Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)141142143144145146147148149150(+10)В кінець >>
147001
  Баранов В. "Але мушу казати, бо серце, мов свічка, сплива..." // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 7 серпня (№ 29). – С. 2
147002
  Тютюкина С. "Александр Керенский. Страницы политической биографии (1905-1917 гг.)" // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2013. – № 4. – С. 3-38. – ISSN 0869-5687
147003
  Кириченко Анатолій Анатолійович *- Алгебри, породжені лінійно пов"язаними проекторами, їх зображення та застосування : Дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.01.06 / Кириченко А.А.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 105с. – Бібліогр.: 100 - 105
147004
  Кириченко Анатолій Анатолійович *-Алгебри, породжені лінійно пов"язаними проекторами, їх зображення та застосування : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.01.06 / Кириченко А.А.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 18с. – Бібліогр.: 5 назв
147005
  Шехтман Вадим Вениаминович Алгебраическая К-теория и характеристические классы : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.06 / Шехтман Вадим Вениаминович ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1979. – 7 с.
147006
  Спивак М.А. Алгебраическая теория координатных структур и геометрических объектов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Спивак М.А.; Саратов. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского Мех.-мат. ф-тет. – Саратов, 1956. – 6л.
147007
  Вейль Г. Алгебраическая теория чисел = Algebraic theory of numbers / Г. Вейль ; перевод с англ. Л.И. Копейкиной. – Изд. 4-е, стереотипное. – Москва : КомКнига, 2007. – 226с. – ISBN 978-5-484-00763-9
147008
  Сильверио Кастро Рохелио Сильвино Алгебраические спецификации в квазиреляционных базах данных : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.09 / Сильверио Кастро Рохелио Сильвино; МВ и ССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1988. – 11 с.
147009
  Крамарь В.О. Алгебраічні форми аналізу і синтезу грубих лінійних неперервних систем автоматичного управління : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.03 / Крамарь В.О.; Мін-во освіти України. Севастополь держ. техн. ун-т. – Севастополь, 1999. – 17л.
147010
   Алгебраїзація маршрутів руху транспортних засобів / Г.Л. Баранов, В.В. Доронін, В.Р. Косенко, О.М. Прохоренко // Інформаційні процеси, технології та системи на транспорті : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2014. – № 1. – С. 60-70
147011
  Пинько Олексій Павлович Алгебраїчна інтерпретація пропозиційних секвенційних обчислень : Автореф. дис. ... канд.фіз.-мат.наук:01.01.08 / Пинько О.П.; КНУТШ. – Київ, 2000. – 16с. – Бібліогр.:с.13-14
147012
  Лісняк В.С. Алгебраїчна побудова інваріантів прямолінійної конгруенції // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 148-158. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджено конгруенції прямих тривимірного евклідового простору. Складено їх визначальну систему диференціальних рівнянь. Одержано повну систему метричних диференціальних інваріантів конгруенції та побудовано відповідні обчислювальні формули для них.
147013
  Мерзляк А.Г. Алгебраїчний тренажер : Посібник для школярів і абітурєнтів / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонський, Б.М. Якір. – Харків : Ранок, 1998. – 320 с. – ISBN 966-95271-8-Х
147014
  Андрійчук Василь Іванович Алгебраїчні / Андрійчук Василь Іванович. – Київ, 2002
147015
  Сергієнко І.В. Алгебраїчні аспекти інформаційних технологій / І.В. Сергієнко, С.Л. Кривий, О.І. Провотар ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1165-6
Ч. 1. – 2011. – 399, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 393-396. – Бібліогр.: с. 387-392
147016
  Клецька Т.С. Алгебраїчні дослідження в роботах членів Київського фізико-математичного товариства в перші роки його існування // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ун-т інфраструктури та технологій ; редкол.: Пилипчук О.Я., Стрелко О.Г., Пилипчук О.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 8, вип. 2 (13). – С. 462-474. – ISSN 2415-7422


  В перші роки математику в Київському університеті викладали всього двоє викладачів –професор Вижевський і ад‘юнкт Гречина. В 1837 році, після виходу у відставку професора Вижевського, йому на зміну прийшли професор О.М.Тихомандрицький. 1869, при ...
147017
  Зубенко В.В. Алгебраїчні засоби специфікації інформаційних моделей. І // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2002. – Т. 19/20 : Комп"ютерні науки. – С. 5-17. – ISBN 966-518-015-0
147018
  Сіренко О.О. Алгебраїчні методи аналізу стійкості блокових симетричних криптоалгоритмів : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Сіренко Ольга Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 149 л. – Додатки: л. 145-149. – Бібліогр.: л. 129-144
147019
  Сіренко О.О. Алгебраїчні методи аналізу стійкості блокових симетричних криптоалгоритмів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Сіренко Ольга Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
147020
   Алгебраїчні методи дискретної математики: (теорія та методологія) : Всеукраїнська конференція, (Луганськ, 23-27 вересня 2002 року). – Луганськ : Alma Mater, 2002. – 127 с. – (Лабораторія теоретичних та пркладних проблем математики : Матеріали конференцій та семінарів). – ISBN 966-617-112-0
147021
  Андрійчук Василь Іванович Алгебраїчні многовиди та поля алгебраїчних функцій над псевдоскінченними полями : Дис. ... доктора фізико-математ. наук: 01.01.06 / Андрійчук Василь Іванович; МОНУ. ЛНУ ім.І.Франка. – Львів, 2001. – 323 л. – Бібліогр.: л.:301-323
147022
  Андрійчук В.І. Алгебраїчні многовиди та поля алгебраїчних функцій над псевдоскінченними полями : Автореф...доктора фіз.-мат.наук:01.01.06 / Андрійчук; КНУТШ. – Київ, 2002. – 32с. – Бібліогр.:с.27-29
147023
  Соколов О.Ю. Алгебраїчні моделі та методи аналізу і синтезу систем керування слабо формалізованими процесами : Автореф. дис... доктора технічних наук: 15.13.03. / Соколов О.Ю.; Національн. аерокосмічний ун-тет ім. М.Є.Жуковського "ХАІ". – Харків, 2001. – 32 с. – Бібліогр.: 41 назв.
147024
  Рябухо О.М. Алгебраїчні праці професора Василя Єрмакова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 33-37. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Наводиться коротка характеризація всіх пpaць професора Київського університету і Київського політехнічного інституту Василя Єрмакова (1845-1922) з алгебраїчного і діофанто-вого аналізу. Ключові слова: Єрмаков, розвязність у радикалах, теорія ...
147025
  Капустян В.О. Алгебраїчні та геометричні методи : навч. посібник [для студентів екон. спец.] / В.О. Капустян, О.А. Жуковська ; [відп. ред. Ю.А. Пасенченко] ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ : Освіта України, 2017. – 149, [1] с. : іл. – Предм. покажч.: с. 149. – Бібліогр.: с. 148. – ISBN 978-617-7480-25-8
147026
  Коновенко Н.Г. Алгебри диференціальних інваріантів геометричних величин на афінній прямій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 9-15. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-40-2


  У цій роботі ми описуємо одномірні геометричні величини на афінній прямій і знаходимо алгебри диференціальних інваріантів. Ми знаходимо нормальніше форми афінній алгебри Лі й класифікуємо геометричні об"єкти. Ми отримуємо результати інтегрування ...
147027
  Нікітченко Н.С. Алгебри еквітонних функцій та їх властивості / Н.С. Нікітченко, С.С. Шкільняк // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 222-232. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Розглядаються узагальнення традиційних понять алгебри, гомоморфізму та n-арної функції, що враховують такі особливості програм, як часткову визначеність та широке використання іменування компонент даних. Для опису властивостей алгебр введених класів ...
147028
  Діяш Ф.Н. Алгебри з"язностей напігруп перетворень. : Автореф... Канд.фіз-мат.наук: 01.01.06 / Діяш Ф.Н.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1995. – 12л.
147029
  Кормишева Н.В. Алгебри зв"язностей моногенних напівгруп перетворень // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 72-77. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-7707-0318-0


  Описується будова алгебр зв"язностей моногенної напівгрупи скрізь визначених перетворень на скінченній множині.
147030
  Діяш Фуртаду Наталія Вікторівна Алгебри зв"язностей напівгруп перетворень : Дис... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.06. / Діяш Фуртаду Наталія Вікторівна; Мін-во освіти України. КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1995. – 111л. – Бібліогр.:л.108-111
147031
  Бондаренко Н.В. Алгебри Лі асоційовані з силовськими р-підгрупами деяких класичних лінійних груп // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 21-27. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Вивчаються алгебри Лі асоційованім з центральними рядами силовськими р-підгрупами класичних лінійних груп GL(n,p) і SL(n,p) над полем з р елементів (р-просте число). Показано, що алгебра Лі асоційована з центральним рядом групи унітрикутних матриць ...
147032
  Клименко І.С. Алгебри Лі диференціювань з абелевими ідеалами максимального рангу / І.С. Клименко, С.В. Лисенко, А.П. Петравчук // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 83-89. – (Серія "Математика і інформатика" ; вип. 2 (31)). – ISSN 2616-7700
147033
  Максименко Д.В. Алгебри Лі з доповнюваними ідеалами / Д.В. Максименко, А.П. Петравчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 105-108. – (Математика. Механіка ; вип. 13/14). – ISSN 1728-3817


  Досліджено скінченновимірні алгебри Лі L над алгебраїчно замкненим полем характеристики 0, які розщеплюються над довільним своїм ідеалом (тобто в яких для кожного ідеалу І існує підалгебра А така, що L=І+А, І [перетнуте з] А = 0). Виявилось, зокрема, ...
147034
  Петравчук А.П. Алгебри Лі з доповнюваними одновимірними підалгебрами // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 32-37. – (Математика. Механіка ; Вип. 3)


  Дано опис скінченновимірних алгебр Лі L над досконалим полем характеристики [не дорівнює] 2 і над довільним полем характеристики p=2, в яких доповнювана кожна одновимірна підалгебра (тобто для кожної підалгебри (a)[власна підмножина]L існує така ...
147035
  Бондаренко Н.В. Алгебри Лі, асоційовані з силовськими р-підгрупами скінченних симетричних груп : Дис. ...канд. фіз.-мат. наук.: Спец. 01.01.06 -алгебра та теорія чисел / Наталія Вячеславівна Бондаренко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 126л. – Бібліогр.: л.122-126
147036
  Бондаренко Н.В. Алгебри Лі, асоційовані з силовськими р-підгрупами скінченних симетричних груп : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 01.01.06 / Наталія Вячеславівна Бондаренко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогрю: 7 назв
147037
  Кравець Наталія Сергіївна Алгебри предикатних операцій та їх застосування у системах штучного інтелекту : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 01.05.02 / Кравець Н.С.; Харк. держ. техн. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2001. – 19 с.
147038
  Дудченко І.В. Алгебри Фуджити // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 20-22. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Розглянуто сильнозв"язні сагайдаки з числом вершин р = 2, 3 та їх алгебри Фуджити. Встановлено, які з перелічених алгебр є фро-беніусовими. The strongly connected quivers with p = 2, 3 and their Fujita"s algebra are considered. For this Fujita"s ...
147039
  Коши О.Л. Алгебрический анализ / О.Л. Коши. – Лейпциг, 1864. – 564 с.
147040
  Кравчук М.П. Алгебричні студії над аналітичними функціями. / М.П. Кравчук. – К., 1929. – 34с.
147041
  Максимець О.М. Алгебро-автоматні методи аналізу процедурних програм і реактивних систем : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Максимець Олександр Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
147042
  Максимец А.Н. Алгебро-автоматные методы анализа процедурных программ и реактивных систем : дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.05.01 / Максимец Александр Николаевич ; М-во образования и науки Украины, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко. – Киев, 2014. – 145 л. – Прил.: л. 143-145. – Библиогр.: л. 135-142
147043
  Велика О.Т. Алгебро-графові моделі синтезу числових кодів з кільцевою структурою : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: 01.05.02 / Оксана Тарасівна Велика; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
147044
  Рвачев В.Л. Алгебро-логические и проекционные методы в задачах теплообмена / В.Л. Рвачев, А.П. Слесаренко. – Киев, 1978. – 138с.
147045
   Алгебро-логические конструкции : сборник научных трудов. – Калинин : КГУ, 1989. – 121 с.
147046
  Попивщий В.И. Алгебро-логический метод R-функций и преоблразование Лапласа в задачах конвективного теплообмена для труб и каналов неклассического сечения.. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.08 / Попивщий В.И.; АН УССР. Ин-т матем.. – К., 1977. – 15л. – Бібліогр.:с.12-15
147047
  Ревенчук Ілона Анатоліївна Алгебро-логічні методи опису арифметичних відношень та їх застосування при створенні раціональних структур обчислювачів : Автореф...канд.техн.наук:01.05.03 / Ревенчук І.А.;ХДТУР. – Харків, 2001. – 19с. – Бібліогр.:с.14-16
147048
  Стороженко О.В. Алгебро-логічні моделі семантики текстів природної мови : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Стороженко О.В. ; Харків. держ. техн. ун-т.радіелектроніки. – Харків, 2000. – 20 с.
147049
  Брусенцев Віталій Олександрович Алгебро-логічні моделі формалізації семантики речень та їх застосування в інформаційних системах штучного інтелекту : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.23 / Брусенцев В.О.; Харків. нац. ун-тет радіоелектроніки. – Харків, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
147050
  Левицька В.С. Алгебро-топологічні властивості функторів, породжених функціональними просторами : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Левицька В. С.; Львів. держ. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 1999. – 106л. – Бібліогр.:л.103-106
147051
  Левицький В.С. Алгебро-топологічні властивості функторів, породжених функціональними просторами : 01.01.06: Дис. ... канд. фіз.-мат. наук / Левицький В. С.; ЛДУ ім. І. Франка. – Львів, 1999. – 106л. – Бібліогр.:л.103-106
147052
  Федорова Т.М. Алгебро - логічні моделі та метод побудови ланцюгів лексичних одиниць в системах штучного інтелекту : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Федорова Тетяна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
147053
   Алгеброалгоритмические модели и методы параллельного программирования / Ф.И. Андон, А.Е. Дорошенко, Г.Е. Цейтлин, Е.А. Яценко; Ф.И. Андон, А.Е. Дорошенко, Г.Е. Цейтлин, Е.А. Яценко; НАНУ, Институт программных систем. – Киев : Академпериодика, 2007. – 634с. – ISBN 978-966-360-074-1
147054
   Алгебрологические методы постоения программных систем : сборник научных трудов. – Киев, 1993. – 71 с.
147055
  Мельнікова Р.В. Алгебрологічні моделі морфології та їх застосування в логічних мережах : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.13.23 / Мельнікова Р.В.; Роксана Валеріївна Мельніклва; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 12 назв
147056
  Лещинська І.О. Алгебрологічні моделі структур природної мови та їх застосування в системах штучного інтелекту : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Лещинська Ірина Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
147057
  Марин В.Г. Алгебры без нильпотентных элементов и несократимые подпрямые произведения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 010103 / Марин В.Г.; АН Молд. ССР. Отд-ние физ.-технич. и математич. наук. – Кишинев, 1972. – 12л.
147058
  Эсакиа Л.Л. Алгебры Гейтинга / Л.Л. Эсакиа. – Тбилиси, 1985. – 104с.
147059
  Шевченко Е.Н. Алгебры и группы графов : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.06 / Шевченко Е. Н.; АН УССР, ин-т матем. – К., 1979. – 15л.
147060
  Максимов В.М. Алгебры и детерминаты: уч. пособие / В.М. Максимов. – Калинин, 1980. – 73с.
147061
  Крылюк Я.С. Алгебры картановского типа: представления и продолжения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Крылюк Я.С.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1979. – 8л.
147062
  Джекобсон Н. Алгебры Ли / Н. Джекобсон. – Москва, 1964. – 356 с.
147063
  Серр Ж.-П. Алгебры Ли и группы Ли / Ж.-П. Серр; Пер. с англ. и франц. А.Б. Волынского; Под ред. А.Л. Онищика. – Москва : Мир, 1969. – 376с.
147064
  Капланский И. Алгебры Ли и локально компактные группы / И. Капланский. – Москва : Мир, 1974. – 150 с.
147065
  Долотказин А.Х. Алгебры Ли ранга один с ненулевым внутренним произведением : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 004 / Долотказин А.Х.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1968. – 7л. – Бібліогр.:с.6-7
147066
  Дудек В.А. Алгебры Менгера многоместных функций / В.А. Дудек, В.С. Трохименко. – Chisinau : USM, 2005. – 237с. – ISBN 978-9975-70-621-6
147067
  Трохименко В.С. Алгебры многоместных функций : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.004 / Трохименко В.С.; Саратовск. гос. ун-т. – Саратов, 1970. – 12л.
147068
  Ильин Вячеслав Анатольевич Алгебры наблюдаемых в -матричном (подходе) : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Ильин Вячеслав Анатольевич; МГУ. – М., 1979. – 11л.
147069
  Шайн Б.М. Алгебры отношений : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: / Шайн Б.М.; ЛГУ. – Л., 1965. – 24л.
147070
  Паращук Степан Дмитриевич Алгебры отношений групп подстановок и группы со свойством обмана : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Паращук Степан Дмитриевич; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1986. – 142л. – Бібліогр.:л.137-142
147071
  Паращук С.Д. Алгебры отношений групп подстановок и группы со свойством обмена : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.06 / Паращук С.Д.; МВ и ССО УССР, КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 8 с.
147072
  Пламеневский Б.А. Алгебры псевдодифференциальных операторов / Б.А. Пламеневский. – Москва : Наука, 1986. – 255с.
147073
  Мясников А.Г. Алгебры сингулярных операторов с некарлемантовским сдвигом, имеющим периодические точки. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Мясников А.Г.; РГУ. – Ростов -на-Дону, 1979. – 15л.
147074
  Адлер С. Алгебры токов и их применение в физике частиц : пер.с англ. / С. Адлер, Р. Дашен ; под ред. Л.Д. Соловьева. – Москва : Мир, 1970. – 436 с.
147075
  Ганущак М.М. Алгогоритм історико-географічного аналізу басейнової системи р. Стир / М.М. Ганущак, Н.А. Тарасюк // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2010. – Т. 3 (20). – С. 178-184 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв
147076
  Халилов А.И. Алгол-60 : Учебник для вузов / А.И. Халилов, А.А. Ющенко. – Киев : Вища школа, 1979. – 344с.
147077
  Халилов А.И. АЛГОЛ-60 / А.И. Халилов. – Киев, 1975. – 351с.
147078
  Беляева М.А. АЛГОЛ-60 / М.А. Беляева. – Харьков, 1977. – 198с.
147079
  Гурьянов А.Е. Алгол-60 в управжнениях / А.Е. Гурьянов. – Л., 1978. – 157с.
147080
   Алгол-пакет стоимостной оптимизации вертикальной планировки под поверхность орошаемых земель. – Москва, 1979. – 76 с. – (Программы и алгоритмы ; вып. 94)
147081
  Брудно А.Л. Алгол / А.Л. Брудно. – Москва, 1968. – 71с.
147082
  Брудно А.Л. Алгол / А.Л. Брудно. – 2-е изд. испр. – М, 1971. – 80с.
147083
  Осипова В.А. Алгометрические проблемы в полугруппах с органической мерой налегани определяющих слов : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.007 / Осипова В.А.; АН СССР.Матем.ин-т. – Москва, 1971. – 8л.
147084
  Вишенчук И.М. Алгоримические операции усройства и суперЭВМ. / И.М. Вишенчук, Н.В. Черкасский. – Київ : Техніка, 1990. – 196с.
147085
   Алгоритм. – Полтава
№ 1. – 2006
147086
   Алгоритм. – Полтава
№ 2. – 2006
147087
   Алгоритм. – Полтава
№ 3. – 2006
147088
   Алгоритм. – Полтава
№ 4. – 2006
147089
   Алгоритм. – Полтава
№ 5. – 2006
147090
   Алгоритм. – Полтава
№ 6. – 2006
147091
   Алгоритм. – Полтава
№ 1. – 2007
147092
   Алгоритм. – Полтава
№ 2. – 2007
147093
   Алгоритм. – Полтава
№ 3. – 2007
147094
   Алгоритм. – Полтава
№ 4. – 2007
147095
   Алгоритм. – Полтава
№ 5. – 2007
147096
   Алгоритм. – Полтава
№ 6. – 2007
147097
   Алгоритм. – Полтава
№ 1. – 2008
147098
   Алгоритм. – Полтава
№ 2. – 2008
147099
   Алгоритм. – Полтава
№ 3. – 2008
147100
   Алгоритм. – Полтава
№ 4. – 2008
147101
   Алгоритм. – Полтава
№ 5. – 2008
147102
   Алгоритм. – Полтава
№ 6. – 2008
147103
   Алгоритм. – Полтава
№ 1. – 2009
147104
   Алгоритм. – Полтава
№ 2. – 2009
147105
   Алгоритм. – Полтава
№ 3. – 2009
147106
   Алгоритм. – Полтава
№ 4. – 2009
147107
   Алгоритм. – Полтава
№ 5. – 2009
147108
   Алгоритм. – Полтава
№ 6. – 2009
147109
   Алгоритм. – Полтава
№ 1. – 2010
147110
   Алгоритм. – Полтава
№ 2. – 2010
147111
   Алгоритм. – Полтава
№ 5. – 2010
147112
   Алгоритм. – Полтава
№ 6. – 2010
147113
  Сенченко М. Алгоритм "бінарної ексанасії" для управління соціальними процесами в умовах "керованого хаосу" // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 6 (263), червень. – С. 17-24. – ISSN 2076-9326
147114
  Чернышева Е.С. Алгоритм автоматизированного микрорайонирования при моделировании транспортных систем // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 130. – С. 76-80 : рис., табл. – Библиогр.: 17 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура ; вип. 130). – ISSN 0869-1231
147115
  Дерев"янченко О.В. Алгоритм автоматичного представлення та розпізнавання зображень об"єктів за допомогою аналізу послідовного коду // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 228-236. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  Розглядаються питання аналізу зображень об"єктів на основі синтаксичного підходу. Пропонується ефектний алгоритм автоматичного представлення, за допомогою орієнтованого графа, зображених об"єктів на основі аналізу послідовного коду, який поліпшує ...
147116
  Руміга І.І. Алгоритм актуального членування речення і способи його експлікації // Філологічні студії Далівського університету. Мова і література в контексті культури й міжкультурної комунікації : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2013. – Вип. 1. – С. 28-35. – ISSN BIB-ID 83558
147117
  Степашко В.А. Алгоритм анализа системы управления научно-исследовательской деятельностью студентов // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ ; Евразийская ассоциация ун-тов [и др.]. – Москва, 2013. – № 7, июль. – С. 62-66. – ISSN 1026-955X


  Представлен генетический, структурный, функциональный и морфологический анализ системы управления научно-исследовательской деятельностью студентов. Внимание акцентировано на регулировании целевых функций-заданий — необходимом условии результативной ...
147118
  Позднякова А.С. Алгоритм аналізу даних ультразвукової діагностики стану щитовидної залози / А.С. Позднякова, Антонова-Рафі // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 5 (100), ч. 2. – С. 113-118 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1995-0519
147119
  Макаренко І.О. Алгоритм антикризового управління підприємством : менеджмент // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 3. – С. 104-109 : Рис. – Бібліогр.: 16 назв
147120
  Піддубна Л.А. Алгоритм апроксимації диференціально-різницевих рівнянь і моделювання процесів електродинаміки / Л.А. Піддубна, І.М. Черевко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 111-118. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Розглядається задача про наближену заміну диференціально-різницевого рівняння нейтрального типу системою звичайних диференціальних рівнянь на скінченому інтервалі. Наведена схема апроксимації використовується для моделювання лінії електропередач з ...
147121
  Захаров С.В. Алгоритм введения результатов научной и инновационной деятельности малых инновационных предприятий в хозяйственный оборот регионов // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 4 (178). – С. 198-203 : Рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
147122
  Кружилко О.Є. Алгоритм вибору методів і визначення результативності оцінки ризику травмування на виробництві / О.Є. Кружилко, О.В. Богданова // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : [науковий журнал] / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 2 (97), ч. 1. – С. 76-81 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1995-0519
147123
  Стеченко Д.М. Алгоритм визначення стратегічних цілей розвитку регіональної рекреаційно-туристичної системи / Д.М. Стеченко, І.В. Безуглий // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2010. – № 1 (55). – С. 24-31. – ISSN 1562-0905
147124
  Куценко І.А. Алгоритм визначення суттєвих лінійних обмежень на площині // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 314-317. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті запропоновано алгоритм визначення внутрішньої області на площині, яка задана перетином множини смуг, симетричних щодо початку координат. Ключові слова: суттєві лінійні обмеження, внутрішня допустима область. Algorithm for finding an internal ...
147125
  Мановицька Д.О. Алгоритм визначення суттєвості нечітких обмежень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  Стаття присвячена дослідженню у напрямку математичного моделювання та розробки процедур підтримки процесу прийняття рішень при управлінні розвитком систем (системній оптимізації). Побудовано багатокритеріальну модель задачі системної оптимізації з ...
147126
  Семенова І. Алгоритм визначення частот коливань нестисливої рідини в гіперболоїді обертання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 54-57. – (Математика. Механіка ; вип. 2 (34)). – ISSN 1728-3817


  Для задачі про нелінійні коливання рідини з вільною поверхнею в гіперболічному резервуарі визначені частоти і форми коливань, які додатково задовольняють умові розв"язності нелінійної задачі. Порівняно три методи визначення частотних параметрів: ...
147127
  Кривонос Ю. Алгоритм виконання надскладних завдань. (Академікові НАН України І.В. Сергієнку — 75!) // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 41-43. – ISSN 0372-6436


  Відомий вчений в галузі інформатики, обчислювальної математики, теорії оптимізації, математичного забезпечення ЕОМ, системного аналізу, математичного моделювання. 1972 р. професор кафедри обчислювальної математики Київського державного університету ім. ...
147128
  Ващенко В.М. Алгоритм викриття ознак підготовки землетрусу з осередком у сейсмонебезпечних районах засобами системи сейсмічного групування ГЦСК НКАУ / В.М. Ващенко, Ю.О. Гордієнко, В.М. Мамарєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 229-234. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-87-7. – ISSN 1812-5409


  В роботі досліджуються шляхи удосконалення можливості виявлення засобами моніторингової системи сейсмічного групування ГЦСК НКАУ змін сейсмічного режиму сейсмоактивних зон, пов"язаних з процесами підготовки землетрусу. Запропоновано алгоритм для ...
147129
  Гуйтур М. Алгоритм виявлення відкриттів у результатах наукових досліджень : проблемна ситуація / М. Гуйтур, В. Коноваленко // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 29-39. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1682-2366
147130
  Аронов А.О. Алгоритм виявлення застарілої інформації на основі аналізу даних сайту // Телекомунікаційні та інформаційні технології : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Козелков С.В. ; редкол.: Беркман Л.Н., Блаунштейн Н.О., Весоловський К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (59). – С. 40-45. – ISSN 2412-4338
147131
  Хорошко В.А. Алгоритм восстановления изображений, получаемых с беспилотных летательных аппаратов / В.А. Хорошко, Н.А. Дуксенко // Інформатика та математичні методи в моделюванні : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехнічний ун-т. – Одеса, 2016. – Т. 6, № 1. – С. 5-10. – ISSN 2223-5744
147132
   Алгоритм выбора оптимального решения при утеплении фасадов многоэтажных зданий / И.Н. Бабий, Каминская, Пинаева А.И. -, А.А. Борисов // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 132. – С. 17-20 : рис. – Библиогр.: 10 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура ; вип. 132). – ISSN 0869-1231
147133
  Бондаренко Е. Алгоритм геоінформаційного картографування земельних ресурсів Чернівецької області на основі інфраструктур просторових даних / Е. Бондаренко, Я. Смірнов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 59-64. – (Географія ; вип. 1 (63)). – ISSN 1728-3817


  В статті сформульовано алгоритм геоінформаційного картографування земельних ресурсів на основі інфраструктур просторових даних (ІПД). Визначені головні та другорядні елементи ІПД, необхідні для ГК земельних ресурсів, встановлені основні вимоги до їх ...
147134
  Самсонов Т.Е. Алгоритм геометрического упрощения множества линий путем стягивания ребер графа с сохранением топологии / Т.Е. Самсонов, О.П. Якимова, В.В. и др. Алексеев // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 3. – С. 29-36 : рис. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 0016-7126
147135
   Алгоритм декодування структурно-логічних кодів, інфімумних диз"юнктивних нормальних форм булевих функцій / С.В. Лєнков, Ю.Д. Іванов, В.О. Осипа, О.С. Захарова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 85-89. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 16/17). – ISSN 1728-3817


  Розроблено алгоритм декодування структурно-логічних кодів, інфімумних диз"юнктивних нормальних форм булевих функцій, представлених природним образом на основі куба Е n єдиного кодуючого формату (ЕКФ). The decoding algorithm of structurally-logical ...
147136
  Вальковский В.А. Алгоритм десеквенции операторных схем. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.09 / Вальковский В.А.; Сибирское отд-ние АН СССР. – Новосибирск, 1974. – 30л.
147137
  Лупанов В.П. Алгоритм диагностики и лечения больных с болью в грудной клетке и нормальной коронарной ангиограммой (кардиальным синдромом X) // Медицина неотложных состояний : науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2015. – № 7 (70). – С. 26-30. – ISSN 2224-0586
147138
  Бушуєва І. Алгоритм диверсифікації кредитів комерційного банку : теорія і практика / І. Бушуєва, Дем"яненко // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 6. – С. 20-22 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв
147139
  Бушуєва І. та інш. Алгоритм диверсифікації кредитів комерційного банку // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 2. – С.42-47. – ISSN 1605-2005
147140
   Алгоритм діагностики етіології синдрому внутрішньогрудної лімфаденопатії / М.С. Опанасенко, О.В. Терешкович, О.Е. Кшановський, М.І. Калениченко, Б.М. Конік, І.М. Купчак, Л.І. Леванда, В.І. Борисова // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна, академія медичних наук України. – Київ, 2015. – Т. 21, № 3/4. – C. 367-375. – ISSN 2413-7944
147141
  Головач І.Ю. Алгоритм діагностики та покрокового лікування остеоартриту: на допомогу сімейному лікарю // Ліки України : науково-практичний журнал для лікарів та провізорів / ТОВ "Медікс Груп" ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Щупика МОЗ України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; голов. ред. Чайковський Ю.Б. – Київ, 2017. – № 5 (211). – С. 16-21. – ISSN 1997-9894
147142
  Сливінська Інна Алгоритм дій жителів будинку при виявленні ознак можливості терористичного акту // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 6, червень. – С. 31 : фото
147143
  Осадчук Л.В. Алгоритм дій керівника цивільного захисту в режимі повсякденного функціонування та підвищеної готовності // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 11, листопад. – С. 21
147144
  Трембовецький О.Г. Алгоритм дій коменданта оперативно-бойової прикордонної комендатури при організації службово-бойової діяльності підрозділу // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2015. – № 3 (24). – С. 175-180. – ISSN 2311-7249


  У статті проведений аналіз організаторської діяльність низки комендантів оперативно-бойової прикордонної комендатури (ОБПК) який показав різне розуміння ними цієї діяльності та відмінність у підходах до неї. На наш погляд уніфікація процесу їх роботи ...
147145
  Алданова К.Ю. Алгоритм дій нотаріуса при посвідченні правочинів про відчуження земельних ділянок // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 6 (80). – С. 19-24


  У статті подано загальний перелік дій, які має вчинити нотаріус при зверненні до нього особи з вимогою посвідчити правочин про відчуження земельної ділянки; окреслюється перелік документів, які мають бути при цьому витребувані; описується порядок ...
147146
  Катеринчук І.С. Алгоритм для визначення раціонального маршруту руху в геоінформаційних системах / І.С. Катеринчук, Р.В. Рачок, Д.А. Мул // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 320-322
147147
  Кармазіна М.С. Алгоритм дослідження політичних ідентичностей у сучасній Україні (на прикладі ідентичностей міста / міської громади як політичного співтовариства) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2015. – № 3 (77), травень - червень. – C. 4-77
147148
  Почтовюк А.Б. Алгоритм дослідження раціональності управління вищою освітою: метод ранжування // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 17-20. – (Економічні науки ; № 1 (4), червень)


  У статті запропоновано підхід до упорядкування векторів сполучення інтересів суб"єктів системи вищої освіти на шляху досягнення раціональності управління вищою освітою. Метод ранжування дозволяє визначити пріоритетність одних напрямів взаємодії перед ...
147149
  Антощук М.Л. Алгоритм досліджень рельєфу як агроресурсу // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 18-21 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1561-4980
147150
  Родосский К.А. Алгоритм Евклида / К.А. Родосский. – Москва : Наука, 1988. – 239 с.
147151
  Усачов А.С. Алгоритм еластичної сітки для реконструкції кілець в RICH-детекторі експерименту СВМ та його реалізація на багатоядерних процесорах / А.С. Усачов, І.В. Кисіль // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 88
147152
  Голованенко М.В. Алгоритм застосування економіко-математичних моделей для підвищення ефективності бурякоцукрового комплексу України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка,; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 230-237


  Стаття присвячена проблемі застосування апарату економіко-математичного моделювання для прийняття управлінських рішень, спрямованих на підвищення ефективності бурякоцукрового комплексу України. Сформульовано пропозиції щодо типів моделей, необхідних ...
147153
  Строкаль В. Алгоритм здійснення професійно-практичного навчання майбутніх екологів // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2012. – Т. 15, ч. 1. – С. 75-81


  Стаття присвячена практичній підготовці майбутніх екологів. Розроблено алгоритм професійно-практичного навчання студентів, розкрито його суть та основні положення.
147154
  Соколова А.М. Алгоритм здійснення фандрайзингової діяльності // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 9/10. – С. 35-38. – ISSN 1728-6220
147155
  Чорна Л.В. Алгоритм зловживання суспільними ідеалами // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 111 (№ 8). – C. 225-230. – ISSN 2076-1554
147156
  Маляр М.М. Алгоритм зменшення кількості критеріїв в багатокритеріальній задачі лінійного програмування / М.М. Маляр, Н.Е. Цицика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 288-291. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Пропонується алгоритм зменшення кількості критеріїв ефективності багатокритеріальних задач лінійного програмування, який полягає у розбитті множини цільових функцій на підмножини, з подальшим об"єднанням у деяку "сумарну" функцію.
147157
  Дудченко І. Алгоритм знаходження індексу та відповідного власного вектора матриці суміжності сильно зв"язного cагайдака / І. Дудченко, М. Плахотник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 35-38. – (Математика. Механіка ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  Описано числовий алгоритм знаходження індексу та відповідного йому додатного власного вектора для матриці суміжності сильно зв"язного сагайдака без петель та кратних стрілок. The numerical algorithm for calculating index and correspond eigen vector of ...
147158
  Антосяк П.П. Алгоритм знаходження медіани Кемені-Снелла методом ідеальної точки / П.П. Антосяк, О.Ф. Волошин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 133-137. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Пропонується алгоритм знаходження строгого результуючого ранжування, на основі послідовного виключення циклів. Наводяться результати обчислювального експерименту. Ключові слова: ранжування, медіана Кемені-Снелла, цикл. At present the algorithm ...
147159
  Трифонов Г.Д. Алгоритм и программа для централизованной обработки данных системы зондирования атмосферы "РКЗ-Метеор" / Г.Д. Трифонов. – М, 1973. – 76с.
147160
   Алгоритм и программа расчета кривых ВЭЗ ВП и на ЭВМ. – Москва : ВСЕГИНГЕО, 1975. – 45 с. – (Всесоюзный научно-исследовательский институт гидрогеологии и инженерной геологии : Ротапринтная серия ; № 290)
147161
  Шевчук Л.Б. Алгоритм и программа численного построения на ЭВМ / Л.Б. Шевчук. – К., 1974. – 38с.
147162
   Алгоритм и программа эквивалентирования электрических сетей / М.А. Грицай, В.Г. Журавлев, Е.А. Розенкранц, М.А. Чиник; М.А. Грицай, В.Г. Журавлев, Е.А. Ровенкранц ; отв. ред. В.Г. Холмский ; АН МССР, Отд. энергетич. кибернетики. – Кишинев : Штиинца, 1976. – 88 с.
147163
  Ботвинник М.М. Алгоритм игры в шахматы / М.М. Ботвинник. – М., 1968. – 96с.
147164
  Альтшуллер Г.С. Алгоритм изобретения / Г.С. Альтшуллер. – Москва, 1969. – 272с.
147165
  Альтшуллер Г.С. Алгоритм изобретения / Г.С. Альтшуллер. – Москва, 1973. – 296с.
147166
  Генералюк Л. Алгоритм і варіанти концепту "картина": вплив образотворчого мистецтва на літературний стиль Шевченка
147167
  Лозинський О.Є. Алгоритм і програмне забезпечення для оцінки освоюваності позабалансових запасів нафти в малопродуктивних пластах / О.Є. Лозинський, В.О. Лозинський // Геоінформатика : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України. – Київ, 2016. – № 4 (60). – С. 5-12 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1684-2189
147168
  Шаманська О.І. Алгоритм інвестування розвитку ресурсного потенціалу підприємства : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 6 (108). – С. 157-161 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
147169
  Марченко О.О. Алгоритм інтеграції знань з електронних енциклопедій у семантичні онтологічні мережі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 193-198. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В роботі описаний метод автоматичного зв"язування статей електронної енциклопедії з вузлами понять онтологічної бази знань. Метод перевірено в експериментах з он-лайн енциклопедією Wikipedia та онтологією WordNet. Якість розв"язання неоднозначностей ...
147170
  Кузнець Л.Ф. Алгоритм інформаційного забезпечення вищої ланки державного керівництва : інформаційні технології в економіці та управлінні / Л.Ф. Кузнець, О.П. Кучеров // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 10. – С. 150-156 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв
147171
  Кудря Ю. Алгоритм калібрування узагальненої залежності Таллі-Фішера методом максимальної правдоподібності для двовимірної гаусової функції селекції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 29-33. – (Астрономія ; Вип. 44). – ISSN 1728-3817


  Методом максимальної правдоподібності отримано вирази для коефіцієнтів та дисперсії узагальненої залежності Таллі-Фішера з урахуванням селекції спостережних даних. Показано, що такі оцінки для коефіцієнтів звичайних двопараметричних залежностей ...
147172
  Джулый В.М. Алгоритм кастеризации стиснення вектора характерних ознак графычних зображень / В.М. Джулый, С.Р. Красильников // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 65-70


  У статті представлено алгоритм кластеризації для стиснення вектора характерних ознак графічних зображень. Базуючись на запропонованному підході, розроблено алгоритм рандомізованої кластеризації з метою безпечного хешування, пропонується нова функція ...
147173
  Лапчинская М.П. Алгоритм классификации однородных текстур земной поверхности, основанный на построении функций принадлежности // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 9. – С. 49-58 : рис., табл. – Библиогр.: 3 назв. – ISSN 0016-7126
147174
  Шніпко О.С. Алгоритм кластеризації мезо-економічних систем за рівнем їхньої здатності до протидії загрозам // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 6(61). – С. 3-13. – Бібліогр.: на 8 пунктів
147175
  Глинчук Л.Я. Алгоритм криптографічного стиснення інформації за допомогою дерева штерна-брокко // Проблеми програмування : науковий журнал.Спеціальний випуск / НАНУ, Ін-т програмних систем. – Київ, 2008. – № 2/3 : 90-річчю НАНУ присвяч. Матеріали 6-ої міжнар. наук.-практ. конференції з програмування. 27-29 05. 08 р. Київ. – С. 575-578. – ISSN 1727-4907
147176
  Дзюба П.А. Алгоритм кусково-поліноміальної апроксимації даних експериментальних випробувань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 128-130. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  Розроблено алгоритм апроксимації неоднорідних даних експериментальних випробувань у вигляді кусково-неперервних поліномів, що ґрунтується на поєднанні методу найменших квадратів відшукання коефіцієнтів поліномів і покоординатного спуску для обчислення ...
147177
  Булекбаев А. Алгоритм метода интегральных соотношений для расчета смешанных течений газа : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Булекбаев А.; АН КазССР, Объед. Уч. сов. отд. физ.мат. наук. – Алма-Ата, 1967. – 16л.
147178
   Алгоритм метода локальных вариаций для задач с частными производными. – М, 1971. – 29с.
147179
  Хачай О.А. Алгоритм моделирования акустических волн, распространяющихся в слоисто-блоковой среде с составными иерархическими включениями / О.А. Хачай, А.Ю. Хачай, О.Ю. Хачай // Геоінформатика : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України ; редкол.: М.А. Якимчук, В.М. Єремєєв, І.М. Корчагін [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (66), квітень - червень. – С. 60-66 : рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1684-2189
147180
  Клименко І. Алгоритм монографічного вивчення ключових слов"янських обрядово-пісенних форм ("макротипів") (на прикладі колядок з віршем 5+5+3) // Проблеми етномузикології : збірник наукових статей / М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 8. – С. 45-63. – (Слов"янська мелогеографія ; кн. 4)
147181
  Беляев С. Алгоритм на завтра. Научная экспертиза прибавит в точности // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 18 мая (№ 19/20)


  В рамках сотрудничества Российского фонда фундаментальных исследований и компании Elsevier в Томске, на базе Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники, прошла научно-практическая конференция “Региональное лидерство в ...
147182
  Рубльов Б.В. Алгоритм наближеної побудови еліпса мінімальної площі для заданого многокутника // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 46-56. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  В роботі запропоновано алгоритм наближеної побудови еліпса мінімальної площі для заданої скінченної сукупності точок, який використовує його геометричні властивості. Запропонований алгоритм, на відміну від вже існуючих, дозволяє побудувати таке ...
147183
  Рубльов Б.В. Алгоритм наближеної побудови еліпсоїда мінімального об"єму в m-вимірному евклідовому просторі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 207-213. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  В роботі доводяться деякі геометричні властивості еліпсоїда мінімального об"єму для заданої скінченної сукупності точок в m-вимірному просторі. На основі цих властивостей запропоновано простий та швидкий в реаяізації алгоритм наближеної побудови ...
147184
  Винярський Я.Я. Алгоритм навчання розпізнаванню ситуацій зміни стану безпеки державного кордону // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 35. – С. 137-148
147185
  Льовкін О.А. Алгоритм надання екстреної медичної допомоги при надзвичайних станах на догоспітальному етапі / О.А. Льовкін, К.В. Серіков, Б.М. Голдовський // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика : М-во охорони здоров"я України ; голов. ред. Ю.В. Вороненко ; редкол.: Р.А. Абизов, М.Л. Анкін, О.О. Біляєва [та ін.] / Національна, академія післядипломної освіти імені Шупика П.Л. медична. – Київ, 2014. – Вип. 23, кн. 1. – C. 51-55. – ISSN 2227-7404
147186
  Шостоковский Б.И. Алгоритм наилучшего равномерного приближения функций одной переменной / Б.И. Шостоковский. – М., 1972. – 27с.
147187
  Ваколюк Т.В. Алгоритм нечіткого семантичного порівняння текстової інформації / Т.В. Ваколюк, О.І. Комарницька // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 39. – С. 163-167


  У статті описано алгоритм, який надає можливості порівнювати за змістом тексти–відповіді на запитання, що подані студентом, з варіантами правильних відповідей. Розроблений алгоритм передбачає автоматизоване формування лексичних одиниць тексту з ...
147188
  Петутіна Ю. Алгоритм нотаріальної дії: передача заяви. Заклик до перемоги права над практикою // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2018. – № 2 (98), квітень 2018 р. – С. 96-107
147189
  Савельев Д.М. Алгоритм обобщенной оценки кластеризации данных / Д.М. Савельев, М.Ю. Шестопалов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 205-209. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В данной статье рассматривается алгоритм определения оптимального количества кластеров в разбиении данных с помощью Fuzzy C-Means (FCM) алгоритма нечеткой кластеризации. Предлагается алгоритм формирования единой оценки качества разбиения данных на ...
147190
  Тимошин Ю.В. Алгоритм обращенного продолжения волновых полей КМПВ / Ю.В. Тимошин, С.А. Бирдус, С.Н. Стовба // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1987. – С. 40-42. – Бібліогр.: 21 назва. – (Геология ; № 6)
147191
  Яременко Д.О. Алгоритм обчислення метрики дотичних / Д.О. Яременко, Б.В. Рубльов, В.Б. Шаманська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 141-144. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-40-2


  В статті подається алгоритм порівняння фігур у метриці дотичних. In this paper the algorithm of figure comparison in the tangent metric is described.
147192
  Семенчук А.В. Алгоритм обчислення раціональних вкорочень мішаного періодичного рекурентного дробу 3-го порядку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 38-42. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Розглядаються раціональні вкорочення періодичного рекурентного дробу 3-го порядку. Examining of rational estimations of recurrence periodical fraction of 3-order.
147193
  Семенчук А.В. Алгоритм обчислення раціональних вкорочень періодичного рекурентного дробу 3-го порядку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 11-16. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  Розглядаються раціональні вкорочення періодичного рекурентного дробу 3-го порядку. Ключові слова: періодичний рекурентний дріб 3-го порядку, раціональні вкорочення періодичного рекурентного дробу 3-го порядку, параперманент. Examining of rational ...
147194
  Хміль С. Алгоритм опрацювання панорамних спектрограм гравітаційних лінз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 39-43. – (Астрономія ; вип. 45). – ISSN 1728-3817


  Подано опис програмного коду, який визначає основні параметри зображень, отриманих в кожному спектральному каналі при двохвимірній спектроскопії гравітаційної лінзи. Наведено приклад його застосування до модельних даних і стисло обговорюється подальше ...
147195
  Грынь В.И. Алгоритм определения оптических свойств полидисперсных ансамблей композитных частиц / В.И. Грынь, В.А. Овсянников. – Москва : ВЦ АН СССР, 1986. – 51 с.
147196
  Гондюл В.П. Алгоритм определения паразитных электромагнитных связей при машинном конструировании РЭА / В.П. Гондюл, В.Й. Возненко, И. Данченко // Вестник Киевского политехн. ин-та. Сер.Радиотехн. и электроакустики : Вища школа, 1975. – Вып. 12
147197
  Сумец А.М. Алгоритм определения рациональной структуры системы региональных логистических кластеров / А.М. Сумец, Ю.И. Кушнерук // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2012. – № 3 (40). – С. 33-41 : фото, табл., рис. – Библиогр.: 1 назв.
147198
  Ляшко С.І. Алгоритм оптимального керування переносом суміші ізотопів / С.І. Ляшко, Д.А. Клюшин, Г.М. Стешенко // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2010. – № 4 (103). – С. 51-61. – (Серія "Прикладна математика"). – ISSN 0868-6912


  В роботi розглянуто задачу оптимального керування переносом сумiшi радiоiзотопiв. Знайдено умови iснування оптимального керування, а також побудовано алгоритм розв"язку вiдповiдної задачi iдентифiкацiї точкових джерел.
147199
   Алгоритм оптимального планування технічного обслуговування елементів мережі зв"язку / В.О. Зеленцов, В.А. Заславський, С.В. Волкович, О.В. Франчук // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 28-33. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Формулюється постановка й будується алгоритм розв"язку задачі технічного обслуговування мережі зв"язку. Описуються процедури звуження області пошуку. Розглядаються можливості програмного забезпечення для розв"язку задачі.
147200
  Кулян В.Р. Алгоритм оптимальної диверсифікації портфеля акцій / В.Р. Кулян, О.О. Юнькова, М.В. Коробова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016


  Розглядається математична задача оптимальної диверсифікації портфеля акцій на основі розв"язання двокритеріальної оптимізаційної задачі. The problem of optimal diversification of the portfolio is considered. Based on mathematical models of the ...
147201
  Матвієнко В.Т. Алгоритм оптимизації багатомірного модального регулятора // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 286-291. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається задача оптимального вибору структури розподілу керуючого сигналу в лінійній системі з метою мінімізації норми матриці коефіцієнтів підсилення в зворотному зв"язку закону модального регулювання.
147202
  Семенов В.В. Алгоритм оптимізації лінійних розподілених систем з передопуклими множинами допустимих керувань / В.В. Семенов, О.В. Чубенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 131-134. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-003-6. – ISSN 1812-5409


  При різних припущеннях щодо поведінки похибок розв"язання ітераційних підзадач досліджено збіжність методу лінеаризації для узагальненої оптимізації лінійних розподілених систем з передопуклими множинами допустимих керувань. Ключові слова: метод ...
147203
  Матвієнко В.Т. Алгоритм оптимізації модальних регуляторів / В.Т. Матвієнко, І.В. Шапран // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 120-123. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  Розглядається задача оптимального вибору структури розподілу керуючого сигналу в лінійній системі з метою мінімізації норми матриці коефіцієнтів підсилення в зворотному зв"язку закону модального регулювання. Ключові слова: модальне керування, ...
147204
  Васильєв А. Алгоритм оптимізації управління водокористуванням у ринкових умовах господарювання // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2014. – № 10 (336), жовтень. – С. 49-50. – ISSN 1810-3944
147205
  Гондюл В.П. Алгоритм ортогональной трассировки соединений с выполнением требований электромагнитной совместимости / В.П. Гондюл, В.В. Парахин // Автоматизация проектирования в электронике, 1977. – Вып. 16
147206
   Алгоритм оценки и критерий качества упаковки полимерных микросфер / А.А. Козлов, С.Д. Абдуллаев, В.Р. Флид, С.А. Гусев // Журнал физической химии / Рос. акад. наук. – Москва, 2016. – Т. 90, № 9. – C. 1381-1384. – ISSN 0044-4537
147207
  Нуриев Н.К. Алгоритм оценки качества владения компетенцией на основе показателя глубины усвоенных знаний / Н.К. Нуриев, С.Д. Старыгина, Д.А. Ахметшин // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научно-теоретический журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 11, ноябрь. – C. 64-66. – ISSN 1026-955X


  Рассмотрена проблема, связанная с организацией подготовки инженеров по требованиям нового образовательного стандарта. Проблема состоит в том, что на практике возникает вопрос, как, исходя из результатов итогового теста на наличие знаний, оценить ...
147208
  Бабина О.Є. Алгоритм оцінки конкурентоздатності транспортно-експедиторських підприємств / О.Є. Бабина, В.М. Семесько // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 5. – С. 32-35.
147209
  Кирилюк С.М. Алгоритм оцінки рельєфу Хотинської височини для зведення садів // Фізична географія та геоморфологія : Міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2006. – Вип. 51 : Присв. ювілеям зав. каф. геоморф. та палеогр. КНУШ, проф. П.К. Заморія (1906-1975) та Ю.О.Кошика (1936-1994). – С. 214-220. – Бібліогр.: 35 назв. – ISSN 0868-6939


  Петро Костьович Заморій заснував каф. геоморфології КНУТШ
147210
  Гринасюк А.Р. Алгоритм оцінювання атрактивності ландшафтів // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 28. – С. 232-239 : рис. – Бібліогр.: 27 назв.
147211
  Ковальчук О.Ф. Алгоритм оцінювання рівня розвитку систем різної природи // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), September 18-23, 2006 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), intern. conference. – [S. l. : s. n.], 2006. – С. 119-120
147212
  Летичевский А.А. Алгоритм Очевидности Глушкова / А.А. Летичевский, А.В. Лялецкий, М.К. Мороховец // Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т кибернетики им. М.В. Глушкова. – Киев, 2013. – Т. 49, № 4. – С. 3-16. – ISSN 0023-1274


  Данная статья посвящена обзору результатов работ по Алгоритму Очевидности, которая выполнялась В.М. Глушковым и его учениками в течении многих лет и продолжается в настоящее время.
147213
  Авдєєва Т.В. Алгоритм перевірки ізоморфізму одного класу орграфів // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 11-17. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  У роботі описується новий алгоритм перевірки ізоморфізму орграфів, які є сагайдаками нетерових напівдосконалих кілець.
147214
  Савкіна М.Ю. Алгоритм перевірки на коректність моделі двофазної нелінійної регресії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 115-120. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 3). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
147215
  Чейлитко Н. Алгоритм перекладу українських генітивних іменних конструкцій англійською мовою // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 316-318
147216
  Осьмук Л.А. Алгоритм перехода к компетентностной модели подготовки специалиста // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 3 (32). – С. 127-134. – ISSN 1811-0916
147217
  Деркач М.М. Алгоритм перроначальных следственных действий с учетом типичных следственных ситуаций (по преступлениям, связанным с причинением вреда здоровью) // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2008. – С. 415-421. – (Юридична ; Вип. 1)
147218
  Крак Ю.В. Алгоритм підгонки параметричної моделі голови людини до реального зображення / Ю.В. Крак, О.В. Кривко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 259-267. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається алгоритм параметричного моделювання просторової моделі голови людини для створення віртуальних прототипів реальних образів голови на основі еталонної моделі.
147219
  Лищенко О.Г. Алгоритм підготовки управлінської звітності / О.Г. Лищенко, А.Ю. Козік // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 48-51. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 6 (87)). – ISSN 1814-1161
147220
  Луганский И.Л. Алгоритм планирования в вычислительных системах реального времени / И.Л. Луганский. – М., 1988. – 12с.
147221
  Цицарєв В.М. Алгоритм планування відновлення пошкодженої радіоелектронної техніки / В.М. Цицарєв, О.В. Доброхотов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 13-17. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 5/7). – ISSN 1728-3817


  Пропонується алгоритм, що дозволяє формувати близький до оптимального план відновлення пошкодженої радіоелектронної техніки. Алгоритм заснований на використанні нечіткого опису поняття стану пошкодження.
147222
  Гнатієнко Г.М. Алгоритм побудови групового ранжування об"єктів на множині експертних ранжувань / Г.М. Гнатієнко, О.В. Дробот // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 193-197. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Наводиться ефективний алгоритм побудови групового ранжування об"єктів на основі модифікованої процедури відсіювання неперспективних варіантів.
147223
  Шкуліпа П.А. Алгоритм побудови діагностичної моделі транзистора в режимі відсічки для енергодинамічного методу діагностування // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 39. – С. 229-233


  Розглядається алгоритм побудови діагностичної моделі транзистора в режимі відсічки для енергодинамічного методу діагностування. Даний алгоритм дозволяє визначати діагностичні параметри транзистора і являється основою для побудови автономних ...
147224
  Лазарева М.Г. Алгоритм побудови збалансованого бізнес-портфеля холдингової компанії // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 3. – С. 255-261 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2222-0712
147225
  Волощук С.Д. Алгоритм побудови інтегральних моделей диференціально визначених просторово зосереджених динамічних систем / С.Д. Волощук, О.В. Когут, В.А. Стоян // XVI international conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), October 4-8, 2010 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), intern. conference. – Київ : Освіта України, 2010. – С. 47. – ISBN 978-966-188-165-4
147226
  Антосяк П.П. Алгоритм побудови колективного ранжування на основі методу вектора спаду // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 144-147. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Пропонується алгоритм знаходження строгого результуючого ранжування на основі методу вектора спаду. Ключові слова: ранжування, вектор спаду, медіана Кемені-Снелла, ВГ-медіана. At present the algorithm solving for the strict resultant ranking which is ...
147227
  Попов М.А. Алгоритм повышения разрешения субпиксельно смещенных изображений / М.А. Попов, С.А. Станкевич, С.В. Шкляр // Математичні машини і системи : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем математичних машин і систем Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 29-36. – ISSN 1028-9763


  Викладено математичну модель і алгоритм відновлення зображення підвищеної розрізненості шляхом спільної обробки вхідних зображень низької розрізненості, субпіксельно зміщених одно відносно одного. Досягається підвищення розрізненості, близьке до ...
147228
  Коваль С.С. Алгоритм подбора состава нестандартного изделия на машиностроительном предприятии // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : [науковий журнал] / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 2 (97), ч. 1. – С. 33-37 : рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1995-0519
147229
  Уманський В.І. Алгоритм порівняння відбитків пальців за структурою сусідства особливих точок // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 239-242. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  З вдосконаленням комп"ютерної техніки стали доступні значні обчислювальні ресурси, що дало поштовх до розвитку систем автоматичної ідентифікації відбитків. Потреба в подібних системах виникає як у комерційних компаній для контролю доступу в виробничі ...
147230
  Петуніна Ю. Алгоритм посвідчення договору про припинення права на аліменти для дитини у зв"язку з передачею права власності на нерухоме майно // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (97), лютий 2018 р. – С. 71-79
147231
  Волошин О.Ф. Алгоритм послідовного аналізу варіантів для розв"язання міжгалузевої моделі Леонтьєва-Форда // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 171-175. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-966-581-059-6


  Застосовується метод послідовного аналізу варіантів [3] для розв"язання балансової моделі Леонтьєва-Форда взаємодії економіки та навколишнього середовища.
147232
  Епихов Г.П. Алгоритм построения математической модели речного бассейна с учетом взаимодействия стока в речной сети и плановой фильтрации подземных вод. / Г.П. Епихов. – М., 1979. – 23с.
147233
  Катеринич Л.О. Алгоритм пошуку зв"язків і залежностей у даних веб-сторінок / Л.О. Катеринич, Ю.Ю. Петелько // Проблеми інформаційних технологій / М-во освіти і науки України ; Херсон. нац. техн. ун-т ; голов. ред. Ходаков В.Є. ; редкол.: Бардачов Ю.М., Ходаков В.Є., Павлов О.А. [та ін.]. – Херсон, 2018. – № 01 (023), травень. – С. 241-247. – ISSN 1998-7005
147234
  Порхун О.В. Алгоритм пошуку оптимальної вибірки .для вирішення задач класифікації багатовимірних об"єктів, його обчислювальна складність // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 141-144. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-87-7. – ISSN 1812-5409


  В статті розглядається новий універсальний алгоритм пошуку оптимальної вибірки для побудови векторів ознак об"єктів в задачах класифікації. Наводяться оцінки складності запропонованого алгоритму із врахуванням випадків наявності у вибірці прикладів з ...
147235
   Алгоритм пошуку семантично подібних документів / С.В. Лєнков, В.М. Джулій, І.В. Муляр, Л. Охрамович // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : наук.-практич. журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2013. – № 2 (17). – С. 25-30


  На основі проведеного дослідження запропоновано структуру інформаційної системи обробки даних, особливість якої полягає в принципах функціонування підсистем, націлених на підвищення партинентності і релевантності пошуку неструктурованої інформації.
147236
  Бондаренко Е. Алгоритм практичної розробки інтерактивної тематичної карти критичної інфраструктури міста Києва / Е. Бондаренко, Р. Шорохова, М. Кирилюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 5-10. – (Географія ; вип. 2 (71)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто питання розробки багатофункціональної інтерактивної тематичної карти критичної інфраструктури міста Києва з формулюванням відповідного алгоритму. На основі аналізу існуючих технологічних рішень практичної розробки інтерактивних карт – ...
147237
  Кулакевич М. Алгоритм придбання діючого бізнесу // Юридична газета. – Київ, 2017. – 30 травня (№ 22). – С. 10-11
147238
   Алгоритм прийняття рішення ідентифікації фізичних осіб на основі системи правил і ваг / В.М. Джулій, К.В. Лукіна, Л.В. Солодєєва, І.А. Хлистун // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. № 53. – С. 69-78. – ISSN 2524-0056
147239
  Івохін Є.В. Алгоритм прийняття рішень в ситуації з нечіткими вихідними даними / Є.В. Івохін, Л.Т. Аджубей, С.О. Бабанін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 102-105. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-67-9. – ISSN 1812-5409


  Для підтримки прийняття рішень в умовах неточно або нечітко заданої інформації запропоновано підхід для вибору рішення особою, що приймає рішення, на основі кластеризаиії нечітких вихідних даних у групи з їх подальшим аналізом. Описано алгоритм, що ...
147240
  Решетюк В.М. Алгоритм прийняття рішень для проведення крапельного зрошення в теплиці із використанням інформації про стан рослин / В.М. Решетюк, Т.І. Лендєл, Б.В. Куляк // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 261. – С. 111-120 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
147241
  Марценюк В.П. Алгоритм прикладного системного аналізу для задачі забезпечення умов життєдіяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 175-179. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Представлено алгоритм прикладного системного аналізу у застосуванні до задачі забезпечення умов життєдіяльності. Введено поняття проблематики, цілей, критеріїв, альтернатив та сценаріїв.
147242
  Тимошин Ю.В. Алгоритм прискореного вивчення швидкостей сейсмічних хвиль за даними багаторазових перекриттів = геологія / Ю.В. Тимошин, Г.Д. Лісний // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 83-86 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 2)
147243
  Кравець О.Я. Алгоритм прогнозування паводочного стоку // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2005. – № 1. – С. 33-36 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1726-5428
147244
  Сумець О.М. Алгоритм проектування логістичної системи підприємства // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2012. – № 1 (38). – С. 54-66 : табл., рис., фото. – Бібліогр.: 13 назв
147245
  Безшейко В. Алгоритм професійного спілкування лікаря в окремих клінічних ситуаціях / В. Безшейко, І. Давиденко // Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2017. – № 16 (635). – С. 12-13
147246
  Малихіна К. Алгоритм профорієнтації у взаємодії ВНЗ та школи // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5/6 (155). – С. 95-103. – ISSN 1682-2366
147247
  Красовська О.Ю. Алгоритм процесу маркетингового дослідження // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 21, листопад. – С. 34-39 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
147248
  Шевченко Н.В. Алгоритм развития профессионально-целевых установок специалиста в условиях конкуренции // Вісник Міжнародного Слов"янського університету : український науково-теоретичний журнал / Міжнародний Слов"янський університет. – Харків, 2009. – С. 39-43. – (Соціологічні науки ; Т. 12, № 1). – ISSN 1562-9961
147249
  Ляшко И Н. Алгоритм расщепления для вариационных неравенств с максимальными монотонними операторами / И Н. Ляшко, В.В. Семенов, Л.М. Чабак // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 3 (117). – С. 131-139. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  В работе для решения вариационных неравенств с многозначными монотонными операторами, действующими в гильбертовом пространстве, предложен алгоритм расщепления без вычисления резольвент. Доказана теорема о слабой эргодической сходимости алгоритма.
147250
  Слабоспицький О.С. Алгоритм рекурентного оцінювання параметрів нелінійних дискретних динамічних систем методом найменших квадратів з мінімальним відхиленням від точок ""тяжіння"" при некласичних припущеннях // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2010. – № 4 (103). – С. 94-100. – (Серія "Прикладна математика"). – ISSN 0868-6912


  Розглядається оцiнка методу найменших квадратiв вектора стацiонарних параметрiв для нелiнiйної дискретної динамiчної системи при можливому порушеннi класичних припущень, якi гарантують її єдинiсть. Для цiєї оцiнки з найменшою нормою вiдхилення вiд ...
147251
  Логутова Т.Г. Алгоритм реструктуризації кредиторської заборгованості підприємства : економіка та управління підприємствами / Т.Г. Логутова, Д.О. Дресвянніков // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 89-96 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
147252
   Алгоритм решения двукритериальной задачи построения оптимального портфеля рисковых активов / Ф.Г. Гаращенко, В.Р. Кулян, В.Н. Петрович, Е.А. Юнькова // Проблемы управления и информатики : международный научно-технический журнал / НАН Украины ; Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова ; Ин-т космич. исследований ; глав. ред.: В.М. Кунцевич ; редкол.: В.М. Белов, С.Н. Васильев, Ф.Г. Гаращенко [и др.]. – Киев, 2018. – № 4, июль - август. – С. 148-156. – ISSN 0572-2691
147253
  Бакман Е.Г. Алгоритм решения задач линейного программирования большого объема. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 007 / Бакман Е.Г.; Моск. физ.-техн. ин-т. – М., 1972. – 15л.
147254
  Орлов В.С. Алгоритм решения задач оптимального управления методом сопряженных градиентов / В.С. Орлов. – М., 1972. – 36с.
147255
  Скоков В.А. Алгоритм решения линейных и нелинейных задач методом наименьших квадратов на языке АЛГОЛ. / В.А. Скоков. – М., 1972. – 16с.
147256
  Черепаха В.М. Алгоритм роботи наставника з новоприйнятими педагогічними працівниками // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 4, квітень. – С. 10-11
147257
  Зінько П.М. Алгоритм розв"язування двомірної крайової задачі, який базується на теорії розв"язуючих операторів // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 185-188. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Виводяться формули для знаходження наближеного розв"язку першої крайової задачі параболічного типу в двомірному випадку, які базуються на теорії розв"язуючих операторів.
147258
  Волошин О.Ф. Алгоритм розв"язування задачі прийняття порядку денного / О.Ф. Волошин, Г.М. Гнатієнко, Н.Б. Єпік // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 124-131. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Розглядається проблема прийняття такого порядку денного роботи колективу, який би певною мірою задовольняв усіх його членів. Постановки задач знаходження результуючого порядку денного (ранжування питань) формалізовано у класі одно- та ...
147259
  Верлань Д.А. Алгоритм розв"язування інтегрального рівняння Вольтерри і роду при апроксимації ядер сплайнами // Математичне та комп"ютерне моделювання : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 23-32. – (Фізико-математичні науки ; вип. 8). – ISSN 2308-5878
147260
  Ситар Г. Алгоритм розпізнавання синтаксичних фразеологізмів (для послідовності чотирьох слів) // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т ; редкол.: Гудманян А.Г., Межжеріна Г.В., Архангельська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 35. – С. 31-39. – ISSN 2413-3094


  "У статті здійснено спробу побудови алгоритму розпізнавання синтаксичних фразеологізмів для випадків чотирьох слів, розташованих у тексті поспіль. Спираючись на результати попередніх теоретичних досліджень, виділено формальні і статистичні параметри, ...
147261
   Алгоритм сжатия сигналов речевых команд управления функциями беспилотного летательного аппарата / А.Ю. Лавриненко, Г.Ф. Конахович, Р.С. Одарченко, Д.И. Бахтияров // Авиационно-космическая техника и технология : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. аэрокосмический ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьк. авиационный ин-т". – Харьков, 2016. – 3 (130), май - июнь. – С. 57-67. – ISSN 1727-7337
147262
  Шорина Н.С. Алгоритм симплекс-метода с использованием метода отражений / Н.С. Шорина. – М, 1970. – 24с.
147263
  Доленко Г.О. Алгоритм системної оптимізації у процедурі прийняття рішень в умовах невизначеності / Г.О. Доленко, А.О. Лук"янець // Матеріали XVI Міжнародної науково-практичної конференції "Шевченківська весна - 2018" : квіт. 2018 р., Київ, Україна / "Шевченківська весна - 2018", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 32-34
147264
  Бєлікова В В. Алгоритм складання контрольних запитань як основа комплексної діагностики навчальних досягнень студентів // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2014. – № 42/43. – С. 120-125. – ISSN 2074-8922
147265
  Затайдух О. Алгоритм складоподілу мовленнєвої послідовності як етап створення програми синтезу української мови // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 110-112
147266
  Меланченко А.Г. Алгоритм скоординованного управления БПЛА / А.Г. Меланченко, А.А. Синча, Д.А. Чмуль // Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності : збірник тез доп. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2016 р. / М-во оборони України, Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Наук. центр сухопутних військ ; [відп. за вип. Лучук Е.В.]. – Львів : Національна академія сухопутних війск, 2016. – С. 50-51
147267
  Шило В.П. Алгоритм случайного повторного локального поиска решения задачи о покрытии минимальной мощности // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 2 (112). – С. 53-60. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  В статье рассмотрена задача о покрытии минимальной мощности (MCSCP), которая является NP-трудной и имеет многочисленные практические приложения. MCSCP - наиболее сложный подкласс задач о покрытии. Рассмотрены лучшие известные алгоритмы для решения этой ...
147268
  Крак Ю.В. Алгоритм смугової роздільності для класифікації дактилем / Ю.В. Крак, І.Г. Соломянюк, Д.В. Шкільнюк // XII міжнародна науково-практична конференція "Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем (MPZIS-2014)" : [19-21 листоп. 2014 р., м. Дніпропетровськ] : тези доп. / "Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем (МРZІS-2014)", міжнар. наук.-практ. конф. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, 2014. – С. 145-146
147269
  Солнышков А.Ю. Алгоритм социометрической диагностики для формальных групп значительной численности // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – № 10 (330 ). – С. 56-68. – ISSN 0132-1625
147270
  Назарук М. Алгоритм соціально-екологічного дослідження малих міст / М. Назарук, Ю. Жук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 8-15 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 36)). – ISSN 2311-3383
147271
  Малихіна К.Я. Алгоритм соціальної послуги працевлаштування у проекції осіб похилого віку // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2015. – № 3 (44). – С. 58-61
147272
  Марущак А. Алгоритм створення та збереження комерційної таємниці суб"єкта господарювання*: правові засади // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 29-32. – ISSN 1608-6422
147273
  Балко Р.В. Алгоритм створення територіальних туристичних кластерів // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 92-97. – (Економіка ; Вип. 32)
147274
  Савран В.О. Алгоритм стиснення відеоінформації за допомогою дискретного вейвлет-перетворення та ефективність його застосування / В.О. Савран, А.Г. Зінчик, С.П. Лалетін // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – C. 97
147275
  Гащук П.М. Алгоритм структурування трансмісій мобільних машин у середовищі автоматизованого проектування / П.М. Гащук, С.В. Нікіпчук // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2017. – № 15. – С. 124-146 : рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 2078-4643
147276
  Глибовець М.М. Алгоритм та онлайн-застосування пошуку осередків зацікавленості за обраною предметною областю / М.М. Глибовець, Я.П. Муженко, М.О. Сидоренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 133-140. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У статті запропоновано рішення задачі пошуку осередків зацікавленості на соціальних веб-сайтах, алгоритм визначення показника рівня зацікавленості користувачів соціального веб-ресурсу з використанням формату представлення даних CDF. Описано створене ...
147277
  Кузьменко М.Д. Алгоритм та технологія психологічної діагностики професійної придатності кандидатів на військову службу за контрактом у повітряні сили Збройних Сил України // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний, університет оборони України, імені Івана Черняховського. – Київ, 2013. – № 2 (33). – С. 235-240


  У статті мова йде про обгрунтування та розробку сучасного алгоритму та технології психологічної діагностики професійної придатності кандидатів на військову службу за контрактом у повітряні сили Збройних Сил України
147278
  Міщенко Н.Ф. Алгоритм твого вибору / Н.Ф. Міщенко. – К, 1991. – 206с.
147279
  Сергеева Елена Алгоритм туристского брэнда : Брэндинг, или Как рождаются звезды. Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 11. – С. 83-87 : Фото
147280
  Федорова Н.В. Алгоритм управления мультисервисной макросетью // Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв"язку : науково-виробничий збірник / Український науково-дослідний інститут зв"язку. – Київ, 2017. – № 1 (45). – С. 59-64. – ISSN 2518-7678
147281
  Дьякон А.А. Алгоритм управління конкурентоспроможністю національної системи вищої освіти // Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління : збірник наукових праць / Чернігівський державний інститут економіки і управління. – Чернігів, 2013. – С. 31-36. – (Серія 1 "Економіка" ; вип. 4 (20)). – ISSN 2218-2934(Print),2225-5508(Onlin
147282
  Урсалов Є.І. Алгоритм управління фандрайзинговою діяльністю для об"єктів соціального підприємництва // Социальная экономика : научный журнал / Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина ; редкол.: Родченко В.Б., Пономарьова Т.В., Глущенко В.В. [и др.]. – Харьков, 2015. – № 2. – C. 187-197. – ISSN 2415-2456
147283
  Гончарюк И.В. Алгоритм упруго-пластического кручения стержней сложного профиля / И.В. Гончарюк. – Киев, 1972. – 14с.
147284
  Ассовская А.С. Алгоритм успеха / А.С. Ассовская. – Ленинград, 1990. – 268с.
147285
  Савченко В.И. Алгоритм успеха. / В.И. Савченко. – М., 1983. – 319с.
147286
  Гондюл В.П. Алгоритм учета электромагнитной совместимости элементов на многослойных печатных платах при трассировке соединений / В.П. Гондюл, О.В. Дробот, В.В. Парахин // Вестник Киевского политехн. ин-та. Сер. радиотехн. и электроакустики : Вища школа, 1975. – Вып. 13
147287
  Позмонтир Н.С. Алгоритм учит читать. / Н.С. Позмонтир. – М, 1989. – 127с.
147288
  Прокопов О.І. Алгоритм фільтрації та апроксимації сигналу з лінійки паралельних АЦП за ПЛІС-технологією // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2012. – № 2 (101). – С. 185-189. – ISSN 1997-9266
147289
  Климова Т.В. Алгоритм формирования портфеля инновационных проектов предприятия // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24. – С. 78-86. – (Серія: менеджмент інновацій ; вип. 6). – ISSN 2409-7101
147290
  Конурбаева Ж.Т. Алгоритм формирования потенциала конкурентоспособности машиностроения в региональной экономике / Ж.Т. Конурбаева, М.У. Рахимбердинова, Э.С. Мадиярова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 6 (168). – С. 236-247. – ISSN 1993-6788
147291
  Главчева Ю.Н. Алгоритм формирования электронного каталога // Сучасні інформаційно-бібліотечні технології як складова реформування навчального процесу : матеріали 15 науково-практичної конференції (до 50-річчя заснування бібліотеки УІПА), 15 квітня 2008 р. / МОНУ; Українська інженерно-педагогічна академія, Бібліотека; [ редкол.: Ніколаєнко Н.М., Пяткова І.М., Рибальченко О.М. ]. – Харків : УІПА, 2008. – С. 76-81.
147292
  Кушнірук С. Алгоритм формування категорійно-поняттєвого апарату вітчизняної педагогіки // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 6 (161), червень. – С. 107-113. – ISSN 2308-4634


  "Запропоновано алгоритм формування категорійно-поняттєвого апарату вітчизняної педагогіки, проведено змістовий аналіз його елементів (“категорія”, “поняття”, “термінологія”, “термін”, “поняттєво-термінологічне поле”, “категорійний апарат педагогіки”), ...
147293
  Луцков В.О. Алгоритм формування структурної політики на основі досвіду країн ЄС // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2015. – С. 54-66. – (Серія "Економіка" ; № 1). – ISSN 1817-9215


  На сучасному етапі розвитку економіки України залишаються нерозв"язаними та дискусійними цілий ряд питань, пов"язаних із формуванням структурної політики. Серед них: алгоритм формування та проблеми реалізації, роль держави у регулюванні структурних ...
147294
  Боровий В. Алгоритм формування шарів кадастрової системи та зонінгу засобами ГІС-технологій / В. Боровий, О. Зарицький // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 34-37
147295
  Лишук В.А. Алгоритм функционирования и управления левого желудочного сердца : Автореф... Канд.техн.наук: 255 / Лишук В.А.; АН УССР. – Киев, 1969. – 23л. – Бібліогр.:с.20-22
147296
  Паламарчук Ю.О. Алгоритм цифрового представления осадков в атмосфере на основе радарных измерений / Ю.О. Паламарчук, С.В. Иванова, И.Г. Рубан // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т ; голов. ред. С.М. Степаненко ; редкол.: В.С. Антоненко, М.А. Берлінський, О.В. Глушков [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 18. – С. 40-47 : рис., табл. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 2311-0902
147297
  Рутисхаузер Г. Алгоритм частных и разностей / Г. Рутисхаузер. – М, 1960. – 93с.
147298
  Завіша В.В. Алгоритм чисельного розв"язання задачі про генерацію акустичних коливань в кристалі CdS / В.В. Завіша, М.М. Москальков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 135-138. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі проведено аналіз дисперсійних властивостей різнецевої схеми для системи рівнянь коливань п"єсзонапівпровідникового кристалу. Ключові слова: різницева система, сіткові гармоніки, дисперсійне рівняння. In the paper for system of the equations ...
147299
  Москальков М.М. Алгоритм чисельного розв"язання задачі про генерацію акустичних коливань в п"єзонапівпровідникових кристалах / М.М. Москальков, В.В. Завіша // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), May 12-17, 2008 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), intern. conference. – Рівне : Ред.-вид. центр Нац. ун-ту вод. госп-ва та природокористування, 2008. – С. 169-170
147300
  Парусеников В.И. Алгоритм Якоби-перона и совместное приближеине функций. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Парусеников В.И.; МГУ. – М, 1984. – 13л.
147301
  Колмогоров А.Н. Алгоритм, информация, сложность / А.Н. Колмогоров. – М., 1991. – 43с.
147302
  Островська Ж.М. Алгоритми адаптивного керування багатовимірними стохастичними об"єктами за наявності обмежень на фазові зміни : Автореф... канд.техн.наук: 05.13.03 / Островська Ж.М.; Харків.держ.техн.ун-т. – Харків, 2000. – 18л.
147303
  Гаращенко Ф.Г. Алгоритми адаптивної ідентифікації та керування в лінійних системах, основані на другому методі Ляпунова / Ф.Г. Гаращенко, Н.Б. Білоусова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 115-121. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  В роботі запропоновано модифіковані алгоритми адаптивної ідентифікації та керування в лінійних системах. За допомогою цих алгоритмів можна розв"язувати вказані задачі з невідомими характеристиками об"єктів, які описані скінченовимірними векторами ...
147304
  Глинчук Л.Я. Алгоритми архівації на основі системи числення Штерна-Броко : дис. .. канд. фіз.-мат. наук : 01.05.03 / Глинчук Л.Я. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 139 л. – Бібліогр. : л. 132-139
147305
  Глинчук Л.Я. Алгоритми архівації на основі системи числення Штерна-Броко : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.03 / Глинчук Л.Я. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
147306
  Соколенко М.О. Алгоритми в криміналістиці: поняття, ознаки, властивості, можливість застосування // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 80. – С. 145-148. – ISSN 0201-7245
147307
  Рачок Р.В. Алгоритми визначення областей видимості з веж системи оптико-електронного спостереження // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2017. – Вип. № 56. – С. 57-63. – ISSN 2524-0056
147308
  Литвиненко О.І. Алгоритми вирішення задачі про найкоротший маршрут на основі застосування теорії графів / О.І. Литвиненко, Н.І. Литвиненко, С.О. Пашков // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2011. – Вип. № 33


  Пересування військ є невід.ємною складовою повсякденної діяльності збройних сил як у мирний час, так і при виконанні бойових задач. Удосконалити процес планування пересувань частин сухопутних військ і, як наслідок, підвищити мобільність військ можна за ...
147309
  Святовець В.Ф. Алгоритми виховання / В.Ф. Святовець. – К., 1989. – 205с.
147310
  Лиховид І. Алгоритми Вороного // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 14-15 грудня (№ 228/229). – С. 18


  Чому знаний у всьому світі математик та його діаграми практично невідомі українцям?
147311
  Чешун В.М. Алгоритми діагностування цифрових пристроїв апаратними засобами на базі штучних нейронних мереж / В.М. Чешун, В.І. Чорненький // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 27. – С. 154-161
147312
  Кобернік С.Г. Алгоритми для виконання практичних робіт з географії в 7 класі за новою програмою / С.Г. Кобернік, Р.Р. Коваленко // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 1 (167). – С. 17-28 : табл., графік. – Бібліогр.: 3 назв.
147313
  Кобернік С.Г. Алгоритми для виконання практичних робіт з географії у 10 класі за новою програмою / С.Г. Кобернік, Р.Р. Коваленко // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 9 (199). – С. 22-26 : табл.
147314
  Кобернік С.Г. Алгоритми для виконання програмних практичних робіт з географії у 9 класі / С.Г. Кобернік, Р.Р. Коваленко // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 9 (187). – С. 12-18
147315
  Семенов В.В. Алгоритми з довірчими областями для оптимізації лінійних розподілених систем з узагальненим керуванням // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), April 27-30, 2009 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), intern. conference. – Київ : ДП "Інформ.-аналіт. агенство", 2009. – С. 168-169
147316
  Пантелєєв В.П. Алгоритми захисту активів та власного капіталу фінансової безпеки суб"єктів підприємництва / В.П. Пантелєєв, М.Г. Лепілін // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2011. – № 4 (60). – С. 4-9. – ISSN 1683-1942


  Уперше запропоновано алгоритми захисту активів та власного капіталу, що забезпечують непорушність права приватної власності.
147317
  Костюкова Н.С. Алгоритми і апаратно-програмні засоби підвищення ефективності пошуку зображень в графічних базах даних : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.13.13 / Наталя Стефанівна Костюкова; МОН України, Держ. вищ. навч. заклад "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецк, 2006. – 20с. – Бібліогр.18 назв
147318
  Калужнін Л.А. Алгоритми і математичні машини / Л.А. Калужнін, В.С. Королюк. – Київ, 1964. – 283с.
147319
  Козир А.Є. Алгоритми і методи визначення складних контурів динамічних об"єктів з використанням технологій WEB-графіки / А.Є. Козир, Г.В. Славко // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 3 (98), ч. 1. – С. 20-26 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1995-0519
147320
  Горбійчук М.І. Алгоритми і методи обчислень : навч. посібник для студентів ВНЗ, які навч. за напрямом підгот. "Комп"ютерна інженерія" / М.І. Горбійчук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 309, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 307-309. – ISBN 978-966-694-198-1
147321
  Крайнюков О.М. Алгоритми і способи визначення рівнів гострої летальної і хронічної токсичності води // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – № 1/2 (25). – С. 14-19. – ISSN 1992-4224
147322
  Москаленко Євген Володимирович Алгоритми керування напівпровідниковими перетворювачами на основі швидкого симетричного перетворення : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.09.12 / Москаленко Є.В.; Нац. академія наук України; Ін-тут електродинаміки. – Київ, 2001. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
147323
  Воінова Світлана Олександрівна Алгоритми керування технологічними агрегатами у перехідних режимах : Автореф... кандид. техніч.наук: 05.13.07 / Воінова Світлана Олександрівна; Одеська державна Акад. харчових технологій. – Одеса, 1996. – 23л.
147324
  Кондрук Алгоритми кластеризації критеріального простору для задач вибору / Кондрук, (Цицика), М.М. Маляр // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 225-229. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Пропонуються алгоритми, які дозволяють провести кластеризацію критеріального простору, що, в свою чергу, дає можливість в кожному кластері використовувати свою згортку критеріїв ефективності. Ключові слова: критерії, поділ, кластер, ...
147325
  Івасенко Ірина Богданівна Алгоритми локально-адаптивної фільтрації на основі робастних оцінок для обробки зображень : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.16 / Івасенко Ірина Богданівна ; НАН України. Фізико-механ. ін-т. – Львів, 2000. – 16 с.
147326
  Мекуш Оксана Григорівна Алгоритми модулярної арифметики великих чисел : Автореф. дис. ... канд. фізико-математичних наук: 01.05.01 / Мекуш О.Г.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 17с. – Бібліогр.: 10 назв
147327
  Мекуш Оксана Григорівна Алгоритми модулярної арифметики великих чисел : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.01 / Мекуш О. Г.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 176л. + Додатки: л.131-176. – Бібліогр.: л.121-130
147328
  Волошин О.Ф. Алгоритми нечіткого багатокритерійного вибору / О.Ф. Волошин, М.М. Маляр // XVI international conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), October 4-8, 2010 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), intern. conference. – Київ : Освіта України, 2010. – С. 45-46. – ISBN 978-966-188-165-4
147329
  Гнатієнко Григорій Миколайович Алгоритми обробки експертної інформації в задачах ранжування та іх застосування : Дис... канд. тех.наук: 05.13.16 / Гнатієнко Григорій Миколайович; МО України, КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 133л. – Бібліогр.:л.119-130
147330
  Гнатієнако Григорій Миколайович Алгоритми обробки експертної інформації в задачах ранжування та їх застосування : Автореф... кандид. техн.наук: 05.13.16 / Гнатієнако Григорій Миколайович; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1994. – 16л.
147331
  Гнатієнко Григорій Миколайович Алгоритми обробки експертної інформації в задачах ранжування та їх застосування : Автореф... кандид. техн.наук: 05.13.16 / Гнатієнко Григорій Миколайович; Мін-во освіти України. КУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1994. – 16л.
147332
   Алгоритми обробки текстів вільної форми для отримання фактів і зв"зків між ними / А.М. Глибовець, О.О. Марченко, Д.В. Циганок, О.М. Бабіч // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : ВПЦ НаУКМА, 2012. – Т. 138 : Комп"ютерні науки
147333
  Кулага А.А. Алгоритми обчислення білінійного цифрового підпису наосліп // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 183-188. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У роботі запропоновано алгоритми формування та перевірки білінійного підпису наосліп з відкритим індивідуальним ключем. The aim of this paper is to provide algorithms of generation and verification of blind identity-based digital signature scheme.
147334
  Шахновський Ю.С. Алгоритми оптимізаціі горизотальних мікропрограмм. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.13.11 / Шахновський Ю.С.; Харків.політехн.ун-т. – Харків, 1994. – 18л.
147335
  Левчій Д.В. Алгоритми оптимізації енергозбереження у харчовій промисловості / Д.В. Левчій, Н.В. Медвідь // Харчова промисловість : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т харчових технологій. – Київ, 2012. – № 13. – С. 174-179. – ISSN 2225-2916
147336
  Пепа Ю.В. Алгоритми планування руху роботоризованого мобільного засобу на місцевості зі складним рельєфом // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 39. – С. 98-102


  У роботі показана можливість створення алгоритму планування руху мобільного засобу з урахуванням складного рельєфу місцевості і за наявності перешкод, а також розроблено алгоритм подолання перешкоди роботом. В работе показана возможность создания ...
147337
  Покидько Л.М. Алгоритми побудови 3D-моделі об"єкту лазерного сканування // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 86-92


  У статті запропоновано синтез алгоритму, що дозволяє підвищити точність побудови 3D-Modeii об"єкту сканування та зменшити вплив випадкових похибок вимірювання. Розглянуто та проаналізовано недоліки та переваги тривимірного моделювання. В статье ...
147338
  Мамедов Т.А. Алгоритми побудови опуклої оболонки для кільцевих перехресть міста / Т.А. Мамедов, С.Ш. Меннанова // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. 58. – С. 290-295. – ISSN 2076-815X
147339
  Ярко М. Алгоритми постмодерної музикознавчої свідомості та епістомологія світу музики: методологія питання // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2010. – Ч. 3 (31) : Театр. Музика. Кіно. – С. 53-63. – ISSN 1728-6875
147340
  Куценко І.А. Алгоритми пошуку оптимальної сітки на заданому наборі точок для мінімаксної та середньоквадратичної багатовимірної сплайн-функції на хаотичній сітці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016


  This is considered the task of data processing: the input is a data stream consisting of discrete measurement values of an unknown multidimensional smooth function in some points of the values of its variables. When processing real measurements data to ...
147341
  Зозуля М.Д. Алгоритми пошуку та вставки елемента таксона в індексі, організованому у вигляді В-дерева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 4-5. – (Біологія ; вип. 32)


  Описано алгоритм пошуку елемента таксона в індексі та алгоритм здійснення вставки елемента таксона, який організовано у вигляді В-дерева.
147342
  Мусієнко М.П. Алгоритми прокладання маршруту безпілотних літальних апаратів на основі застосування нейронних мереж Хопфілда / М.П. Мусієнко, І.М. Журавська // Вісник Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2016. – С. 20-27. – (Серія: Технічні науки ; № 1). – ISSN 2306-4412


  У статті розглядаються моделі, методи і алгоритми прокладання маршруту безпілотних літальних апаратів (БПЛА). Запропоновано застосовувати для вирішення поставлених завдань математичний апарат нейронних мереж Хопфілда (НМХ). Проведено моделювання ...
147343
  Яремчук С.І. Алгоритми розв"язання задачі розміщення прямокутників в прямокутній області / С.І. Яремчук, Л.В. Рудюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 339-345. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Обгрунтовується можливість розв"язання вихідної задачі оптимізації розв"язання раду задач. Доводиться теорема про кількість побудованих під задач. Наводиться побудований метод спрямованого перебору під задач для розв"язання вихідної задачі. Ключові ...
147344
  Малишкін О. Алгоритми розрахунків податку на прибуток в Україні і митному союзі: порівняльний аналіз // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2014. – № 3. – С. 31-34 : табл. – Бібліогр.: 8 назв
147345
  Павлов О.В. Алгоритми самоорганізації в задачах підвищення інформативності геометричних моделей процесів, заданих точковим каркасом : Автореф. дис. ...канд.техн. наук: Спец.05.01.01 / Олександр Володимирович Павлов; МОНУ; Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т". – Київ, 2006. – 26с. – Бібліогр.:8 назв
147346
  Марченко Олександр Олександрович Алгоритми семантичного аналізу природномовних текстів : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.05.01 / Марченко О.О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 17с. – Бібліогр.: 7 назв.
147347
  Марченко Олександр Олександрович Алгоритми семантичного аналізу природномовних текстів : Дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.05.01 / Марченко О.О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 150л. – Бібліогр.: с. 142 - 150
147348
  Охріменко В.О. Алгоритми синтезу надлишкових багатопозиційних часових сигналів із заданими структурами параметрами. : Автореф... наук: / Охріменко В.О.; Одеськ.електротехн.ін-т. – Одесса, 1993. – 18л.
147349
  Ліпанов Олександр Віталійович Алгоритми слідкуючої нормалізації у системах технічного зору : Автореф... кандид. техн.наук: 01.01.02 / Ліпанов Олександр Віталійович; Мін-во освіти України. Харків. держ. техн. ун-тет радіоелектроніки. – Харків, 1999. – 18л.
147350
  Черняхівський В.В. Алгоритми та програми побудови текстового редактора для Windows : Тексти лекцій / В.В. Черняхівський; Мін-во освіти і науки України; Львівськ. нац. ун-т ім І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2002. – 93с.
147351
  Шестопалов Є. Алгоритми та програми. Основи інформатики та обчислювальної техніки. Книга 2 / Є. Шестопалов. – Тернопіль : Підручники & посібники, 2000. – 112с. – ISBN 966-562-319-2
147352
  Комарова Л.О. Алгоритми управління потоками даних у телекомунікаційній мережі реального часу // Телекомунікаційні та інформаційні технології : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2014. – № 2. – С. 12-18
147353
  Бабій П. Алгоритми управління, оцінка та мделювання інтелектуального потенціалу в системі виробничо-господарської діяльності соціально-економічних суб"єктів // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; редкол.: Качан Є.П., Бандур С.І., Брич В.Я. [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – Вип. 21. – С. 109-113 : рис. – Бібліогр.: 7 назв.
147354
  Меншель Х. Алгоритмизаци и поэтапное формирование умственных действий учащихся как средства развития мышления на уроках физики. : Автореф... Канд.пед.наук: 732 / Меншель Х.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1969. – 27л.
147355
   Алгоритмизация в автоматизированных системах управления. – Киев : Техніка, 1972. – 239 с.
147356
  Кабулов В.К. Алгоритмизация в механике сплошных сред. / В.К. Кабулов. – Ташкент, 1979. – 304с.
147357
  Ланда В.Н. Алгоритмизация в обучении / В.Н. Ланда. – Москва, 1966. – 523с.
147358
  Кабулов В.К. Алгоритмизация в социально-экономических системах. / В.К. Кабулов. – Ташкент, 1989. – 318с.
147359
   Алгоритмизация в школьном курсе информатики. – Пермь, 1987. – 36 с.
147360
  Умурзаков Т.П. Алгоритмизация динамического расчета плит и пологих оболочек. : Автореф... канд. техн.наук: 01.023 / Умурзаков Т.П.; АН УзССР. – Ташкент, 1971. – 12л.
147361
  Гурский С.К. Алгоритмизация задач управления режимами сложных систем в электроэнергетике / С.К. Гурский. – Минск, 1977. – 367 с.
147362
   Алгоритмизация и автоматизация промышленных установок и процессов : межвузовский зборник. – Иркутск : ПТИ, 1977. – 213 с.
147363
  Выгнан Петр Константинович Алгоритмизация и информационне обеспечение процесса составления календарного графика : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.13 / Выгнан Петр Константинович; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1975. – 21л.
147364
  Мялковский А.М. Алгоритмизация и моделирование распознавания составных изображений : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Мялковский А.М. ; АН УзССР , Объед. учен. совет по техн. наукам отд. физ-техн. и матем. наук. – Ташкент, 1968. – 8 с.
147365
  Микрюков В.Ю. Алгоритмизация и программирование : учебное пособие для студентов образовательных учреждений среднего проф. образования / В.Ю. Микрюков. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2007. – 304с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-222-09807-3
147366
  Заковряшин А.И. Алгоритмизация и программирование вычислительных задач : Учебное пособие для студ., обуч. по спец. 201600- Радиоэлектронные системы и 201700-Средства радиоэлектронной борьбы / А.И. Заковряшин. – Москва : САЙНС-ПРЕСС, 2002. – 80с. : "Конспекты лекций по радиотехническим дисциплинам" ; Вып.5. – ISBN 5-94818-008-5
147367
   Алгоритмизация и программирование экономических задач на ЭЦВМ : учебное пособин. – Куйбышев : Куйбышевский университет, 1978. – 76 с.
147368
  Затолокин В.М. Алгоритмизация и программирование экономических задач на ЭЦВМ с использованием языка базисный ФОРТРАН. / В.М. Затолокин. – Куйбышев, 1979. – 75с.
147369
  Голембо З.Б. Алгоритмизация и программирование электротехнических задач на электронных цифровых вычислительных машинах. / З.Б. Голембо. – М., 1974. – 175с.
147370
  Читава З.Д. Алгоритмизация и решение некоторых задач оптимизации процесса нефтеперевозок. (На прим. груз. мор. пароходства). : Автореф... канд. техн.наук: 05.255 / Читава З.Д.; Груз. политехн. ин-т им. В.И.Ленина. – Тбилиси, 1973. – 24л.
147371
   Алгоритмизация и управление химико-технологичесм производством : сборник научных трудов. – Киев : Наукова думка, 1979. – 168 с.
147372
  Гладкий А.В. Алгоритмизация и численный расчет фильтрационных схем / А.В. Гладкий. – Киев : Вища школа пpи КДУ, 1981. – 288с.
147373
  Балашевич В.А. Алгоритмизация математических методов планирования и управления. / В.А. Балашевич. – Минск, 1978. – 144с.
147374
  Икрамова Х.З. Алгоритмизация математического моделирования эпидемического процесса с применением ЭЦВМ : Автореф... канд. техн.наук: 255 / Икрамова Х.З.; АН УзССР. Объедин. совет по техн. наукам Отд-ния физ.-техн. и матем. наук. – Ташкент, 1970. – 17л.
147375
   Алгоритмизация обучения решению математических задач. – Москва, 1977. – 36 с. – (Обучение и коммунистическое воспитание в высш. и сред. спец. учеб. заведениях)
147376
   Алгоритмизация объектов и синтез управляющих машин и систем : сборник статей. – Киев : ИК, 1975. – 108 с.
147377
  Кулик В.Т. Алгоритмизация объектов управления. Справочник. / В.Т. Кулик. – К., 1968. – 363с.
147378
  Адылова Фатима Туйчиева Алгоритмизация описания сложных изображений : Автореф... канд. техн. наук: 05.13.01 / Адылова Фатима Туйчиева; АН УзССР Учен. совет по упр., автоматике и вычислит. технике Отд-ния механики и процессов упр. – Ташкент, 1974. – 17л.
147379
  Макарова С.Г. Алгоритмизация понятий как средство раскрытия мировоззренческих проблем экологического образования / С.Г. Макарова, Н.В. Вадзюк, А.П. Мегалинская // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1989. – Вып. 70 : Философские проблемы химии, биологии, экологии
147380
  Кравцов Г.Г. Алгоритмизация процессов определения параметров геологических образований по магнитным и гравитационным аномалиям : Автореф... канд. геол.-мин.наук: 04.00.02 / Кравцов Г.Г.; Ленингр. гор. ин-т. – Л., 1977. – 24л.
147381
  Корниенко А.В. Алгоритмизация процессов управления / А.В. Корниенко. – Томск, 1985. – 53с.
147382
   Алгоритмизация процессов управления : учебное пособие. – Москва : МО СССР, 1990. – 111 с.
147383
  Бирюков В.В. Алгоритмизация расследования.задачи и проблемы // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Вип. 1. – С.192-197
147384
  Толок В.А. Алгоритмизация расчета цилиндрических оболочек. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Толок В.А.; АН УзССР. Ин-т механики и Вычислит. центр. – Ташкент, 1965. – 8л.
147385
  Кетнер К.К. Алгоритмизация расчётов переходных процессов автономных электоэнергетических систем / К.К. Кетнер, И.А. Козлов, В.М. Сендюрев. – Рига, 1981. – 165 с.
147386
  Пирназаров С.П. Алгоритмизация решения задач об изгибе прямоугольных пластин методом суммарных представлений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.008 / Пирназаров С.П. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 9 с.
147387
   Алгоритмизация решения задач прочности и оптимального проектирования конструкций : сборники научных трудов. – Киев : Институт кибернетики, 1991. – 96 с.
147388
  Бутенко В.Ю. Алгоритмизация решения задач теории пологих оболочек. : Автореф... Канд.техн.наук: 01.02.04 / Бутенко В.Ю.; Харьков.авиац.ин-т. – Харьков, 1978. – 10л. – Бібліогр.:с.10
147389
  Дерябина А.Г. Алгоритмизация топологических методов анализа линейных электрических цепей : Автореф... канд. техн.наук: / Дерябина А. Г.; Льв. политехн. ин-т. – Львов, 1969. – 21л.
147390
   Алгоритмизация управления объектами с запаздыванием : учебное пособие. – Кемерово : КГУ, 1989. – 83 с.
147391
  Гольденберг Л.М. Алгоритмика и точность вычислительных процессов / Л.М. Гольденберг, Г.Г. Мешьшиков. – Л.
1. – 1968. – 56с.
147392
  Гольденберг Л.М. Алгоритмика и точность вычислительных процессов / Л.М. Гольденберг, Г.Г. Мешьшиков. – Л.
2. – 1968. – 60с.
147393
  Попченко Я.А. Алгоритмическая реализация некоторых задач динамического развития сложных экономических систем / Я.А. Попченко. – Киев, 1979. – 54с.
147394
  Стахов А.П. Алгоритмическая теория измерения / А.П. Стахов. – М, 1979. – 64с.
147395
  Галкин А.А. Алгоритмические аспекты определения функций глубины в процедуре выбора оптимальной гипотезы для задач классификации данных // Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України. – Киев, 2016. – Т. 52, № 5. – С. 43-55. – ISSN 0023-1274
147396
   Алгоритмические вопросы алгебраических систем : межвузовский сборник. – Иркутск : ИГУ, 1978. – 217 с.
147397
  Лисовик Леонид Петрович Алгоритмические вопросы алгебраической теории формальных языков : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Лисовик Леонид Петрович; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1975. – 15л.
147398
  Тимошенко Е.И. Алгоритмические вопросы для метабелевых групп : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.03 / Тимошенко Е. И.; АН СССР, Сиб. от-ние Уч. во. Ин-та матем. по присужд. уч. ст. – Новосибирск, 1973. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
147399
  Емеличев В.А. Алгоритмические вопросы теории кончно-определенных коммутативных полугрупп : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Емеличев В.А.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1962. – 8л.
147400
  Канивец Владимир Алексеевич Алгоритмические вопросы теории преобразователей над размеченными деревьями : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Канивец Владимир Алексеевич; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 85л. – Бібліогр.:л.81-85
147401
  Канивец Владимир Алексеевич Алгоритмические вопросы теории преобразователей над размеченными деревьями (математическая кибернетика) : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Канивец Владимир Алексеевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 12л.
147402
  Романовский В.Ю. Алгоритмические вопросы теории рекрусивных преобразователей : Дис... канд. физ-мат.наук: 01.01.09 / Романовский В.Ю.; КГУ. – К, 1981. – 118л. – Бібліогр.:л.112-118
147403
  Романовский В.. Алгоритмические вопросы теории рекурсивных преобразователей : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.09 / Романовский В.. Ю.; КГУ. – К., 1981. – 19л.
147404
  Романовский В.. Алгоритмические вопросы теории рекурсивных преобразователей : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.09 / Романовский В.. Ю.; КГУ. – К., 1981. – 20л.
147405
  Пензин Ю.Г. Алгоритмические вопросы теории чисел. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.01.03 / Пензин Ю.Г.; АН СССР.Сибирское отделение. – Новосибирск, 1973. – 10л.
147406
  Богач П.Г. Алгоритмические и автоматные модели деятельности гладких мышц / П.Г. Богач, Л.В. Решодько. – Киев : Наукова думка, 1979. – 348с.
147407
   Алгоритмические и вычислительные вопросы и теории чисел : сборник научных трудов. – Владивосток, 1987. – 89 с.
147408
   Алгоритмические и комбинаторные вопросы дискретных систем и ЭВМ : сборник научных трудов. – Иркутск, 1990. – 155 с.
147409
  Матвеев С.В. Алгоритмические и компьютерные методы в трёхмерной топологии / С.В. Матвеев, А.Т. Фоменко. – Москва : Московский университет, 1991. – 301 с. – ISBN 5-211-01743-9
147410
  Абу-Хенди Хасан. Алгоритмические и структурные способы повышения эффективнсоти рандомизационных методов ассоциативного доступа к данным : автореф. дис. ... канд.техн. наук : 05.13.08 / Абу-Хенди Хасан. ; КПИ. – Киев, 1995. – 16 с.
147411
   Алгоритмические исследования в комбинаторике : сборник статей. – Москва : Наука, 1978. – 186 с.
147412
   Алгоритмические методы в анализе эколого-географических и геологических данных : сборник научных трудов. – Владивосток : ДВО АН СССР, 1989. – 101 с.
147413
   Алгоритмические методы в теории надежности : сборник статей. – Киев : ИК, 1974. – 68 с.
147414
  Базилевич Р.П. Алгоритмические методы гибкой трассировки межсоединений / Р.П. Базилевич. – К., 1979. – 51с.
147415
  Петухов Г.А. Алгоритмические методы конструкторского проектирования узлов с печатным монтажом / Г.А. Петухов. – Москва : Радио и связь, 1987. – 150 с.
147416
  Матросова А.Ю. Алгоритмические методы синтеза тестов / А.Ю. Матросова. – Томск, 1990. – 207с.
147417
   Алгоритмические модели в автоматизации исследований : сборник статей. – Москва : Наука, 1980. – 254 с.
147418
  Попов Э.В. Алгоритмические основы интеллектуальныъ роботов и искусственного интеллекта. / Э.В. Попов. – М., 1976. – 455с.
147419
  Роджерс Д.Ф. Алгоритмические основы машинной графики / Д.Ф. Роджерс. – Москва : Мир, 1989. – 503с. – ISBN 5-03-000476-9
147420
  Грачев Н.И. Алгоритмические основы оптимизации управляемых систем с разрывной правой частью / Н.И. Грачев, А.Н. Фильков. – М., 1988. – 36с.
147421
   Алгоритмические проблемы обработки данных сейсморазведки : сборник научних трудов. – Новосибирск : ИГИГ, 1987. – 123 с.
147422
  Гальперин Вячеслав Абрамович Алгоритмические проблемы схематологии: Теоретические и прикладные аспекты : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Гальперин Вячеслав Абрамович; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – К., 1992. – 12л.
147423
  Журавлев В.Г. Алгоритмические проблемы управления нормальными режимами энергосистем / В.Г. Журавлев. – Кишинев, 1971. – 210 с.
147424
  Уоррен Г.С. Алгоритмические трюки для программистов / Г.С. Уоррен. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2003. – 288с. – ISBN 5-8459-0471-4
147425
  Аман Уллах Алгоритмические уточнения приближений нелинейных функций и решений дифференциальных уравнений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Аман Уллах ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 10 с.
147426
  Аман У. Алгоритмические уточнения приближений нелинейных функций и решений дифференциальных уравнений : дис... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Аман Уллах ; КГУ им.Т.Шевченко. – Киев, 1984. – 118 л. – Бібліогр.: л. 114-118
147427
  Ефимова М.Н. Алгоритмические языки / М.Н. Ефимова. – М, 1965. – 87с.
147428
  Курт-Уиеров Алгоритмические языки / Курт-Уиеров. – Х, 1975. – 69с.
147429
  Морозов В.П. Алгоритмические языки / В.П. Морозов. – 2-е изд. перераб. и доп. – М., 1983. – 224с.
147430
  Фомичев В.С. Алгоритмические языки и программирование / В.С. Фомичев. – Ленинград, 1978. – 92с.
147431
  Перевалов В.Д. Алгоритмические языки и программирование АСУТП / В.Д. Перевалов. – Саратов, 1980. – 80с.
147432
  Гангнус Ю.С. Алгоритмические языки и трансляторы / Ю.С. Гангнус. – Саратов, 1975. – 119с.
147433
  Парачев А.М. Алгоритмический анализ исследовательских процессов. : Автореф... Канд.психол.наук: 731 / Парачев А.М.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1969. – 18л.
147434
  Скоробогатов В.А. Алгоритмический анализ молекулярных графов. / В.А. Скоробогатов. – Новосибирск, 1988. – 84с.
147435
  Шакин В.В. Алгоритмический анализ электрокардиограмм как векторных функций. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 091 / Шакин В.В.; АН СССР. Ин-т биол. физики. – Пущино, 1971. – 21л. – Бібліогр.:с.18-21
147436
  Чернюгов В.В. Алгоритмический метаязык Алмет : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Чернюгов В.В.; АН СССР. Матем. ин-т им. В.А.Стеклова. Лен. отд. – Л., 1973. – 7л.
147437
  Габович И.Г. Алгоритмический подход к решению геометрических задач / И.Г. Габович. – К., 1989. – 157с.
147438
   Алгоритмический синтез нелинейных систем управления. – Ленинград : ЛГУ, 1990. – 235, [3] с.
147439
  Тюрин Е.П. Алгоритмический язык "Аналитик" / Е.П. Тюрин, В.А. Гусев. – Иваново, 1977. – 63с.
147440
  Гемст В.К. Алгоритмический язык АЛГОЛ-60 и численные методы решения дифференциальных уравнений. / В.К. Гемст. – Рига, 1974. – 132с.
147441
   Алгоритмический язык Алгол 60 : модифицир. сообщ. – Москва : Мир, 1982. – 72 с. – (Мат. обеспечение ЭВМ)
147442
  Пярипуу А.А. Алгоритмический язык ФОРТРАН / А.А. Пярипуу. – М., 1977. – 91с.
147443
  Карпов В.Я. Алгоритмический язык Фортран (фортран-Дубна). / В.Я. Карпов. – М., 1976. – 192с.
147444
   Алгоритмический язык. "Аналитик-74".. – Київ, 1977. – 41 с.
147445
   Алгоритмический язык. Язык программирования Рапира. : методиеские указания. – Рига : ЛГУ, 1986. – 91 с.
147446
  Ускова О.Ф. Алгоритмический язык: задачи и решения. / О.Ф. Ускова, Г.Э. Вощинская. – Воронеж, 1989. – 180с.
147447
   Алгоритмическое и программное обеспечение задач оптимального планирования и проектирования : межвузовский сборник научных трудов. – Новосибирск : НЭТИ, 1983. – 138 с.
147448
   Алгоритмическое и программное обеспечение прикладного статистического анализа : сборник статей. – Москва : Наука, 1980. – 421 с. – (Ученые записки по статистике / АН СССР, Центр. экон.-мат. ин-т ; т. 36)
147449
  Григоренко Маргарита Михайловна Алгоритмическое и программное обеспечение решения некоторых экстремальных задач : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Григоренко Маргарита Михайловна; АН СССР. Сиб. отд-ние. Специализир. совет К002.23.01 в Ин-те математики. – Новосибирск, 1978. – 9л. – Бібліогр.:с.9
147450
  Прилуков В.В. Алгоритмическое и программное решение прямых и обратных задач гравиметрии и магнитометрии в классе тел, заданных горизонтальными пластинами : Дисс. ...канд. физ.-мат. наук: Спец. 04.00.05 - геол. информатика / В.В. Прилуков; КНУТШ. – Київ, 2007. – 132л. – Библиогр.: л.121-132
147451
  Якушин Б.В. Алгоритмическое индексирование в информационных системах. / Б.В. Якушин. – М., 1978. – 143с.
147452
  Витенберг И.М. Алгоритмическое использование аналоговых машин / И.М. Витенберг. – Москва, 1976. – 376с.
147453
  Панина Н.А. Алгоритмическое моделирование морфологии сербохорватского языка статистико-комбинаторным методом. : Автореф... канд. филолог.наук: / Панина Н.А.; Лен. отд. Ин-та языкознания АН СССР. – Л., 1968. – 26л.
147454
   Алгоритмическое обеспечение АСУ ТП.. – Фрунзе : Илим, 1977. – 101 с.
147455
   Алгоритмическое обеспечение и проектирование микропроцессорных управляющих систем. – Москва : МИЭТ, 1982. – 147 с.
147456
  Павлов А.А. Алгоритмическое обеспечение сложных систем управления. / А.А. Павлов. – К., 1989. – 164с.
147457
  Гуськов Г.Я. Алгоритмическое проектирование микроэлектронных вычислительных структур / Г.Я. Гуськов, Т.М. Магрупов. – Ташкент, 1982. – 111 с.
147458
   Алгоритмическое, программное и техническое обеспечение гибких производственных систем : сборник научных трудов. – Ташкент : ТашПИ, 1989. – 79, [1] с.
147459
  Кедровский О.И. Алгоритмичность практики, мышления, творчества / О.И. Кедровский, Л.А. Соловей. – К, 1980. – 184с.
147460
  Коновалова В. Алгоритмізація в теорії криміналістики // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 1. – С. 169-175. – ISSN 1993-0909
147461
  Рожелюк В.М. Алгоритмізація вирішення проблем гармонізації обліку в Україні з вимогами міжнародних стандартів фінансової звітності // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 6 : Ідентифікація національної моделі енергетичної безпеки України. – C. 160-165. – ISSN 2222-4459
147462
  Лаврик О. Алгоритмізація впливу млинарських ландшафтно-технічних систем на зміну долиннорічкових ландшафтів України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 27-30. – (Географія ; Вип. 60). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто розробку алгоритму впливу млинарських ландшафтно-технічних систем на зміну долинно-річкових ландшафтів України. На основі просторово-часового аналізу охарактеризовано можливі варіанти результатів господарської діяльності людини в ...
147463
  Ляшенко Д. Алгоритмізація геоінформаційного картографування міжнародних зв"язків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 48-52. – (Географія ; вип. 2 (65)). – ISSN 1728-3817


  В статті сформульовано вимоги до створення алгоритмів геоінформаційного картографування (ГК) міжнародних зв"язків. Здійснено аналіз ГК міжнародних зв"язків у мережі Інтернет. Визначені етапи ГК міжнародних зв"язків, визначені вимоги джерела просторових ...
147464
  Динту В.А. Алгоритмізація дій слідчого при дослідженні обстановки злочину // Інформаційне забезпечення розслідування злочинів : матеріали IV міжнар. круглого столу : 27 трав. 2016 р., м. Одеса / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад." ; Півден. регіон. центр Нац. акад. прав. наук України, Ін-т кримін. юстиції, Каф. криміналістики [та ін.] ; [відп. за вип.: В.В. Тіщенко та ін.]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 56-59. – ISBN 978-966-419-268-9
147465
  Рак Ю.П. Алгоритмізація комплексної оцінки властивостей складних об"єктів при надзвичайних ситуаціях: проектно-орієнтований підхід / Ю.П. Рак, Р.Ю. Сукач // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015. – № 12. – С. 29-38. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2078-4643
147466
  Федько В.В. Алгоритмізація мовою VBA : навчальний посібник для самостійної підготовки студ. / В.В. Федько; МОНУ; Харківський націон. економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2007. – 192с. – ISBN 966-676-199-8
147467
  Шаталова Юлія Георгіївна Алгоритмізація основних етапів інформаційного моделювання предметної області : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Шаталова Ю.Г.; НАНУ. – Київ, 2003. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
147468
  Малихіна К. Алгоритмізація професійного навчання у ВНЗ: соціальний вимір // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 2 (139). – С. 57-66. – ISSN 1682-2366
147469
  Герасимов Б.М. Алгоритмізація прямого логічного виведення для процесу діагностування комп"ютерних мереж на базі нечітких відношень / Б.М. Герасимов, І.В. Самойлов, С.В. Толюпа // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2008. – Вип. № 11
147470
  Лісун І.С. Алгоритмізація та конструктивна деталізація з"єднувальних елементів СТС Sn // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 40. – С. 399-406 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2077-3455
147471
  Зацерковний В.І. Алгоритмізація та програмування : навч. посібник для студентів ВНЗ, які навч. за освіт.-проф. програмою бакалавра з напряму підгот. "Економічна кібернетика" / В.І. Зацерковний, В.І. Гур"єв, І.В. Фірсова ; М-во освіти і науки України, Чернігів. держ. ін-т економіки і упр. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2013. – 302, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 299-302. – ISBN 978-617-527-087-5
147472
   Алгоритмізована система для оптимізації діагностики пацієнтів з остеоартрозом великих суглобів / В.А. Філіпенко, Ф.С. Леонтьєва, В.О. Туляков, К.В. Маколінець // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2013. – № 2 (591), апрель - июнь. – C. 19-24. – ISSN 0030-5987
147473
  Анісімов А.В. Алгоритмічна модель асоціативно-семантичного контекстного аналізу текстів природною мовою / А.В. Анісімов, О.О. Марченко, А.О. Никоненко // Проблеми програмування : науковий журнал.Спеціальний випуск / НАНУ, Ін-т програмних систем. – Київ, 2008. – № 2/3 : 90-річчю НАНУ присвяч. Матеріали 6-ої міжнар. наук.-практ. конференції з програмування. 27-29 05. 08 р. Київ. – С. 379-384. – ISSN 1727-4907
147474
  Дмитрук О.Ю. Алгоритмічна модель ландшафтного аналізу території міста // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 119-127 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Географія ; Вип. 40)


  На основі концепції ландшафтно-архітектурних систем та системно-структурного аналізу обґрунтована можливість ландшафтного аналізу урбанізованих територій. Наведено приклади розкриття параметрів антропогенно-ландшафтної структури ЛАС. Складена програма ...
147475
  Федотов О. Алгоритмічна структура органів і підрозділів митного спрямування, які перебувають у сфері управління ДФС України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 7. – С. 180-188. – ISSN 1026-9932
147476
  Анісімов А.В. Алгоритмічна теорія великих чисел : Модулярна арифметика великих чисел / А.В. Анісімов. – Київ : Академперіодика, 2001. – 153с. – (Б-ка державного фонду фундаментальних досліджень). – ISBN 966-8002-13-Х


  Викладено основи сучасної алгоритмічної теорії чисел. Основна увага приділяється молекулярній арифметиці великих чисел. Розглянуто алгоритми обчислення лишку, дискретного логарифму, модульного піднесення до степені, квадратного кореня за модулем, ...
147477
   Алгоритмічне забезпечення системи обробки хемілюмінограм / В.С. Донченко, Е.П. Сидорик, Н.М. Товмаченко, Л.В. Заболотна // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 188-196. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Описані алгоритми математичного забезпечення автоматизованої системи для кількісної оцінки кінетичних характеристик хемілюмінесцентної інформації біологічних та хімічних об"єктів.
147478
  Щерб"юк І.Ф. Алгоритмічне та програмне забезпечення для розміщення різногабаритних елементів електронних пристроїв комбінованими методами ієрархічної оптимізації : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.12 - системи автоматизації проектувальних робіт / Щерб"юк І.Ф. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
147479
  Співак О.В. Алгоритмічне та програмне забезпечення систем підготовки даних у автоматизованих системах наукових досліджень : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.06 / Співак О.В.; МО України. Харків. держ. техн. ун-тет радіоелектроніки. – Харків, 1996. – 23л.
147480
  Макаренко Г.М. Алгоритмічне та схемотехнічне забезпечення проектування перетворювачів кодів : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.05; 05.13.08 / Макаренко Г. М.; МОУ Хар.ДУ радіоелектрон. – Х., 1997. – 22л.
147481
  Жиров Г.Б. Алгоритмічний підхід опису нелінійних систем автоматичного управління методом простору станів / Г.Б. Жиров, О.В. Дергільова // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 49. – С. 159-166
147482
  Прилуков В.В. Алгоритмічний та програмний розв"язок прямих та обернених задач гравіметрії та магнітометрії у класі тіл, що задані горизонтальними пластинами : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 04.00.05 / Прилуков В.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
147483
   Алгоритмічні алгебри : Навчальний посібник / К.Л. Ющенко, С.В. Суржко, Г.О. Цейтлин, А.І. Шевченко; МОУ; ІЗМН. – Київ, 1997. – 480с. – ISBN 5-7763-9094-Х
147484
  Іванов Є.В. Алгоритмічні властивості області визначення функцій, заданих скінченними R-перетворювачами / Є.В. Іванов, Т.О. Карнаух // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 145-147. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядаються алгоритмічні проблеми для області визначення функцій, заданих скінченними R-перетворювачами. Ключові слова: R-перетворювач, автомат Бюхі, щільність. Decision problems (emptiness, totalness, density in R) for finite R-transducer defined ...
147485
  Васюхін Михайло Іванович Алгоритмічні і програмно-апаратні методи та засоби побудови інтерактивних геоінформаційних комплексів оперативної взаємодії : Автореф. дис. ... докт. техн. наук:05.13.13 / Васюхін М.І.; НАНУ ін-тут кіберн. ім. В.М.Глушкова. – Київ, 2002. – 35 с.
147486
  Дмитрієва О.А. Алгоритмічні методи підвищення ефективності паралельних обчислювальних систем при вирішенні багатомірнихдинамічних задач : Автореф. дис... канд. технічних наук: 05.13.13. / Дмитрієва О.А.; ДНТУ. – Донецьк, 2001. – 17 с. – Бібліогр.: 12 назв.
147487
  Рахмуни Мохамед Алгоритмічні методи підвищення точності коректованого гіроскопічного компаса : Автореф. ... дис. канд. технічних наук: 05.11.03 / Рахмуни Мохамед; Нац. технічний ун-тет України "Київський політехн. ін-тут". – Київ, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
147488
  Яцимірський Михайло Миколайович Алгоритмічні основи комп"ютерних засобів спектрально-кореляційної обробки сигналів та зображень : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.05.02 / Яцимірський Михайло Миколайович ; Держ. ун-т "Львів. політех.". – Львів, 1998. – 32 с.
147489
  Кулян В.Р. Алгоритмічні процедури обчислення значень параметрів моделей / В.Р. Кулян, О.О. Юнькова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 11-14. – (Кібернетика ; вип. 1 (16)). – ISSN 1728-3817


  Розглядається проблема якісного аналізу математичних моделей динаміки інвестицій. Для розроблених математичних моделей формування ринкової вартості однієї акції та портфеля акцій сформульовано задачі та побудовано алгоритмічні процедури для визначення ...
147490
  Бондаренко Є.В. Алгоритмічні та геометричні властивості автоматних груп : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.08 / Бондаренко Євген Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 312 арк. – Бібліогр.: арк. 299-312
147491
  Бондаренко Є.В. Алгоритмічні та геометричні властивості автоматних груп : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.08 / Бондаренко Євген Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 29 с. – Бібліогр.: 31 назва
147492
  Янг Стивен Алгоритммические языки реального времени. / Янг Стивен. – М., 1985. – 400с.
147493
  Ефремов Г.О. Алгоритмы / Г.О. Ефремов. – Москва. – 30с.
147494
  Кормен Т.Х. Алгоритмы = Algorithms unlocked : вводный курс / Томас Х. Кормен ; [пер. с англ. и ред. И.В. Красикова ; зав. ред. С.Н. Тригуб]. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Вильямс, 2014. – 208 с. : ил., табл. – Парал. тит. л. англ. - Пер. изд.: Algorithms unlocked / Thomas H. Cormen. Cambridge ; London: MIT Press, 2013. - Предм. указ.: с. 207-208. – Библиогр.: с. 205-206. – ISBN 978-5-8459-1868-0
147495
  Кормен Т.Х. Алгоритмы = Algorithms unlocked : вводный курс / Томас Х. Кормен ; [пер. с англ. и ред. И.В. Красикова ; зав. ред. С.Н. Тригуб]. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Вильямс, 2015. – 208 с. : ил., табл. – Пер. изд.: Algorithms unlocked / Thomas H. Cormen, Massachusetts institute of technology, 2013. - Парал. тит. л. англ. - Предм. указ.: с. 207-208. – Библиогр.: с. 205-206. – ISBN 978-5-8459-1868-0
147496
  Кормен Т.Х. Алгоритмы = Algorithms unlocked : вводный курс / Томас Х. Кормен ; [пер. с англ. и ред. И.В. Красикова]. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Вильямс, 2016. – 208 с. : ил., табл. – Парал. тит. англ.- Предм. указ.: c. 207-208. – Библиогр.: c. 205-206. – ISBN 978-5-8459-2073-7
147497
  Левашов С.П. Алгоритмы автоматизации построения плотностных моделей : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.12 / Левашов С. П.; АН УССР, Ин-т геофиз. – К., 1982. – 20л.
147498
  Братев Е.В. Алгоритмы агрегирования. / Е.В. Братев, В.П. Черенин. – М., 1990. – 56с.
147499
  Ястребов В.С. Алгоритмы адаптивного движения подводного робота / В.С. Ястребов, С.В. Армишев; Игнатьев М.Б. – М., 1988. – 85с.
147500
   Алгоритмы анализа данных социально-экономических исследований : сборник научных трудов. – Новосибирск : ИЭИОПП, 1982. – 173 с.
147501
  Сигорский В.П. Алгоритмы анализа электронных схем / В.П. Сигорский, А.И. Петренко. – 2-е изд . доп. – Киев : Техніка, 1970. – 396с.
147502
  Сигорский В.П. Алгоритмы анализа электронных схем / В.П. Сигорский, А.И. Петренко. – 2-е изд., доп. – Москва : Советское радио, 1976. – 608 с.
147503
  Макаров Леонид Владимирович Алгоритмы аппроксимации нелинейных операторов и их обоснование : Дис... канд. физ-мат.наук: 01.01.07 / Макаров Леонид Владимирович; КН УССР. ин.-т кибернетики. – К., 1989. – 112л. – Бібліогр.:л.109-12
147504
  Белых Владимир Никитич Алгоритмы баз насыщения осесимметричных краевых задач для уравнения Лапласа : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Белых Владимир Никитич; АН СССР. Сибирское отделение вычисл. центр. – Новосибирск, 1990. – 31л.
147505
  Плохинский Н.А. Алгоритмы биометрии / Н.А. Плохинский. – Москва : Издательство Московского университета, 1967. – 82с.
147506
  Плохинский Н.А. Алгоритмы биометрии / Н.А. Плохинский. – Москва : Издательство Московского университета, 1980. – 150 с.
147507
  Норкин К.А. Алгоритмы в начертательной геометрии / К.А. Норкин. – Одесса, 1969. – 132с.
147508
   Алгоритмы в современной математике и ее приложениях : материалы международного симпозиума Ургенч, УзССР, 16-22 сент. 1979 г. – Новосибирск
Ч. 1. – 1982. – 364 с.
147509
   Алгоритмы в современной математике и ее приложениях : материалы международного симпозиума, Ургенч, УзССР, 16-22 сент. 1979 г. : в 2-х ч. – Новосибирск : СО АН СССР, Сиб. отд-ние
Ч. 2. – 1982. – 315 с.
147510
  Плесневич Алгоритмы в теории графов / Плесневич, М.С. Сапаров. – Ашхабад, 1981. – 304с.
147511
  Криницкий Н.А. Алгоритмы вокруг нас / Н.А. Криницкий. – М., 1977. – 224с.
147512
  Криницкий Н.А. Алгоритмы вокруг нас / Н.А. Криницкий. – 2-е изд. – Москва : Наука, 1984. – 223 с.
147513
   Алгоритмы восстановления изображения по проекциям для двухмерного пространства при параллельных и веерных лучах : (методические разработки). – Киев : Наукова думка, 1981. – 16 с.
147514
   Алгоритмы вывода теорем метода векторных функций Ляпунова. – Новосибирск : Наука, 1981. – 271 с.
147515
  Кочнев В.А. Алгоритмы выделения и прослеживания сейсмических волн с адаптацией : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 04.00.12 / Кочнев В.А. ; АН СССР , Уральск. науч. центр , Ин-т геофизики. – Свердловск, 1973. – 27 с. – Бібліогр.:с.26-27
147516
   Алгоритмы диагностики тепловых нагрузок летательных аппаратов. – Москва : Машиностроение, 1983. – 168 с.
147517
   Алгоритмы дискретной оптимизации и их применение в вычислительных системах : межвузовский тематический сборник. – Ярославль : ЯрГУ, 1983. – 132 с.
147518
  Маркузе Ю.И. Алгоритмы для уравнивания геодезических сетей на ЭВМ : производственное (практическое) издание / Ю.И. Маркузе. – Москва : Недра, 1989. – 248 с. – ISBN 5-247-00490-6
147519
  Важенин Ю.М. Алгоритмы и алгебра / Ю.М. Важенин. – Свердловск, 1988. – 76 с.
147520
  Трахтенброт Б.А. Алгоритмы и вычислительные автоматы / Б.А. Трахтенброт. – М., 1974. – 200с.
147521
  Сигал И. Алгоритмы и диалоговая система для решения задачи коммивояжера большой размерности на плоскости / И. Сигал. – Москва, 1988. – 32 с.
147522
  Касаткин В.Н. Алгоритмы и игры: для детей / В.Н. Касаткин, Л.И. Владыкина. – К., 1984. – 81с.
147523
  Кузьмин А.М. Алгоритмы и комплекс программ для оптимизационных расчетных исследований быстрых реакторов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 040 / Кузьмин А.М.; Моск.инж.-физ.ин-т. – М, 1969. – 19л.
147524
   Алгоритмы и математическое обеспечение для физических задач (Материалы по математическому обеспечению ЭВМ). – Ленинград : ФТИ, 1980. – 125 с.
147525
   Алгоритмы и математическое обеспечение для физических задач (Материалы по математическому обеспечению ЭВМ). – Ленинград : ЛИЯФ, 1981. – 79 с.
147526
   Алгоритмы и математическое обеспечение для физических задач (Материалы по математическому обеспичению ЭВМ). – Ленинград : ФТИ, 1985. – 149 с.
147527
  Трахтенброт Б.А. Алгоритмы и машинное решение задач / Б.А. Трахтенброт. – М., 1957. – 95с.
147528
  Трахтенброт Б.А. Алгоритмы и машинное решение задач / Б.А. Трахтенброт. – 2-е изд. – М., 1960. – 119с.
147529
   Алгоритмы и методы проектирования АСУП : сборник статей. – Киев : Техніка, 1976. – 105 с.
147530
  Теосев А.В. Алгоритмы и методы распознавания образов / А.В. Теосев. – Москва, 1974. – 59с.
147531
   Алгоритмы и методы расчета электронно-оптических систем : сборник научных трудов. – Новосибирск : ВЦ АН СССР, 1983. – 190 с.
147532
  Ярошевская М.Б. Алгоритмы и микропрограммы ЭВМ ИСКРА 554 / М.Б. Ярошевская. – М., 1982. – 384с.
147533
   Алгоритмы и организация решения экономических задач. : сборник статей. – Москва : Статистика
Вып. 1. – 1973. – 116 с.
147534
  Козина Г.Л. Алгоритмы и оценки для некоторых задач векторной оптимизации на многоцветных графах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 05.13.16 / Козина Г.Л.; Запорожский гос.ун-т. – Запорожье, 1994. – 16л.
147535
  Антонова Г.М. Алгоритмы и пакеты прикладных программ в АСУ / Г.М. Антонова, А.А. Черненький. – Москва, 1988. – 110с.
147536
   Алгоритмы и подсистемы автоматизированного логического проектирования цифровых СБИС : материалы по математическому обеспичению ЭВМ. – Минск, 1994. – 120 с.
147537
   Алгоритмы и практика определения параметров гипоцентров землетрясений на ЭВМ : методические работы ЕССН : сборник. – Москва : Наука, 1983. – 156 с.
147538
  Стародетко Е.А. Алгоритмы и примеры решения уравнений / Е.А. Стародетко. – Минск, 1981. – 111 с.
147539
   Алгоритмы и программа комплексной статистической обработки геолого-геофизической информации на ЭВМ Минск-22. – Киев : Київський університет, 1967. – 83 с.
147540
  Ланда Л.Н. Алгоритмы и программированное обучение / Л.Н. Ланда. – М., 1965. – 56с.
147541
   Алгоритмы и программно-аппаратурные средства в системах испытания объектов. – Минск : Ин-т технич. кибернетики АН БССР, 1985. – 136 с.
147542
   Алгоритмы и программы. – Ярославль : Ярославский гос. ун-т, 1982. – 112 с.
147543
  Жадаев А.Г. Алгоритмы и программы автоматического размещения и трассировки связей элементов БИС для интеактивных систем проектирования : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.12 / Жадаев А.Г.; КПИ. – Киев, 1986. – 16л.
147544
   Алгоритмы и программы анализа данных геофизических исследований : сборник статей. – Минск : Наука и техника, 1979. – 87 с.
147545
  Бондаренко В.М. Алгоритмы и программы анализа цепей с переменными параметрами и режимов электических машин / В.М. Бондаренко, С.Т. Абидов, Б. Кашкинбаев. – Киев, 1982. – 65 с.
147546
  Саврасов Ю.С. Алгоритмы и программы в радиолокации / Ю.С. Саврасов. – Москва : Радио и связь, 1985. – 216 с.
147547
   Алгоритмы и программы восстановления зависимостей. – Москва : Наука, 1984. – 815 с. – Авт. указаны на об. тит. л. – Библиогр. : с. 802-804
147548
  Бабушкина Лариса Викторовна Алгоритмы и программы вычисления цилиндрических функций полуцелого порядка и сферических функций Бесселя от комплексного аргумента и их применение для решения задач трубного производства : Автореф... канд физ-матнаук: 05.13.16 / Бабушкина Лариса Викторовна; КГУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1989. – 19с.
147549
  Бабушкина Л.В. Алгоритмы и программы вычисления цилиндрических функций полуцелого порядка и сферических функций Бесселя от комплексного аргумента и их применение для решения задач трубного производства. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 05.13.16 / Бабушкина Л.В.; Всесоюз. Научн-исслед. и конструкт-технологич. ин-т трубной промышл. Вычислит. центр АН СССР. – Днепропетровск, 1989. – 188л. – Бібліогр.:л.162-188
147550
  Бабушкина Лариса Викторовна Алгоритмы и программы вычисления цилиндрических функций полуцелого порядка и сферических функций Бесселя от комплексного аргументаи их применение лдя решения задач труубного производства : Автореф... канд физ-матнаук: 05.13.16 / Бабушкина Лариса Викторовна; КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1989. – 20л.
147551
  Глазунов Н.М. Алгоритмы и программы для исследований в диофантовой геометрии / Н.М. Глазунов. – К, 1973. – 26с.
147552
   Алгоритмы и программы для исследования на ЭЦВМ "Минск-22" случайных колебаний дискретных механических систем. – Киев, 1972. – 240 с.
147553
   Алгоритмы и программы для обработки геолого-геофизических данных на ЭВМ ЕС-1020. – Алма-Ата : КазВИРГ, 1978. – 301 с.
147554
   Алгоритмы и программы для решения задач оптимизации. – Новосибирск
Ч. 3. – 1972. – 144 с.
147555
   Алгоритмы и программы для решения задач рудной физики. – Новосибирск, 1976. – 74с.
147556
   Алгоритмы и программы для решениянекоторых задач региональной геофизики. – Новосибирск, 1977. – 162 с.
147557
  Фелингер А.Ф. Алгоритмы и программы для статистического анализа нечисловых данных. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 009 / Фелингер А.Ф.; АН СССР. Сиб. отд. Секция кибернетики. Объед. учен. совет по физ.-мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1975. – 17л. – Бібліогр.:с.15-17
147558
   Алгоритмы и программы для управления разработкой и ремонтом сложных комплексов. – Новосибирск, 1970. – 189 с.
147559
   Алгоритмы и программы для численного решения некоторых задач эллипсометрии. – Новосибирск : Наука, 1980. – 186 с.
147560
  Бурыкин И.Г. Алгоритмы и программы для численного решения некоторых задач эллипсометрии / И.Г. Бурыкин. – Новосибирск, 1980. – 186с.
147561
   Алгоритмы и программы интегрирования дифференциальных уравнений : учебное пособие. – Ленинград : Ленинградский политехнический институт, 1982. – 89 с.
147562
   Алгоритмы и программы исследования зоны неопределенности оптимального решения линеаризуемых систем. – Иркутск, 1970. – 126с.
147563
  Федоренко Ю.П. Алгоритмы и программы на Turbo Pascal : Учебный курс / Ю.П. Федоренко. – Санкт-Петербург : Питер, 2001. – 240с. – (Учебный курс). – ISBN 5-318-00102-5
147564
  Гринчишин Я.Т. Алгоритмы и программы на безсике / Я.Т. Гринчишин. – М., 1988. – 159с.
147565
   Алгоритмы и программы обработки данных геофизических исследований в скважинах : сборник научных трудов. – Киев : Наукова думка, 1980. – 115 с.
147566
  Пукк Р.А. Алгоритмы и программы однократного и двукратного интегрирования, экономящие число обращений к подинтегральной функции. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Пукк Р.А.; АН ЭССР. Совет физ.-мат. и техн. наук. – Таллин, 1967. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
147567
  Крутько П.Д. Алгоритмы и программы проектирования автоматических систем / П.Д. Крутько. – М., 1988. – 303с.
147568
   Алгоритмы и программы решения геологических задач на ЭЦВМ "Минск-2". – Алма-Ата
Вып. 1. – 1968. – 98 с.
147569
   Алгоритмы и программы решения задач математической физики. – Киев
1. – 1969. – 126с.
147570
   Алгоритмы и программы решения задач математической физики. – Киев
1. – 1973. – 188 с.
147571
   Алгоритмы и программы решения задач на графах и сетях. – Новосибирск : Наука, 1990. – 513, [1] с. – ISBN 5-02-028614-1
147572
   Алгоритмы и программы решения задач оптимизации : сборник научных трудов. – Минск, 1980. – 93с.
147573
   Алгоритмы и программы решения задач оптимизации : сборник научных трудов. – Минск : ИТК, 1983. – 116 с.
147574
  Непомнящих И.А. Алгоритмы и программы решения прямых и обратных задач геофизики и пересчета полей. / И.А. Непомнящих. – Алма-Ата, 1974. – 209с.
147575
   Алгоритмы и программы решения прямых и обратных задач электромагнитной индукции в Земле : сборник статей. – Москва : ИЗМИРАН, 1983. – 140 с.
147576
   Алгоритмы и программы решения экстремальных задач и смежные вопросы : сборник научных трудов. – Минск : ИТК, 1982. – 98 с.
147577
   Алгоритмы и программы системного математического обеспечения ЕС ЭВМ и кросс-средств : сборник научных трудов. – Москва : МИЭТ, 1982. – 128 с.
147578
   Алгоритмы и программы случайного поиска. – Рига : Зинатне, 1969. – 374 с.
147579
  Борисенков Е.П. Алгоритмы и программы статистической обработки информации на ЭВМ / Е.П. Борисенков, М.А. Романов. – Л., 1969. – 364с.
147580
  Александров В.В. Алгоритмы и программы структурного метода обработки данных / В.В. Александров, Н.Д. Горский ; АН СССР, Ленингр. н.-и. ВЦ. – Ленинград : Наука, 1983. – 208 с.
147581
  Малайчук В.П. Алгоритмы и программы цифрового моделирования динамики систем автоматического управления / В.П. Малайчук, Л.М. Богдан. – Днепропетровск, 1987. – 84с.
147582
  Порублев И.Н. Алгоритмы и программы. Решение олимпиадных задач / И.Н. Порублев, А.Б. Ставровский. – Москва ; Санкт-Петербург : Вильямс, 2007. – 480 с. – ISBN 978-5-8459-1244-2
147583
  Солонина А. Алгоритмы и процессоры цифровой обработки сигналов : учеб. пособие для студентов, обучающихся по направлению 654400 "Телекоммуникации" / Алла Солонина, Дмитрий Улахович, Лев Яковлев. – Санкт-Петербург [и др.] : БХВ-Петербург, 2001. – 464 с. : ил., табл. – На обкл.: Методы и базовые алгоритмы. Архитектура процессоров. Представление данных. Основы проектирования систем цифровой обраб. сигналов. – ISBN 5-94157-065-1
147584
  Криницкий Н.А. Алгоритмы и работы / Н.А. Криницкий. – Москва, 1983. – 168 с.
147585
   Алгоритмы и результаты обработки данных в МЦД = Algorithms and results of data snterpretation in WDC : сборник статей. – Москва, 1978. – 110с. – (Материалы мирового центра данных Б / Междувед. геофиз. ком. при Президиуме АН СССР)
147586
  Мальцев А.И. Алгоритмы и рекурсивные функции / А.И. Мальцев. – 2-е изд. – Москва : Наука, 1986. – 368 с.
147587
  Мальцев А.И. Алгоритмы и рекурсивные функции. / А.И. Мальцев. – Москва : Наука, 1965. – 391 с.
147588
   Алгоритмы и системы автоматизации исследований и проектирования : сборник статей. – Москва : Наука, 1980. – 184 с.
147589
  Кухарев Г.А. Алгоритмы и систолические процессоры для обработки многозначных данных. / Г.А. Кухарев. – Минск, 1990. – 295с.
147590
  Скобелев В.Г. Алгоритмы и сложность распознавания внутренних состояний конечного автомата. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.09 / Скобелев В.Г.; АН УССР.Ин-т кибернетики. – К, 1980. – 13л.
147591
   Алгоритмы и сструктуры специализированных вычислительных систем : сборник научных трудов. – Тула : ТПИ, 1983. – 148 с.
147592
   Алгоритмы и сструктуры специализированных вычислительных устройств : сборник научных трудов. – Тула : ТПИ, 1979. – 191 с.
147593
  Вирт Н. Алгоритмы и структуры данных - программы / Н. Вирт. – Москва : Мир, 1985. – 406с.
147594
  Вирт Н. Алгоритмы и структуры данных / Н. Вирт. – Москва : Мир, 1989. – 360 с.
147595
  Вирт Н. Алгоритмы и структуры данных = Algorithms and data structures : с примерами на Паскале / Никлаус Вирт; [пер. с англ. Д.Б. Подшивалова]. – 2-е изд., испр. – Санкт-Петербург : Невский Диалект, 2007. – 352с. – ISBN 5-7940-0065-1
147596
  Вирт Н. Алгоритмы и структуры данных = Algorithms and data structures : с примерами на Паскале / Никлаус Вирт ; [ пер. с англ. Д.Б. Подшивалова ]. – 2-е изд., исправл. – Санкт-Петербург : Невский Диалект, 2008. – 352 с. – ISBN 978-5-7940-0065-8
147597
  Вирт Н. Алгоритмы и структуры данных. Новая версия для Оберона + CD / Никлаус Вирт ; пер. с англ. под. ред. Ткачева Ф.В. – Москва : ДМК Пресс, 2010. – 272 с. : табл. + CD. – Приложения: с. 265-269. – Библиогр. в конце глав. – (Классика программирования). – ISBN 978-5-94074-584-6
147598
   Алгоритмы и технические средства обработки сигналов : сборник научных трудов. – Киев, 1992. – 85 с.
147599
   Алгоритмы и технические средства обработки сигналов и автоматизация проектирования : сборник научних трудов. – Таллинн, 1991. – 227 с.
147600
  Лисовик Л.П. Алгоритмы и формальные системы / Л.П. Лисовик, В.Н. Редько. – Киев, 1981. – 112с.
147601
   Алгоритмы и численные методы решения задач вычислительной и прикладной математики : сборник научкых трудов. – Ташкент : ТашГУ, 1988. – 92 с.
147602
   Алгоритмы и численные методы решения задач прикладной математики и управления : сборник статей. – Ташкент : ТашГУ, 1986. – 120 с.
147603
  Усманов А.А. Алгоритмы инетелектуальной деятельности. / А.А. Усманов, А.В. Напалков. – Ташкент, 1979. – 131с.
147604
  Пробст М.А. Алгоритмы исследования исторических систем письменности.. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Пробст М.А.; Ин-т точной механики и вычислит. техники АН СССР. – М., 1965. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
147605
   Алгоритмы логического проектирования : сборник научных трудов. – Минск : Институт технической кибернетики, 1983. – 154 с.
147606
  Горя В.С. Алгоритмы математической обработки результатов исследований / В.С. Горя. – Кишинев : Штиинца, 1978. – 118 с.
147607
  Павлидис Т. Алгоритмы машинной графики и обработки изображений / Т. Павлидис. – Москва : Радио и связь, 1986. – 399 с.
147608
  Котов И.И. Алгоритмы машинной графики. / И.И. Котов. – М., 1977. – 231с.
147609
   Алгоритмы методов прикладной математики для физических исследований и вопросы автоматизации экспериментов : сборник статей. – Тбилиси : Мецниереба, 1983. – 292 с.
147610
  Кузовкин А.И. Алгоритмы минимизации негладких функций и оценка их сложности. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 008 / Кузовкин А.И.; Ан СССР. – М, 1969. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
147611
  Лорер В.Э. Алгоритмы минимизации супермодулярных функций на конечных решетках разбиений / В.Э. Лорер. – М, 1987. – 24с.
147612
   Алгоритмы многомерного статистического анализа и их применения. – Москва, 1975. – 177 с.
147613
  Банзак Г.В. Алгоритмы моделирования процесса технического обслуживания "по состоянию" // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 49. – С. 7-13
147614
  Хисамутдинов А.И. и др. Алгоритмы Монте-Карло в ядерной геофизике / А.И. и др. Хисамутдинов. – Новосибирск, 1985. – 157с.
147615
   Алгоритмы небесной механики : материалы математического обеспечения ЭВМ. – Ленинград : ИТА АН СССР, 1975. – 40 с.
147616
   Алгоритмы небесной механики : материалы математического обеспечения ЭВМ. – Ленинград : ИТА АН СССР
12. – 1976. – 26 с.
147617
   Алгоритмы небесной механики : тезисы докладов III Всесоюзного совещания, Рига, 1-3 окт. 1980 г. – Рига : Издательство Латвийского университета, 1980. – 44 с.
147618
  Давыдов Александр Сергеевич Алгоритмы недифференцируемой оптимизации для решения некоторых классов экстремальных задач : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Давыдов Александр Сергеевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 15л.
147619
  Давыдов Александр Сергеевич Алгоритмы недифференцируемой оптимизации для решения некоторых классов экстремальных задач : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Давыдов Александр Сергеевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 112л. – Бібліогр.:л.109-112
147620
  Амелькин В.А. Алгоритмы нумерации последовательностей, составленных из серий / В.А. Амелькин ; под ред. Ю.А. Воронина ; АН СССР, Сиб. отд-ние, ВЦ. – Новосибирск : ВЦ СО АН СССР, 1990. – 165 с. – Библиогр.: с. 162-163
147621
  Синицин Е.С. Алгоритмы обнаружения сейсмических сигналов в условиях неполной априорной информации. : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.01 / Синицин Е.С.; МВ и ССО РСФСР. Новосиб электротехн. ин-т. – Новосибирск, 1974. – 18л.
147622
  Загоруйко Н.Г. Алгоритмы обнаружения эмпирических закономерностей / Н.Г. Загоруйко. – Новосибирск : Наука, 1985. – 110с.
147623
  Соловьев И.В. Алгоритмы обновления электронных карт по данным дистанционного зондирования Земли / И.В. Соловьев, В.А. Железняков // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 4. – С. 13-18 : рис. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 0016-7126
147624
  Сибуя Маасаки Алгоритмы обработки данных : пер. с япон. / Сибуя Маасаки, Ямамото Такэо. – Москва : Мир, 1986. – 218с.
147625
   Алгоритмы обработки и средства автоматизации теплофизического эксперимента : сдорник научных статей. – Новосибирск, 1978. – 119 с.
147626
   Алгоритмы обработки экспериментальных данных : сборник статей. – Москва : Наука, 1986. – 183 с.
147627
   Алгоритмы обучения распознаванию образов : сборник статей. – Москва : Совецкое радио, 1973. – 201 с. : илл. – Списки лит. в конце статей. – (Б-ка техн. кибернетики)
147628
  Хачатуров В.Р. Алгоритмы определения оптимальной совокупности отраслевых вариантов размещения предприятий с учетом эффекта агломерации / АН СССР ; Вычислительный центр ; В.Р. Хачатуров, Н.Д. Астахов, В.В. Григорьев ; [отв. ред. А.А. Петров]. – Москва : Вычислительный центр АН СССР, 1984. – 22 с. – (Сообщения по прикладной математике)
147629
  Китьян Ш.П. Алгоритмы определения оптимальной структуры двех сетей / Ш.П. Китьян. – М., 1985. – 23с.
147630
  Мова В.В. Алгоритмы оптимальной организации обслуживания в системах с очередь. : Автореф... канд. техн.наук: 05.255 / Мова В.В.; АН УССР. Ин-т кибернетики. – К., 1973. – 23л. – Бібліогр.:с.21-23
147631
  Шумилов В.Ф. Алгоритмы оптимальной стабилизации линейных систем : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.02 / Шумилов В.Ф. ; ЛГУ. – Ленинград, 1978. – 16 с.
147632
  Березовский А.И. Алгоритмы оптимизации в задачах управления и обработки экспериментальных данных : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 008 / Березовский А.И. ; АН УССР. – Киев, 1969. – 19 с.
147633
  Майника Э. Алгоритмы оптимизации на сетях и графах / Э. Майника. – Москва : Мир, 1981. – 323с.
147634
   Алгоритмы оптимизации проектных решений. – Москва : Энергия, 1976. – 264 с.
147635
  Островский Г.М. Алгоритмы оптимизации химико-технологических процессов / Г.М. Островский. – М., 1978. – 294с.
147636
  Чуманкин Евгений Алексеевич Алгоритмы оценки инструментальных погрешностей инерциальной системы в процессе калибровки и начальной подготовки : Автореф. дисс. ... канд. техн. наук: 05.13.01 / Чуманкин Е.А.; Нижегород. Госуд. техн. ун-тета. – Нижний-Новгород, 2003. – 15 с. – Библиогр.: 8 назв.
147637
   Алгоритмы пакета прикладных программ по аэрогидродинамике. – Москва : МГУ, 1984. – 81 с.
147638
  Бурдюк В.Я. Алгоритмы папраллельного упорядочения / В.Я. Бурдюк, В.А. Турчина. – Днепропетровск, 1985. – 83с.
147639
  Ильин В.А. Алгоритмы планирования поведения интегральных роботов в условиях неполной информации о структуре внешней среды. / В.А. Ильин. – Томск, 1990. – 270с.
147640
  Кузка А.И. Алгоритмы поиска оптимальных расписаний обслуживания неодновременно поступаюдщих требований в системах приборов с узким местом. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.09 / Кузка А.И.; МВ и ССО УССР.КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1988. – 13л.
147641
  Кузка А.И. Алгоритмы поиска оптимальных расписаний обслуживания неодновременно поступающих требований в системах приборов с узким местом. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.09 / Кузка А.И.; МВ и ССО УССР. КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1988. – 13л.
147642
  Кузкк А.И. Алгоритмы поиска оптимальных расписаний обслуживания неодновременно поступивших требований в системах приборов с узкими метом : Дис... канд. физ.-матнаук: 01.01.09 / Кузкк А. И.; Ужгородский гос. ун-т. – Ужгород, 1988. – 130л. – Бібліогр.:л.94-97
147643
  Слисенко А.О. Алгоритмы поиска периодичностей и идентификации слов, работающие в реальное время. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.01.06 / Слисенко А.О.; Ан ССР.Матем.ин-т. – М, 1980. – 14л.
147644
   Алгоритмы помехоустойчивого приема радиотехнических сигналов : межвузовский сборник научных трудов. – Москва : МИРЭА, 1989. – 157 с.
147645
  Красиков Ю.В. Алгоритмы порождения речи / Ю.В. Красиков. – Орджоникидзе, 1990. – 239с.
147646
   Алгоритмы построения разрешающих уравнений механики стержневых систем. – Ленинград : Сротойиздат, 1983. – 232 с.
147647
  Маринова М.М. Алгоритмы построения систем обмена данными на базе многопозиционных временных кодов : Автореф... канд. техн.наук: 05.12.02 / Маринова М.М.; Одес. электротехн. ин-т связи им. А.С.Попова. – Одесса, 1987. – 15л.
147648
  Криворотов В.Ф. Алгоритмы построения экстремальных путей на графах специального вида. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Криворотов В.Ф.; Москов. физ.-техн. ин-тут. – М., 1975. – 18л.
147649
  Миночкин Д.А. Алгоритмы предоставления каналов в спутниковых низкоорбитальных системах / Д.А. Миночкин, И.А. Кушниренко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 52. – С. 72-78. – ISSN 2524-0056
147650
   Алгоритмы преобразования русских орфографических текстов в фонетическую запись. – Москва : Издательство Московского университета. – (Серия: "Автоматическая обработка речевой информации" / МГУ, Филологический фак-т, Пебликации отделения структурной и прикладной лингвистики ; под общей ред. В.А. Звегинцева ; вып. 2)
2. – 1970. – 130 с.
147651
  Соловой Ю.В. Алгоритмы работы электронных управляющих машин / Ю.В. Соловой. – М., 1977. – 38с.
147652
  Моисеев Н.Н. Алгоритмы развития / Н.Н. Моисеев. – Москва : Наука, 1987. – 302с.
147653
  Амосов Н.М. Алгоритмы разума / Н.М. Амосов. – Київ, 1979. – 223с.
147654
  Икрамова Х.З. Алгоритмы распознавания и диагностика / Х.З. Икрамова; АН УзССР, Узбекск. НПО "Кибернетика"; Отв. ред. Ю.И. Журавлев. – Ташкент : Фан, 1982. – 220с.
147655
  Бабаджанов А.Ф. Алгоритмы распознавания, основанные на поэлементном сравнении обучающего и контрольного массивов : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.01 / Бабаджанов А.Ф. ; АНУз ССР. Узб науч-произ. объединение "Кибернетика". – Ташкент, 1981. – 25 с. – Бібліогр.:с.24-25
147656
  Кондратьев О.Л. Алгоритмы распределения ресурсов многопроцессорной вычислительной системы / О.Л. Кондратьев. – Москва : Вычислительный центр АН СССР, 1989. – 13 с.
147657
  Бочаров Б.П. Алгоритмы расчета книгообеспеченности // Библиотеки учебных заведений : научно-методический журнал для библиотек учебных заведений системы проф. образования. – Москва, 2008. – № 27. – С. 58-64
147658
  Ивашка Владисловас Повило Алгоритмы расчета полосковых и других линий, основанные на методе сингулярных интегральных уравенений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Ивашка Владисловас Повило; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1974. – 17л. – Бібліогр.:с.15-17
147659
  Кобылин А.М. Алгоритмы рационального размещения геометрических объектов произвольной формы при двухрядном периодическом размещении. : Автореф... канд. техн.наук: / Кобылин А.М.; Харьков. ин-тут радио/электрон. – Харьков, 1974. – 22л.
147660
  Севастьянов Н.П. Алгоритмы регулирования и дискретной коррекции в задачах оперативного управления. / Н.П. Севастьянов. – Рига, 1975. – 162с.
147661
  Горелик А.Г. Алгоритмы решения задач дискретной рпикладной геометрии / А.Г. Горелик. – Минск, 1968. – 166с.
147662
  Галкин А.А. Алгоритмы решения задач классификации на основе аппроксимации относительной глубины данных и взвешенного среднего значения // Проблемы управления и информатики : международный научно-технический журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова, Ин-т космич. исследований. – Киев, 2016. – № 5, сентябрь - октябрь. – С. 144-155. – ISSN 0572-2691
147663
   Алгоритмы решения задач линейной алгебры : методическая разработка. – Рига : Рижский политехнический институт, 1989. – 53 с.
147664
  Астахов Н.Д. Алгоритмы решения задач планирования освоения ресурсов при заданных объемах капиталовложений / Н.Д. Астахов, Д.В. Арюпин. – Москва, 1986. – 29с.
147665
  Гутман В.И. Алгоритмы решения задач по механике в средней школе : книга для учителя / В.И. Гутман, В.Н. Мощанский. – Москва : Просвещение, 1988. – 93 с.
147666
  Карзанов А.В. Алгоритмы решения задач, сводящихся к потоковым и оценки их трудоемкости : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Карзанов А. В.; АН СССР, Центр. экон. мат. ин-т. – М., 1973. – 9л.
147667
   Алгоритмы решения логико-коминаторных задач : сборник научных трудов. – Минск : ИТК
Вып. 4. – 1978. – 131 с.
147668
   Алгоритмы решения метрических задач : учебное пособие. – Йошкар-Ола : МарПИ, 1989. – 87 с.
147669
  Сергеев С.И. Алгоритмы решения некоторых задач дискретного программирования. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 05.13.02 / Сергеев С.И.; АН СССР.Ин-т проблем управления. – М, 1980. – 21л.
147670
  Абайылданов К.Н. Алгоритмы решения некоторых задач на перестановках с условием приоритетности / Абайылданов К.Н. – Москва : ВЦ АН СССР, 1985. – 24 с. – Библиогр.: с. 24. – (Сообщ. по прикладной математике)
147671
   Алгоритмы решения нелинейных задач и обработка данных : сборник научных трудов. – Днепропетровск : ДГУ, 1984. – 164 с.
147672
  Хуродзе Таймураз Адольфович Алгоритмы решения нелинейных уравнений с расщепляемыми операторами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Хуродзе Таймураз Адольфович; АН ГрузССР. ВЦ им. Н.И.Мусхелишвили. – Тбилиси, 1981. – 12л.
147673
  Пухова Г.В. Алгоритмы решения одной задачи математического программирования (на языке АЛГОЛ). / Г.В. Пухова. – М., 1972. – 35с.
147674
  Григорьев В.В. Алгоритмы решения одной задачи определения оптимальной совокупности многоотраслевых комплексов / В.В. Григорьев. – Москва : ВЦ АН СССР, 1984. – 28 с.
147675
  Замбицкий Д.К. Алгоритмы решения птимизационных задач на сетях / Д.К. Замбицкий, Д.Д. Лозовану. – Кишинев, 1983. – 115с.
147676
  Крывый С.Л. Алгоритмы решения систем линейных диафантовых уравнений в контексте проблемы выполнимости ограничений // Інженерія програмного забезпечення : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2014. – № 1 (17). – С. 6-19. – ISSN 2306-6512
147677
  Крывый С.Л. Алгоритмы решения систем линейных диофантовых уравнений в контексте проблемы выполнимости ограничений. Ч. II // Інженерія програмного забезпечення : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2014. – № 2 (18). – С. 5-13. – ISSN 2306-6512
147678
  Крывый С.Л. Алгоритмы решения систем линейных уравнений в кольцах вычетов // Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України. – Киев, 2016. – Т. 52, № 5. – С. 149-160. – ISSN 0023-1274
147679
  Волкович О.В. Алгоритмы решения целочисленных экстремальных задач, базирующихся на использовании схем последовательного анализа вариантов : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Волкович О. В.; АН СССР, Ин-т кибернет. им. В. Глушкова. – К., 1987. – 106л. – Бібліогр.:л.98-106
147680
  Волкович Оксана Васильевна Алгоритмы решения целочисленных экстремальных задач, базирующихся на использовании схемы последовательного анализа вариантов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Волкович Оксана Васильевна; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г. Шевченко. – К., 1987. – 12л.
147681
  Скобелев Алгоритмы решения экономичских задач на ЭВМ. / Скобелев, В.В. Христиановский. – К., 1989. – 94с.
147682
  Романовский И.В. Алгоритмы решения экстремальных задач / И.В. Романовский. – М., 1977. – 352с.
147683
  Севастьянов С.В. Алгоритмы с оценками для задач теории расписаний : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.09 / Севастьянов С. В.; АН СССР, Сиб. отд. – Новосибирск, 1981. – 12л.
147684
  Хохлюк В.И. Алгоритмы секущих плоскостей: уч. пособие. / В.И. Хохлюк. – Новосибирск, 1983. – 92с.
147685
  Ачасова С.М. Алгоритмы синтеза автоматов на программируемых матрицах / С.М. Ачасова. – Москва : Радио и связь, 1987. – 136с.
147686
  Закревский А.Д. Алгоритмы синтеза дискретных автоматов / А.Д. Закревский. – Москва : Наука, 1971. – 511с.
147687
  Щербаков В.И. Алгоритмы скорости / В.И. Щербаков. – Москва : Знание, 1972. – 47 с. – (Новое в жизни, науке, технике / О-во "Знание" ; №10 ; Радиоэлектроника и связь)
147688
  Курбанмурадов А О. Алгоритмы случайного блуждания по границе. / А О. Курбанмурадов, . – Новосибирск, 1989. – 162с.
147689
  Кальченко Г.Т. Алгоритмы составления планов полетов и их корректировки в автоматизированной системе управления воздушным движением : Автореф... канд. техн.наук: / Кальченко Г.Т.; Риж. ин-т инженеров гражд. авиации им. Ленинского комсомола. – Рига, 1966. – 12л.
147690
  Губарев В.В. Алгоритмы стстистических измерений / В.В. Губарев. – М, 1985. – 272с.
147691
   Алгоритмы управления качеством проектных решений : сборник научных трудов. – Минск : Институт технической кибернетики, 1979. – 107 с.
147692
  Охоцимский Д.Е. Алгоритмы управления космическим аппаратом при входе в атмосферу / Д.Е. Охоцимский. – М., 1975. – 399с.
147693
  Игнатьев М.Б. Алгоритмы управления роботами-манипуляторами / М.Б. Игнатьев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Л., 1977. – 247с.
147694
  Рапцун Н.В. Алгоритмы факторизации для решения систем линейних алгебраических уравнений в методе конечных элементов / Н.В. Рапцун. – Киев, 1982. – 30с.
147695
  Сарчимелия Р.А. Алгоритмы целочисленного решения систем линейных алгебраических уравнений и их применение в некоторых задачах дискретного программирования : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Сарчимелия Р. А.; АН УССР, Ин-т кибернет. – К., 1969. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
147696
  Сарчимелия Р.А. Алгоритмы целочисленного решения систем линейных алгебраических уравнений и их применение в некоторых задачах дискретного программирования : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Сарчимелия Р. А.; АН УССР, Ин-т кибернет. – К., 1969. – 23л.
147697
  Хохлюк В.И. Алгоритмы целочисленной оптимизации: вспом. Алгол-процедуры. Уч. пособие. / В.И. Хохлюк. – Новосибирск, 1982. – 92с.
147698
  Ицкович Э.Л. Алгоритмы централизованного контроля и управления производством / Э.Л. Ицкович, Э.А. Трахтенгерц. – Москва, 1967. – 352с.
147699
  Верцман И.И. Алгоритмы чебышевского приближения на малом интервале. : Автореф... канд. физ,-мат.наук: 01.01.01 / Верцман И.И.; Калинин. гос. ун-т. – Калинин, 1974. – 13л.
147700
  Верлань Д.А. Алгоритмы численний реализации нелинейных интегральных динамических моделей с повышенной точностью / Д.А. Верлань, В.А. Тихоход // Математичне та комп"ютерне моделювання : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 20-28. – (Технічні науки ; вип. 11). – ISSN 2308-5916


  Рассмотрены вопросы численной реализации интегральных динамических моделей путем применения квадратурных формул закрытого типа повышенной точности. Предложены рекуррентные алгоритмы решения нелинейных интегральных уравнений типа Вольтерра и их систем.
147701
  Рылов А.В. Алгоритмы численного решения задачи Коши для уравнения Лапласа : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 008 / Рылов А.В. ; Киев. гос. пед. ин-т. – Киев, 1968. – 10 с.
147702
   Алгоритмы экономических процессов (Госплан МССР, НИИ планирования). – Кишинев : Штиинца, 1988. – 144 с.
147703
   Алгоритмы, математическое обеспечение и архитектура многопроцессорных систем. – Москва : Наука, 1982. – 335 с.
147704
   Алгоритмы, методика и результаты интерпретации географических данных : Материалы VII научно-технической конференции геофизиков Украины. – Киев : Наукова думка, 1985. – 260 с.
147705
   Алгоритмы, программы. таблицы для интерпретации зондирований методом становления поля : методическое руководство. – Саратов : НВНИИГГ, 1973. – 166 с.
147706
  Выжикоски Роман (ПНР) Алгоритмы, структуры и организация функционирования систем фильтрации многомерных сигналов в реальном масштабе времени : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.13 / Выжикоски Роман (ПНР); Киевск. политех. ин-т. – К., 1986. – 16л.
147707
   Алгоритмы: построение и анализ = Introduction to algorithms / Томас Кормен [и др.] ; [пер. с англ. : И.В. Красиков, Н.А. Орехова, В.Н. Романов ; под ред. И.В. Красикова]. – 2-е изд. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Вильямс, 2010. – 1296 с. : илл. – Библиогр.: с. 1257-1276. – ISBN 978-5-8459-0857-5
147708
   Алгоритмы: построение и анализ = Introduction to algorithms / Томас Кормен [и др.] ; [пер. с англ.: И.В. Красиков и др. ; под ред.: И.В. Красикова]. – 2-е изд. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Вильямс, 2011. – 1290, [1] с. : ил., табл. – Пер. изд.: Introduction to algorithms / Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein. - Cambridge [etc.] : MIT Press, 2002. - Парал. тит. л. англ. - Предм. указ.: с. 1277-1290. – Библиогр.: с. 1257-1276. – ISBN 978-5-8459-0857-5
147709
   Алгоритмы: построение и анализ = Introduction to algorithms / Томас Кормен [и др.] ; [пер. с англ. И.В. Красикова и др. ; под ред. И.В. Красикова]. – 2-е изд. – Москва ; Санк-Петербург ; Киев : Вильямс, 2013. – 1290, [1] с. : ил., табл. – Пер. изд.: Introduction to algorithms / Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein. Cambridge [etc.] : MIT Press, 2002. - Парал. тит. л. англ. - Предм. указ.: с. 1277-1290. – Библиогр.: с. 1257-1276. – ISBN 978-5-8459-0857-5
147710
   Алгоритмы: построение и анализ = Introduction to algorithms / Томас Кормен [и др.] ; [пер. с англ. И.В. Красикова и др. ; под ред. И.В. Красикова]. – 3-е изд. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Вильямс, 2014. – 1323 с. : ил., табл. – Пер. изд.: Introduction to algorithms / Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein. - Cambridge [etc.] : MIT Press, 2009. - Парал. тит. л. англ. - Предм. указ.: с. 1293-1323. – Библиогр.: с. 1282-1293. – ISBN 978-5-8459-1794-2
147711
  Ковальчук В.Г. Алгорифм множення циклів на словах // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 24-33. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  На основі циклічних співвідношень, які визначають симетризовану групу слів, побудовано алгорифм множення циклів цієї групи. Алгорифм зводить довільний добуток циклів до добутку незалежних циклів.
147712
  Цейтин Г.С. Алгорифмические операторы в конструктивных полных сепарабельных матреческих пространствах : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Цейтин Г.С. ; ЛГУ. – Ленинград, 1959. – 8 с. – Бібліогр.:с.7-8
147713
  Квіт С. Алгорітм університетського розвитку // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2008. – № 19, спец. вип. : Університетська автономія. – С. 12-30
147714
  Михайлов В.В. Алгорітмічне та програмне забезпечення автоматизованої системи управління дискретним виробництвом змішаного типу. : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.06 / Михайлов В.В.; КПІ. – К., 1994. – 18л.
147715
  Лисовик Л.П. Алгортмические вопросы алгебраической теории формальных языков : Дис... Канд. физ-мат. наук: / Лисовик Л.П.; МВ и ССО УССР. КУ им. Т.Шевченка. – Киев, 1975. – 83л. – Бібліогр.:л.80-83
147716
  Горбатюк С.А. Алгоструктурна організація паралельних обчислювальних процесів в комп"ютерних системах : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд.техн. наук : спец. 05.13.05 - Комп"ютерні системи та компоненти / Горбатюк С.А. ; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 20 назв
147717
  Усов П.Г. Алгуйский тальк / П.Г. Усов. – Томск, 1966. – 72с.
147718
  Перваго В.А. Алданская железорудная провинция / В.А. Перваго. – Москва : Недра, 1966. – 114с.
147719
  Стрижков П. Алданские прииски / П. Стрижков. – Л., 1931. – 160с.
147720
  Рослякова А.Ф. Алданское нагорье в пределах Алдано-Тимптонского междуречь (опыт физикогеографической характеристики) : Автореф... канд. географ.наук: / Рослякова А. Ф.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1952. – 16 с.
147721
  Донец С Г. Алданцы / С Г. Донец, . – Иркутск, 1980. – 428с.
147722
   Алдар и Зухра. – Уфа : Башкирское книжное издательство, 1986. – 250 с.
147723
  Мачабели К.Г. Алде Какабадзе: Керамика. Альбом / К.Г. Мачабели. – Москва, 1981. – 14с.
147724
  Личкуте-Юсионене Алдона-Ванда Пятро Личкуте-Юсионене / Личкуте-Юсионене. – Москва : Советский художник, 1974. – [20] с.
147725
  Скирутите А. Алдона Скирутите : графика. Каталог выставки / А. Скирутите. – Москва : Советский художник, 1980. – [32] с.
147726
  Іршад Улла Хан Але спершу інші мають розійтися: з книжки "Ти і я" / з англійської переклав Василь Івашко // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 31. – ISSN 0320-8370
147727
  Майденберг-Тодорова Алеаторно-сонористична композиція як інтерпретативний феномен у контексті сучасної музичної поетики : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Майденберг-Тодорова Кіра Ісааківна ; Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової. – Одеса, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
147728
  Жигульская Д.В. Алевиты в Турецкой Республике // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2013. – № 3. – С. 29-35. – ISSN 0869-1908
147729
  Боков В.Ф. Алевтина / В.Ф. Боков. – Москва, 1968. – 159с.
147730
   Алевтина Власова. – М, 1987. – 39с.
147731
   Алевтина Олександрівна Молчанова : біобібліогр. покажчик / Нац. акад. пед. наук. України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В.О. Сухомлинського ; [упоряд. Л.О. Пономаренко, Л.М. Айвазова ; наук. ред. П.І. Рогова ; бібліогр. ред. Л.О. Пономаренко]. – Київ : Арт Економі, 2011. – 87, [1] с. : іл., портр. – (Серія "Ювіляри НАПН України" ; вип. 29). – ISBN 978-966-2576-28-3
147732
  Шлапак В.П. Алегорична наука як вершина світової геніальності Великого і Святого пророка Мойсея // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2009. – № 1. – С. 123-133. – ISSN 1728-3671


  Мойсей як неперевершений науковий геній, який з цілковитою підставою стоїть на вершині світової науки
147733
  Горенко О.П. Алегоричне та символічне наповнення антропонімів у оповіданні Н. Готорна "Молодий Гудиен Браун" // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – Вип. 17. – С. 74-79.
147734
  Ночка А.О. Алегоричність творчого методу Євгена Шварца // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 8. – С. 33-35
147735
  Косаревська Р.О. Алегорично-символічні означення архітектурно-пейзажних композицій парку "Олександрія" (м. Біла Церква, Україна) // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 47. – С. 190-195. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-3455
147736
  Моклиця М. Алегорія в контексті архаїчної образності (міфокритичний аспект) // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики НАН України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2012. – Вип. 10 : Література. Соціум. Епоха. Ювілейний збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Олександра Астаф"єва. – С. 513-522. – ISBN 978-966-2763-27-0
147737
  Моклиця М. Алегорія й символ: підступна бінарність термінів // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 97-102. – (Серія: Філологічні науки ; № 8 (333) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
147738
  Букрєєва І.В. Алегорія та символ як тотожне та різне у релігійному світосприйнятті // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2003. – № 579-1 : Наука, культура, постмодерн. – С. 47-54. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
147739
  Осокин Е.В. Алеет Восток / Е.В. Осокин. – Томск, 1959. – 127с.
147740
  Самолевська О. Алеї нашої пам"яті // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 12-18 серпня (№ 29). – С. 10


  "На початку січня мистецька спільнота була сполохана, як пташина зграя. Пішли чутки, що у Празі викинули з могили прах великого українця Олександра Олеся... Як з"ясувалося, не викинули. За місце поховання в Європі потрібно сплачувати ренту, і чеський ...
147741
  Боровиков С.Г. Алекей Толстой / С.Г. Боровиков. – М, 1982. – 160с.
147742
  Свиридова И. Алекпер Рзакулиев. / И. Свиридова. – М., 1970. – 82с.
147743
  Кютт А.Ф. Алекс Кютт / А.Ф. Кютт, К. Пыллу. – М., 1972. – 23с.
147744
  Картузов С.П. Алекс Ла Гума / С.П. Картузов. – М., 1978. – 125с.
147745
   Алексадр Тышлер (1898-1980): живопись, графика, скульптура, театр : к 85-летию со дня рождения художника. – Москва, 1983. – 65 с.
147746
   Алексадру Владимировичу Кендзере - 60 лет // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2008. – Т. 30, № 3. – С. 161-163 : Фото. – ISSN 0203-3100
147747
  Данилевский В. Александ Невский / В. Данилевский. – М, 1942. – 16с.
147748
  Данилевский В. Александ Невский / В. Данилевский. – М, 1943. – 19с.
147749
  Болховитинов В. Александp Гpигоpьевич Столетов (1839-1896) / В. Болховитинов. – Ленингpад : ЦК ВЛКСМ "Молодая гваpдия", 1953. – 510с.
147750
  Дил Х.-О. Александар фон Хумболт Мегу уметноста и науката // Науката и уметноста : науч. конференциjа : Скопjе, 23 апр. 2010 : pасправи / Макед. акад. на науките и уметностите, Науч. друштво "Лаjбниц" од Берлин. – Скопjе : Македонска академиja на науките и уметностите, 2012. – Кн. 2 : / [уред. одб.: М. Поленаковик (претседател), М. Гурчинов, Г. Старделов и др.]. – С. 25-40. – ISBN 978-608-203-077-7
147751
  Танчер В. Александер Джефрі / В. Танчер, Л. Скокова // Історія соціологічної думки : навч. енциклопед. слов.-довідник / Н.С. Абаніна, Д.М. Афанасьєв, А.А. Ашурбеков, Т.М. Байдак, К.В. та ін. Батаєва. – Львів : Новий Світ-2000, 2016. – С. 283-285. – ISBN 978-966-418-286-4
147752
  Бергстедт Г. Александерсен / Г. Бергстедт. – Пб.-М., 1923. – 381с.
147753
   Александр I и двенадцатый год : художественно-исторический альбом фото-типо гравюр Т-ва "Образование". – [Москва] : [Т-во "Образование", 1911-1912], 1911. – [50] л. ил.
147754
  Дживелегов А.К. Александр I и Наполеон : исторические очерки / А.К. Дживелегов. – Москва : Изд. М. и С. Сабашниковых, 1915. – VII, 302, [5] с. – Экз. № 177071 дефектный, отсутств. с. 18-127, напечатаны на ксероксе. - С. [1-5] реклама издания М. и С. Сабашниковых
147755
  Палеолог М. Александр II и княгиня Юрьевская / М. Палеолог. – М, 1991. – 108с.
147756
  Долбилов М. Александр II и русский национализм // Родина : российский исторический журнал / Правительство Российской Федерации ; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2014. – № 4, спец. вып. : Александр II. Реформы. – С. 40-43. – ISSN 0235-7089
147757
   Александр II, царь-освободитель : [Биографический очерк] / Е.Л. – Москва : Моск. ком. грамотности при О-ве сел. хоз-ва ; Тип. М.Г. Волчанинова, 1892. – [2], 73 с., 1 л. фронт. (портр.), 3 л. ил.
147758
  Кончаков Р. Александр III: последний маршрут императора // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации ; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2013. – № 8 : Александр Невский жизнь и житие. – С. 84-86. – ISSN 0235-7089
147759
   Александр Абдулов. – М., 1985. – 31с.
147760
  Пицык Н.Е. Александр Алексадрович Богомолец / Н.Е. Пицык. – Москва, 1970. – 299с.
147761
  Епифанова А.П. Александр Александрович Байков / А.П. Епифанова, Н.В. Смирнова. – Москва, 1945. – 48с.
147762
   Александр Александрович Блок (1880-1921). – М, 1980. – 56с.
147763
  Аникеева В.И. Александр Александрович Вермишев (1879-1919) : библиогр. указатель / сост.: В.И. Аникеева ; Липецкая обл. б-ка, Библиогр. отд. – Воронеж : Центрально-Черноземное книжное изд-во, 1969. – 49 с.
147764
  Куратова И.А. Александр Александрович Дейнека. / И.А. Куратова. – М., 1974. – 53с.
147765
   Александр Александрович Любищев, 1890-1972. – Ленинград : Наука, 1982. – 143 с.
147766
  Лидин Г.Д. Александр Александрович Скочинский / Г.Д. Лидин. – Москва : Наука, 1969. – 232 с.
147767
  Дикушина Н.И. Александр Александрович Фадеев / Н.И. Дикушина. – М., 1971. – 32с.
147768
  Сазанович Е. Александр Александрович Фадеев. "Молодая гвардия" = 100 книг, которые потрясли мир // Юность : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Труд. коллектив редакции журн. "Юность". – Москва, 2014. – № 5 (700). – С. 75-77. – ISSN 0132-2036
147769
  Варсанофьева В.А. Александр Алексанрович Чернов / В.А. Варсанофьева. – Сыктывкар, 1960. – 5-28с.
147770
  Стернин Г. Александр Алексеевич Агин / Г. Стернин. – Москва : Наука, 1955. – 152с.
147771
  Лазаревский И. Александр Алексеевич Агин. / И. Лазаревский. – Москва-Ленинград : Искусство, 1946. – 27с.
147772
  Гессен В.Ю. Александр Алексеевич Вознесенский: ректор, педагог и мученик // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2013. – № 1 (73). – С. 105-122. – ISSN 2070-9773
147773
  Гессен В.Ю. Александр Алексеевич Вознесенский: ректор, педагог и мученик // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2013. – № 2 (74). – С. 109-123. – ISSN 2070-9773


  В статье на основе архивных и литературных данных, а также воспоминаний родных и современников описана научная жизнь, административная и преподавательская деятельность профессора А.А. Вознесенского. Особое внимание уделено событиям, связанным с его ...
147774
   Александр Алексеевич Гапаович (1938-1986): Живопись. – М., 1990. – 4с.
147775
  Медоваров М.В. Александр Алексеевич Киреев // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2014. – № 8. – С. 39-67. – ISSN 0042-8779


  О жизни и деятельности русского мыслителя, представителя позднего славянофильства А. А. Киреева.
147776
   Александр Алексеевич Остужев.. – Москва : остужев, 1949. – 12 с.
147777
  Котов А.А. Александр Алехин. / А.А. Котов. – М, 1973. – 254с.
147778
   Александр Анатольевич Росляков. – Ашхабад : Илим, 1985. – 109с. – (Материалы к биобиблиографии ученых Туркменистана ; Вып. 23)
147779
   Александр Андреевич Васин. 1915-1971. Каталог выставки. – Москва : Советский художник, 1974. – 16 с.
147780
  Алпатов М.В. Александр Андреевич Иванов = Alexander Ivanov : альбом репрод. / М.В. Алпатов. – Ленинград : Художник РСФСР, 1983. – 215 с. : ил. – Библиогр.: с. 209, в примеч. – (Русские живописцы XIX в.)
147781
   Александр Андреевич Иванов. 150 лет со дня рождения. 1806-1956. Каталог выставки.. – 1956. – М., 1962. – 175с.
147782
  Алпатов В М. Александр Андреевич Иванов. Жизнь и творчество (1806-1858 / М.В. Алпатов. – Москва. – (Русские художники . Монографии)
Т. 1. – 1956. – 419 с., 11 л. ил. : ил.
147783
  Алпатов В М. Александр Андреевич Иванов. Жизнь и творчество (1806-1858) / М.В. Алпатов. – Москва : Искусство. – (Русские художники . Монографии)
Т. 2. – 1956. – 334 с., 23 л. ил. : ил.
147784
  Давыдова Л.Г. Александр Антонович Смуров / Л.Г. Давыдова. – Москва, 1974. – 135 с.
147785
   Александр Барамидзе : Филолог: Биобиблиография. – Тбилиси : Мецниереба, 1988. – 210с. – (Биобиблиогр. серия "Грузинские ученые")
147786
  Грудцова О.М. Александр Бек / О.М. Грудцова. – М., 1967. – 126с.
147787
  Куликова К.Ф. Александр Бениаминов / К.Ф. Куликова. – Л., 1960. – 147с.
147788
   Александр Бенуа, 1917
147789
  Бернандт Г.Б. Александр Бенуа и музыка / Г.Б. Бернандт. – Москва, 1969. – 231с.
147790
  Ливанова М. Александр Бенуа: мир иллюзий // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2017. – № 1 (101). – С. 28-49. – ISSN 1819-6268
147791
  Иванов-Разумник Александр Блок / Иванов-Разумник. – Санкт-Петербург, 1919. – 179с.
147792
  Ашукин Н.С. Александр Блок / Н.С. Ашукин. – Москва, 1923. – 68с.
147793
   Александр Блок : исследования и материалы. – Л, 1987. – 296с.
147794
   Александр Блок в воспоминаниях современников. – М
1. – 1980. – 550с.
147795
   Александр Блок в воспоминаниях современников. – Москва
2. – 1980. – 527с.
147796
   Александр Блок в портретах, иллюстрациях и документах. – Ленинград, 1972. – 383с.
147797
  Родина Т.М. Александр Блок и русский театр начала ХХ века. / Т.М. Родина. – М., 1972. – 312с.
147798
  Енишерлов В.П. Александр Блок. Штрихи судьбы. / В.П. Енишерлов. – М., 1980. – 303с.
147799
  Дубинянская Я. Александр Блок: "И ключ поручен только мне" // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2013. – № 10 (62). – С. 104-123. – ISSN 1819-6268
147800
   Александр Блок: исследования и материалы. – Л, 1991. – 342с.
147801
  Батурина Т.П. Александр Божко / Т.П. Батурина. – Ставрополь, 1989. – 252с.
147802
   Александр Бурганов, народный художник Удмуртской АССР.. – М., 1979. – 9с.
147803
   Александр Бурганов.. – Москва : Советский художник, 1980. – 6 с.
147804
  Гушанская Е.М. Александр Вампилов: Очерк творчества / Е.М. Гушанская. – Л. : Советский писатель, 1990. – 318 с.
147805
  Поляновский Г.А. Александр Васильевич Александров : очерк жизни и творчества / Г.А. Поляновский. – Москва ; Ленинград : Искусство, 1945. – 130 с.
147806
  Епифанова А.П. Александр Васильевич Винтер. / А.П. Епифанова. – М.-Л., 1950. – 30с.
147807
   Александр Васильевич Кирсанов. – Киев, 1982. – 70 с.
147808
  Порто И.Б. Александр Васильевич Пантелеев / И.Б. Порто. – Л., 1989. – 135с.
147809
  Бубнова Л.С. Александр Васин / Л.С. Бубнова. – Москва : Советский художник, 1972. – 168 с.
147810
  Павлинская А.П. Александр Ведерников / А.П. Павлинская. – М., 1991. – 167с.
147811
  Савченко Б.А. Александр Вертинский / Б.А. Савченко. – М., 1989. – 55с.
147812
  Шелест В. Александр Вертинский: неисповедимы пути... // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2012. – № 7 (47). – С. 80-104. – ISSN 1819-6268


  Александр Николаевич Вертинский (1889-1957) - выдающийся русский эстрадный артист, киноактёр, композитор, поэт и певец, кумир эстрады в первой пол. 20 в.
147813
  Вершинин А.П. Александр Вершинин: «Наша задача - совершенствование услуг и инструментов поиска» : [интервью с А.П. Вершининым] // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО "ИД Университетская книга". – Москва, 2014. – июль - август. – С. 14-19. – ISSN 1726-6726


  В 2009 г. в России появилась первая цифровая библиотека национального уровня - Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина. Взятый пять лет назад курс показал, что принятое решение было своевременным и необходимым: оцифровка архивных документов сегодня ...
147814
   Александр Волков. – М., 1990. – 12с.
147815
   Александр Вольдемарович Пейве. – Москва : Наука, 1979. – 70с. – (Материалы к библиографии ученых СССР ; Вып. 27 ; Сер. геол. наук)
147816
  Борейко Е В. Александр Всеволодович Захаренко (1948-2004) / Е В. Борейко, И.Ю. Парникоза // Классики концепции заповедности (пассивной охраны природы) / В.Е. Борейко, И.Ю. Парникоза. – 2-е, доп. изд. – Киев : Логос, 2017. – С. 64-68. – (Серия "Охрана дикой природы" ; вып. 78). – ISBN 978-617-7442-65-2
147817
   Александр Герасимов. – Москва, 1988. – 24с.
147818
  Буквин В.Т. Александр Григорьевич Крамов. / В.Т. Буквин. – Москва, 1960. – 36с.
147819
  Прохоров Е.И. Александр Грин / Е.И. Прохоров. – М : Просвещение, 1970. – 119 с.
147820
  Есаков В.А. Александр Гумбольдт в России / В.А. Есаков. – Москва, 1960. – 111с.
147821
   Александр Дейнека. – Москва
2. – 1989. – 295с.
147822
  Громовенко-Шимкова Александр Дейч - Украина в сердце, вселенная в душе // Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 2013. – № 2 (80). – С. 61-66


  "... В 1911 году Александр Иосифович поступает на романо-германское отделение историко-филологического факультета. Атмосфера в Киевском университете св. Владимира в то время была совершенно особенная. Славился и Семинарий русской филологии В. Перетца, ...
147823
  Клевенский М М. Александр Дмитриевич Михайлов. / М М. Клевенский. – Москва : Госиздат, 1925. – 107 с.
147824
  Громов Н.Н. Александр Дмитриевич Романычев / Н.Н. Громов. – Ленинград, 1991. – 116с.
147825
  Писаревский Д.С. Александр Довженко и его "Поэма о море" / Д.С. Писаревский. – Москва, 1959. – 32с.
147826
   Александр Долуханян : воспоминания и статьи о композиторе. – Москва : Советский композитор, 1988. – 198 с. – ISBN 5-85285-110-8
147827
  Иоффе И.С. Александр Евгеньевич Порай-ошиц / И.С. Иоффе. – Л.-М, 1949. – 19с.
147828
  Альтшуллер А.Я. Александр Евстафьевич Мартынов / А.Я. Альтшуллер. – Ленинград-Москва : Искусство, 1959. – 247 с.
147829
  Гречкин Н.П. Александр Ерминингельдович Арбузов, 1877-1968 / Н.П. Гречкин. – М., 1977. – 232с.
147830
  Архангельский Б.Н. Александр Зайцев / Б.Н. Архангельский, Р.И. Кимельфельд. – Москва, 1986. – 144с.
147831
   Александр Зархи. – Москва, 1966
147832
  Давидович В.Г. Александр Иваницкий / В.Г. Давидович, Т.А. Чижикова. – Москва, 1973. – 120 с.
147833
  Покшишевский В.В. Александр Иванович Воейков и его работы о человеке и природе. / В.В. Покшишевский. – М, 1949. – 3-39с.
147834
  Богучарский В.Я. Александр Иванович Герцен / В.Я. Богучарский. – М., 1920. – 163с.
147835
  Нович И.С. Александр Иванович Герцен / И.С. Нович. – М, 1937. – 148с.
147836
  Еголин А. Александр Иванович Герцен / А. Еголин. – М, 1940. – 47с.
147837
  Койре А. Александр Иванович Герцен // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 12. – С. 151-164. – ISSN 0042-8744
147838
  Порошин И. Александр Иванович Герцен (1812-1870) / И. Порошин. – Отд. отт. – 2с.
147839
   Александр Иванович Зражевский. Народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии. – М, 1949. – 12с.
147840
  Афанасьев В.Н. Александр Иванович Куприн / В.Н. Афанасьев. – Москва : Художественная литература, 1960. – 206 с.
147841
  Афанасьев В.Н. Александр Иванович Куприн / В.Н. Афанасьев. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : Художественная литература, 1972. – 174 с.
147842
  Епифанова А.П. Александр Иванович Некрасов. / А.П. Епифанова. – М.-Л., 1950. – 27с.
147843
  Кулик Н.И. Александр Иванович Полежаев (1804-1838). Краткий рекоменд. указатель литературы. / Н.И. Кулик. – Саранск, 1954. – 12с.
147844
   Александр Иванович Савинов: письма, документы, воспоминания.. – Л., 1983. – 331с.
147845
  Ган И Я. Александр Иванович Сердюк - Народный артист СССР / И Я. Ган. – К., 1960. – 44с.
147846
  Айхенвальд Ю.А. Александр Иванович Сумбатов-Южин : [актер и драматург] / Ю.А. Айхенвальд. – Москва : Искусство, 1987. – 303, [1] с., [24] л. ил. : ил. – (Серия "Жизнь в искусстве")
147847
  Алпатов М.В. Александр ИваноМихаил Владимировичв (1806-1858) / М.В. Алпатов. – Москва : Молодая гвардия, 1959. – 271 с., 11 л. ил. : ил. – Библиогр. в конце кн. – (Жизнь замечательных людей. Серия биографий. Основана в 1933 г. М. Горьким ; вып. 13 [279])
147848
  Орешкин Д.М. Александр Игнатьев / Д.М. Орешкин. – Фрунзе, 1977. – 30с.
147849
   Александр Игнатьевич Лебединский (1913-1967). – Москва : Издательство Московского университета, 1977. – 52 с.
147850
  Походенко В.Л. Александр Ильич Бродский / В.Л. Походенко. – К., 1988. – 64с.
147851
   Александр Ильич Зилоти. – Л, 1963. – 468с.
147852
  Кудряшев К.В. Александр І и тайна Федора Козьмича / К.В. Кудряшев. – факс. воспроизведение. – М., 1990. – 85с.
147853
   Александр Кабанов // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2017. – № 32 (161), 8 сентября 2017. – С. 45
147854
  Лундберг Е.Г. Александр Казбеги (1848-1893) / Е.Г. Лундберг. – М., 1949. – 3-17с.
147855
  Елисеев И.В. Александр Касьянов / И.В. Елисеев. – Москва : Советский композитор, 1989. – 174 с.
147856
  Квасов А.С. Александр Квасов. / А.С. Квасов. – М., 1982. – 24с.
147857
  Фаресов А.И. Александр Константинович Шеллерс. – Санкт-Петербург, 1901. – 172 с.
147858
   Александр Копелович. – М., 1990. – 48с.
147859
   Александр Костромин, 1950-1987: живопись, графика, скульптура: каталог. – М., 1990. – 31с.
147860
   Александр Котов. – М, 1984. – 304с.
147861
  Крейн Ю.Г. Александр Крейн / Ю.Г. Крейн, Н.И. Рогожина. – Москва : Музыка, 1964. – 108 с.
147862
  Кухно А.А. Александр Кухно: Стиховторения. / А.А. Кухно. – Новосибирск, 1986. – 154с.
147863
  Клеопов И.Л. Александр Лаврентьевич Чекановский. / И.Л. Клеопов. – Ленинград : Наука, 1972. – 108с.
147864
  Осипов Д.М. Александр Лактионов / Д.М. Осипов. – М, 1968. – 200с.
147865
  Негруцци К. Александр Лэпушняну : ист. новелла / К. Негруцци. – Кишинев, 1970. – 83 с.
147866
  Негруцци К. Александр Лэпушняну : ист. новелла / К. Негруцци. – Бухареств, 1980. – 45 с.
147867
  Буркатов Б.А. Александр Мазуркевич / Б.А. Буркатов, А.Я. Шевченко // 22 июня - 9 мая / Б.А. Буркатов, А.Я. Шевченко. – К., 1985. – С. 272
147868
  Ковалев С.И. Александр Македонский / С.И. Ковалев. – Л, 1937. – 115с.
147869
  Ковалев С.И. Александр Македонский / С.И. Ковалев. – Киев : Интербук, 1990. – 109, [3] с. – (Библиотека истории). – ISBN 5-7664-0382-8
147870
  Шахермайр Ф. Александр Македонский / Ф. Шахермайр ; [сокр. пер. с нем.: М.Н. Ботвинника и Б. Функа]. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1996. – 570, [3] с. : ил. – Указ. собств. имен: с. 559-567. – Библиогр.: с. 555-558, в подстроч. примеч. и в коммент. – (След в истории). – ISBN 5-85880-313-X
147871
  Костюхин Е.А. Александр Македонский в литературной и фольклорной традиции / Е.А. Костюхин. – М., 1972. – 189с.
147872
  Гафуров Б.Г. Александр Македонский и Восток / Б.Г. Гафуров, Д.И. Цибукидис. – М., 1980. – 456с.
147873
  Ковардина М. Александр Македонский и зороастризм // Каразінські читання (історичні науки) : тези доповідей 64-ї міжнар. наук. конф., 22 квіт. 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Іст. ф-т, Студент. наук. т-во ; [редкол.: Д.В. Миколенко (голов. ред.) та ін. ; уклад.: С.Д. Петров, С.М. Труш]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. – С. 45-46. – ISBN 978-966-623-745-6
147874
   Александр маленький : литературный сценарий. – Москва : Искусство, 1983. – 80 с. – (Библиотека кинодраматургии)
147875
  Ланков А.В. Александр Матвеевич Астряб // К истории развития передовых идей / А.В. Ланков. – М, 1951. – С. 142
147876
  Журба П.Т. Александр Матросов / П.Т. Журба. – М.-Л., 1950. – 204с.
147877
  Журба П.Т. Александр Матросов / П.Т. Журба. – М., 1951. – 244с.
147878
  Журба П.Т. Александр Матросов : повесть / П.Т. Журба. – Ленинград : Детская литература, 1958. – 352с.
147879
  Журба П. Александр Матросов / П. Журба. – Изд. 4-е, испр. – Л., 1974. – 254с.
147880
  Кирсанов С.И. Александр Матросов. Поэма. / С.И. Кирсанов. – М., 1946. – 54с.
147881
  Журба П.Т. Александр Матросов. Рассказы / П.Т. Журба. – Ленинград : Художественная литература, 1971. – 463 с.
147882
  Журба П.Т. Александр Матросов.Внуки бандуриста / П.Т. Журба. – Ленинград : Лениздат, 1965. – 811 с.
147883
  Епифанова А.П. Александр Митрофанович Терпигорев. / А.П. Епифанова. – 2-е изд., доп. – М., 1958. – 84с.
147884
  Розентретер Б.А. Александр Митрофанович Тирпигорев 1873-1959 / Б.А. Розентретер; АН СССР. – Москва : Наука, 1965. – 183 с.
147885
  Яновский С. Александр Михайлович Андрияшев (1863 - 1939): штрихи к портрету // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 54-55


  Андрияшев работал помощником библиотекаря университета им. Св. Владимира.
147886
  Бутлеров А.М. Александр Михайлович Бурлеров / А.М. Бутлеров. – Москва : Наука, 1978. – 111 с.
147887
   Александр Михайлович Бутлеров // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества. – Киев, 2015. – № 1 (105). – С. 48-49
147888
   Александр Михайлович Великий князь : книга воспоминаний. – Москва : Современник, 1991. – 271 с.
147889
  Ключевич А.С. Александр Михайлович Зайцев, 1841-1910 / А.С. Ключевич, Г.В. Быков. – М., 1980. – 174с.
147890
   Александр Михайлович Негруль. – М., 1961. – 36с.
147891
  Мазурмович Б.Н. Александр Михайлович Никольский / Б.Н. Мазурмович. – М, 1983. – 75с.
147892
   Александр Михайлович Петухов (1939-1976) / Петухов, Выставка, Москва. произведений., 1978. – М., 1978. – 10с.
147893
   Александр Михайлович Прохоров. – Москва : Наука, 1989. – 255с. – (Материалы к биобиблиографии ученых СССР.Сер.физики ; Вып.33)
147894
  Епифанова А.П. Александр Михайлович Самсонов. / А.П. Епифанова, Л.В. Шутько. – М., 1970. – 57с.
147895
  Вишенков С. Александр Можайский. / С. Вишенков. – Москва, 1950. – 200с.
147896
  Горячева Р.И. Александр Наумович Фрумкин / Р.И. Горячева. – Москва : Наука, 1970. – 100 с.
147897
  Пичета В.И. Александр Невский / В.И. Пичета. – Ташкент : Изд-во УзФАН, 1942. – 37с.
147898
  Алексеев С. Александр Невский: жизнь, ставшая житием // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации ; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2013. – № 8 : Александр Невский жизнь и житие. – С. 2-5. – ISSN 0235-7089
147899
   Александр Николаевич Богданов, 1908-1989. – Москва, 1990. – 31с.
147900
  Голованов Н.Н. Александр Николаевич Бурганов / Н.Н. Голованов. – Л., 1985. – 24с.
147901
  Трубицин Н.Н. Александр Николаевич Веселовский // Извеcтия II Отделения Императорской академии наук / Императорская, наук. Отделение академия, языка и словесности русского. – [Санкт-Петербург], 1907. – Т. 12, кн. 3. – С. 1-50
147902
   Александр Николаевич Карпенко. – М., 1956. – 18с.
147903
   Александр Николаевич Козлов. – М., 1968. – 26с.
147904
  Ожигова Е.П. Александр Николаевич Коркин / Е.П. Ожигова. – Л., 1968. – 148с.
147905
  Варсанофьева В.А. Александр Николаевич Мазарович. / В.А. Варсанофьева. – Москва, 1953. – 3-11с.
147906
   Александр Николаевич Островский (1823-1886). Метод. и библиограф. мат.. – М., 1973. – 62с.
147907
   Александр Николаевич Островский 1823-1923 : Сборник статей к столетию со дня рождения / под ред. проф. П.С. Когана. – Иваново-Вознесенск : Книгоиздат Т-ва "Основа", 1923. – 163 с., 1 портр. : ил


  Авторы: И. И. Смирнов, Н. Кашин, П. С. Коган, М. Шабинаго, Сергей Елеонский, Мих. Сокольников, И. Кубиков, Б. Пиксанов
147908
  Розанова Л.А. Александр Николаевич Островский. / Л.А. Розанова. – М-Л : Просвещение, 1965. – 139 с.
147909
  Державин К.Н. Александр Николаевич Островский. 1823-1886 / К.Н. Державин. – М.-Л., 1950. – 116 с.
147910
  Петровская В.И. Александр Николаевич Островский. 1823-1886 / В.И. Петровская. – М., 1956. – 127с.
147911
  Евгеньев Б. Александр Николаевич Радищев / Б. Евгеньев, 1943. – 72с.
147912
  Евгеньев Б. Александр Николаевич Радищев 1749-1802 гг. / Б. Евгеньев. – М., 1949. – 340с.
147913
   Александр Николаевич Самохвалов.. – Л, 1963. – 32с.
147914
   Александр Николаевич Самохвалов.. – М, 1964. – 25с.
147915
  Альшванг А. Александр Николаевич Скрябин / А. Альшванг. – Москва ; Ленинград : Музгиз, 1940. – 64 с.
147916
  Рубцова В.В. Александр Николаевич Скрябин / В.В. Рубцова. – Москва : Музыка, 1989. – 447 с.
147917
   Александр Осипович Орловский. – М., 1958. – 331с.
147918
  Ацаркина Э.Н. Александр Осипович Орловский / Э.Н. Ацаркина. – Москва, 1971. – 211с.
147919
  Зименко В.М. Александр Осипович Орловский 1777-1832 / В.М. Зименко. – М, 1951. – 31с.
147920
  Пажитнов Л.Н. Александр Павлович Ленский / Л.Н. Пажитнов. – Москва : Искусство, 1988. – 302 с.
147921
   Александр Павлович Пронштейн : К 70-летию со дня рождения: Библиографический указатель. – Ростов-на-Дону, 1988. – 49с.
147922
  Зубрицький Д. Александр Павлович. Описання його життя і характеристика його поезії / Д. Зубрицький. – Ужгород, 1925. – 43с.
147923
  Шиман Теодор Александр Первый : пер. с нем. : с 2 портр. и многими рис. и карт. – 1-е рус. изд. – Москва : Изд. Моск. к-ского Т-ва "Образование", 1909. – 158, II с., 4 л. ил. – На обл. № серии. – (История России : Русская быль / [соч.] проф. Шимана ; № 4)
147924
  Шиман Т. Александр Первый : По новым документам : С 4-го изд. / К. Валишевский ; [От ред. и авт. предисл. Г. Балицкий] // Петр Великий : По новым документам : С 4-го изд. / К. Валишевский. – Москва : Моск. книгоизд. т-во "Образование", 1909. – 158, II с., 4 л. ил. ил. – (Русская быль ; № 3)
147925
  Шиман Теодор Александр Первый : пер. с нем. : с 2 портр. и многими рис. и карт. – 1-е рус. изд. – Москва : Изд. Моск. к-ского Т-ва "Образование" ; Тип. Рус. т-ва, 1910. – 158, II с., 4 л. ил. – (История России / [соч.] проф. Шимана)
147926
   Александр Петрович Карпинский. – Л.-М., 1936. – 34с.
147927
   Александр Петрович Карпинский. – Москва-Ленинград, 1947. – 176с.
147928
   Александр Петрович Котельников. 1865-1944 гг.. – Москва : Наука, 1968. – 122 с. : илл., 1 л. портр. – Шмуцтит.: АН СССР, Науч.-биогр. серия. – Библиогр.: "Печ. труды А.П. Котельникова" и лит. о нем (12 назв.) сс. 118-120
147929
  Горшков Г.П. Александр Петрович Орлов (Из истории русской сейсмологии) / Г.П. Горшков. – Москва : АН СССР, 1955. – 63с.
147930
  Покровский В.И. Александр Петрович Сумароков : его жизнь и сочинения : сборник историко-литературных статей / сост. В. Покровский. – 2-е изд. доп. – Москва : [Тип. Г. Лисснера и Д. Собко], 1911. – 150 с. – Конволют. - Пер.: К хронологии и библиографии комедий А.П. Сумарокова / П.И. Рулин
147931
  Берков П.Н. Александр Петрович Сумароков. 1717-1777 / П.Н. Берков. – Л.-М, 1949. – 100 с.
147932
  Бежанидзе Ю.И. Александр Петрович Толстой / Ю.И. Бежанидзе, А.Г. Фирсов // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО"Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 2. – С. 17-41. – ISSN 0042-8779


  О жизни и деятельности обер-прокурора Святейшего Правительствующего Синода, одного из ближайших друзей Н. В. Гоголя графа А. П. Толстого.
147933
  Лахти А.Г. Александр Пирумов / А.Г. Лахти. – Москва : Советский композитор, 1960. – 12 с.
147934
  Лоидис Л.А. Александр Платонович Лоидис / Л.А. Лоидис. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1975. – 71с.
147935
   Александр Поликарпович Владимирский : [некролог], 1906. – [58] с.
147936
   Александр Порфирьевич Бородин. – М, 1954. – 59с.
147937
  Бахтин В.С. Александр Прокофьев / В.С. Бахтин. – Л : Советский писатель, 1959. – 240 с.
147938
  Бахтин В.С. Александр Прокофьев / В.С. Бахтин. – М.-Л. : Советский писатель, 1963. – 282 с.
147939
   Александр Прокофьев. – М : Советский писатель, 1977. – 408 с.
147940
   Александр Пушкин. – Ленинград, 1937. – 340с.
147941
   Александр Пушкин: страсти и искушения поэта // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В. Снєгірьова. – Київ, 2017. – № 6 (431), червень. – С. 50-53
147942
  Голованов Н.Н. Александр Рождественский / Н.Н. Голованов. – Л., 1981. – 39с.
147943
  Парамонова К.К. Александр Роу / К.К. Парамонова. – Москва, 1979. – 153 с.
147944
  Базаров И.П. Александр Саввич Предводителев / И.П. Базаров, А.А. Соловьев. – Москва : Издательство Московского университета, 1985. – 159 с.
147945
  Павлинская А.П. Александр Семенович Ведерников. / А.П. Павлинская. – Л., 1960. – 42с.
147946
  Валкин М.Х. Александр Сергеевич Бутурлин. / М.Х. Валкин. – Ульяновск, 1961. – 107,5с.
147947
  Крендель Р.Н. Александр Сергеевич Грибоедов. 1795-1829. Памятка читателю / Р.Н. Крендель. – М., 1954. – 36с.
147948
   Александр Сергеевич Давыдов - ученый и личность : [сборник] / [Патон Б.Е и др. ; редкол.: В.М. Локтев (отв. ред.) и др.] ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т теорет. физики им. Н.Н. Боголюбова. – Киев : ИТФ им. Н.Н. Боголюбова НАН Украины, 2012. – 462, [1] с., [8] л. фот., [1] л. портр. – Авт. указ на с. 456-459. - Текст на рус., укр., отдельные ст. на англ. яз. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-966-02-6447-2
147949
  Пекалис М.С. Александр Сергеевич Даргомыжский и его окружение / М.С. Пекалис. – Москва : Музыка
Т. 2. – 1973. – 416 с.
147950
  Пекелис М.С. Александр Сергеевич Даргомыжский и его окружение / М.С. Пекелис. – Москва : Музыка
Т. 3. – 1983. – 317 с.
147951
  Квасов А.С. Александр Сергеевич Квасов. / А.С. Квасов. – М., 1979. – 26с.
147952
  Кирпотин В.Я. Александр Сергеевич Пушкин / В.Я. Кирпотин. – Москва, 1937. – 157с.
147953
  Беркова К.Н. Александр Сергеевич Пушкин / К.Н. Беркова. – Москва : Художественная литература, 1937. – 206 с.
147954
   Александр Сергеевич Пушкин. – Л, 1949. – с.
147955
  Лахостский К.П. Александр Сергеевич Пушкин / К.П. Лахостский. – Москва-Ленинград, 1964. – 176с.
147956
   Александр Сергеевич Пушкин, 1967. – 19с.
147957
   Александр Сергеевич Пушкин. – Москва, 1974. – 64 с.
147958
   Александр Сергеевич Пушкин в русской и советской иллюстрации. – М
1. – 1987. – 200с.
147959
   Александр Сергеевич Пушкин в русской иллюстрации. – М
2. – 1987. – 358с.
147960
  Фаресов А.И. Александр Сергеевич Пушкин и чествование его памяти / А.И. Фаресов. – Санкт-Петербург : Тип. А.С. Суворина, 1899. – 64 с. – Экз. без ориг. обл.
147961
  Качановский В.В. Александр Сергеевич Пушкин, как воспитатель русского общества / Владимир Качановский. – Казань : Тип. Имп. ун-та, 1888. – 68 с. – Отд. оттиск: Вестник славянства.1888, кн. 1
147962
  Веленгурин Н.Ф. Александр Степанов и его книга о Порт-Артуре / Н.Ф. Веленгурин. – Москва, 1965. – 31с.
147963
  Радовский М.И. Александр Степанович Попов / М.И. Радовский. – Москва, Ленинград : Издательство АН СССР, 1956. – 207 с.
147964
  Радовский М.И. Александр Степанович Попов / М.И. Радовский. – М.-Л., 1959. – 236с.
147965
  Радовский М.И. Александр Степанович Попов / М.И. Радовский. – Москва-Ленинград : Издательство Академии наук СССР, 1963. – 388 с.
147966
  Берг А.И. Александр Степанович Попов (к 50-летию изобретения радио) / А.И. Берг, М.И. Радовский. – М.-Л., 1945. – 59с.
147967
  Дмитренко А.М. Александр Стовба / А.М. Дмитренко. – Москва, 1986. – 115 с.
147968
  Дегтярева М.И. Александр Стурдза: консервативный реформизм и критика католической доктрины Жозефа де Местра // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 2. – С. 101-113. – ISSN 0042-8744
147969
  Григорьев С.Т. Александр Суворов / С.Т. Григорьев. – Краснодар, 1987. – 733с.
147970
  Григорьев С.Т. Александр Суворов / С.Т. Григорьев. – М, 1988. – 301с.
147971
  Григорьев С.Т. Александр Суворов / С.Т. Григорьев. – М, 1990. – 317с.
147972
  Григорьев С.Т. Александр Суворов. / С.Т. Григорьев. – М-Л, 1950. – 352с.
147973
  Григорьев С.Т. Александр Суворов. / С.Т. Григорьев. – Куйбышев, 1960. – 307с.
147974
  Григорьев С.Т. Александр Суворов. / С.Т. Григорьев. – М, 1971. – 320с.
147975
  Григорьев С.Т. Александр Суворов. / С.Т. Григорьев. – М, 1986. – 591с.
147976
  Дементьев Валерий Александр Твардовский / Дементьев Валерий. – Москва : Советская Россия, 1976. – 172, [1] с.
147977
  Кондратович А.И. Александр Твардовский / А.И. Кондратович. – 2-е изд. – Москва, 1985. – 318 с.
147978
  Кулинич А.В. Александр Твардовский / А.В. Кулинич. – Киев, 1988. – 174с.
147979
  Кулинич А.В. Александр Твардовский. Очерк жизни и творчества (страницы книги) // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2011. – Вып. 15. – С. 8-14. – ISBN 978-966-171-476-1
147980
   Александр Тодорский : воспоминания друзей и соратников. – Москва, 1986. – 180 с.
147981
  Большаков Л.Н. Александр Фадеев / Большаков Л.Н. – Москва, 1988. – 158 с.
147982
   Александр Фадеев. Материалы и исследования. – Москва : Художественная литература
Вып. 1. – 1977. – 670 с.
147983
  Озеров В.М. Александр Фадеев. Творческий путь / В.М. Озеров. – М., 1960. – 403с.
147984
  Озеров В.М. Александр Фадеев. Творческий путь / В.М. Озеров. – Изд. 2-е, доп. – М., 1964. – 528с.
147985
  Озеров В.М. Александр Фадеев. Творческий путь / В.М. Озеров. – Изд. 3-е, доп. и перераб. – М., 1970. – 479с.
147986
  Озеров В.М. Александр Фадеев: Творческий путь / В.М. Озеров. – 4-е изд., перераб. и доп. – М., 1976. – 486с.
147987
  Ефимов Е.Н. Александр Федорович Кистяковский и его научное наследие : К 30-летию со дня его смерти ([ум.] 13 янв. 1885 г.) / Евгений Ефимов. – Москва : Тип. Г. Лисснера и Д. Собко, 1915. – 22 с. – Отд оттиск: Юридический вестник. 1915, кн. 9 (1)


  от автора дарственная
147988
  Науменко В.П. Александр Федорович Кистяковский и его украинство : (к 30-летию со дня смерти его) / В. Науменко. – Москва : Изд. "Укр. жизнь" ; Тип. Т-ва Рябушинских, 1915. – 7 с. – Отд. оттиск: Украинская жизнь, 1915, № 1
147989
  Науменко В.П. Александр Федорович Кистяковский, [д-р уголовного права, орд. проф. Киевск. ун-та] : (Биографический очерк с отрывком из рукописной автобиографии его) / В. Науменко. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1895. – [2], 43 с., 1 л. портр. : 1 портр. – Библиогр. указ. тр. А.Ф. Кистяковского (с. 38-43)
147990
  Модзалевский Б.Л. Александр Федорович Лабзин / Б.Л. Модзалевский. – Санкт-Петербург : Тип. Гл. упр. Уделов, 1904. – 44 с. – Отд. оттиск: Русский биографический словарь. – Библиогр.: с. 40-44
147991
  Модзалевский В.Л. Александр Федороич Лабзин / Б.Л. Модзалевский. – Санкт-Петербург : Тип. Главного упр. Уделов, 1904. – 44 с. – Отд. оттиск: Русская старина. 1905 г., кн. 10
147992
  Григорян Н.А. Александр Филипович Самойлов. / Н.А. Григорян. – М, 1963. – 204с.
147993
  Петухова О. Александр Флеминг: гениальная случайность // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2018. – № 2 (114). – С. 24-41. – ISSN 1819-6268


  "Открытие пенициллина – первого в мире антибиотика – называют самой великой случайной научной находкой прошлого тысячелетия. Совершивший это открытие английский бактериолог Александр Флеминг не отрицал, что ему случайно повезло, но был убежден: судьба ...
147994
  Зив С.С. Александр Флярковский / С.С. Зив. – Москва : Советский композитор, 1959. – 10 с.
147995
  Козлов И.Т. Александр Чаковский / И.Т. Козлов. – М., 1979. – 142с.
147996
  Виленский Ю. Александр Черняховский: терновый венец взамен лаврового венка. Выдающийся украинский ученый в тисках "процесса СВУ" // Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2015. – № 5 (534). – С. 24-25


  "...По окінченню гімназії, університету, рік 1894, вступив у склад научителів Київського Університету і потім Медінституту, де займав посади помічник прозектора, прозектора і професора при катедрі гістології".
147997
  Гайсултанов У.Э. Александр Чеченский / У.Э. Гайсултанов. – Грозный, 1981. – 304с.
147998
  Пахмурный П.М. Александр Шавров / П.М. Пахмурный, Н.Б. Митропольская. – Алма-Ата, 1966. – 160с.
147999
   Александр Шилов. Живопись. Графика : каталог выставки. – Томск : Изобразительное искусство, 1985. – 24 с.
148000
  Иванов В.В. Александр Яковлевич Пархоменко. / В.В. Иванов. – М., 1953. – 24с.
<< На початок(–10)141142143144145146147148149150(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,