Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)141142143144145146147148149150(+10)В кінець >>
148001
  Зозуля І. "Американська мрія" як межа сподівань і трагедія життя : творчість Ф.С. Фіцджеральда в контексті "загубленого покоління", автобіографічність його романів // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2011. – № 9 : Шедеври американської прози. – С. 30-35
148002
  Грабовський С. "Американський мрійник" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 17 січня (№ 6). – С. 5


  Сто років тому президентом США Вудро Вільсоном був оприлюднений документ, який одержав назву Fourteen Points.
148003
  Микеладзе Т.К. "Анабасис" Ксенофонта и его сведения о картвельских племенах : Автореф... канд. ист.наук: / Микеладзе Т.К.; Тбилисский гос. ун-т им. Сталина. – Тбилиси, 1953. – 24 с.
148004
  Боровой Я. "Анаконды" в горах не выживают // Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 2002. – № 11. – С.23. – ISSN 0137-0723


  Афганистан. Война с талибами
148005
  Гацос Н. [Аморгос / Нікос Гацос. – 8-е вид. – Афіни : Ікарос, 1995. – 35 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-7233-48-4
148006
  Карагацис М. [Амрі і Мунгу - в божих руках / М. Карагацис. – 6-е вид. – Афіни : Естія, 1994. – 276 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька література ; № 55]). – ISBN 960-05-0178-5
148007
  Рубан В. Американська "демократія" як вона є / В. Рубан. – К., 1950. – 68с.
148008
  Пагіря О. Американська "Свобода" про вбивства на перевалах / О. Пагіря, С. Казик // Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород, 2018. – 29 березня (№ 10). – С. 6-7


  Розстріли на карпатських перевалах учасників оборони Карпатської України.
148009
  Райнз Р.Е. Американська асоціація юристів відхиляє Закон про розлучення через посередника: тимчасове явище чи ознака часу? // Право США : науково-практичний фаховий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журн. "Право України". – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 143-153
148010
  Шевченко І. Американська валюта в умовах світової фінансової кризи: тенденції та прогнози національної валюти США // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 195-197
148011
  Гончар Б. Американська дипломатія і початок Першої світової війни 1914-1918 рр. // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. України при М-ві закордонних справ України ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв ; Іст. клуб "Планета". – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 617-632. – ISBN 966-7522-07-5
148012
  Жилін О. Американська доктрина Монро та її сучасна роль в міжнародному праві / О. Жилін. – 19с.
148013
  Сачок М.В. Американська еволюаційна школа: досвід вирішення соціальних проблем // Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент : збірник наукових праць / Нац. педагогічний ун-т імені М. П. Драгоманова ; Ін-т соціології, психології та управління. – Київ, 2010. – Вип. 3. – С. 28-41
148014
  Дніпровська Є.В. Американська естетика: від аналітичної традиції до постмодерну // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 97-98. – (Філософія. Політологія ; Вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
148015
  Сорокін М.Є. Американська ідеологема повсякденності // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 50-52
148016
  Ковалюк Ю. Американська ідіоматика крізь призму міжкультурної комунікації // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 286-289. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
148017
  Очеретяний Євгеній Американська імміграційна політика 1945-1949 років стосовно біженців і переміщених осіб // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2009. – № 20 (257). – С. 19-21
148018
  Токарук Л. Американська інклюзивна освіта педагогічної співпраці – українські реалії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 76-79. – (Педагогіка ; вип. 2 (2))


  ІІнклюзія - актуальна для України сучасність. Деякі українські школи намагаються адаптувати її в начальний простір. Визначення "інклюзія" переводиться як "включення" - поступове впровадження учня в освітній процес із врахуванням його колективних ...
148019
  Іедоришин Є.П. Американська інтерпретаційна журналістика як сучасне тлумачення концепції об"єктивності // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  У статті розглядається інтерпретаційна журналістика США у її зв"язку з принципом об"єктивності. Автор аналізує етапи становлення та розвитку інтерпретаційної журналістики від часів появи і до сьогодні, досліджує її відмінності від традиційної ...
148020
  Логвин В.В. Американська концепція поняття "фольклор" // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 72-80. – (Філософія. Політологія. Соціологія. Психологія ; [за 1994 рік])
148021
  Чудаєва І.Б. Американська концепція технопарків як базова модель створення науково-технічних формувань в Україні // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту : науковий журнал / Східноєвропейський університет економіки і менеджменту. – Черкаси, 2016. – С. 71-80. – (Серія: Економіка і менеджмент ; № 2 (21)). – ISSN 2078-1628
148022
   Американська література на рубежі 20-21 століть = American literature at the edge of 20th and 21st centuries : Матеріали 2 міжнародної конференції з літератури США, Київ 24-26 вересня 2002 р. – Київ : Інститут міжнародних відносин, 2004. – 592 с. – Текст. парал. англ. та укр. мовами. – ISBN 966-594-539-4
148023
  Бідасюк Н. Американська література південно-азіатської діаспори: кулінарний дискурс


  Стаття пропонує огляд основних конотацій, які отримують страви і продукти у творах американських письменників із південно-азіатським корінням ( М. Гамадані, Ш. Дейсон, Ч.Б. Дівакаруні, Г. Котарі, Дж. Лагірі, Б. Мухерджі, С. Ша)
148024
  Шутяк Л. Американська літературна журналістика: жанрово-стилістичні особливості // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 1. – С. 303-306


  У статті здійснено спробу дослідити феномен американської літературної журналістики, її жанрові та концептуальні парадигми. Окреслено тематичні й стилістичні особливості, а також класичні вимоги, яких зобов’язаний дотримуватись публіцист, щоби досягти ...
148025
  Ільницький Д.О. Американська модель забезпечення якості в економіці знань: освітній вимір // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 149-161. – (Економічні науки ; № 4, т. 1 (226)). – ISSN 2226-9150


  Роботу присвячено аналізу сучасних поглядів на забезпечення якості вищої освіти (ЯВО) в контексті становлення економіки знань в США та світі. Виявлено, що американська модель забезпечення ЯВО є поліінституційною та спирається на такі взаємопов"язані ...
148026
  Гончаров В. Американська оригіналістична теорія тлумачення юридичних норм і сучасність // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 142-147. – ISSN 0132-1331
148027
  Кавнтс Д.С. Американська освіта. / Д.С. Кавнтс. – Х. – 76с.
148028
  Бішоп Д. Американська перспектива щодо особистісно-орієнтованої освіти // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. осв. АПН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. акад. політ. наук. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 123-136
148029
  Мудрицька К.О. Американська політика Н. Саркозі: між спадкоємністю та оновленням // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 72. – С. 455-464
148030
  Буравкова А.Г. Американська політика стримування і залучення КНР за президентства В. Клінтона і Дж. В. Буша // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 116, (ч. 1). – С. 86-92. – ISSN 2308-6912


  У статті здійснено компаративний аналіз концептуальних засад китай- ського напрямку зовнішньої політики адміністрацій В.Клінтона і Дж. Буша-молодшого, особливої уваги надано з’ясуванню причин політичних конфліктів між США і КНР. The article ...
148031
  Буравкова А.Г. Американська політика стримування й залучення КНР в контексті глобальних перетворень // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 116, (ч. 2). – С. 111-112. – ISSN 2308-6912


  Здійснено компаративний аналіз концептуальних засад китайського напрямку зовнішньої політики президентських адміністрацій США у постбіполярний період, особливої уваги надано з’ясуванню причин політичних конфліктів між США і КНР. Comparative analysis ...
148032
  Анхейр Х. Американська політична трагедія, або Про необхідність перегрупування існуючої партійної системи // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 19 вересня (№ 165). – С. 11
148033
  Філоненко З.Л. Американська постмодерністська експериментальна проза: дефініція поняття та етапи становлення // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2012. – Вип. 10. – С. 303-314. – ISBN 978-966-2668-24-7
148034
  Єфименко В.А. Американська постмодерністська казка: трансформація жанру // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 91, ч. 1. – С. 121-124


  The American postmodernist faitr tale is analised in the article. The style transformation is given here.
148035
  Бабелюк О.А. Американська постмодерністська проза малої форми: дифузія жанру чи жанрові різновиди? // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : зб. наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – С. 13-19. – (Серія "Філологічні науки". Мовознавство ; № 1). – ISSN 2312-6353
148036
  Гончаренко А.С. Американська провінція в малій прозі О. Генрі // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 1. – С. 256-268


  Стаття розглядає культурно-географічну площину американської провінції в контексті новелістичної топографії О. Генрі. Доводиться взаємопроникність культурних пластів американського міста, провінції та Далекого Заходу, а також їхнє значення для ...
148037
  Фоменко О.С. Американська публічна дипломатія і війна в Іраку : дискурс корекції іміджу США // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 342-353


  У роботі розглядаються особливості публічної дипломатії на початку 21 століття, визначається її роль у формуванні іміджу країни, досліджується дискурс позитивної корекції іміджу США під час війни в Іраку. В статье рассматриваются особенности публичной ...
148038
  Соколов І. Американська розвідка - спадкоємиця гестапо. / І. Соколов. – К., 1951. – 80с.
148039
  Соколов І. Американська розвідка - спадкоємиця гестапо. / І. Соколов. – К., 1951. – 80с.
148040
   Американська розвідка шокувала: Європа вже готується до розпаду єврозони // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 10-16 березня (№ 10). – С. 9. – ISSN 1992-9277
148041
  Курбатов С. Американська система акредитації вищих навчальних закладів // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2016. – № 4 (63). – С. 70-75. – ISSN 2078-1016
148042
  Саух П. Американська система вищої освіти : порівняльний аналіз // Інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2008. – № 3 (59) : травень - липень. – С. 55-62.
148043
  Козьмик О Г. Американська сім"я у дзеркалі лексичних інновацій // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 61-67. – (Гуманітарні науки ; № 4). – ISSN 1813-341X
148044
  Богатирьова А.М. Американська фортепіанна соната кінця XIX - першої половини XX століть: закономірності історичного розвитку : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Богатирьова Анна Миколаївна ; Харк. нац. ун-т мистецтв ім. І.П. Котляревського. – Харків, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
148045
  Хоменко М.М. Американська школа історичної етнології / М. Хоменко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 9-10. – ISBN 966-642-073-2
148046
  Грицюта Н.М. Американська школа реклами XX ст. та її етичні пріоритети // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 36, липень - вересень. – С. 130-139


  Проаналізовано основи професійної етики американської школи рекламного бізнесу в історико-соціально- му контексті. Основну увагу зосереджено на професійних пріоритетах А. Ласкера, К. Гопкінса, Р. Рівза, Р. Рубікама, Д. Огілві, Л. Барнетта, Б.Бернбаха, ...
148047
  Єфименко А.П. Американське корпоративне управління (базові правові концепції та нові виклики) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 66, ч. 1. – С. 170-180.
148048
  Єфименко А. Американське корпоративне управління: базові правові концепції та нові виклики // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 12. – С. 22-30.
148049
  Фізер І.М. Американське літературознавство : історико-критичний нарис / Іван М. Фізер. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2006. – 108с. – ISBN 966-518-386-9
148050
  Коваль І.М. Американський "неореалізм": вступаючи у XXI століття. Концепції і методи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 107, (ч. 1). – С. 5-12


  У даній статті автор приводить практичний аналіз робіт, які являють собою найбільш значні напрямки розвитку неореалізму, дають загальну уяву про дослідження представників цієї школи із проблем міжнародної політики.
148051
  Сікура О.А. Американський білий метелик (Hyphantria cunea drury) та фактори обмеження його чисельності в Закарпатті : Автореф. дис. ... канд. сільскогосподарських наук: 16.00.10 / Сікура О.А.; НАУ. – Київ, 2005. – 21с. – Бібліогр.: 20 назв
148052
  Дерев’янко І.П. Американський вектор у системі зовнішньополітичних орієнтирів Канади // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2016. – Вип. 23, ч. 1 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – C. 32-37. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2519-2213
148053
  Афонін Олександр Американський видавничий бізнес очима українських видавців // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 1. – С. 3-5
148054
  Харченко О.В. Американський дискурс комічного та його когнітивно-соматичні категорії // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 263-272. – Бібліогр.: Літ.: с. 272; 19 п.
148055
  Манжул І. Американський досвід забезпечення енергетичної безпеки // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 8 (236). – С. 37-41
148056
  Самофалов В.Б. Американський досвід створення зон вільної торгівлі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С. 80-82
148057
  Соболєвський Я.А. Американський ідеалізм: становлення та особливості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 33-36. – (Філософія. Політологія ; вип. 3 (122)). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуто особливості становлення та розвитку ідеалізму в історії американської філософії у ХІХ - на початку ХХ ст. Визначено історичний-філософський контекст виникнення перших концептуальних запозичень американськими мислителями термінів та ...
148058
  Кравченко С.С. Американський метафізичний клуб та його роль у розвитку теорії правового прагматизму // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2011. – С. 132-135. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
148059
  Покидько Г. Американський мілленаризм та апокаліптика романтизму: художні версії Е. По та Е. Тайлер // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 4 : Дискурс романтизму в літературі США. – С. 195-202
148060
  Денисова Т. Американський модернізм з післяпостмодерністської перспективи // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 5/6 за 2008/2009 : Американський модернізм: контекст, постаті. Післяпостмодерністський погляд. – С. 13-37. – ISBN 978-966-359-360-9
148061
  Денисова Т.Н. Американський мультикультуралізм: коріння і крона // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – С. 119-126. – ISBN 966-594-420-7
148062
  Каспрук В. Американський парламентаризм: погляд зблизька // Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2008. – № 1. – С. 72-75. – ISSN 1812--514Х


  США готується до виборів Президента і парламенту
148063
  Соболєвський Я.А. Американський період в філософії Ж. Марітена // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 45-48. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (120)). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснено огляд "американського" періоду творчості французького філософа Жака Марітена. Розглянуто головні особливості розуміння Ж. Марітеном специфіки державного устрою, культури, світоглядних позицій США. Визначено спектр філософських ...
148064
  Маньгора В Т. Американський період діяльності українського історика права А.І. Яковліва // Дванадцяті юридичні читання "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози" : матеріали міжнар. наук. конф., 1-2 черв. 2017 р., м. Київ, Україна / "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози", юрид. читання. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – С. 101-103
148065
  Черняєв В. Американський політикум і початок Першої світової війни // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 402-405. – ISBN 978-966-171-783-0
148066
  Пригодій С.М. Американський романтизм. Полікритика : Навчальний посібник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів / С.М. Пригодій, О.П. Горенко. – Київ : Либідь, 2006. – 440с. – ISBN 966-06-0406-8


  Висвітлено твори видатних американських романтиків - В. Ірвінга, Ф.Купера, Е.По та інших у світлі сучасних літературознавчих методологій: психоаналіз, архетипова критика, деконструкція, критика "читацького відгуку" тощо
148067
  Зіневич В. Американський символізм: Теоретичний обрис
148068
  Колодій Б.М. Американський сленг і деякі проблеми його перекладу українською мовою // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 16. – С. 234-243. – Бібліогр.: Літ.: с. 243; 17 п.
148069
  Палінчак В.М. Американський стиль менеджменту // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 207-209. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609
148070
  Манько Б С. Американський та вітчизняний мюзикли: специфіка реалізації проекту / Б С. Манько, // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 37. – С. 255-163
148071
  Камінський І. Американський турист / з англійської переклав Сергій Жадан, Ольга Крекотень. // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 36-38. – ISSN 0320-8370
148072
  Рудюк А.М. Американський федералізм і розподіл владних повноважень // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 32. – С. 137-146
148073
  Колісник Американський філософський дискурс кінця ХІХ - першої половини ХХ ст. (історико-філософський аспект) / Колісник, В // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 17-20. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (111)). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються особливості американської філософії кінця ХІХ – першої пол. ХХ ст., які вплинули на формування специфіки американського філософського дискурсу другої половини ХХ ст. В статье рассматриваются особенности американской философии ...
148074
  Наконечний В.І. Американський чинник в українсько-польських відносинах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 107, (ч. 2). – С. 120-125


  В роботі проаналізовано українсько-польські взаємовідносини у контексті загальної дії фактору американського політичного впливу на ситуацію в пострадянській Європі.
148075
  Циховська Е. Американські pulp-журнали: історія виникнення та причини популярності


  У статті розглядається історія виникнення американських pulp-журналів. Авторка акцентує увагу на основних фактах розвитку цієї індустрії, іменах, які сприяли зростанню популярності т. зв. "целюлозних" видань
148076
  Циховська Е. Американські pulp-журнали:історія виникнення та причини популярності // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 108-118


  У статті розглядається історія виникнення американських pulp-журналів. Автор акцентує увагу на основних фактах розвитку цієї індустрії, іменах, які сприяли зростанню популярності так званих "целюлозних" видань. The article deals with the history of ...
148077
  Козак С. Американські адреси українського "Києва" // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна. – Київ, 2017. – № 7/8. – С. 176-182. – ISSN 0208-0710


  Про журнал "Київ".
148078
  Ржевська Н.Ф. Американські аналітичні центри як суб"єкти прогнозування зовнішньої політики // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т; Ін-т світової економіки та міжнар. відносин НАН України ; наук. ред. Канцелярук Б.І. – Київ, 2015. – Вип. 10/11. – С. 316-332. – ISSN 2221-5719
148079
  Слободенко А.М. Американські буржуазні концепції війни і миру / А.М. Слободенко. – Київ, 1971. – 244с.
148080
  Клиніна Т. Американські військові бази у Великій Британії після Другої світової війни (1945-1949 рр.) // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 272-274. – ISBN 978-966-171-783-0
148081
  Молчанов К. Американські геополітичні концепції кінця XX сторіччя // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 175-177
148082
   Американські друзі та колеги-біологи підтримують Україну! // Київський університет. – Київ, 2014. – Грудень (№ 18/19). – С. 3


  Про медичну допомогу добровольцям та військовим в зоні АТО, яка була зібрана й передана біологами-випускниками КНУ імені Тараса Шевченка разом з американськими колегами та друзями співробітників ННЦ "Інститут біології". Окрема подяка професорові ...
148083
  Скіданова К. Американські етнофобізми як засоби вербалізації етнокультурних стереотипів // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 156-161. – (Серія іноземні мови ; Вип. 17). – ISSN 2078-340X
148084
   Американські журналісти написали Президентові // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 19 січня (№ 7). – С. 11


  Напередодні інавгурації Дональда Трампа на посаді президента США головний редактор Columbia Journalism Review Кайл Поуп опублікував від імені всіх журналістів, які будуть висвітлювати діяльність адміністрації, відкритий лист, в якому розставив крапки ...
148085
  Крапівін О.В. Американські зовнішньополітичні та безпекові стратегії щодо Європейського Союзу наприкінці XX -початку XXI ст. / О.В. Крапівін, М.О. Володіна // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 107, (ч. 1). – С. 85-89


  У статті йдеться про зовнішню політику Сполучених Штатів Америки, а також аналізуються основні відмінності американської та європейської поведінки на міжнародній арені. Автор докладно розглядає діалог між США та ЄС.
148086
  Баум Л.Ф. Американські казки / Л.Френк Баум ; пер. з англ. Олекси Негребецького. – Київ : Знання, 2014. – 143, [1] с. – Сер. засн. у 2013 р. – (Серія "Lego ergo vivo" ) ( Скарби : передплатна серія ; № 3). – ISBN 978-617-07-0137-4
148087
  Бідасюк Н.В. Американські казки Л. Френка Баума : посібник для читання і перекладу / Н.В. Бідасюк. – Київ : Знання, 2014. – 63, [1] с. : іл., табл. – (English Library). – ISBN 978-966-346-563-0
148088
  Желіховський С. Американські конгресмени на захисті української політики // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3. – С. 14-17. – (Політичні науки)
148089
  Кузьменко О.М. Американські концептуальні моделі університету ХХ ст.: соціально філософський аналіз // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 9/2. – C. 57-63. – (Серія "Філософія. Соціологія. Політологія" ; вип. 24 (2)). – ISSN 2312-2714


  Проаналізовано концептуальні моделі ідеального Університету американських дослідників: Т. Веблена, К. Керра, А. Флекснера, Р. Хатчінса; визначено ті характеристики класичних моделей ХІХ ст. (В. фон Гумбольдта та Дж. Ньюмена), які лягли в основу даних ...
148090
  Воловик О. Американські корпорпативні концепції в аспекті стабілізуючої функції корпоративного законодавства України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 4. – С.15-20
148091
  Козинкевич О. Американські крила над Україною / О. Козинкевич, В. Кушніренко // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 28 травня - 3 червня ( № 19)


  Нинішня ситуація в Центрально-Східній Європі дуже схожа на ту, що склалася 1920 р., коли країни регіону практично залишилися на самоті перед агресією більшовицької Росії. Упродовж останніх шести років благодійний фонд "Підгорецький замок" зібрав ...
148092
   Американські літературні студії в Україні = American literary studies in Ukraine : Щорічник. – Київ
Вип. 2 : Просвітницька традиція в літературі США. – 2005
148093
   Американські літературні студії в Україні = American literary studies in Ukraine : щорічник. – Київ : Факт
Вип. 3 : Література США: роздуми, есеї, розвідки. – 2006
148094
   Американські літературні студії в Україні = American literary studies in Ukraine : щорічник. – Київ
Вип. 4 : Дискурс романтизму в літературі США. – 2007
148095
   Американські літературні студії в Україні // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 10 (670). – С. 120-120. – ISSN 0236-1477
148096
  Обрінська О.К. Американські неурядові організації та інтереси США в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 70, ч. 2. – С. 135-139.
148097
   Американські русини, Томаш Масарик та уряд Сполучених Штатів Америки як ключові гравці дипломатично-правового процесу у визначенні статусу Закарпаття після Першої світової війни // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 153-156. – (Історія ; Вип. 27)
148098
  Жук Л. Американській досвід з питань спадкування // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2008. – № 10 (48). – С. 56-61.
148099
  Сафонов Р. Американсько-азійські лексичні паралелі - сліди урало-сибірського походження аборигенних народів Західної Півкулі // Українські студії з філології / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 353-358. – ISBN 978-2-919320-35-6
148100
  Гончар Б.М. Американсько-англійська війна 1812-14 // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 41. – ISBN 966-316-039-X
148101
  Гончар Б.М. Американсько-англійська конвенція 1818 // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 41. – ISBN 966-316-039-X
148102
  Гончар Б.М. Американсько-англійський договір про Панамський канал 1850 // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 42. – ISBN 966-316-039-X
148103
  Гончар Б.М. Американсько-англійський договір про поділ Орегону 1846 // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 42. – ISBN 966-316-039-X
148104
  Зубаренко І.В. Американсько-єгипетські відносини в контексті близькосхідної політики США (1952 - 1991 рр.) : сучасна політична думка // Міжнародні відносини та політика держав в умовах глобальних трансформацій: аналіз сучасної політичної думки : монографія / Є.В. Багацький, О.І. Брусиловська, Є.В. Габер, С.В. Глебов, В.А. та ін. Дубовик. – Одеса : ОНУ, 2016. – С. 304-322. – ISBN 978-617-689-160-4
148105
  Гончар Б.М. Американсько-іспанська війна 1898 // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 44. – ISBN 966-316-039-X
148106
  Руді Мухаммед Рифай Хатамлех Американсько-Йорданські відносини в контексті близькосхідного врегулювання 80-90-х років : Автореф... канд. політ.наук: / Руді Мухаммед Рифай Хатамлех; КНУ ім. Т.Шевченка. – Киев, 2000. – 22л.
148107
  Головченко В. Американсько-китайська складова формування нестаціонарної системи міжнародних відносин у Східній Азії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  У статті здійснено порівняльний аналіз концептуальних засад китайської політики США по завершенні холодної війни, особливої уваги надано з"ясуванню причин міжнародно-політичної конфліктогенності між США і КНР. За всієї різновекторності ідеологічних ...
148108
  Головченко В.І. Американсько-китайські взаємини й подолання конфліктогенності Азійсько-Тихоокеанського регіону // Регіональні стратегії США і Європи: зовнішньополітичний і безпековий вимір : монографія / Н.Б. Бєлоусова, В.І. Головченко, О.Л. Добржанська, В.В. Копійка, О.П. та ін. Кучмій. – Київ : Центр вільної преси, 2016. – С. 194-221. – (Наукова серія "Трансатлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-64-7
148109
  Буравкова А.Г. Американсько-китайські взаємини й формування постбіполярної системи міжнародних відносин у Східній Азії // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 71. – С. 532-543
148110
  Шевчук О. Американсько-китайські взаємовідносини в умовах формування поліцентричної системи міжнародних відносин // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. 233-242. – ISBN 978-966-171-651-2
148111
  Городня Н.Д. Американсько-китайські відносини за першої адміністрації Барака Обами // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України. – Київ, 2012. – № 60. – С. 12-27. – ISSN 1682-671Х
148112
  Мінасян Р. Американсько-китайські відносини за першої адміністрації У. Клінтона 1993 - 1997 рр. // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 4. – С. 31-32
148113
  Філатов М. Американсько-китайські відносини й політика США щодо КНР в американських суспільно-політичних дискусіях в період діяльності адміністрацій Б. Клінтона (1993-2001) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 34-36. – (Історія ; Вип. 103). – ISSN 1728-3817


  Запропонована стаття є спробою охарактеризувати дискусію в американському суспільстві й політичному істеблішменті щодо американсько-китайських відносин й "китайської політики" США на початку пост-біполярної епохи. The article is an attempt to ...
148114
  Гончар Б.М. Американсько-корейський договір 1882 // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 45-46. – ISBN 966-316-039-X
148115
  Гончар Б.М. Американсько-мексиканська війна 1846-48 // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 46. – ISBN 966-316-039-X
148116
  Бузань В. Американсько-радянські переговори з питань врегулювання арабсько-ізраїльського конфлікту (1960 - 1970-ті рр.) // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 14-16
148117
  Бузань В. Американсько-радянські переговори щодо мирного врегулювання арабсько-ізраїльського конфлікту (1967-1973 рр.) // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 3-4
148118
  Гончар Б.М. Американсько-російський договір про купівлю російської Америки 1867 // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 49. – ISBN 966-316-039-X
148119
  Сайчук М.М. Американсько-саудівське співробітництво та падіння нафтових цін в 1985 році // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2009. – № 47. – С. 130-142. – ISSN 1682-671Х
148120
  Гончар Б.М. Американсько-французька конвенція 1800 // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 49-50. – ISBN 966-316-039-X
148121
  Гончар Б.М. Американсько-французькі договори 1778 // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 50. – ISBN 966-316-039-X
148122
  Богданова Т. Американсько-чилійські відносини на початку ХХІ ст. / Т. Богданова, Ю. Шпаковська // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 2 (18), квітень - червень, т. 2. – С. 86-89. – ISSN 1998-4634
148123
  Семеніст І.В. Американсько-японський союз безпеки в постбіполярний період (1991-2001 роки) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Семеніст Іван Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 9 назв
148124
  Семеніст І.В. Американсько-японський союз безпеки в постбіполярний період (1991-2001 роки) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Семеніст Іван Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Іст. ф-т. – Київ, 2012. – 210 л. – Бібліогр.: л. 167-210
148125
  Семеніст І. Американсько-японський союз безпеки: передумови прийняття нового союзного договору (1991-1996 роки) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 57-60. – (Історія ; Вип. 97). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено проблему американсько-японських відносин та прийняття нового союзного договору у галузі безпеки між США та Японію у 1991-1996 рр. The article pays attention to the relationship of United States and Japan and signature of US-Japan Security ...
148126
  Городня Н. Американсько-японські відносини в 1990-х рр.: економічний вимір // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 16-20. – (Історія ; Вип. 113). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються зміст і тенденції розвитку американсько-японських відносин в перше пост-біполярне десятиліття. Основна увага приділяється відносинам в торгівельно-економічній сфері. Визначається їх вплив на увесь комплекс двосторонніх відносин. The paper ...
148127
   Американці за обіднім столом: роздуми про їжу та культуру. – Vienna : [б.в.], 2004. – 44, [1] с. : фотоіл. – На обкл.: Electronic journal of the U.S. department of state, Bureau of international information programs. – (Американське суспільство та його цінності : електронний журнал Держ. департаменту США / редкол.: Дж. Клак, Кетлин Р. Девіс, Френсіс Б. Ворд)
148128
  Николаев В.Д. Американцы / В.Д. Николаев. – М, 1982. – 399с.
148129
  Николаев В.Д. Американцы : Очерки / В.Д. Николаев. – 2-е изд. – Москва : Советский писатель, 1985. – 479с.
148130
  Мельников А.Н. Американцы / А.Н. Мельников. – М., 1987. – 253с.
148131
  Кондрашов С.Н. Американцы в Америке : Очерки и репортажи / С.Н. Кондрашов. – Москва : Известия, 1970. – 495с.
148132
  Михеев Ю.Я. Американцы в Индокитае / Ю.Я. Михеев. – М., 1972. – 248с.
148133
  Курганов О.И. Американцы в Японии. / О.И. Курганов. – М., 1947. – 64с.
148134
  Курганов О.И. Американцы в Японии. / О.И. Курганов. – Л., 1947. – 208с.
148135
  Курганов О.Ш. Американцы в Японии. / О.Ш. Курганов. – М., 1948. – 248с.
148136
   Американцы о внешней политике США. – М., 1982. – 286с.
148137
   Американцы о внешней политике США. – М., 1982. – 286с.
148138
   Американцы об американском образе жизни. – М., 1959. – 40с.
148139
   Американцы об американском образе жизни. – М., 1959. – 40с.
148140
   Американцы об Америке. – М., 1959. – 46с.
148141
   Американцы об Америке. – М., 1959. – 46с.
148142
   Американцы пишут Горбачёву. – М., 1988. – 353с.
148143
  Ветрова Н.С. Американцы под бременем налогов / Н.С. Ветрова. – Москва : Мысль, 1983. – 204 с.
148144
   Американцы размышляют, американцы критикуют. – М., 1967. – 423с.
148145
   Американцы размышляют, американцы критикуют. – М., 1967. – 423с.
148146
   Американцы смеются. – Москва, 1989. – 302 с.
148147
  Зименков Р.И. Америкаский неоколониализм на современной этапе / Р.И. Зименков. – М, 1985. – 247с.
148148
  Кузнецов А.И. Америкнский капитал в Индии в период и после второй мировой войны. : Автореф... Канд.экон.наук: / Кузнецов А.И.; М-во внешней торговли СССР. – М, 1955. – 16л.
148149
  Пацан В.О. Амеріканська філософія особистості: від саморефлексії до діалогу з європейським персоналізмом // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 3 (12). – С. 4-14. – ISSN 2312-4342
148150
  Зорин В.С. Амерка семидесятых / В.С. Зорин. – М., 1980. – 248с.
148151
  Белоусов Е.В. Амет-Хан Султан - летчик из легенды : художеств.-документ. повесть / Евгений Белоусов ; [худож.: В. Пащенко и др.]. – Симферополь : Таврида, 2012. – 157, [3] с. : портр., ил., ноты. – ISBN 978-966-584-058-9


  Выдающемуся летчику современности, Дважды Герою Совет. Союза, Заслужен. летчику-испытателю, нац. герою крымскотатар. народа Амет-Хану Султану посвящается!
148152
  Бутаев Б. Амет-Хан Султан / Б. Бутаев. – М., 1990. – 237с.
148153
  Корж В.Ф. Аметист : поезії / В.Ф. Корж. – Дніпропетровськ, 1972. – 123 с.
148154
  Легостаева Л.А. Аметист / Л.А. Легостаева. – Киев, 1993. – 48 с.
148155
  Дав В.Н. Аметист лихие думы отгоняет / В.Н. Дав. – Мурманск, 1981. – 160с.
148156
  Санников Г.А. Аметистовые реки / Г.А. Санников. – М., 1979. – 240с.
148157
  Санников Г.А. Аметистовые реки. / Г.А. Санников. – М, 1979. – 240с.
148158
   АМИГО. Система моделирования производства. – Москва, 1989. – 50 с.
148159
  Бухаев Ю.Г. Амидаизм в традиционной японской культуре : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.07 / Бухаев Ю.Г.; АН СССР,. – Москва, 1991. – 24л.
148160
  Пушкина Н.В. Амидированность белков при старении организма. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.04 / Пушкина Н.В.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1978. – 30л. – Бібліогр.:с.30
148161
  Дерябин В.В. Амидосульфаты моносахаридов : Автореф... канд. химнаук: 02.00.03 / Дерябин В. В.; АН СССР, Ин-т орган. хим. – М., 1974. – 23л.
148162
  Ющенко Георгий Сергеевич Амиды кислот и отдельные гетероциклические соединения как ингибиторы катодного выделения металлов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.05 / Ющенко Георгий Сергеевич; Днепропетр. хим.-технол. ин-т им. Ф.Э.Дзержинского. – Днепропетровск, 1973. – 25л. – Бібліогр.:с.25
148163
  Шевченко В.И. Амиды серной кислоты. Эфиры арилсульфонимидофосфорных кислот : Автореф... канд. хим.наук: / Шевченко В. И.; Днепроп. металлург. ин-т, каф. орган. хим. – Днепропетровск, 1953. – 10 с.
148164
  Гришина Л.Н. Амиды циклических эфиров кислот фосфора : Автореф... канд. хим.наук: 077 / Гришина Л.Н.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1968. – 15л.
148165
  Сейфуллина Р.М. Амилазная и сахаразная активность слизистой пищевариительного тракта свиней. : Автореф... Канд.биол.наук: / Сейфуллина Р.М.; АН Каз.ССР.Объед.учен.совет.ин-тов зоологии и экпериметральной биологии. – Алма-Ата, 1967. – 23л.
148166
  Галич И.П. Амилазы микроорганизмов / И.П. Галич. – Киев : Наукова думка, 1987. – 192 с. : ил., табл. – Бібліогр.: с. 177-191
148167
  Игнатьев О.К. Амилкар Кабрал - сын Африки / О.К. Игнатьев. – М., 1975. – 159с.
148168
  Халимуллин Г.А. Амилолитическая активность слизистой оболочки пищеварительного канала жвачных животных в связи с возрастом. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.13 / Халимуллин Г.А.; АН СССР.Уральск.науч.центр.Ин-т экологии растений и животных. – Свердловск, 1975. – 26л.
148169
  Кожухарь Е.М. Амилолитические свойства слюны и крови человека при мышечной деятельности : Дис... канд.биологнаук: / Кожухарь Е.М.; Киевски. гос.ин-т физической культуры. кафедра общей и биологической химии. – К, 1957. – 305л. – Бібліогр.:л.1-49
148170
  Кожухарь Е.М. Амилолитические свойства слюны и крови человека при мышечной деятельности : Автореф. дис. ... д-ра биол. наук / Кожухарь Е.М. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР. – Киев, 1961. – 22 c. – Бібліогр. : с. 21-22
148171
  Лобов В.П. Амилопласты. / В.П. Лобов. – К, 1982. – 139с.
148172
  Меликов С.Р. Амин-роданидные комплексы молибдена и их применение в химическом анализе. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.02 / Меликов С.Р.; Совет по присуждению учен.степеней хим.-технол.фак.Азерб.ин-та нефти и химии. – Баку, 1976. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
148173
   Амин ар-Рейхани.. – М., 1959. – 36с.
148174
  Джаганова А. Амина, волки и конец света. / А. Джаганова. – Алма-Ата, 1967. – 77с.
148175
   Аминадав Каневский.. – 20с.
148176
   Аминадав Моисеевич Каневский.. – М, 1954. – 126с.
148177
  Рубина Т.Д. Аминирование и гидролиз фторгалоидбензолов : Автореф... канд. хим.наук: / Рубина Т.Д.; Акад. наук СССР. Сиб. отд-ние. Объедин. учен. совет по хим. наукам. Новосиб. ин-т органич. химии. – Новосибирск, 1962. – 15л.
148178
  Глущенко Лариса Васильевна Аминные комплексы кобальта (II), никеля (II), меди (II) и их взаимодействие с поверхностью кремнеземов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.01 / Глущенко Лариса Васильевна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 21 с.
148179
  Глущенко Лариса Васильевна Аминные комплексы кобальта (II), никеля(II), меди(II) и их взаимодействие с поверхностью кремнеземов : Дис... канд. хим.наук: 02.00.01 / Глущенко Лариса Васильевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1983. – 172л. – Бібліогр.:л.152-171
148180
   Аминные комплексы меди (II) в пропиленкарбонате / В.В. Скопенко, О.Н. Мирошников, А.К. Трофимчук, Л.В. Глущенко // Докл. АССР. Сер., 1980. – №1
148181
  Дмитриев М.Э. Амино- и амидоалкилирование гидрофосфорильных соединений : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Дмитриев Максим Єдуардович. – Черноголовка, 2014. – 23, [1] с. – Библиогр.: 12 назв.
148182
  Эдь Х Д.У. Амино- и оксиазосоединения с несколькими гетероатомами как реагенты для фотометрического и экстракционно-фотометрического определения палладия. : Автореф... Канд.хим.наук: 071 / Эдь Д.У.Х.; МГУ. – М, 1969. – 12л.
148183
  Гордиенко О.В. Амино-Имино-1н-Изондолы-Синтез, Таутомерия и Стереоизмерия : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Гордиенко О.В. ; КГУ. – л.
148184
  Гордиенко О.В. Амино-имино-IН-изоиндолы -- Синтез, таутомерия и стереоизометрия : Дис... канд. хим.наук: 02.00.03 / Гордиенко О.В.; КГУ, 1986. – 202л. – Бібліогр.:л.189-202
148185
  Эль УХ Д. Амино и оксиазосоединения с несколькими как реагенты для фотометрического и экстракционно-фотометрического определения палладия (2). : Автореф... Канд.хим.наук: 071 / Эль Д.УХ.; МГУ. – М, 1969. – 12л.
148186
  Мачуленко Л.Н. Аминоацетиленовые производные арил (гетерил) -гидразидов дизамещенных гликолевых кислот : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Мачуленко Л.Н.; Пермский гос. ун-т. – Пермь, 1968. – 15л.
148187
  Алиев К. Аминоацил-тРНК-синтезы и транспортные РНК хлоропластов и цитоплазмы проростков гороха : Автореф... канд. биол.наук: / Алиев К.; АН СССР, Ин-т биохимии. – Москва, 1968. – 24л.
148188
  Жила В.В. Аминокапроновая кислота -- ингибитор фибринолитических кровотечений в урологии : Автореф... канд. мед.наук: / Жила В. В.; Киес. мед. ин-т. – Киев, 1968. – 28л.
148189
  Скопенко В.В. Аминокарбонаты кобальта, никеля и меди / В.В. Скопенко, В.Н. Кокозей // Докл. АН УССР. Сер. Б, 1979. – №6
148190
  Лу Аминокетоны ряда 4-хиназолина, как аналоги фебрифугина : Автореф... Канд.хим.наук: / Лу Юй-Хуа.; Всесоюз.науч-исслед.хим.ин-т. – Москва, 1958. – 12л.
148191
  Щеголева Л.И. Аминокислотной и белковый обмен в тканях и органах тутового шелкопряда в процессе его развития : Автореф... Канд.биол.наук: 093 / Щеголева Л.И.; Гос.пед.ин-т. – Москва, 1968. – 22л.
148192
  Мартынов В.С. Аминокислотные производные этиленимино-n-бензохинонов. : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Мартынов В.С. ; ВНИИ хим.-фармацевтики. – Москва, 1966. – 14 с.
148193
  Таможняя Вера Андреевна Аминокислотный метаболизм и его роль в адаптации гидробионтов сообщества обрастаний : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.18 / Таможняя Вера Андреевна; АН УССР, Ин-т биологии южных морей. – Севастополь, 1985. – 25л.
148194
  Безбородов А.М. Аминокислотный обмен актиномицетов : Автореф... д-ра биол.наук: / Безбородов А.М.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – М., 1965. – 25л.
148195
  Петрова О.В. Аминокислотный обмен у различных по холодостойкости гибридов кукурузы в онтогенезе и при действии пониженных температур : Автореф... канд. биол.наук: / Петрова О.В.; АН УССР. Ин-т физиологии растений. – Киев, 1966. – 16л.
148196
  Шапошников Г.Л. Аминокислотный состав азотфиксирующей системы клубеньков люпина в связи с динамикой интенсивности процессаазотфиксации. : Автореф... канд.биолд.наук: 03.00.04 / Шапошников Г.Л.; Ан СССР.Ин-т биохимии. – М, 1977. – л.
148197
  Толысбаев Б. Аминокислотный состав белков желтой сарцины и стимулирующее действие ее препаратов на микроорганизмы и животных. : Автореф... канд. биол.наук: / Толысбаев Б.; Мин. сел. хоз. КазССР. Алма-Атин. зоовет. ин-т. – Алма-Ата, 1963. – 18л.
148198
  Блок Р. Аминокислотный состав белков и пищевых продуктов / Р. Блок, Д. Боллинг. – М, 1949. – 471с.
148199
  Василевич Р.С. Аминокислотный состав гумусовых веществ тундровых почв / Р.С. Василевич, В.А. Безносиков // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 6. – С. 685-692 : рис., табл. – Библиогр.: 26 назв. – ISSN 0032-180Х
148200
  Подлужная Л.И. Аминокислотный состав и энергетическая ценность основных белковых кормов растительного происхождения в Белоруссии : Автореф... канд. биол.наук: 551 / Подлужная Л.И.; Белорус. науч.-исслед. вет. ин-т. – Минск, 1970. – 27л.
148201
  Вовчук И. Аминокислотный состав карбоксипептидазы А неизмененной и опухолевых тканей эндометрия и яичников // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 64-66. – (Біологія ; вип. 2 (70)). – ISSN 1728-3817


  Исследован качественный и количественный состав препарата карбоксипептидазы А, полученной из не измененной ткани и тканей доброкачественных и злокачественных опухолей эндометрия и яичника. Показано, что развитие неопластического процесса ...
148202
  Нгуен Ким Хунг Аминокислотный состав кефалей (Mugilidae) Черного моря : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 093, 105 / Нгуен Ким Хунг ; Одес. гос. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одесса, 1968. – 31 с.
148203
  Лапушонок Ю.К. Аминокислотный состав куриного яйца и цыпленка после инкубации в зависимости от питания курицы и сезонов года : Автореф... канд. биол.наук: / Лапушонок Ю. К.; АН Лит. ССР, Ин-т биол. – Вильнюс, 1955. – 12л.
148204
  Абдалиев Х. Аминокислотный состав основных пастбищных трав предгорий Ташкентской области в зависимости от фазы развития растений : автореф. дис. ... канд. биол. наук: 03.00.04 / Абдалиев Х. ; М.-во сельского хоз-ва СССР. – Ташкент, 1973. – 20 с.
148205
  Хрусталева В.Н. Аминокислоты / В.Н. Хрусталева. – М, 1967. – 22с.
148206
  Хрусталева В.Н. Аминокислоты / В.Н. Хрусталева. – М, 1967. – 22с.
148207
  Хрусталева В.Н. Аминокислоты / В.Н. Хрусталева. – М, 1970. – 22с.
148208
   Аминокислоты , их производные и регуляция метаболизма. – Ростов : Ростовский университет, 1983. – 112с.
148209
  Гараева С.Н. Аминокислоты в живом организме / Гараева С.Н., Редкозубова Г.В., Постолати Г.В. ; Акад. наук Молдовы, Ин-т физиологии и санокреатологии. – Кишинев : [б. и.], 2009. – 550 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 480-547. – ISBN 978-9975-62-269-1
148210
   Аминокислоты в медицине. – Киев, 1982. – 199 с.
148211
  Островский Ю.М. Аминокислоты в патогенезе, диагностике и лечении алкоголизма / Ю.М. Островский, С.Ю. Островский. – Минск, 1995. – 280с.
148212
   Аминокислоты и белки : сборник статей. – Москва : Иноиздат, 1952. – 396 с.
148213
  Родина О.А. Аминокислоты индольного ряда : Автореф... канд. хим.наук: / Родина О. А.; АН СССР, Сиб. от-ние. Объед. уч. сов. по хим. наукам. – Новосибирск, 1963. – 18л.
148214
   Аминокислоты микробного синтеза. – Рига : Зинатне, 1968. – 132 с.
148215
  Швачкин Ю.П. Аминокислоты пиримидинового ряда. : Автореф... Доктора хим.наук: / Швачкин Ю.П.; Моск.гос.ун-т. – М, 1965. – 51л. – Бібліогр.:с.50-51
148216
  Дэвени Т. Аминокислоты, пептиды и белки / Т. Дэвени. – М, 1976. – 364с.
148217
  Якубке Аминокислоты, пептиды, белки / Якубке, Ешкайт Х. Х-Д. – М, 1985. – 455с.
148218
  Скопенко В.В. Аминокремнезем с решеточным распределением закрепленных групп / В.В. Скопенко, В.Н. Зайцев, Ю.В. и др. Холин // Журн. общ. химии, 1995. – Т. 65, № 4
148219
  Зайцев В.Н. Аминокремнезем с решеточным распределением закрепленных групп / В.Н. Зайцев, В.В. Скопенко, Ю.В. и др. Холин // Журн. общ. химии, 1995. – №4
148220
  Полозов Генрих Иванович Аминолиз алицилических эпоксикетонов и некоторые превращения образующихся продуктов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Полозов Генрих Иванович; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1976. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
148221
  Разводовская Л.В. Аминолиз хлорангидридов амидофосфоновых и амидотиофосфоновых кислот. : Автореф... канд.хим.наук: 072 / Разводовская Л.В.; Казан.гос.ун-т. – М, 1968. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
148222
  Соколов П.И. Аминолитические бактерии в силосовании кормов : Автореф... кандидата биол.наук: / Соколов П.И.; АН КазССР. Объедин. учен. совет ин-тов почвоведения, ботаники, микробиологии и вирусологии. – Алма-Ата, 1965. – 15л.
148223
  Зеленин К.Н. Аминонитрильная перегруппировка : Автореф... канд. хим.наук: / Зеленин К.Н.; Ленингр. ордена Ленина гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1963. – 23л.
148224
  Вирпша З. Аминопласты / З. Вирпша, Я. Бжезинскьий. – Москва, 1973. – 343с.
148225
  Столяров Э.Е. Аминопроизводные ряда адамантана. : Автореф... канд.хим.наук: / Столяров Э.Е.; АН УССР.Ин-т органич.химии. – К, 1968. – 17л.
148226
  Столяров З.Е. Аминопроизводные ряда адамантана. : Автореф... Канд.хим.наук: / Столяров З.Е.; АН УССР.Ин-т органической химии. – К, 1968. – 17л.
148227
  Скопенко В.В. Аминотиоцианаты и аминоселеноцианаты кадмия / В.В. Скопенко, М С. Галицкая // Укр. хим. журнал, 1972. – №9
148228
   Аминотиоцианаты и аминоселеноцианаты меди (ІІ) / В.В. Скопенко, В.Н. Савицкий, А.Ж. Жумамбаев, В В. Грачевский // Укр. хим. Журн, 1975. – №9
148229
  Скопенко В.В. Аминотиоцианаты и аминоселеноцианаты никеля / В.В. Скопенко, В.Н. Савицкий, Д.А. Стахов // Укр. хим.журн., 1974. – №11
148230
  Мелешко В.И. Аминотрипептидазы нервной ткани животных при различных функциональных состояниях организма : дисс. ... канд. биол. наук : 03.00.04 / Мелешко В.И. ; М-во высш. и сред. спец. образования СССР; Днепропетровский гос. ун-т им. 300-летия воссоединения Украины с Россией, Каф. биофизики и биохимии. – Днепропетровск, 1987. – 154 л. – Библиогр.: л. 114-154
148231
  Мелешко В.И. Аминотрипептидазы нервной ткани животных при различных функциональных состояниях организма : автореф. дисс. ... канд. биолог. наук : 03.00.04 / Мелешко В.И. ; М-во высшего и сред. спец. образ. УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1987. – 19 с. – Библилгр.: 14 назв.
148232
  Гупало А.П. Аминоэфиры тритиофосфорной и дитиофосфорной кислот : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 072 / Гупало А. П.; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1968. – 20 с.
148233
  Тассо Т. Аминта / Т. Тассо. – Москва, 1921. – 104 с.
148234
   Амир Арслан.. – М., 1978. – 446с.
148235
  Расулова Т.С. Амир Тимур - светоч Азии // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2011. – № 2 (40). – С. 44-55
148236
  Мосэ Х. Амиран-Дареджаниани / Х. Мосэ. – Тбилиси, 1965. – 208с.
148237
  Мосэ Х. Амиран Дарджаниани / Х. Мосэ. – Тбилиси, 1965. – 208с.
148238
   АМИРАНИ : Грузинская мифологическая поэма. – Тбилиси, 1946. – 245 с.
148239
  Чиковани М.Я. Амираниани / М.Я. Чиковани. – Тбилиси, 1960. – 308с.
148240
  Варданян С.А. Амирдовлат Амасиаци -- армянский естествоиспытатель и врач 15 века. / С.А. Варданян. – Москва, 1987. – 160с.
148241
  Варданян С.А. Амирдовлат Амасиаци - армянский естествоиспытатель и врач 15 века / С.А. Варданян. – Москва, 1987. – 153с.
148242
  Вермишев Г.Х. Амирспасалар / Г.Х. Вермишев. – Москва, 1968. – 606с.
148243
   Амирхон Шомахов. – Нальчик, 1962. – 8с.
148244
  Яшпал Амита : Роман / Яшпал. – Ленинград : Художественная литература, 1975. – 303с.
148245
  Петльований В.І. Аміго : роман / В.І. Петльований. – Київ, 1959. – 405 с.
148246
  Ключко С.В. Амідоалкілювання гідрокси - та меркаптопіримідинів. : Автореф... канд. хім.наук: 02.00.10 / Ключко С.В.; НАН України. – К., 1995. – 20л.
148247
  Овдійчук О.В. Амідоксими та їх замасковані похідні як проліки амідинів, міметиків аргініну / О.В. Овдійчук, О.В. Гордієнко // Журнал органічної та фармацевтичної хімії / НАН України ; Ін-т органіч. хімії ; М-во охорони здоров"я України ; Нац. фармацевтичний ун-т ; голов. ред. В.І. Кальченко ; редкол.: П.О. Безуглий, М.К. Братенко, В.С. Броварець [та ін.]. – Харків, 2016. – Т. 14, вип. 1 (53). – С. 36-45. – ISSN 2308-8303
148248
  Підгірний Я.М. Аміноглікозиди в клініці інтенсивної терапії: втрачені надії чи невикористані можливості? // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2016. – № 8 (79). – С. 95-100. – ISSN 2224-0586
148249
  Яновська Г.О. Амінокислоти крові та органічні кислоти сечі у визначенні метаболічного статусу при перинатальному гіпоксично-ішемічному ураженні / Г.О. Яновська, О.Я. Гречаніна, Ю.Б. Гречаніна // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Заменська Т.К., Бойчук Т.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 7, № 3 (25). – С. 5-11. – ISSN 2226-1230
148250
   Амінокислотний склад колагену і типу кісток за експериментального цукрового діабету: ефект нікотинаміду / М.М. Гузик, Ю.Т. Сергійчук, Т.М. Тихоненко, Л.В. Яніцька, Т.М. Кучмеровська // Ендокринологія : науково-практичний медичний журнал / Держ. установа "Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України". – Київ, 2014. – Т. 19, № 4 : Тези VIII з"їзду Асоціації ендокринологів України, 20-22 жовтня, 2014, м. Київ. – С. 289. – ISSN 1680-1466
148251
  Погоріла З.О. Амінокислотний склад насінин Glycine max L. з різним ступенем її уражуваності вірусом жовтої мозаїки квасолі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 90-92. – (Біологія ; Вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Методом іонообмінної хроматографії визначено вміст амінокислот, встановлено міжсортову різницю в накопиченні незамінних амінокислот у насінинах рослин сої з різним ступенем уражуваності вірусом жовтої мозаїки квасолі. Найбільш ВЖМК-уражуваний сорт сої ...
148252
   Амінокислотний склад слини хворих на цукровий діабет II типу / В.Л. Дяченко, С.П. Весельський, Є.М. Решетнік, М.Ю. Макарчук // Шевченківська весна 2013: біологічні науки : матеріали XI міжнар. наук. конф. студентів та молодих науковців : 18-22 берез. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; Навч.-наук. центр "Ін-т біології". – Київ : [б. в.], 2013. – С. 42
148253
   Амінокислотні похідні з фрагментом 6-оксиіндан-1-он(ол)у / І.М. Ленко, С.В. Шилін, О.В. Шабликіна, В.В. Іщенко // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 99
148254
  Шилін С.В. Амінокислотні та пептидні похідні кумаринів : дис. ... канд. хімічних наук : спец. 02.00.10 - біоорганічна хімія / Шилін С.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 207 л. – Бібліогр.: л. 188 - 207
148255
  Шилін С.В. Амінокислотні та пептидні похідні кумаринів : автореф. ... канд. філол. наук : 02.00.10 / Шилін С.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр. : 6 назв.
148256
   Амінометилювання ізофлавонів за участю циклічнмх аміноспмртів / Г.П. Мруг, М.С. Фрасинюк, С.П. Бондаренко, В.С. Броварець, В.П. Хиля // Ukrainica bioorganica acta : науковий журнал біоорганічної і біологічної хімії / Нац. акад, наук України, Ін-т молекулярної біології і генетики. – Київ, 2014. – Т. 12, № 2. – C.10-14
148257
  Іскра Р. Амінотрансферазна та дегідрогеназна активність і вміст гормонів в організмі щурів за дії сполук хрому // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 13-17. – (Біологія ; вип. 63). – ISSN 1728-3817


  Досліджували вплив хром хлориду в кількості 200 мкг Cr/л води та хром цитрату, в кількості 50 мкг Cr/л, на активність амінотрансфераз, дегідрогеназ і вміст гормонів в організмі щурів. У крові щурів за дії сполук хрому встановлено зростання концентрації ...
148258
   Амірханов Володимир Михайлович // Хіміки Київського університету : [довідник] : 70-річчю хімічного факультету присвячується / [М.С. Слободяник, В.М. Кокозей, Н.О. Щаркіна [та ін.]] ; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2003. – С. 4-5
148259
  Желтухін Є. АМКУ та фармринок: тиск чи захист? // Юридична газета. – Київ, 2018. – 24 квітня (№ 17). – С. 18-21
148260
  Бестужев-Марлинский Аммалат-Бек / Бестужев-Марлинский. – Махачкала, 1968. – 261с.
148261
  Бестужев-Марлинский А.А. Аммалат-Бек : кавказская быль / А.А. Бестужев-Марлинский. – Ставрополь : Кн. изд-во, 1981. – 245 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
148262
   Аммар Абд Гапар: Хочемо в одному турі поєднати Малайзію і Таїланд : ділова розмова // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 2 (49), квітень. – С. 76 : Фото
148263
  Глазунова А.Е. Аммониты апта и альба Копет-Дага, Малого и Большого Балханов и Мангышлака / А.Е. Глазунова. – М, 1953. – 156с.
148264
  Крымгольц Г.Я. Аммониты нижне- и среднеюрских отложений Северного Кавказа / Г.Я. Крымгольц. – Ленинград : Ленинградский университет, 1961. – 167с.
148265
  Друщиц В.В. Аммониты под электронным микроскопом : (внутреннее строение раковины и систематика мезозойских филлоцератид, литоцератид и 6 семейств раннемеловых аммонитид) / В.В. Друщиц, Л.А. Догужаева; Отв. ред. Меннер В.В. – Москва : Московский университет, 1981. – 238с.
148266
  Станкевич Е.С. Аммониты юрских песчано-глинистых отложений Северо-Западного Кавказа / Е.С. Станкевич; Отв. ред. Крымгольц Г.Я. – Москва; Ленинград : Наука, 1964. – 99с.
148267
  Ермакова С.П. Аммоноидеи и биостратиграфия нижнего триаса Верхоянского хребта / С.П. Ермакова; Отв. ред. Возин В.Ф. – Москва : Наука, 1981. – 139с.
148268
  Химшиашвили Н.Г. Аммоноидеи титона и берриаса Кавказа / Н.Г. Химшиашвили; Институт Палеобиологии АН ГССР; Ред. Цагарели А.Л. – Тбилиси, 1976. – 180с.
148269
  Бовсунівська Т.В. Амнезія й пам"ять у "Французькому романі" Фредеріка Бегбедера // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 1. – С. 52-62


  Йдеться про жанрові особливості автобіографічного роману Фредеріка Бегбедера "Французький роман", які зумовлює використання автором поетики пам"яті та амнезії як двох полярних систем світовідтворення. Розглядається також проекція теорії травматичного ...
148270
  Собчак Б. Амнестія до Х роковин Жовтневої революції. / Б. Собчак. – Х., 1930. – 55с.
148271
   Амнистии Украины (проблемные вопросы и практика применения). – Харків : Ксилон, 2000. – 73с.
148272
   Амнистия и помилование в СССР. – М., 1959. – 364с.
148273
   Амнистия и помилование в СССР. – М., 1959. – 364с.
148274
  Матуковський М.Є. Амністія : комедія на 2 ч., 8 карт. / М.Є. Матуковський. – Київ, 1972. – 91 с.
148275
  Березовський А.А. Амністія : соціально-правові та кримінологічні проблеми / А.А. Березовський ; МОНУ ; Одеська національна юридична академія. – Одеса : Юридична література, 2008. – 240 с. – ISBN 978-966-419-075-3
148276
  Безансон А. Амністія й амнезія // Критика. – Київ, 2000. – Травень, (число 5). – С. 11-15


  Масове винищення людей у XX столітті: нацистський та комуністичний режими.
148277
  Маляренко В.Т. Амністія та помилування в Україні : навч. посібник / В.Т. Маляренко, А.А. Музика. – Київ : Атіка, 2007. – 700 с. – ISBN 978-966-326-229-1
148278
  Селіванов А.О. Амністія та помилування в Україні: становлення і розвиток // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верхов. Суд України. – Київ, 2012. – № 9 (145). – С. 35-47
148279
  Ніколаєнко Т. Амністія та помилування як підстави звільнення від кримінальної відповідальності та покарання // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 10 (166). – С. 68-71
148280
  Войтюк І.В. Амністія та помилування: структурний, функціональний та морфологічний аналіз / І.В. Войтюк, Т.В. Іщенко // Інститут помилування в Україні : зб. матеріалів круглого столу (Київ, 20 берез. 2014 р.) / Держ. пенітенціарна служба України, Ін-т кримінально-виконавч. служби. – Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. – С. 51-53
148281
  Малишев В. Амністія як елемент правової політики України у сфері протидії злочинності // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 23 (308). – С. 28-31
148282
  Кулеба Д.І. Амністоване козацтво: практика звільнення українських козаків від відповідальності за воєнні злочини // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2013. – C. 14-17. – (Право ; Вип. 5). – ISSN 2226-3047


  В статі розглядаються особливості застосування у другій половині XVIІ століття амністії до українських козаків з боку Речі Посполитої, що звільняло їх від несення відповідальності за воєнні злочини, вчинені під час численних збройних конфліктів. У той ...
148283
  Мавр Я. Амок : роман / Я. Мавр. – Харків ; Одеса, 1932. – 264 с.
148284
  Мавр Я. Амок : роман / Я. Мавр. – Ленинград : Детская литература, 1964. – 287 с.
148285
  Бен Барка Сухейль Амок! / Бен Барка Сухейль. – М., 1986. – 77с.
148286
  Павлова О.И. Амон фиванский: ранняя история культа (V-XVII династии) / О.И. Павлова. – Москва : Наука, 1985. – 176 с.
148287
  Кушніренко В.С. Амонізований жом, як корм для молочної худоби / В.С. Кушніренко. – К.-Х., 1936. – 36с.
148288
  Киселевич Л.С. Амоніти зони Stoliczkaia dispar верхньоальбських відкладах Гірського Криму (межиріччя Бельбек-Кача) : загальна та історична геологія, корисні копалини, мінералогія, геохімія та петрографія // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 25-27 : . – Бібліогр.: 16 назв. – (Геологія ; Вип. 15)


  Наводяться нові результати геологічного дослідження верхньої зони верхньоальбських відкладів на базі фауни амонітів. Уперше у відкладах зони знайдено турилітіди, уточнено вертикальний діапазон поширення Rossalites albini.
148289
  Маслова Г.Л. Амоніяк і салітра в угноєнні та грунті / Г.Л. Маслова; Київська крайова с.-г. дослідна станція;Відділи агрохімії та рільництва. – Київ
Вип№47. – 1930. – 34с.
148290
  Апулей Л. Амор и Псіхе : Метольогічне оповіданє / Апулєй Мадавpський ; З латинської мови пеpеклав Іван Фpанко. – Львів : Hаклад "Унївеpзальної б-ки". Загальна Дpук., 1909. – IХ, 54 с. : іл. – Рік вид. встановлено за кн.: Іван Фpанко: Бібліогp. твоpів / Склав М.О. Моpоз. - К., 1966 Прим. № 93967 дефектний, бет обкладанки. – (Унівеpзальна бібліотека ; Вип. 5)
148291
  Васильев Б.В. Аморалізм без маски / Б.В. Васильев. – Київ, 1965. – 52с.
148292
  Бондаренко Б. Аморальність моралі. Роздуми про посмертне послання Віктора Астаф"єва // Київ : журнал письменників України / Київська міська рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ". – Київ, 2014. – № 7/8. – С. 163-168. – ISSN 0208-0710
148293
  Самойлов В.П. Амортизаторы. / В.П. Самойлов. – Х, 1967. – 164с.
148294
  Борисенко З.Н. Амортизационная политика / З.Н. Борисенко. – К., 1993. – 135с.
148295
  Куницына С.Ю. Амортизационные отчисления как инструмент высвобождения капитала предприятия // Известия Иркутской государственной экономической академии : Научный журнал / Иркутская государственная экономическая академия. – Иркутск, 2005. – № 1. – С. 30-37. – ISSN 1993-3541
148296
  Хорунжий Л.А. Амортизационный фонд / Л.А. Хорунжий. – М, 1971. – 248с.
148297
  Сенчагов В.К. Амортизационный фонд в условиях интенсификации призводства / В.К. Сенчагов. – М., 1975. – 191с.
148298
  Вихляев А.В. Амортизационный фонд и его использование в сфере материального производства : Автореф... канд. экон.наук: / Вихляев А.В.; Моск. гос .ун-т. – Москва, 1963. – 22л.
148299
  Вихляев А.В. Амортизационный фонд и накопление / А.В. Вихляев. – Львов, 1970. – 151с.
148300
  Хромов П.А. Амортизация в промышленности СССР / П.А. Хромов. – М, 1939. – 103с.
148301
   Амортизация в промышленности СССР. – М., 1956. – 239с.
148302
   Амортизация в промышленности СССР. – М., 1956. – 239с.
148303
  Петров Н.Н. Амортизация зданий и сооружений : Автореф... кандид. экономич.наук: / Петров Н.Н.;, 1952. – 20 л.
148304
  Федорова А.В. Амортизация и влияние инфляции на оценку интеллектуального продукта // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал. – Москва, 2002. – № 4. – С.111-116. – ISSN 1680-2721
148305
  Кереши И. Амортизация и ее роль в усолвиях новой системы экономического руководства. (На примере ВНР) : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Кереши И.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра экон. наук. – М., 1970. – 20л.
148306
   Амортизация и оптимальные сроки службы техники = Depreciation and optimum working time of equipment : монография / С.Н. Козьменко, Т.А. Васильева, С.П. Ярошенко, С.В. Леонов, И.Д. Скляр, Н.В. Костель; Козьменко С.Н. [ и др.]. – Сумы : Деловые перспективы, 2005. – 223 с. – ISBN 966-96545-1-3
148307
  Кантор Л.М. Амортизация и ремонт в промышленности СССР. / Л.М. Кантор. – 2-е изд., доп. – М., 1941. – 96с.
148308
  Кантор Л.М. Амортизация и ремонт в промышленности СССР. / Л.М. Кантор. – М., 1949. – 104с.
148309
  Додонов А.А. Амортизация и ремонт основных средств в промышленности СССР / А.А. Додонов. – М., 1960. – 208с.
148310
  Кваша Я.Б. Амортизация и сроки службы основных фондов. / Я.Б. Кваша. – М., 1959. – 228с.
148311
  Солодов А. Амортизация как инструмент социально-экономической политики государства // Общество и экономика : Международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2007. – № 2/3. – С. 129-138. – ISSN 0207-3676
148312
  Куклина И.Н. Амортизация основного капитала в промышленности США. / И.Н. Куклина. – М, 1967. – 168с.
148313
  Бунич П.Г. Амортизация основных фондов в промышленности / П.Г. Бунич. – М., 1957. – 156с.
148314
  Певзнер С.Л. Амортизация основных фондов в СССР. : Автореф... Доктора экон.наук: / Певзнер С.Л.; М-во торговли РСФСР.Моск.ордена Труд.Красн.Знамени ин-т нар.хоз. – М, 1962. – 47л. – Бібліогр.:с.46-47
148315
  Маркова А.Н. Амортизация основных фондов промышленности СССР : Автореф... канд. экон.наук: / Маркова А.Н.; АН СССР. Ин-т экономики. – М., 1954. – 14л.
148316
  Газанчиян В.И. Амортизация основных фондов социалистической промышленнсоти : Автореф... канд. экон.наук: / Газанчиян В.И.; Акад. наук Арм.ССР. Ин-т экономики. – Ереван, 1956. – 22л.
148317
  Суровцев Ю.А. Амортизация радиоэлектронной аппаратуры / Ю.А. Суровцев. – Москва : Советское радио, 1974. – 175 с.
148318
  Бабаев А.А. Амортизация, демпфирование и стабилизация бортовых оптических приборов / Бабаев А.А. – Ленинград : Машиностроение, Ленингр. отд-ние, 1984. – 232 с. – Библиогр.: с. 227-229
148319
  Соколова О. Амортизаційна політика в системі антикризового регулювання економіки // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 187-195
148320
  Коваленко М.М. Амортизаційна політика в системі обліку основних засобів підприємств агропромислового комплексу / М.М. Коваленко, О.М. Яковенко // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 1 (42). – С. 70-75
148321
  Огійчук М. Амортизаційна політика в сільському господарстві / М. Огійчук, В. Коваленко, Л. Кучеренко // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 4. – С. 49-54 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0131-775Х
148322
  Лук"янченко О.О. Амортизаційна політика в Україні // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 10. – С. 46-50 : табл. – Бібліогр.: 3 назв
148323
  Помилуйко Є. Амортизаційна політика в Україні: проблеми і перспективи розвитку // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 1. – С. 157-160. – ISSN 1993-0259
148324
  Бобух І. Амортизаційна політика в Україні: сучасний стан і перспективні напрями трансформації // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 3. – С. 64-74 : рис. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 1818-5754
148325
  Пашнюк Л. Амортизаційна політика держави на сучасному етапі // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 167-169
148326
  Ткаченко Л. Амортизаційна політика держави як складова стратегії економічних перетворень: З досвіду США /Облікові аспекти/ // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження: спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентноспроможності. – Київ, 2006. – № 4 : Білоцерківська філія Державної академії статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. – С. 36-28. – ISSN 1810-3944
148327
  Кузьмін О.Є. Амортизаційна політика підприємств : фінанси підприємств / О.Є. Кузьмін, С.В. Князь, Н.В. Тувакова // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 12. – С. 20-25 : Табл., рис. – Бібліогр.: 3 назви
148328
  Зябченкова Г.В. Амортизаційна політика підприємств // Економіка ринкових відносин : науковий журнал / Київський університет ринкових відносин. – Київ, 2008. – № 1 (1). – С. 99-104
148329
  Гирба Б.В. Амортизаційна політика підприємства та особливості її нормативно-правового регулювання в Україні // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 96-97
148330
  Погоріла І.І. Амортизаційна політика та її вплив на відтворення основних фондів півдприємств // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 7/8 (86/87). – С. 17-19.
148331
  Мандибура В.О. Амортизаційна політика та її вплив на економічний розвиток України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2004. – Вип. 5 : 170-річчя Київ. нац ун-ту імені Тараса Шевченка: 60-річчя економічного факультету. – С. 19-26


  В статті аналізується сучасний стан зношеності основного виробничого капіталу національного господарства України, що відбувся протягом періоду ринкового реформування і передусім зумовлений неефективною амортизаційною політикою яка не сприяла ...
148332
  Городянська Л.В. Амортизаційна політика та напрями відтворення фінансово-економічних ресурсів у бухгалтерському обліку // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 11 (168). – С. 112-121
148333
  Масленніков О.Ю. Амортизаційна політика та оновлення основних фондів в Україні / О.Ю. Масленніков, М.Й. Ділай // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2008. – Вип. 18.10. – С. 114-115. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
148334
  Парнюк В.О. Амортизаційна політика як засіб стимулювання попиту на продукцію машинобудування // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 81-87.
148335
  Левченко Н.М. Амортизаційна політика як складова стратегії діяльності підприємства / Н.М. Левченко, І.О. Воробйова // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 4 (53). – С. 102-107. – ISSN 2309-1533


  Євроінтеграція України є складним процесом, який можливий при умові дотримання країною нових вимог до освіти та науки. Для того, щоб Україна стала повноправним членом світової спільноти країн, то першою і чи не найголовнішою вимогою, пов"язаною із її ...
148336
  Хотомлянський О. Амортизаційний фонд як джерело відтворення основних засобів / О. Хотомлянський, В. Колосок // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 3. – С. 38-42 : табл. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 0131-775Х
148337
  Ошмарін Я.В. Амортизаційний фонд: необхідність формування та відображення в обліку // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2006. – С. 84-91. – (Економічні наки ; Вип. 2). – ISSN 1728-4236
148338
  Чухно А.А. Амортизаційні відрахування і фонд розвитку виробництва // Екон. Рад. України, 1969
148339
  Дорошенко Т.В. Амортизаційні відрахування як джерело фінансування капітальних вкладень підприємств України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 38-40. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Розглядається роль амортизації як джерела капітальних вкладень підприємств, дається аналіз ефективності державної амортизаційної політики в Україні та наводяться пропозиції щодо її підвищення.
148340
  Юрківський О.Й. Амортизаційні відрахування як економічний та фіскальний інститут державного регулювання в Україні // Економічний аналіз : збірник наукових праць / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2013. – Т. 13. – С. 201-206. – ISSN 1993-0259
148341
  Клоченок Л.В. Амортизаційні пільги у збереженні власного капіталу торговельних підприємств // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2003. – № 9. – С. 183-187
148342
  Полонський В.Г. Амортизація людського капіталу : економіка та управління підприємствами / В.Г. Полонський, О.І. Шаповалова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 1 (103). – С. 151-154. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
148343
  Колос Т.П. Амортизація людського капіталу: дискусійні аспекти // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : Збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 5. – С. 38-43
148344
  Бутинець Ф.Ф. Амортизація майна: погляд в минуле // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2013. – С. 7-11. – (Серія : Економічні науки ; вип. 1 (63)). – ISSN 1728-4236
148345
  Майдуда Г.С. Амортизація основних засобів сільськогосподарських підприємств в умовах Податкового кодексу // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 1. – С. 68-71 : табл. – Бібліогр.: 17 назв
148346
  Юшко С.В. Амортизація основних засобів у контексті податкового кодексу України : податкова політика // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2011. – № 3 (184). – С. 63-71 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви
148347
  Боднарюк В. Амортизація основних засобів як спосіб оптимізації подвтку на прибуток // Економічний аналіз : збірник наукових праць / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2013. – Вип. 12, ч. 3. – С. 44-47. – ISSN 1993-0259
148348
  Лесняк В.О. Амортизація основних засобів: вибір доцільного методу нарахування // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. заклад КНЕУ ім. Вадима Гетьмана. – Київ, 2012. – Вип. 20. – С. 321-328
148349
  Юшко С.В. Амортизація основних фондів у податковому обліку: критичний погляд на проблему // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 80-88. – Бібліогр.: с. 81-82, 86, 88


  Визначено роль амортизаційних відрахувань як джерела інвестиційної діяльності суб"єктів господарювання, досліджено механізм нарахування амортизації згідно з вимогами Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств". Визначено недоліки ...
148350
  Бобко В.В. Амортизація та строк корисного використання основни засобів: термінологія та аспекти гармонізації // Друга міжнародна науково-практична конференція "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці" : м. Ужгород, 21-22 квіт. 2015 р. : [тези виступів] : До 70-річчя ДВНЗ "Ужгородський національний університет" / "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : ДВНЗ УжНУ, 2015. – С. 18-20. – ISBN 978-611-01-0721-1
148351
  Короткевич О.В. Амортизація у вимірах податкового обліку та при формуванні фінансових результатів роботи підприємств / О.В. Короткевич, Н.М. Троц // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 11 (126). – С. 173-178
148352
  Кучер Л.Ю. Амортизація як джерело фінансування інноваційних проектів в агросфері // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 107-117 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1605-7988
148353
  Загорська Т. Амортизація як економічне явище // Вісник Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2009. – С. 177-185. – (Економічні науки ; Вип. 4)
148354
  Болховітінова О.Ю. Амортизація як елемент розрахунку зведеного балансу фінансових ресурсів (методологія прогнозоних обчислень) // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2005. – № 1. – С. 77-91 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1605-7988
148355
  Глушко О.В. Амортизація, як джерело фінансування відтворення довгострокових біологічних активів рослинництва: обліково-аналітичний аспект // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 12. – С. 28-30 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
148356
  Хомин П.Я. Амортизація: економічний зміст та методика відображення / П.Я. Хомин, І.М. Пиріг // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 22-30.
148357
  Стефанюк О.Д. Амортизація: понятия, методы, начисление // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 9/10. – С. 34-36. – ISSN 1728-6220
148358
  Довгопол Н. Амортизація: предметна сутність і ступінь впливу на відтворення основних засобів / Н. Довгопол, М. Нестеренко // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг"; ДВНЗ "Київський нац. економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2010. – № 12. – С. 3-13
148359
  Ошмарін Я.В. Амортизація: проблеми визначення в економічній літературі // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2005. – С. 181-185. – Бібліогр.: на 19 пунктів. – (Економічні науки ; Вип. 1, ч. 1). – ISSN 1728-4236
148360
  Лісняк В.В. Аморфізація розплавів: асоціативний підхід, термодинаміка та характер міжатомної взаємодії / В.В. Лісняк, Н.В. Стусь, М.С. Слободяник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 51-52. – (Хімія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Аналіз особливостей процесів аморфізації в деяких складнооксидних та хлоридних системах уперше проведено з використанням асоціативного підходу. Запропоновано критерії для оцінки ступеня здатності до аморфізації в розплавах.
148361
  Дойніков Л.І. Аморфні напівпровідники: від ідеї до виробництва / Л.І. Дойніков, В.Т. Маслюк. – Київ : Знання, 1984. – 47 с.
148362
  Кобеко П.П. Аморфные вещества: физико-химические свойства простых и высокомолекулярных аморфных тел / П.П. Кобеко. – Москва; Ленинград : Издательство АН СССР, 1952. – 432с.
148363
   Аморфные и поликристаллические полупроводники : пер. с нем. / В. Хейванг, У. Биркхогьц, Р. Айнцингер, Л. Ханке, К. Кемптер, А. Шнеллер. – Москва : Мир, 1987. – 160с.
148364
  Фельц А. Аморфные и стеклообразные неорганические твердые тела = Amorphe und glasartige anorganische festkorper / А. Фельц ; под ред. И.В. Тананаева, С.А. Дембовского ; пер. с нем. Г.З. Виноградовой и др. – Москва : Мир, 1986. – 558 с.
148365
   Аморфные и стеклообразные полупроводники. – Калининград
2. – 1975. – 146с.
148366
   Аморфные и стеклообразные полупроводники. – Калининград : Издательство Калининградского университета
Вып. 2. – 1977. – 146 с.
148367
  Осипов К.А. Аморфные и ультрадисперсные кристаллические материалы / К.А. Осипов. – Москва : Наука, 1972. – 76 с.
148368
   Аморфные металлические материалы. – Москва : Наука, 1984. – 158 с.
148369
  Немошкаленко В.В. Аморфные металлические сплавы / В.В. Немошкаленко, А.В. Романова, А.Г. и др. Ильинский; Романова А.В. – Киев : Наукова думка, 1987. – 248 с.
148370
  Ланда К.А. Аморфные планарные волноводы / К.А. Ланда, Г.Т. Петровский. – Красноярск, 1987. – 194 с.
148371
   Аморфные полупроводники : Монография / пер. с англ. / М. Бродски, Д. Карлсон, Дж. Коннел, Э. Дэвис, Р. Фишер, Т. Хэйс, Б. Крамер, Ле-Комбер, Дж. Люковски, П. Нагельс, И. Соломон, У. Спир, Д. Уэйр, К. Вронски; Под ред. М. Бродски. – Москва : Мир, 1982. – 419 с.
148372
   Аморфные полупроводники. – Москва : Мир, 1982. – 419 с. : илл. – Авт. указ. на об. тит. л. – Библиогр. : с.409-414. Предм. указ. с. 415-416. – (Проблемы прикладной физики)
148373
   Аморфные полупроводники и приборы на их основе : пер. с англ. – Москва : Металлургия, 1986. – 375 с.
148374
   Аморфные прецизионные сплавы. – Москва, 1981. – 87 с.
148375
   Аморфные прецизионные сплавы. – М., 1981. – 87с.
148376
   Аморфные сплавы. – Москва, 1984. – 160 с.
148377
  Хандрих К. Аморфные ферро- и ферримагнетики : пер. с нем. / К. Хандрих, С. Кобе. – Москва : Мир, 1982. – 293 с.
148378
   Аморфный кремний и родственные материалы : пер. с англ. – Москва : Мир, 1991. – 542 с.
148379
  Семенченко М. Амосов. Століття // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 6-7 грудня (№ 224/225). – С. 14


  Чому абсолютно всім необхідно подивитися документальний фільм про унікальну людину і ученого, а також перечитати і переосмислити його книжки.
148380
   Ампелографическая коллекция Молдавского научно-исследовательского института садоводства, виноградарства и виноделия. – Кишинёв, 1961. – 32 с.
148381
   Ампелография СССР. Малораспространённые сорта винограда. – Москва : Пищепромиздат
Т. 1. – 1963. – 582с.
148382
   Ампелография СССР. Малораспространённые сорта винограда : В 4-х томах. – Москва : Пищевая промышленность
Т. 2. – 1965. – 572 с.
148383
  Воробьев-Обухов Алексей Ампер - часы против литров : Наезд // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 7. – С. 72-76 : Фото
148384
  Поваров Г.Н. Ампер и кибернетика. / Г.Н. Поваров. – М., 1977. – 95с.
148385
  Мухамеджанова Д. Ампериметрическое титрование ионов в двухазных жидких системах. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.02 / Мухамеджанова Д.; Ташкент.гос.ун-т. – Ташкент, 1974. – 26л.
148386
  Бархударьян Анахит Александровна Амперометрические методики определения некоторых компонентов технических сплавов и катализаторов : Автореф .дис. ... канд. хим. наук : 02.00.02 / Бархударьян Анахит Александровна ; Ташк. гос. ун-т им. В.И. Ленина , Хим. фак-т. – Ташкент, 1977. – 19 с. – Бібліогр.:с.18-19
148387
  Ахмедов Г. Амперометрические методы количественного определения восстановителей : Автореф... канд. хим.наук: 02.070 / Ахмедов Г.; Ташкентский гос. ун-т. – Ташкент, 1971. – 22л.
148388
   Амперометрический биосенсор на D-сорбитол на основе модифицированного биокомпозитным покрытием стеклоуглеродного электрода / Е.А. Мазуренко, О.В. Шевченко, О.Ю. Тананайко, М. Этьен, А. Валькариус // Методи та об"єкти хімічного аналізу : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Наукова рада з аналітичної хіиії НАН України. – Київ, 2012. – Т. 7, № 3/4. – С. 176-183. – ISSN 1991-0290


  Метод электрофоретического осаждения был использован для получения слоя углеродных нанотрубок (УНТ) на поверхности стеклоуглеродного электрода. Электрод, модифицированный УНТ, демонстрировал значительное уменьшение потенциала окисления кофермента НАДН ...
148389
  Сонгина О.А. Амперометрическое (полярометрическое) титрование / О.А. Сонгина. – 2-е изд., перер. и доп. – Москва : Химия, 1967. – 388с.
148390
  Сонгина О.А. Амперометрическое (полярометрическое) титрование в анализе минерального сырья / О.А. Сонгина. – М., 1957. – 211с.
148391
  Федухина Г.П. Амперометрическое и индикаторное титрование некоторых электролитов в среде безводной уксусной кислоты. : Автореф... канд. хим.наук: 071 / Федухина Г.П.; Москов. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М., 1968. – 30л. – Бібліогр.:с.29-30
148392
  Куценко Л.М. Амперометрическое и потенциометрическое определение таллия некоторыми серусодержащими органическими реагентами : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Куценко Л.М. ; Днепропетр. хим.-технол. ин-т им. Ф.Э. Дзержинского. – Днепропетровск, 1965. – 18 с. – Бібліогр.:с.17-18
148393
  Исаева Б.И. Амперометрическое и фототурбидиметрическое титрование неводных растворов некоторых органических и неорганических соединений. : Автореф... канд. хим.наук: 071 / Исаева Б.И.; Москов. хим.-технол. ин-тут им. Д.И.Менделеева. – М., 1971. – 24л. – Бібліогр.:с.24
148394
  Диттрих Н.В. Амперометрическое изучение комплексных соединений N-бензоил-N-фенилгидроксиламина и его аналогов с иниобием и из использование для количественного определения. : Автореф... Канд.хим.наук: 071 / Диттрих Н.В.; Моск.гос.ун-т. – М, 1970. – 18л.
148395
  Цоодол Ш. Амперометрическое исследование реакций образования комплексантов хрома (III), алюминия и бериллия и их колличественное определение : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 071 / Цоодол Ш. ; МГУ. – Москва, 1968. – 19 с.
148396
  Беклешова Г.Е. Амперометрическое определение некоторых переходных элементов (никеля, ваналия, хрома и марганца) в легированных сталях : Автореф... наук: / Беклешова Г.Е.; Днепропетровский ин-т им. Ф.Э.Дзержинского. – Днепропетровск, 1951. – 14 с.
148397
  Сонгина О.А. Амперометрическое титрование / О.А. Сонгина, В.А. Захаров. – 3-е изд., перераб. – Москва : Химия, 1979. – 304с.
148398
  Геворгян Арцвик Мехакович Амперометрическое титрование катионов комплексоном III в безводной уксусной кислоте и в ее смесях с некоторыми инертными растворителями : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Геворгян Арцвик Мехакович; Ташкентский гос. ун-т. – Ташкент, 1974. – 26л.
148399
  Сальникова К.С. Амперометрическое титрование неорганических веществ в неводных средах с применением медных электродов : Автореф... канд. хим.наук: 071 / Сальникова К.С.; Моск. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М., 1968. – 21л. – Бібліогр.:с.19-21
148400
  Петухова Анна Ильична Амперометрическое титрование с применением двух ртутных индикаторных электродов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Петухова Анна Ильична; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1973. – 31л.
148401
   Амперометричний біосенсор, модифікований багатошаровими вуглецевими нанотрубками, для визначення глюкози / Н.С. Рогальова, Л.В. Шкотова, О.В. Львова, В.В. Гарбуз, В.Б. Муратов, Т.І. Дуда, О.О. Васільєв, Я.І. Корпан, О.А. Білоіван // Біотехнологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т біохіміїї ім. О. В. Палладіна. – Київ, 2012. – Т. 5, № 1. – С. 53-61. – ISSN 1995-5537


  З метою поліпшення аналітичних характеристик амперометричних біосенсорів для визначення глюкози застосовано багатошарові вуглецеві нанотрубки. Атестовані зразки амінованих та карбоксильованих багатошарових вуглецевих нанотрубок суспендовано й ...
148402
  Пелевин В.О. Ампир V (Vампир) / Виктор Пелевин. – Москва : Эксмо, 2011. – 408, [8] с. – (Новый Пелевин). – ISBN 978-5-699-40130-7
148403
  Пелевин В.О. Ампир В = Empire V : [ повесть о настоящем сверхчеловеке : роман ] / Виктор Пелевин. – Москва : ЭКСМО, 2007. – 416 с. – ISBN 978-5-699-19085-0
148404
  Андрущенко Ю. Ампір. Загальна характеристика стилю // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 2012. – № 5. – С. 128-133. – ISSN 0130-321Х


  Ампір (імперія) - термін, що його застосовують в мистецтвознавстві до західно-європейського класицизму часів імперії Наполеона І, переважно в архітектурі, портретному живопису та декоративно-ужитковому мистецтві.
148405
  Зуев В.Вю. Амплитуда / В.Вю. Зуев. – Донецк, 1983. – 205с.
148406
  Капусцик Э. Амплитуда виртуального комптон-эффекта на нуклонах : Р-1289 / Э. Капусцик. – Дубна : ОИЯИ, 1963. – 4 с.
148407
  Сурков Е.Д. Амплитуда спора / Е.Д. Сурков. – Москва, 1968. – 271с.
148408
  Пыжиков А. Амплитуда экономического развития СССР (1953-1964 гг.) // Вопросы экономики / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2002. – № 4. – С.136-145. – ISSN 0042-8736
148409
  Сумский В.И. Амплитудная зависимость внутреннего трения субструктурно-упрочненного алюминия и его сплавов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Сумский В.И. ; МВ и ССО УССР, Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1982. – 22 с.
148410
  Гамалий Владимир Федорович Амплитудная модуляционная внутрирезонаторная лазерная спектроскопия : Дис... д-ра физ.-мат.наук: / Гамалий Владимир Федорович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1996. – 260л. – Бібліогр.:л.232-260
148411
  Судаков Ю.И. Амплитудная модуляция и автомодуляция транзисторных генераторов : методы, теория, расчет / Ю.И. Судаков. – Москва : Энергия, 1969. – 392 с.
148412
  Суриал Р.С. Амплитудная модуляция СВЧ мощности в волноводном тракте с помощью ферритов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Суриал Р.С. ; КГУ им. Тараса Шевченко , Каф. квантовой радиофизики. – Киев, 1965. – 34 с.
148413
  Мациевский Г.А. Амплитудно-фазовый метод снятия картин поля при помощи паразитного сигнала : Автореф... канд. техн.наук: / Мациевский Г.А.; АН БССР. Отд. физ.-тех. наук. – Минск, 1965. – 20л.
148414
  Резников Александр Евгеньевич Амплитудные вариации ОНЧ-волн в ионосфере и магнитосфере Земли : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Резников Александр Евгеньевич; АН СССР. Ин-т земного магнетизма, ионосферы и распростр. радиоволн. – М., 1978. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
148415
  Базыкина А.Ю. Амплитудные и энергетические характеристики длинных волн в проливе Босфор / А.Ю. Базыкина, С.Ф. Доценко // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 2
148416
  Иванов В.Б. Амплитудный гамма-спектрометр для работы с полупроводниковыми детекторами в условиях высокой загрузки. : Автореф... канд. техн.наук: 260 / Иванов В.Б.; Моск. инж.-технич. ин-тут. – М., 1970. – 19л.
148417
  Махінчук М. Амплітуда нашого часу. (Уривок із книги спогадів)


  Історія ф-ту журналистики КНУТШ
148418
  Олейнікова А.В. Амплітуди масштабного рівняння кривої співіснування та міжмолекулярна взаємодія в індивідуальних рідинах / А.В. Олейнікова, О.Т. Шиманська, Ю.І. Шиманський // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 253-260. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Для 27 індивідуальних рідин поблизу критичної точки проведений аналіз амплітуд асимптотичного члена кривої співіснування, які відповідають значенню критичного показника [бета] [приблизно дорівнює] 0.35. Доведено існування залежності В від фактора ...
148419
  Гамалій Володимир Федорович Амплітудна модуляційна внутрішньорезонаторна лазерна спектроскопія : Автореф... доктора фізико-математ.наук: 01.04.03 / Гамалій Володимир Федорович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 31л.
148420
  Шейкіна Н.В. Амплітудно-частоні залежності дії комбінованих магнітних полів на гравітропичну реакцію та випромінювання рослин : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.02 - біофізика / Шейкіна Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 32 назв
148421
  Шейкіна Н.В. Амплітудно-частотні залежності дії комбінованих магнітних полів на гравітропичну реакцію та випромінювання рослин : дис. ... канд. біол. наук : спец. 03.00.02 - біофізика / Шейкіна Н.В. ; МОНУ ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2009. – 169 л. – Бібліогр.: л. 148-169
148422
  Кузнєцова Л. Ампліфікація інваріантного анекдоту в різновид художнього тексту малої форми // Сучасний погляд на літературу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова, кафедра укр. літ-ри. – Київ, 2009. – Вип. 12. – С.127-137. – ISBN 966-7773-70-1
148423
  Рудь Ю.П. Ампліфікація та аналіз нуклеотидної послідовності генів VP2 та NS вірусу інфекційного панкреатичного некрозу, виділеного в Західній Україні / Ю.П. Рудь, М.І. Майстренко, Л.П. Бучацький // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ДЗ "Луганський держ. мед. ун-т". – Київ ; Луганськ, 2013. – Вип. 4 (118). – С. 34-40. – ISBN 966-95259-9-6
148424
  Негруль А.М. Амплография с основами виноградарства. / А.М. Негруль. – М., 1979. – 396с.
148425
  Крапивин В.П. Ампула Грина : роман о песчинках Времени / Владислав Крапивин. – Москва : Эксмо, 2007. – 416с. – (Русская фантастика). – ISBN 978-5-699-19823-8
148426
  Онищенко О. Ампутація неспроможних // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 17-23 червня (№ 23). – С. 12


  "У стародавній Спарті слабких юнаків скидали зі скелі. Цієї вступної кампанії щось схоже чекає тих абітурієнтів, які хотіли стати стоматологами, терапевтами чи фармацевтом, але набрали мало балів за ЗНО. Звісно, зі скелі їх не скидатимуть, але із ...
148427
   Амран. – Москва-Ленинград, 1932. – 166с.
148428
  Шер-Гил Амрита Шер-Гил / Шер-Гил. – М, 1983. – 63с.
148429
  Райков А.В. Амритсарская трагедия 1919 г. и освободительное движение в Индии / А.В. Райков. – М, 1985. – 133с.
148430
  Горобець Марися Амстер-Дамський політ : технологія дива // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 3 ( 87). – С. 102-103 : Фото
148431
   Амстердам. Кирпичная прелюдия и велосипедная рапсодия // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 3/4, апрель - май. – С. 80-85 : фото
148432
  Корниенко Софья Амстердам. Окно в мир // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 5 (194), май. – С. 64-69 : фото. – ISSN 1029-5828
148433
   Амстердам. Путеводитель // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 1/2. – С. 89 : Іл.
148434
  Фролов Антон Амстердам. Рекомендации местных // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2018. – № 1. – С. 42-45 : фото
148435
  Біленко Василь Амстердам: з марихуаною і без : Голландія // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 4 (58). – С. 58-63 : Фото
148436
   Амстердамский договор, изменяющий Договор о Европейском Союзе, Договоры, учреждающие Европейские сообщества, и некоторые относящиеся к ним акты = Treaty of Amsterdam amending the treaty of European Union, the treaties establishing the European communities and certain related acts. – Москва : Интердиалект+, 1999. – 192 с. + Приложение: с. 120-128. – Парал. тит. л. на англ. языке. – (Европейский Союз: прошлое, настоящее, будущее ) ( Малая библиотека Европейского Союза на русском языке. ; т. 5 ; Документы Европейского Союза). – ISBN 5-89520-028-1
148437
  Іздрик АМтм : Компіляція. Новели / Іздрик. – Львів : Кальварія, 2005. – 260с. – На обкл.: Як досягти безсмертя в домашніх умовах. – ISBN 966-663-149-0
148438
  Кербабаев Б.М. Аму-Дарья / Б.М. Кербабаев. – Ашхабад, 1954. – 156 с.
148439
  Кертис Джон Амударьинский клад на пути к Британскому музею // Вестник древней истории. – Москва, 2001. – № 1. – С.14-30. – ISSN 0321-0391


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
148440
   Амударьинский клад=The treasure of the oxus. – Л., 1979. – 95с.
148441
  Амонов Р. Амударья в пиале : [повесть] / Раджаб Амонов ; [пер. с тадж. М.М. Явич ; худож. Э. Выпирайленко]. – Душанбе : Ирфон, 1977. – 176 с. : ил.
148442
  Видгоп Л.Н. Амулет / Л.Н. Видгоп, Я.Л. Сухотин. – Ленинград, 1965. – 326с.
148443
  Видгоп Л.Н. Амулет / Л.Н. Видгоп, Я.Л. Сухотин. – 2-е изд. – Ленинград, 1971. – 240с.
148444
  Роздобудько І. Амулет Паскаля. Дванадцать, або Виховання жінки в умовах, не придатних до життя : [ романи ] / Ірен Роздобудько. – Харків : Фоліо, 2008. – 480 с. – ISBN 978-966-03-4477-8
148445
  Богданова-Бельская П. Амулеты : стихи / Паллада Богданова-Бельская. – Петроград : Тип. "Сириус", 1915. – 112, II, [1] с.
148446
  Мейєр К.-Ф. Амулєт / Конpад Феpдинанд Маєp ; Пеpеклад з пеpедмовою ["Конpад Феpдинанд Маєp"] Івана Фpанка. – Львів : Hакл. Видавн. Спілки "Дїла". [З дpук. "Дїла"], 1913. – 87 с. – (Бібліотека "Дїла" / Під pед. В. Панейка)
148447
  Дьяконов М.А. Амундсен / М.А. Дьяконов. – Москва, 1937. – 304 с. – (Жизнь Замечательных Дюдей)
148448
  Радемахер Кай Амундсен = Перелет над вечными льдами : Документ // GEO (ГЕО) : Непознанный мир: Земля. – Москва, 2006. – № 11. – С. 168-178 : Фото, карта. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
148449
  Дейч А.И. Амундсен (жизнь и путешествия) / А.И. Дейч. – Москва : Учпедгиз, 1936. – 127 с.
148450
  Радемахер Кай Амундсен. Часть 2 = Перелет над вечными льдами : Документ // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 12. – С. 138-144 : Іл. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
148451
  Задорнов М.П. Амур-батечко / М.П. Задорнов. – К., 1956. – 348 с.
148452
  Задорнов Н.П. Амур-батюшка / Н.П. Задорнов. – Л., 1946. – 276с.
148453
  Задорнов Н.П. Амур-батюшка / Н.П. Задорнов. – М.
1,2. – 1949. – 496с.
148454
  Задорнов Н.П. Амур-батюшка / Н.П. Задорнов. – Л., 1950. – 420с.
148455
  Задорнов Н.П. Амур-батюшка = Золотая лихорадка / Н.П. Задорнов. – Москва : Советская Россия
Кн. 3. – 1970. – 431с.
148456
  Задорнов Н.П. Амур-батюшка / Н.П. Задорнов. – М., 1972. – 798с.
148457
  Задорнов Н.П. Амур-батюшка / Н.П. Задорнов. – Хабаровск, 1984. – 590с.
148458
  Задорнов Н.П. Амур-батюшка / Н.П. Задорнов. – Москва : Художественная литература, 1987. – 671с.
148459
   Амур-река подвигов. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – Хабаровск, 1971. – 927с.
148460
  Ходжер Г.Г. Амур-река родственников / Г.Г. Ходжер. – Хабаровск, 1965. – 80с.
148461
  Левин Д. Амур-река. Пьеса / Д. Левин. – М.-Л., 1939. – 130с.
148462
  Сидельников О.В. Амур - 70 / О.В. Сидельников. – М, 1970. – 63с.
148463
   Амур - река подвигов : Худ.-док. повествования о Приамурской земле, ее первопроходцах, защитниках и преобразователях. – Хабаровск : Кн. изд-во, 1970. – 971 с.
148464
  Щербань Б.С. Амур / Б.С. Щербань. – Хабаровск, 1964. – 215с.
148465
  Лесков Н.С. Амур в лапоточках / Н.С. Лесков. – Л., 1924. – 128с.
148466
  Безродных И. Амур в огне / И. Безродных. – Хабаровск
1. – 1935. – 136с.
148467
  Безродных И. Амур в огне / И. Безродных. – Хабаровск
2. – 1935. – 136с.
148468
  Марселло Л. Амур и Психея : Комедия в одном действии Л. Марселло / Пер. с фр. Татьяны Щепкиной-Куперник. – Киев : Тип. Петра Барского, 1896. – 34 с.
148469
  Апулей Луций Амур и Психея / Луций Апулей ; [пер. с лат. и предисл. Ф.Ф. Миловидова. – Санкт-Петербург : Изд. Ацк. о-во тип. дела в Спб., 1913. – 60 с. – (Всеобщая библиотека ; № 210)
148470
  Хаустов Л.И. Амур и Психея / Л.И. Хаустов. – Л, 1989. – 334с.
148471
  Апулей Л. Амур и Психея / Л. Апулей. – Москва, 1990. – 93с.
148472
  Апулей Амур и Психея : из кн. "Метаморфозы, или Золотой осел" / Апулей ; [пер. с лат. М. Кузьмина] // Амур и Психея. Дафнис и Хлоя : [сборник] : две повести о любви : [пер. с лат. и древнегр.] / [отв. ред. М.Ю. Теплова]. – Москва : РОСМЭН, 2004. – С. 1-68. – (Смятение чувств). – ISBN 5-353-01414-6
148473
   Амур и Психея. Дафнис и Хлоя : [сборник] : две повести о любви : [пер. с лат. и древнегр.]. – Москва : РОСМЭН, 2004. – 185, [7] с. – Содерж.: Амур и Психея / Апулей ; Дафнис и Хлоя / Лонг. – (Смятение чувств). – ISBN 5-353-01414-6
148474
  Богданов А. Амур и Уссурийский край : очерк / А. Богданов. – Москва : Товарищество типо-литография Владимир Чичерин в Москве, 1905. – 80 с.
148475
  Краминов Д.Ф. Амур и черепаха / Д.Ф. Краминов. – Петрозаводск, 1967. – 328с.
148476
  Ходжер Г.Г. Амур широкий / Г.Г. Ходжер. – М., 1973. – 573с.
148477
  Ходжер Г.Г. Амур широкий : роман / Григорій Ходжер. – Київ : Дніпро, 1976. – 528 с.
148478
  Ходжер Г.Г. Амур широкий / Г.Г. Ходжер. – М.
3. – 1977. – 496с.
148479
  Ходжер Г.Г. Амур широкий / Г.Г. Ходжер. – Хабаровск
2. – 1980. – 590с.
148480
  Ходжер Г.Г. Амур широкий / Г.Г. Ходжер. – Хабаровск
3. – 1981. – 540с.
148481
  Хоменко М.М. Амуралир... / Марина Хоменко. – Черкаси : Вертикаль, 2011. – 69, [1] с., [2] л. цв. ил. – ISBN 978-966-2256-43-7
148482
  Лапікур В. Амурні трагедії європейських монархій / В. Лапікур, Н. Лапікур // Персонал : науково-популярний журнал, журнал інтелектуальної еліти / ДП "Видавничий дім "Персонал". – Київ, 2012. – № 5 (157). – С. 72-86. – ISSN 0868-8893
148483
  Олійник А. Амурова декада / А. Олійник. – Москва : Тровант, 1998. – 157с. – ISBN 5-89513-009-7
148484
  Кузнецов В.С. Амурсана. / В.С. Кузнецов. – Новосибирск, 1980. – 176с.
148485
  Кирюхин Н.К. Амурск - город молодых / Н.К. Кирюхин. – Хабаровск, 1977. – 270с.
148486
  Кирюхин Н.К. Амурск - город молодых : Рассказ о новом дальневосточном городе-спутнике легендарного Комсомольска-на-Амуре / Н.К. Кирюхин. – Хабаровск, 1981. – 255 с.
148487
  Люлечник В.И. Амурская деревня в период коммунистического строительства в СССР (1956-1969 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Люлечник В.И.; АН СССР. Дальневосточ. науч. центр. – Владивосток, 1971. – 34л.
148488
  Паленко И.А. Амурская область : Краткий историко-экономический очерк / И.А. Паленко. – Благовещенск, 1956. – 149с.
148489
  Паленко И.А. Амурская область. (Эконом.-географ. характеристика). : Автореф... канд. географ.наук: / Паленко И.А.; МП РСФСР. Москов. обл. пед. ин-т. – М., 1954. – 16л.
148490
   Амурская тайга : (комплексные ботанические исследования). – Ленинград : Наука, 1969. – 198с.
148491
  Алексеев А.И. Амурская экспедиция 1849-1855 гг. / А.И. Алексеев. – Москва, 1974. – 191с.
148492
  Тренев В.К. Амурская экспедиция Невельского / В.К. Тренев. – Москва : Воениздат, 1946. – 157с.
148493
  Наволочкин Н.Д. Амурские версты / Н.Д. Наволочкин. – Хабаровск, 1974. – 351с.
148494
  Наволочкин Н.Д. Амурские версты: Роман. / Н.Д. Наволочкин. – Хабаровск, 1977. – 367с.
148495
  Буньков С.И. Амурские волны / С.И. Буньков. – Челябинск, 1963. – 94с.
148496
  Поваренкин Н.К. Амурские волны. / Н.К. Поваренкин. – М., 1970. – 79с.
148497
  Сысоев В.П. Амурские звероловы / В.П. Сысоев. – Хабаровск, 1977. – 144с.
148498
   Амурские металлурги в борьбе за семилетку. – Хабаровск, 1962. – 120с.
148499
  Агишев Р.К. Амурские повести / Р.К. Агишев. – Хабаровск : ОГИЗ - Дальгиз, 1948. – 308 с.
148500
  Махлин М.Д. Амурский аквариум / Махлин М.Д. – Хабаровск : Кн. изд-во, 1984. – 128 с., [8] л. ил. : ил. – (Природный мир Дальнего Востока)
148501
  Руссков В.А. Амурский бульвар. / В.А. Руссков. – Хабаровск, 1984. – 351с.
148502
  Кабанов П.И. Амурский вопрос / П.И. Кабанов. – Благовещенск, 1959. – 256 с.
148503
  Барановская В.П. Амурский вопрос в 40-60-х гг.XIX века. : Автореф... канд. ист.наук: / Барановская В.П.; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1952. – 22 с.
148504
  Родичев Н.И. Амурское лето / Н.И. Родичев. – М., 1969. – 192с.
148505
   Амфибии и рептилии заповедных территорий. – М., 1987. – 160с.
148506
  Вольф Маркус Амфибии: прыжок в небытие : природа / Вольф Маркус, Цанкл Золвин // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 4 (157). – С. 120-135 : Фото. – ISSN 1029-5828
148507
  Леванидова И.М. Амфибиотехнические насекомые горных областей Дальнего Востока СССР (фаунистики, экология, зоогегоафия) : Автореф... док. биол.наук: 03.00.09 / Леванидова И. М.; Зоолог. ин-т АН СССР. – Ленинград, 1981. – 48л.
148508
  Леванидова И.М. Амфибиотические насекомые горных областей Дальнего Востока СССР: Фаунистика, экология, зоогеография / И.М. Леванидова. – Л., 1982. – 214с.
148509
  Куман В.Е. Амфибол-асбест Криворожского железорудного бассейна : Дис... канд. геол.-минерал.наук: / Куман В. Е.; Харьк. комплексн. геологоразвед. экспедиция. – Х., 1960. – 212л. – Бібліогр.:л.184-212
148510
  Куман В.Е. Амфибол-асбест Криворожского железорудного бассейна : Автореф. дис. ... канд. геол.-мин. наук / Куман В.Е. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1961. – 20 с.
148511
  Щербакова Т.Ф. Амфиболиты Беломорского комплекса и их гранитизация. / Т.Ф. Щербакова. – М., 1988. – 147с.
148512
  Степанов В.С. Амфиболиты и ранние базит-ультрабазиты докембрия Северной Карелии / В.С. Степанов, А.И. Слабунов. – Ленинград : Наука, 1989. – 175с.
148513
  Вализер П.М. Амфиболы голубых сланцев Урала. / П.М. Вализер, В.И. Ленных. – Москва, 1988. – 201,2с.
148514
   Амфиболы метаморфических комплексов Урала. – Свердловск, 1981. – 99с.
148515
  Дедю И.И. Амфизиды пресных и солоноватых вод Юго-Запада СССР / И.И. Дедю. – Кишинев, 1980. – 223с.
148516
  Дедю И.И. Амфиподы и мизиды бассейнов рек Днестра и Прута / И.И. Дедю. – М, 1967. – 172с.
148517
  Грезе И.И. Амфиподы Черного моря и их биология / И.И. Грезе. – К., 1977. – 156с.
148518
  Виноградов М.Е. Амфипоиды-гипериды / М.Е. Виноградов. – Ленинград, 1982. – 492с.
148519
  Кривдік С. Амфіболи з маліньїтів Покрово-Кириївського масиву (Приазов"я, Україна) / С. Кривдік, В. Гаценко, Є. Луньов // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: О. Машковський, М. Павлун, Є. Слиско [та ін.]. – Львів, 2016. – № 66, вип. 1. – С. 109-118 : рис., табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2078-6220
148520
  Кульчинський О. Амфілохій Почаївський - святий УПЦ МП, який допомогав підпіллю УПА // Церква і життя : український церковно-громадський двотижневик в Австралії. – North Melbourne, 2012. – 21.06.2012-04.07.2012 (№ 10). – С. 18-19
148521
   Амфон
1. – 1815. – Видання старою орфографією
148522
   Амфон
10 - 11. – 1815. – Видання старою орфографією
148523
  Кирьяков Л.Н. Амфора: Пиимата / Л.Н. Кирьяков. – К., 1988. – 180с.
148524
  Хорольська Ю. Амфорна форма речовини як об"єкт винаходу: особливості опису та формули винаходу // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2015. – № 8. – С. 30-34. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1608-6422
148525
  Буйских А.В. Амфоры конца VII - первой половины V в.до н.э.из Борисфена // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 1 (12) : Колекції наукових фондів Інституту археології НАН України. Результати досліджень. – С. 88-100. – ISSN 2227-4952
148526
  Монахов С.Ю. Амфоры Херсонеса Таврического IV-II вв. до н.э : Опыт систем. анализа. / С.Ю. Монахов. – Саратов, 1989. – 156с.
148527
  Ланитцки Г. Амфоры, затонувшие корабли, затопленные города / Г. Ланитцки. – М., 1982. – 151с.
148528
  Вакуленко О.В. Амфотерные примеси и фоточувствительные спектры полупроводников : автореф. дисс. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.04.05 / Вакуленко О.В. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1984. – 31 с. – Библиогр.: 54 назв.
148529
   Амхарские народные сказки. – М., 1979. – 336с.
148530
   Амхарский язык. – Л.
1. – 1960. – с.
148531
  Тютрюмова Т.Л. Амхарский язык / Т.Л. Тютрюмова. – Л.
1. – 1960. – 304с.
148532
  Юшманов Н.В. Амхарский язык. / Н.В. Юшманов. – М., 1959. – 50с.
148533
  Завадская Е.П. Амхарско-русский и русско-амхарский разговорник. / Е.П. Завадская. – М., 1985. – 424с.
148534
  Ганкин Э.Б. Амхарско-русский словарь / Э.Б. Ганкин. – М, 1969. – 968с.
148535
  Коренев В.В. Амчуньский стрежень : повести / В.В. Коренев. – Хабаровск : Книжное изд-во, 1987. – 263 с.
148536
  Самойлов Юрий АН-148, в добрый путь : авиа // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 4. – С. 12-13 : Фото
148537
  Кузьменко Ю. Анaлiз взaємoзв"язку мiж психологічним вiкoм, узагальненим плануванням влacнoгo життя студента та cклaдними умoвaми природного ceрeдoвищa // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 25-30. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (34)). – ISSN 1728-3817


  У cтaттi прeдcтaвлeнo рeзультaти eмпiричнoгo дocлiджeння aнaлiзу взaємoзв"язку мiж пcиxoлoгiчним вiкoм, узaгaльнeним плaнувaнням влacнoгo життя cтудeнтcькoї мoлoдi тa cклaдними умoвaми клiмaтoгeoгрaфiчнoгo тa гeoфiзичнoгo ceрeдoвищa, в якoму вoни ...
148538
  Кияшко С. Анiмалiстичнiсть як риса модерністської "Фентезi" Девіда Герберта Лоренса "Лис" ("The Fox") // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 160-165. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 1). – ISSN 2078-340X


  Розглянуто змістові паралелі повicтi Д. Г. Лоренса "Лис" (1923) з британ. нар. казками і байками Езопа; висунуто припущення щодо філос. пiдгрунтя центральної міфологеми "Лиса".
148539
  Лука Р. Ана Нуку. Повесть. / Р. Лука. – М., 1956. – 204с.
148540
  Гомес-Аркос Ана Пауча / Гомес-Аркос. – М., 1985. – 230с.
148541
  Фишкис И.С. Анабазин-сульфат в борьбе с тлей на свекле / И.С. Фишкис, Б.И. Сойбельман. – Винница, 1934. – 31с.
148542
  Богданов-Катьков Анабазин и его применение : Листовка-инструкция для работников по борьбе с вредителями сельского хозяйства / Богданов-Катьков. – Москва; Ленинград, 1933. – 11с.
148543
  Богданов-Катьков Анабазин и его применение : Инструкция для работников по борьбе с вредителями сельского хозяйства / Богданов-Катьков. – Изд. 3-е. – Ленинград : ВИЗР, 1934. – 16с.
148544
   Анабазин. Краткие итоги научно-исследовательской работы за 1933 год : Отчёт бригады по анабазину. – Ленинград : ВИЗР, 1934. – 47с.
148545
   Анабазис. – М., 1955. – с.
148546
  Ростоцкий Б.К. Анабазис / Б.К. Ростоцкий. – М, 1955. – 16с.
148547
  Ксенофонт Анабазис Ксенофонта с комментариями и словарем : [в 3 ч.] / сост. Я. Левенштейном, преп. 2 Моск. классич. гимназии. – Москва : Тип. Э. Лисснер и Ю. Роман
Ч. 1, кн. 1-3. – 1882. – XVI, 105 с.


  Сост. Левенштейн, Яков Александрович
148548
  Ксенофонт Анабазис Ксенофонта с комментариями и словарем : [в 3 ч.] / сост. Я. Левенштейном, преп. 2 Моск. классич. гимназии. – Москва : Тип. Э. Лисснер и Ю. Роман
Ч. 3 : Словарь. – 1882. – [2], 251-317 с.


  Сост. Левенштейн, Яков Александрович
148549
  Ксенофонт Анабазис, подстрочный перевод со словами и примечаниями / К. Кремер. – Киев : Изд. кн. маг. Иогансен ; Тип. К.Н. Милевского
Кн. 1, 2. – 1887. – 132 с.


  Сост. Левенштейн, Яков Александрович
148550
  Закруткин В.В. Анабарский щит / В.В. Закруткин. – Ростов -на-Дону, 1973. – 221с.
148551
  Ксенофонт Анабасис : в 2 кн. / объясн. Л. Георгиевский, [дир. Николаев. гимназии]. – Санкт-Петербург : Царское село ; [В тип. В. Безобразова и К°]. – (Иллюстрированное собрание греческих и римских классиков с объяснительными примечаниями / Под ред. Льва Георгиевского и Сергея Манштейна)
Кн. 2, ч. 1 : Текст : с введением, примечаниями, 32 рис. и картою м. Азии. – 1890. – 27 с. : 1 л. карты. – Без общ. тит. л. Описано по обл.; каждая ч. имеет отд. тит. л. и паг.


  Георгиевский, Лев Александрович (1860-) Ред. серии: Манштейн, Сергей Андреевич (1858-)
148552
  Ксенофонт Анабасис. Кн. 2, ч. 2 : в 2 кн. / объясн. Л. Георгиевский, [дир. Николаев. гимназии] // Анабасис : в 2 кн. / Ксенофонт. – Санкт-Петербург : Царское село ; [В тип. В. Безобразова и К°], 1890. – Кн. 2, ч. 1 : Текст : с введением, примечаниями, 32 рис. и картою м. Азии. – 52 с. – (Иллюстрированное собрание греческих и римских классиков с объяснительными примечаниями / Под ред. Льва Георгиевского и Сергея Манштейна)
148553
  Ксенофонт Анабасис : в 2 кн. / объясн. Лев Георгиевский, [дир. Николаев. гимназии]. – 3-е изд. – Санкт-Петербург : [Типо-лит. И.А. Литвинова]. – (Иллюстрированное собрание греческих и римских классиков с объяснительными примечаниями / Под ред. Льва Георгиевского и Сергея Манштейна)
Кн. 2, ч. 1 : Текст : с введением, примечаниями, 30 рис. и картою м. Азии. – 1897. – 30 с. : 1 л. карты. – Без общ. тит. л. Описано по обл.; каждая ч. имеет отд. тит. л. и паг.


  Георгиевский, Лев Александрович (1860-) Ред. серии: Манштейн, Сергей Андреевич (1858-) При переплете перепутаны местами ч. 1 и 2
148554
  Ксенофонт Анабасис. Кн. 2, ч. 2 : в 2 кн. / объясн. Лев Георгиевский, [дир. Николаев. гимназии] // Анабасис : в 2 кн. / Ксенофонт. – 3-е изд. – Санкт-Петербург : [Типо-лит. И.А. Литвинова], 1897. – Кн. 2, ч. 1 : Текст : с введением, примечаниями, 30 рис. и картою м. Азии. – 52 с. – (Иллюстрированное собрание греческих и римских классиков с объяснительными примечаниями / Под ред. Льва Георгиевского и Сергея Манштейна)
148555
  Ксенофонт Анабасис : в 2 кн. / объясн. Л.А. Георгиевский, [дир. Николаев. гимназии]. – 5-е изд., без перемен. – Санкт-Петербург : Синод. тип. – (Иллюстрированное собрание греческих и римских классиков с объяснительными примечаниями / Под ред. Льва Георгиевского и Сергея Манштейна)
Кн. 1, ч. 1 : Текст : с введением, примечаниями, 46 рис. и картою м. Азии. – 1909. – 40 с. : 1 л. карты. – Без общ. тит. л. Описано по обл.; каждая ч. имеет отд. тит. л. и паг.


  Георгиевский, Лев Александрович (1860-) Ред. серии: Манштейн, Сергей Андреевич (1858-)
148556
  Ксенофонт Анабасис. Кн. 1, ч. 2 : в 2 кн. / объясн. Л.А. Георгиевский, [дир. Николаев. гимназии] // Анабасис : в 2 кн. / Ксенофонт. – 5-е изд., без перемен. – Санкт-Петербург : Синод. тип., 1909. – Кн. 1, ч. 1 : Текст : с введением, примечаниями, 46 рис. и картою м. Азии. – 88 с. – (Иллюстрированное собрание греческих и римских классиков с объяснительными примечаниями / Под ред. Льва Георгиевского и Сергея Манштейна)
148557
  Ксенофонт Анабасис : в 2 кн. / объясн. Л.А. Георгиевский, [дир. Николаев. гимназии]. – 7-е изд., без перемен. – Петроград : Синод. тип. – (Иллюстрированное собрание греческих и римских классиков с объяснительными примечаниями / Под ред. Льва Георгиевского и Сергея Манштейна)
Кн. 1, ч. 1 : Текст : с введением, примечаниями, 46 рис. и картою м. Азии. – 1916. – 40 с. : 1 л. карты. – Без общ. тит. л. Описано по обл.; каждая ч. имеет отд. тит. л. и паг.


  Георгиевский, Лев Александрович (1860-) Ред. серии: Манштейн, Сергей Андреевич (1858-)
148558
  Ксенофонт Анабасис. Кн. 1, ч. 2 : в 2 кн. / объясн. Л.А. Георгиевский, [дир. Николаев. гимназии] // Анабасис : в 2 кн. / Ксенофонт. – 7-е изд., без перемен. – Петроград : Синод. тип., 1916. – Кн. 1, ч. 1 : Текст : с введением, примечаниями, 46 рис. и картою м. Азии. – 88 с., 1 л. табл. – (Иллюстрированное собрание греческих и римских классиков с объяснительными примечаниями / Под ред. Льва Георгиевского и Сергея Манштейна)
148559
  Ксенофонт Анабасис / Ксенофонт; Пер.,статья и примеч. М.И. Максимовой. Под ред. И.И. Толстого. – М.-Л. : Изд-во АН СССР, 1951. – 300с. – Парал. тит. л. на греч. яз. – (Литературные памятники / АН СССР)
148560
  Шмидт П.Ю. Анабиоз / П.Ю. Шмидт. – Пб.-М., 1923. – 181с.
148561
  Шмидт П.Ю. Анабиоз / П.Ю. Шмидт. – Изд. 2-е, доп. – М.-Л., 1935. – 295с.
148562
  Шмидт П.Ю. Анабиоз / П.Ю. Шмидт. – Москва, 1948. – 376с.
148563
  Голдовский А.М. Анабиоз / А.М. Голдовский. – Ленинград : Наука, 1981. – 136 с.
148564
  Голдовский А.М. Анабиоз и его практическое значение / А.М. Голдовский. – Ленинград : Наука, 1986. – 168 с. – (От молекулы до организма)
148565
   Анабиоз и преданабиоз микроорганизмов : тезисы докладов симпозиума. – Рига : Зинатне, 1971. – 66с.
148566
  Бекер М.Е. Анабиоз микроорганизмов / М.Е. Бекер, Б.Э. Дамберг, А.И. Рапопорт. – Рига : Знание, 1981. – 253с.
148567
  Колесов С.Г. Анабиоз патогенных микроорганизмов. / С.Г. Колесов. – Москва : Сельхозгиз, 1959. – 142 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 137-142
148568
  Шмидт П.Ю. Анабиоз у насекомых / П.Ю. Шмидт. – 21с.
148569
  Нікітін В. Анабіоза : (Про перехід життя в прихований стан) / В. Нікітін. – Харків : Український робітник, 1933. – 72с. – (Науково-популярна бібліотечка робітника ; Серія точних наук)
148570
  Авлесі О.В. Анагліфне відображення тривимірної моделі для підвищення реалістичності // Матеріали Х міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : Київ,19-23 берез. 2012 р. / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар.конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 1 : Кібернетика. Межі сучасної математики. Фізика / [ред.: Л.Д. Карабін та ін.]. – С. 6-9


  В роботі досліджується побудова тривимірного зображення в комп"ютерній програмі за допомогою анагліфного методу.
148571
  Кирилюк С.М. Анагліфоносферна концепція географічної оболонки Місяця // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – С. 68-72 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Географія ; вип. 775/776). – ISSN 2311-9276
148572
  Шатова І. Анаграматизм та криптографія в ліриці Михайля Семенка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2018. – № 1 (685), січень. – С. 48-55. – ISSN 0236-1477
148573
  Кушнєрова О.А. Анаграматичний принцип організації віршованого тексту як вияв зміненого стану свідомості автора (на матеріалі збірки любовної лірики T. Hughes "Birthday Letters") // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2013. – С. 79-87. – (Серія : Філологія ; т. 16, № 1). – ISSN 2311-0821
148574
  Островський В. Анаграми сонячного вітру // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 185-188. – ISSN 0208-0710
148575
  Полоз О.Ю. Анаеробні клейові композиції, модифіковані низькомолекулярними каучуками : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.17.06 / Полоз О.Ю.; МОіНУ; Український держ. хім.-технол. ун-т. – Дніпропетровськ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 19 назв
148576
  Бляшина М.В. Анаеробно-аеробне очищення міських стічних вод з використанням волокнистого носія : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.21 / Бляшина Марина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
148577
  Сирас А. Анаит : роман / А. Сирас. – Москва : Советский писатель, 1949. – 484 с.
148578
  Малицький А Б. інш. Анаіз становлення наукової системи України // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2001. – № 2. – С.3-19. – ISSN 0374-3896
148579
  Кудажи Анай-кыс : повесть / Кудажи, К-Э; пер. с тувин. Т.Петелиной. – Москва : Советская Россия, 1980. – 158 с.
148580
  Убилава Э.М. Анаклийская ночь : роман / Э.М. Убилава; пер. с груз. А.Перим. – Тбилиси : Мерани, 1977. – 231 с.
148581
  Кирога О. Анаконда / О. Кирога. – М., 1960. – 343с.
148582
  Кірога О. Анаконда : вибрані твори ; пер. з іспан. / Орасю Кірога. – Київ : Дніпро, 1989. – 351 с.
148583
  Тинтилозов З.К. Анакопийская пропасть / З.К. Тинтилозов. – Тбилиси : б/в, 1968. – 73с.
148584
  Тинтилозов З.К. Анакопийская пропасть : (Опыт комплексной спелеологической характеристики) / З.К. Тинтилозов. – Тбилиси, 1968. – 71с.
148585
  Державин Г.Р. Анакреонтические песни / Г.Р. Державин. – М., 1986. – 471,192с.
148586
  Державин Г.Р. Анакреонтические песни / Г.Р. Державин. – М., 1987. – 471,192с.
148587
  Науменко Н.В. Анакреонтичні мотиви сучасної української лірики // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 2. – С. 74-83
148588
  Казанжи О. Анакреонтичні та гораціанські оди у творчості Г.Сковороди і В.Капніста
148589
  Казанжи О. Анакреонтичні та гораціанські оди у творчрсті Г.Сковороди і В.Капніста // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти. – Київ, 2009. – № 1 : Літературні паралелі. – С. 6-9
148590
  Бокшицкий А.Л. Анакриза в тексте М.М. Бахтина // Бахтинология : исследования, переводы, публикации : [сборник] / [редкол.: Валицкая А.П. и др. ; сост., ред.: К.Г. Исупов]. – Санкт-Петербург : Алетейя, 1995. – С. 232-238. – (Проблемы бахтинологии). – ISBN 5-85233-033-13
148591
  Рожанский И.Д. Анаксагор : У истоков античной науки / И.Д. Рожанский. – Москва : Наука, 1972. – 320 с.
148592
  Рожанский И.Д. Анаксагор / И.Д. Рожанский. – Москва : Мысль, 1983. – 142 с. – (Мыслители прошлого)
148593
  Кононенко Т.П. Анаксагор з Клазомен // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 84-86. – ISBN 966-316-069-1
148594
  Сирцова О. Анаксагор Клаземенський і "Fabula de Tantalo" Григорія Сковороди // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2014. – № 5 : Джерела філософії Сковороди. – С. 19-29. – ISSN 0235-7941
148595
  Михайлов Я.М. (Захер) Анаксагор Шометт. Антирелигиозник XVIII века / Я.М. Михайлов (Захер) ; Центр. совет Союза воинствующих безбожников. – Москва : Безбожник, 1930. – 123 с.
148596
  Кононенко Т.П. Анаксімандр з Мілету // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 86-87. – ISBN 966-316-069-1
148597
  Кононенко Т.П. Анаксімен з Мілету // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 87-88. – ISBN 966-316-069-1
148598
  Хрімлі К. Аналiз законодавства про транспортний податок // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський та ін. – Київ, 2016. – № 7/8 (163/164). – С. 13-18. – ISSN 2308-9636
148599
  Кудін В.І. Аналiз лiнiйної системи методом допустимих базисних матриць // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 2 (112). – С. 131-138. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912
148600
  Лиманська Т.С. Аналiз невпорядкованих дiлянок бiлка АIМР1/р43 мультисинтетазного комплексу людини методами бiоiнформатики / Т.С. Лиманська, О.Ю. Нипорко, І О. Корнелюк // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 6. – С. 103-111. – ISSN 1025-6415
148601
  Білоусова В.П. Аналiтична геометpiя / В.П. Білоусова, П.Л. Симокінь; МВ і ССО УРСР. КДУ ім.Т.Г.Шевченка. Науково-методичний кабінет. – Харків : ХДУ, 1962. – 92 с.
148602
  Шварц Лоран Анализ / Шварц Лоран; Пер. с франц. Б.П. Пугачева под ред. С.Г. Крейна. – Москва : Мир
Т. 1. – 1972. – 824с.
148603
  Шварц Лоран Анализ / Шварц Лоран; Пер. с франц. Б.П. Пугачева под ред. С.Г. Крейна и И.С. Иохвидова. – Москва : Мир
Т. 2. – 1972. – 528с.
148604
  Игумен Вениамин (Новик) Анализ 1-5 глав "Основ социальной концепции русской православной церкви" // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 4. – С.67-75. – ISSN 0132-1625
148605
  Поляков А.П. Анализ 1. Введение в анализ. Дифференциальное исчисление в случае функции одного переменного. Неопределенный интеграл. / А.П. Поляков. – 2-е изд. – М.-Птгр., 1923. – 152с.
148606
  Папиташвили Н.Е. Анализ 60-летних вариаций геомагнитного поля спектральными методами и определения электропроводимости нижней мантии Земли. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.12 / Папиташвили Н.Е.; АН СССР.Ин-т земн.магнетизма, ионосферы. – М, 1981. – 16л.
148607
  Майсурадзе П.А. Анализ Dst-вариаций и некоторые выводы о преоцессах в магнитосфере : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Майсурадзе П.А.; НИИ яд. физ. – М., 1968. – 15л.
148608
  Кочетов В.В. Анализ аварий на прудах-илонакопителях и инженерных коммуникациях углеперерабатывающих предприятий / В.В. Кочетов, В.В. Логвиновский // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001. – № 3. – С. 80-82. – ISSN 1726-5428
148609
   Анализ авторегрессий. – М., 1978. – 231с.
148610
  Бруннер А. Анализ азокрасителей / А. Бруннер. – Л, 1933. – 126с.
148611
  Невская В.Н. Анализ азотных удобрений в неводных средах методом потенциометрического титрования : Автореф... кандидата хим.наук: / Невская В.Н.; Моск. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М., 1965. – 16л.
148612
   Анализ азотсодержащих соединений в сплавах железа. – Москва, 1987. – 119 с.
148613
  Радіонов Д. Анализ активности ізоформ естераз у Drosophila melanogaste з природних популяцій України / Д. Радіонов, А. Андрієвський, І. Козерецька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 36-38. – (Біологія ; Вип. 54). – ISSN 1728-3817


  Використовуючи метод лужного електрофорезу у поліакриламідному гелі, розділяли форми карбоксиестераз самців та самок Drosophila melanogaster із восьми природних популяцій України. Провели порівняння рівня експресії чотирьох ізоформ карбоксиестераз в ...
148614
  Кульков А.П. Анализ активности нейронов зрительной коры кошки при разных освещенностях : Автореф... канд. биол.наук: 091 / Кульков А.П.; АН СССР, Ин-т физиологии. – Л., 1969. – 23л.
148615
  Щербинин Ю.Г. Анализ алглритмических языков для описания задач контроля, управления и формирование требований к ним / Ю.Г. Щербинин. – Киев, 1978. – 54с.
148616
  Журавлев Ж.П. Анализ алгоритмов уравновешивания цифровых экстремальных мостов переменного тока / Ж.П. Журавлев, Н.А. Фещенко. – Киев, 1979. – 30с.
148617
  Чобанов С.Г. Анализ алгоритмов ускоренного умножения методами теории дискретных автоматов : Автореф. дис. ... канд. технич. наук : 924 / Чобанов С.Г. ; Киев. высшее инж. радиотехн. училище противовоздуш. обороны. – Киев, 1971. – 24 с.
148618
  Кананыкина Е.С. Анализ английских источников права: от обычного права к прецедентному // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 5. – С. 38-42. – ISSN 1812-3805


  В статье выделяются и анализируются тенденции, наметившиеся в изучении судебной реформы 1864 г. в России в последние несколько лет.
148619
  Каменецкий И.С. Анализ археологических источников. (Возможности формализ. подхода). / И.С. Каменецкий. – М., 1975. – 174с.
148620
   Анализ ассоциативной деятельности головного мозга. – М.
1. – 1972. – 140с.
148621
  Тахирова Вафа Агали кызы Анализ афроамериканской литературы с точки зрения мультикультурализма (на основе произведений "Сула", "Смоляное чучело", "Милосердие" Тони Моррисона) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 5 (185). – С. 169-176


  В начале ХХ века все еще продолжались расовая дискриминация, несправедливость, оставалось распространенным насилие. Основными факторами американского мультикультурализма считались колониальный период, рабство и эмиграция. В период развития ...
148622
  Лиопо В.А. Анализ базальных рентгеновских рефлексов флогопитов с различной степенью гидратации : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Лиопо В.А.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1965. – 12л.
148623
  Лихтенштейн Л. Анализ баланса / Л. Лихтенштейн. – Х., 1933. – 146с.
148624
  Лихтенштейн Л. Анализ баланса / Л. Лихтенштейн. – К., 1937. – 148с.
148625
  Кутырев С.М. Анализ баланса доходов и расходов хозяйственной организации. / С.М. Кутырев. – М., 1948. – 122с.
148626
  Барун М.А. Анализ баланса предприятия и треста / М.А. Барун. – выпуск 1. – М., 1933. – 143с.
148627
  Бро Г.Г. Анализ баланса промышленного предприятия / Г.Г. Бро. – Л., 1957. – 55с.
148628
  Каплан А.И. Анализ баланса промышленного предприятия / А.И. Каплан. – М., 1985. – 103с.
148629
  Каплан А.И. Анализ баланса торговых предприятий / А.И. Каплан. – М., 1949. – 176с.
148630
  Шмальц К. Анализ баланса хозяйственного предприятия в САСШ / К. Шмальц. – М-Л, 1931. – 88с.
148631
  Кочетков В.Н. Анализ банковской деятельности: теоретико-прикладной аспект / В.Н. Кочетков. – Київ : МАУП, 1999. – 192с. – ISBN 966-608-010-9
148632
  Садовникова Е.Ф. Анализ банковской конкурентоспособности в Украине на современном этапе // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 12. – С. 70-77.
148633
  Зернецкий Б.Ф. Анализ Бахчисарайского стратотипа палеогена Украины с позиции современной зональной биостратиграфии / Б.Ф. Зернецкий, С.А. Люльева, Т.С. Рябоконь // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2003. – № 3. – С. 98-108 : табл. – Библиогр.: 38 назв. – ISSN 0367-4290
148634
  Лопиталь Г.Ф. де Анализ бесконечно-малых / Г.Ф. де Лопиталь; Пер. с франц.Н.В. Леви; Под ред. и со вступ. статьей А.П. Юшкевича. – М.-Л. : ГТТИ, 1935. – 431с.
148635
  Ермаков В.П. Анализ бесконечно-малых величин / В.П. Ермаков. – Киев
Ч.1. – 264с. – Стеклографическое изд.
148636
  Хандриков М.Ф. Анализ бесконечно малых : в 3 т. / [соч.] Проф. Митрофана Хандрикова. – 1905-1908. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира, Акц. о-ва печ. и изд. д. Н.Т. Корчак-Новицкого
[Т. 1]. – 1905. – [4], VIII, 620 с. черт.
148637
  Хандриков М.Ф. Анализ бесконечно малых : соч. в 3 т. / М. Хандриков. – 1905-1908. – Киев : Тип. Импер. Ун-та Св. Владимира; Акц. о-ва печ. и изд.Корчак-Новицкого
Т. 2. – 1906. – [2], 621-1388, X, II с.
148638
  Хандриков М.Ф. Анализ бесконечно малых : в 3 т. / [соч.] Проф. Митрофана Хандрикова. – 1905-1908. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира, Акц. о-ва печ. и изд. д. Н.Т. Корчак-Новицкого
Т. 3. – 1908. – [2], VIII, 1389-1946, II с., черт.
148639
  Адамов А.А. Анализ бесконечно малых / Проф. А.А. Адамов. – Ленинград-Москва : Гос. изд-во. – (Рук. и науч. пособия для высш. шк.)
Ч. 1 : Дифференциальное исчисление. – 1925. – 157 с.
148640
  Адамов А.А. Анализ бесконечно малых / А.А. Адамов. – Ленинград-Москва : ГИЗ
Ч. 2 : Интегральное исчисление. – 1925. – 190 с.
148641
  Ермаков В.П. Анализ бесконечно малых величин : Дифференциалы, интегралы и дифференциальные уравнения. Лекции читанныя в Политихническом Ин-те Императора Александра ІІ // Анализ бесконечно малых величин. : Дифференциалы, интегралы и дифференциальные уравнения. Лекции читанныя в Политихническом Ин-те Императора Александра ІІ / В.П. Ермаков. – Киев : Лито-типо Товарищества И.Н. Кушнерев и К, 1907. – Вып.1. – 255 с.
148642
  Ермаков В.П. Анализ бесконечно малых величин. : Дифференциалы, интегралы и дифференциальные уравнения. Лекции читанныя в Политихническом Ин-те Императора Александра ІІ. – Киев : Лито-типо Товарищества И.Н. Кушнерев и К
Вып.1. – 1907. – 255с.
148643
  Ермаков В.П. Анализ бесконечно малых величин.. – Изд.3-е. – Киев : Изд.студенческого кооператива. Политехн.ин-т
Ч.2 : Интегралы и дифференцные уравнения уравнения. – 1918. – 176с.
148644
  Ермаков В.П. Анализ бесконечно малых величин.. – Изд.4-е. – Киев : Изд.студенческого кооператива. Политехн.ин-т
Ч.1 : Дифференциалы и неопределенные интегралы. – 1919. – 140с.
148645
  Романов П.С. Анализ библиотечной деятельности на основе системного подхода в зарубежном библиотековедении // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2009. – № 4. – С. 195-200. – ISSN 1997-0803


  В статье раскрываются некоторые проблемы современного зарубежного библиотековедения, в частности подходы к оценке деятельности библиотечных учреждений в условиях мирового финансового кризиса. Особенностью анализа деятельности библиотек является ...
148646
  Гусельцева М.С. Анализ биографии как культурно-психологическая проблема : [рецензия] // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 4. – С. 158-162. – ISSN 0042-8841
148647
  Уильямсон М. Анализ биологических популяций / М. Уильямсон. – М., 1975. – 271с.
148648
  Милсум Дж. Анализ биологических систем управления / Дж. Милсум. – Москва, 1968. – 504с.
148649
  Маматкулов У.К. Анализ биофлоры Памиро-Алая / У.К. Маматкулов. – Душанбе, 1989. – 318с.
148650
   Анализ благородных металлов. – М., 1959. – 195с.
148651
  Осипов В.Ф. Анализ Бора-Фурье на локально компактных коммутативных группах / В.Ф. Осипов. – Л, 1988. – 103с.
148652
   Анализ бора и его неорганических соединений. – М., 1965. – 268с.
148653
  Дегтярев К.В. Анализ бухгалтерских документов при расследовании хищений денежных средств // Следственная практика. – Москва, 1973. – Вып. 98. – С. 50-54
148654
  Красавин С.А. Анализ бухгалтерского баланса леспромхоза / С.А. Красавин. – М.-Л., 1961. – 43с.
148655
  Вакуленко Т.Г. Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности для принятия управленческих решений : Оплата труда. Пособия и отпуска. Расчет среднего заработка. Бюджетные и внебюджетные налоги. Выплаты / Т.Г. Вакуленко, Л.Ф. Фомина. – Изд. 2-е. – Москва-Санкт-Петербург : Герда, 1999. – 160с. – ISBN 5-7978-0059-4
148656
  Макаренко В.П. Анализ бюрократии классово-антагонистического общества в ранних работах Карла Маркса / В.П. Макаренко. – Ростов -на-Дону, 1985. – 160с.
148657
   Анализ в бесконечномерных пространствах и теория операторов. – Киев : Наукова думка, 1983. – 152с.
148658
  Пржибельский С.Г. Анализ в двухуровневом приближении спектральных и волновых свойств атомарных сред в сильных резонансных полях излучения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Пржибельский С.Г.; Гос. оптич. ин-т им. С.И.Вавилова. – Л., 1974. – 12л.
148659
  Вольпер А.И. Анализ в классах разрывных функций и уравнения математической физики. / А.И. Вольпер, С.И. Худяев. – Москва, 1975. – 394с.
148660
   Анализ в партийной работе. – М., 1981. – 288с.
148661
   Анализ в системе управления издержками по стадиям жизненного цикла изделий. – М., 1982. – 169с.
148662
  Атовмян Л.О. Анализ в химии : (Спектроскопический и рентгеноструктурный методы анализа) / Л.О. Атовмян, Ю.Г. Бородько. – Москва : Знание, 1967. – 104с.
148663
  Свободин В.А. Анализ валового дохода колхоза / В.А. Свободин. – Москва, 1968. – 63с.
148664
  Липский Петр Юзефович Анализ вариабельности физиологических показателей дыхания и кровообращения у близнецов : Автореф... канд. биолог.наук: 03.00.13 / Липский Петр Юзефович; Киев. гос. ун-т. – Киев, 1985. – 25л.
148665
  Липский П.Ю. Анализ вариабельности физиологических показателей дыхания и кровообращения у близнецов : Дис... Канд. биол. наук: 03.00.13 / Липский П.Ю.; МВ ССО АН УССР. – Киев, 1985. – 173л. – Бібліогр.:л.150-173
148666
  Суховицкий Е.Ш. Анализ взаимодействия нейтронов с делящимися ядрами и оценка ядерных констант малоизученных ядер. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Суховицкий Е.Ш.; АН УССР. – К., 1977. – 14л.
148667
  Турсунов Р.А. Анализ взаимодействия протонов с ядрами и квазисвободными нейтронами эмульсии при энергии 20 Гэв : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Турсунов Р.А.; АН Каз.ССР. Ин-т ядерной физики. – Алма-Ата, 1970. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
148668
  Сушко Е.Д. Анализ взаимозависимости эффективности деятельности предприятий и особенностей политики их менеджмента в сфере оплаты труда // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2009. – № 2. – С. 31-38. – ISSN 0320-8168
148669
  Савицкая Г.В. Анализ взаимосвязей в хозяйственной деятельности предприятия / Г.В. Савицкая. – Москва : Финансы, 1970. – 80 с.
148670
   Анализ взаимосвязей процесса воспроизводства. – Новосибирск, 1984. – 125с.
148671
  Егоров В.Л. Анализ взаимосвязей текстов современной немецкой научно-технической литературы. : Автореф... Канд.филол.наук: 01.02.04 / Егоров В.Л.; Моск.гос.пед.ин-т.ин-яз. – М, 1983. – 25л.
148672
  Сошникова Л.А. Анализ взаимосвязи показателей экономической и природоохранной деятельности отраслей // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 55-64 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
148673
  Давыдова В.В. Анализ взаимосвязи темпов роста производитеьлности труда и заработной платы. (на примере электроламповой пром-сти) : Автореф... канд. экон.наук: 601 / Давыдова В.В.; Моск. гос. ун-т. – М., 1971. – 24л.
148674
  Несмянович Э.И. Анализ взрывов в шахтах Донбасского региона и метод прогнозирования и предупреждения взрывов / Э.И. Несмянович, Н.П. Осокина // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001. – № 5/6. – С. 37-41 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1726-5428
148675
  Белозерова Галина Семеновна Анализ видового состава и динамики популяций нематод-паразитов корней садовой земляники в Нечерноземной зоне РСФСР : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.20 / Белозерова Галина Семеновна; Всесоюз. акад. с.-х. Всесоюз. ин-т гельминтологии. – М., 1974. – 26с.
148676
  Абросов Н.С. Анализ видовой структуры трофического уровня одноклеточны / Н.С. Абросов, Б.Г. Ковров ; отв. ред. д-р биол. наук Н.С. Печуркин ; АН СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т физики им. Л.В. Киренского. – Новосибирск : Наука ; Сиб. отд-ние, 1977. – 190 с. : ил. – Библиогр.: с. 174-187
148677
  Гончаров В.Н. Анализ влияния внешнего и внутреннего риска на экономическую устойчивость предприятия / В.Н. Гончаров, В.Л. Иванов // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля : Науковий журнал / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2005. – № 2, ч. 1. – С. 42-50. – Бібліогр.: на 15 пунктів
148678
  Кокорина Э.П. Анализ влияния гормона щитовидной железы на физико-химические свойства молочного жира. : Автореф... Канд.биол.наук: / Кокорина Э.П.; АН СССР. – Ленинград, 1952. – 12 с.
148679
  Аль-Кахен Валид Ради Анализ влияния качества электроэнергии на потери в электрических сетях крупных промышленных центров с целью их снижения. (На примере Приазовского предприятия электрических сетей) : Автореф... канд. технич.наук: 05.14.02 / Аль-Кахен Валид Ради; Мин-во Образования Украины Приазовский гос. технический ун-т. – Мариуполь, 1995. – 16л.
148680
  Куница Н.А. Анализ влияния комплекса факторов на процесс каррогенеза : геоморфологические исследования, прикладные вопросы / Н.А. Куница, В.Н. Андрейчук // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1983. – Вип.29. – С. 106-113 : Схема. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 0201-4122
148681
  Черный С.А. Анализ влияния конъюктуры рынка на доходность освоения месторождения редких земель / С.А. Черный, К.А. Гуреев // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 5 (155). – С. 280-289 : Табл., рис. – Библиогр.: 22 назв. – ISSN 1993-6788
148682
  Воробьева Е.А. Анализ влияния макроэкономических дисбалансов на тенденции мировой торговли // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 3 (129). – С. 37-42 : табл., рис. – Библиогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
148683
  Голик М.П. Анализ влияния научно-технического прогресса на эффективность промышленного производства. / М.П. Голик. – М., 1987. – 160с.
148684
  Шестопалов В.М. Анализ влияния подземных питьевых вод на здоровье населения (на примере Одесской области) / В.М. Шестопалов, Н.Б. Овчинникова, М.В. Голубчиков // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 1. – С. 7-14 : табл., схема. – Библиогр.: 12 назв.
148685
  Середович В.А. Анализ влияния природно-климатических факторов на уровень загрязнения и их учет при определении кадастровой стоимости земли в промышленных городах (на примере г. Усть-Каменогорск) / В.А. Середович, М.М. Тогузова // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 7. – С. 54-56. – Библиогр.: 4 назв. – ISSN 0016-7126
148686
  Тронов В.А. Анализ влияния радиационных повреждений ДНК на физико-химические свойства ДНП в растворе и в конденсированной фазе : Автореф... канд. биол.наук: 091 / Тронов В.А.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – М., 1969. – 18л.
148687
   Анализ влияния расположения опор на нагруженность несущего каната подвесной канатной дороги / С.В. Ракша, Ю.К. Горячев, Ю.Н. Овчаренко, А.С. Куропятник // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 121. – С. 251-256 : рис. – Библиогр.: 2 назв. – ISSN 1607-4556
148688
  Ильин С.Р. Анализ влияния формы сечения коробчатых проводников жесткой армировки шахтных стволов на допустимую скорость движения подъемных сосудов / С.Р. Ильин, К.А. Соломенцев, В.И. Василькевич // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 120. – С. 266-275 : рис. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 1607-4556
148689
  Соцков В.А. Анализ влияния частичной закладки выработанного пространства на ндс углевмещающего массива при селективной отработке тонких угольных пластов / В.А. Соцков, Д.С. Малашкевич, В.В. Русских // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; редкол.: А.Ф. Булат, О.І. Волошин, О.П. Круковський [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 129. – С. 54-64 : рис., табл. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1607-4556
148690
  Дунин-Барковский Анализ влияния частотно-импульсных свойств нейрона на работу простых нейронных сетей2. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 091 / Дунин-Барковский В.Л.; Ан СССР. – Пущино, 1971. – 25л.
148691
  Черный С.А. Анализ влияния экономического потенциала предприятия на его конкурентноспособность / С.А. Черный, А.В. Копотева, К.А. Гуреев // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 3 (153). – С. 238-247 : Рис. – Библиогр.: 19 назв. – ISSN 1993-6788
148692
  Куперман И.А. Анализ внедрения Болонской реформы образования в Германии / И.А. Куперман, Т.Ю. Семенова, М.С. Кулыгина // Социология образования / НОУ СГА. – Москва, 2014. – № 10, октябрь. – С. 25-35. – ISSN 1561-2465
148693
  Белотелов Е.П. Анализ внедрения экономико математических методов и электронно вычислительной техники в территориальных управлениях системы Госснаба СССР / Е.П. Белотелов. – М, 1976. – 31с.
148694
  Алыжанова Н.Ш. Анализ внешнеторговой политики Казахстана в условиях Таможенного союза // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 276-284 : табл. – Библиогр.: 32 назв. – ISSN 1993-6788
148695
   Анализ внешнеэкономической деятельности предприятий. – Москва : Финансы и статистика, 1991. – 142 с. – (Учись анализировать). – ISBN 5-279-00642-4
148696
   Анализ внутренних контуров электропривода электромобиля. – Киев, 1981. – 27 с.
148697
  Паевский В.А. Анализ внутривидовых различий территориального распредеелния некоторых воробьиных птиц во время миграции. : Автореф... канд. биол.наук: 097 / Паевский В.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1968. – 16л.
148698
  Маркин Ю.П. Анализ внутрипроизводственных резервов / Ю.П. Маркин. – Москва, 1991. – 158 с.
148699
  Соколова Г.В. Анализ водного режима Амура за период до катастрофического наводнения в 2013 г. // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 7. – С. 66-69 : рис. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 0130-2906
148700
  Волжин В.А. Анализ воды : Практическое руководство к физическому и химическому исследованию вод питьевых и для технических надобностей : [Сост. по В. Ольмюллеру и др. источникам] / В.А. Волжин, зав. Хим. лаб. Екатериносл. губ. акциз. упр. – 2-е изд., соверш. перераб. – Екатеринослав : Книгоиздат. Л.М. Ротенберга ; Тип. Исаака Когана, 1912. – XII, 369 с. – В 1-м изд. вышло как соч. В. Ольмюллера в пер., с доп. и изм. В.А. Волжина
148701
  Лаптев Ф.Ф. Анализ воды. (Учеб. пособие для геол.-развед. вузов). / Ф.Ф. Лаптев. – М., 1955. – 144с.
148702
  Бельський А.Н. Анализ военно-профессиональной подготовки офицерских кадров сухопутных войск зарубежных государств / А.Н. Бельський, С.В. Тенитилов // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / Мин. обр.и науки РФ; Росс. ак. образования;. Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2009. – № 4 (36). – С. 83-91.


  В статье проведен анализ военно-профессиональной подготовки офицеров зарубежных государств на примерах армий США, Германии, Великобритании и Франции. Интерес к этой проблеме вызван тем, что в настоящее время происходят значительные изменения в системе ...
148703
  Коренман И.М. Анализ воздуха промышленных предприятий / И.М. Коренман. – Москва-Ленинград
4, 5. – 1949. – 143с.
148704
  Симонов В.А. и др. Анализ воздушной среды при переработке полимерных материалов / В.А. и др. Симонов. – Л., 1988. – 224с.
148705
  Поповиченко И.В. Анализ возможностей внедрения категорийного менеджмента в деятельность производственно-торговых предприятий // Європейський вектор економічного розвитку : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 185-192. – (Економічні науки ; № 2 (17)). – ISSN 2074-5362
148706
  Миронцов Н.Л. Анализ возможностей стандартного комплекса электрометрии для решения актуальных задач геофизического исследования скважин // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 1. – С. 159-170 : рис. – Библиогр.: с. 169-170. – ISSN 0203-3100
148707
  Огнивцев А.Л. Анализ возможностей, средств и путей проникновения советской печатной пропаганды в США : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.573 / А.Л. Огнивцев ; АН СССР, Ин-т США. – Москва, 1972. – 29 c. – Библиогр. в подстроч. примеч.
148708
  Игонин А.С. Анализ возможности разработки инвестиционной стратегии предприятия на базе инновационной модели развития // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2007. – № 2. – С. 110-116. – ISSN 1728-8878
148709
  Сысоев Анализ возможных сценариев выборов главы администрации Воронежской области 2014 года / Сысоев, А // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 147-149
148710
  Птецов С.Н. Анализ волновых полей для прогнозирования геологического разреза / С.Н. Птецов. – Москва : Недра, 1989. – 134с.
148711
  Винлунд Анализ вопросов надёжности при разработке систем / Винлунд. – Москва, 1961. – 28с.
148712
  Глотов Николай Константинович Анализ воспитания в аспекте уровней социальной деятельности : Автореф... канд.филос.наук: 09.00.01 / Глотов Николай Константинович; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1979. – 24л.
148713
  Канасевич Э.Р. Анализ временных последовательностей в геофизике. / Э.Р. Канасевич. – Москва : Недра, 1985. – 400с.
148714
  Хеннан Э. Анализ временных рядов / Э. Хеннан. – Москва, 1964. – 215 с.
148715
  Теребиж В.Ю. Анализ временных рядов в астрофизике / В.Ю. Теребиж. – Москва : Наука, 1992. – 388 с.
148716
  Кайсл Ч. Анализ временных рядов гидрологических данных / Ч. Кайсл. – Л., 1972. – 138с.
148717
  Кильдишев Г.С. Анализ временных рядов и прогнозирование / Г.С. Кильдишев, А.А. Френкель. – Москва : Статистика, 1973. – 103 с.
148718
  Мищенко Г.И. Анализ временных рядов как средство технико-экономического планирования. : Автореф... канд. экон.наук: 607 / Мищенко Г.И.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1971. – 15л.
148719
  Грэйнджер К. Анализ временных рядов, коинтеграция и направления их использования // Экономический вестник ЭКОВЕСТ : Научный журнал / Институт приватизации и менеджмента. – Минск, 2006. – Вып. 5, № 4. – С. 618-627. – ISSN 1815-1345
148720
  Бокс Д. Анализ временных рядов. Прогноз и управление / Д. Бокс, Г. Дженкинс. – Вып. 2. – Москва, 1974. – 197с.
148721
  Бокс Д. Анализ временных рядов. Прогноз и управление. / Д. Бокс, Г. Дженкинс. – Вып. 1. – М., 1974. – 406с.
148722
  Кулинина Г.В. Анализ выполнения обязательств по поставкам продукции / Г.В. Кулинина, А.П. Чирков. – М., 1989. – 106с.
148723
  Пивинский И.Н. Анализ выполнения плана по себестоимости продукции промышленного предприятия. / И.Н. Пивинский. – Ташкент, 1963. – 32с.
148724
  Татур С.К. Анализ выполнения плана по труду и заработной плате на промышленном предприятии / С.К. Татур. – Москва, 1955. – 48с.
148725
  Гурьянов С.Х. Анализ выполнения плана по труду на промышленном предприятии / С.Х. Гурьянов. – М., 1961. – 78с.
148726
  Мякотин А.Н. Анализ выполнения плана себестоимости в горнодобывающей промышленности. / А.Н. Мякотин. – М., 1955. – 216с.
148727
  Терещенко В.И. Анализ выполнения плана себестоимости добычи угля на шахте / В.И. Терещенко. – М., 1958. – 43с.
148728
  Поклад И.И. Анализ выполнения плана технического развития предприятий текстильной и легкой промышленности. / И.И. Поклад. – М, 1965. – 40с.
148729
  Старичков И.Г. Анализ выполнения производственной программы промышленного предприятия / И.Г. Старичков. – М., 1954. – 148с.
148730
  Федоров А.В. Анализ выполнения студентами творческих заданий медиаобразовательного характера // Инновации в образовании / Современная гуманитарная академия. – Москва, 2011. – № 7. – С. 51-58. – ISSN 1609-4646


  В статье дается анализ выполнения студентами творческих заданий медиаобразовательного характера («Медиатекст, который произвел на меня сильное впечатление», «Медиатекст, который повлиял на мое отношение к себе и окружающим», «Анализ одного эпизода из ...
148731
  Литовко С.Ф. Анализ выполнения техпромфинплана предприятия / С.Ф. Литовко. – Москва, 1967. – 190с.
148732
  Баубинас Ромас Вацлово Анализ выращивания и некоторые совйства высокоомных кристаллов п- и р-CdSe : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Баубинас Ромас Вацлово; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1974. – 16л. – Бібліогр.:с.14-16
148733
  Нагорный Л.Я. Анализ высокочастотных усилительных схем на полупроводниковых триодах / Л.Я. Нагорный. – Львов, 1958. – 104с.
148734
  Карпов Ю.А. Анализ высокочистых неорганических веществ: (Современ. состояние и перспективы развития аналит. химии). / Ю.А. Карпов. – М., 1988. – 29с.
148735
   Анализ вычислительных погрешностей методов реализации физико-математических моделей миграции веществ в почвогрунтах / А.Б. Ситников, В.И. Водолазкий, Э Гулевич, , М.Т. Дробноход // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2004. – № 3. – С. 67-70. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 0367-4290
148736
  Петров Р.И. Анализ вычислительных работ по используемым ресурсам / Р.И. Петров. – М., 1976. – 55с.
148737
  Левит А.М. Анализ газа при разведке месторождений / А.М. Левит. – М, 1974. – 223с.
148738
  Туровцева З.М. Анализ газов в металлах / З.М. Туровцева, Л.Л. Кунин. – М.-Л., 1959. – 392с.
148739
  Блаженнова А.Н. Анализ газов в химической промышленности / А.Н. Блаженнова. – М., 1954. – 328с.
148740
  Бунге Н.А. Анализ газов по способу Бунзена-Дойера. – Киев : Типография Имераторского университета Св.Владимира, 1894. – 41с.
148741
  Клячко Ю.А. Анализ газов, неметаллических включений и карбидов в стали. / Ю.А. Клячко. – М., 1954. – 596с.
148742
  Баранов Александр Михайлович Анализ гарвитационных полей на основе классификации Петрова их конструирование и композиция : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.02. / Баранов Александр Михайлович ; Ун-т дружбы народов. – Москва, 1976. – 13 с.
148743
  Вейр Б. Анализ генетических данных : Дискретные генетические признаки / Б. Вейр. – Москва : Мир, 1995. – 400 с. : ил. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – ISBN 5-03-002795-5
148744
   Анализ генома. Методы. – М., 1990. – 247с.
148745
  Пестич А.С. Анализ географических исследований роли "второго города" и "города-конкурента" в регионе // Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 72-75. – ISBN 978-966-285-361-2
148746
  Риверс Р.Д. Анализ геологических материалов на следы элементов. / Р.Д. Риверс, Р.Р. Брукс. – М., 1982. – 405с.
148747
  Повышев Анатолий Степанович Анализ геологического развития и оценка перспектив нефтегазоносности Ангаро-Ленской ступени : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Повышев Анатолий Степанович; МВ и ССО РСФСР. Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1975. – 26л.
148748
  Винниченко Г.П. Анализ геолого-геоморфологических условий северного побережья Азовского моря для оптимизации его рекреационного использования / Г.П. Винниченко, А.В. Давыдов, М.А. Бровко // Науковий вісник Херсонського державного університету : наукове видання / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2015. – С. 86-91. – Библиогр.: 11 назв. – (Серія: Географічні науки ; Вип. 2). – ISSN 2413-7391
148749
  Пимштейн И.Г. Анализ геолого-геофизических информаций на мини-ЭВМ с применением статистических методов : Практикум по курсу "Геологическая интерпретация геофизических данных" / И.Г. Пимштейн, М.И. Рыскин; Саратовск. гос. ун-т. – Саратов, 1986. – 48с.
148750
  Рыскин М.И. Анализ геолого-геофизической информации на мини-ЭВМ с применением корреляционных методов. / М.И. Рыскин, И.Г. Пимштейн. – Саратов, 1983. – 64с.
148751
  Дикмарова Л.П. Анализ геометрии установок индуктивных методов электроразведки / Л.П. Дикмарова. – Киев : Наукова думка, 1968. – 156с.
148752
   Анализ геотектонического развития и сейсмичности Кавказа. – Москва, 1960. – 319-338с.
148753
  Рыженко Б.Н. Анализ геохимических процессов формирования рудообразующего флюида на месторождениях медистых песчаников (сланцев) / Б.Н. Рыженко, Е.В. Черкасова // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 8. – С. 749-755 : рис., табл. – Библиогр.: 19 назв. – ISSN 0016-7525
148754
  Хаитова Н.М. Анализ гетерогенности скорости репликации ДНК в геноме человека и животных. : Автореф... Канд.мед.наук: 03.00.15 / Хаитова Н.М.; АМН СССР.Ин-т мед.генетики. – М, 1980. – 20л.
148755
  Оганесян Г.А. Анализ гласных электроакустическим методом в зависимости от пола и регистра, применительно к армянскому произношению : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Оганесян Г. А.; Ерев.ГУ, физ. мат. фак., Каф. электрич. и физики колебани. – Ереван, 1950. – 9 с.
148756
  Кузнецов Г.Е. Анализ гравитационного и магнитного полей в связи с изучением тектоники Удмуртии и сопредельных территорий. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 131 / Кузнецов Г.Е.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1967. – 24л.
148757
  Мунтян Э. Анализ граф-схемных алгорифмов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Мунтян Э.; ЛГУ. – Л., 1964. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
148758
  Терехина А.Ю. Анализ даннх методами многомерного шкалирования / А.Ю. Терехина. – М., 1986. – 166с.
148759
  Мостеллер Фредрик Анализ данных и регрессия / Мостеллер Фредрик, Д.У. Тьюки. – М
1. – 1982. – с.
148760
  Мостеллер Фредрик Анализ данных и регрессия / Мостеллер Фредрик, Д.У. Тьюки. – Москва
2. – 1982. – 239 с.
148761
  Тюрин Ю.Н. Анализ данных на компьютере : учебное пособие / Ю.Н. Тюрин, А.А. Макаров. – Изд. 4-е, перераб. – Москва : ФОРУМ, 2008. – 368 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-8199-0356-8
148762
  Тюрин Ю.Н. Анализ данных на компьютере. / Ю.Н. Тюрин, А.А. Макаров. – Москва : Финансы и статистика, 1995. – 384 с.
148763
  Александров В.В. Анализ данных на ЭВМ / В.В. Александров. – Москва, 1990. – 191с.
148764
  Кокс Д. Анализ данных типа времени жизни / Д. Кокс, Д. Оукс. – М, 1988. – 191с.
148765
  Ясыр А. Анализ движений Рудольфа Лабана // Творчество народов мира / Изд-во "ТиО". – Москва, 2012. – Вып. 7. – С. 42-51


  Система анализа движений была создана Рудольфом Лабаном (1879-1958), чехословацким танцовщиком, хореографом и преподавателем, который был наставником многих великих звезд современного танца. Р. Лабан исследовал процессы движения как в современных и ...
148766
   Анализ движения небесных тел и их наблюдений : сб. науч. трудов. – Рига : Издательство Латвийского университета, 1982. – 135 с.
148767
   Анализ движения небесных тел и оценка точности их наблюдений : сб. науч. трудов. – Рига : Издательство Латвийского университета, 1988. – 231 с.
148768
  Лайранд Д.Б. Анализ движения протоплазмы в плазмодии миксомицета : Автореф... канд. биол.наук: 091 / Лайранд Д.Б.; АН СССР. Ин-т биол. физики. – Пущино, 1970. – 21л.
148769
  Вонбан Ф.О. Анализ движения спутника с помощью радио-приема / Ф.О. Вонбан, 1961. – 16с.
148770
   Анализ движения тел Солнечной системы и их наблюдения : сб. науч. трудов. – Рига : Издательство Латвийского университета, 1986. – 154 с.
148771
  Тисленко В.И. Анализ двухканальных моноимпульсных радиопеленгаторов при пеленговании источников, расположенных за радиогоризонтом : Автореф... канд. техн.наук: 05.292 / Тисленко В. И.; МВССО РСФСР, Том. политехн. ин-т. – Томск, 1972. – 23л.
148772
  Давыдов Ю.М. Анализ двухкнальных методов амплитудной оброботки сигнала : Автореф... канд. техн.наук: 290 / Давыдов Ю.М.; Моск. авиац. ин-т. – М., 1971. – 15л.
148773
  Мартынова О.П. Анализ двухуровневой иерархической многокритериальной маршрутизации в компьютерных сетях // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 27. – С. 125-129
148774
  Евстигнеев Д.А. Анализ действия блокаторов калиевых каналов тетраэтиламмония и 4-аминопиридина на электрическую активность миелинизированных нервных волокон амфибий : монография / Д.А. Евстигнеев, И.В. Кузнецова, Н.В. Глухова ; М-во трансп. Российской Федерации, Федеральное гос. образовательное учреждение высш. проф. образования Ульяновское высш. авиационное училище гражданской авиации (ин-т) [и др.]. – Ульяновск : УВАУ ГА : УлГПУ, 2009. – 430 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 412-430. – (Биофизика). – ISBN 978-5-7514-0182-5
148775
  Толкачева Е.Н. Анализ действия некоторых защитных веществ при облучении клеток животного происхождения. : Автореф... канд. биол.наук: / Толкачева Е.Н.; Ин-т морфологии животных им. А.Н.Северцова АН СССР. – М., 1961. – 17л.
148776
  Громов Павел Сергеевич Анализ действия полианионов на хроматин : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Громов Павел Сергеевич; АМН СССР. Научно-исслед. ин-т экспериментаьлной медицины. – М., 1979. – 26л.
148777
  Кайданов Л.З. Анализ действия полового отбора в популяциях животных. (Куры, дрозофила) : Автореф... кандидата биол.наук: / Кайданов Л.З.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1965. – 20л.
148778
  Тимейко В.Н. Анализ действия фторацетата натрия на некоторые виды животных : Автореф... канд. биол.наук: / Тимейко В. Н.; МГУ, Биол. почв. фак. – М., 1972. – 23л.
148779
  Лантратова А.С. Анализ дендрофлоры Карелии / А.С. Лантратова. – Петрозаводск, 1985. – 107с.
148780
  Шагалеева Г. Анализ детерминант дивидендной политики компаний // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ИД "Панорама" ; Российская акад. соц. наук. – Москва, 2011. – № 7. – С. 52-57. – ISSN 2074-6040


  В статье анализируются современные тенденции дивидендной политики компаний на развивающихся рынках капитала, в том числе в странах с переходной экономикой. На основе результатов эконометрического анализа панельных данных по компаниям России, Польши и ...
148781
  Дюрелли А. Анализ деформаций с использованием муара. / А. Дюрелли, В. Паркс. – М., 1974. – 359с.
148782
  Пивоварова О. Анализ деяких особливостей діяльності вищих навчальних закладів США / О. Пивоварова, О. Романовський // Освіта і управління : Науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2006. – Том 9, Ч. 1. – С. 51-60
148783
   Анализ деятельности и методические рекомендации универсальным и отраслевым научным библиотекам Белоруссии. 1986-1990 гг.. – Минск, 1992. – 87с.
148784
  Дьяченко И.П. Анализ деятельности Кайбицкого нерестово-вырастного хозяйства по формированию стада сазана в Куйбышевском водохранилище : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 100 / Дьяченко И.П. ; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1969. – 19 с.
148785
  Шехин В.Г. Анализ деятельности предприятий в сфере научно-технического прогресса / В.Г. Шехин. – Петрозаводск, 1987. – 96 с.
148786
  Белоусенко Г.Ф. Анализ деятельности сельскохозяйственных предприятий в новых условиях / Г.Ф. Белоусенко. – М, 1971. – 223с.
148787
   Анализ диагностических и прогностических методов оценивания экологического состояния акваторий / В.И. Михайлов, М.М. Монюшко, А.О. Маляс, А.Б. Капочкина // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 4 (39). – С. 24-31. – ISSN 2306-5680


  Проведена оцінка якості та достовірності методів, які застосовуються в Україні для оцінювання екологічного стану акваторій. Аналізуються використовувані в Україні методи екологічного контролю навколишнього середовища в порівнянні з зарубіжними ...
148788
  Близнюк А.А. Анализ динамики и труктуры прямых иностранных инвестиций в экономику Украины // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; редкол.: Бондар В.П., Величко О.Г., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12. – С. 30-32. – ISSN 2409-1944
148789
  Щукин И.И. и др. Анализ динамики курса доллара по отношению к рублю РФ за 2000 г. // Человек и общество: на рубеже тысячелетий : международный сборник научных трудов. – Воронеж, 2001. – № 9/10. – С. 53-58. – ISBN 5-88512-242-1
148790
  Бессалова Т.В. Анализ динамики научного потенциала Национального университета им. Т.Г.Шевченко (1996—2007 гг.) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2011. – № 1 (71). – С. 113-124. – ISSN 0374-3896


  Дана оценка научного потенциала и исследовательской деятельности университета и показана его роль в обучении студентов , развитии экономики, науки, образования в Украине.
148791
  Орлов В.И. Анализ динамики природных условий и ресурсов / В.И. Орлов. – Москва : Наука, 1975. – 275с.
148792
  Волошина Е.А. Анализ динамики равновесия фондового рынку : фінанси та кредит. Податки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 9. – С. 23-29 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
148793
   Анализ динамики роста биологических объектов. – Москва : Наука, 1978. – 127с.
148794
  Озеров В.К. Анализ динамики социалистического расширенного воспроизводства / В.К. Озеров. – Новосибирск, 1984. – 266с.
148795
  Лекявичюс Р. Анализ динамики цитогенетического действия некоторых производных пурина с алкилирующими группами и сравнение их действия с действием чистых алкилирующих соединений на клетки человека в культуре ткан : Автореф... канд. биол.наук: / Лекявичюс Р.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. Кафедра биохимии - биофизики - генетики. – Вильнюс, 1967. – 23л.
148796
  Стахив П.Г. Анализ динамических режимов в электронных схемах с многополюсниками / П.Г. Стахив. – Львов : Вища школа, 1988. – 153 с.
148797
   Анализ динамических режимов работы асинхронного турбогенератора со статорным возбуждением. – Киев, 1979. – 48 с.
148798
   Анализ динамических характеристик и повышение точности аналоговых и импульсных компенсационных стабилизаторов напряжения / Г.Ф. Зайцев [и др.] ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т электродинамики. – Киев : Институт электродинамики НАН Украины, 2014. – 184, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 174-178. – ISBN 978-966-02-7383-2
148799
  Хромушкин Анатолий Васильевич Анализ динамического поведения упругих оболочек под действием нестационарных акустических волн : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Хромушкин Анатолий Васильевич; МГУ. – М., 1974. – 16л.
148800
  Макаренко Н.Б. Анализ динамического поведения цилиндрических оболочек при неосесимметричном внешнем давлении : Автореф. дис. ... канд. технич. наук : 05.07.03 / Макаренко Н. Б. ; МВ и ССО СССР, ДГУ. – Днепропетровск, 1984. – 17 с.
148801
  Уилкокс Р.Б. Анализ динамического свойства и моделирование функций систем административного управления / Р.Б. Уилкокс. – М., 1963. – 45с.
148802
  Самойлов Н.Г. Анализ динамической устойчивости гибких направляющих устройств (проводников) шахтных подъемных установок : Автореф... канд. техн.наук: / Самойлов Н.Г.; Днепропетр. металлург. ин-т. – Днепропетровск, 1967. – 15л.
148803
  Матвеев Владимир Геннадьевич Анализ динамической устойчивости упругих поверхностей в потоке сжимаемой жидкости : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.05 / Матвеев Владимир Геннадьевич; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 24 с.
148804
  Матвеев Владимир Геннадьевич Анализ динамической устойчивости упругих поверхностей в потоке сжимаемой жидкости : Дис... канд.физ.-мат.наук: 01.02.05 / Матвеев Владимир Геннадьевич; Ит-г гидромеханики. – К., 1986. – 130л. – Бібліогр.:л.118
148805
  Вайникко Г.М. Анализ дискретизационных методов / Г.М. Вайникко. – Тарту, 1976. – 161с.
148806
  Борзенков Анатолий Владимирович Анализ дифракционных полей в многоэлементных ограниченных открытых ленточных структурах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Борзенков Анатолий Владимирович; МВ и ССО УССР, Харьковский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1980. – 23л.
148807
  Бойко В.А. Анализ диффузионных процессов в неоднородоно освещенном полупроводнике и разработка методик исследования неоднородности полупроводников : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.04.10 / Бойко В. А.; Одес.ГУ. – Одесса, 1983. – 18л.
148808
  Коробкова Г.В. Анализ дождевого стока / Г.В. Коробкова. – Ленинград : Наука, 1990. – 126с.
148809
  Хасбулатов Р. Анализ доклада Дж. Стиглица Комиссии финансовых экспертов ООН "О реформе международной валютно-финансовой системы: уроки глобального кризиса" // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2012. – № 2. – С. 4-16. – ISSN 2074-6040
148810
  Хасбулатов Р. Анализ доклада Дж. Стиглица Комиссии финансовых экспертов ООН "О реформе международной валютно-финансовой системы: уроки глобального кризиса". // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2012. – № 3. – С. 4-16. – ISSN 2074-6040
148811
  Горькова В.И. Анализ документальных информационных потоков и изучение запросов потребителей информации / В.И. Горькова, Т.И. Гусева. – М, 1974. – 60с.
148812
   Анализ драматического произведения : Межвуз. сборник. – Ленинград : Изд-во ЛГУ, 1988. – 366 с. – ISBN 5-288-00126-Х
148813
  Кюллик Э.А. Анализ естественных и химических волокон методом пиролизной газовой хроматографии : Автореф... канд. хим.наук: / Кюллик Э.А.; АН Эст. ССР. Совет физ.-мат. и техн. наук. – Таллин, 1966. – 27л.
148814
  Сокол Л.Э. Анализ жанра художественного произведения / Л.Э. Сокол. – Рига, 1972. – 42с.
148815
  Сокол Л.Э. Анализ жанра художественного произведения / Л.Э. Сокол. – Рига, 1973. – 55с.
148816
  Ляликов Ю.С. Анализ железных и марганцевых руд / Ю.С. Ляликов, В.И. Сакунов, Н.С. Ткаченко. – Москва : Металлургиздат, 1954. – 272 с.
148817
   Анализ железных, марганцевых руд и агломератов / Перед загл. авт. : Ю.С. Ляликов, Н.С. Ткаенко, А.В. Добржанский, В.И. Сакунов. – Москва : Металлургия, 1966. – 312 с. : 44 рис.
148818
  Тимпко В.А. Анализ жизненных форм растений и его значение в решении вопроса преобразования природных насаждений грецкого ореха Южной Киргизии : Автореф... канд. биол.наук: / Тимпко В. А.; Глав. Ботан. сад. АН СССР, Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1951. – 13 с.
148819
  Грюн А. Анализ жиров и восков / А. Грюн. – М.-Л.
1. – 1932. – 428с.
148820
  Грюн А. Анализ жиров и восков / А. Грюн. – М.-Л.
2. – 1932. – 374с.
148821
  Гуцуляк В.Н. Анализ заболеваемости алопецией в связи с эколого-геохимической ситуацией в г.Черновцы : фізико-географічні проблеми моніторінгу природного середовища України // Фізична географія та геоморфологія : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1992. – Вип. 39. – С. 53-63 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0201-4122
148822
  Шатилов Н.Ф. Анализ зависимостей социалистического расширенного воспроизводства и опыт его моделирования / Н.Ф. Шатилов. – Новосибирск, 1974. – 250с.
148823
  Лямин Э.А. Анализ зависимости импульсных потоков. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 091 / Лямин Э.А.; Ин-т биол. физики АН СССР. – Пущино, 1969. – 17л.
148824
  Церлевская Е.С. Анализ заключительного баланса совхозов и колхозов. / Е.С. Церлевская. – М, 1973. – 95с.
148825
   Анализ закономерностей и прогнозирование развития науки и техники. – К.
3. – 1967. – 79с.
148826
   Анализ закономерностей и прогнозирование развития науки и техники. – К.
3. – 1967. – 136с.
148827
  Рыженков А.В. Анализ закономерностей изменения структуры личного потребления (на матер. Австрии). : Автореф... канд. экон.наук: / Рыженков А.В.; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т экономики и организации пром. производства. – Новосибирск, 1980. – 16л.
148828
  Смоленская И.Н. Анализ закономерностей синтеза РНК в митотическом цикле в связи с ее ролью в регуляции размножения клеток : Автореф... канд. биол.наук: 104 / Смоленская И.Н.; Ин-т биологии развития АН СССР. – М., 1971. – 30л. – Бібліогр.:с.28-30
148829
  Алиев Ф.Ш. оглы Анализ закономерностей формирования и прогноз режима грунтовых вод Ширванской степи в условиях орошения : Автореф... канд. геол. минер.наук: 04.00.06 / Алиев Ф. Ш. оглы; М-во геол .СССР, М-во геол. УзССР, Ин-т гидрогеол. и инженерн. геол. – Ташкент, 1979. – 21л.
148830
  Анциферова Э. Анализ закрепления принципов добросовесности, разумности и справедливости в гражданском праве Республики Беларусь и Украины // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 15-17
148831
  Сакков Э.Э. Анализ закритической стадии упруго-пластических пластин и оболочек : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 023 / Сакков Э.Э.; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1970. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
148832
  Тунгусова Е.В. Анализ зарубежного и отечественного опыта обеспечения эфективности производства // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 4. – С. 44-52. – ISSN 1812-3910
148833
   Анализ застройки новых жилых районов Киева и других городов УССР. – Москва, 1967. – 92 с.
148834
  Гарипов К.Н. Анализ затрат на материальное стимулирование труда в колхозах и совхозах / К.Н. Гарипов. – Москва : Финансы и статистика, 1981. – 144 с.
148835
  Любинецкий Я.Г. Анализ затрат на создание, производство и эксплуатацию изделий / Я.Г. Любинецкий. – М., 1991. – 109с.
148836
  Любинецкий Я.Г. Анализ затрат по стадиям экономического цикла изделий / Я.Г. Любинецкий. – М., 1989. – 82с.
148837
  Полякова Т.С. Анализ затруднений в педагогической деятельности начинающих учителей / Т.С. Полякова. – М., 1983. – 129с.
148838
  Разумов Л.В. Анализ земско-статистических подворных описаний крестьянских хозяйств : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.00.,07.00.09 / Разумов Л.В. ; МГУ. – Москва, 1973. – 26 с.
148839
   Анализ знакомых систем. История логики и методологии науки. – К., 1986. – 146с.
148840
   Анализ знаний учащихся по механике на основе итогов вступительных экзаменов : [ Метод. пос. ]. – Чебоксары, 1972. – 23с. – Список лит. : с. 22-23 (13 назв.)
148841
  Рытикова Л.С. Анализ зриетльных раздражителей и роль гиперстритума в условнорефлекторной деятельности кур : Дис... канд. биолог.наук: 03.00.13 / Рытикова Л.С.; КГУ. – К, 1980. – 189л.
148842
  Рытикова Л.С. Анализ зрительных раздражителей и роль гиперстриатума в усолвнорефлекторной деятельности кур : Автореф. дис. ... канд. биол. наук: 03.00.13 / Рытикова Л. С. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 23 с.
148843
  Гаврилов Ю.В. Анализ и выбор комплексов технических средств АСУ / Ю.В. Гаврилов. – М., 1977. – 327с.
148844
  Булатов А.А. Анализ и выбор методов миграции электронных образовательных ресурсов на портативные аппаратные платформы / А.А. Булатов, А.А. Соболевский, С.Т. Мартиросян // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2013. – № 9. – С. 29-35. – ISSN 0130-9765


  Рассмотрены действия по переносу электронных образовательных ресурсов с платформ настольных компьютеров на мобильные платформы. Представленные методы могут применяться для переноса приложений, не требующих от пользователя активного ввода данных. Даны ...
148845
   Анализ и выделение сейсмических сигналов. – Москва : Мир, 1986. – 237с.
148846
  Бердникова Т.Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия : Учебное пособие / Т.Б. Бердникова. – Москва : ИНФРА-М, 2001. – 215с. – (Высшее образование). – ISBN 5-16-000487-4
148847
  Бердникова Т.Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия : Учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Т.Б. Бердникова. – Москва : Инфра-М, 2005. – 215с. – (Высшее образование). – ISBN 5-16-000487-4
148848
   Анализ и диагностирование электронных устройств. – Владивосток, 1986. – 134 с.
148849
  Яковлева Л.Ф. Анализ и изолирование некоторых хинолинов на основе их комплексообразования : Автореф... канд. хим.наук: 02.071 / Яковлева Л.Ф.; МВ и ССО РСФСР. Пермский гос. ун-т. – Пермь, 1971. – 22л.
148850
  Каспржак Г.М. Анализ и изыскание способов улучшения технологических и энергетических свойств источников питания для дуговой сварки : Автореф... д-р тех.наук: / Каспржак Г.М.; Ин-т электросварки. – М, 1967. – 62л.
148851
  Киршбаум Д. Анализ и интерпретация двухчастичной амплитуды упругого процесса рассеяния с помощью группы 0(3,С) : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.041 / Киршбаум Д.; АН УССР. Ин-т теоретической физики. – К., 1974. – 16л.
148852
  Ляховицкий Ф.М. Анализ и интерпретация отраженных волн : Обзор / Ф.М. Ляховицкий, М.В. Невский; МингеоСССР; ВИЭМС; МГУ. – Москва, 1972. – 43с. – (Региональная, разведочная и промысловая геофизика)
148853
   Анализ и интерпретация пространственно-распределённых структур. – Свердловск, 1988. – 79с.
148854
  Эренберг А. Анализ и интерпретация статистических данных / А. Эренберг. – М, 1981. – 406с.
148855
  Стадников Г.Л. Анализ и исследование углей. / Г.Л. Стадников. – 2-е изд., перераб. – М.Л., 1936. – 216с.
148856
  Гайдуцкий П.И. Анализ и контроль экономических взаимоотношений предприятий АПК / П.И. Гайдуцкий. – М., 1989. – 159с.
148857
  Буглай В.Б. Анализ и критика взглядов индийских буржуазных экономистов по некоторым вопросам госкапиталистического развития Индии : Автореф... канд. эконнаук: / Буглай В. Б.; Моск. гос. ин-т междунар. отнош. – М., 1967. – 20л.
148858
   Анализ и машинное проектирование электронных цепей. – Киев, 1980. – 227 с.
148859
  Саркисов В.А. Анализ и методические принципы разведки газовых месторождений карбонатного комплекса верхней юры Восточной Туркмении и Западного Узбекистана : Автореф. дис. ... канд. геол.-минер. наук : 04.00.17 / Саркисов В.А. ; Всес. науч. исслед. геол. развед. ин-т. – Москва, 1975. – 22 с. – Бібліогр.:с.22
148860
   Анализ и моделирование использования ресурсов в условиях интенсификации производства. – Днепропетровск, 1987. – 128с.
148861
   Анализ и моделирование личного потребления. – Вильнюс, 1973. – 205с.
148862
  Цветков В.М. Анализ и моделирование некоторых процессов управления народным хозяйством НР Болгарии : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.13 / Цветков В. М.; КИНХ. – К., 1981. – 16л.
148863
  Федорова Т.А. Анализ и моделирование покупательского спроса. : Автореф... канд. экон.наук: 08.594 / Федорова Т.А.; МВ и ССО РСФСР. ЛГУ. – Л., 1972. – 17л.
148864
  Тамм Г Б. Анализ и моделирование производственных систем / Г Б. Тамм, . – Москва, 1987. – 191с.
148865
   Анализ и моделирование промышленного производства в условиях интенсификации экономики. – Днепропетровск, 1988. – 176с.
148866
   Анализ и моделирование процессов управления в экономике. – Днепропетровск, 1981. – 145с.
148867
  Грязнов Б.Т. Анализ и моделирование стоимости в экономических процессах / Б.Т. Грязнов. – Горький, 1973. – 176с.
148868
  Роча Фуэнтес Мануэль Анализ и моделирование стохастических систем обработки информации : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.05.01 / Роча Фуэнтес Мануэль; КГУ. – К., 1995. – 17л.
148869
  Роча Фуэнтес Мануэль Анализ и моделирование стохастических систем обработки информации : Дис... канд . физ-мат.наук: 01.05.01 / Роча Ф.М.; КУ. – Киев, 1995. – 122л. – Бібліогр.:л.118-122
148870
   Анализ и моделирование экономических взаимосвязей. – М., 1988. – 191с.
148871
   Анализ и моделирование экономических процессов. – Горький, 1978. – 150с.
148872
   Анализ и моделирование экономических процессов. – Горький, 1979. – 164с.
148873
   Анализ и моделирование экономических процессов. – Горький, 1980. – 125с.
148874
   Анализ и моделирование экономических процессов. – Горький, 1981. – 148с.
148875
   Анализ и моделирование экономических процессов. – Горький, 1982. – 144с.
148876
   Анализ и моделирование экономических процессов. – Горький, 1984. – 127с.
148877
   Анализ и моделирование экономических процессов. – Горький, 1987. – 134с.
148878
   Анализ и моделирование экономических процессов. – Горький, 1989. – 113с.
148879
   Анализ и обоснование хозяйственных решений. – Москва, 1991. – 133 с.
148880
  Кудренко А.И. Анализ и обочнование эффективных форм и методов идейно-политичекого воспитания спортсменов высокой квалификации. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.04 / Кудренко А.И.; Киев.гос.ин-т.физ.культ. – К, 1982. – 21л.
148881
   Анализ и обработка гидрометеорологической информации. – Москва, 1983. – 62с.
148882
  Мэнли Р. Анализ и обработка записей колебаний / Р. Мэнли. – Москва, 1948. – 252 с.
148883
   Анализ и обработка математических текстов. – К., 1984. – 83с.
148884
  Горелов В.А. Анализ и обработка результатов высокоточных створных измерений : аналитический обзор / В.А. Горелов; под ред. Е.Б. Клюшина. – Москва : ЦНИИатоминформ, 1976. – 75 с.
148885
  Быков Р.Е. Анализ и обработка цветных и объемных изображений / Р.Е. Быков, С.Б. Гуревич. – Москва : Радио и связь, 1984. – 248 с.
148886
  Мейер Г. Анализ и определение строения органических веществ / Г. Мейер. – Х.-К., 1935. – 679с.
148887
  Мейер Г. Анализ и определение строения органических соединений / Г. Мейер. – Л., 1937. – 458с.
148888
  Дудинов В.Н. Анализ и оптимальная обработка результатов поверхностной фотометрии планет : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 031 / Дудинов В.Н.; Харьк. гос. ун-т. – Харьков, 1969. – 13л.
148889
   Анализ и оптимальный синтез на ЭВМ систем управления. – Москва : Наука, 1984. – 343с.
148890
   Анализ и оптимизация операторской деятельности. – М., 1986. – 120с.
148891
  Соболевский М.И. Анализ и оптимизация структур матричных вычислительных систем / М.И. Соболевский. – М, 1979. – 168с.
148892
  Лохмотко В.В. Анализ и оптимизация цифровых сетей интегрального обслуживания / В.В. Лохмотко, К.И. Пирогов. – Минск, 1991. – 191с.
148893
   Анализ и оценка библиотечно-информационной деятельности. – Л., 1989. – 160с.
148894
  Федорова Е. Анализ и оценка каналов распространения финансовых кризисов на развивающихся ранках / Е. Федорова, О. Безрук // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2011. – № 7. – С. 120-128. – ISSN 0042-8736
148895
   Анализ и оценка результатов деятельности производственных систем. – М., 1978. – 318с.
148896
  Мельник В М. Анализ и оценка систем управления на предприятиях / В М. Мельник, . – Москва, 1990. – 133 с.
148897
  Езерский П.П. Анализ и оценка уровня организации труда на предприятии. / П.П. Езерский. – М, 1969. – 176с.
148898
  Белов А. Анализ и планирование издержек обращения / А. Белов. – М., 1951. – 183с.
148899
  Ефремова Людмила Владимировна Анализ и планирование общественного продукта в условиях перевода экономии на интенсивный путь развития : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Ефремова Людмила Владимировна; КИНХ им. Д.С.Коротченко. – К., 1986. – 24л.
148900
  Сатановский Р.Л. Анализ и планирование организационного уровня производства / Р.Л. Сатановский. – М., 1982. – 151с.
148901
  Косенко Г.Ф. Анализ и планирование рентабельности промышленного предприятия : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Косенко Г. Ф.; МВ иССО РСФСР, Рост. ГУ. – Ростов -на-Дону, 1974. – 26л.
148902
  Коваленко Т.И. Анализ и планирование соотношений между ростом производительности труда и заработной платы. : Автореф... канд. эконом.наук: / Коваленко Т.И.; АН КазССР. Объед. учен. совет по обществ. наукам. – Алма-Ата, 1966. – 19л.
148903
   Анализ и планирование топливно-энергетического комплекса Сибири. – Новосибирск, 1988. – 163с.
148904
  Клепиков Н.П. Анализ и планирование экспериментов методом максимума правдоподобия. / Н.П. Клепиков, С.Н. Соколов. – Москва : Наука, 1964. – 184 с.
148905
   Анализ и планирование эффективности общественного производства : (Методические рекомендации по курсу "Планирование народного хозяйства"). – Вильнюс, 1980. – 120 с.
148906
   Анализ и планирование эффективности промышленного производства. – Алма-Ата, 1984. – 142с.
148907
  Доблаев Л.П. Анализ и понимание текста. / Л.П. Доблаев. – Саратов, 1987. – 69,2с.
148908
  Чипулис Анализ и построение текстов цифровых программно-управляемых устройств / Чипулис, С.Г. Шаршунов. – М., 1992. – 223с.
148909
  Томпсон Ф.Д. Анализ и предсказание погоды численными методами. / Ф.Д. Томпсон. – М., 1962. – 239с.
148910
  Барашенков В.В. Анализ и преобразование операторных схем алгоритмов / В.В. Барашенков. – Л, 1979. – 102с.
148911
   Анализ и применение математических моделей экономической динамики. – Новосибирск, 1990. – 119с.
148912
  Трофименко А.П. Анализ и принципы построения структур генерирования реактивной мощности типографическим методом / А.П. Трофименко; АН УССР; Ин-т электродинамики. – Киев, 1983. – 34с. – Препринт-325
148913
  Кацура С.Н. Анализ и проблемы становления региональных инновационных систем в Украине // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2008. – № 2 (14). – С. 74-81. – ISSN 1729-7206
148914
  Ефимов В.М. Анализ и прогноз временных рядов методом главных компонентов / В.М. Ефимов. – Новосибирск : Наука, 1988. – 72 с. : табл., ил. – Библиогр.: с. 63-69
148915
  Николаева И.Г. Анализ и прогноз межотраслевых связей / И.Г. Николаева. – М., 1981. – 103с.
148916
   Анализ и прогноз метеорологических элементов и речного стока. Вопросы охраны среды. – Пермь, 1979. – 149с.
148917
  Мисюнас А.А. Анализ и прогноз непроизводственного потребления / А.А. Мисюнас, Р.Л. Раяцкас. – Вильнюс, 1983. – 219с.
148918
  Яковлева Л.П. Анализ и прогноз опасных и особо опасных осадков, гроз и метелей на северо-западе Европейской территории СССР : Автореф. дис. ... канд. географ. наук : 11.698 / Яковлева Л.П. ; Ленингр. гидрометеорологич. ин-т. – Ленинград, 1972. – 15 с.
148919
  Петерсен С. Анализ и прогноз погоды / С. Петерсен. – Л, 1961. – 652с.
148920
  Богаткин О.Г. Анализ и прогноз погоды для авиации / О.Г. Богаткин, В.Д. Еникеева. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1985. – 232с.
148921
  Саркисян С.А. и др. Анализ и прогноз развития больших технических систем / С.А. и др. Саркисян. – М., 1983. – 280с.
148922
   Анализ и прогноз формирования и использования производственных фондов и мощностей. – М., 1983. – 219с.
148923
  Арзамаскин В.И. Анализ и прогнозирование развития хозяйства области на базе межотраслевого баланса / В.И. Арзамаскин. – Томск, 1983. – 105с.
148924
   Анализ и прогнозирование развития экономики региона. – Киев : Наукова думка, 1991. – 226 с.
148925
  Соловьев Ю.П. Анализ и прогнозирование структуры потребительских расходов / Ю.П. Соловьев, С.Г. Друкер. – Москва : Наука, 1981. – 176 с.
148926
  Андрикене Селямуте Юозовна Анализ и прогнозирование урожайности сельскохозяйственных культур при помощи производственных функций : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.15 / Андрикене Селямуте Юозовна ; Вильнюс. гос. ун-т им. В. Капсукаса. – Вильнюс, 1974. – 26 с. – Бібліогр.:с.25
148927
   Анализ и прогнозирование экономики региона. – М., 1984. – 272с.
148928
  Важнов А.Н. Анализ и прогнозы стока рек Кавказа / А.Н. Важнов. – Москва : Гидрометеоиздат, 1966. – 275с
148929
  Важнов А.Н. Анализ и прогнозы стока рек Кавказа. : Автореф... Доктора геогр.наук: / Важнов А.Н.; Моск.гос.ун-т. – М, 1965. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
148930
   Анализ и программное обеспечение вычислительных машин. – К., 1978. – 44с.
148931
   Анализ и программное обеспечение вычислительных машин. – К., 1978. – 45с.
148932
   Анализ и проектирование механизированной обработки экономической информации. – М., 1967. – 64с.
148933
  Беспалов В.П. Анализ и проектирование механизированной обработки экономической информации. / В.П. Беспалов. – Москва, 1967. – 94с.
148934
  Страхова Л.П. Анализ и проектирование организации процесса управления / Л.П. Страхова. – М, 1979. – 67с.
148935
  Овсянников О.А. Анализ и проектирование процессов управления / О.А. Овсянников. – М, 1979. – 82с.
148936
  Трайнев В.А. Анализ и проектирование разделения труда в управляющей системе : учебное пособие / В.А. Трайнев. – Москва, 1978. – 76 с.
148937
   Анализ и проектирование систем управления производством. – Горький, 1988. – 132с.
148938
   Анализ и проектирование систем управления производством. – Горький, 1990. – 130с.
148939
  Лесенко Г.В. Анализ и профилактика производственного травматизма / Г.В. Лесенко. – К., 1970. – 184с.
148940
  Лесенко Г.В. Анализ и профилактика производственного травматизма / Г.В. Лесенко. – Изд. 2-е, стереотип. – К., 1971. – 184с.
148941
  Курган Л.И. Анализ и пути повышения производительности труда в животноводстве колхозов (на примере колхозов Краснокутского района Харьковской области) : Автореф... канд. экон.наук: 594. / Курган Л. И.; Харьк. с.-х. ин-т. – Х., 1968. – 20л.
148942
  Гулиев Г.М. Анализ и пути повышения рентабельности железных дорог. : Автореф... Канд.эк.наук: 08.00.12 / Гулиев Г.М.; Азерб.ин-т.народ.хоз-ва. – Баку, 1976. – 32л.
148943
  Ковалевская Г.П. Анализ и пути повышения эффективности рационализации и изобретательства. : Автореф... канд. экон.наук: / Ковалевская Г.П.; Уральск. гос. ун-тет им. А.М.Горького. – Свердловск, 1965. – 19л.
148944
  Дмитриев А.М. Анализ и пути совершенствования методов определения газоносности угольных месторожденийёё / А.М. Дмитриев. – М., 1975. – 52с.
148945
  Гуревич Ю.Л. Анализ и развитие методов управления продуктивностью периодических и непрерывных процессов культивирования микроорганизмов : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 03.00.02 / Гуревич Ю.Л.; АН СССР. – Красноярск, 1973. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
148946
  Бутина И.В. Анализ и разделение изомерных фталевых кислот : автореф. дис. ... канд. хим. наук / Бутина И.В. ; Уральск. филиал. Акад. наук СССр. – Свердловск, 1963. – 22 с.
148947
  Савчук В.П. Анализ и разработка инвестиционных проектов : Учеб. пособие для студ. эконом. вузов / КНЭУ; Авт.: В.П.Савчук, С.И. Прилипко,Е.Г. Величко. – Київ : Абсолют-В, Эльга, 1999. – 304c. – ISBN 966-95332-0-2
148948
  Гулинский П.Я. Анализ и разработка методики проектирования развитых внутренних языков. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.13.13 / Гулинский П.Я.; АН УССР. – К, 1986. – 16л.
148949
   Анализ и распознавание речевых сигналов на ЭВМ. – М., 1975. – 167с.
148950
  Галецкий Ф.П. Анализ и расчет быстродействующих схем : Автореф... канд. техн.наук: / Галецкий Ф.П.; Ин-т точной механики и вычислит техники АН СССР. – М., 1967. – 36л.
148951
   Анализ и расчёт интегральных схем. – Москва : Мир
Ч. 1. – 1969. – 371 с.
148952
   Анализ и расчёт интегральных схем. – Москва
Ч. 2. – 1969. – 388 с.
148953
  Александров А.И. Анализ и расчёт кварцевых автогенераторов : текст лекций / А.И. Александров; МВ и ССО РСФСР; МИРЭА. – Москва, 1988. – 40 с.
148954
  Александров А.И. Анализ и расчёт кварцевых автогенераторов : учебное пособие / А.И. Александров; МВ и ССО РСФСР; МИРЭА. – Москва, 1988. – 72 с.
148955
  Советов Н.М. Анализ и расчет лампы бегущей волны и ее гибридов методом фазовой плоскости / Н.М. Советов. – Саратов : Издательство Саратовского университета, 1974. – 221 с.
148956
  Вершинина Л.К. Анализ и расчет максимального дождевого стока и гидрографов паводков рек Приморского края. : Автореф... канд. техн.наук: / Вершинина Л.К.; Ленингр. гидрометеорол. ин-т. – Л., 1961. – 9л.
148957
  Тэлер Д. Анализ и расчет нелинейных систем автоматического управления. / Д. Тэлер, М Пестель, . – М-л, 1964. – 488с.
148958
  Пупков К.А. Анализ и расчет нелинейных систем с помощью функциональных степенных рядов / К.А. Пупков, Н.А. Шмыкова. – М, 1982. – 150с.
148959
  Стогний Б.С. Анализ и расчет переходных режимов работы трансформаторов тока / Б.С. Стогний. – Киев : Наукова думка, 1972. – 140 с.
148960
  Давидов П.Д. Анализ и расчет тепловых режимов полупроводниковых приборов / П.Д. Давидов. – Москва
Вып. 264. – 1967. – 144 с.
148961
  Нагорный Л.Я. Анализ и расчет усилительных схем / Л.Я. Нагорный. – Киев, 1963. – 244 с.
148962
  Налимов Юрий Владиславович Анализ и расчеты сроков вскрытия устьевых областей рек Сибири : Автореф... канд. техн.наук: 05.14.09 / Налимов Юрий Владиславович; Ленингр. гидрометеорол. ин-т. – Л., 1974. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
148963
  Мухтарова Т.А. Анализ и решение системы уравнений гитдродинамики и химической кинетики плазменной струи. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Мухтарова Т.А.; Азебр.гос.ун-т. – М, 1966. – 24л.
148964
  Пузиков П.Д. Анализ и синтез - от мысли к вещи / П.Д. Пузиков. – Минск, 1969. – 136 с.
148965
  Айсагалиев С.А. Анализ и синтез автономных нелинейных систем автоматического управления (на основе второго метода Ляпунова) / С.А. Айсагалиев ; АН КазССР, Ин-т математики и механики. – Алма-Ата : Наука, 1980. – 243 с. – Библиогр.: с. 234-242
148966
  Шептулин А.П. Анализ и синтез в познании / А.П. Шептулин. – Москва, 1965. – 32с.
148967
  Лагоша А Б. Анализ и синтез в системах отраслевого управления. / А Б. Лагоша, В.Г. Шаркович. – М, 1978. – 263с.
148968
  Каверкин И.Я. Анализ и синтез измерительных систем / И.Я. Каверкин, Э.И. Цветков. – Ленинград, 1974. – 156 с.
148969
  Катков М.С. Анализ и синтез линейных детерминированных и стохастических систем регулирования / М.С. Катков, В.М. Кушуль. – Л, 1977. – 88с.
148970
  Айзинов М.М. Анализ и синтез линейных радиотехнических цепей в переходном режиме / М.М. Айзинов. – Ленинград, 1968. – 376с.
148971
  Остапенко А.Г. Анализ и синтез линейных радиоэлектронных цепей с помощью графов : Аналоговые и цифровые фильтры / А.Г. Остапенко. – Москва : Радио и связь, 1985. – 280 с.
148972
   Анализ и синтез методов адресации мини- и макро- ЭВМ. – К., 1977. – 22с.
148973
   Анализ и синтез механизмов : Сб. статей. – Москва : Машиностроение, 1966. – 284 с.
148974
   Анализ и синтез механизмов. – Алма-Ата, 1983. – 119с.
148975
   Анализ и синтез механизмов и теория передач. – Москва : Наука, 1965. – 116 с.
148976
  Эль Рашини Анализ и синтез многофункциональных подающих и зажимных механизмов прутковых автоматов. : Автореф... канд.техн.наук: 05.03.01 / Эль Рашини Х.А.; КПИ. – К, 1994. – 17л.
148977
  Михайлов Ф.А. Анализ и синтез нестационарных линейных систем / Ф.А. Михайлов. – Москва : Машиностроение, 1977. – 296 с. – Библиогр.: с. 285-289
148978
  Руденко В.С. Анализ и синтез преобразователей с постоянной и переменной структурой / В.С. Руденко, В.Я. Жуйков, В.Е. Сучик. – Киев, 1983. – 64 с.
148979
  Петров А.В. Анализ и синтез радиотехнических комплексов / А.В. Петров, А.А. Яковлев. – Москва : Радио и связь, 1984. – 248 с.
148980
   Анализ и синтез речи. – Минск, 1991. – 86с.
148981
  Исобе Т. Анализ и синтез самонастраивающихся систем с возмущением по параметрам в применении к автоматическому управлению производственными объектами. / Т. Исобе, Т. Тотани. – Москва, 1963. – 30с.
148982
   Анализ и синтез систем автоматического управления. – М., 1968. – 406с.
148983
  Болнокин В.Е. Анализ и синтез систем автоматического управления на ЭВМ / В.Е. Болнокин, П.И. Чинаев. – Москва : Радио и связь, 1991. – 256 с.
148984
  Болнокин В.Е. Анализ и синтез систем автоматического управления на ЭВМ. / В.Е. Болнокин, П.И. Чинаев. – Москва : Радио и связь, 1986. – 248 с.
148985
  Макаренко В.В. Анализ и синтез систем коррекции временных искажений в аппаратуре магнитной звукозаписи : Автореф... канд. техн.наук: 05.09.08 / Макаренко В.В.; Лен. ин-т киноинж. – Л., 1986. – 18л.
148986
   Анализ и синтез систем управления и контроля. – К., 1976. – 97с.
148987
  Воронин Л.Г. Анализ и синтез сложных раздражителей у высших животных / Л.Г. Воронин. – Ленинград, 1952. – 200с.
148988
  Агзамов Ш.Ш. Анализ и синтез структур разрядно-аналоговых вычислительных систем и устройств / Ш.Ш. Агзамов. – Київ : Институт электродинамики, 1981. – 60 с.
148989
  Кузнецов В.Г. Анализ и синтез схем статических преобразователей трехфазного тока в однофазный в цепях с нулевым проводом / В.Г. Кузнецов. – Киев, 1978. – 40 с.
148990
  Шаталин В.А. Анализ и синтез технологических систем / В.А. Шаталин. – Саратов
Ч.1. – 1991. – 193с.
148991
  Кесс Ю.Ю. Анализ и синтез фреймовых моделей АСУ / Ю.Ю. Кесс. – М., 1986. – 167с.
148992
  Кафаров В.В. Анализ и синтез химико-технологических систем. / В.В. Кафаров, В.П. Мешалкин. – М., 1991. – 432с.
148993
   Анализ и синтез цифрового сеточного микропроцессора для решения уравнений теории поля. – К., 1978. – 55с.
148994
  Беллерт С. Анализ и синтез электрических цепей методом структурных чисел / С. Беллерт, Г. Возняцки. – Москва : Мир, 1972. – 332 с.
148995
   Анализ и синтез элементов и структур управляющих ЭВМ. – Омск, 1986. – 149с.
148996
  Осадчук В.С. Анализ и синтез элементов и устройств управления на основе индуктивного эффекта : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.05 / Осадчук Владимир Степанович ; Харьков. политехн. ин-т им. В.И. Ленина. – Харьков, 1978. – 36 с. – Библиогр.: 62 назв.
148997
  Евдокимов В.И. Анализ и синтез, как категории диалектической логики. : Автореф... Канд.филос.наук: / Евдокимов В.И.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС,. – М, 1957. – 15л.
148998
  Андрущенко А.И. Анализ и систематизация научных подходов к формированию типологии доверия (опыт библиографического анализа) // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2013. – № 8 (340). – С. 126-136. – ISSN 0132-1625
148999
  Мулуд Н. Анализ и смысл / Н. Мулуд. – Москва : Прогресс, 1979. – 347с.
149000
  Рогачева Н.Н. Анализ и сопоставление различных уточнений теории тонких оболочек : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.04 / Рогачева Н. Н.; АН СССР, Ин-т проблем механ. – Москва, 1974. – 14л.
<< На початок(–10)141142143144145146147148149150(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,