Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)141142143144145146147148149150(+10)В кінець >>
143001
  Васильева Э.В. "Ангел в доме": викторианский идеал женщины и его рецепция в "Джейн Эйр" Ш. Бронте и "Мэри Бартон" Э. Гаскелл // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 38-44. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; вып. 2). – ISSN 1813-1921


  Викторианский идеал женщины как "ангела в доме", нашедший воплощение в одноименной поэме К. Патмора (1854), был воспринят и подвергнут критике в романах первой пол. 19 в., написанных женщинами-писательницами.
143002
  Яремчук О. "Ангел" Центральної Європи летить до України / О. Яремчук, Н. Ваверчак // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 22 жовтня (№ 191). – С. 11


  Оксана Забужко стала лауреатом однієї з найпрестижніших літературних премій - премії "Ангеліус".
143003
   "Ангели Майдану" в Інституті філології // Київський університет. – Київ, 2014. – Квітень (№ 6/7). – С. 7


  "...У Мистецькій залі Інституту філології (бульвар Тараса Шевченка, 14) діє виставка робіт Катерини Ткаченко, молодої талановитої художниці з Харківщини, Члена спілки художників України. Представлені роботи демонструють свідому національну позицію, ...
143004
  Дирибало О.І. "Ангеллі" Ю. Словацького: прочитання і перепрочитання поеми // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 8 : Філологічні науки. Літературознавство. – С. 130-135. – ISSN 1729-360Х


  Розглядаються літературно-критичні виступи українських письменників-критиків ХХ ст. про польську літературу, зокрема про творчість Ю. Словацького. Аналізуються особливості письменницького критичного жанру загалом і стосовно оцінок польської літератури ...
143005
  Никитина Ольга "Английская простота" и французское модничанье. Модные течения в Европе и России второй половины XVIII века // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 3. – С. 95-97. – ISSN 0235-7089
143006
   "Английские рисунки и акварели XVIII-XiX веков" выставка. Ленинград 1974. Каталог выставки. – Л, 1974. – 67с.
143007
  Мацуда А. "Английский язык как международный": пересмотр основ преподавания английского языка // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2012. – Т. 14, вып. 2 (71/72). – С. 177-188. – ISSN 1606-951Х


  English as a foreign language, nativization of language, variants of English language, testing. Английский как международный язык, нативизация языка, варианты английского языка, тестирование.
143008
  Шуляк С.А. Анатомічна лексика у текстах українських замовлянь // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 347-352. – (Серія історична та філологічна ; вип. 11). – ISSN 2309-7086
143009
  Нужина Н.В. Анатомічна характеристика стебел інтродукованих видів роду Ephedra L. / Н.В. Нужина, І.Ю. Іванова // Інтродукція, збереження та моніторинг рослинного різноманіття : матеріали Міжнар. наук. конф. до 175-річчя Ботанічного саду імені акад. О.В. Фоміна Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : 20-24 трав. 2014 р. / Ботан. сад ім. акад. О.В. Фоміна навч.-наук. центру "Ін-т біології" Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Рада ботан. садів та дендропарків України ; [ред.: М.М. Гайдаржи]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2014. – С. 196-197. – ISBN 978-966-437-390-3
143010
   Анатомічне вивчення гетерофілії представників роду Nymphaea L / Н. Нужина, Т. Мазур, А. Дідух, М. Дідух // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Присвячено 100-літтю Івана Петровича Білоконя. – С. 52-56. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (33)). – ISSN 1728-3817


  На анатомічному рівні виявлено відмінні механізми пристосування до умов навколишнього середовища 10 видів роду Nymphaea L. Проведено порівняльне дослідження анатомічної будови плаваючих та надводних листків. Виявлені зміни в будові листків в літній та ...
143011
  Мартіні Ф. Анатомічний атлас людини = Atlas of the human body : переклад з 8-го англ. видання / Фредерік Мартіні ; відп. за дизайн та іл. В. Обер ; наук. ред. перекладу В.Г. Черкасов ; [пер. з англ. О.І. Ковальчук ; обкл. з малюнками виконав худ. П. Резніков]. – Київ : Медицина, 2011. – 114, [2] с. : іл. – Шифр. дубл. 59 Март. (доп. карт.). – ISBN 978-617-505-062-0
143012
  Пунда А. Анатомічні матеріали людини як об"єкти цивільних прав: пропозиції правового регулювання // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2004. – № 4. – С.40-44
143013
  Нужина Н. Анатомічні особливості продихового апарату різних видів роду Glottiphyllum N.E.Br / Н. Нужина, В. Нікітіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 52-54. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 18). – ISSN 1728-3817


  Зроблено порівняльну характеристику продихового апарату 19 видів рослин роду Glottiphyllum N.E.Br., вирощених в оранжереях Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна. Have compared stomata 19 species plants of the genera Glottiphyllum N.E.Br., growing in ...
143014
  Калашник Г. Анатомічні особливості рослин Echinopsis mirabilis Speg. на різних стадіях індивідуального розвитку / Г. Калашник, Н. Нужина, М. Гайдаржи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Присвячено 100-літтю Івана Петровича Білоконя. – С. 43-46. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (33)). – ISSN 1728-3817


  В даній статті описані результати анатомічних досліджень будови стебел 3-х, 6-місячних, одно- та 5-річних рослин Echinopsis mirabilis. Проаналізований розвиток тканин та їх фізіологічне значення в процесі життя рослини. В данной статье описаны ...
143015
  Стасенко В.А. Анатомічні особливості тератних форм Robinia pseudoacacia L. в умовах металургійного виробництва // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 84-85. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 2)


  Досліджено вплив техногенного забруднення на морфологічну та анатомічну будову листків білої акації звичайної. Виявлено деякі аномалії стосовно товщини покривних тканин, кількості продихів на одиницю площі листової поверхні та їх розмірів.
143016
  Коверзнєв К. Анатомія // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2003. – № 161. – С. 118-124
143017
  Драч І.Ф. Анатомія блискавки : Поезії, проза / І.Ф. Драч; Упор., комент. та примітки: В.Брюггена; Передмова М.Жулинського. – Харків : Фоліо, 2002. – 320с. – (Українська література 20 століття). – ISBN 966-03-1858-8


  Поезія Івана Драча виразно сучасна, масштабна, інтелектуальна, емоційно насичена, вона дозволяє читачеві повернутися в минуле, зазирнути в майбутнє, спонукає перейнятися тривогами нашого часу
143018
  Чередниченко В.П. Анатомія зради. / В.П. Чередниченко. – К., 1978. – 333с.
143019
  Гайда С.П. Анатомія и фізіологія людини / С.П. Гайда. – К., 1980. – 214с.
143020
  Старушенко Л.І. Анатомія и фізіологія людини : Навч. посіб. / Л.І. Старушенко. – Київ : Вища школа, 1992. – 205с.
143021
  Проценко Д.П. Анатомія і морфологія рослин / Д.П. Проценко. – Київ, 1953. – 420с.
143022
  Коцун Л.О. Анатомія і морфологія рослин : Методичні рекомендації для проведення лабораторних занять зі студентами першого курсу денної та заочної форми навчання біологічного факультету (спеціальність 8.070402 "Біологія") / Л.О. Коцун, В.П. Войтюк, І.І. Кузьмішина; Волинський держ. ун-т ім. Л. Українки; Біологічний факультет; Кафедра ботаніки та мікробіології. – Луцьк : РВВ Вежа Волин. держ. ун-ту ім. Л. Українки, 2004. – 50с.
143023
  Рихлівський І. Анатомія і морфологія топінамбура сорту "Медовик" / І. Рихлівський, М. Тарнавський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 39-41. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 29). – ISSN 1728-3817


  Відображено результати досліджень нового сорту "Медовик" у порівнянні із сортами "Інтерес" та "Подільський 94". Показано їх основні параметри та особливості, за проведеними спостереженнями протягом 2009-2010 років. The results of researches of the new ...
143024
   Анатомія і фізіологія дитини (з основами шкільонї гігієни). – Київ, 1984. – 176с.
143025
  Кисельов Ф.С. Анатомія і фізіологія дитини з основами шкільної гігієни / Ф.С. Кисельов. – К., 1967. – 312с.
143026
  Гаріб’ян Р.Б. Анатомія і фізіологія людини / Р.Б. Гаріб’ян, М.Г. Марков. – Київ, 1950. – 232 с.
143027
  Кабанов О.М. Анатомія і фізіологія людини. / О.М. Кабанов. – К, 1949. – 252с.
143028
  Массаргін А.Г. Анатомія і фізіологія людини. / А.Г. Массаргін. – К., 1975. – 167с.
143029
  Іванов С.В. Анатомія і фізіологія сільськогосподарських тварин. / С.В. Іванов, І.А. Троіцький. – К, 1954. – 352с.
143030
  Кабанов Н.А. Анатомія людини : Для вищих пед. навчальних закладів / Н.А. Кабанов. – Пер. з рос. видання. – Київ-Харків : Радянська школа, 1938. – 314с.
143031
  Павлов Г.М. Анатомія людини : Посібник для пед. ін-тів / Г.М. Павлов. – Київ : Радянська школа, 1955. – 451с.
143032
  Воля З.М. Анатомія людини / З.М. Воля. – Одесса, 1961. – 150с.
143033
  Бабенко Л.О. Анатомія людини / Л.О. Бабенко, Сауляк-Савицька. – Львів, 1963. – 23с.
143034
  Сауляк-Савицька Анатомія людини / Сауляк-Савицька. – Київ, 1966. – 323с.
143035
  Очкуренко О.М. Анатомія людини / О.М. Очкуренко, О.М. Федотов. – К, 1992. – 333с.
143036
  Свиридов О.І. Анатомія людини : Підручник для студ.стомат. фак-тетів вищих мед.навч.закл.III - IV рівнів акредитації / О.І. Свиридов; За ред. І.І.Бобрика. – Київ : Вища школа, 2000. – 399с. – ISBN 5-11-001933-9
143037
  Коляденко Г.І. Анатомія людини : Підручник для студ. природничих спеціальн. педагогіч. вищих навч. закладів. / Г.І. Коляденко. – Київ : Либідь, 2001. – 384с. – ISBN 966-06-0146-8


  Наведено основні відомості сучасного стану анато-мічної науки в галузі морфології. Розглянуто будо-ву тіла людини та її зміни в онтогенезі, питання цитології, гістології, ембріології, будову кровоносних судин, наведено деякі сучасні дані про ...
143038
  Свиридов О.І. Анатомія людини : Підручник для студ. стоматологічних фак-тів вищих медичних навч. закладів 3-4 рівнів акредитації / О.І. Свиридов; За ред І.І.Бобрика. – Київ : Вища школа, 2001. – 399с. – ISBN 966-642-074-0


  Кожен орган чи систему розглянуто з точки зору онто- і філогенезу в порівняльному і функціональному плані. Для студентів медичних вузів
143039
  Коляденко Г.І. Анатомія людини : Підручник для студ. природн. спец. вищ. педагог. навч. закл. / Г.І. Коляденко. – 2-ге вид. – Київ : Либідь, 2004. – 384c. – ISBN 966-06-0324-X
143040
   Анатомія людини : у трьох томах : підручник для студ. вищих медичних навч. закладів IV рівня акредитації / А.С. Головацький, В.Г. Черкасов, М.Р. Сапін, Я.І. Федонюк; А.С. Головацький [та ін.] ; за ред. А.С. Головацького та В.Г. Черкасова. – Вінниця : Нова Книга. – ISBN 966-382-042-X(т.1)
Т. 1. – 2006. – 368 с. : іл. – Ювілейне видання до 165-річчя Нац. медичного університету ім. О.О. Богомольця. – Бібліогр.: с. 365
143041
  Ільєнко М.М. Анатомія людини : навч. посібник / М.М. Ільєнко, С.М. Гарматіна, К.П. Ільєнко ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2007. – 241, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-388-194-2
143042
  Коляденко Г.І. Анатомія людини : підручник для студентів природничих спец. вищих педагогічних навч. закладів / Г.І. Коляденко. – 4-те вид. – Київ : Либідь, 2007. – 384 c. : іл. – ISBN 978-966-06-0466-7
143043
   Анатомія людини : у трьох томах : підручник для студ. вищих медичних навч. закладів IV рівня акредитації / А.С. Головацький, В.Г. Черкасов, М.Р. Сапін, А.І. Парахін; А.С. Головацький [та ін.] ; за ред. В.Г. Черкасова та А.С. Головацького. – Вінниця : Нова Книга. – ISBN 978-966-382-062-0(т.2)
Т. 2. – 2007. – 456 с. : іл. – Бібліогр.: с. 450-454
143044
  Коляденко Г.І. Анатомія людини : підручник для студентів природничих спец. вищих пед. навч. закладів / Г.І. Коляденко ; [ред. Т.В. Кацовенко]. – 5-те вид. – Київ : Либідь, 2009. – 381 c. : іл. – Бібліогр.: с. 380. – ISBN 978-966-06-0559-6
143045
   Анатомія людини : підруч. для студ. вищ. навч. закладів / І. Я. Коцан [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2010. – 890, [14] с. : іл., табл. – Сер. засн. у 2010 р. – Бібліогр.: с. 888-889. – (Серія "Посібники та підручники ВНУ імені Лесі Українки"). – ISBN 978-966-600-491-1
143046
  Коляденко Г.І. Анатомія людини : підручник для студ. природнич. спец. вищ. пед. навч. закладів / Г.І. Коляденко ; [голов. ред. А.С. Мнищенко]. – 6-те вид. – Київ : Либідь, 2014. – 382, [2] c., [2] арк. іл. : іл. – Бібліогр.: с. 380. – ISBN 978-966-06-0663-0
143047
  Очкуренко О.М. Анатомія людини з основами гістології та ембріології / О.М. Очкуренко, О.М. Федотов. – Київ, 1984. – 254с.
143048
  Аносов І.П. Анатомія людини у схемах : Навчальний наочний посібник / І.П. Аносов, В.Х. Хоматов. – Київ : Вища школа, 2002. – 191с. – ISBN 966-642-109-7


  Для кращого засвоєння навчального матеріалу анатомічну будову органів і систем організму людини наведено в таблицях.
143049
  Хоменко Б.Г. Анатомія людини: практикум. : Практикум / Б.Г. Хоменко. – Київ : Вища школа, 1991. – 183с.
143050
  Опанасенко І. Анатомія національного колективного трудового конфлікту // Профспілки України : Всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал / Федерація профспілок України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 54-57.
143051
   Анатомія президента // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2008. – № 45 (94). – С. 24-27
143052
  Кульчицький С. Анатомія революції: міфи і дійсність // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 2-3 березня (№ 38/39)


  1917 рік у нашій історії.
143053
  Пащенко В.О. Анатомія розколу українського православ"я: 1991-1992 роки // Історична пам"ять : Науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун.; Полтав. регіон. осередок Ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та інш. – Полтава, 2006. – № 2. – С. 20-37.
143054
  Гаморак Н. Анатомія рослин / Н. Гаморак. – Кам"янець-Подільск, 1920. – 112с.
143055
  Александров В.Г. Анатомія рослин / В.Г. Александров. – переклад з рос. 2-го вид., перероб. й доп. – Київ; Харків, 1938. – 382 с.
143056
  Проценко Д.П. Анатомія рослин / Д.П. Проценко. – 2-е, перероб. – Київ, 1963. – 296с.
143057
  Проценко Д.П. Анатомія рослин / Д.П. Проценко. – 3-е, переробл. – Київ, 1973. – 232с.
143058
  Проценко Д.П. Анатомія рослин : Підручник / Д.П. Проценко. – 4-е, переробл. – Київ : Вища школа, 1981. – 232с.
143059
  Брайон О.В. Анатомія рослин : Підручник / О.В. Брайон, В.Г. Чикаленко. – Київ : Вища школа, 1992. – 272с. : ил. – ISBN 5-11-003797-3


  Матеріал навчального комплексу (синтез підручника з практикумом) дидактично і методично орієнтовано на вивчення як теоретичних питань, так і практичних питань анатомії рослин. Його викладено у фізіологічному аспекті, що дасть змогу студентам глибше ...
143060
  Лазарєв О.В. Анатомія рослин : Лабораторний практикум / О.В. Лазарєв. – Київ : КМ Academia, 1997. – 176с. – ISBN 966-518-105-X
143061
  Красільнікова Л.О. Анатомія рослин : рослинна клітина, тканини, вегетативні органи : навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів / Л.О. Красільнікова, Ю.О. Садовниченко. – Харків : Колорит, 2004. – 240 с. : іл. – До 200-річчя Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. – ISBN 966-8536-14-2
143062
  Панюта О.О. Анатомія рослин : підручник для студентів біологічних спеціальностей вищих навчальних закладів / Панюта О.О., Ольхович О.П. – Київ : Рада, 2009. – 271, [1] с. : іл. – Бібліогр.: c. 270. – ISBN 978-966-7909-45-1
143063
  Красільнікова Л.О. Анатомія рослин. Рослинна клітина, тканини, вегетативні органи : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Л.О. Красільнікова, Ю.О. Садовниченко. – Харків : Основа, 2007. – 240 с. – ISBN 978-966-495-041-8
143064
  Моліш Г. Анатомія рослини / Г. Моліш. – К., 1928. – 169с.
143065
  Тинченко Я. Анатомія сепаратизму // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 45 (417), 13-19.11.2015 р. – C. 10-12. – ISSN 1996-1561


  Внутрішній російський екстремізм як загроза незалежності країн пострадянського простору.
143066
  Табенцький О.О. Анатомія та біологія цукрових буряків / О.О. Табенцький. – К, 1926. – 56с.
143067
  Помогайбо В.М. Анатомія та еволюція нервової системи : навч. посібник / В.М. Помогайбо, О.І. Березан. – Київ : Академвидав, 2013. – 158, [2] с. – Термінол. словник: с. 154-158. – Бібліогр.: с. 159. – (Альма-матер). – ISBN 978-617-572-062-2
143068
  Федірко Н.В. Анатомія та еволюція нервової системи : підручник / Н.В. Федірко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 382, [2] с. – Сер. засн. у 2009 р. - Покажч.: с. 315-378. – Бібліогр.: с. 379-383. – (Серія "Біологічні Студії"). – ISBN 978-966-613-752-7 (серія) ; 978-617-10-0011-7
143069
  Рубашкін В.Я. Анатомія та фізіологія / В.Я. Рубашкін, О.А. Івакін. – 2-е изд. – Харків, 1931. – 342с.
143070
  Нагорний О.В. Анатомія та фізіологія людини / О.В. Нагорний. – Харків, 1929
143071
  Сидоренко П.І. Анатомія та фізіологія людини : підручник для студ. вищих мед. навч. закладів I-II рівнів акредитації / П.І. Сидоренко, Г.Щ. Бондаренко, С.О. Куц. – 3-тє вид., випр. – Київ : Медицина, 2011. – 200, [48] с. : іл. – Бібліогр.: с. 199. – ISBN 978-617-505-143-6
143072
  Сидоренко Віктор Анатомія таємниці : [інтерв"ю з народним художником України, заслуженим діячем мистецтв України, віце-президентом Академії мистецтв України В. Сидоренком] / Сидоренко Віктор, Сидор-Гібелінда Олег; розмовляв О. Сидор-Гібелінда // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 3. – С. 58-60. – ISSN 0130-5212
143073
  Сніжко О.В. Анатомія фінансових циклів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 82, ч. 2. – С. 21-28. – Бібліогр.: 14 назв.


  This article examines theoretical and practical aspects of the underlying factors of business and financial cycles. It concentrates on the financial crises of 2008-2009, its causes, evolution and possible concequences.
143074
  Кабанов О.М. Анатомія, фізіологія і гігієна дітей дошкільного віку : Підручник для дошкільних педучилищ / О.М. Кабанов, А.П. Чабовська. – Київ : Вища школа, 1972. – 337с.
143075
  Маруненко І.М. Анатомія, фізіологія, еволюція нервової системи : навч. посібник для студ. небіол. спец. вищ. навч. закладів / І.М. Маруненко, Є.О. Неведомська, Г.І. Волковська ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 182, [1] с. : іл., табл. – Слов. термінів: с. 170-182. – Бібліогр. наприкінці лекцій. – ISBN 978-617-673-136-8
143076
  Ермоленко С.Ф. Анатомо-гистологическое исследование жировой ткани некоторых энтомофагов в связи с их питанием и созреванием : Автореф... канд. биол.наук: / Ермоленко С.Ф.; Всесоюз. акад. с.-х. наук им. В.И.Ленина. Всесоюз. науч.-исслед. ин-т зациты растений. – Л., 1964. – 18л.
143077
  Протасевич Р.Т. Анатомо-морфологическая характеристика некоторых луговых трав (канареечник тростниковидный и бекмания обыкновенная), устойчивых к затоплению. : Автореф... канд. биол.наук: / Протасевич Р.Т.; АН БССР. Ин-т биологии. – Минск, 1958. – 20л.
143078
  Лысякова Н. Анатомо-морфологические и цито-мбриологические особенности Himantoglossum caprinum (Bieb.) С. Koch в связи с микотрофностью / Н. Лысякова, М. Теплицкая // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 143-145. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 12/14). – ISSN 1728-3817


  Встановлені межі ареалу Himantoglossum сарrіnum (Віеb.) С. Koch в Криму. Виділені модальні класи і межі варіювання лінійних параметрів насіння, зародків. Встановлено негативний корелятивний зв"язок морфометрічних параметрів рослин з мікотрофністю. The ...
143079
  Романова А Анатомо-морфологические изменения цветочных и ростоых почек яблони и груши в процессе их развития : Автореф... канд. биол.наук: / Романова А Т.; МВО УССР, ХГУ. – К., 1959. – 16л.
143080
  Ниязов Н.Б. Анатомо-морфологические особенности Acanthophyllum gupsophiloides R GL (туркестанского мыльного корня) и локализация сапонинов в его тканяз : Автореф... канд. биол.наук: / Ниязов Н. Б.; АН УзССР, Объед. уч. сов. по биол. наукам От-ния хим. технол. и биол. наук. – Ташкент, 1965. – 16л.
143081
  Батороева Интерна Сократовна Анатомо-морфологические особенности дигрессионно-стойких пастбищ растений Предбайкалья : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Батороева Интерна Сократовна; АН СССР. Сиб. отд. Центральный Сибирский ботанический сад. – Новосибирск, 1981. – 18л.
143082
  Бирюлёва Э. Анатомо-морфологические особенности листовой пластинки видов и форм рода Rosa L. в условиях Присивашья Крыма / Э. Бирюлёва, З. Клименко, А. Челомбит // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 32-33. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 25/27). – ISSN 1728-3817


  Вивчення 5 видів шипшини виявило в них риси мезоморфної та ксероморфної будови листкової пластинки. Для умов півдня України рекомендовані 2 посухостійкі підщепи для садових троянд - R. canina L. f. "Chongar" і R. canina L. f. kirghisorum. The ...
143083
  Кондорская Валентина Ростиславовна Анатомо-морфологическое исследование облепихи. (Hippophae Rhamnoidez Z.) : Автореф... канд. биологич.наук: 03.00.05 / Кондорская Валентина Ростиславовна; МГУ. Биологич. фак-т. – М., 1973. – 24л.
143084
  Футорна О. Анатомо-морфологічна будова листків берези повислої (Betula pendula Roth) в умовах урбаносередовища / О. Футорна, І. Ольшанський, А. Трофименко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 55-60. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (32)). – ISSN 1728-3817


  Подано результати дослідження анатомо-морфологічної будови листків Betula pendula Roth, виявлено особливості впливу на неї факторів урбаносередовища на прикладі міста Бориспіль. З"ясовано, що для всіх досліджених листків характерний дорсивентральний, ...
143085
  Юсипіва Т. Анатомо-морфологічні зміни пагона Ulmus pumilla L. в умовах промислових емісій SO2 та NO2 / Т. Юсипіва, Є. Руденко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 164-166. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 25/27). – ISSN 1728-3817


  Вивчено дію токсичних газів SO2 та NO2 на морфометричні та гістологічні показники пагона Ulmus pumilla L. В умовах степового Придніпров"я. Виявлено, що такі анатомічні характеристики, як товщина корку, коленхіми, м"якого лубу і серцевини збільшуються у ...
143086
  Шкрум І. Анатомо-морфологічні і органографічні особливості листків рослин роду Sansevieria Thunb. (Dracenaceae) / І. Шкрум, М. Гайдаржи, В. Баданіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 70-72. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 29). – ISSN 1728-3817


  Досліджено сім видів рослин роду Sansevieria Thunb. (Dracenaceae) з колекції Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна. Вперше детально охарактеризовано форми листків роду за сукупними ознаками: форма листкової пластинки і черешка та товщина листків. На ...
143087
  Рум"янков Ю. Анатомо-морфологічні ознаки ксероморфності листків видів роду Celtis L. в умовах Національного дендропарку "Софіївка" НАН України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 143-144. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 25/27). – ISSN 1728-3817


  Наведено порівняльний аналіз анатомо-морфологічних ознак листків видів роду Celtis L. Виявлено ксероморфні властивості листків, які впливають на захисну здатність за умов посухи. Comparative analysis of anatomic and morphology peculiarities of leafs ...
143088
  Абрамович Я.В. Анатомо-морфологічні особливості епідерми листків деяких видів роду MAGNOLIA L. / Я.В. Абрамович, В.П. Котляр // XIII міжнародна наукова конференція молодих вчених "Шевченківська весна: біологія - 2015" : матеріали конференції : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / "Шевченківська весна: біологія - 2015", міжнар. наук. конф. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2015. – С. 18-18
143089
  Зуєва О.А. Анатомо-морфологічні особливості стебла Cissus tuberosa Moc. et Sesse ex DC. (Vitaceae) при підготовці до періоду спокою / О.А. Зуєва, Н.В. Нужина, М.М. Гайдаржи // Інтродукція рослин : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. бот. сад ім. М.М. Гришка. – Київ, 2010. – № 1. – С. 61-65. – ISSN 1605-6574
143090
  Стрельников И.Д. Анатомо-физиологические основы видо-образований позвоночных / И.Д. Стрельников. – Л., 1970. – 368с.
143091
  Лысенков Н.К. Анатомо-физиологические основы физической культуры человеческого тела / Н.К. Лысенков, Е.И. Синельников. – М.-Л., 1927. – 190с.
143092
  Галанцев В.П. Анатомо-физиологические основы экологии ондатры, нутрии и водяной полевки : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Галанцев В.П. ; АН УССР, Ин-т зоологии. – Киев, 1965. – 24 с.
143093
  Островская И.М. Анатомо-физиологические особенности детского возраста. Организация ухода за детьми и их питания. / И.М. Островская. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1953. – 236с.
143094
  Цовян Ж.В. Анатомо-физиологические особенности клубней картофеля при различных темпах их созревания : Автореф... канд. биол.наук: / Цовян Ж. В.; Ерев.ГУ. – Ереван, 1967. – 21л.
143095
  У Тей Маун Анатомо-физиологические принципы конструирования протезов при полном отсутствии зубов и неблагоприятных анатомо-топографических условиях в полости рта : Автореф... канд. мед.наук: 14.711 / У Тей Маун; Центр науч.-исслед. ин-т стоматологии. – Москва, 1970. – 20л.
143096
  Бережко С.Т. Анатомо-физиологическое изучение сахарной свеклы в целях совершенствования методов ее селекции : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Бережко С.Т. ; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т сахарной свеклы. – Киев, 1965. – 30 с.
143097
  Гришкевич Виктор Максимович Анатомо-физиологическое обоснование диагностики двух- и трехклапанных ревматических пороков сердца в хирургической клинике : Автореф... д-ра мед.наук: 14.00.27 / Гришкевич Виктор Максимович; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т клинической и эксперим. хирургии. – М., 1978. – 44л.
143098
  Островська І.М. Анатомо-фізіологічні особливості дитячого віку. Організація догляду за дітьми і їх харчування / І.М. Островська. – К., 1954. – 219с.
143099
  Дрвошанов В. Анатомската лексика за човекот во македонските говори / Васил Дрвошанов ; Ин-т за македонски jазик "Крсте Мисирков". – Скопjе : Ин-т за македонски jазик "Крсте Мисирков", 2005. – 277, [1] с. : карти. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Посебни изданиjа = Editions speciales / Ин-т за македонски jазик "Крсте Мисирков" ; кн. 46). – ISBN 9989-640-62-9
143100
  Андреев Л.Н. Анатэма : трагедия / Леонид Андреев. – [Санкт-Петербург] : Шиповник, 1909. – [8], 13-176 с., из них 6 с. объявл.
143101
  Андреев Л.Н. Анатэма : избранные произведения / Л.Н. Андреев. – Київ : Дніпро, 1989. – 573 с. – ISBN 5-308-00389-0
143102
  Куприн А.И. Анафема / А.И. Куприн. – М., 1963. – 48с.
143103
   Анафема. – Одесса, 1976. – 192с.
143104
  Мазепа Николай Анафема гетману Мазепе - нарушение канонов православия // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2009. – № 2 (32). – С. 14-19
143105
  Шовковий В.М. Анафоризація та проблеми перекладу давньогрецьких оригінальних текстів // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 371-375. – ISBN 966-581-727-2
143106
  Барабаш Елена Викторовна Анафорическое и катаворическое употребление определенного артикля : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Барабаш Елена Викторовна ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1982. – 22 с.
143107
  Кононенко Т.П. Анахарсіс з Абдер // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 88. – ISBN 966-316-069-1
143108
  Мозговий І. Анахарсіс як мислитель на рубежі двох цивілізацій / І. Мозговий, Я. Мозговий // Світогляд - філософія - релігія : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Українська акад. банківської справи Нац. банку України" ; Ін-т філософіі ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Суми, 2011. – Вип. 1. – С. 58-66
143109
  Трінчук Я. Анахорет : проза: роман-фреска // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 11 (793). – С. 31-64. – ISSN 0868-4790
143110
  Кулькин Д.В. Анахронизм "забытой" войны // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 10 (627). – С. 27-31. – ISSN 0321-5075
143111
  Бранд Т. Анаэробиоз у беспозвоночных / Т. Бранд. – М., 1951. – 336с.
143112
  Ротмистров М.Н. Анаэробное брожение целлюлозы и направленная изменчивость его возбудителей : Автореф... д-ра биол.наук: / Ротмистров М.Н.; Укр. научн.-исслед. ин-т пицевой промышленности. – К.-Х., 1950. – 30л.
143113
  Брусиловец А.И. Анаэробные методы химического эксперимента / А.И. Брусиловец; МВ и ССО УССР. КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1982. – 84с.


  В пособии рассмотрены вопросы проведения простых подготовительных операций с веществами (взвешивание, измельчение, транспортирование, расфасовка и т.д.) в условях, исключающих их контакт с атмосферой (анаэробные условия).
143114
  Логинова Л.Г. Анаэробные термофильные бактерии / Л.Г. Логинова; АН СССР. Институт микробиологии. – Москва : Наука, 1982. – 100 с. : Ил., табл. – Библиогр.: 292 назв.
143115
  Рузиев М.Р. Анаят / М.Р. Рузиев. – Алма Ата, 1984. – 192с.
143116
   Анвер Кеюгиевич Рустамов : [Биолог]. – Ашхабад : Илим, 1990. – 139с. – (Материалы к библиографии ученых Туркменистана ; Вып. 27). – ISBN 5-8338-0300-4
143117
  Кравченко П.А. Анвліз ціннісних орієнтацій Відродження. Просвітництва та початку XIX століття (на основі поглядів М. Монтеня, Вольтера, Дж.С. Мілля, Ж.-М.Гюйо) в творчості В.Г.Короленка / П.А. Кравченко, Я.Є. Блоха // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ ; Полтава, 2014. – Вип. 31. – С. 13-31. – ISSN 2075-1443
143118
  Сафронов П.А. Ангажироанность этикой // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 5. – С. 104-116. – ISSN 0235-1188
143119
  Трублаїні М.П. Ангара / М.П. Трублаїні. – Харків; Одеса : Молодий більшовик, 1933. – 151 с.
143120
  Таурин Ф.Н. Ангара / Ф.Н. Таурин. – М.
1, 2. – 1958. – 532с.
143121
  Таурин Ф.Н. Ангара / Ф.Н. Таурин. – М., 1961. – 576с.
143122
   Ангара : литературно-художественный и общественно-политический альманах, орган Иркутского отделения Союза писателей РСФСР. – Иркутск
№ 4 (53), октябрь - декабрь. – 1961
143123
   Ангара : литературно-художественный и общественно-политический альманах, орган Иркутского отделения Союза писателей РСФСР. – Иркутск
№ 4 (57), октябрь - декабрь. – 1962
143124
   Ангара : литературно-художественный и общественно-политический альманах, орган Иркутского отделения Союза писателей РСФСР. – Иркутск
№ 4 (61), октябрь - декабрь. – 1963
143125
   Ангара : литературно-художественный и общественно-политический альманах, орган Иркутского отделения Союза писателей РСФСР. – Иркутск
№ 4 (65), октябрь - декабрь. – 1964
143126
   Ангара : литературно-художественный и общественно-политический альманах, орган Иркутского отделения Союза писателей РСФСР. – Иркутск
№ 6, ноябрь - декабрь. – 1968
143127
   Ангара : художественно-публицистический сборник. – Москва : Современник, 1977. – 383 с.
143128
  Мазуренко Г.В. Ангара и Лена в Прибайкалье / Г.В. Мазуренко. – Л, 1959. – 96с.
143129
  Чижов П.Е. Ангара слабых не любит / П.Е. Чижов. – Красноярск, 1961. – 34с.
143130
   Ангараканский рой землятресений в Байкальской рифтовой зоне: Условия возникновения и особенности развития. – Новосибирск, 1987. – 80с.
143131
  Хоментовский В.В. Ангарий Енисейского кряжа как стандартное подразделение неопротерозоя // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 3. – С. 464-472 : рис. – Библиогр.: с. 471-472. – ISSN 0016-7886
143132
   Ангаро-Вилюйский рудный пояс Сибирской платформы. – Новосибирск, 1980. – 110с.
143133
  Цыкунов Г.А. Ангаро-Енисейские ТПК: проблемы и опыт. / Г.А. Цыкунов. – Иркутск, 1991. – 174с.
143134
   Ангаро-илимские железорудные месторождения трапповой формации южной части Сибирской платформы. – Москва : Госгеолтехиздат, 1960. – 373с.
143135
   Ангаро-Илимские железорудные месторождения трапповой формации южной части Сибирской платформы. – М, 1960. – 376с.
143136
   Ангаро-ленские говоры. – Иркутск, 1972. – 94с.
143137
  Крашенинников Г.Ф. Ангаро-Окинский район. Геологический очерк / Г.Ф. Крашенинников. – Новосибирск-Москва-Ленинград-Грозный, 1936. – 50с.
143138
  Павличенков В.И. Ангарск. Планировка и застройка города. / В.И. Павличенков. – М., 1958. – 114с.
143139
  Галсанов Ц. Ангарский военком. / Ц. Галсанов. – Улан-Удэ, 1950. – 68с.
143140
  Гелприн М. Ангел-хранитель // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2008. – № 6/7. – С. 174-185. – ISSN 1728-8568
143141
  Якобсон А.М. Ангел-хранитель з Небраски : пьеса / А.М. Якобсон. – Киев, 1954. – 127 с.
143142
  Брэдфорд Б.Т. Ангел / Б.Т. Брэдфорд. – М., 1995. – 700с.
143143
  Браун К. Ангел / К. Браун. – М., 1996. – 475с.
143144
  Штюренберг Михаэль Ангел в Бурунди : репортаж / Штюренберг Михаэль, Мэтр Паскаль // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 1. – С. 102-116 : фото. – ISSN 1029-5828
143145
  Егоров Б.А. Ангел в командировке / Б.А. Егоров. – М, 1973. – 432с.
143146
  Горриш В. Ангел в чистилище / В. Горриш. – М., 1976. – 134с.
143147
  Бежин Л.Е. Ангел Варенька / Л.Е. Бежин. – М, 1989. – 428с.
143148
  Деверо Дж. Ангел для Эмили : Роман / Джут Деверо; Пер. с англ. И. Швецковой. – Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 2003. – 319с. – ISBN 5-94849-422-5
143149
  Ванханен Н. Ангел дураков // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2008. – № 12. – С. 3-5. – ISSN 0012-6756
143150
  Мельникова Л. Ангел и демон // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2012. – № 6 : Гроза двенадцатого года. – С. 74-76. – ISSN 0235-7089


  Александр I и Наполеон в восприятии современников.
143151
  Пайман А. Ангел и камень : Жизнь Александра Блока. В 2-х книгах / Аврил Пайман. – Москва : Наука. – ISBN 5-02-033860-5(кн.1)
Кн.1. – 2005. – 281с.
143152
   Ангел Карамичев. – София, 1982. – 203с.
143153
   Ангел мертвой реки: Сборник. – К, 1992. – 500с.
143154
  Петрова С. Ангел мой ненаглядный : Повесть // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2006. – № 11. – С. 74-102. – ISSN 0012-6756
143155
  Чивер Д. Ангел на мосту / Д. Чивер. – Москва : Правда, 1965. – 46с. – (Библиотека "Огонек" №52)
143156
  Чивер Д. Ангел на мосту / Д. Чивер. – Москва : Прогресс, 1966. – 263с.
143157
  Фонсека М. де Ангел на трапеції / М. де Фонсека. – Київ : Дніпро, 1977. – 240с.
143158
  Жилинскайте В. Ангел над городом : юморески и расскаы / В. Жилинскайте. – Москва : Советский писатель, 1972. – 183 с.
143159
  Шагал М.З. Ангел над крышами / М.З. Шагал. – Москва, 1989. – 221с.
143160
  Суханов Александр Ангел по имени Хэп / Окончание. Нач. в № 9-10, 2009 г.


  Одри Хепбёрн (1929-1993) - британская и американская актриса, фотомодель и гуманитарный деятель. Получила "Оскар" за лучшую женскую роль в фильме 1953 года "Римские каникулы", а также номинировалась четыре раза в 1954, 1959, 1961 и 1967 годах
143161
   Ангел под мухой. – Саранск, 1973. – 52с.
143162
  Оутс Дж.К. Ангел света / Дж.К. Оутс. – М., 1987. – 733с.
143163
  Лозанова Галина Ангел смерті Азраїл в усній традиції болгарських мусульман / пер. Н. Пінчук // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 2 : Български фолклор - Болгарська фольклористика. – С. 28-34. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-6936
143164
  Андреев Павел Ангел у престола : Персона // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 4. – С. 48-57 : Фото
143165
  Шелехов М.М. Ангел уличный / М.М. Шелехов. – М., 1991. – 156с.
143166
  Турі Ж. Ангела / Ж. Турі. – К., 1963. – 176с.
143167
  Степанов В. Ангела Меркель: начерк політичного портрету на тлі "української кризи" // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України. – Київ, 2015. – № 1/8. – С. 37-40. – ISSN 0868-8117
143168
  Скрипник О. Ангели в білих халатах: з небес на землю // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 12 -18 квітня (№ 13). – С. 12


  Медична реформа спалювали бюджетні мільйони, як те вугілля, не шкодували коштів на марафет, щедро платили гучномовцям за оголошення про кожну наступну станцію —медична допомога стане доступною, зарплата медиків зросте майже удвічі, бригади "швидкої" ...
143169
  Марголіна І.Є. Ангели Врубеля / Ірина Марголіна ; [голов. ред. С. Головко ; ред. О. Вербило]. – Київ : Либідь, 2012. – 142, [2] с. : іл. – Бібліогр, резюме, зміст укр., рос., англ. - Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 135-139. – ISBN 978-966-06-0630-2
143170
  Куракін Олександр Ангели і демони "Тистлегорма" / Куракін Олександр, Некрасов Андрій // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 3 (117), червень- липень. – С. 116-121 : фото
143171
  Чубинський П.П. Ангели на сходах неба / П.П. Чубинський. – К, 1992. – 15с.
143172
  Адамс П. Ангели по десять шилінгів / П. Адамс; Пер. з нім. – Київ : Радянський письменник, 1974. – 238с.
143173
  Потапенко Василь Ангели співають // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 20. – ISSN 0868-9644
143174
  Вильвовская Л. Ангелина Осиповна Степанова / Л. Вильвовская. – Москва-Ленинград, 1949. – 64с.
143175
  Крушинська Олена Ангелівська піч : Україна чудес // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 1 (91). – С. 115 : Фото
143176
   Ангелінці. – Донецьк, 1966. – 98с.
143177
  Словацький Ю. Ангелли / Юлий Словацкий ; Пер. В. Высоцкого. – [Москва] : [Тип. Ф.Я. Бурче], 1906. – 52 с.
143178
  Набоков В.В. Ангелом задетый / В.В. Набоков. – Москва
2. – 1990. – 77 с.
143179
  Набоков В.В. Ангелом задетый: Стихи. / В.В. Набоков. – М.
1. – 1990. – 79с.
143180
  Силіновский Л. Ангелот од Питсбург / Л. Силіновский. – Скопіе, 1979. – 154с.
143181
  Андреев Л.Н. Ангелочек : [рассказ] / Л.Н. Андреев. – Ростов-на-Дону : Изд. и тип. Т-ва "Донская речь", 1904. – 20 с. – На обл. номер изд. № 66. - Без тит. л.
143182
  Андреев Л.Н. Ангелочек : [рассказ] / Л.Н. Андреев. – [Санкт-Петербург] : Изд. Т-ва "Знание", 1906. – 16 с. – Без тит. л., опис. по обл. – (Дешевая библиотека Товарищества "Знание" ; № 52)
143183
  Аминов Н. Ангелы-обманщики / Н. Аминов. – Москва, 1990. – 264с.
143184
  Гафурова Светлана Ангелы в городе грешников : Нравы // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 24 : Америка. – С. 68-73 : Фото
143185
   Ангелы гонятся за демонами : Новости // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 4. – С. 10 : Іл.
143186
   Ангелы и демоны : тайны мира // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 7. – С. 28-33
143187
  Браун Д. Ангелы и демоны : [роман] / Дэн Браун ; [пер. с англ. Г.Б. Косова]. – Москва : АСТ ; Астрель ; Полиграфиздат, 2011. – 606, [2] с. – ISBN 978-5-17-028079-7


  Иллюминаты. Древний, таинственный орден, прославившийся в Средние века яростной борьбой с официальной церковью
143188
  Семенов Александр Ангелы и черти. Ангелы против чертей: кто победит? // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – август (№ 95). – С. 42-46 : фото
143189
  Дружников Ю. Ангелы на кончике иглы / Ю. Дружников. – Москва : Культура, 1991. – 560 с.
143190
  Бейтсон Г. Ангелы страшатся : К эпистемологии священного / Г. Бейтсон, М.К. Бейтсон. – Москва : Технологическая школа бизнеса, 1994. – 216с. – (Библиотека технологической школы бизнеса). – ISBN 5-86073-004-7
143191
  Кекова Светлана Ангелы этого мира : вірші // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 6 (1010). – С. 3-7. – ISSN 0130-7673
143192
  Бартошевич Э.М. Ангелы, сеющие смерть / Э.М. Бартошевич. – М., 1965. – 160с.
143193
  Тарасова А. Ангелы: жизнь и перевоплощение // Исторический журнал : научно-популярный журнал. – Москва, 2007. – № 5. – С. 42-47. – ISSN 1812-867Х


  Образ Ангела (Ерот, Амур, Купідон, Путто, Геній) в літературі та мистецтві
143194
  Воробьев-Обухов Алексей Ангельский дубль : Наезд // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 6 (2789). – С. 90-92 : Іл.
143195
  Котов Павел Ангельский собор : культурний код // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 6 (2849). – С. 48-49 : Фото
143196
  Загребельний П.А. Ангельська плоть : Пригодницька повість / Павло Загребельний. – Київ : Український письменник, 1993. – 124с.
143197
  Бирина Л.М. Ангидриты в палеозое центральной части Русской платформы / Л.М. Бирина; Отв.ред.С.В.Максимова. – Москва : Наука, 1979. – 124с.
143198
  Маркушин А.В. Ангидробиоз первичноводных беспозвоночных : Сохранение жизнеспособности в высушенном состоянии / А.В. Маркушин. – Ленинград : Наука, 1985. – 101с.
143199
  Килочицкая Л. Ангийский язык. Учебник для 10 класса средней школы / Л. Килочицкая. – Москва
Ч. 2. – 1938. – 152 с.
143200
  Килочицкая Л. Ангийский язык. Учебник для 9 класса средней школы / Л. Килочицкая. – Москва
Ч. 1. – 1938. – 152 с.
143201
  Преображенский Б.С. Ангины, их предупреждение и лечение. / Б.С. Преображенский. – М., 1954. – 32с.
143202
   Ангиография и лимфография в диагностике опухолей и их метастазов. – Обнинск, 1974
143203
   Ангиотензии : Молекуляр. механизмы действия. – Рига : Зинатне, 1979. – 183с.
143204
  Завадский М. Ангка все сделает для вас // Эксперт. Россия : спец. выпуск / ЗАО "Коллектив Редакции Эксперт"; ООО "ПАРАГРАФ". – Москва, 2008. – № 30 (619) : Самые гнусные преступления 20 века. – С. 84-92. – ISSN 1812-1896


  Терор в Камбоджі
143205
  Маршаль А. Ангкор / А. Маршаль. – Москва, 1964. – 196 с.
143206
  Плескачевская Инесса Ангкор, еще ангкор : Достопримечательность // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 12 : Индокитай. – С. 38-43 : Фото
143207
  Рубанов Сергей Ангкор, еще Ангкор : Камбоджи. GALLERY // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – № 1/2. – С. 58-67 : Фото
143208
  Седов Л.А. Ангкорская империя : (социально-экономический и государственный строй Камбоджи в IX - XIV вв.) / Л.А. Седов. – Москва : Наука, 1967. – 260 с.
143209
  Бех Биркун П.О. Англiйська мова : Самовчитель / Биркун П.О. Бех. – Київ : Либідь, 1993. – 232с. – ISBN 5-325-00176-0


  В самовчителi систематизованi вiдомостi пpо лексико-гpаматичний лад англiйської мови.Виклад матеpiалу здiйснюється у супpоводi поpiвнянь з вiдповiдними явищами piдної мови.Особливий акцент pобиться на вiдмiннi та спiльнi pиси двох мов,що безпеpечно ...
143210
  Бех П.О. Англiйська мова / П.О. Бех. – 2-ге, стереотипне. – Київ : Либідь, 1993. – 272с. – ISBN 5-325-00407-7


  До посiбника увiйшли тpенувальнi впpави,пpиказки,пpислiв`я,пiснi,що дозволяють виpобити мовленевi навички,засвоєти уживану лексику.Фонетичний матеpiал та гpаматичний довiдник допоможуть повтоpити шкiльний куpс англiйської мови.
143211
  Бех П.О. Англiйська мова : Посібник для старшокласників і абітурієнтів / П.О. Бех. – 3-тє. – Київ : Либiдь, 1996. – 288с. – ISBN 5-325-00731-9


  Тексти екзаменацiйних pозмовних тем, тpенувальнi впpави, пpислiв"я, пpиказки, що увiйшли до посiбника, дозволяють виpобити мовленневi навички, засвоєти уживану лексику.
143212
  Логинова З.С. Англизмы в спортивной терминологии русского языка. : Автореф... канд.филол.наук: 10.02.01 / Логинова З.С.; Ташк.лгос.ун-т. – Ташкент, 1978. – 19л. – Бібліогр.:с.19
143213
  Наринский М.М. Англий и Франция в послевоенной Европе / М.М. Наринский. – М., 1972. – 277с.
143214
  Эльманович В. Английкий язык в таблицах / В. Эльманович. – Ленинград, 1925. – 91 с.
143215
  Эттингер А.З. Английкий язык для нефтеработников / А.З. Эттингер. – Москва-Ленинград, 1932. – 412 с.
143216
  Осипова Т.С. Английская агрессия в Ирландии и освободительная борьба ирландского народа в 16 веке : Автореф... Канд.ист.наук: / Осипова Т.С.; Моск.гос.пед.ин-т. – Москва, 1952. – 16л.
143217
  Зайцева К.Б. Английская анторпонимия и ее стилическое использование : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Зайцева К.Б.; В надзаг.: ОГУ им. И.И. Мечникова. – Одесса, 1979. – 20л.
143218
  Егорова Л. Английская Библия 16 века в культурной перспективе // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2009. – № 2. – С. 299-331. – ISSN 0042-8795
143219
   Английская буржуазная революция 17 века. – М
Т. 2. – 1954. – 384с.
143220
   Английская буржуазная революция 17 века.. – М
Т. 1. – 1954. – 495с.
143221
  Сказкин С.Д. Английская буржуазная революция 17 века. Франция и Германия во второй половине 17 века и в 18 веке / С.Д. Сказкин. – Москва, 1949. – 39с.
143222
   Английская буржуазная революция XVII века в современной зарубежной историографии. – М
2. – 1978. – 212с.
143223
  Кислица Н.А. Английская буржуазная революция середины 17 века. / Н.А. Кислица. – М., 1963. – 268с.
143224
  Богомолов А.С. Английская буржуазная философия ХХ века / А.С. Богомолов. – М., 1973. – 317с.
143225
  Дукельская Л.А. Английская бытовая карикатура второй половины XVIII века / Л.А. Дукельская. – Ленинград; Москва, 1966. – 140с.
143226
   Английская выставка электронных изделий в Стокгольме. – Москва, 1962. – 20 с.
143227
  Дукельская Л.А. Английская гравюра XVIII века. Каталог / Л.А. Дукельская. – Ленинград, 1963. – 33с.
143228
   Английская грамматика в диалогах: Употребление времени: Учебное пособие для студ. ин-тов и фак. иностр. яз.. – М, 1986. – 207с.
143229
  Горбунова Е.В. Английская грамматика в коммуникативных упражнениях / Е.В. Горбунова, С.Г. Дубровская. – Москва, 1985. – 175с.
143230
  Бжилянская И.А. Английская грамматика в таблицах и упражнениях / И.А. Бжилянская. – Москва, 1986. – 134с.
143231
  Крылова И.П. Английская грамматика для всех / И.П. Крылова. – М, 1989. – 270с.
143232
  Косминский Е.А. Английская деревня 13 - 14 вв. и восстание Уота Тайлера / Е.А. Косминский, Д.М. Петркшевский. – М.-Л., 1935. – 233с.
143233
  Косминский Е.А. Английская деревня в XIII веке. / Е.А. Косминский. – Москва ; Ленинград, 1935. – 279 с.
143234
  Маковский М.М. Английская диалектология / М.М. Маковский. – М., 1980. – 191с.
143235
  Большакова Е.С. Английская диалогическая речь научного содержания. / Е.С. Большакова. – Кишинев, 1979. – 80с.
143236
  Наливайко Ф.В. Английская дипломатия и Первый Марокканский кризис 1905-1906 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Наливайко Ф.В.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. Кафедра новой и новейшей истории. – Минск, 1966. – 18л.
143237
  Соловьева Н.А. Английская драма за четверть века / Н.А. Соловьева. – М.
вып. 1. – 1982. – 108с.
143238
  Соловьева Н.А. Английская драма за четверть века / Н.А. Соловьева. – М.
вып. 2. – 1982. – 84с.
143239
  Кроль А.Е. Английская живопись / А.Е. Кроль. – Ленинград, 1961. – 87с.
143240
  Кроль А.Е. Английская живопись / А.Е. Кроль. – Л, 1969. – 128с.
143241
  Лясота Ю.Л. Английская зоосемия / Ю.Л. Лясота. – Владивосток, 1984. – 116с.
143242
  Калашников В.В. Английская и американская буржуазная историография стратегии и тактики партии большевиков в Октябрьской революции. Критика основных концепций 20-х начала 80-х годов / В.В. Калашников. – Л., 1986. – 176с.
143243
   Английская и французская живопись конца ХІХ- начала ХХ века: Каталог выставки. – Ленинград, 1990. – 76с.
143244
   Английская и французская филология. – Смоленск, 1961. – 85с.
143245
   Английская и шотладнская народная баллада. – Москва : Радуга, 1988. – 510 с. – ISBN 5-05-001852-8
143246
  Сервантес Мигель де Английская испанка : Новеллы / Сервантес Мигель де. – Ленинград : Художественная литература, 1974. – 253с. – (Народная библиотека)
143247
  Мочалов Л.В. Английская историография рабочего движения Великобритании на первом этапе общего кризиса капитализма : Автореф... канд. ист.наук: / Мочалов Л.В.; МГУ. Ист. фак. – М., 1965. – 14л.
143248
  Кофф-Лайф Английская каллиграфия / Кофф-Лайф. – М, 1959. – 88с.
143249
   Английская керамика из коллекции Великобритании : каталог выставки. – Москва : Министерство культуры СССР, 1986. – 114 с.
143250
  Партамян В.А. Английская классическа проза и армянская литература. : Автореф... Канд.филол.наук: 642 / Партамян В.А.; АН Арм.ССР.Ин-т литераты. – Ереван, 1968. – 20л.
143251
  Заррин П.И. Английская классическая буржуазная политическая экономия / П.И. Заррин. – М., 1958. – 142с.
143252
   Английская классическая эпиграмма. – М, 1987. – 326с.
143253
  Вальков Л.В. Английская колониальная политика в Адене и аденских протекторатах (1945-1967) / Л.В. Вальков. – Москва, 1968. – 159 с.
143254
  Сапрыкин Ю.М. Английская колонизация Ирландии в 16 - начале 17 века / Ю.М. Сапрыкин. – М., 1958. – 233с.
143255
   Английская комедия ХVII-XVIII веков : антология. – Москва : Высшая школа, 1989. – 812с. – ISBN 5-06-000264-0
143256
  Омельченко Л.Ф. Английская композита: структура и семантика : Автореф... докт. филол.наук: 10.02.04 / Омельченко Л. Ф.; МВССО УССР, КГУ. – Киев, 1989. – 43л.
143257
  Омельченко Лариса Федоровна Английская композита: структура и семантика : Дис... доктора филологическихнаук: 10.02.04 / Омельченко Лариса Федоровна; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1989. – 477л. – Бібліогр.:л.397-477
143258
  Эрлихсон И.М. Английская консерватиано-абсолютистская утопия второй половины Х VII века // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2008. – № 5. – С. 99-110. – ISSN 0130-3864
143259
  Соусова Ю.И. Английская королева Мария Тюдор // Вопросы истории : ежемесячный журнал / "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2013. – № 4. – С. 152-166. – ISSN 0042-8779
143260
   Английская лексикология в выдержках и извлечениях. – Ленинград, 1969. – 240с.
143261
   Английская лексикология в выдержках и извлечениях. Пособие для студентов. – Л, 1975. – 238с.
143262
   Английская лирика первой половины 17 века. – Москва, 1989. – 346с.
143263
  Volosova T.D. Английская литература / T.D. Volosova. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Москва, 1974. – 239с.
143264
  Кортес Л.П. Английская литература / Л.П. Кортес. – Минск, 1974. – 208с.
143265
  Алексеев П М. Английская литература / П М. Алексеев. – Ленинград, 1991. – 460с.
143266
   Английская литература 1945-1980. – М, 1987. – 510с.
143267
  Кахова Э.Г. Английская литература 20-го века. / Э.Г. Кахова. – М., 1974. – 116с.
143268
  Ивашева В.В. Английская литература XX в. / В.В. Ивашева. – Москва, 1967. – 476с.
143269
  Михальская Н.П. Английская литература новейшего времени (1918-1958 гг.) / Н.П. Михальская, М.А. Гритчук. – М., 1960. – 119с.
143270
  Клименко Е.И. Английская литература первой половины XIX века. / Е.И. Клименко. – Л., 1971. – 144с.
143271
  Мосткова С.Я. Английская литературоведческая терминология / С.Я. Мосткова. – Ленинград, 1967. – 112с.
143272
   Английская мозаика : учебное пособие по изучению английского языка. – Киев
Вип. 1. – 1996. – 157 с.
143273
   Английская мозаика : учебное пособие по изучению английского языка. – Киев
Вип. 2. – 1996. – 160 с.
143274
  Джеллис Р. Английская наследница / Р. Джеллис. – Минск, 1995. – 384с.
143275
  Манерко Л.А. Английская научная речь: этапы формирования // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 122-138. – Библиогр.: Лит.: с. 138; 21 п. – (Теория перевода ; № 1). – ISSN 0201-7385
143276
   Английская новелла. – Л, 1961. – 528с.
143277
   Английская новелла ХХ века. – М, 1981. – 639с.
143278
  Мартиросов С.З. Английская оккупация Баку 1918-1919 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Мартиросов С.З.; Ереван. гос. ун-т им. В.М.Молотова. Ист. фак. Каф-ра ист. СССР. – Ереван, 1950. – 32л.
143279
  Сентенберг И.В. Английская орфография / И.В. Сентенберг, М.Т. Лазарева. – Ленинград : Просвещение, 1970. – 248 с.
143280
  Драгунова Е.Н. Английская орфоэпическая система / Е.Н. Драгунова, Г.И. Краснощекова. – Москва, 1944. – 92с.
143281
  Олтаржевский В.П. Английская Ост-Индская компания в 17 веке / В.П. Олтаржевский. – Иркутск, 1988. – 172с.
143282
  Кулиш Л.Ю. Английская оформительская лексика докладов, бесед, дискуссий, лекций и практических занятий по специальности / Л.Ю. Кулиш, Е.А. Друянова. – К., 1972. – 47с.
143283
  Сосина Н.Н. Английская политика "разделяй и властвуй" и положение неприкасаемых в Индии. : Автореф... канд. ист.наук: / Сосина Н.Н.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ист. ф-тет. – М., 1952. – 16л.
143284
  Басовская Н.И. Английская политика в Гаскони в конце XIII - начале XIV вв. : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 573 / Басовская Н.И. ; Моск. гос. ун-т, Ист. фак-т , Кафедра истории сред. веков. – Москва, 1969. – 17 с.
143285
  Поздеева Л.В. Английская политика вооружения гитлеровской Германии (1935-1936 гг.) : Автореф... кандид. историч.наук: / Поздеева Л.В.; Институт истории Академии наук СССР. – М., 1950. – 14л.
143286
  Бондаревский Г.Л. Английская политика и международные отношения в бассейне Персидского залива / Г.Л. Бондаревский. – М, 1968. – 543с.
143287
   Английская поэзия в русских переводах. – 686. – М, 1981. – с.
143288
   Английская поэзия в русских переводах. XX век. – Москва : Радуга, 1984. – 848 с.
143289
  Ионкис Г.Э. Английская поэзия первой половины ХХ века / Г.Э. Ионкис. – Москва, 1967. – 96с.
143290
  Ионкис Г.Э. Английская поэзия ХХ века / Г.Э. Ионкис. – М., 1980. – 200с.
143291
  Скороденко В.А. Английская поэзия. / В.А. Скороденко. – М, 1972. – 94с.
143292
  Скороденко В.А. Английская поэзия. / В.А. Скороденко. – М, 1972. – 95с.
143293
  Малышева Л.М. Английская проза 20-30 гг. ХХ века и ее оценка в журнале "Интернациональная литература : Автореф... кадн. филол.наук: 10.678 / Малышева Л.М.; МГУ. Фак. журналистики. Кафедра зарубежной печати и литературы. – М., 1970. – 17л.
143294
  Петрушевский В.А. Английская пугачевщина / В.А. Петрушевский. – Л., 1926. – 43с.
143295
  Кобрина Н.А. Английская пунктуация / Н.А. Кобрина, Л.В. Малаховский. – М, 1959. – 110с.
143296
  Кобрина Н.А. Английская пунктуация / Н.А. Кобрина, Л.В. Малаховский. – Москва, 1961. – 118с.
143297
  Хилл К. Английская революция / К. Хилл ; Пер. с англ. Ш.А. Богиной, под ред. В.Ф. Семенова. – Москва : Иностранная литература, 1947. – 183 с.
143298
  Архангельский С.И. Английская революция 17 в. и аграрные отношения в Англии / С.И. Архангельский, 1935. – 9с.
143299
  Бернштейн Э. Английская революция 17 века. / Э. Бернштейн. – Иваново-Вознесенск, 1924. – 182с.
143300
  Соколов А.Б. Английская революция середины XVII века в новейшей зарубежной историографии // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2008. – № 5. – С. 160-168. – ISSN 0042-8779
143301
  Гардинер Английская революция. Пуритане и Стюарты / Гардинер, , Эйри. – 228с.
143302
   Английская реформация: (Документы и материалы). – М, 1990. – 104с.
143303
   Английская романтическая повесть. – Москва : Прогресс, 1980
143304
  Матузкова Е.П. Английская самобытность как объект исследования // Записки з романо-германської філології : збірник / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т романо-германської філології. – Одеса, 2013. – Вип. 2 (31). – С. 80-86
143305
  Медянцев И.П. Английская сатира 19 века. / И.П. Медянцев. – Ярославль, 1974. – 280с.
143306
  Васильева Т.Н. Английская сатира XVIII в. / Т.Н. Васильева. – Кишинев, 1991. – 137с.
143307
  Васильева Т.Н. Английская сатирическая поэзия XVIII века / Т.Н. Васильева. – Кишинев, 1981. – 108с.
143308
  Давыдова-Харвуд Елена Английская свадьба : избранное // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 12 (2831). – С. 154-158
143309
  Вилюман В.Г. Английская синонимика. / В.Г. Вилюман. – Москва, 1980. – 128с.
143310
  Тимошенко Ж.И. Английская сложная грамматическая конструкция и ее перевод на русский язык / Ж.И. Тимошенко. – Днепропетровск, 1990. – 78с.
143311
  Прохорова В.И. Английская стилистика в выдержках и извлечениях / В.И. Прохорова, Е.Г. Сошальская. – М.
вып. 2. – 1971. – 68с.
143312
  Зайцева К.Б. Английская стилистическая ономастика / К.Б. Зайцева. – Одесса, 1973. – 67с.
143313
  Жаборюк Е.А. Английская структура be+ -ed в языке и речи / Е.А. Жаборюк, А.К. Корсаков. – К., 1988. – 94с.
143314
  Арчер П. Английская судебная система / П. Арчер. – Москва, 1959. – 268с.
143315
  Уолкер Р. Английская судебная система / Р. Уолкер. – М, 1980. – 631с.
143316
  Толстой С.С. Английская техническая хрестоматия. / С.С. Толстой. – Л.-М., 1938. – 132с.
143317
  Глазунова О.А. Английская техническая хрестоматия. Машиноведение / О.А. Глазунова. – М.-Л., 1931. – 156с.
143318
  Водяха А.Н. Английская устная речь для студентов-юристов / А.Н. Водяха. – Харків, 1974. – 67с.
143319
  Мортон А.Л. Английская Утопия. / А.Л. Мортон. – М., 1956. – 278с.
143320
  Ляхова Л.В. Английская фарфоровая миниатюра XVIII века : каталог выставки / Л.В. Ляхова. – Ленинград : Государственный Эрмитаж, 1991. – 13 с.
143321
   Английская филология : научно-тематический сборник. – Владивосток
№ 3. – 1972
143322
   Английская филология : научно-тематический сборник. – Владивосток
Т. 80, № 4. – 1973
143323
  Трахтеров А.Л. Английская фонетическая терминология / А.Л. Трахтеров. – М., 1962. – 349с.
143324
  Чиненова Л.А. Английская фразеология в языке и речи / Л.А. Чиненова. – М., 1986. – 99с.
143325
   Английская фразеология и устойчивые нефразеологические словосочетания. – М, 1978. – 177с.
143326
  Агапова Галина Николаевка Английская химическая терминология как совокупность трех семиотических систем. : автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.02.04 / Агапова Галина Николаевка ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1975. – 19 с.
143327
  Вайсблит И. Английская химическая хрестоматия / И. Вайсблит. – Москва, 1931. – 239с.
143328
  Динзе В.Ф. Английская хрестоматия / В.Ф. Динзе. – Ленинград, 1932. – 40с.
143329
  Паукер А.Е. Английская хрестоматия для начинающих, составленная А. Паукером, преподавателем английского языка при Александровском лицее. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1862. – VIII, 364 с.
143330
  Брей В.В. Английская хрестоматия для русского юношества с правилами для произношения английских слов / Сост. В.В. Брей, преп. англ. яз. в Имп. Уч-ще правоведения, в С.-Петерб. коммерч. уч-ще и в уч-ще С.-Петерб. Петр. купеч. о-ва. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. В.Г. Апостолова, 1886. – III-XVIII, 254 с., ил.
143331
  Абрам С.Я. Английская хрестоматия по химической технологии. / С.Я. Абрам. – Москва, 1930. – 116с.
143332
  Абрам С.Я. Английская хрестоматия по химической технологии. / С.Я. Абрам. – 2-е изд. – Москва, 1931. – 116с.
143333
  Абрам С. Английская хрестоматия. Нефть и продукты ее переработки. / С. Абрам, Ф. Зильперт. – Ленинград, 1931. – 176с.
143334
  Саймон Брайан Английская школа и интеллектуальные тесты / Саймон Брайан; Под. ред. Н. К. Гончарова и А. Р. Лурия. – Москва, 1958. – 253 с.
143335
  Зотова Ю.Н. Английская экспансия в дельте Нигера во второй половине ХІХ в. / Ю.Н. Зотова. – М., 1970. – 235с.
143336
  Мирошников Л.И. Английская экспансия в Иране (1914-1920 гг.) / Л.И. Мирошников. – М., 1961. – 228с.
143337
   Английская эпиграмма = English epigram : [переводы] / [сост. В. Новиков, И. Кутик ; худож. М. Федоров]. – Москва : Книга, 1986. – 131, 106 с. встреч. паг. – Текст парал. на рус. и англ. яз. - Влож. с 4 др. кн. в коробку с загл.: Эпиграммы. - Миниатюрное издание
143338
  Маковский М.М. Английская этимология / М.М. Маковский. – М., 1986. – 148с.
143339
  Шампаньер Г.М. Английские артикли : Дис... наук: / Шампаньер Г.М.;. – Х., 1946. – 199л. – Бібліогр.:л.199
143340
  Маршак С.Я. Английские баллады и песни / С. Маршак ; [ил. В.В. Лебедев]. – Москва : Гослитиздат, 1944. – 112 с. : ил.
143341
  Поулсен Ч. Английские бунтари / Ч. Поулсен. – М., 1987. – 278с.
143342
  Бажан Н. Английские впечатления / Н. Бажан; Пер. с укр. – Москва : Правда, 1949. – 32 с. – (Б-ка "Огонек" ; № 22)
143343
  Бажан Н. Английские впечатления : Стихотворения / Н. Бажан; Пер. с укр. П. Антокольского и Н. Заболоцкого. – Ленинград : Советский писатель, 1949. – 48 с.
143344
  Бажан Н. Английские впечатления / Н. Бажан. – Москва : ГИХЛ, 1951. – 48 с.
143345
  Поляков М.Г. Английские выделительные частицы и их синтаксическое функционирование : Автореф... канд. филол.наук: / Поляков М.Г.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1965. – 20л.
143346
  Арнот Р.П. Английские горняки в годы кризиса и войны / Р.П. Арнот. – Москва, 1964. – 463с.
143347
  Ивашева В.В. Английские диалоги / В.В. Ивашева. – Москва, 1971. – 551с.
143348
  Вятютнев М.Н. Английские диалоги в картинках / М.Н. Вятютнев, Г.В. Рогоза. – Москва, 1967. – 120с.
143349
   Английские заводы по переработке облученного топлива : Обзор сост. по мат. откр. заруб. печати. – Москва, 1971. – 43 с. – Библиогр. : с. 43
143350
  Саргосян Г.П. Английские заимствования в современном армянском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Саргосян Г. П.; Ерев. ГУ. – Ереван, 1972. – 16л.
143351
  Гутман Е.А. Английские заимствования в современном французском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Гутман Е.А.; М-во просвещения РСФСР. – М, 1963. – 11л.
143352
  Соонтак Я.Х. Английские заимствования в шведской прессе.. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Соонтак Я.Х.; Москов. гос. ин-т междунар. отношений. – М., 1973. – 24л.
143353
  Ван Английские заимствования в языке современных русскоязычных СМИ / Ван, Сяо-Хун // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 595-606. – ISBN 966-581-481-8
143354
  Лесняк А.Т. Английские и американские писатели и критики о русской литературе / А.Т. Лесняк, Э.М. Медникова. – М., 1978. – 126с.
143355
   Английские и американские пьесы в одном действии. – М.-Л., 1946. – 135с.
143356
  Маршак С.Я. Английские и шотландские баллады / в переводах С. Маршака ; изд. подгот. В.М. Жирмунский. [и др.] ; [примеч. Н. Г. Елиной и И. С. Маршака]. – Москва : Наука, 1973. – 158 с. – (Литературные памятники / АН СССР)
143357
  Винцер Ю.И. Английские капиталовложения за границей в период империализма / Ю.И. Винцер. – Москва, 1960. – 792 с.
143358
  Моргунова О.А. Английские каузативные поссесивные глаголы to sell/to resell и украинские глаголы продавати/перепродувати // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : збірник наукових праць / Мін.осв. і науки України; Донецький національний університет. – Донецьк, 2008. – Вип.18. – С. 101-109
143359
  Голдобин А.М. Английские колонизаторы в Египте и Мартовское восстание 1919 года : Автореф... канд. ист.наук: / Голдобин А.М.; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1953. – 17л.
143360
  Самойло А.С. Английские колонии в Северной Америке в 17 веке. / А.С. Самойло. – М, 1963. – 324с.
143361
  Носков Б.В. Английские консерваторы и проблемы национализации / Б.В. Носков. – Саратов, 1965. – 83с.
143362
  Хэкси С. Английские консерваторы у власти / С. Хэкси. – Москва, 1940. – 136с.
143363
  Антропов В.А. Английские кроссворды / В.А. Антропов. – Москва, 1982. – 111с.
143364
  Парфенов И.Д. Английские лейбористы и колониализм. / И.Д. Парфенов. – Саратов, 1969. – 80с.
143365
   Английские материалисты XVIII. – Москва
1. – 1967. – 445 с.
143366
   Английские материалисты XVIII в.. – Москва
т.2. – 1967. – 405 с.
143367
   Английские материалисты XVIII в. Собрание произведений в 3-х т.. – Москва : Мысль. – (Философское наследие)
Т.1. – 1967. – 445с.
143368
   Английские материалисты XVIII в. Собрание произведений в 3-х т.. – Москва : Мысль. – (Философское наследие)
Т.2. – 1967. – 405с.
143369
   Английские материалисты XVIII в. Собрание произведений в 3-х т.. – Москва : Мысль. – (Философское наследие)
Т3. – 1968. – 550с.
143370
  Канделаки К.Л. Английские метафорические идиомы и их грузинские эквиваленты. (По современным переводам) : Автореф... канд. филол.наук: / Канделаки К.Л.; Тбилиск. гос. ун-т им. И.В.Сталина. – Тбилиси, 1956. – 20л.
143371
   Английские монополии. – Москва : Иностранная литература, 1955. – 260, [2] с.
143372
   Английские народные сказки. – М, 1957. – 207с.
143373
   Английские народные сказки. – М, 1960. – 215с.
143374
   Английские народные сказки. – Москва, 1985. – 125 с.
143375
  Косой И.М. Английские научно-терминологические глаголы с заимствованными суффиксами : Автореф... канд. филол.наук: / Косой И. М.; ЛГУ. – Л., 1971. – 23л.
143376
   Английские научно-технические тексты по автоматике, вычислительной технике и жлектронике. – М, 1963. – 144с.
143377
   Английские неологизмы. – Киев : Наукова думка, 1983. – 172с.


  В книга посвещена рассмотрению новых слов и значений, появившыхся в английском языке в последние десятилетия. Особый раздел отведен пополнению английскй лексики за счет заимствований из других языков.
143378
  Черная А.И. Английские общенаучные тексты / А.И. Черная. – Москва, 1969. – 144с.
143379
  Воронин С.В. Английские ономатопы (Типы и строение) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 663 / Воронин С.В. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1969. – 16 с.
143380
   Английские орфоэпические словари XVIII в.. – К, 1973. – 24с.
143381
  Марцинковский И.Б. Английские паблик скулз. / И.Б. Марцинковский. – Ташкент, 1966. – 144с.
143382
   Английские писатели о Стране Советов. – Ленинград, 1984. – 350 с.
143383
  Гварджададзе С И. Мчедлишвили Английские пословицы и поговорки / С И. Мчедлишвили Гварджададзе. – Москва, 1971. – 79с.
143384
  Барамыкова Татьяна Васильевна Английские предлоги в функционально-сематических аспектах : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Барамыкова Татьяна Васильевна; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1990. – 23 с.
143385
  Барамыкова Т.В. Английские предлоги в функционально-сематнических аспектах (На материале технических текстов по спец. легкая промышленность). : Дис... канд. филол.наук: 10.02.04 / Барамыкова Т.В.; КГУ им.Т.Шевченко. – К., 1990. – 176л. – Бібліогр.:л.175-176
143386
  Рейман Е.А. Английские предлоги. / Е.А. Рейман. – Л., 1982. – 241с.
143387
   Английские путешественники в Московском государстве в XVI в. – Л, 1937. – 308с.
143388
  Гужва Т. Английские разговорные темы : Для абитуриентов и учащихся средних школ, лицеев и колледжей / Т. Гужва. – Київ : Тандем, 1996. – 192с. – ISBN 966-7145-01-8
143389
  Гужва Т. Английские разговорные темы : Для абитуриентов и учащихся средних школ, лицеев и колледжей / Т. Гужва. – Київ : Тандем, 1997. – 192с. – ISBN 966-7145-09-3
143390
  Гужва Т.Н. Английские разговорные темы : Для абитуриентов и учащихся средних школ, лицеев и колледжей / Т.Н. Гужва. – 3-е изд., испр. и доп. – Київ : Тандем, 2000. – 192с. – На тит. лист. англ. русск. укр. яз. – (Старшокласникам, абітурієнтам, викладачам). – ISBN 966-7145-15-8
143391
  Иванов А.О. Английские разговорные формулы: (Учеб. пособие для пед. ин-тов по спец. "Иностр. яз."). / А.О. Иванов, Д. Поуви. – Москва : Просвещение, 1989. – 128с.
143392
  Гиббинс Английские реформаторы / Гиббинс, перев. А.А. Санина. – Москва : Типо-Литография В.С. Траугот, 1896. – IV, 339 с.
143393
  Барская Д.И. Английские слова в языке и речи / Д.И. Барская. – Львов, 1981. – 199с.
143394
  Маковский М.М. Английские социальные диалекты / М.М. Маковский. – М., 1982. – 135с.
143395
  Матузова В.И. Английские средневековые источники IX -- XIII вв.: Тексты, пер., коммент. / В.И. Матузова. – М., 1979. – 268с.
143396
  Верхогляд В.А. Английские стихи для детей / В.А. Верхогляд. – Москва, 1981. – 80с.
143397
   Английские театральные миниатюры. – Л.-М., 1961. – 192с.
143398
   Английские тексты по экономической кибернетике. – Минск, 1972. – 72 с.
143399
  Сенина Наталья Английские традиции и необычные решения для бизнеса : конгрессный туризм глазами экспертов: Германия, Дубаи, Англия, Чехия, Хорватия, Швейцария, Тайланд, Албена, Тунис. Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 2. – С. 73
143400
  Зорина Д.Ю. Английские тред-юнионы и борьба за единство действий рабочего класса / Д.Ю. Зорина. – Москва, 1959. – 240 с.
143401
  Котрел П.Л. Английские финансовые компании и резкое увеличение выпуска ценных бумаг в 60-годах XIX в. / П.Л. Котрел. – М., 1970. – с.
143402
  Кумачева А.В. Английские фразеологические глагольные сочетания, имеющие эквивалент - однословный глагол : Автореф... канд. филол.наук: / Кумачева А.В.; 1-й Ленингр. пед. ин-т иностранных языков. – Л., 1953. – 24л.
143403
  Пастушенко Л.П. Английские фразеологические единеницы в составе фразео-тематического поля. : Автореф... канд.филол.наук: 10.02.04 / Пастушенко Л.П.; КГУ. – К, 1982. – 20л.
143404
  Пастушенко Людмила Павловна Английские фразеологические единицы в составе фразео-тематического поля. (На материале фразео-тематического поля маринизмов) : Дис... к-та филолог.наук: 10.02.04 / Пастушенко Людмила Павловна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1982. – 193л. – Бібліогр.:л.160-193
143405
  Степанова Ирина Сергеевна Английские фразеологические единицы с флористическим компонентом (в сопоставлении с русским языком) : Дис... канд. филол.наук: 10.02.20 / Степанова Ирина Сергеевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 222л. – Бібліогр.:л.178-208
143406
  Степанова И.С. Английские фразиологические единицы с флористическим компонентом. : Автореф... канд.филол.наук: 10.02.20 / Степанова И.С.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1987. – 24л.
143407
  Кортни Р. Английские фразовые глаголы : Англо-русский словарь. Свыше 12 000 глаголов и 30 000 значений / Р. Кортни. – Москва : Русский язык. Лонгман, 1997. – 767c. – ISBN 5-200-02384-X
143408
  Поуви Дж. Английские фразовые глаголы и их употребление / Дж. Поуви. – Москва : Высшая школа, 1990. – 175с.
143409
  Никитина Л.А. Английские хроники как источник по истории англо-русских отношений второй половині XVI -- 50-х годов XVII в. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Никитина Л. А.; АН СССР, Ин-т ист. ССР,. – М., 1975. – 23л.
143410
  Швачко С.А. Английские числительные и их место в лексико-семантическом поле количества : Автореф. дис. ... д-ра филолог. наук : 10.02.04 / Швачко С.А. ; МВ и ССО УССР , КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 41 с.
143411
  Швачко Светлана Алексеевна Английские числительные и их место в лексико-семантическом поле количества. : Дис... доктор филолог.наук: 10.02.04 / Швачко Светлана Алексеевна; МП УССР. Сумск. гос. пед. ин-тут им. А.С.Макаренко. – Сумы, 1983. – 360л. – Бібліогр.:л.354
143412
  Меньшикова М.А. Английские экономические термины: Справочник. / М.А. Меньшикова. – Новосибирск, 1983. – 262с.
143413
  Суслопарова Ю.В. Английские юристы XIII-XVIII вв. о природе английского права // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2009. – № 2. – С. 173-181. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039


  К100-летию со дня кончины и 165-летию со дня рождения юриста-международника, ученого, педагога, дипломата, политика, публициста - Федора Федоровича Мартенса. Современный взгляд на учение профессора .
143414
  Ладыгин М.Б. Английский "готический" роман и проблемы предромантизма : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.05 / Ладыгин М.Б.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1978. – 16л.
143415
  Длугош Александр Мирославович Английский аналитический каузатив со служебным глаголом GET : Дис... канд. филол.наук: 10.02.04. / Длугош Александр Мирославович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1980. – 211л. – Бібліогр.:л.175-211
143416
  Длугош А.М. Английский аналитических каузатив со служебным глаголом get. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Длугош А.М,; КГУ. – Киев, 1980. – 24с.
143417
  Гургова Л.И. Английский антиколониальный роман 50-60-х годов и творчество Джеймса Олдриджа / Л.И. Гургова. – Ташкент, 1979. – 50с.
143418
  Волкова Е.И. Английский артикль / Е.И. Волкова. – Воронеж, 1969. – 267с.
143419
  Волкова Е.И. Английский артикль / Е.И. Волкова. – Москва, 1977. – 171с.
143420
  Рейман Е.А. Английский артикль / Е.А. Рейман. – Ленинград : Наука, 1988. – 114 с.
143421
  Волкова Е.И. Английский артикль в речевых ситуациях / Е.И. Волкова. – Москва, 1974. – 160с.
143422
  Волкова Е.И. Английский артикль в речевых ситуациях / Е.И. Волкова. – Москва, 1984. – 191с.
143423
  Волкова Е.И. Английский артикль в условиях усложненного текста / Е.И. Волкова. – Воронеж, 1979. – 92с.
143424
  Рославец Н.П. Английский балет / Н.П. Рославец. – М, 1939. – 170с.
143425
  Арбекова Т.И. Английский без ошибок / Т.И. Арбекова. – Москва, 1985. – 207с.
143426
  Арбекова Т.И. Английский без ошибок: Учебн. пособие для студентов ин-тов и фак-тов иностр. языков. / Т.И. Арбекова. – Москва, 1990. – 222с.
143427
  Томсинов В.А. Английский билль о правах 1689 года: история создания и принятия // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2009. – № 6 (287). – С. 118-138. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
143428
  Томсинов В.А. Английский Билль о правах 1689 года: политико-правовой комментарий // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2010. – № 1 (288). – С. 250-262. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
143429
  Гетье А. Английский бокс. / А. Гетье, М. Ромм. – Л., 1930. – 144с.
143430
  Верховская И.П. Английский глагол / И.П. Верховская. – Москва, 1987. – 192с.
143431
  Чхартишвили Г.Е. Английский город в XI-XII вв. (Соц.-экон. положение) : Автореф... д-ра ист.наук: / Чхартишвили Г.Е.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1963. – 58л. – Бібліогр.:с.57-58
143432
  Кучеренко Евгения Английский гостиничный бизнес готовится к олимпиаде : туризм и город // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2011. – № 4. – С. 50-52 : фото
143433
  Ильин Ю.В. Английский государственно-монополистический капитализм в Африке : Автореф... канд. экон.наук: / Ильин Ю.В.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1967. – 19л.
143434
  Мацапура Л. Английский готический роман конца XVIII - начала XIX веков: формирование канона // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтав. держ. педагогіч. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2013. – Вип. 13. – С. 31-38. – ISSN 2075-1486
143435
  Пучинский В.К. Английский гражданский процесс. Основные понятия, принципы и институты. / В.К. Пучинский. – М., 1974. – 187с.
143436
  Обри Д. Английский двор и король Эдуард VII / Д. Обри ; пер. с фр., перераб. под ред. и с доп. Е. Боратынской. – Москва : Современные проблемы, 1917. – 128, [1] с., [4] л. ил., портр. : ил.
143437
  Карпусь И.А. Английский деловой язык / И.А. Карпусь. – 4-е изд. испр. и доп. – К., 1997. – 219с.
143438
  Карпусь И.А. Английский деловой язык / И.А. Карпусь. – 3-е изд. доп. – Киев, 1997. – 224с.
143439
  Карпусь И.А. Английский деловой язык : Учебн. пособ. / И.А. Карпусь. – 4-е изд., исправл. и дополн. – Київ : МАУП, 1998. – 220с. – ISBN 966-7312-45-3
143440
   Английский детектив. – Москва, 1983. – 703 с.
143441
   Английский детектив : [cборник]. – Киев : Изд-во Укр. сельскохоз. академииУСХА, 1989. – 442 с. – Содерж.: Фаворит / Д. Френсис. Отец Браун и другие / Г.К. Честертон
143442
   Английский детектив : [романы : сборник]. – Киев : Akonit, 1994. – 457, [4] с. : ил. – Содерж.:Прощай, Гросвенор-сквер / Клиффорд Ф. ; Судебная ошибка / Кокс Э.Б. – (Детектив. Приключения. Фантастика). – ISBN 5-7707-6396-5
143443
   Английский детектив: Сборник. – Минск, 1984. – 655с.
143444
  Шах-Назарова Английский для вас : в 2-х частях / Шах-Назарова. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Высшая школа
Ч. 1. – 1987. – 351с.
143445
  Шах-Назарова Английский для вас / Шах-Назарова, К.В. Журавченко. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Высшая школа
Ч.2. – 1987. – 304с.
143446
  Шах-Назарова Английский для вас : Учеб. пособие / Шах-Назарова, К.В. Журавченко. – Москва : Вече, 1999. – 656c. – ISBN 5-7141-0265-7
143447
  Шах-Назарова Английский для Вас / Шах-Назарова, К.В. Журавченко. – М
1, 2. – 1994. – 653с.
143448
  Шах-Назарова Английский для Вас / Шах-Назарова, К.В. Журавченко. – Москва : Светотон, 1995. – 656с. – ISBN 5-7419-0006-2
143449
  Шах-Назарова Английский для вас: в 2-х частях / Шах-Назарова, К.В. Журавченко. – 4-е изд., испр. – Кишинев : Лумина, 1992. – 653с. – ISBN 5-372-01392
143450
  Шах-Назарова Английский для всех / Шах-Назарова, К.В. Журавченко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М
2. – 1983. – 304с.
143451
  Эккерсли К.Э. Английский для всех / К.Э. Эккерсли. – М
1. – 1991. – 143 с.
143452
  Эккерсли К.Э. Английский для всех / К.Э. Эккерсли. – М
2. – 1991. – 143с.
143453
  Эккерсли К.Э. Английский для всех / К.Э. Эккерсли. – Харків : Каравелла, 1997. – 688с. – ISBN 966-586-025-9
143454
  Эккерсли К.Э. Английский для всех : Русская версия. Полный курс / К.Э. Эккерсли. – 5-е изд. – Харків : Каравелла, 1998. – 688с. – ISBN 966-586-025-9
143455
  Бонк Н.А. Английский для международного сотрудничества = English for international cooperation / Н.А. Бонк. – Москва : Прин-Ди, 1992. – 378с. – ISBN 5-88533-001-8
143456
  Письменная О.А. Английский для международного туризма = English for international tourism : учебник / О.А. Письменная; О.А. Писменная. – Москва : Славянский дом книги ; ИП Логос ; Айрис Пресс, 2005. – 379 с. : илл. – Паралел. тит. л. на рус. и англ. языках. – (Вас ждет успех!). – ISBN 5-8112-1292-5
143457
   Английский для начинающих. – 2-е изд. стереотипное. – Минск, 1994. – 512с.
143458
  Кулиш Л.Ю. Английский для общения / Л.Ю. Кулиш. – Киев : Астарта, 1995. – 255с.
143459
   Английский для пользы и развлечений. – Кишинев, 1991. – 149с.
143460
  Шевелева С.А. Английский для юристов : Учебное пособие / С.А. Шевелева. – Москва : ЮНИТИ, 1999. – 495с. – ISBN 5-238-00090-1
143461
  Зайцев В.П. Английский журналист Александр Верт и его книга "Россия в войне 1941-1945" // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2010. – № 4. – С. 155-164. – ISSN 0130-3864
143462
  Луцкий В.Б. Английский и американский империализм на Ближнем Востоке. Стенограмма публичн. лекции. / В.Б. Луцкий. – М., 1948. – 31с.
143463
  Бошам Д. Английский империализм в Индии / Д. Бошам. – М., 1935. – 176с.
143464
  Варславан А.Я. Английский империализм и буржуазная Латвия. / А.Я. Варславан. – Рига, 1975. – 287с.
143465
   Английский империализм о Восточной Африке.. – М.-Л., 1927. – 78с.
143466
  Чикваидзе А.Д. Английский кабинет накануне второй мировой войны / А.Д. Чикваидзе. – Тбилиси, 1976. – 279с.
143467
  Чикваидзе А.Д. Английский кабинет накануне второй мировой войны. : Автореф... доктор истор.наук: 07.00.03 / Чикваидзе А.Д.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1978. – 40л.
143468
  Смит Л.И. Английский как вспомогательный язык международного общения // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН України. – Москва, 2010. – Т.12 , вып. 3 (57/58). – С. 149-154. – ISSN 1606-951Х


  ...Английский язык принадлежит всем народам и обладает широкой вариативностью. В связи с этим автор поднимает вопрос о пересмотре целей обучения английскому языку. (Ларри И. Смит, США . Гонолулу,Гавайи - исполнительный директор Международной ...
143469
  Скрипникова Л.В. Английский колониализм в Вест-Индии / Л.В. Скрипникова. – Киев, 1981. – 166 с.
143470
  Ерофеев Н.А. Английский колониализм в середине 19 века / Н.А. Ерофеев. – М., 1977. – 256с.
143471
  Киселев А.А. Английский колониализм в эпоху Тюдоров и первых Стюартов // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории" ; РАН. – Москва, 2012. – № 11. – С. 97-109. – ISSN 0042-8779


  О колониальной политике Англии в 16-17 веках.
143472
  Щербина Александр Английский лимерик : национальное достояние // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 3 (2846). – С. 46-48 : Фото
143473
  Бородина Д.С. Английский лингва франка в бытовой и специальной коммуникации : монография / Д.С. Бородина ; Крымский ин-т бизнеса. – Киев : Центр учебной литературы, 2012. – 151, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 136-151. – ISBN 978-611-01-0447-0
143474
  Пумпянский А.Б. Английский литературный язык / А.Б. Пумпянский. – М, 1963. – 152с.
143475
  Нарзикулов И. Английский манор XVI-XVII вв. в трудах А.Н. Савина и современное состояние проблемы : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 573 / Нарзикулов И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1967. – 17 с.
143476
  Нечай А.А. Английский неоколониализм в Африке : Автореф... канд. экон.наук: / Нечай А.А.; БГУ, Каф. полит. экон. – Минск, 1972. – 22л.
143477
   Английский орган-позитив с часами. XVIII век.. – Ленинград, 1991. – 10с.
143478
  Шеверда Л.А. Английский парламент второй половины XVI века и начало его конфликта с абсолютизмом : Автореф... канд. ист.наук: / Шеверда Л. А.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1950. – 16л.
143479
  Лапоногова Т.Ф. Английский пассив : Дис... канд. филол.наук: / Лапоногова Т. Ф.; КГУ им. Т. Шевченко, каф. англ. языка. – Киев, 1948. – 289л. – Бібліогр.:л.282-287
143480
   Английский политический детектив. – М, 1985. – 601с.
143481
   Английский политический детектив. – М, 1987. – 590с.
143482
  Соловьева Н.А. Английский предромантизм и формирование романтического метода / Н.А. Соловьева. – М., 1984. – 146с.
143483
  Жлуктенко Н.Ю. Английский психологический роман ХХ века / Н.Ю. Жлуктенко. – Киев : Вища школа, 1988. – 157с.
143484
  Кангун С.И. Английский рабочий класс и индийское национально-осовбодительное движение (1918-1939 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.573 / Кангун С.И.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1970. – 18л.
143485
   Английский разговорный язык. – 1984. – Фрунзе
Ч. 2. – 1984. – 54с.
143486
  Пучкова Г.А. Английский рассказ первой трети 20 века и традиции А.П.Чехова : Автореф... канд.филол.наук: / Пучкова Г.А.; Моск.гос.пед.ин-т. – Москва, 1966. – 20л.
143487
  Бурцев А.А. Английский рассказ, конец 19-нач. 20 в. / А.А. Бурцев. – Иркутск, 1991. – 335с.
143488
  Билык Н.Д. Английский реалистический "Роман о художнике" послевоенных десятилетий основные проблемы и тенденции. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.05 / Билык Н.Д.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1987. – 17л.
143489
  Ивашева В.В. Английский реалистический роман XIX века в его современном звучании / В.В. Ивашева. – Москва : Художественная литература, 1974. – 460с.
143490
  Бельский А.А. Английский роман 1800-1810-х годов / А.А. Бельский. – Пермь, 1968. – 334с.
143491
  Бельский А.А. Английский роман 1820-х годов / А.А. Бельский. – Пермь, 1975. – 204с.
143492
  Жантиева Д.Г. Английский роман 20 века / Д.Г. Жантиева. – М., 1965. – 346с.
143493
  Михальская Н.П. Английский роман 20 века. : Учебное пособие для филол. спец. ун-тов) / Н.П. Михальская, Г.В. Аникин. – Москва : Высшая школа, 1982. – 192с.
143494
  Аникин Г.В. Английский роман 60-х годов XX-го века / Г.В. Аникин. – Москва : Высшая школа, 1974. – 104 с. – (Современная зарубежная литература)
143495
  Ивашева В.В. Английский роман последнего десятилетия / В.В. Ивашева. – М, 1962. – 415с.
143496
  Елистратова А.А. Английский роман эпохи просвещения / А.А. Елистратова. – Москва, 1966. – 470с.
143497
  Дьяконова Н.Я. Английский романтизм : проблемы эстетики / Н.Я. Дьяконова. – Москва : Наука, 1978. – 208с.
143498
  Халтрин-Халтурина Английский романтизм и дихотомия "вдохновение/воображение" // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 4. – С. 87-96. – ISSN 0130-9730
143499
  Фукс П. Английский самоучитель / П. Фукс. – М
1. – 480с.
143500
  Спендиаров Е.И. Английский самоучитель. Хрестоматия / Е.И. Спендиаров. – Ленинград, 1932. – 220 с.
143501
  Александрова О.В. Английский синтаксис / О.В. Александрова, Тер-Минасова. – Москва, 1987. – 185с.
143502
   Английский сонет XVI-XIX веков. – М, 1990. – 697с.
143503
  Шкаруба Л.М. Английский театр шекспировского времени: предшественники далекие и близкие, современники // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2011. – № 5 : Безцінна спадщина Вільяма Шекспіра. – С. 2-7


  Своей вершины театр европейского Возрождения достиг на английской почве - в творчестве величайшего драматурга Вильяма Шекспира. Театр Шекспира не только был итогом развития национального английского театра, но и суммировал достижения всей ...
143504
  Ступников И.В. Английский театр, конец XVII - нач. XVIII в. / И.В. Ступников. – Л., 1986. – 349с.
143505
   Английский толковый словарь по кибернетике и прикладной математике / Е.В. Брагина, Т.А. Волошина, Л.Н. Выгонская, И.С. и др. Гаркуш. – Москва : МГУ, 1986. – 184 с.
143506
  Денисов О Английский химический концерн "ИКИ" / О Денисов. – Москва, 1966. – 280с.
143507
   Английский частотный словарь по кибернетике. – Москва : Московский университет
1. – 1980. – 112с.
143508
   Английский частотный словарь по кибернетике. – Москва : Московский университет, 1982. – 102 с.
143509
  Бонк Н.А. Английский шаг за шагом : Учебник для студ. неязык. вузов / Н.А. Бонк, И.И. Левина, И.А. Бонк. – Москва : Росмэн. – ISBN 5-257-00908-0
Ч. 1. – 2000. – 558с. + 6 аудиокассет
143510
  Бонк Н.А. Английский шаг за шагом : Ключи-ответы к упражнениям / Н.А. Бонк, И.А. Бонк. – Москва : Росмэн. – ISBN 5-257-00907-2
Ч.1 и 2. – 2000. – 96с.
143511
  Бонк Н.А. Английский шаг за шагом : Учебник для студ.неязык. вузов / Н.А. Бонк. – Москва : Росмэн. – ISBN 5-257-00909-9
Ч. 2. – 2000. – 380с. + 6 аудиокассет
143512
  Бонк Н.А. Английский шаг за шагом : В 2-х т.: Учебник для студ. неяз. вузов / Н.А. Бонк, И.И. Левина, И.А. Бонк. – Москва : Росмэн. – ISBN 5-8451-0602-8
Т. 1. – 2001. – 558с.
143513
  Бонк А Н. Английский шаг за шагом : В 2-х т.: Учебник для студ.неязык. вузов / А Н. Бонк. – Москва : Росмэн. – ISBN 5-8451-0602-8
Т. 2. – 2001. – 558с.
143514
  Бонк Н.А. Английский шаг за шагом : учеб. для студентов неязыковых вузов / Н.А. Бонк, И.И. Левина, И.А. Бонк. – Москва : Росмэн. – (Новый учебник). – ISBN 5-353-00414-0
[Т.] 1. – 2005. – A-G, I- V, 558, [2] с. : ил. – На обл. указ.: Новый учебник. - Алф. словарь-указатель: с. 545-558
143515
  Березкина В.И. Английский эссе XVIII века / В.И. Березкина. – Днепропетровск, 1988. – 67с.
143516
   Английский юмор. Рассказы. – М, 1956. – 48с.
143517
  Гебель М. Английский язык / М. Гебель, С. Понтович. – М, 1947. – 103с.
143518
  Ахманова О.С. Английский язык / О.С. Ахманова. – Москва, 1954. – 120с.
143519
  Аракин В.Д. Английский язык / В.Д. Аракин. – Москва, 1962. – 56с.
143520
  Клазер Е.А. Английский язык / Е.А. Клазер. – Л, 1963. – 62с.
143521
  Клазер Е.А. Английский язык / Е.А. Клазер. – Л, 1965. – 61с.
143522
   Английский язык : Программа, метод. указания и контр. задания для студентов-заочников высших учебных заведений (фак-тов) неязыковых спец-тей. – 2-е изд. – Москва : Высшая школа, 1966. – 140 с.
143523
  Вахмистров В.В. Английский язык / В.В. Вахмистров. – Москва, 1968. – 223с.
143524
  Андрианова Л.Н. Английский язык : Основные правила чтения и произношения / Л.Н. Андрианова. – Ленинград, 1968. – 28 с.
143525
  Вилюман В.Г. Английский язык / В.Г. Вилюман. – Ленинград, 1972. – 454с.
143526
   Английский язык : Учебн. пособие для студ. старших классов ихн. эконом. специальностей. – Москва
Ч. 1. – 1974. – 79с.
143527
  Черненко Н.В. Английский язык / Н.В. Черненко. – К.
Вып. 1. – 1974. – 95с.
143528
   Английский язык : Программа, метод. указания и контр. задания для студентов-заочников высших учебных заведений (фак-тов) неязыковых спец-тей. – Москва : Высшая школа, 1976. – 80 с.
143529
  Базилевич В.Г. Английский язык / В.Г. Базилевич. – М., 1976. – 80с.
143530
  Глускин В.М. Английский язык / В.М. Глускин, Л.И. Зильберг. – М, 1976. – 240с.
143531
  Дымкова Э.В. Английский язык / Э.В. Дымкова, Л.Г. Яковлева. – Ашхабад, 1976. – 50с.
143532
  Бух М.А. Английский язык / М.А. Бух. – М, 1977. – 280с.
143533
  Обухова М.М. Английский язык / М.М. Обухова, А.П. Соколенко. – М., 1978. – 176с.
143534
  Старков А.П. Английский язык : учеб. пособие для 4-го кл. сред. шк. / А.П. Старков. – Москва : Просвещение, 1980. – 223с.
143535
  Глускин В.М. Английский язык / В.М. Глускин, Л.И. Зильберг. – М, 1980. – 232с.
143536
   Английский язык : Программа, метод. указания и контр. задания для студентов-заочников высших учебных заведений (фак-тов) неязыковых спец-тей. – 2-е изд. – Москва : Высшая школа, 1980. – 71 с.
143537
  Гилянова А.Г. Английский язык / А.Г. Гилянова, М.И. Оссовская, З.Я. Тураева; 2-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1981. – 232 с.
143538
  Вилюман В.Г. Английский язык / В.Г. Вилюман. – 2-е изд. перераб. – Ленинград, 1981. – 472с.
143539
  Тер-Минасова Английский язык / Тер-Минасова, В.И. Фатющенко. – М., 1981. – 159с.
143540
  Старков А.П. Английский язык : учеб. пособие для 5 кл. сред. школы / А.П. Старков. – 2-е изд. – Москва : Просвещение, 1982. – 223с.
143541
  Курашвили Е.И. Английский язык : Ввод.-фонет. курс для студ. начинающих изучен. яз. в техн. вузе. / Е.И. Курашвили, Е.С. Михалкова. – Москва, 1982. – 183с.
143542
  Курашвили Е.И. Английский язык : Учебник для студ. І-ІІ курсов, начинающих изучение языка в техническом вузе / Е.И. Курашвили, Е.С. Михалкова. – Москва : Высшая школа, 1982. – 320с.
143543
  Старков А.П. Английский язык / А.П. Старков. – 3-е изд. – М., 1983. – 222с.
143544
  Цаголова Р.С. Английский язык / Р.С. Цаголова. – Москва : МГУ, 1983. – 151с.
143545
  Старков А.П. Английский язык : учеб. пособ. для 7 кл. / А.П. Старков, Р.Р. Диксон, Б.С. Островский. – Киев : Радянська школа, 1983. – 256 с.
143546
  Старков А.П. Английский язык : учеб. пособ. для 7 кл. / А.П. Старков, Р.Р. Диксон, Б.С. Островский. – Москва : Просвещение, 1983. – 256 с.
143547
  Старков А.П. Английский язык : учеб. пособ. для 8 кл. : книга для чтения / А.П. Старков, Р.Р. Диксон, Б.С. Островский. – Киев : Радянська школа, 1984. – 207 с.
143548
  Старков А.П. Английский язык / А.П. Старков. – 3-е изд. – М., 1984. – 222с.
143549
  Старков А.П. Английский язык : для 4-ого класса средней школы / А.П. Старков. – 4-е изд. – М., 1984. – 223с.
143550
  Старостин П.И. Английский язык / П.И. Старостин. – М., 1984. – 182с.
143551
  Старков А.П. Английский язык : 6 кл. / А.П. Старков. – 2-е изд. – М., 1984. – 191с.
143552
  Старков А.П. Английский язык : 8 кл. / А.П. Старков. – Москва : Просвещение, 1984. – 207 с.
143553
  Лотовская Р.Н. Английский язык / Р.Н. Лотовская, А.И. Гурская. – Киев, 1984. – 247с.
143554
  Докштейн С.Я. Английский язык / С.Я. Докштейн. – Москва, 1984. – 176с.
143555
  Старков А.П. Английский язык : 6 кл. / А.П. Старков. – 3-е изд. – М., 1985. – 287с.
143556
  Старков А.П. Английский язык / А.П. Старков. – 5-е изд. – М., 1986. – 303с.
143557
  Старков А.П. Английский язык : 10 кл. / А.П. Старков. – М., 1986. – 221с.
143558
  Старков А.П. Английский язык : 8 кл. / А.П. Старков. – 2-е изд. – М., 1986. – 206с.
143559
  Старков А.П. Английский язык : 10 кл. / А.П. Старков. – К., 1986. – 224с.
143560
  Глускин В.М. Английский язык / В.М. Глускин, Л.И. Зильберг. – 2-е изд. перераб. – М, 1986. – 224с.
143561
  Бонк Н.А. Английский язык : Курс для начинающих / Н.А. Бонк, И.И. Левина. – Москва : Высшая школа, 1986. – 511с.
143562
  Алехина А.И. Английский язык / А.И. Алехина. – Минск, 1987. – 261с.
143563
  Акодес М.И. Английский язык / М.И. Акодес. – Киев, 1987. – 103с.
143564
  Старков А.П. Английский язык : учеб. пособ. для 10 кл. : книга для чтения / А.П. Старков, Б.С. Островский. – 2-е изд. – Москва : Просвещение, 1987. – 224 с.
143565
  Старков А.П. Английский язык / А.П. Старков. – 3-е изд. – М., 1987. – 270с.
143566
  Старков А.П. Английский язык : 6 кл. / А.П. Старков. – 4-е изд. – М., 1987. – 286с.
143567
  Уайнер Е. Английский язык / Е. Уайнер. – М, 1987. – 286с.
143568
  Андрианова Л.Н. Английский язык : Книга для чтения для заочных и технических вузов / Л.Н. Андрианова. – Москва : Высшая школа, 1988. – 95 с.
143569
  Старков А.П. Английский язык : учебн. пос. для 8 кл. : книга для чтения / А.П. Старков, Р.Р. Диксон, Б.С. Островский. – 3-е изд. – Москва : Просвещение, 1988. – 208 с.
143570
  Старков А.П. Английский язык : 5 класс / А.П. Старков. – 4-е изд. – М., 1988. – 303с.
143571
  Старков А.П. Английский язык / Старков А.П. – 6-е изд. – Москва, 1988. – 223 с.
143572
  Старков А.П. Английский язык : учебн. пос. для 9 кл. : книга для чтения / А.П. Старков, Б.С. Островский. – 3-е изд. – Москва : Просвещение, 1988. – 206 [1] с. : илл.
143573
  Обухова М.М. Английский язык / М.М. Обухова, А.П. Соколенко. – М., 1988. – 176с.
143574
  Андрианова Л.Н. Английский язык : Учебник для заочных и технических вузов / Л.Н. Андрианова. – Москва : Высшая школа, 1988. – 414 с.
143575
  Янушкова Т.П. и др. Английский язык / Т.П. и др. Янушкова. – Минск
1. – 1988. – 315с.
143576
  Бонк Н.А. Английский язык : Курс для начинающих / Н.А. Бонк, И.И. Левина. – 2-е изд. – Киев : Украинская сельскохозяйственная академия, 1989. – 511с.
143577
  Старков А.П. Английский язык : 11 кл. / А.П. Старков, Б.С. Островский. – 3-е изд. – М., 1989. – 224с.
143578
  Старков А.П. Английский язык / А.П. Старков. – 4-е изд. – М., 1989. – 271с.
143579
  Старков А.П. Английский язык : 7 кл. / А.П. Старков. – 5-е изд. – М., 1989. – 287с.
143580
  Старков А.П. Английский язык : 5 кл. / А.П. Старков. – 7-е изд. – М., 1989. – 240 с.
143581
  Старков А.П. Английский язык : 6 кл. / А.П. Старков. – 7-е изд. – М., 1990. – 303с.
143582
  Старков А.П. Английский язык / А.П. Старков. – 4-е изд. – М., 1990. – 207с.
143583
  Старков А.П. Английский язык / А.П. Старков. – 4-е изд. – М., 1990. – 207с.
143584
   Английский язык : Учебник для 1 курса филол. фак-тов ун-тов. – 4-е изд., перераб. – Москва : Высшая школа, 1990. – 527 с. : илл.
143585
  Шавернева Л.И. Английский язык / Л.И. Шавернева. – 3-е изд. – М., 1990. – 303с.
143586
  Старков А.П. Английский язык : навч. посіб. для 10 кл. : книжка для читання / А.П. Старков, Б.С. Островський. – 3-тє вид. – Київ : Радянська школа, 1991. – 208 с.
143587
  Старков А.П. Английский язык / А.П. Старков, Б.С. Островский. – 4-е изд. – М., 1991. – 223с.
143588
  Старков А.П. Английский язык : 7 кл. / А.П. Старков. – 6-е изд. – М., 1991. – 286с.
143589
  Старков А.П. Английский язык : Учебное пособие для 5 класса средней школы / А.П. Старков. – 8-е изд. – Москва : Просвещение, 1991. – 240 с.
143590
  Маслова Г.В. Английский язык : Пособ. для с-х техникумов / Г.В. Маслова. – М., 1991. – 75с.
143591
  Иванова А.К. Английский язык / А.К. Иванова, В.Ф. Сатинова. – Минск, 1991. – 176с.
143592
  Близниченко К.Л. Английский язык : Учеб. пособие / К.Л. Близниченко, Н.М. Прусс. – Москва : Высшая школа, 1991. – 139с.
143593
  Гузеева К.А. Английский язык / К.А. Гузеева, Т.Г. Трошко. – М, 1992. – 285с.
143594
  Старков А.П. Английский язык : 6 кл. / А.П. Старков. – 8-е изд. – М., 1992. – 287с.
143595
   Английский язык : Времена глагола в таблицах. – Киев : Лыбидь, 1992. – 16 с. – (Доступно о сложном). – ISBN 5-325-00273-2


  В издании в виде таблиц и пояснений к ней последовательно разкрываются значения времен английского глагола, приводятся правила образования утвердительной, вопросительной и отрицательной форм, особенности их употребления,сокращения, принятые в усной и ...
143596
   Английский язык : Разговорные темы. – Киев : Лыбидь, 1992. – 16 с. – Изд. на средства уч.-произв. фирмы "КУРС, Лтд". – (Карманная библиотека абитуриента). – ISBN 5-325-00274-0


  Представлены разработки типовых тем на английском языке.После каждой темы даны вопросы и варианты ответов, как опорный материал для беседы.
143597
  Гужва Т.Н. Английский язык : Разговорные темы / Т.Н. Гужва. – Київ : Тандем, 1995. – 352 с. – ISBN 5-11-022535-5
143598
  Гужва Т.Н. Английский язык = English : разговорные темы : для абитуриентов, слушателей курсов, студентов филологических ф-тов / Татьяна Гужва. – 2-е изд., испр. – Киев : Тандем. – ISBN 966-7145-03-4
[Ч.] 1. – 1996. – 352с.
143599
  Гужва Т.Н. Английский язык = English : разговорные темы : для абитуриентов, слушателей курсов, студентов филол. ф-тов / Татьяна Гужва. – Киев : Тандем. – ISBN 966-7145-02-6
[Ч.] 2. – 1996. – 335 с.
143600
  Керножицкая О.А. Английский язык / О.А. Керножицкая. – К., 1997. – 253с.
143601
  Масюченко И.П. Английский язык : Основные сведения школьного курса.Справочник школьника / И.П. Масюченко. – Донецк : БАО, 1998. – 448с. – (Сер."Справочник школьника"). – ISBN 966-548-063-4
143602
  Гужва Т. Английский язык = English : Тексты для чтения и аудирования, упражнения по грамматике; Для абитуриентов, слушателей курсов, студентов фил. фак-тов / Т.Гужва, О.Кодалашвили, Ю.Романовская. – Київ : Тандем. – ISBN 966-7145-01-8
Ч.1. – 1998. – 368с.
143603
  Гужва Т.Н. Английский язык : разговорные темы : для абитуриентов, слушателей курсов, студентов филологических фак-тов / Татьяна Гужва ; под ред.Ю.Ю.Романовской. – Изд. 2-е, испр. – Київ : Тандем. – ISBN 966-7145-07-7
Ч. 2. – 1998. – 336с.
143604
   Английский язык : 2770 упражнений и тестов для школьников и поступающих в вузы. – Москва : Дрофа, 1999. – 432с. – (Большая библиотека "Дрофы"). – ISBN 5-7107-2762-8
143605
  Гужва Т.Н. Английский язык = English : разговорные темы : для абитуриентов, слушателей курсов, студентов филологических фак-тов / Татьяна Гужва. – Київ : Тандем, 1999. – 376 с. – ISBN 966-7145-15-8
143606
   Английский язык : Большой справочник для школьников и поступающих в вузы. – Москва : Дрофа, 1999. – 624с. – (Большие справочники для школьников и поступающих в вузы)
143607
  Гужва Т.Н. Английский язык : разговорные темы : для абитуриетнов, слушателей курсов, студ.филолог.фак-тетов / Татьяна Гужва. – Изд. 5-е, испр. – Київ : Тандем, 2000. – 376с. – ISBN 966-7145-32-2; 966-7145-31-4
143608
  Базанова Е.М. Английский язык : 350 текстов, диалогов и упражнений по английскому языку для развития навыков устной речи / Е.М. Базанова, Т.С. Путиловская. – Москва : Дрофа, 2000. – 480с. – На облк.і тит.листі автори не вказані. – (Большая библиотека "Дрофы"). – ISBN 5-7107-3201-Х
143609
  Эккерсли К.Э. Английский язык : Полный курс в одном томе: Русская версия / К.Э. Эккерсли. – 6-е изд. – Харьков : Каравелла, 2001. – 688с. – ISBN 966-586-039-9
143610
  Эккерсли К.Э. Английский язык : Полный курс в одном томе: Русская версия / К.Э. Эккерсли. – 6-е изд. – Харьков : Каравелла, 2003. – 688с. – ISBN 966-586-039-9
143611
   Английский язык (учебн. пособие по практическому курсу англ. яз. для студентов 2 курса фак. ин-тов иностр. языков). – Л, 1977. – 360с.
143612
   Английский язык : 90 основных правил английской грамматики с упражнениями для школьников и поступающих в вузы. – Москва : Дрофа, 1999. – 304с. – (Большая библиотека "Дрофа"). – ISBN 5-7107-2119-0
143613
  Прохорова Г.П. Английский язык в диалогах / Г.П. Прохорова. – Москва, 1988. – 158с.
143614
  Ричардс И.А. Английский язык в картинках / И.А. Ричардс, К. Гибсон. – С.Пб, 1992. – 544с.
143615
  Борисенко И.И. Английский язык в международных документах : ( право, торговля, дипломатия ) : учеб. пособ. для студ. факультетов междунар. отношений, междунар. права и иностранных языков / И.И. Борисенко, Л.И. Евтушенко. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва ; Киев : Славянский дом книги : ИП Логос, 2005. – 480 с. – ISBN 966-509-024-0


  Учебное пособие представляет собой практический курс обучения основам композиции, реферирования и перевода текстов международных документов и дипломатической корреспонденции как разновидности официально-делового стиля английской речи.
143616
  Борисенко И.И. Английский язык в международных документах (право, торговля, дипломатия) : Учеб. пособ. для студ. фак. междунар. отношений, междунар. права и иностранных языков / И.И. Борисенко, Л.И. Евтушенко. – Киев : Логос, 2001. – 480с. – ISBN 966-509-024-0


  Учебное пособие представляет собой практический курс обучения основам композиции, реферирования и перевода текстов международных документов и дипломатической корреспонденции как разновидности официально-делового стиля английской речи.
143617
  Борисенко И.И. Английский язык в международных документах и дипломатической корреспонденции / И.И. Борисенко, Л.И. Евтушенко. – Киев : Вища школа, 1992. – 343с. – ISBN 5-11-002533-9


  Учебное пособие представляет собой практический курс обучения основам композиции, реферирования и перевода текстов международных документов и дипломатической корреспонденции как разновидности официально-делового стиля английской речи.
143618
  Борисенко И.И. Английский язык в международных документах: право, торговля, дипломатия : учеб. пособие для студ. ф-тов междунар. отношений, междунар. права и иностранных языков / И.И. Борисенко, Л.И. Евтушенко. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва; Киев : Славянский дом книги; ИП Логос, 2003. – 480 с. – ISBN 966-509-024-0
143619
  Никонова С.М. Английский язык в начальных классах. / С.М. Никонова. – М, 1964. – 96с.
143620
   Английский язык в неофициальном общении учасников международных конференций. – Минск, 1990. – 158с.
143621
  Кнуров Ю.А. Английский язык в политике и идеологии развивающихся стран Африки (Англ. яз. в Эфиопии) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.19 / Кнуров Ю.А.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1989. – 24 с.
143622
   Английский язык в пословицах и поговорках. – М, 1987. – 94с.
143623
   Английский язык в пословицах и поговорках: сб. упражнений для учащихся 8-10 кл. средней школы. – М, 1980. – 94с.
143624
  Семенец О.Е. Английский язык в развивающихся странах: проблемы социокультурного варьирования : Автореф. дис. ... д-ра филолог. наук : 10.02.04 / Семенец О.Е. ; МВ и ССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 47 с.
143625
  Семенец Олег Евгеньевич Английский язык в развивающихся странах: проблемы социокультурного варьирования : Дис... докт. филол.наук: 10.02.04 / Семенец Олег Евгеньевич; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1985. – 451л.
143626
  Семенец О.Е. Английский язык в развивающихся странах: Проблемы социокультурного варьирования. : Автореф... Доктора филол.наук: 10.02.04 / Семенец О.Е.; МВ и ССО УССР.КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1985. – 47л.
143627
  Хонна Н. Английский язык в разных культурах и межкультурная компетентность // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2012. – Т. 14, вып. 2 (71/72). – С.188-201. – ISSN 1606-951Х
143628
   Английский язык в ситуациях общения (учебн. пособие для ВУЗов). – М, 1990. – 142с.
143629
  Старков А.П. Английский язык для 9 кл. : 9 кл. / А.П. Старков, Б.С. Островский. – Москва, 1986. – 207 с.
143630
  Бородина Д.С. Английский язык для аспирантов : (учеб. пособие для подгот. аспирантов и соискателей к экзамену канд. минимума по англ. языку) : ... учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Д.С. Бородина, К.А. Мележик ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Тавр. нац. ун-т им. В.И. Вернадского, Каф. иностр. яз. ф-тов естеств.-науч. профиля. – Киев : Центр учеб. л-ры, 2013. – 407, [1] с. : ил. – ISBN 978-617-673-116-0
143631
  Макарова Е.Ф. Английский язык для биологов / Е.Ф. Макарова. – Москва : МГУ, 1979. – 143с.
143632
  Вяземская Л.О. Английский язык для взрослых / Л.О. Вяземская. – 355 с.
143633
   Английский язык для востоковедов. – Л, 1990. – 196с.
143634
  Либерман Н.И. Английский язык для вузов искусств / Н.И. Либерман. – 2-е изд. перераб. – М., 1989. – 463с.
143635
  Васильева М.А. Английский язык для географов / М.А. Васильева. – Москва, 1972. – 158с.
143636
  Васильева М.А. Английский язык для географов / М.А. Васильева. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1979. – 104с.
143637
  Гофтарш М.П. Английский язык для гидрографов, океанологов и метеорологов / М.П. Гофтарш, Л.Н. Сергиевская. – М., 1964. – 240с.
143638
  Баракова М.Я. Английский язык для горных инженеров : Лексический минимум / М.Я. Баракова. – Москва : Высшая школа, 1986. – 96 с.
143639
  Баракова М.Я. Английский язык для горных инженеров : Пособие по обучению чтению / М.Я. Баракова, Р.Л. Шендерова. – Москва : Высшая школа, 1987. – 104 с.
143640
  Баракова М.Я. Английский язык для горных инженеров : Учебник / М.Я. Баракова. – Изд. 2-е, испр. – Москва : Высшая школа, 1987. – 296 с.
143641
  Баракова М.Я. Английский язык для горных инженеров : Лабораторные работы / М.Я. Баракова, Г.И. Яременко. – Москва : Высшая школа, 1987. – 87 с.
143642
  Баракова М.Я. Английский язык для горных инженеров : Учебник для студ., обуч. по горным и геол. спец. / М.Я. Баракова, Р.И. Журавлева. – 3-е изд. перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 2002. – 288 с. – ISBN 5-06-003423-2


  Может быть рекомендован в качестве базового учебника в средних специальных учебных заведениях соответствующего профиля
143643
  Бурова З.И. Английский язык для гуманитарных специальностей вузов : лексический минимум / З.И. Бурова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 1987. – 110 с.
143644
  Бурова З.И. Английский язык для гуманитарных специальностей вузов : книга для чтения / З.И. Бурова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 1987. – 94 с.
143645
  Бурова З.И. Английский язык для гуманитарных специальностей вузов : лабораторные работы и тесты / З.И. Бурова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 1987. – 141с.
143646
  Бурова З.И. Английский язык для гуманитарных специальностей вузов : Учебник / З.И. Бурова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 1987. – 461с.
143647
   Английский язык для гуманитарных специальностей педагогических вузов. – М, 1985. – 336с.
143648
   Английский язык для гуманитарных факультетов. – Л, 1989. – 301с.
143649
  Пароятникова А.Д. Английский язык для гуманитарных факультетов университетов : Учебник / А.Д. Пароятникова. – Москва : Высшая школа, 1990. – 367с. – ISBN 5-06-000202-0
143650
   Английский язык для девочек и мальчиков. – К, 1996. – 174с.
143651
   Английский язык для делового общения = English for businessmen : В 2-х томах / Г.А. Дудкина, М.В. Павлова, З.Г. Рей, А.Т. Хвальнова. – Москва - Киев : Филология; " А.С.К.". – ISBN 5-94545-005-7; 966-539-348-0
Т. 1; (Части 1,2,3). – 2002. – 720с.
143652
   Английский язык для делового общения : В 2-х томах / И.Ф. Жданова, О.Е. Кудрявцева, Н.С. Попова, М.В. Скворцова, С.А. Шевелева. – Москва-Киев : Филология; А.С.К. – (English). – ISBN 5-94545-006-5; 966-539-349-9
Т.2; (части 4,5,6). – 2002. – 448с.
143653
   Английский язык для инженерных специальностей. – М, 1985. – 295с.
143654
  Пивненко Б.А. Английский язык для инженеров-судомехаников: уч. пособие / Б.А. Пивненко. – Москва : Высшая школа, 1986. – 254 с.
143655
   Английский язык для инженеров : [учебник для студ. вузов] / Т.Ю. Полякова, Е.В. Синявская, О.И. Тынкова, Э.С. Улановская; Т.Ю. Полякова, Е.В. Синявская, О.И. Тынкова, Э.С. Улановская. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1998. – 462, [2] с. : ил., табл. – ISBN 5-06-003509-3
143656
   Английский язык для историков : [ Учебник для вузов по спец. "История" ]. – Москва : МГУ, 1991. – 318 с. – Авт. указ. на об. тит. л. – ISBN 5-211-01549-5
143657
  Глушко М.М. Английский язык для математиков / М.М. Глушко. – Москва, 1971. – 208с.
143658
  Дорожкина В.П. Английский язык для математиков / В.П. Дорожкина. – Москва : МГУ
Ч.1. – 1973. – 287с.
143659
  Дорожкина В.П. Английский язык для математиков / В.П. Дорожкина. – Москва : МГУ
Ч.2. – 1974. – 404с.
143660
  Шаншиева С.А. Английский язык для математиков / С.А. Шаншиева. – Москва, 1976. – 415с.
143661
  Дорожкина В.П. Английский язык для математиков / В.П. Дорожкина. – Москва : МГУ, 1986. – 340с.
143662
  Шаншиева С.А. Английский язык для математиков / С.А. Шаншиева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Московского университета, 1991. – 399с.
143663
  Шаншиева С.А. Английский язык для математиков : [интенсивный курс для начинающих]: учебник / С.А. Шаншиева. – 4-е изд., перераб. – Москва : ГИС, 2006. – 424с. – ISBN 5-8330-0215-0
143664
   Английский язык для машиностроительных специальностей вузов. – М, 1990. – 415с.
143665
  Павлова Английский язык для медиков / Павлова, Н, Кулиш Л.Ю. и. – К., 1964. – 270с.
143666
  Павлова Английский язык для медиков / Павлова, Н. – К., 1977. – 279с.
143667
  Протопопова Л.И. Английский язык для медиков. / Л.И. Протопопова, Н.Н. Эристави. – Л., 1956. – 575с.
143668
  Сальникова Л.В. Английский язык для мереджеров / Л.В. Сальникова. – Москва, 1992. – 184с.
143669
  Смирнова Л.Н. Английский язык для научных работников / Л.Н. Смирнова. – Л., 1980. – 245с.
143670
  Васильева В.С. Английский язык для начинающих филологов / В.С. Васильева. – Днепропетровск, 1988. – 84с.
143671
  Скалкин В.Л. Английский язык для общения: уч. пособие / В.Л. Скалкин. – Москва : Высшая школа, 1986. – 191с.
143672
   Английский язык для пединститутов. – Минск
2. – 1983. – 248с.
143673
  Бойко В.А. Английский язык для пединститутов. / В.А. Бойко. – Минск
Ч.1. – 1981. – 240с.
143674
  Даминова Э.Р. Английский язык для подготовительных отделений / Э.Р. Даминова. – Казань, 1991. – 105с.
143675
  Кохановська В.А. Английский язык для подготовительных отделений пединститутов / В.А. Кохановська. – 2-е, перераб. и доп. – Минск, 1991. – 191с.
143676
  Лычко Л.Я. Английский язык для поступающих в высшие учебные заведения : Учебное пособие / Л.Я. Лычко, Новоградская-Морская, А.А. Халецкая. – Донецк : Сталкер, 1997. – 416с. – ISBN 9665960113
143677
   Английский язык для программистов: тексты и упражнения. – Москва : Память, 1992. – 96 с.
143678
  Миловидов В. Английский язык для работников сферы международного бизнеса / В. Миловидов. – Тверь, 1995. – 333с.
143679
  Семенов К.А. Английский язык для радиоинженеров / К.А. Семенов, И.М. Стржалковская. – Москва, 1964. – 208 с.
143680
  Вяземская О Л. Английский язык для русских технических школ / О Л. Вяземская, . – Москва-Ленинград, 1928. – 342с.
143681
  Карпышева Н.М. Английский язык для слушателей подготовительных отделений неязыковых вузов / Н.М. Карпышева, П.В. Царев. – Минск, 1984. – 239с.
143682
  Саинова Д.З. Английский язык для студентов-биологов / Д.З. Саинова. – Казань, 1985. – 205с.
143683
  Сундукова Л.В. Английский язык для студентов-заочников гуманитарных факульетов педагогических институтов / Л.В. Сундукова. – Минск, 1981. – 184с.
143684
  Дорожкина В.П. Английский язык для студентов-математиков : Учебник / В.П. Дорожкина; Под ред. В.А. Скворцова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : АСТ, Астрель, 2001. – 496с. – ISBN 5-17-010126-0; 5-271-02775-9;
143685
  Емельянова Г.А. Английский язык для студентов-механиков / Г.А. Емельянова. – Киев : Вища школа, 1985. – 143с.
143686
  Курашвили Е.И. Английский язык для студентов-физиков : первый этап обучения / Е.И. Курашвили. – Изд. 3-е, перераб. – Москва : Астрель ; АСТ, 2002. – 316, [4] с. : ил., табл. – Поуроч. слов.- минимум: с. 291-313. – ISBN 5-17-008724-1
143687
  Курашвили Е.И. Английский язык для студентов-физиков : второй этап обучения : учеб. пособие / Е.И. Курашвили, И.И. Кондратьева. В.С. Штрунова. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Астрель ; АСТ, 2003. – 189, [3] с. : ил., табл. – Словарь: с. 179-190. – ISBN 5-17-019110-3
143688
   Английский язык для студентов -заочников : Гуманитарные специальности:Учебн.пособие для студ.гуманит.спец.высш.учеб.зав. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск : Вышэйшая школа, 1998. – 416с. – ISBN 985-06-0388-7
143689
  Дубовик Е.И. Английский язык для студентов заочников экономических специальностей вузов / Е.И. Дубовик. – Минск, 1983. – 199с.
143690
   Английский язык для студентов заочной формы обучения . Гуманитарные специальности. – М, 1993. – 314с.
143691
   Английский язык для студентов радиотехнических специальностей вузов. – Минск : Вышейшая школа, 1987. – 231с.
143692
  Глушенкова Е.В. Английский язык для студентов экономических специальностей : учебник / Е.В. Глушенкова, Е.Н. Комарова. – Москва : Астрель; АСТ, 2003. – 352с. – ISBN 5-17-012069-9
143693
   Английский язык для студентов экономического факультета:Учебное пособие по письменной практике для студентов старших курсов. – Москва, 1987. – 136 с.
143694
  Китаевич Б.Е. Английский язык для судовых радиотехников / Б.Е. Китаевич. – М, 1965. – 271с.
143695
  Брискина К.С. Английский язык для технических вузов / К.С. Брискина. – 3-е изд., перераб. и доп. – Киев, 1977. – 294с.
143696
  Синявская Е.В. Английский язык для технических вузов / Е.В. Синявская. – М, 1990. – 463с.
143697
  Синявская Е.В. Английский язык для технических вузов / Е.В. Синявская. – М., 1990. – 463с.
143698
  Курашвили Е.И. Английский язык для технических вузов: Начальный курс : Пособие по чтению и устной речи для технических вузов: Учеб. пособие / Е.И. Курашвили. – 2-е изд, перераб. – Москва : Высшая школа, 1991. – 411с. – ISBN 5-06-002017-7
143699
  Бонами Д. Английский язык для технических училищ / Д. Бонами. – М, 1989. – 286с.
143700
  Долгополова И.М. Английский язык для физиков / И.М. Долгополова. – Москва, 1970. – 160с.
143701
  Сикорская Н.П. Английский язык для физиков / Н.П. Сикорская. – Минск, 1972. – 239с.
143702
  Сикорская Н.П. Английский язык для физиков / Н.П. Сикорская. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск, 1981. – 301с.
143703
  Величко Л.Ф. Английский язык для физиков / Л.Ф. Величко. – Днепропетровск, 1987. – 68с.
143704
  Васильева В.С. Английский язык для филологов / В.С. Васильева. – Днепропетровск, 1983. – 108с.
143705
  Васильева В.С. Английский язык для филологов / В.С. Васильева. – Днепропетровск, 1984. – 103с.
143706
   Английский язык для филологов: Учебное пособие. – Днепропетровск, 1987. – 68с.
143707
  Мифтахова Н.Х. Английский язык для химико-технологических вузов / Н.Х. Мифтахова. – Москва : Высшая школа
Ч. 1. – 1981. – 368 с.
143708
  Мифтахова Н.Х. Английский язык для химико-технологических вузов / Н.Х. Мифтахова. – Москва : Высшая школа
Ч. 2. – 1981. – 144 с.
143709
  Головкова Н.М. Английский язык для химиков / Н.М. Головкова. – М., 1982. – 184с.
143710
  Серебренникова Э.И. Английский язык для химиков / Э.И. Серебренникова, И.Е. Круглякова. – М, 1987. – 399с.
143711
  Морозенко В.В. Английский язык для экономистов : Книга для чтения / В.В. Морозенко. – Москва : Высшая школа, 1986. – 96 с.
143712
  Морозенко В.В. Английский язык для экономистов : Учебник / В.В. Морозенко. – Москва : Высшая школа, 1986. – 184 с.
143713
  Серов Н.П. Английский язык для экономистов сельского хозяйства. / Н.П. Серов. – Элиста, 1989. – 80с.
143714
  Морозенко В.В. Английский язык для экономистов: лексический минимум / В.В. Морозенко. – Москва : Высшая школа, 1986. – 63 с.
143715
  Викторов А.В. Английский язык для эксплуатационников и механизаторов морского транспорта. / А.В. Викторов, Л.В. Василенко. – Москва, 1962. – 156с.
143716
  Бурмистрова Н. Английский язык для эффективного менеджмента / Н. Бурмистрова, В. Котляр. – Москва : Технологическая школа бизнеса, 1994. – 264с. – ISBN 5-86073-008-Х
143717
  Зеликман А.Я. Английский язык для юристов / А.Я. Зеликман. – Ростов -на-Дону : Феникс, 1997. – 320с. – ISBN 5-85880-239-7
143718
  Матушевская Е.Г. Английский язык для юристов : Учебник для студ. юрид. фак-тов и вузов / Е.Г. Матушевская, Г.В. Степаненко; Московский новый юрид. ин-т. – Москва : Экзамен, 2003. – 512с. – ISBN 5-94692-017-0
143719
  Зеликман А.Я. Английский язык для юристов. / А.Я. Зеликман. – Ростов -на-Дону, 1995. – 320с.
143720
  Рогова Г.В. Английский язык за два года : Учебник / Г.В. Рогова, Ф.М. Рожкова. – изд.3-е. – Москва : Просвещение, 1981. – 382с.
143721
  Рогова Г.В. Английский язык за два года: уч. англ. яз. для уч-ся 9-10 кл. / Г.В. Рогова, Ф.М. Рожкова. – М., 1985. – 383с.
143722
  Рогова Г.В. Английский язык за два года: уч. англ. яз. для уч-ся 9-10 кл. / Г.В. Рогова, Ф.М. Рожкова. – 5-е изд. – Москва, 1989. – 382с.
143723
  Рогова Г.В. Английский язык за два года: уч. англ. яз. для уч-ся 9-10 кл. / Г.В. Рогова, Ф.М. Рожкова. – 6-е изд., перераб. – М., 1993. – 384с.
143724
  Беляева Т.М. Английский язык за пределами Англии / Т.М. Беляева, И.А. Потапова. – Л., 1961. – 152с.
143725
  Чобан М.В. Английский язык и влияние американской культуры на культуры других стран // Мова і культура : Наукове видання / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Київ, 2005. – Вип. 8, т. 5, ч. 2 : Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – С. 51-53. – (Філологія)
143726
   Английский язык как второй иностранный. – Москва : Высшая школа, 1976. – 444с.
143727
  Синагатуллин И.М. Английский язык как глобальный феномен и его влияние на вопросы образования // Педагогика : научно-теоретический журнал / Росс. акад. образования. – Москва, 2013. – № 7. – С. 90-96. – ISSN 0869-561Х


  Встает необходимость пересмотра содержания языкового образования учащейся молодежи.
143728
  Ягья В.С. Английский язык как фактор мировой политики / В.С. Ягья, Н.В. Блинова // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 102-107. – (Философия. Политология. Социология. Психология. Право. Международные отношения ; Вып. 4). – ISSN 1560-1390
143729
  Манвелова И.А. Английский язык минус русский равняется нулю? // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 12. – С. 52-53. – ISSN 1726-667Х
143730
  Карпов В.М. Английский язык на досуге. Пособие для учащихся IX-X классов. / В.М. Карпов, Л.М. Шагалов. – М., 1964. – 84с.
143731
  Карпов В.М. Английский язык на досуге. Пособие для учащихся V-VIII классов восьмилетней школы. / В.М. Карпов, Л.М. Шагалов. – М., 1962. – 88с.
143732
  Ступин Л.П. Английский язык на научных конференциях / Л.П. Ступин, А.Н. Лапицкий. – Л., 1984. – 142с.
143733
  Коргулев Г.Х. Английский язык на начальном этапе. / Г.Х. Коргулев. – М., 1963. – 160с.
143734
  Островский Б.С. Английский язык на факультативных занятиях в 10-11 кл. сред. шк.: Пособие для учителя. / Б.С. Островский. – М., 1990. – 95с.
143735
  Островский Б.С. Английский язык на факультативных занятиях в 7-8 кл. сред. школы : Пособие для учителя / Островский Б.С. – Москва, 1988. – 80 с.
143736
  Островский Б.С. Английский язык на факультативных занятиях в 8-9 кл. сред. шк. : Пособие для учителя / Б.С. Островский. – 2-е изд., дораб. – М., 1992. – 64с.
143737
  Островский Б.С. Английский язык на факультативных занятиях в сред. шк.: Пособие для учителя. / Б.С. Островский. – 2-е изд., дораб. – М., 1980. – 191с.
143738
  Ветрова Е.И. Английский язык науки /на материале художественной и научной литературы/ : Навч.посібник / Е.И. Ветрова. – Киев : Вища школа, 1993. – 255с. – ISBN 5-11-004000-1


  Пособие составлено на материале художественной, художественно-научной литературы и оригинальных научных текстов по биологии, геологии, экологии, физике, кибернетике.Включены отрывки из произведений известных английских и американских писателей и ...
143739
  Елохова Г.В. Английский язык по телевидению: (Учеб. пособие для неяз. вузов). / Г.В. Елохова, В.Д. Португалов. – М., 1984. – 128с.
143740
  Балабан М.А. Английский язык. / М.А. Балабан. – Киев; Москва, 1957. – 246с.
143741
  Зелтынь Е.М. Английский язык. / Е.М. Зелтынь. – М., 1972. – 320с.
143742
  Рапопорт Г.Г. Английский язык. / Г.Г. Рапопорт. – Днепропетровск, 1977. – 115с.
143743
  Старостин П.И. Английский язык. / П.И. Старостин. – М., 1978. – 200с.
143744
  Чистик М.Я. Английский язык. / М.Я. Чистик. – 3-е изд., испр. и доп. – М., 1988. – 350с.
143745
  Гужва Татьяна Английский язык. : разговорные темы : для абитуриентов, слушателей курсов, студентов филологических ф-тов / Татьяна Гужва. – 2-е изд., испр. – Киев : Тандем. – ISBN 966-7145-08-4
Ч. 1. – 1997. – 352 с.
143746
   Английский язык. (Метод. пособие) Задания для контрольных работ и краткие метод. указания по их выполнению.. – М, 1962. – 143с.
143747
  Костылев В.Ю. Английский язык. 3 курс. / В.Ю. Костылев. – вып. 2. – Львов, 1966. – 48с.
143748
  Старков А.П. Английский язык. 9 кл. / А.П. Старков. – М., 1985. – 207с.
143749
  Ратушная В. Английский язык. Для делового общения / В. Ратушная; Под. общ. ред. А.А.Лебедева; Научн. ред. А.Н.Лиманский; Ред англ. текста С.Фонфа; Ред. русского текста А.Е.Миллере. – Рига : Латвийская школа бизнеса, 1991. – 235с.
143750
   Английский язык. Задания для контрольных работ с краткими метод. указаниями по их выполнению. – М, 1963. – 184с.
143751
  Керножицкая О. Английский язык. Задания по грамматике (временные и неличные формы глагола в схемах, таблицах и упражнениях) : Для абитуриентов, слушателей курсов, студ. филол. фак. / О. Керножицкая. – Київ : Тандем, 1997. – 256с. – ISBN 966-7145-06-9
143752
  Игнатова Т.Н. Английский язык. Интенсивный курс / Т.Н. Игнатова. – 3-е издание, исправленное. – Москва : Высшая школа, 1992. – 255с. – ISBN 5-06-002950-6
143753
   Английский язык. Конртольное задание №7 для студентов заочн. ВУЗов. – Москва, 1951. – 8с.
143754
   Английский язык. Контрольная работа №1 для студентов заочн. фак-та 1 курса. – Рига, 1961. – 12с.
143755
   Английский язык. Контрольное задание № 1 для студентов заочных высших учебных заведений. – М, 1953. – 4с.
143756
   Английский язык. Контрольное задание № 5 для студентов заочн. ВУЗов (вариант 9 заданий). – М, 1953. – 7с.
143757
   Английский язык. Контрольное задание № 6 для студентов заочн. ВУЗов (вариант 9 заданий). – Москва, 1953. – 7с.
143758
   Английский язык. Контрольное задание № 7 для студентов заочн. ВУЗов (вариант 9 заданий). – М, 1953. – 7с.
143759
   Английский язык. Контрольное задание № 8 для студентов заочн. ВУЗов. – Москва, 1951. – 6с.
143760
   Английский язык. Контрольное задание № 8 для студентов заочн. ВУЗов (вариант 9 заданий). – М, 1953. – 8с.
143761
   Английский язык. Контрольное задание № 9 для студентов заочн. ВУЗов (вариант 9 заданий). – М, 1952. – 8с.
143762
   Английский язык. Контрольное задание №1 для студентов заочн. ВУЗов (вариант 9 заданий). – М, 1952. – 4с.
143763
   Английский язык. Контрольное задание №1 для студентов заочн. учебн. заведений.. – М, 1952. – 8с.
143764
   Английский язык. Контрольное задание №1 для студентов заочных ВУЗов. – Москва, 1951. – 4с.
143765
   Английский язык. Контрольное задание №2. – М, 1953. – 8с.
143766
   Английский язык. Контрольное задание №2 для студентов заочн. ВУЗов (вариант 9 заданий). – М, 1952. – 8с.
143767
   Английский язык. Контрольное задание №2 для студентов заочн. ВУЗов (вариант 9 заданий). – М, 1953. – 4с.
143768
   Английский язык. Контрольное задание №3 для студенитов заочн. ВУЗов. – Москва, 1951. – 6с.
143769
   Английский язык. Контрольное задание №3 для студентов заочн. ВУЗов (вариант 9 заданий). – С, 1953. – 6с.
143770
   Английский язык. Контрольное задание №3 для студентов заочн. высш. учебн. заведений.. – М, 1953. – 8с.
143771
   Английский язык. Контрольное задание №3. для студентов заочн. высш. учебн. заведений. – М, 1952. – 8с.
143772
   Английский язык. Контрольное задание №4 для студентов заочн. ВУЗов (вариант 9 заданий). – М, 1952. – 8с.
143773
   Английский язык. Контрольное задание №4 для студентов заочн. ВУЗов (вариант 9 заданий). – М, 1953. – 6с.
143774
   Английский язык. Контрольное задание №4 для студентов заочн. высш. учебн. заведений. – М, 1952. – 8с.
143775
   Английский язык. Контрольное задание №4 для студентов заочн. высш. учебн. заведений. – М, 1953. – 8с.
143776
   Английский язык. Контрольное задание №4 для студентов заочных ВУЗов. – Москва, 1951. – 6с.
143777
   Английский язык. Контрольное задание №5 для студентов заочн. ВУЗов. – Москва, 1951. – 6с.
143778
   Английский язык. Контрольное задание №6 для студентов заочн. ВУЗов. – Москва, 1951. – 8с.
143779
   Английский язык. Контрольное задание №7 для студентов заочн. ВУЗов (вариант 9 заданий). – М, 1952. – 8с.
143780
   Английский язык. Контрольное задание №8 для студентов заочн.ВУЗов (вариант 9 заданий). – М, 1952. – 4с.
143781
   Английский язык. Контрольное задание №9 для студентов заочн. ВУЗов. – М, 1951. – 8с.
143782
   Английский язык. Контрольное задание №9 для студентов заочн. ВУЗов (вариант 9 заданий). – М, 1953. – 4с.
143783
   Английский язык. Контрольное задание№ 5 для студентов заочн. ВУЗов (вариант 9 зададаний). – М, 1952. – 8с.
143784
   Английский язык. Контрольные задания (с программой на 130-150 часов и краткими методич. указ.). – Москва, 1974. – 104 с.
143785
   Английский язык. Контрольные задания (с программой на 130-150 часов и краткими методическими указаниями). – Москва, 1978. – 75 с.
143786
   Английский язык. Контрольные задания для студентов заочного отд. (бытовые темы). – Л, 1964. – 13с.
143787
   Английский язык. Курс ускоренного обучения. Указания к практическим занятиям для студентов, аспирантов и научных сотрудников лесотехнических ВУЗов всех специальностей. – Ленинград, 1974. – 72 с.
143788
   Английский язык. Лингафон. курс.. – Киев
2. – 1992. – 218 с.
143789
   Английский язык. Лингофон. курс.. – Киев
1. – 1992. – 213 с.
143790
   Английский язык. Метод. указания и учебные задания для студ. 1 этапа обучения. – Львов
Вып. 1. – 1971. – 52с.
143791
   Английский язык. Метод. указания и учебные задания для студ. 1 этапа обучения. – Львов
Вып. 2. – 1971. – 64с.
143792
   Английский язык. Методич. указания и тексты к практич. занятиям : для студ. историч. фак-тов гос. университетов. – Москва, 1988. – 64 с.
143793
   Английский язык. Повторит. курс. (для неязыковых вузов). – Москва, 1968. – 159с.
143794
  Бонди Е.А. Английский язык. Повторительный курс / Е.А. Бонди. – М, 1988. – 270с.
143795
   Английский язык. Пособие для курсов по подготовке в высш. учебн. заведения. – М, 1961. – 102с.
143796
   Английский язык. Пособие дя студентов 1,2 и 3 курсов.. – М, 1964. – 84с.
143797
   Английский язык. Программа для учащихся средних спец. учебн. заведений.. – М, 1971. – 16с.
143798
   Английский язык. Программа метод. указ. и контрольн. задания для студ.-заочн. вузов (фак-тов) неязыковых спец.. – Изд 2-е испр. – М, 1989. – 112с.
143799
   Английский язык. Программа, метод. указания и контрольные задания для студ.-заочн. ВУЗов (фак-тов) неязыковых спец.. – М, 1974. – 120с.
143800
   Английский язык. Программа, методические указания и контрольные задания для сутд.-заоч. вузов (фак-тов) неязыковых спец.. – М, 1972. – 120с.
143801
   Английский язык. Программа. методические указания и контрольные задания.. – 4-е изд. – М, 1970. – 137с.
143802
   Английский язык. Программированное пособие по грамматике. Часть 1. – Л, 1973. – 164с.
143803
  Гужва Т.Н. Английский язык. Разговорные темы / Т.Н. Гужва. – Киев, 1995. – 352 с.
143804
   Английский язык. Словарный и разговорный минимум для студентов заочных фак-тов высших инженерных морских учлилищ ММФ. Специальность 1612 "Эксплуатация судовых силовых установок". – М, 1970. – 36с.
143805
  Гужва Т.Н. Английский язык. Тексти для чтения и аудирования. Упражнения по грамматике : Для абитуриентов, слушателей курсов, студентов фил. фак-тов / Гужва Т.Н., Кодалашвили О.Б., Романовская Ю.Ю. – 2-е изд., испр. – Київ : Тандем. – ISBN 966-7145-28-Х
Ч.2. – 2000. – 416с.
143806
  Гужва Т.Н. Английский язык. Тексты для чтения и аудирования. Упражнения по грамматике : Для абитуриентов, слушателей курсов, студентов фил. фак-тов / Т.Гужва, О.Кодалашвили, Ю.Романовская. – Київ : Тандем. – ISBN 966-7145-02-6
Ч.2. – 1998. – 416с.
143807
  Гужва Т.Н. Английский язык. Тексты для чтения и аудирования. Упражнения по грамматике : Для абитуриентов, слушателей курсов, студентов фил. фак-тов / Т.Н.Гужва, О.Б.Кодалашвили, Ю.Ю.Романовская. – 2-е изд., испр. – Київ : Тандем. – ISBN 966-7145-27-1
Ч.1. – 2000. – 368 с.
143808
  Литвинова А.В. Английский язык. Шесть уч. пластинок / А.В. Литвинова. – Москва, 1936. – 48с.
143809
  Литвинова А.В. Английский язык. Шесть учебных пластинок / А.В. Литвинова. – 2-е изд. – Москва, 1937. – 61с.
143810
  Тимонова В.М. Английский язык: для ин-тов физ. культуры. / В.М. Тимонова. – М., 1985. – 271 с.
143811
  Игнатова Т.Н. Английский язык: интенсив. курс (уч. для неяз. спец. вузов) / Т.Н. Игнатова. – Москва, 1988. – 255с.
143812
  Игнатова Т.Н. Английский язык: интенсив. курс (уч. для неяз. спец. вузов) / Т.Н. Игнатова. – 2-е изд., стер. – Москва, 1990. – 255с.
143813
  Мабуб А. Английский язык: настоящая индустрия // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2014. – № 2, март. – С. 89-99. – ISSN 0130-9730


  С английским языком связан целый ряд коммерческих, экономических и производственных интересов. Именно эти интересы объединены в статье термином "индустрия".
143814
  Мабуб А. Английский язык: настоящая индустрия. Часть 2 // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2014. – № 3, май. – С. 102-108. – ISSN 0130-9730


  В статье акцентируется факт превращения области преподавания английского языка в огромную маркетинговую область, следствием которой является лингвистический империализм, навязывание культурных ценностей и религиозных взглядов Запада. Вместе с тем, ...
143815
  Труевцева О.Н. Английский язык: особенности номинации / О.Н. Труевцева. – Ленинград : Наука, 1986. – 247 с.
143816
  Федотова И.Г. Английский язык: практикум по двустороннему переводу. / И.Г. Федотова, Н.Н. Цыганкова. – М., 1992. – 108с.
143817
   Английский язык: Программа, метод. указания и контр. задания для студентов-заочн. ВУЗов (фак-тов) неязыковых спец.. – М, 1978. – 79с.
143818
  Левенталь В.И. Английский язык: просто о сложном : Практический курс / В.И. Левенталь. – Москва : Лайда, 1991. – 228с. – ISBN 5-87632-001-3
143819
  Левенталь В.И. Английский язык: Просто о сложном / В.И. Левенталь. – Л., 1993. – 224с.
143820
  Полянская Т.А. Английский язык: уч. пособие / Т.А. Полянская. – М., 1977. – 269с.
143821
  Верещагина И.Н. Английский язык: Учебник для IV класса четырехлетней начальной школы с углубленным изучением английского языка. / И.Н. Верещагина, Т.А. Притыкина. – Запорожье, 1994. – 220с.
143822
   Английский язык: Учебник для студентов 1 курса фак. и ин-тов иностр. яз.. – Ленинград, 1976. – 452с.
143823
  Курашвили Е.И. Английский язык: Учебное пособие по чтению и устн. речи для техн.вузов : Учебное пособие / Е.И. Курашвили. – Москва : Высшая школа, 1991. – 139с.
143824
  Островский Б.С. Английский язык: факультативный курс : Уч. пособие для 7-8 кл. ср. школ / Островский Б.С. – Москва : Просвещение, 1988. – 192 с.
143825
  Островский Б.С. Английский язык: факультативный курс. Уч. пособие для 10-11 кл. / Б.С. Островский. – Москва, 1990. – 191с.
143826
  Островский Б.С. Английский язык: факультативный курс. Уч. пособие для 10 кл. / Б.С. Островский. – 2-е изд. – М., 1980. – 208с.
143827
  Островский Б.С. Английский язык: факультативный курс. Уч. пособие для 8-9 кл. / Б.С. Островский. – 2-е изд., дораб. – М., 1992. – 192с.
143828
  Островский Б.С. Английский язык: факультативный курс. Уч. пособие для 8 кл. / Б.С. Островский. – М., 1975. – 239с.
143829
  Островский Б.С. Английский язык: факультативный курс. Уч. пособие для 8 кл. / Б.С. Островский. – 2-е изд., дораб. – М., 1978. – 224с.
143830
  Островский Б.С. Английский язык: факультативный курс. Уч. пособие для 9 кл. / Б.С. Островский. – 2-е изд., дораб. – М., 1979. – 221с.
143831
   Английский яызк. Контрольное задание №6 для студентов заочн. ВУЗов (вариант 9 заданий). – М, 1952. – 8с.
143832
   Английский, немецкий, французский: Лексический и грамматический справочник на трех языках. – К, 1997. – 211с.
143833
   Английский: путь к совершенству [Електронний ресурс] : полный интерактивный курс, средний уровень. – Москва : Медиа Хауз
1, 2. – 2002. – 2 CD + руководство пользователя (6с.). – Системн. требования:Windows 95/98/NT4.0 c Service Pack 3/Me/2000/XP (без SP2), Pentium 133 МГц (рекоменд. 266 МГц), 65МВ св.места на диске RAM 64МВ, 16-битная зв. карт., динамики, 4Х CD-ROM, микроф.- Загл. с этикетки диска.


  Висвітлено процес формування громадянського суспільства та місце і роль у цьому процесі соціальної роботи. Визначаються елементи формування українського громадянського суспільства засобами соціальної роботи. Розкрито особливості соціальної роботи як ...
143834
   Английский: путь к совершенству 2 [Електронний ресурс] : полный интерактивный курс, начальный (beginner level). – Москва : МедиаХауз: Syracuse, 2002. – 2 CD + буклет (6 с.). – Системн. требов.:P233 и выше, Windows 95/98/NT/Me/2000/XP(без SP 2), RAM:32 Mb, 4ч скоростной CD-ROM, звук.карт., наушн. и микр., Интернет.- Загл. с этикетки диска.


  Английский: путь к совершенству 2 - это новый полный курс английского языка от производителя, мирового лидера в области интерактивного обучения. Содержание: -30 уроков в 6-ти главах -более 20 минут видеофрагментов -более 90 минут фудиинформации и ...
143835
   Английский: путь к совершенству 2 [Електронний ресурс] : полный интерактивный курс, продвинутый (advanced level). – Москва : МедиаХауз: Syracuse, 2002. – 2 CD + буклет (6 с.). – Системн. требов.:P233 и выше, Windows 95/98/NT/Me/2000/XP(без SP 2), RAM:32 Mb, 4ч скоростной CD-ROM, звук.карт., наушн. и микр., Интернет.- Загл. с этикетки диска.


  Английский: путь к совершенству 2 - это новый полный курс английского языка от производителя, мирового лидера в области интерактивного обучения. Содержание: -30 уроков в 6-ти главах -более 20 минут видеофрагментов -более 90 минут фудиинформации и ...
143836
   Английския язык. Контрольное задание №5 для студентов заочн. высш. учебн. заведений. – М, 1953. – 8с.
143837
   Английско-български речник. – София
1. – 1985. – 884с.
143838
  Крылова Н.С. Английское государство / Н.С. Крылова. – Москва : Наука, 1981. – 301с.
143839
  Козлова М.Г. Английское завоевание Бирмы / М.Г. Козлова ; АН СССР, ин-т востоковедения. – Москва : Наука ; Главн. ред. восточн. лит-ры, 1972. – 318 с.
143840
  Антонова К.А. Английское завоевание Индии в XVIII веке / К.А. Антонова. – Москва, 1958. – 326с.
143841
  Сапрыкин Ю.М. Английское завоевание Ирландии (XII-XVII вв.) / Ю.М. Сапрыкин. – М., 1982. – 177с.
143842
  Агеев В.Ф. Английское завоевание Синда / В.Ф. Агеев. – Москва, 1979. – 141с.
143843
  Юдин Н.В. Английское и французское общество в начале Первой мировой войны // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2014. – № 5. – С. 16-28. – ISSN 0130-3864


  Статья посвящена изучению патриотического подъема в Англии и Франции в начале Первой мировой войны. На основе анализа широкого массива архивных документов автор выявляет характер и границы этого подъема, а также прослеживает эволюцию общественных ...
143844
  Виппер Б.Р. Английское искусство : Краткий исторический очерк Б. Р. Виппер / Б.Р. Виппер. – Тип. "Искра революции" и 2-я тип. изд-ва "Моск. большевик". – Москва : Изд. Гос. музея изобразит. искусств им. А. С. Пушкина, 1945. – 65 с., 20 л. ил. : ил., план. – "Краткая библиография", стр. 59-60
143845
  Лисенков Е.Г. Английское искусство 18 века / Е.Г. Лисенков. – Л., 1964. – 287с.
143846
   Английское меццо-тинто конца XVII-XVIII века из собрания Эрмитажа. – Л, 1987. – 50с.
143847
  Леви Г. Английское народное хозяйство / Г. Леви. – Москва, 1924. – 248 с.
143848
  Багиров В.К. Английское начало / В.К. Багиров. – М., 1989. – 464с.
143849
  Праздников А.Г. Английское общество в период реставрации Генриха VI (1470-1471 гг.) // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 10. – С. 162-167. – ISSN 0042-8779
143850
  Толстов С.В. Английское общество и ирландское восстание 1916 года : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.03 / Толстов С.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 26 с.
143851
  Толстов Сергей Валерианович Английское общество и ирландское восстание 1916 года. : Дис... канд. историч.наук: 07.00.03 / Толстов Сергей Валерианович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1982. – 244л. – Бібліогр.:л.196-243
143852
  Ретунская Марина Серафимовна Английское окказиональное словообразование. (На материале имен существ. и прилагат.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Ретунская Марина Серафимовна; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1974. – 21л.
143853
  Михайлов И.А. Английское Просвещение и журнал PHILOSOPHICAL TRANSACTIONS OF THE ROYAL SOCIETY. Новая эпоха развития европейской науки // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2014. – № 5. – С. 9-23. – ISSN 0235-1188


  В статье прослеживается роль старейшего научного издания в Европе PHILOSOPHICAL TRANSACTIONS OF THE ROYAL SOCIETY ("Философские трансакции Лондонского королевского общества") в развитии науки нового времени, характеризуются интеллектуальные основы ...
143854
  Прибыток И.И. Английское простое предложение / И.И. Прибыток. – Саратов, 1983. – 79с.
143855
  Хатт А. Английское профсоюзное движение / А. Хатт. – М, 1954. – 222с.
143856
  Рожков Б.А. Английское рабочее движение 1859-1864 / Б.А. Рожков. – М, 1973. – 236с.
143857
  Гурович П.В. Английское рабочее движение накануне второй мировой войны / П.В. Гурович. – Москва, 1967. – 360с.
143858
  Травкина А.Д. Английское региональное произношение / А.Д. Травкина. – М, 1986. – 60с.
143859
   Английское свободомыслие: Д. Локк, Д. Толанд, А.Коллинз. – М, 1981. – 302с.
143860
  Тройницкий С.Н. Английское серебро / С.Н. Тройницкий. – Пб., 1923. – 40с.
143861
   Английское серебро XVI-XX веков зи собраний Великобритании : каталог выставки. – Москва : Советский художник, 1977. – [96] с.
143862
  Есаков Г.А. Английское уголовное право: постижение современности через постижение истории // Политика и общество : Научный журнал по вопросам социальных наук. – Москва, 2006. – № 11/12. – С. 37-45. – ISSN 1812-8696
143863
  Трухановский В.Г. Английское ядерное оружие / В.Г. Трухановский. – М., 1985. – 230с.
143864
  Богдецкая Л.Д. Английсткий политический роман 1960-х годов : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.05 / Богдецкая Л. Д.; Горьк. ГУ. – Горький, 1973. – 27л.
143865
  Боjчев Д. Англиско-македонски политички и дипломатски речник = English-Macedonian dictionary of politics and diplomacy / Душан Боjчев. – Скопje : ТИВ-ТОП, 2001. – 632, [3] с. – ISBN 9989-9823-4-1
143866
  Райхель Г.М. Англистика в СССР / Г.М. Райхель. – Калинин, 1973. – 296с.
143867
  Шеппард А.У. Англичане в Греции / А.У. Шеппард. – М, 1948. – 48с.
143868
  Гамель И.Х. Англичане в России в XVI и XVII столетиях : Ст.1-2 / соч. акад. И. Гамеля. – Санкт-Петербург : Имп. Акад наук
Ст. 2. – 1869. – С. 181-308, 15, 8 с. – Приложение к т. 2 Записок Имп. Академии наук, № 2
143869
  Плюхина З.А. Англичане говорят так / З.А. Плюхина. – Москва : Высшая школа, 1991. – 175с.
143870
  Слезкин Л.Ю. Англичане на пути в Новый свет : Из предыстории Соединенных Штатов // Американский ежегодник / АН СССР, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 1974. – 1974 год. – С.5-44


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
143871
  Берри И. Англичане. / И. Берри. – Москва, 1981. – 111с.
143872
  Скалов Г. Англия / Г. Скалов. – Москва, 1928. – 30 с.
143873
  Шевский М. Англия / М. Шевский. – М-Л, 1929. – 189с.
143874
  Некрасов В.Н. Англия / В.Н. Некрасов. – Москва, 1963. – 32 с.
143875
   Англия : журнал о сегодняшней жизни в Великобритании. – Лондон
№ 1 (105). – 1988
143876
   Англия : журнал о сегодняшней жизни в Великобритании. – Лондон
№ 3 (107). – 1988
143877
   Англия : журнал о сегодняшней жизни в Великобритании. – Лондон
№ 1 (113). – 1990
143878
   Англия : журнал о сегодняшней жизни в Великобритании. – Лондон
№ 1 (125). – 1993
143879
   Англия : о жизни и бизнесе в сегодняшней Великобритании. – Лондон
№ 2 (126). – 1993
143880
  Аршинник Татьяна Англия = London is the capital : Подробно. По странам // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 7. – С. 88-94 : Іл.
143881
  Потемкин Ф.В. Англия 1815-1848 гг. Стеногр. лекции / Ф.В. Потемкин. – Москва, 1949. – 20с.
143882
   Англия XIV-XVII вв. : проблемы генезиса капитализма. – Горький
Вып. 2. – 1974. – 144с.
143883
   Англия XIV-XVII вв. Проблемы генезисы капитализма. – Горький, 1974. – 84с.
143884
   Англия XV-XVIII в.в. Проблемы генезиса капитализма : межвузовский сборник. – Горький : Изд-во Горьк. гос. ун-та
Вып. 3. – 1976
143885
  Озеров М.В. Англия без туманов: Из дневника корреспондента / М.В. Озеров. – М., 1977. – 127с.
143886
  Захаров С.В. Англия в 1870-1914 гг. / С.В. Захаров. – М., 1946. – 82с.
143887
  Галкин И.С. Англия в 1870-1914 годах / И.С. Галкин. – Москва, 1952. – 28с.
143888
  Захаров С.В. Англия в 1918-1922 / С.В. Захаров. – Москва, 1945. – 44с.
143889
  Мочульский Н.Ф. Англия в 1934-1937 годах / Н.Ф. Мочульский. – Москва, 1957. – 105с.
143890
  Жмыхов И. Англия в 1939-1950 годах / И. Жмыхов, В. Трухановский. – М, 1951. – 48с.
143891
  Гендель Г.М. Англия в 1960-1968 гг. / Г.М. Гендель. – Горький, 1969. – 36с.
143892
  Лурье Х.Г. Англия в 70-90-х гг. XIX в. и в период довоенного империализма. / Х.Г. Лурье. – М., 1936. – 32с.
143893
  Сомин Н.И. Англия в XVIII веке. Промышленная революция. Борьба североамериканских колоний Англии за независимость. Образование США : стенограмма лекций, прочитанных в ВПШ при ЦК ВКП(б) / Н.И. Сомин; Николай Иванович. – Москва : [б. и.], 1949. – 31 с. – (Курс всеобщей истории / ВПШ при ЦК ВКП(б) ; Новая история)
143894
  Вызинский Г.В. Англия в XVIII столетии : Публ. лекции проф. Московского университета Генриха Вызинского. Ч. 1-2. – Санкт-Петербург : В тип. И.И. Глазунова и комп.
Ч. 1. – 1860. – [2], 214, [1] с. – Экз. дефектный, без обл.
143895
  Зайцева С.Д. Англия в далеком прошлом / С.Д. Зайцева. – М., 1975. – 254с.
143896
  Зайцева С.Д. Англия в далеком прошлом / С.Д. Зайцева. – Москва, 1981. – 256с.
143897
  Федрович П. Англия в дни войны / П. Федрович. – М., 1942. – 48с.
143898
  Иоффе А.Е. Англия в наши дни / А.Е. Иоффе. – М.-Л, 1925. – 59с.
143899
  Соловьева Р.Г. Англия в Организации Объединенных Наций / Р.Г. Соловьева. – М., 1980. – 181с.
143900
   Англия в памфлете: Англ. публицист. проза нач. XVIII. – М, 1987. – 525с.
143901
  Хесин Е.С. Англия в экономике современного капитализма. / Е.С. Хесин. – М., 1979. – 367с.
143902
   Англия в эпоху абсолютизма. – М, 1984. – 199с.
143903
  Звавич И.С. Англия и Америка / И.С. Звавич. – М.-Л., 1932. – 176с.
143904
  Лан В.И. Англия и Америка / В.И. Лан. – М.-Л., 1934. – 63с.
143905
  Быкова А. Англия и англичане, их прошлое и настоящее / А. Быкова. – Ростов-на-Дону : Изд. : Н. Парамонова "Донская речь" ; [Электро-печатня А. Тер-Абрамиан], 1906. – 124 с. ил. – Конволют. - Перепл. с 4-мя кн.


  Содержание конволюта: 1. Англия и англичане, их прошлое и настоящее / Быкова А. - Ростов -на-Дону : Изд. : Н. Парамонова "Донская речь" ; [Электро-пчатня А. Тер-Абрамиан], [1905]; 2. . Великая хартия вольностей : с приложением переревода текста ...
143906
  Быкова А. Англия и англичане, их прошлое и настоящее / А. Быкова. – Ростов-на-Дону : Изд. : Н. Парамонова "Донская речь" ; [Электро-пчатня А. Тер-Абрамиан], 1906. – 124 с. ил.
143907
  Варга Е.С. Англия и Германия . / Е.С. Варга. – Москва, 1927. – 134с.
143908
  Лемонон Эрнест Англия и Германия. / Лемонон Эрнест. – М.Л., 1925. – 132с.
143909
  Луцкий В.Б. Англия и Египет. Стенограмма публ. лекции. / В.Б. Луцкий. – М., 1947. – 24с.
143910
  Толстой Ю.В. Англия и ее виды на Россию в 16-м веке. / Ю.В. Толстой. – 477-522с.
143911
  Мухарджи А. Англия и Индия / Абони Мухарджи. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1929. – 357 с.
143912
  Сулицкая Т.И. Англия и Малайзия. 1961-1971 гг.. / Т.И. Сулицкая. – Москва, 1973. – 182 с.
143913
  Поляков В.Г. Англия и мюнхенский сговор (март-сент. 1938 г.) / В.Г. Поляков. – М., 1960. – 335с.
143914
  Сергеев В.В. Англия и объединение Германии в 1848-1871 гг. / В.В. Сергеев. – Л., 1986. – 157с.
143915
  Емельянова Н.В. Англия и Парижская Коммуна / Н.В. Емельянова. – М., 1981. – 221с.
143916
  Гаврилова Т.И. Англия и первая русская революция (1905-1906 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Гаврилова Т.И.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1956. – 16л.
143917
  Муратов М. Англия и развитие капиатлизма в Индии. (1947-1962 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 573 / Муратов М.; ЛГУ. Кафедра истории нового и новейшего времения. – Л., 1968. – 20л.
143918
  Парфенов И.Д. Англия и раздел мира в последней трети ХІХ века: пробл. историографии / И.Д. Парфенов. – Саратов, 1978. – 183с.
143919
  Поздеева Л.В. Англия и ремилитаризация Германии. / Л.В. Поздеева. – М, 1956. – 270с.
143920
  Наринский М.М. Англия и Франция в послевоенной Европе (1945-1949 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 573 / Наринский М.М.; Ин-т всеобщей истории АН СССР. – М., 1969. – 24л.
143921
  Сно Э. Англия и Япония. / Э. Сно. – Л.-М., 1935. – 48с.
143922
  Жмыхов И.Н. Англия на втором этапе общего кризиса капитализма (1939-1954 гг.) / И.Н. Жмыхов. – Москва, 1954. – 48с.
143923
  Солодкин Р.Г. Англия на мировых рынках / Р.Г. Солодкин. – Москва, 1969. – 240с.
143924
  Мочульский Н.Ф. Англия на первом этапе общего кризиса капитализма / Н.Ф. Мочульский. – М, 1955. – 55с.
143925
  Спектатор М. Англия на перепутьи / М. Спектатор. – М.-Л., 1926. – 71с.
143926
  Зигфрид А. Англия наших дней / А. Зигфрид. – М, 1926. – 204с.
143927
   Англия по следам Шерлока Холмса : сфера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 2. – С. 36-37 : Фото. – ISSN 1029-5828
143928
  Лурье Х.Г. Англия после мировой войны / Х.Г. Лурье. – Москва, 1937. – 40с.
143929
  Обст Э. Англия, Европа и мир / Э. Обст. – 2-е изд. – М-Л, 1931. – 325с.
143930
  Гейкинг А.А. Англия, ее государственный, общественный и экономический строй : Исследования и наблюдения на Императорской Российской консульской службе / [Соч.] Бар. А. Гейкинга, канд. прав Дерпт.-Юрьев., д-ра философии Лейпциг., д-ра гражд. права Дюргам. ун-тов. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1909. – [4], 688, [1] с. – Библиогр.: "Библиография и источники" (с. 681-688)
143931
  Кокорин А.В. Англия, Шотландия и Ирландия / А.В. Кокорин. – М, 1972. – 94с.
143932
  Сно Г.Э. Англия. / Г.Э. Сно. – 72с.
143933
   Англия. Британская империя. Краткий указатель литературы. – Л, 1941. – 40с.
143934
  Дэниел К. Англия. История страны / Кристофер Дэниел. – Москва ; Санкт-Петербург : ЭКСМО ; Мидгард, 2008. – 480 с. – (Биографии великих стран). – ISBN 5-91016-009-5; 978-5-699-20600-1
143935
   Англия. Сборник новых произведений.. – М, 1924. – 104с.
143936
  Ковалев И. Англия: какие пэры нужны британскому парламенту? // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2012. – № 2 (50). – С. 44-56. – ISSN 0201-7083
143937
  Зуев В.Н. Англияи Общий рынок / В.Н. Зуев. – М., 1988. – 157с.
143938
  Таран О. Англізація української мови в проекції на загальний жаргон // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2012. – Вип. 14 : Актуальні проблеми сучасного мовознавства. – С. 252-260. – ISSN 2304-9383
143939
  Ажнюк Б.М. Англізми в сучасній українській, російській і чеській мовах // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 2/3. – С. 190-207. – ISSN 0027-2833


  Англійські запозичення в слов"янських мовах, що мають різні традиції контактів із Західною Європою та користуються різними графічними системами (кирилицею й латинкою), виявляють сподівані відмінності й подібності щодо характеру й ступеня їх ...
143940
  Омельченко Л.Ф. Англійська дієслівна композиція у семантико-стилістичному аспекті / Л.Ф. Омельченко, Н.М. Максимчук, І.А. Онищенко // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 567 : Лінгвістичні й дидактичні проблеми іншомовної комунікації. – С. 149-154. – (Романо-германська філологія). – ISSN 0453-8048
143941
  Жлуктенко Н.Ю. Англійська класика у сучасному літературно-критичному дискурсі: Нортроп Фрай як дослідник комедій Шекспіра // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С. 100-104. – ISBN 966-7825-78-7
143942
  Зеленський П.Г. Англійська мова : вступникам до вузів : навч. посібник для слухачів підготов.відділень ун-тів і пед. ін-тів / П.Г. Зеленський. – Вид. 3-тє, допов. і переробл. – Київ : Вища школа, 1980. – 274 с.
143943
  Гужва Т.М. Англійська мова = English : Розмовні теми: У 2-х частинах: Для студ. фак-тів іноземної філолог. ун-тів, ліцеїв, гімназій та коледжів / Тетяна Гужва. – Харків : Фоліо. – ISBN 966-03-3520-2
Кн.1. – 2006. – 414с.
143944
   Англійська мова : підручнік для студентів вищих навч. закладів / Л.Ю. Шапран, Л.І. Куниця, Г.А. Чередніченко, О.П. Авраменко; Шапран Л.Ю., Куниця Л.І., Чередніченко Г.А., Авраменко О.П. – Київ : ІНКОС, 2007. – 717с. – ISBN 966-8347-54-4
143945
  Грицай А.М. Англійська мова : навчально-методичний посібник для студентів 4 курсу факультету іноземних мов (друга спеціальність) / Грицай А.М.; Ніжинський держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин : Ніжинський державний ун-т ім. М. Гоголя, 2007. – 271с.
143946
  Путро А.О. Англійська мова = English : навчальний посібник [ для студентів вищих навч. закладів ] / Алла Путро ; Мін-во культури і туризму України ; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : ДАКККіМ, 2008. – 120 с. – ISBN 978-966-8683-98-5
143947
   Англійська мова : підручник за модульно-рейтинговою технологією навчання (для рівня В 1) для студентів вищих навчальних закладів : [ у 6 частинах ] / І.А. Гладка, Ю.А. Глєбова, О.С. Скубашевська, Л.М. Лонська, В.С. Камінська та ін. ; МОНУ ; Національний педагогічний ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [ за заг. ред. проф. А.В. Корольової ]. – Київ : Освіта України. – ISBN 978-966-188-013-8
Ч. 1. – 2008. – 288 с.


  Навчальний посібник для студентів педагогічних вищих навчальних закладів.
143948
   Англійська мова : підручник за модульно-рейтинговою технологією навчання (для рівня В 1) для студентів вищих навчальних закладів : [ у 6 частинах ] / І.А. Гладка, О.В. Кравченко, І.А. Лизун, Т.О. Анохіна, Т.О. Литвиненко та ін.; МОНУ ; Національний педагогічний ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [ за заг. ред. А.В. Корольової ]. – Київ : Освіта України. – ISBN 978-966-188-027-5
Ч. 2. – 2008. – 346 с.


  Навчальний посібник для студентів педагогічних вищих навчальних закладів.
143949
   Англійська мова : підручник за модульно-рейтинговою технологією навчання (для рівня В 1+) для студентів вищих навчальних закладів : [ у 6 частинах ] / І.А. Гладка, М.М. Деревянко, Т.В. Желобицька, М.М. Деревянко, І.А. Гладка та ін. ; МОНУ ; Національний педагогічний ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [ за заг. ред. А.В. Корольової ]. – Київ : Освіта України. – ISBN 978-966-188-028-2
Ч. 3. – 2008. – 260 с.


  Навчальний посібник для студентів педагогічних вищих навчальних закладів.
143950
  Бабенко Н.А. Англійська мова в 2-5 класах спеціалізованих шкіл : діагностика, дидактичні матеріали / Н.А. Бабенко. – Харків : Основа, Тріада+. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; 8 (56)). – ISBN 978-966-333-618-3
Ч. 2. – 2007. – 176 с.
143951
   Англійська мова в контексті вищої освіти : Навчальний посібник для студ. та магістрантів педагогічних спеціальностей / О.Ю. Моісеєнко, Лі Махтан, Ю.С. Селицька, Л.О. Дубко, А.В. та ін. Бузовський; О. Моісеєнко, М. Лі Махтан, Ю. Селицька, Л. Дубко та ін.; МОНУ; Луганський нац. пед. ун-т ім. Т. Шевченка. – Луганськ : Альма-матер, 2007. – 192с. – ISBN 978-966-617-161-3
143952
  Горенко О.П. Англійська мова для математиків : ( підручник для студ.-математиків ) / О.П. Горенко ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ : [ ПанТот ], 2009. – 112 с. – ISBN 978-966-1531-04-7
143953
  Кухарська В.Б. Англійська мова для психологів : навчально-методичний посібник для студ. 1-2 курсів напряму підготовки "Психологія" / В.Б. Кухарська; МОНУ; Тернопільський держ. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Київ : ІНКОС, 2007. – 326с. – ISBN 966-8347-42-0
143954
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 25. – 2006
143955
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 30. – 2006
143956
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 31. – 2006
143957
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 32. – 2006
143958
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 33. – 2006
143959
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 6. – 2007
143960
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 7. – 2007
143961
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 8. – 2007
143962
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 15. – 2007
143963
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 17. – 2007
143964
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 18. – 2007
143965
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 19/21. – 2007
143966
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 22/23. – 2007
143967
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 24. – 2007
143968
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 25. – 2007
143969
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 28. – 2007
143970
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 29. – 2007
143971
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 30. – 2007
143972
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 33. – 2007
143973
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 27. – 2008
143974
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 28. – 2008
143975
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 29. – 2008
143976
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 30. – 2008
143977
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 31. – 2008
143978
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 32. – 2008
143979
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 33. – 2008
143980
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 34. – 2008
143981
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 35. – 2008
143982
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 36. – 2008
143983
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 3 (229). – 2009
143984
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 6 (232). – 2009
143985
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 7 (233). – 2009
143986
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 8 (234). – 2009
143987
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 9 (235). – 2009
143988
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 16/18 (242/244). – 2009
143989
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 19/21 (245/247). – 2009
143990
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 22/23 (248/249). – 2009
143991
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 27 (253). – 2009
143992
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 28 (254). – 2009
143993
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 29 (255). – 2009
143994
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 30 (256). – 2009
143995
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 31 (257). – 2009
143996
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 33 (259). – 2009
143997
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 4 (266). – 2010
143998
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 5 (267). – 2010
143999
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 6 (268). – 2010
144000
   Англійська мова. 4 курс : підручник для студ. вищих навч. закл. України / М.О. Возна [та ін.] ; за заг. ред. В.І. Карабана. – Вінниця : Нова книга, 2008. – 440 с. – ISBN 978-966-382-162-7
<< На початок(–10)141142143144145146147148149150(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,