Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)141142143144145146147148149150(+10)В кінець >>
144001
  Анцелевич Г. "Академік Вернадський" - антарктична науково-дослідна станція України (міжнародно-правові аспекти статусу та діяльності) // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 221-230. – ISSN 1026-9932
144002
  Галатурда Ю. "Академік Євген Лазаренко" // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2007. – № 4. – С. 44-45.


  1944-69-го - доцент, декан, зав. каф., проректор, ректор Львівського держ. ун-ту ім. І. Франка. З 1972 р. працює в Ін-ті геохімії і фізики мінералів АН УРСР.Помер 1 січня 1979 р.
144003
  Прокопенко Л. "Академічна доброчесність: практичний вимір" для бібліотек (нотатки з конференції) // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2019. – № 4 (18). – С. 43-46. – ISSN 2518-7341
144004
  Малишев О. "Академічний плагіат", "академічна відповідальність" та інші неакадемічні реалії чинного законодавства // Майбутнє науки в обріях права : зб. наук. праць : матеріали IX міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених (Київ, 5 груд. 2018 р.) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Рада молодих учених ; [редкол.: Н.М. Пархоменко (голова) та ін.]. – Київ : Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України, 2018. – С. 28-32. – ISBN 978-966-02-8706-8
144005
  Чорний О. "Академічний тест" для команди Зе // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 5-11 жовтня (№ 37). – С. 11


  "Серед численних недофінансованих сфер Національна академія наук України вже не перший рік опиняється в унікальному становищі. Приймемо за аксіому три тези: 1) без науки, у т.ч. фундаментальної, неможливе формування високоефективної ...
144006
  Татомир І. "Академічні єдинороги" як нова категорія економічної науки // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. ; редкол.: Анісіч З., Барроз Р., Білан Ю. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 2. – С. 7-19. – ISSN 2410-0919


  "В академічному середовищі збільшилась кількість осіб, які використовують професійні активи для формування стійких доходів, що веде до формування нового прошарку академічних кіл. Вперше термін "єдинорог" був запропонований венчурним підприємцем Айлін ...
144007
  Глінчук Людмила "Академія здоров"я" запрошує на Полісся! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2019. – № 3. – С. 66-67 : фото. – ISSN 1998-8044
144008
  Смілянська А. "Академія наук завжди була національною у найвищому розумінні цього слова" [до 100-річчя НАН України] // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 11 грудня (№ 236). – С. 5
144009
  Габович О. "Академія" і "академіки" / О. Габович, В. Кузнєцов, Н. Семенова // Українська фундаментальна наука і європейські цінності : наук. монографія / О. Габович, В. Кузнєцов, Н. Семенова. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2016. – С. 33-35. – ISBN 978-966-518-698-4
144010
  Аракеляна Даце "Аккредитация" означает "доверие" : консульство // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 2. – C. 48-50 : Фото. – ISSN 1998-8044
144011
  Дроздовський Д. "Акордеон": Історія музики з Освенцема // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 29 березня (№ 6). – С. 19


  Роман Миколи Жулинського "Акордеон".
144012
  Карим М. Ак-йондоз // Свадьба : повести / А.Х. Хакимов. – Уфа : Башкирское кн. изд-во, 1981. – С. 141-188
144013
  Анов Н.И. Ак-Мечеть : ист. роман / Н.И. Анов. – Алма-Ата : Казгиз, 1957. – 368 с. : портр.
144014
  Анов Н.И. Ак-Мечеть : о А.Н. Плещееве : ист. роман / Н.И. Анов ; послесл. К. Куровой. – 5-е изд. – Алма-Ата : [Казгослитиздат], 1965. – 335 с. : ил.
144015
  Хакимов З.А. Ак-Сарай / З.А. Хакимов. – Ташкент, 1976. – 20с.
144016
   Академия наук Азербайджанской ССР : 30 лет. – Баку : Элм, 1975. – 284 с., [17] л. ил. : ил. – Посв. 250-лети. АН СССР
144017
   Академия наук Азербайджанской ССР : [обзор деятельности]. – Баку : Элм, 1976. – 164, [27] с. : ил.
144018
   Академия наук Армянской ССР : персональный состав. – Ереван : Издательство АН АрмССР, 1984. – 166 с.
144019
   Академия наук Африки // Международные и национальные организации в области исследования науки : краткий справочник / ЮНЕСКО ; МААН ; Нац. акад. наук Украины [и др. ; отв. ред.: Б.А. Малицкий, Ю.А. Храмов ; сост.: А.С. Вашуленко, О.А. Грачев, Л.Ф. Кавуненко и др.]. – Киев, 2017. – С. 9-10. – ISBN 978-966-136-423-2
144020
  Купревич В.Ф. Академия наук Белорусской ССР : исторический очерк / В.Ф. Купревич. – Минск : Издательство АН БССр, 1957. – 152 с. : портр.
144021
  Купревич В.Ф. Академия наук Белорусской ССР : очерк истории и деятельности / В.Ф. Купревич. – 3-е изд. доп. – Минск : Наука и Техника, 1968. – 240 с.
144022
   Академия наук Белорусской ССР = Акадэмія навук Беларускай ССР. – Минск : Главная редакция Белорусской Советской Энциклопедии, 1979. – 597, [3] с. : ил., портр. – Парал. тит. л. белорус. – Библиогр. в тексте
144023
   Академия наук Белорусской ССР : краткий очерк : [к 60-летию академии]. – Минск : Наука и техника, 1989. – 158 с. : ил.
144024
   Академия наук БССР : библиогр. указатель 1974-1987 гг. – Минск : [б. и.], 1988. – 308 с. – (Наука и научно-исследовательская работа в Белоруссии)
144025
  Павлов Д.М. Академия наук в истории Кавказских Минеральных вод / Д.М. Павлов. – Пятигорск, 1926. – 15с.
144026
  Мгалоблишвили Л.И. Академия наук Грузии до и после реформирования // История науки и техники : научный журнал / ООО Издательство "Научтехлитиздат". – Москва, 2009. – № 7. – С. 46-60. – ISSN 1813-100X
144027
   Академия наук Грузинской ССР = Academy of sciences of the Georgian SSR : [Описат.-справ. материал]. – Тбилиси : Мецниереба, 1981. – 416 с. : ил. – Парал. тит. л. грузин.
144028
   Академия наук и Сибирь, 1917-1957 гг.. – Новосибирск : Наука, Сибирское отделение, 1977. – 320 с. : ил.
144029
   Академия наук исламского мира // Международные и национальные организации в области исследования науки : краткий справочник / ЮНЕСКО ; МААН ; Нац. акад. наук Украины [и др. ; отв. ред.: Б.А. Малицкий, Ю.А. Храмов ; сост.: А.С. Вашуленко, О.А. Грачев, Л.Ф. Кавуненко и др.]. – Киев, 2017. – С. 11-12. – ISBN 978-966-136-423-2
144030
  Есенов Ш.Е. Академия наук Казахской ССР / Ш.Е. Есенов. – Алма Ата, 1970. – 204с.
144031
   Академия наук Казахской ССР : справочник. – Алма-Ата : Наука, 1987. – 287 с. : портр.
144032
  Каракеев К.Г. Академия наук Киргизской ССР / К.Г. Каракеев. – Фрунзе : Илим, 1974. – 230 с. : портр.
144033
   Академия наук Латвийской ССР 1946-1986 : [проспект]. – Рига : Зинатне, 1981. – 80 с. : портр., ил. – портр., ил.
144034
   Академия наук Латвийской ССР, 1946-1970 гг. : [ист. справка]. – Рига : Зинатне, 1971. – 162 с. – Библиогр. в тексте
144035
  Андрушайтис Г.П. Академия наук Латвийской ССР, 1946-1986 / [Г.П. Андрушайтис, А.Э. Балклавс, В.С. Громов и др. ; редкол.: Б.А. Пурин (отв. ред.) и др.]. – Рига : Зинатне, 1986. – 469, [1] с., [16] л. ил. : ил. – Авт. указаны на об. тит. л. – Библиогр. в конце разделов
144036
   Академия наук Латинской Америки // Международные и национальные организации в области исследования науки : краткий справочник / ЮНЕСКО ; МААН ; Нац. акад. наук Украины [и др. ; отв. ред.: Б.А. Малицкий, Ю.А. Храмов ; сост.: А.С. Вашуленко, О.А. Грачев, Л.Ф. Кавуненко и др.]. – Киев, 2017. – С. 12. – ISBN 978-966-136-423-2
144037
   Академия наук Литовской ССР : краткий очерк. – Вильнюс : Вайздас, 1967. – 32 с. : ил.
144038
   Академия наук Литовской ССР : (краткий обзор развития и наиболее важных достижений). – Вильнюс : [б. и.], 1974. – 76 с.
144039
  Матулис Ю.Ю. Академия Наук Литовской ССР XXV / Ю.Ю. Матулис. – Вильнюс : Минтис, 1965. – 138 с.
144040
  Академик Давидсон Академия наук Мадагаскара – связи с Россией // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2014. – № 1. – С. 92-100. – ISSN 0130-3864
144041
   Академия наук мира // Международные и национальные организации в области исследования науки : краткий справочник / ЮНЕСКО ; МААН ; Нац. акад. наук Украины [и др. ; отв. ред.: Б.А. Малицкий, Ю.А. Храмов ; сост.: А.С. Вашуленко, О.А. Грачев, Л.Ф. Кавуненко и др.]. – Киев, 2017. – С. 12-14. – ISBN 978-966-136-423-2
144042
   Академия наук Молдавской ССР. – Кишинев : Штиинца, 1972. – 64 с. : ил., фот.
144043
   Академия наук Молдавской ССР / О.Ю. Тарасов, В.В. Четыркин, М.П. Твердолова, Ф.Ф. Шистер; Комис. по истории науки и техники ; [О.Ю. Тарасов и др. ; под ред. Т.И. Малиновского]. – Кишинев : Штиинца, 1979. – 178 с. : ил.
144044
   Академия наук Молдавской ССР : пособие по развитию навыков устной речи : фр. язык. – Кишинев : Штиинца, 1979. – 52 с.
144045
   Академия наук Молдавской ССР. – Кишинев, 1985. – 50с.
144046
   Академия Наук Молдавской ССР. – Кишинев : Штиинца, 1974. – 317, [3] с.
144047
   Академия наук на заводах и фабриках Ленинграда. – Ленинград : Издательство АН СССР, 1932. – 292 с.
144048
   Академия наук Союза Советских Социалистических Республик : ее задачи, разделение и состав. – Ленинград : Издательство АН СССР, 1925. – 89 с. : схемы
144049
   Академия наук Союза Советских Социалистических Республик : Средняя Азия в учреждениях Академии наук 1917-1927. – Лtybyuhfl : Издательство Академии Наук, 1927. – 34 с.
144050
   Академия наук Союза Советских Социалистических Республик : Образцы восточных шрифтов Академической типографии. – Ленинград : Издательство АН СССР, 1928. – 73 с.
144051
   Академия наук Союза Советских Социалистических Республик 1725-1925 : Постоянная комиссия по изучению племенного состава населения России и сопредельных стран. Основана в 1917 году. – Ленинград : [Б. и.], 1925. – 3 с.
144052
   Академия наук Союза Советских Социалистических Республик 1725-1925 : Толстовский музей. Основан в 1911 году. – Лtybyuhfl : [б. и.], 1925. – 20 с. : ил. – Библиогр.: с. 20
144053
   Академия наук Союза Советских Социалистических Республик 1725-1925 : библиотека. – Ленинград : Издательство АН СССР, 1925. – 27 с. – (Академия наук СССР 1725-1925)
144054
   Академия наук Союза Советских Социалистических Республик 1725 -1925 : Биол. лаб. Физиол. лаб. (осн. в 1889 г.). Особая зоол. лаб. (осн. в 1893 г.). Лаб. по анатомии и физиологии растений (осн. в 1889 г.). – Ленинград : [б. и.], 1925. – 21 с. : ил.
144055
  Ольденбург С.Ф. Академия наук Союза Советских Социалистических Республик в 1926 году : речь Непременного секретаря С.Ф. Ольденбурга читана в торжественном годовом собрании 2 февраля 1927 года / АН СССР ; С.Ф. Ольденбург : Издательство АН СССР, 1927. – XX с. – Оттиск из Отчета о деятельности Академии Наук СССР за 1926 год
144056
  Ольденбург С.Ф. Академия наук Союза Советских Социалистических Республик за двести лет : речь Непременного секретаря С.Ф. Ольденбурга читанная в торжественном заседании Конференции Академии 6 сентября 1925 года / АН СССР ; С.Ф. Ольденбург. – Л. : Издательство АН СССР, 1925. – 22 с.
144057
  Ольденбург С.Ф. Академия наук Союза Советских Социалистических Республик за двести лет : речь Непременного секретаря С.Ф. Ольденбурга читанная в торжественном заседании Конференции Академии 6 сентября 1925 года / АН СССР ; С.Ф. Ольденбург. – 2-е изд. – Ленинград : Издательство АН СССР, 1926. – 22 с.
144058
   Академия наук Союза Советских Социалистических Республик за десять лет 1917-1927. – Ленинград : Издательство АН СССР, 1927. – ІІІ, 235 с. : вкл. л.
144059
  Комков Г.Д. Академия наук СССР : краткий исторический очерк : в 2 т. / Г.Д. Комков и др. – 2-е изд., перер. и доп. – Москва : Наука
Т. 1 : 1724-1917. – 1977. – 383 с. : ил., портр.
144060
  Комков Г.Д. Академия наук СССР : Краткий исторический очерк, в двух томах / Г.Д. Комков и др. – 2-е изд., перер. и доп. – Москва
Т. 2 : 1917-1976. – 1977. – 455 с. : илл., портр.
144061
  Левшин Б.В. Академия наук СССР в годы Великой Отечественной войны : (1941-1945) / Б.В. Левшин; [АН СССР, Архив АН СССР]. – Москва : Наука, 1966. – 186, [2] c. : портр. – библиогр.
144062
  Левшин Б.В. Академия наук СССР и ее вклад в оборону и народное хозяйство страны в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Левшин Б. В.; АН СССР, Ин-т ист. – Москва, 1964. – 25л.
144063
  Академия Академия наук СССР и развитие грузинской науки 1724-1974 : [сборник] / Академия, наук СССР; АН Грузинской ССР ; [под ред. И.Н. Векуа]. – Тбилиси : Мецниереба, 1974. – 211 с., [22] л. ил. : портр.
144064
  Комков Г.Д. Академия наук СССР. 1724-1974 / Г.Д. Комков. – Москва, 1974. – 522 с.
144065
   Академия наук Таджикской ССР = Academy of sciences of the Tajik Soviet Socialist Republic : [ист. очерк]. – Душанбе : Дониш, 1979. – 325 с., [1] л. схем : портр., ил.
144066
   Академия наук Таджикской ССР. – Душанбе : Дониш, 1980. – 64 с. : фот. + Прилож. на англ. яз. 25 с.
144067
   Академия наук Туркменской ССР : [очерк деят-ти ]. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ашхабат : Ылым, 1982. – 211 с. : ил. – Сост. указ. на об. тит. л.
144068
   Академия наук Узбекской ССР. – Ташкент, 1958. – с.
144069
  Садовский А.И. Академия наук Узбекской ССР : справочник / АН УзССР ; А.И. Садовский. – Ташкент : Издательство Академии наукУзбекской ССР, 1958. – 152 с. : ил., фотогр.
144070
   Академия наук Узбекской ССР. – Ташкент : Фан, 1983. – 558 с., [3] л. ил. : ил. – Авт. указ. в огл.
144071
   Академия наук Узбекской ССР 1976 : справочник. – Ташкент : Фан, 1976. – 244 с.
144072
  Тонкаль В.Е. Академия наук Украинской ССР / АН УССР ; В.Е. Тонкаль, В.М. Пелых, Б.С. Стогний ; под ред. И.К. Походни, ак. – Киев : Наукова думка, 1979. – 445 с. : портр., фото
144073
   Академия наук Украинской ССР 1919 - 1979 : справочник. – Киев : Наукова думка, 1979. – 276 с.
144074
  Патон Б.Е. Академия наук Украинской ССР, 1982 / [Б.Е. Патон и др. ; редкол.: Б.Е. Патон (гл. ред.) и др.]. – Киев : Наукова думка, 1983. – 349 с. : ил.
144075
   Академия наук Украинской ССР, 1985 / [сост. О.Ф. Дембновецкий и др.] ; редкол.: Б.Е. Патон (гл. ред.) и др. – Киев : Накова думка, 1986. – 383 с., [8] л. ил.
144076
  Немошкаленко В.В. Академия наук Украинской ССР. 1969 / В.В. Немошкаленко. – Киев, 1969. – 275с.
144077
  Малиновский Б.Н. Академия наук Украины в дни чернобыльской трагедии / Малиновский Б.Н. – Киев : Укртелеком, 2001. – 111, [1] с. : ил., портр. – ISBN 966-760506-X
144078
   Академия речевого этикета [Електронний ресурс] : образовательный комплекс "Академия речевого этикета!" выполнен на платформе систем программ "1С : Образование 3.0". – Москва : 1С : 1С-Паблишинг. – (1С : Школа). – ISBN 978-5-9677-0659-2
КД-1, КД-2 : Академия речевого этикета / 1 С : Образование. – 2007. – 2 CD. – Систем. требования : Windows 98SE/ME/2000/XP, Pentium 3 700 МГц, HDD150 Mб, RAM 128 Мб, видеореж. 800х600, CD-ROM 12х, звук. карта 16 бит.-Загл. с этикетки диска


  Уроки вежливости для больших и маленьких : - Лаборатория - Игровая - Классная комната - Музей древности - Библиотека
144079
   Академия Социалистической Республики Румынии. Организация. Исследовательские учреждения : организация, исследовательские учреждения. – Бухарест : [б.в.], 1965. – 368 с.
144080
   Академия Социалистической Республики Румынии. Организация. Исследовательские учреждения : организация, исследовательские учреждения. – [Бухарест] : [б. и.], 1966. – 328 с.
144081
  Скирюк Дмитрий Академия управления // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 12 (2915). – С. 138-141 : фото
144082
  Лисовский В.Г. Академия художеств / В.Г. Лисовский. – Л., 1972. – 183с.
144083
  Лисовский В.Г. Академия художеств / В.Г. Лисовский. – 2-е перераб. и доп. – Л., 1982. – 224с.
144084
   Академия художеств начала XIX века : каталог выставки / "Академия художеств начала ХІХ века", выставка; Акад. художеств СССР, Науч.-исслед. музей ; [сост. Е.Н. Маслова, Н.И. Никулина, Д.Х. Сафаралиева, Л.Н. Целищева ; под общ. ред. Е.В. Гришиной]. – Ленинград : Искусство, Ленинградское отделение, 1976. – 47 с., [14] л. ил. : цв. ил.
144085
   Академия художеств Союза ССР. Почетные члены. – Москва : [б. и.], 1968. – 58, [6] с.
144086
  Кеменов В.С. Академия художеств СССР / В.С. Кеменов. – Москва, 1982. – 432с.
144087
   Академия художеств СССР, 1983-1987 : [каталог-альбом произведений, экспонировавшихся на XV акад. выст. в марте - июне 1987 г.]. – Москва : Изобразительное искусство, 1990. – 333, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 326-330
144088
  Зотов А.И. Академия художеств СССР. Краткий очерк. / А.И. Зотов. – М., 1960. – 92с.
144089
   Академия художеств СССР. Одиннадцатая и двенадцатая сессии. – Москва : Издательство Академии художеств СССР, 1959. – 184 с.
144090
   Академия художеств СССР. Сессии. – М, 1954. – с.
144091
  Беккер И.И. Академия художеств. / И.И. Беккер. – Ленинград-Москва, 1940. – 160с.
144092
  Савинов А.Н. Академия художеств. / А.Н. Савинов. – М.-Л., 1948. – 39с.
144093
  Кир"ян Н. Академізм, який оберігає // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 6-12 червня (№ 22). – С. 7


  Про презентацію нової книжки докт. філолог. наук, проф. КНУ імені Тараса Шевченка Олександра Пономаріва "Українське слово для всіх і для кожного", яка вийшла у видавництві "Либідь". Розпочав захід студентський вокальний ансамбль "Роксоланія" КНУ ...
144094
  Карлаш Т. Академії наук вищої школи України - 25 років! // Світ. – Київ, 2017. – Грудень (№ 47/48). – С. 2


  У головному корпусі КНУ ім. Т. Шевченка відбулася звітно-виборна конференція АН вищої школи України, присвячена 25-річчю від дня заснування.
144095
   Академії наук країн Європи : у 2 кн. / [О.М. Березовський та ін ; редкол.: О.С. Онищенко (голова), М.В. Попович, Г.В. Боряк та ін.]. – Київ : [Інтертехнодрук]. – ISBN 978-966-02-6339-0(Кн.1)
Кн. 1 : / Ганна Індиченко. – 2012. – 646, [2] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
144096
   Академії наук країн Європи / [О.С. Онищенко (кер.) та ін. ; редкол.: О.С. Онищенко (голова), М.В. Попович, Г.В. Боряк та ін.] ; НАН України ; Нац. б-ка Укр. ім. В.І. Вернадського. – Київ : [Інтертехнодрук]. – ISBN 978-966-02-6340-6(Кн.2)
Кн. 2. – 2012. – 1138, [2] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
144097
  Гаврилів О. Академік / Орест Гаврилів. – Львів : Сорока Т.Б., 2014. – 43, [1] с. – ISBN 978-966-2598-41-4
144098
  Сарбей В. Академік А. Кримський і Грузія // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах. – Київ, 2001. – Вип. 43 : Україна - Грузія. – С. 285-297
144099
  Великохатько Ф. Академік А.Ю. Кримський // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 28 серпня (№ 32). – С. 12
144100
  Попов П.М. Академік А.Ю.Кримський, як дослідник народної поетичної творчості. / П.М. Попов. – Київ, 1961. – 77-82 с.
144101
  Колтачихіна О.Ю. Академік АН України Олексій Зіновійович Петров (до 100-річчя від дня народження) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2010. – № 4 (70). – С. 119-123. – ISSN 0374-3896


  У цьому році виповнюється 100 років від дня народження українського вченого, академіка АН УРСР Олексія Зіновійовича Петрова. У статті розглядаються біографічні відомості щодо нього та його праці з теорії відносності та гравітації.
144102
  Корнієнко О.М. Академік АН УРСР К.К. Хрєнов - вчений у галузі електрозварювання та історії науки і техніки (до 125-річчя від дня народження) / О.М. Корнієнко, А.С. Литвинко, О.Г. Луговський // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький , П.О.Витязь, В.М. Головатюк [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (106). – C. 116-131. – ISSN 0374-3896
144103
  Лук"янчук Л.В. Академік АН УРСР М.М. Гришко (1901-1964) - перші кроки у велику науку // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 160-163


  У Київському університеті викладав курс генетики з селекції рослин.
144104
  Онопрієнко В.И. Академік Анатолій Петрович Александров (до 110-річчя від дня народження) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2013. – № 1 (79). – С.106-111. – ISSN 0374-3896
144105
  Мацевитий Ю. Академік Анатолій Підгорний / Ю. Мацевитий, О. Морачковський // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2008. – № 5 (13). – С.51-54. – ISSN 1819-7329
144106
  Прокоф"єва-Михайловська Академік Андрій Борисович Сєверний // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (41). – С. 19-23. – ISSN 1819-7329


  Був директором Кримської астрофізичної обсерваторії -35 років (з 1952 р.)
144107
   Академік Андрій Лобода (1894-1924) : короткий життєпис і список наук. праць. – Київ : Друкарня Української академії наук, 1924. – 15 с. : порт. – Отд. оттиск из: Записки Історично-філологічного відділу ВУАН, Київ, 1924. - На стор. 1 присвячення: Вельмишановному Андрієві Митрофановичеві Лободі з нагоди 30-річчя його наукової діяльності
144108
  Скрипник О. Академік Андрій Сердюк: "Треба робити по закону, а не за принципом "завжди так було" : інтерв"ю // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 9 лютого - 15 лютого (№ 5). – С. 11


  Другий місяць вирують чутки довкола подій в інституті хірургії і трансплантології ім. О.Шалімова. Попри те, що стаття "Чорна смуга в інституті Шалімова" опублікована ще 19 січня, коменти з"являються й досі. Багато запитань викликало і несподіване ...
144109
   Академік Антон Вальтер // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.О. Мікульонок, І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (131). – С. 48-49. – ISSN 2518-7104
144110
  Гончарук В. Академік Антон Думанський // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2008. – № 5 (13). – С. 58-61. – ISSN 1819-7329
144111
   Академік Арнольд Панасович Грищенко : Біобібліогр. до 70-річчя. – Полтава : [б. в.], 2006. – 156 с. – (Біобібліографія вчених України). – ISBN 966-7653-25-5
144112
  Митропольський О.Ю. Академік Архангельський Андрій Дмитрович (До 125-річчя від дня народження) / О.Ю. Митропольський, С.Г. Половка // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2004. – № 4. – С. 104-106. – ISSN 0367-4290
144113
  Товмаченко В.М. Академік Ахієзер Олександр Ілліч - видатний харківський фізик-теоретик (1911-2000) // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 442-444
144114
  Усенко І.В. Академік Б.О. Кістяківський – правознавець, філософ і соціолог (до 140-річчя від дня народження) / І.В. Усенко, І.В. Музика // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 11-17.
144115
  Проценко Д.П. проф. Академік Бах -- основоположник вітчизняної біохімії / Д.П. проф. Проценко. – Київ, 1952. – 48 с.
144116
  Тарахан-Береза Академік Біляшівський - оберіг канівських святинь // Перші читання пам"яті М.Ф. Біляшівського : матеріали наук. конф. 22 черв. 2005 р. / Читання пам"яті М.Ф. Біляшівського, наук. конф. – Київ : Артанія Нова, 2006. – С. 119-124. – ISBN 966-8914-06-6
144117
  Василенко М.П. Академік Богдан Олександрович Кістяківський // Вибрані твори : у 3 т. / М.П. Василенко. – Київ : Юридична думка ; Академперіодика, 2006. – Т. 2 : Юридичні праці. – С. 139-168. – ISBN 966-8602-25-0
144118
  Смирнов О. Академік Борис Вєркін // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2008. – № 5 (13). – С. 22-24.. – ISSN 1819-7329
144119
   Академік Борис Євгенович Патон. – [,. м.] : Академперіодика. – 35, [1] с.
144120
  Походня І.К. Академік Борис Євгенович Патон // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 9-40. – ISSN 0868-8117
144121
  Олійник Б. Академік Борис Олійник: "Найстрашніше коли зраджують матір і Вітчизну" // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 10 (147). – С. 2-5
144122
  Малиновський Б.М. Академік Борис Патон-праця на все життя / Б.М. Малиновський. – Київ : Наукова думка, 2002. – 339с. : з іл. – ISBN 966-00-0788-4
144123
  Волиняк П. Академік Борис Патон // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1967. – Рік 18, ч. 212, вересень : вересень. – С. 18-19
144124
   Академік В"ячеслав Михайлович Шестопалов (до 80-річчя від дня народження) // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 2016. – № 3. – С. ІІІ : фото. – ISSN 1682-721Х
144125
  Грищенко Т.Р. Академік В. Вернадський (1863-1945) - перший голова сільськогосподарського вченого комітету України // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 76 (№ 9). – С. 57-59. – ISSN 2076-1554
144126
  Дубровіна Л.А. Академік В. І. Вернадський і заснування Української академії наук / за матеріалами засідання підготовила О.О. Мележик // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 5. – C. 23-26. – ISSN 1027-3239
144127
   Академік В.А. Роменець: творчість і праці : [зб. статей] / Нац. акад. пед. наук України ; [упоряд. П.А. М"ясоїд ; відп. ред. Л.О. Шатирко ; редкол.: В.Г. Кремень (голова), С.Д. Макаренко, Л.В. Губерський та ін. ; передм. В.Г. Кремень]. – Київ : Либідь, 2016. – 269, [3] с. : іл., портр., табл. – Пам"яті акад. В.А. Роменця присвячується. – Бібліогр.: с. 246-265 та в кінці ст. – ISBN 978-966-06-0714-9
144128
  Луговський О.Г. Академік В.Г. Пінчук : сторінки життя і творчості // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАНУ; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2009. – № 2 (64). – С. 75-85. – ISSN 0374-3896
144129
  Нікітчин О. Академік В.Є Лошкарьов - основоположник інформаційних технологій в Україні у галузі транзисторної елементарної бази засобів обчислювальної техніки // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Державний вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун.ім. Григорія Сковороди Кафедра історії та культури України. – Тернопіль, 2007. – Вип. 19. – С. 255-258. – ISBN 978-966-308-217-2


  В 1944-52 рр. Лашкарьов В.Є. завідує кафедрою фізики Київського університету, а у 1952 р. створює першу в СРСР кафедру фізики напівпровідників, якою очолює до 1956 р.
144130
  Павлишин В.І. Академік В.І. Вернадський у Києві: науково-організаційна діяльність у галузі мінералогії та суміжних наук // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2013. – № 3. – С. 78-87. – ISSN 0372-6436


  У приміщенні тодішньої 15-ої аудиторії Київського університету в 1918 р. академік В.І. Вернадський зробив свою першу доповідь про геохімію "живої речовини", яка знаменувала собою початок становлення нової важливої галузі - біогеохімії і формування ...
144131
  Гуревич М.А. Академік В.М. Гордон як процесуаліст // Проблеми правознавства. – Київ, 1968. – Вип. 10
144132
  Усенко І.Б. Академік В.М. Корецький як історик права: (до 125-річчя від дня народження вченого) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 8-14. – ISSN 2219-5521
144133
   Академік В.П. Андрущенко // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2010. – № 2 (68) : березень - квітень. – С. 117-121
144134
  Войцехівська І.Н. Академік В.С. Іконников про "допоміжні знання" у праці "Опыт русской историографии" // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – До 165-річчя Київського університету імені Тараса Шевченка. – С. 9-12. – (Історія ; вип. 41)


  Висвітлено дослідження спеціальних галузей історичної науки та використання їх методів у праці В.С. Іконникова "Опыт русской историографии".
144135
  Мачулін В. Академік Вадим Лашкарьов // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2008. – № 5 (13). – С. 16-17. – ISSN 1819-7329
144136
   Академік Валентин Грищенко у спогадах / НАН України, Ін-т кріобіології і кріомедицини ; [відп. ред. Т.М. Юрченко ; ред. Н.А. Серебрякова]. – Київ : Наукова думка, 2012. – 165, [2] с., [32] с. фотоіл. – ISBN 978-966-00-1256-1
144137
  Ясень Микола Академік Валерій Кухар: "Усі ми - жителі однієї планети" // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 3 (140). – С. 2 : Фото
144138
  Смолій В. Академік Валерій Смолій. Діалоги про історію / розмову вів Ігор Сюндюков // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 24 грудня (№ 237). – С. 10
144139
  Ніколаєнко С.М. Академік Василенко П.М. - видатний вчений та вчитель землеробської механіки / С.М. Ніколаєнко, В.М. Булгаков, Д.Г. Войтюк // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – Вип. 226. – С. 11-29. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
144140
  Власюк П.А. Академік Василь Робертович і його вчення / П.А. Власюк; Третьяков Д.К. – Київ : АН Української РСР, 1946. – 32 с.
144141
  Чехун В. Академік Василь Чехун: "Лікування онкохворих має бути персоніфікованим" / розмову вела Л. Суржик // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 13-19 жовтня (№ 38). – С. 1, 12


  Нобелівську премію 2018 року з фізіології медицини присуджено за відкриття в сфері боротьби з раком, а саме за розгадку молекулярного механізму блокування раковими клітинами системи імунного захисту організму. Лауреатами цієї найпрестижнішої премії ...
144142
  Чехун В. Академік Василь Чехун: "Україні потрібна державна стратегія з удосконалення онкологічної допомоги населенню" / бесіду вела Л. Суржик // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 21-26 грудня (№ 49). – С. 1, 12


  "В Україні понад один мільйон хворих на рак. За темпами поширення онкозахворювань наша країна посідає друге місце в Європі. При цьому в нас, практично, немає профілактики онкопатологій. Про це свідчить суха статистика і занепокоєно говорять фахівці. ...
144143
  Ожерельєва М В. Академік Василь Якович Юр"єв: життя в науці (до 140-річчя від дня народження) // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 180-183
144144
  Сигаловський Д.Ю. Академік Вернадський - засновник вчення про ноосферу // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2008. – № 8
144145
  Славинський Микола Академік Віктор Бар"яхтар: "Мене ніхто і ніколи не називав скупим" // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 3 (152). – С. 2-3 : Фото
144146
  Сергієнко І. Академік Віктор Глушков // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2008. – № 5 (13). – С. 2-6. – ISSN 1819-7329


  Історія академіїї. Є фото В.І. Вернадського, П.П. Скоропадського.
144147
  Таньшина А. Академік Віктор Григорович Бар"яхтар // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2014. – № 5 (49). – С. 66-73. – ISSN 1819-7329


  До 60-річчя наукової діяльності.
144148
  Глушков В.В. Академік Віктор Михайлович Глушков та головна справа його життя (до 90-річчя від дня народження) / В.В. Глушков, С.О. Жабін // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; МОНУ ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (81). – С. 79-88. – ISSN 0374-3896
144149
  Скопенко В.В. Академік Віктор Скопенко: "Ми готові до змін - за незмінності курсу"


  Ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка розповідає про сучасний стан впорядкування унівеситету, розвіток навчальної та наукової роботи, також про можливі зміни університетського Статуту, про можливе підпорядкування ...
144150
   Академік Віль Савбанович Бакіров - заслужений професор Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : біобібліогр. нарис / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; [уклад. бібліогр.: С.Б. Глибицька, А.О. Давидова ; наук. ред.: С.І. Посохов ; бібліогр. ред.: С.Р. Марченко]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – 106, [1] с. : фотоіл. – Імен. покажч.: с. 102-105. – ISBN 978-966-285-297-4
144151
   Академік Віталій Дончикк: "Політика - минуща, Муза - вічна" // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2014. – № 24 (380). – С. 53-55


  Відомий громадський діяч і дослідник красного письменства, академік НАН України Віталій Дончик (на знімку праворуч) відповідає на запитання літературного критика.
144152
  Шумило М.М. Академік Власюк / М.М. Шумило. – Львів, 1949. – 40с.
144153
   Академік Володимир Васильович Грабовецький : Бібліогр. покажчик. – 5-е вид. – Ужгород : [б. в.], 2003. – 128 с. – ISBN 966-7400-30-5
144154
  Вегеш М. Академік Володимир Грабовецький - визначний історик України / В. Вегеш; Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника. – 2-е вид.,доп. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2006. – 432с. – ISBN 966-8265-86-6
144155
   Академік Володимир Грабовецький : світлини з життя, наук.-пед. та громад. діяльності. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2004. – 144 с.
144156
   Академік Володимир Грабовецький в автографах відомих діячів науки та культури України : присвяч. 80-річчю з дня народж. патріархові Прикарпат. іст. школи Володимиру Грабовецькому / Івано-Франків. держ. іст.-мемор. музей Олекси Довбуша ; [упоряд.: М.М. Вегеш ; ред. А.З. Королько]. – Івано-Франківськ : [б. в.], 2008. – 100 с. : іл.
144157
   Академік Володимир Іванович Вернадський : Ювелейна сесія Загальних зборів // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2013. – № 4. – С. 3-19. – ISSN 0372-6436


  12 березня 2013 року виповнюється 150 років від дня народження геніального вченого, видатного громадського діяча і організатора науки, першого президента Української академії наук академіка Володимира Івановича Вернадського. З цієї нагоди відбулася ...
144158
  Войцехівська І.Н. Академік Володимир Іконников: життєпис та бібліографія / Ірина Войцехівська ; Укр. держ. наук.-дослід. ін-т архівної справи та документознавства ; Іст. т-во Нестора-літописця. – Київ : [Б. в.], 1998. – 132 с. – (Архівні та бібліографічні джерела української історичної думки ; Вип. 2). – ISBN 9667250032
144159
  Мокроусова О.Г. Академік Володимир Ніколаєв та київські архітектурні конкурси // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 107-135. – ISSN 2078-0133
144160
  Романов Віктор Академік Володимир Романович Бондарчук (До 100-річчя від дня народження) // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 7. – С. 50-51
144161
   Академік Володимир Федорович Присняков : Біобібліографія. – Дніпропетровськ : ДДУ, 1997. – 76с. – ISBN 9665510118
144162
   Академік Володимир Федорович Прісняков : біобібліогр. покажчик : до сімдесятиріччя з дня народження. – Дніпропетровськ : [б. в.], 2007. – 196 с.
144163
  Павлюк М. Академік Володимир Юхимович Забігайло (до 80-річчя уродин) / М. Павлюк, І. Наумко, А. Побережський // Геологія і геохімія горючих копалин / НАН України, Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Укр. нафтогаз. акад. – Львів, 2015. – № 1/2 (166/167). – С. 180-183. – ISSN 0869-0774
144164
  Павлюк М. Академік Володимир Юхимович Забігайло (до 80-річчя уродин) / М. Павлюк, І. Наумко, А. Побережський // Геологія і геохімія горючих копалин / НАН України, Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Укр. нафтогаз. акад. – Львів, 2015. – № 1/2 (166/167). – С. 180-183 : фото. – ISSN 0869-0774
144165
  Устяк Н.В. Академік Всеволод Арутюнович Лазарян (1909-1978) - вчений, педагог, організатор науки і освіти (до 110-річчя від дня народження) // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ун-т інфраструктури та технологій ; редкол.: Пилипчук О.Я., Стрелко О.Г., Пилипчук О.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 8, вип. 2 (13). – С. 406-416. – ISSN 2415-7422
144166
  Кіржаєва І. Академік ВУАН Й. Й. Косоногов у спогадах колег і учнів та на фотознімках (за документами Інституту архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського). // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2017. – Вип. 47. – C. 304-313. – ISSN 2224-9516
144167
  Мельничук І.В. Академік Г.І. Горецький як палеогеограф - дослідник четвертинних відкладів Східноєвропейської рівнини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 77-78. – (Географія ; Вип. 46)


  До 100-річчя від дня народження академіка Г.І. Горецького.
144168
  Непомнящий А.А. Академік Г.Ю. Крачковський і кримські орієнталісти: за матеріалами епістолярію // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2008. – № 1. – С. 194-209. – ISSN 1608-0599
144169
  Непомнящий А.А. Академік Г.Ю. Крачковький і кримські орієнталісти: за матеріалами епістолярію // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2008. – № 2. – С. 148-157. – ISSN 1608-0599
144170
  Похмурський В. Академік Георгій Карпенко // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2008. – № 5 (13). – С. 42-45. – ISSN 1819-7329
144171
  Коваль Ю. Академік Георгій Курдюмов // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2008. – № 5 (13). – С. 18-21. – ISSN 1819-7329
144172
  Куріат Р. Академік Георгій Писаренко // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2008. – № 5 (13). – С. 46-50. – ISSN 1819-7329
144173
  Євдокимов В. Академік Георгій Пухов / В. Євдокимов, Е. Семагіна // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2008. – № 5 (13). – С. 55-57. – ISSN 1819-7329
144174
  Павленко М.Г. Академік Глушков: погляд у майбутнє. / М.Г. Павленко. – Київ : Молодь, 1988. – 115с.
144175
  Павлюк М. Академік Григорій Назарович Доленко - корифей нафтогазової геології, великий організатор науки та справжній патріот України (до 100-річчя від дня народження) / М. Павлюк, З. Назарчук // Геологія і геохімія горючих копалин : науковий журнал / НАН України ; Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Україн. нафтогаз. акад. ; голов. ред.: М. Павлюк. – Львів, 2017. – № 1/2 (170/171). – С. 11-14. – ISSN 0869-0774
144176
  Лукінова Т.Б. Академік Григорій Петрович Півторак (до 80-річчя від дня народження) // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформац. фонд НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 4-17. – ISSN 0027-2833
144177
  Слабошпицький М. Академік Гримич // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 1-7 лютого (№ 5). – С. 10-11
144178
  Гудков І.М. Академік Д. М. Гродзинський — видатний радіобіолог, педагог, громадський діяч (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 16 травня 2018 р.).. // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 7. – C. 25-32. – ISSN 1027-3239
144179
  Тележняк К.О. Академік Д.І. Яворницький як зберігач та дослідник культових пам"яток // Могилянські читання : збірник наукових праць : щорічник / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2008. – 2007 рік : Музейники XX століття дослідники української сакральної культури. – С. 144-147. – ISBN 978-966-651-576-9
144180
  Варивода К. Академік Д.С. Воронцов - засновник наукової школи в галузі електрофізіології (20 - 60-ті рр. XX ст.) // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 6. – С. 268-275
144181
  Розгін І. Академік Данило Заболотний // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / голов. ред. П. Волиняк. – Toronto, 1955. – Рік 6, ч. 70, листопад. – С. 21-23


  Доповідь на спільних зборах НТШ Америки і Канади, 8-10 жовтня 1955 року.
144182
  Скрипаль І. Академік Данило Заболотний // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2008. – № 5 (13). – С. 66-69. – ISSN 1819-7329
144183
  Усенко І.Б. Академік двох академій Ф. В. Тарановський // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов. ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 9-17. – ISSN 2219-5521


  "Серед перших академіків-фундаторів у відомому указі гетьмана П.П. Скоропадського про заснування Української Академії наук у Києві названо прізвище Ф. В. Тарановського, постать якого, життєвий та творчий шлях до недавнього часу була загадкою для ...
144184
  Різник Л. Академік дизайну // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 8. – С. 89-94. – ISSN 0868-4790


  Станіслав Мигаль.
144185
  Саєнко Юрій Академік Дмитро Гродзинський: "Сьогодні вкрай необхідно плекати екологічну мораль" // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 12 (149). – С. 2-3 : Фото
144186
  Партика Л.Я. Академік Дмитро Костьович Зеров // Український ботанічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2015. – Т. 72, № 6. – С. 610-618. – ISSN 0372-4123


  Дано розлогий огляд наукової та науково-організаційної діяльності визначного флориста- систематика, академіка АН УРСР. У 1933-1957 рр. Д. К. Зеров керував кафедрою нижчих рослин КДУ імені Т. Г. Шевченка.
144187
  Бачкала О.В. Академік Є.В. Оппоков (Оппоків) - Один із дослідників з осушення боліт на Поліссі України в кінці ХІХ - на початку ХХ ст.ст. // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 27-28
144188
  Красноштан Ю. Академік Є.К. Завойський: "Я сидів на атомній бомбі..." // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1992. – Vol. 43, № 511, жовтень : жовтень. – С. 13-15
144189
  Віленський Ю. Академік Євген Гончарук: науковий портрет епічними фарбами // Мистецтво лікування : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Віленський Ю.Г. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 7/8 (123/124). – С. 66. – ISSN 1729-2344
144190
  Возняк Д.К. Академік Євген Костянтинович Лазаренко і відділ регіональної та генетичної мінералогії // Записки Українського мінералогічного товариства : науковий журнал / Українське мінералогічне товариство. – Київ, 2012. – Т. 9. – С. 120-125. – ISSN 2218-7472
144191
   Академік Євген Лазаренко : нарис про життєвий і творчий шлях, спогади, фотоальбом. – Львів : [б. в.], 2005. – 304 с. – ISBN 966-613-380-6
144192
  Походня І. Академік Євген Патон // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2008. – № 5 (13). – С. 36-39. – ISSN 1819-7329
144193
  Матковський О. Академік Євген Федорович Шнюков (до 85-річчя від дня народження) / О. Матковський, І. Наумко // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – № 65, вип. 1. – С. 181-184. – ISSN 2078-6220
144194
   Академік засновник НАПН України // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 18-25 листопада (№ 45/46). – С. 15


  4 листопада 2015 року пішов із життя академік НАПН України, академік-засновник Академії педагогічних наук України, доктор фізико-математичних наук, професор Микола Іванович Шкіль.
144195
  Вергун М.Г. Академік І.І. Лукінов - учений і громадсько-політичний діяч // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2006. – № 2. – С. 141-148
144196
  Панасюк Б.Я. Академік І.І. Лукінов і українська економічна наука // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки (ННЦ "ІАЕ"). – Київ, 2013. – № 2 (220), лютий. – С. 111-115. – ISSN 2221-1055
144197
   Академік І.М. Ліфшиць : матеріали наук. читань з циклу "Видатні конструктори України". – Київ : НТУУ КПІ, 2007. – 76 с. : фот. – ISBN 996-96213-8-0
144198
   Академік І.М. Трахтенберг і його наукова школа. До 95-річчя від дня народження видатного вченого // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (89). – С. 72-73 : фото. – ISSN 2077-7477
144199
   Академік І.М. Францевич : матеріали наук. читань з циклу "Видатні конструктори України". – Київ : ЕКМО, 2006. – 68 с. – ISBN 996-96213-8-0
144200
   Академік І.М. Чиженко : матеріали наук. читань з циклу "Видатні конструктори України". – Київ : НТУУ КПІ, 2007. – 134 с. : фот.
144201
  Кирюшко М. Академік І.Ф. Курас і проблеми становлення українського ісламознавства // Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень : Збірник / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім.І.Ф.Кураса. – Київ, 2006. – Курасівські читання - 2005. – С. 43-55. – (Політологія і етнологія ; Вип. 30, кн. 1). – ISBN 966-02-4027-9
144202
  Кочубей Ю.М. Академік І.Ю. Крачковський і українське сходознавство // Орієнтальні студії в Україні : до ювілею Л.В. Матвєєвої : зб. наук. статей / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; [упоряд.: Мавріна О.С., Отрощенко І.В. ; редкол.: Бубенок О.Б. та ін.]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, 2010. – С. 282-295. – ISBN 978-966-02-5736-8


  Крачковський Ігнатій Юліанович - один із творців радянської школи арабістики. Творча співдружність представника санкт-петербурзької орієнталістичної школи акад. І.Ю. Крачковського із вченими України А.П. Ковалівським, Т.Г. Кезмою, А.Ю. Кримським - ...
144203
  Пащенко В.М. Академік Іван Григорович Підопличко - видатний природознавець ХХ століття (до 100-річчя від дня народження) / В.М. Пащенко, І.Х. Удра // Київський географічний щорічник : Науковий збірник / Українське географічне товариство Київський відділ; Київський нац.. ун. ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. – Київ, 2005. – Вип. 5. – С. 150-168. – Бібліогр.: 30 назв
144204
  Грабовецький В.В. Академік Іван Крип"якевич : До 120-річчя з дня народження; Збірник / Володимир Грабовецький; Каф. історії України Прикарпат. ун-ту ім. В. Стефаника; Упоряд. В.Б. Скоморовський; Ред.: А.З. Королько. – 2-е вид., доп. – Івано-Франківськ, 2005. – 200с.
144205
  Квурт Костянтин Академік Іван Сергієнко: "На часі - інтелектуальні системи нового покоління" // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 11 (148). – С. 2-3 : Фото
144206
  Єрьоменко В.Н. Академік Іван Францевич / В.Н. Єрьоменко, Л.М. Ягупольська // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2008. – № 5 (13). – С. 40-41. – ISSN 1819-7329
144207
  Котенко Т. Академік Ізмаїл Срезневський про переклад Пилипом Морачевським книг Нового Завіту українською літературною мовою середини ХІХ століття // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. Г. Папакін. – Київ, 2018. – Т. 24/25. – С. 440-457. – (Нова серія ; вип. 21/22)
144208
  Вергунов В. Академік К.Гедройц і вітчизняне ґрунтознавство (До 100-річчя Носівської сільськогосподарської станціі) // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2010. – № 8. – С. 70-77. – ISSN 0372-6436
144209
  Серенсен С.В. Академік К.К. Симинський 1879-1932 / С.В. Серенсен. – 12с.
144210
  Колесса Ф.М. Академік Кирило Студинський про вплив усної словесности на поетів українського літературного відродження / написав Філарет Колесса, 1930. – с. – Окр. відб.: ЗНТШ. Т. 99. - Ч. 1: Праці філологічні: Ювілейний збірник на пошану Акад. Кирила Студинського. 1930, с. 113-126
144211
  Славинський Микола Академік Костянтин Ситник: "Настав час біології та Медицини" // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 6 (143). – С. 2-5 : Фото
144212
  Романюк Т. Академік Кришталь про мозок і те, чому вчені світового рівня тікають з України // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 19/20 (399/400). – С. 23. – ISSN 2313-559X


  Міжнародний симпозіум "Іонні канали, що формують мозок" в Інституті фізіології імені О.О. Богомольця НАН України присвятили 70-річному ювілею видатного українського вченого-нейрофізіолога, члена Європейської Aкадемії, директора Інституту фізіології, ...
144213
  Лукінова Т.Б. Академік Л.А. Булаховський і "Етимологічний словник української мови" // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 91-98. – ISSN 2075-437X
144214
  Лукінова Т.Б. Академік Л.А. Булаховський і нормування української літературної мови // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 98-103. – ISSN 2075-437X


  У статті розглядається роль досліджень академіка Л.А. Булаховського у нормуванні української літературної мови ХХ ст. В статье рассматривается роль исследований академика Л.А. Булаховского в нормировании украинского литературного языка ХХ ст. The ...
144215
  Коваленко В.С. Академік Лев Володимирович Писаржевський : монографія / В.С. Коваленко, В.Ф. Варгалюк, Н.В. Стець ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ : Видавництво ДНУ, 2013. – 110, [2] с. : іл., фот. – Бібліогр.: с. 71-83. – (Серія "Видатні постаті університету"). – ISBN 978-966-551-397-1
144216
  Кошечко В. Академік Лев Писаржевський - засновник електронної хімії // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2014. – № 6 (50). – С. 56-62. – ISSN 1819-7329


  До 140-річчя від дня народження.
144217
  Волиняк П. Академік Левко Ревуцький // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / голов. ред. П. Волиняк. – Toronto, 1957. – Рік 8, ч. 86, березень : березень. – С. 31-32
144218
  Макаренко Д.С. Академік Лучицький Володимир Іванович (До 125-річчя від дня народження) // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 2. – С. 148-149 : фото
144219
  Потульницький В.А. Академік М. Грушевський як соціолог // Вісник Київського університету / Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 4-13. – (Історико-філологічні науки ; Вип. 1). – ISSN 0868-5096


  Наукова діяльність академіка Михайла Грушевського в еміграції досі залишається практично не вивченою українською і зарубіжною історичною наукою. Автор статті описує деякі аспекти цього невідомого періоду життя і діяльності вченого, використовуючи ...
144220
  Шевчук С.М. Академік М. Паламарчук - лідер української школи суспільної географії // Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 90-93. – ISBN 978-966-285-361-2


  У 2016 р. виповнюється 100 років з дня народження видатного українського вченого-географа, доктора економічних наук, професора, академіка НАН України, заслуженого діяча науки – Максима Мартиновича Паламарчука. Персональна наукова школа акад. М. ...
144221
  Апостол М. Академік М.В. Зубець – організатор сільськогосподарської дослідної справи в Україні // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 35. – C. 98-103
144222
  Шпиталь М.І. Академік М.В. Птуха : (1884-1961) : життєпис: вершини та обриви / М.І. Шпиталь, Н.І. Коцур. – Житомир : О.О. Євенок, 2018. – 434, [2] с. : портр., іл. – Бібліогр.: с. 290-310, 356, 425-430. – ISBN 978-617-7703-74-6
144223
   Академік М.І. Вавілов - геній і совість народу / В. Снітинський, П. Завірюха, З. Сич, І. Сич // Вісник Львівського національного аграрного університету / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2018. – С. 3-8. – (Агрономія ; № 22 (1))
144224
  Усенко І.Б. Академік М.І. Палієнко: наукова біографія та актуальні погляди / І.Б. Усенко, А.Ю. Іванова // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 17-24. – ISSN 2219-5521
144225
  Гороховатська О.Я. Академік М.М. Амосов і розвиток ідей його школи в галузі біологічної та медичної кібернетики // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2013. – № 4 (82). – С. 116-126. – ISSN 0374-3896
144226
   Академік М.М. Гришко – видатний український вчений-сортознавець / В.М. Самородов, О.М. Байрак, Н.В. Чувікіна, Д.Б. Рахметов, С.В. Клименко, Л.І. Буюн, Ю.В. Буйдін // Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин : науково-практичний журнал / Україн. ін-т експертизи сортів рослин ; Селекційно-генетич. ін-т - нац. центр насіннєзнавства та сортовивчення НААН ; Ін-т фізіології рослин і генетики НАН України ; редкол.: С.І. Мельник, В.В. Моргун, М.М. Гаврилюк [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (33). – С. 94-99. – ISSN 2518-1017
144227
  Островерхов А.С. Академік М.О. Безбородов і його внесок у розвиток науки про історію скла : (до 110-річчя з дня народження) // Археологія : науковий журнал / АНУ, Ін-т археологїі. – Київ, 2008. – № 3. – С. 106-119. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0235-3490
144228
  Щербань Т.О. Академік М.П. Дашкевич - один з перших дослідників історії української літератури // Українська національна ідея: історія і сучасність : науковий збірник / Житомирське науково-краєзнавче Т-во дослідників Волині ; Житомирська обл. універсальна наук. б-ка ; Житомирська обл. орг-ція Спілки журналістів України та ін. ; відп. ред. М.Ю. Костриця. – Житомир : Журфонд, 1997. – С. 84-86. – ISBN 5-86868-013-8
144229
  Андрєєва Л. Академік М.С. Самокиш та українські музеї (1929-1941 рр.) // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (81). – С. 126-132
144230
  Клименко С. Академік М.Ф. Кащенко - фундатор наукового і практичного садівницітва (до 160-річчя від дня народження) / С. Клименко, О. Полевецька, В. Шендеровський // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2015. – № 5 (55). – С. 24-31. – ISSN 1819-7329
144231
   Академік Максим Федотович Гулий : До 100-річчя від дня народж. – Київ : [б. в.], 2005. – 158 с.
144232
  Черниш Н.І. Академік Микола Бажан : редактор, видавець, енциклопедист / Н.І. Черниш ; [відп. ред. М. Заблюк ; наук. ред.: Ю. Попсуєнко, Ж. Гудзенко, С. Глухова]. – Київ : Всеукр. держ. спеціаліз. вид-во "Українська енциклопедія" ім. М.П. Бажана, 2012. – 317, [3] с. : фотогр. – Бібліогр.: с. 287-294. – ISBN 978-966-7492-52-6
144233
  Загородній А. Академік Микола Боголюбов / А. Загородній, В. Хряпа // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2008. – № 5 (13). – С. 14-15. – ISSN 1819-7329
144234
  Черевченко Т. Академік Микола Гришко / Т. Черевченко, Н. Чувікіна // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2008. – № 5 (13). – С. 79-82. – ISSN 1819-7329
144235
  Красноштан Ю. Академік Микола Гудзій розповідає... // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1992. – Vol. 43, № 508, червень : червень. – С. 8-10


  Дещо про перший пам"ятник М.В. Гоголеві.
144236
  Корнацький В. Академік Микола Дмитрович Стражеско - гордість української нації : Частина 2. Основні віхи життя // Світогляд : науково-популярний журнал / Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 38-41. – ISSN 1819-7329
144237
  Корнацький В. Академік Микола Дмитрович Стражеско - засновник кардіологіїї в Україні // Світогляд : науково-популярний журнал / Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 69-71. – ISSN 1819-7329
144238
  Славинський Микола Академік Микола Жулинський: "Ми ніколи не згорнемо крил" // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 8 (145). – С. 2-5 : Фото
144239
  Тома Л. Академік Микола Жулинський: дзеркало й задзеркалля // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 15 (395). – C. 33-35. – ISSN 2313-559X
144240
   Академік Микола Іванович Вавилов і розвиток аграрної науки в Україні : зб. іст.-наук. нарисів, документів, біобібліогр. матеріалів. – Київ : Аграрна наука, 2005. – 580 с. – На тит. арк.: До 75-річчя створення Українськ. академії аграрних наук. – (Історико-бібліографічна серія "Аграрна наука України в особах, документах, бібліографії" ; Кн.9). – ISBN 966-540-148-3
144241
  Чорнопиский М. Академік Микола Мушинка на полі межової етнології // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська, академія мистецтв. – Ужгород, 2017. – Вип. 8. – С. 41-47. – ISSN 2520-6419
144242
  Перестюк М. Академік Микола Перестюк: «Математика – це моє життя» / інтерв"ю редакції газети // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2016. – Дод. до газ. Січень (№ 1) : Механіко-математичний факультет. – С. 2


  70 років виповнилося відомому українському вченому і педагогові, доктору фізико-математичних наук, професору, академіку НАН України, завідувачу кафедри інтегральних та диференціальних рівнянь Миколі Олексійовичу Перестюку. Випускник факультету. Тут ...
144243
  Преловська І.М. Академік Микола Петров і його праці з вивчення Церковно-археологічного музею при Київській духовній академії та Софійської бібліотеки // Могилянські читання : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, В.С. Горський, І.В. Жиленко [та ін.]. – Київ, 2003. – 2002 рік : Музейна справа в Україні на зламі тисячоліть. – С. 383-388
144244
  Матковський О. Академік Микола Петрович Щербак (до 90-річчя від дня народження) / О. Матковський, І. Наумко, М. Павлунь // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – № 64, вип. 1. – С. 196-199 : фото. – ISSN 2078-6220
144245
  Полуянський С. Академік Микола Поляков // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2008. – № 5 (13). – С. 10-13. – ISSN 1819-7329
144246
  Курінний П. Академік Микола Теодотович Біляшевський як археолог / П. Курінний. – Київ, 1926. – 9с.
144247
  Курінний П. Академік Микола Теодотович Біляшівський як археолог / Петро Курінний. – Київ, 1926. – 9 с.
144248
  Мусатенко Л. Академік Микола Холодний // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2008. – № 5 (13). – С. 72-75. – ISSN 1819-7329
144249
  Скоць А. Академік Михайло Возняк: лише один штрих до портрета // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 69. – С. 129-132. – ISSN 0130-528Х


  У согадах йдеться про те, як академік Михайло Возняк на державному екзамені обурився питанням "Українські буржуазні націоналісти - фальсифікатори української літературної мови"
144250
   Академік Михайло Шуба у спогадах / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця ; [ за ред. Я.М. Шуби, А.М. Шевко ]. – Київ : Наукова думка, 2009. – 160 с. – ISBN 978-966-00-0863-5
144251
   Академік Міжнародної академії проблем людини в авіації і космонавтиці Людмила Макарівна Пріснякова : бібіліографія. – Дніпропетровськ : [б.в.], 2006. – 46 с.
144252
  Суржик Л. Академік місцевого гатунку // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 21-27 березня (№ 10). – С. 12


  У кандидата, який має патрона серед академічного керівництва, більше шансів виграти на виборах до НАНУ, ніж у суперника, якого підтримують Нобелівські лауреати. У НАН України - поповнення: 12 дійсних членів (академіків) та 51 член-кореспондент. Щоб ...
144253
  Шеремета Л.О. Академік Надія Олександрівна Пучківська - відомий лікар - офтальмолог // Українська біографістика : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – Вип. 12. – С. 237-250


  Досліджено життєвий шлях, наукову діяльність та внесок до медичної науки відомої лікарки-офтальмолога, академіка Надії Олександрівни Пучківської. Джерельною базою дослідження став її особовий фонд, який зберігається в Інституті архівознавства ...
144254
  Бойчук Т.М. Академік НАМН України, професор Дмитро Ілліч Заболотний : (до 70-річчя від дня народження) / Т.М. Бойчук, О.Г. Плаксивий // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2017. – Т. 7, № 4 (26). – С. 109-110. – ISSN 2226-1230
144255
  Комісаренко С. Академік НАН і НАМН України Сергій Комісаренко: "Усе, чого домігся у житті, - завдяки генетиці й своїй праці" / розмову вів Микола Шот // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 21 грудня (№ 246). – С. 6


  Із 2001 р. очолює філію каф. біохімії ННЦ "Інститут біології та медицини" Київ. ун-ту зі спец. «Біотехнологія» на базі Інституту біохімії імені О.В. Палладіна НАН України.
144256
   Академік НАН України Вадим Іванович Лялько // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2011. – № 3. – С. 139-141. – ISSN 0367-4290
144257
   Академік НАН України Валерій Миколайович Єремеєв (до 60-річчя від дня народження) // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 1. – С. 150-151 : фото
144258
   Академік НАН України Гродзинський Дмитро Михайлович : біобібліогр. покажч. : до 80-річчя від дня народж. / Асоц. б-к України ; Держ. наук. с.-г. б-ка ; Нац. акад. аграр. наук України ; [уклад.: В.В. Вергунов, Н.М. Рашидов, О.В. Бачкала ; наук. ред. В.А. Вергунов]. – Київ : [б. в.], 2010. – 240 с. : фотоіл. – (Вчені-природознавці України ; кн. 3)
144259
  Назарчук З. Академік НАН України Зіновій Назарчук: "Необхідно завершити демократизацію суспільства, а вже потім приступати до радикальних реформ у науці" / Спілкувався Богдан Залізняк // Світ. – Київ, 2013. – листопад (№ 41/42). – С. 2
144260
  Мриглод І. Академік НАН України Ігор Мриглод: "Пізнавальна та освітня функції науки - величезні" / розмову вів Богдан Залізняк // Світ. – Київ, 2013. – травень (№ 17/18). – С. 3


  Розмова з директором Інституту фізики конденсованих систем НАН України, заступником голови Західного наукового центру НАН і МОН України, академіком І. Мриглодом, про те, що нині діється в науці, що може сьогодні наука - і в самореалізації, і в ...
144261
   Академік НАН України Лукінов Іван Іларіонович : (1927-2004) : біобібліогр. покажчик / НАН України ; Нац. б-ка України ім. Вернадського ; Укр. акад. аграр. наук ; Держ. наук. с.-г. б-ка ; [ уклад.: В.А. Вергунов та ін. ]. – Київ : [б. в.], 2009. – 152 с. – (Академіки та члени-кореспонденти НАН України для сільського господарства ; вип. 1). – ISBN 978-966-02-5237-0
144262
   Академік НАН України М.В. Багров: науковець і громадянин (до 75-річчя від дня народження) // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2013. – Т. 35, № 1. – С. 103-105. – ISSN 0204-3548


  Стаття присвячена Миколі Васильовичу Багрову, відомому вченому в галузі економічної і соціальної географії, видатному організатору освіти та науки, громадському і політичному діячу, доктору географічних наук, професору, завідуючому кафедри економічної ...
144263
  Лященко П.С. Академік НАН України П.Г.Богач: життєвий і творчий шлях / П.С. Лященко, А.І. Масюк, П.Ф. Пелюх // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 5-7 : Фото. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 4)
144264
  Прокопчук В.С. Академік НАН України П.Т. Тронько і Хмельниччина // Краєзнавець Хмельниччини : науково-краєзнавчий збірник / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Хмельницька обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; Центр дослідження історії Поділля. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 8. – С. 111-118
144265
  Павлюк С. Академік НАН України Степан Павлюк: "Бог дасть віку й Долі для України" // Бюлетень Західного наукового центру (2017-2018) : до 100-річчя НАН України / НАН України ; М-во освіти і науки України, [Захід. наук. центр ; редкол.: З.Т. Назарчук (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ПАІС, 2018. – С. 76-83. – ISBN 978-917-7694-06-8
144266
  Павлюк С. Академік НАНУ Степан Павлюк: "Бог дасть віку і долі для України" / спілкувався Богдан Залізняк // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 11-17 січня (№ 2)


  Національній академії наук України 2018-го - 100 років. Директорові Інституту народознавства НАНУ академікові НАНУ Степанові Павлюку - 70.
144267
   Академік Національної академії наук України та Української академії аграрних наук Мельничук Дмитро Олексійович : основні біогр. дані та бібліогр. покажчик наук. праць за 1968-2003 роки. – Київ : [б. в.], 2003. – 168 с. – ISBN 966-8006-24-0
144268
   Академік О.І. Білецький
144269
  Годун Н. Академік О.І. Душечкін - вчений-агрохімік, грунтознавець, фізіолог рослин: історіографія проблеми // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 1 (15). – С. 89-94. – ISSN 2518-7732


  В умовах національного відродження серед дослідників науки і техніки особливо посилюється інтерес до вивчення науково-організаційної, педагогічної і громадської діяльності вчених, які жили і працювали на теренах сучасної України. Настала пора ...
144270
  Власюк П.А. Академік О.І. Душечкін / П.А. Власюк. – Київ, 1968. – 80 с.
144271
  Михайленко Г. Академік О.І. Неровецький: життя та діяльність // Дванадцяті наукові читання, присвячені діяльності Олександра Парфенійовича Бородіна (1848-1898) : 17 листоп. 2016 р. : матеріали доп. / Наукові читання, присвячені діяльності Олександра Парфенійовича Бородіна (1848-1898). – Київ : РВВ ДЕТУТ, 2016. – С. 13-15
144272
  Микитась Надія Дмитрівна Академік О.І.Білецький - дослідник давньої української літератури : Автореф... канд. філолог.наук: 10.01.02 / Микитась Надія Дмитрівна; Київський Державний педінститут ім. М.П.Драгоманова. – К., 1992. – 18л.
144273
  Барштейн В. Академік О.О. Богомолець у пам’ятках матеріальної культури / В. Барштейн, Я. Блюм // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 13-17. – ISSN 0372-6436
144274
  Лукінова Т.Б. Академік О.С. Мельничук О.С.: життя, віддане науці // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 4-15. – ISSN 0027-2833
144275
  Константинов В.О. Академік О.Я. Орлов - засновник і перший директор Головної астрономічної обсерваторії НАН України / В.О. Константинов, С.А. Салата // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Україн. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Гріффен Л.О., Литвинко А.С., Константинов В.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (49). – С. 50-55. – ISSN 2077-9496
144276
  Кристер А.Е. Академік Олекса Михайлович Гуляєв та його наукова творчість : 1863-1923 / Арнольд Кристер ; Українська АН. – Київ, 1925. – 27 с. – Окремий відбиток: Записки соцiально-економічного відділу ВУАН, 1926, т. 2–3, с. 40–46
144277
  Татаренко Л. Академік Олександр Ковалевський // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2008. – № 5 (13). – С. 76-78. – ISSN 1819-7329
144278
  Зимовець Г. Академік Олександр Мельничук - визначна постать українстького мовознавства / Г. Зимовець, Г. Яворська // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 12 (657). – С. 40-44. – ISSN 0130-5263


  У статті йдеться про життєвий і науковий шлях видатного українського вченого О.Мельничука - академіка, енциклопедиста, організатора наук.
144279
  Комісаренко С. Академік Олександр Палладін // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2008. – № 5 (13). – С. 62-65. – ISSN 1819-7329
144280
  Франчук В. Академік Олександр Потебня // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2008. – № 5 (13). – С. 83-87. – ISSN 1819-7329
144281
  Яковенко В. Академік Олександр Усиков / В. Яковенко, Ю. Корнієнко // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2008. – № 5 (13). – С. 25-28. – ISSN 1819-7329
144282
  Бровкін А. Академік Олексій Онищенко - учений, організатор науки, культуролог, бібліотекознавець // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2003. – Ч. 4 (9). – С. 261-267.
144283
   Академік Олексій Ситенко : До 75-річчя з дня народження. – Київ, 2002. – 90с. – ISBN 966-02-2367-6
144284
  Загородній А. Академік Олексій Ситенко і сучасна теорія плазми // Фізичний збірник / Наукове товариство ім.Шевченка. Фізична комісія. – Львів, 2008. – Т. 7. – С. 303-314. – ISSN 1563-3969
144285
  Кочубей Ю.М. Академік Омелян Пріцак і відродження українського сходознавства // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2008. – № 3. – С. 13-21. – ISSN 1608-0599
144286
  Кочубей Ю.М. Академік Омелян Пріцак і польська орієнталістика // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2008. – № 4. – С. 27-29. – ISSN 1608-0599
144287
  Кулик Н. Академік Оппоков: смерть під прапором // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 06 квітня (№ 30)
144288
  Клименко Л.О. Академік П.М. Сєрков як науковець і організатор науки (до 100-річчя від дня народження) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2008. – № 3 (61). – С. 126-130. – ISSN 0374-3896
144289
  Кривошея Г.М. Академік П.Т. Тронько і розвиток краєзнавства в Україні / Г.М. Кривошея, Г.П. Семилєтка, Є.М. Скляренко // Петро Тимофійович Тронько / Г.М. Кривошея, Г.П. Семилєтка, Є.М. Скляренко. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 153-189 : фото. – (Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Герої - видатні вихованці та педагоги)
144290
  Гетьман В. Академік Павло Аполлонович Тутковський // Київський університет. – Київ, 2015. – Березень (№ 1/2). – С. 5


  Про першого українського академіка землезнавця - геолога, географа П.А. Тутковського. З 1913 року викладав в Університеті святого Володимира і обіймав посаду приват-доцента, професора кафедри географії.
144291
  Крокос В. Академік Павло Аполонович Тутковський / В. Крокос. – Київ, 1930. – 7-13с. – Окр.відб.з IV книги Записок Київського Ін-ту Народної Освіти
144292
   Академік Павло Тутковський (Автобіографія) : 1858-1928. – Київ : АН, 1929. – 20с.
144293
  Макаренко Д.Є. Академік Павло Тутковський (До 150-річчя від дня народження) // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2008. – № 1. – С. 115-116 : фото. – ISSN 0367-4290
144294
  Святоцький О. Академік Побірченко Ігор Гаврилович - патріарх українського арбітражу // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 300-303. – ISSN 0132-1331
144295
  Чехун В. Академік Ростислав Кавецький // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2008. – № 5 (13). – С. 70-71. – ISSN 1819-7329
144296
   Академік С.П. Корольов : матеріали наук. читань з циклу "Видатні конструктори України". – Київ : НТУУ КПІ, 2007. – 152 с.
144297
  Копил О.А. Академік С.П. Корольов і ракетно-космічна техніка (до 100-річчя від дня народження Головного конструктора) // Наука та наукознавство : Міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 132-139. – ISSN 0374-3896
144298
  Руденко Р.П. Академік Сахаров - дисидентам з Києва: "Що ви всі їздите до Москви? У вас там є Руденко!..." / спілкувався Володимир Шуневич // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 27 грудня (№ 51/52). – С. 6-7


  "Раїса Руденко - вдова письменника, керівника Української Гельсінської групи, Героя України Миколи Руденка - розповідає деякі подробиці їхнього життя і перебування в неволі, з якої вони були звільнені 30 років тому, наприкінці 1987-го."
144299
   Академік Семен Брауде // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2008. – № 5 (13). – С. 30-32. – ISSN 1819-7329
144300
  Старостенко В. Академік Серафим Субботін / В. Старостенко, Ю. Оровецький // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2008. – № 5 (13). – С. 33-35. – ISSN 1819-7329
144301
   Академік Сергій Васильович Комісаренко - засновник молекулярної імунології в Україні, відомий державний і громадський діяч // Мікробіологія і біотехнологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова ; голов. ред. В.О. Іваниця ; редкол.: А. Анадон, Л.Д. Варбанець, А.І. Вінніков [та ін.]. – Одеса, 2018. – № 3 (43). – С. 90-111. – ISSN 2076-0558
144302
  Наєнко М. Академік Сергій Єфремов і текст про вбивство Симона Петрлюри: зарубіжний слід // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд.: Л. Дядченко, М. Єщенко. – Київ, 2019. – Вип. 11. – С. 38-48
144303
  Комісаренко С. Академік Сергій Комісаренко про науку, дипломатичну роботу, дружбу з Олесем Гончарем, Сергієм Параджановим і Єжи Гффманом / спілкувалася Тетяна Михайленко // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 23 серпня (№ 30). – С. 4-5
144304
  Ясень Микола Академік Сергій Комісаренко: "Ми вже сьогодні вирощуємо безсмертні клітини" // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 4 (141). – С. 2-3 : Фото
144305
  Михайличенко А. Академік Сергій Комісаренко: українська біохімічна наука, попри всі труднощі, - у світовому тренді // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 18-24 жовтня (№ 38). – С . 12


  Минулого тижня Київський національний університет імені Тараса Шевченка приймав іменитих гостей. Серед них, окрім відомих українських учених, були й далекі закордонні візитери. А все тому, що саме в цей час у Києві проходив XI Український біохімічний ...
144306
  Стріха М. Академік Сергій Комісаренко: учений і громадянин // Світ. – Київ, 2013. – червень (№ 23/24). – С. 2


  Президент України Віктор Янукович підписав Указ № 344/2013 від 25 червня 2013 року "Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року".
144307
  Дячук І.Д. Академік Сергій Корольов. "Per aspera ad astra" : до 110-річчя з дня народження академіка С.П. Корольова // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / НАН України ; Держ. космічне агенство України ; голов. ред.: Б.Є. Патон. – Київ, 2016. – Т. 22, № 6 (103). – С. 3-9. – ISSN 1561-8889
144308
   Академік Соколовський Олексій Никанорович: життєвих шлях та наукова діяльність / В.А. Вергунов, Н.М. Новосад, В.А. Зозуля, К.Б. Новосад; В.А.Вергунов, Н.М. Новосад, В.А. Зозуля, К.Б. Новосад ; за ред. С.А. Балюка, Б.С. Носка, В.В. Медведєва, В.І. Кисіля, Р.С. Трускавецького [та ін.]. – Харків : [б. в.], 2006. – 164 с. – (присвячено до 50-річчя з дня заснування ННЦ "ІГА ім. О.Н.Соколовського" і 60-річчя з дня заснування факультету агрохімії та грунтознавства ХНАУ ім. В.В. Докучаєва). – ISBN 966-8726-25-1
144309
  Стецюк Н. Академік Станіслав Дністрянський і його проект Конституції Західноукраїнської Народної Республіки // Український часопис конституційного права : науково-юридичне видання / Львів. нац. ун-т ім. І. Франку ; Громадська орг. "Центр конституційних ініціатив" ; Ред. журналу "Український часопис конституційного права" ; редкол.: Барабаш Ю., Барон А.А., Бориславська О. [та ін.]. – Львів, 2016. – № 1 : Незалежність України: Конституційний аспект. – С. 67-70. – ISSN 2519-2590
144310
  Шаблій О. Академік Степан Рудницький - фундатор української географії / Олег Шаблій; Мін-во освіти і науки України; Львівський держ. ун-и ім. І. Франка; Укр. вільний ун-т. – Львів - Мюнхен. – (Монографії). – ISBN 5-77-63-2216-2
Ч. 53. – 1993. – 223с.
144311
  Даниленко В. Академік Степан Смаль-Стоцький / В. Даниленко, О. Добржанський. – Чернівці, 1996. – 232с.
144312
  Ткач Л. Академік Степан Смаль-Стоцький : До 150-річчя від дня народження // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 1 (622). – С. 33-39. – ISSN 0130-5263
144313
  Сергієнко І. Академік Степан Тимошенко // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2008. – № 5 (13). – С. 7-10. – ISSN 1819-7329
144314
  Кулагін Д.О. Академік Степан Тимошенко // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні : науковий журнал / Запорізький нац. техніч. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 2. – С. 152-155. – ISSN 1607-6885
144315
  Глущенко І.Є. Академік Т.Д.Лисенко - видатний радянський вчений / І.Є. Глущенко. – К., 1951. – 36с.
144316
  Лихвард Д.Ф. Академік Т.Д.Лисенко. /Бібліографічний довідник/ / Д.Ф. Лихвард, М.Г. Ракітська. – Київ, 1949. – 101с.
144317
  Власюк П.А. Академік Трохим Денисович Лисенко - основоположник радянської агробіологічної науки / П.А. Власюк; Льовшин І.М. – Київ : АН Української РСР, 1949. – 48 с.
144318
  Баргузин Л. Академік Трохим Лисенко: pro і contra // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2015. – № 2. – С. 251-258
144319
  Шешуряк Н. Академік української електроніки // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2012. – № 1 (999). – С. 42-44. – ISSN 0868-9644


  Електронна музика, яку Алла Загайкевич впровадила в навчальний процес консерваторії, ефективно синтезується з інструментальною і прогресує як жанр.
144320
   Академік Української національної академії наук А.М. Криштофович – випускник Новоросійського (зараз Одеського національного імені І. І. Мечникова) університету. (До 100-річчя Національної академії наук України) / С.Г. Коваленко, Т.В. Васильєва, О.Ю. Бондаренко, В.В. Немерцалов // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2019. – Т. 24, вип. 1 (44). – С. 119-128. – (Серія : Біологія). – ISSN 2077-1746
144321
  Шипулін В.П. Академік Ф.Г. Яновський: грані особистості / В.П. Шипулін, Д. Назаренко // Гастроентерологія : збірник наукових статей / ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України". – Донецьк, 2014. – № 2 (52). – С. 94-101. – ISSN 2308-2097


  Стаття присвячена Ф.Г. Яновському - українському терапевтові, одному з основоположників київської терапевтичної школи Університету Св. Володимира. Один із організаторів Київського туберкульозного інституту (нині - Інститут фтізіатрії і пульмонології ім ...
144322
   Академік Шемшученко Юрій Сергійович - відомий правознавець, лідер української школи права навколишнього середовища // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 313-317. – ISSN 0132-1331
144323
   Академік Шестопалов В"ячеслав Михайлович (До 80-річчя від дня народження) // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2016. – № 3. – С. 124-126 : фото. – ISSN 0367-4290
144324
  Волкова Н.Е. Академік Ю.М. Сиволап. Від геному до сорту / [Н.Е. Волкова та ін.] ; Нац. акад. аграр. наук України, Селекц.-генет. ін-т, Нац. центр насіннєзнавства та сортовивчення. – Одеса : Астропринт, 2017. – 30, [2] с. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 18-19. – (Видатні вчені Селекційно-генетичного інституту). – ISBN 978-966-927-364-2
144325
  Демченко В.Ф. Академік Юрій Ілліч Кундієв // Журнал Хроматографічного товариства : науковий журнал / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; Ін-т геохімії навколишнього середовища НАН України ; Хроматографічне т-во [та ін.] ; редкол.: М. Герцюк, О. Запорожець, Р. Кокот [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 16, № 1/4. – С. 60-61. – ISSN 1729-7192
144326
  Батанов О. Академік Юрій Сергійович Шемшученко // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 5, спец. вип. : До 65-річчя Ін-ту Держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – С. 261-265. – ISSN 1026-9932
144327
  Кушнір Р. Академік Я.С. Підстригач - видатний вчений, організатор науки та громадянин // Бюлетень Західного наукового центру (2017-2018) : до 100-річчя НАН України / НАН України ; М-во освіти і науки України, [Захід. наук. центр ; редкол.: З.Т. Назарчук (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ПАІС, 2018. – С. 228-237. – ISBN 978-917-7694-06-8
144328
  Рожен Олександр Академік Ярослав Яцків: "Я - людина україноцентрична..." // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 1 (150). – С. 2-4 : фото


  Феномен геніальності. Геніальність серед жінок та чоловіків.
144329
  Головацький А. Академік, доктор медичних наук, професор Михайло Романович Сапін : [некролог] // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – C. 188-191. – (Серія " Медицина" ; вип. 2 (52))
144330
   Академік. Міністр. Президент [Кремень В.Г.] / колектив НАПН України // Педагогічна газета. – Київ, 2017. – Травень-березень (№ 3). – С. 2
144331
   Академіки Академії наук вищої школи України : довідник. – Київ : [б. в.], 1994. – 310 с.
144332
   Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / Академія наук вищої школи України; відпов. ред. М.І. Дубина. – Київ, 1994. – 312 с.
144333
   Академіки Академії наук вищої школи України : довідник. – Київ : [б. в.], 1997. – 310 с.
144334
   Академіки Академії наук вищої школи України : (довідник). – Київ : АН ВШ України, 2001. – 443, [13] с. : портр.


  Дар бібліотеці хімфака від М.Ю. Корнілова. 28.11.13. Підпис
144335
   Академіки засновники АНВШ України, обрані Установчими зборами 27 листопада 1992 року // Академія наук вищої школи України : довідник / [редкол.: О.Г. Наконечний (голова), А.С. Філіпенко, М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : МП Леся, 2017. – С. 8-9. – ISBN 978-617-7530-19-9
144336
  Безгін І.Д. Академіки. Життя в мистецтві / Ігор Безгін ; Акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. мистецтва. – Київ : ІПСМ АМУ. – ISBN 966-96714-2-6
Ч. 1. – 2006. – 167, [1] с. : іл., портр. – Бібліогр. в тексті
144337
   Академікк НАН України В"ячеслав Михайлович Шестопалов (До 70-річчя від дня народження) // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2006. – № 2/3. – С. 208-210 : фото. – ISSN 0367-4290
144338
   Академікові Вілю Савбановичу Бакірову – 70! // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Укр. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (57). – C. 124-125. – ISSN 1681-116Х
144339
   Академіку Володимиру Михайловичу Литвину - 55 років // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 315-316. – ISSN 0132-1331
144340
   Академіку Дмитру Іллічу Заболотному - 70 років! // Український медичний часопис : науково-практичний загальномедичний журнал / ТОВ "МОРІОН" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; голов. ред. І.С. Зозуля. – Київ, 2017. – № 5 (121). – С. 78. – ISSN 1562-1146
144341
   Академіку М.М. Амосову - 100 років // Здоровье ребенка : научно-практический журнал / Донец. нац. мед. ун-т им. М. Горького ; голов. ред. Юліш Є.І. ; редкол.: Абатуров О.Є., Антипкін Ю.Г., Араєв М.Л. [та ін.]. – Киев, 2013. – № 6 (49). – C. 163-165. – ISSN 2224-0551
144342
   Академіку Мамутову Валентину Карловичу - 80 років // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 1. – С. 260-261. – ISSN 1562-0905
144343
  Роман М. Академіку Миколі Неврлому - 100 років // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 17 листопада (№ 44). – С. 4
144344
   Академіку НАМН України В.В. Лазоришинцю - 60 років // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна академія медичних наук України. – Київ, 2017. – Т. 23, № 1/2. – С. 146-147. – ISSN 2413-7944
144345
   Академіку НАМН України В.Г. Майданнику - 60 років // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна академія медичних наук України. – Київ, 2017. – Т. 23, № 1/2. – С. 147-148. – ISSN 2413-7944
144346
   Академіку НАМН України В.І. Цимбалюку - 70 років // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна академія медичних наук України. – Київ, 2017. – Т. 23, № 1/2. – С. 149-150. – ISSN 2413-7944
144347
   Академіку НАМН України В.М. Запорожану - 70 років // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна академія медичних наук України. – Київ, 2017. – Т. 23, № 1/2. – С. 150-151. – ISSN 2413-7944
144348
   Академіку НАМН України Г.В. Гайко - 80 // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна, академія медичних наук України. – Київ, 2016. – Т. 22, № 3/4. – C. 454-455. – ISSN 2413-7944


  "21 грудня 2016 р. виповнилося 80 років від дня народження директора ДУ "Інститут травматології та ортопедії НАМН України", Заслуженому діячеві науки і техніки України, лауреату Державної премії України в галузі науки і техніки, академіку НАМН України, ...
144349
   Академіку НАМН України Ж.І. Возіановій - 80 років // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна академія медичних наук України. – Київ, 2017. – Т. 23, № 1/2. – С. 151. – ISSN 2413-7944
144350
   Академіку НАМН України С.В. Комісаренку - 75 років // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна академія медичних наук України. – Київ, 2018. – Т. 24, № 3/4. – С. 365-367. – ISSN 2413-7944
144351
   Академіку НАН України Амоші Олександру Івановичу - 80 років // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього, Ін-т економіки промисловості НАН України ; голов. ред. Кравців В.С. – Львів, 2017. – № 3 (85). – С. 149-150 : фото. – ISSN 1562-0905
144352
   Академіку НАН України Буркинському Борису Володимировичу - 75 років // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього НАН України" ; голов. ред. Кравців В.С. – Львів, 2017. – № 4 (86). – С. 152-153 : фото. – ISSN 1562-0905
144353
   Академіку НАН України К.М. Ситнику - 90 // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Маліцький Б.А., Грачев О.О., Джозефсо П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (92). – С. 141-142. – ISSN 0374-3896
144354
   Академіку НАН України Туниці Юрію Юрійовичу – 75 років // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2016. – № 2 (80). – С. 240-241. – ISSN 1562-0905
144355
  Бігун В.С. Академіку НАН України Ю.С. Шемшученку - 70 років // Проблеми філософії права : Міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2005. – Т. 3, № 1/2. – С. 390-393. – ISSN 1818-992Х
144356
   Академіку НАПрН В. Нору - 70 років // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 312-313. – ISSN 0132-1331
144357
   Академіку НАПрН України В. Щербині - 60 років // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 11 : "Правоохоронні органи в Україні : актуальні питання реформування". – С. 330. – ISSN 0132-1331
144358
   Академіку НАПрН України О. Скрипнюку - 50 років // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 363-364. – ISSN 0132-1331
144359
  Попик В. Академіку Олексію Семеновичу Онищенку - 85 // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: В. Горовий, Л. Дубровіна, Н. Маслакова [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (244). – С. 59-60. – ISSN 1029-7200
144360
   Академіку Ю.Ф. Ярмишу - 70 років // Інформаційний вісник Академії наук вищої школи України / Академія наук вищої школи України. – Київ, 2005. – № 3 (45) : травень - серпень. – С. 55-56
144361
  Смирнов І.Г. Академічна (загальна) соціологія як підстава соціології туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 3-8 : рис. – Бібліогр.: 9 назв.
144362
  Шманіна Т.А. Академічна адаптація іноземних студентів до вивчення природничих дисциплін у ВНЗ України / Т.А. Шманіна, О.Ю. Свистунов // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2016. – С. 300-307. – (Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 9, ч. 2). – ISBN 978-966-7406-67-7
144363
  Левченко Н. Академічна бібліотека в системі вищої освіти // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2018. – Вип. 49 : Інформаційно-комунікаційні трансформації і бібліотечно-інформаційна діяльність. – C. 204-215. – ISSN 2224-9516
144364
  Бойченко М.І. Академічна визначеність завдань соціальної філософії в контексті радикальних соціальних змін в Україні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 75. – С. 92-102
144365
   Академічна дипломатія // Київський університет. – Київ, 2017. – Листопад (№ 9). – С. 2


  "Нещодавно відбувся офіційний 4-денний візит делегації Спілки ректорів вищих навчальних закладів України до Польщі на чолі з Президентом Спілки, ректором КНУ Леонідом Губерським. Візит було організовано Президентом Національної ради науки та вищої ...
144366
   Академічна дипломатія та співпраця ректорських середовищ України і Польщі // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 27 листопада (№ 46). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  Відбувся офіційний візит делегації Спілки ректорів вищих навчальних закладів України до Республіки Польща на чолі з президентом спілки, ректором КНУ імені Тараса Шевченка Л. Губерським. Результатом офіційного візиту делегації стало зміцнення ...
144367
  Остролуцька Л. Академічна доброчесність - це очищення української освіти // Світ. – Київ, 2019. – Квітень (№ 15/16). – С. 2
144368
  Гаруст Ю.В. Академічна доброчесність - шлях до захисту інтелектуальної власності українських науковців / Ю.В. Гаруст, Б.О. Павленко // Правові горизонти / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Уткіна М.С., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 4 (17). – С. 88-95. – ISSN 2519-2353


  "Освіта є основою для розвитку будь-якого суспільства, і саме тому дослідження академічної доброчесності, як основи права інтелектуальної власності у вітчизняній науці є перспективним особливо в умовах входження України до європейського освітнього ...
144369
   Академічна доброчесність // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 26 лютого (№ 8). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Міжнародна науково-практична конференція "Теоретико-методологічні та прикладні засади забезпечення академічної доброчесності в закладах вищої освіти" відбулася у Національному університеті "Острозька академія".
144370
  Колесніков А. Академічна доброчесність в українському освітньо-науковому просторі: проблеми та соціальні загрози // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Шушпанов Д.Г. ; редкол.: Августин Р.Р., Барна М.Ю., Брич В.Я. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 24. – С. 122-128. – ISSN 2522-185X
144371
  Главчев М. Академічна доброчесність у науковому та освітньому середовищі України: бібліотечна складова / М. Главчев, Ю. Главчева // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2018. – № 1 (11). – С. 11-14. – ISSN 2518-7341


  Останніми роками збільшується відсоток інтеграції бібліотек в академічне середовище. Бібліотеки долучаються до роботи з упровадження принципів академічної доброчесності в Україні задля сприяння підвищенню якості освітньої та наукової діяльності, ...
144372
  Сопова Д. Академічна доброчесність у системі професійної підготовки майбутнього педагога // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2018. – Вип. 3/4(56/57). – C. 52-56. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
144373
  Батечко Н. Академічна доброчесність у контексті синергії наукових підходів / Н. Батечко, М. Михайліченко // Освітологія : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку ; редкол.: О. Александрова, О. Горбань, Т. Дерека [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8. – С. 26-33. – ISSN 2226-3012
144374
  Бутова В. Академічна доброчесність українських студентів у контексті світових освітніх процесів // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конференції 7-8 черв. 2018 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі,міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2018. – С. 50-51
144375
  Грищук О.К. Академічна доброчесність як важливий компонент реформи вищої освіти в Україні / О.К. Грищук, О.М. Язвінська, В.А. Ткаченко // Україна: поступ у майбутнє : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю від дня Незалежності України, 22 квітня 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. трансп. ун-т, Каф. філософії та педагогіки ; [редкол.: І.В. Богачевська та ін. ; відп. ред. вип.: С.В. Волобуєва]. – Київ : НТУ, 2016. – С. 35-37


  Якість реформи вищої освіти в Україні неможливо забезпечити без дотримання принципів академічної доброчесності усіма учасниками освітнього процесу.
144376
  Ожеван М.А. Академічна доброчесність як політико-етична проблема // Стратегічна панорама : науковий журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. ; члени редкол.: Бегма В.М., Двігун А.О., Дубов Д.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 94-104. – ISSN 2616-9460
144377
  Шулікін Д. Академічна доброчесність: виклики і практика // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 17 вересня (№ 36). – С. 6. – ISSN 2219-5793
144378
  Недогібченко Є. Академічна доброчесність: складові елементи // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Федорова Н.В. [ та ін.]. – Київ, 2017. – № 6 (98). – С. 13-21. – ISSN 2308-0361
144379
   Академічна доброчесність: шлях до очищення // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 22 квітня (№ 16/17). – С. 12-13. – ISSN 2219-5793


  11-12 квітня, на базі НаУКМА, проходила конференція «Академічна доброчесність: практичний вимір».
144380
  Нечитайло А. Академічна додана вартість. Інтернаціоналізація діяльності сучасного університету // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2017. – 21 лютого (№ 22). – С. 9


  В.о. ректор КНЕУ Д.Г. Лук"яненко розповідає про інтернаціоналізацію науково-освітньої діяльності ВНЗ, документ "Стратегія інтернаціоналізації КНЕУ на 2016-2020 рр." та ін.
144381
  Михайленко О. Академічна етика у дзеркалі культурних інтерпретацій // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 9-15 лютого (№ 5). – С. 13


  "Українська освіта і наука - у вирі реформ. У розпалі суспільна дискусія про формування нової академічної культури, яка базуватиметься на довірі, чесності, прозорості, а також справжньому, а не символічному навчанні, що органічно поєднується з ...
144382
  Кіт Л. Академічна ініціатива для практичної політики // Київський університет. – Київ, 2018. – Квітень (№ 4). – С. 2


  Посол Індії в Україні Маной Кумар Бхарті і директор ІМВ Валерій Копійка підписали Меморандуму про відкриття Центру індійської культури в ІМВ.
144383
  Литвинчук Н. Академічна інтерпретація повсякденних ручних практик по-британськи // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (377), січень - лютий. – С. 103-104. – ISSN 0130-6936
144384
  Завалко Н. Академічна історична наука на тлі наукового суперництва О. К. Касименка та І. Д. Бойка // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 1 (121). – С. 82-88. – ISSN 1728-9343


  У статті показана сладна ситуація, що створилася в академічному співтоваристві істориків у повоєнні десятиліття, через призму боротьби особистісних інтересів та розгортання наукового суперництва в середині колективу Інституту історії АН УРСР. На ...
144385
  Семеног О. Академічна культура - фундаментальний складник підготовки доктора філософії зі спеціальності 015 "професійна освіта" // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 5 (59). – С. 192-203. – ISSN 2312-5993
144386
  Гудзенко О.З. Академічна культура сучасного студентства в умовах реформування вищої освіти // Соціологічна наука в Україні: сучасний стан і світові тренди : матеріали Міжнар. круглого столу (м. Дніпропетровськ, 20 квіт. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Дніпропетр. обл. від-ня соціол. асоц. України ; [відп. за вип. В.В. Кривошеїн]. – Дніпропетровськ : Грані, 2016. – С. 14-16. – ISBN 978-617-7351-15-2
144387
  Пак І.В. Академічна культура українського студентства: фактори формування та особливості прояву : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.04 / Пак Інна В"ячеславівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
144388
  Добко Т. Академічна культура як необхідна передумова ефективного управління сучасним університетом в умовах автономії // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2008. – № 19, спец. вип. : Університетська автономія. – С. 12-30
144389
  Пшенична Л. Академічна культура як чинник ефективного управління сучасним університетом // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 8 (92). – С. 270-288. – ISSN 2312-5993
144390
  Михайловський В. Академічна культура. Казус українських гуманітаріїв // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2018. – № 51(579), 21- 27.12.2018. – С. 40-43. – ISSN 1996-1561
144391
  Пак І.В. Академічна культура: деякі аспекти соціологічної інтерпретації // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 323-326. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 39). – ISSN 2227-6521
144392
  Семеног О. Академічна лекція як професійний комунікативний феномен // Естетика і етика педагогічної дії : збірник наукових праць / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ ; Полтава, 2011. – Вип. 2. – С. 91-100. – ISSN 2226-4051
144393
  Вербовий М. Академічна міграція та стратегічні домінанти освітнього менеджменту // Освітня аналітика України : науково-практичний журнал / ДНУ "Ін-т освітньої аналітики" ; редкол.: Лондар С.Л., Бахрушин В.Є., Гриневич Л.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 1 (2). – С. 116-126
144394
  Жижко Т.А. Академічна мобільність - об"єктивна умова розвитку університетської освіти // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2010. – Вип. 96. – С. 12-19
144395
  Кучай О.В. Академічна мобільність – необхідна умова формування спільного освітнього простору // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 259. – C. 152-156. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
144396
  Жиляєв І.Б. Академічна мобільність / І.Б. Жиляєв, В.В. Ковтунець, М.В. Сьомкін // Вища освіта України: стан та проблеми / І.Б. Жиляєв, В.В. Ковтунець, М.В. Сьомкін. – Київ : Парламентське видавництво, 2015. – С. 87-89. – ISBN 978-966-7909-71-0
144397
   Академічна мобільність // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 18 грудня (№ 49)


  Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки та Вища технічна школа Оствестфален Ліппе ( Німеччина) реалізовуватимуть програму академічної мобільності "Еразмус+"
144398
  Свириденко Д. Академічна мобільність в дискурсі глобалізації вищої освіти // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ; Полтава, 2013. – Вип. 29. – С. 183-190. – ISSN 2075-1443
144399
  Пащенко С.Ю. Академічна мобільність викладачів як ресурс стратегічного розвитку сучасної університетської освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (додаток 1) : Тематичний випуск "Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті болонського процесу". – С. 10-21. – ISSN 2078-1016


  У статті визначено зміст поняття "академічна мобільність викладача", а також її місце в організаційній структурі сучасного університету. Проаналізовано стратегію імплементації ідей академічної мобільності викладачів ВНЗ у сучасну освітню практику ...
144400
  Добоні М. Академічна мобільність доступна для кожного // Київський університет. – Київ, 2015. – Листопад (№ 14). – С. 2


  У листопаді університет зібрав студентів, викладачів, науковців на Всеукраїнському інформаційному дні програми Європейського Союзу Еразмус+ у галузі вищої освіти. На зустрічі було представлено структуру програми Еразмус+ у галузі вищої освіти, правила ...
144401
  Співаковська Є. Академічна мобільність майбутніх педагогів у межах міжнародної співпраці університетів / Є. Співаковська, В. Коткова // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2017. – Вип. 4 (59) : Педагогіка. – C. 62-67. – ISSN 2078-1687
144402
  Кирей Р. Академічна мобільність прискорює інтеграцію. Можливість здобувши знання і викладати в іншому навчальному закладі країни чи за її межами дає чимало переваг // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 8 червня (№ 107). – С. 6


  Міжнародне співробітництво Уманського державного педагогічного університету імені Павлв Тичини.
144403
  Бойко І.І. Академічна мобільність студентів як фактор інтеграції вищої освіти України в європейському просторі // Українська освіта у світовому часопросторі : матеріали Другого Міжнародного конгресу (25-27 жовтня 2007 року, м. Київ) / МОНУ ; Науково-дослідний ін-т українознавства ; [ упоряд.: О.Б. Ярошинський ; ред. рада: Кононенко П.П. та ін. ]. – Київ : Рада, 2008. – Кн. 2. – С. 122-123
144404
  Черняк А. Академічна мобільність студентів: актуальні питання обмінних програм в контексті модернізації вищої освіти в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 354-356
144405
  Пасічник Ю. Академічна мобільність та її вплив на науково-технічний прогрес // Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : матеріали Міжнар. наук. конф. (15 трав. 2018 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Ін-т модернізації змісту освіти [та ін.] ; [упоряд.: Т.Ю. Гранчак ; редкол.: В.В. Бездрабко, Л.М. Галаган, Т.Ю. Гранчак та ін.]. – Київ : КНУКіМ, 2018. – С. 220-222
144406
  Сушик О. Академічна мобільність українських студентів в історичній ретроспективі: витоки, напрями, мотиви / О. Сушик, І. Сушик // Освітологія : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку ; редкол.: О. Александрова, О. Горбань, Т. Дерека [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8. – С. 8-18. – ISSN 2226-3012
144407
  Рогач А.О. Академічна мобільність українських студентів в умовах глобалізації // Соціально-гуманітарні рецепції українського суспільсьтва: виклики сучасності : матеріали студент. регіон. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 16 груд. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Соціол. асоц. України, Дніпропетр. обл. від-ня ; [відп. за вип. В.В. Кривошеїн]. – Дніпро : Грані, 2016. – С. 34-35. – ISBN 978-617-7351-19-0
144408
  Федорова І.І. Академічна мобільність українських студентів сучасного освітнього простору / І.І. Федорова, Я.В. Трофименко // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2012. – С. 139-144. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (35))
144409
  Муц Луай Файсал Академічна мобільність українських студентів як показник міграційних процесів в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3, лютий. – С. 118-122. – ISSN 2306-6814
144410
  Кізілов О.І. Академічна мобільність українських студентів: наміри, залучення та перешкоди / О.І. Кізілов, А.В. Рапопорт, К.О. Кізілова // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; [відп. ред. В.С. Бакіров]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – Вип. 20 / редкол.: Сокурянська Л.Г. [та ін.]. – С. 327-333. – ISSN 2073-9591
144411
  Хан Є.В. Академічна мобільність як важлива складова інтеграції вищої освіти Російської Федерації до Європейського освітнього простору (2003-2010 роки) // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2015. – № 1 (3). – С. 121-128. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2312-217Х


  Висвітлюється академічна мобільність як важливий аспект інтеграційних тенденцій в системі вищої професійної освіти Російської Федерації в рамках участі в Болонському процесі. Аналіз проблеми передбачає осмислення й інтерпретацію поняття академічної ...
144412
  Бойчевська І. Академічна мобільність як елемент професійної соціалізації молоді // Педагогічна компаративістика - 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару : м. Київ, 10 черв. 2013 р. : [збірник] / Педагогічна компаративістика - 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст, Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Педагогічна думка, 2013. – С. 122-123. – ISBN 978-966-644-324-6
144413
  Глибовець В.Л. Академічна мобільність як новий вид сезонної міграції населення / В.Л. Глибовець, І.О. Степанець // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 188-195 : рис. – Бібліогр.: 7 назв.
144414
  Косарєв В.М. Академічна мобільність як складова міжнародної сертифікації вищого навчального закладу / В.М. Косарєв, Є.А. Дядько // Академическая мобильность - важный фактор образовательной евроинтеграции Украины : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 16-19 нояб. 2010 г. / М-во образования и науки Украины, Харьк. обл. гос. администрация, Совет ректоров вузов Харьк. региона, Нар. укр. акад. при поддержке Междунар. фонда "Відродження" ; [редкол.: В.И. Астахова и др.]. – Харьков : Издательство НУА, 2010. – С. 179-189
144415
  Гарасимів Б. Академічна мобільність як стратегічна варіація українського студентства // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 889. – С. 15-20. – (Серія: Юридичні науки ; вип. 17). – ISSN 0321-0499
144416
  Воднік В.Д. Академічна мобільність як умова конкурентоспроможності випускника на ринку праці // Академическая мобильность - важный фактор образовательной евроинтеграции Украины : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 16-19 нояб. 2010 г. / М-во образования и науки Украины, Харьк. обл. гос. администрация, Совет ректоров вузов Харьк. региона, Нар. укр. акад. при поддержке Междунар. фонда "Відродження" ; [редкол.: В.И. Астахова и др.]. – Харьков : Издательство НУА, 2010. – С. 101-106
144417
  Козієвська О. Академічна мобільність: причини вибору навчання за кордоном // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2013. – № 1 (48). – С. 88-97. – ISSN 2078-1016


  Досліджуються причини (економічні, політичні, культурні, мовні, територіальні), які визначають рішення студентів навчатися за кордоном, вибір країни навчання, вищого навчального закладу, спеціальності. Робиться висновок про необхідність для України ...
144418
  Андрущенко В. Академічна мобільність: проблема реалізації в Україні і в світі / В. Андрущенко, В. Молодиченко // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2010. – № 1 (36). – С. 34-42. – ISSN 2078-1016


  У статті розглядаються форми і напрями академічної мобільності, передбачені Болонськими домовленостями.
144419
  Жмудовська О. Академічна мрія у колисці геніїв // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 22 березня - 4 квітня (№ 13). – С. 15


  До 150-річчя Київського інституту музики ім. Р.М. Глієра відбулася прес-конференція ректора вишу Олександра Злотника.
144420
  Назарчук З.Т. Академічна наука Західного регіону України: історія та сучасність // Бюлетень Західного наукового центру (2017-2018) : до 100-річчя НАН України / НАН України ; М-во освіти і науки України, [Захід. наук. центр ; редкол.: З.Т. Назарчук (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ПАІС, 2018. – С. 7-15. – ISBN 978-917-7694-06-8
144421
  Дембновецький О.Ф. Академічна наука у вирешенні прдовольчих проблем України / О.Ф. Дембновецький, Р.Б. Рудий // Проблеми науки : Міжгалузевий науково- техн. журнал. – Київ, 2002. – № 8. – С.9-18
144422
  Яцків Я. Академічна наука України у XXI ст.: досягнення світового рівня, проблеми та виклики, реформування та вибори / Я. Яцків, А. Загородній // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2015. – № 2 (52). – С. 56-61. – ISSN 1819-7329
144423
  Звонкова Г.Л. Академічна наука України: екскурс у 1960-1980-і роки // Дослідження з історії техніки : збірник наукових праць / НТУУ "КПІ" ; Державний політехнічний музей. – Київ, 2015. – Вип. 21. – С. 14-20. – ISSN 2079-2999


  Висвітлено формування стратегії поєднання науки і практики в діяльності Академії наук Української РСР у 1960-1980-і роки. Обгрунтовано чому наукова галузь не стала повноцінною сферою соціального управління в Українській державі.
144424
  Снєгірьов П. Академічна наука: курс на регіони // Український медичний часопис : науково-практичний загальномедичний журнал / ТОВ "МОРІОН" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; голов. ред. І.С. Зозуля ; ред. рада: Ю.Г. Антипкін, Д.А. Базика, В.В. Бережний [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6 (122). – С. 5-6. – ISSN 1562-1146


  13 листопада 2017 р. у стінах Київської обласної державної адміністрації (ОДА) відбулася зустріч президента Національної академії медичних наук (НАМН) України академіка Віталія Цимбалюка та губернатора Київщини Олександра Горгана, у ході якої було ...
144425
  Діденко Ю.В. Академічна наукова періодика в системі сучасної комунікації // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 10. – С. 11-18. – ISBN 978-966-360-272-1(вип. 10) ; 978-966-02-4704-8 (серія)
144426
  Андрущенко В. Академічна недоброчесність як виклик інтелектуальній спроможності нації // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 20 липня (№ 132). – С. 10
144427
  Чікішев Н.Д. Академічна нерівність: прояви, фактори актуалізації та теоретичні пояснення // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 67-71. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 41). – ISSN 2227-6521


  "У статті аналізується феномен академічної нерівності в умовах глобалізації. Розглянуто передумови виникнення сучасних форм нерівностей в освіті та науці. Окремо розглянуто аспект декларативності офіційного освітнього дискурсу, що відображається у ...
144428
  Чепига М. Академічна нечесність викладачів та студентів: шлях її подолання в Україні // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 11. – С. 79-91. – ISSN 1682-2366


  Пропонується проект кодексів честі студента і викладача, написаний на звернення директора Депортаменту вищої освіти МОН України до викладачів вищих навчальних закладів.
144429
  Гілюн О.В. Академічна нечесність студентів як предмет соціологічних досліджень // Соціологічна наука в Україні: сучасний стан і світові тренди : матеріали Міжнар. круглого столу (м. Дніпропетровськ, 20 квіт. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Дніпропетр. обл. від-ня соціол. асоц. України ; [відп. за вип. В.В. Кривошеїн]. – Дніпропетровськ : Грані, 2016. – С. 12-14. – ISBN 978-617-7351-15-2
144430
  Артьомов П.М. Академічна нечесність як елемент академічної культури українського студентства: результати емпіричних досліджень / П.М. Артьомов, І.В. Пак // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 234-240. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 37). – ISSN 2227-6521
144431
  Олеськова Г.Г. Академічна освіта сестринського персоналу Німеччини: реалії сьогодення і перспективи // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 4 (76). – C. 42-47. – ISSN 1681-2751


  У статті значну увагу приділено опису трактування поняття "академічна освіта". До того ж у статті розкрито сутність поняття "академічний" і висвітлено трактування поняття "академічний ступінь". Особливий інтерес становлять перспективи розвитку в ...
144432
  Ожоган В.М. Академічна політика // Календар-Довідник : 2018-2019 навч. рік / Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." ; [відп. за вип.: А. Мелешевич, Т. Ярошенко, О. Куценко]. – Київ : НаУКМА, 2018. – С. 18-25. – ISBN 978-617-7668-05-2
144433
  Давидова Н. Академічна свобода та автономія закладу освіти: межі здійснення // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 6 (268). – С. 21-24. – ISSN 2307-8049
144434
  Савчин М.В. Академічна свобода та право індивіда на розвиток (про формування світу ідей та обмін ними) // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2019. – № 1/2 (69/70). – С. 6-25. – ISSN 2078-9165
144435
  Ружицька А. Академічна свобода у студентських вимірах // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 20-27 січня (№ 3/4). – С. 3


  Студентка 5 курсу Інституту іноземної філології НПУ імені Михайла Драгоманова щодо принципу "академічної свободи" університетів.
144436
  Безклубий І.А. Академічна свобода як максима університетської освіти України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 19-25
144437
  Горська С. Академічна свобода: чи всі до неї готові // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2014. – 3-10 вересня (№ 37). – С. 2-3 : фото


  6 вересня у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбулася нарада керівників ВНЗ з питань імплементації закону України "Про вищу освіту". У нараді взяли участь Прем"єр-міністр України Арсеній Яценюк, Міністр освіти і науки Сергій ...
144438
  Бершеда Є. Академічна складова дипломатичного корпусу України // Зовнішні справи : науково-публіцистичний журнал / ГС "Ред. журн. "Зовнішні справи" ; голов. ред. О. Таукач. – Київ, 2019. – № 1. – С. 33-37. – (Історичні науки). – ISSN 2663-2675
144439
  Кіпень В. Академічна спільнота вузів про ненормативні відносини і корупцію / В. Кіпень, Г. Коржов // Викладачі вузів: соціологічний портрет / П В. Кіпень, Г.О. Коржов. – Донецьк : Донецький національний університет, 2001. – С. 151-168. – ISBN 966-639-065-5
144440
  Гаврильчик В. Академічна стратегія у сфері IB- кращі практики на Регіональному семінарі у Києві // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7
144441
  Єрмоленко А. Академічна філософія у вимірі парадигмальних змін // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: О. Білий, А. Гусейнов, О. Гьофе [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 : Академічна філософія. – С. 6-11. – ISSN 2522-9338
144442
  Захара І.С. Академічна філософія України ( 17- полов. 18 ст.) / І.С. Захара. – Львів : Вид-во ЛНУ ім. Ів.Франка, 2000. – 240c. – ISBN 966-7086-79-8
144443
  Сошенко С.М. Академічна чесність учасників освітнього процесу у вищих навчальних закладах / С.М. Сошенко, А.С. Шмельова // XVII Міжнародна науково-практична конференція "Ідеї академіка В.І. Вернадського та проблеми сталого розвитку освіти і науки" : матеріали конф., Кременчук, 01-03 черв. 2017 р. / "Ідеї академіка В.І. Вернадського та проблеми сталого розвитку освіти і науки", міжнар. наук.-практ. конф. – Кременчук : КрНУ, 2017. – С. 53
144444
  Шулікін Д. Академічна чесність: практики ВНЗ // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 15 травня (№ 18/19). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793


  У Науково-технічній бібліотеці Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" за підтримки Посольств а США в Україні відбулась конференція "Академічна доброчесність: практики українських ВНЗ". ...
144445
  Засєкіна Л. Академічна, кадрова, організаційна і фінансова автономія як траєкторія розвитку вітчизняних університетів // Будуємо нову Україну : зб. конф., 26-27 листоп. 2014 р., м. Київ / [редкол.: О. Дем"янчук та ін.]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. – C. 41-52. – ISBN 978-966-518-677-9


  Викладено результати теоретичного аналізу категорії автономії університету. Виокремлено основні види автономії: організаційну, академічну, фінансову, кадрову. Здійснено порівняльний аналіз проявів різних видів автономії в українських та інших ...
144446
  Лісняк І.М. Академічне бандурне мистецтво кінця ХХ-початку ХХІ століття як відображення провідних тенденцій розвитку сучасної української музичної культури : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Лісняк Інна Миколаївна ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2017. – 24 с. – Бібліогр.: 16 назв
144447
  Воронка Г. Академічне консультування в навчально-освітньому процесі Канади та Великобританії // Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 27-30.
144448
  Воронка Г. Академічне консультування, соціальне забезпечення студентів у Канаді та Великобританії // Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 19-22.
144449
  Гриценко П.Ю. Академічне мовознавство у викликах сьогодення // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 5. – C. 92-95. – ISSN 1027-3239
144450
  Бабенко Т. Академічне письмо: залежність назви навчального курсу від цілей та мети навчання // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 10 (141), жовтень. – С. 79-83. – ISSN 2308-4634


  У статті обґрунтовано й запропоновано мету, цілі та назви навчальних курсів з формування мовленнєвої компетентності з академічного письма на окремих ступенях навчання: бакалавраті, магістратурі та докторантурі; уточнено пов"язані з цією проблематикою ...
144451
  Чухрай Н.І. Академічне підприємництво за кордоном та в Україні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 714 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 448-458. – ISSN 0321-0499


  Обгрунтовано сутність, місце і роль академічного підприємництва у програмах ЄС. Наведено результати маркетингового дослідження розвитку академічного підприємництва в норвезькому та українському університетах.
144452
  Литвин І.В. Академічне підприємництво: досвід Стенфордського університету // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 725 : Проблеми економіки та управління. – С. 305-312. – ISSN 0321-0499
144453
   Академічне релігієзнавство : підручник для студентів ВНЗ. – Київ : Світ Знань, 2000. – 862 с. – ISBN 966-7742-06-7
144454
  Сарапін О.В. Академічне релігієзнавство та його дисципліни / О.В. Сарапін, Г.В. Середа, О.І. Предко // Філософська та політологічна освіта в Україні на перетині тисячоліть : монографія / А.Є. Конверський, В.А. Бугров, Л.В. Губерський, В.І. Ярошовець, Г.Є. [та ін.] Аляєв. – Київ : Київський університет, 2007. – С. 163-189. – ISBN 966-594-988-8
144455
  Корчинський Мирослав Академічне сопілкарство - предмет мистецтва і науки // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2009. – Ч. 4 (28) : Театр. Музика. Кіно. – С. 48-53. – ISSN 1728-6875
144456
  Казимирова І. Академічне термінознавство: ретроспекція та перспективи розвитку / І. Казимирова, Л. Туровська // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (68). – С. 83-91. – ISSN 1682-3540


  Згадуються Кримський А., Грушеський М., Огієнко І.
144457
  Галата С. Академічне шахрайство // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 27 липня (№ 30). – С. 1, 8-9. – ISSN 2219-5793


  Про академічне шахраство у вищій школі України.
144458
  Гніт Ю.М. Академічний дискурс вивчення ідентичності в українській гуманітаристиці. // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 11 (151). – C. 58-69. – ISSN 2077-1800
144459
  Корольов Г. Академічний дискурс дослідження історії Української революції 1917-1921 років (90-ті р. ХХ ст. - початок ХХІ ст.) // Історіографічні дослідження в Україні / НАН України ; Ін-т історії України ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2012. – Вип. 22 : "Інститут історії України на зламі епох, у світлі традицій та перетворень. 75 років інституціонального буття.": Доповіді та матеріали: Міжнар. наук. конференції 20-21 жовтня 2011 року. – C. 371-384
144460
  Швидка Н. Академічний драматичний театр імені Івана Франка у Києві в 1960-х роках // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 154-157. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 26)


  У статті охарактеризовано стан театру ім. Івана Франка в 1960-х рр. Визначено головні причини зниження мистецького рівня постановок та втрати популярності серед глядачів
144461
  Кісілюк Е. Академічний інбридинг у кадровій політиці закладів вищої освіти // Університет у сучасному суспільстві: місія, проблеми, виклики : колект. монографія : (підгот. на честь 25-річчя створення ПВНЗ "Міжнар. наук.-техн. ун-т ім. акад. Юрія Бугая") / Г.І. Калінічева, Т.А. Васильєва, Н.В. Глушко, З.І. Зайцева, Л.Г. та ін. Кириченко. – Чернігів : ЧНТУ, 2019. – С. 136-147. – ISBN 978-617-7571-48-2


  Згадується портальна версія Енциклопедії КНУ імені Тараса Шевченка. С. 51-52.
144462
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : науково-практичний журнал. – Дніпропетровськ, 1994-
№ 1/2. – 1997
144463
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : науково-практичний журнал. – Дніпропетровськ, 1994-
№ 1. – 1998
144464
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : науково-практичний журнал. – Дніпропетровськ, 1994-
№ 2. – 1998
144465
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : науково-практичний журнал. – Дніпропетровськ, 1994-
№ 2. – 1999
144466
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : науково-практичний журнал. – Дніпропетровськ, 1994-
№ 1. – 2000
144467
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : науково-практичний журнал. – Дніпропетровськ, 1994-
№ 1. – 2001
144468
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : науково-практичний журнал. – Дніпропетровськ, 1994-
№ 2. – 2001
144469
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review. : науково-практичний журнал. – Дніпропетровськ, 1994-
№ 1. – 2002
144470
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review. : науково-практичний журнал. – Дніпропетровськ, 1994-
№ 2. – 2002
144471
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : Науково-практичний журнал. – Дніпропетровськ, 1994-
№ 1. – 2003
144472
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : науково-практичний журнал. – Дніпропетровськ, 1994-
№ 2. – 2003
144473
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : Науково-практичний журнал. – Дніпропетровськ, 1994-
№ 1. – 2004
144474
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : Науково-практичний журнал. – Дніпропетровськ, 1994-
№ 2. – 2004
144475
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : Науково-практичний журнал. – Дніпропетровськ, 1994-
№ 1. – 2005
144476
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : Науково-практичний журнал. – Дніпропетровськ, 1994-
№ 2. – 2005
144477
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : Науково-практичний журнал. – Дніпропетровськ, 1994-
№ 1. – 2006
144478
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : Науково-практичний журнал. – Дніпропетровськ, 1994-
№ 2. – 2006
144479
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : Науково-практичний журнал. – Дніпропетровськ, 1994-
№ 1. – 2007
144480
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : науково-практичний журнал. – Дніпропетровськ, 1994-
№ 2. – 2007
144481
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 1994-
№ 1. – 2008
144482
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 1994-
№ 2. – 2008
144483
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 1994-. – ISSN 2074-5354
№ 1. – 2009
144484
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 1994-. – ISSN 2074-5354
№ 2. – 2009
144485
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 1994-. – ISSN 2074-5354
№ 1(32). – 2010
144486
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 1994-. – ISSN 2074-5354
№ 2 (33). – 2010
144487
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 1994-. – ISSN 2074-5354
№ 1 (34). – 2011
144488
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 1994-. – ISSN 2074-5354
№ 2 (35). – 2011
144489
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 1994-. – ISSN 2074-5354
№ 1 (36). – 2012
144490
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 1994-. – ISSN 2074-5354
№ 2 (37). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
144491
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 1994-. – ISSN 2074-5354
№ 1 (38). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
144492
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 1994-. – ISSN 2074-5354
№ 2 (39). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
144493
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 1994-. – ISSN 2074-5354
№ 1 (40). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
144494
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 1994-. – ISSN 2074-5354
№ 2 (41). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
144495
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 1994-. – ISSN 2074-5354
№ 1 (42). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
144496
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 1994-. – ISSN 2074-5354
№ 2 (43). – 2015. – 140 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
144497
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : науковий журнал / Дніпропетров. ун-т ім. Альфреда Нобеля ; голов. ред.: Б.І. Холод. – Дніпропетровськ : Академічний огляд : Дніпропетров. ун-т ім. А. Нобеля, 1994-. – ISSN 2074-5354
№ 2 (45). – 2016. – 140 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
144498
  Жиляєв І.Б. Академічний персонал / І.Б. Жиляєв, В.В. Ковтунець, М.В. Сьомкін // Вища освіта України: стан та проблеми / І.Б. Жиляєв, В.В. Ковтунець, М.В. Сьомкін. – Київ : Парламентське видавництво, 2015. – С. 30-31. – ISBN 978-966-7909-71-0
144499
  Яковенко Н. Академічний підручник: канон і новація // Критика. – Київ, 2007. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 10-13
144500
  Цолль Ф. Академічний проект директиви про посередницькі он-лайн платформи – новий законодавчий інструмент договірного права Європейського Союзу / Ф. Цолль, Л.М. Саванець // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – C. 207-215. – ISSN 1026-9932
144501
  Меняйло В. Академічний профіль доцента як суб"єкта дослідницько-інноваційної діяльності у сучасному закладі вищої освіти // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2019. – Вип. 2. – С. 82-89. – ISSN 2307-4906
144502
  Нян Кай Лю Академічний рейтинг університетів світу / Нян Кай Лю, Чень. Інь // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2006. – № 5/6. – С. 67-78. – ISSN 1682-2366
144503
  Каплан І. Академічний ретрит з буддизму. Звіт про літню релігієзнавчу школу "Буддизм та буддизми" // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Є. Бистрицький, О. Білий, А. Гусейнов [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 : Східні філософії: проблема свободи. – C. 116-118. – ISSN 2522-9338
144504
  Майстренко-Вакуленко Академічний рисунок в художніх освітніх закладах України. Історія становлення та проблеми сучасності // Сучасні проблеми художньої освіти в Україні : збірник наукових праць / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва ; редкол. : В. Сидоренко, А. Пучков, І. Безгін та ін. – Київ, 2012. – Вип. 7 : Сучасні стратегії екранної освіти: українська версія (Київ). – C. 247-251


  "Історія виникнення та розвитку станкового рисунка і академічного - навчального - щільно переплетені. Власне становлення художньої освіти в Україні починається саме з утвердження рисунка як окремого виду мистецтва, а також як основи академічної ...
144505
  Бойченко М.І. Академічний статус соціальної філософії у стосунку до її неакадемічних втілень // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2014. – № 1 (1). – C. 34-37


  Сучасна академічна соціальна філософія зазнає багатьох видів теоретичної та практичної критики і водночас отримує від суспільства все більше соціальних запитів. Доведено, що адекватна відповідь на ці запити можлива не на шляху відмови від ...
144506
  Хромець В. Академічний тип богословської освіти на території України в XIX на початку XX століття: утвердження та становлення // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : науковий журнал / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2018. – С. 50-55. – (Серія "Філософія" ; вип. 21). – ISSN 2312-7112
144507
  Грицик Л. Академічний тип української орієнталістики: китайський вектор // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5/6 (1073/1074). – С. 275-278. – ISSN 0320-8370


  Інтерес до китайської літератури. Літературна компаративістика.
144508
  Бошицький Ю.Л. Академічний університет європейського зразка. До 20-ї річниці Київського університету права НАН України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 4-11. – ISSN 2219-5521
144509
   Академічний форум медіаосвітян // Педагогічна газета. – Київ, 2013. – лютий (№ 4). – С. 4


  Третього квітня Національна академі педагогічних наук України провела методологічний семінар "Медіаосвіта в Україні: наукова рефлексія викликів, практик, перспектив". Відкрив методологічний семінар президент НАПН України Василь Кремень, який окреслив ...
144510
  Пронкевич О. Академічні асоціації як чинник демократизації української вищої освіти // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2012. – № 2 (71). – С. 56-59. – ISSN 1606-3732


  Стаття присвячена обговоренню проблем взаємозв"язку демократичних змін в освітній сфері для підвищення рівня кваліфікації, загальної культури та ерудиції фахівців з вищою освітою з ефективністю процесів державотворення в Україні.
144511
  Соловяненко Д. Академічні бібліотеки в новому соціотехнічному вимірі: : Ч.3. Роль академічних бібліотек у конструюванні інтегрованих інформаційних е-середовищ // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – № 6. – С. 3-17. – ISSN 1029-7200
144512
  Соловяненко Д. Академічні бібліотеки у новому соціотехнічному вимірі : Ч.1. Академічна бібліотека як видавець // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – № 4. – С. 3-14. – ISSN 1029-7200
144513
  Соловяненко Д. Академічні бібліотеки у новому соціотехнічному вимірі : Ч.2. Інфраструктура зберігання електронних науково-інформаційних ресурсів // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – № 5. – С. 3-15. – ISSN 1029-7200
144514
  Конюшенко І.В. Академічні видання музичної тематики: проблеми їх функціонування та розповсюдження в Україні // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 40, липень - вересень. – С. 148-154


  Досліджується розвиток академічних видань музичної тематики в Україні та основні форми їх розповсюдження. The article examines the development of academic publications of music themes in Ukraine and the main forms of distribution. В статье ...
144515
  Воскобойнікова-Гузеєва Академічні видання України в інтерент-просторі: реалії і перспективи // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 27. – С. 14-21
144516
  Ковтун Г. Академічні витоки хімічної науки // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 40-45. – ISSN 0372-6436


  Хіміки, які організували Хімічну лабораторію в складі фіз.-матиматичного відділу Укр. академії наук(1918) : О.В. Сперанський - проф. хімії КУ, В.І. Вернадський, В.С. Фінкельштейн, В.О. Кістяківський - акад. ВУАН, Є.С. Бурскер
144517
  Зязюн Л. Академічні виховні цінності в системі освіти Франції // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2005. – № 1. – С.110-116.
144518
   Академічні зібрання творів Тараса Шевченка: історія і сучасність (до 100-річчя Національної академії наук України) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2019. – № 1 (697), січень. – С. 60. – ISSN 0236-1477


  "1 листопада 2018 року в Інституті літератури імені Т.Г. Шевченка НАН України відбувся круглий стіл «Академічні зібрання творів Тараса Шевченка: історія і сучасність (до 100-річчя Національної академії наук України)». У заході взяли участь ...
144519
  Вахріна О.В. Академічні кодекси цінностей у вищій школі Польщі // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 4 (48). – С. 49-59. – ISSN 2312-5993


  Розглянуто теоретичні дослідження у сфері трактування цінностей та їх класифікації у доробках польських вчених та представлено зміст типових аксіологічних вимог до академічної спільноти в Польщі.
144520
  Ткачук І. Академічні козацтва Запороже і Чорноморе на Буковині // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1973. – Рік 10, ч. 4 (26), жовтень-грудень. – С. 14-16
144521
   Академічні нагороди // Академія наук вищої школи України : довідник / [редкол.: О.Г. Наконечний (голова), А.С. Філіпенко, М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : МП Леся, 2017. – С. 9-17. – ISBN 978-617-7530-19-9


  У 1994 році АН вищої школи України встановила Академічну нагороду Ярослава Мудрого (для визначення учених, які отримали принципово важливі нові фундаментальні та прикладні результати) та Академічну нагороду Святого Володимира (для відзначення великого ...
144522
   Академічні обміни - для пам"яті й прогресу // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 22 жовтня (№ 201). – С. 3


  У Житомирському держуніверситеті ім. Івана Франка 16-17 жовтня відбулося XXI засідання Консорціуму Варшавського університету та вітчизняних вишів. На ньому йшлося про участь закладів у програмі академічних обмінів PROM-2.
144523
  Грачев О.О. Академічні організації молодих учених і фахівців у країнах світу / О.О. Грачев, В.І. Хорєвін // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький , П.О.Витязь, В.М. Головатюк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (101). – С. 50-74. – ISSN 0374-3896
144524
  Боярова Л.Г. Академічні перекладні словники як сфера фіксування української термінолексики: нормативний аспект // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1127. – С. 24-29. – (Серія "Філологія" ; вип. 71). – ISSN 2227-1864
144525
  Вакаренко О.Г. Академічні періодичні видання: сучасний формат // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 114-118. – ISSN 1027-3239


  У статті висвітлено концептуальні засади формування сегмента видавничої продукції НАН України в електронному середовищі та актуальні питання підвищення "видимости" вітчизняної наукової періодики для світової спільноти.
144526
  Линовицька О. Академічні свободи та університетська автономія // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / МОНУ ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2011. – № 3 (42). – С. 27-31. – ISSN 2078-1016
144527
  Герцюк Д. Академічні свободи у системі цінностей вищої освіти: еволюція і сучасний стан // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 16-24. – (Серія педагогічна ; Вип. 25, ч. 4)
144528
   Академічні свободи, університетська автономія та освіта для сталого розвитку. Мовою документів : [наук. видання] / МОНУ ; НАНУ ; Голов. упр. державної служби України ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; Рос. акад. освіти ; [редкол. : Клименко Л.П., Мещанінов О.П., Коваль Н.В., Верланов Ю.Ю.]. – Миколаїв : ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. – 288 с. – ISBN 978-966-336-130-7
144529
  Россада Т. Академічні сертифікати від ІВМ // Київський університет. – Київ, 2016. – Лютий (№ 2). – С. 2


  Компанія IBM, один зі світових лідерів з виробництва програмного і апаратного забезпечення, консалтингу та ІТ-сервісу в новітніх галузях – від суперкомп’ютерів до нанотехнологій, разом з факультетом кібернетики урочисто відзначили талановитих ...
144530
   Академічні стипендії // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 25 грудня (№ 50). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Уряд призначив щорічні академічні стипендії Кабінету Міністрів України 100 студентам і 35 аспірантам. Відповідне рішення було прийнято 20 грудня 2017 р. під час засідання Кабміну.
144531
  Корж-Усенко Академічні традиції та інновації: ретроспекція правового поля та практики вітчизняної вищої школи // Проблеми інноваційного розвитку вищої освіти у глобальному, регіональному та національному контекстах : монографія / М.А. Бойченко, О.П. Борзенко, А.В. Красуля, К.І. Шихненко, О.О. та ін. Бондаренко. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2017. – С. 324-349. – ISBN 978-966-968-247-0


  Дослідження спрямоване на виокремлення провідних тенденцій в організації навчального процесу у вищих навчальних закладах України на початку ХХ ст. на підставі ретроспективного аналізу нормативно-правової бази та практики її реалізації у вищій школі. ...
144532
   Академічні установи Західного наукового центру НАН України і МОН України : (ювілейне видання) / НАН України, М-во освіти і науки України ; [редкол. : акад. НАН України З.Т. Назарчук (голова) та ін.]. – Львів : ПАІС, 2008. – 238, [2] с. : іл., портр., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-1585-12-5
144533
   Академічні установи Західного наукового центру НАН України і МОН України : ювілейне видання / НАН України, М-во освіти і науки України ; [редкол. : акад. НАН України З.Т. Назарчук (голова) та ін.]. – Львів : ПАІС, 2018. – 243, [1] с. : іл., портр., табл. – 100 років НАН України. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7694-05-1
144534
  Ілляшенко І.О. Академічні установи міста Києва: структура та розміщення // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 16. – C. 271-278
144535
  Кузьміна С.Л. Академічні філософи і педагогічна освіта у Києві XIX - початку XX ст. // Освітологія : хрестоматія : для студентів вищ. навч. закл. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [уклад.: Огнев"юк В.О., Сисоєва С.О.]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2013. – С. 363-368. – ISBN 978-966-2748-30-7


  "<…> Насамперед слід згадати про значний внесок академічних філософів у розвиток професійної педагогічної культури Києва. Звісно, важливими осередками її поширення були Університет Св. Володимира і Київська духовна академія, де на філософських кафедрах ...
144536
  Полешко А. Академічні читання з проблеми розподілу влади в епоху глобалізації // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 7 : "Європейський Суд з прав людини: проблеми застосування його практики у правовій системі України". – С. 273-274. – ISSN 0132-1331


  На відзначення 15-ї річниці Конституції України в Київському регіональному центрі Національної академії правових наук України відбулися академічні читання, на яких з доповіддю виступив член-кореспондент НАПрН України, доктор юридичних наук, професор ...
144537
  Луговий В.І. Академічно-університетський дуалізм світового дослідницького простору / В.І. Луговий, О.М. Слюсаренко, Ж.В. Таланова // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький, О.О. Грачев, П. Джозефсо [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (98). – С. 84-97. – ISSN 0374-3896
144538
   Академія - колиска мого життя. – Івано-Франківськ : Сіверсія, 2002. – 232 с. – ISBN 966-7515-21-4
144539
   Академія : гуманітарний альманах. – Київ
№ 2. – 1995. – 120 с.
144540
  Пивовар С.Ф. Академія / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 8-9. – ISBN 966-642-073-2
144541
  Алєксандрова О.В. Академія // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 83-84. – ISBN 966-316-069-1
144542
  Ларіна О. Академія Copernicus - в Україні // Світ. – Київ, 2019. – Січень (№ 3/4). – С. 4


  "Академія Copernicus - в Україні: Єврокомісія надала Україні унікальний статус, як одній з перших країн не членів ЄС".
144543
  Антонюк. Н. Академія адвокатури України - Інститут Левітта (США) :англомовний правничий проект // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 65-75. – ISSN 1682-2366
144544
  Антонюк Наталія Академія адвокатури України - Інститут Левітта (США): англомовний правничий проект // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 65-74. – Бібліогр.: с. 74. – ISSN 1682-2366


  У статті висвітлюється міжнародний англомовний проект "інститут Левітта - Академія адвокатури України", присвячений вивченню специфіки суду присяжних та юриспруденції студентами академії за безпосередньої участі американських суддів, прокурорів, ...
144545
  Литвин В.М. Академія є сталою і постійною величиною : промова Голови Верховної Ради України акад. НАН України В. М. Литвина // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2011. – № 7. – С. 19-23. – ISSN 0372-6436
144546
   Академія ЄС - східне партнерство // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 20-27 лютого (№ 7/8). – С. 3


  У Києві упродовж 11-15 лютого 2019 р. тривала перша "Академія ЄС - Східне партнерство" у рамках проекту "EU-EaP Academy: Supporting Next Generation of Scholars in European Studies" за підтримки Програми ЄС Еразмус+ напряму ім. Жана Моне у рамках ...
144547
  Габович О. Академія і "академії" / О. Габович, В. Кузнєцов, Н. Семенова // Українська фундаментальна наука і європейські цінності : наук. монографія / О. Габович, В. Кузнєцов, Н. Семенова. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2016. – С. 26-31. – ISBN 978-966-518-698-4


  Про академічну організацію наукової діяльності.
144548
   Академія лідерства // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 26 жовтня (№ 43). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  У Пущі-Водиці урочисто відкрили унікальний для нашої країни заклад - Українську академію лідерства. Академія заснована у 2015 році за підтримки інвестиційного фонду Western NIS Enterprise Fund. Завдання академії - відібрати молодих людей з високим ...
144549
  Безгін І.Д. Академія мистецтв України: історія і сьогодення // Академіки. Життя в мистецтві / І.Д. Безгін. – Київ : ІПСМ АМУ, 2006. – Ч. 1. – С. 4-7. – ISBN 966-96714-2-6
144550
   Академія музичної еліти України : історія та сучасність. – Київ : Музична Україна, 2004. – 560 с. – ISBN 966-95024-9-7
144551
   Академія наук вищої школи та МОН співпрацюватимуть у сфері науки // Світ. – Київ, 2019. – Липень (№ 27/28). – С. 3
144552
   Академія наук вищої школи України : довідник (адреси і телефони). – Київ : [б. в.], 2001. – 147 с.
144553
   Академія наук вищої школи України : довідник / [редкол.: О.Г. Наконечний (голова), А.С. Філіпенко, М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : МП Леся, 2017. – 299, [1] с. – Алф. покажчик: с. 297-300. – ISBN 978-617-7530-19-9
144554
  Аксенова Г.П. Академія наук та науковий інститут в ідеях та діяльності В.І. Вернадського (до 150-річчя від дня народження вченого) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2013. – № 1 (79). – С. 95-105. – ISSN 0374-3896
144555
   Академія наук України : Каталог. – Київ : Март, 1993. – 158с.
144556
  Білоус О. Академія Наук України у роки Великої Вітчизняної війни 1941 - 1945 рр. // Україна у Другій світовій війні: джерела та інтерпретації (до 65-річчя Великої Перемоги) : матеріали міжнар. наук. конф., [27 квіт. 2010 р.] / М-во культури України ; М-во оборони України, Держ. ком. архівів України [та ін.; редкол.: Легасова Л.В. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Меморіальний комплекс "Національний музей історії ВВВ 1941-1945 років", 2011. – С. 677-687. – ISBN 978-966-97201-1-5


  На матеріалах фондозбірні меморіального комплексу "Національний музей історії Великої вітчизняної війни 1941 - 1945 років".
144557
   Академія наук Української Радянської Соціалістичної Республіки : короткий довідник. – Київ : Видавництво АН Української РСР, 1958. – 132 с. : іл.
144558
  Палладін О.В. Академія наук Української Радянської Соціалістичної республіки 1919-1944 / А.В. Палладін. – Київ : АН УРСР, 1944. – 106, [2] c.
144559
  Немошкаленко В.В. Академія наук Української РСР : 1969 / В.В. Немошкаленко, М.В. Новиков, В.М. Пелих; Від. ред. М.П. Семененко. – Київ : Наукова думка, 1969. – 272с. : іл.
144560
  Тонкаль В.Ю. Академія наук Української РСР / В.Ю. Тонкаль. – К., 1980. – 435с.
144561
  Терлецький В.М. Академія наук Української РСР 1919-1969 : короткий історчний нарис / АН УРСР ; В.М. Терлецький ; [за ред. І.Г. Підоплічка, ак.]. – К. : Наукова думка, 1969. – 296 с.
144562
   Академія наук УРСР у 1941 році. – Київ : Видавництво АН УРСР, 1941. – 202 с.
144563
   Академія наук УРСР. Липнева сесія 1942 р. : Липнева сесія 1942 р. – Уфа : [б. в.], 1942. – 24 с.
144564
  Стріха М. Академія наук, безумовно, є штабом української науки / М. Стріха, Я. Яцків, О. Кришталь // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 5 червня (№ 95). – С. 8


  Коментарі, щодо реформи української науки.
144565
   Академія наук: сто років потому / підготувала Наталія Кулік // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 17 грудня (№ 49). – С. 1, 10-11. – ISSN 2219-5793
144566
   Академія пам"яті професора Володимира Антоновича 16-18 березня 1993 р. м. Київ : доп. та матеріали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича; Ін-т укр. археографії АН України ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. дав. та новіт. історії України ; [редкол.: Г. Боряк, В. Ульяновський, В. Короткий]. – Київ : [б. в.], 1994. – 270 с.
144567
  Суржик Л. Академія перед вибором(ами) // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 28 лютого - 6 березня (№ 7). – С. 1, 13


  Українська наука, Національна академія наук України (НАН України), переживає чи не найтяжчий період. Істотне урізання бюджетних видатків, за словами керівників наук. установ, не обмежиться "затягуванням пасків". У НАН України розроблено програму ...
144568
  Урсуленко О. Академія повноцінного життя // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2019. – № 1 (1-3)


  Академія повноцінного життя на чолі з її засновником Олексієм Урсуленком заснувала Міжнародний фестиваль "Повноцінного життя".
144569
   Академія правових наук України : довідник. – Київ : ІнЮре, 2002. – 248 с. – ISBN 966-8088-03-4
144570
  Тацій В. Академія правових наук України на рубежі століть: підсумки та перспективи // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 2. – C.3-9. – ISSN 0132-1331
144571
  Тацій В. Академія правових наук України: становлення та наукові здобутки // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2004. – № 1. – С.5-16
144572
  Єфименко Т.І. Академія фінансового управління-науковий провайдер найкращих світових практик управління змінами у сфері державних та корпоративних фінасів // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 11 (252). – С. 7-8. – ISSN 2305-7645
144573
  Гуменюк Б. Академія, де вчать мистецтва дипломатії // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України. – Київ, 2007. – Вип. 8 : за 2007 рік. – С. 624-628. – ISBN 966-7522-07-5
144574
  Тацій В. Академія: здобутки і перспективи // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2013. – 16-22 березня (№ 11). – С. 5. – ISSN 1992-9277


  У Харькові пройшли щорічні загальні збори Національної академії правових наук України. Наприкінці 2012 року 10 науковців академії відповідно до Указу Президента України від 18 травня 2012 р. були нагородженні Державною премією України в галузі науки і ...
144575
  Тацій В.Я. Академія: здобутки і перспективи // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю (2009-2014) : [до 50-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2015. – С. 407-413. – ISBN 978-966-458-725-6
144576
  Губерський Л.В. Акаєв Аскар Акаєвич // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 30. – ISBN 966-316-039-X
144577
  Альтман И. Акакий Алексеевич Хорава / И. Альтман. – М-Л, 1947. – 84с.
144578
  Гугушвили Э. Акакий Васадзе / Э. Гугушвили. – Тбилиси, 1980. – 36 с.
144579
  Гугшвили Э. Акакий Хорава / Э. Гугшвили. – Тбилиси, 1980. – 32с.
144580
   Акакий Церетели.. – Тбилиси, 1940. – 24 с.
144581
  Абзианидзе Г.Н. Акакий Церетели. Жизнь и творчество. / Г.Н. Абзианидзе. – Тбилиси : Издательство АН ГрузССР, 1959. – 59 с. – (Научно-популярная серия / Акад. наук Груз. ССР)
144582
  Маргвелашвили Г.Г. Акакий Церетели. Краткий очерк жизни и творчества. 1840-1960. / Г.Г. Маргвелашвили. – Тбилиси, 1960. – 190 с.
144583
  Дзидзигури Ш.В. Акакий Шанидзе / Ш.В. Дзидзигури. – Тбилиси, 1977. – 52с.
144584
  Дзидзигури Ш.В. Акакий Шанидзе: (Создатель груз. шк. языкознания) / Ш.В. Дзидзигури. – Тбилиси, 1987. – 47с.
144585
  Наєнко М. Акакій Церетелі - українською // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 14 січня (№ 1). – С. 3


  Посольство Грузії в Україні влаштувало прийняття на честь 175-ліття від дня народження видатного грузинського поета, письменника і громадського діяча Акакія Церетелі.
144586
  Петроченко В.И. Акантоцефалы (скребни) домашних и диких животных / В.И. Петроченко. – Москва : Издательство АН СССР
1. – 1956. – 435с.
144587
  Петроченко В.И. Акантоцефалы (скребни) домашних и диких животных / В.И. Петроченко. – Москва : Издательство АН СССР
2. – 1958. – 459с.
144588
  Хохлова И.Г. Акантоцефалы наземных позвоночных фауны СССР / И.Г. Хохлова. – Москва, 1986. – 275с.
144589
  Лисицына Ольга Ивановна Акантоцефалы наземных позвоночных фауны Украины : Автореф... канд. биолог.наук: 03.00.10 / Лисицына Ольга Ивановна; АН Украины, Ин-т зоологии им. И.Шмальгаузена. – Киев, 1993. – 25л.
144590
   Акарицидні властивості ефірних олій щодо популяції гамазоїдних кліщів виду Dermanyssys gallinae (De Geer, 1778) / О.В. Тертична, Л.І. Свалявчук, О.П. Бригас, О.І. Мінералов, К.В. Коцовська // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2018. – № 2. – С. 50-54 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-4893
144591
  Хамидов А. Акароидные (тироглифоидные) клещи Северного Таджикистана. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.08 / Хамидов А.; АН Тадж.ССР.Отдел.биол.наук. – Душанбе, 1976. – 27л. – Бібліогр.:с.27
144592
  Севастьянов В.Д. Акаролог ведет поиск. / В.Д. Севастьянов, Р.М. Короткий. – М., 1985. – 135с.
144593
  Дудинский Т.Т. Акарофауны гнезд карпатской пчелы в условиях Закарпатья : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08 / Дудинский Т.Т.; Ин-т зоологии. – К, 1992. – 16л.
144594
   Акафисты. – Почаев : в типографии Обители монастыря, 1786


  Код - Кир, фсд - незадовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. - відсутня
144595
  Ярошенко Р. Акафіст до Вишгородської Матері Божої / Роман Ярошенко. – Івано-Франківськ : [б. в.], 2011. – 35, [1] с.
144596
  Кожушний О.В. Акафіст до Пресвятої Богородиці і херетизми як характерна риса цього гімнографічного жанру // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 1. – С. 40-47. – Бібліогр.: Літ.: с. 47; 13 п.


  Розглядається найбільш відома й унікальна форма візантійської гімнографії - "Акафіст до присвятої Богородиці". Deals with the most famous hymn of the Byzantie Chrch, the Akathistos has a unique form in Byzantine hymnography.
144597
   Акафіст Пресвятій Богородиці на честь її ікони "Скоропослушниця" / [видано за підтр. А.М. Мацоли ; літ. ред. О. Мирончук]. – Київ : [Видавничий відділ УПЦ Київського Патріархату], 2012. – 31, [1] с. : іл. – Видано з благословення Святійшого Патріарха Київського і всієї Русі-України Філарета. – ISBN 978-966-7567-92-7
144598
  Кискина О.Г. Акациевая и сливовая ложнощитовки и меры борьбы с ними в сливовых садах / О.Г. Кискина, Верещагин, В. – Кишинев, 1960. – с.
144599
  Карпов Л.Д. Акациевая огневка и меры борьбы с ней в условиях южно-украинской причерноморской степи : Автореф... канд. биол.наук: / Карпов Л. Д.; ОГУ. – Одесса, 1952. – 15 с.
144600
  Бычковский В.Л. Акации у гавани / В.Л. Бычковский. – Одесса, 1960. – 32с.
144601
  Агеева З.С. Акающие говоры Красноуфимского района свердловской области : Автореф... канд. филол.наук: / Агеева З.С.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1954. – 10л.
144602
  Берхорст Ральф Акбар Великий: мечта об империи : история // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 6. – С. 106-119 : Фото. – ISSN 1029-5828
144603
  Акишев З. Акбельский перевал : роман / Акишев З. – Алма-Ата : Жазушы, 1975. – 207 с.
144604
  Сафин Р. Акбузат : стихи / Рафаель Сафин ; пер. с башк. – Москва : Советский писатель, 1970. – 63 с.
144605
   Акбузат : Башкирский народный героический эпос. – Уфа : Башкирское книжное изд-во, 1972. – 44 с. : ил.
144606
   Акбузат. Башкирский народный эпос. – Уфа, 1976. – 112с.
144607
  Жиляк І.Д. Акваамінодифосфати Co2+, Ni2+, Cu2+, Zn2+ та Cd2 : Дис. ...канд. хім. наук: Спец. 02.00.01 - неорганічна хімія / Іван Дмитрович Жиляк; Нац. аграрний ун-т. – Київ, 2006. – 203л. – Додатки: л.179-203. – Бібліогр.: л.158-178
144608
  Жиляк І.Д. Акваамінодифщсфати Со2+, Ni2+, Cb2+, Zn2+ та Cd2+ : Автореферат дис. ...канд. хім. наук: Спец. 02.00.01 / Іван Дмитрович Жиляк; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 26 назв
144609
  Супрунович А.В. Аквакультура беспозвоночных / А.В. Супрунович. – Киев : Наукова думка, 1988. – 156с. – ISBN 5-12-000258-4
144610
  Шерстобитов Е.Ф. Акваланги на дне / Е.Ф. Шерстобитов. – М, 1965. – 191с.
144611
  Большак В.Г. Аквалангистика : юмористические рассказы / Василий Григорьевич Большак. – Москва : Правда, 1977. – 48 с.
144612
  Щербак В.И. Акваландшафтное и биологическое разнообразие Национального природного парка "Нижнесульский", Украина / [В.И. Щербак, Н.Е. Семенюк, Н.Я. Рудик-Леуская] ; Киев. созологический центр, Нац. природ. парк "Нижнесульский". – Киев : Фитосоциоцентр, 2014. – 266, [1] с., [4] л. цв. фот. : ил., табл. – Авт. указ. в конце кн. - Значит. часть науч. исследований, подгот. и издание монографии осуществлены при финанс. помощи Франкфуртского зоолог. о-ва (Германия). – Библиогр.: с. 232-241. – ISBN 978-966-306-180-6
144613
  Кулініч М.Т. Аквальні рекреаційні ландшафти як основа розвитку екотуризму / М.Т. Кулініч, А.Т. Кулініч // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 286-288
144614
  Кулініч М.Т. Аквально-терральні рекреаційні комплекси Середнього Подніпров"я : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Кулініч Марина Тарасівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 184 арк. – Додатки: арк. 175-184. – Бібліогр.: арк. 161-174
144615
  Кулініч М.Т. Аквально-терральні рекреаційні комплекси Середнього Подніпров"я : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Кулініч Марина Тарасівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
144616
  Митчел Д. Акваметрия / Д. Митчел, Д. Смит. – М., 1952. – 427с.
144617
  Павлов С.И. Акванавты / С.И. Павлов. – Красноярск, 1968. – 164с.
144618
  Павлов С.И. Акванавты / С.И. Павлов. – Красноярск, 1978. – 272с.
144619
  Шадурский Егор Аквапартк "Вотервиль" и другие прожекты : Спецвыпуск. Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 7. – С. 62-63 : Фото
144620
  Ювенальев И.Н. Акваплан / И.Н. Ювенальев. – Москва, 1953. – 48с.
144621
  Рыкова Н.А. Акварели / Н.А. Рыкова. – Калининград, 1973. – 55с.
144622
  Ефлеева Л.Л. Акварели / Л.Л. Ефлеева. – Ярославль, 1979. – 17с.
144623
  Квасов А.С. Акварели Александра Квасова / А.С. Квасов. – Москва, 1977. – 29с.
144624
   Акварели В.И. Сурикова. 1848-1916 : Каталог. – Москва : Искусство, 1973. – 78 с.
144625
  Зубов Дмитрий Акварели Гессе // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2009. – № 7. – С. 22-25. – ISSN 1818-2968
144626
  Куйбышева К.С. Акварели декабриста Петра Ивановича Борисова / К.С. Куйбышева, Н.И. Сафонова. – Москва, 1986. – 549с.
144627
  Самохвалов А.Н. Акварели и литографии / А.Н. Самохвалов. – Ленинград, 1978. – 7с.
144628
   Акварели и рисунки : [альбом]. – Ленинград ; Москва : Советский художник, 1964. – [11 с., 48 л. ил.] : ил.
144629
   Акварели и рисунки. – Ленинград ; Москва : Советский художник, 1966. – 8 с., [105] ил. : ил.
144630
  Пушкарев В.А. Акварели и рисунки в Государственном Русском музее. XVII -- начало XX века / В.А. Пушкарев. – Москва, 1982. – 12с.
144631
   Акварели и рисунки русских и советских художников = Water-colors and drawings by Russian and Soviet artists : из собр. Гос. музея изобразит. искусств им. А.С. Пушкина : альбом. – Москва : Изобразительное искусство, 1982. – 16, [13] с., 148 л. ил., цв. ил.
144632
  Промет А Л. Акварели одного лета : повести и рассказы / А Л. Промет, ; пер. с эст. И Кононова и Г.Муравина. – Москва : Советский писатель, 1961. – 475 с.
144633
   Акварели одного лета : повести, рассказы. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 444, [3] с. – (Библиотека юношества)
144634
  Промест А Л. Акварели одного лета. / А Л. Промест. – М, 1963. – 46с.
144635
   Акварели советских художников : [альбом]. – Москва : Советский художник, 1977. – [6] с., 37 л. цв. ил.
144636
  Верейский Г.С. Акварели, рисунки / Г.С. Верейский. – Москва, 1973. – 184с.
144637
  Голубкова Е.А. Акварели. / Е.А. Голубкова. – Одесса, 1973. – 46с.
144638
  Котляр Э.П. Акварели. / Э.П. Котляр. – М, 1973. – 126с.
144639
  Вериківська І. Акварелі альбому 1845 року й поетичні твори Шевченка // Тарас Шевченко і європейська культура : зб. пр. Міжнар. тридцять третьої наук. шевченк. конф., 20-22 квіт. 1999 р. / Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Черкас. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: В.С. Бородін (голова) та ін.]. – Черкаси : Брама, 2000. – С. 264-273. – ISBN 966-7759-23-7
144640
  Обуховська Л. Акварелі розповідають... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 27 лютого (№ 36). – С. 12


  Що спільного у Шевченка та Волошина? 5 березня у Києві, в Національному музеї Тараса Шевченка (в рамках підготовки до святкування 200-річчя Кобзаря) та 100-річчя Будинку Максиміліана Волошина відкриється виставка «Акварелі Тараса Шевченка та ...
144641
  Шевченко Т.Г. Акварелі Т.Г. Шевченка : (репродукції) / Т.Г. Шевченко; текст Г.П. Паламарчук. – Київ : Мистецтво, 1963. – 4 с., 12 л. репрод.
144642
   Акварелі українських художників. – Київ : Мистецтво, 1971. – 18 с.
144643
  Смирнов Г.Б. Акварель / Г.Б. Смирнов, А.А. Унковский. – 2-е изд. – М.-Л., 1964. – 48с.
144644
  Горощенко Г.Т. Акварель / Г.Т. Горощенко. – Изд. 2-е. – М., 1966. – 22с.
144645
  Пак В. Акварель / В. Пак. – Минск, 1971. – 48с.
144646
   Акварель : [альбом репродукций]. – Ленинград : Аврора, 1974. – 159 с., ил. : ил. – Текст парал. на рус. и англ. яз.
144647
  Столяров И.М. Акварель / И.М. Столяров. – Минск, 1980. – 112с.
144648
   Акварель [Електронний ресурс] : из коллекции Русского музея. – Москва : Квадрат фильм : Государственный Русский Музей : Кордис & Медиа, 2005. – 1 VIDEO CD. – Систем. требования : Windows 98/ME/2000/XP, Pentium 500, 64 Mb ОЗУ, объем видеопамяти 8Мб, 16-скоростной CD-ROM, звук. карта, мышь или Video-CD/DVD-проигр.-Загл. с этикетки видеодиска. – (Русский музей - детям)


  Образовательная видеопрограмма для эстетического и художественного развития детей от 6 до 14 лет, рекомендовано Российской Акадмией Образования для занятий с детьми во внеурочное время. Для воспроизведения на ПК (CD-ROM или DVD-ROM), а также на ...
144649
  Немировская М.А. Акварель и рисунок XVIII - первой половины XIX века в собрании государственной Третьяковской галереи / М.А. Немировская. – Москва, 1982. – 163с.
144650
  Немировская М.А. Акварель и рисунок XVIII - первой половины XIX века в собрании государственной Третьяковской галереи / М.А. Немировская. – 2-е изд. – Москва, 1984. – 163с.
144651
  Немировская М.А. Акварель и рисунок XVIII - первой половины XIX века в собрании государственной Третьяковской галереи / М.А. Немировская. – 3-е изд. – Москва, 1990. – 163с.
144652
   Акварель и рисунок второй половины ХIХ - начала ХХ века в собрании Государственной Третьяковской галереи : [альбом] / [авт. вступ. ст. и сост. М.А. Немировская]. – Москва : Изобразительное искусство, 1988. – 270, [1] с. : ил., цв. ил.
144653
   Акварель и рисунок русских художников конца XVIII - середины XIX в. : врем. выставка из фондов отд. истории рус. культуры : каталог выставки. – Ленинград : [б. и.], 1972. – 22 с., [7] л. ил.
144654
  Матушек О.Ф. Акварель міста : поезії / О.Ф. Матушек. – Київ, 1981. – 48 с.
144655
   Акварель московских художников : [альбом]. – Москва : Искусство, 1967. – [28] с. : ил.
144656
  Чуйко Т.С. Акварель Т. Шевченка "Місячна ніч на косаралі" в контесті історії ноктюрнів західноєвропейського та світового мистецтва // Міжнародний науковий круглий стіл, присвячений 200-літтю від дня народження О. Бутакова : 4 лют. 2016 р. / Нац. музей Тараса Шевченка ; [передм. Д. Стус]. – Київ : [б. в.], 2016. – С. 54-58
144657
  Наумова Н. Акварель Тараса Шевченка "Царський сад" // Пам"ятки України: науковий альманах / голов. ред. О. Неживий ; редкол.: В. В"ятрович, А. Гречило, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (43). – С. 71-75
144658
  Масленникова И.Н. Акварель. Цветная литография : Каталог выставки / И.Н. Масленникова; Попова Н.И. – Москва, 1990. – 32с.
144659
  Кльнинг А.К. Акварельная живопись / А.К. Кльнинг. – М., 1968. – 76с.
144660
  Дем"янюк М.Б. Акварельні візії : [збірка віршів] / Марія Дем"янюк. – Хмельницкий : Цюпак А.А., 2014. – 125, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-513-310-1
144661
  Миллер В.П. Аквариум : Краткое руководство к уходу за аквариумом и его населением : Описание водяных растений и рыбок : (С 37-ми рис. в тексте) / сост. В.П. Миллер. – Санкт-Петербург : Кн. склад. В.И. Губинского ; [Тип. А. Якобсона], 1894. – X, 111 с. : ил. – Библиогр.: "Сочинения об аквариумах, рыбах и водяных растениях"


  На тит. печать-фамилия: Я.П. Мошинский (Якова Петровича)
144662
  Журавлев Н.Н. Аквариум : краткое руководство по устройству аквариума, уходу, содержанию и разведению тепловодных рыб и водных растений / Н.Н. Журавлев. – Ленинград : Лениздат, 1959. – 194 с., [10] л. ил. – Библиогр.: с. 190-191
144663
   Аквариум : сборник статей. – Москва : [б. и.], 1960. – 60 с., [5] л. ил
144664
  Кузнецов В.П. Аквариум в начальной школе / В.П. Кузнецов. – М., 1951. – 64с.
144665
  Герд С.В. Аквариум в школе / С.В. Герд. – М.-Л., 1953. – 252с.
144666
  Махлин М.Д. Аквариум в школе / М.Д. Махлин, Л.П. Солоницына. – М., 1984. – 143с.
144667
  Золотницкий Н.Ф. Аквариум любителя : Подробное описание флоры Аквариума, устройство Аквариума, уход за ним и проч. : с 189 политипажами / [соч.] П.Ф. Золотницкого. – 2-е изд., знач. переделанное и пополн. – Москва : Изд. и тип. А.А. Карцева, 1890. – XVI, 754 с. – Библиограф.: с. 748-751. – (Золотая медаль Императорского Русского общества акклиматизации)
144668
  Золотницкий Н.Ф. Аквариум любителя : Подробное описание водяных животных и растений для аквариумоа, устройство Аквариума, ухода за ним и проч. : с 263 политипажами и 2 табл. / [соч.] П.Ф. Золотницкого. – 3-е изд., совершенно переделанное. – Москва : Изд. А.А. Карцева ; Типо-литогр. Г.И. Простакова, 1904. – [4], 688 с. – Дополнение изд. под загл.: "Новые аквариумные рыбы и растения". – Библиогр.: с. 673-677. – (Золотая медаль Императорского Русского общества акклиматизации и Большая почетная медаль Парижского общества акклиматизации)
144669
  Золотницкий Н.Ф. Аквариум любителя : Подробное описание водяных животных и растений для аквариумоа, устройства аквариума, ухода за ним и проч. : с 327политипажами и 1 табл. в красках / [соч.] П.Ф. Золотницкого. – 4-е изд., значит. дополн. – Москва : Изд. А.А. Карцева ; Тип. п./ф. "Печатное исскуство", 1916. – [2], XII, 764 с. : ил. – Библиогр.: с. 737-750. – (Золотая медаль Императорского Русского общества акклиматизации, Большая золотая медаль Киевского Общества любителей природы и Большая почетная медаль Парижского общества акклиматизации)
144670
  Никитин В.Н. Аквариум Севастопольской биологической станции / В.Н. Никитин; Рис. В.К. Попова; АН СССР. – Ленинград : Изд. АН СССР, 1931. – 38с.
144671
  Нисченков А.Н. Аквариум, его устройство и уход за ним / сост. А.Н. Нисченков. – Санкт-Петербург : Изд. Колесова и Михина ; [Типо и литогр. К. Сорванова и комп.], 1872. – [2], 49 с.


  На обл.. фам. 1875 г.
144672
  Вагнер К.К. Аквариум, устройство аквариума, его население и уход за ним : Подробное описание рыб, водяных животных, насекомых и растений и размножающихся в комнатных аквариумах : в 3 ч. : со множеством чертежей и рис. в тексте / сост. К.К. Вагнер, преп. естеств. истории. – Москва : Типо-лит. К.Ф. Александрова, 1898. – 218, IV с. : ил.
144673
  Ильин М.Н. Аквариумное рыбоводство / М.Н. Ильин. – М., 1965. – 320с.
144674
  Ильин М.Н. Аквариумное рыбоводство / М.Н. Ильин. – Москва : Московский университет, 1968. – 400 с.
144675
  Ильин М.Н. Аквариумное рыбоводство / М.Н. Ильин. – М., 1977. – 400 с.
144676
  Жданов С В. Аквариумные растения : справочник / С В. Жданов, . – Москва : Лесная промышленность, 1981. – 312 с.
144677
  Жданов В.С. Аквариумные растения / В.С. Жданов. – М., 1987. – 293с.
144678
  Фогель З. Аквариумные рыбы / З. Фогель. – Прага, 1963. – 207с.
144679
  Полонский А.С. Аквариумные рыбы / А.С. Полонский. – Калининград, 1974. – 151с.
144680
  Иннес У. Аквариумные рыбы / У. Иннес. – М., 1974. – 151с.
144681
   Аквариумы и террариумы как средство и зимой, в городе, оставаться в общении с природой : Молодым жителям Риги посвящает Рыбный дядушка. – Рига : [Тип. Г. Лаакман, Юрьев], 1905. – 8 с. : ил. – В конце текста: Рыбной дядушка [псевд.]
144682
  Шереметьєв І.І. Акваріумні риби / І.І. Шереметьєв. – К., 1988. – 219с.
144683
   Акватория и берега Севастополя: экосистемные процессы и услуги обществу. – Севастополь : Аква-Вита, 1999. – 290 с. – Библиогр.: с. 261-279. – ISBN 966-95316-3-2
144684
  Топорков В.Г. Акваторії, як засіб підвищення естетичних якостей медіафасадів / В.Г. Топорков, Т.Ю. Безуглий // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С. 173-176 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2077-3455
144685
  Нарушевич В.В. Акваторія : поезії / В.В. Нарушевич. – Одеса, 1983. – 79 с.
144686
  Палеха Ю.М. Акваторія у планувальній структурі міста // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С. 326-329. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2077-3455
144687
  Матросова Наталья Акведуки, шагнувшие сквозь века // Исторический журнал : научно-популярный журнал. – Москва, 2008. – № 11. – С. 34-49. – ISSN 1812-867Х
144688
  Стамп Э. Аквинат = Aquinas / Элеонор Стамп ; пер. с англ. Г.В. Вдовиной ; науч. ред. К.В. Карпов ; [Рос. акад. наук, Ин-т философии, О-во христиан. философов]. – Москва : Языки славянской культуры, 2013. – 350, [2] с. – Парал. тит. л. англ. - Указ. имен: с. 351. – Библиогр.: с. 330-350 и в подстроч. примеч. – (Философская теология : cовременность и ретроспектива / редкол.: В.К. Шохин, А.Р. Фокин, Свящ. Владимир Шмалий [и др.]). – ISBN 978-5-9551-0662-5
144689
  Никитин П.А. Аквитанская семенная флора лагерного сада (Томск) / П.А. Никитин; Ред. Хахлов В.А. – Томск : Томский университет, 1965. – 119с.
144690
  Прокопчук Н.М. Аквоамінофосфати кобальту (2), ніколу (2), цинку та купруму (2) : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.01 - неорганічна хімія / Прокопчук Н.М.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 22 назв
144691
  Прокопчук Н.М. Аквоамінофосфати кобальту (ІІ), ніколу (ІІ), цинку та купруму (ІІ) : Дис. ... канд. хім. наук : спец. 02.00.01 - неорганічна хімія / Прокопчук Н.М. ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009. – 220 л. + Додатки : л.175-220. – Бібліогр. : л.150-174
144692
  Султанов К. Акдарья : роман / Караматдин Султанов; пер. с каракалп. Л.Бать и К.Хакимовва. – Москва : Советский писатель, 1973. – 295 с.
144693
  Костенко А.А. Акдемик В.П. Шестопалов. Научные достижения и ученики / А.А. Костенко, С.А. Маслов, П.Н. Мележик // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (84). – С. 139-149. – ISSN 0374-3896
144694
  Шульга Н.Ф. Акдемик Лев Давидович Ландау (К 100-летию со дня рождения) / Н.Ф. Шульга, В.Д. Ходусов // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – № 808. – С. 89-91. – (Серія фізична ; Вип. 2/38/ ;Ядра, частинки, поля). – ISSN 0453-8048
144695
  Губарев В. Акдемик Михаил Кузьмин : взгляд в глубины Байкала // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2008. – № 6
144696
  Дробноход М. Акдемія наук вищої школи України у контексті проблем освітньої і наукової сфер держави // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2007. – Т. 10, Ч. 2. – С. 6-17.
144697
  Андрушенко В.М. Акетуальні проблеми формування продовольчої безпеки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 10, жовтень. – С. 90-92
144698
  Поротов Г.Г. Акиках, ачичух, абабах / Г.Г. Поротов. – Владивосток, 1972. – 68с.
144699
  Басаргин И.У. Акимыч -- таежный человек / И.У. Басаргин. – Новосибирск, 1978. – 206с.
144700
  Басаргин И.У. Акимыч - таежный человек / И.У. Басаргин. – М., 1972. – 208с.
144701
  Вадецький Б.О. Акин Терезі / Б.О. Вадецький. – Київ, 1956. – 362с.
144702
  Журтбай Т. Акинак : лит.-ист. исслед. / Турсын Журтбай. – Астана : Аударма баспасы, 2014. – 567, [1] с., [6] л. цв. ил. : ил. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-9965-18-402-4
144703
  Барсов Е.В. Акир Премудрый во вновь открытом сербском списке XVI в. / с предисл. Е.В. Барсова. – Москва : В унив. тип. (М. Катков), 1887. – 7, [1], 11 с. – Отд. оттиск из: Чтения в Императорском Обществе Истории и Древностей Российских при Моск. Ун-те. 1886, кн. 3 - Текст на старосл. яз.
144704
   Акир Премудрый, во вновь открытом сербском списке XVI в. / с предисл. Е.В. Барсова. – Москва : Изд. Изд. Имп. О-ва Ист. и Древностей Рос. при Моск. ун- те ; В унив. тип. (М. Каткова), 1887. – 7, [1], 11 с. – Отд. оттиск: Чтения в Императорском Обществе Истории и Древностей Российских при Моск. ун-те. 1886, кн. 3. - Текст на старосл. яз.
144705
   Акира Куросава. – М, 1977. – 287с.
144706
  Нестеренко Надежда Акира Куросава // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2009. – № 3. – С. 54-57. – ISSN 1818-2968


  Японський кінорежисер, продюсер і сценарист (1910-1998)
144707
  Шевченко А.І. Акіда в сунітській та шиїтській традиціях: теологічні розбіжності / А.І. Шевченко, С.В. Ісмагілов // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 4. – С. 154-159. – ISSN 1728-3671
144708
   Аккадский (вавилоно-ассирийский) язык : Хрестоматия с таблицами знаков. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета
Вып. 1. – 1957. – 212 с.
144709
  Липин Л.А. Аккадский (ваилоно-ассирийский) язык. / Л.А. Липин. – Вып.2. – Л., 1957. – 216с.
144710
  Колосов Ю.Г. Аккайская мустьерская культура / Ю.Г. Колосов. – Киев, 1986. – 223с.
144711
  Карашевич І. Аккерман в межах військово-ленної системи Османської імперії // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : зб. наук. праць / Наук.-дослід. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток іст. та культури [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 21, ч. 2. – С. 361-364. – (Бібліотечка "Часи козацькі"). – ISSN 2078-0850
144712
  Арсаханов И.А. Аккинский диалект в системе чеченоингушского языка / Арсаханов И.А. – Грозный : Чечено-Ингуш. кн. изд-во, 1959. – 180 с.
144713
  Журавель П.А. Акклиматизаия кормовой лиманно-каспийской фауны в водохранилищах и озерах / П.А. Журавель. – Днепропетровск, 1974. – 124с.
144714
  Асхаев М.Г. Акклиматизация амурского сазана в водоемах бассейна Байкала. : Автореф... Канд.биол.наук: / Асхаев М.Г.; Иркутск.гос. ун-т. – Ирскутск, 1961. – 17л.
144715
  Яблоков А.С. Акклиматизация деревьев и кустарников методом отдаленной половой гибридизации / А.С. Яблоков. – Москва, 1953. – 40с.
144716
  Литус И.Е. Акклиматизация диких животных. / И.Е. Литус. – Киев, 1986. – 185с.
144717
  Лебедев Г.И. Акклиматизация древесных и кустарниковых пород / Г.И. Лебедев. – Москва, 1953. – 140 с.
144718
  Руковский Н.Н. Акклиматизация енота (Procyon lotor L.) в Азербайджанской ССР : Автореф... канд. биол.наук: / Руковский Н.Н.; МВО СССР. Москов. пушно-меховой ин-т. – Москва, 1951. – 14 с.
144719
  Житков Б.М. Акклиматизация животных и ее хозяйственное значение / Б.М. Житков. – Москва-Л., 1934. – 112с.
144720
  Хлебович В.В. Акклиматизация животных организмов / В.В. Хлебович. – Л., 1981. – 136с.
144721
  Слесь И.С. Акклиматизация и биологические особенности антилопы канная в условиях Аскания-Нова. : Автореф... Канд.биол.наук: / Слесь И.С.; АН УССР.Ин-т зоологии, 1955. – 18л.
144722
  Строганов Н.С. Акклиматизация и выращивание осетровых рыб в прудах / Н.С. Строганов. – Москва, 1968. – 378с.
144723
  Лобанов Н.В. Акклиматизация и гибридизация быковых в зоопарке "Аскания-Нова". : Автореф... канд.биол.наук: 097 / Лобанов Н.В.; Одес.гос.ун-т. – Одесса, 1968. – 19л.
144724
  Треус В.Д. Акклиматизация и гибридизация животных в Аскании-Нова / В.Д. Треус. – К., 1968. – 316с.
144725
  Лавров Н.П. Акклиматизация и реакклиматизация пушных зверей в СССР. / Н.П. Лавров. – М., 1946. – 220с.
144726
  Барбашова З.И. Акклиматизация к гипоксии и ее физиологические механизмы / З.И. Барбашова. – М.-Л., 1960. – 216с.
144727
  Волгин М.В. Акклиматизация леща в озере Убинском Новосибирской области : Автореф... канд. биол.наук: / Волгин М.В.; Объедин. совет по биол. и мед. наукам при Томском гос. ун-те им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1966. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
144728
  Воронов Г.А. Акклиматизация млекопитающих на Сахплине и Курильских островах / Г.А. Воронов. – Москва, 1982. – 134с.
144729
  Покровский В.С. Акклиматизация ондатры (Ondatra Zibethica Z. - 1766 г.) в дельте р.Аму-Дарьи : Автореф... кандид. биологич.наук: / Покровский В.С.; Горьковский гос. университет. МВО СССР. – Горький, 1951. – 15 с.
144730
  Приходько В.А. Акклиматизация рипуса (Coregonus albula inf. sp. ladogensis) в прудах Украины : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Приходько В.А. ; МВО УССР, КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1955. – 14 с.
144731
  Приходько В.А. Акклиматизация рипуса в прудах Украины : Дис... канд.биолог.наук: / Приходько В.А.; КГУ. – Киев, 1955. – 172л. – Бібліогр.:л.165-172
144732
   Акклиматизация рыб и беспозвоночных в водоемах СССР. – Москва : Наука, 1968. – 272 с.
144733
  Собенин А.П. Акклиматизация рыб и ее влияние на изменение гельминтологического статуса некоторых водоемов Челябинской области : Автореф... канд. биол.наук: 03.107 / Собенин А.П.; Мин-во с.-х. СССР. Всесоюз. академия с.-х. наук. Всесоюзн. ин-т гельминтологии. – М., 1972. – 16л.
144734
  Мельник С.Д. Акклиматизация субтропических и южных растений в г.Львове : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Мельник С.Д. ; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1957. – 21 с.
144735
  Мельник С.Д. Акклиматизация субтропических и южных растений в г.Львове : Дис... канд. биол.наук: / Мельник С.Д.; Львовский пед.ин-т. – Львов, 1957. – 283л. – Бібліогр.:л.254-264
144736
  Феоктистов М.И. Акклиматизация судака в новосибирском водохранилище. : Автореф... канд. биол.наук: 03.097 / Феоктистов М.И.; Совет по биол. наукам. Томский гос. ун-т. – Томск, 1970. – 24л.
144737
  Данишевский Г.М. Акклиматизация человека на Севере / Г.М. Данишевский. – М, 1955. – 358с.
144738
  Сердюченко В.И. Аккомодационная эзотропия : клиника, диагностика, лечение / В.И. Сердюченко, Н.М. Дегтярева ; ГУ "Ин-т глазных болезней и тканевой терапии им. В.П. Филатова НАМН Украины". – Одесса : Астропринт, 2018. – 655, [3] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 53-56. – ISBN 978-966-927-397-0
144739
  Динабургский В.Д. Аккорд / В.Д. Динабургский. – Тула, 1979. – 119с.
144740
  Мезько Н. Аккорд любви / Н. Мезько. – Пг.-К., 1920. – 31с.
144741
  Гандрабура В.С. Аккордно-премиальная оплата труда в колхозах : Автореф... канд. эконом.наук: 08.594 / Гандрабура В.С.; Одесский с.-х. ин-т. – Одесса, 1970. – 20л.
144742
  Хлодуев А.И. и Шимко Н.И. Аккордно-премиальная оплата труда в совхозах / А.И. и Шимко Н.И. Хлодуев. – М., 1962. – 40с.
144743
   Аккордно-премиальная система оплаты труда в совхозах. – Москва : Россельхозиздат, 1966. – 108 с.
144744
   Аккорды. – Москва : Художественная литература, 1977. – 270 с.
144745
  Куринский В.А. Аккорды : стихи и афоризмы / Валерий Куринский. – Киев ; Москва : Комби ЛТД, 2003. – 416 с. – (ПостПсихология). – ISBN 966-8214-03-X
144746
  Задорожняя Е. Аккорды : поэзия / Елена Задорожняя;. – Черкассы : Изд. Чабаненко Ю.А., 2004. – 102 с. – ISBN 966-8702-10-7
144747
  Шумов М.И. Аккорды тревог / М.И. Шумов. – Минск, 1984. – 287с.
144748
  Санкин Л. Аккредитация вуза в контексте управления качеством образования / Л. Санкин // Высшее образование сегодня : Реформы. Нововведения. Опыт / ВАК России. – Москва, 2006. – № 3. – С. 9-16. – ISSN 1726-667Х


  С.-Петербургский гуманитарный ун-т профсоюзов
144749
   Аккредитивы. Документарное инкассо. Банковские гарантии: больше надежности в международном бизнесе. – 5-е перераб. изд. – Цюрих, 1989. – 145 с.
144750
  Авравома В. Аккумулема - базовая единица лингвокультурологии // Русский язык за рубежом : учебно-методический иллюстрированный журнал / Мин. обр. и науки РФ; МАПРЯЛ; Гос.ин-т русс. языка им. А.С.Пушкина. – Москва, 2007. – № 6 (205) : 11 конгресс Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы. – С. 52-55. – ISSN 0131-615X
144751
  Ракитин О.И. Аккумулирование теплоты с помощью адсорбционных тепловых насосов : Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.14.04 / Ракитин О.И.; НАНУ, Ин-т технич. теплофизики. – Киев, 1997. – 19с.
144752
  Пауэр В. Аккумулирование энергии / В. Пауэр. – Москва-Ленингад, 1930. – 232 с.
144753
   Аккумулирование энергии и пути повышения эффективности работы электростанций и экономии энергии : материалы Всесоюзного научно-технического совещания. Москва, октябрь 1985 г. – Москва : ЭНИН
Ч. 1 : Аккумулирование энергии в электроэнергетике. – 1986. – 190 с.
144754
   Аккумулирование энергии и пути повышения эффективности работы электростанций и экономии энергии : материалы Всесоюзного научно-технического совещания. Москва, октябрь 1985 г. – Москва : ЭНИН
Ч. 2 : Аккумулирующие энергоустановки, тепловые процессы и тепло аккумулирующие материалы. – 1986. – 195 с.
144755
  Зоммер К. Аккумулятор знаний по химии / К. Зоммер. – 2-е изд. – М., 1984. – 295с.
144756
  Зоммер К. Аккумулятор знаний по химии / К. Зоммер. – 2-е изд. – М., 1985. – 295с.
144757
  Зоммер К. Аккумулятор знаний по химии: уч. пособие / К. Зоммер. – М., 1977. – 294с.
144758
  Вайнел Дж.В. Аккумуляторные батареи / Дж.В. Вайнел. – Москва, 1947. – 459 с.
144759
  Вайнел Дж. Аккумуляторные батареи / Дж. Вайнел. – Изд. 4-е. – Москва-Ленинград, 1960. – 480 с.
144760
  Васильев А.А. Аккумуляторные батареи в энергосистемах / Васильев А.А. – Москва ; Ленинград : Госэнергоиздат, 1950. – 168 с. – Библиогр.: с. 168 (13 назв.)
144761
  Куликов И.Г. Аккумуляторы / И.Г. Куликов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1961. – 151 с.
144762
   Аккумуляторы и батареи аккумуляторные щелочные никель-кадмиевые и никель-железные : ГОСТ 9240-71 и ГОСТ 9241-71. – Изд. официальное. – Москва : Госкомитет стандартов Совета Министров СССР, 1977. – 46 с.
144763
   Аккумуляторы и батареи аккумуляторные щелочные никель-кадмиевые и никель-железные с ламельными электродами в стальных сосудах : Технические условия. ГОСТ 9240-79(СТ СЭВ 1105-78), ГОСТ 9241-79. – Изд. официальное. – Москва : Гос. ком-т СССР по стандартам, 1980. – 40 с.
144764
  Коровин П.Н. Аккумуляторы, их устройство и обслуживание / П.Н. Коровин. – Москва, 1938. – 111 с.
144765
   Аккумуляторы.. – М, 1961. – 180с.
144766
  Краюшкин В.А. Аккумуляция нефти и природного газа на континентальном склоне Северной Америки / В.А. Краюшкин, В.П. Клочко // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2012. – № 4. – С. 22-43 : табл. – Библиогр.: 34 назв. – ISSN 0367-4290
144767
  Мусаелян Л.А. Аккумуляция содержания как закономерность развития материи. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Мусаелян Л.А.; МВ и ССО РСФСР.Уральский гос.ун-т. – Свердловск, 1980. – 16л.
144768
  Скулачев В.П. Аккумуляция энергии в клетке / В.П. Скулачев; Северин С.Е. – Москва, 1969. – 440с.
144769
  Петрикевич С.Б. Аккумуляция, распределение и превращение ароматического углеводорода 3,4-бензпирена в микробных клетках : Автореф... кандидата биол.наук: / Петрикевич С.Б.; Ин-т микробиологии АН СССР. – М., 1965. – 20л.
144770
  Колпакчи А.А. Акликирование калогенбензолов на катализаторах фриделя-крафтсагуставсона и некоторые сопутствующие реакции : Автореф... канд. хим.наук: 343 / Колпакчи А.А.; Днепропетр. хим. тех. ин-т. – Днепропетровск, 1969. – 15л.
144771
   Аклиматизация переис в Каспийском море. – М, 1952. – с.
144772
   Акліматизація й інтродукція нових рослин. – Київ : Наукова думка, 1965. – 224с.
144773
  Шайтан І.М. Акліматизація рослин в СРСР / І.М. Шайтан. – Київ, 1959. – 176 с.
144774
  Сокур І.Т. Акліматізація і розведення хутрових звірів на Україні. / І.Т. Сокур. – К., 1953. – 79с.
144775
  Карабаев Х. Акмарал / Х. Карабаев. – М., 1978. – 238с.
144776
  Хамматов Яныбай Акмат-ток-ман : роман / Хамматов Яныбай. – Москва, 1973. – 416 с.
144777
  Левицька О.І. Акме-мотивація до успішності у професійному навчанні // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 181-183
144778
  Ткаченко О.А. Акме-орієнтація життєвого самовизначення особистості в умовах суспільної кризи // Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства" : 11-12 листоп. / "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Віваріо, 2016. – С. 143-145
144779
  Оганезова-Григоренко Акме та критерії оцінки його досягнення автопоезною системою "актор мюзиклу" // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2015. – Вип. 35 : Студії музикознавчі. – С. 291-303. – ISSN 2310-0583
144780
  Гусева Н.Д. Акмеологическая деятельность преподавателя высшей школы : научно-методическое издание / Н.Д. Гусева; Мин-во образования РФ; Исследов. центр проблем качества подготовки специалистов; Академия акмеологич. наук и др.; науч. ред.: Н.В. Кузьмина-Гаршина, Л.Е. Варфоломеева, В.Н. Скворцов. – Санкт-Петербург; Москва : Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004. – 274с. – ISBN 5-7563-0241-7
144781
  Башанаева Г.Г. Акмеологическая теория саногенного мышления субъектов семейных отношений // Научное обозрение. Серия 2 : научно-аналитический журнал / ЗАО "Издательство "Экономическое образование". – Москва, 2013. – С. 73-79. – (Гуманитарные науки ; № 1/2). – ISSN 2076-4685
144782
  Овсянникова О.Н. Акмеологический подход в развитии креативности студентов в процессе обучения иностранному языку // Преподаватель XXI век : общероссийский научный журнал о мире образования / Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высшего проф. образов. "Московский пед. гос. ун-т". – Москва, 2014. – № 2, ч. 1. – С. 107-112. – ISSN 2073-9613
144783
  Арутюнян Н.К. Акмеологический подход к профессиональной деятельности современного педагога // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2018. – C. 185-189. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2522-1477
144784
   Акмеология : учебник. – 2-е изд., перераб. – Москва : РАГС, 2006. – 424 с. – (Учебники Российской академии государственной службі при Президенте Российской Федерации / Научно-редакц. совет: Медведев Д.А. (председ.) и др.). – ISBN 5-7729-0202-4
144785
  Шмелева Е.А. Акмеология в профессиональной подготовке учителя к педагогическим инновациям // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 6. – С. 37-39. – ISSN 1726-667Х
144786
  Анисимов О.С. Акмеология мышления / Анисимов О.С. – Москва : [б. и.], 1997. – 534 с. – (Энциклопедия управленческих знаний). – ISBN 5-88075-028-0
144787
   Акмеология чтения: идеи и решения : Мат. наук.-практического семинара 21.04.99 г. – Санкт-Петербург, 1999. – 44с. – ISBN 5-7719-0048-6
144788
   Акмеология чтения: Идеи и решения : Мат-лы научно-практ. семинара 21 апреля 1999 г. – Санкт-Петербург, 1999. – 44 с.
144789
  Батечко Н. Акмеологічна модель підготовки викладача вищої школи в умовах магістратури // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2018. – Вип. 1/2 (54/55). – C. 60-68. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
144790
  Кубанов Р.А. Акмеологічна основа підготовки конкурентоспроможних фахівців економічних спеціальностей // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, Ф.М. Лиман, І.О. Мороз [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 3 (13). – С. 83-87. – ISSN 2413-1571
144791
  Антонов В.М. Акмеологічна педагогіка, акме-менеджмент якісної освіти: кіберакмеологічна концепція = Innovation acmeology pedagogy: cyberacmeology aspect management of quality education : монографія / В.М. Антонов, Ю.В. Антонова-Рафі ; Нац. Техн. Ун-т України "КПІ ім. Ігоря Сікорського" ; Укр. Акад. Акмеології. – Одеса : Купрієнко СВ, 2018. – 295 с. : іл., табл. – Вступ та висновки парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 176-179. – ISBN 978-617-7414-21-5
144792
  Білоус С.Ю. Акмеологічна складова педагогічної системи "Школа - Мала академія наук" // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2013. – С. 21-26. – (Педагогічні науки ; № 3)
144793
  Сазоненко Г. Акмеологічна школа: авторська система // Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2012. – № 6. – С. 41-47
144794
  Богославець Л.П. Акмеологічний аспект модульного середовища університету // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 20-23. – (Педагогіка. Психологія ; вип. 1 (10)). – ISSN 2411-264X
144795
  Заїкіна В.В. Акмеологічний підхід до навчання менеджерів при викладанні математичних дисциплін у ВНЗ // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 2 (58). – C. 300-307. – ISSN 2078-9165


  Акмеологія досліджує процеси розвитку особистості з її просуванням до вершин зрілості. Викладач-акмеолог повинен допомогти розробити студенту траєкторію особистісно-професійного розвитку з урахуванням його типу інформаційного метаболізму. Обговорюється ...
144796
  Васьков Ю.В. Акмеологічний підхід до організації фізичного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів в аспекті особистісно орієнтованого навчання // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 03. – С. 3-9 : рис., табл. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1818-9172
144797
  Муризіна О.Ю. Акмеологічний підхід до формування професійної успішності в сімейних лікарів на різних етапах денної форми безперервного навчання // Медичні перспективи : науковий журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров"я України" ; редкол.: Т.О. Перцева, В.Й. Мамчук, Е.М. Білецька [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2018. – Т. 23, № 1, ч. 2. – С. 80-83. – ISSN 2307-0404
144798
  Калениченко К.М. Акмеологічний підхід у навчанні дорослих як основі розвитку професійно важливих особистісних якостей кадрового резерву освітньої організації // Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства" : 11-12 листоп. / "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Віваріо, 2016. – С. 53-55
144799
  Пашко Л.А. Акмеологічний сервіс - складова системи безперервної освіти керівних кадрів // Модернізація державного управління та європейська інтеграція України : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 25 квіт. 2013 р.) : [у 2 т.] / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [редкол.: М.М. Білинська та ін. ; за наук. ред. Ю.В. Ковбасюка, К.О. Ващенка, С.В. Загороднюка]. – Київ : НАДУ, 2013. – Т. 2. – С. 177-178
144800
  Булига І. Акмеологічні аспекти становлення зрілої особистості // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія / Мін-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 20, ч. 1. – С. 207-211. – ISSN 2312-1246
144801
  Стефанчук М. Акмеологічні засади організації діяльності прокуратури щодо реалізації функції представництва інтересів // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.] ; редкол. : О.Д. Святоцький, П.М. Рабінович, Т.О. Коломоєць та ін. – Київ, 2016. – № 12. – С. 140-150. – ISSN 1026-9932
144802
  Погрібна В.Л. Акмеологічні механізми адаптації першокурсників до навчання у вищому навчальному закладі / В.Л. Погрібна, О.В. Волянська // Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академия України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – С. 225-233. – (Філософія, філософія права, політологія, соціологія ; № 4 (14)). – ISSN 2075-7190
144803
  Дідик Н. Акмеологічні моделі професійної підготовки соціального педагога і соціального працівника // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 25 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підготовки ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 71-74


  Розглядаються акмеологічні моделі, що рекомендовано застосовувати у професійній підготовці соціального педагога і соціального працівника. Проаналізовано зміст і характеристики акмеологічної позиції студента. Розкрито особливості застосування ...
144804
  Пальчевський С.С. Акмеологічні підходи до формування особистості учня на уроках зарубіжної літератури // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 11. – С. 17-18. – Бібліогр. в кінці ст.
144805
  Якобчук Г. Акмеологічно-концептуальна модель продуктивної діяльності вчителів початкових класів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 98-102. – (Психологія ; вип. 1 (1))


  У статті досліджуються акмеологічні особливості продуктивних учителів початкових класів. В ході дослідження автор використовує акмеологічну концептуальну модель продуктивної діяльності вчителів початкових класів з метою подолання негативних протиріч. ...
144806
  Пальчевський С.С. Акмеологія : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / С.С. Пальчевський. – Київ : Кондор, 2008. – 398с. – ISBN 978-966-351-161-0
144807
  Антонов В.М. Акмеологія здоров"я в Україні : монографія / В.М. Антонов, Є.А. Кульгінський, Ю.В. Антонова-Рафі ; Нац. Техн. Ун-т України "КПІ ім. Ігоря Сікорського", Укр. Акад. Акмеології, Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, ПВНЗ "Київ. мед. ун-т". – Київ : СТ-Друк, 2018. – 388, [2] с. : іл., табл. – Без тит. арк. - Окремі ст. англ. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-7414-00-0
144808
  Антонов В.М. Акмеологія щастя в Україні : кіберакмеологічний аспект : монографія / В.М. Антонов ; Нац. Техн. Ун-т України "КПІ ім. Ігоря Сікорського", Укр. Акад. Акмеології. – Київ : Agrar MG, 2018. – 135, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 73-91. – ISBN 978-617-646-376-4
144809
  Плахотнік О.В. Акмеологія як нова якість освіти // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 42. – С. 187-192


  Науковий інтерес до акмеології не слабшає. І акмеологія як принципово нова наука, джерела якої знаходяться в педагогіці і психології, і проблема підвищення якості освіти зараз активно досліджуються. Акмеологія - наука, що виникла на стику природничих, ...
144810
  Богосвятська А.-М. Акмеологія: вищий ступінь індивідуального розвитку // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукр. наук.-метод. журнал / Івано-Франків. обл. пед. ін-т післядиплом. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2013. – № 3 : Сучасні технології навчання. – С. 14-19
144811
  Сидоренко В. Акмепрофесіогенез педагога нової української школи в суспільстві знань // Освітологія : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку ; редкол.: О. Александрова, С. Караман, М. Камінська [та ін.]. – Київ ; Варшава, 2018. – № 7. – C. 38-43. – ISSN 2226-3012
144812
   Акмэ : Первый сборник Тифлисского цеха поэтов. – Тифлис : Тип. "Слово", 1919. – 64 с. – Экз. деф. без обл.


  В сборнике приняли участие А. Антоновская, Р. Асильянц, Г. Баммель, Н. Бел-конь-Любомирской, В. Зота, О. Камаева, С. Городецкий, С. Меликова, К. Образцов, В. Пруссак, С. Рафалович. Тифлисский цех поэтов был основан Сергеем Городецким в 1918 году. ...
144813
  Шинкаренко Т. Аколада, уклін, поцілунки, або деякі елементи культури спілкування // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 1/2. – С. 78-80.
144814
  Дзюба Т. Акомодація до часу / Т. Дзюба. – Київ : Ярославів вал, 2000. – 48с. – ISBN 5-308-01750-6
144815
  Омельченко В.А. Аконфліктність і аконфліктна драматургія в художній культурі ХХ століття європейської традиції ( на прикладі розвитку музичного мичтецтва) : Автореф... канд. мистецвтвозн.наук: 17.00.01 / Омельченко В. А.; М-во культ. і мист. Укр., Хар. держ. академ. культ. – Х., 1998. – 16л.
144816
  Саркисян Г.А. Акоп Акопян / Г.А. Саркисян. – Ереван, 1956. – 106с.
144817
  Ерлашова С.М. Акоп Акопян. Живопись / С.М. Ерлашова. – Москва, 1983. – 120с.
144818
  Акопян А. Акоп Акопян. Народный художник Армянской ССР : каталог выставки / Акопян А. – Москва : Совецкий художник, 1979. – 25 с.
144819
  Дрампян Р.Г. Акоп Карапетович Коджоян / Р.Г. Дрампян. – М., 1960. – 75с.
144820
  Эйнатян Д.А. Акоп Крымеци - армянский космограф XIV-XV веков / Д.А. Эйнатян. – Москва : Наука, 1991. – 104 с.
144821
  Салахян А.И. Акоп Паронян. / А.И. Салахян. – М., 1950. – 205-207с.
144822
  Короткий В. Акопов Михайло Арутюнович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2001. – Т. 1 : А. – С. 303. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2075-8 (Т.1)
144823
  Петренко В.М. Акорд / В.М. Петренко. – Київ, 1979. – 142 с.
144824
  Klym Акордеон : оповідання // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2015. – № 1. – С. 61-116
144825
  Жулинський М.Г. Акордеон : майже роман : пам"яті Івана Драча / Микола Жулинський. – Київ : Український пріоритет, 2018. – 87, [1] с. : іл. – На тит. арк. екслібрис Володимира Сергійчука. – ISBN 978-617-7398-91-1
144826
  Боба-Дига Акордеон : вірші // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7/8. – С. 57-58. – ISSN 0208-0710


  Варшавський часопис "Поезія сьогодні" в гостях у журналу "Київ".
144827
  Цибульський П.Д. Акордеон з Клінгенталя : оповідання / П.Д. Цибульський. – Ужгород : Карпати, 1971. – 151 с.
144828
  Неприцький-Грановський О.І. Акорди : ліpична поема / Ол. Неприцький-Грановський. – Київ : [Життя й Мистецтво ; Дpук. Акц[іонеp.] Т-ва "П. Баpський"], 1914. – 32 с. – (Видавництво "Життя й Мистецтво")
144829
  Хоросницька М.В. Акорди : поезії / М.В. Хоросницька. – Львів : Каменяр, 1978. – 120 с.
144830
   Акорди : Антологія української лірики від смерті Шевченка. – Репринт. вид. з дод. – Київ : Веселка, 2005. – 350с. – ISBN 966-01-0369-7
144831
   Акорди життя : поет. збірка. – Харків : Прапор, 1973. – 239 с.
144832
  Диченко І. Акорди кольору та ритму // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 18-19. – ISSN 0130-1799


  Художник Ольга Кравченко
144833
  Вольвач П. Акорди околиць // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2007. – № 3/4. – С. 2-10. – ISSN 0131-2561
144834
  Мацяк О. Акорди як різновид фоагментарної прози Ольги Кобилянської // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – Вип. 67. – С. 76-81
144835
  Попов В. Акосмічний бунт античного гнозису та проблеми сучасної західної ідентичності // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 5 (105). – С. 116-119. – ISSN 1728-9343
144836
  Воротников Ю.Л. Акратичские и энкратические дискурсы в современном русском языке // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков ; Российская акад. лингвистических наук ; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2011. – № 3 (39). – С. 6-9. – ISSN 1562-1391
144837
   Акредаційна комісія доручила провести перевірку 45 ВНЗ // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 20 квітня (№ 16). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  За результатами обговорення Акредитаційна комісія України звернулася до МОН з пропозицією взяти під контроль процес припинення діяльності вищих навчальних закладів (за рішеннями засновників чи за об’єктивними обставинами) через неможливість надавати ...
144838
  Чуканова С. Акредитаційні стандарти Американської бібліотечної асоціації для магістерських програм із бібліотекознавства та інформології у вишах США : (огляд) / Світлана Чуканова // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – № 5 (223). – С. 30-33. – ISSN 1029-7200


  Стаття знайомить з акредитаційними стандартами, розробленими Американською бібліотечною асоціацією щодо реформування вищої бібліотечної освіти у Сполучених Штатах Америки. Ключові слова: вища бібліотечна освіта США, Американська бібліотечна асоціація, ...
144839
  Вощевська О.В. Акредитація вищих навчальних закладів США // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 199, ч. 2. – C. 55-59. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624


  Розкриваються питання функціонування системи вищої освіти США, розглядаються характерні риси, що суттєво відрізняють американську модель системи вищої освіти від інших країн. Автор овлення акредитаційних органів в США. Розглянуто процедуру та ...
144840
  Крижанівський Є.І. Акредитація вищих навчальних закладів: проблеми і шляхи їх вирішення / Є.І. Крижанівський, Ф.В. Козак, Б.В. Сверида. // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник / Мін. освіти і науки України. Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2005. – Вип.46 : Болонський процес в Україні (ч. 2). – С. 146-150. – ISSN 1818-5797
144841
  Панич О. Акредитація вищих навчальних закладів: цінність американських традицій для освітніх реформ в Україні // Будуємо нову Україну : зб. конф., 26-27 листоп. 2014 р., м. Київ / [редкол.: О. Дем"янчук та ін.]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. – C. 76-85. – ISBN 978-966-518-677-9


  Присвячена аналізу стратегій і практик акредитації вищих навчальних закладів і програм. Особливу увагу приділено незалежним акредитаційним агенціям США. Автор доводить, що створення таких інституцій було б корисним у ході реформування вищої освіти в ...
144842
  Лавриненко О. Акредитація закладів охорони здоров"я як адміністративна процедура / О. Лавриненко, Б. Ребриш // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011. – № 2. – С. 74-80
144843
  Ковтунець В. Акредитація заладу вищої освіти [США] // Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні : інформ.-аналіт. огляд / Erasmus+ ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищої освіти НАПН України, Нац. Еразмус+ офіс в Україні ; [уклад.: Т. Добко, І. Золотарьова, С. Калашнікова та ін.]. – Київ : Пріоритети, 2015. – С. 32. – ISBN 978-617-7288-01-4
144844
  Косарєв В.М. Акредитація і атестація вищих навчальних закладів як реалізація системи якості підготовки фахівців: міжнародний досвід // Європейський вектор економічного розвитку : Збірник наукових праць / Дніпропетровський університет економіки і права. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 1. – С. 161-168. – ISBN 978-966-434-012-7
144845
  Сєбкова Х. Акредитація і забезпечення якості вищої освіти в Європі // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2005. – № 2. – С. 77-84. – ISSN 1682-2366
144846
  Шовковська А.В. Акредитація лабораторій - шлях до підвищення рівня аналітичних робіт у сфері якості грунтів / А.В. Шовковська, М.Є. Лазебна // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2015. – Вип. 84. – С. 141-145 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0587-2596
144847
   Акредитація освітніх програм // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 2 вересня (№ 35). – С. 4. – ISSN 2219-5793
144848
   Акредитація освітніх програм // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 22 квітня (№ 16/17). – С. 5. – ISSN 2219-5793
144849
  Ковтунець В. Акредитація освітньої програми [США] // Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні : інформ.-аналіт. огляд / Erasmus+ ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищої освіти НАПН України, Нац. Еразмус+ офіс в Україні ; [уклад.: Т. Добко, І. Золотарьова, С. Калашнікова та ін.]. – Київ : Пріоритети, 2015. – С. 31. – ISBN 978-617-7288-01-4
144850
  Губерська Н.Л. Акредитація освітньої програми як вид адміністративної процедури у сфері вищої освіти в Україні // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – С. 90-96. – (Серія "Право" ; вип. 1, ч. 1)


  Визначено зміст поняття "акредитація". Встановлено та проаналізовано основні стадії процедури акредитації освітньої програми. Надано їх загальнотеоретичну характеристику.
144851
   Акредитація програм


  Про визнання освітніх програм другого (магістерського) рівня вищої освіти такими, що акредитовані на підставі чинних сертифікатів про акредитацію спеціальностей.
144852
   Акредитація програм // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 18 грудня (№ 49)


  Про визнання освітніх програм другого (магістерського) рівня вищої освіти такими, що акредитовані на підставі чинних сертифікатів про акредитацію спеціальностей.
144853
   Акредитація програм PhD // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 24 лютого (№ 8)


  Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти опублікувало рекомендації щодо акредитації програм третього рівня вищої освіти. Документ, розміщений на сайті naga.gov.ua.
144854
   Акредитація програм із старими шифрами // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 10 лютого (№ 6)


  Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти у листі № 382 від 05.02.2020 р. роз"яснює механізм акредитації програм зі старими шифрами.
144855
  Галата С. Акредитація програм: "кравчучки" відміняються [НАЗЯВО] // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 8 липня (№ 26/27). – С. 5. – ISSN 2219-5793
144856
  Свіжевська С.А. Акредитація як іміджева стратегія підвищення якості вищої освіти // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2014. – С. 110-115. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (40)). – ISSN 1683-3309


  Забезпечення високої конкурентоспроможності набуває статусу визначального чинника виживання вищого навчального закладу в сучасних умовах, коли бюджетне фінансування може бути розподілено не тільки між державними, а й приватними навчальними закладами, ...
144857
  Тезікова С. Акредитація як механізм вимірювання якості освіти: досвід університетів США // Матеріали науково-практичного семінару "Порівняльно-педагогічні студії-2010" : м. Київ, 17 червня 2010 р. : (у матеріалах збережено стилістику, орфографію і мову авторів) / "Порівняльно-педагогічні студії - 2010", наук.-практ. семінар. – Київ : Інформаційні системи, 2010. – С. 85-86. – ISBN 978-966-2249-24-8
144858
  Семенюк В.І. Акредитація як механізм державного регулювання якості медичної допомоги в галузі охорони здоров"я : міжнародний досвід // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 94-100 : табл. – Бібліогр.: 15 назв
144859
  Андрусенко С.І. Акредитація. Організація та проведення у вищих навчальних закладах України : посібник при підготовці та проведенні процедури акредитації у вищих навч. закл. України / Андрусенко С.І., Домніч В.І. ; МОНУ ; Держ. акредитаційна комісія. – Київ : КУЕТТ, 2003. – 172 с. – ISBN 966-7737-25-х
144860
  Озель Д. Акредитив у сучасній практиці господарювання // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2005. – № 3. – С. 76-82. – ISSN 1605-2005
144861
  Озель Д. Акредитив у сучасній практиці господарювання : пошуки молодих науковців // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2005. – № 4. – С. 89-94 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1605-2005
144862
  Максименко О. Акредитив як платіжний інструмент та спосіб фінансування // Фінансовий ринок України : інформаційно-аналітичний бюлетень / Українське агентство фінансового розвитку ; Аудиторська фірма "Грант Експерт" ; Акціонерний комерційний банк "Аркада". – Київ, 2010. – № 1 (75). – С. 6-8
144863
  Шпильовий В.А. Акредитивна форма розрахунків у практиці зовнішньоекономічної діяльності // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 24, грудень. – С. 50-55. – ISSN 2306-6792
144864
  Яременко М.І. Акретивні оператори та нелінійні напівгрупи стиску : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Яременко Микола Іванович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2011. – 142 л. – Додаток: л. 142. – Бібліогр.: л. 132-141
144865
  Яременко М.І. Акретивні оператори та нелінійні напівгрупи стиску : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Яременко Микола Іванович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
144866
   Акриламид : Совм. изд. Прогр. ООН по окружающей среде, Мждунар. орг. труда и ВОЗ. – Москва : Медицина, 1989. – 108 с.
144867
   Акриловые олигомеры. – Горький : ГГУ, 1989. – 73 с.
144868
   Акриловые олигомеры и материалы на их основе. – Москва : Химия, 1983. – 232 с.
144869
  Волкова Н.А. Акритархи кембрия западной части Русской платформы : Автореф... канд. геолого-минералогич.наук: 128 / Волкова Н.А.; АН СССР. Геологич. ин-т. – М., 1971. – 26л.
144870
  Умнова Н.И. Акритархи ордовика и силура Московской синеклизы и Прибалтики / Н.И. Умнова. – Москва : Недра, 1975. – 167с.
144871
  Пашкявичене Л.Т. Акритархи пограничных отложений венда и кембрия запада Восточно-Европейской платформы : монография / Л.Т. Пашкявичене; Отв. ред. Розанов А.Ю. – Москва : Наука, 1980. – 75с.
144872
  Кирьянов В.В. Акритархи силура Волыно-Подолии / В.В. Кирьянов; Отв. ред. Айзенверг Д.Е. – Киев : Наукова думка, 1978. – 116с.
144873
  Кожевников С. Акробатика / С. Кожевников. – М, 1952. – 140с.
144874
   Акробатика : учебник для ин-тов физ. культуры. – Москва : Физкультра и спорт, 1965. – 196 с.
144875
  Онищенко О.А. Акробатика / О.А. Онищенко. – К, 1966. – 90с.
144876
  Нечаєв В.М. Акробатика / В.М. Нечаєв. – К., 1969. – 60с.
144877
   Акробатика : учебник для ин-тов физ. културы. – 2-е изд. – Москва : Физкультура и спорт, 1973. – 160 с.
144878
  Игнашенко А.М. Акробатика в школе / А.М. Игнашенко. – М., 1964. – 199с.
144879
  Коркин В.П. Акробатика для спортсменов. / В.П. Коркин. – М., 1974. – 92с.
144880
  Игнашенко А.М. Акробатика. / А.М. Игнашенко. – М., 1951. – 160с.
144881
  Колтановский А.П. Акробатика. : Наглядное учебное пособие по классификационной программе / А.П. Колтановский. – Москва : Физкультура и спорт, 1952. – 124 с.
144882
  Иванов К.Н. Акробатика. / К.Н. Иванов. – Л., 1962. – 91с.
144883
   Акробатика. Правила змагань : Затв. Ценрт. радою Союзу спортивних товариств і організацій СРСР 5/1 1965 р. Із змін. та дод., що набрали чинності з 1 січ. 1968 р. Пер. з рос. вид. – Киев : Здоров"я, 1968. – 84 с.
144884
   Акробатика. Правила соревнований. – Москва ; Ленинград : Физкультура и спорт, 1948. – 30 с.
144885
   Акробатика. Правила соревнований. – Москва : Физкультура и спорт, 1952. – 32 с.
144886
   Акробатика. Правила соревнований. – Москва : Физкультура и спорт, 1965. – 79 с.
144887
   Акробатика. Правила соревнований. – Москва : Физкультура и спорт, 1971. – 77 с.
144888
   Акробатика. Правила соревнований. – Москва : Физкультура испорт, 1974. – 71 с.
144889
   Акробатика. Программа для спортивных секций, коллективов физической культуры. – Москва : Физкультура и спорт, 1954. – 64 с.
144890
  Игнашенко А.М. Акробатика. Уч. пособие для секций / А.М. Игнашенко. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1956. – 208с.
144891
  Жуков Ю.А. Акробатическая подготовка волейболистов / Ю.А. Жуков. – Москва, 1967. – 48с.
144892
  Соколов Е.Г. Акробатическая подготовка гимнастов. / Е.Г. Соколов. – М., 1968. – 144с.
144893
  Захарьин В.В. Акробатические прыжки / В.В. Захарьин. – Москва, 1956. – 95с.
144894
  Краснова Елена Акробаты мира флоры : Феномен // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 4. – С. 8-16 : Фото
144895
  Бовсунівська Т. Акровірш як когнітивний зразок кмітливого версифікаційного кодівання // Обрії наукового пошуку : літературознавство, мовознавство, перекладознавство : збірник на пошану проф. І. Мегели / О. Астаф"єв, Т. Бовсунівська, С. Бобинець, О. Бродська, М. [та ін.] Василенко. – Київ ; Дрогобич : Вадим Карпенко, 2011. – С. 92-101. – ISBN 978-966-1516-14-3
144896
  Навальна М. Акроніми в мові сучасної української періодики // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – С. 45-50. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 2). – ISBN 9666-2917-01-2
144897
  Михаловский К. Акрополь / К. Михаловский. – Варшава, 1983. – 20с.
144898
  Соколов Г.И. Акрополь в Афинах / Г.И. Соколов. – Москва, 1968. – 108 с.
144899
  Мережковский Д.С. Акрополь: Избр. лит.-критич. ст. / Д.С. Мережковский. – Москва : Книжная палата, 1991. – 351 с.
144900
  Гогешвили А.А. Акростих в "Слове о полку Игореве" / А.А. Гогешвили. – Москва, 1991. – 192с.
144901
  Шрайєр В. Акротірський шпигун / В. Шрайєр. – Київ, 1959. – 102с.
144902
  Гілевич Н.С. Акрыленая рэвалюцыяй / Н.С. Гілевич. – Мінськ, 1962. – 188с.
144903
  Гасан-Гусейнов Аксайская невеста / Гасан-Гусейнов; пер. с авар. И.Сачкова. – Москва : Советский писатель, 1991. – 379 с.
144904
  Головко Т. Аксакал української політики // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 28 квітня (№ 17). – С. 6


  Мустафа Джемілєв — політичний та громадський діяч СРСР і України кримськотатарського походження, один із провідників кримськотатарського національного руху, правозахисник, учасник дисидентського руху, політв"язень.
144905
   Аксаков Константин Сергеевич : [указатель литературы] / составитель О,М. Ерахторина // Библиотеки учебных заведений : научно-методический журнал. – Москва, 2013. – № 49 : Вехи российской истории: указатель литературы, вып. 5 : Общественная мысль России XIX - начала XX вв. Представители консерватизма и традиционализма, ч. 1. – С. 16-30
144906
  Чванов М.А. Аксаковские места в Башкирии. / М.А. Чванов. – Уфа, 1976. – 72с.
144907
  Агабабян С.Б. Аксел Бакунц : автореф. дис. ... доктора филол. наук / Агабабян С.Б. ; Акад. наук Арм. ССР. – Ереван, 1963. – 82 с.
144908
  Ишханян Р.А. Аксел Бакунц. (Жизнь и вопросы творчества) : Автореф... канд. филолог.наук: / Ишханян Р.А.; АН АрмССР. Ин-тут литературы им. М.Абегяна. – Ереван, 1962. – 19л.
144909
  Богомолов Н.В. Акселерат и акселератка / Н.В. Богомолов. – Куйбышев, 1989. – 122с.
144910
  Радунская И.Л. Аксель Берг / И.Л. Радунская. – Москва : Издательство ЦК ВЛКСМ "Молодая гвардия", 1971. – 495 с.
144911
  Епифанова А.П. Аксель Иванович Берг / А.П. Епифанова. – Москва, 1965. – 92с.
144912
  Кукарцева М.А. Аксель Хоннет - социальный теоретик и социолог // Социологические исследования : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 4 (360). – С. 38-45. – ISSN 0132-1625
144913
  Аксельрод М.М. Аксельрод М.М. Живопись. Графика : живопись, графика, театр : каталог выставки / Аксельрод М.М. ; предисл. Ю. Герчука. – Москва : Совецкий художник, 1972. – 27 с.
144914
  Найденко В.И. Аксиально-симметричные периодические структуры и резонаторы / В.И. Найденко, Ф.Ф. Дубровка. – Киев, 1985. – 224 с.
144915
  Садовский В.Н. Аксиматический методв как проблема логики и методологики науки : Автореф... канд. филос.наук: / Садовский В.Н.; Ин-т филос. АН СССР, Сектор логики. – М., 1966. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
144916
  Яроцкая Г.С. Аксиогенез экономического сознания в русской лингвокультуре : монография / Г.С. Яроцкая ; [науч. ред. Л.А. Петрова] ; М-во образования и науки Украины, Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одесса : Одесский национальный университет, 2013. – 551, [1] с. : табл. – Библиогр.: с. 485-550. – ISBN 978-617-689-041-6
144917
  Коломоец Е.С. Аксиологическая инфляция семьи в концепциях З. Баумана и А. Менегетти: социально-философское и личностно-психологическое измерения // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 27-29
144918
  Стукалов А.В. Аксиологическая концепция права и морали Н.Н. Алексеева // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 20. – С. 34-36. – ISSN 1812-3805
144919
  Трушников Денис Юрьевич Аксиологическая модель воспитания в инженерном вузе : (статья вторая) // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 6. – С. 66-70. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
144920
  Александрова В.Г. Аксиологическая направленность компетентностного подхода в гуманитарно-личностном образовательном пространстве / В.Г. Александрова, М.И. Шишова // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 56-63. – (Педагогическое образование ; № 2). – ISSN 0201-7385
144921
  Зинатуллин З.З. Аксиологическая оценка учебного курса "Профессиональная этика" // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2013. – № 2, февраль. – C. 76-78. – ISSN 1026-955X


  Раскрыты содержание и социальная ценность учебного курса "Профессиональная этика" для бакалавров.
144922
  Пономарев Ю.Ю. Аксиологическая функция философии: единство истины, добра и красоты : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Пономарев Ю.Ю.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1992. – 16л.
144923
  Пономарев Юрий Юрьевич Аксиологическая функция философии: единство истины, добра и красоты : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01. / Пономарев Юрий Юрьевич; КГУ. – К, 1992. – 155л. – Бібліогр.:л.146-155
144924
  Лаптева Л.Е. Аксиологические аспекты изучения правовой культуры общества // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2009. – № 6 (287). – С. 63-64. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039


  Л.С. Явич и современное состояние теории права. Материалы круглого стола.
144925
  Зорькин В. Аксиологические аспекты Конституции России // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2008. – № 4 (65). – С. 4-7. – ISSN 1812-7126
144926
  Бургин М.С. Аксиологические аспекты научных теорий. / М.С. Бургин, В.И. Кузнецов. – Киев : Наукова думка, 1991. – 184с.
144927
  Петренко В.Ф. Аксиологические аспекты психологических теорий // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2012. – № 2 (март - апрель). – С. 5-19. – ISSN 0236-2007
144928
  Панасюк Олег Терентьевич Аксиологические аспекты трудового права : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.05 / Панасюк Олег Терентьевич; МО Украины, КУ им. Т.Шевченко. – К., 1993. – 116л. – Бібліогр.:л.109-116
144929
  Панасюк О.Т. Аксиологические аспекты трудового права : монография / О.Т. Панасюк. – Киев : Правова єдність ; Алерта, 2018. – 96, [2] с. : ил., табл. – Сер. осн. в 2016 р. - На тит. л. назв. сер. на укр. яз.: Серія "Сучасне трудове право". – Библиогр.: с. 84-88 и в подстроч. примеч. – (Серия "Современное трудовое право"). – ISBN 978-617-566-470-4


  У пр. № 1716696 дарчий напис: З повагою та найкращими побажаннями від автора. О. Панасюк
144930
  Кучерук О.А. Аксиологические ориентиры современной молодежи // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2015. – № 2 (64). – С. 70-75. – (Серія: філософія). – ISSN 2310-2896


  Современный мир демонстрирует трансформационное преобразование всех социокультурных проявлений общественной жизни. Одной из ключевых проблем является ценностно-ориентирующая и смысловая направленность формирования молодежных аксиологических ориентиров. ...
144931
  Калинько М.В. Аксиологические основания бытия личности // Інтелект. Особистість. Цивілізація : Тематичний збірник наукових праць із соціально-філософських проблем / Донецький державний університет економіки і торгівлі ім .М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2003. – Вип.1, том 1. – С.26-33
144932
  Кочеткова Л.Н. Аксиологические основания инженерного образования // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный ун-т. – Москва, 2011. – № 12. – С. 70-75. – ISSN 1561-2465


  На основе результатов социологического исследования, проведенного в Московском государственном техническом университете радиотехники, электроники и автоматики, показана неконструктивность углубления профессиональной направленности образования за счет ...
144933
  Докучаев И.И. Аксиологические основания культурно-исторических типов / И.И. Докучаев, Ж.В. Веклич // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 3. – С. 4-11. – ISSN 2073-9702


  Історичні типи культури : креативний і традиційний
144934
  Михайлова В.Л. Аксиологические основы правового сознания // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2013. – № 4 (50). – С. 161-167
144935
  Квятковский Д.О. Аксиологические особенности гуманистических идеалов украинской молодежи // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 3. – С.235-241. – ISSN 1728-3671
144936
  Сабирова Д.Р. Аксиологические приоритеты содержания подготовки учителя иностранного языка в США / Д.Р. Сабирова, А.С. Акмаева // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 101. – С. 276-279. – (Серія : Педагогічні науки)
144937
  Бачур Б.С. Аксиологические проблемы соотношения права и человека в современном мире // Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : 23-25 листоп. 2016 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Наукова конференція професорсько-викладацького складу. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 11-13. – ISBN 978-966-927-199-0
144938
  Филошин Вячеслав Анатольевич Аксиологические функции языка в социальном познании : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Филошин Вячеслав Анатольевич; КГУ. – К., 1990. – 15л.
144939
  Филюшкин Вячесла Анатольевич Аксиологические функции языка в социальном познании : Дис... канд. философ.наук: 09.00.01 / Филюшкин Вячесла Анатольевич; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – К., 1990. – 108л. – Бібліогр.:л.96-108
144940
  Ширманов И.А. Аксиологический анализ работы П.И. Новогородцева "Восстановление святынь" // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 23. – С. 13-16. – ISSN 1812-3805


  В статье проводится анализ духовных и правовых ценностей, сформулированных в одной из последних работ выдающегося российского философа права Павла Ивановича Новгородцева. Значение его творчества выходит далеко за рамки русской философии и культуры ХХ ...
144941
  Дробышева Е.Э. Аксиологический анализ феномена массовой культуры // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 2. – С. 93-98. – ISSN 2073-9702


  Данная работа посвящена аксиологическому анализу феномена массовой культуры в дискурсивном поле авторской теории о ценностных основаниях архитектоники культуры. В числе ряда других проблем, анализируется многообразие аксиосферы массовой культуры, ...
144942
  Савостьянова М.В. Аксиологический аналииз парадигмальной науки или о роли ценностей в науке : монография / М.В. Савостьянова. – Киев : Парапан, 2009. – 260 с. – ISBN 978-966-8210-78-5
144943
  Виллян У. Аксиологический аспект в исследованиях социалистической нравственности : Автореф... Канд. филос.наук: 09.00.05 / Виллян У.; МВ и ССО УССР.КГУ им.ТГ.Шевченко. – К, 1987. – 16л.
144944
  Виллян У. Аксиологический аспект в исследованиях социалистической нравственности (методологический анализ) : Дис... канд. филос.наук: 09.00.05 / Виллян У.; МВ и ССО УССР, КГУ. – К., 1987. – 168л. – Бібліогр.:л.150-168
144945
  Кожевников Ю.И. Аксиологический аспект научной деятельности и социальная ответственность ученого. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Кожевников Ю.И.; Сарат.гос.ун-т. – Саратов, 1974. – 16л.
144946
  Майборода В.В. Аксиологический аспект феномена любви // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 34-35
144947
  Яковлев С.В. Аксиологический критерий нормирования государственного образовательного стандарта // Вестник педагогических инноваций : научно-практический журнал / Новосибирский гос. пед. университет. – Новосибирск, 2010. – № 4 (24). – С. 86-100. – ISSN 1812-9463
144948
  Фёдорова Л.А. Аксиологический подход к проблемам образования / Л.А. Фёдорова, Л.Ю. Коршикова // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2016. – № 2 (65). – С. 153-164. – ISSN 1811-0916


  Целью статьи является анализ особенностей ценностных составляющих современного образования. На основе аксиологического подхода и рефлексивного анализа философии образования показано диалектиче-ское понимание образования как ценности и рассмотрены ...
144949
  Мозговая Е.Я. Аксиологический потенциал факультативных занятий по русскому языку как иностранному (на примере клуба любителей русского языка) // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; КНУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 2012. – № 4 (46). – С. 35-36
144950
  Маргвелашвили Г.Т. Аксиологическое значение различия между экзистенциальным и категориальным в хайдеггеровском онтологическом учении. / Г.Т. Маргвелашвили. – Тбилиси, 1979. – 165с.
144951
  Мищенко В.И. Аксиологическое измерение деятельности: созидательность как явление миру духовного облика личности // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 137-148. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 59). – ISSN 2226-0994
144952
  Сухина И. Аксиологическое понимание инкультурации и культурной идентичности личности // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2012. – С. 39-46. – (Серія "Культурологія" ; вип. 9). – ISBN 978-966-2254-07-2
144953
  Филюшин В.А. Аксиологическое содержание естественного языка как философская проблема // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Лыбидь, 1990. – Вып. 74 : Материалистическая диалектика как методология познания
144954
  Выжлецов Г.П. Аксиология в системе философского знания // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 34-39. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 4). – ISSN 1560-1390
144955
  Выжлецов Г.П. Аксиология веры // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 72-75. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 3). – ISSN 1560-1390
144956
  Новичков В.Б. Аксиология дидактики / В.Б. Новичков, Е.Б. Титаренко // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская акад. образования. – Москва, 2011. – № 10. – С. 20-25. – ISSN 0869-561Х


  В статье анализируются основные положения концепции духовно–нравственного развития и воспитания личности гражданина России. Показаны достоинства и недостатки концепции.
144957
  Кирьякова А.В. Аксиология креативности в контексте современной парадигмы образования / А.В. Кирьякова, В.В. Мороз // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт : ежемесячный журнал / Изд. группа "Логос". – Москва, 2015. – № 2. – С. 60-64. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается креативность как аксиологический ресурс развития современного университетского образования. Обосновывается важность развития у студентов в процессе обучения таких основных навыков, как креативное, критическое мышление и решение проблем, ...
144958
  Костюрина Н.Ю. Аксиология современной молодежи: основные научные стратегии изучения // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2012. – Т. 14, вып. 3 (73/74). – С. 213-219. – ISSN 1606-951Х
144959
  Бальжик И.А. Аксиология церковного права // Порівняльно-правові дослідження : українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал, 2008. – № 1 : Релігія і право. Місце релігійного права та соціальних доктрин церков у розвитку сучасних правових систем. – С. 23-27.
144960
  Мирошников Ю.И. Аксиология: концепция эмотивизма / Ю.И. Мирошников; Российская академия наук; Уральское отделение; Ин-т философии и права; Каф-ра философии. – Екатеринбург : УрО РАН, 2007. – 164с. – ISBN 5-7691-1809-1
144961
  Таровський Є.С. Аксиологічний аспект права як ідеального об"єкта соціальної теорії // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 3. – С. 84-86
144962
  Богданова О.В. Аксиома бытия в "Холодной осени" И.А. Бунина // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 1 (15). – С. 8-16. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332


  Рассматривается мотивно-образная система рассказа И.А. Бунина «Холодная осень», осмысляется его композиционная структура, вычленяется ведущий контент идейной слагаемой. В статье показано, что суммарная общность мелких деталей и образно-поэтических ...
144963
  Кановей В.Г. Аксиома выбора и аксиома детерминированности. / В.Г. Кановей. – Москва : Наука, 1984. – 65 с.
144964
  Вознесенский А.А. Аксиома самоиска / А.А. Вознесенский. – Москва, 1990. – 561с. – ISBN 5-85-202-005-2
144965
  Павлов В.Т. Аксиоматизация научных знаний как проблема логики науки // Философские проблемы современного естествознания : межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1977. – Вып. 42
144966
  Моисил Г.К. Аксиоматизация теории минимиозации комбиниторных автоматов / Г.К. Моисил. – Москва, 1963. – 26с.
144967
  Капхенгст Хайнц Аксиоматизируемые классы автоматов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Капхенгст Хайнц; Объедин. учен. совет ин-тов математики, кибернетики и Глав. астрон. обсерватории АН УССР. – К., 1964. – 8л.
144968
  Тютин Виталий Иванович Аксиоматика и ряды подгрупп n-арных групп : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Тютин Виталий Иванович; АН БССР, ин-т математики, Гомельское отд. – Гомель, 1986. – 97л. – Бібліогр.:л.94-97
144969
  Тютин Виталий Николаевич Аксиоматика и ряды подгрупп N-арных групп : Автореф... канд. физико-математическихнаук: 01.01.06 / Тютин Виталий Николаевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1987. – 11л.
144970
  Эйдельман М.С. Аксиоматика природы или новые основания науки : Приложение к журналу "Аксиоматика природы" ISSN 0131-9876 / М.С. Эйдельман. – 3-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург, 2000. – 44с.
144971
  Масленников М.В. Аксиоматическая модель явлений переноса частиц / М.В. Масленников. – Москва : Наука, 1989. – 190 с.
144972
  Ван Хао Аксиоматические системы теории множеств. / Ван Хао, Мак-Нотон. – Москва, 1963. – 53с.
144973
  Сабад Е.П. Аксиоматическое доказательство асиатотический соотношений : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Сабад Е. П.; АН УССР, Ин-т матем. – К., 1971. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
144974
  Берадзе А.А. Аксиоматическое построение одной из плоских геометрий : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Берадзе А.А.; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1952. – 10 с.
144975
  Касымджанов Машрук Арифжанович Аксиометрическая перенормировка экспоненциального взаимодействия в обобщенно-гамильтоновом подходе. : Автореф... канд.физ.-мат.наук: 01.04.02 / Касымджанов Машрук Арифжанович; АН УзССР. Объединение учен. совет по физике Отд-ния физ.-мат. наук. – Ташкент, 1974. – 13л.
144976
  Баженов Александр Андреевич Аксиомитаческий и семантический подходы к структуре физической теории : Автореф... канд. филос.наук: 090001 / Баженов Александр Андреевич; Томск. гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1978. – 19л.
144977
  Игнатищев Р.М. Аксиомметод без перехлеста. Акцент на "смотри!" и "опыт" / засл. деятель науки Руслан Игнатищев. – Могилёв : Могилевская областная укрупненная типография имени Спиридона Соболя, 2016. – 47, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 46-47


  У пр. №3482BR напис: Научной библ. Киевского национального ун-та, экз. №1. Подпись, Р. Игнатищев, 7.05.2017
144978
  Медников Б.М. Аксиомы биологии = Biologia axiomatica / Б.М. Медников. – Москва : Знание, 1982. – 136 с. : ил. – (Наука и прогрес)
144979
  Григорьев В.В. Аксиомы волшебной палочки. / В.В. Григорьев. – М., 1967. – 160с.
144980
  Бим-Бад Аксиомы педагогики // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2010. – № 3. – С. 15-20. – ISSN 0869-561Х
144981
  Гаппоев А.А. Аксиомы правосознания в правовом учении И.А. Ильина // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2015. – № 17. – С. 8-12. – ISSN 1812-3805


  В статье анализируется концепция правосознания, изложенная в работе «О сущности правосознания» русским профессором философии и права начала ХХ в. И.А. Ильиным. Раскрывается содержание сформулированных мыслителем в качестве аксиом правосознания закона ...
144982
  Лопатин Л.М. Аксиомы философии / Л.М. Лопатин. – М, 1996. – 555с.
144983
  Новак О.Н. Аксионим ЛЕПОТА в сербской лингвокультуре // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; голов. ред. Є.М. Степанов. – Одеса, 2016. – № 26. – С. 47-51. – ISSN 2307-4558
144984
  Трапезников А. Аксиос : проза: повесть // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России; Российский Фонд Мира; Трудовой коллектив журнала " Москва". – Москва, 2011. – № 4. – С. 70-134. – ISSN 0131-2332
144985
  Южанинова Е.Р. Аксиосфера Интернета как пространство ценностного самоопределения студентов // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 3, март. – С. 42-45. – ISSN 1026-955X


  Рассмотрено пространство аксиосферы Интернета как самостоятельный феномен, содержащий иерархию ценностей, определенный духовный опыт и идеалы. Обоснована актуальность исследования проблемы ценностного самоопределения студентов в пространстве аксиосферы ...
144986
  Ковтуненко В. Аксіальна хіральність, або як утворюється додатковий ізомер / В. Ковтуненко, Л. Величко // Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Л. Величко ; редкол.: М. Василега-Дерибас, Л. Ващенко, В. Вербицький [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (131), березень - квітень. – С. 2-4
144987
  Тартаковський В.К. Аксіально-симетричний гармонічний осцилятор. Методичні аспекти / В.К. Тартаковський, О.В. Фурсаєв // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 138-144. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1)


  Приведено детальне розв"язання квантово-механічної задачі про тривимірний гармонічний осцилятор для потенціалу з аксіальною симетрією. Звернуто увагу на використання симетрії задачі при розв"язанні задачі Шредінгера і на введення фізичних квантових ...
144988
  Олькіна О.В. Аксіогенез як напрямок парламентської діяльності в Україні // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2017. – № 4. – C. 44-49. – ISSN 2220-1394
144989
  Ковпак В.А. Аксіогенеза публіцистики Я. Стецька: репрезентація смислу "Бог" // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голова ред. ради А.О. Монаєнко ; голов. ред. О.В. Богуславський ; редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2016. – С. 9-13. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 4 (28)). – ISSN 2219-8741
144990
  Волошина В.В. Аксіоідентичність як детермінанта професійної підготовки майбутнього психолога // Психологія та психосоціальні інтервенції : науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; редкол.: В. Чорнобровкін, І. Бушай, С. Богданов [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 1. – С. 31-35. – ISSN 2617-2348


  "У статті презентовано результати теоретико-емпіричного вивчення процесу розвитку аксіоідентичності майбутнього психолога в процесі його професійної підготовки у закладі вищої освіти".
144991
  Тарарак Н.Г. Аксіологізація змісту вищої мистецької освіти України (1990-ті рр. – XXI століття) // Теорія та методика навчання та виховання : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – Вип. 37. – C. 127-134. – ISSN 2312-0657


  На основі здійснення ретроспективного аналізу генези формування ціннісних орієнтацій учасників навчального процесу систематизовано теоретичні питання й розкрито особливості практичних здобутків, накопичених вищою вітчизняною школою упродовж 90-х рр. ...
144992
  Грабар Н. Аксіологізація комунікаційної діяльності бібліотек ЗВО в сучасному медіапросторі / Н. Грабар, А. Кухаренко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9 (278), вересень. – С. 19-24. – ISSN 2076-9326


  Розглянуто аксіологіічні проблеми комунікаційної діяльності бібліотек ЗВО в сучасному медіапросторі, що значною мірою зумовлено трансформацією ціннісної системи соціуму в умовах інтенсивних глобалізаційних процесів
144993
  Карпенко Є. Аксіологічний зміст емоційного інтелекту як запорука конгруентного життєздійснення особистості // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. А.В. Фурман ; редкол.: З. Карпенко, Ю. Максименко, В. Москалець [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – № 1 (75). – С. 67-73. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1810-2131
144994
  Марченко О.Г. Аксіологічний підхід до формування освітнього середовища у вищому військовому навчальному закладі // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 39. – С. 11-15. – ISSN 2074-8167
144995
  Левко О.В. Аксіологічний статус лексем цнотливий, цнотливість і цнота в українському медіадискурсі // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Б.М. Ажнюк, Ф.С. Бацевич, А. Брацкі [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 36. – С. 60-75. – ISSN 2311-2697


  У статті досліджено вживання лексем цнотливий, цнотливість і цнота в українському політичному медіадискурсі, проаналізовано оцінну семантику, якої набувають "лексеми цнотливості" у медійних текстах суспільно-політичної тематики у прямому та переносному ...
144996
  Аманмурадов Н. Аксіологічні аспекти процесів культуротворення у Туркменістані // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 33. – С. 11-17. – ISSN 2226-2180
144997
  Колода А.А. Аксіологічні аспекти смислового навантаження понять юридичної охорони та юридичного захисту трудових прав працівників / А.А. Колода, Д.І. Сіроха // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (22 листоп. 2019 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина, канд. юрид. наук М.Б. Мельник. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 234-239. – ISBN 978-617-7625-74-1
144998
  Якубовська М. Аксіологічні засади у системі творення культурологічної компетентності: модель формування особистості студента // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 8 (175), серпень. – С. 90-94. – ISSN 2308-4634
144999
  Твердохлєб М.Ю. Аксіологічні основи парламентської діяльності: теоретико-методологічний аспект : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.01 / Твердохлєб Марина Юріївна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
145000
  Шадюк О. Аксіологічні особливості підготовки майбутнього педагога до інклюзивної освіти // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 3 (87). – С. 106-116. – ISSN 2312-5993
<< На початок(–10)141142143144145146147148149150(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,