Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)141142143144145146147148149150(+10)В кінець >>
148001
  Малинов А.В. "Академический" В.О. Ключевский (к публикации писем В.О. Ключевского в Академию наук) // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2011. – № 7 (58). – С. 38-44. – ISSN 2070-9773
148002
  Крутикова О.Н. "Академическое письмо" в условиях "академического капитализма" // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 5. – С. 43-47. – ISSN 0869-3617


  Процессы интеграции науки и образования на современном этапе приобретают новые формы, существенно влияющие на академические ценности. Курс "Академическое письмо" в условиях модернизации университетского образования способствует развитию личности ...
148003
  Куприянов А.В. "Академическое письмо" и академическая жизнь: опыт адаптации курса в недружественной институциональной среде // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 10. – С. 30-38. – ISSN 0869-3617


  В статье описывается опыт адаптации курса академического письма на факультете социологии НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге. Сравнение организации повседневной жизни студентов и преподавателей биолого-почвенного факультета СПбГУ и факультета социологии НИУ ВШЭ ...
148004
  Розенблюм О.М. "Академическое письмо" после подготовки кЕГЭ // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 8/9. – С. 123-128. – ISSN 0869-3617


  Статья посвящена навыкам аналитики, которые развиваются у школьников в старших классах при подготовке к ЕГЭ, а также методикам восполнения возникающих при этом дефицитов. The article is devoted to analytical skills that higher school students develop ...
148005
  Ткачук М.Л. "Академию бесконечно люблю...": архиепископ Василий (Богдашевский) как студент, профессор и ректор Киевской духовной академии // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2012. – № 16. – С. 27-56
148006
  Анцелевич Г. "Академік Вернадський" - антарктична науково-дослідна станція України (міжнародно-правові аспекти статусу та діяльності) // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 221-230. – ISSN 1026-9932
148007
  Галатурда Ю. "Академік Євген Лазаренко" // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2007. – № 4. – С. 44-45.


  1944-69-го - доцент, декан, зав. каф., проректор, ректор Львівського держ. ун-ту ім. І. Франка. З 1972 р. працює в Ін-ті геохімії і фізики мінералів АН УРСР.Помер 1 січня 1979 р.
148008
  Прокопенко Л. "Академічна доброчесність: практичний вимір" для бібліотек (нотатки з конференції) // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2019. – № 4 (18). – С. 43-46. – ISSN 2518-7341
148009
  Малишев О. "Академічний плагіат", "академічна відповідальність" та інші неакадемічні реалії чинного законодавства // Майбутнє науки в обріях права : зб. наук. праць : матеріали IX міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених (Київ, 5 груд. 2018 р.) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Рада молодих учених ; [редкол.: Н.М. Пархоменко (голова) та ін.]. – Київ : Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України, 2018. – С. 28-32. – ISBN 978-966-02-8706-8
148010
  Чорний О. "Академічний тест" для команди Зе // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 5-11 жовтня (№ 37). – С. 11


  "Серед численних недофінансованих сфер Національна академія наук України вже не перший рік опиняється в унікальному становищі. Приймемо за аксіому три тези: 1) без науки, у т.ч. фундаментальної, неможливе формування високоефективної ...
148011
  Татомир І. "Академічні єдинороги" як нова категорія економічної науки // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. ; редкол.: Анісіч З., Барроз Р., Білан Ю. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 2. – С. 7-19. – ISSN 2410-0919


  "В академічному середовищі збільшилась кількість осіб, які використовують професійні активи для формування стійких доходів, що веде до формування нового прошарку академічних кіл. Вперше термін "єдинорог" був запропонований венчурним підприємцем Айлін ...
148012
  Глінчук Людмила "Академія здоров"я" запрошує на Полісся! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2019. – № 3. – С. 66-67 : фото. – ISSN 1998-8044
148013
  Загородній А. "Академія має величезний потенціал, і національний інтерес України в тому, щоб його реалізувати" / розмову вела С. Мазуренко // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 13 серпня (№ 156). – С. 3
148014
  Смілянська А. "Академія наук завжди була національною у найвищому розумінні цього слова" [до 100-річчя НАН України] // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 11 грудня (№ 236). – С. 5
148015
  Габович О. "Академія" і "академіки" / О. Габович, В. Кузнєцов, Н. Семенова // Українська фундаментальна наука і європейські цінності : наук. монографія / О. Габович, В. Кузнєцов, Н. Семенова. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2016. – С. 33-35. – ISBN 978-966-518-698-4
148016
  Асташенков П.Т. Академик И.В. Курчатов / П.Т. Асташенков. – Москва : Воениздат, 1971. – 303 с.
148017
  Соболевский А.И. Академик И.В. Ягич, как историк русского языка : критические заметки по истории русского языка. Орд. акад. И.В. Ягича. Спб. 1889 : [рец.] / А. Соболевский. – Варшава : В тип. Марти Земкевич, 1889. – 13 с. – Без тит. л.. - Отд. оттиск из: Русский филологический вестник


  На обл. дарственная надпись: М.Ф. Владимирскому-Буданову от автора
148018
  Щербина В.С. Академик И.Г. Побирченко - ученый и педагог // Материалы первых Международных арбитражных чтений памяти академика Побирченко И.Г. : 15 нояб. 2013 г. : [сб. докладов] / Международные арбитражные чтения памяти академика Побирченко И.Г. – Киев : МКАС при ТПП Украины, 2014. – С. 18-20


  "...научная и педагогическая деятельность Игоря Гавриловича была самым непосредственным образом связана с юридическим факультетом [КГУ им. Т.Г. Шевченко], которому он в общем отдал 32 года своей жизни (из них - 28 лет в штате университета), пройдя ...
148019
  Щербина В.С. Академик И.Г. Побирченко - ученый и педагог // Вибране : зб. статей : до 65-річчя з дня народж. / В.С. Щербина. – Київ : Ліра-К, 2015. – С. 564-567. – (Київська школа права). – ISBN 978-617-7320-10-3
148020
   Академик И.Г. Побирченко. Воспоминания, документы, размышления. – Киев : ІнЮре, 2003. – 384 с. – ISBN 966-7323-31-5
148021
   Академик И.И. Артоболевский : Воспоминания современников. Статьи И.И. Артоболевского. – Москва : Знание, 1983. – 176 с.
148022
  Фрадкин Н.Г. Академик И.И. Лепехин и его путешествия по России в 1768-1773 гг. / Н.Г. Фрадкин. – Москва : Географгиз, 1950. – 200с.
148023
  Архипова Е.В. Академик И.И.Срезневский - учёный, учитель, патриот / Е.В. Архипова, Л.В. Лагунова // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Нац. пед. ун-т им. М. Драгоманова. – Киев, 2012. – № 3. – С. 61-67
148024
  Чарыгин М.М. Академик И.М. Губкин как ученый и педагог // Сборник геологических работ, посвященный памяти академика И.М. Губкина : Первое чтение апрель 1947 г. / Под ред. А.В. Топяиева, В.М. Сенюкова. – Москва-Ленинград : Гостоптехиздат, 1948. – С. 5-21
148025
  Куперштох Н.А. Академик И.Н. Векуа - первый ректор Новосибирского государственного университета // История науки и техники : научный журнал / ООО Издательство "Научтехлитиздат". – Москва, 2008. – № 10. – С. 2-10.


  Рассмотрена деятельность акад. Ильи Несторовича Векуа (1907-1977) по организации Новосибирского гос. ун-та в конце 1950-х - первой половине 1960-х годов.
148026
  Зонн С.В. Академик И.П. Герасимов как почвовед : Страницы жизни и творчества / С.В. Зонн, В.П. Фирсова. – Москва : Наука, 1991. – 126с.
148027
   Академик И.П. Павлов. 1849-1936 : Рек. указатель лит. – Москва : Тип. Б-ки им. Ленина, 1946. – 31с. – (Великие русские естествоиспытатели ; Вып. 2)
148028
  эль Хавваль Х.А. Академик И.Ю.Крачковский и новоарабская литература. : Автореф... канд.филол.наук: 10.647 / эль Хавваль Х.А.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1970. – 53л.
148029
   Академик Иван Иванович Артоболевский : (к шестидесятилетию). – Москва : Знание, 1965. – 56 с.. [1] л. портр.
148030
   Академик Иван Николаевич Буланкин. – Харьков : Автоэнергия, 2004. – 408 с. – ISBN 966-8307-00-3
148031
  Юренев Р.Н. Академик Иван Павлов / Р.Н. Юренев. – М, 1949. – 40с.
148032
  Папава М.Г. Академик Иван Павлов / М.Г. Папава. – Москва, 1950. – 120с.
148033
   Академик Иван Петрович Павлов - великий русский физиолог. 1849-1949 : к 100-летию со дня рождения : [библиогр.] памятка. – Одесса : Мортранспорт, 1949. – 44 с.
148034
   Академик Иванов : ист.-биогр. очерк. – Харьков : Майдан, 2002. – 200 с. – ISBN 966-7903-45-1
148035
   Академик Игорь Васильевич Курчатов : сб. статей. – Москва : Знание, 1981. – 64 с. – Библиогр.: с. 63. – (Новое в жизни, науке, технике. Серия "Физика" ; № 9 ; Сер. "Физика" ; № 9)
148036
   Академик Игорь Евгеньевич Тамм : сб. ст. – Москва : Знание, 1982. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Серия "Физика" ; № 10)
148037
   Академик Илья Михайлович Лифшиц : [сб. статей]. – Москва : Знание, 1987. – 63, [1] с. – (Новое в жизни, науке, технике. Физика ; 10/1987)
148038
  Юзбашян К.Н. Академик Иосиф Абгарович Орбели / К.Н. Юзбашян ; АН СССР, Ин-т народов Азии. – Москва : Наука, 1964. – 155 с.
148039
  Локтев С.М. Академик Ипатьев - химик нового века / С.М. Локтев. – М., 1991. – 32с.
148040
   Академик К. К. Бамберг : биобиблиография. – Рига : [б. и.], 1964. – 103 с., [1] л. портр. – (Ученые советской Латвии)
148041
  Власов В.В. Академик К.Д. Синельников и Харьковский университет // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2011. – № 2 (45). – С. 22-31
148042
   Академик К.И. Сатпаев : сб., посвящ. памяти выдающегося совет. ученого. – Алма-Ата : [б. и.], 1965. – 262 с. : ил.
148043
  Гильденблат А.А. Академик К.И. Скрябин и советская гельминтология / А.А. Гильденблат, И.Ф. Заянчковский. – Москва, 1963. – 176с.
148044
   Академик К.К. Плауде : биобиблиография. – Рига : Зинатне, 1967. – 76 с., [2] л. портр. – (Ученые советской Латвии)
148045
  Павловский Е.Н. Академик К.М.Бэр и медико-хирургическая академия / Е.Н. Павловский. – Москва-Ленинград, 1948. – 216 с.
148046
   Академик К.Я. Страздинь : библиография. – Рига : Зинатне, 1965. – 65 с., [1] л. портр. – (Ученые Советской Латвии)
148047
  Фокин С.И. Академик Ковалевский и его потомки // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук (РАН). – Москва, 2002. – Т. 72, № 5. – С.415-421 : Фото. – ISSN 0869-5873
148048
  Антипин Д.И. Академик Константин Иванович Скрябин / Д.И. Антипин, Н.П. Шихобалова. – Москва : Сельхозгиз, 1949. – 172 с. : портр., ил. – Библиогр.: "Лит-ра о жизни и трудах К.И. Скрябина", с. 135-139 ; Библиогр. трудов. с. 140-170
148049
  Яновская Ж.И. Академик корабельной науки / Ж.И. Яновская. – Л., 1976. – 175с.
148050
  Мелентьева В.И. Академик Л.А. Мелентьев / В.И. Мелентьева, Л.С. Хрилев. – М, 1988. – 207с.
148051
  Лейбсон Л.Г. Академик Л.А.Орбели / Л.Г. Лейбсон. – Л., 1990. – 189с.
148052
  Абрикосов А.А. Академик Л.Д. Ландау : крат. биография и обзор науч. работ / А.А. Абрикосов ; Акад. наук СССР. – Москва : Наука, 1965. – 48 с., [1] л. портр. : ил., портр. – (Научно-популярная серия)
148053
  Кузнецова Л.М. Академик Л.Д. Ландау / Л.М. Кузнецова. – Москва, 1977. – 23с.
148054
   Академик Л.И. Мандельштам : [сборник] : к 100-летию со дня рождения. – Москва : Наука, 1979. – 312 с., [1] л. портр. : ил.
148055
   Академик Л.К. Лепинь : биобиблиография. – Рига : [б. и.]. – (Ученые советской Латвии)
Ученые Советской Латвии. – 1961. – 74 с., [1] л. портр. : 1 портр.
148056
  Ландау-Дробанцева Академик Ландау. Как мы жили : воспоминания / Кора Ландау-Дробанцева. – Москва : Захаров, 2006. – 496 с., [ 24 ] с. илл. – ISBN 5-8159-0598-4
148057
   Академик Лев Андреевич Арцимович : (сб. статей). – Москва : Знание, 1975. – 63 с. – (Новое в жизни, науке, технике ; № 10 ; Физика)
148058
   Академик Лев Давидович Ландау : (сборник). – Москва : Знание, 1978. – 63 с. – (Новое в жизни, науке, технике : Сер. "Физика" ; №3)
148059
  Правдин И.Ф. Академик Лев Семенович Берг (1876-1950 гг.) / И.Ф. Правдин, В.С. Чепурнов. – Кишинев, 1956. – 106с.
148060
  Антипов-Каратаев Академик Леонид Иванович Прасолов : К 40-летию научной и общественной деятельности / И.Н. Антипов-Каратаев. – С. 84-85. – (Юбилейные даты)
148061
   Академик Леонид Исаакович Мандельштам : сб. статей. – Москва : Знание, 1980. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Серия "Физика" ; №3)
148062
   Академик Леонид Кульский : жизнь, деятельность, творчество. – Киев : Наукова думка, 1993. – 77, [3] с. : фот. – ISBN 5-12-004014-4
148063
  Шунков В.И. Академик М. Н. Тихомиров // Проблемы общественно-политической истории России и славянских стран : сб. ст. к 70-летию акад. М.Н. Тихомирова. – Москва : Изд-во восточной литературы, 1963. – С. 5-16
148064
  Поташов И.Я. Академик М.А.Рыкачев. / И.Я. Поташов. – Ярославль, 1965. – 96с.
148065
  Иванова Н.К. Академик М.Ф. Иванов / Н.К. Иванова. – М, 1953. – 78с.
148066
  Гребень Л.К. Академик М.Ф.Иванов и его работы по выведению новых пород животных / Л.К. Гребень. – М., 1949. – 128с.
148067
  Хантадзе Ш.А. Академик Мари Броссе и европейское и русское грузиноведение. / Ш.А. Хантадзе. – Тбилиси, 1970. – 210с.
148068
  Азбелев С. Академик Миллер и его историческая школа исследователей древнерусского эпоса // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2012. – Вип. 4. – С. 281- 299. – ISBN 978-966-02-6227-0


  Исследуется богатое научное наследие Всеволода Федоровича Миллера (1848-1913) - выдающегося фольклориста, этнографа, лингвиста, литературоведа, историка
148069
  Иванова Н.К. Академик Михаил Федоворич Иванов / Н.К. Иванова. – М, 1949. – 80с.
148070
  Болгов Н.Н. Академик Н.П. Кондаков как исследователь сакральных древностей Украины / Н.Н. Болгов, Ю.Н. Сбитнева // Могилянські читання : збірник наукових праць : щорічник / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2008. – 2007 рік : Музейники XX століття дослідники української сакральної культури. – С. 211-216. – ISBN 978-966-651-576-9
148071
  Донской А.Н. Академик Н.П. Семененко - выдающийся организатор науки в Украине (к 110-летию со дня рождения) / А.Н. Донской, Н Донской, Л.И. Легкая // Геохімія та рудоутворення : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2016. – Вип. 36. – С. 3-9. – ISSN 2224-6487
148072
  Руднев А.Г. Академик Н.С. Тихонравов и его труды по изучению памятников древнерусской литературы. – Варшава, 1914. – 290 с.
148073
  Уразов Г.Г. Академик Н.С.Курнаков - создатель физико-химического анализа / Г.Г. Уразов. – М., 1952. – 24с.
148074
  Сердюченко Г.П. Академик Н.Я.Марр - основатель советского материалистического языкознания / Г.П. Сердюченко. – М, 1950. – 72с.
148075
   Академик НАН РК, доктор физико-математических наук, профессор Лукьянов Алексей Тимофеевич. – Алматы : [б. и.], 1997. – 81с.
148076
  Нагребельный В. Академик НАН Украины Шемшученко Юрий Сергеевич (к 75-летию со дня рождения) / В. Нагребельный, О. Халабуденко // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2012. – № 1 (241). – С. 55-58. – ISSN 1810-3081
148077
  Гранберг А. Академик Некрасов - ученый, гражданин, крупный организатор советской науки / А. Гранберг, В. Савельев // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2006. – № 7. – С. 148-151. – ISSN 0042-8736
148078
   Академик Николай Александрович Борисевич. – Минск : [б. и.], 2003. – 188 с. – (К 80-летию со дня рождения). – (Биобиблиография ученых Беларуси)
148079
  Губарев В. Академик Николай Борисевич : партизанские тропы в жизни и в науке // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2008. – № 8


  Академик Н.А. Борисевич, президент АН Белоруссиии в 1969-1987 годах.
148080
  Малицкий Б.А. Академик Николай Васильевич Новиков (К 75-летию со дня рождения) / Б.А. Малицкий, Ю.А. Храмов // Наука та наукознавство : Міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 118-120. – ISSN 0374-3896
148081
  Федотов Д.М. Академик Николай Викторович Насонов. / Д.М. Федотов. – 20с.
148082
   Академик Николай Дмитриевич Зелинский : Девяностолетие со дня рождения : [Сборник. – Москва : Издательство АН СССР, 1952. – 272 с., [1] л. портр. : порт. – Библиогр.: с. 241-270, 236-237 и литература в конце статей
148083
  Шаталов Н.Н. Академик Николай Иванович Андрусов - основоположник морской геологии и океанологии // Геология и полезные ископаемые мирового океана : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние морской геологии и осадочного рудообразования. – Киев, 2016. – № 1 (43). – С. 81-92. – ISSN 1999-7566
148084
  Хотинский Е.С. Академик Николай Николаевич Бекетов / Е.С. Хотинский. – Харьков : [б. и.], 1950. – 36 с.
148085
  Морачевский А.Г. Академик Николай Николаевич Бекетов (к столетию со дня смерти) // Журнал прикладной химии / РАН. – Санкт-Петербург, 2011. – Т. 84, вып.12. – С. 2071-2075. – ISSN 0044-4618
148086
   Академик Николай Николаевич Семенов - лауреат Нобелевской премии. – М, 1956. – с.
148087
   Академик Николай Семенович Курнаков : работы в области цв. металлургии. – Москва : Металлургиздат, 1954. – 407 с., [1] л. портр. : ил. – Библиогр.: с. 397-406
148088
   Академик Николай Яковлевич Демьянов : К 45-летию науч. и пед. деятельности. 1887-1933. – Ленинград : Издательство АН СССР, 1934. – 67 с., [1] л. портр. : портр. – Библиогр.: с. 61-66
148089
  Василенко М.П. Академик Орест Іванович Левицький : ([помер] 9 травня (26 квітня) 1922 року). – [Київ], 1923. – 61 с. – Окр. відб. із: Зап. Соц.-екон. відділу (ВУАH), т.1, 1923. – Бібліогp.: Список пp. О.І. Левицького в хpонол. поpядкові / Уклад. О.М. Сімзен-Сичевський: с. 54-61
148090
  Мацуй В.М. Академик П.А. Тутковский о генезисе янтаря // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2017. – № 1. – С. 62-66. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 0367-4290
148091
  Шабаньянц Н.Ш. Академик П.З. Захаров. Художник из чеченцев. 1816-1846 гг. / Н.Ш. Шабаньянц. – 2-е изд., перераб. и доп. – Грозный, 1974. – 58с.
148092
   Академик П.И. Страдынь : библиография. – Рига : Издательство АН Латвийской ССР, 1959. – 139 с., [2] л. портр. – (Ученые советской Латвии)
148093
  Пейле Я Е. Академик П.Н. Одинцов / Я Е. Пейле. – Рига, 1965. – 68с.
148094
   Академик Петр Леонидович Капица : сб. статей. – Москва : Знание, 1979. – 64 с. : ил. – Библиогр. в конце ст. – (Новое в жизни, науке, технике. Серия "Физика" ; №7)
148095
  Шулейкин Академик Петр Петрович Лазарев (1878–1942) / Шулейкин, . – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1960. – 71 с.
148096
  Святоцкий А. Академик Побирченко Игорь Гаврилович - патриарх украинского арбитража // Международный коммерческий арбитраж в Украине и мире: вчера, сегодня, завтра / под общ. ред. Почет. Президента Междунар. арбитраж. суда при Торгово-пром. палате Украины, акад. Нац. акад. прав. наук Украины И.Г. Побирченко и Пред. МКАС и МАК при Торгово-пром. палате Украины, акад. Нац. акад. прав. наук Украины Н.Ф. Селивона. – Киев : [б. и.], 2012. – С. 38-47


  Игорем Гавриловичем впервые на Украине подготовлены учебники по хозяйственному праву и по арбитражному процессу. Под его общей редакцией изданы сборник нормативных актов «Международный коммерческий арбитраж. Закон Украины. Международные конвенции. ...
148097
  Святоцкий А.Д. Академик Побирченко Игорь Гаврилович - патриарх украинского арбитража // Материалы первых Международных арбитражных чтений памяти академика Побирченко И.Г. : 15 нояб. 2013 г. : [сб. докладов] / Международные арбитражные чтения памяти академика Побирченко И.Г. – Киев : МКАС при ТПП Украины, 2014. – С. 10-13


  "...В 1953 г. экстерном закончил юридический факультет Киевского государственного университета имени Тараса Шевченко. Через 11 лет защитил кандидатскую диссертацию, а в 1971 г. - докторскую. В 1972 г. ему присвоено ученое звание профессора. 28 лет ...
148098
   Академик Рем Викторович Хохлов : сб. статей. – Москва : Знание, 1982. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Серия "Физика" ; № 5)
148099
   Академик С.А. Гиллер : Библиография. – Рига : Зинатне, 1967. – 126, [5] с. – (Ученые Советской Латвии)
148100
  Пиотровский К.Б. Академик С.В. Лебедев - основоположник промышленного синтеза каучука / Пиотровский К.Б. – Ленинград-Москва : Госхимиздат, 1950. – 49 с. – Библиогр.: с. 45-48
148101
  Ахиезер Н.И. Академик С.Н. Бернштейн и его работы по конструктивной теории функций / Ахиезер Н.И. ; Харьков. гос. ун-т им. А.М. Горького. – Харьков : Харьковский университет, 1955. – 112 с., [1] л. портр. – Список трудов С.Н. Бернштейна: с. 97-111 (275 назв.)
148102
  Асташенков П.Т. Академик С.П. Королев / Асташенков П.Т. ; под. ред. К.И. Трунова. – Москва : Машиностроение, 1969. – 208 с. : ил. – Библиогр.: с. 208
148103
   Академик С.П. Королев. Ученый. Инженер. Человек : твор. портр. по воспоминаниям современников : [сборник]. – Москва : Наука, 1986. – 518, [1] с. : ил.
148104
   Академик С.Ф. Ольденбург : к 50-летию науч.-обществ. деятельности. 1882-1932 : Речи в заседании Акад. наук 1 февр. 1933 г., посвященном чествованию акад. С. Ф. Ольденбурга : библиогр. – Ленинград : издательство и типография Издательства Академии наук СССР, 1934. – 49 с., [1] л. портр.
148105
   Академик Сергей Васильевич Волков : к 80-летию со дня рождения // Журнал неорганической химии / Рос. акад. наук. – Москва, 2016. – Т. 61, № 1. – С. 135-136. – ISSN 0044-457Х


  16 ноября 2015 г. исполнилось 80 лет академику НАН Украины Сергею Васильевичу Волкову - выдающемуся ученому в области физико-неорганической химии, одному из основателей направлений высокотемпеатурной химии расплавов, химии координационных соединений в ...
148106
   Академик Сергей Васильевич Лебедев : к 80-летию со дня рождения. – Москва : Издательство академии наук СССР, 1954. – 264 с., [5] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 212, 233-234
148107
  Сергиенко С.Р. Академик Сергей Васильевич Лебедев / С.Р. Сергиенко. – М., 1959. – 128с.
148108
  Кириллова Ю.М. Академик спорта: Повесть о С.Уточкине. / Ю.М. Кириллова. – М., 1985. – 129с.
148109
   Академик Т.Д. Лисенко : бібліогр. довідник. – Київ : Видавництво АН УРСР, 1949. – 99 с.
148110
  Глущенко И.Е. Академик Т.Д.Лысенко - выдающийся советский ученый / И.Е. Глущенко. – Москва, 1949. – 32с.
148111
  Ефимов Г.Б. Академик Т.М. Энеев и его достижения в освоении космоса, в методах вычислений и математическом моделировании / Г.Б. Ефимов, М.В. Ефимова // Математичні машини і системи : науковий журнал / НАН України ; Ін-т проблем математичних машин і систем НАН України ; голов. ред. А.О. Морозов ; редкол.: І.І. Горбань, М.Й. Железняк, М.Г. Ієвлєв [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – С. 156-163. – ISSN 1028-9763
148112
  Баскаков Н.А. Академик Ф.Е.Корш в письмах современников : к истории рус. филол. науки / Н.А. Баскаков. – Москва : Наука, 1989. – 279 с. : портр.
148113
  Соколов В.А. Академик Ф.Ю.Левинсон-Лессинг в Карелии. / В.А. Соколов, В.Г. Кударенко. – Петрозаводск, 1981. – 80с.
148114
  Лебедев П.И. Академик Ф.Ю.Левинсон-Лессинг как теоретик петрографии / П.И. Лебедев. – Москва-Ленинград : АН СССР, 1947. – 114с.
148115
  Трешников А.Ф. Академик Федоров: Их именами названы корабли науки / А.Ф. Трешников. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1990. – 128с.
148116
  Афанасьев В.Г. Академик Феодосий Николаевич Чернышев. 1856–1914 // Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург, 2014. – № 12 (96). – С. 120-124. – ISSN 2070-9773


  Статья посвящена жизни и деятельности выдающегося русского ученого, академика Петербургской академии наук Феодосия Николаевича Чернышева (1856–1914).
148117
   Академик Эмилия Юлиановна Гудриниеце : персон. библиогр. указ. – Рига : Рижский политехнический институт, 1980. – 155 с. : портр.
148118
  Губарев Владимир Академик Эрик Галимов: кому нужны лунные камни? = Люди науки // Наука и жизнь : научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2005. – № 11
148119
  Фурса Тамара Георгиевна Академик Ю.В. Линник : Библиографический указатель / Фурса Тамара Георгиевна; Отв. ред.д-р физ.-мат. наук, проф. И.А. Ибрагимов. – Ленинград : [ Б-ка АН СССР ], 1975. – 75 с. – (Б-ка АН СССР, Ленингр. отд-ие матем. ин-та)
148120
  Фурса Т.Г. Академик Ю.В. Линник / Т.Г. Фурса. – Ленинград, 1975. – 77с.
148121
   Академик Ю.Г. Мамедалиев : (к 60-летию). – Баку : ЭЛМ, 1969. – 119 с.
148122
  Шакаре З.К. Академик Я. П. Крастынь / З.К. Шакаре. – Рига, 1965. – 79с.
148123
  Кискин П.Х. Академик Я.И. Принц / П.Х. Кискин, Л.А. Барбачева. – Кишинев, 1970. – 27с.
148124
   Академик Я.М. Берзинь : Биобиблиография. – Рига : Издательство Академии наук Латвийской ССР, 1963. – 80 с., [1] л. портр. : портр.
148125
  Кравченко В. Академики-латифундисты / В. Кравченко, М. Мордовцев // Корреспондент / ООО"Корреспондент" ; и.о. ред. А. Крамаренко. – Киев, 2017. – № 44/45 (786/787), 24 ноября 2017. – С. 14-15. – ISSN 2305-3364


  "Как Национальная академия аграрных наук превратилась в частный агрохолдинг с земельным банком в 480 тыс. гектаров и теневой выручкой в $ 120 миллионов."
148126
  Зимина М. Академики за партой // 2000 : еженедельник. – Киев, 2014. – 20-26 июня (№ 25). – C. C 1, С 3


  Научный прогресс - за молодежью, и ученики Малой академии наук Украины тому подтверждение. В этом номере "2000" - 10 юных ученых, чьи разработки могут пригодиться в ближайшем будущем. Некоторые из них уже воплощаются в реальность, другие - на пути к ...
148127
   Академики рассказывают : ученые о достижениях сов. науки : [сборник]. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 239 с. : ил. – (Эврика)
148128
   Академику А.Л. Иванову - 60 лет // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 4. – С. 528 : фото. – ISSN 0032-180Х
148129
   Академику Борису Дмитриевичу Грекову ко дню семидесятилетия : сб. статей. – Москва : Издательство АН СССР, 1952. – 375 с., [1] л. портр. – Библиогр.: с. 20-36
148130
   Академику В.А. Обручаеву : к пятидесятилетию науч. и пед. деятельности. – Москва ; Ленинград : Издательство АН СССР
Т. 2. – 1939. – 331 с. : табл.
148131
   Академику В.А. Обручаеву к его пятидесятилетию научной и педагогической деятельности. – М-Л
1. – 1938. – 348с.
148132
   Академику В.И. Вернадскому. – М
2. – 1936. – с.
148133
   Академику В.И. Вернадскому к пятидесятилетию научной и педагогической деятельности. – М : АН СССР, 1936. – 606с.
148134
  Чирвинский В.Н. Академику В.И. Вернадскому к пятидесятилетию научной и педагогической деятельности / В.Н. Чирвинский. – Москва : Изд-во АН СССР, 1936. – 1067-1081с.
148135
   Академику В.И. Кирюшину -75 лет // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 3. – С. 408 : фото. – ISSN 0032-180Х
148136
   Академику В.Н. Сукачеву к 75-летию со дня рождения : сб. работ по геоботанике, лесоведению, палеогеографии и флористике. – Москва ; Ленинград : Издательство АН СССР, 1956. – 592 с., [14] л. ил. : 14 л. илл.
148137
   Академику Виктору Владимировичу Виноградову к его шестидесятилетию : сб. статей. – Москва : Издательство Академии наук СССР, 1956. – 312 с., [2] л. ил. – Библиогр.: с. 299-309 и в подстроч. примеч.
148138
   Академику Владимиру Александровичу Гордлевскому к его семидесятилетию : сб. статей. – Москва : Издательство АН СССР, 1953. – 344 с., [1] л. портр.
148139
   Академику Дмитрию Степановичу Белянкину к семидесятилетию со дня рождения и сорокапятилетию научной деятельности. – Москва, 1946. – 680с.
148140
   Академику М.С. Кузнецову - 75 лет // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 10. – С. 1284 : фото. – ISSN 0032-180Х
148141
   Академику Н.В. Насонову : к восьмидесятилетию со дня рождения и шестидесятилетию научной деятельности. – Москва : Издательство АН СССР, 1937. – 672 с. – Библиогр. в конце ст.
148142
  Старостенко В.И. Академику Шнюкову Евгению Федоровичу - 80 лет! / В.И. Старостенко, В.П. Коболев // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 2. – С. 154-159 : Фото. – ISSN 0203-3100
148143
  Старостенко В.И. Академику Шнюкову Евгению Федоровичу - 85 лет! / В.И. Старостенко, В.П. Коболев, О.М. Русаков // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2015. – Т. 37, № 2. – С. 143-145 : фото. – ISSN 0203-3100
148144
   Академику Ю.А. Митропольскому - 90 лет // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2007. – Т. 77, № 8. – С. 761. – ISSN 0869-5873
148145
  Губарев В. АкадемикЮрий Осипов : Куда же идет наша наука? // Наука и жизнь : научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2007. – № 9
148146
   Академици и член-кореспонденти на БАН /1988/ : биобиблиогр. справочник. – София : Изд-во на БАН, 1989. – 416 с.
148147
  Пономарева Н.В. Академическая библиография как научное и культурное пространство // Матэрыялы міжнароднага кангрэса "500 гадоу беларускага кнігадрукавання" : у 2 ч. / "500 гадоу беларускага кнігадрукавання", міжнар. кангр. – Мінск : Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2017. – Ч. 2 : XIII Міжнародныя кнігазнаучыя чытанні : Мінск, 14-15 верас. 2017 г. – С. 30-34. – ISBN 978-985-7125-33-3
148148
  Ильинский Л. Академическая Библиотека русских писателей. [Рецензия], 1909. – [17] с. – Отд. оттиск
148149
  Котляков В. Академическая география // Наука в России : иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 4. – С. 40-49. – ISSN 0869-7078


  В 18-19 вв. в России географическая наука была неразрывно связана с высшим образованием, ибо основные полевые и лабораторные исследования проводили в университетах. Важной вехой стало создание Института географии РАН, отметившего в 2008 г. 90-летний ...
148150
  Шведков А.М. Академическая гребля / А.М. Шведков, А.Н. Шебуев. – Москва, 1957. – 192 с.
148151
  Романычева И.Г. Академическая дача / И.Г. Романычева. – Л., 1975. – 155с.
148152
  Гребнев Л. Академическая и профессиональная квалификации : (Болонский процесс и российское законодательство) / Л. Гребнев // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2006. – № 6. – ISSN 0869-3617
148153
   Академическая корпорация столичного университета (1884-1917) в фокусе историографии / Е.А. Ростовцев, Д.А. Баринов, А.Ф. Кривоноженко, И.В. Сидорчук // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2012. – № 7 (67). – С. 47-62. – ISSN 2070-9773


  В статье исследуется история изучения академической корпорации Петербургского (Петроградского) университета (1884-1917) с конца XIX - начала XXI в. Показаны основные факторы формирования социального и академического заказа к научной литературе, указаны ...
148154
  Быстрянцев С.Б. Академическая мобильность - важнейший фактор успеха модернизации российской системы высшего образования // Академическая мобильность - важный фактор образовательной евроинтеграции Украины : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 16-19 нояб. 2010 г. / М-во образования и науки Украины, Харьк. обл. гос. администрация, Совет ректоров вузов Харьк. региона, Нар. укр. акад. при поддержке Междунар. фонда "Відродження" ; [редкол.: В.И. Астахова и др.]. – Харьков : Издательство НУА, 2010. – С. 88-91
148155
   Академическая мобильность - важный фактор образовательной евроинтеграции Украины : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 16-19 нояб. 2010 г. / М-во образования и науки Украины, Харьк. обл. гос. администрация, Совет ректоров вузов Харьк. региона, Нар. укр. акад. при поддержке Междунар. фонда "Відродження" ; [редкол.: В.И. Астахова и др.]. – Харьков : Издательство НУА, 2010. – 363, [1] с. : ил., табл. – Текст рос., укр., англ. – Библиогр.: с. 359 и в конце ст.
148156
  Радченко О.А. Академическая мобильность в российских условиях // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 8/9. – С. 57-61. – ISSN 0869-3617


  статье представлен опыт организации академической мобильности в Московском городском педагогическом университете. На конкретном примере анализируются трудности и особенности реализации программ обмена магистрантами. The article presents the ...
148157
  Астахова Е.В. Академическая мобильность в украинском контексте: риски адаптации // Академическая мобильность - важный фактор образовательной евроинтеграции Украины : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 16-19 нояб. 2010 г. / М-во образования и науки Украины, Харьк. обл. гос. администрация, Совет ректоров вузов Харьк. региона, Нар. укр. акад. при поддержке Междунар. фонда "Відродження" ; [редкол.: В.И. Астахова и др.]. – Харьков : Издательство НУА, 2010. – С. 30-36
148158
  Астахова В. Академическая мобильность в украинском контексте: риски адаптации // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2011. – № 2 (63). – С. 10-13. – ISSN 1562-529Х
148159
  Козлова О.Н. Академическая мобильность и устойчивое развитие европейского мира университета // Академическая мобильность - важный фактор образовательной евроинтеграции Украины : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 16-19 нояб. 2010 г. / М-во образования и науки Украины, Харьк. обл. гос. администрация, Совет ректоров вузов Харьк. региона, Нар. укр. акад. при поддержке Междунар. фонда "Відродження" ; [редкол.: В.И. Астахова и др.]. – Харьков : Издательство НУА, 2010. – С. 8-17
148160
  Шибаев В.П. Академическая мобильность как средство повышения конкурентоспособности вуза // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2012. – № 2 (46). – С. 172-176. – ISSN 2073-8536
148161
  Довгаль Е.А. Академическая мобильность как фактор повышения конкурентоспособности вуза в условиях Болонского процесса // Академическая мобильность - важный фактор образовательной евроинтеграции Украины : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 16-19 нояб. 2010 г. / М-во образования и науки Украины, Харьк. обл. гос. администрация, Совет ректоров вузов Харьк. региона, Нар. укр. акад. при поддержке Междунар. фонда "Відродження" ; [редкол.: В.И. Астахова и др.]. – Харьков : Издательство НУА, 2010. – С. 122-130
148162
  Ландсман В.А. Академическая мобильность как фактор совершенствования новой образовательной парадигмы // Академическая мобильность - важный фактор образовательной евроинтеграции Украины : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 16-19 нояб. 2010 г. / М-во образования и науки Украины, Харьк. обл. гос. администрация, Совет ректоров вузов Харьк. региона, Нар. укр. акад. при поддержке Междунар. фонда "Відродження" ; [редкол.: В.И. Астахова и др.]. – Харьков : Издательство НУА, 2010. – С. 199-204
148163
  Дубив Н.В. Академическая мобильность на практике: стипендии немецких фондов // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2011. – № 7. – С.39-45. – ISSN 1726-667Х
148164
  Бондаренко М.Ф. Академическая мобильность научных кадров // Академическая мобильность - важный фактор образовательной евроинтеграции Украины : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 16-19 нояб. 2010 г. / М-во образования и науки Украины, Харьк. обл. гос. администрация, Совет ректоров вузов Харьк. региона, Нар. укр. акад. при поддержке Междунар. фонда "Відродження" ; [редкол.: В.И. Астахова и др.]. – Харьков : Издательство НУА, 2010. – С. 68-72
148165
  Бондаренко М. Академическая мобильность научных кадров // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2011. – № 2 (63). – С. 19-21. – ISSN 1562-529Х


  На примере Харьк. нац. ун-та радиоєлектроники.
148166
  Белова Н.И. Академическая мобильность преподавателей и студентов: состояние и перспективы развития (на примере Российского государственного гуманитарного университета) // Академическая мобильность - важный фактор образовательной евроинтеграции Украины : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 16-19 нояб. 2010 г. / М-во образования и науки Украины, Харьк. обл. гос. администрация, Совет ректоров вузов Харьк. региона, Нар. укр. акад. при поддержке Междунар. фонда "Відродження" ; [редкол.: В.И. Астахова и др.]. – Харьков : Издательство НУА, 2010. – С. 47-52
148167
  Микова И.М. Академическая мобильность студентов в вузах США // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2011. – № 6. – С. 22-25. – ISSN 1726-667Х


  Рассматриваются содержание, формы, методы и средства организации академической мобильности студентов в вузах США. Уточняется определение понятия «академическая мобильность студентов». Анализируются подходы к организации академической мобильности ...
148168
  Бирченко Е.В. Академическая мобильность студентов как фактор карьерного роста // Академическая мобильность - важный фактор образовательной евроинтеграции Украины : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 16-19 нояб. 2010 г. / М-во образования и науки Украины, Харьк. обл. гос. администрация, Совет ректоров вузов Харьк. региона, Нар. укр. акад. при поддержке Междунар. фонда "Відродження" ; [редкол.: В.И. Астахова и др.]. – Харьков : Издательство НУА, 2010. – С. 63-68
148169
  Девятова И.Е. Академическая мобильность студентов: уровень вуза // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 6. – С. 112-116. – ISSN 0869-3617


  Принятие Болонской декларации обозначило новые приоритеты в развитии современного высшего образования в России. В статье рассматривается проблема организации академической мобильности студентов в вузе. Автор анализирует ситуацию с учетом европейского и ...
148170
   Академическая мобильность: проблемы выдачи и легализации документов об образовании / Н.В. Семин, Н.И. Зверев, М.Н. Житникова, Г.Ф. Ткач, А.Л. Демчук; Н.В. Семин, Н.И. Зверев, М.Н. Житникова, Г.Ф. Ткач, А.Л. Демчук ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Москва : Издательство Московского университета, 2007. – 145, [3] с. : табл. – На обл. также указано: Приоритетные национальные проекты "Образование". – (Серия "Инновационный Университет" : система инновационного образования в Моск. гос. ун-те им. М.В. Ломоносова / [науч.-ред. совет серии: Садовничий В.А. (председатель) и др.]). – ISBN 978-5-211-05506-3
148171
  Бабкин В. Академическая наука и будущее страны // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2008. – № 7. – С. 57-67. – ISSN 0869-44435


  На протяжении многих лет высшее руководство РАН "сдавало" академию при всех красивых словах об "инновационной экономике" и "экономике, основанной на знаниях", и наконец это удалось, научно-технический комплекс понес катастрофические потери.
148172
  Оноприенко В.И. Академическая наука Украины: трансформационные процесы // Науковедение: поиск системных идей / В.И. Оноприенко. – Киев : Информационно-аналитическое агентство, 2008. – С. 156-173. – (Бібліотека Державного фонду фундаментальних досліджень). – ISBN 978-966-2142-16-7
148173
  Волков В.В. Академическая практика по "Структурной геологии и геологическому картированию" : учеб. пособие / [В.В. Волков, Ч.Б. Борукаев, Н.А. Берзин и др.] ; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск : НГУ, 1981. – 80 с. : ил. – Библиогр.: с. 79
148174
  Чернозуб С.п. Академическая самоорганизация студентов в контексте идеи "россицской модели образования" // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 1. – С. 79-87. – ISSN 0869-0499
148175
  Кузьминов Я. Академическая свобода и стандарты поведения / Я. Кузьминов, М. Юдкевич // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2007. – № 6. – С. 80-93. – ISSN 0042-8736


  Проанализирована роль академической свободы для ун-тов
148176
   Академическая среда второй половины ХХ века: харьковский контекст : монография / Нар. укр. академия ; под общ. ред. Е.В. Астаховой ; [редкол.: В.И. Астахова, В.В. Астахов, О.Л. Войно-Данчишина и др.]. – Харьков : Издательство НУА, 2018. – 302, [1] с. : портр. – Отд. ст. укр. – Библиогр.: с. 298-302, в конце ст. и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-8558-99-4
148177
   Академическая типография 1728-1928 : [К 200-летию ее существования]. – 2-е изд. – Ленинград : Издательство Акад. наук С.С.С.Р. (гос. Академич. тип.), 1929. – 108, [2] с., [15] вклад. л. ил., портр., факс
148178
  Грачев О.О. Академическая форма организации науки: обьективные тенденции развития и антиакадемическая критика / О.О. Грачев, В.П. Рибачук // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький , П.О.Витязь, В.М. Головатюк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (102). – С. 72-89. – ISSN 0374-3896
148179
   Академические архивы за 50 лет Советской власти : (труды 1 совещания архивистов АН СССР и акад. наук союзных республик. 17-23 мая 1967 г.). – Москва : [б. и.], 1968. – 314 с. – Библиогр.: с. 304-310
148180
   Академические известия. – СанктПетербург
1. – 1779. – 418 с. – Видання старою орфографією
148181
   Академические известия. – СанктПетербург
2. – 1779. – 340 c. – Видання старою орфографією
148182
   Академические известия. – СанктПетербург
3. – 1779. – 456 с. – Видання старою орфографією
148183
   Академические известия. – СанктПетербург
4. – 1780. – 548 с. – Видання старою орфографією
148184
   Академические известия. – СанктПетербург
5. – 1780. – 582 с. – Видання старою орфографією
148185
   Академические известия. – СанктПетербург
6. – 1780. – 552 с. – Видання старою орфографією
148186
   Академические известия. – СанктПетербург
6. – 1780. – 552 с. – Видання старою орфографією
148187
   Академические известия. – СанктПетербург
7. – 1781. – 543 c. – Видання старою орфографією
148188
   Академические известия. – СанктПетербург
8. – 1781. – С. 544-942. – Видання старою орфографією
148189
  Напольская Н.А. Академические комплексные институты / Н.А. Напольская. – Минск, 1989. – 115с.
148190
  Астахов В.И. Академические научные школы в зоне риска: проблемы и пути их решения // XVI международная научно-практическая конференция: "Образовательные риски: суть и подходы к решению" : (15 февраля 2018 г.) / "Образовательные риски: суть и подходы к решению", междунар. науч.-практ. конф. – Харьков : Народная украинская академия, 2018. – С. 39-41. – (Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентных социальных изменений: пути сохранения и развития)
148191
  Астахова В. Академические научные школы в зоне риска; проблемы и пути их решения // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2018. – № 2 (92). – С. 3-6. – ISSN 1562-529Х
148192
   Академические списки Императорского Университета Св. Владимира (1834-1884). – Киев : В типографии Имп. Ун-та Св. Владимира, 1884. – [2], [6], 200 с. – Примірник № 257214, має автограф І. Каманіна.
148193
  Золотницкий Д.И. Академические тетры на путях Октября / Д.И. Золотницкий. – Л., 1982. – 343с.
148194
  Сазонов Б. Академические часы, зачетные единицы и модели учебной нагрузки учащихся и студентов // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 11. – С. 3-21. – ISSN 0869-3617


  Расчет трудоемкости основных образовательных программ высшего профессионального образования в зачетных единицах, анализ практических аспектов их использования в учебно-программной документации при предстоящем переходе на Федеральные гос. ...
148195
  Николаев П.А. Академические школы в русском литературоведении / [ П.А. Николаев, А.И. Баландин, А.Л. Гришунин и др. ; редкол.: П.А. Николаев (отв. ред.) и др. ] ; АН СССР, Ин-т мировой литературы им. А.М. Горького. – Москва : Наука, 1975. – 515 с. : ил. – Библиогр.: Указ. имен: с. 509-514
148196
   Академический Летописец : студенческий журнал Киевской Духовной Академии и Семинарии Украинской Православной Церкви / Київська Духовна Академія і Семінарія. – Киев
№ 5. – 2009
148197
   Академический Летописец : студенческий журнал Киевской Духовной Академии и Семинарии Украинской Православной Церкви / Київська Духовна Академія і Семінарія. – Киев
№ 1 (6). – 2010
148198
   Академический Летописец : студенческий журнал Киевской Духовной Академии и Семинарии Украинской Православной Церкви / Київська Духовна Академія і Семінарія. – Киев
№ 1 (8). – 2011
148199
   Академический Летописец : студенческий журнал Киевской Духовной Академии и Семинарии Украинской Православной Церкви / Київська Духовна Академія і Семінарія. – Киев
№ 2 (9). – 2011
148200
   Академический Летописец : студенческий журнал Киевской Духовной Академии и Семинарии Украинской Православной Церкви / Київська Духовна Академія і Семінарія. – Киев
№ 1 (10). – 2012
148201
   Академический Летописец : студенческий журнал Киевской Духовной Академии и Семинарии / Київська Духовна Академія і Семінарія. – Киев
№ 1 (12). – 2013
148202
   Академический Летописец : студенческий журнал Киевской Духовной Академии и Семинарии / Київська Духовна Академія і Семінарія. – Киев
№ 2 (13). – 2013
148203
   Академический Летописец : студенческий журнал Киевской Духовной Академии и Семинарии / Київська Духовна Академія і Семінарія. – Киев
№ 1 (14). – 2014
148204
   Академический Летописец : студенческий журнал Киевской Духовной Академии и Семинарии / Київська Духовна Академія і Семінарія. – Киев
№ 2 (15). – 2014
148205
   Академический Летописец : студентський журнал Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія і Семінарія. – Киев
№ 1 (16) : Славний спадок у святих. – 2015. – 73 с.
148206
   Академический Летописец : студентський журнал Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія і Семінарія. – Киев
№ 2 (17) : 400 років святості. – 2015. – 73 с.
148207
   Академический Летописец : студентський журнал Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія і Семінарія. – Киев
№ 1 (18) : Гріх як норма. – 2016. – 72 с.
148208
   Академический Летописец : студентський журнал Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія і Семінарія. – Киев
№ 2 (19). – 2016. – 72 с.
148209
   Академический Летописец : студентський журнал Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія і Семінарія ; голов. ред. І. Лабатій ; редкол.: архімандрит Сильвестр (Стойчев), О. Надь, А. Музольф. – Киев
№ 1 (20) : Біоетика: дві сторони медалі. – 2017. – 72 с.
148210
   Академический Летописец : студентський журнал Київської Духовної Академії / Київська Духовна Акад. і Семінарія ; голов. ред. І. Лабатій ; редкол.: архімандрит Сильвестр (Стойчев), О. Надь, А. Музольф. – Киев
№ 2 (21) : Крізь два століття. – 2017. – 72 с.
148211
   Академический Летописец : студентський журнал Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія і Семінарія ; голов. ред. І. Лабатій ; редкол.: Надь О.О., Музольф А.О. – Киев
№ 1 (22) : Чудеса: PRO et CONTRA. – 2018. – 72 с.
148212
   Академический Летописец : студентський журнал Київської Духовної Академії і Сіменарії / Київська Духовна Академія і Семінарія ; голов. ред. І. Лабатій ; редкол.: Надь О.О., Музольф А.О. – Киев : [б. в.]
№ 2 (23) : Свобода чи "Свобода". – 2018. – 72 c., [1] арк. кольор. фот.
148213
   Академический Летописец : студентський журнал Київської Духовної Академії / Київ. Духовна Акад. і Семінарія ; голов. ред. І. Лабатій ; редкол.: Надь О.О., Музольф А.О. – Киев : [б. и.]
№ 1 (24) : Геніальность і святість: точки дотику. – 2019. – 72 с.
148214
   Академический Летописец : студентський журнал Київської Духовної Академії і Семінарії / Київ. Духовна Акад. і Семінарія ; голов. ред.: О. Калинюк, Є. Агафонов ; редкол.: Надь О.О., Музольф А.О. – Киев : [б. и.]
№ 2 (25) : Становлення 30-ліття відродження Київських духовних шкіл. – 2019. – 72 с.
148215
   Академический Летописец : студентський журнал Київської Духовної Академії і Семінарії / Київ. Духовна Акад. і Семінарія ; голов. ред.: М. Сорокопуд ; редкол.: Надь О.О., Музольф А.О. – Киев : [б. и.]
№ 1 (26) : Безграничные "Границы" Веры. – 2020. – 71, [2] c.
148216
   Академический Летописец : студентський журнал Київської Духовної Академії і Семінарії / Київ. Духовна Акад. і Семінарія ; голов. ред.: А. Світличний ; редкол.: Надь О.О., Музольф А.О. – Киев : [б. и.]
№ 2 (27) : Единство VS Эгоизм. – 2020. – 70, [2] c., включ. обкл.
148217
   Академический Летописец : студентський журнал Київської Духовної Академії і Семінарії / Київ. Духовна Акад. і Семінарія ; голов. ред.: А. Світличний ; редкол.: Надь О.О., Музольф А.О. – Киев : [б. и.]
№ 1 (28) : Вирус души или тела?. – 2021. – 70, [3] c.
148218
  Дмитриев Ю.А. Академический Малый театр, 1917-1941 гг. / Ю.А. Дмитриев. – М., 1984. – 380с.
148219
  Астахова Е. Академический оплот периода новых реалий: попытки анализа // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків, 2020. – № 3 (101). – С. 16-21. – ISSN 1562-529Х
148220
  Ростовцев Н.Н. Академический рисунок : курс лекций / Н.Н. Ростовцев. – Москва : Просвещение, 1973. – 296 с.
148221
  Ростовцев Н.Н. Академический рисунок : учеб. для студентов худож.-граф. фак. пед. ин-тов / Н.Н. Ростовцев. – 2-е доп. и перераб. изд. – Москва : Просвещение, 1984. – 240 с.
148222
  Новоселов Ю.В. Академический рисунок фигуры человека в подготовке художника-педагога.. : Автореф... канд. пед.наук: 731 / Новоселов Ю.В.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1971. – 21л.
148223
  Нечитайло И.С. Академический этос высшего учебного заведения как среда реализации его кадрового потенциала // Кадровый потенциал современных образовательных систем: состояние и перспективы : материалы междунар. науч.-практ. конф. : 17-18 февр. 2016 г. / М-во образования и науки Украины [и др.] ; [редкол.: Е.В. Астахова (гл. ред.) и др.]. – Харьков : Народная украинская академия, 2016. – С. 208-212
148224
  Клюев В.К. Академическое библиотековедение: двенадцатый год // Научные и технические библиотеки : Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библ. дела / ГПНТБ. – Москва, 2006. – № 7. – С. 89-91. – ISSN 0130-9765


  Двенадцать лет назад (в 1994 году) в структуре Международной академии информатизации (МАИ) при ООН создано отраслевое Отделение "Библиотековедение". В статье рассказывается о работе Отделения.
148225
  Ситникова И.С. Академическое и вузовское научное предпринимательство как трансфер изобретений в экономику знаний / И.С. Ситникова, М.С. Романова // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 2015. – № 11. – С. 68-75. – ISSN 2413-5631


  Уточняется понятийный аппарат научного предпринимательства и рассматриваются условия трансфера изобретений в инновационную экономику.
148226
  Нейман Б.В. Академическое издание сочинений Лермонтова / Б.В. Нейман. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира, Н.Т. Корчак-Новицкого, 1912. – 9 с. – Отд. оттиск из : Университетские известия
148227
  Сафонова М. Академическое наследие империй: куда текут потоки международной студенческой миграции? // Ab Imperio : исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве. – Казань, 2011. – № 2. – С. 261-300. – ISBN 978-5-89423-110-5
148228
  Осипов Ю.С. Академическое отечество в опасности! [Российская академия наук] // Вестник Российской академии наук : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук (РАН). – Москва, 2013. – Т. 83, № 11, ноябрь. – С. 968-978. – ISSN 0869-5873
148229
  Базылев В.Н. Академическое письмо в учебно-профессиональной деятельности бакалавра // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научно-теоретический журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 9, сентябрь. – C. 95-100. – ISSN 1026-955X


  Раскрыт статус академического письма как дисциплины в университетской системе учебного планирования. Обсуждаются цели обучения академическому письму и способам представления учебного материала. Описан процесс работы по освоению академического письма, ...
148230
  Малько А.В. Академическое правоведение и юридическое образование в России: аспекты интеграции / А.В. Малько, В.Н. Синюков // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2010. – № 3 (290). – С. 182-192. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039


  Статья посвящена современным интеграционным тенденциям академического правоведения и юридического образования. Авторы исследуют наиболее эффективные формы интеграции науки и образования. The article is devoted to modern integration tendencies in ...
148231
  Мечников И.И. Академическое собрание сочинений / И.И. Мечников; Ред. коллегия: Н. Н. Аничков и др. ; Акад. мед. наук СССР. – Москва : [Медгиз]
Т. 6 : Статьи по иммунитету. – 1950. – 368 с. : 14 л. ил.
148232
  Мечников И.И. Академическое собрание сочинений / И.И. Мечников; ред. коллегия: Н. Н. Аничков и др. ; Акад. мед. наук СССР. – Москва : [Медгиз]
Т. 7. – 1952. – 562 с. : 3 л. ил. : граф.
148233
  Мечников И.И. Академическое собрание сочинений / И.И. Мечников; Ред. коллегия: Н. Н. Аничков и др. ; Акад. мед. наук СССР. – Москва : [Медгиз]
Т. 2. – 1953. – 498 с.
148234
  Мечников И.И. Академическое собрание сочинений / И.И. Мечников; ред. коллегия: Н. Н. Аничков и др. ; Акад. мед. наук СССР. – Москва : [Медгиз]
Т. 8 : Невосприимчивость к инфекционным болезням. – 1953. – 520 с. : 13 л. ил.
148235
  Мечников И.И. Академическое собрание сочинений : альбом рисунков ко второму тому / И.И. Мечников. – Москва
[Т. 2, Альбом рисунков] : Альбом рисунков ко второму тому. – 1954. – 44с.
148236
  Мечников И.И. Академическое собрание сочинений / И.И. Мечников; ред. коллегия: Н. Н. Аничков и др. ; Акад. мед. наук СССР. – Москва : [Медгиз]
Т. 5 : Статьи по внутриклеточному пищеварению и сравнительной патологии. Лекции о сравнительной патологии воспаления. Статьи о фагоцитозе и сравнительной патологии воспаления. – 1954. – 343 с. : 15 л. ил.
148237
  Мечников И.И. Академическое собрание сочинений / И.И. Мечников; ред. коллегия: Н. Н. Аничков и др. ; Акад. мед. наук СССР. – Москва : [Медгиз]
Т. 13 : Сорок лет искания рационального мировоззрения. – 1954. – 244 с. : 2 л. ил.
148238
  Мечников И.И. Академическое собрание сочинений / И.И. Мечников; Ред. коллегия: Н. Н. Аничков и др. ; Акад. мед. наук СССР. – Москва : Медгиз
Т. 1 : Статьи по зоологии и паразитологии. – 1955. – 392 с. : 27 л. ил.
148239
  Мечников И.И. Академическое собрание сочинений / И.И. Мечников; Ред. коллегия: Н. Н. Аничков и др. ; Акад. мед. наук СССР. – Москва : [Медгиз]
Т. 3 : Работы, посвященные эволюционной сравнительной эмбриологии, опубликованные в 1874-1886 гг. [. – 1955. – 504 с. : 2 л. портр., факс.
148240
  Мечников И.И. Академическое собрание сочинений / И.И. Мечников. – М
9. – 1955. – 368с.
148241
  Мечников И.И. Академическое собрание сочинений / И.И. Мечников; ред. коллегия: Н. Н. Аничков и др. ; Акад. мед. наук СССР. – Москва : [Медгиз]
Т. 11 : Этюды о природе человека. Опыт оптимистической философии. – 1956. – 267 с. : 1 л. портр.
148242
  Мечников И.И. Академическое собрание сочинений / И.И. Мечников; гл. ред. Ф.Г.Кротков. – Москва : Медгиз
Т. 12. – 1956. – 322 с.
148243
  Мечников И.И. Академическое собрание сочинений / И.И. Мечников; ред. коллегия: Н. Н. Аничков и др. ; Акад. мед. наук СССР. – Москва : [Медгиз]
Т. 10 : Статьи по общим вопросам микробиологии, эпидемиологии и иммунологии; о холере; о туберкулезе и об эксперим. сифилисе. – 1959. – 473, [9] с. : 15 л. ил.
148244
  Мечников И.И. Академическое собрание сочинений / И.И. Мечников; Ред. коллегия: Н. Н. Аничков и др. ; Акад. мед. наук СССР. – Москва : [Медгиз]
Т. 14 : Материалы к истории биологии и медицины в России; Материалы к истории биологии и медицины за рубежом; Основатели современной медицины. Пастер - Листер - Кох. – 1959. – 428 с. : 10 л. ил., портр.
148245
  Мечников И.И. Академическое собрание сочинений / И.И. Мечников; ред. коллегия: Н. Н. Аничков и др. ; Акад. мед. наук СССР. – Москва : [Медгиз]
Т. 4 : [Статьи по вопросам эволюционной теории]. – 1960. – 532 с.
148246
  Мечников И.И. Академическое собрание сочинений / И.И. Мечников. – М
15. – 1962. – 468с.
148247
  Мечников И.И. Академическое собрание сочинений / И.И. Мечников; ред. коллегия: Н. Н. Аничков и др. ; Акад. мед. наук СССР. – Москва : Медицина
Т. 16 : Статьи по антропологии и этнографии. Статьи по микробиологии и эпидемиологи. Статьи о биологических методах борьбы с вредителями сельскохозяйственных культур. Статьи о паразитарной природе аппендицита... – 1964. – 464 с. : 5 л. портр.
148248
  Мечников И.И. Академическое собрание сочинений / И.И. Мечников; гл. ред. Ф. Г.Кротков. – Москва : Медгиз
Т. 16. – 1964. – 463 с.
148249
   Академия : Интересный журнал для интересных людей. – Киев, 2002-
№ 10. – 1996
148250
   Академия : интересный журнал для интересных людей. – Киев, 2002-
№ 4. – 2003
148251
   Академия : интересный журнал для интересных людей. – Киев, 2002-
№ 5. – 2003
148252
   Академия : интересный журнал для интересных людей. – Киев, 2002-
№ 6. – 2003
148253
   Академия : интересный журнал для интересных людей. – Киев, 2002-
№ 7/8. – 2003
148254
   Академия : Интересный журнал для интересных людей. – Киев, 2002-
№ 9. – 2003
148255
   Академия : Интересный журнал для интересных людей. – Киев, 2002-
№ 10. – 2003
148256
   Академия : Интересный журнал для интересных людей. – Киев, 2002-
№ 11. – 2003
148257
   Академия : Интересный журнал для интересных людей. – Киев, 2002-
№ 12. – 2003
148258
   Академия : Интересный журнал для интересных людей. – Киев, 2002-
№ 1. – 2004
148259
   Академия : Интересный журнал для интересных людей. – Киев, 2002-
№ 2. – 2004
148260
   Академия : Интересный журнал для интересных людей. – Киев, 2002-
№ 3. – 2004
148261
   Академия : Интересный журнал для интересных людей. – Киев, 2002-
№ 4. – 2004
148262
   Академия : Интересный журнал для интересных людей. – Киев, 2002-
№ 5. – 2004
148263
   Академия : Интересный журнал для интересных людей. – Киев, 2002-
№ 6. – 2004
148264
   Академия : Интересный журнал для интересных людей. – Киев, 2002-
№ 7/8. – 2004
148265
   Академия : Интересный журнал для интересных людей. – Киев, 2002-
№ 9. – 2004
148266
   Академия : Интересный журнал для интересных людей. – Киев, 2002-
№ 10. – 2004
148267
   Академия : Интересный журнал для интересных людей. – Киев, 2002-
№ 11. – 2004
148268
   Академия : Интересный журнал для интересных людей. – Киев, 2002-
№ 12. – 2004
148269
   Академия : Интересный журнал для интересных людей. – Киев, 2002-
№ 1. – 2005
148270
   Академия : Интересный журнал для интересных людей. – Киев, 2002-
№ 2. – 2005
148271
   Академия : Интересный журнал для интересных людей. – Киев, 2002-
№ 3. – 2005
148272
   Академия : Интересный журнал для интересных людей. – Киев, 2002-
№ 4. – 2005
148273
   Академия : Интересный журнал для интересных людей. – Киев, 2002-
№ 5. – 2005
148274
   Академия : Интересный журнал для интересных людей. – Киев, 2002-
№ 6. – 2005
148275
   Академия : Интересный журнал для интересных людей. – Киев, 2002-
№ 7/8. – 2005
148276
   Академия : Интересный журнал для интересных людей. – Киев, 2002-
№ 9. – 2005
148277
   Академия : Интересный журнал для интересных людей. – Киев, 2002-
№ 10. – 2005
148278
   Академия : Интересный журнал для интересных людей. – Киев, 2002-
№ 11. – 2005
148279
   Академия : Интересный журнал для интересных людей. – Киев, 2002-
№ 12. – 2005
148280
   Академия : Интересный журнал для интересных людей. – Киев, 2002-
№ 1. – 2006
148281
   Академия : Интересный журнал для интересных людей. – Киев, 2002-
№ 2. – 2006
148282
   Академия : Интересный журнал для интересных людей. – Киев, 2002-
№ 3. – 2006
148283
   Академия : Интересный журнал для интересных людей. – Киев, 2002-
№ 4. – 2006
148284
   Академия : Интересный журнал для интересных людей. – Киев, 2002-
№ 5. – 2006
148285
   Академия : Интересный журнал для интересных людей. – Киев, 2002-
№ 6. – 2006
148286
   Академия : Интересный журнал для интересных людей. – Киев, 2002-
№7/8. – 2006
148287
   Академия : Интересный журнал для интересных людей. – Киев, 2002-
№ 9. – 2006
148288
   Академия : Интересный журнал для интересных людей. – Киев, 2002-
№ 10. – 2006
148289
   Академия : Интересный журнал для интересных людей. – Киев, 2002-
№ 11. – 2006
148290
   Академия : Интересный журнал для интересных людей. – Киев, 2002-. – ISSN 1684-4912
№ 12. – 2006
148291
   Академия : интересный журнал для интересных людей. – Киев, 2002-. – ISSN 1684-4912
№ 1. – 2007
148292
   Академия : интересный журнал для интересных людей. – Киев, 2002-. – ISSN 1684-4912
№ 2. – 2007
148293
   Академия : Интересный журнал для интересных людей. – Киев, 2002-. – ISSN 1684-4912
№ 3. – 2007
148294
   Академия : Интересный журнал для интересных людей. – Киев, 2002-. – ISSN 1684-4912
№ 4. – 2007
148295
   Академия : интересный журнал для интересных людей. – Киев, 2002-. – ISSN 1684-4912
№ 5. – 2007
148296
   Академия : Интересный журнал для интересных людей. – Киев, 2002-. – ISSN 1684-4912
№ 6. – 2007
148297
   Академия : Интересный журнал для интересных людей. – Киев, 2002-. – ISSN 1684-4912
№ 7/8. – 2007
148298
   Академия : Интересный журнал для интересных людей. – Киев, 2002-. – ISSN 1684-4912
№ 9. – 2007
148299
   Академия : Интересный журнал для интересных людей. – Киев, 2002-. – ISSN 1684-4912
№ 10. – 2007
148300
   Академия : интересный журнал для интересных людей. – Киев, 2002-. – ISSN 1684-4912
№ 11. – 2007
148301
   Академия : интересный журнал для интересных людей. – Киев, 2002-. – ISSN 1684-4912
№ 12. – 2007
148302
   Академия : интересный журнал для интересных людей / ООО "Караван-Медиа". – Киев, 2002-. – ISSN 1684-4912
№ 1. – 2008
148303
   Академия : интересный журнал для интересных людей / ООО "Караван-Медиа". – Киев, 2002-. – ISSN 1684-4912
№ 2. – 2008
148304
  Малов В.И. Академия "Биссектриса" : Фантаст. повести. / В.И. Малов. – М., 1982. – 176с.
148305
  Швыдковский Д. Академия "знатнейших художеств" // Творчество народов мира. – Москва, 2007. – Вып. 10. – С. 14-33.
148306
  Швидковский Д. Академия "знатнейших художеств" // Наше наследие : Иллюстрированный историко-культурный журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Наше наследие" и РФК. – Москва, 2007. – № 82. – С. 3-17. – ISSN 0234-1395
148307
  Голубовский Анатолий Академия без академизма : очаги цивилизации // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 10 (2841). – С. 84-94 : Фото
148308
  Бегунов С.Ф. Академия Генерального штаба : история Воен. орденов Ленина и Суворова І степени акад. Генер. Штаба Вооруж. Сил СССР им. К.Е. Ворошилова / [С.Ф. Бегунов, М.И. Галкин, И.К. Гуров и др.] ; под ред. ген. армии В.Г. Куликова. – Москва : Воениздат, 1976. – 280 с., [29] л. ил.
148309
  Гайворонский Ф.Ф. Академия Генерального штаба : история Воен. орденов Ленина и Суворова І степени акад. Генерального Штаба Вооруж. Сил СССР им. К.Е. Ворошилова : [50 лет со дня основания, 1936-1986 ] / [Ф.Ф. Гайворонский и др. ]. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Воениздат, 1987. – 245, [1] с., [17] л. ил.
148310
  Сахарова С.Ю. Академия домашних волшебников, или История о том, как однажды вечером в комнату влетел Кораблик-калиновый листок и Калинка сняла шапочку-невидимочку. / С.Ю. Сахарова. – Алма-Ата, 1989. – 271с.
148311
  Сахарова С.Ю. Академия домашних волшебников, или История о том, как однажды зимним вечером в комнату влетел кораблик-калиноввый листок и Калинка сняла шапочку-невидимочку. / С.Ю. Сахарова. – Москва, 1989. – 271 с.
148312
  Сахарова С.Ю. Академия домашних волшебников, или История о том, как однажды зимним вечером в комнату влетел Кораблик-калиновый листок и Калинка сняла шапочку-невидимочку... / С.Ю. Сахарова. – Петрозаводск, 1989. – 269с.
148313
  Сахарова С.Ю. Академия домашних волшебников, или История о том, как однажды зимним вечером влетел в комнату кораблик-калиновый листок и Калинка сняла шапочку-невидимку. / С.Ю. Сахарова. – Минск, 1988. – 174с.
148314
  Сахарова С.Ю. Академия Домашних Волшебников, илил История о том, как однажды зимним вечером в комнату влетел кораблик-калиновый листок и Калинка сняла шапочку-невидимку. / С.Ю. Сахарова. – М., 1992. – 271с.
148315
  Сахарова С.Ю. Академия Домашних Волшебников, илил История о том, как однажды зимним вечером в комнату влетел кораблик - калиновый листок и Калинка сняла шапочку-невидимку / С.Ю. Сахарова. – Иркутск, 1990. – 249с.
148316
  Хоботова Любовь Академия Духа : Столпы культуры / Хоботова Любовь, Семашко Андрей // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 1. – С. 84-98 : Фото, карта
148317
   Академия Европы // Международные и национальные организации в области исследования науки : краткий справочник / ЮНЕСКО ; МААН ; Нац. акад. наук Украины [и др. ; отв. ред.: Б.А. Малицкий, Ю.А. Храмов ; сост.: А.С. Вашуленко, О.А. Грачев, Л.Ф. Кавуненко и др.]. – Киев, 2017. – С. 7-9. – ISBN 978-966-136-423-2
148318
   Академия им.М.В.Фрунзе.. – Москва : Военное издательство, 1973. – 280 с.
148319
  Вахнов Т.С. Академия имени В.И. Ленина : ист. очерк о Воен.-полит. орденов Ленина и Октябрьской Революции, Краснознам. акад. им. В.И. Ленина / [Т.С. Вахнов, Н.П. Балыков, В.П. Бокарев и др.] ; под общ. ред. Е.Е. Мальцева. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Воениздат, 1980. – 318 с., [33] л. ил.
148320
  Кузнецов А.И. Академия имени К.А. Тимирязева / А.И. Кузнецов. – Москва, 1982. – 191с.
148321
   Академия имени К.А. Тимирязева : крат. очерк прошлого и настоящего / Архангельский Н.С., Белых Г.В., Кузнецов А.И. – Москва : Агропромиздат, 1990. – 220, [1] с. : ил.
148322
   Академия иностранных языков. Немецкий язык : лекции сост. группой педагогов. – С.-Пб : Благо
Вып. 1-5. – разд. паг. – Текст книги и тит. л. на нем. и рус. яз.
148323
  Городецкий Е.А. Академия Князева / Е.А. Городецкий. – Новосибирск, 1981. – 558с.
148324
  Городецкий Е.А. Академия Князева / Е.А. Городецкий. – Новосибирск
3. – 1984. – 343с.
148325
  Сиделковский А.Л. Академия медицинских наук СССР / А.Л. Сиделковский, В.Д. Догузов // Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2018. – № 3 (647). – С. 20-22
148326
   Академия наук Азербайджанской ССР : 30 лет. – Баку : Элм, 1975. – 284 с., [17] л. ил. : ил. – Посв. 250-лети. АН СССР
148327
   Академия наук Азербайджанской ССР : [обзор деятельности]. – Баку : Элм, 1976. – 164, [27] с. : ил.
148328
   Академия наук Армянской ССР : персональный состав. – Ереван : Издательство АН АрмССР, 1984. – 166 с.
148329
   Академия наук Африки // Международные и национальные организации в области исследования науки : краткий справочник / ЮНЕСКО ; МААН ; Нац. акад. наук Украины [и др. ; отв. ред.: Б.А. Малицкий, Ю.А. Храмов ; сост.: А.С. Вашуленко, О.А. Грачев, Л.Ф. Кавуненко и др.]. – Киев, 2017. – С. 9-10. – ISBN 978-966-136-423-2
148330
  Купревич В.Ф. Академия наук Белорусской ССР : исторический очерк / В.Ф. Купревич. – Минск : Издательство АН БССр, 1957. – 152 с. : портр.
148331
  Купревич В.Ф. Академия наук Белорусской ССР : очерк истории и деятельности / В.Ф. Купревич. – 3-е изд. доп. – Минск : Наука и Техника, 1968. – 240 с.
148332
   Академия наук Белорусской ССР = Акадэмія навук Беларускай ССР. – Минск : Главная редакция Белорусской Советской Энциклопедии, 1979. – 597, [3] с. : ил., портр. – Парал. тит. л. белорус. – Библиогр. в тексте
148333
   Академия наук Белорусской ССР : краткий очерк : [к 60-летию академии]. – Минск : Наука и техника, 1989. – 158 с. : ил.
148334
  Токарев Н.В. Академия наук Белорусской ССР: годы становления и испытаний (1929-1945) / Н.В. Токарев. – Минск : Наука и техника, 1988. – 182 с.
148335
   Академия наук БССР : библиогр. указатель 1974-1987 гг. – Минск : [б. и.], 1988. – 308 с. – (Наука и научно-исследовательская работа в Белоруссии)
148336
  Павлов Д.М. Академия наук в истории Кавказских Минеральных вод / Д.М. Павлов. – Пятигорск, 1926. – 15с.
148337
  Мгалоблишвили Л.И. Академия наук Грузии до и после реформирования // История науки и техники : научный журнал / ООО Издательство "Научтехлитиздат". – Москва, 2009. – № 7. – С. 46-60. – ISSN 1813-100X
148338
   Академия наук Грузинской ССР = Academy of sciences of the Georgian SSR : [Описат.-справ. материал]. – Тбилиси : Мецниереба, 1981. – 416 с. : ил. – Парал. тит. л. грузин.
148339
   Академия наук и Сибирь, 1917-1957 гг.. – Новосибирск : Наука, Сибирское отделение, 1977. – 320 с. : ил.
148340
   Академия наук исламского мира // Международные и национальные организации в области исследования науки : краткий справочник / ЮНЕСКО ; МААН ; Нац. акад. наук Украины [и др. ; отв. ред.: Б.А. Малицкий, Ю.А. Храмов ; сост.: А.С. Вашуленко, О.А. Грачев, Л.Ф. Кавуненко и др.]. – Киев, 2017. – С. 11-12. – ISBN 978-966-136-423-2
148341
  Есенов Ш.Е. Академия наук Казахской ССР / Ш.Е. Есенов. – Алма Ата, 1970. – 204с.
148342
   Академия наук Казахской ССР : справочник. – Алма-Ата : Наука, 1987. – 287 с. : портр.
148343
  Каракеев К.Г. Академия наук Киргизской ССР / К.Г. Каракеев. – Фрунзе : Илим, 1974. – 230 с. : портр.
148344
  Персикова О. Академия наук Китая. дорожная карта до 2050 года // В мире науки : ежемесячный научно-информационный журнал / Некоммерческое партнерство "Международное партнерство распространения научных знаний". – Москва, 2013. – № 12, декабрь. – С. 30-35. – ISSN 0208-0621


  Мегатренды в науке и технологиях — тема как увлекательная, так и рискованная. Оставляя отдаленное будущее футурологам, естественно-научное сообщество сегодня берется предсказывать картину научно-технического развития на 30–40 лет вперед. И этоне ...
148345
   Академия наук Латвийской ССР 1946-1986 : [проспект]. – Рига : Зинатне, 1981. – 80 с. : портр., ил. – портр., ил.
148346
   Академия наук Латвийской ССР, 1946-1970 гг. : [ист. справка]. – Рига : Зинатне, 1971. – 162 с. – Библиогр. в тексте
148347
  Андрушайтис Г.П. Академия наук Латвийской ССР, 1946-1986 / [Г.П. Андрушайтис, А.Э. Балклавс, В.С. Громов и др. ; редкол.: Б.А. Пурин (отв. ред.) и др.]. – Рига : Зинатне, 1986. – 469, [1] с., [16] л. ил. : ил. – Авт. указаны на об. тит. л. – Библиогр. в конце разделов
148348
   Академия наук Латинской Америки // Международные и национальные организации в области исследования науки : краткий справочник / ЮНЕСКО ; МААН ; Нац. акад. наук Украины [и др. ; отв. ред.: Б.А. Малицкий, Ю.А. Храмов ; сост.: А.С. Вашуленко, О.А. Грачев, Л.Ф. Кавуненко и др.]. – Киев, 2017. – С. 12. – ISBN 978-966-136-423-2
148349
   Академия наук Литовской ССР : краткий очерк. – Вильнюс : Вайздас, 1967. – 32 с. : ил.
148350
   Академия наук Литовской ССР : (краткий обзор развития и наиболее важных достижений). – Вильнюс : [б. и.], 1974. – 76 с.
148351
  Матулис Ю.Ю. Академия Наук Литовской ССР XXV / Ю.Ю. Матулис. – Вильнюс : Минтис, 1965. – 138 с.
148352
  Академик Давидсон Академия наук Мадагаскара – связи с Россией // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2014. – № 1. – С. 92-100. – ISSN 0130-3864
148353
   Академия наук мира // Международные и национальные организации в области исследования науки : краткий справочник / ЮНЕСКО ; МААН ; Нац. акад. наук Украины [и др. ; отв. ред.: Б.А. Малицкий, Ю.А. Храмов ; сост.: А.С. Вашуленко, О.А. Грачев, Л.Ф. Кавуненко и др.]. – Киев, 2017. – С. 12-14. – ISBN 978-966-136-423-2
148354
   Академия наук Молдавской ССР. – Кишинев : Штиинца, 1972. – 64 с. : ил., фот.
148355
   Академия наук Молдавской ССР / О.Ю. Тарасов, В.В. Четыркин, М.П. Твердолова, Ф.Ф. Шистер; Комис. по истории науки и техники ; [О.Ю. Тарасов и др. ; под ред. Т.И. Малиновского]. – Кишинев : Штиинца, 1979. – 178 с. : ил.
148356
   Академия наук Молдавской ССР : пособие по развитию навыков устной речи : фр. язык. – Кишинев : Штиинца, 1979. – 52 с.
148357
   Академия наук Молдавской ССР. – Кишинев, 1985. – 50с.
148358
   Академия Наук Молдавской ССР. – Кишинев : Штиинца, 1974. – 317, [3] с.
148359
   Академия наук на заводах и фабриках Ленинграда. – Ленинград : Издательство АН СССР, 1932. – 292 с.
148360
   Академия наук Союза Советских Социалистических Республик. – Л, 1925. – 3с.
148361
   Академия наук Союза Советских Социалистических Республик : ее задачи, разделение и состав. – Ленинград : Издательство АН СССР, 1925. – 89 с. : схемы
148362
   Академия наук Союза Советских Социалистических Республик : Средняя Азия в учреждениях Академии наук 1917-1927. – Лtybyuhfl : Издательство Академии Наук, 1927. – 34 с.
148363
   Академия наук Союза Советских Социалистических Республик : Образцы восточных шрифтов Академической типографии. – Ленинград : Издательство АН СССР, 1928. – 73 с.
148364
   Академия наук Союза Советских Социалистических Республик 1725-1925 : Постоянная комиссия по изучению племенного состава населения России и сопредельных стран. Основана в 1917 году. – Ленинград : [Б. и.], 1925. – 3 с.
148365
   Академия наук Союза Советских Социалистических Республик 1725-1925 : Толстовский музей. Основан в 1911 году. – Лtybyuhfl : [б. и.], 1925. – 20 с. : ил. – Библиогр.: с. 20
148366
   Академия наук Союза Советских Социалистических Республик 1725-1925 : библиотека. – Ленинград : Издательство АН СССР, 1925. – 27 с. – (Академия наук СССР 1725-1925)
148367
   Академия наук Союза Советских Социалистических Республик 1725 -1925 : Биол. лаб. Физиол. лаб. (осн. в 1889 г.). Особая зоол. лаб. (осн. в 1893 г.). Лаб. по анатомии и физиологии растений (осн. в 1889 г.). – Ленинград : [б. и.], 1925. – 21 с. : ил.
148368
  Ольденбург С.Ф. Академия наук Союза Советских Социалистических Республик в 1926 году : речь Непременного секретаря С.Ф. Ольденбурга читана в торжественном годовом собрании 2 февраля 1927 года / АН СССР ; С.Ф. Ольденбург : Издательство АН СССР, 1927. – XX с. – Оттиск из Отчета о деятельности Академии Наук СССР за 1926 год
148369
  Ольденбург С.Ф. Академия наук Союза Советских Социалистических Республик за двести лет : речь Непременного секретаря С.Ф. Ольденбурга читанная в торжественном заседании Конференции Академии 6 сентября 1925 года / АН СССР ; С.Ф. Ольденбург. – Л. : Издательство АН СССР, 1925. – 22 с.
148370
  Ольденбург С.Ф. Академия наук Союза Советских Социалистических Республик за двести лет : речь Непременного секретаря С.Ф. Ольденбурга читанная в торжественном заседании Конференции Академии 6 сентября 1925 года / АН СССР ; С.Ф. Ольденбург. – 2-е изд. – Ленинград : Издательство АН СССР, 1926. – 22 с.
148371
   Академия наук Союза Советских Социалистических Республик за десять лет 1917-1927. – Ленинград : Издательство АН СССР, 1927. – ІІІ, 235 с. : вкл. л.
148372
  Комков Г.Д. Академия наук СССР - штаб советской науки / [Г.Д. Комков и др.]. – Москва : Наука, 1968. – 219 с. : портр., ил
148373
   Академия наук СССР : краткий очерк истории и деятельности. – Москва : Наука, 1968. – 256 с. : фот.
148374
  Комков Г.Д. Академия наук СССР : краткий исторический очерк : в 2 т. / Г.Д. Комков и др. – 2-е изд., перер. и доп. – Москва : Наука
Т. 1 : 1724-1917. – 1977. – 383 с. : ил., портр.
148375
  Комков Г.Д. Академия наук СССР : Краткий исторический очерк, в двух томах / Г.Д. Комков и др. – 2-е изд., перер. и доп. – Москва
Т. 2 : 1917-1976. – 1977. – 455 с. : илл., портр.
148376
   Академия наук СССР : Сибирское отделение : Хроника 1957-1982 гг. – Новосибирск : Наука, 1982. – 336 с.
148377
  Левшин Б.В. Академия наук СССР в годы Великой Отечественной войны : (1941-1945) / Б.В. Левшин; [АН СССР, Архив АН СССР]. – Москва : Наука, 1966. – 186, [2] c. : портр. – библиогр.
148378
  Волгин В.П. Академия наук СССР за четыре года 1930-1933 : речи и статьи непременного секретаря акад. В.П. Волгина / [АН СССР] ; В.П. Волгин. – Ленинград : Издательство АН СССР, 1934. – 119 с.
148379
  Левшин Б.В. Академия наук СССР и ее вклад в оборону и народное хозяйство страны в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Левшин Б. В.; АН СССР, Ин-т ист. – Москва, 1964. – 25л.
148380
  Академия Академия наук СССР и развитие грузинской науки 1724-1974 : [сборник] / Академия, наук СССР; АН Грузинской ССР ; [под ред. И.Н. Векуа]. – Тбилиси : Мецниереба, 1974. – 211 с., [22] л. ил. : портр.
148381
  Комков Г.Д. Академия наук СССР. 1724-1974 / Г.Д. Комков. – Москва, 1974. – 522 с.
148382
   Академия наук СССР. Сибирское отделение : персональный состав, 1957-1982 : действит. члены, чл.-кор. – Новосибирск : Наука СО, 1982. – 114 с.
148383
   Академия наук Таджикской ССР = Academy of sciences of the Tajik Soviet Socialist Republic : [ист. очерк]. – Душанбе : Дониш, 1979. – 325 с., [1] л. схем : портр., ил.
148384
   Академия наук Таджикской ССР. – Душанбе : Дониш, 1980. – 64 с. : фот. + Прилож. на англ. яз. 25 с.
148385
   Академия наук Туркменской ССР : [очерк деят-ти ]. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ашхабат : Ылым, 1982. – 211 с. : ил. – Сост. указ. на об. тит. л.
148386
   Академия наук Узбекской ССР. – Ташкент, 1958. – с.
148387
  Садовский А.И. Академия наук Узбекской ССР : справочник / АН УзССР ; А.И. Садовский. – Ташкент : Издательство Академии наукУзбекской ССР, 1958. – 152 с. : ил., фотогр.
148388
   Академия наук Узбекской ССР. – Ташкент : Фан, 1983. – 558 с., [3] л. ил. : ил. – Авт. указ. в огл.
148389
   Академия наук Узбекской ССР 1976 : справочник. – Ташкент : Фан, 1976. – 244 с.
148390
  Тонкаль В.Е. Академия наук Украинской ССР / АН УССР ; В.Е. Тонкаль, В.М. Пелых, Б.С. Стогний ; под ред. И.К. Походни, ак. – Киев : Наукова думка, 1979. – 445 с. : портр., фото
148391
   Академия наук Украинской ССР 1919 - 1979 : справочник. – Киев : Наукова думка, 1979. – 276 с.
148392
  Патон Б.Е. Академия наук Украинской ССР, 1982 / [Б.Е. Патон и др. ; редкол.: Б.Е. Патон (гл. ред.) и др.]. – Киев : Наукова думка, 1983. – 349 с. : ил.
148393
   Академия наук Украинской ССР, 1985 / [сост. О.Ф. Дембновецкий и др.] ; редкол.: Б.Е. Патон (гл. ред.) и др. – Киев : Накова думка, 1986. – 383 с., [8] л. ил.
148394
  Немошкаленко В.В. Академия наук Украинской ССР. 1969 / В.В. Немошкаленко. – Киев, 1969. – 275с.
148395
  Малиновский Б.Н. Академия наук Украины в дни чернобыльской трагедии / Малиновский Б.Н. – Киев : Укртелеком, 2001. – 111, [1] с. : ил., портр. – ISBN 966-760506-X
148396
   Академия наук УССР в решении продовольственной программы СССР. – Киев : Наукова думка, 1983. – 20 с.
148397
   Академия наук Эстонской ССР в 1973-1979 годах : [сб. статей. – Таллин : АН ЭССР, 1981. – 311 с. : ил. – Библиогр. в конце статей
148398
   Академия наук Эстонской ССР в годы 1956-1964 : [обзор ]. – Таллин : [б. и.], 1965. – 335 с., [4] л. ил. : граф. – Библиогр. в конце разд.
148399
   Академия наук Эстонской ССР, 1980-1985 : [сб. статей]. – Таллин : Валгус, 1986. – 391, [1] с., [12] л. ил. : 12 л. илл. – Библиогр. в конце ст.
148400
   Академия речевого этикета [Електронний ресурс] : образовательный комплекс "Академия речевого этикета!" выполнен на платформе систем программ "1С : Образование 3.0". – Москва : 1С : 1С-Паблишинг. – (1С : Школа). – ISBN 978-5-9677-0659-2
КД-1, КД-2 : Академия речевого этикета / 1 С : Образование. – 2007. – 2 CD. – Систем. требования : Windows 98SE/ME/2000/XP, Pentium 3 700 МГц, HDD150 Mб, RAM 128 Мб, видеореж. 800х600, CD-ROM 12х, звук. карта 16 бит.-Загл. с этикетки диска


  Уроки вежливости для больших и маленьких : - Лаборатория - Игровая - Классная комната - Музей древности - Библиотека
148401
   Академия Социалистической Республики Румынии. Организация. Исследовательские учреждения : организация, исследовательские учреждения. – Бухарест : [б.в.], 1965. – 368 с.
148402
   Академия Социалистической Республики Румынии. Организация. Исследовательские учреждения : организация, исследовательские учреждения. – [Бухарест] : [б. и.], 1966. – 328 с.
148403
  Скирюк Дмитрий Академия управления // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 12 (2915). – С. 138-141 : фото
148404
  Беккер И.И. Академия художеств : исторический очерк / И.И. Беккер, И.А. Бродский, С.К. Исаков; под ред.: С.К. Исакова. – Ленинград ; Москва : Искусство, 1940. – 160 с. : ил.
148405
  Лисовский В.Г. Академия художеств / В.Г. Лисовский. – Л., 1972. – 183с.
148406
  Лисовский В.Г. Академия художеств / В.Г. Лисовский. – 2-е перераб. и доп. – Л., 1982. – 224с.
148407
   Академия художеств начала XIX века : каталог выставки / "Академия художеств начала ХІХ века", выставка; Сост.: Е.Н. Маслова, Н.И. Никулина, Д.Х. Сафаралиева, Л.Н. Целищева; под общ. ред.: Е.В. Гришиной. – Ленинград : Искусство, 1976. – 47 с. : цв. ил.
148408
   Академия художеств Союза ССР : почетные члены. – Москва : [б. и.], 1968. – 58, [6] с.
148409
   Академия художеств СССР : одиннадцатая и двенадцатая сессии. – Москва : Академия художеств СССР, 1959. – 184 с.
148410
  Кеменов В.С. Академия художеств СССР / В.С. Кеменов. – Москва, 1982. – 432с.
148411
   Академия художеств СССР 1983-1987 : каталог-альбом. – Москва : Изобразительное искусство, 1990. – 333, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 326-330
148412
  Зотов А.И. Академия художеств СССР. Краткий очерк. / А.И. Зотов. – Москва, 1960. – 92с.
148413
   Академия художеств СССР. Сессии. – М, 1954. – с.
148414
  Савинов А.Н. Академия художеств. / А.Н. Савинов. – М.-Л., 1948. – 39с.
148415
  Кир"ян Н. Академізм, який оберігає // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 6-12 червня (№ 22). – С. 7


  Про презентацію нової книжки докт. філолог. наук, проф. КНУ імені Тараса Шевченка Олександра Пономаріва "Українське слово для всіх і для кожного", яка вийшла у видавництві "Либідь". Розпочав захід студентський вокальний ансамбль "Роксоланія" КНУ ...
148416
  Карлаш Т. Академії наук вищої школи України - 25 років! // Світ. – Київ, 2017. – Грудень (№ 47/48). – С. 2


  У головному корпусі КНУ ім. Т. Шевченка відбулася звітно-виборна конференція АН вищої школи України, присвячена 25-річчю від дня заснування.
148417
   Академії наук країн Європи : у 2 кн. / [О.М. Березовський та ін ; редкол.: О.С. Онищенко (голова), М.В. Попович, Г.В. Боряк та ін.]. – Київ : [Інтертехнодрук]. – ISBN 978-966-02-6339-0(Кн.1)
Кн. 1 : / Ганна Індиченко. – 2012. – 646, [2] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
148418
   Академії наук країн Європи / [О.С. Онищенко (кер.) та ін. ; редкол.: О.С. Онищенко (голова), М.В. Попович, Г.В. Боряк та ін.] ; НАН України ; Нац. б-ка Укр. ім. В.І. Вернадського. – Київ : [Інтертехнодрук]. – ISBN 978-966-02-6340-6(Кн.2)
Кн. 2. – 2012. – 1138, [2] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
148419
  Алєксєєв Ю. Академії потрібно вистояти // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 2-3 жовтня (№ 186/187). – С. 12


  Щодо виборів Президента НАН України.
148420
  Гаврилів О. Академік / Орест Гаврилів. – Львів : Сорока Т.Б., 2014. – 43, [1] с. – ISBN 978-966-2598-41-4
148421
  Сарбей В. Академік А. Кримський і Грузія // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах. – Київ, 2001. – Вип. 43 : Україна - Грузія. – С. 285-297
148422
  Великохатько Ф. Академік А.Ю. Кримський // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 28 серпня (№ 32). – С. 12
148423
  Попов П.М. Академік А.Ю.Кримський, як дослідник народної поетичної творчості. / П.М. Попов. – Київ, 1961. – 77-82 с.
148424
  Колтачихіна О.Ю. Академік АН України Олексій Зіновійович Петров (до 100-річчя від дня народження) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2010. – № 4 (70). – С. 119-123. – ISSN 0374-3896


  У цьому році виповнюється 100 років від дня народження українського вченого, академіка АН УРСР Олексія Зіновійовича Петрова. У статті розглядаються біографічні відомості щодо нього та його праці з теорії відносності та гравітації.
148425
  Корнієнко О.М. Академік АН УРСР К.К. Хрєнов - вчений у галузі електрозварювання та історії науки і техніки (до 125-річчя від дня народження) / О.М. Корнієнко, А.С. Литвинко, О.Г. Луговський // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький , П.О.Витязь, В.М. Головатюк [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (106). – C. 116-131. – ISSN 0374-3896
148426
  Лук"янчук Л.В. Академік АН УРСР М.М. Гришко (1901-1964) - перші кроки у велику науку // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 160-163


  У Київському університеті викладав курс генетики з селекції рослин.
148427
   Академік Анатолій Михайлович Самойленко (02.01.1938-04.12.2020) / І.О. Луковський, В.Л. Макаров, М.О. Перестюк, О.А. Бойчук, І.О. Парасюк, О.В. Антонюк, В.І. Ткаченко, Р.І. Петришин, М.В. Працьовитий, О.М. Станжицький, М.Й. Ронто // Український математичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т математики ; голов. ред. Дрозд Ю.А. ; редкол.: Бойчук О.А., Дороговцев А.А., Зарічний М.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – Т. 73, № 1. – С. 3-8. – ISSN 1027-3190
148428
  Онопрієнко В.И. Академік Анатолій Петрович Александров (до 110-річчя від дня народження) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2013. – № 1 (79). – С.106-111. – ISSN 0374-3896
148429
  Мацевитий Ю. Академік Анатолій Підгорний / Ю. Мацевитий, О. Морачковський // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2008. – № 5 (13). – С.51-54. – ISSN 1819-7329
148430
  Прокоф"єва-Михайловська Академік Андрій Борисович Сєверний // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (41). – С. 19-23. – ISSN 1819-7329


  Був директором Кримської астрофізичної обсерваторії -35 років (з 1952 р.)
148431
   Академік Андрій Лобода (1894-1924) : короткий життєпис і список наук. праць. – Київ : Друкарня Української академії наук, 1924. – 15 с. : порт. – Отд. оттиск из: Записки Історично-філологічного відділу ВУАН, Київ, 1924. - На стор. 1 присвячення: Вельмишановному Андрієві Митрофановичеві Лободі з нагоди 30-річчя його наукової діяльності
148432
  Скрипник О. Академік Андрій Сердюк: "Треба робити по закону, а не за принципом "завжди так було" : інтерв"ю // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 9 лютого - 15 лютого (№ 5). – С. 11


  Другий місяць вирують чутки довкола подій в інституті хірургії і трансплантології ім. О.Шалімова. Попри те, що стаття "Чорна смуга в інституті Шалімова" опублікована ще 19 січня, коменти з"являються й досі. Багато запитань викликало і несподіване ...
148433
   Академік Антон Вальтер // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.О. Мікульонок, І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (131). – С. 48-49. – ISSN 2518-7104
148434
  Гончарук В. Академік Антон Думанський // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2008. – № 5 (13). – С. 58-61. – ISSN 1819-7329
148435
   Академік Арнольд Панасович Грищенко : Біобібліогр. до 70-річчя. – Полтава : [б. в.], 2006. – 156 с. – (Біобібліографія вчених України). – ISBN 966-7653-25-5
148436
  Митропольський О.Ю. Академік Архангельський Андрій Дмитрович (До 125-річчя від дня народження) / О.Ю. Митропольський, С.Г. Половка // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2004. – № 4. – С. 104-106. – ISSN 0367-4290
148437
  Товмаченко В.М. Академік Ахієзер Олександр Ілліч - видатний харківський фізик-теоретик (1911-2000) // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 442-444
148438
  Усенко І.В. Академік Б.О. Кістяківський – правознавець, філософ і соціолог (до 140-річчя від дня народження) / І.В. Усенко, І.В. Музика // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 11-17.
148439
  Проценко Д.П. проф. Академік Бах -- основоположник вітчизняної біохімії / Д.П. проф. Проценко. – Київ, 1952. – 48 с.
148440
  Тарахан-Береза Академік Біляшівський - оберіг канівських святинь // Перші читання пам"яті М.Ф. Біляшівського : матеріали наук. конф. 22 черв. 2005 р. / Читання пам"яті М.Ф. Біляшівського, наук. конф. – Київ : Артанія Нова, 2006. – С. 119-124. – ISBN 966-8914-06-6
148441
  Василенко М.П. Академік Богдан Олександрович Кістяківський // Вибрані твори : у 3 т. / М.П. Василенко. – Київ : Юридична думка ; Академперіодика, 2006. – Т. 2 : Юридичні праці. – С. 139-168. – ISBN 966-8602-25-0
148442
  Смирнов О. Академік Борис Вєркін // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2008. – № 5 (13). – С. 22-24.. – ISSN 1819-7329
148443
   Академік Борис Євгенович Патон. – [,. м.] : Академперіодика. – 35, [1] с.
148444
  Походня І.К. Академік Борис Євгенович Патон // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 9-40. – ISSN 0868-8117
148445
  Олійник Б. Академік Борис Олійник: "Найстрашніше коли зраджують матір і Вітчизну" // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 10 (147). – С. 2-5
148446
  Малиновський Б.М. Академік Борис Патон-праця на все життя / Б.М. Малиновський. – Київ : Наукова думка, 2002. – 339с. : з іл. – ISBN 966-00-0788-4
148447
  Волиняк П. Академік Борис Патон // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1967. – Рік 18, ч. 212, вересень : вересень. – С. 18-19
148448
   Академік В"ячеслав Михайлович Шестопалов (до 80-річчя від дня народження) // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 2016. – № 3. – С. ІІІ : фото. – ISSN 1682-721Х
148449
  Грищенко Т.Р. Академік В. Вернадський (1863-1945) - перший голова сільськогосподарського вченого комітету України // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 76 (№ 9). – С. 57-59. – ISSN 2076-1554
148450
  Дубровіна Л.А. Академік В. І. Вернадський і заснування Української академії наук / за матеріалами засідання підготовила О.О. Мележик // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 5. – C. 23-26. – ISSN 1027-3239
148451
   Академік В.А. Роменець: творчість і праці : [зб. статей] / Нац. акад. пед. наук України ; [упоряд. П.А. М"ясоїд ; відп. ред. Л.О. Шатирко ; редкол.: В.Г. Кремень (голова), С.Д. Макаренко, Л.В. Губерський та ін. ; передм. В.Г. Кремень]. – Київ : Либідь, 2016. – 269, [3] с. : іл., портр., табл. – Пам"яті акад. В.А. Роменця присвячується. – Бібліогр.: с. 246-265 та в кінці ст. – ISBN 978-966-06-0714-9
148452
  Луговський О.Г. Академік В.Г. Пінчук : сторінки життя і творчості // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАНУ; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2009. – № 2 (64). – С. 75-85. – ISSN 0374-3896
148453
  Нікітчин О. Академік В.Є Лошкарьов - основоположник інформаційних технологій в Україні у галузі транзисторної елементарної бази засобів обчислювальної техніки // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Державний вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун.ім. Григорія Сковороди Кафедра історії та культури України. – Тернопіль, 2007. – Вип. 19. – С. 255-258. – ISBN 978-966-308-217-2


  В 1944-52 рр. Лашкарьов В.Є. завідує кафедрою фізики Київського університету, а у 1952 р. створює першу в СРСР кафедру фізики напівпровідників, якою очолює до 1956 р.
148454
  Пилипчук О.Я. Академік В.І. Вернадський про споконвічність життя у космосі (до 100-річчя праці "Початок і вічність життя") / О.Я. Пилипчук, О.Г. Стрелко, О.О. Пилипчук // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / НАН України ; Держ. космічне агентство України ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: О. Агапітов, А.П. Алпатов, Л.І. Анатичук [та ін.]. – Київ, 2021. – Т. 27, № 2 (129). – С. 85-92. – ISSN 1561-8889
148455
  Павлишин В.І. Академік В.І. Вернадський у Києві: науково-організаційна діяльність у галузі мінералогії та суміжних наук // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2013. – № 3. – С. 78-87. – ISSN 0372-6436


  У приміщенні тодішньої 15-ої аудиторії Київського університету в 1918 р. академік В.І. Вернадський зробив свою першу доповідь про геохімію "живої речовини", яка знаменувала собою початок становлення нової важливої галузі - біогеохімії і формування ...
148456
  Гуревич М.А. Академік В.М. Гордон як процесуаліст // Проблеми правознавства. – Київ, 1968. – Вип. 10
148457
  Усенко І.Б. Академік В.М. Корецький як історик права: (до 125-річчя від дня народження вченого) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 8-14. – ISSN 2219-5521
148458
   Академік В.П. Андрущенко // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2010. – № 2 (68) : березень - квітень. – С. 117-121
148459
  Войцехівська І.Н. Академік В.С. Іконников про "допоміжні знання" у праці "Опыт русской историографии" // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – До 165-річчя Київського університету імені Тараса Шевченка. – С. 9-12. – (Історія ; вип. 41)


  Висвітлено дослідження спеціальних галузей історичної науки та використання їх методів у праці В.С. Іконникова "Опыт русской историографии".
148460
  Мачулін В. Академік Вадим Лашкарьов // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2008. – № 5 (13). – С. 16-17. – ISSN 1819-7329
148461
   Академік Валентин Грищенко у спогадах / НАН України, Ін-т кріобіології і кріомедицини ; [відп. ред. Т.М. Юрченко ; ред. Н.А. Серебрякова]. – Київ : Наукова думка, 2012. – 165, [2] с., [32] с. фотоіл. – ISBN 978-966-00-1256-1
148462
  Ясень Микола Академік Валерій Кухар: "Усі ми - жителі однієї планети" // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 3 (140). – С. 2 : Фото
148463
  Смолій В. Академік Валерій Смолій. Діалоги про історію / розмову вів Ігор Сюндюков // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 24 грудня (№ 237). – С. 10
148464
  Удод О. Академік Валерій Смолій: історіографічний портрет // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (550), січень - лютий. – С. 4-18. – ISSN 0130-5247


  До 70-річчя з дня народження.
148465
  Ніколаєнко С.М. Академік Василенко П.М. - видатний вчений та вчитель землеробської механіки / С.М. Ніколаєнко, В.М. Булгаков, Д.Г. Войтюк // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – Вип. 226. – С. 11-29. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
148466
  Власюк П.А. Академік Василь Робертович і його вчення / П.А. Власюк; Третьяков Д.К. – Київ : АН Української РСР, 1946. – 32 с.
148467
  Чехун В. Академік Василь Чехун: "Лікування онкохворих має бути персоніфікованим" / розмову вела Л. Суржик // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 13-19 жовтня (№ 38). – С. 1, 12


  Нобелівську премію 2018 року з фізіології медицини присуджено за відкриття в сфері боротьби з раком, а саме за розгадку молекулярного механізму блокування раковими клітинами системи імунного захисту організму. Лауреатами цієї найпрестижнішої премії ...
148468
  Чехун В. Академік Василь Чехун: "Україні потрібна державна стратегія з удосконалення онкологічної допомоги населенню" / бесіду вела Л. Суржик // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 21-26 грудня (№ 49). – С. 1, 12


  "В Україні понад один мільйон хворих на рак. За темпами поширення онкозахворювань наша країна посідає друге місце в Європі. При цьому в нас, практично, немає профілактики онкопатологій. Про це свідчить суха статистика і занепокоєно говорять фахівці. ...
148469
  Демидова Л.М. Академік Василь Якович Тацій - мій учитель (науковий консультант 2011-2014 рр.) // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2020. – Спеціальний випуск. – С. 197-202. – ISSN 2224-9281
148470
  Ожерельєва М В. Академік Василь Якович Юр"єв: життя в науці (до 140-річчя від дня народження) // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 180-183
148471
  Сигаловський Д.Ю. Академік Вернадський - засновник вчення про ноосферу // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2008. – № 8
148472
  Славинський Микола Академік Віктор Бар"яхтар: "Мене ніхто і ніколи не називав скупим" // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 3 (152). – С. 2-3 : Фото
148473
  Сергієнко І. Академік Віктор Глушков // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2008. – № 5 (13). – С. 2-6. – ISSN 1819-7329


  Історія академіїї. Є фото В.І. Вернадського, П.П. Скоропадського.
148474
  Таньшина А. Академік Віктор Григорович Бар"яхтар // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2014. – № 5 (49). – С. 66-73. – ISSN 1819-7329


  До 60-річчя наукової діяльності.
148475
  Глушков В.В. Академік Віктор Михайлович Глушков та головна справа його життя (до 90-річчя від дня народження) / В.В. Глушков, С.О. Жабін // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; МОНУ ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (81). – С. 79-88. – ISSN 0374-3896
148476
  Скопенко В.В. Академік Віктор Скопенко: "Ми готові до змін - за незмінності курсу"


  Ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка розповідає про сучасний стан впорядкування унівеситету, розвіток навчальної та наукової роботи, також про можливі зміни університетського Статуту, про можливе підпорядкування ...
148477
   Академік Віль Савбанович Бакіров - заслужений професор Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : біобібліогр. нарис / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; [уклад. бібліогр.: С.Б. Глибицька, А.О. Давидова ; наук. ред.: С.І. Посохов ; бібліогр. ред.: С.Р. Марченко]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – 106, [1] с. : іл., фотоіл. – Імен. покажч.: с. 102-105. – ISBN 978-966-285-297-4
148478
   Академік Віталій Дончикк: "Політика - минуща, Муза - вічна" // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2014. – № 24 (380). – С. 53-55


  Відомий громадський діяч і дослідник красного письменства, академік НАН України Віталій Дончик (на знімку праворуч) відповідає на запитання літературного критика.
148479
  Шумило М.М. Академік Власюк / М.М. Шумило. – Львів, 1949. – 40с.
148480
   Академік Володимир Васильович Грабовецький : Бібліогр. покажчик. – 5-е вид. – Ужгород : [б. в.], 2003. – 128 с. – ISBN 966-7400-30-5
148481
  Вегеш М. Академік Володимир Грабовецький - визначний історик України / В. Вегеш; Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника. – 2-е вид.,доп. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2006. – 432с. – ISBN 966-8265-86-6
148482
   Академік Володимир Грабовецький : світлини з життя, наук.-пед. та громад. діяльності. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2004. – 144 с.
148483
   Академік Володимир Грабовецький в автографах відомих діячів науки та культури України : присвяч. 80-річчю з дня народж. патріархові Прикарпат. іст. школи Володимиру Грабовецькому / Івано-Франків. держ. іст.-мемор. музей Олекси Довбуша ; [упоряд.: М.М. Вегеш ; ред. А.З. Королько]. – Івано-Франківськ : [б. в.], 2008. – 100 с. : іл.
148484
   Академік Володимир Іванович Вернадський : Ювелейна сесія Загальних зборів // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2013. – № 4. – С. 3-19. – ISSN 0372-6436


  12 березня 2013 року виповнюється 150 років від дня народження геніального вченого, видатного громадського діяча і організатора науки, першого президента Української академії наук академіка Володимира Івановича Вернадського. З цієї нагоди відбулася ...
148485
  Войцехівська І.Н. Академік Володимир Іконников: життєпис та бібліографія / Ірина Войцехівська ; Укр. держ. наук.-дослід. ін-т архівної справи та документознавства ; Іст. т-во Нестора-літописця. – Київ : [Б. в.], 1998. – 132 с. – (Архівні та бібліографічні джерела української історичної думки ; Вип. 2). – ISBN 9667250032
148486
  Мокроусова О.Г. Академік Володимир Ніколаєв та київські архітектурні конкурси // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 107-135. – ISSN 2078-0133
148487
  Романов Віктор Академік Володимир Романович Бондарчук (До 100-річчя від дня народження) // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 7. – С. 50-51
148488
   Академік Володимир Федорович Присняков : Біобібліографія. – Дніпропетровськ : ДДУ, 1997. – 76с. – ISBN 9665510118
148489
   Академік Володимир Федорович Прісняков : біобібліогр. покажчик : до сімдесятиріччя з дня народження. – Дніпропетровськ : [б. в.], 2007. – 196 с.
148490
  Павлюк М. Академік Володимир Юхимович Забігайло (до 80-річчя уродин) / М. Павлюк, І. Наумко, А. Побережський // Геологія і геохімія горючих копалин / НАН України, Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Укр. нафтогаз. акад. – Львів, 2015. – № 1/2 (166/167). – С. 180-183. – ISSN 0869-0774
148491
  Павлюк М. Академік Володимир Юхимович Забігайло (до 80-річчя уродин) / М. Павлюк, І. Наумко, А. Побережський // Геологія і геохімія горючих копалин / НАН України, Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Укр. нафтогаз. акад. – Львів, 2015. – № 1/2 (166/167). – С. 180-183 : фото. – ISSN 0869-0774
148492
  Устяк Н.В. Академік Всеволод Арутюнович Лазарян (1909-1978) - вчений, педагог, організатор науки і освіти (до 110-річчя від дня народження) // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ун-т інфраструктури та технологій ; редкол.: Пилипчук О.Я., Стрелко О.Г., Пилипчук О.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 8, вип. 2 (13). – С. 406-416. – ISSN 2415-7422
148493
  Кіржаєва І. Академік ВУАН Й. Й. Косоногов у спогадах колег і учнів та на фотознімках (за документами Інституту архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського). // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2017. – Вип. 47. – C. 304-313. – ISSN 2224-9516
148494
  Мельничук І.В. Академік Г.І. Горецький як палеогеограф - дослідник четвертинних відкладів Східноєвропейської рівнини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 77-78. – (Географія ; Вип. 46)


  До 100-річчя від дня народження академіка Г.І. Горецького.
148495
  Непомнящий А.А. Академік Г.Ю. Крачковський і кримські орієнталісти: за матеріалами епістолярію // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2008. – № 1. – С. 194-209. – ISSN 1608-0599
148496
  Непомнящий А.А. Академік Г.Ю. Крачковький і кримські орієнталісти: за матеріалами епістолярію // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2008. – № 2. – С. 148-157. – ISSN 1608-0599
148497
  Похмурський В. Академік Георгій Карпенко // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2008. – № 5 (13). – С. 42-45. – ISSN 1819-7329
148498
  Коваль Ю. Академік Георгій Курдюмов // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2008. – № 5 (13). – С. 18-21. – ISSN 1819-7329
148499
  Куріат Р. Академік Георгій Писаренко // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2008. – № 5 (13). – С. 46-50. – ISSN 1819-7329
148500
  Євдокимов В. Академік Георгій Пухов / В. Євдокимов, Е. Семагіна // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2008. – № 5 (13). – С. 55-57. – ISSN 1819-7329
148501
  Павленко М.Г. Академік Глушков: погляд у майбутнє. / М.Г. Павленко. – Київ : Молодь, 1988. – 115с.
148502
  Павлюк М. Академік Григорій Назарович Доленко - корифей нафтогазової геології, великий організатор науки та справжній патріот України (до 100-річчя від дня народження) / М. Павлюк, З. Назарчук // Геологія і геохімія горючих копалин : науковий журнал / НАН України ; Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Україн. нафтогаз. акад. ; голов. ред.: М. Павлюк. – Львів, 2017. – № 1/2 (170/171). – С. 11-14. – ISSN 0869-0774
148503
  Лукінова Т.Б. Академік Григорій Петрович Півторак (до 80-річчя від дня народження) // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформац. фонд НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 4-17. – ISSN 0027-2833
148504
  Слабошпицький М. Академік Гримич // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 1-7 лютого (№ 5). – С. 10-11
148505
  Гудков І.М. Академік Д. М. Гродзинський — видатний радіобіолог, педагог, громадський діяч (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 16 травня 2018 р.).. // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 7. – C. 25-32. – ISSN 1027-3239
148506
  Тележняк К.О. Академік Д.І. Яворницький як зберігач та дослідник культових пам"яток // Могилянські читання : збірник наукових праць : щорічник / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2008. – 2007 рік : Музейники XX століття дослідники української сакральної культури. – С. 144-147. – ISBN 978-966-651-576-9
148507
  Варивода К. Академік Д.С. Воронцов - засновник наукової школи в галузі електрофізіології (20 - 60-ті рр. XX ст.) // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 6. – С. 268-275
148508
  Розгін І. Академік Данило Заболотний // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / голов. ред. П. Волиняк. – Toronto, 1955. – Рік 6, ч. 70, листопад. – С. 21-23


  Доповідь на спільних зборах НТШ Америки і Канади, 8-10 жовтня 1955 року.
148509
  Скрипаль І. Академік Данило Заболотний // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2008. – № 5 (13). – С. 66-69. – ISSN 1819-7329
148510
  Усенко І.Б. Академік двох академій Ф. В. Тарановський // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов. ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 9-17. – ISSN 2219-5521


  "Серед перших академіків-фундаторів у відомому указі гетьмана П.П. Скоропадського про заснування Української Академії наук у Києві названо прізвище Ф. В. Тарановського, постать якого, життєвий та творчий шлях до недавнього часу була загадкою для ...
148511
  Різник Л. Академік дизайну // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 8. – С. 89-94. – ISSN 0868-4790


  Станіслав Мигаль.
148512
  Саєнко Юрій Академік Дмитро Гродзинський: "Сьогодні вкрай необхідно плекати екологічну мораль" // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 12 (149). – С. 2-3 : Фото
148513
  Партика Л.Я. Академік Дмитро Костьович Зеров // Український ботанічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2015. – Т. 72, № 6. – С. 610-618. – ISSN 0372-4123


  Дано розлогий огляд наукової та науково-організаційної діяльності визначного флориста- систематика, академіка АН УРСР. У 1933-1957 рр. Д. К. Зеров керував кафедрою нижчих рослин КДУ імені Т. Г. Шевченка.
148514
  Бачкала О.В. Академік Є.В. Оппоков (Оппоків) - Один із дослідників з осушення боліт на Поліссі України в кінці ХІХ - на початку ХХ ст.ст. // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 27-28
148515
  Красноштан Ю. Академік Є.К. Завойський: "Я сидів на атомній бомбі..." // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1992. – Vol. 43, № 511, жовтень : жовтень. – С. 13-15
148516
  Віленський Ю. Академік Євген Гончарук: науковий портрет епічними фарбами // Мистецтво лікування : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Віленський Ю.Г. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 7/8 (123/124). – С. 66. – ISSN 1729-2344
148517
  Возняк Д.К. Академік Євген Костянтинович Лазаренко і відділ регіональної та генетичної мінералогії // Записки Українського мінералогічного товариства : науковий журнал / Українське мінералогічне товариство. – Київ, 2012. – Т. 9. – С. 120-125. – ISSN 2218-7472
148518
   Академік Євген Лазаренко : нарис про життєвий і творчий шлях, спогади, фотоальбом. – Львів : [б. в.], 2005. – 304 с. – ISBN 966-613-380-6
148519
  Походня І. Академік Євген Патон // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2008. – № 5 (13). – С. 36-39. – ISSN 1819-7329
148520
  Матковський О. Академік Євген Федорович Шнюков (до 85-річчя від дня народження) / О. Матковський, І. Наумко // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – № 65, вип. 1. – С. 181-184. – ISSN 2078-6220
148521
   Академік засновник НАПН України // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 18-25 листопада (№ 45/46). – С. 15


  4 листопада 2015 року пішов із життя академік НАПН України, академік-засновник Академії педагогічних наук України, доктор фізико-математичних наук, професор Микола Іванович Шкіль.
148522
  Вергун М.Г. Академік І.І. Лукінов - учений і громадсько-політичний діяч // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2006. – № 2. – С. 141-148
148523
  Панасюк Б.Я. Академік І.І. Лукінов і українська економічна наука // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки (ННЦ "ІАЕ"). – Київ, 2013. – № 2 (220), лютий. – С. 111-115. – ISSN 2221-1055
148524
   Академік І.М. Ліфшиць : матеріали наук. читань з циклу "Видатні конструктори України". – Київ : НТУУ КПІ, 2007. – 76 с. : фот. – ISBN 996-96213-8-0
148525
   Академік І.М. Трахтенберг і його наукова школа. До 95-річчя від дня народження видатного вченого // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (89). – С. 72-73 : фото. – ISSN 2077-7477
148526
   Академік І.М. Францевич : матеріали наук. читань з циклу "Видатні конструктори України". – Київ : ЕКМО, 2006. – 68 с. – ISBN 996-96213-8-0
148527
   Академік І.М. Чиженко : матеріали наук. читань з циклу "Видатні конструктори України". – Київ : НТУУ КПІ, 2007. – 134 с. : фот.
148528
  Кирюшко М. Академік І.Ф. Курас і проблеми становлення українського ісламознавства // Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень : Збірник / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім.І.Ф.Кураса. – Київ, 2006. – Курасівські читання - 2005. – С. 43-55. – (Політологія і етнологія ; Вип. 30, кн. 1). – ISBN 966-02-4027-9
148529
  Кочубей Ю.М. Академік І.Ю. Крачковський і українське сходознавство // Орієнтальні студії в Україні : до ювілею Л.В. Матвєєвої : зб. наук. статей / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; [упоряд.: Мавріна О.С., Отрощенко І.В. ; редкол.: Бубенок О.Б. та ін.]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, 2010. – С. 282-295. – ISBN 978-966-02-5736-8


  Крачковський Ігнатій Юліанович - один із творців радянської школи арабістики. Творча співдружність представника санкт-петербурзької орієнталістичної школи акад. І.Ю. Крачковського із вченими України А.П. Ковалівським, Т.Г. Кезмою, А.Ю. Кримським - ...
148530
  Каруник К. Академік Іван Білодід і радянське мовне планування в Україні // Збірник Харківського історико-філологічного товариства : наукові розвідки, матеріали та публікації, рецензії / Харківське історико-філологічне товариство. – Харків, 2019. – Т. 16. – С. 109-146. – (Нова серія). – ISBN 978-966-1630-45-0
148531
  Пащенко В.М. Академік Іван Григорович Підопличко - видатний природознавець ХХ століття (до 100-річчя від дня народження) / В.М. Пащенко, І.Х. Удра // Київський географічний щорічник : Науковий збірник / Українське географічне товариство Київський відділ; Київський нац.. ун. ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. – Київ, 2005. – Вип. 5. – С. 150-168. – Бібліогр.: 30 назв
148532
  Грабовецький В.В. Академік Іван Крип"якевич : До 120-річчя з дня народження; Збірник / Володимир Грабовецький; Каф. історії України Прикарпат. ун-ту ім. В. Стефаника; Упоряд. В.Б. Скоморовський; Ред.: А.З. Королько. – 2-е вид., доп. – Івано-Франківськ, 2005. – 200с.
148533
  Квурт Костянтин Академік Іван Сергієнко: "На часі - інтелектуальні системи нового покоління" // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 11 (148). – С. 2-3 : Фото
148534
  Єрьоменко В.Н. Академік Іван Францевич / В.Н. Єрьоменко, Л.М. Ягупольська // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2008. – № 5 (13). – С. 40-41. – ISSN 1819-7329
148535
  Юхновський І. Академік Ігор Юхновський: "Я кілька десятиліть свідомо будую Українську державу..." / спілкувався Богдан Залізняк // Світ. – Київ, 2020. – Липень (№ 19/20). – С. 2


  Відомий науковець і державний діяч Ігор Юхновський став доктором Honoris Causa Львівського національного університету імені Івана Франка. Ця подія і стала приводом до розмови.
148536
  Котенко Т. Академік Ізмаїл Срезневський про переклад Пилипом Морачевським книг Нового Завіту українською літературною мовою середини ХІХ століття // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. Г. Папакін. – Київ, 2018. – Т. 24/25. – С. 440-457. – (Нова серія ; вип. 21/22)
148537
  Вергунов В. Академік К.Гедройц і вітчизняне ґрунтознавство (До 100-річчя Носівської сільськогосподарської станціі) // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2010. – № 8. – С. 70-77. – ISSN 0372-6436
148538
  Серенсен С.В. Академік К.К. Симинський 1879-1932 / С.В. Серенсен. – 12с.
148539
  Колесса Ф.М. Академік Кирило Студинський про вплив усної словесности на поетів українського літературного відродження / написав Філарет Колесса, 1930. – с. – Окр. відб.: ЗНТШ. Т. 99. - Ч. 1: Праці філологічні: Ювілейний збірник на пошану Акад. Кирила Студинського. 1930, с. 113-126
148540
  Славинський Микола Академік Костянтин Ситник: "Настав час біології та Медицини" // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 6 (143). – С. 2-5 : Фото
148541
  Романюк Т. Академік Кришталь про мозок і те, чому вчені світового рівня тікають з України // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 19/20 (399/400). – С. 23. – ISSN 2313-559X


  Міжнародний симпозіум "Іонні канали, що формують мозок" в Інституті фізіології імені О.О. Богомольця НАН України присвятили 70-річному ювілею видатного українського вченого-нейрофізіолога, члена Європейської Aкадемії, директора Інституту фізіології, ...
148542
  Лукінова Т.Б. Академік Л.А. Булаховський і "Етимологічний словник української мови" // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 91-98. – ISSN 2075-437X
148543
  Лукінова Т.Б. Академік Л.А. Булаховський і нормування української літературної мови // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 98-103. – ISSN 2075-437X


  У статті розглядається роль досліджень академіка Л.А. Булаховського у нормуванні української літературної мови ХХ ст. В статье рассматривается роль исследований академика Л.А. Булаховского в нормировании украинского литературного языка ХХ ст. The ...
148544
  Коваленко В.С. Академік Лев Володимирович Писаржевський : монографія / В.С. Коваленко, В.Ф. Варгалюк, Н.В. Стець ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ : Видавництво ДНУ, 2013. – 110, [2] с. : іл., фот. – Бібліогр.: с. 71-83. – (Серія "Видатні постаті університету"). – ISBN 978-966-551-397-1
148545
  Кошечко В. Академік Лев Писаржевський - засновник електронної хімії // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2014. – № 6 (50). – С. 56-62. – ISSN 1819-7329


  До 140-річчя від дня народження.
148546
  Волиняк П. Академік Левко Ревуцький // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / голов. ред. П. Волиняк. – Toronto, 1957. – Рік 8, ч. 86, березень : березень. – С. 31-32
148547
  Макаренко Д.С. Академік Лучицький Володимир Іванович (До 125-річчя від дня народження) // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 2. – С. 148-149 : фото
148548
  Потульницький В.А. Академік М. Грушевський як соціолог // Вісник Київського університету / Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 4-13. – (Історико-філологічні науки ; Вип. 1). – ISSN 0868-5096


  Наукова діяльність академіка Михайла Грушевського в еміграції досі залишається практично не вивченою українською і зарубіжною історичною наукою. Автор статті описує деякі аспекти цього невідомого періоду життя і діяльності вченого, використовуючи ...
148549
  Шевчук С.М. Академік М. Паламарчук - лідер української школи суспільної географії // Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 90-93. – ISBN 978-966-285-361-2


  У 2016 р. виповнюється 100 років з дня народження видатного українського вченого-географа, доктора економічних наук, професора, академіка НАН України, заслуженого діяча науки – Максима Мартиновича Паламарчука. Персональна наукова школа акад. М. ...
148550
  Апостол М. Академік М.В. Зубець – організатор сільськогосподарської дослідної справи в Україні // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 35. – C. 98-103
148551
  Шпиталь М.І. Академік М.В. Птуха : (1884-1961) : життєпис: вершини та обриви / М.І. Шпиталь, Н.І. Коцур. – Житомир : О.О. Євенок, 2018. – 434, [2] с. : портр., іл. – Бібліогр.: с. 290-310, 356, 425-430. – ISBN 978-617-7703-74-6
148552
   Академік М.І. Вавілов - геній і совість народу / В. Снітинський, П. Завірюха, З. Сич, І. Сич // Вісник Львівського національного аграрного університету / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2018. – С. 3-8. – (Агрономія ; № 22 (1))
148553
  Усенко І.Б. Академік М.І. Палієнко: наукова біографія та актуальні погляди / І.Б. Усенко, А.Ю. Іванова // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 17-24. – ISSN 2219-5521
148554
  Гороховатська О.Я. Академік М.М. Амосов і розвиток ідей його школи в галузі біологічної та медичної кібернетики // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2013. – № 4 (82). – С. 116-126. – ISSN 0374-3896
148555
   Академік М.М. Гришко – видатний український вчений-сортознавець / В.М. Самородов, О.М. Байрак, Н.В. Чувікіна, Д.Б. Рахметов, С.В. Клименко, Л.І. Буюн, Ю.В. Буйдін // Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин : науково-практичний журнал / Україн. ін-т експертизи сортів рослин ; Селекційно-генетич. ін-т - нац. центр насіннєзнавства та сортовивчення НААН ; Ін-т фізіології рослин і генетики НАН України ; редкол.: С.І. Мельник, В.В. Моргун, М.М. Гаврилюк [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (33). – С. 94-99. – ISSN 2518-1017
148556
  Островерхов А.С. Академік М.О. Безбородов і його внесок у розвиток науки про історію скла : (до 110-річчя з дня народження) // Археологія : науковий журнал / АНУ, Ін-т археологїі. – Київ, 2008. – № 3. – С. 106-119. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0235-3490
148557
  Щербань Т.О. Академік М.П. Дашкевич - один з перших дослідників історії української літератури // Українська національна ідея: історія і сучасність : науковий збірник / Житомирське науково-краєзнавче Т-во дослідників Волині ; Житомирська обл. універсальна наук. б-ка ; Житомирська обл. орг-ція Спілки журналістів України та ін. ; відп. ред. М.Ю. Костриця. – Житомир : Журфонд, 1997. – С. 84-86. – ISBN 5-86868-013-8
148558
  Андрєєва Л. Академік М.С. Самокиш та українські музеї (1929-1941 рр.) // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (81). – С. 126-132
148559
  Клименко С. Академік М.Ф. Кащенко - фундатор наукового і практичного садівницітва (до 160-річчя від дня народження) / С. Клименко, О. Полевецька, В. Шендеровський // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2015. – № 5 (55). – С. 24-31. – ISSN 1819-7329
148560
  Рильський М. Академік Максим Рильський: портрет, написаний серцем // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2020. – 14 листопада (№ 43/44)


  До 125-річчя від дня народження класика.
148561
   Академік Максим Федотович Гулий : До 100-річчя від дня народж. – Київ : [б. в.], 2005. – 158 с.
148562
  Черниш Н.І. Академік Микола Бажан : редактор, видавець, енциклопедист / Н.І. Черниш ; [відп. ред. М. Заблюк ; наук. ред.: Ю. Попсуєнко, Ж. Гудзенко, С. Глухова]. – Київ : Всеукр. держ. спеціаліз. вид-во "Українська енциклопедія" ім. М.П. Бажана, 2012. – 317, [3] с. : фотогр. – Бібліогр.: с. 287-294. – ISBN 978-966-7492-52-6
148563
  Загородній А. Академік Микола Боголюбов / А. Загородній, В. Хряпа // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2008. – № 5 (13). – С. 14-15. – ISSN 1819-7329
148564
  Черевченко Т. Академік Микола Гришко / Т. Черевченко, Н. Чувікіна // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2008. – № 5 (13). – С. 79-82. – ISSN 1819-7329
148565
  Красноштан Ю. Академік Микола Гудзій розповідає... // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1992. – Vol. 43, № 508, червень : червень. – С. 8-10


  Дещо про перший пам"ятник М.В. Гоголеві.
148566
  Корнацький В. Академік Микола Дмитрович Стражеско - гордість української нації : Частина 2. Основні віхи життя // Світогляд : науково-популярний журнал / Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 38-41. – ISSN 1819-7329
148567
  Корнацький В. Академік Микола Дмитрович Стражеско - засновник кардіологіїї в Україні // Світогляд : науково-популярний журнал / Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 69-71. – ISSN 1819-7329
148568
  Славинський Микола Академік Микола Жулинський: "Ми ніколи не згорнемо крил" // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 8 (145). – С. 2-5 : Фото
148569
  Тома Л. Академік Микола Жулинський: дзеркало й задзеркалля // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 15 (395). – C. 33-35. – ISSN 2313-559X
148570
  Дзюба І. Академік Микола Жулинський: шлях громадянина і науковця / І. Дзюба, М. Сулима // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. І. Набитович ; редкол.: Н. Бойко, М. Бартоліні, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (712). – С. 78-87. – ISSN 0236-1477
148571
   Академік Микола Іванович Вавилов і розвиток аграрної науки в Україні : зб. іст.-наук. нарисів, документів, біобібліогр. матеріалів. – Київ : Аграрна наука, 2005. – 580 с. – На тит. арк.: До 75-річчя створення Українськ. академії аграрних наук. – (Історико-бібліографічна серія "Аграрна наука України в особах, документах, бібліографії" ; Кн.9). – ISBN 966-540-148-3
148572
  Чорнопиский М. Академік Микола Мушинка на полі межової етнології // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська, академія мистецтв. – Ужгород, 2017. – Вип. 8. – С. 41-47. – ISSN 2520-6419
148573
  Перестюк М. Академік Микола Перестюк: «Математика – це моє життя» / інтерв"ю редакції газети // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2016. – Дод. до газ. Січень (№ 1) : Механіко-математичний факультет. – С. 2


  70 років виповнилося відомому українському вченому і педагогові, доктору фізико-математичних наук, професору, академіку НАН України, завідувачу кафедри інтегральних та диференціальних рівнянь Миколі Олексійовичу Перестюку. Випускник факультету. Тут ...
148574
  Преловська І.М. Академік Микола Петров і його праці з вивчення Церковно-археологічного музею при Київській духовній академії та Софійської бібліотеки // Могилянські читання : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, В.С. Горський, І.В. Жиленко [та ін.]. – Київ, 2003. – 2002 рік : Музейна справа в Україні на зламі тисячоліть. – С. 383-388
148575
  Матковський О. Академік Микола Петрович Щербак (до 90-річчя від дня народження) / О. Матковський, І. Наумко, М. Павлунь // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – № 64, вип. 1. – С. 196-199 : фото. – ISSN 2078-6220
148576
  Полуянський С. Академік Микола Поляков // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2008. – № 5 (13). – С. 10-13. – ISSN 1819-7329
148577
  Курінний П. Академік Микола Теодотович Біляшевський як археолог / П. Курінний. – Київ, 1926. – 9с.
148578
  Курінний П. Академік Микола Теодотович Біляшівський як археолог / Петро Курінний. – Київ, 1926. – 9 с.
148579
  Мусатенко Л. Академік Микола Холодний // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2008. – № 5 (13). – С. 72-75. – ISSN 1819-7329
148580
  Скоць А. Академік Михайло Возняк: лише один штрих до портрета // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 69. – С. 129-132. – ISSN 0130-528Х


  У согадах йдеться про те, як академік Михайло Возняк на державному екзамені обурився питанням "Українські буржуазні націоналісти - фальсифікатори української літературної мови"
148581
   Академік Михайло Шуба у спогадах / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця ; [ за ред. Я.М. Шуби, А.М. Шевко ]. – Київ : Наукова думка, 2009. – 160 с. – ISBN 978-966-00-0863-5
148582
   Академік Міжнародної академії проблем людини в авіації і космонавтиці Людмила Макарівна Пріснякова : бібіліографія. – Дніпропетровськ : [б.в.], 2006. – 46 с.
148583
  Суржик Л. Академік місцевого гатунку // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 21-27 березня (№ 10). – С. 12


  У кандидата, який має патрона серед академічного керівництва, більше шансів виграти на виборах до НАНУ, ніж у суперника, якого підтримують Нобелівські лауреати. У НАН України - поповнення: 12 дійсних членів (академіків) та 51 член-кореспондент. Щоб ...
148584
  Шеремета Л.О. Академік Надія Олександрівна Пучківська - відомий лікар - офтальмолог // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – Вип. 12. – С. 237-250


  Досліджено життєвий шлях, наукову діяльність та внесок до медичної науки відомої лікарки-офтальмолога, академіка Надії Олександрівни Пучківської. Джерельною базою дослідження став її особовий фонд, який зберігається в Інституті архівознавства ...
148585
  Бойчук Т.М. Академік НАМН України, професор Дмитро Ілліч Заболотний : (до 70-річчя від дня народження) / Т.М. Бойчук, О.Г. Плаксивий // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2017. – Т. 7, № 4 (26). – С. 109-110. – ISSN 2226-1230
148586
  Комісаренко С. Академік НАН і НАМН України Сергій Комісаренко: "Усе, чого домігся у житті, - завдяки генетиці й своїй праці" / розмову вів Микола Шот // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 21 грудня (№ 246). – С. 6


  Із 2001 р. очолює філію каф. біохімії ННЦ "Інститут біології та медицини" Київ. ун-ту зі спец. «Біотехнологія» на базі Інституту біохімії імені О.В. Палладіна НАН України.
148587
   Академік НАН України Вадим Іванович Лялько // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2011. – № 3. – С. 139-141. – ISSN 0367-4290
148588
   Академік НАН України Валерій Миколайович Єремеєв (до 60-річчя від дня народження) // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 1. – С. 150-151 : фото
148589
   Академік НАН України Гродзинський Дмитро Михайлович : біобібліогр. покажч. : до 80-річчя від дня народж. / Асоц. б-к України ; Держ. наук. с.-г. б-ка ; Нац. акад. аграр. наук України ; [уклад.: В.В. Вергунов, Н.М. Рашидов, О.В. Бачкала ; наук. ред. В.А. Вергунов]. – Київ : [б. в.], 2010. – 240 с. : фотоіл. – (Вчені-природознавці України ; кн. 3)
148590
  Назарчук З. Академік НАН України Зіновій Назарчук: "Необхідно завершити демократизацію суспільства, а вже потім приступати до радикальних реформ у науці" / Спілкувався Богдан Залізняк // Світ. – Київ, 2013. – листопад (№ 41/42). – С. 2
148591
  Мриглод І. Академік НАН України Ігор Мриглод: "Пізнавальна та освітня функції науки - величезні" / розмову вів Богдан Залізняк // Світ. – Київ, 2013. – травень (№ 17/18). – С. 3


  Розмова з директором Інституту фізики конденсованих систем НАН України, заступником голови Західного наукового центру НАН і МОН України, академіком І. Мриглодом, про те, що нині діється в науці, що може сьогодні наука - і в самореалізації, і в ...
148592
   Академік НАН України Лукінов Іван Іларіонович : (1927-2004) : біобібліогр. покажчик / НАН України ; Нац. б-ка України ім. Вернадського ; Укр. акад. аграр. наук ; Держ. наук. с.-г. б-ка ; [ уклад.: В.А. Вергунов та ін. ]. – Київ : [б. в.], 2009. – 152 с. – (Академіки та члени-кореспонденти НАН України для сільського господарства ; вип. 1). – ISBN 978-966-02-5237-0
148593
   Академік НАН України М.В. Багров: науковець і громадянин (до 75-річчя від дня народження) // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2013. – Т. 35, № 1. – С. 103-105. – ISSN 0204-3548


  Стаття присвячена Миколі Васильовичу Багрову, відомому вченому в галузі економічної і соціальної географії, видатному організатору освіти та науки, громадському і політичному діячу, доктору географічних наук, професору, завідуючому кафедри економічної ...
148594
  Лященко П.С. Академік НАН України П.Г.Богач: життєвий і творчий шлях / П.С. Лященко, А.І. Масюк, П.Ф. Пелюх // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 5-7 : Фото. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 4)
148595
  Прокопчук В.С. Академік НАН України П.Т. Тронько і Хмельниччина // Краєзнавець Хмельниччини : науково-краєзнавчий збірник / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Хмельницька обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; Центр дослідження історії Поділля. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 8. – С. 111-118
148596
  Павлюк С. Академік НАН України Степан Павлюк: "Бог дасть віку й Долі для України" // Бюлетень Західного наукового центру (2017-2018) : до 100-річчя НАН України / НАН України ; М-во освіти і науки України, [Захід. наук. центр ; редкол.: З.Т. Назарчук (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ПАІС, 2018. – С. 76-83. – ISBN 978-917-7694-06-8
148597
  Павлюк С. Академік НАНУ Степан Павлюк: "Бог дасть віку і долі для України" / спілкувався Богдан Залізняк // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 11-17 січня (№ 2)


  Національній академії наук України 2018-го - 100 років. Директорові Інституту народознавства НАНУ академікові НАНУ Степанові Павлюку - 70.
148598
   Академік Національної академії наук України Мирослав Іванович Павлюк (до 75-річчя від дня народження) // Геологія і геохімія горючих копалин : науковий журнал / НАН України ; Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Україн. нафтогаз. акад. ; голов. ред.: М. Павлюк. – Львів, 2018. – № 1/2 (174/175). – С. 54-60 : фото. – ISSN 0869-0774
148599
   Академік Національної академії наук України та Української академії аграрних наук Мельничук Дмитро Олексійович : основні біогр. дані та бібліогр. покажчик наук. праць за 1968-2003 роки. – Київ : [б. в.], 2003. – 168 с. – ISBN 966-8006-24-0
148600
   Академік О.І. Білецький
148601
  Годун Н. Академік О.І. Душечкін - вчений-агрохімік, грунтознавець, фізіолог рослин: історіографія проблеми // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 1 (15). – С. 89-94. – ISSN 2518-7732


  В умовах національного відродження серед дослідників науки і техніки особливо посилюється інтерес до вивчення науково-організаційної, педагогічної і громадської діяльності вчених, які жили і працювали на теренах сучасної України. Настала пора ...
148602
  Власюк П.А. Академік О.І. Душечкін / П.А. Власюк. – Київ, 1968. – 80 с.
148603
  Михайленко Г. Академік О.І. Неровецький: життя та діяльність // Дванадцяті наукові читання, присвячені діяльності Олександра Парфенійовича Бородіна (1848-1898) : 17 листоп. 2016 р. : матеріали доп. / Наукові читання, присвячені діяльності Олександра Парфенійовича Бородіна (1848-1898). – Київ : РВВ ДЕТУТ, 2016. – С. 13-15
148604
  Микитась Надія Дмитрівна Академік О.І.Білецький - дослідник давньої української літератури : Автореф... канд. філолог.наук: 10.01.02 / Микитась Надія Дмитрівна; Київський Державний педінститут ім. М.П.Драгоманова. – К., 1992. – 18л.
148605
  Чувпило О.О. Академік О.Й. Пріцак - великий український орієнталіст сучасності (до 100-річчя від дня народження) // Збірник наукових праць / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2020. – С. 157-159. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 57). – ISSN 2312-1866
148606
  Барштейн В. Академік О.О. Богомолець у пам’ятках матеріальної культури / В. Барштейн, Я. Блюм // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 13-17. – ISSN 0372-6436
148607
  Лукінова Т.Б. Академік О.С. Мельничук О.С.: життя, віддане науці // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 4-15. – ISSN 0027-2833
148608
  Константинов В.О. Академік О.Я. Орлов - засновник і перший директор Головної астрономічної обсерваторії НАН України / В.О. Константинов, С.А. Салата // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Україн. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Гріффен Л.О., Литвинко А.С., Константинов В.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (49). – С. 50-55. – ISSN 2077-9496
148609
  Кристер А.Е. Академік Олекса Михайлович Гуляєв та його наукова творчість : 1863-1923 / Арнольд Кристер ; Українська АН. – Київ, 1925. – 27 с. – Окремий відбиток: Записки соцiально-економічного відділу ВУАН, 1926, т. 2–3, с. 40–46
148610
  Татаренко Л. Академік Олександр Ковалевський // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2008. – № 5 (13). – С. 76-78. – ISSN 1819-7329
148611
  Зимовець Г. Академік Олександр Мельничук - визначна постать українстького мовознавства / Г. Зимовець, Г. Яворська // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 12 (657). – С. 40-44. – ISSN 0130-5263


  У статті йдеться про життєвий і науковий шлях видатного українського вченого О.Мельничука - академіка, енциклопедиста, організатора наук.
148612
  Комісаренко С. Академік Олександр Палладін // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2008. – № 5 (13). – С. 62-65. – ISSN 1819-7329
148613
  Франчук В. Академік Олександр Потебня // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2008. – № 5 (13). – С. 83-87. – ISSN 1819-7329
148614
  Яковенко В. Академік Олександр Усиков / В. Яковенко, Ю. Корнієнко // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2008. – № 5 (13). – С. 25-28. – ISSN 1819-7329
148615
  Бровкін А. Академік Олексій Онищенко - учений, організатор науки, культуролог, бібліотекознавець // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2003. – Ч. 4 (9). – С. 261-267.
148616
   Академік Олексій Ситенко : До 75-річчя з дня народження. – Київ, 2002. – 90с. – ISBN 966-02-2367-6
148617
  Загородній А. Академік Олексій Ситенко і сучасна теорія плазми // Фізичний збірник / Наукове товариство ім.Шевченка. Фізична комісія. – Львів, 2008. – Т. 7. – С. 303-314. – ISSN 1563-3969
148618
  Кочубей Ю.М. Академік Омелян Пріцак і відродження українського сходознавства // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2008. – № 3. – С. 13-21. – ISSN 1608-0599
148619
  Кочубей Ю.М. Академік Омелян Пріцак і польська орієнталістика // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2008. – № 4. – С. 27-29. – ISSN 1608-0599
148620
  Кулик Н. Академік Оппоков: смерть під прапором // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 06 квітня (№ 30)
148621
  Папанова В.А. Академік П.І. Кеппен - дослідник стародавньої Ольвії // Українська біографістика : зб. наук. пр. / НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2005. – Вип. 3. – С. 260-267. – ISBN 966-02-3600-х
148622
  Клименко Л.О. Академік П.М. Сєрков як науковець і організатор науки (до 100-річчя від дня народження) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2008. – № 3 (61). – С. 126-130. – ISSN 0374-3896
148623
  Кривошея Г.М. Академік П.Т. Тронько і розвиток краєзнавства в Україні / Г.М. Кривошея, Г.П. Семилєтка, Є.М. Скляренко // Петро Тимофійович Тронько / Г.М. Кривошея, Г.П. Семилєтка, Є.М. Скляренко. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 153-189 : фото. – (Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Герої - видатні вихованці та педагоги)
148624
  Гетьман В. Академік Павло Аполлонович Тутковський // Київський університет. – Київ, 2015. – Березень (№ 1/2). – С. 5


  Про першого українського академіка землезнавця - геолога, географа П.А. Тутковського. З 1913 року викладав в Університеті святого Володимира і обіймав посаду приват-доцента, професора кафедри географії.
148625
  Крокос В. Академік Павло Аполонович Тутковський / В. Крокос. – Київ, 1930. – 7-13с. – Окр.відб.з IV книги Записок Київського Ін-ту Народної Освіти
148626
   Академік Павло Тутковський (Автобіографія) : 1858-1928. – Київ : АН, 1929. – 20с.
148627
  Макаренко Д.Є. Академік Павло Тутковський (До 150-річчя від дня народження) // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2008. – № 1. – С. 115-116 : фото. – ISSN 0367-4290
148628
  Святоцький О. Академік Побірченко Ігор Гаврилович - патріарх українського арбітражу // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 300-303. – ISSN 0132-1331
148629
  Чехун В. Академік Ростислав Кавецький // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2008. – № 5 (13). – С. 70-71. – ISSN 1819-7329
148630
   Академік С.П. Корольов : матеріали наук. читань з циклу "Видатні конструктори України". – Київ : НТУУ КПІ, 2007. – 152 с.
148631
  Копил О.А. Академік С.П. Корольов і ракетно-космічна техніка (до 100-річчя від дня народження Головного конструктора) // Наука та наукознавство : Міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 132-139. – ISSN 0374-3896
148632
  Руденко Р.П. Академік Сахаров - дисидентам з Києва: "Що ви всі їздите до Москви? У вас там є Руденко!..." / спілкувався Володимир Шуневич // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 27 грудня (№ 51/52). – С. 6-7


  "Раїса Руденко - вдова письменника, керівника Української Гельсінської групи, Героя України Миколи Руденка - розповідає деякі подробиці їхнього життя і перебування в неволі, з якої вони були звільнені 30 років тому, наприкінці 1987-го."
148633
   Академік Семен Брауде // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2008. – № 5 (13). – С. 30-32. – ISSN 1819-7329
148634
  Старостенко В. Академік Серафим Субботін / В. Старостенко, Ю. Оровецький // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2008. – № 5 (13). – С. 33-35. – ISSN 1819-7329
148635
   Академік Сергій Васильович Комісаренко - засновник молекулярної імунології в Україні, відомий державний і громадський діяч // Мікробіологія і біотехнологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова ; голов. ред. В.О. Іваниця ; редкол.: А. Анадон, Л.Д. Варбанець, А.І. Вінніков [та ін.]. – Одеса, 2018. – № 3 (43). – С. 90-111. – ISSN 2076-0558
148636
  Наєнко М. Академік Сергій Єфремов і текст про вбивство Симона Петрлюри: зарубіжний слід // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд.: Л. Дядченко, М. Єщенко. – Київ, 2019. – Вип. 11. – С. 38-48
148637
  Комісаренко С. Академік Сергій Комісаренко про науку, дипломатичну роботу, дружбу з Олесем Гончарем, Сергієм Параджановим і Єжи Гффманом / спілкувалася Тетяна Михайленко // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 23 серпня (№ 30). – С. 4-5
148638
  Комісаренко С. Академік Сергій Комісаренко: "Вакцину створюємо. Але масштаби другої хвилі залежатимуть від поведінки людей" / розпитувала Лариса Остролуцька // Світ. – Київ, 2020. – Червень (№ 17/18). – С. 1-2
148639
  Ясень Микола Академік Сергій Комісаренко: "Ми вже сьогодні вирощуємо безсмертні клітини" // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 4 (141). – С. 2-3 : Фото
148640
  Михайличенко А. Академік Сергій Комісаренко: українська біохімічна наука, попри всі труднощі, - у світовому тренді // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 18-24 жовтня (№ 38). – С . 12


  Минулого тижня Київський національний університет імені Тараса Шевченка приймав іменитих гостей. Серед них, окрім відомих українських учених, були й далекі закордонні візитери. А все тому, що саме в цей час у Києві проходив XI Український біохімічний ...
148641
  Стріха М. Академік Сергій Комісаренко: учений і громадянин // Світ. – Київ, 2013. – червень (№ 23/24). – С. 2


  Президент України Віктор Янукович підписав Указ № 344/2013 від 25 червня 2013 року "Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року".
148642
  Дячук І.Д. Академік Сергій Корольов. "Per aspera ad astra" : до 110-річчя з дня народження академіка С.П. Корольова // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / НАН України ; Держ. космічне агенство України ; голов. ред.: Б.Є. Патон. – Київ, 2016. – Т. 22, № 6 (103). – С. 3-9. – ISSN 1561-8889
148643
  Константинов В. Академік Сергій Лебедєв - творець вітчизняної електронної обчислювальної техніки (до 100-річчя від дня народження) // Українознавство : календар - щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2001. – [на 2002 рік]
148644
   Академік Соколовський Олексій Никанорович: життєвих шлях та наукова діяльність / В.А. Вергунов, Н.М. Новосад, В.А. Зозуля, К.Б. Новосад; В.А.Вергунов, Н.М. Новосад, В.А. Зозуля, К.Б. Новосад ; за ред. С.А. Балюка, Б.С. Носка, В.В. Медведєва, В.І. Кисіля, Р.С. Трускавецького [та ін.]. – Харків : [б. в.], 2006. – 164 с. – (присвячено до 50-річчя з дня заснування ННЦ "ІГА ім. О.Н.Соколовського" і 60-річчя з дня заснування факультету агрохімії та грунтознавства ХНАУ ім. В.В. Докучаєва). – ISBN 966-8726-25-1
148645
  Стецюк Н. Академік Станіслав Дністрянський і його проект Конституції Західноукраїнської Народної Республіки // Український часопис конституційного права : науково-юридичне видання / Львів. нац. ун-т ім. І. Франку ; Громадська орг. "Центр конституційних ініціатив" ; Ред. журналу "Український часопис конституційного права" ; редкол.: Барабаш Ю., Барон А.А., Бориславська О. [та ін.]. – Львів, 2016. – № 1 : Незалежність України: Конституційний аспект. – С. 67-70. – ISSN 2519-2590
148646
  Шаблій О. Академік Степан Рудницький - фундатор української географії / Олег Шаблій; Мін-во освіти і науки України; Львівський держ. ун-и ім. І. Франка; Укр. вільний ун-т. – Львів - Мюнхен. – (Монографії). – ISBN 5-77-63-2216-2
Ч. 53. – 1993. – 223с.
148647
  Даниленко В. Академік Степан Смаль-Стоцький / В. Даниленко, О. Добржанський. – Чернівці, 1996. – 232с.
148648
  Ткач Л. Академік Степан Смаль-Стоцький : До 150-річчя від дня народження // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 1 (622). – С. 33-39. – ISSN 0130-5263
148649
  Сергієнко І. Академік Степан Тимошенко // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2008. – № 5 (13). – С. 7-10. – ISSN 1819-7329
148650
  Кулагін Д.О. Академік Степан Тимошенко // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні : науковий журнал / Запорізький нац. техніч. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 2. – С. 152-155. – ISSN 1607-6885
148651
  Глущенко І.Є. Академік Т.Д.Лисенко - видатний радянський вчений / І.Є. Глущенко. – К., 1951. – 36с.
148652
  Лихвард Д.Ф. Академік Т.Д.Лисенко. /Бібліографічний довідник/ / Д.Ф. Лихвард, М.Г. Ракітська. – Київ, 1949. – 101с.
148653
  Власюк П.А. Академік Трохим Денисович Лисенко - основоположник радянської агробіологічної науки / П.А. Власюк; Льовшин І.М. – Київ : АН Української РСР, 1949. – 48 с.
148654
  Баргузин Л. Академік Трохим Лисенко: pro і contra // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2015. – № 2. – С. 251-258
148655
  Шешуряк Н. Академік української електроніки // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2012. – № 1 (999). – С. 42-44. – ISSN 0868-9644


  Електронна музика, яку Алла Загайкевич впровадила в навчальний процес консерваторії, ефективно синтезується з інструментальною і прогресує як жанр.
148656
  Середюк О. Академік української картоплі // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 26 січня - 10 лютого (№ 5/6)


  90 років Теслюку Петру Сергійовичу.
148657
   Академік Української національної академії наук А.М. Криштофович – випускник Новоросійського (зараз Одеського національного імені І. І. Мечникова) університету. (До 100-річчя Національної академії наук України) / С.Г. Коваленко, Т.В. Васильєва, О.Ю. Бондаренко, В.В. Немерцалов // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2019. – Т. 24, вип. 1 (44). – С. 119-128. – (Серія : Біологія). – ISSN 2077-1746
148658
  Шипулін В.П. Академік Ф.Г. Яновський: грані особистості / В.П. Шипулін, Д. Назаренко // Гастроентерологія : збірник наукових статей / ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України". – Донецьк, 2014. – № 2 (52). – С. 94-101. – ISSN 2308-2097


  Стаття присвячена Ф.Г. Яновському - українському терапевтові, одному з основоположників київської терапевтичної школи Університету Св. Володимира. Один із організаторів Київського туберкульозного інституту (нині - Інститут фтізіатрії і пульмонології ім ...
148659
   Академік Шемшученко Юрій Сергійович - відомий правознавець, лідер української школи права навколишнього середовища // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 313-317. – ISSN 0132-1331
148660
   Академік Шестопалов В"ячеслав Михайлович (До 80-річчя від дня народження) // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2016. – № 3. – С. 124-126 : фото. – ISSN 0367-4290
148661
  Волкова Н.Е. Академік Ю.М. Сиволап. Від геному до сорту / [Н.Е. Волкова та ін.] ; Нац. акад. аграр. наук України, Селекц.-генет. ін-т, Нац. центр насіннєзнавства та сортовивчення. – Одеса : Астропринт, 2017. – 30, [2] с. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 18-19. – (Видатні вчені Селекційно-генетичного інституту). – ISBN 978-966-927-364-2
148662
  Демченко В.Ф. Академік Юрій Ілліч Кундієв // Журнал Хроматографічного товариства : науковий журнал / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; Ін-т геохімії навколишнього середовища НАН України ; Хроматографічне т-во [та ін.] ; редкол.: М. Герцюк, О. Запорожець, Р. Кокот [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 16, № 1/4. – С. 60-61. – ISSN 1729-7192
148663
  Батанов О. Академік Юрій Сергійович Шемшученко // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 5, спец. вип. : До 65-річчя Ін-ту Держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – С. 261-265. – ISSN 1026-9932
148664
  Кушнір Р. Академік Я.С. Підстригач - видатний вчений, організатор науки та громадянин // Бюлетень Західного наукового центру (2017-2018) : до 100-річчя НАН України / НАН України ; М-во освіти і науки України, [Захід. наук. центр ; редкол.: З.Т. Назарчук (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ПАІС, 2018. – С. 228-237. – ISBN 978-917-7694-06-8
148665
  Рожен Олександр Академік Ярослав Яцків: "Я - людина україноцентрична..." // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 1 (150). – С. 2-4 : фото


  Феномен геніальності. Геніальність серед жінок та чоловіків.
148666
  Головацький А. Академік, доктор медичних наук, професор Михайло Романович Сапін : [некролог] // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – C. 188-191. – (Серія " Медицина" ; вип. 2 (52))
148667
   Академік. Міністр. Президент [Кремень В.Г.] / колектив НАПН України // Педагогічна газета. – Київ, 2017. – Травень-березень (№ 3). – С. 2
148668
   Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / Академія наук вищої школи України; відпов. ред. М.І. Дубина. – Київ, 1994. – 312 с.
148669
   Академіки Академії наук вищої школи України : довідник. – Київ : [б. в.], 1994. – 310 с.
148670
   Академіки Академії наук вищої школи України : довідник. – Київ : [б. в.], 1997. – 310 с.
148671
   Академіки Академії наук вищої школи України : (довідник). – Київ : АН ВШ України, 2001. – 443, [13] с. : портр.


  Дар бібліотеці хімфака від М.Ю. Корнілова. 28.11.13. Підпис
148672
   Академіки засновники АНВШ України, обрані Установчими зборами 27 листопада 1992 року // Академія наук вищої школи України : довідник / [редкол.: О.Г. Наконечний (голова), А.С. Філіпенко, М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : МП Леся, 2017. – С. 8-9. – ISBN 978-617-7530-19-9
148673
  Безгін І.Д. Академіки. Життя в мистецтві / Ігор Безгін ; Акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. мистецтва. – Київ : ІПСМ АМУ. – ISBN 966-96714-2-6
Ч. 1. – 2006. – 167, [1] с. : іл., портр. – Бібліогр. в тексті
148674
   Академікк НАН України В"ячеслав Михайлович Шестопалов (До 70-річчя від дня народження) // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2006. – № 2/3. – С. 208-210 : фото. – ISSN 0367-4290
148675
   Академікові Вілю Савбановичу Бакірову – 70! // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Укр. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (57). – C. 124-125. – ISSN 1681-116Х
148676
   Академіку Володимиру Михайловичу Литвину - 55 років // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 315-316. – ISSN 0132-1331
148677
   Академіку Дмитру Іллічу Заболотному - 70 років! // Український медичний часопис : науково-практичний загальномедичний журнал / ТОВ "МОРІОН" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; голов. ред. І.С. Зозуля. – Київ, 2017. – № 5 (121). – С. 78. – ISSN 1562-1146
148678
  Наєнко М. Академіку Дмитру Сергійовичу Наливайку - 90 // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М. Єщенко. – Київ, 2020. – Вип. 12. – С. 185-186
148679
   Академіку М.М. Амосову - 100 років // Здоровье ребенка : научно-практический журнал / Донец. нац. мед. ун-т им. М. Горького ; голов. ред. Юліш Є.І. ; редкол.: Абатуров О.Є., Антипкін Ю.Г., Араєв М.Л. [та ін.]. – Киев, 2013. – № 6 (49). – C. 163-165. – ISSN 2224-0551
148680
   Академіку Мамутову Валентину Карловичу - 80 років // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 1. – С. 260-261. – ISSN 1562-0905
148681
  Роман М. Академіку Миколі Неврлому - 100 років // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 17 листопада (№ 44). – С. 4
148682
   Академіку НАМН України В.В. Лазоришинцю - 60 років // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна академія медичних наук України. – Київ, 2017. – Т. 23, № 1/2. – С. 146-147. – ISSN 2413-7944
148683
   Академіку НАМН України В.Г. Майданнику - 60 років // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна академія медичних наук України. – Київ, 2017. – Т. 23, № 1/2. – С. 147-148. – ISSN 2413-7944
148684
   Академіку НАМН України В.І. Цимбалюку - 70 років // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна академія медичних наук України. – Київ, 2017. – Т. 23, № 1/2. – С. 149-150. – ISSN 2413-7944
148685
   Академіку НАМН України В.М. Запорожану - 70 років // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна академія медичних наук України. – Київ, 2017. – Т. 23, № 1/2. – С. 150-151. – ISSN 2413-7944
148686
   Академіку НАМН України Г.В. Гайко - 80 // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна, академія медичних наук України. – Київ, 2016. – Т. 22, № 3/4. – C. 454-455. – ISSN 2413-7944


  "21 грудня 2016 р. виповнилося 80 років від дня народження директора ДУ "Інститут травматології та ортопедії НАМН України", Заслуженому діячеві науки і техніки України, лауреату Державної премії України в галузі науки і техніки, академіку НАМН України, ...
148687
   Академіку НАМН України Ж.І. Возіановій - 80 років // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна академія медичних наук України. – Київ, 2017. – Т. 23, № 1/2. – С. 151. – ISSN 2413-7944
148688
   Академіку НАМН України С.В. Комісаренку - 75 років // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна академія медичних наук України. – Київ, 2018. – Т. 24, № 3/4. – С. 365-367. – ISSN 2413-7944
148689
   Академіку НАН України Амоші Олександру Івановичу - 80 років // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього, Ін-т економіки промисловості НАН України ; голов. ред. Кравців В.С. – Львів, 2017. – № 3 (85). – С. 149-150 : фото. – ISSN 1562-0905
148690
   Академіку НАН України Буркинському Борису Володимировичу - 75 років // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього НАН України" ; голов. ред. Кравців В.С. – Львів, 2017. – № 4 (86). – С. 152-153 : фото. – ISSN 1562-0905
148691
   Академіку НАН України К.М. Ситнику - 90 // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Маліцький Б.А., Грачев О.О., Джозефсо П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (92). – С. 141-142. – ISSN 0374-3896
148692
   Академіку НАН України Туниці Юрію Юрійовичу – 75 років // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2016. – № 2 (80). – С. 240-241. – ISSN 1562-0905
148693
  Бігун В.С. Академіку НАН України Ю.С. Шемшученку - 70 років // Проблеми філософії права : Міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2005. – Т. 3, № 1/2. – С. 390-393. – ISSN 1818-992Х
148694
   Академіку НАПрН В. Нору - 70 років // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 312-313. – ISSN 0132-1331
148695
   Академіку НАПрН України В. Щербині - 60 років // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 11 : "Правоохоронні органи в Україні : актуальні питання реформування". – С. 330. – ISSN 0132-1331
148696
   Академіку НАПрН України О. Скрипнюку - 50 років // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 363-364. – ISSN 0132-1331
148697
  Попик В. Академіку Олексію Семеновичу Онищенку - 85 // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: В. Горовий, Л. Дубровіна, Н. Маслакова [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (244). – С. 59-60. – ISSN 1029-7200
148698
   Академіку Ю.Ф. Ярмишу - 70 років // Інформаційний вісник Академії наук вищої школи України / Академія наук вищої школи України. – Київ, 2005. – № 3 (45) : травень - серпень. – С. 55-56
148699
  Смирнов І.Г. Академічна (загальна) соціологія як підстава соціології туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 3-8 : рис. – Бібліогр.: 9 назв.
148700
  Шманіна Т.А. Академічна адаптація іноземних студентів до вивчення природничих дисциплін у ВНЗ України / Т.А. Шманіна, О.Ю. Свистунов // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2016. – С. 300-307. – (Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 9, ч. 2). – ISBN 978-966-7406-67-7
148701
  Левченко Н. Академічна бібліотека в системі вищої освіти // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2018. – Вип. 49 : Інформаційно-комунікаційні трансформації і бібліотечно-інформаційна діяльність. – C. 204-215. – ISSN 2224-9516
148702
  Бойченко М.І. Академічна визначеність завдань соціальної філософії в контексті радикальних соціальних змін в Україні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 75. – С. 92-102
148703
   Академічна дипломатія // Київський університет. – Київ, 2017. – Листопад (№ 9). – С. 2


  "Нещодавно відбувся офіційний 4-денний візит делегації Спілки ректорів вищих навчальних закладів України до Польщі на чолі з Президентом Спілки, ректором КНУ Леонідом Губерським. Візит було організовано Президентом Національної ради науки та вищої ...
148704
   Академічна дипломатія та співпраця ректорських середовищ України і Польщі // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 27 листопада (№ 46). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  Відбувся офіційний візит делегації Спілки ректорів вищих навчальних закладів України до Республіки Польща на чолі з президентом спілки, ректором КНУ імені Тараса Шевченка Л. Губерським. Результатом офіційного візиту делегації стало зміцнення ...
148705
  Остролуцька Л. Академічна доброчесність - це очищення української освіти // Світ. – Київ, 2019. – Квітень (№ 15/16). – С. 2
148706
  Гаруст Ю.В. Академічна доброчесність - шлях до захисту інтелектуальної власності українських науковців / Ю.В. Гаруст, Б.О. Павленко // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Уткіна М.С., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 4 (17). – С. 88-95. – ISSN 2519-2353


  "Освіта є основою для розвитку будь-якого суспільства, і саме тому дослідження академічної доброчесності, як основи права інтелектуальної власності у вітчизняній науці є перспективним особливо в умовах входження України до європейського освітнього ...
148707
   Академічна доброчесність // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 26 лютого (№ 8). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Міжнародна науково-практична конференція "Теоретико-методологічні та прикладні засади забезпечення академічної доброчесності в закладах вищої освіти" відбулася у Національному університеті "Острозька академія".
148708
  Батечко Н. Академічна доброчесність в контексті європейських практик: досвід Франції. / Н. Батечко, А. Дурдас // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2019. – Вип. 3 (60). – С. 88-94. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
148709
  Бойко М. Академічна доброчесність в освітньому процесі педагогічного університету: управлінський аспект // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2020. – С. 172-180. – (Серія: педагогіка ; № 2). – ISSN 2311-6382
148710
  Батарчук І.І. Академічна доброчесність в освітньому середовищі як запорука успіху // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2020. – Вип. 1 (13). – С. 127-130. – ISSN 2313-0431
148711
  Колесніков А. Академічна доброчесність в українському освітньо-науковому просторі: проблеми та соціальні загрози // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Шушпанов Д.Г. ; редкол.: Августин Р.Р., Барна М.Ю., Брич В.Я. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 24. – С. 122-128. – ISSN 2522-185X
148712
  Вергун А. Академічна доброчесність з позицій антиплагіатної експертизи: ключові принципи та їх імплементація / А. Вергун, С. Ягело // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Малихін О.В., Акірі І.К. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1. – С. 100-108. – ISSN 2411-1317
148713
   Академічна доброчесність має стати нормою // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2020. – 23 жовтня (№ 195)


  У вишах впроваджуватимуть проект "Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти" (Academic IQ). У ньому візьмуть участь 60 закладів вищої освіти, які, спільно з експертами, працюватимуть над створенням дієвої внутрішньої системи забезпечення ...
148714
  Вергун А.Р. Академічна доброчесність та антиплагіатна експертиза у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького: ключові засади і методологія / А.Р. Вергун, С.П. Ягело, Г.М. Стечак // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Терноп. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Федчишин Н.О. – Тернопіль, 2020. – № 4 (89). – С. 116-122. – ISSN 1681-2751
148715
  Клюєв О.М. Академічна доброчесність та творча наполегливість Заслуженого професора М.С. Бокаріуса - насущний приклад для сьогодення / О.М. Клюєв, В.О. Ольховський, В.В. Бондаренко // Архів кримінології та судових наук : науковий журнал / М-во юстиції України, Харків. н.-д. ін-т судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; редкол.: О.М. Клюєв, В.С. Батиргареєва, Г.О. Спіцина [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1. – С. 30-38
148716
  Осадченко І.І. Академічна доброчесність у контексті науково-педагогічної діяльності: реалії та перспективи / І.І. Осадченко, Т.А. Карпук // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – С. 49-53. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 188). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
148717
  Главчев М. Академічна доброчесність у науковому та освітньому середовищі України: бібліотечна складова / М. Главчев, Ю. Главчева // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2018. – № 1 (11). – С. 11-14. – ISSN 2518-7341


  Останніми роками збільшується відсоток інтеграції бібліотек в академічне середовище. Бібліотеки долучаються до роботи з упровадження принципів академічної доброчесності в Україні задля сприяння підвищенню якості освітньої та наукової діяльності, ...
148718
  Сопова Д. Академічна доброчесність у системі професійної підготовки майбутнього педагога // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2018. – Вип. 3/4(56/57). – C. 52-56. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
148719
  Батечко Н. Академічна доброчесність у контексті синергії наукових підходів / Н. Батечко, М. Михайліченко // Освітологія : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку ; редкол.: О. Александрова, О. Горбань, Т. Дерека [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8. – С. 26-33. – ISSN 2226-3012
148720
  Бутова В. Академічна доброчесність українських студентів у контексті світових освітніх процесів // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конференції 7-8 черв. 2018 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі,міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2018. – С. 50-51
148721
  Грищук О.К. Академічна доброчесність як важливий компонент реформи вищої освіти в Україні / О.К. Грищук, О.М. Язвінська, В.А. Ткаченко // Україна: поступ у майбутнє : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю від дня Незалежності України, 22 квітня 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. трансп. ун-т, Каф. філософії та педагогіки ; [редкол.: І.В. Богачевська та ін. ; відп. ред. вип.: С.В. Волобуєва]. – Київ : НТУ, 2016. – С. 35-37


  Якість реформи вищої освіти в Україні неможливо забезпечити без дотримання принципів академічної доброчесності усіма учасниками освітнього процесу.
148722
  Ячменик М. Академічна доброчесність як елемент забезпечення якості освіти у вищій школі: досвід Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2020. – № 8 (102). – С. 342-351. – ISSN 2312-5993
148723
  Ожеван М.А. Академічна доброчесність як політико-етична проблема // Стратегічна панорама : науковий журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. ; члени редкол.: Бегма В.М., Двігун А.О., Дубов Д.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 94-104. – ISSN 2616-9460
148724
  Коляда Н. Академічна доброчесність як складова якості освітнього процесу в умовах закладу вищої освіти (з досвіду роботи Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини) / Н. Коляда, О. Кравченко, К. Чупіна // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2020. – Вип. 2, ч. 2. – C. 95-104. – ISSN 2307-4906
148725
  Чумаченко М.О. Академічна доброчесність як фактор формування професійної самосвідомості здобувачів вищої освіти гуманітарних та культурно-мистецьких галузей знань // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2020. – № 2. – С. 52-57. – ISSN 2226-3209
148726
  Засєкіна Л.В. Академічна доброчесність, якість освіти та якість життя студентів в умовах дистанційного навчання під час Covid-19 // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : науковий журнал / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2021. – C. 41-45. – (Серія "Психологія" ; вип. 12). – ISSN 2415-7384
148727
  Шулікін Д. Академічна доброчесність: виклики і практика // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 17 вересня (№ 36). – С. 6. – ISSN 2219-5793
148728
  Юрко Н.А. Академічна доброчесність: основні принципи та види порушень / Н.А. Юрко, І.М. Стифанишин, У.М. Проценко // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 3.2 (79.2), березень 2020 р., спецвипуск. – С. 133-140. – ISSN 2304-5809
148729
  Недогібченко Є. Академічна доброчесність: складові елементи // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Федорова Н.В. [ та ін.]. – Київ, 2017. – № 6 (98). – С. 13-21. – ISSN 2308-0361
148730
  Шулікін Д. Академічна доброчесність: у вишах і нормативному полі // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 4 жовтня (№ 38). – С. 1, 8-9. – ISSN 2219-5793
148731
   Академічна доброчесність: шлях до очищення // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 22 квітня (№ 16/17). – С. 12-13. – ISSN 2219-5793


  11-12 квітня, на базі НаУКМА, проходила конференція «Академічна доброчесність: практичний вимір».
148732
  Нечитайло А. Академічна додана вартість. Інтернаціоналізація діяльності сучасного університету // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2017. – 21 лютого (№ 22). – С. 9


  В.о. ректор КНЕУ Д.Г. Лук"яненко розповідає про інтернаціоналізацію науково-освітньої діяльності ВНЗ, документ "Стратегія інтернаціоналізації КНЕУ на 2016-2020 рр." та ін.
148733
  Михайленко О. Академічна етика у дзеркалі культурних інтерпретацій // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 9-15 лютого (№ 5). – С. 13


  "Українська освіта і наука - у вирі реформ. У розпалі суспільна дискусія про формування нової академічної культури, яка базуватиметься на довірі, чесності, прозорості, а також справжньому, а не символічному навчанні, що органічно поєднується з ...
148734
  Кіт Л. Академічна ініціатива для практичної політики // Київський університет. – Київ, 2018. – Квітень (№ 4). – С. 2


  Посол Індії в Україні Маной Кумар Бхарті і директор ІМВ Валерій Копійка підписали Меморандуму про відкриття Центру індійської культури в ІМВ.
148735
  Литвинчук Н. Академічна інтерпретація повсякденних ручних практик по-британськи // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (377), січень - лютий. – С. 103-104. – ISSN 0130-6936
148736
  Завалко Н. Академічна історична наука на тлі наукового суперництва О. К. Касименка та І. Д. Бойка // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 1 (121). – С. 82-88. – ISSN 1728-9343


  У статті показана сладна ситуація, що створилася в академічному співтоваристві істориків у повоєнні десятиліття, через призму боротьби особистісних інтересів та розгортання наукового суперництва в середині колективу Інституту історії АН УРСР. На ...
148737
  Семеног О. Академічна культура - фундаментальний складник підготовки доктора філософії зі спеціальності 015 "професійна освіта" // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 5 (59). – С. 192-203. – ISSN 2312-5993
148738
  Гудзенко О.З. Академічна культура сучасного студентства в умовах реформування вищої освіти // Соціологічна наука в Україні: сучасний стан і світові тренди : матеріали Міжнар. круглого столу (м. Дніпропетровськ, 20 квіт. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Дніпропетр. обл. від-ня соціол. асоц. України ; [відп. за вип. В.В. Кривошеїн]. – Дніпропетровськ : Грані, 2016. – С. 14-16. – ISBN 978-617-7351-15-2
148739
  Пак І.В. Академічна культура українського студентства: фактори формування та особливості прояву : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.04 / Пак Інна В"ячеславівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
148740
  Добко Т. Академічна культура як необхідна передумова ефективного управління сучасним університетом в умовах автономії // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2008. – № 19, спец. вип. : Університетська автономія. – С. 12-30
148741
  Пшенична Л. Академічна культура як чинник ефективного управління сучасним університетом // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 8 (92). – С. 270-288. – ISSN 2312-5993
148742
  Михайловський В. Академічна культура. Казус українських гуманітаріїв // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2018. – № 51(579), 21- 27.12.2018. – С. 40-43. – ISSN 1996-1561
148743
  Пак І.В. Академічна культура: деякі аспекти соціологічної інтерпретації // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 323-326. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 39). – ISSN 2227-6521
148744
  Семеног О. Академічна лекція як професійний комунікативний феномен // Естетика і етика педагогічної дії : збірник наукових праць / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ ; Полтава, 2011. – Вип. 2. – С. 91-100. – ISSN 2226-4051
148745
  Вербовий М. Академічна міграція та стратегічні домінанти освітнього менеджменту // Освітня аналітика України : науково-практичний журнал / ДНУ "Ін-т освітньої аналітики" ; редкол.: Лондар С.Л., Бахрушин В.Є., Гриневич Л.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 1 (2). – С. 116-126
148746
  Жижко Т.А. Академічна мобільність - об"єктивна умова розвитку університетської освіти // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2010. – Вип. 96. – С. 12-19
148747
  Кучай О.В. Академічна мобільність – необхідна умова формування спільного освітнього простору // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 259. – C. 152-156. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
148748
  Жиляєв І.Б. Академічна мобільність / І.Б. Жиляєв, В.В. Ковтунець, М.В. Сьомкін // Вища освіта України: стан та проблеми / І.Б. Жиляєв, В.В. Ковтунець, М.В. Сьомкін. – Київ : Парламентське видавництво, 2015. – С. 87-89. – ISBN 978-966-7909-71-0
148749
   Академічна мобільність // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 18 грудня (№ 49)


  Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки та Вища технічна школа Оствестфален Ліппе ( Німеччина) реалізовуватимуть програму академічної мобільності "Еразмус+"
148750
  Свириденко Д. Академічна мобільність в дискурсі глобалізації вищої освіти // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ; Полтава, 2013. – Вип. 29. – С. 183-190. – ISSN 2075-1443
148751
  Пащенко С.Ю. Академічна мобільність викладачів як ресурс стратегічного розвитку сучасної університетської освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (додаток 1) : Тематичний випуск "Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті болонського процесу". – С. 10-21. – ISSN 2078-1016


  У статті визначено зміст поняття "академічна мобільність викладача", а також її місце в організаційній структурі сучасного університету. Проаналізовано стратегію імплементації ідей академічної мобільності викладачів ВНЗ у сучасну освітню практику ...
148752
  Добоні М. Академічна мобільність доступна для кожного // Київський університет. – Київ, 2015. – Листопад (№ 14). – С. 2


  У листопаді університет зібрав студентів, викладачів, науковців на Всеукраїнському інформаційному дні програми Європейського Союзу Еразмус+ у галузі вищої освіти. На зустрічі було представлено структуру програми Еразмус+ у галузі вищої освіти, правила ...
148753
   Академічна мобільність і визнання документів // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 31 серпня (№ 33/34). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Т.в.о. Міністра освіти і науки Сергій Шкарлет провів зустріч із Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Ліван в Україні Алі Дахером. Під час зустрічі сторони обговорили перспективи українсько-ліванського співробітництва у сфері освіти і науки. ...
148754
  Співаковська Є. Академічна мобільність майбутніх педагогів у межах міжнародної співпраці університетів / Є. Співаковська, В. Коткова // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2017. – Вип. 4 (59) : Педагогіка. – C. 62-67. – ISSN 2078-1687
148755
  Кирей Р. Академічна мобільність прискорює інтеграцію. Можливість здобувши знання і викладати в іншому навчальному закладі країни чи за її межами дає чимало переваг // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 8 червня (№ 107). – С. 6


  Міжнародне співробітництво Уманського державного педагогічного університету імені Павлв Тичини.
148756
  Бойко І.І. Академічна мобільність студентів як фактор інтеграції вищої освіти України в європейському просторі // Українська освіта у світовому часопросторі : матеріали Другого Міжнародного конгресу (25-27 жовтня 2007 року, м. Київ) / МОНУ ; Науково-дослідний ін-т українознавства ; [ упоряд.: О.Б. Ярошинський ; ред. рада: Кононенко П.П. та ін. ]. – Київ : Рада, 2008. – Кн. 2. – С. 122-123
148757
  Черняк А. Академічна мобільність студентів: актуальні питання обмінних програм в контексті модернізації вищої освіти в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 354-356
148758
  Пасічник Ю. Академічна мобільність та її вплив на науково-технічний прогрес // Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : матеріали Міжнар. наук. конф. (15 трав. 2018 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Ін-т модернізації змісту освіти [та ін.] ; [упоряд.: Т.Ю. Гранчак ; редкол.: В.В. Бездрабко, Л.М. Галаган, Т.Ю. Гранчак та ін.]. – Київ : КНУКіМ, 2018. – С. 220-222
148759
  Сушик О. Академічна мобільність українських студентів в історичній ретроспективі: витоки, напрями, мотиви / О. Сушик, І. Сушик // Освітологія : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку ; редкол.: О. Александрова, О. Горбань, Т. Дерека [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8. – С. 8-18. – ISSN 2226-3012
148760
  Рогач А.О. Академічна мобільність українських студентів в умовах глобалізації // Соціально-гуманітарні рецепції українського суспільсьтва: виклики сучасності : матеріали студент. регіон. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 16 груд. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Соціол. асоц. України, Дніпропетр. обл. від-ня ; [відп. за вип. В.В. Кривошеїн]. – Дніпро : Грані, 2016. – С. 34-35. – ISBN 978-617-7351-19-0
148761
  Федорова І.І. Академічна мобільність українських студентів сучасного освітнього простору / І.І. Федорова, Я.В. Трофименко // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2012. – С. 139-144. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (35))
148762
  Муц Луай Файсал Академічна мобільність українських студентів як показник міграційних процесів в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3, лютий. – С. 118-122. – ISSN 2306-6814
148763
  Кізілов О.І. Академічна мобільність українських студентів: наміри, залучення та перешкоди / О.І. Кізілов, А.В. Рапопорт, К.О. Кізілова // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; [відп. ред. В.С. Бакіров]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – Вип. 20 / редкол.: Сокурянська Л.Г. [та ін.]. – С. 327-333. – ISSN 2073-9591
148764
  Романинець М.Р. Академічна мобільність українського студентства в умовах глобалізованого простору: філософсько-правові аспекти // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2019. – С. 77-83. – (Серія : Юридичні науки ; вип. 21). – ISSN 2415-3818
148765
  Хан Є.В. Академічна мобільність як важлива складова інтеграції вищої освіти Російської Федерації до Європейського освітнього простору (2003-2010 роки) // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2015. – № 1 (3). – С. 121-128. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2312-217Х


  Висвітлюється академічна мобільність як важливий аспект інтеграційних тенденцій в системі вищої професійної освіти Російської Федерації в рамках участі в Болонському процесі. Аналіз проблеми передбачає осмислення й інтерпретацію поняття академічної ...
148766
  Бойчевська І. Академічна мобільність як елемент професійної соціалізації молоді // Педагогічна компаративістика - 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару : м. Київ, 10 черв. 2013 р. : [збірник] / Педагогічна компаративістика - 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст, Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Педагогічна думка, 2013. – С. 122-123. – ISBN 978-966-644-324-6
148767
  Глибовець В.Л. Академічна мобільність як новий вид сезонної міграції населення / В.Л. Глибовець, І.О. Степанець // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 188-195 : рис. – Бібліогр.: 7 назв.
148768
  Косарєв В.М. Академічна мобільність як складова міжнародної сертифікації вищого навчального закладу / В.М. Косарєв, Є.А. Дядько // Академическая мобильность - важный фактор образовательной евроинтеграции Украины : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 16-19 нояб. 2010 г. / М-во образования и науки Украины, Харьк. обл. гос. администрация, Совет ректоров вузов Харьк. региона, Нар. укр. акад. при поддержке Междунар. фонда "Відродження" ; [редкол.: В.И. Астахова и др.]. – Харьков : Издательство НУА, 2010. – С. 179-189
148769
  Гарасимів Б. Академічна мобільність як стратегічна варіація українського студентства // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 889. – С. 15-20. – (Серія: Юридичні науки ; вип. 17). – ISSN 0321-0499
148770
  Воднік В.Д. Академічна мобільність як умова конкурентоспроможності випускника на ринку праці // Академическая мобильность - важный фактор образовательной евроинтеграции Украины : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 16-19 нояб. 2010 г. / М-во образования и науки Украины, Харьк. обл. гос. администрация, Совет ректоров вузов Харьк. региона, Нар. укр. акад. при поддержке Междунар. фонда "Відродження" ; [редкол.: В.И. Астахова и др.]. – Харьков : Издательство НУА, 2010. – С. 101-106
148771
  Козієвська О. Академічна мобільність: причини вибору навчання за кордоном // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2013. – № 1 (48). – С. 88-97. – ISSN 2078-1016


  Досліджуються причини (економічні, політичні, культурні, мовні, територіальні), які визначають рішення студентів навчатися за кордоном, вибір країни навчання, вищого навчального закладу, спеціальності. Робиться висновок про необхідність для України ...
148772
  Андрущенко В. Академічна мобільність: проблема реалізації в Україні і в світі / В. Андрущенко, В. Молодиченко // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2010. – № 1 (36). – С. 34-42. – ISSN 2078-1016


  У статті розглядаються форми і напрями академічної мобільності, передбачені Болонськими домовленостями.
148773
  Жмудовська О. Академічна мрія у колисці геніїв // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 22 березня - 4 квітня (№ 13). – С. 15


  До 150-річчя Київського інституту музики ім. Р.М. Глієра відбулася прес-конференція ректора вишу Олександра Злотника.
148774
  Горовий В.М. Академічна наука в інформаційному суспільстві // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Попович О.С., Ісакова Н.Б., Велентейчик Т.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (109). – С. 145-150. – ISSN 1560-4926
148775
  Назарчук З.Т. Академічна наука Західного регіону України: історія та сучасність // Бюлетень Західного наукового центру (2017-2018) : до 100-річчя НАН України / НАН України ; М-во освіти і науки України, [Захід. наук. центр ; редкол.: З.Т. Назарчук (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ПАІС, 2018. – С. 7-15. – ISBN 978-917-7694-06-8
148776
  Дембновецький О.Ф. Академічна наука у вирешенні прдовольчих проблем України / О.Ф. Дембновецький, Р.Б. Рудий // Проблеми науки : Міжгалузевий науково- техн. журнал. – Київ, 2002. – № 8. – С.9-18
148777
  Яцків Я. Академічна наука України у XXI ст.: досягнення світового рівня, проблеми та виклики, реформування та вибори / Я. Яцків, А. Загородній // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2015. – № 2 (52). – С. 56-61. – ISSN 1819-7329
148778
  Звонкова Г.Л. Академічна наука України: екскурс у 1960-1980-і роки // Дослідження з історії техніки : збірник наукових праць / НТУУ "КПІ" ; Державний політехнічний музей. – Київ, 2015. – Вип. 21. – С. 14-20. – ISSN 2079-2999


  Висвітлено формування стратегії поєднання науки і практики в діяльності Академії наук Української РСР у 1960-1980-і роки. Обгрунтовано чому наукова галузь не стала повноцінною сферою соціального управління в Українській державі.
148779
  Снєгірьов П. Академічна наука: курс на регіони // Український медичний часопис : науково-практичний загальномедичний журнал / ТОВ "МОРІОН" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; голов. ред. І.С. Зозуля ; ред. рада: Ю.Г. Антипкін, Д.А. Базика, В.В. Бережний [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6 (122). – С. 5-6. – ISSN 1562-1146


  13 листопада 2017 р. у стінах Київської обласної державної адміністрації (ОДА) відбулася зустріч президента Національної академії медичних наук (НАМН) України академіка Віталія Цимбалюка та губернатора Київщини Олександра Горгана, у ході якої було ...
148780
  Діденко Ю.В. Академічна наукова періодика в системі сучасної комунікації // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 10. – С. 11-18. – ISBN 978-966-360-272-1(вип. 10) ; 978-966-02-4704-8 (серія)
148781
  Андрущенко В. Академічна недоброчесність як виклик інтелектуальній спроможності нації // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 20 липня (№ 132). – С. 10
148782
  Чікішев Н.Д. Академічна нерівність: прояви, фактори актуалізації та теоретичні пояснення // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 67-71. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 41). – ISSN 2227-6521


  "У статті аналізується феномен академічної нерівності в умовах глобалізації. Розглянуто передумови виникнення сучасних форм нерівностей в освіті та науці. Окремо розглянуто аспект декларативності офіційного освітнього дискурсу, що відображається у ...
148783
  Чепига М. Академічна нечесність викладачів та студентів: шлях її подолання в Україні // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 11. – С. 79-91. – ISSN 1682-2366


  Пропонується проект кодексів честі студента і викладача, написаний на звернення директора Депортаменту вищої освіти МОН України до викладачів вищих навчальних закладів.
148784
  Гілюн О.В. Академічна нечесність студентів як предмет соціологічних досліджень // Соціологічна наука в Україні: сучасний стан і світові тренди : матеріали Міжнар. круглого столу (м. Дніпропетровськ, 20 квіт. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Дніпропетр. обл. від-ня соціол. асоц. України ; [відп. за вип. В.В. Кривошеїн]. – Дніпропетровськ : Грані, 2016. – С. 12-14. – ISBN 978-617-7351-15-2
148785
  Артьомов П.М. Академічна нечесність як елемент академічної культури українського студентства: результати емпіричних досліджень / П.М. Артьомов, І.В. Пак // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 234-240. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 37). – ISSN 2227-6521
148786
  Олеськова Г.Г. Академічна освіта сестринського персоналу Німеччини: реалії сьогодення і перспективи // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 4 (76). – C. 42-47. – ISSN 1681-2751


  У статті значну увагу приділено опису трактування поняття "академічна освіта". До того ж у статті розкрито сутність поняття "академічний" і висвітлено трактування поняття "академічний ступінь". Особливий інтерес становлять перспективи розвитку в ...
148787
  Ожоган В.М. Академічна політика // Календар-Довідник : 2018-2019 навч. рік / Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." ; [відп. за вип.: А. Мелешевич, Т. Ярошенко, О. Куценко]. – Київ : НаУКМА, 2018. – С. 18-25. – ISBN 978-617-7668-05-2
148788
  Давидова Н. Академічна свобода та автономія закладу освіти: межі здійснення // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 6 (268). – С. 21-24. – ISSN 2307-8049
148789
  Савчин М.В. Академічна свобода та право індивіда на розвиток (про формування світу ідей та обмін ними) // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2019. – № 1/2 (69/70). – С. 6-25. – ISSN 2078-9165
148790
  Ружицька А. Академічна свобода у студентських вимірах // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 20-27 січня (№ 3/4). – С. 3


  Студентка 5 курсу Інституту іноземної філології НПУ імені Михайла Драгоманова щодо принципу "академічної свободи" університетів.
148791
  Безклубий І.А. Академічна свобода як максима університетської освіти України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 19-25
148792
  Горська С. Академічна свобода: чи всі до неї готові // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2014. – 3-10 вересня (№ 37). – С. 2-3 : фото


  6 вересня у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбулася нарада керівників ВНЗ з питань імплементації закону України "Про вищу освіту". У нараді взяли участь Прем"єр-міністр України Арсеній Яценюк, Міністр освіти і науки Сергій ...
148793
  Бершеда Є. Академічна складова дипломатичного корпусу України // Зовнішні справи : науково-публіцистичний журнал / ГС "Ред. журн. "Зовнішні справи" ; голов. ред. О. Таукач. – Київ, 2019. – № 1. – С. 33-37. – (Історичні науки). – ISSN 2663-2675
148794
  Кіпень В. Академічна спільнота вузів про ненормативні відносини і корупцію / В. Кіпень, Г. Коржов // Викладачі вузів: соціологічний портрет / П В. Кіпень, Г.О. Коржов. – Донецьк : Донецький національний університет, 2001. – С. 151-168. – ISBN 966-639-065-5
148795
   Академічна стипендія імені Героїв Небесної Сотні // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 5-12 травня (№ 16/18)
148796
  Гаврильчик В. Академічна стратегія у сфері IB- кращі практики на Регіональному семінарі у Києві // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7
148797
  Єрмоленко А. Академічна філософія у вимірі парадигмальних змін // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: О. Білий, А. Гусейнов, О. Гьофе [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 : Академічна філософія. – С. 6-11. – ISSN 2522-9338
148798
  Захара І.С. Академічна філософія України ( 17- полов. 18 ст.) / І.С. Захара. – Львів : Вид-во ЛНУ ім. Ів.Франка, 2000. – 240c. – ISBN 966-7086-79-8
148799
  Сошенко С.М. Академічна чесність учасників освітнього процесу у вищих навчальних закладах / С.М. Сошенко, А.С. Шмельова // XVII Міжнародна науково-практична конференція "Ідеї академіка В.І. Вернадського та проблеми сталого розвитку освіти і науки" : матеріали конф., Кременчук, 01-03 черв. 2017 р. / "Ідеї академіка В.І. Вернадського та проблеми сталого розвитку освіти і науки", міжнар. наук.-практ. конф. – Кременчук : КрНУ, 2017. – С. 53
148800
  Шулікін Д. Академічна чесність: практики ВНЗ // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 15 травня (№ 18/19). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793


  У Науково-технічній бібліотеці Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" за підтримки Посольств а США в Україні відбулась конференція "Академічна доброчесність: практики українських ВНЗ". ...
148801
  Скрипнюк О. Академічна школа міжнародного права в Україні: питання теорії та міжнародно-правової діяльності // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. України при М-ві закордонних справ України ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв [та ін.] ; голов. ред. А. Денисенко. – Київ, 2019. – Вип. 20. – С. 758-767. – ISBN 978-617-7631-10-0
148802
  Засєкіна Л. Академічна, кадрова, організаційна і фінансова автономія як траєкторія розвитку вітчизняних університетів // Будуємо нову Україну : зб. конф., 26-27 листоп. 2014 р., м. Київ / [редкол.: О. Дем"янчук та ін.]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. – C. 41-52. – ISBN 978-966-518-677-9


  Викладено результати теоретичного аналізу категорії автономії університету. Виокремлено основні види автономії: організаційну, академічну, фінансову, кадрову. Здійснено порівняльний аналіз проявів різних видів автономії в українських та інших ...
148803
  Короденко М. Академічна, кадрова, фінансова // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 20 липня (№ 28). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793


  Як ефективно впровадити у школах освітню, організаційну, кадрову і фінансову автономію та здійснювати ефективний менеджмент - про це йдеться у посібнику "Автономія як шлях до ефективного менеджменту школи" Шведсько-українського проєкту "Підтримка ...
148804
  Лісняк І.М. Академічне бандурне мистецтво кінця ХХ-початку ХХІ століття як відображення провідних тенденцій розвитку сучасної української музичної культури : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Лісняк Інна Миколаївна ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2017. – 24 с. – Бібліогр.: 16 назв
148805
  Воронка Г. Академічне консультування в навчально-освітньому процесі Канади та Великобританії // Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 27-30.
148806
  Воронка Г. Академічне консультування, соціальне забезпечення студентів у Канаді та Великобританії // Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 19-22.
148807
  Гриценко П.Ю. Академічне мовознавство у викликах сьогодення // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 5. – C. 92-95. – ISSN 1027-3239
148808
  Бабенко Т. Академічне письмо: залежність назви навчального курсу від цілей та мети навчання // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 10 (141), жовтень. – С. 79-83. – ISSN 2308-4634


  У статті обґрунтовано й запропоновано мету, цілі та назви навчальних курсів з формування мовленнєвої компетентності з академічного письма на окремих ступенях навчання: бакалавраті, магістратурі та докторантурі; уточнено пов"язані з цією проблематикою ...
148809
  Чухрай Н.І. Академічне підприємництво за кордоном та в Україні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 714 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 448-458. – ISSN 0321-0499


  Обгрунтовано сутність, місце і роль академічного підприємництва у програмах ЄС. Наведено результати маркетингового дослідження розвитку академічного підприємництва в норвезькому та українському університетах.
148810
  Литвин І.В. Академічне підприємництво: досвід Стенфордського університету // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 725 : Проблеми економіки та управління. – С. 305-312. – ISSN 0321-0499
148811
   Академічне релігієзнавство : підручник для студентів ВНЗ. – Київ : Світ Знань, 2000. – 862 с. – ISBN 966-7742-06-7
148812
  Сарапін О.В. Академічне релігієзнавство та його дисципліни / О.В. Сарапін, Г.В. Середа, О.І. Предко // Філософська та політологічна освіта в Україні на перетині тисячоліть : монографія / А.Є. Конверський, В.А. Бугров, Л.В. Губерський, В.І. Ярошовець, Г.Є. [та ін.] Аляєв. – Київ : Київський університет, 2007. – С. 163-189. – ISBN 966-594-988-8
148813
  Корчинський Мирослав Академічне сопілкарство - предмет мистецтва і науки // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2009. – Ч. 4 (28) : Театр. Музика. Кіно. – С. 48-53. – ISSN 1728-6875
148814
  Казимирова І. Академічне термінознавство: ретроспекція та перспективи розвитку / І. Казимирова, Л. Туровська // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (68). – С. 83-91. – ISSN 1682-3540


  Згадуються Кримський А., Грушеський М., Огієнко І.
148815
  Галата С. Академічне шахрайство // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 27 липня (№ 30). – С. 1, 8-9. – ISSN 2219-5793


  Про академічне шахраство у вищій школі України.
148816
  Гніт Ю.М. Академічний дискурс вивчення ідентичності в українській гуманітаристиці. // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 11 (151). – C. 58-69. – ISSN 2077-1800
148817
  Корольов Г. Академічний дискурс дослідження історії Української революції 1917-1921 років (90-ті р. ХХ ст. - початок ХХІ ст.) // Історіографічні дослідження в Україні / НАН України ; Ін-т історії України ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2012. – Вип. 22 : "Інститут історії України на зламі епох, у світлі традицій та перетворень. 75 років інституціонального буття.": Доповіді та матеріали: Міжнар. наук. конференції 20-21 жовтня 2011 року. – C. 371-384
148818
  Швидка Н. Академічний драматичний театр імені Івана Франка у Києві в 1960-х роках // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 154-157. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 26)


  У статті охарактеризовано стан театру ім. Івана Франка в 1960-х рр. Визначено головні причини зниження мистецького рівня постановок та втрати популярності серед глядачів
148819
  Попович О.С. Академічний інбридинг - проблема, що традиційно ігнорується при формуванні кадрової політики в науці України / О.С. Попович, В.І. Кліменкова // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Попович О.С., Ісакова Н.Б., Велентейчик Т.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (108). – С. 54-63. – ISSN 1560-4926
148820
  Кісілюк Е. Академічний інбридинг у кадровій політиці закладів вищої освіти // Університет у сучасному суспільстві: місія, проблеми, виклики : колект. монографія : (підгот. на честь 25-річчя створення ПВНЗ "Міжнар. наук.-техн. ун-т ім. акад. Юрія Бугая") / Г.І. Калінічева, Т.А. Васильєва, Н.В. Глушко, З.І. Зайцева, Л.Г. та ін. Кириченко. – Чернігів : ЧНТУ, 2019. – С. 136-147. – ISBN 978-617-7571-48-2


  Згадується портальна версія Енциклопедії КНУ імені Тараса Шевченка. С. 51-52.
148821
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : науково-практичний журнал. – Дніпропетровськ, 1994-
№ 1/2. – 1997
148822
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : науково-практичний журнал. – Дніпропетровськ, 1994-
№ 1. – 1998
148823
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : науково-практичний журнал. – Дніпропетровськ, 1994-
№ 2. – 1998
148824
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : науково-практичний журнал. – Дніпропетровськ, 1994-
№ 2. – 1999
148825
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : науково-практичний журнал. – Дніпропетровськ, 1994-
№ 1. – 2000
148826
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : науково-практичний журнал. – Дніпропетровськ, 1994-
№ 1. – 2001
148827
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : науково-практичний журнал. – Дніпропетровськ, 1994-
№ 2. – 2001
148828
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review. : науково-практичний журнал. – Дніпропетровськ, 1994-
№ 1. – 2002
148829
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review. : науково-практичний журнал. – Дніпропетровськ, 1994-
№ 2. – 2002
148830
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : Науково-практичний журнал. – Дніпропетровськ, 1994-
№ 1. – 2003
148831
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : науково-практичний журнал. – Дніпропетровськ, 1994-
№ 2. – 2003
148832
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : Науково-практичний журнал. – Дніпропетровськ, 1994-
№ 1. – 2004
148833
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : Науково-практичний журнал. – Дніпропетровськ, 1994-
№ 2. – 2004
148834
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : Науково-практичний журнал. – Дніпропетровськ, 1994-
№ 1. – 2005
148835
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : Науково-практичний журнал. – Дніпропетровськ, 1994-
№ 2. – 2005
148836
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : Науково-практичний журнал. – Дніпропетровськ, 1994-
№ 1. – 2006
148837
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : Науково-практичний журнал. – Дніпропетровськ, 1994-
№ 2. – 2006
148838
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : Науково-практичний журнал. – Дніпропетровськ, 1994-
№ 1. – 2007
148839
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : науково-практичний журнал. – Дніпропетровськ, 1994-
№ 2. – 2007
148840
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 1994-
№ 1. – 2008
148841
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 1994-
№ 2. – 2008
148842
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 1994-. – ISSN 2074-5354
№ 1. – 2009
148843
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 1994-. – ISSN 2074-5354
№ 2. – 2009
148844
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 1994-. – ISSN 2074-5354
№ 1(32). – 2010
148845
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 1994-. – ISSN 2074-5354
№ 2 (33). – 2010
148846
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 1994-. – ISSN 2074-5354
№ 1 (34). – 2011
148847
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 1994-. – ISSN 2074-5354
№ 2 (35). – 2011
148848
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 1994-. – ISSN 2074-5354
№ 1 (36). – 2012
148849
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 1994-. – ISSN 2074-5354
№ 2 (37). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
148850
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 1994-. – ISSN 2074-5354
№ 1 (38). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
148851
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 1994-. – ISSN 2074-5354
№ 2 (39). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
148852
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 1994-. – ISSN 2074-5354
№ 1 (40). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
148853
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 1994-. – ISSN 2074-5354
№ 2 (41). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
148854
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 1994-. – ISSN 2074-5354
№ 1 (42). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
148855
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 1994-. – ISSN 2074-5354
№ 2 (43). – 2015. – 140 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
148856
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : науковий журнал / Дніпропетров. ун-т ім. Альфреда Нобеля ; голов. ред.: Б.І. Холод. – Дніпропетровськ : Академічний огляд : Дніпропетров. ун-т ім. А. Нобеля, 1994-. – ISSN 2074-5354
№ 2 (45). – 2016. – 140 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
148857
  Жиляєв І.Б. Академічний персонал / І.Б. Жиляєв, В.В. Ковтунець, М.В. Сьомкін // Вища освіта України: стан та проблеми / І.Б. Жиляєв, В.В. Ковтунець, М.В. Сьомкін. – Київ : Парламентське видавництво, 2015. – С. 30-31. – ISBN 978-966-7909-71-0
148858
  Яковенко Н. Академічний підручник: канон і новація // Критика. – Київ, 2007. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 10-13
148859
  Цолль Ф. Академічний проект директиви про посередницькі он-лайн платформи – новий законодавчий інструмент договірного права Європейського Союзу / Ф. Цолль, Л.М. Саванець // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – C. 207-215. – ISSN 1026-9932
148860
  Меняйло В. Академічний профіль доцента як суб"єкта дослідницько-інноваційної діяльності у сучасному закладі вищої освіти // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2019. – Вип. 2. – С. 82-89. – ISSN 2307-4906
148861
  Нян Кай Лю Академічний рейтинг університетів світу / Нян Кай Лю, Чень. Інь // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2006. – № 5/6. – С. 67-78. – ISSN 1682-2366
148862
  Каплан І. Академічний ретрит з буддизму. Звіт про літню релігієзнавчу школу "Буддизм та буддизми" // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Є. Бистрицький, О. Білий, А. Гусейнов [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 : Східні філософії: проблема свободи. – C. 116-118. – ISSN 2522-9338
148863
  Майстренко-Вакуленко Академічний рисунок в художніх освітніх закладах України. Історія становлення та проблеми сучасності // Сучасні проблеми художньої освіти в Україні : збірник наукових праць / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва ; редкол. : В. Сидоренко, А. Пучков, І. Безгін та ін. – Київ, 2012. – Вип. 7 : Сучасні стратегії екранної освіти: українська версія (Київ). – C. 247-251


  "Історія виникнення та розвитку станкового рисунка і академічного - навчального - щільно переплетені. Власне становлення художньої освіти в Україні починається саме з утвердження рисунка як окремого виду мистецтва, а також як основи академічної ...
148864
  Чуткий А.І. Академічний союз студентів Київського комерційного інституту початку XX ст. // Universum Historiae et Archeologiae / Oles Honchar Dnipro National University ; ed. in chief S.I. Svitlenko ; ed.: A.G. Blazejewski, N.V. Venger, A.A. Yegoreichenko [et al.]. – Дніпро, 2020. – Vol. 3 (28), Lib. 1. – С. 41-59. – ISSN 2664-9950
148865
  Бойченко М.І. Академічний статус соціальної філософії у стосунку до її неакадемічних втілень // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2014. – № 1 (1). – C. 34-37


  Сучасна академічна соціальна філософія зазнає багатьох видів теоретичної та практичної критики і водночас отримує від суспільства все більше соціальних запитів. Доведено, що адекватна відповідь на ці запити можлива не на шляху відмови від ...
148866
  Хромець В. Академічний тип богословської освіти на території України в XIX на початку XX століття: утвердження та становлення // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : науковий журнал / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2018. – С. 50-55. – (Серія "Філософія" ; вип. 21). – ISSN 2312-7112
148867
  Грицик Л. Академічний тип української орієнталістики: китайський вектор // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5/6 (1073/1074). – С. 275-278. – ISSN 0320-8370


  Інтерес до китайської літератури. Літературна компаративістика.
148868
  Бошицький Ю.Л. Академічний університет європейського зразка. До 20-ї річниці Київського університету права НАН України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 4-11. – ISSN 2219-5521
148869
   Академічний форум медіаосвітян // Педагогічна газета. – Київ, 2013. – лютий (№ 4). – С. 4


  Третього квітня Національна академі педагогічних наук України провела методологічний семінар "Медіаосвіта в Україні: наукова рефлексія викликів, практик, перспектив". Відкрив методологічний семінар президент НАПН України Василь Кремень, який окреслив ...
148870
  Пронкевич О. Академічні асоціації як чинник демократизації української вищої освіти // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2012. – № 2 (71). – С. 56-59. – ISSN 1606-3732


  Стаття присвячена обговоренню проблем взаємозв"язку демократичних змін в освітній сфері для підвищення рівня кваліфікації, загальної культури та ерудиції фахівців з вищою освітою з ефективністю процесів державотворення в Україні.
148871
  Соловяненко Д. Академічні бібліотеки в новому соціотехнічному вимірі: : Ч.3. Роль академічних бібліотек у конструюванні інтегрованих інформаційних е-середовищ // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – № 6. – С. 3-17. – ISSN 1029-7200
148872
  Соловяненко Д. Академічні бібліотеки у новому соціотехнічному вимірі : Ч.1. Академічна бібліотека як видавець // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – № 4. – С. 3-14. – ISSN 1029-7200
148873
  Соловяненко Д. Академічні бібліотеки у новому соціотехнічному вимірі : Ч.2. Інфраструктура зберігання електронних науково-інформаційних ресурсів // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – № 5. – С. 3-15. – ISSN 1029-7200
148874
  Конюшенко І.В. Академічні видання музичної тематики: проблеми їх функціонування та розповсюдження в Україні // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 40, липень - вересень. – С. 148-154


  Досліджується розвиток академічних видань музичної тематики в Україні та основні форми їх розповсюдження. The article examines the development of academic publications of music themes in Ukraine and the main forms of distribution. В статье ...
148875
  Воскобойнікова-Гузеєва Академічні видання України в інтерент-просторі: реалії і перспективи // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 27. – С. 14-21
148876
  Ковтун Г. Академічні витоки хімічної науки // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 40-45. – ISSN 0372-6436


  Хіміки, які організували Хімічну лабораторію в складі фіз.-матиматичного відділу Укр. академії наук(1918) : О.В. Сперанський - проф. хімії КУ, В.І. Вернадський, В.С. Фінкельштейн, В.О. Кістяківський - акад. ВУАН, Є.С. Бурскер
148877
  Зязюн Л. Академічні виховні цінності в системі освіти Франції // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2005. – № 1. – С.110-116.
148878
   Академічні зібрання творів Тараса Шевченка: історія і сучасність (до 100-річчя Національної академії наук України) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2019. – № 1 (697), січень. – С. 60. – ISSN 0236-1477


  "1 листопада 2018 року в Інституті літератури імені Т.Г. Шевченка НАН України відбувся круглий стіл «Академічні зібрання творів Тараса Шевченка: історія і сучасність (до 100-річчя Національної академії наук України)». У заході взяли участь ...
148879
  Вахріна О.В. Академічні кодекси цінностей у вищій школі Польщі // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 4 (48). – С. 49-59. – ISSN 2312-5993


  Розглянуто теоретичні дослідження у сфері трактування цінностей та їх класифікації у доробках польських вчених та представлено зміст типових аксіологічних вимог до академічної спільноти в Польщі.
148880
  Ткачук І. Академічні козацтва Запороже і Чорноморе на Буковині // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1973. – Рік 10, ч. 4 (26), жовтень-грудень. – С. 14-16
148881
   Академічні нагороди // Академія наук вищої школи України : довідник / [редкол.: О.Г. Наконечний (голова), А.С. Філіпенко, М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : МП Леся, 2017. – С. 9-17. – ISBN 978-617-7530-19-9


  У 1994 році АН вищої школи України встановила Академічну нагороду Ярослава Мудрого (для визначення учених, які отримали принципово важливі нові фундаментальні та прикладні результати) та Академічну нагороду Святого Володимира (для відзначення великого ...
148882
   Академічні обміни - для пам"яті й прогресу // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 22 жовтня (№ 201). – С. 3


  У Житомирському держуніверситеті ім. Івана Франка 16-17 жовтня відбулося XXI засідання Консорціуму Варшавського університету та вітчизняних вишів. На ньому йшлося про участь закладів у програмі академічних обмінів PROM-2.
148883
  Грачев О.О. Академічні організації молодих учених і фахівців у країнах світу / О.О. Грачев, В.І. Хорєвін // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький , П.О.Витязь, В.М. Головатюк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (101). – С. 50-74. – ISSN 0374-3896
148884
  Боярова Л.Г. Академічні перекладні словники як сфера фіксування української термінолексики: нормативний аспект // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1127. – С. 24-29. – (Серія "Філологія" ; вип. 71). – ISSN 2227-1864
148885
  Вакаренко О.Г. Академічні періодичні видання: сучасний формат // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 114-118. – ISSN 1027-3239


  У статті висвітлено концептуальні засади формування сегмента видавничої продукції НАН України в електронному середовищі та актуальні питання підвищення "видимости" вітчизняної наукової періодики для світової спільноти.
148886
  Зайцева З. Академічні проекти Івана Франка в Науковому товаристві імені Шевченка // Іван Франко: "Я єсть пролог..." : матеріали Міжнар. наук. конгресу до 160-річчя від дня народж. Івана Франка, (Львів, 22-24 верес. 2016 р.) : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [відп. ред.: В. Мельник, М. Жулинський ; редкол.: Ф. Бацевич та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – Т. 1. – С. 395-411
148887
  Завальнюк О.М. Академічні свободи в українських університетах: перший національний досвід європейського рівня (1917-1920 рр.) // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; редкол.: В.С. Степанков, С.А. Копилов, І.І. Боровець [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2020. – Вип. 8. – C. 198-211. – ISSN 2309-2262


  Основні засади Київського народного українського університету (КНУУ) (1917-1919) були сформульовані не у статуті, вироблення якого затягувалося, а у короткому за обсягом інформаційному матеріалі ректора І. Ганицького "Проспект Народнього Українського ...
148888
  Линовицька О. Академічні свободи та університетська автономія // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / МОНУ ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2011. – № 3 (42). – С. 27-31. – ISSN 2078-1016
148889
  Герцюк Д. Академічні свободи у системі цінностей вищої освіти: еволюція і сучасний стан // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 16-24. – (Серія педагогічна ; Вип. 25, ч. 4)
148890
   Академічні свободи, університетська автономія та освіта для сталого розвитку. Мовою документів : [наук. видання] / МОНУ ; НАНУ ; Голов. упр. державної служби України ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; Рос. акад. освіти ; [редкол. : Клименко Л.П., Мещанінов О.П., Коваль Н.В., Верланов Ю.Ю.]. – Миколаїв : ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. – 288 с. – ISBN 978-966-336-130-7
148891
  Россада Т. Академічні сертифікати від ІВМ // Київський університет. – Київ, 2016. – Лютий (№ 2). – С. 2


  Компанія IBM, один зі світових лідерів з виробництва програмного і апаратного забезпечення, консалтингу та ІТ-сервісу в новітніх галузях – від суперкомп’ютерів до нанотехнологій, разом з факультетом кібернетики урочисто відзначили талановитих ...
148892
   Академічні стипендії // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 25 грудня (№ 50). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Уряд призначив щорічні академічні стипендії Кабінету Міністрів України 100 студентам і 35 аспірантам. Відповідне рішення було прийнято 20 грудня 2017 р. під час засідання Кабміну.
148893
   Академічні стипендії Героїв Небесної Сотні // Київський університет. – Київ, 2020. – Вересень (№ 4). – С. 3


  Другий рік поспіль студенти та курсанти, які мають найкращі показники в навчанні та відомі своєю активною громадянською позицією, отримуватимуть упродовж навчального року стипендії на честь 10 наймолодших Героїв Небесної Сотні. Відповідний наказ ...
148894
  Корж-Усенко Академічні традиції та інновації: ретроспекція правового поля та практики вітчизняної вищої школи // Проблеми інноваційного розвитку вищої освіти у глобальному, регіональному та національному контекстах : монографія / М.А. Бойченко, О.П. Борзенко, А.В. Красуля, К.І. Шихненко, О.О. та ін. Бондаренко. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2017. – С. 324-349. – ISBN 978-966-968-247-0


  Дослідження спрямоване на виокремлення провідних тенденцій в організації навчального процесу у вищих навчальних закладах України на початку ХХ ст. на підставі ретроспективного аналізу нормативно-правової бази та практики її реалізації у вищій школі. ...
148895
   Академічні установи Західного наукового центру НАН України і МОН України : (ювілейне видання) / НАН України, М-во освіти і науки України ; [редкол. : акад. НАН України З.Т. Назарчук (голова) та ін.]. – Львів : ПАІС, 2008. – 238, [2] с. : іл., портр., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-1585-12-5
148896
   Академічні установи Західного наукового центру НАН України і МОН України : ювілейне видання / НАН України, М-во освіти і науки України ; [редкол. : акад. НАН України З.Т. Назарчук (голова) та ін.]. – Львів : ПАІС, 2018. – 243, [1] с. : іл., портр., табл. – 100 років НАН України. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7694-05-1
148897
  Ілляшенко І.О. Академічні установи міста Києва: структура та розміщення // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 16. – C. 271-278
148898
  Кузьміна С.Л. Академічні філософи і педагогічна освіта у Києві XIX - початку XX ст. // Освітологія : хрестоматія : для студентів вищ. навч. закл. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [уклад.: Огнев"юк В.О., Сисоєва С.О.]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2013. – С. 363-368. – ISBN 978-966-2748-30-7


  "<…> Насамперед слід згадати про значний внесок академічних філософів у розвиток професійної педагогічної культури Києва. Звісно, важливими осередками її поширення були Університет Св. Володимира і Київська духовна академія, де на філософських кафедрах ...
148899
  Полешко А. Академічні читання з проблеми розподілу влади в епоху глобалізації // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 7 : "Європейський Суд з прав людини: проблеми застосування його практики у правовій системі України". – С. 273-274. – ISSN 0132-1331


  На відзначення 15-ї річниці Конституції України в Київському регіональному центрі Національної академії правових наук України відбулися академічні читання, на яких з доповіддю виступив член-кореспондент НАПрН України, доктор юридичних наук, професор ...
148900
  Луговий В.І. Академічно-університетський дуалізм світового дослідницького простору / В.І. Луговий, О.М. Слюсаренко, Ж.В. Таланова // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький, О.О. Грачев, П. Джозефсо [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (98). – С. 84-97. – ISSN 0374-3896
148901
   Академія - колиска мого життя. – Івано-Франківськ : Сіверсія, 2002. – 232 с. – ISBN 966-7515-21-4
148902
   Академія : гуманітарний альманах. – Київ
№ 2. – 1995. – 120 с.
148903
  Пивовар С.Ф. Академія / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 8-9. – ISBN 966-642-073-2
148904
  Алєксандрова О.В. Академія // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 83-84. – ISBN 966-316-069-1
148905
  Ларіна О. Академія Copernicus - в Україні // Світ. – Київ, 2019. – Січень (№ 3/4). – С. 4


  "Академія Copernicus - в Україні: Єврокомісія надала Україні унікальний статус, як одній з перших країн не членів ЄС".
148906
  Антонюк. Н. Академія адвокатури України - Інститут Левітта (США) :англомовний правничий проект // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 65-75. – ISSN 1682-2366
148907
  Антонюк Наталія Академія адвокатури України - Інститут Левітта (США): англомовний правничий проект // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 65-74. – Бібліогр.: с. 74. – ISSN 1682-2366


  У статті висвітлюється міжнародний англомовний проект "інститут Левітта - Академія адвокатури України", присвячений вивченню специфіки суду присяжних та юриспруденції студентами академії за безпосередньої участі американських суддів, прокурорів, ...
148908
   Академія вищої школи підбила підсумки // Світ. – Київ, 2020. – Липень (№ 23/24). – С. 3


  В режимі онлайн відеоконференції відбулося заключне в навчальному році засідання президії Академії вищої школи України. Члени Президії привітали президента Академії О.Г. Наконечного з обранням на черговий термін до складу Великої вченої ради КНУ імені ...
148909
   Академія гостинності. – Киев
№ 1, лютий. – 2020. – 92 с.
148910
   Академія гостинності. – Киев
№ 2/3, червень. – 2020. – 99 с.
148911
   Академія гостинності. – Киев
№ 4, серпень. – 2020. – 99 с.
148912
   Академія гостинності. – Киев
№ 5, жовтень. – 2020. – 72 с.
148913
   Академія гостинності. – Киев
№ 6, грудень. – 2020. – 72 с.
148914
   Академія гостинності. – Киев
№ 1, лютий. – 2021. – 72 с.
148915
   Академія гостинності. – Киев
№ 2/3, квітень - червень. – 2021. – 74 с.
148916
   Академія гостинності. – Киев
№ 4, серпень. – 2021. – 72 с.
148917
  Литвин В.М. Академія є сталою і постійною величиною : промова Голови Верховної Ради України акад. НАН України В. М. Литвина // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2011. – № 7. – С. 19-23. – ISSN 0372-6436
148918
   Академія ЄС - східне партнерство // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 20-27 лютого (№ 7/8). – С. 3


  У Києві упродовж 11-15 лютого 2019 р. тривала перша "Академія ЄС - Східне партнерство" у рамках проекту "EU-EaP Academy: Supporting Next Generation of Scholars in European Studies" за підтримки Програми ЄС Еразмус+ напряму ім. Жана Моне у рамках ...
148919
   Академія здоров"я. – Київ : Дивосвіт
№№ 1-4. – 1997
148920
   Академія здоров"я. – Київ : Дивосвіт
№ 1. – 1999
148921
  Габович О. Академія і "академії" / О. Габович, В. Кузнєцов, Н. Семенова // Українська фундаментальна наука і європейські цінності : наук. монографія / О. Габович, В. Кузнєцов, Н. Семенова. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2016. – С. 26-31. – ISBN 978-966-518-698-4


  Про академічну організацію наукової діяльності.
148922
   Академія лідерства // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 26 жовтня (№ 43). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  У Пущі-Водиці урочисто відкрили унікальний для нашої країни заклад - Українську академію лідерства. Академія заснована у 2015 році за підтримки інвестиційного фонду Western NIS Enterprise Fund. Завдання академії - відібрати молодих людей з високим ...
148923
  Безгін І.Д. Академія мистецтв України: історія і сьогодення // Академіки. Життя в мистецтві / І.Д. Безгін. – Київ : ІПСМ АМУ, 2006. – Ч. 1. – С. 4-7. – ISBN 966-96714-2-6
148924
   Академія музичної еліти України : історія та сучасність. – Київ : Музична Україна, 2004. – 560 с. – ISBN 966-95024-9-7
148925
   Академія наук вищої школи та МОН співпрацюватимуть у сфері науки // Світ. – Київ, 2019. – Липень (№ 27/28). – С. 3
148926
   Академія наук вищої школи України : довідник (адреси і телефони). – Київ : [б. в.], 2001. – 147 с.
148927
   Академія наук вищої школи України : довідник / [редкол.: О.Г. Наконечний (голова), А.С. Філіпенко, М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : МП Леся, 2017. – 299, [1] с. – Алф. покажчик: с. 297-300. – ISBN 978-617-7530-19-9
148928
  Аксенова Г.П. Академія наук та науковий інститут в ідеях та діяльності В.І. Вернадського (до 150-річчя від дня народження вченого) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2013. – № 1 (79). – С. 95-105. – ISSN 0374-3896
148929
   Академія наук України : Каталог. – Київ : Март, 1993. – 158с.
148930
  Білоус О. Академія Наук України у роки Великої Вітчизняної війни 1941 - 1945 рр. // Україна у Другій світовій війні: джерела та інтерпретації (до 65-річчя Великої Перемоги) : матеріали міжнар. наук. конф., [27 квіт. 2010 р.] / М-во культури України ; М-во оборони України, Держ. ком. архівів України [та ін.; редкол.: Легасова Л.В. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Меморіальний комплекс "Національний музей історії ВВВ 1941-1945 років", 2011. – С. 677-687. – ISBN 978-966-97201-1-5


  На матеріалах фондозбірні меморіального комплексу "Національний музей історії Великої вітчизняної війни 1941 - 1945 років".
148931
   Академія наук Української Радянської Соціалістичної Республіки : короткий довідник. – Київ : Видавництво АН Української РСР, 1958. – 132 с. : іл.
148932
  Палладін О.В. Академія наук Української Радянської Соціалістичної республіки 1919-1944 / А.В. Палладін. – Київ : АН УРСР, 1944. – 106, [2] c.
148933
  Немошкаленко В.В. Академія наук Української РСР : 1969 / В.В. Немошкаленко, М.В. Новиков, В.М. Пелих; Від. ред. М.П. Семененко. – Київ : Наукова думка, 1969. – 272с. : іл.
148934
  Тонкаль В.Ю. Академія наук Української РСР / В.Ю. Тонкаль. – К., 1980. – 435с.
148935
  Терлецький В.М. Академія наук Української РСР 1919-1969 : короткий історчний нарис / АН УРСР ; В.М. Терлецький ; [за ред. І.Г. Підоплічка, ак.]. – К. : Наукова думка, 1969. – 296 с.
148936
   Академія наук УРСР у 1941 році. – Київ : Видавництво АН УРСР, 1941. – 202 с.
148937
   Академія наук УРСР. Липнева сесія 1942 р. : Липнева сесія 1942 р. – Уфа : [б. в.], 1942. – 24 с.
148938
  Стріха М. Академія наук, безумовно, є штабом української науки / М. Стріха, Я. Яцків, О. Кришталь // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 5 червня (№ 95). – С. 8


  Коментарі, щодо реформи української науки.
148939
   Академія наук: сто років потому / підготувала Наталія Кулік // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 17 грудня (№ 49). – С. 1, 10-11. – ISSN 2219-5793
148940
   Академія пам"яті професора Володимира Антоновича 16-18 березня 1993 р. м. Київ : доп. та матеріали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича; Ін-т укр. археографії АН України ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. дав. та новіт. історії України ; [редкол.: Г. Боряк, В. Ульяновський, В. Короткий]. – Київ : [б. в.], 1994. – 270 с.
148941
  Стариков Г.М. Академія пам"яті Ярослава Дашкевича (25.02.2011) // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т укр. архіографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Сум. держ. ун. ; Держ. архів Сумської обл. ; редкол.: Сохань П.С., Боряк Г.В., Брехуненко В.А. [та ін.]. – Суми, 2011. – № 12/13. – С. 206-209. – ISSN 2227-183Х
148942
  Суржик Л. Академія перед вибором(ами) // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 28 лютого - 6 березня (№ 7). – С. 1, 13


  Українська наука, Національна академія наук України (НАН України), переживає чи не найтяжчий період. Істотне урізання бюджетних видатків, за словами керівників наук. установ, не обмежиться "затягуванням пасків". У НАН України розроблено програму ...
148943
  Урсуленко О. Академія повноцінного життя // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2019. – № 1 (1-3)


  Академія повноцінного життя на чолі з її засновником Олексієм Урсуленком заснувала Міжнародний фестиваль "Повноцінного життя".
148944
   Академія правових наук України : довідник. – Київ : ІнЮре, 2002. – 248 с. – ISBN 966-8088-03-4
148945
  Тацій В. Академія правових наук України на рубежі століть: підсумки та перспективи // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 2. – C.3-9. – ISSN 0132-1331
148946
  Тацій В. Академія правових наук України: становлення та наукові здобутки // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2004. – № 1. – С.5-16
148947
  Єфименко Т.І. Академія фінансового управління-науковий провайдер найкращих світових практик управління змінами у сфері державних та корпоративних фінасів // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 11 (252). – С. 7-8. – ISSN 2305-7645
148948
  Гуменюк Б. Академія, де вчать мистецтва дипломатії // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України. – Київ, 2007. – Вип. 8 : за 2007 рік. – С. 624-628. – ISBN 966-7522-07-5
148949
  Костюченко О. Академія, що світить крізь століття / О. Костюченко, І. Омелянчук // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 26 листопада (№ 228)


  Виповнюється 445 років Острозькій академії, яка започаткувала розвиток вищої освіти в Україні.
148950
  Тацій В. Академія: здобутки і перспективи // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2013. – 16-22 березня (№ 11). – С. 5. – ISSN 1992-9277


  У Харькові пройшли щорічні загальні збори Національної академії правових наук України. Наприкінці 2012 року 10 науковців академії відповідно до Указу Президента України від 18 травня 2012 р. були нагородженні Державною премією України в галузі науки і ...
148951
  Тацій В.Я. Академія: здобутки і перспективи // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю (2009-2014) : [до 50-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2015. – С. 407-413. – ISBN 978-966-458-725-6
148952
  Губерський Л.В. Акаєв Аскар Акаєвич // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 30. – ISBN 966-316-039-X
148953
  Альтман И. Акакий Алексеевич Хорава / И. Альтман. – М-Л, 1947. – 84с.
148954
  Гугушвили Э. Акакий Васадзе / Э. Гугушвили. – Тбилиси, 1980. – 36 с.
148955
  Гугшвили Э. Акакий Хорава / Э. Гугшвили. – Тбилиси, 1980. – 32с.
148956
   Акакий Церетели.. – Тбилиси, 1940. – 24 с.
148957
  Абзианидзе Г.Н. Акакий Церетели. Жизнь и творчество. / Г.Н. Абзианидзе. – Тбилиси : Издательство АН ГрузССР, 1959. – 59 с. – (Научно-популярная серия / Акад. наук Груз. ССР)
148958
  Маргвелашвили Г.Г. Акакий Церетели. Краткий очерк жизни и творчества. 1840-1960. / Г.Г. Маргвелашвили. – Тбилиси, 1960. – 190 с.
148959
  Дзидзигури Ш.В. Акакий Шанидзе / Ш.В. Дзидзигури. – Тбилиси, 1977. – 52с.
148960
  Дзидзигури Ш.В. Акакий Шанидзе: (Создатель груз. шк. языкознания) / Ш.В. Дзидзигури. – Тбилиси, 1987. – 47с.
148961
  Наєнко М. Акакій Церетелі - українською // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 14 січня (№ 1). – С. 3


  Посольство Грузії в Україні влаштувало прийняття на честь 175-ліття від дня народження видатного грузинського поета, письменника і громадського діяча Акакія Церетелі.
148962
  Петроченко В.И. Акантоцефалы (скребни) домашних и диких животных / В.И. Петроченко. – Москва : Издательство АН СССР
1. – 1956. – 435с.
148963
  Петроченко В.И. Акантоцефалы (скребни) домашних и диких животных / В.И. Петроченко. – Москва : Издательство АН СССР
2. – 1958. – 459с.
148964
  Хохлова И.Г. Акантоцефалы наземных позвоночных фауны СССР / И.Г. Хохлова. – Москва, 1986. – 275с.
148965
  Лисицына Ольга Ивановна Акантоцефалы наземных позвоночных фауны Украины : Автореф... канд. биолог.наук: 03.00.10 / Лисицына Ольга Ивановна; АН Украины, Ин-т зоологии им. И.Шмальгаузена. – Киев, 1993. – 25л.
148966
  Оксентюк Я.Р. Акаридієві кліщі - шкідники запасів Житомирського Полісся (видова різноманітність, особливості шкодочинності, методи її прогнозування, рекомендації по боротьбі і профілактиці) : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.08 / Оксентюк Ярослава Русланівна ; НАН України, Ін-т зоології ім. І.І. Шмальгаузена. – Київ, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 18 назв
148967
   Акарицидні властивості ефірних олій щодо популяції гамазоїдних кліщів виду Dermanyssys gallinae (De Geer, 1778) / О.В. Тертична, Л.І. Свалявчук, О.П. Бригас, О.І. Мінералов, К.В. Коцовська // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2018. – № 2. – С. 50-54 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-4893
148968
  Хамидов А. Акароидные (тироглифоидные) клещи Северного Таджикистана. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.08 / Хамидов А.; АН Тадж.ССР.Отдел.биол.наук. – Душанбе, 1976. – 27л. – Бібліогр.:с.27
148969
  Севастьянов В.Д. Акаролог ведет поиск. / В.Д. Севастьянов, Р.М. Короткий. – М., 1985. – 135с.
148970
  Дудинский Т.Т. Акарофауны гнезд карпатской пчелы в условиях Закарпатья : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08 / Дудинский Т.Т.; Ин-т зоологии. – К, 1992. – 16л.
148971
   Акафист
148972
   Акафисты. – Почаев : в типографии Обители монастыря, 1786


  Код - Кир, фсд - незадовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. - відсутня
148973
   Акафіст, 1928
148974
  Ярошенко Р. Акафіст до Вишгородської Матері Божої / Роман Ярошенко. – Івано-Франківськ : [б. в.], 2011. – 35, [1] с.
148975
  Кожушний О.В. Акафіст до Пресвятої Богородиці і херетизми як характерна риса цього гімнографічного жанру // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 1. – С. 40-47. – Бібліогр.: Літ.: с. 47; 13 п.


  Розглядається найбільш відома й унікальна форма візантійської гімнографії - "Акафіст до присвятої Богородиці". Deals with the most famous hymn of the Byzantie Chrch, the Akathistos has a unique form in Byzantine hymnography.
148976
   Акафіст Пресвятій Богородиці на честь її ікони "Скоропослушниця" / [видано за підтр. А.М. Мацоли ; літ. ред. О. Мирончук]. – Київ : [Видавничий відділ УПЦ Київського Патріархату], 2012. – 31, [1] с. : іл. – Видано з благословення Святійшого Патріарха Київського і всієї Русі-України Філарета. – ISBN 978-966-7567-92-7
148977
  Кискина О.Г. Акациевая и сливовая ложнощитовки и меры борьбы с ними в сливовых садах / О.Г. Кискина, Верещагин, В. – Кишинев, 1960. – с.
148978
  Карпов Л.Д. Акациевая огневка и меры борьбы с ней в условиях южно-украинской причерноморской степи : Автореф... канд. биол.наук: / Карпов Л. Д.; ОГУ. – Одесса, 1952. – 15 с.
148979
  Бычковский В.Л. Акации у гавани / В.Л. Бычковский. – Одесса, 1960. – 32с.
148980
  Агеева З.С. Акающие говоры Красноуфимского района свердловской области : Автореф... канд. филол.наук: / Агеева З.С.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1954. – 10л.
148981
  Берхорст Ральф Акбар Великий: мечта об империи : история // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 6. – С. 106-119 : Фото. – ISSN 1029-5828
148982
  Акишев З. Акбельский перевал : роман / Акишев З. – Алма-Ата : Жазушы, 1975. – 207 с.
148983
  Сафин Р. Акбузат : стихи / Рафаель Сафин ; пер. с башк. – Москва : Советский писатель, 1970. – 63 с.
148984
   Акбузат : Башкирский народный героический эпос. – Уфа : Башкирское книжное изд-во, 1972. – 44 с. : ил.
148985
   Акбузат. Башкирский народный эпос. – Уфа, 1976. – 112с.
148986
  Жиляк І.Д. Акваамінодифосфати Co2+, Ni2+, Cu2+, Zn2+ та Cd2 : Дис. ...канд. хім. наук: Спец. 02.00.01 - неорганічна хімія / Іван Дмитрович Жиляк; Нац. аграрний ун-т. – Київ, 2006. – 203л. – Додатки: л.179-203. – Бібліогр.: л.158-178
148987
  Жиляк І.Д. Акваамінодифщсфати Со2+, Ni2+, Cb2+, Zn2+ та Cd2+ : Автореферат дис. ...канд. хім. наук: Спец. 02.00.01 / Іван Дмитрович Жиляк; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 26 назв
148988
  Супрунович А.В. Аквакультура беспозвоночных / А.В. Супрунович. – Киев : Наукова думка, 1988. – 156с. – ISBN 5-12-000258-4
148989
  Шерстобитов Е.Ф. Акваланги на дне / Е.Ф. Шерстобитов. – М, 1965. – 191с.
148990
  Большак В.Г. Аквалангистика : юмористические рассказы / Василий Григорьевич Большак. – Москва : Правда, 1977. – 48 с.
148991
  Щербак В.И. Акваландшафтное и биологическое разнообразие Национального природного парка "Нижнесульский", Украина / [В.И. Щербак, Н.Е. Семенюк, Н.Я. Рудик-Леуская] ; Киев. созологический центр, Нац. природ. парк "Нижнесульский". – Киев : Фитосоциоцентр, 2014. – 266, [1] с., [4] л. цв. фот. : ил., табл. – Авт. указ. в конце кн. - Значит. часть науч. исследований, подгот. и издание монографии осуществлены при финанс. помощи Франкфуртского зоолог. о-ва (Германия). – Библиогр.: с. 232-241. – ISBN 978-966-306-180-6
148992
  Кулініч М.Т. Аквальні рекреаційні ландшафти як основа розвитку екотуризму / М.Т. Кулініч, А.Т. Кулініч // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 286-288
148993
  Кулініч М.Т. Аквально-терральні рекреаційні комплекси Середнього Подніпров"я : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Кулініч Марина Тарасівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 184 арк. – Додатки: арк. 175-184. – Бібліогр.: арк. 161-174
148994
  Кулініч М.Т. Аквально-терральні рекреаційні комплекси Середнього Подніпров"я : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Кулініч Марина Тарасівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
148995
  Митчел Д. Акваметрия / Д. Митчел, Д. Смит. – М., 1952. – 427с.
148996
  Павлов С.И. Акванавты / С.И. Павлов. – Красноярск, 1968. – 164с.
148997
  Павлов С.И. Акванавты / С.И. Павлов. – Красноярск, 1978. – 272с.
148998
  Шадурский Егор Аквапартк "Вотервиль" и другие прожекты : Спецвыпуск. Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 7. – С. 62-63 : Фото
148999
  Ювенальев И.Н. Акваплан / И.Н. Ювенальев. – Москва, 1953. – 48с.
149000
  Ефлеева Л.Л. Акварели / Л.Л. Ефлеева. – Ярославль, 1979. – 17с.
<< На початок(–10)141142143144145146147148149150(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,