Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)931932933934935936937938939940(+10)В кінець >>
936001
  Юган Н. "Передній задньому міст". Вперше - про Даля-публіциста // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – № 6. – С. 33-36
936002
  Касьянова О. "Передчуття Майдану: сторінками Кобзаря" // Київський університет. – Київ, 2014. – Грудень (№ 18/19). – С. 3


  У КНУ імені Тараса Шевченка з ініціативи завідувача кафедри історії української літератури та шевченкознавства Оксани Сліпушко, директора Всеукраїнського навчально-наукового центру шевченкознавства Інституту філології Оксани Данильченко та за підтримки ...
936003
  Моисеева Д.П. "Переживаемое пространство" в паремиях Валле-д"Аосты (на франкопровансальском материале) // Вестник Московского университета. Серия 19 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 93-100. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 4). – ISSN 0201-7385
936004
  Бучма О.Є. "Переживання", "удавання" та "відчуження" в прийомах акторської гри театру ляльок // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – № 2. – С. 161-165
936005
  Мерніков Г.І. "Перезавантаженн" відносин США та РФ: наслідки для України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2010. – № 4 (17). – С. 130-138
936006
  Рябінін Євген "Перезавантаження" пріоритетів США на пострадянському просторі. Ера нової моделі американської дипломатії // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 8/9. – С. 24-27
936007
  Кременюк В.А. "Перезагрузка" и дальше: перспективы российско-американских отношений // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2010. – № 11(491). – С. 5-18. – ISSN 0321-2068
936008
  Сюндюков І. "Перекази старовини глибокої" // Сила м"якого знака, або Повернення Руської правди / за заг. ред. Лариси Івшиної ; [упоряд.: Ігор Сюндюков, Надія Тисячна, Марія Томак]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2011. – С. 301-309. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-22-1


  "Захар Беркут" Івана Франка: романтична легенда чи актуальна історична реальність?
936009
  Головко Т. "Переказую те, що справді говорилося" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 31 травня (№ 91). – С. 6


  "Центр "Академія" видав вибрані оповідання періоду раннього модернізму відомого Агатангела Кримського".
936010
  Жодані І. "Переклад" образів скульптури Михайла Дзиндри на образи літератури у збірці Віри Вовк "Святий гай" // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2006. – Вип. 9 : Національні моделі порівняльного літературознавства. – С. 184 -188.
936011
  Жодані І "Переклад" образів скульптури Михайла Дзиндри на образи літератури у збірці Віри Вовк "Святий гай" // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2006. – Вип. 9 : Національні моделі порівняльного літературознавства. – С 184-188.
936012
  Філіпчук Г. "Перекладаючи" Дію Івана Драча // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 28 червня - 4 липня (№ 26). – С. 3-4
936013
  Гавришко М. "Переконувала мене писати не по-німецьки, а для свого народу - по-українськи" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 19 (272), 14 травня 2015. – С. 48-50


  Софія Окуневська стала першою жінкою - доктором медицини в Австро-Угорщині.
936014
  Кучерявенко В.Т. "Перекоп" ушел на юг / В.Т. Кучерявенко. – М., 1962. – 158с.
936015
  Кучерявенко В.Т. "Перекоп" ушел на юг / В.Т. Кучерявенко. – Владивосток, 1965. – 147с.
936016
  Rimbaud A. [Переклад вибраних поезій] / Arthur Rimbaud; (traductions ukrainiennes des vers faites par O. G. Krushynska // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Відп. ред.: І.В. Смущинська ; Редкол.: І.І. Нічаєнко, В.Б. Бурбело, З.О. Гетьман [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1 (3). – P. 302-307
936017
  Казміренко В.П. Передмова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 3. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 5)
936018
   Передмова // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 5. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 5). – ISBN 966-76-52-00-9


  Шоста Міжнародна школа з математичних і статистичних методів в економіці, фінансах та страхуванні. Метою цього проекту є створення Всеукраїнської сітки університетів/установ, зацікавлених у розвитку економіко-статистичної освіти, та розповсюдження ...
936019
   Передмова // Вступ до мовознавства : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / І.О. Голубовська, Ю.Л. Мосенкіс, В.Ф. Чемес, Л.М. Запорожець, С.М. Лучканин, З.В. Рожченко. – Київ : Київський університет, 2007. – Ч. 1. – С. 3. – (Бібліотека інституту філології). – ISBN 966-594-983-7
936020
  Майданик Р.А. Передмова / Р.А. Майданик, О.О. Отраднова // Наукові праці цивілістичного студентського гуртка : збірник наукових праць магістрів права / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Цивілістичний студентський гурток. – Київ, 2010. – Вип. 5. – С. 8-9. – (Альманах цивілістики). – ISBN 978-966-2183-62-7
936021
  Харитонов Є.О. Передмова // Римське право : підручник / О.А. Підопригора, Є.О. Харитонов. – 3-тє вид. – Київ : Юрінком Інтер, 2013. – С. 3. – ISBN 978-966-667-541-8


  "... Присвячується світлій пам"яті колеги і старшого товариша, видатного українського правознавця і чудової людини - Опанаса Андроновича Підопригори.
936022
  Гриценко І.С. Передмова // Самоврядний дух студентства юридичного факультету : альманах / Київський нац. ун. ім.Тараса Шевченка. Юридичний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 1 (2008 - 2012 роки). – С. 3. – ISBN 978-617-7069-05-7
936023
  Павлишин В. Передмова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 6-7. – (Геологія ; вип. 3 (62)). – ISSN 1728-3817


  За постановою ЮНЕСКО, 2013 рік оголошено роком Володимира Івановича Вернадського у зв"язку зі 150-річчем від дня народження великого вченого (1863–1945). Володимир Іванович Вернадський –реформатор старої і розробник нової мінералогії, фундатор ...
936024
  Губерський Л.В. Передмова [до Української дипломатичної енциклопедії] // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 9-11. – ISBN 966-316-039-X
936025
  Василенко М.П. Передмова до видання "Матеріали до історії українського права" // Вибрані твори : у 3 т. / М.П. Василенко. – Київ : Юридична думка ; Академперіодика, 2006. – Т. 2 : Юридичні праці. – С. 409-447. – ISBN 966-8602-25-0
936026
  Василенко М.П. Передмова до видання "Праці Комісії для виучування історії західно-руського та українського права. - Вип. 1" // Вибрані твори : у 3 т. / М.П. Василенко. – Київ : Юридична думка ; Академперіодика, 2006. – Т. 2 : Юридичні праці. – С. 255-260. – ISBN 966-8602-25-0
936027
  Максимович М.О. Передмова до збірника "Українські народні пісні" : (уривки) // Тисяча років української суспільно-політичної думки : у 9 т. / [ред кол.: Т. Гунчак, О. Сліпушко, В. Литвинов та ін. ; упорядкув. і прим. О. Сліпушко]. – Київ : Дніпро, 2001. – Т. 5, кн. 1 : ( ХІХ cт.) / ред. тому Ю. Косенко. – С. 230-231. – ISBN 966-578-071-9
936028
  Хільчевський В.К. Передмова до наукового збірника "Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія" // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2000. – Т. 1. – С. 7-8. – ISBN 966-521-109-9
936029
  Стріха М. Передмова з відстані 15 років : До 80-річчя від дня народження В.І. Стріхи // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2011. – № 2 (28). – С. 20-23. – ISSN 1819-7329
936030
  Синиця І.А. Передмови лексикографічних праць як об"єкт жанрознавчих досліджень // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 42-49. – ISSN 0027-2833
936031
   Переднеазиатский сборник. – М, 1961. – 606с.
936032
   Переднеазиатский сборник. – М, 1966. – 176с.
936033
   Переднеазиатский сборник. – Москва
Т. 3. – 1979. – 280 с.
936034
   Переднеазиатский сборник. – Москва
Т. 4. – 1986. – 248 с.
936035
  Мельник С.М. Переднє слово // Учені-юристи Київського національного університету імені Тараса Шевченка в галузі кримінального процесу / С.М. Мельник. – Київ : Київський університет, 2000. – С. 3-8. – ISBN 966-594-133-X
936036
  Скопенко В. Переднє слово // Нариси історії Київського національного університету імені Тараса Шевченка : 1934 - 2004 / В.В. Різун, М.С. Тимошик, А.Є. [та ін.] Конверський. – Київ : Наша культура і наука, 2004. – С. 7-8. – ISBN 966-7821-24-2
936037
  Гриценко І.С. Переднє слово // Теорія права у працях вчених Київського університету (XIX - початок XX століття) : монографія / О.М. Ковальчук. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 4-7. – ISBN 978-966-667-385-8


  Про монографію О.М. Ковальчука "Теорія права в працях вчених Київського університету (XIX - початок XX століття)". Є портрети.
936038
  Гриценко І.С. Переднє слово // Теорія права у працях вчених Київського університету (XIX – початок XX століття) : монографія / О.М. Ковальчук. – Київ : Юрінком Інтер, 2011. – С. 4-7. – ISBN 978-966-667-385-8


  Про монографію О.М. Ковальчука "Теорія права в працях вчених Київського університету (XIX - початок XX століття)". Є портрети.
936039
  Конверський А.Є. Переднє слово: від студентської науки до академічної // Сучасна українська філософія: традиції, тенденції, інновації : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [відп. ред.: А.Є. Конверський, Л.О. Шашкова]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 11-20. – ISBN 978-966-439-447-2
936040
  Корнеев Н.Ю. Передний край / Н.Ю. Корнеев. – Курск, 1953. – 131с.
936041
  Галкин Л.А. Передний край / Л.А. Галкин. – Харьков, 1988. – 234,2с.
936042
  Новоспасский К.М. Передний край. Докум. повести / К.М. Новоспасский. – Воронеж, 1968. – 160с.
936043
  Черкес В.А. Передний мозг / В.А. Черкес. – Киев, 1978. – 174с.
936044
  Никоноров С.И. Передний мозг и поведение рыб. / С.И. Никоноров. – М, 1982. – 208с.
936045
  Кащук Н.О. Переднівок : поезії / Н.О. Кащук. – Київ : Радянський письменник, 1968. – 68 с.
936046
  Михайлевський А.Ф. Передній край : поезії / А.Ф. Михайлевський. – Київ : Радянський письменник, 1974. – 67 с.
936047
  Стариков І.Т. Передній край. / І.Т. Стариков. – Київ, 1981. – 351с.
936048
  Циркин Ю.Б. Передняя Азия / Ю.Б. Циркин. – Москва : Мир книги ; Литература, 2004. – 415, [1] с. – На обл. только загл. сер. – (Мифы и легенды народов мира). – ISBN 5-8405-0649-4
936049
  Василенко М. Передова стаття в сучасній журналістиці // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 11 (36). – С. 73-78


  Стаття присвячена проблемам розвитку сучасної журналістики, проаналізовано складне питання функціонування передової статті в системі жанрів, наведено численні приклади з періодичної преси та наукових видань. Статья посвящена проблемам развития ...
936050
  Гербільський Г.Ю. Передова суспільна думка в Галичині / Г.Ю. Гербільський. – Львів, 1959. – 160с.
936051
  Прочко И.С. Передоваой характер отечетсвнной артиллерийской науки и техники / И.С. Прочко. – М., 1952. – 180с.
936052
  Луконин М.К. Передовая / М.К. Луконин. – М., 1973. – 223с.
936053
  Буравченков А.А. Передовая интеллигенция в Октябрьской революции (Март 1917-март1918 гг) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Буравченков А. А.; КГУ. – К., 1978. – 23л.
936054
  Буравченков А.А. Передовая интеллигенция в октябрьской революции (март 1917 -- март 1918 гг.) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.02 / Буравченков А. А.; МВиССО УССР, КГУ. – К., 1978. – 202л.
936055
   Передовая мысль в истории университетов страны. – Вильнюс, 1983. – 305с.
936056
  Алексютович Н.А. Передовая общественная и философская мысль в Белоруссии в XVI в. : Автореф... канд. филос.наук: / Алексютович Н. А.; АН БССС, Ин-т филос. и права. – Минск, 1955. – 18л.
936057
  Щипанов И.Я. Передовая общественно-политическая и философская мысль в России во второй половине 18 века : Автореф.дис. ... док. филос. наук / Щипанов И.Я. ; Моск. ордена Ленина гос. ун-т. – Москва, 1953. – 24 с.
936058
  Болебрух А.Г. Передовая общественно-политическая мысль 2-й половины 18-го века и царизм. / А.Г. Болебрух. – Днепропетровск, 1979. – 69с.
936059
  Болебрух А.Г. Передовая общественно-политическая мысль России и Украины. / А.Г. Болебрух. – Днепропетровск, 1987. – 64с.
936060
  Бусурин Я.А. Передовая овцеводческая ферма колхоза имени Сталина / Я.А. Бусурин. – М., 1939. – 32с.
936061
  Рзаев А.К. Передовая политическая мысль России и Азербайджана XIX века и их взаимосвязи / А.К. Рзаев. – Баку, 1967. – 252с.
936062
  Иовва И.Ф. Передовая Россия и общественно-политическое движение в Молдавии. / И.Ф. Иовва. – Кишинев, 1986. – 260с.
936063
  Орлик О.В. Передовая Россия и революционная Франция / О.В. Орлик. – М., 1973. – 299с.
936064
  Марчук М.А. Передовая свиноферма / М.А. Марчук. – М., 1939. – 32с.
936065
  Роот А.А. Передовая статья А.И.Герцена / А.А. Роот. – Казань, 1970. – 140с.
936066
  Ильичев Л.Ф. Передовая статья в газете : стенограмма / Л.Ф. Ильичев. – Москва : Правда, 1946. – 15 с.
936067
  Ильичев Л.Ф. Передовая статья в газете : стенограмма / Л.Ф. Ильичев. – Москва, 1948. – 22 с.
936068
  Круглов А.А. Передовая статья в газете / А.А. Круглов. – Москва, 1955. – 24с.
936069
  Александров А.А. Передовая техника и качество продукции / А.А. Александров. – Москва, 1976. – 88с.
936070
  Иванников Д.Г. Передовая техника на железнодорожном транспорте СССР / Д.Г. Иванников. – М., 1951. – 32с.
936071
  Дороженко П.П. Передове тваринницьке господарство // Бібліотечка передового досвіду / Харківська обласна сільськогосп. виставка 1951 року. – Харків, 1951. – 8с.
936072
  Хижняк В.П. Передове, прогресивне масам. / В.П. Хижняк. – К., 1963. – 48с.
936073
  Байгушева Ю.В. Передоверие // Очерки по торговому праву : сборник научных трудов / Мин обр. и науки РФ; Ярославсий гос ун-т им. П.Г. Демидова. – Ярославль, 2008. – Вып. 15 : Посвящается памяти О.С. Иоффе (1920-2005). – С. 32-48.
936074
  Дороженко М.Ю. Передоверие и прекращение доверенности // Актуальные проблемы современной науки : Информационно-аналитический журнал / РАН Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2006. – № 6. – С. 64-66. – ISSN 1680-2721
936075
   Передовий досвід вирощування високих урожаїв озимої пшениці так кукурудзи в Українській РСР. – Київ, 1953. – 20с.
936076
  Варшавський Б.Я. Передовий досвід вирощування високих урожаїв цукрових буряків на Україні / Б.Я. Варшавський. – Київ, 1955. – 52с.
936077
   Передовий досвід вирощування озимої пшениці. – К, 1955. – 124с.
936078
  Тракалюк О. Передовий досвід впровадження процедури опитування з використанням поліграфа в діяльності силових структур зарубіжних країн / О. Тракалюк, М. Кузьменко, Д. Зубовський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 54-60. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (36)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається досвід організації та проведення опитування з використанням поліграфа. Основну увагу приділено передовому досвіду силових структур зарубіжних країн. Здійснений аналіз вказує на існування суттєвих відмінностей проведення ...
936079
  Семенченко З.П. Передовий досвід колгоспу "Червоний степ". / З.П. Семенченко, П.А. Каплуновський. – Харків, 1959. – 44с.
936080
   Передовий досвід льонарів України. – Київ, 1956. – 68с.
936081
  Сущик Я.Д. Передовий досвід у птахівництві / Я.Д. Сущик. – К., 1953. – 112с.
936082
  Кубуз О.П. Передовий метод роздоювання корів // Бібліотечка передового досвіду / Харківська обласна сільськогосп. виставка 1951 року. – Харків, 1951. – с.
936083
  Кривонос І.Ф. Передовий педагогічний досвід - у школу / І.Ф. Кривонос. – К., 1982. – 48с.
936084
  Поваляєва В.М. Передовий педагогічний досвід // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 4. – С. 2-5 : фото, табл.
936085
  Назаренко Г. Передовий педагогічний досвід у контексті інноватики // Післядипломна освіта в Україні / Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України. – Київ, 2010. – № 2 (17). – С. 32-34
936086
   Передовий педагогічний досвід: теорія і методика. – Київ : Радянська школа, 1990. – 141 с.
936087
  Кремпольский В.Ф. Передовики научно-редакционной картосоставительной части / В.Ф. Кремпольский; Новаторы картографического производства. – Москва : Геодезиздат, 1955. – 28 с.
936088
   Передовики сельского хозяйства Татарии. – Казань : Татгосиздат, 1947. – 88 с.
936089
   Передові пости культури. – К, 1966. – 72с.
936090
   Передові прийоми у тваринництві. – К, 1957. – 200с.
936091
  Саліхова О.Б. Передові промислові технології як об"єкт статистичного спостереження. Частина I. Дефініція терміна - перший крок у формуванні статистичного інструментарію / О.Б. Саліхова, О.В. Крехівський // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2011. – № 1 (52). – С. 10-12. – Бібліогр.: 17 назв
936092
  Саліхова О.Б. Передові промислові технології як об"єкт статистичного спостереження. Частина II. Світовий досвід. Рекомендації щодо селективного підходу до його використання в Україні / О.Б. Саліхова, О.В. Крехівський // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики Україн ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президенті України. – Київ, 2011. – № 2 (53). – С. 14-19. – Бібліогр.: 17 назв
936093
  Саліхова О. Передові промислові технології: питання дефініції та класифікації // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 3 (293). – С. 26-30. – Бібліогр.: 39 назв. – ISSN 1810-3944
936094
  Скадовська М. Передові технології в лінгвістичних дослідженнях // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 19 березня (№ 11)


  На базі факультету лінгвістики Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" було проведено Міжнародну науково-практичну конференцію "Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, ...
936095
  Буланик О.В. Передові технології в Україні: проблеми створення та перспективи використання // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 353-356. – ISBN 978-617-7069-02-6
936096
  Приятельчук А.А. Передовое естествознание на Украине в конце XIX - начале XX в. в борьбе против идеализма // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1979. – Вып. 46
936097
   Передовое решение Амадеус для авиакомпании "Аэросвит" // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 3. – С. 2 [прилож.]
936098
   Передовой колхоз Подмосковья. – М, 1966. – 80с.
936099
  Мигель Н.Х. Передовой лесхоз / Н.Х. Мигель. – М.-Л, 1952. – 64с.
936100
  Кондрашук П.К. Передовой машинист льнообрабатывающих машин / П.К. Кондрашук. – Москва : Госиздат, 1954. – 10 с.
936101
  Шерман Д.С. Передовой нивелировщик Н.А. Броновицкий / Новаторы топографо-геодезического производства ; Д.С. Шерман. – Москва : Геодезиздат, 1953. – 19 с.
936102
   Передовой опыт - в основу перестройки школы. – Чебоксары, 1960. – 100с.
936103
   Передовой опыт - в практику партийной работы. – К, 1977. – 419с.
936104
  Клюев В.В. Передовой опыт - всем / В.В. Клюев. – М., 1976. – 48с.
936105
  Гавриленко А.И. Передовой опыт - пятилетке / А.И. Гавриленко, Г.Д. Чоста. – М., 1986. – 94с.
936106
   Передовой опыт в птицеводстве. – Саратов, 1962. – 16с.
936107
  Новикова В.Т. Передовой опыт в социалистическом сельском хозяйстве / В.Т. Новикова. – М., 1949. – 88с.
936108
  Батышев А.С. Передовой опыт в учебном процессе в средних профтехучилищах / А.С. Батышев. – М, 1983. – 175с.
936109
   Передовой опыт вечерних школ. – Ленинград, 1973. – 51с.
936110
  Конохова В.П. Передовой опыт возделывания риса / В.П. Конохова. – Москва, 1979. – 64 с.
936111
  Архангельская Н.С. Передовой опыт выращивания высоких урожаев картофеля / Н.С. Архангельская, А.И. Тамман. – Москва, 1956
936112
   Передовой опыт выращивания высоких урожаев сена и семян многолетних трав. – М, 1953. – 32с.
936113
   Передовой опыт издания картографической продукции. – Москва : Недра, 1978. – 65 с.
936114
   Передовой опыт комплексного управления качеством. – М, 1979. – 176с.
936115
  Домышлинец Г.А. Передовой опыт мастеров хлопководства Северного Таджикистана : Автореф... канд. с.-х.наук: / Домышлинец Г.А.; Азербайдж. с.-х. ин-т. – Кировобад, 1966. – 22л.
936116
   Передовой опыт на экране. – Куйбышев, 1967. – 40с.
936117
   Передовой опыт организации социалистическго соревнования. – М, 1979. – 128с.
936118
  Линде Э.В. Передовой опыт организации управления промышленным производством и проблемы повышения эффективности его распространения : Автореф... канд. экон.наук: / Линде Э.В.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра экон. наук. – М., 1967. – 16л.
936119
   Передовой опыт повышения эффективности и качества. – М, 1978. – 224с.
936120
   Передовой опыт повышения эффективности и качества. – М, 1979. – 256с.
936121
   Передовой опыт повышения эффективности сельскохозяйственного производства. – М, 1977. – 192с.
936122
   Передовой опыт повышения эффективности сельскохозяйственного производства : Учебное пособие для специалистов и хозяйственных руководителей. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва : Правда, 1978. – 208 с.
936123
   Передовой опыт повышения эффективности сельскохозяйственного производства. – М, 1979. – 208с.
936124
  Волков С.П. Передовой опыт посева зернобобовых культур на полях страны / С.П. Волков. – Москва, 1962. – 8с.
936125
  Хомчук А.А. Передовой опыт прудовых рыбоводных хозяйств / А.А. Хомчук. – Минск, 1954. – 36с.
936126
   Передовой опыт работы бригад и звеньев комплексной механизации. – Кишинев, 1970. – 18с.
936127
   Передовой опыт работы бухгалтеров колхозов и совхозов. – М, 1974. – 147с.
936128
  Кулявин В.И. Передовой опыт разведочного бурения на нефть и газ в Украинской ССР. Из опыта организ. соревнов. бригад и ударников ком. труда / В.И. Кулявин, В.Н. Поняковский. – К., 1963. – 47с.
936129
   Передовой опыт социалистического хозяйствования. – М, 1981. – 262с.
936130
  Ростишевский В.И. Передовой опыт тароремонтных предприятий Госснаба СССР / В.И. Ростишевский. – М, 1976. – 96с.
936131
  Гомон Г.Ф. Передовой опыт участников ВСХВ Украинской ССР : павильон "Украинская ССР" на ВСХВ / Г.Ф. Гомон, А.А. Лаппо. – Киев : Госсельхозиздат, 1958. – 172 с.
936132
  Шкурко С.И. Передовой опыт хозяйствования и соревнования / С.И. Шкурко. – М., 1980. – 176с.
936133
  Шкурко С.И. Передовой опыт: организация изучения и внедрения / С.И. Шкурко, О.М. Крапивин. – М., 1982. – 64с.
936134
  Ермаков Александр Дмитриевич Передовой производственный опыт - важнейший фактор повышения производительности общественного труда при социализме : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Ермаков Александр Дмитриевич; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1973. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
936135
  Горелых А.Г. Передовой производственный опыт - важный фактор НТП / А.Г. Горелых. – Киев : Знание Украины, 1988. – 47 с.
936136
  Пегливанян С.Г. Передовой производственный опыт как экономическая категория социализма. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.590 / Пегливанян С.Г.; Рост.гос.ун-т. – Новочеркасск, 1970. – 21л.
936137
  Приходченко О.И. Передовой производственный опыт: управление, эффективность, перспективы / О.И. Приходченко, С.В. Локтев. – Минск, 1989. – 84с.
936138
   Передовой стахановский опыт в социалистическом сельском хозяйстве. – М, 1950. – 844с.
936139
  Марыганов И.В. Передовой характер советской военной науки / И.В. Марыганов. – М., 1953. – 152с.
936140
   Передовые колхозы в борьбе за 8 миллиардов пудов зерна. – М, 1940. – 196с.
936141
  Хачатрян И.К. Передовые колхозы Советской Армении в годы 4 пятилетки восстановления и развития народного хозяйства : Автореф... канд.ист.наук: / Хачатрян И.К.; М-во высш.образования СССР.Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1955. – 31л.
936142
  Чураков Н. Передовые люди совхоза "Лиелупе". / Н. Чураков. – Рига, 1948. – 120с.
936143
  Бунимович Д.З. Передовые методы работы фотоателье / Д.З. Бунимович. – М., 1954. – 44с.
936144
  Подобед С.П. Передовые методы стимулирования повышени я качетсва и эффективности производства / С.П. Подобед. – Минск, 1982. – 189с.
936145
  Поляков И.А. Передовые отечественные биологи о наследовании организмами приобретаемых свойств / И.А. Поляков. – Москва, 1952. – 32 с.
936146
  Гусейнов С.М. Передовые писатели Азербайджана 19 века в борьбе против исламской религии и фанатизма. : Автореф... Канд.филол.наук: / Гусейнов С.М.; АН Азерб.ССР.Ин-т.литер-ры. – Баку, 1954. – 15л.
936147
  Литовченко Г.Р. Передовые приемы повышения продуктивности овцеводства / Г.Р. Литовченко. – Москва, 1955. – 32с.
936148
   Передовые румынские мыслители 18-19 вв.. – М, 1961. – 704с.
936149
  Сафразбекян И.Р. Передовые сказки Туманяна : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Сафразбекян И.Р. ; АН Арм. ССР, ин-т лит. – Ереван, 1963. – 19 с.
936150
   Передовые технологии для "Star Alliance" // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 4. – С. 2 [прилож.] : фото
936151
  Коврижкин С. Передовые технологии и новые материалы в военно-ориентированных отраслях промышленности Японии / С. Коврижкин, И. Тимонина // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1989. – № 5 (262). – С. 8-92
936152
   Передовые учителя Омской области о своем опыте. – Омск, 1952. – 96с.
936153
  Азбель Б.М. Передовые формы организации труда в строительстве / Б.М. Азбель ; Акад. строит. и архитектуры СССР, Науч.-исслед. ин-т орг., механиз. и техн. помощи строит. "НИИОМТП", Высш. инж. курсы. – Москва : Госстройиздат, 1961. – 39 с.
936154
  Владимиров В.М. Передплата цифрових видань у США, Канаді, Великобританії та Росії: спроби та перші результати // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 15, січень - червень. – С. 3-9


  У статті розглядаються перші результати надзвичайно важливого для сучасних ЗМІ явища - спроби перевести електронні видання на розповсюдження через передплату. Перші результати як у провідних світових виданнях, так і в місцевих газетах США, Канади, ...
936155
  Вялкова І.О. Передплатні друковані видання Донецької області (2002—2011) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 47, квітень - червень. – С. 104-107


  У статті проаналізовано передплатні друковані видання Донецької області 2002- 2011 рр. За видом видання, цільовим призначенням, сферою розповсюдження тощо. The author in the article analyses prepaid printed materials of Donetsk region of 2002 - 2011 ...
936156
  Павловська Г. Передпологові звичаї та обряди в сучасності // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 91-94. – ISBN 978-966-171-893-6
936157
  Главацька Л. Передпоховальні звичаї та обряди населення східної Бойківщини: дохристиянські і християнські традиції // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27. – С. 639-651
936158
  Перепилиця В. Передпрогнозне дослідження часових рядів промислового виробництва в Україні та Запорозькій області / В. Перепилиця, Л. Савіна // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 8. – С. 31-38. – ISSN 0131-775Х
936159
   Передпроектні дослідження розробки та впровадження системи дистанційного навчання в Харківському національному економічному університеті : монографія / Степанов В.П. [та ін.]. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 188 с. – ISBN 978-966-676-409-9
936160
  Даниленко С.В. Передпускові та теплові показники обпалення алюмінієвих електролізерів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.08 / Даниленко Сергій Вікторович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т". – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
936161
  Гайдученко В.В. Передранковий сплеск / В.В. Гайдученко. – Дніпропетровськ, 1986. – 110 с.
936162
  Сліпушко О. Передренесансні ідеї "Моління" Данила Заточника у творчості романтика Юрія Яновського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 184-188
936163
  Зельцер В. Передреформна економіка. / В. Зельцер, А. Гайсінвоіч. – Х., 1931. – 152с.
936164
  Білорус О. Передромантичне та романтичне в американському романі другої половини 20 століття (за романом У. Персі "Ланселот") // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 4 : Дискурс романтизму в літературі США. – С. 203-213
936165
  Казанжи О. Передромантичні домінанти як український концепт у ліриці Василя Капніста
936166
  Казанжи Олександра Передромантичні домінанти як український концепт у ліриці Василя Капніста


  Естетика преромантизму у творчості письменника трактується як виразник української ментальності. З"ясовується жанрова своєрідність од В. Капніста, відмінних від класичного канону й позначених передромантичними тенденціями. У віршовому доробку митця ...
936167
  Мінко Є. Передсмертне життя перфомансу // Критика. – Київ, 2011. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 48-49


  Маріна Абрамович — сербська артистка, що працює в жанрі перформансу. У своїх роботах вона досліджує стосунки між митцем та публікою, границі тіла та можливості розуму.
936168
  Матвійчук М.М. Передумова виникнення нових, вищих форм соціалістичного змагання і передових методів праці в роки другої п"ятирічки // 12-а Наукова сесія (КДУ). – Київ, 1955. – секція марксизма-ленінізма. – С. 16-18
936169
  Шевчук В.Р. Передумова та переваги (недоліки) аутсорсингу послуг із внутрішнього аудиту / В.Р. Шевчук, В.Є. Кондратьєва // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.3. – С. 325-331. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
936170
  Медведська Л.Є. Передумови "гендерної революції" 1725 року в Росії: темпоральний аспект // Час у дзеркалі науки : I Міжнародна наукова міждисциплінарна конференція (19 березня 2011 р.) : матеріали виступів : (українською та російською мовами) / [співорганізатори конф.: Рос. наук.-освіт. установа Ін-т Ритмології Є. Марченко ; Каф. філософії КНУТШ ; Каф. політології нац. ун-ту "Києво-Могилянська акад." ; Ін-т соц. та політ. психології Нац. акад. пед. наук України]. – Киев : Центр учбової літератури, 2011. – С. 175-177. – (Час у дзеркалі науки). – ISBN 978-611-01-0226-1
936171
  Набока С.В. Передумови "Руху вікінгів" в історії середньовічної Європи // Соціальна історія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії для гуманітарних ф-тів. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 4-12. – ISBN 978-966-171-569-0


  У статті проаналізовані основні фактори і причини експансії вікінгів, розглянуто соціально-економічні та політичну картину життя країн Європи, Скандинавії та Київської Русі у IX - XI ст. З"ясовано, що основним чинником "раптового вибуху активності ...
936172
  Мовчан О.П. Передумови активізації державного регулювання розвитку телекомунікаційної галузі України / О.П. Мовчан, І.Л. Желдак // Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління : збірник наукових праць / Чернігівський державний інститут економіки і управління. – Чернігів, 2014. – С. 134-137. – (Сер. 1 "Економіка" ; вип. 4 (24)). – ISSN 2218-2934(Print),2225-5508(Onlin
936173
  Дишлева А.М. Передумови антикризового бюджетно-податкового регулювання держави у контексті зарубіжного довіду // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2012. – № 24, грудень. – С. 89-94


  У статті проаналізовано антикрозове бюджетно-податкове регулювання в країнах Балтії, Польщі, Канаді та США. Досліджено передумови реалізації антикризової бюджетно-податкової політики держави. Визначено основні переваги та недоліки реалізації ...
936174
  Статєєва В. Передумови Валуєвського циркуляра // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : Збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України. Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2006. – Вип. 10. – С. 147-174. – ISBN 966-7400-79-4
936175
  Чугаєв О.А. Передумови валютної інтеграції України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С. 95-96
936176
  Кірнос І. Передумови вибору національної моделі соціально-економічного розвитку // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадськополітичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 11 (301). – С. 30-33 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1810-3944
936177
  Фазан В. Передумови вивчення педагогіки в духовних навчальних закладах XIX - поч. XX ст. // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 2. – С. 146-150. – ISSN 2075-1478
936178
  Цибульський В.І. Передумови Визвольної війни українського народу середини XVII ст. в англомовній історіографії (1945 - 1990 рр.) // Українська козацька держава. Витоки та шляхи історичного розвитку : (матеріали 4-тих Всеукр. іст. читань) / НАН України, Ін-т історії України, Черкас. держ. пед. ін-т ; [редкол.: В.А. Смолій та ін.]. – Київ ; Черкаси : Інститут історії України, 1994. – С. 106-110. – ISBN 5-7702-0775-2
936179
  Фрицький Ю. Передумови визначення статусу Прездента України в період 1991- 2007 рр. // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 7. – С. 92-95.
936180
  Паєнтко Тетяна Василівна Передумови використання інституціонального підходу в теорії фінансів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 11. – С. 12-20. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено передумови використання апарату інституціональної теорії у дослідженні фінансових процесів, сутність фінансового інституту і його роль у фінансовій системі.
936181
  Бабін Б.В. Передумови використання програмного регулювання у сучасному міжнародному праві // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 519-527. – ISSN 1563-3349
936182
  Вяткіна Т.Г. Передумови використання стратегічного менеджменту в міжнародній туристичній індустрії // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т; Ін-т світової економіки та міжнар. відносин НАН України ; наук. ред. Канцелярук Б.І. – Київ, 2015. – Вип. 10/11. – С. 37-52. – ISSN 2221-5719
936183
  Виговська Н.А. Передумови виненкнення конвергентних медіа в сучасних реаліях розвитку суспільства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 35-40. – (Соціальні комунікації ; № 4). – ISSN 2219-8741


  У статті розглянуто основні тенденції розвитку суспільства, що зумовили виникнення конвергентних медіа, взаємозв"язок розвитку Інтернету та мультимедійних технологій з новими потребами аудиторії, зміни у сприйнятті медіа як джерела інформації, ...
936184
  Петрова І.П. Передумови виникнення адміністративного права як правовій галузі // Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу : I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6 жовт. 2016 р, м. Львів, 11 листоп. 2016 р. : тези виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [за ред. В.М. Бевзенка]. – Харків : Панов А.М., 2017. – С. 218-222. – ISBN 978-617-7293-17-9
936185
  Новікова І.Е. Передумови виникнення банківської системи ринкового типу в Україні в другій половині XIX ст. // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 11 (78). – С. 41-48.
936186
  Піцишин М. Передумови виникнення дитячої літератури на Україні // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2014. – Вип. 19 : Присвячується 90-річчю від дня народження професора В.І. Добоша. – С. 167-169
936187
  Макуха О. Передумови виникнення земських шкіл в Україні у XIX - на початку XX століть // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини : збірник наукових праць з мистецтвознавства, архітектурознавства і культурології / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2014. – Вип. 10. – C. 173-178. – ISSN 1992-5557
936188
  Нечипоренко В.В. Передумови виникнення і особливості формування перестрахування як виду цивільно-правових договорів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 48-51. – (Економіка ; Вип. 126). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізуються правові фактори, що сприяли утворенню та розвитку цивільно-правового інституту перестрахування у світі. Здійснено розгляд характерних правових ознак розвитку перестрахування та його актуального стану. В статье анализируются ...
936189
  Блажевич Н.О. Передумови виникнення і розвиток наукознавства у світі та Радянському Союзі // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 110-116. – ISSN 2076-1554
936190
  Медвідь Ф.М. Передумови виникнення і становлення наукових товариств на землях України // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна. – Київ, 2016. – Вип. 8. – C. 148-155. – ISSN 2415-7422


  Ідею проведення з"їздів природознавців на території колишньої Російської імперії запропонував професор Київського університету К. Ф. Кесслер. У роботі товариств активну участь брали І. І. Мечніков, І. М. Сєченов, О. О.Ковалевський, І. І. Шмальгаузен, ...
936191
  Шпарага Т.І. Передумови виникнення і сучасний стан хасидського паломництва в Україні / Т.І. Шпарага, М.М. Михалюк // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 98-105 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв.
936192
  Слободян О.Н. Передумови виникнення і теоретичні аспекти екологічного менеджменту в Україні // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2009. – Вип. 19.12. – С. 57-61. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
936193
  Куян І.Л. Передумови виникнення ідеї суверенітету в політичній думці Західної Європи і сучасність // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 110-117. – ISSN 1563-3349
936194
  Культенко О.В. Передумови виникнення інституту легалізації відносин фізичних осіб з нетрадиційною сексуальною орієнтацією / О.В. Культенко, О.В. Венгуренко // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 318-324. – ISSN 1563-3349
936195
  Буга В. Передумови виникнення й історичний розвиток процесуальних строків // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 2 (194). – С. 118-121
936196
  Волга А.Є. Передумови виникнення класичних університетів Великої Британії // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – С. 19-25. – (Педагогічні науки ; № 2 (20))
936197
  Бережной А.І. Передумови виникнення конфліктів в інноваційному розвитку ВНЗ та напрями їх врегулювання // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 242-246. – (Економіка та підприємництво ; № 6 (69)). – ISSN 1814-1161
936198
  Савчук Мирослав Передумови виникнення корупційних проявів серед співробітників органів внутрішніх справ // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 225-232.
936199
  Дмитрик Ю.В. Передумови виникнення кризових явищ в банківському секторі України // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 61-69. – (Економіка ; Вип. 33, ч. 2). – ISSN 0869-0782
936200
  Гриценко Г. Передумови виникнення множинності осіб у цивільно-правовому зобов"язанні // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2016. – № 3/4 (159/160). – С. 65-71. – ISSN 2308-9636
936201
  Рябека А. Передумови виникнення нагірно-карабаського конфдікту // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 72-74
936202
  Соколовська Г. Передумови виникнення недержавних пенсійних фондів: теоретичний аспект // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 3. – С. 42-50 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1818-5754
936203
  Юсупов В.В. Передумови виникнення основ криміналістичних знань // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2017. – С. 363-373. – (Серія юридична ; вип. 2). – ISSN 2311-8040
936204
  Артюх О. Передумови виникнення податкового аудиту у системі фінансового контролю // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2015. – № 12 (232). – С. 21-34. – ISSN 2409-9260
936205
  Ігнатуша А. Передумови виникнення протестантської преси в Україні (друга половина XIX ст.-1917р.) // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2009. – С. 63-74. – (Серія "Історичне релігієзнавство" ; вип. 1). – ISBN 966-7631-79-6
936206
  Верес М.М. Передумови виникнення професійних спілок в Україні та закону про професійні спілки // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 148-153. – ISSN 1563-3349
936207
  Кушерець Д.В. Передумови виникнення рейдерства в Україні: аналіз доктринальних підходів // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 4. – C. 49-52. – ISSN 2220-1394
936208
  Смусь А.Г. Передумови виникнення релігійного контенту в сучасному українському мас-медійному просторі // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 219-222


  Стаття є спробою здійснити глибокий аналіз передумов, функціонування та особливостей виникнення в мас-медійному просторі України такого явища, як релігійний контент. Здійснивши наукове опрацювання документів трьох найбільших християнських деномінацій, ...
936209
  Откидач В.М. Передумови виникнення рок-музики в молодіжному середовищі // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2005. – Вип. 15. – С. 185-192. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
936210
  Ковалевич Л.В. Передумови виникнення сецесіонізму в Україні // Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 128-131. – ISBN 978-966-285-361-2


  "Сепаратизм і його крайня форма – сецесіонізм – явище, яке потенційно присутнє у будь-якій поліетнічній державі. Сепаратизм активізується за певних умов, під впливом різноманітних факторів, які пов’язані з політичними та соціокультурними ...
936211
  Рябоконь Є.О. Передумови виникнення спадкового договору // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 1170-1172. – ISBN 978-966-667-341-4
936212
  Урсу Н.О. Передумови виникнення сучасного мистецтвознавчого осередку Кам"янця-Подільського (XIX - початку XX ст.) // Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики XXI століття : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 14-15 квітня 2016 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Благодійний фонд сприяння розвитку освіти ім. Бориса Грінченка [та ін.] ; [за заг. ред. В.О. Огнев"юка ; редкол.: В.О. Огнев"юк та ін.]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2016. – С. 166-174
936213
  Манжура О.В. Передумови виникнення та генезис кооперативного руху в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 3-9. – (Серія : Економіка та підприємництво ; № 4 (79)). – ISSN 1814-1161
936214
  Гармашова Ю.О. Передумови виникнення та генезис ринку фінансових послуг в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015


  У статті розглянуто передумови формування сучасного ринку фінансових послуг України. Наведено умовну періодизацію історичного розвику ринку фінансових послуг. Запропоновано характеристику кожного періоду розвитку українського ринку фінансових послуг.
936215
  Мазуренко В.Г. Передумови виникнення та особливості подвійних фінансових криз // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 2. – С. 90-109
936216
  Гончарук О.В. Передумови виникнення та перспективи розвитку європейського кримінального права // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 115, (ч. 2). – С. 66-70


  Інтеграційний розвиток європейської спільноти, тенденції до гармонізації норм законодавства країн Європейського Союзу і процеси наднаціоналізації норм права ЄС призводять до появи нових галузей у європейському праві, що потребують окремого висвітлення, ...
936217
  Жильцова О.П. Передумови виникнення та розвитку ліможської розписної емалі // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2014. – № 2. – С. 238-242. – ISSN 2226-3209
936218
  Шамрай В. Передумови виникнення та розвитку міжнародних організацій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 46-48. – (Юридичні науки ; вип. 4 (98)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано передумови утворення сучасних міжнародних організацій. Виділено етапи розвитку та формування міжнародних організацій від стародавнього світу до сучасності. Вивчено вплив зовнішніх факторів на порядок утворення міжнародних організацій. ...
936219
  Шемет А.Д. Передумови виникнення та розвитку нових форм торгівлі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 228-232. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
936220
  Максимович С. Передумови виникнення та становлення ідеї прав та свобод людини в українській правовій та політичній думці Княжої доби // Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2008. – С. 85-102. – (Юридичні науки ; Вип. 3)
936221
  Дзвінчук О.М. Передумови виникнення та становлення першого загальноукраїнського часопису на канадських теренах // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 9. – С. 151-154
936222
  Федишин Ю. Передумови виникнення та формування сучасної науки управління // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 33, ч. 2. – С. 180-183. – ISSN 2078-5860
936223
  Савчук С.В. Передумови виникнення та формування юридичної соціології // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.27-33. – (Правознавство ; вип. 187). – ISBN 966-568-649-6
936224
  Мазур І.І. Передумови виникнення та функціонування тіньової економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 109-112. – (Економіка ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто історію виникнення та розвитку неформальної економіки як найбільшого сектора тіньової економіки. Проаналізовано функціональні форми тіньової економіки.
936225
  Рейкін В.С. Передумови виникнення та функціонування тіньової економіки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 1. – С. 25-27. – Бібліогр.: 19 назв
936226
  Олійник Я.Б. Передумови виникнення територій з критичною екологічною ситуацією / Я.Б. Олійник, Н.В. Корнилова // Економічна та соціальна географія : Науковий збірник / Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 56. – С. 128-134.
936227
  Петренко В.В. Передумови виникнення тоталітаризму // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 101-103
936228
  Бойко І. Передумови виникнення, сутність та призначення стратегічного управлінського обліку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 4-5. – (Економіка ; Вип. 118). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена вивченню передумов та необхідності виокремлення стратегічного управлінського обліку в обліковій системі підприємства. Досліджено економічну сутність і призначення стратегічного управлінського обліку та обґрунтовано його важливість для ...
936229
   Передумови виокремлення освітології у самостійний науковий напрям інтегрованого пізнання сферои освіти в Україні (В. Луговий, В. Огнев"юк, А. Фурман) / [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва] // Вступ до освітології : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва]. – Київ : Едельвейс, 2017. – С. 25-29. – ISBN 978-966-2748-97-0
936230
  Царик І.М. Передумови виокремлення соціальної відповідальності бізнесу та її роль в економічній системі // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 7/8 (134/135). – С. 102-107
936231
  Співак Р.В. Передумови впровадження іпотеки в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 2. – С. 142-149
936232
  Кільдюшкіна Ольга Передумови впровадження медіації в Україні // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 130-132
936233
  Гладких Д.М. Передумови впровадження та перспективи реалізації режиму інфляційного таргетування в Україні // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 7 : Інтеграція та дезінтеграція в сучасній глобальній економіці. – С. 204-208. – ISSN 2222-4459
936234
  Печена В.І. Передумови впровадження юбіквітних міні-атласів в туристичну сферу України // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 65-67
936235
  Копійка В.В. Передумови вступу Греції до ЄС та його наслідки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 28, ч. 2. – С.3-13
936236
  Бача Ю. Передумови входження української літератури в європейський та світовий літературний контекст // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С.27-29. – ISBN 966-8110-14-5
936237
  Строкач І.І. Передумови вчинення виконавчого напису: актуальні питання теорії, законодавства і практики // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 154-158. – ISSN 2219-5521
936238
  Крупеня І. Передумови гарантування миру в країнах ПСА у світлі нових теоретичних концепцій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С.30-35. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (43)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються фактори гарантування миру в країнах ПСА у світлі нових теоретичних концепцій. Аналіз частоти конфліктів у період з 1950 р. по 2001р. дає підстави вважати, що ефективність управління країнами АСЕАН безпекових питань в ПСА напряму ...
936239
  Кучерук Д.Г. Передумови глобального економічного розвитку в сучасному світі // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 386-390. – (Право. Економіка. Управління)
936240
  Колосюк В.В. Передумови державного обов"язкового особистого страхування громадян // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 93-97. – (Правознавство ; Вип. 273)
936241
  Івченко Є.А. Передумови діагностики трансформаційних процесів в системі економічної безпеки підприємства // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; редкол.: Бондар В.П., Величко О.Г., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12/1. – С. 4-10. – ISSN 2409-1944
936242
  Костюк Х.Ф. Передумови для виникнення образу дитини як носія зла в сучасному українському та російському кінематографі / НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2012. – Ч 3. (39 ) : Театр, Музика. Кіно. – С. 59-65. – ISSN 1728-6875
936243
  Корбозерова Н.М. Передумови для змін у мові та мовленні // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – С. 244-250. – ISBN 966-594-420-7
936244
  Ольшанченко Володимир Передумови договірної відповідальності держави перед підприємцями // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 6 (90). – С. 37-41
936245
  Шпортюк Н.Л. Передумови еволюційного формування концепцій менеджменту стійкого (сталого) розвитку // Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету : науково-теоретичний, науково-практичний журнал / Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (35) : Економічні науки. Державне управління. – С. 166-171. – ISSN 2310-0974


  Висвітлено особливості історичного розвитку концепцій вчених розвинених країн Європи і США щодо такого інструменту управління виробничими і соціальними процесами в господарській сфері життя суспільства, як менеджмент. Акцентовано увагу на необхідні ...
936246
  Кирилюк М.І. Передумови екологізації географічної науки // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 27. – (Географія ; Вип. 45)


  Наведено основні глобальні еколого-географічні проблеми та накреслені шляхи оптимізації природокористування та відтворення і збереження географічного середовища.
936247
  Семененко О.В. Передумови економічної стійкості підприємства // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України,Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 18, № 2. – С. 221-227. – ISSN 1993-0259
936248
  Братель С.Г. Передумови ефективного забезпечення цивільного контролю за діяльністю міліції // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України : Науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 5. – С. 249-254
936249
   Передумови ефективного мотивування працівників / Л. Ліпич, О. Хілуха, М. Кушнір, В. Загоруйко // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – № 3 (11). – С. 32-39. – ISSN 2411-4014
936250
  Мусіна Л.А. Передумови ефективності державного стратегічного планування науково-технологічного розвитку США // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки України. – Київ, 2010. – № 10 (113). – С. 10-16
936251
  Топтигіна Н.М. Передумови ефективності навчання англійської мови як другої іноземної / Н.М. Топтигіна // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : Збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2005. – С. 110-114. – (Історічні науки. Педагогічні науки. Філологічні науки ; № 19)
936252
  Мельник Л.Г. Передумови ефективності освітніх трансформацій у контексті сталого розвитку на основі формування екополісу / Л.Г. Мельник, О.В. Шкарупа // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 4 (73), липень - серпень. – С. 14-15 : фото. – Бібліогр.: 5 назв.


  Згідно з Положенням "Про Навчально-науковий центр "Інститут біології" Київського національного університету імені Тараса Шевченка", затверженим 20 липня 2010 року ректором університету Л.В. Губерським, Канівський природний заповідник є структурним ...
936253
  Бак Г. Передумови забезпечення інноваційної діяльності в розвитку компанії // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2011. – Вип. 15/16 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 15-19. – ISSN 1818-2682


  Інноваційна діяльність виступає необхідним елементом у розвитку компанії в сучасних умовах адаптації до зовнішнього середовища.
936254
  Литвиненко В. Передумови закріплення права на індивідуальний страйк у трудовому законодавстві України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – C. 48-50
936255
  Редень В.В. Передумови запровадження обов"язкового медичного страхування / В.В. Редень, О.М. Сидорчук // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 71-78
936256
  Степанюк А.А. Передумови зародження міжнародного приватного права // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 107. – С. 69-78. – ISSN 0201-7245
936257
  Бабійчук С.М. Передумови зародження наукової освіти в епоху Відродження // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – C. 19-21. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 2 (6)). – ISSN 2413-3329
936258
  Єфіменко Л.В. Передумови зародження нотаріату в українському праві // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 4/5 (102/103). – С. 12-20
936259
  Гордієнко Н.М. Передумови засвоєння соціальних норм молоддю з особливими потребами // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 4 (108), квітень. – С. 127-133. – ISSN 2077-1800
936260
  Бойко І.Й. Передумови заснування Львівського університету та становлення його юридичного факультету (до 355-річчя з часу створення) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 17-24. – ISSN 2219-5521
936261
  Фіть Л.В. Передумови заснування черкаського видавництва "Сіяч" (1917 р.) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 42, січень - березень. – С. 28-32


  Досліджено загальне становище української книговидавничої справи після подій Лютневої революції, розкрито ситуацію в Черкасах після зазначених подій, проаналізовано перші кроки черкаського видавництва "Сіяч". Investigational thematic range of editions ...
936262
  Сахнюк С.В. Передумови застосування звільнення від відбування покарання з випробуванням щодо осіб, які вчинили злочини в неповнолітньому віці / С.В. Сахнюк, А.О. Клєвцов // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 84-88. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
936263
  Бевзенко В.М. Передумови захисту в адміністративному судочинстві прав, свобод, інтересів учасників адміністративно-правових відносин // Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу : I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6 жовт. 2016 р, м. Львів, 11 листоп. 2016 р. : тези виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [за ред. В.М. Бевзенка]. – Харків : Панов А.М., 2017. – С. 345-348. – ISBN 978-617-7293-17-9
936264
  Рожик Ю.С. Передумови звернення до суду органів місцевого самоврядування із заявами про захист прав, свобод та інтересів інших осіб у цивільних справах // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 7 (118). – С. 29-33
936265
  Боклан Н. Передумови здійснення комплексної оцінки інформаційного забезпечення системи управління підприємством / Н. Боклан, І. Нетреба // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 102-104. – (Економіка ; Вип. 86/87). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто сучасний стан інформатизації економіки та необхідність застосування перспективних інформаційних технологій. Установлено необхідність та передумови здійснення комплексної оцінки ефективності інформаційного забезпечення системи управління ...
936266
  Мельничук Н.С. Передумови земельних реформ в австрійській монархії за Марії Терезії та Йосифа ІІ та їх поширення у Галичині // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 53-59. – ISSN 2219-5521
936267
  Іванов В. Передумови і Post scriptum авторства. "Проект" / В. Іванов, О. Іванов // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 43-37. – ISSN 0868-9644


  Композитор Дмитро Бортнянський
936268
  Іванов Володимир Передумови і Post scriptum авторства. "Проект" Дмитра Бортнянського / Іванов Володимир, Іванов Олег // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 34-37. – ISSN 0868-9644
936269
  Іванов Володимир Передумови і Post scriptum авторства. "Проект" Дмитра Бортнянського / Іванов Володимир, Іванов Олег // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 33-35. – ISSN 0868-9644
936270
  Іванов Володимир Передумови і Post Scriptum авторства: : "Проект" Дмитра Бортнянського / Іванов Володимир, Іванов, // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 35-37. – ISSN 0868-9644
936271
  Апчел О.А. Передумови і виникнення радянського документального театру у XX ст. // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 37. – С. 203-214
936272
  Гончаренко В.Г. Передумови і завдання використання кібернетики у кримінальному судочинстві // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1983. – С. 82-86. – (Юридичні науки ; Вип. 24)


  В статье даются принципиальные предпосылки использования кибернетики в уголовном судопроизводстве; возможность предпосылки использования кибернетики в уголовном судопроизводстве; возможность кибернетического моделирования и эвристического ...
936273
  Стецюк В.В. Передумови і зміст еколого-геоморфологічних досліджень // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 26-33. – Бібліогр.: 8 назв. – (Географія ; Вип. 42)


  Викладено передумови становлення нового прикладного напрямку геоморфологічних досліджень - еколого-геоморфологічних. З"ясовано їхню індженерно-геоморфологічну базу, головні теоретико-методологічні підходи, ознаки системності еколого-геоморфологічного ...
936274
  Чухно А.А. Передумови і наслідки грошових реформ у післявоєнний період // Фінанси України, 1997. – №2
936275
  Чухно А.А. Передумови і наслідки грошових реформ у постсоціалістичних країнах // Вісник Нацбанку України, 1997. – №5
936276
  Шаповалов О.О. Передумови і особливості прояву сучасної фінансової кризи // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2009. – Вип. 27. – С. 282-291
936277
  Коляда І. Передумови і початок національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст. / І. Коляда, М. Петриченко // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (200), квітень 2018. – С. 15-21
936278
  Будкін В. Передумови і результати трансформації власності у постсоціалістичних державах // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2002. – № 5. – С.76-84. – ISSN 0131-775Х
936279
  Майстренко-Вакуленко Передумови і тенденції розвитку українського станкового рисунка (кінець XVII - початок XX століття) : автореф. дис ... канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Майстренко-Вакуленко Юлія Вячеславівна ; М-во культури України, Нац. акад. образотворчого мистецтва і архітектури. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
936280
  Сергієнко Т.Л. Передумови і фактори становлення соціальних служб для молоді в Україні // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 61-64. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 6)


  Визначено передумови та фактори становлення і розвитку соціальних служб для молоді; проаналізовано діяльність інституцій, що займаються розробкою та реалізацією державної молодіжної політики; проведено аналіз функціонуючої системи соціальних служб для ...
936281
  Філіпенко А.С. Передумови і чинники формування зони вільної торгівлі між Україною та ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 100, (ч. 1). – С. 31-36
936282
  Лаврук Т.М. Передумови і чинники формування культурно-мистецького простору м. Києва / Т.М. Лаврук, О.Г. Голубцов, С.С. Бортник // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – С. 227-239. – ISSN 2308-135X
936283
  Резнік Н.П. Передумови інвестиційно-інноваційного розвитку аграрної сфери // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 5 (84). – С. 115-119.
936284
  Шовкун І. Передумови інноваційного розвитку економіки з позицій інституціонального підходу // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2004. – № 4. – С. 22-38 : табл. – Бібліогр.: 32 назв. – ISSN 1811-3141
936285
  Янковська Л.А. Передумови інноваційного розвитку професійної освіти вищої школи / Л.А. Янковська, Р.М. Захарчин // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 5 (131). – С. 228-234. – ISSN 1993-6788
936286
  Шендеровський К.С. Передумови інституалізації соціально значущих медіа // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 46, січень - березень. – С. 138-146


  Стаття присвячується визначенню передумов інституалізації соціально значущих медіа. The article is dedicated to the problem of identification of the preconditions of institutionalization of socially important media. Статья посвещена вопросам ...
936287
  Шендеровський К.С. Передумови інституціалізації медіакомунікації у сфері вирішення соціальних проблем // Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 40-49


  статті розглянуто передумови інституціалізації медіакомунікацій у сфері вирішення соціальних проблем. The article analyzes the preconditions of institutionalization of media communications in the sphere of solving of social problems. В статье ...
936288
  Шендеровський К.С. Передумови інститущалізації комунікацій бізнес-компаній та соціуму при вирішенні соціальних проблем // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 11, січень - червень. – С. 45-52


  Статтю присвячено питанням взаємодії бізнес-комнаній та соціальних груп, соціуму; інституціалізації комунікацій бізнес-компаній щодо вирішення соціальних проблем. The article is devoted to the issue of interaction of business companies and social ...
936289
  Семеген І Передумови інтеграції вітчизняної банківської системи в європейську банківську систему / І Семеген, А.А. Левко // Вісник Університету банківської справи Національного банку України : збірник наукових праць / Університет банківської справи Національного банку України. – Київ, 2014. – № 2 (20). – С. 135-140. – ISSN 2221-755X
936290
  Фомішин С.В. Передумови інтеграції України в сучасне світове господарство // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.302-305. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
936291
  Копійка В.В. Передумови інтеграційних процесів у Західній Європі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 18-22. – (Міжнародні відносини ; Вип. 11)


  Розглядається місце та роль Західної Європи в системі міжнародних відносин у післявоєнний період, причини та фактори, що сприяли розвитку інтеграційних процесів у регіоні.
936292
  Кручок С.І. Передумови іпотечного кредитування // Вісник аграрної науки : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 2002. – № 3. – С.74-76. – ISSN 0868-8532
936293
  Вернадський Георгій Передумови й безпосередні причини російської революції // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2009. – Вип. 77 : Культура і наука світу: внесок України. – С. 362-385
936294
  Брусєнцева О. Передумови й можливості участі України в міжнародних економічних зв"язках // Формування ринкової економіки в Україні : Науковий збірник. – Львів, 2004. – Спецвипуск 13 : Економіка України в євроінтеграційних процесах. – С. 319-328. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – ISBN 966-7574-16-4
936295
  Волянська М.І. Передумови й наслідки зміни валютного курсу гривні і вплив на них проблем банківського сектору : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 3 (117). – С. 209-215 : Табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
936296
  Коцан Н. Передумови й чинники виникнення та функціонування монастирів Рівненщини / Н. Коцан, А. Сергійчук // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 14-18. – Бібліогр.: 15 назв. – (Серія: Географічні науки ; № 15 (316)). – ISSN 1729-360Х
936297
  Лейберюк О.М. Передумови картографічного моніторингу демографічного розвитку регіону та його складові // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – С. 165-171. – (Географія ; вип. 762/763). – ISSN 2311-9276
936298
  Мастилко Н.В. Передумови комунікативно-прагматичного аналізу тексту // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 143-147. – ISBN 966-581-295-5
936299
  Кушніков В. Передумови конфлікту в Нагорному Карабаху // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 145-149. – ISBN 978-966-171-793-9
936300
  Хавронюк М.І. Передумови криміналізації злочинного порушення права споживачів на безпечність продукції та пропозиції для законодавця // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 3. – С. 137-145
936301
  Южека Р. Передумови криміналізації посягань на життя журналістів у зв"язку з їх професійною діяльністю в історичному аспекті // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 243-244
936302
  Субота І. Передумови культурного відродження в країнах перської затоки


  Розглянуто основні передумови відродження та розвитку нової літератури в країнах Перської затоки. Серед них: просвітницьких рух, розвиток економіки, зародження преси, контакти з європейцями тощо. В статье рассматриваются предпосылки возрождения и ...
936303
  Субота І. Передумови культурного відродження в країнах Перської затоки // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 311-318. – (Серія філологічна ; вип. 61). – ISSN 2078-5534


  Розглянуто основні передумови відродження та розвитку нової літератури в країнах Перської затоки. Серед них: просвітницьких рух, розвиток економіки, зародження преси, навчання груп студентів в інших арабських країнах, контакти з європейцями тощо. The ...
936304
  Ярошинський О. Передумови національної революції на Волині ( до виходу монографії автора "Волинь у роки української національної революції XVII ст.") // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 1/2. – С. 405-418
936305
  Петраківська Н.П. Передумови оптимізації управління транскордонними басейновими геосистемами // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 15. – С. 180-188. – Бібліогр.: 18 назв
936306
  Підлісний П. Передумови організації мультимодальних перевезень вантажів вітчизняними операторами на міжнародному ринку транспортних послуг / П. Підлісний, А. Брайковська // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 10 (300). – С. 64-67 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1810-3944
936307
  Філіпенко А.С. Передумови переорієнтації гривні на валютну зону євро // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 71, ч. 1. – С. 97-100. – (Європейські дослідження)
936308
  Лисак О.Л. Передумови пероністського перевороту в Аргентині // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 128-131. – ISSN 2076-1554
936309
  Спринсян В.Г. Передумови підготовки фахівців з документаційного менеджменту у вищих навчальних закладах України // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – № 2. – С. 53-60


  Аналізуються передумови підготовки менеджерів-документознавців у вищих навчальних закладах України в період інформатизації суспільства. Описано вплив принципів випереджуючої освіти, динамізму, фундаменталізації, інформатизації та прогностичності на ...
936310
  Савельєв Є. Передумови поглиблення і прискорення європейської інтеграції України // Журнал европейской экономики : Научный журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернополь, 2006. – Том 5, (№ 2). – С. 111-118. – ISSN 1684-906Х
936311
  Савельєв Є. Передумови поглиблення і прискорення європейської інтеграції України // Журнал європейської економіки : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2006. – Т. 5, № 2. – С. 111-118. – ISSN 1684-906Х
936312
  Грицюк А.Г. Передумови посилення кримінально-правової охорони податку на додану вартість // Юридичний бюлетень : науковий журнал / М-во внутр. справ України, Одеський держ. ун-т внутр. справ; М-во юстиції України, Головне територіальне управління юстиції у Херсонській області; Асоціація нотаріусів Херсонської області. – Одеса, 2016. – Вип. 2 (2). – С. 112-120. – ISSN 2414-4207
936313
  Рожко О.Д. Передумови посилення ризиків стабільності державних фінансів в Україні // IV Міжнародна науково-практична конференція "Імперативи розвитку України в умовах глобалізації" : 15-16 листоп. 2012 р. : тези доповідей та виступів / "Імперативи розвитку України в умовах глобалізації", міжнар. наук.-практ. конф. – Чернігів : ЧДІЕУ, 2013. – С. 94-95. – ISBN 978-966-2188-36-3
936314
  Буткевич О.В. Передумови походження міжнародного права // Історія міжнародного права : підруч. для студентів ВНЗ / О.В. Буткевич. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Ліра-К, 2016. – С. 76-90. – ISBN 978-966-2609-51-6
936315
  Потульницький Г. Передумови появи козацького чинника у зовнішній політиці Франції за правління Людовіка XV // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 26. – С. 93-104


  Однією з найяскравіших сторінок історії міжнародних відносин Франції за правління Людовіка XV (1715-1774) та Людовіка XVI (1774-1791) стали відносини з Російською імперією. Саме в контексті французько-російського антагонізму у політичних комбінаціях ...
936316
  Філіпенко О. Передумови появи феномену науково-художнього осмилення минулого в рецепції Докії Гуменної // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2016. – С. 157-164. – (Серія "Філологія" ; вип. 23). – ISSN 2309-1517
936317
  Мицик В.В. Передумови появи, загальний аналіз та значення Страсбурзької рамкової конвенції про захист національних меншин 1995 року, яка набула чинності для України 1 травня 1998 року // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 8-16. – (Міжнародні відносини ; Вип. 10)


  Розглядаються передумови, загальний аналіз та значення Страсбурзької рамкової конвенції про захист національних меншин 1995 р., що набула чинності для України 1 травня 1998 р., державна політика щодо корінних народів і національних меншин.
936318
  Штефан А. Передумови права на пред"явлення позову про захист авторського права // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2012. – № 6 (68). – С. 80-85
936319
  Іванов О. Передумови приєднання Росії до Болонського процесу // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промисловості НАН України ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 7 (114). – С. 105-113. – ISSN 1728-9343
936320
  Кольбенко А. Передумови прийняття, зміст та значення першої конституції Франції 1791р. // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 146-150. – (Серія юридична ; вип. 61). – ISSN 0136-8168
936321
  Богомазова В.М. Передумови прогнозу розвитку економіки України у середньостроковій перспективі // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 4 (83). – С. 50-58.
936322
  Дашевська О.В. Передумови реалізації оптимальних форм економічної інтеграції України з Росією / О.В. Дашевська, І.В. Тараненко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 2). – С. 183-196


  В статті проведений порівняльний аналіз економічних переваг від реалізації зони вільної торгівлі та митного союзу між Україною та Росією. Автори охарактеризували політико-історичні передумови створення інтеграційного об’єднання на просторі СНД. ...
936323
  Мокій А.І. Передумови реалізації регіонально-секторальної моделі інтеграції України в ЄС / А.І. Мокій, Н.Ю. Федоришин // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 144-153.
936324
  Кирій В.П. Передумови реалізації угод сек"юритизації українськими банками // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 427-429. – ISBN 978-966-188-219-4
936325
  Дорошенко Ю.О. Передумови регенерації центральної частини історичних міст України (на прикладі міста Старокостянтинів Хмельницької області) / Ю.О. Дорошенко, К.Б. Мирошнікова // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 49. – С. 285-292. – ISSN 2077-3455
936326
  Аванесова І. Передумови регулювання кредитної діяльності в Україні: історія і сучасність // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 4. – С.64-79. – ISSN 1605-2005
936327
  Корніенко П.С. Передумови регулювання роботи залізничного транспорту України в період правління гетьмана П. Скоропадського // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 74-76. – ISBN 966-660-151-6
936328
  Шибірін О.Я. Передумови регулювання розвитку промисловості // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 4. – С. 70-74 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
936329
  Коптюх Ю.В. Передумови реформування духовно-навчальних закладів у Київській єпархії (кінець XVIII ст.-початок ХІХ ст.) // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. університет України "КПІ". – Київ, 2002. – Вип. 16. – С. 38-43.
936330
  Тимцуник В. Передумови реформування радянського державного управління в повоєнний період (історико - теоретичний аспект) // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.43-50. – ISBN 966-73-53-51-Х
936331
  Селятенко О.В. Передумови розвитку акушерської освіти в Херсонській губернії наприкінці XIX - на початку XX ст. // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2017. – С. 68-74. – (Педагогічні науки ; № 6 (119)). – ISSN 2414-5076


  У статті виявлено причинно-наслідкові зв"язки між умовами, що склалися на теренах Російській імперії в Херсонській губернії, та розвитком акушерської освіти наприкінці XIX - на початку XX ст. Серед об"єктивних передумов, що сприяли розвитку акушерської ...
936332
  Вознюк Є.В. Передумови розвитку гендерної політики в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 103, (ч. 1). – С. 149-159


  В статті розглядаються основні аспекти гендерної рівності в Україні після розвалу Радянського Союзу. Аналізуються як досягнення України, так і перепони, з якими їй довелося зіштовхнутися, на шляху до встановлення гендерної рівності.
936333
  Маісурадзе М.Ю. Передумови розвитку державно-приватного партнерства в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 2, лютий. – С. 11-14
936334
  Пудичева Г.О. Передумови розвитку енергетичної логістики в Україні // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Звєряков М.І. – Одеса, 2017. – № 1 (62). – С. 128-134. – ISSN 2313-4569
936335
  Давиденко О.П. Передумови розвитку і розміщення виробництва оздоблювальних матеріалів з природного каменю на Україні / О.П. Давиденко, Є.А. Писарєв // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1970. – Вип. 9. – С. 102-109. – Бібліогр.: 1 назва
936336
  Старицька О. Передумови розвитку інституту захисту прав споживачів за часів Польсько-Литовського князівства // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 104-105
936337
  Божко В.В. Передумови розвитку конкурентоспроможних університетів / В.В. Божко, В. Кажукаускас, С.А. Федосов // Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції "Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки" : 4-5 жовт. 2013 р. / "Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки", міжнар. наук.-практ. конф. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2013. – С. 31-32. – ISBN 978-966-600-659-5


  Міркування щодо можливостей розвитку конкурентоспроможних університетів світового рівня та потреби активізації інноваційного розвитку.
936338
  Магомедова А.М. Передумови розвитку мережевих структур у національній економіці // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 1. – С. 375-379
936339
  Швиденко О.М. Передумови розвитку мобільного маркетингу в сільськогосподарських підприємствах // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2014. – № 11 ( 241) листопад 2014. – С. 114-119. – ISSN 2221-1055


  Висвітлено сутність поняття "електронне сільське господарство" як нової предметної області, що зосереджена на зміцненні сільськогосподарського розвитку завдяки вдосконаленню інформаційних і комунікаційних процесів. Показано, що впровадження мобільних ...
936340
  Пльонцак Н.В. Передумови розвитку нового ремісництва в Хмельницькій області: суспільно-географічне дослідження // Регіон - 2017: суспільно-географічні аспекти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Харків, 20-21 квіт. 2017 р.) : [зб. наук. праць] / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т. ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: Л.М. Нємець (голова редкол.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 117-121. – ISBN 978-966-285-399-5
936341
  Тарангул Л.Л. Передумови розвитку оподаткування нерухомості в Україні / Л.Л. Тарангул, А.М. Мельник // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 11 : Вплив балджу молоді на економічну безпеку країни. – С. 358-365. – ISSN 2222-4459
936342
  Безуглий В.В. Передумови розвитку пізнавального туризму в Італії // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Олійник Я.Б. ; редкол.: Шищенко П.Г., Іщук С.І., Яценко Б.П. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 16. – C. 43-51


  Розглянуті основні особливості розміщення культурно-історичних рекреаційних ресурсів по території Італії. Виявлені основні можливості пізнавального туризму в країні. Рассмотрены основные особенности размещения культурно-исторических рекреационных ...
936343
  Калмиков Г. Передумови розвитку професійно-мовленнєвої діяльності майбутніх психологів // Психолінгвістика : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 19 (1) : Психологія. – С. 71-84. – ISSN 2309-1797
936344
  Ярошенко В.І. Передумови розвитку професійного ринку праці // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 3 (118). – С. 199-204
936345
  Ткаченко О.О. Передумови розвитку регіональних туристично-рекреаційних комплексів // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту : науковий журнал / Східноєвропейський університет економіки і менеджменту. – Черкаси, 2017. – С. 52-58. – (Серія: Економіка і менеджмент ; № 1 (22)). – ISSN 2078-1628
936346
  Саковець О.В. Передумови розвитку рекреації й туризму в Рожищенському районі Волинської області // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 13. – С. 106-108. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2227-3220
936347
  Міщук Г. Передумови розвитку ринкових механізмів регулювання ризиків у соціально-трудових відносинах / Г. Міщук, О. Олійник // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 6. – С. 27-32
936348
  Гаража О. Передумови розвитку ринку земель сільськогосподарського призначення в системі управління земельними ресурсами // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2015. – № 6. – С. 42-48
936349
  Кочкіна Н. Передумови розвитку світового ринку вірусної реклами / Н. Кочкіна, В. Наконечний // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 59-64. – (Економіка ; вип. 12 (153)). – ISSN 1728-3817


  У статті виявлено тенденції розвитку світового ринку реклами загалом та ринку вірусної реклами зокрема. Визначено темпи зростання рекламних витрат по країнах світу. Показано місце українського сегменту рекламного ринку. Розраховано показник його ...
936350
  Виганяйло С.М. Передумови розвитку системи економічного планування у підприємствах агропромислового виробництва // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2017. – Вип. 185. – С. 89-96. – (Економічні науки)
936351
  Олійник О. Передумови розвитку соціального діалогу щодо регулювання ризику нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань : соціальний захист // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 44-48 : Рис. – Бібліогр.: 19 назв
936352
  Кістерський Л.Л. Передумови розвитку соціальної та солідарної економіки в Україні // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2018. – № 5 (678). – С. 85-88. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 2522-9303
936353
  Землякова А.О. Передумови розвитку фестивального туризму в Криму // Шевченківська весна. Географія : зб. наук. праць XI міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 18-22 берез. 2013 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т.; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: К. Самсонюк та ін.]. – Київ : Обрії, 2013. – Вип. 11. – С. 244-247
936354
  Литвин К. Передумови розгортання народознавчої діяльності священиків Чернігівської єпархії наприкінці XIX - початку XX ст. // Міграції в історії і етнічних процесах України : одес. етногр. читання : [зб. наук. праць] / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Іст. фак-т, Каф. археології та етнології України [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Кушнір (наук. ред.) та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2017. – С. 234-250. – ISBN 978-617-689-214-4
936355
  Савченко Р.О. Передумови розробки стандартів управлінського контролю // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 22, листопад. – С. 64-67. – ISSN 2306-6792
936356
  Барікова А. Передумови систематизації права електронних комунікацій // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 308-309
936357
  Шендеровський К.С. Передумови соціальної компетентності медіапрацівників // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 43, квітень - червень. – С. 89-95


  Стаття присвячується питанням становлення та розвитку соціальної компетенції медіапрацівників у сфері вирішення соціальних проблем. The article is dedicated to the problem of formation and development of social competence of media workers in the ...
936358
  Жмурко Н. Передумови стабільності валютної політики Китаю // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Ппанчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 37, ч. 1. – С. 183-189. – ISSN 2078-5860


  Висвітлено історичні аспекти та особливості виникнення китайської національної валюти, розглянуто функції та завдання Народного банку Китаю, досліджено характер економіки та міжнародної діяльності Китайської Народної Республіки як основного чиннику ...
936359
  Моргун М.В. Передумови становлення броньових частин українських армій: бронеавтомобільні формування Першої світової війни та досвід їх застосування / М.В. Моргун, Т.С. Лушкавнюк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 784 : Держава та армія. – С. 84-89. – ISSN 0321-0499
936360
  Стасюк Л.А. Передумови становлення гігієни дітей та підлітків як галузі медичної науки та практики в Україні // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2016. – № 3 (79). – С. 50-55. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2077-7477
936361
  Мандюк О. Передумови становлення договірного регулювання управлінських правовідносин // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 2 (92). – С. 36-41.
936362
  Вернигора Л.В. Передумови становлення і перший етап розвитку економічної науки в Київському університеті : (до 160-річчя заснування кафедри політичної еконмії та статистики) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 7-12. – (Економіка ; Вип. 55/57)


  Розглянуто питання розвитку економічної науки в Київському університеті на етапі становлення кафедри політичної економії та статистики.
936363
  Кудрявцев І.В. Передумови становлення і розвитку профспілкового руху в Україні: історично-правовий аспект // Проект інноваційного кодексу України як новий етап розвитку нормотворення в інноваційній сфері : матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 14 черв. 2011 р. / Нац. акад. правових наук України, НДІ правового забезпечення інновац. розвитку, Нац. ун-т "Юрид. акад. України імені Ярослава Мудрого" ; [редкол.: С.М. Прилипко та ін.]. – Харків : ФІНН, 2011. – С. 277-284. – ISBN 978-617-625-000-5
936364
  Чернишевич О.В. Передумови становлення інституту президентства в Україні: історичний аспект // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – Вип. 32. – С. 329-342. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932


  Стаття присвячена розгляду причин утворення в політичній системі СРСР та УРСР нового політичного інституту — інституту президентства. Зроблено спробу дослідити, що саме спонукало політичну еліту погодитися на впровадження цієї нової гілки влади, яка ...
936365
   Передумови становлення інформаційного суспільства в Україні / [Баховець О.Б. та ін.] ; за ред. С.О. Довгого ; Нац. акад. наук України, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ : Азимут-Україна, 2008. – 287, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 278-287. – ISBN 978-966-8405-74-7
936366
  Лісовіна О.М. Передумови становлення маркетингу як науки // Наукові праці Донецького державного технічного університету / Донецький державний технічний університет. – Донецьк, 2001. – Вип. 37. – С.132-135. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
936367
  Гончар В. Передумови становлення парламентаризму в незалежній Україні // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпро, 2016. – Вип. 2 (29). – С. 27-32. – ISSN 2414-4436
936368
  Левицька Л.А. Передумови становлення полікультурної освіти у Німеччині // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – С. 57-59. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 1 (254)). – ISSN 2076-586Х
936369
  Потапенко В.І. Передумови становлення принципу самостійності судової влади // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 5. – С. 126-136
936370
  Потапенко В. Передумови становлення принципу самостійності судової влади за чинним законодавством України // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Акад. правових наук України. – Харків, 2011. – № 2 (65). – С. 175-181. – ISSN 1993-0909
936371
  Височан О.С. Передумови становлення ренти як облікової категорії // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 862. – С. 32-39. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
936372
  Словська І Передумови становлення сучасного українського конституціоналізму // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 3. – С.134-136. – ISSN 0132-1331
936373
  Ізарова І.О. Передумови становлення та розвитку European Civil Procedure // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 139-143. – ISSN 2219-5521


  Стаття присвячена дослідженню передумов становлення та розвитку European Civil Procedure – наднаціонального законодавства, що сформувалося в результаті гармонізації цивільного процесу в європейських державах-членах ЄС для вирішення цивільних та ...
936374
  Мартіросян Л. Передумови становлення та розвитку вищої освіти у Європі // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 8-14. – (Серія : Педагогічні науки ; № 8 (257)). – ISSN 1729-360Х


  Проаналізовано діяльність вищої ланки освіти в епохи античності та середньовіччя.
936375
  Бабійчук С. Передумови становлення та розвитку освіти з медичної інформатики // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 1 (75). – C. 33-45. – ISSN 2312-5993
936376
  Кириченко Т.М. Передумови становлення та розвитку правового регулювання розірвання трудового договору за п. 6 ст. 40 Кодексу законів про працю України // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 421-432. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 71). – ISSN 1563-3349
936377
  Коваленко Є.О. Передумови становлення та розвитку транскордонного співробітництва в європейських країнах та Україні / Є.О. Коваленко, О.О. Гревцев // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 16-20. – (Серія: Державне управління ; № 1 (49)). – ISSN 1813-3401
936378
  Корольова Н. Передумови становлення теорії політичної системи в західній політології // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2016. – Вип. № 2 (30). – С. 108-110
936379
  Попова В.В. Передумови становлення управління корпоративного сектору національної економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : Збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 8. – С. 107-111. – ISBN 966-7131-74-2 "Вікар"
936380
  Левчук К.І. Передумови створення Вінницького сільськогосподарського інституту в роки НЕПу (1926-1928 роки) // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 10 (26). – С. 127-134. – ISSN 2411-4413
936381
  Шевченко О.О. Передумови створення ефективного механізму управління соціальною мотивацією персоналу організацій споживчої кооперації України // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 60-67. – Бібліогр.: 16 назв. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (4)). – ISSN 2312-6779
936382
  Киба Л.М. Передумови створення методики з розрахунку нормативів виробничих запасів матеріально-технічних ресурсів : економіка підприємства // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 9. – С. 159-168 : Рис. – Бібліогр.: 19 назв
936383
  Ларкін М. Передумови створення методики розслідування злочинів, вчинюваних членами молодіжних неформальних груп (об’єднань) // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2016. – № 12 (250). – С. 254-257. – ISSN 2307-8049
936384
  Демченко С.Ф. Передумови створення модельних господарських судів та визначення їх критеріїв // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 3. – С. 141-146. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розглядається досвід створення модельних судів в Україні, аналізуються підходи до розкриття їх сутності, пропонується новий підхід до її розкриття, що базується на методології системного аналізу.
936385
  Левченко І.М. Передумови створення науково–природничих товариств в Україні у другій половині ХІХ – початку ХХ ст.: витоки та етапи становлення // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 93, (№ 2). – С. 10-14. – ISSN 2076-1554


  У дослідженні аналізуються ідеї, проблеми, конкретні підходи до становлення та організації Київського, Новоросійського та Харківського науково-природничих товариств. Розкрита історична зумовленість розвитку прогресивних ідей членів науково-природничих ...
936386
  Клименко А.В. Передумови створення нових експозицій з урахуванням пам"яток культурної та історичної спадщини в Національному ботанічному саду імені М.М. Гришка НАН України // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – C. 29-33. – (Серія: біологія ; № 4 (71), спецвип.). – ISSN 2078-2357
936387
  Мархонос С.М. Передумови створення рекреаційних комплексів в Україні // Освітньо-професійна підготовка фахівців з туризму : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т міжнар. відносин, Каф. країнознавства і туризму ; [за ред. Г.В. Балабанова]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 92-100. – ISBN 978-966-598-999-8
936388
  Назарова Г. Передумови створення системи кадрової безпеки підприємства // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 15. – С. 52-60
936389
  Костенко О.О. Передумови створення сільськогосподарської кафедри в Університеті Святого Володимира // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 171-176. – ISBN 966-614-021-7
936390
  Левченко Л.Л. Передумови створення та період становлення Товариства американських архівістів // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 2012. – № 5. – С. 154-181. – ISSN 0320-9466
936391
  Загороднюк В.Є. Передумови створення та практика функціонування дитячих телеканалів "Піксель" та "ПЛЮСПЛЮС" // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 120-127. – ISSN 2312-5160


  Статтю присвячено аналізу спеціалізованих дитячих каналів "Піксель" та "ПЛЮСПЛЮС", які вийшли в український телевізійний простір у квітні та серпні 2012 року відповідно. Розглядаються передумови появи, особливості функціонування, контент та реклама ...
936392
  Мельничук А.Л. Передумови створення українсько-польського транскордонного туристичного кластеру / А.Л. Мельничук, А.О. Бодіна // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 8. – С. 41-45
936393
  Бондар І.К. Передумови стратегії нового формату розвитку економіки України // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2005. – № 6. – С. 3-14. – Бібліогр.: на 6 пунктів
936394
  Мишляєв Т.Ю. Передумови сучасної політичної ситуації в Бельгії: історія конфліктів і компромісів // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 4 ( 84). – С. 29-33. – ISSN 2077-1800
936395
  Пістун М.Д. Передумови та аргументи формування Української економіко-географічної школи в 20-х роках ХХ століття // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2004. – № 3. – С. 68-74. – Бібліогр. 10 назв. – ISSN 1561-4980
936396
  Горохолінська І.В. Передумови та генеза аксіологічної доктрини Канта // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2011. – № 4 (42). – С. 171-181
936397
  Заруцька О.А. Передумови та генеза класичної соціально-економічної доктрини ісламу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 75-78. – (Філософія. Політологія ; Вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу передумов виникнення та процесу розвитку класичної соціально-економічної доктрини ісламу. This article is presented the analysis of foundations and genesis of establishing and development of classical social-economical ...
936398
  Козюк В.В. Передумови та глобальні макрофінансові ефекти активного портфельного менеджменту валютних резервів // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 6 (655). – С. 40-58 : табл., рис. – Бібліогр.:22 назв. – ISSN 0131-775Х
936399
  Борчук С.М. Передумови та етапи створення "Енциклопедичного словника" // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2017. – C. 223-233. – (Історичні науки ; вип. 10). – ISSN 2309-8074
936400
  Трофименко А.В. Передумови та етапи ухвалення закону про лобіювання в Канаді // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 7 (111), липень. – С. 113-118. – ISSN 2077-1800
936401
  Безбородова Т.В. Передумови та етапи формування корпоративних інформаційних систем управління : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 10. – С. 41-44 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
936402
  Гончарова В.Г. Передумови та ефекти збалансованого розвитку національної економічної системи // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 5, березень. – С. 60-64. – ISSN 2306-6814
936403
  Городко М.В. Передумови та закономірності використання логістичного менеджменту // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред.Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 8, серпень. – C. 80-83. – ISSN 2306-6806
936404
  Циганова Н.В. Передумови та закономірності транскордонного руху банківського капіталу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 2. – С. 121-127.
936405
  Кахнич В. Передумови та заснування Львівського університету // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 64-70. – (Серія юридична ; Вип. 52). – ISSN 0136-8168
936406
  Дзьобань О.П. Передумови та зміст правового негілізму // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 88. – С. 182-190. – ISSN 0201-7245
936407
  Атаманова Ю.Є. Передумови та зміст систематизації інноваційного законодавства // Актуальні питання інноваційного розвитку : науково-практичне видання / Нац. ак. правових наук України; Науково-досл. ін-т правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України. – Харків, 2011. – № 1. – С. 20-31
936408
  Ткач Катерина Передумови та концепти реформ англійського цивільного судочинства // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 2 (18). – С. 120-126
936409
  Вірченко В.В. Передумови та методи недружнього поглинання суб"єктів господарювання / В.В. Вірченко, В.В. Вірченко // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 24. – С. 236-244
936410
  Геєць В. Передумови та можливості активізації інвестиційної діяльності в Україні : проблеми макроекономіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 6. – С. 3-10 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв
936411
  Серебрянський Д. Передумови та можливості фіскальної девальвації: уроки для України / Д. Серебрянський, А. Зубрицький // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 12 (214). – С. 20-26. – ISSN 2310-2624
936412
  Анішина Н. Передумови та напрями державного регулювання створення робочих місць у вітчизняній економіці / Н. Анішина, Д. Верба // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 12-19.
936413
  Анішина Н. Передумови та напрями державного регулювання створення робочих місць у вітчизняній економіці / Н. Анішина, Д. Верба // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 12-19
936414
  Борисова Т. Передумови та напрями маркетизації некомерційної сфери культури та дозвілля України // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2014. – № 3 (46). – С. 171-182
936415
  Борисова Т.М. Передумови та напрями маркетизації некомерційної сфери культури та дозвілля України // Галицький економічний вісник : Науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2014. – № 2 (45). – С. 154-163
936416
  Іваницька О.М. Передумови та напрями підвищення транспарентності фінансів державних підприємств України / О.М. Іваницька, Т.В. Кощук // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового упр." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5 (258). – Бібліогр.: 22 назв.
936417
  Безбородова Т.В. Передумови та напрями реформування податкової системи в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 127-130. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161


  Проаналізовано стан системи оподаткування в Україні. Визначено основні проблеми та недоліки системи оподаткування, які спричинили необхідність прийняття Податкового кодексу.
936418
  Сидор І.Л. Передумови та наслідки запровадження податку на додану вартість в Україні / І.Л. Сидор, Т.М. Возняк // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 4 (95). – С. 11-16
936419
  Полонський Д. Передумови та наслідки Кришталевої ночі 1938 р. // Запорожские еврейские чтения : сб. статей и материалов (14-15 апр. 2016 г.) / Запорож. нац. ун-т, Укр. ин-т изучения Холокоста "Ткума" ; [редкол.: В.И. Мильчев, В.С. Орлянский, И.А. Пискарева и др.]. – Днипро : Лира ; Ткума, 2017. – С. 52-57. – (Проект "Изучение Холокоста в Украине для формирования атмосферы толерантности"). – ISBN 978-966-383-831-1


  "Кришталева ніч" — "ніч битого скла" — назва першої, цілеспрямованої та керованої нацистською державною владою Третього Рейху, масової акції прямого фізичного насильства та терору щодо євреїв на території Німеччини, що відбулася в ніч з 9 на 10 ...
936420
  Вірченко В.В. Передумови та наслідки соціально-економічних реформ Маргарет Тетчер та Беназір Бхутто // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 6 (121). – С. 98-102
936421
  Шни Передумови та наслідки створення поглибленої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС / Шни, рков // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 2. – С. 68-77
936422
  Намонюк Ч.І. Передумови та наслідки сучасного російсько–сирійського військово–політичного партнерства. - // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 102 (№ 11). – C. 442-446. – ISSN 2076-1554


  Стаття присвячена аналізу основних передумов та причин тісного зближення Російської Федерації та Сирії, а також дослідженню результатівта можливих наслідків втручання Росії у внутрішні справи Сирії, підтримки режиму Башара аль–Асада та виявленню ...
936423
  Хомутенко В. Передумови та необхідність проведення державного аудиту на етапі планування бюджетних програм / В. Хомутенко, А. Хомутенко // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2014. – № 7 (215). – С. 120-133
936424
  Бурега В.В. Передумови та обставини відкриття Київської духовної семінарії у 1817 р. (до 200-річчя Київської духовної семінарії) // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2017. – № 27. – С. 145-153
936425
  Іванік О.М. Передумови та основні моменти створення підсистеми аналізу геологчного середовища для геологічних інформаційних систем магістральних трубопроводів / О.М. Іванік, А.Г. Михайленко, В.В. Шевчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 53-56. – (Геологія ; Вип. 33). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблеми створення підсистеми аналізу геологічного середовища для ГІС магістральних трубопроводів. Показано, що методичною основою аналізу геологічного середовища має стати комплексна інтегральна оцінка умов геологічного середовища зі ...
936426
  Данкевич А.Є. Передумови та основні принципи розвитку агрохолдингів // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 5 (199). – C. 139-146. – ISSN 2221-1055
936427
  Арістова А.М. Передумови та особливість реінжинірингу банківського бізнесу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 45-46. – (Економіка ; Вип. 83). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються передумови та особливості реінжинірингу в банку. Визначені передумови реінжинірингу банківської діяльності. Виявлені особливості банківської діяльності та напрямки їх впливу на реінжиніринг в банку. Визначені види реінжинірингу за ...
936428
  Повстенюк Н.Г. Передумови та особливості виникнення економічних криз на підприємствах в умовах економічної настабільності // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т. – Одеса, 2013. – № 4 (51). – С. 123-138
936429
  Зарицька І. Передумови та особливості прояву сучасної світової банківської кризи // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 6 (160). – С. 20-29
936430
  Коваленко С. Передумови та особливості створення холдингових компаній в Україні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 246-253.
936431
  Кубко В.П. Передумови та особливості формування моделі іміджу вищого навчального закладу // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 103 (№ 12). – С. 283-286. – ISSN 2076-1554


  Обґрунтовується необхідність цілеспрямованого формування іміджу вищого навчального закладу. Мета: дослідження особливостей формування, моніторингу і підтримки (корекції) іміджу, його вплив на цільові групи та конкурентоспроможність навчального закладу. ...
936432
  Коженьовські Л. Передумови та перешкоди розвитку підприємництва у Польщі // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2002. – № 5. – С.57-60
936433
  Пробоїі О.А. Передумови та перспективи ефективного розвитку туристичної галузі України в контексті політики державного регулювання / О.А. Пробоїі, Г.А. Станіславська // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 164-169. – (Економіка ; Вип. 33, ч. 3)
936434
  Кляпець М. Передумови та перспективи запровадження податку на виведений капітал в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 157-158
936435
  Дудченко М.А. Передумови та перспективи інтеграції України в Європейський Союз / М.А. Дудченко, А.Ю. Ярмаш // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 51-56. – (Міжнародні відносини ; Вип. 3)
936436
  Кручок С. Передумови та перспективи розвитку іпотеки в Україні // Українське комерційне право : Науково-практичний журнал / Центр комерційного права. – Київ, 2002. – № 2. – С.15-23
936437
   Передумови та перспективи розвитку курортного комплексу України / К.Д. Бабов, Б.Ф. Омецинський, С.В. Леонова, О.М. Нікіпелова // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 67-70. – Бібліогр. 8 назв. – ISSN 1561-4980
936438
  Стафійчук В.І. Передумови та перспективи розвитку сільського та зеленого туризму в Житомирській області / В.І. Стафійчук, П.М. Данильченко // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 33. – С. 102-110. – Бібліогр.: 10 назв.
936439
  Каракулова І.С. Передумови та перспективи становлення недержавних пенсійних фондів в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 53-55. – (Економіка ; Вип. 90). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто сучасний стан та перспективи розвитку недержавних пенсійних фондів. Виявлено основні проблеми, що перешкоджають їх становленню. In article examines modern conditions and prospects of the development non-government pension fund. It ...
936440
  Кульчицька Е.А. Передумови та перспективи створення наукового парку в Національному лісотехнічному університеті України // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.4. – С. 390-395. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Висвітлено особливості функціонування в Україні інноваційних структур, які входять до переліку загальнодержавної та регіональної інноваційної інфраструктури, наведено порівняльний аналіз стану розвитку регіональної інноваційної інфраструктури та ...
936441
  Харсун Л.С. Передумови та перспективи транспортного забезпечення зовнішньоторговельних потоків між Україною та країнами Євросоюзу : Тези доповідей ХІV Міжнар. конф. "Євроінтеграційна стратегія України: реалії та перспективи" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 65, ч. 2. – С. 84.
936442
  Чехович Т.В. Передумови та підстави виникнення міжнародно-правової відповідальності / Т. Чехович // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 31-35. – (Юридичні науки ; Вип. 84). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена визначенню проблемних питань виникнення міжнародно-правової відповідальності на сучасному етапі розвитку міжнародних відносин. Статья посвящена определению проблемных вопросов возникновения международно-правовой ответственности на ...
936443
  Алмашій В.В. Передумови та початок діяльності двосторонніх міждержавних українсько-словацької та українсько-угорської комісій з питань національних меншин, освіти і культури в першій половині 90-х рр. XX ст. // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 78-84. – (Історія ; Вип. 20)
936444
   Передумови та практики реалізації реформ на регіональному і місцевому рівнях : аналіт. доповідь / [С.О. Біла та ін.] ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : НІСД, 2014. – 102, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Сер. засн. у 2013 р. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Регіональний розвиток" ; вип. 2). – ISBN 978-966-554-239-1
936445
  Рогатіна Л.П. Передумови та принципи формування моделі стратегічного управління економічним розвитком регіону / Л.П. Рогатіна, О.В. Гуріна, М.С. Михайлов // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4, лютий. – С. 41-46. – ISSN 2306-6792
936446
  Іванченко О. Передумови та причини виникнення Королівства Сербів, Хорватів, Словенців (КСХС) // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квітня 2008 р.) / КНУТШ, Історичний фак. Наукове т-во студентів та аспірантів ; [ред. кол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 1, ч. 2. – С. 131-132
936447
  Зіньковський С.О. Передумови та причини економічної реформи 1957 року в Україні // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 12 (104), грудень. – С. 112-117. – ISSN 2077-1800
936448
  Павлішина Л.Ф. Передумови та проблеми упровадження парламентської системи у феодальній Японії // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2010. – № 2. – С. 79-85. – ISSN 1608-0599
936449
  Павліха Н.В. Передумови та стратегічні пріоритети розвитку українсько-польського економічного співробітництва / Н.В. Павліха, Ю.В. Марчук // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 20 (217). – С. 41-44. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х
936450
  Тимків А. Передумови та сутність ідентифікації банківських ризиків // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 90-95. – ISSN 1818-5754
936451
  Васильців Н.М. Передумови та тенденції розвитку глобальної логістики // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 669 : Логістика. – С. 267-274. – ISSN 0321-0499
936452
  Вонсович Олександр Сергійович Передумови та тенденції розвитку європейських інтеграційних процесів у сфері безпеки // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник. Спеціальний випуск / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2009. – № 1 (10). – С. 228-235
936453
  Цал-Цалко Передумови та умови відкриття провадження у справах щодо поділу спільного майна подружжя // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2010. – № 1. – С. 29-35. – ISSN 1561-4999
936454
  Богданович І.І. Передумови та фактори взаємодії України і ЄС у європейському науковому просторі // Країни Центрально-Східної Європи в умовах регіоналізації: історико-методологічний, політико-правовий та економічний аспекти / Є.В. Бевзюк, Е.І. Балога, В.Ф. Баньоі, І.І. Богданович, О.Я. та ін. Богів. – Ужгород : Видавництво ЗакДУ, 2010. – С. 188-216. – ISBN 978-966-2075-11-3
936455
  Крисанов Д. Передумови та чинники впровадження логістичних інновацій в агропродовольчому комплексі України : аграрний сектор // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 12 (290) : Економіка природокористування. – С. 39-41. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1810-3944
936456
  П"ятковська О.Р. Передумови та чинники міжнародної трудової міграції в міграційних теоріях та їх моделях // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 26. – С. 163-168. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х
936457
  Опарін В.М. Передумови та чинники розбудови ефективної бюджетної системи в Україні // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 9. – С. 126-133
936458
  Смірнов І. Передумови та чинники територіальної організації логістичних систем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 12-14. – (Географія ; Вип. 55). – ISSN 1728-3817


  Розкрито суспільно-географічні передумови та чинники в контексті їхнього впливу на територіальну організацію логістичних систем. Shown human-geographic conditions and factors in connection with their influence on spatial organization of logistical ...
936459
  Савич І. Передумови та чинники формування тіньового сектору економіки України // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 29, ч. 2. – С. 150-159. – ISSN 2078-5860
936460
  Абрамова В. Передумови та шляхи подолання нормативно-правових (процесуальних) помилок у діяльності судового експерта // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 7. – С. 65-70. – ISSN 0132-1331
936461
  Футоранська Ю.М. Передумови та шляхи реформування системи державного внутрішнього фінансового контролю в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 9. – С. 151-158.
936462
  Пістун М.Д. Передумови територіального розвитку великого міста / М.Д. Пістун, В.М. Пересєкін, В.О. Гуцал // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1990. – С. 3-9. – (Географія ; Вип. 32)
936463
  Бажан О.Г. Передумови техногенної катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2017. – Т. 194 : Історичні науки. – C. 102-106. – ISSN 1996-5931
936464
  Лаговська О.А. Передумови трансформації бухгалтерського обліку: системний аналіз // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2010. – С. 108-119. – (Економічні науки ; Вип. 3 (53) ч. 1). – ISSN 1728-4236
936465
  Дубницький В.І. Передумови трансформаційних процесів у регіонах України / В.І. Дубницький, С.О. Федулова // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2016. – № 2 (80). – С. 34-43. – ISSN 1562-0905
936466
  Славов Л.Л. Передумови успішної дискурсивної діяльності мовної особистості // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 5 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 444-449. – Бібліогр.: Літ.: 448-449; 27 назв. – ISSN 1729-360Х
936467
  Рудич Ф. Передумови утвердження єдиної української держави: спроба політологічного аналізу // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2011. – № 5/6/7/8. – С. 18-22. – ISSN 0868-8117
936468
  Філей Ю.В. Передумови утворення кримінально-правових санкцій в давньоукраїнському праві // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 426-432. – ISSN 1563-3349
936469
  Бедик Я. Передумови утворення Народного Руху України // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 17-19. – ISBN 978-966-171-783-0
936470
  Романюк Л. Передумови формування адміністративного судочинства: становлення та розвиток // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 3 (75). – С. 35-40.
936471
  Мельник І. Передумови формування в Україні інформаційного права // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 11. – С. 99-103. – ISSN 0132-1331
936472
  Шестак Т.Г. Передумови формування господарсько-економічної культури в державі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 187-191. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
936473
  Спрінсян В.Г. Передумови формування документаційного менеджменту // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2013. – № 3. – С. 53-57


  Обґрунтовується необхідність формування у структурі сучасного документознавства самостійного наукового напрямку - документаційний менеджмент, розглядається сутність документаційного менеджментута зміст термінів "керування/управління документацією", ...
936474
  Жукова Г. Передумови формування економічно обгрунтованої плати за послуги, що надаються підприємствами промислового залізничного транспорту // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 6 (3 08). – С. 55-58 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1810-3944
936475
  Рижикова Н.І. Передумови формування ефективної моделі розвитку ринку інвестиційних ресурсів України // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2017. – Вип. 182. – С. 237-245. – (Економічні науки)
936476
  Грабовська І. Передумови формування ідей рівності жінок та чоловіків у вітчизняній історіософській традиції (на прикладі творчої спадщини Миколи Костомарова) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 26-28. – (Українознавство ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються ідеї рівності жінок та чоловіків на прикладі творчого доробку Миколи Костомарова. The idea of equal rights for men and women with is example of Mykola Kostomarow creation is analyzed.
936477
  Коробка В.М. Передумови формування інноваційного підприємницького середовища в аграрному секторі // Економіка: теорія та практика : науково-практичний журнал / Київський ін-т банківської справи. – Київ, 2014. – № 2 (4). – С. 38-42. – ISSN 2312-4903
936478
  Федулова Л.І. Передумови формування інтеграційного механізму інноваційного розвитку підприємств // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 1/2 (67). – С. 45-53. – ISSN 2309-1533
936479
  Сопілко І. Передумови формування інформаційно-правової концепції мережевого суспільства // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 12 (204). – С. 140-142
936480
  Ніколаєнко С.М. Передумови формування кластерних об"єднань // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 2, січень. – С. 46-49. – ISSN 2306-6792
936481
  Зеленько Г.І. Передумови формування конструктивної опозиції в країнах Вишеградської групи // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2015. – № 2 (76), березень - квітень. – C. 64-84
936482
  Кожуховська Ю.В. Передумови формування концепту "подорож" у новогрецькій поезії 20 сторіччя // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 385-390


  Статтю присвячено виявленню передумов становлення концепту ПОДОРОЖ у новогрецькій поезії ХХ сторіччя; розглянуто фактори, які сприяли становленню мотиву подорожування як основного компонента грецької етнолінгвокультурної свідомості, виявлено ...
936483
  Іллар К.Я. Передумови формування концептуальних засад зовнішньополітичних пріоритетів Угорщини // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 120-124. – (Серія "Історія" ; вип. 1 (30))
936484
  Приятельчук О.А. Передумови формування методів кросскультурного менеджменту // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 56, ч. 2. – С. 207-214.
936485
  Ілляшенко О.В. Передумови формування механізму управління системою економічної безпеки підприємства / О.В. Ілляшенко, Ю.С. Погорелов // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 151-156. – (Економічні науки ; № 4, т. 2). – ISSN 2226-9150
936486
  Жук М.В. Передумови формування національної інноваційної системи прискореного розвитку економіки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 30-36. – ISSN 1993-6788
936487
  Жук Микола Васильович Передумови формування національної інноваційної системи прискореного розвитку економіки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 30-36. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті здійснено аналіз основних проблем розвитку інноваційного процесу в Україні та визначено організаційні механізми й інструменти формування національної інноваційної системи прискореного розвитку економіки.
936488
  Бондар В.С. Передумови формування окремого вчення про інформаційно-аналітичне забезпечення криміналістичної діяльності // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2017. – № 3 (79). – С. 193-204. – ISSN 2524-0323
936489
  Косміна О. Передумови формування символіки традиційного українського вбрання: давньоруські прикраси // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2015. – № 5 (125), вересень - жовтень. – С. 1144-1152. – ISSN 1028-5091
936490
  Синенко О. Передумови формування систем обліку об"єктів державної власності та результати їх впровадження / О. Синенко, В. Мудра // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію / Фонд державного майна України. – Київ, 2007. – № 9. – С.20-29.
936491
  Пахода С.С. Передумови формування системи недержавного пенсійного забезпечення в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 3, лютий. – С. 40-43. – ISSN 2306-6814
936492
  Корж Н.В. Передумови формування соціального капіталу / Н.В. Корж, Ю.В. Білан // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7 (169). – С. 263-270. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1993-6788
936493
  Білоус А.В. Передумови формування та основні особливості функціонування електронної галузі індустрії ЗМІ // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Олійник Я.Б. ; редкол.: Шищенко П.Г., Іщук С.І., Яценко Б.П. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 16. – C. 217-220


  В статті "Передумови формування та основні особливості функціонування електронної галузі індустрії ЗМІ" особливості електронної галузі індустрії ЗМІ, а також вплив соціальних медіа на суспільство. В статье "Предпосылки формирования и основные ...
936494
  Петроє О.М. Передумови формування та оцінка перспектив реалізації соціального капіталу як чинника економічного розвитку // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Укр. ін-т соціальних дослідж. ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соціальних дослідж. ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1 (48). – С. 90-99. – ISSN 1681-116Х
936495
  Давимука С.А. Передумови формування та розвитку креативної економіки регіонів / С.А. Давимука, Л.І. Федулова // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2016. – № 1 (79). – С. 12-21. – ISSN 1562-0905
936496
  Атрошенко К.Ф. Передумови формування та сучасний стан машинобудівного комплексу Рівненської області // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – C. 134-136
936497
  Осипов В.М. Передумови формування транскордонних морських кластерів в рамках єврорегіону "Чорне море" / В.М. Осипов, О.А. Єрмакова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 153-155
936498
  Сачук В.А. Передумови формування фінансових ресурсів закладів освіти в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 3 (75). – С. 43-46
936499
  Плєшакова Н.А. Передумови формування фінансової стабільності в умовах посилення глобалізації // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 10 (173). – С. 30-34
936500
  Квасова О.Г. Передумови якісного оцінювання умінь англійського усного мовлення // Ars Linguodidacticae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; голов. ред. Шовковий В.М. ; редкол.: Бех П.О., Задорожна І.П., Зязюн Л.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (1-2017). – C. 16-24. – ISBN 978-617-7507-84-9


  У статті визначено роль володіння усного мовлення іноземною мовою та актуальність розробки інструментів для вимірювання його рівня. Проаналізовані роботи зарубіжних учених із визначення компонентного складу усного мовлення та конструкту тесту із ...
936501
  Галенко С.М. Передумови, витоки і прояви економічної глобалізації // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т. – Київ, 2016. – № 4 (179). – С. 20-23
936502
  Кадобний Т.Б. Передумови, завдання і форми радянізації освіти на Тернопільщині у вересні 1939 - червні 1941 року / Т.Б. Кадобний, Л.О. Кравчук, К.М. Мельникова // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 3 (71). – С. 114-117. – ISSN 1681-2751
936503
  Кочіш К. Передумови, наукова база та основні редакційні принципи підготовки нового видання "Національного атласу Угорщини" / К. Кочіш, Ж. Немеркені, К. Коваль // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2016. – № 1 (93). – С. 61-63. – ISSN 1561-4980
936504
  Андрійчук Віктор Григорович Передумови, пріоритети та напрями формування ринку товарів народного споживання в Україні : Автореф... доктора економічнихнаук: 08.05.00 / Андрійчук Віктор Григорович; КУ ім. Т.Шевченка. Ін-т міжнародних відносин. – Київ, 1997. – 57л.
936505
  Андрійчук В.Г. Передумови, пріоритети та напрями формування ринку товарів народного споживання Україні (Світогосподарські аспекти) : 08.05.00:Дис.... докт. економ.наук / Андрійчук В.Г.; КУ ім.Т.Шевченка, ін-т міжнар. відносин. – Київ, 1997. – 640л. – Бібліогр.: С.425-640
936506
  Головко Л.В. Передумови, фактори і особливості розвитку АПВ на радіаційно забруднених територіях (на матеріалах Київської області) // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 49. – С. 147-151. – ISBN 966-7293-90-4
936507
  Вовченко Н.О. Передусім - віра у власні сили // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 6. – С. 24-25 : фото
936508
  Ткаченко В. Передусім - підручники для школи / спілкувалася Дарина Матат // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 12 грудня (№ 49). – С. 10. – ISSN 2219-5793


  Директор Інституту модернізації змісту освіти Володимир Ткаченко прокоментував питання підручникотворення.
936509
  Кононенко Т.П. Передфілософські уяви давніх греків // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 143-144. – ISBN 966-316-069-1
936510
  Орач О.Ю. Передчуття / О.Ю. Орач. – Донцьк, 1971. – 88с.
936511
   Передчуття. – К, 1979. – 256с.
936512
  Ігнатенко М.І. Передчуття : поезії / М.І. Ігнатенко. – Київ : Радянський письменник, 1982. – 104 с.
936513
  Степаненко Олена Передчуття Авалону: пісеньки для Михася / Степаненко Олена. – Київ : Смолоскип, 2000. – 76с. – ISBN 966-7332-34-9
936514
  Талалаєвський М.А. Передчуття весни : лірика / М.А. Талалаєвський. – Київ : Радянський письменник, 1977. – 143 с.
936515
  Масло М.К. Передчуття весни : поезії / М.К. Масло. – Дніпропетровськ : Промінь, 1982. – 64 с.
936516
   Передчуття весни : Світ краси // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 1. – С. 128-129 : Фото
936517
  Перебийніс П.М. Передчуття дороги : поезії / П.М. Перебийніс. – Київ : Молодь, 1975. – 182 с.
936518
  Томенко М. Передчуття і засторога... // Українське слово, 2003. – 13-19 листопада


  Перспективи діяльності блоку В. Ющенка "Наша Україна" в умовах загострення політ. ситуації в країні напередодні президент. виборів: Бесіда з членом штабу блоку "Наша Україна", головою Ком. Верховної Ради з питань свободи слова та мас. інформації
936519
  Ненцінський А.Й. Передчуття польоту: поезії / А.Й. Ненцінський. – К., 1980. – 75с.
936520
  Гуцало Є.П. Передчуття радості : повісті / Є.П. Гуцало. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 424 с.
936521
  Гуцало Є.П. Передчуття радості. Дівчата на виданні : повісті / Євген Гуцало. – Київ : Дніпро, 1971. – 205 с. – (Романи та повісті ; Вип. 12)
936522
   Передчуття свята : Від свята до свята // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 6. – С. 11-13 : Фото
936523
  Недін Л.М. Передчуття свята : казки та оповідки, вірші і пісні / Лариса Недін ; [іл.: С.С. Грамм, С.О. Гордійчук ; муз. тексти Л.Й. Левченко (Бутуханової)]. – Київ : Криниця, 2015. – 159, [1] с. : кольор. іл., ноти. – ISBN 978-966-243416-3
936524
  Крищенко В.Д. Передчуття слова : поезії / В.Д. Крищенко. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 126 с.
936525
  Гореликова А. Переезжий домовой // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 1. – С. 151-156. – ISSN 1728-8568
936526
  Зімовін О. Переживаємо особисті кризи на роботі // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2018. – № 1/2 (40), лютий. – С. 91-94
936527
  Максименко С.Д. Переживание как категориальная основа современной общей и медицинской психологии // Психологічний часопис : збірник наукових праць / Нац.акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2015. – № 2 (2). – С. 65-70. – ISBN 978-966-189-358-9
936528
  Аничков С.В. Переживание органов и культура тканей вне организма / С.В. Аничков, Н.Г. Хлопин. – Ленинград : Прибой, 1925. – 100 с. – Библиогр.: ил.
936529
  Полунин Алексей Васильевич Переживания времени : Дис... канд.психолог.наук: 19.00.01 / Полунин Алексей Васильевич; КГУ. – К, 1996. – 185л. – Бібліогр.:л.169-185
936530
  Шугаев В.М. Переживания читающего человека / В.М. Шугаев. – М., 1988. – 319с.
936531
  Полунін О.В. Переживання людиною плину часу: експериментальне дослідження : [монографія] / О.В. Полунін. – Київ : Гнозіс, 2011. – 360 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 337-358. – ISBN 978-966-8840-91-3
936532
  Кириленко Т.С. Переживання особистості: втрата і пошук гармонії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 36-38. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано різні підходи до аналізу переживань у вітчизняній психологічній літературі: традиційний С.Л. Рубінштейна; переживання як діяльність Ф.Е. Василюка; суб"єктивність переживань як переживання само зміни в межах вчинкової психології В.А. ...
936533
  Льовочкіна О. Переживання самотності у підлітковому віці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 78-81. – (Психологія ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  Здійснено аналіз підходів до проблеми переживання самотності. Виокремлено базове визначення поняття "самотність", що розглядається як психічний стан людини, який відображує переживання своєї окремості, суб"єктивної неможливості або небажання відчувати ...
936534
  Полунін Олексій Васильович Переживання часу: психологічне дослідження на прикладі хвилинного інтервалу : Автореф... канд. психолог.наук: 19.00.01 / Полунін Олексій Васильович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 23л.
936535
  Ложкін Г.В. Переживання: структура та механізми / Г.В. Ложкін, І.Л. Моначин // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 9 (150). – С. 1-6
936536
  Кантор В.К. Переживая немецкую катастрофу: Степун и Тиллих ( с приложением их переписки ) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 11. – С. 114-135. – ISSN 0042-8744
936537
  Эквенси С. Переживи мир / С. Эквенси. – М, 1980. – 224с.
936538
  Софійчук М. Пережите / Михайло Софійчук. – Косів : Писаний камінь, 2007. – 256 с. – ISBN 978-966-8519-45-1
936539
  Шумук Данило Пережите і передумане : Спогади й роздуми українського дисидента-політв"язня з років блукань і боротьби під трьома окупаціями України ( 1921-1981 рр ) / Шумук Данило. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 1998. – 432с. – ISBN 966-7018-24-5
936540
  Шерр Джеймс Пережити важкі часи // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2009. – № 2 (106). – С. 28-38
936541
  Кісь О. Пережити смерть, розказати невимовне: гендерні особливості жіночого досвіду Голодомору // Українознавчий альманах / Головне управління культури КМДА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Філософський факультет [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 6. – С. 101-107. – ISBN 978-966-2213-81-2
936542
  Жотев Д. Пережиті оповідання / Д. Жотев. – К, 1978. – 115с.
936543
  Александров Г.А. Пережиткам прошлого - нет! / Г.А. Александров. – Москва, 1977. – 88с.
936544
  Амантурлин Ш.Б. Пережитки анимизма, шаманства, ислама и атеистическая работа / Ш.Б. Амантурлин. – Алма-Ата, 1977. – 134с.
936545
  Чочиев Алан Резоевич Пережитки военно-демократического уклада в общественном быту Осетин в прошлом : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.00, 07.00.07 / Чочиев Алан Резоевич; АН ГрузССР. Ин-т истории, археологии и этнографии им. И.А.Джавахишвили. – Тбилиси, 1979. – 22л.
936546
  Шанидзе А.Г. Пережитки диалекта EV в географических именах Грузии / А.Г. Шанидзе, 1941. – 761-768с.
936547
  Капустин Н.С. Пережитки древних религиозных верований и борьба с ними / Н.С. Капустин. – Йошкар-Ола : Марийское книжное издательство, 1968. – 60 с.
936548
  Катаев А. Пережитки ислама и пути их преодоления / А. Катаев. – Черкесск, 1968. – 46с.
936549
  Вотинцев Д.А. Пережитки капитализма в сознании людей в условиях перехода от социализма к коммунизму и пути их преодоления : Автореф... канд. философ.наук: / Вотинцев Д.А.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при Моск. гос. ун-те им. М.В.Ломоносова. – М,, 1954. – 16л.
936550
  Ковалевський Б.П. Пережитки капіталізму в свідомості людей та шляхи іх подолання / Б.П. Ковалевський, О.А. Лисенко. – К, 1960. – 112с.
936551
  Робакидзе А. Пережитки коллективной охоты у рачинцев / А. Робакидзе. – Тбилиси, 1941. – 1-204с.
936552
  Балаев М.А. Пережитки культа *святых* в Азербайджане. : Автореф... канд. философ.наук: 625 / Балаев М.А.; АН АзССР. – Баку, 1970. – 24л.
936553
  Крижанівський А.С. Пережитки майбутнього / А.С. Крижанівський. – К., 1991. – 335с.
936554
  Даулетияров С.К. Пережитки мусульманских верований на юге Казахстана и пути их преодоления : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Даулетияров С.К.; Ин-т философии АН СССР. Сектор философии и социологии стран Востока. – Москва, 1969. – 23л.
936555
  Рохлин С.Д. Пережитки низкопоклонства перед иностранщиной и их преодоление в Советском обществе : Автореф... канд. филос.наук: / Рохлин С.Д.; МГУ. Филос. фак. – Москва, 1950. – 24 с.
936556
  Исламов А.А. Пережитки первобытнообщинного (материнско-родового) уклада у чеченцев и ингушей. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.07 / Исламов А.А.; АН ГрузССР. Ин-тут истории, археол. и этнографии. – Тбилиси, 1973. – 19л.
936557
  Эйюбов И.А. Пережитки прошлого в быту, пути и средства их преодоления. : Автореф... канд.филос.наук: 09.00.02 / Эйюбов И.А.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1981. – 20л.
936558
  Борисов А.Г. Пережитки прошлого в сознании и поведении людей и пути их искоренения : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Борисов А.Г.; М-во просвещения РСФСР. Волгоградский гос. пед. ин-т им. А.С.Серафимовича. – Волгоград, 1975. – 17л.
936559
  Невлева Инна Михайловна Пережитки религиозной психологии и пути их преодоления : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.06 / Невлева Инна Михайловна; ТГУ. – Ташкент, 1976. – л.
936560
  Кудряшов Г.Е. Пережитки религиозных верований чуваш и их преодоление. / Г.Е. Кудряшов. – Чебоксары, 1961. – 164с.
936561
  Джиоев И.Н. Пережитки родового стря в Юго-Осетии накануне Великой Октябрьской социалистической революции : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Джиоев И.Н. ; МГУ , Экон. фак. , Каф. полит. экономии. – Москва, 1963. – 22 с.
936562
  Альтман М.С. Пережитки рядового строя в собственных именах у Гомера / М.С. Альтман. – Ленинград, 1936. – 165с.
936563
  Раджабов Г.А. Пережитки сельско-общинного быта в дореволюционном Азербайджане. : Автореф... Канд.ист.наук: / Раджабов Г.А.; АН АзССР.Ин-т истории. – Баку, 1966. – 29л.
936564
  Садыков А.И. Пережитки семейной общины в Восточном Азербайджане в конце XIX -- начале ХХ вв. : Автореф... канд. ист.наук: / Садыков А. И.; АзГУ. – Баку, 1970. – 26л.
936565
  Золотарев А.М. Пережитки тотемизма у народов Сибири / А.М. Золотарев. – Л., 1934. – 52с.
936566
  Тупик О.О. Пережитки язичництва в сучасній Україні (на прикладі Закарпаття) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 64-68. – (Історія ; Вип. 55)


  Розглядаються залишки язичницьких традицій в сучасних віруваннях та обрядах Закарпаття.
936567
  Церетели А. Пережитое : автобиографич. повесть / А. Церетели; пер. с груз. Е.Гогоберидзе. – 2-е изд. – Москва : Гослитиздат, 1950. – 144 с.
936568
  Вайрас-Рачкаускас Пережитое / Вайрас-Рачкаускас; пер. с лит. – Москва : Советский писатель, 1959. – 295 с.
936569
  Осмоналиев К. Пережитое : повесть и рассказы / К. Осмоналиев; Пер . с кирг. Т.Калякиной. – Фрунзе : Киргизгосиздат, 1959. – 131 с.
936570
  Мицишвили Н. Пережитое / Н. Мицишвили. – Тбилиси, 1963. – 200с.
936571
  Дьяков Б.А. Пережитое / Б.А. Дьяков. – М, 1987. – 734с.
936572
  Файтельберг Р.О. Пережитое / Р.О. Файтельберг. – Одесса, 1991. – 175с.
936573
  Вернадский В.И. Пережитое и передуманное / Владимир Вернадский. – Москва : Вагриус, 2007. – 320с., [ 8л. илл. ]. – (Мой 20 век). – ISBN 978-5-9697-0515-9
936574
  Сталь А. Пережитое и передуманное студентом, врачем и профессором : (Быль) / А. Сталь. – С.-Петербург : Типография журн. Практич. Мед. (В.С. Эттингер), 1908. – VII, 216 с.
936575
  Мельников Ю Пережитое мгновение / Ю Мельников. – М., 1985. – 119с.
936576
  Чичеров И.И. Пережитое, незабываемое. / И.И. Чичеров. – М., 1977. – 192с.
936577
   Пережитое, сокровенное.. – М., 1970. – 32с.
936578
  Сандалов Л.М. Пережитое. / Л.М. Сандалов. – М, 1961. – 192с.
936579
  Еремеев К.С. Пережитое. / К.С. Еремеев. – Петрозаводск, 1964. – 243с.
936580
  Маяковская Л.В. Пережитое. Из воспоминаний о В.Маяковском. / Л.В. Маяковская. – Тбилиси, 1957. – 112 с.
936581
  Таганцев Н.С. Пережитое. Учреждение Государственной Думы в 1905-1906 гг. / Н.С. Таганцев. – Птгр., 1919. – 224с.
936582
  Мирошин Л.А. Пережитые были / Л.А. Мирошин. – Брянск, 1957. – 44с.
936583
  О"салливан М. Пережить Brexit - уроки небольших государств / М. О"салливан, Д. Скиллинг // 2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев, 2017. – 19-22 июня (№ 24). – С. А 5


  "Выход Великобритании из Евросоюза для входящих в состав Соединенного Королевства стран (Англии, Северной Ирландии, Шотландии и Уэльса) означает перспективу выбора нового экономического пути. Англии и Уэльсу придется пережить все перипетии процесса ...
936584
  Белоголовцев Никита Пережить зиму : Мозаика // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 12. – С. 20-22 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
936585
  Чичко С. Пережить Холокост // Морія : Альманах. Научно-публицистическое издание / Общественная организация "Общинный дом еврейских знаний "Мория". – Одесса, 2006. – № 5. – С. 26-34. – ISBN 966-8169-90-4


  Психологічні дослідження
936586
  Кротінов В.О. Перезавантаження судових систем ЄС і України: спільні потреби та принципи // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 151-158. – ISSN 2220-1394
936587
  Фокусов Наум Перезагрузка системы // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 12 (2903). – С. 90-91 : фото
936588
  Мурахвер Ю.Е. Перезарядка при атомных столкновениях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Мурахвер Ю.Е.; АН СССР. Физ.-техн. ин-т им. А.Ф.Иоффе. – Ленинград, 1964. – 8л.
936589
  Аблеев В.Г. Перезарядка ядер гелия-з в тритоны на углероде и водороде и водороде с возбуждением - изобар в мишении при энергиях от 7 до 11 Гэв. : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.01 / Аблеев В.Г.; Объединенный ин-т ядерных исследований. – Дубна, 1989. – 15 с.
936590
  Бурда Л. Перезахоронення останків Сірка у 1967 - 2000 роках // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Луганськ, 2001. – Вип. 10. – С. 253-255. – ISBN 966-650-037-X
936591
  Богданов В.А. Перезвон / В.А. Богданов. – Челябинск, 1972. – 160с.
936592
  Захаров И.А. Перезвоны / И.А. Захаров. – Красноярск, 1979. – 31с.
936593
  Хведорович М. Перезвоны бора / М. Хведорович. – М, 1972. – 111с.
936594
  Горин Н.И. Перезревшая необходимость реформы высшей школы, или почему бизнес должен прийти в университеты. Часть I / Н.И. Горин, А.А. Нещадин, Г.Л. Тульчинский // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2016. – № 1. – С. 22-35. – ISSN 0235-1188
936595
  Горин Н.И. Перезревшая необходимость реформы высшей школы, или почему бизнес должен прийти в университеты. Часть II / Н.И. Горин, А.А. Нещадин, Г.Л. Тульчинский // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2016. – № 2. – С. 22-35. – ISSN 0235-1188


  Реформа системы высшего образования в России давно созрела и перезрела. Она ведется преимущественно как оптимизация по сугубо экономическим критериям. Данная работа содержит эскиз действий, которые способны скорректировать преобразования в связи с ...
936596
  Баранова Е.П. Переинтерпретация сейсмических материалов ГСЗ и гравитационное моделирование по профилям 25, 28 и 29 в Чорном и Азовском морях / Е.П. Баранова, Т.П. Егорова, В.Д. Омельченко // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2008. – Т. 30, № 5. – С. 124-144 : Рис. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 0203-3100
936597
  Мордвінцев В.М. Переїзд князів Глинських на російську службу в кінці XV - XVI століття (за даними родовідної пам"яті про князів Глинських) / В.М. Мордвінцев, О.О. Казаков // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 13-19. – (Історія ; Вип. 35)


  На основі різноманітних джерел розкриваються стосунки родини князів Глинських з московським двором у кінці XV - на початку XVI ст.
936598
  Руденко А. Переїзна освіта // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 29-30 січня (№ 14/15). – С. 28


  У Канаді курсує пересувний музей навчального туру "Голодомор" - автобус, оснащений найсучаснішими мультимедійними технологіями.
936599
  Суханов Александр Перейдя Тростниковое море... / Суханов Александр, Вихрань Виктор // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 6. – С. 38-51 : Іл., карта
936600
  Акимова А.А. Перейма : повесть / А.А. Акимова; Акимрва А.А. – Москва : Совецкий писатель, 1963. – 248 с.
936601
   Перейменувальні процеси в топоніміці як ціннісний вибір українського суспільства : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. : 11 черв. 2015 р., [м. Кіровоград] / [Укр. ін-т нац. пам"яті та ін.] ; [ред. О. Кирилюк]. – Миколаїв : Жаган М.Ф., 2015. – 99, [9] с. : іл., фот. – Бібліогр в кінці ст.
936602
   Перейменування вишу // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 7 листопада (№ 44). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Кіровоградський національний технічний університет офіційно перейменовано на Центральноукраїнський національний технічний університет. Про це йдеться у наказі МОН від 27 жовтня 2016 року № 1291.
936603
  Кравченко Л. Перейменування вулиць і провулків у Романівському районі Житомирської області / Л. Кравченко, Ю. Романюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 184-189. – (Серія: Мовознавство ; № 1 (27)). – ISSN 978-966-7425-97-56
936604
  Гирич Я.М. Перейменування міст України у зв"язку з процесом декомунізації (2015-2016 рр.) // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 3. – С. 95-101. – (Сері "Історичні науки" ; вип. 3). – ISSN 2518-7600
936605
  Глушко Г. Перейміть славу! // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 5. – С. 114-119


  Переяслав-Хмельницький відзначає 1100 років. Місто-музей, місто-заповідник
936606
  Дудин В. Перейти в поступление // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2017. – 16 мая (№ 20). – С. 26. – ISSN 1563-6755


  Чем запомнится вступительная кампания-2017 для желающих получить юридическое образование.
936607
  Стоун Р. Перейти грань : Роман / Р. Стоун. – Москва : Новости, 1995. – 432 с. – (Мировой бестселлер). – ISBN 570200910Х
936608
  Капсамун І. Перейти за Збруч... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 23 жовтня (№ 191)


  Історик Владислав Гриневич презентував свою нову історичну книжку «Неприборкане різноголосся: Друга світова війна і суспільно-політичні настрої в Україні, 1939 — червень 1941 рр.»
936609
  Пантиелев А.Н. Перейти Иртыш. / А.Н. Пантиелев. – М., 1971. – 48с.
936610
  Горобець Олександр Перейти Йордан : Камо грядеши? // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 4. – С. 32-35 : Фото
936611
  Добрева Николина Перейти на новый уровень // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 11. – С. 65 : фото
936612
  Погодин Р.П. Перейти речку вброд / Р.П. Погодин. – М., 1979. – 479с.
936613
  Лебедько С. Перейти Рубікон // Консалтинг в Україні : ділове видання. Експерт твого бізнесу / АП "Асоціація консалтингових фірм". – Київ, 2008. – № 4. – С. 12-14.
936614
  Роздобудько І.В. Перейти темряву / Ірен Роздобудько. – Харків : Фоліо, 2011. – 154, [2] с. – Сер. засн. у 2004 р. – (Графіті = Graffiti). – ISBN 978-966-03-5181-3
936615
  Роздобудько І.В. Перейти темряву / Ірен Роздобудько. – Харків : Фоліо, 2012. – 154, [2] с. – Сер. засн. у 2004 р. – (Графіті = Graffiti). – ISBN 978-966-03-6054-9
936616
  Дембіцький І.М. Перейшли на грошову оплату праці / І.М. Дембіцький. – Львів, 1959. – 16с.
936617
  Шервашидзе В. Перек, или "Отпечаток отсутствующего" // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2015. – № 1
936618
  Тершаковець М. Переказ про Кия, щека і Хорива та їх сестру Либедь : (Епізод із українсько-германських взаємин давньої доби)”, 1928. – С. 399-425. – Окр. відб.: Ювілейний збірник на пошану академіка Михайла Сергійовича Грушевського, 1928
936619
  Чавдаров С.Х. Переказ у школі / С.Х. Чавдаров. – К, 1936. – 32с.
936620
  Малиновська О.А. Перекази мігрантів з-за кордону: обсяги, канали, соціально-економічне значення : аналіт. доповідь / [О.А. Малиновська] ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : НІСД, 2014. – 57, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Сер. засн. у 2013 р. – Бібліогр. зазнач. у підрядк. прим. – (Серія "Економіка" ; вип. 18). – ISBN 978-966-554-233-9
936621
  Розсоха Л. Перекази про Тараса Шевченка на Миргородщині // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2 (348), берень - квітень. – С. 13-20. – ISSN 0130-6936
936622
  Демянчук І. Перекази старинного сьвіта / Під зарядом К. Бернарского. – У Львові : З друкарні Наук. Товариства ім. Шевченка. – (Виданє Руского Товариства педагогічного ; Ч.145.)
1 : Нїн і Семіраміда; Піраміда Хеопса; Дедаль і Ікар, Мавзольс і Артемізия. – 1908. – 44 с.
936623
  Дем"янчук І. Перекази старинного сьвіта. – У Львові : [Виданє Руського Т-ва Пед.] ; З друкарні Наук. Товариства ім. Шевченка. – (Виданє Руського Т-ва Педагогічного ; Ч. 150)
[Ч.] 2 : Родийский кольос ; Фаетон ; Оpфей ; Філимон і Бавкида ; Казка пpо Гігеса ; Мелямпус. – 1911. – [1], 60 с. : іл.
936624
  Кравець В. Переказний вексель та проблема неплатежів : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 1. – С. 8-12 : Табл., рис. – Бібліогр.: 3 назви
936625
  Іванішин П. Перекаладцький світ Петра Скунця // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 5/6 (1013/1014). – С. 238-247. – ISSN 0320 - 8370
936626
  Егоров П.А. Перекат / П.А. Егоров. – Чебоксары, 1985. – 128с.
936627
  Кондратьев Н Е. Перекати-поле : роман / Н Е. Кондратьев. – Москва : Советский писатель, 1970. – 224с.
936628
  Капаев И С. Перекати-поле : стихи и поэмы / И С. Капаев; пер. с ногайск. – Москва : Современник, 1975. – 95 с.
936629
  Дроздов И.В. Перекати-поле. / И.В. Дроздов. – Донецк, 1964. – 38с.
936630
  Бакельманс Л. Перекатиполе / Л. Бакельманс. – Л., 1928. – 166с.
936631
  Сорокин Л.М. Перекаты / Л.М. Сорокин. – Свердловск, 1956. – 78с.
936632
  Семакин В.К. Перекаты / В.К. Семакин. – М., 1963. – 124с.
936633
  Замятин Е.Н. Перекаты / Е.Н. Замятин. – М, 1977. – 78с.
936634
  Коротаев В.В. Перекаты / В.В. Коротаев. – Архангельск, 1980. – 159с.
936635
  Сафар Перекаты : стихотворения / Сафар. – Москва : Современник, 1983. – 111 с.
936636
  Буляков Д.М. Перекаты : повести и рассказы / Д.М. Буляков; пер. с башк. Я.Мустафина. – Москва : Современник, 1988. – 284,2 с.
936637
  Парфентьев В.И. Перекаты времени : стихи / В.И. Парфентьев. – Москва : Советский писатель, 1974. – 120с.
936638
  Тресков А.С. Перекаты. / А.С. Тресков. – Барнаул, 1973. – 231с.
936639
  Яган И.П. Перекаты. / И.П. Яган. – М., 1980. – 351с.
936640
  Ярошинська Є.І. Перекиньчики : повість / Евгенія Ярошинська. – [Львів] : Hакладом Укp.-Руської Видавн. Спілки, 1903. – 195, [3] с. – (Літературно-наукова бібліотека Укpаїнсько-Руської Видавничої Спілки ; Сеp. 1; Ч. 54)
936641
  Ювченко Анатолий Петрович Перекиси на основе 2,5-диметилгексин-3-диола-2,5 и 3-метилбутин-ола-3 : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Ювченко Анатолий Петрович; АН БССР. Ин-т физ.-орган. химии. – Минск, 1978. – 20л. – Бібліогр.:с.20
936642
  Вольнов И.И. Перекиси, надперекиси и озониды щелочных и щелочноземельных металлов / И.И. Вольнов. – Москва, 1964. – 124с.
936643
  Вадзюк С.Н. Перекисне окислення дліпідів у патогенезі тиреотоксичного пошкодження серця : Автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.03.05 / Вадзюк С.Н.; НАН Укр. ін-т фізіології. – Київ, 1993. – 40 с.
936644
   Перекисне окиснення ліпідів в клітинах печінки та тонкої кишки за сумісної дії іонізуючої радіації та кадмію / С.В. Хижняк, Л.І. Степанова, О.А. Вечеря, В.Н. Орендаренко, І.І. Ромась, В.М. Войціцький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 12-13. – (Біологія ; Вип. 32)


  Визначення вмісту початкових та кінцевих продуктів перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ) у результаті сумісної дії кадмію (0,5 мг/кг) та іонізуючої радіації (у дозі 1 або 2 Гр) свідчить про активацію за цих умов протікання ПОЛ у тканинах печінки та ...
936645
   Перекисне окиснення ліпідів у сироватці крові щурів при гострому запаленні у суглобах / М.К. Ашпін, А.І. Воєйков, Є.В. Тіхова, О.В. Табурець, К.О. Дворщенко // XIII міжнародна наукова конференція молодих вчених "Шевченківська весна: біологія - 2015" : матеріали конференції : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / "Шевченківська весна: біологія - 2015", міжнар. наук. конф. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2015. – С. 22-22
936646
  Дворщенко К. Перекисне окиснення ліпідів у субклітинних фракціях слизової оболонки шлунка щурів за умов експериментально викликаної виразки / К. Дворщенко, С. Вакал, У. Савко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 52-54. – (Біологія ; Вип. 55). – ISSN 1728-3817


  Показано, що за умов експериментальної виразки шлунка найбільш інтенсивно відбувались процеси перекисного окиснення ліпідів у мітохондріальній фракції слизової оболонки шлунка щурів. It fixed that at experimental stomach ulcer most intensively lipid ...
936647
  Дворщенко К. Перекисне окиснення у органах травного тракту за умов стресової виразки шлунка / К. Дворщенко, С. Вакал, С. Береговий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 4-5. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 13). – ISSN 1728-3817


  Показано, що за умов стресової виразки зростає інтенсивність процесів перекисного окиснення ліпідів у слизовій оболонці шлунка, печінці та підшлунковій залозі щурів. Найбільше накопичення продуктів пероксидації ліпідів за умов дії стресу ...
936648
  Барабой В.А. Перекисное окисление и радиация / В.А. Барабой, В.Э. Орел, И.М. Карнаух; Отв. ред. Д.М. Гродзинский. – Киев : Наукова думка, 1991. – 252с. – Библиогр.: с. 240-253. – ISBN 5-12-002486-6
936649
  Владимиров Ю.А. Перекисное окисление липидов в биологических мембранах. / Ю.А. Владимиров, А.И. Арчаков. – Москва : Наука, 1972. – 252 с. : ил., табл.
936650
  Куликов В.Ю. Перекисное окисление липидов и холодовой фактор. / В.Ю. Куликов. – Новосибирск, 1988. – 189с.
936651
  Балясова Дина Павловна Перекисные соединения европия и гадолия. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Балясова Дина Павловна; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1973. – 26л.
936652
  Здешнева Г.Ф. Перекисные соединения некоторых лантинидов как промежуточные продукты при каталитическом разложении НО : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Здешнева Г.Ф.;. – М., 1968. – 14л.
936653
  Комарова Н.В. Перекисные соединения тербия, тулия и галлия : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Комарова Н.В.; Химико-технол. ин-т. – М., 1977. – л.
936654
  Вольнов И.И. Перекисные соединения щелочноземельных металлов / И.И. Вольнов. – Москва, 1983. – 135с.
936655
  Вольнов И.И. Перекисные соединения щелочных металлов / И.И. Вольнов. – Москва, 1980. – 159с.
936656
  Шамб У.К. и др. Перекись водорода / У.К. и др. Шамб. – Москва, 1958. – 578 с.
936657
   Перекись водорода и перекисные соединения.. – Л.-М., 1951. – 476с.
936658
   Перекись водорода. Библиограф. указ. журн. и патент. лит. за 1967 г., 1968. – 47с.
936659
  Репкина З.Е. Перекись водорода. Библиографический указатель журнальной и патентной литературы за 1965 г. / З.Е. Репкина, 1966. – 38с.
936660
  Добрынина Т.А. Перекись лития / Т.А. Добрынина. – М, 1964. – 52с.
936661
  Чередниченко О.І. Переклад - важлива сфера функціонування і розвитку української мови // Теорія і практика перекладу : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 17, (за 1990 рік). – С. 18-26. – ISSN 0207-8287
936662
  Березіна В. Переклад - міст між мовними світами? // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2009. – № 1 : Феноменологія сьогодні. – С. 43-53. – ISSN 0235-7941
936663
  Радчук В.Д. Переклад - рушій чи гальмо? // Теорія і практика перекладу : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 17, (за 1990 рік). – С. 26-31. – ISSN 0207-8287
936664
  Зарубенко Т. Переклад "Одіссеї" в інтерпретації Петра Байди // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17, т. 5 (173). – С. 11-19
936665
  Тріфонова О.Е. Переклад "тексту в тексті" або ще раз про інтертекстуальність // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 5. – С. 77-81. – ISBN 966-581-476-1
936666
  Тріфонова О.Е. Переклад "тексту в тексті" або ще раз про інтертекстуальність // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 5. – С. 77-81. – ISBN 966-581-476-1
936667
  Михайленко О.О. Переклад абсолютних конструкцій з дієприкметником II в англомовній науково-технічній та художній літератури // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – Вип. 17. – С. 233-238.
936668
  Єнчева Г.Г. Переклад авіаційних термінологічних абревіатур та акронімів у нормативно-технічній документації // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 44-52


  У cтатті висвітлено особливості перекладу англійських термінологічних абревіатур та акронімів у нормативно-технічній документації, визначено головні способи та прийоми їхнього перекладу українською мовою. В статье отображены особенности перевода ...
936669
  Балдирева А.Є. Переклад авторських порівнянь в творах П.Г. Вудхауза // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; відп. ред.: Корбозерова Н.М., Скрильник С.В. – Київ, 2017. – № 32. – С. 13-24. – ISSN 2413-5593
936670
  Денисенко Н.В. Переклад англійських емфатичних словосполучень українською мовою // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 38-41
936671
  Великодська О.О. Переклад англійських присудків в аспектуальній формі українською мовою // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 42-49


  У статті проаналізовані відмінності у вживанні дієслівних форм в англійській та українській мовах та випадки необхідності застосування трансформацій присудка при перекладі англійських художніх текстів українською мовою. В статье проанализованы ...
936672
  Швець Н.В. Переклад англійських фразеологізмів з компонентами-іхтіонімами українською мовою // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; Редкол.: Н.В. Бардіна, Л.І. Кавун, О.М. Кагановська [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – С. 94-101. – (Серія "Філологія" ; вип. 24). – ISSN 2309-1517
936673
  Карабан В.І. Переклад англійської наукової і технічної літератури / В.І. Карабан. – Вінниця : Нова книга. – ISBN 966-7890-01-5; 966-95804-5-5 (Ч.1)
Ч.1 : Граматичні труднощі. – 2001. – 272с.
936674
  Карабан В.І. Переклад англійської наукової і технічної літератури / В.І. Карабан. – Вінниця : Нова книга. – ISBN 966-7890-01-5; 966-95804-2-0 (Ч.2)
Ч.2 : Лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні труднощі. – 2001. – 304с.
936675
  Карабан В.І. Переклад англійської наукової і технічної літератури : Граматичні труднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми: Посібник з англ.мови і перекладу для студ.вищ.навч.закладів / Карабан В.І. – Вінниця : Нова Книга, 2002. – 562с. – ISBN 966-7890-01-5


  Навчальний посібник для студентів молодших курсів факультетів іноземної філології вищих навчальних закладів
936676
  Карабан В.І. Переклад англійської наукової і технічної літератури : граматичні труднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми / В.І. Карабан; Крабан В.І. – Вид. 4-е, виправл. – Вінниця : Нова книга, 2004. – 574, [2] с. : табл. – Вид. укр. та англ. мовами. – ISBN 966-7890-01-5
936677
  Вергун Л.І. Переклад англійської освітньої лексики


  Аналізуються різні способи перекладу англійської освітньої лексики на українську мову: транслітерація, семантичне калькування, аналоги, усталені еквіваленти, а також позначки як додатковий засіб для передачі освітньої лексики. Автор подає визначення ...
936678
  Черноватий Л.М. Переклад англомовних текстів засобів захисту інтелектуальної власності : патенти, знаки для товарів та послуг : [навч. посібник для студ. вищ. закл. освіти] / [Л.М. Черноватий, С.О. Царьова]. – Вінниця : Нова Книга, 2011. – 302, [1] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. - Укр. та англ. мовами. – (Dictum Factum / ред. Л.М. Черноватий, В.І. Карабан ; Thanslation course). – ISBN 978-966-382-304-1
936679
   Переклад англомовної громадсько-політичної літератури : Міжнародні конвенції у галузі прав людини: Навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Л.М. Черноватий, В.І. Карабан, Т.В. Ганічева, І.П. Ліпко.; За ред. Л.М. Черноватого, В.І. Карабана. – Вінниця : Нова книга, 2006. – 272с. – До 200-річчя Харківського нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна. – (Dictum Factum). – ISBN 966-8609-83-2
936680
  Ребрій О.В. Переклад англомовної громадсько-політичної літератури. Європейський Союз та інші міжнародні політичні, економічні, фінансові та військові організації : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. освіти, що навч. за спец. "Переклад" / О.В. Ребрій ; за ред. Л.М. Черноватого та В.І. Карабана. – Вінниця : Нова Книга, 2009. – 239, [1] с. : іл., табл., портр. – Авт. на обкл. не зазнач. – (Dictum Factum). – ISBN 978-966-382-130-6
936681
  Ребрій О.В. Переклад англомовної громадсько-політичної літератури. Європейський Союз та інші міжнародні політичні, економічні, фінансові та військові організації : книга для викладача : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. освіти, що навч. за спец. "Переклад" / О.В. Ребрій ; за ред. Л.М. Черноватого та В.І. Карабана. – Вінниця : Нова Книга, 2010. – 99, [1] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – (Dictum Factum). – ISBN 978-966-382-245-7
936682
   Переклад англомовної економічної літератури : Економіка США : загальні принципи : Навчальний посібник для студ. взо, що навчаються за екон. спеціальностями та фахом "Переклад" : до 200-річчя Харківського націон. ун-тету ім. В.Н.Каразіна. – Вінниця : Нова Книга, 2005. – 496 с. – На тит. арк. : До 200-річчя Харківського націон. ун-тету ім. В.Н.Каразіна. – (Dictum factum). – ISBN 966-8609-09-3
936683
   Переклад англомовної економічної літератури : економіка США : загальні принципи : навч. посібник для студ. взо, що навч. за екон. спец. та фахом "Переклад". - до 200-річчя Харківського нац. університету ім. В.Н. Каразіна / Л.М. Черноватий, В.І. Карабан, І.О. Пенькова, І.П. Ярощук; [Л.М. Черноватий, В.І. Карабан, І.О. Пенькова, І.П. Ярощук] ; за ред. Л.М.Черноватого та В.І. Карабана. – Вид. 2-ге, допов. – Вінниця : Нова Книга, 2007. – 411, [1] с. : іл., табл. – До 200-річчя Харківського нац. університету ім. В.Н. Каразіна . - Авт. зазнач.в кінці кн. – (Dictum factum). – ISBN 978-966-382-038-5
936684
   Переклад англомовної економічної літератури. Економіка США : загальні принципи : книга для викладача : навч. посібник для студ. взо, що навч. за екон. спец. та фахом "Переклад" : до 200-річчя Харк. нац. ун-ту / [Л.М. Черноватий, В.І. Карабан, І.О. Пенькова, І.П. Ярощук] ; за ред. Л.М.Черноватого та В.І. Карабана. – Вінниця : Нова Книга, 2010. – 143, [1] с. – До 200-річчя Харк. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна .- Авт. зазнач. в кінці кн. – (Dictum factum ; Translation course). – ISBN 978-966-382-302-7
936685
   Переклад англомовної економічної літератури. Економіка США : загальні принципи : [навч. посібник для студентів вищих закладів освіти, що навч. за екон. спец. та фахом "Переклад"] / [Л.М. Черноватий, В.І. Карабан, І.О. Пенькова, І.П. Ярощук] ; за ред. Л.М.Черноватого та В.І. Карабана. – Вид. 2-ге, допов. – Вінниця : Нова Книга, 2010. – 270, [2] с. : іл., табл. – До 200-річчя Харк. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна .- Авт. зазнач. в кінці кн. – (Dictum factum). – ISBN 978-966-382-301-0
936686
   Переклад англомовної психологічної літератури : навч. посіб. для студ. вищ. закл. освіти, що навчаються за психол. спец. та спец. "Переклад" / [Л.М. Черноватий та ін.] ; за ред. Л.М. Черноватого, В.І. Карабана та Т.Б. Хомуленко. – Вінниця : Нова Книга, 2012. – 511, [1] с. : табл. – До 80-річчя Харк. психол. шк. і 40-річчя Каф. теорії та практики прекладу англ. мови Харк. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – (Dictum Factum ; Translation course). – ISBN 978-966-382-379-9
936687
  Боровинський І. Переклад англомовної романтичної поезії як особливого способу світосприйняття // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 22-24


  Стаття досліджує особливості перекладу романтичних поезій українською мовою. Проаналізовано специфіку відтворення романтичних образів із визначенням відповідного кола перекладацьких проблем. Статья исследует особенности перевода романтических поэзий ...
936688
  Черноватий Л.М. Переклад англомовної технічної літератури. Електричне та електронне побутове устаткування. Офісне устаткування. Комунікаційне устаткування. Виробництво та обробка металу : навч. посібник для студентів ВНЗ / Л.М. Черноватий, В.І. Карабан; за ред. Л.М. Черноватого та В.І. Карабана. – Вінниця : Нова книга, 2006. – 291, [5] с. : іл., табл. – До 200-річчя Харк. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна та 175-річчя Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. - Авт. зазнач. в кінці кн. - Вид. укр. та англ. мовами. – Бібліогр.: с. 6-7. – (Dictum Factum. Translation course). – ISBN 966-8609-84-0
936689
   Переклад англомовної юридичної літератури = Dictum factum translation course : Навчальний посібник для студ. юрид. спец. та спец. "Переклад". – Вінниця : Поділля-2000, 2002. – 448с. – Шифр дубл. 42 Пере. – ISBN 966-96073-0-2
936690
   Переклад англомовної юридичної літератури : [навч. посібник для студ. вищ. заклад. юрид. спец. та спец. "Переклад"] / [Л.М. Черноватий, В.І. Карабан, Ю.П. Іванко, І.П. Ліпко] ; за ред. Л.М. Черноватого та В.І. Карабана. – 3-тє вид., виправ. і допов. – Вінниця : Нова Книга, 2006. – 655, [1] с. : іл., табл. – До 200-річчя Харк. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна та 175-річчя Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. - Авт. зазнач. в кінці кн. – (Dictum Factum). – ISBN 966-382-007-1
936691
  Чала Ю.П. Переклад антономастичних утворень в художній прозі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 4. – С. 48-52
936692
  Ласінська Т.А. Переклад архаїзованої групи дієслів // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 76-80


  У статті ми дослідили особливості перекладу англійських архаїчних дієслів українською мовою. Розглядаються найбільш вдалі лексичні трансформації, що трапляються в українських перекладах. Запропоновано шкалу оцінки перекладу архаїчних дієслів, яка ...
936693
  Кошарний К.Ю. Переклад військової термінологізованої лексики з огляду на внутрішню форму слова // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – Вип. 17. – С. 140-143. – Бібліогр.: 18 назв.
936694
  Кононенко І.В. Переклад вільних та стійких словосполучень в економічних текстах (на матеріалі німецьких економічних періодичних видань та підручників) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 484-489


  У статті розглядається загальна характеристика вільних та стійких словосполучень, а також деякі інші випадки, які зустрічаються в німецькій мові і також належать до стійких висловів. Особлива увага приділяється словосполученням, які зустрічаються в ...
936695
  Амеліна С. Переклад галузевих текстів (на матеріалі технічної підмови) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 23-26. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
936696
  Матюша В.І. Переклад гри слів у драматичних творах: втрати і досягнення // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 252-256
936697
  Михайленко В.В. Переклад дискурсивного маркера // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 323-328. – ISSN 1729-360Х
936698
  Здражко А.Є. Переклад дитячої літератури: "очуження" чи "одомашнення" // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 549-552
936699
  Кур"янова М.О. Переклад дієслівних номінацій повинності в німецькомовних науково-технічних текстах // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – C. 290-296. – ISBN 966-581-388-9
936700
  Некряч Т. Переклад для сцени: перекладач як співрежисер // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 2 (44). – С. 241-248


  У статті розглядаються два основних підходи до перекладу драми, "текстовий" та "сценічний", і наголошується, що адекватність досягається завдяки збереженню авторського задуму у мовленнєвій формі, пристосованій до вимог театру. Перекладач виступає ...
936701
  Жодані І. Переклад з мови орнаменту на мову літератури у збірці Віри Вовк "Мандаля" і "Казці про вершника" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 220-227. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 2)
936702
  Мушкетик Л. Переклад з угорської на українську мову: теоретичні узагальнення і практичний досвід : монографія / Леся Мушкетик ; НАНУ, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського, Ніредьгазька Вища школа, К-ра укр. і русинської філолог. – Київ : Аспект-Поліграф, 2006. – 200 с. – ISBN 966-340-163-X
936703
  Сандюк І.В. Переклад заголовків німецькомовних суспільно-політичних текстів ЗМІ українською мовою // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 268-272


  У статті розглядаються деякі особливості перекладу німецьких заголовків у публіцистичних текстах. Особлива увага приділяється лексико-граматичним та стилістичним особливостям заголовків, а також специфіці та труднощам перекладу. В статье ...
936704
  Поворознюк Р.В. Переклад звертань у протокольних промовах // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – С. 200-204. – ISBN 966-594-420-7
936705
  Просалова В. Переклад і варіація як фоорми літературної перцепції: зі спостережень над інтерпретацією творів Р.М. Рільке українськими поетами // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2006. – Т. 11 : Мова. Література. – С. 106-114. – ISSN 1728-9572
936706
  Просалова В. Переклад і варіація як форми літературної перцепції: зі спостережень над інтерпретацією творів Р.М.Рільке // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2006. – Вип. 9 : Національні моделі порівняльного літературознавства. – С. 224-231.
936707
  Некряч Т.Є. Переклад і культура / Т.Є. Некряч, Ю.П. Чала // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 4. – С. 32-37. – ISBN 966-581-476-1
936708
  Некряч Т. Переклад і культура: особистісний вимір


  Стаття наголошує на необхідності для фахового перекладача постійно підвищувати свою ерудицію і культурний рівень, без чого неможливі ані якісний результат, ані подальший розвиток мови перекладу. Ставиться питання про грамотну професійну орієнтацію ...
936709
  Радчук В.Д. Переклад і логіка // Мовознавство : Науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 62-70. – ISSN 0027-2833
936710
  Дайнеко В.В. Переклад і міжмовні відповідності / В.В. Дайнеко, Г.Е. Мірам // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2004. – № 17 : Педагогічні науки. – С. 67-70
936711
  Шаблій О.А. Переклад інтерпретативних юридичних текстів ФРН // Німецько-український юридичний переклад : методологія, проблеми, перспективи / О.А. Шаблій. – Ніжин : Лисенко М.М., 2012. – С. 148-157. – ISBN 978-617-640-052-3
936712
  Решетило І. Переклад інтертекстуальних елементів у кінорецензіях // Мова, свідомість, художня творчість, інтернет у дзеркалі сучасних філологічних студій : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Д. Бєлова та ін. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк]. – Київ : Київський університет, 2013. – C. 276-286. – (Бібліотека інституту філології)


  У статті проаналізовано кінематографічні рецензії на предмет виявлення інтертекстуальних одиниць та визначено їхні форми, функції і ступінь їх відтвореності при перекладі. Розглянуто можливості збереження їхніх функцій.
936713
  Саволоцька А. Переклад інтертекстуальних елементів у культурно маркованому тексті (на матеріалі роману Салмана Рушді "Опівнічні діти") // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 2 (44). – C. 293-302


  Досліджується роль інтертекстуальних елементів та особливості їх відтворення в українському перекладі на прикладі роману Салмана Рушді "Опівнічні Діти" (переклад Наталі Трохим). Исследуется роль интертекстуальных элементов и особенности их перевода ...
936714
  Поворознюк Р.В. Переклад інтертекстуальних елементів у культурно маркованому тексті (на матеріалі роману Салмана Рушді "ОПІВНІЧНІ ДІТИ") / Р.В. Поворознюк, А.А. Саволоцька // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 21 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 310-318. – ISSN 2075-437X


  Наукову розвідку присвячено ролі інтертекстуальних елементів та особливостям їх відтворення в українському перекладі на прикладі роману Салмана Рушді "Опівнічні Діти" (переклад Наталі Трохим).
936715
  Ласінська Т.А. Переклад історизмів на позначення географічних та власних назв // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Баллоні Н.Ф., Васько Р.В., Голубовська І.О. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 34. – C. 39-45
936716
  Михайленко О.О. Переклад каузативних конструкцій в англомовних науково-технічних та художніх текстах // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – Вип. 16. – С. 135-140. – Бібліогр.: 61 назв.
936717
  Софієнко І.В. Переклад кінокомедій українською: крізь терни до сміху // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 4. – С. 42-49


  Стаття присвячена дослідженню особливостей перекладу кінокомедій українською мовою. Були з"ясовані як загальнопоширені, так і виключно українські засоби створення та відтворення ефекту комічного, що побутують в українському комедійному кіноперекладі.
936718
  Кропінова Т.В. Переклад кінотексту: специфіка кінотексту як перекладацького об"єкта // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 6 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 407-412. – Бібліогр.: Літ.: с.412; 8 п. – ISSN 1729-360Х
936719
  Науменко О.В. Переклад колоронімів з англійської на українську мову (на матеріалі роману С. Моема "Розмальована завіса") // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 3. – С. 48-56


  У статті розглянуто колороніми у перекладацькому аспекті. Визначено способи та труднощі відтворення кольороназв. Матеріалом дослідження слугує роман англійського письменника XX століття Сомерсета Моема "Розмальована завіса".
936720
  Вишневська С.В. Переклад контекстуально залежних прислів"їв з італійської на українську мову (на матеріалі твору Джанні Родарі "Старі Прислів"я") // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 154-160


  У статті досліджено особливості перекладу контекстуально залежних прислів’їв з італійської мови на українську. Проаналізовано специфіку їх відтворення у перекладі твору Джанні Родарі «Старі Прислів’я» порівняно з існуючими способами перекладу ...
936721
  Фокін С.Б. Переклад конференцій (для студентів-іспаністів) : навч. посібник / С.Б. Фокін ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 119, [1] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 113-118
936722
  Максименко О.В. Переклад конференцій: европейські норми та українські реалії // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 234-238
936723
  Кудрявцева А. Переклад Корану та етнографія повсякденності / А. Кудрявцева, Ю. Резван // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2013. – № 4 (344), липень - серпень. – С. 62-70. – ISSN 0130-6936
936724
  Чала Ю. Переклад культурно-маркованих поетонімів: соціосеміотичний підхід // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 335-338
936725
  Ткаченко О. Переклад лексики французької молодіжної мови українською // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 12. – С. 173-176. – Бібліогр.: С. 176
936726
  Мірошниченко Л. Переклад Лесі України: непереборні підозри текстолога // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2017. – № 3 (675), березень. – С. 108-113. – ISSN 0236-1477
936727
  Лєпухова Н.І. Переклад лінгвокультурем (на матеріалі німецьких літературних казок Е.Т.А. Гофмана та В. Гауфа) // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 30. – С. 129-142. – ISSN 2311-2697
936728
  Кривонога Т. Переклад лінгвокультурних елементів (на матеріалі англомовних публікацій з таматики "Сім"я") // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 2. – С. 116-117
936729
  Лєпухова Н. Переклад літературної казки як інтерпретація казкового світу автора // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 27. – С. 133-142. – ISBN 966-7773-70-1
936730
  Ясинецька О.А. Переклад метафори як мовна репрезентація концептуальних картин світу // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 1. – С. 96-100. – Бібліогр.: С. 100; 13 назв
936731
  Коломієць С.С. Переклад метафоричних термінів у науково-технічному дискурсі / С.С. Коломієць, Г.В. Шрам // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 253-257. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
936732
  Орлова І.С. Переклад міжнародних договорів у світлі когнітивної лінгвістики // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 6. – С. 185-194. – ISBN 966-581-589-Х
936733
  Молодід Т.К. Переклад на українську мову старослов"янізмів, використаних В.І. Леніним у його працях / Т.К. Молодід, С.А. Воробйова // В.І. Ленін і актуальні питання філологічної науки : тези доповідей і повідомлень респуб. міжвуз. наук. конф., присвяченої 100-річчю від дня народження В.І. Леніна / М-во вищої і середньої спеціальної освіти УРСР, Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; [ред. кол.В.Ф. Воробйов, Н.Й. Жук (відпов. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 1970. – С. 108-110
936734
  Радзієвська С.О. Переклад нанонаукових багатокомпонентних термінів // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 402-407


  У статті запропоновано визначення нанонаукового терміна, окреслено класифікацію термінів залежно від їхніх структурно-семантичних особливостей, а також розглянуто переклад нанонаукових багатокомпонентних термінів. В статье предлагается определение ...
936735
  Єржиківська Н. Переклад Наталі Лівицької-Холодної поезії Константина Бальмонта "Лебідь" // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  У статті аналізується поезія К. Бальмонта "Лебідь", що увійшла до збірки "В безмежності" (1895). Розглянуто його український переклад, виконаний Н. Лівицькою-Холодною. Простежено функціонування символу лебедя в міфології та світовій (Горацій, А. ...
936736
  Волкогон Н.Л. Переклад національно-маркованих експресивних засобів (на матеріалі іспаномовної прес-реклами) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 77-80. – (Міжнародні відносини ; Вип. 11)


  Найбільш діяльною вважається реклама, що апелює до національної культури, складової якої (пісні, література) визначають своєрідність певної національності. Максимальна експансія досягається через використання конотації (яка ґрунтується на фонових ...
936737
  Корчагіна О. Переклад неологізмів німецької мови зі сфери нанотехнології та квантово-молекулярної архітектури // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2011. – Вип. 30 : Матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. молодих учених "Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем". – С. 55-57
936738
  Мартинюк В. Переклад неперекладного: маловідома праця Богдана Лепкого // Парадигма : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів, 2013. – Вип. 7. – С. 383-386. – ISSN 2309-4389
936739
  Пірог І.І. Переклад непрямих мовленнєвих актів з німецької мови на українську / І.І. Пірог, Д.О. Сапко // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 470-475
936740
  Кур"янова М. Переклад німецьких еліптичних речень у науково-технічній літературі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 147-151
936741
  Любчук Н.В. Переклад німецьких етнокультурних фразеологізмів українською мовою


  Розглядаються співвідношення німецьких етнокультурних фразеологізмів з їх українськими фразеологічними еквівалентами та способи їх перекладу українською мовою.
936742
  Альшева А. Переклад німецької вікіпедії як шлях до розширення UAnet // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 1. – С. 42-48


  У статті розглянуто перспективи українського сегменту Інтерненту, знаного як UAnet. Пропонуються шляхи розвитку найвідомішої онлайн-енциклопедії Вікіпедія заради збільшення присутності української мови в Інтернеті. Увага акцентується на перекладі ...
936743
  Ясинецька О.А. Переклад нових англомовних публіцистичних метафор українською мовою : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.16 - перекладознавство / Ясинецька О.А. ; МОНУ ; Запорізький національний ун-т. – Запоріжжя, 2008. – 328л. + Додатки : л.240-328. – Бібліогр. : л.205-239
936744
  Ясинецька О.А. Переклад нових англомовних публіцистичних метафор українською мовою : Автореф. дис. ... канд. філол. наук : спец.: 10.02.16. - перекладознавство / Ясинецька О.А. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
936745
  Ясинецька О.А. Переклад нової англомовної конверсійної метафорики українською мовою // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 363-367
936746
  Шаблій О.А. Переклад нормативних юридичних скорочень ФРН // Німецько-український юридичний переклад : методологія, проблеми, перспективи / О.А. Шаблій. – Ніжин : Лисенко М.М., 2012. – С. 216-220. – ISBN 978-617-640-052-3
936747
  Касяненко Д.С. Переклад нормативно-правових текстів ЄС: стан, проблеми, перспективи // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 329-335


  У статті проаналізовано сучасний стан перекладу нормативно-правових текстів ЄС офіційними мовами Євросоюзу та українською мовою, висвітлено підходи до організації роботи перекладачів в інституціях ЄС. Статья посвящена анализу современного состояния ...
936748
  Григоренко О.В. Переклад патентних описів США і Великобританії // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18, т. 4 (179). – С. 295-301
936749
  Муляр С.П. Переклад поезії Т. Шевченка російською мовою (концептуальний аналіз) // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць. – Ужгород, 2009. – Вип. 7. – С. 290-300
936750
  Ткаченко С. Переклад поезії та поезія перекладу // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 16 травня (№ 20). – С. 6
936751
  Мельниченко І.В. Переклад поеми Йозефа Сватоплука Махара „На Голгофі”, здійснений Євгеном Маланюком, у контексті чесько-українських літературних взаємин // Літературна компаративістика / Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 2. – С. 299-306. – ISBN 966-8474-40-6
936752
  Шаблій О.А. Переклад процесуально-правової документації // Німецько-український юридичний переклад : методологія, проблеми, перспективи / О.А. Шаблій. – Ніжин : Лисенко М.М., 2012. – С. 124-147. – ISBN 978-617-640-052-3
936753
  Гонта І.А. Переклад складних та складнопохідних слів у творах Оскара Уайльда "Портрет Доріана Грея" // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 3. – С. 140-144. – Бібліогр.: С. 144; 6 назв
936754
  Ісіченко А.П. Переклад слів з нечітким лексико-граматичним значенням / А.П. Ісіченко, О.Л. Ушакова // Стратегія та методи навчання мов для спеціальних цілей : VIII Наук.- практ. конф. : наук. - метод. матеріали, 19-20 квіт. 2007 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [уклад.: В.В. Дайнеко, Т.П. Архіпович, І.А. Чернуха]. – Київ : IMB, 2007. – С. 50-50
936755
  Тєлєжкіна О.О. Переклад сонетів Вільяма Шекспіра: пошук досконалої мовної форми // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2011. – Вип. 32. – С. 256-261
936756
  Чернишова Ю. Переклад сучасних релігійних текстів у контексті функцій релігійного дискурсу


  Аналізуються функції релігійного дискурсу, які зумовлюють основні проблеми перекладу сучасних християнських текстів : репрезентативна та комунікативна. Виокремлюються стратегії перекладу, які дозволяють відтворити ці засадничі функції релігійного ...
936757
  Хоню В. Переклад та редагування сценаріїв, титрів і субтитрів неігрових фільмів у контексті соціальної комунікації // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 70-76


  Розглянуто складні випадки перекладу і редагування перекладних сценаріїв, титрів і субтитрів неігрового кіно, проаналізовано помилкове слововживання як комплексну проблему соціальної комунікації та якості підготовки фахівців (драматургів, сценаристів, ...
936758
  Панченко О.І. Переклад творів Чарльза Діккенса як зразок перекладацької майстерності // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 10. – С. 125-129


  Йдеться про лінгвістичні ознаки творчості Ч. Діккенса та вдалі варіанти її перекладів російською мовою.
936759
  Пєтухова О.В. Переклад терміна "решетка" в українській термінології металознавства // Український смисл : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1. – С. 80-87


  Представлено переклад та тлумачення російськомовного терміна "решетка" у словникових статтях різного призначення
936760
  Маленко О.О. Переклад у вивченні української мови. Теоретичний аспект // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків, 2012. – № 30 (322). – С. 34-37


  У школьному курсу української мови переклад посідає окреме місце як вид роботи з пошуку відповідних лексичних, граматичних, стилістичних засобів при відтворенні змісту повідомлення, створенного іншою,найчастіше російською, мовою.
936761
  Тетеріна О. Переклад у концепції національної літератури Івана Франка
936762
  Колодый Б.М. Переклад українських видільних часток французькою мовою // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 567 : Лінгвістичні й дидактичні проблеми іншомовної комунікації. – С. 344-349. – (Романо-германська філологія). – ISSN 0453-8048
936763
  Ємельянова Є.С. Переклад української наукової термінології: актуальні проблеми і тенденції // Studia slobozhanica : вісник виставково-музейного центру / М-во аграрн. політики та продовольства України ; Харк. нац. техн. ун-т сільського господарства ім. П. Василенка ; Виставково-музейний центр. – Харків, 2015. – Вип. 1 : Матеріали міжнародної науково-методичної конференції "Слобожанський гуманітарій - 2014", 31 жовтня 2014 р. – С. 201-208. – ISBN 978-617-619-161-2
936764
  Юркевич О. Переклад філософських текстів в Україні : історія і сучасність / О. Юркевич, Н. Бевз // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, Полтава, 2009. – Вип. 22. – С.236-253. – ISSN 2075-1443
936765
  Паніч Олексій Переклад філософських термінів : філософія і технологія // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2010. – № 3 : Філософія перекладу. – С. 32-48. – ISSN 0235-7941
936766
  Седлерова А.І. Переклад філософської повісті Вольтера "Кандід" і формування творчої позиції В. Підмогильного // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 565-570
936767
  Данкевич Т.М. Переклад фразеологізмів англійської мови // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 4 (184). – С. 446-451


  У статті розглянуто визначення терміна "фразеологія", "фразеологізм" та види фразеологізмів в англійській мові, проаналізовано шляхи перекладу фразеологізмів, визначено особливості їх перекладу.
936768
  Атмаджа Е. Переклад фразеологізмів з компонентом-зоонімом з української мови на турецьку / Е. Атмаджа, Р. Гоздаш // Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; голов.ред. Д.А. Радівілов. – Київ, 2016. – № 75/76. – С. 3-15. – ISSN 1682-671Х
936769
  Швець Л.А. Переклад фразеологізмів у англомовному кінотексті // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 4. – С. 293-300


  У статті розглянуті основні проблеми передачі фразеологізмів у кінотексті, розкрито специфіку їх перекладу. Висвітлено прийоми перекладу англійських фразеологізмів на матеріалі телесеріалу "Теорія великого вибуху".
936770
  Куликова В. Переклад французьких фітонімів: культорологічний аспект // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 182-187. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
936771
  Загородня Л.З. Переклад числових форм англійських родових іменників українською мовою // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С. 2783-277
936772
  Шаблій О.А. Переклад юридичних текстів : (на матеріалі правничих термінологічних систем ФРН та України) : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закладів] / О.А. Шаблій ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2008. – 227, [1] с. : табл. – Текст укр. та нім. мовами. – Бібліогр.: с. 213-222 та в кінці розд. – (Бібліотека інституту філології). – ISBN 978-966-439-025-2
936773
  Шабуніна В.В. Переклад юридичного тексту в контексті міжкультурної правової комунікації // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 2. – С. 220-226
936774
   Переклад як (не) порозуміння. Термінологічна дискусія / А. Богачов, А. Вахтель, В. Верлока, І. Іващенко, С. Іващенко, В. Кебуладзе, О. Комар, А. Леонов, О. Панич, Д. Сепетий, О. Хома, Т. Фостяк, В. Циба // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2015. – № 5. – С. 68-93. – ISSN 0235-7941
936775
  Дем"янюк А.А. Переклад як акт міжкультурної комунікації // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 15. – С. 136-141. – Бібліогр.: с. : 141; 4 поз.


  У статті розглядаються культурологічні аспекти проблему перекладу. The article investigates cultupological ashects of the process of translation.
936776
  Бриська О. Переклад як вияв неокласичного напряму української культури // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – Вип. 128. – С. 163-170. – ISSN 2078-340X
936777
  Стріха М. Переклад як джерело й перспектива // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 13 лютого (№ 26). – С. 5


  Хто оберігає членів уряду від необхідності слухати українською мовою виступ єврокомісара Фюле?
936778
  Сушко З. Переклад як естетична інтерференція художнього тексту / З. Сушко, О. Боднар // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2015. – С. 305-312. – (Серія: Філологія (мовознавство) ; вип. 22). – ISBN 978-966-2337-89-1
936779
  Бойчук Н.В. Переклад як засіб міжкультурної комунікації // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 1. – С. 140-147


  Статтю присвячено питанням перекладу, як важливого засобу спілкування між індивідами, які розмовляють різними мовами та належать до різних культур. Стаття аналізує переклад як міжмовне комунікативне явище. Процес перекладу визначений мовними ...
936780
  Рудницька Н. Переклад як засіб формування радянського канону світової літератури: ідеологічний аспект // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 48-53. – (Серія: Філологічні науки ; № 3 (304) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
936781
  Чернишова Ю. Переклад як зустріч з іншим: філософія гостинності у працях Доменіко Єрволіно // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 2 (44). – С. 324-331


  У статті на матеріалі праць італійського філософа Доменіко Єрволіно, присвячених осмисленню сутності та завдань перекладу в сучасному світі, аналізується концепція "мовної гостинності". В статье на материале работ итальянского философа Доменико ...
936782
  Яцкевич І.І. Переклад як лінгвокультурна адоптація тексту (на матеріалі перекладу латинською мовою "Літопису Молдавської землі" Мирона Костіна) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 391-395
936783
  Воїнов В.В. Переклад як метаморфоз / В.В. Воїнов, І.В. Малиновська


  Поняття перекладу розглянуто на тлі становлення постнекласичного методологічного напрямку. Новітні розробки в таких дослідженнях сприяли формуванню теорії тотальності, яка описує явища як цілісності, що здатні до самодетермінування. Переклад ...
936784
  Тетеріна Ольга Борисівна Переклад як наукова проблема в український літературно-критичній думці 19 - початку 20 ст. (компаративний дискурс) : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.05 / Тетеріна О.Б.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 206л. – Бібліогр.: л. 189 - 206
936785
  Тетеріна Ольга Борисівна Переклад як наукова проблема в українській літературно-критичній думці 19 - початку 20 ст. ( компаративний дискурс ) : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.05 / Тетеріна О. Б.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
936786
  Бистрова О. Переклад як національна форма рецепції (українізація творів Гете та Достоєвського) // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [голов. ред.: М. Федурко ; редкол.: Н. Клименко та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – С. 316-325. – ISSN 2411-4758
936787
  Мошковська Л.М. Переклад як невід"ємна частина євроінтеграції в умовах сучасної незалежної України // Україна: поступ у майбутнє : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю від дня Незалежності України, 22 квітня 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. трансп. ун-т, Каф. філософії та педагогіки ; [редкол.: І.В. Богачевська та ін. ; відп. ред. вип.: С.В. Волобуєва]. – Київ : НТУ, 2016. – С. 74-75
936788
  Косинська Ю.В. Переклад як об’єкт авторського й професійного редагування // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 52 : липень-вересень


  У статті охарактеризовано види редагування перекладних текстів залежно від учасників міжмовної комунікації. На основі положень теорії авторського й літературного редагування проаналізовано значення й супідрядність етапів удосконалення друготвору ...
936789
  Тетеріна О.Б. Переклад як проблема загальнолітературна: І. Франко в контексті сучасної компаративістики // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 2. – С. 203-209
936790
  Бурда-Лассен Переклад як процес декодування ментальної ідентичності нації (на матеріалі українських і німецьких етнолексем міфологічного походження) : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.16 / Бурда-Лассен О. В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 318 л. + Додатки: л. 228-318. – Бібліогр.: л. 195-227
936791
  Бурда-Лассен Олена Василівна Переклад як процес декодування ментальної ідентичності нації (на матеріалі українських і німецьких етнолексем міфологічного походження) : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 10.02.16 / Бурда-Лассен О.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
936792
  Євтушенко О.І. Переклад як спосіб та форма міжкультурної комунікації // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Баллоні Н.Ф., Васько Р.В., Голубовська І.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 38/1 : За матеріалами конференції "Міжкультурна комунікація і переклад" (м. Київ, 12 квіт. 2017 р.). – С. 60-62. – ISSN 2521-1218
936793
  Ткаченко А.О. Переклад як турнір (із горнила майстер-класу) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 46. – С. 278-288
936794
  Гриценко О. Переклад як феномен сучасного українського філософського життя // Український гуманітарний огляд : наукове видання / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" ;Т-во дослідників Центрально-Східної Європи ; редкол.: Н. Яковенко, В. Верстюк, В. Горський [та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 3. – С. 27-41. – ISBN 966-7679-00-4 ; 966-7679-13-6 (Вип.3)
936795
  Горський В. Переклад як феномен сучасного українського філософського життя // Український гуманітарний огляд : наукове видання / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" ;Т-во дослідників Центрально-Східної Європи ; редкол.: Н. Яковенко, В. Верстюк, В. Горський [та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 3. – С. 123-128. – ISBN 966-7679-00-4 ; 966-7679-13-6 (Вип.3)
936796
  Чередниченко О.І. Переклад. Культура. Ідентичність / Олександр Чередниченко. – Київ : Заславський О.Ю., 2017. – 223, [1] с. – Текст укр., частк. фр. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-632-077-7
936797
  Кебуладзе Вахтанг Переклад. Топос. Етос // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2010. – № 3 : Філософія перекладу. – С. 22-31. – ISSN 0235-7941
936798
  Касьянова О. Переклад: спеціальність чи маргінальна література? // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 28 травня (№ 22). – С. 5


  Таку тему запропонував для обговорення на черговому засіданні об"єднання критиків у Будинку письменників України голова об"єднання Михайло Наєнко.
936799
  Зарицький М.С. Переклад: створення та редагування / М.С. Зарицький. – Київ : Парламентське видавництво, 2004. – 120с. – ISBN 966-611-327-9
936800
  Омельченко В.Ю. Переклад: чинник розвитку філософської мови ("аура смислів мозаїки життєсвіту" В. Беньяміна & поетична мова "вражень" С. Малярме) // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 41
936801
  Альшева А. Перекладаємо німецьку Вікіпедію, або і Хто ж тепер автор? // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – P. 395-396
936802
  Даниленко Л.І. Перекладаємо чеською : Українсько-чеські прийменникові і безприйменникові конструкції: Навчальний посібник / Л.І. Даниленко, О.Л. Паламарчук; КНУТШ. – Киев : Київський університет, 2001. – 49с.
936803
  Васильченко Андрій Перекладання неперекладностей : семіотична проблема і філософський метод // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2010. – № 3 : Філософія перекладу. – С. 138-147. – ISSN 0235-7941
936804
  Савченко Ю.М. Перекладання податків в контексті формування фіскальної політики держави // Незалежний Аудитор : науково-практичне видання / ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; ТОВ "Вид-во "Сова" ; Фрегтон Партісіпейшн Лімітед ; голов. ред. Ю. Кузьмінський. – Київ, 2017. – № 21 (3). – C. 43-49. – ISSN 2306-0050
936805
  Пригодій С.М. Перекладацька аберація // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 16. – С. 404-414. – Бібліогр.: Літ.: с. 414; 14 назв
936806
  Сегол Р.І. Перекладацька адаптація елементів популярної культури у міжкультурній комунікації // Проблеми зіставної семантики : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 11. – С. 470-476. – ISSN 2311-0821


  "Міжкультурна комунікація відіграє провідну роль у сучасному глобалізованому світі. Основою спілкування між різномовними комунікантами, які прагнуть до більшої єдності в продукуванні комунікаційних одиниць й масової культури, є створення інформаційних ...
936807
  Мельникова Д. Перекладацька діяльність В. Стуса: авторська позиція у перекладі ліричного твору Редьярда Кіплінга "IF" // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2013. – Т. 36 : Літературознавство. – С. 210-218. – ISSN 1728-9572
936808
  Прокопчук Ю. Перекладацька діяльність Дмитра Загула в критиці 20-30-х рр. ХХ ст. // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 134-138. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 26)
936809
  Піскун О. Перекладацька діяльність Зінаїди Тулуб на тлі українського перекладацтва "розстріляного відродження" // Збірник праць наукових читань : до 120-річчя з дня народження письменниці Зінаїди Тулуб : 24 листопада 2010 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах ; [редкол.: Градовський А.В. та ін.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2010. – С. 268-283. – ISBN 978-966-493-297-1
936810
  Смольницька О. Перекладацька діяльність І. Франка: компаративістський аналіз архетипних систем давньоукраїнського та скандинавського мислення
936811
  Качуровський І. Перекладацька діяльність Михайла Ореста // Література та культура Полісся / Ніжин. держ. пед. ін-т ім. М.В. Гоголя ; редкол. : Г.В. Самойленко (упоряд. і відп. ред.), Н.М. Арват, Ф.С. Арват [та ін.]. – Ніжин, 1997. – Вип. 9 : Творча спадщина письменників Полісся (М. Гоголя, Є. Гребінки, Л. Глібова, П. Куліша, П. Тичини та інш.) та особливості мови їх творів. – С. 136-147
936812
  Стріха М. Перекладацька діяльність родини Бориса Грінченка / М. Стріха, М. Альошина


  У рамках "культурного повороту" у перекладознавстві розглянуто перекладацьку діяльність Бориса, Марії та Насті Грінченків. Показано, що в умовах дії офіційної заборони на друк перекладів українською мовою (до 1905 р.) і подальших вельми обмежених ...
936813
  Балаклицький М. Перекладацька діяльність у книжковій публіцистиці українських протестантів // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 65-78


  Переклади Біблії національними мовами - тяжке завоювання протестантської цивілізації. У статті показано масштаб проекту з актуалізації (шляхом перекладу) біблійного тексту в українській культурі й суспільстві, а також річна діяльність Українського ...
936814
  Гладушина Р.М. Перекладацька діяльність у контексті когнітивної транслятології // Філологічні студії Далівського університету. Мова і література в контексті культури й міжкультурної комунікації : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2013. – Вип. 1. – С. 163-174. – ISSN BIB-ID 83558
936815
  Луцак А.І. Перекладацька інтерпретація поезії Стефана Малларме // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 2. – С. 173-178
936816
  Ференс Н.О. Перекладацька інтерпретація поетичної картини світу В.Б. Єйтса (на матеріалі українських та російських перекладів) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Ференс Наталія Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 249 л. – Додатки: л. 218-249. – Бібліогр.: л. 193-217
936817
  Ференс Н.О. Перекладацька інтерпретація поетичної картини світу В.Б. Єйтса (на матеріалі українських та російських перекладів) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Ференс Наталія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
936818
  Веремко-Бережний Перекладацька клептоманія чи текстовий тероризм? // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 5/6 (977/978). – С. 206-212. – ISSN 0320 - 8370
936819
  Поворознюк Р.В. Перекладацька компетенція й відтворення медичних текстів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (53). – С. 91-105


  Стаття присвячена зіставленню основних теоретичних моделей перекладацької компетенції, їх структурі й функціональним особливостям. Окреслена ніша фахового різновиду компетенції медичного перекладача, обгрунтована її специфіка й перспективи ...
936820
  Сєргєєва О.В. Перекладацька помилка у методиці викладання перекладу // Актуальні проблеми філології та перекладознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Хмельницький нац.ун-т. – Хмельницький, 2015. – Вип. 8. – С. 114-116
936821
  Маркелова А. Перекладацька рецепція образу Тараса Шевченка у поезіях українських шістдесятників // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.М. Сліпушко, В.Ф. Чемес [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20. – С. 269-274


  Наукова розвідка присвячена особливостям перекладацької рецепції та виражальним можливостям перекладу в процесі відтворення англійською мовою художньо-культурного простору вірша Віталія Коротича "Триптих", центральним образом якого є Тарас Григорович ...
936822
  Вишневська О. Перекладацька рецепція творості Шевченка у польській літературі XIX століття / О. Вишневська, О. Поліха // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі ; Генерельне консульство РП у Луцьку ; редкол.: Сухарєва С.В., Цьолик Н.М., Оляндер Л.К. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – Т. 7. – С. 20-25. – ISSN 2306-028X
936823
  Закордонець Г. Перекладацька спадщина М. Рильського як невід"ємна частина взаємозбагачення культур // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Тараса Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Хмельницький, 2015. – Вип. 1. – С. 72-74
936824
  Тьопенко Ю.А. Перекладацька стратегія доместикації як чинник національної ідентифікації / Ю.А. Тьопенко, Ю.Г. Стежко // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2015. – С. 184-189. – (Серія : Філологія ; т. 18, № 2). – ISSN 2311-0821


  У статті йдеться про постмодерністські новації у царині художнього перекладу, які дають підставу для дискусій щодо доцільності глибокої доместикації першотвору на догоду сучасним культурним запитам читача. Наводяться міркування щодо бачення ...
936825
  Балабін В.В. Перекладацьке супроводження як основа лінгвістичного забезпечення військ // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – C. 122-123
936826
  Плющ Б.О. Перекладацький диспаритет у контексті перекладів української прози англійською та німецькою мовами // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (53). – С. 76-90


  Стаття має на меті розгляд перекладацького диспаритету в перекладі української прози англійською та німецькою мовами з позицій наративно-комплексного й соціологічного підходів, із акцентом на перекладочознавчому аспекті перекладу. Целью статьи ...
936827
  Косів Г. Перекладацький доробок Віри Річ: загальний огляд перекладів творів українських письменників // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 122. – С. 235-239. – ISSN 2078-340X
936828
  Чередниченко О. Перекладацький доробок Григорія Кочура : До 100-літнього ювілею майстра // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 5/6 (965/966). – С. 185-190. – ISSN 0320 - 8370
936829
  Зимомря М. Перекладацький доробок Івана Франка в контексті міжкультурного простору // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць з нагоди 160-річного ювілею Івана Франка і 100-ліття від часу його смерті. – Київ, 2017. – Т. 29 : Іван Франко і польська культура. – C. 232-241
936830
  Астаф"єв О.Г. Перекладацький доробок Ігоря Качуровського / у контексті художніх традицій київської школи неокласиків/ // Література та культура Полісся / Ніжин. держ. пед. ін-т ім. М.В. Гоголя ; редкол. : Г.В. Самойленко (упоряд. і відп. ред.), Н.М. Арват, Ф.С. Арват [та ін.]. – Ніжин, 1997. – Вип. 9 : Творча спадщина письменників Полісся (М. Гоголя, Є. Гребінки, Л. Глібова, П. Куліша, П. Тичини та інш.) та особливості мови їх творів. – С. 147-152
936831
  Чередниченко О. Перекладацький доробок Миколи Лукаша у царині романських літератур (до 90-літнього ювілею майстра)


  У статті висвітлено деякі сторони творчої діяльності Миколи Лукаша, пов"язані з перекладом творів романських літератур. Наголошено на значенні його досвіду для розбудови українського поетичного перекладу. Ключові слова: Микола Лукаш, поетичний ...
936832
  Мазур О.В. Перекладацький метод Анатолія Онишка : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Мазур О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 279 л. + Додаток: л. 230 - 279. – Бібліогр.: л. 186 - 229
936833
  Мазур О.В. Перекладацький метод Анатолія Онишка : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Мазур О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
936834
  Косів Г.М. Перекладацький метод Віри Річ як інтерпретатора української художньої літератури : Дис. ... канд. філол. наук. Спец. 10.02.16 - перекладознавство / Косів Г.М.; Львівський нац. ун-т. ім. І.Франка. – Львів, 2006. – 224с. – Бібліогр.: л.183 - 224
936835
  Косів Г.М. Перекладацький метод Віри Річ як інтерпретатора української художньої літератури : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.16 / Косів Г.М.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 6 назв
936836
  Радчук В. Перекладацький метод Миколи Лукаша // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2010. – Т. 28 : Мовознавство. – С. 318-330. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1728-9572


  У статті представлено різні погляди на метод перекладу і здійснено спробу визначити основні риси творчого методу М. Лукаша, його місце в історії українського перекладу. Translator method of Mykola Lookash. The article presents different views on ...
936837
  Зимомря М. Перекладацький світ Івана Франка: дискурс культурологічної стратегії // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 219-231. – (Серія філологічна ; вип. 58). – ISSN 2078-5534


  Зроблено спробу розкрити особливості перекладацького світу Івана Франка з проекцією на дискурс культурологічної стратегії - визначальній складовій естетичної концепції творця.
936838
  Ребрій О.В. Перекладацький скоропис / О.В. Ребрій; Dictum factum; Під. ред.: Л.М.Черноватого, В.І.Карабана. – Вінниця : Поділля-2000, 2002. – 112с. – Обкладинка на іноземній мові. – ISBN 966-8213-03-3
936839
  Коккіна Л.Р. Перекладацькі відповідники засобів вираження пасивного стану // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва
936840
  Коккіна Л.Р. Перекладацькі відповідники засобів вираження пасивного стану // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 172-175. – ISBN 966-7890-03-1
936841
  Некряч Т. Перекладацькі парадокси Володимира Набокова // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 209-213
936842
  Прибатень Ю.А. Перекладацькі помилки при відтворенні заголовків художніх творів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 89-93
936843
  Джандоєва П.В. Перекладацькі прийоми і трансформації, що використовуються в науково-технічному перекладі // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : Збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2005. – Том 11. – С. 468-481
936844
  Софієнко І.В. Перекладацькі рішення при відтворенні мовленнєвих помилок (на матеріалі роману Дж.С. Фоера "Все ясно") // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 2. – С. 217-224


  Стаття присвячена відтворенню мовленнєвих помилок у перекладі на матеріалі роману Дж. С. Фоера "Все ясно". З"ясовано причини та характер помилок у мові оригіналу, а також засоби їх відтворення у мові перекладу. Статья посвящается воспроизведению ...
936845
  Уманець Р.С. Перекладацькі рішення при відтворенні українських реалій у художньому перекладі німецькою мовою (на матеріалі перекладу роману Марії Матіос "Солодка Даруся") // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 576-583


  Статтю присвячено аналізу відтворення реалій у художньому перекладі німецькою мовою на матеріалі роману "Солодка Даруся" М. Матіос. Розглядаються та аналізуються перекладацькі рішення, прийняті при відтворенні реалій, визначаються найпоширеніші способи ...
936846
  Некряч Т.Є. Перекладацькі стратегії відтворення власних імен як форманту сюжету у драматичному творі (на матеріалі автоперекладів) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2005. – Вип. 15. – С. 123-127.
936847
  Дейкун О.П. Перекладацькі стратегії відтворення змісту англомовних статей БІ-БІ-СІ українською мовою // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 59. – С. 53-56


  Цю статтю присвячено аналізу інформаційних повідомлень сайту новин Бі-Бі-Сі, зокрема використанню стратегій під час перекладу статей українською мовою. Доведено, що перекладацькі трансформації є ключовим засобом досягнути еквівалентності та належної ...
936848
  Копильна О.М. Перекладацькі стратегії відтворення історичних алюзій у художньому тексті // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2007. – Вип. 19. – С. 96-99.
936849
  Тетеріна О. Перекладацькі стратегії Михайла Старицького та Олени Пчілки в контексті концепції національної 2-ї половини XIX - початку XX ст. // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах. – Черкаси, 2015. – Вип. 21/22. – С. 315-339. – ISBN 978-966-920-067-9
936850
  Швець Н.В. Перекладацькі трансформації в українському перекладі роману L.M. Montgomery "Anne of Green Gables" // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; Редкол.: Н.В. Бардіна, Л.І. Кавун, О.М. Кагановська [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – С. 101-108. – (Серія "Філологія" ; вип. 24). – ISSN 2309-1517
936851
  Єнчева Г. Перекладацькі трансформації та деформації у художньому перекладі / Г. Єнчева, Є. Фірсова // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2016. – Вип. 33. – С. 47-57. – ISSN 2413-3094
936852
  Шаблій О.А. Перекладацькі трансформації у юридичному перекладі // Німецько-український юридичний переклад : методологія, проблеми, перспективи / О.А. Шаблій. – Ніжин : Лисенко М.М., 2012. – С. 194-215. – ISBN 978-617-640-052-3
936853
  Білоус Н. Перекладацько-інтерпретаційний потенціал теологічного тексту // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2016. – Вип. 33. – С. 19-28. – ISSN 2413-3094
936854
  Рожина О. Перекладач-просвітник // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка; Південноукр. держ. пед. ун-т ім.К.Д.Ушинського. – Київ, 2001. – Вип. 8 : Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Українська література в контексті світової літератури" 21 - 23 трвня, 2001р., Одеса. – С. 98-104


  Про роль українського поета, публіциста і критика П. Грабовського у популяризації і перекладі світової літератури
936855
  Невинна К. Перекладач реалій (на прикладі твору Юрія Андруховича "Дванадцать обручів") // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Чернівці, 2011. – Вип. 2. – С. 101-110
936856
  Костіна Л. Перекладач у кримінальному процесі України: проблеми реалізації функцій та напрямки вдосконалення процесуального становища у новому Кримінально-процесуальному кодексі // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2005. – № 5. – С. 91-95
936857
  Гриценко М.В. Перекладач у ситуації перекладацької дії // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 1. – С. 336-345


  Стаття присвячена дослідженню ситуації перекладацької дії, у якій перекладач виступає активним учасником і несе відповідальність за реалізацію кросовер-потенціалу художнього твору та здійснює переклад з урахуванням особливостей обраної читацької ...
936858
  Касяненко Д.С. Перекладач у суді: специфіка роботи та вимоги до кваліфікації / Д.С. Касяненко, В.В. Коржик // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 240-245


  У статті досліджено специфіку діяльності перекладачів у суді в країнах Європейського Союзу та в Україні, необхідні компетенції та компетентність перекладача, вимоги до кваліфікації. В статье исследуется специфика работы переводчиков в суде в странах ...
936859
  Лімборський І.В. Перекладач як читач та інтерпретатор художнього тексту (компаративні проекції) // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 16-20. – (Серія "Філологічні науки" ; № 1 (9)). – ISSN 2226-551X
936860
  Зленко Григорій Перекладено з Олівії Шрейнер // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 1 (138). – С. 12-13 : Фото
936861
  Шевченко О.П. Переклади / О.П. Шевченко. – К, 1970. – 39с.
936862
  Рильський М.Т. Переклади : [поетичні переклади] / Максим Рильський ; [упоряд. І. Скакун ; передм. К. Москальця]. – Київ : Українські пропілеї, 2016. – 586, [6] с. – ISBN 978-966-7015-95-4
936863
  Ленгстон Г"юз Переклади віршів Ленгстон Г"юз та Василя Симоненко / Ленгстон Г"юз, В. Симоненко; переклад О.Б. Шарко // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Відп. ред.: І.В. Смущинська ; Редкол.: І.І. Нічаєнко, В.Б. Бурбело, З.О. Гетьман [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1 (3). – С. 323-326
936864
  Казакевич О. Переклади Євангелія у контексті формування української ідентичності // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35. – С. 22-27


  У статті розглядається поява перших перекладів Євангелія українською мовою, їхнє значення для формування української ідентичності та політика Російської імперії стосовно спроб запровадження україновних перекладів Святого Письма. В статье ...
936865
  Українка Леся Переклади з Генріха Гейне / Леся Українка ; [укладач Л.І. Міщенко]. – Львів : "Вища школа" при Львів. держ. ун-ті, 1981. – 93 с. : 8,5х6 см. – Мініатюрне видання
936866
  Поліщук Н. Переклади з української мови англійською мовою з 1991 до 2012 // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 9/10 (1017/1018). – С. 174-197. – ISSN 0320 - 8370


  Дослідження фонду Next Page здійснене в рамках проекту Book Platform, що фінансується Європейським Союзом та реалізується у межах програми "Культура" Східного партнерства.
936867
  Братчук О. Переклади з української мови польською мовою з 1991 до 2012 = Дослідження фонду Next Page в рамках проекту Book Platform // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт". – Київ, 2014. – № 1/2 (1021/1022). – С. 261-280. – ISSN 0320 - 8370


  Спільне слов"янське етнічне і мовне коріння, спільні мотиви народної творчості, елементи прикладного мистецтва, схожі вірування та звичаї, династичні зв"язки та багатовікова спільна історія створили підвалини для розвитку українсько-польських взаємин. ...
936868
  Шкурка М. Переклади і переспіви романсу Євгена Гребінки "Очі чорнії" у творчості Юрія Татаренка // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – № 1 (24). – С. 154-158. – ISSN 2075-1222
936869
  Осовецька Л.С. Переклади Івана Франка з німецько-швейцарської літератури // 13-а Наукова сесія (КДУ). – Київ, 1956. – секція філології. – С. 29-30
936870
  Кінджибала О.С. Переклади корейських казок українською мовою // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 204-207
936871
  Родик К. Переклади літератури з іноземний мов українською мовою // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 7/8 (1015/1016). – С. 238-252. – ISSN 0320 - 8370
936872
  Киба В.В. Переклади літературно-художніх та публіцистичних творів на сторінках альманахових видань 1920-1930- років: рівень інтерпетації // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 2. – С. 102-110. – Бібліогр.: С. 110; 14 назв


  Про особливості розвитку літературного процесу 1920-1930-х рр. XX ст.: характе- ризуються альманахові видання, журнали та мистецькі часописи різнопланових літературних угруповань.
936873
  Дворніков А.С. Переклади Миколи Лукаша в полісистемі української літератури // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 545-548
936874
  Дворніков А. Переклади Миколи Лукаша у світлі постколоніальних досліджень


  Стаття присвячена вивченню творчості Миколи Лукаша у світлі досліджень постколоніального напряму у перекладознавстві. Висвітлюються основні принципи напряму, розкривається поняття "третього простору", проводиться аналіз перекладу балади Ф.Шиллера з ...
936875
  Гаращенко В.І. Переклади на українську мову / Віктор Гаращенко. – Київ : [б. в.]. – (Серія "Особиста книга")
Т. 7 : Переклади. Поезія. – 2007. – 240 с. : іл., фотоіл. – На тит. арк. зміст: Вибрані сонети: Ф. Петрарка ; Поезії: М. Лермонтов, О. Пушкін, Є. Баратинський, П. Вяземський. - Назва серіїї зазнач. в інших томах
936876
  Гаращенко В.І. Переклади на українську мову / Віктор Гаращенко. – Київ : [б. в.]. – (Серія "Особиста книга")
Т. 8 : Переклади поезій. Вірші. Спогади-есе. Фото. – 2008. – 232 с. : фотоіл., іл., портр. – На тит. арк. зміст: Вибрані поезії: І. Бунін, В. Набоков
936877
  Гаращенко В.І. Переклади на українську мову / Віктор Гаращенко. – Київ : [б. в.]. – (Серія "Особиста книга")
Т. 9 : Переклади. А. Фет. Поезія. Миттєвості. Фото. – 2010. – 320 с. : іл., фотоіл. – На тит. арк. зміст: Вибрані поезії: А. Фет, О. Пушкін, поети XX ст.
936878
  Гаращенко В.І. Переклади на українську мову / Віктор Геращенко. – Київ : [б. в.]. – (Серія "Особиста книга")
Т. 10 : Переклади. А. Фет. Cпогади-есе. Статті. Вірші. – 2012. – 232 с. : іл. – На тит. арк. зміст: Вибрані поезії А. Фета: статті, авторські вірші, фото
936879
  Боронь О.В. Переклади Олексія Бутакова з англійської мови у лектурі Тараса Шевченка // Міжнародний науковий круглий стіл, присвячений 200-літтю від дня народження О. Бутакова : 4 лют. 2016 р. / Нац. музей Тараса Шевченка ; [передм. Д. Стус]. – Київ : [б. в.], 2016. – С. 34-38
936880
  Іванишин П. Переклади Петра Скунця: біографічно-герменевтичні аспекти // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 70-75. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 28)
936881
  Гнатенко Л.А. Переклади Пилипа Морачевського книг Нового Завіту та Псалтиря українською мовою середини ХІХ ст. (оригінали та списки у книгосховищах Росії та України) / Л.А. Гнатенко, Т.І. Котенко // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2007. – Вип. 12. – C. 154-177. – ISBN 978-966-02-4451-1; 966-02-2780-9 (сер.)
936882
  Кияк Т. Переклади поезії Тараса Шевченка німецькою мовою // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17. – С. 305-310


  У статті розглянуто віхи поширення творчості Тараса Шевченка в німецькомовному ареалі, зіставлено переклади окремих віршів різними митцями з позиції множинності перекладу, проілюстровано вагомість спадку письменника для популяризації української ...
936883
  Зарицька Т. Переклади поезії Тараса Шевченка початку ХХІ століття // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.М. Сліпушко, В.Ф. Чемес [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20. – С. 275-283


  У статті розглядаються переклади поезій Тараса Шевченка початку ХХІ століття літераторами Сходу - Кім Сук Воном, Хан Чжон Сук, Тудорою Арнаут. В статье рассматриваются переводы поэзий Тараса Шевченко начала ХХІ столетия литераторами Востока - Ким Сук ...
936884
  Крушинська О.Г. Переклади поезій французького символізму та формування дискурсу символізму в українській поезії на межі XIX-XX століть // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 219-231


  У статті йдеться про лінгвопоетичні особливості українських перекладів поезій французького символізму межі ХІХ- ХХ століть та роль перекладів у формуванні дискурсу символізму в українській поезії. В статье речь идет о лингвопоетических особенностях ...
936885
   Переклади російської поезії : [матеріали до спецкурсів і семінарів з перцепції поет. мовлення]. – Київ : Київський університет, 2003. – 28, [1] с., включ. обкл. – ISBN 966-594-378-2
936886
  Карабович Т. Переклади Тараса Шевченка польською мовою // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2014. – Рік 59, N 15. – С. 10. – ISSN 0027-8254
936887
  Дорогая А.М. Переклади творів Шевченка // Обрії таланту (до 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка) : матеріали міжнар. студ. наук. конф., 12 берез. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Ін-т вищої освіти НАПН України, Департамент науки і освіти Харк. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: Астахова В.І. (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Видавництво НУА, 2014. – С. 140-142
936888
  Кушнір О.В. Переклади у пресі як форма міжкультурної комунікації між українцями та словаками // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 75-79. – (Соціальні комунікації ; № 3). – ISSN 2219-8741


  У статті простежено розвиток перекладацької діяльності на сторінках української та словацької преси протягом двох останніх століть, визначено роль перекладу у міжкультурному спілкуванні.
936889
  Кирчів Р. Переклади українських пісень на польську мову // Український календар. – Варшава, 1969. – 1970. – С. 312-317
936890
  Плющ Б.О. Переклади української постколоніальної прози в європейському контексті: комплекс пережитого // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 393-400


  У статті здійснено аналіз англомовних та німецькомовних перекладів української постколоніальної літератури з позицій відтворення специфіки її третього простору, а також особливості репрезентації комплексу пережитого у європейському контексті. В статье ...
936891
  Дмитришин І. Переклади французькою із української мови (1991-2012) // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2014. – № 5/6 (1025/1026). – С. 192-199. – ISSN 0320 - 8370
936892
  Міфсад Іммануель Переклади... - це паспорт письменника, що засвідчує особу митця на всіх континентах, де тільки є читач: : [інтерв"ю з відомим мальтійським письменником І. Міфсадом] / Міфсад Іммануель, Дроздовський Дмитро; розмовув вів Д. Дроздовський // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 159-164. – ISSN 0320 - 8370
936893
  Соболь В. Перекладна барокова література другої половини XVII-XVIII століття як складова літісторії // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 13 : Що таке історія літератури?. – С. 74-85. – ISBN 978-966-171-312-2
936894
  Вергун Лариса Іванівна Перекладна взаємовідповідальність англійської та української освітньої лексики : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.16 / Вергун Л.І.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 267л. + Додаток 300л. – Додаток є окремою одиницею. – Бібліогр.: л.219-267
936895
  Вергун Лариса Іванівна Перекладна взаємовідповідальність англійської та української освітньої лексики : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.16 / Вергун Л.І.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
936896
  Зорівчак Роксолана Перекладна література для дітей як чинник формування особистості // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 119 (2). – С. 3-9
936897
  Фокін С.Б. Перекладна література з іспанської та української мов як корпус перекладознавчих досліджень // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 1 : Матеріали конференції: Наукова спадщина професора Євгенії Литвиненко та завдання сучасної романістики, 25 вересня 2002 року. – С. 203-206. – ISBN 966-581-373-0
936898
  Марченко Т.А. Перекладна література як джерело вивчення української лексики // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Ткаченко О.Г. – Суми ; Харків, 2016. – Т. 8, № 4. – С. 19-26. – ISSN 2077-804X
936899
  Дроздовський Д. Перекладна література: точка неповернення // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2010. – № 12. – С. 78-81. – ISSN 0130-321Х
936900
  Кутна Ю.Б. Перекладна румейська література // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 86-92


  У статті робиться огляд румейських перекладів творів української, російської та інших літератур, виконаних протягом ХХ століття румейськими літераторами. Підкреслюється значення перекладів для збереження та розвитку румейського діалекту новогрецької ...
936901
  Деркач Б.А. Перекладная українська повість ХVII-XVIII століть / Б.А. Деркач. – Київ, 1960. – 148с.
936902
  Лінькова Д.В. Перекладне і не перекладне у засобах портретизації персонажів в англо-українському художньому перекладі // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 450-457


  У статті розглянуті слова на позначення зросту та статури, які можуть важливим компонентом творення образу літературного героя. Досліджені перекладацькі тактики, які застосовані для їх відтворення у перекладі. В статье рассмотрены слова для ...
936903
  Яценко Н. Перекладне термінознавство в Україні кінця ХХ - початку ХХІ ст.
936904
  Ходзінська О.В. Перекладні картографічні видання : картографія // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 3. – С. 28-32 : Мал.
936905
  Альшева А. Перекладність гіпертексту: нарис проблематики // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 303-307. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
936906
  Білоус Н. Перекладність німецькомовних теологічних текстів у теоретико-теологічному дискурсі // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 307-311. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
936907
  Кияк Т.Р. Перекладознавство (німецько-український напрям) : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Т.Р. Кияк, А.М. Науменко, О.Д. Огуй ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2009. – 543с. – ISBN 978-966-439-213-3
936908
  Кияк Т.Р. Перекладознавство (німецько-український напрям) : підручник для студентів ВНЗ / Т.Р. Кияк, А.М. Науменко, О.Д. Огуй. – 3-тє вид., допов. і перероб. – Чернівці : Букрек, 2014. – 639, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 598, 605-620. – ISBN 978-966-399-560-1
936909
  Чередниченко О. Перекладознавство у шевченковому університеті (до 50-річчя відділу перекладачів)


  У статті висвітлено основні етапи розвитку перекладознавчих студій у Київському університеті імені Тараса Шевченка. В статье освещены основные этапы развития переводоведения в Киевском университете им. Т. Шевченко. The artіcle hіghlіghts the maіn ...
936910
  Чередниченко О. Перекладознавство у Шевченковому університеті (до 50-річчя відділу перекладачів) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 2 (44). – С. 12-24


  У статті висвітлено основні етапи розвитку перекладознавчих студій у Київському університеті імені Тараса Шевченка. В статье освещены основные этапы развития переводоведения в Киевском университете им. Т. Шевченко. The article highlights the main ...
936911
  Шаблій О.А. Перекладознавствче зіставлення текстів німецько-українських угод // Німецько-український юридичний переклад : методологія, проблеми, перспективи / О.А. Шаблій. – Ніжин : Лисенко М.М., 2012. – С. 104-123. – ISBN 978-617-640-052-3
936912
  Теплий І. Перекладознавча концепція Івана Франка // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 53-83. – (Серія філологічна ; Вип. 51)


  Висвітлено перекладознавчу концепцію І. Франка на тлі його величезного творчого доробку як перекладача. У широкому філософсько-культурологічному контексті показано значущість його внеску у розбудову Української держави, а дослідження естетичних засад ...
936913
  Нікіфорова О. Перекладознавчий аналіз лексичної структури текстів військово-політичної тематики // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 24-28. – (Серія "Філологія" ; вип. 1 (37))
936914
  Наняк Ю.О. Перекладознавчий аналіз мовної особистості (на матеріалі образу Марти з трагедії Й.В. Гете "Фауст" та її українських і англомовних перекладів) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 280-284. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
936915
  Синьо В.В. Перекладознавчий аналіз типових текстів лісівництва // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 3. – С. 197-201
936916
  Лобода Ю.А. Перекладознавчий аспект у підходах до трактування мовної експресії у політичному дискурсі // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2008. – Вип. 21. – С. 191-197.
936917
  Теплий І. Перекладознавчий дискурс Івана Франка (на матеріалі слов"янських мов) // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 62. – С. 129-146. – ISSN 0203-9494
936918
  Шмігер Т. Перекладознавчий доробок Миколи Зерова // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 289-296. – (Серія іноземні мови ; Вип. 12)
936919
  Вергун Л.І. Перекладознавчий контрастивний аналіз лексико-семантичного поля "освіта" в англійській та українській мовах // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 62-67. – ISBN 966-581-481-8
936920
  Гон М.О. Перекладознавчі аспекти англомовного політичного дискурсу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 91, ч. 1. – С. 89-96


  The paper purports to suggest a number of ways of translating specific rhetorical devices used in the Anglo-American political discourse including the look into the functions of Shakespeare"s words, Biblical phrases, literary allusions, phraseological ...
936921
  Калустова О.М. Перекладознавчі аспекти категорії числа іменників (на матеріалі іспанської та української мов)


  Розглядаються значення форм числа в розрядах конкретних, абстрактних іменників та іменників на означення речовини, релевантні для перекладознавчого аналізу, та зазначаються їх можливі перекладацькі співвідношення.
936922
  Шиянова І. Перекладознавчі аспекти теорії функціональної перспективи речення // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 2 (44). – С. 332-341


  У статті розглядаються деякі аспекти теорії функціональної перспективи речення в контексті перекладу. Основну увагу зосереджено на проблемах, пов"язаних із частковою теорією іспансько-українського перекладу. В статье рассматриваются некоторые аспекты ...
936923
  Булаховська Ю. Перекладознавчі міркування на польсько-українському матеріалі // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2009. – Т. 15. – С. 406-411


  У цій статті розглядаються поруч проблеми перекладознавства і в розрізі теоретичному, й історико-літературному на прикладі перекладів українських літераторів Дмитра Павличка й Станіслава Шевченка із польської поезії нашої доби (зокрема, Станіслава ...
936924
  Пилипчук О. Перекладознавчі погляди професора Юрія Олексійовича Жлуктенка // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 170-175. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 22). – ISSN 2078-340X


  Розглянуто деякі перекладознавчі проблеми, які проф. Ю. Жлуктенко піднімав у своїх роботах з теорії та критики перекладу. Зокрема, автор статті зупиняється на понятті еквівалентності в перекладі, а також розглядає важливість збереження в перекладі ...
936925
  Коломієць Л.В. Перекладознавчі семінари: актуальні теоретичні концепції та моделі аналізу поетичного перекладу : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / Л.В. Коломієць ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 528 с. – Бібліогр.: с. 505-518. – ISBN 978-966-439-405-2
936926
  Коломієць Л.В. Перекладознавчі семінари: методологічно-стильові орієнтири в українському поетичному перекладі від кінця ХІХ до початку ХХІ століття (на матеріалі перекладів англомовної поезії та поетичної драми) : навчальний посібник для студ. вищих навч. закл. / Л.В. Коломієць ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 496 с. – Бібліогр.: с. 463-486. – ISBN 978-966-439-406-9
936927
  Гоголь М.В. Переклады з Н. Гоголя [Перелади з М. Гоголя] : (два розмаитных зразкы) / переклад Олени Пчилки [псевд.]. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1881. – 63 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами старої рос. орфографії
936928
  Терен В.В. Переклик : вірші та поема / Віктор Терен. – Київ : Радянський письменник, 1975. – 79 с.
936929
  Чернецький І.І. Переклик : поезії / І.І. Чернецький. – Київ, 1988. – 86 с.
936930
  Руденко М.Д. Переклик друзів : поезії / М.Д. Руденко. – Київ, 1954. – 248 с.
936931
  Зотов В.Н. Перекличка / В.Н. Зотов. – Ленинград, 1972. – 71с.
936932
  Горев А.Т. Перекличка / А.Т. Горев, А.А. Фесюк. – Днепропетровск, 1975. – 62с.
936933
  Кравченко-Бережной Перекличка / Кравченко-Бережной. – Мурманск, 1978. – 216с.
936934
  Гуммер И.С. Перекличка / И.С. Гуммер. – М., 1979. – 208с.
936935
  Даминов Д.А. Перекличка / Д.А. Даминов. – Уфа, 1984. – 96с.
936936
  Вольский С. Перекличка / С. Вольский. – Ленинград, 1984. – 23с.
936937
  Бринк А. Перекличка / А. Бринк. – М., 1985. – 486с.
936938
  Кублановский Юрий Перекличка : стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 5 (1009). – С. 3-7. – ISSN 0130-7673
936939
   Перекличка веков: размышления. Суждения. Высказывания. – М., 1990. – 443с.
936940
   Перекличка времен: сб. стихов сов. и болг. поэтов. – М., 1989. – 446с.
936941
  Тихонов Николай Семенович Перекличка героев / Тихонов Николай Семенович. – Москва : Воениздат, 1970. – 295с.
936942
   Перекличка друзей. Сб. стихов. – М., 1964. – 168с.
936943
  Моро А.М. Перекличка лет : стихи / А.М. Моро. – Саранск : Морд. кн. изд-во, 1966. – 64 с.
936944
   Перекличка над Кокшагой. Сб. стихов. – Йошкар-Ола, 1967. – 111с.
936945
   Перекличка поколений. Сб.. – М., 1967. – 399с.
936946
  Гордон Э. Перекличка степей / Э. Гордон. – Москва, 1932. – 103 с.
936947
  Шраговиц Е. Перекличка трех поэтов: Окуджава, Георгий Иванов, Тютчев // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2011. – № 7. – С. 206-212. – ISSN 0321-1878
936948
  Кузнецов Феликс Феодосьевич Перекличка эпох : Очерки, статьи, портреты / Кузнецов Феликс Феодосьевич. – Москва : Современник, 1976. – 416с. : портр.
936949
  Кузнецов Ф.Ф. Перекличка эпох / Ф.Ф. Кузнецов. – 2-е изд. – Москва : Советская Россия, 1980. – 378 с.
936950
  Кубатьян Георгий Перекличка, тождество и сходство : О переводческой практике А. Ахматовой и Б. Пастернака // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2005. – № 10. – С. 191-198. – ISSN 0012-6756
936951
  Славнин И. Перекличка. / И. Славнин. – Иркутск, 1970. – 44с.
936952
   Перекличка. Пять книг стихов. – Ростов, 1978. – с.
936953
   Перекличка: стихи. – Сыктывкар, 1966. – 84с.
936954
   Перекличка: стихи. – М., 1967. – 336с.
936955
   Перекличка: стихи. – Ярославль, 1972. – 208с.
936956
   Перекличка: стихи. – М., 1984. – 222с.
936957
  Харазов К.И. Переключатели с магнитоуправляемыми контактами / К.И. Харазов. – Москва : Энергия, 1978. – 80 с. – (Библиотека по автоматике ; Вып.№578)
936958
  Лаврова Н.В. Переключение внимания учащихся на уроке : Автореф... канд. пед.наук: / Лаврова Н.В.; Моск. гор. пед. ин-т им. В.П.Потемкина. – Москва, 1953. – 16 с.
936959
  Пташне М. Переключение генов / М. Пташне. – Москва : Мир, 1988. – 157с.
936960
  Соломенникова А.П. Переключение и смешение кодов в удмуртской речи удмуртско-русских билингвов (опыт полевого исследования) // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков ; Российская акад. лингвистических наук ; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2012. – № 3 (42). – С. 89-98. – ISSN 1562-1391
936961
  Волчкова Н. Переключение программ. В РАН стартовал новый конкурсный цикл. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 20 января (№ 3)


  На первом в новом году заседании Президиум Российской академии наук рассмотрел коррективы в перечень программ фундаментальных исследований президиума и отделений на 2012 год. Конкурсный отбор программ Президиума РАН проводит специальная комиссия на ...
936962
  Ляховский Н.П. Переключение тонких магнитных пленок к направлению оси трудного намагничивания и исследование триггерного эффекта. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 050 / Ляховский Н.П.; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т физики. – Красноярск, 1969. – 12л.
936963
  Палінська Олеся Михайлівна Переключення мовного коду в ситуації полілінгвізму (на матеріалі ідіолекту Ольги Кобилянської) : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.15 / Палінська О. М.; Львівськ. нац. ун-тет ім. І.Франка. – Львів, 2004. – 185л. + Додатки: л.182-185. – Бібліогр.: л.164-181
936964
  Палінська Олеся Михайлівна Переключення мовного коду в ситуації полілінгвізму (на матеріалі ідіолекту Ольги Кобилянської) : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.15 / Палінська О.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
936965
  Білоножко Л.В. Перекодування джазу як вияв інтермедіальності (на матеріалі романів Е.Л. Доктороу "Регтайм" і Т. Моррісон "Джаз") : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Білоножко Лідія Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 211, [15] арк. – Додатки: [15] арк. – Бібліогр.: арк. 180-211
936966
  Білоножко Л.В. Перекодування джазу як вияв інтермедіальності (на матеріалі романів Е.Л. Доктороу "Регтайм" і Т. Моррісон "Джаз") : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Білоножко Лідія Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
936967
  Довгонос А.Г. Переконаність / А.Г. Довгонос. – Одеса, 1979. – 71 с.
936968
  Квасов І В. Переконаність комуніста. / І В. Квасов, . – Донецьк, 1968. – 28с.
936969
  Таращенко М.О. Переконаність: шляхи формування / М.О. Таращенко, В.П. Цілуйко. – К., 1987. – 125с.
936970
  Козюбра М.І. Переконання і примус в радянському праві / М.І. Козюбра. – Київ, 1970. – 152с.
936971
  ЛящукР.М Переконання та примус у діяльності відділів прикордонної служби України // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 11 (133). – С. 58-62
936972
  Володько М.В. Переконання та примус у запобіганні злочинам // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1966. – Вип. 4. – С. 67-71
936973
  Гриценко І.С. Переконання як метод державного управління та його дослідження у науці адміністративного права: деякі історичні аспекти / І. Гриценко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 4-6. – (Юридичні науки ; Вип. 82). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується становлення та розвиток інституту переконання у вітчизняній науці адміністративного права. Досліджено основні історичні етапи, у межах яких вивчався названий інститут, окреслено форми його практичного прояву, а також сформульовано ...
936974
   Переконлива перемога! // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Вересень (№ 12)


  Влітку в Ісламській Республіці Іран у м. Тегерані відбулася XII Міжнародна студентська олімпіада з математики. Золоту і срібну медалі вибороли студенти КНУТШ - Олександр Шамов і Євген Македонський.
936975
   Переконливіше за рейтинги // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2017. – Січень (№ 1)


  Переконливіше за всі освітні рейтинги виглядала аудиторія імені М.Максимовича під час батьківських зборів, присвячених Вступній кампанії-2017. Таку кількість потенційних абітурієнтів та їхніх батьків заледве вмістило найпросторіше приміщення ...
936976
  Ипполитов П. Перекоп / П. Ипполитов. – Л.-М, 1932. – 224с.
936977
  Бичко В.В. Перекоп / В.В. Бичко. – Київ, 1937. – 88с.
936978
  Дмитров Л.Д. Перекоп / Л.Д. Дмитров. – Киев, 1940. – 106с.
936979
   Перекоп : сборник воспоминаний. – -Ленинград, 1941. – 259 с
936980
  Гончар О.Т. Перекоп : Роман / О.Т. Гончар. – Київ : Гислитиздат, 1957. – 96с.
936981
  Сохань М.Д. Перекоп : Историко-краеведческий очерк / М.Д. Сохань. – Симферополь : Крым, 1965. – 112с.
936982
  Гончар О.Т. Перекоп : Роман / О.Т. Гончар; Авториз. пер. с укр. И. Карабутенко, А. Островского. – Москва : Воениздат, 1980. – 413с. – (Советский военный роман)
936983
  Гончар О.Т. Перекоп : роман / О.Т. Гончар; Авториз. пер. с укр. – Москва : Воениздат, 1986. – 388с. – (Сов. воен. роман)
936984
  Гончар О.Т. Перекоп / О.Т. Гончар. – Київ : Дніпро, 1987. – 329с.
936985
  Гончар О. Перекоп : роман / О. Гончар. – Київ : Дніпро, 1987. – 327 с.
936986
  Гончар О.Т. Перекоп : Роман \О.Т.Гончар.Чотири шаблі:Роман \Ю.Яновський / О.Т. Гончар. – Київ : Український центр духовної культури, 1997. – 504с. – (Український історичний роман). – ISBN 966-7276-06-6
936987
  Дмитров Л.Д. Перекоп. / Л.Д. Дмитров. – К., 1940. – 106с.
936988
  Батов П.И. Перекоп. / П.И. Батов. – Симферополь, 1970. – 168с.
936989
   Перекоп. Сб. воспоминаний. – М.-Л., 1941. – 259с.
936990
  Белан П.С. Перекопская стрелковая / П.С. Белан. – Алма-Ата, 1989. – 120с.
936991
  Ягодка А. Перекоси регіональної економічної політики держави / А. Ягодка, М. Диба, С. Кондратюк // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 8. – С. 28-35 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0131-775Х
936992
  Квітка-Основ"яненко Перекотиполе : Оповідання / Квітка-Основ"яненко. – Київ : Відродження. – 32с.
936993
  Квітка-Основ"яненко Гр. Перекотиполе : Оповіданнє. / Гр. Квітка Основяненко. – З друкарні Наукового т-ва імені Шевченка. – Львів : Видавниче т-во "Українська книжка". – 42с. : з рисунками Микити Вихора. – (Народна бібіліотека ; Ч. 3)
936994
  Квітка Григорій (Основ"яненко) Перекотиполе. Т. 2 // Повісті / Квітка-Основ"яненко. – Санкт-Петербург : Типографія П.А. Куліша, 1858. – Т. 1-2. – С.277-320


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
936995
  Степанюк М.І. Перекотиполе / М.І. Степанюк. – К., 1965. – 223с.
936996
  Квітка-Основ"яненко Перекотыполе [Перекотиполе] : повисть Гр. Квиткы (Грыцька Основьяненка) // Малороссийские повести, рассказанные Грыцьком Основьяненком / Квітка-Основ"яненко. – Изд. Хаpьк. Уезд. Земства. – Харьков : Типо-литогр. "Печатное дело" кн. К.Н. Гагарина, 1899. – Т. 2 : Малороссийские повести. – 32 с. – (Сочинения Григория Федоровича Квитки (1788-1848))
936997
  Квітка-Основ"яненко Г. Перекотыполе [Перекотиполе] : повисть Грицька Основъяненка (Гpигоpія Квитки). – Харков : Выдано Вс.И. Гуpтом [колект. псевд.]. Тип. ["Печ. Дело"] кн[язя] К.H. Гагаpина, 1901. – 48 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
936998
  Белкина М.О. Перекрестки / М.О. Белкина. – Москва, 1960. – 283с.
936999
  Ильченко Л.А. Перекрестки / Л.А. Ильченко. – Л., 1963. – 124с.
937000
  Ильченко В.Р. Перекрестки физики, химии и биологии / В.Р. Ильченко. – Москва : Просвещение, 1986. – 172с.
<< На початок(–10)931932933934935936937938939940(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,