Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)931932933934935936937938939940(+10)В кінець >>
939001
  Палинський В. "...Повінь підвалиною" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 27 грудня (№ 26). – С. 16


  Рецензія на книжку Лбомира Медвідя "Ремінісценції-2"
939002
  Наумов В. "Повесть о великом русском художнике" : Рец. : И. Евдокимов. Повесть о великом русском художнике. [В.Суриков] / В. Наумов, 1938. – [8] с. – Отд. оттиск
939003
  Лазирко Н. "Повесть о двух городах" Ч. Диккенса в литературоведческой оценке Юрия Клена // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 3 (110), березень. – С. 51-54. – ISSN 2308-4634
939004
  Беломытцев М.В. "Повесть о настоящем человеке" Б.Н.Полевого / М.В. Беломытцев. – Луцк, 1957. – 55 с.
939005
  Ачкасов А. "Повеяло весною..." / А. Ачкасов. – Москва, 1904. – 168с.
939006
  Горбатюк В. "Повій, вітре..." // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 13 лютого (№ 7). – С. 11


  Літературно-мистецький вечір "Повій, вітре, на Вкраїну", присвячений 180-річчю поету Степану Руданському, відбувся в Хмельницькому обласному літературному музеї.
939007
  Драгінда О.В. "Повік не вмре поезія землі" (компаративне дослідження українських перекладів вірша Джона Кітса "On the Grasshopper and Cricket") // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 1 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 127-132. – ISBN 966-581-295-6
939008
  Гуденко Ю.М. "Повільні" і "швидкі" електрони у плівках легованого оловом оксиду індію / Ю.М. Гуденко, Л.В. Іщук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 261-267. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Робота є продовженням дослідження нелінійності залежності поля Холла від магнітного поля у плівках легованого оловом оксиду індію, поясненої наявністю у цих плівках двох типів електронів - "повільних" і "швидких". Вперше аналітично отримано вирази для ...
939009
  Кизилова В. "Повість для дівчаток" у літературі для дітей та юнацтва ІІ пол. ХХ - поч. ХХІ століття: специфіка моделювання образів // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 5 (629). – С. 70-76. – ISSN 0236-1477


  У статті в контексті української літератури ІІ пол. ХХ ст. розглянуто еволюцію "повісті для дівчаток" як літературного феномену. Наголошено на гендерному підході до зображення персонажів творів цієї категорії. Простежено особливості гендерних ...
939010
  Медвідь А. "Повість минулих літ" Нестора літописця як видатна пам"ятка риторичної спадщини Київської Русі // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2010. – № 1. – С. 11-16
939011
  Шакурова О. "Повість минулих літ" як важливе українознавче джерело про походження українського народу // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 3 (36). – С. 186-189
939012
   "Повітова столиця". Літопис історії Бердянська очима кореспондентів "Одеського Вісника" (1876-1893 рр.). – Бердянськ; Невинномиськ : Тандем - У, 2007. – 378с. – ISBN 978-966-7482-84-8
939013
  Голибард Є. "Повітроплавання" Валентини Давиденко // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 11-17 травня (№ 19). – С. 15


  Під такою назвою у Галереї мистецтв Деснянського району столиці діяла чергова виставка творчого доробку багатожанрової майстрині, заслуженого журналіста України й головного редактора на Радіо "Голос Києва" Валентини Давиденко.
939014
  Радченко Н.М. "Повне зібрання законів Російської імперії" як джерело з вивчення історії розвитку кредитних установ України (1850-1913 рр.) // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 12 (104), грудень. – С. 101-107. – ISSN 2077-1800
939015
  Шаповалова О.А. "Повноваження Верховного Суду України як найвищого судового органу в системі судів загальної юрисдикції та їх реалізація у сфері кримінального судочинства" // Судова практика : науково-практичний юридичний журнал / Ред. журн. "Право України". – Київ, 2013. – № 9/10. – С. 7-17. – ISSN 2227-7048
939016
  Янів Я. "Повнолітні діти" Ірини Вільде: перша і друга редакції // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 246-255. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 17/18)


  У дослідженні зіставляються перша і друга редакції твору "Повнолітні діти" Ірини Вільде
939017
  Піонтковський А. "Повну відповідальність за окуповані території на Донбасі має нести Путін" / розмову вела Галина Остаповець // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 10 (263), 12 березня 2015. – С. 21-23


  Питання в тому, хто загине раніше - Путін чи Росія. Якщо в політичному класі еліти не знайдеться патріотичних людей, які зрозуміють, що Росію треба позбавляти від Путіна, тоді це закінчиться розвалом країни, - каже політолог А. Піонтковський.
939018
  Марцинкявичюс Юстинас ... поводырь безоглядного мира : вірші // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2009. – № 1. – С. 4-7. – ISSN 0012-6756
939019
  Фадєєв О.О. ...Повість нашої юності / О.О. Фадєєв. – К, 1965. – 362с.
939020
  Пападіямандіс А. [Повне зібрання творів / Александрос Пападіямандіс ; за ред. Н. Д. Тріандафілопулоса. – Критичне вид. – Афіни : Домос
Т. 3. – 1989. – 729 с. – Видання новогрецькою мовою
939021
  Соломос Д. [Повне зібрання творів / Діонісій Соломос ; перекл. Ліноса Політіса у співпраці з Г. Н. Політісом. – 3-е вид. – Афіни : Ікарос
Т. 2, додаток : Вірші та проза, написані в Італії. – 1991. – 185 с. – Видання новогрецькою мовою
939022
  Соломос Д. [Повне зібрання творів / Діонісій Соломос. – 200-е вид. – Афіни : Ікарос. – ISBN 960-7233-55-7
Т. 1 : Поезії /видання, коментарі Л. Політіса. – 1993. – 378 с. – Видання новогрецькою мовою
939023
  Пападіямандіс А. [Повне зібрання творів / Александрос Пападіямандіс ; за ред. Н. Д. Тріандафілопулоса. – Критичне вид., 2-е перевид. – Афіни : Домос
Т. 4. – 1993. – 723 с. – Видання новогрецькою мовою
939024
  Вутирас Д. [Повне зібрання творів / Дімосфеніс Вутирас. – Афіни : Дельфіні. – ISBN 960-309-072-7
Т. 1 : Лангас ; Горбань ; Піп-язичник [та інші оповідання]. – 1994. – 488, [3] с. : портр. – Видання новогрецькою мовою
939025
  Пападіямандіс А. [Повне зібрання творів / Александрос Пападіямандіс ; за ред. Н. Д. Тріандафілопулоса. – Критичне вид., 2-е перевид. – Афіни : Домос
Т. 1. – 1997. – [41], 670 с. – Видання новогрецькою мовою
939026
  Пападіямандіс А. [Повне зібрання творів / Александрос Пападіямандіс ; за ред. Н. Д. Тріандафілопулоса. – Критичне вид., 2-е перевид. – Афіни : Домос
Т. 2. – 1997. – 701 с. – Видання новогрецькою мовою
939027
  Соломос Д. [Повне зібрання творів / Діонісій Соломос ; видання, коментарі Л. Політіса. – 5-е вид. – Афіни : Ікарос. – ISBN 960-7233-55-7
Т. 2 : Проза та твори, написані в Італії. – 1998. – 369 с. – Видання новогрецькою мовою
939028
  Пападіямандіс А. [Повне зібрання творів / Александрос Пападіямандіс ; за ред. Н. Д. Тріандафілопулоса. – Критичне вид., 2-е перевид. – Афіни : Домос
Т. 5. – 1998. – 572 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою
939029
  Гончарова Н.О. «Повне зібрання законів Російської імперії» як джерело дослідження дворянських опік Півдня України // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 18. – С. 133-142. – ISSN 2077-7280
939030
   Повесть-86.. – М., 1984. – 655с.
939031
  Задонский А Н. Повесть о "золотом комиссаре" / А Н. Задонский, . – Воронеж, 1971. – 159с.
939032
  Виноградская С.С. Повесть о белом городе / С.С. Виноградская. – Москва, 1951. – 48с.
939033
  Шевченко С.Ф. Повесть о бесе Зерефере, изданная в 1626 году Киево-Печерской Лаврой : из семинария В.Н. Перетца / С.Ф. Шевченко. – Варшава : Тип. Варшавского Учеб. Окр., 1915. – 9 с. – Отд. оттиск: Русский филологический вестник


  На обкл. № 37148 дарственная надпись: Дорогому Сергею Алексеевичу Бугославскому от издателя
939034
  Шевченко С.Ф. Повесть о бесе Зерефере, изданная в 1626 году Киево-Печерской Лаврой : (из семинария В.Н. Перетца) / С.Ф. Шевченко. – Киев : Тип. М.Т. Мейнандер
[Ч.] 2 : Текст повести. – 1915. – 9 с. – Отд. оттиск: Русский филологический вестник


  На обкл. № 37149 дарственная надпись: Дорогому Сергею Алексеевичу Бугославскому от издателя
939035
   Повесть о богатыре Эмире Хамзе. – Москва : Наука, 1990. – 430 с.
939036
  Андрияшев А.Ф. Повесть о Богдане Хмельницком : с его портретом / сост. А. Андрияшев. – Киев : В унив. тип. (И.И. Завадского) ; Изд. ред. киевск. нар. календаря, 1883. – [2], 44 с., 1 л. портр.
939037
  Саракташ О. Повесть о большой любви / О. Саракташ. – М., 1976. – 336с.
939038
  Кабо Л.Р. Повесть о Борисе Беклешове. / Л.Р. Кабо. – Москва : Советский писатель, 1963. – 390 с.
939039
  Кабо Л.Р. Повесть о Борисе Беклешове. / Л.Р. Кабо. – 2-е изд. – М., 1965. – 319с.
939040
  Арнаутов Л.И. Повесть о великом инженере. / Л.И. Арнаутов, Я.К. Карпов. – 2-е изд., доп. – Москва, 1981. – 302с.
939041
  Коничев К.И. Повесть о Верещагине / К.И. Коничев. – Москва-Ленинград : Советский писатель, 1964. – 440с.
939042
  Залка Матэ Повесть о вечном мире / Залка Матэ. – М, 1933. – 174с.
939043
  Залка Матэ Повесть о вечном мире / Залка Матэ. – Москва, 1966. – 567с.
939044
  Коничев К.И. Повесть о Воронихине. Повесть о Верещагине. / К.И. Коничев. – Л., 1975. – 679с.
939045
  Горянов Л.Б. Повесть о вратарях / Л.Б. Горянов. – М., 1965. – 149с.
939046
  Амонов Р. Повесть о высокой иве, цветущей чинаре и самаркандском яблоке : науч.-худож. очерки / Р. Амонов; пер. с тадж. – Москва : Советский писатель, 1986. – 223 с.
939047
  Ксенофонт Эфесский Повесть о Габрокоме и Антии / Ксенофонт Эфесский. – М., 1956. – 79с.
939048
  Малюгин В.Н. Повесть о Гайдаре. / В.Н. Малюгин. – Горький, 1964. – 184с.
939049
  Дилакторская Н.Л. Повесть о Гайдне / Н.Л. Дилакторская. – 2-е изд. – Л., 1961. – 157с.
939050
  Дилакторская Н.Л. Повесть о Гайдне / Н.Л. Дилакторская. – 2-е изд. – Л., 1974. – 158с.
939051
  Большаков Л.Н. Повесть о герое / Л.Н. Большаков, М.П. Лукерченко. – Чкалов, 1956. – 224с.
939052
  Мурасаки С. Повесть о Гэндзи / С. Мурасаки. – М.
1. – 1991. – 327с.
939053
  Мурасаки Сикибу Повесть о Гэндзи / Мурасаки Сикибу. – Москва : Наука, 1992. – 192 с.
939054
  Диккенс Ч. Повесть о двух городах / Ч. Диккенс. – Петроград, 1918. – 366с.
939055
  Горянов Л.Б. Повесть о двух марафонцах / Л.Б. Горянов. – М., 1985. – 160с.
939056
  Медведкова Т.Ф. Повесть о декабристе / Т.Ф. Медведкова, В.Б. Муравьев. – М, 1975. – 256с.
939057
  Медведкова Т.Ф. Повесть о декабристе / Т.Ф. Медведкова, В.Б. Муравьев. – Новосибирск, 1981. – 367с.
939058
  Медведкова Т. Повесть о декабристе Петре Муханове / Т. Медведкова, В. Муравьев. – М, 1966. – 256с.
939059
  Домогацких М.Г. Повесть о десантниках / М.Г. Домогацких. – Воронеж, 1961. – 135с.
939060
  Гладков Ф. Повесть о детстве / Ф. Гладков. – М, 1949. – 424с.
939061
  Гладков Ф. Повесть о детстве / Ф. Гладков. – Л, 1949. – 436с.
939062
  Гладков Ф.В. Повесть о детстве / Ф.В. Гладков. – М, 1956. – 448с.
939063
  Гладков Ф.В. Повесть о детстве / Ф.В. Гладков. – М, 1980. – 415с.
939064
  Вольнов И.Е. Повесть о днях моей жизни / И.Е. Вольнов. – Москва, 1976. – 398с.
939065
  Вольнов И.Е. Повесть о днях моей жизни / И.Е. Вольнов. – Тула, 1985. – 384с.
939066
  Ковалев П.Н. Повесть о добром сердце : рассказы, юморески / П.Н. Ковалев. – Минск : Белорусь, 1966. – 368 с.
939067
  Евгениан Н. Повесть о Дроссиле и Харикле / Н. Евгениан. – М., 1969. – 159с.
939068
  Карнаухова И.В. Повесть о дружных / И.В. Карнаухова. – Симферополь, 1950. – 258с.
939069
  Карнаухова И.В. Повесть о дружных / И.В. Карнаухова. – Курск, 1952. – 276с.
939070
  Карнаухова И.В. Повесть о дружных / И.В. Карнаухова. – М., 1954. – 248с.
939071
  Карнаухова И.В. Повесть о дружных. Наши собственные / И.В. Карнаухова. – Л., 1966. – 375 с.
939072
  Любимов Б.И. Повесть о женщине с улицы Баррикад / Б.И. Любимов. – М., 1965. – 190с.
939073
  Паустовский К. Повесть о жизни : в 2 т. / К. Паустовский ; [сост., авт. послесл. и коммент. В.К. Паустовский]. – Москва : Современный писатель. – ISBN 5-265-01785-2
Т. 1. – 1993. – 639, [1] с., [16] л. фотоил., [1] л. портр. – Содерж.: Далекие годы ; Беспокойная юность ; Начало неведомого века и др.
939074
  Монахов Н.Ф. Повесть о жизни. / Н.Ф. Монахов. – Л.-М., 1961. – 299с.
939075
  Боровик Г.А. Повесть о зеленой ящерице / Г.А. Боровик. – М, 1962. – 224с.
939076
  Космодемьянская Л.Т. Повесть о Зое и Шуре / [Лит. запись Ф. Вигдоровой] // Избранные повести и рассказы : [Для мл. и сред. возраста. В 12-ти т.]. – Москва : Детская литература, 1972. – Т. 2. – С. 5-216. – (Б-ка пионера)
939077
  Катая В. Повесть о каменистом крае = (Kruunun torppari) / В. Катая; Пер. с финск. – Петрозаводск : Гисиздат Карело-Финской ССР, 1949. – 124 с. – Пред. биограф.: Вяйне Катая (1867-1914) / Х. Лехмус
939078
  Катая В. Повесть о каменистом крае / В. Катая. – Изд. 2-е, доработ. – Петрозаводск, 1960. – 102с.
939079
  Довидайтис И. Повесть о каменщике : повесть и роман / И. Довидайтис; пер. с литов. – Москва : Советский писатель, 1977. – 480 с.
939080
  Ванюшин В.Ф. Повесть о комиссаре Груданове / В.Ф. Ванюшин. – Москва, 1975. – 294с.
939081
  Комаровский Г. Повесть о корейском мальчике / Г. Комаровский, Н. Комаровский. – М-Л, 1950. – 80с.
939082
  Лянь Б. Повесть о красном знамени. / Б. Лянь. – Пекин, 1958. – 443с.
939083
  Макаренко С.Я. Повесть о крылатом друге / С.Я. Макаренко, Н.К. Шевченко. – Горький, 1975. – 160с.
939084
  Садай В.Л. Повесть о крылатых друзьях. / В.Л. Садай. – М., 1973. – 240с.
939085
  Слонимский М.Л. Повесть о Левине / М.Л. Слонимский. – М, 1936. – 195с.
939086
  Слонимский М.Л. Повесть о Левинэ / М.Л. Слонимский. – Л, 1935. – 143с.
939087
  Слонимский М.Л. Повесть о Левинэ / М.Л. Слонимский. – М, 1935. – 40с.
939088
  Слонимский М.Л. Повесть о Левинэ / М.Л. Слонимский. – М, 1936. – 111с.
939089
  Воронцова Т.Ф. Повесть о любви / Т.Ф. Воронцова. – Красноярск, 1989. – 191с.
939090
  Логиновская М.Г. Повесть о любимых актерах / М.Г. Логиновская. – Свердловск, 1968. – 135 с.
939091
  Жариков А.Д. Повесть о маленьком сержанте / А.Д. Жариков. – Донецк, 1962. – 58с.
939092
  Вечтомова А Е. Повесть о матери / А Е. Вечтомова, . – Москва, 1970. – 175с.
939093
  Вечтомова А Е. Повесть о матери / А Е. Вечтомова, . – Пермь, 1972. – 195с.
939094
  Вечтомова А Е. Повесть о матери / А Е. Вечтомова, . – 2-е изд. – Москва, 1978. – 230с.
939095
  Дьяченко Н.А. Повесть о моем батальоне / Н.А. Дьяченко. – К, 1985. – 198с.
939096
  Андреев П.А. Повесть о моем друге / П.А. Андреев. – Москва, 1975. – 190с.
939097
  Андреев П.А. Повесть о моем друге / П.А. Андреев. – 4-е изд. доп. – Москва, 1984. – 303с.
939098
  Загорянский Е.А. Повесть о Морфи / Е.А. Загорянский. – М., 1962. – 230с.
939099
  Загорянский Е.А. Повесть о Морфи / Е.А. Загорянский. – 2-е изд. – М., 1968. – 229с.
939100
  Волк И.И. Повесть о московском школьнике / И.И. Волк, Е.В. Смирнова. – Москва, 1956. – 215с.
939101
  Синельников И.Ф. Повесть о мужестве / И.Ф. Синельников. – Ростов-на-Дону, 1957. – 112с.
939102
  Рутько А.И. Повесть о первом подвиге / А.И. Рутько. – М, 1960. – 128с.
939103
  Бжезовский В.В. Повесть о первых звездах. / В.В. Бжезовский. – М., 1962. – 278с.
939104
  Бжезовский В.В. Повесть о первых звездах. / В.В. Бжезовский. – М., 1964. – 285с.
939105
  Дубровин В. Повесть о пламенном публицисте / В. Дубровин. – Ленинград, 1969. – 240с.
939106
  Рушкис В.С. Повесть о подвиге / В.С. Рушкис. – Москва, 1962. – 250 с.
939107
  Дык Лан Повесть о подвиге Ким Донга / Дык Лан. – М, 1968. – 78с.
939108
  Елкин А.С. Повесть о поисках автора блокнота / А.С. Елкин, В. Кулемин // Стихи за колючей проволокой. – Москва : Молодая гвардия, 1959
939109
  Жемчужников В.Б. Повесть о поселковом мастере / В.Б. Жемчужников. – Иркутск, 1990. – 332с.
939110
  Сольский Повесть о последней борьбе : Соц. фантазия / Сольский, (Панский). – [Харьков] : Пролетарий, 1927. – 213 с.
939111
  Бубнова О.В. Повесть о поэте / О.В. Бубнова. – Воронеж, 1956. – 198с.
939112
  Бубнова О.В. Повесть о поэте / О.В. Бубнова. – 2-е изд. доп. – Москва, 1960. – 208с.
939113
  Кислик Н.З. Повесть о прессованном порохе. / Н.З. Кислик. – Минск, 1964. – 80с.
939114
  Зиборов И.Ф. Повесть о продналоге / И.Ф. Зиборов. – Воронеж : Центрально-Черноземное кн. изд-во, 1983. – 198 с.
939115
  Воеводин В. Повесть о Пушкине / В. Воеводин. – Ленинград, 1949. – 160с.
939116
  Воеводин В. Повесть о Пушкине / В. Воеводин. – Ленинград, 1951. – 252с.
939117
  Воеводин В.П. Повесть о Пушкине / В.П. Воеводин. – Ленинград, 1955. – 272с.
939118
  Воеводин В.П. Повесть о Пушкине / В.П. Воеводин. – Доп. переизд. – Ленинград, 1966. – 303с.
939119
  Воеводин В.П. Повесть о Пушкине / В.П. Воеводин. – Ленинград, 1969. – 270с.
939120
  Лебеденко П.В. Повесть о разведчике [И.В. Абрамове] / П.В. Лебеденко. – Ростов-на-Дону : Книжное издательство, 1970. – 110 с. – (Донская новь)
939121
  Зощенко М.М. Повесть о разуме / М.М. Зощенко. – М, 1976. – 111с.
939122
  Зощенко М.М. Повесть о разуме / М.М. Зощенко. – Москва : Педагогика, 1990. – 192с.
939123
  Гончаров Ю.Д. Повесть о ровеснике / Ю.Д. Гончаров. – М, 1957. – 181с.
939124
  Вольнов А.А. Повесть о ровеснике / А.А. Вольнов. – Горький, 1964. – 304 с.
939125
  Будогоская Л.А. Повесть о рыжей девочке / Л.А. Будогоская. – Москва, 1987. – 222с.
939126
  Сарыг-оол С.А. Повесть о свтелом мальчике / С.А. Сарыг-оол; пер. с тувин. М.Ганиной. – Москва : Молодая гвардия, 1966. – 204 с.
939127
  Перес Повесть о Сегри и Абенсеррахах мавританских рыцарях из Гранады / Перес, Ита Х. де. – Москва : Наука, 1981. – 287 с. – (Литературные памятники)
939128
  Любимов В.Н. Повесть о селькоре : повести и рассказы / В.Н. Любимов; пер. с марийск. В.Муравйова. – Москва : Советская Россия, 1985. – 192 с.
939129
  Заречная С.А. Повесть о семи днях / С.А. Заречная. – Киев, 1963. – 80 с.
939130
  Смирнов Г.Н. Повесть о семи миллионах / Г.Н. Смирнов. – М., 1982. – 330с.
939131
  Брагина П.И. Повесть о семнадцати спасенных / П.И. Брагина. – Тула, 1965. – 199с.
939132
  Дивин В.А. Повесть о славном мореплавателе (К 200-летию со дня рождения В.М.Головина) / В.А. Дивин. – Москва : Мысль, 1976. – 111с.
939133
  Лихоталь Т.В. Повесть о славных богатырях, златом граде Киеве и великой напасти на землю Русскую. / Т.В. Лихоталь. – М, 1977. – 463с.
939134
  Кларов Ю.М. Повесть о следователе / Ю.М. Кларов. – Москва, 1969. – 208с.
939135
  Алданов М.А. Повесть о смерти / М.А. Алданов. – Москва, 1991. – 409с.
939136
  Симонов Е.Д. Повесть о советской спортсменке / Е.Д. Симонов. – М., 1950. – 254с.
939137
  Артеменко Г.В. Повесть о солдате / Г.В. Артеменко, А.Н. Павловский. – Тбилиси, 1974. – 204с.
939138
  Жариков Л.М. Повесть о суровом друге / Л.М. Жариков. – М., 1948. – 160с.
939139
  Жариков Л.М. Повесть о суровом друге / Л.М. Жариков. – Сталино, 1948. – 174с.
939140
  Жариков Л.М. Повесть о суровом друге / Л.М. Жариков. – Сталино, 1952. – 180с.
939141
  Жариков Л.М. Повесть о суровом друге / Л.М. Жариков. – Сталино, 1955. – 264с.
939142
  Жариков Л.М. Повесть о суровом друге / Л.М. Жариков. – М., 1957. – 327с.
939143
  Жариков Л.М. Повесть о суровом друге / Л.М. Жариков. – М., 1965. – 363с.
939144
  Жариков Л.М. Повесть о суровом друге / Л.М. Жариков. – М., 1979. – 303с.
939145
  Жариков Л.М. Повесть о суровом друге / Л.М. Жариков. – М., 1983. – 287с.
939146
  Кошевая Е. Повесть о сыне // Избранные повести и рассказы : [Для мл. и сред. возраста. В 12-ти т.]. – Москва : Детская литература, 1972. – Т. 2. – С. 217-370. – (Б-ка пионера)
939147
  Андреев Б.В. Повесть о танцовщице / Б.В. Андреев. – Ташкент, 1987. – 57с.
939148
  Железняк В.С. Повесть о творчестве / В.С. Железняк. – Вологда, 1956. – 150с.
939149
  Дикий А.Д. Повесть о театральной юности / А.Д. Дикий. – Москва : Искусство, 1957. – 359 с.
939150
  Гоголь Н.В. Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем / Н.В. Гоголь. – Москва, 1931. – 64 с.
939151
  Гоголь Н.В. Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем / Н.В. Гоголь. – Москва, 1933. – 64 с.
939152
  Гоголь Н.В. Повесть о том, как поссорилчя Иван Иванович с Иваном Никифоровичем / Н.В. Гоголь. – М, 1936. – 72с.
939153
  Гоголь Н.В. Повесть о том, как поссорилчя Иван Иванович с Иваном Никифоровичем / Н.В. Гоголь. – М, 1949. – 64с.
939154
  Гоголь Н.В. Повесть о том,как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем / Н.В. Гоголь. – Москва : Художественная литература, 1952. – 111 с.
939155
  Алтунин А.Т. Повесть о тревожной молодости / А.Т. Алтунин. – Москва, 1981. – 368 с.
939156
  Коничев К.И. Повесть о Федоте Шубине. / К.И. Коничев. – Архангельск, 1970. – 304с.
939157
  Коничев К.И. Повесть о Федоте Шубине. (Повесть о Воронихине.) / К.И. Коничев. – изд. испр. и доп. – Ленинград : Лениздат, 1959. – 499с.
939158
  Коничев К.И. Повесть о Федоте Шубине. Повесть о Воронихине / К.И. Коничев. – Ленинград : Советский писатель, 1973. – 528с.
939159
  Ибн-Туфейль Повесть о Хайе, сыне Якзана / Ибн Туфейль ; [пер., вступ. ст. [с. 5-56] и коммент. А. В. Сагадеева ; худож. Б.П. Журавский]. – Москва : Книга, 1988. – 397, [2] с. : ил. ; 10х6 см. – Миниатюрное издание. – ISBN 5-212-00066-1
939160
  Ибн-Туфейль Повесть о Хаййе ибн Якзане / Ибн-Туфейль. – Москва : Художественная литература, 1978. – 150 с.
939161
  Соловьев Л.В. Повесть о Ходже Насреддине / Леонид Соловьев. – Москва : Молодая гвардия, 1957. – 492 с.
939162
  Соловьев Леонид Повесть о Ходже Насреддине / Соловьев Леонид. – Орджоникидзе, 1959. – 582, [2] с.
939163
  Соловьев Л.В. Повесть о Ходже Насреддине / Л.В. Соловьев. – Л., 1980. – 576с.
939164
  Соловьев Л.В. Повесть о Ходже Насреддине / Л.В. Соловьев. – Л., 1988. – 527с.
939165
  Соловьев Л.В. Повесть о Ходже Насреддине / Л.В. Соловьев. – Горький, 1989. – 461с.
939166
  Соловьев Л.В. Повесть о Ходже Насреддине / Л.В. Соловьев. – Л., 1990. – 672с.
939167
  Соловьев Л.В. Повесть о Ходже Насреддине. Иван Никулин - русский матрос. Севастопольский камень : Избранные произведения / Л.В. Соловьев. – Ленинград : Художественная литература, 1971. – 718с.
939168
  Вагнер Л.А. Повесть о художнике Айвазовском / Л.А. Вагнер. – Сухуми : Абгиз, 1961. – 251с.
939169
  Вагнер Л.А. Повесть о художнике Венецианове / Л.А. Вагнер. – Калинин, 1962. – 218с.
939170
  Вагнер Л.А. Повесть о художнике Венецианове / Л.А. Вагнер. – Москва, 1966. – 239с.
939171
  Сомадева Повесть о царе Удаяне / Сомадева. – Москва, 1967. – 286 с.
939172
  Михайлов М.И. Повесть о чемпионе / М.И. Михайлов. – М., 1970. – 158с.
939173
  Андриянов В.И. Повесть о шахтерских полках / В.И. Андриянов. – Донецк, 1970. – 150с.
939174
  Андриянов В.И. Повесть о шахтерских полках / В.И. Андриянов. – 3 изд. – Донецк, 1975. – 239с.
939175
  Садкович М. Повесть о ясном Стахоре / М. Садкович. – Минск, 1956. – 211 с.
939176
  Садкович М. Повесть о ясном Стахоре. - Человек в тумане / М. Садкович. – Минск, 1972. – 541с.
939177
  Смирнова-Ракитина Повесть об Авиценне, великом ученом Средней Азии Абу-Али ибн-Сине враче, математике, астрономе, философе, поэте и музыкенте, жившем тысячу лет назад и прославившемся во всем мире / Смирнова-Ракитина. – 2-е изд. – М., 1963. – 448с.
939178
  Смирнова-Ракитина Повесть об Авиценне, великом ученом Средней Азии Абу-Али ибн-Сине, враче, математике, астрономе, философе, поэте и музыканте, жившем тысячу лет назад и прославившемся во всем мире / Смирнова-Ракитина. – Москва : Советский писатель, 1955. – 422с.
939179
  Назаревский А.А. Повесть Об Акире Премудром в исследовании А.Д Григорьеве / А.А. Назаревский. – Киев, 1915
939180
  Симонян А.А. Повесть об Александре Македонском. : Автореф... доктор филолог.наук: 10.01.03 / Симонян А.А.; АН республиуки Армении, Ин-т лит. им. М.Абегяна. – Ереван, 1992. – 51л.
939181
  Федоровский Е. Повесть об алых снегах. / Е. Федоровский. – Л., 1967. – 118с.
939182
  Сингх И. Повесть об Андаманах / И. Сингх. – М., 1984. – 272с.
939183
  Романовский С.Т. Повесть об Андрее Рублеве / С.Т. Романовский. – М., 1982. – 264с.
939184
  Иванов В.М. Повесть об Антиохе Кантемире / В.М. Иванов. – Ленинград, 1983. – 247с.
939185
  Томин Ю. Повесть об Атлантиде / Ю. Томин. – М., 1963. – 385-588с.
939186
  Томин Ю.Г. Повесть об Атлантиде и рассказы / Ю.Г. Томин. – 5-е изд. – Л., 1976. – 223с.
939187
  Тагер Е.М. Повесть об Афанасии Никитине. / Е.М. Тагер. – Л., 1966. – 104с.
939188
  Шурупов В.И. Повесть об Иване Рыке. / В.И. Шурупов. – М, 1981. – 222с.
939189
  Волчкова Н. Повесть об испытаниях. Академия наук сфокусировалась на уроках истории // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 21 декабря (№ 51)


  Научная сессия Общего собрания РАН, посвященная Году российской истории,
939190
  Захаров Г.Н. Повесть об истребителях / Г.Н. Захаров. – М., 1977. – 159с.
939191
  Тереза Св. имени Младенца Иисуса Повесть об одной душе ею самою написанная / Св. имени Младенца Иисуса Тереза. – 2-е. – Брюссель, 1992. – 284 с.
939192
  Афонин Л.Н. Повесть об орловском театре / Л.Н. Афонин. – Тула, 1965. – 244с.
939193
  Кандыба Ф.Л. Повесть об оружейнике. / Ф.Л. Кандыба. – Л, 1946. – 111 с.
939194
  Крутогоров Ю.А. Повесть об отроке Зуеве / Ю.А. Крутогоров. – Москва, 1989. – 237 с.
939195
  Малютина А.И. Повесть об отце / А.И. Малютина. – Челябинск, 1974. – 103 с.
939196
  Розанов С.П. Повесть об убиении Батыя / С.П. Розанов. – Петроград : Тип. Имп. Акад наук, 1916. – [2], 34 с. – Отд. оттиск: Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук, 1916, т. 21, кн. 1


  На тит. л. дарственная надпись от автора
939197
  Нагорный А.П. Повесть об уголовном розыске / А.П. Нагорный, Г.Т. Рябов. – Тула : Приокское книжное издательство, 1984. – 512с.
939198
  Великанов В.Д. Повесть об укротителе / В.Д. Великанов. – Иваново, 1957. – 257с.
939199
  Абдуллаханов Д. Повесть об упрямой девушке : повесть и рассказы : пер. с узб. / Джонрид Абдуллаханов ; [ил.: В. Будаев]. – Ташкент : Еш гвардия, 1974. – 188 с. : ил.
939200
  Тартаковский Б.С. Повесть об учителе Сухомлинском / Борис Тартаковский. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 269, [3] с.
939201
  Тартаковский Б.С. Повесть об учителе Сухомлинском. Смерть и жизнь рядом : повести / Борис Тартаковский. – Киев : Дніпро, 1983. – 406, [2] с.
939202
  Канюка М.С. Повесть огненных лет. / М.С. Канюка. – М., 1981. – 222с.
939203
  Скуратов-Досымбетов Повесть одной жизни... или Память простого участника непростых событий / Скуратов-Досымбетов. – Алма-Ата, 1987. – 333с.
939204
  Арсентьев И.А. Повесть одной судьбы : роман / И.А. Арсентьев. – Куйбышев : Кн. изд-во, 1960. – 256 с.
939205
  Шкловский В.Б. Повесть оо художнике Федотове / В.Б. Шкловский. – М., 1965. – 206с.
939206
  Секарева К.М. Повесть Панаса Мирного "Лихі люди" ("Товариші") и проблема " нових людей" в украинской литературе 70-х годов 19 века. : Автореф... Канд.филол.наук: / Секарева К.М.; АН УССР.Ин-т литературы им.Т.Г.Шевченко. – К, 1966. – 18л.
939207
   Повесть Петеисе ІІІ : древнеегипетская проза. – Москва : Художественная литература, 1978. – 272 с.
939208
  Довженко А.П. Повесть пламенных лет : Киносценарий / А.П. Довженко. – Москва : Искусство, 1963. – 214с. – (Б-ка кинодраматургии)
939209
  Брезан Юрий Повесть про девушку Трикс, ее друзей и вола Исая / Брезан Юрий. – М., 1960. – 175с.
939210
  Зарицкий А.А. Повесть про золотое дно : поэма / А.А. Зарицкий. – Москва : Советский писатель, 1955. – 72 с.
939211
  Хоменко Н.К. Повесть про любовь / Н.К. Хоменко. – Москва : Советский писатель, 1962. – 192 с.
939212
  Кондырев Л.Н. Повесть романтических лет / Л.Н. Кондырев. – Москва, 1962. – 70 с.
939213
  Шур М.М. Повесть с адресом / М.М. Шур. – М., 1967. – 175с.
939214
  Журбина Е.И. Повесть с двумя сюжетами : о публицист. прозе / Журбина Е.И. – Москва : Сов. писатель, 1974. – 295 с. : портр.
939215
  Журбина Е.И. Повесть с двумя сюжетами : о публицист. прозе / Журбина Е.И. – 2-е изд., доп. – Москва : Сов. писатель, 1979. – 376 с.
939216
  Любченко О.Н. Повесть старомодной любви. / О.Н. Любченко. – Москва : Панорама, 1992. – 32с.
939217
  Довгалюк П.Н. Повесть Степана Тудора "День отца Сойки" : Автореф... Канд.филол.наук: / Довгалюк П.Н.; Акад.наук УССР. – Киев, 1959. – 19л. – Бібліогр.:с.19
939218
  Бородин Л.И. Повесть странного времени / Л.И. Бородин. – М ., 1990. – 397с.
939219
   Повесть хуабэнь кан литературный жанр : Автореф... канд. филол.наук: / Желоховцев А. Н,; Желоховцев А. Н,; АН СССР, Ин-т народов Азии. – М., 1965. – 19л.
939220
  Ильенков А. Повесть, которая сама себя описывает : проза : повесть // Искусство кино / Некоммерческое партнёрство "Редакция журнала "Искусство кино". – Москва, 2010. – № 7. – С. 156-174. – ISSN 0130-6405
939221
  Мамин-Сибиряк Повесть, рассказы, легенды / Мамин-Сибиряк. – Чебоксары, 1984. – 350 с.
939222
  Семин В.Н. Повесть, рассказы. / В.Н. Семин. – Ростов -на-Дону, 1965. – 253с.
939223
  Пастернак Б.Л. Повесть. / Б.Л. Пастернак. – Л., 1934. – 102с.
939224
  Злобин А.П. Повесть. Рассказы / А.П. Злобин. – Москва : Московский рабочий, 1971. – 143с.
939225
  Мамин-Сибиряк Повесть. Рассказы / Мамин-Сибиряк. – Челябинск, 1972. – 432с.
939226
  Паустовский К.Г. Повесть. Рассказы / К.Г. Паустовский. – Уфа, 1988. – 284 с.
939227
  Зощенко М.М. Повесть. Рассказы / М.М. Зощенко. – Симферополь, 1990. – 350с.
939228
  Писемский А.Ф. Повесть. Рассказы. / А.Ф. Писемский. – М., 1988. – 573с.
939229
  Рутько А.И. Повестьо первом подвиге / А.И. Рутько. – М, 1962. – 111с.
939230
  Рутько А.И. Повестьо первом подвиге / А.И. Рутько. – М, 1963. – 111с.
939231
  Журавлев Поветерь / Журавлев, -Печорский. – Сыктывкар, 1976. – 80с.
939232
  Смирнов В.А. Поветерье. / В.А. Смирнов. – М., 1981. – 93с.
939233
  Вересаев В.В. Поветрие : [рассказ] / [соч.] В. Вересаева. – Ростов-на-Дону : Изд. и тип. "Донская речь", 1903. – 36 с. – На обл.: 50
939234
  Мусатов А.И. Поветси / А.И. Мусатов. – М., 1978. – 301с.
939235
  Лепинь Л.К. Повехностные явления и окисление материалов в водных средах / Л.К. Лепинь. – Рига, 1993. – 391с.
939236
  Жирнов Б.М. Повздовжні квазігармонічні коливання в автономному режимі механічної фрикційної автоклавної системи з поділеними параметрами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 196-201. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В рамках першого асимптотичного "покращеного" наближення досліджується динаміка пружно-пластичного стержня.
939237
   Повздовжня фотопровідность та фотолюмінесценція гетероструктур In0.4Ga0.6As/GaAs з InGaAs квантовими точками / О.В. Вакуленко, С.В. Кондратенко, С.Л. Головинський, І.А. Гринь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 247-252. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  У даній роботі досліджена повздовжня фотопровідність та фотолюмінесценція гетероструктур In0.4Ga0.6As/GaAs. Проаналізовано отримані спектри фотопровідності та фотолюмінесценції, з їхньої форми визначено енергії міжзонних переходів основного стану ...
939238
  Кокотюха А. Повзе змія : Роман / Андрій Кокотюха. – Київ : Нора-друк, 2005. – 432с. – Шифр дубл.8утКоко( доп по каб.). – (Коронація слова). – ISBN 966-8321-66-9; 966-8321-62-6
939239
  Луцкий В.В. Повзрослеть вовремя. / В.В. Луцкий, В.А. Саюшев. – М., 1984. – 64с.
939240
  Беженар А.А. Повзучість фторопласту в модельному композиційному матеріалі / А.А. Беженар, В.С. Копань, В.Д. Магдич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 323-327. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Показано, що в зазорах між електропровідними сферичними частинками модельного композиційного матеріалу фторопласт-сталь повзучість здійснюється при напругах, що на порядок більші за напруги повзучості вільних плівок. Повзучість в зазорі наростає при ...
939241
  Кузьміч В. Повидло / В. Кузьміч. – Х, 1930. – 66с.
939242
  Блажене И.И. Повилас Бразджюнас / И.И. Блажене. – Вильнюс, 1987. – 101с.
939243
  Буланов И.И. Повилика / И.И. Буланов. – Ташкент, 1965. – 250с.
939244
  Королева В.А. Повилики СССР и меры борьбы с ними / В.А. Королева. – Л, 1932. – 82с.
939245
  Черкасенко С.Ф. Повинен : Драматичний етюд / Спиридон Черкасенко. – Київ ; Харків : Дзвін ; Дpук. Акц[іонеp.] Т-ва Ун-ту св. Володимиpа М.Т. Коpчак-Hовицького, 1918. – 16 с.
939246
  Макаренко Я.И. Повинуясь велнию сердца / Я.И. Макаренко. – М, 1968. – 48с.
939247
  Борзенко С.А. Повинуясь законам отечества / С.А. Борзенко. – М., 1950. – 288с.
939248
  Борзенко С.А. Повинуясь законам Отечества / С.А. Борзенко. – М., 1954. – 608с.
939249
  Борзенко С.А. Повинуясь законам Отечества / С.А. Борзенко. – Киев, 1972. – 360с.
939250
  Борзенко С.А. Повинуясь законам Отечества / С.А. Борзенко. – М., 1972. – 383с.
939251
  Шевченко Т.Г. Повисти [Повісті] / Т.Г. Шевченко. – Киев : Типогр. Петра Барского
Т. 1-2. – 1901. – 232, 241с. : 2 портр. – Зброшуровано 2 томи. - Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
939252
  Шевченко Т.Г. Повисти [Повісті] / Т.Г. Шевченко. – Киев : Типогр. Петра Барского
Т. 2. – 1901. – 241с. : 1 портр. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
939253
  Нечуй-Левицький І.С. Повисти й оповидання [Повісті й оповідання] / Иван Левицькый. – Киев : Тип. С.В. Кульженко
Т. 2 : Стаpосьвицки батюшкы та матушкы [Старосвіцьки батюшки і матушки]. – 1900. – 453 с. : 1 портр. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
939254
  Нечуй-Левицький І. Повисти й оповидання [Повісті й оповідання] / Иван Левицькый. – Киев : Типогр. Петра Барского
Т. 3 : Нахаба. Навижена. – 1901. – 470 с. : 1 портр. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
939255
  Нечуй-Левицький І. Повисьти й оповидання [Повісті й оповідання] / Иван Нечуй-Левицькый. – 2-е вид. – Киев : Изд. Е.П. Череповского ; . [Лито-Тип. И.И. Чоколова]
Т. 4. – 1905. – 370 с. – На звороті тит. листа: Кіев: Лито-типографія И.И. Чоколова, 1905 ; Вид. укр. мовою у транслітерації символами старої рос. орфографії


  Зміст: Hад Чоpным моpем; Кыивськи пpохачи.
939256
  Нечуй-Левицький Повисьти й оповидння [Повісті й оповідання]. Т. 4 / Иван Нечуй-Левицкый // Повісьті й оповідання [Повісті й оповідання] / Нечуй-Левицький. – 2-е вид. – Київ : Типогр. И.И. Чоколова, 1909. – Т. 1. – 370 с.
939257
  Михайловський Л.В. Повита красою / Л.В. Михайловський. – К, 1989. – 148с.
939258
  Иванов А.С. Повитель : Роман / А.С. Иванов. – Москва : Советский писатель, 1960. – 528с.
939259
  Иванов А.С. Повитель / А.С. Иванов. – М., 1970. – 464с.
939260
  Иванов А.С. Повитель / А.С. Иванов. – М., 1978. – 472с.
939261
  Иванов А.С. Повитель / А.С. Иванов. – Москва : Художественная литература, 1988. – 376 с.
939262
   Повишаване умствената активност на учениците у учебния процес. – София-Берлин, 1976. – 247 с.
939263
  Литвиненко В. Повідомлення арабських авторів XI - XIII ст. щодо Першого хрестового походу // VII Богданівські читання : матеріали Всеукр. наук. конф. з нагоди 417-річчя від дня народж. гетьмана Богдана Хмельницького : [збірник наук. пр.] / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Осередок НТШ у Черкасах, Студент. наук. т-во ; [редкол.: О.О. Драч (голов. ред.) та ін.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – С. 67-72. – ISBN 978-966-493-651-1
939264
  Дьомін Ю.М. Повідомлення за новим КПК України // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 3, ч.3. – С. 79-82
939265
   Повідомлення Надзвичайної держажвної комісії по встановленню і розсліду злодіянь німецько-фашистських загарбників та їхніх співучасників і завданої ними шкоди громадянам, колгоспам, громадським орг., 1943. – 20с.
939266
  Задорожна О.С. Повідомлення новин як основа тележурналістики (на прикладі інформаційних програм "Час новин", "Подробиці", "ТСН") // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 43, квітень - червень. – С. 165-169


  За стандартами інформаційних телепрограм аналізуються тексти новин на каналах: "5 канал", "Інтер", "1+1" у контексті розвитку інформаційних жанрів телебачення. Це дає змогу отримати розгорнуту картину сучасних тенденцій інформаційної тележурналістики, ...
939267
   Повідомлення попечителя Київського навчального окруругу київському генерал-губернатору про закриття університету і відрахування всіх студентів через студентські заворушення (10 березня 1899 р.) // Історія вищої школи Європи (V ст. - середина XX ст.) / О.С. Радул. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2011. – С. 524. – ISBN 978-966-189-081-6
939268
   Повідомлення Правління Київського університету про відрахування студентів, які не заплатили за навчання (5 квітня 1911 р.) // Історія вищої школи Європи (V ст. - середина XX ст.) / О.С. Радул. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2011. – С. 524. – ISBN 978-966-189-081-6
939269
  Токунова А. Повідомлення про відступлення права вимоги в договорі міжнародного факторингу // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 7 (115). – С. 71-75
939270
   Повідомлення про жертви більшовицького терору у Києві // Крути. Січень 1918 року : док., матеріали, дослідж., кіносценарій / Історико-культурологічне т-во "Герої Крут" ; упоряд. Я. Гаврилюк ; [редкол.: Білокінь С.І. (голова) та ін.]. – Вид. 2-ге випр. і допов. – Київ : Просвіта, 2010. – С. 89-90. – ISBN 978-966-2133-35-6
939271
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступення доктора наук // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України : спеціальний випуск. – Київ, 2013. – № 5 (5), травень. – С. 3-19. – ISSN 2219-5793
939272
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступення доктора наук // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України : спеціальний випуск. – Київ, 2013. – № 6 (6), червень. – С. 6. – ISSN 2219-5793
939273
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступення кандидата наук // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України : спеціальний випуск. – Київ, 2013. – № 5 (5), травень. – С. 19-106. – ISSN 2219-5793
939274
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступення кандидата наук // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України : спеціальний випуск. – Київ, 2013. – № 6 (6), червень. – С. 11-50. – ISSN 2219-5793
939275
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 43-45
939276
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 38-48
939277
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 35-46
939278
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 38-48
939279
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 35-46
939280
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України : спеціальний випуск. – Київ, 2013. – № 4 (4), квітень. – С. 3-22. – ISSN 2219-5793
939281
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2015. – № 12, грудень. – С. 2-16
939282
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2015. – № 10, жовтень. – С. 2-17
939283
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2015. – № 8, серпень. – С. 2-19
939284
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2015. – № 11, листопад. – С. 79-95
939285
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2015. – № 9, вересень. – С. 115-119
939286
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2016. – № 5, травень. – С. 2-18
939287
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2016. – № 2, лютий. – С. 80-91
939288
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2016. – № 9, вересень. – С. 63-67
939289
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2016. – № 12, грудень. – С. 2-16
939290
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2016. – № 10, жовтень. – С. 66-79
939291
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2016. – № 11, листопад. – С. 2-13
939292
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2016. – № 1, січень. – С. 2-19
939293
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2016. – № 3, березень. – С. 2-15
939294
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2016. – № 6, червень. – С. 95-100
939295
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2016. – № 7, липень. – С. 2-13
939296
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2016. – № 4, квітень. – С. 2-21
939297
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2016. – № 8, серпень. – С. 2-22
939298
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2017. – № 4, квітень. – С. 79-95
939299
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2017. – № 9, вересень. – С. 75-81
939300
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2017. – № 3, березень. – С. 1-18
939301
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2017. – № 10, жовтень. – С. 2-17
939302
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2017. – № 7, липень. – С. 61-74
939303
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2017. – № 5, травень. – С. 71-90
939304
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2017. – № 1, січень. – С. 2-17
939305
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2017. – № 12, грудень
939306
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2017. – № 2, лютий. – С. 78-91
939307
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2017. – № 11, листопад
939308
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2017. – № 8, серпень
939309
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидат наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2015. – № 11, листопад. – С. 96-175
939310
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України : спеціальний випуск. – Київ, 2013. – № 4 (4), квітень. – С. 23-114. – ISSN 2219-5793
939311
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2015. – № 12, грудень. – С. 17-95
939312
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2015. – № 9, вересень. – С. 120-151
939313
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2015. – № 10, жовтень. – С. 18-95
939314
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2015. – № 8, серпень. – С. 20-143
939315
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2016. – № 12, грудень. – С. 17-88
939316
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2016. – № 1, січень. – С. 20-111
939317
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2016. – № 8, серпень. – С. 23-128
939318
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2016. – № 9, вересень. – С. 68-96
939319
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2016. – № 2, лютий. – С. 92-160
939320
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2016. – № 5, травень. – С. 19-112
939321
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2016. – № 3, березень. – С. 16-96
939322
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2016. – № 6, червень. – С. 101-128
939323
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2016. – № 11, листопад. – С. 14-88
939324
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2016. – № 7, липень. – С. 14-80
939325
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2016. – № 4, квітень. – С. 22-116
939326
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2016. – № 10, жовтень. – С. 79-144
939327
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2017. – № 11, листопад
939328
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2017. – № 8, серпень
939329
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2017. – № 3, березень. – С. 19-96
939330
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2017. – № 5, травень. – С. 91-175
939331
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2017. – № 12, грудень
939332
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2017. – № 1, січень. – С. 18-96
939333
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2017. – № 4, квітень. – С. 96-175
939334
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2017. – № 9, вересень. – С. 82-104
939335
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2017. – № 7, липень. – С. 75-136
939336
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2017. – № 10, жовтень. – С. 18-96
939337
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2017. – № 2, лютий. – С. 92-160
939338
   Повідомлення про захист докторських дисертацій // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 39-46
939339
   Повідомлення про захист докторських дисертацій // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 39-46
939340
   Повідомлення про катування та жорстоке поводження в органах внутрішніх справ // Права людини : (ХПГ-інформ) Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 2002. – № 19. – С.1-12
939341
  Гуменюк Н.Р. Повідомлення про проведення торгів у виконавчому провадженні // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 1. – С. 114-120. – (Право. Економіка. Управління)
939342
   Повідомлення Раді Київського університету про заснування об Комісії для описання губерній Київського навчального округу (9 лютого 1851 р.) // Історія вищої школи Європи (V ст. - середина XX ст.) / О.С. Радул. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2011. – С. 458-459. – ISBN 978-966-189-081-6
939343
   Повідомлення ректора Київського університету про дозвіл на влаштування спектаклю "Хозяин" І.К. Карпенка-Карого на користь бідних студентів (22 листопада 1910р.) // Історія вищої школи Європи (V ст. - середина XX ст.) / О.С. Радул. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2011. – С. 524. – ISBN 978-966-189-081-6
939344
   Повідомлення ректора Київського університету про кількість лабораторій і кабінетів в університеті (15 грудня 1852 р.) // Історія вищої школи Європи (V ст. - середина XX ст.) / О.С. Радул. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2011. – С. 460-461. – ISBN 978-966-189-081-6
939345
   Повідомлення Української Громади студентів Університету св. Володимира про участь у похороні січових стрільців студентського куреняя, загиблих під Крутами // Крути. Січень 1918 року : док., матеріали, дослідж., кіносценарій / Історико-культурологічне т-во "Герої Крут" ; упоряд. Я. Гаврилюк ; [редкол.: Білокінь С.І. (голова) та ін.]. – Вид. 2-ге випр. і допов. – Київ : Просвіта, 2010. – С. 97. – ISBN 978-966-2133-35-6
939346
   Повідомлення Української ономастичної комісії. Нова серія : [науково-популярне видання] / НАН України, Від-ня літератури, мови та мистецтвознавства, Ін-т укр. мови. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго. – ISBN 978-966-02-6594-3
  вип. 1 (16). – 2012. – 131 с. – Вип. 15 з"явився друком 1976р.
939347
  Суленко М. Повідомлення як психологічний засіб переконувального впливу // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – № 9. – С. 27-40


  Стаття про те, що освоєння дійсності журналістикою відбувається трьома способами - описом, оцінюванням та приписом.
939348
  Симчук А.С. Повідомлення, опубліковане в пресі, як один із приводів до порушення кримінальної справи / А.С. Симчук, О.В. Александренко // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 9. – С. 111-119. – ISSN 2222-5374
939349
  Золя Е. Повідь : оповідання / Еміль Золя ; Пер. з франц. М. Терещенка. – [Київ] : [б.в.]. – 47 с. – Безплатний додаток газети "Пролетарська правда". – (Бібліотека газети "Пролетарська правда")
939350
  Золя Е. Повідь / Е. Золя. – Х., 1930. – 30с.
939351
  Пільгук І.І. Повій, вітре! / І.І. Пільгук. – Київ, 1969. – 227с.
939352
  Свонвік М. Повільне життя : Оповідання // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2005. – № 1/2. – С.114-129. – ISSN 0320-8370
939353
  Неборак В. Повільне читання : віршів Тараса Шевченка, Івана Франка, Павла Тичини, Евгена Маланюка, Богдана Ігоря Антонича та новел Василя Стефаника / Віктор Неборак ; НАНУ, Львів. відділ. ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Львів : [Б.в.], 2010. – 80 с. – (Літературознавчі студії ; 15). – ISBN 978-966-02-5528-9
939354
  Сартаков С.В. Повільний гавот : Повість / С.В. Сартаков. – Київ : Дніпро, 1975. – 206с.
939355
  Юркевич О.І. Повільні деформації поверхні Землі / О.І. Юркевич. – Київ, 1963. – 72с.
939356
  Булавін Л.А. Повільні нестаціонарні коливання інтенсивності люмінесценції води та її слабких розчинів / Л.А. Булавін, А.В. Якунов, М.М. Білий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 425-433. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Виявлено повільну нестаціонарність інтенсивності люмінесценції у жовто-зеленій області спектру води та слабких водних розчинів. Одержані результати пояснюються в припущенні існування локально стійких станів, які характеризуються структурною динамікою ...
939357
  Булавін Л.А. Повільні нестаціонарні явища в люмінесценції водних розчинів органічних барвників / Л.А. Булавін, А.В. Якунов, М.М. Білий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 367-377. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Виявлено нетепловий вплив лазерного випромінювання на водні розчини органічних барвників. Явище не можна пояснити за допомогою простих механізмів конвекції та дифузії. Отримані результати підтверджують іcнування колективних динамічних станів водного ...
939358
   Повільні фотоіндуковані зміни об"єму комплексів бактеріальних реакційних центрів / Ю.М. Барабаш, М.А. Заболотний, М.П. Куліш, О.В. Галяс, О.П. Дмитренко, Т.В. Комаревська, Е.Л. Мартинчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 290-295. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Методом голографічної інтерферометри виміряно структурні зміни в молекулярному комплексі реакційних центрів (РЦ) Rhodobacter sphaeroides, які викликані внутрішньомолекулярним переносом електронів. Проаналізовано фактори впливу на показник заломлення ...
939359
  Швець В.С. Повінь : поезії / В.С. Швець. – Київ, 1953. – 120 с.
939360
  Потушняк Ф.М. Повінь / Ф.М. Потушняк. – Ужгород, 1959. – 374 с.
939361
  Потушняк Ф.М. Повінь / Ф.М. Потушняк. – К., 1965. – 567с.
939362
  Воронько П.М. Повінь : Поезії / П.М. Воронько. – Київ : Радянський письменник, 1970. – 231с.
939363
  Потушняк Ф.М. Повінь / Ф.М. Потушняк. – Ужгород, 1971. – 431с.
939364
  Івасюк А. Повінь / А. Івасюк. – К, 1979. – 371с.
939365
  Ногейл Б. Повінь / Б. Ногейл. – К, 1979. – 190с.
939366
  Різник Л.Й. Повінь : роман / Л.Й. Різник. – Львів : Каменяр, 1982. – 183 с.
939367
  Адаменко М.П. Повінь / М.П. Адаменко. – Київ, 1985. – 79с.
939368
  Потушняк Ф.М. Повінь / Ф.М. Потушняк. – Ужгород, 1985. – 574с.
939369
  Крутілін С.А. Повінь / С.А. Крутілін. – Київ, 1986. – 342 с.
939370
  Воронько П.М. Повінь : вибрані твори / Платон Воронько ; вступне слово Б.І. Олійника. – Київ : Криниця, 2004. – 608 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 966-7575-60-8
939371
   Повінь // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 4. – С. 36 : фото
939372
  Бушанський Валентин Повінь випробовує // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 2-3
939373
  Бушанський Валентин Повінь випробовує // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 2-3
939374
  Бушанський Валентин Повінь випробовує // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 2-3
939375
  Савіна З. Повінь відступила: рахуємо збитки // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 24
939376
  Вакуленко В.Д. Повінь зорі колише : роман / В.Д. Вакуленко. – Київ, 1973. – 295 с.
939377
  Шеренговий О.Г. Повінь у вересні : повість / О.Г. Шеренговий. – Одеса : Маяк, 1978. – 175 с.
939378
  Синиця В.А. Повінь. (Розробка заняття з учнями початкових класів) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 6, червень. – С. 6-8 : фото
939379
   Повір"я.. – К., 1992. – 49с.
939380
  Качмар В.М. Повістева творчість Б.Лепкого: Типи нарації : Дис. ...канд. філол. наук: Спец. 10.01.01 - укр. літ-ра / Віра Михайлівна Качмар; Тернопільський нац. пед. унів. ім.Т.Г.Шевченка. – Тернопіль, 2006. – 201с. – Бібліогт.: л.178-201
939381
  Качмар Віра Михайлівна Повістева творчість Богдана Лепкого типи нарації : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук; 10. 01. 01 / Качмар В. М.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібл.: 6 назв
939382
  Хомишин О.М. Повістевий цикл Федора Дудка "В заграві": наративна організація тексту як портрет епохи // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – C. 236-242. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
939383
  Шевченко Т. Повісти / Тарас Шевченко ; під ред. Б. Лепкого. – Берлін : Українське слово. – (Бібліотека "Українського слова" ; ч. 22)
Т. 2 : Наймичка. Варнак. Близнята. – 1922. – 321, [3] с.
939384
  Квітка-Основ"яненко Г. Повісті. – Санкт-Петербург : Типографія П.А. Куліша
Т. 1-2. – 1858. – 635с.
939385
  Нечуй-Левицький Повісті / Нечуй-Левицький, 1872
939386
  Нечуй-Левицький Повісті / Нечуй-Левицький, 1874
939387
  Панч П. Повісті : Збірка / П. Панч. – Київ; Харків : ДЛВ, 1935. – 248с.
939388
  Квітка-Основ"яненко Повісті / Квітка-Основ"яненко. – Київ : Радянська школа, 1949. – 276с. – (Шкільна б-ка класиків)
939389
  Донченко О. Повісті / О. Донченко. – Київ, 1951. – 356 с.
939390
  Мирний П. Повісті / П. Мирний. – Київ : ДЛВ, 1955. – 228с. – (Б-ка українського романа та повісті)
939391
  Квітка-Основ"яненко Повісті / Квітка-Основ"яненко. – Санкт-Петербург : Изд. Кулиша
Т. 1-й : Маруся. Солдатський патрет. – 1958. – 264с.
939392
  Лукіянович Д.Я. Повісті / Д.Я. Лукіянович. – Львів, 1963. – 240 с.
939393
  Франко І.Я. Повісті / І.Я. Франко. – Київ, 1964
939394
  Шевченко Т.Г. Повісті / Т.Г. Шевченко. – Київ, 1964. – 685с.
939395
  Диклич А. Повісті / А. Диклич. – К., 1967. – 308с.
939396
  Франко І.Я. Повісті / Іван Франко. – Київ : Дніпро, 1971. – 472 с. : іл. – (Шкільна бібліотека)
939397
  Назір Х. Повісті / Х. Назір. – Київ, 1975. – 215 с.
939398
  Бікчентаєв А.Г. Повісті : Для середнього шкільного віку / А.Г. Бікчентаєв. – Київ : Веселка, 1976. – 360 с.
939399
  Бічуя Н.Л. Повісті / Н.Л. Бічуя. – Львів : Каменяр, 1978. – 176 с.
939400
  Мирний П. Повісті / П. Мирний. – Київ : Дніпро, 1978. – 224с.
939401
  Крашевський Ю.І. Повісті / Ю.І. Крашевський. – К., 1979. – 427с.
939402
  Алексін А.Г. Повісті / А.Г. Алексін. – Київ, 1979. – 240с.
939403
  Романівська М.М. Повісті / М.М. Романівська. – Харків, 1981. – 304 с.
939404
  Панч П. Повісті : Оповідання; Гуморески; Казки / П. Панч. – Київ : Наукова думка, 1985. – 574с.
939405
  Промет Л.О. Повісті / Л.О. Промет. – Київ, 1985. – 260 с.
939406
  Гримайло Я.В. Повісті / Я.В.Гримайло. – Харків, 1986. – 264 с.
939407
  Кобилянська О.Ю. Повісті / О.Ю. Кобилянська. – Київ, 1988. – 667с.
939408
  Чайковський А.Я. Повісті / А.Я. Чайковський. – Львів, 1989. – 336с.
939409
  Лукіянович Д.Я. Повісті / Д.Я. Лукіянович. – Львів, 1990. – 213с.
939410
  Франко І.Я. Повісті / І.Я. Франко. – Львів : Каменяр, 1990. – 367 с. – ISBN 5-7745-0209-0
939411
  Квітка-Основ"яненко Повісті / Квітка-Основ"яненко. – Київ : Дніпро, 1990. – 607с. – Сватання на Гончарівці. Шельменко-денщик: П"єси. – (Б-ка української класики "Дніпро")
939412
  Гоголь М.В. Повісті / М.В. Гоголь. – Харків : Прапор, 2007. – 416с. – ISBN 978-966-8690-81-5
939413
  Гоголь М.В. Повісті : найкращі українські переклади : у 2-х томах / Микола Гоголь ; [переклади з російської за ред. Івана Малковича]. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА. – ISBN 978-966-7047-95-5
Т. 1. – 2009. – 304 с. : іл.
939414
  Гоголь М.В. Повісті : найкращі українські переклади : у 2-х томах / Микола Гоголь ; [переклади з російської за ред. Івана Малковича]. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА. – ISBN 978-966-7047-96-2
Т. 2. – 2009. – 304 с. : іл.
939415
  Головій О. Повісті "Жюль", "Над морем", "Приязнь" Лесі Українки як цикл про пошук сенсу життя // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 38-45. – (Серія: Філологічні науки ; № 8 (309) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
939416
  Єсипенко Д.О. Повісті Бориса Грінченка "Серед темної ночі" та "Під тихими вербами" : історія текстів і тексти в історії / Дмитро Єсипенко ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка, 2015. – 157, [3] с., [8] арк. фотоіл. : іл., табл. – Імен. покажч.: с. 157-158. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Проект "Наукова книга" ; (Молоді вчені)). – ISBN 978-966-00-1486-2
939417
  Ліпінська О. Повісті Г. Квітки-Основ"яненка в контексті європейського сентименталізму // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка; Південноукр. держ. пед. ун-т ім.К.Д.Ушинського. – Київ, 2001. – Вип. 8 : Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Українська література в контексті світової літератури" 21 - 23 трвня, 2001р., Одеса. – С. 291-297
939418
  Айтматов Ч. Повісті гір і степів / Ч. Айтматов. – Київ, 1964. – 208 с.
939419
  Айтматов Ч. Повісті гір і степів / Ч. Айтматов. – Київ, 1969. – 477 с.
939420
  Айтматов Ч. Повісті гір і степів / Ч. Айтматов. – Київ, 1972. – 459 с.
939421
  Айтматов Ч. Повісті гір і степів / Ч. Айтматов. – Київ, 1980. – 507 с.
939422
  Вовчок В.Ю. Повісті гір: У долонях гір. Горяни / В.Ю. Вовчок. – Ужгород : Карпати, 1990. – 454 с.
939423
  Донченко О. Повісті для дітей / О. Донченко. – Харків, 1954. – 496 с.
939424
  Кундзіч О.Л. Повісті і новелли / О.Л. Кундзіч. – К., 1938. – 381с.
939425
  Кучер В.С. Повісті і оповідання / В.С. Кучер. – Київ : Радянський письменник, 1949. – 276 с.
939426
  Козланюк П.С. Повісті і оповідання / П.С. Козланюк. – Київ, 1949. – 308 с.
939427
  Вільде І. Повісті і оповідання / І. Вільде. – Київ, 1949. – 299 с.
939428
  Кундзіч О.Л. Повісті і оповідання / О.Л. Кундзіч. – К., 1951. – 200с.
939429
  Нечуй-Левицький І.С. Повісті Івана Левицького. – Київ : Типогр. М.П. Фpица,, 1874. – 375, [2] с.


  Зміст: Хмаpи; Hеможна бабі Паpасці вдеpжатись на селі; Запоpожці
939430
  Нечуй-Левицький Повісті й оповідання / Нечуй-Левицький
т.2. – 1900
939431
  Нечуй-Левицький Повісті й оповідання / Нечуй-Левицький
т.5. – 1908
939432
  Чернявський М.Ф. Повісті й оповідання / Микола Чернявський. – [Херсон] : [Вид. Коопеpат. Т-ва "Укp. Книгаpня" ; Дpук. Т-ва О.Д. Ходушиної]
Кн. 1 : В незнану далечінь. – 1920. – VI, 34 с. – Ювілейне вид. - В кн. також ст.: М.Ф. Чеpнявський / С.О. Єфpемов


  Зміст: В незнану далечінь; Під похилою веpбою; В самотині; Змій; Щастя; Потом і кpівавицею
939433
  Чернявський М.Ф. Повісті й оповідання / Микола Чернявський. – [Херсон] : [Вид. Коопеpат. Т-ва "Укp. Книгаpня" ; Дpук. Т-ва О.Д. Ходушиної]
Кн. 2 : За золотим pуном. – 1920. – 46 с. – Ювілейне вид.


  Зміст: За золотим pуном; Похоpон; Смеpть Зоpаба; Hа кpилах смеpти; Степовий сокіл; Кінець гpи
939434
  Чернявський М.Ф. Повісті й оповідання / Микола Чернявський. – [Херсон] : [Вид. Коопеpат. Т-ва "Укp. Книгаpня" ; Дpук. Т-ва О.Д. Ходушиної]
Кн. 3 : Темрява. – 1920. – 46 с. – Ювілейне вид.


  Зміст: Темpява; Богові невідомому; Хліб наш насушний
939435
  Поліщук Володимир Повісті Михайла Старицького : Монографічне дослідження / Поліщук Володимир. – Черкаси : Брама, 2003. – 156с. – ISBN 966-8021-27-4


  Вперше детально й системно аналізуються повісті М.П. Старицького (1840-1904), їх проблематика й поетика, визначається їх місце в літ-му контексті рубежу ХІХ-ХХ століть.
939436
  Морозов Н.А. Повісті мого життя. / Н.А. Морозов, 1933. – 9-400с.
939437
  Собко В. Повісті моря / В. Собко. – Київ : ДЛВ, 1939. – 251с.
939438
  Федькович О. Повісті Осипа Федьковича : З пеpеднім словом пpо галицько-pуське письменство [та пpиміт.] Мих[аила] Дpагоманова. – Киев : Тип. М. П. Фpиця, 1876. – [6], LVI, 95 с. – Словник [тлумач.]: с. [3-4] на початку кн


  Зміст: Люба-згуба; Хто винен; Стpілець; Тальянка; Сафат Зінич; Побpатим; Буковинська пісня; Пісня молодецька; Тpи як pідні бpати; Опpишок; Безталанне закоханнє. - У пеpедм. кілька pанніх віpшів Ю.А. Федьковича та дума М.С. Шашкевича "Побpатимові".
939439
  Мушник С.М. Повісті Північної прохідної / С.М. Мушник. – Харків : Прапор, 1967. – 191 с.
939440
  Микитенко І.К. Повісті про дітей / І.К. Микитенко. – Київ : Молодь, 1956. – 160с.
939441
  Баруздін С.О. Повісті про жінок / С.О. Баруздін. – Київ, 1971. – 237с.
939442
  Канівець В.В. Повісті про Леніна / В.В. Канівець. – Київ, 1982. – 536 с.
939443
  Вишневський Д.К. Повісті про невідомих / Д.К. Вишневський. – Киев, 1956. – 314 с.
939444
  Донченко О. Повісті про новий дім / О. Донченко. – Київ, 1947. – 144 с.
939445
  Геппенер М.В. Повісті про Троянську війну в літературі східніх слов"ян XV-XVII ст. (Повість Гвідо-де Колумна в новому білоруському перекладі XVI с. : Дис... наук: / Геппенер М.В.;, 1940. – л.
939446
  Забіла Н. Повісті про червоного звіря / Н. Забіла. – Одеса, 1927. – 20с.
939447
   Повісті словацьких гір.. – Братислава, 1959. – 226с.
939448
  Поліщук В. Повісті Т. Шевченка і розвиток повістевого жанру в українській літературі (до постановки проблеми) // Тарас Шевченко і європейська культура : зб. пр. Міжнар. тридцять третьої наук. шевченк. конф., 20-22 квіт. 1999 р. / Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Черкас. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: В.С. Бородін (голова) та ін.]. – Черкаси : Брама, 2000. – С .190-197. – ISBN 966-7759-23-7
939449
  Антоновська М. Повісті Т. Шевченка: парадигма рецепції // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 15. – С. 130-136


  У статті аналізуються основні аспекти рецепції повістей Т. Шевченка в українському критичному дискурсі та визначаються її концептуальні засади
939450
  Коцюбинський М.М. Повісті та оповідання / М.М. Коцюбинський. – Київ, 1948. – 340с.
939451
  Вовчок Марко Повісті та оповідання / Вовчок Марко. – Львів : Радянський письменник, 1949. – 232с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
939452
  Васильченко С. Повісті та оповідання / С. Васильченко. – Київ : ДЛВ, 1949. – 384с.
939453
  Коцюбинський М.М. Повісті та оповідання / М.М. Коцюбинський. – Київ, 1954. – 432с.
939454
  Квітка-Основ"яненко Повісті та оповідання / Квітка-Основ"яненко. – Київ : ДЛВ, 1958. – 463с.
939455
  Чехов А.П. Повісті та оповідання / А.П. Чехов. – К, 1960. – 456с.
939456
  Вовчок Марко Повісті та оповідання / Вовчок Марко. – Київ : Дніпро, 1966. – 327с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
939457
  Журахович С.М. Повісті та оповідання / С.М. Журахович. – Київ, 1974. – 476 с.
939458
  Квітка-Основ"яненко Повісті та оповідання / Квітка-Основ"яненко. – Київ : Наукова думка, 1982. – 543с. – (Б-ка української літератури. Дожовтнева українська література)
939459
  Вільде І. Повісті та оповідання / І. Вільде. – Львів, 1983. – 231с.
939460
  Боронь О. Повісті Тараса Шевченка і романістика Вальтера Скотта: контактні зв"язки й типологічні паралелі // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 5 (617). – С. 20-29. – ISSN 0236-1477


  У статті проаналізовано факти обізнаності Шевченка із творчістю Вальтера Скотта, окреслено параметри можливого впливу англійського романіста на прозу українського митця, розглянуто спільні й відмінні риси творчості обох письменників
939461
  Джапарідзе Р.А. Повісті. / Р.А. Джапарідзе. – К., 1972. – 238с.
939462
  Вольтер Франсуа Марі Аруе де (1694-1778) Повісті. Кандід. Вавілонська царівна / Вольтер Франсуа Марі Аруе де (1694-1778). – Київ, 1955. – 168 с.
939463
  Ожешко Е. Повісті. Оповідання / Е. Ожешко. – Київ : Радянський письменник, 1952. – 568с.
939464
  Зорян С. Повісті. Оповідання / С. Зорян. – К., 1955. – 292с.
939465
  Вовчок Марко Повістки : Народні оповідання / Вовчок Марко. – Санкт-Петербург, 1861. – 158с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
939466
  Кримський А.Ю. Повістки і ескізи з українського життя / написав А. Кримський. – Коломия ; Львів : Видано під доглядом М. Павлика ; Коломия: З дpук. М. Білоуса і В. Манєцкого, 1895. – [1], IV, 332, [2] с


  Зміст: Батьківське пpаво; Істоpия однієї подоpожі; Та хто ж спpавдї тут винен; Пеpші дебюти одного pадікала; Сиpота Захаpко; Виpивки з мемуаpів одного стаpого гpіховоди; В наpод; Psychopathia nationalis; Hе поpозуміються
939467
  Кримський А.Ю. Повістки та ескізи з українського життя : (1890-1891) / А. Кримський. – 5-е вид., повне і переглянуте автором. – Київ : Дpук. Укp. Hаук. Т-ваі, 1919. – С. 1-278. – Видавничий конволют. В одній опp. з кн.: Бейрутські оповідання / А. Кримський. - 2-е вид. - К., 1919. – (Белетристичні писання А. Кримського ; [Кн.] 1)


  Зміст: Батьківське пpаво; Пеpші дебюти одного pадикала; Та хто ж таки спpавді винен?!; З літопису пpеславних діяннів панків Пpисташів; Дивна пpигода; Виpивки з мемуаpів одного стаpого гpіховоди; Psychopathia nationalis; В вагоні; Злочинне святкування; ...
939468
  Петренко О. Повість-казка Роалда Дала "The Twits": ономастичний компонент // Мова та історія : переодичний збірник наукових праць / Засновник Ю.М. Мосенкіс. – Київ, 2005. – Вип. 83 : Випуск на пошану доктора філологічних наук, професора Ніни Федіровни Клименко і кандидата філологічних наук, доцента Тамари Степанівни Міщенко. – С. 100-105
939469
  Саєнко В.П. Повість-парабола "Місяцева зозулька із ластів"ячого гнізда" Валерія Шевчука // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 1 (11). – С. 72-89. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332
939470
  Гурбанська А. Повість-портрет Б. Харчука "Палагна": поетика характеротворення // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 208-218. – ISBN 966-7773-70-1
939471
  Лаврусенко М. Повість-феєрія Докії Гуменної "Епізод з життя Європи Критської": жанрово-стильова специфіка // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2012. – Вип. 111. – С. 121-131. – (Філологічні науки (літературознавство)). – ISBN 966-8089-24-3


  У статті досліджується тематика, проблематика, сюжетно-композиційна побудова повісті-феєрії Д. Гуменної "Епізод з життя Європи Критської", розглядаються особливості образів персонажів та мови твору
939472
  Смолич Ю.К. Повість : Романи / Ю.К. Смолич. – Київ : Наукова думка, 1987. – 748с. – (Б-ка укр. літ. Рад. укр. літ.)
939473
  Кудрявцев М. Повість "Альпійська балада" Василя Бикова у контексті воєнної прози II половини XX століття: антимілітаристичний дискурс // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2011. – № 3 : Література проти війни. – С. 2-10
939474
  Єщенко М. Повість "Бібліотекарки не виходять заміж" виграла президентський грант / розмову вела Ганна Щокань // Газета по-українськи. – Київ, 2017. – 14 липня (№ 56). – С. 21


  Київська письменниця Марина Єщенко отримала грант президента України на видання повісті "Бібліотекарки не виходять заміж".
939475
  Титаренко Г. Повість "Близнецы" Т.Г. Шевченка в перекладі І.М. Стешенка // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2013. – № 1 (28). – С. 106-108. – ISSN 2075-1222
939476
  Шураєва Н.Б. Повість "Вертеп" А. Любченка в літературно-критичній оцінці Ю. Шереха // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2009. – № 873. – С. 172-176. – (Серія "Філологія" ; Вип. 58). – ISSN 0453-8048


  У статті аналізуються особливості рецепції й літературної інтерпретації повісті "Вертеп" А. Любченка. З"ясовується художня та естетична цінність твору, його роль не тільки у творчості А. Любченка, а й в усій укркаїнській літературі.Висвітлюється ...
939477
  Щур Н. Повість "Захар Беркут" І. Франка в інтерпретації Я. Мамонтова (лібрето для опери Б. Лятошинського "Золотий обруч") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 341-346. – ISBN 966-594-298-0
939478
  Кордонець О. Повість "Зірка" Б. Лепкого та романи "Повернення" і "Три товариші" Е.М. Ремарка: типологічні паралелі // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 20-23. – (Філологія ; Вип. 18)
939479
  Боронь О. Повість "Княгиня" у творчій еволюції Шевченка-прозаїка // Шевченків світ : науковий щорічник / Черкас. наук. центр шевченкознавчих дослідж. ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкас. обл. держ. адміністрація [та ін.]. – Черкаси, 2016. – Вип. 9. – С. 85-91. – ISBN 978-966-920-125-6
939480
  Боронь О. Повість "Несчастный": сюжет, жанр, система образів // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 3 (660). – С. 11-15. – ISSN 0130-5263


  Автор статті подає комплексний аналіз повісті Т. Шевченка "Несчастный", спиняючись на історії її написання і джерелах, доводячи, що за своїм жанром вона належить до повісті виховання
939481
  Зарва В. Повість "Холуй" М. Костомарова крізь призму просвітницьких тенденцій // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2004. – Вип. 57. – С. 64-71. – (Філологічні науки)
939482
  Іванчукова Є. Повість А. Кащенка "Зруйноване гніздо" новаторський дискурс пригодницької домінанти // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 16 : Парадигма сучасного літературознавства : світовий контекст. – С. 320-330. – ISBN 978-966-171-673-4


  Стаття присвячена аналізу повісті Адріана Кащенка "Зруйноване гніздо" як пригодницького твору, що успадкував традиції вальтерскоттівського пригодницького роману. Предметом дослідження є типологічна співвіднесеність англо-українських концептів ...
939483
  По Едгар Аллен Повість Артура Гордона Піма з Нантукету де докладно описується бунт і люту різню на борту американського брига "Грампус"... / По Едгар Аллен; Перекл. з англ. Бориса Ткаченка. – Харків : ДВУ, 1928. – 186с.
939484
  Співак І. Повість Б. Харчука "Світова верба" як зразок модифікації епічного жанру // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2005. – С. 68-73. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 67)
939485
  Ванченко П. Повість без назви / П. Ванченко. – Харьков, 1930. – 111 с.
939486
  Підмогильний В.П. Повість без назви... : вибране / Валер"ян Підмогильний ; [упоряд., передм.: Ковалів Ю.І.]. – Київ : Академія, 2016. – 319, [1] с. – Сер. засн. в 2015 р. – ("In crudo" (без прикрас) > українське). – ISBN 978-966-580-499-4


  Зміст: 1. Повість без назви.. ; 2. В епідемічному бараці ; 3. Військовий літун ; 4. Історія пані Ївги ; 5. Остап Шаптала ; 6. Гайдамака ; 7. Ваня ; 8. Проблема хліба. «Повість без назви» — останній твір у доробку Валер’яна ...
939487
  Ющенко Л.О. Повість В. Кулаковського, П. Сиченка "Ой гук, мати, гук" як об"єкт інтертекстуального аналізу // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1078. – С. 128-132. – (Серія "Філологія" ; вип. 68). – ISSN 2227-1864


  Стаття є спробою прочитання літ. тексту крізь призму інтертекстуальності. Спираючись на наукові студії М. Бахтіна, Р. Барта, Ж. Женетта, Ю. Крістєвої та ін. дослідників, авторка визначає типи та форми реалізації міжтекстових зв"язків у ...
939488
  Григорук Ю. Повість Віри Вовк "Тотем скальних соколів" : роль антропонімії у створенні художнього підтексту // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 10 (622). – С. 77-83. – ISSN 0236-1477
939489
  Брайко О. Повість Володимира Винниченка "Голота" і рання проза Максима Горького: до типології індивідуальних стилів // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 7/8 (670/671). – С. 61-66. – ISSN 0130-5263
939490
   Повість врем"яних літ : Літопис (За Іпатським списком). – Київ : Радянський письменник, 1990. – 558 с. – ISBN 5-333-00032-8
939491
   Повість врем"яних літ. – Харків : Фоліо, 2005. – 317с. – У вид. також: Слово про Ігорів похід. Народні думи і балади. – (Українська класика). – ISBN 966-03-3146-0
939492
   Повість врем"яних літ / переказ В. Близнеця. – Харків : Фоліо, 2008. – 318с. – (Українська класика). – ISBN 978-966-03-4029-9
939493
   Повість временних літ = The Povest" vremennykh let: An interlinear collation and paradosis : міжрядкове співставлення і парадосис. – [Кембридж] : Український наук. ін-т Гарвардського ун-ту, 2003. – [7],с.175-191,1373-2166. – Передмова парал. англ. та укр. мовами. – (Гарвардська библиотека давнього українського письменства = Harvard library of early Ukrainian literature : Корпус текстів ; Том 10, ч. 3). – ISBN 0-916458-91-1
939494
   Повість временних літ = The povest" vremennykh let: An interlinear collation and paradosis : міжрядкове співставлення і парадосис. – [Кембридж] : Український наук. ін-т Гарвардського ун-ту, 2003. – [8],с.96-163, 691-1372. – (Гарвардська библиотека давнього українського письменства = Harvard library of early Ukrainian literature : Корпус текстів ; Том 10, ч. 2). – ISBN 0-916458-91-1
939495
   Повість временних літ = The povest" vremennykh let: An interlinear collation and paradosis : міжрядкове співставлення і парадосис. – [Кембридж] : Український наук. ін-т Гарвардського ун-ту, 2003. – 83,690 с. – Передмова англ. мовою. – (Гарвардська библиотека давнього українського письменства = Harvard library of early Ukrainian literature ; Том. 10, ч.1). – ISBN 0-916458-91-1
939496
  Гузь О.О. Повість Джека Лондона "Біле Ікло" (система уроків) // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2011. – № 9 : Шедеври американської прози. – С. 6-22
939497
  Фесенко В.І. Повість Ж. Гріна "Ключі від смерті": малюнок долі на килимі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 58-62. – (Іноземна філологія ; Вип. 26)


  Аналізується зв"язок тематичного комплексу повісті з Новим Завітом, лінгвостилістичні особливості сцени прогулянки по килиму.
939498
  Студецький М.М. Повість життя / М.М. Студецький. – К, 1964. – 67с.
939499
  Бєлоконь Н. Повість І. Чендея "Іван": уроки Достоєвського // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 32-43. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 28)
939500
  Щурат С.В. Повість Івана Франка "Борислав сміється" / С.В. Щурат. – Львів, 1966. – 174с.
939501
  Лишак Г. Повість Івана Франка "Для домашнього огнища": оцінки письменникових сучасників // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 79. – С. 119-126. – ISSN 0130-528Х


  Осмислено основні відгуки сучасників Івана Франка на повість "Для домашнього огнища", зокрема, проаналізовано як тогочасні читачі оцінювали польськомовний, рукописний, та україномовний, друкований, тексти твору; що йому закидали, а про що відгукувалися ...
939502
  Приймак І. Повість Любові Яновської "Городянка" у світлі неонародницьких концепцій української літератури початку ХХ ст. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 206-210. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 2)
939503
  Шульга Н.П. Повість М. Гоголя "Ніс" - це просто жарт? // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 3 : Сміх і сміхова культура. – С. 33. – Бібліогр. в кінці ст.
939504
  Батіг Л.Г. Повість М. Гоголя "Тарас Бульба" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти. – Київ, 2007. – № 3 : Історичні мотиви в белетристиці. Ч. 1. – С. 28-30.
939505
   Повість минулих літ : Літопис : Для ст. шк. віку. – Київ : Веселка, 1989. – 220с. – (Героїчний епос народів СРСР)
939506
   Повість минулих літ : Літописні оповіді. – 4-те вид. – Київ : Веселка, 2005. – 227с. : іл. – ISBN 966-01-0340-9
939507
   Повість минулих літ.. – Київ, 1982. – 226 с.
939508
  Воскобійник О. Повість моїх літ : Публіцистичні спогади. Літературний запис О.Чорногуза / Олексій Воскобійник. – Київ : ВУС, 2000. – 342 с. – ISBN 966-726-407-6
939509
  Воскобійник О. Повість моїх літ // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2006. – № 5. – С. 71-146. – ISSN 0130-1608
939510
  Панч П. Повість наших днів / П. Панч. – Харків : Український робітник, 1929. – 94с. – (Дешева б-ка красного письменства)
939511
  Панч П. Повість наших днів / П. Панч. – Харків : ДВУ, 1930. – 51с. – (Повісті та романи для дітей ; Кн. 5)
939512
  Ромащенко Л. Повість О. Лупія "Гетьманська булава": новий погляд на добу руїни // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 31. – С. 154-163. – (Філологічні науки)
939513
  Юрченко Т.І. Повість О.Довженка "Україна в огні" // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 12. – С. 8-14.
939514
  Гурбанська А. Повість Олеся Гончара "Далекі вогнища": домінанти художнього світу // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 6. – С. 68-73
939515
  Яблонський М. Повість Петра Волиняка "Михайло Танцюра": особливості поетики та стилю // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 219-224. – (Серія: Філологічні науки ; № 9 (310) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
939516
  Довженко О.П. Повість полум"яних літ / О.П. Довженко. – Київ : Молодь, 1984. – 368 с.
939517
  Безручко О. Повість полум"яних літ Олександра Довженка: розсекречені документи // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2010. – № 1 (87). – С. 20-23. – ISSN 1562-3238
939518
  Михайлов М.І. Повість про "Динамо" / М.І. Михайлов. – К., 1969. – 158с.
939519
  Томін Ю.Г. Повість про Атлантиду. / Ю.Г. Томін. – К., 1973. – 147с.
939520
  Айні С. Повість про бідняка таджика Адіне / С. Айні. – Харків, 1931
939521
  Хорошун І. Повість про Валентину Левчик / І. Хорошун. – Черкаси, 1961. – 48с.
939522
  Абашина Н.С. Повість про велике розселення слов"ян / Абашина Н.С., Відейко М.Ю. – Київ : КРІОН, 2011. – 255, [1] с. : іл. – (Україна: історія великого народу : проект / кер., авт. проекту: А.В. Толстоухов, В.О. Зубанов). – ISBN 978-966-1658-58-4
939523
  Большаков Л.Н. Повість про вічне життя / Л.Н. Большаков. – К, 1990. – 210с.
939524
  Залка Матэ Повість про вічний мир / Залка Матэ. – Х, 1929. – 314с.
939525
  Милашевська З.М. Повість про вчительку / З.М. Милашевська. – Київ, 1970. – 122с.
939526
  Котов М.І. Повість про Гайдара. / М.І. Котов, В.Г. Лясковський. – К., 1973. – 294с.
939527
  Полторацький О.І. Повість про Гоголя (У Петербурзі. Дальні мандри) : повісті / О.І. Полторацький. – Київ : Дніпро, 1984. – 487 с.
939528
  Полторацький О.І. Повість про Гоголя. (Дитинство. Юність) : повісті / О.І. Полторацький. – Київ : Дніпро, 1971. – 382 с.
939529
  Полторацький О.І. Повість про Гоголя. (Дитинство. Юність. У Петербурзі) : повісті / О.І. Полторацький. – Київ : Держлітвидав України, 1960. – 603 с.
939530
  Полторацький О.І. Повість про Гоголя. (Останні роки) / О.І. Полторацький. – Київ : Радянський письменник, 1976. – 319 с.
939531
  Полторацький О.І. Повість про Гоголя. (У Петербурзі. Дальні мандри) : повісті / О.І. Полторацький. – Київ : Дніпро, 1975. – 520 с.
939532
  Тері С. Повість про Даніель Казанова / С. Тері. – К., 1971. – 96с.
939533
  Діккенс Ч. Повість про двоє міст / Ч. Діккенс. – Харків; Київ, 1930. – 248с.
939534
  Мейс Джеймс Повість про двох журналістів // Екстракт 150 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2009. – [1] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 173-187. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-16-0


  Уолтер Дюранті, Гарет Джонс і Пулітцерівська премія.
939535
  Мейс Д. Повість про двох журналістів. Уолтер Дюранті, Гарет Джонс і Пулітцерівська премія // Україна Incognita. ТОП-25 / за заг. ред. Л. Івшиної ; [упоряд.: І. Сюндюков, А. Мотозюк]. – Київ : Українська прес-група, 2014. – С. 292-307. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-61-0
939536
  Ніколаєва Г.Є. Повість про директора МТС і головного агронома / Г.Є. Ніколаєва. – К., 1955. – 120с.
939537
  Паустовський К.Г. Повість про життя / К.Г. Паустовський. – Київ, 1961. – 492 с.
939538
  Космодем"янська Л.Т. Повість про Зою та Шуру / Л.Т. Космодем"янська. – К., 1962. – 169с.
939539
  Космодем"янська Л.Т. Повість про Зою та Шуру / Л.Т. Космодем"янська. – К., 1978. – 184с.
939540
  Космодем"янська Л.Т. Повість про Зою та Шуру / Л.Т. Космодем"янська. – К., 1990. – 206с.
939541
  Сенченко І.Ю. Повість про Клима / І. Сенченко. – Харків ; Київ : Література і мистецтво, 1933. – 71 с.
939542
  Кобів Йосип Повість про Крим і козацьку звитягу // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 4. – С. 173-175. – ISSN 0869-3595
939543
  Кобів Й. Повість про Крим і козацьку звитягу // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 4. – С. 173-175. – ISSN 0869-3595
939544
  Слонімський М.Л. Повість про Левіне / М.Л. Слонімський. – К.-Х., 1935. – 131с.
939545
  Хоменко Н. Повість про любов / Н. Хоменко. – Київ, 1957. – 168 с.
939546
  Вєчтомова О.А. Повість про матір : про Марію Олександрівну Ульянову / О.А. Вєчтомова. – Київ : Радянська школа, 1953. – 208 с.
939547
  Кривицька Л. Повість про моє життя / Л. Кривицька. – Київ, 1958. – 104 с.
939548
  Кривицька О.С. Повість про моє життя / О.С. Кривицька. – 2-е вид, доп. і випр. – Київ : Мистецтво, 1965. – 183 с.
939549
  Нехода І.І. Повість про моїх друзів / І.І. Нехода. – Київ : Радянський письменник, 1952. – 120с.
939550
  Стрижевський Ю.О. Повість про мужність / Ю.О. Стрижевський. – К., 1980. – 134с.
939551
  Перепелюк В.М. Повість про народний хор / В.М. Перепелюк. – К., 1970. – 260с.
939552
  Мартич Ю.М. Повість про народного артиста / Ю.М. Мартич. – Київ, 1954. – 327с.
939553
  Сидоренко Ф Повість про наших знайомих / Ф Сидоренко. – Київ, 1957. – 223 с.
939554
  Смирнов С.С. Повість про невідомих героїв / С.С. Смирнов. – Київ : Дніпро, 1972. – 188 с.
939555
  Бобровников О.В. Повість про нещасних марсіян / О.В. Бобровников. – Київ, 1966. – 159с.
939556
  Юань Ц. Повість про нових героїв. / Ц. Юань, Ц. Кун. – К, 1954. – 298с.
939557
  Тарасюк Галина Повість про останнього колкоспника : проза // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2010. – № 3/4. – С. 6-41. – ISSN 0130-1608
939558
  Атаров М.С. Повість про перше кохання / М.С. Атаров. – Київ, 1962. – 223с.
939559
  Шакура Ю. Повість про Петра - Золоті Ключі: версії українська та польська (на основі спостережень Володимира Рєзанова) // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 283-289. – ISSN 2075-437X


  У статті розкрито історію перекладу в Україні у XVII ст. французької рицарської повісті про Петра - Золоті Ключі. Проаналізовано польську редакцію твору, яку відшукав у краківському архіві Володимир Рєзанов, і українську - із Шаргородського збірника ...
939560
  Капельгородська Н.П. Повість про Петра Запорожця / Н.П. Капельгородська. – К., 1983. – 68с.
939561
  Сказбуш М. Повість про Петра Рубана / М. Сказбуш. – К, 1959. – 170с.
939562
  Новиченко Л.М. Повість про поета / Л.М. Новиченко. – Москва, 1941. – 70 с.
939563
  Левада О.С. Повість про ранній ранок / О.С. Левада. – Київ, 1979. – 149 с.
939564
   Повість про світлу долю.. – Львів, 1964. – 202с.
939565
  Шевченко О.А. Повість про смаленого вовка / О.А. Шевченко. – Донецьк, 1972. – 94с.
939566
  Рубінштейн Л.В. Повість про сорок сім нижніх чинів. / Л.В. Рубінштейн. – Х-Одеса., 1935. – 132с.
939567
  Полевой Б.М. Повість про справжню людину / Б.М. Полевой. – К, 1947. – 128с.
939568
  Полевой Б.М. Повість про справжню людину / Б.М. Полевой. – К, 1947. – 151с.
939569
  Полевой Б.М. Повість про справжню людину / Б.М. Полевой. – К, 1950. – 288с.
939570
  Полевой Б.М. Повість про справжню людину / Б.М. Полевой. – К, 1953. – 325с.
939571
  Полевой Б.М. Повість про справжню людину / Б.М. Полевой. – К, 1965. – 327с.
939572
  Полевой Б.М. Повість про справжню людину / Б.М. Полевой. – Київ : Дніпро, 1972. – 291с. – (Джерела дружби)
939573
  Жариков Л.М. Повість про суворого друга / Л.М. Жариков. – К., 1981. – 312с.
939574
  Гоголь М.В. Повість про те, як посварилися Іван Іванович з Іваном Никифоровичем / М. Гоголь ; Пер. М. Рильского. – Харків : Книгоспілка, 1930. – 74 с. – (Бібліотека для всіх)
939575
  Яровий М.П. Повість про товариша Еврику : гумор і сатира / М.П. Яровий. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 245 с.
939576
  Куліш П. Повість про український народ / Пантелеймон Куліш ; [упоряд., авт. вступ. ст. В. Івашків ; пер. з рос. Я. Приходи]. – Тернопіль : Терно-граф, 2016. – 226, [2] с. : іл., портр. – Текст укр. та старослов"ян. – Бібліогр. підрядк. прим. – ISBN 978-966-457-301-3


  Зміст: 1. Пантелеймон Куліш та його політична історія українського народу ; 2. Повесть об украинском народе. Написал для детей старшего возраста П. Кулиш : 3. Повість про український народ. Написав для дітей старшого віку П. Куліш. У повісті ...
939577
  Куліш П. Повість про Український народ : Моє життя (Жизнь Куліша). Хутірська філософія і віддалена од світу поезія / Пантелеймон Куліш. – Київ : Український Світ, 2005. – 384с. – На обкл.: Моє життя. – ISBN 966-7586-09-X
939578
  Тардов М.С. Повість про хоробрих / М.С. Тардов. – К., 1967. – 180с.
939579
  Дубров Б.І. Повість про хоробрих / Б.І. Дубров. – Одеса, 1967. – 186с.
939580
  Михайлов В.С. Повість про чекіста / В.С. Михайлов. – К, 1966. – 279с.
939581
  Андріянов В.І. Повість про шахтарські полки / В.І. Андріянов. – Донецьк, 1972. – 151с.
939582
  Брошкевич Є. Повість про Шопена / Є. Брошкевич. – К, 1960. – 176с.
939583
  Муратов І.Л. Повість про щастя / І.Л. Муратов. – Київ, 1948. – 77 с.
939584
  Обухова Л.О. Повість про Юрія Гагаріна / Л.О. Обухова. – Київ : Дніпро, 1972. – 160с.
939585
  Торін В. Повість прославетних воїнів / В. Торін. – К, 1941. – 200с.
939586
  Антонюк М. Повість С. Вінченца "Повоєнні перипетії Сократа" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 208-217. – (Серія іноземні мови ; Вип. 14)
939587
  Журавська Н.В. Повість Сейфа ар-Рахбі "Зупинки на першому кроці": проблематика та поетика // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2013. – № 1. – С. 29-40. – ISSN 1608-0599
939588
  Яблонська О. Повість Т. Шевченка "Близнецы" в аспекті постколоніальної критики // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2012. – Вип. 13 : Портрет кафедри української літератури у часі. – С. 205-216. – ISSN 2304-9383
939589
  Антоновська М. Повість Т. Шевченка "Варнак" та український літературний контекст І пол. XIX ст. // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 3-11


  У статті розглядаються зв"язки повісті Т. Шевченка "Варнак" із творами українських письменників І половини ХІХ століття на тему "благородного розбійника". Автор вирзначає новаторство Т. Шевченка у підході до традиційної теми
939590
  Антоновська М. Повість Т. Шевченка "Художник" у контексті українсько-російських літературних зв"язків // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 8-13


  У статті розглянуто стан і перспективи дослідження художньої прози Т. Шевченка в контексті російсько-українських літературних зв"язків. На прикладі повісті "Художник" проаналізовано вплив літературної традиції на проблематику твору
939591
  Барчан В. Повість Т.Осьмачки "План до двору": художній світ в екзистенційних вимірах // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ін-т літ-ри ім. Т.Г.Шевченка; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2007. – Вип. 11 : Творчість Івана Чендея в загальноукраїнському літературному контексті. Мат. Всеукр. наук. конф. 14-16 травня 2007 р. Ужгород. – С. 31-39.
939592
  Боронь О. Повість Тараса Шевченка "Варнак" і роман Вальтера Скотта "Роб Рой" // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 16. – С. 167-171


  У статті доведено типологічну природу певної подібності особливостей зображення головного героя Шевченкової повісті і персонажа роману Вальтера Скотта, що пояснюється впливом європейської літературної традиції
939593
  Боронь О.В. Повість Тараса Шевченка "Варнак" і російські прозові твори 1820-х років про "шляхетного розбійника" // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2016. – C. 3-8. – (Серія "Філологічні науки" ; № 1). – ISSN 2076-5770
939594
  Копоть І.Є. Повість Тараса Шевченка "Музикант" і "Преціоза" Карла Марії Вебера // Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк О.В., Берегова О.М. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1 (22) : До 200-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. – C. 79-85
939595
  Токар А.Р. Повість тисячоліть Русі України : Присв"ячується п"ятнадцятій річниці Незалежності Русі України 1991-2006 рр. / А.Р. Токар. – Запоріжжя : Інтерпрінт
Кн.1. – 2006. – 222 с. – На титул. аркуші: Презентується патріотам України
939596
  Токар А.Р. Повість тисячоліть Русі України : Присв"ячується п"ятнадцятій річниці Незалежності Русі України 1991 - 2006 рр. / А.Р. Токар. – Запоріжжя : Інтерпрінт
Кн.2. – 2006. – 310 с. – На титул. аркуші: Презентується патріотам України
939597
  Гуреїв О.І. Повість учителя / О.І. Гуреїв. – К., 1955. – 128с.
939598
  Барчан В. Повість Ф. Потушняка "Совість": аспекти індивідуального стилю // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 96-100. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 25)
939599
  Ушаков М. Повість швидкоплинних літ : Київський літопис / Микола Ушаков. – Київ : Обереги, 2004. – 234с. – (Бібліотека українського раритету). – ISBN 966-513-071-4
939600
  Мойсеїв І. Повість Шевченка "Музикант": синергія зіставних структур // Тарас Шевченко і європейська культура : зб. пр. Міжнар. тридцять третьої наук. шевченк. конф., 20-22 квіт. 1999 р. / Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Черкас. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: В.С. Бородін (голова) та ін.]. – Черкаси : Брама, 2000. – С. 204-213. – ISBN 966-7759-23-7
939601
  Стех М.Р. Повість Юрія Косача про 1825 рік // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2012. – № 271/272/273. – С. 259-261
939602
  Поліщук В.Т. Повість як жанр і як термін у працях Івана Франка (із франкознавчих студій) // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2001. – Вип. 25. – С. 142-145. – (Серія "Філологічні науки")
939603
  Нечуй-Левицький Повісьті и оповідання [Повісті й оповідання]. Т. 5 / І. Нечуй-Левіцький // Повісьті й оповідання [Повісті й оповідання] / Нечуй-Левицький. – 2-е вид. – Київ : Типогр. И.И. Чоколова, 1909. – Т. 1. – 380 с.
939604
  Нечуй-Левицький Повісьті й оповідання [Повісті й оповідання] / Нечуй-Левицький. – 2-е вид.
т.4. – 1905. – Конволют.
939605
  Нечуй-Левицький Повісьті й оповідання [Повісті й оповідання] / Нечуй-Левицький. – 4-е вид.
Т.5. – 1908. – Конволют
939606
  Нечуй-Левицький І. Повісьті й оповідання [Повісті й оповідання] / Іван Нечуй-Левіцький. – 2-е вид. – Київ : Типогр. И.И. Чоколова
Т. 1. – 1909. – 511 с.
939607
  Нечуй-Левицький І. Повісьті й оповідання [Повісті й оповідання] / Іван Нечуй-Левіцький. – 2-е вид. – Київ : Типогр. И.И. Чоколова
Т. 1. – 1909. – 511 с. – Конволют. Переплетено з: [Повісті й оповідання / І. Нечуй-Левицький], т.4 (1905), т. 5 (1908), т. 7 (1910)


  Зміст: Микола Джеря; Запорожці; Баба Параска та баба Палажка; В концерті; Два брати; Вітрогон; Приятелі; Рибалка Панас Круть; Невинна; Бідний думкою багатіє; Попались; Поміж ворогами
939608
  Нечуй-Левицький Повісьті й оповідання [Повісті й оповідання] / Нечуй-Левицький
Т.7. – 1910. – Конволют
939609
  Нечуй-Левицький І. Повісьті й оповідання [Повісті й оповідання] / Іван Нечуй-Левіцький. – Київ : Типогр. И.И. Чоколова
Т. 7. – 1910. – 421 с. – На обкл.: Нові повісьті й оповідання
939610
  Нечуй-Левицький Повісьті й оповідання [Повісті й оповідання]. Т. 7 / Іван Нечуй-Левіцький // Повісьті й оповідання [Повісті й оповідання] / Нечуй-Левицький. – 2-е вид. – Київ : Типогр. И.И. Чоколова, 1909. – Т. 1. – 421 с.
939611
  Нечуй-Левицький І. Повісьті й оповідання [Повісті й оповідання] / Іван Нечуй-Левіцький. – 2-е вид. – Київ : Типогр. И.И. Чоколова
Т. 9. – 1914. – 311 с.
939612
  Усенко П.М. Повіт / П.М. Усенко. – Київ, 1987. – 268 с.
939613
  Моренець В. Повітова революція в Прилуках // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / Нац. газет.-журн. вид-во ; ген. дирек. А. Щекун ; вид. рада А. Курков [та ін.] ; голов. ред. А. Сєриков. – Київ, 2017. – № 3 (235), березень. – С. 12-16. – ISSN 0131-2685


  Маловідомі події першої чверті XX сторіччя.
939614
  Фор П. Повітрфна війна завтрашнього дня / П. Фор. – Х, 1934. – 144с.
939615
  Сніжко В. Повітря з синього і золотого скла // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 3. – С. 52-54
939616
  Рутківський В.Г. Повітря на двох / В.Г. Рутківський. – Одеса, 1973. – 80с.
939617
  Пестушко Валерій Повітря столиці // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 2. – С. 30
939618
  Фраткін Р.Л. Повітря як хімічна сировина / Р.Л. Фраткін. – К, 1959. – 32с.
939619
  Сопілко І.М. Повітряне і космічне право: дискусійні питання // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2015. – № 4 (37). – С. 167-171. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 4 (37)). – ISSN 2307-9061
939620
  Проценко Д.П. Повітряне та світлове живлення рослин / Д.П. Проценко; Мін. вищої освіти УРСР, Київський держ. ун-т. – Київ, 1956. – 71с.
939621
  Олійник Ігор Повітряний замок на рейках // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 1, січень - лютий. – С. 44-46 : фото. – ISSN 1998-8044
939622
  Мороз О.О. Повітряний змій : поезії / Олександр Мороз. – Київ : Парламентське видавництво, 2015. – 334, [2] с. – ISBN 978-966-611-983-7


  В пр. №1704505 напис: З добром. (Підпис) 23.12.15
939623
   Повітряний кодекс України : Офіційне видання. Текст із змінами та доповненнями станом на 10 грудня 2004 року. – Київ : ІнЮре, 2004. – 92с. – ISBN 966-313-143-8
939624
   Повітряний кодекс України : Офіційне видання. Текст із змінами та доповненнями станом на 11 травня 2004 року. – Київ : ІнЮре, 2004. – 94с. – ISBN 966-313-143-8
939625
  Україна. Закони Повітряний кодекс України : кодекс України від 4 травня 1993 року №3167-ХІІ. Офіційний текст зі змінами та доповненнями станом на 20 лютого 2008 року // Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 3 : Повітряний кодекс України. – С. 3-62
939626
  Клепікова О.В. Повітряний кодекс України в системі транспортного законодавства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 14-17. – (Юридичні науки ; Вип. 77/78). – ISSN 1728-3817


  В статті розкриваються поняття та система транспортного законодавства, наводяться пропозиції щодо змін та доповнень до Повітряного кодексу України. The meaning and System of Transport Law are offered in the article. Offers of changes and additions in ...
939627
   Повітряний кодекс України. Водний кодекс України : За станом на 1 вересня 2004 р. Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2004. – 90с. – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 966-611-320-1
939628
   Повітряний кодекс України. Водний кодекс України : за станом на 26 травня 2008 р. / Верховна Рада України. – офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2008. – 96с. – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 978-966-611-622-5
939629
   Повітряний кодекс України. Водний кодекс України (станом на 10 жовтня 1998 р.) : Офіційне видання. – Київ : Парламентське вид-во, 1998. – 80c. – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 9667288587
939630
  Дернова В. Повітряний корабель Чечета // Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 2005. – № 4. – С. 3-7. – ISSN 1814-5078
939631
  Гребенюк І.Ф. Повітряний міст / І.Ф. Гребенюк. – К., 1975. – 240с.
939632
  Гребенюк І.Ф. Повітряний міст / І.Ф. Гребенюк. – Львов, 1986. – 175с.
939633
  Колобков М.В. Повітряний океан і його життя / М.В. Колобков. – К., 1958. – 235с.
939634
  Давиденко В. Повітряний прапор Злати Велігоцької : ім"я // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 100-101. – ISSN 0208-0710


  Злата Велігоцька - вихованка ЦНТТМ "Сфера", яка отримала гран-прі V Міжнародного дитячого фестивалю української культури "Водограй на Оболоні" (24-28 жовтня 2011 р.) в області живопису. Талановита дівчина пише і вірші.
939635
  Мачихін Ф.М. Повітряний транспорт : географія транспорту // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1969. – Вип. 7. – С. 169-170
939636
  Робертс Ч. Повітряний цар. / Ч. Робертс. – К., 1960. – 160с.
939637
  Мелкозьорова Вероніка Повітряні звірі : психологічна новела // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2010. – № 2. – С. 74-79. – ISSN 0130-321Х
939638
  Коржов М.О. Повітряні комплекси : довідник / М.О. Коржов, О.Ю. Казанцев; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2006. – 104с. – ISBN 966-594-860-1
939639
  Бондар О. Повітряні перспективи України / розмову вела Анна Родюк // Юридична газета. – Київ, 2017. – 21 березня (№ 13). – С. 4-6


  Керуючий партнер "ECOVIS Бондар та Бондар" поділився власними поглядами щодо перспектив "відкриття неба" між Україною та ЄС і розповів про проблеми регулювання авіаційної галузі України та роботу юристів у цій сфері.
939640
  Дробязко К. Повітряні претензії. Порядок пред"явлення претензій і позовів при повітряних перевезеннях // Юридична газета. – Київ, 2016. – 11 жовтня (№ 41). – С. 24-25
939641
  Руснак І.С. Повітряні Сили Збройних Сил України: п"ять років на захисті повітряного простору Вітчизни // Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 3-5
939642
  Мирний П. Повія : Роман з народного життя: На 4 частини / П. Мирний. – Харків : ДЛВ, 1936. – 637с. – (Б-ак класиків)
939643
  Мирний П. Повія : Роман з народного життя / П. Мирний. – Київ : Радянський письменник, 1949. – 444с.
939644
  Мирний П. Повія / П. Мирний. – Київ, 1954. – 579с.
939645
  Мирний П. Повія / П. Мирний. – Київ, 1965. – 494с.
939646
  Мирний П. Повія : Роман з народного життя / П. Мирний. – Київ : Дніпро, 1969. – 512с.
939647
  Мирний П. Повія : Роман з народного життя / П. Мирний. – Київ : Дніпро, 1971. – 526с. – (Шкільна біб-ка)
939648
  Мирний П. Повія : Роман з нар. життя / П. Мирний. – Київ : Радянська школа, 1987. – 350с.
939649
  Мирний П. Повія : Роман / П. Мирний. – Київ : Дніпро, 1988. – 669 с. – (Бібліотека української класики "Дніпро")
939650
  Мирний П. Повія / Панас Мирний. – Харків : Фоліо, 2007. – 256 с. – (Українська класика). – ISBN 978-966-03-3735-0
939651
  Мирний П. Повія / Панас Мирний. – Харків : Фоліо, 2007. – 252, [4] с. – Серія засн. у 2005 році. - Зміст: Лихі люди : повість ; Повія : роман (скорочено). – (Українська класика). – ISBN 966-03-3648-9
939652
  Войтехов Б. Повло Греков / Б. Войтехов, Л. Ленч. – Харків, 1939. – 118с.
939653
  Сковорода Г.С. Повна академічна збірка творів / Григорій Сковорода ; за ред. проф. Леоніда Ушкалова. – Харків : Майдан, 2016. – 1398, [2] с., [1] арк. портр. – На обкл. назва не зазнач. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-372-646-5


  Ця книга – видання творів великого українського поета й філософа Григорія Сковороди (1722–1794), здійснене в належному академічному форматі. Воно стане цінним джерелом для філософів, літературознавців, мовознавців, культурологів, педагогів, богословів ...
939654
  Бойко А. Повна загальна середня освіта як фактор особистісного й соціального розвитку // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 2. – С. 4-10. – ISSN 2075-1478
939655
  Шевченко Т. Повна збірка поезій / Т. Шевченко. – Київ, 1947. – 298с.
939656
  Васильченко С. Повна збірка творів / С. Васильченко : Держвидав
Т. 1-й. – 1926. – 312с.
939657
  Шевченко Т.Г. Повна збірка творів : Поезії/Кобзар/ / Т.Г. Шевченко; Упоряд. О. Полторацький. – Київ : Сяйво, 1927. – 364с.
939658
  Шевченко Т.Г. Повна збірка творів : Повісті / Т.Г. Шевченко. – Київ : Сяйво, 1927. – 655с. : Мал.Т. Шевченка
939659
  Васильченко С. Повна збірка творів / С. Васильченко : ДВУ
Т. 11-й : Осінній ескіз. Оксана. Циганка. – 1927. – 375с.
939660
  Васильченко С. Повна збірка творів / С. Васильченко. – 2-е вид. : ДВУ
Т. 11-й : Осінній ескіз. Оксана. Циганка. – 1928. – 375с.
939661
  Васильченко С. Повна збірка творів / С. Васильченко. – 3-е вид.
Т. 1-й : Дома. Мужицька арифметика. – 1929. – 313с.
939662
  Васильченко С. Повна збірка творів / С. Васильченко. – 2-е вид. : ДВУ
Т. 4-й : Оповідання. Осетинські казки. Крилаті слова. – 1929. – 247с.
939663
  Васильченко С. Повна збірка творів / С. Васильченко. – 2-е вид. – Харків; Київ : ДВУ
Т. 3-й : На перші гулі. Не співайте півні, не вменшайте ночі. – 1930. – 319с.
939664
  Шевченко Т. Повна збірка творів / Т. Шевченко. – видання ювілейне
Т. 1. – 1939
939665
  Шевченко Т.Г. Повна збірка творів / Т.Г. Шевченко. – Київ : Вид-во АН УРСР
Т. 1. – 1939. – 395 с.
939666
  Шевченко Т. Повна збірка творів / Т. Шевченко. – видання ювілейне. – Київ
Т. 2. – 1939
939667
  Шевченко Т.Г. Повна збірка творів : в 5 т. : до 125-річчя з дня народження / Тарас Шевченко ; АН УРСР, Ін-т укр. літ. ; під ред. О.Є. Корнійчука, П.Г. Тичини, М.Т. Рильського та ін. – видання ювілейне. – Київ : Держлітвидав
Т. 3 : Повісті. – 1939. – 404 с.
939668
  Шевченко Т. Повна збірка творів : в 5 т. : до 125-річчя з дея народження / Тарас Шевченко ; АН УРСР, Ін-т укр. літ. ; під ред. О.Є. Корнійчука, П.Г. Тичини, М.Т. Рильського та ін. – видання ювілейне. – Київ : Дежлітвидав
Т. 4 : Повісті.Драматичні твори. – 1939. – 549 с.
939669
  Шевченко Т.Г. Повна збірка творів / Т.Г. Шевченко. – видання ювілейне. – Київ : Держлітвидав
Т. 5 : Щоденник. – 1939. – 321 с.
939670
  Шевченко Т.Г. Повна збірка творів. В 3-х т. / Т.Г. Шевченко. – Київ : Держхудвидав
Т.1 : Поезії. – 1949. – 649с.
939671
  Шевченко Т.Г. Повна збірка творів. В 3-х т. / Т.Г. Шевченко. – Київ : Держхудвидав
Т.2 : Повісті. – 1949. – 643с.
939672
  Шевченко Т.Г. Повна збірка творів. В 3-х т. / Т.Г. Шевченко. – Київ : Держхудвидав
Т.3 : Драматичні твори. Журнал. Листування. – 1949. – 519с.
939673
  Шевченко Тарас Повна збірка творів. Поезії (Кобзар) : Упорядковано згідно з редакцією історично-літературного товариства при Українській Академії Наук / Шевченко Тарас; Вст. стаття Ф.Якубовського; Прим. до тексту упорядкував О.Полторацький; Мал. П.Носка. – Київ : Альтернативи, 2003. – 368 с. – Відтворене видання "Сяйво", 1927 р. – ISBN 966-7217-78-7
939674
  Ваткевич В.І. Повна і остаточна перемога соціалізму в СРСР / В.І. Ваткевич. – Київ, 1960. – 40с.
939675
  Лівенцов В.О. Повна і остаточна перемога соціалізму в СРСР та її міжнародне значення / В.О. Лівенцов. – Київ, 1960. – 80с.
939676
  Свамі В. Повна ілюстрована книга з йоги / В. Свамі. – К, 1992. – 63с.
939677
  Глушенков А.М. Повна множина Н-зв"язаних гомоасоціатів 9-метилгуаніну за участю мутагенних таутомерів: квантово-механічне дослідження / А.М. Глушенков, Д.М. Говорун // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 3. – С. 98-106. – ISSN 1025-6415
939678
  Кірсанова К. Повна рівноправність жінок в СРСР / К. Кірсанова. – Київ, 1937. – 47с.
939679
  Минко В.П. Повна чаша / В.П. Минко. – Київ, 1950. – 256 с.
939680
  Горпенюк Максим Повна Ясна туристів : Словаччина/лижі // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 6 (53), вересень - жовтень. – C. 86-87 : Фото
939681
  Данилейко В. Повне видання опублікованих текстів "Думок" без додатків упорядника / Володимир Данилейко; за ред О. Ханка. – Київ : Видавець Остап Ханко, 2006. – 232с. – ISBN 966-2922-07-5
939682
  Шевченко Т. Повне видання творів / Т. Шевченко
т.2
939683
  Шевченко Т.Г. Повне видання творів / Т.Г. Шевченко
Т. 6. – 1935
939684
  Шевченко Т.Г. Повне видання творів Тараса Шеченка. – Київ ; Ляйпціг (Лейпциг) ; Коломия ; Winnipeg : Українська накладня ; Галицька накладня ; Ukrainian Publishing
Т. 3 : Варіянти й доповнення. Пояснення до "Кобзаря". Слепая (поэма). Безталанный (поэма). Уривок з драми "Никита Гайдай". – 451 с. : 1 портр.
939685
  Шевченко Т.Г. Повне видання творів Тараса Шеченка. – Київ ; Ляйпціг (Лейпциг) ; Коломия ; Winnipeg : Українська накладня ; Галицька накладня ; Ukrainian Publishing
Т. 5 : Музика. Варняк. Близнята. Прогулька. Наймичка. Спомини Лазаревського. Чого стоїть Шеченко яко поет народній 9(Куліша). Слово над гробом Шевченка. Пояснення. – 451 с. : 1 портр.
939686
  Українка Леся Повне видання творів у 10 томах / Українка Леся. – Львів
4. – 1939. – 182с.
939687
  Українка Леся Повне видання творів у 10 томах / Українка Леся. – Львів
5. – 1939. – 261с.
939688
  Українка Леся Повне видання творів у 10 томах / Українка Леся. – Львів
6. – 1939. – 259с.
939689
  Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів / Т.Г. Шевченко; АН УРСР; Комісія для видавання пам"яток новітнього українського письменництва. – Харків
Т. 4 : Щоденні записки(Журнал). Текст, первісні варіанти, коментарій. – 1927. – 63с.
939690
  Тесленко А.Ю. Повне зібрання творів / А.Ю. Тесленко : ДВУ, 1928. – 576 с. – (Б-ка українських класиків)
939691
  Тесленко А.Ю. Повне зібрання творів / А.Ю. Тесленко. – Київ ; Харків : ДВУ, 1929. – 576 с. – (Б-ка українських класиків)
939692
  Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів / Т.Г. Шевченко. – Харків
3. – 1929. – 150с.
939693
  Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів : у 10 т. / Т.Г. Шевченко. – Київ : Вид-во АН УРСР
Т. 1 : Поезії 1837-1847. – 1939. – 595 с.
939694
  Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів : у 10 т. / Т.Г. Шевченко. – Київ : Вид-во АН УРСР
Т. 2. – 1939. – 615 с.
939695
  Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів / Т.Г. Шевченко. – Київ : Вид-во АН УРСР
Т. 2. – 1939. – 550 с.
939696
  Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів / Т.Г. Шевченко. – Київ : Академвидав
Т. 3. – 1941
939697
  Стефаник В.С. Повне зібрання творів : в 3 т. / Василь Стефаник. – Київ : Вид-во АН УРСР. – (АН УРСР Інститут української літератури ім. Т.Г. Шевченко)
Т. 2 : Автобіографічні твори, поезії в прозі, публіцистика, незакінчені твори і переклади. – 1953. – 224 с.
939698
  Стефаник В.С. Повне зібрання творів : в 3 т. / Василь Стефаник. – Київ : Вид-во АН УРСР. – (АН УРСР Інститут української літератури ім. Т.Г. Шевченко)
Т. 3 : Листи. – 1954. – 324 с.
939699
  Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів : у 6 т. ; до 150-річчя з дня народження / Тарас Шевченко ; АН УРСР інст. літ-ри. – Київ : Вид-во АН УРСР
Т. 1 : Поезії 1837-1847. – 1963. – 483 с.
939700
  Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів / Т.Г. Шевченко. – Київ
Т. 2 : Поезії 1847-1861. – 1963. – 632 с.
939701
  Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів : у 6 т. / Т.Г. Шевченко. – Київ
Т. 3 : Драматичні твори. Повісті. – 1963. – 511 с.
939702
  Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів : у 6 т. / Т.Г. Шевченко. – Київ
Т. 4 : Повісті. – 1963. – 524 с.
939703
  Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів : у 6 т. ; до 150-річчя з дня народження / Тарас Шевченко ; АН УРСР інст-т літ-ри. – Київ : Вид-во АН УРСР
Т. 5 : Щоденник. Автобіографія. – 1963. – 367 с.
939704
  Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів : у 6 т. / Т.Г. Шевченко. – Київ
Т. 6 : Листи. Нотатки. Фольклорні записи. – 1964. – 643 с.
939705
  Боровиковський Л.І. Повне зібрання творів / Л.І. Боровиковський. – Київ : Наукова думка, 1967. – 280с.
939706
  Тесленко А.Ю. Повне зібрання творів : Художня проза. П"єси. Дописи. Етногр. нариси. Листи / А.Ю. Тесленко. – Київ : Наукова думка, 1967. – 547 с.
939707
  Котляревський І.П. Повне зібрання творів / І.П. Котляревський. – Київ : Наукова думка, 1969. – 510 с.
939708
  Ленін В.І. Повне зібрання творів / В.І. Ленін. – Київ
Т. 1. – 1969. – 621с.
939709
  Ленін В.І. Повне зібрання творів / В.І. Ленін. – Київ
Т. 2. – 1969. – 647с.
939710
  Ленін В.І. Повне зібрання творів / В.І. Ленін. – Київ
Т. 4. – 1969. – 544с.
939711
  Ленін В.І. Повне зібрання творів / В.І. Ленін. – Київ
Т. 5. – 1969. – 525с.
939712
  Ленін В.І. Повне зібрання творів / В.І. Ленін. – Київ
Т. 6. – 1969. – 589с.
939713
  Ленін В.І. Повне зібрання творів / В.І. Ленін. – Київ
Т. 3. – 1970. – 758с.
939714
  Ленін В.І. Повне зібрання творів / В.І. Ленін. – Київ
Т. 7. – 1970. – 596с.
939715
  Ленін В.І. Повне зібрання творів / В.І. Ленін. – Київ
Т. 8. – 1970. – 641с.
939716
  Ленін В.І. Повне зібрання творів / В.І. Ленін. – Київ
Т. 9. – 1970. – 558с.
939717
  Ленін В.І. Повне зібрання творів / В.І. Ленін. – Київ
Т. 10. – 1970. – 555с.
939718
  Ленін В.І. Повне зібрання творів / В.І. Ленін. – Київ
Т. 11. – 1970. – 562с.
939719
  Ленін В.І. Повне зібрання творів / В.І. Ленін. – Київ
Т. 12. – 1970. – 540с.
939720
  Ленін В.І. Повне зібрання творів / В.І. Ленін. – Київ
Т. 13. – 1971. – 548с.
939721
  Ленін В.І. Повне зібрання творів / В.І. Ленін. – Київ
Т. 14. – 1971. – 527с.
939722
  Ленін В.І. Повне зібрання творів / В.І. Ленін. – Київ
Т. 15. – 1971. – 555с.
939723
  Ленін В.І. Повне зібрання творів / В.І. Ленін. – Київ
Т. 16. – 1971. – 661с.
939724
  Ленін В.І. Повне зібрання творів / В.І. Ленін. – Київ
Т. 17. – 1971. – 615с.
939725
  Ленін В.І. Повне зібрання творів / В.І. Ленін. – Київ
Т. 18. – 1971. – 490с.
939726
  Ленін В.І. Повне зібрання творів / В.І. Ленін. – Київ
Т. 19. – 1971. – 601с.
939727
  Ленін В.І. Повне зібрання творів / В.І. Ленін. – Київ
Т. 20. – 1971. – 558с.
939728
  Ленін В.І. Повне зібрання творів / В.І. Ленін. – Київ
Т. 21. – 1971. – 641с.
939729
  Ленін В.І. Повне зібрання творів / В.І. Ленін. – Київ
Т. 22. – 1972. – 575с.
939730
  Ленін В.І. Повне зібрання творів / В.І. Ленін. – Київ
Т. 23. – 1972. – 577с.
939731
  Ленін В.І. Повне зібрання творів / В.І. Ленін. – Київ
Т. 24. – 1972. – 550с.
939732
  Ленін В.І. Повне зібрання творів / В.І. Ленін. – Київ
Т. 25. – 1972. – 620с.
939733
  Ленін В.І. Повне зібрання творів / В.І. Ленін. – Київ
Т. 26. – 1972. – 563с.
939734
  Ленін В.І. Повне зібрання творів / В.І. Ленін. – Київ
Т. 27. – 1972. – 612с.
939735
  Ленін В.І. Повне зібрання творів / В.І. Ленін. – Київ
Т. 28. – 1972. – 826с.
939736
  Ленін В.І. Повне зібрання творів / В.І. Ленін. – Київ
Т. 29. – 1972. – 756с.
939737
  Ленін В.І. Повне зібрання творів / В.І. Ленін. – Київ
Т. 30. – 1972. – 535с.
939738
  Сковорода Г.С. Повне зібрання творів / Г.С. Сковорода. – Київ : Наукова думка
Т. 1. – 1973. – 531 с.
939739
  Сковорода Г.С. Повне зібрання творів / Г.С. Сковорода. – Київ : Наукова думка
Т. 2. – 1973. – 574с.
939740
  Ленін В.І. Повне зібрання творів / В.І. Ленін. – Київ
Т. 30. – 1973. – 645с.
939741
  Ленін В.І. Повне зібрання творів / В.І. Ленін. – Київ
Т. 31. – 1973. – 645с.
939742
  Ленін В.І. Повне зібрання творів / В.І. Ленін. – Київ
Т. 32. – 1973. – 592с.
939743
  Ленін В.І. Повне зібрання творів / В.І. Ленін. – Київ
Т. 33. – 1973. – 415с.
939744
  Ленін В.І. Повне зібрання творів / В.І. Ленін. – Київ
Т. 34. – 1973. – 560 с.
939745
  Ленін В.І. Повне зібрання творів / В.І. Ленін. – Київ
Т. 35. – 1973. – 576с.
939746
  Ленін В.І. Повне зібрання творів / В.І. Ленін. – Київ : Політвидав
Т. 36. – 1973. – 705с.
939747
  Ленін В.І. Повне зібрання творів / В.І. Ленін. – Київ : Політвидав
Т. 37. – 1973. – 713с.
939748
  Ленін В.І. Повне зібрання творів / В.І. Ленін. – Київ : Політвидав
Т. 38. – 1973. – 561с.
939749
  Ленін В.І. Повне зібрання творів / В.І. Ленін. – Київ : Політвидав
Т. 39. – 1973. – 596с.
939750
  Ленін В.І. Повне зібрання творів / В.І. Ленін. – Київ : Політвидав
Т. 40. – 1973. – 484с.
939751
  Ленін В.І. Повне зібрання творів / В.І. Ленін. – Київ
Т. 40. – 1974. – 486 с.
939752
  Ленін В.І. Повне зібрання творів / В.І. Ленін. – Київ
Т. 41. – 1974. – 670с.
939753
  Ленін В.І. Повне зібрання творів / В.І. Ленін. – Київ
Т. 42. – 1974. – 586с.
939754
  Ленін В.І. Повне зібрання творів / В.І. Ленін. – Київ
Т. 43. – 1974. – 527с.
939755
  Ленін В.І. Повне зібрання творів / В.І. Ленін. – Київ
Т. 44. – 1974. – 702с.
939756
  Ленін В.І. Повне зібрання творів / В.І. Ленін. – Київ
Т. 45. – 1974. – 697с.
939757
  Ленін В.І. Повне зібрання творів / В.І. Ленін. – Київ
Т. 46. – 1974. – 648с.
939758
  Ленін В.І. Повне зібрання творів / В.І. Ленін. – Київ
Т. 47. – 1974. – 461с.
939759
  Ленін В.І. Повне зібрання творів / В.І. Ленін. – Київ
Т. 48. – 1974. – 540с.
939760
  Ленін В.І. Повне зібрання творів / В.І. Ленін. – Київ
Т. 49. – 1975. – 691с.
939761
  Ленін В.І. Повне зібрання творів / В.І. Ленін. – Київ
Т. 50. – 1975. – 619с.
939762
  Ленін В.І. Повне зібрання творів / В.І. Ленін. – Київ
Т. 51. – 1975. – 573 с.
939763
  Ленін В.І. Повне зібрання творів / В.І. Ленін. – Київ
Т. 52. – 1975. – 552с.
939764
  Ленін В.І. Повне зібрання творів / В.І. Ленін. – Київ
Т. 53. – 1975. – 543с.
939765
  Ленін В.І. Повне зібрання творів / В.І. Ленін. – Київ
Т. 54. – 1975. – 868с.
939766
  Ленін В.І. Повне зібрання творів / В.І. Ленін. – Київ
Т. 55. – 1975. – 608с.
939767
  Ленін В.І. Повне зібрання творів / В.І. Ленін. – Київ
Алфавітний покажчик до повного зібрання творів В.І. Леніна. – 1978. – 517с.
939768
  Ленін В.І. Повне зібрання творів / В.І. Ленін. – Київ : Політвидав України
Довідковий том. Ч. 1. – 1978. – 732 с.
939769
  Ленін В.І. Повне зібрання творів / В.І. Ленін. – Київ : Політвидав України
Довідковий том. Ч. 2. – 1978. – 592 с.
939770
  Соломос Д. Повне зібрання творів / Д. Соломос ; редакція, переклад, комент. Л. Політіса. – [Афіни] : Ікарос
Т. 3 : Листування. – 1991. – 18, 649 с. : 16 с. іл.
939771
  Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів : у 12 т. / Тарас Шевченко ; [редкол.: М.Г. Жулинський (голова)та ін. ; Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка, Нац. музей Тараса Шевченка]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 966-00-0712-4
Т. 1 : Поезія, 1837-1847 / упоряд. та комент. І.Д. Бажинов [та ін.] ; ред. В.С. Бородін ; перед. слово І.М. Дзюба, М.Г. Жулинський. – 2001. – 784 с. – Розгорнутий тит. арк. - На обкл. зазнач. авт. та позначення тому
939772
  Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів : у 12 т. / Тарас Шевченко ; [редкол.: М.Г. Жулинський (голова)та ін. ; Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка, Нац. музей Тараса Шевченка]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 966-00-0708-6
Т. 2 : Поезія, 1847-1861/ упоряд. та комент. В.С. Бородін [та ін.] ; ред. В.С. Бородін. – 2001. – 784 с. – Розгорнутий тит. арк. - На обкл. зазнач. авт. та позначення тому
939773
  Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів : у 12 т. / Тарас Шевченко ; [редкол.: М.Г. Жулинський (голова)та ін. ; Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка, Нац. музей Тараса Шевченка]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 966-00-0683-7
Т. 3 : Драматичні твори ; Повісті / упоряд. та комент. В.П. Мовчанюк [та ін.] ; ред. В.Є. Шубравський. – 2003. – 592 с. – Розгорнутий тит. арк. - На обкл. зазнач. авт. та позначення тому
939774
  Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів : у 12 т. / Тарас Шевченко ; [редкол.: М.Г. Жулинський (голова)та ін. ; Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка, Нац. музей Тараса Шевченка]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 966-00-0746-9
Т. 4 : Повісті / упоряд. та комент. К.М. Сєкарєва, В.О. Судак ; ред. В.Л. Смілянська. – 2003. – 600 с. – Розгорнутий тит. арк. - На обкл. зазнач. авт. та позначення тому
939775
  Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів : у 12 т. / Тарас Шевченко ; [редкол.: М.Г. Жулинський (голова)та ін. ; Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка, Нац. музей Тараса Шевченка]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 966-00-0186-Х
Т. 5 : Щоденник. Автобіографія. Статті. Археологічні нотатки. "Букварь южнорусский". Записи народної творчості / упоряд. В.С. Бородін, Н.О. Вишневська ; ред. В.С. Бородін ; коментарі Л.Н. Большаков [та ін.]. – 2003. – 496 с. – Розгорнутий тит. арк. - На обкл. зазнач. авт. та позначення тому
939776
  Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів : у 12 т. / Тарас Шевченко ; [редкол.: М.Г. Жулинський (голова)та ін. ; Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка, Нац. музей Тараса Шевченка]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 966-00-0726-4
Т. 6 : Листи. Дарчі та власницькі написи. Документи складені Т. Шевченком або за його участю / упорядкув. та комент. М.М. Павлюк [та ін.] ; ред. В.С. Бородін. – 2003. – 632 с. – Розгорнутий тит. арк. - На обкл. зазнач. авт. та позначення тому
939777
  Величковський І. Повне зібрання творів : Дзигар і напівдзигарик / Іван Величковський. – Київ : Дніпро, 2004. – 192с. – Щифр дубл.8утВели(доп. по каб.-фл. , жур.). – (Скарбниця). – ISBN 966-578-102-2
939778
  Ніцше Ф. Повне зібрання творів : Критично-наукове видання у 15 томах / Фрідріх Ніцше; Упоряд.: Дж. Коллі, Мацціно Монтінарі. Ред. українськ. вид. О. Фешовець; Передм. Ф. Гергардта і О. Фешовця; Пер. з англ. К. Катюк, О. Фешовець. – Львів : Астролябія. – (Українська філософська бібліотека. Т.2). – ISBN 966-8657-02-0(Т.1)
Т.1 : Народження трагедії. Невчасні міркування 1-4, Твори спадку 1870-1873. – 2004. – 770с.
939779
  Куліш П.О. Повне зібрання творів / Пантелеймон Куліш ; [редкол.: Г. Грабович (голова) та ін. ; Укр. наук. ін-т Гарвард. ун-ту та ін.]. – Київ : Критика. – ISBN 966-7679-70-5
Т. 1 : Листи. 1841-1850 / [упоряд., комент.: О. Федорук ; підгот. текстів: О. Федорук, Н. Хохлова ; відп. ред.: С Захаркін]. – 2005. – 645, [3] с. : портр. – Покажчики: с. 644-635. – Бібліогр. в комент.: с. 329-588, умов. скор.: с. 636-637 та в підрядк. прим.
939780
  Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів : у 12 т. / Тарас Шевченко ; [редкол.: М.Г. Жулинський (голова)та ін. ; Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка, Нац. музей Тараса Шевченка]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 966-00-0216-5
Т. 7 : Мистецька спадщина : живопис і графіка, 1830-1843 / Національний музей Тараса Шевченка ; упоряд. І. М. Вериківська [та ін.] ; ред. Г.А. Скрипник, Д.В. Степовик. – 2005. – 504 с. – Розгорнутий тит. арк. - На обкл. зазнач. авт. та позначення тому
939781
  Куліш П.О. Повне зібрання творів / Пантелеймон Куліш ; [редкол.: Г. Грабович (голова) та ін. ; Укр. наук. ін-т Гарвард. ун-ту та ін.]. – Київ : Критика. – ISBN 978-966-8978-36-4
Т. 2 : Листи. 1850-1856 / [упоряд., комент.: О. Федорук ; відп. ред.: В. Дудко ; ред. рада: І. Дзюба (голова) та ін.]. – 2009. – 669, [3] с. : іл. – Покажчики: с. 609-657. – Бібліогр.в умов. скороч.: с. 658-660, комент.: с. 608 та в тексті
939782
  Гарматюк А.П. Повне зібрання творів : [в 10 т.] / Анатолій Гарматюк ; [упоряд. і прим.: Н.М. Гарматюк]. – Вінниця : Державна картографічна фабрика. – ISBN 978-966-2024-92-0
Т. 1 : Віршовані твори: байки. – 2010. – 366, [2] с., [20] арк. фотоіл. : портр., іл. – Парал. тит. арк. портр. - На обкл. та на корінці назва не зазнач. – Бібліогр. в підрядк. прим.


  В пр. №1697139 напис: Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича Київського Національного університету імені Тараса Шевченка від родини Анатолія Гарматюка травень 2015 р.
939783
  Гарматюк А.П. Повне зібрання творів : [в 10 т.] / Анатолій Гарматюк ; [упоряд. і прим.: Н.М. Гарматюк]. – Вінниця : Державна картографічна фабрика. – ISBN 978-966-2024-93-7
Т. 2 : Віршовані твори: сатиричні поеми, притчі, фейлетони, сатирески, гуморески, усмішки, жарти, переклади гумору і сатири. – 2010. – 359, [1] с. : фотоіл. – Парал. тит. арк. портр. - На обкл. та на корінці назва не зазнач.


  В пр. №1697138 напис:Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича Київського Національного університету імені Тараса Шевченка від родини Анатолія Гарматюка травень 2015 р.
939784
  Гарматюк А.П. Повне зібрання творів : [в 10 т.] / Анатолій Гарматюк ; [упоряд. і прим.: Н.М. Гарматюк]. – Вінниця : Державна картографічна фабрика. – ISBN 978-966-2024-94-4
Т. 3 : Віршовані твори: гумористично-сатиричні мініатюри, частівки, епітафії, каламбури, рубаї, усмішки славетних, сатиричні загадки, написи на предметах, оди, історичні теми і сучасні проблеми, монологи, козацький та військовий гумор, оголошення ... – 2010. – 367, [1] с. – Парал. тит. арк. портр. - На обкл. та на корінці назва не зазнач.


  В пр. №1697137 напис: Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича Київського Національного університету імені Тараса Шевченка від родини Анатолія Гарматюка травень 2015 р.
939785
  Гарматюк А.П. Повне зібрання творів : [в 10 т.] / Анатолій Гарматюк ; [упоряд. і прим.: Н.М. Гарматюк]. – Вінниця : Державна картографічна фабрика. – ISBN 978-966-2024-95-1
Т. 4 : Віршовані твори: гумор народів світу в українському вбранні (переспіви). – 2010. – 431, [1] с. : фотоіл. – Парал. тит. арк. портр. - На обкл. та на корінці назва не зазнач. – Бібліогр. в підрядк. прим.


  В пр. №1697136 напис: Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича Київського Національного університету імені Тараса Шевченка від родини Анатолія Гарматюка травень 2015 р.
939786
  Гарматюк А.П. Повне зібрання творів : [в 10 т.] / Анатолій Гарматюк ; [упоряд. і прим.: Н.М. Гарматюк]. – Вінниця : Державна картографічна фабрика. – ISBN 978-966-2024-96-8
Т. 5 : Віршовані твори: анекдотичні ситуації, пародії, веселинки для дітей, лірика, пісні, віршовані поздоровлення, присвяти, дарчі написи. – 2010. – 463, [1] с. : фотоіл., ноти. – Парал. тит. арк. портр. - На обкл. та на корінці назва не зазнач. – Бібліогр. в підрядк. прим.


  В пр. №1697135 напис: Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича Київського Національного університету імені Тараса Шевченка від родини Анатолія Гарматюка травень 2015 р.
939787
  Гарматюк А.П. Повне зібрання творів : [в 10 т.] / Анатолій Гарматюк ; [упоряд. і прим.: Н.М. Гарматюк]. – Вінниця : Державна картографічна фабрика. – ISBN 978-617-533-076-0
Т. 6 : Прозовий гумор та сатира. – 2012. – 463, [1] с. : фотоіл. – Парал. тит. арк. портр. - На обкл. та на корінці назва не зазнач.


  В пр. №1697134 напис: Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича Київського Національного університету імені Тараса Шевченка від родини Анатолія Гарматюка травень 2015 р.
939788
  Гарматюк А.П. Повне зібрання творів : [в 10 т.] / Анатолій Гарматюк ; [упоряд. і прим.: Н.М. Гарматюк]. – Вінниця : Державна картографічна фабрика. – ISBN 978-617-533-081-4
Т. 7 : Літературознавство, критика, мовознавство, спогади про сміхотворців, репортажі з літературно-мистецьких свят, про курінь гумористів, програми і тексти виступів. – 2013. – 479, [1] с. : фотоіл. – Парал. тит. арк. портр. - На обкл. та на корінці назва не зазнач. – Бібліогр. в підрядк. прим.


  В пр. №1697133 напис: Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича Київського Національного університету імені Тараса Шевченка від родини Анатолія Гарматюка травень 2015 р.
939789
  Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів : у 12 т. / Тарас Шевченко ; [редкол.: М.Г. Жулинський (голова)та ін. ; Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка, Нац. музей Тараса Шевченка]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1276-9
Т. 8 : Мистецька спадщина : живопис і графіка, 1843-1847 / [упорядкув. М.А. Корнійчук, Д.В. Степовика ; ред. т.: Г.А. Скрипник, Д.В. Степовик ; комент.: Л.Д. Зінчук та ін.]. – 2013. – 582, [2] с. : іл. – Розгорнутий тит. арк. - На обкл. зазнач. авт. та позначення тому. - Алф. покажч. імен: с. 575-577. – Бібліогр. в комент.
939790
  Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів : у 12 т. / Тарас Шевченко ; [редкол.: М.Г. Жулинський (голова) та ін. ; Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка, Нац. музей Тараса Шевченка]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1293-6
Т. 9 : Мистецька спадщина : живопис і графіка, 1847–1850 / [упорядкув. М. А. Корнійчук, Д.В. Степовика ; ред. тому Г.А. Скрипник, Д.В. Степовик ; комент. Л.Д. Зінчук та ін.]. – 2013. – 541, [2] с. : іл. – Розгорнутий тит. арк. - На обкл. зазнач. авт. та позначення тому. - Алф. покажч.: с. 535–536. – Бібліогр. в комент. та в підрядк. прим.
939791
  Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів : у 12 т. / Тарас Шевченко ; [редкол.: М.Г. Жулинський (голова) та ін. ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка, Нац. музей Тараса Шевченка]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1408-4
Т. 10 : Мистецька спадщина : живопис, графіка і скульптура 1851-1857 / [упоряд.: М.А. Корнійчук, Д.В. Степовик ; ред. тому: Г.А. Скрипник, Д.В. Степовик ; комент.: Л.Д. Зінчук та ін.]. – 2014. – 558, [2] с. : іл. – Розгорнутий тит. арк. - На обкл. зазнач. лише авт. та номер тому. - Алф. покажч. імен.: с. 552-554. – Бібліогр. у комент.: с. 392-554
939792
  Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів : у 12 т. / Тарас Шевченко ; [редкол.: М.Г. Жулинський (голова) та ін. ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка, Нац. музей Тараса Шевченка]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1362-9
Т. 11 : Мистецька спадщина : живопис і графіка 1857-1861 / [упоряд.: І.О. Боса, М.А. Корнійчук, Н.Г. Наумова та ін. ; ред. тому: Т.А. Скрипник, Д.В. Степовик ; комент.: І.О. Боса та ін.]. – 2014. – 400, [3] с. : іл. – Розгорнутий тит. арк. - На обкл. зазнач. лише авт. та номер тому. - Алф. покажч. імен: с. 393-396. – Бібліогр. в комент.: с. 289-392
939793
  Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів : у 12 т. / Тарас Шевченко ; [редкол.: М.Г. Жулинський (голова) [та ін.] ; [НАН України, Ін-т мистецтвознавcтва, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка, Нац. музей Тараса Шевченка]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1401-5
Т. 12 : Літопис життя і творчості Тараса Шевченка (за Петром Журом). Документи, покажчики / [упоряд. І.О. Босої та ін. ; ред. тому: Г.А. Скрипник, Д.В. Степовик ; комент. О.В. Бороня та ін.]. – 2014. – 541, [3] с., [36] арк. іл. : іл., портр. – Розгорнутий тит. арк. - На обкл. зазнач. лише авт. та номер тому. - Алф. покажч. імен: с. 525-542. – Бібліогр. в підрядк. приміт.
939794
  Гарматюк А.П. Повне зібрання творів : [в 10 т.] / Анатолій Гарматюк ; [упоряд. і прим.: Н.М. Гарматюк]. – Вінниця : Нілан-ЛТД. – ISBN 978-966-924-089-7
Т. 8 : Журналістика, публіцистика, раніше не публіковані повісті і оповідання. – 2015. – 491, [1] с. : портр. – Парал. тит. арк. портр. - На обкл. та на корінці назва не зазнач.


  В пр. №1702925 напис: Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича Київського Національного університету імені Тараса Шевченка від родини Анатолія Гарматюка 21.12. 2015 р.
939795
  Гарматюк А.П. Повне зібрання творів : [в 10 т.] / Анатолій Гарматюк ; [упоряд. і прим.: Н.М. Гарматюк]. – Вінниця : Нілан-ЛТД. – ISBN 978-966-924-122-1
Т. 9 : Листи, звернення, заяви. – 2015. – 523, [1] с. : портр. – Парал. тит. арк. портр. - На обкл. та на корінці назва не зазнач.


  В пр. №1702926 напис: Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича Київського Національного університету імені Тараса Шевченка від родини Анатолія Гарматюка 21.12. 2015 р.
939796
  Гарматюк А.П. Повне зібрання творів : [в 10 т.] / Анатолій Гарматюк ; [упоряд. і прим.: Н.М. Гарматюк]. – Вінниця : Нілан-ЛТД. – ISBN 978-966-924-143-6
Т. 10 : Аналітично-бібліографічні матеріали. – 2015. – 699, [1] с. : портр. – Парал. тит. арк. портр. - На обкл. та на корінці назва не зазнач. – Бібліогр.: с. 550-557


  В пр. №1702927 напис: Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича Київського Національного університету імені Тараса Шевченка від родини Анатолія Гарматюка 21.12. 2015 р.
939797
  Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів в 10-ти т. / Т.Г. Шевченко. – Київ
Т. 3. – 1949. – 477с.
939798
  Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів в 10-ти т. / Т.Г. Шевченко. – Київ
4. – 1949. – 472с.
939799
  Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів в 10-ти т. / Т.Г. Шевченко. – Київ
1. – 1951. – 615с.
939800
  Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів в 10-ти т. / Т.Г. Шевченко. – Київ
2. – 1953. – 576с.
939801
  Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів в 10-ти т. / Т.Г. Шевченко. – Київ
6. – 1957. – 591с.
939802
  Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів в 10-ти т. / Т.Г. Шевченко. – Київ
7-2. – 1961. – 108с.
939803
  Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів в 10-ти т. / Т.Г. Шевченко. – Київ
7. – 1961. – 61 с.
939804
  Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів в 10-ти т. / Т.Г. Шевченко. – Київ
9. – 1964. – 112с.
939805
  Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів в 10-ти т. / Т.Г. Шевченко. – Київ
10. – 1964. – 175с.
939806
  Шевченко Тарас Повне зібрання творів в 10-ти томах.т.5 = Щоденник.Автобіографія / Шевченко Тарас. – Київ : Академвидав, 1951. – 263 с.
939807
  Стефаник В.С. Повне зібрання творів в 3-х томах / В.С. Стефаник; АН УРСР; Інститут укр. літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вид-во АН УРСР
Т. 1-й : Новели. – 1949. – 375с.
939808
  Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів у 12-ти т. / Т.Г. Шевченко. – Київ : Наукова думка
1 : Поезія 1837-1847. – 1989. – 525с.
939809
  Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів у 12-ти т. : Поезія 1847-1861 / Т.Г. Шевченко. – Київ : Наукова думка
Т. 2. – 1991. – 602с.
939810
  Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів у 12-ти т. / Т.Г. Шевченко. – Київ : Наукова думка
Т. 3. – 1991. – 397с.
939811
  Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів у 12-ти т. / Т.Г. Шевченко. – Київ
3. – 1993. – 398с.
939812
  Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів у 12-ти томах / Т.Г. Шевченко. – Київ : Наукова думка
2. – 1990. – 590 с.
939813
  Котляревський І.П. Повне зібрання творів у двох томах / І.П. Котляревський; АН УРСР; Інститут української літератури ім. Т.Г. Шевченко. – Київ : Вид-во АН УРСР
Т. 1-й. – 1952. – 536с.
939814
  Котляревський І.П. Повне зібрання творів у двох томах / І.П. Котляревський; АН УРСР; Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченко. – Київ : Вид-во АН УРСР
Т. 2-й. – 1953. – 188с.
939815
  Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів. В 10-ти т. / Т.Г. Шевченко. – Київ
Т. 8 : Живопис, графіка 1847 - 1850. – 1963. – с.
939816
  Плоднік Д.П. Повне сімейство воднево зв"язаних пар основ ДНК mThy m Thy. Квантово-хімічне дослідження / Д.П. Плоднік, І.С. Войтешенко, Д.М. Говорун // Ukrainica bioorganica acta : науковий журнал біоорганічної і біологічної хімії / Нац. акад, наук України, Ін-т молекулярної біології і генетики. – Київ, 2015. – Т. 13, № 1. – C. 9-12
939817
  Старовойтенко Інна Повний "Кобзар" Т. Шевченка (1907-1908) у листуванні П. Стебницького з Є. Чикаленком // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 17-25. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0236-1477


  У статті відображені сюжети листування П. Стебницького (1862-1923) та Є. Чикаленка (1861-1929) - відомих громадсько-культурних діячів к. XIX - поч. XX ст., в яких висвітлюються проблеми видання та розповсюдження повного "Кобзаря" Т. Шевченка, що вийшов ...
939818
  Старовойтенко І. Повний "Кобзар" Т.Шевченка (1907-1908) у листуванні П.Стебницького з Є.Чикаленком // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 17-25. – ISSN 0236-1477
939819
  Жураківський Р.О. Повний конформаційний аналіз молекули 2"-дезоксигуанозину квантово-механічним методом функціонала густини / Р.О. Жураківський, Д.М. Говорун // Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 4
939820
  Куценко Г.В. Повний розв"язок задачі про рух твердого тіла навколо нерухомої точки у випадку Ейлера / Г.В. Куценко, В.О. П"ятецький // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 74-83. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  В роботі одержано в параметричній формі повний розв"язок задачі про рух твердого тіла навколо нерухомої точки у випадку Ейлера.
939821
  Полюга Л.М. Повний словник антонімів української мови // Словник фразеологічних антонімів української мови / В.С. Калашник, Ж.В. Колоїз. – 3-тє вид., допов. – Київ : Довіра, 2006. – 510 с. – (Словники України). – ISBN 966-507-191-2
939822
  Полюга Л.М. Повний словник антонімів української мови / Полюга Л.М. // Словник фразеологічних антонімів української мови / В.С. Калашник, Ж.В. Колоїз. – 4-е вид., доп. – Київ : Довіра, 2008. – 510 с. – (Словники України). – ISBN 978-966-507-230-0; 978-966-507-227-0
939823
  Міщенко К. Повний топологічний інваріант функцій зі скінченним числом особливостей на класичних некомпактних поверхнях / К. Міщенко, О. Пришляк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 83-85. – (Математика. Механіка ; Вип. 15/16). – ISSN 1728-3817


  Побудовано повний топологічний інваріант функцій зі скінченим числом критичних точок і особливих рівнів на некомпактних поверхнях скінченного роду та зі скінченним числом кінців. We construct the complete topological invariant of functions with a ...
939824
  Усік Д. Повний форс-мажор // Юридична газета. – Київ, 2016. – 18 жовтня (№ 42). – С. 13, 16-17
939825
   Повний чемодан історій : Бесіда Віктора Неборака з Юрієм Винничуком // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2009. – № 232/233. – С. 281-299
939826
  Віленський С.Д. Повні відра краси / С.Д. Віленський. – Львів, 1965. – 28с.
939827
  Мортіков В. Повні й неповні трудові угоди // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2013. – № 2. – С. 16-19. – Бібліогр.: 3 назв.
939828
  Афонін А.О. Повні методи пошуку виведення в системах логічного програмування : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук. : 01.05.01 / Афонін А.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр. : 8 назв.
939829
  Афонін А.О. Повні методи пошуку виведення в системах логічного програмування : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Афонін А.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 118 л. – Бібліогр.: л. 114-118
939830
  Перевертень В.І. Повні натуральні закономірності / В.І. Перевертень. – К, 1996. – 72с.
939831
  Орлова О. Повнії чари // Рідний край : Науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2006. – № 1. – С. 161-162. – ISBN 966-7653-03-5


  Творчість українських дизайнерів: О.І. Нечипоренко та Н.Г. Панченко
939832
  Крючков Г.К. Повністю реалізувати і збагатити демократичний потенціал Конституції // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник. Спеціальний випуск / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 2 (7) : Конституційний процес в Україні. – С. 47-52.
939833
  Мамутов В. Повніше використовувати техніко-юридичні засоби удосконалення законодавства // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 2. – С. 3-8. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
939834
  Гнатенко А.В. Повноваження апеляційного суду при перегляді рішення суду: теоретичні та практичні спірні питання / А.В. Гнатенко, Д.Д. Луспеник // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 38-45.
939835
  Гошовська Т.В. Повноваження Верховного Суду України за новим Кримінальним процесуальним кодексом України: аналіз колізійних норм / Т.В. Гошовська, Н.Л. Дроздович // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2013. – № 8 (156). – С. 36-40
939836
  Рябоконь Є.О. Повноваження виконавця заповіту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 32-35. – (Юридичні науки ; Вип. 56/59). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються проблеми правового статусу виконавця заповіту та пропонуються шляхи їх подолання. Problems concerning the legal status of a will executor are analyzed, ways of overcoming them are proposed.
939837
  Мельник М. Повноваження вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо кадрового забезпечення судів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 6 (186). – С. 156-159
939838
  Ігонін Р.В. Повноваження Вищої ради юстиції у сфері кадрового забезпечення суддівського корпусу України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 238-243. – ISSN 1563-3349
939839
  Козаченко А. Повноваження волосного земства за "Тимчасовим положенням про волосне земське управління" 1917 р. // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2014. – № 1 (76). – С. 86-92. – ISSN 1993-0909
939840
  Задорожня Г.В. Повноваження глави держави в механізмі юридичної відповідальності парламенту України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 5-9. – (Право ; № 4 (38)). – ISSN 1813-338Х
939841
  Недобор І. Повноваження головуючого щодо дослідження доказів // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 28 листоп. 2013 р. : До 95-ої річниці НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права Нац. акад. наук України, Союз юристів України ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін.]. – Київ : Кондор, 2013. – Вип. 5. – С. 364-366. – ISBN 978-966-2781-18-2
939842
  Козаченко А Повноваження губернатора з питань нагляду за діяльністю земств на матеріалах Полтавської губернії 1864-1917рр. ) // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр.; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 96. – С. 18-25. – ISSN 0201-7245
939843
  Кравченко Л.М. Повноваження державних органів у сфері валютного контролю в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 75-83.
939844
  Голосніченко Д. Повноваження державних органів щодо захисту прав виборців // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2007. – № 2. – С. 11-15.
939845
  Заболотна Л.В. Повноваження державних службовців дипломатичної служби // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 23-29. – (Серія: Право ; № 2 (52)). – ISSN 1813-338Х
939846
  Забучинська Т.В. Повноваження Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в сфері захисту прав учасників ринку цінних паперів України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 69-76.
939847
  Волинська В. Повноваження Дисциплінарної комісії Аудиторської палати України: "А судді хто? А судять як?" // Незалежний Аудитор : часопис для аудиторів, судових експертів, бухгалтерів та правників / ТОВ "Вид-во "Сова". – Київ, 2012. – № 9 жовтень. – С. 64-65. – ISSN 2306-0050
939848
  Габлей Н.Г. Повноваження засудженого під час оскарження і розгляду кримінальної справи в касаційному порядку // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 3. – С. 147-151. – Бібліогр. в кінці ст.


  Для здійснення належного захисту своїх прав на стадії касаційного провадження засуджений повинен бути наділений комплексом повноважень. В даній статті висвітлено повноваження засудженого, які чітко передбачені чинним кримінально-процесуальним ...
939849
  Гриневич Л. Повноваження і відповідальність. Кабмін передав функції управління ПТНЗ обласним держадміністраціям та КМДА // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 6 листопада (№ 43). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Уряд передав окремі функції з управління державними професійно-технічними навчальними закладами, що підпорядковані МОН, обласним держадміністраціям та КМДА. Цю інформацію озвучила міністр освіти і науки України Лілія Гриневич під час Міжнародної ...
939850
  Вахонєва Т.М. Повноваження і управлінські функції фонду соціального страхування України у сфері охорони праці // Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : тези доп. та наук. повідомл. учасників II Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 21-22 квіт. 2016 р.) : [зб. наук. пр.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.В. Іваницький] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., Заслуж. юриста України М.І. Іншина, д-ра юрид. наук, проф. В.І. Щербини. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – С. 45-50. – ISBN 978-617-7069-34-7
939851
  Пономарьова О.О. Повноваження Касаційного господарського суду Верховного Суду відповідно до проекту Закону України №6232 від 23.03.2017 // Актуальні проблеми судового права : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої пам"яті професора Івана Єгоровича Марочкіна, м. Харків, 20 квітня 2017 року : у 2 т. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. орг. судових та правоохоронних органів ; [редкол.: Л.М. Москвич (голова) та ін.]. – Харків : Право, 2017. – Т. 1. – С. 228-230. – ISBN 978-966-937-189-8
939852
  Плахотнюк Н.Г. Повноваження керівника органу виконавчої влади у сфері управління персоналом // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2007. – Вип. 1. – С. 164-169. – (Право. Економіка. Управління)
939853
  Аббакумова Д.В. Повноваження Комітету міністрів Ради Європи відповідно до ст. 46 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2013. – Вип. 122. – С. 274-281. – ISSN 2224-9281
939854
  Тупицький О. Повноваження Конституційного Суду України та ефективність національних засобів індивідуального доступу до конституційного правосуддя // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ; ред. рада: Ю. Баулін, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6. – С. 208-210. – ISSN 2310-6158
939855
  Тихий В. Повноваження Конституційного Суду України та правова природа його рішень // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 4. – С. 55-65.
939856
  Тихий В. Повноваження Конституційного Суду України та правова природа його рішень // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 38-44
939857
  Григор"єв В. Повноваження Конституційного Суду України: проблеми реалізації і необхідність систематизації // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 121-128
939858
  Григор Повноваження Конституційного Суду України: проблеми реалізації і необхідність систематизації / Григор, "ее // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 158-164. – ISSN 1563-3349
939859
  Кесслер З Повноваження Конституційного Суду Чеської республіки та огляд його діяльності у 1993-2001 роках // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 2002. – № 4. – С.56-59
939860
  Голосніченко Д.І. Повноваження міліції, їх законодавче регулювання та вивчення // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 2 (4). – С. 133-138. – ISSN 2227-796X


  У статті розглядаються питання щодо якості реалізації повноважень МВС України. Відмічається, що міліція України наближається до європейських стандартів і передусім має відповідати їм при здійсненні правоохоронної діяльності. Цей орган виконавчої влади ...
939861
  Предместніков О. Повноваження Міністерства юстиції України у сфері державної правової політики: нормотворчість і правова експертиза // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 4 (242). – С. 56-61


  У статті виконано аналіз адміністративно-правового регулювання повноважень Міністерства юстиції України у сфері державної правової політики, визначено основні риси, сутність та особливості здійснюваної ним нормотворчості, правової експертизи і ...
939862
  Погиба П.П. Повноваження місцевих держаних адміністрацій в галузі запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 70-76. – (Серія "Право" ; вип. 1)
939863
  Завальна Ж.В. Повноваження на використання адміністративного договору // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 238-241. – ISSN 1563-3349
939864
  Ніконорова Н. Повноваження народного депутата України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 12 (138). – С. 92-97
939865
  Нечипорук С.В. Повноваження нотаріуса як державного реєстратора // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 157-160. – ISSN 2219-5521
939866
  Кулакова Є. Повноваження обласних рад щодо управління спільною власністю територіальних громад // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 9. – С. 58-65
939867
  Іжа М.М. Повноваження обласних рад як органів регіонального самоврядування // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 668-673. – ISSN 1563-3349
939868
  Басов А. Повноваження органів внутрішніх справ щодо забезпечення громадської безпеки у надзвичайних ситуаціях // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Акад. правових наук України. – Харків, 2011. – № 3 (66). – С. 172-178. – ISSN 1993-0909
939869
  Бортняк Д.Ф. Повноваження органів внутрішніх справ щодо застосування заходів забезпечення адміністративно- деліктного провадження // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 6 (73). – С. 261-266
939870
  Пашков В. Повноваження органів державного контролю стосовно обігу лікарських засобів. // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 12. – С.52-55
939871
  Монаєнко А.О. Повноваження органів державної влади щодо здійснення фінансово-бюджетного контролю місцевих бюджетів // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 7. – С. 78-82
939872
  Козаченко А.І. Повноваження органів земського самоврядування за положенням 1890 р. наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 107. – С. 23-32. – ISSN 0201-7245
939873
  Харченко С.І. Повноваження органів казначейства України з контролю дотримання бюджетного законодавства - запобіжник бюджетних правопорушень // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 6 (211). – С. 7-17 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв
939874
  Кирій С.Л. Повноваження органів контролю України щодо проведення аудиту адміністратиної діяльності // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 129-134. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
939875
  Музика О. Повноваження органів місцевого самоврядування на отримання доходів у місцеві бюджети // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 4. – С.25-27. – ISSN 0132-1331
939876
  Солнцева Х.В. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері освіти // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – С. 189-195. – (Юридичні науки ; № 3)
939877
  Хачук К. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері регулювання цін (тарифів) // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 3 (99). – С. 87-93
939878
  Самбор М.А. Повноваження органів місцевого самоврядування щодо прийняття рішень, якими визначаються склади адміністративних правопорушень / М.А. Самбор, А.М. Самбор // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 47-53. – ISSN 2220-1394
939879
  Хачук К.Д. Повноваження органів місцевого самоврядування щодо управління корпоративними правами територіальних громад // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 2 (лютий). – С. 106-113
939880
  Власенко В. Повноваження органів місцевого управління в системі німецької адміністрації у генеральному окрузі "Житомир" (1941 - 1942 рр.) // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 2. – С. 37-38
939881
  Демчик Н.П. Повноваження органів охорони державного кордону щодо примусового повернення і примусового видворення іноземців та осіб без громадянства: історія становлення та сучасний стан // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 845. – С. 46-54. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
939882
  Левченко К.Б. Повноваження органів охорони здоров"я у впровадженні роботи із попередження насильства в сім"ї / К.Б. Левченко, М.М. Легенька // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 2 (10). – C. 187-195. – ISSN 2304-4556
939883
  Мамедов Г.А. Повноваження органів прокуратури у 1922-1930-х рр. // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія" / Національний університет "Одеська юридична академія". – Одеса, 2015. – Т. 16. – С. 61-70. – ISSN 2307-3427
939884
  Ільницький Олег Повноваження органів прокуратури України з розгляду земельних спорів // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 3 (105). – С. 93-99.
939885
  Лукашенко Альона Повноваження органів самоорганізації населення та статус їх керівників // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 11 (95). – С. 50-55
939886
  Гаркуша В. Повноваження патрульної поліції щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення в сфері безпеки дорожнього руху // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка] / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – C. 91-94. – (Серія: Право ; вип. 2). – ISBN 978-617-7365-03-6
939887
  Шкода Т. Повноваження пенсійного фонду щодо збору та обліку єдиного внеску // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 4 (106). – С. 74-76
939888
  Гуть Н. Повноваження посадових осіб на посвідчення документів для дії за кордоном // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 552-554
939889
  Діхтієвський П. Повноваження представницьких органів місцевого самоврядування Польщі та України: порівняльний аналіз / П. Діхтієвський, А. Бучинська // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2013. – № 1 (9). – С. 59-66. – ISSN 2306-9082


  У статті, на підставі порівняльного аналізу законодавства Польщі та України, досліджуються повноваження представницьких органів місцевого (територіального) самоврядування.
939890
  Шамраєва В.М. Повноваження президента у визначенні та реалізації зовнішньої політики держави (на прикладі України та США) // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 32. – С. 128-136
939891
  Мельниченко В.І. Повноваження Президента України у контексті конституційної реформи: структура, зміст, характер / В.І. Мельниченко, Н.Г. Плахотнюк // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 5-16
939892
  Волощук О.Т. Повноваження Президента України щодо судової влади // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2011. – С. 46-50. – (Правознавство ; Вип. 578). – ISSN 2221-173X
939893
  Басов А. Повноваження Президента України як гаранта забезпечення прав і свобод людини і громадянина в умовах виникнення надзвичайних ситуацій // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Акад. правових наук України. – Харків, 2011. – № 2 (65). – С. 150-156. – ISSN 1993-0909
939894
  Божко Н. Повноваження призначати керівників місцевих органів виконавчої влади у країнах Європи // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 205-206
939895
  Мінюков А. Повноваження прокуратури при забезпеченні додержання конституційних прав і свобод людини і громадянина на досудовому слідстві. // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 10. – С.35-41. – ISSN 0132-1331
939896
  Спусканюк Ю. Повноваження прокурора в стадії досудового розслідування у зв"язку з реформуванням кримінально-процесуального законодавства України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУТШ. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 89-92
939897
  Луцик В.В. Повноваження прокурора в ході досудового розслідування в кримінальному процесі Франції // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 214-216. – ISBN 978-966-419-300-6
939898
  Клочков В. Повноваження прокурора з нагляду за виконанням законів у сфері прав і свобод людини // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 6 (96). – С. 44-48.
939899
  Яворський Я.Т. Повноваження прокурора міжнародного кримінального суду на стадії судового розгляду справи // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 5. – С. 180-186
939900
  Чечерський В. Повноваження прокурора при виконанні судових рішень // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 8. – С. 22-26
939901
  Осадча О.С. Повноваження прокурора при застосуванні запобіжних заходів / О.С. Осадча, О.О. Юхно ; [за заг. ред. О.О. Юхна] ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : Панов, 2016. – 223, [1] с. – Бібліогр.: с. 195-217 та в підрядк. прим. – (Серія "Бібліотечка слідчого та детектива: учасники кримінального провадження"). – ISBN 978-617-7293-58-2
939902
  Червякова О. Повноваження прокурора у адміністративному судочинстві / О. Червякова, В. Бабкова // Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2005. – № 11. – С. 53-58
939903
  Радько О. Повноваження прокурора у справах про банкрутство // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 12. – С. 19-27.
939904
  Луцик В.В. Повноваження прокурора, спрямовані на виявлення порушень закону в ході досудового розслідування, у кримінальному процесі України та Польщі / В.В. Луцик, Т.В. Кордіяка // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 1 (57). – C. 191-204. – ISSN 2078-9165
939905
  Драган О. Повноваження прокурорів прокурорів у провадженні по справах про адміністративні правопорушення // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 4 (118). – С. 20-27
939906
  Шевчук І.І. Повноваження прокурорів системи Міністерства Справедливості в Республіці Польща на території Східної Галичини у період з 1919 по 1939 рр. // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 35-42.
939907
  Д"яченко Н.О. Повноваження Ради прокурорів України як одного з найвищих органів прокурорського самоврядування // Актуальні проблеми судового права : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої пам"яті професора Івана Єгоровича Марочкіна, м. Харків, 20 квітня 2017 року : у 2 т. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. орг. судових та правоохоронних органів ; [редкол.: Л.М. Москвич (голова) та ін.]. – Харків : Право, 2017. – Т. 1. – С. 184-187. – ISBN 978-966-937-189-8
939908
  Дишкант О. Повноваження Рахункової палати у бюджетному процесі: реалії та перспективи // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – Вип. 4. – С. 157-166. – ISSN 1818-5754
939909
  Роговенко Д. Повноваження Рахункової палати у світлі змін до Конституії України // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 6. – С. 45-48
939910
  Монаєнко А.О. Повноваження рахункової палати України у сфері здійснення контролю за використанням бюджетних коштів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 52-55. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
939911
  Чубенко А. Повноваження розпорядників бюджетних коштів у сфері цивільного захисту // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 8. – С. 67-69.
939912
  Ільїна Н.Л. Повноваження самоврядних та громадських органів у сфері здійснення контролю в галузі екології // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 135-139. – ISBN 978-617-566-151-2
939913
  Пацалова Т. Повноваження слідчого при забезпеченні безпеки потерпілих та свідків у кримінальному судочинстві // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 7. – С. 54-57
939914
  Потапенко В.В. Повноваження слідчого судді у кримінальному провадженні України // Безпека людини, суспільства, держави: правові, криміналістичні і психофізіологічні засади : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2015 р. / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2016. – С. 123-125. – ISBN 978-617-7363-14-8
939915
  Кавун Д. Повноваження слідчого у забезпеченні прав і законних інтересів потерпілого (фізичної особи) // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 7 (245). – С. 148-152
939916
  Жорова Є.Р. Повноваження суб"єктів антикризового корпоративного управління // Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління : збірник наукових праць / Чернігівський державний інститут економіки і управління. – Чернігів, 2012. – С. 171-177. – (Сер. 1. Економіка ; Вип. 4 (16)). – ISSN 2218-2934(Print),2225-5508(Onlin
939917
  Савченко Л.А. Повноваження суб"єктів контролю на другій стадії бюджетного процесу // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.82-85. – (Правознавство ; Вип. 172). – ISBN 966-568-616
939918
  Ковалевська О.П. Повноваження суб"єктів права комунальної власності в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 92-96. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
939919
  Шмаков О.М. Повноваження суб"єктів сфери безпеки України з припинення масових заворушень / О.М. Шмаков, О.В. Лавніченко // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Національної гвардії України ; голов. ред.: Г.А. Дробаха ; редкол.: В.М. Телелим, О.М. Шмаков, В.П. Городнов [та ін.]. – Харків, 2016. – № 4 (59). – С. 26-33. – ISSN 2078-7480
939920
  Билінін Я. Повноваження суб"єктів фінансового контролю у сфері міжбюджетних відносин // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 142-145.
939921
  Марченко О. Повноваження судів при винесенні рішень щодо контролю у сфері управлінської діяльності // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 4. – С. 266-271. – ISSN 1993-0909
939922
  Кашка О.С. Повноваження суду апеляційної інстанції в кримінальному процесі України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Кашка Олена Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 273 л. – Додатки: л. 255-278. – Бібліогр.: л. 191-254
939923
  Кашка О.С. Повноваження суду апеляційної інстанції в кримінальному процесі України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Кашка Олена Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
939924
  Кашка О.С. Повноваження суду апеляційної інстанції з перегляду судових рішень у кримінальному процесі України : монографія / О.С. Кашка ; [наук. ред. Костюченко О.Ю.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Правова єдність ; Алерта, 2015. – 628, [2] с. – Бібліогр.: с. 563-628. – ISBN 978-617-566-360-8
939925
  Гусаров К.В. Повноваження суду апеляційної інстанції за правилами ЦПК України 2004 р. // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 27-35
939926
  Кашка О.С. Повноваження суду апеляційної інстанції на стадії досудового розслідування // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 323-326


  У статті досліджуються проблеми апеляційної перевірки ухвал слідчого суді, що можуть бути оскаржені на стадії досудового розслідування.
939927
  Згама А.О. Повноваження суду апеляційної інстанції щодо перевірки законності та обгрунтованості судових актів у господарському процесі // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 153-159
939928
  Серебрякова Ю. Повноваження суду відповідно до проекту Господарського процесуального кодексу України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 9. – С. 94-100. – ISSN 1026-9932
939929
  Біда К.М. Повноваження суду касаційної інстанції // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 131-137.
939930
  Верба О.Б. Повноваження суду у випадках добровільного невиконання мирової угоди, укладеної на стадії виконавчого провадження // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2008. – № 7 (45). – С. 35-44.
939931
  Бармак М.В. Повноваження та діяльність губернських правлінь Волинської, Подільської та Київської губерній (кінець XVIII - перша половина XIX ст.) // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2006. – № 1/4. – С. 145-149
939932
  Коник С.М. Повноваження та компетенція вищих органів державної влади відповідно до Конституції УРСР 1929 року // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 1/2. – С. 252-257. – (Право. Економіка. Управління)
939933
  Лекарь А.С. Повноваження третейських груп у процесі вирішення спорів у Світовій організації торгівлі // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 150-154. – ISSN 2220-1394
939934
  Провізіон Т. Повноваження Федерального Конституційного Суду ФРН та Конституційного Суду України у механізмі забезпечення взаємодії конституційного і міжнародного правопорядку // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 1 (91). – С. 126-129.
939935
  Райнін І.Л. Повноваження центральних органів виконавчої влади з розвитку регіонів // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2016. – № 2 (13). – С. 143-153. – ISSN 2304-4556
939936
  Голосніченко Д. Повноваження як об"єкт дослідження загальноі теорії держави та права // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 15-18. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
939937
  Голосніченко Д. Повноваження як об"єкт дослідження загальної теорії держави та права // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 15-18. – ISSN 0132-1331
939938
  Тимошенко М. Повноважні організатори // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2003. – № 7. – С.29-32


  Виступ голови Черкаської обласної ради
939939
  Будько Євген Повноважно про Грецію : профі-тур // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 4 ( 88). – С. 38-40
939940
  Шевченко Т.Г. Повного зібрання творів у дванадцяти томах / Т.Г. Шевченко; НАНУ. Ін-тут літератури; Упор. В.С.Бородіна; Редкол.: М.Г.Жулинський, В.С.Бородін, С.А.Гальченко. – Київ : Наукова думка. – ISBN 966-00-0708-6 (т.2)
Т. 2 : Поезія 1847 1861. – 2003. – 784 с. – На контртитульній та на реквізитній сторінках надруковано "Повне зібрання творів у дванадцяти томах"
939941
  Шевченко Т.Г. Повного зібрання творів у дванадцяти томах / Т.Г. Шевченко; НАНУ. Ін-тут літератури; Ред. кол.: М.Г.Жулинський, В.С.Бородін, С.А.Гальченко та інші. – Київ : Наукова думка. – ISBN 966-00-0746-9
Т. 4 : Повісті. – 2003. – 600 с. – На контртитульній та на реквізитній сторінках надруковано "Повне зібрання творів у дванадцяти томах"
939942
  Палій П.П. Повнодення / П.П. Палій. – Ужгород, 1972. – 39с.
939943
  Леснік О.М. Повнодеревність та розмірно-якісна структура дерев гіркокаштана звичайного в насадженнях міста Києва : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.03.02 / Леснік Олександр Миколайович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 12 назв
939944
  Кобець В.Д. Повнозерниця : поезії / В.Д. Кобець. – Одеса, 1976. – 71 с.
939945
  Прилюк Д.М. Повноколосся : балади в прозі, роман-хроніка / Д.М. Прилюк. – Київ : Дніпро, 1977. – 434 с.
939946
  Вільде І. Повнолітні діти / І. Вільде. – Львів, 1952. – 415 с.
939947
  Вільде І. Повнолітні діти : [роман] / Ірина Вільде. – Київ : Зелений пес, 2009. – 416 с. – (Серія "А+В"). – ISBN 978-966-1515-44-3
939948
  Герасименко Ю.Г. Повноліття : поезії / Ю.Г. Герасименко. – Харків : Харківське книжкове видавництво, 1952. – 52 с.
939949
  Маняк В.А. Повноліття / В.А. Маняк. – Львів, 1957. – 48 с.
939950
  Шмигельський А.І. Повноліття : поезії / А.І. Шмигельський. – Київ, 1958. – 176 с.
939951
  Вароді В.І. Повноліття / В.І. Вароді. – Ужгород, 1967. – 23с.
939952
  Лук"яненко Г. Повноліття : літературна збірка / Ганна Лук"яненко. – Київ : Юніверс, 2007. – 192с. – ISBN 966-8118-54-5
939953
  Будько Євген Повноліття і велелюддя : мандрівничий ряд // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 6 (102) грудень - січень. – С. 124-125 : Фото
939954
  Майданська С.В. Повноліття надії / С.В. Майданська. – К, 1988. – 175с.
939955
   Повноліття улюбленої виставки // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 7 (61). – С. 76 : фото
939956
  Кацай А.В. Повноправні господарі країни / А.В. Кацай. – К., 1984. – 126с.
939957
  Буй Д.Б. Повнота аксіоматики Армстронга / Д.Б. Буй, А.В. Пузікова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 103-108. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У статті наведено строге та повне доведення повноти аксіоматики Армстронга щодо функціональних залежностей в реляційних базах даних, яке наслідує традиції встановлення повноти в математичній логіці: введені відношення синтаксичного та семантичного ...
939958
  Калашников В.Ф. Повнота любові : П"єси. Матеріали. Документи / Вадим Калашников ; [ред. та передм. Миколи Шудрі]. – Київ : Stella Grand, 2011. – 209, [1] с., [8] арк. фот. – ISBN 978-966-2698-00-8
939959
  Радченко В. Повнота простору дійсних функцій, інтегровних за випадковою мірою // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 62-65. – (Математика. Механіка ; Вип. 15/16). – ISSN 1728-3817


  Для випадкової міри [мю] уведено простір Lp[мю] дійсних функцій, степені яких інтегровні за [мю] . Доведено, що повний. For stochastic measure [мю] space Lp [мю] of power integrable w.r.t i real functions is introduced. It is proved that Lp [мю] ...
939960
  Пасенюк О. Повнота судівського самоврядування - запорука його послідовного розвитку // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 53-66
939961
  Бодак О.П. Повнотекстова база даних "Рукописна та книжкова спадщина України" як електронний науково-інформаційний ресурс Інституту рукопису національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2010. – Вип. 14. – C. 359-371. – ISSN 2222-4203
939962
  Івченко Л. Повнотекстові бази даних міжнародного каталогу музичної періодики (RIPM) / Л. Івченко, О. Шевченко, В. Гурина // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 40. – С. 147-163. – ISSN 2224-9516
939963
  Кириченко Н.В. Повнотекстові ресурси на сайті бібліотеки // Бібліотека і книга у контексті часу : збірник наукових статей 2 міжнародної науково-практичної конференції, 17-18 квітня 2008 року, м. Київ : тема року : "Публічна бібліотека в соціокультурному просторі регіону" / Мін-во культури і туризму України ; Держ. заклад "Національна парламентська бібліотека України" ; [редкол. : Т. Вилегжаніна (голова), Н. Розколупа, З. Савіна та ін. ; укладач С. Басенко]. – Київ, 2008. – С. 59-70. – ISBN 978-966-7547-45-5
939964
  Савчин М.В. Повноцінно розвинена особистість та ії здоров"я // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2012. – Вип. 19. – С. 217-228. – ISSN 2227-1376
939965
  Кропивницький М.Л. Повный збирнык творив [Повний збірник творів] / М.Л. Кpопивницкий. – Харьков (Харьків) : Паpовая Типо-Литогp. М.Я. Дpейшпуля
Т. 2 : 1. Глытай, або ж павук [Глитайї, або ж павук] ; 2. Вій ; 3. На pуинах [На руїнах] ; 4. Пеpед волею ; 5. Залеты [Залети] соцького Мусія. – 1903. – [1], 189 с. – Видання укр. мовою, транслітерованої символами рос. мови старої орфографії . Конволют, переплетено з Повний збірник творів / Кропивницький М.Л, Харьків, 1903, т. 3


  Зміст: Глытай, або ж павук; Вій: Сюжет позыченый у М.В. Гоголя; Hа pуинах; Пеpед волею; Залеты соцького Мусія.
939966
  Кропивницький М.Л. Повный збирнык творив [Повний збірник творів] / М.Л. Кpопивницкий. – Харьков (Харьків) : Паpовая Типо-Литогp. М.Я. Дpейшпуля
Т. 3 : 1. Докы сонце зійде - pоса очи выисть [Доки сонце зійде - роса очі виїсть] ; 2. Веpгиліева Энеида [Вергілієва Енеїда] ; 3. Дуpысвитка [Дурисвіти] ; 4. Супpотывни течіи [Супротивні течії]; 5. Глум и помста. – 1903. – 220 с. – Видання укр. мовою, транслітерованої символами рос. мови старої орфографії


  Зміст: Докы сонце зійде - pоса очи выисть; Веpгиліева Энеида: Комычна фееpія-опеpетта (пеpелыцевана з поэмы И.П. Котляpевскаго); Дуpысвитка; Супpотывни течіи; Глум и помста: Сюжет позыченый из поэмы Т. Шевченка.
939967
  Кропивницький М.Л. Повный збирнык творив [Повний збірник творів]. Т. 3 / М.Л. Кpопивницкий // Повный збирнык творив [Повний збірник творів] / М.Л. Кропивницький. – Харьков (Харьків) : Паpовая Типо-Литогp. М.Я. Дpейшпуля, 1903. – Т. 2 : 1. Глытай, або ж павук [Глитайї, або ж павук] ; 2. Вій ; 3. На pуинах [На руїнах] ; 4. Пеpед волею ; 5. Залеты [Залети] соцького Мусія. – 220 с.


  Зміст: Докы сонце зійде - pоса очи выисть; Веpгиліева Энеида: Комычна фееpія-опеpетта (пеpелыцевана з поэмы И.П. Котляpевскаго); Дуpысвитка; Супpотывни течіи; Глум и помста: Сюжет позыченый из поэмы Т. Шевченка.
939968
  Гнатюк І.Ф. Повнява : поезії / І.Ф. Гнатюк. – Київ : Радянський письменник, 1968. – 95 с.
939969
   Повод для гордости. Территории заброшенных фабрик становятся главными достопримечательностями городов // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 11 (221), ноябрь. – С. 18-21 : фото. – ISSN 1029-5828
939970
  Яновська Л. Поводатирь : Этюд на 1 дійю ; Сеpденьку золотому вид сеpденька щиpого: Жаpт на 1 дію / Л. Яновська. – Київ : Дpук. Т-ва "Пpосвещение", 1907. – 51 с. : нот. – Hа обкл.: Пpисвячується В.Я. Яновському.- Прим. № 102860 без обкл.
939971
  Теліженко О.М. Поводження з відпрацьованими батарейками в Україні для виконання вимог Директив ЄС / О.М. Теліженко, Т.І. Шевченко // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2015. – № 6 (93), листопад - грудень. – С. 10-11
939972
  Юрескул В. Поводження з вторинними ресурсами-особливий предмет правового регулювання // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2007. – № 3. – С. 38-42. – ISSN 1561-4999
939973
  Алданов Ю. Поводження з окремими категоріями матеріальних носіїв інформації з обмеженим доступом під час приватизації // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 4. – С. 58-60. – ISSN 0132-1331
939974
  Плаван В.П. Поводження з полімерними відходами: законодавчі вимоги Євросоюзу та України / В.П. Плаван, О.О. Демиденко // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 4 (104), липень - серпень. – С. 22-23 : фото. – Бібліогр.: 4 назв.
939975
  Малєй О.В. Поводження з твердими побутовими відходами: українські реалії // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2016. – № 1 (95), січень - лютий. – С. 9 : фото, табл. – Бібліогр.: 4 назв.
939976
  Іщук В.В. Поводження інваріантних множин імпульсних систем при малих збуреннях / В.В. Іщук, В.В. Могильова, Н.А. Алі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 56-60. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Для системи диференціальних рівнянь з малою імпульсною дією одержано достатні умови існування додатно інваріантних множин.
939977
  Щербаков Владимир Поводный меч : Арсенал / Щербаков Владимир, Дмитриев Михаил // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 5. – С. 148-156 : Фото
939978
   Поводы, основания и порядок возбуждения уголовных дел. – Ашхабад, 1985. – 36с.
939979
  Акулинин А.М. Поводырь / А.М. Акулинин. – Москва, 1985. – 159с.
939980
  Миршакар М. Поводья жизни : стихи и поэмы / М. Миршакар; пер. с тадж. – Москва : Советский писатель, 1972. – 159 с.
939981
  Євтушенко Л.В. Повоєнна "Die Neue Zeitung" про мінімізацію наслідків радикалізації Німеччини // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 40, липень - вересень. – С. 238-240


  Наукова стаття досліджує переідеологізацію німецького повоєнного суспільства в напрямі від тоталітаризму до демократії та відображення цього складного процесу на сторінках газети "Die Neue Zeitung" як центрального органу американської окупаційної зони ...
939982
  Шкварець В. Повоєнна та сучасна Миколаївщина: історіографія проблеми // Емінак : науковий щоквартальник. – Київ ; Миколаїв, 2008. – № 1/4 (3), січень - грудень. – С. 90-95. – ISSN 1998-4634
939983
  Калініченко Вячеслав Володимирович Повоєнний голод в Україні (друга половина 40-х років 20 ст.) : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Калініченко В.В.; ХНУ ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2001. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
939984
  Логвіненко Н. Повоєнний період (1945-1960 рр.) розвитку української фантастичної прози // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2011. – № 7/8. – С. 39-44
939985
  Десятніков О. Повоєнний франк Альберта I // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2013. – № 3 (67). – С. 33-37. – ISSN 1811-542X


  Монети Бельгії 1918-1934 рр.
939986
  Кулібаба О.І. Повоєнні вибори в Угорщині та позиція союзників - членів СКК // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 77-81. – (Історія ; Вип. 37)
939987
  Хоменко В. Повоєнні рефлексії у малій прозі Андрія Платонова та Миколи Хвильового // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 10 (138), жовтень. – С. 26-29


  Проблема дослідження повоєнних рефлексії у прозі письменників у літературознавчій науці завжди була актуальною. У статті дослідженно рефлексії, знайдено синхронні теми повоєнних років у малій прозі Андрія Платонова та Миколи Хвильового.
939988
  Бесєдіна Н.В. Повоєнні реформи та становлення представницької демократії в Японії // Історична пам"ять : наук. збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2012. – № 28. – С. 140-154. – ISSN 2075-1451
939989
  Коновал О. Повоєнні скитання // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2008. – № 11/12. – С. 126-131. – ISSN 0130-1608
939990
  Селигенин Г.Т. Повозка с голубыми жар-птицами / Г.Т. Селигенин. – М, 1982. – 176с.
939991
  Кабытов П.С. Поволжская деревня накануне февральской буржуазно-демократической революции. / П.С. Кабытов. – Куйбышев, 1977. – 72с.
939992
  Буравлева В.В. Поволжский период жизни и деятельности В. И. Ленина в советской исторической литературе : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Буравлева В. В.; Каз.ГУ. – К., 1981. – 19л.
939993
  Инсаров А.С. Поволжье / А.С. Инсаров. – 5-е изд. – М, 1933. – 198с.
939994
  Ситников Г.Г. Поволжье / Г.Г. Ситников. – М., 1950. – 75с.
939995
  Покшилевский В.В. Поволжье / В.В. Покшилевский. – Москва, 1951. – 108с.
939996
  Ситников Г.Г. Поволжье / Г.Г. Ситников. – М., 1951. – 80с.
939997
   Поволжье. – М., 1957. – 464с.
939998
  Горцев В.И. Поволжье / В.И. Горцев, Ф.Д. Курников. – М., 1959. – 76с.
939999
  Долгополов К.В. Поволжье : Экономико-географический очерк. Пособие для учителей / К.В. Долгополов, Е.Ф. Федорова. – Москва : Просвещенье, 1967. – 207 с.
940000
   Поволжье в Великой Отечественной войне 1941-45 гг.. – Куйбышев, 1980. – 182с.
<< На початок(–10)931932933934935936937938939940(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,