Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)141142143144145146147148149150(+10)В кінець >>
143001
  Сергиевский А. "Анатомия терроризма": Десять вопросов к Серджио Романо // Вестник Европы : Журнал европейской культуры. – Москва, 2006. – Т. 18. – С. 88-99. – ISSN 1609-5359
143002
  Васильева Э.В. "Ангел в доме": викторианский идеал женщины и его рецепция в "Джейн Эйр" Ш. Бронте и "Мэри Бартон" Э. Гаскелл // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 38-44. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; вып. 2). – ISSN 1813-1921


  Викторианский идеал женщины как "ангела в доме", нашедший воплощение в одноименной поэме К. Патмора (1854), был воспринят и подвергнут критике в романах первой пол. 19 в., написанных женщинами-писательницами.
143003
  Яремчук О. "Ангел" Центральної Європи летить до України / О. Яремчук, Н. Ваверчак // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 22 жовтня (№ 191). – С. 11


  Оксана Забужко стала лауреатом однієї з найпрестижніших літературних премій - премії "Ангеліус".
143004
   "Ангели Майдану" в Інституті філології // Київський університет. – Київ, 2014. – Квітень (№ 6/7). – С. 7


  "...У Мистецькій залі Інституту філології (бульвар Тараса Шевченка, 14) діє виставка робіт Катерини Ткаченко, молодої талановитої художниці з Харківщини, Члена спілки художників України. Представлені роботи демонструють свідому національну позицію, ...
143005
  Дирибало О.І. "Ангеллі" Ю. Словацького: прочитання і перепрочитання поеми // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 8 : Філологічні науки. Літературознавство. – С. 130-135. – ISSN 1729-360Х


  Розглядаються літературно-критичні виступи українських письменників-критиків ХХ ст. про польську літературу, зокрема про творчість Ю. Словацького. Аналізуються особливості письменницького критичного жанру загалом і стосовно оцінок польської літератури ...
143006
  Никитина Ольга "Английская простота" и французское модничанье. Модные течения в Европе и России второй половины XVIII века // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 3. – С. 95-97. – ISSN 0235-7089
143007
   "Английские рисунки и акварели XVIII-XiX веков" выставка. Ленинград 1974. Каталог выставки. – Л, 1974. – 67с.
143008
   [Анатолій Погрібний] // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 10. – ISBN 966-7060-92-6
143009
  Гомес-Аркос Ана-Ніщо / Гомес-Аркос. – К., 1986. – 182с.
143010
  Неліпович О.В. Аналітичні аспекти оцінки ефективності діяльності недержавних пенсійних фондів // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – Вип. 33. – С. 303-311
143011
   Аналітичні висновки за результатами соціологічних досліджень у рамках річної програми "Ментальні основи вибору" / Київський ін-т проблем управління ім. Горшеніна; за ред. В.В. Поповича. – Київ, 2008. – 54с. – ISBN 978-966-96689-5-0
143012
  Лівінська Ольга Іванівна Аналітичні властивості деяких класів предгауссових випадкових процесів : Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.05 / Лівінська Ольга Іванівна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1997. – 16с.
143013
  Лівінська О.І. Аналітичні властивості одного класу узагальнених процесів дробового ефекту // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 45-53. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Розглядається випадковий процес, зображений в вигляді стохастичного інтегралу [подано формулу], де f(t,s), t,s [належить] T, s [належить] ([-нескінченність], [нескінченність]) - невипадкова функція, а [ета](s), s [належить] ([-нескінченність], ...
143014
  Мішура Ю.С. Аналітичні властивості резольвент, пов"язаних з багатопараметричними напівгрупами / Ю.С. Мішура, А.С. Лаврентьєв // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 68-74. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Розглянуто мультиплікативні та покоординатні напівгрупи, що залежать від двох параметрів. Введено резольвентні оператори, пов"язані з цими напівгрупами, та досліджено їх аналітичні властивості.
143015
  Тищенко С.В. Аналітичні властивості топологічної *-алгебри степеневих рядів від N антикомутуючих ермітових твірних // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 50-52. – (Математика. Механіка ; Вип. 1)


  Будується топологічна *-алгебра степеневих рядів N антикомутуючих ермітових твірних. Для заданої умови спадання коефіцієнтів рядів вивчаються аналітичні властивості елементів побудованой алгебри.
143016
  Прохоренко О.М. Аналітичні оцінки безпекової політики Росії в дослідженнях "мозкових центрів" США // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 78, ч. 2. – С. 226-230
143017
  Івахів Ю. Аналітичні показники рентабельності: сутність і методика розрахунку // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2011. – № 11. – С. 29-37
143018
  Дорош Н.І. Аналітичні процедури в аудиті : фінансовий механізм // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 7. – С. 45-47
143019
  Черепін Ю.Т. Аналітичні складові СІАЗ регіональних органів виконавчої влади : інформаційні технології в економіці і управлінні // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 10. – С. 207-219 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
143020
  Осіпчук Т.М. Аналітичні та геометричні властивості узагальнено опуклих множин : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.01 / Осіпчук Т.М. ; НАНУ, Ін-т математики. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
143021
  Пустова С.В. Аналітичні та статистичні моделі оцінювання показників ефективності функціонування CALL- центрів : автореф. дис. ... канд.технічних наук. Спец. 01.05.02 - математичне моделювання та обчислювальні методи / Пустова С.В.; НАНУ, Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 13 назв
143022
  Внучко С.М. Аналітичні центри як суб"єкти процесу прийняття політичних рішень : автореф. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Внучко С.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 17 с. – Бібліогр.: 8 назв
143023
  Краєвський В. Аналітично-облікове забезпечення та методологічні особливості побудови фінансового рахунку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 14-16. – (Економіка ; Вип. 116). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядається аналітично-облікове забезпечення та методологічні особливості побудови фінансового рахунку.Фінансовий рахунок, чисте кредитування, чисте запозичення, фінансові активи, національне багатство, система національних рахунків (СНР). ...
143024
   Аналітіко-синтетичний огляд науково-дослідної роботи наукових бібліотек і інститутів культури України. – К., 1993. – 78с.
143025
  Репета Б.В. Аналог біфуркації Андронова-Гопфа у системі з кривою положень рівноваги // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 29-34. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 3). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
143026
  Семенов В.В. Аналог методу Фаедо-Гальоркіна для псевдопараболічних рівнянь // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 293-303. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Запропоновано аналог методу Фаедо-Гальоркіна для знаходження наближених розв"язків змішаних початково-крайових задач для псевдопараболічних рівнянь та доведена їх збіжність до узагальнених розв"язків.
143027
  Мосолов П.П. Аналог первой краевой задачи для сильно положительно определенных гипоэллиптических уравнений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Мосолов П.П. ; МГУ. – Москва, 1962. – 7 с. – Бібліогр. : с. 6-7
143028
  Дудка С.О. Аналог перехідного випромінювання в оптиці / С.О. Дудка, А.І. Іванісік, П.А. Коротков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 324-330. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянутий рух згустку нелінійної поляризації в керрівських рідинах через межу середовище-вакуум та проведений аналіз енергії і спектрального складу утвореного випромінювання на зміщених частотах. Проводиться аналогія з ефектом перехідного ...
143029
  Иосийьян Г.А. Аналог принципа Сен-Венан для течений вязкой несжимаемой жидкости и его приложения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Иосийьян Г.А.; МГУ. – М., 1979. – 16л.
143030
  Курченко О.О. Аналог сталої Ойлера для монотонної, збіжної до нуля функції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 26-29. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Для спадної неперервної на проміжку [1, [+нескінченність]) дійсної функції f, збіжної до нуля при х[прямує до] [+нескінченність], методом зустрічних послідовностей встановлена збіжність послідовності [подано формулу] та оцінена швидкість ...
143031
  Клюшин Д. Аналог теореми Глівенка-Кантеллі для обернених функцій розподілу / Д. Клюшин, Ю. Петунін, М. Савкіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 31-34. – (Кібернетика ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Доведено аналог теореми Глівенка-Кантєллі про рівномірну звітність послідовності обернених кусково-лінійних емпіричних функцій розподілу до оберненої гіпотетичної функції розподілу. In this paper the analogue of Cantelli-Glivenko theorem on uniform ...
143032
  Сугакова О.В. Аналог теореми Сміта для неоднорідного процесу відновлення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 74-81. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається процес відновлення, породжений послідовністю незалежних неоднаково розподілених випадкових величин {[ксі з нижнім індексом і], і[> або =] 1}, які мають однакові математичні сподівання Е[ксі з нижнім індексом і] = 1; і[> або =] 1 і ...
143033
  Андрійчук В.І. Аналог теореми щільності Чеботарьова для псевдоглобальних полів // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 11-16. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Нехай L/K є скінченним розширенням Галупа псевдоглобального поля K. G=Gal(L/K) і r є G. Доводиться, що існує нескінченна множина нормування поляL, групи розладу яких є циклічними групами, що продовжені r.
143034
  Слесорайтене Р.Й. Аналог теоремы Малер-Спринджука для полиномов третьей степени от двух переменных. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.004 / Слесорайтене Р.Й.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1970. – 11л.
143035
  Федоренко В.В. Аналог теоремы Шарковского для некоторых классов гибридных систем / В.В. Федоренко, С.С. Мясин, Ю.В. Федоренко // Міжнародна наукова конференція "Обчислювальна та прикладна математика" : (до 90-річчя від дня народження академіка І.І. Ляшка), м. Київ, 10-11 вересня 2012 р. : матеріали конф. / "Обчислювальна та прикладна математика", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 86
143036
  Викарук А.Я. Аналог теории Невалинды для минимальных поверхностей. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Викарук А.Я.; МГУ. – М., 1977. – 12л.
143037
  Третьяков В.П. Аналог условного рефлекса виноградной улитки. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Третьяков В.П.; Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1981. – л.
143038
  Ромм Б.Д. Аналог формулы планшереля для вещественной униомдулярной группы n-го порядка : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Ромм Б. Д.; АН СССР, Матем. ин-т. – М., 1966. – 8л.
143039
  Бхану-Мурти Аналог формулы Планшереля для сферических функций на классических некомпактных неприводимых симметрических пространствах максимального ранга. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Бхану-Мурти Т.С.; Моск.гос.ун-т. – М, 1961. – 6л.
143040
  Мнацаканов Т.Т. Аналог эффекта Джозефсона в неравновесных системах с электрон-дырочным спариванием. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Мнацаканов Т.Т.; АН СССР. Физич. ин-т им. П.Н.Лебедева. – М., 1973. – 15л.
143041
  Попа Д.П. Аналоги абсцизовой кислоты / Д.П. Попа, К.И. Кучкова. – Кишинев, 1982. – 70с.
143042
  Жданов М.С. Аналоги интеграла типа Коши в теории геофизических полей / М.С. Жданов. – Москва : Наука, 1984. – 327 с.
143043
  Царук В.І. Аналоги однієї категорної теореми C. Банаха // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2010. – № 3 (102). – С. 125-134. – (Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  Одержано два "ѕ-пористих" аналоги вiдомої категорної теореми С. Банаха [1]. Показано, що множина неперервних на сегментi недиференцiйовних функцiй та множина перiодичних неперервних функцiй з скрiзь розбiжними iнтегралами типу Дiнi [символи]-пористими ...
143044
  Лучинин А.А. Аналоги поверхностей вращения в аффинной и проективной теориях поверхностей и конгруэций. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Лучинин А.А.; Томский гос. ун-тет им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1963. – 6л. – Бібліогр.:с.5-6
143045
  Лістунов Д.П. Аналоги природних алкінілкарбінолів: синтез та оцінка як протиракових фармакофорів : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Лістунов Димитрій Петрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 247 арк. – Додатки: арк. 177-247. – Бібліогр.: арк. 163-176
143046
  Лістунов Д.П. Аналоги природних алкінілкарбінолів: синтез та оцінка як протиракових фармакофорів : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Лістунов Димитрій Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
143047
  Фурсенко Наталья Владимировна Аналоги пространств Соболева в теории новых обобщенных функций и их приложения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Фурсенко Наталья Владимировна; Белорусск. гос. ун-т. – Минск, 1995. – 16л.
143048
  Асатиани Р.В. Аналоги радикала Джекобсона в группах : автореф. дис. ... наук / Асатиани Р.В. ; АН Груз.ССР. Тбил. матем. инст. им. А.М.Размадзе. – Тбилиси, 1966. – 11 с. – Бібліогр.:с.11
143049
  Морозюк Э.Е. Аналоги теорем Абеля и Таубера для некоторых функциональных рядов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 002 / Морозюк Э.Е.; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1968. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
143050
  Щучинская Е.Ф. Аналоги теоремы Вимина для рядов Дирихле : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Щучинская Е.Ф.; МВ и ССО РСФСР.РГУ. – Ростов -на-Дону, 1979. – 16л.
143051
  Русаков С.А. Аналоги теоремы Силова о существовании и вложении подгрупп. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Русаков С.А.; Ин-т матем. и вычислит. техники АН БССР. – Гомель, 1962. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
143052
   Аналогии гравитационных и электромагнитных явлений : сб. науч. трудов. – Москва : Издательство университета дружбы народов, 1985. – 180 с.
143053
  Батороев К.Б. Аналогии и модели в познании. / К.Б. Батороев. – Новосибирск, 1981. – 319с.
143054
  Ростиашвили Б.З. Аналогический параллелизм "внутреннего я" и "центрирующего ego" // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 39-40
143055
  Мюрберг И.И. Аналогия Бентама: Дж.- С. Милль и невостребованное наследие модерна // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2014. – № 5. – С. 35-47. – ISSN 0235-1188
143056
  Эрдниев П.М. Аналогия в математике / П.М. Эрдниев. – Москва, 1970. – 30с.
143057
  Уемов А.И. Аналогия в практике научного исследованя / А.И. Уемов. – Москва, 1970. – 264с.
143058
  Акимов В.И. Аналогия в советском гражданском праве : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.712 / Акимов В.И. ; МВ и ССО РСФСР. ЛГУ. – Ленинград, 1970. – 14 с.
143059
  Мамыкин И.П. Аналогия в техническом творчестве / И.П. Мамыкин. – Минск, 1972. – 168с.
143060
  Гробман Д.М. Аналогия и гомеоморфизм систем дифференциальных уравнений : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: / Гробман Д.М.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – М., 1966. – 16л. – Бібліогр.:с.13-16
143061
  Филиппенко М.М. Аналогия как средство познания / М.М. Филиппенко. – Москва, 1975. – 56 с.
143062
  Рачитских Д.О. Аналогия феноменов "бардо" и "клиническая смерть" // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 46-48
143063
  Кутырев В.А. Аналогия человеческого (предпосылки и контуры консервативного философствования) // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 9. – С.68-70. – ISSN 0042-8744
143064
  Силин В.Л. Аналогия, уподобление и сходство лексических единиц / В.Л. Силин. – Днепропетровск, 1986. – 76с.
143065
  Редько Г.Б. Аналогії в курсі фізики середньої школи / Г.Б. Редько. – К., 1980. – 56с.
143066
  Дякун О. Аналогії з принципами архітектури та образотворчого мистецтва майя у книзі М.А. Астуріаса "Легенди Гватемали" // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000
143067
  Дякун О. Аналогії з принципами архітектури та образотворчого мистецтва майя у книзі М.А. Астуріаса "Легенди Гватемали" // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 125-130. – ISBN 966-581-231-9
143068
  Землянкін А. Аналогії й відмінності системних криз у колишній Югославії та нинішній Україні / А. Землянкін, І. Підоричева // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2014. – № 23 (379). – С. 2-8


  Вивчено причини та наслідки одного з найважчих і найтриваліших конфліктів XX століття - югославської кризи 1990-х років. Висвітлено важелі та механізми, які були задіяні новими Балканськими країнами – республіками колишньої Югославії для подолання її ...
143069
  Бондар Ірина Аналогії між віроісповідними ідеями лютеранства та релігійними поглядами Г. С. Сковороди // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, Полтава, 2009. – Вип. 22. – С. 188-203. – ISSN 2075-1443
143070
  Надольний М.І. Аналогія буття / М. Надольний // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 10-11. – ISBN 966-642-073-2
143071
  Коваленко Т.О. Аналогія в аграрному праві України: умови та межі застосування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 46-50. – (Юридичні науки ; Вип. 88). – ISSN 1728-3817


  В статті обгрунтовується можливість використання юридичної аналогії для подолання прогалин правового регулювання аграрних відносин, визначаються ознаки аналогії закону та аналогії права, умови та межі їх застосування для підвищення ефективності ...
143072
  Коваль В. Аналогія закону і здійснення правосуддя у господарських справах // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 7 : "Європейський Суд з прав людини: проблеми застосування його практики у правовій системі України". – С. 189-196. – ISSN 0132-1331
143073
  Тарануха В.П. Аналогія закону й аналогія права як способи подолання прогалин у праві // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 5-9. – (Правознавство ; Вип. 435)
143074
  Нікітіна Ф.О. Аналогія і словотворчі моделі / Ф.О. Нікітіна. – Київ, 1971. – 51с.
143075
  Шигаль Д.А. Аналогія і типологізація у порівняльному історико-правовому дослідженні // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2015. – Вип. 128. – C. 95-103. – ISSN 2224-9281
143076
  Коструба А. Аналогія права й аналогія закону як фактична фікція та спосіб "оздоровлення" механізму правоприпинення // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 11 (203). – С. 6-9
143077
  Вовк І. Аналогія та її значення у кримінально-процесуальному праві // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 5. – С. 127-133. – ISSN 0132-1331
143078
  Фасій Б. Аналогія та субсидіарне застосування норм у системі засобів подолання прогалин у законодавстві // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 1. – С. 216-221. – ISSN 1561-4999
143079
  Леоненко Л. Аналогія у cognitive science: "традиційні" концепції та моделі // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2010. – № 5 : Логіка за часів перемін: академізм vs прагматизм. – С. 32-49. – ISSN 0235-7941
143080
  Погребняк С. Аналогія у праві // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2014. – № 1/2. – C. 375-383. – ISSN 2227-7153
143081
  Круглій О. Аналогія як механізм утворення неологізмів сфери екології людини / О. Круглій, С. Татаранюк // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський, національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 26-30. – (Серія "Філологічні науки" ; № 20 (269) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
143082
  Григор"єв Д.Г. Аналогія. Аналогія закону. Аналогія права // Юриспруденція: теорія і практика / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2005. – № 11. – С. 38-47
143083
   Аналого-дискретные перобразования сигналов. – Рига : Зинатне
Вып.1. – 1975. – 120 с.
143084
   Аналого-дискретные преобразования сигналов. – Рига
2. – 1976. – 110с.
143085
   Аналого-дискретные преобразования сигналов. – Рига
3. – 1977. – 116с.
143086
   Аналого-дискретные преобразования сигналов. – Рига
4. – 1979. – 147с.
143087
  Азаров О.Д. Аналого-цифрове порозрядне перетворення на основі систем числення з ваговою надлишковістю : монографія / О.Д. Азаров; М-во освіти і науки України, Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 231, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 218-231. – ISBN 978-966-641-354-6
143088
  Крупельницький Л.В. Аналого-цифрові пристрої систем, що самокоригуються, для вимірювань і обробляння низькочастотних сигналів : Монографія / Л.В. Крупельницький, О.Д. Азаров; Мін-во освіти і науки України; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005. – 167с. – ISBN 966-641-126-1
143089
  Єремєєв І.С. Аналого-цифрові системи контролю та керування / І.С. Єремєєв. – К., 1972. – 184с.
143090
   Аналого-цифровое моделирование и системы управления. – Кишинёв, 1980. – 111с.
143091
  Журавлев А.А. Аналого-цифровое моделирование устройств энергетической электроники / А.А. Журавлев, М.Г. Левин, И.Я. Шор. – Кишинев, 1988. – 264с.
143092
  Бушуев В.В. Аналого-цифровое моделирование электроэнергетических объектов / В.В. Бушуев. – М, 1980. – 167с.
143093
  Пешков А.Т. Аналого-цифровое преобразование в комбинированных вычислительных системах : Автореф... канд. техн.наук: 05.300 / Пешков А.Т.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1970. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
143094
  Муттер В.М. Аналого-цифровые автоматические системы / В.М. Муттер. – Л., 1981. – 199с.
143095
  Кабеш К. Аналого-цифровые вычислительные системы. / К. Кабеш. – М., 1983. – 149с.
143096
   Аналого-цифровые генераторы функций. – Москва, 1959. – 16 с.
143097
  Смолов В.Б. Аналого-цифровые и цифро-аналоговые нелинейные вычислительные устройства / В.Б. Смолов, В.С. Фомичев. – Л., 1974. – 264с.
143098
   Аналого-цифровые матричные процессоры. – Кишинёв, 1989. – 200с.
143099
  Грушвицкий Р.И. и др. Аналого-цифровые периферийные устройства микропроцессорных систем / Р.И. и др. Грушвицкий. – Л., 1989. – 160с.
143100
  Бахтиаров Г.Д. Аналого-цифровые преобразователи / Г.Д. Бахтиаров. – М, 1980. – 278с.
143101
  Гитис Э.И. Аналого-цифровые преобразователи / Э.И. Гитис, Е.А. Пискулов. – Москва : Энергоатомиздат, 1981. – 360 с.
143102
   Аналого-цифровые преобразователи (принципы построения и элементы) : Труды семинара. – Новосибирск, 1971. – 158 с.
143103
  Гельман М.М. Аналого-цифровые преобразователи для информационно-измерительных систем. / М.М. Гельман. – Москва : Издательство стандартов, 1989. – 320 с.
143104
  Нетребенко К.А. Аналого-цифровые преобразователи для резисторных датчиков / К.А. Нетребенко, В.Б. Реутов. – Москва, 1975. – 89 с.
143105
  Ямный В.Е. Аналого-цифровые преобразователи напряжений в широком динамическом диапазоне. / В.Е. Ямный. – Минск, 1980. – 192с.
143106
  Маренков В.Б. Аналого-цифровые преобразователи с автоматической коррекцией погрошености : Автореф... канд. техн.наук: 05.203 / Маренков В.Б.; МВ и ССО УССР. Львовск. политехн. ин-т. – Львов, 1974. – 24л.
143107
  Мельничук Ю.В. Аналого-цифровые преобразователи с переменной значностью / Ю.В. Мельничук. – К., 1988. – 125с.
143108
  Муттер В.М. Аналого-цифровые следящие системы / В.М. Муттер. – Л., 1974. – 184с.
143109
   Аналоговая и аналого-цифровая вычислительная техника. – М., 1965. – 467с.
143110
  Атаханов Р.М. Аналоговая обработка сигнала изображения / Атаханов Р.М. ; АН Узб. ССР, Ин-т кибернетики С ВЦ УзНПО "Кибернетика". – Ташкент : ФАН АН Узб. ССР, 1991. – 186 с.
143111
  Попельски В. Аналоговая система выборочного запуска с использованием пропорциональных камер в эксперименте по упругому - -рассеянию на малые углы при энергиях 40 и 50 Гэв.. : Автореф... канд. техн.наук: 05.12.08 / Попельски В.; ОИЯИ. Лабор. высоких энергий.. – Дубна, 1974. – 18л. – Бібліогр.:с.18
143112
  Абракітов В.Е. Аналогове моделювання при вирішенні завдань боротьби з шумом : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.26.01 / Абракітов В.Е. ; Придніпровська держ.академія будівництва та архітектури. – Дніпропетровськ, 1995. – 16 с.
143113
  Голяка Роман Любомирович Аналогові біполярні інтегральні схеми для сенсорної техніки : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 05.27.01 / Голяка Р. Л.; НУ "Львівська політехніка". – Львів, 2002. – 32 с.
143114
  Морозов Юрій Васильович Аналогові вторинні перетворювачі інтегральних сенсорних пристроїв : Автореф... канд. техн.наук: 05.27.01 / Морозов Юрій Васильович; Держ. ун-тет "Львів. політехн". – Львів, 1997. – 22л.
143115
  Крупельницький Л.В. Аналогові пристрої самокористуючих АЦП для систем вимірювання та обробки низькочастотних сигналів. : Автореф... канд. техн.наук: 05.11.16 / Крупельницький Л.В.; Вінницький політехн. ін-тут. – Вінниця, 1994. – 22л.
143116
  Міненко Олександр Петрович Аналогові сигнатури нелінійності та діагностичні моделі інтегральних мікросхем : Автореф... кандид. техн.наук: 05.13.08 / Міненко Олександр Петрович; Нац. техн. ун-тет України "КПІ". – К., 1996. – 18л.
143117
   Аналогові системи керування : навч. посібник / [Жердєв М.К. та ін. ; за ред. М.К. Жердєва] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 255, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 253. – ISBN 978-966-439-471-7
143118
  Мичуда Л.З. Аналогові функціональні перетворювачі на комутованих конденсаторах. : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.05 / Мичуда Л.З.; Держ. ун-т "Львів. політехн.". – Львів, 1999. – 19л.
143119
  Брагин А.А. Аналоговіе преобразователи импульсніх потоков / А.А. Брагин. – М., 1969. – 240с.
143120
  Бодряшова О.Н. Аналогово-цифровые преобразователи / О.Н. Бодряшова. – М, 1977. – 33с.
143121
  Кириллов В.В. Аналоговое моделирование динамических систем. / В.В. Кириллов. – Л., 1977. – 287с.
143122
  Жигалов Б.А. Аналоговое моделирование на машине АВК-2-3. / Б.А. Жигалов. – М., 1984. – 27с.
143123
  Горбацевич Е.Д. Аналоговое моделирование систем управления / Е.Д. Горбацевич, Ф.Ф. Левинзон. – М., 1984. – 304с.
143124
  Анисимов Б.В. Аналоговые вычислительные машины / Б.В. Анисимов. – Москва, 1971. – 447с.
143125
  Смолов В.Б. Аналоговые вычислительные машины / В.Б. Смолов. – М., 1972. – 408с.
143126
  Медведев Ю.А. Аналоговые вычислительные машины / Ю.А. Медведев. – Иваново, 1975. – 149с.
143127
  Тетельбаум И.М. Аналоговые вычислительные машины / И.М. Тетельбаум. – М, 1976. – 87с.
143128
   Аналоговые вычислительные машины. – Л., 1977. – 83с.
143129
  Луценко В.А. Аналоговые вычислительные машины в химии и химической технологии. / В.А. Луценко, Л.Н. Финякин. – М., 1969. – 176с.
143130
  Волгин В.В. Аналоговые вычислительные машины МН-7 и применение их для исследования динамики промышленных систем автоматического регулирования / В.В. Волгин, Б.В. Хитров. – Москва, 1970. – 112с.
143131
  Тетельбаум И.М. Аналоговые вычислительные машины на операционных усилителях / И.М. Тетельбаум. – М, 1977. – 83с.
143132
  Беязов Й.Й. Аналоговые гидроусилители. / Й.Й. Беязов. – Л., 1983. – 151с.
143133
   Аналоговые запоминающие и адаптивные элементы. – Москва : Энергия, 1973. – 259 с. : черт. – Список лит. : с. 245-256 (246 назв.)
143134
   Аналоговые и гибридные вычислительные машины. – М., 1984. – 320с.
143135
  Анисимов Б.В. Аналоговые и гибридные ЭВМ / Б.В. Анисимов. – Москва, 1986. – 288с.
143136
   Аналоговые и цифровые интегральные микросхемы. – М., 1979. – 335с.
143137
   Аналоговые и цифровые интегральные микросхемы. – М.
2. – 1984. – 432с.
143138
  Кисель В.А. Аналоговые и цифровые корректоры / В.А. Кисель. – М., 1986. – 184с.
143139
  Фомин А.Ф. Аналоговые и цифровые синхронно-фазовые измерители и демодуляторы / А.Ф. Фомин, А.И. Хорошавин, О.И. Шелухин. – Москва : Радио и связь, 1987. – 247с.
143140
  Маграчев З.В. Аналоговые измерительные преобразователи одиночных сигналов / З.В. Маграчев. – М., 1974. – 223с.
143141
  Карпов Е.М. Аналоговые измерительные приборы / Е.М. Карпов, П.К. Ланге. – Куйбышев, 1977. – 67с.
143142
   Аналоговые интегральные микросхемы. – М., 1981. – 160 с.
143143
  Атаев Д.И. Аналоговые интегральные микросхемы для бытовой радиоаппаратуры / Д.И. Атаев, А В. Болотников, . – Москва, 1991. – 237с.
143144
   Аналоговые интегральные схемы. – М., 1977. – 439с.
143145
  Соклоф С. Аналоговые интегральные схемы / С. Соклоф. – Москва : Мир, 1988. – 583 с.
143146
  Банк М.У. Аналоговые интегральные схемы в радиоаппаратуре / М.У. Банк. – М, 1981. – 135с.
143147
  Булычев А.Л. Аналоговые интегральные схемы. / А.Л. Булычев, В.И. Галкин, В.А. Прохоренко. – Минск, 1985. – 223с.
143148
  Волгин Л.И. Аналоговые интегрирующие и дифференцирующие операционные преобразователи / Л.И. Волгин. – Саратов, 1982. – 128с.
143149
  Волынский Б.А. Аналоговые интегровычислители для решения краевых задач. / Б.А. Волынский. – Москва, 1963. – 152с.
143150
   Аналоговые магнитные элементы и иэлектромагнитные устройства. – Москва : Наука, 1968. – 308 с.
143151
   Аналоговые методы и средства решения краевых задач : Труды Всес. совещания. Москва. Окт. 1962 г. – Киев : Наукова думка, 1964. – 355 с. : илл.
143152
  Волгин Л.И. Аналоговые операционные преобразователи для измерительных приборов и систем / Л.И. Волгин. – Москва, 1983. – 208с.
143153
  Тимонтеев В.Н. Аналоговые перемножители сигналов в радиоэлектронной аппаратуре. / В.Н. Тимонтеев, Л.М. Величко, В.А. Ткаченко. – Москва : Радио и связь, 1982. – 113 с.
143154
  Остапенко Г.С. Аналоговые полупроводниковые интегральные микросхемы / Г.С. Остапенко. – Москва : Радио и связь, 1981. – 279 с.
143155
  Данилин В.Н. Аналоговые полупроводниковые интегральные схемы СВЧ / В.Н. Данилин, А.И. Кушниренко, Г.В. Петров. – Москва : Радио и связь, 1985. – 193 с.
143156
  Гарет Патрик Аналоговые устройства для микропроцессоров и мини-ЭВМ / Гарет Патрик. – М, 1981. – 268с.
143157
   Аналоговые электроизмерительные приборы. – М., 1979. – 351с.
143158
   Аналоговые электроизмерительные приборы : Учебное пособие для студ. вузов. – 2-е изд., перер. и доп. – Москва : Высшая школа, 1991. – 415с. – ISBN 5-06-000676-Х
143159
  Нгуен Нгок Лам Аналоговые электронные блоки для амплитудных измерений в исследованиях на синхроциклотроне ОИЯИ : Автореф... канд. техн.наук: 05.11.10 / Нгуен Нгок Лам; ОИЯИ. – Дубна, 1981. – 10л.
143160
  Ногин В.Н. Аналоговые электронные устройства / В.Н. Ногин. – Москва : Радио и связь, 1992. – 304с.
143161
   Аналоговые элементы и устройства автоматики и вычислительной техники. – Л., 1987. – 92с.
143162
  Бамдас А.М. Аналоголое моделирование исполнительных ферромагнитных устройств / А.М. Бамдас. – М, 1975. – 439с.
143163
  Кушнырь О.В. Анальз концентрации населения по данным с растровой структурой // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 7. – С. 39-45 : рис. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 0016-7126
143164
  Дзоценидзе Г.С. Анальцим осадочного происхождения из батских углистых сланцев окрестностей г. Кутаиси / Г.С. Дзоценидзе. – Тбилиси, 1943. – 993-1002с.
143165
  Дубицький М.М. Анаморфовані геозображення (карти-анаморфози): загальний огляд та перспективи використання // Шевченківська весна. Географія : зб. наук. праць XI міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 18-22 берез. 2013 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т.; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: К. Самсонюк та ін.]. – Київ : Обрії, 2013. – Вип. 11. – С. 148-150
143166
  Мацепура М.В. Анаморфовані зображення – метод моделювання зміни пропорцій // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 53-60


  Розглянуто сутність поняття, класифікація анаморфоз та історія розвитку створення анаморфоз, як методу моделювання зміни пропорцій зображення. Представлено зразок анаморфованого зображення. Рассмотрена сущность понятия, классификация и история ...
143167
  Романенкова Ю.В. Анаморфози як елемент інструментарію художньої мови маньєристів // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 4. – С. 122-126


  Стаття присвячена особливостям художнього бачення митців маньєризму, схильного до використання анаморфоз. Анаморфози позиціонуються як елемент художньої мови митців, що розглядається на прикладі творчості Дж. Арчімбольдо та Джамболоньї.
143168
  Шевченко В.О. Анаморфози: сутність та особливості побудови / В.О. Шевченко, Р.С. Філозоф // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2011. – Вип. 3. – С. 44-49


  Розглянуто сутність картографічних анаморфоз, основні напрями їх використання та запропоновано найбільш адекватні способи їх побудови. Представлено окремі зразки анаморфованих зображень. Рассмотрена сущность картографических анаморфоз, основные ...
143169
  Антонов М.В. Ананасы / М.В. Антонов, Е.Х. Осенова, В.В. Шустров. – Москва : Гос. изд-во торговой литературы, 1954. – 67с.
143170
  Северянин И. Ананасы в шампанском : Репринтное воспроизведение / И. Северянин. – Москва : Книга, 1990. – 142с.
143171
  Северянин И. Ананасы в шампанском / Игорь Северянин. – Харьков : Фолио, 2009. – 256с. – ISBN 978-966-03-4730-4
143172
   Ананд М.Р.:Био-библиографический указатель. – М., 1953. – 24с.
143173
  Сисін Юрій Ананіївський екскурс // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 37. – ISSN 0868-9644
143174
  Заленксик Ананлиз аминокислотных последовательностей в гистонах: эволюция и стрктура гистонов : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.17 / Заленксик йАндрей Олегович; Ин-т цитологии АН СССР. – Л., 1975. – 20л.
143175
  Рябиновская А.М. Ананотомия и физиология / А.М. Рябиновская. – М., 1955. – 311с.
143176
  Чичкина Светлана Анапа раздвигает границы сезона : Миллионный рубеж успешно преодолен. Регионы / Чичкина Светлана, Александрова Наталья // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 2. – C. 55 : Фото
143177
  Кругликова И.Т. Анапа, 2500 лет / И.Т. Кругликова. – Краснодар, 1987. – 108с.
143178
  Мирзоев Ф.П. Анапа, Бимлюк, Семигорье / Ф.П. Мирзоев. – Ростов н/Д, 1935. – 96 с.
143179
   Анаплазмозы животных. – Москва : Колос, 1965. – 240 с. – Библиогр. : с. 226-238
143180
  Ранцев Н.В. Анаплиз специфики отраслевых методических рекомендаций по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда // Вопросы экономических наук / Издательство " Спутник+". – Москва, 2010. – № 5 (44). – С. 41-44. – ISSN 1728-8878
143181
  Александрова Наталия Анапская осень - 2007 : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 10. – С. 54-55 : Фото
143182
  Стабурова Е.Ю. Анарзизм в Китае. / Е.Ю. Стабурова. – М., 1983. – 184с.
143183
  Ценкер Э.В. Анархизм : история и критика анархич. учений : пер. с нем. / Ценкер. – Москва : Свободая мысль, 1906. – VIII, 254 с. – Библиогр.: с. 253-254.
143184
  Адлер Г. Анархизм / Г. Адлер. – Петербург, 1920. – 64с.
143185
  Пронякин Д.И. Анархизм : историч. претензии и уроки истории / Д.И. Пронякин. – Л., 1990. – 159с.
143186
  Ермаков В.Д. Анархизм в истории России : от истоков к современности : библиографический словарь-справочник / В.Д. Ермаков, П.И. Талеров ; Санкт-Петербургский гос. ун-т культуры и искусств. – Санкт-Петербург : Соларт, 2007. – 724 с. – ISBN 978-5-902543-15-2
143187
  Комин В.В. Анархизм в Росси / В.В. Комин. – Калинин, 1969. – 244с.
143188
  Ярославский Е. Анархизм в России (Как история разрешила спор между анархистами и коммунистами в русской революции) / Е. Ярославский. – М, 1939. – 119с.
143189
  Плеханов Г.В. Анархизм и социализм / Г.В. Плеханов. – 80с.
143190
  Калінцев Ю.О. Анархізм / Ю. Калінцев // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 11. – ISBN 966-642-073-2
143191
  Плеханов Г.В. Анархізм і соціалізм / Г.В. Плеханов. – Харків, 1930. – 151с.
143192
  Жмир Володимир Федорович Анархізм у світі і в Україні // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 3-24. – Бібліогр.: с. 4-24. – ISSN 0235-7941
143193
  Жмир Володимир Анархізм у світі і в Україні. На нашій не своїй землі // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2009. – № 2 : Велика криза. – С.72-96. – ISSN 0235-7941
143194
  Жмир В. Анархізм у світі та в Україні. Анархізм сьогодні та завтра (період від 1960-х років) // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : Філософія в сучасній Грузії. – С. 56-74. – ISSN 0235-7941
143195
  Запорожець С.А. Анархізм: основні риси та визначення поняття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 46-49. – (Філософія. Політологія ; Вип. 104). – ISSN 1728-3817


  Розкрито особливості анархізму: основні риси та визначення поняття. Раскрыты особенности анархизма: основные черты и определения понятия. The features of anarchism are exposed: basic lines and determinations of concept.
143196
  Савченко В.А. Анархістська організаційна структура і анархістські комунікації в епоху революції 1905-1907 рр. // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – Вип. 30. – С. 107-119. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
143197
  Савченко В.А. Анархістський рух в Одесі (1903-1916 рр.) / В. Савченко. – Одеса : Друкарський дім, 2014. – 307, [1] с. – Бібліогр. наприкінці глав та в підрядк. прим. – (Бібліотека "Південний захід. Одесика" ; вип. 1). – ISBN 978-966-389-365-5
143198
  Боровик Микола Андрійович Анархістський рух в Україні (1917-1921 рр.) : Дис.... канд. істор. наук: 07.00.01 / Боровик Микола Андрійович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 228 л. – Бібліогр.: 207-228
143199
  Боровик Микола Андрійович Анархістський рух в Україні (1917-1921рр.) : Автореф. дис. ... канд. істор. наук:-7.00.01 / Боровик М.А.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 19 с.
143200
  Пивовар С.Ф. Анархо-комунізм / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 11-12. – ISBN 966-642-073-2
143201
  Лозовский А. Анархо-синдикализм и коммунизм / А. Лозовский. – Москва, 1923. – 108с.
143202
  Чернов Д.И. Анархо-универсалисты в Советской России начала 1920-х годов // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2010. – № 4. – С. 7-13. – ISSN 0869-5687
143203
  Карабанов И.П. Анастасиевская / И.П. Карабанов. – Краснодар, 1975. – 56с.
143204
  Муравьева Н.П. Анастасиевская часовня в Пскове: история, архитектура и роспись // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2009. – № 1 (31). – С. 51-61
143205
  Фейгин М.В. Анастасиевско-Троицкое газонефтяное месторождение Западного Предкавказья / М.В. Фейгин. – М, 1965. – 88с.
143206
  Иванов З С. Анастасий Егорович Зайкевич. / З С. Иванов. – Х, 1959. – 154с.
143207
  Коршунов А.Ф. Анастасий Филипович и его общественно-литературная деятельность (Из. ист. обществ. мысли в Белорус. первой полов. 17 в.) : Автореф... канд. филол.наук: / Коршунов А. Ф.; ЛГУ. – Л., 1956. – 17л.
143208
  Ожешко Анастасия / Ожешко. – 216с.
143209
  Аленник Э. Анастасия / Э. Аленник. – Ленинград, 1970. – 326с.
143210
   Анастасия Васильевна Сицко-Дроздова, Аркадий Иванович Сицко. – М, 1987. – 40с.
143211
   Анастасия Вертинская. – М., 1988. – с.
143212
  Костюкович А. Анастасия Волочкова: "Звезда пленительного счастья" // Академия : Интересный журнал для интересных людей / ООО "Караван-Медиа". – Киев, 2003. – № 12. – С. 42-49.
143213
  Георгина М. Анастасия Гавриловна Страусова / М. Георгина. – Йсткар-Ола, 1968. – 28с.
143214
  Петрова Т. Анастасия Ефремова / о своем отце Олеге Ефремове / // Караван историй. – Москва, 2002. – № 3. – С.12-35. – ISSN 1560-4233
143215
   Анастасия Ивановна Завьялова. – М., 1986. – 31с.
143216
  Руднева А.В. Анастасия Лебедева / А.В. Руднева. – Ленинград, 1972. – 53 с.
143217
  Минашвили Сергей Шалвович Анастасия Туманишвили-Церетели : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.10 / Минашвили Сергей Шалвович;. – Тбилиси, 1975. – л.
143218
  Морозов В.Ф. Анастасия Фомина / В.Ф. Морозов. – Петрозаводск, 1966. – 39с.
143219
  Долго-Сабуров Анастомозы и пути окольного кровообращения у человека / Долго-Сабуров. – 3-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Медгиз, 1956. – 142с.
143220
  Лурье Ю.Ю. Анатилическая химия промышленных сточных вод / Ю.Ю. Лурье. – М., 1984. – 447с.
143221
  Мазалов В.В. Анатилические методы построения оптимальных правил остановки и ихз применение : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.09 / Мазалов В.В.; ЛГУ. – Л., 1981. – 17л.
143222
  Левит З.Н. Анатилическое слово в современном французском языке : Автореф... докт. филол.наук: / Левит З. Н.; Лен. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1969. – 46л. – Бібліогр.:с.45-46
143223
  Чалая З.А. Анатолиий Серов / З.А. Чалая. – М, 1939. – 248с.
143224
  Лобанов В.М. Анатолий Адрианович Лебедев-Шуйский. / В.М. Лобанов. – Москва, 1960. – 103с.
143225
  Кокушкин В.Д. Анатолий Александров / В.Д. Кокушкин. – Москва : Советский композитор, 1987. – 284 с.
143226
  Ильина А.А. Анатолий Алексеевич Казанцев / А.А. Ильина. – Л., 1970. – 40с.
143227
  Богданов-Катьков Анатолий Алексеевич Силантьев (18 марта 1868 - 21 марта 1918). Его жизнь и труды / Богданов-Катьков. – Пг., 1918. – 34с.
143228
  Николаева С.А. Анатолий Алексин / С.А. Николаева. – М, 1986. – 245с.
143229
  Коваленко Р.М. Анатолий Ананьев / Р.М. Коваленко. – М, 1984. – 413с.
143230
   Анатолий Анфилов : кинодекорационное искусство.Живопись.Графика.Керамика : Каталог выставки. – М, 1990. – 29с.
143231
  Фолов К.В. Анатолий Аркадьевич Благонравов / К.В. Фолов. – М, 1982. – 350с.
143232
  Асаул Анатолий Николаевич Анатолий Асаул: "Кластер - это способ самоорганизации сообщества для выживания в условиях бескомпромиссной международной конкуренции..." : [інтерв"ю з доктором економічних наук А.М. Асаулом] // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 10. – С. 60-61. – ISSN 1810-3944
143233
  Ракитина Е.Б. Анатолий Афанасьев Арапов. / Е.Б. Ракитина. – М, 1965. – 80с.
143234
  Гальперина Э.Ю. Анатолий Бородин / Э.Ю. Гальперина. – Москва : Советский художник, 1980. – 126с.
143235
   Анатолий Бородин : Графика : Каталог выставки. – Москва : Советский художник, 1984. – 24с.
143236
  Захаров С.А. Анатолий Бурденюк - штурман экипажа Гастелло / С.А. Захаров. – Свердловск, 1964. – 74с.
143237
  Грудницкая С.Н. Анатолий Васильевич Венедиктов(1887-1959) - великий сподвижник // Економіка та право : наук. журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон.-правових досліджень, Держ. вищ. навч. заклад "Донец. нац. техн. ун-т", М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Донецьк, 2013. – № 1 (35). – С.166-173. – ISSN 1681-6277
143238
   Анатолий Васильевич Луначарский : Указ. тр., писем и лит. о жизни и деят.: В 2-х томах. – Москва : Книга
Т. 2 : Письма А.В.Луначарского. Литература о жизни и деятельности. – 1979. – 188с.
143239
  Железняк И.А. Анатолий Владимирович Огиевский / И.А. Железняк. – Л, 1973. – 88с.
143240
   Анатолий Владимирович Федюшин. – Омск, 1961. – 35с.
143241
  Горбачев Д.О. Анатолий Галактионович Петрицкий / Д.О. Горбачев. – М., 1971. – 152с.
143242
  Шпис К.В. Анатолий Георгиевич Бетехтин / К.В. Шпис. – М., 1959. – 48с.
143243
  Стародубец А. Анатолий Гладилин: Сахаров отговаривал меня от эмиграции // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2011. – № 19 (1184). – С. 41-43. – ISSN 0234-1670
143244
  Пронин М.П. Анатолий Железняков. / М.П. Пронин. – Л., 1970. – 319с.
143245
  Ланщиков А.П. Анатолий Жигулин: "Уроки гнева и любви..." / А.П. Ланщиков. – М., 1980. – 126с.
143246
  Кутейникова Н.С. Анатолий Захариевич Давыдов / Н.С. Кутейникова. – Л., 1988. – 126с.
143247
  Кутейникова Н.С. Анатолий Захарович Давыдов / Н.С. Кутейникова. – Л., 1988. – 128с.
143248
  Берлизов Е.М. Анатолий Знаменский / Е.М. Берлизов. – Краснодар, 1973. – 112с.
143249
   Анатолий Зыков: Графика. – М., 1977. – 28с.
143250
  Сосновский И.Ю. Анатолий и Сергей Белоглазовы / И.Ю. Сосновский. – М., 1989. – 48с.
143251
  Мостков Ю.М. Анатолий Иванов / Ю.М. Мостков. – Новосибирск, 1969. – 71с.
143252
   Анатолий Иванович Дементьев. – Челябинск, 1971. – 8с.
143253
   Анатолий Иванович Ефимов. – Москва : Наука, 1978. – 68с. – (Материалы к биобиблиографии ученых СССР ; Вып. 10)
143254
   Анатолий Иванович Мальцев. – Новосибирск, 1971. – 37 с. : портр.
143255
  Карпова В.М. Анатолий Калинин: Очерк творчества. / В.М. Карпова. – 2-е изд., доп. – М., 1973. – 198с.
143256
  Карпова В.М. Анатолий Калинин: Очерк творчества. / В.М. Карпова. – 2-е изд., доп. – М., 1976. – 160с.
143257
  Шафрановский И.И. Анатолий Капитонович Болдырев, 1883-1946. / И.И. Шафрановский, В.Ф. Алявдин. – Л., 1978. – 256с.
143258
   Анатолий Кириллович Бабко. – К., 1985. – 119с.
143259
  Кулешова В.Н. Анатолий Кокорин / В.Н. Кулешова. – Москва, 1984. – 24с.
143260
  Косогов А.М. Анатолий Косогов / А.М. Косогов. – Москва, 1983. – 36 с.
143261
  Полежаева А Е. Анатолий Кторов / А Е. Полежаева. – М., 1978. – 224с.
143262
  Кулинич А.В. Анатолий Кулинич, Юрий Шибанов / А.В. Кулинич, С Ю. Выставка произведений. Москва. Шибанов, 1982. – М., 1982. – 4с.
143263
  Голуб Г.А. Анатолий Лепин / Г.А. Голуб. – Москва : Советский композитор, 1988. – 176 с.
143264
  О"Коннор Анатолий Луначарский / О"Коннор. – Москва, 1992. – 222 с.
143265
  Сурис Б.Д. Анатолий Львович Каплан / Б.Д. Сурис. – Л., 1972. – 240с.
143266
   Анатолий Максимович Никаноров (к 80-летию со дня рождения) // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 5. – С.140-141. – ISSN 0130-2906
143267
  Андреева О.М. Анатолий Михайлович Абрамов : К 60-летию со дня рождения: Указ. лит. / О.М. Андреева. – Воронеж, 1977. – 55с. – (Воронежские писатели и литературоведы ; Вып. 3)
143268
   Анатолий Мосийчук: Живопись. Графика. Скульптура.: Кат. выст.. – М., 1991. – 16с.
143269
   Анатолий Никифорович Яр-Кравченко. – М., 1953. – 88с.
143270
  Ремнев А.В. Анатолий Николаевич Куломзин // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 8. – С. 26-45. – ISSN 0042-8779
143271
  Глезер Р.В. Анатолий Новиков / Р.В. Глезер. – Москва : Советский композитор, 1957. – 50 с.
143272
   Анатолий Новиков : методическое пособие-беседа о хоровом творчестве композитора. – Москва, 1967. – 92 с.
143273
  Поляновский Г.А. Анатолий Новиков / Г.А. Поляновский. – 2-е изд., доп. – Москва : Советский композитор, 1976. – 156 с.
143274
  Поляновский Г.А. Анатолий Новиков / Г.А. Поляновский. – 3-е изд. – Москва : Советский композитор, 1987. – 109 с.
143275
   Анатолий Окороков. – М, 1988. – 31с.
143276
  Линецкая Я М. Анатолий Папанов / Я М. Линецкая, . – М., 1972. – 200с.
143277
  Соловьева-Волынская Анатолий Петрович Болашенко / Соловьева-Волынская. – Ленинград : Художник РСФСР, 1986. – 70с.
143278
   Анатолий Пономаренко. – К., 1986. – 60с.
143279
  Алексеева А.И. Анатолий Попов. Страницы жизни. / А.И. Алексеева. – Москва, 1968. – 159с.
143280
   Анатолий Посядо (1908-1987): Скульптура. – М., 1989. – 22с.
143281
  Старикова Е.В. Анатолий Рыбаков.Очерк творчества / Е.В. Старикова. – Москва : Детская литература, 1977. – 111с.
143282
  Терещенко А.К. Анатолий Соловьяненко / А.К. Терещенко. – К., 1982. – 167с.
143283
  Станишевский Ю.А. Анатолий Соловьяненко / Ю.А. Станишевский. – М., 1984. – 32с.
143284
   Анатолий Солоницын. – Москва, 1974. – 14с.
143285
   Анатолий Терентьевич Пилипенко, 1984
143286
  Антонюк Н.Г. Анатолий Терентьевич Пилипенко (1914-1993) // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2015. – № 7 (111). – С. 48-49 : фото
143287
  Нестерова Н.М. Анатолий Федорович Капустинский / Н.М. Нестерова; вступ. ст. К. Б. Яцимирского ; библиогр. сост. Н.М. Нестеровой. – Москва : Изд-во АН СССР, 1958. – 56 с. – (Материалы к биобиблиографии ученых СССР ; Серия химических наук ; вып. 26)
143288
  Смолярчук В.И. Анатолий Федорович Кони (1844-1927) / В.И. Смолярчук. – Москва : Наука, 1981. – 392с.
143289
  Балышев Анатолий Федорович Кони и харьковчане / Балышев, А.А. Шандула // Университеты. Наука и просвещение : Научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2007. – № 3. – С. 26-36
143290
  Прокушев Г.И. Анатолий Фомин / Г.И. Прокушев. – М., 1979. – 70с.
143291
   Анатолий Царенков. 1953-1988. – М., 1990. – 23с.
143292
  Алексахина И.В. Анатолий Чепуров: очерк творчества / И.В. Алексахина. – Ленинград, 1982. – 200с.
143293
  Шапошников В.Н. Анатолий Чмыхало / В.Н. Шапошников. – Красноярск, 1974. – 95с.
143294
  Фомина Н.Н. Анатолий Юрьевич Никич / Н.Н. Фомина. – Л., 1983. – 144с.
143295
  Хенк Мальте Анатолийское будущее : репортаж / Хенк Мальте, Георгиу Джорж // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 6 : Черный аист. – С. 110-125 : Фото. – ISSN 1029-5828
143296
  Кямилев Х. Анатолия глазами Сабахаттина Али / Х. Кямилев. – Ташкент, 1965. – 99с.
143297
   Анатолій Андрійович Чухно : Біобібліографія до 70-річчя. – Київ : Наукова думка, 1996. – 136с. – (Біобібліографія учених України). – ISBN 966-00-0196-7
143298
   Анатолій Андрійович Чухно : Біобібліографія до 75-річчя. – Київ : Мустанг, 2001. – 148с. – (Біобібліографія учених України). – ISBN 966-00-0196-7
143299
  Біленко Василь Анатолій Василенко: Політиків я так часто малюю, що вже й на оригінал не дивлюся : персона // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 9. – С. 24-27 : Фото
143300
  Брехуненко В. Анатолій Васильович Бойко (1960-2010) // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2010. – Т. 18. – С. 753-762. – (Нова серія ; Вип. 15)


  Бойко А.В. - історик, дослідник історичних джерел та історії Південної України XVIII — початку XX ст.
143301
  Хоменко В.Я. Анатолій Васильович Луначарський. 1875-1933 / В.Я. Хоменко. – К., 1974. – 192с.
143302
  Габелко В.Т. Анатолій Волненко / В.Т. Габелко. – К., 1983. – 79с.
143303
  Діжак В.Я. Анатолій Володимирович Скороход - великий математик сучасності // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. університет України "КПІ". – Київ, 2006. – Вип. 24. – С. 151-152.
143304
   Анатолій Володимирович Скороход (10.09.1930 - 03.01.2011) / В.С. Королюк, О.К. Закусило, М.Ф. Городній, М.В. Карташов, Ю.В. Козаченко, Г.Л. Кулініч, Ю.С. Мішура, М.П. Моклячук, В.М. Радченко, В.А. Вишенський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 62-63. – (Математика. Механіка ; Вип. 26). – ISSN 1728-3817
143305
  Сколотяний Ю. Анатолій Гальчинский: "Януковичу-прем"єру має бути соромно за стан економіки під егідою Януковича-президента" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 12-18 січня (№ 1). – С. 6


  Ротації в сферах законодавчої та виконавчої влади наближаються до завершення. Президент Янукович уже визначився і з власним претендентом на пост нового голови НБУ, внісши до ВР пропозицію про призначення на цю посаду Ігоря Соркіна. Розмова з одним із ...
143306
  Гальчинський А. Анатолій Гальчинський: "Національна ідея - побудова України в Україні. На це повинна орієнтуватися і наша стратегія" : інтерв"ю / Ю. Сколотяний // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 4-10 жовтня (№ 35). – С. 1-2


  Про публічну презентацію стратегії розвитку України до 2020 р., що провів президент Петро Порошенко "в невимушеній обстановці арт-центру - галереї "Мистецький арсенал". Документ претендує на роль стратегічного базису, на якому будуватиметься вся ...
143307
   Анатолій Глібович Загородній (до 60-річчя від дня народження) // Український фізичний журнал : науковий журнал / НАН України, Відділення фізики і астрономії. – Київ, 2011. – Т. 56, № 1. – С. 98-99. – ISSN 0372-400X


  Вчений в галузі статистичної фізики і теорії плазми, академік НАНУ.
143308
   Анатолій Григорович Погрібний // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2007. – № 11. – С. 96. – ISSN 0236-1477
143309
   Анатолій Григорович Погрібний [привітання з Днем народження) / Правління всеукраїнського педагогічного товариства ім. Г. Ващенка // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 27 грудня - 3 січня (№ 61/62). – С. 12
143310
  Штонь Г.М. Анатолій Дімаров / Г.М. Штонь. – Київ, 1987. – 149с.
143311
  Лемешко Т. Анатолій Дімаров: "Мій бог - це людська совість" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2015. – № 2/3 (844/845). – С. 121-128. – ISSN 0868-4790
143312
  Шевченко Ю .Н. Анатолій Дмитрович Коваленко / Ю .Н. Шевченко. – К., 1980. – 43с.
143313
   Анатолій Добрянський : бібліогр. покажчик / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Наук. б-ка ; [укладачі: Мурашевич Т.Д., Загородна Н.М. ; наук. ред. та авт. ступ. ст.: Мельничук Б.І.]. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2014. – 107, [1] с. : портр., фот. – Бібліогр.: Імен. покажч.: с. 97-105. – (Серія: "Вчені Чернівецького університету")
143314
  Загнітко А. Анатолій Загнітко: "Бути поза політикою в сучасному світі складно" / бесіду вела І. Ніколайчук // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 24-30 жовтня (№ 40). – С. 11


  Розмова з доктором філологічних наук, професором, член-кореспондентом НАН України Анатолієм Загнітко. До вересня 2014 року - завідувач кафедри української мови і прикладної лінгвістики, декан філологічного факультету Донецького національного ...
143315
   Анатолій Кирилович Бабко : до 110-річчя від Дня народження / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Хім. ф-т ; [упоряд.: Куліченко С.А., Тананайко О.Ю ; заг. ред.: Запорожець О.Ю.]. – Київ : [б. в.], 2015. – 151, [1] с., [4] арк. іл. : іл., табл.
143316
   Анатолій Кирилович Бабко (1905-1968) : до сторіччя від дня народження присвячується. – Київ, 2005. – 88с.
143317
   Анатолій Кирилович Бабко (до сторіччя від дня народження) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 4. – (Хімія ; Вип. 43). – ISSN 1728-3817
143318
  Запорожець О.А. Анатолій Кирилович Бабко був і залишається хіміком-аналітиком № 1 // Методи та об"єкти хімічного аналізу : научно-практический журнал / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Т. 10, № 3/4. – С. 150-154. – ISSN 1991-0290
143319
  Кінах А. Анатолій Кінах, Прем"єр-міністр України: Тільки політична стабільність й економічне зростання можуть забезпечити високий добробут людей // Уряд. кур"єр., 2002
143320
  Кінах А. Анатолій Кінах: "Без модернизації економіки в нас не буде майбутнього" // Демокр. Україна, 2005


  Відповіді голови Партії промисловців і підприємців на запитання журналістів в інформ. агентстві УНІАН
143321
  Кінах А. Анатолій Кінах: "Вибори Президента - це наш шанс жити в чесній справедливій країні" // Голос України, 2004


  Напередодні другого туру виборів Президента України своїми думками лідер УСПП Анатолій Кінах
143322
  Кінах А. Анатолій Кінах: "Влада має повернути довіру людей": Бесіда з Першим віце-прем"єр-міністром України // Уряд. кур"єр, 2005


  [Ст. першого віце-прем"єр-міністра України з питання приватизації та реприватизації в Україні]
143323
  Кінах А. Анатолій Кінах: "Всеукраїнський страйк - потужний захист справедливого народного волевиявлення": Бесіда з головою Партії промисловців і підприємців України // Голос України, 2004


  Акції протесту проти фальсифікації результатів виборів Президента України
143324
  Кінах А. Анатолій Кінах: "Гаяти час не можна" // Демокр. Україна, 2004


  Пробл. виходу з політ кризи, що виникла після другого туру президент. виборів: Відповіді голови Партії промисловців і підприємців України на запитання журналістів в прес-центрі коаліції "Сила народу"
143325
  Кінах А. Анатолій Кінах: "Закликаю не допустити зриву чи фальсифікації виборів": Інтерв’ю з кандидатом у Президенти, головою Партії промисловців та підприємців А.Кінаха [ // Високий замок, 2004


  Передвиборчий тур на Львівщину
143326
  Кінах А. Анатолій Кінах: "Наші проблеми, крім нас, не вирішить ніхто" // Голос України, 2003


  Пробл. соц.-екон. розвитку України: Ст. президента Укр. союзу промисловців та підприємців
143327
  Кінах А. Анатолій Кінах: "Неприпустимо ходити по світу з простягнутою рукою" // Зоря Полтавщини, 2004


  Розмова з лідером Партії промисловців та підприємців України: [Про модель економічного та соціального розвитку України
143328
  Кінах А. Анатолій Кінах: "Неприпустимо ходити по світу з простягнутою рукою": Розмова з лідером Партії промисловців та підприємців України // За вільну Україну, 2004


  про нову модель економічного та соціального розвитку країни
143329
  Кінах А. Анатолій Кінах: "Подальше зростання економіки залежатиме від серьозних скоординованих зусиль законодачої та виконавчої гілок влади" // Робітн. газета, 2002


  Виступ Прем"єр-міністра України А.Кінаха на засіданні Кабінету Міністрів з питань Концепції розвитку оптового ринку електроенергії, плану заходів щодо виконання в 2002-2005 роках Коплексної програми утвердження України як транзит. держави
143330
  Кінах А. Анатолій Кінах: "Своєчасно прийнятий реальний і збалансований бюджет є невід"ємною частиною конкурентноспроможності вітчизняної економіки й держави загалом" // Робітн. газета., 2002


  Виступ Прем"єр-міністра України на засіданні Кабінету Міністрів України з питань Держбюджету 2003 р.
143331
  Кінах А. Анатолій Кінах: "Скасуємо мораторій на продож землі": Бесіда з головою ПППУ // Галицькі контракти, 2005


  Про плани діяльності Кабінету Міністрів у разі призначення на посаду Прем"єр-міністра України
143332
  Кінах А. Анатолій Кінах: "Україні потрібні підвищення платоспроможності внутрішнього ринку та поліпшення добробуту її громадян // Робітн. газета., 2002


  Виступ Прем"єр-міністра України А.Кінаха на засіданні Кабінету Міністрів України 24 лип. ц.р
143333
  Кінах А. Анатолій Кінах: "Уряд зацікавлений мати сильних і впливових соціальних партнерів для попередження і вирішення конфліктних ситуацій" // Робітн. газета., 2002


  Виступ Прем"єр-міністра України на Установчому з"їзді Федерації роботодавців України]
143334
  Кінах А. Анатолій Кінах: "Я хочу, щоб у суспільстві домінували мораль, порядність і справжній патріотизм" // Голос України, 2003


  Бесіда з президентом Укр. спілки промисловців і підприємців /Бесіду вів В.Королюк
143335
  Кінах А. Анатолій Кінах: Головне - захист національних інтересів // Демокр. Україна., 2002


  Ст. Прем"єр-міністра України про аналіз чергового засідання Каб. міністрів України
143336
  Кінах А. Анатолій Кінах: Закріпити принципи демократичного суспільства // Демокр. Україна., 2002


  Ст. Прем"єр-міністра України щодо презентації проекту Держ. бюджету у Верховній Раді
143337
  Кінах А. Анатолій Кінах: Нафтогазовий комплекс - складова національної економіки // Демокр. Україна., 2002


  Участь Прем"єр-міністра України А.Кінаха у відкритті VI міжнар. виставки нафтогаз. пром-ті "Нафта і газ - 2002" у Києві
143338
  Кінах А. Анатолій Кінах: Необхідно формувати сучасну інфраструктуру економіки // Демокр. Україна., 2002


  Виступ прем"єр-міністра України на засіданні Кабінету Міністрів
143339
  Кінах А. Анатолій Кінах: Я вірю, що люди підтримають Віктора Ющенка. Адже правда на нашій стороні, а значить, і перемога буде за нами!: Бесіда з головою УСПП // Україна молода, 2004


  Другий тур виборів Президента України
143340
  Терещенко А.К. Анатолій Кос-Анатольський / А.К. Терещенко. – Київ : Музична Україна, 1986. – 80 с.
143341
  Беспалов Ю. Анатолій Кост // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2007. – № 9 : Анатолій Кост. – С. 3-4.


  Художник Анатолій Кост
143342
  Єременко В. Анатолій Кузьмінський - ректор Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 62-72. – ISSN 1682-2366
143343
  Єременко Володимир Анатолій Кузьмінський - ректор Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 62-72. – ISSN 1682-2366


  У статті розкривається непростий і водночас яскравий життєвий та творчий шлях ректора Черкаського національного університету, науковця і педагога Анатолія Кузьмінського.
143344
  Голобородько Я. Анатолій Марущак: мелос арт-форми // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / МОНУ ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2011. – № 7/8 (107). – С. 120-125
143345
   Анатолій Миколайович Кондратенко : До 70 річчя від дня народження: Біобібліографічний покажчик. – Харків, 2006. – 44с.
143346
  Марко Василь Анатолій Мороз / Марко Василь. – Київ : Радянський письменник, 1988. – 206 с.
143347
  Марко В. Анатолій Мороз : нарис творчості / В. Марко. – Київ : Радянський письменник, 1988. – 205с. – ISBN 5-333-00019-0
143348
  Барановска І. Анатолій Москаленко - керівник спеціалізованої вченої ради Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка ( 1984-1999) // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 2 : Доповіді та матеріали четвертих наукових читань,присвячених 70-літтю від дня народження Москаленка А.З. 12 листопада 2004 р. – С. 8-10
143349
  Забіяка І.М. Анатолій Москаленко - студент // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 2 : Доповіді та матеріали четвертих наукових читань,присвячених 70-літтю від дня народження Москаленка А.З. 12 листопада 2004 р. – С. 45-52
143350
   Анатолій О. Пінчук // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 346 : фото
143351
  Савчин Валентина Анатолій Онишко: "Якщо варто робити взагалі..." // Всесвіт : Журнал іноземної літератури: Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / Нац. спілка письм. України. – Київ : Видавничий дім "Всесвіт", 2008. – №3/4
143352
  Лукінова Т.Б. Анатолій Павлович Непокупний - учений і поет // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О. ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 4-13. – ISSN 0027-2833


  У статті йдеться про життєвий і творчий шлях А.П. Непокупного, видатного вченого, поета і організатора науки
143353
   Анатолій Павлович Непокупний : біобібліографія до 75-річчя / Нац. акад. наук України, [Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні] ; [упоряд. Вакулич М.І., Тараненко А.Л. ; авт. вступ. ст. Тараненко А.Л.]. – Київ : Вид. Дім Д. Бураго, 2008. – 90, [2] с., [1] арк. портр. : іл., фотогр. – (Біобібліографія вчених України). – ISBN 978-966-8188-93-0
143354
  Будько Євген Анатолій Пахля. Комплекс туристичної повноцінності : Профі-тур // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 2. – С. 74-76 : Фото
143355
  Гагауз Т.В. Анатолій Петрицький. "Портрет Михайла Вериківського" // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2008. – № 1. – С. 31.
143356
  Колесник В. Анатолій Петрович Коцур - науковець, педагог, людина // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 25 : На пошану доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Коцура Анатолія Петровича з нагоди його 50-річчя. – С. 16-19
143357
  Розовик Д. Анатолій Петрович Коцур як завідувач кафедри української історії та етнополітики // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 25 : На пошану доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Коцура Анатолія Петровича з нагоди його 50-річчя. – С. 117-118
143358
  Пшеничний Т. Анатолій Петрович Коцур: слово про вчителя // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 25 : На пошану доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Коцура Анатолія Петровича з нагоди його 50-річчя. – С. 116


  Присвячено 50-річному ювілею українського історика, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка А.П. Коцуру.
143359
  Дончик В. Анатолій Погрібний: "Бог дарував нам Україну... Будьмо ж гідними цього дару" = (уривки з передмови до книги "Поклик дужого чину") / В. Дончик, П. Кононенко // Педагогічна думка / Головне упр. освіти і науки Льв. облдержадміністрації ; Львів. обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2012. – № 1. – С. 18-22


  До 70-річчя із дня народження Анатолія Погрібного
143360
  Карпенко Віталій Анатолій Погрібний: дума - про Україну, праця - для України... : (спогад про колегу і друга) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 28-30


  Статтю присвячено пам"яті відомого українського вченого-літературознавця, публіциста, політика, соціолога, етнопсихолога Анатолія Погрібного. Висвітлено контекст особисгісного сприйняття цієї непересічної постаті.
143361
  Шебеліст С. Анатолій Погрібний: людина дужого чину // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – № 1 (22). – С. 202-210. – ISSN 2075-1222
143362
  Герасименко В.Я. Анатолій Свидницький : Літературний портрет / В.Я. Герасименко. – Київ : Держ. вид-во худ. літ-ри, 1959. – 136 с.
143363
  Мацевич А.Ф. Анатолій Свидницький : біографічна повість / А.Ф. Мацевич. – Київ : Молодь, 1984. – 182 с. – (Библиотека юношества)
143364
  Жук Н.Й. Анатолій Свидницький / Н.Й. Жук. – Київ, 1987. – 148 с.
143365
  Сиваченко М.Є. Анатолій Свидницький і зародження соціального роману в українській літературі / М.Є. Сиваченко; АН УРСР. Ін-т літератури. – Київ : Видавництво академії наук УРСР, 1962. – 415с.
143366
  Терещенко А.К. Анатолій Солов"яненко / А.К. Терещенко. – К., 1988. – 213с.
143367
  Терещенко А. Анатолій Солов"яненко. Творчий шлях / Алла Терещенко. – Київ : Либідь, 2009. – 352 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 978-966-06-0555-8
143368
   Анатолій Степанович Куц // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1968. – Вип. 5. – С. 124-125 : Фото
143369
  Гончарук В.В. Анатолій Терентійович Пилипенко - людина, вчений, педагог // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2014. – № 5. – С. 97-100 : фото. – ISSN 0372-6436


  3 травня 2014 р. наукова громадськість світу відзначила 100-річчя від дня народження академіка НАН України Анатолія Терентійовича Пилипенка - видатного вченого, педагога, заслуженого діяча науки і техніки України, лауреата Державної премії України, ...
143370
  Іщук Н.М. Анатолій Чічановський: інформаціолог сучасності. Бібліографія професора А. А. Чічановського // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 46, січень - березень. – С. 110-113


  У статті йдеться про життя, творчість та наукові напрацювання доктора політичних наук, професора кафедри міжнародної журналістики, завідувача кафедри електронних видань і медіадизайну Інституту журналістики Анатолія Анатолійовича Чічановського, ...
143371
  Мушкетик Ю.М. Анатолій Шиян / Ю.М. Мушкетик. – Київ, 1960. – 172с.
143372
  Стаєцький О.Б. Анатолій Шиян / О.Б. Стаєцький. – Київ : Радянський письменник, 1986. – 262 с.
143373
   Анатолій Якович Пилипенко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 211-212. – (Юридичні науки ; Вип. 33/34)
143374
   Анатолій Якович Радзівілл (До 70-річчя від дня народження) // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2004. – № 4. – С. 116-117 : фото. – ISSN 0367-4290
143375
   Анатолій Якович Радзівілл (До 75-річчя від дня народження) // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2009. – № 3. – С. 116-117 : фото. – ISSN 0367-4290
143376
   Анатолію Варфоломійовичу Головачу - 80 // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2010. – № 4 (51). – С. 91-92
143377
   Анатолію Григоровичу Ткаченку - 60! // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2003. – Вип. 8. – С. 213-214. – ISBN 966-631-331-6
143378
   Анатолію Лаврентію Бондарю - 70 років // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2013. – № 2 (83). – С. 50-51 : фото
143379
   Анатолію Миколайовичу Молочку - 65! // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 77. – (Географія ; вип. 1 (61)). – ISSN 1728-3817
143380
  Лисенко Л. Анатолію Фуженку - 75... // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2011. – № 2 (73). – С. 51-53. – ISSN 0130-1799


  Анатолій Семенович Фуженко (1936-1999) - український радянський скульптор, член Спілки художників СРСР. Пам"тники: Т. Шевченкові в Москві; М. Мокрякові в Новоукраїнці; О. Довженкові в Сосниці; Богданові Хмельницькому у Черкасах.
143381
  Горак Я. Анатоль Вахнянин і наукове товариство імені Т. Шевченка // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2006. – Ч. 4 : Театр. Музика. Кіно. – С. 40-44. – ISSN 1728-6875
143382
  Нитченко Д. Анатоль Галан (А. Калиновський) // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 2012. – № 9/10. – С. 47-49. – ISSN 0130-1608
143383
  Фрайт Оксана Анатоль Кос-Анатольський як інтерпретатор поетичних творів Олександра Олеся // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2010. – Ч. 1 (29) : Театр. Музика. Кіно. – С. 22-27. – ISSN 1728-6875
143384
  Горбачов Д.О. Анатоль Петрицький / Д.О. Горбачов. – Київ, 1971. – 48с.
143385
  Врона І.І. Анатоль Петрицький. Альбом. Життя і творчість А.Г.Петрицького. / І.І. Врона. – Київ, 1968. – 190с.
143386
  Зеров М. Анатоль Свидницький, його постать і твори // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 321-356. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
143387
  Брандес Г. Анатоль Франс : Критичний нарис / Георг Брандес ; Переклав Н. Грінченко. – [У Київі] (Київ) : [З друк. "Петра Барського"], 1908. – 61 с.
143388
  Лещинская Галина Иосифовна Анатоль Франс : Библиогр. указ. рус. пер.и критич. лит. на рус. яз., 1877-1982 гг. / Лещинская Галина Иосифовна, Линддстрем Мария Викторовна. – Москва : Книга, 1985. – 215с.
143389
  Гофф М. Анатоль Франс в годы 1914-1924 / М. Гофф. – Л., 1925. – 206с.
143390
  Фрид Я.В. Анатоль Франс и его время / Я.В. Фрид. – М., 1975. – 390с.
143391
  Юльметова С.Ф. Анатоль Франс и некоторые вопросы эволюции реализма / С.Ф. Юльметова. – Саратов, 1978. – 165с.
143392
  Чельцов- Бебутов Анатоль Франс как криминалист / Чельцов- Бебутов. – М, 1930. – 88с.
143393
  Козлов Н. Анатоль Франс, как публицист и общественный деятель. : Автореф... Канд.филол.наук: / Козлов Н.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1952. – 24л.
143394
  Лиходзиевский С.И. Анатоль Франс. Очерк творчества / С.И. Лиходзиевский. – Ташкент, 1962. – 419с.
143395
  Федорова Л.Ф. Анатольевна и сын. / Л.Ф. Федорова. – М., 1973. – 352с.
143396
  Меньшикова Е.А. Анатомическая и кариологическая характеристика семейства гречишных. : Автореф... Канд.биол.наук: / Меньшикова Е.А.; Пермский гос.ун-т. – Пермь, 1964. – 20л.
143397
  Байкин В.С. Анатомическая терминология аппарата движения человека на русском, латинском, немецком, французском и английском языках / В.С. Байкин. – Чита, 1960. – с.
143398
  Бец В.А. Анатомические и гистологические исследования / В.А. Бец. – Москва, 1950. – 300 с.
143399
  Меликян Н.М. Анатомические изменения и динамика накопления лигнина в растениях : Автореф. дис. ... Док. биол. наук / Меликян Н.М. ; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1964. – 39 с.
143400
  Абдулгамидов Ч.А. Анатомические особенности подземных органов некоторых видов из Северной Осетии : автореф. дис. ... канд. биол. наук: 101 / Абдулгамидов Ч.А. ; Ленингр. гос. пед ин-т. – Ленинград, 1968. – 16 с.
143401
  Тваладзе Г.М. Анатомический анализ движений человеческого тела / Г.М. Тваладзе. – М., 1964. – 94с.
143402
  Терпило Н.И. Анатомический атлас лекарственных растений / Н.И. Терпило. – 2-е изд., перераб. и доп. – К, 1961. – 363с.
143403
  Никитин А.А. Анатомический атлас полезных и некоторых ядовитых растений / А.А. Никитин, И.А. Панкова. – Ленинград : Наука, 1982. – 768с.
143404
   Анатомический атлас человеческого тела = Atlas anatomiae corporris humani. – Изд. 25-е. – Будапешт : Изд-во АН Венгрии -изд-во "Медицина"
Т.1 : Костная система. Суставная система. Мышечная система. – 1965. – 313, [3] с. – Парал. тит. л. на венгерс. яз.
143405
  Усков Б.Н. Анатомический атлас. / Б.Н. Усков. – М, 1963. – 11с.
143406
  Казаченок Т.Г. Анатомический словарь / Т.Г. Казаченок. – Минск, 1990. – 510с.
143407
  Грехова Т.Ф. Анатомическое и микрохимическое изучение сибирских и дальневосточных маков : Автореф... канд. биол.наук: / Грехова Т. Ф.; Том.ГУ. – Новосибирск, 1950. – 8л.
143408
  Нгуен Данг Фонг Анатомическое и эмбриологическое изучение культурных и диких форм моркови : Автореф... кандидата биол.наук: / Нгуен Данг Фонг; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Биол.-почв. фак. – М., 1965. – 17л.
143409
  Гарвей В. Анатомическое исследование о движении сердца и крови у животных / В. Гарвей. – М.-Л., 1927. – 113с.
143410
  Гарвей В. Анатомическое исследование о движении сердца и крови у животных / В. Гарвей. – Ленинград, 1948. – 235с.
143411
  Жоголева Е.П. Анатомическое строение вегетативных органов : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Жоголева Е. П.; АН Тадж.ССР, От-ние биол. наук. – Душанбе, 1973. – 26л.
143412
  Голышева М.Д. Анатомическое строение и гистогенез листа в семействе ивовых (Salicaceae mirbel) : Автореф... канд. биол.наук: 094 / Голышева М.Д.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Биол.-почв. фак. – Москва, 1968. – 15л.
143413
  Ванинская Ю.М. Анатомическое строение и физико-механические свойтва древесины, пораженной дереворазрушающими грибами. : Автореф... Канд.биол.наук: / Ванинская Ю.М.; Ин-т эксперим. ботаники АН БССР. – Минск, 1966. – 16л.
143414
  Касесалу А.А. Анатомическое строение и физико-механические свойтсва древесины березы : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 094 / Касесалу А.А. ; АН ЭстССР. – Тарту, 1969. – 32 с.
143415
  Агулова В.К. Анатомическое строение и физиологическое состояние скелетных частей виноградного куста при различных условиях формирования : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Агулова В.К. ; Киевский гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1957. – 18 с.
143416
  Агулова В.К. Анатомическое строение и физиологическое состояние скелетных частей виноградного куста при различных условиях формирования. : Дис... канд. биолог.наук: / Агулова В.К.; Всероссийский научно-исследоват. ин-т виноград. и виноделия. – Новочеркасск, 1956. – 181л. – Бібліогр.:л.159-181
143417
  Калашник С.О. Анатомична характеристика стебел однорічних пагонів сукулентних рослин роду Euphorbia L.(Euphorbiaceae) / С.О. Калашник, М.М. Гайдаржи // Український ботанічний журнал / НАН України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2013. – Т. 70, № 1. – C. 45-53. – ISSN 0372-4123
143418
  Гаврилов Л.Ф. Анатомия / Л.Ф. Гаврилов, В.Г. Татаринов. – М., 1978. – 424с.
143419
  Корецкий Василий Анатомия "Пиратов" : мировой проект // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 5 (2848). – С. 144-149 : Фото
143420
  Гусев А.С. Анатомия ( с основами гистологии и эмбриологии) / А.С. Гусев, Ю.П. Сергеев; Под ред.: В.М.Годинова. – Изд-е второе, перераб. и доп. – Москва : Медицина, 1970. – 296с.
143421
   Анатомия агрессии. Новые документы о воен. целях фаштстского герм. империализма в второй мировой войне. – М, 1975. – 319с.
143422
  Калнинь Б.А. Анатомия аденовируса типа 12в онтогенеза. Атлас электронномикроскопических исследований / Б.А. Калнинь, В.И. Кувичкин. – Рига, 1971. – 164с.
143423
   Анатомия бактерий : Шестой симпозиум Общества общей микробиологии. Лондон, апрель 1956 г. – Москва : Медгиз, 1960. – 392 с. : 25 табл. – Парал. тит. арк. англ. мовою
143424
   Анатомия бактерий. Шестой симпозиум Общества общей микробиологии.. – М, 1960. – 392с.
143425
  Дорси В. Анатомия биржевого рынка: Методы оценки уверенности и ожиданий трейдеров и рыночных тенденций / Вуди Дорси; Пер. с англ. – Санкт-Петербург : Питер, 2005. – 400с. – (Школа валютных трейдеров). – ISBN 1-58799-164-0
143426
  Примаков Е.М. Анатомия ближневосточного конфликта / Е.М. Примаков. – Москва, 1978. – 374 с.
143427
  Казинс Н. Анатомия болезни с точки зрения пациента / Н. Казинс. – М., 1991. – 95с.
143428
  Парк Л.К. Анатомия большого бизнеса / Л.К. Парк, Ф.У. Парк. – М., 1964. – 312с.
143429
  Бузгалин А.В. Анатомия бюрократизма. / А.В. Бузгалин, А.И. Колганов. – Москва, 1988. – 62с.
143430
  Крылова Н.В. Анатомия в схемах и рисунках / Н.В. Крылова. – М, 1986. – 168с.
143431
  Раскатов П.Б. Анатомия вегетативных органов древесных растений. / П.Б. Раскатов. – Воронеж, 1974. – 103с.
143432
   Анатомия внутриорганных сосудов. Сборник научных работ кафедры нормальной анатомии. – Л, 1948. – 277с.
143433
   Анатомия войны.. – М, 1971. – 528с.
143434
  Ачилов И.Ш. Анатомия головы человека и построение ее в рисунке / И.Ш. Ачилов. – Алма-Ата, 1990. – 107с.
143435
  Дюваль М. Анатомия для художников / М. Дюваль. – Москва, 1936. – 368с.
143436
  Дюваль М. Анатомия для художников / М. Дюваль. – М.-Л, 1940. – 296с.
143437
  Климов А.Ф. Анатомия домашних животных / А.Ф. Климов. – М.
1. – 1951. – 560с.
143438
  Климов А.Ф. Анатомия домашних животных / А.Ф. Климов. – М.
2. – 1951. – 464с.
143439
  Акаевский А.И. Анатомия домашних животных / А.И. Акаевский, А.Ф. Климов. – Москва
2. – 1951. – с.
143440
  Акаевский А.И. Анатомия домашних животных / А.И. Акаевский. – Москва
1. – 1961. – с.
143441
   Анатомия домашних животных. – М
1. – 1961. – 391с.
143442
  Акаевский А.И. Анатомия домашних животных / А.И. Акаевский. – Москва : Сельхозиздат, 1962. – 582с.
143443
  Жеденов В.Н. Анатомия домашних животных / В.Н. Жеденов. – М
2. – 1965. – 412с.
143444
   Анатомия домашних животных:Практикум по препарированию. – Киев : Вища школа, 1980. – 136с.
143445
  Дюсенбаев А.Р. Анатомия души : темперамент, характер, личность, поведение, геронтология, просвещение, экономика, общество, история, религия / Ахмет Дюсенбаев. – Алматы : ДАР, 2005. – 252 с. – ISBN 9965-27-674-9
143446
  Боярчук Е.Д. Анатомия дыхательной системы : Учебное пособие для самостоятельной работы студ. по курсу анатомии человека / Е.Д. Боярчук, А.А. Виноградов; МОНУ; Луганский госуд. педагог. ун-тет им. Тараса Шевченко. – Луганск : Альма-матер, 2001. – 26с. – Библиогр.:с.26
143447
  Коротаев А Анатомия египетской контрреволюции / А Коротаев, Л. Исаев // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2014. – № 8. – С. 91-100. – ISSN 0131-2227
143448
  Киселева Н.С. Анатомия и морфология растений / Н.С. Киселева. – Минск, 1971. – 318с.
143449
  Тутаюк В.Х. Анатомия и морфология растений / В.Х. Тутаюк. – М., 1972. – 335с.
143450
  Васильева Е.М. Анатомия и морфология растений / Е.М. Васильева, Ю.К. Мелихова. – Красноярск, 1973. – 94с.
143451
  Киселева Н.С. Анатомия и морфология растений / Н.С. Киселева. – 2-е, доп. – Минск, 1976. – 319с.
143452
  Тутаюк В.Х. Анатомия и морфология растений / В.Х. Тутаюк. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1980. – 317с.
143453
  Буинова М.Г. Анатомия и пигменты листа растений Забайкалья. / М.Г. Буинова. – Новосибирск, 1988. – 95с.
143454
  Когхилл Дж.-Э. Анатомия и проблема поведения / Дж.-Э. Когхилл; Боровский В.М. – М.-Л., 1934. – 87с.
143455
  Никитюк Б.А. Анатомия и спортивная морфология / Б.А. Никитюк, А.А. Гладышева. – М, 1989. – 174с.
143456
   Анатомия и ультраструктура плодов. – Кишинев : Картя Молдовеняске, 1966. – 87 с.
143457
  Замбржицкий И.А. Анатомия и физилогия центральной нервной системы: Лимбико-диенцеф. комплекс мозга человека / И.А. Замбржицкий. – Калинин, 1975. – 94с.
143458
  Воробьева Е.А. Анатомия и физиология / Е.А. Воробьева, А.В. Губарь, Е.Б. Сафьянникова. – Москва : Медицина, 1981. – 416с.
143459
  Леонтьева Н.Н. Анатомия и физиология детского организма : Основы учения о клетке и развитии организма, нервная система, опорно-двигательный аппарат / Н.Н. Леонтьева, К.В. Маринова, Э.Г. Каплун; Под общ. ред.: Н.Н.Леонтьевой. – Москва : Просвещение, 1976. – 302с.
143460
  Леонтьева Н.Н. Анатомия и физиология детского организма (Внутренние органы) / Н.Н. Леонтьева, К.В. Маринова. – Москва : Просвещение, 1976. – 239 с.; 8 л. ил.
143461
  Гарибьян Р.Б. Анатомия и физиология человека / Р.Б. Гарибьян, Н.Г. Марков. – Изд. 6-е. – Москва, 1961. – 207 с.
143462
  Гарибьян Р.Б. Анатомия и физиология человека / Р.Б. Гарибьян, Н.Г. Марков. – Изд. 4-е. – Москва, 1962. – 251 с.
143463
  Гарибьян Р.Б. Анатомия и физиология человека / Р.Б. Гарибьян, Н.Г. Марков. – Изд. 11-е. – М, 1966. – 239с.
143464
  Артемьев Д.И. Анатомия и физиология человека / Д.И. Артемьев. – Ашхабад
1. – 1973. – 157с.
143465
   Анатомия и физиология человека. – Воронеж
2. – 1973. – 63с.
143466
  Гальперин С.И. Анатомия и физиология человека / С.И. Гальперин. – Москва : Высшая школа, 1974. – 468с.
143467
  Старушенко Л.И. Анатомия и физиология человека : учебное пособие / Л.И. Старушенко. – Киев : Вища школа, 1989. – 213 с.
143468
  Сапин М.Р. Анатомия и физиология человека (с возрастными особенностями детского организма) : Учеб. пос. для студ. сред. педаг. учеб. заведений / М.Р. Сапин, В.И. Сивоглазов. – 2-е изд., стереотипное. – Москва : Академия, 1999. – 448с. – ISBN 5769502592
143469
   Анатомия и физиология человека.. – Горький
2. – 1963. – 200с.
143470
  Воробьева Е.А. Анатомия и физиология. / Е.А. Воробьева. – Москва, 1975. – 431с.
143471
  Борисевич А.И. Анатомия и эволюция нервной системы / А.И. Борисевич. – Ярославль, 1982. – 73с.
143472
  Ткачук В.Г. Анатомия и эволюция нервной системы : Краткий конспект лекций / В.Г. Ткачук, В.Е. Хапко; МАУП. – Київ : МАУП, 1999. – 75с. – ISBN 966-7312-98-4
143473
  Варуха Э.А. Анатомия и эволюция нервной системы. / Э.А. Варуха. – Ростов-на-Дону, 1992. – 89с.
143474
  Максимов Л.Ю. Анатомия как один из показателей качественности прилагательных (на материал. русск. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: / Максимов Л. Ю.; Моск.гос. пед. ин-т. – М., 1958. – 19л.
143475
  Афцелиус Б. Анатомия клетки / Б. Афцелиус. – Москва, 1968. – 158с.
143476
  Лотова Л.И. Анатомия коры хвойных / Л.И. Лотова. – М., 1987. – 151с.
143477
  Ноздрачев А.Д. Анатомия кошки / А.Д. Ноздрачев. – Л, 1973. – 247с.
143478
  Гитин В. Анатомия криминала / В. Гитин, Б.Ю. Хигир. – Х., 1996. – 418с.
143479
  Нестеренко-Гоптивский Анатомия кроваво-красного коммуно-фашизма или Краткий курс истории ВКП (б) с основами антиутопии, контридеологии и антишовинизма : докторская диссертация / Михаил Нестеренко-Гоптивский. – Вінниця : Державна картографічна фабрика, 2011. – 479, [1] с. – В кінці кн. авт. та назва також парал. укр. – ISBN 978-611-533-004-1
143480
  Бобринский Н.А. Анатомия кролика / Н.А. Бобринский. – Москва, 1932. – 120 с.
143481
   Анатомия кролика / Жеденов, , , С.С. Бигдан, В.П. Лукьянова. – Москва, 1957. – 311 с.
143482
  Артемов В.Л. Анатомия лжи / В.Л. Артемов. – Москва, 1973. – 191с.
143483
  Зивс С.Л. Анатомия лжи / С.Л. Зивс. – Москва, 1982. – 127с.
143484
  Фокин И.М. Анатомия мясопромышленных животных. / И.М. Фокин. – М.-Л., 1939. – 155с.
143485
  Льюис Г.Н. Анатомия науки / Г.Н. Льюис. – М.-Л., 1929. – 144с.
143486
  Ракитов А.И. Анатомия научного знания. / А.И. Ракитов. – Москва, 1969. – 208с.
143487
  Козлов В.И. Анатомия нервной системы : учебное пособие для студ. высш. учебных заведений, обучающихся по направлениям и спец. "Психология", "Биология" / В.И. Козлов, Т.А. Цехмистренко. – Москва : Мир ; АСТ, 2004. – 208 с. : илл. – ISBN 5-03-003567-2


  Рассматриваются вопросы общей анатомии, развития и строения спинного и головного мозга, периферической нервной системы, а также общие принципы и особенности структурной организации автономной нервной системы
143488
  Базен Эрве Анатомия одного развода / Базен Эрве. – М., 1979. – 267с.
143489
  Базен Эрве Анатомия одного развода / Базен Эрве. – Рига, 1984. – 248с.
143490
  Никифорович Г. Анатомия одного характера : о романе Фридриха Горенштейна "Место" // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2012. – № 5 (сентябрь - октябрь). – С. 54-75. – ISSN 0042-8795
143491
  Крылова Н.В. Анатомия органов чувств (в схемах и рисунках) : Атлас- пособие / Н.В. Крылова, Л.В. Наумец. – Москва : Изд-во УДН, 1991. – 95с. – ISBN 5-209-00267-5
143492
  Медведева Татьяна Сергеевна Анатомия основных лексико-фразеологических полей в семантической области "Деятельность": (на материале современного немецкого языка) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Медведева Татьяна Сергеевна; Московский гос. ин-т иностр. языков. – М., 1990. – 22л.
143493
  Иванов И. Анатомия отечественного импортозамещения // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2011. – № 4. – С. 5-13. – ISSN 2074-6040


  Статья анализирует возможности и разумные пределы импортозамещения в России и государственную политику в этой области
143494
  Лирмян Р.О. Анатомия падения / Р.О. Лирмян. – 2-е, доп. и испр. – Москва : Московский рабочий, 1986. – 218с.
143495
  Рыбаков М.А. Анатомия персонального компьютера / М.А. Рыбаков. – М, 1990. – 222с.
143496
  Гончарова С Анатомия побегов представителей семейства Crassulaceae флоры российского Дальнего Востока / С Гончарова, Н. Царенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 79-82. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 15/17). – ISSN 1728-3817


  В статье рассмотрены результаты изучения анатомии побегов представителей семейства Crassulaceae флоры российского Дальнего Востока. Установлено, что вторичная ксилема изученных видов имеет атипичное строение и характеризуется короткими сосудистыми ...
143497
  Бец В.А. Анатомия поверхности человеческого мозга / В.А. Бец. – 85с.
143498
  Ромер А. Анатомия позвоночных. В 2-х томах / А. Ромер, Т. Парсонс. – Москва : Мир. – ISBN 5-03-000291-Х; 5-03-000290-1
т.1. – 1992. – 358с
143499
  Ромер А. Анатомия позвоночных. В 2-х томах / А. Ромер, Т. Парсонс. – Москва : Мир. – ISBN 5-03-000292-8; 5-03-000290-1
т.2. – 1992. – 406с
143500
  Фуллер Лон Анатомия права / Фуллер Лон. – Київ : Сфера, 1999. – 144с. – ISBN 966-7267-43-1
143501
  Чередниченко В.П. Анатомия предательства. / В.П. Чередниченко. – 2-е изд., перераб. и доп. – К., 1983. – 326с.
143502
   Анатомия преступлений. ЦРУ против молодежи. – М, 1985. – 192с.
143503
  Щербакова Г.Н. Анатомия развода : Повести - варианты / Г.Н. Щербакова. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 206с.
143504
  ПалладинВ.И Анатомия растений / ПалладинВ.И, . – М.-Птгр, 1924. – 292с.
143505
  Иванов Л.А. Анатомия растений / Л.А. Иванов. – Москва; Ленинград, 1931. – 142с.
143506
  Иванов Л.А. Анатомия растений / Л.А. Иванов. – 2-е изд., испр. и доп. – Ленинград, 1935. – 296с.
143507
  Раздорский В.Ф. Анатомия растений / В.Ф. Раздорский. – М, 1949. – 524с.
143508
  Александров В.Г. Анатомия растений / В.Г. Александров. – Москва, 1954. – 500с.
143509
  Кочелап В.А. Анатомия растений / В.А. Кочелап. – М, 1960. – 36с.
143510
  Александров В.Г. Анатомия растений / В.Г. Александров. – 4-е изд., испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 1966. – 431 с.
143511
  Эсау К. Анатомия растений / К. Эсау. – 2-е изд. – М, 1969. – 564с.
143512
  Быховцев Б.Г. и др. Анатомия растений / Б.Г. и др. Быховцев. – Саратов, 1980. – 40с.
143513
  Быховцев Б.Г. и др. Анатомия растений / Б.Г. и др. Быховцев. – Саратов, 1982. – 42с.
143514
  Красильникова Л.А. Анатомия растений / Л.А. Красильникова. – Х., 1984. – 83с.
143515
  Малахова И.А. Анатомия религиозной веры / И.А. Малахова. – М., 1980. – 48с.
143516
  Глаголев П.А. Анатомия сельскохозяйственных животных с основами гистологии и эмбриологии. / П.А. Глаголев, В.И. Ипполитова. – М., 1956. – 472с.
143517
  Глаголев П.А. Анатомия сельскохозяйственных животных с основами гистологии и эмбриологии. / П.А. Глаголев, В.И. Ипполитова. – 2-е изд., переработ. – М., 1962. – 472с.
143518
  Глаголев П.А. Анатомия сельскохозяйственных животных с основами гистологии и эмбриологии. / П.А. Глаголев, В.И. Ипполитова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М., 1977. – 480с.
143519
  Эзау К. Анатомия семенных растений: в 2-х кн. / К. Эзау. – М.
кн. 1. – 1980. – 218с.
143520
  Эзау К. Анатомия семенных растений: в 2-х кн. / К. Эзау. – М.
кн. 2. – 1980. – 230-558с.
143521
  Воробьев А.Н. Анатомия силы / А.Н. Воробьев, Ю.К. Сорокин. – Москва, 1980. – 176с.
143522
  Комаров С.В. Анатомия складки Ж.Делеза // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН України. – Москва, 2010. – Т.12 , вып. 3 (57/58). – С. 217-223. – ISSN 1606-951Х
143523
   Анатомия собаки. – Л, 1972. – 232с.
143524
  Стебельский С.Е. Анатомия сосудистой и периферической нервной систем человека / С.Е. Стебельский. – Киев, 1984. – 167 с.
143525
  Афанасьев Игорь Анатомия спутника : планетарий / Афанасьев Игорь, Воронцов Дмитрий // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 10. – С. 22-31 : Фото
143526
  Кожура М.Г. Анатомия срастания зеленых прививок виногорадной лозы. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.094 / Кожура М.Г.; Одес.гос.ун-т. – Одесса, 1970. – 21л. – Бібліогр.:с.21
143527
  Лотова Л.И. Анатомия стеблей и вторичных проводящих тканей древесных растений / Л.И. Лотова, А.К. Тимонин. – Москва, 1990. – 58с.
143528
  Лауш Эрвин Анатомия стихии : Механізм // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 12. – С. 210-215 : Фото. – ISSN 1029-5828
143529
  Сыревич А.В. Анатомия убойных животных / А.В. Сыревич. – М.-Л., 1932. – 52с.
143530
  Тонков В. Анатомия человека / В. Тонков. – 4-е изд., испр. и доп. – Л.
1. – 1945. – 423с.
143531
  Тонков В.Н. Анатомия человека / В.Н. Тонков. – 4-е изд., испр. и доп. – Л.
2. – 1945. – 384с.
143532
  Тонков В.Н. Анатомия человека : Система органов пищеварения, система органов дыхания, мочеполовая система / В.Н. Тонков. – 4-е изд., испр. и доп. – Ленинград
Т. 2 : Общая часть. – 1946. – 384с.
143533
  Тонков В.Н. Анатомия человека / В.Н. Тонков. – 4-е изд., испр. и доп. – Л.
3. – 1946. – 460с.
143534
  Иваницкий М.Ф. Анатомия человека : Учебник для ин-тов физической культуры / М.Ф. Иваницкий. – 2-е изд. – Москва : Физкультура и спорт, 1948. – 812с.
143535
  Гремяцкий М.А. Анатомия человека / М.А. Гремяцкий. – Москва, 1950. – 631с.
143536
  Станков А.Г. Анатомия человека / А.Г. Станков. – М., 1959. – 466с.
143537
  Колесников Н.В. Анатомия человека / Н.В. Колесников. – Москва, 1967. – 432с.
143538
  Привес М.Г. Анатомия человека / М.Г. Привес. – Л, 1969. – 815с.
143539
  Башкиров П.Н. Анатомия человека / П.Н. Башкиров. – М, 1972. – 58с.
143540
   Анатомия человека : Учебник для техникумов. – Москва : Физкультура и спорт, 1977. – 343с.
143541
   Анатомия человека : Учебник для студ. ин-тов физич. культуры. – Москва : Физкультура и спорт, 1978. – 464с.
143542
  Поклонская С.К. Анатомия человека / С.К. Поклонская. – Київ, 1978. – 92с.
143543
  Лебедева Л.А. Анатомия человека / Л.А. Лебедева. – Саратов, 1978. – 38с.
143544
  Курепина М.М. Анатомия человека / М.М. Курепина, Г.Г. Воккен. – 3-е изд. – М., 1979. – 128с.
143545
  Курепина М.М. Анатомия человека : учебник / М.М. Курепина, Г Г. Воккен. – 4-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1979. – 304 с. : ил.
143546
  Свиридов А.И. Анатомия человека : Учебник для студ.сан.-гиг. фак-тов мед. ин-тов / А.И. Свиридов. – 2-е изд., испр. и доп. – Киев : Вища школа, 1983. – 359с.
143547
  Привес М.Г. Анатомия человека / М.Г. Привес. – М, 1985. – 672с.
143548
  Титова Клавдия Трифоновна Анатомия человека : Учеб. пособие / Титова Клавдия Трифоновна, Гладышева Анна Андреевна. – М. : Просвещение, 1985. – 240с.
143549
   Анатомия человека : в 2-х томах. – Москва
Т. 1. – 1987. – 279с.
143550
  Сапин М.Р. Анатомия человека : Учеб. для студ. биол. спец. вузов / М.Р. Сапин, Г.Л. Билич. – Москва : Высшая школа, 1989. – 544с. – ISBN 5-06-001145-3
143551
  Самусев Р.П. Анатомия человека : Учебник / Р.П. Самусев, Ю.М. Селин. – Москва : Медицина, 1990. – 478с.
143552
   Анатомия человека : В двух томах. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Медицина. – ISBN 5-225-00878-X
Т.1. – 1993. – 544с.
143553
   Анатомия человека : В двух томах. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Медицина. – ISBN 5-225-00879-8
Т.2. – 1993. – 560с.
143554
  Самусев Р.П. Анатомия человека : Учебник для студ. мед. училищ и коледжей / Р.П. Самусев, Ю.М. Селин. – 2-е изд., стереот. – Москва : Медицина, 1995. – 480с. – (Учеб. лит. Для учащихся мед. училищ). – ISBN 5-225-02740-7
143555
   Анатомия человека : В двух томах. – 3-е изд., стереотипное. – Москва : Медицина. – ISBN 5-225-02754-7
Т. 1. – 1996. – 544с
143556
  Сапин М.Р. Анатомия человека : В двух книгах. Учебник / М.Р. Сапин, Г.Л. Билич. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа. – ISBN 5-06-003105-5 (Кн.1)
Кн..1 : Опорно-двигательний аппарат. Внутренние органы ( пищеварительная и дыхательная системы). – 1996. – 463с.
143557
  Сапин М.Р. Анатомия человека : В двух книгах. Учебник / М.Р. Сапин, Билич.Г.Л. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа. – ISBN 5-06-003106-3 (Кн.2)
Кн..2 : Внутренние органы (мочеполовой аппарат). Системы обеспечения ( эндокринная, сосудистая, иммунная, нервная системы, органы чувств). – 1996. – 432с.
143558
   Анатомия человека : В двух томах / Э.И.Борзяк, Л.И.Волкова, Е.А.Добровольская и др.; Под ред. М.Р.Сапина. – 3-е изд., стереотипное. – Москва : Медицина. – ISBN 5-225-02727-X
Т. 2. – 1996. – 560с.
143559
  Привес М.Г. Анатомия человека / М.Г. Привес, К Н. Лысенков, В.И. Бушкович. – 10-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург : Гиппократ, 1997. – 704с. – (Учебная литература для студентов медицинских вузов). – ISBN 5-8232-0170-2
143560
   Анатомия человека : В двух томах. – 4-е изд., стереотипное. – Москва : Медицина. – ISBN 5-225-04443-3
Т.1. – 1997. – 544с
143561
   Анатомия человека : В двух томах. – 4-е изд., стереотипное. – Москва : Медицина. – ISBN 5-225-4444-1
Т.2. – 1997. – 560с
143562
  Сапин М.Р. Анатомия человека : В 2-х кн. Учебник / М.Р. Сапин, Г.Л. Билич. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ОНИКС. Альянс-В. – ISBN 5-249-00057-6-(Кн.1)
Кн.1 : Опорно-двигательный аппарат. Внутренние органы (пищеварительная и дыхательная системы). – 1999. – 463с.
143563
  Сапин М.Р. Анатомия человека : в 2-х кн. : учебник / М.Р. Сапин, Г.Л. Билич. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ОНИКС ; Альянс-В. – ISBN 5-249-00058-4(Кн.2)
Кн. 2 : Внутренние органы (мочеполовой аппарат). Системы обеспечения (эндокринная, сосудистая, иммунная, нервная системы, органы чувств). – 1999. – 432 с.
143564
  Сапин М.Р. Анатомия человека : В 2-х кн. Учебник / М.Р. Сапин, Г.Л. Билич. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ОНИКС. Альянс-В. – ISBN 5-249-00058-4(Кн.2)
Кн.2 : Внутренние органы (мочеполовой аппарат). Системы обеспечения (эндокринная, сосудистая, иммунная, нервная системы, органы чувств). – 2000. – 432с.
143565
  Привес М.Г. Анатомия человека : учебник для рос. и иностранных студ. мед. вузов и ф-тов / М.Г. Привес, Н.К. Лысенков, В.И. Бушкович. – 11-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург : Гиппократ, 2001. – 704 с. – (Учебная литература для студентов медицинских вузов). – ISBN 5-8232-0192-3
143566
  Сапин М.Р. Анатомия человека : В 2-х томах: Учебник для студ. медицинских вузов / М.Р. Сапин, Г.Л. Билич. – Москва : ГЭОТАР-МЕД. – ISBN 5-9231-0159-9
Т. 1. – 2001. – 600с.
143567
  Привес М.Г. Анатомия человека : Учебник для рос. и иностр. студ. мед. вузов и факультетов / М.Г. Привес, Н.К. Лысенков, В.И. Бушкович. – 11-е изд., перераб. и доп. – СПб. : Гиппократ, 2002. – 704с. – (Учебная литература для студентов медицинских вузов). – ISBN 5-8232-0192-3
143568
  Сапин М.Р. Анатомия человека : В 2-х томах: Учебник для студ. медицинских вузов / М.Р. Сапин, Г.Л. Билич. – Москва : ГЭОТАР-МЕД. – ISBN 5-9231-0070-3
Т. 2. – 2002. – 520с.
143569
  Зотова М.А. Анатомия человека, метод. указания для студ.-заоч. 2-3 курсов биол. фак. / М.А. Зотова. – Москва, 1961. – 51с.
143570
  Курепина М.М. Анатомия человека. Атлас / М.М. Курепина, Г.Г. Воккен. – Издание второе. – Москва : Просвещение
ч. 2. – 1971. – 128 с.
143571
  Курепина М М. Анатомия человека. Учебник : Учебник / М М. Курепина, Г.Г. Воккен. – 3-е изд. – Москва : Просвещение, 1971. – 351с.
143572
  Юровская В.З. Анатомия человека: метод. ука. / В.З. Юровская. – Москва, 1980. – 55 с.
143573
  Юровская В.З. Анатомия человека: метод. указ. / В.З. Юровская. – М., 1986. – 59с.
143574
  Свиридов А.И. Анатомия человека: уч. для студ. / А.И. Свиридов. – К., 1976. – 368с.
143575
  Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности / Э. Фромм. – Москва : АСТ, 1998. – 672с. – (Классики зарубежной психологии). – ISBN 5-15-000775-7
143576
  Фромм Эрих Анатомия человеческой деструктивности / Фромм Эрих; Пер. с фр. Э.М. Телятникова. – Минск : Попурри, 1999. – 672с. – ISBN 5-15-000775-7
143577
  Абрамова Л.И. Анатомия, морфология и систематика растений / Л.И. Абрамова, Н.А. Березина. – Москва : Издательство Московского университета, 1990. – 131 с.
143578
  Кабанов А.Н. Анатомия, физиология и гигиена детей дошкольного возраста. / А.Н. Кабанов, А.П. Чабовская. – М, 1969. – 288с.
143579
  Кабанов А.Н. Анатомия, физиология и гигиена детей дошкольного возраста. / А.Н. Кабанов, П А. Чабовская, . – М, 1975. – 272с.
143580
  Зверев И.Д. и др. Анатомия, физиология и гигиена человека / И.Д. и др. Зверев. – М., 1962. – 168с.
143581
  Зверев И.Д. и др. Анатомия, физиология и гигиена человека / И.Д. и др. Зверев. – Изд. 2-е. – М., 1963. – 168с.
143582
  Зверев И.Д. и др. Анатомия, физиология и гигиена человека / И.Д. и др. Зверев. – Изд. 3-е. – М., 1964. – 168с.
143583
  Зверев И.Д. и др. Анатомия, физиология и гигиена человека / И.Д. и др. Зверев. – Изд. 4-е. – М., 1965. – 168с.
143584
  Зверев И.Д. и др. Анатомия, физиология и гигиена человека / И.Д. и др. Зверев. – Изд. 5-е. – М., 1966. – 175с.
143585
  Леонардо Да Винчи Анатомия. Записи и рисунки / Леонардо Да Винчи; Пер. с итал.: М.В.Кондратьева и др. – Москва : Наука, 1965. – 586с.
143586
   Анатомия. Методическое пособие для студентов отделения заочного обучения институтов физической культуры. – Москва; Ленинград, 1949. – 72 с.
143587
  Кучма В.М. Анатомічна будова асимиляційного апарату Aesculus hippocastanum L. в різних екологічних умовах / В.М. Кучма, В.М. Гришко, Д.В. Радзіон // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 74-75. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 2)


  Досліджено дію комплексного забруднення довкілля на кутикулу, адаксіальну епідрму та мезофіл листків Aesculus hippocastanum L.
143588
  Панюта О. Анатомічна будова епідерми листків Magnolia grandiflora L. залежно від ярусу листка / О. Панюта, Р. Палагеча // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 131-133. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 25/27). – ISSN 1728-3817


  Досліджено анатомічну будову епідерми листків Magnolia grandiflora залежно від ярусу. Встановлено, що листки середнього ярусу мають найкраще водозабезпечення, отримують найбільше сонячного світла і найефективніше утилізують СО2. Як маркерні ознаки для ...
143589
   Анатомічна будова одно-, дво- і трирічних пагонів Cotoneaster subacutus., Pojark, C. russanovii grevtsova та сортів яблуні і груші, прищеплених на цих рослинах / Н. Нужина, Г. Гревцова, М. Кубінський, І. Михайлова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 50-52. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 31). – ISSN 1728-3817


  Наведено дані про анатомічну будову одно-, дво- і трирічних пагонів Cotoneaster subacutus, C. russanovii та прищеплених на них яблуні "Росавка" і груші "Ноябрьська". Встановлено, що анатомічна будова пагонів в цілому подібна, але існують і відміни. ...
143590
  Шуляк С.А. Анатомічна лексика у текстах українських замовлянь // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 347-352. – (Серія історична та філологічна ; вип. 11). – ISSN 2309-7086
143591
  Футорна О. Анатомічна характеристика листків рослин різних вікових станів Helichrysum corymbiforme Opperman ex Katina // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 66-69. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 30). – ISSN 1728-3817


  Досліджена анатомічна будова листків рослин різних вікових станів у облігатного псамофіта Helichrysum corymbiforme Opperman ex Katina. Анатомічна будова листків змінюється залежно від вікових станів. На перших етапах онтогенезу рослин краще виражені ...
143592
  Нужина Н.В. Анатомічна характеристика стебел інтродукованих видів роду Ephedra L. / Н.В. Нужина, І.Ю. Іванова // Інтродукція, збереження та моніторинг рослинного різноманіття : матеріали Міжнар. наук. конф. до 175-річчя Ботанічного саду імені акад. О.В. Фоміна Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : 20-24 трав. 2014 р. / Ботан. сад ім. акад. О.В. Фоміна навч.-наук. центру "Ін-т біології" Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Рада ботан. садів та дендропарків України ; [ред.: М.М. Гайдаржи]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2014. – С. 196-197. – ISBN 978-966-437-390-3
143593
   Анатомічне вивчення гетерофілії представників роду Nymphaea L / Н. Нужина, Т. Мазур, А. Дідух, М. Дідух // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Присвячено 100-літтю Івана Петровича Білоконя. – С. 52-56. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (33)). – ISSN 1728-3817


  На анатомічному рівні виявлено відмінні механізми пристосування до умов навколишнього середовища 10 видів роду Nymphaea L. Проведено порівняльне дослідження анатомічної будови плаваючих та надводних листків. Виявлені зміни в будові листків в літній та ...
143594
  Мартіні Ф. Анатомічний атлас людини = Atlas of the human body : переклад з 8-го англ. видання / Фредерік Мартіні ; відп. за дизайн та іл. В. Обер ; наук. ред. перекладу В.Г. Черкасов ; [пер. з англ. О.І. Ковальчук ; обкл. з малюнками виконав худ. П. Резніков]. – Київ : Медицина, 2011. – 114, [2] с. : іл. – Шифр. дубл. 59 Март. (доп. карт.). – ISBN 978-617-505-062-0
143595
  Пунда А. Анатомічні матеріали людини як об"єкти цивільних прав: пропозиції правового регулювання // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 4. – С.40-44
143596
  Нужина Н. Анатомічні особливості продихового апарату різних видів роду Glottiphyllum N.E.Br / Н. Нужина, В. Нікітіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 52-54. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 18). – ISSN 1728-3817


  Зроблено порівняльну характеристику продихового апарату 19 видів рослин роду Glottiphyllum N.E.Br., вирощених в оранжереях Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна. Have compared stomata 19 species plants of the genera Glottiphyllum N.E.Br., growing in ...
143597
  Калашник Г. Анатомічні особливості рослин Echinopsis mirabilis Speg. на різних стадіях індивідуального розвитку / Г. Калашник, Н. Нужина, М. Гайдаржи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Присвячено 100-літтю Івана Петровича Білоконя. – С. 43-46. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (33)). – ISSN 1728-3817


  В даній статті описані результати анатомічних досліджень будови стебел 3-х, 6-місячних, одно- та 5-річних рослин Echinopsis mirabilis. Проаналізований розвиток тканин та їх фізіологічне значення в процесі життя рослини. В данной статье описаны ...
143598
  Стасенко В.А. Анатомічні особливості тератних форм Robinia pseudoacacia L. в умовах металургійного виробництва // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 84-85. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 2)


  Досліджено вплив техногенного забруднення на морфологічну та анатомічну будову листків білої акації звичайної. Виявлено деякі аномалії стосовно товщини покривних тканин, кількості продихів на одиницю площі листової поверхні та їх розмірів.
143599
  Коверзнєв К. Анатомія // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2003. – № 161. – С. 118-124
143600
  Драч І.Ф. Анатомія блискавки : Поезії, проза / І.Ф. Драч; Упор., комент. та примітки: В.Брюггена; Передмова М.Жулинського. – Харків : Фоліо, 2002. – 320с. – (Українська література 20 століття). – ISBN 966-03-1858-8


  Поезія Івана Драча виразно сучасна, масштабна, інтелектуальна, емоційно насичена, вона дозволяє читачеві повернутися в минуле, зазирнути в майбутнє, спонукає перейнятися тривогами нашого часу
143601
  Чередниченко В.П. Анатомія зради. / В.П. Чередниченко. – К., 1978. – 333с.
143602
  Гайда С.П. Анатомія и фізіологія людини / С.П. Гайда. – К., 1980. – 214с.
143603
  Старушенко Л.І. Анатомія и фізіологія людини : Навч. посіб. / Л.І. Старушенко. – Київ : Вища школа, 1992. – 205с.
143604
  Проценко Д.П. Анатомія і морфологія рослин / Д.П. Проценко. – Київ, 1953. – 420с.
143605
  Коцун Л.О. Анатомія і морфологія рослин : Методичні рекомендації для проведення лабораторних занять зі студентами першого курсу денної та заочної форми навчання біологічного факультету (спеціальність 8.070402 "Біологія") / Л.О. Коцун, В.П. Войтюк, І.І. Кузьмішина; Волинський держ. ун-т ім. Л. Українки; Біологічний факультет; Кафедра ботаніки та мікробіології. – Луцьк : РВВ Вежа Волин. держ. ун-ту ім. Л. Українки, 2004. – 50с.
143606
  Рихлівський І. Анатомія і морфологія топінамбура сорту "Медовик" / І. Рихлівський, М. Тарнавський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 39-41. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 29). – ISSN 1728-3817


  Відображено результати досліджень нового сорту "Медовик" у порівнянні із сортами "Інтерес" та "Подільський 94". Показано їх основні параметри та особливості, за проведеними спостереженнями протягом 2009-2010 років. The results of researches of the new ...
143607
   Анатомія і фізіологія дитини (з основами шкільонї гігієни). – Київ, 1984. – 176с.
143608
  Кисельов Ф.С. Анатомія і фізіологія дитини з основами шкільної гігієни / Ф.С. Кисельов. – К., 1967. – 312с.
143609
  Гаріб’ян Р.Б. Анатомія і фізіологія людини / Р.Б. Гаріб’ян, М.Г. Марков. – Київ, 1950. – 232 с.
143610
  Кабанов О.М. Анатомія і фізіологія людини. / О.М. Кабанов. – К, 1949. – 252с.
143611
  Массаргін А.Г. Анатомія і фізіологія людини. / А.Г. Массаргін. – К., 1975. – 167с.
143612
  Іванов С.В. Анатомія і фізіологія сільськогосподарських тварин. / С.В. Іванов, І.А. Троіцький. – К, 1954. – 352с.
143613
  Кабанов Н.А. Анатомія людини : Для вищих пед. навчальних закладів / Н.А. Кабанов. – Пер. з рос. видання. – Київ-Харків : Радянська школа, 1938. – 314с.
143614
  Павлов Г.М. Анатомія людини : Посібник для пед. ін-тів / Г.М. Павлов. – Київ : Радянська школа, 1955. – 451с.
143615
  Воля З.М. Анатомія людини / З.М. Воля. – Одесса, 1961. – 150с.
143616
  Бабенко Л.О. Анатомія людини / Л.О. Бабенко, Сауляк-Савицька. – Львів, 1963. – 23с.
143617
  Сауляк-Савицька Анатомія людини / Сауляк-Савицька. – Київ, 1966. – 323с.
143618
  Очкуренко О.М. Анатомія людини / О.М. Очкуренко, О.М. Федотов. – К, 1992. – 333с.
143619
  Свиридов О.І. Анатомія людини : Підручник для студ.стомат. фак-тетів вищих мед.навч.закл.III - IV рівнів акредитації / О.І. Свиридов; За ред. І.І.Бобрика. – Київ : Вища школа, 2000. – 399с. – ISBN 5-11-001933-9
143620
  Коляденко Г.І. Анатомія людини : Підручник для студ. природничих спеціальн. педагогіч. вищих навч. закладів. / Г.І. Коляденко. – Київ : Либідь, 2001. – 384с. – ISBN 966-06-0146-8


  Наведено основні відомості сучасного стану анато-мічної науки в галузі морфології. Розглянуто будо-ву тіла людини та її зміни в онтогенезі, питання цитології, гістології, ембріології, будову кровоносних судин, наведено деякі сучасні дані про ...
143621
  Свиридов О.І. Анатомія людини : Підручник для студ. стоматологічних фак-тів вищих медичних навч. закладів 3-4 рівнів акредитації / О.І. Свиридов; За ред І.І.Бобрика. – Київ : Вища школа, 2001. – 399с. – ISBN 966-642-074-0


  Кожен орган чи систему розглянуто з точки зору онто- і філогенезу в порівняльному і функціональному плані. Для студентів медичних вузів
143622
  Коляденко Г.І. Анатомія людини : Підручник для студ. природн. спец. вищ. педагог. навч. закл. / Г.І. Коляденко. – 2-ге вид. – Київ : Либідь, 2004. – 384c. – ISBN 966-06-0324-X
143623
   Анатомія людини : у трьох томах : підручник для студ. вищих медичних навч. закладів IV рівня акредитації / А.С. Головацький, В.Г. Черкасов, М.Р. Сапін, Я.І. Федонюк; А.С. Головацький [та ін.] ; за ред. А.С. Головацького та В.Г. Черкасова. – Вінниця : Нова Книга. – ISBN 966-382-042-X(т.1)
Т. 1. – 2006. – 368 с. : іл. – Ювілейне видання до 165-річчя Нац. медичного університету ім. О.О. Богомольця. – Бібліогр.: с. 365
143624
  Коляденко Г.І. Анатомія людини : підручник для студентів природничих спец. вищих педагогічних навч. закладів / Г.І. Коляденко. – 4-те вид. – Київ : Либідь, 2007. – 384 c. : іл. – ISBN 978-966-06-0466-7
143625
  Ільєнко М.М. Анатомія людини : навч. посібник / М.М. Ільєнко, С.М. Гарматіна, К.П. Ільєнко ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2007. – 241, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-388-194-2
143626
   Анатомія людини : у трьох томах : підручник для студ. вищих медичних навч. закладів IV рівня акредитації / А.С. Головацький, В.Г. Черкасов, М.Р. Сапін, А.І. Парахін; А.С. Головацький [та ін.] ; за ред. В.Г. Черкасова та А.С. Головацького. – Вінниця : Нова Книга. – ISBN 978-966-382-062-0(т.2)
Т. 2. – 2007. – 456 с. : іл. – Бібліогр.: с. 450-454
143627
  Коляденко Г.І. Анатомія людини : підручник для студентів природничих спец. вищих пед. навч. закладів / Г.І. Коляденко ; [ред. Т.В. Кацовенко]. – 5-те вид. – Київ : Либідь, 2009. – 381 c. : іл. – Бібліогр.: с. 380. – ISBN 978-966-06-0559-6
143628
   Анатомія людини : підруч. для студ. вищ. навч. закладів / І. Я. Коцан [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2010. – 890, [14] с. : іл., табл. – Сер. засн. у 2010 р. – Бібліогр.: с. 888-889. – (Серія "Посібники та підручники ВНУ імені Лесі Українки"). – ISBN 978-966-600-491-1
143629
  Коляденко Г.І. Анатомія людини : підручник для студ. природнич. спец. вищ. пед. навч. закладів / Г.І. Коляденко ; [голов. ред. А.С. Мнищенко]. – 6-те вид. – Київ : Либідь, 2014. – 382, [2] c., [2] арк. іл. : іл. – Бібліогр.: с. 380. – ISBN 978-966-06-0663-0
143630
  Очкуренко О.М. Анатомія людини з основами гістології та ембріології / О.М. Очкуренко, О.М. Федотов. – Київ, 1984. – 254с.
143631
  Аносов І.П. Анатомія людини у схемах : Навчальний наочний посібник / І.П. Аносов, В.Х. Хоматов. – Київ : Вища школа, 2002. – 191с. – ISBN 966-642-109-7


  Для кращого засвоєння навчального матеріалу анатомічну будову органів і систем організму людини наведено в таблицях.
143632
  Хоменко Б.Г. Анатомія людини: практикум. : Практикум / Б.Г. Хоменко. – Київ : Вища школа, 1991. – 183с.
143633
  Опанасенко І. Анатомія національного колективного трудового конфлікту // Профспілки України : Всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал / Федерація профспілок України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 54-57.
143634
   Анатомія президента // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2008. – № 45 (94). – С. 24-27
143635
  Кульчицький С. Анатомія революції: міфи і дійсність // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 2-3 березня (№ 38/39)


  1917 рік у нашій історії.
143636
  Пащенко В.О. Анатомія розколу українського православ"я: 1991-1992 роки // Історична пам"ять : Науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун.; Полтав. регіон. осередок Ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та інш. – Полтава, 2006. – № 2. – С. 20-37.
143637
  Гаморак Н. Анатомія рослин / Н. Гаморак. – Кам"янець-Подільск, 1920. – 112с.
143638
  Александров В.Г. Анатомія рослин / В.Г. Александров. – переклад з рос. 2-го вид., перероб. й доп. – Київ; Харків, 1938. – 382 с.
143639
  Проценко Д.П. Анатомія рослин / Д.П. Проценко. – 2-е, перероб. – Київ, 1963. – 296с.
143640
  Проценко Д.П. Анатомія рослин / Д.П. Проценко. – 3-е, переробл. – Київ, 1973. – 232с.
143641
  Проценко Д.П. Анатомія рослин : Підручник / Д.П. Проценко. – 4-е, переробл. – Київ : Вища школа, 1981. – 232с.
143642
  Брайон О.В. Анатомія рослин : Підручник / О.В. Брайон, В.Г. Чикаленко. – Київ : Вища школа, 1992. – 272с. : ил. – ISBN 5-11-003797-3


  Матеріал навчального комплексу (синтез підручника з практикумом) дидактично і методично орієнтовано на вивчення як теоретичних питань, так і практичних питань анатомії рослин. Його викладено у фізіологічному аспекті, що дасть змогу студентам глибше ...
143643
  Лазарєв О.В. Анатомія рослин : Лабораторний практикум / О.В. Лазарєв. – Київ : КМ Academia, 1997. – 176с. – ISBN 966-518-105-X
143644
  Красільнікова Л.О. Анатомія рослин : рослинна клітина, тканини, вегетативні органи : навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів / Л.О. Красільнікова, Ю.О. Садовниченко. – Харків : Колорит, 2004. – 240 с. : іл. – До 200-річчя Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. – ISBN 966-8536-14-2
143645
  Панюта О.О. Анатомія рослин : підручник для студентів біологічних спеціальностей вищих навчальних закладів / Панюта О.О., Ольхович О.П. – Київ : Рада, 2009. – 271, [1] с. : іл. – Бібліогр.: c. 270. – ISBN 978-966-7909-45-1
143646
  Красільнікова Л.О. Анатомія рослин. Рослинна клітина, тканини, вегетативні органи : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Л.О. Красільнікова, Ю.О. Садовниченко. – Харків : Основа, 2007. – 240 с. – ISBN 978-966-495-041-8
143647
  Моліш Г. Анатомія рослини / Г. Моліш. – К., 1928. – 169с.
143648
  Тинченко Я. Анатомія сепаратизму // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 45 (417), 13-19.11.2015 р. – C. 10-12. – ISSN 1996-1561


  Внутрішній російський екстремізм як загроза незалежності країн пострадянського простору.
143649
  Табенцький О.О. Анатомія та біологія цукрових буряків / О.О. Табенцький. – К, 1926. – 56с.
143650
  Федірко Н.В. Анатомія та еволюція нервової системи : підручник / Н.В. Федірко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 382, [2] с. – Сер. засн. у 2009 р. - Покажч.: с. 315-378. – Бібліогр.: с. 379-383. – (Серія "Біологічні Студії"). – ISBN 978-966-613-752-7 (серія) ; 978-617-10-0011-7
143651
  Помогайбо В.М. Анатомія та еволюція нервової системи : навч. посібник / В.М. Помогайбо, О.І. Березан. – Київ : Академвидав, 2013. – 158, [2] с. – Термінол. словник: с. 154-158. – Бібліогр.: с. 159. – (Альма-матер). – ISBN 978-617-572-062-2
143652
  Рубашкін В.Я. Анатомія та фізіологія / В.Я. Рубашкін, О.А. Івакін. – 2-е изд. – Харків, 1931. – 342с.
143653
  Нагорний О.В. Анатомія та фізіологія людини / О.В. Нагорний. – Харків, 1929
143654
  Сидоренко П.І. Анатомія та фізіологія людини : підручник для студ. вищих мед. навч. закладів I-II рівнів акредитації / П.І. Сидоренко, Г.Щ. Бондаренко, С.О. Куц. – 3-тє вид., випр. – Київ : Медицина, 2011. – 200, [48] с. : іл. – Бібліогр.: с. 199. – ISBN 978-617-505-143-6
143655
  Сидоренко Віктор Анатомія таємниці : [інтерв"ю з народним художником України, заслуженим діячем мистецтв України, віце-президентом Академії мистецтв України В. Сидоренком] / Сидоренко Віктор, Сидор-Гібелінда Олег; розмовляв О. Сидор-Гібелінда // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 3. – С. 58-60. – ISSN 0130-5212
143656
  Сніжко О.В. Анатомія фінансових циклів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 82, ч. 2. – С. 21-28. – Бібліогр.: 14 назв.


  This article examines theoretical and practical aspects of the underlying factors of business and financial cycles. It concentrates on the financial crises of 2008-2009, its causes, evolution and possible concequences.
143657
  Кабанов О.М. Анатомія, фізіологія і гігієна дітей дошкільного віку : Підручник для дошкільних педучилищ / О.М. Кабанов, А.П. Чабовська. – Київ : Вища школа, 1972. – 337с.
143658
  Маруненко І.М. Анатомія, фізіологія, еволюція нервової системи : навч. посібник для студ. небіол. спец. вищ. навч. закладів / І.М. Маруненко, Є.О. Неведомська, Г.І. Волковська ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 182, [1] с. : іл., табл. – Слов. термінів: с. 170-182. – Бібліогр. наприкінці лекцій. – ISBN 978-617-673-136-8
143659
  Ермоленко С.Ф. Анатомо-гистологическое исследование жировой ткани некоторых энтомофагов в связи с их питанием и созреванием : Автореф... канд. биол.наук: / Ермоленко С.Ф.; Всесоюз. акад. с.-х. наук им. В.И.Ленина. Всесоюз. науч.-исслед. ин-т зациты растений. – Л., 1964. – 18л.
143660
  Протасевич Р.Т. Анатомо-морфологическая характеристика некоторых луговых трав (канареечник тростниковидный и бекмания обыкновенная), устойчивых к затоплению. : Автореф... канд. биол.наук: / Протасевич Р.Т.; АН БССР. Ин-т биологии. – Минск, 1958. – 20л.
143661
  Лысякова Н. Анатомо-морфологические и цито-мбриологические особенности Himantoglossum caprinum (Bieb.) С. Koch в связи с микотрофностью / Н. Лысякова, М. Теплицкая // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 143-145. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 12/14). – ISSN 1728-3817


  Встановлені межі ареалу Himantoglossum сарrіnum (Віеb.) С. Koch в Криму. Виділені модальні класи і межі варіювання лінійних параметрів насіння, зародків. Встановлено негативний корелятивний зв"язок морфометрічних параметрів рослин з мікотрофністю. The ...
143662
  Романова А Анатомо-морфологические изменения цветочных и ростоых почек яблони и груши в процессе их развития : Автореф... канд. биол.наук: / Романова А Т.; МВО УССР, ХГУ. – К., 1959. – 16л.
143663
  Ниязов Н.Б. Анатомо-морфологические особенности Acanthophyllum gupsophiloides R GL (туркестанского мыльного корня) и локализация сапонинов в его тканяз : Автореф... канд. биол.наук: / Ниязов Н. Б.; АН УзССР, Объед. уч. сов. по биол. наукам От-ния хим. технол. и биол. наук. – Ташкент, 1965. – 16л.
143664
  Батороева Интерна Сократовна Анатомо-морфологические особенности дигрессионно-стойких пастбищ растений Предбайкалья : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Батороева Интерна Сократовна; АН СССР. Сиб. отд. Центральный Сибирский ботанический сад. – Новосибирск, 1981. – 18л.
143665
  Бирюлёва Э. Анатомо-морфологические особенности листовой пластинки видов и форм рода Rosa L. в условиях Присивашья Крыма / Э. Бирюлёва, З. Клименко, А. Челомбит // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 32-33. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 25/27). – ISSN 1728-3817


  Вивчення 5 видів шипшини виявило в них риси мезоморфної та ксероморфної будови листкової пластинки. Для умов півдня України рекомендовані 2 посухостійкі підщепи для садових троянд - R. canina L. f. "Chongar" і R. canina L. f. kirghisorum. The ...
143666
  Кондорская Валентина Ростиславовна Анатомо-морфологическое исследование облепихи. (Hippophae Rhamnoidez Z.) : Автореф... канд. биологич.наук: 03.00.05 / Кондорская Валентина Ростиславовна; МГУ. Биологич. фак-т. – М., 1973. – 24л.
143667
  Футорна О. Анатомо-морфологічна будова листків берези повислої (Betula pendula Roth) в умовах урбаносередовища / О. Футорна, І. Ольшанський, А. Трофименко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 55-60. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (32)). – ISSN 1728-3817


  Подано результати дослідження анатомо-морфологічної будови листків Betula pendula Roth, виявлено особливості впливу на неї факторів урбаносередовища на прикладі міста Бориспіль. З"ясовано, що для всіх досліджених листків характерний дорсивентральний, ...
143668
  Юсипіва Т. Анатомо-морфологічні зміни пагона Ulmus pumilla L. в умовах промислових емісій SO2 та NO2 / Т. Юсипіва, Є. Руденко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 164-166. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 25/27). – ISSN 1728-3817


  Вивчено дію токсичних газів SO2 та NO2 на морфометричні та гістологічні показники пагона Ulmus pumilla L. В умовах степового Придніпров"я. Виявлено, що такі анатомічні характеристики, як товщина корку, коленхіми, м"якого лубу і серцевини збільшуються у ...
143669
  Шкрум І. Анатомо-морфологічні і органографічні особливості листків рослин роду Sansevieria Thunb. (Dracenaceae) / І. Шкрум, М. Гайдаржи, В. Баданіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 70-72. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 29). – ISSN 1728-3817


  Досліджено сім видів рослин роду Sansevieria Thunb. (Dracenaceae) з колекції Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна. Вперше детально охарактеризовано форми листків роду за сукупними ознаками: форма листкової пластинки і черешка та товщина листків. На ...
143670
  Рум"янков Ю. Анатомо-морфологічні ознаки ксероморфності листків видів роду Celtis L. в умовах Національного дендропарку "Софіївка" НАН України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 143-144. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 25/27). – ISSN 1728-3817


  Наведено порівняльний аналіз анатомо-морфологічних ознак листків видів роду Celtis L. Виявлено ксероморфні властивості листків, які впливають на захисну здатність за умов посухи. Comparative analysis of anatomic and morphology peculiarities of leafs ...
143671
  Абрамович Я.В. Анатомо-морфологічні особливості епідерми листків деяких видів роду MAGNOLIA L. / Я.В. Абрамович, В.П. Котляр // XIII міжнародна наукова конференція молодих вчених "Шевченківська весна: біологія - 2015" : матеріали конференції : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / "Шевченківська весна: біологія - 2015", міжнар. наук. конф. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2015. – С. 18-18
143672
  Зуєва О.А. Анатомо-морфологічні особливості стебла Cissus tuberosa Moc. et Sesse ex DC. (Vitaceae) при підготовці до періоду спокою / О.А. Зуєва, Н.В. Нужина, М.М. Гайдаржи // Інтродукція рослин : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. бот. сад ім. М.М. Гришка. – Київ, 2010. – № 1. – С. 61-65. – ISSN 1605-6574
143673
  Стрельников И.Д. Анатомо-физиологические основы видо-образований позвоночных / И.Д. Стрельников. – Л., 1970. – 368с.
143674
  Лысенков Н.К. Анатомо-физиологические основы физической культуры человеческого тела / Н.К. Лысенков, Е.И. Синельников. – М.-Л., 1927. – 190с.
143675
  Галанцев В.П. Анатомо-физиологические основы экологии ондатры, нутрии и водяной полевки : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Галанцев В.П. ; АН УССР, Ин-т зоологии. – Киев, 1965. – 24 с.
143676
  Островская И.М. Анатомо-физиологические особенности детского возраста. Организация ухода за детьми и их питания. / И.М. Островская. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1953. – 236с.
143677
  Цовян Ж.В. Анатомо-физиологические особенности клубней картофеля при различных темпах их созревания : Автореф... канд. биол.наук: / Цовян Ж. В.; Ерев.ГУ. – Ереван, 1967. – 21л.
143678
  У Тей Маун Анатомо-физиологические принципы конструирования протезов при полном отсутствии зубов и неблагоприятных анатомо-топографических условиях в полости рта : Автореф... канд. мед.наук: 14.711 / У Тей Маун; Центр науч.-исслед. ин-т стоматологии. – Москва, 1970. – 20л.
143679
  Бережко С.Т. Анатомо-физиологическое изучение сахарной свеклы в целях совершенствования методов ее селекции : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Бережко С.Т. ; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т сахарной свеклы. – Киев, 1965. – 30 с.
143680
  Гришкевич Виктор Максимович Анатомо-физиологическое обоснование диагностики двух- и трехклапанных ревматических пороков сердца в хирургической клинике : Автореф... д-ра мед.наук: 14.00.27 / Гришкевич Виктор Максимович; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т клинической и эксперим. хирургии. – М., 1978. – 44л.
143681
  Островська І.М. Анатомо-фізіологічні особливості дитячого віку. Організація догляду за дітьми і їх харчування / І.М. Островська. – К., 1954. – 219с.
143682
  Дрвошанов В. Анатомската лексика за човекот во македонските говори / Васил Дрвошанов ; Ин-т за македонски jазик "Крсте Мисирков". – Скопjе : Ин-т за македонски jазик "Крсте Мисирков", 2005. – 277, [1] с. : карти. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Посебни изданиjа = Editions speciales / Ин-т за македонски jазик "Крсте Мисирков" ; кн. 46). – ISBN 9989-640-62-9
143683
  Андреев Л.Н. Анатэма : трагедия / Леонид Андреев. – [Санкт-Петербург] : Шиповник, 1909. – [8], 13-176 с., из них 6 с. объявл.
143684
  Андреев Л.Н. Анатэма : избранные произведения / Л.Н. Андреев. – Київ : Дніпро, 1989. – 573 с. – ISBN 5-308-00389-0
143685
  Куприн А.И. Анафема / А.И. Куприн. – М., 1963. – 48с.
143686
   Анафема. – Одесса, 1976. – 192с.
143687
  Мазепа Николай Анафема гетману Мазепе - нарушение канонов православия // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2009. – № 2 (32). – С. 14-19
143688
  Шовковий В.М. Анафоризація та проблеми перекладу давньогрецьких оригінальних текстів // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 371-375. – ISBN 966-581-727-2
143689
  Барабаш Елена Викторовна Анафорическое и катаворическое употребление определенного артикля : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Барабаш Елена Викторовна ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1982. – 22 с.
143690
  Кононенко Т.П. Анахарсіс з Абдер // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 88. – ISBN 966-316-069-1
143691
  Мозговий І. Анахарсіс як мислитель на рубежі двох цивілізацій / І. Мозговий, Я. Мозговий // Світогляд - філософія - релігія : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Українська акад. банківської справи Нац. банку України" ; Ін-т філософіі ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Суми, 2011. – Вип. 1. – С. 58-66
143692
  Трінчук Я. Анахорет : проза: роман-фреска // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 11 (793). – С. 31-64. – ISSN 0868-4790
143693
  Кулькин Д.В. Анахронизм "забытой" войны // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 10 (627). – С. 27-31. – ISSN 0321-5075
143694
  Бранд Т. Анаэробиоз у беспозвоночных / Т. Бранд. – М., 1951. – 336с.
143695
  Ротмистров М.Н. Анаэробное брожение целлюлозы и направленная изменчивость его возбудителей : Автореф... д-ра биол.наук: / Ротмистров М.Н.; Укр. научн.-исслед. ин-т пицевой промышленности. – К.-Х., 1950. – 30л.
143696
  Брусиловец А.И. Анаэробные методы химического эксперимента / А.И. Брусиловец; МВ и ССО УССР. КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1982. – 84с.


  В пособии рассмотрены вопросы проведения простых подготовительных операций с веществами (взвешивание, измельчение, транспортирование, расфасовка и т.д.) в условях, исключающих их контакт с атмосферой (анаэробные условия).
143697
  Логинова Л.Г. Анаэробные термофильные бактерии / Л.Г. Логинова; АН СССР. Институт микробиологии. – Москва : Наука, 1982. – 100 с. : Ил., табл. – Библиогр.: 292 назв.
143698
  Рузиев М.Р. Анаят / М.Р. Рузиев. – Алма Ата, 1984. – 192с.
143699
   Анвер Кеюгиевич Рустамов : [Биолог]. – Ашхабад : Илим, 1990. – 139с. – (Материалы к библиографии ученых Туркменистана ; Вып. 27). – ISBN 5-8338-0300-4
143700
  Кравченко П.А. Анвліз ціннісних орієнтацій Відродження. Просвітництва та початку XIX століття (на основі поглядів М. Монтеня, Вольтера, Дж.С. Мілля, Ж.-М.Гюйо) в творчості В.Г.Короленка / П.А. Кравченко, Я.Є. Блоха // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ ; Полтава, 2014. – Вип. 31. – С. 13-31. – ISSN 2075-1443
143701
  Сафронов П.А. Ангажироанность этикой // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 5. – С. 104-116. – ISSN 0235-1188
143702
  Трублаїні М.П. Ангара / М.П. Трублаїні. – Харків; Одеса : Молодий більшовик, 1933. – 151 с.
143703
  Таурин Ф.Н. Ангара / Ф.Н. Таурин. – М.
1, 2. – 1958. – 532с.
143704
  Таурин Ф.Н. Ангара / Ф.Н. Таурин. – М., 1961. – 576с.
143705
   Ангара : литературно-художественный и общественно-политический альманах, орган Иркутского отделения Союза писателей РСФСР. – Иркутск
№ 4 (53), октябрь - декабрь. – 1961
143706
   Ангара : литературно-художественный и общественно-политический альманах, орган Иркутского отделения Союза писателей РСФСР. – Иркутск
№ 4 (57), октябрь - декабрь. – 1962
143707
   Ангара : литературно-художественный и общественно-политический альманах, орган Иркутского отделения Союза писателей РСФСР. – Иркутск
№ 4 (61), октябрь - декабрь. – 1963
143708
   Ангара : литературно-художественный и общественно-политический альманах, орган Иркутского отделения Союза писателей РСФСР. – Иркутск
№ 4 (65), октябрь - декабрь. – 1964
143709
   Ангара : литературно-художественный и общественно-политический альманах, орган Иркутского отделения Союза писателей РСФСР. – Иркутск
№ 6, ноябрь - декабрь. – 1968
143710
   Ангара : художественно-публицистический сборник. – Москва : Современник, 1977. – 383 с.
143711
  Мазуренко Г.В. Ангара и Лена в Прибайкалье / Г.В. Мазуренко. – Л, 1959. – 96с.
143712
  Чижов П.Е. Ангара слабых не любит / П.Е. Чижов. – Красноярск, 1961. – 34с.
143713
   Ангараканский рой землятресений в Байкальской рифтовой зоне: Условия возникновения и особенности развития. – Новосибирск, 1987. – 80с.
143714
  Хоментовский В.В. Ангарий Енисейского кряжа как стандартное подразделение неопротерозоя // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 3. – С. 464-472 : рис. – Библиогр.: с. 471-472. – ISSN 0016-7886
143715
   Ангаро-Вилюйский рудный пояс Сибирской платформы. – Новосибирск, 1980. – 110с.
143716
  Цыкунов Г.А. Ангаро-Енисейские ТПК: проблемы и опыт. / Г.А. Цыкунов. – Иркутск, 1991. – 174с.
143717
   Ангаро-илимские железорудные месторождения трапповой формации южной части Сибирской платформы. – Москва : Госгеолтехиздат, 1960. – 373с.
143718
   Ангаро-Илимские железорудные месторождения трапповой формации южной части Сибирской платформы. – М, 1960. – 376с.
143719
   Ангаро-ленские говоры. – Иркутск, 1972. – 94с.
143720
  Крашенинников Г.Ф. Ангаро-Окинский район. Геологический очерк / Г.Ф. Крашенинников. – Новосибирск-Москва-Ленинград-Грозный, 1936. – 50с.
143721
  Павличенков В.И. Ангарск. Планировка и застройка города. / В.И. Павличенков. – М., 1958. – 114с.
143722
  Галсанов Ц. Ангарский военком. / Ц. Галсанов. – Улан-Удэ, 1950. – 68с.
143723
  Гелприн М. Ангел-хранитель // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2008. – № 6/7. – С. 174-185. – ISSN 1728-8568
143724
  Якобсон А.М. Ангел-хранитель з Небраски : пьеса / А.М. Якобсон. – Киев, 1954. – 127 с.
143725
  Брэдфорд Б.Т. Ангел / Б.Т. Брэдфорд. – М., 1995. – 700с.
143726
  Браун К. Ангел / К. Браун. – М., 1996. – 475с.
143727
  Штюренберг Михаэль Ангел в Бурунди : репортаж / Штюренберг Михаэль, Мэтр Паскаль // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 1. – С. 102-116 : фото. – ISSN 1029-5828
143728
  Егоров Б.А. Ангел в командировке / Б.А. Егоров. – М, 1973. – 432с.
143729
  Горриш В. Ангел в чистилище / В. Горриш. – М., 1976. – 134с.
143730
  Бежин Л.Е. Ангел Варенька / Л.Е. Бежин. – М, 1989. – 428с.
143731
  Деверо Дж. Ангел для Эмили : Роман / Джут Деверо; Пер. с англ. И. Швецковой. – Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 2003. – 319с. – ISBN 5-94849-422-5
143732
  Ванханен Н. Ангел дураков // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2008. – № 12. – С. 3-5. – ISSN 0012-6756
143733
  Мельникова Л. Ангел и демон // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2012. – № 6 : Гроза двенадцатого года. – С. 74-76. – ISSN 0235-7089


  Александр I и Наполеон в восприятии современников.
143734
  Пайман А. Ангел и камень : Жизнь Александра Блока. В 2-х книгах / Аврил Пайман. – Москва : Наука. – ISBN 5-02-033860-5(кн.1)
Кн.1. – 2005. – 281с.
143735
   Ангел Карамичев. – София, 1982. – 203с.
143736
   Ангел мертвой реки: Сборник. – К, 1992. – 500с.
143737
  Петрова С. Ангел мой ненаглядный : Повесть // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2006. – № 11. – С. 74-102. – ISSN 0012-6756
143738
  Чивер Д. Ангел на мосту / Д. Чивер. – Москва : Правда, 1965. – 46с. – (Библиотека "Огонек" №52)
143739
  Чивер Д. Ангел на мосту / Д. Чивер. – Москва : Прогресс, 1966. – 263с.
143740
  Фонсека М. де Ангел на трапеції / М. де Фонсека. – Київ : Дніпро, 1977. – 240с.
143741
  Жилинскайте В. Ангел над городом : юморески и расскаы / В. Жилинскайте. – Москва : Советский писатель, 1972. – 183 с.
143742
  Шагал М.З. Ангел над крышами / М.З. Шагал. – Москва, 1989. – 221с.
143743
  Суханов Александр Ангел по имени Хэп / Окончание. Нач. в № 9-10, 2009 г. // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2010. – № 1 (69)


  Одри Хепбёрн (1929-1993) - британская и американская актриса, фотомодель и гуманитарный деятель. Получила "Оскар" за лучшую женскую роль в фильме 1953 года "Римские каникулы", а также номинировалась четыре раза в 1954, 1959, 1961 и 1967 годах
143744
   Ангел под мухой. – Саранск, 1973. – 52с.
143745
  Оутс Дж.К. Ангел света / Дж.К. Оутс. – М., 1987. – 733с.
143746
  Лозанова Галина Ангел смерті Азраїл в усній традиції болгарських мусульман / пер. Н. Пінчук // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 2 : Български фолклор - Болгарська фольклористика. – С. 28-34. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-6936
143747
  Андреев Павел Ангел у престола : Персона // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 4. – С. 48-57 : Фото
143748
  Шелехов М.М. Ангел уличный / М.М. Шелехов. – М., 1991. – 156с.
143749
  Турі Ж. Ангела / Ж. Турі. – К., 1963. – 176с.
143750
  Степанов В. Ангела Меркель: начерк політичного портрету на тлі "української кризи" // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України. – Київ, 2015. – № 1/8. – С. 37-40. – ISSN 0868-8117
143751
  Скрипник О. Ангели в білих халатах: з небес на землю // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 12 -18 квітня (№ 13). – С. 12


  Медична реформа спалювали бюджетні мільйони, як те вугілля, не шкодували коштів на марафет, щедро платили гучномовцям за оголошення про кожну наступну станцію —медична допомога стане доступною, зарплата медиків зросте майже удвічі, бригади "швидкої" ...
143752
  Марголіна І.Є. Ангели Врубеля / Ірина Марголіна ; [голов. ред. С. Головко ; ред. О. Вербило]. – Київ : Либідь, 2012. – 142, [2] с. : іл. – Бібліогр, резюме, зміст укр., рос., англ. - Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 135-139. – ISBN 978-966-06-0630-2
143753
  Куракін Олександр Ангели і демони "Тистлегорма" / Куракін Олександр, Некрасов Андрій // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 3 (117), червень- липень. – С. 116-121 : фото
143754
  Чубинський П.П. Ангели на сходах неба / П.П. Чубинський. – К, 1992. – 15с.
143755
  Адамс П. Ангели по десять шилінгів / П. Адамс; Пер. з нім. – Київ : Радянський письменник, 1974. – 238с.
143756
  Потапенко Василь Ангели співають // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 20. – ISSN 0868-9644
143757
  Вильвовская Л. Ангелина Осиповна Степанова / Л. Вильвовская. – Москва-Ленинград, 1949. – 64с.
143758
  Крушинська Олена Ангелівська піч : Україна чудес // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 1 (91). – С. 115 : Фото
143759
   Ангелінці. – Донецьк, 1966. – 98с.
143760
  Словацький Ю. Ангелли / Юлий Словацкий ; Пер. В. Высоцкого. – [Москва] : [Тип. Ф.Я. Бурче], 1906. – 52 с.
143761
  Набоков В.В. Ангелом задетый / В.В. Набоков. – Москва
2. – 1990. – 77 с.
143762
  Набоков В.В. Ангелом задетый: Стихи. / В.В. Набоков. – М.
1. – 1990. – 79с.
143763
  Силіновский Л. Ангелот од Питсбург / Л. Силіновский. – Скопіе, 1979. – 154с.
143764
  Андреев Л.Н. Ангелочек : [рассказ] / Л.Н. Андреев. – Ростов-на-Дону : Изд. и тип. Т-ва "Донская речь", 1904. – 20 с. – На обл. номер изд. № 66. - Без тит. л.
143765
  Андреев Л.Н. Ангелочек : [рассказ] / Л.Н. Андреев. – [Санкт-Петербург] : Изд. Т-ва "Знание", 1906. – 16 с. – Без тит. л., опис. по обл. – (Дешевая библиотека Товарищества "Знание" ; № 52)
143766
  Аминов Н. Ангелы-обманщики / Н. Аминов. – Москва, 1990. – 264с.
143767
  Гафурова Светлана Ангелы в городе грешников : Нравы // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 24 : Америка. – С. 68-73 : Фото
143768
   Ангелы гонятся за демонами : Новости // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 4. – С. 10 : Іл.
143769
   Ангелы и демоны : тайны мира // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 7. – С. 28-33
143770
  Браун Д. Ангелы и демоны : [роман] / Дэн Браун ; [пер. с англ. Г.Б. Косова]. – Москва : АСТ ; Астрель ; Полиграфиздат, 2011. – 606, [2] с. – ISBN 978-5-17-028079-7


  Иллюминаты. Древний, таинственный орден, прославившийся в Средние века яростной борьбой с официальной церковью
143771
  Семенов Александр Ангелы и черти. Ангелы против чертей: кто победит? // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – август (№ 95). – С. 42-46 : фото
143772
  Дружников Ю. Ангелы на кончике иглы / Ю. Дружников. – Москва : Культура, 1991. – 560 с.
143773
  Бейтсон Г. Ангелы страшатся : К эпистемологии священного / Г. Бейтсон, М.К. Бейтсон. – Москва : Технологическая школа бизнеса, 1994. – 216с. – (Библиотека технологической школы бизнеса). – ISBN 5-86073-004-7
143774
  Кекова Светлана Ангелы этого мира : вірші // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 6 (1010). – С. 3-7. – ISSN 0130-7673
143775
  Бартошевич Э.М. Ангелы, сеющие смерть / Э.М. Бартошевич. – М., 1965. – 160с.
143776
  Тарасова А. Ангелы: жизнь и перевоплощение // Исторический журнал : научно-популярный журнал. – Москва, 2007. – № 5. – С. 42-47. – ISSN 1812-867Х


  Образ Ангела (Ерот, Амур, Купідон, Путто, Геній) в літературі та мистецтві
143777
  Воробьев-Обухов Алексей Ангельский дубль : Наезд // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 6 (2789). – С. 90-92 : Іл.
143778
  Котов Павел Ангельский собор : культурний код // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 6 (2849). – С. 48-49 : Фото
143779
  Загребельний П.А. Ангельська плоть : Пригодницька повість / Павло Загребельний. – Київ : Український письменник, 1993. – 124с.
143780
  Бирина Л.М. Ангидриты в палеозое центральной части Русской платформы / Л.М. Бирина; Отв.ред.С.В.Максимова. – Москва : Наука, 1979. – 124с.
143781
  Маркушин А.В. Ангидробиоз первичноводных беспозвоночных : Сохранение жизнеспособности в высушенном состоянии / А.В. Маркушин. – Ленинград : Наука, 1985. – 101с.
143782
  Килочицкая Л. Ангийский язык. Учебник для 10 класса средней школы / Л. Килочицкая. – Москва
Ч. 2. – 1938. – 152 с.
143783
  Килочицкая Л. Ангийский язык. Учебник для 9 класса средней школы / Л. Килочицкая. – Москва
Ч. 1. – 1938. – 152 с.
143784
  Преображенский Б.С. Ангины, их предупреждение и лечение. / Б.С. Преображенский. – М., 1954. – 32с.
143785
   Ангиография и лимфография в диагностике опухолей и их метастазов. – Обнинск, 1974
143786
   Ангиотензии : Молекуляр. механизмы действия. – Рига : Зинатне, 1979. – 183с.
143787
  Завадский М. Ангка все сделает для вас // Эксперт. Россия : спец. выпуск / ЗАО "Коллектив Редакции Эксперт"; ООО "ПАРАГРАФ". – Москва, 2008. – № 30 (619) : Самые гнусные преступления 20 века. – С. 84-92. – ISSN 1812-1896


  Терор в Камбоджі
143788
  Маршаль А. Ангкор / А. Маршаль. – Москва, 1964. – 196 с.
143789
  Плескачевская Инесса Ангкор, еще ангкор : Достопримечательность // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 12 : Индокитай. – С. 38-43 : Фото
143790
  Рубанов Сергей Ангкор, еще Ангкор : Камбоджи. GALLERY // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – № 1/2. – С. 58-67 : Фото
143791
  Седов Л.А. Ангкорская империя : (социально-экономический и государственный строй Камбоджи в IX - XIV вв.) / Л.А. Седов. – Москва : Наука, 1967. – 260 с.
143792
  Бех Биркун П.О. Англiйська мова : Самовчитель / Биркун П.О. Бех. – Київ : Либідь, 1993. – 232с. – ISBN 5-325-00176-0


  В самовчителi систематизованi вiдомостi пpо лексико-гpаматичний лад англiйської мови.Виклад матеpiалу здiйснюється у супpоводi поpiвнянь з вiдповiдними явищами piдної мови.Особливий акцент pобиться на вiдмiннi та спiльнi pиси двох мов,що безпеpечно ...
143793
  Бех П.О. Англiйська мова / П.О. Бех. – 2-ге, стереотипне. – Київ : Либідь, 1993. – 272с. – ISBN 5-325-00407-7


  До посiбника увiйшли тpенувальнi впpави,пpиказки,пpислiв`я,пiснi,що дозволяють виpобити мовленевi навички,засвоєти уживану лексику.Фонетичний матеpiал та гpаматичний довiдник допоможуть повтоpити шкiльний куpс англiйської мови.
143794
  Бех П.О. Англiйська мова : Посібник для старшокласників і абітурієнтів / П.О. Бех. – 3-тє. – Київ : Либiдь, 1996. – 288с. – ISBN 5-325-00731-9


  Тексти екзаменацiйних pозмовних тем, тpенувальнi впpави, пpислiв"я, пpиказки, що увiйшли до посiбника, дозволяють виpобити мовленневi навички, засвоєти уживану лексику.
143795
  Логинова З.С. Англизмы в спортивной терминологии русского языка. : Автореф... канд.филол.наук: 10.02.01 / Логинова З.С.; Ташк.лгос.ун-т. – Ташкент, 1978. – 19л. – Бібліогр.:с.19
143796
  Наринский М.М. Англий и Франция в послевоенной Европе / М.М. Наринский. – М., 1972. – 277с.
143797
  Эльманович В. Английкий язык в таблицах / В. Эльманович. – Ленинград, 1925. – 91 с.
143798
  Эттингер А.З. Английкий язык для нефтеработников / А.З. Эттингер. – Москва-Ленинград, 1932. – 412 с.
143799
  Осипова Т.С. Английская агрессия в Ирландии и освободительная борьба ирландского народа в 16 веке : Автореф... Канд.ист.наук: / Осипова Т.С.; Моск.гос.пед.ин-т. – Москва, 1952. – 16л.
143800
  Зайцева К.Б. Английская анторпонимия и ее стилическое использование : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Зайцева К.Б.; В надзаг.: ОГУ им. И.И. Мечникова. – Одесса, 1979. – 20л.
143801
  Егорова Л. Английская Библия 16 века в культурной перспективе // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2009. – № 2. – С. 299-331. – ISSN 0042-8795
143802
   Английская буржуазная революция 17 века. – М
Т. 2. – 1954. – 384с.
143803
   Английская буржуазная революция 17 века.. – М
Т. 1. – 1954. – 495с.
143804
  Сказкин С.Д. Английская буржуазная революция 17 века. Франция и Германия во второй половине 17 века и в 18 веке / С.Д. Сказкин. – Москва, 1949. – 39с.
143805
   Английская буржуазная революция XVII века в современной зарубежной историографии. – М
2. – 1978. – 212с.
143806
  Кислица Н.А. Английская буржуазная революция середины 17 века. / Н.А. Кислица. – М., 1963. – 268с.
143807
  Богомолов А.С. Английская буржуазная философия ХХ века / А.С. Богомолов. – М., 1973. – 317с.
143808
  Дукельская Л.А. Английская бытовая карикатура второй половины XVIII века / Л.А. Дукельская. – Ленинград; Москва, 1966. – 140с.
143809
   Английская выставка электронных изделий в Стокгольме. – Москва, 1962. – 20 с.
143810
  Дукельская Л.А. Английская гравюра XVIII века. Каталог / Л.А. Дукельская. – Ленинград, 1963. – 33с.
143811
   Английская грамматика в диалогах: Употребление времени: Учебное пособие для студ. ин-тов и фак. иностр. яз.. – М, 1986. – 207с.
143812
  Горбунова Е.В. Английская грамматика в коммуникативных упражнениях / Е.В. Горбунова, С.Г. Дубровская. – Москва, 1985. – 175с.
143813
  Бжилянская И.А. Английская грамматика в таблицах и упражнениях / И.А. Бжилянская. – Москва, 1986. – 134с.
143814
  Крылова И.П. Английская грамматика для всех / И.П. Крылова. – М, 1989. – 270с.
143815
  Косминский Е.А. Английская деревня 13 - 14 вв. и восстание Уота Тайлера / Е.А. Косминский, Д.М. Петркшевский. – М.-Л., 1935. – 233с.
143816
  Косминский Е.А. Английская деревня в XIII веке. / Е.А. Косминский. – Москва ; Ленинград, 1935. – 279 с.
143817
  Маковский М.М. Английская диалектология / М.М. Маковский. – М., 1980. – 191с.
143818
  Большакова Е.С. Английская диалогическая речь научного содержания. / Е.С. Большакова. – Кишинев, 1979. – 80с.
143819
  Наливайко Ф.В. Английская дипломатия и Первый Марокканский кризис 1905-1906 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Наливайко Ф.В.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. Кафедра новой и новейшей истории. – Минск, 1966. – 18л.
143820
  Соловьева Н.А. Английская драма за четверть века / Н.А. Соловьева. – М.
вып. 1. – 1982. – 108с.
143821
  Соловьева Н.А. Английская драма за четверть века / Н.А. Соловьева. – М.
вып. 2. – 1982. – 84с.
143822
  Кроль А.Е. Английская живопись / А.Е. Кроль. – Ленинград, 1961. – 87с.
143823
  Кроль А.Е. Английская живопись / А.Е. Кроль. – Л, 1969. – 128с.
143824
  Лясота Ю.Л. Английская зоосемия / Ю.Л. Лясота. – Владивосток, 1984. – 116с.
143825
  Калашников В.В. Английская и американская буржуазная историография стратегии и тактики партии большевиков в Октябрьской революции. Критика основных концепций 20-х начала 80-х годов / В.В. Калашников. – Л., 1986. – 176с.
143826
   Английская и французская живопись конца ХІХ- начала ХХ века: Каталог выставки. – Ленинград, 1990. – 76с.
143827
   Английская и французская филология. – Смоленск, 1961. – 85с.
143828
   Английская и шотладнская народная баллада. – Москва : Радуга, 1988. – 510 с. – ISBN 5-05-001852-8
143829
  Сервантес Мигель де Английская испанка : Новеллы / Сервантес Мигель де. – Ленинград : Художественная литература, 1974. – 253с. – (Народная библиотека)
143830
  Мочалов Л.В. Английская историография рабочего движения Великобритании на первом этапе общего кризиса капитализма : Автореф... канд. ист.наук: / Мочалов Л.В.; МГУ. Ист. фак. – М., 1965. – 14л.
143831
  Кофф-Лайф Английская каллиграфия / Кофф-Лайф. – М, 1959. – 88с.
143832
   Английская керамика из коллекции Великобритании : каталог выставки. – Москва : Министерство культуры СССР, 1986. – 114 с.
143833
  Партамян В.А. Английская классическа проза и армянская литература. : Автореф... Канд.филол.наук: 642 / Партамян В.А.; АН Арм.ССР.Ин-т литераты. – Ереван, 1968. – 20л.
143834
  Заррин П.И. Английская классическая буржуазная политическая экономия / П.И. Заррин. – М., 1958. – 142с.
143835
   Английская классическая эпиграмма. – М, 1987. – 326с.
143836
  Вальков Л.В. Английская колониальная политика в Адене и аденских протекторатах (1945-1967) / Л.В. Вальков. – Москва, 1968. – 159 с.
143837
  Сапрыкин Ю.М. Английская колонизация Ирландии в 16 - начале 17 века / Ю.М. Сапрыкин. – М., 1958. – 233с.
143838
   Английская комедия ХVII-XVIII веков : антология. – Москва : Высшая школа, 1989. – 812с. – ISBN 5-06-000264-0
143839
  Омельченко Лариса Федоровна Английская композита: структура и семантика : Дис... доктора филологическихнаук: 10.02.04 / Омельченко Лариса Федоровна; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1989. – 477л. – Бібліогр.:л.397-477
143840
  Омельченко Л.Ф. Английская композита: структура и семантика : Автореф... докт. филол.наук: 10.02.04 / Омельченко Л. Ф.; МВССО УССР, КГУ. – Киев, 1989. – 43л.
143841
  Эрлихсон И.М. Английская консерватиано-абсолютистская утопия второй половины Х VII века // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2008. – № 5. – С. 99-110. – ISSN 0130-3864
143842
  Соусова Ю.И. Английская королева Мария Тюдор // Вопросы истории : ежемесячный журнал / "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2013. – № 4. – С. 152-166. – ISSN 0042-8779
143843
   Английская лексикология в выдержках и извлечениях. – Ленинград, 1969. – 240с.
143844
   Английская лексикология в выдержках и извлечениях. Пособие для студентов. – Л, 1975. – 238с.
143845
   Английская лирика первой половины 17 века. – Москва, 1989. – 346с.
143846
  Volosova T.D. Английская литература / T.D. Volosova. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Москва, 1974. – 239с.
143847
  Кортес Л.П. Английская литература / Л.П. Кортес. – Минск, 1974. – 208с.
143848
  Алексеев П М. Английская литература / П М. Алексеев. – Ленинград, 1991. – 460с.
143849
   Английская литература 1945-1980. – М, 1987. – 510с.
143850
  Кахова Э.Г. Английская литература 20-го века. / Э.Г. Кахова. – М., 1974. – 116с.
143851
  Ивашева В.В. Английская литература XX в. / В.В. Ивашева. – Москва, 1967. – 476с.
143852
  Михальская Н.П. Английская литература новейшего времени (1918-1958 гг.) / Н.П. Михальская, М.А. Гритчук. – М., 1960. – 119с.
143853
  Клименко Е.И. Английская литература первой половины XIX века. / Е.И. Клименко. – Л., 1971. – 144с.
143854
  Мосткова С.Я. Английская литературоведческая терминология / С.Я. Мосткова. – Ленинград, 1967. – 112с.
143855
   Английская мозаика : учебное пособие по изучению английского языка. – Киев
Вип. 1. – 1996. – 157 с.
143856
   Английская мозаика : учебное пособие по изучению английского языка. – Киев
Вип. 2. – 1996. – 160 с.
143857
  Джеллис Р. Английская наследница / Р. Джеллис. – Минск, 1995. – 384с.
143858
  Манерко Л.А. Английская научная речь: этапы формирования // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 122-138. – Библиогр.: Лит.: с. 138; 21 п. – (Теория перевода ; № 1). – ISSN 0201-7385
143859
   Английская новелла. – Л, 1961. – 528с.
143860
   Английская новелла ХХ века. – М, 1981. – 639с.
143861
  Мартиросов С.З. Английская оккупация Баку 1918-1919 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Мартиросов С.З.; Ереван. гос. ун-т им. В.М.Молотова. Ист. фак. Каф-ра ист. СССР. – Ереван, 1950. – 32л.
143862
  Сентенберг И.В. Английская орфография / И.В. Сентенберг, М.Т. Лазарева. – Ленинград : Просвещение, 1970. – 248 с.
143863
  Драгунова Е.Н. Английская орфоэпическая система / Е.Н. Драгунова, Г.И. Краснощекова. – Москва, 1944. – 92с.
143864
  Олтаржевский В.П. Английская Ост-Индская компания в 17 веке / В.П. Олтаржевский. – Иркутск, 1988. – 172с.
143865
  Кулиш Л.Ю. Английская оформительская лексика докладов, бесед, дискуссий, лекций и практических занятий по специальности / Л.Ю. Кулиш, Е.А. Друянова. – К., 1972. – 47с.
143866
  Сосина Н.Н. Английская политика "разделяй и властвуй" и положение неприкасаемых в Индии. : Автореф... канд. ист.наук: / Сосина Н.Н.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ист. ф-тет. – М., 1952. – 16л.
143867
  Басовская Н.И. Английская политика в Гаскони в конце XIII - начале XIV вв. : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 573 / Басовская Н.И. ; Моск. гос. ун-т, Ист. фак-т , Кафедра истории сред. веков. – Москва, 1969. – 17 с.
143868
  Поздеева Л.В. Английская политика вооружения гитлеровской Германии (1935-1936 гг.) : Автореф... кандид. историч.наук: / Поздеева Л.В.; Институт истории Академии наук СССР. – М., 1950. – 14л.
143869
  Бондаревский Г.Л. Английская политика и международные отношения в бассейне Персидского залива / Г.Л. Бондаревский. – М, 1968. – 543с.
143870
   Английская поэзия в русских переводах. – 686. – М, 1981. – с.
143871
   Английская поэзия в русских переводах. XX век. – Москва : Радуга, 1984. – 848 с.
143872
  Подобєд М.Б. Английская поэзия нонсенса Эдварда Лира // Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ Видавнича група "Основа". – Харків, 2016. – № 13/14 (491/492), травень 2016 р. – С. 3-5
143873
  Ионкис Г.Э. Английская поэзия первой половины ХХ века / Г.Э. Ионкис. – Москва, 1967. – 96с.
143874
  Ионкис Г.Э. Английская поэзия ХХ века / Г.Э. Ионкис. – М., 1980. – 200с.
143875
  Скороденко В.А. Английская поэзия. / В.А. Скороденко. – М, 1972. – 94с.
143876
  Скороденко В.А. Английская поэзия. / В.А. Скороденко. – М, 1972. – 95с.
143877
  Малышева Л.М. Английская проза 20-30 гг. ХХ века и ее оценка в журнале "Интернациональная литература : Автореф... кадн. филол.наук: 10.678 / Малышева Л.М.; МГУ. Фак. журналистики. Кафедра зарубежной печати и литературы. – М., 1970. – 17л.
143878
  Петрушевский В.А. Английская пугачевщина / В.А. Петрушевский. – Л., 1926. – 43с.
143879
  Кобрина Н.А. Английская пунктуация / Н.А. Кобрина, Л.В. Малаховский. – М, 1959. – 110с.
143880
  Кобрина Н.А. Английская пунктуация / Н.А. Кобрина, Л.В. Малаховский. – Москва, 1961. – 118с.
143881
  Хилл К. Английская революция / К. Хилл ; Пер. с англ. Ш.А. Богиной, под ред. В.Ф. Семенова. – Москва : Иностранная литература, 1947. – 183 с.
143882
  Архангельский С.И. Английская революция 17 в. и аграрные отношения в Англии / С.И. Архангельский, 1935. – 9с.
143883
  Бернштейн Э. Английская революция 17 века. / Э. Бернштейн. – Иваново-Вознесенск, 1924. – 182с.
143884
  Соколов А.Б. Английская революция середины XVII века в новейшей зарубежной историографии // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2008. – № 5. – С. 160-168. – ISSN 0042-8779
143885
  Гардинер Английская революция. Пуритане и Стюарты / Гардинер, , Эйри. – 228с.
143886
   Английская реформация: (Документы и материалы). – М, 1990. – 104с.
143887
   Английская романтическая повесть. – Москва : Прогресс, 1980
143888
  Матузкова Е.П. Английская самобытность как объект исследования // Записки з романо-германської філології : збірник / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т романо-германської філології. – Одеса, 2013. – Вип. 2 (31). – С. 80-86
143889
  Медянцев И.П. Английская сатира 19 века. / И.П. Медянцев. – Ярославль, 1974. – 280с.
143890
  Васильева Т.Н. Английская сатира XVIII в. / Т.Н. Васильева. – Кишинев, 1991. – 137с.
143891
  Васильева Т.Н. Английская сатирическая поэзия XVIII века / Т.Н. Васильева. – Кишинев, 1981. – 108с.
143892
  Давыдова-Харвуд Елена Английская свадьба : избранное // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 12 (2831). – С. 154-158
143893
  Вилюман В.Г. Английская синонимика. / В.Г. Вилюман. – Москва, 1980. – 128с.
143894
  Тимошенко Ж.И. Английская сложная грамматическая конструкция и ее перевод на русский язык / Ж.И. Тимошенко. – Днепропетровск, 1990. – 78с.
143895
  Прохорова В.И. Английская стилистика в выдержках и извлечениях / В.И. Прохорова, Е.Г. Сошальская. – М.
вып. 2. – 1971. – 68с.
143896
  Зайцева К.Б. Английская стилистическая ономастика / К.Б. Зайцева. – Одесса, 1973. – 67с.
143897
  Жаборюк Е.А. Английская структура be+ -ed в языке и речи / Е.А. Жаборюк, А.К. Корсаков. – К., 1988. – 94с.
143898
  Арчер П. Английская судебная система / П. Арчер. – Москва, 1959. – 268с.
143899
  Уолкер Р. Английская судебная система / Р. Уолкер. – М, 1980. – 631с.
143900
  Толстой С.С. Английская техническая хрестоматия. / С.С. Толстой. – Л.-М., 1938. – 132с.
143901
  Глазунова О.А. Английская техническая хрестоматия. Машиноведение / О.А. Глазунова. – М.-Л., 1931. – 156с.
143902
  Водяха А.Н. Английская устная речь для студентов-юристов / А.Н. Водяха. – Харків, 1974. – 67с.
143903
  Мортон А.Л. Английская Утопия. / А.Л. Мортон. – М., 1956. – 278с.
143904
  Ляхова Л.В. Английская фарфоровая миниатюра XVIII века : каталог выставки / Л.В. Ляхова. – Ленинград : Государственный Эрмитаж, 1991. – 13 с.
143905
   Английская филология : научно-тематический сборник. – Владивосток
№ 3. – 1972
143906
   Английская филология : научно-тематический сборник. – Владивосток
Т. 80, № 4. – 1973
143907
  Трахтеров А.Л. Английская фонетическая терминология / А.Л. Трахтеров. – М., 1962. – 349с.
143908
  Чиненова Л.А. Английская фразеология в языке и речи / Л.А. Чиненова. – М., 1986. – 99с.
143909
   Английская фразеология и устойчивые нефразеологические словосочетания. – М, 1978. – 177с.
143910
  Агапова Галина Николаевка Английская химическая терминология как совокупность трех семиотических систем. : автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.02.04 / Агапова Галина Николаевка ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1975. – 19 с.
143911
  Вайсблит И. Английская химическая хрестоматия / И. Вайсблит. – Москва, 1931. – 239с.
143912
  Динзе В.Ф. Английская хрестоматия / В.Ф. Динзе. – Ленинград, 1932. – 40с.
143913
  Паукер А.Е. Английская хрестоматия для начинающих, составленная А. Паукером, преподавателем английского языка при Александровском лицее. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1862. – VIII, 364 с.
143914
  Брей В.В. Английская хрестоматия для русского юношества с правилами для произношения английских слов / Сост. В.В. Брей, преп. англ. яз. в Имп. Уч-ще правоведения, в С.-Петерб. коммерч. уч-ще и в уч-ще С.-Петерб. Петр. купеч. о-ва. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. В.Г. Апостолова, 1886. – III-XVIII, 254 с., ил.
143915
  Абрам С.Я. Английская хрестоматия по химической технологии. / С.Я. Абрам. – Москва, 1930. – 116с.
143916
  Абрам С.Я. Английская хрестоматия по химической технологии. / С.Я. Абрам. – 2-е изд. – Москва, 1931. – 116с.
143917
  Абрам С. Английская хрестоматия. Нефть и продукты ее переработки. / С. Абрам, Ф. Зильперт. – Ленинград, 1931. – 176с.
143918
  Саймон Брайан Английская школа и интеллектуальные тесты / Саймон Брайан; Под. ред. Н. К. Гончарова и А. Р. Лурия. – Москва, 1958. – 253 с.
143919
  Зотова Ю.Н. Английская экспансия в дельте Нигера во второй половине ХІХ в. / Ю.Н. Зотова. – М., 1970. – 235с.
143920
  Мирошников Л.И. Английская экспансия в Иране (1914-1920 гг.) / Л.И. Мирошников. – М., 1961. – 228с.
143921
   Английская эпиграмма = English epigram : [переводы] / [сост. В. Новиков, И. Кутик ; худож. М. Федоров]. – Москва : Книга, 1986. – 131, 106 с. встреч. паг. – Текст парал. на рус. и англ. яз. - Влож. с 4 др. кн. в коробку с загл.: Эпиграммы. - Миниатюрное издание
143922
  Маковский М.М. Английская этимология / М.М. Маковский. – М., 1986. – 148с.
143923
  Шампаньер Г.М. Английские артикли : Дис... наук: / Шампаньер Г.М.;. – Х., 1946. – 199л. – Бібліогр.:л.199
143924
  Маршак С.Я. Английские баллады и песни / С. Маршак ; [ил. В.В. Лебедев]. – Москва : Гослитиздат, 1944. – 112 с. : ил.
143925
  Поулсен Ч. Английские бунтари / Ч. Поулсен. – М., 1987. – 278с.
143926
  Бажан Н. Английские впечатления / Н. Бажан; Пер. с укр. – Москва : Правда, 1949. – 32 с. – (Б-ка "Огонек" ; № 22)
143927
  Бажан Н. Английские впечатления : Стихотворения / Н. Бажан; Пер. с укр. П. Антокольского и Н. Заболоцкого. – Ленинград : Советский писатель, 1949. – 48 с.
143928
  Бажан Н. Английские впечатления / Н. Бажан. – Москва : ГИХЛ, 1951. – 48 с.
143929
  Поляков М.Г. Английские выделительные частицы и их синтаксическое функционирование : Автореф... канд. филол.наук: / Поляков М.Г.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1965. – 20л.
143930
  Арнот Р.П. Английские горняки в годы кризиса и войны / Р.П. Арнот. – Москва, 1964. – 463с.
143931
  Ивашева В.В. Английские диалоги / В.В. Ивашева. – Москва, 1971. – 551с.
143932
  Вятютнев М.Н. Английские диалоги в картинках / М.Н. Вятютнев, Г.В. Рогоза. – Москва, 1967. – 120с.
143933
   Английские заводы по переработке облученного топлива : Обзор сост. по мат. откр. заруб. печати. – Москва, 1971. – 43 с. – Библиогр. : с. 43
143934
  Саргосян Г.П. Английские заимствования в современном армянском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Саргосян Г. П.; Ерев. ГУ. – Ереван, 1972. – 16л.
143935
  Гутман Е.А. Английские заимствования в современном французском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Гутман Е.А.; М-во просвещения РСФСР. – М, 1963. – 11л.
143936
  Соонтак Я.Х. Английские заимствования в шведской прессе.. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Соонтак Я.Х.; Москов. гос. ин-т междунар. отношений. – М., 1973. – 24л.
143937
  Ван Английские заимствования в языке современных русскоязычных СМИ / Ван, Сяо-Хун // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 595-606. – ISBN 966-581-481-8
143938
  Лесняк А.Т. Английские и американские писатели и критики о русской литературе / А.Т. Лесняк, Э.М. Медникова. – М., 1978. – 126с.
143939
   Английские и американские пьесы в одном действии. – М.-Л., 1946. – 135с.
143940
  Маршак С.Я. Английские и шотландские баллады / в переводах С. Маршака ; изд. подгот. В.М. Жирмунский. [и др.] ; [примеч. Н. Г. Елиной и И. С. Маршака]. – Москва : Наука, 1973. – 158 с. – (Литературные памятники / АН СССР)
143941
  Винцер Ю.И. Английские капиталовложения за границей в период империализма / Ю.И. Винцер. – Москва, 1960. – 792 с.
143942
  Моргунова О.А. Английские каузативные поссесивные глаголы to sell/to resell и украинские глаголы продавати/перепродувати // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : збірник наукових праць / Мін.осв. і науки України; Донецький національний університет. – Донецьк, 2008. – Вип.18. – С. 101-109
143943
  Голдобин А.М. Английские колонизаторы в Египте и Мартовское восстание 1919 года : Автореф... канд. ист.наук: / Голдобин А.М.; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1953. – 17л.
143944
  Самойло А.С. Английские колонии в Северной Америке в 17 веке. / А.С. Самойло. – М, 1963. – 324с.
143945
  Носков Б.В. Английские консерваторы и проблемы национализации / Б.В. Носков. – Саратов, 1965. – 83с.
143946
  Хэкси С. Английские консерваторы у власти / С. Хэкси. – Москва, 1940. – 136с.
143947
  Антропов В.А. Английские кроссворды / В.А. Антропов. – Москва, 1982. – 111с.
143948
  Парфенов И.Д. Английские лейбористы и колониализм. / И.Д. Парфенов. – Саратов, 1969. – 80с.
143949
   Английские материалисты XVIII. – Москва
1. – 1967. – 445 с.
143950
   Английские материалисты XVIII в.. – Москва
т.2. – 1967. – 405 с.
143951
   Английские материалисты XVIII в. Собрание произведений в 3-х т.. – Москва : Мысль. – (Философское наследие)
Т.1. – 1967. – 445с.
143952
   Английские материалисты XVIII в. Собрание произведений в 3-х т.. – Москва : Мысль. – (Философское наследие)
Т.2. – 1967. – 405с.
143953
   Английские материалисты XVIII в. Собрание произведений в 3-х т.. – Москва : Мысль. – (Философское наследие)
Т3. – 1968. – 550с.
143954
  Канделаки К.Л. Английские метафорические идиомы и их грузинские эквиваленты. (По современным переводам) : Автореф... канд. филол.наук: / Канделаки К.Л.; Тбилиск. гос. ун-т им. И.В.Сталина. – Тбилиси, 1956. – 20л.
143955
   Английские монополии. – Москва : Иностранная литература, 1955. – 260, [2] с.
143956
   Английские народные сказки. – М, 1957. – 207с.
143957
   Английские народные сказки. – М, 1960. – 215с.
143958
   Английские народные сказки. – Москва, 1985. – 125 с.
143959
  Косой И.М. Английские научно-терминологические глаголы с заимствованными суффиксами : Автореф... канд. филол.наук: / Косой И. М.; ЛГУ. – Л., 1971. – 23л.
143960
   Английские научно-технические тексты по автоматике, вычислительной технике и жлектронике. – М, 1963. – 144с.
143961
   Английские неологизмы. – Киев : Наукова думка, 1983. – 172с.


  В книга посвещена рассмотрению новых слов и значений, появившыхся в английском языке в последние десятилетия. Особый раздел отведен пополнению английскй лексики за счет заимствований из других языков.
143962
  Черная А.И. Английские общенаучные тексты / А.И. Черная. – Москва, 1969. – 144с.
143963
  Воронин С.В. Английские ономатопы (Типы и строение) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 663 / Воронин С.В. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1969. – 16 с.
143964
   Английские орфоэпические словари XVIII в.. – К, 1973. – 24с.
143965
  Марцинковский И.Б. Английские паблик скулз. / И.Б. Марцинковский. – Ташкент, 1966. – 144с.
143966
   Английские писатели о Стране Советов. – Ленинград, 1984. – 350 с.
143967
  Гварджададзе С И. Мчедлишвили Английские пословицы и поговорки / С И. Мчедлишвили Гварджададзе. – Москва, 1971. – 79с.
143968
  Барамыкова Татьяна Васильевна Английские предлоги в функционально-сематических аспектах : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Барамыкова Татьяна Васильевна; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1990. – 23 с.
143969
  Барамыкова Т.В. Английские предлоги в функционально-сематнических аспектах (На материале технических текстов по спец. легкая промышленность). : Дис... канд. филол.наук: 10.02.04 / Барамыкова Т.В.; КГУ им.Т.Шевченко. – К., 1990. – 176л. – Бібліогр.:л.175-176
143970
  Рейман Е.А. Английские предлоги. / Е.А. Рейман. – Л., 1982. – 241с.
143971
   Английские путешественники в Московском государстве в XVI в. – Л, 1937. – 308с.
143972
  Гужва Т. Английские разговорные темы : Для абитуриентов и учащихся средних школ, лицеев и колледжей / Т. Гужва. – Київ : Тандем, 1996. – 192с. – ISBN 966-7145-01-8
143973
  Гужва Т. Английские разговорные темы : Для абитуриентов и учащихся средних школ, лицеев и колледжей / Т. Гужва. – Київ : Тандем, 1997. – 192с. – ISBN 966-7145-09-3
143974
  Гужва Т.Н. Английские разговорные темы : Для абитуриентов и учащихся средних школ, лицеев и колледжей / Т.Н. Гужва. – 3-е изд., испр. и доп. – Київ : Тандем, 2000. – 192с. – На тит. лист. англ. русск. укр. яз. – (Старшокласникам, абітурієнтам, викладачам). – ISBN 966-7145-15-8
143975
  Иванов А.О. Английские разговорные формулы: (Учеб. пособие для пед. ин-тов по спец. "Иностр. яз."). / А.О. Иванов, Д. Поуви. – Москва : Просвещение, 1989. – 128с.
143976
  Гиббинс Английские реформаторы / Гиббинс, перев. А.А. Санина. – Москва : Типо-Литография В.С. Траугот, 1896. – IV, 339 с.
143977
  Барская Д.И. Английские слова в языке и речи / Д.И. Барская. – Львов, 1981. – 199с.
143978
  Маковский М.М. Английские социальные диалекты / М.М. Маковский. – М., 1982. – 135с.
143979
  Матузова В.И. Английские средневековые источники IX -- XIII вв.: Тексты, пер., коммент. / В.И. Матузова. – М., 1979. – 268с.
143980
  Верхогляд В.А. Английские стихи для детей / В.А. Верхогляд. – Москва, 1981. – 80с.
143981
   Английские театральные миниатюры. – Л.-М., 1961. – 192с.
143982
   Английские тексты по экономической кибернетике. – Минск, 1972. – 72 с.
143983
  Сенина Наталья Английские традиции и необычные решения для бизнеса : конгрессный туризм глазами экспертов: Германия, Дубаи, Англия, Чехия, Хорватия, Швейцария, Тайланд, Албена, Тунис. Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 2. – С. 73
143984
  Зорина Д.Ю. Английские тред-юнионы и борьба за единство действий рабочего класса / Д.Ю. Зорина. – Москва, 1959. – 240 с.
143985
  Котрел П.Л. Английские финансовые компании и резкое увеличение выпуска ценных бумаг в 60-годах XIX в. / П.Л. Котрел. – М., 1970. – с.
143986
  Кумачева А.В. Английские фразеологические глагольные сочетания, имеющие эквивалент - однословный глагол : Автореф... канд. филол.наук: / Кумачева А.В.; 1-й Ленингр. пед. ин-т иностранных языков. – Л., 1953. – 24л.
143987
  Пастушенко Л.П. Английские фразеологические единеницы в составе фразео-тематического поля. : Автореф... канд.филол.наук: 10.02.04 / Пастушенко Л.П.; КГУ. – К, 1982. – 20л.
143988
  Пастушенко Людмила Павловна Английские фразеологические единицы в составе фразео-тематического поля. (На материале фразео-тематического поля маринизмов) : Дис... к-та филолог.наук: 10.02.04 / Пастушенко Людмила Павловна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1982. – 193л. – Бібліогр.:л.160-193
143989
  Степанова Ирина Сергеевна Английские фразеологические единицы с флористическим компонентом (в сопоставлении с русским языком) : Дис... канд. филол.наук: 10.02.20 / Степанова Ирина Сергеевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 222л. – Бібліогр.:л.178-208
143990
  Степанова И.С. Английские фразиологические единицы с флористическим компонентом. : Автореф... канд.филол.наук: 10.02.20 / Степанова И.С.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1987. – 24л.
143991
  Кортни Р. Английские фразовые глаголы : Англо-русский словарь. Свыше 12 000 глаголов и 30 000 значений / Р. Кортни. – Москва : Русский язык. Лонгман, 1997. – 767c. – ISBN 5-200-02384-X
143992
  Поуви Дж. Английские фразовые глаголы и их употребление / Дж. Поуви. – Москва : Высшая школа, 1990. – 175с.
143993
  Никитина Л.А. Английские хроники как источник по истории англо-русских отношений второй половині XVI -- 50-х годов XVII в. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Никитина Л. А.; АН СССР, Ин-т ист. ССР,. – М., 1975. – 23л.
143994
  Швачко С.А. Английские числительные и их место в лексико-семантическом поле количества : Автореф. дис. ... д-ра филолог. наук : 10.02.04 / Швачко С.А. ; МВ и ССО УССР , КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 41 с.
143995
  Швачко Светлана Алексеевна Английские числительные и их место в лексико-семантическом поле количества. : Дис... доктор филолог.наук: 10.02.04 / Швачко Светлана Алексеевна; МП УССР. Сумск. гос. пед. ин-тут им. А.С.Макаренко. – Сумы, 1983. – 360л. – Бібліогр.:л.354
143996
  Меньшикова М.А. Английские экономические термины: Справочник. / М.А. Меньшикова. – Новосибирск, 1983. – 262с.
143997
  Суслопарова Ю.В. Английские юристы XIII-XVIII вв. о природе английского права // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2009. – № 2. – С. 173-181. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039


  К100-летию со дня кончины и 165-летию со дня рождения юриста-международника, ученого, педагога, дипломата, политика, публициста - Федора Федоровича Мартенса. Современный взгляд на учение профессора .
143998
  Ладыгин М.Б. Английский "готический" роман и проблемы предромантизма : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.05 / Ладыгин М.Б.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1978. – 16л.
143999
  Эккерсли К.Э. Английский для всех : Русская версия. Полный курс / К.Э. Эккерсли. – 5-е изд. – Харків : Каравелла, 1998. – 688с. – ISBN 966-586-025-9
144000
  Кангун С.И. Английский рабочий класс и индийское национально-осовбодительное движение (1918-1939 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.573 / Кангун С.И.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1970. – 18л.
<< На початок(–10)141142143144145146147148149150(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,