Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)141142143144145146147148149150(+10)В кінець >>
141001
  Архірейський Д.В. "Аграрна революція" першої чверті XX ст. в Україні: до проблеми визначення терміну // Проблеми політичної історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. укр. історії та етнополітики ; редкол.: О.Б. Шляхов, Є.І. Бородін, В.В. Іваненко [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 12. – С. 166-175. – ISSN 2409-3661
141002
  Торба В. "Агресивне зваблення" - стиль Кремля // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 23 листопада (№ 213). – С. 4


  Експерти дослідили методику роботи Кремля в Європі. Які висновки має зробити Україна?
141003
  Ілларіонов А. "Агресія проти України неминуче завершиться зміною кордонів Росії" // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 22 (342). – С. 8-10. – ISSN 1996-1561
141004
  Тарасов К. "Агрессивная кинодиета" ТВ и студенчество // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования РФ / Министерство образования РФ. – Москва, 2002. – № 3. – С. 76-82. – ISSN 0869-3617
141005
  Цветкова Л.С. Аграмматизм при афизии / Л.С. Цветкова, Ж.М. Глозман. – Москва, 1978. – 152с.
141006
  Герасименко М.П. Аграні відносини в Галичині в період кризи панщинного господарства / М.П. Герасименко. – Київ, 1959. – 304 с.
141007
  Еганян Г.М. Агранные отношения в современном Иране. : Автореф... Канд.ист.наук: / Еганян Г.М.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1955. – 30л.
141008
  Хмель И.В. Аграные преобразования на Украине / И.В. Хмель. – К, 1990. – 237с.
141009
  Касько Владимир Аграрии осваивают ГИС, а также ДЗЗ- и GPS-технологии // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2010. – № 1 (10). – С. 36-42 : Фото, рис.
141010
  Стеблянко І.О. Аграрна галузь національної економіки: програмні стратегії стійкого розвитку // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 20, жовтень. – С. 36-40. – ISSN 2306-6792
141011
  Пістун М.Д. Аграрна географія в Югославії // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1970. – Вип. 8. – С. 132-137. – Бібліогр.: 6 назв
141012
   Аграрна економіка : навчально-методичний комплекс забезпечення викладання навчальної дисципліни / КНУТШ ; [упоряд. М.М. Бердер]. – Київ : Київський університет, 2010. – 79, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 78-79
141013
   Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів
Т. 6, № 1/2. – 2013. – 139 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
141014
   Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів
Т. 6, № 3/4. – 2013. – 103 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
141015
   Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів
Т. 7, № 3/4. – 2014. – 124 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
141016
   Аграрна економіка = Agrarian economy : науковий журнал. – Львів
Т. 7, № 1/2. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
141017
   Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів. – ISSN 2313-3627
Т. 9, № 1/2. – 2016. – 126 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
141018
   Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів. – ISSN 2313-3627
Т. 9, № 3/4. – 2016. – 114 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
141019
   Аграрна економіка : науковий журнал Львів. нац. аграр. ун-ту / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів : ЛНАУ. – ISSN 2313-3627
Т. 10, № 1/2. – 2017. – 141 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
141020
   Аграрна економіка : науковий журнал Львів. нац. аграр. ун-ту / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів : ЛНАУ. – ISSN 2313-3627
Т. 10, № 3/4. – 2017. – 158 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
141021
   Аграрна економіка : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів : ЛНАУ. – ISSN 2313-3627
Т. 11, № 1/2. – 2018. – 147, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
141022
   Аграрна економіка : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів : ЛНАУ. – ISSN 2313-3627
Т. 11, № 3/4. – 2018. – 151, [1] с., включ. обкл. – Резюме укр., англ. мовами
141023
   Аграрна економіка : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів : ЛНАУ. – ISSN 2313-3627
Т. 12, № 1/2. – 2019. – 107, [1] c., включ. обкл. – Резюме укр., англ. мовами
141024
   Аграрна економіка : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів : ЛНАУ. – ISSN 2313-3627
Т. 12, № 3/4. – 2019. – 95 с. – Резюме укр., англ. мовами
141025
   Аграрна економіка : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Яців Г. ; редкол.: Барвінська-Малайович А., Гнатишин Л., Гринкевич С. [та ін.]. – Львів : ЛНАУ. – ISSN 2313-3627
Т. 13, № 1/2. – 2020. – 107, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
141026
   Аграрна економіка : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Яців І. ; редкол.: Барвінська-Малайович А., Гнатишин Л., Гринкевич С. [та ін.]. – Львів : ЛНАУ. – ISSN 2313-3627
Т. 13, № 3/4. – 2020. – 76, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами
141027
   Аграрна економіка : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Яців Г. ; редкол.: Барвінська-Малайович А., Гнатишин Л., Гринкевич С. [та ін.]. – Львів : ЛНАУ. – ISSN 2313-3627
Т. 14, № 1/2. – 2021. – 116, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
141028
  Шульський М.Г. Аграрна економічна наука в дослідженнях Івана Франка: минуле і сучасне (до 160-річчя від дня народження І. Франка) // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 11 (265). – С. 73-80. – ISSN 2221-1055
141029
  Панченко П.П. Аграрна історія України : Підручник для студ. сільськогосп. закладів освіти / П.П. Панченко, В.А. Шмарчук. – 2-ге вид., випр. та доп. – Київ : Знання, 2000. – 342с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-620-034-1
141030
  Панченко П.П. Аграрна історія України : [навч. посіб. для студ. і викладачів с.-г. закладів освіти I-IV рівнів акредитації] / Панченко П.П., Мельник Ю.Ф., Вергунов В.А. – Київ : Просвіта, 2007. – 531, [1] с. – ISBN 978-966-8547-96-6
141031
  Пантелеймоненко А.О. Аграрна кооперація в Україні: теорія і практика : монографія / А.О. Пантелеймоненко; УКООПСПІЛКА; Полтавський ун-т споживчої кооперації України. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 347с. – ISBN 978-966-7971-67-0
141032
  Манжура О.В. Аграрна кооперація: досвід Європейського Союзу для України // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; Вид. Дім. "Інжек". – Харків, 2015. – № 1 (179). – С. 15-20


  Узагальнено провідний досвід розвитку кооперації в аграрному секторі Європейського Союзу та окреслено перспективи його використання в Україні. Визначено принципи об"єднання в єдиний ланцюжок матеріально-технічного постачання, виробництва, переробки і ...
141033
  Шматок О.В. Аграрна логістика в Україні // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 18. – С. 221-233 : табл. – Бібліогр.: 16 назв.
141034
  Чухрай Н.І. Аграрна логістика та вертикальна інтеграція бізнесу // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2013. – № 4 (47). – С. 51-56. – Бібліогр.: 11назв
141035
  Косарева Т.В. Аграрна логістика: сутність і багатоаспектність // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2008. – № 10. – С. 37-43.
141036
   Аграрна наука і освіта : науковий журнал. – Київ
Т. 2, № 1/2. – 2001
141037
   Аграрна наука і освіта : науковий журнал. – Київ
Т. 2, № 3/4. – 2001
141038
   Аграрна наука і освіта : науковий журнал. – Київ
Т. 3, № 1/2. – 2002
141039
   Аграрна наука і освіта : науковий журнал. – Київ
Т. 3, № 3/4. – 2002
141040
   Аграрна наука і освіта : Науковий журнал. – Київ
Том 4, № 1/2. – 2003
141041
   Аграрна наука і освіта : Науковий журнал. – Київ
Том 4, № 3/4. – 2003
141042
   Аграрна наука і освіта : Науковий журнал. – Київ
Том 5, № 1/2. – 2004
141043
   Аграрна наука і освіта : Науковий журнал. – Київ
Том 5, № 3/4. – 2004
141044
   Аграрна наука і освіта : Науковий журнал. – Київ
Том 5, № 5/6. – 2004
141045
   Аграрна наука і освіта : Науковий журнал. – Київ
Том 6, № 1/2. – 2005
141046
   Аграрна наука і освіта : Науковий журнал. – Київ
Том 6, № 3/4. – 2005
141047
   Аграрна наука і освіта : Науковий журнал. – Київ : Фенікс
Том 6, № 5/6. – 2005
141048
   Аграрна наука і освіта : Науковий журнал. – Київ : Фенікс
Т. 7, № 1/2. – 2006
141049
   Аграрна наука і освіта : Науковий журнал. – Київ : Фенікс
Т. 7, № 3/4. – 2006. – резюме - рос., англ. мовами
141050
   Аграрна наука і освіта : Науковий журнал. – Київ : Фенікс
Т. 7, № 5/6. – 2006
141051
   Аграрна наука і освіта : Науковий журнал. – Київ : Фенікс
Т. 8, № 1/2. – 2007
141052
   Аграрна наука і освіта : науковий журнал. – Київ : Фенікс
Т. 8, № 3/4. – 2007. – мва резюме англ.. рос.
141053
   Аграрна наука і освіта : науковий журнал / Нац. агр. ун-т; Наук.-метод. центр агр. освіти Мін.агр. освіти України. – Київ : Фенікс
Т. 9, № 1/2. – 2008. – мова резюме англ.. рос.
141054
   Аграрна наука і освіта : Науковий журнал / Нац. агр. ун-т; Наук.-метод. центр агр. освіти Мін.агр. освіти України. – Київ : Фенікс
Т. 9, № 3/4. – 2008. – мова резюме англ., рос.
141055
   Аграрна наука і освіта : Науковий журнал / Нац. агр. ун-т; Наук.-метод. центр агр. освіти Мін.агр. освіти України. – Київ : Фенікс
Т. 9, № 5/6. – 2008. – мова резюме англ., рос.
141056
  Рудницька Н.А. Аграрна освіта і аграрна політика Франції: перетинання шляхів // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 155, ч. 1. – С. 241-247. – (Педагогіка. Психологія. Філософія)
141057
  Ніколаєнко С. Аграрна освіта і наука в Україні в умовах євроінтеграції: проблеми та виклики // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 11/12 (137). – С. 19-28. – ISSN 1682-2366


  Аналізується сучасний стан та питання реформування вищої аграрної освіти і науки в Україні.
141058
  Галата С. Аграрна освіта повинна навчитися конкурувати // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 12 грудня (№ 49). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  "...Якість і майбутнє аграрної освіти, новації у правилах прийому, ефективність використання землі й майнових ресурсів навчальних закладів - обговорити ці питання на нараді в Національному університеті біоресурсів і природокористування зібралися ...
141059
  Хорунжий М.Й. Аграрна політика : Навч. посібник / М.Й. Хорунжий. – Київ : КНЕУ, 1998. – 240с. – ISBN 966-574-011-3
141060
  Олежко Н. Аграрна політика большевиків : (cпроба історичного аналізу) / Нестор Олежко. – [Б. м. : б. в.], 1947. – 103 с. – (Наша книгозбірня ; ч. 5)
141061
  Юрчишин В.В. Аграрна політика в Україні на зламах політичних епох : Історико-соціально-економічні нариси / Володимир Юрчишин ; НАНУ, Ін-т економміки та прогнозування. – Київ : Наукова думка, 2009. – 368 с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0857-0
141062
  Кваша С.М. Аграрна політика в умовах трансформації економіки України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 49-50. – (Економіка ; Вип. 62)


  Визначено роль сільського господарства в економіці України та основні засади формування аграрної політики в умовах ринкової трансформації.
141063
  Макаренко П.М. Аграрна політика держави у земельних відносинах на селі / П.М. Макаренко, Ю.О. Литвин, А.П. Макаренко // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2009. – № 1. – С. 37-47. – ISSN 2074-5354
141064
  Соломко Аграрна політика КПРС в дії / Соломко, Т. – К., 1980. – 190с.
141065
   Аграрна політика КПРС на сучасному етапі. – Київ : Політвидав України, 1973. – 192 с.
141066
  Паршихін П.В. Аграрна політика КПРС на сучасному етапі / П.В. Паршихін, В.В. Радченко. – Київ, 1976. – 95с.
141067
  Спаський Г.В. Аграрна політика країн ЄС та деякі особливості його членства // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2007. – № 9. – С. 148-152.
141068
  Зінчук Т. Аграрна політика країни ЦСЄ у контексті інтеграції до ЄС: реалії та перспективи для України : Економіка зарубіжних країн // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 74-88 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0131-775Х
141069
  Ніколаєць Ю.О. Аграрна політика на Західноукраїнських землях у другій половині 1940-х років у працях українських дослідників // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 211-215. – ISBN 966-614-021-7
141070
  Власенко С.І. Аграрна політика німецьких окупаційних властей на тариторії військової зони України (1941-1943 рр.) : Дис. ... канд. ысторичних наук. Спец. 07.00.01 - історія України / Власенко С.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 297л. + Додатки: л.282-297. – Бібліогр.: л.196-281
141071
  Власенко С.І. Аграрна політика німецьких окупаційних властей на території військової зони України (1941-1943 рр.) : Автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / Власенко С.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 17с. – Бібліогр.: 4 назв
141072
  Глушенок Наталія Миколаївна Аграрна політика Німеччини в рейхскомісаріаті "Україна" 1941-1944 рр. : Дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Глушенок Н. М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 202л. – Бібліогр.: л.188-202
141073
  Глушенок Наталія Миколаївна Аграрна політика Німеччини в рейхскомісаріаті "Україна" 1941-1944 рр. : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Глушенок Н.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 16с. – Бібліогр.: 4 назви
141074
  Бойко О. Аграрна політика Павла I // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – C. 100-102. – ISBN 978-966-171-793-9
141075
  Корчун В. Аграрна політика Польщі та України: використання польського досвіду в процесі євроінтеграції України // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 172-180. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 10 (259)). – ISSN 1729-360Х
141076
  Білан С.О. Аграрна політика радянського уряду в 1933 - 1939 рр. та її наслідки в Україні // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, № 1/1. – С. 51-57. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 21). – ISSN 9125-0912
141077
  Олійник З.В. Аграрна політика Радянської влади в 1919-1920 pp. // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 70-73. – (Історія ; вип. 40)


  На основі архівних матеріалів розкрито основні аспекти політики більшовиків, показано, як закладалися основи колективного господарювання та знищувався менталітет українського селянства.
141078
  Діброва А.Д. Аграрна політика США: тенденції розвитку та уроки для України // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2007. – № 6. – С. 127-132.
141079
  Горьовий В.П. Аграрна політика у розвитку фермерства в Україні / В.П. Горьовий, Л.В. Прудивус // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 12 (218). – С. 10-17. – ISSN 2221-1055
141080
  Бородіна О. Аграрна політика України: витоки, сучасний стан і нові можливості в контексті інституціоналізму та викликів глобалізації // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 10. – С. 94-111. – Бібліогр.: с. 94-97, 99, 102-103, 105. – ISSN 0131-775Х


  Розкрию науково-прикладні засади формування аграрної політики незалежної України під впливом багатьох факторів. Обгрунтовано необхідність переглянути концепцію розвитку аграрного сектору з інституційних позицій, окреслено нові можливості, які ...
141081
  Ткаченко І.А. Аграрна політика уряду П. Скоропадського // Збірник тез IV щорічної підсумкової наукової конференції викладачів та студентів за результатами роботи у 2009/2010 навчальному році "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики" : 22-23 квіт. 2010 р. / "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики", щоріч. підсумк. наук. конф. – Полтава : Техсервіс, 2010. – С. 138-140
141082
  Корновенко С. Аграрна політика Центральної Ради на сторінках "Українського селянина" // Український парламентаризм : проблеми історії та сучасної політичної практики (до 145-річчя від дня народження Михайла Грушевського : зб. наук. ст.] / Верховна Рада України, Укр. ін-т нац. пам"яті ; [редкол.: Литвин В.М. (голова) та ін.]. – Київ : Український інститут національної пам"яті, 2012. – С. 228-235. – ISBN 978-966-611-826-7
141083
  Могильний О.М. Аграрна політика: нові виклики і випробування // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 9. – С. 17-21.
141084
  Скидан О.В. Аграрна політика: формування понятійнго апарату // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2006. – № 5. – С. 29-35
141085
  Ленін В.І. Аграрна програма російської соціал-демократії. / В.І. Ленін. – Київ, 1934. – 47с.
141086
  Ленін В.І. Аграрна програма соціал-демократії в першій російській революції 1905-1907 років. / В.І. Ленін. – Київ, 1947. – 192с.
141087
  Ленін В.І. Аграрна програма соціал-демократії в першій російській революції 1905-1907 років. / В.І. Ленін. – Київ, 1952
141088
  Дояр Л. Аграрна республіка у складі Союзу // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2020. – 3 червня (№ 89)
141089
   Аграрна реформа в Україні : Законодавчі акти і нормативно-методичні документи (1990-1996). – Київ, 1996. – 336с. – ISBN 966-094-018-5
141090
   Аграрна реформа в Україні : Закон-чі акти і норм.-метод. мат-ли (1990-1996). – Київ, 1996. – 336 с.
141091
  Саблук П.Т. Аграрна реформа в Україні (здобутки, проблеми і шляхи їх вирішення) / П.Т. Саблук, Месель-Веселяк, М.М. Федоров // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 12 (182). – С. 3-13
141092
  Пасечник О. Аграрна реформа в Україні та Китаї:порівняльно-правовий аналіз // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 333-335. – ISBN 978-617-7069-14-9
141093
  Гурбик А.О. Аграрна реформа в Україні ХVI ст. / А.О. Гурбик; HАHУ, Ін-т історі України. – Київ, 1997. – 64 с. – ISBN 966020339Х
141094
  Коваль А.У. Аграрна реформа в Україні: стан та проблеми (політологічна оцінка) // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ, 2004. – С. 71-74. – Бібліогр.: на 9 пунктів. – (Економічні науки ; № 38/50). – ISBN 966-8310-12-8
141095
  Месель-Веселяк Аграрна реформа з погляду І.І. Лукінова // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 2 (196). – С. 169-171. – ISSN 2221-1055
141096
  Месель-Веселяк Аграрна реформа і організаційно-економічні трансформації в сільському господарстві // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 4 (186). – С. 3-17
141097
  Гайдуцький П.І. Аграрна реформа Л.Д. Кучми в Україні = Leonid Kuchma agrarian reform in Ukraine / Павло Гайдуцький. – Київ : Інформаційні системи, 2015. – 447, [1] с., [16] арк. фотоіл. : іл., табл. – Додатковий тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 445-447. – ISBN 978-617-7141-02-9


  В пр. №1704796 напис: Шановному Леоніду Васильовичу! З вдячністю за багаторічну співпрацю і з найкращими побажаннями та повагою. Підпис. 20.07.2015.
141098
  Гайдуцький П.І. Аграрна реформа Л.Д. Кучми в Україні = Leonid Kuchma agrarian reform in Ukraine : до 25-річчя початку агр. реформи в Україні, здійснен. під час президенства Л. Д. Кучми / Павло Гайдуцький. – Київ : ДСК Центр, 2020. – 543, [1] с., [15] арк. фотоіл. : іл., табл., фотоіл. – Додатковий тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 540-543. – ISBN 978-617-7300-56-3
141099
  Гайдуцький П.І. Аграрна реформа Л.Д. Кучми в Україні: історико-економічні аспекти // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2015. – № 1 (243). – С. 5-13. – ISSN 2221-1055
141100
  Лавріненко І.А. Аграрна розписка та вексель: форми кредитування агробізнесу / І.А. Лавріненко, І.М. Панченко // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 289-294. – ISSN 2219-5521
141101
  Барановський М.О. Аграрна складова депресивності сільських територій // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2008. – № 6. – С. 140-147.
141102
  Костєв В. Аграрна сфера: якір чи компас? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 18-24 березня (№ 10). – С. 7


  "Безумовно, війна завжди — лихо і проблема №1. Країна вже три роки бідує, а надії, що нашу долю визначить заокеанський лідер, ілюзорні. Вирішувати проблему припинення воєнних дій на Сході доведеться нам самим. Причому процес цей, за умови дотримання ...
141103
  Святець Ю.А. Аграрна типологія округів України за даними весняного вибіркового перепису у 1926 р. // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2003. – С. 191-212. – Бібліогр.: на 16 пунктів. – (Історія та археологія ; Вип. 11)
141104
  Малинский В. Аграрная "реформа" / В. Малинский. – Кишинев, 1949. – 146с.
141105
  Миронова Е.В. Аграрная география Англии и Уэльса / Е.В. Миронова. – Саратов, 1976. – 223 с.
141106
  Алексеев Ю.Г. Аграрная и социальная история Северо-Восточной Руси XV-XVI вв. / Ю.Г. Алексеев. – Москва-Ленинград, 1966. – 266 с.
141107
  Мухарджи А. Аграрная Индия / А. Мухарджи. – М., 1928. – 407с.
141108
  Ульяновский Р.А. Аграрная Индия между мировыми войнами: опыт исслед. колониал.-феод. капитализма. / Р.А. Ульяновский. – Москва, 1981. – 343с.
141109
  Кузнецов Б.П. Аграрная интеграция стран общего рынка / Б.П. Кузнецов. – Москва, 1970. – 48с.
141110
  Вебер Макс Аграрная история Древнего мира : с приложением статьи Римский колонат проф. М. Н. Ростовцева / проф. Макс Вебер ; пер. с нем. Е.С. Петрушевской ; под ред. и с предисл. проф. Д.М. Петрушевского. – Москва : Изд. М. и С. Сабашниковых ; [Тип. "Красный Пролетарий"], 1925. – V, [1], 435, [1] с. – В прил.: Римский колонат / проф. М. Н. Ростовцев. – Библиогр.: с. 391-406, 431-435
141111
  Вебер Макс Аграрная история Древнего мира : Пер.с нем. / Вебер Макс; Ин-тут социолог.РАН;МВШСиЭН. – Москва : КАНОН-ПРЕСС-Ц, Кучково поле, 2001. – 560с. – (LOGICA SOCIALIS). – ISBN 5-93354-010-2
141112
   Аграрная история европейского Севера СССР.. – Вологда. – (Вопросы аграрной истории Европейского Севера СССР ; вып. 3)
3. – 1970. – 608 с.
141113
   Аграрная история и социалистические преобразования северной деревни. – Вологда, 1973. – 388 с. – (Вопросы аграрной истории Европейского Севера СССР ; вып. 4)
141114
  Сапрыкин Ю.М. Аграрная история Ирландии в период английского завоевания (XII--XVII) : Автореф. дис. ... докт. ист. наук / Сапрыкин Ю.М. ; МГУ, Ист. фак. – Москва, 1963. – 31 с.
141115
   Аграрная история Северо-Запада России XVI века. – Ленинград : Наука, 1974. – 322 с.
141116
   Аграрная история Северо-Запада России XVI века. – Ленинград : Наука, 1978. – 221с.
141117
   Аграрная история Северо-Запада России XVII века : (Население, землевладение, землепользование). – Ленинград : Наука, 1989. – 231с.
141118
   Аграрная история Северо-Запада России. Вторая половина 15-начало 16 в.. – Ленинград : Наука, 1971. – 403 с.
141119
  Черняков В. Аграрная Калифорния в начале XXI века // США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2006. – № 9. – С. 104-116. – ISSN 0321-2068
141120
  Черняков Б.А. Аграрная Калифорния в начале ХХI века // США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2006. – № 10. – С. 99-113. – ISSN 0321-2068
141121
  Вихман Ян Кристоф Аграрная лихорадка.Золотая лихорадка. Часть вторая / Вихман Ян Кристоф, Стайнметц Джордж // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 11 (211), ноябрь. – С. 66-76 : фото. – ISSN 1029-5828
141122
  Романенко Г. Аграрная наука: итоги и новые задачи // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / Мин. сельск. хоз-ва РФ; Росс.ак.сельскохоз. наук; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 2009. – № 8. – С. 3-8. – ISSN 0235-2443
141123
  Попова В.В. Аграрная отрасль как фактор развития национальной экономики // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ, 2004. – С. 248-253. – (Економічні науки ; № 38/50). – ISBN 966-8310-12-8
141124
  Юань Ю. Аграрная печать Китая в системе национальной печати периодики / Юань Юань // Постаті в історії журналістики : невідоме про відомих, нові факти про забутих діячів : матеріали секційного засідання кафедри історії журналістики Міжнародної студентської наукової конференції "Студентська наука і практика: моделі трансформації, Болонський процес та розвиток інформаційного простору", Київ, 3-4 квітня 2008 р. / КНУТШ, Ін-т журналістики ; Дослідницький центр історії укр. преси ; [ за ред. Н.М. Сидоренко ]. – Київ, 2008. – С. 113-116
141125
   Аграрная политика-важная составная часть политического курса КПСС. – Москва : Знание, 1974. – 80 с.
141126
  Воробьева Т.А. Аграрная политика бельгийских колонизаторов в Конго. / Т.А. Воробьева. – Москва, 1975. – 127с.
141127
  Жарихин Л.С. Аграрная политика большевисткой партии в Великой Октябрьской социалистической революции : Автореф... канд. ист.наук: / Жарихин Л.С.; Высш. парт. школа при ЦК КПСС. – Москва, 1958. – 17л.
141128
  Казачун Галина Александровна Аграрная политика буржуазных радикальных правительств Аргентины (1958-1966 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Казачун Галина Александровна; МВ и ССО СССР. МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1980. – 15л.
141129
  Потапова Л.И. Аграрная политика Временного правительства.. : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Потапова Л.И.; Лен. гос. пед.ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1972. – 22л.
141130
  Аникеев Алексей Александрович Аграрная политика германского фашизма и ее крах : Автореф. дис. ... д-ра ист. наук : 07.00.03 / Аникеев Алексей Александрович ; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1981. – 40 с.
141131
  Ивлева Т.Н. Аграрная политика ЕС и Испании в начале ХХI века // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2010. – № 3. – С. 80-92. – ISSN 044-748Х
141132
  Милосердов В.В. Аграрная политика и проблемы развития АПК / В.В. Милосердов. – М., 1990. – 294с.
141133
  Михайловская К.И. Аграрная политика императоров начала поздней Римской империи. : Автореф... канд. ист.наук: / Михайловская К.И,; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1952. – 15 с.
141134
   Аграрная политика Коммунистической партии и Советского правительства в период восстановления народного хозяйства (1921-1925 гг.) : межвузовский тематический сборник. – Ярославль : Ярославский государственный университет, 1979. – 153 с.
141135
   Аграрная политика Коммунистической партии и Советского правительства в период восстановления народного хозяйства. 1921-1925 гг. : сборник научных трудов. – Ярославль : Ярославский государственный университет, 1985. – 126 с.
141136
   Аграрная политика Коммунистической партии и Советского правительства в период социалистического строительства. – Ярославль : Ярославский государственный университет, 1978. – 229 с.
141137
   Аграрная политика Коммунистической партии на Дону и Северном Кавказе (1920-1937). – Ростов-на-Дону : Ростовский университет, 1985. – 165 с.
141138
   Аграрная политика Коммунистической партии на этапе строительства МТС (1920-1939). – Владимир : Владимирский государственный педагогический институт, 1985. – 133 с.
141139
  Тидо Г Аграрная политика КП Эстонии в 1940-1941 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Тидо Г, К.; Ин-т ист. парт. при ЦК КП Эст. филиал Ин-т маркс. лен. при ЦК КПСС. – Таллин, 1961. – 30с.
141140
  Коваленко А.Л. Аграрная политика КПСС - в действии / А.Л. Коваленко. – К, 1979. – 64с.
141141
   Аграрная политика КПСС : сборник статей. – Москва : Колос, 1977. – 303 с.
141142
   Аграрная политика КПСС : итоги и перспективы. – Москва : Мысль, 1979. – 189 с.
141143
  Капустян И.К. Аграрная политика КПСС / И.К. Капустян, Г.Ф. Хаценков. – Москва, 1987. – 239с.
141144
  Долгов В.М. Аграрная политика КПСС / В.М. Долгов. – Саратов, 1988. – 177с.
141145
  Климин И.И. Аграрная политика КПСС (1917-1937 гг.) : действительность и буржуаз. вымыслы / И.И. Климин. – Ленинград : Ленинградский университет, 1982. – 137 с.
141146
   Аграрная политика КПСС в действии : сборник статей. – Кишинёв : Издательство ЦК КП Молдавии, 1975. – 222 с.
141147
   Аграрная политика КПСС в действии. – Кишинёв : Штиинца, 1983. – 203 с.
141148
   Аграрная политика КПСС в комсомол : сборник статей. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 255 с.
141149
  Погорелов Н.С. Аграрная политика КПСС в свете решений июльского 1978 г. Пленума ЦК КПСС / Н.С. Погорелов. – Киев, 1978. – 87с.
141150
   Аграрная политика КПСС в условиях развитого социализма. – Москва : Мысль, 1976. – 336 с.
141151
   Аграрная политика КПСС и совершенствование социальных процессов на селе : (На материалах Компартии Молдавии). – Кишинёв : Штиинца, 1986. – 204 с.
141152
  Зинченко Г.И. Аграрная политика КПСС на современном этапе / Г.И. Зинченко. – М, 1977. – 64с.
141153
   Аграрная политика КПСС на современном этапе. – Москва : Политиздат, 1983. – 318 с.
141154
  Морий Григорий Прокопович Аграрная политика КПСС: Опыт, проблемы ее осуществления на Украине в 1965-1989 годах : Дис... доктора историческихнаук: 07.00.01 / Морий Григорий Прокопович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 336л. – Бібліогр.:л.317-336
141155
  Свистунова Н.П. Аграрная политика минского правительства во второй половине XIV в. : Автореф... канд. ист.наук: / Свистунова Н. П.; Ин-т вост. яз. при МГУ. – М., 1962. – 17л.
141156
  Свистунова Н.П. Аграрная политика Минского правительства во второй половине XIV в. / Н.П. Свистунова. – М., 1966. – 168с.
141157
  Меджидов Талят Таир оглы Аграрная политика правительства Сирии после 1963 года : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.17 / Меджидов Талят Таир оглы; АН АзССР. – Баку, 1975. – 28л.
141158
  Колодий А.Ф. Аграрная политика правительства Ф.Рузвельта (1933-1939 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 573 / Колодий А.Ф.; АН СССР. Ин-т всеобщей истории. – М., 1972. – 29л.
141159
  Сидельников С.М. Аграрная политика самодержавия в период империализма / С.М. Сидельников. – М, 1980. – 288с.
141160
   Аграрная политика Советской власти (1917-1918 гг.). – Москва : Издательство Академии наук СССР, 1954. – 552 с.
141161
  Шарапов Г.В. Аграрная политика Советской власти в первые годы диктатуры пролетариата. : Автореф... канд.ист.наук: / Шарапов Г.В.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1960. – 18л.
141162
  Аминова Р.Х. Аграрная политика Советской власти в Узбекистане (1917-1920 гг.) / Р.Х. Аминова ; Акад. наук Узб. ССР, Ин-т истории и археологии. – Ташкент : [б. и.], 1963. – 344 с. – Библиогр.: с. 332-342
141163
   Аграрная политика социалистических стран на современном этапе. – Москва : Политиздат, 1981. – 367 с.
141164
  Милютин В.П. Аграрная политика СССР. / В.П. Милютин. – 2-е изд. – М-Л, 1927. – 346с.
141165
   Аграрная политика царизма в Сибири. – Омск : ОГПИ, 1989. – 107 с.
141166
  Худяков В.Н. Аграрная политика царизма в Сибири в пореформенный период. / В.Н. Худяков. – Томск, 1986. – 263с.
141167
   Аграрная политика царизма в Сибири в эпоху капитализма : международній сборник научнії трудов / отв. ред. В.Н. Худяков ; Омский гос. пед. ин-т им. А.М. Горького. – Омск : ОГПИ, 1987. – 100, [1] с., ил.
141168
  Островский И.В. Аграрная политика царизма в Сибири периода империализма / И.В. Островский. – Новосибирск, 1991. – 308с.
141169
  Канода Н.Н. Аграрная политика царизма в Туркменистане (1881-1917 гг.) / Н.Н. Канода. – Ашхабад, 1991. – 223 с.
141170
   Аграрная политика царизма и крестьянское движение в Армении в начале XX века. – Ереван : Издательство АН АССР, 1951. – 358 с. – (Материалы по истории армянского народа ; кн. 4)
141171
  Щербина В.П. Аграрная политика царизма на их правобережной Украине в 30-х и начале 60-х годов 19 века : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.02 / Щербина В.П.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1992. – 21л.
141172
  Щербина Владимир Петрович Аграрная политика царизма на правобережной Украине (30 - начало 60 гг. ХІХ в.) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.02 / Щербина Владимир Петрович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1992. – 210л. – Бібліогр.:л.190-210
141173
  Думан Л.И. Аграрная политика Цинского (Манчжурского) правительства в Синьцзяне в конце XVIII века / Л.И. Думан. – М.-Л., 1936. – 256с.
141174
  Тепцов Н.В. Аграрная политика: на крутых поворотах 20-30-х годов / Н.В. Тепцов. – Москва : Знание, 1990. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике . История и политика КПСС ; № 7)
141175
  Леонов Михаил Иванович Аграрная программ эсеров в конце XIX - начале ХХ вв. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Леонов Михаил Иванович; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Ист. фак. – Москва, 1976. – 21л.
141176
  Першин П.Н. Аграрная программа большевиков в буржуазно-демократической и социалистических революциях / П.Н. Першин. – Киев, 1959. – 79с.
141177
  Коган А.С. Аграрная программа большевиков в буржуазно-демократической революции / А.С. Коган. – Москва, 1958. – 67с.
141178
  Ярославский Е. Аграрная программа большевиков в первой русской революции / Е. Ярославский. – М, 1941. – 35с.
141179
  Лопаткин А.Н. Аграрная программа большевиков в первой русской революции / А.Н. Лопаткин. – Москва, 1955. – 40с.
141180
  Логунов В.И. Аграрная программа большевиков в первой русской революции / В.И. Логунов. – Воронеж, 1956. – 40с.
141181
  Воронович А.А. Аграрная программа большевиков в первой русской революции / А.А. Воронович. – Москва, 1957. – 47с.
141182
  Попов П.А. Аграрная программа большевиков в первой русской революции 1905-1907 гг. : Автореф... канд. экон.наук: / Попов П.А.; МВО СССР. Москов. гос. экон. ин-т. – М., 1954. – 17л.
141183
  Крацкин Л.М. Аграрная программа большевиков в период первой русской революции (1905-1907 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Крацкин Л.М.; Уральский гос. ун-тет им. А.М.Горького. – Свердловск, 1954. – 16л.
141184
  Лопаткин А.Н. Аграрная программа большевиков в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции / А.Н. Лопаткин. – М, 1956. – 48с.
141185
  Сельванас А.В. Аграрная программа и политика Коммунистической партии Литвы в период пролетарской революции 1918-1919 гг. : Автореф... Канд.экон.наук: / Сельванас А.В.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1962. – 24л.
141186
  Дешко Г.П. Аграрная программа партии большевиков в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции (апрель 1917-ноябрь 1918 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Дешко Г.П. ; ИПКП маркс. лен. при КГУ. – Киев, 1950. – 16 с.
141187
  Воронович А.А. Аграрная программа партии в трудах Ленина / А.А. Воронович. – Москва, 1971. – 216 с.
141188
  Черненков Н.Н. Аграрная программа партии народной свободы и ее последующая разработка / Н.Н. Черненков. – С.-Петербург : Тип. Т-ва "Общественная польза", 1907. – 80с. – Кн.нап.: рос. стар. орф.
141189
  Ленин В.И. Аграрная программа русской социал-демократии / В.И. Ленин. – Москва, 1931. – 356с.
141190
  Ленин В.И. Аграрная программа русской социал-демократии / В.И. Ленин. – Москва, 1932. – 48с.
141191
  Ленин В.И. Аграрная программа русской социал-демократии / В.И. Ленин. – Москва, 1934. – 40с.
141192
  Ленин В.И. Аграрная программа русской социал-демократии / В.И. Ленин. – Москва, 1935. – 47с.
141193
  Ленин В.И. Аграрная программа русской социал-демократии / В.И. Ленин. – Москва, 1936. – 40с.
141194
  Ленин В.И. Аграрная программа русской социал-демократии / В.И. Ленин. – Москва, 1938. – 40с.
141195
  Ленин В.И. Аграрная программа русской социал-демократии в первой русской революции 1905-1907 годов / В.И. Ленин. – Москва, 1984. – 208с.
141196
  Ленин В.И. Аграрная программа социал-демократии в первой русской революции 1905-1907 годов / В.И. Ленин. – Москва, 1933. – 152 с.
141197
  Ленин В.И. Аграрная программа социал-демократии в первой русской революции 1905-1907 годов / В.И. Ленин. – Москва : Партиздат, 1935. – 270 с.
141198
  Ленин В.И. Аграрная программа социал-демократии в первой русской революции 1905-1907 годов / В.И. Ленин. – Москва, 1939. – 208 с.
141199
  Ленин В.И. Аграрная программа социал-демократии в первой русской революции 1905-1907 годов / В.И. Ленин. – Москва : Госполитиздат, 1950. – 212 с.
141200
  Ленин В.И. Аграрная программа социал-демократии в первой русской революции 1905-1907 годов / В.И. Ленин. – Москва : Госполитиздат, 1953. – 216 с.
141201
  Ленин В.И. Аграрная программа социал-демократии в первой русской революции 1905-1907 годов / В.И. Ленин. – Москва, 1954. – 392 с.
141202
  Ленин В.И. Аграрная программа социал-демократии в первой русской революции 1905-1907 годов / В.И. Ленин. – Москва, 1983. – 208 с.
141203
  Ленин В.И. Аграрная программа социалдемократии в первой русской революции 1905-1907 годов. – 2-е изд. – Москва ; Петроград, 1919. – 248 с.
141204
   Аграрная революция : в 4-х т. – Москва : Издательство Ком. академии
Т. 2. – 1928. – 231 с.
141205
  Першин П.Н. Аграрная революция в России / П.Н. Першин. – Москва
Кн. 1. – 1966. – 491с.
141206
  Першин П.Н. Аграрная революция в России / П.Н. Першин. – Москва
Кн. 2. – 1966. – 576с.
141207
   Аграрная революция и социалистические преобразования в советской деревне : межвузовский сборник. – Горький : ГГУ, 1980. – 87 с.
141208
  Ильин Г.В. Аграрная реформа 1861 года в Московской губернии : Автореф... канд. ист.наук: / Ильин Г.В. – Москва, 1950. – 16 с.
141209
  Воробьева Н.Н. Аграрная реформа 1906 г. Судьба реформатора: Владимир Гурко // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали VII Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів : 16 берез. 2012 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка, ННЦ "Ін-т землеробства НААН", Панфил. дослід. станція ; [редкол. частини: Вергунов В.А. (голова), Коваленко С.Д., Грищенко Т.Р. та ін.]. – Київ, 2012. – Ч. 1. – С. 35-38
141210
  Фельчуков Ю.В. Аграрная реформа 1960 года в Индонезии / Ю.В. Фельчуков. – М, 1963. – 90с.
141211
  Бороздина Р.И. Аграрная реформа в Мексике / Р.И. Бороздина. – М., 1976. – 164с.
141212
   Аграрная реформа в России : документы и материали. – Москва : Республика, 1992. – 77 с.
141213
  Узун В. Аграрная реформа в России: мифы и реальность // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 10. – С. 139-155. – Бібліогр.: с. 139, 142-143, 145, 148-149. – ISSN 0042-8736
141214
  Узун В. Аграрная реформа в России: мифы и реальность // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 10. – С. 139-155. – ISSN 0042-8736
141215
  Плотников В. Аграрная реформа в России: столыпинский опыт и современные проблемы фермерства // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / Мин. сельск. хоз-ва РФ; Росс.ак.сельскохоз. наук; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 2010. – № 12. – С. 3-10. – ISSN 0235-2443
141216
  Гатауллин М.Ф. Аграрная реформа и классовая борьба в Египте (конец 40-х -- нач. 80-х г.) / М.Ф. Гатауллин. – Москва, 1985. – 201с.
141217
  Франкфурт С.Л. Аграрная реформа и сахарная промышленность / С.Л. Франкфурт. – К, 1918. – 41с.
141218
  Борисов М.Ю. Аграрная реформа как механизм международной экономической интеграции Украины и Российской Федерации // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 113, (ч. 2). – С. 283-286
141219
  Пичета В.И. Аграрная реформа Сигизмунда-Августа в Литовско-Русском государстве / В. Пичета. – Москва : Синодальная тип.,
Ч. 1 : Подготовка и производство реформы. – 1917. – VI, [2], 328, [2] с.
141220
  Пичета В.И. Аграрная реформа Сигизмунда-Августа в Литовско-Русском государстве / В. Пичета. – Москва : Синодальная тип.,
Ч. 2 : Отношение литовско-русского общества к аграрной реформе и правительственная деятельность в эпоху реформы. – 1917. – [6], II, 302, II с.
141221
  Пичета В.И. Аграрная реформа Сигизмунда-Августа в Литовско-Русском государстве / В.И. Пичета; АН СССР. Ин-т славяноведения. – Москва : Изд-во АН СССР, 1958. – 548с.
141222
  Сидельников С.М. Аграрная реформа Столыпина / С.М. Сидельников. – Москва, 1973. – 335с.
141223
  Косенко М.Я. Аграрная реформа Столыпина в Саратовской губернии : Автореф... канд. ист.наук: / Косенко М. Я.; МВО СССР, Моск. гос. ист. арх. ин-т. – Саратов, 1951. – 20 с.
141224
  Введенский А.Д. Аграрная реформа Столыпина и ее экономические последствия на Украине : Автореф... канд. экон.наук: / Введенский А.Д.;. – Х, 1957. – 17л.
141225
  Кернажыцкі К. Аграрная реформа у Бабруйскім старостве і экономічнае становіща яго насельніцства з 17 да паловы 19 стал. / К. Кернажыцкі. – Менск, 1931. – 11с.
141226
  Абалкин Л. Аграрная трагедия России // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 9. – С. 4-14. – ISSN 0042-8736
141227
  Растянников В.Г. Аграрная эволюция в многоукладном обществе : Опыт независимой Индии / В.Г. Растянников. – Москва : Наука, 1973. – 418 с.
141228
   Аграрная эволюция России и США в XIX- начале XX века = Agrarian evolution in Russia and the United States in the XIX - early XX century : материалы советско-американских симпозиумов. – Москва : Наука, 1991. – 360 с.
141229
  Серова Е.В. Аграрная экономика : Учебник / Е.В. Серова; Государственный Ун-т. Высшая школа экономики. – Москва, 1999. – 480с. – ISBN 5-7598-0065-5
141230
  Бони Л.Д. Аграрная экономика Китая: Итоги развития в 11-й пятилетке (2006-2010 гг.) // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2012. – № 1 (654). – С. 24-28. – ISSN 0321-5075


  50 лет реформ, которые преобразовали страну. Размышления о причинах быстрого экономического роста Республики Корея и стремительного вхождения ее в ряды ведущих индустриальных государств мира.
141231
  Никольский С.А. Аграрная экономика, сельская общность и проблема социально-экономических укладов // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 12. – 16-27. – ISSN 0042-8744
141232
  Корновенко Сергій Валерійович Аграрне законодавство П. Скоропадського у контексті вітчизняного та європейського досвіду вирішення земельного питання (1918-1921 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 4. – С. 72-81. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  Статтю присвячено вивченню маловідомих аспектів аграрного законодавства П. Скоропадського. На основі опрацювання джерел автором проаналізовано зміст аграрного законодавства гетьманату в контексті вітчизняного та європейського революційного досвіду ...
141233
   Аграрне законодавство періоду української революцію (1917-1921 рр.) : зб. док. і матеріалів / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, НДІ селянства, Наук. т-во істориків-аграрників ; [упоряд.: С.В. Корновенко, А.Г. Морозов, Ю.Г. Пасічна]. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2019. – 553, [1] с. : табл. – Покажчики: с. 526-539. – Бібліогр.: с. 540-550. – ISBN 978-966-353-463-3
141234
  Корновенко С.В. Аграрне законодавство уряду півдня Росії: історико-правовий аспект // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 104-108. – ISSN 1563-3349
141235
  Захарчук А.С. Аграрне законодавство Центральної Ради в контексті вітчизняного державотворення // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 22-27.
141236
  Пасько В.Ф. Аграрне землекористування в Україні: сучасний стан, проблеми, наслідки // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 135-137. – ISBN 978-617-7069-75-8
141237
  Яцюк В.А. Аграрне перенаселення на Поділлі в середині 20-х роки XX ст. // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2006. – № 1/4. – С. 58-60
141238
  Овчаренко О.І. Аграрне питання в Боснії і Герцоговині напередодні та під час повстання 1875-1878 рр. / О.І. Овчаренко, О.В. Сухушина // Український селянин : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т історії України НАН України ; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2010. – Вип. 12. – С. 183-186. – ISBN 966-7686-12-8
141239
  Верхоляк І.М. Аграрне питання в діяльності українських політичних партій (березень 1917 р. -- квітень 1918 р.) : Дис... канд. іст.наук: 07.00.01 / Верхоляк І. М.; КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1993. – 168л. – Бібліогр.:л.160-168
141240
  Верхоляк І.М. Аграрне питання в діяльності Українських політичних партій. : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.01 / Верхоляк І.М.; КУ. – К., 1993. – 22л.
141241
  Лапта А. Аграрне питання в період правління Української Центральної Ради // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 75-76
141242
  Сеньків М. Аграрне питання в політиці Української повстанської армії (1944 - 1952 рр.) // Український націоналізм: історія та ідеї : науковий збірник / Центр нац. відродж. ім. С. Бандери ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І Франка, Каф. нової і новітньої іст. України ; Н.-ідеолог. центр ім. Д. Донцова. – Дрогобич, 2014. – Вип. 2. – С. 140-150
141243
  Священко З.В. Аграрне питання в політичній діяльності С.Ю. Вітте: сучасна російська історіографія проблеми // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 88 (№ 9). – С. 78-83. – ISSN 2076-1554
141244
  Ігнатова Л.Р. Аграрне питання в програмах загальноросійських та національних українських політичних партій початку XX ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 48-51. – (Історія ; вип. 56)


  У статті розглядаються програмні положення російських та українських політичних партій у галузі аграрного реформування на початку ХХ ст.
141245
  Федьков О.М. Аграрне питання в програмних документах національних політичних організацій Наддніпрянської України у 90-х роках XIX ст. / О.М. Федьков, В.А. Дубінський // Політологічні студії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 3. – С. 131-142
141246
  Ленін В.І. Аграрне питання в Росії на кінець XIX століття / В.І. Ленін. – Київ, 1954. – 76с.
141247
  Адамович С. Аграрне питання в соціальній політиці ОУН-УПА в 40-50 рр. XX ст. // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : матеріали VII всеукр. наук. конф., присвяч. 75-й річниці УПА "Соціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму: історія і сьогодення", Івано-Франківськ, 19-20 трав. 2017 р. : [зб. праць] / Ін-т наук. студій націоналізму ВО "Свобода" ; НДІ українознавства МОН України ; Ін-т гуманітар. підготовки та держ. управління ІФНТУНГ [та ін.]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2017. – С. 7-14. – ISBN 978-966-668-405-2
141248
  Ленін В.І. Аграрне питання і "критики Маркса" / В.І. Ленін. – Київ, 1932. – 184с.
141249
  Ленін В.І. Аграрне питання і "критики Маркса" / В.І. Ленін. – Київ, 1937. – 151с.
141250
  Ленін В.І. Аграрне питання і "критики Маркса" / В.І. Ленін. – Київ, 1955. – 160с.
141251
  Ленін В.І. Аграрне питання і "Критики Маркса" / В.І. Ленін. – Київ, 1951. – 156с.
141252
  Триліський О. Аграрне питання та аграрна радянська політика / О. Триліський. – Х., 1926. – 192с.
141253
  Житков О.А. Аграрне питання та замельні реформи в Україні доби Визвольних змагань (1917-1921рр.): історіографія : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.06 / Житков Олександр Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 36 с. – Бібліогр.: 50 назв
141254
  Сірий Є. Аграрне питання та земельна проблематика в пресових ЗМІ: соціологічний аспект // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 2. – С. 170-176


  У даному матеріалі, в аспекті дослідження окремих сегментів інформаційного простору України висвітлено практику застосування методу контент-аналізу пресових районних ЗМІ в предметності аграрного питання та земельної проблематики. In this material, in ...
141255
  Житков О.А. Аграрне питання та земельні реформи в Україні доби Визвольних змагань (1917-1921 рр.): історіографія : дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.06 / Житков Олександр Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 550 арк. – Додатки: арк. 545-550. – Бібліогр.: арк. 393-544
141256
  Житков О. Аграрне питання у вітчизняній громадсько-політичній думці Наддніпрянщини на початку ХХ століття: огляд новітніх джерел // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 46. – C. 78-85. – ISSN 2309-9356


  На основі порівняльного аналізу розмаїтих історіографічних джерел автором статті досліджується вітчизняна громадсько-політична думка стосовно шляхів вирішення земельного питання в Наддніпрянщині у переддень Української революції 1917-1921 рр. ...
141257
  Терлюк І.Я. Аграрне питання як фактор правової політики Українських державних формацій (1917 - 1921 рр.): започаткування національного земельного законодавства // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – C. 461-468. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
141258
  Кавтський К. Аграрне питання. / К. Кавтський. – Х, 1930. – 438с.
141259
  Каутський К. Аграрне питання. / К. Каутський. – 2-е изд. – Х., 1931. – 398с.
141260
   Аграрне право : підручник / Жушман В.П. [та ін.] ; за ред. В.П. Жушмана та А.М. Статівки ; МОНУ ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2010. – 296 с. – ISBN 978-966-458-177-3
141261
   Аграрне право : підручник / [А.М. Статівка та ін.] ; за ред. А.М. Статівки ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2018. – 411, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-937-487-5
141262
   Аграрне право : підручник : до 215-річчя Нац. юрид. ун-ту ім. Ярослава Мудрого / [А.М. Статівка та ін.] ; за ред. А.М. Статівки ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Вид. 2-ге, змінене. – Харків : Право, 2019. – 411, [3] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-937-797-5
141263
  Янчук В.З. Аграрне право (оглядові лекції, практичні завдання, нормативні акти) : навч.-метод. посібник для студентів вищих юрид. та аграр. навч. закл. України / В.З. Янчук, А.М. Статівка. – Харків : Ксілон, 2000. – 238, [2] с. – Бібліогр.: с. 80-83. – ISBN 966-95-312-8-4


  У пр. №1711020 напис: Вельмишановному Володимиру Івановичу Андрійцеву на добру пам"ять від авторів. 26.10.2000 р. Підписи.
141264
  Годованюк А.Й. Аграрне право в реаліях сьогодення // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговоренням актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України : 9-10 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. аграр., земел. та екол. права ; [відп. ред.: І.І. Каракаш]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 92-94. – ISBN 978-966-419-269-6
141265
  Жушман В.П. Аграрне право та законодавство України : Навчально-практичний посібник / В.П. Жушман. – Харків : Одіссей, 2003. – 448с. – ISBN 966-633-166-7
141266
  Жушман В.П. Аграрне право та законодавство України : (в питаннях та відповідях) : навч.-практ. посібник / В.П. Жушман. – Вид. 4-те. – Харків : Одіссей, 2007. – 735, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-633-677-7
141267
  Жушман В.П. Аграрне право та законодавство України. (В питаннях та відповідях) : Навчально-практичний посібник / Жушман В.П. – 3-тє вид., доп. та перероб. – Харків : Одіссей, 2006. – 736с. – ISBN 966-633-568-9
141268
   Аграрне право України : Підручник. – Київ : Юрінком, 1996. – 560 с. – ISBN 966-7059-02-2
141269
   Аграрне право України : Підручник. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ : Юрінком Інтер, 1999. – 720с. – ISBN 966-7302-97-0
141270
   Аграрне право України : Підручник. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ : Юрінком Інтер, 2000. – 720с. – ISBN 966-7302-97-0
141271
   Аграрне право України : Практикум. – Київ : Юрінком Інтер, 2001. – 256с. – ISBN 966-7784-52-5
141272
   Аграрне право України : Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти / Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого; За ред.: В.М.Гайворонського, В.П.Жушмана. – Харків : Право, 2003. – 240с. – ISBN 966-7146-82-0
141273
   Аграрне право України : Підручник для студ. вищ. навч. закл. – Київ : Істина, 2004. – 448 с. – ISBN 966-7613-45-3
141274
   Аграрне право України : Підручник. – Київ : Істина, 2006. – 448 с. – ISBN 966-7613-45-3
141275
   Аграрне право України : Підручник для студентів вищих навчальних закладів / Н.О. Багай, Л.О. Бондар, В.К. Гуревський, А.В. Луняченко, О.М. та ін Пащенко; Багай Н.О., Бондар Л.О., Гуревський В.К., Луняченко А.В. та ін.; Одеський юридичний ін-т Харківського національного університету внутрішніх справ; За ред. О.О. Погрібного. – Київ : Істина, 2007. – 448 с. – ISBN 966-7613-45-3
141276
  Гаєцька-Колотило Аграрне право України : навчальний посібник / Я.З. Гаєцька-Колотило, Н.В. Ільків. – Київ : Істина, 2008. – 184 с. – ISBN 978-966-8909-25-2
141277
   Аграрне право України : підручник / Єрмоленко В.М. [та ін.] ; за заг. ред. В.М. Єрмоленка ; МОН України ; Каб. м-ів. України ; Нац. ун-т біоресурсів і природокор. України. – Київ : Юрінком Інтер, 2010. – 608 с. – ISBN 978-966-667-421-3
141278
   Аграрне право України : навч. посібник / [Т.Є. Харитонова та ін.] ; за ред. Т.Є. Харитонової, І.І. Каракаша ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса : Юридична література, 2017. – 434, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-419-309-9
141279
   Аграрне право України : навч. посібник / [Т.Є. Харитонова, І.І. Каракаш, В.Д. Сидор та ін.] ; за ред д-ра юрид. наук Т.Є. Харитонової, проф. І.І. Каракаша ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Вид. стер. – Одеса : Гельветика, 2021. – 434, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-916-863-7
141280
  Погрібний О. Аграрне право України: сучасний стан та перспективи розвитку // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 5. – С. 40-43. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
141281
  Голян В.А. Аграрне природокористування в зоні ризикового землеробства: принципи та пріоритети раціоналізації / В.А. Голян, В В. Савчук // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 7 : Інтеграція та дезінтеграція в сучасній глобальній економіці. – C. 148-153. – ISSN 2222-4459
141282
  Розовик О. Аграрне становище польських селян в УСРР і проблеми його переселення у 1920-1930-х роках // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 46-49. – (Історія ; вип. 3 (126)). – ISSN 1728-3817


  На початку 1920-х рр. в УСРР з"явилося безземельне і малоземельне селянство у зв"язку з природним приростом населення, міграцією із зарубіжжя селянства, відсутністю вільних земель після їх перерозподілу між селянами у 1919-1920 рр. Всі ці явища були й ...
141283
  Лебідь В.С. Аграрне страхування як шлях до покращення фінансового забезпечення аграрного виробництва // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2016. – № 7 (11). – С. 114-123. – ISSN 2411-4413
141284
  Колібаба Р.О. Аграрне страхування: державне регулювання та підтримка / Колібаба Р.О. ; Ін-т розвитку аграр. ринків. – Київ : Українські технології, 2009. – 135, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 63. – ISBN 978-966-345-177-0
141285
  Куманська О. Аграрний бізнес. Антирейдерський аспект // Юридична газета. – Київ, 2017. – 15 серпня (№ 31/32). – С. 28
141286
   Аграрний вісник Причорномор"я. Біологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. держ. аграр. ун-т ; редкол.: Герасименко В.П., Драгавцев В.О., Рашаль І.Д. [та ін.]. – Одеса : СМИЛ
  вип. 70. – 2013. – 130 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
141287
   Аграрний вісник Причорномор"я. Економічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. держ. аграр. ун-т. – Одеса : ЛЕРАДРУК. – ISBN 966-8149-53-X
  вип. 69. – 2013. – 160 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
141288
   Аграрний вісник Причорномор"я. Біологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. держ. аграр. ун-т. – Одеса : СМИЛ
  вип. 73. – 2014. – 76 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
141289
   Аграрний вісник Причорномор"я. Економічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. держ. аграр. ун-т. – Одеса : ЛЕРАДРУК. – ISBN 966-8149-53-X
  вип. 75. – 2014. – 178 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
141290
   Аграрний вісник Причорномор"я. Економічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одеський держ. аграрний ун-т. – Одеса : ТОВ "ВМВ". – ISBN 966-8149-53-X
  вип. 78-2. – 2015. – 175 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
141291
   Аграрний вісник Причорномор"я. Технічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. держ. аграрний ун-т ; редкол.: В.П. Чучуй, О.В. Мальцев, Л.Ф. Вікуліна [та ін.]. – Одеса : Вид-во "ТЄС"
  вип. 80. – 2016. – 192 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
141292
   Аграрний вісник Причорномор"я. Ветеринарні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. держ. аграрний ун-т ; редкол.: Тарасенко Л.О., Богач М.В., Чубов Ю.О. [та ін.]. – Одеса
  вип. 81. – 2016. – 132 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
141293
   Аграрний вісник Причорномор"я. Економічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. держ. аграр. ун-т ; редкол.: Андрійчук В.Г., Дем"яненко М.Я., Лупенко Ю.О. [та ін.]. – Одеса : ТОВ "ВМВ". – ISBN 966-8149-53-X
  вип. 82. – 2016. – 147 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
141294
   Аграрний вісник Причорномор"я. Економічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. держ. аграр. ун-т ; редкол.: Андрійчук В.Г., Дем"яненко М.Я., Лупенко Ю.О. [та ін.]. – Одеса : ТОВ "ВМВ". – ISBN 966-8149-53-X
  вип. 86. – 2017. – 216 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
141295
   Аграрний вісник Причорномор"я. Технічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. держ. аграрний ун-т ; редкол.: В.П. Чучуй, О.В. Мальцев, Л.Ф. Вікуліна [та ін.]. – Одеса : Вид-во "ТЄС"
  вип. 85. – 2017. – 204 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
141296
   Аграрний вісник Причорномор"я : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. держ. аграрний ун-т ; редкол.: В.П. Чучуй, І.І. Дударев, І.П. Паламарчук [та ін.]. – Одеса : ТЕС
Вип. 90 : Технічні науки. – 2018. – 223, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Технічні науки ; вип. 90)
141297
   Аграрний вісник Причорномор"я. Ветеринарні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. держ. аграрний ун-т ; редкол.: Тарасенко Л.О., Богач М.В., Скрипка М.В. [та ін.]. – Одеса : ТЕС
  вип. 91. – 2018. – 180, [1] с.
141298
   Аграрний вісник Причорномор"я. Сільськогосподарські науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. держ. аграрний ун-т ; редкол.: Юркевич Є.О., Лінчевський А.А., Лифенко С.П. [та ін.]. – Одеса : ФОП Бондаренко М.О.
  вип. 88. – 2018. – 166, [1] с.
141299
   Аграрний вісник Причорномор"я : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. держ. аграр. ун-т ; редкол.: Андрійчук В.Г., Дем"яненко М.Я., Лупенко Ю.О. [та ін.]. – Одеса : ВМВ. – ISBN 966-8149-53-X
Вип. 89 : Економічні науки. – 2018. – 154, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Економічні науки ; вип. 89)
141300
  Чуткий А. Аграрний гамбіт Богдана Хмельницького // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 40 (672), 2-8.10.2020. – С. 38-43. – ISSN 1996-1561
141301
  Шубравська О.В. Аграрний корпоративний сектор: теоретичні засади дослідження // Економіка України : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (687), лютий. – С. 62-72. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2522-9303
141302
  Островський П.І. Аграрний маркетинг : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / П.І. Островський; МОНУ; Одеськ держ. економ ун-т. – Киев : Центр навчальної літератури, 2006. – 224с. – ISBN 966-364-202-5
141303
   Аграрний менеджмент // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 6. – С.7-17. – ISBN 966-654-088-6
141304
  Ерфан В.Й. Аграрний ресурсний потенціал в контексті продовольчої безпеки регіону // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 100-105. – (Економіка ; Вип. 30)
141305
  Губський Б.В. Аграрний ринок / Б.В. Губський. – Київ : Нора-прінт, 1998. – 184с. – ISBN 966-7010-32-5
141306
  Супіханов Б.К. Аграрний ринок Марокко // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 4 (210). – С. 139-143. – ISSN 2221-1055
141307
  Могильний О.М. Аграрний ринок праці: функціональні особливості та їх соціально-економічні наслідки для населення // Економіка АПК : міжнар. науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брпти Карич". – Київ, 2013. – № 12 (230), грудень. – С. 5-12. – ISSN 2221-1055
141308
  Лебеденко О.В. Аграрний ринок: поняття та особливості // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12, червень. – С. 48-52. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2306-6792
141309
  Гайдуцький П.І. Аграрний ринок: уроки і завдання // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2002. – № 5. – С.3-9
141310
  Бородіна О.М. Аграрний розвиток і саморозвиток громад: модернізація через взаємну адаптацію (теоретико-методологічний аспект) / О.М. Бородіна, І.В. Прокопа // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 4 (629). – С. 55-72. – Бібліогр.: Бібіліогр.: 15 назв. – ISSN 0131-775Х
141311
  Андрусяк Я.Я. Аграрний розвиток чеського королівства у період правління династії Ягеллонів (кінець XV - початок XVI ст.) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 104-107. – (Історія ; Вип. 21)
141312
  Захарченко П. Аграрний рух 1917 - поч. 1918 років як передумова селянських повстань в добу Гетьманату // Третя академія пам"яті пpофесоpа Володимира Антоновича, 11-12 гpудня 1995 p. м. Київ : доповiдi та матеpiали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ : [Б. в.], 1996. – [Ч. 2]. – С. 300-309. – ISBN 5-7702-0821-X
141313
  Пасхавер Б.Й. Аграрний сегмент національного багатства // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2013. – № 2 (615). – С. 49-59 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0131-775Х
141314
  Пасхавер Б.Й. Аграрний сегмент національного багатства // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2013. – № 1 (614). – С. 50-58 : табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 0131-775Х
141315
  Саблук П.Т. Аграрний сектор в умовах членства України у Світовій організації торгівлі: здобутки і перспективи // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 3 (197). – С. 3-8. – ISSN 2221-1055
141316
  Мельник Л.Л. Аграрний сектор економіки України з позицій вимог світової організації торгівлі (СОТ) // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.218-221. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
141317
  Радченко Л. Аграрний сектор за умов ринкової економіки (на основі розробок наукової школи академіка І.І. Лукінова) // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 33. – С. 246-251
141318
  Хомин І.П. Аграрний сектор України - фінансовий донор вітчизняної та зарубіжних економік // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (269). – С. 41-55 : табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2305-7645
141319
  Микитенко І.А. Аграрний сектор України за умов становлення нової соціально-економічної системи - глобалізму // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 2 (172). – С. 29-36
141320
  Ігнатенко М.М. Аграрний сектор України за час президентства Л.Кучми : стан розвитку та тенденції змін // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпро, 2016. – № 10 (138). – C. 93-97. – ISSN 2077-1800
141321
  Лисецький А. Аграрний сектор України: адаптивний саморозвиток і глобальні виклики у регіональному вимірі / А. Лисецький, М. Соломко, І. Думич // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 11. – С. 57-69. – ISSN 0131-775Х
141322
  Саблук П.Т. Аграрний сектор України: інституційні засади подальших трансформацій // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2011. – № 2 (20). – С. 238-240. – ISSN 1729-7206
141323
  Афендікова Н.О. Аграрний фактор виживання української економіки // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 9-12. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
141324
  Пустовий В.П. Аграрний цех підприємства / В.П. Пустовий. – К, 1987. – 32с.
141325
  Житков О. Аграрний чинник національного відродження в інтерпретації В.К. Винниченка // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 142. – С. 181-184. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
141326
  Саблук П.Т. Аграрним реформам - усвідомлений розвиток // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 6 (212). – С. 3-5. – ISSN 2221-1055
141327
  Савченко Г. Аграрні аспекти соціальних вимог українців російської армії (березень - листопад 1917 року) // Історія та історіографія в Європі. – Київ, 2003. – № 1/2. – С. 190-199. – ISBN 966-95788-6-8
141328
  Кобута І.В. Аграрні аспекти створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС : світове господарство і міжнародні економічні відносини // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 4 (106). – С. 31-38 : Рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1993-6788
141329
  Жулканич Н. Аграрні відносини в областях Українських Карпат (1965-2005 рр.): короткий історіографічний огляд
141330
  Непочонтний В. Аграрні відносини в Подільській губернії в першій половині ХІХ століття / В. Непочонтний. – Київ : Четверта хвиля, 1999. – 24с. – ISBN 966-529-057-6
141331
  Левчук К.І. Аграрні відносини в Україні в умовах переходу до ринкової економіки (історико-політичний аспект) : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.01 / Левчук К. І.; КУ. – Київ, 1993. – 30л.
141332
  Левчук К.І. Аграрні відносини в Україні в умовах переходу до ринкової економіки: (Історико-політичний аспект) : Дис... канд. іст.наук: 07.00.01 / Левчук К. І.; КДУ. – Київ, 1993. – 190л. – Бібліогр.:л.177-190
141333
  Проскура Н.Л. Аграрні відносини в Харківській губернії між буржуазно-демокрвтичними революціями : Дис... канд. іст.наук: / Проскура Н.Л.; КДУ. – Київ, 1973. – 183л.
141334
  Петров В.С. Аграрні відносини і земельна рента в умовах сучасного капіталізму / В.С. Петров. – Львів, 1973. – 43с.
141335
  Свєжинський П.В. Аграрні відносини на Західній Україні в кінці XIX - на початку XX ст. / П.В. Свєжинський. – Львів : Видавництво Львівського університету, 1966. – 192 с.
141336
  Сизоненко Є.В. Аграрні відносини на півдні України між першою та другою буржуазно-демократичними революціями в Росії (1907-1917 рр.) / Є.В. Сизоненко. – Одеса, 1962. – 64с.
141337
  Кудлай П.Д. Аграрні відносини на Чернігівщині напередодні першої буржуазно-демократичної революції в Росії // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1958. – № 1. – С. 113-124. – (Серія історії та філософії ; № 1, вип. 2)
141338
  Корнієнко Г.С. Аграрні інновації як чинник становлення національного агробізнесу // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, Р.В. Шаповал, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2020. – № 3 (31). – С. 18-23. – ISSN 2311-4894
141339
  Пістун М.Д. Аграрні комплекси // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1972. – Вип. 13. – С. 115-122. – Бібліогр. 14 назв
141340
  Якименко М.А. Аграрні міграції українського селянства на рубежі XIX - XX ст. / Микола Якименко. – Полтава : ПДАА, 2006. – 142, [2] с. : табл. – Бібліогр. в прим.: c. 115-140
141341
  Томенчук Й.М. Аграрні перетворення в народно-демократичній Польщі : Дис... канд. економ.наук: / Томенчук Й.М.; Київ. держ. ун-тет ім. Т.Г.Шевченка. – Київ, 1951. – 348л. – Бібліогр.:л.334-346
141342
  Марченко С.Д. Аграрні перетворення в Україні на зламі історичних епох (80-ті роки XX - початок XXI століття) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Марченко Світлана Давидівна ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
141343
  Першин П.Н. Аграрні перетворення Великої Жовтневої соціалістичної революції / П.Н. Першин. – К, 1962. – 548с.
141344
  Лях Р.Д. Аграрні перетворення на Донеччині, 1917-1923 рр. / Р.Д. Лях. – Донецьк, 1974. – 63с.
141345
  Рибалка І.К. Аграрні перетворення на Україні в період громадянської війни (1919 р.) / І.К. Рибалка. – Харків, 1967. – 192 с.
141346
  Корновенко С.В. Аграрні перетворення П. Скоропадського та А. Денікіна: порівняльний аналіз // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : Збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2004. – № 17 : Філологічні науки. – С. 23-26. – Бібліогр.: на 19 пунктів
141347
  Уркевич В. Аграрні правовідносини й предмет аграрного права // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 9. – С. 76-80. – ISSN 0132-1331
141348
  Уркевич В.Ю. Аграрні правовідносини: приватні й публічні засади // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 98. – С. 64-69. – ISSN 0201-7245
141349
  Юрчишин В. Аграрні революції в Україні у контексті зламів політичних епох: витоки і сутність // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 (568). – С. 45-57. – ISSN 0131-775Х
141350
  Рєпін К. Аграрні реформи XIX-XX сторіч та становлення ринку землі в Україні // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2011. – № 3. – С. 30-33
141351
  Мороз О.О. Аграрні реформи в Україні: теорія, історія, еволюція парадигми : Монографія / О.О. Мороз; Мін-во освіти і науки; ВНТУ. – Вінниця : Універсум, 2003. – 233с. – ISBN 966-641-071-0
141352
  Дем"яненко С.І. Аграрні ринки: основи аналізу та моделювання / С.І. Дем"яненко, О.В. Нів"євський // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2008. – № 8. – С. 81-89.
141353
  Содома Р. Аграрні розписки в Україні як сучасний інструмент фінансування аграрного сектору держави // Аграрна економіка : науковий журнал Львів. нац. аграр. ун-ту / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2017. – Т. 10, № 3/4. – С. 35-42 : рис. – Бібліогр.: с. 42. – ISSN 2313-3627
141354
  Мамалига С.В. Аграрні розписки в Україні: проблеми та перспективи розвитку // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. – Київ, 2017. – № 9, травень. – С. 30-34 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2306-6792
141355
  Яцух О. Аграрні розписки як інноваційна форма фінансування діяльності сільськогосподарських підприємств // Аграрна економіка : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2019. – Т. 12, № 1/2. – С. 68-81. – ISSN 2313-3627
141356
  Тетеря С. Аграрні розписки: у пошуках досконалості. Огляд законопроекту № 2805-д / С. Тетеря, Н. Муравська // Юридична газета. – Київ, 2021. – 9 березня (№ 5). – С. 12-13
141357
  Пивовар П.В. Аграрні субсидії в системі державної політики // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 19, жовтень. – С. 9-13. – ISSN 2306-6792
141358
  Семчик В.І. Аграрні та земельні ринки в Україні: загальна характеристика і предмет правового регулювання // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 211-234. – ISBN 978-617-7021-00-0
141359
  Ковальчук С.Я. Аграрні трансформації України: євроінтеграційна модель / С.Я. Ковальчук, В.Ю. Вовк // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. – Київ, 2017. – № 10, травень. – С. 35-39 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
141360
  Шиян Д.В. Аграрні цикли: історія, методологія, практика // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки (ННЦ "ІАЕ"). – Київ, 2013. – № 2 (220), лютий. – С. 43-48. – ISSN 2221-1055
141361
  Майборода Р.В. Аграрніе отношения в Саноцкой земле в ХУШ в. : Дис... канд.ист.наук: 07.00.03 / Майборода Р.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченка. – К., 1991. – 263л. – Бібліогр.:л.198-228
141362
  Мороз Ю.Ю. Аграрно-індустріальні парки як вектор соціально-економічного розвитку територіальних громад: статистичний аспект / Ю.Ю. Мороз, С.В. Чугаєвська, Н.В. Чугаєвська // Наукові горизонти : науковий журнал / Житомир. нац. агроеколог. ун-т ; редкол.: Романчук Л.Д., Раманаускас Ю., Горальський Л.П. [та ін.]. – Житомир, 2020. – № 6 (91). – С. 33-41. – ISSN 2663-2144
141363
  Мирцхулава И.И. Аграрно-крестьянский вопрос в Грузии в 1900-1921 гг. / И.И. Мирцхулава. – Тбилиси, 1978. – 362с.
141364
  Делюсин Л.П. Аграрно-крестьянский вопрос в политике КПК. (1921-1928). / Л.П. Делюсин. – М., 1972. – 464с.
141365
  Мурадян М.А. Аграрно-крестьянский вопрос в России в 1917 году : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Мурадян М.А.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1972. – 26л.
141366
   Аграрно-крестьянский вопрос в странах юго-восточной Азии. – Москва, 1961. – 162 с.
141367
   Аграрно-крестьянский вопрос в суверенных слаборазвитых странах Азии (Индия, Бирма, Индонезия). – Москва, 1961. – 356 с.
141368
  Басевич А.М. Аграрно-крестьянский вопрос в Царстве Польском в 1815-1831 годах : Автореф... канд. ист.наук: / Басевич А.М.; Казанский гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1953. – 20л.
141369
   Аграрно-крестьянский вопрос за рубежом в новое и новейшее время : сборник научных трудов. – Казань : Казанский госсударственный университет, 1983. – 210 с.
141370
   Аграрно-крестьянский вопрос на современном этапе национально-освободительного движения в странах Азии, Африки и Латинской Америки. – Москва : Наука, 1965. – 216 с.
141371
  Коваленко Т.О. Аграрно-правова наукова спадщина професора Василя Лук"яновича Мунтяна // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 15-19. – ISBN 978-966-7957-20-9
141372
  Нікітіна Ю.С. Аграрно-правова політика України в умовах євроінтеграції // Сучасна цивілістика в умовах євроінтеграції : матеріали XIV Міжнар. наук.- практ. конф., 11-12 квіт. 2019 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивільної та госп. юстиції ; [відп. за вип. Д.О. Колодін]. – Одеса : Юридична література, 2019. – С. 121-123. – (1st!). – ISBN 978-966-419-362-4
141373
  Браганець К. Аграрно-правові аспекти клонування сільськогосподарських тварин // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – C. 156-158
141374
  Марченко С.І. Аграрно-правові ідеї в наукових працях професора Миронця Івана Макаровича // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 59-61. – ISBN 978-966-7957-18-6
141375
  Коваленко Т.О. Аграрно-правові ідеї у працях професора Василя Лук"яновича Мунтяна // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – C. 32-37. – ISSN 2413-7189
141376
  Рябенко А.Я. Аграрно-промышленная интеграция и концентрация сельскохозяйственного производства : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Рябенко А. Я.; Моск. экон. стат. ин-т. – Москва, 1978. – 24л.
141377
   Аграрно-промышленная интеграция и кооперирование (в СССР и за рубежом) : Библиографический указатель литературы. – Киев : КИНХ, 1980. – 35 с.
141378
  Каласов А.К. Аграрно-промышленная интеграция и совершенствования социально-экономических отношений в сельском хозяйстве / А.К. Каласов, Б.Б. Бутаев. – М., 1978. – 112с.
141379
  Ефремов П.П. Аграрно-промышленное комбинирование производства как условие рациональной занятости работников социалистической деревни : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Ефремов П.П.; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1969. – 23л.
141380
  Барбашинов Василий Миронович Аграрно-промышленное кооперирование : Автореф... кнд. экон.наук: 08.00.01 / Барбашинов Василий Миронович; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1973. – 23л.
141381
   Аграрно-промышленное кооперирование в европейских странах СЭВ : сдорник статей. – Москва : ИЭМСС, 1974. – 179 с.
141382
  Негру-Водэ Аграрно-промышленное кооперирование в СССР. / Негру-Водэ. – М., 1975. – 184с.
141383
  Адам-Токан Прасковия Дмитриевна Аграрно-промышленное кооперирование в экономической системе развитого социализма : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Адам-Токан Прасковия Дмитриевна ; МГУ им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1977. – 21 с.
141384
  Губин Е.П. Аграрно-промышленное кооперирование и управление производстом / Е.П. Губин. – М, 1976. – 150с.
141385
  Жабицкая В.П. Аграрно-промышленные компелксы и закономерности их формирования. : Автореф... канд. геогр.наук: 691 / Жабицкая В.П.; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1970. – 19л.
141386
   Аграрно-промышленные комплексы. – Москва : Колос, 1972. – 200 с.
141387
   Аграрно-промышленные комплексы = Проблемы развития и оптимального функционирования. – Киев : Наукова думка, 1976. – 251 с.
141388
   Аграрно-промышленные комплексы (Особенности размещения, планирования и организации учета). – Москва : Статистика, 1975. – 277 с.
141389
   Аграрно-промышленные комплексы в свеклосахарном производстве УССР и пути их совершенствования. – Киев, 1970. – 136 с.
141390
  Горбатов А.Л. Аграрно-промышленные комплексы и их значение в повышении эффективности сельскохозяйственного производства / А.Л. Горбатов. – М., 1971. – 88с.
141391
  Горбатов А.Л. Аграрно-промышленные комплексы и объединения / А.Л. Горбатов. – М., 1973. – 190с.
141392
  Александров Н.П. Аграрно-промышленные комплексы и пути их развития : лекция / Н.П. Александров ; Высш. парт. школа при ЦК КПСС. – Москва : Мысль, 1975. – 68 с. – (Актуальные вопросы марксистско-ленинской теории)
141393
  Барсов А.А. Аграрно-промышленные комплексы и сближение двух форм социалистической собственности / А.А. Барсов, Л.В. Никифоров. – Москва : Знание, 1976. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике : Серия "Экономика" ; № 7/1976)
141394
  Акулин Виктор Иванович Аграрно-промышленные комплексы, их значение в интенсификации и повышении эффективности общественного производства : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Акулин Виктор Иванович ; Ленингр. гос. ун-т им. А.А. Жданова. Экон. фак. – Ленинград, 1973. – 20 с.
141395
  Колесов Н.Д. Аграрно-промышленные комплексы. / Н.Д. Колесов. – М., 1973. – 248с.
141396
  Жовнир Л.Ф. Аграрно-промышленные комплексы. Закономерности формирвоания и территориальной организации : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.02 / Жовнир Л. Ф.; БГУ. – Минск, 1978. – 25л.
141397
  Арефьев В.И. Аграрно-промышленные объединения и комплексы / В.И. Арефьев. – Москва : Знание, 1976. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Серия "Наука управления" ; 7)
141398
  Сувилова Н.М. Аграрно-промышленные объединения, их состояние и перспективы (на прим. Северного Кавказа). : Автореф... канд. экон.наук: 08.594 / Сувилова Н.М.;. – М., 1971. – 23л.
141399
  Батрасов В.И. Аграрно-промышленные объединения, подсобные предприятия и промыслы в сельском хозяйстве / В.И. Батрасов, М.Н. Боков. – Горький : [б. и.], 1971. – 98 с.
141400
  Рогов М.Д. Аграрно-промышленные объединения. / М.Д. Рогов. – М., 1976. – 112с.
141401
  Зырянов Ф.П. Аграрно-промышленный кабинет "Кубань" / Ф.П. Зырянов. – М., 1978. – 63с.
141402
  Карлюк И.Я. Аграрно-промышленный комплекс / И.Я. Карлюк. – М, 1981. – 95с.
141403
  Колев Петко Аграрно-промышленный комплекс "Добруджа". / Колев Петко; Людникова Г.Т. – М., 1978. – 64с.
141404
   Аграрно-промышленный комплекс Киргизии и проблемы реализации Продовольственной программы. – Фрунзе : Илим, 1985. – 146 с. – (Региональные проблемы экономики и социального развития КиргССР)
141405
  Атанов Н.И. Аграрно-промышленный комплекс Сибири. Прогресс в технологии и интенсификации производства / Атанов Н.И. ; отв. ред. С.Е. Ильюшонок ; АН СССР, Сибир. отд., Ин-т эконом. и орг. пром. про-ва. – Новоситбирск : Наука, 1988. – 208 с.
141406
  Андреев С.Б. Аграрно-промышленный комплекс ФРГ : особенности и проблемы формирования / Андреев С.Б. ; отв. ред. В.А. Морозов ; АН СССР, Ин-т мировой єкономики и междунар. отношений. – Москва : Наука, 1987. – 122, [2] с.
141407
   Аграрно-промышленный комплекс. Концепции развития : сборник сатей. – Рига : Зинатне, 1984. – 175 с.
141408
   Аграрно-промышленный комплекс. Личное подсобное хозяйство. – Рига : Зинатне, 1989. – 139 с. – (Вопросы агропромышленой интеграции)
141409
   Аграрно-промышленный комплекс: интеграция производства и переработка продукции : сборник статей. – Рига : Зинатне, 1985. – 144 с.
141410
  Целмс Г.М. Аграрно-промышленный комплекс: РАПО / Г.М. Целмс. – М., 1983. – 64с.
141411
  Фрайштут Надежда Максимовна Аграрно-промышленный синтез в развитом социалистическом обществе. (Вопросы теории и практики) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Фрайштут Надежда Максимовна; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1975. – 22л.
141412
  Давыдов Ю.С. Аграрно-промышленный синтез в СССР / Ю.С. Давыдов. – Ростов -на-Дону, 1978. – 160с.
141413
   Аграрно-територіальні і аграрно-промислові комплекси Житомирської області. – Київ : Київський університет, 1972. – 154 с.
141414
  Пистун Николай Даниловчи Аграрно-территориальные комплексы. Теория и опыт экономико-географ. исследований : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.12 / Пистун Николай Даниловчи; КГУ. – Киев, 1975. – 57л.
141415
  Волков Е.З. Аграрно-экономическая статистика / Е.З. Волков. – Москва, 1922. – 152с.
141416
   Аграрно-экономические проблемы развитого социализма : Межвузовский сборник. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1979. – 144 с.
141417
   Аграрное движение 1905-1907 годов в Московской области : сборник документов, составленное Московским обласнім архивнім управлением. – Москва : Московский робочий, 1936. – 222 с., илл.
141418
  Карданов Ч.Э. Аграрное движение в Кабарде и Балкарии (в концеXIX -- начале ХХ вв.) : Автореф... канд. ист.анаук: / Карданов Ч. Э.; АН СССР,Ин-т ист. – М., 1964. – 21л.
141419
   Аграрное движение в капиталистических странах. – Москва ; Ленинлрад : ГИЗ, 1925. – 112 с.
141420
  Шемяков Д.Е. Аграрное движение в Молдавии в 1905-1907 гг. : Дис... канд. ист.наук: / Шемяков Д.Е.; Кишинев. гос. Пед. ин-тут. – Кишинев, 1948. – 299л. – Бібліогр.:л.288-299
141421
  Серегин В.П. Аграрное движение в Тульской губернии и борьба большевиков за крестьянство в период революции 1905-1907 годов. / В.П. Серегин. – Тула, 1952. – 96с.
141422
  Архангельский С.И. Аграрное законодательство английской революции 1649-1660 гг. / Архангельский С.И. ; Акад. наук Союза ССР, Ин-т ист. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1940. – 275 с.
141423
  Софроненко К.А. Аграрное законодательство в России (II половина XIX -- начало XX вв.) / К.А. Софроненко. – Москва, 1981. – 160с.
141424
  Архангельский С.И. Аграрное законодательство великой английской революции 1643-1648 / Архангельский С.И. – Москва-Ленинград
Ч. 1. – 1935. – 303 с., [1] табл.
141425
  Давыдов А.Д. Аграрное законодательство Демократической республики Афганистан / А.Д. Давыдов. – Москва, 1984. – 181с.
141426
   Аграрное законодательство Римской республики Закон III г. до н.э. : учебное пособие. – Горький, 1962. – 36 с.
141427
  Мурадов М.С. Аграрное законодательство Учредительного собрания во Франции в 1789-1791 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Мурадов М.С.; Тбилис. гос. ун-т им. И.В.Сталина. – Тбилиси, 1954. – 16л.
141428
   Аграрное и аграрно-промышленное кооперирование. – Москва : МГУ, 1978. – 200 с.
141429
  Афанасьев Л.А. Аграрное перенаселение / Л.А. Афанасьев. – Москва : Соцэкгиз, 1963. – 298 с.
141430
  Селеменев В.Д. Аграрное перенаселение в БССР и его ликвидация в годы первой пятилетки. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.02 / Селеменев В.Д.; БГУ. – Минск, 1979. – 23л.
141431
  Александров Г Ю. Аграрное перенаселение в странах Востока / Александров Ю.Г ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1988. – 168 с.
141432
  Либкинд А.С. Аграрное перенаселение и коллективизация деревни / А.С. Либкинд. – М., 1931. – 196с.
141433
  Минц Л.Е. Аграрное перенаселение и рынок труда в СССР. / Л.Е. Минц. – М.Л., 1929. – 470с.
141434
  Александров Ю.Г. Аграрное перенаселение и социальные экономические процессы в деревне развивающихся стран : автореф. дис. ... докт. экон. наук : 08.00.17 / Александров Ю.Г.; Ин-т востоковед. АН СССР. – Москва, 1980. – 33 с.
141435
  Запорожец А.М. Аграрное право : Учебное пособие / А.М. Запорожец. – Харків : Консум, 1997. – 109с. – ISBN 966-7124-02-9
141436
   Аграрное право. – Москва : Юристъ, 1998. – 534с. – ISBN 5-7975-0052-3
141437
  Ткаченко А.А. Аграрное развитие Египта, Ирака и Сирии / А.А. Ткаченко. – М., 1978. – 160с.
141438
   Аграрное, земельное и экологическое право Украины. Общие части учебных курсов : учебное пособие. – Харків : Одиссей, 2000. – 368с. – ISBN 966-7334-83-Х
141439
   Аграрное, земельное и экологическое право Украины. Общие части учебных курсов : учебноое пособие. – Изд. 2-е, доп. и испр. – Харьков : Одиссей, 2001. – 400с. – ISBN 966-633-036-9
141440
   Аграрное, земельное и экологическое право Украины.Особенные части учебных курсов : Учеб. пособие. – Харків : Одиссей, 2001. – 560с. – ISBN 966-633-050-4
141441
  Ленг Е.А. Аграрные компании Украины на международном долговом рынке // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 6 (212). – С. 114-122. – ISSN 2221-1055
141442
  Яковлев Г. Аграрные конфликты в Непале // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1987. – № 2 (246). – С. 44-53
141443
  Браславский И.М. Аграрные кризисы : (Материалы к лекции) / И.М. Браславский; МВ и ССО УССР. ИПК общественных наук при КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1967. – 40с.
141444
  Маджлисов А. Аграрные осношения в Восточной Бухаре в 19 - начале 20 века / А. Маджлисов. – Алма-Ата, 1967. – 332с.
141445
   Аграрные отношения. – Москва, 1991. – 242 с.
141446
  Дядечкин В.Н. Аграрные отношения в Австрийских владения Габсбургов в 15 - начале 16 в. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 573 / Дядечкин В.Н. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1968. – 16 с.
141447
  Эфендиев М.М. Аграрные отношения в Азербайджане в первой половине XIX в. : Автореф... доктор ист.наук: / Эфендиев М.М.; Тбилис. гос. ун-т. – Баку, 1959. – 44л.
141448
  Еганян М.Н. Аграрные отношения в Армении до и после ее присоединения к России. : Автореф... Доктора экон.наук: / Еганян М.Н.; Арм.гос.пед.ин-т. – Ереван, 1967. – 45л.
141449
  Панфилов С.А. Аграрные отношения в Бессарабии в 40-60-х годах XIX века. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Панфилов С.А.; Ужгород. гос. ун-т. – Ужгород, 1973. – 19л.
141450
  Фролов Н.П. Аграрные отношения в буржуазно-помещичьей Румынии и земельный вопрос о народно-демакратической революции : Автореф... д-ра экон.наук: / Фролов Н.П.; Ин-т экономики Акад. наук СССР. – Кишинев, 1960. – 54л.
141451
  Мисюра Василий Петрович Аграрные отношения в буржуазной Чехословакии в 1918-1929 годах : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Мисюра Василий Петрович ; АН УССР , Ин-т истории. – Киев, 1966. – 24 с.
141452
  Каждан А.П. Аграрные отношения в Византии XIII - XIV вв. / А.П. Каждан. – Москва, 1952. – 244 с.
141453
  Петрова А.Ф. Аграрные отношения в Воронежской губернии в пореформенный период : Автореф... кандид. экономич.наук: / Петрова А.Ф.; Воронежский гос. универститет. – Воронеж, 1951. – 42 л.
141454
  Папазян А.Д. Аграрные отношения в Восточной Армении в ХУ1-ХУП веках / А.Д. Папазян. – Ереван, 1972. – 304с.
141455
  Маджлисов Адил Аграрные отношения в Восточной Бухаре в XIX -- начале ХХ века : Автореф... докт. ист.наук: / Маджлисов Адил; Ташк. ГУ. – Душанбе, 1968. – 39л.
141456
  Мартынова М.М. Аграрные отношения в Вятской губернии в конце ХІХ - начале ХХ вв. : Автореф... канд. ист.наук: 07.571 / Мартынова М.М.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1970. – 21л.
141457
  Гришина О.И. Аграрные отношения в Германии в конце XIV - начале XVI вв. (на материале области Сред. Рейна) : Автореф... канд. ист.наук: / Гришина О.И.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Ист. фак. Кафедра истории сред. веков. – М., 1967. – 16л.
141458
  Петрушов А.М. Аграрные отношения в Германии. / А.М. Петрушов. – Москва, 1945. – 215с.
141459
  Гасанов Исмаил Мамед оглы Аграрные отношения в государственной деревне Азербайджана в конце XIX века (80-90-е годы) : Автореф... доктора ист.наук: / Гасанов Исмаил Мамед оглы; АН Груз. ССР. Ин-т истории, археологии и этнографии им. И.А.Джавахишвили. – Баку, 1965. – 55л.
141460
  Захаров В.В. Аграрные отношения в задарском дистрикте в Х-XIV вв. : Автореф... канд. ист.наук: 07573 / Захаров В.В.; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1970. – 20л.
141461
  Сопко Т.М. Аграрные отношения в Закарпатье в XVI-XVII вв. : Автореф... канд. ист.наук: / Сопко Т.М.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ист. ф-тет. Каф. истории средних веков. – М., 1964. – 15л.
141462
  Илько Василий Иванович Аграрные отношения в Закарпатье в эпоху империализма : Автореф. дис. ... д-ра истор. наук : 07.00.02 / Илько Василий Иванович ; МВ и ССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 50 с.
141463
  Илько Василий Иванович Аграрные отношения в Закарпатье в эпоху империализма (1900-1944) : Автореф... доктора историческихнаук: 07.00.02 / Илько Василий Иванович; Ужгородский гос. ун-т. – Ужгород, 1934. – 589л. – Бібліогр.:с.488-539
141464
  Шамурадов А. Аграрные отношения в Закаспийской области в конце XIX - начале XX в. / А. Шамурадов. – Ашхабад, 1990. – 103с.
141465
  Осипова Л.И. Аграрные отношения в Западной Германии и Австрии и аграрная программа современных социал-демократов : Автореф... канд.экон.наук: / Осипова Л.И.; Моск.гос.ун-т. – Москва, 1965. – 32л.
141466
  Аладкин С.И. Аграрные отношения в Западной Украине (1919-1939 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Аладкин С.И.; МВО СССР. - Львовский гос. ун-т им. Ивана Франко. Кафедра истории СССР. – Львов, 1952. – 16 с.
141467
  Свежинский П.В. Аграрные отношения в Западной Украине в конце 19 - начале 20 ст. : Автореф. дис. ... д-ра истор. наук / Свежинский П.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 40 с.
141468
  Свежинский П.В. Аграрные отношения в Западной Украине в конце XIX -- начале ХХ ст. : Автореф... докт. ист.наук: / Свежинский П. В.; КГУ. – К., 1968. – 38л.
141469
  Тагиева Ш.А. Аграрные отношения в Иране в конце XIX - начале ХХ вв. : Автореф... д-ра ист.наук: / Тагиева Ш.А.; АН АзССР. Ин-т народов Ближнего и Сред. Востока. – Баку, 1967. – 87л.
141470
  Ковалев Е.В. Аграрные отношения в Испании и аграрная политика франкизма. : Автореф... канд. экон.наук: / Ковалев Е.В.; Ин-тут мировой экономики и междунар. отношений АН СССР. – М., 1962. – 16л.
141471
  Мургазин А.С. Аграрные отношения в Китае / А.С. Мургазин. – М., 1970. – 236с.
141472
  Казакевич И.С. Аграрные отношения в Корее накануне второй мировой войны / И.С. Казакевич. – М, 1958. – 128с.
141473
  Тюгаев Н.Ф. Аграрные отношения в крепостной деревне на территории Мордовии в первой половине XIX века : Автореф... кандидата ист.наук: 571 / Тюгаев Н.Ф.; МГУ. – М., 1969. – 21л.
141474
  Кууз А.А. Аграрные отношения в Марокко / А.А. Кууз. – М., 1984. – 127с.
141475
  Грекул Ф.А. Аграрные отношения в Молдавии в XVI - первой половине XVII вв. / Ф.А. Грекул. – Кишинев, 1961. – 456с.
141476
  Емельянов И.Н. Аграрные отношения в Орловской губернии в период империализма : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Емельянов И.Н.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1971. – 20л.
141477
  Червонная Т.М. Аграрные отношения в Парижском районе в XV-XVII вв. (К вопросу о разложени феод. отношений в аграрном строе Сев. Франции). : Автореф... канд. истор.наук: / Червонная Т.М.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1960. – 16л.
141478
  Кабытов П.С. Аграрные отношения в Поволжье в период империализма. / П.С. Кабытов. – Саратов, 1982. – 200с.
141479
  Агравал Гаджа Нанд Аграрные отношения в развивающихся странах Азии (на примере Индии) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Агравал Гаджа Нанд ; КИНХ. – Киев, 1975. – 26 с.
141480
  Гроссман Ю.М. Аграрные отношения в Русском и Белзском воеводствах Речи Посполитой. (Вторая половина XVI - первая половина XVII вв.) : Автореф. дис. ... д-ра ист. наук : 573 / Гроссман Ю.М. ; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1968. – 33 с. – Бібліогр.:с.32-33
141481
   Аграрные отношения в Саноцкой земле в XVIII в. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.03 / Майборода Р. В,; Майборода Р. В.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1991. – 16 с.
141482
  Мельничук Я.С. Аграрные отношения в Саноцкой земле во второй половине 17 века. : Автореф... канд.ист.наук: / Мельничук Я.С.; М-во высш образования УССР. – Львов, 1959. – 14л.
141483
  Гордон Л.Р. Аграрные отношения в Северо-западной пограничной провинции Индии / Л.Р. Гордон. – М, 1953. – 212с.
141484
  Горюшкин Л.М. Аграрные отношения в Сибири периода империализма / Л.М. Горюшкин. – Новосибирск, 1976. – 343с.
141485
  Гатауллин М.Ф. Аграрные отношения в Сирии. / М.Ф. Гатауллин. – Москва, 1957. – 134с.
141486
  Брайловский И.Н. Аграрные отношения в современной Австрии : Автореф... кандид. эконом.наук: / Брайловский И.Н.; Институт экономики Академии наук СССР. – Москва, 1950. – 16 с.
141487
  Гарсиа Л.М. Аграрные отношения в современной Аргентине : Автореф... канд. экон.наук: / Гарсиа Л.М.; АН СССР. Ин-т Латин. Америки. – М., 1968. – 21л.
141488
  Жабреев А.Ф. Аграрные отношения в современной Бирме / А.Ф. Жабреев. – Москва, 1971. – 232 с.
141489
  Сиволобов А.М. Аграрные отношения в современной Бразилии / А.М. Сиволобов. – М, 1959. – 210 с.
141490
  Сиволобов А.М. Аграрные отношения в современной Бразилии. : Автореф... канд. экон.наук: / Сиволобов А.М.; ВПШ при ЦК КПСС. – М., 1958. – 20л.
141491
  Моисеев П.П. Аграрные отношения в современной Турции / П.П. Моисеев. – Москва, 1960. – 226с.
141492
  Сеидов Р.А. Аграрные отношения в современном Иране. : Автореф... канд.ист.наук: / Сеидов Р.А.; Моск.ордена Ленина и ордена Труд.Красн.Знамени.гос.ун-т. – М, 1956. – 19л.
141493
  Бади Ш.М. Аграрные отношения в современном Иране. / Ш.М. Бади ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Издательство Восточной литературы
М. – 1959. – 138 с.
141494
  Кууз А.А. Аграрные отношения в современном Марокко : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.17 / Кууз А.А.; АН СССР. Ин-т Африки. – Москва, 1981. – 20л.
141495
  Яковцевский В.Н. Аграрные отношения в СССР в период строительства социализма / В.Н. Яковцевский. – Москва, 1964. – 344с.
141496
   Аграрные отношения в странах Востока. – Москва : Издательство АН СССР, 1958. – 627 с.
141497
  Петрушов А.М. Аграрные отношения в странах Западной Европы после второй мировой войны. / А.М. Петрушов. – Москва, 1959. – 308 с.
141498
  Тойвере Л.М. Аграрные отношения в странах развитого капитализма (на прим. Финляндии). : Автореф... канд. экон.наук: 08.590 / Тойвере Л.М.; Тартуский гос. ун-т. – Таллин, 1971. – 28л.
141499
   Аграрные отношения в странах социализма. – Москва : Наука, 1984. – 263 с.
141500
   Аграрные отношения в странах Юго-Восточной Азии. – Москва : Наука, 1968. – 236 с.
141501
  Зудина Л.П. Аграрные отношения в Тунисе (1956-1971) / Л.П. Зудина; АН СССР. Ин-т востоковедения; Отв. ред. Г.Г. Котовский. – М. : Наука, 1976. – 182с. – Библиогр.: с. 176-181
141502
  Заднепрянец В.З. Аграрные отношения в условиях современного капитализма / В.З. Заднепрянец. – Київ, 1969. – 29с.
141503
  Проскура Н.Л. Аграрные отношения в Харьковской губернии между буржуазно-демократическими революциями (1907 - февр. 1917 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор.наук / Проскура Н.Л. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 26 с.
141504
  Стеценко С.А. Аграрные отношения в Ходжентском уезде после присоеденения его к России. : Автореф... Канд.ист.наук: / Стеценко С.А.; М-во высш. образования СССР.Таджик.гос.ун-т. – Сталинабад, 1957. – 19л.
141505
  Козий А.М. Аграрные отношения в холмской земле во второй половине 16-17 вв. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.02 / Козий А.М.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1981. – 23л.
141506
  Иванов Ю.Ф. Аграрные отношения в Чехии ХІІІ-XIV веков. : Автореф... канд. ист.наук: / Иванов Ю.Ф.; Москов. гос. пед. и-тут им. В.И.Ленина. – М., 1954. – 15л.
141507
  Казакевич И.С. Аграрные отношения в Южной Корее, 1945-1976 / И.С. Казакевич ; АН СССР, ин-т востоковедения. – Москва : Наука ; Главн. ред. восточн. лит-ры, 1980. – 196 с.
141508
  Дадаш-заде М.А. Аграрные отношения в Южном Азербайджане накануне иранской революции 1905-1911 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Дадаш-заде М.А.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1960. – 29л.
141509
  Завьялова И.В. Аграрные отношения во Франции XVI века в освещении французской буржуазной историографии / И.В. Завьялова. – Одесса, 1969. – 59с.
141510
  Кудрявцева М.А. Аграрные отношения во Франции в 50-60-е годы 19 века : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Кудрявцева М.А. ; АН СССР. – Москва, 1968. – 28 с.
141511
  Котов Г.Г. Аграрные отношения и земельная реформа в Германии. / Г.Г. Котов. – М, 1956. – 468с.
141512
   Аграрные отношения и крестьянское движение в Китае : сборник статей. – Москва : Наука, 1974. – 264 с.
141513
  Бондарчук Валериан Семенович Аграрные отношения и крестьянское движение в Сардинском королевстве во второй половине 18 в. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Бондарчук Валериан Семенович; МГУ. Ист. фак. – М., 1974. – 25л.
141514
  Ханин З.Я. Аграрные отношения и крестьянское движение в Японии. : Автореф... Канд.ист.наук: / Ханин З.Я.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1961. – 17л.
141515
  Зайцев Н.С. Аграрные отношения и обнищание крестьянства в империалистических, колониальных и зависимых странах / Н.С. Зайцев. – М., 1971. – 64 с.
141516
  Васильев Л.С. Аграрные отношения и община в Древнем Китае. (XI-VII вв. жо н.э.). / Л.С. Васильев. – Москва, 1961. – 268 с.
141517
  Миериня А.Ю. Аграрные отношения и положение крестьян в Курляндии в 60-80-х годах 19 века. : Автореф... Канд.ист.наук: / Миериня А.Ю.; Ин-т истории АН Латвийской ССР. – Рига, 1960. – 24л.
141518
  Кузьмин С.А. Аграрные отношения и Синде / С.А. Кузьмин. – Москва, 1959. – 147 с.
141519
  Ботушанский Василий Мефодиевич Аграрные отношения на Буковине в начале ХХ века (1900-1914 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Ботушанский Василий Мефодиевич; АН УССР. Ин-т истории. – Киев, 1973. – 37л.
141520
  Львов А.М. Аграрные отношения на Буковине в эпоху капитализма : Автореф... канд. ист.наук: / Львов А.М.; Ин-т истории АН СССР. – Москва, 1962. – 17л.
141521
  Иванова В.Н. Аграрные отношения на Дону в период Октябрьской революции и гражданской войны. Ноябрь 1917 - март 1921 гг. : Автореф... кандидата ист.наук: / Иванова В.Н.; Моск. гос. ист.-архивный ин-т. – М., 1965. – 18л.
141522
  Божук А.В. Аграрные отношения на Закарпатье в 20-х годах ХХ в. : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.02 / Божук А. В. ; Ужгор. ГУ. – Ужгород, 1974. – 23 с.
141523
  Буцик А.К. Аграрные отношения на Киевщине накануне революции 1905-1907 гг. / А.К. Буцик. – [Киев] : [КГУ им. Т.Г.Шевченко], 1949. – [21] с. – Отд. оттиск из: Исторический сборник / КДУ ім. Т.Г. Шевченка 1949, № 2, с. 75-96
141524
  Сталинская О.П. Аграрные отношения на Полтавщине накануне Великой Октябрьской социалистической революции. : Автореф... канд. экон.наук: / Сталинская О.П.; МВО УССР. Львов. гос. ун-т им. И.Франко. Каф. полит. экономии. – Львов, 1956. – 15л.
141525
  Ратушняк В.Н. Аграрные отношения на Северном Кавказе / В.Н. Ратушняк. – Краснодар, 1982. – 86с.
141526
   Аграрные отношения на современном этапе : сборник научних трудов. – Киев : ИЭ, 1983. – 100 с.
141527
  Анцупов И.А. Аграрные отношения на юге Бессарабии (1812-1870 гг.) / Анцупов И.А. ; АН МССР, Ин-т истории. – Кишинёв : Штиинца, 1978. – 235 с. – Библиогр.: с. 207-228 (120 назв.)
141528
  Струков Н.А. Аграрные отношения при социализме / Н.А. Струков. – М, 1971. – 114с.
141529
  Дюков В.В. Аграрные отношения развитого социализма и реализация Продовольственной программы / В.В. Дюков. – Казань, 1985. – 136с.
141530
  Погорелов Н.С. Аграрные отношения современного капитализма: важнейшие изменения и социально-экономические последствия / Н.С. Погорелов. – Киев, 1975. – 24 с.
141531
  Булатов А.Е. Аграрные отношения социализма. / А.Е. Булатов. – М., 1987. – 254,2с.
141532
  Черенков Н.И. Аграрные преобразования в Венгерской Народной Республике (1945-1958 гг.) : Автореф... канд. экон.наук: / Черенков Н.И.; Ин-т экономики АН УССр. – К., 1959. – 27л.
141533
  Харахашьян Г.М. Аграрные преобразования в Германской Демократической Республике / Г.М. Харахашьян. – М., 1951. – 272с.
141534
  Антоненко Б.А. Аграрные преобразования в доколхозном кишлаке : 1917-1929 гг. / Б.А. Антоненко ; отв. ред. Р.М. Масов ; АН Тадж. ССР, Ин-т истории им. А. Дониша. – Душанбе : Дониш, 1987. – 296 с.
141535
  Лях Р.Д. Аграрные преобразования в Донецкой губернии в 1920-1922 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Лях Р.Д.; ХГУ им. А.М.Горького. Ист. ф-тет. Каф. истории УССР. – Харьков, 1966. – 23л.
141536
  Хаят С К.М. Аграрные преобразования в Ираке. : Автореф... Канд.экон.наук: / Хаят К.М.С,; Моск.гос.ун-т. – М, 1966. – 18л.
141537
   Аграрные преобразования в народно-демократических странах Азии. – Москва : Госполитиздат, 1957. – 232 с.
141538
  Томенчук И.М. Аграрные преобразования в народно-демократической Польше. : Автореф... канд. экон.наук: / Томенчук И.М.; МВО СССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1951. – 20 с.
141539
  Недорезов А.И. Аграрные преобразования в народно-демократической Чехословакии / А.И. Недорезов. – Москва, 1954. – 216с.
141540
  Ивлева Т.Н. Аграрные преобразования в Сальвадоре: причины и результаты // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2002. – № 2. – С.38-50. – ISSN 044-748Х
141541
   Аграрные преобразования в странах Африки на современном этапе : сборник статей. – Москва : Наука, 1982. – 229 с.
141542
  Демин А.И. Аграрные преобразования в странах Ближнегои Среднего Востока / А.И. Демин. – М, 1986. – 179с.
141543
  Аминова Р.Х. Аграрные преобразования в Узбекистане накануне сплошной коллективизации (1925-1929 гг.) / Р.Х. Аминова ; АН Узб. ССР, Ин-т истории и археологии. – Ташкент : Фан, 1969. – 471 с. – Библиогр.: с. 458-468
141544
  Зудина Л.П. Аграрные преобразования и развитие сельского хозяйства в странах Магриба / Л.П. Зудина. – М., 1983. – 215с.
141545
  Калиниченко Владимир Викторович Аграрные преобразования на Левобережной Украине (конец 1919 - 1928 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Калиниченко Владимир Викторович; МВ и ССО УССР. Харьк. гос. университет. – Х., 1981. – 25л.
141546
  Оглаев Ю.О. Аграрные преобразования советской власти в Калмыкии (1917-1929 гг.) : Автореф... канд .ист.наук: / Оглаев Ю.О.; АН СССР, Ин-т ист. СССР. – Москва, 1971. – 26л.
141547
  Фигуровская Н.К. Аграрные проблемы в советской экономической литературе 20-х гг. / Н.К. Фигуровская. – М., 1978. – 258с.
141548
  Климко Г.Н. Аграрные проблемы независимой Бирмы / Г.Н. Климко. – М., 1964. – 232с.
141549
  Тюрин В.И. Аграрные проблемы Пакистана. / В.И. Тюрин. – Саратов, 1968. – 88с.
141550
   Аграрные проблемы развитого социализма. – Киев : Наукова думка, 1979. – 423 с.
141551
  Кузнецов Б.П. Аграрные проблемы современного капитализма / Б.П. Кузнецов. – Москва, 1978. – 245с.
141552
  Попов Г.В. Аграрные проблемы современного Таиланда / Г.В. Попов. – М, 1983. – 157с.
141553
  Филоник А.О. Аграрные проблемы современной Сирии / А.О. Филоник. – М, 1981. – 187с.
141554
   Аграрные программы Коммунистических партий Великобритании, Греции, Индии, Испании, Италии, Финляндии, Франции, Чили, Японии. – Москва : Издательство ВПШ и АОН, 1959. – 15 с.
141555
  Злупко С.Н. Аграрные программы политических партий Галиции (конец XIX -- начало ХХ столетия) : Автореф... канд. экон.наук: / Злупко С.Н.; М-во высш. и сред. спец. образования УССР. Киевск. ин-т нар. хоз. – Киев, 1960. – 15л.
141556
   Аграрные програмы. Сборник аграрных программ социалистических партий в Западной Европе и России. – Одесса : Техник, 1917. – 63 с.
141557
  Котовский Г.И. Аграрные реформы в Индии / Г.И. Котовский. – М., 1959. – 120с.
141558
  Кузнецов Б.П. Аграрные реформы в развивающихся странах / Б.П. Кузнецов, В.Н. Стародубровская // Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / Держ. екологічна акад. післядипломної освіти та управління ; Київ. н.-д. та проектний ін-т землеустрою. – Київ, 2014. – № 2. – С. 39-43
141559
   Аграрные реформы в развивающихся странах и странах высокоразвитого капитализма. – Москва : Мысль, 1965. – 280 с.
141560
   Аграрные реформы в странах Востока. – Москва : Издательство восточной литературы, 1961. – 236 с.
141561
  Ковалев Е.В. Аграрные реформы в странах Латинской Америки / Е.В. Ковалев. – М, 1972. – 358с.
141562
  Большакова О.В. Аграрные реформы П.А. Столыпина в севременной англоязычной историографии : к 150-летию со дня рождения П.А. Столыпина: Реформы и русское общество в начале ХХ века // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2012. – № 2. – С. 164-173. – ISSN 0869-5687
141563
  Имберчиадори И. Аграрные структуры западного средиземноморья с XVI по XIX в. / И. Имберчиадори. – Москва, 1970. – 18с.
141564
   Аграрные структуры стран Востока. – Москва, 1977. – 290с.
141565
  аль Скутти М. Аграрный вопос в национально-демократической революции в Ираке : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / аль Скутти М. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1966. – 17с.
141566
  Алешина И.В. Аграрный вопрос в движении декабристов : автореф. дис. ... канд. экон. наук / Алешина И. В. ; ЛГУ им. Жданова. – Ленинград, 1953. – 23 с.
141567
  Дингельштедт Ф. Аграрный вопрос в Индии / Ф. Дингельштедт. – Л., 1928. – 144с.
141568
  Минлос Б. Аграрный вопрос в Испании. / Б. Минлос. – М., 1934. – 250с.
141569
  Серени Э. Аграрный вопрос в Италии / Э. Серени. – М, 1949. – 403с.
141570
  Сулейманов Б. Аграрный вопрос в Казахстане последней трети Х1Х - начала ХХ вв. 1867-1907 гг. / Б. Сулейманов. – Алма-Ата, 1963. – 412с.
141571
  Невская В.П. Аграрный вопрос в Карачае и Черкесии в эпоху империализма. / В.П. Невская. – Черкесск, 1972. – 216с.
141572
  Китаев Б.И. Аграрный вопрос в оценке Н.Г.Чернышевского : Автореф... канд. экономич.наук: / Китаев Б.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1950. – 20 с.
141573
  Остренко А.Ф. Аграрный вопрос в первой Государственной думе. : Автореф... Канд.ист.наук: / Остренко А.Ф.; Моск.город.пед.ин-т. – Сталинск, 1951. – 16 с.
141574
  Эриванский М.М. Аграрный вопрос в политике и литературе Римской республики в конце 2 века и в 1 веке до нашей эры. : Автореф... Доктора ист.наук: / Эриванский М.М.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1959. – 27л.
141575
  Фельчуков Ю.В. Аграрный вопрос в политике правительств независимой Индонезии в 1945-1962 гг. : Автореф... канд. истор.наук: / Фельчуков Ю.В.; Москов. гос. ин-т междунар. отношений. – М., 1963. – 19л.
141576
   Аграрный вопрос в программах и тактике политических партий России. – Новосибирск, 1992. – 93 с.
141577
  Савичев Н.П. Аграрный вопрос в программных документах декабристов : Автореф... канд. ист.наук: / Савичев Н. П.; АН УССР, Ин-т ист. – К., 1970. – 24л.
141578
  Василевский Е.Г. Аграрный вопрос в работах В.И. Ленина / Е.Г. Василевский. – Москва : Московский университет, 1964. – 155 с.
141579
  Мартынов В.А. Аграрный вопрос в развитых капиталистических странах / В.А. Мартынов. – М, 1966. – 88с.
141580
  Кауфман А.А. Аграрный вопрос в России / А.А. Кауфман. – М., 1918. – 268с.
141581
  Ленин В.И. Аграрный вопрос в России к концу XIX-го века. – Москва, 1918. – 80 с.
141582
  Ленин В.И. Аграрный вопрос в России к концу XIX века / В.И. Ленин. – Москва, 1932. – 71с.
141583
  Ленин В.И. Аграрный вопрос в России к концу XIX века / В.И. Ленин. – Москва, 1939. – 72с.
141584
  Ленин В.И. Аграрный вопрос в России к концу XIX века / В.И. Ленин. – Москва, 1953. – 79с.
141585
  Ленин В.И. Аграрный вопрос в России к концу XIX века / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат, 1983. – 79 с.
141586
  Кузнецов Б. Аграрный вопрос в современной Франции / Б. Кузнецов. – М., 1954. – 224с.
141587
  Алитовский С.Н. Аграрный вопрос в современном Ираке / С.Н. Алитовский ; АН СССР, Ин-т народов Азии. – Москва : Наука, 1966. – 176 с.
141588
   Аграрный вопрос в странах Южной и Караибской Америки. – Москва, 1933. – 228 с.
141589
  Сорокин А.А. Аграрный вопрос в Судане / А.А. Сорокин. – М., 1979. – 220с.
141590
  Мордовин В.Г. Аграрный вопрос в трудах В.И.Ленина накануне и в ходе первой русской революции 1905-1907 гг. : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Мордовин В.Г. ; Каз. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1968. – 21 с.
141591
  Орешкин В.В. Аграрный вопрос в трудах соратников В.И.Ленина : дооктябрьский период / В.В. Орешкин. – Москва : Наука, 1970. – 224 с.
141592
  Скворцов В.И. Аграрный вопрос в ФРГ. : Автореф... Канд.экон.наук: / Скворцов В.И.; Моск.гос.ин-т междунар.отношений. – М, 1961. – 16л.
141593
  Мозжухин И. Аграрный вопрос в цифрах и фактах действительности / И. Мозжухин. – М. – 80с.
141594
  Демидов В.А. Аграрный вопрос в эпоху Горбачева / В.А. Демидов. – Новосибирск, 1992. – 78с.
141595
  Лефевр Ж. Аграрный вопрос в эпоху террора (1793-1794) / Ж. Лефевр. – Л., 1936. – 204с.
141596
  Лооне Л.А. Аграрный вопрос в Эстонии в период обострения противоречий и кризиса феодального способа производства. : Автореф... Канд.ист.наук: / Лооне Л.А.; Моск.гос.ун-т. – М, 1965. – 34л. – Бібліогр.:с.33-34
141597
  Видмар В. Аграрный вопрос в Югославии в период между двумя мировыми войнами : Автореф... канд.экон.наук: / Видмар В.; Ин-т экономики Акад. наук СССР. – Москва, 1955. – 16л.
141598
  Казакевич И.С. Аграрный вопрос в Южной Корее / И.С. Казакевич. – М, 1964. – 160с.
141599
  Дудник Э.В. Аграрный вопрос в Южном Вьетнаме / Э.В. Дудник. – М., 1964. – 172с.
141600
  Люляков П.К. Аграрный вопрос во второй Государственной думе (1907) : Автореф... канд. истор.наук: / Люляков П,К.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1950. – 14 с.
141601
  Смирнов А.П. Аграрный вопрос во второй Государственной думе и борьба большевиков с кадетами за крестьянство : Автореф... кандид. историч.наук: / Смирнов А.П.; Ленинградский гос. ордена Ленина университет имени А.А.Жданова. Институт повышения квалификации препод. ма. – Ленинград, 1951. – 16 с.
141602
  Шнеерсон А.И. Аграрный вопрос во Франции / А.И. Шнеерсон. – Л., 1948. – 415с.
141603
   Аграрный вопрос во Франции. – Москва : Прогресс, 1976. – 198с.
141604
  Кузнецов Б.П. Аграрный вопрос во Франции после второй мировой войны. : Автореф... Канд.экон.наук: / Кузнецов Б.П.; Ин-т.повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при Моск.ордена Ленина гос.ун-т. – Москва, 1952. – 19 с.
141605
  Ленин В.И. Аграрный вопрос и "критики Маркса" / В.И. Ленин. – Москва, 1931. – 206с.
141606
  Ленин В.И. Аграрный вопрос и "критики Маркса" / В.И. Ленин. – Москва, 1932. – 148с.
141607
  Ленин В.И. Аграрный вопрос и "критики Маркса" / В.И. Ленин. – Москва, 1934. – 148с.
141608
  Ленин В.И. Аграрный вопрос и "критики Маркса" / В.И. Ленин. – Москва, 1936. – 116с.
141609
  Ленин В.И. Аграрный вопрос и "критики Маркса" / В.И. Ленин. – Москва, 1949. – 164с.
141610
  Ленин В.И. Аграрный вопрос и "критики Маркса" / В.И. Ленин. – Москва, 1950. – 164с.
141611
  Ленин В.И. Аграрный вопрос и "критики Маркса" / В.И. Ленин. – Москва, 1952. – 164с.
141612
  Ленин В.И. Аграрный вопрос и "критики Маркса" / В.И. Ленин. – Москва, 1953. – 164с.
141613
  Ленин В.И. Аграрный вопрос и "критики Маркса" / В.И. Ленин. – Москва, 1984. – 173с.
141614
  Гриеко Р. Аграрный вопрос и борьба за землю в Италии. / Р. Гриеко. – М., 1955. – 516с.
141615
  Комаров К.В. Аграрный вопрос и война за независимость Аргентины / К.В. Комаров. – М., 1988. – 158с.
141616
  Шевель И.Б. Аграрный вопрос и его разрешение в Синьцзяне : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : / Шевель И. Б.; МГУ. – Москва, 1954. – 16л.
141617
   Аграрный вопрос и крестьянское движение : справочник СССР, Англия, Ирландия, Норвегия, Швеция, Эстония, Латвия, Литва. – Москва, 1932. – 270 с.
141618
   Аграрный вопрос и крестьянское движение : справочник. КН, П, САСШ, Юг САСШ, Канада, Мексика, Колумбия, Бразилия, Аргентина, Австралия. – Москва, 1932. – 78 с.
141619
   Аграрный вопрос и крестьянское движение : справочник. – изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва
Т. 4 : Япония. Корея. Кирай. Манджурия. Индия ... – 1937. – 295 с.
141620
  Сеидов Р.А. Аграрный вопрос и крестьянское движение в Иране / Р.А. Сеидов. – Баку, 1963. – 200с.
141621
  Берозов Б.П. Аграрный вопрос и крестьянское движение в пореформенной Северной Осетии. / Б.П. Берозов. – Орджоникидзе, 1980. – 126с.
141622
  Тимов С. Аграрный вопрос и крестьянское движение в Румынии / С. Тимов. – М. : МАИ, 1928. – 288 с.
141623
  Бабичев М.М. Аграрный вопрос и крестьянское движение на Кубани в период первой буржуазно-демократической революции 1905-1907 гг : Автореф... канд. ист.наук: / Бабичев М.М.; Моск. гос. пед. ин-т им В.И.Ленина. – М, 1958. – 19л.
141624
   Аграрный вопрос и крестьянство в тропической Африке. – Москва : Наука, 1964. – 318 с.
141625
  Трапезников С.П. Аграрный вопрос и ленинские аграрные программы в трех русских революциях. / С.П. Трапезников. – М, 1963. – 656с.
141626
  Гинев В.Н. Аграрный вопрос и мелкобуржуазные партии в России в 1917 г. / В.Н. Гинев. – Л., 1977. – 295с.
141627
   Аграрный вопрос и национально-освободительное движение. Материалы обмена мнениями марксистов-аграрников, состоявшегося в июле-сент. 1960 г. в Гаване и Бухаресте. – Москва : Соцэкгиз, 1963. – 532 с.
141628
  Шлихтер А.Г. Аграрный вопрос и продовольственная политика в первые годы Советской власти / А.Г. Шлихтер. – М., 1975. – 448с.
141629
  Ахмед Салехуддин Аграрный вопрос и пути его решения в Банладеш : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Ахмед Салехуддин; Харьковский гос. ун-т. – Х., 1977. – 25л.
141630
   Аграрный вопрос и современное крестянское движение : сборник статей. – Москва
Вып. 2 : Шесть лет борьбы за крестьянство. – 1935. – 168 с.
141631
   Аграрный вопрос и современное крестьянское движение : сборник статей. – Москва
Вып. 1 : Вопросы аграрной програмы и аграрной политики. – 1935. – 132 с.
141632
  Иванов Ю.М. Аграрный вопрос и формирование армии наемного труда в тропической Африке. / Ю.М. Иванов. – М, 1974. – 255с.
141633
   Аграрный вопрос на Востоке. – Москва, 1933. – 434 с.
141634
  Золотов В.А. Аграрный вопрос на Дону перед Великой Октябрьской социалистической революцией : Автореф... канд. историч.наук: / Золотов В.А.; Ростов. гос. ун-тет им. В.М.Молотова. – Ростов-на-Дону, 1950. – 16 с.
141635
  Вихляев П.А. Аграрный вопрос с правовой точки зрения / П. Вихляев. – Москва : Книгоизда. "Молодая Россия" ; Т-во тип. А.И. Мамонтова, 1906. – 63 с.
141636
  Иллерицкая Е.В. Аграрный вопрос: провал аграрных программ и политики непролетарских партий в России / Е.В. Иллерицкая. – Москва, 1981. – 166 с.
141637
  Болтинская Л.В. Аграрный законопроект Сервилия Рулла в связи с аграрным вопросом в демократическом движении Рисмской республики : Автореф... канд. ист.наук: / Болтинская Л. В.; МП РСФСР, Моск. гор. пед. ин-т. – М., 1954. – 16л.
141638
   Аграрный капитализм в Латинской Америке : сборник статей. – Москва : ИЛА, 1990. – 183 с.
141639
  Новоселов Ю.А. Аграрный комплекс Сибири и Дальнего Востока / Ю.А. Новоселов; издается ежемесячно с 1961 г. – Москва : Знание, 1984. – 64 с. – (Экономика ; 3 ; Новое в жизни, науке, технике)
141640
   Аграрный кризис. – Москва
Кн. 2. – 1932. – 352 с.
141641
   Аграрный кризис. – Москва
Кн. 3. – 1932. – 239 с.
141642
   Аграрный кризис. – Москва
Кн. 4. – 1933. – 324 с.
141643
  Спектатор М. Аграрный кризис в капиталистических странах / М. Спектатор. – Х., 1931. – 143с.
141644
  Егиазарова Н.А. Аграрный кризис конца 19 века в России : Автореф... Канд.экон.наук: / Егиазарова Н.А.; Акад.наук Союза ССР. – Москва, 1952. – 13 л.
141645
  Вайткунас А.И. Аграрный кризис конца 19 и начала 20 веков в Англии и политика английских консерваторов и либералов в аграрном вопросе. : Автореф... Канд.ист.наук: / Вайткунас А.И.; Акад.наук СССР. – М, 1962. – 24л.
141646
  Егиазарова Н.А. Аграрный кризис конца XIX века в России / Н.А. Егиазарова. – М, 1959. – 188с.
141647
  Бейлькин Х.Ю. Аграрный кризис конца XIX века и его влияние на развитие сельского хозяйства Белоруссии : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 571 / Бейлькин Х.Ю. ; АН БССР , Ин-т истории. – Минск, 1969. – 26 с.
141648
  Иванчук С.Г. Аграрный неоколлониализм / С.Г. Иванчук, В.И. Пузь. – Москва, 1989. – 212с.
141649
  Яковлев М. Аграрный Пакистан / М. Яковлев. – М, 1968. – 144с.
141650
  Левинтон Н.Г. Аграрный переворот 1877-1879 гг. и борьба болгарского народа против реставраторов султанской власти в Болгарии : Автореф... канд. ист.наук: / Левинтон Н.Г.; ЛГУ. – Ленинград, 1950. – 16 с.
141651
  Шагурин Алексей Борисович Аграрный протекционизм ЕЭС на современном этапе : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.14 / Шагурин Алексей Борисович; Н.-и. конюнктур. ин-т. – М., 1978. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
141652
  Дергунов В.А. Аграрный работник: каким ему быть? / В.А. Дергунов. – Горький, 1990. – 127с.
141653
   Аграрный ресурсный потенциал Украинской ССР. – Киев : Наукова думка, 1988. – 311 с.
141654
  Юзефович А.Э. Аграрный ресурсный потенциал: формирование и использование / А.Э. Юзефович. – К., 1987. – 174с.
141655
   Аграрный рынок в его историческом развитии : XXIII сес. Всесоюз. симпоз. по изуч. пробл. аграр. истории, Свердловск, 24 - 27 сент. 1991 г. : тезисы докладов и сообществ : в 2 вып. – Москва : Институт истории СССР
Вып. 1. – 1991. – 119 с.
141656
   Аграрный рынок в его историческом развитии : XXIII сес. Всесоюз. симпоз. по изуч. пробл. аграр. истории, Свердловск, 24 - 27 сент. 1991 г. : тезисы докладов и соодществ : в 2 вып. – Москва : Ин-т истории СССР
Вып. 2. – 1991. – С. 121-260
141657
  Хаматшин А.Д. Аграрный сектор Зимбабве: коллапс или подъем?
141658
  Тихий В.И. Аграрный сектор Орловщины : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 6. – С. 36-40 : Схема, табл. – ISSN 0016-7207
141659
  Мынкина Н.Н. Аграрный сектор экономики СССР: состояние и пути перестройки / Н.Н. Мынкина. – М., 1991. – 95с.
141660
  Суслов И.Ф. Аграрный сектор экономики стран социализма. / И.Ф. Суслов. – М, 1978. – 254с.
141661
  Маркарьян С.Б. Аграрный сектор японской экономики: Основные пробл. 80-х г. / С.Б. Маркарьян. – М., 1990. – 214с.
141662
   Аграрный строй Азербайджана в XIX веке : тематический сборник научных трудов. – Баку, 1988. – 94 с.
141663
  Давыдов А.Д. Аграрный строй Афганистана / А.Д. Давыдов. – Москва, 1967. – 183с.
141664
  Панцхава А.Я. Аграрный строй Восточной Грузии в дореформенный период : Автореф. дис. ... д-ра экон. наук / Панцхава А.Я.; Ин-т экономики АН СССР. – Москва, 1952. – 22 с.
141665
  Лаптева М.Ю. Аграрный строй Гомеровской Ионии // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 120-133. – (История ; Вып. 3). – ISSN 1812-9323
141666
  Савельева Т.Н. Аграрный строй Египта в период Древнего царства. / Т.Н. Савельева. – М., 1962. – 292с.
141667
  Торнер Д. Аграрный строй Индии /Итоги реформ и оценкаперспектив/ / Д. Торнер. – М, 1959. – 128с.
141668
  Денисенко Н.П. Аграрный строй Кастиии в XVI в. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Денисенко Н. П.; АН СССР, Ин-т всеобщ. ист. – М, 1979. – 24л.
141669
   Аграрный строй Османской империи XV - XVII вв. : документы и материалы. – Москва : Издательство восточной литературы, 1963. – 224 с.
141670
  Ефимов И.А. Аграрный строй Поволжья накануне 1917 года / И.А. Ефимов. – Саранск, 1989. – 60с.
141671
  Колычева Е.И. Аграрный строй России ХУ1 века / Е.И. Колычева. – М., 1987. – 229с.
141672
  Ашрафян К.Э. Аграрный строй Северной Индии / К.Э. Ашрафян. – Москва : Наука, 1965. – 328с. – Библиогр.: с. 297-310
141673
  Моисеев П.П. Аграрный строй современной Турции. / П.П. Моисеев. – М, 1970. – 312с.
141674
  Ванин Ю.В. Аграрный строй феодальной Кореи / Ю.В. Ванин. – Москва, 1981. – 310с.
141675
  Новиков В. Аграрный туризм как фактор территориального развития и диверсификации сельской экономики / В. Новиков, С. Жубаркин // АПК: экономика, управление : ежемесячный теоретический и научно-практический журнал / М-во сельск. хоз-ва РФ ; Рос. акад. с.-х. наук ; Всерос. н.-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 2013. – № 10. – С. 75-82. – ISSN 0235-2443
141676
   Аграрный цех предприятия : сборник публицистических очерков. – Москва : Политиздат, 1984. – 208 с.
141677
  Годунов В.Н. Аграрный цех предприятия / В.Н. Годунов. – Минск, 1990. – 157с.
141678
   Аграрных цех завода. – М, 1986. – 55с.
141679
  Морий Григорий Прокопович Аграрня политика КПСС: Опыт, проблемы ее осуществления на Украине в 1965-1989 годах : Автореф... д-ра ист.наук: 07.00.01 / Морий Григорий Прокопович; КГУ. – К., 1990. – 48л.
141680
  Филоник А.О. Аграрый строй Судана / А.О. Филоник. – М, 1975. – 246с.
141681
  Вирта Н.Е. Аграфена Капитоновна / Н.Е. Вирта. – Москва, 1960. – 46с.
141682
  Флисар Э. Агрегат : Рассказ // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2003. – № 4. – С. 88-96. – ISSN 0130-7673
141683
   Агрегативна стійкість суспензій оксиду ітрію / Б.В. Єременко, М.Л. Малишева, І.І. Осіпова, Т.М. Безугла, А.М. Савицька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 18-24. – (Хімія ; вип. 36)


  Вивчено стійкість водних суспензій оксиду ітрію у широкому діапазоні pH по відношенню до електролітів зарядних типів 1:1, 2:1 та 1:2. Проведений розрахунок потенціальних кривих у наближенні взаємодії двох сфер однакового розміру показано, що у лужному ...
141684
  Певзнер Г.С. Агрегатирование в электроприборо-строении / Г.С. Певзнер. – Москва : Энергия, 1981. – 176 с.
141685
  Сивков М.В. Агрегатирование приставки ВП-З с табуляторами Т-5МВ, ТА80 и перфоратором ПИ80-У / М.В. Сивков. – М, 1977. – 256с.
141686
  Виньков М.П. Агрегатирование табуляторов Т-5 и Т5М / М.П. Виньков. – Москва, 1962. – 35с.
141687
   Агрегатирование, контроль и диагностика вычислительных систем. – Киев : Наукова думка, 1978. – 196 с.
141688
  Озтюрк І. Агрегатна функція попиту на імпорт для Словаччини: за даними тестування методом граничних значень авторегресивного розподіленого лагу : новини зарубіжної науки / І. Озтюрк, А. Акаравчі // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 353-360 : Табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
141689
  Герасимов Б.М. Агрегатно-декомпозиційний метод синтезу імітаційної моделі групової операторської діяльності / Б.М. Герасимов, О.В. Сидоров // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 19. – С. 81-86


  Запропоновано метод синтезу імітаційних моделей групової операторської діяльності, який основано на декомпозиції процесу рішення завдань і поданні цього процесу у вигляді сукупності вкладених агрегатів. Приводиться формальний опис агрегатів із ...
141690
   Агрегатное построение пневматических систем управления. – Москва : Энергия, 1973. – 112 с.
141691
  Мокрицкая Т.П. Агрегатное строение как фактор относительной просадочности лессовидных просадочных грунтов / Т.П. Мокрицкая, К.А. Самойлич // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24 (2). – С. 92-97 : рис., табл. – Библиогр.: с. 97. – (Серія : Геологія. Географія ; вип. 19). – ISSN 2313-2159
141692
   Агрегатные средства электроизмерительной техники и принципы их компоновки в системы. – Москва : Энергоатомиздат, 1988. – 172 с.
141693
  Раздолин М.В. Агрегаты воздушно-реактивных двигателей / М.В. Раздолин. – М, 1959. – 186с.
141694
   Агрегаты и машины для формования химических нитей из расплавов. – Ленинград : Машиностроение, 1989. – 286 с.
141695
   Агрегаты пневматических систем летательных аппаратов. – Москва : Машиностроение, 1976. – 176 с.
141696
  Шиян Т. Агрегация и скобки в математике Нового времени: введение в логико-семиотический анализ // Докса : збірник наукових праць з філософії та філології / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Одес. гум. традиція. – Одеса, 2015. – Вип. 2 (24) : Герменевтика тексту та герменевтика долі. – С. 202-213. – ISSN 2410-2601
141697
  Логинов А Агрегация национального масштаба // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2010. – № июль-август. – С. 16-22. – ISSN 1726-6726


  В последнее время культурная общественность страны активно обсуждает темы, связанные с модернизацией национальной библиотечной системы. Связаны эти обсуждения, в первую очередь, с противоречиями между необходимостью обслуживания читателей электронными ...
141698
  Виленский Д.Г. Агрегация появ, ее теория и практическое положение / Д.Г. Виленский. – Москва; Ленинград : АН СССР, 1945. – 112с.
141699
  Самаль А.Б. и др. Агрегация тромбоцитов / А.Б. и др. Самаль. – Минск, 1990. – 102с.
141700
  Костишин Л.П. Агрегаційно-ітеративні методи для наближеного розв"язування інтегральних рівнянь / Л.П. Костишин, Б.А. Шувар, П.М. Зінько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 178-183. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для лінійних інтегральних рівнянь другого роду побудований один клас агрегаційно-ітеративних алгоритмів, який охоплює деякі багатопараметричні методи ітеративного агрегування. Встановлені достатні умови збіжності запропонованих алгоритмів.
141701
  Дорошенко І. Агрегація молекул в рідких спиртах: коливальна спектроскопія / І. Дорошенко, В. Погорелов, Є. Чернолевська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 43-46. – (Фізика ; Вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  Зареєстровано Фур"є-спектри інфрачервоного поглинання рідких спиртів від метанолу до деканолу. Виконано квантово-хімічне моделювання їх структури та фізичних параметрів. З"ясовано, що в рідкій фазі молекули спиртів об"єднуються у циклічні кластери, ...
141702
   Аґреґація сквараїнових барвників у напорошених плівках / О.Л. Павленко, В.А. Брусенцов, О.П. Дмитренко, М.М. Сєрик, В.А. Сендюк, М.П. Куліш, А.М. Гапонов, Ю.Л. Сломінський, В.В. Курдюков, О.Д. Качковський // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова ; редкол.: В.Б. Молодкін, А.Г. Білоус, І.В. Блонський [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 15, вип. 4. – С. 589-597. – ISSN 1816-5230


  Досліджено аґреґацію сквараїнових барвників, що проявляється у спектрах поглинання плівок, одержаних методою вакуумного напорошення. Проведено квантово-хемічне моделювання та встановлено спектральні прояви формування різного типу аґреґатів для ...
141703
  Погорілий С.Д. Агрегація та аналіз графічних даних у розподіленій мережі мобільних пристроїв / С.Д. Погорілий, М.В. Чечула // Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України ; редкол.: Петров В.В., Додонов О.Г., Крючин А.А. [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 21, № 2. – С. 21-33. – ISSN 1560-9189
141704
  Литвинчев И.С. Агрегирование в линейно-квадратичных задачах / И.С. Литвинчев, Н.М. Ратникова. – М., 1989. – 20с.
141705
  Кейс И.А. Агрегирование в субоптимальном синтезе многомерных систем / И.А. Кейс. – Таллинн, 1988. – 354с.
141706
  Данишевский М.Г. Агрегирование и понятие производственной мощности / М.Г. Данишевский. – М, 1988. – 39с.
141707
  Шананин А.А. Агрегирование конечных продуктов и проблема интегрируемости функций спроса / А.А. Шананин. – М., 1986. – 66с.
141708
  Джолдыбаева С.М. Агрегированные производственные функции линейных моделей / С.М. Джолдыбаева, А.В. Лотов. – Москва, 1989. – 28с.
141709
  Коробова М.В. Агрегована еколого-економічна модель із запізненням при освоєнні капіталовкладень // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 233-241. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається модель еколого-економічної взаємодії із запізненням при освоєнні капіталовкладень в основні виробничі фонди та фонди, що призначені для ліквідації забруднення навколишнього середовища. Досліджено стійкість стаціонарної точки, а також ...
141710
  Онищенко І. Агрегування нелінійної еколого-економічної балансової моделі Леоньєва - Форда "витрати - випуск" : моделі // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 3 (281). – С. 55-58. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1810-3944
141711
  Мединська Ю. Агресивна дитина: зрозуміти, щоб допомогти // Психологія і суспільство : Український науково-економічний та соціально- психологічний часопис. – Тернопіль, 2002. – № 1. – С.107-118. – ISBN 966-654-025-8
141712
  Дем"янчук Ю. Агресивна зовнішня політика сталінського та путінського політичних режимів: аналогії та історична аргументація в українській пресі // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – C. 78-87. – (Серія "Журналістика" ; вип. 40). – ISSN 2078-7324
141713
  Маркова А.О. Агресивна поведінка Erithacus rubecula (Passeriformes, Muscicapidae) на місцях водопою в лісостеповій зоні України // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24 (2). – С. 283-289. – (Біологія, екологія). – ISSN 2310-0842


  Наведено дані стосовно прояву агресії вільшанки (Erithacus rubecula L.) на місцях водопою у гніздовий період у Канівському природному заповіднику та державному дендрологічному парку "Олександрія" НАН України. У Канівському природному заповіднику ...
141714
  Пулим О.В. Агресивна сутність політики державного керівництва Росії проти України (історико-правовий апект) // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 837. – С. 411-417. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
141715
  Лизанчук В. Агресивний "русский мир" в гостинній українській оселі // Геноцид України в XX столітті : Україна під окупаційними режимами: історія та наслідки : матеріали другої всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 25-26 берез. 2011 р.) / Т-во відродження Укр. Нації, Львів. нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т літературознавчих студій Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка ; [редкол.: Л. Сеник, Б. Моркляник, Р. Пак та ін. ; наук. та літ. ред.: Л. Сеник, М. Чорнопиский]. – Львів : Добрий друк, 2013. – С. 398-407. – ISBN 978-966-1594-12-7
141716
  Голуб В.Й. Агресивний блок НАТО - ворог розрядки / В.Й. Голуб, В.М. Рябошлик. – Київ : Т-во "Знання" УРСР, 1979. – 48с. – (Міжнародна / Т-во "Знання" УРСР ; № 2 ; Сер. 4)
141717
  Лизанчук В. Агресивний наступ на українство // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2011. – № 1 (37). – С. 24-25
141718
  Фатхутаінов В.Т. Агресивний натовп: психологічні засоби протидії з боку працівників міліції // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 235-239
141719
  Плужников О.Ф. Агресивні блоки імперіалізму - загроза миру. / О.Ф. Плужников. – К., 1983. – 48с.
141720
  Андрєєва О.С. Агресивні компоненти сучасного медійного контенту // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 51, квітень - червень. – С. 34-38


  У статті розглянуто сучасні методи впливу на аудиторію, що застосовують агресію та шок. Проаналізовано питання доцільності використання агресивних рекламних повідомлень та рівень їх впливу на свідомість споживача. The acticle defines the modern ...
141721
  Лизанчук В. Агресивність "Русского мира" в інформаційному просторі України // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 4. – С. 85-90
141722
  Андрущенко В.П. Агресивність особистості та її мінімізація засобами освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; редкол.: В. Адрущенко, Н.Бахмат, Г. Берегова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (77). – С. 7-12. – ISSN 2078-1016
141723
  Буряк Н.Б. Агресивність та деструктивність в людській природі за Еріхом Фроммом // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 141-144
141724
  Баклицька О.П. Агресивність у структурі особистості студентів закладів вищої освіти фізкультурно-спортивного профілю // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2017. – С. 72-79. – (Серія психологічна ; вип. 2). – ISSN 2311-8458


  Розглянуто й проаналізовано основні види агресії, які виявляються у студентів вищих закладів освіти фізкультурно-спортивного профілю. Встановлено, що найчастіше високий індекс агресивності простежується у представників видів спорту, де є жорсткий ...
141725
  Мудренко І.Г. Агресивність як маркер ризику суїциду у хворих на деменції // Медична психологія : науковий журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Харків. мед. т-во ; голов. ред. О.Г. Луценко ; редкол.: Л.Ф. Бурлачук, Б.М. Ворник, В.Л. Гавенко [та ін.]. – Харків, 2018. – Т. 13, № 4 (52). – С. 47-50 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2308-6300
141726
  Сбытов Н.А. Агресивноя политика и военные плацдармы США / Н.А. Сбытов. – М, 1966. – 30с.
141727
  Рожин И.С. Агресивный военный блок НАТО - угроза миру и безопасности народов / И.С. Рожин. – М, 1960. – 36с.
141728
  Слюсаренко А.Г. Агресія / А. Слюсаренко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 8. – ISBN 966-642-073-2
141729
  Кульчицький С. Агресія Кремля / С. Кульчицький, М. Міщенко // Україна на порозі об"єднаної Європи / С. Кульчицький, М. Міщенко. – Київ : Центр Разумкова, 2018. – С. 131-140. – ISBN 978-966-2050-13-4
141730
  Шушарін Д. Агресія неминуча // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 23 грудня (№ 241). – С. 5


  Розрив зв"язків зі світом - від моральних до торгівельних - є основою російського експансіонізму.
141731
   Агресія підлітків як психолого-педагогічна проблема / Н. Савінова, Н. Стельмах, М. Берегова, Т. Іванова // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2020. – Вип. 3. – С. 133-141. – ISSN 2307-4906
141732
  Гусейнова У. Агресія Радянської Росії проти Азербайджанської Народної Республіки 1920 року. Частина II // Зовнішні справи : науково-публіцистичний журнал / ГС "Ред. журн. "Зовнішні справи" ; голов. ред. С.В. Толстов ; редкол.: В.А. Гошовська, Б.І. Гуменюк, О.В. Зернецька [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8/9. – С. 43-47. – ISSN 2663-2675
141733
  Таборит М. Агресія Росії проти України зростає // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 10-16 січня (№ 2). – С. 6
141734
  Лоссовський І.Є. Агресія Росії проти України як реалізація доктрини "обмеженого суверенітету" (доктрина Путіна0 // "Ялтинська конференція "Великої трійки" 1945 р. і еволюція міжнародних відносин у ХХ-ХХІ ст." : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за заг. ред. дир. Держ. установи "Ін-т всесвіт. історії НАН України" д-ра іст. наук, проф. А.І. Кудряченка. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 114-124
141735
   Агресія Росії проти України: історичні передумови та сучасні виклики / [Гай-Нижник П.П. та ін. ; кер. проекту, упоряд., ред.: П.П. Гай-Нижник] ; М-во освіти і науки України, НДІ українознавства. – Київ : МП Леся, 2016. – 584, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазн. на с. 584. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-97599-0-0
141736
  Волощук О.Т. Агресія Росії проти України: міжнародно-правові наслідки // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 3 (15). – С. 129-137. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
141737
  Палій О. Агресія Росії проти України: основні причини та наслідки // Російська окупація і деокупація України: історія, сучасні загрози та виклики сьогодення : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / [упоряд. П.П. Гай-Нижник]. – Київ : МП Леся, 2016. – С. 9-11. – ISBN 978-966-97599-1-7
141738
  Василенко В. Агресія Росії: генеза, мета, спроби протидії та правові наслідки // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 12 (332). – С. 6-9. – ISSN 1996-1561


  Укорінені в російській ментальності антиукраїнські ідеологеми та реваншистські прагнення визначають зміст зовнішньї політики РФ. ЇЇ стратегічна мета передбачає тотальне знищення України. Безпека Заходу не може бути досягнута шляхом умиротворення ...
141739
  Лосєв І. Агресія Росії: чи компетентна чинна влада України? // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 23-29 квітня (№ 17). – С. 10
141740
   Агресія Російської Федерації проти України: проблеми оптимізації державного управління та системи національної безпеки : експерт.-аналіт. доп. / [П.П. Гай-Нижник та ін.] ; М-во освіти і науки України, НДІ українознавства. – Київ : Леся, 2016. – 27, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на с. 27. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-97599-3-1
141741
  Шевцов А.І. Агресія РФ проти України як фактор геополітичних та геоекономічних змін / А.І. Шевцов, Г.І. Мерніков // Стратегічна панорама : науковий журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. ; члени редкол.: Бегма В.М., Двігун А.О., Дубов Д.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 20-29. – ISSN 2616-9460
141742
  Дроздов О.Ю. Агресія та агресивність в умовах військової служби: соціально-психологічні аспекти "дідовщини" // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – №11. – С.68-73. – (Психологічні науки)
141743
  Шкарлатюк К.І. Агресія та здатність до прогнозування в підлітковому віці // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2011. – Вип. 17. – С. 273-280


  У статті висвітлено проблему підліткової агресії у її взаємозв’язку зі здат-ністю до прогнозування. Здатність передбачити, спрогнозувати наслідки май-бутніх агресивних проявів дає можливість підліткам стримувати антисоціальні дії. Розвинене почуття ...
141744
  Кравчук С. Агресія та фрустрація як психічні стани особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 79-82. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему особливостей агресії та фрустрації як психічних станів особистості. Вивчено зв"язок особливостей агресії, фрустрації як психічних станів з індивідуально-психологічними характеристиками. Проаналізовано статеві відмінності в ...
141745
  Грищенко І.В. Агресія як іманентна складова народної чарівної казки (на матеріалах куп"янських казок) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 1. – С. 66-69
141746
  Гороховська О.В. Агресія як міжнародний злочин: генеза поняття // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 228-232. – (Право ; № 1(35)). – ISSN 1813-338Х
141747
  Деркачова О. Агресія як поведінкова модель у сучасній українській поезії (на матеріалі творів І. Андрусяка, Ю. Андруховича та А. Охрімовича) // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 206-213. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4532-7(Вип. 15)
141748
  Лебединцева Н. Агресія як символ спротиву: Психологічний вимір поезії 90-х


  Проблему розглянуто на прикладах української поезії 90-х рр. ХХ століття
141749
  Пилипенко В. Агресія як соціальна дія: теоретико-соціологічний аналіз / В. Пилипенко, О. Волянська, О. Сапелкіна // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2016. – № 4, жовтень - грудень. – С. 119-141. – ISSN 1563-3713
141750
  Саяпін С. Агресія, міжнародне право та міжнародні інституції: уроки для України // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12. – С. 86-99. – ISSN 1026-9932
141751
  Григор"єва О. Агресія, насильство, жорстокість // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 10 (52). – С. 185-192. – ISSN 2222-5374
141752
  Майснер А.В. Агресія: проблеми визначення злочинного механізму за межами воєнізованого підходу // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 396-405. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 75). – ISSN 1563-3349
141753
  Писана Н. Агресор приносить кримчан у жертву своїм політичним амбіціям // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 26 червня (№ 121). – С. 4


  Правозахисники оприлюднили аналітичну доповідь про жахливу ситуацію з правами людини на окупованому українському півострові.
141754
  Титкина Н.В. Агрессивная война Соединенных Штавтов против Мекски в 1846-1848 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Титкина Н.В.; МП РСФСР, Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1954. – 16л.
141755
  Колик В.В. Агрессивная политика американского империализма в Европе. / В.В. Колик. – М., 1951. – 36с.
141756
   Агрессивная политика держав фашистского блока и происхождение второй мировой войны. – Москва : ИНИОН, 1989. – 254 с. – ("Всеобщая история")
141757
  Сорокин М.А. Агрессивная политика империи и рост княжеской власти в Германии во второй половине ХІІ в. (1152-1181 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Сорокин М.А.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1952. – 16 с.
141758
  Осколков Ю.Н. Агрессивная политика японского империализма против СССР в 1939-1941 гг. : Автореф... Канд.ист.наук: / Осколков Ю.Н.; Ленингр.гос.ордена Ленина ун-т. – Ленинград, 1954. – 15л.
141759
  Горелик С.Б. Агрессивная полтика США в Маньчжурии в конце XIX начале ХХ веков : Автореф... канд. ист.наук: / Горелик С. Б.; АН СССР, Ин-т востоковед. – Москва, 1952. – 16 с.
141760
  Архипов Н.А. Агрессивная роль американского стального треста в экономике и политике США. : Автореф... наук: / Архипов Н.А.; Ленингр. гос. ордена Ленина унив. им,А.А.Жданова. – Ленинград, 1951. – 26 с.
141761
  Казаков Д.Ф. Агрессивная сущность военной политики империализма / Д.Ф. Казаков. – М, 1968. – 64с.
141762
  Назаретян А.П. Агрессивная толпа, массовая паника, слухи : Лекции по социальной и политической психологии: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений, обучающихся по направлению и специальностям психологии / А.П. Назаретян. – Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 192с. – ISBN 5-88782-359-3
141763
  Уханова Анастасия Игоревна Агрессивное поведение в контексте психического здоровья старших школьников // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 1 (43). – С. 97-107 : табл., рис. – Библиогр.: 15 назв. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
141764
  Квятковска Техович Эва Агрессивность и конфликтность несовершеннолетних правонарушителей как объект педагогического изучения и воздействия (по материалам ПНР) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Квятковска Техович Эва; Научн.-исслед. ин-т общих проблем воспитания АПН СССР. – М., 1979. – 24л.
141765
  Сандомирский М.Е. Агрессивность подростков: социальные, психологические и психосоматические аспекты // Психологічне консультування і психотерапія : журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Т. 2, № 1/2. – С. 96-104. – Библиогр.: 22 назв. – ISSN 2410-1249
141766
  Колодяжная А.А. Агрессивность природных вод в карстовых районах Европейской части СССР / А.А. Колодяжная; Госстрой СССР; Производственний и науч.-иссл. институт по инженерным изысканиям в строительстве. – Москва : Наука, 1970. – 151с. – Бібліогр.:с.74-76
141767
  Колодяжная А.А. Агрессивность природных вод и их участие в формировании карбонатного карста на территории Европейской части СССР, Урала и Кавказа : Автореф... д-ра геол.-минерал.наук: 125 / Колодяжная А.А.; МГУ. Кафедра гидрогеологии. – М., 1972. – 77л. – Бібліогр.:с.74-76
141768
  Налчаджян А. Агрессивность человека / А. Налчаджян. – Москва ; Санкт-Петербург : Питер, 2007. – 736с. – (Мастера психологии). – ISBN 978-5-469-00269-7
141769
  Шахназаров Г.Х. Агрессивные блоки - угроза миру / Г.Х. Шахназаров. – Москва, 1957. – 88 с.
141770
   Агрессивный маркетинг или партизанская война в малом бизнесе = Секреты успеха. – Самара : Самарский дом печати, 1992
141771
   Агрессивный маркетинг или партизанская война в малом бизнесе : секрет успеха (Американскиий опыт для российских условий). – Москва, 1992. – 279 с.
141772
  Баскаков В.Е. Агрессивный экран Запада / В.Е. Баскаков. – Москва : Всесоюзю бюро пропаганды киноискусства, 1986. – 61, [2] с. : ил.
141773
  Донской Д. Агрессия-вне закона / Д. Донской. – М., 1976. – 136с.
141774
  Багинян К.А. Агрессия - тягчайшее международное преступление : к вопросу об определении агрессии / К.А. Багинян ; АН СССР, Ин-т права им. А.Я. Вышинского. – Москва : Изд-во АН СССР, 1955. – 128 с.
141775
  Бэрон Р. Агрессия / Р. Бэрон, Д. Ричардсон. – Санкт-Петербург : Питер, 1997. – 336с. – (Мастера психологии). – ISBN 5-887-82294-5
141776
  Бэрон Р. Агрессия : учеб. пособие для студ. и аспирантов психологических ф-тов, а также слушателей курсов психологических дисциплин на гуманитарных ф-тах вузов РФ / Роберт Бэрон, Дебора Ричардсон; [перев. с англ.: С. Меленевская и др.]. – 2-е международное изд. – Санкт-Петербург; Москва : Питер, 2001. – 352с. – (Мастера психологии). – ISBN 5-887-82294-5
141777
   Агрессия без выстрелов : сборник. – Куйбышев : Книжное издательство, 1981. – 128 с.
141778
  Викторов Я. Агрессия в Центральной Европе. / Я. Викторов. – Москва, 1938. – 31с.
141779
  Проэктор Д.М. Агрессия и катастрофа / Д.М. Проэктор. – М., 1968. – 640с.
141780
  Проэктор Д.М. Агрессия и катастрофа / Д.М. Проэктор. – 2-е, перераб. и доп. – Москва, 1972. – 767с.
141781
  Полибза Е. Агрессия и насилие в СМИ // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2015. – № 1 (63). – С. 91-96. – (Серія: філософія, політологія, соціологія). – ISSN 2310-2896
141782
  Шипунова Т.В. Агрессия и насилие как элементы социокультурной реальности // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 5. – С.67-76. – ISSN 0132-1625
141783
  Блищенко И.П. Агрессия Израиля и международное право / И.П. Блищенко, В.Д. Кудрявцев. – Москва, 1970. – 80с.
141784
  Ху Шэн Агрессия империалистических держав в Китае / Ху Шэн. – М, 1951. – 304с.
141785
  Лейт А. Агрессия империалистических держав в Латвии (1917-1920 гг.) / А. Лейт. – Рига, 1952. – 124с.
141786
  Граужинис С.К. Агрессия империалистов в США и западноевропейских государствах в Латвии (1918-1920 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Граужинис С. К.; Латв.ГУ. – Рига, 1953. – 10л.
141787
  Волчков А.Ф. Агрессия как международное преступление (по материалам Нюренбергского процесса) : Автореф... канд. юрид.наук: / Волчков А.Ф.; Академия общественных наук при ЦК ВКП(б). Кафедра международного права. – Москва, 1950. – 31 л.
141788
  Устиноа А. Агрессия как характеристика общества // В мире науки : научно-информационный журнал / ООО "Капица и Партнеры" ; Некоммерческое партнерство "Междунар. партнерство распространения науч. знаний" ; ЗАО "В мире науки". – Москва, 2012. – № 10. – С. 15-19. – ISSN 0208-0621


  Ведущий специалист в области исследования пситхологии агрессии и девиантного поведения С.Н. Ениколопов - о причинах возникновения агрессии в социуме и о способах борьбы с ней. Подготовил материал А.Устинов.
141789
  Мараш Я.Н. Агрессия католицизма и Ватикана в Литве и Белоруссии во второй половние XVI -- нач. XVII вв. : Автореф... канд. ист.наук: / Мараш Я.Н.; БГУ им. В.И.Ленина. Каф-ра ист. СССР. – Минск, 1954. – 20л.
141790
  Пономарев А.М. Агрессия Крымского ханства против черкесов-темиргойцев в 1761 - 1762 годах // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2012. – № 4. – С. 90-101. – ISSN 1608-0599
141791
  Феофанов О.А. Агрессия лжи / О.А. Феофанов. – М, 1987. – 318с.
141792
  Уткин Э.А. Агрессия монополий : (экспорт капитала - орудие ограбления и закабаления) / Э.А. Уткин. – Москва : Знание, 1968. – 47 с.
141793
  Гуськова Е.Ю. Агрессия НАТО против Югославии: 10 лет спустя // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 8 (592). – С. 22-26. – ISSN 0321-0626
141794
   Агрессия Пекина против Вьетнама : сокращенный перевод с вьетнамского. – Москва : Юридическая литература, 1982. – 104 с. – (Маоизм - угроза человечеству)
141795
  Большаков В.В. Агрессия против разума / В.В. Большаков. – М, 1984. – 256с.
141796
  Вачнадзе Г.Н. Агрессия против разума / Г.Н. Вачнадзе. – Москва, 1988. – 271с.
141797
  Гельфанд М.А. Агрессия США в западном полушарии / М.А. Гельфанд. – Москва, 1947. – 30с.
141798
  Мазаев А.Г. Агрессия США в Индокитае / А.Г. Мазаев, И.М. Щедров. – Москва : Знание, 1971. – 63 с. – (Новое в жизни, науке, технике / О-во "Знание" ; 7 ; Международная)
141799
  Бицадзе А.А. Агрессия США во Вьетнаме и американская буржуазная пресса / А.А. Бицадзе. – М., 1988. – 133с.
141800
  Кожевников Ф.И. Агрессия США во Вьетнаме и международное право / Ф.И. Кожевников, В.И. Менжинский. – М., 1967. – 48с.
141801
  Потокова Н.В. Агрессия США против Мексики 1846-1848. / Н.В. Потокова. – М., 1962. – 140с.
141802
  Фомин Василий Тимофеевич Агрессия фашистской Германии в Европе (1933-1939 гг.) : Автореф... д-ра ист.наук: / Фомин Василий Тимофеевич; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1961. – 35л. – Бібліогр.:с.34-35
141803
  Дашичев В.И. Агрессия фашистской Германии против Франции (1939-1940 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Дашичев В.И.; Моск. гос. ун-т им .М.В.Ломоносова. – М., 1963. – 15л.
141804
  Румянцева Т.Г. Агрессия: проблемы и поиски в западной философии и науке / Т.Г. Румянцева. – Минск, 1991. – 152с.
141805
   Агрессоров к позорному столбу! Правда о провокационном вторжении американского самолета в воздушное пространство СССР : сборник официальных материалов из сооветской и иностранной печати с 5 по 16 мая 1960 г. – Москва : Союз журналистов СССР, 1960. – 191 с., илл. : илл.
141806
  Жуков Борис Агрессоры из микромира : медпрактикум // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 2 (2821). – С. 120-125 : Фото
141807
  Лурье Екатерина Агригент: рай строителей и пьяниц : Достопримечательность // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 15 : Италия. – С. 36-41 : Фото
141808
  Щеголев В.Н. Агрикультурные приемы борьбы с вредителями зерновых хлебов на Северном Кавказе. / В.Н. Щеголев. – 2-е изд. – Ростов н/Д, 1930. – 43с.
141809
  Майков В.И. Агриопа : трагедия Василья Майкова. – 2-е изд. – Москва : В тип. Компании типографич., 1787. – 67 с. – Конволют. Перепл. 7 изд. произведений В.И. Майкова


  Содержание конволюта: Агриопа : трагедия Василья Майкова.- 2-е изд. (1787); Фемист и Иеронима : трагедия Василья Майкова (1775); Меропа : Трагедия господина Волтера / Переложена в стихи из русской прозы Васильем Майковым (1775); Торжествующий ...
141810
  Вержбицкий К.В. Агриппина Старшая: женщина в политической жизни императорского Рима // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 174-179. – (История ; Вып. 1). – ISSN 1812-9323
141811
   Агриппина Яковлевна Ваганова : статьи, воспоминания, материалы. – Ленинград ; Москва : Искусство, 1958. – 344 с.
141812
  Кремшевская Г.Д. Агриппина Яковлевна Ваганова / Г.Д. Кремшевская. – Л., 1981. – 137с.
141813
  Красовская В.М. Агриппина Яковлевна Ваганова / В.М. Красовская. – Ленинград : Искусство, 1989. – 221с. – (Жизнь в искусстве). – ISBN 5-210-00023-0
141814
   Агро-2008 // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 7 : Статистика України та стран СНД. – С. 12. – ISSN 1810-3944
141815
  Короденко М. Агро - 2012 підготовки вирішує все // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 10 січня (№ 1/2)


  МОМС України ініціювало проведення Всеукраїнської наради керівників професійно-технічних навчальних закладів аграрного профілю.
141816
   Агро Перспектива : информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 12. – 2000
141817
   Агро Перспектива : информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 2. – 2001
141818
   Агро Перспектива : информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 3. – 2001
141819
   Агро Перспектива : информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 4. – 2001
141820
   Агро Перспектива : информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 5. – 2001
141821
   Агро Перспектива : информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 8. – 2001
141822
   Агро Перспектива : информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 9. – 2001
141823
   Агро Перспектива : информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 10. – 2001
141824
   Агро Перспектива : информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 12. – 2001
141825
   Агро Перспектива : информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 1. – 2002
141826
   Агро Перспектива : информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 2. – 2002
141827
   Агро Перспектива : информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 5. – 2002
141828
   Агро Перспектива : информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 6. – 2002
141829
   Агро Перспектива : информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 7. – 2002
141830
   Агро Перспектива : информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 9. – 2002
141831
   Агро Перспектива : информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 11. – 2002
141832
   Агро Перспектива : информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 12. – 2002
141833
   Агро Перспектива : информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 1. – 2003
141834
   Агро Перспектива : информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 2. – 2003
141835
   Агро Перспектива : информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 3. – 2003
141836
   Агро Перспектива : информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 5. – 2003
141837
   Агро Перспектива : информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 7. – 2003
141838
   Агро Перспектива : информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 8. – 2003
141839
   Агро Перспектива : информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 9. – 2003
141840
   Агро Перспектива : информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 10. – 2003
141841
   Агро Перспектива : информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 11. – 2003
141842
   Агро Перспектива : информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 12. – 2003
141843
   Агро Перспектива : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 1. – 2004
141844
   Агро Перспектива : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 2. – 2004
141845
   Агро Перспектива : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 3. – 2004
141846
   Агро Перспектива : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 5. – 2004
141847
   Агро Перспектива : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 6. – 2004
141848
   Агро Перспектива : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 7. – 2004
141849
   Агро Перспектива : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 10. – 2004
141850
   Агро Перспектива : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 11. – 2004
141851
   Агро Перспектива : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 12. – 2004
141852
   Агро Перспектива : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 1. – 2005
141853
   Агро Перспектива : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 2. – 2005
141854
   Агро Перспектива : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 3. – 2005
141855
   Агро Перспектива : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 4. – 2005
141856
   Агро Перспектива : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 6. – 2005
141857
   Агро Перспектива : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 9. – 2005
141858
   Агро Перспектива : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 10. – 2005
141859
   Агро Перспектива : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 11. – 2005
141860
   Агро Перспектива : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 12. – 2005
141861
   Агро Перспектива : информационно-аналитический журнал / Аграріка. – Киев, 2000-
№ 6. – 2010
141862
   Агро Перспектива : информационно-аналитический журнал / Аграріка. – Киев, 2000-
№ 7. – 2010
141863
   Агро плюс промышленный. – Москва : Знание, 1985. – 48 с. – (Твоя профессия ; 6)
141864
  Хренникова Г.А. Агробиологическая характеристика сортов канатника в условиях средней полосы Союза : Автореф... канд. с.-х.наук: / Хренникова Г.А.; Всесоюз. н.-и. ин-т лубяных культур. – Глухов, 1952. – 14 с.
141865
  Фиников М.А. Агробиологические основы авиационно-химических работ / М.А. Фиников. – Л, 1961. – 72с.
141866
  Нечипорчук И.Д. Агробиологические основы возделывания хмеля / И.Д. Нечипорчук. – Львов, 1955. – 191с.
141867
  Масловский А.Д. Агробиологические основы и методы определения устойчивости злаков к головне : Автореф... канд. биол.наук: / Масловский А.Д.; ХГУ им. А.М.Горького. – Харьков, 1953. – 15 c.
141868
  Лукашевич А.И. Агробиологические основы мероприятий по борьбе с аскохитозом нута. : Автореф... канд. биол.наук: / Лукашевич А.И.; Харьков. гос. ун-тет им. А.М.Горького, 1959. – 16л.
141869
  Протасов Н.И. Агробиологические основы применения фунгицидов в интенсивном земледелии : Учеб. пособие для слушателей ФПК / Н.И. Протасов. – Минск : Ураджай, 1992. – 184 с.
141870
  Фролов А.И. Агробиологические особенности и селекция поздних сортов винограда в Узбекистане : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Фролов А.И. ; Самарк. гос. ун-т им. А. Навои. – Самарканд, 1965. – 21 с.
141871
  Тетюрев В.А. Агробиологический практикум на учебно-опытном участке / В.А. Тетюрев. – Изд. 2-е, переработ. – М, 1956. – 247с.
141872
  Бойко Ф.Е. Агробиологическое изучение гибридов озимой ржи : Автореф... канд. биол.наук: / Бойко Ф. Е.; УНИИ растиенивод. селекц. и генет. им. Юрьева. – Х., 1965. – 25л.
141873
  Аманов М.В. Агробиологическое изучение и подбор местных сортов винограда Мегринского района Армянской ССР : Автореф. дис. ... канд. с.-х. наук : 537 / Аманов М.В. ; Арм. с.-х. ин-т. – Ереван, 1969. – 28 с.
141874
  Меликов М.Э. Агробиологическое изучение различных сортов риса в условиях Ленкоранского района. : Автореф... Канд.биол.наук: / Меликов М.Э.; АН АзССР.Ин-т ботаники. – Баку, 1967. – 24л.
141875
  Иванцова Мария Афанасьевна Агробиологическое изучение сортового разнообразия зернового и сахарного сорго в условиях юга Туркмении : Автореф... канд. с.-х.наук: 538 / Иванцова Мария Афанасьевна; АН Туркм. ССР. Ин-т ботаники. – Ашхабад, 1969. – 20л.
141876
  Григорьев В.И. Агробиологическое обоснование агротехники высоких урожаев суданской травы в чистых и смешанных посевах в условиях Харьковской области : Автореф... канд. с.-х.наук: / Григорьев В.И.; Харьк. с.-х. ин-т им. В.В.Докучаева. – Харьков, 1964. – 24л.
141877
  Григоров А.Н. Агробиологическое обоснование использования молибдена с целью повышения устойчивости гороха к вредителям : Автореф... канд. с.-х.наук: 538 / Григоров А.Н.; Всесоюз. научно-исслед. ин-т кормов. – М., 1970. – 18л.
141878
  Лысенко Т.Д. Агробиология : Работы по вопросам генетики, селекции и семеноводства / Т.Д. Лысенко. – 3-е, доп. изд. – Москва : ОГИЗ; Сельхозгиз, 1948. – 464с.
141879
  Лысенко Т.Д. Агробиология : Работы по вопросам генетики, селекции и семеноводства / Т.Д. Лысенко. – Изд. пятое, стереотип. – Москва : Сельхозиздат, 1949. – 688с.
141880
  Лысенко Т.Д. Агробиология. / Т.Д. Лысенко. – М., 1943. – 352с.
141881
  Лысенко Т.Д. Агробиология. / Т.Д. Лысенко. – М., 1952. – 783с.
141882
  Журавель Б.Н. Агробиохимическая и ботаническая характристика местных сортов проса БССР и их селекционное улучшение : автореф. ... канд. с. х. наук / Журавель Б.Н. ; АН БССР, Ин-т социал. с. х. – Минск, 1951. – 16 с.
141883
  Стусова Ю. Агробізнес vs рейдери: як аграрію не програти двобій // Юридична газета. – Київ, 2020. – 28 січня (№ 2). – С. 15
141884
  Вергунов В.А. Агробіолог професор С.Л. Франкфурт як український державний діяч та дипломат часів перших сподівань державності (до 150-річчя від дня народження) // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХI Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів : 16 трав. 2016 р / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка НААН, Рада молодих вчених НААН [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 52-58
141885
  Тертишний О.С. Агробіологічне обгрунтування захисту яблуні, сливи та чорної смородини від шкідників в умовах східного лісостепу України : Автореф... докт. с. г.наук: 06.00.22 / Тертишний О. С.; Нац. аграрн. ун-т. – К., 1996. – 23л.
141886
  Ковтунюк Зоя Іванівна Агробіологічні особливості формування врожаю капусти броколі в умовах правобережного лісостепу України : Автореф. дис. ... канд. сільскогосподар. наук:06.01.06 / Ковтунюк З.І.; Нац. аграрн. універ. – Київ, 2001. – 18 с.
141887
   Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Сахнюк В.В., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2009-. – ISSN 2310-9270
№ 2 (128). – 2016. – 130 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. Жур. є продовженням "Вісн. Білоцерків. держ. аграр. ун-ту"
141888
   Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Сахнюк В.В., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2009-. – ISSN 2310-9270
№ 1 (131). – 2017. – 204 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. Жур. є продовженням "Вісн. Білоцерків. держ. аграр. ун-ту"
141889
   Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Варченко О.М., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2009-. – ISSN 2310-9270
№ 2 (135). – 2017. – 175 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. Жур. є продовженням "Вісн. Білоцерків. держ. аграр. ун-ту"
141890
  Лисенко Т.Д. Агробіологія. / Т.Д. Лисенко. – К., 1945. – 496с.
141891
   Агробіорізноманіття України : теорія, методологія, індикатори, приклади / О.О. Созінов, В.І. Придатко, О.Г. Тараріко, Ю.М. Штепа, Ю.В. та ін. Апєтова; Созінов О.О. та ін. ; НАНУ ; Рада по вивченню продуктивних сил України ; Український центр менеджменту землі та ресурсів ; Національний науково-дослідний центр оборонних технологій і воєнної безпеки України ; [ під ред. : О.О. Созінова та ін. ]. – Київ : Нічлава. – ISBN 966-8939-01-8
Кн. 2. – 2005. – 592 с.
141892
   Агробіорізноманіття України: теорія, методологія, індикатори, приклади / О.О. Созінов, В.І. Придатко, О.Г. Тараріко, Ю.М. Штепа; О.О.Созінов, В.І.Придатко, О.Г.Тараріко, Ю.М.Штепа; НАН УКраїни; Рада по вивченню продукт. сил Укрю; Укр. центр менедж. землі та ресурсів. – Київ : Нічлава. – ISBN 966-7317-95-1
Кн.1. – 2005. – 384с.
141893
   Агровказівки по вирощуванню зернобобових культур на 1951 рік. – Київ ; Харків : Держсільгоспвидав, 1951. – 12 с.
141894
   Агровказівки по вирощуванню насіння та стебел південних конопель у колгоспах південних областей УРСР.. – Київ ; Харків : Держсільгоспвидав, 1951. – 8 с.
141895
   Агровказівки по культурі бавовника на 1939 рік : Агровказівки по культурі бавовника, обговорені та прийняті на республіканській нараді агрономів, наукових працівників та стахановців бавовництва. – Київ ; Харків : Держ. вид-во колгоспної та радгоспної літератури УРСР, 1939. – 40 с.
141896
   Агровказівки по культурі картоплі. – К., 1963. – 28с.
141897
   Агровказівки по культурі картоплі в степу УРСР на 1939 рік : затверджені заступником народного комісара земельних справ УРСР тов. Луценком. – Київ ; Харків : Держвидав колгоспної і радгоспної літератури, 1939. – 44 с.
141898
   Агровказівки по культурі коріандру на 1951 рік.. – Київ ; Харків : Держсільгоспвидав, 1951. – 12 с.
141899
   Агровказівки по культурі кукурудзи, чумизи та проса на 1951 рік.. – Київ ; Харків : Держсільгоспвидав, 1951. – 40 с.
141900
   Агровказівки по культурі однорічних трав. – Київ ; Харків : Держсільгоспвидав, 1951. – 24 с.
141901
   Агровказівки по культурі однорічних трав та кормових коренеплодів на 1939 рік : затверджені заст. наркома земельних справ УРСР тов. Луценко 3 (1 1939 р.). – Київ; Харків : Держ. вид-во колгоспної та радгоспної літератури, 1939. – 52 с.
141902
   Агровказівки по культурі перечної м"яти. – Київ ; Харків : Держсільгоспвидав, 1951. – 16 с.
141903
   Агровказівки по культурі та первинній переробці конопель на 1951 рік. – Київ ; Харків : Держсільгоспвидав, 1951. – 36 с.
141904
   Агровказівки по культурі хмелю на 1939 рік : Складені і опрацьовані ... обговорені на республ. нараді з участю агрономів земельної системи стахановців хмелярства і представників науково-дослідних установ 14-15 литопаду 1938 р. – Київ; Харків : Держ. вид-во колгоспної та радгоспної літератури, 1939. – 35с.
141905
   Агровказівки по культурі цукрових буряків. – Київ ; Харків : Держсілгоспвидав, 1951. – 88 с.
141906
   Агровказівки по овочівництву. – Київ ; Харків : Держсільгоспвидав, 1951. – 120 с.
141907
   Агровказівки по олійних культурах для когоспів УРСР на 1951 рік.. – Київ ; Харків : Держсільгоспвидав, 1951. – 68 с.
141908
   Агровказівки по плодових розсадниках, садівництву та ягідництву на 1939-1940 рр.. – Київ; Харків : Держ. вид-во колгоспної та радгоспної літератури, 1939. – 152 с.
141909
  Науменко Ф.І. Агровказівки по розведенню грибів-шампіньйонів / Ф.І. Науменко. – Київ, 1945. – 14с.
141910
  Галина Л. Агрогара / Л. Галина. – София, 1965. – 120с.
141911
  Гавва Д.В. Агрогенна і постагрогенна еволюція чорноземів типових Лівобережжя Лісостепу України : монографія / Д.В. Гавва ; за наук. ред. д-ра с.-г. наук, проф. Д.Г. Тихоненка ; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва, Каф. грунтознавства. – Харків : Майдан, 2016. – 215, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 188-216. – ISBN 978-966-372-528-4
141912
  Найдьонова О.Є. Агрогенна трансформація чорнозему звичайного за довготривалого зрошення мінералізованими водами / О.Є. Найдьонова, Л.І. Воротинцева // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 2. – С. 47-52 : рис., табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2077-4893
141913
  Носко Б.С. Агрогенная эволюция агрохимических показателей черноземов типичных / Б.С. Носко, Е.Ю. Гладких, В.И. Бабынин // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2014. – Вип. 81. – С. 105-112 : рис., табл. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 0587-2596
141914
  Сухорада А.В. Агрогеофізика - ідеологія, концептуальна основа, стан та перспективи розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 58-65. – Бібліогр.: 2 назви. – (Геологія ; Вип. 19)


  Викладено головні методологічні засади нової галузі прикладної геофізики - агрогеофізики. Визначено стан агрогеофізичних досліджень на ініціальному стані їх розвитку, присвяченому геофізичному переозброєнню грунтознавства.
141915
  Башкин В.Н. Агрогеохимия азота / В.Н. Башкин; Ковда В.А. – Пущино, 1987. – 270с.
141916
  Гридасов В.Ф. Агрогидрологические свойства осушаемых земель / В.Ф. Гридасов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1991. – 176 с.
141917
  Карбышев А.Д. Агрогидрологические свойства почв Казахской ССР / А.Д. Карбышев. – Алма-Ата, 1964. – 391с.
141918
  Черникова М.И. Агрогидрологические свойства почв юго-восточной части Западной Сибири : справочник / М.И. Черникова, Л.Н. Кузьмина ; под ред. С.Я. Пахневича и Ю.К. Аксютина ; Гл. упр. гидрометеорол. службы при Совете Министров СССР, Зап.-Сиб. упр. гидрометеорол. службы, Новосиб. гидрометеорол. обсерватория. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1965. – 266 с. : граф. – Библиогр.: с. 263
141919
  Хільчевський В.К. Агрогідрохімія : Навчальний посібник / В.К. Хільчевський; МОУ. КУ ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 1995. – 162с. – ISBN 5-7707-7579-3
141920
  Хільчевський В.К. Агрогідрохімія : підручник / В.К. Хільчевський ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : ДІА, 2021. – 176 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 174-175. – ISBN 978-617-7785-25-4


  У пр. № 1737918 напис: Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича КНУ ім. Тараса Шевченка від автора - проф. Хільчевського В.К.
141921
   Агрогрунтознавство в Україні (1930-1941 рр.) : збірник документів і матеріалів. – Київ : [ДНСГБ УААН]. – (Історико-бібліографічна серія "Аграрна наука України в особах, документах, бібліографії" ; Кн. 18). – ISBN 966-669-195-7
Ч. 1 : (1930-1935 рр.). – 2007. – 200 с.
141922
  Гололобова О.О. Агроекологічна ефективність використання біологічних відходів / О.О. Гололобова, Я.С. Бушкіна // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 43-50 : рис.. табл. – Бібліогр.: 24 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 15). – ISSN 1992-4250
141923
   Агроекологічна ефективність застосування ферментованого органічного добрива на дерново-слабопідзолотистому грунті : монографія / М.Й. Шевчук, Н.С. Ковальчук, Т.М. Колесник, Л.В. Клименко ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2017. – 182, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 146-182. – ISBN 978-966-327-367-9
141924
  Палапа Надія Василівна Агроекологічна ефективність захисно-стимулюючих сумішей природного походження : Автореф. дис. ... канд. сільськогосп. наук: 03.00.16 / Палапа Н.В.; Ін-тут агроекології та біотехнології укр. акад. аграрн. наук. – Київ, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
141925
  Ляшенко Г.В. Агроекологічна модель формування якості врожаю винограду / Г.В. Ляшенко, О.М. Соборова, В.О. Ляшенко // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 2 (82). – С. 110-116. – ISSN 0868-6939


  Аналізується стан проблеми моделювання формування якості врожаю сільськогосподарських культур з врахуванням агроекологічних умов. Виконується характеристика показників якості врожаю винограду. Обґрунтовується структура і параметри агроекологічної ...
141926
  Макаренко Наталія Анатоліївна Агроекологічна оцінка мінеральних добрив за впливом на грунтову систему : Автореф. дис. ... доктора сільськогосп. наук: 03.00.16 / Макаренко Н.А.; Ін-тут агроекології та біотехнол. укр. акад. аграрн. наук. – Київ, 2002. – 35 с. – Бібліогр.: 37 назв
141927
   Агроекологічна оцінка промислової технології інтенсивного врощування груші (Pyrus) / М.В. Матвієнко, М.О. Бублик, В.В. Волкодав, М.В. Драга, О.І. Китаєв // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2018. – № 2. – С. 54-61 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2077-4893
141928
  Харитонов М.М. Агроекологічна оцінка садопридатності рекультивованих земель Нікопольського марганцеворудного родовища / М.М. Харитонов, І.П. Чабан // Вісник Уманського національного університету садівництва : науково-виробничий журнал / Уманський національний університет садівництва. – Умань, 2016. – № 2. – С. 3-7. – ISSN 2310-046X
141929
   Агроекологічна характеристика осадів стічних вод м. Харкова / Є.В. Скрильник, Н.В. Максименко, Я.С. Рижкова, В.А. Рижков // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов.ред. Крайнюков О.М. – Харків, 2018. – № 1/2 (29). – С. 112-118 : табл. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1992-4224
141930
  Лісняк А. Агроекологічне дослідження РН середовища в кислих грунтах за відсутності вапнування / А. Лісняк, С. Торма // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 51-57 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 15). – ISSN 1992-4250
141931
  Бреус Д.С. Агроекологічне обгрунтування ведення органічного землеробства в Херсонській області : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.16 / Бреус Денис Сергійович ; М-во освіти і науки України, Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т. – Дніпро, 2018. – 24 с. – Бібліогр.: 13 назв
141932
  Кулик М.І. Агроекологічне обгрунтування вирощування проса прутоподібного (Panicum virgatum L.) в умовах Лісостепу України : автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук : 06.01.09 / Кулик Максим Іванович ; Нац. акад. аграрних наук України, Ін-т рослинництва ім. В.Я. Юр"єва. – Харків, 2019. – 59 с. – Бібліогр.: 130 назв
141933
  Гаврюшенко О.О. Агроекологічне обгрунтування динаміки едафічних характеристик рекультивованих земель при їх сільськогосподарському освоєнні в Нікопольському марганцеворудному басейні : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.16 / Гаврюшенко Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т. – Дніпро, 2017. – 23 с. – Бібліогр.: 14 назв
141934
  Сахненко В.В. Агроекологічне обгрунтування захисту зернових культур від шкідників при новітніх системах землеробства у Лісостепу України / В.В. Сахненко, Д.В. Сахненко // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 28. – С. 112-119 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2410-1125
141935
  Савенко В.В. Агроекологічне обгрунтування основних прийомів вирощування козлятника східного в захіному лісостепу України : Автореф... канд. с. г.наук: 06.00.09 / Савенко В. В.; Подільск. держ. аграрн. техн. – Кам"янець Подільський, 1997. – 23л.
141936
  Тимощук Тетяна Миколаївна Агроекологічне обгрунтування природоохоронної системи захисту насіннєвих посівів озимої пшениці від хвороб в умовах Полісся України : Автореф. дис. ... канд. сільськогосп. наук: 03.00.16 / Тимощук Т.М.; Держ. агроеколог. ун-тет. – Житомир, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв.
141937
  Остапчук Л.В. Агроекологічне обгрунтування раціонального використання деградованих і малопродуктивних земель Київської області // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред.: О.І. Фурдичко. – Київ, 2016. – № 4. – С. 47-56 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-4893
141938
  Власов В"ячеслав Всеволодович Агроекологічне обгрунтування розміщення виноградних насаджень у північному Причорномор"ї (на прикладі Овідіопольського району Одеської області) : Автореф. дис. ... канд. сільськогосп. наук: 03.00.16 / Власов В.В.; УААН. Ін-тут агроекології та біотехнології. – Київ, 2003. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв.
141939
  Коніщук В.В. Агроекологічне районування України / В.В. Коніщук, Т.М. Єгорова // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2018. – № 4. – С. 6-22 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2077-4893
141940
  Лісняк А.А. Агроекологічний ефект використання повільнорозчинних капсульованих мінеральних добрив в лісовому та сільському гоподарстві / А.А. Лісняк, Й. Вільчек, С. Торма // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 29-35 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 17). – ISSN 1992-4259
141941
   Агроекологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2001-
№ 2. – 2005
141942
   Агроекологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2001-
№ 3. – 2005
141943
   Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал. – Київ, 2005-
№ 1. – 2007. – Мова рез. англ. та рос.
141944
   Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал. – Київ, 2005-
№ 2. – 2007. – Мова рез. англ. та рос.
141945
   Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал. – Київ, 2005-
№ 3. – 2007. – Резюме англ. та рос. мовами
141946
   Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал; спеціальний випуск / Ін-т агроекології УААН. – Київ, 2005-
червень. – 2008. – резюме рос., англ. мовами
141947
   Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології УААН. – Київ, 2005-
№ 2. – 2008. – Мова рез. англ. та рос.
141948
   Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології УААН. – Київ, 2005-
№ 4. – 2008. – Мова рез. англ. та рос.
141949
   Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології УААН. – Київ, 2005-
№ 3. – 2009. – мова рез. англ. та рос.
141950
   Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології УААН. – Київ, 2005-
№ 1. – 2011. – мова рез. англ. та рос.
141951
   Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології УААН. – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 3. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
141952
   Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології УААН. – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 4. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
141953
   Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології УААН. – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 1. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
141954
   Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології УААН. – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 2. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
141955
   Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології УААН. – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 3. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
141956
   Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології УААН. – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 4. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
141957
   Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології УААН. – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 1. – 2013. – 100 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
141958
   Агроекологічний журнал = Agroecological journal : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. науково-технолог. центр охорони родючості грунтів "Центрдержродючість". – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 4. – 2013. – 147 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
141959
   Агроекологічний журнал = Agroecological journal : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. науково-технолог.центр охорони родючості грунтів "Центрдержродючість". – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 1. – 2014. – 132 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
141960
   Агроекологічний журнал = Agroecological journal : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. науково-технолог. центр охорони родючості грунтів "Центрдержродючість". – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 2. – 2014. – 124 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
141961
   Агроекологічний журнал = Agroecological journal : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. науково-технолог. центр охорони родючості грунтів "Центрдержродючість". – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 3. – 2014. – 120 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
141962
   Агроекологічний журнал = Agroecological journal : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 4. – 2014. – 135 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
141963
   Агроекологічний журнал = Agroecological journal : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 1. – 2015. – 142 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
141964
   Агроекологічний журнал = Agroecological journal : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 2. – 2015. – 153 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
141965
   Агроекологічний журнал = Agroecological journal : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 3. – 2015. – 152 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
141966
   Агроекологічний журнал = Agroecological journal : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 4. – 2015. – 160 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
141967
   Агроекологічний журнал = Agroecological journal : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 1. – 2016. – 180 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
141968
   Агроекологічний журнал = Agroecological journal : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 2. – 2016. – 196 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
141969
   Агроекологічний журнал = Agroecological journal : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 3. – 2016. – 192 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
141970
   Агроекологічний журнал = Agroecological journal : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред.: О.І. Фурдичко. – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 4. – 2016. – 180 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
141971
   Агроекологічний журнал = Agroecological journal : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 1. – 2017. – 156 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
141972
   Агроекологічний журнал = Agroecological journal : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 2. – 2017. – 240 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
141973
   Агроекологічний журнал = Agroecological journal : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 3. – 2017. – 180 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
141974
   Агроекологічний журнал = Agroecological journal : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 4. – 2017. – 148 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
141975
   Агроекологічний журнал = Agroecological journal : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ : ТОВ "ДІА", 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 1. – 2018. – 180 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
141976
   Агроекологічний журнал = Agroecological journal : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ : ТОВ "ДІА", 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 2. – 2018. – 120 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
141977
   Агроекологічний журнал = Agroecological journal : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ : ТОВ "ДІА", 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 3. – 2018. – 100 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
141978
   Агроекологічний журнал = Agroecological journal : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ : ТОВ "ДІА", 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 4. – 2018. – 116 с., включ. обкл. – Резюме укр., рос., англ. мовами
141979
   Агроекологічний журнал = Agroecological journal : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ : ТОВ "ДІА", 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 1. – 2019. – 144 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
141980
   Агроекологічний журнал = Agroecological journal : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. ; редкол.: Бойко А.Л., Бородай В.П., Булигін С.Ю. [та ін.]. – Київ : ТОВ "ДІА", 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 2. – 2019. – 116 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
141981
   Агроекологічний журнал = Agroecological journal : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. ; редкол.: Бойко А.Л., Бородай В.П., Гудков І.М. [та ін.]. – Київ : ТОВ "ДІА", 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 3. – 2019. – 116, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
141982
   Агроекологічний журнал = Agroecological journal : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ : ТОВ "ДІА", 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 4. – 2019. – 144 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
141983
   Агроекологічний журнал = Agroecological journal : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ : [б. в.], 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 1. – 2020. – 168 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
141984
   Агроекологічний журнал = Agroecological journal : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ : [б. в.], 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 2. – 2020. – 136 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
141985
   Агроекологічний журнал = Agroecological journal : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ : [б. в.], 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 3. – 2020. – 144 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
141986
   Агроекологічний журнал = Agroecological journal : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ : [б. в.], 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 4. – 2020. – 196 с. – Резюме укр., англ. мовами
141987
   Агроекологічний журнал = Agroecological journal : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ : [б. в.], 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 1. – 2021. – 228 с. – Резюме укр., англ. мовами
141988
   Агроекологічний журнал = Agroecological journal : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ : [б. в.], 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 2. – 2021. – 172 с. – Резюме укр., англ. мовами
141989
  Гунчак М.В. Агроекологічний ризик застосування пестицидів в яблуневих насадженнях в умовах Південно-Західного Лісостепу України // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ.держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 26, ч. 1 : Сільськогосподарські науки. – С. 38-45 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2410-1125
141990
   Агроекологічний стан грунтів Володимир-Волинського району Волинської області / Л.Д. Гулай, П.Й. Зінчук, Н.О. Ясенчук, Т.М. Бідзюра // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 12. – С. 74-79 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2227-3220
141991
  Полянський С. Агроекологічний стан грунтового покриву еталонних осушувальних систем у басейні р. Прип"ять // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 173-178 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 39)). – ISSN 2311-3383
141992
  Ніколаєнко Ірина Володимирівна Агроекологічні аспекти вирощування гороху в умовах східного лісостепу України : Автореф. дис. ... канд. сільськогоспод. наук:03.00.16 / Ніколаєнко І.В.; Ін-тут та біотехн. укр. академ. аграрн. наук. – Київ, 2002. – 15 с.
141993
  Гладкіх Є.Ю. Агроекологічні аспекти застосування мінеральних добрив у сільськогосподарському виробництві // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2015. – Вип. 83. – С. 36-41 : рис., табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 0587-2596
141994
   Агроекологічні дослідження у розвитку лікарського рослинництва / О.В. Устименко, Л.А. Глущенко, Н.І. Куценко, М.П. Колосович // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 3. – С. 18-26. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2077-4893
141995
  Рижук С.М. Агроекологічні основи ефективного використання осушуваних грунтів Полісся і Лісостепу України / С.М. Рижук, І.Т. Слюсар. – Київ : Аграрна наука, 2006. – 424с. – ISBN 966-540-068-6
141996
  Носкова О.Ю. Агроекологічні особливості вирощування люцерни в умовах степової зони // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 2. – С. 74-78 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-4893
141997
   Агроекологічні системи інтегрованого захисту плодових і ягідних культур від шкідників і хвороб = Agroecological systems of the fruit and small fruit crops integrated protection from pests and diseases : рекомендації / Ін-т садівництва Нац. акад. аграр. наук України ; [уклад.: І.В. Шевчук, Ф.С. Каленич, І.М. Маковкін ; за ред. І.В. Шевчука]. – Київ : Інститут садівництва НААНУ, 2016. – 152 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 151-152. – ISBN 978-966-2613-10-0
141998
  Данкевич Є.М. Агроекологічні умови одержання екологічно безпечної продукції за вирощування ріпаку в зоні радіоактивного забруднення // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 1. – С. 44-50 : табл. – Бібліогр.: с.50. – ISSN 2077-4893


  Наведено результати оцінювання особливостей забруднення агроекосистем Полісся України у віддалений період після аварії на ЧАЕС. Встановлено, що основні чинники впливу на надходження 137 Cs з ґрунтів радіоактивно забруднених сільськогосподарських угідь ...
141999
  Молдован Л. Агроекологічні чинники продовольчої безпеки країни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 46-51. – (Економіка ; вип. 10 (163)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано досвід розвитку форм господарювання розвинутих країн. Запропоновано шляхи розвитку вітчизняного сільського господарства. Проанализирован опыт развития форм хозяйствования развитых стран. Предложены пути развития отечественного сельского ...
142000
  Мунгуй Агроекологія як стійка система довкілля / Мунгуй, ІІ Наполеон // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2015. – С. 138-142. – Бібліогр.: с. 142. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
<< На початок(–10)141142143144145146147148149150(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,