jagiellonskiego" за сер.: Prace historyczne
130098
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace historyczne = Acta scientiarum litterarumque. Schedae historicae. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 978-83-233-4042-3. – ISSN 0083-4351
142, z. 4 : Polska - Francja - Europa w XX wieku. Szkice z dziejow Polski, Francji i stosunkow polsko-francuskich. – 2015. – Попередні номери цієї серії див. під назвою "Zeszyty naukowe Universytetu Jagiellonskiego" за сер.: Prace historyczne
130099
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace historyczne = Acta scientiarum litterarumque. Schedae historicae. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 978-83-233-4209-0. – ISSN 0083-4351
143, z. 3. – 2016. – Попередні номери цієї серії див. під назвою "Zeszyty naukowe Universytetu Jagiellonskiego" за сер.: Prace historyczne
130100
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace historyczne = Acta scientiarum litterarumque. Schedae historicae. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 978-83-233-4164-2. – ISSN 0083-4351
143, z. 4 : Asymetryczne dzialania wojenne od starozytnosci po wiek XX. – 2016. – Попередні номери цієї серії див. під назвою "Zeszyty naukowe Universytetu Jagiellonskiego" за сер.: Prace historyczne
130101
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace historyczne = Acta scientiarum litterarumque. Schedae historicae. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 978-83-233-4237-3. – ISSN 0083-4351
144, z. 1. – 2017. – Попередні номери цієї серії див. під назвою "Zeszyty naukowe Universytetu Jagiellonskiego" за сер.: Prace historyczne
130102
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace historyczne = Acta scientiarum litterarumque. Schedae historicae. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 978-83-233-4237-3. – ISSN 0083-4351
144, z. 2 : Ksztalty galicyjskich tozsamosci. – 2017. – Попередні номери цієї серії див. під назвою "Zeszyty naukowe Universytetu Jagiellonskiego" за сер.: Prace historyczne
130103
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace historyczne = Acta scientiarum litterarumque. Schedae historicae. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISSN 0083-4351
145, z. 1. – 2018. – Попередні номери цієї серії див. під назвою "Zeszyty naukowe Universytetu Jagiellonskiego" за сер.: Prace historyczne
130104
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace historyczne = Acta scientiarum litterarumque. Schedae historicae. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISSN 0083-4351
145, z. 2. – 2018. – Попередні номери цієї серії див. під назвою "Zeszyty naukowe Universytetu Jagiellonskiego" за сер.: Prace historyczne
130105
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace historyczne = Acta scientiarum litterarumque. Schedae historicae. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISSN 0083-4351
145, z. 3. – 2018. – Попередні номери цієї серії див. під назвою "Zeszyty naukowe Universytetu Jagiellonskiego" за сер.: Prace historyczne
130106
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace historyczne = Acta scientiarum litterarumque. Schedae historicae. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISSN 0083-4351
145, z. 4. – 2018. – Попередні номери цієї серії див. під назвою "Zeszyty naukowe Universytetu Jagiellonskiego" за сер.: Prace historyczne
130107
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Studia religiologica. – Krakow : Wydaw. Uniw. Jagellonskiego. – ISSN 0137-2432
49, z. 1. – 2016
130108
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Studia religiologica. – Krakow : Wydaw. Uniw. Jagellonskiego. – ISSN 0137-2432
49, z. 2. – 2016
130109
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Studia religiologica. – Krakow : Wydaw. Uniw. Jagellonskiego. – ISSN 0137-2432
49, z. 3. – 2016
130110
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Studia religiologica. – Krakow : Wydaw. Uniw. Jagellonskiego. – ISSN 0137-2432
49, z. 4. – 2016
130111
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Studia religiologica. – Krakow : Wydaw. Uniw. Jagellonskiego. – ISSN 0137-2432
50, z. 1. – 2017
130112
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Studia religiologica. – Krakow : Wydaw. Uniw. Jagellonskiego. – ISSN 0137-2432
50, z. 2. – 2017
130113
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Studia religiologica. – Krakow : Wydaw. Uniw. Jagellonskiego. – ISSN 0137-2432
50, z. 3. – 2017
130114
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Studia religiologica. – Krakow : Wydaw. Uniw. Jagellonskiego. – ISSN 0137-2432
50, z. 4. – 2017
130115
  Just G. Zeuge in eigener Sache : Die funfziger Jahre / G. Just; Mit einem Geleitwort von Christoph Hein. – Berlin : Buchverlag der Modern, 1990. – 211 S. – ISBN 3-371-00301-9
130116
  Lauterbach Hermann Zeuge Robert Wedemann / Lauterbach Hermann. – Berl., 1963. – 296с.
130117
  Lauterbach Hermann Zeuge Robert Wedemann / Lauterbach Hermann. – Berl., 1965. – 144с.
130118
  Roman Jozsef Zeusz / Roman Jozsef. – Budapest, 1966. – 444с.
130119
  Lovecraft H.P. Zew Cthulhu / Howard Phillips Lovecraft; Tlum. R.Grzybowska; Wybor i slowо wstepne M.Wydmuch. – Warszawa : Czytelnik, 1983. – 312 s. – ISBN 83-07-00774-7
130120
   Zezyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 1997. – ISSN 0083-4351


  1997. N 1/2
130121
   Zezyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. – Krakow, 1997. – ISSN 0083-4378


  1997. N 1/2
130122
   Zezyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 1997. – ISSN 0083-4351


  1998, V.33 N 1
130123
  Krzeminski Wl. Zgas papierosa, Jack. / Wl. Krzeminski. – Warszawa, 1965. – 210с.
130124
  Geissler Christian Zglaszam interpelacje / Geissler Christian; Przelozyl A.Sylwester. – Warszawa : PAX, 1961. – 278s.
130125
  Gulian Edith. Zgomotul si activitatea umana / Edith. Gulian. – Bucuresti, 1971. – 203с.
130126
  Tiendriakow Wlodzimierz Zgon / Tiendriakow Wlodzimierz; Przel. J.Dziarnowska. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1969. – 264s.
130127
  Staff Ludwik Maria Zgrzebna kantyczka / Staff Ludwik Maria. – Warszawa, 1977. – 102с.
130128
  Nowak A. Zgwalcenie przy ulyciu narkotykyw // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4 (14). – С. 192-202. – ISSN 2227-796X


  Изнасилование является тяжким преступлением. Обследование пострадавших, в результате данного преступления, показывает, что у них появляются серьезные посттравматические расстройства. Сегодня чаще всего изнасилования совершаются в результате ...
130129
  Machala Drahoslav Zhavraneni bratia / Machala Drahoslav. – Bratislava, 1975. – 143с.
130130
  Dzvonik Emil Zhoreniska / Dzvonik Emil. – Bratislava, 1976. – 475с.
130131
  Krupin Wlodzimierz Ziarna / Krupin Wlodzimierz; Przeloz. z ros. W.Bienkowska. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1979. – 352 s.
130132
  Teitelboim V. Ziarno na piasku / Volodia Teitelboim; Przelozyl L. Katra. – Krakow : Wyd-wo literackie, 1977. – 440 s.
130133
  Golebiowski Stefan (Jan Smutek) Ziarno zycia. / Golebiowski Stefan (Jan Smutek). – Warszawa, 1960. – 170с.
130134
  Karinthy Ferenc Zidarii Roman. / Karinthy Ferenc. – Bucuresti, 1952. – 190с.
130135
  Kuzelova M. Zidovska kultura v Polsku po roce 1945: Obnova neobnovitelneho // Acta Universitatis Carolinae / Univerzita Karlova. – Praha, 2014. – P. 11-32. – (Studia territorialia ; 13, с. 4 (за 2013)). – ISSN 1213-4449
130136
  Jakowlew A. Ziel des Lebens / A. Jakowlew. – Moscau : Verlag Progress, 1976. – 671 с.
130137
  Wankowicz M. Ziele na kraterze / Melchior Wankowicz. – 6-e wyd. – Warszawa : PAX, 1968. – 407s.
130138
  Lisowski Henryk Zielen Warszawy / Lisowski Henryk. – Warszawa, 1956. – 239с.
130139
  Mallea Eduardo Zielen wszelka zginie / Mallea Eduardo; Przelozyla J.Konieczna-Twardzikowa. – Krakow : Wyd-wo literackie, 1975. – 149s.
130140
  Meissner Janusz Zielona brama / Meissner Janusz; Uniechowski A. (Il.). – Warzsawa, 1958. – 308с.
130141
  Meissner Janusz Zielona brama / Meissner Janusz; Uniechowski A. (Il.). – Warzsawa, 1959. – 308с.
130142
   Zielona czapla : Opowiadania 1969. – Warszawa : PIW, 1971. – 402s.
130143
  Solomowicz-Olbrychska Klementyna Zielona dziewczyna / Solomowicz-Olbrychska Klementyna. – Warszawa, 1974. – 235с.
130144
  Kubacki Jerzy Zielona Gora. / Kubacki Jerzy. – Poznan, 1979. – 30с.
130145
  Rudnicka Halina Zielona rakieta / Rudnicka Halina. – Warszawa, 1962. – 400с.
130146
  Rudnicka H. Zielona rakieta / H. Rudnicka. – Warszawa, 1973. – 397с.
130147
  Rozewicz Tadeusz Zielona roza. Kartoteka / Rozewicz Tadeusz. – Warszawa, 1961. – 116с.
130148
  Karkoszka Piotr Zielona rzeka. / Karkoszka Piotr. – Olstyn, 1982. – 111с.
130149
  Sadzewicz Marek Zielona struga / Sadzewicz Marek. – Warszawa, 1964. – 248с.
130150
  Baumgardten Aleksander Zielone czasy / Baumgardten Aleksander. – Katowice, 1960. – 204с.
130151
  Koprowski Jan Zielone drzewa / Koprowski Jan. – Lodz, 1978. – 213с.
130152
  Boguszewska Helena Zielone lato 1934 / Boguszewska Helena, Kornacki Jerzy. – Warszawa, 1959. – 280с.
130153
  Maufrais Raymond Zielone pieklo / Maufrais Raymond; Przelozyl Z.Stolarek. – Warszawa : Iskry, 1962. – 392 s.
130154
  Maufrais Raymond Zielone pieklo / Maufrais Raymond; Przelozyl Z.Stolarek. – 2-e wyd. – Warszawa : Iskry, 1964. – 394s.
130155
  Maufrais R. Zielone pieklo w Gujanie / Raymond Maufrais; Przel. Z.Stolarek. – Warszawa : Iskry, 1966. – 173 s.
130156
  Bartnikowski Bogdan Zielone skrzydla / Bartnikowski Bogdan. – Warszawa, 1976. – 184с.
130157
  Bartynski Andrzej Zielone wzgorza / Bartynski Andrzej. – Wroclaw, 1960. – 68с.
130158
  Rusinek Michal Zielone zloto. Kartki z podrozy / Rusinek Michal. – Warszawa, 1960. – 240с.
130159
  Kawalec Julian Ziemi przypisany. - Tanczacy jastrzab. / Kawalec Julian. – Krakow, 1977. – 263с.
130160
  Kawalec Julian Ziemi przypisany. / Kawalec Julian. – Warszawa, 1962. – 154с.
130161
  Klosowski Jozef Nikodem Ziemia bez skarg. / Klosowski Jozef Nikodem. – Warszawa, 1956. – 400с.
130162
   Ziemia Czestochowska. – Czestochowa : Czestochowskie towarzystwo naukowe. – ISBN 83-7098-702-8
Tom 27 : Szkice i materialy dotyczace ziem powiatu czestochowkiego. – 2000. – 306s.
130163
  Hewitt R. Ziemia drzy / R. Hewitt; Przel. M.Skibniewska. – Warszawa : Iskry, 1964. – 244s.
130164
  Gojawiczynska Pola Ziemia Elzbiety. / Gojawiczynska Pola. – Warszawa, 1957. – 276с.
130165
  Strumph-Wojtkiewicz Ziemia i gwiazdy. Powiesc z roku 1863 / Strumph-Wojtkiewicz. – Warszawa, 1961. – 244с.
130166
  Hellwald F. Ziemia i jej mieszkancy / F. Hellwald. – Warszawa
3. – 1877. – 184 p.
130167
  Segal Kalman Ziemia jest dla wszystkich / Segal Kalman. – Warszawa, 1956. – 194с.
130168
  Mnichowski Przemyslaw Ziemia Lubuska oskarza / Mnichowski Przemyslaw. – Warszawa, 1978. – 111с.
130169
  Rusinek Michal Ziemia miodem plynaca / Rusinek Michal. – Warszawa, 1960. – 302с.
130170
  Gassowski Jerzy Ziemia mowi o Piastach. / Gassowski Jerzy. – Warszawa, 1960. – 212с.
130171
  Balinska-Wuttke Krystyna Ziemia na ktorej zyjemy / Balinska-Wuttke Krystyna. – Warszawa, 1967. – 136с.
130172
  Reymont Wl. Ziemia obiecana / Wl. Reymont. – Krakow
1. – 308с.
130173
  Reymont Wladyslaw Ziemia obiecana / Reymont Wladyslaw. – Warszawa
1. – 1983. – 321с.
130174
  Reymont Wladyslaw Ziemia obiecana / Reymont Wladyslaw. – Warszawa
2. – 1983. – 300с.
130175
  Gardawski Aleksander. Ziemia odslania tajemnice. / Aleksander. Gardawski. – Warszawa, 1974. – 80с.
130176
  Sobiesiak Jozef Ziemia plonie / Sobiesiak Jozef, Jegorow Ryszard. – Warszawa, 1961. – 324с.
130177
  Staszkiewicz Jerzy Ziemia Sadecka / Staszkiewicz Jerzy, Witkowski Zbigniew. – Warszawa, 1976. – 179с.
130178
  Caldwell Erskine Ziemia tragiczna / Caldwell Erskine. – Warszawa, 1982. – 261с.
130179
  Winawer Bruno Ziemia w Malignie : Felietony / Winawer Bruno. – Warszawa : Czytelnik, 1962. – 395 s.
130180
  Zielonka Zbigniew Ziemia wschodzaca / Zielonka Zbigniew. – Warszawa : Wyd-wo MON, 1973. – 927 s.
130181
  Konopinski Stefan Ziemia z wyboru / Konopinski Stefan. – Poznan, 1975. – 163с.
130182
  Amado Jorge Ziemia zlotych plodow : Powiesc / Amado Jorge; Przelozyl a z jezyka port. J.Wrzoskowa. – Warszawa : Czytelnik, 1950. – 436s. – (Klub dobrej ksiazki)
130183
   Ziemia Сzestochowska. – Czestochowa : Wydawnictwo WSP. – ISBN 83-7090-522-X
Tom 28 : Pod red. M.Antoniewicza. – 2001. – 171s.
130184
  Brzoza Jan Ziemia. / Brzoza Jan. – Wyd. 2. popr. – Katowice, 1963. – 276с.
130185
  Stenz Edward Ziemia. Fizyka wnetrza ziemi morz i atmosfery / Stenz Edward. – Warszawa, 1956. – 392с.
130186
  Kozmian Kajetan Ziemianstwo polskie : Rekopismienna wersja poematu w pieciu piesniach / Kozmian Kajetan; Tekst.odnal, oprac.,uwag.wstep.oraz kom.hist.opatrz. P. Zbikowski. /Skolacjon. tekst.objas.rzecz.filol.,hist.M.Nalepa. – Krakow : Collegium Columbinum, 2000. – 411s. – (Biblioteka tradycji literackich ; nr.37)
130187
  Galdynski Olgierd Ziemie wojewodstwa Bydgoskiego przed tysiacem lat / Galdynski Olgierd. – Warszawa, 1962. – 30с.
130188
  Kubicki Kazimierz Ziemniaki wczesne / Kubicki Kazimierz, Roztropowicz Stanislawa. – Warszawa : Pastwowe Wyd-wo Rolnicze i Lesne, 1972. – 102s.
130189
  Kammerer W. Ziffernrechenautomaten / W. Kammerer. – Berlin : Academie, 1979. – 303 p.
130190
  Drechsler Helmut Zigeuner, Stiere und Flamingos. Die Camargue / Drechsler Helmut. – Lpz.-Jena, 1957. – 104с.
130191
  Fuchs Gunter Bruno Zigeunertrommel / Fuchs Gunter Bruno. – Halle. – 48с.
130192
  Husak Stepan Zijeme s kvetinou / Husak Stepan, Haager Jiri. – Praha : Academia Ved, 1977. – 179s.
130193
  Sjomuskin Tichon Zil jsem na Cukotce / Sjomuskin Tichon. – Praha, 1954. – 420с.
130194
  Simonov C.M. Zile si nopti / C.M. Simonov. – Ed. a 2-a. – Bucuresti, 1953. – 328с.
130195
  Gregor Miro Zilina / Gregor Miro. – Martin, 1976. – 157с.
130196
  Jansson Tove Zima Muminkow / Jansson Tove; Szuch-Wyszomirska I. – Warszawa, 1975. – 182с.
130197
  Gafita G. Zima to inny kraj / Gabriel Gafita; Przel. z jez. rum. J.Plecinski. – Warszawa : Czytelnik, 1984. – 362 s. – ISBN 83-07-01044-6
130198
  Fizi Milan Zima u Slici. / Fizi Milan. – Zagreb, 1957. – 48с.
130199
  Flex Hilde Zimmer acht / Flex Hilde. – Berlin, 1976. – 127с.
130200
  Grandi N. Zimmer frei Neu : Deutsch im Hotel : Arbeitsbuch / Nicoletta Grandi unter Mitwirkung von Christiane Lemcke (Aussprache). – Berlin [etc.] : Langenscheidt, 2004. – 77 p. – Copyright : 2000. – ISBN 3-368-49413-0
130201
  Grunert C. Zimmerblumen / C. Grunert. – Berlin : Deutscher Bauernverlag, 1957. – 495S.
130202
  Holm H. Zimmerpflanzen / H. Holm. – Radebeul; Berlin : Neumann Verlag, 1958. – 242S.
130203
  Miessner E. Zimmerpflanzen 1 / E. Miessner. – Leipzig; Jena; Berlin : Urania-Verlag, 1966. – 211S. : Mit 24 farbigen und 56 schwarzweissen Bildtafeln
130204
  Miessner E. Zimmerpflanzen 2 / E. Miessner. – Leipzig; Jena; Berlin : Urania-Verlag, 1966. – 206S. : Mit 24 farbigen und 56 schwarzweissen Bildtafeln
130205
  Kuhle G. Zimmerpflanzen ohne Erde / G. Kuhle. – Auf. 4. – Radebeul : Neumann Verlag, 1972. – 136S. : Bildideen und Zeichnungen von Preusse Hans
130206
  Desnica Vladan Zimove letnisko. / Desnica Vladan. – Warszawa, 1963. – 238с.
130207
  Kozniewski Kazimierz Zimowe kwiaty / Kozniewski Kazimierz. – Warszawa, 1959. – 440с.
130208
  Katajew Walentin Zimowy wiatr / Katajew Walentin; Przelozyl A.Galis. – Warszawa : Iskry, 1968. – 242 s.
130209
  Strnadel Josef Zimozeleni: Vybor z lyrickych proz / Strnadel Josef. – Praha, 1982. – 310с.
130210
  Desnica Vl. Zimsko ljetovanje pripovijesti. / Vl. Desnica. – Zagreb, 1968. – 375с.
130211
  Desnica Vladan Zimsko ljetovanje. / Desnica Vladan. – Zagreb, 1974. – 343с.
130212
  Ispirescu Petre Zina zinelor. Basme, legende, snoave / Ispirescu Petre. – Bucuresti, 1986. – 450с.
130213
  Bogutska K.I. Zinc and zinc nanoparticles: biological role and application in biomedicine / K.I. Bogutska, Yu.P. Sklyarov, Yu.I. Prylutskyy // Ukrainica bioorganica acta : науковий журнал біоорганічної і біологічної хімії / Нац. акад, наук України, Ін-т молекулярної біології і генетики. – Київ, 2013. – Т. 11, № 1. – Р. 9-16


  Due to nanodimension of functional components of living cells, the application of nanotechnologies in biomedical purposes is an important problem for today. One of the most promising directions is to use zinc nanoparticles for molecular diagnostics, ...
130214
  Boldyrieva O. Zinc oxide/carbon nanocoposites in absorptive remediation of heavy metal ions / O. Boldyrieva, R. Mariychuk // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2018" : 17-20 жовт. 2018, Київ / "Сучасні Тенденції 2018", Київ. конф. з аналіт. хімії. – Київ : [б. в.], 2018. – P. 85
130215
  Krasnodebski Jan Pawel Ziolka dla Idioty. / Krasnodebski Jan Pawel. – Wroclaw, 1975. – 191с.
130216
  Muszynski J. Ziololecznictwo i leki roslinne (Fitoterapia) / J. Muszynski. – 6-e. – Warszawa : Panstwowy Zaklad Wydawnictw Lekarskich, 1958. – 212s.
130217
  Baranowicz Jan Ziolowe slowa / Baranowicz Jan. – Warszawa, 1977. – 237с.
130218
  Berenstein L. Zionism - a form of racism / L. Berenstein. – Kiev, 1978. – 69с.
130219
   Zionism - enemy of peace and social progress : a miscellany of papers under the general editorship of Lionel Dadiani. – Moscow : Progress Publishers, 1981. – 160 p.
130220
  Tucholsky Kurt Zirkus des Lebens. Gedichte / Tucholsky Kurt. – Berlin-Weimar, 1976. – 166с.
130221
  Strittmatter E. Zirkus wind / Strittmatter E. – Leipzig : Philipp reclam Jun, 1982. – 66 S.
130222
  Marek Jiri Zit mezi lidmi / Marek Jiri. – Praha, 1961. – 136с.
130223
  Eichelberger Ursula Zitatenlexikon / Eichelberger Ursula. – Leipzig, 1984. – 920с.
130224
  Kempe L. Zittauer Gebirge / L. Kempe, Rossing-Winkler. – Leipzig, 1972. – 176 p.
130225
  Fryd Norbert Ziva socha / Fryd Norbert. – Praha, 1961. – 158с.
130226
  Kozevnikov Alexej Ziva voda / Kozevnikov Alexej. – Praha : Svetsovetu, 1954. – 419 с.
130227
  Smolik Zivalski svet / Smolik, Hans-Wilhelm. – Ljubljana : Drzavna Zalozba Slovenije, 1967. – 769S.
130228
  Popovic Vojin Zivcane i hemiske komande naseg organizma / Popovic Vojin; Radnicki Univerzitet. – Beograd : Izdavacko preduzece "RAD", 1957. – 29S. – (Biologija)
130229
  Minac Vladimir Zivi a mrtvi / Minac Vladimir. – Praha, 1960. – 292с.
130230
  Reinowski Werner Zivilcourage / Reinowski Werner. – Halle, 1969. – 432с.
130231
  Stankovic Sinisa Zivo bice i sredina / Stankovic Sinisa. – Beograd : Izdavacko Preduzece "RAD", 1967. – 44с.
130232
  Paligoric Ljubomir Zivojin Zujovic / Paligoric Ljubomir. – Beograd, 1960. – 84с.
130233
  Parenicka Pavol Zivot a dielo Petra Kellnera-Zaboja Hostinskeho / Parenicka Pavol. – Martin : Matica slovenska, 1998. – 148s. – ISBN 80-7090-461-5
130234
  Rozsivalova Eva Zivot a dilo J.E. Purkyne / Rozsivalova Eva. – Praha : Ceskoslovenske Akademie VED, 1956. – 144s.
130235
  Capek Karel Zivot a dilo skladatele Foltyna / Capek Karel. – Praha, 1960. – 118с.
130236
  Ocadlik Mirko Zivot a dilo Zdenka Fibicha / Ocadlik Mirko. – Praha, 1950. – 84с.
130237
  Polan Bohumil Zivot a slovo: Literarni studie, medailony, nacrty, glosy / Polan Bohumil. – Praha, 1964. – 270с.
130238
  Kaplicky Vaclav Zivot alchymistuv. / Kaplicky Vaclav. – Praha, 1980. – 228с.
130239
  Mejlach Boris Zivot Alexandra Puskina / Mejlach Boris. – Bratislava, 1978. – 269с.
130240
  Brtan Rudo Zivot basnika Janka Krala. / Brtan Rudo. – Martin, 1972. – 191с.
130241
  Svantner Frantisek Zivot bez konca / Svantner Frantisek. – Bratislava, 1956. – 710с.
130242
  Novotny Miloslav Zivot Bozeny Nemcove. Dopisy a do kumenty. IV. Dve leta persekuce (1853-1854) / Novotny Miloslav. – Praha
4. – 1956. – 368с.
130243
  Obradovic Dositej Zivot i prikljucenija / Obradovic Dositej. – Beograd, 1969. – 195с.
130244
  Kratochvil Milos Zivot Jana Amose. / Kratochvil Milos. – Praha, 1988. – 269с.
130245
  Carrington R. Zivot mori a oceanu / R. Carrington. – Praha : Orbis, 1975. – 178s. : 22 barevnych a 29 cernobilych forografii na priloze
130246
  Alexy Janco Zivot nie je majales. / Alexy Janco. – Bratislava, 1956. – 336с.
130247
  Machon Jan Zivot pro zive / Machon Jan. – Havlickov Brod, 1959. – 198с.
130248
  Pujmanova Marie Zivot proti smrti / Pujmanova Marie. – Praha, 1952. – 431с.
130249
  Pujmanova Marie Zivot proti smrti / Pujmanova Marie. – Praha, 1955. – 360с.
130250
  Avvakum Zivot protopopa Avvakuma jim samym sepsany, a jina jeho dila. / Avvakum, protopop.; B. Ilek. – Praha, 1975. – 223с.
130251
  Fucikova Gusta Zivot s Juliem Fucikem / Fucikova Gusta. – Praha, 1971. – 439с.
130252
  Crislerova Lois Zivot s vlky / Crislerova Lois. – Praha : Edice Cesty Orbis, 1976. – 275S.
130253
  Vajansky S.H. Zivot Stefana Moysesa / Svetozar Hurban Vajansky. – Martin : Matica slovenska, 1970. – 223 с. – ISBN 80-7090-442-9
130254
  Vajansky S.H. Zivot Stefana Moysesa / Svetozar Hurban Vajansky. – Martin : Matica slovenska, 1997. – 202, [3] с. – ISBN 80-7090-442-9
130255
  Perruchot H. Zivot Toulouse - Lautreca / H. Perruchot. – Praha : Obelisk, 1969. – 267s.
130256
  Korner Vladimir Zivot za podpis / Korner Vladimir. – Praha, 1989. – 159с.
130257
  Brehm Zivot zvierat. / Brehm. – V. 4. zvazkoch. – Bratislava, 1971. – 511с.
130258
  Kukucin Martin Zivot. / Kukucin Martin. – Martin, 1952. – 274с.
130259
  Novy Lubomir Zivotni draha jako sociologicky problem / Novy Lubomir. – Brno, 1989. – 150с.
130260
  Serdar V. Zivotni kamen / V. Serdar. – Zagreb. – 126с.
130261
  Moldan B. Zivotni prostredi ocima prirodovedce : Clovek v biosfere / B. Moldan, J. Jenik, J. Zyka. – 2he preprac. a dop. vyd. – Praha : Academia, 1989. – 163s.
130262
  Gorkij Maxim Zivotopisna prilogie / Gorkij Maxim. – Praha, 1968. – 644 с.
130263
  Kluge A. Zivotopisy. / A. Kluge. – Praha, 1969. – 196с.
130264
  Gluckselig Josef Zivy kontraband. / Gluckselig Josef. – Plzen, 1985. – 189с.
130265
  Siktanc Karel Zizen. Verse z let 1958-1959 / Siktanc Karel. – Praha, 1959. – 92с.
130266
  Kock Ch. P. Zizine: oeuvres completes de Kock. – Paris : Gustave Barba
T. 1 : Zizine. – 1845. – 327 p.
130267
  Kock Ch. P. Zizine: oeuvres completes de Kock. – Paris : Gustave Barba
T. 2 : Zizine. – 1845. – 310 p.
130268
  Tazky L. Zjaveni Sabiny / L.Tazky; doslov P.Stevcek; Il. J.Balaz. – Martin : Matica slovenska, 1997. – 320, [4] s. : il. – (Edicia kniznica Matice slovenskej ; Zv. 2). – ISBN 80-7090-431-3
130269
   Zjawiska Powierzchniowe Zachodzace w Glebach : Praca zbiorewa. – Wroclaw; Warszawa; Krakow; Gdansk : Polska Akademia Nauk, 1973. – 232s.
130270
   Zjawiska relaksacji molekularntj // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 1999. – 2015. – 368 s.: il. – ISSN 0239-6661
130271
  Chmielewska M. Zjawisko agresji jako problem spoleczny // Освітологія : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку ; редкол.: О. Александрова, О. Горбань, Т. Дерека [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8. – С. 57-64. – ISSN 2226-3012


  Явище агресії як суспільна проблема.
130272
  Blombergova M. Zjazdy slowianskich archeologow w Kijowe // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – S. 140-143. – (Історія ; вип. 63/64)


  Висвітлюється участь поляків у археологічних з"їздах, які відбувалися в Києві у ХІХ - на початку ХХ ст. Clarified the participation of Polish in archeological meetings which took place in Kyiv in XIX - the start of XX.
130273
   Zjednoczenie Europy jako wyzwanie dla Kosciola. – Warszawa : Wyd-wo Uniw. kardynala Stefana Wyszynskiego, 2001. – 306s. – ISBN 83-7072-170-2
130274
  Russell Bertrand Zkoumani o smyslu a pravdivosti / Russell Bertrand. – Praha, 1975. – 378с.
130275
  Patolicev N.S. Zkouska zralosti / N.S. Patolicev. – Praha, 1978. – 341с.
130276
  Kos Zdenek Zkratky, znacky, akronymy / Kos Zdenek. – Praha, 1983. – 289с.
130277
  Kolar Zdenek Zkusenosti zaku ve vyucovani / Kolar Zdenek. – Praha, 1972. – 183с.
130278
  Wojcik Zygmunt Zla milosc / Wojcik Zygmunt. – Warszawa : LSW, 1978. – 216 s.
130279
  Chamiec Jadwiga Zlamana szpada. Powiesc historyczna. "Zelaznych wrot" czesc 3 / Chamiec Jadwiga. – Warszawa
3. – 1960. – 296с.
130280
  Plicka Karol Zlata brana. Slovenske deti vo svojich tradicnych hrach / Plicka Karol. – Bratislava, 1964. – 168с.
130281
  Fiker Eduard Zlata ctyrka. / Fiker Eduard. – Praha, 1955. – 184с.
130282
  Gaspar Tido Zlata fantazia. / Gaspar Tido. – Bratislava, 1969. – 391с.
130283
  Herrmann Klaus Zlata maska / Herrmann Klaus. – Praha, 1984. – 342с.
130284
  Dolezal J. Zlata Praha / J. Dolezal, I. Dolezal. – Praha, 1971. – 180с.
130285
  Senoa August Zlatarovo zlato / Senoa August. – Zagreb, 1978. – 311с.
130286
  Rjaboklac Ivan Zlate klasy / Rjaboklac Ivan. – Bratislava, 1952. – 148с.
130287
  Styblova Valja Zlate rybky / Styblova Valja. – Praha, 1988. – 279с.
130288
  Jokai M. Zlati clovek / Mor Jokai. – Ljubljana : Cankarjeva Zalozba v Ljubljani, 1988. – 574, [2] s. – На корінці та обкл. автор: Jokai. – (Zbirka "Sto romanov" / urej. A. Ocvirk ; prevedel S. Sedonja). – ISBN 86-361-0476-9
130289
  Branislav Frantisek Zlaty dest. / Branislav Frantisek. – Praha, 1955. – 36с.
130290
  Herfurt Ivan Zlaty fond svetove kinematografie: 100 filmu vybranych anketou UNESCO / Herfurt Ivan. – Praha, 1986. – 317с.
130291
  Krupauer Vladimir Zlaty rak / Krupauer Vladimir : Nakladatelstvi Ceske Budejovice, 1968. – 109S.
130292
  Snajder Bohuslav Zlaty trguhelnik / Snajder Bohuslav. – Praha, 1984. – 251с.
130293
  Gladkov Fjodor Zle casy. / Gladkov Fjodor. – Praha, 1956. – 336с.
130294
  Kubik J. Zlin public transport in comparison with cities of a similar size in Czech Republic // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 10 (184). – P. 218-227. – ISSN 1993-6788
130295
  Kubik J. Zlin public transport in comparison with cities of a similar size in Czech Republic // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 10 (184). – P. 218-227. – ISSN 1993-6788


  Громадський транспорт м. Злін у порівнянні з іншими містами аналогічного розміру в Чехії.
130296
  Christie Agata Zlo czai sie wszedzie / Christie Agata. – Warszawa, 1971. – 240с.
130297
  Dostojevskij F.M. Zlocin a trest / F.M. Dostojevskij. – Bratislava, 1981. – 551с.
130298
  Fedosejev Grigorij Zloduch. / Fedosejev Grigorij. – Praha, 1969. – 231с.
130299
  Leonow Leonid Zlodziej / Leonow Leonid; Przelozyl S.Lesniewski. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1958. – 496 s.
130300
  Kuderikova Marie Zlomky zivota. Listy z vezeni. / Kuderikova Marie. – Praha, 1962. – 184с.
130301
  Domino Zbigniew Zlota pajeczyna / Domino Zbigniew. – Warszawa, 1977. – 317с.
130302
  Grabowicz Jozef Zlota trumna / Grabowicz Jozef. – Wraszawa, 1962. – 144с.
130303
  Domaranczyk Z. Zlota wanna szejka i inne naftstories / Z. Domaranczyk. – Warszawa : Horyzonty, 1975. – 262 s.
130304
  Domaranczyk Zbigniew Zlota wanna szejka, i inne naftstories / Domaranczyk Zbigniew. – Warszawa, 1975. – 262с.
130305
  Zylinska Jadwiga Zlota wlocznia / Zylinska Jadwiga. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1961. – 315 s.
130306
  Babinicz Waldemar Zlota woda. / Babinicz Waldemar. – Warszawa, 1961. – 246с.
130307
  Kossak Zofia Zlota wolnosc / Kossak Zofia. – Warszawa
1-2. – 1957. – 524с.
130308
  Majewska Danuta Zlote guziki / Majewska Danuta. – Warszawa, 1966
130309
  Welty Eudora Zlote jablka / Welty Eudora. – Warszawa : Czytelnik, 1972. – 493 s.
130310
  Paukszta Eugeniusz Zlote korony ksiecia Dardanow / Paukszta Eugeniusz. – Katowice, 1972. – 295с.
130311
  Ziemski Krystyn Zlote macki / Ziemski Krystyn. – Warszawa : Wyd-wo MON, 1972. – 231 s.
130312
  Gorywoda Anzelm Zlote wesele / Gorywoda Anzelm. – Katowice, 1978. – 185с.
130313
  Szklarska Krystyna Zloto gor Czarnych : Trylogia indianska / Szklarska Krystyna, Szklarski Alfred. – Katowice : Slask. – ISBN 83-216-0289-4
Tom 3 : Ostatnia walka dakotow. – 1980. – 352 s.
130314
  Ady Endre Zloto i krew. Wybor, poslowie i przypisy / Ady Endre. – Krakow. – 217с.
130315
  Fleszarowa-Muskat Stanislawa Zloto nie zloto / Fleszarowa-Muskat Stanislawa. – Warszawa, 1979. – 460с.
130316
  Urban Jerzy Zlotook / Urban Jerzy. – Warszawa : Ludowa Spoldzielnia Wydawnicza, 1978. – 237 s.
130317
  Przewlocka Irena Zloty Jack / Przewlocka Irena. – Gdunia, 1959. – 384с.
130318
  Andzejewski Jerzy Zloty lis. Kukulka. / Andzejewski Jerzy. – Warszawa, 1956. – 164с.
130319
  Yackta-Oya Zloty potok / Yackta-Oya. – Szczecin : Glob, 1988. – 419s. – ISBN 83-7007-169-4
130320
  Wrobel Zdziskaw Zloty ptak / Wrobel Zdziskaw. – Olsztyn : Pojezierze, 1979. – 161 s.
130321
  Piotrowski Mieczyslaw Zloty robak / Piotrowski Mieczyslaw. – Warszawa : Czytelnik, 1982. – 8624s. – ISBN 83-07-00708-9
130322
  Terlecki Wladyslaw Zloty wawoz / Terlecki Wladyslaw. – Warszawa, 1978. – 310с.
130323
  Korabiewicz Waclaw Zlowilem zycie / Korabiewicz Waclaw. – Warszawa, 1973. – 372с.
130324
  Korabiewicz Waclaw Zlowilem zycie / Korabiewicz Waclaw. – Warszawa, 1977. – 372с.
130325
  Blicharski Michal Zlozenia imienne w jezyku rosyjskim i polskim / Blicharski Michal. – Warszawa, Worclaw, 1977. – 169с.
130326
  Kurzowa Zofia Zlozenia imienne we wspolczesnym jezyku polskim / Zofia Kurzowa. – Warszawa ; Krakow : PWN, 1976. – 129 s.
130327
  Szmidt Andrzej Zlozenie broni / Szmidt Andrzej. – Warszawa, 1977. – 121с.
130328
  Tyrmand L. Zly / L. Tyrmand. – Warszawa, 1957. – 678 s.
130329
  Tyrmand L. Zly / L. Tyrmand. – Warszawa : Czytelnik
T. 1. – 1957. – 637 s.
130330
  Tyrmand L. Zly / L. Tyrmand. – Warszawa : Czytelnik
T. 2. – 1957. – 454 s.
130331
  Kordas K. Zmaganie / K. Kordas. – Warszawa, 1972. – 152с.
130332
  Szczawiej Jan Zmaganie dnia z noca / Szczawiej Jan. – Warszawa, 1976. – 207с.
130333
   Zmeczenie i mechanika pekania : Materialy 18 sympozjum nt. Zmieczenie materialow i konstrukcji. – Bydgoszcz : Wyd-wo uczelniane Akademii techn.-roln., 2000. – 550s. : il. – ISBN 83-87274-67-4
130334
  Cmelinsky Bohumir Zmeny v ekonomickem a sicialnim postaveni delnicke tridy na zapade po druhe svetove valce. / Cmelinsky Bohumir. – Praha, 1975. – 191с.
130335
  Blonski Jan Zmiana warty / Blonski Jan. – Warszawa, 1961. – 166с.
130336
  Sokolowski Eugeniusz Zmiany cisnienia atmosferycznego i grawitacji / Sokolowski Eugeniusz. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974. – 135S.
130337
  Wolanski N. Zmieniajacy sie czlowiek / N. Wolanski. – Warszawa : Pastwowe wyd-wo naukowe, 1976. – 568s.
130338
  Jones David Zmiennosc i przystosowanie roslin / Jones David, Wilkins Denis. – Warszawa : Pastwowe wyd-wo naukowe, 1977. – 210s.
130339
  Gugnacka-Fiedor Wanda Zmiennosc morfologiczna i chemiczna europejskich gatunkow rodzaju Vaccinium L. / Gugnacka-Fiedor Wanda. – Torun, 1994. – 146 с.
130340
  Gibbon Edward Zmierzch cesarstwa rzymskiego / Gibbon Edward; przeloz. S.Krynski. – Warszawa
T. 1. – 1975. – 410 p. : il.
130341
  Gibbon Edward Zmierzch cesarstwa rzymskiego / Gibbon Edward. – Warszawa : PIW
T. 2. – 1975. – 505 с. : il.
130342
  Baran L. Zmierzch Czarnego Cesarza / Leszek Baran. – Warszawa : Krajowa agencja wydawnicza, 1984. – 129s. – (Konflikty). – ISBN 83-03-00430-1
130343
  Odojewski Wlodzimierz Zmierzch swiata / Odojewski Wlodzimierz. – Warszawa : Czytelnik, 1962. – 250s.
130344
  Tolstoj Aleksy Zmija / Tolstoj Aleksy. – Warszawa, 1977. – 87с.
130345
  Bazin Herve Zmija w garsci / Bazin Herve; Przel.K.Byczewska. – Warszawa : Czytelnik, 1975. – 261s.
130346
  Bernard J.A. Zmije zlote i inne / J.A. Bernard. – Warszawa, 1972. – 175с.
130347
  Zegadlowicz Emil Zmory : Kronika z zamierzchlej przeszlosci / Zegadlowicz Emil. – Krakow; Wroclaw : Wyd-wo literackie, 1984. – 400s. – ISBN 83-08-00901-8
130348
   Zmowa : 4 rozbior Polski. – Warszawa : ALFA, 1990. – 208 s. : il. – ISBN 83-7001-338-4
130349
  Kreiner J. Zmysly / J. Kreiner. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 1964. – 208s.
130350
  Berger W.A. Zmysly / Wieslaw Adam Berger. – Katowice : Slask, 1981. – 115s. – ISBN 83-216-0202-9
130351
   Zn2+ Salen complexes with [4]Helicene / M. Savchuk, S. Vertueux, N Zigon, N. Avarvari // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 77
130352
  Dolega-Mostowicz Tadeusz Znachor / Dolega-Mostowicz Tadeusz. – Lodz, 1956. – 296с.
130353
  Mucha-Leszko Znaczenie i perspektywy euro w funkcji waluty reserwowej // Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska / Universitas Mariae Curie-Sklodowska. – Lublin, 2014. – S. 151-159. – (Sectio H: Oeconomia ; vol. 48, 1). – ISSN 0459-9586
130354
  Wilsz Jolanta Znaczenie nieksztaltowalnych cech osobowosci czlowieka w procesie ksztalcenia przedzawodowego / Wilsz Jolanta; Wyzsza szkola pedagogiczna w Czestochowie. – Czestochowa : Wydawnictwo Wyzszej szkoly pedagogicznej, 1996. – 374s. – ISBN 83-7098-083-5
130355
  Minczanowska A. Znaczenie praktyk pedagogicznych w ksztaltowaniu warsztatu zawodowego przyszlychnauczycieli - doniesienie z badan / A. Minczanowska, Hruzd-Matuszczyk // Освітологія : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку. – Київ ; Варшава, 2016. – № 5. – P. 158-163. – ISSN 2226-3012


  Предметом дослідження даної статті є навчання студентів педагогіки з особливим врахуванням значення педагогічних практик у підготовці до професійної діяльності. Стаття складається з декількох частин. У першій частині ми характеризуємо роль педагогічних ...
130356
  Borchardt Karol Olgierd Znaczy kapitan / Borchardt Karol Olgierd. – Gdynia, 1961. – 350с.
130357
  Krzemien Teresa Znajomi nieznajomi. / Krzemien Teresa. – Warszawa, 1977. – 315с.
130358
  Highsmith Patricia Znajomi z pociagu / Highsmith Patricia; Przel.A.Bronaczowa. – Warszawa : Iskry, 1978. – 336s.
130359
   Znak : Miesiecznik. – Krakow, 1998. – ISSN 0044488X


  1997. N 1/2
130360
  Prajs Julia Znak "H" / Prajs Julia. – Warszawa, 1962. – 124с.
130361
  Doyle Artur Conan Znak czterech / Doyle Artur Conan; Przelozyla K.Jurasz-Dambska. – Warszawa : Iskry, 1957. – 174s. – (Klub srebrnego klucza)
130362
  Jankowski Stanislaw Znak jastrzebca / Jankowski Stanislaw. – Warszawa, 1979. – 318с.
130363
  Piechowski Jerzy Znak salamandry / Piechowski Jerzy. – Warszawa, 1970. – 351с.
130364
  Mallet-Joris Francoise Znaki / Mallet-Joris Francoise; Przelozyla .Skibniewska. – Warszawa : Instytut wydaw. "PAX", 1969. – 347s.
130365
  Rerich Nikolai Znaki / Rerich Nikolai. – Lodz, 1983. – 135с.
130366
  Dunarowski Wladyslaw Znaki na sosnach i inne opowiadania / Dunarowski Wladyslaw. – Poznan, 1959. – 228с.
130367
  Paukszta Eugeniusz Znaki ogniste / Paukszta Eugeniusz. – Wyd. 2. – Katowice, 1965. – 536с.
130368
  Kotula Franciszek Znaki przeszlosci / Kotula Franciszek. – Warszawa, 1976. – 514с.
130369
  Czaja D. Znaki szczegolne : antropologia jako cwiczenie duchowe / Dariusz Czaja. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego, 2013. – 420, [1] s. – Bibliogr. w notach. – (Anthropos / red. Czeslaw Robotycki). – ISBN 978-83-233-3595-5
130370
  Fornalczyk Feliks Znaki zycia / Fornalczyk Feliks. – Poznan, 1961. – 204с.
130371
  Andric Ivo Znakovi pored puta. / Andric Ivo. – Sarajevo, 1976. – 577с.
130372
  Pribyl Alois Znaky a peceete stredoceskych mest / Pribyl Alois, Liska Karel. – Praha, 1975. – 210с.
130373
  Zablocki J. Znalezienie zapasow Lithospermum w dwu stanowiskach kultury Malopolskiej / J. Zablocki, J. Zurowski. – Krakow : Umiejetnosci
1. : Slimaki. – 1932. – 29 s.
130374
  Bochenski Tadeusz Znam tylko Twoje listy / Bochenski Tadeusz. – Warszawa, 1958. – 166с.
130375
  Bykau Vasil Znameni zla. / Bykau Vasil. – Praha, 1987. – 260с.
130376
  Pribsky Vladimir Znamost z eliskou / Pribsky Vladimir. – Praha, 1963. – 132с.
130377
  Bocek J. Znate je z platna / J. Bocek. – Praha, 1959. – 186с.
130378
  Taufer Jiri Znelec. (Cyklus padesati znelek) / Taufer Jiri. – Praha, 1961. – 62с.
130379
  Hanus Miroslav Znepokojivi hoste. / Hanus Miroslav. – Praha, 1982. – 226с.
130380
  Malewska Hanna Zniwo na sierpie / Malewska Hanna. – Warszawa, 1956. – 358с.
130381
  Uminski W. Znojny chleb / Wladyslaw Uminski. – Warszawa : Nasza Ksiegarnia, 1954. – 300 s.
130382
  Honzik Karel Znovuzrizeni raje / Honzik Karel. – Praha, 1961. – 316с.
130383
  Narbutt J. Znowu zakwitnie listopad. / J. Narbutt. – Krakow, 1972. – 173с.
130384
  Przymanowski Janusz Znuzony / Przymanowski Janusz. – Warszawa, 1974. – 198с.
130385
  Mraz Andrzej Zo slowenskej literarnej minulosti. / Mraz Andrzej. – Bratislava, 1955. – 374с.
130386
   Zo ver is de wetenschap. – Utrecht, Antwerpen : Het Spectrum, 1982. – 273 blz. – (Aula-boeken : Het wetenschappelijke boek ; 710)
130387
  Stiavnicky Jan Zo vsednych dni / Stiavnicky Jan. – Bratislava, 1975. – 210с.
130388
  Caillois Roger Zobecnena estetika / Caillois Roger. – Praha, 1968. – 262с.
130389
  Horak Zdenek Zobecneni pojmu variety = Sur une generalisation de la notion de variete / Horak Zdenek // Общая теория равновесия и колебания упругих твердых тел / В. Ермаков. – Киев, 1871. – 20с.
130390
  Timrava Zobrane spisy. III. Velky majster. Bez hrdosti / Timrava. – Bratislava
3. – 1956. – 292с.
130391
  Timrava Zobrane spisy. VI. V cas vojny Hrdinovia. Skon Pala Rocku. Vsetko pre narod. Dve doby. Zaplava / Timrava. – Bratislava
6. – 1958. – 416с.
130392
  Sadoveanu Mihail Zodia cancerului sau Vremea Ducai-Voda / Sadoveanu Mihail. – Bucuresti, 1968. – 310с.
130393
  Sadoveanu Mihail Zodia Cancerului, sau vremea Ducai-Voda / Sadoveanu Mihail. – Bucuresti, 1973. – 297с.
130394
  Sadoveanu M. Zodia cancerului. Neamul soimarestilor / M. Sadoveanu. – Bucuresti, 1969. – 484с.
130395
  Hausbrandt Andrzej Zofia Kucowna. / Hausbrandt Andrzej. – Warszawa, 1977. – 116с.
130396
   Zofia Stankiewicz. Akwaforty i akwatinty. – Warszawa, 1955. – 14с.
130397
  Kosmodemianskaia L. Zoia si Sura / L. Kosmodemianskaia. – Edit. a 4-a. – Bucuresti, 1961. – 268с.
130398
  Aligher M. Zoia. Poem / M. Aligher. – Bucuretsi, 1950. – 50с.
130399
  Lapp J.C. Zola before the Rougon-Maoquart / J.C. Lapp. – Toronto, 1964. – 171с.
130400
  Freville Jean Zola semeur d"orages / Freville Jean. – Paris, 1952. – 165с.
130401
  Lohse R. Zolle Einfuhrebenabgaben und Aussenhandel / R. Lohse, H. Kruse, K. Triebe. – Berlin, 1968. – 202с.
130402
  Domaniewski J. Zolna szczurek i jej wystepowanie w Polsce / J. Domaniewski. – Krakow : Rady ochrony, 1927. – 6 s.
130403
  Orlow Boris Zolnierska dola / Orlow Boris. – Warszawa, 1984. – 492с.
130404
  Bordzilowski Jerzy Zolnierska droga / Bordzilowski Jerzy. – Warszawa, 1970. – 800с.
130405
  Tropaczynska-Ogarkowa Zolnierze Kosciuszki / Tropaczynska-Ogarkowa. – Warszawa
Tom 1. – 1955. – 292с.
130406
  Tropaczynska-Ogarkowa Zolnierze Kosciuszki / Tropaczynska-Ogarkowa. – Warszawa
Tom 2. – 1955. – 528с.
130407
  Tropaczynska-Ogarkowa Zolnierze Kosciuszki / Tropaczynska-Ogarkowa. – Warszawa
Tom 3. – 1955. – 500с.
130408
  Tropaczynska-Ogarkowa Zolnierze Kosciuszki / Tropaczynska-Ogarkowa. – Warszawa
Tom 4. – 1955. – 540с.
130409
  Lossowski Piotr Zolnierze minionych lat / Lossowski Piotr. – Warszawa, 1978. – 475с.
130410
  Holiczenko A. Zolnierze tajnego frontu : lista imienna KN3 POW - Wschod, 1914-1921 / Aleksander Holiczenko. – Olsztyn : Centrum Badan Europy Wschodniej, 2012. – 417 s. – Bibliogr.: s. 409-417. – ISBN 978-83-61605-56-0


  У пр. № 1694361 напис : Вельмишановному і дорогому Володимиру Івановичу Сергійчуку, чудовій людині, талановитому історику і патріоту України від Автора з найкращими побажаннями. 9.03.2015р. Al/ Holiczenko Warszawa
130411
  Edigey Jerzy Zolta koperta / Edigey Jerzy. – Katowice : Slask, 1970. – 260 s.
130412
  Gavryliuk Ivan Zolte Wody (1648 r.) - planistyka oraz mysl operacyjno-strategiczna Bohdana Chmielnickiego w pierwszym etapie powstania kozackiego // Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace historyczne / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2017. – 144, z. 1. – S. 43-58. – ISBN 978-83-233-4237-3. – ISSN 0083-4351
130413
  Strug Andrzej Zolty krzyz. 1. Tajemnica Renu / Strug Andrzej
Tom 1. – 1956. – 343с.
130414
  Strug Andrzej Zolty krzyz. 2. Bogowie Germanii / Strug Andrzej
Tom 2. – 1956. – 296с.
130415
  Strug Andrzej Zolty krzyz. 3. Ostatni film Evy Evard / Strug Andrzej
Tom 3. – 1956. – 326с.
130416
  Kabatc E. Zolwie : powiesc / Eugeniusz Kabatc. – 2-e wyd. – Warszawa : Iskry, 1966. – 258 s.
130417
  Miller Peggy Zona dla pretendenta. Rzecz o Mari Klementynie Sobieskiej / Miller Peggy. – Warszawa, 1968. – 200с.
130418
  Iordan Ion Zona periurbana a Bucurestilor / Iordan Ion. – Bucuresti, 1973. – 219с.
130419
  Iordan Ioт Zona periurbana a Bucurestilor / Iordan Ioт. – Bucuresti, 1973. – 219с.
130420
  Gilorteanu M. Zona reflexogena pancreatica / M. Gilorteanu, P. Lepadat. – Bucuresti : Editura Academiei RSR, 1973. – 114s.
130421
  Грецкий В. ZONA О-Ха : Эзотерическое повествование в эпизодах // Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2006. – № 12. – С. 78-92. – ISSN 0132-2036
130422
  Грецкий В. ZONA О-Ха : Эзотерическое повествование в эпизодах // Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2006. – № 11. – С. 79-93. – ISSN 0132-2036
130423
  Pergament M.A. Zonal scale of the cretaceous in the North-East of Asia and its correlation with the american and european scales. Report to the 3. Symposium on the development of oil and gas resources in ECAFE cou / M.A. Pergament. – M., 1965. – 22с.
130424
  Dowdell John Zone systemizer for creative photographic control / Dowdell John, Zakia Richard. – New York, 1973. – 64с.
130425
  Picker Fred Zone VI workshop. The fine print in black and white photography / Picker Fred. – New York, 1974. – 114с.
130426
  Bogdanov R. Zoned target in the experimental investigation of the magnetron sputtering device with two erosion zones / R. Bogdanov, O. Kostiukevych // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Р. 7-11. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 2 (20)). – ISSN 1728-3817


  The Monte Carlo computer simulation program of the magnetron sputtering device with two erosion zones was build, in which the searching algorithm of the self-consistent starting positions of the secondary electrons on cathode was introduced. For the ...
130427
  Fintescu G.N. Zoo-parazitism fitopatologic / G.N. Fintescu. – Iasi : Opinia, 1932. – 31 p.
130428
  Azama Michel Zoo de nuit / Azama Michel. – Paris, 1995. – 53с.
130429
  Harms Jurgen Zoobiologie fur Mediziner und Landwirte / Harms Jurgen. – Jena : Veb Gustav Fischer Verlag, 1961. – 319S. – (Auflage ; 5)
130430
  Allee W.C. Zoogeographica : a review / W.C. Allee, 1936. – 4 p. – отд. оттиск из: Americ. natural., Vol. 70, 1936
130431
   Zoogeographie. Eine wertvolle Sammlung faunistischer Literatur : Antiquariats-Katalog; Mit Anhang: Periodica Zoologica. – Leipzig : Weg
No. 188. – 1925. – 178 S.
130432
   Zoogeographie. Einewertvolle Sammlung faunistischer Litteratur : Antiquariats-Katalog. – Leipzig : Weg Buchhanlung und Antiquariat
No. 122. – 1910. – 92 S.
130433
  Varga Z. Zoogeographische analyse der makrolepidopterenfauna ungarns / Z. Varga. – Hungaria : Debrecen. – (Acta biologica debrecina ; Tom III)
Teil II. – 1964. – 147-180S. – Magyarorszag nagylepkefaunajanak allatfoldrajzi elemzese. II Resz
130434
  Pallas P.S. Zoographia rosso-asiatica, sistens omnium animalium in extenso imperio Rossico et Adjacentibus maribus observatorum recensionem, domicilia, mores et descriptiones, anatomen atque icones plurimorum / auctore Petro Pallas. – Petropoli (Санкт-Петербург) : Ex officina Caes. Acad. Scientiarum
T. 3. – 1831. – VII, [3], 428, XXIV, XXIX-CXXV, [1] p. : il.


  Фундаментальна тритомна праця з дослідження фауни Росії «Zoographia rosso-asiatica» («Российско-азиатская зоология» (лат.)), в якому наведено більш ніж 900 видів хребетних, зокрема 151 вид ссавців, у т.ч. близько 50 нових видів. Перший том було ...
130435
  Pallas P.S. Zoographia rosso-asiatica, sistens omnium animalium in extenso imperio Rossico et Adjacentibus maribus observatorum recensionem, domicilia, mores et descriptiones, anatomen atque icones plurimorum / auctore Petro Pallas. – Petropoli (Санкт-Петербург) : Ex officina Caes. Acad. Scientiarum
T. 3. – 1831. – VII, [3], 428, XXIV, XXIX-CXXV, [1] p. : il.


  Фундаментальна тритомна праця з дослідження фауни Росії «Zoographia rosso-asiatica» («Российско-азиатская зоология» (лат.)), в якому наведено більш ніж 900 видів хребетних, зокрема 151 вид ссавців, у т.ч. близько 50 нових видів. Перший том було ...
130436
  Pallas P.S. Zoographia rosso-asiatica, sistens omnium animalium in extenso imperio Rossico et adjacentibus maribus observatorum recensionem, domocilia, mores et descriptiones, anatomen atque icones plurimorum / auctore Petro Pallas. – Petropoli (Санкт-Петербург) : Ex officina Caes. Academiae Scientiarum
T. 1 : Imperii Rossici animalia lactantia. – 1811. – [2], XXII, 568, [4] p. : il. – Экз. № 132434 дефектный, без тит. л. - Опис. по 2-му тому


  Фундаментальна тритомна праця з дослідження фауни Росії «Zoographia rosso-asiatica» («Российско-азиатская зоология» (лат.)), в якому наведено більш ніж 900 видів хребетних, зокрема 151 вид ссавців, у т.ч. близько 50 нових видів. Перший том було ...
130437
  Pallas P.S. Zoographia rosso-asiatica, sistens omnium animalium in extenso imperio Rossico et adjacentibus maribus observatorum recensionem, domocilia, mores et descriptiones, anatomen atque icones plurimorum / auctore Petro Pallas. – Petropoli (Санкт-Петербург) : Ex officina Caes. Academiae Scientiarum
T. 1 : Imperii Rossici animalia lactantia. – 1811. – [2], XXII, 568, [4] p. : il. – Экз. № 132434 дефектный, без тит. л. - Опис. по 2-му тому


  Фундаментальна тритомна праця з дослідження фауни Росії «Zoographia rosso-asiatica» («Российско-азиатская зоология» (лат.)), в якому наведено більш ніж 900 видів хребетних, зокрема 151 вид ссавців, у т.ч. близько 50 нових видів. Перший том було ...
130438
  Pallas P.S. Zoographia rosso-asiatica, sistens omnium animalium in extenso imperio Rossico et adjacentibus maribus observatorum recensionem, domocilia, mores et descriptiones, anatomen atque icones plurimorum / auctore Petro Pallas. – Petropoli (Санкт-Петербург) : Ex officina Caes. Academiae Scientiarum
T. 2. – 1831. – [2], V-VII, 374 p. : il.


  Фундаментальна тритомна праця з дослідження фауни Росії «Zoographia rosso-asiatica» («Российско-азиатская зоология» (лат.)), в якому наведено більш ніж 900 видів хребетних, зокрема 151 вид ссавців, у т.ч. близько 50 нових видів. Перший том було ...
130439
  Pallas P.S. Zoographia rosso-asiatica, sistens omnium animalium in extenso imperio Rossico et adjacentibus maribus observatorum recensionem, domocilia, mores et descriptiones, anatomen atque icones plurimorum / auctore Petro Pallas. – Petropoli (Санкт-Петербург) : Ex officina Caes. Academiae Scientiarum
T. 2. – 1831. – [2], V-VII, 374 p. : il.


  Фундаментальна тритомна праця з дослідження фауни Росії «Zoographia rosso-asiatica» («Российско-азиатская зоология» (лат.)), в якому наведено більш ніж 900 видів хребетних, зокрема 151 вид ссавців, у т.ч. близько 50 нових видів. Перший том було ...
130440
  Pallas P.S. Zoographia rosso-asiatica, sistens omnium animalium in extenso imperio Rossico et adjacentibus maribus observatorum recensionem, domocilia, mores et descriptiones, anatomen atque icones plurimorum / auctore Petro Pallas. – Petropoli (Санкт-Петербург) : Ex officina Caes. Academiae Scientiarum
T. 2. – 1831. – [2], V-VII, 374 p. : il.


  Фундаментальна тритомна праця з дослідження фауни Росії «Zoographia rosso-asiatica» («Российско-азиатская зоология» (лат.)), в якому наведено більш ніж 900 видів хребетних, зокрема 151 вид ссавців, у т.ч. близько 50 нових видів. Перший том було ...
130441
  Pallas P.S. Zoographia rosso-asiatica, sistens omnium animalium in extenso imperio Rossico et adjacentibus maribus observatorum recensionem, domocilia, mores et descriptiones, anatomen atque icones plurimorum / auctore Petro Pallas. – Petropoli (Санкт-Петербург) : Ex officina Caes. Academiae Scientiarum
T. 2. – 1831. – [2], V-VII, 374 p. : il.


  Фундаментальна тритомна праця з дослідження фауни Росії «Zoographia rosso-asiatica» («Российско-азиатская зоология» (лат.)), в якому наведено більш ніж 900 видів хребетних, зокрема 151 вид ссавців, у т.ч. близько 50 нових видів. Перший том було ...
130442
  Jirovec O. Zoollogicka technika / O. Jirovec. – Praha : Ceske akademie, 1942. – 294 s. – (Nova encyklopedie prirodnich ved)
130443
   Zoologia generalis et systematica. Bibliothek Karl Mobius. I. Antiquariats-Katalog No. 115 von Max Weg. – Leipzig : [S. n.], 1909. – 85 S.
130444
  Dziedzicka Anna Zoologia ogolna : Cwiczenia / Dziedzicka Anna, Pelc Zofia. – Krakow, 1969. – 207s.
130445
   Zoologia przedstrunowce i strunowce. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1967. – 529S.
130446
  Sulgostowska Teresa Zoologia rolnicza / Sulgostowska Teresa, Bednarek Andrzej. – Warszawa : Wyd-wo SGGW. – ISBN 83-7244-194-4
Tom I. – 2001. – 295s.
130447
  Eichwald Eduardus Zoologia specialis / Eichwald Eduardus. – Vilnae : Typis Josephi Zawadzki, 1831. – 404 s. – Quam expositis animalibus tum vivis, tum fossilibus potissimum rossiae in universum, et poloniae in specie, in usum lectionum publicarum in Universitate Caesarea Vilnensi
130448
   Zoologia specialis quam expositis animalibus tum vivis, tum fossilibus potissimum Rossiae in universum, et Poloniae in specie .... – Vilnae : Zawadski, 1831. – 404 p.
130449
  Zamachowski Wladyslaw Zoologia strunowce - chordata / Zamachowski Wladyslaw, Zysk Adam; Wyzsza Szkola Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. – Krakow : Wydawnictwo Naukowe WSP, 1980. – 350S.
130450
   Zoologia. Auswahl-Katalog wertvoller zoologischer Zeitschriften und Bucher : Erganzun zu meinen zoologischen Spezialkatalogen. Lager-Katalog 195 von Max Weg. – Leipzig : Buchhandlung und Antiquariat, 1928. – 95 S.
130451
   Zoologica : original contributions to zoology. – Stuttgart : Schweizerbart Science Publishers, 1888-. – ISSN 0044-5088
Vol. 161 : Evolution and phylogeny of bees: review and cladistic analysis in light of morphological evidence (Hymenoptera, Apoidea) / John D. Plant, Hannes F. Paulus. – 2016
130452
  Zusmer Zoologie / Zusmer. – [S. l. : s. n.]. – 267 S.
130453
   Zoologie : Antiquariat. Katalog. – Dresden : Zahn und Jaensch. – (Bibliotheca historico-naturalis II)
No. 174. – 1905. – 32 S.
130454
   Zoologie : Antiquariat. Katalog. – Dresden : Zahn und Jaensch
No. 257. – 1913. – 52 S.
130455
   Zoologie : mit anhang: Theorie und Geschichte der Biologie Naturphilosophie : [abgeschlossen november 1928]. – Jena : Gustav Fischer, 1928. – 320 S. – (Verzeichnis naturwissenschaftlicher Werke)
130456
   Zoologie : Grosses zoologisches Praktikum. – Leipzig : Carl Marquart
1. Teil : Protozoa und Parazoa. – 1957. – 89S. – Lehrbriefe fur das fernstudium der oberstufenlehrer
130457
   Zoologie : Grosses zoologisches Praktikum. – Leipzig : Carl Marquart
3. Teil : Vermes II und Arthropoda I. – 1958. – VI,167-241S. – Lehrbriefe fur das fernstudium der oberstufenlehrer
130458
   Zoologie : Grosses zoologisches Praktikum. – Leipzig : Carl Marquart
4. Teil : Arthropoda II. – 1958. – V,243-312S. – Lehrbriefe fur das fernstudium der oberstufenlehrer
130459
   Zoologie : Grosses zoologisches Praktikum. – Leipzig : Carl Marquart
5. Teil : Mollusca und Echinodermata. – 1959. – V,315-378S. – Lehrbriefe fur das fernstudium der oberstufenlehrer
130460
   Zoologie : Grosses zoologisches Praktikum. – Leipzig : Carl Marquart
6. Teil : Chordata I. – 1959. – V,379-442S. – Lehrbriefe fur das fernstudium der oberstufenlehrer
130461
  Villeneuve F. Zoologie / F. Villeneuve, Ch. Desire. – France : Bordas, 1965. – 336s. – Classe de 1re M"; Dirigee par Charles Desire, Professeur Agrege au Lycee Henri-IV. – (Collection de Sciences Naturelles)
130462
  Komarek Julius Zoologie bezobratlych / Komarek Julius; Ceska Academie ved a umeni v Praze. – Praha, 1952. – 579S.
130463
  Gaisler Jiri Zoologie obratlovcu / Gaisler Jiri. – Praha : Academia, 1983. – 534S.
130464
   Zoologie. Bernh. Liebisch vormals K. F. Koehler"s Antiquarium. Antiquariats- und Sortiments-Buchhandlung. : Antiquariatskatalog Nr. 216. – Leipzig : [S. n.], 1913. – 249 S.
130465
  Aricio Blas Zoologija Kicmenjaka / Aricio Blas. – Liubljana : Mladinska knjiga, 1971. – ...S. – (Biblioteka "Atlasi znanja")
130466
   Zoologischer Lagerkatalog von Oswald Weigel"s : Antiquarium. – Neue Folg. – Leipzig : Weigel
No. 103. – 1902. – 50 S.
130467
  Hentschel Erwin Zoologisches Worterbuch : Tiernamen, allgemeinbiologische, anatomische, physiologische Termini und biographische Daten / Hentschel Erwin, Wagner Gunther. – Jena : Veb Gustav Fischer Verlag, 1990. – 573S. – 4. Auflage
130468
  Colton Buel Zoology : Descriptive and practical / Colton Buel. – Boston a. o. : Heath & Co
1 : Descriptive. – X,204p.
130469
  Calvert J.F. Zoology / J.F. Calvert, J.H. Cameron. – Toronto : Educational book, 1933. – VIII,344p.
130470
   Zoology. – Copenhagen : Host & Son, 1935. – 137 S. – (A fine collection of zoological books : from the libraries of the late professor J.E.V. Boas and others ; Catalogue № 33)
130471
  Bres Mimi Zoology / Bres Mimi. – Springhouse, Pennsylvania : Springhouse corporation, 1994. – VIII,198p. : il. – (Applied science review). – ISBN 0-87434-571-5
130472
  Simpson Rod Zoology in practice : An Inaugural Public Lecture delivered at the Armidale Town Hall, New South Wales, on 31 August, 2000 / Simpson Rod; The University of New England. – Armidale : Publications Office, UNE, 2001. – 20p. : ill. – (The 2000 lecture series). – ISBN 1 86389 745 3
130473
  Литвинцев Данил Zoom-zoom в стране коньяка : маршрут // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 9 (162). – С. 144-147 : Фото. – ISSN 1029-5828
130474
  Барзов Александр Zoom-zoom, откройся! : Авто // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 7. – С. 158-159 : Фото. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
130475
   Zoomorphologie in Umrissen : 65 Tafeln zum Vergleichen der Eumetazoen mit uber 900 Einzeldarstellungen. – Jena : VEB Gustav Ficher Verlag, 1977. – XIV,134 S. : Ill.
130476
  Suteu Ironim Zooparazitii si mediul inconjurator = Zooparasites and the environment (Зоопаразиты и окружающая среда) / Suteu Ironim. – Bucuresti : Editura Academiei Romane
Vol. 1. – 1992. – 254с.
130477
  Lissner H. Zoophila / H. Lissner, U. Brenning. – Berlin, 1972. – 471с.
130478
   Zooplankton sampling. – Geneve : Unesco, 1968. – 174p.
130479
   Zootehnia romaniei : Ovine. – [S. l.] : Academiei
3. – 1973. – 424 p.
130480
   Zootehnia Romaniei. – Bucuresti : Ed.Academiei Republicii Socialiste Romania
2 : Bovine. – 1973. – 546s.
130481
   Zootehnia Romaniei. – Bucuresti : Ed.Academiei Republicii Socialiste Romania
4 : Cabaline. – 1975. – 420s.
130482
  Gligor V. Zootehnia Romaniel. Porcine / V. Gligor, A. Radu, M. Stanciulescu. – Bucuresti : Ed. Academiei Republicii Socialiste Romania, 1969. – 509s.
130483
  Kemeny Zsigmond Zord ido. Regeny. / Kemeny Zsigmond. – Budapest, 1968. – 502с.
130484
  Bohringer Richard Zorglub: les girafes / Bohringer Richard. – Paris, 1995. – 215с.
130485
  Surov A. Zori deasupra Moscovei / A. Surov. – Bucuresti, 1952. – 158с.
130486
  Berciu Dumitru Zorile istoriei in Carpati si la Dunare / Berciu Dumitru. – Bucuresti, 1966. – 320с.
130487
  Laptev I. Zorile. Lucrare distinsa cu premiul Stalin / I. Laptev. – Bucuresti, 1953. – 283с.
130488
  Frelau Axel Zorro se vraci / Frelau Axel. – Praha, 1980. – 267с.
130489
  Lezenski Cezary Zostaly tylko slady podkow. / Lezenski Cezary. – Warszawa, 1978. – 225с.
130490
  Dziekan Bogumila Zostawie ci piekny most / Dziekan Bogumila. – Warszawa, 1975. – 191с.
130491
  Guldanova Maria Zoznam zahranicnych ekonomickych casopisov (1964-1966) / Guldanova Maria. – Bratislava, 1967. – 130с.
130492
  Hanzak Jan Zpev prirody / Hanzak Jan, Salek Jaroslav. – Praha : CTK-Pragopress, 1971. – 91S.
130493
  Mathesius Bohumil Zpevy modrave Rusi / Mathesius Bohumil. – Praha, 1975. – 340с.
130494
  Neruda Jan Zpevy patecni / Neruda Jan. – Praha : Mlada Fronta, 1956. – 47 s.
130495
  Majerova Marie Zpivajici Cina / Majerova Marie. – Praha, 1954. – 221с.
130496
   Zprava o cinnosti za rok 1927 : Statnich a zemskych vyzkumnych ustavu. – Praha : [S. n.], 1929. – 890 s.
130497
  Petra Zprava o mistru Janu Husovi v Kostnici / Petra, Mladonovic z. – Praha, 1965. – 244с.
130498
  Hejl Vilem Zprava o organizovanem nasili. / Hejl Vilem. – Praha, 1990. – 350с.
130499
  Kanazir D. Zracenje i zivot / D. Kanazir. – Beograd : Rad, 1957. – 33s.
130500
  Schmale Hugo Zrak pri praci / Schmale Hugo; Fyziologia a psychologia Prace. – Bratislava : Praca Vydavatelstvo Sroz, 1970. – 65с. – (Kniznica clovek a praca ; 15)
130501
  Cvek D. Zrana / D. Cvek. – Praha, 1960. – 47c.
130502
  Dostal Vladimir Zrcadla podel cesty (K ceske proze 1969-1974) / Dostal Vladimir. – Praha, 1987. – 269с.
130503
  Rogala Stanislaw Zreczaki / Rogala Stanislaw. – Lodz : Wyd-wo Lodzkie, 1979. – 122s. – ISBN 83-218-0044-0
130504
   Zrnka zenskosti : Veselo i vazne. – Zilina : Poradca, 2002. – 236s. : il. – ISBN 80-88927-37-4
130505
  Plaza Stanislaw Zroda rekopismienne do dziejow wsi w Polsce feudalnej. Studium archiwoznawcze / Plaza Stanislaw. – Warszawa, 1976. – 440с.
130506
  Kozinski Zbigniew Zrodla do dziejow parlamentaryzmu polskiego w 16-18 wieku w sbiorach Biblioteki Jagiellonskiej / Kozinski Zbigniew, Pietzyk Zdislaw. – Krakow, 2004. – 108s. : il. – ISBN 83-909081-8-2
130507
  Swiatkowska E. Zrodla finansowania misji mediow publicznych - wybrane zagadnienia / Ewa Swiatkowska // Studia medioznawcze / Instytut dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2014. – Nr 4 (59). – S. 153-163. – ISSN 1641-0920


  The main goal of this article is to present the ongoing debate over the future of the Swedish public service broadcaster Sveriges Radio AB. The Author discusses three dilemmas: the ownership and market concentration as well as the processes of ...
130508
  Marciniak Rena Zrodla i blizny / Marciniak Rena. – Warszawa, 1980. – 81с.
130509
   Zrodla nienawisci : konflikty etniczne w krajach postkomunistycznych / pod red. Kamila Janickiego; z przedm. Artura Kijasa. – Krakow; Warszawa : Inst. Wydaw. ERICA ; Histmag.org, 2009. – 474 s. : il. – На обкл. також: Kosowo, Gruzja, Abchazja, Osetia Poludniowa, Lotwa i Estonia, Bialorus, Krym. – Bibliogr.: s.453-457. – ISBN 978-83-89700-80-3
130510
   Zrodla Polski : wybrane problemy krenologiczne. – Lodz, 2007. – 352 s. : іl. – ISBN 978-83-87830-62-5
130511
  Labuda Gerard Zrodla skandynawskie i anglosaskie do dziejow slowanszczyzny / Labuda Gerard. – Warszawa, 1961. – 264с.
130512
  Terelak Jan Zrodla stresu : Teoria i badania / Wybrane zagadnienia pod red. nauk. J. F.Terelaka. – Warszawa : Wyd-wo Akad. teologii katol., 1999. – 242s. – ISBN 83-7072-134-6
130513
  Labuda Gerard Zrodla, sagi i legendy do najdawniejszych dziejow Polski / Labuda Gerard. – Warszawa, 1960. – 348с.
130514
  Moravcova Jana Zrozeni / Moravcova Jana. – Praha, 1976. – 54с.
130515
  Strohsova Eva Zrozeni moderny / Strohsova Eva. – Praha, 1963. – 155с.
130516
  Paustovskij Konstantin Zrozeni more / Paustovskij Konstantin. – Praha, 1954. – 192 s.
130517
  Muska Jiri Zrozeni zitrka, 1917. / Muska Jiri. – Praha, 1967. – 173с.
130518
  Przeclawska Anna Zroznicowanie kulturalne mlodziezy a problemy wychowania / Przeclawska Anna. – Warszawa, 1976. – 286с.
130519
  Krzysztof Parzych Zroznicowanie przestrzenne ruchu turystycznego w krajach evropejskich // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 15. – P. 58-63 : fig., tabl. – Bibliogr.: Referen.: 4 name.
130520
  Radecki-Pawlik Zroznicowanie skladu granulometrycznego wzdluz lachy korytowej rzeki gorskiej na przykladzie rzeki skawy // Проблеми землеустрою : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Редкол.: Андріїв В., Будзяк В., Вагонова О. [та ін.]. – Львів, 2015. – № 1. – С. 119-121 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISBN 978-966-397-204-6. – ISSN 2308-9377
130521
  Buchowski Michal Zrozumiec innego : Antropologia racjonalnosci / Buchowski Michal. – Krakow : Wyd-wo Uniw. Jagiellonskiego, 2004. – 238s. – (Anthropos). – ISBN 83-233-1798-4
130522
  Minc A. i i. ZSRR. Zarys geograficzny / A. i i. Minc. – Warszawa, 1974. – 141с.
130523
  Faulkner William Zstap, Mojzeszu / Faulkner William; Przel.Z.Kierszys. – Warszawa : PIW, 1966. – 357s.
130524
  Faulkner William Zstap, Mojzeszu / Faulkner William. – Warszawa, 1968. – 360с.
130525
  Myrnyj Panas Ztracena sila. / Myrnyj Panas. – Praha, 1953. – 344с.
130526
  Throckmorton Peter Ztracene lode. Dobrodruzstvi podmorske archeologie / Throckmorton Peter. – Praha, 1970. – 173с.
130527
  Karasek Jiri ze Lvovic Ztraceny raj. / Karasek Jiri ze Lvovic. – Praha, 1977. – 280с.
130528
  Branald Adolf Ztraty a nalezy. / Branald Adolf. – Praha, 1961. – 317с.
130529
  Sozialistische Einheitspartei Deutschlands ZK Tagung. Zu den Ergebnissen des Genfer Gipfels. Aus dem Bericht des Gen. Erich Honecker. - Aus dem Bericht des Politburos an die 11. Tagung des ZK der SED / Einheitspartei Deutschlands ZK Tagung. Sozialistische, Berlin. 11., 1985; Erich Honecker, Werner Jarowinsky. – Berlin, 1985. – 79с.
130530
  Neumann W. Zu den Wechselbeziehungen zwischen Okonomie, Okologie und Okologischer Okonomie // Міжнародна науково-практична конференція "Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі" : 13 квітня 2017 р. : зб. тез / "Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : НАУ, 2017. – S. 30-31
130531
  Schulze Axel Zu ebener Erde. Gedichte / Schulze Axel. – Halle (Saale), 1973. – 116с.
130532
  Schulze Axel Zu ebener Erde. Gedichte / Schulze Axel. – Halle (Saale), 1976. – 115с.
130533
  Kranke R. Zu einigen arbeitsrechtlichen Fragen. / R. Kranke, F. Spangenberg. – Berl.
1. – 1955. – 148с.
130534
  Schaff Adam Zu einigen Fragen der Marxistischen Theorie der Wahrheit / Schaff Adam. – Berl., 1954. – 508с.
130535
   Zu einigen fragen grosser systeme. – Berlin : Academie-verlag, 1973. – 95 c.
130536
  Szymczak Gisela Zu einigen Grundfragen und Tendenzen in den Aktivitaten imperialistischer Lander bei der Henanbildung von Fachleuten fur Entwicklungslander / Szymczak Gisela. – Berlin, 1986. – 80с.
130537
  Gropp R.O. Zu Fragen der Geschichte der Philosophie und des dialektischen Materialismus / R.O. Gropp. – Berl., 1958. – 138с.
130538
  Frosch Hans Zu Gast in andern Landern / Frosch Hans. – Leipzig, 1978. – 160с.
130539
  Geerdts Hans Jurgen Zu Goethe und anderen. / Geerdts Hans Jurgen. – Leipzig, 1982. – 222с.
130540
  Busch Wilhelm Zu guter Letzt. / Busch Wilhelm. – Berl., 1960. – 158с.
130541
  Klose Fritz Zu Hause bei Fritz Reuter-Staven hagen. / Klose Fritz. – Rostock, 1956. – 132с.
130542
  Soboleva M. Zu Kant nach Duchamp // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Губерський Л.В. ; редкол.: Абсаттаров Р.Б., Андрущенко В.П., Баумейстер А.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 25. – P. 46-52. – ISBN 966-7943-03-8
130543
  Helbig Karl Zu Mahamerus Fussen. Wanderungen auf Java. / Helbig Karl. – Leipzig, 1954. – 256с.
130544
  Bruning Elfriede. Zu meiner Zeit. / Elfriede. Bruning. – Halle, 1977. – 487с.
130545
  Kossygin A.N. Zu neuen Erfolgen beim kommunist schen Aufbau / A.N. Kossygin. – Moskau, 1970. – 48с.
130546
  Mielke H. Zu neuen Horizonten. Weltraumforschung gestern-heute-morgen / H. Mielke. – Berlin : VEB Verlag fur Verkehrswesen, 1972. – 368 S.
130547
  Hering Elisabeth Zu seinen fussen Cordoba / Hering Elisabeth. – Leipzig, 1973. – 278с.
130548
  Korczakowska Jadwiga Zuczek i marsjanie / Korczakowska Jadwiga. – Warszawa, 1968. – 192с.
130549
  Schmoll Werner Zufallig Stefanie / Schmoll Werner. – Berlin, 1977. – 316с.
130550
  Lacisz Vilisz Zug a vihar / Lacisz Vilisz. – Budapest
2. – 1952. – 592с.
130551
  Леус Э. Zuid-zuid.od.ua : одес. повести / Элла Леус. – Одесса : Астропринт, 2017. – 366, [2] с. – ISBN 978-966-927-336-9
130552
  Lettau Zukunftsorientierte Unternehmensfuhrung : Acht Faktoren des Erfolgs / Lettau, Hans-Georg. – Landsberg/Lech : Moderne industrie, 1992. – 204с.
130553
  Genscher Zukunftsverantwortunb. / Genscher, Hans-Dietrich. – Berlin, 1990. – 182с.
130554
  Tauscher Herbert Zulassige Spannungen fur standardi sierte und genormte Werkstoffe des Maschinenbaues / Tauscher Herbert. – 4. verb. Aufl. – Lpz., 1957. – 26с.
130555
  Beerbohm Max Zuleika Dobson or an Oxford Love Story / Beerbohm Max. – Harmondsworth, 1986. – 252с.
130556
  Hinrichs Jan Paul Zum Akzent im Mittelbulgarischen / Hinrichs Jan Paul. – Amsterdam : Rodopi, 1985. – 164 S. – (Studies in Slavic and general linguistics / Ed. by A.A. Barentsen, B.M. Groen, R. Sprenger ; Vol. 6)
130557
  Otto Herbert Zum Beispiel Josef / Otto Herbert. – Berlin, 1972. – 126с.
130558
  Kuczynski Jurgen Zum Briefwechsel zwischen Engels und Marx. / Kuczynski Jurgen. – Berlin, 1976. – 237с.
130559
  Bondar S.N. Zum Erzahlen und Zachen / S.N. Bondar. – M., 1982. – 216 с.
130560
  Borakovskyy L. Zum Motiv eines interkonfessionellen Konflikts in Karl Emil Franzos’ Erzahlung "Judith Trachtenberg" // Germanistik in der Ukraine : [науковий журнал] / Укр. спілка германістів виш. школи ( УСГВШ) ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т (КНЛУ). – Kyjiw, 2014. – J. 9. – S. 18-23. – ISSN 2311-0821
130561
  Pringsheim Fritz Zum Plan einer neuen Ausgabe der Basiliken / Pringsheim Fritz. – Berl., 1956. – 52с.
130562
  Volodina T. Zum Problem der sprachlichen Norm // Germanistik in der Ukraine : [науковий журнал] / Укр. спілка германістів виш. школи ( УСГВШ) ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т (КНЛУ). – Kyjiw, 2014. – J. 9. – S. 114-119. – ISSN 2311-0821
130563
  Bock H. Zum Sprachgebrauch in der Mathematik / H. Bock, S. Gottwald, R.-P. Muchlig. – Leipzig, 1972. – 72с.
130564
  Bondar S.N. Zum Sprechen und Lachen / S.N. Bondar. – Москва, 1973. – 208с.
130565
  Dennenkamp G. Zum Verbotsurteil gegen die Kommunistische Partei Deutschlands. / G. Dennenkamp. – Berlin, 1956. – 42с.
130566
  Heidorn G. Zum Verhaltnis von Geist und Macht in der sozialistischen Gesellschaft. / G. Heidorn. – Rostok, 1969. – 14с.
130567
  Raabe Wilhelm Zum wilden Mann / Raabe Wilhelm. – Lpz. – 140с.
130568
  Budrewicz O. Zupelnie jak w kinie / Olgierd Budrewicz. – Warszawa : Iskry, 1976. – 315 s. : fot.
130569
  Gorbatschow Michail Zur Agrarpolitik der KPdSU unter den gegenwartigen Bedingungen / Gorbatschow Michail. – Moskau, 1989. – 64с.
130570
  Bubenik Wolfgang Zur Analyse der Pflanzen- und Tierproduktion. / Bubenik Wolfgang, Heller Gunter. – Berlin, 1975. – 120с.
130571
  Holfeld Hans Zur Behandlung theoretischer Lehrstoffe im berufspraktischen Unterricht / Holfeld Hans. – Berl., 1963. – 124с.
130572
  Mohrmann Heinz Zur Bildungspolitik und Bildungsarbeit der deutschen Sozialdemokratie / Mohrmann Heinz. – Berlin
5. – 1984. – 154с.
130573
  Mohrmann Heinz Zur Bildungspolitik und Bildungsarbeit der deutschen Sozialdemokratie / Mohrmann Heinz. – Berlin
5. – 1984. – 203с.
130574
  Cholodny N.G. Zur Biologie und Physiologie der Ableger von Sempervivum soboliferum / N.G. Cholodny. – [S. l. : s. n.], 1923. – S. 174-182. – Beihefte zum ot. entr.,, B. 40, A. 1, 1923
130575
  Storm Theodor Zur Chronik von Grieshuus; Der Schimmereiter / Storm Theodor. – Berlin, 1979. – 128с.
130576
  Kolsch Hans Zur Dialektik des Klassenkampfes in Deutschland / Kolsch Hans. – Berl., 1961. – 244с.
130577
  Polak Karl Zur Dialektik in der Staatslehre / Polak Karl. – 3. erw. Aufl. – Berl., 1963. – 572с.
130578
  Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands ; Parteitag Zur Direktive des XI. Parteitages der SED zum Funfjahrplan fur die Entwicklung der Volkswirtschaft der DDR 1986 bis 1990 / Einheitspartei Deutschlands ; Parteitag Sozialistischen, ; 1986 ; Berlin) (11; W. Stoph. – Berlin, 1986. – 32с.
130579
  Kryshtofovich A. Zur Entdeckung der Eucommia-Frucht in Tertiarfloren von Europa : From report of 16 intern. geolog. congress, 1933 / A. Kryshtofovich. – Berlin : [S. n.], 1940. – 1 S.
130580
  Ruge Hans Zur Entstehung der neugriechischen Substantivdeklination / Ruge Hans. – Stockholm, 1969. – 160с.
130581
  Rosler Hans Jurgen Zur Entstehung der oderdevonischen Eisenerze vom Typ Lahn-Dill in Ostthuringen / Rosler Hans Jurgen. – Berl., 1962. – 80с.
130582
  Friederichs K. Zur Epidemiologie des Kiefernspanners / K. Friederichs. – Berlin : [S. n.], 1932. – S. 197-204
130583
  Karsinkin G.S. Zur Erkenntnis der Fischproduktivitat der Gewasser Mitteilung / G.S. Karsinkin. – Б.м. – с.398-410. – Отдельный оттиск
130584
  Skala H. Zur Falterfauna Mahrens und Schlesiens / H. Skala. – [S. l. : s. n.], 1935. – 4 S. – Entomologischen Anzeiger, Jahrgang XII, Nummer 10, 1932
130585
  Skala H. Zur Falterfauna Mahrens, Schlesiens und der Slowakei / H. Skala. – [S. l. : s. n], 1931. – 3 S. – Entomologischen Anzeiger, Jahrgang XI, Nummer 24, 1931
130586
  Skala H. Zur Falterfauna Mahrens, Schlesiens und der Slowakei / H. Skala. – [S. l. : s. n.], 1935. – 6 S. – Entomologischen Anzeiger, 22, 1935
130587
  Peterson Aleksei Zur finnougrischen Volkskunde / Peterson Aleksei. – Tallinn, 1985. – 155с.
130588
  Kupradze V. Zur Frage der Ausbreitung elektromagnetischer Wellen in einem inhomogenen ebenen Medium / V. Kupradze. – Aedibus : Noordhoff-Groningen, 1938. – S. 228-234. – (Compositio mathematica : Quod periodicum internationale edunt ; 6/2)
130589
  Plechanow G.W. (N.Beliow) Zur Frage der Entwicklung der Monistischen Geschichtsauffassung / G.W. (N.Beliow) Plechanow. – Berl., 1966. – 360с.
130590
  Frisch Karl von Zur Frage der Luftdruckperioden / Frisch Karl von. – Dorpat : Ant.-Ges., 1927. – 20S.
130591
  Bartenef A. Zur Frage der Migrationstypen von Tieren in Verderasien / A. Bartenef. – Leipzig, 1933. – 10с.
130592
  Frisch K. Zur Frage der Zyklonen - Vertiefung / K. Frisch. – Tartu : Ant.-Ges., 1930. – 11S.
130593
  Frisch Karl von Zur Frage des Temperaturansteigens in Winter / Frisch Karl von. – Dorpat : Ant.-Ges., 1928. – 11S.
130594
  Cholodny N.G. Zur Frage nach der Rolle der lonen bei geotropischen Bewegungen / N.G. Cholodny. – [S. l. : s. n.], 1923. – S. 300-311. – Deutsch. Botanischen Gesell., B. 41, H. 71923
130595
  Frisch K. Zur Frage uber die Beziehung Zwischen der Getreideernte und Einigen meteorologischen Faktoren in EEsti / K. Frisch. – Tartu : [S. n.], 1929. – S. 197-204
130596
  Hahn Alfred Zur Fruhgeschichte Dresdens. / Hahn Alfred. – Lpz., 1953. – 18с.
130597
  Eyermann Karl Heinz Zur gegenwartigen Situation im militarischen Denken der USA. / Eyermann Karl Heinz. – Verl. – 84с.
130598
  Stern L. Zur geistigen Situation der Burgerlichen Geschichtswissenschaft der Gegenwart : Rektoratsrede, gehalten bei der Inaugurationsfeier am 28. November 1953 in der Aula der Martin-Luther-Universitat Halle Wittenberg / Leo Stern. – Halle Wittenberg : Universitat Halle Wittenberg. – 30 S.
130599
  Stern Leo Zur geistigen Situation der Burgerlichen Geschichtswissenschaft der Gegenwart. Rektoratsrede, gehalten bei der Inaugurationsfeier am 28. November 1953 in der Aula der Martin-Luther-Universitat Halle / Stern Leo. – Halle Wittenberg, 1953. – 30с.
130600
  Grotzsch Herbert Zur Geometrie der Konformen Abbildung / Grotzsch Herbert. – Halle, 1950. – 38 S.
130601
  Seiffert Rene Zur Geomorphologie Des Calancatales / Seiffert Rene. – Basel : Regio Basiliensis
Heft 1. – 1960. – 54p.
130602
  Panning Gunther Zur Geschichte der Chemie und der chemischen Industrie in Deutschland / Panning Gunther. – Berl., 1959. – 48с.
130603
  Schreiner Albert Zur Geschichte der deutschen Aussenpolitik. 1871-1945. 1. 1871-1918 / Schreiner Albert. – Berl.
1 Band. – 1955. – 464с.
130604
   Zur Geschichte der Erde und des Kosmos. – Berlin : Acad.der Wissensch., 1973. – S.
130605
  Tesche Bernhard Zur Geschichte der Germanen. Materialsammlung / Tesche Bernhard. – Berl., 1956. – 128с.
130606
  Schneider H.-J. Zur Geschichte der Jenaer Harnsteinforschung : Mit einen vollstandigen Adbruck der Dissertationsschrift Arno Kruches "Ueber Structur und Entstehung der Uratsteine" aus dem Juhre 1879 / H.-J. Schneider, D. Doberentz. – Jena : Friedrich-Schiller-Universitat, 1979. – 42p.
130607
   Zur Geschichte der kommunistischen Partei Deutschlands : eine Auswahl von Materialen und Dokumenten aus den Jahren 1914 - 1946. – 2., durchgesehene Aufl. – Berlin : Dietz Verlag, 1955. – 474 S. : Photo
130608
  Schenk G. Zur Geschichte der logischen Form / G. Schenk. – Berlin
Bd. 1. – 1973. – 377с.
130609
  Schelling Friedrich Wilhelm Joseph Zur Geschichte der neueren Philosophie. Munchener Vorlesungen / Schelling Friedrich Wilhelm Joseph. – Leipzig, 1975. – 223с.
130610
  Obermann Karl Zur Geschichte des Bundes der Kommunisten 1849 bis 1852 / Obermann Karl. – Berl., 1955. – 136с.
130611
  Hartmann E. von Zur Geschichte und Begrundung des Pessimismus / E. Hartmann von. – Berlin : Duncker"s Verlag, 1880. – XVI, 141 S.
130612
  Stern Leo Zur Geschichte und wissenschaftlichen Leistung der Deutschen Akademie der Naturforscher "Leopoldina" / Stern Leo. – Berl., 1952. – 102с.
130613
  Albrecht Gunter Zur gesellschaftlichen und staatlichen Entwicklung und zum Staatsaufbau in der Deutschen Demokratischen Republik. / Albrecht Gunter. – Berl., 1956. – 320с.
130614
  Hansen B. Zur Grammatik von Referenz und Episodizitat / Bjorn Hansen. – Munchen : Sagner, 1996. – 233 S. – (Specimina philologiae slavicae / Hrsg. von O.Horbatsch, G.Freidhof, P.Kosta ; Supplementband 46). – ISBN 3-87690-599-0
130615
  Rompe Robert Zur Grossen Berliner Physik: Vortrage auf der Jahreshaupttagung 1987 der Physikalischen Gesellschaft der DDR im Jubilaumsjahr 750 Jahre Berlin / Rompe Robert, H.-J. Treder, W. Ebeling. – Leipzig : B.G.Teubner, 1987. – 88 S.
130616
  Reinig Richard Zur Grundlegung der polytechnischen Bildung durch Hegel und Marx / Reinig Richard. – Braunschweig, 1967. – 208с.
130617
  Ries E. Zur Histophysiologie des Mausepankreas nach Lebendbeobachtung, Vitalfarbung und Stufenuntersuchung / E. Ries. – Berlin : Springer, 1935. – S.523-585. – Zeitschrift fur Zellforschung und mikroskopische Anatomie, Band 22, Heft 4, Februar 1935
130618
  Gutsche Willibald Zur Imperialismus-Apologie in der BRD. "Neue" Imperialismusdeutungen in der BRD-Historiographie zur deutschen Geschichte 1898 bis 1917 / Gutsche Willibald. – Berlin, 1975. – 83с.
130619
  Bock S. Zur institutionellen und personellen Transformation des Systems aussenpolitischer Entscheidungsfindung in der Ukraine / Siegfried Bock, Manfred Schunemann (Hrsg.). – Baden-Baden : Nomos Verlagsgesellschaft, 2000. – 79, [1] S. : табл. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 3-7890-6656-7
130620
  Франко І. Zur Judenfrage (до юдейського питання) : Статті: Літературно-публіцистичне видання / Іван Франко; МАУП. – Київ : МАУП, 2002. – 40с. – (Б-ка журналу "Персонал"). – ISBN 966-608-202-0
130621
  Bunning E. Zur Kenntnis der endonomen Tagesrhythmik bei Insekten und bei Pflanzen / E. Bunning. – Berlin : [S. n.], 1935. – P. 594-623. – Berich. der Deutsch. Botanisch. Gesel, B. 53; H. 7, 1935
130622
  Kuschakewitsch Sergius Zur Kenntnis der Entwicklungsgeschichte von Volvox / Kuschakewitsch Sergius. – Jena : Fischer, 1931. – S.323-330. – кремий відбиток з: Archiv fur Protistenkunde, B.73, H.3
130623
  Peskoff N. Zur kenntnis der hydrolyse von saureamiden und nitrilen / N. Peskoff. – Breslau : Buchdruckerei H. Fleischmann, 1912. – 62 s.
130624
  Sheljuzhko L. Zur Kenntnis der kaukasischen Zygaenen / L. Sheljuzhko. – Riga : Herausgebers, 1936. – S.14-22. – Separatum ex: Folia Zoologica et Hydrobiologica, Vol. 9, N. 1, 1936
130625
  Alberti Von Zur Kenntnis der Lepidopteren-Fauna Sud - und Sudostrublands / Alberti Von, J. Soffner. – Sonderabdruck, 1962. – 198s. – Mitteilungen der Munchner Entomologischen Gesellschaft E.V. 52. Jahrgang 1962
130626
  Kardakoff N. Zur Kenntnis der Lepidopteren des Ussuri-Gebietes / N. Kardakoff. – Berlin, 1928. – 232S.
130627
  Forsius R. Zur Kenntnis der Vespiden Finnlands / R. Forsius, A. Nordstrom. – [S. l. : s. n.], 1923. – 9 S. – Notulae entomologicae, 3, 1923
130628
  Sheljuzhko L. Zur Kenntnis des Formenkreises von Satyrus guriensis Stgr / L. Sheljuzhko. – Riga : Herausgebers, 1935. – S. 294-302. – Separatum ex: Folia Zoologica et Hydrobiologica, Vol. 8, Nr. 2, 1935
130629
  Reformatzky S. Zur kenntniss der trimethylrssigsaure // Исследования над явлениями вытеснения одних элементов другими / Н.Н. Бекетов. – Харьков, 1865. – P. 1594-1598
130630
   Zur Kritik der Burgerlichen Soziologie in Westdeutschland. – Berlin : VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, 1962. – 178 S.
130631
  Feuerbach Ludwig Zur Kritik der Hegelschen Philosophie. / Feuerbach Ludwig. – Berlin, 1955. – 170с.
130632
  Marx K. Zur Kritik der politischen Okonomie / K. Marx. – Berlin
1. – 1958. – 320с.
130633
   Zur Kritik des Behaviorismus. – Berlin : VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, 1978. – 325s.
130634
  Korch Helmut Zur Kritik des physikalischen Idealismus C.F. v. Weizsackers / Korch Helmut. – Berl., 1959. – 332с.
130635
  Zwolfer W. Zur Lehre von den Bevolkerungsbewegungen der Insekten / W. Zwolfer. – Berlin : Parey, 1932. – 21 S. – Zeitschrift fur Angewandte Entomologie, Band 19, Heft 1, Marz, 1932
130636
  Hundrieser C. Zur Lehre von der ungerechtfertigten Bereicherung : Inaugural-Dissertation / Hundrieser Carlheinz. – Konigsberg : Paul Kopal, 1928. – VII, 56 S.
130637
  Jarnefelt Zur Limnologie einiger Gewasser Finnlands / Jarnefelt. – Helsinki : [S. n.]
1, 2. – 1925. – P. 186-226. – Окремий відбиток з: Suomalaisen elan- ja kasvitieteellisen seuran vanamon julkaisuja; 2,6 OSA, No.5
130638
  Aarnio B. Zur Limnologie einiger Gewasser Finnlands / B. Aarnio; Valtion maatutkimuslaitos. – Helsingfors : Tryckeri, 1928. – 79 p.
130639
  Thalmann Zur Machtfrage: Reden, Artikel und Briefe 1920-1935 / Thalmann, ernast. – Berlin, 1982. – 463с.
130640
  Thalmann Ernst Zur Machtfrage: Reden, Artikel und Briefe 1920-1935 / Thalmann Ernst. – Berlin, 1982. – 463с.
130641
  Boeck Hans Zur marxistischen Ethik und sozialistischen Moral / Boeck Hans. – Berl., 1959. – 168с.
130642
  Rathenau W. Zur Mechanik des Geistes / Walther Rathenau. – Berlin : S. Fischer Verlag, 1922. – 352 S.
130643
  Gimpel Manfred Zur Methodik der dartstellenden Geometrie im Mathematikunterricht der zehnklassigen allgemeinbildenden polytechnischen Oberschule der DDR / Gimpel Manfred. – Berlin : Volk und Wissen, 1973. – 231 S.
130644
  Trapp A. Zur Morphologie und Entwicklungsgeschichte der Staubblatter Sympetaler Bluten / A. Trapp. – Jena : VEB Gustav Fischer, 1956. – 93S. : Mit 65 Abbildungen im Text. – (Botanische Studien / Troll W., von Guttenberg H. ; 5)
130645
  Lenzen Wolfgang Zur Naturalisierung des Geistes. Laudatio auf Franz von Kutschera / Lenzen Wolfgang. – Leipzig : Universitat Leipzig, 1999. – 40S. : Ill. – У виданні також: Die offene Welt /Franz von Kutschera
130646
  Rohde E. und and Zur Neuordnung der Haushaltswirtschaft der ortlichen Organe / E. und and Rohde. – Berl., 1965. – 78с.
130647
  Nielsen E.T. Zur Oekologie der Laubheuschrecken / E.T. Nielsen. – [S. l.] : Naturhistorisk museum, 1938. – 164 S. – Saertryk af. ent. Medd., Band 20, 1938
130648
  Friederichs K. Zur Okologie des Kohlweiblings (Pieris brassicae) : Festschrift zum 60. Geburtstag von Karl Escherich / K. Friederichs. – Berlin : Parey, 1931. – S. 568-581. – Sonderabdruck aus Zeitschrift fur Angewandte entomologie, Band. 18, Heft. 3
130649
  Hugi T. Zur Petrographie des ostlichen Aarmassivs und des Kristallins von Tamins : Inaugural-Dissertation / T. Hugi. – Zurich : Leemann, 1941. – 120, [2] S.
130650
  Kuczynski Jurgen Zur Philosophie des Huhnes. / Kuczynski Jurgen. – Berlin, 1989. – 159с.
130651
   Zur Physik und Chemie der Kristallphosphore. – Berlin : Akademie, 1962. – 236 S.
130652
  Friedrich W. Zur Psychologie des Jugendalters / W. Friedrich, A. Kossakowski. – Berl., 1962. – 206с.
130653
  Gunnel Peter u.a. Zur Rationalisierung der Bibliotheksarbeit / Peter u.a. Gunnel. – Berlin, 1972. – 223с.
130654
  Buschardt D. Zur rationellen Organisation von Arbeitsablaufen. / D. Buschardt. – Berlin, 1973. – 175с.
130655
  Schaposchnikow K. Zur Relativdynamik des homogenen korpers / K. Schaposchnikow. – Leipzig : Johann Ambrosius Barth, 1913. – 3 S.
130656
  Fenske Gertrud Marie Zur Spracherziehung im Kindergarten. / Fenske Gertrud Marie. – Berl., 1956. – 168с.
130657
  Kuchenmeister Wera Zur Stunde des Grubenpferds. / Kuchenmeister Wera, Kuchenmeister Claus. – Berlin, 1982. – 195с.
130658
   Zur synthese und Organometallierung der Diphenylcyanamidophosphinate M(C6H5)2P(Y)NCN (Y=o,s) / В.В. Скопенко, Л. Ягер, Н. Келер, А.И. Брусиловец // Z. anorg. allg. chem., 1988. – Bd. 564
130659
  Ludwig W. Zur Theorie der Flimmerbewegung (Dynamik, Nutzeffekt, Energiebilanz) / W. Ludwig. – [S. l. : s. n.], 1931. – S. 397-412. – Zoologischen Institut der Universitat Halle a. S.
130660
  Zwolfer W. Zur Theorie der Insektenepidemien / W. Zwolfer. – Leipzig : Georgthieme, 1930. – S. 724-759. – Biologischen Zentralblatt, Band 50, Heft 12, Dezember, 1930
130661
  Moissejewa M. Zur Theorie der mitogenetischen Strahlung / M. Moissejewa. – Berlin : Springer, 1931. – 13 p. – (Biochemische Zeitschrift)
130662
   Zur Theorie des sozialistischen Realismus. – Berlin : Dietz Verlag, 1974. – 913 S.
130663
  Milovidov P. Zur Theorie und Technik der Nuklealfarbung / P. Milovidov. – Praha : [S. n.], 1936. – S. 570-597. – Protoplasma, 1936, Bd.25, H.4
130664
  Scharowolskij J. Zur Thidrekssaga // Serta Borysthenica : Сборник в честь заслуженного профессора Императорского университета св. Владимира Юлиана Андреевича Кулаковского. – Киев : Тип. Т. Г. Мейнандера, 1911
130665
  Skala Hugo Zur Verbreitung einiger Blattminen in Oberosterreich / Skala Hugo, 1941. – 8S. – Entomologischen Anzeiger, Jahrgang XV, 1935, Nummer 22
130666
  Stern Leo Zur Vorgeschichte der Grundung der Kommunistischen Partei Deutschlands. Vortrag zum Monat der Deutschen-Sowjetischen Freundschaft, gehalten am 16. November 1954 an der Martin-Luther-Universitat Hal / Stern Leo. – Halle Wittenberg, 1954. – 62с.
130667
  Smakula A. Zur Wanderungsgeschwindigkeit der Elektronen in Alkalihalogenidkristallen / A. Smakula. – Gottingen : [S. n.], 1934. – 266 S.
130668
  Muller F.W. Zur Wirkstoffphysiologie des Bodenpilzes Mucor Ramannianus : Inaugural-dissertation der philosophischen Fakultat 2 der Universitat Bern zur Erlangung der Doktorwurde / F.W. Muller. – Bern : Biel, 1941. – P. 165-256
130669
  Mittag Gunter Zur Wirtschaftspolitik der SED in der Periode des umfassenden Aufbaus des Sozialismus in der DDR unter den Bedingungen der technischen Revolution / Mittag Gunter. – Berl., 1966. – 56с.
130670
  Kocetov Vsevolod Zurbinove / Kocetov Vsevolod. – Praha, 1953. – 392с.
130671
  Kocetov Vsevolod Zurbinove / Kocetov Vsevolod. – Praha, 1954. – 388с.
130672
  Kocetov Vsevolod Zurbinove / Kocetov Vsevolod. – Praha, 1956. – 376с.
130673
  Keller Gottfried Zuricher Novellen. / Keller Gottfried. – Leipzig, 1983. – 336с.
130674
   Zurnalistika v televizi. – Brno, 1986. – 349 s.
130675
   Zurnalistika v tlaci, rozhlase a televizii : compus in Iuna Iulie 1927. – Martin : Matica slovenska, 1970. – 123 p.
130676
  Dorfler M. Zuruck zur Natur? / M. Dorfler, E. Dorfler. – Leipzig u.a. : Urania, 1986. – 214S. : Mit 39 Illustrationen von Sussbier D.
130677
  Rachmaninow J. Zuruckjuhrung der Gleichungen relativer Bewegung auf die canonische Form / J. Rachmaninow. – 25-35с. – Отдельный оттиск
130678
  Lindemann Werner zuteifst an dich gebungen sein / Lindemann Werner. – Berl., 1961. – 76с.
130679
  Reinschke Kurt Zuverlassigkeitsstrukturen: Modellbildung; Modellauswertung / Reinschke Kurt, Usakov Igor Alekseevic. – Berlin : VEB Verlag Technik, 1987. – 239 S.
130680
  Ivanauskas T. Zuvintas / T. Ivanauskas, J. Muraska, T. Zubavicius. – Vilnius, 1961. – 48с.
130681
  Grzybowska Krystyna Zuzia / Grzybowska Krystyna. – Warszawa, 1960. – 352с.
130682
  Szobotka Tibor Zuzu vendegei / Szobotka Tibor. – Budapest, 1973. – 334с.
130683
  Gonciaras O. Zvangutis. / O. Gonciaras. – Vilnius, 1965. – 304с.
130684
  Heran Ivan Zvirata a fotografie. / Heran Ivan. – Praha, 1989. – 94с.
130685
  Dozkin Vadim Vasiljevic Zvirata bez domova / Dozkin Vadim Vasiljevic, Marakov Sergej Vladimirovic. – Praha : ORBIS, 1975. – 205s.
130686
  Riha Vaclav Zviratka a petrovsti / Riha Vaclav. – Praha, 1983. – 182с.
130687
  Paule Ladislav Zvolen / Paule Ladislav. – Martin, 1980. – 147с.
130688
  Franicevic-Plocar Zvoni na nebo / Franicevic-Plocar. – Zagreb, 1969. – 391с.
130689
  Minac Vladimir Zvony zvoni na den / Minac Vladimir. – Praha, 1963. – 317с.
130690
  Minac Vladimir Zvony zvonia na den / Minac Vladimir. – Bratislava, 1961. – 401с.
130691
  Romportl Milan Zvukovy rozbor rustiny. (K akusticke klasifikaci ruskych hlasek) / Romportl Milan. – Praha, 1962. – 248с.
130692
  Wieckowska Elzbieta Zwalczanie ostrych chorob zakaznych w Polsce w latach 1944-1950. 2267 // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2001. – 2237. – S.1-214. – (Historia ; T.145). – ISSN 0524-4498
130693
  Kareklas S.E. Zwangsvollstreckung gegen den griechischen staat (gegen die offentliche hand) // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Мельник Р.С., Берлач А.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (24). – С. 84-94. – ISSN 2227-796X
130694
  Kast Peter Zwanzig Gewehre. / Kast Peter. – Berl., 1960. – 232с.
130695
   Zwanzig Jahre : Liberal-Demokratische Partei Deutschlands. – Berlin : Buchverlag der Morgen, 1965. – 327 S. : Ill.
130696
  Simonow K. Zwanzig Tage ohne Krieg / K. Simonow. – Berlin, 1973. – 126с.
130697
  Simonow Konstantin Zwanzig Tage ohne Krieg / Simonow Konstantin. – Berlin - Weimar, 1985. – 236с.
130698
  Wipp Peter Zwanzigtausend Steine / Wipp Peter; Обработали и комментировали А.Д. Королева, И.А. Толкунова. – Москва : Изд-во лит-ры на иностр.языках, 1951. – 38 S.
130699
  Mowat Farley Zwariowana lodka, czyli Zalosna historia Radosnej Przygody / Mowat Farley. – Warszawa, 1974. – 279с.
130700
  Wolf Friedrich Zwei an der Grenze : Roman / Wolf Friedrich. – Berlin : Aufbau-Verl, 1959. – 459 S.
130701
  Weimer Annelore Zwei auf einer Insel / Weimer Annelore. – [Berlin] : Verlag "Das Neue Berlin", 1973. – 259 S.
130702
  Grun Max von der Zwei Briefe an Pospischiel / Grun Max von der. – Darmstadt, Neuwied, 1985. – 22с.
130703
  Reinowski Werner Zwei Bruder / Reinowski Werner. – Halle, 1972. – 564с.
130704
  Reinowski Werner Zwei Bruder / Reinowski Werner. – Halle (Saale), 1977. – 564с.
130705
  Wolf Friedrich Zwei Dramen aus dem Bauernkrieg / Wolf Friedrich. – Berlin : Aufbau-Verl, 1959. – 218 S.
130706
  Courtade Pierre Zwei Dutzend Austern. / Courtade Pierre. – Berl., 1963. – 220с.
130707
  Scharrer Adam Zwei Erzahlungen aus dem Leben deutscher Bauern / Scharrer Adam. – M., 1939. – 96с.
130708
  Sakowski Helmut Zwei Frauen. Erzahlungen / Sakowski Helmut. – Berl., 1959. – 112с.
130709
  Gall F. Zwei Graberfelder vom Roten Berg bei Loitsche, Ldkr. Ohrekreis / Fabian Gall; Hrsg. von Harald Meller. – Halle an der Saale : Landesamt fur Denkmalpflege und Archaologie Sachsen - Anhalt; Landesmuseum fur Vorgeschichte, 2005. – 336S. : Ill. + Karte. – (Veroffentlichungen des Landesamtes fur Denkmalpflege und Archaologie Sachsen - Anhalt - Landesmuseum fur Vorgeschichte ; Bd.59). – ISBN 3-910010-91-4
130710
  Krack Zwei in der Nacht. / Krack, Hans-Gunter. – Berl., 1957. – 290с.
130711
   Zwei in eins gegeben : der gemeinsame Weg. – Koln : Wort und Werk, 1963. – 231 S., 12 Bl. Ill. : Ill.
130712
  Dengler Gerhard Zwei Leben in einem. / Dengler Gerhard. – Berlin, 1989. – 487с.
130713
  Lindemann K. Zwei neue kafer
130714
  Lindemann K. Zwei neue Kafer : (mit 1 Tafel.) / von Karl Lindemann // Dare de seama asupra cercrtarilor geologice din vara 1897 / Munteanu-Murgoci. – Bucuresti, 1898. – 4 : Ridicari geologice in N. Dobrogei. – [3] S.
130715
  Penecke K.A. Zwei neue Otiorrhynchus aus den Ost-Alpen / K.A. Penecke. – Cernauti : [S. n.], 1924. – S. 141-146. – Wiener Entomologische Zeitung, B.41, H.1-3, 1924
130716
  Penecke K.A. Zwei neue Russelkafer aus Thessalien / K.A. Penecke. – Cernauti : [S. n.], 1924. – S.13-16. – Wiener Entomologische Zeitung, Band 41, Heft 1-3, (15 April 1924)
130717
  Mann Heinrich Zwei Novellen / Mann Heinrich. – M., 1957. – 28с.
130718
  Todorovski† G. Zwei Schriften uber Heine von den Mladini // Науката и уметноста : науч. конференциjа : Скопjе, 23 апр. 2010 : pасправи / Макед. акад. на науките и уметностите, Науч. друштво "Лаjбниц" од Берлин. – Скопjе : Македонска академиja на науките и уметностите, 2012. – Кн. 2 : / [уред. одб.: М. Поленаковик (претседател), М. Гурчинов, Г. Старделов и др.]. – S. 215-220. – ISBN 978-608-203-077-7
130719
  Lenin W.I. Zwei taktiken der Sozialdemokratie in der Demokratschen Revolution / W.I. Lenin. – Moskau, 1934
130720
  O"Brien Flann Zwei Vogel beim Schwimmen / O"Brien Flann. – Berlin, 1981. – 320с.
130721
  Bottcher K. Zweigesprach / K. Bottcher, J. Mittenzwei. – Leipzig, 1980. – 406с.
130722
  Cramer Werner Zweigokonomik des Gaststattenwesens. / Cramer Werner. – Berl., 1965. – 172с.
130723
  Rumposch Gunter Zweimal Liebe / Rumposch Gunter. – Halle, 1962. – 170с.
130724
  Schoner Hellmut Zweitausend Meter Fels. Ein Watzmann-Ostwand-Buch / Schoner Hellmut. – Lpz., 1955. – 160с.
130725
   Zweite Arbeitstagung uber stabile Isotope. Leipzig 1961 : Sonderdruck aus "Kernenergie", Heft 4/5 1962. – Berlin : VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, 1962. – S. 207-442
130726
  Wagner B. Zweite Erkenntnis / B. Wagner. – Berlin - Weimar : Aufbau - Verlag, 1978. – 104 S.
130727
  Tierfreund Der Zweite Folge / Tierfreund Der. – Berlin : Deutscher Bauernverlag, 1959. – 71S.
130728
  Buhr Herbert Zweiter Beitrag zur Kenntnis der Pflanzengallen Mecklenburgs / Buhr Herbert. – s.l. – S.83-102. – Archiv des Vereins der Freunde der Natur. in Meckl. , B. 4, 1929
130729
  Fuhmann Franz Zweiundzwanzig Tage, oder Die Halfte des Lebens / Fuhmann Franz. – Rostock, 1974. – 228с.
130730
  Mroczko Marian Zwiazek obrony kresow zachodnich 1921-1934. / Mroczko Marian. – Gdansk, 1977. – 264с.
130731
  Kozlowski Czeslaw Zwiazek Walki Mlodych (1943-1948) / Kozlowski Czeslaw. – Warszawa, 1978. – 575с.
130732
  Czerepica Walery Zwiazki rewolucjonistow Bialorusi i Polski w latach 70-80 XIX wieku / Czerepica Walery. – Warszawa, 1985. – 159с.
130733
  Strittmatter Eva Zwiegesprach : Gedichte / Strittmatter Eva. – 5.Aufl. – Berlin; Weimar : Aufbau, 1990. – 132S. – ISBN 3-351-00393-5
130734
  Muskewitz Kathe Zwielicht. / Muskewitz Kathe, Stubert Bruno. – Berlin, 1956. – 356с.
130735
   Zwierciadlo Prasy : czasopisma Polskie XIX wieku o literaturze rosyjskiej. – Wroclaw [etc.] : Zaklad narodowy imienia Ossolinskich ; W-wo Polskiej AN, 1978. – 400 s.
130736
  Bryll Ernest Zwierzatko. / Bryll Ernest. – Warszawa, 1975. – 108с.
130737
  Nerval Gerard de Zwierzenia Mikolaja Restifa / Nerval Gerard de; Przelozyl i poslowiem opatrzyl A. Wazyk. – Warszawa : Czytelnik, 1970. – 214s.
130738
  Szuman J. Zwierzeta Futerkowe / J. Szuman, Z. Wolinski, J. Kulikowski. – Wyd. 3. – Warszawa : Pastwowe Wyd-wo Rolnicze i Lesne, 1955. – 452s.
130739
  Kreyser K. Zwierzeta gospodarskie w traktatach agrarnych pisarzy pzymskich i wieku cesarstwa / K. Kreyser. – Warszawa : Wyd-wo SGGW, 1996. – 98s. – ISBN 83-00-02989-3
130740
  Styczynski Jan Zwierzeta przed obiektywen / Styczynski Jan. – Warszawa : Sztuka, 1956. – 132S.
130741
  Bauer Hans Zwierzeta sa inne / Bauer Hans. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 1956. – 233s.
130742
  Boguszewska Helena Zwierzeta srod ludzi / Boguszewska Helena. – Warszawa, 1965. – 200с.
130743
  Jurczak-Gucwinska Hanna Zwierzeta w moim domu / Jurczak-Gucwinska Hanna. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975. – 353S.
130744
  Trepka A. Zwierzeta wychodza z morz / A. Trepka. – Katowice : Slask, 1977. – 432s.
130745
  Fiedler Arkady Zwierzeta z lasu dziewiczego / Fiedler Arkady. – Poznan : Poznanskie Wydawnictwo, 1972. – 141S.
130746
  Fiedler Arkady Zwierzeta z lasu dziewiczego / Fiedler Arkady. – Warszawa : Nasza Ksiegarnia, 1976. – 139S.
130747
  Kotlica J. Zwierzyniec pani Res / J. Kotlica. – Gdansk, 1973. – 72с.
130748
   Zwiesprache : Beitrage zur Theorie und Geschichte des Ubersetzens. – Stuttgart, Weimar : Metzler, 1996. – 11,418S. – ISBN 3-476-01450-9
130749
  Chlabicz Jozef Zwiezly slownik polsko-rosyjski , rosyjsko-polski / Chlabicz Jozef. – Warszawa : Polonia, 1993. – 136,135[271]s. – У виданні також: Краткий словарь русско-польский, польско-русский /Jozef Chlabicz. – ISBN 83-7021-180-1
130750
   Zwillingsforschung international. – Berlin : VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, 1986. – 249S.
130751
   Zwischen Abgrenzung und Assimilation - Deutsche,Polen und Juden : Schauplatze ihres Zusammenlebens von der Zeit der Aufklarung bis zum Beginn des Zweiten Weltkrieges. – Hannover : Verlag Hahnsche Buchhandlung, 1996. – 317S. – (Studien zur internationalen Schulbuchforschung/Hrsg. von Ursula A.J.Becher ; Bd.88). – ISBN 3-88-304-288-9
130752
  Gilden K.B. Zwischen Berg und Meer. / K.B. Gilden. – Berlin, Weimar, 1974. – 752с.
130753
  Nesin Aziz Zwischen Bosporus und Anatolien. Erzahlungen aus der Turkei / Nesin Aziz. – Berlin : Eulenspiegel, 1975. – 194s. : Il.
130754
  Heyerdahl Thor Zwischen den kontinenten : Archaologische Abenteuer / Heyerdahl Thor; Eingeleitet und bearbeitet von . Karl Jettmar. – Munchen : C.Bertesmann Verlag, 1975. – 320p. – ISBN 3-17--02609-4
130755
  Ullrich Klaus Zwischen den Linien / Ullrich Klaus. – Berlin : Militarverlag der DDR, 1986. – 191 S.
130756
  Walter S. Zwischen dierzehn und achtzehn : Ein Buch fur junge Madchen / Sonja Walter. – 9., uberarb. Aufl. – Berlin : Verlag Neues Leben, 1958. – 255 S.
130757
  Friedrich Horst Zwischen Fahrkarte und Volltreffer : Aphorismen-Sammlung. – Berlin : Militarverl. der DDR, 1988. – 150 S. – Мініатюрне видання. – ISBN 3-327-0057-0
130758
  Makosch Ulrich Zwischen Fudschijama und Himalaja / Makosch Ulrich. – Leipzig : Brockhaus, 1962. – 176S.
130759
  Preissler Helmut Zwischen Grasern und Sternen / Preissler Helmut; Womser Sepp. – Berl., 1963. – 72с.
130760
  Tornius Valerian Zwischen Hell und Dunkel. Ein Rembrandt / Tornius Valerian. – Berl., 1962. – 336с.
130761
  Ludwig Otto Zwischen Himmel und Erde / Ludwig Otto. – Berl., 1956. – 248с.
130762
  Ludwig Otto Zwischen Himmel und Erde / Ludwig Otto. – Berl., 1966. – 144с.
130763
  Herrmann Joachim Zwischen Hradschin und Vineta / Herrmann Joachim. – Leipzig, 1971. – 285с.
130764
  Heemans Oscar Cornelius Zwischen hundert Brucken. Episoden vom Partisanenkampf in Ostflandern. / Heemans Oscar Cornelius. – Berlin, 1975. – 223с.
130765
  Adler Hans. Zwischen Kairo und Budapest. Die Geschichte einer Verschworung. / Hans. Adler. – Berl., 1957. – 126с.
130766
  Gerullis Walter Zwischen Kanzel und Kerker. / Gerullis Walter. – Weimar, 1958. – 304с.
130767
  Grundig Hans Zwischen Karheval und Aschermittwoch / Grundig Hans. – Berl., 1962. – 376с.
130768
  Grundig Hans Zwischen Karneval und Aschermittwoch / Grundig Hans. – Berl., 1957. – 430с.
130769
  Kraatz H. Zwischen Klinik und Horsaal : Autobiographie / H. Kraatz. – Berlin : Verlag der Nation, 1977. – 407p.
130770
  Schoor Wolfgang Zwischen Last und Strasse / Schoor Wolfgang. – Berl., 1960. – 36с.
130771
  Hofer M.A. Zwischen Lustprinzip und Okoaskese : Aufbruch in eine konservative Neuzeit? / M.A. Hofer. – Zurich ; Osnabruck : Interfrom, Fromm, 1987. – 170, [5] S. – Bibliogr.: S.169-70. – (Texte+Thesen ; Bd. 203). – ISBN 3-7201-5203-0
130772
  Gotsche Otto Zwischen Nacht und Morgen / Gotsche Otto. – Halle, 1959. – 728с.
130773
  Peskow Wassili Zwischen Ostsee und Pazifik / Peskow Wassili. – Leipzig, 1975. – 303с.
130774
  Reimann Angelika Zwischen Pflicht und Neigung : Johann Wolfgang von Goethe im Herzogtum Sachsen-Weimar / Reimann Angelika. – Jena : Quartus-Verlag, 1999. – 446S. – (Palmbaum Texte / Hrsg. von Detlef Ignasiak und Roswitha Jacobsen in Verbindung mit der Thuringischen Literarhistorischen Gesellschaft Palmbaum e.V., Jena ; Bd. 7 ; Kulturgeschichte). – ISBN 3-931505-37-5
130775
  Floericke K. Zwischen Pol und Aguator. Thiergeographische Lebensbilder / K. Floericke. – Stuttgart : Kosmos ; Gesellschaft der Naturfreunde, 1926. – 79 S.
130776
  Mensching Horst Zwischen Rif und Draa / Mensching Horst. – Lpz., 1955. – 192с.
130777
  Hemmo Klaus Zwischen Sahara uhd Elfenbeinkuste Bericht uber eine westafrikanische Reise. / Hemmo Klaus. – Lpz., 1963. – 222с.
130778
  Steinberg Werner Zwischen Sarg und Ararat / Steinberg Werner. – Berlin, 1980. – 143с.
130779
   Zwischen Sofia und dem Schwarzen Meer. – Leipzig : Graphische Werkstaten, 1961. – 24 S.
130780
  Golowko Arseni Grigorjewitsch Zwischen Spitzbergen und Tiksibucht. / Golowko Arseni Grigorjewitsch. – Berlin, 1986. – 254с.
130781
  Kronfeld Herbert Zwischen Start und Ziel. / Kronfeld Herbert. – Berl., 1957. – 136с.
130782
  Meyer-Scharffencberg Fritz Zwischen Storm und Haff / Meyer-Scharffencberg Fritz; Schlesinger H. – Rostock, 1964. – 264с.
130783
  Reller G. Zwischen Weibem Meer Und Baikalsee : Bei den Burjaten, Adygen und Kareliern / G. Reller. – Berlin : Neues Leben, 1981. – 207S. : Fotos Kruger Heinz
130784
  Pillewitzer Wolfgang Zwischen Wuste und Gletschereis. Deutsche Forscher im Karakorum / Pillewitzer Wolfgang. – Gotha, 1960. – 212с.
130785
  Strahl Rudi Zwischen Zapfenstreich und spater / Strahl Rudi. – Berl., 1956. – 184с.
130786
  Walther Joachim Zwischen zwei Nachten / Walther Joachim. – Berlin : Verlag Neues Leben, 1974. – 208 S.
130787
  Kurella Alfred Zwischendurch. Verstreute essays 1934-1940. / Kurella Alfred. – Berlin, 1961. – 328с.
130788
  Bodenschatz Hans Zwischenstotion / Bodenschatz Hans. – Berlin, 1976. – 210с.
130789
  Скопенко В.В. Zwitter-ionic Silicabased Ion Exchangers with Covalently Bonded Aminophosphonic Acids / В.В. Скопенко, В.М. Зайцев, Л.С. Василик // 20th Intern. symp. on Chromat. Bouznemouth. 1994, 1994
130790
  Скопенко В.В. Zwitterionic Silica Based Ion Exchangers with Covalently Bonded Aminophosphonic Acids / В.В. Скопенко, В.М. Зайцев, Л.С. Василик // 209 ACS National Meeting, Anaheim, CA, USA, April 2-6, 1995, 1995
130791
  Rosiek Stanislaw Zwloki Mickiewicza : Proba nekrografii poety / Rosiek Stanislaw. – Gdansk : Slowo/Obraz Terytoria, 1997. – 335с. : ill. – (Ser.:"Wiek XIX"). – ISBN 83-905063-2-7
130792
  Ilf Ilja Zwolf Stuhle / Ilf Ilja, Petrow Jewgeni. – Leipzig, 1975. – 330с.
130793
  Muller Martin Zwolfender. / Muller Martin. – Berl., 1957. – 352с.
130794
  Kuczynski M. Zwrotnik dinozaura / M. Kuczynski. – Warszawa, 1977. – 243 s.
130795
  Wirski J. Zwyciestwo Joanny / J. Wirski. – Warszawa : Czytelnik, 1956. – 116 s.
130796
  Mroczek Andrzej Zwyciestwo przed dogrywka / Mroczek Andrzej. – Warszawa : Instytut wydaw. "PAX", 1973. – 260s.
130797
  Diegtiariew Wlodzimierz Zwyciezajac smierc. / Diegtiariew Wlodzimierz. – Lublin, 1974. – 326с.
130798
  Zulawski J. Zwyciezca / J. Zulawski. – Krakow : Wyd-wo literackie, 1959
130799
  Raszydow Szaraf Zwyciezcy / Raszydow Szaraf; Z jezyka ros.tlumaczyla H.Zatorska. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1977. – 434s.
130800
  Braun Andrzej Zwyciezczy znad Tatu-Ho. / Braun Andrzej. – Warszawa, 1960. – 160с.
130801
  Bernatt Stanislaw Zwyciezony przez sztorm / Bernatt Stanislaw. – Gdynia, 1959. – 32с.
130802
  Werner Andrzej Zwyczajna apokalipsa : Tadeusz Borowski i jego wizja swiata obozow / Werner Andrzej. – Warszawa : Czytelnik, 1981. – 257s. – Wydano w 30 rocznice smerci Tadeucza Borowskiego
130803
  Chmielewska Joanna Zwyczajne zycie / Chmielewska Joanna. – Warszawa, 1974. – 411с.
130804
  Witkowski Wojciech Zwykle sprawy / Witkowski Wojciech. – Gdansk : Wyd-wo Morskie, 1976. – 149 s.
130805
  Pauszer-Klonowska Gabriela Zwykle sprawy niezwyklych ludzi / Pauszer-Klonowska Gabriela. – Wyd. 2e, rozszer. – Lublin, 1978. – 289с.
130806
  Klonowicz Stefan Zyc mozna dluzej. / Klonowicz Stefan. – Warszawa, 1977. – 505с.
130807
  Bryll Ernest Zycie-Jawa. / Bryll Ernest. – Warszawa, 1973. – 124с.
130808
  Lubaszewska Antonina Zycie - smierci doskonalosc : Mlodopolska antropologia smierci i literacki swiat wartosci / Lubaszewska Antonina. – Krakow : Wyd-wo Uniw. Jagiellonskiego, 1995. – 137s. – (Rozprawy habillitacyjne / Uniw. Jagiellonski ; 298). – ISBN 83-233-0888-8
130809
  Morsztynkiewicz M. Zycie a la Carte : Powiesc z kwiatkiem / Maryta Morsztynkiewicz. – Warszawa : Galster, Lauter i Rutkowski, 1947. – 304s.
130810
   Zycie akademickie : Miesiecznik spolecznosci akademickiej AWF we Wroclawiu. – Wroclaw. – ISSN 1231-3416
N 11 (82). – 2001
130811
   Zycie akademickie : Miesiecznik spolecznosci akademickiej AWF we Wroclawiu. – Wroclaw. – ISSN 1231-3416
N 12 (83). – 2001
130812
   Zycie akademickie : Miesiecznik spolecznosci akademickiej AWF we Wroclawiu. – Wroclaw. – ISSN 1231-3416
N 1 (84). – 2002
130813
   Zycie akademickie : Miesiecznik spolecznosci akademickiej AWF we Wroclawiu. – Wroclaw. – ISSN 1231-3416
N 2 (85). – 2002
130814
  Legut Lucyna Zycie artystki Kingi Kidney / Legut Lucyna. – Gdansk : Wyd-wo morskie, 1972. – 236s.
130815
  Kunicki-Goldfinger Wladyslaw J.H. Zycie bakterii / Wladyslaw J.H. Kunicki-Goldfinger. – Wyd. 3. – Warszawa : Pastwowe wyd-wo naukowe, 1975. – 557s.
130816
  Bronislawski Jerzy Zycie bez gwaraneji. / Bronislawski Jerzy. – Warszawa, 1975. – 284с.
130817
  Waterhouse Keith Zycie biurowe / Waterhouse Keith; Z angielskiego przelozyla Z. Kierzys. – Warszawa-Krakow : Ksiazka i wiedza, 1985. – 320s.
130818
  Mazaheri Aly Zycie codzienne muzulmanow w sriedniowieczu (wiek X-XIII) / Mazaheri Aly; Bakowska E. (przel.). – Warszawa, 1972. – 254с.
130819
  Kiersnowski Ryszard Zycie codzienne na Slasku w wiekach srednich. / Kiersnowski Ryszard. – Warszawa, 1977. – 200с.
130820
   Zycie codzienne w Czestochowie w 19 i 20 wieku. – Czestochowa : Wyd-wo WSP, 1999. – 358s. – ISBN 83-7098-649-8
130821
  Mach Wilhelm Zycie duze i male / Mach Wilhelm. – Lodz, 1959. – 198с.
130822
  Mach W. Zycie duze i male / W. Mach. – Warszawa, 1972. – 189с.
130823
  Sterne Laurence Zycie i mysli J.W. Pana Tristama Shandy / Sterne Laurence. – Warszawa
1. – 1974. – 344с.
130824
  Sterne Laurence Zycie i mysli J.W. Pana Tristama Shandy / Sterne Laurence. – Wyd. 2. – Warszawa
1. – 1974. – 344с.
130825
  Sterne Laurence Zycie i mysli J.W. Pana Tristama Shandy / Sterne Laurence. – Wyd. 2. – Warszawa
2. – 1974. – 356с.
130826
  Dickens Karol. Zycie i przygody Nicholasa Nickleby. / Karol. Dickens. – Warszawa
1. – 1971. – 503с.
130827
  Dickens Karol. Zycie i przygody Nicholasa Nickleby. / Karol. Dickens. – Warszawa
2. – 1971. – 540с.
130828
  Mark Bernard Zycie i walka mlodziezy w gettach w okresie okupacji hitlerowskiej. (1939-1944) / Mark Bernard. – Warszawa, 1961. – 96с.
130829
  Rogala Wladyslaw Zycie i walka wsi wielkopolskiej w latach 1919-1925 / Rogala Wladyslaw. – Warszawa, 1956. – 188 с.
130830
  Butler V J.A. Zycie komorki / V J.A. Butler. – Warszawa : Pastwowe wyd-wo naukowe, 1967. – 242p.
130831
  Marivaux Pierre de Zycie Marianny / Marivaux Pierre de; Przelozyl J.Rogozinski. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1959. – 641s.
130832
  Trafialek Elzbieta Zycie na emeryturze w warunkach polskich przemian systemowych : Studium teoretyczno-diagnostyczne / Trafialek Elzbieta. – Kielce : Wyzsza szkola pedagogiczna im.Jana Kochanowskiego, 1998. – 436S. – ISBN 83-7133-081-2
130833
  Kryska Slawomir Zycie na kibica. / Kryska Slawomir. – Warszawa, 1978. – 143с.
130834
  Jesus Carolina Maria de Zycie na smietniku / Jesus Carolina Maria de; Tlumaczyla H.Czajka. – Warszawa : Czytelnik, 1963. – 209s.
130835
  Pruszkowska Maria Zycie nie jest romansem, ale... / Pruszkowska Maria. – Gdynia, 1967. – 188с.
130836
  Pawlak Wladyslaw Zycie po amerykansku / Pawlak Wladyslaw. – 2e wyd. zaktualizowane. – Warszawa : Iskry, 1970. – 297s.
130837
  Rubach-Kuczewska Zycie po hindusku / J. Rubach-Kuczewska. – Warszawa, 1971. – 312 s.
130838
  Lozinski Wladyslaw Zycie polskie w dawnych wiekach / Lozinski Wladyslaw. – Krakow, 1958. – 272с.
130839
  Lozinski Wladyslaw Zycie polskie w dawnych wiekach / Lozinski Wladyslaw. – Krakow, 1974. – 286с.
130840
  Mongredien Georges Zycie prywatne Moliere / Mongredien Georges. – Warszawa, 1977. – 155 с.
130841
  Skwirowska S. Zycie szkoly wyzszej : bibliografia zawartosci (1953 -1967) / S.Skwirowska; Min-wo oswiaty i szkol-wa Miedzyuczelniany zaklad Badan nad szkolnictwem wyzs., Osrodek dokumentacji i biblioteka. – Warszawa : Panstwowe wyd-wo naukowe, 1969. – 175 p. – (Bibliografie)
130842
  Kozlowski Jozef Zycie teatralne proletariatu polskiego, 1878-1914 / Kozlowski Jozef. – Krakow, 1982. – 361с.
130843
  Estreicherowna Maria Zycie towarzyskie i obyczajowe Krakowa w latach 1848-1863. / Estreicherowna Maria. – Krakow, 1968. – 240с.
130844
  Otwinowski Stefan Zycie trwa cztery dni / Otwinowski Stefan. – Krakow, 1977. – 147с.
130845
  Olszanski Tomasz Zycie tulacze / Olszanski Tomasz. – Warszawa, 1957. – 380с.
130846
  Kras Janina Zycie umyslowe w Krakowie w latach 1848-1870. / Kras Janina. – Krakow, 1977. – 260с.
130847
   Zycie Warszawy : pismo codzienne - istnieje od 1944 roku. – [S. l. : s. n.]. – 48 s.
130848
  Rostworowski Jan Zycie wieczne / Rostworowski Jan. – Warszawa, 1975. – 183с.
130849
  Dobrowolski Tadeusz Zycie, tworczosc i znaczenie spoleczne artystow polskich i w Polsce pracujacych w okresie poznego gotyku. (1440-1520). Z pogranicza historii, teorii i sociologii / Dobrowolski Tadeusz. – Wroclaw-Warszawa-Krakow, 1965. – 166с.
130850
  Wat Aleksander Zyd wieczny tulacz / Wat Aleksander. – Lublin : Wyd-wo UMCS, 2000. – 43s. – (Wspolczesne opowiadania polskie). – ISBN 83-2271627-3
130851
  Kraszewski Jozef Ignacy Zyd. Obrazy wspolczesne. / Kraszewski Jozef Ignacy. – Krakow, 1960. – 592с.
130852
  Gasowski Tomasz Zydzi galicyjscy w poszukiwaniu nowej tozsamosci // Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace historyczne / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2017. – 144, z. 2 : Ksztalty galicyjskich tozsamosci. – S. 323-333. – ISBN 978-83-233-4237-3. – ISSN 0083-4351
130853
  Muszynska Jadwiga Zydzi w miastach wojewodztwa Sandomierskiego i Lubelskiego w 18 wieku : Studium osadnicze / Muszynska Jadwiga. – Kielce : WSP im.Jana Kochanowskiego, 1998. – 318,[4]s. – (Prace Instytutu historii WSP w Kielcach / Pod red. W.Cabana ; № 11). – ISBN 83-7133-105-3
130854
   Zydzi wschodniej Polski : seria 6 : Zydzi Bialostoccy : od poczatkow do 1939 roku / [Wydzial Filologiczny Uniwersytetu w Bialymstoku, Katedra Badan Filologicznych "Wschod-Zachod" Uniwersytetu w Bialymstoku" i in.] ; red. nauk. Jaroslaw Lawski, Kamil K. Pilichniewicz, Anna Wydrycka. – Bialystok : Prymat, Mariusz Slliwowski, 2018. – 447 s. : faks., fot., portr. – (Colloquia Orientalia Bialostocensia ; 36 : Literatura/Historia). – ISBN 978-83-7657-207-9
130855
  Kwiek J. Zydzi, lemkowie, slowacy w wojewodztwie krakowskim w latach 1945-1949/50 / J. Kwiek. – Krakow : Ksiegarnia akademicka, 1998. – 233 s. – ISBN 83-7188-200-9
130856
  Janion Maria Zygmunt Krasinski. Debiut i dojrzalosc / Janion Maria. – Warszawa, 1962. – 276с.
130857
  Orzeszkowa Eliza Zygmunt Lawicz i jego koledzy / Orzeszkowa Eliza. – Warszawa, 1957. – 204с.
130858
  Kraszewski Jozef Ignacy Zygmuntowskie czasy. Powiesc z roku 1572. / Kraszewski Jozef Ignacy. – Krakow, 1926. – 382 s. – (Biblioteka narodova ; Ser. 1 ; Nr. 91)
130859
  Kraszewski Jozef Ignacy Zygmuntowskie czasy. Powiesc z roku 1572. / Kraszewski Jozef Ignacy. – Warszawa, 1975. – 485с.
130860
  Fiala A. Zygzakiem po prostej / Adam Fiala. – Warszawa : Iskry, 1979. – 362 s. – ISBN 83-207-0057-4
130861
  Bienko Wojciech Zygzakiem przez matematyke / Bienko Wojciech; Illustr. M. Gawrys. – Warszawa : Panstwowe zakl. wyd-ctw szkolnych, 1965. – 128 s. : Il.
130862
  Iwanow M. Zyj jak inni i badz blogoslawiony / Miron Iwanow; Przel. M. Iliewa. – Warszawa : Czytelnik, 1979. – 221 s.
130863
   Zyja w naszych sercach. – Warszawa : MON, 1975. – 200 s., [1] l. ill.
130864
   Zyma Valentyn // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [редкол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відп. ред. М.І. Дубина]. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 100
130865
  Cajak Jan Zypa Cupak / Cajak Jan. – Bratislava, 1960. – 200с.
130866
  Jelinowski Seafan Zyto. Na ziarno i zielonke / Jelinowski Seafan, Mazurek Jadwiga, Mazurek Jan. – Wyd. 2. – Warszawa : Pastwowe Wyd-wo Rolnicze i Lesne, 1978. – 118s.
130867
  Breslawetz L. Zytologische Studien uber Melandrium album L / L. Breslawetz. – Berlin : Springer, 1929. – S. 444-459. – Planta/Archiv fur wissens..., 7 B., 4. Heft
130868
  Fulinski B. Zywa przyroda w Karpatach Wschodnich / B. Fulinski. – Stanislawow : Zlotyszlak, 1938. – 22 s.
130869
  Ortwin Ostap Zywe fikcje : Studia o prozie, poezij i krytyce / Ortwin Ostap; Oprac. J. Czachowska, wstepem poprzedzil M. Glowinski. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1970. – 426s. – (Biblioteka studiow literackich / Pod red. H. Markiewicza ; 2 : Pisma krytyczne Ostapa Ortwina)
130870
  Rudnicki Adolf Zywe i martwe morze / Rudnicki Adolf. – Wyd. 3. – Warszawa, 1956. – 712с.
130871
  Skoraczynski Czeslaw Zywe numery / Skoraczynski Czeslaw. – Krakow, 1984. – 178с.
130872
  Kawka Henryk Zywe srebro. / Kawka Henryk, Wolanowski Lucjan. – Warszawa, 1959. – 292с.
130873
  Newerly Igor Zywe wiazanie / Newerly Igor. – Warszawa : Czytelnik, 1966. – 412s.
130874
  Maciag Wlodzimierz Zywi i wspolczesni : Szkice krytyczne / Maciag Wlodzimierz. – Warszawa : Czytelnik, 1972. – 207s.
130875
  Wolniak Henryk Zywiec / Wolniak Henryk. – Wroclaw : Ossolineum, 1977. – 32 s.
130876
   Zywot Adolfa Januszkiewicza i jego listy ze stepow kirgizkich. – Berlin ; Poznan : Ksiegarnia B. Behr"a, 1861. – [4], CCXLII, 334 s.
130877
  Rej Mikolaj Zywot czlowieka poczciwego / Rej Mikolaj. – Wroclaw, 1956. – 674с.
130878
  Boswell J. Zywot doktora Samuela Johnsona / James Boswell; Wyboru dokonal przelozyl z jezyka angielskiego oraz wstepem i komentarzami opatrzyl T.J.Dehnel. – Warszawa : Czytelnik, 1962. – 336 s. : il.
130879
  Weyssenhoff Jozef Zywot i mysli Zygmunta Podfilipskiego / Weyssenhoff Jozef. – [Warszawa] : Czytelnik, 1956. – 277 s. : il.
130880
  Kraszewski Jozef Ignacy Zywot i sprawy imipana Medarda z Golczwi Pelki. / Kraszewski Jozef Ignacy. – Warszawa, 1964. – 558с.
130881
  Britting Georg Zywot meza opaslego zwanego Hamletem / Britting Georg; Tlumaczyl J.Sikorski. – Poznan : Wydawnictwo Poznanskie, 1970. – 187
130882
  Szczublewski Jozef Zywot Modrzejewskiej / Szczublewski Jozef. – Warszawa, 1975. – 725 s.
130883
  Bunikiewicz Witold Zywoty diablow polskich. / Bunikiewicz Witold. – Poznan, 1960. – 134с.
130884
  Brantome Pierre Zywoty pan swowolnych. / Brantome Pierre. – Warszawa, 1975. – 573с.
130885
  Plutarchus Zywoty slawnych mezow. (Z zywotow rownoleglych) / Plutarchus. – Wyd. 5. – Wroclaw i i., 1976. – 642с.
130886
  Monzo Q. ZZZZZZZZ... / Q. Monzo. – Barcelona, 1994. – 204 s. – ISBN 84-7772-008-2
130887
  Шульга М. А "тутейші" - там...:(Громадянська самоідентифікація населення України)
130888
  Ремезов И.И. А .П. Бородин / И.И. Ремезов. – Москва : Музгиз, 1958. – 118 с.
130889
  King John А Christian view of the mushroom myth. / King John. – London, 1970. – 191с.
130890
  Dawihl W. А Handbook of hard metals / W. Dawihl. – London : Her Majesty`s Stationery Office, 1955. – 162 с.
130891
  Соболевская Е.К. А realibus ad realiora, или от реального к реальнейшему (К характеристике кинообраза Андрея Тарковского) // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2010. – Вип. 11. – С. 147-159. – ISSN 2076-7382
130892
  Froebel J. А travers l"Amerique. – Paris
T. 1. – 1861. – VIII, 344 p.
130893
  Frobel Julius А travers l"Amerique. – Paris
T. 3. – 1861. – 358 p.
130894
  Karaban V.I. А ukrainian-english translation glossary of politically correct gender-neutral lexis / V.I. Karaban, A.V. Karaban // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Відп. ред.: І.В. Смущинська ; Редкол.: І.І. Нічаєнко, В.Б. Бурбело, З.О. Гетьман [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1 (3). – P. 243-260


  Presented is an alphabetically arranged Ukrainian-English glossary of politically correct gender-neutral lexis comprising 874 entries. Представлено впорядкований в абетковому порядку українсько-англійський глосарій (874 словникові статті) такої групи ...
130895
  Муратов І.Л. А безіменних не було : героїка, лірика / І.Л. Муратов. – Харків : Прапор, 1967. – 147 с.
130896
  Возіянов М.К. А білим віршам музика наснилась... : лірика / Микола Возіянов ; [ред. І.С. Понеділок]. – Харків : Майдан, 2013. – 114, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-372-472-0


  Підпис.
130897
  Ярмолюк М. А бог смерті не дає... // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 115-134. – ISSN 0208-0710
130898
  Скрипкин Ю.К. А болезни могло и не быть... / Ю.К. Скрипкин, Б.А. Сомов. – Москва, 1971. – 79с.
130899
   А було це так... : розповідають журналісти : [зб. статей]. – Київ : Політвидав України
Вип. 1. – 1981. – 214 с., [4] арк. іл. : 4 іл.
130900
   А було це так... : розповідають журналісти. – Київ : Політвидав України
Вип. 3. – 1986. – 127 с.
130901
   А було це так... згадують журналісти-ветерани. – Київ : Політвидав України
Вип. 2. – 1983. – 311 с.
130902
  Абашев В. А был ли мальчик из Перми? / В. Абашев, М. Абашева // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Новый мир". – Москва, 2012. – № 10 (1050). – С. 118-132. – ISSN 0130-7673


  У персонажа стихотворения Беллы Ахмадулиной "Слово" есть прототип. Его можно найти в мемуарном очерке Анатолия Королева "Ожог линзы".
130903
  Виноградова А. А был ли мальчик? = Абсурд как реальность в драматургии Александра Марданя // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2011. – № 4. – С. 159-164. – ISSN 0131-8136


  Рус. драматург Мардань Александр Евгеньевич, член Союза писателей и Союза театральных деятелей Украины. Родился в 1956 г. в г. Владивостоке.
130904
  Мартынов Семен А был ли мальчик? // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 10 (2913). – С. 34-35 : фото
130905
  Федотов Игорь А был ли марксов пролетарий? // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 8. – С. 107-108. – ISSN 0235-7089


  Робітниче питання як проблема сучасної історіографії.
130906
  Дрейпер Роберт А был ли Соломон? Тайны библейских царей / Дрейпер Роберт, Жерар Грег // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – февраль (№ 89). – С. 118-139 : Фото
130907
  Дюсуше Жиль А была ли война : Одісея: Троя // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 1. – С. 72 : Іл. – ISSN 1029-5828
130908
  Безотосный В. А была ли война Отечественной? // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2012. – № 6 : Гроза двенадцатого года. – С. 4-8. – ISSN 0235-7089
130909
  Гимпельсон Е.А. А были ли убийцы? / Е.А. Гимпельсон, Е.В. Пономарев // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 11 (607). – С. 44-47. – ISSN 0321-0626


  Тайна гибели легендарного начдива Н.А. Щорса: взгляды сквозь годы.
130910
  Чирков Ю.И. А было все так... / Ю.И. Чирков. – М., 1991. – 379с.
130911
  Петров М.Т. А было так... / М.Т. Петров. – Саранск, 1963. – 158с.
130912
  Вишня Остап А в неділю п"ю, п"ю... : Оповідання і фейлетони / Вишня Остап. – Київ : Молодь, 1962. – 102 с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
130913
  Павлов А.Е. А в одном доме не спят: рассказы / А.Е. Павлов. – Куйбышев, 1979. – 208с.
130914
  Прокофьев В.А. А в России уже весна / В.А. Прокофьев. – М., 1974. – 463с.
130915
  Кузнецов В.Н. А в сердце - свет: стихи / В.Н. Кузнецов. – Л., 1985. – 119с.
130916
  Сергійчук В. А в Україні думали про біду Росії... // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2018 / В.І. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2017. – С. 255-258. – ISBN 978-966-2911-88-6


  До 100-річчя звернення Володимира Короленка до Голови Директорії УНР Володимира Винниченка щодо допомоги голодуючим дітям Москви і Петрограда.
130917
  Тараксен Н.Ф. А в чем оно, счастье? / Н.Ф. Тараксен. – Владимир
1. – 1964. – 296с.
130918
  Рахновецький Є. А вам потрібен легальний приватний... детектив? // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 17. – С. 50-51.
130919
  Горбатенко В. А вас не впечатлили эти аплодисменты? // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 21березня (№ 12). – С. 10


  Як подолати загрозу державності? Звернення до російських громадян Володимира Горбатенка - доктора політичних наук, професора кафедри політології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
130920
  Левинова Л.А. А ваш ребенок готов к школе? / Л.А. Левинова. – М., 1969. – 111с.
130921
  Барабаш М. А вдома десь вишні цвітуть : поезії // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2019. – № 1 (891), січень. – С. 108-117. – ISSN 08-68-4790-1


  Зміст: "Хвилини рідкісні"; "Не знаю"; "Приїхав"; "Позимніло"; "У тобі бачу себе"; "У вічі пастель"; "Шаленіли вітри"; "Прийшов день ясний"; "Нервозність"; "Приснилась"; "Алло алло"; "Не можу спати"; "Вона ридала"; "Летять"; "Ворон із днем прощався"; ...
130922
  Попова Е.Ф. А ведь они взрослые! / Е.Ф. Попова. – М., 1963. – 32с.
130923
  Ревич А. А век твой был один во всей вселенной // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2003. – № 1. – С. 3-7
130924
  Пузикова Лучія А великий до тебе обов"язково прийде : як у Греції поповнюють лави відданих Орфеїв // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 19. – С. 24-25


  До реалізації соціального проекту нашого журналу "Святий вечір" приєднався колектив викладачів та учнів гімназії-ліцею з міста Агрініон у Греції, де навчають і виховують справжніх громадян і патріотів. Пмназія-ліцей у місті Агрініон - центр розробки ...
130925
  Ефремов Ю.А. А весна наступает! / Ю.А. Ефремов. – Ярославль, 1952. – 64с.
130926
  Ляпин И.И. А вечности в запасе нет...: Стихотворения, поэма. / И.И. Ляпин. – Москва, 1985. – 191 с.
130927
  Горбачов О. А Ви вже застраховані? Перспективи впровадження страхової медицини в Україні // Юридична газета. – Київ, 2016. – 22 листопада (№ 47/48). – С. 22-23
130928
  Цехмистер О. А ви чули про бізнес-ангелів? // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 20-27 вересня (№ 38/39). – С. 9


  У КНУ імені Тараса Шевченка відбувся Всеукраїнський фестиваль інновацій. Захід організували Міністерство освіти і науки разом з КНУ імені Шевченка та Науковим парком університету.
130929
  Романів М. А Вігор і Сян течуть... : [кн. спогадів] / Мирослав Романів ; [упоряд., підгот. текстів: Л. Романів, Л. Гаврилюк]. – Київ : Фенікс, 2014. – 311, [1] с., [8] арк. фот. : іл., портр. – ISBN 978-966-136-151-4
130930
  Шевченко М. А відтак - гуляє в чистім полі... // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 30 жовтня (№ 42). – С. 12
130931
  Анфиногенов А.З. А внизу была земля : (фронтовая повесть) / Артем Анфиногенов ; худож. М.И. Бурзалов. – Москва : Советская Россия, 1976. – 238 с. : ил. – (Фронтовая повесть)
130932
  Анфиногенов А.З. А внизу была земля : (фронтовая повесть) / Артем Анфиногенов ; худож. М.И. Бурзалов, Г.В. Дмитриев. – Москва : Совецкая Россия, 1982. – 221 с. : ил.
130933
   А война шла... : роман-трилогия и повесть. – Алма-Ата : Жазушы, 1990. – 368 с. : ил. – Содерж.: Тревожная память / Душкин Н.С. ; Знойное междуречье / Дубицкий А.Ф. – (Огненные годы)
130934
  Возовикова Т. А вот и квоты... Бюджетные места в частных вузах становятся реальностью. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 13 апреля (№ 15)


  Коммерческие вузы с государственной аккредитацией впервые будут участвовать в распределении бюджетных мест.
130935
  Ференець С. А вранці повстану. Обуренням серця. Веселим азартом очей і ума... // Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 2010. – № 5. – С. 10-11. – ISSN 0131-6753


  Як донька Ліни Василівни і як сама вже відома поетеса Оксана Пахльовська ставиться до популярності маминого імені. Друкується також уривок інтерв"ю доньки двадцятирічної давності
130936
  Милитчук М.Д. А все- таки адвокатські об"єднання можуть бути платниками єдиного податку // Адвокат : Загальнодержавне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2004. – № 2. – С.31-36
130937
  Палійчук Юрій А все-таки білінгва працює! / Палійчук Юрій, Палійчук Євген // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 6 (131). – С. 26-28
130938
  Бондаренко С. А все ж він щасливий // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 10 квітня (№ 15). – С. 1,2


  Творчий вечір, приурочений до 85-річчя Юрія Мушкетика, відбувся у столичному Будинку вчителя.
130939
  Немирович І.О. А все через неї... : гумористичні повісті, веселі оповідки / І.О. Немирович. – Київ : Дніпро, 1979. – 336 с.
130940
  Викулов С.В. А всего и помнится... / С.В. Викулов. – Москва, 1971. – 86 с.
130941
   А всім нам вкупі на землі єдиномисліє подай і братколюбіє пошли... // Київський університет. – Київ, 2014. – Березень (№ 4). – С. 4


  "...У Музеї історії Київського національного університету імені Тараса Шевченка діє виставка заслуженого художника України Надії Никифорової під назвою "Шевченкіана Надії". Цей творчий доробок художниці, який складається з шести величезних полотен: ...
130942
  Журахович С.М. А вы говорите - Америка! : рассказы / С.М. Журахович. – Москва : Правда, 1952. – 40 с.
130943
  Григоров Ю.В. А вы знаете Перепелкина? / Ю.В. Григоров. – Рязань, 1963. – 95с.
130944
  Бойко А.Ф. А вы любите бег? / А.Ф. Бойко. – 2- изд., перераб. и доп. – Москва : Физкультура и спорт, 1986. – 124с.
130945
  Бойко А.Ф. А вы любите бег? / А.Ф. Бойко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1989. – 159с.
130946
  Фролова М.Ф. А вы мне - кто? / М.Ф. Фролова. – Днепропетровск, 1984. – 174 с.
130947
  Бершадский Р.Ю. А вы не с Пресни, товарищ? / Р.Ю. Бершадский. – Москва, 1974. – 127с.
130948
  Липес Н.И. А вы по национальности?.. : как понять, достоверны ли документы вашей семьи и могут ли за ее мононац. фасадом скрываться тайны? / Надя Липес. – Одесса : Астропринт, 2017. – 22, [2] с. : ил. – (Генеалогия для чайников). – ISBN 978-966-927-307-9
130949
  Ратнер Е.И. А главное - верность... / Е.И. Ратнер. – М, 1983. – 352с.
130950
  Юдасин Л.С. А дальше - шельф... / Л.С. Юдасин. – Москва : Советская Россия, 1977. – 236с.
130951
  Платонычев Ю.Ф. А дальше только океан / Ю.Ф. Платонычев. – М., 1985. – 302с.
130952
   А де навчається четверта влада? // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 6-13 червня (№ 22/23). – С. 1


  Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка відвідали співробітники Національної бібліотеки України для дітей.
130953
  Сергейчук В. А державної думки ще не було... Частина VIII. Історія краю // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 9 серпня (№ 146). – С. 10-11
130954
  Ценципер М. А дети растут... / М. Ценципер. – М, 1970. – 128с.
130955
  Добрянський П.К. А дзуськи! : гуморески / П.К. Добрянський. – Львів : Каменяр, 1964. – 44 с.
130956
   А дім буває і в натхнення // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 23-30 вересня (№ 38/39). – С. 11


  Про центр культури і мистецтва, як структурного підрозділу Київського національного університету технологій та дизайну.
130957
  Бровка Петрусь А дни идут... / Бровка Петрусь. – Москва, 1961. – 179 с.
130958
  Бровка Петрусь А дни идут... / Петрусь Бровка ;. – Москва, 1973. – 158 с.
130959
  Шатилов В.М. А до Берлина было так далеко... / В.М. Шатилов. – М., 1987. – 334с.
130960
  Орлянкин В.И. А до Волги четыре шага... : Записки фронтового кинооператора / В.И. Орлянкин. – Киев : Мистецтво, 1982. – 71 с.
130961
  Обрамбальський В. А до Пенсильванії не так уже й далеко // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2017. – 20 квітня (№ 74). – С. 2


  Національний університет біоресурсів і природокористування України підписав меморандум про співпрацю з Університетом штату Пенсильванія (Сполучені Штати Америки), який входить до ТОП-100 найкращих вишів світу. Підписаний меморандум передбачає взаємні ...
130962
  Дахненко Л.Г. А до перемоги було 1418 днів... / Л.Г. Дахненко. – Київ, 1981. – 136с.
130963
  Черкасов А.Д. А до смерти целая жизнь / А.Д. Черкасов. – Пермь, 1980. – 230с.
130964
  Черкасов А.Д. А до смерті ціле життя : Двадцять листів синові й солдату / А.Д. Черкасов. – Київ : Молодь, 1975. – 176с.
130965
  Сергійчук В.І. А документів не могли знайти (до 70-річчя фальсифікації справи на Степана Бандеру як військового злочинця) // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2016 / В. Сергійчук. – Київ : Сергійчук М.І., 2015. – С. 201-203. – ISBN 978-966-2911-74-9
130966
  Писаренко С. А долоню над Пересопницьким Євангелієм пронизує тепло! / С. Писаренко, М. Білокопитов // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 1 (286). – С. 6-8


  Пересопницькому Євангелію у 2011 р. виповнюється 450 років.
130967
  Ковалев Д.М. А думал я... / Д.М. Ковалев. – М, 1966. – 72с.
130968
  Камінецький Ярослав А душі - юні : вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 11/12. – С. 16-20. – ISSN 0868-4790
130969
  Пестушко Валерий А Европейцев все меньше... : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 6. – С. 52
130970
  Ксенофонтов В.В. А если в семье телевизор и ... дети? / В.В. Ксенофонтов. – М., 1973. – 93с.
130971
  Тархова Л.П. А если спор? / Л.П. Тархова. – М., 1979. – 64с.
130972
  Иванова Л.М. А если это любовь... / Л.М. Иванова. – М, 1963. – 32с.
130973
  Гулиа Г.Д. А если это любовь? : Рассказы / Г.Д. Гулиа. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 343с.
130974
  Голубовский Анатолий А есть ли рассы? // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 11 (2854). – С. 45
130975
  Ягупов В. А еще в шляпе... Юмор в складчину : [сборник] / [ил. В. Ягупов]. – Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд., 1969. – 157 с. : ил.
130976
   А женил нас папуас // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 5. – С. 64-69 : фото
130977
  Бабанський П.Д. А живим - жити : повість / П.Д. Бабанський. – Київ : Держлітвидав України, 1963. – 201 с.
130978
  Неберекутин А.Ф. А жизнь быстра... / А.Ф. Неберекутин. – Краснодар, 1974. – 79с.
130979
  Четунова Н.И. А жизнь идет... : очерки и литературно-критические статьи / Н.И. Четунова. – Москва : Советский писатель, 1982. – 368с.
130980
  Папуловский И.П. А жизнь одна... / И.П. Папуловский. – Таллинн, 1988. – 205с.
130981
  Хаидов А. А жизнь хороша... : стихи, поэма / А. Хаидов. – Москва, 1986. – 86 с.
130982
  Вернигора Л.М. А жито половіє : повість / Л.М. Вернигора. – Харків : Прапор, 1983. – 124 с.
130983
  Колумб В.Х. А журавли все в небе : стихи / В.Х. Колумб; пер. с марийск. – Москва : Советская Россия, 1972. – 158 с.
130984
  Никулин М.А. А журавли кликали весну! / М.А. Никулин. – Ростов -на-Дону, 1981. – 287с.
130985
  Барченко С.А. А за весной весна... / С.А. Барченко. – М., 1990. – 474с.
130986
  Вітович І. А за горою Арарат. Вірменія надалі перебуває у невизначеності з новим урядом // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 4-5 травня (№ 48). – С. 13
130987
  Фокина О.А. А за лесом - что? / О.А. Фокина. – М., 1965. – 32с.
130988
  Сорокин К.Л. А за нами - Москва! / К.Л. Сорокин. – М., 1985. – 256с.
130989
  Сорокин К.Л. А за нами - Москва! / К.Л. Сорокин. – Куйбышев, 1990. – 243с.
130990
  Лелик Марія А завтра вже була весна... : лірико-психологічне оповідання // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2010. – № 4. – С. 6-15. – ISSN 0130-321Х
130991
  Карпов А.Е. А завтра снова в бой... / А.Е. Карпов. – М., 1982. – 240с.
130992
  Косенков А.Ф. А завтра снова понедельник. / А.Ф. Косенков. – Саранск, 1971. – 107с.
130993
  Покальчук О. А замысть учителя - гуру й сенсеї?
130994
  Ляхоцька Л. А запорука - інформаційний ресурс // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 18-25 березня (№ 14/15). – С. 8


  Про перший етап держбюджетної науково-дослідної роботи за темою "Теоретико-методичні засади проектування технологій навчання в системі відкритої післядипломної педагогічної освіти.
130995
  Крищенко В. А згадати є що // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 25 травня (№ 21). – С. 7. – ISSN 2519-4429


  Кілька розповідей про пісню та її виконавців.
130996
  Некрасова К.А. А земля наша прекрасна ! / К.А. Некрасова. – М, 1958. – 50с.
130997
  Некрасова К.А. А земля наша прекрасна ! / К.А. Некрасова. – М, 1960. – 98с.
130998
  Кешеля Д.М. А Земля таки крутиться : оповідання, повість / Д.М. Кешеля. – Ужгород : Карпати, 1985. – 270 с.
130999
  Васильев Б.Л. А зори здесь тихие... / Б.Л. Васильев. – Петрозаводск, 1984. – 304с.
131000
  Васильев Б.Л. А зори здесь тихие... / Б.Л. Васильев. – Киев : Радянська школа, 1985. – 480 с.
<< На початок(–10)131132133134135136137138139140(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,