Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)141142143144145146147148149150(+10)В кінець >>
148001
  Нечитайло Д.А. "Аль-Каида в Йемене" // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 7 (636). – С. 36-40. – ISSN 0321-5075
148002
  Нечитайло Д. "Аль-Каида" в Африке // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 11. – С. 21-28. – ISSN 0321-5075


  Терористична ісламістська організація "Аль-Каїда" має великий інтерес і до Африки
148003
  Нечитайло Д.А. "Аль-Каида" в Ираке // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 10 (627). – С. 32-36. – ISSN 0321-5075


  Чому ісламістське угрупування не досягло суттєвих успіхів в Іраці.
148004
  Нечитайло Д.А. "Аль-Каида" в Ираке // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 11 (628). – С. 18-22. – ISSN 0321-5075
148005
  Морозов О. "Альдини" в бібліотечному зібранні Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя // Інформаційно-науковий вісник : наук.-бібліогр. вид. / Ніжинський, університет імені Миколи Гоголя. Бібліотека державний. – Ніжин, 2010. – Вип. 1. – С. 73-83
148006
   "Альдини" в бібліотечному зібранні Ніжинського історико-філологічного інституту князя Безбородька : каталог / Б-ка Ніжинського держ. ун-ту ім. М. Гоголя, Музей рідкісної книги ; автор передмови та упоряд. Олександр Морозов. – Ніжин : Ферокол, 2010. – 40 с. : іл. – 190-річчю бібліотеки Ніжинського держ. ун-ту ім. М. Гоголя присвячується. – (Книжкові пам"ятки у фондовому зібранні бібліотеки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя / Б-ка Ніжинського держ. ун-ту ім. М. Гоголя, Музей рідкісної книги). – ISBN 978-966-96864-8-0
148007
  Иванов Н.Ф. "Алькор" принимает вызов / Н.Ф. Иванов. – Москва, 1991. – 355с.
148008
  Максаковський В.П. "Альма-матер. Альма-матер..." : География. Говорят выпускники МГУ // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 7. – С. 39-40. – ISSN 0016-7207
148009
  Базилевський В. "Альмагама": якість поетичної ртуті // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 6 червня (№ 23). – С. 4, 5


  Творчий портрет українського поета Юрія Буряка та його нова книжка "Альмагама"
148010
  Яровий О.С. "Альпійська балада" В. Бикова і "Модри камень" Олеся Гончара: мотив кохання до чужинки // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 476-482. – (Б-ка Ін-ту філології)


  Стаття присвячена проблемам, висвітленим у повістях В. Бикова та Олеся Гончара: кохання між радянським юнаком та дівчиною-іноземкою. Це різні країни, "різні світи". Два письменники говорять про великі ідеї любові та вірності
148011
  Зуєв С.П. "Альпійська балада" Віталія Губаренка: досвід кінематографічного прочитання опери // Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк О.В., Апатський В.М. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2 (23) : До 80-річчя від дня народження Віталія Сергійовича Губаренка. – С. 75-82
148012
  Назаренко М.И. "Альтернативная история" в советский период: генезис жанра и динамика жанра // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 212-220


  В статье рассматривается эволюция жанра альтернативной истории в русской литературе конца 1910-х – начала 1990-х гг. и анализируются факторы, определившие ее развитие. У статті розглядається еволюція жанру альтернативної історії в російській ...
148013
  Алтаев В.Я. "Альтернативные сетвые модели" / В.Я. Алтаев, О.Г. Чеботарев. – Москва
Лекция № 12. – 1968. – 40 с.
148014
  Куртей С.Д. "Альфа - місто" Франкфурт - на - Майні // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 11 (189). – С. 40-46 : фото
148015
   "Альфа" - первая звезда. – М, 1975. – 79с.
148016
  Гулливеров С. "Альфа" в посольстве : записки офицера спецназа / Сергей Гулливеров. – Киев : КНТ, 2018. – 366, [1] с. : ил., фотоил. – Кн. основана на реальных событиях. Жизненная правда об укр. спецслужбах и сотрудниках МИД за рубежом... – ISBN 978-966-373-855-0
148017
  Гулливеров С. "Альфа" подготовка : записки офицера спецназа / Сергей Гулливеров. – Киев : КНТ, 2018. – 407, [1] с. : ил., фотоил. – Кн. основана на реальных событиях. Жизненная правда об укр. спецслужбах и сотрудниках МИД за рубежом... – ISBN 978-966-373-856-7
148018
   "Альфей Менаше" - діти Мойсея // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 3 (57). – С. 38-39 : Фото
148019
  Кочубей Ю.М. "Альянс цивілізацій" і роль сходознавства // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2009. – № 1. – С. 58-62. – ISSN 1608-0599
148020
   "Амадеус в рекламе не нуждается" // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 4. – С. 9 [прилож.] : фото
148021
  Птахів Семен "Амадеус Украина" - лучшая команда, с которой я когда-либо работала // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 6, листопад - грудень. – С. 66-67 : фото. – ISSN 1998-8044
148022
   "Амадеус Украина" и "КИЙ АВИА" подписали новый контракт // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 1. – С. 2 (Прилож). – ISSN 1998-8044
148023
  Дяченко Олена "Амазонки" у війську або "Плюси" та "мінуси" гендерної політики в Збройних Силах України // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони Укр Спе.випуск / Міністерство оборони України. – Київ, 2009. – № 3 (105). – С. 8-9
148024
   "АМАКС Золотое кольцо" готов к приему гостей : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 10. – С. 79 : Фото
148025
  Тинторетто Якопо [Альбом репродукций] / Тинторетто Якопо. – М-Л. : Советский художник, 1964. – 15с.
148026
  Шишкин И.И. [Альбом репродукций] / И.И. Шишкин; [текст А.Н. Савинова]. – [Изд. 4-е]. – Москва : Искусство, 1965. – 13 с. : 40 л. ил., 1 портр.
148027
  Тимченко Марфа Ксенофонтівна [Альбом. Авт. вступ. статті та упор. Б.С.Бутник-Сіверський] / Тимченко Марфа Ксенофонтівна. – Київ : Мистецтво, 1974. – 62с.
148028
  Чюрленис М.К. [Альбом] : 32 репродукции / М.К. Чюрленис. – Вильнюс, 1968. – 32 л. репр. – Расст.знак для науч.фонда:СФ/1156298
148029
  Керимов Г.М. Аль-Газали и суфизм / Г.М. Керимов. – Баку, 1969. – 111 с.
148030
  Кирабаев Н.С. Аль-Газали и философия восточного перипатетизма // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 3-15. – (Философия ; № 6). – ISSN 0201-7385
148031
  Бершадська І.А. Аль-газалі як апологет раціональності // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 201-203
148032
  Джанматова Х.И. Аль-Кинди и его философские взгляды : Автореф... канд. филос.наук: / Джанматова Х. И.; АН УзССТ, Ин-т филос. и права. – Ташкент, 1971. – 24л.
148033
  Касымжанов А.Х. аль-Фараби / А.Х. Касымжанов. – Алма-Ата, 1974. – 36с.
148034
  Курмангалиева Галия Курмангалиевна Аль-Фараби и интеллектуально-духовные искания исламского средневековья // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 10. – С. 128-139. – Бібліогр.: с. 129-137, 139. – ISSN 0042-8744
148035
  Федоренко Т.О. Аль-Хорезмі - один з найвидатніших учених усіх часів // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2018. – № 5 (130). – С. 44-45. – ISSN 2518-7104
148036
   Альбом-справочник по оборудованию радио-трансляционных узлов. – М, 1948. – 169с.
148037
  Калашников А.И. Альбом репрод. экслибрисов / А.И. Калашников. – М., 1981. – 87с.
148038
  Мартос И.П. Альбом репродукий / И.П. Мартос. – М., 1960. – 13с.
148039
  Моисеенко Е.Е. Альбом репродукции. / Е.Е. Моисеенко. – Л, 1975. – 43с.
148040
  Крамской И.Н. Альбом репродукций / И.Н. Крамской. – Москва. – 14с.
148041
  Андреску Ион Альбом репродукций / Андреску Ион. – Бухарест. – 10с.
148042
  Герасимов С.В. Альбом репродукций / С.В. Герасимов. – Москва, 1955. – 2с. : ил.
148043
  Герасимов Сергей Васильевич Альбом репродукций / Герасимов Сергей Васильевич. – Москва, 1955. – 2с.
148044
  Айвазовский И.К. Альбом репродукций / И.К. Айвазовский ; сост. и вступ. ст.: Н. Барсамова. – Москва : Изогиз, 1955. – 9 с., 20 л. ил. : ил.
148045
  Айвазовский И.К. Альбом репродукций / И.К. Айвазовский ; [сост. и авт. вступ. ст.: Н. Барсамов]. – Москва : Изогиз, 1958. – 44 с. : ил. – (Мастера русского искусства)
148046
  Брюллов К.П. Альбом репродукций / К.П. Брюллов. – М., 1958. – 66с.
148047
  Пракситель Альбом репродукций / Пракситель. – М., 1958. – 12с.
148048
  Рубенс П.П. Альбом репродукций / П.П. Рубенс. – Москва, 1958. – 63с.
148049
  Серов В.А. Альбом репродукций / В.А. Серов. – Москва, 1959. – 87с.
148050
  Соколов П.П. Альбом репродукций / П.П. Соколов. – М., 1959. – 14с.
148051
  Томский Н.В. Альбом репродукций / Н.В. Томский. – Москва, 1959. – 5с.
148052
  Брейгель Питер Альбом репродукций / Брейгель Питер. – М., 1959. – 16с.
148053
  Антокольский М.М. Альбом репродукций / М.М. Антокольский. – Москва, 1959. – 12с.
148054
  Козловский М.И. Альбом репродукций / М.И. Козловский. – М., 1959. – 16с.
148055
  Лансере Е.Е. Альбом репродукций / Е.Е. Лансере. – Москва, 1959. – 4 с. : ил.
148056
  Матейко Я. Альбом репродукций / Я. Матейко. – М., 1959. – 10с.
148057
  Менье К. Альбом репродукций / К. Менье. – М., 1960. – 11с.
148058
  Леонардо Альбом репродукций / Леонардо, да Винчи. – М, 1960. – 16с.
148059
  Караваджо М. да Альбом репродукций / М. да Караваджо. – М., 1960. – 12с.
148060
  Донателло Альбом репродукций / Донателло. – М., 1960. – 15с.
148061
  Рублев А. Альбом репродукций / А. Рублев. – М., 1960. – 14с.
148062
  Репин И.Е. Альбом репродукций / И.Е. Репин. – Москва, 1961. – 16с.
148063
  Поликлет Альбом репродукций / Поликлет. – М, 1961. – 30с.
148064
  Соломатин Л.И. Альбом репродукций / Л.И. Соломатин. – М., 1961. – 11с.
148065
  Маковский В.Е. Альбом репродукций / В.Е. Маковский. – Москва, 1961. – 82с.
148066
  Остроумова-Лебедева Альбом репродукций / Остроумова-Лебедева. – М.
3. – 1961. – 46с.
148067
  Остроухов И.С. Альбом репродукций / И.С. Остроухов. – М.-Л., 1962. – 12с.
148068
  Матейко Ян Альбом репродукций / Матейко Ян. – Варшава, 1962. – 35с.
148069
  Милле Ж.Ф. Альбом репродукций / Ж.Ф. Милле. – Москва-Ленинград, 1962. – 12с.
148070
  Касаткин Н.А. Альбом репродукций / Н.А. Касаткин. – Москва, 1962. – 12с.
148071
  Кольвиц К. Альбом репродукций / К. Кольвиц. – М., 1962. – 14с.
148072
  Констебль Д. Альбом репродукций / Д. Констебль. – М., 1962. – 14с.
148073
  Джорджоне Альбом репродукций / Джорджоне. – М., 1962. – 14с.
148074
  Шарден Альбом репродукций / Шарден, , Жан-Батист Симеон. – М., 1962. – 11с.
148075
  Григореску Н. Альбом репродукций / Н. Григореску. – М., 1963. – 12с.
148076
  Васильев Ф.А. Альбом репродукций / Ф.А. Васильев. – Москва-Ленинград, 1963. – 11с.
148077
  Веронезе П. Альбом репродукций / П. Веронезе. – Москва, 1963. – 12с.
148078
  Куприн А.В. Альбом репродукций / А.В. Куприн. – Москва, 1963. – 32с.
148079
  Перов В.Г. Альбом репродукций / В.Г. Перов. – Москва, 1963. – 14с.
148080
  Айвазовский И.К. Альбом репродукций / И.К. Айвазовский ; [текст: Н.С. Барсамова]. – Москва : Акад. художеств СССР, 1963. – 17 с., 42 л. ил. : ил.
148081
  Микеланджело Б. Альбом репродукций / Б. Микеланджело. – Москва, 1964. – 26с.
148082
  Иванов С.В. Альбом репродукций / С.В. Иванов. – Москва, 1964. – 18с.
148083
  Брюллов К.П. Альбом репродукций / К.П. Брюллов. – Л.-М., 1964. – 12с.
148084
  Серов В.А. Альбом репродукций / В.А. Серов. – Москва, 1964. – 17с.
148085
  Репин И.Е. Альбом репродукций / И.Е. Репин. – М., 1964. – 16с.
148086
  Серов В.А. Альбом репродукций / В.А. Серов. – 2-е изд. – Москва, 1965. – 17с.
148087
  Репин И.Е. Альбом репродукций / И.Е. Репин. – Москва, 1965. – 3с.
148088
  Рубенс П.П. Альбом репродукций / П.П. Рубенс. – Ленинград, 1965. – 12с.
148089
  Фаворский В.А. Альбом репродукций / В.А. Фаворский. – Москва, 1965. – 14с.
148090
  Гуттузо Р. Альбом репродукций / Р. Гуттузо. – Л.-М., 1965. – 151с.
148091
  Пиросманишвили Альбом репродукций / Пиросманишвили, 1967. – 34с.
148092
  Репин И.Е. Альбом репродукций / И.Е. Репин. – Москва, 1968. – 27с.
148093
  Голяховский Е. Альбом репродукций / Е. Голяховский. – М., 1968. – 16с.
148094
  Матисс Альбом репродукций / Матисс. – М., 1969. – 146с.
148095
  Моне Клод Альбом репродукций / Моне Клод. – Ленинград, 1969. – 138 с.
148096
  Джотто Альбом репродукций / Джотто. – М., 1970. – 26с.
148097
  Барлах Эрнст Альбом репродукций / Барлах Эрнст. – М., 1970. – 48с.
148098
  Репин И.Е. Альбом репродукций / И.Е. Репин. – Москва, 1970. – 22с.
148099
  Серов В.А. Альбом репродукций / В.А. Серов. – Москва, 1970. – 28с.
148100
  Пиццинато А. Альбом репродукций / А. Пиццинато. – М, 1971. – 27с.
148101
  Нестеров М.В. Альбом репродукций / М.В. Нестеров. – Москва, 1971. – 4с.
148102
  Лысенко А.Г. Альбом репродукций / А.Г. Лысенко. – М., 1971. – 30с.
148103
  Нестеров М.В. Альбом репродукций / М.В. Нестеров. – Москва, 1972. – 29с.
148104
  Перов В.Г. Альбом репродукций / В.Г. Перов. – Москва, 1972. – 12с.
148105
  Арнольд В. Альбом репродукций / В. Арнольд. – Москва, 1972. – 38с.
148106
  Юон К.Ф. Альбом репродукций / К.Ф. Юон. – Л, 1972. – 31с.
148107
  Жмуйдзинавичюс А.А. Альбом репродукций / А.А. Жмуйдзинавичюс ; [авт. предисл. П. Гудинас]. – Москва : Сов. художник, 1972. – 11 с., [35] л. ил. : 11 с. с портр., ил.
148108
  Юон К.Ф. Альбом репродукций / Юон К.Ф. ; Гос. Третьяковская галерея. – Москва : [Изобразительное искусство], 1973. – [4] с. с ил.; 12 л. ил. – (Сер. : Образ и цвет)
148109
  Брюллов К.П. Альбом репродукций / К.П. Брюллов. – Москва : Изобразительное искусство, 1973. – 4 с., [12] л. ил. : ил. – На тит. л. : (Гос. Третьяковская галерея)
148110
  Полюшенко А.П. Альбом репродукций / А.П. Полюшенко. – М., 1973. – 11с.
148111
  Пасрро К. Альбом репродукций / К. Пасрро. – Ленинград, 1973. – 30с.
148112
  Рубенс П.П. Альбом репродукций / П.П. Рубенс. – Ленинград, 1973. – 23с.
148113
  Рубенс П.П. Альбом репродукций / П.П. Рубенс. – Москва, 1973. – 28с.
148114
  Рылов А.А. Альбом репродукций / А.А. Рылов. – Л., 1973. – 171с.
148115
  Самсонов Е.И. Альбом репродукций / Е.И. Самсонов. – Москва, 1973. – 15с.
148116
  Тягунов В.П. Альбом репродукций / В.П. Тягунов. – М, 1973. – 10с.
148117
  Анохин Ю.Н. Альбом репродукций / Ю.Н. Анохин. – Москва, 1973. – 15с.
148118
  Блок П.П. Альбом репродукций / П.П. Блок. – М, 1973. – 12с.
148119
  Барченков Н.И. Альбом репродукций / Н.И. Барченков. – М., 1973. – 14с.
148120
  Гойя Ф.Х. Альбом репродукций / Ф.Х. Гойя. – Москва, 1973. – 215с.
148121
  Моне Клод Альбом репродукций / Моне Клод. – Москва, 1973. – 3с.
148122
  Кузнецов Н.А. Альбом репродукций / Н.А. Кузнецов. – М., 1973. – 15с.
148123
  Крамской И.Н. Альбом репродукций / И.Н. Крамской. – М., 1973. – 22с.
148124
  Могилевский Ю.Б. Альбом репродукций / Ю.Б. Могилевский. – М, 1974. – 24с.
148125
  Моне Клод Альбом репродукций / Моне Клод. – 2-е изд. – Москва, 1974. – 4с.
148126
  Бекмурадов К. Альбом репродукций / К. Бекмурадов. – М., 1974. – 13с.
148127
  Ван Гог Альбом репродукций / Ван Гог. – Ленинград, 1974. – 27с.
148128
  Томский Н.В. Альбом репродукций / Н.В. Томский. – Москва, 1974. – 21с.
148129
  Репин И.Е. Альбом репродукций / И.Е. Репин. – Ленинград, 1974. – 26с.
148130
  Репин И.Е. Альбом репродукций / И.Е. Репин. – М., 1974. – 13с.
148131
  Пластов А.А. Альбом репродукций / А.А. Пластов. – Л., 1974. – 53с.
148132
  Брюллов К.П. Альбом репродукций / Брюллов. К.П. – [2-е изд.]. – Москва : Изобразительное искусство, 1974. – [4] с., 12 л. ил. : ил. – (Серия "Государственная Третьяковская галерея.. Образ и цвет")
148133
  Абдуллаев М. Альбом репродукций / М. Абдуллаев. – Баку : Ишыг, 1974. – 56 с. : ил.
148134
  Айвазовский И.К. Альбом репродукций / И.К. Айвазовский ; предисл. Н.С. Барсамова. – Москва : Изобразит. искусство, 1974. – 14 с., [15] л. ил. : ил., портр. – (Рус. художники)
148135
  Репин И.Е. Альбом репродукций / И.Е. Репин. – Москва
1. – 1974. – 4с.
148136
  Репин И.Е. Альбом репродукций / И.Е. Репин. – Москва, 1975. – 4с.
148137
  Серов В.А. Альбом репродукций / В.А. Серов. – Москва, 1975. – 5с.
148138
  Нестеров М.В. Альбом репродукций / М.В. Нестеров. – М., 1975. – 19с.
148139
  Обозенко Д. Альбом репродукций / Д. Обозенко. – Ленинград, 1975. – 17с.
148140
  Матис А. Альбом репродукций / А. Матис. – Москва, 1975. – 28с.
148141
  Левицкий Д.Г. Альбом репродукций / Д.Г. Левицкий. – Москва, 1976. – 27с.
148142
  Алексеев А.И. Альбом репродукций / А.И. Алексеев ; предисл.: П. Муратова. – Москва : Художник РСФСР, 1976. – 8 с., [16] л. ил. : ил.
148143
  Бедоев Ш.Е. Альбом репродукций / Ш.Е. Бедоев. – Ленинград, 1978. – 52с.
148144
  Ратников А.М. Альбом репродукций / А.М. Ратников. – М, 1978. – 14с.
148145
  Ван Дейк Альбом репродукций / Ван Дейк, Антонис. – Москва, 1979. – 4с.
148146
  Головин А.Я. Альбом репродукций / А.Я. Головин. – Москва, 1981. – 192 с.
148147
  Рефрежье А. Альбом репродукций / А. Рефрежье. – Москва, 1981. – 31с.
148148
  Петуваш Ф.М. Альбом репродукций / Ф.М. Петуваш. – Ленинград, 1981. – 4с.
148149
  Эрьзя Альбом репродукций / Эрьзя, (Нефедов). – Саранск, 1981. – 272с.
148150
  Узунов Д. Альбом репродукций / Д. Узунов. – Москва, 1981. – 28с.
148151
  Джумадурды Д. Альбом репродукций / Д. Джумадурды. – Москва, 1982. – 28 с.
148152
  Ватто Антуан Альбом репродукций и каталог / Ватто Антуан. – Ленинград, 1973. – 153 с.
148153
  Федотов А П. Альбом репродукций. / А П. Федотов, . – М., 1958. – 52с.
148154
  Верещагин В.В. Альбом репродукций. / В.В. Верещагин. – Москва, 1959. – 16с.
148155
  Иорданс Я. Альбом репродукций. / Я. Иорданс. – М., 1959. – 11с.
148156
  Мясоедов Г.Г. Альбом репродукций. / Г.Г. Мясоедов. – М., 1959. – 13с.
148157
  Иванов С.В. Альбом репродукций. / С.В. Иванов. – М, 1960. – 18с.
148158
  Корзухин А.И. Альбом репродукций. / А.И. Корзухин. – М., 1960. – 13с.
148159
  Саврасов А.К. Альбом репродукций. / А.К. Саврасов. – М., 1960. – 16с.
148160
  Стейнлен Альбом репродукций. / Стейнлен, Теофиль-Александр. – М., 1960. – 13с.
148161
  Куинджи А.И. Альбом репродукций. / А.И. Куинджи. – М-Л, 1961. – 10с.
148162
  Гойя Ф.Х. Альбом репродукций. / Ф.Х. Гойя; Никитюк О. – М., 1962. – 16с.
148163
  Ван Дейк Антонис Альбом репродукций. / Ван Дейк Антонис; Смольская Н.Ф. – Москва, 1963. – 14с.
148164
  Неврев Н.В. Альбом репродукций. / Н.В. Неврев. – М., 1964. – 10с.
148165
  Саврасов А.К. Альбом репродукций. / А.К. Саврасов. – Москва, 1965. – 13с.
148166
  Соколов И.А. Альбом репродукций. / И.А. Соколов. – Москва, 1966. – 14с.
148167
  Голиков И.И. Альбом репродукций. / И.И. Голиков. – М, 1970. – 4с.
148168
  Микешин М.О. Альбом репродукций. / М.О. Микешин. – М., 1971. – 15с.
148169
  Бурак А.Ф. Альбом репродукций. / А.Ф. Бурак. – Свердловск, 1972. – 47с.
148170
  Салахов Таир Альбом репродукций. / Салахов Таир. – М., 1972. – 17с.
148171
  Тужилкин Б.М. Альбом репродукций. / Б.М. Тужилкин. – М., 1973. – 14с.
148172
  Попков В. Альбом репродукций. / В. Попков. – М, 1973. – 9с.
148173
  Ненашева А.М. Альбом репродукций. / А.М. Ненашева. – М., 1973. – 14с.
148174
  Кормашов Н. Альбом репродукций. / Н. Кормашов. – М., 1974. – 14с.
148175
  Верещагин В.В. Альбом репродукций. / В.В. Верещагин. – Москва, 1974. – 20с.
148176
  Умарбеков Ж. Альбом репродукций. / Ж. Умарбеков. – М., 1979. – 55с.
148177
  Говдя П.І. Альбом репродукцій / П.І. Говдя. – Київ, 1964. – 11с.
148178
  Манайло Ф Ф. Альбом репродукцій / Ф Ф. Манайло, . – К, 1970. – 15с.
148179
  Гарас Г. Альбом репродукцій / Г. Гарас. – К, 1971. – 11с.
148180
  Яблонска Т.Н. Альбом репродукцій / Т.Н. Яблонска. – К., 1971. – 4с.
148181
  Чернявський Г.Г. Альбом репродукцій / Г.Г. Чернявський. – К, 1972. – 79с.
148182
  Костєцький В.М. Альбом репродукцій / В.М. Костєцький. – К., 1972. – 34с.
148183
  Контратович Е. Альбом репродукцій / Е. Контратович. – Київ, 1973. – 25с.
148184
  Козюренко О.Г. Альбом репродукцій / О.Г. Козюренко. – К., 1973. – 15с.
148185
  Гуторов І.Ф. Альбом репродукцій / І.Ф. Гуторов. – К., 1973. – 15с.
148186
  Мироненко В.Ф. Альбом репродукцій / В.Ф. Мироненко. – К., 1973. – 10с.
148187
  Шолтес З. Альбом репродукцій / З. Шолтес. – К, 1973. – 35с.
148188
  Шаталін В. Альбом репродукцій / В. Шаталін. – К., 1974. – 14с.
148189
  Федченко В.Х. Альбом репродукцій / В.Х. Федченко. – Київ, 1974. – 12с.
148190
  Кошовий Степан Альбом репродукцій / Кошовий Степан. – Київ, 1974. – 151с.
148191
  Шелюто М. Альбом репродукцій / М. Шелюто. – К, 1976. – 4с.
148192
  Чернов Л. Альбом репродукцій / Л. Чернов. – К., 1979. – 24с.
148193
  Сафаргалін А. Альбом репродукцій / А. Сафаргалін. – К., 1980. – 16с.
148194
  Саєнко О.Ф. Альбом репродукцій / О.Ф. Саєнко. – К., 1980. – 92с.
148195
  Насєдкін А.Л. Альбом репродукцій / А.Л. Насєдкін. – Київ, 1980. – 116с.
148196
  Клоков В.М. Альбом репродукцій / В.М. Клоков. – К., 1980. – 17с.
148197
  Нечитайло К. Альбом репродукцій / К. Нечитайло. – М., 1981. – 11с.
148198
   Альбом репродукцій картин радянських художників України з виставки 1945 р.. – Київ : Радянська Україна, 1945. – 6 с.
148199
  Григор"єв С.О. Альбом репродукцій. / С.О. Григор"єв. – К, 1973. – 13с.
148200
  Попов О.О. Альбом репродукцій. / О.О. Попов. – К., 1974. – 10с.
148201
  Макаров А.И. Альбом репрродукций / А.И. Макаров. – М, 1973. – 15с.
148202
  Иогансон Б.В. Альбом рисунков / Б.В. Иогансон. – Москва, 1960. – 32с.
148203
  Ведерников Е.А. Альбом рисунков / Е.А. Ведерников. – Москва : Советский художник, 1979. – 37 с.
148204
   Альбом рисунков для выпиливания по дереву. – Л, 1928. – 20с.
148205
  Бидструп Херлуф Альбом рисунков и карикатур / Бидструп Херлуф. – Львов, 1960. – 128с.
148206
   Альбом русских народных сказок и былин, 1875
148207
  Марисова И.В. Альбом с фотоснимками к диссертации "Хозяйственное значение, биология и распространение дроздовых УССР" : Дис... наук: / Марисова И.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К., 1954. – 51л.
148208
  Назаренко М. Альбом С.И. Пономарева "Киев в русской поэзии" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С. 212-225. – ISBN 966-7825-78-7
148209
   Альбом сварной аппаратуры сахарной промышленности. – К., 1935. – 103 с.
148210
   Альбом снимков с памятников старины в Костроме, 1890. – 32 л. : 32 снимка
148211
   Альбом Советской карикатуры. – Москва, 1927. – 66с.
148212
  Крылова Т.Н. Альбом спектральных кривых коэффициента отражения тонких непоглощающих слоев на поверхности стекла / Т.Н. Крылова, 1956. – 71с.
148213
  Евграфов Ю.П. Альбом схем важнейших процессов внутриклеточного обмена и биосинтеза веществ / Ю.П. Евграфов. – 2-е изд, доп. – М., 1965. – 31с.
148214
   Альбом схем з кримінального процесу. Загальна частина : Навч. посібник / Р.І. Благута, О.М. Гумін, Ю.В. Гуцуляк, Л.О. та ін. Сергієнко; Р.І. Благута, О.М. Гумін, Ю.В. Гуцуляк, Л.О. Сергієнко, О.Є. Устюгова, А.Я. Хитра; Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. – Львів, 2006. – 148с.
148215
  Ягупов В.В. Альбом схем із загальної та військової психології / В.В. Ягупов; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 1999. – 109с. – ISBN 966-594-099-6
148216
  Абрамова В.М. Альбом схем із судово-почеркознавчої експертизи : навч. посібник / В.М. Абрамова [та ін.] ; Мін-во внутр. справ України ; НАВСУ. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2003. – 120 с. – ISBN 966-8037-16-2
148217
   Альбом схем по общей части советского уголовного права. – М, 1986. – 67с.
148218
   Альбом схем по советскому уголовному праву. – К, 1984. – 225с.
148219
  Васильев И.М. Альбом схем по советскому уголовному праву. / И.М. Васильев, Ю.Я. Гутман. – Москва, 1971. – 63с.
148220
   Альбом схем по советскому уголовному праву. Часть особенная. – К, 1973. – 171с.
148221
   Альбом схем по советскому уголовному процессу. – Київ, 1968. – 140с.
148222
  Новиков А.Г. Альбом схем фактурных машин ФМЕ и ВА-345М / А.Г. Новиков. – Москва, 1973. – 40с.
148223
  Архипов П.Н. Альбом схем электронной клавишной вычислительной машины "Элка-22М" / П.Н. Архипов. – Москва, 1970. – 46с.
148224
  Архипов П.Н. Альбом схем электронной клавишной вычислительной машины "Элка-22М" / П.Н. Архипов. – Москва, 1973. – 52с.
148225
  Сивков М.В. Альбом схем электронных вычислительных приставок ВП-2 и ВП-3 : [альбом] / М.В. Сивков, Л.А. Острокопытов ; ЦСУ СССР ; Главное управление подготовки иповышения квалификации работников учета. – Москва : Статистика, 1973. – [65] с., [65] с. ил
148226
   Альбом схематических карт районов СССР на весну 1935 года. – М, 1935. – 57с.
148227
  Гальченко С.А. Альбом Тараса Шевченка 1845 року : наук. дослідж., комент. / Сергій Гальченко // Альбом 1845 року : [комплект. вид.] / Т.Г. Шевченко. – Факсим. відтворення. – Київ : Веселка, 2013. – 31, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-01-0583-6; 978-966-01-0584-3
148228
   Альбом теоретических кривых глубинных зондирований становлением поля в горизонтально-неоднородных средах. – Новосибирск, 1979. – 72с.
148229
   Альбом теоретических кривых глубинных зондирований становлением поля в горизонтально-неоднородных средах. – Новосибирск, 1979. – 148с.
148230
   Альбом теоретических кривых МПП над вертикальным цилиндром, погруженным в проводящее полупространство. – Новосибирск, 1982. – 4с.
148231
  Константинов Г.Н. Альбом теоретических кривых пространственного распределения магнитного поля от моделей / Г.Н. Константинов, Л.С. Константинова. – Ленинград, 1966. – 18с.
148232
   Альбом теоретических кривых электрического каротажа скважин. – Москва, 1964. – 52с.
148233
   Альбом течений жидкости и газа. – Москва : Мир, 1986. – 184 с.
148234
   Альбом типовых геолого-геофизических разрезов скважин нефтяных и газовых районов СССР. – Москва
1. – 1969. – 232с.
148235
   Альбом типовых геолого-геофизических разрезов скважин нефтяных и газовых районов СССР. – Москва
Ч. 2. – 1970. – 232с.
148236
   Альбом типовых геолого-геофизических разрезов скважин нефтяных районов Волго-Уральской провинции. – Москва, 1961. – 115с.
148237
   Альбом типовых схем водоподготовки для котельных малой и средней мощности. – Москва
1. – 1958. – 40с.
148238
   Альбом українського кіно. – К, 1928. – 51с.
148239
   Альбом фотокопий материалов по палеонтологии. – Москва. – с.
148240
   Альбом фотокопий материалов по палеонтологии. – Москва. – с.
148241
   Альбом фотокопий материалов по палеонтологии. – Москва. – с.
148242
   Альбом фотокопий материалов по палеонтологии. – Москва. – с.
148243
   Альбом фотокопий материлов по палеонтологии. – Москва. – с.
148244
   Альбом фотокопий материлов по палеонтологии. – Москва. – с.
148245
   Альбом фотокопий материлов по палеонтологии. – Москва. – с.
148246
   Альбом фотокопий материлов по палеонтологии. – Москва. – с.
148247
   Альбом фотокопий материлов по палеонтологии. – Москва. – с.
148248
   Альбом фотокопий материлов по палеонтологии. – Москва. – с.
148249
   Альбом фотокопий материлов по палеонтологии. – Москва. – с. – Текст франц. и немецкий
148250
   Альбом фотокопий материлов по палеонтологии. – Москва. – с.
148251
  Лукина Н.В. Альбом хантыйских орнаментов (восточная группа) / Н.В. Лукина. – Томск, 1979. – 240с.
148252
   Альбом химического оборудования, изготовляемого заводами УССР. – К, 1965. – 283с.
148253
   Альбом художніх діаграм. Третій п`ятирічний план розвитку народного господарства СРСР. – К, 1940. – с.
148254
   Альбом художніх творів викладачів і співробітників Національного університету : живопис, графіка, худож. фот., декор.-приклад. мистецтво / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; [авт. проекту: В.Г. Білик, В.О. Лозовой (керівник)]. – Харків : Право, 2012. – 79, [1] с. : іл. – Розгорнутий тит. арк. – ISBN 978-966-458-393-7
148255
  Пешков Е.О. Альбом чертежей-изделий / Е.О. Пешков, Н.И. Фадеев. – Москва, 1958. – 198с.
148256
  Жук И.П. Альбом чертежей библиотечного оборудования / И.П. Жук, М.Я. Гильман; Наркомпрос РСФСР, НИИ библиотековедения рекомендательной библиографии. – Москва, 1937. – 84 с.
148257
  Букштейн М.С. Альбом чертежей для деталирования электротехнических и радиоэлектронных устройств / М.С. Букштейн. – Изд.2-е. – Москва-Ленинград, 1966. – 56с.
148258
  Букштейн М.С. Альбом чертежей для детвалировок по электротехнике и радиоэлектронике / М.С. Букштейн ; под общ. ред. С.С. Станкова. – Москва ; Ленинград : Энергия, 1964. – 51 отд. л. в папке
148259
  Ботвинников А.Д. Альбом чертежей для чтения / А.Д. Ботвинников. – М., 1966. – 216с.
148260
  Байков Н.А. Альбом чертежей и технических условий на запасные части к трактору "Универсал" / Н.А. Байков. – М., 1946. – 41с.
148261
  Зевакин Ф.Н. Альбом чертежей и технических условий на запасные части к трактору ЧТЗ С-60 / Ф.Н. Зевакин. – Москва, 1947. – 22 с.
148262
  Красиков А.И. Альбом чертежей изделий для занятий по труду / А.И. Красиков. – М., 1969. – 237с.
148263
   Альбом чертежей инвентарных приспособлений для возведения строительных конструкций. – М
4. – 1964. – 74с.
148264
   Альбом чертежей инвентарных приспособлений для возведения строительных конструкций. – М.
5. – 1965. – 152 с.
148265
  Кутовой И.Д. Альбом чертежей инструмента и ремонтного оборудования для МТС и МТМ / И.Д. Кутовой, Ф.И. Лобанов. – М., 1947. – 447с.
148266
  Роганов Г.Н. Альбом чертежей к методике специальной графики. / Г.Н. Роганов. – отдел 1. – М., 1940. – 193с.
148267
   Альбом чертежей производственного инвентаря для машиносчетных установок. – Москва, 1959. – 32с.
148268
  Дубов А.Г. Альбом чертежей школьного учебно-хозяйстенного оборудования / А.Г. Дубов, А.К. Бешенков. – М, 1968. – 176с.
148269
   Альбом южно-русской областной сельскохозяйственной промышленности и кустарной выставки в Екатеринославе 1910. – Екатеринослав, 1910. – 280с.
148270
  Модзалевский Б.Л. Альбом Юрия Никитича Бартенева / Б.Л. Модзалевский. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1911. – [2], 22 с. – Отд. оттиск: Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. 1910, т. 15, кн. 4
148271
   Альбом ядерных реакторов. – Москва, 1959
148272
  Железняк О.С. Альбом. / О.С. Железняк. – К, 1970. – 46с.
148273
  Марке А. Альбом. / А. Марке. – М., 1972. – 86с.
148274
  Голембієвська Т. Альбом. / Т. Голембієвська. – К., 1972. – 5с.
148275
  Чичкан Л.І. Альбом. / Л.І. Чичкан. – К., 1972. – 5с.
148276
  Томенко Г. Альбом. / Г. Томенко. – К., 1975. – 34с.
148277
  Иванов С.В. Альбом. / С.В. Иванов. – М, 1975. – 19с.
148278
  Суворов А. Альбом. / А. Суворов. – М., 1983. – 54с.
148279
  Переяславец М.В. Альбом. / М.В. Переяславец. – М., 1984. – 45с.
148280
  Канивец И.И. Альбом. "Роль почв в садоводстве". (О размещении плодовых насаждений, подготовке и уходе за почвой в промышленных садах) : Дис... наук: / Канивец И.И.; АН СССР Молд. филиал. Почвенный ин-т. – Кишинев, 1958. – 70л.
148281
  Туркиа Р. Альбом: Портрет. Пейзаж. Натюрморт / Р. Туркиа. – Москва, 1984. – 34с.
148282
   Альбомъ картинъ по географіи вневропейскихъ странъ. – Санкт-Петербург : Просвещение, 1899. – 238с : Ил.
148283
   Альбомъ хозяйственныхъ породъ домашней птицы. – Санкт-Петербург : Типография железнодорожных издыний, 1905. – 147
148284
  Вальчинская И.Л. Альбрехт Альтдорфер / И.Л. Вальчинская. – Москва, 1977. – 120с.
148285
  Меркулов В.Л. Альбрехт Галлер (1708-1777) / В.Л. Меркулов. – Л., 1981. – 183с.
148286
  Матвиевская Г.П. Альбрехт Дюрер-учёный / Г.П. Матвиевская. – М., 1987. – 239с.
148287
  Чечулин Н.Д. Альбрехт Дюрер / Н.Д. Чечулин. – Птгр, 1923. – 103с.
148288
  Львов С.Л. Альбрехт Дюрер / С.Л. Львов. – М., 1977. – 302с.
148289
  Львов С.Л. Альбрехт Дюрер / С.Л. Львов. – 2-е изд., доп. – М., 1985. – 320с.
148290
  Миронов А.М. Альбрехт Дюрер, его жизнь и художественная деятельность / Миронов Ал. М.
148291
   Альбрехт Дюрер.. – Москва : Советский художник, 1971. – 12, [42] с.
148292
  Дюрер А. Альбрехт Дюрер. / А. Дюрер. – Москва : Советский художник, 1972. – 156 с.
148293
  Бутакова Е. Альбрехт Дюрер: пределы прекрасного // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 12 (88). – С. 26-49. – ISSN 1819-6268
148294
  Видиборець С.В. Альбумін: історичні аспекти // Історія медичної науки, практики та освіти : зб. статей та тез наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / М-во охорони здоров"я України, Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т громад. здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; [редкол.: А.М. Сердюк, Н.С. Полька]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 245-254
148295
  Лоцанс В.А. Альвеновские и замедленные магнитозвуковые волны в активных областях на солнце. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.03.02 / Лоцанс В.А.; АН СССР. – М, 1980. – 16л.
148296
  Лукашенко Н.П. Альвеококкоз (альвеолярный эхинококкоз) / Н.П. Лукашенко. – Москва : Медицина, 1975. – 325с.
148297
  Ирвинг В. Альгамбра / В. Ирвинг. – Москва, 1979. – 349 с.
148298
  Ирвинг В. Альгамбра / В. Ирвинг. – Москва : Наука, 1979. – 349с.
148299
  Ирвинг В. Альгамбра : новеллы / В. Ирвинг. – Москва : Художественная литература, 1989. – 446с. – ISBN 5-280-00894-X
148300
  Ирвинг В. Альгамбра : Новеллы / В. Ирвинг. – Москва : Художественная литература, 1990. – 446с.
148301
   Альгимантес Масюлис. – Москва, 1976. – 14с.
148302
  Лазоренко Г.Е. Альгиновая кислота и ее ионообменные свойства (аккумуляция радионуклидов Sr, Zn и Ce из морской воды) : Автореф... канд. биол.наук: / Лазоренко Г.Е.; АН УССР. Ин-т биол. южных морей. – Севастополь, 1971. – 25л.
148303
  Охапкин А.Г. Альгологическая характеристика сапробности водохранилищ Волжского каскада : Автореф... канд.биол.наук: 03.00.18 / Охапкин А.Г.; АН УССР.Ин-т гидробиологии. – Киев, 1978. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
148304
  Коршиков А.А. Альгологические заметки. / А.А. Коршиков
1. – 1925. – с.
148305
  Горбунова Н.П. Альгология / Н.П. Горбунова. – Москва : Высшая школа, 1991. – 255с.
148306
   Альгология : международный научно-технический журнал. – Киев. – ISSN 0868-8540
Т. 7, № 1. – 1997
148307
   Альгология : международный научно-технический журнал. – Киев. – ISSN 0868-8540
Т. 7, № 2. – 1997
148308
   Альгология : международный научно-технический журнал. – Киев. – ISSN 0868-8540
Т. 7, № 3. – 1997
148309
   Альгология : международный научно-технический журнал. – Киев. – ISSN 0868-8540
Т. 7, № 4. – 1997
148310
   Альгология : международный научно-технический журнал. – Киев. – ISSN 0868-8540
Т. 8, № 2. – 1998
148311
   Альгология : международный научно-технический журнал. – Киев. – ISSN 0868-8540
Т. 8, № 3. – 1998
148312
   Альгология : международный научно-технический журнал. – Киев. – ISSN 0868-8540
Т. 8, № 4. – 1998
148313
   Альгология : международный научно-технический журнал. – Киев. – ISSN 0868-8540
Т. 8, № 1. – 1998
148314
   Альгология : международный научно-технический журнал. – Киев. – ISSN 0868-8540
Т. 9, № 1. – 1999
148315
   Альгология : международный научно-технический журнал. – Киев. – ISSN 0868-8540
Т. 9, № 2. – 1999
148316
   Альгология : международный научно-технический журнал. – Киев. – ISSN 0868-8540
Т. 9, № 3. – 1999
148317
   Альгология : международный научно-технический журнал. – Киев. – ISSN 0868-8540
Т. 9, № 4. – 1999
148318
   Альгология : международный научно-технический журнал. – Киев. – ISSN 0868-8540
Т. 10, № 2. – 2000
148319
   Альгология : международный научно-технический журнал. – Киев. – ISSN 0868-8540
Т. 10, № 3. – 2000
148320
   Альгология : международный научно-технический журнал. – Киев. – ISSN 0868-8540
Т. 10, № 4. – 2000
148321
   Альгология : международный научно-технический журнал. – Киев. – ISSN 0868-8540
Т. 10, № 1. – 2000
148322
   Альгология : международный научно-технический журнал. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 11, № 1. – 2001
148323
   Альгология : международный научно-технический журнал. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 11, № 2. – 2001
148324
   Альгология : международный научно-технический журнал. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 11, № 3. – 2001
148325
   Альгология : международный научно-технический журнал. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 11, № 4. – 2001
148326
   Альгология : международный научно-технический журнал. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 12, № 1. – 2002
148327
   Альгология : международный научно-технический журнал. – Киев. – ISSN 0868-8540
Т. 12, № 2. – 2002
148328
   Альгология : международный научно-технический журнал. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 12, № 3. – 2002
148329
   Альгология : международный научно-технический журнал. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 12, № 4. – 2002
148330
   Альгология : международный научно-технический журнал. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 13, № 1. – 2003
148331
   Альгология : международный научно-технический журнал. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 13, № 2. – 2003
148332
   Альгология : международный научно-технический журнал. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 13, № 3. – 2003
148333
   Альгология : международный научно-технический журнал. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 13, № 4. – 2003
148334
   Альгология : Международный научно-технический журнал. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Том 14, № 1. – 2004
148335
   Альгология : Международный научно-технический журнал. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Том 14, № 2. – 2004
148336
   Альгология : Международный научно-технический журнал. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Том 14, № 3. – 2004
148337
   Альгология : Международный научно-технический журнал. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Том 14, № 4. – 2004
148338
   Альгология : Международный научно-технический журнал. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 15, № 1. – 2005
148339
   Альгология : Международный научно-технический журнал. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 15, № 2. – 2005
148340
   Альгология : Международный научно-технический журнал. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 15, № 3. – 2005
148341
   Альгология : Международный научно-технический журнал. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 15, № 4. – 2005
148342
   Альгология : Международный научно-технический журнал. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Том 16, № 3. – 2006
148343
   Альгология : Международный научно-технический журнал. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Том 16, № 2. – 2006
148344
   Альгология : Международный научно-технический журнал. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Том 16, № 1. – 2006
148345
   Альгология : Международный научно-технический журнал. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 16, № 4. – 2006
148346
   Альгология : международный научно-технический журнал. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 17, № 1. – 2007
148347
   Альгология : международный научно-технический журнал. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 17, № 2. – 2007
148348
   Альгология : международный научно-технический журнал. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 17, № 3. – 2007
148349
   Альгология : международный научно-технический журнал. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 17, № 4. – 2007
148350
   Альгология : международный научно-технический журнал / НАНУ,ин-т ботаники им.Н.Г.Холодного. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 18, № 1. – 2008
148351
   Альгология : международный научно-технический журнал / НАНУ,ин-т ботаники им.Н.Г.Холодного. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 18, № 2. – 2008
148352
   Альгология : международный научно-технический журнал / НАНУ,ин-т ботаники им.Н.Г.Холодного. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 18, № 3. – 2008
148353
   Альгология : международный научно-технический журнал / НАНУ,ин-т ботаники им.Н.Г.Холодного. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 18, № 4. – 2008
148354
   Альгология : международный научно-технический журнал / НАНУ,ин-т ботаники им.Н.Г.Холодного. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 19, № 3. – 2009
148355
   Альгология : международный научно-технический журнал / НАНУ,ин-т ботаники им.Н.Г.Холодного. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 19, № 1. – 2009
148356
   Альгология : международный научно-технический журнал / НАНУ,ин-т ботаники им.Н.Г.Холодного. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 19, № 2. – 2009
148357
   Альгология : международный научно-технический журнал / НАНУ,ин-т ботаники им.Н.Г.Холодного. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 19, № 4. – 2009
148358
   Альгология : международный научно-технический журнал / НАНУ,ин-т ботаники им.Н.Г.Холодного. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 20, № 3. – 2010
148359
   Альгология : международный научно-технический журнал / НАНУ,ин-т ботаники им.Н.Г.Холодного. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 20, № 1. – 2010
148360
   Альгология : международный научно-технический журнал / НАНУ,ин-т ботаники им.Н.Г.Холодного. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 20, № 2. – 2010
148361
   Альгология : международный научно-технический журнал / НАНУ,ин-т ботаники им.Н.Г.Холодного. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 20, № 4. – 2010
148362
   Альгология : международный научно-технический журнал / НАНУ,ин-т ботаники им.Н.Г.Холодного. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 21, № 2. – 2011
148363
   Альгология : международный научно-технический журнал / НАНУ,ин-т ботаники им.Н.Г.Холодного. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 21, № 3. – 2011
148364
   Альгология : международный научно-технический журнал / НАНУ,ин-т ботаники им.Н.Г.Холодного. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 21, № 4. – 2011
148365
   Альгология : международный научно-технический журнал / НАНУ,ин-т ботаники им.Н.Г.Холодного. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 22, № 1. – 2012
148366
   Альгология : международный научно-технический журнал / НАНУ,ин-т ботаники им.Н.Г.Холодного. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 22, № 2. – 2012
148367
   Альгология : международный научно-технический журнал / НАНУ,ин-т ботаники им.Н.Г.Холодного. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 22, № 3. – 2012
148368
   Альгология : международный научно-технический журнал / НАНУ,ин-т ботаники им.Н.Г.Холодного. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 22, № 4. – 2012
148369
   Альгология : международный научно-технический журнал / НАНУ,ин-т ботаники им.Н.Г.Холодного. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 23, № 1. – 2013
148370
   Альгология : международный научно-технический журнал / НАНУ,ин-т ботаники им.Н.Г.Холодного. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 23, № 2. – 2013
148371
   Альгология : международный научно-технический журнал / НАНУ,ин-т ботаники им.Н.Г.Холодного. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 23, № 3. – 2013
148372
   Альгология : международный научно-технический журнал / НАНУ,ин-т ботаники им.Н.Г.Холодного. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 23, № 4. – 2013
148373
   Альгология : международный научно-технический журнал / НАНУ, Ин-т ботаники им. Н.Г. Холодного. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 24, № 1. – 2014
148374
   Альгология : международный научно-технический журнал / НАНУ, Ин-т ботаники им. Н.Г. Холодного. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 24, № 2. – 2014
148375
   Альгология : международный научно-технический журнал / НАНУ, Ин-т ботаники им. Н.Г. Холодного. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 24, № 3. – 2014
148376
   Альгология : международный научно-технический журнал / НАНУ, Ин-т ботаники им. Н.Г. Холодного. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 24, № 4. – 2014
148377
   Альгология : международный научно-технический журнал / НАН Украины, Ин-т ботаники им. Н.Г. Холодного. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 25, № 1. – 2015. – 114 с. – Резюме на укр. яз
148378
   Альгология : международный научно-технический журнал / НАН Украины, Ин-т ботаники им. Н.Г. Холодного. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 25, № 2. – 2015. – С. 115-230. – Резюме на укр. яз
148379
   Альгология : международный научно-технический журнал / НАН Украины, Ин-т ботаники им. Н.Г. Холодного. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 25, № 3. – 2015. – С. 231-354. – Резюме на укр. яз
148380
   Альгология : международный научно-технический журнал / НАН Украины, Ин-т ботаники им. Н.Г. Холодного. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 25, № 4. – 2015. – С. 355-450. – Резюме на укр. яз
148381
   Альгология : международный научно-технический журнал / НАН Украины, Ин-т ботаники им. Н.Г. Холодного. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 26, № 1. – 2016. – 122 с. – Резюме на укр. яз
148382
   Альгология = Algologia : международный научно-технический журнал / НАН Украины, Ин-т ботаники им. Н.Г. Холодного ; голов. ред. Вассер С.П. ; редкол.: Андреева-Григорович А.С., Волошко Л.Н., Генкал С.И. [и др.]. – Киев : Академперіодика, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 26, № 3. – 2016. – С. 235-346. – Резюме на укр., англ. яз.
148383
   Альгология = Algologia : международный научно-технический журнал / НАН Украины, Ин-т ботаники им. Н.Г. Холодного ; голов. ред. Вассер С.П. ; редкол.: Андреева-Григорович А.С., Волошко Л.Н., Генкал С.И. [и др.]. – Киев : Академперіодика, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 26, № 2. – 2016. – С. 121-236. – Резюме на укр., англ. яз.
148384
  Свиренко Д.О. Альгологічне дослідження цікавого купиння коло Дніпропетровська. / Д.О. Свиренко. – C. 223-267
148385
  Штина Э.А. Альгофлора болот Карелии и ее динамика под воздействием естественных и антропогенных факторов / Э.А. Штина. – Л, 1981. – 272с.
148386
  Догадина Т.В. Альгофлора водоемов очистных сооружений и ее роль в очистке стоков : Автореф... Канд.биол.наук: 094 / Догадина Т.В.; АН УССР. – Киев, 1970. – 17л.
148387
   Альгофлора и микрофлора Средней Азии. – Ташкент : Фан, 1976. – 344с.
148388
  Федий В.А. Альгофлора р.Ворсклы. : Автореф... канд. биол.наук: / Федий В.А.; МВО СССР. Каф. гидробиологии Днепропетр. гос. ун-т. – Днепропетровск, 1950. – 10 с.
148389
  Халилов С.А. Альгофлора Чардинского водохранилища. / С.А. Халилов. – Ташкент, 1976. – 166с.
148390
  Лазурский В.В. Альд и альдины / В.В. Лазурский. – М., 1977. – 135с.
148391
   Альдостеронсинтаза, полиморфизм ее гена CYP11B2 при артериальной гипертензии и ассоциированных с нею кардиоваскулярных заболеваниях (обзор литературы) / Д.К. Милославский, С.Н. Коваль, И.А. Снегурская, В.В. Божко, Е.Н. Щенявская // Артериальная гипертензия : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / голов. ред. Сіренко Ю.М. ; ред.рада: Березняков І.Г., Більченко А.В., Богмат Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (54). – С. 18-28. – ISSN 2224-1485
148392
  Ухли В.В. Альдук : повесть / В.В. Ухли. – Москва : Советский писатель, 1973. – 96 с.
148393
  Вольтер Франсуа Мари Аруэ де Альзира, или Американцы : трагедия. – Изд. 3-е, противу первых в некоторых местах исправленное. – Москва : В Университетской типографии, 1811. – 66с.


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М.Максимовича Пал. ХІХ ст.- картон, корінець та куточки зі шкіри
148394
  Франко І. Алькай і Сапфо : Тексти й студія д-ра Івана Франка. З подобизною старинних портретів / І. Франко. – Львів : Загальна друкарня, 1913. – 50с. – (Міжнародна б-ка ; Ч. 11)


  В кн. також уpив. з твоpів Алкея і Сапфо в пеp. І.Я. Фpанка.
148395
  Олійник Х. Алькмаар. Сир усьому голова // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 4 (106), серпень - вересень. – С. 84-87 : фото
148396
  Смирнов В. Алькоголь та його небезпека // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 11. – С. 4-17 : рис., табл. – Бібліогр.: 3 назв.
148397
   Альма-матер Антона Макаренка / підготувала Валентина Сорока // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 22 січня (№ 3). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793


  У 2014-му виповнилося 100 років від початку діяльності Полтавського учительського інституту - попередника Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Короленка.
148398
  Пьохов В.А. Альма-матер наш кумир! // Перспективні напрями вітчизняної науки : зб. наук. праць, присвяч. 20-річчю Одес. ін-ту ПрАТ "ВНЗ "МАУП" / Міжрег. Акад. упр. персоналом, Одес. ін-т ; [редкол.: Каракасіді О.Ф., Стадник О.І., Ананьєв Є.П. та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2018. – С. 308. – ISBN 978-966-2710-92-2


  Вірш до 20-річчя Одеського інституту ПрАТ "ВНЗ "МАУП" (російською)
148399
  Левицька Л. Альма-матер опікується своїми воїнами // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2014. – 15 листопада (№ 221). – С. 8


  Четверо випускників Тернопільського нац. економічного унту (ТНЕУ) потрапили на передову з перших днів протистоянь на Сході. Ректор А. Крисоватий ніколи не залишить своїх воїнів наодинці з проблемами. Андрій Ігорович передав хлопцям зимові бушлати та ...
148400
  Шот М. Альма-матер Пулюя та Горбачевського постала в Тернополі у бронзі // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 14 листопада (№ 214). – С. 16


  У Тернополі врочисто відкрили бронзовий макет будівлі першої державної гімназії.
148401
  Иванов Р. Альма-мачеха // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО "Корреспондент". – Киев, 2014. – № 36 (626), 12 сентября. – С. 33-35. – ISSN 2305-3364


  Як облаштовуються студенти вузів із зони АТО. Как обустраиваются студенты вузов из зоны АТО.
148402
  Иванова Е. Альма-ненька // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2013. – № 48 (587). – С. 24-26


  Іноземці про українську освіту. "...Туркменка Нигера Хамраева <...>уверена, что Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко , где она изучает международное право, дает образование не хуже, чем Гарвард...".
148403
  Брюховецький В. Альма-патер // Корреспондент / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2008. – № 42. – С. 16
148404
   Альма Матер - ніхто не забутий // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 20 травня (№ 19/20). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Про публікацію серії видань із спільною назвою "Київський національний університет імені Тараса Шевченка - видатні вихованці та педагоги". Шойно вийшло нове видання "Петро Тимофійович Тронько" (Г.М. Кривошея, Г.П. Семилєтка, ЄМ. Скляренко).
148405
  Бедзик Ю.Д. Альма матер : роман / Ю.Д. Бедзик. – Київ : Держлітвидав УРСР, 1964. – 305 с.
148406
   Альманах-календар "Гомону України" на ... рік. – Торонто : Гомін України, 1957
148407
   Альманах : Литературный сборник. – Берлин : Книгоиздат Г. Каспари, 1914. – С. 53-270. – Кн. разделена на 2 ч. в переплетной мастерской


  Авторы: А. Б.Курт фон-Кнобельсдорф, М. Сукенников
148408
  Зорівчак Р.П. Альманах "Вінок русинам на обжинки" - джерело перших англомовних перекладів української художньої прози


  У світлі концепції полі системи розглянуто зачатки історії сприйняття українського художнього слова англомовним світом, зокрема перші переклади української літературної та народної казки в Англії. Дослідження проведено в широкому контексті ...
148409
   Альманах "Гомону України" = Almanac of "Homin Ukrainy" / "Гомін України", альманах. – Торонто : Накладом громадського тижневика "Гомін України"
1996. – 1996. – іл. – На обкл. назва: Гомін України: Альманах. – (Бібліотека видавництва "Гомін України" = Library of "Homin Ukrainy" ; ч. 79)
148410
   Альманах "Гомону України" = Almanac of "Homin Ukrainy" / "Гомін України", альманах. – Торонто : Накладом громадського тижневика "Гомін України"
1997. – 1997. – іл. – На обкл. назва: Гомін України: Альманах. – (Бібліотека видавництва "Гомін України" = Library of "Homin Ukrainy" ; ч. 80)
148411
   Альманах "Гомону України" = Almanac of "Homin Ukrainy" / "Гомін України", альманах. – Торонто : Накладом громадського тижневика "Гомін України"
1999. – 1999. – іл. – На обкл. назва: Гомін України: Альманах. – (Бібліотека видавництва "Гомін України" = Library of "Homin Ukrainy" ; ч. 82)
148412
   Альманах "Гомону України" = Almanac of "Homin Ukrainy" / "Гомін України", альманах. – Торонто : Накладом громадського тижневика "Гомін України"
2000. – 2000. – іл. – На обкл. назва: Гомін України: Альманах. – (Бібліотека видавництва "Гомін України" = Library of "Homin Ukrainy" ; ч. 83)
148413
   Альманах "Гомону України" = Almanac of "Homin Ukrainy" / "Гомін України", альманах. – Торонто : Накладом громадського тижневика "Гомін України"
2001. – 2001. – іл. – На обкл. назва: Гомін України: Альманах. – (Бібліотека видавництва "Гомін України" = Library of "Homin Ukrainy" ; ч. 84)
148414
   Альманах "Гомону України" на рік 1977. – Торонто : Гомін України, 1977. – 232с. – (Б-ка видавництва "Гомін України" ; Ч.48)
148415
   Альманах "Гриф" 1903-1913. – Москва : Тип. В.М.Саблина, 1914. – 184, X, III, [2] c.


  Авторы: А. Б.Курт фон-Кнобельсдорф, М. Сукенников
148416
  Клименко І.В. Альманах "Гроно" - видання літературно-мистецької групи "Гроно" // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2010. – Вип. 14. – C. 335-344. – ISSN 2222-4203
148417
  Чухліб Т Альманах "Дніпрові хвилі" : з історії заснування та функціонування // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2006. – Вип. 13. – С. 60-65. – ISBN 966-7773-70-1
148418
   Альманах "Земля и фабрика". – Москва : ГИХЛ
№ 13. – 1931
148419
  Петров К.А. Альманах "Физиология Петербурга" в контексте жанровых традиций своего времени // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 82-89. – (Літературознавство ; вип. 1 (73), ч. 1)


  В статье проанализирована жанровая природа известного альманаха, выпущенного в 1845 году под редакцией Н.А. Некрасова.
148420
   Альманах 2008-2012 Міжнародної україно-німецької літературної премії імені Олеся Гончара = Almanach 2008-2012 Deutsch-Ukrainischer Literatur-Forderpreis Oles Hontchar / [упоряд. Л. Гончар]. – Київ : Нова Січ ; [Агентство Україна], 2012. – 233, [1] с. : іл. – Парал. назва нім. мовою. – ISBN 978-966-2157-68-0
148421
   Альманах Артели писателей "Круг". – Москва - Ленинград : Круг
Вып. 3. – 1924. – 326 c.
148422
   Альманах библиофила. – Л, 1929. – 432с.
148423
   Альманах библиофила. – М
4. – 1973. – 255с.
148424
   Альманах библиофила. – М
2. – 1975. – 304с.
148425
   Альманах библиофила. – Москва
Ч. 3. – 1976. – 256 с.
148426
   Альманах библиофила. – Москва : Книга
Вып. 5. – 1978
148427
   Альманах библиофила. – Москва : Книга
Вып. 6. – 1979
148428
   Альманах библиофила. – Москва : Книга
Вып. 7. – 1979
148429
   Альманах библиофила. – Москва : Книга
Вып. 8. – 1980
148430
   Альманах библиофила. – Москва : Книга
Вып. 9. – 1980
148431
   Альманах библиофила. – Москва : Книга
Вып. 11. – 1981
148432
   Альманах библиофила. – Москва : Книга
Вып. 12. – 1982
148433
   Альманах библиофила. – Москва : Книга
Вып. 13. – 1982
148434
   Альманах библиофила. – М, 1983. – 433с.
148435
   Альманах библиофила. – Москва : Книга
Вып. 14. – 1983
148436
   Альманах библиофила. – Москва : Книга
Вып. 15. – 1983
148437
   Альманах библиофила. – Москва : Книга
Вып. 16. – 1984. – 280 с.
148438
   Альманах библиофила. – Москва : Книга
Вып. 17. – 1985. – 312 с.
148439
   Альманах библиофила. – Москва : Книга. – ISSN 0201-470X
Вып. 18. – 1985. – 296 с.
148440
   Альманах библиофила. – Москва : Книга. – ISSN 0201-470X
Вып. 19. – 1985. – 312 с.
148441
   Альманах библиофила. – Москва : Книга. – ISSN 0201-470X
Вып. 20. – 1986. – 328 с.
148442
   Альманах библиофила. – Москва : Книга. – ISSN 0201-470X
Вып. 21. – 1986. – 312 с.
148443
   Альманах библиофила. – Москва : Книга. – ISSN 0201-470X
Вып. 22. – 1987. – 320 с.
148444
   Альманах библиофила. – Москва : Книга. – ISSN 0201-470X
Вып. 23. – 1987
148445
   Альманах библиофила. – Москва : Книга. – ISSN 0201-470X
Вып. 24 : Книга Монголии. – 1988. – 384 с.
148446
   Альманах библиофила. – Москва : Книга. – ISSN 0201-470X
Вып. 25. – 1989
148447
   Альманах библиофила. – Москва : Книга. – ISSN 0201-470X
Вып. 26 : Тысячелетие русской письменной культуры (988-1988). – 1989. – 256 с.
148448
   Альманах библиофила. – Москва : Книга. – ISSN 0201-470X
Вып. 27. – 1990. – 304 с.
148449
   Альманах видавництва "Гомін України". Бібліотека видавництва "Гомін України" = Almanac of "Homin Ukrainy". – Торонто
  Ч. 84. – 1998. – іл. – На обкл. назва: Гомін України: Альманах "98
148450
   Альманах гомону України на 1997 рік. – Торонто, 1997. – 224с.
148451
   Альманах для всех. – 1910-1912. – Санкт-Петербург : Изд."Нов. дурн для всех" ; [Тип. И.Г. Трейлоба]
Кн. 1. – 1910. – 194 с. – Кн. разделена на 2 ч. в переплетной мастерской


  Автор: Николай Архипов [писевд.] - Бенштейн, Николай Архипович (Моисей ) (1880 — не ранее 1945 ?)
148452
   Альманах журнала "Советский воин". – Москва : Военное издательство
Вып. 1. – 1991
148453
   Альманах журнала "Советский воин". – Москва : Военное издательство
Вып. 1 : В. Пикуль "Барбаросса". – 1991
148454
   Альманах журнала "Советский воин". – Москва : Военное издательство
Вып. 2 : В. Пикуль "Барбаросса". – 1991
148455
   Альманах кримінального права : збірник статей / Всеукраїнська асоціація видавництв "Правова єдність". – Київ : Правова єдність. – ISBN 978-966-373-494-1, 978-966-2183-09-2 (Алерта), 978-966-373-495-8
Вип. 1. – 2009
148456
  Рясна О.О. Альманах М. Максимовича "Киевлянин": історія видання, проблематика // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2001. – Т. 4. – С.63-72
148457
   Альманах молодих письменників. – К, 1947. – 116с.
148458
   Альманах молодих письменників. – К, 1947. – 112с.
148459
   Альманах молодих письменників Львівщини. – Львів, 1948. – 127с.
148460
   Альманах на висшия институт за Народно стопанство "Д.Благоев" - Варна. – Варна, 1981. – 350с.
148461
   Альманах научной фантастики. – Москва : Знание, 1964-
1964 год. – 1964
148462
   Альманах научной фантастики. – Москва : Знание, 1964-
Вып. 2. – 1965
148463
   Альманах научной фантастики. – Москва : Знание, 1964-
Вып. 3. – 1965
148464
   Альманах научной фантастики. – Москва : Знание, 1964-
Вып. 4. – 1966
148465
   Альманах научной фантастики. – Москва : Знание, 1964-
Вып. 5. – 1966
148466
   Альманах научной фантастики. – Москва : Знание, 1964-
Вып. 6. – 1967
148467
   Альманах научной фантастики. – Москва : Знание, 1964-
Вып. 7. – 1967
148468
   Альманах научной фантастики. – Москва : Знание, 1964-
Вып. 8. – 1970
148469
   Альманах научной фантастики. – Москва : Знание, 1964-
Вып. 9. – 1970
148470
   Альманах научной фантастики. – Москва : Знание, 1964-
Вып. 10. – 1971
148471
   Альманах немецкой литературы. – М
1. – 1991. – 400с.
148472
   Альманах Перекладацької Майстерні 2000-2001. – Львів ; Дрогобич. – ISBN 966-7996-28-Х
Т. 1 : Художні переклади. – 2002. – 276 с.
148473
   Альманах Перекладацької Майстерні 2000-2001. – Львів ; Дрогобич. – ISBN 966-7996-37-9
Т. 2, кн. 2 : Наукові переклади. – 2002. – 280 с.
148474
   Альманах Перекладацької Майстерні 2000-2001. – Львів ; Дрогобич. – ISBN 966-7996-28-Х
Т. 2, кн. 1 : Наукові переклади і дослідження. – 2002. – 288 с.
148475
   Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ
Вип. 3 : Основоположні принципи права як його ціннісні виміри. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
148476
   Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ
Вип. 5 : Правовий світогляд: людина і право. – 2014. – 608 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. До 65-річчя Ін-ту держави і права ім. В.М. Корецького НАН УКраїни
148477
   Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ
Вип. 6 : Ціннісно-правові засади сучасних інтеграційних процесів в Україні. – 2015. – 608 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
148478
   Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2524-017X
Вип. 7 : Право і прогрес: складові забезпечення в сучасних умовах. – 2016. – 448 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
148479
   Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2524-017X
Вип. 8 : Людиноцентризм у праві: теоретико-прикладні засади. – 2017. – 420 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
148480
   Альманах психологических тестов. – Москва : КСП, 1995. – 397, [1] с. – (Psychology. Психология личности). – ISBN 5-88694-019-7
148481
   Альманах сектору безпеки України / DCAF ; Центр Разумкова. – Київ : Заповіт. – ISBN 978-966-7272-93-7
2012. – 2013
148482
   Альманах современной корейской литературы. – Пхеньян
1. – 1957. – 605с.
148483
   Альманах современной корейской литературы. – Пхеньян
2. – 1957. – 333 с.
148484
   Альманах современной корейской литературы. – Пхеньян
5. – 1958. – 455 с.
148485
   Альманах современной корейской литературы. – Пхеньян
6. – 1958. – 515 с.
148486
   Альманах трьох : [збірка віршів]. – Київ : [Вид.] Т-ва Укр. Письменників ; [Видруковано в друк. Т-ва І.М. Кушнерева та Спілки], 1920. – 62 с. – (Т-ва Укр. Письменників)


  Зміст: Прагнення; Закохання / О. Слісаренко. "В хитанні безлистлих верб..."; "У рожево-сумних блисках дня..."; "Чую твій стогін в ночі..."; "У тебе тонке болісне обличча..."; Фрагменти минулого / М. Любченко [К. Котко]. Гімни Св. Терезі / М. Семенко.
148487
  Стельмах Антін. Альманах українських богословів. / Антін. Стельмах. – Львів, 1914. – 293с.
148488
   Альманах Українського Братського Союзу = Almanac of the Ukrainian Fraternal Accociation / Український Братський Союз. – Scranton : [б. в.]
1988. – 1988
148489
   Альманах українського народного союзу = Almanac of the Ukrainian National Accociation. – Джерзі Ситі - Нью Йорк : Свобода
на рік 1994 : річник 84-й. – 1994. – 288 с.
148490
   Альманах Українського народного союзу = Almanac of the Ukrainian national association. – Джерзі Ситі ; Ню Йорк : Свобода
Річник 65 : На рік 1975. – 1975
148491
   Альманах Українського народного союзу = Almanac of the Ukrainian national association. – Джерзі Ситі : Свобода
N 75. – 1985. – іл.
148492
   Альманах Українського народного союзу = Almanac of the Ukrainian national nssociation. – Джерзі Ситі : Свобода
N 77. – 1987. – іл.
148493
   Альманах Українського народного союзу = Almanac of the Ukrainian national association. – Джерзі Ситі : Свобода
N 78. – 1988. – іл.
148494
   Альманах Українського народного союзу = Almanac of the Ukrainian national association. – Джерзі Ситі : Свобода
N 79. – 1989. – іл.
148495
   Альманах Українського народного союзу = Almanac of the Ukrainian national association. – Джерзі Ситі : Свобода
N 80. – 1990. – іл.
148496
   Альманах Українського народного союзу = Almanac of the Ukrainian national association. – Джерзі Ситі : Свобода
N 81. – 1991. – іл.
148497
   Альманах Українського народного союзу = Almanac of the Ukrainian national association. – Джерзі Ситі : Свобода
N 82. – 1992. – іл.
148498
   Альманах Українського народного союзу = Almanac of the Ukrainian national association. – Джерзі Ситі : Свобода
N 83. – 1993. – іл.
148499
   Альманах Українського народного союзу = Almanac of the Ukrainian national association. – Hью-Йорк : Свобода
N 84. – 1994. – іл.


  1997. N 1/2
148500
   Альманах Українського народного союзу = Almanac of the Ukrainian National Association. – Джерзі-Ситі ; Hю-Йорк : Свобода
N 85. – 1995. – іл.


  1997. N 1/2
148501
   Альманах Українського народного союзу = Almanac of the Ukrainian national association. – Джерзі Ситі : Свобода
N 88. – 1998. – іл.
148502
   Альманах Українського народного союзу = Almanac of the Ukrainian national association. – Парсипані : Свобода
Річник 104. – 2017. – іл.
148503
   Альманах художественной литературы тюркских народов СССР.. – Л. – 178с.
148504
   Альманах цивилистики = Almanah of csvsl law : сборник статей / КНУТШ; Юрид. факультет, каф-ра гражд. права; [редколл.: Т.В. Боднар, А.В. Дзера, Н.С. Кузнецова и др.]. – Киев : Правова єдність. – ISBN 978-966-373-397-5
Вып. 1 : под ред. Р.А. Майданика. – 2008. – 312с. – Шифр дубл.34 Альм.Доп.1 карт юр.
148505
   Альманах цивилистики = Almanah of civil law : сборник статей / КНУТШ, Юрид. ф-т, Каф. гражд. права ; под ред. Майданика Р.А. – Киев : Правова єдність. – ISBN 978-966-373-397-5; 978-966-2183-79-5; 978-966-373-590-0
Вып. 2. – 2009. – 383, [1] с. – Парал. тит. л. англ.
148506
   Альманах цивилистики = Almanah of civil law : сборник статей / под ред. Р.А. Майданика ; [редколл. : Боднар Т.В., Дзера А.В., Кузнецова Н.С. и др.] ; КНУТШ, Юридический ф-т, Каф. гражданского права. – Киев : Правова єдність ; Алерта ; КНТ ; Центр учебной литературы. – ISBN 978-611-01-0020-5
Вып. 3. – 2010. – 332 с.
148507
   Альманах цивилистики = Almanah of civil law : сборник статей / КНУТШ, Юридический ф-т, Каф. гражданского права ; под ред. Майданика Р.А. ; [редкол. : Майданик Р.А. (отв. ред.), Боднар Т.В., Дзера А.В., Кузнецова Н.С., Кохановская Е.В.]. – Киев : Правова єдність ; Алерта ; ЦУЛ. – ISBN 978-966-373-397-5
Вып. 4. – 2011. – 522, [2] с. – Парал. тит. л. на англ. языке
148508
   Альманах цивилистики = Almanah of civil law : сб. статей / Киев. нац. ун-т им. Т. Шевченка, Юрид. фак., Каф. гражд. права ; под ред. Майданика Р.А. ; [редкол.: Т.В. Боднар и др.]. – Киев : Правова єдність. – ISBN 978-617-566-164-2
Вып. 5. – 2012. – 623, [1] с. – Дополн. тит. л. англ. – Библиогр. в подстроч. прим.
148509
   Альманах цивилистики = Almanah of civil law : сб. статей / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко, Юрид. фак., Каф. гражд. права ; под ред. Майданика Р.А. ; [редкол.: Майданик Р.А. (отв. ред.) и др.]. – Киев : Правова єдність ; Алерта. – ISBN 978-617-566-312-7
Вып. 6. – 2015. – 552, [1] с. – Дод. тит. л. англ. – Библиогр. в подстроч. примеч.
148510
  Усманова О.В. Альманах як тип неперіодичного видання в історії української журналістики // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 335-339


  У статті розглядаються особливості альманахової журналістики в Україні, простежується її роль у літературному та культурному розвитку країни. Авторка наводить думки відомих журналістикознавців щодо питання залучення альманахів до періодичних видань. ...
148511
  Евса И.А. Альменда : избр. стихотворения / Ирина Евса. – Киев : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2017. – 267, [1] с. – ISBN 978-966-489-398-2
148512
  Галеев Р.Г. Альметьевский вариант. / Р.Г. Галеев. – Казань, 1989. – 101,2с.
148513
  Лукаш О. Альнетальний флороценотичний комплекс Східного Полісся // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 83-85. – (Біологія ; Вип. 49/50). – ISSN 1728-3817


  Проведений аналіз альнетального флороценотичного комплексу Східного Полісся. Приділена увага його синантропізації. Висвітлений стан охорони заболочених вільшняків у регіоні. The analysis of alnatal florocenotical complex of the Eastern Polissa is ...
148514
  Яшин О.Я. Альона Фоміна / О.Я. Яшин. – К., 1952. – 172с.
148515
  Груздєв І. Альоша Пєшков. За автобіографічними повістями М. Горького : П"єса на 4 дії, 10 картин / І. Груздєв, О. Форш; Пер. Івана Кологойди. – Київ, 1954. – 99 с.
148516
  Короткий В. Альошин Павло Федотович (1881-1961) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 395. – ISBN 5-7707-1062-4
148517
  Тардов М.С. Альошка Богунець. / М.С. Тардов. – К., 1947. – 159с.
148518
  Флоренс Р.Н. Альпака из Перу = Европейские ткачи потратили три столетия на то, чтобы перенять навыки древних инков и обеспечить модников уникальной тканью // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 1(2844). – С. 28-30


  Альпака - домашнее парнокопытное животное, произошедшее от викуньи (вигони). Разводят в высокогорном поясе Южной Америки (Анды), выращивают альпака для стрижки шерсти, из которой делают теплые и мягкие одеяла, пледы и одежду. А из меха делают предметы ...
148519
   Альпари на вершинах мира // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – март № 102. – С. 48-49 : фото
148520
  Гончар О. Альпи / О. Гончар. – Львів : Радянська Україна, 1947. – 136с.
148521
   Альпи від і до // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 5 (125), жовтень-листопад. – С. 34-37 : фото
148522
  Середа Л.И. Альпиды центральной и юго-восточной Чукотки. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 123 / Середа Л.И.; МГУ. Геол. ф-тет. Каф. динам. геологии. – М., 1971. – 23л.
148523
  Быков В. Альпийская баллада : повести / В. Быков; авториз. пер. с белорус. М.Горбачева. – Москва : Советский писатель, 1964. – 288 с.
148524
  Быков В. Альпийская баллада : повести / В. Быков; пер. с белорус. – Москва : Молодая гвардия, 1979. – 288 с.
148525
  Быков В. Альпийская баллада : повести / В. Быков; пер. с белорус. – Москва : Молодая гвардия, 1981. – 288 с.
148526
  Быков В. Альпийская баллада : повести / В. Быков; авториз. пер. с белорус. – Москва : Воениздат, 1986. – 253 с.
148527
  Быков В. Альпийская баллада : повесть / В. Быков. – Омск : Кн. изд-во, 1990. – 154 с.
148528
  Шолпо В.Н. Альпийская геодинамика Большого Кавказа / В.Н. Шолпо. – Москва : Недра, 1978. – 176с.
148529
  Лангер Фред Альпийская идиллия. Регионы с видом на горы : путешествие / Лангер Фред, Таппайнер Георг // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 7 : Психология решений. – С. 106-120. – ISSN 1029-5828
148530
  Петров В.Н. Альпийская крепость / В.Н. Петров. – Харьков, 1986. – 310с.
148531
  Гуртуев Э. Альпийская повесть : горская легенда / Э. Гуртуев; пер. с балкар. М.Тучиной. – Москва : Современник, 1973. – 173 с.
148532
  Литовченко Елена Альпийская сказка : туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 3. – С. 72-73
148533
  Бакунц А. Альпийская фиалка : роман, рассказы / А. Бакунц; пер. с арм. – Москва : Известия, 1981. – 496 с.
148534
  Бакунц А. Альпийская фиалка : проза / А. Бакунц; пер. с арм. – Москва : Художественная литература, 1988. – 398 с.
148535
   Альпийские вершины : тема номера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 6 (159). – С. 90-100 : Фото. – ISSN 1029-5828
148536
  Наринян С.Г. Альпийские ковры Армении : Автореф... д-ра биол.наук: / Наринян С.Г.; АН Арм.ССР. Отд-ние биол. наук. – Ереван, 1967. – 7л. – Бібліогр.:с.70-71
148537
  Колаковский А.А. Альпийские пастбища Очемчирского и Гальского районов АССР Абхазии / А.А. Колаковский. – Сухум, 1935. – 101с.
148538
  Кривцова Лариса Альпийский живописец // Творчество народов мира. – Москва, 2009. – Вып .8. – С. 14-19


  Калам Олександр - швейцарський художник, пейзажист, графік (1810-1864)
148539
  Дюфур М.С. Альпийский метаморфический комплекс восточной части Центрального Памира / М.С. Дюфур, В.А. Попова, Т.Н. Кривец. – Ленинград : Из-во Ленинградского ун-та, 1970. – 128с.
148540
  Гончарова Т. Альпийский пустынник и северная звезда // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 2 : Эпоха Екатерины Великой 18 век. – С. 35-38. – ISSN 0235-7089


  Переписка Екатерины II с Вольтером.
148541
  Пронин А.А. Альпийский цикл тектонической истории Земли : Мезозой. Хронология тектонических движений / А.А. Пронин. – Ленинград : Наука, 1973. – 224с.
148542
  Пронин А.А. Альпийский цикл тектонической истории Земли. / А.А. Пронин. – Л., 1973. – 318с.
148543
   Альпинизм. – М-Л, 1940. – 424с.
148544
  Малеинов А.А. Альпинизм / А.А. Малеинов. – М., 1956. – 283с.
148545
   Альпинизм. – К, 1981. – 344с.
148546
  Гарф Б.А. Альпинизм за рубежом / Б.А. Гарф, Ф.А. Кронф. – М., 1957. – 240с.
148547
   Альпинизм. Правила соревнований и восхождений. – М, 1974. – 32с.
148548
  Кудинов Б.Ф. Альпинистские лагери профсоюзов СССР. / Б.Ф. Кудинов. – М, 1949. – 132с.
148549
  Кудинов Б.Ф. Альпинистские лагери профсоюзов СССР. / Б.Ф. Кудинов. – М, 1953. – 172с.
148550
  Кудинов Б.Ф. Альпинистские лагери профсоюзов СССР. / Б.Ф. Кудинов. – 3-е изд. – М, 1955. – 152с.
148551
  Кулназарова К.У. Альпинистские, этноисторические виды туризма Иссык-Кульской области // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 27. – С. 85-90. – Библиогр.: 14 назв.
148552
  Грешнев М. Альпинисты завода "Красный Пролетарий" / М. Грешнев. – М., 1957. – 56с.
148553
  Маречек Б. Альпинисты Советской Киргизии. / Б. Маречек, В. Рацек. – Фрунзе, 1952. – 36с.
148554
   Альпинотипные гипербазиты Анадырско-Корякской складчатой системы. – Новосибирск, 1973. – 320с.
148555
  Базилевский А.Т. Альпинотипные гипербазиты и хромитовое оруднение : Автореф... канд.геолого-минер.наук: 121 / Базилевский А.Т.; АН СССР Ин-т геохимии и ананлит. химии им В.И.Вернадского. – М, 1969. – 22л.
148556
  Малышев А.А. Альпинотипные гипербазиты Средне-Витимской горной страны и юга Витимского плоскогорья : Автореф... кадн. геол.-мин.наук: 120 / Малышев А.А.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1972. – 31л.
148557
  Пинус Г.В. Альпинотипные гипербазиты юга Сибири. / Г.В. Пинус, Ю.Н. Колесник. – М., 1966. – 212с.
148558
  Самвелян Н.Г. Альпиский эдельвейс / Н.Г. Самвелян. – М, 1983. – 192 с.
148559
  Гуріненко П.В. Альпійська айстра / П.В. Гуріненко. – Київ : Радянський письменник, 1963. – 317 с.
148560
  Гуріненко П.В. Альпійська айстра / П.В. Гуріненко. – Київ, 1966. – 368 с.
148561
   Альпійська аюрведа // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 5 (125), жовтень-листопад. – С. 44-47 : фото
148562
  Биков В.В. Альпійська балада / В.В. Биков. – Киев, 1965. – 158 с.
148563
  Заїка-Новацький Альпійська тектоніка Криму (механізм утворення структурних парагенезів) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 35-42. – (Геологія ; Вип. 12)


  Розглянуто дискусійне питання про можливість застосування мобілістської теорії до пояснення тектоніки Кримських гір.
148564
  Бакунц А. Альпійська фіалка : проза / А. Бакунц. – Київ, 1973. – 283 с.
148565
  Крушинська Олена Альпійське рондо : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 5 (95 ). – С. 54-61 : Фото
148566
  Снігур С.О. Альпійські троянди : Документальна повість / С.О. Снігур. – Ужгород : Карпати, 1973. – 191 с.
148567
  Смоляк Б.Ф. Альпінарій : афоризми, поради, розважання, напучення / Богдан Смоляк ; [упоряд., ред.: О. Чемерис]. – Вид. 2-ге, допов. – Харків : Майдан, 2016. – 133, [1] с. – ISBN 978-966-372-673-1
148568
   Альпы - Кавказ:Современные проблемы конструктивной географии горных стран : Научные итоги франко-советских полевых симпозиумов в 1974 и 1976 гг. – Москва : Наука, 1980. – 328с
148569
  Шишко А. Альпы / А. Шишко. – М, 1944. – 98с.
148570
  Ляшкевич З.М. Альпыйський магматизм юго-западной окраины Евразийского континента // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2008. – Т. 30, № 4. – С. 83-92 : Рис., табл. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 0203-3100
148571
  Вишенський С.О. Альта / С.О. Вишенський. – Київ, 1989. – 114с.
148572
  Немцов В.И. Альтаир / В.И. Немцов. – М., 1956. – 584с.
148573
  Немцов В.И. Альтаир / В.И. Немцов. – М., 1963. – 510с.
148574
  Немцов В.И. Альтаир. Огненный шар. О том, чего не было / В.И. Немцов. – М., 1987. – 431с.
148575
  Немцов В.И. Альтаир. Осколок солнца. Последний полустанок / В.И. Немцов. – М., 1965. – 839с.
148576
  Коржов О.Ю. Альтерглобалізм як феномен сучасного культурно-цивілізаційного процесу : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Коржов Олексій Юрійович ; М-во культури України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 15 назв
148577
  Зварич Р. Альтерглобальні передумови розвитку світовох торгівлі // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – Вип. 4. – С. 168-179 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1818-5754
148578
  Кайракбаев Б.М. Альтернатива - поиск - решение / Б.М. Кайракбаев. – Алма-Ата, 1990. – 157с.
148579
  Тарази Аким Альтернатива : роман / Тарази Аким; пер. с каз. – Алма-Ата : Жазушы, 1989. – 430 с.
148580
  Пестушко Валерій Альтернатива "гарячому палінню" : Сторінками наукових видань // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 6. – С. 7
148581
  Леонтович А. Альтернатива Вернадского. Он знал, как избежать самоуничтожения человечества // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 1 февраля (№ 5). – С. 14


  В этом году исполняется 150 лет со дня рождения В.И.Вернадского. О том, как его наследие влияет на развитие содержания современного школьного образования, размышляет Александр ЛЕОНТОВИЧ, кандидат психологических наук, председатель Общероссийского ...
148582
  Черниш А.М. Альтернатива воєнно-політичній стратегії України // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 6. – С. 184-193. – ISBN 966-628-108-8
148583
  Йосипенко О.М. Альтернатива голізму та атомізму як методологічна проблема філософії мови // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (52). – С. 212-218
148584
  Камкин К А. Альтернатива для Германии" как новый элемент партийного ландшафта // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2015. – № 2 (62), апрель - июнь. – С. 113-118. – ISSN 0201-7083
148585
  Іванов О. Альтернатива для Німеччини - партія євроскептиків у найпотужнішій країні ЄС / О. Іванов, О. Андрієвський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 9-11. – (Історія ; вип. 1 (124)). – ISSN 1728-3817


  У статті на основі німецькомовних джерел та з урахуванням оцінок німецьких та українських дослідників висвітлюється історія виникнення та політична діяльність одного з найновіших політичних утворень ФРН - Альтернативи для Німеччини (АдН). На сьогодні ...
148586
  Иванченко В.П. Альтернатива капитализму. Ценностная адаптация процессного подхода в кризисном событии / В.П. Иванченко. – Киев : Кафедра, 2014. – 387, [1] с. – Библиогр.: с. 384-385. – ISBN 978-966-2705-55-3
148587
  Алимов Ю.И. Альтернатива методу математической статистики / Ю.И. Алимов. – Москва, 1980. – 64с.
148588
   Альтернатива морскому отдыху : "Аврора Интур". Destinations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 6. – С. 72 : Фото
148589
  Буданов В.Г. Альтернатива общественного прогресса / В.Г. Буданов. – Москва
2. – 1990. – 122с.
148590
  Ковальчук І.В. Альтернатива позитивізму - історіософія Р. Дж. Коллінгвуда: зміст, значення та дискусійні положення // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2010. – № 3 (37). – С. 201-207
148591
  Ільченко Н.В. Альтернатива ртутному термометру // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 2, лютий. – С. 35-36 : фото
148592
  Прокопенко В.В. Альтернатива у митному законодавстві України // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2008. – № 6. – С. 33-37.
148593
  Ковальчук О.В. Альтернатива юридичному шлюбові // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2008. – № 2 (40). – С. 34-44.
148594
  Семенов Ю.С. Альтернатива. / Ю.С. Семенов. – М.
1. – 1975. – 656с.
148595
  Семенов Ю.С. Альтернатива. / Ю.С. Семенов. – М.
2. – 1976. – 632с.
148596
  Семенов Ю.С. Альтернатива. / Ю.С. Семенов. – М.
3. – 1977. – 608с.
148597
  Семенов Ю.С. Альтернатива. / Ю.С. Семенов. – М.
4. – 1978. – 623с.
148598
  Семенов Ю.С. Альтернатива. / Ю.С. Семенов. – М., 1984. – 718с.
148599
   Альтернатива:. – М, 1991. – 237с.
148600
   Альтернатива: выбор пути. – М, 1990. – 463с.
148601
  Осташко Т. Альтернативи 1918 року // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2018. – № 17 (545) 27.04.-3.05.2018. – С. 40-43. – ISSN 1996-1561


  До 100-річчя гетьманату Павла Скоропадського.
148602
  Кіт Л. Альтернативи Болонському процесу немає // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Листопад (№ 16/17)


  В актовому залі Головного корпусу відбулося відкриття Міжнародної науково-практичної конференції "Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу". Організатори конференції: МОНМС, НАПН України, КНУТШ, спілка ректорів ...
148603
   Альтернативи газозабезпечення України: скраплений природний газ (СПГ) та нетрадиційний газ // Національна безпека і оборона / Укр. центр екон. і політ. дослідж. ім. О. Разумкова. – Київ, 2011. – № 9 (127). – С. 2-47
148604
  Ісаєв В. Альтернативи діяспорної ідентичности // Критика. – Київ, 2002. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 2-4
148605
  Чемеркін С. Альтернативи другої державної мови в Україні ненмає // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 4 (37). – С. 225-226
148606
  Попелюшко В.О. Альтернативи заочному провадженню (in absentia): на досвіді Німеччини // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Акад. адвокатури України. – Київ, 2015. – Т. 12, № 2 (33). – С. 138-144. – ISSN 2310-9769
148607
  Кінаш Я. Альтернативи заходів адміністративного впливу на неповнолітніх // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 4. – С.90-93. – ISSN 0132-1331
148608
  Адамик В. Альтернативи зовнішньоторговельної політики країн, що розвиваються, у контексті пошуку шляхів подолання бідності // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Савельєв Є. ; редкол.: Айзен. Р., Борсекова К., Віталішова К. [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – Т. 16, № 3 (62), липень - вересень. – C. 299-316. – ISSN 1684-906Х
148609
  Галушко К.Ю. Альтернативи історичного розвитку міжвоєнної Європи (до постановки проблеми) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 41-44. – (Історія ; Вип. 43)


  Присвячено проблемі альтернативності розвитку європейського суспільства. У хронологічному періоді 1919 - 1939 рр. досліджуються прояви соціальної, культурної та політичної кризи Модерну, аналізуються альтернативні проекти виходу з кризи, що виникли. ...
148610
  Жук М.В. Альтернативи регіонального розвитку в Україні в контексті інтеграції у світове господарство : регіональна економіка // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 12. – С. 102-109 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв
148611
  Корольов Б. Альтернативи реформуванню нема // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 18-25 березня (№ 14/15). – С. 5
148612
  Костюшко О.М. Альтернативи розвитку сучасної болгарської лексикографії: тематичні словники // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 55-60. – ISSN 2075-437X


  У статті розглянуто питання необхідності якісно нових, глибоких теоретичних та практичних досліджень сучасної болгарської тематичної лексикографії. В статье рассмотрен вопрос о необходимости качественно новых, глубоких теоретических исследований ...
148613
  Сідоркіна О. Альтернативи соціальних змін у сучасній релігійній свідомості в Україні // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ; Полтава, 2010. – Вип. 24. – С. 183-192. – ISSN 2075-1443
148614
  Стребкова Ю. Альтернативи фемінізму в освітньому просторі або про закономірність соціальної кризи в Україні // Українознавчий альманах : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філософський ф-т, Центр українозавства ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Київ ; Мелітополь, 2010. – Вип. 4 : "Гендерна освіта в Україні: досвід, проблеми, перспективи" (на виконання Наказу МОН № 839 "Про впровадження принципів гендерної рівності в освіту" ). – С. 177-182. – ISBN 978-966-8428-52-4
148615
  Фалеева И.Н. Альтернативисты и маргиналы: опыт движения по захвату домов в Западном Берлине // Кризис буржуазной цивилизации и поиски "нового стиля жизни" : реферативный сборник / Акад. наук СССР, Ин-т науч. информации по общественным наукам ; отв. ред. Вольфсон Л.Ф. [и др.]. – Москва, 1985. – Вып. 4. – С. 143-148. – (Общественные движения и проблемы общественного сознания)
148616
  Бубенок О.Б. Альтернативна гіпотеза А.Ю.Кримського про час і обставини іудаїзації хозарів / О.Б. Бубенок, О.О. Хамрай // Схід і діалог цивілізацій : до ювілею Ю.М. Кочубея : зб. наук. ст. / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; [упоряд.: О.Д. Василюк, Н.М. Зуб]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАНУ, 2012. – С. 51-57. – ISBN 978-966-02-6446-5
148617
  Башун А.В. Альтернативна енергетика в актах Європейського Союзу / А.В. Башун, - д.ю.н. Буткевич В О. [наук.керів. // Альтернативна енергетика і енергетична безпека в міжнародному і національному праві : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. "Роль міжнародного права в розвитку екологічної альтернативи сучасній енергетиці" (Київ, 25 квітня 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф. міжнар. права [та ін.] ; [за ред.: О. В. Задорожнього і В. І. Олещенко]. – Київ : Фенікс, 2012. – С. 224-233. – (Бібліотека кафедри міжнародного права). – ISBN 978-966-651-973-6
148618
  Антонов В.М. Альтернативна енергетика в Україні : комп"ютерні акме-еколого-економічні енергетичні комплекси : монографія / В.М. Антонов ; Нац. Техн. Ун-т України "КПІ ім. Ігоря Сікорського", Укр. Акад. Акмеології. – Київ : [б. в.], 2018. – 261, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці глав. – ISBN 978-617-646-430-3
148619
   Альтернативна енергетика і енергетична безпека в міжнародному і національному праві : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. "Роль міжнародного права в розвитку екологічної альтернативи сучасній енергетиці" (Київ, 25 квітня 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф. міжнар. права [та ін.] ; [за ред.: О. В. Задорожнього і В. І. Олещенко]. – Київ : Фенікс, 2012. – 297, [1] с. – Темат. дод. до Укр. щорічника міжнар. права. - Текст укр., рос. - Сер. засн. 2004 р. – Бібліогр. в кінці ст. – (Бібліотека кафедри міжнародного права). – ISBN 978-966-651-973-6
148620
  Скорук О.П. Альтернативна енергетика України: перспективи розвитку // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 9 (215). – С. 28-32. – ISSN 2221-1055
148621
  Клопов І.О. Альтернативна енергетика України: потенціал, сучасний стан, механізми стимулювання розвитку // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління / Донецький, державний університет управління. – Маріуполь, 2017. – Т. 18, вип. 303 : Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку. – С. 95-103. – (Серія "Економіка")
148622
  Льовін А.В. Альтернативна енергетика як заперечення міжнародного енергетичного права // Альтернативна енергетика і енергетична безпека в міжнародному і національному праві : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. "Роль міжнародного права в розвитку екологічної альтернативи сучасній енергетиці" (Київ, 25 квітня 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф. міжнар. права [та ін.] ; [за ред.: О. В. Задорожнього і В. І. Олещенко]. – Київ : Фенікс, 2012. – С. 131-134. – (Бібліотека кафедри міжнародного права). – ISBN 978-966-651-973-6
148623
  Литвиненко Я.О. Альтернативна енергетика: перспективи розвитку в Україні та світовий досвід / Я.О. Литвиненко, П.С. Мельничук // Міжнародна наукова конференція "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом" : матеріали конф., 8-9 листоп. 2012 р., м. Київ / "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом", міжнар. наук. конф. – Київ, 2012. – С. [60-61]
148624
  Овчаренко Н. Альтернативна історія та канадський художній дискурс у романі Маргарет Е. Етвуд "Пенелопіада" // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2014. – № 5/6 (1025/1026). – С. 177-187. – ISSN 0320 - 8370
148625
  Аністратенко А. Альтернативна історія та християнський мотив у новітній українській літературі / А. Аністратенко, А. Мойсей // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого. – Чернівці ; Сучава, 2016. – № 4 (12). – C. 61-66. – ISSN 2311-9896
148626
  Чужа Т. Альтернативна історія у творах Яцека Дукая // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 19. – С. 398-403. – ISBN 978-966-3888-379-3
148627
  Розумний В. Альтернативна концепція великого герба України // Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 2007. – № 4. – С. 24-25. – ISSN 1814-5078
148628
  Попов Б. Альтернативна модель етносу та людини (кілька зауваг щодо вітацентричної парадигми) // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2001. – № 4. – С.37-54
148629
  Власова І. Альтернативна модель плану рахунків бухгалтерського обліку щодо відображення розрахункових операцій // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 4 (111). – С. 15-20. – ISSN 1728-9343
148630
  Романова Н. Альтернативна модель суспільства в сатиричній творчості Василя Симоненка
148631
  Кожемякін Є.В. Альтернативна модель управлінської структури ризового підприємства // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 7. – С. 148-155
148632
  Лєвшина Н. Альтернативна підготовка вчителів у Великій Британії // Гуманізація навчально-виховного процесу : науково-методичний збірник / Мін.освіти і науки Ураїни; Слов"янський державний педагогічний університет. – Слов`янськ, 2010. – (Спецвипуск 5) ч. 2 : Матеріали 5 Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном". – С. 99-104. – ISSN 2077-1827
148633
  Богуш М.К. Альтернативна форма захисту суб"єктивних корпоративних прав та інтересів учасників корпоративних відносин // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11/12 (179 /180 ). – С. 38-47. – ISSN 2308-9636
148634
  Омельчук А. Альтернативна хімічна енергетика у дзеркалі сьогодення: (Об"єднана семія наукових рад НАН України з проблем "Неорганічна хімія" та "Електрохімія") // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 36-40. – ISSN 0372-6436
148635
  Шульгин Н.Н. Альтернативная герменевтика в диалоге культур // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 12. – С.22-49. – ISSN 0042-8744
148636
  Крутиков В. Альтернативная деятельность в АПК: сельський туризм / В. Крутиков, О. Федорова // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / Мин. сельск. хоз-ва РФ; Росс.ак.сельскохоз. наук; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 2010. – № 3. – С. 76-80. – ISSN 0235-2443
148637
  Войскунский А.Е. Альтернативная идентичность в социальных сетях / А.Е. Войскунский, А.С. Евдокименко, Н.Ю. Федунина // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 66-83. – (Психология ; № 1). – ISSN 0201-7385
148638
  Айрапетян Л.С. Альтернативная история в сборнике новелл К. Фуэнтеса "Апельсиновое дерево, или Круги времени" // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Акад. наук СССР, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2016. – № 7. – С. 86-97. – ISSN 0044-748Х
148639
  Назаренко М. Альтернативная история как возможный мир // Слов"янська фантастика : збірник наук. праць / Д. Айдачич, Т. Бовсунівська, К. Боцян, М. Брацка, Ю. [та ін.] Булаховська. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 429-439. – (Бібліотека інституту філології)


  У статті розглядається жанр альтернативної історії з точки зору теорії можливих світів. Показано перспективи аналізу і класифікації творів, що належать до цього жанру
148640
  Райков Александр Альтернативная космология : планетарий / Райков Александр, Сергеев Александр // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 11 (2830). – С. 30-38
148641
  Кухаренко В.А. Альтернативная литература современности // Записки з романо-германської філології : збірник / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т романо-германської філології. – Одеса, 2014. – Вип. 2 (33). – С. 67-76. – ISSN 2307-4604
148642
  Осетров В.Д. Альтернативная фитотералия З/АН Украины / В.Д. Осетров. – Киев, 1993. – 220с.
148643
  Каныгин П. Альтернативная энергетика для экономики и экологии в России и в мире // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2010. – № 6. – С. 45-51. – ISSN 2074-6040
148644
  Ющенко Н.Л. Альтернативне "ІС" програмне забезпечення в Україні // Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасний політичний стан в Україні та розвиток статистики й обліку в умовах глобалізації, загострення енергетичних проблем" : 16-17 квіт. 2018 р., м. Дніпро : [збірник] / "Сучасний політичний стан в Україні та розвиток статистики й обліку в умовах глобалізації, загострення енергетичних проблем", міжнар. наук.-практ. конф. – Дніпро : Ліра, 2018. – С. 19-21. – ISBN 978-966-981-013-7
148645
  Пацурія Н. Альтернативне (позасудове) врегулювання страхових спорів: необхідність запровадження в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  Присвячено обґрунтуванню необхідності запровадження інституту альтернативного (позасудового) врегулювання страхових спорів в Україні; виявленню специфіки та дослідженню особливостей правового становища страхового омбудсмена; аналізу особливостей ...
148646
  Ткачук О.С. Альтернативне вирішення спорів як форма захисту цивільних прав, свобод та інтересів // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 133. – C. 20-31. – ISSN 2224-9281
148647
  Максимів Д.Я. Альтернативне оцінювання інвестиційно-інноваційної діяльності у Львівській області // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 1 (151). – С. 262-268 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
148648
  Пестушко Валерий Альтернативне паливо : сторінками наукових видань // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 1. – С. 21
148649
  Дубовик О. Альтернативне правосуддя в країнах англосаксонської правової сім"ї (На прикладі Великобританії та Нової Зеландії) // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 157-159. – ISBN 978-617-7069-28-6
148650
  Дубовик О.І. Альтернативне правосуддя: розвиток наукової думки в 70-90 рр. ХХ століття // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 41-45. – ISSN 2219-5521


  Концепція відновного правосуддя набула протягом останніх десятиліть міжнародного значення, тому було здійснено низку кроків у напрямі його запровадження як у Європі, так і загалом у світі. Упродовж 70-90 рр. ХХ століття тривав істотний розвиток самого ...
148651
  Локтіонов Віталій Альтернативне природознавство та сучасна філософія цілісного сприйняття світу : Наука-учителеві // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 8. – С. 49-50. – Бібліогр.: 6 назв
148652
   Альтернативний діалог // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 23 січня (№ 11). – С. 5


  "Євромайдан, що далі?". Ключові цитати учасників другого круглого столу "Дня" з представниками третього сектору.
148653
   Альтернативний засіб санації резидентних носіїв золотистого стафілокока / О.В. Коцар, О.В. Кочнєва, Т.С. Долгова, А.Ю. Малюченко // Інфекційні хвороби : всеукраїнський науково-практичний медичний журнал / Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського ; Ін-т епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України ; голов. ред. М.А. Андрейчик ; редкол.: Н.А. Васильєва, Ж.І. Возіанова, О.П. Волосовець [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – № 2 (84). – C. 54-57. – ISSN 1681-2727
148654
   Альтернативний звіт про реалізацію Україною положень конвенції ООН про права дитини 2002-2008 / Підгот. громад. орг. України. – Київ : [Б.в.], 2009. – 92 с.
148655
  Савченко Т.Б. Альтернативний мінімальний податок як засіб презумптивного оподаткування : податки // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 1. – С. 30-35
148656
  Цибулько В.О. Альтернативний підхід до здійснення аналізу перекладу ліричної поезії // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : зб. наукових праць / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2014. – Вип. 2 (3). – С. 148-153. – ISSN 2312-4679
148657
   Альтернативний проект Статуту НСПУ // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 14 лютого (№ 3). – С. 3- 5
148658
  Данильчук Д. Альтернативний простір сучасної урбонімії: підходи до вивчення // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 52-64


  Розглядаються проблеми, пов"язані з дослідженням неофіційних (народних) топонімів сучасного українського міста, окреслено методологічні засади, джерела і шляхи вивчення одиниць альтернативного простору сучасної урбонімії. Здійснено спробу класифікації ...
148659
  Березніченко Н.О. Альтернативні вектори інтеграційної політики України // Міжнародна наукова конференція "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом" : матеріали конф., 8-9 листоп. 2012 р., м. Київ / "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом", міжнар. наук. конф. – Київ, 2012. – С. [17-18]
148660
  Гуменюк І.Л. Альтернативні види енергоносіїв та їх подальші перспективи // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009. – Вип. 141. – С. 89-93
148661
  Гавриш В.І. Альтернативні види палива та вплив на ефективність сільськогосподарських машин / В.І. Гавриш, М.Ю. Шатохін // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2016. – Вип. 4 (92) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 121-127 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2313-092X
148662
  Сокуренко О.М. Альтернативні види покарання позбавленню волі // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 227-228. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
148663
  Мортіков В. Альтернативні витрати: теорія і проблеми її застосування // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 1 (578). – С. 29-36. – ISSN 0131-775Х
148664
  Таран Є.І. Альтернативні газотранспортні маршрути Європи та Росії: політико-економічні особливості // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 1/2. – С. 9-12. – ISSN 1728-6220
148665
  Варцаба В.І. Альтернативні грошові системи в контексті управління національною економікою / В.І. Варцаба, О.В. Мостіпака // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4. – C. 351-362. – ISSN 2222-0712
148666
  Башун А.В. Альтернативні джерела енергії - новий шлях України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 93, ч. 2. – С. 135-140


  The article is devoted to the provisions of International and European law which regulate the relations in a field of alternative sources of energy. Also, the author paid attention to the provisions concerning alternative energy in Ukrainian legislation.
148667
  Федоров О.В. Альтернативні джерела енергії для віддалених споживачів / О.В. Федоров, М.М. Кузнецов // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2015. – № 6 (123). – С. 141-144. – ISSN 1997-9266


  Показана доцільність комплексного використання поновлюваних джерел енергії різного типу для автономного енергозабезпечення віддалених споживачів. Сумісна їх експлуатація дозволяє збільшити надійність електропостачання та підвищити ефективність ...
148668
  Ги Альтернативні джерела енергії як умова формування енергетичної незалежності країни / Ги, рник // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту : науковий журнал / Східноєвропейський університет економіки і менеджменту. – Черкаси, 2014. – С. 43-50. – (Серія : Економіка і менеджмент ; № 2 (17)). – ISSN 2078-1628
148669
  Гуляєва Л.П. Альтернативні джерела фінансового забезпечення інвестиційної діяльності сучасних підприємств // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 2 (129). – С. 65-71


  Досліджено особливості фінансового забезпечення підприємств нефінансового сектору економіки ісламськими банками.
148670
  Колісніченко Н. Альтернативні джерела фінансування вищої освіти: досвід США // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 320-326. – бібліогр. на 16 пунктів
148671
  Агапова О.Л. Альтернативні енергетичні ресурси як об"єкт картографування // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1/2. – С. 95-102 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1992-4224
148672
  Коляда Т. Альтернативні інституційні підходи щодо змін у державному регулюванні довіри до фінансової системи: спеціальний банківський збір Обами чи податок Тобіна / Т. Коляда, Ю. Прозоров // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2010. – № 2. – С. 39-46 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1811-3141
148673
  Кифяк Р. Альтернативні канали продажу банківських продуктів як пріоритетний напрям розвитку банківського бізнесу // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України: спецвипуск / Нац. банк України. – Київ, 2011. – № 10 (188) : присвячений 20-річчю створення Національного банку України. – С. 106-110. – Бібліогр.: 14 назв
148674
  Притика Ю. Альтернативні методи вирішення спорів // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 219-227. – (Серія юридична ; Вип. 41)
148675
  Носова Є.А. Альтернативні методи оцінки вартості бізнесу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 7/8 (134/135). – С. 14-17


  Окреслені можливості використання методів для оцінки вартості українських підприємств.
148676
  Соркін І.В. Альтернативні механізми врегулювання спорів у сфері фінансових послуг: світовий досвід та реалії України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 10 (215). – С. 7-19 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2305-7645
148677
  Хілько О.Л. Альтернативні моделі безпеки для України // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 61. – С. 243-253
148678
  Назар М.В. Альтернативні моделі кредитування сільськогосподарських підприємств // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2016. – № 4 (82). – С. 83-90 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1562-0905
148679
  Буткевич Г. Альтернативні олімпійському руху змагання: робітничі Олімпіади та Спартакіади / Г. Буткевич, О. Шевченко, В. Яловик // Фізичне виховання, спорт і культура здоров"я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 4 (28). – С. 5-11. – ISSN 2220-7481


  Інтенсивному розвитку спорту в першій половині ХХ ст. сприяла гостра конкуренція між спортивними організаціями, діяльністю яких опікувалися держави. Велику конкуренцію олімпійському руху складали численні спортивні організації, які належали до ...
148680
  Кушніренко В.О. Альтернативні підходи до історичної шаріатської моделі у конструюванні політичної реальності в рамках ісламської автентичної традиції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 2. – С. 44-51


  В статті розглядаються ключові проблеми адаптації традиційних соціально-політичних цінностей Ісламу в контексті сучасної світової політичної реальності, окреслюються проблемні сторони здійснення шаріатської моделі влади в умовах реалій сучасної ...
148681
  Качалай В.В. Альтернативні підходи до класифікації витрат виробництва та видів калькуляцій на промилових підприємствах в умовах глобалізації // Міжнародна економічна політика : науковий журнал : спецвипуск / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2012. – Ч. 2. – С. 163-170. – ISSN 1811-9824


  Закцентовано увагу на ключовій ролі повної, точної та достовірної обліково-аналітичної інформації про виробничі витрати промислового підприємства в умовах глобалізації. Ідентифіковано альтернативні підходи до класифікації витрат виробництва на основі ...
148682
  Васильченко З. Альтернативні підходи до оцінки інвестиційних проектів при банківському кредитуванні : банківські технології / З. Васильченко, І. Васильченко // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 7-12. – Бібліогр.: 1 назва. – ISSN 1605-2005
148683
  Петровська Т.Е. Альтернативні підходи до споживання вітчизняного вугілля у контексті енергетичної безпеки України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 331-338


  Оцінено залежність країни від імпортованих енергоносіїв, розглянуто структуру споживання вітчизняної вугільної продукції, досліджено стан розвитку ринку електроенергії, запропоновано у якості палива застосування вугілля шляхом його альтернативного ...
148684
  Кисіль Віталій Альтернативні погляди на розширення ЄС ( огляд сучасних теорій ) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 43-50. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 16)
148685
  Назимко Є. Альтернативні покаранню заходи, що застосовуються до неповнолітніх за ювенальним кримінальним законодавством республіки Ірландія // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 2 (230). – С. 58-62
148686
  Небесна В.В. Альтернативні програми профілактики правопорушень неповнолітніх // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 279-280
148687
  Курило В.О. Альтернативні процедури вирішення податкових спорів: порівняльно-правовий аналіз // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юридична академія" ; голов. ред. Ківалов С.В. ; ред. рада.: Сірко Б.П., Завальнюк В.В., Полянський Ю.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Вип. № 4. – С. 58-66
148688
  Марченко О. Альтернативні режими оподаткування як засіб стимулювання інноваційцної діяльності // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження: науковий та громадсько-політичний журнал / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2006. – № 9. – С. 67-69. – ISSN 1810-3944
148689
  Денисова Т.А. Альтернативні санкції та проблеми їх сприйняття суспільством і втілення в Україні // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 12 (66). – С. 52-58. – ISSN 2222-5374
148690
  Мединська Т. Альтернативні системи оподаткування малого бізнесу в зарубіжних країнах: досвід для України / Т. Мединська, Р. Слюсар // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту / Державний економіко-технологічний університет транспорту. – Київ, 2014. – C. 231-244. – (Серія "Економіка і управління" ; вип. 30)
148691
  Михайленко С. Альтернативні системи оподаткування малого підприємництва / С. Михайленко, Л. Дейніс // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження: спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 11 : Одеський державний економічний університет. – С. 47-49. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  У статті розкриваються деякі проблеми використання спрощеної системи оподаткування суб"єктами малого підприємництва в Україні, аналізується стан розвитку малого підприємництва на прикладі Одеського регіону, а також показники діяльності малих ...
148692
  Коротун В.І. Альтернативні системи оподаткування: теоретичні засади і практика застосування / В.І. Коротун, О.В. Панасюк // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 5/1 (132). – С. 32-36
148693
  Гаврилішин А. Альтернативні способи вирішення господарських спорів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 3 (171). – С. 6-10
148694
  Задорожна С.Ф. Альтернативні способи вирішення комерційних спорів: законодавче забезпечення в країнах Європи // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 4. – С. 199-202. – (Право. Економіка. Управління)
148695
   Альтернативні способи вирішення спорів (ADR) = Alternative methods of legal disputes resolving (ADR) : [матеріали Четвертого львів. міжнар. форуму (Львів, 26-27 трав. 2011 року)] / [Wargin R.J. та ін. ; відп. за вип. І.І. Дутка]. – Львів : ЛДІНТУ ім. В. Чорновола, 2011. – 203, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на с. 202-203. - Текст укр., пол. та англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-199-017-2
148696
   Альтернативні способи вирішення спорів (ADR) = Alternative methods of legal disputes resolving (ADR) : [матеріали П"ятого львів. міжнар. форуму (Львів, 24-25 трав. 2012 року)] / [Blaszczak L. та ін. ; відп. за вип. І.І. Дутка]. – Львів : [б. в.], 2012. – 223, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 222-223. - Текст укр., пол. та англ. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-199-018-9
148697
  Красіловська З. Альтернативні способи вирішення спорів у сфері державного управління: поняття та сутність // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 1 (24). – С. 158-167
148698
  Задорожна С. Альтернативні способи вирішення спорів, що виникають із зовнішньоекономічних договорів: правове забезпечення на міжнародному рівні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 10. – С. 98-104. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
148699
  Задорожна С. Альтернативні способи вирішення спорів, що виникають із зовнішньоекономічних договорів: правове забезпечення на міжнародному рівні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 10. – С. 98-104. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
148700
  Задорожна С. Альтернативні способи вирішення спорів, що виникають із зовнішньоекономічних договорів: правове забезпечення на міжнародному рівні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 10. – С. 98-104. – ISSN 0132-1331
148701
  Подковенко Т. Альтернативні способи вирішення спорів: розвиток концепції // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2018. – Вип. 1 (13). – С. 36-41. – ISSN 2524-0129
148702
  Спектор О.М. Альтернативні способи вирішення цивільно-правових спорів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Спектор Ольга Михайлівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 13 назв
148703
  Спектор О.М. Альтернативні способи вирішення цивільно-правових спорів : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Спектор Ольга Михайлівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 244 л. – Бібліогр.: л. 224-244
148704
  Спектор О.М. Альтернативні способи вирішення цивільно-правових спорів: світовий досвід та перспективи застосування у правовій системі України / Спектор О.М. ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ : Фенікс, 2013. – 159, [1] с. – Сер. засн. в 2004 р. – Бібліогр.: с. 146-159. – (Бібліотека кафедри міжнародного права). – ISBN 978-966-8935-10-7
148705
  Єрмошенко А.М. Альтернативні стратегії інтеграції страхових організацій і банківських установ // Вісник Української академії банківської справи : теоретичний та науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2007. – № 2. – С. 62-66.
148706
  Колодяжний В.І. Альтернативні та синтетичні тенденції у розвитку сучасної біології // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1972. – Вип. 29
148707
  Кукіна Н.В. Альтернативні теорії підприємництва // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 125-129. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
148708
  Мороз О.В. Альтернативні теорії ринку та їх використання в регулятивній політиці / О.В. Мороз, Л.М. Несен, Л.С. Філатова // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 1 (73). – С. 20-26. – ISSN 1683-1942


  Досліджено основні методологічні підходи до аналізу ринку і, відповідно, опису ринкових законів та принципів формування конкурентного середовища. На думку авторів, проблема полягає, насамперед, у відсутності коректних методології й теорії опису ...
148709
  Мироненко В.П. Альтернативні форми виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 11. – С. 13-19. – ISSN 2222-5374
148710
  Гребіник Д.М. Альтернативні форми елімінації клітин // Фізика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Навчально-науковий центр "Інститут біології". – Київ, 2014. – Т. 21, № 1/2


  Розглянуто загальні та спеціалізовані шляхи неапоптичної загибелі, за якими елімінуються клітини у процесі розвитку організму тварин. Обговорено сучасні дані літератури стосовно механізмів активації та сигнальної трансдукції цих форм загибелі, а також ...
148711
  Сохан І. Альтернативні форми шлюбно-сімейних відносин: ставлення студентської молоді // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 19, ч. 2. – С. 159-165. – ISSN 2312-1246
148712
  Михайлина Д.Г. Альтернативні функції логотипу в умовах глобалізації ринкового середовища / Д.Г. Михайлина, Роговська-Іщук // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2017. – С. 434-443. – (Економічні науки ; вип. 1/2 (65/66)). – ISSN 2310-8185
148713
  Лукач І.В. Альтернативні шляхи вирішення корпоративних спорів // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 3 (9) : Ювілейний. – С. 66-76. – ISSN 2227-796X


  Виключна підвідомчість корпоративних спорів, що закріплена в ч. 3 ст. 12 Господарського процесуального кодексу України, унеможливила альтернативні засоби вирішення корпоративних спорів. На підставі комплексного аналізу норм матеріального та ...
148714
  Кононенко М. Альтернативні шляхи забезпечення енергетичної безпеки ЄС // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 10 (271). – С. 7-10
148715
  Коцан Н.Н. Альтернативні шляхи постачання російського газу в Європу / Н.Н. Коцан, І.О. Савчук // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 20 (217). – С. 41-44. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х
148716
  Жукова Л. Альтернативність економічного розвитку держави з погляду інституціонального підходу // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України, М-во освіти і науки України, Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" [ та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – С. 33-45. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1811-3141
148717
  Ізарова І.О. Альтернативність та автономність загальноєвропейських процедур як принципи цивільного процесу Європейського Союзу // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури. – Київ, 2016. – № 2. – С. 33-36
148718
  Овчаренко Н. Альтернативно-історична модель жанру дистопії в канадській прозі


  У статті зосереджено увагу на канадській моделі жанру дистопії кінця ХХ - ХХІ ст., у якому значні роль відведено альтернативно-історичним елементам. Проаналізовано романи М. Етвід, Т. Фіндлі, Я. Мартела у відповідному літературно-художньому контексті ...
148719
  Панарин А.С. Альтернативно ли "альтернативное общество"?. / А.С. Панарин. – М., 1987. – 63с.
148720
  Марданов М.Дж. Альтернативное агрегирование рейтинговых оценок в рамках QS-технологии ранжирования высших учебных заведений / М.Дж. Марданов, Р.Р. Рзаев // Математичні машини і системи : науковий журнал / НАН України ; Ін-т проблем математичних машин і систем НАН України ; голов. ред. А.О. Морозов ; редкол.: І.І. Горбань, М.Й. Железняк, М.Г. Ієвлєв [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 122-133. – ISSN 1028-9763
148721
  Вдовиченко Л.Н. Альтернативное движение в поисках альтернатив / Л.Н. Вдовиченко. – Москва, 1988. – 186с.
148722
  Фортунатов В.В. Альтернативность в истории ХХ века (1917-1939 гг.) / В.В. Фортунатов. – Л., 1991. – 16с.
148723
  Резник Ю.М. Альтернативность как возможность жить по-другому // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2011. – Т. 13, вып. 2 (63/64). – С. 14-26. – ISSN 1606-951Х
148724
  Резник Ю.М. Альтернативность как способ личностного бытия человека // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2011. – Т. 13, вып. 3 (65/66). – С. 122-143. – ISSN 1606-951Х
148725
  Зимина Л.А. Альтернативность общественного развития как проблема теории и политики перестройки / Л.А. Зимина. – М, 1991. – 46с.
148726
  Скрипник В.М. Альтернативные испытания малых выборок на надежность / В.М. Скрипник, А.Л. Гречин. – Минск, 1986. – 238с.
148727
  Дроздник И.Д. Альтернативные источники получения энергоресурсов в мире и Украине / И.Д. Дроздник, Н.И. Борискина, Т.И. Близнюк // Углехимический журнал : научно-технический журнал / Укр. научно-промышл. ассоциация УКРКОКС ; Гос. предприятие "Украинский гос. н.-и. углехимический ин-т (УХИН)" [и др.] ; редкол.: Е.Т. Ковалев, В.Д. Барский, А.Л. Борисенко [и др.]. – Харьков, 2017. – № 5-6. – С. 32-37. – ISSN 1681-309X
148728
  Калашников Н.П. Альтернативные источники энергии / Н.П. Калашников. – М., 1987. – 46с.
148729
   Альтернативные методы построения линейной регрессии / Н.О. Онищук, В.В. Иванов, А.В. Пантелеймонов, Ю.В. Холин // Методи та об"єкти хімічного аналізу : научный журнал / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред. Зайцев В.Н. – Київ, 2017. – Т. 12, № 3. – С. 105. – ISSN 1991-0290
148730
  Клупт М.А. Альтернативные методы проведения переписей населения: применимы ли они в России? / М.А. Клупт, О.Н. Никифоров // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2010. – № 9. – С. 3-8. – ISSN 0320-8168
148731
  Акименко В.К. Альтернативные оксидазы микроорганизмов / В.К. Акименко ; [отв. ред. В.П. Скулачев] ; АН СССР, Ин-т биохимии и физиологии микроорганизмов. – Москва : Наука, 1989. – 263 с.
148732
  Китаев А.В. Альтернативные подходы анализа работы электротехнических устройств для электромеханических систем : Автореф... д-ра техн.наук: 05.09.01, 05.09.05 / Китаев А.В.; Ин-тут электродинамики. – К., 1997. – 38л.
148733
  Будкин В.С. Альтернативные подходы к категории "международное разделение труда" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч.1). – С. 13-15
148734
  Панферова О.О. Альтернативные подходы к трансфертному ценообразованию // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 65-73. – (Экономика ; № 1). – ISSN 0201-7385
148735
  Деменчук П.Ю. Альтернативные пути глобализации образования: идея свободной образовательной сети // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт : ежемесячный журнал / Изд. группа "Логос". – Москва, 2015. – № 4. – С. 9-12. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается идея свободной образовательной сети, в основе которой лежат концепции И. Иллича, и С. Митры. Описываются основные положения этой идеи.
148736
   Альтернативные пути к цивилизации : Кол. монография. – Москва : Логос, 2000. – 368с. – ISBN 5-88439-136-6
148737
  Портная Д. Альтернативные способы урегулирования конфликтов, связанных с неправомерным использованием торговых марок // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2005. – № 6. – С. 16-20
148738
  Копцик Г.Н. Альтернативные технологии ремедиации техногенных пустошей в Кольской Субарктике / Г.Н. Копцик, С.В. Копцик, И.Е. Смирнова // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 11. – С. 1375-1391 : рис., табл. – Библиогр.: 26 назв. – ISSN 0032-180Х
148739
  Вахрамеев С.А. Альтернативные условия разрешимости некоторых классов дифференциальных игр : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Вахрамеев С.А.; Математ. ин-т. – М, 1981. – 17л.
148740
  Тулегенова Мадина Альтернативный взгляд на социально-экономическую природу капитала в инновационном обществе знаний // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8 (134). – С. 488-494. – Библиогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
148741
  Савельева И.М. Альтернативный мир: Модели и идеалы / И.М. Савельева. – Москва : Наука, 1990. – 207 с. – ISBN 5-02-010494-9
148742
  Иванова Е.В. Альтернативный подход к оценке эффективности интеграции в экономических кластерах // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 10 (160). – С. 158-170 : табл., рис. – Библиогр.: 25 назв. – ISSN 1993-6788
148743
  Воробев М.К. Альтернативный процесс по спору о качестве поставленной продукции : Автореф... канд. юрид.наук: / Воробев М.К.; Свердловский юридический ин-т. – Свердловск, 1965. – 20л.
148744
  Царьков Е.Ф. Альтернативный статистический метод / Е.Ф. Царьков. – Рига, 1983. – 91с.
148745
  Фетисов Г. Альтернативы "сырьевой" модели развития российской экономики // Российский экономический журнал / Гос. ун-т управления; НП "Издательский дом "Экономический журнал". – Москва, 2007. – № 9/10. – С. 3-15. – ISSN 0130-9757
148746
   Альтернативы 1939 года. – М, 1989. – 272с.
148747
  Толстухин А.В. Альтернативы методу аналитических таблиц для модальной логики S4 // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 127-128
148748
  Дубинин Сергей Альтернативы модернизации // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 2 (1609). – С.5-15. – ISSN 0869-44435
148749
   Альтернативы нет. – М, 1989. – 91с.
148750
  Кульпин Э.С. Альтернативы российской модернизации. или реставрация Мейдзи по-русски // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2009. – № 5 (113). – С. 158-169. – ISSN 0321-2017
148751
  Осипов Б.В. Альтернативы строительству Даугавпилсской ГЭС / Б.В. Осипов. – Рига, 1988. – 30с.
148752
  Халилова М.М. Альтернативы техники: миф или реальность? / М.М. Халилова. – Одесса, 1975. – 150с.
148753
  Холуянов Ф.И. Альтернаторы и преобразователи переменно-постоянного тока / Ф.И. Холуянов. – 3-е изд. – Москва-Ленинград : Госиздат, 1926. – 180 с.
148754
  Ананьева Наталия Евгеньевна Альтернации в парадигматике существительных польского говора деревни Гайде Игналинского района Литовской ССР : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.03 / Ананьева Наталия Евгеньевна; МГУ. – Москва, 1974. – 32л.
148755
  Джабар-заде Р.М. Альтернирующий метод Шварца для решения задачи Дирихле для нелинейных уравнений : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Джабар-заде Р. М.; МГУ, Каф. вычисл. матем. механ.-мат. фак. – М., 1962. – 3л.
148756
  Малов В.Г. Альтинг фон Гезау Ф. Нидерланды и модернизация ядерного оружия // Актуальные проблемы Западной Европы: экономика, политика, идеология : реферативный сборник / Акад. наук СССР, Ин-т научной информации по общественным наукам ; отв. ред. Борко Ю.А. – Москва, 1983. – Вып. 4. – С. 104-109
148757
  Орлов В.В. Альтист Данилов / В.В. Орлов. – М., 1981. – 463с.
148758
  Орлов В.В. Альтист Данилов / В.В. Орлов. – К., 1988. – 430с.
148759
  Назар-Шевчук Альтист Дмитро Комонько. Концерт "Присвята вчителю" // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред.: І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів, 2017. – Число 2 (24). – С. 129-133. – ISSN 2224-0926
148760
  Городецький А.В. Альтове мистецтво Англії першої половини XX століття в іменах та фактах // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Редя В.Я., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 30. – С. 106-114. – ISSN 2226-2180


  "Мета роботи. Розглянути важливий етап розвитку академічного європейського інструменталізму . альтове мистецтво Англії першої половини ХХ ст. на прикладі його видатних представників – Лайонела Тертіса, Ребекки Кларк та Вільяма Прімроуза. Методологія ...
148761
  Рубцова М.В. Альтруизм в профессиональной практике: социологический анализ профессий Роберта К. Мертона / М.В. Рубцова, Н.А. Мартьянова // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 152-158. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 1). – ISSN 1995-0047
148762
  Дорожкин В.Р. Альтруизм и агрессия: сравнение видов и форм // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2011. – Вип. 27 (30). – С. 27-34. – ISBN 978-966-8063-99-51
148763
  Ларин В.И. Альтруист : повесть / В.И. Ларин. – Ленинград : Художественная литература, 1990. – 44с.
148764
  Фельдман О.В. Альтруїзм і гуманізм: до методології розрізнення // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1093. – С. 78-82. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 49). – ISSN 2226-0994
148765
  Сюмаченко Д.М. Альтруїзм та егоїзм // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 71-73
148766
  Фельдман О.Б. Альтруїзм у поетично-філософській творчості Тараса Шевченка // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 3 (119), березень. – С. 113-117. – ISSN 2077-1800
148767
  Мазур Р. Альтруїзм як категорія соціальної психології // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2011. – № 9/10. – С. 37-42. – ISSN 0130-7037
148768
   Альтюссер (Althusser) Луї П"єр // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 671-672. – ISBN 966-316-069-1
148769
  Кирпиченко С.В. Альфа- и бета-триалкилсилилакролеины и их производные : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Кирпиченко С.В.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1974. – 25л. – Бібліогр.:с.25
148770
  Ломаченков И.А. Альфа- и гамма-распад средних и тяжелых сферических ядер. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.16 / Ломаченков И.А.; Объд.ин-т.ядерн.исслед. – Дубна, 1987. – 14л.
148771
   Альфа-, бета- и гамма-спектроскопия : пер. с англ. – Москва : Атомиздат
Вып. 1. – 1969. – 568 с.
148772
   Альфа-, бета- и гамма-спектроскопия : пер.с англ. – Москва : Атомиздат
Вып. 2. – 1969. – 260с.
148773
   Альфа-, бета- и гамма-спектроскопия : пер.с англ. – Москва : Атомиздат
Вып. 3. – 1969. – 676 с.
148774
   Альфа-, бета- и гамма-спектроскопия : пер.с англ. – Москва : Атомиздат
Вып. 4. – 1969. – 272 с.
148775
  Инихов Г.Н. Альфа-, бета-, гамма- и нейтронные излучатели для контроля и градуировки дозиметрической и радиометрической аппаратуры / Г.Н. Инихов. – М., 1963. – 78с.
148776
   Альфа-1. – М, 1990. – 111с.
148777
   Альфа-1. – М, 1990. – 112с.
148778
  Кимбатбеков К.К. Альфа-амилаза зерна и ее биосинтез в эндосперме пшеницы : Автореф... канд. биол.наук: / Кимбатбеков К.К.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Биол. фак. – Алма-Ата, 1967. – 17л.
148779
  Криводубський В. Альфа-ефект Бебкока-Лейтона у поверхневих шарах Сонця // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 22-29. – (Астрономія ; вип. 1 (55)). – ISSN 1728-3817


  Проведено аналіз недавніх досліджень циклічності магнітної активності Сонця на основі [alpha|omega]-динамо моделі. Згідно з моделлю [alpha|omega]-динамо радіальний градієнт кутової швидкості діє на полоїдальне магнітне поле BP, у результаті чого ...
148780
  Семенов В.М. Альфа-кластерные состояния и рассеяние альфа-частиц на легких ядрах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.16 / Семенов В.М. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1975. – 11 с. – Бібліогр.:с.11
148781
  Кудрявцева М.И. Альфа-окиси некоторых цикленов в реакциях со спиртами : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.03 / Кудрявцева М.И.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1976. – 21л. – Бібліогр.:с.21
148782
  Перлман И. Альфа-радиоактивность : пер. с англ. / И. Перлман, Дж. Расмуссен. – Москва : Иностранная литература, 1959. – 246 с.
148783
  Кадменский С.Г. Альфа-распад и родственные ядерные реакции / С.Г. Кадменский, В.И. Фурман. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 221с.
148784
  Бактыбаев К. Альфа-распад и структура ядер в районе Pb . : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Бактыбаев К.; АН СССР. – Л., 1967. – 18л.
148785
  Рыбак К.С. Альфа-распад и эффекты спаривания в сферических атомных ядрах в интерполяционном варианте. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Рыбак К.С.; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1977. – 19л.
148786
  Головков Николай Александрович Альфа-распад изотопов полония, астата, радона и франция с N - 126 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Головков Николай Александрович; Объединен. ин-т ядерных исследований. Лаб. ядерных проблем. – М., 1974. – 16л.
148787
  Новикова Г. Альфа-распад некоторых нечетных ядер. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Новикова Г.; АН СССР. – М., 1958. – 10л.
148788
  Мартынов А.А. Альфа-распад сферических ядер : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.041 / Мартынов А.А.; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1972. – 16л.
148789
  Нагорний С.С. Альфа-розпад природних ізотопів вольфраму : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.16 / Нагорний С.С. ; НАНУ ; Ін-т ядерних досліджень. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
148790
  Шах Ануп Альфа-самцы на службе в гареме // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 8 (185), август. – С. 52-65 : фото. – ISSN 1029-5828
148791
  Абильдаев А.Х. Альфа-спектрометрический метод определения степени кристаллических тонких полимерных пленок : автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук / Абильдаев А.Х. ; АН УзССР. – Ташкент, 1981. – 22 с.
148792
  Казакова Лариса Ильинична Альфа-ферроценилкарбониевые ионы : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.08 / Казакова Лариса Ильинична; Хим. фак. МГУ. Кафедра орган. химии. – Москва, 1973. – 15л.
148793
  Яблонь О.С. Альфа-фетопротеїн у новонароджених дітей із затяжними жовтяницями / О.С. Яблонь, О.Г. Мазур // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Заменська Т.К., Бойчук Т.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 6, № 4 (22). – C. 23-27. – ISSN 2226-1230
148794
   Альфа - система автоматизации и программирования. – Новосибирск, 1967. – 308 с.
148795
  Раннап Я.Я. Альфа + Ромео : повесть и рассказы / Я.Я. Раннап; пер. с эст. Г.Муравина. – Москва : Детская литература, 1983. – 223 с.
148796
  Окунь Л.Б. Альфа бета гамма ... Z (Элементарное введение в физику элементарных частиц) / Л.Б. Окунь. – Москва : Наука, 1985. – 111 с. – (Библиотечка "Квант" ; вып. 45)
148797
  Алимбаев Ш.К. Альфа гениальности : рассказы и науч.-фантаст. повесть / Ш.К. Алимбаев. – Алма-Ата : Жазушы, 1967. – 72 с. : портр.
148798
  Орленко С.Г. Альфа зоряного алфавіту : збірка віршів 2000-2002 рр. / Світлана Орленко. – Запоріжжя : Лана, 2003. – 216 с. : портр. – На авантит. також: Яскрава молодь ЗДУ. – ISBN 966-9508-12-6
148799
  Жданов Н.Г. Альфа и омега / Н.Г. Жданов. – М, 1970. – 64с.
148800
   Альфа и омега. – Таллин, 1987. – 383с.
148801
   Альфа и омега : краткий справочник. – 3-е перераб. и доп. – Таллин, 1990. – 446 с.
148802
  Коритко Р.Ф. Альфа й омега : повісті / Р.Ф. Коритко. – Львів, 1986. – 181 с.
148803
  Терещенко В.І. Альфа й омега менеджменту // Менеджмент в історичному розвитку як теорія / А.І. Кредісов. – Київ : Знання України, 2009. – С. 439-442. – ISBN 978-966-316-239-3
148804
  Ахрем А.А. Альфа кетоокиси эфирного ряда и их превращения : Автореф... канд. техн.наук: / Ахрем А.А.; Анадемия наук СССР. Отд-ние хим. наук. Ин-т органической химии. Лаборатория непредельных соединений, 1949. – 6л.
148805
  Хоменко Н. Альфа Центавра / Н. Хоменко. – Київ : Молодь, 1971. – 112 с.
148806
  Александров В.А. Альфа Центавра : повести / В.А. Александров. – Ташкент : Издательство литературы и искуства, 1973. – 222 с.
148807
   Альфа эридана. – М, 1960. – 208с.
148808
  Лам Н.Т. Альфа, бета-ненасыщенные дикетоны ряда тиофена и их некоторые производные : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Лам Н.Т.; МВ и ССО УССР. ХГУ. – Х., 1968. – 18л.
148809
   Альфа, бета, гамма. Абетка розуміння [Електронний ресурс]. – Славутич : Чорнобильський центр, 2006. – 1 CD + буклет ( 4 стор. ). – Фільм створено на замовлення Чорнобильської програми відродження та розвитку Програми розвитку ООН в Україні.-Загол. з етикетки диску


  Навчальний фільм має на меті : популяризацію серед мешканців районів, постраждалих від аварії на АУС, знань про радіацію, причини й наслідки аварії на ЧАЕС, про відмінності рекомендації й правила проживання в зоні радіаційного забруднення, перспективи ...
148810
  Кахаров Абдумалик Гулямович Альфа, гамма-диметиллилирование галоидфенолов и галоиданизолов 4-хлоропентеном-2 и капериленом : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Кахаров Абдумалик Гулямович; АН Узб.ССР. Ин-т химии раст. веществ. – Ташкент, 1979. – 25л.
148811
  Беспалов П.А. Альфвеновские лазеры / П.А. Беспалов, В.Ю. Трахтенгерц. – Горький, 1986. – 189 с.
148812
  Белоусова Н.И. Альфегумусовое почвообразование (на примере Алданского нагорья) : Автореф... канд. сельскохоз.наук: 06.01.03 / Белоусова Н.И.; Всес. академия сельскохоз. наук. Почвенный ин-т. – М., 1974. – 32л.
148813
  Микулинский С.Р. Альфонс Декандоль. 1806-1893. / С.Р. Микулинский. – М., 1973. – 295с.
148814
  Крылова Т.О. Альфонс Додэ, трилогия о Тартарене. : Автореф... канд. филолог.наук: / Крылова Т.О.; Москов. гос. ин-тут им. В.И.Ленина. – Москва, 1951. – 16 с.
148815
   Альфонс Карны. Скульптурные портреты. Каталог выставки.. – М., 1964. – 15с.
148816
  Миньков И. Альфонс Муха - маляр, декоратор, живописец // Творчество народов мира. – Москва, 2007. – Вып. 4. – С. 44-62.
148817
  Дорогина С. Альфонс Муха и Жорж Фуке: фантазии в стиле Ар Нуво // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 9 (69). – С. 72-97. – ISSN 1812-867Х
148818
  Махун С. Альфонс Муха: геній "мистецтва для всіх" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 14-20 квітня (№ 14). – С. 14


  "Ім"я знаменитого чеського художника, графіка, декоратора та дизайнера, однієї з ключових постатей стилю арт-нуво Альфонса Мухи (1860—1939), і донині на вустах. Його картини, вітражі, ілюстрації, листівки, театральні афіші, рекламні буклети і плакати, ...
148819
   Альфонс Муха: могут ли рекламные плакаты прославить художника-монументалиста? // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2016. – № 33 (491), 19.08.2016. – С. 50-51. – ISSN 2075-7093
148820
  Жанлис Альфонс, или Сын любви : Перевод с французского / Соч. г-жи де Жанлис. – Москва : В Университетской типографии
Ч. 1. – 1809. – 183 с. – На корешке: Альфон. 1. К. Ш


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. ХІХ ст.- картон, шкіра На обороте тит.л. издательская марка Типографии Московского университета
148821
  Жанлис Альфонс, или Сын любви / Соч. г-жи де Жанлис. – Москва : В Университетской типографии
Ч. 2. – 1809. – 172 с. – На корешке: Альфон. 2. К. Ш


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім.Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М.Максимовича Пал. ХІХ ст.- картон, шкіра На обороте тит.л. издательская марка Типографии Московского университета
148822
  Хазанов А.М. Альфонсу де Албукерки - создатель португальской колониальной империи // Новая и новейшая история. – Москва, 2002. – № 3. – С. 78-92. – ISSN 0130-3864
148823
   Альфред Адлер (Alfred Adler) // Психологія особистості в біографіях, подіях, портретах : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / В.І. Гордієнко, Л.В. Копець. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – C. 72-84. – ISBN 978-966-518-287-0
148824
  Данилова В.М. Альфред Бернгард Нобель і Нобелівська премія / В.М. Данилова, Р.П. Виноградова, С.В. Комісаренко // The Ukrainian Biochemical Journal : scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, Palladin institute of biochemistry ; edit. board: Komisarenko S.V., Kosterin S.O., Mikosha O.S. [et al.]. – Kyiv, 2018. – Vol. 90, N 4, july - august. – С. 121-134. – ISSN 2409-4943
148825
  Палієнко Лариса Альфред Вегенер: історія однієї гіпотези // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 4. – С. 51-54 : Фото. – Бібліогр. 4 назви
148826
  Уильямс А.Р. Альфред Великий, фальсификатор истории // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 157, октябрь. – С. 59 : фото
148827
  Старосельский П.И. Альфред Вернер и развитие координационной химии. / П.И. Старосельский, Ю.И. Соловьев. – Москва : Наука, 1974. – 312 с.
148828
  Шищенко П.Г. Альфред Геттнер - перший професійний географ // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 1 (191). – С. 42-47 : фото. – Бібліогр.: 7 назв.
148829
  Линниченко И.А. Альфред де-Мюссе 1810-1910 / очерк И.А. Линниченко. – Киев : Изд. книгопрод. С.И. Литов в Киеве ; [В унив. тип.], 1910. – [2], II, 28 с., 2 л. портр.
148830
  Линниченко И.А. Альфред де-Мюссе и поэзия любви : Публичная лекция, прочитанная проф. И.А. Линниченко в актовом зале Новороссийского университета. – Одесса : Тип. "Одесских новостей", 1900. – 18 с.
148831
  Дубинянская Я. Альфред де Мюссе: тайна белого дрозда // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2017. – № 11 (111). – С. 68-87. – ISSN 1819-6268


  Альфред де Мюссе (1810-1857) - французский поэт, драматург и прозаик, один из крупнейших представителей литературы романтизма.
148832
   Альфред Дёблин // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. Спецномер. – Москва, 2011. – № 4 : Немецкий экспрессионизм. – С. 247-248. – ISSN 0130-6545


  Краткая биография Альфреда Дёблина, яркого представителя немецкого экспрессионизма в литературе
148833
   Альфред Лихтенштейн // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. Спецномер. – Москва, 2011. – № 4 : Немецкий экспрессионизм. – С. 13. – ISSN 0130-6545


  Альфред Лихтенштейн - немецкий поэт и прозаик
148834
  Божко М.В. Альфред Маршалл і закон спадної віддачі додаткових витрат // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2016. – № 2 (31). – С. 160-164. – (Економічні науки ; № 2 (31))
148835
   Альфред Николаевич Окснер : [Ботаник]. – Киев : Наукова думка, 1988. – 26с. – (Библиография ученых УССР). – ISBN 5-12-000409-1
148836
  Тютюнник В. Альфред Нобель: Заповіт // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2007. – № 2. – С. 45.
148837
  Міщенко І. Альфред Оффнер – призабуте ім"я в історії українського мистецтва першої третини XX століття // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2015. – Число 2 (50) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – С. 34-46. – ISSN 1728-6875
148838
  Миславський В.Н. Альфред Федецький поет фотографії = Alfred Fedecki poeta fotografii / Володимир Миславський ; Харків. держ. ун-т мистецтв ім. І.П. Котляревського. – Харків : Фактор, 2010. – 215, [1] с. : фотоіл. – На тит. арк.: Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Charkowie. - Текст: укр., пол. – Бібліогр.: с. 67-72 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-180-088-4
148839
  Купчик Я. Альфред фон Вакано - австрійський пивовар "Жигулівського" з Галичини // Австрія й Україна на історичних перехрестях : наук. збірник / Дипломат. акад. України при МЗС України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Австрійський культур. форум у Києві ; [упоряд.: І.В. Жалоба, О.Р. Купчик, Л.В. Шпаковськи]. – Київ : ДАУ, 2016. – С. 233-239. – ISBN 978-617-7037-10-0
148840
  Хичкок А. Альфред Хичкок представлет истории, от которых не заснешь ночью / А. Хичкок. – Москва, 1992. – 203 с.
148841
   Альфред Хичкок представляет. – М., 1992. – 159с.
148842
  Холопова В.Н. Альфред Шнитке : очерк жизни и творчества / В.Н. Холопова, Е.И. Чигарева. – Москва : Советский композитор, 1990. – 346 с.
148843
  Хейфец В.Л. Альфред Штирнер - латиноамериканский революционер / В.Л. Хейфец, Л.С. Хейфец // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2016. – № 6. – С. 72-86. – ISSN 0044-748Х
148844
  Богданова І.В. Альфредо Каталані та італійська музична культура останньої третини XIX століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Богданова Ірина Вікторівна ; М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2015. – 17 с. – Бібліогр.: 9 назв
148845
  Гончар Б.М. Альхесіраська конференція 1906 // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 39. – ISBN 966-316-039-X
148846
  Дарвиш Н.З. Альяа-частичные кластеры в легких ядрах и ион-ядернй потенциал : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Дарвиш Н.З.; ЛГУ. – Л., 1978. – л.
148847
  Мусаелян Г.С. Альянс агроссоров / Г.С. Мусаелян. – М., 1986. – 79с.
148848
  Гайдуков Л. Альянс без погонів / Л. Гайдуков, С. Терешко // Політика і час : Україна в міжнародних відносинах / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 3-14. – ISSN 0868-8273
148849
  Фоскуле А. Альянс европейских судов и защита прав человека // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2012. – № 3 (88). – С. 136-140. – ISSN 1812-7126


  Судебная защита прав человека осуществляется в Европе тремя независымыми друг от друга судебными системами: национальными (конституционными) судами, Европейским Судом по правам человека и - в государствах - членах Европейского Союза - Судом ЕС.
148850
   Альянс железных // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 4. – С. 16-20 : фото
148851
  Кучерів Ілько Альянс і місія громадських організацій / Кучерів Ілько, Г"ярфашова Ольга // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2008. – № 4. – С. 10-17
148852
  Андрущенко І. Альянс компаній через механізм злиття і поглинання як основна форма їх інтеграції // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 7 : "Європейський Суд з прав людини: проблеми застосування його практики у правовій системі України". – С. 175-181. – ISSN 0132-1331
148853
   Альянс меча и бизнеса. – М, 1988. – 301с.
148854
  Маркс К. Альянс социалистической демократии и международное товарищество рабочих / К. Маркс, Ф. Энгельс. – Л., 1940. – 135с.
148855
  Маркс К. Альянс социалистической демократии и международное товарищество рабочих / К. Маркс, Ф. Энгельс. – Л., 1941. – 135с.
148856
   Альянс цивилизаций. Доклад Группы высокого уровня. 13 ноября 2006 г. Организация Объединенных Наций // Безопасность Евразии : журнал личной, национальной и коллективной безопасности / Некоммерческая организация "Фонд поддержки и исследования проблем "Безопасность Евразии". – Москва, 2007. – № 2. – С. 203-230. – ISSN 1607-7334
148857
  Декарлі Умберто Альянс Чавеса і Путіна // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2008. – № 39 (88). – С. 26-27
148858
  Шалагінов Б. Амадей Гофман і Амадей Моцарт: ще раз про музичність романтичної прози
148859
  Шалагінов Б. Амадей Гофман і Амадей Моцарт: ще раз про музичність романтичної прози // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 236-242. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 2). – ISSN 2078-340X


  Досліджено тему музично-театральної основи жанровості й стилю Гофманової прози, зокрема вплив зінгшпіля Моцарта. Розглянуто контраст, різноманітність та різнохарактерність як принципи побудови дії та групування персонажів, маска та її емоційна моторика ...
148860
  Чепикова Ксения Амадей. 9 мифов о Моцарте // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 6 (2933). – С. 102-107 : фото
148861
   Амадеус - выбор профессионалов : авиакомпания KLN мигрирует в Амадеус // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 6. – С. 3 [прилож.] : фото
148862
  Кобрин К. Амадеус : проза: градчанская история // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Новый мир". – Москва, 2012. – № 6 (1046). – С. 82-89. – ISSN 0130-7673
148863
   Амадеус Украина приняла участие в озеленении Киева // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 3, травень - червень. – С. 3 (прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
148864
  Мурадян Грач Амадеус: "NDC" - "Универсальная розетка", но ее наличие задачу получения контента не решает" // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 6, листопад - грудень. – С. 68-70 : фото. – ISSN 1998-8044
148865
   Амадеус: travel - IT завоевывает популярность в Украине // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 1. – С. 14-15. – ISSN 1998-8044
148866
   АМАДЕУС: возможности для бизнес-туристов // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 6, листопад - грудень. – С. 4 (прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
148867
   Амазонит / А.Я. Вохменцев, М.Н. Остроумов, Ю.Б. Марин, В.А. Попов, А.Н. и др. Таращан; [А.Я. Вохменцев, М.Н. Остроумов, Ю.Б. Марин и др.]. – Москва : Недра, 1989. – 192, [2] с., [8] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 184
148868
  Лоран-Катріс Амазонія : поезії // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний номер сучасної бельгійської драматургії / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11/12 (1067/1068). – С. 191. – ISSN 0320-8370
148869
  Шляхова Валерія Амазонія. До дикої королеви : Троянда вітрів / Шляхова Валерія, Клюєв Костянтин // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 5. – С. 32-39 : Іл.
148870
  Григорчук М. Амазонка в степах України // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 22 лютого (№ 7). – С. 14


  Книга "Принцеси революції" Григорія Гусейнова: поруч із життєописом легендарної дружини Нестора Махна - Галини Кузьменко, розповідь про неменш легендарну "вільну птаху степів" Марусю Никифорову.
148871
  Игнатьев О.К. Амазонка галазами москвича / О.К. Игнатьев. – 2-е изд., доп. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 287с.
148872
  Игнатьев О.К. Амазонка глазами москвича / О.К. Игнатьев. – М., 1965. – 254с.
148873
  Чемерис В.Л. Амазонка. Київ-Соловки / Валентин Чемерис ; [худож.-оформлювач Л.П. Вировець]. – Харків : Час читати, 2016. – 505, [4] с. – ISBN 978-617-7176-09-0
148874
  Ступицын Антон Амазонка: приплыли? : Мозаика // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 4. – С. 30-32 : Фото. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
148875
  Крупняков А.С. Амазонки / А.С. Крупняков. – Йошкар-Ола, 1989. – 315с.
148876
  Элана Амазонки без оружия / Элана. – Одесса : Колодрук, 2010. – 486, [2] с. – Подлин. имя авт.: Э. Мазько. – Библиогр.: с. 457-485. – ISBN 978-966-2405-11-8
148877
  Фиалко Е.Е. Амазонки во времени и пространстве // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2015. – Вип. 4 (17) : Археологія і простір. – С. 46-99. – ISSN 2227-4952
148878
  Хаткевич Василий Амазонки жили... на рязанщине : Путешествия, приключения, отдых // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 9. – С. 5
148879
  Кривоший О. Амазонки і "амазонство" в українській фольклорній традиції та історіографії другої половини ХІХ - першої третини ХХ ст. // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2012. – № 4 (406). – С. 55-70. – ISSN 0869-3595


  Вперше у вітчизняній історіографії, автор простежує еволюцію історичних поглядів на амазонок і "амазонство" в дискурсах вітчизняних істориків та колективній пам"яті ординарних людей південноукраїнського степового соціуму другої половини ХІХ - першої ...
148880
  Денисюк І.О. Амазонки на Поліссі / Іван Денисюк. – Луцьк : Надстир"я, 1993. – 27, [1] с. : фотоіл.
148881
  Фиалко Е.Е. Амазонки эпохи викингов // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Толочко П.П., Скорий С.А., Горбаненко С.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (26). – C. 73-84. – ISSN 2227-4952
148882
  Білокудря О. Амазонки як представниці жіночої частини скіфського суспільства // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 559-561. – ISBN 978-966-171-783-0
148883
  Мораэс Р. Амазонская низменность / Р. Мораэс; Ред.Л.А.Файнберга. – Сокр.пер. с порт. – Москва : Прогресс, 1965. – 123с.
148884
  Кекконен С. Амалия / С. Кекконен. – М, 1960. – 207с.
148885
  Мармоль Х. Амалия / Х. Мармоль. – М, 1961. – 647с.
148886
  Коршунов Е.А. Амаль : Роман / Е.А. Коршунов. – Москва : Советский писатель, 1985. – 335с.
148887
  Сагадиева К.Ж. Амальгамная полярография некоторых цветных и редких металло : Автореф... канд. хим.наук: / Сагадиева К. Ж.; АН Каз.ССР, Ин-т. хим. наук. – Алма-Ата, 1962. – 23л.
148888
  Комарова Л.И. Амальгамная хроноамперометрия с накоплением и ее применение для аналитических и кинетических целей : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.05 / Комарова Л.И.; Уральск. гос. ун-т. – Свердловск, 1972. – 18л.
148889
  Иголинская Н.М. Амальгамная хронопотенциометрия с накоплением, ее сравнительная характеристика и некоторые применения : Автореф... канд. хим.наук: 071 / Иголинская Н.М.; Том. гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1972. – 18л. – Бібліогр.:с.16-17
148890
  Носек М.В. Амальгамне системы / М.В. Носек, Н.М. Атаманова. – Алма-Ата, 1980. – 160с.
148891
  Сперанская Е.Ф. Амальгамные методы отделения и определения цинка. : Автореф... канд. хим.наук: / Сперанская Е.Ф.; Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1952. – 8 с.
148892
  Гладышев В.П. Амальгамные методы разделения и получения некоторых металлов. : Автореф... Канд.хим.наук: / Гладышев В.П.; Казах.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1964. – 24л. – Бібліогр.:с.22-23
148893
  Коршунов В.Н. Амальгамные системы: строение и электрохимические свойства / В.Н. Коршунов. – Москва, 1990. – 200 с.
148894
  Тимофеева Т.Г. Амальгамный метод отделения европия : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Тимофеева Т.Г. ; Казах. ГУ. – Алма-Ата, 1968. – 22 с.
148895
  Одрібець С.П. Амальгамовані об"єднання граток і гратки нормальних дільників у вінцевих добутках / Одрібець С.П.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 16с. – Бібліогр.:с.14
148896
  Одрібець Сергій Петрович Амальгамовані об"єднання граток і гратки нормальних дільників у вінцевих добутках : Дис.канд.фізико-математ.наук:01.01.06 / Одрібець Сергій Петрович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 131л. – Бібл.:л.:127-131
148897
  Мерлини М. Амальфи: деятельность насельников Бенедиктинского монастыря на Афо-не по преодолению церковной схизмы в X-XIII веках // Афонское наследие : научный альманах / Ин-т Русского Афона ; Междунар. ин-т афонского наследия в Украине ; Междунар. о-во "Friends of Mount Athos" ; Центр ислледов. ист. религии и Церкви ; Чернигов. нац. пед. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев ; Чернигов, 2015. – Вып. 1/2 : Материалы международной научной конференции "Русь и Афон: тысячелетие духовно-культурных связей", Чернигов, 28-29 ноября 2014 г. – С. 42-56
148898
  Кузьмина М.Т. Аман / М.Т. Кузьмина. – М, 1962. – 62с.
148899
   Аман Амандыльгиев : Живопись. Графика : кат. выст. / Амандыльгиев А. Выставка произведений; Союз художников СССР, Союз художников ТССР ; [авт. вступ. ст. А.М. Кантор]. – Москва : Советский художник, 1982. – [14] с., [15] л. ил. : цв. ил.
148900
   Аман Кекилович Кекилов. – Ашхабад : Ылым, 1982. – 100с.
148901
  Уварова Г.А. Аман Кульмамедов / Г.А. Уварова. – М, 1956. – 77с.
148902
   Аман Т.. – Бухарест : [б. и.], 1954. – 14, [5] с., [70 л.] ил. : ил. – (Мастера румынской живописи)
148903
  Бейшеналиев Ш. Аманат : повесть / Ш. Бейшеналиев; пер. с кирг. – Москва : Детская литература, 1975. – 128 с.
148904
  Халилов Аманат. / Халилов, Иман-Магомед. – Махачкала, 1989. – 303с.
148905
  Хупер К. Аманда / К. Хупер. – Москва : АСТ, 1999. – 384с. – (Страсть ; вып.8). – ISBN 5-237-01845-9
148906
  Липкан Г.Н. Амарант - целебное белоксодержащее растение // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика / Національна, академія післядипломної освіти імені Шупика П.Л. медична. – Київ, 2012. – Вип. 21, кн. 4. – С. 609-612. – ISSN 2227-7404
148907
  Артюшенко З.Т. Амариллисовые СССР. Морфология, систематика и использование / З.Т. Артюшенко. – Ленинград : Наука, 1970. – 180с.
148908
  Сняданко Н.В. Амаркорд : [романи, оповідання, есей] / Наталка Сняданко ; [відп. за вип. О.Р. Герман ]. – Київ : Будинок письменників, 2012. – 888, [4] с. – Зміст: Колекція пристрастей, або Пригоди молодої українки ; Чебрець в молоці ; Комашина тарзанка ; Агатангел ; Уривки з ненаписаного сценарію до багатосерійного фільму про кохання ; "Шальке" проти Апокаліпсису. – ISBN 978-966-1557-18-4
148909
  Морев Д.А. Амартия Сен и теория общественного выбора // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 3-11. – (Экономика ; № 2). – ISSN 0201-7385
148910
  Довбенко М. Амартія Кумар Сен - науковий спадкоємець Каутільї і видатний економіст сучасності / М. Довбенко, В. Ковальчук // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – С. 126-132. – (Економічні науки ; Вип. 2). – ISSN 1993-0240
148911
  Худокормов А. Амартьян Сен - представитель левореформистского направления современной институциональной теории // Российский экономический журнал / Гос. ун-т управления; НП "Издательский дом "Экономический журнал". – Москва, 2008. – № 5/6. – С. 45-69. – ISSN 0130-9757
148912
  Москальов Д.В. Аматор старовини. Історичні та містичні захоплення Івана Романовича Мартоса // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2010. – Вип. 8. – С. 286-295. – ISBN 978-966-551-327-8


  Іван Романович Мартос - діяч масонського руху, вихованець Київської Академії, кабінет-секретар К. Розумовського. Автор «Исследования банного строения, о котором повествует летописец Нестор».
148913
  Гнатюк В. Аматорська топоніміка: потрібна розумна межа // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 4. – С.34-36. – ISSN 0130-5263
148914
  Лахтіонов В.Т. Аматорське літакобудування / В.Т. Лахтіонов, Є.М. Колотилов. – К, 1974. – 48с.
148915
  Досенко А.К. Аматорський медіаматеріал як форма виявлення соціальної небайдужості українців // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 23-26. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (27)). – ISSN 2219-8741
148916
  Досенко А.К. Аматорські медіазавантаження як один із факторів розвитку сучасних мережевих комунікативних процесів // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 150-153


  У роботі досліджується поняття аматорських медіазавантажень, що нині активно функціонують у мережі. Подається класифікація їх існуючих видів та детально розглядається кожен із них. Усі досліджувані види описано: подано визначення та коротку ...
148917
  Спіркіна О. Аматорські творчі колективи навчальних закладів регіону як запорука формування національного відродження Черкаської області у перше десятиріччя незалежності України // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 2 (22), квітень - червень, т. 2. – С. 77-80. – ISSN 1998-4634
148918
  Чевычелов В.Г. Амаяк Назаретян. / В.Г. Чевычелов. – Тбилиси, 1979. – 134с.
148919
  Сысоев В.П. Амба / В.П. Сысоев. – Хабаровск, 1964. – 80с.
148920
  Румянцев П.Д. Амбарные вредители и борьба с ними. / П.Д. Румянцев. – М.-Л., 1934. – 112с.
148921
  Шорохов П.И. Амбарные вредители и меры борьбы с ними / П.И. Шорохов, С.И. Шорохов. – М, 1936. – 383с.
148922
  Шорохов П.И. Амбарные вредители и меры борьбы с ними / П.И. Шорохов, С.И. Шорохов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М, 1938. – 544с.
148923
  Иванова З.В. Амбарные вредители и меры борьбы с ними / З.В. Иванова. – М, 1949. – 104с.
148924
  Павловский Е.Н. Амбарные вредители как обитатели помещений в кишлаках Таджикистана / Е.Н. Павловский ; [Паразитологическая станция базы АН в Таджикистане] // [Компакт] / Е.Н. Павловский. – С. 219-224 : ил.
148925
  Цыганков С.К. Амбарные клещи и меры борьбы с ними. / С.К. Цыганков. – Иркутск, 1940. – с.
148926
  Зверезомб-Зубовский Амбарный долгоносик и борьба с ним / Зверезомб-Зубовский. – Киев. – 6с.
148927
  Зверезомб-Зубовский Амбарный долгоносик и борьба с ним / Зверезомб-Зубовский. – Киев, 1915. – С.1-9. – Отдельный оттиск
148928
  Зверезомб-Зубовский Амбарный долгоносик и борьба с ним. / Зверезомб-Зубовский. – 4-е изд., доп. – Х., 1925. – 16с.
148929
  Поспелов В.П. Амбарный долгоносик и меры борьбы с ним : (Сообщ. Энтомол. ст. при Ю. Р. о-ве поощр. земледелия и сел. промышл.) / [В.И. Поспелов]. – Киев : Тов-во "Печатня С.П. Яковлева", 1905. – 3 с. – Авт. указан в конце текста. - Без тит. л. - Отд. оттиск: Ведомости сельского хозяйства и промышленности (Орган Южно-русского общества поощрения земледелия и сельской промышленности)
148930
   Амбарцумян В.А.. – Москва : Наука, 1975. – 136 с. – (АН СССР. Материалы к биобиблиографиям ученых СССР . Серия астрономии ; Вып. 3)
148931
  Павличко Д.В. Амбасадор : статті, виступи, інтерв"ю, документи / Дмитро Павличко. – Київ : Основи, 2014. – 541, [3] с. – ISBN 978-966-500-349-6
148932
  Ткаченко В. Амбасадор франкомовності в Україні / розмову вів Володимир Коскін // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 11 листопада (№ 22). – С. 8-9
148933
  Ткаченко В. Амбасадор франкомовності в Україні / спілкувався Володимир Коскін // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 25 листопада (№ 23). – С. 8-9


  Інтерв"ю з Всеволодом Ткаченком. Згадується навчальний посібник "Література європейського серньовіччя " проф. КНУ імені Тараса Шевченка Івана Мегели.
148934
  Ткаченко В.І. Амбасадор франкомовності в Україні // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 28 жовтня (№ 21). – С. 8-9
148935
  Василенко Д.В. Амбвівалентність американо-китайських відносин на сучасному етапі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 107, (ч. 2). – С. 61-66


  У статті аналізуються державні відносини США та КНР, виявляються сфери співпраці та конкуренції двох країн. Робиться спроба співставити наявну взаємозалежність та комплекс протиріч у американо-китайських відносинах і спрогнозувати в якому руслі будуть ...
148936
  Віндерська С.О. Амбвівалентність релігійного простору роману Джона Стейнбека "Консервний ряд" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 1. – С. 196-203


  У статті розглянуто багатоаспектність релігійної наповненості роману Джона Стейнбека "Консервний Ряд" (Cannery Row). Досліджується дискурсивна гра письменника із символікою Біблії, індійських учень (на прикладі Бхагавад-Гіти) та символікою даосизму у ...
148937
  Мальцева О.А. Амбивалентная символика в начальных стихотворениях цикла Б. Пастернака "Нескучный сад" // Вестник Московского университета. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 168-178. – (Филология ; № 6). – ISSN 0201-7385
148938
  Хориэ Х. Амбивалентность "первобытной маетрии" и генезис человеческой свободы в "Философии хозяйства" о. Сергия Булгакова / Хироюки Хориэ // Вестник Московского университета. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2016. – С. 3-21. – (Философия ; № 3, май - июнь). – ISSN 0201-7385
148939
  Зарва В.А. Амбивалентность добра и зла в творчестве Л.Н. Толстого // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2002. – С. 51-55. – (Філологічні науки ; № 4). – ISBN 966-599-222-8
148940
  Михеева И.Н. Амбивалентность личности: морально-психологический аспект / И.Н. Михеева. – Москва : Наука, 1991. – 125с.
148941
  Ойзерман Теодор Ильич Амбивалентность социалистической (коммунистической) теории марксизма // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 11. – С. 32-44. – ISSN 0042-8744
148942
  Ойзерман Теодор Ильич Амбивалентность социалистической (коммунистической) теории марксизма // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 11. – С. 32-44. – ISSN 0042-8744
148943
  Ойзерман Т.И. Амбивалентность философской критики // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 3. – С.119-136. – ISSN 0042-8744
148944
  Саенко Людмила Александровна Амбивалентный подход в моделировании условий подготовки социальных педагогов // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 2. – С. 52-54. – ISSN 1726-667Х
148945
  Саенко Людмила Александровна Амбивалентный подход в моделировании условий подготовки социальных педагогов // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 2. – С. 52-54. – ISSN 1726-667Х
148946
  Рябчук М. Амбівалентний дискурс амбівалентної трансформації // Україна модерна : наукове видання / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Ін-т історичних досліджень. – Київ, 2010. – Число 5 (16) : Перекладаючи культуру/Культивуючи переклад. – С. 113-152. – ISSN 2078-659X


  "Головна гіпотеза цього дослідження полягала в припущенні, що політичні дискурси в сьогоднішній Україні повинні бути такими ж амбівалентними та еклектичними, як і сама українська політика та, загальніше, як уся посткомуністична трансформація в цій ...
148947
  Тарановський С.І. Амбівалентні атитюди: грецька спільнота і російська держава в арабомовній православній громаді міста Бейрут // Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ, 2013. – № 62/63. – С. 151-178. – ISSN 1682-671Х


  За спостереженнями А.Ю. Кримського в 1896-1898 рр.
148948
  Фоменко К. Амбівалентність відчуження в структурі людського буття // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, Полтава, 2009. – Вип. 22. – С.120-131. – ISSN 2075-1443
148949
  Бігун О.А. Амбівалентність візантійства у творчості Тараса Шевченка : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.05 ; 10.01.01 / Бігун Ольга Альбертівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 40 с. – Бібліогр.: 40 назв
148950
  Гавриловська К. Амбівалентність масової правової свідомості // Психологічні перспективи / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2001. – Вип. 1. – С.37-44
148951
  Калашнікова А.М. Амбівалентність міфу в науковому пізнанні // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 21-22
148952
  Водолазька С. Амбівалентність образу Миколая в романі П.Загребельного "Тисячолітній Миколай" // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2007. – Вип. 15. – С. 159-167. – ISBN 966-7773-70-1
148953
  Лаврик О. Амбівалентність образу опришківського ватажка в романі Г.Хоткевича "Довбуш" // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 177-181. – ISBN 966-8110-14-5
148954
  Зелінська Т.М. Амбівалентність особистості : теорія, діагностика і психокорекція : [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / Т.М. Зелінська. – Київ : Каравела, 2010. – 255, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 239-253. – (Українська книга). – ISBN 978-966-2229-02-8


  Викладено сучасні досягнення у психології амбівалентності особистості (теорія, діагностика і психокорекція). Розглянуто проблеми особистості у сімейних стосунках
148955
  Зелінська Т. Амбівалентність особистості як психологічний феномен // Психологія і суспільство. – Тернопіль, 2001. – № 3. – С.23-32. – ISBN 966-654-025-8
148956
  Зелінська Т.М. Амбівалентність особистості: шлях до гармонії чи душевного болю : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Т.М. Зелінська; МОіНУ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2004. – 144c. – ISBN 966-8021-72-X
148957
  Стояцька Г.М. Амбівалентність поняття обов"язку у філософсько-правовому вченні Г.В.Ф. Гегеля // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 79 (№ 12). – С. 230-232. – ISSN 2076-1554
148958
  Глотов Б.Б. Амбівалентність психологічних рис українського народу // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2011. – С. 114-116. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (13))
148959
  Павлова. О.Ю. Амбівалентність реального та віртуального в постнекласичному типі культури // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2008. – Вип. 19. – С. 73-62
148960
  Марко К.Я. Амбівалентність сфери належного у етиці вчених Р. Мертона // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 6. – С. 25-26
148961
  Нікіфоров А. Амбітна мета // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 17 грудня (№ 51)


  Особлива подяка МОНмолодьспорту та КНУТШ за сприяння важливого заходу: створення Центру досліджень міжнародних відносин, який вивчатиме геополітичне становище держав у світі й регіонах, економічні складові міжнародних відносин.
148962
  Міхно О. Амбітний проект: Педагогічному музею України-110 років // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 31 жовтня - 7 листопада (№ 46/47)


  У 2012 році Педагогічний музей України відзначає подвійний ювілей: 110 років від початку своєї діяльності та 100 років від часу побудови спеціального приміщення для музею.
148963
  Топольницька Г. Амбітність як важлива морально-психологічна якість у системі професійної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська, льотна академія Національного, авіаційного університету. – Кропивницький, 2017. – С. 197-200. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 1)


  Зроблено спробу висвітлити теоретичні аспекти сутності поняття «амбітність» як важливої морально-психологічної якості майбутнього офіцера-прикордонника, що спонукає до правильної постановки професійних цілей та їх досягнення, отримання нових знань, ...
148964
  Бєлоколос О. Амбіції і фобії серійного агресора. Українська стратегія повинна передбачати постійний, активний і системний тиск на вразливі місця Москви // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 3-16 березня (№ 8/9). – С. 5


  "Напередодні цілком прогнозованих результатів президентських виборів 18 березня цього року Кремль не боїться жодної політичної конкуренції. За останні роки Путін спромігся ще більше консолідувати владу, посилити серед росіян настрої національної ...
148965
  Форбс-Уотсон Амбра! / Форбс-Уотсон. – К, 1970. – 87с.
148966
  Цеханович В.П. Амбразура, полная звезд. / В.П. Цеханович. – Л, 1988. – 333с.
148967
  Клингер В.П. Амброзия и живая вода / Витольд Клингер. – Киев : Тип. Императ. Унив. Св. Владимира Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1904. – 25 с. – отд. оттиск: Университетские известия», Киев, 1905, № 1, с. 20
148968
  Макодзеба И.А. Амброзия полынистая и меры борьбы с ней / И.А. Макодзеба. – М, 1955. – 64с.
148969
  Марьюшкина В.Я. Амброзия полыннолистная и основы биологической борьбы с ней / В.Я. Марьюшкина. – К., 1986. – 117с.
148970
  Романенкова Ю.В. Амбруаз Дюбуа як обдин з фундаторів стилю другої школи Фонтенбло (на матеріалі французького періоду творчості майстра) // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 142-148
148971
   Амбулаторный прием терапевта. – Киев, 1986. – 344 с.
148972
  Бжеский И.Ю. Амвросий Максимилианович Бучма -- Народный артист СССР. / И.Ю. Бжеский. – К., 1960. – 44с.
148973
  Борщаговский А. Амвросий Максимилианович Бучма / А. Борщаговский. – Москва ; Ленинград : Искусство, 1947. – 60 с.
148974
  Львов-Анохин Амвросий Максимилианович Бучма / Львов-Анохин. – М., 1959. – 183с.
148975
  Нижарадзе М.А. Амвросий Нересели (Жизнь и творчество) : Автореф... канд. филол.наук: / Нижарадзе М. А.; АН ГССР, Ин-т ист. груз. лит. – ТБбилиси, 1971. – 24л.
148976
  Косач Ю.А. Амвросій Бучма / Ю.А. Косач. – Київ : Молодь, 1978. – 224 с.
148977
  Велимчаниця Ольга Амвросій Бучма : творча доля "розумного Арлекіна" // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2009. – № 2 (82). – С. 52-54. – ISSN 1562-3238
148978
  Бабишкін О.К. Амвросій Бучма в кіно / О.К. Бабишкін. – Київ, 1966. – 173 с.
148979
  Заболотна В.І. Амвросій Бучма. / В.І. Заболотна. – К, 1984. – 166с.
148980
  Калініна А.І. Амвросій Бучма: актор і особистість // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "X Культурологічні читання пам"яті Володимира Подкопаєва "Українська культура: виклики сьогодення" : 31 трав. - 1 черв. 2012 р. / Культурологічні читання пам"яті Володимира Подкопаєва, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : НАКККіМ, 2012. – С. 427-434. – ISBN 978-966-452-103-8
148981
  Пільчук І.І. Амвросій Лук"янович Метлинський // Історія української літератури. Література першої половини 19 ст. : Підручник для студ. філол. фак. ун-тів і пед. ін-тів УРСР / П.К. Волинський, Ю.С. Кобилецький, І.І. Пільгук, П.П. Хропко. – Київ : Радянська школа, 1964. – С. 259-266
148982
  Задорожна Л.М. Амвросій Метлинський // Українська поезія кінця XVIII - 60-х років XIX століття : навчальний посібник / Л.М. Задорожна. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 299-306. – ISBN 978-966-439-409-0
148983
  Коцаренко Т. Амвросій Метлинський в контексті розвитку європейської та української фольклористики доби романтизму (другої половини ХІХ ст.) // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2006. – № 5. – С. 71-83. – ISSN 0869-3595


  Максимович М.О. - С. 72, 80.
148984
  Коцаренко С. Амвросій Метлинський в контексті розвитку європейської та української фольклористики доби романтизму другої половини XIX століття // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2006. – № 5. – С. 71-83. – ISSN 0869-3595


  Максимович М.О. - С. 72, 80.
148985
  Липицкий А.Г. Амгуэмская переправа: Рассказы. / А.Г. Липицкий. – Магадан, 1977. – 120с.
148986
  Быков Г.В. Амедео Авогадро / Г.В. Быков. – Москва, 1970. – 184 с.
148987
   Амедео Модильяни // Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев, 2005. – Ч. 102 : Модильяни Амедео. – С. 3-31.
148988
  Виленкин В.Я. Амедео Модильяни. / В.Я. Виленкин. – Москва, 1970. – 158,6с.
148989
  Виленкин В.Я. Амедео Модильяни. / В.Я. Виленкин. – 2-е изд. испр. доп. – Москва, 1989. – 173,2с.
148990
  Фиалков Д. Амедео Модильяни: не утоливший жажды // Личности. – Киев, 2009. – № 4 (20). – С. 30-51. – ISSN 1819-6268


  Амедео (Иедидия) Клементе Модильяни (1884-1920) - итальянский художник и скульптор, один из самых известных художников конца XIX - начала XX в., яркий представитель экспрессионизма.
148991
  Фиалков Д. Амедео Модильяни: не утоливший жажды // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2017. – № 10 (110). – С. 84-107. – ISSN 1819-6268
148992
  Эрлихман Вадим Амелия Эрхарт : Прерванный полет. Биография // GEO : непознанный мир: Земля. Юбилейный номер / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 4 : 10 лет в России. – С. 164-179 : Фото. – ISSN 1029-5828
148993
  Крашенинников Н.А. Амеля / Н.А. Крашенинников. – М., 1981. – 256с.
148994
  Кривченко В.И. Аменхотеп и Раннаи / В.И. Кривченко. – М., 1968. – 19с.
148995
  Солкин Виктор Аменхотеп Ш и его время : Археология / Солкин Виктор, Щигорц Станислав // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 1(2784). – С. 122 : Іл.
148996
  Цвейг С. Америго : Повесть об одной ист. ошибке / С. Цвейг. – Москва : Географгиз, 1960. – 159 с.
148997
  Цвейг С. Америго : повесть об одной исторической ошибке / Стефан Цвейг ; [пер. с нем. Л.П. Лежневой ; отв. ред., коммент. и послесловие И.П. Магидовича]. – Москва : Гос. изд-во Географ. лит-ры, 1960. – 94, [2] с. – (Путешествия. Приключения. Фантастика)
148998
  Синицкий Л.Д. Америка / Л.Д. Синицкий. – М.-Л., 1927. – 135с.
148999
  Синицкий Л.Д. Америка / Л.Д. Синицкий. – М.-Л., 1931. – 151с.
149000
   Америка. – М.-Л., 1964. – 36 с.
<< На початок(–10)141142143144145146147148149150(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,