Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)931932933934935936937938939940(+10)В кінець >>
936001
  Соловйов В.М. "Побутова корупція": сутність, генеза та сучасні тенденції в Україні // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2011. – № 2/3 (25/26). – C. 173-182. – ISSN 1609-0462
936002
  Горбатюк В. "Поважна позиція в українській новелістиці" // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2009. – № 11/12. – С. 66-68. – ISSN 0131-2561
936003
  Чеботарьова Г.В. "Поважні причини" як ознака, що виключає злочинність ненадання допомоги хворому медичним працівником // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 530-536. – ISSN 1563-3349
936004
   "Поведай мне, Аракс могучий...". – Ленинград, 1984. – 159 с.
936005
  Марченко Н. "Повернення блудного сина" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 13-14 лютого (№ 24/25). – С. 23


  У Києві представили збірку оповідань та повістей Юрія Щербака.
936006
  Дзюбенко-Мейс "Повернення в Царгород" - інтелектуальна дуга високої напруги // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 28-29 серпня (№ 154/155). – С. 22-23


  Видавничий проект "Дня" є безпрецедентною відповіддю на виклики історії.
936007
  Колесник І.І. "Повернення до речей" як перспектива історичних досліджень // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 3 (504). – С. 183-209. – ISSN 0130-5247
936008
  Хамедова О. "Повернення додому" миців діаспори або гідна репрезентація їхньої творчості у книзі Віри Просалової "Українська діаспора: літературні постаті, твори, біобібліографічні віломості" // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2013. – Т. 36 : Літературознавство. – С. 226-228. – ISSN 1728-9572
936009
   "Поверніть мені радянську владу. Бо зараз усе таке глевке, що не знаєш, проти чого боротися" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2013. – № 13 (166). – С. 44-47


  19 березня Ліні Костенко виповнилося 83 роки. Шестеро друзів і знайомих розповідають про поетесу.
936010
  Дингес О. "Поверніть народу добре ім"я..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 27-28 квітня (№ 75/76)


  Історик Олександр Дингес розповідає про депортацію, трудармії та німців - Героїв Радянського Союзу.
936011
  Янкова Н. "Повернув...мільйонам "непомнящих їхню пам"ять.." : Шкіц до портрета Михайла Грушевського // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2007. – № 6. – С. 161-171. – ISSN 0869-3595
936012
   "Повертайся живим": університет об"єднує зусилля для допомоги пораненим бійцям // Київський університет. – Київ, 2015. – Травень (№ 7/8). – С. 4 : фото


  Про благодійну виставку "Діти героїв", що відбулася у київському Музичному театрі. На заході були присутні ректор Л. Губерський , проректор В. Бугров та директор Інституту журналістики В. Різун. Зібрані кошти інституту передано на лікування пораненим в ...
936013
  Йорданіду М. [Повернення на круги своя / Марія Йорданіду. – 15-е вид. – Афіни : Естія, 1997. – 207 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька бібліотека ; 232]). – ISBN 960-05-0184-Х
936014
  Лисовенко С.О. Побудова та аналіз структурних моделей металічних розплавів на основі експериментального структурного фактору : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Лисовенко Сергій Олександрович ; НАН України, Ін-т надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля. – Київ, 2015. – 147 арк. – Бібліогр.: арк. 127-147
936015
  Лисовенко С.О. Побудова та аналіз структурних моделей металічних розплавів на основі експериментального структурного фактору : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Лисовенко Сергій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
936016
  Швець О.Ф. Побудова та дослідження збіжності ітераційної схеми для апроксимації вимірюваних сигналів на основі методу псевдообернення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 229-234. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Ключові слова: апроксимація, частотно-фазові характеристики, оптмізація. Key words: approximating, frequency-phase characteristics, optimization.
936017
  Волошин О.Ф. Побудова та дослідження нечіткої моделі поведінки однопродуктової фірми / О.Ф. Волошин, О.В. Пошелюжний // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 111-114. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-95-2. – ISSN 1812-5409


  Розглядається задача оптимізації прибутку фірми при нечітко заданих цінах на ресурси. Застосовується метод послідовних поступок для пошуку компромісного розв`язку. Ключові слова: мікроекономіка, теорія виробництва, нечіткість, компроміс. The problem ...
936018
  Криволап А.В. Побудова та дослідження програмних логік : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Криволап Андрій Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 130 арк. – Бібліогр.: арк. 123-130
936019
  Криволап А.В. Побудова та дослідження програмних логік : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Криволап Андрій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
936020
   Побудова та реалізація моделі руху ракети змінної маси / В.В. Прокопенко, Б.П. Томашевський, В.В. Яковенко, Коломієць Є.Г. Іваник // Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності : збірник тез доп. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2016 р. / М-во оборони України, Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Наук. центр сухопутних військ ; [відп. за вип. Лучук Е.В.]. – Львів : Національна академія сухопутних війск, 2016. – С. 59
936021
  Верченко А.П. Побудова та чисельне дослідження математичної моделі технологічного процесу подрібнення / А.П. Верченко, В.О. Гнатюк, Д.В. Швець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 117-120. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В статті представлена математична модель процесу помолу залізної руди, що описується системою звичайних нелінійних диференціальних рівнянь першого порядку. Дана модель дозволяє при заданні початкових даних та варіації змінних симулювати робочий стан, а ...
936022
  Нікітченко М.С. Побудова темпоральних логік на основі композиційно-номінативного підходу / М.С. Нікітченко, О.С. Шкільняк // XVI international conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), October 4-8, 2010 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), intern. conference. – Київ : Освіта України, 2010. – С. 109. – ISBN 978-966-188-165-4
936023
  Рач Валентин Побудова термінологічної системи форм організації наукового знання / Рач Валентин, Россошанська Ольга, Медведєва Ольга // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 4 (153). – С. 13-16 : Рис.
936024
  Кушнір С.А. Побудова трикутника / С.А. Кушнір. – К., 1994. – 80с.
936025
   Побудова трикутника найбільшої площі та симплекса максимального об"єму в тривимірному просторі / Б.В. Рубльов, А.Е. Рудіч, Д.О. Терлецька, О.А. Шкицький // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 226-231. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Сформульовані теоретичні властивості та алгоритм побудови трикутника найбільшої площі. Для симлексу максимального об"єму в тривимірному просторі переводиться алгоритм побудови кореневого симплексу та методу подальшого пошуку оптимального симплексу.
936026
   Побудова трикутника найбільшої площі та симплекса максимального об"єму в тривимірному просторі / Б.В. Рубльов, А.Е. Рудіч, Д.О. Терлецька, О.А. Шкицький // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 239-244. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Сформульовані теоретичні властивості та алгоритм побудови трикутника найбільшої площі. Для симплексу максимального об"єму в тривимірному просторі переводиться алгоритм побудови кореневого симплексу та методу подальшого пошуку оптимального симплексу.
936027
  Терещенко В.М. Побудова тріангуляції Делоне для планарних графів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 206-209. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409
936028
  Калайда О.Ф. Побудова узагальнених методів Крилова та Адамса розв"язування задачі Коші для нормальних рівнянь // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 39-45. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  За допомогою узагальнених колокаційних многочленів типу Лагранжа побудовано відповідні узагальнені автономні методи типу Крилова, екстраполяційний та інтерполяційний методи типу Адамса і, зокрема, двосторонні методи чисельного інтегрування задачі Коші ...
936029
  Калайда О.Ф. Побудова узагальнених формул Гаусса // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 107-110. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Побудовано формули Гаусса з кратними вузлами за степенями монотонної функції. Доведено, що вузли цих формул надають, крім максимального порядку, також мінімум їх похибки.
936030
  Калайда О.Ф. Побудова узагальнених формул чисельного диференціювання та чисельного інтегрування // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 88-94. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  За допомогою узагальнених колокаційних апроксимацій функцій побудовано узагальнені (і, зокрема, матричні та двосторонні) формули чисельного диференціювання та чисельного інтегрування.
936031
  Іващук Н.Л. Побудова узагальненої моделi олiгополiї Курно-Пу та дослiдження стiйкостi її точки рiвноваги / Н.Л. Іващук, Б.В. Гнатів, І.І. Кавалець // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 2 (112). – С. 94-105. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912
936032
  Самсін І. Побудова української моделі адміністративного судочинства: теоретико-практичні проблеми // Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2006. – № 1/2. – С. 18-26.
936033
  Самсін І. Побудова української моделі адміністративного судочинства: теоретико-практичні проблеми // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 10. – С. 3-9. – ISSN 0132-1331
936034
   Побудова універсального ремонтного модуля для локалізації дефектних цифрових радіоелектронних компонентів з використанням електромагнітного методу діагностування у військових ремонтних органах / Лєнков, с.В., М.К. Жердєв, Б.П. Креденцер, С.І. Глухов, П.П. Попов // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 24. – С. 52-58


  У статті пропонується розробка структурної схеми універсального ремонтного модуля для локалізації дефектних цифрових радіоелектронних компонентів типових елементів заміни з використанням електромагнітного методу діагностування у військових ремонтних ...
936035
  Гура Н. Побудова управління витратами підприємств у хімічній галузі / Н. Гура, К. Радченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 14-16. – (Економіка ; Вип. 118). – ISSN 1728-3817


  У статті визначено сутність та значення поняття "управлінський облік", розглянуто дискусійні питання побудови управлінського обліку та його структури. Розглянуто методи обліку витрат на підприємствах хімічної галузі. Обґрунтовано доцільність ...
936036
  Серпенінова Ю.С. Побудова фінансового механізму управління ліквідністю банку : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 2 (92). – С. 159-166 : Рис. – Бібліогр.: 23 назви. – ISSN 1993-6788
936037
  Письменний В. Побудова фіскальної ідеології на основі духовних і моральних цінностей // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 1. – С. 173-182. – ISSN 1818-5754
936038
  Іванюк М.М. Побудова формальних розв"язків класу Lop неоднорідних систем // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 40-42. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Метод характеристичної матриці-функції поширюється на неоднорідні системи диференціальних рівнянь з аналітичними матрицями-коефіцієнтами та правою частиною.
936039
  Мукоєд А.П. Побудова функцій Гріна для шару в теорії пружності / А.П. Мукоєд, Б.М. Шуман // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 136-142. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Використавши інтегральне перетворення Фур"є знайдені в явному вигляді функції Гріна системи рівнянь теорії пружності в переміщеннях для однорідного ізотропного шару.
936040
  Джалладова І.А. Побудова функцій Ляпунова для систем нелінійних диференціальних рівнянь з випадковими коефіцієнтами // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – № 2 (95). – С. 36-42. – (Прикладна математика). – ISSN 0869-6912


  В роботі розглянуто системи неленійних диференціальних рівнянь з випадковими параметрами загального вигляду. Введено поняття L2-стійкості нульового розв`язку. Цей вид стійкості досліджується за допомогою другого методу Ляпунова. В роботі запропоновано ...
936041
  Джалладова І. Побудова функцій Ляпунова для систем різницевих рівнянь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 15-22. – (Кібернетика ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто задачу знаходження квадратичних функцій Ляпунова для системи різницевих рівнянь. Побудовано загальний алгоритм. Детально розглянуто лінійні стаціонарні системи із сталим запізненням. Considered the problem finding of quadratic Lyapunov"s ...
936042
  Валєєв К.Г. Побудова центрального інтегрального многовиду / К.Г. Валєєв, О.Л. Карелова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 96-100. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Знайдено достатні умови існування центрального інтегрального многовиду для систем лінійних диференціальних рівнянь зі змінними коефіцієнтами.
936043
  Жданюк Б.С. Побудова цифрових моделей рельєфу та визначення інших морфометричних параметрів Мізоцького кряжу засобами ГІС // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2012. – Вип. 5. – С. 88-97


  Розглянуто можливості моделювання морфометричних параметрів Мізоцького кряжу (Рівненська область) за допомогою геоінформаційних технологій. Охарактеризовані методологічні підходи, використані для створення цифрових моделей унікальних ...
936044
  Мукоєд А.П. Побудова чисельного алгоритму розв"язування динамічних задач теорії циліндричних оболонок з підкріпленням змінної жорсткості / А.П. Мукоєд, В.Ф. Мейш, Е.А. Штанцель // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 181-186. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Розглядається постановка динамічних задач теорії циліндричних оболонок з дискретним підкріпленням змінної жорсткості. Побудовано чисельний алгоритм розв"язку наведених рівнянь з виділенням особливостей на лініях розривів по просторовим координатам.
936045
  Власюк А.П. Побудова числових конформних відображень багатозв"язних областей складної геометричної форми / А.П. Власюк, Т.А. Дроздовський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 79-88. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409
936046
  Зінько П.М. Побудова явних різницевих схем для неоднорідного рівняння теплопровідності зі змінними коефіцієнтами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 177-181. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Пропонуються нові числові алгоритми розв"язування крайових задач параболічного типу зі змінними коефіцієнтами, які базуються на теорії розв"язуючих операторів Ключові слова: крайова задача, числові алгоритми. On an example of the one-dimensional ...
936047
  Пастухова Н.Л. Побудова якісної національної освіти через моніторингові дослідження // Вісник. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2007. – № 12. – С. 21-23.


  Моніторингові дослідження 2006-2007 навчального року педагогами Донеччини
936048
  Потєхін О. Побудовано на піску: про засади теорії політичного реалізму // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9. – С. 16-21. – (Політичні науки)
936049
  Герасимов О.І. Побудови Вороного та класична теорія моментів у застосуванні до параметризації структури гранульованих матеріалів / О.І. Герасимов, М.М. Худинцев // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2015. – Вип. 19. – С. 170-175 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2311-0899
936050
   Побудувати конкурентоспроможну систему освіти // Педагогічна газета. – Київ, 2015. – Березень - квітень (№ 2). – С. 1


  3 квітня в НАПН України відбулися Загальні збори академії "Про діяльність НАПН України у 2014 році та завдання на 2015 рік".. У їх роботі взяли участь голова Комітету ВРУ з питань науки і освіти Л. Гриневич, перший заступник голови цього Комітету О. ...
936051
   Побуждение к чтению. Как работает «онлайн-абонемент» // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ- Планета". – Санкт-Петербург, 2014. – № 1 (211). – С. 24-25. – ISSN 1727-4893


  В немецких библиотеках читатели берут всё больше электронных книг. Об этих тенденциях рассказывает Франк Симон-Ритц, председатель Союза немецких библиотек
936052
  Марісова Л.Й. Побут - не приватна справа / Л.Й. Марісова, 1960. – с.
936053
  Лущій С. Побут 1920-х років у творах Валер"яна Підмогильного. На матеріалі романів "Місто" і "Невеличка драма" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 2 (695). – С. 44-47. – ISSN 0130-5263


  У статті проаналізовано рецепцію образу міста та окреслено урбаністичні проблеми в прозі В. Підмогильного.
936054
  Прудько В. Побут і дозвілля населення дореволюційної Ніжинщини // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2012. – Вип. 13 (16). – С. 67-74. – (Серія: Ніжинознавчі студії ; № 9). – ISSN 2078-063X
936055
  Панашенко В.В. Побут і звичаї козацької старшини // Українська козацька держава. Витоки та шляхи історичного розвитку : (матеріали 4-тих Всеукр. іст. читань) / НАН України, Ін-т історії України, Черкас. держ. пед. ін-т ; [редкол.: В.А. Смолій та ін.]. – Київ ; Черкаси : Інститут історії України, 1994. – С. 127-132. – ISBN 5-7702-0775-2
936056
  Стичинський І. Побут і культура міста Києва у 1918 році // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 86-87
936057
  Купченко-Гринчук Побут і повсякдення англійської армії в роки Столітньої війни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 26-28. – (Історія ; Вип. 105). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена повсякденному життю англійської армії, дозвіллю, побуту та медичному забезпеченню. The article is devoted to the problem of everyday life in the English army, leisure and medical providing.
936058
  Келембетова В.Ю. Побут і релігійні пережитки / В.Ю. Келембетова. – К, 1974. – 191с.
936059
  Гаврилюк О.Ю. Побут і релігія / О.Ю. Гаврилюк. – Київ, 1964. – 40с.
936060
  Гаврилюк О.Ю. Побут і релігія / О.Ю. Гаврилюк. – Київ, 1968. – 196с.
936061
  Байкін Ф.Ф. Побут і розвиток особи / Ф.Ф. Байкін. – Київ : Знання, 1969. – 47 с. ; 211
936062
  Дрогобицька О. Побут інтелігенції Західної України в умовах радянського політичного режиму (вересень 1939 - червень 1941 рр.) // Народознавчі зошити / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2010. – № 5/6 (95/96), вересень - грудень. – С. 595-602. – ISSN 1028-5091
936063
  Василюк О.Д. Побут й адатне право карачаївців та балкарців у дослідженнях Максима Ковалівського // Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ, 2014. – № 68. – С. 33-47. – ISSN 1682-671Х
936064
  Борисенко М.В. Побут міських мешканців України в 20-30-х роках ХХ століття. Джерелознавчий аспект // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2007. – Т. 18. – С. 201-210.


  Історія Київського університету
936065
  Борисенко М. Побут міських мешканців України в 30-роках ХХ століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 24. – С. 12-18.
936066
  Герасько М.О. Побут населення містечок Чернігово-Сіверщини (друга половина XVIII - середина XIX ст.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Герасько Марина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 235 л. – Додатки: л. 233-235. – Бібліогр.: л. 209-232
936067
  Герасько М.О. Побут населення містечок Чернігово-Сіверщини (друга половина XVIII - середина XIX ст.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Герасько Марина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 14 назв
936068
  Грабовецький В. Побут опришківського загону Олекси Довбуша : наукові записки музею Олекси Довбуша / Володимир Грабовецький ; Івано-Франківський держ. історико-меморіальний музей Олекси Довбуша. – 3-тє вид., доп. – Івано-Франківськ : [Б.в.], 2010. – 36 с. – До 310-річчя уродин. – (Історична Довбушіана у серії коротких видань ; Вип. 6)
936069
  Поріцький А.Я. Побут сільськогосподарських робітників України в період капіталізму / А.Я. Поріцький. – К., 1964. – 139с.
936070
  Заболотна І.М. Побут студентів та викладачів Київського державного університету в повоєнні роки // Соціальна історія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії для гуманітарних ф-тів. – Київ, 2013. – Вип. 9. – С. 33-44. – ISBN 978-617-7107-06-3


  Стаття присвячена побутовим умовам студентів та викладачів КДУ повоєнного періоду (1943-початок 1950-х рр.). Проаналізовано їх потреби в поліпшенні матеріального становища, забезпеченні житлом, акцентується увага на відновленні гуртожитків, створенні ...
936071
  Кругляк М. Побут студентства підросійської України другої половини ХІХ ст. (за матеріалами м. Києва) // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2008. – № 2. – С. 25-30. : Є фото Київського нац. ун-ту ім. Т. Шевченка, будівля Київських вищих жіночих курсів, Київськ. духовгої академіїї. – ISSN 1999-4966


  Є фото КНУТШ, колишних Київських вищих жіночихї курсів, Київської духовної академіїї.
936072
  Ебель А. Побут та дозвілля студентів Київського університету у 1960-х - середині 1970-х років / А. Ебель, О. Панчук // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 39. – С. 124-128


  У статті подається характеристика побутових умов студентства Київського університету, форми його участі у культурному та спортивному житті, а також досліджується рівень матеріального забезпечення. В статье представлена характеристика бытовых условий ...
936073
  Герман З. Побут та звичаї українських матросів у дослідженнях Дмитра Яворницького // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 154-159


  У статті проаналізовані архівні матеріали про побут та звичаї українських матросів, зібрані Д.Яворницьким. В статье проанализированы архивные материалы о быте и обычаях украинских матросов, собранные Д.Яворницким. In the article the archived ...
936074
  Кривоший О. Побут та повсякденність жінок козацького Запорожжя у змісті шкільної історії: вимога часу чи забаганка науковців? // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова. – Київ, 2013. – № 10. – С. 12-17
936075
  Кириловець Д. Побут та умови життя радянських партизан Рівненщини // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 295-298. – ISBN 978-966-171-795-3
936076
  Жеплинський Б. Побут українських священиків в Галичині першої половини XX століття // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2012. – № 5 (107), вересень - жовтень. – С. 939-950. – ISSN 1028-5091
936077
  Кузеля З. Побут українського села й зміни в побуті за останніх 25 літ (1917 - 1942) // Записки наукового товариства ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Париж [та ін.], 1962. – Т. 169 : Збірник на пошану Зенона Кузелі / за ред. В. Янева ; мов. ред. І. Кошелівець. – С. 208-216. – (Праці філологічної та історично-філософічної секцій)
936078
  Кругляк М. Побут українського студентства другої половини XIX ст. // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / МОНУ; Харківський нац. ун-тет ім.В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – Вип. 11. – С. 175-184
936079
  Шворов С.А. Побутова інтелектуальних систем навчання / С.А. Шворов, В.Є. Лукін // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 32. – С. 143-147


  У статті проведено аналіз функціональної структури та обґрунтовано технічні принципи побудови та організації функціонування перспективних інтелектуальних систем навчання на основі використання штучних нейронних мереж. В статье проведен анализ ...
936080
  Лоїк О. Побутова лексика в актових документах XVIII ст. // Мова, свідомість, художня творчість, інтернет у дзеркалі сучасних філологічних студій : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Д. Бєлова та ін. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 189-196. – (Бібліотека інституту філології)


  У статті досліджено побутову лексику актових документів XVIII ст. Встановлено ареали поширення та варіації конкретних лексем на територіях південно-сіхідного й північного наріч, а також простежено спадкоємність цієї лексики в сучасних українських ...
936081
  Колісник І.С. Побутова лексика у творах І.С. Нечуя-Левицького // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 30-32. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
936082
  Бесарабов О. Побутова освітньої системи майбутьнього // Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова та ін. – Київ, 2009. – № 6. – С. 33-37
936083
  Лесенко Г. Побутова чи виробнича травма? Оскарження рішення комісії з розслідування нещасного випадку // Справочник кадровика : Журнал для специалистов кадровых служб / ТОВ "МедіаПро". – Киев, 2006. – № 5. – С. 86-87
936084
  Азізов Гайрат Побутова, асимптотика і зведення спеціальніх розв``язків системи лінійних диференціально-різницевих рівнянь з запізнюючим або відхилюваним аргументом : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Азізов Гайрат; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – Киев, 1993. – 18л.
936085
  Гаврош О.І. Побутовий живопис Закарпаття 1945-1991 років: евольція жанру, тематика, персоналії : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Гаврош Оксана Іванівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
936086
  Пилипюк Л. Побутовий рівень моделі світу у творчості Оноре Бальзака // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 17. – С. 390-399
936087
  Кузьма Ю. Побутовий роман в античності / Ю. Кузьма. – Львів, 1958. – 30 с.
936088
  Борисенко М. Побутові комуни в містах України в 1920-х роках // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 33. – С. 22-26


  У статті аналізуються товариства робітничої молоді та студентів України в 1920-х роках. В статье анализируются товарищества рабочей молодежи и студентов Украины в 1920-х годах. Comradeships of the working young people and students of Ukraine in ...
936089
   Побутові поради.. – К., 1954. – 104с.
936090
  Содомора Павло Андрійович Побутові реалії Гомерової "Одіссеї" у перекладі (на матеріалі українських перекладів поеми) : Дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Содомора П.А. ; КНУТШ. – Київ, 2004. – 190 л. – Додатки: л. 178-190. – Бібліогр.: л. 163-177
936091
  Содомора Павло Андрійович Побутові реалії Гомерової "Одіссеї" у перекладі (на матеріалі українських перекладів поеми) : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.16 / Содомора П.А.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
936092
  Гриценко С. Побутові реалії українців крізь призму запозичень "Лохвицької ратушної книги другої половини XVII ст." // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 35-38. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 22). – ISSN 1728-3817


  Досліджено іншомовну лексику на позначення нових для українців XVI-XVII ст. побутових реалій, проаналізовано її походження, час запозичення та шляхи проникнення в мову-реципієнт. Foreighn lexical units to name new domestic realia in the 16th- 17th ...
936093
  Нагачевський А. Побутові танці канадських українців / Андрій Нагачевський. – Київ : Родовід, 2001. – 188, [3] с. : іл. – Бібліогр.: с. 177-188 та в підрядк. прим. – (Серія української етнографії та культури ; кн. 1). – ISBN 966-7845-01-X
936094
  Треніна А.С. Побутові травми - поспішаємо на допомогу // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 4, квітень. – С. 24 : фото
936095
  Попов В. Побутові умови мешканців українських міст в 1917 - 1920 роках // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2014. – № 1 (86). – С. 45-51. – ISSN 2222-5250
936096
  Назаренко В. Побутові умови та господарство Київського гарнізону у другій половині XVII–XVIII ст. // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 45. – С. 21-26. – ISSN 2309-9356


  В статті аналізуються побутові умови та господарська діяльність особового складу Київського гарнізону у другій половині XVII-XVIII ст. Розглядаються умови проживання російських вояків, з"ясовується їхній майновий стан. Порівнюється побут солдатів та ...
936097
  Гудзенко О. Побутування "пророчої" п"єси на українському літературному грунті 20-х років XX століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 19-21. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 17). – ISSN 1728-3817


  Досліджено антиномію "пророк - антипророк" у контексті української драматургії 20-х pp. XX cm. (творчість І. Дніпровського, Я. Мамонтова, М. Куліша. Доведено, що постать пророка з"являється у п"єсах в зв"язку зі специфічним, романтичним сприйняттям ...
936098
  Івановська О.П. Побутування весільної обрядової на Чернігівщині (друга пол. ХІХ - поч.ХХ ст.) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський університет імені Тараса Шевченка, Філологічний факультет. – Київ, 1996. – Вип. 4. – С. 55-61.
936099
  Заболотна Н.В. Побутування почаївських кириличних стародруків у ХVІІІ-ХІХ ст. на Холмщині та Підляшші (за даними фондів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, Г.В. Боряк, В.І. Попик [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 19. – C. 127-145. – ISBN 978-966-02-7823-3. – ISSN 2222-4203
936100
  Довгань О. Побутування смислу в соціумі як репрезентація актуалізації особистості на тлі бібліотечної справи // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 10. – С. 50-53. – (Історичні науки)
936101
  Брайченко О. Побутування українських традиційних свят родинного циклу в умовах наступу радянської ідеології 70-80-х років XX століття // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2014. – № 4 (350), липень - серпень. – С. 115-127. – ISSN 0130-6936


  Вивчаються особливості трансформацій українcьких традиційних свят родинного циклу в умовах активної пропаганди радянської ідеології.
936102
   Побывав в школе интернате.... – М., 1959. – 142с.
936103
  Джефферс Х. Побывай в Пэррисе и умри = Грубость и жестокость в морской пехоте США / Х. Джефферс, Д. Левитан. – Москва : Воениздат, 1973. – 156с.
936104
  Козюк В.В. Пов"язане кредитування: олігархічний банкінг і фінансова нестабільність // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 8 (249). – С. 38-58. – ISSN 2305-7645
936105
  Зимовець Р. Повага vs солідарність: Ліберальна та комунітаристська стратегії обгрунтування прав людини // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2014. – № 4 : Сучасна модель філософської освіти. – С. 51-66. – ISSN 0235-7941
936106
  Виноградова Р.П. Повага до науки, до праці, до людей // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2008. – № 8


  Академік В.О. Бєліцер (1906-1988) - вчений-біохімік.
936107
  Головань І. Повага і захист гідності людини в Україні: проблеми впровадження європейської моделі / І. Головань, В. Кампо // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2. – С. 163-174. – ISSN 1026-9932
936108
  Щербина Н.С. Повага як складова модерної моделі виховання у працях представників Західної філософії // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 101-103
936109
  Корытин С.А. Повадки диких зверей. / С.А. Корытин. – М., 1986. – 317с.
936110
  Зворыкин Н.А. Повадки животных / Н.А. Зворыкин. – 2-е изд. – Москва-Ленинград, 1934. – 61с.
936111
  Гужва В. Поважати себе // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 13 червня (№ 24). – С. 6
936112
  Саух П. Поважна історія, сучасний авторитет / розмовляв Валерій Костюкевич // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 16 жовтня (№ 193). – С. 8


  Ректор Житомирського державного університету імені Івана Франка професор Петро Саух: "Імплементація Закону "Про вищу освіту" буде значно складнішою, ніж його розробка та прийняття".
936113
  Батурин С. Поважна причина // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2007. – № 8. – С. 6-65. – ISSN 0585-8365
936114
  Кондратюк С.В. Повалення Берлінського муру : наслідки для Німеччини та Європи // Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання; спецвипуск / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ, 2009. – спецвипуск : Європейська перспектива. – С. 104-109. – ISBN 978-966-8878-17-4. – ISSN 1810-5270
936115
  Бабич Н. Повалення чи нова розбудова мовно-культурної Вавилонської вежі в сучасній Україні // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2016. – Вип. 4. – С. 5-14. – ISSN 2413-0923
936116
  Фурман А.А. Повареная соль: пр-во и применение в хим. пром-сти. / А.А. Фурман. – М., 1989. – 271с.
936117
   Поваренная книга С.А.Толстой.. – Тула, 1991. – 75с.
936118
  Иванов А.А. Поваренная соль / А.А. Иванов, П.И. Алексеевский. – Л.-М., 1935. – 72с.
936119
  Дзенс-Литовский Поваренная соль / Дзенс-Литовский, В.А. Иванов. – 2-е изд., перераб. – М., 1965. – 44с.
936120
  Быков Н.Е. и др. Повариантное проектирование разведки многопластиковых нефтяных месторождений / Н.Е. и др. Быков; ё. – М., 1978. – 184с.
936121
  Райнхарт Д.С. Поведелние металлов при импульсивных нагрузках / Д.С. Райнхарт, Д. Пирсон. – М, 1958. – 296с.
936122
  Треус М.Ю. Поведение антилопы канна в Аскании-Нова / М.Ю. Треус. – М., 1983. – 88с.
936123
  Фирсов Л.А. Поведение антропоидов в природных условиях / Л.А. Фирсов. – Л., 1977. – 162с.
936124
  Соловьев Б.С. Поведение атлантическо-скандинавской сельди на различных этапах жизненного цикла : Автореф. дис... канд. биол. наук: / Соловьев Б.С.; Казан. гос. ун-т им. Ульянова-Ленина. Биол.-почв. ф-тет. – Казань, 1965. – 18с. – Бібліогр.:с.17-18
936125
  Вилкайте Р.-К.Ю. Поведение бензолсульфамида и его производных при электроосаждении никеля. : Автореф... канд. хим.наук: 005 / Вилкайте Р.-К. Ю.; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1972. – 16л.
936126
  Осипов Б.С. Поведение беспозвоночных / Б.С. Осипов. – Калининград, 1988. – 62с.
936127
  Федоров А.О. Поведение библиотек в социальных медиа / Андрей Олегович Федоров // Медиатека и мир : научно-практический журнал ; журнал о новых информационно-коммуникационных технологиях в библиотеках / РГБ; Центр библиотечных инновационных технологий РГБ. – Москва, 2013. – № 1. – С. 22-27
936128
  Гринченко В.Ф. Поведение биотита в обстановке гранитизации горных пород северо-западной части Украинского щита. / В.Ф. Гринченко, Т.Н. Агафонова // Минерал. сб. Львов. ун-та, 1982. – вып. 1
936129
  Синилов К.Р. Поведение бойца вне строя / К.Р. Синилов. – М., 1942. – 20с.
936130
  Синютин В.И. Поведение в коллективе / В.И. Синютин. – Ленинград, 1962. – 46 с.
936131
  Карташова Л.В. Поведение в организации : Учебник / Л.В. Карташова, Т.В. Никонова, Т.О. Соломанидина. – Москва : Инфра-М, 1999. – 220 с. – (Высшее образование). – ISBN 5-86225-806-Х
936132
  Даинленко И.И. Поведение вертикальных горноразведочных выработок способом уплотнения грунов взрывом / И.И. Даинленко. – М, 1971. – 22с.
936133
   Поведение водных беспозвоночных: Матер. 4 всес. симп.. – Андропов, 1986. – 139с.
936134
  Кулик Альберт Владимирович Поведение вредной черепашки при оставлении зимовочных станций : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.09 / Кулик Альберт Владимирович; ВНИ зациты растений. – Л., 1978. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
936135
  Дегальцев Ю.Г. и др. Поведение высокотемпературного ядерного топлива при облучении / Ю.Г. и др. Дегальцев. – Москва : Энергоатомиздат, 1987. – 205с.
936136
  Давыдов В.И. Поведение германия при обжиге сульфидных концентратов : Автореф... канд. техн.наук: / Давыдов В.И.; Акад. наук СССР. Ин-т металлургии им. А.А.Байкова. – М., 1959. – 22л.
936137
  Нигментова Р.Ш. Поведение германия при электролизе катодом и при цементации амальгамой цинка : Автореф... канд. хим.наук: / Нигментова Р. Ш.; АН СССР, Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1962. – 15л.
936138
  Ахметов К.М. Поведение гидроокисей и некоторых металлов в растворах щелочи при повышенных температурах : Автореф... канд. хим.наук: 02.070 / Ахметов К.М.; Ташкентский гос. ун-т. – Ташкент, 1970. – 23л.
936139
  Беритов И.С. Поведение голучейпри преодолевании препятствий / И.С. Беритов, М. Ахметели. – Тбилиси, 1941. – 238с.
936140
   Поведение грунтов под действием импульсивных нагрузок. – К., 1984. – 287с.
936141
  Вознесенский Е.А. Поведение грунтов при динамических нагрузках : Учебное пособие для студ. геолог. спец. вузов / Е.А. Вознесенский. – Москва : Московский университет, 1997. – 288с. – ISBN 5-211-03722-7
936142
  Гурова Р.Г. Поведение детей в общественных местах / Р.Г. Гурова. – М., 1959. – 28с.
936143
  Перлова Р.Л. Поведение диких и культурных видов картофеля в разных географических районах Советского Союза / Р.Л. Перлова. – М., 1958. – 239с.
936144
  Баутин Н.Н. Поведение динамических систем вблизи границ области устойчивости / Н.Н. Баутин. – Л.-М, 1949. – 164с.
936145
  Баутин Н.Н. Поведение динамических систем вблизи границ области устойчивости / Н.Н. Баутин. – Изд. 2-е, переработ. и доп. – Москва : Наука, 1984. – 176 с.
936146
  Детьер В. Поведение животных / В. Детьер, Э. Стеллар. – Л, 1967. – 140с.
936147
  Тинберген Нико Поведение животных / Тинберген Нико. – Москва : Мир, 1969. – 192с.
936148
  Шовен Реми Поведение животных / Шовен Реми. – Москва : Мир, 1972. – 487с.
936149
  Хайнд Р. Поведение животных : Синтез этологии и сравнительной психологии / Р. Хайнд. – Москва : Мир, 1975. – 855 с.
936150
  Тинберген Нико Поведение животных / Тинберген Нико. – Москва : Мир, 1978. – 192с.
936151
  Дьюсбери Д.А. Поведение животных / Д.А. Дьюсбери. – Москва : Мир, 1981. – 480с.
936152
  Меннинг О. Поведение животных / О. Меннинг. – М., 1982. – 360с.
936153
  Тинберген Н. Поведение животных / Н. Тинберген. – Москва : Мир, 1985. – 192с.
936154
   Поведение животных в сообществах : Материалі 3 Всес. конференции по поведению животніх. – М.
Т. 2. – 1983. – 304с.
936155
  Стрельников И.Д. Поведение животных во время солнечного затмения / И.Д. Стрельников. – 54-65с.
936156
   Поведение животных и человека: сходство и различия.. – Пущино, 1989. – 223с.
936157
  Панов Е.Н. Поведение животных и этологическая структура популяций. / Е.Н. Панов. – Москва : Наука, 1983. – 423с.
936158
  Мак-Фарленд Поведение животных. : психобиология, этология и эволюция / Мак-Фарленд. – Москва : Мир, 1988. – 518с. – ISBN 5-03-001230-3
936159
  Алексеров М.А. оглы Поведение замещенных алкоси -В-кетоэфиров в реакции В-элименирования : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Алексеров М. А. оглы ; АН СССР, Ин-т орган. хим. – Москва, 1973. – 13 с.
936160
   Поведение золота в зоне окисления золото-сульфидных месторождений. – М., 1958. – 268с.
936161
  Моисеенко В.Г. Поведение золота и серебра при осадконакоплении, вулканизме и метаморфизме / В.Г. Моисеенко, М.А. Михайлов, В.Г. Сахно. – Новосибирск : Наука, 1974. – 102с.
936162
   Поведение и биоакустика дельфинов.. – М., 1978. – 199с.
936163
  Тихонов Александр Васильевич Поведение и биоакустика птиц / Тихонов Александр Васильевич, Э.Д. Моренков, С.Ю. Фокин. – Москва : МГУ, 1988. – 198с.
936164
  Силантьева К.Г. Поведение и его механизмы / К.Г. Силантьева. – Екатеринбург, 1992. – 133с.
936165
  Корытин С.А. Поведение и обоняние хищных зверей / С.А. Корытин. – М., 1979. – 222с.
936166
  Исаев М.Р. Поведение и пробой кремния и кремниевых электронно-дырочных переходов в сильных электрических полях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Исаев М.Р.; Азерб. гос. ун-тет. – Баку, 1967. – 18л.
936167
   Поведение и распределение молоди рыб. – М., 1984. – 152с.
936168
  Марищук В.Л. Поведение и саморегуляция человека в условиях стресса : [учеб. пособие] / Марищук В.Л., Евдокимов В.И. – Санкт-Петербург : Сентябрь, 2001. – 260с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 255-257. – ISBN 5-94234-007-2
936169
  Рейзинь Л.Э. Поведение интегральный кривых системы дифференциальных уравнений вблизи особой точки в многомерном пространстве. / Л.Э. Рейзинь, 1958. – [14] с.
936170
  Лукашевич Н.А. Поведение интегральных кривых "в целом" некоторых систем обыкновенных дифференциальных уравнений при наличии особой точки типа "центр". : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Лукашевич Н.А.; АН СССР. Объед. совет Ин-та физики, ин-та матем и вычислит. техники и Отд. твердого тела и полупроводник. – Минск, 1962. – 8л.
936171
  Потлов В.В. Поведение интегральных кривых однородного дифференциального уравнения.. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Потлов В.В.; МП РСФСР. Москов. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1961. – 7л.
936172
  Калныня Даце Андреевна Поведение интераций в окрестности неподвижной точки при случайных возмущениях параметров : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Калныня Даце Андреевна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 15 с.
936173
  Калныня Даце Андреевна Поведение интераций в окрестности неподвижной точки при случайных возмущениях параметров. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Калныня Даце Андреевна; Латвийский гос. ун-т им. Петра Стучки. – Рига, 1983. – 113л. – Бібліогр.:л.111-113
936174
  Гардашук Т.В. Поведение как предмет междисциплинарных биологических исследований // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Лыбидь, 1990. – Вып. 73 : Методологические проблемы комплексных и междисциплинарных исследований
936175
  Александров Я В. Поведение клеток и внутриклеточных структур / Я В. Александров, . – Москва, 1975. – 63с.
936176
  Степанов Г.В. Поведение конструкционных материалов в упругопластических волнах нагрузки / Г.В. Степанов. – К, 1978. – 111с.
936177
  Баскин Л.М. Поведение копытных животных / Л.М. Баскин. – М., 1976. – 296с.
936178
   Поведение лантаноидов при формировании месторождения Иультин (Чукотка) / Ю.А. Попова, А.Ю. Бычков, С.С. Матвеева, Т.М. Сущевская // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 12. – С. 1124-1129 : рис., табл. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 0016-7525
936179
  Савич П. Поведение материалов при высоких давлениях / П. Савич. – Киев : Наукова думка, 1976. – 263 с.
936180
  Захарчук Н.Ф. Поведение меди, кадмия, свинца, висмута и сурьмы на стационарном ртутном электроде : Автореф... канд. хим.наук: 071 / Захарчук Н.Ф.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Хим. фак. – Алма-Ата, 1969. – 23л.
936181
  Скопенко В.В. Поведение металлического кобальта в диметилформамидном растворе тиоцианата аммония / В.В. Скопенко, В.Н. Кокозей, Н.Д. Невесенко // Докл. АН УССР. Сер. Б. – № 4
936182
  Банди Ф.П. Поведение металлов при высоких температурах и давлениях = Behavior of metals at high temperatures and pressures / F.P. Bundy, H.M. Strong. New York, London, 1962 / Ф.П. Банди, Г.М. Стронг ; Пер. с англ. А.Р. Кутсара, под ред. И.Н. Богачева : Металлургия, 1965. – 60 с. – Пар. тит. стр. на англ. яз. – Библ.: с. 56-59
936183
  Шапошникова Н.А. Поведение метана в газовом разряде с электролитным электродом. : Автореф... Канд.хим.наук: / Шапошникова Н.А.; Казан.хим.-технол.ин-т. – Казань, 1952. – 8л.
936184
   Поведение млекопитающих: Сб. ст.. – М., 1977. – 291с.
936185
  Кушнаренко А.И. Поведение молоди рыб у сетного полотна : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.10 / Кушнаренко А.И.; Ростов. гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1972. – 23л.
936186
  Крушинская Н.Л. Поведение морских млекопитающих / Н.Л. Крушинская, Т.Ю. Лисицына. – М., 1983. – 336с.
936187
  Мовсесян С.Н. Поведение мужских гамет у Rudbeckia sullivanti / С.Н. Мовсесян, 1963. – С. 43-47. – Отд. оттиск.
936188
  Аветисян А.Г. Поведение напряжений вблизи края поверхности контакта составного тела в некоторых плоских задачах теории упругости : автореф. ... канд. физ.-мат. наук: 01.02.04 / Аветисян А.Г. ; Казан. гос. ун-т им. В.И. Ульянова-Ленина. – Казань, 1978. – 16 с.
936189
   Поведение насекомых : сб. ст. – М., 1984. – 140с.
936190
   Поведение насекомых как основа для разработки мер борьбы с вредителями сельского и лесного хозяйства.. – К., 1975. – 215с.
936191
  Титаева Н.А. Поведение некоторых естественных радиоактивных элементов в процессе современного континентального осадконакопленя Южной Якутии : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Титаева Н. А.; МГУ, Геол. фак. , Каф. геохим. – М., 1968. – 22л.
936192
  Токбергенов Д.Б. Поведение некоторых жестко-вязкопластических конструкций при динамических нагружениях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Токбергенов Д.Б.; АН КазССР. Объед. учен. совет отд. физ.-мат. наук. – Алма-Ата, 1973. – 10л.
936193
  Гуляев А.В. Поведение некоторых интегралов в области неаналитичности. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 001 / Гуляев А.В.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1970. – 8л. – Бібліогр.:с.6-8
936194
  Волкова Людмила Алексеевна Поведение некоторых рыб Байкала в условиях различной освещенности : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.10 / Волкова Людмила Алексеевна; МВ ССО РСФСР. Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1973. – 28л.
936195
  Попов А.Ф. Поведение некоторых функциональных рядов вблизи границы области сходимости. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 002 / Попов А.Ф.; Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1972. – 11л.
936196
  Белослюдова Т.М. Поведение непредельных соединений на платине в жидкой фазе : Автореф... канд. хим.наук: / Белослюдова Т.М.; Казахский гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1966. – 20л.
936197
  Кипятков В.Е. Поведение общественных насекомых. / В.Е. Кипятков. – М., 1991. – 62с.
936198
  Снхчян Г.Л. Поведение одних и тех же сортов и гибридов винограда в различных климатических условиях : Автореф... канд. биол.наук: / Снхчян Г.Л.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1966. – 23л.
936199
  Шапиев К.Ш. Поведение оптимальных траекторий замкнутых линейных моделей производства. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Шапиев К.Ш.; АН СССР.Сиб.отдел.Совет.матем.секции Объед.учен.совета по физ-мат.и техн.наукам. – Новосибирск, 1968. – 9л. – Бібліогр.:с.9
936200
  Коваленко В.Ф. Поведение перенормированных фейнмановских амплитуд при масштабных преобразованиях / В.Ф. Коваленко. – К, 1972. – 22с.
936201
  Коваленко В.Ф. Поведение перенормированных фейнмановских амплитуд при масштабных преобразованиях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.041 / Коваленко В.Ф.; АН УССР. Ин-тут матем. – К., 1972. – 12л.
936202
   Поведение пестицидов и химикатов в окружающей среде.. – Л, 1991. – 431с.
936203
  Олейникова В.А. Поведение платиновых электродов при эликтролизе карбонатных расплавов : Автореф... канд. хим.наук: / Олейникова В. А.; Урал. филиал АН СССР, Ин-т электрохим. – Свердловск, 1969. – 20л.
936204
   Поведение платины в системах Pt-C-S+_Fe-H2O при 200-400С и Робщ=1кбар по результатам экспериментов / Л.П. Плюснина, Т.В. Кузьмина, Г.Г. Лихойдов, Н.Н. Баринов // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 7. – С. 579-588 : рис., табл. – Библиогр.: с. 587-588. – ISSN 0016-7525
936205
  Шитов Николай Александрович Поведение полимеров при одноносном растяжении в связи с кинетикой развития микротрещин : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Шитов Николай Александрович; МГУ. – М., 1983. – 19л.
936206
   Поведение породообразующих и редкоземельных элементов при постмагматическом изменении кимберлитов / В.Б. Василенко, Л.Г. Кузнецова, В.А. Минин, А.В. Толстов; В.Б. Василенко и др. // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 1. – С. 82-100 : рис., табл. – Библиогр.: с. 98-100. – ISSN 0016-7886
936207
  Энджел Д.Ф. Поведение потребителей / Д.Ф. Энджел, БлэкуэллР.Д, П.У. Миниард. – Санкт-Петербург : Питер, 1999. – 768c. – (Теория и практика менеджмента). – ISBN 5-314-00093-8
936208
  Зозулев А.В. Поведение потребителей : Учебное пособие / А.В. Зозулев. – Киев : Знання, 2004. – 364с. – ISBN 966-8148-31-2
936209
  Шевченко Д.А. Поведение потребителей: теория и практика (часть 1) // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2012. – Т. 14, вып. 3 (73/74). – С. 158-172. – ISSN 1606-951Х
936210
  Портной Х.А. Поведение пределов неопределенности при регулярных преобразованиях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Портной Х.А.; ДГУ. – Днепропетровск, 1950. – 8л.
936211
  Лаптев С.А. Поведение при больших значениях времени решения задачи Коши для одномерного волнового уравнения с переменным потенциалом : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.02 / Лаптев С. А.; АН СССР, Ин-т матем. – Москва, 1976. – 11л. – Бібліогр.:с.11
936212
   Поведение приматов и проблемы антропогенеза. – М., 1991. – 99с.
936213
  Синякова Е.Ф. Поведение примесей благородных металлов при фракционной кристаллизации Cu-Fe-Ni-сульфидных расплавов, содержащих As и Co / Е.Ф. Синякова, В.И. Косяков // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 10. – С. 1374-1400 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1397-1400. – ISSN 0016-7886
936214
   Поведение радиоактивных элементов в геологических процессах.. – М., 1978. – 143с.
936215
   Поведение радионуклидов в природных и полу-природных экосистемах : Заключит.отчет:Совмест.эксперим.проект N 5. – Чорнобильі : Чорнобильінтерінформ, 1996. – 142с. – ISBN 928275197Х
936216
  Уткин В.И. Поведение радона при подготовке геодинамических процессов / В.И. Уткин, А.К. Юрков // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 1. – С. 122-133 : Рис., табл., карти. – Бібліогр.: с. 133. – ISSN 0203-3100
936217
  Булавин Л.А. Поведение раствора вблизи двойной критической точки // Физика жидкого состояния, 1990. – №18


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
936218
  Мэтир Ф. Поведение ребенка / Ф. Мэтир. – М., 1926. – 235с.
936219
  Балитинов М.А. Поведение решений в целом одной нелинейной системы дифференциальных уравнений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 003 / Балитинов М.А.; АН БССР. – Минск, 1968. – 8л.
936220
  Вержбинский Г.М. Поведение решений некоторых эллиптических краевых задач в областях с нерегулярной границей. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 003 / Вержбинский Г.М.; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1968. – 12л. – Бібліогр.:с.10-12
936221
  Швитра Д.И. Поведение решений нелинейных дифференциальных уравнений о последействием на границе области устойчивости : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.02 / Швитра Д. И.; АН БССР, отд. физ. мат. наку. – Вильнюс, 1974. – 19л.
936222
  Иванов Л.А. Поведение решений эллиптических краевых задач при вариации областей. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Иванов Л.А.; Воронеж. гос. ун-тет им. Лен. комсомола. – Воронеж, 1973. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
936223
   Поведение рудных элементов в окисленных хлоридных и карбонатно-хлоридно-сульфатных гетерофазных флюидах Cu-Mo(Au)-порфировых месторождений (по экспериментальным данным) / А.А. Боровиков, Т.А. Бульбак, А.С. Борисенко, А.Л. Рагозин, С.В. Палесский // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 3. – С. 557-570 : рис., табл. – Библиогр.: с. 568-570. – ISSN 0016-7886
936224
   Поведение рудогенных элементов в опорных профилях выветривания: Сб. науч. тр.. – Новосибирск, 1982. – 148с.
936225
   Поведение рыб в зоне гирдотехнических сооружений.. – М., 1967. – 156с.
936226
  Малинин Л.К. Поведение рыб в разных экологических ситуациях. (Телеметр. исследования в природе и эксперименте) : Автореф... канд. биол.наук: 100 / Малинин Л.К.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1970. – 25л.
936227
  Дус Джол Поведение самонастраивающихся регуляторов / Дус Джол. – М., 1963. – 28с.
936228
  Бернотене Г.Ю. Поведение сахарина и фталимида в элелектролитах никелирования типа Уоттса. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.05 / Бернотене Г.Ю.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1974. – 24л.
936229
  Хамудханова Ш. Поведение свинцового анода в щелочных растворах. : Автореф... Канд.хим.наук: / Хамудханова Ш.; АНд Узб.ССР.Ин-т химии. – Ташкент, 1953. – 12л.
936230
   Поведение систем в случайных средах.. – К., 1972. – 103с.
936231
   Поведение систем в случайных средах.. – К., 1975. – 66с.
936232
   Поведение систем в случайных средах.. – К., 1976. – 61с.
936233
   Поведение систем в случайных средах.. – Киев, 1977. – 83с.
936234
   Поведение систем в случайных средах: Сб. ст.. – Киев, 1979. – 95с.
936235
  Мараховский В.Б. Поведение систем взаимодействующих автоматов : Автореф... канд. техн.наук: 255 / Мараховский В.Б.; АН СССР. Центр. экон.-матем. ин-т. – Л., 1969. – 25л.
936236
  Бергман Е. Поведение собак / Е. Бергман. – М, 1986. – 209с.
936237
   Поведение стали при циклических нагрузках.. – М., 1983. – 568с.
936238
  Гордиенко Б.А. Поведение стержней и цилиндрических оболочек при осевом ударе : Автореф... канд. техн.наук: / Гордиенко Б. А.; МАИ. – М., 1969. – 7л.
936239
  Воронцова И.П. Поведение стохастических автоматов с переменной структурой в случайных средах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Воронцова И.П.; АН СССР. Центр. экон.-матем. ин-т. – Л., 1966. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
936240
  Куров И.Е. Поведение твердых тел при упруго-пластическом деформировании с позиций атомно-молекулярного строения. / И.Е. Куров, А.И. Сидорова. – Горький, 1976. – 83с.
936241
  Камунтавичене И.Ю. Поведение тиомочевины, некоторых ее производных и вторичных добавок в сернокислом электролите меднения : Автореф... канд. хим.наук: 074 / Камунтавичене И.Ю.; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1972. – 20л.
936242
  Дворак Александр Владимирович Поведение траекторий в окрестности грубых инвариантных тороидальных мноообразий динамических систем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Дворак Александр Владимирович; АН УССР. Ин-т математики. – К., 1977. – 12л.
936243
  Панов А.М. Поведение траекторий систем разностных уравнений в окрестности особой точки. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Панов А.М.; МВ и ССО СССР. Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1959. – 6л. – Бібліогр.:с.6
936244
  Рещикова Л.М. Поведение упругих свойств, поглощения и других физических свойств в области фазового перехода типа смещения в KMnF3 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 057 / Рещикова Л.М.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т физики им. Л.В.Киренского. – Красноярск, 1970. – 16л. – Бібліогр.:с.16
936245
  Черников А.А. Поведение урана в зоне гипергенеза / А.А. Черников. – М., 1981. – 207с.
936246
  Вендельштейн Е.Г. Поведение функциональных производных ряда фурана и фуранидина в условиях реакции превращения гетероциклов : Автореф... канд. хим.наук: / Вендельштейн Е.Г.; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1950. – 4 л.
936247
  Байрамов С Поведение характеристик некоторых дифференциальных уравнений вблизи особых точек в трехмерном пространстве и на плоскости в целом : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Байрамов С ; Самарк. гос. ун-т. – Самарканд, 1969. – 9 с.
936248
  Лекохмахер Светлана Семеновна Поведение хелатных соединений металлов в животном организме : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.01 / Лекохмахер Светлана Семеновна; АН СССР. Уральск. науч. центр. Ин-т экологии растений и животных. – Свердловск, 1975. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
936249
  Тинсли Ион Поведение химических загрязнителей в окружающей среде / Тинсли Ион. – Москва : Мир, 1982. – 280с.
936250
  Титлянова А.А. Поведение цезия в почвах и слоистых минералах и накопление его растениями : Автореф... канд. биол.наук: / Титлянова А. А.; Урал. филиал АН СССР, Ин-т биол. – Свердловск, 1963. – 28л.
936251
  Таксар И.М. Поведение частицы со спинок 3/2 в однородном поле и в центрально-симметричном электрическом поле : Автореф... кандид. физ.-мат.наук: / Таксар И.М.; Физический институт Академии наук СССР им. П.Н.Лебедева. – М., 1950. – 5л.
936252
  Цур-Штрассен Поведение человека и животных в новом освещении. / Цур-Штрассен. – Л., 1925. – 71с.
936253
  Медвидь Артур Петрович Поведение электронно-дырочной плазмы антимонида индия в скрещенных электрическом и магнитном полях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Медвидь Артур Петрович; Вильнюсский гос. университет. – Вильнюс, 1979. – 16л.
936254
  Исхаков И.Ф. Поведение элементарных частиц в эйнштейновском гравитационном поле : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Исхаков И.Ф.; МГУ. Физ. ф-тет. Каф. теории физики. – Москва, 1972. – 6л. – Бібліогр.:с.6
936255
  Никифоров А. Поведенческая макроэкономика: на пути к новому синтезу? / А. Никифоров, О. Антипина // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 12. – С. 88-103. – Библиогр.: 33 назв. – ISSN 0042-8736
936256
  Акерлоф Дж. Поведенческая макроэкономическая теория и макроэкономическое поведение // Экономический вестник ЭКОВЕСТ : Научный журнал / Институт приватизации и менеджмента. – Минск, 2004. – Вып. 4, № 2. – С. 188-228. – ISBN 5-94716-027-7
936257
   Поведенческая оценка: концепция поведенческих финансов и ее применение в оценке бизнеса / М. Федотова, В. Плескачевский, В. Рутгайзер, А. Будицкий // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 5. – С. 104-117. – ISSN 0042-8736
936258
  Лучникова Е.М. Поведенческая резистентность насекомых к синтетическим инсектицидам, ее изменчивость и наследование : Автореф... канд. биолнаук: / Лучникова Е.М.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1965. – 18л.
936259
  Лучникова Е.М. Поведенческая резистентность насекомых к синтетическим инсектицидам, ее изменчивость и наследование. : Автореф... канд. биол.наук: / Лучникова Е.М.; ЛГУ. – Л., 1965. – 18л.
936260
  Ельцов Ю.В. Поведенческие финансы и прогнозирование валютного рынка // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2010. – № 12. – С. 18-29. – ISSN 2074-6040


  Комплексное взаимодействие различных научных дисциплин – поведенческих финансов и традиционной финансовой теории – существенно расширяет возможности исследования современного финансиста. В статье рассмотрены две фундаментальные поведенческие модели ...
936261
  Грицюк Наталія Романівна Поведінка 137 Сs в природних і напівприродних агроландшафтах Полісся та іх класифікація за ступенем радіоекологічної небезпеки : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.16 / Грицюк Наталія Романівна; Мін-во аграрної політики України. Укр. науково-дослідний ін-тут сільськогосп. радіології. – Київ, 2003. – 155 л. + Додатки: л. 132 - 155. – Бібліогр.: л.116 - 132
936262
  Грицюк Наталія Романівна Поведінка 137 Сs в природних і напівприродних агроландшафтах Полісся та іх класифікація за ступенем радіоекологічної небезпеки : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.16 / Грицюк Н.Р.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 15 назв
936263
  Чайченко Г.М. Поведінка і психіка тварин : Навчальний посібник / Г.М. Чайченко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2000. – 200с. – ISBN 966-594-157-7


  Традиційний для цієї науки матеріал подано на рівні новітніх досягнень науки із застосуванням термінології найновіших міжнародних номенклатур у галузі фізіології та суміжних наук. Підручник для студентів біологічних спеціальностей вищих навчальних ...
936264
  Капінус Л.В. Поведінка Інтернет-споживачів у соціальних мережах / Л.В. Капінус, Н.П. Скригун, К.Ю. Семененко // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2015. – № 7/8 (1). – С. 75-77. – ISSN 1728-6220


  У статті уточнено поняття "поведінка споживачів у соціальних мережах", виявлено найпопулярніші онлайн-спільноти в європейському та українському Інтернет-сегментах. Визначено основні тенденції поведінки Інтернет-користувачів у соціальних мережах, а ...
936265
  Барабаш О.О. Поведінка людини: підходи до розуміння // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – С. 4-8. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499


  Проаналізовано співвідношення понять "поведінка" та "діяльність". Названо та охарактеризовано основні підходи до розуміння поняття "поведінка" людини.
936266
   Поведінка механічних характеристик нанооб"емів іонних кристалів / В.А. Макара, С.М. Дуб, Г.В. Весна, В.Ю. Горячова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 507-513. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Проведені дослідження специфіки пружно-пластичного переходу при деформуванні наообластей кристалів КСІ та NaCl методом наноіндентування. Вивчено вплив густини дислокацій на основні механічні характеристики. Експериментально встановлено зміну параметрів ...
936267
  Чернишук С.Б. Поведінка мікро- і макродомішок в нематичному рідкому кристалі : Автореф...канд.фіз.-мат. наук: 01.04.02 / Чернишук С.Б.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 20с. – Бібліогр.:с.16-17
936268
  Чернишук Станіслав Борисович Поведінка мікро і макродомішок в нематичному рідкому кристалі : Дис.... канд.фізико-математ. наук: 01.04.02 / Чернишук Станіслав Борисович; НАНУ. Ін-тут фізики. – Київ, 2002. – 150 л. – Бібліогр.: л.132-150
936269
  Биконя С.Ф. Поведінка монополій в умовах перехідної економіки : державне регулювання // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 5. – С. 4-14 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв
936270
  Андрусяк Василь Поведінка населення в умовах високої задимленості від пожеж, викликаних горінням нафтопродуктів та інших вогненебезпечних речовин // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 9, вересень. – С. 19 : фото
936271
  Пилипенко В. Поведінка населення за ринкових умов: соціологічний аналіз // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2006. – № 6. – С. 48-51
936272
  Ліпич Л. Поведінка населення на ринку продовольчих товарів // Регіональна економіка : Науково-практичний ж-л / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2002. – № 2. – С.124-133. – ISSN 1562-0905
936273
   Поведінка показника заломлення неоднорідного розчину метанол-гексан вздовж лінії максимумів градієнта показника заломлення / О.Д. Альохін, М.П. Крупський, Ю.Л. Остапчук, Є.Г. Рудніков // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 444-447. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Рефрактометричним методом досліджено оптичні характеристики розчину метанол-гексан: градієнт показника заломлення dn/dz вздовж межі поділу фаз (T
936274
  Охріменко Б.А. Поведінка радіальних хвильових функцій валентних електронів іона Т1(+3) у кристалічному полі / Б.А. Охріменко, Д.Ю. Старков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 363-370. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Запропоновано нову модель врахування поля кристалічної решітки. В запропонованій моделі усунено недоліки, присутні в попередніх моделях. Розраховані радіальні хвильові функції вільного іона Тl(3) та у решітці КСl з конфігураціями зовнішньої електронної ...
936275
  Мудрак Р.П. Поведінка споживапча як чинник продовольчої безпеки домогосподарства // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Київ, 2014. – № 3/4 (1). – С. 27-30. – ISSN 1728-6220
936276
  Козин Л. Поведінка споживачів в системі сталого маркетингу: напрямки трансформації // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2017. – Вип. 1. – С. 126-135. – ISSN 2410-0919
936277
  Козьменко О. Поведінка страхових компаній на інвестиційному ринку: досвід України та Німеччини / О. Козьменко, В. Роєнко // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 11 (213). – С. 30-36 : Табл., рис. – Бібліогр.: 24 назв.
936278
   Поведінка стресованих щурів в суок-тесті за умов вживання адіахрому / І. Тубальцева, М. Макарчук, В. Хиля, Н. Горбуленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С.26- 27. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Досліджено поведінкову активність щурів у суок-тесті після дії двох послідовних стрес-факторів за умов вживання біофлавоноїду адіахрому. Показано, що при повторному стресовому впливі спостерігається значне пригнічення локомоторної та дослідницької ...
936279
  Полішко Олексій Миколайович Поведінка циліндричних оболонок в рідині при дії локального імпульсного випромінювання : Автореф... канд. техн.наук: 05.23.17 / Полішко Олексій Миколайович; Придніпровська державна академія будівництва та архітектури. – Дніпропетровськ, 1994. – 25л.
936280
  Гарасимів Т.З. Поведінка як діяльність: соціально-правовий вимір особитості / Т.З. Гарасимів, М.В. Базарник // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 845. – С. 340-344. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
936281
  Бобух І. Поведінкова економіка та сталий розвиток: ключові аспекти взаємозв"язку // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2016. – № 6 (356), червень. – С. 4-8. – ISSN 1810-3944
936282
  Радченко Д.М. Поведінкова економіка як інструмент маркетингової діяльності // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т. – Київ, 2016. – № 4 (179). – С. 56-60
936283
   Поведінкова реакція на стресс у щурів із різним соціальним статусом / В. Пахольченко, І. Тубальцева, Є. Тукаленко, М. Макарчук // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 320-326. – (Серія біологічна ; вип. 64). – ISSN 0206-5657
936284
  Макарчук М.Ю. Поведінкове тестування змін нюхової чутливості у щурів після периферичної деолфактації та олфактобульбектомії / М.Ю. Макарчук, Л.С. Ритікова // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 119-128. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 2)


  Запропонована методика поведінкового тестування нюхової чутливості у дрібних лабораторних тварин. Застосування методики для визначення змін нюхової чутливості у білих щурів-самців після периферичної та центральної деолфактації виявлено, що нюхова ...
936285
  Кудря Я.В. Поведінковий аспект управління корпоративними підприємствами : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 1. – С. 41-47 : Табл., рис. – Бібліогр.: 40 назв. – ISSN 1993-6788
936286
  Підвисоцький Я.В. Поведінковий та подієвий аспекти створення та функціонування гібридних фінансових інструментів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 2). – С. 160-167


  У статті представлено підхід до створення гібридних фінансових інструментів, а також проаналізовано поведінковий та подієвий механізми логічного поєднання сукупності прав та зобов"язань для учасників комерційних контрактів. Подані розрахунки прибутку ...
936287
  Маркова А. Поведінкові акти чорного та співочого дроздів на місцях водопою / А. Маркова, В. Серебряков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 33-38. – (Біологія ; вип. 2 (70)). – ISSN 1728-3817


  Агресія має важливі наслідки для екологічних процесів та еволюційних стратегій поведінки. Наводяться дані стосовно прояву агресії чорним та співочим дроздами в природних умовах та території з вираженим антропогенним впливом на водопої у гніздовий ...
936288
  Капелюш А.А. Поведінкові аспекти низької ефективності податкових реформ в Україні / А.А. Капелюш, Л.А. Задорожня // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Вищ. навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Єрмошенко М.М., Бурлака Г.Г., Базилюк А.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (190). – C. 166-171. – ISSN 1993-6788
936289
  Волошин М. Поведінкові грошові потоки депозитного портфеля банку / Микита Волошин // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 1 (128). – С. 51-58 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1605-2005
936290
  Хавкіна Л.М. Поведінкові девіації в рекламі в аспекті корелювання з міфологічними мотивами ініціації та порушення табу // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 14


  Статтю присвячено дослідженню оригінальних концепцій та девіацій як міфологізованих категорій рекламного креативу й визначенню основних типів і функціональних різновидів поведінкових девіацій у сучасному українському рекламному міфі. The article is ...
936291
  Мельник Я. Поведінкові маркери особистості військовослужбовця при переживанні ним внутрішньоособистісного конфлікту / Я. Мельник, А. Беспалько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 33-38. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (37)). – ISSN 1728-3817


  У статті викладено результати теоретичного дослідження сутності внутрішньоособистісного конфлікту та визначено поведінкові маркери особистості військовослужбовця при переживанні ним зазначеного психологічного феномену. Стан внутрішньоособистісного ...
936292
  Афанасьєва О.М. Поведінкові стереотипи у комунікативному аспекті // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 62. – С. 122-129
936293
  Федоренко М.В. Поведінкові стратегії аплікантів на ринку праці України // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 263-264
936294
  Галицький В.М. Поведінкові стратегії на ринку праці України / В.М. Галицький, Ю.О. Привалов, Г.І. Чепурко; Благодійний фонд "Інтелектуальна перспектива". – Київ : Фоліант, 2005. – 227с. – ISBN 966-8474-28-7
936295
  Щербатюк Б.А. Поведінкові та діяльнісні аспекти мовленнєвої комунікації // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц.та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2011. – Вип. 18. – С. 287-300


  У статті розглянуто мовленнєві комунікативні дії у двох ракурсах: як елементи соціальної поведінки та як системні компоненти спільної діяльності людей. Проаналізовано залежність практичної ефективності соціальної взаємодії від досягнення комунікативних ...
936296
   Поведінкові типи в українському соціокультурному середовищі: історичний досвід та аналіз тенденцій : збірник наукових праць за результатами міжнародної наукової конференції, 25 жовтня 2007 року. – Київ : Київський університет, 2007. – 383 с. – ISBN 966-439-004-6
936297
  Корнєєв В. Поведінкові фінанси та інвесування в експолярній економіці // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2009. – № 3. – С. 40-49. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 1811-3141
936298
  Кізима Т. Поведінкові фінанси у концепціях класичної та інституціональної теорій // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 3. – С. 7-17 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1818-5754
936299
  Аннинский Л. Повезло ли России с Ельциным? // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецпроект / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 10 : ГРУ :вехи истории. – С. 43-46. – ISSN 0235-7089
936300
  Черевичный П.Т. Повеление интегральных кривых в окрестности особой точки одного дифференциального уравнения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Черевичный П.Т.; Объед. уч. совет ин-тов матем., кибернетики и Глав. астроном. обсерватории АН УССР. – К., 1963. – 16л.
936301
   Повелители каменных джунглей // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 3 (2834). – С. 20-21 : Фото
936302
  Кристя З.С. Повелители компьютеров / З.С. Кристя. – М, 1991. – 46с.
936303
   Повелители кофе // Вокруг света : научно-популярный журнал. – Москва, 2005. – № 12. – С. 8-9 : Фото
936304
  Муркок М. Повелители мечей: Хроника Корума / М. Муркок. – Ленинград, 1991. – 380с. – ISBN 5-7183-0002-X
936305
   Повелители стратегических.. – М., 1972. – 144с.
936306
  Вайс М. Повелителі брехні: інформація, культура та гроші на службі Кремля / М. Вайс, П. Померанцев // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2014. – Вересень - Жовтень, (число 9/10). – С. 9-12
936307
  Голованенко Володимир Повелитель блискавок // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 12 (137). – С. 26-30 : Фото
936308
  Голованенко В. Повелитель блискавок // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 12 (137). – С. 26-30.


  Нікола Тесла.
936309
  Муркок М. Повелитель бурь. Хроника черного меча / Майкл Муркок ; [сост. : Павловский И.Л. ; пер. Иванова А.Т.]. – [Донецк : Донеччина], 1992. – 535, [1] с. : ил. – На обл. указ. авт. и загл. серии. – (Миры фантастики ; Т.4). – ISBN 5-86938-014-6
936310
   Повелитель демонов ночи.. – М., 1969. – 256с.
936311
  Шаховская Н.Д. Повелитель молний / Н.Д. Шаховская, М.В. Шик. – М, 1968. – 174с.
936312
  Голдинг У. Повелитель мух / У. Голдинг. – М., 1990. – 215с.
936313
  Голдинг Уильям Повелитель мух // Повести. : Пер.с англ. / Уайт Патрик. – Москва : Панорама, 1999. – С.197-368. – (Библиотека "Лауреаты Нобелевской премии"). – ISBN 5-85220-573-7
936314
  Голдинг Уильям Повелитель мух : Роман / Голдинг Уильям. – Санкт-Петербург : Азбука, 2000. – 268с. – (Азбука-классика). – ISBN 5-267-00183-Х
936315
  Голдинг В. Повелитель мух / В. Голдинг; Пер. с англ. Л.А.Василенко. – Киев : Просвіта, 2000. – 168с. – (Библиотека школьника). – ISBN 966-7115-08-9
936316
  Навольнева И. Повелитель мух // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2008. – № 37. – С. 72-74.


  Художник Демієн Херст
936317
  Фролов И.А. Повелитель рек / И.А. Фролов. – Москва, 1952. – 212с.
936318
  Зорин В.Н. Повелитель случайностей / В.Н. Зорин. – Калининград, 1980. – 248с.
936319
  Желязны Р. Повелитель снов / Р. Желязны. – М, 1991. – 145с.
936320
  Юрьев З.Ю. Повелитель эллов / Юрьев З.Ю. – Москва, 1988. – 349 с.
936321
  Лу П. Повелительница кукол // Караван историй. – Москва, 2004. – № 2. – С. 69-83. – ISSN 1560-4233


  Мадам Тюссо
936322
  Нинуа Г.А. Повелительное наклонение в грузинском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Нинуа Г. А.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1968. – 21л.
936323
  Пазухин Р.В. Повелительное наклонение в испанском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Пазухин Р.В.; Лен. отд. Ин-та языкознания АН СССР. – Л., 1961. – 11л.
936324
  Соломонова М.М. Повелительное наклонение в современном немецком языке : Автореф... канд. биол.наук: / Соломонова М.М.; Москов. гор. пед. ин-т им. В.П.Потемкина. – Москва, 1953. – 16л.
936325
  Хасанова М.М. Повелительное наклонение в эвенкийском языке. : Автореф... Канд.фиолол.наук: 10.02.02 / Хасанова М.М.; Ан СССР.Ленинг.отдел.ин-та языкознания. – Л, 1979. – 20л.
936326
  Батырова М.А. Повелительное наклонение глагола в русском языке в сопоставлении с повелительно-желательным наклонением в узбекском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Батырова М.А.; АН УзССР. Ин-т языка и литературы им. А.С.Пушкина. – Ташкент, 1965. – 21л.
936327
  Ярещенко А.П. Повелительное наклонение глагола в языке украинской народности (на материале письменных памятников XIV - первой половины XVII в.) : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.661 / Ярещенко А.П. ; МВ и ССО, Харьковский гос. ун-т. – Харьков, 1972. – 19 с.
936328
  Ушакова В.Т. Повелительное наклонение и его синонимы в современном английском языке. (В сопоставлении с укр.) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 663 / Ушакова В.Т. ; АН УССР , Отд-ние литературы, яз. и искусствоведения. – Киев, 1968. – 16 с.
936329
  Гарданов Х.Ш. Повелительное наклонение и его стилистическое употребление в современном татарском языке : Автореф... канд. филол.наук: 665 / Гарданов Х.Ш.; Башк. гос. ун-т им. 40-летия Октября. – Уфа, 1969. – 25л.
936330
  Андреева И.С. Повелительное наклонение и контекст при выражении побуждения в современном русском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 660 / Андреева И.С. ; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И. Герцена. – Ленинград, 1971. – 18 c. – Бібліогр.: с.18
936331
  Нгуен Тует Минь Повелительное наклонение русского языка в сопоставлении с вьетнамским : Автореф... канд. филол.наук: 10.600 / Нгуен Тует Минь; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1970. – 22л.
936332
  Болотина Л.Р. Повенно-патриотическое воспитание подростков в школе : Автореф... канд. пед.наук: / Болотина Л. Р.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1968. – 23л.
936333
  Квин Э. Повенчанная со смертью. Улика из прошлого века. Гроб для двоих : Романы / Эллери Квин; Пер. с англ.: А.В.Перцева. – Минск : Універсітэцкае, 1994. – 479с. – (Неизвестный детектив). – ISBN 985-09-0006-7
936334
  Цибковская Н.С. Повереждения и адаптационные изменения в ультратонкой организации клеток льстьев ячменя при засолении : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.12 / Цибковская Н. С.; Все. акад. с. х. наук. – Л., 1980. – 24л.
936335
  Боргсдорф Поверенные воинские правила, како неприятельские крепости силою брати его царскому величеству к предбудущей славе изображены : чрез Ериста Фриддериха барона, фон Боргсдорфа, Цесарского Величества Римского, учрежденного началного инженера в лето Господне, 1697. Ныне же повелением Его Царского Пресветлого Величества напечатася в царствующем великом граде Москве, лета ... 1709 / Боргсдорф, фон А.-Э.Ф // Побеждающая крепость к счастливому поздравлению славнои победы над Азовым, и к счастливому въезду в Москву. : Его царскому величеству покорнейше поднесено от Ериста Фридериха барона, фон Боргсдорфа, цесарского величества Римского, настояще учрежденного в лето Господне, 1696. Ныне же повелением его царского пресветлого величества напечатася в ... Москве, 1709 / Боргсдорф, фон А.-Э.Ф. – Москва : [б.и.], 1709. – 37 с. : 6 л. черт.
936336
   Повержені ідоли.. – К., 1975. – 383с.
936337
  Марев Н. Поверженная Италия / Н. Марев. – М., 1944. – 47 с.
936338
  Икрами Д. Поверженный : роман / Д. Икрами; авториз. пер. с тадж. В.Смирновой и Л.Бать. – Москва : Советский писатель, 1975. – 312 с.
936339
  Икрами Д. Поверженный : роман / Д. Икрами. – Москва : Известия, 1980. – 350 с.
936340
  Пашков А.Н. Поверителю радиоизмерительных приборов / А.Н. Пашков, В.П. Корсаков. – М., 1962. – 455с.
936341
  Скульская Е. Поверить любовь смертью // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2007. – № 4. – С.130-140. – ISSN 0321-1878
936342
  Казакова Р.Ф. Поверить снегу / Р.Ф. Казакова. – Ташкент : изд-во художественной литературы им. Гафура Гуляма, 1967. – 75 с.
936343
   Поверка : Повести, рассказы, стихи. – Ленинград, 1988. – 463 с.
936344
  Спиридонов А.И. Поверка геодезических приборов / А.И. Спиридонов, Ю.Н. Кулагин, М.В. Кузьмин. – Москва : Недра, 1981. – 160 с.
936345
   Поверка мер и механических приборов для измерения длин и углов : сб. инструкций. – Москва : Госстандарт, 1965. – 742 с.
936346
  Фатеев Н.П. Поверка метеорологических приборов / Н.П. Фатеев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1975. – 311с.
936347
  Ганейзер Г.А. Поверка нужды : [рассказ] / Евгений Ганейзер. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва "Общественная польза", 1905. – 47 с.
936348
   Поверка радиоизмерительных приборов. – Москва : Издательство Государственного комитета стандартов, мер и измерительных приборов СССР, 1965. – 751 с.
936349
  Любимов Л.И. Поверка средств электрических измерений / Л.И. Любимов, И.Д. Форсилова. – Л., 1979. – 192с.
936350
  Любимов Л.И. Поверка средств электрических измерений / Л.И. Любимов, И.Д. Форсилова, Е.З. Шапиро. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград, 1987. – 294 с.
936351
   Поверка электроизмерительных приборов. – Москва : Издательство Государственного комитета стандартов, мер и измерительных приборов СССР, 1964. – 708 с.
936352
   Поверка.. – М., 1972. – 295с.
936353
  Гойтисоло Л. Поверка. / Л. Гойтисоло. – М., 1980. – 573с.
936354
  Лысов Г.Ф. Поверки и исследования теодолитов и нивелиров в полевых условиях / Г.Ф. Лысов. – Москва : Недра, 1978. – 97с.
936355
  Кулик Н. Повернене ім"я // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 15 травня (№ 18/19). – С. 15. – ISSN 2219-5793


  Протягом довгих десятиліть ім"я видатного українського вченого й педагога, автора першого в Україні тритомника з фізики, довоєнного декана фізико-математичного факультету Харківського університету Андрія Желеховського було викреслено з історії вишу і ...
936356
   Повернені імена : мартиролог. – Дніпропетровськ : Обласна редколегія по підготовці й виданню тематичної серії книг "Реабілітовані історією" ; Моноліт. – (Реабілітовані історією / редкол.: Т.М. Кравченко (керівник) [та ін.] ; за наук. ред. В.В. Іваненка ; 4 ; Дніпропетровська область). – ISBN 966-7455-13-0
[Кн. 1]. – 2002. – 479, [1] с.
936357
  Матвієнко В.М. Повернені імена: Кость Мацієвич - народний міністр закордонних справ України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 27, ч. 1. – С.29-33
936358
  Гінзбург В.З. Повернені симфонії / В.З. Гінзбург, М.М. Медуниця. – К., 1963. – 106с.
936359
  Таракан-Береза Повернені шевченківські раритети // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 12 (612). – С. 90-100. – ISSN 0236-1477
936360
  Якобсон А. Повернення / А. Якобсон. – Київ, 1952. – 64 с.
936361
  Гжицький В.З. Повернення / В.З. Гжицький. – К., 1958. – 232с.
936362
  Ходченко П. Повернення : новела / П. Ходченко. – Київ : Держлітвидав України, 1959. – 24 с.
936363
  Романець О. Повернення / О. Романець. – Ленинград, 1959. – 108 с.
936364
  Ткач М.М. Повернення : поезії / М.М. Ткач. – Київ : Молодь, 1974. – 103 с.
936365
  Довнар Г.С. Повернення : повість / Г.С. Довнар. – Київ, 1976. – 171 с.
936366
  Рішко М.В. Повернення / М.В. Рішко. – Ужгород, 1980. – 96с.
936367
  Кушнір В.С. Повернення / В.С. Кушнір. – К., 1980. – 155с.
936368
  Красій-Пересада Повернення / Красій-Пересада. – К., 1984. – 143с.
936369
  Барась М.Т. Повернення / М.Т. Барась. – Одеса, 1989. – 94с.
936370
  Мишанич Олекса Повернення : Літературно-критичні статті й нариси / Мишанич Олекса; НАНУ; Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка. – Київ : Обереги, 1997. – 336с. – ISBN 966-513-105-2
936371
  Кононович Л. Повернення / Л. Кононович. – Львів : Кальварія, 2003. – 128с. – ISBN 966-663-080-Х
936372
  Маланюк Є. Повернення : Поезії. Літературознавство. Публіцистика. Щоденники. Листи / Євген Маланюк; Упоряд., ред., передмова Т. Салиги. – Львів : Світ, 2005. – 496с. : іл. – (Ad Fontes-До джерел). – ISBN 966-603-449-2
936373
  Матвєєв О. Повернення : Вірші / Олександр Матвєєв; Пер. Лариси Петрової. – Київ : Наукова думка, 2005. – 185с. – ISBN 966-00-0475-3
936374
  Постовалова Марія Повернення : продовження поеми Миколи Вороного "Євшан-зілля" // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2008. – № 6. – С. 52
936375
  Холодний М.К. Повернення : збірка поезій / Микола Холодний. – Київ : Факт, 2009. – 212 с. – (Зона Овідія). – ISBN 978-966-359-247-3
936376
  Пошивайло І. Повернення // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2014. – № 6 (204). – С. 2-9. – ISSN 0131-2685


  Ім"я Василя Кричевського стрімко повертається в Україну
936377
  Трапезнікова Д. Повернення "Вітру" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 2-3 червня (№ 93/94). – С. 24


  Гомада виборола право бачити єдину в Києві мозаїку Алли Горської.
936378
  Бережний В.П. Повернення "Галактики" / В.П. Бережний. – К, 1978. – 232с.
936379
  Фішкер Й. Повернення "злого німця" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 28 липня (№ 132). – С. 9


  Як німецька Європа перемогла Європейську Німеччину.
936380
  Кравченко Я. Повернення Алли Горської: "На шаблях сидіти жорстко..." До 85-річчя від дня народження // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2014. – № 9 (839), вересень. – С. 152-155. – ISSN 0868-4790
936381
  Галенко О. Повернення Анахарсиса // Критика. – Київ, 2006. – Грудень, (число 12). – С. 15-16


  Наукова діяльність українсько-американського історика Омеляна Пріцака.
936382
  Калинець І. Повернення Антонича // Krakowskie zeszyty ukrainoznawcze / Uniwersytet Jagiellonski, Fundacja sw. Wlodzimierza. – Krakow, 2000. – Том 9/10. – С. 29-33
936383
  Курило В.В. Повернення біженців на батьківщину з території України (кінець 1917-1918 рр.) // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 79-81. – ISBN 966-660-151-6
936384
  Бонд П. Повернення бунтівного полковника // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 3 листопада (№ 22). – С. 15


  Роман-антиутопія Анатолія Сахна "Острів Хо. Поріг болю".
936385
  Корж В.Ф. Повернення в майбутнє. / В.Ф. Корж. – Дніпропетровськ, 1971. – 99с.
936386
  Пом"янський Л.І. Повернення в молодість / Л.І. Пом"янський. – К., 1980. – 85с.
936387
  Лавриненков В.Д. Повернення в небо / В.Д. Лавриненков. – К., 1972. – 311с.
936388
  Гусейнов Г. Повернення в Портленд : роман у щоденниках і листах / Григорій Гусейнов ; [вид. рада: В. Баранов та ін.]. – Київ : Ярославів Вал, 2011. – 366, [2] с. : іл., фот. – Розгорнутий тит. арк. – ISBN 978-617-605-008-7


  Нова книжка лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка Григорія Гусейнова повертає читача в 1960 роки, коли міста втрачали набуті століттями обличчя, а молодь виявляла бунтівний характер, захоплювалася музикою "Бітлз", одягала джинси, ...
936389
  Супрун Н. Повернення в Україну творчої спадщини Всеволода Голубничого // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків. – Київ, 2017. – № 1 (63). – С. 34-36. – ISSN 1819-7329


  "Лише два українських економіста - М. Туган-Барановський та Є Слуцький внесли внесок на світовому рівні в розвиток економічної науки та економіки загалом"
936390
   Повернення в Царгород / [упоряд. Ігор Сюндюков ; відп. ред. Анна Мотозюк ; за заг. ред. Лариси Івшиної]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2016. – 495, [1] с., [1] арк. схема, склад. вдвоє : іл. – Вид. 1-ше - верес. 2015 р. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-67-2
936391
  Кривцун Д. Повернення в Царгород... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 14 червня (№ 103). – С. 4


  "Постання визнаної помісної православної церкви в Україні зруйнує міф про "тисячолітню історію Росії".
936392
  Позняк-Хоменко Повернення Валерія Марченка // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2017. – 13-14 жовтня (№ 123). – С. 13


  В селі Гатне на Київщині відомому дисиденту і правозахиснику вікриють пам"ятник.
936393
  Осипчук Н. Повернення Григорія Ващенка // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2008. – № 4 (28). – С. 20-21, 23.
936394
  Сулима М. Повернення давнини (Розмова з Миколою Сулимою) / бесіду вела Н. Степула // Говорить радіо "Свобода". В ефірі - Каламар" / Н.І. Степула. – Львів : [б. в.], 1999. – С. 135-139. – ISBN 966-7379-16-7
936395
  Іваненко Ю. Повернення державних боргів комерційним банкам : проблеми макроекономіки / Ю. Іваненко, О. Муха, Д. Бабій // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 4. – С. 7-12 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1605-2005
936396
  Турен А. Повернення дієвця / Ален Турен. – Пер. з французької О. Гуджен та ін. – Київ : Альтерпрес, 2003. – 320с. – (Сучасна гуманітарна бібліотека). – ISBN 966-542-178-6; 966-542-236-7
936397
  Гомотюк Оксана Повернення діячів еміграції як чинник піднесення науковості українознавства ( середина 1920-х - початок 1930-х рр. ) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 66-71
936398
  Жлуктенко Н. Повернення до alma mater // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 3 : Література США: роздуми, есеї, розвідки. – C/ 335-341
936399
   Повернення до alma mater // Київський університет. Дайджест : дайджест. – Київ, 2017. – Вересень (№ 7). – С. 2


  "Учасники Першого Міжнародного форуму іноземних випускників ВНЗ України зібралися в нашому Університеті, аби відродити зв’язки з Україною та своєю alma mater. Вони провели тут свої найкращі роки і вважають себе українцями. Наша освіта для кожного ...
936400
  Кіт Л. Повернення до alma mater // Київський університет. – Київ, 2017. – Червень (№ 6). – С. 1, 2


  "Учасники Першого Міжнародного форуму іноземних випускників ВНЗ України зібралися в нашому Університеті, аби відродити зв"язки з Україною та своєю alma mater. Вони провели тут свої найкращі роки і вважають себе українцями. Наша освіта для кожного з них ...
936401
  Демченко Т. Повернення до витоків: нарис про краєзнавця Василя Устименка // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 127-133
936402
  Краковський В.Л. Повернення до горизонту / В.Л. Краковський. – Киев, 1967. – 210с.
936403
  Білошицький П.В. Повернення до Едему // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 11. – С. 32-36 : рис.
936404
  Базів В.А. Повернення до здорового глузду / В.А. Базів. – Львів, 1989. – 197с.
936405
  Левицька Й. Повернення до коріння. Українське поетичне кіно = Powrot do korzeni. Ukranskie kino poetyckie / Йоанна Левицька ; [пер. з пол. Любові Горбенко]. – Київ : Задруга, 2011. – 123, [1] с. – Дод. тит. арк. пол. – Бібліогр.: с. 120-123 та в підрядк. прим. – (Бібліотека журналу "Кіно-Театр"). – ISBN 978-966-432-088-4
936406
  Гусеф К. Повернення до польско-українських "конфліктів пам"яті" з часів кінця війни: чорна скриня відповідальности "комунізму" // Україна модерна / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; Ін-т історичних досліджень. – Київ, 2009. – Число 15 (4) : Пам"ять як поле змагань. – С. 137-148. – ISBN 978-966-8978-37-1; 978-966-8978-38-8 (ч. 15)
936407
  Венцлова Т. Повернення до рідного краю // Критика. – Київ, 1998. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 8-14


  Вплив Адама Міцкевича на литовську культуру.
936408
  Печорний Петро Повернення до себе // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 17-18. – ISSN 0868-9644


  Крутяться, крутяться гончарні верстати ... Заходжу в керамічну майстерню інституту - за ними сидять молоді, красиві хлопці і дівчата, перемазані глиною, студенти різних курсів, закохані у керамічне мистецтво, в гончарство. А з-під рук виростають ...
936409
  Липківська А. Повернення до театру Леся Курбаса // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 17-18 липня (№ 125/126). – С. 15


  Чернігівський театр імені Т.Шевченка представив "Одержиму" Лесі Українки у постановці режисера, актора та ... вояка-добровольця Олександра Лаптія.
936410
  Сєлятицька А. Повернення до традицій: польський пошуковий театр // Курбасівські читання : науковий вісник / Національний центр театрального мистецтва імені Леся Курбаса. – Київ, 2010. – № 5 : Театральна режисура XXI ст.: метаморфози професії. – С. 108-117. – ISSN 1997-8642
936411
  Білоцерківець Н. Повернення додому. Розмова з президентом Асоціації українських письменників поетом Тарасом Федюком // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2001. – № 1. – С.10-11. – ISSN 0868-9644
936412
  Гриценко М. Повернення дощу : поезія: вірші // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2011. – № 4 (40). – С. 28-29
936413
  Личковах В.А. Повернення Європи? (філософські та культурно-антропологічні засади "універсалізму" як альтернативного, "панєвропейського" шляху глобалізації) / В.А. Личковах, М.В. Ольховик // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 14. – С.3-13. – (Філософські науки)
936414
  Набокова Н. Повернення життєтворчої спадщини із забуття // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9. – С. 39-43. – (Політичні науки)
936415
  Лем С. Повернення з зірок / С. Лем. – Львів, 1965. – 219с.
936416
  Лем С. Повернення з зірок / С. Лем. – 2-е вид. – Львів, 1970. – 211с.
936417
  Лем С. Повернення з зірок : Фантастичний роман / С. Лем. – 2-е вид. – Львів : Каменяр, 1971. – 211с.
936418
  Лем С. Повернення з зірок : Фантастичний роман / С. Лем. – 3-е вид. – Львів : Каменяр, 1976. – 222с.
936419
  Бровченко В.Я. Повернення з літа : поезії / В.Я. Бровченко. – Київ, 1985. – 119 с.
936420
  Дарда В.І. Повернення з пекла : повість / В.І. Дарда. – Київ : Радянський письменник, 1970. – 256 с.
936421
  Дарда В.І. Повернення з пекла : повість / В.І. Дарда. – Київ, 1981. – 231 с.
936422
  Дарда В.І. Повернення з пекла : повість / В.І. Дарда. – Київ : Дніпро, 1989. – 230 с. – (Доблесть)
936423
  Радьков Д.П. Повернення з пекла : вибрані поезії / Дмитро Радьков. – Київ : Альтерпрес, 2008. – 296с. – ISBN 966-542-368-1
936424
  Сокол Г. Повернення забутої письменниці: Галина Журба // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 7 (607). – С. 90-94. – ISSN 0236-1477
936425
  Скрипець Н. Повернення заяви про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду: процесуально-правовий аналіз // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 432-433. – ISBN 978-617-7069-17-0
936426
  Каплан Р. Повернення згубного націоналізму // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 25 грудня (№ 236)


  Поширення універсальних цінностей гальмується в багатьох місцях - від Росії до Близького Сходу.
936427
  Іванов В.Д. Повернення Ібадулли / В.Д. Іванов. – К., 1956. – 280с.
936428
  Бреславська С. Повернення Івана Чендея // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 17 листопада (№ 23). – С. 14-15
936429
  Зеров К. Повернення із забуття : Микола Зеров (14.04.1890 -03.11.1937) / Костянтин Зеров. – Київ : АВЕРС, 2008. – 66с. – ISBN 978-966-7844-67-7
936430
  Рудик С.К. Повернення із забуття = Return from forgetfulness / Станіслав Рудик. – Київ : Аграр Медіа Груп ; Акад. наук вищої освіти України, 2012. – 153, [1] с., [14] арк. кольор. іл. : фотоіл., табл. – Бібліогр.: с. 151-152. – ISBN 978-617-646-052-7


  До бібліотеки ім. М. Максимовича. Підпис.
936431
  Василькевич Г. Повернення із небуття: фольклористичні зацікавлення Йосипа Застриця // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 75-78


  Статтю присвячено збирацькій і фольклористичній діяльності члена Наукового товариства імені Шевченка, доктора філософії отця Йосипа Застриця.
936432
  Шумицька Г. Повернення імені Миколи Яська: ще одна добра справа на конто академіка Мушинки // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська, академія мистецтв. – Ужгород, 2017. – Вип. 8. – С. 48-51. – ISSN 2520-6419
936433
  Глинянська О. Повернення Конституції 1996 року: плюс чи мінус? // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 11 (101). – С. 52-54
936434
  Коташевська Т. Повернення коштів отриманих без достатніх правових підстав // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 145-147.
936435
  Коташевська Т. Повернення коштів, отриманих без достатніх правових підстав // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 9 (75). – С. 112-114.
936436
  Луцик В.В. Повернення кримінальної справи прокурору зі стадії попереднього судового розгляду : дис. ... канд . юрид. наук : 12.00.09 / Луцик В.В.; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2009. – 219 л. + Додатки: л. 189-197. – Бібліогр.: л. 198-219
936437
  Луцик В.В. Повернення кримінальної справи прокурору зі стадії попереднього судового розгляду : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика ; судова експертиза ; оперативно-розшукова діяльність / Луцик В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр. : 15 назв.
936438
  Фурсов Р. Повернення кримських татар в Крим // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 145-156


  У статті висвітлюються різні етапи повернення кримськотатарських репатріантів на територію Криму. Також зроблено спробу запровадити наукову періодизацію цих етапів. The article lights up different stages of Crimean Tatars repatriation to Crimea. As ...
936439
  Грабович Г. Повернення критика // Критика. – Київ, 2003. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 28-33


  Вплив Томаса Еліота, американського поета, драматурга і літературного критика на історію критики і на теорію поезії.
936440
  Ятченко Є.О. Повернення культового майна релігійним організаціям в Україні та захист їх майнових прав // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 290-296. – ISSN 1563-3349
936441
   Повернення культурного надбання України: Пробл., завд., перспект.. – К., 1993. – 42с.
936442
   Повернення культурного надбання України: Пробл., завд., перспект.. – К.
7. – 1996. – 61с.
936443
   Повернення культурного надбання України: проблеми, завдання, перспективи. – Київ. – ISBN 5-7702-0817-1
Вип. 6. – 1996. – 336с
936444
   Повернення культурного надбання України: проблеми, завдання, перспективи : Матеріали наук.-практ. симпоз. " Правові аспекти реституції культ. цінностей: теорія і практика ". – Київ
Вип. 10. – 1997. – 202с.
936445
  Князюк В.К. Повернення легенди. / В.К. Князюк, В.Я. Стадниченко. – К., 1969. – 91с.
936446
  Копиленко О.Л. Повернення М.С. Грушевського / О.Л. Копиленко. – Киев : Вид-во т-ва "Знання" України, 1991. – 47 с. – (Сер. 1 "Час і суспільство" ; № 4)
936447
  Пашко Л.А. Повернення маленького принца : Посібник для читання з французької мови / Л.А. Пашко. – Київ : КНТ, видавництво, 2004. – 228с. – (Для тих, хто любить французьку мову). – ISBN 966-8062-60-4
936448
  Побірченко Н. Повернення Миколи Аркаса (1852-1909) // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2007. – Вип. 1. – С. 47-55.
936449
  Пахолко С. Повернення митрополита Андрея Шептицького з російського полону у фалеристичних пам"ятках Петра Терещука / С. Пахолко, Т. Денисова, О. Мельник // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2010. – № 4 (56). – С. 10-13. – ISSN 1811-542X
936450
  Піскун В. Повернення Михайла Грушевського в Україну як зваба більшовизмом й сподівання на дії // Михайло Грушевський - науковець і політик у контексті сучасності / за заг. ред. В.І. Сергійчука ; [передм. В. Скопенка] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2002. – С. 45-54. – ISBN 966-7060-35-7
936451
  Герліх Гюнтер Повернення на батьківщину, до країни незнайомої / Герліх Гюнтер. – К., 1990. – 416с.
936452
  Мкртчян С. Повернення на круги своя // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний вірменський номер / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 1/2 (997/998). – С. 165-169. – ISSN 0320-8370
936453
  Качмар О. Повернення неплатоспроможних банків: перспективи для вкладників / О. Качмар, В. Чабан // Юридична газета. – Київ, 2017. – 26 грудня (№ 52). – С. 20-21


  За останні 3,5 роки Національний банк України прийняв не одне рішення щодо виведення з ринку неплатоспроможного банку. Це спричинило появу судових спорів, у яких клієнти банків намагаються будь-що повернути свої кошти (вклади, обігові кошти), які ...
936454
  Віднянський С.В. Повернення Німеччини в Європу. Конрад Аденауер / С.В. Віднянський, А.Ю. Мартинов // Об"єднана Європа: від мрії до реальності : іст. нариси про батьків-засновників Європейського Союзу / С.В. Віднянський, А.Ю. Мартинов. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2009. – С. 111-140. – ISBN 978-966-02-5494-7
936455
  Короткий В. Повернення образу: Володимир Антонович в сучасній Україні / В. Короткий, В. Ульяновський // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 5-10. – ISBN 966-7272-00-1
936456
  Коваль Роман Повернення отаманів Гайдамацького краю / Коваль Роман. – Київ : Діокор, 2001. – 288с. – ISBN 966-96038-0-3
936457
  Литвинов О.М. Повернення Павла Новгородцева, або про необхідність "виправлення імен" // Проблеми філософії права : Міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2005. – Т. 3, № 1/2. – С. 355-367. – ISSN 1818-992Х
936458
  Степовик Д. Повернення паризького "Тризуба" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 20 червня (№ 25). – С. 7


  Українське слово у Франції
936459
  Смоляк Б. Повернення перевізника сонця й дощів // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2007. – № 5/6. – С. 10-15. – ISSN 0868-4790
936460
  Ричка В. Повернення Переяслава // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 15-16 грудня (№ 227/228). – С. 20


  Історія славетного міста на річці Трубіж.
936461
  Зарівна Т. Повернення по-українськи : проза: розповіді // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 254/255. – С. 10-28
936462
  Гордон О. Повернення по Кайзервальду / О. Гордон. – Львів, 1996. – 55с.
936463
  Рябенко Г. Повернення прокурору обвинувального акта судом в аспекті забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування / Г. Рябенко, О. Єні // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол. : Сарган Л.М., Толочко О.М., Барандич С.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 12. – С. 46-51
936464
  Масенко Лариса Повернення репресованих слів : [рецензія] // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 59-60. – ISSN 0130-5263
936465
  Гетманцев О.В. Повернення речових доказів, оглянутих і досліджених судом, у порядку цивільного судочинства / О.В. Гетманцев, Н.К. Височанська // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 74-78. – (Правознавство ; Вип. 518)


  Проведено комплексний аналіз передумов, підстав та порядку зберігання та повернення речових доказів, що були оглянуті та досліджені судом у процесі відправлення правосуддя у цивільних справах.
936466
  Гордійчук М. Повернення Семена Палія з Сибіру в листуванні російської політичної еліти // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 1. – С. 7-8
936467
  Тарасюк Галина Повернення сеньори : новела // Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 2010. – № 3. – С. 10-11. – ISSN 0131-6753
936468
  Пахльовська О. Повернення Сізіфа // Екстракт 150 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2009. – [2] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 110-121. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-17-7


  Феномен Івана Дзюби.
936469
  Чорногуз О. Повернення сотника Домбчевського // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 27 квітня (№ 17). – С. 5


  Своєю творчістю О. Горобець повертає вирвані й цензуровані сторінки вітчизняної історії. Роман Йосифович Домбчевський - український правник, активіст Союзу визволення України, сотник Української Галицької армії, секретар посольства Української Народної ...
936470
  Дорошенко Ю. Повернення Софії Караффи-Корбут // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 6 червня (№ 23). – С. 12


  Перша книга документального роману-колажу мистецтвознавця та дисидента Богдана Гориня "Любов і творчість Караффи-Коррбут" (український графік)
936471
  Роговий В. Повернення стипендій як одна з форм матеріальної підтримки українського студенства на чужині в другій половині ХХ століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 132-139


  У статті висвітлюється питання про повернення українськими студентами, котрі в умовах бездержавності навчалися за кордоном за рахунок пожертв нашої еміграції, їхніх стипендій, що ставали матеріальною підтримкою для наступних поколінь студіюючої молод і ...
936472
  Бабаєва О.В. Повернення суддею кримінальної справи прокурору зі стадії попереднього розгляду // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 3 (35). – С. 188-194. – (0). – ISSN 2078-9165
936473
  Лосєв І. Повернення Сходу // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 10 (330). – С. 28-30. – ISSN 1996-1561


  Український Схід насправді йде тим самим шляхом, що й український Захід, тільки зі значним запізненням і природно-історичними ускладненнями.
936474
  Берроуз Э.Р. Повернення Тарзана / Э.Р. Берроуз. – К, 1992. – 206с.
936475
  Ругаль Л. Повернення творчих спілок і мистецьких організацій на визволену територію УРСР // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 162-166. – (Історія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  На основі архівних і друкованих матеріалів, періодичних видань досліджено основні аспекти відновлення діяльності творчих установ й організацій після звільнення України від німецьких окупантів у 1943-1945 рр. On the basis of archives and published ...
936476
  Черемський К. Повернення традиції. З історії нищення кобзарства / К. Черемський. – Харків : Центр Леся Курбаса, 1999. – 288с. – ISBN 5-7707-8347-8
936477
  Мазур А.П. Повернення у вересень / А.П. Мазур. – К, 1986. – 167с.
936478
  Дмитріюк В. Повернення у рідні сторони // Над Бугом і Нарвою : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski, 2016. – № 5 (147). – С. 40-43, 48. – ISSN 1230-2759


  Зі споминів д-р Василя Дмитріюка.
936479
   Повернення Україні Богдана Лепкого. – Чикаго : Соборна Україна
Кн.4 : Святкування 125 річчя від дня народження Великого Сина України Богдана Лепкого, 1872-1997 /Зібрав, упоряд. і видав на правах рукопису Роман Смик. – 1998. – 270с.,[30арк.] : іл., фот.
936480
  Гетьман Денис Повернення українських архівних історико-культурних цінностей з Росії у 1921-1926 рр. // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 3. – С. 37-46. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1029-7200


  У статті на основі українських та російських джерел відтворено та проаналізовано етапи повернення українських архівних документів з Росії. Висвітлено роботу державних та наукових установ УСРР на тлі загальною процесу реституції українських культурних ...
936481
  Гетьман Денис Повернення українських архівних історико-культурних цінностей з Росії у 1921-1926 рр. // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 3. – С. 37-46. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1029-7200


  У статті на основі українських та російських джерел відтворено та проаналізовано етапи повернення українських архівних документів з Росії. Висвітлено роботу державних та наукових установ УСРР на тлі загальною процесу реституції українських культурних ...
936482
  Гетьман Денис Повернення українських архівних історико-культурних цінностей з Росії у 1921-1926 рр. // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 3. – С. 37-46. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1029-7200


  У статті на основі українських та російських джерел відтворено та проаналізовано етапи повернення українських архівних документів з Росії. Висвітлено роботу державних та наукових установ УСРР на тлі загальною процесу реституції українських культурних ...
936483
  Гетьман Денис Повернення українських архівних історико-культурних цінностей з Росії у 1926-1936 рр. // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 4. – С. 32-41. – Бібліогр.: с. 33-41. – ISSN 1029-7200


  У статті на основі українських та російських джерел відтворено і проаналізовано етапи повернення українських архівних документів з Росії. Висвітлено також роботу державних, наукових установ УСРР на тлі загального процесу реституції українських ...
936484
  Пилипенко В. Повернення українців з Фінляндії на батьківщину 1918 року // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 9 : Історико-етнологічні дослідження і національна ідея. – С.132-136
936485
  Будько Євген Повернення усмішки в Таїланд : без проблем? / Будько Євген, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 44-48 : Фото
936486
  Лук"яненко О. Повернення фенікса: родоцентрична педагогіка // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2011. – № 7/8. – С. 44-46
936487
  Лубенський В.Я. Повернення щастя / В.Я. Лубенський. – К., 1989. – 105с.
936488
  Слабошпицький М. Повернення Юрія Буряка // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 9/10. – С. 161-166. – ISSN 0208-0710
936489
  Коваленко Сергій Повернення Юрія Шевельова : конспект уроку словесності в 11 класі // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 38-49. – Бібліогр. в кінці ст.
936490
  Най Джозеф Повернення Японії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 19 листопада (№ 211). – С. 9


  Майбутнє Японії: відносини із сусідніми країнами - Північною Кореєю, Південною Кореєю і Китаєм.
936491
  Довгопол Наталя Повернення ясночолого бога : повість / Закінчення. Початок у № 5, 2009 р. // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2009. – № 6. – С. 36-56. – ISSN 0130-321Х
936492
  Школа Л. Повернення. 10 березня 1861 року помер Тарас Шевченко // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 16-22 березня (№ 11). – С. 4
936493
  Сорока Ю. Повернення. 1941 [уривок] // Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; ДП "Нац. газетно-журнальне вид-во" ; гоолов. ред. Ю. Сорока. – Київ, 2017. – № 1. – С. 78-81. – ISSN 0868-9644


  75 років тому від рук нацистів загинула поетеса Олена Теліга.
936494
  Черняков Б.І. Повернення. Доля Миколи Лукаша : (Статті і матеріали 200-2003 рр.) / Б.І. Черняков; Академія наук вищої школи України. – Київ, 2004. – 64с.
936495
  Малишко А. Повернення; Покоління; Рядок про матір : вірші // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – № 8. – С. 7-8
936496
  Богданова Светлана Повернется ли турбизнес лицом к музеям? : У музея национальной истории нерадивые партнеры. Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 3. – С. 32-34 : Фото
936497
  Ющук І. Повернімося до правопису обличчям // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 3 (624). – С. 22-26. – ISSN 0130-5263
936498
  Дімаров А.А. Поверніть мені нареченого / А.А. Дімаров. – Львів, 1961. – 43 с.
936499
  Яновська Л.О. Повернувся з Сибіру : Драма на 5 дій / Л. Яновська. – Вид. 3-є. – Київ : Друкарня 1-ої Київськ. друк. спілки, 1914. – 88 с.
936500
  Яновська Л.О. Повернувся із Сибіру : Дpама на 5 дій Л. Яновської Присвячується В. Я. Яновському. – Вид. 5-те, перероб. автором. – Київ : Друкарня Рад. Київ. Профес. Робітн. Спілки, 1918. – 67 с. – (Вид-во "Книгозбіpня" ; Ч. 13-14)
936501
  Власенко І. Повернувся, щоб залишитися назавжди // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2012. – № 3 (43). – С. 25


  Про поетичну збірку Анатолія Григоренка "Тінь перуна" передмову до якої написав відомий критик і літературознавець професор Наєнко М.К.
936502
  Івченко Володимир Повернувшись із полярної вахти // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 6 (143). – С. 12-15 : Фото
936503
   Повернулися з нагородами // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Травень (№ 8/9)


  Інформація про Всеукраїнську студентську олімпіаду зі спеціальності "Соціологія", в якій взяли участь і студенти КНУТШ, посівши друге місце в конкурсі.
936504
  Крно М. Повернуся живий! : роман / М. Крно; Пер. із словацької. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1959. – 276 с.
936505
  Поліщук А.І. Повернуся з сонцем, мамо! : повість, новели / А.І. Поліщук. – Київ : Молодь, 1978. – 135 с.
936506
  Тетерук С.Ф. Повернута весна / С.Ф. Тетерук. – К, 1986. – 102с.
936507
  Ющенко В. Повернути втрачене: // Без цензури, 2004


  Пробл. євроінтеграції України: Ст. лідера блоку "Наша Україна"
936508
  Чайка Н. Повернути довіру людей // Охорона праці : Науково-виробничий щомісячний журнал / Держ. департамент промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду МНС України; ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 2002. – № 6. – С.43-45


  Діяльність Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві
936509
  Смілянська А. Повернути науку до вишів // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2016. – 18 листопада (№ 220). – С. 3


  "...Освіта - це питання національної безпеки. На цьому наголосила заступник Голови Верховної Ради Оксана Сироїд під час парламентських слухань на тему "Про стан та проблеми фінансування освіти і науки в Україні".
936510
  Гайдук Г. Повернути Росію в лоно цивілізації... може лише Україна // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 8 квітня (№ 61). – С. 5
936511
   Повернути традиції відзначення 9 березня як дня всенародного вшанування Тараса Шевченка // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 28 лютого (№ 4). – С. 2


  Звернення колективу Канівського заповідника до виконуючого обов"язки Президента України, Верховної Ради, Уряду, народу України про повернення традиції відзначення 9 березня як Дня всенародного вшанування Тараса Шевченка.
936512
  Вітер Р. Повернутися іншою // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2006. – № 10. – С. 19-27. – ISSN 0868-4790
936513
  Худицьки В. Повернутись у професію // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 11-17 березня (№ 9). – С. 10


  "Половина фахівців з вищою та середньою спеціальною освітою, втративши роботу, втрачають і професію. Як би дивно це не звучало, але на тлі значного безробіття та трудової міграції в Україні бракує кваліфікованих кадрів. Поряд з цим у силу різних ...
936514
   Повернуто в Україну. – Київ : Танант
Вип. 1. – 1997. – 40с.
936515
   Повернуто в Україну. – Київ : ТОВ "ТАНАНТ"
Вип. 1. – 1997
936516
   Повернуто в Україну. – Київ : РВА "Тріумф"
Вип. 2. – 1999
936517
   Повернуто в Україну. – Київ
Вип. 4 : 2000-2001 роки. – 2002
936518
  Тарновський М.М. Повертаємо з-за океану : спогади / М.М. Тарновський. – Київ : Радянський письменник, 1984. – 206 с.
936519
  В"ятрович В. Повертаємо людям історію, історії повертаємо людей // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 2-8 квітня (№ 12). – С. 15


  Перший рік на посаді керівника Інституту національної пам"яті автор присвятив насамперед інституційним змінам: реформі інституту, формуванню команди, формулюванню завдань. Змінивши інститут, створивши з нього інструмент реалізації державної політики, ...
936520
  Луньов С. Повертайся з роботи живий // Охорона праці : Науково-виробничий щомісячний журнал / Держ. департамент промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду МНС України; ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 2002. – № 6. – С.5-7


  Охорона праці у вугільній галузі
936521
  Ткаченко А.К. Повертайтеся живими / А.К. Ткаченко, А.Г. Михайленко. – К., 1984. – 311с.
936522
  Тетерський А.Ф. Поверталися у гавань капітани / А.Ф. Тетерський. – К, 1975. – 136с.
936523
  Дерюгін І.А. Повертання площини поляризації мікрорадіохвиль штучними магнітодіелектриками / І.А. Дерюгін, 1958. – С. 101-107
936524
  Чечель Н.П. Повертаючи стиль: філософсько-антропологічний дискурс української видовищної і драматичної культури від початків до 18 ст. : Монографія / Н.П. Чечель; КНУШ. – Київ : Парапан, 2004. – 240с. – ISBN 966-8210-19-0
936525
  Гаген М. Повертаючися до історій України // Критика. – Київ, 2007. – Червень, (число 6). – С. 11-15
936526
  Багірова Алла Повертаючись до традицій... : відбувся Перший Всеукраїнський фестиваль мистецтв і духовної культури // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 2. – С. 94. – ISSN 0130-5212
936527
  Красюк Сергій Повертаючись обличчям до визначних гуманістичних цінностей // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 2 (139). – С. 2-3 : Фото
936528
  Бедзик Ю.Д. Поверх - 42 : Роман / Ю.Д. Бедзик. – Київ : Радянський письменник, 1977. – 272с.
936529
  Пастернак Б.Л. Поверх барьеров. / Б.Л. Пастернак. – М.-Л., 1929. – 158с.
936530
  Пастернак Б.Л. Поверх барьеров. / Б.Л. Пастернак. – 2-е изд., доп. – М.-Л., 1931. – с.
936531
  Цюн Ян Поверх барьеров.Опыт китайских университетских библиотек по международным обменам // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2009. – № 17 (107). – С. 17 - 19. – ISSN 1727-4893
936532
  Полякова Ю.Ю. Поверх барьеров: библиографическое обслуживание как диалог культур // Сучасна бібліотека: філософія, інновації, якість роботи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23-26 квіт. 2013 р.) / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Центр. наук. б-ка ; Наук.-техн. б-ка нац. техн. ун-ту "Львів. політехніка" [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров, С.А. Бука, В.О. Оніщенко та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – С. 200-208. – ISBN 978-966-285-103-8
936533
  Бедзик Ю.Д. Поверх сорок другий : Роман / Ю.Д. Бедзик. – Київ : Дніпро, 1977. – 183с. – (Романи й повісті ; Вип. №10)
936534
   Поверхнева активність амінокислот, що входять до складу брадикініну і субстанції Р / А.М. Шамоніна, Б.Р. Могилевич, В.К. Рибальченко, В.М. Гордієнко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 55-58. – (Біологія ; Вип. 25)


  Методами монослойної техніки вивчалася поверхнева активність амінокислот, що входять до складу брадикініну і субстанції Р. З"ясовано, що ліпідні моношари прискорюють вихід амінокислот на поверхню розподілу фаз розчин електроліту - повітря. ...
936535
   Поверхнева активність ентероцитів тонкої кишки після дії іонізуючої радіації / С.В. Хижняк, Ю.Д. Бабенюк, І.І. Ромась, В.М. Войціцький // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 13-16. – (Біологія ; Вип. 27)


  Досліджено вплив рентгенівського опромінення в дозах 0,5, 1,0, 2,0 та 3,0 Гр (через одну добу після дії) на поверхневу активність ентероцитів тонкої кишки щурів. Зі збільшенням дози опромінення виявлено граничне підвищення потенціалу та зростання ...
936536
  Прокопець В.М. Поверхнева генерація другої гармоніки при відбиванні від керамік на основі карбіду кремнію та нітриду алюмінію / В.М. Прокопець, Л.Й. Робур, І.А. Шайкевич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 382-392. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Приведені експериментальні дослідження поверхневої генерації другої гармоніки (ДГ) при відбиванні від зразків гарячепресованої кераміки SiC, AlN, SiC+20%AlN, SiC+50%AlN та теоретичні розрахунки за допомогою електромагнітної теорії. Для зразків SiC, AlN ...
936537
  Палій М.В. Поверхнева дифузія літію на грані (112) молібдену. : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.04.04 / Палій М.В.; НАН України. Ін-т фізики. – К., 1995. – 22л.
936538
   Поверхнева дифузія стронцію на епітаксильних плівках міді, адсорбованих на грані (112) вольфраму / А.Т. Лобурець, Н.Б. Сененко, С Ю. Ведула, А.Г. Наумовець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 61-66. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Експериментально досліджено поверхневу дифузію стронцію на епітаксіальних моно- та двошарових плівках міді, адсорбованих на грані (112) вольфраму. Для реєстрації розподілу концентрації адсорбованих атомів на поверхні застосовувався метод контактної ...
936539
  Ємченко А.І. Поверхнева напруга та опад червонокрінців при експериментальній ацидозі та алкалозі / А.І. Ємченко, 1927. – С.55-67. – Окр.відбиток з журн. "Українські Медичні Вісті" №3
936540
  Порало І.В. Поверхнева та мембранотропна активність препаратів суфану різного складу (l- і d-, l-суфану) / І.В. Порало, Г.В. Островська, Т.О. Ковальчук // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 34-38. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 4)


  З використанням модельних моношарових фосфоліпідних мембран встановлено поверхневу активність кардіотонічного препарату суфану (калієвої солі N-сукциніл-триптофану) та його взаємодію з молекулами фосфоліпідів моношарів. Отримані дані свідчать, що ...
936541
  Ткаченко С.М. Поверхневе зміцнення високовуглецевих матеріалів в умовах саморозповсюджуваного високотемпературного синтезу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Ткаченко Сергій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
936542
  Широкобокова Н.В. Поверхневе зміцнення вторинних силумінів методом лазерної обробки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Широкобокова Наталія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. техн. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
936543
  Беженар А.А. Поверхневий натяг та внутрішні напруги фторопласту / А.А. Беженар, В.С. Копань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 311-315. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Показано, що залежність деформації вільних фторопластових плівок від часу має дві області. Перша область обумовлена впливом внутрішніх залишкових напруг, а друга - поверхневим натягом. Визначено коефіцієнт поверхневого натягу у = 0,012 Па-м [подано ...
936544
  Колісник П.І. Поверхневий стік дощових вод у степових районах України // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1959. – С. 99-106 : Рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Геології та географії ; № 2, вип 1)
936545
  Фесюк В.О. Поверхневий стік з території міст як фактор забруднення водних об"єктів урбоекосистем північно-західної України (на прикладі м. Луцьк) // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 11. – С. 282-287. – Бібліогр.: 3 назви
936546
  Копитков В.В. Поверхневі властивості водно-полімерних систем з малими домішками солей / В.В. Копитков, В.Ф. Королович, М.В. Ірха // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 113-114
936547
  Хоменко А.М. Поверхневі електронні функції відгуку простих металів та напівпровідників / А.М. Хоменко, О.М. Воскобойніков, М.Г. Находкін // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 407-413. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  Теоретично досліджений вплив протягу приповерхневої області вакуум-тверде тіло на поверхневі функції відгуку металів та напівпровідників. Отримані аналітичні залежності для дійсної та уявної частин поверхневої функції відгуку при моделюванні ...
936548
   Поверхневі комплекси активованого вугілля / В.Є. Діюк, В.Л. Бударін, Л.М. Гомонюк, В.К. Яцимирський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 44-48. – (Хімія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Методами ІЧ-спектроскопії та термогравіметрії визначено будову, кількість і стійкість функціональних груп і комплексів на поверхні кісточкового активованого вугілля (КАВ). Установлено, що фенольні групи поверхні заміщуються на атоми хлору та ...
936549
   Поверхневі моди в багатошарових малих частинках еліпсоїдальної форми / Л.Г. Гречко, Л.Б. Лерман, Л.М. Білокриницька, С.В. Шостак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 416-425. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В електростатичному наближенні знайдено відгук малих багатошарових частинок (наночастинок) у вигляді системи конфокальних еліпсоїдів загального вигляду з різними діелектричними проникностями. Розв"язки відповідних задач теорії потенціалу отримано з ...
936550
   Поверхневі моди малих частинок межі розділу фаз / В.В. Гоженко, Ю.С. Гончарук, Л.Г. Гречко, Л.Ю. Куницька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 406-416. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто електродинамічний відгук на зовнішнє електричне поле системи малих частинок (наночастинок) над поверхнею твердого тіла. Розраховано і проаналізовано вплив поверхні на поляризовність окремої частинки. Визначені частоти поверхневих мод такої ...
936551
  Гречко Л.Г. Поверхневі плазмони двох частинок з врахуванням мультипольної взаємодії між ними в електричному полі / Л.Г. Гречко, С.В. Шостак, Н.Г. Шкода // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 275-278. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Було обчислено спектр поверхневих плазмонів двох металевих частинок в електричному полі Е. Вивчено електродинамічний відгук системи малих частинок на зовнішнє електричне поле Е. Проведено розрахунок результуючого електричного поля для системи сферичних ...
936552
  Гресь Валерія Юріївна Поверхневі процеси, що викликають деградацію спектрометричних характеристик сцинтиляторів NaI(TI) i CsI(Na) : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.02.01 / Гресь В. Ю.; НАНУ, Наук.-техн. концерн "Інститут монокристалів". – Харків, 2002. – 18 с.
936553
  Мозгова О.О. Поверхневі розширення графів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 38-41. – (Математика. Механіка ; Вип. 6)


  Визначено поняття поверхневого розширення, уведено відношення еквівалентності поверхневих розширень та підраховано число відповідних класів еквівалентності.
936554
  Пека Г.П. Поверхневі та контактні явища у напівпровідниках / Г.П. Пека, В.І. Стріха. – Київ : Либідь, 1992. – 240с.
936555
  Утебаев Д. Поверхневі хвилі Релея в пружно-пористому моментному півпросторі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 55-60. – (Кібернетика ; Вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто задачу поширення хвиль. Виписано рівняння динаміки. Проведено дослідження залежностей розв"язків від параметрів. The problem of waves expansion is considered. The dynamic equations are extracted. The decision depending on operation factors ...
936556
  Сминтина В.А. Поверхневі явища в напівпровідниках : підручник / Валентин Сминтина ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : ОНУ, 2016. – 223, [1] с. : іл. – Предм. покажчик: с. 208-214. – Бібліогр.: с. 200-201. – ISBN 978-617-689-162-8
936557
  Снітко О.В. Поверхневі явища у напівпровідниках. / О.В. Снітко, А.В. Саченко. – Київ : Знання, 1974. – 47с.
936558
  Паршикова Т.В. Поверхнево-активні речовини як фактор регуляції розвитку водоростей / Т.В.Паршикова; КНУТШ. – Київ : Фітосоціоцентр, 2004. – 276с. – ISBN 966-306-083-8
936559
  Спаська О.А. Поверхнево-активні системи для мінімізації випаровування вуглеводневих рідин : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.07 / Спаська Олена Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 34 назви
936560
  Граве Д.О. Поверхні Riemann-a і теорія електрики = Die Riemann"schen Oberflachen und die Elektrizitatstheorie. D.Grawe / Д.О. Граве. – Київ : [Б. в.], 1935. – С. 3-15. – Окр.відб.: Журнал ін-ту математики Української АН №1, 1935р.
936561
  Граве Д.О. Поверхні Riemann-а і теорія електрики / Д.О. Граве, 1935. – 15с.
936562
  Палієнко Е.Т. Поверхні вирівнювання Кримського півострова як критерії для зіставлення рельєфоутворення та осадконагромадження // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1974. – С. 3-10 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви. – (Географії ; Вип. 16)
936563
  Рыков В.И. Поверхносная энергия и некоторые физико-химические свойства жидкости : Дис... докт. хим.наук: / Рыков В.И.;. – К, 1970. – 295л. – Бібліогр.:л.266-295
936564
  Кузнецов А.Я. Поверхностаная электропроводность стекол. : Автореф... Доктора хим.наук: / Кузнецов А.Я.; Гос.ордена Ленина оптич.ин-т. – Л, 1956. – 19л. – Бібліогр.:с.19
936565
  Матевосян Л.А. Поверхности в приводимых пространствах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 006 / Матевосян Л.А.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1968. – 15л.
936566
  Мордашова Г.Ф. Поверхности второго порядка / Г.Ф. Мордашова. – Горький, 1967. – 19с.
936567
   Поверхности выравнивания и коры выветривания на территории СССР. – М., 1974. – 443с.
936568
   Поверхности выравнивания и коры выветривания.. – М., 1976. – 199с.
936569
  Тимофеев Д.А. Поверхности выравнивания суши / Д.А. Тимофеев. – М. : Наука, 1979. – 270 с.
936570
   Поверхности выравнивания. / Тимофеев Д.А. – Иркутск, 1970. – 142с.
936571
   Поверхности выравнивания.. – Москва : Наука, 1973. – 263с.
936572
   Поверхности выравнивания. / Тимофеев Д.А. – Иркутск, 1975. – 136с.
936573
  Дьяченко З.Н. Поверхности гамма-распределения. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Дьяченко З.Н.; Объед.учен.сове.ин-тов математики, кибернетики и Глав.асрон.обсерватории АН УССР. – К, 1962. – 8л. – Бібліогр.:с.7-8
936574
  Бехштедт Ф. Поверхности и границы раздела полупроводников / Ф. Бехштедт, Р. Эндерлайн. – Москва : Мир, 1990. – 488 с.
936575
  Карпова В.С. Поверхности и конгуренции прямых пространств S3 и S3II : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.04 / Карпова В.С.; Казан. ГУ. – Казань, 1973. – 12-14л. – Бібліогр.:с.12-14
936576
  Цишанг Х. Поверхности и разрывные группы / Х. Цишанг. – М., 1988. – 684с.
936577
  Белоусова В. Поверхности Клиффорда. : Дис... наук: / Белоусова В.;. – 93л.
936578
  Зражевская А.М. Поверхности неотрицательной кривизны с регулярной метрикой. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Зражевская А.М.; Киев. гос. пед. ин-тут им. А.М.Горького. – К., 1961. – 7л.
936579
  Погорелов А.В. Поверхности ограниченной внешней кривизны / А.В. Погорелов. – Харьков, 1956. – 128 с.
936580
  Косачевская Е.А. Поверхности переноса в классе винтовых поверхностей евклидова и неевклидовых пространств : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Косачевская Е. А. ; Донецк. ГУ. – Донецк, 1965. – 7 с. – Бібліогр. : с. 7
936581
  Бланк Я.П. Поверхности переноса и их обобщения . : Автореф... Доктора физ-мат.наук: / Бланк Я.П.; М-во высш.образования СССР. – Харьков, 1950. – 8 с.
936582
  Гамаля И.А. Поверхности потенциальной энергии делящихся ядер в квазиклассическом приближении : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.055 / Гамаля И.А.; Томский политехнич. ин-т. Науч.-иссл. ин-т ядерной физики, электроники и автоматики. – Томск, 1970. – 17л.
936583
  Тихомиров В.А. Поверхности потенциальной энергии для реакции -- системы : Автореф... кканд. хим.наук: 02.073 / Тихомиров В. А.; науч.- иссл. физ. хим. ин-т. – М., 1972. – 23л.
936584
   Поверхности раздела в металлических композитах.. – М.
1. – 1978. – 1-438с.
936585
   Поверхности явления в металлах и сплавах и их роль в процессах порошковой металлургии.. – К., 1961. – 216с.
936586
   Поверхностная диффузия и растекание. – Москва : Наука, 1969. – 283с.
936587
  Герцрикен С.Д. Поверхностная диффузия ртути в олове и влияние термообработки / С.Д. Герцрикен, А. Быховский, 1955. – [4] c. – Отд. оттиск : Физический сборник КУ, № 7, 1955
936588
  Зандберг Э.Я. Поверхностная ионизация / Э.Я. Зандберг, Н.И. Ионов. – Москва : Наука, 1969. – 432 с.
936589
  Юсифов Фаррух Коджа оглы Поверхностная ионизация молекул щелочно-галоидных солей на иридии с углеродным покрытием : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Юсифов Фаррух Коджа оглы; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1973. – 20л. – Бібліогр.:с.20
936590
  Зандберг Э.Я. Поверхностная ионизация с образованием положительных ионов на поликристаллических металлах в электрическом поле : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: / Зандберг Э.Я.; Акад. наук СССР. Физ.-техн. ин-т им. А.Ф.Иоффе. – Ленинград, 1963. – 24л.
936591
  Лебедева Е.Н. Поверхностная ионизация цезия на вольфраме в пороговой области температур : автореф. дис. ... канд. физ. мат. наук / Лебедева Е.Н. ; ЛГУ. – Ленинград, 1969. – 13 с.
936592
  Пашицкий Э.А. Поверхностная сверхпроводимость на гетеропереходах в слоистых полупроводниковых структурах / Э.А. Пашицкий. – К., 1968. – 16с.
936593
  Коноплева В.П. Поверхностная фотометрия комет / В.П. Коноплева. – Киев : Наукова думка, 1977. – 266 с.
936594
  Буктир Монсеф Поверхностная циркуляция Восточного Средиземноморья по спутниковым измерениям высоты и ветра / Буктир Монсеф, Абденадер Джэйн, Джауэр Джебали // Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 1. – С. 144-153 : Рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0203-3100
936595
  Яцимирский В.К. Поверхностная энергия и активность катализаторов синтеза аммиака : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 073 / Яцимирский В.К. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 23 с.
936596
  Яцимирский В.К. Поверхностная энергия и активность катализаторов синтеза аммиака : Дис... канд. хим.наук: / Яцимирский В.К.; КГУ. Каф-ра физической химии. – Киев, 1968. – 180л. – Бібліогр.:л.133-142
936597
  Яковлева Г.С. Поверхностная энергия и закон соответственных состояний : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Яковлева Г.С.; Кишиневский гос. ун-т. – Кишинев, 1969. – 14л.
936598
  Рыков В.И. Поверхностная энергия и некоторые физ. хим. свойства жидкости : Автореф... доктор хим.наук: 073 / Рыков В.И.; КГУ. – Киев, 1970. – 20л.
936599
  Темроков А.И. Поверхностная энергия и поверхностное натяжение ионных кристаллов и некоторых их расплавов : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Темроков А. И.; Кабард. Балк. ун-т. – Нальчик, 1970. – 15л.
936600
  Кумыков Вячеслав Кеншаубиевич Поверхностная энергия и поверхностное натяжение некоторых тугоплавких металлов в твердом состоянии : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.15 / Кумыков Вячеслав Кеншаубиевич; Кабардино-Балкарский ун-т. – Нальчик, 1974. – 24л.
936601
  Дигилов Р.М. Поверхностная энергия переходных металлов в твердом состоянии. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.15 / Дигилов Р.М.; Кабард-Балкар.гос.ун-т. – Нальчик, 1975. – 22л. – Бібліогр.:с.22
936602
  Кузнецов В.Д. Поверхностная энергия твердых тел / В.Д. Кузнецов. – Москва : ГИТТЛ, 1954. – 220 с.
936603
  Абрамзон А.А. Поверхностно-активные вещества : Свойства и применение / А.А. Абрамзон. – Ленинград : Химия, Ленинградское отделение, 1975. – 246 с. : ил. – Библиогр. в конце глав
936604
   Поверхностно-активные вещества : справочник / под ред. д-ра техн. наук А.А. Абрамзона и канд. техн. наук Г.М. Гаевого. – Ленинград : Химия, 1979. – 376 с.
936605
  Абрамзон А.А. Поверхностно-активные вещества : Синтез, анализ, свойства, применение : [учеб. пособие для вузов] / А.А. Абрамзон [и др.] ; под ред. А.А. Абрамзона. – Ленинград : Химия, Ленинградское отделение, 1988. – 199, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. с. 200. – ISBN 5-7245-0001-9
936606
  Саввин С.Б. и др. Поверхностно-активные вещества / С.Б. и др. Саввин. – М., 1991. – 249с.
936607
   Поверхностно-активные вещества в народном хозяйстве.. – М., 1989. – 46с.
936608
  Елисеев С.А. Поверхностно-активные вещества и биотехнология / С.А. Елисеев, Р.В. Кучер. – Киев : Наукова думка, 1991. – 116 с. : ил. – Библиогр.: с. 113-114. – ISBN 5-12-001750-9
936609
  Кравцов А.В. Поверхностно-активные вещества как инструменты исследования биомембран / А.В. Кравцов, И.Р. Алексеенко; АНУ. Ин-т биохимии им. А.В.Палладина. – Киев : Наукова думка, 1993. – 264 с. – ISBN 5-12-004194-9
936610
   Поверхностно-активные вещества: Синтез, свойства и прим.. – Калинин, 1987. – 162с.
936611
   Поверхностно-активные вещества: Синтез, свойства и применение.. – Тверь, 1991. – 143с.
936612
  Борищак Ольга Алексеевна Поверхностно-активные комплексные соединения типа металл-2, 2-дипиридиланион и применение их в полярографическом анализе : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Борищак Ольга Алексеевна; Днепропетровский хим.-тех-нол. ин-т. – Днепропетровск, 1981. – 17л.
936613
  Шварц А.М. Поверхностноактивные вещества и моющие средства / А.М. Шварц. – 2-е изд., расшир. – Москва, 1960. – 555 с.
936614
  Равич М.Б. Поверхностное горение и использование продуктов сгорания / М.Б. Равич. – М.Л., 1942. – 184с.
936615
  Шипилов А.В. Поверхностное мышление и самодостаточное бытие: специфика античности // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2011. – № 4 ( июль - август). – С. 64-77. – ISSN 0236-2007
936616
  Ниженко В.И. Поверхностное натяжение жидких металлов и сплавов (одно- и двухкомпонентные системы) / В.И. Ниженко, Л.И. Флока. – М., 1981. – 208с.
936617
  Пугачевич П.П. Поверхностное натяжение и адсорбция в металлических растворах. : Автореф... доктор хим.наук: / Пугачевич П.П.; Москов. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М., 1964. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
936618
  Зейлигер Д.О. Поверхностное натяжение и адсорбция на границе раздела ртуть (водные растворы солей) : Автореф... канд. хим.наук: / Зейлигер Д.О.; Одесский гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1951. – 16 с.
936619
  Пашков В.В. Поверхностное натяжение и межмолекулярное взаимодействие в ожиженных газах и их растворах. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 040 / Пашков В.В.; АН УССР.Физ-техн.ин-т низких температур. – Харьков, 1970. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
936620
  Елисеева А.Ф. Поверхностное натяжение и молярные объемы расплавов некоторых нитратных систем. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.070 / Елисеева А.Ф.; Ростовский гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1970. – 26л.
936621
  Озниев Данил Тимсиевич Поверхностное натяжение и переохлаждение металлических расплавов : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.14 / Озниев Данил Тимсиевич; МВ и ССО РСФСР. Чечено-ингушский гос. ун-т. – Грозный, 1985. – 170л. – Бібліогр.:л.160-170
936622
  Бегляров Э.М. Поверхностное натяжение и состав поверхностного слоя растворов молекул разных размеров : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 054 / Бегляров Э.М.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1971. – 21л. – Бібліогр.:с.21
936623
  Космеан К.К. Поверхностное натяжение модифицированных чугунов : Автореф... канд. техн.наук: / Космеан К. К.; КПИ. – К., 1965. – 24л.
936624
  Гурвич Ю.В. Поверхностное натяжение расплавов некоторых нитритных и нитрит-нитратных систем. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.01 / Гурвич Ю.В.; Ростовский гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1975. – 38л.
936625
  Гохштейн А.Я. Поверхностное натяжение твердых тел и адсорбция / А.Я. Гохштейн. – М, 1976. – 399с.
936626
  Алячагиров Б.Б. Поверхностное натяжение, плотность и работа выхада электрона некоторых бинарных металлических расплавов : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.04.05 / Алячагиров Б. Б.; Каб-Балк.ГУ. – Нальчик, 1974. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
936627
  Карамурщзов Б.С. Поверхностное натяжение, плотность и работа выхода электрона лекгоплавких бинарных систем на оснвое Галлия : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.15 / Карамурщзов Б.С.; Кабард.-Балк.ГУ. – Нальчик, 1975. – 19л.
936628
  Константинов В.А. Поверхностное натяжение, структура и микротвердость сплавов: свинец-калий, свинец-натрий, свинец-кальций : Автореф... кандид. физ.-мат.наук: / Константинов В.А.; Московский ордена Ленина гос. университет имени М.В.Ломоносова. – Москва, 1950. – 8 с.
936629
  Мелков Г.А. Поверхностное сопротивление монокристаллических пленок Y-Ba-Cu-O в магнитном поле / Г.А. Мелков, И.Л. Заболоцкий // УФЖ. – №3
936630
  Дэвисон С. Поверхностные (таммовские) состояния : пер. с англ. / С. Дэвисон, Левин Дж. – Москва : Мир, 1973. – 232 с.
936631
  Красильников В.А. Поверхностные акустические волны / В.А. Красильников, В.В. Крылов. – Москва : Знание, 1985. – 64 с.
936632
  Бирюков С.В. и др. Поверхностные акустические волны в неоднородных средах / С.В. и др. Бирюков. – Москва : Наука, 1991. – 414с.
936633
   Поверхностные акустические волны. : Пер. с англ. – Москва : Мир, 1981. – 390с.
936634
  Иванов И.Н. Поверхностные воды СССР / И.Н. Иванов, М.В. Крашенинников. – Иркутск, 1988. – 216с.
936635
   Поверхностные воды Южного Казахстана. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1976. – 411с.
936636
  Хейсин Дмитрий Евгеньевич Поверхностные волны в море, покрытом льдом, и упругие колебания ледяного покрова : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 051 / Хейсин Дмитрий Евгеньевич; Аркт. и антаркт. науч.-иссслед. ин-т. – Л., 1968. – 39л.
936637
   Поверхностные волны в обратных задачах сейсмологии.. – Ереван, 1987. – 232с.
936638
  Гольдштейн Р.В. Поверхностные волны и резонансные явления в упругих телах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 923 / Гольдштейн Р.В.; АН СССР. Ин-т проблем механики. – М., 1968. – 9л.
936639
  Ильчишина Д.И. Поверхностные волны, возникающие при соударении упругих тел : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 023 / Ильчишина Д.И. ; Киевский гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1969. – 10 с.
936640
  Ильчишина Д.И. Поверхностные волны, возникающие при соударении упругих тел. : Дис... канд. физико-мат.наук: / Ильчишина Д.И.; КПИ. – К., 1969. – 96л. – Бібліогр.:л.91
936641
  Адрианова Н.Т. Поверхностные годографы отражений волн при дипольном синтезировании приема апертур // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев, 1988. – С. 65-69. – Бібліогр.: 7 назв. – (Геология ; № 7)
936642
  Гун, Оттон, фон Поверхностные замечания по дороге от Москвы в Малороссию 1806 года. – М., 1806. – 35с.
936643
  Гун, Оттон, фон Поверхностные замечания по дороге от Москвы в Малороссию в октябре 1805 года. – М., 1806. – 124с.
936644
  Гун, Оттон, фон Поверхностные замечания по дороге от Москвы в Малороссию в осени 1805 года. – М., 1806. – /6/, 60с.
936645
  Черкесов Л.В. Поверхностные и внутренние волны. / Л.В. Черкесов. – К., 1973. – 247с.
936646
   Поверхностные и внутренние волны.. – Севастополь, 1979. – 206с.
936647
   Поверхностные и внутренние волны.. – Севастополь, 1981. – 138с.
936648
   Поверхностные и внутренние гравитационные волны.. – Киев, 1989. – 144с.
936649
  Левшин А.Л. Поверхностные и каналовые сейсмические волны / А.Л. Левшин. – М, 1973. – 176с.
936650
  Кондратенко А.В. Поверхностные и объемные волны в ограниченной плазме / А.В. Кондратенко. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 207 с.
936651
  Раджабов Т.Д. Поверхностные и противоповерхностные сорбционные явления при взаимодействии заряженных частиц с твердыми телами. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.04 / Раджабов Т.Д.; Ин-т атомной энергии. – М, 1979. – 43л.
936652
  Болтянская Э.В. Поверхностные клеточные структуры у Azotobacter chroococcum : Автореф... канд. биол.наук: / Болтянская Э. В.; МГУ. – М., 1968. – 23л.
936653
  Силаков В.П. Поверхностные колебания магнитоактивной плазмы. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Силаков В.П.; Москов. инж.-физ. ин-т. – М., 1971. – 12л. – Бібліогр.:с.12
936654
   Поверхностные методы ионизации в масс-спектрометрии. – Уфа : АН СССР, 1986. – 72с.
936655
  Озниев Д Поверхностные натяжение и переохлаждение металлических расплавов : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.14 / Озниев Д Т.; МВССО УССР, КГУ. – К, 1987. – 19л.
936656
   Поверхностные пленки воды в дисперсных структурах.. – М., 1988. – 278с.
936657
  Дмитрук Н.Л. Поверхностные поляритоны в полупроводниках и диэлектриках / Н.Л. Дмитрук, В.Г. Литовченко, В.Л. Стрижевский; Акад. наук Украинской ССР; Ин-т полупроводников. – Киев : Наукова думка, 1989. – 376с. – ISBN 5-12-000503-9
936658
  Лескова Тамара Александровна Поверхностные поляритоны в спектрах рассеяния света и низкотемпературной люминесценции : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Лескова Тамара Александровна; Ин-т спектроскопии АН СССР. – М., 1978. – 14л. – Бібліогр.:с.14
936659
   Поверхностные поляритоны. Электромагнитные волны на поверхностях и границах раздела сред. – Москва : Наука, 1985. – 525с.
936660
  Небылицын Б.Д. Поверхностные процессы при кристаллизации сульфата бария : Автореф... канд. хим.наук: 084 / Небылицын Б.Д.; МГУ. Химич. фак-т. – Москва, 1972. – 12л.
936661
  Першенков В.С. Поверхностные радиационные эффекты в элементах интегральных микросхем / В.С. Першенков. – Москва : Энергоатомиздат, 1988. – 255 с.
936662
  Марселен А. Поверхностные растворы / А. Марселен. – Москва ; Ленинград, 1936. – 164 с.
936663
  Кировская И.А. Поверхностные свойства алмазоподобных полупроводников / И.А. Кировская. – Томск, 1984. – 116с.
936664
  Кировская И.А. Поверхностные свойства алмазоподобных полупроводников / И.А. Кировская. – Иркутск : Изд-во Иркут. ун-та, 1984. – 140 с.
936665
  Кировская И.А. Поверхностные свойства алмазоподобных полупроводников / И.А. Кировская. – Иркутск, 1988. – 167с.
936666
  Саввин В.С. Поверхностные свойства амальгам теллия, свинца и висмута : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.15 / Саввин В. С. ; МВ и ССО РСФСР , Калинин. ГУ. – Калинин, 1979. – 17 с.
936667
  Аристова Валерия Григорьевна Поверхностные свойства аэросила как наполнителя кремнийорганических систем : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.11, 02.00.04 / Аристова Валерия Григорьевна; МОск. хим.-технол. ин-т. – М., 1981. – 22л.
936668
  Боонстра А. Поверхностные свойства германия и кремния : пер. с англ. / А. Боонстра. – Москва : Мир, 1970. – 176 с.
936669
  Хантадзе Д.В. Поверхностные свойства и плотности двойных расплавов железа, кобальта и никеля с бором. : Автореф... Канд.хим.наук: / Хантадзе Д.В.; АН УССР.Ин-т проблем материаловедения. – К, 1965. – 16л.
936670
  Ухов В.Ф. Поверхностные свойства и плотности сплавов на основе палладия : Автореф... канд. техн.наук: 322 / Ухов В.Ф.; АН СССР. Уральский филиал. Ин-т электрохимии. – Свердловск, 1968. – 23л.
936671
   Поверхностные свойства полупроводников. – Москва : Издательство АН СССР, 1962. – 232 с.
936672
   Поверхностные свойства расплавов : Сб. науч. трудов. – Киев : Наукова думка, 1982. – 316с.
936673
   Поверхностные свойства расплавов: Сб. науч. тр.. – Киев, 1982. – 315с.
936674
  Кожурков В.Н. Поверхностные свойства расслаивающихся жидких металлов. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.321 / Кожурков В.Н.; Уральский политехн.ин-т. – Свердловск, 1970. – 19л.
936675
   Поверхностные свойства твердых тел : Пер. с англ. – Москва : Мир, 1972. – 432с.
936676
  Касымов А.Х. Поверхностные свойства твердых тел, легированных ионной бомбардировкой / А.Х. Касымов. – Ташкент : Фан, 1987. – 100 с.
936677
   Поверхностные сейсмические волны в горизонтально-неоднородной земле.. – М., 1986. – 277с.
936678
  Братусь Татьяна Ивановна Поверхностные сергрегации и начальные стадии окисления некоторых аморфных металлических сплавов : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Братусь Татьяна Ивановна ; АН УССР, Ин-т металлофизики. – Киев, 1985. – 20 с.
936679
  Дерягин Б.В. Поверхностные силы / Б.В. Дерягин, Н.В. Чураев, В.М. Муллео; Щукин Е.Д. – Москва : Наука, 1985. – 399 с.
936680
   Поверхностные силы в тонких пленках : сб. докладов 2-й конф. / Дерягин Б.В. – Москва : Наука, 1979. – 235с.
936681
   Поверхностные силы в тонких пленках и дисперсных системах.. – М., 1972. – 328с.
936682
   Поверхностные силы в тонких пленках и устойчивость коллоидов. / Дерягин Б.В. – М., 1974. – 294с.
936683
   Поверхностные силы и граничные слои жидкостей / Дерягин Б.В. – М., 1983. – 228с.
936684
  Кургалин С Поверхностные спектроскопические факторы альфа-частиц и проблема альфа0кластерных уровной в тяжелых сферических и деформированных ядрах : Автореф... канд. физ-мат.наук: 01.04.02. / Кургалин С, Д.; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1981. – 18л.
936685
  Лебединцев А.А. Поверхностные течения Каспийского моря по определениям помощью свободно плавающих бутылок. / А.А. Лебединцев. – С.-Пб., 1906. – 23с.
936686
   Поверхностные химические соединения и их роль в явлениях адсорбации.. – М., 1957. – 367с.
936687
  Шомина Е.В. Поверхностные электромагнитные волны инфракрасного диапазона и их применение для спектроскопии сверхтонких пленок на поверхности металлов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Шомина Е.В.; АН СССР. Ин-т спектроскопии. – Троицк, 1980. – 24л.
936688
  Макаров Н.М. Поверхностные электронные состояния и высокочастотные свойства металлов в магнитном поле : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Макаров Н. М.; Хар.ГУ. – Х., 1971. – 12л.
936689
  Монарха Ю.П. Поверхностные электроны в гелии при наличии внешних полей. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.09 / Монарха Ю.П.; АН УССр. Физ.-техн. ин-т низких температур. – Х., 1976. – л.
936690
  Челидзе Т.Л. Поверхностные эффекты в диэлектрической спектроскопии гетерогенных систем. : Автореф... доктор хим.наук: 02.00.11 / Челидзе Т.Л.; АН УССР. Ин-т коллоидной химии и химии воды. – К., 1974. – 35л.
936691
  Рахманов С.Я. Поверхностные эффекты в магнитном поле : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Рахманов С.Я.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Физ. фак. – М., 1969. – 8л. – Бібліогр.:с.8
936692
  Дубовский Л.Б. Поверхностные эффекты в металлах в магнитном поле : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Дубовский Л.Б.; Моск. гос. ун-т. Физ. фак. – Москва, 1971. – 10л. – Бібліогр.:с.10
936693
  Лузинов И.А. Поверхностные эффекты в полимеризации дисперснонаполненного стирола. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.06 / Лузинов И.А.; Львов.политехн.ин-т. – Львов, 1990. – 20л.
936694
  Митчел Дж. Поверхностные эффекты в полупроводниковых приборах, вызванные радиацией / Дж. Митчел, Д. Уилсон. – Москва, 1970. – 94 с.
936695
  Недорезов С.С. Поверхностные эффекты в статистической термодинамике электронов проводимости : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Недорезов С.С.; АН УССР. Физ.-техн. ин-т низких температур. – Харьков, 1966. – 9л.
936696
  Талмуд Д.Л. Поверхностные явления / Д.Л. Талмуд, С.Е. Бреслер. – Ленинград ; Москва : ГТТИ, 1934. – 132 с.
936697
  Измайлова В.Н. Поверхностные явления в белковых системах / В.Н. Измайлова. – М., 1988. – 240с.
936698
  Покровский Н.Л. Поверхностные явления в жидких и твердых металлических растворах : Автореф. дис. ... д-ра хим. наук : 073 / Покровский Н.Л. ; Моск. гос. ун-т , Хим. фак. – Москва, 1968. – 22 с. – Бібліогр.:с.21-22
936699
  Матвеенко В.Н. Поверхностные явления в жидких кристаллах / В.Н. Матвеенко, Е.А. Кирсанов. – Москва : Издательство Московского университета, 1991. – 272 с. – ISBN 5-211-01655-6
936700
   Поверхностные явления в жидкостях и жидких растворах. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета
вып. 1. – 1972. – 189с.
936701
   Поверхностные явления в жидкостях.. – Ленинград : Ленинградский университет, 1975. – 262с.
936702
  Кунин Л.Л. Поверхностные явления в металлах / Л.Л. Кунин. – М, 1955. – 304с.
936703
  Семеченко В.К. Поверхностные явления в металлах и сплавах. / В.К. Семеченко. – Москва, 1957. – 492 с.
936704
  Минаев Ю.А. Поверхностные явления в металлургических процессах / Минаев Ю.А. – Москва : Металлургия, 1984. – 152 с. – Библиогр.: с. 148-152 (168 назв.)
936705
   Поверхностные явления в полимерах.. – К., 1970. – 180с.
936706
  Свердлова А.М. Поверхностные явления в полупроводниках : Учеб. пособие для студ. физич. фак. / А.М. Свердлова; Саратовский гос. ун-т. – Саратов, 1985. – 79с.
936707
  Киселев В.Ф. Поверхностные явления в полупроводниках и диэлектриках / В.Ф. Киселев. – Москва : Наука, 1970. – 400с.
936708
   Поверхностные явления в расплавах и возникающих из них твердых фазах : 2-я Всесоюзная конференция. – Нальчик : Кабардино-Балкарское книжное изд-во, 1965. – 654с.
936709
   Поверхностные явления в расплавах и возникающих из них твердых фазах : тезисы докладов 4 Всесоюзн. конф. – Кишинев : АН СССР, 1968. – 168с.
936710
   Поверхностные явления в расплавах и возникающих из них твердых фазах. – Кишинев : Издательство Кишиневского университета, 1974. – 270с.
936711
   Поверхностные явления в расплавах и процессах порошковой металлургии.. – К., 1963. – 460с.
936712
  Ибрагимов Х.И. Поверхностные явления в расплавах на основе ртути и металлов III-УА групп. : Автореф... доктор хим.наук: 02.00.704 / Ибрагимов Х.И.; АН УССР. Ин-тут проблем материаловедения. – К., 1980. – 31л.
936713
  Мартиросян А.Л. Поверхностные явления в растворах, содержащих полимерное вещество : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.15 / Мартиросян А.Л.; Кабардино-Балкарский гос. ун-т. – Нальчик, 1975. – 24л.
936714
  Голосов Н.С. Поверхностные явления в упорядоченных твердых растворах со сверхструктурой LI2 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Голосов Н.С.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1969. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
936715
  Беренштейн Г.В. Поверхностные явления в упругодеформированных твердых телах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.14 / Беренштейн Г.В.; ОГУ им.И.И.Мечникова. – Одесса, 1986. – 15л.
936716
  Иванов Ю.Б. Поверхностные явления в ферми-жидкости : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.02 / Иванов Ю.Б. ; Ин-тут атомн. энергии им. И.В. Курчатова. – Москва, 1981. – 18 с. – Бібліогр.:с.17-18
936717
   Поверхностные явления и адсорбция. – Кишинев, 1972. – 104с.
936718
  Абрамзон А.А. Поверхностные явления и поверхностно-активные вещества : справочник / [А.А. Абрамзон, Л.Е. Боброва, Л.П. Зайченко и др.]; под ред. А.А. Абрамзона, Е.Д. Щукина. – Ленинград : Химия, Ленинградское отделение, 1984. – 392 с. : ил. – Библиогр. в конце глав
936719
   Поверхностные явления и фазовые превращения в конденсированных пленках. – Харьков : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2004. – 276с. – На тит. листе: К 200-летию Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – ISBN 966-623-243-Х
936720
   Поверхностные явления на границах конденсированных фаз : сб. науч. трудов. – Нальчик : Издательство Кабардино-Балкарского университета, 1983. – 176с.
936721
  Тарасевич Ю.И. Поверхностные явления на дисперсных материалах = Surface phenomena on disperse materials / Ю.И. Тарасевич ; НАНУ ; Ин-т коллоидной химии и химии воды им. А.В. Думанского. – Киев : Наукова думка, 2011. – 391 с. : илл., табл. – Парал. тит. л. на англ. языке. – ISBN 978-966-00-1137-3
936722
  Рябов В.Р. Поверхностные явления при сварке металлов / В.Р. Рябов. – Киев. – 240 с.
936723
  Пацкевич И.Р. и др. Поверхностные явления при сварке металлов / И.Р. и др. Пацкевич. – К., 1991. – 240с.
936724
  Перов А.П. Поверхностный импеданс олова в сильном магнитном поле : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 048 / Перов А.П.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – М., 1971. – 21л. – Бібліогр.:с.21
936725
  Менде Ф.Ф. Поверхностный импеданс сверхпроводников / Ф.Ф. Менде, А.И. Спицын. – Киев : Наукова думка, 1985. – 240 с.
936726
  Мелков Г.А. Поверхностный импеданс эпитаксиальных пленок ВТСП в смешаном состоянии / Г.А. Мелков, А.Л. Касаткин, В.Ю. Малышев // ФНТ. – №9
936727
  Зубов В.Е. Поверхностный магнетизм гематита. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.11 / Зубов В.Е.; МГУ. – М., 1975. – 21л.
936728
  Балакирев М.К. Поверхностный осциллятор в произвольных магнитных полях : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.049 / Балакирев М.К. ; АН СССР. – Новосибирск, 1971. – 12 с.
936729
  Нейман Л.Р. Поверхностный эффект в ферромагнитных телах / Л.Р. Нейман. – Москва ; Ленинград : ГЭИ, 1949. – 190 с.
936730
  Ткаченко Г.И. Поверхностный эффект и потери энергии в ферромагнетиках во вращающихся магнитных полях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.11 / Ткаченко Г.И.; МВ и ССО РСФСР. Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1979. – 23л.
936731
  Шварц А. Поверхностоактивные вещества, их химия и техническое применение. / А. Шварц, Д. Перри. – М., 1953. – 544с.
936732
   Поверхность-89 : тезисы докладов всесоюзн. конф. (п.г.т. Черноголовка, Моск. обл.). – Черноголовка : ИФТТ, 1989. – 233с.
936733
  Поликар А. Поверхность / А. Поликар. – М, 1975. – 110с.
936734
   Поверхность. – Москва
№ 1. – 1996
936735
   Поверхность = Поверхня=Surface : сборник научных трудов / Нац. акад. наук Украины, Ин-т химии поверхности им. А.А. Чуйко. – Киев, 1992-. – ISBN 978-966-00-0834-1
Вып. 7 (22). – 2015. – 358 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
936736
   Поверхность выравнивания гор Сибири.. – Новосибирск, 1971. – 201с.
936737
  Абдурагимов Г.А. Поверхность кристалла и эпитаксия / Г А. Абдурагимов ; отв. ред. А.З. Эфендиев ; Северо-Кавказский науч. центр высш. шк. – Ростов-на-Дону : Издательство Ростовского университета, 1987. – 198, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 175-197
936738
   Поверхность Марса. – Москва : Наука, 1980. – 238с.
936739
  Лебедев Р.В. Поверхность натяжения и адсорбции в растоврах щелочных металлов : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Лебедев Р. В.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1968. – 14л.
936740
  Быстрицкая П.М. Поверхность палеозоя и ее значение для поисково-разведочных работ на нефть и газ в Саратовском Поволжье. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Быстрицкая П.М.; Сарат.гос.ун-т. – Саратов, 1966. – 29л.
936741
  Крэкнелл А. Поверхность Ферми. Понятие поверхности Ферми, её определение и использование в физике металлов / А. Крэкнелл, К. Уонг; Пер.с англ.Г.И.Бабкина и В.А.Гаспарова. – Москва : Атомиздат, 1978. – 352с.
936742
  Клюкина Н.Г. Поверхность, структура и адсорбционные свойства активных масс щелочного аккумулятора. : Автореф... канд. хим.наук: / Клюкина Н.Г.; Саратов. гос. ун-тет им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1955. – 13л.
936743
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 7. – 2004
936744
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 8. – 2004
936745
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 9. – 2004
936746
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 10. – 2004
936747
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 11. – 2004
936748
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 12. – 2004
936749
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 1. – 2005
936750
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 2. – 2005
936751
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 3. – 2005
936752
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 4. – 2005
936753
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 5. – 2005
936754
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 6. – 2005
936755
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 7. – 2005
936756
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 8. – 2005
936757
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 9. – 2005
936758
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 10. – 2005
936759
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 11. – 2005
936760
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 12. – 2005
936761
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 1. – 2006
936762
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 2. – 2006
936763
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 3. – 2006
936764
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 4. – 2006
936765
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 5. – 2006
936766
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 6. – 2006
936767
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 7. – 2006
936768
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 8. – 2006
936769
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 9. – 2006
936770
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 10. – 2006
936771
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 11. – 2006
936772
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 12. – 2006
936773
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 1. – 2007
936774
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 2. – 2007
936775
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 3. – 2007
936776
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 4. – 2007
936777
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 5. – 2007
936778
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 6. – 2007
936779
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 7. – 2007
936780
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 8. – 2007
936781
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 9. – 2007
936782
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 10. – 2007
936783
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 11. – 2007
936784
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 12. – 2007
936785
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования / РАН. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 1. – 2008
936786
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования / РАН. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 2. – 2008
936787
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования / РАН. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 3. – 2008
936788
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования / РАН. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 4. – 2008
936789
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования / РАН. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 5. – 2008
936790
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования / РАН. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 6. – 2008
936791
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования / РАН. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 7. – 2008
936792
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования / РАН. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 8. – 2008
936793
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования / РАН. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 9. – 2008
936794
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования / РАН. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 10. – 2008
936795
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования / РАН. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 11. – 2008
936796
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования / РАН. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 12. – 2008
936797
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования / РАН. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 1. – 2009
936798
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования / РАН. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 2. – 2009
936799
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования / РАН. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 3. – 2009
936800
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования / РАН. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 4. – 2009
936801
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования / РАН. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 5. – 2009
936802
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования / РАН. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 6. – 2009
936803
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования / РАН. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 7. – 2009
936804
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования / РАН. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 8. – 2009
936805
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования / РАН. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 9. – 2009
936806
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования / РАН. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 10. – 2009
936807
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования / РАН. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 11. – 2009
936808
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования / РАН. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 12. – 2009
936809
  Медина В.С. Поверхня Землі та головні риси її будови / В.С. Медина. – Львів, 1960. – 76с.
936810
  Чекунов А.В. Поверхня Конрада і деякі основні риси будови та еволюції земної кори України й суміжних регіонів / А.В. Чекунов, 1967. – С. 96-111. – Окр. відбиток
936811
  Шухрат Поверь в мою любовь. / Шухрат. – Ташкент, 1981. – 189с.
936812
  Ламберов А.Г. Поверь человеку / А.Г. Ламберов. – Куйбышев, 1965. – 110с.
936813
  Даль В.И. Поверья, суеверия и предрассудки русского народа / Владимир Даль ; рисунки Ивана Билибина, Виктора Васнецова. – Москва : Эксмо, 2008. – 736с., [ 12л. илл. ] : илл. – ISBN 978-5-699-24899-5
936814
  Крупин В.Н. Повеси и рассказы / В.Н. Крупин. – М, 1985. – 318с.
936815
  Підпалий В.О. Повесіння : поезії / В.О. Підпалий. – Київ : Радянський письменник, 1964. – 90 с.
936816
  Станев Е. Повест за една гора. / Е. Станев. – София, 1955. – 160с.
936817
  Вахитова Т.М. Повествование в рассказах В.Астафьева "Царь-рыба" / Т.М. Вахитова. – Москва, 1988. – 68 с.
936818
  Ермушкин Владимир Григорьевич Повествование в рассказах и очерках В.Г.Короленко 80-90-х годов ХІХ века. : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.01 / Ермушкин Владимир Григорьевич; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1979. – 16л.
936819
  Аристакэс Ластивертци Повествование вардапета Аристакэса Ластиветци. / Аристакэс Ластивертци. – Москва, 1968. – 195с.
936820
  Хотимский Б.И. Повествования разных времен / Б.И. Хотимский. – М, 1989. – 223с.
936821
  Лихачева Л.Н. Повествовательная точка зрения как художественный прием и его языковая характеристика. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Лихачева Л.Н.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1976. – 20л.
936822
  Кононенко Е.В. Повествовательные стратегии прозы М. Спарк: принцип карнавализации (на материале романа "Аббатиса Кпуская" // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – С. 111-121. – (Літературознавство ; Вип. 16). – ISSN 1992-9196
936823
  Крекотень В.И. Повествовательные элементы произведений Антония Радивиловского. : Автореф... канд. филолог.наук: / Крекотень В.И.; АН УССР. Отд. обществ. наук. – К., 1963. – 17л.
936824
  Доватур А. Повествовательный и научный стиль Геродота / А. Доватур. – Л, 1957. – 202с.
936825
  Кестен С.А. Повествовательный стиль автобиографических произведений Л.Ренна. (на уровне синтаксиса) : Автореф... канд. филол.наук: / Кестен С.А.; Моск. ин-т иностр. яз. – М., 1971. – 25л.
936826
  Белецкий А.И. Повествовательный элемент в "Вертограде" Симеона Полоцкого" / А.И. Белецкий. – Х., 1933. – [10] с.
936827
  Кулиш П.А. Повести / Издал Кулиш П.А. – Санкт-Петербург : Кулиш П.А.
Т.3 : Воспоминания детства Николая М. – 1860. – 412с.
936828
  Кулиш П.А. Повести / Издал Кулиш П.А. – Санкт-Петербург : Кулиш П.А.
Т.4 : Майор. Потомки Заднепровских Гайдамак. – 1860. – 323с.
936829
  Гоголь Н.В. Повести / Н.В. Гоголь. – М, 1935. – 325с.
936830
  Гоголь Н.В. Повести / Н.В. Гоголь. – М, 1935. – 269с.
936831
  Гоголь Н.В. Повести / Н.В. Гоголь. – М, 1936. – 287с.
936832
  Василенко И.Д. Повести / И.Д. Василенко. – Ростов, 1949. – 440с.
936833
  Кузнецова А.А. Повести / А.А. Кузнецова. – М., 1949. – 223с.
936834
  Тардов М.С. Повести / М.С. Тардов. – Киев : Радянський письменник, 1949. – 296с.
936835
  Толстой Л.Н. Повести / Л.Н. Толстой. – К.-Х., 1949. – 520с.
936836
  Пушкин А.С. Повести / А.С. Пушкин. – Ярославль, 1949. – 336с.
936837
  Шевченко Т. Повести / Тарас Шевченко. – Київ : Радянський письменник
Кн. 1 : Близнецы. Художник. – 1949. – 231 с.
936838
  Шевченко Т. Повести / Т. Шевченко. – Київ : Радянський письменник
Кн.2 : Прогулка с удовольствием и не без морали.Княгиня.Музыкант. – 1949. – 236 с.
936839
  Шевченко Т. Повести / Т. Шевченко. – Київ : Радянський письменник
Кн.3 : Несчастный.Капитанша.Наймичка.Варнак. – 1949. – 221 с.
936840
  Толстой Л.Н. Повести / Л.Н. Толстой. – М., 1950. – 151с.
936841
  Козаченко В.П. Повести / В.П. Козаченко. – Москва : Советский писатель, 1950. – 228с.
936842
  Козаченко В. Повести / В. Козаченко. – Київ : Радянський письменник, 1951. – 323с.
936843
  Донченко О. Повести / О. Донченко. – Киев, 1951. – 392 с.
936844
  Пушкин А.С. Повести / А.С. Пушкин. – Москва, 1951. – 354 с.
936845
  Катерли Е.И. Повести / Е.И. Катерли. – Ленинград, 1953. – 592с.
936846
  Гайдар А.П. Повести / А.П. Гайдар. – М.-Л., 1953. – 319с.
936847
  Леберехт Г.Ф. Повести / Г.Ф. Леберехт. – Москва : Гослитиздат, 1953. – 336 с.
936848
  Мугуев Х.-М. Повести / Х.-М. Мугуев. – М., 1953. – 768с.
936849
  Мартинов И. Повести / И. Мартинов. – М, 1954. – 104с.
936850
  Квитка-Основьяненко Повести / Квитка-Основьяненко. – Киев : Радянський письменник, 1954. – 592с.
936851
  Пришвин А.С. Повести / А.С. Пришвин. – М., 1954. – 496с.
936852
  Смирнов В.А. Повести / В.А. Смирнов. – Москва : Советский писатель, 1954. – 624с. – В кн.: Открытие мира. Сыновья
936853
  Кассиль Л.А. Повести / Л.А. Кассиль. – М., 1955. – 511с.
936854
  Кирпищикова А.А. Повести / А.А. Кирпищикова. – Молотов, 1956. – 747с.
936855
  Соколов-Микитов Повести / Соколов-Микитов. – М., 1956. – 753с.
936856
  Станюкович К.М. Повести / К.М. Станюкович. – Курск, 1956. – 303с.
936857
  Лыньков М.Т. Повести / М.Т. Лыньков; пер. Р.Рубиной. – Минск : Госиздат БССР, 1957. – 199 с.
936858
  Лассила М. Повести / М. Лассила. – Петрозаводск, 1957. – 440с.
936859
  Алтаев Ал. Повести / Ал. Алтаев. – Москва, 1957. – 632с.
936860
  Гроссман В.С. Повести / В.С. Гроссман. – М., 1958. – 544с.
936861
  Борзенко С.А. Повести / С.А. Борзенко. – М., 1959. – 398с.
936862
  Дубов Н.И. Повести / Н.И. Дубов. – М, 1960. – 672с.
936863
  Емельянова Н.А. Повести / Н.А. Емельянова. – М., 1961. – 589с.
936864
  Даль В.И. Повести / В.И. Даль. – М, 1961. – 462с.
936865
  Воронин С.А. Повести / С.А. Воронин. – Москва-Ленинград, 1961. – 456с.
936866
  Тендряков В.Ф. Повести / В.Ф. Тендряков. – М., 1961. – 592с.
936867
  Тургенев И.С. Повести : Для лиц, говорящих на английском языке / И.С. Тургенев. – Москва, 1961. – 168с.
936868
  Гайдар А.П. Повести / А.П. Гайдар. – М., 1962. – 359с.
936869
  Гончар О. Повести / О. Гончар. – Москва : Молодая гвардия, 1962. – 351с.
936870
  Немцов В.И. Повести / В.И. Немцов. – М., 1962. – 512с.
936871
  Гоголь Н.В. Повести / Н.В. Гоголь. – М, 1963. – 222с.
936872
  Калинин А.В. Повести / А.В. Калинин. – Ростов -на-Дону : Ростовское кн. изд-во, 1966. – 487 с.
936873
  Лаптев Ю.Г. Повести / Ю.Г. Лаптев. – М, 1966. – 543с.
936874
  Караславов Г. Повести / Г. Караславов. – М, 1967. – 78с.
936875
  Караславов Г. Повести / Г. Караславов. – София, 1967. – 163с.
936876
  Георгиевская С.М. Повести / С.М. Георгиевская. – М, 1967. – 496с.
936877
  Будогоская Л.А. Повести / Л.А. Будогоская. – Днепропетровск, 1967. – 192с.
936878
  Чехов А.П. Повести / А.П. Чехов. – Москва : Художественная литература, 1968. – 480с.
936879
  Абу-Бакар Ахмедхан Повести : повести : авториз. пер. с даргин. / Абу-Бакар, Ахмедхан ; [послесл. В. Лукашевича ; ил. И. Урманче]. – Москва : Известия, 1968. – 488 с., [8] л. ил. : ил. – (Библиотека "Пятьдесят лет советского романа")
936880
  Сахнин А Я Повести / А Я Сахнин. – М., 1969. – 270с.
936881
  Гоголь Н.В. Повести / Н.В. Гоголь. – Москва, 1969. – 159 с.
936882
  Гоголь Н.В. Повести / Н.В. Гоголь. – М, 1969. – 159с.
936883
  Железников В.К. Повести / В.К. Железников. – Москва, 1969. – 432с.
936884
  Панова В.Ф. Повести / В.Ф. Панова. – Ленинград : Советский писатель, 1969. – 352с.
936885
  Бадигин К.С. Повести / К.С. Бадигин. – Москва, 1970. – 415с.
936886
  Гайдар А.П. Повести / А.П. Гайдар. – М., 1971. – 336с.
936887
  Гусейн Мехти Повести / Гусейн Мехти. – М, 1971. – 455с.
936888
  Глущенко В.Ф. Повести / В.Ф. Глущенко. – М., 1972. – 384с.
936889
  Остров Д.К. Повести / Д.К. Остров. – Л., 1972. – 360с.
936890
  Рекемчук А.Е. Повести / А.Е. Рекемчук. – Москва : Современник, 1972. – 512с.
936891
  Рытхэу Ю.С. Повести / Ю.С. Рытхэу. – Ленинград : Художественная литература,ЛО, 1972. – 492 с.
936892
  Войнович В.Н. Повести / В.Н. Войнович. – Москва : Советский писатель, 1972. – 253, [3] с.
936893
  Бондарев Ю.В. Повести / Ю.В. Бондарев. – М, 1973. – 397с.
936894
  Васютина Е.К. Повести / Е.К. Васютина. – Ленинград, 1973. – 616с.
936895
  Гоголь Н.В. Повести / Н.В. Гоголь. – М, 1973. – 254с.
936896
  Голявкин В.В. Повести / В.В. Голявкин. – Л., 1974. – 368с.
936897
  Авликулов А.М. Повести : повести / Азад Авликулов ; худож. С. Гиленко. – Ташкент : Еш гвардия, 1974. – 128 с. : ил. – Содерж.: Гиссарская баллада; Эхо войны; Стечение обстоятельств
936898
  Железников В.К. Повести / В.К. Железников. – Москва, 1975. – 416с.
936899
  Кузнецова А.А. Повести / А.А. Кузнецова. – М., 1975. – 416с.
936900
  Фраерман Р.И. Повести / Р.И. Фраерман. – М., 1975. – 336с.
936901
  Чехов А.П. Повести / А.П. Чехов. – М, 1975. – 199с.
936902
  Ромашов А.П. Повести / А.П. Ромашов. – Пермь, 1976. – 319с.
936903
  Мухаммадиев Ф. Повести : рассказы / Ф. Мухаммадиев; пер. с тадж. – Москва : Художественная литература, 1976. – 348 с.
936904
  Золотов В.А. Повести / В.А. Золотов. – Рига, 1976. – 592с.
936905
  Гарин-Михайловский Повести / Гарин-Михайловский. – Новосибирск, 1976. – 648с.
936906
  Айтматов Ч. Повести / Ч. Айтматов. – Москва, 1976. – 224 с.
936907
  Астафьев В.П. Повести / В.П. Астафьев. – Москва, 1976. – 445с.
936908
  Астафьев В.П. Повести / В.П. Астафьев. – Москва, 1977. – 560с.
936909
  Айтматов Ч. Повести / Ч. Айтматов. – Москва, 1977. – 80с.
936910
  Белан Н.Е. Повести / Н.Е. Белан. – Иркутск, 1977. – 283с.
936911
  Будогоская Л.А. Повести / Л.А. Будогоская. – Ленинград, 1977. – 176с.
936912
  Гоголь Н.В. Повести / Н.В. Гоголь. – М, 1977. – 286с.
936913
  Мелвилл Г. Повести / Г. Мелвилл. – М, 1977. – 287с.
936914
  Пушкин А.С. Повести / А.С. Пушкин. – Киев : Дніпро, 1977. – 286 с.
936915
  Разгон Л.Э. Повести / Л.Э. Разгон. – Москва, 1978. – 494с.
936916
  Толстой Л.Н. Повести / Л.Н. Толстой. – М., 1978. – 480с.
936917
  Ляшко Н.Н. Повести / Н.Н. Ляшко. – Москва, 1978. – 512с.
936918
  Айни С. Повести : публицистика. / С. Айни; пер. с тадж. – Москва : Советский писатель, 1978. – 480 с.
936919
  Лавренев Б.А. Повести / Б.А. Лавренев. – М., 1979. – 271с.
936920
  Куляшов П.Ф. Повести / П.Ф. Куляшов. – Ижевск, 1979. – 366с.
936921
  Гоголь Н.В. Повести / Н.В. Гоголь. – Москва, 1979. – 431 с.
936922
  Гоголь Н.В. Повести / Н.В. Гоголь. – Москва : Художественная литература, 1979. – 368с.
936923
  Богуславская З.Б. Повести / З.Б. Богуславская. – М., 1979. – 336с.
936924
  Гайдар А.П. Повести / А.П. Гайдар. – Саратов, 1979. – 287с.
936925
  Герасимов Н. Повести / Н. Герасимов. – Минск, 1979. – 334с.
936926
  Бальзак Оноре де Повести / Бальзак Оноре де. – Кемерово, 1979. – 224с.
936927
  Айтматов Ч. Повести / Ч. Айтматов. – Москва, 1979. – 368 с.
936928
  Айтматов Ч. Повести / Ч. Айтматов. – Москва, 1979. – 336 с.
936929
  Куприн А.И. Повести / А.И. Куприн. – Ростов н/Д., 1980. – 318с.
936930
  Лондон Д. Повести / Д. Лондон. – Пермь, 1980. – 375с.
936931
  Личутин В.В. Повести / В.В. Личутин. – М., 1980. – 304с.
936932
  Личутин В.В. Повести / В.В. Личутин. – М., 1981. – 605с.
936933
  Лондон Д. Повести / Д. Лондон. – Москва : Правда, 1981. – 656 с. – (Библиотека зарубежной классики)
936934
  Лондон Д. Повести / Д. Лондон. – Москва : Правда, 1981. – 656с.
936935
  Глазов Г.С. Повести / Г.С. Глазов. – К, 1981. – 424с.
936936
  Усман С. Повести / С. Усман. – Москва, 1981. – 280 с.
936937
  Ромашов А.П. Повести / А.П. Ромашов. – 2-е изд. – Пермь, 1981. – 328с.
936938
  Пушкин А.С. Повести / А.С. Пушкин. – Киев : Техніка, 1982. – 232 с.
936939
  Троепольский Г.Н. Повести / Г.Н. Троепольский. – М, 1982. – 584с.
936940
  Толстой Л.Н. Повести / Л.Н. Толстой. – Воронеж, 1982. – 544с.
936941
  Тендряков В.Ф. Повести / В.Ф. Тендряков. – М., 1982. – 412с.
936942
  Чехов А.П. Повести / А.П. Чехов. – Йошкар-Ола, 1982. – 480с.
936943
  Ампелонов А.Л. Повести / А.Л. Ампелонов. – Москва, 1982. – 238 с.
936944
  Балакаев А.Г. Повести : повести / А.Г. Балакаев; пер. с калм. – Москва : Советская Россия, 1982. – 271 с.
936945
  Белов В.И. Повести / В.И. Белов. – М., 1982. – 128с.
936946
  Гоголь Н.В. Повести / Н.В. Гоголь. – Фрунзе, 1982. – 272с.
936947
  Кравцова Н.Ф. Повести / Н.Ф. Кравцова. – М., 1982. – 431с.
936948
  Нуруллин В.Н. Повести : повести / В.Н. Нуруллин; пер. с татар. – Москва : Советская Россия, 1982. – 352 с.
936949
  Куприн А.И. Повести / А.И. Куприн. – Чебоксары, 1983. – 336с.
936950
  Мамин-Сибиряк Повести / Мамин-Сибиряк. – М., 1983. – 479с.
936951
  Гоголь Н.В. Повести / Н.В. Гоголь. – Москва : Русский язык, 1983. – 305с.
936952
  Дмитриева В.И. Повести / В.И. Дмитриева. – Воронеж, 1983. – 352с.
936953
  Достян Р. Повести / Р. Достян. – М, 1983. – 288с.
936954
  Толстой Л.Н. Повести / Л.Н. Толстой. – М., 1983. – 430с.
936955
  Толстой Л.Н. Повести / Л.Н. Толстой. – Москва : Советская Россия, 1983. – 224с.
936956
  Ромашов А.П. Повести / А.П. Ромашов. – Свердловск, 1983. – 256с.
936957
  Толстой Л.Н. Повести / Л.Н. Толстой. – М., 1983. – с.
936958
  Айтматов Ч. Повести / Ч. Айтматов. – Новосибирск, 1983. – 191 с.
936959
  Сейфуллина Л.Н. Повести / Л.Н. Сейфуллина. – М, 1984. – 320с.
936960
  Пушкин А.С. Повести / А.С. Пушкин. – Алма-Ата, 1984. – 338с.
936961
  Симонов К.М. Повести / К.М. Симонов. – Москва : Советская Россия, 1984. – 464 с. – (Сел. б-ка Нечерноземья)
936962
  Чехов А.П. Повести / А.П. Чехов. – М, 1984. – 447с.
936963
  Гоголь Н.В. Повести : Ревизор. Женитьба / Н.В. Гоголь. – Москва : Художественная литература, 1984. – 526с.
936964
  Астафьев В.П. Повести / В.П. Астафьев. – Москва, 1984. – 680с.
936965
  Амосов Н.М. Повести / Н.М. Амосов. – Київ, 1984. – 616с.
936966
  Лондон Д. Повести / Д. Лондон. – Минск, 1984. – 256 с.
936967
  Погодир М.П. Повести / М.П. Погодир. – Москва, 1984. – 430с.
936968
  Машкин Г.Н. Повести / Г.Н. Машкин. – М., 1985. – 304с.
936969
  Магомедов М.М. Повести / М.М. Магомедов. – Москва : Советская Россия, 1985. – 344 с.
936970
  Марченко В.И. Повести / В.И. Марченко. – Москва : Советская Россия, 1985. – 414с.
936971
  Головин Г.Н. Повести / Г.Н. Головин. – Донецк, 1985. – 431с.
936972
  Достоевский Ф.М. Повести / Ф.М. Достоевский. – Львов, 1985. – 483с.
936973
  Кестнер Э. Повести / Э. Кестнер. – М., 1985. – 479с.
936974
  Шамякин И.П. Повести / И.П. Шамякин. – Москва : Советский писатель, 1985. – 528 с.
936975
  Скиталец Повести / Скиталец. – Новосибирск, 1985. – 366с.
936976
  Сердюк В.Е. Повести / В.Е. Сердюк. – Ярославль, 1985. – 239с.
936977
  Достоевский Ф.М. Повести / Ф.М. Достоевский. – Львов : Каменяр, 1985. – 483с.
936978
  Тендряков В.Ф. Повести / В.Ф. Тендряков. – М., 1986. – 604с.
936979
  Жигжитов М.И. Повести / М.И. Жигжитов. – Москва, 1986. – 320с.
936980
  Гоголь Н.В. Повести / Н.В. Гоголь. – М, 1986. – 367с.
936981
  Гайдар А.П. Повести / А.П. Гайдар. – М., 1986. – 463с.
936982
  Гайдар А.П. Повести : Субьба барабанщика; Тимур и его команда / А.П. Гайдар. – Ленинград, 1987. – 190с. – (Школьная б-ка)
936983
  Гоголь Н.В. Повести / Н.В. Гоголь. – Л, 1987. – 411с.
936984
  Достян Р. Повести / Р. Достян. – Ташкент, 1987. – с.
936985
  Куляшов П.Ф. Повести / П.Ф. Куляшов. – М., 1987. – 363с.
936986
  Айтматов Ч. Повести / Ч. Айтматов. – Москва, 1987. – 382 с.
936987
  Быков В. Повести / В. Быков. – Ленинград, 1987. – 608 с.
936988
  Маканин В.С. Повести / В.С. Маканин. – М, 1988. – 334с.
936989
  Будогоская Л.А. Повести / Л.А. Будогоская. – Ленинград : Детская литература, 1988. – 173 с.
936990
  Гоголь Н.В. Повести / Н.В. Гоголь. – М, 1989. – 477с.
936991
  Акимов В.И. Повести / В.И. Акимов. – Пермь, 1989. – 301с.
936992
  Алексеев В.А. Повести / В.А. Алексеев. – Москва, 1989. – 414с.
936993
  Белоконь Г.Н. Повести / Г.Н. Белоконь. – Фрунзе, 1989. – 192с.
936994
  Айтматов Ч. Повести / Ч. Айтматов. – Москва : Художественная литература, 1989. – 430с. – (Тебе, юность)
936995
  Гарин-Михайловский Повести / Гарин-Михайловский, А.Н. Толстой. – К, 1990. – 283с.
936996
  Гимар П. Повести / П. Гимар. – Москва, 1990. – 300 с.
936997
  Кравцова Н.Ф. Повести / Н.Ф. Кравцова. – М., 1990. – 349с.
936998
  Толстой Л.Н. Повести / Л.Н. Толстой. – Москва, 1990. – 432с.
936999
  Саган Ф. Повести / Франсуаза Саган. – Киев : София, 1991. – 359 с. – Парал. тит. л. на фр. яз. - Содерж.: Здравствуй, грусть. Смутная улыбка. "Любите ли Вы Брамса?". Немного солнца в холодной воде. – ISBN 5-86468-007-9
937000
  Шишков В. Повести / В. Шишков. – М, 1993. – 678с.
<< На початок(–10)931932933934935936937938939940(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,