Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)141142143144145146147148149150(+10)В кінець >>
143001
   [Андрей Белецкий] // Факты и комментарии. – Київ, 2013. – 10 апреля (№ 64). – С. 15


  Доктор филологических наук, профессор. По инициативе Андрея Белецкого в КНУ имени Тараса Шевченко было начато преподавание новогреческого языка и литературы. В 1946—1983 годах возглавлял кафедру классической филологии и общего языкознания в Киевском ...
143002
   Англійська для економістів і бізнесменів = Englisch for economists and business men : підручник для студ. екон. спец. вищих навч. закл. / [В.К. Шпак та ін.] ; за ред. В.К. Шпака. – Київ : Вища школа, 2001. – 223 с. – ISBN 966-642-072-4
143003
   Англійська для економістів і бізнесменів = English for economists and business men : Підручник для студ. економ. спец. вищих навч. закладів / За ред. В.К. Шпака; Авт.: В.К. Шпак, О.О. Мустафа, Т.І. Бондар. – Київ : Вища школа, 2004. – 223с. – ISBN 966-642-072-4
143004
  Коваленко Ганна Миколаївна Англійська лексика моди 20-21 століть : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.04 / Коваленко Г.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 244л. + Додатки: л. 217 - 231. – Бібліогр.: л. 214 - 217
143005
  Коваленко Ганна Миколаївна Англійська лексика моди XX-XXI століть : автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.04 / Коваленко Ганна Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
143006
  Ятель Г.П. Англійська мова / Г.П. Ятель. – К, 1956. – 427с.
143007
  Ятель Г.П. Англійська мова / Г.П. Ятель. – К, 1959. – 400 с.
143008
  Ятель Г.П. Англійська мова / Г.П. Ятель. – К, 1965. – 419 с.
143009
  Погорелкова А.К. Англійська мова / А.К. Погорелкова. – Львів
1. – 1965. – 32с.
143010
  Погорелкова А.К. Англійська мова / А.К. Погорелкова. – Львів
1. – 1965. – 32с.
143011
  Старков А.П. Англійська мова / А.П. Старков. – 2-е изд. – К., 1983. – 222с.
143012
  Старков А.П. Англійська мова : 9-10 кл / А.П. Старков, Р.Р. Діксон. – 10-е вид. – К., 1983. – 360с.
143013
  Старков А.П. Англійська мова / А.П. Старков. – 3-е изд. – К., 1984. – 223с.
143014
  Старков А.П. Англійська мова : 9 - 10 кл. / А.П. Старков, Р.Р. Діксон. – 11-е вид. – К., 1984. – 360с.
143015
  Старков А.П. Англійська мова : 5 кл. / А.П. Старков. – К., 1986. – 191с.
143016
  Старков А.П. Англійська мова : 4 кл. / А.П. Старков. – 4-е изд. – К., 1986. – 223 с.
143017
  Старков А.П. Англійська мова / А.П. Старков. – К., 1987. – 206с.
143018
  Старков А.П. Англійська мова : 6 кл. / А.П. Старков. – 2-е вид. – К., 1987. – 288с.
143019
  Старков А.П. Англійська мова / А.П. Старков, Б.С. Островський. – К., 1988. – 221с.
143020
  Старков А.П. Англійська мова : Підр. для 8 кл. сер. шк. / А.П. Старков. – Київ, 1988. – 288 с.
143021
  Старков А.П. Англійська мова : 7 кл. / А.П. Старков. – 3-тє вид. – К., 1989. – 287с.
143022
  Старков А.П. Англійська мова : 8 кл. / А.П. Старков. – К., 1989. – 269с.
143023
  Старков А.П. Англійська мова : 10 кл. / А.П. Старков, Б.С. Островський. – 2-ге вид. – К., 1989. – 207с.
143024
  Старков А.П. Англійська мова : 5 кл. / А.П. Старков. – 5-те вид. – К. : Радянський письменник, 1989. – 221с.
143025
  Старков А.П. Англійська мова : 5 кл. / А.П. Старков. – К., 1990. – 240с.
143026
  Старков А.П. Англійська мова / А.П. Старков, Б.С. Островський. – 2-е вид. – К.
11 кл. – 1990. – 222с.
143027
  Старков А.П. Англійська мова / А.П. Старков. – 4-е вид. – К., 1992. – 173с.
143028
  Старков А.П. Англійська мова : 11 кл. / А.П. Старков, Б.С. Островський. – 3-е вид. – К., 1992. – 188с.
143029
  Старков А.П. Англійська мова : 6 кл. / А.П. Старков. – 4-е вид. – К., 1992. – 287с.
143030
  Старков А.П. Англійська мова : 7 кл. / А.П. Старков. – 5-е вид. – Київ, 1993. – 240с.
143031
  Григор"єва М.В. Англійська мова : Підручник для студ. вищ. фармацевт. закладів освіти 3-4 рівнів акредитації / М.В. Григор"єва, О.Ю.Гурко; Мін-во охорони здоров"я України; Нац. фармацевт. акад. України. – Харків : Основа; НФАУ, 2000. – 368 с. – Обкладинка книги на англ. мові. – ISBN 5-7768-0694-1
143032
  Черняк О.П. Англійська мова : Методичні рекомендації для домашнього читання за книгою А. Крісті "Нескінченна ніч":Студентам 1 курсу фак.міжнар.відносин / О.П. Черняк, Л.Й. Семенюк; МОНУ;Волинський державний ун-тет ім.Лесі Українки. – Луцьк : Вежа, 2001. – 40с.
143033
  Медведєва Л. Англійська мова = Englisn : Фонетика, граматика, лексика, тематичні тексти, вправи, тести, ключі / Л. Медведєва, Н. Холден. – Київ : Дніпро, 2003. – 352с. – ISBN 966-578-052-2
143034
  Гужва Т.М. Англійська мова : Розмовні теми. У двох частинах. Для студ. фак-тів іноземної філолог. ун-тів, ліцеїв, гімназій та коледжів / Т.М. Гужва. – Харків : Фоліо. – ISBN 966-03-2195-3(кн.1)
Кн.1. – 2003. – 414с.
143035
  Гужва Т.М. Англійська мова : Розмовні теми. У двох частинах. Для студ. фак-тів іноземної філолог. ун-тів, ліцеїв, гімназій та коледжів / Тетяна Гужва. – Харків : Фоліо. – ISBN 966-03-2205-4 (кн.2)
Кн.2. – 2003. – 382с.
143036
  Ажогіна Н.В. Англійська мова : Підручник для студ. 1-2 курсів фізич. факультету / Н.В. Ажогіна; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 80 с.
143037
  Литвиненко Г.І. Англійська мова : Для студентів 1-2 курсів інженерних та економічних спеціальностей вищих навчальних закладів; Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Г.І. Литвиненко, Т.О. Алексахіна. – Суми : Університетська книга, 2005. – 128с. – Паралел. титул. аркуш на англ. мові. – ISBN 966-680-172-8
143038
  Гужва Т.М. Англійська мова : Розмовні теми. У двох частинах. Для студ. фак-тів іноземної філолог. ун-тів, ліцеїв, гімназій та коледжів / Тетяна Гужва. – Харків : Фоліо. – ISBN 966-03-2872-9 (кн.1)
Кн.1. – 2005. – 414с.
143039
  Гужва Т.М. Англійська мова = English : Розмовні теми: У 2-х частинах: Для студ. фак-тів іноземної філолог. ун-тів, ліцеїв, гімназій та коледжів / Тетяна Гужва. – Харків : Фоліо. – ISBN 966-03-3520-2
Кн.1. – 2006. – 414с.
143040
  Чуркіна О.В. Англійська мова : навчальний посібник для студ. економічних і юридичних фак-тів / О.В. Чуркіна ; МОНУ ; КНЕУ. – у 2-х частинах. – Київ : КНЕУ. – ISBN 966-574-891-2
Ч. 1. – 2006. – 396 с.
143041
  Чуркіна О.В. Англійська мова : навчальний посібник для студ. економічних і юридичних фак-тів / О.В. Чуркіна ; МОНУ ; КНЕУ ім. Вадима Гетьмана. – у 2-х частинах. – Київ : КНЕУ. – ISBN 966-574-878-5
Ч. 2. – 2006. – 472 с.
143042
  Гужва Т.М. Англійська мова = English : Розмовні теми: У 2-х частинах: Для студ. фак-тів іноземної філолог. ун-тів, ліцеїв, гімназій та коледжів / Тетяна Гужва. – Харків : Фоліо. – ISBN 966-03-3458-3
Кн.2. – 2006. – 381с. – Шифр дубл.42 Гужв.Доп.карт.ст.,фл.
143043
  Шкваріна Т.М. Англійська мова : [ підручник для студентів вищих навчальних закладів ] / Т. Шкваріна ; МОНУ. – Київ : Освіта України, 2007. – 688 с. – ISBN 966-8847-35-0


  Навчальний посібник для студентів педагогічних вищих навчальних закладів.
143044
  Грицай А.М. Англійська мова : навчально-методичний посібник для студентів 4 курсу факультету іноземних мов (друга спеціальність) / Грицай А.М.; Ніжинський держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин : Ніжинський державний ун-т ім. М. Гоголя, 2007. – 271с.
143045
  Вереітіна І.А. Англійська мова = English : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / І.А. Вереітіна. – Київ : Вища школа, 2008. – 328 с. – ISBN 978-966-642-409-2
143046
  Брона О.А. Англійська мова = English : навчальний посібник / О.А. Брона, Л.В. Сологуб, О.Я. Цурковський ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2010. – 338, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. – ISBN 978-966-613-787-9
143047
  Бабенко Н.А. Англійська мова в 2-5 класах спеціалізованих шкіл : діагностика, дидактичні матеріали / Н.А. Бабенко. – Харків : Основа, Тріада+. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; 8 (56)). – ISBN 978-966-333-618-3
Ч. 2. – 2007. – 176 с.
143048
  Гончарова О.О. Англійська мова в комунікативному просторі Нідерландів у XX-XXI ст. : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Гончарова Ольга Олегівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
143049
  Дайнеко В.В. Англійська мова в міжнародних договорах = English in international legal instruments : навчальний посібник / В.В. Дайнеко, М.В. Грищенко ; за ред. проф. О.В. Задорожнього ; КНУТШ, Ін-т міжнародних відносин. – Київ : Преса України, 2011. – 420 с. : табл. – Паралел. тит. арк. англ. мовою. – Бібліогр.: с. 418-420. – ISBN 978-966-472-098-1
143050
   Англійська мова в міжнародних документах з прав людини = English of law international instruments on Human Rights : Навчальний посібник. – Київ : Юрінком Інтер, 2005. – 752с. – ISBN 966-667-178-6
143051
  Волгін С.О. Англійська мова для біологів = English for biologists : навч. посібник / С.О. Волгін, М.С. Козолуп, Р.І. Комар ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – 246, [2] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. - Текст укр., англ. – Бібліогр.: с. 244-245. – ISBN 978-966-613-834-0
143052
  Брона О.А. Англійська мова для геологів : Навчальний посібник / О.А.Брона, О.А.Шумська; МОН України, Львівський нац. унів. м. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2003. – 121с.
143053
  Шкваріна Т.М. Англійська мова для дітей дошкільного віку (програма, методичні рекомендації) : Навч. пос. для вчителів раннього навчання англійської мови, студ. вищих пед. навч. закладів / Т.М. Шкваріна. – Умань, 2003. – 116с. – ISBN 966-7659-28-3
143054
  Горенко О.П. Англійська мова для математиків : (підручник для студентів-математиків) / О.П. Горенко ; КНУТШ, Ін-т філології. – Вид. 2-ге, доп. – Київ : [О.П. Горенко], 2011. – 192 с. – Бібліогр.: с. 192
143055
  Шкваріна Т.М. Англійська мова для наймолодших : (Програма. Методичні рекомендації. Розробки занять) / Т.М. Шкваріна. – Харків : Основа, 2004. – 176 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип. 12(24)). – ISBN 966-333-054-6
143056
   Англійська мова для перекладачів і філологів : 2 курс : підручник для студ. та викл. вищ. навч. закл. / М.О. Возна, А.Б. Гапонів, О.Ю. Васильченко, Н.С. Хоменко; М.О. Возна [та ін.] ; за ред.: В.І. Карабана. – Вінниця : Нова книга, 2006. – 344 с. – ISBN 966-382-001-2
143057
   Англійська мова для повсякденного спілкування : Підручник для студ.вищих навчальних закладів. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Київ : Вища школа, 2001. – 302с. – ISBN 5-11-004761-8
143058
   Англійська мова для повсякденного спілкування = Ehglish for everyday communication : підручник для студ. вищ. навч. закладів / В.К. Шпак, В.Я. Полулях, З.Ф. Кириченко, Н.М. Голуб, Н.Г. [та ін.] Дяченко; [В.К. Шпак та ін.] ; за ред. В.К. Шпака. – 4-те вид., стер. – Київ : Вища школа, 2004. – 302 с. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – ISBN 966-642-222-0
143059
  Давидова Н.О. Англійська мова для природничих наук = English for natural sciences : Підручник для студ. природничих фак-тів вищ. навч. закл. / Н.О. Давидова, І.В. Нікітченко. – Київ : Парламентське видавництво, 2004. – 407с. – ISBN 966-611-236-1
143060
  Кухарська В.Б. Англійська мова для психологів : навчально-методичний посібник для студентів I-II курсів напряму підготовки "Психологія" / В.Б. Кухарська ; М-во освіти і науки України ; Тернопільський держ. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ : ІНКОС, 2012. – 328 с. : табл. – Бібліогр.: с. 327. – ISBN 978-617-598-058-3
143061
  Купрієвич О. Англійська мова для юристів. Захист прав людини = English for lawyers : Навч. посібник / О. Купрієвич; За ред.В.Мармазова. – Київ : Юридична книга, 2001. – 192с. – ISBN 966-7791-08-4
143062
  Ільченко О.М. Англійська мова науки = The language of science : Семантика. Прагматика. Переклад / О.М. Ільченко ; НАНУ ; Центр наук. дослідж. та виклад. інозем. мов. – Київ : Наукова думка, 2009. – 288 с. – Обл. загл. авнгл. мовою. – ISBN 978-966-00-0842-2
143063
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа
№ 1. – 2003
143064
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа
№ 2. – 2003
143065
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа
№ 3. – 2003
143066
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа
№ 5. – 2003
143067
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 9. – 2003
143068
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 10. – 2003
143069
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 11. – 2003
143070
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 12. – 2003
143071
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 13. – 2003
143072
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 16. – 2003
143073
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 22/23. – 2003
143074
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 24. – 2003
143075
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 26. – 2003
143076
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 27. – 2003
143077
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 28. – 2003
143078
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 29. – 2003
143079
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 30. – 2003
143080
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 31. – 2003
143081
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 35. – 2003
143082
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 3. – 2004
143083
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 12. – 2004
143084
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 13. – 2004
143085
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 14. – 2004
143086
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 15. – 2004
143087
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 24. – 2004
143088
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 26. – 2004
143089
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 27. – 2004
143090
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 28. – 2004
143091
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 33. – 2004
143092
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 34. – 2004
143093
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 35. – 2004
143094
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 36. – 2004
143095
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 6. – 2005
143096
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 9. – 2005
143097
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 10. – 2005
143098
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 14. – 2005
143099
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 15. – 2005
143100
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 16. – 2005
143101
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 17. – 2005
143102
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 34. – 2005
143103
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. Спецвип. – Харків : Основа, 2002-
№ 35 : Від учителів Черкащини. – 2005
143104
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 4. – 2006
143105
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 5. – 2006
143106
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 6. – 2006
143107
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 9. – 2006
143108
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 13. – 2006
143109
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 14. – 2006
143110
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 15. – 2006
143111
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 16. – 2006
143112
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 30. – 2006
143113
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 32. – 2006
143114
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 33. – 2006
143115
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 34. – 2006
143116
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 5. – 2007
143117
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 6. – 2007
143118
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 8. – 2007
143119
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 9. – 2007
143120
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 10. – 2007
143121
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 11. – 2007
143122
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 12. – 2007
143123
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 13. – 2007
143124
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 15. – 2007
143125
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 16. – 2007
143126
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 24. – 2007
143127
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 31. – 2007
143128
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 32. – 2007
143129
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 33. – 2007
143130
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 8. – 2008
143131
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 9. – 2008
143132
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 10. – 2008
143133
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 11. – 2008
143134
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 12. – 2008
143135
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 19/21. – 2008
143136
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 22/23. – 2008
143137
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 6 (232). – 2009
143138
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 8 (234). – 2009
143139
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 9 (235). – 2009
143140
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 15 (241). – 2009
143141
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 16/18 (242/244). – 2009
143142
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 19/21 (245/247). – 2009
143143
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 22/23 (248/249). – 2009
143144
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 24 (250). – 2009
143145
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 25 (251). – 2009
143146
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 26 (252). – 2009
143147
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 36 (262). – 2009
143148
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 1 (263). – 2010
143149
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 2 (264). – 2010
143150
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 3 (265). – 2010
143151
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 4 (266). – 2010
143152
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 9 (271). – 2010
143153
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 10 (272). – 2010
143154
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 11 (273). – 2010
143155
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 12 (274). – 2010
143156
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 13 (275). – 2010
143157
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 24 (286). – 2010
143158
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 26 (288). – 2010
143159
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 27 (289). – 2010. – + пілотний випуск "Teenglish"
143160
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 32 (294). – 2010
143161
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 33 (295). – 2010
143162
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 34 (296). – 2010
143163
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 35 (297). – 2010
143164
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 4 (302). – 2011
143165
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 6 (304). – 2011
143166
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 7 (305). – 2011
143167
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 8 (306). – 2011
143168
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 9 (307). – 2011
143169
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 11 (309). – 2011
143170
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 13 (311). – 2011
143171
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 16/18 (314/316). – 2011
143172
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 29 (327). – 2011
143173
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 30 (328). – 2011
143174
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 32 (330). – 2011
143175
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 34/36 (332/334). – 2011
143176
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 7 (341). – 2012
143177
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 8 (342). – 2012
143178
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 9 (343). – 2012
143179
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 19/21 (353/355). – 2012
143180
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 22/23 (356/357). – 2012
143181
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 28 (362). – 2012
143182
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 31/32 (365/366). – 2012
143183
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 33 (367). – 2012
143184
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 1 (371). – 2013
143185
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 2 (372). – 2013
143186
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 3 (373). – 2013
143187
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 4 (374). – 2013
143188
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 9 (379). – 2013
143189
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 10 (380). – 2013
143190
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 11(381). – 2013
143191
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 12 (382). – 2013
143192
  Чобанян А.Р. Англійська мова у 10 класі : Дидактичний та допоміжний матеріал оцінювання / А.Р. Чобанян. – Харків : Основа, 2007. – 128с. – (Англійська мова та література ; Вип. 10 (58)). – ISBN 978-966-495-000-5
143193
  Захарова Ю. Англійська мова у сучасному ісламському світі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 136-142. – Бібліогр.: Літ.: С. 141-142; 19 назв. – ISBN 966-7825-79-5
143194
  Антонюк Н.М. Англійська мова через світові контакти. Англомовні країни та Україна : міжнар. організації : читанка : теми та завдання для розвитку мовлення, підгот. до тестів, міжнар. іспитів / Антонюк Н.М., Краснолуцький К.К. ; М-во освіти і науки України. – Вінниця : Нова Книга, 2004. – 228, [12] с. : іл., табл. – Обкл. анг. - Текст англ. та укр. - На корінці зазнач. назва серії. – Бібліогр.: с. 228. – (English through word contacts ; English speaking countries and Ukraine). – ISBN 966-7890-61-9
143195
   Англійська мова. 4 курс : підручник для студ. вищих навч. закл. України / М.О. Возна [та ін.] ; за заг. ред. В.І. Карабана. – Вінниця : Нова книга, 2008. – 440 с. – ISBN 978-966-382-162-7
143196
  Старков А.П. Англійська мова. 7 кл. / А.П. Старков. – К., 1991. – 287с.
143197
  Старков А.П. Англійська мова. 8 кл. / А.П. Старков. – 4-те вид. – К., 1991. – 269с.
143198
  Старков А.П. Англійська мова. 8 кл. / А.П. Старков, Б.С. Островський. – 3-е вид. – К., 1991. – 206с.
143199
   Англійська мова. Комунікативний аспект = English. Coomunicative aspect : підручник для студ. вищих навч. закл. / Л. Мисик, А. Арцишевська, Л. Кузнєцова, Л. Поплавська, Н. Гриня; Леся Мисик [та ін.] ; за ред. Л. Мисик. – Львів : Світ, 2007. – 429, [3] с. – ISBN 978-966-603-551-9


  Посібник спрямований на комунікативний аспект, який забезпечений комплексом комунікативних завдань. Посібник доповнений тематичними модульними контрольними роботами, що значно полегшує роботу викладачів в умовах адаптації до вимог Болонського процесу.
143200
   Англійська програма українського університету. За британським дипломом іноземці їдуть до ... Дніпропетровська // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 15 квітня (№ 15). – С. 1. 11. – ISSN 2219-5793


  Про те, як Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля отримує міжнародне визнання. Студенти, які навчається в університеті за англомовною програмою, отримають два дипломи: український з міжнародної економіки та британський з міжнародного ...
143201
  Лиман С.І. Англійська середньовічна історія та історіографія у працях медієвістів України ХІХ ст. // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2004. – Вип. 12/13. – С. 43-53. – ISBN 966-7352-66-8


  Згадується Київський університет
143202
  Гутиряк Оксана Ігорівна Англійська термінологія маркетингу: структура та семантичні характеристики : Дис... канд. філолог.наук: 10.02.04 / Гутиряк Оксана Ігорівна; Львів. держ. ун-тет ім. І.Франка. – Львів, 1999. – 209л. – Бібліогр.:л.167-181
143203
  Закреницька Л.А. Англійська християнсько-богословська терміносистема: генезис, структура, семантика : автореф. дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.04 / Закреницька Л.А. ; Одеськ. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 11 назв
143204
  Ярмоліцька Н.В. Англійське вільнодумство як явище духовної культури // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 234-236
143205
  Холод О.В. Англійське дієслово в таблицях : [посібник] / О.В. Холод. – Харків : Основа, 2013. – 78, [2] с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 1 (121)). – ISBN 978-617-00-1669-0
143206
  Соколов І. Англійське піратство і суспільство у період правління Єлизавети Тюдор // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 364-367. – ISBN 978-966-171-793-9
143207
  Кононенко Т.П. Англійське просвітництво // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 313-314. – ISBN 966-316-069-1
143208
  Грачов Ю.Г. Англійське рицарство / Ю.Г. Грачов. – Киев, 2004. – 102с.
143209
  Смикалова Л. Англійське село в романах Т.Гарді. / Л. Смикалова. – Львів, 1959. – 36с.
143210
  Перетокіна В.Ф. Англійський молодіжний сленг та його переклад // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 10. – С. 129-133


  Розглянуто деякі аспекти англійського молодіжного сленгу та на конкретному матеріалі проаналізовано особливості його перекладу.
143211
  Борискіна К.В. Англійський Ренесанс і античні історики: специфіка культурного діалогу // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 11 (222). – С. 8-14. – (Філологічні науки ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х


  У статті подано спробу комплексно осягнути особливості культурного діалогу між англійським Відродженням і творами давньоримських та давньогрецьких істориків.
143212
  Майданик Р. Англійський судовий прецедент як джерело права // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2013. – № 1 (121). – С. 52-61


  У статті визначено місце судового прецеденту в системі джерел англійського права, досліджено поняття, структура і основні класифікації судових прецедентів, а також особливості їх застосування, розглянуто характер взаємодії прецеденту і закону.
143213
  Луценко О. Англійський та український неоромантизм (Юрій Яновський і Джозеф Конрад) // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 219-225. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4530-3(Вип. 13)
143214
  Олешко Т. Англійський театр доби Відродження // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія. – С. 337-339. – ISBN 978-966-171-783-0
143215
  Мацьків Т. Англійський текст Зборівського договору з 1649 року та інші вибрані статті / Теодор Мацьків; Українське історичне тов-во. – Нью-Йорк; Львів; Київ; Мюнхен : В-во М.П. Коць, 1993. – 303с. – Парал. тит. арк. англ. мовою
143216
  Грижак Л. Англійські артиклі в категоріальному вимірі означеності/неозначеності // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 120-128. – (Германська філологія ; Вип. 407)
143217
  Фіщук В.В. Англійські вирази класного вжитку / В.В. Фіщук. – К, 1970. – 50с.
143218
  Александров Д.О. Англійські військові терміни в засобах масової інформації: особливості функціонування // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 18-21


  У статті аналізується вживання англійських військових термінів у засобах масової інформації, особливості їх функціонування, розглядаються проблеми розуміння цих термінів. В статье анализируется употребление английских военных терминов в средствах ...
143219
  Дьомін О. Англійські джерела про вплив походів українських козаків на міжнародні відносини кінця XVI століття // Третя академія пам"яті пpофесоpа Володимира Антоновича, 11-12 гpудня 1995 p. м. Київ : доповiдi та матеpiали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ : [Б. в.], 1996. – [Ч. 2]. – С. 329-330. – ISBN 5-7702-0821-X
143220
  Горохова І.В. Англійські дієслівні фразеологічні одиниці // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 208-214
143221
  Ткачик О.В. Англійські евфемістичні неологізми в публіцистичному стилі та їх переклад українською / О.В. Ткачик, Т.К. Бабаєв // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наук. праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2014. – С. 52-59. – (Серія: Філологія. Педагогіка ; вип. 3). – ISSN 2307-1591
143222
  Гурко О.В. Англійські запозичення в мові мас-медіа // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 22 (247). – С. 39-47. – (Філологічні науки ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
143223
  Вавіліна С.Г. Англійські запозичення в мові українського шоу-бізнесу // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2006. – С. 24-27. – (Філологічні науки ; № 1)
143224
  Щербакова О.А. Англійські запозичення в українській мові: семантичний і фонетико-граматичний аспекти // Наукові студії - XXI (культура, освіта - антропоцентричні парадигми і сучасний світ) : філософія, філологія, педагогіка, економіка / Український гуманітарний ін-т. – Київ ; Буча, 2013. – Вип. 2, А. – С. 318-322. – ISBN 978-966-8063-97-14. – ISSN 2307-6070
143225
  Барвіцька Г.К. Англійські запозичення в українській терміносистемі обліку й аудиту // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 1. – С. 65-73


  Статтю присвячено актуальним проблемам української термінології, зокрема процесам запозичення іншомовних лексем у терміносистемі обліку й аудиту. Проаналізовано семантичні та структурні особливості англійських запозичень-терміноодиниць обліку й аудитув ...
143226
  Ференчак Ю.Р. Англійські запозичення у лексичній системі сучасної перської мови // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2009. – № 3. – С. 199-204. – ISSN 1608-0599
143227
  Гедзур С.В. Англійські ідіоми, фразеологізми, прислів"я / С.В. Гедзур, Н.В. Хілько Н. – Харків : Основа, 2010. – 144 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип. 02(86)). – ISBN 978-617-00-0441-3
143228
  Герасимова В.В. Англійські кольоропозначення в назвах косметичних продуктів // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 146-148
143229
  Гончаренко Я. Англійські компаративні фразеологізми як стереотипи культури // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2011. – Вип. 30 : Матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. молодих учених "Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем". – С. 13-16
143230
  Бєлозьоров Максим Віталійович Англійські лексичні та фразеологічні новотвори у сфері економіки : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.04 / Бєлозьоров М.В.; КНУТШ. – Запоріжжя, 2002. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
143231
  Бєлозьоров Максим Віталійович Англійські лексичні та фразеологічні новотвори у сфері економіки: структурний, семантичний і соціофункціональний аспекти : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.04 / Бєлозьоров Максим Віталійович; Запорізький державний ун-тет. – Запоріжжя, 2002. – 253 л. + Додатки: л. 211 - 253. – Бібліогр.: л. 210 - 211
143232
  Медзінський В. Англійські матеріалісти / В. Медзінський. – Х, 1930. – 100с.
143233
   Англійські народні казки. – Київ : Юніверс, 1999. – 168с. – (Світова казка). – ISBN 966-7305-18-Х
143234
   Англійські народні казки для молодшого шкільного віку. – Київ, 1981. – 152с.
143235
  Андрусяк Ірина Василівна Англійські неологізми кінця 20 століття як складова мовної картини світу : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.04 / Андрусяк І.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
143236
  Андрусяк І.В. Англійські неологізми кінця XX століття, утворені з участю комбінованих форм // Проблеми романо-германської філології : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ф-т романо-герман. філології, Каф. англ. філології ; [упоряд.: Я. Чаварга ; редкол.: М.М. Полюжин (відп. ред.) та ін.]. – Ужгород : Патент, 2003. – С. 20-34. – ISBN 966-7400-33-5
143237
  Андрусяк Ірина Василівна Англійські неологізми кінця ХХ століття як складова мовної картини світу : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.04 / Андрусяк Ірина Василівна; Ужгород. нац. ун-тет. – Київ, 2002. – 268л. + Додатки: л. 224 - 268. – Бібліогр.: л. 181 - 224
143238
  Андрусяк І.В. Англійські неологізми когнітивної категорії процес як складова мовної картини світу // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 3 : Філологічні науки. – С. 18-25. – ISSN 1729-360Х
143239
  Бондаренко О.М. Англійські неологізми: нове у використанні способів утворення / О.М. Бондаренко, А.О. Черневич // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 127-131. – (Філологічні науки ; № 1)
143240
  Васильєва О.О. Англійські номінації у сфері виробництва та реклами автомобілів XXI століття : дис. ... канд. філол. наук: 10.02.04 / Васильєва Ольга Олександрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2014. – 367 л. + 1CD-ROM. – Додатки: л. 230-367. – Бібліогр.: л. 204-229
143241
  Васильєва О.О. Англійські номінації у сфері виробництва та реклами автомобілів XXI століття : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Васильєва Ольга Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
143242
  Майфет Г. Англійські переклади з Шевченка. / Г. Майфет, І. Кулик. – Х, 1928. – 34с.
143243
  Рибалкін В.С. Англійські переклади Корана // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України; Бібліотечка журналу "Східний світ". – Київ, 2002. – № 19/20. – С. 79-91.
143244
  Шерік А.Д. Англійські прийменники для українців = English Preposifions for Ukrainians : самовчитель з прикладами і вправами, складений спеціально для українців / А.Д. Шерік, В.Ф. Старко. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2005. – 87 с. – Текст англ. мовою. – ISBN 966-518-309-5
143245
   Англійські прислів"я та приказки. – К, 1959. – 106с.
143246
  Баранцев К.Т. Англійські прислів"я та приказки / К.Т. Баранцев. – К, 1973. – 174с.
143247
   Англійські прислів`я та приказки. – К, 1980. – 174с.
143248
  Гужва Т.М. Англійські розмовні теми = Topics in English : для абітурієнтів, студентів ф-тів інозем. філології ун-тів, ліцеїв, гімназій та коледжів: 67 тем / Тетяна Гужва. – Харків : Фоліо, 2005. – 192с. – ISBN 966-03-2870-2
143249
  Бутковська Н.О. Англійські та американські свята й традиції / Н.О. Бутковська, Н.І. Маслова. – Харків : Основа, 2012. – 128 с. – Бібліогр.: с. 124. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література ; вип. 3 (111)). – ISBN 978-617-00-1247-0
143250
  Демчук Н. Англійські терміни економіки у сучасній французькій мові // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 193-201. – (Серія іноземні мови ; Вип. 12)
143251
   Англійські фабліо XIII століття : оповідання у віршах / [відп. ред. Ю. Буряк] ; переклад із середньоангл. О. Охріменка. – Київ : Укр. письменник, 2013. – 126, [2] с. – Сер. засн. у 2011 р. - Текст укр., англ. – Бібліогр.: с. 119-126. – (Ad fontes = До джерел / редкол.: А. Толстоухов (голова) [та ін.]). – ISBN 978-966-579-384-7


  На тит. арк.: Леоніду Васильовичу з вдячністю за підтримку та квиток в життя. Від перекладача. Підпис.
143252
  Малімон Л.К. Англійські фразеологічні одиниці із соматичним компонентом: етимологічний та тематичний аспекти // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 229-237. – Бібліогр.: Бібдіогр.: 6 назв. – ISSN 1729-360Х
143253
  Алексєєва І.О. Англійські частки з когнітивної точки зору // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 4-7. – ISBN 966-581-295-5
143254
  Алєксєєва І.О. Англійські частки з позицій п"яти аспектів синтаксису // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 1999. – [Вип. 2]. – С. 93-98. – ISBN 966-581-148-7
143255
  Григоренко В.А. Англійській герундій крізь призму генеративної парадигми // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 7. – C. 12-20


  Стаття присвячена аналізу проблеми інтерпретації герундія та герундіальних конструкцій в англійській мові крізь призму основних положень генеративної граматики. Розглядаються існуючі підходи до класифікації герундіальних конструкцій, а також до аналізу ...
143256
  Гончар Б.М. Англійсько-німецька угода про Китай 1900 // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 58. – ISBN 966-316-039-X
143257
   Англійсько-український глосарій виробів Microsoft: громадська редакція. – Львів : ЕКОінформ, 2006. – 208с. – (Термінографічна серія СловоСвіт / Гол. ред. Б. Рицар ; № 10). – ISBN 966-8628-04-7
143258
  Балабан Т. Англійсько-український словник-довідник інженерії довкілля = English-ukrainian dictcionary-reference book of environmental engineering/Tymothy Balaban : Для науков.і працівників навч.закл.,установ нагляду за забруд.повітря води,землі та зах.довкілля.Близько 15000 термінів / Т. Балабан. – Львів : Львівська політехніка, 2000. – 400с. – ISBN 966-553-164-6
143259
   Англійсько-український словник : математика та кібернетика : біля 50 000 термінів / уклад.: Є. Мейнарович, М. Кратко. – Київ ; Ірпінь : Перун, 2010. – X, 558, [1] с. – На тит. арк. уклад. зазнач. як автори. - На обкл. також: Dictionary English-Ukrainian mathematics and computer science. – ISBN 978-966-569-275-1


  Розрахований на фахівців у різноманітних галузях точних та природничих наук
143260
   Англійсько-український словник журналістських термінів : близько 10.000 слів та виразів. – Київ : [Сувій], 1993. – 234, [6] с. – ISBN 5-8238-0217-Х
143261
   Англійсько-український словник з програмування і математики : Понад 22000 термінів. – Луцьк : Надстир"я, 1998. – 640с. – ISBN 966-517-121-6
143262
   Англійсько-український словник термінів і понять з державного управління = English-ukrainian lexicon of terms and concepts in public administration. – Київ : Основи, 1996. – 128с. – ISBN 966-500-015-2
143263
   Англійсько-український словник термінів мистецтва = English-Ukrainian dictionary of art terms : [понад 20 000 англомовних термінів] / Львів. нац. акад. мистецтв ; [уклад.: М.В. Якубяк та ін. ; заг. ред. та відп. за вип. М.В. Якубяк]. – Львів : НДС ЛНАМ, 2011. – 304, [4] с. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 6. – ISBN 978-966-8734-14-4
143264
   Англійсько-український словник. Українсько-англійський словник = English-Ukrainian dictionary. Ukrainian-English dictionary : 250000+250000 : два в одному томі : 500000 одиниць перекладу / під заг. ред. В. Бусела. – Київ ; Ірпінь : Перун, 2010. – 1545 с. – ISBN 978-966-569-270-6


  Англійсько-український та українсько-англійський словники містять близько 250 000 одиниць перекладу кожний
143265
   Англійсько-український словник. Українсько-англійський словник = English-Ukrainian dictionary. Ukrainian-English dictionary : 250000+250000 : два в одному томі. : 500000 од. перекладу / під заг. ред., [авт. проекту, уклад.] Вячеслава Бусела. – Київ ; Ірпінь : Перун, 2012. – XV, 1549, [3] с. – На корінці зазнач.: English, на авантит.: XXXIII. - Парал. тит. арк. англ. – ISBN 978-966-569-270-6


  Англійсько-український та українсько-англійський словники містять близько 250 000 одиниць перекладу кожний
143266
  Карабан В.І. Англійсько-український юридичний словник : Понад 75 тисяч слів та словосполучень юридичної підмови та близько 160 тисяч українських перекладних відповідників / В.І. Карабан. – Київ : Нова Книга, 2004. – 1088 с. – (Dictum factum translation series). – ISBN 966-7890-43-0
143267
   Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки) = English-Ukrainian-English dictionary of scientific language (physics and related sciences) / НАН України, Ін-т теорет. фізики ім. М.М. Богомольця ; уклад.: О. Кочерга, Є. Мейнарович. – Вінниця : Нова Книга. – ISBN 978-966-382-243-3
Ч. 1 : Англійсько-українська. – 2010. – XXXIV, 1384, [1] с. – На обкл. назва: English-Ukrainian dictionary: physics, mathematics, astronomy, chemistry, ecology .- Парал. тит. арк. англ.
143268
   Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки) = English-Ukrainian-English dictionary of scientific language (physics and related sciences) / НАН України, Ін-т теорет. фізики ; уклад.: О. Кочерга, Є. Мейнарович. – Вінниця : Нова Книга. – ISBN 978-966-382-244-0
Ч. 2 : Українсько-англійська. – 2010. – XXVII,1562, [1] с. – На обкл. назва: Українсько-англійський словник: фізика, математика, астрономія, хімія, екологія .- Парал. тит. арк. англ.
143269
   Англійсько-французько-німецько-український словник термінології Європейського Союзу. – Київ : К.І.С., Молодіжний гуманітарний центр, 2007. – 226 с. – На обкл.: Словник термінології Європейського Союзу. Шифр. дубл. 9.4 Англ. (доп. карт. ст.). – ISBN 966-7048-77-2
143270
  Федонюк В. Англійсько-чеські мовні контакти кінця XX - початку XXI ст. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 22-29. – (Серія філологічна ; Вип. 56, ч. 1). – ISSN 2078-5534
143271
  Ігнатьєва О.С. Англіканство: генеза, віросповідна сутність, місце в соціокультурному житті Англії : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Ігнатьєва Ольга Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
143272
  Ігнатьєва О.С. Англіканство: генеза, віросповідна сутність, місце в соціокультурному житті Англії : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Ігнатьєва Ольга Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2012. – 203 л. – Бібліогр.: л. 182-203
143273
  Ігнатьєва О.С. Англіканська співдружність: переосмислення цілей і напрямів місіонерської діяльності // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 4. – С. 120-125. – ISSN 1728-3671
143274
   Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ, 2004-
Вип. 9. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
143275
   Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ, 2004-
Вип. 10. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
143276
   Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ : ЛІРА, 2004-. – ISBN 978-966-383-524-2
Вип. 11. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
143277
  Мельник А.П. Англіцизми в німецьких та українських перекладах сучасних мультфільмів // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 24-32. – Бібліогр.: Літ.: С. 32; 11 назв.


  У статті обгрунтовано причини поширеного використання англійських запозичень в українській та німецькій мовах загалом і в перекладах сучасних англомовних мультфільмів зокрема. В статье обоснованы причины распространенного использования ...
143278
  Чередниченко О.І. Англіцизми у французькому та українському медіадискурсі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 4-6. – (Іноземна філологія ; Вип. 39). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено лінгвальні й екстралінгвальні чинники англійських запозичень у французькому та українському медіадискурсі. The article highlights linguistic and extralinguistic causes of English loans used in French and Ukrainian media-discourse.
143279
  Лапінська О.М. Англіцизми у функції авторського самовираження в українській художній прозі та поезії кінця XX-початку XXI ст. // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2013. – Т. 5, № 4. – С. 97-100. – ISSN 2077-804X
143280
  Броун В. Англія / В. Броун. – Х., 1929. – 117с.
143281
  Пирогова Л. Англія 1900-1914 рр. // Історія України. – Київ, 2012. – травень (№ 19) : Всесвітня історія (№ 5)
143282
  Пирогова Л. Англія 1900-1914 рр. // Історія України. – Київ, 2012. – квітень (№ 15) : Всесвітня історія (№ 4)
143283
  Бруз В.С. Англія сьогодні / В.С. Бруз; Т-во для поширення політичних і наукових знань УРСР. – Київ, 1959. – 44с.
143284
  Анісімов В. Англія, Франція та Німеччина після війни / В. Анісімов, 1931. – 109 с.
143285
  Олійник Хельга Англія. Нордична глибинка // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 1 (109), лютий - березень. – С. 48-57 : фото
143286
  Вебео Андреас Англія. Очарование озерного края. Зеркало души // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 7 (172). – С. 96-107 : фото. – ISSN 1029-5828
143287
  Новосельцева А.А. Англо-американская борьба за нефть на Ближнем и Среднем Востоке после второй мировой войны. : Автореф... канд. экон.наук: / Новосельцева А.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1954. – 16л.
143288
  Кодаченко А.С. Англо-американская борьба за рынки сбыта в период мирового экономического кризиса (1929-1933) / А.С. Кодаченко. – Москва : Международные отношения, 1959. – 128, [3] с.
143289
  Кодаченко А.С. Англо-американская борьба за рынки сбыта в период мирового экономического кризиса 1929-1933 гг. : Автореф... Канд.экон.наук: / Кодаченко А.С.; М-во высш. образования СССР. – М, 1958. – 17л.
143290
  Сно Е.Э. Англо-американская борьба и проблема Тихого океана. / Е.Э. Сно. – Л., 1931. – 62с.
143291
  Корчагова М.Н. Англо-американская буржуазная иториография о крестьянстве в Октябрьской революции : Автореф... канд ист.наук: / Корчагова М. Н.; АН СССР, Ин-т ист. СССР. – М., 1971. – 35л.
143292
  Богомолов А.С. Англо-американская буржуазная философия эпохи империализма / А.С. Богомолов. – Москва, 1964. – 421с.
143293
  Чемпалов И.Н. Англо-американская политика поощрения итало-германской фашистской агрессии в Греции (октябрь 1940 г. - май 1941 г.) : Автореф... канд. истор.наук: / Чемпалов И.Н.; ВПШ при ЦК КПСС. – М., 1953. – 20л.
143294
  Ермакова Г.М. Англо-американская проза ХХ века. Пособие для спецсеминаров студ. романо-германск. отд. / Г.М. Ермакова. – Саратов, 1987. – 68с.
143295
  Дудко И.Д. Англо-американская советология о кадровой политике КПСС. : Автореф... Канд.истор.наук: 07.00.01 / Дудко И.Д.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1991. – 24л.
143296
  Баскин М.П. Англо-американская социология на службе империализма / М.П. Баскин. – Москва-Ленинград, 1949. – 180 с.
143297
  Люксембург А.М. Англо-американская университетская прозаа / А.М. Люксембург. – Ростов н/Д, 1988. – 280с.
143298
  Келлер В.Б. Англо-американская школа политической экономии / В.Б. Келлер. – М.-Л, 1929. – 167с.
143299
  Лозовский И.Е. Англо-американские империалистические противоречия в Иране после второй мировой войны : Автореф... Канд.ист.наук: / Лозовский И.Е.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – Москва, 1954. – 16л.
143300
  Саттееананд П. Англо-американские отношения в бассейне Индийского океана в 60-е годы ХХ века : Автореф... канд. ист.наук: / Саттееананд П.; МВССО СССР, Ун-т дружбы народ. – М., 1973. – 30л.
143301
  Поздеева Л.В. Англо-американские отношения в годы второй мировой войны / Л.В. Поздеева. – Москва, 1969. – 552с.
143302
  Поздеева Л.В. Англо-американские отношения в годы второй мировой войны 1939-1941 гг. / Л.В. Поздеева. – М, 1964. – 455с.
143303
  Стришенец Н.В. Англо-американские правила каталогизации: эволюция понятия // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : научно-практический и теоретический сборник / Межд. ассоц.ак наук; Совет директоров научн. библ. и информ. центров. – Киев, 2010. – Вып. 8. – С. 251-263
143304
  Свердлов А.Я. Англо-американские проитворечия в Южной Америке в период общего кризиса капитализма : Автореф... канд. ист.наук: / Свердлов А. Я.; АОН при ЦК КПСС, Каф. новой ист. – М., 1955. – 16л.
143305
  Макаров П.Д. Англо-американские противоречия в арабских стнарах на Ближнем Востоке (1945-1951 гг.) : Автореф... канд. экон.наук: / Макаров П. Д.; АОН при ЦК КПСС, Каф. экон. и полит. заруб. стрна. – М., 1952. – 16л.
143306
  Щербатюк П.Е. Англо-американские противоречия в Канаде в эпоху империализма : Дис... канд. эконом.наук: / Щербатюк П.Е.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Каф. истории народ. хоз-ва. – Киев, 1956. – 326л. – Бібліогр.:л.316-324
143307
  Щербатюк П.Е. Англо-американские противоречия в Канаде в эпоху империализма : Автореф... канд.экон.наук: / Щербатюк П.Е.; М-во высш. образования УССР.КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1956. – 14л.
143308
  Мартюшев Г.И. Англо-американские противоречия в Латинской Америке и Тихоокеанская война 1879-1884 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Мартюшев Г.И.; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумубы. – М., 1975. – 24л.
143309
  Безродный Е.Ф. Англо-американские противоречия в Латинской Америке после второй мировой войны (1945-1955 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Безродный Е.Ф. ; АН УССР , Секция обществ. наук. – Киев, 1964. – 16 с.
143310
  Сегаль Е.Н. Англо-американские противоречия в области экспорта капитала / Е.Н. Сегаль. – Москва, 1958. – 40с.
143311
  Калинин Н.Н. Англо-американские противоречия на современном этапе / Н.Н. Калинин. – М., 1958. – 163с.
143312
  Лемин И.М. Англо-американские противоречия после второй мировой войны / И.М. Лемин. – Москва, 1955. – 487с.
143313
  Лемин И.М. Англо-американский блок и англо-американские противоречия / И.М. Лемин. – Москва, 1947. – 31с.
143314
   Англо-американский детектив : [романы]. – Киев : Свенас, 1992. – 496 с. – Содерж.: Дело об отравленных шоколадках/Э.Б. Кокс. Таинственный мистер Кин / А. Кристи. За занавесом. Охотники за долларом / Э.Д. Биггерс. – (Детектив. Фантастика. Приключения). – ISBN 5-85722-043-2
143315
  Белгородская Л.В. Англо-американский опыт визуализации российского исторического прошлого // Отечественная история / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 6. – С. 170-179. – ISSN 0869-5687


  За матеріалами довідково-енциклопедичних видань ХХ ст.
143316
  Матвеев Ю.Г. Англо-американское деликатное право / Б.Г. Матвеев. – Москва : Юридическая литература, 1973. – 174 с.
143317
  Иванов Л. Англо-американское морское соперничество. / Л. Иванов, П. Смирнов. – М., 1933. – 320с.
143318
  Кочетков А. Англо-американское соперничество на рынках Западной Европы / А. Кочетков. – Москва, 1952. – 221, [2] с.
143319
  Ласкавий Д.В. Англо-американська боротьба за нафту у Північній Персії: концесія Хоштарії, 1920-1922 рр. // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 3. – С. 96-102. – ISSN 1728-3671
143320
  Величко Л. Англо-американська ворожнеча / Л. Величко. – Харків, 1930. – 169с.
143321
  Марчун О. Англо-американська наукова традиція дослідження дитячого фольклору // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 340-345


  Тема пропонованої статті передбачає аналіз історії дослідження англо-американської традиції у дитячому фольклорі. Надає первинне уявлення про жанрову структуру та специфіку у цьому спрямуванні.
143322
  Дубенко О. Англо-американська та українська реклама: лінгвістичні і культурні аспекти стилетворення // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 12-20. – ISBN 966-7773-70-1
143323
  Харченко О.В. Англо-американський гумористичний дискурс. Особливості функціонування // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 366-375. – ISBN 978-966-171-013-8
143324
  Качур В.О. Англо-американські державотворчі традиціїв Акті про Британську Північну Америку 1867 року (до 140-річчя з дня утворення Канадської держави) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 25-29.
143325
   Англо-американські правила каталогізації : Переклад з англійської. – Київ, 2004. – 452 с. – ISBN 966-647-019-5
143326
  Дубенко О.Ю. Англо-американські прислів"я та приказки : Посібник для студ. та викладачів вищ. навч. закл. / О.Ю. Дубенко. – Вінниця : Нова Книга, 2004. – 416 с. – ISBN 966-7890-89-9
143327
  Гибало Е.Н. Англо-америкнские семантические кальки в современном немецком языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Гибало Е.Н.; Моск.гос.пед.ин-т.ин.яз. – М, 1979. – 23л.
143328
  Митяева Е.В. Англо-аргентинский конфликт из-за Фолклендских (Мальвинских) островов / Е.В. Митяева. – Москва, 1985. – 92 с.
143329
  Шмидт В. Англо-бургский конфликт в освещении периодической печати Германии. 1895-1902 годы // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2013. – № 5. – С. 218-220. – ISSN 0130-3864
143330
  Соколовская Ольга Владимировна Англо-греческие отношения в годы первой мировой войны (1914-1916) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Соколовская Ольга Владимировна; АН СССР. Ин-т славяноведения и балканистики. – М., 1977. – 22л.
143331
  Луцкий В.Б. Англо-египетский конфликт перед Советом безопасности. Стенограмма публичн. лекции. / В.Б. Луцкий. – М., 1947. – 31с.
143332
  Дмитревский Ю.Д. Англо-Египетский Судан. Экономико-географические очерки / Ю.Д. Дмитревский. – Москва, 1951. – 256с.
143333
   Англо-испано-русско-французский словарь научных и технических терминов по атомной энергии. – Москва, 1960. – 215с.
143334
  Лазарев В.М. Англо-латино-русский словарь справочник древесных и кустарниковых пород. / В.М. Лазарев, И.Ф. Чеснокова. – М., 1966. – 248с.
143335
  Литвиненко А.С. Англо-немецко-французско-русский словарь радиотехнической терминологии / А.С. Литвиненко. – М., 1937. – 561с.
143336
  Ковальський Іван Англо-німецько-французько-український хімічний словник / Ковальський Іван; НТШ в Канаді; НТШ у Львові та ін. – Львів : НТШ. – ISBN 966-7155-45-5
Том 1 : Основна частина. – 1999. – 668с. – На документі назва: Англо-німецько-французько-український хемічний словник
143337
  Ковальський І. Англо-німецько-французько-український хімічний словник / І. Ковальський; НТШ у Канаді; НТШ у Львові та ін. – Львів : НТШ
Том 2 : Мовні покажчики. – 1999. – 385с. – На документі назва: Англо-німецько-французько-український хемічний словник
143338
  Різник Ю. Англо-радянський договір 1942 року // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б.в.], 2012. – Вип. 5, ч. 3. – С. 43-45
143339
  Христенко О.В. Англо-російський словник / О.В. Христенко. – Х, 1992. – 119с.
143340
  Бураков Ю.В. Англо-російські відносини напередодні Кримської війни // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2013. – Вип. 20. – С. 169-180
143341
   Англо-російсько-український словник з геоінформатики : [бл. 2800 термінів та більше 5000 їх тлумачень, біля 400 абревіатур] / Б.С. Бусигін, Г.М. Коротенко, Л.М. Коротенко, М.А. Якимчук; Б.С. Бусигін [та ін.] ; наук. ред. Г.Г. Півняк ; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т, НАН України, Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю ІГН НАН України. – Вид. 2-ге, випр. та допов. – Київ : Карбон, 2007. – 438, [1] с. – Текст: укр., англ., рос. – Бібліогр.: с. 435-439. – ISBN 978-966-95585-8-9
143342
   Англо-російсько-український словник з матеріалознавства : У трьох книгах. – Київ : Либідь. – ISBN 5-325-00696-7
Кн. 1. – 1995. – 168 с.
143343
  Орлов А.А. Англо-российский "Крымский" дипломатический конфликт 1856-1868 гг. // Новая и новейшая история. – Москва, 2002. – № 3. – С.113-125. – ISSN 0130-3864
143344
   Англо-руский и русско-английский словарь. – Бишкек, 1995. – 672 c. – ISBN 5-8398-0116-X
143345
   Англо-руский словарь. Русско-английский словарь = English-russian dictionary. russian-english dictionary : 33 000 слов + грамматическй словарь. – 9-е изд., стереотип. – Москва; Минск : Локид-Пресс; Современное слово, 2005. – 640с. – ISBN 5-320-00374-9
143346
  Сергеев Е.Ю. Англо-русская Антанта 1907 года. Новые аспекты // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2007. – № 5. – С. 50-65. – ISSN 0130-3864
143347
  Карпович Л.Т. Англо-русская общественно-политическая терминология / Л.Т. Карпович. – Минск, 1976. – 179с.
143348
  Федоров И.С. Англо-русская терминология по алмазам и алмазному бурению / И.С. Федоров. – Якутск, 1985. – 43с.
143349
  Фаирли С. Англо-русская торговля преимущественно с 1750 до 1830 гг / С. Фаирли. – Л, 1970. – 8с.
143350
  Новосельцева Э.П. Англо-русские отношения 30-40-х годов 17 века. : Автореф... канд. ист.наук: / Новосельцева Э.П.; Горьков. гос. ун-т. Каф. всеобщей истории. – Горький, 1955. – 16л.
143351
  Прончатов П.Ф. Англо-русские отношения в конце XVI века (80-90 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Прончатов П.Ф.; Горьков. гос. ун-т. Каф. всеобщей истории. – Горький, 1955. – 18л.
143352
  Копылов Д.И. Англо-русские отношения в период ливонской войны : Автореф... канд. ист.наук: / Копылов Д.И.; Горьковский гос. пед. ин-т им. М.Горького. – Горький, 1952. – 13л.
143353
  Чернухин А.Е. Англо-русские технический словарь. / А.Е. Чернухин. – М, 1938. – 688с.
143354
  Аристова В.М. Англо-русские языковые контакты / В.М. Аристова. – Ленинград, 1978. – 152с.
143355
   Англо-русский. – Екатеринбург, 1991. – 989с.
143356
   Англо-русский авиационно-космический словарь.. – Москва, 1974. – 1336с.
143357
   Англо-русский авиационный словарь. – Москва. – 544с.
143358
  Дубошин В.Н. Англо-русский авиационный словарь / В.Н. Дубошин, С В. Коов, . – 2-е изд.перераб и доп. – Москва, 1950. – 456с.
143359
   Англо-русский авиационный словарь. – Москва, 1964. – 687с.
143360
   Англо-русский автоматический перевод. – Москва, 1967. – 222 с.
143361
  Борисевич А.Д. Англо-русский автоматический словарь оборотов (К проблеме идиоматичности в системе "человек - машина - человек") : Автореф... канд. филол.наук: / Борисевич А.Д.; Белорусский гос. ун-т. – Минск, 1972. – 26л.
143362
  Гольд Б.В. Англо-русский автотракторный словарь / Б.В. Гольд. – М., 1938. – 390с.
143363
  Кочеров Н.П. Англо-русский акустический словарь = English-russian acoustical dictionary / Н.П. Кочеров, Римский-Корсаков, Римский-Корсаков. – Москва : Советская энциклопедия, 1965. – 388 c.
143364
  Бузинов В.М. Англо-русский артиллерийский словарь. / В.М. Бузинов, В.П. Савелов. – Москва, 1959. – 415с.
143365
   Англо-русский астрономический словарь : около 20 000 терминов. – Москва : Советская энциклопедия, 1971. – 504с.
143366
  Сарингулян М.Х. Англо-русский библиотечно-библиографический словарь / М.Х. Сарингулян. – М., 1958. – 286с.
143367
  Королькевич В.А. Англо-русский бизнес-словарь / В.А. Королькевич, В.Ф. Королькевич. – Москва : Юристъ, 2000. – 549с. – (English for Busines). – ISBN 5-7975-0109-Х
143368
   Англо-русский биологический словарь. – Москва : ФИЗМАТГИЗ, 1963. – 680p.
143369
   Англо-русский биологический словарь = English-Russian biological dictionary. – изд. 2-е доп. – Москва : Советская энциклопедия, 1965. – 680с.
143370
   Англо-русский биологический словарь = English-Russian biological dictionary. – 3-е изд. перераб. и доп. – Москва : Русский язык, 1976. – 732с.
143371
   Англо-русский биологический словарь. – 4-е изд., стереотипное. – Москва : Русский язык, 1979. – 732с. – Парал. тит. арк. англ. мовою
143372
   Англо-русский биологический словарь. – Москва, 1997. – 736с.
143373
  Володин Н.В. Англо-русский военно-инженерный словарь / Н.В. Володин. – Москва, 1962. – 783с.
143374
   Англо-русский военно-технический словарь. – Москва, 1965. – 943с.
143375
   Англо-русский военный словарь. – Москва, 1960. – 965с.
143376
   Англо-русский военный словарь. – изд. 2-е. перераб. и доп. – Москва, 1968. – 1064с.
143377
   Англо-русский военный словарь в 2-х томах. – Изд. 3-е прераб. и доп. – Москва
Т. 1. – 1987. – 655 с.
143378
  Новичков Н.Н. Англо-русский военный словарь по противоракетнойи противокосмической обороне / Н.Н. Новичков. – М, 1989. – 592с.
143379
  Новичков Н.Н. Англо-русский военный словарь по радиоэлектронике. лезерной и инфракрасной технике : Около 30 000 терминов / Н.Н. Новичков, Г.С. Пименов. – М : Воениздат, 1984. – 639с.
143380
   Англо-русский военный словарь: в 2-х томах. – Изд. 3-е перераб. и доп. – Москва
Т. 2. – 1987. – 688 с.
143381
  Софиано Т.А. Англо-русский геологический словарь / Т.А. Софиано. – Москва, 1957. – 528с.
143382
  Софиано Т.А. Англо-русский геологический словарь / Т.А. Софиано. – 2-е изд., стереотип. – Москва : Физматлит, 1961. – 528с.
143383
  Тимофеев П.П. Англо-русский геологический словарь : Ок. 52000 терминов / П.П. Тимофеев, М.Н. Алексеев, Т.В. Софиано. – Москва : Русский язык, 1988. – 540с.
143384
  Купалов-Ярополк Англо-русский геолого-геофизический словарь / Купалов-Ярополк, А.С. Петухов. – Москва : Недра, 1964. – 530с.
143385
  Смирнов Н.Н. Англо-русский гидробиологический словарь / Н.Н. Смирнов. – М., 1955. – 168с.
143386
  Калустьян М.Т. Англо-русский гидрогеологический словарь. 7 000 терминов / М.Т. Калустьян, Н.Н. Ходжибаев. – Ташкент, 1979. – 321с.
143387
  Деев Г.Н. Англо-русский гидрологический словарь / Г.Н. Деев, С К. Лосев, . – Москва, 1966. – 297с.
143388
  Лягин С.И. Англо-русский гидротехнический словарь. (Содержит около 10000 терминов и выражений по гидротехнике, гидравлике и соприкасающимся отраслям знания). / С.И. Лягин. – М.-Л., 1935. – 275с.
143389
  Косминский Б.М. Англо-русский горнотехнический словарь / Б.М. Косминский; Под ред.Б.М.Воробьева. – Москва, 1958. – 478с.
143390
  Барон Л.И. Англо-русский горный словарь / Составили Л.И Барон., Н.Н. Ершов ; Под ред. Л.И. Барона. – Москва : Госиздат физико-матем. лит-ры, 1958. – 992 с. – Парал. тит. л. на англ. яз.
143391
   Англо-русский дипломатический словарь. – Москва, 1989. – 854с.
143392
   Англо-русский железнодорожный словарь. – Москва, 1958. – 662с.
143393
  Пушкарев В.И. Англо-русский и русско-английский архитектурно-строительный словарь / В.И. Пушкарев, А.М. Щеголева. – Киев, 1961. – 843 с.
143394
  Болотина А.Ю. Англо-русский и русско-английский медицинский словарь = English-russian and russian-english medical dictionary : Около 24000 терминов / А.Ю. Болотина, Е.О. Якушева. – Москва : РУССО, 1999. – 544c. – ISBN 5-88721-081-8
143395
  Болотина А.Ю. Англо-русский и русско-английский медицинский словарь = English-Russian and Russian-English medical dictionary : Около 24 000 терминов / А.Ю.Болотина, Е.О.Якушева. – 4-е изд., стереотип. – Москва : Руссо, 2005. – 544с. – ISBN 5-88721-284-5


  Словарь охватывает терминологию традиционной медицинской науки, а также новых направлений медицины. Для студентов медицинских институтов, аспирантов и научных работников, практических врачей и переводчиков медицинской литературы
143396
  Серебридский Б.Н. Англо-русский и русско-английский морской словарь. / Б.Н. Серебридский. – Л-М, 1946. – 281с.
143397
   Англо-русский и русско-английский словарь. – СПб, 1996. – 622с.
143398
   Англо-русский и русско-английский словарь "ложных друзей переводчика" = English-russian and russian-english dictionary of misleading words. – Москва : Советская энциклопедия, 1969. – 383, [1] с.
143399
  Ахманова О.С. Англо-русский и русско-английский словарь ( краткий ) = English-russian and russian-english dictionary / О.С. Ахманова; Под ред. Е.А.М.Уилсон. – Изд. 4-е, стереот. – Москва : Русский язык, 1993. – 672с. – ISBN 5-200-02044-1
143400
   Англо-русский и русско-английский словарь (краткий). – Москва : Русский язык, 1988
143401
   Англо-русский и русско-английский словарь (краткий). – 2-е изд., стер. – Москва, 1989. – 1054с.
143402
   Англо-русский и русско-английский словарь (краткий). – 3 - е изд., испр. – Москва : Русский язык, 1991. – 664с. – ISBN 5-200-01121-3
143403
   Англо-русский и русско-английский словарь (краткий). – Москва, 1998. – 1054с.
143404
  Горская М.В. Англо-русский и русско-английский словарь географических названий / М.В. Горская. – Москва : Русский язык, 1993. – 272с. – ISBN 5-200-01106-Х
143405
   Англо-русский и русско-английский словарь для школьника : Фонетика, грамматика, лексика к разговорным темам;Упоряд. А.О.Кадук. – Київ : А.С.К., 1998. – 804с. – ISBN 966-539-069-4
143406
   Англо-русский и русско-английский словарь для школьников = English-russian and russian-english dictionary for schoolchildren. – Київ : Логос, 1998. – 672с. – (Словари для школьников). – ISBN 966-509-019-4
143407
   Англо-русский и русско-английский словарь для школьников и студентов : Лексика. Фразеология. Грамматика. Страноведение / [сост.: А.Б. Шевнин, М.Ю. Бродский, Н.В. Шевченко]. – изд. 3-е, испр. и доп. – Екатеринбург ; Владимир : У-Фактория ; ВКТ, 2008. – 677, [1] с. : табл. – ISBN 978-59757-0113-8
143408
  Долганов И.Г. Англо-русский и русско-английский словарь международных соглашений и контрактов = English-Russian dictionary. Russian-English dictionary : Свыше 7000 слов и терминов / И.Г. Долганов. – Москва : Астрель- АСТ, 2002. – 224 с. – ISBN 5-17-016443-2; 5-271-04910-8
143409
  Желтов Л.М. Англо-русский и русско-английский словарь по морскому праву. / Л.М. Желтов, В.С. Князев. – М, 1988. – 208с.
143410
   Англо-русский и русско-английский словарь с транскрипцией = English-Russian and Russian-English dictionary transcriptions : свыше 40 тысяч слов. – Санкт-Петербург : Зенит ; Энергия, 2002. – 624 с. – ISBN 5-85976-029-9
143411
  Каврайский Ф.Ф. Англо-русский и русско-английский словарь. / Ф.Ф. Каврайский, С.В. Линден. – 4-е изд. – 445с.
143412
  Максимова И.М. Англо-русский иллюстрированный словарь для школьников: более 15000 слов и словосочетаний. / И.М. Максимова. – М., 1995. – 720с.
143413
  Николаев Г.А. Англо-русский исторический словарь / Г.А. Николаев. – М., 1995. – 461с.
143414
   Англо-русский коммерческий словарь : Более 20 000 слов. – Москва : Моби, 1992. – 424с. – ISBN 5-87739-001-5
143415
  Шляфер Ю.Л. Англо-русский краткий научно-технический словарь / Ю.Л. Шляфер. – М, 1994. – 109с.
143416
  Колонтаевская И.Ф. Англо-русский криминально-юридический словарь / И.Ф. Колонтаевская; Ассоциация авторов и издателей "Тандем". – Москва : ТАНДЕМ, ЭКМОС, 2000. – 192с. – ISBN 5-88124-084-7
143417
  Салистра В.И. Англо-русский лексический минимум по общественно-политической тематике / В.И. Салистра, И.А. Трущенко. – Москва, 1989. – 117с.
143418
   Англо-русский лесотехнический словарь. – М, 1983. – 669с.
143419
  Коваленко Е.Г. Англо-русский математический словарь / Е.Г. Коваленко. – Москва
Ч. 1. – 1994. – 448 с.
143420
  Коваленко Е.Г. Англо-русский математический словарь / Е.Г. Коваленко. – Москва
2. – 1994. – 918 с.
143421
  Санкин С.Л. Англо-русский медико-биологический словарь / С.Л. Санкин. – М., 1933. – 494с.
143422
  Акжигитов Г.Н. Англо-русский медико-биологический словарь сокращений = English-Russian Dictionary of Medical and Biological Abbreviations : Около 20 000 терминов / Г.Н. Акжигитов. – Москва : Наука, 1993. – 426с. – ISBN 5-02-005-679-0
143423
  Санкин С.Л. Англо-русский медико-биологический словарь. / С.Л. Санкин. – М, 1933. – 494с.
143424
  Мультановский М.П. Англо-русский медицинский словарь / М.П. Мультановский, А.Я. Иванова. – М, 1958. – 635с.
143425
  Мультановский М.П. Англо-русский медицинский словарь / М.П. Мультановский, А.Я. Иванова. – 2-е изд. – М, 1969. – 688с.
143426
   Англо-русский медицинский словарь = English-Russian medical dictionary. – Москва : Русский язык, 1988. – 603 p.
143427
   Англо-русский медицинский словарь. – М, 1989. – 602с.
143428
   Англо-русский медицинский словарь = English-russian medical dictionary : Около 70 000 терминов. – 2-е изд., стереотип. – Москва : Русский язык, 1992. – 608с. – ISBN 5-200-01960-5
143429
  Вахрамеев А.И. Англо-русский металлургический словарь / А.И. Вахрамеев. – 2-е перераб. и доп. изд. – Москва-Ленинград, 1950. – 420с.
143430
   Англо-русский металлургический словарь. – 2-е изд., стереотипное, с доп. – М, 1985. – 841с.
143431
  Мамонтова Л.И. Англо-русский метеорологический словарь / Л.И. Мамонтова, С.П. Хромов. – Л., 1959. – 172с.
143432
   Англо-русский метеорологический словарь. – Москва : Физматиздат, 1959. – 244с.
143433
  Гейнер И.П. Англо-русский метеорологический словарь / И.П. Гейнер. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1969. – 448с.
143434
   Англо-русский морской словарь. – Москва : Советская энциклопедия, 1973. – 791с.
143435
  Фаворов П.А. Англо-русский морской словарь сокращений / П.А. Фаворов. – М., 1983. – 632с.
143436
  Фаворов П.А. Англо-русский морской технический словарь: ок. 50000 терминов / П.А. Фаворов. – М., 1977. – 931с.
143437
  Бурман Я. Англо-русский научно-технический словарь : теоретическая и прикладная механика механика твердого тела, жидкости и газа машиностроение и сторительство, математика, вычисл.техникика и программирование общенауч.лексика и фразеология / Я. Бурман, Г. Бобковский. – Москва : Джон Уайли энд Сайз, 1998. – 672с. – ISBN 5-88182-034-7
143438
  Бурман Я Англо-русский научно-технический словарь. / Я Бурман, Г. Бобковский. – М., 1995. – 655с.
143439
  Израилевич Е.Е. Англо-русский общеэкономический и внешнеторговый словарь / Е.Е. Израилевич. – Москва, 1955. – 544с.
143440
  Израилевич Е.Е. Англо-русский общеэкономический и внешнеторговый словарь / Е.Е. Израилевич. – 2-е изд., стереотип. – М., 1960. – 544с.
143441
  Израилевич Е.Е. Англо-русский общеэкономический и внешнеторговый словарь / Е.Е. Израилевич. – М., 1972. – 448с.
143442
  Израилевич Е.Е. Англо-русский общеэкономический и внешнеторговый словарь / Е.Е. Израилевич. – М., 1972. – 448с.
143443
  Горский Н.Н. Англо-русский океанографический словарь / Н.Н. Горский, В.И. Горская. – Москва : Гостехиздат, 1957. – 292с.
143444
  Блюм М.Н. Англо-русский оружейно-технический словарь / М.Н. Блюм. – М, 1947. – 160с.
143445
   Англо-русский патентный словарь. – М, 1973. – 232с.
143446
   Англо-русский по сетям и сетевым технологиям. – М, 1997. – 301с.
143447
   Англо-русский по химии и химической технологии. – М, 1986. – 581с.
143448
   Англо-русский политехнический словарь. – Москва, 1946. – 500с.
143449
   Англо-русский политехнический словарь : 80000 терминов. – 2-е изд., доп. – Москва : Советская энциклопедия, 1971. – 672с.
143450
   Англо-русский политехнический словарь. – Москва, 1976. – 647с.
143451
   Англо-русский политехнический словарь : Около 87 000 терминов. – 4-е изд., стереотип., с доп. – М. : Русский язык, 1979. – 687с.
143452
  Крамаревский А. Англо-русский политический словарь : В 2-х томах / А. Крамаревский. – Москва : Альтерпрес; Вира-Р. – ISBN 966-542-136-0;966-542-141-7; 5-93476-012-2
Т.1 : A-I. – 2000. – 846c.
143453
  Крамаревский А. Англо-русский политический словарь : В 2-х томах / А. Крамаревский. – Москва : Альтерпрес; Вира-Р. – ISBN 966-542-136-0;966-542-146-8; 5-93476-013-0
Т.2 : J-Z. – 2000. – 704c.
143454
   Англо-русский почвенно-агрохимический словарь : 20000 терминов. – Москва : Советская Энциклопедия, 1967. – 432с. – Російською та англійською мовами
143455
  Антипина Н.С. Англо-русский промышленно-экономический словарь / Н.С. Антипина. – Новосибирск, 1971. – 379с.
143456
  Герман-Прозорова Англо-русский радиотехнический словарь / Герман-Прозорова, Н.И. Виноградова. – М., 1957. – 524с.
143457
  Герман-Прозорова Англо-русский радиотехнический словарь (Около 25 000 терминов) / Герман-Прозорова, Н.И. Виноградова. – М., 1960. – 524с.
143458
  Черняховская Л.А. Англо-русский разговоник / Л.А. Черняховская. – М., 1989. – 256с.
143459
   Англо-русский разговорник "Воздух-земля". – М, 1968. – 108с.
143460
   Англо-русский ракетно-космический словарь. – Москва : Воениздат, 1966. – 920 с.
143461
   Англо-русский русско-английский современный словарь + грамматика : Основные сведения школьного курса.Справочник школьника. – Донецк : БАО, 1998. – 992с. – (Сер."Справочник школьника"). – ISBN 966548141Х
143462
   Англо-русский русско-английский современный словарь+ грамматика. – Донецьк : БАО, 1999. – 992с. – ISBN 966-548-141-Х
143463
  Геминова Н.В. Англо-русский сельскохозяйственный словарь / Н.В. Геминова, Т.А. Красносельская, Б.Н. Усовский; под ред Красносельской Т.А. – Москва : Гостехиздат Огиз РСФСР, 1944. – 372 с. – на английском и русском языке
143464
  Усовский Б.Н. Англо-русский сельскохозяйственный словарь / Б.Н. Усовский, Н.В. Геминова. – 2-е изд., перераб. – М.-Л., 1951. – 652с.
143465
   Англо-русский сельскохозяйственный словарь. – М, 1983. – 876с.
143466
   Англо-русский сельскохозяйственный словарь : 75000 терминов. – Изд. 2-е, стереот. – Москва : Русский язык, 1986. – 876с. – Російською та англійською мовами
143467
   Англо-русский синонимический словарь. – Москва, 1979. – 543 с.
143468
   Англо-русский синонимический словарь. – 2-е изд., стереотипное. – Москва : Русский язык, 1988. – 542 с.
143469
   Англо-русский синонимический словарь = English-pussian dictionary of synonyms /Ed.Rozenman and D.Apresyan. – 5-е изд., стереот. – Москва : Русский язык, 2000. – 544с. – ISBN 5-200-02812-4
143470
   Англо-русский словаpь (40000 слов). – Київ : Каннон, 1997. – 688с. – ISBN 5-85434-102-6
143471
  Гавриловец А.В. Англо-русский словарь-разговорник / А.В. Гавриловец. – М., 1979. – 420с.
143472
  Гавриловец А.В. Англо-русский словарь-разговорник : Летние олимпийские виды спорта / А.В. Гавриловец. – Москва, 1979. – 381с.
143473
  Николаев В.П. Англо-русский словарь-спарвочник по вычислительной технике в разведочной физике / В.П. Николаев, В.Б. Цукерник. – Москва : Недра, 1972. – 336с.
143474
  Долан Дж.Э. Англо-русский словарь-справочник / Дж.Э. Долан, Б. Домненко. – Москва, 1994. – 543с.
143475
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь / В.К. Мюллер. – Изд. 2-е., испр. допол. – Москва : ОГИЗ, 1946. – 796с.
143476
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь : около 60 000 слов и выражений / составил : В.К. Мюллер. – изд.6-е стер. – Москва : Гос. изд-во иностранных и национальных словарей, 1956. – 700 с.
143477
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь : 70 000 слов / В.К. Мюллер. – Изд. 7-е перер.. и доп. – Москва, 1960. – 1192 с.
143478
  Рабинович З.Е. Англо-русский словарь / З.Е. Рабинович. – М., 1961. – 640с.
143479
  Аракин В.Д. Англо-русский словарь / В.Д. Аракин. – Изд. 2-е испр. и доп. – Москва, 1962. – 988с.
143480
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь : 70 000 слов / В.К. Мюллер. – 11-е изд., стереотип. – Москва : Советская энциклопедия, 1964. – 1192 с.
143481
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь / В.К. Мюллер. – 13-е изд. стер. – М., 1967. – 912с.
143482
   Англо-русский словарь. – Москва, 1968
143483
   Англо-русский словарь : 20 000 слов. – Изд. 19-е. – Москва : Советская энциклопедия, 1969. – 614с.
143484
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь / В.К. Мюллер. – 14-е изд. стер. – Москва, 1969. – 912с.
143485
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь / В.К. Мюллер. – 15-е изд. стер. – Москва : Советская энциклопедия, 1970. – 912с.
143486
  Аракин В.Д. Англо-русский словарь : Около 35 000 слов / В.Д. Аракин. – Изд. 8-е испр. и доп. – Москва : Советская энциклопедия, 1970. – 848с.
143487
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь / В.К. Мюллер. – 16-е изд. стер. – М., 1971. – 912с.
143488
   Англо-русский словарь. – Москва : Советская энциклопедия, 1973. – 613 с.
143489
   Англо-русский словарь. – Изд.24-е, перераб. и доп. – Москва : Русский язык, 1974. – 648с.
143490
   Англо-русский словарь. – Изд. 25-е, стереотип. – М. : Русский язык, 1975. – 640с.
143491
  Аракин В.Д. Англо-русский словарь / В.Д. Аракин. – Изд. 10-е стереотип. – Москва, 1975. – 848с.
143492
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь / В.К. Мюллер. – 17-е изд. испр. и доп. – Москва : Русский язык, 1977. – 887с.
143493
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь / В.К. Мюллер. – 17-е изд. испр. и доп. – М., 1978. – 887с.
143494
   Англо-русский словарь. – 27-е изд. стереотип. – Москва : Русский язык, 1978. – 640с.
143495
   Англо-русский словарь. – Москва : Русский язык, 1979
143496
   Англо-русский словарь. – 28-е изд. – М. : Русский язык, 1980. – 640с.
143497
   Англо-русский словарь. – Москва, 1981
143498
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь / В.К. Мюллер. – Изд. 13-е, стереотип. – Москва : Русский язык, 1981. – 888с.
143499
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь = English-russian dictionary : 53 000 слов / В.К. Мюллер. – 18-е изд. стер. – Москва : Русский язык, 1981. – 842с.
143500
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь / В.К. Мюллер. – 19-е изд. стер. – М., 1982. – 887с.
143501
   Англо-русский словарь. – 29-е изд. – М, 1982. – 570с.
143502
   Англо-русский словарь : 20 000 слов. – 30-е изд., стер. – Москва : Русский язык, 1984. – 570с.
143503
   Англо-русский словарь. – 30-е изд., стер. – Москва : Русский язык, 1985. – 656с.
143504
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь / В.К. Мюллер. – 20-е изд. стер. – М., 1985. – 862с.
143505
   Англо-русский словарь. – 31-е изд., стер. – Москва : Русский язык, 1986. – 656с.
143506
   Англо-русский словарь. – 32-е изд., стереотип. – Москва : Русский язык, 1987. – 656с.
143507
  Аракин В.Д. Англо-русский словарь / В.Д. Аракин. – Изд. 12-е испр. – Москва, 1987. – 605с.
143508
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь / В.К. Мюллер. – 21-е изд. испр. – М., 1987. – 848с.
143509
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь / В.К. Мюллер. – 22-е изд., стереотип. – Москва : Русский язык, 1988. – 843 с.
143510
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь / В.К. Мюллер. – Москва : Русский язык, 1989. – 842 с.
143511
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь / В.К. Мюллер. – 23-е изд. стер. – М., 1990. – 842с.
143512
   Англо-русский словарь : 20 000 слов. – 33-е изд., стереотип. – Москва : Русский язык, 1990. – 486с.
143513
  Дубровин М.И. Англо-русский словарь / М.И. Дубровин. – Москва, 1991. – 314с.
143514
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь = English-russian dictionary : 53 000 слов / В.К. Мюллер. – 23-е изд. стер. – Москва : Алькор+, 1991. – 842с. – ISBN 5-85410-028-2
143515
  Дубровин М.И. Англо-русский словарь / М.И. Дубровин. – 3-е изд.дораб. – Москва, 1992. – 320с.
143516
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь : 53 000 слов / В.К. Мюллер. – 23-е изд., стереотип. – Москва : Русский язык, 1992. – 840с.
143517
   Англо-русский словарь. – М, 1993. – 594с.
143518
   Англо-русский словарь. – Минск, 1994. – 365 с.
143519
   Англо-русский словарь = English-russian dictionary : 53 000 слов. – Кишинев : Лумина, Ватра-Ж, 1994. – 640с. – ISBN 5-372-01569-1
143520
   Англо-русский словарь : 40000 слов с указанием произношения и интернациональной фонетической транскрипции / Сост.: В.К. Мюллер и С.К. Боянус. – Киев : Роккард, 1994. – 1391 с. – ISBN 5-7707-6677-8
143521
   Англо-русский словарь. – 2-е изд. – СПб, 1996. – 912с.
143522
  Козырева М.Н. Англо-русский словарь : Около 14000 слов и 63000 словосочетаний / М.Н. Козырева. – Москва : Русский язык, 1998. – 1120с. – ISBN 5200023017
143523
   Англо-русский словарь = English-Russian Dictionary : 40 000 слов. – Москва : Каннон, 1999. – 688с. – ISBN 966-7623-00-9
143524
  Минаева Л.В. Англо-русский словарь : Около 25 000 слов и 70 000 значений / Л.В. Минаева, И.В. Нечаев. – 3-е изд., стереотип. – Москва : Русский язык, 2000. – 632с. – ISBN 5-200-02710-1
143525
   Англо-русский словарь = English-russian dictionary : 40 000 слов. – Київ : КАННОН, 2001. – 688с. – ISBN 966-7623-00-9
143526
   Англо-русский словарь = English-Russian dictionary : 40000 слов. – Киев : Каннон, 2002. – 688 с. – ISBN 966-7623-00-9
143527
   Англо-русский словарь : полный школьный курс. – Минск : Харвест, 2003. – 608 с. – ISBN 985-13-1270-3
143528
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь = English-Russian dictionary : 40 000 слов / В.К. Мюллер, С.К. Боянус. – Москва : АСТ; Астрель, 2008. – 698 с. – ISBN 978-5-17-014801-1
143529
  Козырева М.Н. Англо-русский словарь (учебный) = English-russian learner"s dictionary / М.Н. Козырева, И.В. Федорова. – 2-е изд., стереот. – Москва : Русский язык, 2000. – 1120с. – ISBN 5-200-02712-8
143530
   Англо-русский словарь = English-Russian dictionary : 40000 слов. – Киев : Каннон, 1997. – 688 с.
143531
   Англо-русский словарь = English-Russian dictionary: 20000 слов. – 28-е изд. – Москва : Рус. яз., 1980. – 639 с. – Сост. указ на об. тит. л. – Библиогр. : с. 5-6
143532
   Англо-русский словарь американского сленга. – М, 1993. – 544с.
143533
  Коваленко Е.Г. Англо-русский словарь банкосвской терминологии / Е.Г. Коваленко. – М, 1994. – 462с.
143534
  Сахаров В.Ф. Англо-русский словарь библиотечных терминов. / В.Ф. Сахаров, Т.П. Соколова. – Л., 1941. – 92с.
143535
  Чмель А.В. Англо-русский словарь бухгалтерских терминов. : около 1 500 слов и выражений / А Чмель ; под ред. Я.В. Соколова. – Москва : Финансы и статистика, 1995. – 178 с. – ISBN 5-279-01513-X
143536
   Англо-русский словарь в 2-х книгах. – Справочное изд. – М, 1991. – 432с.
143537
  Салганик Л.М. Англо-русский словарь генетических и цитологических терминов. / Л.М. Салганик. – Новосибирск, 1973. – 143с.
143538
   Англо-русский словарь глагольных словосочетаний. – М, 1986. – 634с.
143539
   Англо-русский словарь глагольных словосочетаний. – 2-е изд. испр. – Москва, 1990. – 667с. – ISBN 5-200-00343-1
143540
   Англо-русский словарь для перевода научной и технической литературы. – Львов : Издательство Львовского университета, 1967. – 91 с.
143541
  ХайинЯ.Б Англо-русский словарь дорожника / ХайинЯ.Б. – 2-е изд., доп. и испр. – М., 1956. – 319с.
143542
  Елизаренкова П Т. Англо-русский словарь книговедческих терминов. / П Т. Елизаренкова. – М, 1962. – 510с.
143543
   Англо-русский словарь математических терминов. – Москва, 1962. – 371 с.
143544
   Англо-русский словарь математических терминов. – 2-е испр. и доп. изд. – Москва : Мир, 1994. – 413 с. – ISBN 5-03-002952-4
143545
  Зацный Ю.А. Англо-русский словарь новых слов и словосочетаний (рубеж столетий) / Ю.А. Зацный. – Запорожье : Запорожский государственный университет, 2000. – 243с. – ISBN 966-599-080-2
143546
  Борисов И.Ф. Англо-русский словарь по авиационно-космическим материалам / И.Ф. Борисов. – М., 1972. – 486с.
143547
  Гюрджиан А.А. Англо-русский словарь по авиационно-космической медицине / А.А. Гюрджиан, Н.М. Хватков. – М., 1972. – 386с.
143548
  Никитин С.М. Англо-русский словарь по авиационным и ракетным базам / С.М. Никитин, Ю.И. Хрущев. – М, 1962. – 335с.
143549
  Пташный Л.К. Англо-русский словарь по автоматике и контрольно-измерительным приборам / Л.К. Пташный. – М., 1957. – 379с.
143550
  Пташный Л.К. Англо-русский словарь по автоматике и контрольно-измерительным приборам / Л.К. Пташный. – 2-е изд., переработ. и доп. – Москва : Советская энциклопедия, 1971. – 428 с.
143551
  Резников Г.Б. Англо-русский словарь по антенно-волноводной технике : Ок. 13000 терминов / Г.Б. Резников. – Москва : Советская энциклопедия, 1973. – 431с.
143552
  Котик М.Г. Англо-русский словарь по аэрогидродинамике / М.Г. Котик. – Москва, 1960. – 457 с.
143553
   Англо-русский словарь по библиотечной и информационной деятельности = The English - Russian Dictionary of Library and Information Terminology. – Санкт-Петербург : Профессия, 2005. – 272с. – ISBN 5-93913-083-6


  Создатели словаря - группа американских специалистов, часть из которых имеет опыт работы в российских библиотеках и вузах культуры. Авторами разработан достаточно большой по объему словник, включающий около 4000 терминов, используемых как в ...
143554
   Англо-русский словарь по библиотечной и информационной деятельности = The English - Russian Dictionary of Library and Information Terminology / составитель и руководитель проекта Дж. Ричардсон (США); под ред. Э. Р. Сукиасяна, В.В. Зверевича. – Санкт-Петербург : Профессия, 2008. – 268с. – Шифр дубл.02 Англ. Р.Ц. – ISBN 5-93913-083-6
143555
  Дрыгин Ю.Ф. Англо-русский словарь по биотехнологии (с толкованиями) / Ю.Ф. Дрыгин, Е.С. Дрыгина, И.П. Пьянзина. – Москва : Русский язык, 1990. – 335 с. – ISBN 5-200-00651-1
143556
   Англо-русский словарь по бухгалтерскому учету, аудиту и финансам. – М, 1994. – 512с.
143557
   Англо-русский словарь по вычислительной технике. – М, 1964. – 297с.
143558
   Англо-русский словарь по вычислительной технике = English-russian dictionary of computing technique : [около 12 000 терминов] / В.К. Зейденберг, А.Н. Зимарев, А.М. Степанов, Е.К. Масловский; Сост. В.К. Зейденберг [и др.] ; под ред.С.А. Лебедева. – Москва : Советская энциклопедия, 1964. – 279 с. – Парал. титульный лист на англ. языке
143559
  Зейденберг В.К. Англо-русский словарь по вычислительной технике / В.К. Зейденберг. – Москва : Русский язык, 1984. – 504с.
143560
  Зейденберг В.К. Англо-русский словарь по вычислительной технике / В.К. Зейденберг, А.Н. Зимарев, А.М. Степанов; Под ред. Масловского Е.К. – 4-е изд., стереот., доп. – Москва : Русский язык, 1987. – 566с.
143561
   Англо-русский словарь по вычислительной технике. – 5-е изд., испр. и доп. – Москва : Русский язык, 1989. – 800с.
143562
   Англо-русский словарь по вычислительной технике = English-russian dictionary of computer science : около 42 000 терминов / В.К. Зейденберг [и др.] ; под ред. Е.К. Масловского. – Изд. 5-е, исправл. и доп. – Москва : Русский язык, 1990. – 800 с. – Парал. титульный лист на англ. языке. – ISBN 5-200-00653-8
143563
   Англо-русский словарь по вычислительной технике : Компьютеры, мультимедиа, сети, Интернет,телекоммуникации,Windows. Ок. 28000 терминов. – Москва : ЭТС, 1999. – 496с. – ISBN 5-86455-013-2
143564
  Зейденберг В.К. Англо-русский словарь по вычислительной технике. / В.К. Зейденберг. – М, 1974. – 535с.
143565
  Гнедовский В А. Англо-русский словарь по вычислительным системам и сетям / В А. Гнедовский, В С. Ротанов, . – М, 1981. – 270с.
143566
  Нартов И.М. Англо-русский словарь по газотурбинным установкам / И.М. Нартов. – Л, 1962. – 215с.
143567
   Англо-русский словарь по гидротехнике. – М, 1983. – 294с.
143568
  Марасанов В.П. Англо-русский словарь по гражданской авиации / В.П. Марасанов. – М., 1989. – 533с.
143569
   Англо-русский словарь по деталям машин. – М, 1959. – 309с.
143570
  Глузман И.С. Англо-русский словарь по железнодорожной автоматике,телемеханике и связи / И.С. Глузман. – Москва, 1958. – 395с.
143571
  Сучков С.В. Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике / С.В. Сучков. – М., 1990. – 434с.
143572
  Гальперин Г.Л. Англо-русский словарь по картографии, геодезии и аэрофототопографии / Г.Л. Гальперин ; ред. Г.В. Господинов. – Москва : Госиздат физико-математической лит-ры, 1958. – 546с.
143573
  Гальперин Г.Л. Англо-русский словарь по картографии, геодезии и аэрофототопографии / Г.Л. Гальперин ; под ред. Е.М. Поспелова. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Советская энциклопедия, 1968. – 426 с. – 12500 терминов
143574
  Яшунская Ф.И. Англо-русский словарь по каучуку, резине и химическим волокнам / Ф.И. Яшунская, И.Е. Фейгин. – Изд. 3-е, переработ. и доп. – М., 1962. – 260с.
143575
  Воропаев Н.Д. Англо-русский словарь по квантовой электронике и голографии / Н.Д. Воропаев. – Москва, 1977. – 501с.
143576
  Супрун Ф.П. Англо-русский словарь по космонавтике / Ф.П. Супрун, широков. – М., 1964. – 30с.
143577
  Чернышев В.Н. Англо-русский словарь по лазерам и инфракрасной технике / Чернышев В.Н., Куликова С.С., Куликов И.Л. – Москва : Воениздат, 1968. – 360с.
143578
  Кречетников С.И. Англо-русский словарь по машиностроению и металлообрабоке / С.И. Кречетников. – 2-е изд.. перераб. и доп. – М., 1961. – 678с.
143579
  Кречетников С.И. Англо-русский словарь по машиностроению и металлообработке / С.И. Кречетников. – М., 1969. – 664с.
143580
  Игнатьев Б.И. Англо-русский словарь по метрологии и технике точный измерений. Ок. 17000 терминов / Б.И. Игнатьев, М.Ф. Юдин. – Москва : Русский язык, 1981. – 363с.
143581
  Прохоров К.Я. Англо-русский словарь по микроэлектронике / К.Я. Прохоров. – Москва : Русский язык, 1985. – 454с.
143582
  Прохоров К.Я. Англо-русский словарь по микроэлектронике : Около 24 000 терминов / К.Я. Прохоров, А.А. Орликовский, А.Г. Соколов. – 2-е изд., перер. и доп. – Москва : Русский язык, 1993. – 391с. – ISBN 5-200-00639-2
143583
  Сорокин А.И. Англо-русский словарь по навигации, гидрографии и океанографии / А.И. Сорокин, Г.В. Трибуц. – Москва : Воениздат, 1984. – 463с.
143584
  Израилева Е.Ю. Англо-русский словарь по нефтепромысловому делу / Е.Ю. Израилева. – М., 1959. – 313с.
143585
  Израилева Е.Ю. Англо-русский словарь по нефтепромысловому делу / Е.Ю. Израилева. – М., 1966. – 423с.
143586
  Кречетников С.И. Англо-русский словарь по общему машиностроению / С.И. Кречетников. – М., 1937. – 576с.
143587
  Милованов Э.Л. Англо-русский словарь по охране окружающей среды / Э.Л. Милованов, Е.А. Вейцман; Под ред. Реймерса Н.Ф. – Москва : Русский язык, 1980. – 368с.
143588
  Глядков С.В. Англо-русский словарь по патентам и товарным знакам = English-russian dictionary of patents and trademarks : Около 11 000 терминов и сокращений / С.В. Глядков. – 4-е изд., испр. и доп. – Москва : Руссо, 2003. – 232с. – ISBN 5-88721-194-6


  Словарь содержит термины отражающие современное состояние языка в областях, связанных с интеллектуальной собственностью в целом и особенно в наиболее существенных ее разделах, имеющих дело с патентами и товарными знаками
143589
   Англо-русский словарь по пищевой промышленности. – М, 1963. – 570с.
143590
   Англо-русский словарь по пищевой промышленности. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва : Русский язык, 1988. – 667с.
143591
  Дыбовская К И. Англо-русский словарь по прикладной геофизике / К И. Дыбовская, . – М-Л, 1947. – 567с.
143592
   Англо-русский словарь по прикладной геофизике. – Москва, 1982. – 489с.
143593
  Эйдельман Л.Я. Англо-русский словарь по проводной связи / Л.Я. Эйдельман. – Москва-Ленинград : Государственное издательство технико-теоретической литературы, 1951. – 712с.
143594
  Борковский А.Б. Англо-русский словарь по программированию и информатике / А.Б. Борковский. – 2-е изд., стер. – Москва : Русский язык, 1989. – 335с.
143595
  Борковский А.Б. Англо-русский словарь по программированию и информатике (с толкованиями) / А.Б. Борковский. – М, 1987. – 335с.
143596
  Борковский А.Б. Англо-русский словарь по программированию и информатике (с толкованиями) = English-Russian dictionary of computers and programming : Около 6000 терминов / А.Б. Борковский; Спец. научн. ред. В.М. Брябрин. – Изд. 2-е, стереотипн. – Москва : Русский язык, 1990. – 335с. – ISBN 5-200-01169-3
143597
  Борковский А.Б. Англо-русский словарь по программированию и информатике (с толкованиями) / А.Б. Борковский. – Москва : Московская международная школа переводчиков, 1992. – 335 с.
143598
  Володин Н.В. Англо-русский словарь по программированному обучению / Н.В. Володин. – Москва, 1968. – 336с.
143599
  Судзиловский Г.А. Англо-русский словарь по противовоздушной и противоракетной обороне / Г.А. Судзиловский. – М., 1961. – 720с.
143600
  Никошкова Е.В. Англо-русский словарь по психологии / Е.В. Никошкова. – Москва : РУССО, ИП РАН, 1998. – 352с. – ISBN 5-88721-097-4, 5-201-02248-0
143601
  Никошкова Е.В. Англо-русский словарь по психологии = English - Russian dictionary of psychology : около 20 000 терминов / Е.В. Никошкова. – Москва : Руссо, 2006. – 352с. – ISBN 5-88721-306-X
143602
  Лисовский Ф.В. Англо-русский словарь по радиоєлектронике / Ф.В. Лисовский, И.К. Калугин. – М., 1987. – 750с.
143603
  Дозоров Н.И. Англо-русский словарь по радиоэлектронике / Н.И. Дозоров. – Москва, 1959. – 535с.
143604
  Лисовский Ф.В. Англо-русский словарь по радиоэлектронике / Ф.В. Лисовский, И.К. Калугин. – М., 1984. – 718с.
143605
   Англо-русский словарь по радиоэлектронике и связи. – Москва : Атомиздат, 1959. – 548 с.
143606
  Мурашкевич А.М. Англо-русский словарь по ракетной технике / А.М. Мурашкевич. – М., 1958. – 231с.
143607
  Дремичев И.Д. Англо-русский словарь по реактивному оружию / И.Д. Дремичев, В.П. Гречкин. – М., 1960. – 383с.
143608
  Бобров В.Б. Англо-русский словарь по рекламе и маркетингу : Около 40000 терминов / В.Б. Бобров. – Москва : РУССО, 1997. – 699с. – ISBN 5887210656
143609
  Бобров В.Б. Англо-русский словарь по рекламе и маркетингу = English-russian dictionary of advertising and marketing : Около 40000 терминов / В.Б. Бобров; Отв.за вып. Г. В. Захарова; Ведущ. ред. И.И.Мошенцева, Т.Ф.Гвоздева; Ред.Т.В.Кулакова. – 3-е изд. с Указателем русских терминов. – Москва : РУССО, 1999. – 752с. – ISBN 5-88721-120-2
143610
  Богачева Э.А. Англо-русский словарь по реофизике / Э.А. Богачева. – Минск, 1970. – 93 с.
143611
  Петров А.А. Англо-русский словарь по робототехнике / А.А. Петров, Е.К. Масловский. – М., 1989. – 495с.
143612
  Золотых В.Т. Англо-русский словарь по сварочному производству / В.Т. Золотых. – М., 1961. – 191с.
143613
  Золотых В.Т. Англо-русский словарь по сварочному производству. Около 12000 терминов / В.Т. Золотых. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1967. – 376с.
143614
  Соловьев В.И. Англо-русский словарь по связи / В.И. Соловьев, Т.Ю. Шитова. – Москва : Воениздат, 1986. – 800с.
143615
   Англо-русский словарь по сельско-хозяйственной технике. – Москва, 1968. – 380с.
143616
   Англо-русский словарь по современной радиоэлектронике. – М, 1968. – 448с.
143617
  Калугин И.К. Англо-русский словарь по современной радиоэлектронике / И.К. Калугин. – Изд. 2-е. – Москва, 1972. – 448с.
143618
  Курьянов Е.И. Англо-русский словарь по средствам массоваой инфоармации : (с толкованиями) : около 12 000 терминов / Е.И. Курьянов. – Москва : Московская международная школа переводчиков, 1993. – 320с. – ISBN 5-8234-0009-8
143619
  Белкина С.С. Англо-русский словарь по судостроению и судовому машиностроению / составитель С.С. Белкина. – Ленинград : Госиздат судостроит. пром., 1958. – 579 с.
143620
  Герман-Прозорова Англо-русский словарь по телевидению / Герман-Прозорова, И.С. Янкельсон. – М., 1960. – 429с.
143621
  Янкельсон И.С. Англо-русский словарь по телевидению / И.С. Янкельсон, В.А. Хлебородов, Герман-Прозорова. – 2-е изд., перераб. идоп. – Москва : Русский язык, 1985. – 320с.
143622
  Александров А.В. Англо-русский словарь по телекоммуникациям = English-russian dictionary of telecommunications : Около 34 000 терминов / А.В. Александров. – Москва : Руссо, 2004. – 496с. – ISBN 5-88721-248-9
143623
   Англо-русский словарь по технологии машиностроения и металлообработке. – М, 1990. – 959с.
143624
  Катышев Ю.В. Англо-русский словарь по ускорителям заряженных частиц / Ю.В. Катышев. – Москва : Советская энциклопедия, 1965. – 323 с.
143625
  Катышев Ю.В. Англо-русский словарь по физике высоких энергий / Ю.В. Катышев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Русский язык, 1984. – 400 с.
143626
  Катышев Ю.В. и др. Англо-русский словарь по физике высоких энергий. : около 20 000 терминов / Ю.В. и др. Катышев. – Москва : Русский язык, 1976. – 520с.
143627
  Обручева Н.В. Англо-русский словарь по физиологии высших растений / Н.В. Обручева. – Москва : Наука, 1979. – 215с.
143628
  Сахаров А.А. Англо-русский словарь по фотографии и кинематографии / А.А. Сахаров. – Москва, 1960. – 395 с.
143629
  Кедринский В.В. Англо-русский словарь по химии и переработке нефти-English-Russian dictionaty of petroleum chemistry and processing / В.В. Кедринский. – М, 1975. – 767с.
143630
  Кедринский В.В. Англо-русский словарь по химии и переработке нефти / В.В. Кедринский. – М, 1979. – 768с.
143631
   Англо-русский словарь по химии и технологии полимеров. – Москва, 1977. – 536с.
143632
   Англо-русский словарь по химии и технологии силикатов. – М, 1986. – 292с.
143633
   Англо-русский словарь по химии и химической технологии : Около 65 000 терминов. – Москва : Руссо, 2004. – 584с. – Парал. тит. стр. англ. языком. – ISBN 5-88721-235-7


  Словарь содержит термины по органической, неорганической, физической, аналитической химии, нефтехимии, по основным процессам и аппаратам химической технологии
143634
   Англо-русский словарь по химии и химической технологиии : Около 65 000 терминов. – Москва : РУССО, 2001. – 584с. – ISBN 5-88721-173-3
143635
  Розенберг М.Б. Англо-русский словарь по холодильной технике / М.Б. Розенберг. – Москва, 1966. – 437 с.
143636
   Англо-русский словарь по целлюлозно-бумажному производству. – М, 1958. – 263с.
143637
  Хайкин Я.Б. Англо-русский словарь по цементу и бетону = English-Russian dictionary on cement and concrete / Я.Б. Хайкин; Под ред. Скрамтаева Б.Г. – Москва : госиздат лит-ры по строительству, архитектуре и строительным материалам, 1959. – 283с.
143638
   Англо-русский словарь по экономике и финансам = English-Russian Dictionary of economics and finance : около 75 000 слов и выражений. – Санкт-Петербург : Экономическая школа, 1993. – 590 с. – Парал. титул. лист на англ. языке. – (Библиотека "Экономической школы" : серия справочная ; Вып. 1). – ISBN 5-900428-05-2
143639
  Мельникова М.М. Англо-русский словарь по электрохимии и коррозии / М.М. Мельникова, И.П. Смирнов. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 1976. – 496с.
143640
   Англо-русский словарь по ядерной физике и технике = English-Russian geological dictionary / Д.И. Воскобойник, Н.Н. Ершов, Ю.В. Семенов, М.Г. Циммерман, А.И. Черный; Воскобойник Д.И., Ершов Н.Н., Семенов Ю.В., Циммерман М.Г., Черный А.И. ; под ред. Э.В. Шпольского ; сост. Т.А. Софиано ; АН СССР, Ин-т научной информации. – Москва : ВИНИТИ, 1955. – 286 с.
143641
  Петренко О.К. Англо-русский словарь по ядерным взрывам / О.К. Петренко. – М, 1977. – 304с.
143642
  Друкер Е.З. Англо-русский словарь пользователя ІВМ РС : 8700 слов и выражений / Е.З. Друкер, П.З. Друкер, В.В. Собоцинский. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Радиск, 1993. – 141с. – ISBN 5864630039
143643
   Англо-русский словарь рекламных терминов. – Изд. 2-е стереотип. – М, 1994. – 286с.
143644
  Власова З.Н. Англо-русский словарь с иллюстрациями : около 3400 слов / З.Н. Власова; под ред. А.Г. Елисеевой. – Москва : ГИС, 1962. – 772 с.
143645
  Власова З.Н. Англо-русский словарь с иллюстрациями : около 3400 слов / З.Н. Власова; под ред. А.Г. Елисеевой. – 2-е изд. – Москва : Советская энциклопедия, 1964. – 772 с.
143646
  Власова З.Н. Англо-русский словарь с иллюстрациями : около 3400 слов / З.Н. Власова; под ред. А.Г. Елисеевой. – 3-е изд. – Москва : Советская энциклопедия, 1965. – 772 с.
143647
   Англо-русский словарь с иллюстрациями. – Москва, 1965. – 592 с.
143648
  Мурашкевич А.М. Англо-русский словарь сокращений по авиационной и ракетно-космической технике / А.М. Мурашкевич, О.Н. Владимиров. – М., 1981. – 621с.
143649
   Англо-русский словарь сокращений по связи и радиоэлектронике : Около 30000 сокращений. – Москва : Воениздат, 1989. – 680с.
143650
  Дозоров Н.И. Англо-русский словарь специальных терминов по радио / Н.И. Дозоров. – Москва, 1947. – 341с.
143651
  Дозоров Н.И. Англо-русский словарь специальных терминов по радио / Н.И. Дозоров. – 2-е изд., доп. – Москва; Ленинград, 1950. – 538с.
143652
   Англо-русский словарь спортивных терминов. – М.-Л., 1949. – 64с.
143653
  Аракин В.Д. Англо-русский словарь. / В.Д. Аракин. – Москва, 1952. – 964с.
143654
  Аракин В.Д. Англо-русский словарь. / В.Д. Аракин. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва, 1954. – 936с.
143655
  Аракин В.Д. Англо-русский словарь. / В.Д. Аракин. – Изд. 3-е. стереотип. – Москва, 1955. – 936с.
143656
  Аракин В.Д. Англо-русский словарь. / В.Д. Аракин. – Изд.5-е стереотип. – Москва, 1963. – 988с.
143657
  Аракин В.Д. Англо-русский словарь. / В.Д. Аракин. – Изд. 7-е стереотиа. – Москва, 1966. – 988с.
143658
  Аракин В.Д. Англо-русский словарь. / В.Д. Аракин. – 11-е изд., испр. и доп. – Москва, 1980. – 807с.
143659
  Аракин В.Д. Англо-русский словарь. : Около 36 000 слов / В.Д. Аракин. – Изд. 13-е стереотипн. – Москва, 1990. – 608с.
143660
  Аракин В.Д. Англо-русский словарь. / В.Д. Аракин. – Изд. 13-е стереотип. – Москва, 1991. – 608с.
143661
  Аракин В.Д. Англо-русский словарь. / В.Д. Аракин. – 13-е изд., стереотип. – Москва, 1992. – 608с.
143662
   Англо-русский словарь: 20000 слов. – Изд. 25-е, стереотип. – Москва : Рус. яз., 1976. – 640 с.
143663
   Англо-русский словарь: 20000 слов. – Изд. 26-е, стереотип. – Москва : Рус. яз., 1977. – 640 с.
143664
  Сыпченко В.А. Англо-русский справочник бизнесмена / В.А. Сыпченко, М.Л. Копыленко. – Київ : Олимп, 1992. – 190с. – ISBN 5-88500-056-5
143665
  Амбургер П.Г. Англо-русский строительный словарь / П.Г. Амбургер; Под ред. А.Е. Десова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1961. – 600с.
143666
   Англо-русский тематический иллюстрированный энциклопедический словарь = English-Rusian thematic pictorial encyclopedic dictionary : 65 000 англ.термиов, 80 000 рус.терминов. – Харьков : Весть, 1998. – 784с. – Библиогр.С.766-769. – ISBN 5766404905
143667
   Англо-русский тематический словарь. – Харьков : Единорог, 1995. – 512с.
143668
   Англо-русский тематический словарь. – М, 1995. – 509с.
143669
   Англо-русский терминологический словарь для студентов биологического факультета. – Киев : Киевский университет, 1979. – 28 с.
143670
  Дмитричев Т.Ф. Англо-русский терминологический словарь по вопросам разоружения / Под ред. Дмитричева Т.Ф. – Москва : Русский язык, 1987. – 376,1с.
143671
  Гитциграт Э.Э. Англо-русский терминологический словарь по геолого-поисковому бурению. / Э.Э. Гитциграт. – Л., 1963. – 318с.
143672
  Берлов М.Н. Англо-русский технический словарь / М.Н. Берлов. – М, 1928. – 430с.
143673
   Англо-русский технический словарь. – Москва-Ленинград, 1934. – 1215с.
143674
   Англо-русский технологический словарь. – М, 1966. – 437с.
143675
  Мартынов В.В. Англо-русский толговый словарь экономических терминов = English-Russian glossary of terms on external economic activity / В.В. Мартынов. – М, 1992. – 174с.
143676
  Федоров Б.Г. Англо-русский толковый словарь валютно-кредитных терминов / Б.Г. Федоров. – М., 1992. – 239с.
143677
  Мартынов В.В. Англо-русский толковый словарь внешнеэкономических терминов / В.В. Мартынов. – 2-е, доп. – Москва, 1994. – 208 с.
143678
   Англо-русский толковый словарь по вычислительной технике. – Рига, 1977. – 504с.
143679
  Дахно И.И. Англо-русский толковый словарь по интеллектуальной собственности : Науково-методичний та навчальний посібник / И.И. Дахно. – Київ : Вира-Р, 1997. – 384c. – ISBN 966-95172-0-6
143680
  Алексеев Е.С. Англо-русский толковый словарь по системотехнике ЭВМ / Е.С. Алексеев, А А. Мячев, . – Москва, 1993. – 254с.
143681
   Англо-русский учебный разговорник для иностранцев = Elementary Russian in patterns. – Москва : Советская Энциклопедия, 1964. – 656с.
143682
  Пасечник Г.А. Англо-русский учебный словарь-минимум военной терминологии / Г.А. Пасечник. – М. : Воениздат, 1986. – 231с.
143683
  Фоломкина С.К. Англо-русский учебный словарь / С.К. Фоломкина, Г.М. Уайзер. – М, 1975
143684
  Фоломкина Англо-русский учебный словарь / Фоломкина, Г.М. Уайзер. – М, 1981. – 471с.
143685
  Уилсон Е.А. Англо-русский учебный словарь / Е.А. Уилсон. – Москва, 1982. – 720с.
143686
  Уилсон М Е.А. Англо-русский учебный словарь / М Е.А. Уилсон. – 2-е, стер. – М., 1984. – 716с.
143687
  Уилсон М Е.А. Англо-русский учебный словарь / М Е.А. Уилсон. – 3-е, стер. – М., 1985. – 716с.
143688
   Англо-русский учебный словарь по автоматической обработке информации на ЭВМ. – Киев, 1985. – 176с.
143689
   Англо-русский физический словарь : около 60 000 терминов. – Москва : Советская энциклопедия, 1968. – 848 с.
143690
   Англо-русский физический словарь. – Москва, 1972. – 848 с.
143691
   Англо-русский физический словарь : около 60 000 терминов. – Москва : Русский язык, 1978. – 848 с.
143692
  Кунин А.В. Англо-русский фразеологический словарь / А.В. Кунин. – М., 1955. – 1455с.
143693
  Кунин А.В. Англо-русский фразеологический словарь / А.В. Кунин. – М., 1956. – 1455с.
143694
  Кунин А.В. Англо-русский фразеологический словарь / А.В. Кунин. – Москва
1. – 1967. – 738с.
143695
  Кунин А.В. Англо-русский фразеологический словарь / А.В. Кунин. – Москва
2. – 1967. – 1264с.
143696
  Кунин А.В. Англо-русский фразеологический словарь / А.В. Кунин. – Москва, 1984. – 942с.
143697
  Кунин А.В. Англо-русский фразеологический словарь : Около 5000 фразеологизмов / А.В. Кунин. – 2-е изд., стереот. – Москва : Русский язык, 2000. – 512c. – ISBN 5-200-02713-6
143698
  Кунин А.В. Англо-русский фразеологический словарь = English-russian dictionary of idioms : около 5000 фразеологизмов / А.В. Кунин. – 8-е изд., стереотипное. – Москва : Русский язык - Медиа, 2007. – 580 с. – ISBN 978-5-9576-0370-2
143699
   Англо-русский химико-технологический словарь. – М, 1953. – 707с.
143700
   Англо-русский химико-технологический словарь. – Изд.3-е стереотип. – Москва : Физматгиз, 1960. – 706 с.
143701
   Англо-русский химико-технологический словарь. – Изд.4-е, перераб. и доп. – С, 1964. – 736с.
143702
   Англо-русский химико-технологический словарь. – Изд. 5-е, стереотип. – М, 1966. – 736с.
143703
   Англо-русский химико-технологический словарь : 30 000 терминов. – Изд.6-е, стереотип. – Москва : Советская энциклопедия, 1971. – 736с.
143704
  Коваленко Е.Г. Англо-русский экологический словарь = English-russian ecological dictionary : Около 32000 терминов / Е.Г. Коваленко. – Москва : ЭТС, 1999. – 784с. – ISBN 5-86455-064-7
143705
  Коваленко Е.Г. Англо-русский экологический словарь = English-russian ecological dictionary : Около 32000 терминов / Е.Г. Коваленко. – Москва : ЭТС, 2000. – 784 с. – ISBN 5-86455-064-7
143706
   Англо-русский экологический словарь = English-russian ecological dictionary : Около 35500 терминов / Г.Н. Акжигитов, И.И. Мазур, Г.Я. Маттис, Р.Г. Акжигитов; под общ. руководством Г. Н. Акжигитова. – Москва : Русский язык, 2000. – 608с. – ISBN 5-200-02681-4
143707
  Морозенко В.В. Англо-русский экономико-статистический словарь / В.В. Морозенко. – М., 1974. – 221с.
143708
   Англо-русский экономический словарь. – М, 1976. – 334с.
143709
   Англо-русский экономический словарь. – М, 1977. – 727с.
143710
   Англо-русский экономический словарь. – 2-е изд., перераб. и доп. – М, 1981. – 792с.
143711
  Жданова И.Ф. Англо-русский экономический словарь = English-russian dictionary : Около 60 000 терминов и терминологических сочетаний / И.Ф. Жданова, Э.Л. Вартумян. – 3-е изд. – Москва : Русский язык, 2000. – 880с. – ISBN 5-200-02808-6
143712
  Жданова И.Ф. Англо-русский экономический словарь = English-russian dictionary : Ок. 60 000 терминов и терминологических сочет. / И.Ф. Жданова, Э.Л. Вартумян. – 4-е изд., стереот. – Москва : Русский язык, 2001. – 880с. – ISBN 5-200-02988-0
143713
  Карпович Е.А. Англо-русский электротехнический словарь / Е.А. Карпович. – Л., 1931. – 265с.
143714
  Карпович Е.А. Англо-русский электротехнический словарь / Е.А. Карпович. – 2-е изд. перераб. и доп. – М., 1939. – 376с.
143715
  Гейлер Л.Б. Англо-русский электротехнический словарь / Л.Б. Гейлер, Н.И. Дозоров. – М.-Л., 1951. – 736с.
143716
  Гейлер Л.Б. Англо-русский электротехнический словарь / Л.Б. Гейлер, Н.И. Дозоров. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М., 1955. – 704с.
143717
  Гейлер Л.Б. Англо-русский электротехнический словарь / Л.Б. Гейлер, Н.И. Дозоров. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : ГИТТЛ, 1957. – 711с.
143718
  Гейлер Л.Б. Англо-русский электротехнический словарь / Л.Б. Гейлер, Н.И. Дозоров. – Изд. 3-е, стереотип. – М., 1961. – 710с.
143719
  Мостицкий И.Л. Англо-русский энциклопедический словарь по современной электронной технике и программированию. Компьютеры, Интернет, телекоммуникации, аудио-, видео-, теле- и радиотехника и пр. = English - russian encyclopaedic dictionary of modern electronic engineering and programming : Ок. 19000 терминов (более 12700 словарных статей) / Сост. ред. И.Л.Мостицкий. – Москва : Триумф, 2004. – 784с. – (Знания и опыт экспертов). – ISBN 5-89392-092-9
143720
  Шерифф Р.Е. Англо-русский энциклопедический словарь терминов разведочной геофизики / Р.Е. Шерифф. – Москва : Недра, 1984. – 351с.
143721
  Мостицкий И.Л. Англо-русский энциклопедический словарь. Компьютеры, интернет, связь, аудио-, видео-, теле- и радиотехника : с русско-английским алфавитно-индексным указателем : ок. 23500 терминов (15600 словарных статей) / И.Л. Мостицкий. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Додэка-ХХІ, 2008. – 749, [3] с. – ISBN 978-5-94120-199-0
143722
  Андрианов С.Н. Англо-русский юридический словарь / С.Н. Андрианов. – Москва, 1964. – 340с.
143723
  Андрианов С.Н. Англо-русский юридический словарь / С.Н. Андрианов, А.С. Берсон, А.С. Никифоров. – Москва : Русский язык, 1993. – 510с. – ISBN 5-200-02218-5
143724
   Англо-русский юридический словарь. – М, 1993. – 240с.
143725
  Андрианов С.Н. Англо-русский юридический словарь = English-russian law dictionary : Около 50000 терминов / С.Н. Андрианов, А.С. Берсон, А.С. Никифоров. – 2-е изд., стереотипн. – Москва : РУССО, 1998. – 512с. – ISBN 5-88721-102-4
143726
  Воскобойник Д Англо-русский ядерный словарь / Д Воскобойник, , М.Г. Циммерман. – Москва : Физматгиз, 1960. – 400 с.
143727
   Англо-русский, русско-английский переводчик для карманых ПК [Електронний ресурс]. – Москва : БИЗНЕССОФТ, 2005. – 1 CD + буклет (2 с.). – Системн. требования: КПК на платформе Pocket PC (MS Windows CE 3.0)/HandHeld PC 2000 (MS Windows CE 3.0), настольный компьютер Pentium 100 MHz. - Загл. с этикетки диска. – (X-translator: Pocket)


  Юридический Коммерция Интернет Информатика Разговорник
143728
   Англо-русский, русско-английский словарь. – 27-е изд. – Москва : Русский язык, 1989
143729
  Катцнер К. Англо-русский, русско-английский словарь = English-Russian, Russian-English dictionary / К. Катцнер. – Москва. – ISBN 86070-010-5
Кн. 1, 2. – 1996. – 904 с. – Назва взята з обкл. - На тит. арк.: Англо-русский словарь; кн. 1. На шмуцтитулі: Русско-английский словарь; кн. 2. - Парал. тит. аркуш англ. мовою
143730
  Милорадович Ж.М. Англо-русский, русско-английский словарь : Слова и их грамматические формы / Ж.М. Милорадович; Под ред. С. Танасиевич. – 6-е изд. – Москва : Вече, 2000. – 716с. – (Грамматические словари). – ISBN 5-7141-0212-6
143731
   Англо-русский, русско-английский современный словарь + грамматика.. – Ростов -на-Дону : БАРО-ПРЕСС, 2000. – 992с. – ISBN 584-250-001-9
143732
   Англо-русский/Русско-английский словарь = English-russian dictionary : 40000 слов с указанием произношения и интернациональной фонетической транскрипции. – Кишинев : Гана. Логос, 1994. – 640с. – ISBN 5-85886-056-7
143733
   Англо-русско-латышский учебный терминологический словарь по микроэлектронике. – Рига, 1986. – 171с.
143734
   Англо-русско-украинский словарь научно-технической терминологии : Для студентов и школьников: А-Z. – Харків : Факт, 1999. – 704с. – ISBN 966-7099-07-5
143735
  Остальцева А.Ф. Англо-русское соглашение 1907 года : Автореф... Доктора ист.наук: / Остальцева А.Ф.; Моск.гос.ун-т. – Москва, 1962. – 35л.
143736
  Остальцева А.Ф. Англо-русское соглашение 1907 года / А.Ф. Остальцева. – Саратов, 1977. – 277с.
143737
  Руир Англо-русское соперничество в Азии в ХІХ веке / Руир. – Москва, 1924. – 180 с.
143738
  Федулина Е.А. Англо-саксонская теория доказательств: исторический подход к оценке // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 19. – С. 46-48. – ISSN 1812-3805


  Данная статья посвящена такому историческому подходу к оценке доказательств, как англосаксонская теория оценки. Автор рассматривает все присущие данной теории признаки и свойства, а также то, какие свойства она затрагивает.
143739
  Агеев В.Ф. Англо-синдские отношения в первой половине девятнадцатого века : Автореф... канд. ист.наук: 07.573 / Агеев В.Ф.; Ташкентский гос. ун-т. – Ташкент, 1971. – 28л.
143740
  Волков Ф.Д. Англо-советские отношения / Ф.Д. Волков. – Москва, 1958. – 464с.
143741
  Бруз В.С. Англо-советские отношения в 1924-1927 гг. : Дис... канд. истор.наук: / Бруз В.С.; КГУ им.Т.ШЕвченко, кафедра новой истории и истории междунар. отнош. – К., 1956. – 289л. – Бібліогр.:л.1-10
143742
  Захарова Э.Г. Англо-Советские отношения в 1945-1951 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Захарова Э.Г.; Горьковский гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1974. – 20л.
143743
  Воронцова Н.В. Англо-советские отношения в 1957-1964 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.574 / Воронцова Н.В.; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. – М., 1969. – 16л.
143744
  Зайкин А.Н. Англо-советские отношения в начале Великой Отечественной войны : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Зайкин А.Н. ; МГУ. – Москва, 1953. – 16 c.
143745
  Красильников А.Н. Англо-советские отношения в период мирового экономического кризиса 1929-1932 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Красильников А.Н.; Моск. гос. ин-т международных отношений. – М., 1957. – 20л.
143746
  Попов В.И. Англо-советские отношения. / В.И. Попов. – М, 1958. – 195с.
143747
   Англо-советский договор и СССР. – Москва : Молодая гвардия, 1925. – 64 с. – (Памятка комсомольского пропагандиста)
143748
  Живкова Л. Англо-турецкие отношения 1933-1939 / Л. Живкова. – Москва, 1975. – 198с.
143749
  Дическул В.М. Англо-турецкие отношения в 1923-1929 гг. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.03 / Дическул В.М.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1983. – 16л.
143750
  Бех П.О. Англо-укpаїнський словник для дiтей / П.О. Бех, Л.В. Биркун. – Київ : Фотовідеосервіс, 1993. – 64с. – ISBN 5-7707-4957-1


  Словник можна викоpистовувати пpи читаннi текстiв, для збагачення власного словникового запасу
143751
  Куштенко Л.Ю. Англо-украинские лексические соответствия : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Куштенко Л.Ю. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 25 с.
143752
   Англо-украинско-русский тематический словарь деловой лексики = Англо-українсько-російський тематичний словник ділової лексики = English - Ukrainian - Russian thematic dictionary : + Practice disc : (интерактивная компьютерная программа - 1000 вопросов в 100 упражнениях с ключом) : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Євтушенко Л.І. [ и др. ]. – 2 -е изд. лоп. – Киев : Инкос : Лінгвист, 2009. – 392 с. + CD+ROM. – Обл. загл. англ. мовою. – ISBN 978-966-8347-85-6
143753
  Кілієвич Олександр Англо-український глосарий термінів і понять з аналізу державної політики та економікі = English-ukrainian glossary of terms and concepts in public policy analysis and economics / Кілієвич Олександр. – Київ : Основи, 2003. – 510с. – ISBN 966-500-074-8
143754
   Англо-український дипломатичний словник : Понад 26 000 слів і словосполучень. – Київ : Знання, 2006. – 579с. – ISBN 966-346-203-5
143755
  Чабан В. Англо-український електротехнічний словник / В. Чабан. – Львів, 1995. – 256с. – ISBN 5-7707-7944-6
143756
   Англо-український і українсько-англійський словник. – Донецьк, 1990. – 480 с.
143757
   Англо-український і українсько-англійський словник для школярів. – Київ : Логос, 2000. – 544с. – (Словари для школьников). – ISBN 966-509-040-2
143758
   Англо-український ілюстративний глосарій американських фінансових термінів. – Київ, 2000. – 104с. – ISBN 966-646-005-Х
143759
   Англо-український математичний словник = English-Ukrainian mathematical dictionary : біля 10000 термінів. – Київ : Дидактик, 1993. – 224 с. – ISBN 5-7707-3884-7
143760
   Англо-український навчальний словник-мінімум / Перебийніс, .В.І., Е.П. Рукіна, С.С. Хідекель. – Київ : Наукова думка, 1995. – 269с. – ISBN 5-12-004286-4
143761
  Перебийніс В.І. Англо-український навчальний словник з методичними коментарями та граматичними таблицями = English-Ukrainian Learner"s Dictionary / В.І. Перебийніс, Е.П. Рукіна, С.С. Хідекель; За ред. Г.І.Артемчука. – Київ : Вежа, 2002. – 424с. – ISBN 966-7091-42-2
143762
  Кальниченко О.А. Англо-український науково-технічний переклад : навчальний посібник для вищ. навч. закладів / О.А. Кальниченко, Е.Х. Рабінович, Г.М. Кучер; Народна українська академія. – Харків : НУА, 2007. – 124с. – ISBN 978-966-8558-55-9
143763
  Антонюк Н.М. Англо-український переклад юридичної термінології у багатомовних контрактах / Н.М. Антонюк, І.В. Шкурик // Вісник Академії адвокатури України : право: наука, практика : наукове фахове видання / Академія адвокатури України. – Київ, 2013. – Число 3 (28). – С. 75-79
143764
  Борисенко І.І. Англо-український розмовник / І.І. Борисенко, Л.М. Медведєва. – Київ : Радянська школа, 1980. – 119с.


  Справочное пособие составлено на основе общеупотребительной лексики, сгруппированной в тематические разделы: "Путешествия", "Гостиница", "Покупки", "Образование" и т.д.
143765
  Стрішенець Н.В. Англо-український словник-довідник бібліотечно-інформаційної термінології = English-Ukrainian glossary of library and information science / Н.В. Стрішенець; НАНУ; Нац. біб-ка України ім. В.І.Вернадського; Надія Страшенець. – Київ, 2004. – 329с. – ISBN 966-02-3343-4
143766
  Карачун В.Я. Англо-український словник-довідник скорочень у галузі комп``ютерної техніки / В.Я. Карачун. – Київ : Знання, 2000. – 158c. – ISBN 966-7293-17-3
143767
   Англо-український словник, 1948. – 792с.
143768
  Подвезько М.Л. Англо-український словник / М.Л. Подвезько, М.І. Балла. – К., 1974. – 663с.
143769
   Англо-український словник = English-ukrainian dictionary : (Близько 20 000 слів). – Київ : Радянська школа, 1978. – 446с.


  Словник має понад 20 000 найбільш вживаємих англійських слів та словосполук. Мета словника - допомогти вивчаючим англійську мову перекладати тексти середньої складності. Словник побудований за гніздовою системою, слова розміщені в алфовітному порядку. ...
143770
   Англо-український словник = English-Ukrainian dictionary : (Близько 20 000 слів). – 2-ге вид. – Київ : Радянська школа, 1984. – 446с.


  Словник має близько 20 000 слів найбільш вживаємих англійських слів і словосполучень. Словник побудований за гніздовою системою, слова розміщені в алфавітному порядку. Географічні назви подані в кінці словника.
143771
   Англо-український словник = English-ukrainian dictionari : (Близько 20 000 слів). – Видання третє. – Київ : Радянська школа, 1991. – 432с. – ISBN 5-330-01184-1


  Словник містить близько 20 000 найуживаніших англійських слів і словосполучень, достатніх для розуміння текстів середньої складності.
143772
   Англо-український словник. – Київ : Освіта, 1998. – 432с. – ISBN 966-04-0289-9
143773
  Зубков М.Г. Англо-український словник = English-Ukrainian Dictionary : 65000 слів та сполучень / М.Г. Зубков. – Харків : Фоліо, 2003. – 765с. – (Библіотека державної мови). – ISBN 966-03-2154-6
143774
   Англо-український словник = English-Ukrainian dictionary : 100 000 слів та словосполучень / Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк; Гороть Є.І., Коцюк Л.М., Малімон Л.К., Павлюк А.Б.; [під заг. кер. Є.І. Гороть]. – Вінниця : Нова книга, 2006. – 1700 с. – ISBN 966-382-012-8
143775
  Подвезько М.Л. Англо-український словник (шкільний) / М.Л. Подвезько. – Київ : Радянська школа, 1955. – 700с.
143776
  Подвезьком Л. Англо-український словник (шкільний) / Л. Подвезьком. – 2-е вид. – К., 1959. – 702с.
143777
  Подвезько М.Л. Англо-український словник (шкільний) / М.Л. Подвезько. – К., 1963. – 703с.
143778
   Англо-український словник = English-Ukrainian Dictionary: Близ. 120000 слів. – Київ : Освіта
Т. 2 : N - Z. – 1996. – 712 с.
143779
   Англо-український словник власних назв та імен : Близько 3 000 слів і словополучень. – Тернопіль : Підручники & посібники, 2000. – 208с. – ISBN 966-562-296-Х
143780
  Харченко О. Англо-український словник журналістської термінології / Олег Харченко ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики ; Центр вільної преси. – Київ : [Центр вільної преси], 1999. – 85, [3] с.
143781
   Англо-український словник з бізнесу : Для студентів вищих навчальних закладів. – Львів : Оріяна-Нова, 2006. – 318с. – Доп. карт.ек.Шифр дубл.33 Англ.Доп.карт. всем кабинетам. – ISBN 5-8326-0152-1


  Містить понад 13 тис. термінів і термінологічних словосполучень, які охоплюють основні сфери ділової активності людини, зокрема менеджмент, маркетинг, трудові ресурси, організацію виробництва, облік, фінанси, кредит тощо. Для студентів вищих ...
143782
  Бехта І. Англо-український словник з деревообробної промисловості / Іван Бехта, Павло Бехта. – Львів : Світ, 2005. – 352с. – ISBN 966-603-319-4
143783
  Коссак О.М. Англо-український словник з інформатики та обчислювальної техніки : понад 15 000 терм. / О.М. Коссак. – Львів : Бак, 1995. – 304с. – ISBN 5-7773-0253-Х
143784
   Англо-український словник з механіки. – Київ : Либідь, 1995. – 60 с.
143785
   Англо-український словник з міжнародних відносин та дипломатії = English-Ukrainian dictionary of international relations and diplomacy / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І.Франка ; уклад.: Наталія Кащишин. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2014. – 118, [2] с. – Уклад. на обкл. зазнач. як автор. - Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 112-118. – ISBN 978-617-10-0121-3
143786
  Федоришин М. Англо-український словник з українською транскрипцією / М. Федоришин; За ред.Н.Гайдук і П.Корнеса. – Львів : Бак, 1998. – 200с. – ISBN 966-7065-13-8
143787
  Клименко О.Л. Англо-український словник новітніх інформаційних технологій / О.Л. Клименко, О.С. Чирвоний ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : ЗНУ, 2013. – 199, [1] с. – Бібліогр.: с. 197-198. – ISBN 978-966-599-441-1
143788
  Медведєва Л.М. Англо-український словник парних словосполучень = English-Ukrainian dictionary of Binomial Expressions / Л.М. Медведєва, В.В. Дайнеко; Під ред. О.Є Семенця. – Київ : Українська енциклопедія-Ной, 1994. – 256с. – ISBN 5-88500-068-2
143789
  Дацюк Л. Англо-український словник складних іменників / Л. Дацюк. – Дрогобич : Відродження, 1998. – 240c. – ISBN 966-538-015-Х
143790
   Англо-український словник українсько-англійський = English-ukrainian dictionary ukrainian-english. – Київ : Академія, 1998. – 696с. – ISBN 966-580-007-8
143791
   Англо-український словник юридичних термінів. – Одеса : Юридична література, 2004. – 600 с. – ISBN 966-8104-63-3
143792
   Англо-український словник. Близько 120 000 слів. : У 2-х т. – Київ : Освіта. – ISBN 5-330-03081-1
Т.1 : А - М. – 1996. – 752с.
143793
   Англо-український словник. Близько 120 000 слів. У 2-х т. : У 2-х т. – Склав М.І.Балла. – Київ : Освіта. – ISBN 5-330-03081-1
Т.2 : N - Z. – 1996. – 712с.
143794
   Англо-український словник. Близько 20 000 слів. – 4-е вид. – Київ : Освіта, 1994. – 432с. – ISBN 5-330-02252-5
143795
  Медведєва Л.М. Англо-український словник. Мовленнєві ідіоми, вигуки, звуконаслідування = English-ukrainian dictionary. Pragmatic idioms, interjections, onomatopeic words : [понад 4 000 англійських прагматичних (мовленнєвих) ідіом та вигуків, звуконаслідувальні слова та вирази] / Л. Медведєва, Н. Холден. – Київ : Дніпро, 2003. – 536 с. – ISBN 966-578-115-4
143796
   Англо-український соціологічний словник. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2006. – 144с. – ISBN 966-518-381-8
143797
  Коссак О.М. Англо-український та українсько-англійський словник-довідник з телекомунікацій / О.М. Коссак, Р. Кравець. – Львів : Бак, 1996. – 248с. – ISBN 5-7773-0341-2
143798
   Англо-український та українсько-англійський словник = English-ukrainian and ukrainian-english dictionary / В.І. Перебийніс, Е.П. Рукіна, І.В. Тіменко, С.С. Хідекель; В.І. Перебийніс, Е.П. Рукіна, І.В. Тіменко, С.С. Хідекель. – Харків : Фоліо, 2006. – 368с. – (Бібліотека державної мови). – ISBN 966-03-3361-7
143799
  Орлова Н.В. Англо-український та українсько-англійський словник педагогічних та психологічних термінів і понять : близько 40 000 слів і словосполучень : навч. посібник для студ. і викладачів вищ. навч. закл. / Орлова Н.В. ; МОНУ ; Черкаськ. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2010. – 188 с. – ISBN 978-966-353-133-5
143800
  Зацний Ю.А. Англо-український тематичний словник нової лексики та фразеології / Ю.А. Зацний, О.Л. Клименко ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : ЗНУ, 2013. – 321, [1] с. – Алф. покажч.: с. 298-320. – Бібліогр.: с. 296-297. – ISBN 978-966-599-440-4


  Словник створено як навчальний лексикографічний посібник, призначений допомогти у процесі вивчення курсу "Основи неології та проблеми перекладу неологізмів". Видання розраховано на студентів спеціальності "Переклад (англійська мова)", а також як ...
143801
  Шимків А. Англо-український тлумачний словник економічної лексики = English-Ukrainian explanatory dictionary of economic terms / Анна Шимків. – Київ : КМ Академія, 2004. – 429 с. – ISBN 966-518-293-5
143802
  Пройдаков Е.М. Англо-український тлумачний словник з обчислювальної техніки, Інтернету і програмування / Е.М. Пройдаков, Л.А. Теплицький. – 1-е вид. – Київ : СофтПрес, 2005. – 552с. – Створено за підтримки компанії "Майкрософт Україна". – ISBN 966-530-070-9
143803
  Пройдаков Е.М. Англо-український тлумачний словник з обчислювальної техніки, Інтернету і програмування / Е.М. Пройдаков, Л.А. Теплицький; Ред. О.В. Кисла, О.В. Мірошниченко. – 2-е вид., допов. і доопрацьоване. – Київ : СофтПрес, 2006. – 824с. – Створено за підтримки компанії "Майкрософт Україна". – ISBN 966-530-027-X
143804
  Шевченко В.Е. Англо-український тлумачний словник редакційно-видавничої комп"ютерної термінології / В.Е. Шевченко; Ред. Т.В. Ковтуненко; КНУТШ. – Київ : Либідь, 2006. – 320с. – ISBN 966-06-0439-4


  Словник містить більше 5 000 слів та словосполучень, які вживаються у комп’ютерних програмах верстки, опрацювання текстової та зображальної інформації, а також абревіатур і скорочень найпошириніших термінів. У словнику наведено транскрипції за ...
143805
   Англо-український українсько-англійський словник. – Донецьк : Сталкер, 1999. – 480с. – ISBN 966-596-231-0
143806
  Поліщук Н. Англо-український філософський словник / Н. Поліщук, В. Лісовий. – Київ : Либідь, 1996. – 272с. – ISBN 5-325-00819-6
143807
  Баранцев К.Т. Англо-український фразеологічний словник / К.Т. Баранцев. – Київ : Радянська школа, 1969. – 1052 с.
143808
   Англо-український фразеологічний словник = English-Ukrainian. Phrase-book : Близько 30 000 фразеологічних виразів / Уклад. К.Т. Баранцев. – 2-ге вид., випр. – Київ : Знання, 2005. – 1056 с. – ISBN 966-620-230-1; 966-620-231-Х


  Словник містить близько 30000 англійських словосполучень, серед яких є ідіоматичні вирази, прислів"я і приказки
143809
   Англо-український фразеологічний словник = English-Ukrainian. Phrase-book : близько 30 000 фразеологічних виразів / уклад. К.Т. Баранцев. – 3-те вид., стереотип. – Київ : Знання, 2006. – 1056 с. – ISBN 966-620-225-5


  Словник містить близько 30000 англійських словосполучень, серед яких є ідіоматичні вирази, прислів"я і приказки
143810
   Англо-український, українсько-англійський словник. – Київ : Феміна, 1995. – 696с. – ISBN 5-7707-6868-1


  Словник містить близько 40 тисяч найуживаніших англійських та українських слів і словосполучень. Охоплює суспільно-політичну, літературну і побутову лексику. Словник побудований за гніздовою системою, слова розміщені в алфавітному порядку.
143811
   Англо-український, українсько-англійський словник. – Київ : Академія, 1997. – 696с. – ISBN 966-580-007-8
143812
   Англо-український, українсько-англійський словник = English-Ukrainian, Ukrainian-English dictionary : близько 100 000 слів / [уклад. Ребрик В.І.]. – Київ : [Таврида], 2008. – 752 с. – На обкл. назва: Новітній словник англо-український, українсько-англійський : граматика та комп"ютерна термінологія. – ISBN 978-966-2064-00-1
143813
  Зінов"єва Л.О. Англо-український, українсько-англійський словник = Dictionary English-Ukrainian, Ukrainian-English : 101 000 слів / Л.О. Зінов"єва. – Харків : Торсінг Плюс, 2010. – 768 с. – Бібліогр.: c. 3. – (Словник). – ISBN 978-611-030-034-6
143814
   Англо-український, українсько-англійський словник = English-ukrainian, ukrainian-english dictionary : 60 000 слів / [уклад. Дерев"янко Н.С. ; наук. ред. В.С. Поляков]. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2011. – 640 с. – ISBN 978-966-14-0941-4
143815
  Таланов О.С. Англо-український, українсько-англійський словник = English-Ukrainian, Ukrainian-English dictionary : 35 000 слів / Олег Таланов. – Київ : Арій, 2012. – 511, [1] с. : табл. – ISBN 978-966-498-076-7
143816
  Гаврилишин Я. Англо-український, українсько-англійський словник ділових термінів / Я. Гаврилишин, О. Каркоць. – К., 1993. – 95с.
143817
  Перебийніс В.І. Англо-український, українсько-англійський словник для початківців = English-Ukrainian, Ukrainian-English dictionary for beginners : [6000 сл.] / В.І. Перебийніс, Е.П. Рукіна, С.С. Хідекель. – Вінниця : Нова Книга, 2007. – 621, [1] с. – Обкл. англ. мовою. – ISBN 978-966-382-029-3
143818
   Англо-український, українсько англійський словник = English-Ukrainian, Ukrainian-English dictionary : близько 70 000 слів. – Київ : Павлім, 2004. – 632 с. – ISBN 966-686-055-4
143819
   Англо-український, українсько англійський словник = English-Ukrainian, Ukrainian-English dictionary : близько 100 000 слів / [словник створений за участю Ребрика В.І.]. – [1-е вид.]. – Київ : [Таврида], 2010. – 752 с. – ISBN 978-966-2064-00-1
143820
  Куштенко Л.Ю. Англо-українські лексичні відповідності : Дис... канд. філол.наук: / Куштенко Л. Ю.; КІІЦА. – К., 1972. – 220л. – Бібліогр.:л.196-210
143821
  Шпак Н.А. Англо-українсько-російський дипломатичний словник-мінімум / Н.А. Шпак; Дипломатична академія України при МЗС України. – Київ : ДЕМІД, 2002. – 36с. – (Бібліотека дипломатичної Академії України)
143822
   Англо-українсько-російський словник. – Київ : Освіта, 1993. – 239 с. – ISBN 5-330-01424-7
143823
   Англо-українсько-російський словник біохімічних термінів = English-Ukrainian-Russian dictionary of biochemical terms = Англо-украинско-русский словарь биохимических терминов / П.О. Бех, О.А. Капля, С.В. Хижняк, Н.В. Войцицька; Бех П.О., Капля О.А., Хижняк С.В., Войцицька Н.В. – Київ : Видавництво Українського фітосоціологічного центру, 2005. – 355 с. – Бібліогр.: 353-354. – ISBN 966-306-066-9


  У словнику в алфавітному порядку наведено біохімічні, хімічні та біофізичні терміни, які найчастіше зустрічаються у науковій і навчальній літературі з біохімії та клітинної біології.
143824
  Коссак О.М. Англо-українсько-російський словник з інофрматики та обчислювальної техніки / О.М. Коссак, С.Л. Маньковський. – Львов, 1991. – 486с.
143825
   Англо-українсько-російський словник з інформатики, программування, обчислювальної техніки. – Київ : Вища школа, 1995. – 444 с.
143826
   Англо-українсько-російський словник з інформатики, програмування, обчислювальної техніки : Hавчальний посібник. – Київ : Вища школа, 1995. – 445с. – ISBN 5-11-004501-1
143827
   Англо-українсько-російський словник з фізіології і біохімії рослин та назв рослин = English-Ukrainian-Russian dictionary plant physiology and biochemistry, plant species / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [уклад. Арапетьян Е.Р. ; ред. М.М. Мартиняк, М.В. Михалюк]. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. – 517, [1] с. – На тит. арк. зазнач. також: Dictionary of plant species in Latin, English, Ukrainian, Russian. - Словник лат.-англ.-укр.-рос. назв рослин: с. 451-515. – Бібліогр.: с. 516-517. – ISBN 978-966-613-874-6
143828
   Англо-українсько-російський словник з хімії : У двох книгах. Кн.2. – Київ : Либідь
Ч.1. – 1994. – 325 с.
143829
   Англо-українсько-російський словник з хімії. – Київ : Либiдь. – ISBN 5-325-00326-7 (Кн.2)
Ч.2. – 1994. – 288 с.


  Друга книга словника містить алфавітні реєстри українських та російських термінів.
143830
  Медведєва Л.М. Англо-українсько-російський словник усталених виразів / Л.М. Медведєва. – Київ; Тернопіль : Українська енциклопедія-Ной, 1992. – 493с. – ISBN 5-88500-047-6
143831
   Англо-українсько-російський та українсько-английський термінологічний словник з дослідження операцій / Д.Л. Дудюк, Л.Д. Загвойська, Л.Я. Сорока, Р.Я. Оріховський; МОУ ; Ін-т змісту і методів навчання. – Київ, 1996. – 160с. – ISBN 5-7763-9341-8
143832
  Майзлиш А.А. Англо-фламандские торговые договоры начала XV века: к вопросу о модели бургундской государственности // Средние века : исследования по истории Средневековья и раннего Нового времени / Ин-т всеобщей истории РАН. – Москва, 2007. – Вып. 68 (3). – С. 54-79. – ISBN 978-5-02-035555-2. – ISSN 0131-8780
143833
  Манфред. А.З. Англо-французские отношения. Стеногр. публ. лекции / А.З. Манфред. – М., 1947. – 32с.
143834
  Королев Н.В. Англо-французское соглашение 1904 года : Автореф... канд. ист.наук: / Королев Н. В.; АОН при ЦК КПСС, Каф. новой ист. – М., 1958. – 16л.
143835
  Мусаева С.И. Англо-французское соперничество вокруг проекта Суэцкого канала // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 7 (615). – С. 33-37. – ISSN 0321-0626
143836
  Оськін О. Англо-шотландське масонство - родоначальники європейської системи лож "вільних каменярів" // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квітня 2008 р.) / КНУТШ, Історичний фак. Наукове т-во студентів та аспірантів ; [ред. кол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 1, ч. 2. – С. 80-83
143837
  Гальперин А.И. Англо-Японский союз 1902-1921 года / А.И. Гальперин. – М, 1947. – 448с.
143838
  Литвинов В С. Англомания в России как социокультурное явление. : Автореф... Канд.культуролог.наук: 24.00.02 / Литвинов С.В,; Моск.гос.ун-т. – М, 1998. – 27л.
143839
  Василенко Д.В. Англомовна загальновживана лексика та військова термінологія // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 177-181. – ISSN 1729-360Х
143840
  Махачашвілі Р.К. Англомовна інноваційна лінгвосфера буття як об"єкт філософської лінгвістики // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 5 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 511-515. – Бібліогр.: Літ.: с. 515; 8 п. – ISSN 1729-360Х
143841
  Бородіна О. Англомовна історіографія про становлення дипломатичної служби Російської імперії в Японії // Каразінські читання (історичні науки) : тези доповідей 64-ї міжнар. наук. конф., 22 квіт. 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Іст. ф-т, Студент. наук. т-во ; [редкол.: Д.В. Миколенко (голов. ред.) та ін. ; уклад.: С.Д. Петров, С.М. Труш]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. – С. 97-98. – ISBN 978-966-623-745-6
143842
  Кириченко О. Англомовна історіографія про становлення російської дипломатичної служби в Японії // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / МОНУ ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – Вип. 14. – С. 266-272. – ISSN 2077-7280
143843
  Линник Н. Англомовна лексика в сучасному українському політичному дискурсі: її оцінне значення // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 4 (29). – С.123-128
143844
  Зорівчак Р. Англомовна поетична шевченкіана - здобутки і сучасний стан // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2014. – № 3 (845), березень. – С. 131-140. – ISSN 0868-4790
143845
  Зорівчак Р. Англомовна поетична шевченкіана (1868-2014): стислий огляд // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 10 (646). – С. 3-17. – ISSN 0236-1477


  Статтю присвячено історії англомовної поетичної шевченкіани. Ця історія тісно пов"язана з історією еміграції українців до Канади та США, що розпочалася 1891 р. У статті розглянуто діяльність Агапія Гончаренка (справ. ім"я Андрій Гумницький), який у ...
143846
  Чорній Р. Англомовна рецепція творчості С. Моема (деякі спостереження) // Сучасний погляд на літературу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова , кафедра укр. літ-ри. – Київ, 2006. – В.10. – С. 27-33. – ISBN 966-7773-70-1
143847
  Лазуренко О.О. Англомовне викладання у національній вищій школі: специфіка, проблеми, перспективи // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : наук.-інформ. видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2013. – № 2 (85) : березень - квітень. – С. 100-106


  Питання модернізації викладання дисциплін іноземним громадянам в контексті реформування національної вищої школи.
143848
  Максимчук Н.М. Англомовний брифінг як тип дискурсу // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 2. – С. 496-499
143849
  Романчук С. Англомовний інституційний дискурс скарги в термінах теорії мовленнєвих актів // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 28. – С. 81-89. – ISBN 966-7773-70-1
143850
  Аветісова Д.С. Англомовний рекламний дискурс у сучасному інформативному просторі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 124-130. – Бібліогр.: Літ.: с. 130; 12 п. – (Гуманітарні науки ; № 3/4). – ISSN 1813-341Х
143851
  Василенко Д. Англомовні військові фразеологічні інновації // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2008. – № 5. – С. 58-63. – Бібліогр.: С. 63.
143852
  Капітанова М. Англомовні запозичення як складник української реклами // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Чернівці, 2013. – Вип. 1 (5). – C. 80-88
143853
  Антонюк Н.М. Англомовні країни та Україна. Любов та шлюб (сім"я). Освіта. Мистецтво : теми для розвитку мовлення та підгот. до текстів міжнар. іспитів / Антонюк Н.М., Краснолуцький К.К. ; М-во освіти і науки України. – Вид. 2-ге. – Вінниця : Нова Книга, 2004. – 269, [3] с. – Обкл. анг. - Текст англ. та укр. - На корінці зазнач. назва серії. – (English through word contacts ; English speaking countries and Ukraine). – ISBN 966-7890-86-4


  Рідній бібліотеці національного університету Тараса Шевченка від автора доц. Антонюк Н.М. Підпис 13.04.2005 р.
143854
  Шукало І.М. Англомовні метафоричні рекламні слогани та їх переклад українською мовою // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2012. – Т. 4, № 2. – С. 129-133
143855
  Сандига Л.О. Англомовні неологізми у сучасному економічному дискурсі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 458-465
143856
  Ніколенко О. Англомовні прізвиська як результат вторинної номінації // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 215-219
143857
  Предій Ю.Д. Англомовні тексти газетних оголошень в сучасних електронних мас-медіа // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 3. – С. 141-145


  Електронні версії газети чи журнали в Інтернеті, на думку деякихдослідників, істотно не змініються, проте набувають нових комунікативних можливостей та якостей Інтернет-видань.
143858
  Косарев А.И. Англосаксонская и романо-германская формы буржуазного права / А.И. Косарев. – Калинин, 1977. – 64с.
143859
  Кузнецов О.В. Англосаксонська модель капіталізму та економічний розвиток Європи // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 3/4. – С. 10-13. – ISSN 1728-6220
143860
  Бондарева М. Англосаксонський нотаріат: особливості організації та функціонування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 43-46. – (Юридичні науки ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто та проаналізовано особливості організації інституції нотаріату за законодавством Сполучених Штатів Америки. The legal adjustment of notary institution according to legislation by United States of America іs considered and analyzed here.
143861
  Скороходова Т.Г. Англофильство бенгальских интеллектуалов: путь к себе от признания Другого // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 6. – С. 118-128. – ISSN 0042-8744
143862
  Макаров Н.В. Англоязычная историография о деятельности А.И. Гучкова // Вопросы истории : ежемесячный журнал / "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2013. – № 2. – С. 167-175. – ISSN 0042-8779


  Представлен историографический обзор работ англоязычных историков, посвященных деятельности лидера партии "Союз 17 октября", председателя III Государственной думы А. И. Гучкова (1862-1936).
143863
  Калинников Е.Я. Англоязычная литература Индиии / Е.Я. Калинников. – М, 1974. – 246с.
143864
  Голышева А.И. Англоязычная литература Канады / А.И. Голышева. – М., 1979. – 207с.
143865
  Вавилов В.Н. Англоязычная проза Тропической Африки, 30-80 гг. ХХ в. / В.Н. Вавилов. – Москва, 1988. – 150с.
143866
  Щирова Е. Англоязычные неологизмы-онимы // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – Вип. 25 : Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. "Мовна особистість у лінгвістичному та лінгводидактичному аспектах". – С.155-158
143867
  Бондаренко Е.В. Англоязычные номинации единиц измерения: лингвокогнитивный ракурс // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донец. нац. ун-т, Ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2013. – Т. 10, № 2 (29). – С. 5-13. – ISSN 2075-4205
143868
  Хазанов А.М. Ангола - республика, рожденная в борьбе / А.М. Хазанов. – Москва, 1976. – 64с.
143869
  Медведков Ю.В. Ангола / Ю.В. Медведков. – М, 1956. – 32с.
143870
  Олейников И.Н. Ангола / И.Н. Олейников. – М., 1960. – 80с.
143871
  Хазанов А.М. Ангола / А.М. Хазанов, А.В. Притворов. – Москва : Мысль, 1979. – 128с. – (У карты мира)
143872
  Первенцев В.А. Ангола / В.А. Первенцев, В.Г. Дмитренко. – Москва, 1987. – 183с.
143873
  Сиденко В.П. Ангола в огне / В.П. Сиденко. – Москва, 1961. – 30 с.
143874
  Крахмалов С.П. Ангола и ее армия / С.П. Крахмалов. – М, 1980. – 94с.
143875
  Сидорук А.Ф. Ангола розбиває кайдани / А.Ф. Сидорук. – Київ, 1965. – 42с.
143876
  Кіндрук Максим Ангола. Біля розбитого корита // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 1 (62). – С. 58-61 : фото
143877
  Зотов Н.М. Ангола: борьба продолжается / Н.М. Зотов. – М., 1985. – 129с.
143878
  Вальдес В.Р. Ангола: крах мифа о наемниках. / В.Р. Вальдес. – Москва, 1978. – 93с.
143879
  Рык Евгений Ангола: мир и национальное возрождение // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 2. – С. 62-64 : Фото
143880
  Фролова С.А. Ангола: нет дороги обратно. / С.А. Фролова. – Ташкент, 1980. – 56с.
143881
  Титов Владимир Федорович Ангола: формирование марксистской мысли / Титов Владимир Федорович. – Москва : Изд-во МГУ, 1985. – 134 с.
143882
  Давези Р. Ангольцы / Р. Давези. – Москва, 1970. – 216 с.
143883
  Костріков С.В. Ангулярність флювіального рельєфу, її моделювання та аналіз : природничо-географічні дослідження / С.В. Костріков, І.Г. Черваньов // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2009. – № 1. – С. 8-14 : Рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1561-4980
143884
  Ратман И.П. Андалузитсодержащие метасоматиты Алавердского рудного района (Сев. Армения) : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Ратман И.П.; АН Груз.ССР. Геол. ин-т. – Тбилиси, 1967. – 20л.
143885
  Ліпковська Наталія Андалузія. Справа маврів, або Бюджетна Іспанія для естетів - 2 / Ліпковська Наталія, Крушинський Анатолій // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 4 (124), серпень-вересень. – С. 88-95 : фото
143886
  Ташаєва Міла Андалузія.Там, де дитинство не вмирає // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 62-74 : фото
143887
  Смолик М. Андалузский романс : Повесть / М. Смолик. – Москва : Воениздат, 1962. – 206с.
143888
  Величко М.П. Андалузька поезія (VIII-XIV ст.) в оцінці А. Кримського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 68-74


  У статті проаналізовано погляди видатного українського сходознавця А. Кримського на становлення і розвиток андалузької середньовічної лірики
143889
  Мариненко П.І. Андалусизми в сучасній іспанській мові // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 3. – С.70-77


  У статті йдеться про фонетичні, граматичні та лексичні особливості андалузького діалекту іспанської мови. Розглянуто основні функції андалусизмів у художній та публіцистичній літературі. Було виявлено вплив андалузького діалекту на літературну ...
143890
  Коптелова А. Андалусийские танцы // Творчество народов мира. – Москва, 2006. – Вып. 5. – С.6-18
143891
  Шидфар Б.Я. Андалусская литература / Б.Я. Шидфар. – М., 1970. – 184с.
143892
   Андалусская поэзия. – М, 1969. – 239с.
143893
   Андалусская поэзия : переводы с араб. / [сост., подстроч. пер. и вступ. статья Б. Шидфар ; худож. Ю. Боярский]. – Москва : Художественная литература, 1980. – 229 с. – Миниатюрное издание
143894
   Андалусская поэзия. – М, 1988. – 318с.
143895
  Забелкина В. Андалусский стиль Магриба // Наука и жизнь : научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2007. – № 11. – С. 68-71. – ISSN 0028-1263


  Район Північної Африки Магриб
143896
  Реутов Сергей Андаманські о-ви. Пекло-рай : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 6 (96 ). – С. 58-65 : Фото
143897
  Чхотуа Г. Андезит / Г. Чхотуа. – Тифлис, 1933. – 17с.
143898
  Ковтун Е.Ф. Андей Ушин / Е.Ф. Ковтун. – Л., 1967. – 68с.
143899
  Євтух О. Андерайтинг і управління ризиками при іпотечному кредитування дохідної нерухомості // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 3. – С.49-51. – ISSN 1605-2005
143900
  Школьник І. Андерайтинг та його роль в розвитку ринку капіталу України // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 32-36. – ISSN 1993-0259
143901
  Костан Д.М. Андерайтинг як форма діяльності комерційних банків на фондових ринках в країнах з перехідною економікою // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 163-164
143902
  Дарміць Р.З. Андерайтинг: сутність, види, функції та підхід / Р.З. Дарміць, В.О. Вишневська // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2010. – Вип. 20.13. – С. 191-197. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
143903
  Ткаченко А. Андеррайтинг як умова реалізації конкурентної стратегії страхової організації / А. Ткаченко, К. Шматко // Економічний аналіз : збірник наукових праць / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2013. – Вип. 12, ч. 2. – С. 337-340. – ISSN 1993-0259
143904
   Андерс Цорн и его современники. – Ленинград, 1981. – 72с.
143905
  Муравьева И.И. Андерсен / И.И. Муравьева. – М., 1959. – 272с.
143906
  Муравьева И.И. Андерсен / И.И. Муравьева. – М., 1961. – 272с.
143907
  Хельмебак С. Андерсенам - ура! / С. Хельмебак. – М, 1976. – 112с.
143908
  Хельмебак С. Андерсенам - ура! / С. Хельмебак. – М, 1977. – 48с.
143909
  Гельмебак С. Андерсенам -ура! / С. Гельмебак. – К, 1977. – 104с.
143910
  Элиасберг Н.Е. Андерэа дель Сарто / Н.Е. Элиасберг. – М., 1973. – 64с.
143911
  Черненко М.М. Анджей Вайда / М.М. Черненко. – М., 1965. – 148с.
143912
  Аркуша О. Анджей Потоцький: біографія політика на тлі українсько-польських відносин // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 107-163. – (Серія історична ; Вип. 44)
143913
  Аркуша О. Анджей Потоцький: біографія політика на тлі українсько-польських відносин // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 169-282. – (Серія історична ; Вип. 45). – ISSN 2078-6107
143914
  Сушкевич Л.П. Анджей Фрыч Моджевский - идеолог польского возрождения. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Сушкевич Л.П.; БГУ. – Минск, 1975. – 26л.
143915
  Чечеткина О.И. Анджела в Советском Союзе / О.И. Чечеткина. – М, 1973. – 61с.
143916
  Гюго В. Анджело - тиран Падуанский / В. Гюго. – М., 1956. – 79с.
143917
  Гельман З.Е. Анджело Сала / З.Е. Гельман. – Саратов, 1986. – 54с.
143918
  Шашкина М.В. Андо Кесккюла: альбом. / М.В. Шашкина. – М., 1989. – 55с.
143919
   Андора // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 9. – С. 18-21 : Фото
143920
  Кушнарьов Денис Андора. Рандеву для амігос : вояж-колекція / Кушнарьов Денис, Марті Хайме // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 1 (91). – С. 18-20 : Фото
143921
   Андорра : Горнолыжные курорты // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 9. – С. 12-16 : Іл.
143922
   Андорра : горнолыжные курорты // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – дек. 2008 - янв. 2009. – С. 18-21 : Фото
143923
   Андорра ідеальна для знайомства з лижами // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 7 (68). – С. 44 : фото
143924
  Трегубов В.А. Андорра сегодня : География. Регионы зарубежного мира // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 1. – С. 17-20 : Карта. – Бібліогр. 3 назви. – ISSN 0016-7207
143925
  Матвеев Г.П. Андорра, Лихтенштейн, Монако, Сан-Марино / Г.П. Матвеев. – Москва : Географгиз, 1959. – 85 с. – (У карты мира)
143926
  Сидоренко Віктор Андорра. Гірськолижний д"юти-фрі = Фристайл Вашої зими : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 6. – С. 43
143927
  Ничкало Н. Андрагогіка в системі педагогічних наук // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Центральний ін-т післядипломної пед. освіти АПН України. – Київ, 2013. – № 2 (23). – С. 73-77
143928
  Архипова С.П. Андрагогічна модель навчання соціально незахищених категорій дорослих // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 96. – С. 8-12. – (Педагогічні науки)


  У статті на основі теоретичного аналізу представлено особливості організації навчання соціально незахищених категорій дорослих.
143929
  Драч І.І. Андрагогічні засади підготовки магістрантів педагогіки вищої // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 63-66. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 33)


  Розкрито особливості використання інноваційних педагогічних технологій.
143930
   Андрагогічні засади професійного навчання безробітних / [Десненко М.І. та ін.] ; за заг. ред. Л.М. Капченка ; М-во соц. політики України, Ін-т підготовки кадрів Держ. служби зайнятості України. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2013. – 123, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 118-123. – ISBN 978-617-649-022-7
143931
  Опольська А. Андрагогічні принципи навчання в системі післядипломної освіти // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : зб. наук. праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 28, т. 2 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 239-244. – ISBN 978-617-7009-20-6


  У статті розглянуті основні вимоги до процесу навчання дорослих, засновані на принципах андрагогіки.
143932
  Іргізов А. Андрай Іванов - борець і будівник Радянської України / А. Іргізов. – К, 1930. – 32с.
143933
  Каганович Б. Андре Жид и Федор Розенберг // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2011. – № 4 июль-август. – С. 423-479. – ISSN 0042-8795
143934
   Андре Массон // Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев, 2005. – Ч. 106 : Сюрреализм. – С. 11-22.
143935
  Наркирьер Ф.С. Андре Моруа / Ф.С. Наркирьер. – Москва, 1974. – 221с.
143936
  Ягодовская А.Т. Андре Рублев. / А.Т. Ягодовская. – М., 1960. – 18с.
143937
  Андросов С.О. Андреа Веррокьо / С.О. Андросов. – Ленинград, 1984. – 184с.
143938
  Мюссе-де А. Андреа дель Сарто / А. Мюссе-де. – К.-Відень-Львів. – 91с.
143939
   Андреа дель Сарто : альбом. – Москва : Изобразительное искусство, 1986. – 35 с.
143940
  Николаева Н.В. Андреа Мантенья / Н.В. Николаева. – М, 1980. – 127с.
143941
  Бибичадзе А. Андреас Грифиус и его трагедия "Королева Грузии Катарина". : Автореф... Канд.филол.наук: / Бибичадзе А.;. – Тбилиси, 1950. – 16л.
143942
  Нельс С.М. Андреев-Бурлак / С.М. Нельс. – М., 1971. – 287с.
143943
  Трифонова Л.П. Андреев. (Скульптор. 1873-1932) / Л.П. Трифонова. – М, 1960. – 34с.
143944
   Андреевская церковь = Cerkiev Sw. Andrzeja. – Киев, 1977. – 64с.
143945
   Андреевская церковь = Cerkiev Sw.Andrzeja. – К, 1980. – 63с.
143946
  Козлов В.Ф. Андреевский кавалер : роман / В.Ф. Козлов. – Л.
Кн. 1. – 1986. – 590с.
143947
  Билыч К.М. Андреевский спуск : стихи / К.М. Билыч. – Киев : Молодь, 1990. – 88 с.
143948
  Билыч Клавдия Андреевский спуск : стихи / Билыч Клавдия. – Киев : Молодь, 1990. – 88с.
143949
  Абрамова А.Л. Андреевые и бриевые (тетрафисовые, политриховые, буксбаумиевые, шистостеговые) мхи. / А.Л. Абрамова. – М.-Л., 1954. – 332с.
143950
  Воеводин В.П. Андрей - Медвежье Сердце - (Клад) / В.П. Воеводин. – Ленинград, 1955. – 62с.
143951
  Михайлова Е.Я. Андрей Александрович Григорьев / Е.Я. Михайлова. – М.-Л., 1947. – 36с.
143952
   Андрей Алексеевич Трофимук.. – М., 1975. – 87с.
143953
  Яковлев А Андрей Алексеевич Яковлев / А Яковлев. – М., 1975. – 11с.
143954
  Гродзенский С.Я. Андрей Андреевич Марков, 1856-1922 / С.Я. Гродзенский. – М, 1987. – 255с.
143955
  Каганович А.Л. Андрей Андреевич Мыльников / А.Л. Каганович. – Л, 1980. – 282с.
143956
  Тарасов Л.М. Андрей Андреевич Попов / Л.М. Тарасов. – М., 1954. – 36с.
143957
   Андрей Афанасьевич Егоров. – М, 1957. – 68с.
143958
   Андрей Белый : Проблемы творчества: Статьи, воспоминания, публикации. – Москва : Советский писатель, 1988. – 832с. – ISBN 5-265-00346-0
143959
  Демин В.Н. Андрей Белый / Валерий Демин. – Москва : Молодая гвардия, 2007. – 416с., [ 16 ] л. илл. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 1247 (1047)). – ISBN 978-5-235-03004-6
143960
  Долгополов Л.К. Андрей Белый и его роман "Петербург" / Л.К. Долгополов. – Л., 1988. – 413с.
143961
  Нагаев Г.Д. Андрей Березин. / Г.Д. Нагаев. – М., 1962. – 479с.
143962
  Чеботарев А.В. Андрей Боголюбский. / А.В. Чеботарев. – Владимир, 1954. – 144с.
143963
   Андрей Борисович Северный : ученый и человек : биогр. очерк / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко ; [сост. : Н.Н. Степанян и др.]. – Киев : Киевский университет, 2013. – 159, [1] с. : портр., фот. – Библиогр.: с. 142-158. – ISBN 978-966-439-661-2
143964
   Андрей Борисович Северный : академик АН СССР, д-р физ.-мат. наук, проф., Герой Социалистического Труда / [авт.-сост. О.А. Андреева ; над проектом работали: О.А. Андреева, Н.Н. Степанян, О.А. Северная ; фото: А.Н. Шаховская и др. ]. – Симферополь : АНТИКВА, 2013. – 23, [1] с. : фотоил., портр. – 100 лет со дня рождения выдающегося ученого-астрофизика. - Без тит. л.
143965
  Биневич А.И. Андрей Бубнов / А.И. Биневич, З.Л. Серебрянский. – Москва, 1964. – 80с.
143966
   Андрей Васильевич Манорик. – Киев : Наукова думка, 1984. – 38с. – (Библиография ученых УССР)
143967
  Васнецов А.В. Андрей Васнецов / А.В. Васнецов. – Москва, 1979. – 14с.
143968
  Юрьев К.Б. Андрей Везалий и его роль в развитии биологических наук : Автореф... канд. биол.наук: / Юрьев К.Б.; АН СССР. Ин-т истории естествознания и техники. – Л., 1966. – 21л.
143969
   Андрей Вингорский : каталог. – Москва : Советский художник, 1990. – 31 с.
143970
  Стрельцов Андрей Андрей Владимирович: добрый князь // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2009. – № 10 (58). – С. 4-7. – ISSN 1812-867Х
143971
  Михайлов А. Андрей Вознесенский. Этюды / А. Михайлов. – М., 1970. – 190с.
143972
   Андрей Волков: живопись. – М., 1991. – 31с.
143973
  Килимник О.В. Андрей Головко / О.В. Килимник. – М, 1956. – 150с.
143974
  Холодовская М.З. Андрей Гончаров / М.З. Холодовская. – Москва : Советский художник, 1961. – 172 с.
143975
  Каранфилов Е. Андрей Гуляшки / Е. Каранфилов. – София, 1958. – 112с.
143976
  Бъклова Катя Андрей Гуляшки / Бъклова Катя. – София, 1978. – 102с.
143977
   Андрей Диллендорф. Владимир Ильющенко. Алексей Каменский. Ирина Лаврова. Лючио Поцци. Игорь Пчельников. Лиз Тонт. Марианна Эльконина. Маргарита Юркова: Живопись. Графика. Скульптура: Выставка: Каталог. – Москва, 1991. – 72с.
143978
   Андрей Дмитриевич : Воспоминания о Сахарове. – Москва : "Терра"; Книжное обозрение, 1990. – 367 с.
143979
  Гордеев Д.И. Андрей Дмитриевич Архангельский, 1879-1940 / Д.И. Гордеев. – Москва : Наука, 1981. – 97с.
143980
  Шатский Н.С. Андрей Дмитриевич Архангельский. 1879-1940. / Н.С. Шатский. – М., 1944. – 89с.
143981
  Варшавский Л.Р. Андрей Дмитриевич Гончаров / Л.Р. Варшавский. – Казань : Полиграфшкола им. А.В. Луначарского, 1928. – 30 с.
143982
   Андрей Дмитриевич Дементьев : : Библиографический указатель. – Калинин, 1978. – 77с.
143983
   Андрей Дмитриевич Сахаров. – Москва, 1991. – 15с.
143984
   Андрей Евтихиевич Бабинец : (Ученый-гидрогеолог). – Киев : Наукова думка, 1985. – 64с. – (Библиография ученых УССР)
143985
  Клеянкин В А. Андрей Желябов -- герой "Народной воли". / В А. Клеянкин, . – М, 1959. – 75с.
143986
  Белоконский Н.П. Андрей Иванович Желябов : отрывки из воспоминаний // 1-е марта - 3-е апреля 1881 года : (Петербург 25 лет тому назад) / В.Я. Богучарский. – [Санкт-Петербург], 1906. – С. 78-82
143987
  Ашешов Ник. Андрей Иванович Желябов / Ник. Ашешов. – Петербург, 1919. – 159с.
143988
   Андрей Иванович Желябов и Софья Львовна Перовская. – Ростов -на-Дону. – 62с.
143989
  Коровкевич С.В. Андрей Иванович Иванов / С.В. Коровкевич. – М, 1972. – 128с.
143990
  Савинов А.Н. Андрей Иванович Иванов. 1776-1848. / А.Н. Савинов. – М., 1951. – 32с.
143991
  Баркова Н.В. Андрей Иванович Плотнов / Н.В. Баркова. – Ленинград, 1984. – 55с.
143992
  Степняк-Кравчинский Андрей Кожухов / Степняк-Кравчинский. – М., 1920. – 200с.
143993
  Степняк-Кравчинский Андрей Кожухов / Степняк-Кравчинский. – М., 1950. – 342с.
143994
  Буров А.К. Андрей Константинович Буров / А.К. Буров. – Москва, 1980. – 400 с.
143995
  Загорский Ф.Н. Андрей Константинович Нертов. 1693-1756. / Ф.Н. Загорский. – Л., 1969. – 167с.
143996
  Слонимский М.Л. Андрей Коробыцин / М.Л. Слонимский. – Л
4. – 1939. – 96с.
143997
   Андрей Костромин: кат. выставки. – М., 1987. – 25с.
143998
  Коцка А.А. Андрей Коцка / А.А. Коцка. – Москва, 1983. – 36с.
143999
  Крылов А. Андрей Крылов: (Альбом). / А. Крылов. – М., 1977. – 29с.
144000
  Плотников Н.С. Андрей Курбский / Н.С. Плотников. – М., 1992. – 316с.
<< На початок(–10)141142143144145146147148149150(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,