Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)141142143144145146147148149150(+10)В кінець >>
148001
  Бойніцька О.С. "Англійські пасажири" Метью Ніла як псевдо-вікторіанський роман // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 55-60. – (Б-ка Ін-ту філології)
148002
  Роганов Євген "Анда Ейр" піднялась у повітря // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 5, вересень - жовтень. – С. 33 : фото. – ISSN 1998-8044
148003
   [Андрей Белецкий] // Факты и комментарии. – Київ, 2013. – 10 апреля (№ 64). – С. 15


  Доктор филологических наук, профессор. По инициативе Андрея Белецкого в КНУ имени Тараса Шевченко было начато преподавание новогреческого языка и литературы. В 1946—1983 годах возглавлял кафедру классической филологии и общего языкознания в Киевском ...
148004
  Мельник Р.А. Англійська для міжнародного маркетингу : навч. посібник для студентів ВНЗ / Р.А. Мельник, Т.В. Свиридюк ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 303, [1] с. : табл. – Текст укр., англ. – Бібліогр.: с. 303. – ISBN 978-966-439-624-7
148005
  Непокиньборода С. Англійська любов Миклухо-Маклая // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 25 лютого (№ 7). – С. 15-16


  У столиці презентували новий роман Івана Корсака "Запізніле кохання Миклухо-Маклая".
148006
  Ятель Г.П. Англійська мова / Г.П. Ятель. – К, 1956. – 427с.
148007
  Ятель Г.П. Англійська мова / Г.П. Ятель. – К, 1959. – 400 с.
148008
  Ятель Г.П. Англійська мова / Г.П. Ятель. – К, 1965. – 419 с.
148009
  Погорелкова А.К. Англійська мова / А.К. Погорелкова. – Львів
1. – 1965. – 32с.
148010
  Погорелкова А.К. Англійська мова / А.К. Погорелкова. – Львів
1. – 1965. – 32с.
148011
  Зеленський П.Г. Англійська мова / П.Г. Зеленський. – 2-е вид. доп. перероб. – Київ, 1976. – 255с.
148012
  Лихошерст Н.І. Англійська мова / Н.І. Лихошерст, Г.Д. Філановський. – Київ, 1979. – 120с.
148013
  Зеленський П.Г. Англійська мова : Учебное пособие / П.Г. Зеленський. – Вид. 4-те., перероблене і доповнене. – Київ : Вища школа, 1987. – 264с.
148014
  Бех П.О. Англійська мова : Посібник для вступників до вузів / П.О. Бех. – Київ : Либідь, 1992. – 272с. – ISBN 5-325-00013-6
148015
  Бех Англійська мова : Самовчитель / Бех, Л.В. Биркун. – 2-ге вид. – Київ : Либідь, 1995. – 232с. – ISBN 5-325-00732-7
148016
  Бех П.О. Англійська мова / П.О. Бех. – К., 1997. – 284с.
148017
  Мисик Л.В. Англійська мова : Навч. посібник: У 2-х частинах / Л.В. Мисик; Львівський ун-тет. – Київ : ІнЮре. – ISBN 966-7183-74-2
Ч.2. – 1999. – 452с.
148018
  Дайнеко В.В. Англійська мова в дипломатичному листуванні = A guide to diplomatic correspondence : навч. посібник для студентів ВНЗ / В.В. Дайнеко, М.В. Грищенко, С.В. Васильєв ; за ред. В.В. Дайнеко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2-ге вид., допов. і перероб. – Київ : Київський університет, 2014. – 399, [1] с. : іл., табл. – Текст англ. – ISBN 978-966-439-731-2
148019
  Потужна М.І. Англійська мова в діалогах / М.І. Потужна. – Київ, 1970. – 45с.
148020
  Гончарова О.О. Англійська мова в комунікативному просторі Нідерландів у XX-XXI ст. = The English languaue in the communication domain of the Netherlands in 20th-21st centuries : монографія / Гончарова Ольга Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Арій, 2014. – 182, [1] с. : табл. – Другий тит. арк. англ. - Імен. покажч.: с. 179-180. – Бібліогр.: с. 151-178. – ISBN 978-966-498-343-0
148021
  Лозан С. Англійська мова в контексті роботи бібліотеки // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2016. – № 3 (5). – С. 15-21. – ISSN 2518-7341


  Підвищення якості бібліотечно-інформаційної діяльності бібліотеки Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова вимагає володіння мовою міжнародного спілкування. З нагоди проголошення в Україні Року англійської мови, працівники ...
148022
   Англійська мова в міжнародній торгівлі = Foreign trade correspondence : навч. посібник для студентів ф-тів та ін-тів міжнар. відносин / В.В. Дайнеко, М.В. Грищенко, С.В. Васильєв, І.І. Борисенко, Л.І. Євтушенко; В.В. Дайнеко, М.В. Грищенко, С.В. Васильєв [та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : АРІЙ, 2007. – 305, [1] с. : табл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 304-305. – ISBN 978-966-8959-70-7
148023
  Шевченко О.К. Англійська мова для географів : навч. посібник для студентів ВНЗ / О.К. Шевченко ; [за ред. д-ра геогр. наук, проф. К.В. Мезенцева] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 143, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 142-143
148024
   Англійська мова для повсякденного спілкування = English for everyday communication : підручник для студ. вищих закладів освіти / В.К. Шпак, В.Я. Полулях, З.Ф. Кириченко, Н.М. Голуб, Н.Г. [та ін.] Дяченко; [В.К. Шпак та ін. ] ; за ред. В.К. Шпака. – 2-ге вид., допов. і переробл. – Київ : Вища школа, 1999. – 301, [2] с. – ISBN 5-11-004761-8
148025
  Потужна М.І. Англійська мова для студентів-істориків / М.І. Потужна. – Київ, 1983. – 144с.
148026
  Довгорук Л.Я. Англійська мова для студентів економічних спеціальностей = English for students of economics : навчальний посібник / Л.Я. Довгорук; Держ. комітет статистики України ; Ін-т статистики, обліку та аудиту ; за ред. Ф.Ф. Бутинця, І.І. Пилипенка. – Житомир : Рута, 2001. – 384 с. – ISBN 966-7570-99-1
148027
  Купрієвич О. Англійська мова для юристів. Захист прав людини = English for lawyers : Навч. посібник / О. Купрієвич; За ред.В.Мармазова. – Київ : Юридична книга, 2001. – 192с. – ISBN 966-7791-08-4
148028
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа
№ 1. – 2003
148029
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа
№ 4. – 2003
148030
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа
№ 5. – 2003
148031
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 9. – 2003
148032
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 12. – 2003
148033
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 13. – 2003
148034
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 15. – 2003
148035
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 16. – 2003
148036
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 13. – 2004
148037
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 10/11 (452/453). – 2015
148038
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 16/18 (458/460). – 2015
148039
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 24 (466). – 2015
148040
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 25/26 (467/468). – 2015
148041
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 28/29 (470/471). – 2015
148042
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 34/36 (476/478). – 2015
148043
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 1/3 (479/481), січень. – 2016. – 120 с.
148044
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 4/5 (482/483), лютий. – 2016. – 80 с.
148045
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 9 (487), березень. – 2016. – 40 с.
148046
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 10/11 (488/489), квітень. – 2016. – 80 с.
148047
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 12 (490), квітень. – 2016. – 40 с.
148048
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 13/14 (491/492), травень. – 2016. – 80 с.
148049
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 15 (493), травень. – 2016. – 80 с.
148050
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 24 (502), серпень. – 2016. – 40 с.
148051
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 27 (505), вересень. – 2016. – 40 с.
148052
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 28/29 (506/507), жовтень. – 2016. – 80 с.
148053
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 31/32 (509/510), листопад. – 2016. – 80 с.
148054
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 33 (511), листопад. – 2016. – 40 с.
148055
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 1/3 (515/517), січень. – 2017. – 120 с.
148056
  Дзюбата З. Англійська мова як мова викладання (ЕМІ) у вищих навчальних закладах освіти // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2016. – Вип. 20. – C. 45-49. – ISSN 2309-9127


  Відповідно до сучасних вимог інтернаціоналізації освіти, актуальною є проблема викладання академічних дисциплін англійською мовою у вищих навчальних закладах. Розглянуто поняття «англійська мова як мова викладання», обґрунтовано актуальність введення ...
148057
  Ярцева Г.В. Англійська мова: усні теми для учнів 5-11 кл. та абітурієнтів / Г.В. Ярцева. – 2-ге вид., виправлене. – Харків, 1998. – 142с.
148058
  Гутиряк Оксана Ігорівна Англійська термінологія маркетингу: структура та семантичні характеристики : Дис... канд. філолог.наук: 10.02.04 / Гутиряк Оксана Ігорівна; Львів. держ. ун-тет ім. І.Франка. – Львів, 1999. – 209л. – Бібліогр.:л.167-181
148059
  Ажнюк Б.М. Англійська фразеологія у культурно-етнічному висвітленні / Б.М. Ажнюк. – Київ, 1989. – 132с.
148060
  Ярмоліцька Н.В. Англійське вільнодумство як явище духовної культури // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 234-236
148061
  Холод О.В. Англійське дієслово в таблицях : [посібник] / О.В. Холод. – Харків : Основа, 2013. – 78, [2] с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 1 (121)). – ISBN 978-617-00-1669-0
148062
  Соколов І. Англійське піратство і суспільство у період правління Єлизавети Тюдор // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 364-367. – ISBN 978-966-171-793-9
148063
  Кононенко Т.П. Англійське просвітництво // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 313-314. – ISBN 966-316-069-1
148064
  Грачов Ю.Г. Англійське рицарство / Ю.Г. Грачов. – Киев, 2004. – 102с.
148065
  Смикалова Л. Англійське село в романах Т.Гарді. / Л. Смикалова. – Львів, 1959. – 36с.
148066
  Бойніцька О. Англійський історіографічний роман кінця XX - початку XXI ст.: філософія жанру : монографія / Ольга Бойніцька ; [наук. ред. Михед Т.В.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Вадим Карпенко, 2016. – 323, [1] с. – Бібліогр.: с. 273-323. – ISBN 978-617-7071-48-7
148067
  Перетокіна В.Ф. Англійський молодіжний сленг та його переклад // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 10. – С. 129-133


  Розглянуто деякі аспекти англійського молодіжного сленгу та на конкретному матеріалі проаналізовано особливості його перекладу.
148068
  Борискіна К.В. Англійський Ренесанс і античні історики: специфіка культурного діалогу // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 11 (222). – С. 8-14. – (Філологічні науки ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х


  У статті подано спробу комплексно осягнути особливості культурного діалогу між англійським Відродженням і творами давньоримських та давньогрецьких істориків.
148069
  Пашняк Т.Г. Англійський романтизм і його новітні інтерпретації // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 2


  У статті робиться спроба дослідити амальгаму новітніх підходів у західній критиці до традиційної інтерпретації англійського романтизму. В статье делается попытка исследовать ряд современных подходов в западной критике к традиционной интерпретации ...
148070
  Майданик Р. Англійський судовий прецедент як джерело права // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2013. – № 1 (121). – С. 52-61


  У статті визначено місце судового прецеденту в системі джерел англійського права, досліджено поняття, структура і основні класифікації судових прецедентів, а також особливості їх застосування, розглянуто характер взаємодії прецеденту і закону.
148071
  Луценко О. Англійський та український неоромантизм (Юрій Яновський і Джозеф Конрад) // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 219-225. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4530-3(Вип. 13)
148072
  Олешко Т. Англійський театр доби Відродження // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 337-339. – ISBN 978-966-171-783-0
148073
  Мацьків Т. Англійський текст Зборівського договору з 1649 року та інші вибрані статті / Теодор Мацьків; Українське історичне тов-во. – Нью-Йорк; Львів; Київ; Мюнхен : В-во М.П. Коць, 1993. – 303с. – Парал. тит. арк. англ. мовою
148074
  Грижак Л. Англійські артиклі в категоріальному вимірі означеності/неозначеності // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 120-128. – (Германська філологія ; Вип. 407)
148075
  Фіщук В.В. Англійські вирази класного вжитку / В.В. Фіщук. – К, 1970. – 50с.
148076
  Александров Д.О. Англійські військові терміни в засобах масової інформації: особливості функціонування // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 18-21


  У статті аналізується вживання англійських військових термінів у засобах масової інформації, особливості їх функціонування, розглядаються проблеми розуміння цих термінів. В статье анализируется употребление английских военных терминов в средствах ...
148077
  Дьомін О. Англійські джерела про вплив походів українських козаків на міжнародні відносини кінця XVI століття // Третя академія пам"яті пpофесоpа Володимира Антоновича, 11-12 гpудня 1995 p. м. Київ : доповiдi та матеpiали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ : [Б. в.], 1996. – [Ч. 2]. – С. 329-330. – ISBN 5-7702-0821-X
148078
  Горохова І.В. Англійські дієслівні фразеологічні одиниці // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 208-214
148079
  Ткачик О.В. Англійські евфемістичні неологізми в публіцистичному стилі та їх переклад українською / О.В. Ткачик, Т.К. Бабаєв // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наук. праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2014. – С. 52-59. – (Серія: Філологія. Педагогіка ; вип. 3). – ISSN 2307-1591
148080
  Ярова Л. Англійські етноніми та етнофобізми в аспекті перекладу // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 298-302. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
148081
  Гурко О.В. Англійські запозичення в мові мас-медіа // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 22 (247). – С. 39-47. – (Філологічні науки ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
148082
  Вавіліна С.Г. Англійські запозичення в мові українського шоу-бізнесу // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2006. – С. 24-27. – (Філологічні науки ; № 1)
148083
  Щербакова О.А. Англійські запозичення в українській мові: семантичний і фонетико-граматичний аспекти // Наукові студії - XXI (культура, освіта - антропоцентричні парадигми і сучасний світ) : філософія, філологія, педагогіка, економіка / Український гуманітарний ін-т. – Київ ; Буча, 2013. – Вип. 2, А. – С. 318-322. – ISBN 978-966-8063-97-14. – ISSN 2307-6070
148084
  Барвіцька Г.К. Англійські запозичення в українській терміносистемі обліку й аудиту // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 1. – С. 65-73


  Статтю присвячено актуальним проблемам української термінології, зокрема процесам запозичення іншомовних лексем у терміносистемі обліку й аудиту. Проаналізовано семантичні та структурні особливості англійських запозичень-терміноодиниць обліку й аудитув ...
148085
  Ференчак Ю.Р. Англійські запозичення у лексичній системі сучасної перської мови // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2009. – № 3. – С. 199-204. – ISSN 1608-0599
148086
  Подворна Л.А. Англійські запозичення у французькій мові, їх характер та класифікація / Л.А. Подворна, М.В. Кондратенко // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків, 2015. – Вип. 1 (21). – С. 413-421. – ISSN 2312-394X
148087
  Гедзур С.В. Англійські ідіоми, фразеологізми, прислів"я / С.В. Гедзур, Н.В. Хілько Н. – Харків : Основа, 2010. – 144 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип. 02(86)). – ISBN 978-617-00-0441-3
148088
  Герасимова В.В. Англійські кольоропозначення в назвах косметичних продуктів // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 146-148
148089
  Гончаренко Я. Англійські компаративні фразеологізми як стереотипи культури // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2011. – Вип. 30 : Матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. молодих учених "Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем". – С. 13-16
148090
  Лукащук М.В. Англійські комунікативні дієслова: проблема класифікації // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : збірник наукових праць / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – С. 100-107. – (Лінгвістичні науки ; № 22)
148091
  Бєлозьоров Максим Віталійович Англійські лексичні та фразеологічні новотвори у сфері економіки : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.04 / Бєлозьоров М.В.; КНУТШ. – Запоріжжя, 2002. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
148092
  Бєлозьоров Максим Віталійович Англійські лексичні та фразеологічні новотвори у сфері економіки: структурний, семантичний і соціофункціональний аспекти : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.04 / Бєлозьоров Максим Віталійович; Запорізький державний ун-тет. – Запоріжжя, 2002. – 253 л. + Додатки: л. 211 - 253. – Бібліогр.: л. 210 - 211
148093
  Медзінський В. Англійські матеріалісти / В. Медзінський. – Х, 1930. – 100с.
148094
   Англійські народні казки. – Київ : Юніверс, 1999. – 168с. – (Світова казка). – ISBN 966-7305-18-Х
148095
   Англійські народні казки для молодшого шкільного віку. – Київ, 1981. – 152с.
148096
  Андрусяк Ірина Василівна Англійські неологізми кінця 20 століття як складова мовної картини світу : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.04 / Андрусяк І.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
148097
  Андрусяк І.В. Англійські неологізми кінця XX століття, утворені з участю комбінованих форм // Проблеми романо-германської філології : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ф-т романо-герман. філології, Каф. англ. філології ; [упоряд.: Я. Чаварга ; редкол.: М.М. Полюжин (відп. ред.) та ін.]. – Ужгород : Патент, 2003. – С. 20-34. – ISBN 966-7400-33-5
148098
  Андрусяк Ірина Василівна Англійські неологізми кінця ХХ століття як складова мовної картини світу : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.04 / Андрусяк Ірина Василівна; Ужгород. нац. ун-тет. – Київ, 2002. – 268л. + Додатки: л. 224 - 268. – Бібліогр.: л. 181 - 224
148099
  Андрусяк І.В. Англійські неологізми когнітивної категорії процес як складова мовної картини світу // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 3 : Філологічні науки. – С. 18-25. – ISSN 1729-360Х
148100
  Бондаренко О.М. Англійські неологізми: нове у використанні способів утворення / О.М. Бондаренко, А.О. Черневич // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 127-131. – (Філологічні науки ; № 1)
148101
  Васильєва О.О. Англійські номінації у сфері виробництва та реклами автомобілів XXI століття : дис. ... канд. філол. наук: 10.02.04 / Васильєва Ольга Олександрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2014. – 367 л. + 1CD-ROM. – Додатки: л. 230-367. – Бібліогр.: л. 204-229
148102
  Васильєва О.О. Англійські номінації у сфері виробництва та реклами автомобілів XXI століття : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Васильєва Ольга Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
148103
  Майфет Г. Англійські переклади з Шевченка. / Г. Майфет, І. Кулик. – Х, 1928. – 34с.
148104
  Рибалкін В.С. Англійські переклади Корана // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України; Бібліотечка журналу "Східний світ". – Київ, 2002. – № 19/20. – С. 79-91.
148105
  Шерік А.Д. Англійські прийменники для українців = English Preposifions for Ukrainians : самовчитель з прикладами і вправами, складений спеціально для українців / А.Д. Шерік, В.Ф. Старко. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2005. – 87 с. – Текст англ. мовою. – ISBN 966-518-309-5
148106
   Англійські прислів"я та приказки. – К, 1959. – 106с.
148107
  Баранцев К.Т. Англійські прислів"я та приказки / К.Т. Баранцев. – К, 1973. – 174с.
148108
   Англійські прислів`я та приказки. – К, 1980. – 174с.
148109
  Гужва Т.М. Англійські розмовні теми = Topics in English : для абітурієнтів, студентів ф-тів інозем. філології ун-тів, ліцеїв, гімназій та коледжів: 67 тем / Тетяна Гужва. – Харків : Фоліо, 2005. – 192с. – ISBN 966-03-2870-2
148110
  Бутковська Н.О. Англійські та американські свята й традиції / Н.О. Бутковська, Н.І. Маслова. – Харків : Основа, 2012. – 128 с. – Бібліогр.: с. 124. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література ; вип. 3 (111)). – ISBN 978-617-00-1247-0
148111
  Демчук Н. Англійські терміни економіки у сучасній французькій мові // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 193-201. – (Серія іноземні мови ; Вип. 12)
148112
   Англійські фабліо XIII століття : оповідання у віршах / [відп. ред. Ю. Буряк] ; переклад із середньоангл. О. Охріменка. – Київ : Укр. письменник, 2013. – 126, [2] с. – Сер. засн. у 2011 р. - Текст укр., англ. – Бібліогр.: с. 119-126. – (Ad fontes = До джерел / редкол.: А. Толстоухов (голова) [та ін.]). – ISBN 978-966-579-384-7


  На тит. арк.: Леоніду Васильовичу з вдячністю за підтримку та квиток в життя. Від перекладача. Підпис.
148113
  Малімон Л.К. Англійські фразеологічні одиниці із соматичним компонентом: етимологічний та тематичний аспекти // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 229-237. – Бібліогр.: Бібдіогр.: 6 назв. – ISSN 1729-360Х
148114
  Алексєєва І.О. Англійські частки з когнітивної точки зору // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 4-7. – ISBN 966-581-295-5
148115
  Алєксєєва І.О. Англійські частки з позицій п"яти аспектів синтаксису // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 1999. – [Вип. 2]. – С. 93-98. – ISBN 966-581-148-7
148116
  Григоренко В.А. Англійській герундій крізь призму генеративної парадигми // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 7. – C. 12-20


  Стаття присвячена аналізу проблеми інтерпретації герундія та герундіальних конструкцій в англійській мові крізь призму основних положень генеративної граматики. Розглядаються існуючі підходи до класифікації герундіальних конструкцій, а також до аналізу ...
148117
  Гончар Б.М. Англійсько-німецька угода про Китай 1900 // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 58. – ISBN 966-316-039-X
148118
   Англійсько-український глосарій виробів Microsoft: громадська редакція. – Львів : ЕКОінформ, 2006. – 208с. – (Термінографічна серія СловоСвіт / Гол. ред. Б. Рицар ; № 10). – ISBN 966-8628-04-7
148119
  Фабрична Я.Г. Англійсько-український глосарій термінів з методики навчання іноземних мов і культур // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; Вид-во "Ленвіт". – Київ, 2015. – № 4 (84). – С. 54-60. – ISSN 1817-8510
148120
  Балабан Т. Англійсько-український словник-довідник інженерії довкілля = English-ukrainian dictcionary-reference book of environmental engineering/Tymothy Balaban : Для науков.і працівників навч.закл.,установ нагляду за забруд.повітря води,землі та зах.довкілля.Близько 15000 термінів / Т. Балабан. – Львів : Львівська політехніка, 2000. – 400с. – ISBN 966-553-164-6
148121
   Англійсько-український словник : математика та кібернетика : біля 50 000 термінів / уклад.: Є. Мейнарович, М. Кратко. – Київ ; Ірпінь : Перун, 2010. – X, 558, [1] с. – На тит. арк. уклад. зазнач. як автори. - На обкл. також: Dictionary English-Ukrainian mathematics and computer science. – ISBN 978-966-569-275-1


  Розрахований на фахівців у різноманітних галузях точних та природничих наук
148122
   Англійсько-український словник журналістських термінів : близько 10.000 слів та виразів. – Київ : [Сувій], 1993. – 234, [6] с. – ISBN 5-8238-0217-Х
148123
   Англійсько-український словник з програмування і математики : Понад 22000 термінів. – Луцьк : Надстир"я, 1998. – 640с. – ISBN 966-517-121-6
148124
   Англійсько-український словник термінів і понять з державного управління = English-ukrainian lexicon of terms and concepts in public administration. – Київ : Основи, 1996. – 128с. – ISBN 966-500-015-2
148125
   Англійсько-український словник термінів мистецтва = English-Ukrainian dictionary of art terms : [понад 20 000 англомовних термінів] / Львів. нац. акад. мистецтв ; [уклад.: М.В. Якубяк та ін. ; заг. ред. та відп. за вип. М.В. Якубяк]. – Львів : НДС ЛНАМ, 2011. – 304, [4] с. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 6. – ISBN 978-966-8734-14-4
148126
   Англійсько-український словник. Українсько-англійський словник = English-Ukrainian dictionary. Ukrainian-English dictionary : 250000+250000 : два в одному томі : 500000 одиниць перекладу / під заг. ред. В. Бусела. – Київ ; Ірпінь : Перун, 2010. – 1545 с. – ISBN 978-966-569-270-6


  Англійсько-український та українсько-англійський словники містять близько 250 000 одиниць перекладу кожний
148127
   Англійсько-український словник. Українсько-англійський словник = English-Ukrainian dictionary. Ukrainian-English dictionary : 250000+250000 : два в одному томі. : 500000 од. перекладу / під заг. ред., [авт. проекту, уклад.] Вячеслава Бусела. – Київ ; Ірпінь : Перун, 2012. – XV, 1549, [3] с. – На корінці зазнач.: English, на авантит.: XXXIII. - Парал. тит. арк. англ. – ISBN 978-966-569-270-6


  Англійсько-український та українсько-англійський словники містять близько 250 000 одиниць перекладу кожний
148128
  Карабан В.І. Англійсько-український юридичний словник : Понад 75 тисяч слів та словосполучень юридичної підмови та близько 160 тисяч українських перекладних відповідників / В.І. Карабан. – Київ : Нова Книга, 2004. – 1088 с. – (Dictum factum translation series). – ISBN 966-7890-43-0
148129
   Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки) = English-Ukrainian-English dictionary of scientific language (physics and related sciences) / НАН України, Ін-т теорет. фізики ім. М.М. Богомольця ; уклад.: О. Кочерга, Є. Мейнарович. – Вінниця : Нова Книга. – ISBN 978-966-382-243-3
Ч. 1 : Англійсько-українська. – 2010. – XXXIV, 1384, [1] с. – На обкл. назва: English-Ukrainian dictionary: physics, mathematics, astronomy, chemistry, ecology .- Парал. тит. арк. англ.
148130
   Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки) = English-Ukrainian-English dictionary of scientific language (physics and related sciences) / НАН України, Ін-т теорет. фізики ; уклад.: О. Кочерга, Є. Мейнарович. – Вінниця : Нова Книга. – ISBN 978-966-382-244-0
Ч. 2 : Українсько-англійська. – 2010. – XXVII,1562, [1] с. – На обкл. назва: Українсько-англійський словник: фізика, математика, астрономія, хімія, екологія .- Парал. тит. арк. англ.
148131
   Англійсько-французько-німецько-український словник термінології Європейського Союзу. – Київ : К.І.С., Молодіжний гуманітарний центр, 2007. – 226 с. – На обкл.: Словник термінології Європейського Союзу. Шифр. дубл. 9.4 Англ. (доп. карт. ст.). – ISBN 966-7048-77-2
148132
  Федонюк В. Англійсько-чеські мовні контакти кінця XX - початку XXI ст. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 22-29. – (Серія філологічна ; Вип. 56, ч. 1). – ISSN 2078-5534
148133
  Ігнатьєва О.С. Англіканство: генеза, віросповідна сутність, місце в соціокультурному житті Англії : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Ігнатьєва Ольга Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
148134
  Ігнатьєва О.С. Англіканство: генеза, віросповідна сутність, місце в соціокультурному житті Англії : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Ігнатьєва Ольга Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2012. – 203 л. – Бібліогр.: л. 182-203
148135
  Ігнатьєва О.С. Англіканська співдружність: переосмислення цілей і напрямів місіонерської діяльності // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 4. – С. 120-125. – ISSN 1728-3671
148136
   Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ, 2004-
Вип. 9. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
148137
   Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ, 2004-
Вип. 10. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
148138
   Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ : ЛІРА, 2004-. – ISBN 978-966-383-524-2
Вип. 11. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
148139
   Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ : ЛІРА, 2004-. – ISSN 2313-500Х
Вип. 12. – 2015. – 239 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
148140
   Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ : ЛІРА, 2004-. – ISSN 2313-500Х
Вип. 13. – 2016. – 228 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
148141
  Мельник А.П. Англіцизми в німецьких та українських перекладах сучасних мультфільмів // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 24-32. – Бібліогр.: Літ.: С. 32; 11 назв.


  У статті обгрунтовано причини поширеного використання англійських запозичень в українській та німецькій мовах загалом і в перекладах сучасних англомовних мультфільмів зокрема. В статье обоснованы причины распространенного использования ...
148142
  Чередниченко О.І. Англіцизми у французькому та українському медіадискурсі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 4-6. – (Іноземна філологія ; Вип. 39). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено лінгвальні й екстралінгвальні чинники англійських запозичень у французькому та українському медіадискурсі. The article highlights linguistic and extralinguistic causes of English loans used in French and Ukrainian media-discourse.
148143
  Лапінська О.М. Англіцизми у функції авторського самовираження в українській художній прозі та поезії кінця XX-початку XXI ст. // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2013. – Т. 5, № 4. – С. 97-100. – ISSN 2077-804X
148144
  Броун В. Англія / В. Броун. – Х., 1929. – 117с.
148145
  Пирогова Л. Англія 1900-1914 рр. // Історія України. – Київ, 2012. – травень (№ 19) : Всесвітня історія (№ 5)
148146
  Пирогова Л. Англія 1900-1914 рр. // Історія України. – Київ, 2012. – квітень (№ 15) : Всесвітня історія (№ 4)
148147
  Бруз В.С. Англія сьогодні / В.С. Бруз; Т-во для поширення політичних і наукових знань УРСР. – Київ, 1959. – 44с.
148148
  Анісімов В. Англія, Франція та Німеччина після війни / В. Анісімов, 1931. – 109 с.
148149
  Олійник Хельга Англія. Нордична глибинка // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 1 (109), лютий - березень. – С. 48-57 : фото
148150
  Вебео Андреас Англія. Очарование озерного края. Зеркало души // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 7 (172). – С. 96-107 : фото. – ISSN 1029-5828
148151
  Новосельцева А.А. Англо-американская борьба за нефть на Ближнем и Среднем Востоке после второй мировой войны. : Автореф... канд. экон.наук: / Новосельцева А.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1954. – 16л.
148152
  Кодаченко А.С. Англо-американская борьба за рынки сбыта в период мирового экономического кризиса (1929-1933) / А.С. Кодаченко. – Москва : Международные отношения, 1959. – 128, [3] с.
148153
  Кодаченко А.С. Англо-американская борьба за рынки сбыта в период мирового экономического кризиса 1929-1933 гг. : Автореф... Канд.экон.наук: / Кодаченко А.С.; М-во высш. образования СССР. – М, 1958. – 17л.
148154
  Сно Е.Э. Англо-американская борьба и проблема Тихого океана. / Е.Э. Сно. – Л., 1931. – 62с.
148155
  Корчагова М.Н. Англо-американская буржуазная иториография о крестьянстве в Октябрьской революции : Автореф... канд ист.наук: / Корчагова М. Н.; АН СССР, Ин-т ист. СССР. – М., 1971. – 35л.
148156
  Богомолов А.С. Англо-американская буржуазная философия эпохи империализма / А.С. Богомолов. – Москва, 1964. – 421с.
148157
  Чемпалов И.Н. Англо-американская политика поощрения итало-германской фашистской агрессии в Греции (октябрь 1940 г. - май 1941 г.) : Автореф... канд. истор.наук: / Чемпалов И.Н.; ВПШ при ЦК КПСС. – М., 1953. – 20л.
148158
  Ермакова Г.М. Англо-американская проза ХХ века. Пособие для спецсеминаров студ. романо-германск. отд. / Г.М. Ермакова. – Саратов, 1987. – 68с.
148159
  Дудко И.Д. Англо-американская советология о кадровой политике КПСС. : Автореф... Канд.истор.наук: 07.00.01 / Дудко И.Д.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1991. – 24л.
148160
  Баскин М.П. Англо-американская социология на службе империализма / М.П. Баскин. – Москва-Ленинград, 1949. – 180 с.
148161
  Люксембург А.М. Англо-американская университетская прозаа / А.М. Люксембург. – Ростов н/Д, 1988. – 280с.
148162
  Келлер В.Б. Англо-американская школа политической экономии / В.Б. Келлер. – М.-Л, 1929. – 167с.
148163
  Лозовский И.Е. Англо-американские империалистические противоречия в Иране после второй мировой войны : Автореф... Канд.ист.наук: / Лозовский И.Е.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – Москва, 1954. – 16л.
148164
  Саттееананд П. Англо-американские отношения в бассейне Индийского океана в 60-е годы ХХ века : Автореф... канд. ист.наук: / Саттееананд П.; МВССО СССР, Ун-т дружбы народ. – М., 1973. – 30л.
148165
  Поздеева Л.В. Англо-американские отношения в годы второй мировой войны / Л.В. Поздеева. – Москва, 1969. – 552с.
148166
  Поздеева Л.В. Англо-американские отношения в годы второй мировой войны 1939-1941 гг. / Л.В. Поздеева. – М, 1964. – 455с.
148167
  Стришенец Н.В. Англо-американские правила каталогизации: эволюция понятия // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : научно-практический и теоретический сборник / Межд. ассоц.ак наук; Совет директоров научн. библ. и информ. центров. – Киев, 2010. – Вып. 8. – С. 251-263
148168
  Свердлов А.Я. Англо-американские проитворечия в Южной Америке в период общего кризиса капитализма : Автореф... канд. ист.наук: / Свердлов А. Я.; АОН при ЦК КПСС, Каф. новой ист. – М., 1955. – 16л.
148169
  Макаров П.Д. Англо-американские противоречия в арабских стнарах на Ближнем Востоке (1945-1951 гг.) : Автореф... канд. экон.наук: / Макаров П. Д.; АОН при ЦК КПСС, Каф. экон. и полит. заруб. стрна. – М., 1952. – 16л.
148170
  Щербатюк П.Е. Англо-американские противоречия в Канаде в эпоху империализма : Дис... канд. эконом.наук: / Щербатюк П.Е.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Каф. истории народ. хоз-ва. – Киев, 1956. – 326л. – Бібліогр.:л.316-324
148171
  Щербатюк П.Е. Англо-американские противоречия в Канаде в эпоху империализма : Автореф... канд.экон.наук: / Щербатюк П.Е.; М-во высш. образования УССР.КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1956. – 14л.
148172
  Мартюшев Г.И. Англо-американские противоречия в Латинской Америке и Тихоокеанская война 1879-1884 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Мартюшев Г.И.; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумубы. – М., 1975. – 24л.
148173
  Безродный Е.Ф. Англо-американские противоречия в Латинской Америке после второй мировой войны (1945-1955 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Безродный Е.Ф. ; АН УССР , Секция обществ. наук. – Киев, 1964. – 16 с.
148174
  Сегаль Е.Н. Англо-американские противоречия в области экспорта капитала / Е.Н. Сегаль. – Москва, 1958. – 40с.
148175
  Калинин Н.Н. Англо-американские противоречия на современном этапе / Н.Н. Калинин. – М., 1958. – 163с.
148176
  Лемин И.М. Англо-американские противоречия после второй мировой войны / И.М. Лемин. – Москва, 1955. – 487с.
148177
  Лемин И.М. Англо-американский блок и англо-американские противоречия / И.М. Лемин. – Москва, 1947. – 31с.
148178
   Англо-американский детектив : [романы]. – Киев : Свенас, 1992. – 496 с. – Содерж.: Дело об отравленных шоколадках/Э.Б. Кокс. Таинственный мистер Кин / А. Кристи. За занавесом. Охотники за долларом / Э.Д. Биггерс. – (Детектив. Фантастика. Приключения). – ISBN 5-85722-043-2
148179
  Белгородская Л.В. Англо-американский опыт визуализации российского исторического прошлого // Отечественная история / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 6. – С. 170-179. – ISSN 0869-5687


  За матеріалами довідково-енциклопедичних видань ХХ ст.
148180
  Матвеев Ю.Г. Англо-американское деликатное право / Б.Г. Матвеев. – Москва : Юридическая литература, 1973. – 174 с.
148181
  Иванов Л. Англо-американское морское соперничество. / Л. Иванов, П. Смирнов. – М., 1933. – 320с.
148182
  Кочетков А. Англо-американское соперничество на рынках Западной Европы / А. Кочетков. – Москва, 1952. – 221, [2] с.
148183
  Ласкавий Д.В. Англо-американська боротьба за нафту у Північній Персії: концесія Хоштарії, 1920-1922 рр. // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 3. – С. 96-102. – ISSN 1728-3671
148184
  Величко Л. Англо-американська ворожнеча / Л. Величко. – Харків, 1930. – 169с.
148185
  Марчун О. Англо-американська наукова традиція дослідження дитячого фольклору // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 340-345


  Тема пропонованої статті передбачає аналіз історії дослідження англо-американської традиції у дитячому фольклорі. Надає первинне уявлення про жанрову структуру та специфіку у цьому спрямуванні.
148186
  Дубенко О. Англо-американська та українська реклама: лінгвістичні і культурні аспекти стилетворення // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 12-20. – ISBN 966-7773-70-1
148187
  Харченко О.В. Англо-американський гумористичний дискурс. Особливості функціонування // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 366-375. – ISBN 978-966-171-013-8
148188
  Качур В.О. Англо-американські державотворчі традиціїв Акті про Британську Північну Америку 1867 року (до 140-річчя з дня утворення Канадської держави) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 25-29.
148189
   Англо-американські правила каталогізації : Переклад з англійської. – Київ, 2004. – 452 с. – ISBN 966-647-019-5
148190
  Дубенко О.Ю. Англо-американські прислів"я та приказки : Посібник для студ. та викладачів вищ. навч. закл. / О.Ю. Дубенко. – Вінниця : Нова Книга, 2004. – 416 с. – ISBN 966-7890-89-9
148191
  Гибало Е.Н. Англо-америкнские семантические кальки в современном немецком языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Гибало Е.Н.; Моск.гос.пед.ин-т.ин.яз. – М, 1979. – 23л.
148192
  Митяева Е.В. Англо-аргентинский конфликт из-за Фолклендских (Мальвинских) островов / Е.В. Митяева. – Москва, 1985. – 92 с.
148193
  Шмидт В. Англо-бургский конфликт в освещении периодической печати Германии. 1895-1902 годы // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2013. – № 5. – С. 218-220. – ISSN 0130-3864
148194
  Ковальський С.В. Англо-бурська війна 1899-1902 рр. та Артур Конан Дойль: пізньовікторіанська політична дійсність інтелектуала // Записки історичного факультету / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Вип. 25. – С. 278-291. – ISSN 2312-6825
148195
  Соколовская Ольга Владимировна Англо-греческие отношения в годы первой мировой войны (1914-1916) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Соколовская Ольга Владимировна; АН СССР. Ин-т славяноведения и балканистики. – М., 1977. – 22л.
148196
  Луцкий В.Б. Англо-египетский конфликт перед Советом безопасности. Стенограмма публичн. лекции. / В.Б. Луцкий. – М., 1947. – 31с.
148197
  Дмитревский Ю.Д. Англо-Египетский Судан. Экономико-географические очерки / Ю.Д. Дмитревский. – Москва, 1951. – 256с.
148198
   Англо-испано-русско-французский словарь научных и технических терминов по атомной энергии. – Москва, 1960. – 215с.
148199
  Лазарев В.М. Англо-латино-русский словарь справочник древесных и кустарниковых пород. / В.М. Лазарев, И.Ф. Чеснокова. – М., 1966. – 248с.
148200
  Литвиненко А.С. Англо-немецко-французско-русский словарь радиотехнической терминологии / А.С. Литвиненко. – М., 1937. – 561с.
148201
  Ковальський Іван Англо-німецько-французько-український хімічний словник / Ковальський Іван; НТШ в Канаді; НТШ у Львові та ін. – Львів : НТШ. – ISBN 966-7155-45-5
Том 1 : Основна частина. – 1999. – 668с. – На документі назва: Англо-німецько-французько-український хемічний словник
148202
  Ковальський І. Англо-німецько-французько-український хімічний словник / І. Ковальський; НТШ у Канаді; НТШ у Львові та ін. – Львів : НТШ
Том 2 : Мовні покажчики. – 1999. – 385с. – На документі назва: Англо-німецько-французько-український хемічний словник
148203
  Різник Ю. Англо-радянський договір 1942 року // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б.в.], 2012. – Вип. 5, ч. 3. – С. 43-45
148204
  Ботіка Т.С. Англо-російське зближення напередодні Першої світової війни у відображенні російських часописів // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2014. – С. 11-15. – (Серія : Історія. Філософія. Політологія ; вип. 6)
148205
  Христенко О.В. Англо-російський словник / О.В. Христенко. – Х, 1992. – 119с.
148206
  Бураков Ю.В. Англо-російські відносини напередодні Кримської війни // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2013. – Вип. 20. – С. 169-180
148207
   Англо-російсько-український словник з геоінформатики : [бл. 2800 термінів та більше 5000 їх тлумачень, біля 400 абревіатур] / Б.С. Бусигін, Г.М. Коротенко, Л.М. Коротенко, М.А. Якимчук; Б.С. Бусигін [та ін.] ; наук. ред. Г.Г. Півняк ; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т, НАН України, Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю ІГН НАН України. – Вид. 2-ге, випр. та допов. – Київ : Карбон, 2007. – 438, [1] с. – Текст: укр., англ., рос. – Бібліогр.: с. 435-439. – ISBN 978-966-95585-8-9
148208
   Англо-російсько-український словник з матеріалознавства : У трьох книгах. – Київ : Либідь. – ISBN 5-325-00696-7
Кн. 1. – 1995. – 168 с.
148209
  Орлов А.А. Англо-российский "Крымский" дипломатический конфликт 1856-1868 гг. // Новая и новейшая история. – Москва, 2002. – № 3. – С.113-125. – ISSN 0130-3864
148210
   Англо-руский и русско-английский словарь. – Бишкек, 1995. – 672 c. – ISBN 5-8398-0116-X
148211
   Англо-руский словарь. Русско-английский словарь = English-russian dictionary. russian-english dictionary : 33 000 слов + грамматическй словарь. – 9-е изд., стереотип. – Москва; Минск : Локид-Пресс; Современное слово, 2005. – 640с. – ISBN 5-320-00374-9
148212
  Сергеев Е.Ю. Англо-русская Антанта 1907 года. Новые аспекты // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2007. – № 5. – С. 50-65. – ISSN 0130-3864
148213
  Карпович Л.Т. Англо-русская общественно-политическая терминология / Л.Т. Карпович. – Минск, 1976. – 179с.
148214
  Федоров И.С. Англо-русская терминология по алмазам и алмазному бурению / И.С. Федоров. – Якутск, 1985. – 43с.
148215
  Фаирли С. Англо-русская торговля преимущественно с 1750 до 1830 гг / С. Фаирли. – Л, 1970. – 8с.
148216
  Новосельцева Э.П. Англо-русские отношения 30-40-х годов 17 века. : Автореф... канд. ист.наук: / Новосельцева Э.П.; Горьков. гос. ун-т. Каф. всеобщей истории. – Горький, 1955. – 16л.
148217
  Прончатов П.Ф. Англо-русские отношения в конце XVI века (80-90 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Прончатов П.Ф.; Горьков. гос. ун-т. Каф. всеобщей истории. – Горький, 1955. – 18л.
148218
  Копылов Д.И. Англо-русские отношения в период ливонской войны : Автореф... канд. ист.наук: / Копылов Д.И.; Горьковский гос. пед. ин-т им. М.Горького. – Горький, 1952. – 13л.
148219
  Чернухин А.Е. Англо-русские технический словарь. / А.Е. Чернухин. – М, 1938. – 688с.
148220
  Аристова В.М. Англо-русские языковые контакты / В.М. Аристова. – Ленинград, 1978. – 152с.
148221
   Англо-русский. – Екатеринбург, 1991. – 989с.
148222
   Англо-русский авиационно-космический словарь.. – Москва, 1974. – 1336с.
148223
   Англо-русский авиационный словарь. – Москва. – 544с.
148224
  Дубошин В.Н. Англо-русский авиационный словарь / В.Н. Дубошин, С В. Коов, . – 2-е изд.перераб и доп. – Москва, 1950. – 456с.
148225
   Англо-русский авиационный словарь. – Москва, 1964. – 687с.
148226
   Англо-русский автоматический перевод. – Москва, 1967. – 222 с.
148227
  Борисевич А.Д. Англо-русский автоматический словарь оборотов (К проблеме идиоматичности в системе "человек - машина - человек") : Автореф... канд. филол.наук: / Борисевич А.Д.; Белорусский гос. ун-т. – Минск, 1972. – 26л.
148228
  Гольд Б.В. Англо-русский автотракторный словарь / Б.В. Гольд. – М., 1938. – 390с.
148229
  Кочеров Н.П. Англо-русский акустический словарь = English-russian acoustical dictionary / Н.П. Кочеров, Римский-Корсаков, Римский-Корсаков. – Москва : Советская энциклопедия, 1965. – 388 c.
148230
  Бузинов В.М. Англо-русский артиллерийский словарь. / В.М. Бузинов, В.П. Савелов. – Москва, 1959. – 415с.
148231
   Англо-русский астрономический словарь : около 20 000 терминов. – Москва : Советская энциклопедия, 1971. – 504с.
148232
  Сарингулян М.Х. Англо-русский библиотечно-библиографический словарь / М.Х. Сарингулян. – М., 1958. – 286с.
148233
  Королькевич В.А. Англо-русский бизнес-словарь / В.А. Королькевич, В.Ф. Королькевич. – Москва : Юристъ, 2000. – 549с. – (English for Busines). – ISBN 5-7975-0109-Х
148234
   Англо-русский биологический словарь. – Москва : ФИЗМАТГИЗ, 1963. – 680p.
148235
   Англо-русский биологический словарь = English-Russian biological dictionary. – изд. 2-е доп. – Москва : Советская энциклопедия, 1965. – 680с.
148236
   Англо-русский биологический словарь = English-Russian biological dictionary. – 3-е изд. перераб. и доп. – Москва : Русский язык, 1976. – 732с.
148237
   Англо-русский биологический словарь. – 4-е изд., стереотипное. – Москва : Русский язык, 1979. – 732с. – Парал. тит. арк. англ. мовою
148238
   Англо-русский биологический словарь. – Москва, 1997. – 736с.
148239
  Володин Н.В. Англо-русский военно-инженерный словарь / Н.В. Володин. – Москва, 1962. – 783с.
148240
   Англо-русский военно-технический словарь. – Москва, 1965. – 943с.
148241
   Англо-русский военный словарь. – Москва, 1960. – 965с.
148242
   Англо-русский военный словарь. – изд. 2-е. перераб. и доп. – Москва, 1968. – 1064с.
148243
   Англо-русский военный словарь в 2-х томах. – Изд. 3-е прераб. и доп. – Москва
Т. 1. – 1987. – 655 с.
148244
  Новичков Н.Н. Англо-русский военный словарь по противоракетнойи противокосмической обороне / Н.Н. Новичков. – М, 1989. – 592с.
148245
  Новичков Н.Н. Англо-русский военный словарь по радиоэлектронике. лезерной и инфракрасной технике : Около 30 000 терминов / Н.Н. Новичков, Г.С. Пименов. – М : Воениздат, 1984. – 639с.
148246
   Англо-русский военный словарь: в 2-х томах. – Изд. 3-е перераб. и доп. – Москва
Т. 2. – 1987. – 688 с.
148247
  Софиано Т.А. Англо-русский геологический словарь / Т.А. Софиано. – Москва, 1957. – 528с.
148248
  Софиано Т.А. Англо-русский геологический словарь / Т.А. Софиано. – 2-е изд., стереотип. – Москва : Физматлит, 1961. – 528с.
148249
  Тимофеев П.П. Англо-русский геологический словарь : Ок. 52000 терминов / П.П. Тимофеев, М.Н. Алексеев, Т.В. Софиано. – Москва : Русский язык, 1988. – 540с.
148250
  Купалов-Ярополк Англо-русский геолого-геофизический словарь / Купалов-Ярополк, А.С. Петухов. – Москва : Недра, 1964. – 530с.
148251
  Смирнов Н.Н. Англо-русский гидробиологический словарь / Н.Н. Смирнов. – М., 1955. – 168с.
148252
  Калустьян М.Т. Англо-русский гидрогеологический словарь. 7 000 терминов / М.Т. Калустьян, Н.Н. Ходжибаев. – Ташкент, 1979. – 321с.
148253
  Деев Г.Н. Англо-русский гидрологический словарь / Г.Н. Деев, С К. Лосев, . – Москва, 1966. – 297с.
148254
  Лягин С.И. Англо-русский гидротехнический словарь. (Содержит около 10000 терминов и выражений по гидротехнике, гидравлике и соприкасающимся отраслям знания). / С.И. Лягин. – М.-Л., 1935. – 275с.
148255
  Косминский Б.М. Англо-русский горнотехнический словарь / Б.М. Косминский; Под ред.Б.М.Воробьева. – Москва, 1958. – 478с.
148256
  Барон Л.И. Англо-русский горный словарь / Составили Л.И Барон., Н.Н. Ершов ; Под ред. Л.И. Барона. – Москва : Госиздат физико-матем. лит-ры, 1958. – 992 с. – Парал. тит. л. на англ. яз.
148257
   Англо-русский дипломатический словарь. – Москва, 1989. – 854с.
148258
   Англо-русский железнодорожный словарь. – Москва, 1958. – 662с.
148259
  Пушкарев В.И. Англо-русский и русско-английский архитектурно-строительный словарь / В.И. Пушкарев, А.М. Щеголева. – Киев, 1961. – 843 с.
148260
  Болотина А.Ю. Англо-русский и русско-английский медицинский словарь = English-russian and russian-english medical dictionary : Около 24000 терминов / А.Ю. Болотина, Е.О. Якушева. – Москва : РУССО, 1999. – 544c. – ISBN 5-88721-081-8
148261
  Болотина А.Ю. Англо-русский и русско-английский медицинский словарь = English-Russian and Russian-English medical dictionary : Около 24 000 терминов / А.Ю.Болотина, Е.О.Якушева. – 4-е изд., стереотип. – Москва : Руссо, 2005. – 544с. – ISBN 5-88721-284-5


  Словарь охватывает терминологию традиционной медицинской науки, а также новых направлений медицины. Для студентов медицинских институтов, аспирантов и научных работников, практических врачей и переводчиков медицинской литературы
148262
  Серебрийский Б.Н. Англо-русский и русско-английский морской словарь. / Б.Н. Серебрийский. – Л-М : Морской транспорт, 1946. – 281 с.
148263
   Англо-русский и русско-английский словарь. – СПб, 1996. – 622с.
148264
   Англо-русский и русско-английский словарь "ложных друзей переводчика" = English-russian and russian-english dictionary of misleading words. – Москва : Советская энциклопедия, 1969. – 383, [1] с.
148265
  Ахманова О.С. Англо-русский и русско-английский словарь ( краткий ) = English-russian and russian-english dictionary / О.С. Ахманова; Под ред. Е.А.М.Уилсон. – Изд. 4-е, стереот. – Москва : Русский язык, 1993. – 672с. – ISBN 5-200-02044-1
148266
   Англо-русский и русско-английский словарь (краткий). – Москва : Русский язык, 1988
148267
   Англо-русский и русско-английский словарь (краткий). – 2-е изд., стер. – Москва, 1989. – 1054с.
148268
   Англо-русский и русско-английский словарь (краткий). – 3 - е изд., испр. – Москва : Русский язык, 1991. – 664с. – ISBN 5-200-01121-3
148269
   Англо-русский и русско-английский словарь (краткий). – Москва, 1998. – 1054с.
148270
  Горская М.В. Англо-русский и русско-английский словарь географических названий / М.В. Горская. – Москва : Русский язык, 1993. – 272с. – ISBN 5-200-01106-Х
148271
   Англо-русский и русско-английский словарь для школьника : Фонетика, грамматика, лексика к разговорным темам;Упоряд. А.О.Кадук. – Київ : А.С.К., 1998. – 804с. – ISBN 966-539-069-4
148272
   Англо-русский и русско-английский словарь для школьников = English-russian and russian-english dictionary for schoolchildren. – Київ : Логос, 1998. – 672с. – (Словари для школьников). – ISBN 966-509-019-4
148273
   Англо-русский и русско-английский словарь для школьников и студентов : Лексика. Фразеология. Грамматика. Страноведение / [сост.: А.Б. Шевнин, М.Ю. Бродский, Н.В. Шевченко]. – изд. 3-е, испр. и доп. – Екатеринбург ; Владимир : У-Фактория ; ВКТ, 2008. – 677, [1] с. : табл. – ISBN 978-59757-0113-8
148274
  Долганов И.Г. Англо-русский и русско-английский словарь международных соглашений и контрактов = English-Russian dictionary. Russian-English dictionary : Свыше 7000 слов и терминов / И.Г. Долганов. – Москва : Астрель- АСТ, 2002. – 224 с. – ISBN 5-17-016443-2; 5-271-04910-8
148275
  Желтов Л.М. Англо-русский и русско-английский словарь по морскому праву. / Л.М. Желтов, В.С. Князев. – М, 1988. – 208с.
148276
   Англо-русский и русско-английский словарь с транскрипцией = English-Russian and Russian-English dictionary transcriptions : свыше 40 тысяч слов. – Санкт-Петербург : Зенит ; Энергия, 2002. – 624 с. – ISBN 5-85976-029-9
148277
  Каврайский Ф.Ф. Англо-русский и русско-английский словарь. / Ф.Ф. Каврайский, С.В. Линден. – 4-е изд. – 445с.
148278
  Максимова И.М. Англо-русский иллюстрированный словарь для школьников: более 15000 слов и словосочетаний. / И.М. Максимова. – М., 1995. – 720с.
148279
  Николаев Г.А. Англо-русский исторический словарь / Г.А. Николаев. – М., 1995. – 461с.
148280
   Англо-русский коммерческий словарь : Более 20 000 слов. – Москва : Моби, 1992. – 424с. – ISBN 5-87739-001-5
148281
  Шляфер Ю.Л. Англо-русский краткий научно-технический словарь / Ю.Л. Шляфер. – М, 1994. – 109с.
148282
  Колонтаевская И.Ф. Англо-русский криминально-юридический словарь / И.Ф. Колонтаевская; Ассоциация авторов и издателей "Тандем". – Москва : ТАНДЕМ, ЭКМОС, 2000. – 192с. – ISBN 5-88124-084-7
148283
  Салистра В.И. Англо-русский лексический минимум по общественно-политической тематике / В.И. Салистра, И.А. Трущенко. – Москва, 1989. – 117с.
148284
   Англо-русский лесотехнический словарь. – Москва : Русский язык, 1983. – 669с.
148285
  Коваленко Е.Г. Англо-русский математический словарь / Е.Г. Коваленко. – Москва
Ч. 1. – 1994. – 448 с.
148286
  Коваленко Е.Г. Англо-русский математический словарь / Е.Г. Коваленко. – Москва
2. – 1994. – 918 с.
148287
  Санкин С.Л. Англо-русский медико-биологический словарь / С.Л. Санкин. – М., 1933. – 494с.
148288
  Акжигитов Г.Н. Англо-русский медико-биологический словарь сокращений = English-Russian Dictionary of Medical and Biological Abbreviations : Около 20 000 терминов / Г.Н. Акжигитов. – Москва : Наука, 1993. – 426с. – ISBN 5-02-005-679-0
148289
  Санкин С.Л. Англо-русский медико-биологический словарь. / С.Л. Санкин. – М, 1933. – 494с.
148290
  Мультановский М.П. Англо-русский медицинский словарь / М.П. Мультановский, А.Я. Иванова. – М, 1958. – 635с.
148291
  Мультановский М.П. Англо-русский медицинский словарь / М.П. Мультановский, А.Я. Иванова. – 2-е изд. – М, 1969. – 688с.
148292
   Англо-русский медицинский словарь = English-Russian medical dictionary. – Москва : Русский язык, 1988. – 603 p.
148293
   Англо-русский медицинский словарь. – М, 1989. – 602с.
148294
   Англо-русский медицинский словарь = English-russian medical dictionary : Около 70 000 терминов. – 2-е изд., стереотип. – Москва : Русский язык, 1992. – 608с. – ISBN 5-200-01960-5
148295
  Вахрамеев А.И. Англо-русский металлургический словарь / А.И. Вахрамеев. – 2-е перераб. и доп. изд. – Москва-Ленинград, 1950. – 420с.
148296
   Англо-русский металлургический словарь. – 2-е изд., стереотипное, с доп. – М, 1985. – 841с.
148297
  Мамонтова Л.И. Англо-русский метеорологический словарь / Л.И. Мамонтова, С.П. Хромов. – Л., 1959. – 172с.
148298
   Англо-русский метеорологический словарь. – Москва : Физматиздат, 1959. – 244с.
148299
  Гейнер И.П. Англо-русский метеорологический словарь / И.П. Гейнер. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1969. – 448с.
148300
   Англо-русский морской словарь. – Москва : Советская энциклопедия, 1973. – 791с.
148301
  Фаворов П.А. Англо-русский морской словарь сокращений / П.А. Фаворов. – М., 1983. – 632с.
148302
  Фаворов П.А. Англо-русский морской технический словарь: ок. 50000 терминов / П.А. Фаворов. – Москва : Воениздат, 1977. – 931 с.
148303
  Бурман Я. Англо-русский научно-технический словарь : теоретическая и прикладная механика механика твердого тела, жидкости и газа машиностроение и сторительство, математика, вычисл.техникика и программирование общенауч.лексика и фразеология / Я. Бурман, Г. Бобковский. – Москва : Джон Уайли энд Сайз, 1998. – 672с. – ISBN 5-88182-034-7
148304
  Бурман Я Англо-русский научно-технический словарь. / Я Бурман, Г. Бобковский. – М., 1995. – 655с.
148305
  Израилевич Е.Е. Англо-русский общеэкономический и внешнеторговый словарь / Е.Е. Израилевич. – Москва, 1955. – 544с.
148306
  Израилевич Е.Е. Англо-русский общеэкономический и внешнеторговый словарь / Е.Е. Израилевич. – 2-е изд., стереотип. – М., 1960. – 544с.
148307
  Израилевич Е.Е. Англо-русский общеэкономический и внешнеторговый словарь / Е.Е. Израилевич. – М., 1972. – 448с.
148308
  Израилевич Е.Е. Англо-русский общеэкономический и внешнеторговый словарь / Е.Е. Израилевич. – М., 1972. – 448с.
148309
  Горский Н.Н. Англо-русский океанографический словарь / Н.Н. Горский, В.И. Горская. – Москва : Гостехиздат, 1957. – 292с.
148310
  Блюм М.Н. Англо-русский оружейно-технический словарь / М.Н. Блюм. – М, 1947. – 160с.
148311
   Англо-русский патентный словарь. – М, 1973. – 232с.
148312
   Англо-русский по сетям и сетевым технологиям. – М, 1997. – 301с.
148313
   Англо-русский по химии и химической технологии. – М, 1986. – 581с.
148314
   Англо-русский политехнический словарь. – Москва, 1946. – 500с.
148315
   Англо-русский политехнический словарь : 80000 терминов. – 2-е изд., доп. – Москва : Советская энциклопедия, 1971. – 672с.
148316
   Англо-русский политехнический словарь. – Москва, 1976. – 647с.
148317
   Англо-русский политехнический словарь : Около 87 000 терминов. – 4-е изд., стереотип., с доп. – М. : Русский язык, 1979. – 687с.
148318
  Крамаревский А. Англо-русский политический словарь : В 2-х томах / А. Крамаревский. – Москва : Альтерпрес; Вира-Р. – ISBN 966-542-136-0;966-542-141-7; 5-93476-012-2
Т.1 : A-I. – 2000. – 846c.
148319
  Крамаревский А. Англо-русский политический словарь : В 2-х томах / А. Крамаревский. – Москва : Альтерпрес; Вира-Р. – ISBN 966-542-136-0;966-542-146-8; 5-93476-013-0
Т.2 : J-Z. – 2000. – 704c.
148320
   Англо-русский почвенно-агрохимический словарь : 20000 терминов. – Москва : Советская Энциклопедия, 1967. – 432с. – Російською та англійською мовами
148321
  Антипина Н.С. Англо-русский промышленно-экономический словарь / Н.С. Антипина. – Новосибирск, 1971. – 379с.
148322
  Герман-Прозорова Англо-русский радиотехнический словарь / Герман-Прозорова, Н.И. Виноградова. – Москва : Государственное издательство технико-теоретической литературы, 1957. – 524 с.
148323
  Герман-Прозорова Англо-русский радиотехнический словарь (Около 25 000 терминов) / Герман-Прозорова, Н.И. Виноградова. – М., 1960. – 524с.
148324
  Черняховская Л.А. Англо-русский разговоник / Л.А. Черняховская. – М., 1989. – 256с.
148325
   Англо-русский разговорник "Воздух-земля". – М, 1968. – 108с.
148326
   Англо-русский ракетно-космический словарь : более 50 тыс. терминов. – Москва : Воениздат, 1966. – 920 с.
148327
   Англо-русский русско-английский современный словарь + грамматика : Основные сведения школьного курса.Справочник школьника. – Донецк : БАО, 1998. – 992с. – (Сер."Справочник школьника"). – ISBN 966548141Х
148328
   Англо-русский русско-английский современный словарь+ грамматика. – Донецьк : БАО, 1999. – 992с. – ISBN 966-548-141-Х
148329
  Геминова Н.В. Англо-русский сельскохозяйственный словарь / Н.В. Геминова, Т.А. Красносельская, Б.Н. Усовский; под ред Красносельской Т.А. – Москва : Гостехиздат Огиз РСФСР, 1944. – 372 с. – на английском и русском языке
148330
  Усовский Б.Н. Англо-русский сельскохозяйственный словарь / Б.Н. Усовский, Н.В. Геминова. – 2-е изд., перераб. – М.-Л., 1951. – 652с.
148331
   Англо-русский сельскохозяйственный словарь. – М, 1983. – 876с.
148332
   Англо-русский сельскохозяйственный словарь : 75000 терминов. – Изд. 2-е, стереот. – Москва : Русский язык, 1986. – 876с. – Російською та англійською мовами
148333
   Англо-русский синонимический словарь. – Москва, 1979. – 543 с.
148334
   Англо-русский синонимический словарь. – 2-е изд., стереотипное. – Москва : Русский язык, 1988. – 542 с.
148335
   Англо-русский синонимический словарь = English-pussian dictionary of synonyms /Ed.Rozenman and D.Apresyan. – 5-е изд., стереот. – Москва : Русский язык, 2000. – 544с. – ISBN 5-200-02812-4
148336
   Англо-русский словаpь (40000 слов). – Київ : Каннон, 1997. – 688с. – ISBN 5-85434-102-6
148337
  Гавриловец А.В. Англо-русский словарь-разговорник / А.В. Гавриловец. – М., 1979. – 420с.
148338
  Гавриловец А.В. Англо-русский словарь-разговорник : Летние олимпийские виды спорта / А.В. Гавриловец. – Москва, 1979. – 381с.
148339
  Николаев В.П. Англо-русский словарь-спарвочник по вычислительной технике в разведочной физике / В.П. Николаев, В.Б. Цукерник. – Москва : Недра, 1972. – 336с.
148340
  Долан Дж.Э. Англо-русский словарь-справочник / Дж.Э. Долан, Б. Домненко. – Москва, 1994. – 543с.
148341
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь / В.К. Мюллер. – Изд. 2-е., испр. допол. – Москва : ОГИЗ, 1946. – 796с.
148342
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь : около 60 000 слов и выражений / составил : В.К. Мюллер. – изд.6-е стер. – Москва : Гос. изд-во иностранных и национальных словарей, 1956. – 700 с.
148343
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь : 70 000 слов / В.К. Мюллер. – Изд. 7-е перер.. и доп. – Москва, 1960. – 1192 с.
148344
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь : 53000 слов / В.К. Мюллер. – Изд. 7-е. – Москва, 1961. – 1192 с.
148345
  Аракин В.Д. Англо-русский словарь / В.Д. Аракин. – Изд. 2-е испр. и доп. – Москва, 1962. – 988с.
148346
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь : 70 000 слов / В.К. Мюллер. – 11-е изд., стереотип. – Москва : Советская энциклопедия, 1964. – 1192 с.
148347
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь / В.К. Мюллер. – 13-е изд. стер. – М., 1967. – 912с.
148348
   Англо-русский словарь. – Москва, 1968
148349
   Англо-русский словарь : 20 000 слов. – Изд. 19-е. – Москва : Советская энциклопедия, 1969. – 614с.
148350
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь : 70000 слов и выражений / В.К. Мюллер. – 14-е изд. стер. – Москва : Советская энциклопедия, 1969. – 912 с.
148351
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь / В.К. Мюллер. – 15-е изд. стер. – Москва : Советская энциклопедия, 1970. – 912с.
148352
  Аракин В.Д. Англо-русский словарь : Около 35 000 слов / В.Д. Аракин. – Изд. 8-е испр. и доп. – Москва : Советская энциклопедия, 1970. – 848с.
148353
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь / В.К. Мюллер. – 16-е изд. стер. – М., 1971. – 912с.
148354
  Аракин В.Д. Англо-русский словарь / В.Д. Аракин, З.С. Выгодская, Н.Н. Ильина. – Издание девятое, стереотипное. – Москва : Советская энциклопедия, 1971. – 848с.
148355
   Англо-русский словарь. – М., 1971. – 613 с.
148356
   Англо-русский словарь. – Москва : Советская энциклопедия, 1973. – 613 с.
148357
   Англо-русский словарь. – Изд.24-е, перераб. и доп. – Москва : Русский язык, 1974. – 648с.
148358
  Аракин В.Д. Англо-русский словарь / В.Д. Аракин. – Изд. 10-е стереотип. – Москва, 1975. – 848с.
148359
   Англо-русский словарь. – Изд. 25-е, стереотип. – М. : Русский язык, 1975. – 640с.
148360
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь / В.К. Мюллер. – 17-е изд. испр. и доп. – Москва : Русский язык, 1977. – 887с.
148361
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь / В.К. Мюллер. – 17-е изд. испр. и доп. – М., 1978. – 887с.
148362
   Англо-русский словарь. – 27-е изд. стереотип. – Москва : Русский язык, 1978. – 640с.
148363
   Англо-русский словарь. – Москва : Русский язык, 1979
148364
   Англо-русский словарь. – 28-е изд. – М. : Русский язык, 1980. – 640с.
148365
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь / В.К. Мюллер. – Изд. 13-е, стереотип. – Москва : Русский язык, 1981. – 888с.
148366
   Англо-русский словарь. – Москва, 1981
148367
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь = English-russian dictionary : 53 000 слов / В.К. Мюллер. – 18-е изд. стер. – Москва : Русский язык, 1981. – 842с.
148368
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь / В.К. Мюллер. – 19-е изд. стер. – М., 1982. – 887с.
148369
   Англо-русский словарь. – 29-е изд. – М, 1982. – 570с.
148370
   Англо-русский словарь : 20 000 слов. – 30-е изд., стер. – Москва : Русский язык, 1984. – 570с.
148371
   Англо-русский словарь. – 30-е изд., стер. – Москва : Русский язык, 1985. – 656с.
148372
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь / В.К. Мюллер. – 20-е изд. стер. – М., 1985. – 862с.
148373
   Англо-русский словарь. – 31-е изд., стер. – Москва : Русский язык, 1986. – 656с.
148374
   Англо-русский словарь. – 32-е изд., стереотип. – Москва : Русский язык, 1987. – 656с.
148375
  Аракин В.Д. Англо-русский словарь / В.Д. Аракин. – Изд. 12-е испр. – Москва, 1987. – 605с.
148376
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь / В.К. Мюллер. – 21-е изд. испр. – М., 1987. – 848с.
148377
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь / В.К. Мюллер. – 22-е изд., стереотип. – Москва : Русский язык, 1988. – 843 с.
148378
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь / В.К. Мюллер. – Москва : Русский язык, 1989. – 842 с.
148379
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь / В.К. Мюллер. – 23-е изд. стер. – М., 1990. – 842с.
148380
   Англо-русский словарь : 20 000 слов. – 33-е изд., стереотип. – Москва : Русский язык, 1990. – 486с.
148381
  Дубровин М.И. Англо-русский словарь / М.И. Дубровин. – Москва, 1991. – 314с.
148382
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь = English-russian dictionary : 53 000 слов / В.К. Мюллер. – 23-е изд. стер. – Москва : Алькор+, 1991. – 842с. – ISBN 5-85410-028-2
148383
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь : 53 000 слов / В.К. Мюллер. – 23-е изд., стереотип. – Москва : Русский язык, 1992. – 840с.
148384
  Дубровин М.И. Англо-русский словарь / М.И. Дубровин. – 3-е изд.дораб. – Москва, 1992. – 320с.
148385
   Англо-русский словарь. – М, 1993. – 594с.
148386
   Англо-русский словарь. – Минск, 1994. – 365 с.
148387
   Англо-русский словарь : 40000 слов с указанием произношения и интернациональной фонетической транскрипции. – Киев : Роккард, 1994. – 1391 с. – ISBN 5-7707-6677-8
148388
   Англо-русский словарь = English-russian dictionary : 53 000 слов. – Кишинев : Лумина, Ватра-Ж, 1994. – 640с. – ISBN 5-372-01569-1
148389
   Англо-русский словарь. – 2-е изд. – СПб, 1996. – 912с.
148390
  Козырева М.Н. Англо-русский словарь : Около 14000 слов и 63000 словосочетаний / М.Н. Козырева. – Москва : Русский язык, 1998. – 1120с. – ISBN 5200023017
148391
   Англо-русский словарь = English-Russian Dictionary : 40 000 слов. – Москва : Каннон, 1999. – 688с. – ISBN 966-7623-00-9
148392
  Минаева Л.В. Англо-русский словарь : Около 25 000 слов и 70 000 значений / Л.В. Минаева, И.В. Нечаев. – 3-е изд., стереотип. – Москва : Русский язык, 2000. – 632с. – ISBN 5-200-02710-1
148393
   Англо-русский словарь = English-russian dictionary : 40 000 слов. – Київ : КАННОН, 2001. – 688с. – ISBN 966-7623-00-9
148394
   Англо-русский словарь = English-Russian dictionary : 40000 слов. – Киев : Каннон, 2002. – 688 с. – ISBN 966-7623-00-9
148395
   Англо-русский словарь : полный школьный курс. – Минск : Харвест, 2003. – 608 с. – ISBN 985-13-1270-3
148396
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь = English-Russian dictionary : 40 000 слов / В.К. Мюллер, С.К. Боянус. – Москва : АСТ; Астрель, 2008. – 698 с. – ISBN 978-5-17-014801-1
148397
  Козырева М.Н. Англо-русский словарь (учебный) = English-russian learner"s dictionary / М.Н. Козырева, И.В. Федорова. – 2-е изд., стереот. – Москва : Русский язык, 2000. – 1120с. – ISBN 5-200-02712-8
148398
   Англо-русский словарь = English-Russian dictionary : 40000 слов. – Киев : Каннон, 1997. – 688 с.
148399
   Англо-русский словарь = English-Russian dictionary: 20000 слов. – 28-е изд. – Москва : Рус. яз., 1980. – 639 с. – Сост. указ на об. тит. л. – Библиогр. : с. 5-6
148400
   Англо-русский словарь американского сленга. – М, 1993. – 544с.
148401
  Коваленко Е.Г. Англо-русский словарь банкосвской терминологии / Е.Г. Коваленко. – М, 1994. – 462с.
148402
  Сахаров В.Ф. Англо-русский словарь библиотечных терминов. / В.Ф. Сахаров, Т.П. Соколова. – Л., 1941. – 92с.
148403
  Чмель А.В. Англо-русский словарь бухгалтерских терминов. : около 1 500 слов и выражений / А Чмель ; под ред. Я.В. Соколова. – Москва : Финансы и статистика, 1995. – 178 с. – ISBN 5-279-01513-X
148404
   Англо-русский словарь в 2-х книгах. – Справочное изд. – М, 1991. – 432с.
148405
  Салганик Л.М. Англо-русский словарь генетических и цитологических терминов. / Л.М. Салганик. – Новосибирск, 1973. – 143с.
148406
   Англо-русский словарь глагольных словосочетаний. – М, 1986. – 634с.
148407
   Англо-русский словарь глагольных словосочетаний. – 2-е изд. испр. – Москва, 1990. – 667с. – ISBN 5-200-00343-1
148408
   Англо-русский словарь для перевода научной и технической литературы. – Львов : Издательство Львовского университета, 1967. – 91 с.
148409
  ХайинЯ.Б Англо-русский словарь дорожника / ХайинЯ.Б. – 2-е изд., доп. и испр. – М., 1956. – 319с.
148410
  Елизаренкова П Т. Англо-русский словарь книговедческих терминов. / П Т. Елизаренкова. – М, 1962. – 510с.
148411
   Англо-русский словарь математических терминов. – Москва, 1962. – 371 с.
148412
   Англо-русский словарь математических терминов. – 2-е испр. и доп. изд. – Москва : Мир, 1994. – 413 с. – ISBN 5-03-002952-4
148413
  Зацный Ю.А. Англо-русский словарь новых слов и словосочетаний (рубеж столетий) / Ю.А. Зацный. – Запорожье : Запорожский государственный университет, 2000. – 243с. – ISBN 966-599-080-2
148414
  Борисов И.Ф. Англо-русский словарь по авиационно-космическим материалам / И.Ф. Борисов. – М., 1972. – 486с.
148415
  Гюрджиан А.А. Англо-русский словарь по авиационно-космической медицине / А.А. Гюрджиан, Н.М. Хватков. – М., 1972. – 386с.
148416
  Никитин С.М. Англо-русский словарь по авиационным и ракетным базам / С.М. Никитин, Ю.И. Хрущев. – М, 1962. – 335с.
148417
  Пташный Л.К. Англо-русский словарь по автоматике и контрольно-измерительным приборам / Л.К. Пташный. – М., 1957. – 379с.
148418
  Пташный Л.К. Англо-русский словарь по автоматике и контрольно-измерительным приборам / Л.К. Пташный. – 2-е изд., переработ. и доп. – Москва : Советская энциклопедия, 1971. – 428 с.
148419
  Резников Г.Б. Англо-русский словарь по антенно-волноводной технике : Ок. 13000 терминов / Г.Б. Резников. – Москва : Советская энциклопедия, 1973. – 431с.
148420
  Котик М.Г. Англо-русский словарь по аэрогидродинамике / М.Г. Котик. – Москва, 1960. – 457 с.
148421
   Англо-русский словарь по библиотечной и информационной деятельности = The English - Russian Dictionary of Library and Information Terminology. – Санкт-Петербург : Профессия, 2005. – 272с. – ISBN 5-93913-083-6


  Создатели словаря - группа американских специалистов, часть из которых имеет опыт работы в российских библиотеках и вузах культуры. Авторами разработан достаточно большой по объему словник, включающий около 4000 терминов, используемых как в ...
148422
   Англо-русский словарь по библиотечной и информационной деятельности = The English - Russian Dictionary of Library and Information Terminology / составитель и руководитель проекта Дж. Ричардсон (США); под ред. Э. Р. Сукиасяна, В.В. Зверевича. – Санкт-Петербург : Профессия, 2008. – 268с. – Шифр дубл.02 Англ. Р.Ц. – ISBN 5-93913-083-6
148423
  Дрыгин Ю.Ф. Англо-русский словарь по биотехнологии (с толкованиями) / Ю.Ф. Дрыгин, Е.С. Дрыгина, И.П. Пьянзина. – Москва : Русский язык, 1990. – 335 с. – ISBN 5-200-00651-1
148424
   Англо-русский словарь по бухгалтерскому учету, аудиту и финансам. – М, 1994. – 512с.
148425
   Англо-русский словарь по вычислительной технике. – М, 1964. – 297с.
148426
   Англо-русский словарь по вычислительной технике = English-russian dictionary of computing technique : [около 12 000 терминов] / В.К. Зейденберг, А.Н. Зимарев, А.М. Степанов, Е.К. Масловский; Сост. В.К. Зейденберг [и др.] ; под ред.С.А. Лебедева. – Москва : Советская энциклопедия, 1964. – 279 с. – Парал. титульный лист на англ. языке
148427
  Зейденберг В.К. Англо-русский словарь по вычислительной технике / В.К. Зейденберг. – Москва : Русский язык, 1984. – 504с.
148428
  Зейденберг В.К. Англо-русский словарь по вычислительной технике / В.К. Зейденберг, А.Н. Зимарев, А.М. Степанов; Под ред. Масловского Е.К. – 4-е изд., стереот., доп. – Москва : Русский язык, 1987. – 566с.
148429
   Англо-русский словарь по вычислительной технике. – 5-е изд., испр. и доп. – Москва : Русский язык, 1989. – 800с.
148430
   Англо-русский словарь по вычислительной технике = English-russian dictionary of computer science : около 42 000 терминов / В.К. Зейденберг [и др.] ; под ред. Е.К. Масловского. – Изд. 5-е, исправл. и доп. – Москва : Русский язык, 1990. – 800 с. – Парал. титульный лист на англ. языке. – ISBN 5-200-00653-8
148431
   Англо-русский словарь по вычислительной технике : Компьютеры, мультимедиа, сети, Интернет,телекоммуникации,Windows. Ок. 28000 терминов. – Москва : ЭТС, 1999. – 496с. – ISBN 5-86455-013-2
148432
  Зейденберг В.К. Англо-русский словарь по вычислительной технике. / В.К. Зейденберг. – М, 1974. – 535с.
148433
  Гнедовский В А. Англо-русский словарь по вычислительным системам и сетям / В А. Гнедовский, В С. Ротанов, . – М, 1981. – 270с.
148434
  Нартов И.М. Англо-русский словарь по газотурбинным установкам / И.М. Нартов. – Л, 1962. – 215с.
148435
   Англо-русский словарь по гидротехнике. – М, 1983. – 294с.
148436
  Марасанов В.П. Англо-русский словарь по гражданской авиации / В.П. Марасанов. – М., 1989. – 533с.
148437
   Англо-русский словарь по деталям машин. – М, 1959. – 309с.
148438
  Глузман И.С. Англо-русский словарь по железнодорожной автоматике,телемеханике и связи / И.С. Глузман. – Москва, 1958. – 395с.
148439
  Сучков С.В. Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике / С.В. Сучков. – М., 1990. – 434с.
148440
  Гальперин Г.Л. Англо-русский словарь по картографии, геодезии и аэрофототопографии / Г.Л. Гальперин ; ред. Г.В. Господинов. – Москва : Госиздат физико-математической лит-ры, 1958. – 546с.
148441
  Гальперин Г.Л. Англо-русский словарь по картографии, геодезии и аэрофототопографии / Г.Л. Гальперин ; под ред. Е.М. Поспелова. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Советская энциклопедия, 1968. – 426 с. – 12500 терминов
148442
  Яшунская Ф.И. Англо-русский словарь по каучуку, резине и химическим волокнам / Ф.И. Яшунская, И.Е. Фейгин. – Изд. 3-е, переработ. и доп. – М., 1962. – 260с.
148443
  Воропаев Н.Д. Англо-русский словарь по квантовой электронике и голографии : ок. 18000 терм. / Н.Д. Воропаев. – Москва : Русский язык, 1977. – 501 с.
148444
  Супрун Ф.П. Англо-русский словарь по космонавтике / Ф.П. Супрун, широков. – Москва, 1964. – 304 с.
148445
  Чернышев В.Н. Англо-русский словарь по лазерам и инфракрасной технике : более 10000 терминов / Чернышев В.Н., Куликова С.С., Куликов И.Л. – Москва : Воениздат, 1968. – 360 с.
148446
  Кречетников С.И. Англо-русский словарь по машиностроению и металлообрабоке / С.И. Кречетников. – 2-е изд.. перераб. и доп. – М., 1961. – 678с.
148447
  Кречетников С.И. Англо-русский словарь по машиностроению и металлообработке / С.И. Кречетников. – М., 1969. – 664с.
148448
  Смирнов Ю.В. Англо-русский словарь по машиночитаемой каталогизации: электронная версия // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2016. – № 2. – С. 38-41. – ISSN 0130-9765


  Рассмотрено программное обеспечение, являющееся электронной версией "Англо-русского словаря по машиночитаемой каталогизации" с рядом особенностей, отсутствующих в его печатном издании. Описан интерфейс пользователя и функциональность данного ПО. ...
148449
  Игнатьев Б.И. Англо-русский словарь по метрологии и технике точный измерений. Ок. 17000 терминов / Б.И. Игнатьев, М.Ф. Юдин. – Москва : Русский язык, 1981. – 363с.
148450
  Прохоров К.Я. Англо-русский словарь по микроэлектронике / К.Я. Прохоров. – Москва : Русский язык, 1985. – 454с.
148451
  Прохоров К.Я. Англо-русский словарь по микроэлектронике : Около 24 000 терминов / К.Я. Прохоров, А.А. Орликовский, А.Г. Соколов. – 2-е изд., перер. и доп. – Москва : Русский язык, 1993. – 391с. – ISBN 5-200-00639-2
148452
  Сорокин А.И. Англо-русский словарь по навигации, гидрографии и океанографии / А.И. Сорокин, Г.В. Трибуц. – Москва : Воениздат, 1984. – 463с.
148453
  Израилева Е.Ю. Англо-русский словарь по нефтепромысловому делу / Е.Ю. Израилева. – М., 1959. – 313с.
148454
  Израилева Е.Ю. Англо-русский словарь по нефтепромысловому делу / Е.Ю. Израилева. – М., 1966. – 423с.
148455
  Кречетников С.И. Англо-русский словарь по общему машиностроению / С.И. Кречетников. – М., 1937. – 576с.
148456
  Милованов Э.Л. Англо-русский словарь по охране окружающей среды / Э.Л. Милованов, Е.А. Вейцман; Под ред. Реймерса Н.Ф. – Москва : Русский язык, 1980. – 368с.
148457
  Глядков С.В. Англо-русский словарь по патентам и товарным знакам = English-russian dictionary of patents and trademarks : Около 11 000 терминов и сокращений / С.В. Глядков. – 4-е изд., испр. и доп. – Москва : Руссо, 2003. – 232с. – ISBN 5-88721-194-6


  Словарь содержит термины отражающие современное состояние языка в областях, связанных с интеллектуальной собственностью в целом и особенно в наиболее существенных ее разделах, имеющих дело с патентами и товарными знаками
148458
   Англо-русский словарь по пищевой промышленности. – М, 1963. – 570с.
148459
   Англо-русский словарь по пищевой промышленности. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва : Русский язык, 1988. – 667с.
148460
  Дыбовская К И. Англо-русский словарь по прикладной геофизике / К И. Дыбовская, . – М-Л, 1947. – 567с.
148461
   Англо-русский словарь по прикладной геофизике. – Москва, 1982. – 489с.
148462
  Эйдельман Л.Я. Англо-русский словарь по проводной связи / Л.Я. Эйдельман. – Москва-Ленинград : Государственное издательство технико-теоретической литературы, 1951. – 712с.
148463
  Борковский А.Б. Англо-русский словарь по программированию и информатике / А.Б. Борковский. – 2-е изд., стер. – Москва : Русский язык, 1989. – 335с.
148464
  Борковский А.Б. Англо-русский словарь по программированию и информатике (с толкованиями) / А.Б. Борковский. – М, 1987. – 335с.
148465
  Борковский А.Б. Англо-русский словарь по программированию и информатике (с толкованиями) = English-Russian dictionary of computers and programming : Около 6000 терминов / А.Б. Борковский; Спец. научн. ред. В.М. Брябрин. – Изд. 2-е, стереотипн. – Москва : Русский язык, 1990. – 335с. – ISBN 5-200-01169-3
148466
  Борковский А.Б. Англо-русский словарь по программированию и информатике (с толкованиями) / А.Б. Борковский. – Москва : Московская международная школа переводчиков, 1992. – 335 с.
148467
  Володин Н.В. Англо-русский словарь по программированному обучению / Н.В. Володин. – Москва, 1968. – 336с.
148468
  Судзиловский Г.А. Англо-русский словарь по противовоздушной и противоракетной обороне / Г.А. Судзиловский. – М., 1961. – 720с.
148469
  Никошкова Е.В. Англо-русский словарь по психологии / Е.В. Никошкова. – Москва : РУССО, ИП РАН, 1998. – 352с. – ISBN 5-88721-097-4, 5-201-02248-0
148470
  Никошкова Е.В. Англо-русский словарь по психологии = English - Russian dictionary of psychology : около 20 000 терминов / Е.В. Никошкова. – Москва : Руссо, 2006. – 352с. – ISBN 5-88721-306-X
148471
  Дозоров Н.И. Англо-русский словарь по радиоэлектронике / Н.И. Дозоров. – Москва, 1959. – 535с.
148472
  Лисовский Ф.В. Англо-русский словарь по радиоэлектронике : ок. 60000 терминов / Ф.В. Лисовский, И.К. Калугин. – Москва : Русский язык, 1984. – 718 с.
148473
  Лисовский Ф.В. Англо-русский словарь по радиоэлектронике : ок. 63000 терминов / Ф.В. Лисовский, И.К. Калугин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Русский язык, 1987. – 750 с.
148474
   Англо-русский словарь по радиоэлектронике и связи. – Москва : Атомиздат, 1959. – 548 с.
148475
  Мурашкевич А.М. Англо-русский словарь по ракетной технике / А.М. Мурашкевич. – М., 1958. – 231с.
148476
  Дремичев И.Д. Англо-русский словарь по реактивному оружию / И.Д. Дремичев, В.П. Гречкин. – М., 1960. – 383с.
148477
  Бобров В.Б. Англо-русский словарь по рекламе и маркетингу : Около 40000 терминов / В.Б. Бобров. – Москва : РУССО, 1997. – 699с. – ISBN 5887210656
148478
  Бобров В.Б. Англо-русский словарь по рекламе и маркетингу = English-russian dictionary of advertising and marketing : Около 40000 терминов / В.Б. Бобров; Отв.за вып. Г. В. Захарова; Ведущ. ред. И.И.Мошенцева, Т.Ф.Гвоздева; Ред.Т.В.Кулакова. – 3-е изд. с Указателем русских терминов. – Москва : РУССО, 1999. – 752с. – ISBN 5-88721-120-2
148479
  Богачева Э.А. Англо-русский словарь по реофизике / Э.А. Богачева. – Минск : ИТМ АН БССР, 1970. – 93 с.
148480
  Петров А.А. Англо-русский словарь по робототехнике / А.А. Петров, Е.К. Масловский. – М., 1989. – 495с.
148481
  Золотых В.Т. Англо-русский словарь по сварочному производству / В.Т. Золотых. – М., 1961. – 191с.
148482
  Золотых В.Т. Англо-русский словарь по сварочному производству. Около 12000 терминов / В.Т. Золотых. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1967. – 376с.
148483
  Соловьев В.И. Англо-русский словарь по связи / В.И. Соловьев, Т.Ю. Шитова. – Москва : Воениздат, 1986. – 800с.
148484
   Англо-русский словарь по сельско-хозяйственной технике. – Москва, 1968. – 380с.
148485
   Англо-русский словарь по современной радиоэлектронике : ок.20000 терминов. – Москва : Советская энциклопедия, 1968. – 448 с.
148486
  Калугин И.К. Англо-русский словарь по современной радиоэлектронике / И.К. Калугин, М.А. Берг, Г.Н. Глаголева; Водопьянов Ф.А. – изд. 2-е. – Москва : Советская энциклопедия, 1972. – 448 с.
148487
  Курьянов Е.И. Англо-русский словарь по средствам массоваой инфоармации : (с толкованиями) : около 12 000 терминов / Е.И. Курьянов. – Москва : Московская международная школа переводчиков, 1993. – 320с. – ISBN 5-8234-0009-8
148488
  Белкина С.С. Англо-русский словарь по судостроению и судовому машиностроению / составитель С.С. Белкина. – Ленинград : Госиздат судостроит. пром., 1958. – 579 с.
148489
  Герман-Прозорова Англо-русский словарь по телевидению / Герман-Прозорова, И.С. Янкельсон. – Москва : Государственное издательство физико-математической литературы, 1960. – 429 с.
148490
  Янкельсон И.С. Англо-русский словарь по телевидению / И.С. Янкельсон, В.А. Хлебородов, Герман-Прозорова. – 2-е изд., перераб. идоп. – Москва : Русский язык, 1985. – 320с.
148491
  Александров А.В. Англо-русский словарь по телекоммуникациям = English-russian dictionary of telecommunications : Около 34 000 терминов / А.В. Александров. – Москва : Руссо, 2004. – 496с. – ISBN 5-88721-248-9
148492
   Англо-русский словарь по технологии машиностроения и металлообработке. – М, 1990. – 959с.
148493
  Катышев Ю.В. Англо-русский словарь по ускорителям заряженных частиц / Ю.В. Катышев. – Москва : Советская энциклопедия, 1965. – 323 с.
148494
  Катышев Ю.В. Англо-русский словарь по физике высоких энергий : около 20 000 терминов / Ю.В. Катышев, Д.Л. Новиков, Э.А. Полферов. – Москва : Русский язык, 1976. – 520 с.
148495
  Катышев Ю.В. Англо-русский словарь по физике высоких энергий / Ю.В. Катышев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Русский язык, 1984. – 400 с.
148496
  Обручева Н.В. Англо-русский словарь по физиологии высших растений / Н.В. Обручева. – Москва : Наука, 1979. – 215с.
148497
  Сахаров А.А. Англо-русский словарь по фотографии и кинематографии / А.А. Сахаров. – Москва, 1960. – 395 с.
148498
  Кедринский В.В. Англо-русский словарь по химии и переработке нефти-English-Russian dictionaty of petroleum chemistry and processing / В.В. Кедринский. – М, 1975. – 767с.
148499
  Кедринский В.В. Англо-русский словарь по химии и переработке нефти / В.В. Кедринский. – М, 1979. – 768с.
148500
   Англо-русский словарь по химии и технологии полимеров. – Москва, 1977. – 536с.
148501
   Англо-русский словарь по химии и технологии силикатов. – М, 1986. – 292с.
148502
   Англо-русский словарь по химии и химической технологии : Около 65 000 терминов. – Москва : Руссо, 2004. – 584с. – Парал. тит. стр. англ. языком. – ISBN 5-88721-235-7


  Словарь содержит термины по органической, неорганической, физической, аналитической химии, нефтехимии, по основным процессам и аппаратам химической технологии
148503
   Англо-русский словарь по химии и химической технологиии : Около 65 000 терминов. – Москва : РУССО, 2001. – 584с. – ISBN 5-88721-173-3
148504
  Розенберг М.Б. Англо-русский словарь по холодильной технике / М.Б. Розенберг. – Москва, 1966. – 437 с.
148505
   Англо-русский словарь по целлюлозно-бумажному производству. – М, 1958. – 263с.
148506
  Хайкин Я.Б. Англо-русский словарь по цементу и бетону = English-Russian dictionary on cement and concrete / Я.Б. Хайкин; Под ред. Скрамтаева Б.Г. – Москва : госиздат лит-ры по строительству, архитектуре и строительным материалам, 1959. – 283с.
148507
   Англо-русский словарь по экономике и финансам = English-Russian Dictionary of economics and finance : около 75 000 слов и выражений. – Санкт-Петербург : Экономическая школа, 1993. – 590 с. – Парал. титул. лист на англ. языке. – (Библиотека "Экономической школы" : серия справочная ; Вып. 1). – ISBN 5-900428-05-2
148508
  Мельникова М.М. Англо-русский словарь по электрохимии и коррозии / М.М. Мельникова, И.П. Смирнов. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 1976. – 496с.
148509
   Англо-русский словарь по ядерной физике и технике = English-Russian geological dictionary / Д.И. Воскобойник, Н.Н. Ершов, Ю.В. Семенов, М.Г. Циммерман, А.И. Черный; Д.И. Воскобойник, Н.Н. Ершов, Ю.В. Семенов, М.Г. Циммерман, А.И. Черный; под ред. Э.В. Шпольского ; сост. Т.А. Софиано ; АН СССР, Ин-т научной информации. – Москва : ВИНИТИ, 1955. – 286 с.
148510
  Петренко О.К. Англо-русский словарь по ядерным взрывам : ок. 7000 слов и словосочетаний / О.К. Петренко. – Москва : Военное издательство, 1977. – 304 с.
148511
  Друкер Е.З. Англо-русский словарь пользователя ІВМ РС : 8700 слов и выражений / Е.З. Друкер, П.З. Друкер, В.В. Собоцинский. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Радиск, 1993. – 141с. – ISBN 5864630039
148512
   Англо-русский словарь рекламных терминов. – Изд. 2-е стереотип. – М, 1994. – 286с.
148513
  Власова З.Н. Англо-русский словарь с иллюстрациями : около 3400 слов / З.Н. Власова; под ред. А.Г. Елисеевой. – Москва : ГИС, 1962. – 772 с.
148514
  Власова З.Н. Англо-русский словарь с иллюстрациями : около 3400 слов / З.Н. Власова; под ред. А.Г. Елисеевой. – 2-е изд. – Москва : Советская энциклопедия, 1964. – 772 с.
148515
  Власова З.Н. Англо-русский словарь с иллюстрациями : около 3400 слов / З.Н. Власова; под ред. А.Г. Елисеевой. – 3-е изд. – Москва : Советская энциклопедия, 1965. – 772 с.
148516
   Англо-русский словарь с иллюстрациями. – Москва, 1965. – 592 с.
148517
  Мурашкевич А.М. Англо-русский словарь сокращений по авиационной и ракетно-космической технике / А.М. Мурашкевич, О.Н. Владимиров. – М., 1981. – 621с.
148518
   Англо-русский словарь сокращений по связи и радиоэлектронике : Около 30000 сокращений / Ф.С. Воройский, В.И. Соловьев, Н.Н. Новичков, В.И. Замараев, Т.Ю. и др. Шитова; Ф.С.Воройский, В.И.Соловьев, Н.Н.Новичков. – Москва : Воениздат, 1989. – 680 с.
148519
  Дозоров Н.И. Англо-русский словарь специальных терминов по радио / Н.И. Дозоров. – Москва, 1947. – 341с.
148520
  Дозоров Н.И. Англо-русский словарь специальных терминов по радио / Н.И. Дозоров. – 2-е изд., доп. – Москва; Ленинград, 1950. – 538с.
148521
   Англо-русский словарь спортивных терминов. – М.-Л., 1949. – 64с.
148522
  Аракин В.Д. Англо-русский словарь. / В.Д. Аракин. – Москва, 1952. – 964с.
148523
  Аракин В.Д. Англо-русский словарь. / В.Д. Аракин. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва, 1954. – 936с.
148524
  Аракин В.Д. Англо-русский словарь. / В.Д. Аракин. – Изд. 3-е. стереотип. – Москва, 1955. – 936с.
148525
  Аракин В.Д. Англо-русский словарь. / В.Д. Аракин. – Изд.5-е стереотип. – Москва, 1963. – 988с.
148526
  Аракин В.Д. Англо-русский словарь. / В.Д. Аракин. – Изд. 7-е стереотиа. – Москва, 1966. – 988с.
148527
  Аракин В.Д. Англо-русский словарь. / В.Д. Аракин. – 11-е изд., испр. и доп. – Москва, 1980. – 807с.
148528
  Аракин В.Д. Англо-русский словарь. : Около 36 000 слов / В.Д. Аракин. – Изд. 13-е стереотипн. – Москва, 1990. – 608с.
148529
  Аракин В.Д. Англо-русский словарь. / В.Д. Аракин. – Изд. 13-е стереотип. – Москва, 1991. – 608с.
148530
  Аракин В.Д. Англо-русский словарь. / В.Д. Аракин. – 13-е изд., стереотип. – Москва, 1992. – 608с.
148531
   Англо-русский словарь: 20000 слов. – Изд. 25-е, стереотип. – Москва : Рус. яз., 1976. – 640 с.
148532
   Англо-русский словарь: 20000 слов. – Изд. 26-е, стереотип. – Москва : Рус. яз., 1977. – 640 с.
148533
  Сыпченко В.А. Англо-русский справочник бизнесмена / В.А. Сыпченко, М.Л. Копыленко. – Київ : Олимп, 1992. – 190с. – ISBN 5-88500-056-5
148534
  Амбургер П.Г. Англо-русский строительный словарь / П.Г. Амбургер; Под ред. А.Е. Десова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1961. – 600с.
148535
   Англо-русский тематический иллюстрированный энциклопедический словарь = English-Rusian thematic pictorial encyclopedic dictionary : 65 000 англ.термиов, 80 000 рус.терминов. – Харьков : Весть, 1998. – 784с. – Библиогр.С.766-769. – ISBN 5766404905
148536
   Англо-русский тематический словарь. – Харьков : Единорог, 1995. – 512с.
148537
   Англо-русский тематический словарь. – М, 1995. – 509с.
148538
   Англо-русский терминологический словарь для студентов биологического факультета. – Киев : Киевский университет, 1979. – 28 с.
148539
  Дмитричев Т.Ф. Англо-русский терминологический словарь по вопросам разоружения / Под ред. Дмитричева Т.Ф. – Москва : Русский язык, 1987. – 376,1с.
148540
  Гитциграт Э.Э. Англо-русский терминологический словарь по геолого-поисковому бурению. / Э.Э. Гитциграт. – Л., 1963. – 318с.
148541
  Берлов М.Н. Англо-русский технический словарь / М.Н. Берлов. – М, 1928. – 430с.
148542
   Англо-русский технический словарь. – Москва-Ленинград, 1934. – 1215с.
148543
   Англо-русский технологический словарь. – М, 1966. – 437с.
148544
  Мартынов В.В. Англо-русский толговый словарь экономических терминов = English-Russian glossary of terms on external economic activity / В.В. Мартынов. – М, 1992. – 174с.
148545
  Федоров Б.Г. Англо-русский толковый словарь валютно-кредитных терминов / Б.Г. Федоров. – М., 1992. – 239с.
148546
  Мартынов В.В. Англо-русский толковый словарь внешнеэкономических терминов / В.В. Мартынов. – 2-е, доп. – Москва, 1994. – 208 с.
148547
   Англо-русский толковый словарь по вычислительной технике. – Рига, 1977. – 504с.
148548
  Дахно И.И. Англо-русский толковый словарь по интеллектуальной собственности : Науково-методичний та навчальний посібник / И.И. Дахно. – Київ : Вира-Р, 1997. – 384c. – ISBN 966-95172-0-6
148549
  Алексеев Е.С. Англо-русский толковый словарь по системотехнике ЭВМ / Е.С. Алексеев, А А. Мячев, . – Москва, 1993. – 254с.
148550
   Англо-русский учебный разговорник для иностранцев = Elementary Russian in patterns. – Москва : Советская Энциклопедия, 1964. – 656с.
148551
  Пасечник Г.А. Англо-русский учебный словарь-минимум военной терминологии / Г.А. Пасечник. – М. : Воениздат, 1986. – 231с.
148552
  Фоломкина С.К. Англо-русский учебный словарь / С.К. Фоломкина, Г.М. Уайзер. – М, 1975
148553
  Фоломкина Англо-русский учебный словарь / Фоломкина, Г.М. Уайзер. – М, 1981. – 471с.
148554
  Уилсон Е.А. Англо-русский учебный словарь / Е.А. Уилсон. – Москва, 1982. – 720с.
148555
  Уилсон М Е.А. Англо-русский учебный словарь / М Е.А. Уилсон. – 2-е, стер. – М., 1984. – 716с.
148556
  Уилсон М Е.А. Англо-русский учебный словарь / М Е.А. Уилсон. – 3-е, стер. – М., 1985. – 716с.
148557
   Англо-русский учебный словарь по автоматической обработке информации на ЭВМ. – Киев, 1985. – 176с.
148558
   Англо-русский физический словарь : около 60 000 терминов. – Москва : Советская энциклопедия, 1968. – 848 с.
148559
   Англо-русский физический словарь. – изд. 2-е. стереотип. – Москва, 1972. – 848 с.
148560
   Англо-русский физический словарь : около 60 000 терминов. – Москва : Русский язык, 1978. – 848 с.
148561
  Кунин А.В. Англо-русский фразеологический словарь / А.В. Кунин. – М., 1955. – 1455с.
148562
  Кунин А.В. Англо-русский фразеологический словарь / А.В. Кунин. – М., 1956. – 1455с.
148563
  Кунин А.В. Англо-русский фразеологический словарь / А.В. Кунин. – Москва
1. – 1967. – 738с.
148564
  Кунин А.В. Англо-русский фразеологический словарь / А.В. Кунин. – Москва
2. – 1967. – 1264с.
148565
  Кунин А.В. Англо-русский фразеологический словарь / А.В. Кунин. – Москва, 1984. – 942с.
148566
  Кунин А.В. Англо-русский фразеологический словарь : Около 5000 фразеологизмов / А.В. Кунин. – 2-е изд., стереот. – Москва : Русский язык, 2000. – 512c. – ISBN 5-200-02713-6
148567
  Кунин А.В. Англо-русский фразеологический словарь = English-russian dictionary of idioms : около 5000 фразеологизмов / А.В. Кунин. – 8-е изд., стереотипное. – Москва : Русский язык - Медиа, 2007. – 580 с. – ISBN 978-5-9576-0370-2
148568
   Англо-русский химико-технологический словарь. – М, 1953. – 707с.
148569
   Англо-русский химико-технологический словарь. – Изд.3-е стереотип. – Москва : Физматгиз, 1960. – 706 с.
148570
   Англо-русский химико-технологический словарь. – Изд.4-е, перераб. и доп. – С, 1964. – 736с.
148571
   Англо-русский химико-технологический словарь. – Изд. 5-е, стереотип. – М, 1966. – 736с.
148572
   Англо-русский химико-технологический словарь : 30 000 терминов. – Изд.6-е, стереотип. – Москва : Советская энциклопедия, 1971. – 736с.
148573
  Коваленко Е.Г. Англо-русский экологический словарь = English-russian ecological dictionary : Около 32000 терминов / Е.Г. Коваленко. – Москва : ЭТС, 1999. – 784с. – ISBN 5-86455-064-7
148574
  Коваленко Е.Г. Англо-русский экологический словарь = English-russian ecological dictionary : Около 32000 терминов / Е.Г. Коваленко. – Москва : ЭТС, 2000. – 784 с. – ISBN 5-86455-064-7
148575
   Англо-русский экологический словарь = English-russian ecological dictionary : Около 35500 терминов / Г.Н. Акжигитов, И.И. Мазур, Г.Я. Маттис, Р.Г. Акжигитов; под общ. руководством Г. Н. Акжигитова. – Москва : Русский язык, 2000. – 608с. – ISBN 5-200-02681-4
148576
  Морозенко В.В. Англо-русский экономико-статистический словарь / В.В. Морозенко. – М., 1974. – 221с.
148577
   Англо-русский экономический словарь. – М, 1976. – 334с.
148578
   Англо-русский экономический словарь. – М, 1977. – 727с.
148579
   Англо-русский экономический словарь. – 2-е изд., перераб. и доп. – М, 1981. – 792с.
148580
  Жданова И.Ф. Англо-русский экономический словарь = English-russian dictionary : Около 60 000 терминов и терминологических сочетаний / И.Ф. Жданова, Э.Л. Вартумян. – 3-е изд. – Москва : Русский язык, 2000. – 880с. – ISBN 5-200-02808-6
148581
  Жданова И.Ф. Англо-русский экономический словарь = English-russian dictionary : Ок. 60 000 терминов и терминологических сочет. / И.Ф. Жданова, Э.Л. Вартумян. – 4-е изд., стереот. – Москва : Русский язык, 2001. – 880с. – ISBN 5-200-02988-0
148582
  Карпович Е.А. Англо-русский электротехнический словарь / Е.А. Карпович. – Л., 1931. – 265с.
148583
  Карпович Е.А. Англо-русский электротехнический словарь / Е.А. Карпович. – 2-е изд. перераб. и доп. – М., 1939. – 376с.
148584
  Гейлер Л.Б. Англо-русский электротехнический словарь / Л.Б. Гейлер, Н.И. Дозоров. – М.-Л., 1951. – 736с.
148585
  Гейлер Л.Б. Англо-русский электротехнический словарь / Л.Б. Гейлер, Н.И. Дозоров. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М., 1955. – 704с.
148586
  Гейлер Л.Б. Англо-русский электротехнический словарь / Л.Б. Гейлер, Н.И. Дозоров. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : ГИТТЛ, 1957. – 711с.
148587
  Гейлер Л.Б. Англо-русский электротехнический словарь / Л.Б. Гейлер, Н.И. Дозоров. – Изд. 3-е, стереотип. – М., 1961. – 710с.
148588
  Мостицкий И.Л. Англо-русский энциклопедический словарь по современной электронной технике и программированию. Компьютеры, Интернет, телекоммуникации, аудио-, видео-, теле- и радиотехника и пр. = English - russian encyclopaedic dictionary of modern electronic engineering and programming : Ок. 19000 терминов (более 12700 словарных статей) / Сост. ред. И.Л.Мостицкий. – Москва : Триумф, 2004. – 784с. – (Знания и опыт экспертов). – ISBN 5-89392-092-9
148589
  Шерифф Р.Е. Англо-русский энциклопедический словарь терминов разведочной геофизики / Р.Е. Шерифф. – Москва : Недра, 1984. – 351с.
148590
  Мостицкий И.Л. Англо-русский энциклопедический словарь. Компьютеры, интернет, связь, аудио-, видео-, теле- и радиотехника : с русско-английским алфавитно-индексным указателем : ок. 23500 терминов (15600 словарных статей) / И.Л. Мостицкий. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Додэка-ХХІ, 2008. – 749, [3] с. – ISBN 978-5-94120-199-0
148591
   Англо-русский юридический словарь. – М, 1993. – 240с.
148592
  Андрианов С.Н. Англо-русский юридический словарь / С.Н. Андрианов, А.С. Берсон, А.С. Никифоров. – Москва : Русский язык, 1993. – 510с. – ISBN 5-200-02218-5
148593
  Андрианов С.Н. Англо-русский юридический словарь = English-russian law dictionary : Около 50000 терминов / С.Н. Андрианов, А.С. Берсон, А.С. Никифоров. – 2-е изд., стереотипн. – Москва : РУССО, 1998. – 512с. – ISBN 5-88721-102-4
148594
  Воскобойник Д Англо-русский ядерный словарь / Д Воскобойник, , М.Г. Циммерман. – Москва : Физматгиз, 1960. – 400 с.
148595
   Англо-русский, русско-английский переводчик для карманых ПК [Електронний ресурс]. – Москва : БИЗНЕССОФТ, 2005. – 1 CD + буклет (2 с.). – Системн. требования: КПК на платформе Pocket PC (MS Windows CE 3.0)/HandHeld PC 2000 (MS Windows CE 3.0), настольный компьютер Pentium 100 MHz. - Загл. с этикетки диска. – (X-translator: Pocket)


  Юридический Коммерция Интернет Информатика Разговорник
148596
  Катцнер К. Англо-русский, русско-английский словарь = English-Russian, Russian-English dictionary / К. Катцнер. – Москва. – ISBN 86070-010-5
Кн. 1, 2. – 1996. – 904 с. – Назва взята з обкл. - На тит. арк.: Англо-русский словарь; кн. 1. На шмуцтитулі: Русско-английский словарь; кн. 2. - Парал. тит. аркуш англ. мовою
148597
  Милорадович Ж.М. Англо-русский, русско-английский словарь : Слова и их грамматические формы / Ж.М. Милорадович; Под ред. С. Танасиевич. – 6-е изд. – Москва : Вече, 2000. – 716с. – (Грамматические словари). – ISBN 5-7141-0212-6
148598
   Англо-русский, русско-английский современный словарь + грамматика.. – Ростов -на-Дону : БАРО-ПРЕСС, 2000. – 992с. – ISBN 584-250-001-9
148599
   Англо-русский/Русско-английский словарь = English-russian dictionary : 40000 слов с указанием произношения и интернациональной фонетической транскрипции. – Кишинев : Гана. Логос, 1994. – 640с. – ISBN 5-85886-056-7
148600
   Англо-русско-латышский учебный терминологический словарь по микроэлектронике. – Рига, 1986. – 171 с.
148601
  Шишмарев А.И. Англо-русско-немецко-французский толковый словарь по вычислительной технике и обработке данных / А.И. Шишмарев, А.П. Заморин. – Москва : Русский язык, 1978. – 416 с.
148602
  Шишмарев А.И. Англо-русско-немецко-французский толковый словарь по вычислительной технике и обработке данных / А.И. Шишмарев, А.П. Заморин. – Москва : Русский язык, 1981. – 416с.
148603
   Англо-русско-украинский словарь научно-технической терминологии : Для студентов и школьников: А-Z. – Харків : Факт, 1999. – 704с. – ISBN 966-7099-07-5
148604
  Остальцева А.Ф. Англо-русское соглашение 1907 года : Автореф... Доктора ист.наук: / Остальцева А.Ф.; Моск.гос.ун-т. – Москва, 1962. – 35л.
148605
  Остальцева А.Ф. Англо-русское соглашение 1907 года / А.Ф. Остальцева. – Саратов, 1977. – 277с.
148606
  Руир Англо-русское соперничество в Азии в ХІХ веке / Руир. – Москва, 1924. – 180 с.
148607
  Федулина Е.А. Англо-саксонская теория доказательств: исторический подход к оценке // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 19. – С. 46-48. – ISSN 1812-3805


  Данная статья посвящена такому историческому подходу к оценке доказательств, как англосаксонская теория оценки. Автор рассматривает все присущие данной теории признаки и свойства, а также то, какие свойства она затрагивает.
148608
  Агеев В.Ф. Англо-синдские отношения в первой половине девятнадцатого века : Автореф... канд. ист.наук: 07.573 / Агеев В.Ф.; Ташкентский гос. ун-т. – Ташкент, 1971. – 28л.
148609
  Волков Ф.Д. Англо-советские отношения / Ф.Д. Волков. – Москва, 1958. – 464с.
148610
  Бруз В.С. Англо-советские отношения в 1924-1927 гг. : Дис... канд. истор.наук: / Бруз В.С.; КГУ им.Т.ШЕвченко, кафедра новой истории и истории междунар. отнош. – К., 1956. – 289л. – Бібліогр.:л.1-10
148611
  Захарова Э.Г. Англо-Советские отношения в 1945-1951 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Захарова Э.Г.; Горьковский гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1974. – 20л.
148612
  Воронцова Н.В. Англо-советские отношения в 1957-1964 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.574 / Воронцова Н.В.; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. – М., 1969. – 16л.
148613
  Зайкин А.Н. Англо-советские отношения в начале Великой Отечественной войны : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Зайкин А.Н. ; МГУ. – Москва, 1953. – 16 c.
148614
  Красильников А.Н. Англо-советские отношения в период мирового экономического кризиса 1929-1932 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Красильников А.Н.; Моск. гос. ин-т международных отношений. – М., 1957. – 20л.
148615
  Попов В.И. Англо-советские отношения. / В.И. Попов. – М, 1958. – 195с.
148616
   Англо-советский договор и СССР. – Москва : Молодая гвардия, 1925. – 64 с. – (Памятка комсомольского пропагандиста)
148617
  Живкова Л. Англо-турецкие отношения 1933-1939 / Л. Живкова. – Москва, 1975. – 198с.
148618
  Дическул В.М. Англо-турецкие отношения в 1923-1929 гг. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.03 / Дическул В.М.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1983. – 16л.
148619
  Бех П.О. Англо-укpаїнський словник для дiтей / П.О. Бех, Л.В. Биркун. – Київ : Фотовідеосервіс, 1993. – 64с. – ISBN 5-7707-4957-1


  Словник можна викоpистовувати пpи читаннi текстiв, для збагачення власного словникового запасу
148620
  Куштенко Л.Ю. Англо-украинские лексические соответствия : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Куштенко Л.Ю. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 25 с.
148621
   Англо-украинско-русский тематический словарь деловой лексики = Англо-українсько-російський тематичний словник ділової лексики = English - Ukrainian - Russian thematic dictionary : + Practice disc : (интерактивная компьютерная программа - 1000 вопросов в 100 упражнениях с ключом) : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Євтушенко Л.І. [ и др. ]. – 2 -е изд. лоп. – Киев : Инкос : Лінгвист, 2009. – 392 с. + CD+ROM. – Обл. загл. англ. мовою. – ISBN 978-966-8347-85-6
148622
  Дахно І.І. Англо-український географічний глосарій : [навч. посібник] / І.І. Дахно. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 388, [1] с. – ISBN 978-966-364-463-9
148623
  Кілієвич Олександр Англо-український глосарий термінів і понять з аналізу державної політики та економікі = English-ukrainian glossary of terms and concepts in public policy analysis and economics / Кілієвич Олександр. – Київ : Основи, 2003. – 510с. – ISBN 966-500-074-8
148624
  Маркус Джоуб Англо-український глосарій термінів із забезпечення якості = English-Ukrainian glossary of quality assurance terms / Дж. Маркус Джоуб, Сергій Яблонський, М. Покойовий. – 2-ге вид. – [Б. м.] : [б. в.], 2006. – 190, [1] с. : іл., табл. – Текст парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 175
148625
   Англо-український дипломатичний словник : Понад 26 000 слів і словосполучень. – Київ : Знання, 2006. – 579с. – ISBN 966-346-203-5
148626
  Чабан В. Англо-український електротехнічний словник / В. Чабан. – Львів, 1995. – 256с. – ISBN 5-7707-7944-6
148627
   Англо-український і українсько-англійський словник. – Донецьк, 1990. – 480 с.
148628
   Англо-український і українсько-англійський словник для школярів. – Київ : Логос, 2000. – 544с. – (Словари для школьников). – ISBN 966-509-040-2
148629
   Англо-український ілюстративний глосарій американських фінансових термінів. – Київ, 2000. – 104с. – ISBN 966-646-005-Х
148630
   Англо-український математичний словник = English-Ukrainian mathematical dictionary : біля 10000 термінів. – Київ : Дидактик, 1993. – 224 с. – ISBN 5-7707-3884-7
148631
   Англо-український навчальний словник-мінімум / Перебийніс, .В.І., Е.П. Рукіна, С.С. Хідекель. – Київ : Наукова думка, 1995. – 269с. – ISBN 5-12-004286-4
148632
  Перебийніс В.І. Англо-український навчальний словник з методичними коментарями та граматичними таблицями = English-Ukrainian Learner"s Dictionary / В.І. Перебийніс, Е.П. Рукіна, С.С. Хідекель; За ред. Г.І.Артемчука. – Київ : Вежа, 2002. – 424с. – ISBN 966-7091-42-2
148633
  Кальниченко О.А. Англо-український науково-технічний переклад : навчальний посібник для вищ. навч. закладів / О.А. Кальниченко, Е.Х. Рабінович, Г.М. Кучер; Народна українська академія. – Харків : НУА, 2007. – 124с. – ISBN 978-966-8558-55-9
148634
  Антонюк Н.М. Англо-український переклад юридичної термінології у багатомовних контрактах / Н.М. Антонюк, І.В. Шкурик // Вісник Академії адвокатури України : право: наука, практика : наукове фахове видання / Академія адвокатури України. – Київ, 2013. – Число 3 (28). – С. 75-79
148635
  Борисенко І.І. Англо-український розмовник / І.І. Борисенко, Л.М. Медведєва. – Київ : Радянська школа, 1980. – 119с.


  Справочное пособие составлено на основе общеупотребительной лексики, сгруппированной в тематические разделы: "Путешествия", "Гостиница", "Покупки", "Образование" и т.д.
148636
  Стрішенець Н.В. Англо-український словник-довідник бібліотечно-інформаційної термінології = English-Ukrainian glossary of library and information science / Н.В. Стрішенець; НАНУ; Нац. біб-ка України ім. В.І.Вернадського; Надія Страшенець. – Київ, 2004. – 329с. – ISBN 966-02-3343-4
148637
  Карачун В.Я. Англо-український словник-довідник скорочень у галузі комп``ютерної техніки / В.Я. Карачун. – Київ : Знання, 2000. – 158c. – ISBN 966-7293-17-3
148638
   Англо-український словник, 1948. – 792с.
148639
  Подвезько М.Л. Англо-український словник / М.Л. Подвезько, М.І. Балла. – К., 1974. – 663с.
148640
   Англо-український словник = English-ukrainian dictionary : (Близько 20 000 слів). – Київ : Радянська школа, 1978. – 446с.


  Словник має понад 20 000 найбільш вживаємих англійських слів та словосполук. Мета словника - допомогти вивчаючим англійську мову перекладати тексти середньої складності. Словник побудований за гніздовою системою, слова розміщені в алфовітному порядку. ...
148641
   Англо-український словник = English-Ukrainian dictionary : (Близько 20 000 слів). – 2-ге вид. – Київ : Радянська школа, 1984. – 446с.


  Словник має близько 20 000 слів найбільш вживаємих англійських слів і словосполучень. Словник побудований за гніздовою системою, слова розміщені в алфавітному порядку. Географічні назви подані в кінці словника.
148642
   Англо-український словник = English-ukrainian dictionari : (Близько 20 000 слів). – Видання третє. – Київ : Радянська школа, 1991. – 432с. – ISBN 5-330-01184-1


  Словник містить близько 20 000 найуживаніших англійських слів і словосполучень, достатніх для розуміння текстів середньої складності.
148643
   Англо-український словник. – Київ : Освіта, 1998. – 432с. – ISBN 966-04-0289-9
148644
  Зубков М.Г. Англо-український словник = English-Ukrainian Dictionary : 65000 слів та сполучень / М.Г. Зубков. – Харків : Фоліо, 2003. – 765с. – (Библіотека державної мови). – ISBN 966-03-2154-6
148645
   Англо-український словник = English-Ukrainian dictionary : 100 000 слів та словосполучень / Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк; Гороть Є.І., Коцюк Л.М., Малімон Л.К., Павлюк А.Б.; [під заг. кер. Є.І. Гороть]. – Вінниця : Нова книга, 2006. – 1700 с. – ISBN 966-382-012-8
148646
  Подвезько М.Л. Англо-український словник (шкільний) / М.Л. Подвезько. – Київ : Радянська школа, 1955. – 700с.
148647
  Подвезьком Л. Англо-український словник (шкільний) / Л. Подвезьком. – 2-е вид. – К., 1959. – 702с.
148648
  Подвезько М.Л. Англо-український словник (шкільний) / М.Л. Подвезько. – К., 1963. – 703с.
148649
   Англо-український словник = English-Ukrainian Dictionary: Близ. 120000 слів. – Київ : Освіта
Т. 2 : N - Z. – 1996. – 712 с.
148650
   Англо-український словник власних назв та імен : Близько 3 000 слів і словополучень. – Тернопіль : Підручники & посібники, 2000. – 208с. – ISBN 966-562-296-Х
148651
  Харченко О. Англо-український словник журналістської термінології / Олег Харченко ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики ; Центр вільної преси. – Київ : [Центр вільної преси], 1999. – 85, [3] с.
148652
   Англо-український словник з бізнесу : Для студентів вищих навчальних закладів. – Львів : Оріяна-Нова, 2006. – 318с. – Доп. карт.ек.Шифр дубл.33 Англ.Доп.карт. всем кабинетам. – ISBN 5-8326-0152-1


  Містить понад 13 тис. термінів і термінологічних словосполучень, які охоплюють основні сфери ділової активності людини, зокрема менеджмент, маркетинг, трудові ресурси, організацію виробництва, облік, фінанси, кредит тощо. Для студентів вищих ...
148653
  Бехта І. Англо-український словник з деревообробної промисловості / Іван Бехта, Павло Бехта. – Львів : Світ, 2005. – 352с. – ISBN 966-603-319-4
148654
  Коссак О.М. Англо-український словник з інформатики та обчислювальної техніки : понад 15 000 терм. / О.М. Коссак. – Львів : Бак, 1995. – 304с. – ISBN 5-7773-0253-Х
148655
   Англо-український словник з механіки. – Київ : Либідь, 1995. – 60 с.
148656
   Англо-український словник з міжнародних відносин та дипломатії = English-Ukrainian dictionary of international relations and diplomacy / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І.Франка ; уклад.: Наталія Кащишин. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2014. – 118, [2] с. – Уклад. на обкл. зазнач. як автор. - Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 112-118. – ISBN 978-617-10-0121-3
148657
  Федоришин М. Англо-український словник з українською транскрипцією / М. Федоришин; За ред.Н.Гайдук і П.Корнеса. – Львів : Бак, 1998. – 200с. – ISBN 966-7065-13-8
148658
  Клименко О.Л. Англо-український словник новітніх інформаційних технологій / О.Л. Клименко, О.С. Чирвоний ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : ЗНУ, 2013. – 199, [1] с. – Бібліогр.: с. 197-198. – ISBN 978-966-599-441-1
148659
  Медведєва Л.М. Англо-український словник парних словосполучень = English-Ukrainian dictionary of Binomial Expressions / Л.М. Медведєва, В.В. Дайнеко; Під ред. О.Є Семенця. – Київ : Українська енциклопедія-Ной, 1994. – 256с. – ISBN 5-88500-068-2
148660
  Дацюк Л. Англо-український словник складних іменників / Л. Дацюк. – Дрогобич : Відродження, 1998. – 240c. – ISBN 966-538-015-Х
148661
   Англо-український словник українсько-англійський = English-ukrainian dictionary ukrainian-english. – Київ : Академія, 1998. – 696с. – ISBN 966-580-007-8
148662
   Англо-український словник юридичних термінів. – Одеса : Юридична література, 2004. – 600 с. – ISBN 966-8104-63-3
148663
   Англо-український словник. Близько 120 000 слів. : У 2-х т. – Київ : Освіта. – ISBN 5-330-03081-1
Т.1 : А - М. – 1996. – 752с.
148664
   Англо-український словник. Близько 120 000 слів. У 2-х т. : У 2-х т. – Склав М.І.Балла. – Київ : Освіта. – ISBN 5-330-03081-1
Т.2 : N - Z. – 1996. – 712с.
148665
   Англо-український словник. Близько 20 000 слів. – 4-е вид. – Київ : Освіта, 1994. – 432с. – ISBN 5-330-02252-5
148666
  Медведєва Л.М. Англо-український словник. Мовленнєві ідіоми, вигуки, звуконаслідування = English-ukrainian dictionary. Pragmatic idioms, interjections, onomatopeic words : [понад 4 000 англійських прагматичних (мовленнєвих) ідіом та вигуків, звуконаслідувальні слова та вирази] / Л. Медведєва, Н. Холден. – Київ : Дніпро, 2003. – 536 с. – ISBN 966-578-115-4
148667
   Англо-український соціологічний словник. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2006. – 144с. – ISBN 966-518-381-8
148668
  Коссак О.М. Англо-український та українсько-англійський словник-довідник з телекомунікацій / О.М. Коссак, Р. Кравець. – Львів : Бак, 1996. – 248с. – ISBN 5-7773-0341-2
148669
   Англо-український та українсько-англійський словник = English-ukrainian and ukrainian-english dictionary / В.І. Перебийніс, Е.П. Рукіна, І.В. Тіменко, С.С. Хідекель; В.І. Перебийніс, Е.П. Рукіна, І.В. Тіменко, С.С. Хідекель. – Харків : Фоліо, 2006. – 368с. – (Бібліотека державної мови). – ISBN 966-03-3361-7
148670
  Орлова Н.В. Англо-український та українсько-англійський словник педагогічних та психологічних термінів і понять : близько 40 000 слів і словосполучень : навч. посібник для студ. і викладачів вищ. навч. закл. / Орлова Н.В. ; МОНУ ; Черкаськ. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2010. – 188 с. – ISBN 978-966-353-133-5
148671
  Зацний Ю.А. Англо-український тематичний словник нової лексики та фразеології / Ю.А. Зацний, О.Л. Клименко ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : ЗНУ, 2013. – 321, [1] с. – Алф. покажч.: с. 298-320. – Бібліогр.: с. 296-297. – ISBN 978-966-599-440-4


  Словник створено як навчальний лексикографічний посібник, призначений допомогти у процесі вивчення курсу "Основи неології та проблеми перекладу неологізмів". Видання розраховано на студентів спеціальності "Переклад (англійська мова)", а також як ...
148672
  Шимків А. Англо-український тлумачний словник економічної лексики = English-Ukrainian explanatory dictionary of economic terms / Анна Шимків. – Київ : КМ Академія, 2004. – 429 с. – ISBN 966-518-293-5
148673
  Пройдаков Е.М. Англо-український тлумачний словник з обчислювальної техніки, Інтернету і програмування / Е.М. Пройдаков, Л.А. Теплицький. – 1-е вид. – Київ : СофтПрес, 2005. – 552с. – Створено за підтримки компанії "Майкрософт Україна". – ISBN 966-530-070-9
148674
  Пройдаков Е.М. Англо-український тлумачний словник з обчислювальної техніки, Інтернету і програмування / Е.М. Пройдаков, Л.А. Теплицький; Ред. О.В. Кисла, О.В. Мірошниченко. – 2-е вид., допов. і доопрацьоване. – Київ : СофтПрес, 2006. – 824с. – Створено за підтримки компанії "Майкрософт Україна". – ISBN 966-530-027-X
148675
  Шевченко В.Е. Англо-український тлумачний словник редакційно-видавничої комп"ютерної термінології / В.Е. Шевченко; Ред. Т.В. Ковтуненко; КНУТШ. – Київ : Либідь, 2006. – 320с. – ISBN 966-06-0439-4


  Словник містить більше 5 000 слів та словосполучень, які вживаються у комп’ютерних програмах верстки, опрацювання текстової та зображальної інформації, а також абревіатур і скорочень найпошириніших термінів. У словнику наведено транскрипції за ...
148676
   Англо-український українсько-англійський словник. – Донецьк : Сталкер, 1999. – 480с. – ISBN 966-596-231-0
148677
  Поліщук Н. Англо-український філософський словник / Н. Поліщук, В. Лісовий; МФ "Відродження". – Київ : Либідь, 1996. – 272 с. – ISBN 5-325-00819-6
148678
  Баранцев К.Т. Англо-український фразеологічний словник / К.Т. Баранцев. – Київ : Радянська школа, 1969. – 1052 с.
148679
   Англо-український фразеологічний словник = English-Ukrainian. Phrase-book : Близько 30 000 фразеологічних виразів / Уклад. К.Т. Баранцев. – 2-ге вид., випр. – Київ : Знання, 2005. – 1056 с. – ISBN 966-620-230-1; 966-620-231-Х


  Словник містить близько 30000 англійських словосполучень, серед яких є ідіоматичні вирази, прислів"я і приказки
148680
   Англо-український фразеологічний словник = English-Ukrainian. Phrase-book : близько 30 000 фразеологічних виразів / уклад. К.Т. Баранцев. – 3-те вид., стереотип. – Київ : Знання, 2006. – 1056 с. – ISBN 966-620-225-5


  Словник містить близько 30000 англійських словосполучень, серед яких є ідіоматичні вирази, прислів"я і приказки
148681
   Англо-український, українсько-англійський словник. – Київ : Феміна, 1995. – 696с. – ISBN 5-7707-6868-1


  Словник містить близько 40 тисяч найуживаніших англійських та українських слів і словосполучень. Охоплює суспільно-політичну, літературну і побутову лексику. Словник побудований за гніздовою системою, слова розміщені в алфавітному порядку.
148682
   Англо-український, українсько-англійський словник. – Київ : Академія, 1997. – 696с. – ISBN 966-580-007-8
148683
   Англо-український, українсько-англійський словник = English-Ukrainian, Ukrainian-English dictionary : близько 100 000 слів / [уклад. Ребрик В.І.]. – Київ : [Таврида], 2008. – 752 с. – На обкл. назва: Новітній словник англо-український, українсько-англійський : граматика та комп"ютерна термінологія. – ISBN 978-966-2064-00-1
148684
  Зінов"єва Л.О. Англо-український, українсько-англійський словник = Dictionary English-Ukrainian, Ukrainian-English : 101 000 слів / Л.О. Зінов"єва. – Харків : Торсінг Плюс, 2010. – 768 с. – Бібліогр.: c. 3. – (Словник). – ISBN 978-611-030-034-6
148685
   Англо-український, українсько-англійський словник = English-ukrainian, ukrainian-english dictionary : 60 000 слів / [уклад. Дерев"янко Н.С. ; наук. ред. В.С. Поляков]. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2011. – 640 с. – ISBN 978-966-14-0941-4
148686
  Таланов О.С. Англо-український, українсько-англійський словник = English-Ukrainian, Ukrainian-English dictionary : 35 000 слів / Олег Таланов. – Київ : Арій, 2012. – 511, [1] с. : табл. – ISBN 978-966-498-076-7
148687
  Гаврилишин Я. Англо-український, українсько-англійський словник ділових термінів / Я. Гаврилишин, О. Каркоць. – К., 1993. – 95с.
148688
  Перебийніс В.І. Англо-український, українсько-англійський словник для початківців = English-Ukrainian, Ukrainian-English dictionary for beginners : [6000 сл.] / В.І. Перебийніс, Е.П. Рукіна, С.С. Хідекель. – Вінниця : Нова Книга, 2007. – 621, [1] с. – Обкл. англ. мовою. – ISBN 978-966-382-029-3
148689
   Англо-український, українсько англійський словник = English-Ukrainian, Ukrainian-English dictionary : близько 70 000 слів. – Київ : Павлім, 2004. – 632 с. – ISBN 966-686-055-4
148690
   Англо-український, українсько англійський словник = English-Ukrainian, Ukrainian-English dictionary : близько 100 000 слів / [словник створений за участю Ребрика В.І.]. – [1-е вид.]. – Київ : [Таврида], 2010. – 752 с. – ISBN 978-966-2064-00-1
148691
  Куштенко Л.Ю. Англо-українські лексичні відповідності : Дис... канд. філол.наук: / Куштенко Л. Ю.; КІІЦА. – К., 1972. – 220л. – Бібліогр.:л.196-210
148692
  Шпак Н.А. Англо-українсько-російський дипломатичний словник-мінімум / Н.А. Шпак; Дипломатична академія України при МЗС України. – Київ : ДЕМІД, 2002. – 36с. – (Бібліотека дипломатичної Академії України)
148693
   Англо-українсько-російський словник. – Київ : Освіта, 1993. – 239 с. – ISBN 5-330-01424-7
148694
   Англо-українсько-російський словник біохімічних термінів = English-Ukrainian-Russian dictionary of biochemical terms = Англо-украинско-русский словарь биохимических терминов / П.О. Бех, О.А. Капля, С.В. Хижняк, Н.В. Войцицька; Бех П.О., Капля О.А., Хижняк С.В., Войцицька Н.В. – Київ : Видавництво Українського фітосоціологічного центру, 2005. – 355 с. – Бібліогр.: 353-354. – ISBN 966-306-066-9


  У словнику в алфавітному порядку наведено біохімічні, хімічні та біофізичні терміни, які найчастіше зустрічаються у науковій і навчальній літературі з біохімії та клітинної біології.
148695
  Коссак О.М. Англо-українсько-російський словник з інофрматики та обчислювальної техніки / О.М. Коссак, С.Л. Маньковський. – Львов, 1991. – 486с.
148696
   Англо-українсько-російський словник з інформатики, программування, обчислювальної техніки. – Київ : Вища школа, 1995. – 444 с.
148697
   Англо-українсько-російський словник з інформатики, програмування, обчислювальної техніки : Hавчальний посібник. – Київ : Вища школа, 1995. – 445с. – ISBN 5-11-004501-1
148698
   Англо-українсько-російський словник з фізіології і біохімії рослин та назв рослин = English-Ukrainian-Russian dictionary plant physiology and biochemistry, plant species / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [уклад. Арапетьян Е.Р. ; ред. М.М. Мартиняк, М.В. Михалюк]. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. – 517, [1] с. – На тит. арк. зазнач. також: Dictionary of plant species in Latin, English, Ukrainian, Russian. - Словник лат.-англ.-укр.-рос. назв рослин: с. 451-515. – Бібліогр.: с. 516-517. – ISBN 978-966-613-874-6
148699
   Англо-українсько-російський словник з хімії : У двох книгах. Кн.2. – Київ : Либідь
Ч.1. – 1994. – 325 с.
148700
   Англо-українсько-російський словник з хімії. – Київ : Либiдь. – ISBN 5-325-00326-7 (Кн.2)
Ч.2. – 1994. – 288 с.


  Друга книга словника містить алфавітні реєстри українських та російських термінів.
148701
  Ільченко О.М. Англо-українсько-російський словник міжнародної комунікації: наука, техніка, освіта, журналістика : [словник] / Ільченко О.М. ; за заг. ред. Жалая В.Я. ; НАН України, Центр наук. дослідж. та викладання інозем. мов. – Київ : Едельвейс, 2014. – 631, [1] с. – Обкл., корінець та другий тит. арк. англ. - Загол. обкл., дод. тит. арк. : International communication: science, technology, education, journalism (English-Ukrainian-Russian dictionary) / Olga M. Ilchenko. – ISBN 978-966-2748-52-9
148702
  Ільченко О.М. Англо-українсько-російський словник мови науки та медіа : [словник] / Ільченко О.М., Шаля О.І. ; за заг. ред. Жалая В.Я. ; НАН України, Центр наук. дослідж. та викладання інозем. мов. – Вид. 2-ге, доопрац. – Київ : Едельвейс, 2014. – 519, [1] с. – Назва обкл. та корінця: The language of science and media. A new dictionary. English-Ukrainian-Russian. – ISBN 978-966-2748-40-6
148703
  Медведєва Л.М. Англо-українсько-російський словник усталених виразів / Л.М. Медведєва. – Київ; Тернопіль : Українська енциклопедія-Ной, 1992. – 493с. – ISBN 5-88500-047-6
148704
   Англо-українсько-російський та українсько-английський термінологічний словник з дослідження операцій / Д.Л. Дудюк, Л.Д. Загвойська, Л.Я. Сорока, Р.Я. Оріховський; МОУ ; Ін-т змісту і методів навчання. – Київ, 1996. – 160с. – ISBN 5-7763-9341-8
148705
  Майзлиш А.А. Англо-фламандские торговые договоры начала XV века: к вопросу о модели бургундской государственности // Средние века : исследования по истории Средневековья и раннего Нового времени / Ин-т всеобщей истории РАН. – Москва, 2007. – Вып. 68 (3). – С. 54-79. – ISBN 978-5-02-035555-2. – ISSN 0131-8780
148706
  Манфред. А.З. Англо-французские отношения. Стеногр. публ. лекции / А.З. Манфред. – М., 1947. – 32с.
148707
  Королев Н.В. Англо-французское соглашение 1904 года : Автореф... канд. ист.наук: / Королев Н. В.; АОН при ЦК КПСС, Каф. новой ист. – М., 1958. – 16л.
148708
  Мусаева С.И. Англо-французское соперничество вокруг проекта Суэцкого канала // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 7 (615). – С. 33-37. – ISSN 0321-0626
148709
  Оськін О. Англо-шотландське масонство - родоначальники європейської системи лож "вільних каменярів" // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квітня 2008 р.) / КНУТШ, Історичний фак. Наукове т-во студентів та аспірантів ; [ред. кол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 1, ч. 2. – С. 80-83
148710
  Гальперин А.И. Англо-Японский союз 1902-1921 года / А.И. Гальперин. – М, 1947. – 448с.
148711
  Литвинов В С. Англомания в России как социокультурное явление. : Автореф... Канд.культуролог.наук: 24.00.02 / Литвинов С.В,; Моск.гос.ун-т. – М, 1998. – 27л.
148712
  Редька І.А. Англомовна віршована пастораль у ракурсі категорії емотивності: лінгвопоетична перспектива // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – № 29. – C. 196-208. – ISSN 2413-5593
148713
  Василенко Д.В. Англомовна загальновживана лексика та військова термінологія // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 177-181. – ISSN 1729-360Х
148714
  Куковська В.І. Англомовна захисна промова адвоката крізь призму теорії мовленнєвих актів // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – № 23. – С. 10-15. – ISSN 2307-4558
148715
  Махачашвілі Р.К. Англомовна інноваційна лінгвосфера буття як об"єкт філософської лінгвістики // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 5 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 511-515. – Бібліогр.: Літ.: с. 515; 8 п. – ISSN 1729-360Х
148716
  Бородіна О. Англомовна історіографія про становлення дипломатичної служби Російської імперії в Японії // Каразінські читання (історичні науки) : тези доповідей 64-ї міжнар. наук. конф., 22 квіт. 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Іст. ф-т, Студент. наук. т-во ; [редкол.: Д.В. Миколенко (голов. ред.) та ін. ; уклад.: С.Д. Петров, С.М. Труш]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. – С. 97-98. – ISBN 978-966-623-745-6
148717
  Кириченко О. Англомовна історіографія про становлення російської дипломатичної служби в Японії // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / МОНУ ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – Вип. 14. – С. 266-272. – ISSN 2077-7280
148718
  Линник Н. Англомовна лексика в сучасному українському політичному дискурсі: її оцінне значення // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 4 (29). – С.123-128
148719
  Зорівчак Р. Англомовна поетична шевченкіана - здобутки і сучасний стан // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2014. – № 3 (845), березень. – С. 131-140. – ISSN 0868-4790
148720
  Зорівчак Р. Англомовна поетична шевченкіана (1868-2014): стислий огляд // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 10 (646). – С. 3-17. – ISSN 0236-1477


  Статтю присвячено історії англомовної поетичної шевченкіани. Ця історія тісно пов"язана з історією еміграції українців до Канади та США, що розпочалася 1891 р. У статті розглянуто діяльність Агапія Гончаренка (справ. ім"я Андрій Гумницький), який у ...
148721
  Бабенко Т.В. Англомовна преса як засіб формування граматичної компетентності у студентів-магістрів // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 20-25


  У статті розглядається проблема формування граматичної компетентності з англійської мови як другої іноземної у межах вивчення навчальної дисципліни «Комунікативні стратегії» засобами англомовної публіцистичної літератури. Стаття містить приклади ...
148722
  Чорній Р. Англомовна рецепція творчості С. Моема (деякі спостереження) // Сучасний погляд на літературу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова , кафедра укр. літ-ри. – Київ, 2006. – В.10. – С. 27-33. – ISBN 966-7773-70-1
148723
  Лазуренко О.О. Англомовне викладання у національній вищій школі: специфіка, проблеми, перспективи // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : наук.-інформ. видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2013. – № 2 (85) : березень - квітень. – С. 100-106


  Питання модернізації викладання дисциплін іноземним громадянам в контексті реформування національної вищої школи.
148724
  Максимчук Н.М. Англомовний брифінг як діалогічна взаємодія // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 27. – C. 265-276
148725
  Максимчук Н.М. Англомовний брифінг як тип дискурсу // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 2. – С. 496-499
148726
  Романчук С. Англомовний інституційний дискурс скарги в термінах теорії мовленнєвих актів // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 28. – С. 81-89. – ISBN 966-7773-70-1
148727
  Короткова Л. Англомовний парадокс як художній прийом приховування/розкриття істини // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 128. – С. 204-209. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
148728
  Аветісова Д.С. Англомовний рекламний дискурс у сучасному інформативному просторі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 124-130. – Бібліогр.: Літ.: с. 130; 12 п. – (Гуманітарні науки ; № 3/4). – ISSN 1813-341Х
148729
  Кривешко Т. Англомовний студент: організація роботи Наукової бібліотеки Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова / Т. Кривешко, М. Мельник // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2016. – № 3 (5). – С. 9-10. – ISSN 2518-7341


  Висвітлюється досвід роботи Наукової бібліотеки Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова з англомовними іноземними студентами, який сприяє взаєморозумінню та налагодженню співпраці між бібліотекою та студентами, окреслено ...
148730
  Василенко Д. Англомовні військові фразеологічні інновації // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2008. – № 5. – С. 58-63. – Бібліогр.: С. 63.
148731
  Капітанова М. Англомовні запозичення як складник української реклами // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Чернівці, 2013. – Вип. 1 (5). – C. 80-88
148732
  Черненко В.О. Англомовні інтернет-неологізми: семантика та походження // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 56. – С. 226-228
148733
  Кобилецька В. Англомовні контекстуальні відповідники української частки аж (спроба зіставного аналізу на матеріалі Шевченкових поезій та їх перекладів англійською мовою) // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – Вип. 128. – С. 148-154. – ISSN 2078-340X
148734
  Антонюк Н.М. Англомовні країни та Україна. Любов та шлюб (сім"я). Освіта. Мистецтво : теми для розвитку мовлення та підгот. до текстів міжнар. іспитів / Антонюк Н.М., Краснолуцький К.К. ; М-во освіти і науки України. – Вид. 2-ге. – Вінниця : Нова Книга, 2004. – 269, [3] с. – Обкл. анг. - Текст англ. та укр. - На корінці зазнач. назва серії. – (English through word contacts ; English speaking countries and Ukraine). – ISBN 966-7890-86-4


  Рідній бібліотеці національного університету Тараса Шевченка від автора доц. Антонюк Н.М. Підпис 13.04.2005 р.
148735
  Шукало І.М. Англомовні метафоричні рекламні слогани та їх переклад українською мовою // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2012. – Т. 4, № 2. – С. 129-133
148736
  Сандига Л.О. Англомовні неологізми у сучасному економічному дискурсі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 458-465


  У статті досліджуються неологізми, утворені в межах англійської економічної термінології. Проаналізовано економічні чинники, в умовах яких сформувалися неологізми. Серед них найголовнішим є світова економічна криза. Встановлено, що найпродуктивнішими ...
148737
  Ніколенко О. Англомовні прізвиська як результат вторинної номінації // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 215-219
148738
  Предій Ю.Д. Англомовні тексти газетних оголошень в сучасних електронних мас-медіа // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 3. – С. 141-145


  Електронні версії газети чи журнали в Інтернеті, на думку деякихдослідників, істотно не змініються, проте набувають нових комунікативних можливостей та якостей Інтернет-видань.
148739
  Косарев А.И. Англосаксонская и романо-германская формы буржуазного права / А.И. Косарев. – Калинин, 1977. – 64с.
148740
  Кузнецов О.В. Англосаксонська модель капіталізму та економічний розвиток Європи // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 3/4. – С. 10-13. – ISSN 1728-6220
148741
  Шваб Т. Англосаксонський героїчний епос як дискурс: стратегії і тактики // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 355-359
148742
  Бондарєва М. Англосаксонський нотаріат: особливості організації та функціонування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 43-47. – (Юридичні науки ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто та проаналізовано особливості організації інституції нотаріату за законодавством Сполучених Штатів Америки. The legal adjustment of notary institution according to legislation by United States of America іs considered and analyzed here.
148743
  Скороходова Т.Г. Англофильство бенгальских интеллектуалов: путь к себе от признания Другого // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 6. – С. 118-128. – ISSN 0042-8744
148744
  Макаров Н.В. Англоязычная историография о деятельности А.И. Гучкова // Вопросы истории : ежемесячный журнал / "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2013. – № 2. – С. 167-175. – ISSN 0042-8779


  Представлен историографический обзор работ англоязычных историков, посвященных деятельности лидера партии "Союз 17 октября", председателя III Государственной думы А. И. Гучкова (1862-1936).
148745
  Калинникова Е.Я. Англоязычная литература Индиии / Е.Я. Калинникова. – М, 1974. – 246 с.
148746
  Голышева А.И. Англоязычная литература Канады / А.И. Голышева. – М., 1979. – 207с.
148747
  Овчаренко Н.Ф. Англоязычная проза Канады / Н.Ф. Овчаренко. – Киев : Наукова думка, 1983. – 288 с.
148748
  Вавилов В.Н. Англоязычная проза Тропической Африки, 30-80 гг. ХХ в. / В.Н. Вавилов. – Москва, 1988. – 150с.
148749
  Щирова Е. Англоязычные неологизмы-онимы // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – Вип. 25 : Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. "Мовна особистість у лінгвістичному та лінгводидактичному аспектах". – С.155-158
148750
  Бондаренко Е.В. Англоязычные номинации единиц измерения: лингвокогнитивный ракурс // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донец. нац. ун-т, Ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2013. – Т. 10, № 2 (29). – С. 5-13. – ISSN 2075-4205
148751
  Ушакова Ю.Ю. Англоязычный медицинский дискурс и его коммуникативная специфика // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2015. – Т. 21. – С. 511-518. – ISSN 1993-5560
148752
  Хазанов А.М. Ангола - республика, рожденная в борьбе / А.М. Хазанов. – Москва, 1976. – 64с.
148753
  Медведков Ю.В. Ангола / Ю.В. Медведков. – М, 1956. – 32с.
148754
  Олейников И.Н. Ангола / И.Н. Олейников. – М., 1960. – 80с.
148755
  Хазанов А.М. Ангола / А.М. Хазанов, А.В. Притворов. – Москва : Мысль, 1979. – 128с. – (У карты мира)
148756
  Первенцев В.А. Ангола / В.А. Первенцев, В.Г. Дмитренко. – Москва, 1987. – 183с.
148757
  Сиденко В.П. Ангола в огне / В.П. Сиденко. – Москва, 1961. – 30 с.
148758
  Крахмалов С.П. Ангола и ее армия / С.П. Крахмалов. – М, 1980. – 94с.
148759
  Сидорук А.Ф. Ангола розбиває кайдани / А.Ф. Сидорук. – Київ, 1965. – 42с.
148760
  Кіндрук Максим Ангола. Біля розбитого корита // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 1 (62). – С. 58-61 : фото
148761
  Зотов Н.М. Ангола: борьба продолжается / Н.М. Зотов. – М., 1985. – 129с.
148762
  Вальдес В.Р. Ангола: крах мифа о наемниках. / В.Р. Вальдес. – Москва, 1978. – 93с.
148763
  Рык Евгений Ангола: мир и национальное возрождение // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 2. – С. 62-64 : Фото
148764
  Фролова С.А. Ангола: нет дороги обратно. / С.А. Фролова. – Ташкент, 1980. – 56с.
148765
  Титов Владимир Федорович Ангола: формирование марксистской мысли / Титов Владимир Федорович. – Москва : Изд-во МГУ, 1985. – 134 с.
148766
  Давези Р. Ангольцы / Р. Давези. – Москва, 1970. – 216 с.
148767
  Костріков С.В. Ангулярність флювіального рельєфу, її моделювання та аналіз : природничо-географічні дослідження / С.В. Костріков, І.Г. Черваньов // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2009. – № 1. – С. 8-14 : Рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1561-4980
148768
  Длугопольський О. Ангус Дітон про споживання, доходи та задоволення від життя // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2015. – С. 149-164. – (Економічні науки ; вип. 4, жовтень - грудень). – ISSN 1993-0240
148769
  Ратман И.П. Андалузитсодержащие метасоматиты Алавердского рудного района (Сев. Армения) : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Ратман И.П.; АН Груз.ССР. Геол. ин-т. – Тбилиси, 1967. – 20л.
148770
  Ліпковська Наталія Андалузія. Справа маврів, або Бюджетна Іспанія для естетів - 2 / Ліпковська Наталія, Крушинський Анатолій // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 4 (124), серпень-вересень. – С. 88-95 : фото
148771
  Ташаєва Міла Андалузія.Там, де дитинство не вмирає // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 62-74 : фото
148772
  Смолик М. Андалузский романс : Повесть / М. Смолик. – Москва : Воениздат, 1962. – 206с.
148773
  Величко М.П. Андалузька поезія (VIII-XIV ст.) в оцінці А. Кримського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 68-74


  У статті проаналізовано погляди видатного українського сходознавця А. Кримського на становлення і розвиток андалузької середньовічної лірики
148774
  Мариненко П.І. Андалусизми в сучасній іспанській мові // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 3. – С.70-77


  У статті йдеться про фонетичні, граматичні та лексичні особливості андалузького діалекту іспанської мови. Розглянуто основні функції андалусизмів у художній та публіцистичній літературі. Було виявлено вплив андалузького діалекту на літературну ...
148775
  Коптелова А. Андалусийские танцы // Творчество народов мира. – Москва, 2006. – Вып. 5. – С.6-18
148776
  Шидфар Б.Я. Андалусская литература / Б.Я. Шидфар. – М., 1970. – 184с.
148777
   Андалусская поэзия. – М, 1969. – 239с.
148778
   Андалусская поэзия : переводы с араб. / [сост., подстроч. пер. и вступ. статья Б. Шидфар ; худож. Ю. Боярский]. – Москва : Художественная литература, 1980. – 229 с. – Миниатюрное издание
148779
   Андалусская поэзия. – М, 1988. – 318с.
148780
  Забелкина В. Андалусский стиль Магриба // Наука и жизнь : научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2007. – № 11


  Район Північної Африки Магриб
148781
  Реутов Сергей Андаманські о-ви. Пекло-рай : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 6 (96 ). – С. 58-65 : Фото
148782
  Чхотуа Г. Андезит / Г. Чхотуа. – Тифлис, 1933. – 17с.
148783
  Євтух О. Андерайтинг і управління ризиками при іпотечному кредитування дохідної нерухомості // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 3. – С.49-51. – ISSN 1605-2005
148784
  Школьник І. Андерайтинг та його роль в розвитку ринку капіталу України // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 32-36. – ISSN 1993-0259
148785
  Костан Д.М. Андерайтинг як форма діяльності комерційних банків на фондових ринках в країнах з перехідною економікою // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 163-164
148786
  Дарміць Р.З. Андерайтинг: сутність, види, функції та підхід / Р.З. Дарміць, В.О. Вишневська // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2010. – Вип. 20.13. – С. 191-197. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
148787
  Ткаченко А. Андеррайтинг як умова реалізації конкурентної стратегії страхової організації / А. Ткаченко, К. Шматко // Економічний аналіз : збірник наукових праць / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2013. – Вип. 12, ч. 2. – С. 337-340. – ISSN 1993-0259
148788
   Андерс Цорн и его современники. – Ленинград, 1981. – 72с.
148789
  Муравьева И.И. Андерсен / И.И. Муравьева. – М., 1959. – 272с.
148790
  Муравьева И.И. Андерсен / И.И. Муравьева. – М., 1961. – 272с.
148791
  Хельмебак С. Андерсенам - ура! / С. Хельмебак. – М, 1976. – 112с.
148792
  Хельмебак С. Андерсенам - ура! / С. Хельмебак. – М, 1977. – 48с.
148793
  Гельмебак С. Андерсенам -ура! / С. Гельмебак. – К, 1977. – 104с.
148794
  Элиасберг Н.Е. Андерэа дель Сарто / Н.Е. Элиасберг. – М., 1973. – 64с.
148795
  Черненко М.М. Анджей Вайда / М.М. Черненко. – М., 1965. – 148с.
148796
  Аркуша О. Анджей Потоцький: біографія політика на тлі українсько-польських відносин // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 107-163. – (Серія історична ; Вип. 44)
148797
  Аркуша О. Анджей Потоцький: біографія політика на тлі українсько-польських відносин // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 169-282. – (Серія історична ; Вип. 45). – ISSN 2078-6107
148798
  Сушкевич Л.П. Анджей Фрыч Моджевский - идеолог польского возрождения. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Сушкевич Л.П.; БГУ. – Минск, 1975. – 26л.
148799
  Чечеткина О.И. Анджела в Советском Союзе / О.И. Чечеткина. – М, 1973. – 61с.
148800
  Гюго В. Анджело - тиран Падуанский / В. Гюго. – М., 1956. – 79с.
148801
  Гельман З.Е. Анджело Сала / З.Е. Гельман. – Саратов, 1986. – 54с.
148802
  Шашкина М.В. Андо Кесккюла: альбом. / М.В. Шашкина. – М., 1989. – 55с.
148803
   Андора // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 9. – С. 18-21 : Фото
148804
  Кушнарьов Денис Андора. Рандеву для амігос : вояж-колекція / Кушнарьов Денис, Марті Хайме // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 1 (91). – С. 18-20 : Фото
148805
   Андорра : Горнолыжные курорты // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 9. – С. 12-16 : Іл.
148806
   Андорра : горнолыжные курорты // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – дек. 2008 - янв. 2009. – С. 18-21 : Фото
148807
   Андорра ідеальна для знайомства з лижами // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 7 (68). – С. 44 : фото
148808
  Трегубов В.А. Андорра сегодня : География. Регионы зарубежного мира // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 1. – С. 17-20 : Карта. – Бібліогр. 3 назви. – ISSN 0016-7207
148809
  Матвеев Г.П. Андорра, Лихтенштейн, Монако, Сан-Марино / Г.П. Матвеев. – Москва : Географгиз, 1959. – 85 с. – (У карты мира)
148810
  Сидоренко Віктор Андорра. Гірськолижний д"юти-фрі = Фристайл Вашої зими : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 6. – С. 43
148811
  Ничкало Н. Андрагогіка в системі педагогічних наук // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Центральний ін-т післядипломної пед. освіти АПН України. – Київ, 2013. – № 2 (23). – С. 73-77
148812
  Преснер Р. Андрагогіка як теоретична основа навчання іноземних мов дорослих в системі післядипломної освіти // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – № 7 (126), липень. – С. 130-134. – ISSN 2308-4634


  Проаналізовано теоретичні засади андрагогіки як науки про освіту дорослих. Подано різні визначення терміну "андрагогіка". Вказано на предмет та завдання цієї науки, а також проаналізовано її ключові положення та охарактеризовано андрагогічні принципи.
148813
  Архипова С.П. Андрагогічна модель навчання соціально незахищених категорій дорослих // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 96. – С. 8-12. – (Педагогічні науки)


  У статті на основі теоретичного аналізу представлено особливості організації навчання соціально незахищених категорій дорослих.
148814
  Кравченко Д. Андрагогічний вимір професійної підготовки сучасного вчителя історії // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2015. – Вип. 64. – C. 96-102. – ISSN 2075-1478
148815
  Драч І.І. Андрагогічні засади підготовки магістрантів педагогіки вищої // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 63-66. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 33)


  Розкрито особливості використання інноваційних педагогічних технологій.
148816
   Андрагогічні засади професійного навчання безробітних / [Десненко М.І. та ін.] ; за заг. ред. Л.М. Капченка ; М-во соц. політики України, Ін-т підготовки кадрів Держ. служби зайнятості України. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2013. – 123, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 118-123. – ISBN 978-617-649-022-7
148817
  Сергієнко С.А. Андрагогічні засади реформування післядипломної освіти / С.А. Сергієнко, А.І. Гладир, М.Г. Дернова // Інженерні та освітні технології : щоквартальний науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського, Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управл. – Кременчук, 2015. – № 4 (12). – С. 8-17. – ISSN 2307-9770
148818
  Опольська А. Андрагогічні принципи навчання в системі післядипломної освіти // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : зб. наук. праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 28, т. 2 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 239-244. – ISBN 978-617-7009-20-6


  У статті розглянуті основні вимоги до процесу навчання дорослих, засновані на принципах андрагогіки.
148819
  Іргізов А. Андрай Іванов - борець і будівник Радянської України / А. Іргізов. – К, 1930. – 32с.
148820
  Каганович Б. Андре Жид и Федор Розенберг // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2011. – № 4 июль-август. – С. 423-479. – ISSN 0042-8795
148821
   Андре Массон // Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев, 2005. – Ч. 106 : Сюрреализм. – С. 11-22.
148822
  Наркирьер Ф.С. Андре Моруа / Ф.С. Наркирьер. – Москва, 1974. – 221с.
148823
  Ягодовская А.Т. Андре Рублев. / А.Т. Ягодовская. – М., 1960. – 18с.
148824
  Андросов С.О. Андреа Веррокьо / С.О. Андросов. – Ленинград, 1984. – 184с.
148825
  Мюссе-де А. Андреа дель Сарто / А. Мюссе-де. – К.-Відень-Львів. – 91с.
148826
   Андреа дель Сарто : альбом. – Москва : Изобразительное искусство, 1986. – 35 с.
148827
  Николаева Н.В. Андреа Мантенья / Н.В. Николаева. – М, 1980. – 127с.
148828
  Бибичадзе А. Андреас Грифиус и его трагедия "Королева Грузии Катарина". : Автореф... Канд.филол.наук: / Бибичадзе А.;. – Тбилиси, 1950. – 16л.
148829
  Нельс С.М. Андреев-Бурлак / С.М. Нельс. – М., 1971. – 287с.
148830
  Трифонова Л.П. Андреев. (Скульптор. 1873-1932) / Л.П. Трифонова. – М, 1960. – 34с.
148831
   Андреевская церковь = Cerkiev Sw. Andrzeja. – Киев, 1977. – 64с.
148832
   Андреевская церковь = Cerkiev Sw.Andrzeja. – К, 1980. – 63с.
148833
  Козлов В.Ф. Андреевский кавалер : роман / В.Ф. Козлов. – Л.
Кн. 1. – 1986. – 590с.
148834
  Козловский И. Андреевский монастырь в Москве. – Киев. – [6] с. – Отд. отт.
148835
  Билыч Клавдия Андреевский спуск : стихи / Билыч Клавдия. – Киев : Молодь, 1990. – 88с.
148836
  Билыч К.М. Андреевский спуск : стихи / К.М. Билыч. – Киев : Молодь, 1990. – 88 с.
148837
  Абрамова А.Л. Андреевые и бриевые (тетрафисовые, политриховые, буксбаумиевые, шистостеговые) мхи. / А.Л. Абрамова. – М.-Л., 1954. – 332с.
148838
  Воеводин В.П. Андрей - Медвежье Сердце - (Клад) / В.П. Воеводин. – Ленинград, 1955. – 62с.
148839
  Михайлова Е.Я. Андрей Александрович Григорьев / Е.Я. Михайлова. – М.-Л., 1947. – 36с.
148840
   Андрей Алексеевич Трофимук.. – М., 1975. – 87с.
148841
  Яковлев А Андрей Алексеевич Яковлев / А Яковлев. – М., 1975. – 11с.
148842
  Гродзенский С.Я. Андрей Андреевич Марков, 1856-1922 / С.Я. Гродзенский. – М, 1987. – 255с.
148843
  Каганович А.Л. Андрей Андреевич Мыльников / А.Л. Каганович. – Л, 1980. – 282с.
148844
  Тарасов Л.М. Андрей Андреевич Попов / Л.М. Тарасов. – М., 1954. – 36с.
148845
   Андрей Афанасьевич Егоров. – М, 1957. – 68с.
148846
   Андрей Белый : Проблемы творчества: Статьи, воспоминания, публикации. – Москва : Советский писатель, 1988. – 832с. – ISBN 5-265-00346-0
148847
  Демин В.Н. Андрей Белый / Валерий Демин. – Москва : Молодая гвардия, 2007. – 416с., [ 16 ] л. илл. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 1247 (1047)). – ISBN 978-5-235-03004-6
148848
  Долгополов Л.К. Андрей Белый и его роман "Петербург" / Л.К. Долгополов. – Л., 1988. – 413с.
148849
  Нагаев Г.Д. Андрей Березин / Г.Д. Нагаев. – Москва, 1962. – 479 с.
148850
  Чеботарев А.В. Андрей Боголюбский. / А.В. Чеботарев. – Владимир, 1954. – 144с.
148851
   Андрей Борисович Северный : ученый и человек : биогр. очерк / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко ; [сост. : Н.Н. Степанян и др.]. – Киев : Киевский университет, 2013. – 159, [1] с. : портр., фот. – Библиогр.: с. 142-158. – ISBN 978-966-439-661-2
148852
   Андрей Борисович Северный : академик АН СССР, д-р физ.-мат. наук, проф., Герой Социалистического Труда / [авт.-сост. О.А. Андреева ; над проектом работали: О.А. Андреева, Н.Н. Степанян, О.А. Северная ; фото: А.Н. Шаховская и др. ]. – Симферополь : АНТИКВА, 2013. – 23, [1] с. : фотоил., портр. – 100 лет со дня рождения выдающегося ученого-астрофизика. - Без тит. л.
148853
  Биневич А.И. Андрей Бубнов / А.И. Биневич, З.Л. Серебрянский. – Москва, 1964. – 80с.
148854
   Андрей Васильевич Манорик. – Киев : Наукова думка, 1984. – 38с. – (Библиография ученых УССР)
148855
  Васнецов А.В. Андрей Васнецов / А.В. Васнецов. – Москва, 1979. – 14с.
148856
  Юрьев К.Б. Андрей Везалий и его роль в развитии биологических наук : Автореф... канд. биол.наук: / Юрьев К.Б.; АН СССР. Ин-т истории естествознания и техники. – Л., 1966. – 21л.
148857
   Андрей Вингорский : каталог. – Москва : Советский художник, 1990. – 31 с.
148858
  Стрельцов Андрей Андрей Владимирович: добрый князь // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2009. – № 10 (58). – С. 4-7. – ISSN 1812-867Х
148859
  Михайлов А. Андрей Вознесенский. Этюды / А. Михайлов. – М., 1970. – 190с.
148860
   Андрей Волков: живопись. – М., 1991. – 31с.
148861
  Килимник О.В. Андрей Головко / О.В. Килимник. – М, 1956. – 150с.
148862
  Холодовская М.З. Андрей Гончаров / М.З. Холодовская. – Москва : Советский художник, 1961. – 172 с.
148863
  Каранфилов Е. Андрей Гуляшки / Е. Каранфилов. – София, 1958. – 112с.
148864
  Бъклова Катя Андрей Гуляшки / Бъклова Катя. – София, 1978. – 102с.
148865
   Андрей Диллендорф. Владимир Ильющенко. Алексей Каменский. Ирина Лаврова. Лючио Поцци. Игорь Пчельников. Лиз Тонт. Марианна Эльконина. Маргарита Юркова: Живопись. Графика. Скульптура: Выставка: Каталог. – Москва, 1991. – 72с.
148866
   Андрей Дмитриевич : Воспоминания о Сахарове. – Москва : "Терра", 1990. – 367 с.
148867
  Гордеев Д.И. Андрей Дмитриевич Архангельский, 1879-1940 / Д.И. Гордеев. – Москва : Наука, 1981. – 97с.
148868
  Шатский Н.С. Андрей Дмитриевич Архангельский. 1879-1940. / Н.С. Шатский. – М., 1944. – 89с.
148869
  Варшавский Л.Р. Андрей Дмитриевич Гончаров / Л.Р. Варшавский. – Казань : Полиграфшкола им. А.В. Луначарского, 1928. – 30 с.
148870
   Андрей Дмитриевич Дементьев : : Библиографический указатель. – Калинин, 1978. – 77с.
148871
   Андрей Дмитриевич Сахаров. – Москва, 1991. – 15с.
148872
   Андрей Евтихиевич Бабинец : (Ученый-гидрогеолог). – Киев : Наукова думка, 1985. – 64с. – (Библиография ученых УССР)
148873
  Клеянкин В А. Андрей Желябов -- герой "Народной воли". / В А. Клеянкин, . – М, 1959. – 75с.
148874
  Аствацатуров А.А. Андрей Иванов - литературный наследник Генри Миллера // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2015. – № 6, ноябрь. – С. 49-61. – ISSN 2310-4287
148875
  Белоконский Н.П. Андрей Иванович Желябов : отрывки из воспоминаний // 1-е марта - 3-е апреля 1881 года : (Петербург 25 лет тому назад) / В.Я. Богучарский. – [Санкт-Петербург], 1906. – С. 78-82
148876
  Ашешов Ник. Андрей Иванович Желябов / Ник. Ашешов. – Петербург, 1919. – 159с.
148877
   Андрей Иванович Желябов и Софья Львовна Перовская. – Ростов -на-Дону. – 62с.
148878
  Коровкевич С.В. Андрей Иванович Иванов / С.В. Коровкевич. – М, 1972. – 128с.
148879
  Савинов А.Н. Андрей Иванович Иванов. 1776-1848. / А.Н. Савинов. – М., 1951. – 32с.
148880
  Баркова Н.В. Андрей Иванович Плотнов / Н.В. Баркова. – Ленинград, 1984. – 55с.
148881
  Степняк-Кравчинский Андрей Кожухов / Степняк-Кравчинский. – М., 1920. – 200с.
148882
  Степняк-Кравчинский Андрей Кожухов / Степняк-Кравчинский. – М., 1950. – 342с.
148883
  Буров А.К. Андрей Константинович Буров / А.К. Буров. – Москва, 1980. – 400 с.
148884
  Загорский Ф.Н. Андрей Константинович Нертов. 1693-1756. / Ф.Н. Загорский. – Л., 1969. – 167с.
148885
  Слонимский М.Л. Андрей Коробыцин / М.Л. Слонимский. – Л
4. – 1939. – 96с.
148886
   Андрей Костромин: кат. выставки. – М., 1987. – 25с.
148887
  Коцка А.А. Андрей Коцка / А.А. Коцка. – Москва, 1983. – 36с.
148888
  Крылов А. Андрей Крылов: (Альбом). / А. Крылов. – М., 1977. – 29с.
148889
  Плотников Н.С. Андрей Курбский / Н.С. Плотников. – М., 1992. – 316с.
148890
   Андрей Лежава. – М., 1990. – 268с.
148891
  Яблонская М.Н. Андрей Ливанов / М.Н. Яблонская. – М., 1976. – 159с.
148892
  Портной Р. Андрей Лупан / Р. Портной. – Кишинев, 1959. – 203с.
148893
   Андрей Львович Абрикосов - народный артист РСФСР. – Москва, 1964. – 46 с.
148894
   Андрей Львович Курсанов. – 2-е изд., доп. – Москва : Наука, 1984. – 105с. – (Материалы к библиографии ученых СССР ; Вып. 5 ; Серия биол. наук. Физиология и биохимия растений)
148895
  Крыжановский С.А. Андрей Малышко / С.А. Крыжановский. – К., 1951. – 77с.
148896
  Шашкина М.В. Андрей Марц. / М.В. Шашкина. – М. – 144с.
148897
  Ильина Т.В. Андрей Матвеев / Т.В. Ильина, Римская-Корсакова. – М., 1984. – 319с.
148898
  Андреева В Андрей Матвеев : между 1701 и 1704-1739 / В Андреева. – Ленинград, 1988. – 63с.
148899
   Андрей Миронов. – М., 1974. – 14с.
148900
   Андрей Миронов. – М., 1991. – 379с.
148901
  Вислова А. Андрей Миронов : Детство.Юность.Театр.В кино и на телевидении.В жизни,за кулисами,с друзьями / А. Вислова. – Ростов -на-Дону : Феникс, 1998. – 288с. – (Мужчина - миф). – ISBN 5-222-00177-6
148902
  Єртель Д. Андрей Миронов: сам себе скульптор // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2014. – № 7 (71). – С. 104-123. – ISSN 1819-6268
148903
   Андрей Михайлович Гродзинский : [Ботаник, физиолог растений]. – Киев : Наукова думка, 1986. – 69с. – (Библиография ученых УССР)
148904
   Андрей Михайлович Гродзинский : Биобиблиография. – Киев : Академпериодика, 2006. – 78с. – ISBN 966-360-062-4
148905
   Андрей Михайлович Дмитриев : Краткий очерк. – Москва, 1956. – 20 с. – (Ученые Тимирязевской Академии)
148906
   Андрей Михайлович Лобанов.. – М, 1980. – 408с.
148907
   Андрей Мыльников. – Ленинград, 1989. – 110с.
148908
  Некрасов А. Андрей Некрасов / А. Некрасов. – М, 1980. – 47с.
148909
  Щербакова А.А. Андрей Николаевич Бекетов - выдающийся русский ботаник и общественный деятель / А.А. Щербакова. – Москва, 1958. – 256с.
148910
  Жукова Л.М. Андрей Николаевич Белозерский / Л.М. Жукова. – М., 1968. – 64с.
148911
  Арнольд В.И. Андрей Николаевич Колмогоров (к 85-летию со дня рождения) // Шістнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука : 14-15 травня 2015 р., Київ : матеріали конф. / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – Т. 3 : Теорія ймовірностей та математична статистика. Історія та методика математики. – С. 272-274. – ISBN 978-617-7021-29-1


  Спогади радянського і російського математика В.І. Арнольда про А.Н. Колмогорова, радянського математика, одного з видатних математиків XX ст.
148912
   Андрей Николаевич Кононов. – Москва : Наука, 1980. – 63с. – (Материалы к биобиблиографии ученых СССР. Сер. лит. и яз. ; Вып. 13)
148913
  Бейлин И.Г. Андрей Николаевич Краснов / И.Г. Бейлин, В.А. Парнес. – Москва : Наука, 1968. – 260с.
148914
   Андрей Николаевич Туполев. – Москва, 1988. – 247 с.
148915
  Кац М.Я. Андрей Николов. / М.Я. Кац. – София, 1954. – 45с.
148916
  Кац М.Я. Андрей Николов. / М.Я. Кац. – София, 1954. – 36с.
148917
  Быкова Г.Д. Андрей Оль / Г.Д. Быкова. – Ленинград, 1976. – 135 с.
148918
  Орлова М.А. Андрей Онуфриевич Бембель / М.А. Орлова. – М., 1958. – 67с.
148919
   Андрей Павлович Ливанов. – М., 1968. – 48с.
148920
  Ливанов А.П. Андрей Павлович Ливанов, 1910-1965 / А.П. Ливанов. – М., 1985. – 14с.
148921
  Кенигсберг А.К. Андрей Петров / А.К. Кенигсберг. – Москва : Советский композитор, 1959. – 10 с.
148922
  Мархасев Л.С. Андрей Петров, знакомый и незнакомый / Л.С. Мархасев. – Ленинград : Музыка, 1974. – 127 с.
148923
  Политыко С.Д. Андрей Петрович Горский / С.Д. Политыко. – Ленинград, 1991. – 134с.
148924
  Лишевский В.П. Андрей Петрович Минаков / В.П. Лишевский. – М., 1983. – 151с.
148925
  Гущин В.П. Андрей Петрович Полюшенко / В.П. Гущин. – Ленинград, 1985. – 119с.
148926
   Андрей Петрович Полюшенко. Каталог выставки. Живопись. – М., 1963. – 18с.
148927
   Андрей Петрович Редькин. – М., 1953. – 23с.
148928
  Масалина Н.В. Андрей Петрович Рубашкин. / Н.В. Масалина. – М., 1966. – 119с.
148929
  Кузнецов Б.М. Андрей Петрович Рябушкин / Б.М. Кузнецов. – Л., 1969. – 59с.
148930
  Механикова В.М. Андрей Петрович Рябушкин / В.М. Механикова. – Л, 1989. – 110с.
148931
  Мартынов А.В. Андрей Петрович Семенов-Тян-Шанский / А.В. Мартынов. – 144с.
148932
  Мартынов А.В. Андрей Петрович Семенов-Тян-Шанский / А.В. Мартынов, 1937. – 144с.
148933
  Чалмаев В.А. Андрей Платонов / В.А. Чалмаев. – М, 1978. – 176с.
148934
  Васильев В.В. Андрей Платонов / В.В. Васильев. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1982. – 230с.
148935
  Чалмаев В.А. Андрей Платонов / В.А. Чалмаев. – Воронеж, 1984. – 221с.
148936
  Чалмаев В.А. Андрей Платонов : к сокровенному человеку / В.А. Чалмаев. – Москва : Советский писатель, 1989. – 445 с. – ISBN 5-265-01028-9
148937
  Васильев В.В. Андрей Платонов / В.В. Васильев. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1990. – 285с.
148938
  Кузьменко О.А. Андрей Платонов / О.А. Кузьменко. – К, 1991. – 229с.
148939
  Варламов Алексей Андрей Платонов = Главы из книги : проза : роман // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 7 (1023). – С. 73-125. – ISSN 0130-7673
148940
  Варламов А. Андрей Платонов : проза: главы из книги // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 11 (1027). – С. 66-111. – ISSN 0130-7673
148941
  Богомолова М.В. Андрей Платонов в пространстве современной филологии (2000-2010) : библиографический обзор / М.В. Богомолова, Б.В. Доге // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 165-183. – (Филология ; № 1). – ISSN 0201-7385
148942
  Варава В.В. Андрей Платонов и "русская религиозная философия" // Философия хозяйства : альманах Центра общественных наук и экономического ф-та МГУ / Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – № 6 (84). – С. 220-234. – ISSN 2073-6118
148943
  Малыгина Н.М. Андрей Платонов и Борис Пастернак в московской литературной жизни 1930-х: пересечение судеб, переклички в творчестве. Часть 1 // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2015. – № 5, сентябрь. – С. 42-55. – ISSN 2310-4287
148944
  Малыгина Н.М. Андрей Платонов и Борис Пастернак в московской литературной жизни 1930-х: пересечение судеб, переклички в творчестве. Часть 2 // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2015. – № 6, ноябрь. – С. 23-40. – ISSN 2310-4287
148945
   Андрей Попов: сборник. – М., 1989. – 447с.
148946
  Никитин А.В. Андрей Рокотов / А.В. Никитин. – М, 1954. – 371с.
148947
  Никитин А.В. Андрей Рокотов / А.В. Никитин. – М, 1955. – 464с.
148948
  Иванова И.А. Андрей Рублев - живописец Древней Руси / И.А. Иванова. – М, 1960. – 40с.
148949
  Пальчиков В.И. Андрей рублев / В.И. Пальчиков. – Элиста, 1970. – 90с.
148950
  Прибытков В.С. Андрей Рублев / В.С. Прибытков. – М, 1960. – 220с.
148951
  Лазарев В.Н. Андрей Рублев / В.Н. Лазарев. – Москва, 1960. – 26с.
148952
  Каменская Е.Ф. Андрей Рублев / Е.Ф. Каменская. – Л., 1965. – 31с.
148953
   Андрей Рублев и его школа. – Москва, 1978. – 24с.
148954
  Лазарев В.Н. Андрей Рублев и его школа. / В.Н. Лазарев. – М., 1966. – 170с.
148955
   Андрей Рублев и его эпоха. – М., 1971. – 287с.
148956
  Демина Н.А. Андрей Рублев и художники его круга / Н.А. Демина. – М, 1972. – 172с.
148957
  Алпатов М.В. Андрей Рублев. / М.В. Алпатов. – Москва, 1959. – 37с.
148958
  Ягодовская А.Т. Андрей Рублев. / А.Т. Ягодовская. – М., 1960. – 23с.
148959
  Алпатов М.В. Андрей Рублев. Около 1370-1430. / М.В. Алпатов. – Москва, 1972. – 205с.
148960
  Алпатов М.В. Андрей Рублев. Русский художник XV века / М.В. Алпатов. – М-Л, 1943. – 24с.
148961
   Андрей Рябушкин : [альбом репродукций]. – Москва : Изд-во "Изобразительное искусство", 1975. – [21], [18] с. ил. – (Образ и цвет)
148962
  Бегишева Алия Андрей Сахаров: "Наука и нравственность взаимосвязаны" : биография / Бегишева Алия, Рост Юрий // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 5 (158). – С. 136-145 : Фото. – ISSN 1029-5828
148963
   Андрей Сергеевич Фаминцын.. – Л, 1981. – 222с.
148964
  Баныкин В.И. Андрей Снежков учится жить / В.И. Баныкин. – М, 1960. – 254с.
148965
  Баркова Н.В. Андрей Суровцев / Н.В. Баркова. – М., 1991. – 79с.
148966
  Михалкович В.И. Андрей Тарковский. / В.И. Михалкович. – М., 1989. – 55с.
148967
  Бердышев А.П. Андрей Тимофеевич Болотов - выдающийся деятель науки и культуры (1738-1833) / А.П. Бердышев; Мишустин Е.Н. – Москва : Наука, 1988. – 320с. – (Научно-биографическая литерура)
148968
  Любченко О.Н. Андрей Тимофеевич Болотов / О.Н. Любченко. – Тула, 1988. – 246 с.
148969
  Бердышев А.П. Андрей Тимофеевич Болотов (1738-1833) : Основоположник русской сельскохозяйственной науки / А.П. Бердышев. – Москва : Агропромиздат, 1988. – 143с.
148970
  Боровских И.В. Андрей Тимофеевич Болотов (1738-1883) / И.В. Боровских. – М, 1984. – 88с.
148971
  Бердышев А.П. Андрей Тимофеевич Болотов. Первый русский ученый-агроном / А.П. Бердышев; Под ред. Чижевского М.Г. – Москва : Сельхозгиз, 1949. – 184с.
148972
  Вишневский А.Я. Андрей Трофимович Федин / А.Я. Вишневский, В.А. Козачковский. – Душанбе, 1964. – 139с.
148973
  Манин В.С. Андрей Тутунов / В.С. Манин. – М., 1972. – 63с.
148974
  Манин В.С. Андрей Тутунов / В.С. Манин. – Москва, 1983. – 16с.
148975
  Упит Я.М. Андрей Упит - литературный критик (до 1917 года) : Автореф... канд. филол.наук: / Упит Я.М.; Латвийский ун-т. – Рига, 1954. – 23л.
148976
  Вавере В.А. Андрей Упит и мировая литература / В.А. Вавере. – Рига, 1986. – 270 с.
148977
  Гинтере Э.Х. Андрей Упит и русская классическая литература. : Автореф... Канд.филол.наук: / Гинтере Э.Х.; Латв.гос.ун-т. – Рига, 1961. – 31л.
148978
  Краулинь К.Я. Андрей Упит, жизнь и творчество : Автореф. дис. ... д-ра филолог. наук / Краулинь К.Я. ; АН ЛатССР. – Рига, 1964. – 41 с.
148979
  Григулис А.П. Андрей Упит. / А.П. Григулис. – Рига, 1977. – 123 с.
148980
  Григулис А.П. Андрей Упит. / А.П. Григулис. – Москва, 1977. – 63 с.
148981
  Ковтун Е.Ф. Андрей Ушин / Е.Ф. Ковтун. – Ленинград : Художник РСФСР, 1967. – 68 с.
148982
  Мейлих Е.И. Андрей Филиппович Пащенко / Е.И. Мейлих. – Л., 1960. – 68с.
148983
  Лифанова Т. Андрей Харитонов: Фотобуклет. / Т. Лифанова. – М., 1988. – с.
148984
   Андрей Харшак : альбом. – Москва : Советский художник, 1987. – 47 с.
148985
  Спасский О.Д. Андрей Чесноков, Александр Волков / О.Д. Спасский. – М, 1989. – 174с.
148986
  Костылев В.И. Андрей Чохов. Ист. повесть / В.И. Костылев. – М.-Л., 1947. – 160с.
148987
  Гучко Г. Андрей Шептицький як меценат української культури // Соціогуманітарні проблеми людини / Нац. акад. наук України ; М-во освіти і науки України ; Західний наук. центр ; Ін-т соціогуманітарних проблем людини. – Львів, 2015. – № 8. – С. 87-94. – ISSN 2307-0463


  Проаналізовано діяльність митрополита Андрея Шептицького як мецената української культури. Виокремлено заслуги А.Шептицького у заснуванні Національного музею у Львові, фінансовій підтримці художників, зокрема О.Новаківського, музичного мистецтва, що ...
148988
  Солтис Х. Андрей Шептицький. "Усі, скільки нас є, мусимо зробити все, щоб помиритися і в собі самих побороти дух розколу і ворожнечі проти братів" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 11-17 квітня (№ 13). – С. 11


  Андрей Шептицький 43 р. перебував на чолі УГКЦ. Йому не судилося дочекатись незалежності України, але він робив усе можливе, аби її наблизити. Не отримавши міжнар. підтримки в цій справі, митрополит спрямував усі зусилля на піклування про свій народ. ...
148989
  Шульський М.Г. Андрей Шептицький: віхи життя і діяльності // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 3 (58). – С. 257-264. – ISSN 2309-1533
148990
  Рощина Л.О. Андрей Шептицький: шлях ченця до митрополита // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2006. – № 1. – С. 61-65. – ISSN 1728-3671
148991
  Петрова Т.А. Андрей Штакенштейдер / Т.А. Петрова. – Ленинград, 1978. – 184 с.
148992
  Дараган Д.Г. Андрей Эшпай / Д.Г. Дараган. – Москва : Советский композитор, 1960. – 12 с.
148993
   Андрей Эшпай. – Москва, 1973
148994
  Богданова А.В. Андрей Эшпай / А.В. Богданова. – Москва : Советский композитор, 1975. – 156 с.
148995
  Сербезова С. Андрей Юруков. / С. Сербезова. – София, 1956. – 43с.
148996
  Яковлев А Андрей Яковлев / А Яковлев. – М., 1974. – 27с.
148997
  Любарский Е.Л. Андрей Яковлевич Гордягин: к 150-летию со дня рождения (1865-1932) / Е.Л. Любарский, А.П. Ситников // Ботанический журнал / Рос. акад. наук, Отд-ние биол. наук РАН ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург, 2015. – Т. 100, № 11. – С. 1218-1228. – ISSN 0006-8136
148998
  Ковалев П.Н. Андрейка : повесть / П.Н. Ковалев; пер. с белорус. А.Миронова. – Москва : Детская литература, 1972. – 143 с.
148999
  Никифоров Г. Андрейкино крещение / Г. Никифоров. – 3-е. – Москва-Ленинград, 1930. – 191с.
149000
   Андрейцев Володимир Іванович // Академія правових наук України : Довідник / Ред. Г.І. Якименко. – Київ : ІнЮре, 2002. – С. 73-74. – ISBN 966-8088-03-4
<< На початок(–10)141142143144145146147148149150(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,