Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)141142143144145146147148149150(+10)В кінець >>
144001
  Мамулия Л.И. "Ал-Идах" Абу Али Ал-Фариси : Автореф... канд. филол.наук: 10.676 / Мамулия Л.И.; Тбилисск. гос. ун-т. – Тбилиси, 1970. – 21л.
144002
  Коцюба В.И. "Александровский мистицизм" и православная аскетическая традиция // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 10. – С. 92-101. – ISSN 0042-8744
144003
  Коцюба В.И. "Александровский мистицизм" и христианская антропология // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 3. – С. 90-100. – ISSN 0042-8744
144004
  Амшинская А.М. "Алёнушка" / А.М. Амшинская. – Москва, 1955. – 23с.
144005
  Коротаевский Г.П. "Алиби для президента" / Г.П. Коротаевский. – Киев : Политиздат, 1987. – 150с.
144006
  Зубань В. "Аліна й Костомаров", "Романи Куліша" В. Петрова: поетика інтелектуальної гри // Літературознавчі обрії : Праці молодих учених України / Інститут літератури ім. Т. Шевченка. НАНУ. – Київ, 2002. – Вип. 3. – С. 98-102. – ISBN 966-02-2500-8
144007
  Савчук Б. "Алкогольний фактор " в українській історії // Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал. / Мін. освіти і науки Укр.,Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2002. – № 2. – С. 50-59. – ISSN 0869-3595
144008
  Лук"янчук Г. "Алла Горська. Презентація каталогу" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 11-17 жовтня (№ 41). – С. 15
144009
  Кремень В. "Алло, Кремень слухає..." // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 2 лютого (№ 5). – С. 1-2. – ISSN 2219-5793


  Розповідь-запис телефонного зв"язку міністра освіти і науки з викладачами та громадянами, яких хвилюють сьогоднішні проблеми освіти.
144010
  Каневский А.С. "Алло, я вас вижу!" / А.С. Каневский. – М : Искусство, 1985. – 175 с.
144011
  Мамалига А. "Алмази творчості блискучі" // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 9. – С. 137-142


  Присвячується визначному ювілеєві - 80-літтю від дня народження та 50-літ-тю педагогічної та наукової діяльності - доктора філологічних наук, академіка Академй наук вищої школи України, заслуженого професора Львівського національного університету імені ...
144012
   [Алла Миколаївна Макарова] // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2018. – №1 (79). – С. 40-41
144013
  Мухаммад Ал-Тазрих, ал-мансури / Мухаммад, Ал-Хамави. – М., 1960. – 25с.
144014
  Потапова-Долицкая Александр Александрович Скочинский / Потапова-Долицкая. – 2-е доп. изд. – Москва-Ленинград, 1947. – 34с.
144015
  Лазаревский И. Александр Алексеевич Агин. / И. Лазаревский. – Москва-Ленинград : Искусство, 1946. – 27с.
144016
  Котов А.А. Александр Алехин. / А.А. Котов. – М, 1973. – 254с.
144017
  Левандовский С.Н. Александр Андреевич Шумилкин: Альбом / С.Н. Левандовский. – Л., 1986. – 117с.
144018
  Ляпунов Б.В. Александр Беляев. Критико-биогр. очерк. / Б.В. Ляпунов. – М. : Советский писатель, 1967. – 159 с.
144019
  Коробков Н.М. Александр Васильевич Суворов / Н.М. Коробков. – М., 1946. – 93с.
144020
  Куксин И.Е. Александр Давыдович Дубах / И.Е. Куксин. – М, 1990. – 107с.
144021
  Крундышев А.А. Александр Иванович Герцен / А.А. Крундышев. – Москва : Просвещение, 1982. – 96 с.
144022
  Крундышев А.А. Александр Иванович Герцен. Биография писателя : Пособие для учащихся / А.А. Крундышев. – Москва-Ленинград : Просвещение, 1967. – 132 с.
144023
  Костин Г.А. Александр Иванович Эртель. Жизнь и творчество / Г.А. Костин. – Воронеж, 1955. – 123с.
144024
  Кудряшев К.В. Александр І и тайна Федора Козьмича / К.В. Кудряшев. – факс. воспроизведение. – М., 1990. – 85с.
144025
   Александр Копелович. – М., 1990. – 48с.
144026
  Коробов А. Александр Коробов, 1905-1977 / А. Коробов. – М., 1979. – 12с.
144027
   Александр Котов. – М, 1984. – 304с.
144028
  Крейн Ю.Г. Александр Крейн / Ю.Г. Крейн, Н.И. Рогожина. – Москва : Музыка, 1964. – 108 с.
144029
  Кухно А.А. Александр Кухно: Стиховторения. / А.А. Кухно. – Новосибирск, 1986. – 154с.
144030
  Костюхин Е.А. Александр Македонский в литературной и фольклорной традиции / Е.А. Костюхин. – М., 1972. – 189с.
144031
  Мантурова Т.Б. Александр Матвеев / Т.Б. Мантурова. – М., 1974. – 54с.
144032
  Лукомская А.М. Александр Михайлович Ляпунов / А.М. Лукомская. – М.-Л., 1953. – 268с.
144033
  Мазурмович Б.Н. Александр Михайлович Никольский / Б.Н. Мазурмович. – М, 1983. – 75с.
144034
   Александр Михайлович Прохоров. – Москва : Наука, 1989. – 255с. – (Материалы к биобиблиографии ученых СССР.Сер.физики ; Вып.33)
144035
  Магницкая В.Д. Александр Николаевич Вакулев / В.Д. Магницкая. – М., 1963. – 62с.
144036
   Александр Николаевич Козлов. – М., 1968. – 26с.
144037
  Левшин Л.В. Александр Николаевич Теренин (1896-1967) / Л.В. Левшин. – Москва : Наука, 1985. – 224 с.
144038
   Александр Онуфриевич Ковалевский, 1840-1901 : [Биолог]: Библиогр. указ. – Москва : Наука, 1991. – 79с. – ISBN 5-02-005447-Х
144039
   Александр Петрович Котельников. 1865-1944 гг.. – Москва : Наука, 1968. – 122 с. : илл., 1 л. портр. – Шмуцтит.: АН СССР, Науч.-биогр. серия. – Библиогр.: "Печ. труды А.П. Котельникова" и лит. о нем (12 назв.) сс. 118-120
144040
  Лахти А.Г. Александр Пирумов / А.Г. Лахти. – Москва : Советский композитор, 1960. – 12 с.
144041
  Крендель Р.Н. Александр Сергеевич Грибоедов. 1795-1829. Памятка читателю / Р.Н. Крендель. – М., 1954. – 36с.
144042
  Лахостский К.П. Александр Сергеевич Пушкин / К.П. Лахостский. – Москва-Ленинград, 1964. – 176с.
144043
  Лотман Ю.М. Александр Сергеевич Пушкин / Ю.М. Лотман. – Л., 1981. – 253с.
144044
  Лотман Ю.М. Александр Сергеевич Пушкин / Ю.М. Лотман. – 2-е изд. – Л., 1983. – 253с.
144045
  Лукомская А.М. Александр Степанович Попов / А.М. Лукомская. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.-Л., 1951. – 298с.
144046
  Кондратович А.И. Александр Твардовский / А.И. Кондратович. – 2-е изд. – Москва, 1985. – 318 с.
144047
  Кулинич А.В. Александр Твардовский / А.В. Кулинич. – Киев, 1988. – 174с.
144048
  Маевский В.В. Александр Устинов / В.В. Маевский. – М, 1972. – 20с.
144049
  Коваленко С.А. Александр Фадеев / С.А. Коваленко. – Москва, 1976. – 63с.
144050
  Козлов И.Т. Александр Чаковский / И.Т. Козлов. – М., 1979. – 142с.
144051
  Кронгауз А.М. Александр Чекалин / А.М. Кронгауз. – М, 1950. – 64с.
144052
   Александра Александровна Яблочкина. – Москва, 1949. – 12с.
144053
  Волкова К.А. Александра Андреевна Глеголева-Аркадьева / К.А. Волкова. – Москва, 1947. – 32с.
144054
  Волкова К.А. Александра Андреевна Глеголева / К.А. Волкова. – Москва-Ленинград, 1948. – 27с.
144055
  Архипова Александра Александра Архипова о мифах. Как драконы стали смертными // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 7 (2862). – С. 14 : фото
144056
  Карклинь Г.Н. Александра Бриедис / Г.Н. Карклинь. – М, 1977. – 231с.
144057
  Носкович В.С. Александра Васильевна Щекатихина-Потоцкая / В.С. Носкович. – Ленинград, 1959. – 52 с.
144058
   Александра Васильевна Щекатихина. – Л, 1958. – 36с.
144059
   Александра Завьялова. – Ленинград, 1971. – 18с.
144060
  Колганова А. Александра Колганова, Георгия Сатель. Каталог выставки. / А. Колганова, Г Сатель. – М., 1985. – 40с.
144061
  Дале Татьяна Александра Коллонтай. Последний роман // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2009. – № 32 (1103). – С. 36-37. – ISSN 0234-1670
144062
  Бреслав Е.И. Александра Михайловна Коллонтай / Е.И. Бреслав. – М, 1974. – 110с.
144063
  Хохлов В. Александра Михайловна Круглова / В. Хохлов. – Кострома, 1952. – 20 с.
144064
  Зборовец И.В. Александра Монтвид в Харьковском институте благородных девиц : монография / И.В. Зборовец. – Харьков : Форт, 2015. – 138, [1] с. : портр., фот. – Библиогр.: с. 113-116


  У пр. №1698038 напис: Дарунок Науковій бібліотеці імені Максимовича Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка від автора. 29.03.2015 р. І. Зборовець
144065
  Леонтьева Г.К. Александра Николаевна Якобсон / Г.К. Леонтьева. – Ленинград : Художник РСФСР, 1988. – 128 с.
144066
   Александра Николаевна Якобсон. Каталог выставки.. – Ленинград : Советский художник, 1967. – 32 с.
144067
  Добрынина Е.А. Александра Пахмутова / Е.А. Добрынина. – Москва : Советский композитор, 1959. – 14 с.
144068
  Добрынина А Е. Александра Пахмутова / А Е. Добрынина, . – Москва : Советский композитор, 1973. – 141 с.
144069
  Попова Л.Г. Александра Петровна Воронович - Народная артистка СССР / Л.Г. Попова. – К., 1960. – 40с.
144070
  Сайкина А.В. Александра Сайкина: Выст. произведений. / А.В. Сайкина. – Горький, 1978. – 19с.
144071
  Билль А.Ф. Александра Феликсовна Билль = Книжная графика. Гравюра. Акварель. Рисунок : Каталог выставки / А.Ф. Билль. – Москва : Советский художник, 1977. – 53с.
144072
  Мчедлов-Петросян Александра Феофилактовна Васильева-Синцова.(К 130-летию со дня рождения) // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2006. – № 731. – С. 246-247. – (Хімія ; Вип. 14 (37)). – ISSN 0453-8048
144073
  Тугендхольд Я. Александра Экстер, как живописец и художник сцены. / Я. Тугендхольд. – Берлин, 1922. – 32с.
144074
  Бешевлиев В. Александрийска поезия / В. Бешевлиев. – София, 1935. – 243 с.
144075
  Еманов А.Г. Александрийская библиотека: метаморфозы прошлого и проекции будущего // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ-Планета". – Санкт-Петербург, 2011. – № 22 (160). – С. 21-23. – ISSN 1727-4893
144076
  Варичев Д.И. Александрийская война в источниках древности // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2007. – № 11. – С. 74-77. – ISSN 0321-0626
144077
  Парнов Е.И. Александрийская гемма / Е.И. Парнов. – М., 1990. – 397с.
144078
  Парнов Е.И. Александрийская гемма / Е.И. Парнов. – М., 1992. – 384с.
144079
   Александрийская поэзия. – М., 1972. – 430с.
144080
   Александрийские Веранды : citi-life // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 3. – С. 74-78 : Фото
144081
  Кузмин М. Александрийские песни / М. Кузмин. – Птгр. – 74с.
144082
  Малышевский И. Александрийский патриарх Мелентий Пигас и его участие в делах русской церкви. / И. Малышевский. – К., 1872. – 133с.
144083
  Гауф В. Александрийский шейх и его невольники / В. Гауф. – М., 1992. – 62с.
144084
  Хосроев А.Л. Александрийское христианство / А.Л. Хосроев. – М, 1991. – 274с.
144085
  Альтшуллер А.Я. Александринский театр : Автореф. дис. ... д-ра искусств. наук / Альтшуллер А.Я. ; Ин-т истории искусств. Ленингр. ин-т театра, музыки и кинематографии. – Ленинград, 1966. – 31 с.
144086
   Александрия. – Москва ; Ленинград, 1965. – 270с.
144087
  Кохан А.И. Александрия / А.И. Кохан, В.Г. Колесников. – Днепропетровск, 1979. – 77с.
144088
  Пестушко Валерий Александрия : Союз архитектуры и флоры / Пестушко Валерий, Гнатенко Виталий // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 2. – С. 42-49 : Іл.
144089
  Истрин В.М. Александрия русских хронографов : исследование и текст / В. Истрин. – Москва : Унив. тип., 1893. – VIII, 362, II, 356 с
144090
   Александрійська куртизанка. – К., 1993. – 256с.
144091
  Лановик З. Александрійська школа герменевтики й утвердження алегоричного методу інтерпретації біблійних текстів // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – Вип. 67. – С. 163-168
144092
  Зелінський А.Л. Александрійські фараони та їхні піддані. Зміцнення влади перших Птолемеїв / А.Л. Зелінський ; НАНУ, Ін-т сходознавства ім. А.М. Кримського. – Київ : Академперіодика, 2010. – 664 с. – ISBN 978-966-360-148-9
144093
  Кудрявцев А.И. Александро-Невская лавра. / А.И. Кудрявцев, Г.Н. Шкода. – Ленинград, 1986. – 303с.
144094
  Лень А Александров Анатолій Петрович / А Лень, Шут М. . // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000дакції. – Київ, 2013. – 2012. Вип. 4 (94) : До 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. – С. 45-48. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-73-2
144095
  Куницын М.Н. Александрова Слобода / М.Н. Куницын. – Ярославль, 1968. – 63с.
144096
  Куницын М.Н. Александрова Слобода / М.Н. Куницын. – Ярославль, 1976. – 112с.
144097
  Васильев С. Александровская слобода / С. Васильев. – Москва, 1971. – 22 с.
144098
  Логинов В.Н. Александровские невесты / В.Н. Логинов. – М., 1968. – 160с.
144099
  Стесин М.И. Александровские поперечники множеств в банаховых пространствах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Стесин М.И.; МГУ. – М, 1975. – 13л.
144100
  Яковлев В.П. Александровский дворец-музей в Детском селе / В.П. Яковлев. – Л., 1927. – 207с.
144101
  Яковлев В.П. Александровский дворец-музей в Детском селе / В.П. Яковлев. – Л., 1928. – 560с.
144102
   Александровский дворец-музей и парк в г.Пушкине. – Л, 1939. – 78с.
144103
  Шевелева Е.В. Александровский сад / Е.В. Шевелева. – М, 1988. – 382с.
144104
  Шевелева Е.В. Александровский сад. / Е.В. Шевелева. – М, 1977. – 318с.
144105
  Шевелева Е.В. Александровский сад. / Е.В. Шевелева. – 2-е изд. – М, 1980. – 269с.
144106
  Сафонов В. Александровский сельский совет / В. Сафонов. – Свердловск, 1947. – 56с.
144107
  Кудрявцев Ф.А. Александровский централ. / Ф.А. Кудрявцев. – Иркутск, 1936. – 100с.
144108
  Глузман А.В. Александровское караимское духовное училище в Евпатории (1894-1918 гг.) / А.В. Глузман, Л.И. Редькина, С.А. Вишневский // Образование и педагогическая мысль Крыма (ХІХ - начало ХХ столетия) : монография / А.В. Глузман, Л.И. Редькина, С.А. Вишневский, М.А. Канишева, Д.А. и др. Прохоров. – Киев : Знания Украины, 2007. – С. 157-174. – ISBN 978-966-316-179-2


  Количественный состав студентов на факультетах университетов Российской империи в конце ХІХ в. (по данным на 01.01.18 г.).
144109
  Рогачев А.Н. Александровское поселение древнекаменного века у села Костенки на Дону / Рогачев А.Н. // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т истории материальной культуры им. Н.Я. Марра. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1955. – № 45 : Александровское поселение древнекаменного века у села Костенки на Дону / Рогачев А.Н. – С. 9-162, рис.
144110
  Тарасов П.П. Александропольская крепость. / П.П. Тарасов. – Баку, 1956. – 106с.
144111
  Москаленко Леся Александрос Ангелопулос. Я провів щасливі роки в наших готелях на Криті / Москаленко Леся, Ільченко Володимир, Крамський Влад // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 80-81 : фото
144112
  Москаленко Леся Александрос Ангелопулос: Aldemar - це ціла епоха : персона / Москаленко Леся, Ільченко Володимир, Тешаєва Міла // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 2. – С. 46-47 : Фото
144113
  Каширин В.Б. Александру Авереску глазами военной разведки Российской империи: штрихи к портрету будущего маршала Румынии // Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2014. – № 4. – С. 27-38. – ISSN 0132-1366
144114
   Александру Блоку. – М, 1980. – 80с.
144115
  Опреску Д. Александру Чукуренку. / Д. Опреску. – 2-е изд. – Бухарескт, 1963. – 72с.
144116
   Александрыя. – Минск : Выд-ва АН БССР, 1962. – 363с.
144117
  Цанов А.С. Александър Батенберг : Първите седем години на свободна България / А.С. Цанов. – София : Дике, 1991. – 168 с.
144118
  Янева К. Александър Геров. / К. Янева. – София, 1978. – 93с.
144119
  Куманов М. Александър Малинов - познатият и непознатият / М. Куманов. – София, 1993. – 122с.
144120
  Кръстев В. Александър Морфов / В. Кръстев. – София : Наука и изкуство, 1962. – 44 с.
144121
  Райнов Б. Александър Стайнлен : монография / Б. Райнов. – София : "Български художник", 1962. – 186 с. : илл.
144122
   Александър Стамболийски.. – София, 1980. – 640с.
144123
  Геновский М. Александър Стамболийский - Отблизо и отдалеко. / М. Геновский. – София, 1982. – 460с.
144124
  Болота И. Алексас Ясутис -- Юльмис. Жизнь и творчество : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Болота И. ; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1964. – 12 с.
144125
   Алексеев М.П.: Список научных печатных трудов. – Ленинград, 1956. – 35с.
144126
  Поливанов П.С. Алексеевский равелин / П.С. Поливанов. – Л, 1926. – 207с.
144127
  Щеголев П.Е. Алексеевский равелин / П.Е. Щеголев. – Москва, 1989. – 379с.
144128
   Алексеевский равелин. – Л
Кн. 1. – 1990. – 446с.
144129
   Алексеевский равелин. – Л
Кн. 2. – 1990. – 446с.
144130
  Шведов И.А. Алексей Александрович Васильев / И.А. Шведов. – Кишинев, 1969. – 100с.
144131
   Алексей Александрович Заусаев. Каталог выставки. Живопись.. – М., 1963. – 15с.
144132
  Аскольдов С.А. Алексей Александрович Козлов / С.А. Аскольдов; Русский христианский гум. ин-т; Сост.и предсл. Н.П. Ильин. – Санкт-Петербург : Русский Христианский гуманит. ин-т, 1997. – 272с. – ISBN 5-88812-030-8
144133
   Алексей Александрович Рыбников. – М, 1988. – 39с.
144134
  Виноградов В.В. Алексей Александрович Шахматов / В.В. Виноградов. – Петербург : Колос, 1922. – 80 с. – (Сер. Биографическая библиотека)
144135
  Терехов П.Г. Алексей Алексевич Ухтомский / П.Г. Терехов. – М., 1957. – 56с.
144136
  Беляева Е.И. Алексей Алексеевич Борисяк / Е.И. Беляева. – М.-Л., 1947. – 51с.
144137
  Нестерова Н.М. Алексей Алексеевич Заварзин. / Н.М. Нестерова. – М., 1951. – 36с.
144138
  Невмывака Г.А. Алексей Алексеевич Заварзин. / Г.А. Невмывака. – Л., 1971. – 208с.
144139
  Сидоров А.А. Алексей Алексеевич Кокорекин / А.А. Сидоров. – М-Л, 1949. – 32с.
144140
  Меркулов В.Л. Алексей Алексеевич Ухтомский / В.Л. Меркулов. – М.-Л., 1960. – 316с.
144141
  Айрапетьянц Э.Ш. Алексей Алексеевич Ухтомский / Э.Ш. Айрапетьянц ; Ленингр. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1969. – 64 с. : ил. – (Выдающиеся ученые Ленинградского университета)
144142
  Владич Л.В. Алексей Алексеевич Шовкуненко - Народный художник СССР / Л.В. Владич. – Київ, 1960. – 32с.
144143
  Сидоров А.А. Алексей Алексеевич Шовкуненко / А.А. Сидоров. – М-Л, 1948. – 27с.
144144
   Алексей Алексеевич Шовкуненко. – Москва, 1954. – 17с.
144145
  Новокшанова З.К. Алексей Андреевич Тилло : картограф, геодезист, географ / З.К. Новокшанова. – Москва : Геодезиздат, 1961. – 120 с.
144146
  Оноприенко В.И. Алексей Андреевич Тилло. К 100-летию со дня рождения // Юбилеи науки : ежегодник / Акад. наук УССР ; Центр исследований научно-технич. потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва. – Киев, 1990. – за 1989 год. – С. 329-333. – ISBN 5-12-000444-X
144147
  Могильная В. Алексей Аракчеев: "Широк человек..." // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2016. – № 6 (94). – С. 86-101. – ISSN 1819-6268
144148
  Вишневская И.Л. Алексей Арбузов / И.Л. Вишневская. – Москва : Советский писатель, 1971. – 231 с.
144149
   Алексей Афанасьевия Кокель: Воспоминания современников и учеников. – Чебоксары, 1980. – 72с.
144150
  Карпеко В.К. Алексей Большаков / В.К. Карпеко. – Симферополь, 1952. – 64с.
144151
  Боголюбов К.В. Алексей Бондин / К.В. Боголюбов. – Свердловск, 1957. – 48с.
144152
  Балакин П.П. Алексей Варламов / П.П. Балакин. – Ленинград, 1975. – 18с.
144153
  Сарабьянов Д.В. Алексей Васильевич Бабичев - художник, теоретик, педагог / Д.В. Сарабьянов. – М., 1974. – 111с.
144154
  Казак А.В. Алексей Васильевич Киселев / А.В. Казак. – Ленинград, 1988. – 112с.
144155
   Алексей Васильевич Кольцов. – Воронеж, 1957. – 18с.
144156
  Владимиров П.В. Алексей Васильевич Кольцов, как человек и как поэт : [Речь, произнес. 27 окт. 1892 г. в торжеств. собр. Ист. о-ва Нестора Летописца] / П.В. Владимиров. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1894. – [2], 30 с. – Отд. оттиск: Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца. Кн. 8
144157
  Железнова М.М. Алексей Васильевич Тыранов / М.М. Железнова. – Л, 1985. – 64с.
144158
  Остроумов Б.А. Алексей Васильевич Улитовский. 1893-1957 / Б.А. Остроумов. – Л., 1975. – 96с.
144159
   Алексей Васильевич Шубников (1887-1970). – Ленинград : Наука, 1984. – 221с.
144160
  Варьяш А. Алексей Венецианов: следствие по делу о судьбе // Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 2008. – № 3. – С. 276-291. – ISSN 1726-6084
144161
  Лансере А.К. Алексей Викторович Воробьевский / А.К. Лансере. – Ленинград, 1980. – 96с.
144162
  Курц Р.Е. Алексей Викторович Щусев / Р.Е. Курц. – Кишинев, 1973. – 66 с.
144163
  Нестерова Н.М. Алексей Викторович Щусев. / Н.М. Нестерова. – М.-Л., 1947. – 36с.
144164
   Алексей Всеволодович Богатский. – Киев, 1986. – 100 с.
144165
   Алексей Гаврилович Венецианов. – Москва, 1954. – 32с.
144166
  Савинов А.Н. Алексей Гаврилович Венецианов / А.Н. Савинов. – Москва, 1955. – 224с.
144167
   Алексей Гаврилович Венецианов. – М., 1957. – 45с.
144168
   Алексей Гаврилович Венецианов. – Л., 1980. – 391с.
144169
  Леонтьева Г.К. Алексей Гаврилович Венецианов / Г.К. Леонтьева. – Ленинград, 1980. – 199с.
144170
  Леонтьева Г.К. Алексей Гаврилович Венецианов / Г.К. Леонтьева. – Л, 1988. – 288с.
144171
  Горбатов Б.Л. Алексей Гайдаш / Б.Л. Горбатов. – Барнаул, 1969. – 259с.
144172
  Макаров К.А. Алексей Георгиевич Сотников: Жизнь и творчество / К.А. Макаров. – Москва, 1986. – 157с.
144173
  Брянцева В.Н. Алексей Головков / В.Н. Брянцева. – Москва : Музыка, 1964. – 68 с.
144174
  Рогачевский М.Л. Алексей Грибов / М.Л. Рогачевский. – М., 1979. – 264с.
144175
   Алексей Григорьев. Скульптура, графика.. – М., 1990. – 31с.
144176
   Алексей Григорьевич Дояренко. – М, 1958. – 52с.
144177
   Алексей Григорьевич Ситенко. – К., 1987. – 42с.
144178
   Алексей Григорьевич Ситенко. – К., 1987. – 41с.
144179
  Агапов Б. Алексей Григорьевич Стаханов / Б. Агапов. – Москва, 1938. – 32с.
144180
  Орловский Н.В. Алексей Григорьевия Дояренко, 1874-1958 гг. / Н.В. Орловский. – М., 1980. – 110с.
144181
  Глобачева С.И. Алексей Грицай / С.И. Глобачева. – М, 1971. – 110с.
144182
   Алексей Денисович Дикий. Народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии. – М., 1949. – 12с.
144183
  Белан А.А. Алексей Десняк. (Опыт монографического исследования) : Автореф... кандид.наук: / Белан А.А.;. – Нежин, 1949. – 16 с.
144184
  Нестеров Н.М. Алексей Дмитриевич Сперанский / Н.М. Нестеров. – М.-Л., 1950. – 36с.
144185
  Васильев Л.Г. Алексей Дорогойченко. Очерк жизни и творчества / Л.Г. Васильев. – Саранск, 1961. – 142с.
144186
  Исакова О.В. Алексей Евграфович Фаворский / О.В. Исакова. – М.-Л, 1947. – 47с.
144187
  Фаворская Т.А. Алексей Евграфович Фаворский, 1860-1945. / Т.А. Фаворская. – Л., 1980. – 253с.
144188
  Фаворская Т.А. Алексей Евграфович Фаворский. / Т.А. Фаворская. – Л., 1968. – 56с.
144189
   Алексей Егорович Викторов : Биобиблиографический указатель. – Москва, 1982. – 76с.
144190
  Мроз Е. Алексей Егорович Егоров 1776-1851 / Е. Мроз. – М.Л., 1947. – 24с.
144191
  Голенький Г.Ф. Алексей Еремин / Г.Ф. Голенький. – Ленинград, 1985. – 159с.
144192
  Юхно М.Л. Алексей Жарков. / М.Л. Юхно. – М., 1989. – 63с.
144193
   Алексей Жибинов. – Иркутск, 1989. – 94с.
144194
   Алексей Жупанский // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2017. – № 32 (161), 8 сентября 2017. – С. 44
144195
  Лебедянский М.С. Алексей Зубов, 1682-1750. / М.С. Лебедянский. – Л., 1981. – 72с.
144196
  Бондаренко И.М. Алексей и Рита / И.М. Бондаренко. – Ростов -на-Дону : Ростовское книжное издательство, 1969. – 180 с.
144197
  Круглый И.А. Алексей и Сергей Ткачевы / И.А. Круглый. – Ленинград, 1979. – 263 с.
144198
  Плотников В.И. Алексей Иванович Авдышев / В.И. Плотников. – Ленинград : Художник РСФСР, 1968. – 44с.
144199
  Трошин И.И. Алексей Иванович Бородин. / И.И. Трошин. – Л., 1966. – 52с.
144200
  Вяткин В.В. Алексей Иванович Мусин-Пушкин // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 9. – С. 20-32. – ISSN 0042-8779


  О жизни и деятельности русского государственного деятеля, историка, собирателя рукописей и русских древностей А. И. Мусина-Пушкина.
144201
   Алексей Иванович Пауков. – М., 1988. – 23с.
144202
  Стерикин А.Ю. Алексей Измалков. / А.Ю. Стерикин. – М, 1973. – 80с.
144203
   Алексей Ильич Кравченко. Выставка произведений. Москва, 1973. – Москва, 1973. – 39с.
144204
   Алексей Ильич Кравченко. Выставка рисунков. Каталог. – М., 1969. – 20с.
144205
  Крапивина И.А. Алексей Ильич Лёзнов-мастер жостовской росписи / И.А. Крапивина. – Москва, 1961. – 23 с.
144206
   Алексей Кадушкин, 1925-1984. – М, 1986. – 48с.
144207
  Каровский А.В. Алексей Каровский, 1903-1976: Живопись. Графика. Фотомонтаж. / А.В. Каровский. – М., 1984. – 18с.
144208
  Новоуспенский Н.Н. Алексей Кондратьевич Саврасов / Н.Н. Новоуспенский. – Ленинград; Москва, 1967. – 136с.
144209
  Лапунова Н.Ф. Алексей Кондратьевич Саврасов. / Н.Ф. Лапунова. – Л., 1969. – 44с.
144210
  Федоров-Давыдов Алексей Кондратьевич Саврасов. 1830-1897. Жизнь и творчество / Федоров-Давыдов. – М., 1950. – 79с.
144211
   Алексей Кондратьевич Саврасов. Альбом репродукций. – Москва, 1956. – 16с.
144212
   Алексей Кондратьевич Саврасов. К 50-летию со дня смерти (1897-1947). – М., 1948. – 110с.
144213
  Мальцва Ф.С. Алексей Кондратьевич Саврасов: Жизнь и творчество. / Ф.С. Мальцва. – М., 1977. – 406с.
144214
  Никифоров П. Алексей Константинович Глебов / П. Никифоров. – М., 1960. – 70с.
144215
  Покровский В.И. Алексей Константинович Толстой : его жизнь и сочинения: Сборник историко-литературных статей / Сост. В.[И.] Покровский. – Москва : [Тип. Г. Лисснера и Д. Собко], 1908. – [4], 318 с.
144216
  Жуков Д.А. Алексей Константинович Толстой / Д.А. Жуков. – М., 1982. – 383с.
144217
  Стафеев Г.И. Алексей Константинович Толстой. Жизнь и творчество. : Автореф... Канд.филол.наук: / Стафеев Г.И.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1969. – 27л.
144218
  Разумовская С.В. Алексей Кравченко / С.В. Разумовская. – М, 1935. – 92с.
144219
  Разумовская С.В. Алексей Кравченко / С.В. Разумовская. – М, 1962. – 259с.
144220
  Разумовская С.В. Алексей Кравченко / С.В. Разумовская. – М, 1986. – 342с.
144221
  Кеменов В.С. Алексей Кравченко / В.С. Кеменов. – Ленинград, 1986. – 382с.
144222
  Горбатов Б. Алексей Куликов, боец... / Б. Горбатов. – М., 1943. – 63с.
144223
  Горбатов Б. Алексей Куликов, боец... / Б. Горбатов. – М., 1944. – 44с.
144224
  Горбатов Б. Алексей Куликов, боец... / Б. Горбатов. – М., 1945. – 44с.
144225
  Горбатов Б. Алексей Куликов,боец... / Б. Горбатов, 1942. – 56 с.
144226
   Алексей Леонидович Гландин: Живопись, рисунок. – М., 1985. – 31с.
144227
   Алексей Леонов. Художник-космонавт // Творчество народов мира. – Москва, 2006. – Вып. 9. – С. 41-55.
144228
   Алексей Леонтьевич Нарочницкий. – Москва : Наука, 1988. – 109с. – (Материалы к биобиблиографии ученых СССР ; Вып. 18 ; Сер. истории). – ISBN 5-02-009421-8
144229
  Силаев А.Я. Алексей Липецкий / А.Я. Силаев. – Липецк, 1962. – 32 с.
144230
  Лопаткинков А.Н. Алексей Лопатников / А.Н. Лопаткинков. – М, 1980. – 55с.
144231
  Руманова Л.Ю. Алексей Максимович Горький / Л.Ю. Руманова. – М., 1956. – 164с.
144232
  Крендель Р.Н. Алексей Максимович Горький (1868-1936). К 25-летию со дня смерти. / Р.Н. Крендель, Л.Ю. Руманова. – М., 1961. – 24с.
144233
   Алексей Матвеевич Румянцев. – Москва : Наука, 1976. – 104с. – (Материалы к биобиблиографии ученых СССР: Серия экономики ; Вып. 6)
144234
  Степанов А.М. Алексей Матвеевич Степанов / А.М. Степанов. – Москва, 1974. – 36с.
144235
  Макаров В.А. Алексей Матвеевич Филомафитский (1807-1849) / В.А. Макаров. – М., 1986. – 152с.
144236
  Андреев И.Л. Алексей Михайлович / Игорь Андреев. – Изд. 2-е, испр. – Москва : Молодая гвардия, 2006. – 640с. – (Жизнь замечательных людей ; (971)). – ISBN 5-235-02875-9


  Более чем 30-е правление "Тишайшего" царя (1645-1676) исполнено бурными событиями: многочисленными войнами и мятежами, воссоединением с Украиной и присоединением к России Сибири, восстанием Степана Разина и расколом Церкви
144237
  Можуховская Е.В. Алексей Михайлович Грицай / Е.В. Можуховская. – Ленинград, 1969. – 68с.
144238
  Борейко В.Е. Алексей Михайлович Краснитский // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2015. – № 5 (109). – С. 47-48
144239
   Алексей Михайлович Старостин.. – М., 1988. – 32с.
144240
  Унковский А.М. Алексей Михайлович Унковский. / А.М. Унковский. – М., 1979. – 133 с.
144241
  Гавур Анна Алексей Муровцев. Путешествия доступнее с Amadeus // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2015. – № 4. – С. 9-12 : фото
144242
  Николаев В.Н. Алексей Мусатов / В.Н. Николаев. – 2-е изд. – М : Детская литература, 1962. – 64 с.
144243
  Николаев В.Н. Алексей Мусатов / В.Н. Николаев. – 2-е изд. – М : Детская литература, 1981. – 112 с.
144244
  Тельпугов В.П. Алексей Недогонов / В.П. Тельпугов. – М. : Советский писатель, 1958. – 139 с.
144245
  Волосюк Э.А. Алексей Никанчиков - трехкратный чемпион мира по фехтованию / Э.А. Волосюк. – Москва, 1972. – 20с.
144246
  Бах Л.А. Алексей Николаевич Бах : Биогр. очерк. К 100-летию со дн рождения 1857-1957 / Л.А. Бах, А.И. Опарин. – Москва : АН СССР, 1957. – 175с.
144247
   Алексей Николаевич Ермолаев. Артист балета. – М., 1954. – 16с.
144248
  Штрайх С.Я. Алексей Николаевич Крылов / С.Я. Штрайх. – М - Л, 1950. – 88с.
144249
  Штрайх С.Я. Алексей Николаевич Крылов / С.Я. Штрайх. – М, 1956. – 232с.
144250
  Липин В. Алексей Николаевич Крылов. / В. Липин. – М., 1983. – 223с.
144251
  Иванников В.А. Алексей Николаевич Леонтьев — педагог, ученый, руководитель // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 4-11. – (Психология ; № 2). – ISSN 0201-7385
144252
  Либеров А.Н. Алексей Николаевич Либеров / А.Н. Либеров. – М., 1978. – 40с.
144253
  Добровольский Г.В. Алексей Николаевич Сабанин / Г.В. Добровольский. – М, 1959. – 59с.
144254
  Логинова Г.П. Алексей Николаевич Савич / Г.П. Логинова, В.Г. Селиханович. – Москва : Наука, 1967. – 152 с.
144255
  Северцова Л.Б. Алексей Николаевич Северцов / Л.Б. Северцова. – М.-Л., 1946. – 369с.
144256
   Алексей Николаевич Северцов : Библиография. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1951. – 68 с. : 1 л. портр.
144257
  Касьяненко В.Г. Алексей Николаевич Северцов / Касьяненко В.Г. – Киев, 1951. – 32 с.
144258
  Западов В.А. Алексей Николаевич Толстой / В.А. Западов. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Ленинград, 1969. – 128с.
144259
  Западов В.А. Алексей Николаевич Толстой / В.А. Западов. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М, 1981. – 128с.
144260
  Крюкова А.М. Алексей Николаевич Толстой / А.М. Крюкова. – М., 1989. – 152с.
144261
   Алексей Николаевич Толстой. 1883-1945. – М., 1982. – 32с.
144262
  Векслер И.И. Алексей Николаевич Толстой. Жизненный и творческий путь / И.И. Векслер. – Ленинград, 1948. – 532с.
144263
   Алексей Николевич Морозов. – М., 1967. – 32с.
144264
  Селиханович В.Г. Алексей Павлович Болотов - военный геодезист и педагог : очерк жизни и научно-педагогической деятельности / В.Г. Селиханович. – Москва : Геодезиздат, 1958. – 67 с.
144265
   Алексей Павлович Окладников. – Москва, 1981. – 185с. – (Материалы к биобиблиографии ученых СССР. Сер. истории ; Вып. 13)
144266
  Леонов Н.И. Алексей Павлович Федченко (1844-1873) / Н.И. Леонов. – Москва : Наука, 1972. – 167с.
144267
   Алексей Павлович Холмогоров (1925-1987). – Москва, 1988. – с.
144268
  Вальбе Б. Алексей Павлович Чапыгин / Б. Вальбе. – Ленинград, 1938. – 224с.
144269
  Вальбе Б.С. Алексей Павлович Чапыгин / Б.С. Вальбе. – 2-е изд. – Ленинград, 1959. – 207с.
144270
  Луцкая Е.Л. Алексей Пархоменко. / Е.Л. Луцкая. – Л., 1975. – 118с.
144271
   Алексей Пахомов. – 23с.
144272
   Алексей Петренко. – М, 1981. – 20с.
144273
  Сахарова И.М. Алексей Петрович Антропов / И.М. Сахарова. – М., 1974. – 239с.
144274
  Савинов А. Алексей Петрович Антропов. 1716-1795. / А. Савинов. – М.-Л., 1947. – 31с.
144275
  Сахарова И.М. Алексей Петрович Антропов. Жизнь и творчество (1716-1795) : Автореф... канд. искусств.наук: / Сахарова И. М.; Акад. худож. СССР. – М., 1972. – 29л.
144276
  Емелина М.А. Алексей Петрович Бестужев-Рюмин // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2007. – № 7. – С. 29-45. – ISSN 0042-8779


  Російський державний діяч і дипломат, граф (18 століття)
144277
  Ткачев А.П. Алексей Петрович и Сергей Петрович Ткачевы, народные художники РСФСР : Земля и люди / А.П. Ткачев. – Москва, 1977. – 5с.
144278
  Мазарович А.Н. Алексей Петрович Павлов (1854-1929) / А.Н. Мазарович. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1948. – 39 с.
144279
  Варсанофьева В.А. Алексей Петрович Павлов и его роль в развитии геологии / В.А. Варсанофьева. – 2-е изд. – Москва, 1947. – 392с.
144280
  Верховская М. Алексей Погорелов / М. Верховская. – Пермь, 1959. – 203 с.
144281
  Зоркая Н.М. Алексей Попов / Н.М. Зоркая. – М., 1983. – 304с.
144282
  Петров В. Алексей Саврасов и его "Грачи прилетели" // Творчество народов мира. – Москва, 2011. – Вып. 10. – С. 45-60


  Саврасов Олексій Кіндратович (1830-1897 ) - російський художник пейзажист 19 ст. Окрім творчості, був викладачем, серед його учнів - Левітан.
144283
   Алексей Семенович Айзенман : живопись, графика : каталог выставки / Айзенман А.С. Выставка произведений; Моск. орг. Союза художников РСФСР. – Москва : Советский художник, 1980. – [10] с., [7] л. ил. : портр., ил.
144284
   Алексей Сергеевич Бушмин, 1910-1983. – Москва : Наука, 1990. – 69с. – (Материалы к биобиблиографии ученых СССР ; Вып. 18). – ISBN 5-02-011361-1
144285
  Васильев Л.Г. Алексей Силыч Новиков-Прибой / Л.Г. Васильев. – Саранск, 1960. – 168 с.
144286
  Бучинская В.С. Алексей Степанов / В.С. Бучинская. – М., 1979. – 100с.
144287
  Степанов А.С. Алексей Степанович Степанов / А.С. Степанов. – Москва, 1976. – 30с.
144288
  Холодовская М.З. Алексей Степанович Степанов, 1858-1923 / М.З. Холодовская. – Ленинград, 1981. – 103с.
144289
  Лаврова О.И. Алексей Степанович Степанов. / О.И. Лаврова. – М., 1956. – 47с.
144290
   Алексей Степанович Степанов.. – М., 1959. – 47с.
144291
  Лаврова О.И. Алексей Степанович Степанов. / О.И. Лаврова. – М., 1973. – 127с.
144292
  Завитневич В.З. Алексей Степанович Хомяков / В.З. Завитневич. – Киев : Тип. И.И. Горбунова
Т. 1, кн. 1 : Молодые годы, общественная и научно-историческая деятельность Хомякова. – 1902. – [2], XVI, 866, XIII с. – Отт. из журн.: Труды Киев. дух. акад., 1898-1902 гг.
144293
  Завитневич В.З. Алексей Степанович Хомяков / В.З. Завитневич. – Киев : Тип. И.И. Горбунова
Т. 1, кн. 2 : Труды Хомякова в области богословия. – 1902. – С. 867-1422, I-VIII. – Отт. из журн.: Труды Киев. дух. акад., 1898-1902 гг.
144294
  Бердяев Н.А. Алексей Степанович Хомяков / Н.А. Бердяев. – Москва : Тип. А.И. Мамонтова, 1912. – 251с. – (Русские мыслители)
144295
  Завитневич В.З. Алексей Степанович Хомяков / В.З. Завитневич. – Киев : Тип. Акц. О-ва "Петр Барский в Киеве"
Т. 2 : Система философско-богословского мировоззрения Хомякова. – 1913. – [6], XVII, 307 с. – Экз. в разных тип. переплетах
144296
  Розов В. Алексей Степанович Хомяков (его личность и лирика) : Речь произнесенная в женской гимназии А.К. Титаренко, по случаю 50-летия со дня смерти А.С. Хомякова. – Авт. указан в конце статьи
144297
  Соболев Г.Н. Алексей Степанович Хомяков, его жизнь и миросозерцание : Чтение в Киевском православном Религиозно-Просветительном Обществе. – Киев : Изд. Киев. Православ. религ. просвет. общ., 1911. – 37 с.
144298
  Кулинич А.В. Алексей Сурков / А.В. Кулинич. – Киев, 1953. – 162с.
144299
  Резник О.С. Алексей Сурков. / О.С. Резник. – 2-е изд. – М., 1969. – 344с.
144300
  Резник О.С. Алексей Сурков. / О.С. Резник. – М., 1979. – 223с.
144301
  Алпатов А.В. Алексей Толстой - мастер исторического романа / А.В. Алпатов. – Москва, 1958. – 356с.
144302
  Поляк Л.М. Алексей Толстой - художник / Л.М. Поляк. – М., 1964. – 462с.
144303
  Налдеев А.П. Алексей Толстой / А.П. Налдеев. – М., 1974. – 176с.
144304
  Налдеев А.П. Алексей Толстой / А.П. Налдеев. – Москва : Советская Россия, 1974. – 176 с.
144305
  Петелин В.В. Алексей Толстой / В.В. Петелин. – М, 1978. – 384с.
144306
  Боровиков С.Г. Алексей Толстой / С.Г. Боровиков. – М, 1984. – 192с.
144307
   Алексей Толстой = Alexei Tolstoy : кн. для чтения с коммент. на англ. яз. – Москва : Русский язык, 1988. – 347, [2] с. – Парал. тит. л. англ. – (Советские писатели. Страницы творчества = Soviet writers. Pages from / редкол.: В.И. Гусев [и др.]). – ISBN 5-200-00747-Х
144308
  Варламов А.Н. Алексей Толстой / Алексей Варламов. – Изд. 2-е. – Москва : Молодая гвардия, 2008. – 592с., [ 16 ] л. илл. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 1306 (1106)). – ISBN 978-5-235-03024-4


  В его судьбе были взлеты и падения, литературные скандалы, пощечины, подлоги, дуэли, заговоры и разоблачения, в ней переплелись свобода и сервилизм, щедрость и жадность, гостеприимство и спесь, аморальность и великодушие
144309
  Щербакова И.И. Алексей Толстой в 1917-1923 гг. : Автореф... канд.филол.наук: / Щербакова И.И.; Моск.гос.ун-т. – Москва, 1966. – 21л.
144310
  Кошут С.С. Алексей Толстой и литературно-культурная общественность Грузии / С.С. Кошут. – Тбилиси, 1978. – 163 с.
144311
   Алексей Толстой и Самара. – Куйбышев, 1982. – 368с.
144312
  Дубинянский М. Алексей Толстой: красный граф // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2014. – № 12 (76). – С. 104-123. – ISSN 1819-6268
144313
  Малышева Т.П. Алексей Фатьянов: страницы жизни, страницы творчества / Т.П. Малышева. – М., 1984. – 184с.
144314
   Алексей Федорович Зубов, 1682-1751. – Л, 1988. – 49с.
144315
   Алексей Федорович Лосев : из творческого наследия : современники о мыслителе. – Москва : Русскій міръ, 2007. – 776с., [ 16 ] л. илл. – (Русскій міръ в лицах). – ISBN 978-5-89577-103-7
144316
  Ганкина Э.З. Алексей Федорович Пахомов / Э.З. Ганкина. – Москва, 1958. – 121с.
144317
  Матафонов В.С. Алексей Федорович Пахомов. / В.С. Матафонов. – М., 1981. – 254с.
144318
   Алексей Феофилактович Писемский. К 75-летию со дня смерти.. – Кострома, 1956. – 16 с.
144319
  Сартаков С.В. Алексей Худоногов / С.В. Сартаков. – Л., 1946. – 176с.
144320
  Семенов В.С. Алексей Чапыгин / В.С. Семенов. – М., 1974. – 96с.
144321
  Прокопович Наталья Алексей Чудновский: "Диплом нашего вуза признается в Европе" : практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 4. – С. 51
144322
  Прокофьев Д.Г. Алексей Шкаров / Д.Г. Прокофьев. – Иваново, 1935. – 87с.
144323
  Прокофьев Д.Г. Алексей Шкаров / Д.Г. Прокофьев. – Иваново, 1963. – 308с.
144324
  Прокофьев Д.Г. Алексей Шкаров / Д.Г. Прокофьев. – Ярославль, 1980. – 383с.
144325
  Владич Л.В. Алексей Шовкуненко / Л.В. Владич. – Москва, 1983. – 135 с.
144326
   Алексей Штейман: Монум. искусство. Живопись. Графика: Кат. выст.. – М., 1986. – 31с.
144327
  Воронова М. Алексей Щусев: пространство свободы // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2016. – № 5 (93). – С. 88-105. – ISSN 1819-6268


  "Судьба его была расколота надвое, как и судьба самой России в начале ХХ века. Так на крутом повороте истории академик Императорской академии художеств Алексей Щусев превратился в признанного зодчего сталинской эпохи. Иронично относясь ко всем сортам ...
144328
  Далада Н.Ф. Алексей Югов / Н.Ф. Далада. – М., 1973. – 199с.
144329
   Алексей Юдченко: "У нас очень интересный продукт, поэтому мы и находим таланты" // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 2, березень - квітень. – С. 6-9 (Прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
144330
  Куликова К.Ф. Алексей Яковлев / К.Ф. Куликова. – Л., 1977. – 223с.
144331
  Аляєв Г.Є. Алексєєв (Аскольдов) Сергій Олексійович // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 988. – ISBN 966-316-069-1
144332
  Короткий В. Алексєєв Михайло Петрович / В. Короткий, І.Д. Бажинов // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2001. – Т. 1 : А. – С. 365-366. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2075-8 (Т.1)
144333
  Короткий В. Алексєєв Михайло Петрович (1896-1990) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 394-395. – ISBN 5-7707-1062-4
144334
   Алексєєв Петро Петрович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 396. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
144335
  Комнина А. Алексиада / А. Комнина. – М. : Наука, 1965. – 687с.
144336
  Йылдырым А.С. Алексий ІІ: Диалог религий вместо "столкновения цивилизаций" // DA Diyalog Avrasya : ежеквартальный международный культурно-интеллектуальный журнал / Платформа Диалог Евразия. – Москва, 2008. – № 27, зима - весна. – С. 77-82. – ISSN 1302-5686
144337
  Малеванов Н.А. Алексин. / Н.А. Малеванов, А.Н. Ефимов. – Тула, 1960. – 160с.
144338
  Новиков Вл. Алексия : десять лет спустя // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2002. – № 10. – С.142-152. – ISSN 0130-7673


  Автор рассматривает очень подробно и внима- тельно новую культурную ситуацию с начала 1990-х годов, когда, после читательского бума перестройки (1980-х), наступил спад интереса к словесности
144339
  Боровська Інна Алексієвець Л. Польща: утвердження незалежної держави 1918-1926. - Тернопіль: Підручники і посібники, 2006. - 448 с. : [рецензія] // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 4. – С. 116-118
144340
   Алексієнко Людмила Антонівна // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 41. – С. 3-6. – ISSN 0320-3077


  Кафедра сучасної української мови Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка вітає з 70-річчям Людмилу Антонівну Алексієнко
144341
   Алексюк Анатолій Миколайович // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [ред. кол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відповід. ред. Дубина М.І.]. – Київ, 1994. – С. 7
144342
  Василенко И. Алеку Руссо / И. Василенко. – Кишинев, 1967. – 246 с.
144343
  Гурська О.В. Алелопатична активність видів роду Pyrethrum Zinn : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.12 / Гурська Оксана Вікторівна ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – 183, [54] арк. – Додатки: 54 арк. – Бібліогр.: арк. 156-183
144344
  Гурська О.В. Алелопатична активність видів роду Pyrethrum Zinn : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.12 / Гурська Оксана Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 23 с. – Бібліогр.: 29 назв
144345
  Сидоренко О.В. Алелопатична активність деяких тропічних видів за їх культивування в умовах захищеного грунту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 56-58. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати досліджень алелопатичної активності 24 видів тропічних рослин, що належать до різних груп за вмістом активних речовин. Results of researches allelopathischer activity of 24 kinds of tropical plants which belong to different groups ...
144346
  Сидоренко О. Алелопатична активність інтродукованих тропічних рослин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 58-60. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 31). – ISSN 1728-3817


  Представлено результати досліджень динаміки накопичення алелопатично активних речовин тропічними рослинами в кмовах захишенного грунту Представлены результаты исследований динамики накопления аллелопатических активных веществ тропическими растениями в ...
144347
  Мебрахтом Месфін Кідане Алелопатична біостимуляція макро і мікросимбіонтів як спосіб поліпшення посівних якостей і урожайних властивостей насіння сої і їх прискоренного розмноження : Автореф... кандид. сільськогосп.наук: 06.01.05 / Мебрахтом Месфін Кідане; Ін-тут росл. ім. В.Я.Юр"єва УААН. – Харків, 1999. – 16л.
144348
  Пузік Володимир Кузьмич Алелопатична дія екзометаболітів культурних злаків у агрофітоценозах : Автореф. дис. ... доктора сільськогосп. наук: 03.00.16 / Пузік В.К.; Ін-тут агроеколог. та біотехн. укр. акад. аграрн. наук. – Київ, 2004. – 35с. – Бібліогр.: 30 назв.
144349
  Крижанівський А.Б. Алелопатична дія листя яблуні на ентомопатогенні штами Bacillus thuringiensis / А.Б. Крижанівський, Т.В. Пасічник // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 2. – С. 117-120 : табл. – бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-4893
144350
  Павлова О.С. Алелопатичні властивості виділень проростаючого насіння роду Костриця (Festuca L.) / О.С. Павлова, Н.П. Дидик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 46. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Представлены результаты исследований аллелопатичесной активности выделений семян 9 видов овсяниц. Выявлено, что наиболее активные среди них есть F. rubra, F. heterophylla, F. cinerea. The results of investigation of allelopathic potentional of seeds ...
144351
  Павлюченко Н.А. Алелопатичні властивості цінних інтродуцентів - представників роду Syringa L. // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 77-78. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 2)


  Наведено результати вивчення алелопатичної активності водорозчинних виділень деяких сортів бузку звичайного.
144352
  Юношева О.П. Алелопатичні особливості рослин видів роду Lavandula L. в умовах лісостепу України : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.16 / Юношева Олена Петрівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористування. – Київ, 2017. – 23 с. – Бібліогр.: 16 назв
144353
  Ахов Л.С. Алелопатично активні речовини з підземних частин рослини Allium nutans L. / Л.С. Ахов, Е.А. Головко, М.М. Мусієнко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 62. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 2)


  Вивчено алелопатичну активність різних екстрактів підземних частин рослини Allium nutans. Показано, що найвищу активність мала сума стероїдних сапонінів та фенолкарбонових кислот.
144354
   Алелопатія та сучасна біологія : Матеріали Міжнародної наукової конференції присвяченої 80-річчю з дня народження академіка Андрія Михайловича Гродзинського (1926-1988). – Київ : Фітосоціоцентр, 2006. – 332с. – ISBN 966-306-115-Х
144355
  Межелайтис Э. Алелюмай : литовская сюита / Э. Межелайтис. – Москва : Советский писатель, 1970. – 215 с.
144356
  Зідінова Е.Ю. Алельний поліморфізм гена ESR1 серед пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу / Е.Ю. Зідінова, А.М. Кучеренко, Л.А. Лівшиць // Шевченківська весна 2013: біологічні науки : матеріали XI міжнар. наук. конф. студентів та молодих науковців : 18-22 берез. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; Навч.-наук. центр "Ін-т біології". – Київ : [б. в.], 2013. – С. 48
144357
  Авксентьєва О.О. Алельний стан і ефекти генів VRN пшениці м"якої у системі in vivo та in vitro / О.О. Авксентьєва, В.В. Шулік // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24 (1). – С. 222-229. – (Біологія, екологія). – ISSN 2310-0842
144358
  Канович Григорий Алельсиновый лес: Повести. / Канович Григорий, Фридберг Исаак. – Вильнюс, 1980. – 248 с.
144359
  Брагинский А. Ален Делон в любви и жизни / А. Брагинский. – Ростов -на-Дону : Феникс, 1999. – 320с. – ISBN 5-222-00638-7
144360
  Водоватова Е. Ален Делон: Жизнь под софитами // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2011. – № 8 (36). – С. 4-27. – ISSN 1819-6268


  Ален Фабьен Морис Марсель Делон (р.1935), более известный как Ален Делон - французский киноактёр, актёр театра, режиссёр, продюсер, сценарист. Кинозвезда и секс-символ 1960-х - 1980-х гг.
144361
   Ален Рене. – М., 1982. – 266с.
144362
  Скворцов К.В. Алена Арзамасская / К.В. Скворцов. – Челябинск, 1978. – 132с.
144363
  Петров М.Т. Алена Арзамасская: ист. роман / М.Т. Петров. – Саранск, 1991. – 350с.
144364
  Герасин В.И. Алена Большая / В.И. Герасин. – Воронеж, 1988. – 271с.
144365
  Яшин А.Я. Алена Фомина / А.Я. Яшин. – Вологда, 1950. – 160с.
144366
  Яшин А.Я. Алена Фомина / А.Я. Яшин. – М., 1950. – 132с.
144367
  Яшин А.Я. Алена Фомина / А.Я. Яшин. – М., 1950. – 207с.
144368
  Пиняев И.Д. Алена. / И.Д. Пиняев. – Саранск, 1959. – 56с.
144369
  Раковский Л.И. Аленка / Л.И. Раковский. – Ленинград, 1938. – 133с.
144370
  Антонов С.П. Аленка : повесть / С.П. Антонов. – Москва : Советская Россия, 1975. – 79с.
144371
  Антонов С.П. Аленка : повесть / С.П. Антонов. – Москва : Советская Россия, 1977. – 80 с.
144372
   Алёнка. – М, 1965. – 108с.
144373
  Лапин К.К. Аленка. Рассказ в письмам и телеграммах / К.К. Лапин. – Москва, 1959. – 32с.
144374
  Рождественский В.А. Аленушка / В.А. Рождественский. – М., 1971. – 126с.
144375
  Савицкий В.И. Аленушка из Долгих Нив: повести. / В.И. Савицкий. – Минск, 1989. – 334с.
144376
  Смеляков Я.В. Аленушка. / Я.В. Смеляков. – М., 1965. – 32с.
144377
  Фокина О.А. Аленушка. / О.А. Фокина. – М., 1967. – 79с.
144378
  Скворцов А.В. Аленушка. / А.В. Скворцов. – Алма-Ата, 1969. – 78с.
144379
  Федотова Л.В. Аленушка: стихи. / Л.В. Федотова. – М., 1981. – 46с.
144380
  Мамин-Сибиряк Д.Н. Аленушкины сказки / Д.Н. Мамин-Сибиряк ; худож. П. Багин. – Свердловск : Сред.-Уральск. кн. изд-во, 1977. – 64 с. : цв. ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
144381
  Мамин-Сибиряк Аленушкины сказки / Мамин-Сибиряк. – Москва, 1982. – 52с.
144382
  Мамин-Сибиряк Аленушкины сказки / Мамин-Сибиряк. – Львов, 1988. – 150с.
144383
  Аксаков С.Т. Аленький цветочек / Аксаков С.Т. – Москва ; Ленинград : Детгиз, 1945. – 48 с. – (Библиотека школьника)
144384
  Аксаков С.Т. Аленький цветочек : сказка ключницы Пелагеи / Аксаков С.Т. – Москва : Детская литератука, 1980. – 32 с.
144385
  Аксаков С.Т. Аленький цветочек : сказка ключницы Палагеи : для мл. шк. возраста / Аксаков С.Т. – Чебоксары : Совецкая Россия, 1982. – 32 с.
144386
  Аксаков С.Т. Аленький цветочек : сказки ключницы Пелагеи : для мл. шк.возроста / Аксаков С.Т. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд., 1990. – 38 с.
144387
  Василенко В. Алеппо стало зпручником Росії / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 7 грудня (№ 223). – С. 3
144388
  Райхель Ю. Алеппо: Піррова перемога Москви і Дамаска // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 13 грудня (№ 227). – С. 11


  Бойовики "Ісламської держави" повернули контроль над Пальмірою.
144389
  Шпонтак І.М. Алергенні кліщі // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 8. – С. 28
144390
  Сидоренко О.М. Алергічні захворювання / О.М. Сидоренко. – Київ, 1974. – 20с.
144391
  Сафронова О.М. Алергічні хвороби у дітей / О.М. Сафронова. – К., 1984. – 55с.
144392
  Шиліна Ю.В. Алергія - знайома і незрозуміла / Ю.В. Шиліна, О.С. Моложава // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2008. – № 7
144393
   Алергія. – Київ, 1937. – 520с.
144394
  Сливінська Інна Алергія на весну // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 3, березень. – С. 6 : фото
144395
  Усик Світлана Алергія на цвіль / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 12, грудень. – С. 5 : фото
144396
  Асеев В. Алесандр Евстафьевич Мартынов. 1816 - 1860 / В. Асеев. – Москва; Ленинград : Искусство, 1946. – 48 с.
144397
  Берков П.Н. Алесандр Иванович Куприн / П.Н. Берков. – Москва-Л, 1956. – 194 с.
144398
  Асафова Н.М. Алесандр Николаевич Заварницкий / Н.М. Асафова, О.В. Исакова. – М.-Л., 1946. – 40с.
144399
  Ротач А.Л. Алесандровская колона / А.Л. Ротач. – Ленинград, 1966. – 80 с.
144400
  Мочульский К.В. Алескандр Блок, Андрей Белый, Валерий Брюсов / К.В. Мочульский. – Москва : Республика, 1997. – 479 с.
144401
  Алиева А.А. Алескер Шарифов / А.А. Алиева. – Баку, 1974. – 72с.
144402
  Дьяков Л.А. Алессандро Маньяско / Л.А. Дьяков. – М, 1978. – 80с.
144403
  Гдлян Н. Алессандро Скарлатти и неаполитанская оперная школа // Творчество народов мира. – Москва, 2011. – Вып. 6. – С. 2-11


  Алессандро Скарлатти (1660-1725) - итал. композитор эпохи барокко, известный своими операми и камерными кантатами. Он считается основателем Неаполитанской оперной школы.
144404
  Федаренко А. Алеся : проза: рассказ // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей" ; Международный фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2012. – № 12. – С. 80-88. – ISSN 0027-8238
144405
  Падалка Ю.М. Алетична модальність та засоби ії вираження в іспанській мові // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2014. – Вип. 33. – С. 128-134
144406
  Зубкова З.Н. Алеутские острова : Физико-географический очерк / З.Н. Зубкова. – Москва : ОГИЗ, 1948. – 288с.
144407
  Ляпунова Р.Г. Алеуты: Очерки этнической истории. / Р.Г. Ляпунова. – Л., 1987. – 228с.
144408
  Борхес Х.Л. Алеф : прозові твори : пер. з ісп. / Хорхе Луїс Борхес ; передм. В.Г. Наріжної ; прим. С.Ю. Борщевського ; Ін-т л-ри ім. Т. Шевченка НАН України. – Харків : Фоліо, 2009. – 571, [3] с., [1] арк. портр. – В кн. також: Всесвітня історія підлоти ; Історія вічності ; Вигадані історії ; Нові розслідування ; Творець .- Сер. засн. 2001 р. – (Бібліотека світової літератури / [редкол.: Т. Денисова та ін.]). – ISBN 978-966-03-4421-1
144409
  Борхес Х.Л. Алеф : прозові твори / Хорхе Луїс Борхес ; передм. В.Г. Наріжної ; прим. С.Ю. Борщевського ; Ін-т л-ри ім. Т. Шевченка НАН України. – Харків : Фоліо, 2010. – 571, [3] с., [1] арк. портр. : іл. – В кн. також: Всесвітня історія підлоти. Історія вічності. Вигадані історії. Нові розслідування. Творець - Сер. засн. 2001 р. – (Бібліотека світової літератури / [редкол.: Т. Денисова та ін.]). – ISBN 978-966-03-4422-8
144410
  Коэльо П. Алеф / Пауло Коэльо ; [пер. с португ. Е. Матерновской ; отв. ред. А. Иванов]. – Москва : Астрель, 2012. – 317, [3] с. – ISBN 978-5-271-39667-0
144411
  Зюкова С Н. Алехо Карпентьер / С Н. Зюкова, . – Л., 1982. – 167с.
144412
   Алехо Карпентьер , 1904-1980 : Кубин. писатель, искусствовед и теоретик лит.: Библиогр. указ. и метод. рекоменд. – Москва, 1987. – 35с.
144413
  Стеклач Войтех Алеш и его друзья. / Стеклач Войтех. – М., 1990. – 237с.
144414
  Зедгинидзе Э.К. Алеша Джапаридзе / Э.К. Зедгинидзе. – М, 1974. – 127с.
144415
  Гусейнов Адиль Алекпер оглы Алеша Джапаридзе / Гусейнов Адиль Алекпер оглы. – Баку, 1984. – 186с.
144416
  Павлов Н.А. Алёша Карпов / Н.А. Павлов. – Челябинск, 1977. – 238с.
144417
  Голохвастов П.Д. Алеша Попович : представление в 5 д., сочинение по старинным русским былинам Павлом Дмитриевичем Голохвастовым. – Москва : Тип. Гречева и К*, 1869. – 255 с.
144418
   Алеша Попович и Тугарин Змеевич. Былина. – Москва, 1975. – 23с.
144419
  Панин И.М. Алеша собирает пословицы и поговорки. / И.М. Панин. – М., 1989. – 112с.
144420
  Кузнецов О.А. Алёшина юность : Повести / О.А. Кузнецов. – Москва : Современник, 1983. – 240с.
144421
  Нехай Г.О. Алешка-атаман : повести / Г.О. Нехай. – Минск : Беларусь, 1968. – 304 с.
144422
  Эркай Никул Алешка : повесть / Эркай Никул; пер. с мордов.-эрзя. – Саранск : Мордовское кн. изд-во, 1988. – 195 с.
144423
  Андроников Я. Алешка : проза: роман / окончание. Началоа в № 10, 2012 // Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журн. "Звезда". – Санкт-Петербург, 2012. – № 11. – С. 46-103. – ISSN 0321-1878
144424
  Тардов М.С. Алешка Богунец. / М.С. Тардов. – К., 1937. – 163с.
144425
  Пантелеев И.И. Алешка с Агула: Рассказы и повести. / И.И. Пантелеев. – М., 1983. – 206с.
144426
  Метальников Б.А. Алешкина любовь. - Простая история. / Б.А. Метальников. – М., 1960. – 183с.
144427
  Демидов В.И. Алешкино лето / В.И. Демидов. – Донецк, 1975. – 96с.
144428
  Жильцова Е. Алешкино озеро / Е. Жильцова. – Ташкент, 1980. – 29с.
144429
  Шолохов М.А. Алешкино сердце / М.А. Шолохов. – М., 1984. – 62с.
144430
   Алєксандрова Олександра Василівна // Кафедра історії філософії / КНУТШ. Філософський факультет; За ред. В.І.Ярошовця. – Київ, 2005. – С. 13-15
144431
  Потемкин Ю.В. Алжир - проблемы развития / Ю.В. Потемкин. – Москва : Наука, 1978. – 214 с.
144432
  Косолапов Б.Е. Алжир / Б.Е. Косолапов. – М., 1959. – 80с.
144433
  Поспелова Н.Г. Алжир / Н.Г. Поспелова. – Москва : Соцэкгиз, 1959. – 106 с.
144434
   Алжир : карта. – Москва, 1960. – 1с.
144435
   Алжир : (справочник). – Москва : Наука, 1977. – 352с.
144436
  Шевелев В.Н. Алжир / В.Н. Шевелев. – Ростов-на-Дону, 1986. – 125с.
144437
  Пристер Е. Алжир в борьбе. / Е. Пристер. – М., 1961. – 288с.
144438
  Жансон К. Алжир вне закона / К. Жансон, Ф. Жансон; Рубинин Е. – М., 1957. – 358с.
144439
  Кирей Н.И. Алжир и Франция / Н.И. Кирей. – М., 1973. – 238с.
144440
  Малов В.Н. Алжир и Франция в ХVІ веке: новый документ о Янычарском мятеже 1557 года // Новая и новейшая история. – Москва, 2002. – № 2. – С.72-81. – ISSN 0130-3864
144441
  Ланда Р.Г. Алжир сбрасывает оковы / Ланда Роберт Григорьевич. – Москва : Соцэкгиз, 1961. – 155 с. : ил., карт. – Библиогр.: с. 154
144442
  Светлов В.С. Алжир сегодня / В.С. Светлов. – Москва : Наука, 1981. – 221с.
144443
  Ланда Р. Алжир четверть века спустя // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 9. – С. 18-25. – ISSN 0321-5075


  Враження російського сходознавця про місто Алжир
144444
  Смирнов И.К. Алжир: индустриализация и социально-экономический прогресс / И.К. Смирнов; Отв. ред. А.Я.Эльянов. – Москва : Наука, 1981. – 168 с.
144445
  Волянский В.Ф. Алжир: от национального освобождения к социальному / В.Ф. Волянский. – Москва, 1976. – 152с.
144446
  Кухарев А.Н. Алжир: Соврем. сред. гор. слои. / А.Н. Кухарев. – М., 1983. – 176с.
144447
  Горнунг М.Б. Алжирия : Физико-географическая характеристика / М.Б. Горнунг. – Москва : Географгиз, 1958. – 288 с.
144448
  Руа Ж. Алжирская война. / Ж. Руа. – М, 1961. – 130с.
144449
  Новоженова И.С. Алжирская диаспора во Франции // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2009. – № 4 : Диаспоры в Европе : новая роль в обществе. – С. 77-100. – ISSN 0235-5620
144450
   Алжирская коммунистическая партия в войне за национальную независимость. – Москва : Госполитиздат, 1961. – 46 с.
144451
  Скоробогатов В.С. Алжирская народная поэзия / В.С. Скоробогатов. – Москва, 1987. – 188 с.
144452
  Микульский Д.В. Алжирская народная поэма Хизиййа - основное содержание и среда функционирования // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 1. – С. 129-133. – ISSN 0869-1908
144453
   Алжирская Народная Республика: Конституция и законодательные акты. – Москва, 1983. – 414 с.
144454
  Эгрето М. Алжирская нация существует. / М. Эгрето. – М., 1958. – 189с.
144455
  Глухарев Л.И. Алжирская проблема / Л.И. Глухарев. – Москва, 1961. – 31с.
144456
  Злобин А.А. Алжирская проблема в политике Франции (1958-1962) : Автореф... канд. ист.наук: / Злобин А.А.; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. – М., 1965. – 19л.
144457
  Комиренко Иван Данилович Алжирская трудовая эмиграция во Франции в период после второй мировой войны (1946-1975 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Комиренко Иван Данилович; АН УССР. Ин-т истории. – Киев, 1975. – 23л.
144458
  Мишкуров Э.Н. Алжирский диалект арабского языка. / Э.Н. Мишкуров. – М., 1982. – 131с.
144459
  Потемкин Ю.В. Алжирский народ в борьбе за независимость. / Ю.В. Потемкин. – М., 1962. – 95с.
144460
   Алжирский народ победит. – Москва, 1961. – 84с.
144461
  Выгодская Э. Алжирский пленник / Э. Выгодская. – Москва-Ленинград, 1936. – 166с.
144462
  Джугашвили Г.Я. Алжирский франкоязычный роман / Г.Я. Джугашвили. – М., 1976. – 141с.
144463
  Фиш Г.С. Алжирское дело / Г.С. Фиш. – Л, 1930. – 95с.
144464
  Фролкин Н.М. Алжирское крестьянство в национально-освободительной революции (1954-1962) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Фролкин Н.М. ; АН УССР. Отд-ние экономики, истории, философии и права. – Киев, 1965. – 17 с.
144465
  Литвиненко О.В. Алжирська національно-визвольна війна: стратегічні уроки та висновки для України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2014. – № 1 (30). – С. 193-197. – ISSN 2306-5664
144466
  Коміренко І.Д. Алжирська трудова імміграція у Франції в національній війні 1954 - 1962 рр. // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1981. – С. 44-52. – (Історичні науки ; Вип. 23)


  Статья посвящена борьбе алжирской трудовой иммиграции во Франции в период национально-освободительной войны 1954-1962 гг. В ней дается анализ деятельности Фронта национального освобождения, направленной на организационное и идейное объединение ...
144467
  Хоміцька О.Г. Алжирський арабомовний роман: етапи становлення та еволюції // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2013. – № 4. – С. 139-143. – ISSN 1608-0599
144468
  Бортняк Я.М. Алжір / Я.М. Бортняк. – К., 1960. – 58с.
144469
  Краузе Г. Али-баба и Куриная Фея / Г. Краузе. – М., 1958. – 288с.
144470
   Али-Баба и сорок разбойников. – Москва, 1988. – 30с.
144471
  Азирбаев К. Али-батыр / К. Азирбаев. – Алма-Ата : ГИХЛ, 1951. – 40 с. : ил.
144472
  Юсупова Ч. Али-Гаджи из Инхо / Ч. Юсупова. – Махачкала, 1977. – 72 с.
144473
  Либединский Ю.Н. Али Асхадович Шегенцуков / Ю.Н. Либединский, 1949. – с.
144474
  Расулбеков И. Али Байрамов / И. Расулбеков. – Баку, 1963. – 74с.
144475
  Азед О.Н. Али Джусупов / О.Н. Азед, Р.Р. Юлдашев. – Алма-Ата : Казахстан, 1971. – 44 с. : ил.
144476
  Сафунов С.Г. Али Карнай (жизнь и творчество) : Автореф... канд. филол.наук: / Сафунов С. Г.; Казан.ГУ. – Казань, 1961. – 23л.
144477
  Гусейнзаде Л.Т. Али Кули Гамгюсар. : Автореф... Канд.филол.наук: / Гусейнзаде Л.Т.; Акад.наук Азерб.ССР. – Баку, 1950. – 8 с.
144478
  Мухамедов Н. Али Сардар Джафри и его поэзия / Н. Мухамедов. – Ташкент, 1969. – 138с.
144479
  Мухамедов Н.Р. Али Сардар Джафри и его поэзия. : Автореф... Канд.филол.наук: / Мухамедов Н.Р.; АН УзССР.Ин-т востоковедения. – Ташкент, 1965. – 26л.
144480
  Теунов Х. Али Шогенцуков / Х. Теунов. – Нальчик, 1950. – 100 с.
144481
  Байгишиев И. Алибег Багатыров : повесть / И. Байгишиев; пер. с даг. Р.Каниевой. – Махачкала : Даг. кн. изд-во, 1975. – 51 с.
144482
  Дюморье Д. Алиби : рассказы / Дафна Дюморье // Вычеркнутый из жизни : роман / А. Кронин. – Киев : МП "Муза", 1992. – С. 234-330. – ISBN 5-7707-1381-X
144483
   Алиби Джангильдин.. – Алма-Ата, 1961. – 235с.
144484
  Бекс Р. Алиби дляубийцы / Р. Бекс. – М., 1991. – 192с.
144485
  Абрамов З.Б. оглы Алиби не будет / З.Б. оглы Абрамов. – Баку : Гянджлик, 1978. – 382 с. : портр.
144486
   Алиев В.С.:Библиография. – Баку, 1969. – 72с.
144487
   Алиев Г.А. Библиография. – Баку, 1989. – 205с.
144488
   Алиев Г.А.:Библиография. – Баку, 1968. – 92с.
144489
   Алиев Г.А.:Библиография. – Баку, 1968. – 92с.
144490
   Алиев Тарбиз Насиб оглы // Наука, технології, інновації : науковий журнал / ДНУ "Укр. ін-т науково-техн. експертизи та інформації ; ДУ "Ін-т дослід. науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України ; ДВНЗ "Укр. держ. хіміко-технолог. ун-т" МОН України ; голов. ред. Пархоменко В.Д. – Київ, 2017. – № 2 (2). – С. 78. – ISSN 2520-6524
144491
  Єрлихман Вадим Алиенора - мятежница на троне : Люди и судьбы // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 9 (2792). – С. 148-156 : Іл.
144492
  Чиняков М. Алиенора Аквитанская: "Золотая орлица" в плену легенд // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 9 (69). – С. 26-49. – ISSN 1812-867Х


  Елеонора Аквітанська (Алієнор) (1122—1204) — дочка герцога Аквітанського Гійома де Пуатьє, онучка першого трубадура Провансу Гійома IX Аквітанського, королева Франції, дружина французького короля Людовіка VII (1137-1152).
144493
  Чиняков М. Алиенора Аквитанская: "Золотая орлица" в плену у легенд // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 10 (70). – С. 4-25. – ISSN 1812-867Х
144494
  Винниченко Т. Алиенора Аквитанская: Другая королева // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 12 (88). – С. 70-87. – ISSN 1819-6268
144495
  Полетаев С.Е. Алики-малики / С.Е. Полетаев. – М, 1973. – 158с.
144496
   Алим Абдул-Амидович Эннан : биобиблиогр. указ. трудов / М-во образования и науки Украины, Нац. акад. наук Украины, Физ.-хим. ин-т защиты окружающей среды и человека ; [сост. Р.Е. Хома ; авт. вступ. ст. Т.Л. Ракитская ; перевод: В.Я. Волкова]. – Одесса : Астропринт, 2016. – 223, [4] с. : табл. – Сер. основана в 2002 г. – Библиогр.: с. 217-219. – (Библиография ученых института / НАН Украины, Физ.-хим. ин-т защиты окружающей среды и человека ; вып. 4). – ISBN 978-966-927-213-3
144497
   Алим Виханский. – М, 1991. – 12с.
144498
  Фельдман Я.С. Алим Ходжаев / Я.С. Фельдман. – Ташкент, 1963. – 176с.
144499
   Алиментарная дистрофия в блокированном Ленинграде. – Л., 1947. – 368 с.
144500
  Смолянский Б.Л. Алиментарные заболевания (болезни недостаточного и избыточного питания) / Б.Л. Смолянский. – Ленинград, 1979. – 263с. – (Библиотека среднего медработника)
144501
  Косова О.Ю. Алиментирование по семейному праву / О.Ю. Косова. – Иркутск, 1992. – 84с.
144502
  Ершова Н.М. Алиментные обязанности членов семьи / Н.М. Ершова. – Москва, 1976. – 64с.
144503
  Маркова О.В. Алиментные обязательства в международном частном праве // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 3 (60). – С. 24-29. – ISSN 1812-3910
144504
  Пергамент А.И. Алиментные обязательства по советскому праву / А.И. Пергамент. – М, 1951. – 168с.
144505
  Рогович Л.Н. Алиментные правоотношения супругов. Уч. пособие. / Л.Н. Рогович. – Владивосток, 1974. – 24с.
144506
  Рабец А.М. Алиментовое обязательство между супругами / А.М. Рабец. – Томск, 1974. – 50с.
144507
  Косаренко Л. Алименты // Заработная плата : Ежемесячный специализированный журнал / ООО "Професійні видання". – Киев, 2006. – № 4. – С. 78-84.
144508
  Никитина В.П. Алименты по советскому семейному праву / В.П. Никитина. – Саратов, 1967. – 136с.
144509
  Нушин Алимурад-хан и другие. / Нушин, Абд-оль-Хосейн. – М., 1962. – 179с.
144510
  Родичев Н.И. Алимушкины полушубки / Н.И. Родичев. – М., 1964. – 48с.
144511
  Орлов В.В. Алимы Марокко и модернизация: идеологические реакции и этические оценки (вторая половина XIX в.) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 20-28. – (Востоковедение ; № 4). – ISSN 0201-7385
144512
   Алиса Акимовна Дроздовская (К 70-летию со дня рождения) // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 1. – С. 148-149 : фото
144513
  Смаллиан Р.М. Алиса в Стране Смекалки. / Р.М. Смаллиан. – Москва : Мир, 1987. – 181 с.
144514
  Кэрролл Л. Алиса в стране чудес / Л. Кэрролл. – Москва : Детская литература, 1988. – 142с. – (Библиотечная серия)
144515
  Кэрролл Льюис Алиса в стране чудес. Алиса в Зазеркалье / Льюис Кэрролл. – Москва : Правда, 1991. – 542,[1] с., [4] л. цв. ил. – В изд. также: Ветер в ивах / К. Грэм ; Маугли / Р. Киплинг. – ISBN 5-253-00258-8
144516
   Алиса Фрейндлих - народная артистка СССР. – Москва, 1981. – 34с.
144517
  Калмановский Е.С. Алиса Фрейндлих / Е.С. Калмановский. – Л., 1989. – 221с.
144518
  Семушкин Т.З. Алитет уходит в горы: роман / Т.З. Семушкин. – М., 1947. – 263с.
144519
  Семушкин Т.З. Алитет уходит в горы: роман / Т.З. Семушкин. – М., 1948. – 258с.
144520
  Семушкин Т.З. Алитет уходит в горы: роман / Т.З. Семушкин. – Рига, 1948. – 247с.
144521
  Семушкин Т.З. Алитет уходит в горы: роман / Т.З. Семушкин. – М., 1950. – 519с.
144522
  Семушкин Т.З. Алитет уходит в горы: роман / Т.З. Семушкин. – М., 1966. – 526с.
144523
  Семушкин Т.З. Алитет уходит в горы: роман / Т.З. Семушкин. – М., 1972. – 528с.
144524
  Семушкин Т.З. Алитет уходит в горы: роман / Т.З. Семушкин. – Магадан, 1984. – 478с.
144525
  Семушкин Т.З. Алитет уходит в горы: роман / Т.З. Семушкин. – М., 1988. – 476с.
144526
  Рябов В.Р. Алитирование стали / В.Р. Рябов. – М, 1973. – 236с.
144527
  Дьяконов И.А. Алифатические диазосоединения / И.А. Дьяконов. – Л, 1958. – 140с.
144528
   Алифатические диазосоединения в органическом синтезе. – Л, 1985. – 174с.
144529
  Кабульдинов З. Алихан Букейхан - лидер национально-демократического движения казахов начала XX века // Материалы Международной научно-практической конференции "Алихан Букейхан и исторические основы независимого Казахстан", посвященной 150-летию со дня рождения Алихана Букейхана / "Алихан Букейхан и исторические основы независимого Казахстан", междунар. науч.-практ. конф. – Караганды : Тенгри, 2016. – С. 57-60. – ISBN 978-601-7814-55-7
144530
  Христофоров В.С. Алихан Букейханов: "Советскую власть не люблю..." (по материалам ЦА ФСБ России) // Материалы Международной научно-практической конференции "Алихан Букейхан и исторические основы независимого Казахстан", посвященной 150-летию со дня рождения Алихана Букейхана / "Алихан Букейхан и исторические основы независимого Казахстан", междунар. науч.-практ. конф. – Караганды : Тенгри, 2016. – С. 26-35. – ISBN 978-601-7814-55-7
144531
  Касьян Л.И. Алициклические эпоксидные соединения. Методы синтеза : монография / Л.И. Касьян, М.Ф. Сеферова, С.И. Оковитый; МОНУ; Днепропетровский нац. ун-т. – 2-е изд., стер. – Днепропетровск : Изд-во Днепропетровского ун-та, 2003. – 208 с. : илл. – ISBN 5-86400-334-4
144532
   Алициклические эпоксидные соединения. Реакционная способность / Л.И. Касьян, А.О. Касьян, С.И. Оковитый, И.Н. Тарабара; МОНУ; Днепропетровский нац. ун-т. – Днепропетровск : Днепропетровский университет, 2003. – 516с. – 85-летию Днепропетровского нац. ун-та посвящается. – ISBN 966-551-121-1
144533
  Ганиходжаева Назира Алишер Навои - новеллист. (По материалам "Хамсы") : Автореф... канд. филол.наук: / Ганиходжаева Назира; АН УзССР. Ин-т языка и литературы им. А.С.Пушкина. – Ташкент, 1967. – 26л.
144534
  Скосырев П.Г. Алишер Навои / П.Г. Скосырев. – Москва, 1945. – 21 с.
144535
   Алишер Навои : Сб. статей. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1946. – 236 с.
144536
  Шарафиддинов А. Алишер Навои / А. Шарафиддинов. – Ташкент, 1948. – 193с.
144537
  Айбек Алишер Навои : критико-биогр. очерк / Айбек, А.И. Дейч. – Ташкент : Издательство худ. литературы, 1968. – 200 с.
144538
  Караева Г. Алишер Навои // Творчество народов мира. – Москва, 2011. – Вып. 6. – С. 12-20
144539
  Маллаев Натан Муратович Алишер Навои и народное творчество : Автореф... д-ра филол.наук: 10.01.03 / Маллаев Натан Муратович; АН Уз.ССР. Ин-т яз. и лит. – Ташкент, 1978. – 47л.
144540
  Свидина Е.Д. Алишер Навои. Биобиблиография (1917-1966 гг.) К 525-летию со дня рождения / Е.Д. Свидина. – Ташкент, 1968. – 108с.
144541
   Алия: документы, воспоминания, ст., очерки и др. документы. – Алма-Ата, 1985. – 118с.
144542
  Куликівна Софія Алі-Баба і сорок розбійників : (З казок 1001 ночі). / Куликівна Софія. – Львів : Світ дитини, 1922. – 24 с. : мал. – (Діточа бібліотека ; Книжечка 18)
144543
  Логвин Ю.Г. Алі-мореплавець / Ю.Г. Логвин. – Київ, 1982. – 23 с.
144544
  Ханчерліоглу Орхан Алі. / Ханчерліоглу Орхан. – К., 1960. – 88с.
144545
   Алібеков Гаджі Алібекович // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Червень (№ 7)


  Колектив механіко-математичного факультету з глибоким сумом сповіщає, що на 78 році пішов з життя відомий математик, доцент кафедри математичного аналізу Алібеков Гаджі Алібекович.
144546
  Кузьмічов В.С. Алібі у розкритті злочинів : Навчальний посібник / В.С. Кузьмічов, В.В. Юсупов. – Київ : КНТ, 2007. – 264с. – ISBN 966-373-155-9
144547
  Губерський Л.В. Алієв Гейдар // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 35-36. – ISBN 966-316-039-X
144548
  Губерський Л.В. Алієв Ільхам (Гейдар Огли) // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 36. – ISBN 966-316-039-X
144549
   Алізаринкомплексон для твердофазно-спектрофотометричного та візуального тест-визначення флуориду / В.В. Наконечна, А.С. Паустовська, Л.С. Зінько, О.А. Запорожець // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 230
144550
  Замченко А. Аліменти на неповнолітніх дітей // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 5 (83). – С. 103-107
144551
  Драган Я. Аліменти по-новому // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 9-15 лютого (№ 6)


  Збільшення засобів примусу до виконання рішення.
144552
  Дерій О.О. Аліментні зобов"язання у цивілістичному процесі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Дерій Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 19 назв
144553
  Дерій О.О. Аліментні зобов"язання у цивілістичному процесі : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Дерій Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 206 л. – Біблііогр.: л. 188-206
144554
  Ромовська З.В. Аліментні зобов"язвання / З.В. Ромовська. – ЛЬвів, 1973. – 60с.
144555
  Волохов О.С. Аліментні обов"язки інших членів сім"ї та родичів // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 412-417. – ISSN 1563-3349
144556
  Афанасьєва Л.В. Аліментні правовідносини в Україні : Монографія / Л.В. Афанасьєва; Мін-во внутрішніх справ України; Луганськ. держ. ун-т внутрішніх справ. – Луганск, 2006. – 224с. – ISBN 966-8129-89-Х
144557
   Алімпій Іконописець // Український пантеон / С. Сегеда. – Київ : Балтія-Друк, 2013. – С. 23. – ISBN 978-966-8137-97-6
144558
  Нушин А. Алімурад-хан та інші. / А. Нушин. – К., 1964. – 181с.
144559
  Джонсон Джейсон Аліна : роман // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 1/2 (961/962). – С. 3-115. – ISSN 0320 - 8370
144560
  Петров Віктор Аліна і Костомаров / Петров Віктор. – Харків : Рух, 1929. – 192 с.
144561
  Керролл Л. Аліса в Дивокраї : [для мол. і серед. шк. віку] / Льюїс Керролл ; [пер. з англ. та прим. В.Г. Наріжної ; худож. Ю.Ю. Романіка]. – Харків : Фоліо, 2015. – 121, [6] с., [8] арк. кольор. іл. – Пер. вид.: Alice"s adventures in Wonderland / Lewis Carroll. London, 1994. – ISBN 978-617-7012-10-7
144562
  Керролл Л. Аліса в Країні Чудес / Л. Керролл. – К., 1976. – 143с.
144563
  Керролл Л. Аліса в Країні Чудес : [казкова повість : для серед. шк. віку] / Льюїс Керролл ; передм., [пер. з англ.] і прим. Володимира Панченко ; іл. В"ячеслава Смирнова. – Київ : Махаон-Україна, 2010. – 156, [4] с. : іл. – (Казкові повісті). – ISBN 966-605-703-4
144564
  Слухай А.С. Алітераційне римування як засіб сугестивного впливу в давньоанглійських текстах: методологія дослідження // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4 : До 80-річного ювілею професора Нікітіної Фіонілли Олексіївни. – С. 132-139
144565
  Сьомушкін Т. Алітет іде в гори. / Т. Сьомушкін. – К., 1949. – 360с.
144566
  Хиля О.В. Аліфатичні аміни та амінування : Посібник для студ. хімічного та біологічного факультетів / О. В. Хиля, Ю. М. Воловенко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2006. – 44с.
144567
  Скосирев П.Г. Алішер Навої - поет-гуманіст XV століття / П.Г. Скосирев. – К., 1947. – 5-23с.
144568
  Ребмани Л. АЛКА - зона свободной торговли в Америке // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2007. – № 1. – С. 77-83. – ISSN 0131-2227
144569
  Гусейнов И.А. Алкадар : стихи / И.А. Гусейнов; пер. с лезгин. – Москва : Советский писатель, 1971. – 136 с.
144570
  Куліченко С.А. Алкаліметричне визначення n-ацетамінофенолу (парацетамолу) у водно-міцелярних середовищах поверхнево-активних речовин / С.А. Куліченко, С.О. Фесенко, О.Г. Максимюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 43-46. – (Хімія ; Вип. 37)


  Розроблено методику рН-метричного визначення парацетамолу із застосуванням водно-міцелярних середовищ поверхнево-активних речовин. Показано можливість визначення парацетамолу в індивідуальних препаратах та у складі багатокомпонентних лікарських форм.
144571
  Куліченко С.А. Алкаліметричне визначення гідрофобних органічних кислот з використанням емульсій типу "масло у воді", стабілізованих неіонною ПАР / С.А. Куліченко, Г.М. Шевченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 16-20. – (Хімія ; Вип. 38)


  Вивчено розчинність та протонодонорні властивості довго ланцюгових карбованих кислот жирного ряду в емульсійних середовищах на основі нейонної поверхнево-активної речовини синтанолу АЛМ-10. Показано, що М/В емульсії можуть бути використані для ...
144572
  Исмаилов Нуреддин Муса оглы Алкалоидоносные растения Азербайджанской ССР. / Исмаилов Нуреддин Муса оглы. – Баку
2. – 1985. – 182с.
144573
  Холодков С.Т. Алкалоидоносные растения долины Сусамыр Киргизской ССР : Автореф... кандидата биол.наук: / Холодков С.Т.; АН УзССР. Объедин. учен. совет по биол. наукам Отд-ния хим.-технол. и биол. наук. – Фрунзе, 1965. – 28л.
144574
   Алкалоидоносные растения Молдавии. – Кишинев : Штиинца, 1960. – 68 с.
144575
  Соколов В.С. Алкалоидоносные растения СССР / В.С. Соколов. – М.-Л., 1952. – 380с.
144576
  Проценко Д.Ф. Алкалоиды / Д.Ф. Проценко. – Киев, 1955. – 19с.
144577
  Ескаиров М. Алкалоиды Hoplophyllum foliosum Vved. Строение дубинидина : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Ескаиров М. ; Акад. наук УзбССР , Ин-т химии растит. веществ. – Ташкент, 1958. – 7 с.
144578
  Трозян А.А. Алкалоиды Merendra raddeana RgI. и их биосинтез. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.10 / Трозян А.А.; Ташкент. гос. ун-т. – Ташкент, 1973. – 21л.
144579
  Юлдашев П.Х. Алкалоиды Vinca : Автореф... доктора хим.наук: / Юлдашев П.Х.; АН УзССР. Объедин. учен. совет по хим. наукам Отд-ния хим.-технол. и биол. наук. – Ташкент, 1965. – 33л.
144580
  Филитис Л.Н. Алкалоиды безвременника и их производные в экспериментальной химиотерапии опухолей : Автореф... канд. биол.наук: / Филитис Л.Н.; Всесоюз. науч.-исслед. хим.-фармацевтич. ин-т им. С.Орджоникидзе ВНИХФИ. – М., 1956. – 14л.
144581
   Алкалоиды и их производные как инструмент для изучения холинергической системы. – Ташкент : Фан, 1984. – 288с.
144582
  Лазурьевский Г.В. Алкалоиды и растения / Г.В. Лазурьевский. – Кишинёв, 1975. – 150с.
144583
  Абдусаматов А. Алкалоиды растений Ungernia Victoris vved Ungernia Tadshicorum vved : автореф. дис. ... канд. хим. наук / Абдусаматов А. ; Акад. наук УзССР. – Ташкент, 1963. – 20 с.
144584
  Садыков А.С. Алкалоиды хинолизидинового ряда: Химия, Стереохимия. Биогенез / А.С. Садыков. – М., 1975. – 290с.
144585
  Сидякин Г.П. Алкалоиды цельнолистника. : Автореф... канд. хим.наук: / Сидякин Г.П.; АН УзССР. Ин-т химии. – Ташкент, 1955. – 8л.
144586
  Юнусов С.Ю. Алкалоиды. / С.Ю. Юнусов. – Ташкент, 1968. – 200с.
144587
  Юнусов С.Ю. Алкалоиды. / С.Ю. Юнусов. – Ташкент, 1974. – 318с.
144588
  Юнусов С.Ю. Алкалоиды. / С.Ю. Юнусов. – Ташкент, 1981. – 418с.
144589
  Говоров А.А. Алкамен-театральный мальчик / А.А. Говоров. – М, 1964. – 206с.
144590
  Говоров А.А. Алкамен-театральный мальчик / А.А. Говоров. – М, 1987. – 206с.
144591
  Шимунович Динко Алкар. / Шимунович Динко. – М., 1962. – 312с.
144592
  Сребродольская И.И. Алкенидирование алкилфениловых эфиров диеновыми углеводородами. : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Сребродольская И.И.; МВ и ССО УССР. КПИ. – К., 1969. – 19л.
144593
  Федоров Е.И. Алкенилирование 2-окси- и 2-аминопиридинов и их некоторых галоидных производных. : Автореф... канд. хим.наук: / Федоров Е.И.; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1966. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
144594
  Петросян П.А. Алкенилирование ароматических углеводородов диенами с сопряженными двойными связями и некоторые превращения синтезированных соединений : Автореф... канд. хим.наук: 082 / Петросян П.А.; АН АзССР. Совет секции "Нефтехим. синтез и технология нефтеперерабат. и нефтехим. процессов" Объедин. сов. – Баку, 1969. – 21л.
144595
  Старостина И. Алкеста как ренессансный идеал личности у Дж. Чосера (по поэме "Легенда о хороших женщинах") // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 51-53. – (Історія ; Вип. 106). – ISSN 1728-3817


  Статья посвящена выявлению ренессансной составляющей характеристики одного из главных персонажей слабоизученной в русскоязычной историографии поэмы английского поэта XIV века Джеффри Чосера. The article is devoted to the revelation of the personal ...
144596
  Мутафчиева В. Алкивиад малый / В. Мутафчиева. – София, 1979. – 251с.
144597
  Гельфер Ц.М. Алкил-кислородное расщепление эфиров карбоновых кислот. : Автореф... Канд.хим.наук: / Гельфер Ц.М.; М-во просвещения РСФСР. – М, 1955. – 14л.
144598
  Мушкало Н.Н. Алкил-метилен-хлорэтилкетоны и некоторые их химические превращения : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.072 / Мушкало Н.Н. ; Киев. политех. ин-т. – Киев, 1969. – 21 с.
144599
  Филатова И.М. Алкил (арил) хлорфосфазенфосфонилы; синтез, конденсация в полифосфазены и другие превращения : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Филатова И.М.; Физ.-хим. ин-т им. Л.Я.Карпова. – М., 1969. – 24л.
144600
  Дембинскене И.А. Алкиламиноалкиловые эфиры 5- и 6- оксибензодиоксанов -1,4 : Автореф... канд. хим.наук: / Дембинскене И. А.; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1968. – 14л.
144601
  Джуарян Э.В. Алкилзамещенные пирокатехины. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.03 / Джуарян Э.В.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1978. – 21л. – Бібліогр.:с.21
144602
  Красовский В.А. Алкилирование 2-аминотиазолов спиртами и простыми эфирами в растворах серной кислоты : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Красовский В.А. ; Днепропетр. хим.-технол. ин-тут им. Ф.Э. Дзержинского. – Днепропетровск, 1965. – 19 с.
144603
  Казарян Акоп Цолакович Алкилирование аминов и иминов ненасыщенными углеводородами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Казарян Акоп Цолакович; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1974. – 16л.
144604
  Рожкова Н.К. Алкилирование ароматических соединений в присутствии металлических катализаторов : Автореф... канд. хим.наук: / Рожкова Н. К.; АН УзССР, Объед. уч. сов. по хим. геол. хим. наук. – Ташкент, 1961. – 10л.
144605
  Клейн А.Г. Алкилирование ароматических соединений в присутствии полифосфорной кислоты. : Автореф... канд. хим.наук: / Клейн А.Г.; АН БССР. Отд. хим. наук. – Минск, 1967. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
144606
  Яничкин Лев Петрович Алкилирование ароматических соединений гидрохлоридами диеновых углеводородов : Автореф... канд. хим.наук: / Яничкин Лев Петрович; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1967. – 20л.
144607
  Юлдашев К. Алкилирование ароматических соединений гомологами ацетилена : Автореф... кандидата хим.наук: / Юлдашев К.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1965. – 17л.
144608
  Нохрин Геннадий Иванович Алкилирование ароматических соединений олефинами в присутствии полифосфорной кислоты : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Нохрин Геннадий Иванович; АН КазССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1975. – 17л. – Бібліогр.:с.17
144609
  Липович В.Г. Алкилирование ароматических углеводородов / В.Г. Липович, М.Ф. Полубенцева. – Москва : Химия, 1985. – 271с. – Библиогр.: с. 265-271 (254 назв.)
144610
  Люшин М.М. Алкилирование ароматических углеводородов низкомолекулярными полимерами пропилена и изобутилена. : Автореф... канд. хим.наук: / Люшин М.М.; Совет Азерб. ин-та нефти и химии им. М.Азизбекова по присужю учен. степ. – Баку, 1966. – 21л.
144611
  Руденко Н.В. Алкилирование бензола и его замещенных спиртами в присутствии алюмосиликатного катализатора при атмосферном давлении : Автореф... канд. хим.наук: / Руденко Н.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1959. – 9л.
144612
  Черкасов А.С. Алкилирование бензола некоторыми спиртами и галогенпроизводными жирного ряда над алюмосиликатными катализаторами. : Автореф... канд. хим.наук: / Черкасов А.С.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1950. – 10 с.
144613
  Султанов С.А. Алкилирование бензола олефинами в кипящем слое катализатора. : Автореф... канд. хим.наук: / Султанов С.А.; Азерб. науч.-исслед. ин-т нефтеперераб. промышленности им. В.В.Куйбышева. – Баку, 1958. – 20л.
144614
  Рзаев Н.К. оглы Алкилирование бензола, толуола, ксилолов и хлоркеросиновой фракцией, хлорпарафинами и -олефиновой фракцией в присутствии синтетических алюмосиликатов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.013 / Рзаев Н. К. оглы; АН АзССр, Сов. секц. "Хим. и технол.. орган. синтеза и нефтехим. процессов", Объед. сов по присужд. уч. – Баку, 1973. – 21л. – Бібліогр.:с.21
144615
  Бабаханов Р.А. Алкилирование галоидпроизводных циклических углеводородов : Автореф... канд. хим.наук: / Бабаханов Р.А.; Акад. наук. Азербайдж. ССР. Ин-т нефти. – Баку, 1957. – 16л.
144616
  Тураева М. Алкилирование изомерных хлорфенолов и хлоранизолов галоидными алкилами в присутствии малых количеств катализаторов. Синтезы на основе алкилхлорфенолов : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Алиева (Тураева) Муайе ; Ташкент. гос. ун-т им. В.И. Ленина. – Ташкент, 1981. – 21 с. – Библиогр.: 9 назв.
144617
  Стан В.В. Алкилирование металлических производных алкинов- 1 окиси -, алкокиси и алкилгалогинидами. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Стан В.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1980. – 24л.
144618
  Тыщук Г.Х. Алкилирование мочевины алкилгалогенидами, диметилсульфатом, спиртами и изобутиленом : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Тыщук Г.Х.; АН УзССР. Объедин. учен. совет по химии и хим. технологии. – Ташкент, 1969. – 19л.
144619
  Патриляк К.И. Алкилирование на цеолитах / К.И. Патриляк, Ю.Н. Сидоренко, В.А. Бортышевский ; АН УССР, Ин-т биоорган. химии и нефтехимии. – Киев : Наук. думка, 1991. – 174 с. : ил,. – Библиогр.: с. 163-175
144620
  Молчанова Г.К. Алкилирование нафтеновых углеводородов олефинами в присутствии хлоридов алюминия и железа в растворе нитрометана : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Молчанова Г.К.; ЛГУ. – Л., 1972. – 28л.
144621
  Джанджулян Ж.Л. Алкилирование некоторых СН - и Н-кислот в пресутствии основных агентов : Автореф... канд. хим.наук: / Джанджулян Ж. Л.; Ерев.ГУ. – Ереван, 1981. – 18л.
144622
  Асатрян Э.М. Алкилирование некоторых сульфонов и сульфамидов в присутствии основных агентов. : Автореф... наук: 02.00.03 / Асатрян Э.М.; МВ и ССО АССР. Ерев. гос.унив. – Ереван, 1981. – 19л.
144623
  Романихин А.М. Алкилирование некоторых фенолов и эфиров фенолов пипериленом и его гидрохлоридом : Автореф... канд. хим.наук: / Романихин А. М.; Ворон.ГУ. – Воронеж, 1970. – 22л.
144624
  Ахмедов Ш.Т. Алкилирование нефталина непредельными углеводородами : Автореф... канд. хим.наук: / Ахмедов Ш.Т.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1954. – 12л.
144625
  Беликова А.М. Алкилирование нуклеозидов и тРНК хлорэтиламинобензальдегидом и хлорэтиламинобензилиденнуклеозидами : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Беликова А.М.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Объединенный ученый совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1971. – 26л.
144626
  Мишиев Д.Е. Алкилирование окси и алкоксизамещенных циклических соединений олефинами. : Автореф... канд. хим.наук: / Мишиев Д.Е.; АН АзССР. Ин-т нефти. – Баку, 1958. – 16л.
144627
  Гасанов Д.Г. Алкилирование фенола различными непредельными углеводородами в присутствии твердых катализаторов : Автореф... канд. техн.наук: / Гасанов Д.Г.; АН АзССР. Ин-т химии присадок. – Баку, 1966. – 26л.
144628
  Гаврилова Татьяна Федоровна Алкилирование фенола фенхенами в присутствии кислотных катализаторов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.13 / Гаврилова Татьяна Федоровна; МГУ. – М., 1976. – 19л.
144629
  Вардапетян С.К. Алкилирование фенолов винилацетиленовыми спиртами и продуктами их превращений : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Вардапетян С.К.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1970. – 17л. – Бібліогр.:с.17
144630
  Тарнопольский Ю.И. Алкилирование фурановых соединений хлорпроизводными : Автореф... кандидата хим.наук: / Тарнопольский Ю.И.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Объедин. учен. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1965. – 16л.
144631
  Пормале М.Я. Алкилирование целлюлозы диазоалканами, изучение свойств простых и их уксуснокислых эфиров для модификации целлюлозных волокон. : Автореф... канд. хим.наук: / Пормале М.Я.; АН СССР. Ин-т высокомолекулярных соединений. – Л., 1966. – 13л.
144632
  Мамедова А З. Алкилирование циклопарафинов олефинами : Автореф... канд. хим.наук: / Мамедова З.А; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1955. – 12л.
144633
  Афлятунова Р.Г. Алкилирование, ацилирование бензоксазалинов, бензоксазалинтионов и физиологическая активность полученных соединений : Автореф... канд.хим.наукнаук: / Афлятунова Р.Г.; АН УзССР. Ин-т химии растительных веществ. – Ташкент, 1978. – 24л.
144634
  Гринева Нина Ивановна Алкилирующие производные компонентов нуклеиновых кислот : Автореф... д-ра хим.наук: 02.00.10 / Гринева Нина Ивановна; АН СССР. Ин-т биоорган. химии им. М.М.Шемякина. – М., 1975. – 52л. – Бібліогр.:с.52
144635
  Ломакина Т.С. Алкилирующие производные фосфамидов нуклеозидов и олигонуклеоитидов, как реагенты для модификации нуклеиновых кислот. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.03 / Ломакина Т.С.; АН СССР.Сиб.отд-ние. – Новосибирск, 1973. – 22л. – Бібліогр.:с.22
144636
  Логинов В.Н. Алкино море / В.Н. Логинов. – М., 1960. – 142с.
144637
  Иванов А.С. Алкины песни / А.С. Иванов. – Новосибирск, 1956. – 136с.
144638
  Иванов А.С. Алкины песни / А.С. Иванов. – Томск, 1958. – 82с.
144639
  Иванов А.С. Алкины песни / А.С. Иванов. – М., 1972. – 192с.
144640
   Алкион белый дьявол. – М, 1969. – 304с.
144641
   Алкілювання 2-(4-оксо-3,4-дигідро-2-хіназолініл)ацетонітрилів / О.В. Хиля, Т.А. Воловненко, О.В. Туров, Ю.М. Воловенко // Украинский химический журнал : Научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2006. – Т. 72, № 11/12. – С. 108-114. – ISSN 0041-6045
144642
  Аникин Андрей Алко-секреты большого Закарпатья // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 7, сентябрь - октябрь. – С. 74-81 : фото
144643
  Кузнєцов Дмитро Алко-тур: джерело прибутків та культури // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 4, липень - серпень. – С. 34-35 : фото. – ISSN 1998-8044
144644
  Меньшиков Ф.К. Алкоголизм - враг здоровья / Ф.К. Меньшиков. – Москва, 1955. – 24с.
144645
  Болотова З.Н. Алкоголизм - общественное зло. / З.Н. Болотова, А.Ф. Артемчук. – 3-е изд., перераб. и доп. – Киев, 1982. – 77с.
144646
   Алкоголизм - путь к преступлению. – М, 1966. – 156с.
144647
  Злотников А.Г. Алкоголизм - социальная патология / А.Г. Злотников. – Минск, 1988. – 63с.
144648
   Алкоголизм. – М, 1983. – 432с.
144649
  Лисицын Алкоголизм : соц.-гигиен. аспекты / Ю.П. Лисицын, Н.Я. Копыт ; [авт. предисл. Э.А. Бабаян]. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Медицина, 1983. – 263 с. : ил.
144650
  Бородкин Ю.С. Алкоголизм / Ю.С. Бородкин, Т.И. Грекова. – Л., 1987. – 157с.
144651
  Иванец Н.Н. Алкоголизм / Н.Н. Иванец, Ю.В. Валентик. – М., 1988. – 175с.
144652
  Лукевиц Э. Алкоголизм гидросиланов / Э. Лукевиц, М. Дзинтара. – Рига, 1985. – 39с.
144653
  Газизова Л. Алкоголизм женского рода // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2008. – № 12. – С. 195-201. – ISSN 0012-6756
144654
  Стрельчук И.В. Алкоголизм и борьба с ним / И.В. Стрельчук. – Москва, 1954. – 24с.
144655
   Алкоголизм и борьба с ним в ПНР. – М, 1988. – 22 с.
144656
  Иванов Л.Н. Алкоголизм и механизм его развития. / Л.Н. Иванов. – Чебоксары, 1987. – 63с.
144657
  Махова Т.А. Алкоголизм и познавательная деятельность. / Т.А. Махова. – Пущино, 1989. – 65с.
144658
  Кругликов Р.И. Алкоголизм и потомство / Р.И. Кругликов, М.Я. Майзелис. – М, 1987. – 124с.
144659
   Алкоголизм и правонарушение. – Ашхабад, 1975. – 119с.
144660
  Бахрах Д.Н. Алкоголизм и правонарушения / Д.Н. Бахрах, А.С. Телегин. – Пермь, 1987. – 83с.
144661
  Мендельсон Г.А. Алкоголизм и преступность / Г.А. Мендельсон, Ю.М. Ткачевский. – 2-е перераб. и доп. – М., 1959. – 136с.
144662
  Каганович И.П. Алкоголизм и преступность / И.П. Каганович, М.И. Ходышев. – Тула, 1978. – 71с.
144663
  Гузиков Б.М. Алкоголизм у женщин / Б.М. Гузиков, А.А. Мейроян. – Л, 1988. – 223с.
144664
  Артемчук А.Ф. Алкоголизм у лиц молодого возраста / А.Ф. Артемчук. – Киев : Здоров"я, 1985. – 128с.
144665
  Дроздов Э.С. Алкоголизм. / Э.С. Дроздов, Е.И. Зенченко. – М., 1986. – 140с.
144666
  Дроздов Э.С. Алкоголизм. : 100 вопросов и ответов / Э.С. Дроздов, Е.И. Зенченко. – 2-е изд., доп. – Москва : Советская Россия, 1988. – 155с.
144667
  Бейсенов Б.С. Алкоголизм: уголовно-правовые и криминологические проблемы / Б.С. Бейсенов. – М, 1981. – 199с.
144668
  Комар В.В. Алкоголізм, сім"я і спадковість / В.В. Комар. – К., 1978. – 24с.
144669
  Черник Ярослава Ивановна Алкоголь-, малат-, лактатдегидрогеназы, -амилаза, аспартат- и аланинаминотрансферазы при старении Drosophila melanogaster : Дис... канд. биологич.наук: 03.00.04 / Черник Ярослава Ивановна; Львовский гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1985. – 153л. – Бібліогр.:л.120-153
144670
  Черник Я.И. Алкоголь-, малат,-лактатдегидрогеназы, а-амилаза, аспарат-и аланинаминотрансферазы при старении Drosophila Melanogaster. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Черник Я.И.; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1985. – 18л.
144671
  Фогел П.И. Алкоголь - враг материнства / П.И. Фогел. – Львов, 1989. – 86с.
144672
  Флеровский Е.А. Алкоголь - враг спортсмена / Е.А. Флеровский. – М, 1954. – 30с.
144673
  Бартельс В.И. Алкоголь - спутник аварий / В.И. Бартельс. – М., 1987. – 29с.
144674
  Культепина О.С. Алкоголь и дети / О.С. Культепина, И.Б. Полежаева. – М., 1976. – 56с.
144675
  Борисов Е.В. Алкоголь и дети / Е.В. Борисов, Л.П. Василевская. – 2-е изд., стер. – М., 1983. – 61с.
144676
  Галина И.В. Алкоголь и дети / И.В. Галина. – М., 1985. – 95с.
144677
  Бородий Н.К. Алкоголь и здоровье / Н.К. Бородий. – Киев : Здоров"я, 1986. – 42 с.
144678
  Кудрин А.Н. Алкоголь и лекарство / А.Н. Кудрин. – Москва, 1987. – 64 с.
144679
  Сусков И.И. Алкоголь и наследственность / И.И. Сусков. – Москва, 1988. – 62с.
144680
  Примаченок А.А. Алкоголь и несовершеннолетние / А.А. Примаченок. – Минск, 1987. – 70с.
144681
  Логинов А.С. Алкоголь и печень = Лекции о влиянии алкоголя на организм человека / А.С. Логинов, Ю.Е. Блок, К.Д. Джалалов. – Москва : Высшая школа, 1987. – 94с.
144682
  Стрельчук И.В. Алкоголь и потомство / И.В. Стрельчук, С.З. Пащенко. – Москва, 1976. – 93с.
144683
   Алкоголь и потомство. – Москва : Высшая школа, 1988. – 108с.
144684
  Ястребов А.В. Алкоголь и правонарушения / А.В. Ястребов. – Москва : Высшая школа, 1987. – 94с.
144685
  Зальцман Г.Г. Алкоголь и психика / Г.Г. Зальцман. – Алма-Ата, 1981. – 78с.
144686
  Федотов Д.Д. Алкоголь и психическое здоровье. / Д.Д. Федотов. – М., 1974. – 96с.
144687
  Гонопольский М.Х. Алкоголь и разрушение личности / М.Х. Гонопольский. – Алма-Ата, 1987. – 158с.
144688
  Гуслицер Л.Н. Алкоголь и рак / Л.Н. Гуслицер. – Киев : Наукова думка, 1987. – 64с.
144689
  Лебедев Б.А. Алкоголь и семья / Б.А. Лебедев, В.В. Дунаевский. – 2-е изд., испр. и переработ. – Ленинград : Медицина, 1986. – 126с.
144690
  Зеренин А.Г. Алкоголь и труд - несовместимы / А.Г. Зеренин. – М., 1984. – 92с.
144691
  Рудик Б.І. Алкоголь і захворювання внутрішніх органів. / Б.І. Рудик. – Вид. стереотип. – К., 1975. – 30с.
144692
  Шаповал Антон Алкоголь і наркотики як чинники демографічної кризи в Україні // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 8 (269). – С.24-29
144693
  Безбородько Б.М. Алкоголь і серцево-судинна система / Б.М. Безбородько. – 3-є вид. – К, 1976. – 48с.
144694
  Чепелев А.Д. Алкоголь разрушает личность / А.Д. Чепелев. – Москва, 1972. – 47 с.
144695
  Скворцова Е.С. Алкоголь, женщины, подростки. / Е.С. Скворцова. – М, 1988. – 39с.
144696
  Гарницкий С.П. Алкоголь, табак, наркотики и здоровье подростков / С.П. Гарницкий. – Киев, 1988. – 30с.
144697
  Ураков И.Г. Алкоголь: личность и здоровье / И.Г. Ураков. – М., 1986. – 79с.
144698
  Данилюк М. Алкогольна залежність: як не потрапити на гачок // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 8. – С. 7
144699
  Латиш Ю. Алкогольна ситуація в СРСР та причини антиалкогольної кампанії другої половини 1980-х років // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 34-37. – (Історія ; Вип. 102). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається алкогольна ситуація в СРСР напередодні горбачовської антиалкогольної кампанії. The article deals with alcohol situation in USRR before the M. Gorbachov"s anti-alcohol campaign.
144700
  Коппе Р. Алкогольная хилость и недолговечность современного человечества / Р. Коппе. – Москва : Типография Э Лисснера и Ю. Романа, 1894. – 48 с.
144701
  Джужа А.О. Алкогольне сп"яніння як віктимогенний фактор, що сприяє вчиненню сексуальних злочинів // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 2 (69). – С.
144702
  Трохименко А.В. Алкогольні сюжети в українському фольклорі // Матеріали 73-ї звітної студентської наукової конференції ОНУ імені І.І. Мечникова : 25-27 квіт. 2017 р. : Секція: Іcт. науки / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Історичний факультет. Звітна студентська наукова конференція. – Одеса : ОНУ, 2017. – С. 86-92. – ISBN 978-617-689-216-8
144703
  Мареев Ю.М. Алкокси- и алкоксихлопроизводные сурьмы : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.08 / Мареев Ю.М.; Каз. гос. ун-т. – Казань, 1978. – 25л.
144704
  Кушмурадов Ю.К. Алколоиды Sophora pahycarpa С.А.М. Строение изософорамина : Автореф... канд. хим.наук: / Кушмурадов Ю.К.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1963. – 15л.
144705
  Птушкина И.Г. Алксандр Иванович Герцен / И.Г. Птушкина. – М., 1987. – 63с.
144706
  Алєксандрова О.В. Алкуїн // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 188-189. – ISBN 966-316-069-1
144707
   Алкучанский говин : Опыт стационарного изучения степного ландшафта. – Москва; Ленинград : Наука, 1964. – 168с
144708
  Симоненко Л.О. Алла В"ячеславівна Крижанівська (Лагутіна)
144709
   Алла Горська : червона тінь калини : листи, спогади, статті. – Київ : Спалах, 1996. – 237, [3] с., , [12] арк. кольор. фотоіл. : іл. – Бібліогр.: с. 237-238. – ISBN 966-512-035-2
144710
  Молчанова Алла Горська в дослідах Людмили Огнєвої / Молчанова, рина // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 15. – ISSN 0868-9644
144711
  Севрук Г. Алла Горська перед слідчим закидала ногу на ногу й запалювала цигарку. Дим пускала йому в обличчя / текст: Світлана Корженко // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2017. – № 42 (395), 2 листопада 2017. – С. 45-47
144712
  Зарецький О. Алла Горська під ковпаком КДБ. Антиукраїнська спрямованість спецоперацій // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 4 (37). – С. 127-133
144713
  Лук"янчук Г. Алла Горська. Презентація каталогу // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 20 жовтня (№ 42). – С. 5. – ISSN 2519-4429
144714
  Кравченко Я. Алла Горська: "Аби душа не сивіла..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 5-6 вересня (№ 164/165). – С. 24
144715
  Кравченко Я. Алла Горська: "Аби душа не сивіла..." 18 вересня видатній художниці, одному з лідерів "шестидесятників" минуло б 85 років // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 24-30 вересня (№ 39). – С. 5 : фото


  "...П"ятдесят років тому, 1964 року, Алла Горська разом із художниками Людмилою Семикіною, Опанасом Заливахою та Галиною Севрук <...> створили монументальний вітраж для вестибюлю червоного корпусу Київського університету. На ньому зображено гнівного ...
144716
  Журавльова Марина Алла Грорбунова. "Соняшник" від "Душі" : Профі-тур // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 2. – С. 136-137 : Фото
144717
  Алла Дудова Алла Дудова, Борис Петров: Керамика, декор. скульптура, живопись, графика: Кат. выст. / Алла Дудова, Борис Петров; Изюмская Н.Н. – Москва, 1990. – 63с.
144718
   Алла Константиновна Тарасова. – М., 1978. – 445с.
144719
  Путинцев Н. Алла Константиновна Тарасова. / Н. Путинцев. – М.-Л., 1948. – 60с.
144720
   Алла Ларионова. – 16 с.
144721
  Полухина Л. Алла Ларионова. Николай Рыбников / Лиана Полухина. – Москва : Алгоритм, 2007. – 288с., [ 24 ] л. илл. – (Кинофестиваль). – ISBN 978-5-9265-0391-0
144722
   Алла Михайлівна Богуш - академік АПН України : біобібліографічний покажчик / АПН України; Держ. науково-пед. бібліотека України ім. В.О. Сухомлинського ; [ упорядники: Пономаренко Л.О., Айвазова Л.М. ; наук. ред. Розова П.І. ]. – 2-ге вид., доп. та переробл. – Київ : [ Б.в. ], 2009. – 118 с. – (Академики АПН України. ; 18)
144723
   Алла Михайлівна Богуш - учений-педагог, академік НАПН України : біобіліограф. покажчик / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В.О. Сухомлинського ; [упоряд.: Доркену А.М., Лога Т.В., Щочкіна І.М ; наук. ред. П.І. Рогова ; бібліогр. ред. Доркену А.М.]. – 3-тє вид., допов. та перероб. – Одеса : Фенікс, 2014. – 317, [3] с., [10] арк. іл. : іл., портр. – Алф. покажч. назв праць А.М. Богуш : с. 291-317. – Бібліогр. в кінці ст. – (Серія "Академіки НАПН України" ; вип. 23). – ISBN 978-966-438-825-9
144724
   Алла Озеревская, Анатолий Яковлев: Книжная графика. / А. Озеревская, Яковлев, Выставка, графики. Москва. книжной, 1978. – М., 1978. – 16с.
144725
   Алла Олександрівна Жиденко : біобібліографічний покажчик / Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Наукова б-ка, Наук.-бібліогр. відділ ; [уклад. Л.А. Іполітова ; відп. ред. Г.Г. Макарова]. – Чернігів : [б. в.], 2010. – 32 с.
144726
  Зозулина Н.Н. Алла Осипенко / Н.Н. Зозулина. – Л., 1987. – 220с.
144727
  Стародубец Анатолий Алла Пугачева : Теперь мое амплуа - комическая старуха // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2009. – № 10 (1081). – С. 49-50. – ISSN 0234-1670


  Про персону співачки Алли Борисівни Пугачової
144728
   Алла Пугачева глазами друзей и недругов : Сборник статей в 2-х книгах. – Москва : Центрполиграф. – ISBN 5-218-00522-3
Кн.1. – 1997. – 424с.
144729
  Старостіна А. Алла Старостіна: Сучасні технології підготовки маркетологів в Україні / Інтерв"ю підготував О. Кравченко // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2007. – № 5. – С. 68-70 : Фото. – ISSN 1606-3732


  [Інтерв"ю з Аллою Старостіною, доктором економічних наук, професором, зав. кафедрою міжнародної економіки, подано короткую біографію]
144730
  Львов-Анохин Алла Шелест / Львов-Анохин. – М., 1964. – 99с.
144731
  Пугачева А. Алла: сборник песен / А. Пугачева. – Москва, 1990. – 18с.
144732
  Морозов Н.А. Аллавердское месторождение медных руд в Закавказье, его породы и генезис // Террасы Судака / Н. Андрусов. – Киев : Имп. Ун-т Св.Владимира, 1912. – С.111-194, 347-351 : 3 л. ил.,2 л. карт
144733
  Лемонье Камилл Аллали / Лемонье Камилл. – Москва, 1930. – 111 с.
144734
  Левашвілі О. АллатРа: нове вбрання короля // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 2-8 квітня (№ 12). – С. 12


  Сьогодні українське суспільство змусив говорити про себе феномен "АллатРа". Вже тривалий час у великих містах проходить добре фінансована рекламна кампанія однойменної книжки. З фасадів будинків, білбордів, сітілайтів, оголошень у громадському ...
144735
   Аллегория в искусстве // Творчество народов мира / Изд-во "ТиО". – Москва, 2013. – Вып. 7. – С. 8-23
144736
  Малле-Жорис Аллегра / Малле-Жорис. – Москва : Радуга, 1990. – 398с.
144737
  Мороз П.А. Аллелопатическая роль опавших листьев и корневых остатков яблони и персика : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 101 / Мороз П.А. ; АН УССР , Ин-т ботаники. – Киев, 1968. – 24 с.
144738
  Жамба Г.Е. Аллелопатические активные вещества катрана сердцелистого и борщевика соснового : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 101 / Жамба Г.Е. ; АН УССР , Ин-т ботаники. – Киев, 1969. – 24 с.
144739
  Кирпенко Н.И. Аллелопатическое взаимовлияние пресноводных водорослей = Allelopathic interaction between freshwater algae / Н.И. Кирпенко ; [Нац. акад. наук Украины, Ин-т гидробиологии]. – Киев : Наукова думка, 2013. – 252, [2] с. : ил., табл. – Парал. тит. л. англ. – Библиогр.: с. 217-249. – (Проект "Наукова книга" = "Scientific book" project). – ISBN 978-966-00-1318-6
144740
   Аллелопатическое почвоутомление. – Киев : Наукова думка, 1979. – 248 с.
144741
  Райс Э.Л. Аллелопатия / Э.Л. Райс. – М, 1978. – 392с.
144742
  Гродзинский А.М. Аллелопатия в жизни растений и их сообществ / А.М. Гродзинский. – Киев, 1965. – 200 с.
144743
  Гродзинский Андрей Михайлович Аллелопатия в жизни растений и их сообществ : Автореф. дис. ... д-ра биол. наук / Гродзинский Андрей Михайлович ; АН УССР , Объедин. совет биол. наук. – Киев, 1965. – 21 с. – Бібліогр. : с. 20-21
144744
   Аллелопатия и продуктивность растений : сборник научных трудов. – Харьков, 1988. – 129 с.
144745
   Аллелопатия и продуктивность растений : сборник научных трудов / Отв. ред. А.М. Гродзинский. – Киев : Наукова думка, 1990. – 148 с.
144746
  Гродзинский А.М. Аллелопатия растений и почвоутомление / А.М. Гродзинский. – Киев, 1991. – 429 с.
144747
  Табер А.М. Аллен / А.М. Табер. – М, 1975. – 125с.
144748
  Моргунов И.Н. Аллергенные свойства бактерийных экзотоксинов и анатоксинов : Автореф... д-ра биол.наук: / Моргунов И.Н.; Акад. наук УССР. Отд-ние биол. наук. – К., 1959. – 16л.
144749
  Скепьян Н.А. Аллергические болезни: дифференциальный диагноз, лечение : Справочное издание / Н.А. Скепьян. – Минск : Беларусь, 2000. – 286с. – ISBN 985-01-0277-2
144750
  Ишимова Л.М. Аллергические заболевания / Л.М. Ишимова. – М., 1964. – 32с.
144751
  Пыцкий В.И. Аллергические заболевания / В.И. Пыцкий. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1991. – 366с.
144752
  Протасов А.И. Аллергические реакции при туберкулезе крупного рогатого скота в зависимости от состояния организма и активности процесса. : Автореф... доктор вет.наук: / Протасов А.И.; Мин. сел. хоз. РСФСР. Лен. вет. ин-т. – Л., 1960. – 35л.
144753
  Адо В.А. Аллергия / В.А. Адо, Л.А. Горячкина, Д.Н. Маянский ; АН СССР, Сиб. отд-ние. – Новосибирск : Наука ; Сиб. отд., 1981. – 113 с. : ил. – Библиогр. в конце кн. – (Научно-популярная серия)
144754
  Адо В.А. Аллергия / В.А. Адо ; Нар. ун-т, Естественнонауч. фак. – Москва : Знание, 1984. – 160 с. : ил. – Библиогр.: с. 159
144755
  Горячкина Л.А. Аллергия / Л.А. Горячкина. – М, 1984. – 96с.
144756
  Бахревский В.А. Аллергия / В.А. Бахревский. – М, 1985. – 296с.
144757
   Аллергия и имуннопатология в клинике и эксперименте : Сб. науч. трудов. – Москва : МОЛГМИ, 1988. – 183 с. : илл. – Библиогр. : с. 167-179 (261 назв.)
144758
  Клемпарская Н.Н. Аллергия и радиация. / Н.Н. Клемпарская. – М, 1968. – 200с.
144759
   Аллергия к лекарственным веществам. – Москва : Издательство иностранной литературы, 1962. – 344с.
144760
  Беклемишев Н.Д. Аллергия к микробам в клинике и эксперименте / Н.Д. Беклемишев, Г.С. Сухолоева. – Москва, 1979. – 264 с.
144761
  Позднякова Юлия Аллергия на погоду. Реальна ли метеозависимость? Ветром голову надуло // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 11 (2926). – С. 82-89 : фото
144762
   Аллергология : Словарь-справочник. – Киев, 1986. – 445 с.
144763
  Чернух Г.Г. Аллея Героев. / Г.Г. Чернух. – Л, 1961. – 68с.
144764
  Котляров Б.И. Аллея: Записная тетрадь. / Б.И. Котляров. – Харьков, 1979. – 143с.
144765
  Никифорова И.С. Аллилирование двухатомных фенолов и их эфиров : Автореф... канд. хим.наук: / Никифорова И. С.; АН УзССР, Объед. уч. сов. по хим. и хим.технологии. – Ташкент, 1966. – 20л.
144766
  Луценко В.В. Аллильное бромирование соединений -циклогексенового ряда : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Луценко В.В. ; МВ и ССО СССР, Вильнюс. гос. ун-тет им. В. Капсукаса. – Вильнюс, 1960. – 14 с.
144767
  Никитина В.И. Аллильные перегруппировки в реакциях с изомерными метокси- и бутоксихлорпоитенами : Автореф... канд. хим.наук: / Никитина В. И.; Казан, ГУ, Каф. орган. хим. – Казань, 1950. – 7 с.
144768
  Гудзий Н. Аллитерация и ассонанс у Тютчева / Н. Гудзий. – М, 1923. – [14] с.
144769
  Самойлов Юрий Алло, вас слушают! : технологии // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 5. – С. 90-98 : Фото
144770
  Крымова С. Алло, интересанты! Интеллектуальной собственности нужны хозяева // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 21 декабря (№ 51)


  Ход подготовки долгосрочной стратегии государства в области интеллектуальной собственности обсуждался в Совете Федерации.
144771
  Щекочихин Ю.П. Алло, мы вас слышим... / Ю.П. Щекочихин. – Москва, 1987. – 284 с.
144772
  Кондратов А.М. Алло, робот! / А.М. Кондратов. – М, 1965. – 158с.
144773
  Швачко С.А. Алломорфизм единиц языка и речи: контрастивные аспекты // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2013. – С. 54-62. – (Серія: Філологія ; вип. 6)
144774
  Курганов Б.И. Аллостарические ферменты / Б.И. Курганов. – Москва : Наука, 1978. – 248 с. : табл., ил. – Список лит.: 762 назв.
144775
  Розанов А.Я. Аллостерические пути регуляции биокатализа / А.Я. Розанов. – с.
144776
  Бойко Ю.Я. Аллотрасплантация кожи в условиях применения антилимфоцитарной сыворотки и сесибилизации тренспалнтационными антигенами : Автореф... канд. мед.наук: 14.00.16 / Бойко Ю. Я.; АН УССР, Ин-т физиол. – К., 1973. – 21л.
144777
  Эддисон У. Аллотропия химических элементов. / У. Эддисон. – М., 1966. – 207с.
144778
  Булгак В.И. Аллофоническая вариативность консонасосов и их составляющих в английской речи (на материале финальных четырехчленных сочетаний) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Булгак В. И.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1981. – 23л.
144779
  Ким С.Н. Аллофоническое варьирование консонантизма в немецкой речи : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.0 / Ким С.Н.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1980. – 23л.
144780
  Казанцева Т.Т. Аллохтонные структуры и формирование земной коры Урала. / Т.Т. Казанцева. – М., 1987. – 156с.
144781
  Горецкий Г.И. Аллювиальная летопись великого Пра-Днепра / Г.И. Горецкий. – Москва : Наука, 1970. – 492с.
144782
  Яцкевич Станислав Викторович Аллювиально-дельтовые отложения среднего и верхнего девона Нижнего Поволжья в связи с их нефтегазоносностью : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.09 / Яцкевич Станислав Викторович; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1975. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
144783
   Аллювиально-дельтовые системы палеозоя Нижнего Поволжья. – Саратов, 1982. – 154с.
144784
   Аллювиальные и озерно-аллювиальные кайнозойские отложения Среднего Поволжья. – Новосибирск : Наука, 1971. – 210с.
144785
   Аллювиальные и озерно-аллювиальные кайнозойские отложения Среднего Поволжья. – Новосибирск, 1971. – 210с.
144786
  Кузнецов В.А. Аллювиальные комплексы отложений земной коры Белоруссии и их металлоносность / В.А. Кузнецов, Л.И. Матрунчик. – Минск, 1978. – 185с.
144787
  Кузнецов В.А. Аллювиальные отложения Белоруссии / В.А. Кузнецов. – Минск, 1979. – 113с.
144788
  Розовский Л.Б. Аллювиальные потоки речных долин (Материалы к гидрофизической характеристике) : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Розовский Л. Б.; ОГУ. – Одесса, 1950. – 11 с.
144789
  Кузнецов Валерий Алексеевич Аллювиальный литогенез : Библиогр. указ. литературы / Кузнецов Валерий Алексеевич; АН БССР; Ин-т геохимии и геофизики. – Минск : Наука и Техника, 1975. – 235с.
144790
  Кузнецов В.А. Аллювиальный седиментогенез и породообразование : Библиогр. указатель литературы / В.А. Кузнецов; АН БССР; Ин-т геохимии и геофизики. – Минск : Наука и Техника, 1982. – 238с.
144791
   Аллювий. – Пермь, 1976. – 162с.
144792
  Горецкий Г.И. Аллювий великих антропогеновых прарек Русской равнины / Г.И. Горецкий. – Москва : Наука, 1964. – 416с.
144793
  Чистяков А.А. Аллювий горных иподгорноравнинных рек (закономерности формирования и фации на примере рек Кавказа, Средней и Южной Азии). : Автореф... доктор геол.-минералог.наук: 04.00.01 / Чистяков А.А.; МГУ. Геол. ф-тет. Каф. динамич. геологии. – М., 1975. – 55л.
144794
   Аллювий. Научные и практические аспекты изучения : Библиогр. указатель. – Минск : Навука і тэхніка, 1990. – 228с. – ISBN 5-343-00181-5
144795
  Савченко Н.Н. Аллюзия как речевой способ реализации категории интертекстуаль-ности в тексте англоязычной пародии / Н.Н. Савченко, А.В. Котова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 77-80. – (Серія "Філологія" ; вип. 73). – ISSN 2227-1864
144796
   Алма-Ата - столица Казахской ССР. – Алма-Ата, 1960. – 308с.
144797
  Пронченков И.М. Алма-Ата - столица Советского Казахстана / И.М. Пронченков. – Алма-Ата, 1953. – 100 с.
144798
  Барагин Д.Д. Алма-Ата / Д.Д. Барагин, И.И. Белоцерковский. – Москва, 1950. – 60 с.
144799
  Джусупбеков С. Алма-Ата / С. Джусупбеков, Т. Айтиев. – Алма-Ата, 1958. – 54 с.
144800
  Дуйсенов Е.Д. Алма-Ата / Е.Д. Дуйсенов. – Алма-Ата : Казахстан, 1968. – 114 с.
144801
   Алма-Ата в период Октября и в годы гражданской войны. – Алма-Ата, 1949. – 412с.
144802
   Алма-Ата в период Октября и в годы гражданской войны (1917-1920) : Летопись событий. – Алма-Ата, 1949. – 412 с.
144803
  Дуйсенов Е.Д. Алма-Ата сегодня и завтра / Е.Д. Дуйсенов. – Алма-Ата, 1963. – 176 с.
144804
   Алма-Ата. 1986. Декабрь. – Алма-Ата, 1991. – 173с.
144805
  Берггрин А.П. Алма-атинские "кругосветки" / А.П. Берггрин. – Алма-Ата, 1956. – 20с.
144806
  Клепикова Елена Алма-Атинские быльки = Странички из истории нашего Города, или Маленькие рассказы о любви : проза : расказы // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 7. – С. 123-136. – ISSN 0012-6756
144807
  Зайцев А.С. Алма-Атинский высокогорный каток / А.С. Зайцев, В Ф. Сергиев, . – Алма-Ата, 1955. – 56с.
144808
  Зайцев А.С. Алма-Атинский высокогорный каток / А.С. Зайцев, Ф.В. Сергиев. – Алма-Ата, 1956. – 68с.
144809
  Зверев М.Д. Алма-Атинский заповедник / М.Д. Зверев, М.А. Проскуряков. – Алма-Ата, 1979. – 95с.
144810
   Алма-Атинский заповедник. – М, 1989. – 177с.
144811
  Прнченков И.П. Алма - Ата - столица Советского Казахстана / И.П. Прнченков. – Алма-ата, 1955. – 100с.
144812
   Алма - Ата и ее окрестности. – Москва : Профиздат, 1954. – 11с. : илл.
144813
  Валаев Р.Г. Алмаз - камень хрупкий / Р.Г. Валаев. – 3-е доп. изд. – Киев, 1973. – 255с.
144814
  Валаев Р.Г. Алмаз - камень хрупкий / Р.Г. Валаев. – 4-е. – Киев : Радянський письменник, 1977. – 255с.
144815
  Чабанівський М.І. Алмаз / М.І. Чабанівський. – Київ : Молодь, 1953. – 76 с.
144816
  Скоп Ю.С. Алмаз "Мария" / Ю.С. Скоп. – Москва, 1972. – 301с.
144817
  Ахметов С.Ф. Алмаз "Шах" / С.Ф. Ахметов. – Москва, 1982. – 239с.
144818
  Быков М. Алмаз в серебре : А.А. Блок // Русский Мир. ru : журнал о России и русской цивилизации. – Москва, 2011. – Вып . ноябрь. – С. 48-51
144819
   Алмаз в электронной технике. – Москва, 1990. – 245 с.
144820
  Любарева Е.П. Алмаз горит издалека.... : Блоковские традиции в советской поэзии / Е.П. Любарева. – Москва : Советский писатель, 1987. – 237 с.
144821
  Якутский Н.Г. Алмаз и любовь : роман / Н.Г. Якутский; пер. с якут. Э.Эделя. – Москва : Советский писатель, 1971. – 175 с.
144822
  Волгин Игорь Алмаз королевы / Волгин Игорь. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2001. – 448с. – (Бандитский роман). – ISBN 5-04-008360-2
144823
  Лубківський Роман Алмаз Шевченківської душі // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 1/2. – ISSN 0869-3595
144824
  Лубківський Р. Алмаз Шевченкової душі // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 198-199. – ISSN 0130-321Х
144825
  Милашев В.А. Алмаз: Легенды и действительность / В.А. Милашев. – Ленинград : Недра, 1976. – 113с.
144826
  Милашев В.А. Алмаз: Легенды и действительность / В.А. Милашев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Недра, 1981. – 161с.
144827
  Милашев В.А. Алмаз: Легенды и действительность / В.А. Милашев. – 3-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Недра, 1989. – 159 с.
144828
   Алмаз: Справочник. – Киев, 1981. – 78с.
144829
  Бакуль В.М. Алмази / В.М. Бакуль. – К, 1971. – 63с.
144830
  Шашло Т.М. Алмази шліфують. / Т.М. Шашло. – К., 1961. – 183с.
144831
  Даен Л.А. Алмазна грань / Л.А. Даен. – К, 1960. – 136с.
144832
  Клименко М.Д. Алмазна грань : поезії / М.Д. Клименко. – Київ : Молодь, 1973. – 74 с.
144833
  Державин Г.Р. Алмазна сыплется гора / Г.Р. Державин. – М., 1972. – 238с.
144834
  Єфремов І.А. Алмазна труба / І.А. Єфремов. – Київ, 1954. – 52с.
144835
  Осин Д.Д. Алмазная грань / Д.Д. Осин. – М, 1957. – 435с.
144836
  Кириленко Ю.П. Алмазная грань : Повесть / Ю.П. Кириленко. – М., 1988. – 202с.
144837
  Захаренко И.П. Алмазная заточка твердосплавного инструмента совместно со стальной державской / И.П. Захаренко, А.А. Шепелев. – Киев, 1976. – 220 с.
144838
  Юзмухаметов Р.Н. Алмазная корона России // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 2 (46). – С. 45-48. – ISSN 1684-2618
144839
  Маркарян Ж.А. Алмазная промышленность Африки: Проблемы и перспективы развития / Ж.А. Маркарян. – Москва : Наука, 1989. – 118с.
144840
   Алмазная прорва // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 3 (2834). – С. 136 : Фото
144841
  Ефремов А И. Алмазная труба / А И. Ефремов, . – Москва : Правда, 1946. – 48 с.
144842
  Ефремов А И. Алмазная труба / А И. Ефремов, . – М, 1954. – 207с.
144843
  Кочерга І. Алмазне жорно : п"єса / І. Кочерга. – Харків, 1930. – 96 с.
144844
  Потоцкая Т.И. Алмазно-бриллиантовый комплекс мира : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 7. – С. 22-29 : Табл., фото, карти, схеми. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 0016-7207
144845
   Алмазное бурение. – Москва : Гостоптехиздат, 1961. – 172 с.
144846
  Пилипченко Ф.И. Алмазное бурение геологоразведочных скважин в Украинской ССР / Ф.И. Пилипченко. – К., 1966. – 20с.
144847
   Алмазное бурение глубоких скважин на Украине. – Киев, 1966. – 20с.
144848
  Марамзин А.В. Алмазное бурение на твердые полезные ископаемые / А.В. Марамзин. – Л., 1977. – 248с.
144849
   Алмазное бурение направленных и многозабойных скважин / В.Г. Вартыкян, А.М. Курмашев, Ю.Т. Морозов, В.В. Шитихин. – Ленинград : Недра, 1969. – 94с.
144850
  Кувыкин С.И. Алмазное бурение нефтяных скважин. / С.И. Кувыкин, Н.Ф. Кагарманов. – Уфа, 1962. – 104с.
144851
   Алмазное бурение скважин на угольных месторождениях. – Л, 1976. – 51с.
144852
  Алексеев И.Г. Алмазное сердце России / И.Г. Алексеев. – Москва, 1974. – 109с.
144853
  Адалло Алмазное стремя : стихотворения и поэмы : авториз. пер. с авар / Адалло ; худож. В. Комаров. – Москва : Современник, 1983. – 183 с. : ил.
144854
  Хаткевич Василий Алмазной шлифовке камня - 4500 лет : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 10. – С. 2
144855
  Івченко Володимир Алмазною стежкою // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 7 (156). – С. 2-5 : фото
144856
  Бобриевич А.П. и др. Алмазные месторождения Якутии / А.П. и др. Бобриевич; Соболев В.С. – Москва : Госгеолтехиздат, 1959. – 527с.
144857
  Прокопчук Б.И. Алмазные россыпи и методика их прогнозирования и поисков. / Б.И. Прокопчук. – М, 1979. – 248с.
144858
  Денисов А. Алмазный дым донбасских шахт : где мы живем // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 9-15 марта (№ 10)


  Україна має 459 міст. Розпочато інформацію про міста України: Авдєєвка, Алмазная, Алупка, Алушта, Алчевськ, Амвросієвка, Ананьєв.
144859
  Унгарсынова Ф. Алмазный клинок : стихотворения и поэмы / Ф. Унгарсынова. – Москва : Художественная литература, 1985. – 259 с.
144860
  Попов Л.А. Алмазный край : стихи / Л.А. Попов. – Москва : Советская Россия, 1958. – 125 с.
144861
  Катаев В.П. Алмазный мой венец / В.П. Катаев. – М., 1981. – 528с.
144862
  Кадыров П. Алмазный пояс : роман / П. Кадыров. – Москва, 1984. – 270 с.
144863
  Байкалов А.К. Алмазный правящий инструмент на гальванической связке / А.К. Байкалов, И.Л. Сукенник. – К., 1976. – 204с.
144864
  Максвелл Э. Алмазный тигр / Э. Максвелл. – М, 1997. – 480с.
144865
  Баулин Н.Я., Уваров В.А., Долгов В.И., Смирнов В.И. Алмазный фонд СССР / Н. Баулин, В. Уваров, В. Долгов, В. Смирнов. – [3-е изд.]. – Москва : Московский рабочий, 1979. – 191 с. : фот. – Парал. тит. л. на англ., нем. и фр. яз. - Миниатюрное издание. – ISBN 5-239-00051-4
144866
  Баулин Н.Я., Уваров В.А., Долгов В.И., Смирнов В.И. Алмазный фонд СССР / Н. Баулин, В. Уваров, В. Долгов, В. Смирнов. – [3-е изд.]. – Москва : Московский рабочий, 1981. – 191 с. : фот. – Парал. тит. л. на англ., нем. и фр. яз. - Миниатюрное издание
144867
  Баулин Н.Я., Уваров В.А., Долгов В.И., Смирнов В.И. Алмазный фонд СССР / Н. Баулин, В. Уваров, В. Долгов, В. Смирнов. – [3-е изд.]. – Москва : Московский рабочий, 1988. – 188 с. : фот. – Парал. тит. л. на англ., нем. и фр. яз. - Миниатюрное издание. – ISBN 5-239-00051-4
144868
  Ульяненко Н.М. Алмазовмісні одношарові інструменти на склозв"язці. : Автореф... канд техн.наук: 05.02.01 / Ульяненко Н.М.; АУ України, Ін-т надтвердих матеріалів ім В. Бакуля. – К., 1994. – 17л.
144869
   Алмазоносность Европейского Севера России. – Сыктывкар, 1993. – 152с.
144870
  Каминский Ф.В. Алмазоносность некимберлитовых изверженных пород / Ф.В. Каминский. – М., 1984. – 171с.
144871
   Алмазоносность юго-западной окраины Русской платформы. – Киев : Наукова думка, 1970. – 120с.
144872
   Алмазоносные архейские породы Олондинского зеленокаменного пояса : (западная часть Алдано-Станового щита) / А.П. Смелов, В.С. Шацкий, А.Л. Рагозин, В.Н. Реутский, А.Е. Молотков // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 10. – С. 1322-1334 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1332-1334. – ISSN 0016-7886
144873
   Алмазоносные россыпи западной Якутии. – Москва, 1967. – 280с.
144874
  Рожков И.С. Алмазоносные россыпи Мало-Ботуобинского района западной Якутии / И.С. Рожков, Г.П. Михалев, Л.М. Зарецкий. – Москва : Из-во Академии Наук СССР, 1963. – с.
144875
   Алмазосодержащие материалы и их применение. – К., 1985. – 144 с.
144876
  Шафрановский И.И. Алмазы / И.И. Шафрановский. – Москва- Ленинград : Изд-во АН СССР, 1953. – 155с.
144877
   Алмазы. – М, 1970. – 68с.
144878
  Вдовыкин Г.П. Алмазы в метеоритах / Г.П. Вдовыкин. – Москва : Наука, 1970. – 128 с.
144879
  Вермуш Г. Алмазы в мировой истории и истории об алмазах / Вермуш Г. – Москва : Международные отношения, 1988. – 288 с.
144880
  Безсалько П. Алмазы Востока / П. Безсалько. – Пг., 1919. – 85с.
144881
  Дерягин Б.В. Алмазы делают химики / Б.В. Дерягин, Д.В. Федосеев. – М, 1980. – 128с.
144882
  Рожков И.С. Алмазы на службе человека / И.С. Рожков, А.П. Моров. – Москва : Недра, 1967. – 191с.
144883
  Юрк Ю.Ю. и др. Алмазы песчаных отложений Украины / Ю.Ю. и др. Юрк. – Киев : Наукова думка, 1973. – 167с.
144884
  Леонов Б.Н. Алмазы Приленской области / Б.Н. Леонов. – М, 1966. – 280с.
144885
   Алмазы Сибири. – Москва, 1957. – 159с.
144886
  Васильев Л.А. Алмазы, их свойства и применение / Л.А. Васильев, З.П. Белых. – Москва : Недра, 1983. – 101с.
144887
  Шафрановский И.И. Алмазы. / И.И. Шафрановский. – М.-Л., 1964. – 174с.
144888
  Андреев В.В. Алмазы.Рынок капиталистических стран / В.В. Андреев. – Москва, 1958. – 151с.
144889
   Алмалык. – Ташкент, 1933. – 324с.
144890
  Пинько О.П. Алмгебраїчна інтерпретація пропозиційних секвенійних обчислень : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.08 / Пинько О.П.; КНУТШ. – К., 2000. – 16л. – Бібліогр.:с.13-14
144891
  Лященко Н.Я. Алмир / Н.Я. Лященко, А.С. Козин. – К., 1979. – 95с.
144892
  Звонська Л.Л. Алогенні синтаксичні конструкції в грецькому тексті Нового Завіту // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4 : До 80-річного ювілею професора Нікітіної Фіонілли Олексіївни. – С. 172-179
144893
  Орлов Денис Алогичный "Порше" : Наезд // Вокруг света : научно-популярный журнал. – Москва, 2005. – № 12. – С. 114 : Іл.
144894
  Кеба Д.О. Алогічне і гротескне в художній структурі романів Ф. Кафки // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 13, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року. – С. 6-7
144895
  Мэрдок А. Алое и зеленое / А. Мэрдок. – М., 1968. – 288с.
144896
  Пальчиков В.А. Алое и синее / В.А. Пальчиков. – Новосибирск, 1964. – 71с.
144897
  Камалов Х.Н. Алое утро : стихи / Х.Н. Камалов; пер. с татар. – Москва : Молодая гвардия, 1957. – 55 с.
144898
   Алое утро. – М, 1985. – 383с.
144899
  Гайдаржи М.М. Алое, гастерія, гавортія: інтродукція, біологія, екологія : Монографія / М.М. Гайдаржи; КНУТШ; Ботанічний сад. – Київ : Київський університет, 2003. – 174с. – ISBN 966-594-379-0
144900
   Алоис Ирасек : био-библиографический указатель. – Москва, 1955. – 26 с. – (Писатели стран народной демократии)
144901
   Алоїза Савицька - фундатор вітчизняних досліджень проблем медичного права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" та ін. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 375-377. – ISSN 0132-1331
144902
  Рибак Н.С. Алоїс Ірасек // Песиголовці : історичний роман / А. Ірасек. – Київ : Радянський письменник, 1949. – С. 3-13. – (Бібліотека слов"янської літератури)
144903
  Помірко Р.С. Аломорфні властивості іспанського демінутивного словотворення


  Розглянуто аломорфні словотвірні властивості іспанської демінутивної лексики, досліджено, зокрема, варіативні процеси у творенні інтерфікс них похідних, проаналізовано принципи, за якими створюються можливості появи бінарних, тернарних суфіксальних ...
144904
  Фісун В. Аломотив жертвоприношення людини над скарбом у прозових жанрах фольклору // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський університет імені Тараса Шевченка, Філологічний факультет. – Київ, 1996. – Вип. 4. – С. 36-41. – Бібліогр.: С. 40-41
144905
  Тьери Р. Алона, дочь Красного Волка / Р. Тьери. – Ленинград, 1971. – 88с.
144906
   Алпамыс-Батыр. – Алма-Ата, 1961. – 566 с.
144907
   Алпамыш. – Москва, 1958. – 222 с.
144908
   Алпамыш : Узбекский народный эпос. – Л, 1982. – 379с.
144909
   Алпамыш. Узбекский народный эпос. – Ташкент, 1949. – 340с.
144910
   Алпамыш. Узбекский народный эпос. – М, 1949. – 176с.
144911
   Алпамыш. Узбекский народный эпос. – Ташкент, 1958. – 292с.
144912
   Алпамыш. Узбекский народный эпос. – Москва : ГИХЛ, 1958. – 356 с.
144913
  Зорин Л.Г. Алпатов / Л.Г. Зорин. – М., 1957. – 79с.
144914
   Алтае-Саянская горная область : История развития рельефа Сибири и Дальнего Востока. – Москва : Наука, 1969. – 411 с. – Библиогр. : с. 377-411. – (История развития рельефа Сибири и Дальнего Востока)
144915
  Рерих Н. Алтай-Гималаи // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2006. – № 9. – С.96-101
144916
  Рерих Н.К. Алтай - Гималаи / Н.К. Рерих. – Москва : Мысль, 1974. – 350с.
144917
  Рерих Н. Алтай - Гималаи : Путевой дневник / Н. Рерих. – Рига : Виеда, 1992. – 336с. – ISBN 5-95745-028-4
144918
  Ларин Евгений Алтай - и никуда более! // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 11. – С. 62 : фото
144919
  Лантух А.М. Алтай - крейсер "Свердлов" / А.М. Лантух. – Барнаул, 1963. – 38с.
144920
  Савельев Н. Алтай - родина выдающихся изобретений / Н. Савельев. – Барнаул, 1951. – 117с.
144921
  Мухачев И.А. Алтай / И.А. Мухачев. – М., 1957. – 192с.
144922
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 1 (87). – 1979
144923
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 2 (88). – 1979
144924
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 3 (89). – 1979
144925
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 4 (90). – 1979
144926
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 1 (91). – 1980
144927
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 2 (92). – 1980
144928
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 3 (93). – 1980
144929
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 4 (94). – 1980
144930
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 1. – 1981
144931
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 2. – 1981
144932
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 3. – 1981
144933
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 4. – 1981
144934
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 1. – 1982
144935
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 2. – 1982
144936
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 3. – 1982
144937
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 4. – 1982
144938
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 1. – 1983
144939
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 2. – 1983
144940
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 3. – 1983
144941
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 4. – 1983
144942
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 1. – 1984
144943
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 2. – 1984
144944
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 3. – 1984
144945
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 4. – 1984
144946
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 1. – 1985
144947
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 2. – 1985
144948
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 3. – 1985
144949
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-085X
№ 4. – 1985
144950
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-085X
№ 1. – 1986
144951
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 2. – 1986
144952
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 3. – 1986
144953
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 4. – 1986
144954
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 1. – 1987
144955
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 2. – 1987
144956
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 3. – 1987
144957
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 4. – 1987
144958
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 1. – 1988
144959
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 2. – 1988
144960
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 3. – 1988
144961
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 4. – 1988
144962
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 1. – 1989
144963
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 2. – 1989
144964
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 3. – 1989
144965
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 4. – 1989
144966
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 1. – 1990
144967
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 2. – 1990
144968
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 3. – 1990
144969
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 4. – 1990
144970
   Алтай : литературно-художественный и общественно-политический журнал писателей Алтая. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 1. – 1991
144971
   Алтай : литературно-художественный и общественно-политический журнал писателей Алтая. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 2. – 1991
144972
   Алтай : литературно-художественный и общественно-политический журнал писателей Алтая. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 3. – 1991
144973
   Алтай : литературно-художественный и общественно-политический журнал писателей Алтая. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 4. – 1991
144974
   Алтай : литературно-художественный и общественно-политический журнал писателей Алтая. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 5. – 1991
144975
   Алтай : литературно-художественный и общественно-политический журнал писателей Алтая. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 6. – 1991
144976
  Литвинцев Данил Алтай : Однажды на диком Востоке. Репортаж // GEO : непознанный мир: Земля. Юбилейный номер / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 5. – С. 170-184 : Фото, карта. – ISSN 1029-5828
144977
   Алтай в восстановительный период. – Барнаул, 1960. – 463 с.
144978
   Алтай в восстановительный период. – Барнаул, 1960. – 463с.
144979
   Алтай в годы Великой Отечественной войны. – Барнаул, 1960. – 236с.
144980
   Алтай в годы Великой Отечественной войны. – Барнаул, 1960. – 236с.
144981
   Алтай в годы Великой Отечественной войны. – Барнаул, 1965. – 455с.
144982
   Алтай в годы Великой Отечественной войны. – Барнаул, 1965. – 455с.
144983
  Сагалаев А.М. Алтай в зеркале мифа / А.М. Сагалаев. – Новосибирск, 1992. – 175с.
144984
   Алтай в период восстановления народного хозяйства (1921-1925 гг.). – Барнаул, 1961. – 332с.
144985
   Алтай в период восстановления народного хозяйства (1921-1925 гг.). – Барнаул, 1961. – 332с.
144986
   Алтай в прошлом и настоящем. – Барнаул, 1987. – 256с.
144987
   Алтай в художественной литературе. – Барнаул, 1951. – 384с.
144988
  Глаз Е.Г. Алтай в художественной литературе : Рекоменд. указ. / Е.Г. Глаз, А.В. Меркурьева. – Барнаул : Алтай. кн. изд., 1980. – 60с.
144989
   Алтай в эпоху камня и раннего металла. – Барнаул, 1985. – 207с.
144990
   Алтай в эпоху камня и раннего металла. – Барнаул, 1985. – 207с.
144991
   Алтай в эпоху капитализма. – Барнаул, 1986. – 271с.
144992
   Алтай Гаджиев (репродукции). – Баку : Ишыг, 1974. – 34 с.
144993
  Богданова Светлана Алтай повышает свою состоятельность : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 10. – С. 75 : Фото
144994
   Алтай Рудный. – Алма-Ата, 1962. – 124с.
144995
  Чистяков М.И. Алтай. / М.И. Чистяков. – Алма-Ата, 1978. – 158с.
144996
   Алтай. Хантенгри. Истоки Зеравшана.. – Ленинград;Москва, 1936. – 192с.
144997
  Азовец Вячеслав Иванович Алтайская краевая партийная организация в борьбе за технический прогресс в промышленности в 1959 - 1965 гг. : автореф. дис. ... канд. ист. наук: 07.00.01 / Азовец Вячеслав Иванович ; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1974. – 22 с.
144998
   Алтайская литература. – Илл, 1955. – 347с.
144999
  Воронкова Любовь Алтайская повесть // Избранные повести и рассказы : [Для мл. и сред. возраста. В 12-ти т.]. – Москва : Детская литература, 1973. – Т. 5. – С. 5-194. – (Б-ка пионера)
145000
  Воронкова Л.Ф. Алтайская повесть / Л.Ф. Воронкова. – Москва, 1984. – 223с.
<< На початок(–10)141142143144145146147148149150(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,