Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)921922923924925926927928929930(+10)В кінець >>
920001
  Леопарди Д. "Песни и отрывки" : Полное собрание стихотворений ; С портр. Леопарди / Леопарди ; Пер. Ив. Тхоржевский. – Санкт-Петербург : [Тип. А.С. Суворина], 1908. – 166 с., 1 л. портр.
920002
  Сохор А.Н. "Песня о Родине" И.О. Дунаевского / А.Н. Сохор. – Москва : Советский композитор, 1960. – 19 с.
920003
  Мияковский В.В. "Песнь историческая" А.Н. Радищева и "Considerations" Монтескье, 1914. – С. 236-248. – Автор указан в конце текста. - Отд. оттиск: Журнал Министерства народного просвещения, 1914, № 2, с. 236-248
920004
  Кирпичников А.И. "Песнь о Роланде" (La Chanson de Roland), перевод размером подлинника графа Ф. де Ла-Барта (СПб. 1897 г.) : [с предисловием академика А.Н. Веселовского, введением и примечаниями переводчика] : Крит. разбор проф. А.И. Кирпичникова. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. акад наук, 1900. – [2], 45 с. – Отд. оттиск: Отчет о 12 присуждении премий А.С. Пушкина в 1897 г. : В Сб. Отд-ния рус. яз. и слов. Имп. Акад. наук, т. 56


  Де ла Барт, Фердинанд Георгиевич (1870-1915)
920005
  Пашко О.В. "Песнь о хлебе" С. Есеніна та "В степу коса збиває роси" Д. Фальківського (до історії рецепції творчості С. Есеніна в Україні 1920-х рр.) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 312-314. – (Б-ка Ін-ту філології)


  У статті порівнюються два вірші - С. Есеніна та Д. Фальківського. Доводиться, що їхня поетична мова формується у творчій взаємодії з мовою фольклору, насамперед, на рівні образному. Поети використовують традиційну метафору "жнива=герць", яка має ...
920006
  Родионова В.М. "Пестрые рассказы" А. П. Чехова : Автореф... канд. филол.наук: / Родионова В. М.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1958. – 20л.
920007
  Лопушанська О.М. Першотвір і множинність перекладів (на матеріалі вірша "Каменярі" Івана Франка та його німецькомовних інтерпретацій) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 315-319. – ISSN 1729-360Х
920008
  Коптілов В.В. Першотвір і переклад / В.В. Коптілов. – Київ, 1972. – 215с.
920009
  Пруниця С.Ю. Першотравень на Закарпатті / С.Ю. Пруниця. – Ужгород, 1989. – 86с.
920010
  Павленко Марина Першотравневе моє перше вересня = Щоденник неправильної вчительки // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 1/783/. – С. 65-76. – ISSN 0868-4790
920011
  Малаков Д. Першотравневий мітинг біля університету // Київ 1939-1945 : фотоальбом / Д.В. Малаков. – Київ : Кий, 2005. – С. 290 : фото. – ISBN 966-8825-01-02


  1 травня 1942 р. Фото М. Покришевського. Серед натовпу - німецькі солдати та українські поліцаї.
920012
  Галата С. Першохідці - STEM // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 23 січня (№ 2). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793
920013
  Андрущенко В. Першочергове завдання державної освітньоїполітики - відродження довіри до вчителя // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2010. – № 2 (37). – С. 5-6. – ISSN 2078-1016


  З виступу на колегії Міністерства освіти і науки України 23 квітня 2010 р.
920014
   Першочергові завдання і перспективи регіональної мінералогії України / Г.О. Кульчицька, В.І. Павлишин, Д.С. Черниш, І.М. Герасимець // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2016. – Т. 38, № 3. – С. 3-8. – ISSN 0204-3548


  Три першочергові завдання стоять перед регіональною мінералогією України: перевизначення мінеральних видів відповідно до змін у номенклатурі, затвердження нормативних українських назв мінералів і розширення бази даних мінералів України. Нині в світі ...
920015
  Крищенко Д.В. Першочергові заходи досягнення європейського рівня конкурентноспроможності економіки України / Д.В. Крищенко, Є.М. Комарова // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 102-110


  У статті пропонується план заходів для першочергових кроків із покращення конкурентоспроможності української економіки з урахуванням проекту ЄВРО-2012 та сприятливих можливостей для побудови "економіки знань". Окремий наголос робиться на доцільності ...
920016
  Павлова А.М. Першочергові заходи побудови системи повернення в Україну активів, набутих злочинним шляхом // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 5 (54). – С. 329-334. – ISSN 2309-1533
920017
  Міронов С.В. Першочергові питання розвитку кримінального права, вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність у сфері питань реформування кримінальної юстиції // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 478-480. – ISBN 978-966-458-403-3
920018
  Афанасьев Н.М. Перыве залпы / Н.М. Афанасьев. – Москва, 1967. – 168с.
920019
  Банников А.Г. Перые русские путешествия в Монголию и Северный Китай : Василий Тюменец, Иван Петлин, Федор Байков / А.Г. Банников. – Москва : Географгиз, 1949. – 52с. – (Русские путешественники)
920020
   Перый Всесоюзный съезд колхозников. – М.-Л, 1933. – 352с.
920021
   Перый день нового мира. – Таллин, 1970. – 260с.
920022
  Васюкова Т.Т. Перьевые клещи гусеобразных и ржанкообразных Якутии / Т.Т. Васюкова, С.В. Миронов. – Новосибирск, 1991. – 199с.
920023
   Перья Жар-Птицы. – Свердловск, 1978. – 127с.
920024
  Ходжес Глен Перья с секретом. Секрет пингвина / Ходжес Глен, Никлен Пол // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – ноябрь № 110. – С. 104-117 : фото
920025
  Абдашев Ю.Н. Перья фламинго : повесть / Ю.Н. Абдашев. – Краснодар : Кн. изд-во, 1968. – 200 с.
920026
  Олейник С.И. Пес Барбос и необычный кросс : Фейлетоны / С.И. Олейник. – Москва : Правда, 1968. – 192с.
920027
  Ісраєлян В. Пес вірменина, турецький кінь і вуйко Пето : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний вірменський номер / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 1/2 (997/998). – С. 215-220. – ISSN 0320-8370
920028
  Туманян О. Пес и кот : сказки для детей / О. Туманян. – Ереван : Айастан, 1969. – 56 с.
920029
  Руденко Д.Ф. Пес і ковбаса. / Д.Ф. Руденко. – К., 1970. – 63с.
920030
  Тищук Микола Федорович Пес і мікрофон: Сатира й гумор / Тищук Микола Федорович. – Київ : Радянський письменник, 1985. – 59с.
920031
  Пестка Войчех Пес із шапочкою в зубах : дідівська оповідка // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 11/ 12. – С. 99-104. – ISSN 0208-0710
920032
  Ліврага Ріцці Хорхе Пес на ім"я Моассі / Хорхе А. Ліврага Ріцц; З іспанської переклав В"ячеслав Сахно. – Київ : Новий Акрополь, 2005. – 120с. – Парал. тит. арк. іспанською мовою. – ISBN 966-96463-1-6
920033
  Баши Салим Пёс Одиссея : Роман // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2006. – № 4. – С. 104-211. – ISSN 1130-6545
920034
  Врочек Ш. Пес с ушами-крыльями // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 9. – С. 108-121. – ISSN 1728-8568
920035
  Наровчатов С.С. Пес, девчонка и поэт. Стихи. / С.С. Наровчатов. – М., 1965. – 32с.
920036
  Чжао Песенка Ли Ю-цая / Чжао, Шу-Ли. – М., 1952. – 56с.
920037
  Шевченко О.Ф. Песенка о Колумбах / О.Ф. Шевченко. – Воронеж, 1966. – 64с.
920038
  Жуховицкий Л.А. Песенка о любви и печали / Л.А. Жуховицкий. – М., 1990. – 380с.
920039
  Чжао Песенки Ли Ю-цая / Чжао, Шу-Ли. – М., 1974. – 183с.
920040
  Ерзакович Б.Г. Песенная культура казахского народа / Б.Г. Ерзакович. – Алма-Ата, 1966. – 402с.
920041
   Песенная панорама. – Москва
Вып. 3. – 1987. – 62 с.
920042
  Цветкова С.О. Песенная техника проповеди Миры Баи: подступы к исследованию // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 13 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 81-89. – (Востоковедение. Африканистика ; вып. 3). – ISSN 2074-1227
920043
   Песенник. – М, 1940. – 96с.
920044
   Песенник. – М, 1947. – 128с.
920045
   Песенник. – М, 1948. – 128с.
920046
   Песенник. – Москва, 1952. – 160 с.
920047
   Песенник. – М, 1953. – 160с.
920048
   Песенник. – М, 1956. – 280с.
920049
   Песенник. – Москва, 1956. – 303 с.
920050
   Песенник. – М, 1957. – 280с.
920051
   Песенник. – М, 1958. – 280с.
920052
   Песенник. – М, 1959. – 255с.
920053
   Песенник. – М, 1960. – 255с.
920054
   Песенник. – М, 1962. – 255с.
920055
   Песенник. – М, 1963. – 343с.
920056
   Песенник. – Москва, 1963. – 412 с.
920057
   Песенник. – М, 1964. – 343с.
920058
   Песенник. – М, 1965. – 343с.
920059
   Песенник. – М, 1971. – 95с.
920060
   Песенник. – М, 1973. – 95с.
920061
   Песенник. – М, 1974. – 95с.
920062
   Песенник. – Москва, 1974. – 343с.
920063
   Песенник. – Москва, 1976. – 350с.
920064
   Песенник. – Москва, 1981. – 240с.
920065
   Песенник. – Москва, 1982. – 238с.
920066
   Песенник. – М, 1984. – 256с.
920067
   Песенник. – М, 1985. – 255с.
920068
   Песенник пионера. – Москва, 1965. – 118 с.
920069
   Песенник пионера. – Москва : Музыка, 1987. – 96 с.
920070
   Песенник"75. – М, 1975. – 96с.
920071
   Песенник"79. – М, 1979. – 96с.
920072
   Песенник"81. – М, 1981. – 96с.
920073
   Песенник"82. – М, 1982. – 96с.
920074
   Песенник"83. – М, 1983. – 92с.
920075
   Песенник"85. – М, 1985. – 64с.
920076
   Песенник"86. – М, 1986. – 64с.
920077
  Полуянов П. Песенник. / П. Полуянов. – Вып.4. – М., 1954. – 64с.
920078
   Песенники для молодежи. – М, 1948. – 118с.
920079
  Уманец В.А. Песенное и хоровое творчество украинских советских композиторов (массовые песни, хоры) : Автореф... канд. искусствоведениянаук: 821 / Уманец В.А.; АН УССР. Ин-т искусствоведения, фольклора и этнографии им. М.А. Рыльского. – Киев, 1970. – 35л.
920080
  Поликанов А.А. Песенное сердце : очерк жизни и творчества Михаила Васильевича Исаковского / А. Поликанов. – Москва : Московский рабочий, 1976. – 141, [3] c. : портр. – Библиогр. в подстроч. примеч.
920081
  Бельская Л.Л. Песенное слово / Л.Л. Бельская. – Москва, 1990. – 142с.
920082
  Сидельников Песенное творчество А.В. Кольцова и народная поэзия / Сидельников, С.М. Клюев. – Москва, 1959. – 32 с.
920083
  Покровская Л.А. Песенное творчество гагаузов : Автореф... канд. филол.наук: / Покровская Л.А.; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1953. – 18л.
920084
  Темирбекова К.З. Песенное творчество казахов Сомиречья : Автореф... канд. искусствовед.наук: / Темирбекова К.З.; Ин-т ист. искусств. – М., 1966. – 16л.
920085
  Микушев А.К. Песенное творчество народа коми / А.К. Микушев. – Сыктывкар, 1956. – 124с.
920086
  Шулежкова С.Г. Песенные крылатые выражения (18 в. - середина 40-х годов 20 в.) : (Материалы к словарю "Крылатые выражения из области искусства") / С.Г. Шулежкова; Магнитогорский педагогический институт. – Магнитогорск. – ISBN 5711400177
Вып. 2. – 1993. – 156с.
920087
  Алферов В.Г. Песенный край : стихи и песни / В.Г. Алферов. – Куйбышев : Куйбышевское книжное издательство, 1981. – 71 с.
920088
  Кулькин Е.А. Песенный причал / Е.А. Кулькин. – Волгоград, 1980. – 175с.
920089
  Гвоздев М.П. Песенный репертуар современной белорусской деревни. (По материалам Речицкого и смежных с ним районов Гомел. обл.) : Автореф... кандидата филол.наук: / Гвоздев М.П.; АН БССР. Ин-т литературы им. Янки Купалы. – Минск, 1965. – 16л.
920090
   Песенный фольклор Мезени. – Ленинград : Наука, 1967. – 368с.
920091
  Кутырева-Чубаля Галина Песенный язык и семантика: критерии метра, рифмы, интонации (на белорусском материале) // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 4-14. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-6936
920092
  Сенгор Л.С. Песень ночи и солнца / Л.С. Сенгор. – А, 1965. – 102с.
920093
   Песец, лисица, енотовидная собака. – М., 1985. – 160с.
920094
  Лавров Н.П. Песец. / Н.П. Лавров. – М., 1932. – 56с.
920095
  Кочевих Олег Песець - це наше життя // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 12. – С. 48-51. – ISSN 0130-5212
920096
  Ірасек А. Песиголовці / А. Ірасек. – Х.-К, 1930. – 328с.
920097
  Ірасек А. Песиголовці : історичний роман / Алоїс Ірасек ; Пер.[с чеської] і передмова Натана Рибака. – Київ : Радянський письменник, 1949. – 312 с. : іл. – (Бібліотека слов"янської літератури)
920098
  Косуха П.І. Песимізм - соціальна філософія релігії / П.І. Косуха. – Київ, 1969. – 48с.
920099
   Песиміст: руки геть від депутата! // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 2. – С. 7. – ISSN 0130-5212
920100
  Кривоносов А.Ф. Пескаринная уха / А.Ф. Кривоносов. – М., 1980. – 383с.
920101
   Пески. – М., 1989. – 79с.
920102
   Пески веков. – М., 1970. – 368с.
920103
   Пески времён // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – ноябрь (№ 98). – С. 50-51 : фото
920104
  Шелдон С. Пески времени / С. Шелдон. – М., 1995. – 694с.
920105
  Шаманский И.Л. Пески Западной Сибири. Анализ потребления, ресурсы, перспективы использования и выявления новых месторождений формовочных, стекольных. строительных песков и песчано-гравийной смеси. : Автореф... Канд.геол.-минерал.наук: / Шаманский И.Л.; М-во высш. и сред.спец.образования РСФСР.Тоск.ордена Труд.Красн.Знам.полит.ин-т. – Новосибирск, 1962. – 26л.
920106
  Керн Э.Э. Пески и овраги / Э.Э. Керн. – Л., 1930. – 108с.
920107
  Керн Э.Э. Пески и овраги / Э.Э. Керн. – М.-Л., 1931. – 108с.
920108
  Петтиджон Ф. Пески и песчаники / Ф. Петтиджон, П. Поттер, Р. Сивер. – Москва : Мир, 1976. – 535с.
920109
  Малвихилл У. Пески Калахари / У. Малвихилл. – Москва, 1969. – 230с.
920110
  Малвихилл У. Пески Калахари / У. Малвихилл. – 2-е изд. испр. – Москва : Наука, 1984. – 216с. – (Рассказы о странах Востока)
920111
  Дубянский В.А. Пески Среднего Дона и использование их в сельском и лесном хозяйстве / В.А. Дубянский. – М, 1949. – 232с.
920112
  Флоровский А.М. Пески УССР, их закрепление и хозяйственное освоение / А.М. Флоровский, В.Н. Костомаров. – Киев : АН УССР, 1953. – 64с.
920113
  Арнагельдыев А. Пески Центральной части Каракумов, их подвижность и меры борьбы с ней. / А. Арнагельдыев; Федоровича Б.А. – Ашхабад : Ылым, 1979. – 121с.
920114
  Жумашов А. Пески Юго-Западного Туркменистана и их освоение / А. Жумашов. – Ылым, 1980. – 144с.
920115
  Илит В. Песме / В. Илит. – Београд, 1964. – 149с.
920116
  Jакшит Тура Песме / Jакшит Тура. – Београд : Рад, 1999. – 173с. – (Дом и школа). – ISBN 86-09-00657-3
920117
  Франко И. Песме / И. Франко; избрао, превео и предговор написао Лука Хаjдуковичь. – Нови Сад : Српско-украjинско друштво Алфаграф, 2007. – 160 с. : портр. – Текст парал. українською та сербсько-хорватською мовами. – (Библиотека "Словенска лира" ; кньига 1). – ISBN 978-86-83681-35-8
920118
  Раикович С. Песме. / С. Раикович. – Београд, 1978. – 317 с.
920119
  Конески Б. Песме. Избор и поговор Д. Митрев. / Б. Конески. – Београд. – 204с.
920120
  Клюев Н.А. Песнеслов / Н.А. Клюев. – Петрозаводск, 1990. – 239с.
920121
  Беранже Песни / Беранже. – М, 1919. – 86с.
920122
  Беранже Песни / Беранже. – М, 1935. – 80с.
920123
  Голодный М.С. Песни / М.С. Голодный. – М., 1939. – 47с.
920124
  Саят-Нова Песни / Саят-Нова. – Москва : Художественная литература, 1939. – 96 с.
920125
   Песни. – Сталинград, 1941. – 164с.
920126
   Песни. – Л.-М., 1945. – 169с.
920127
   Песни. – Владивосток, 1946. – 48с.
920128
   Песни : приложение № 3 к сборнику "Красноармейская эстрада". – Москва, 1946. – 35 с.
920129
   Песни. – Вглгоград, 1947. – 94с.
920130
  Лебедев Песни / Лебедев, -Кумач. – М., 1947. – 328с.
920131
   Песни. – Владимир, 1950. – 80 с.
920132
  Михалков С.В. Песни / С.В. Михалков. – М., 1952. – 80с.
920133
  Лебедев Песни / Лебедев, -Кумач. – М., 1953. – 144с.
920134
  Жаров А.А. Песни / А.А. Жаров. – Л., 1953. – 87с.
920135
   Песни. – Челябинск, 1955. – 72с.
920136
   Песни. – Сталинград, 1955. – 436с.
920137
   Песни. – Л., 1955. – 64с.
920138
   Песни. – Красноярск, 1957. – 135с.
920139
   Песни. – Новосибирск, 1957. – 223с.
920140
   Песни. – Благовещенск, 1958. – 336с.
920141
   Песни. – Благовещенск, 1958. – 335с.
920142
  Беранже Песни / Беранже, Пьер-Жан. – М, 1958. – 64с.
920143
  Зимина Т.И. Песни / Т.И. Зимина. – Москва, 1972. – 175с.
920144
  Беранже Песни / Пьер-Жан Беранже ; [сост. вступ. ст. и прим. С. Брахман]. – Москва : Художественная литература, 1976. – 543 с. : 10 л. цв. ил. – В изд. также: Стихотворения/ Огюст Барбье ; Песни / Пьер Дюпон. – (Библиотека всемирной литературы ; Т. 69 ; Серия вторая. Литература XIX в.)
920145
  Дюпон Пьер Песни // Песни / Беранже, Пьер-Жан. – Москва : Художественная литература, 1976. – С. 391-506. – (Библиотека всемирной литературы ; Т. 69 ;Серия вторая. Литература XIX в.)
920146
  Беранже П.-Ж. Песни : пер. с фр. / П.Ж. Беранже ; [худож. Ю. Коннов]. – Москва : Художественная литература, 1979. – 111 с. : портр. – Миниатюрное издание в суперобл.
920147
  Бернарт Песни / Бернарт, де. – Москва, 1979. – 311с.
920148
  Беранже Пьер Жан Песни / Беранже Пьер Жан. – М, 1980. – 317с.
920149
  Беранже Пьер Жан Песни / Беранже Пьер Жан. – М, 1985. – 319с.
920150
  Беранже Пьер Жан Песни : пер. с французского / Беранже Пьер Жан. – Москва : Молодая гвардия, 1987. – 126 с.
920151
  Визбор Ю. Песни / Ю. Визбор. – Москва, 1989. – 71с.
920152
  Николаев И.Ю. Песни / И.Ю. Николаев. – Москва, 1989. – 64с.
920153
  Паулс Р.В. Песни / Р.В. Паулс. – Л., 1991. – 79с.
920154
  Соколов М.Е. Песни А.С. Пушкина и крестьян Саратовской губернии о Стеньке Разине / М.Е. Соколов. – Саратов : Типо-лит. Ф.Е. немирова, 1902. – [4], VIII, 17 с.
920155
  Токтомушев А. Песни Ала-Тоо / А. Токтомушев. – Фрунзе : Кирг. гос. изд-во, 1958. – 231 с.
920156
  Ерошин И.Е. Песни Алтая / И.Е. Ерошин. – Барнаул : Алтайское кн.изд-во, 1961. – 152 с.
920157
  Поротов Г.Г. Песни Алчея / Г.Г. Поротов, В.В. Косыгин. – Петропавловск-Камчатский, 1969. – 34с.
920158
   Песни Амура. – Хабаровск, 1979. – 126с.
920159
  Петров А. Песни Андрея Петрова / А. Петров. – Л., 1991. – 80с.
920160
   Песни ансамбля "Битлз". – К., 1990. – 85с.
920161
   Песни аратов. – М., 1973. – 215с.
920162
   Песни Байкала. – Улан-Уде, 1945. – 64с.
920163
   Песни бардов. – Л., 1989. – 80с.
920164
   Песни бардов. – Л., 1990. – 80с.
920165
   Песни безымянных певцов. – Махачкала, 1960. – 418с.
920166
   Песни Белгородской обл.. – Белгород, 1958. – 74с.
920167
  Джусуев С. Песни белых вершин : стихи / С. Джусуев. – Москва, 1984. – 102 с.
920168
  Богданова Г.Н. Песни Беранже в переводе Тхоржевских : Автореф... канд. филол.наук: / Богданова Г. Н.; Лен. гос. пед. ин-т им. Герцена. – Л., 1971. – 24л.
920169
  Бобо Юнус Песни Бобо Юнуса / Бобо Юнус. – Сталинабад, 1950. – 156 с.
920170
   Песни боевые. – Москва ; Ленинград : Детгиз, 1944. – 100 с.
920171
   Песни боевых походов. – Иваново, 1943. – 176с.
920172
  Лебедев П.Ф. Песни боевых походов / П.Ф. Лебедев. – Саратов, 1986. – 398с.
920173
  Райнис Я. Песни борьбы и мужества / Я. Райнис. – Москва : Гослитиздат, 1944. – 44 с.
920174
  Гаджиева З.З. Песни борьбы и побед / З.З. Гаджиева. – Махачкала, 1980. – 106с.
920175
   Песни борьбы и протеста. – М., 1977. – 128с.
920176
   Песни борьбы и свободы : к 100-летию празднования 1 Мая / [вступ. ст. Р. Рождественского ; сост. Я. Богданова ; ил. А. Бегака]. – Москва : Книга, 1989. – 158 с. – Миниатюрное издание. – ISBN 5-212-00151-X
920177
  Маркин П.Г. Песни бронзовых сосен / П.Г. Маркин. – Чебоксары, 1975. – 168с.
920178
   Песни Булата Окуджавы. – М, 1989. – 224с.
920179
  Джуманбульбуль-оглы Э. Песни Бульбуля : избранное / Э. Джуманбульбуль-оглы. – Ташкент : Изд-во лит. и искусства
3. – 1977. – 390 с.
920180
   Песни былого. – М., 1986. – 319с.
920181
   Песни былых времен. – Ташкент, 1961. – 422с.
920182
   Песни в боях за Черноморье и Крым. – Киев, 1988. – 341 с.
920183
  Джамбул Песни в Москве : стихи / Джамбул. – Москва, 1947. – 139 с.
920184
  Николюкин И.К. Песни в поле. / И.К. Николюкин. – М, 1979. – 93с.
920185
  Шошин В.А. Песни в пути / В.А. Шошин. – Л., 1955. – 71с.
920186
   Песни В. Высоцкого // Творчество народов мира. – Москва, 2008. – Вып. 1. – С. 36-40.
920187
   Песни вайнахов. – Грозный, 1972. – 178с.
920188
  Тряпкин Н.И. Песни великих дождей. / Н.И. Тряпкин. – М., 1965. – 139с.
920189
  Сазонов А. Песни весеннего ручья / А. Сазонов. – Саратов, 1969. – 60с.
920190
   Песни ВОВ. – Киров, 1945. – 44с.
920191
  Джамбул Песни войны. / Джамбул; пер. с каз. – Москва : Гослитиздат, 1944. – 84 с.
920192
  Бусуйок А. Песни восхода и заката : стихи / А. Бусуйок. – Кишинев : Лит. артистикэ, 1980. – 103 с.
920193
  Шамбинаго С.К. Песни времени царя Ивана Грозного : исследование / С. Шамбинаго. – Сергиев Подас : Тип. И.И. Иванова, 1914. – [2], XII, 303 с.
920194
  Ризо Х. Песни гафиза / Х. Ризо. – Сталинабад, 1953. – 40с.
920195
   Песни гнева. – М., 1961. – 64с.
920196
  Сурков А.А. Песни гневного сердца / А.А. Сурков. – Ярославль, 1944. – 375с.
920197
   Песни голубых долин. – Горно-Алтайск, 1963. – 170с.
920198
  Гамзатов Р. Песни гор / Р. Гамзатов. – Москва, 1949. – 64 с.
920199
  Плиев Х. Песни гор : стихотворения и поємы / Х. Плиев; пер. с осет. – Москва : Гослитиздат, 1959. – 152 с.
920200
  Гамзатов Р. Песни гор / Р. Гамзатов. – Киев, 1982. – 295 с.
920201
  Гамзатов Р. Песни гор / Р. Гамзатов. – Киев, 1989. – 199 с.
920202
  Гамзатов Р.Г. Песни гор. Письмена. Патимат / Р.Г. Гамзатов. – Москва, 1983. – 402 с.
920203
   Песни горцев. – М., 1939. – 256с.
920204
  Дрожжин С.Д. Песни гражданина / С.Д. Дрожжин. – М., 1974. – 311с.
920205
   Песни гребенских казаков. – Грозный, 1946. – 315с.
920206
  Лейтес Р.Э. Песни Грига / Р.Э. Лейтес. – М., 1967. – 191с.
920207
   Песни Грузии. – Тбилиси, 1961. – 158с.
920208
  Ольхон А. Песни дальнего севера / А. Ольхон. – Ируктск, 1946. – 75 с.
920209
  Суздалев Г.М. Песни деревянных журавлей. / Г.М. Суздалев. – Челябинск, 1969. – 60с.
920210
  Хилл Д. Песни Джо Хилла / Д. Хилл. – Москва, 1966. – 95с.
920211
   Песни для русского народного хора с сопровождением баяна. – М., 1951. – 64с.
920212
   Песни для сельской художественной самодеятельности. – Сталинград, 1948. – 76с.
920213
   Песни для хоровых кружков. – Иваново, 1937. – 32с.
920214
  Ишутинова Л.В. Песни дождей / Л.В. Ишутинова. – Киров, 1981. – 31с.
920215
   Песни друзей. – М., 1957. – 128с.
920216
  Паликова А.К. Песни желанной свободы / А.К. Паликова. – Новосибирск, 1978. – 141с.
920217
   Песни живших до нас. – Нальчик, 1966. – 190с.
920218
  Кудашкин И. Песни журавлиного неба / И. Кудашкин. – Саранск, 1980. – 56 с.
920219
  Веселкова-Кильштет М.Г. Песни забытой усадьбы / [соч.] М.Г. Веселковой-Кильштет. – [Санкт-Петербург] : [Тип. В.Д. Смирнова], 1911. – 95 с.
920220
   Песни зарубежных друзей. – М., 1960. – 96с.
920221
  Матов В.Н. Песни земли / В.Н. Матов. – М., 1958. – 388с.
920222
  Жалсараев Д. Песни земли : стихи / Д. Жалсараев; пер. с бурят. – Москва : Современник, 1975. – 159 с.
920223
  Карасаев А.И. Песни золотой сосны / А.И. Карасаев. – Пенза, 1963. – 71с.
920224
  Вилакази В Б. Песни зулуса. / В Б. Вилакази, . – Москва, 1962. – 95с.
920225
  Перец И.-Л. Песни и баллады : песни и баллады / И.-Л. Перец. – Вильно, 1927. – 214 с.
920226
   Песни и думы. – М., 1941. – 99с.
920227
   Песни и думы. – Ашхабад, 1955. – 176с.
920228
  Шевченко Т.Г. Песни и думы Кобзаря Т.Г. Шевченко : сборник стихотворений в пер. И. Белоусова, И. Бибикова, Н. Гербеля и др. : с портр. – [2-е изд.]. – Москва : Изд. кн. склада М.В. Клюкина ; [Тип. Вильде], 1916. – 64 с., портр., ил. : портр. на обл. – С. 5-6: Т.Г. Шевченко / Н. Васин


  Ред.: Белоусов, Иван Алексеевич (1863-1930); Дрожжин, Спиридон Дмитриевич (1848-1930); Мей, Лев Александрович (1822-1862) Ред.: Вересаев, В.В., Белоусов, Иван Алексеевич (1863-1930)
920229
   Песни и думы Советской Украины. – М., 1951. – 336с.
920230
  Колпакова Н.П. Песни и люди: О рус. нар. песне / Н.П. Колпакова. – Л., 1977. – 135с.
920231
  Глоба А. Песни и поэмы / А. Глоба. – М, 1969. – 232с.
920232
   Песни и романсы А. Вертинского : песенник. – Ленинград : Советский композитор, 1991. – 127 с.
920233
  Мерзляков А.Ф. Песни и романсы А. Мерзлякова / Мерзляков А.Ф. – Москва, 1988. – 110 с.
920234
   Песни и ромнсы русских поэтов. – М.-Л., 1965. – 1120с.
920235
   Песни и сказки. – Ростов-на-Дону, 1947. – 56с.
920236
  Сумцов Н.Ф. Песни и сказки о живом мертвеце / [Соч.] Н.Ф. Сумцова // Профессор Николай Федорович Сумцов : К двадцатипятилетней годовщине его учено-педагогической деятельности. – Харьков, 1900. – 19 с.
920237
  Анисимова А.П. Песни и сказки Пензенской области / А.П. Анисимова. – Пенза, 1953. – 280с.
920238
   Песни и сказки пушкинских мест. – Л.
вып. 1. – 1979. – 256 с.
920239
   Песни и сказки Ярославской обл.. – Ярославль, 1958. – 360с.
920240
  Беззубова Ф.И. Песни и сказы / Ф.И. Беззубова. – Саранск, 1955. – 68 с.
920241
  Ионов А.В. Песни и сказы Донбасса. / А.В. Ионов. – Сталино, 1960. – 346с.
920242
   Песни и сказы рыбаков. – Астрахань, 1952. – 172 с.
920243
  Чуркин А.Д. Песни и стихи / А.Д. Чуркин. – Л, 1938. – 100с.
920244
  Высоцкий В.С. Песни и стихи / В.С. Высоцкий. – Київ, 1993. – 383с.
920245
  Бернс Р. Песни и стихи. / Р. Бернс. – Москва, 1963. – 232с.
920246
  Лебедев Песни и стихотворения / Лебедев, -Кумач. – М., 1960. – 266с.
920247
  Бобровский В.П. Песни и хоры Шостаковича / В.П. Бобровский. – Москва : Советский композитор, 1962. – 31 с.
920248
   Песни и частушки. – Саратов, 1956. – 264с.
920249
   Песни и частушки брянских партизан. – Брянск, 1963. – 32с.
920250
  Гаврилюк А.А. Песни из Березы / А.А. Гаврилюк. – М., 1954. – 208с.
920251
  Даян К. Песни из долини Ак-Идели / К. Даян; авториз. пер. с башк. – Ленинград : Советский писатель, ЛО, 1951. – 96 с.
920252
   Песни из кинофильмов. – Пермь, 1958. – 44с.
920253
  Макаревич А. Песни из репертуара "Машина времени" // Творчество народов мира. – Москва, 2007. – Вып. 2. – С. 42-45.
920254
   Песни из репертуара Анны Герман. – Київ, 1987. – 66с.
920255
  Долматовский Е.А. Песни из советских кинофильмов / Е.А. Долматовский. – М., 1949. – 70с.
920256
   Песни из советских кинофильмов. – М., 1951. – 104с.
920257
   Песни индийского народа о восстании. – М., 1958. – 91с.
920258
  Тихонов Николай Семенович Песни каждого дня / Тихонов Николай Семенович. – Москва : Советский писатель, 1982. – 255с.
920259
   Песни казаков-некрасовцев. – Ростов-на-Дону, 1947. – 175с.
920260
  Варавва И.Ф. Песни казаков Кубани / И.Ф. Варавва. – Краснодар, 1966. – 326с.
920261
   Песни казахских степей. – М.-Л., 1951. – 384с.
920262
   Песни Латинской Америки. – М., 1976. – 144с.
920263
   Песни Латинской Америки. – 2-е. – М., 1981. – 192с.
920264
   Песни Латинской Америки. – 3-е. – М., 1985. – 190с.
920265
  Сеидов Р. Песни Лебаба / Р. Сеидов. – Ашхабад, 1952. – 80с.
920266
  Бахтин В.С. Песни Ленинградской области. Записи 1957-1977 г. / В.С. Бахтин. – Л, 1978. – 232с.
920267
   Песни липецких просторов. – Липецк, 1962. – 120с.
920268
  Крестовский В.А. Песни лунатиков / В.А. Крестовский. – Л., 1990. – 63с.
920269
  Арман А.Т. Песни любви / А.Т. Арман. – Ереван, 1956. – 52с.
920270
  Видьяпати Песни любви / Видьяпати. – Москва, 1977. – 256с.
920271
  Махмуд Песни любви. / Махмуд, из Кахаб-Росо. – М., 1959. – 79с.
920272
   Песни любимой Отчизны. – Красноярск, 1952. – 398с.
920273
  Широбоков С.П. Песни людей. / С.П. Широбоков. – Ижевск, 1968. – 111с.
920274
  Эмин Г. Песни мира : стихи / Г. Эмин; пер. с арм. – Ереван : Айпетрат, 1952. – 128 с.
920275
  Апухтин Н А. Песни моей Отчизны / Н А. Апухтин, . – Тула, 1985. – 335с.
920276
  Дудин М.А. Песни моему времени / М.А. Дудин. – М.
1. – 1986. – 359с.
920277
  Дудин М.А. Песни моему времени / М.А. Дудин. – М.
2. – 1986. – 358с.
920278
   Песни молодежи. – Х, 1943. – 31с.
920279
  Ошанин Л.И. Песни молодежи / Л.И. Ошанин. – М, 1950. – 144с.
920280
   Песни молодежи. – М, 1950. – 400с.
920281
   Песни молодежи. – М, 1953. – 400с.
920282
   Песни молодежи. – Горький, 1970. – 304с.
920283
  Бедюров Б.Я. Песни молодого маймана / Б.Я. Бедюров. – Москва, 1975. – 61 с.
920284
   Песни молодости. – Горький, 1968. – 304с.
920285
   Песни молодости. – Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 1989. – 127 с.
920286
   Песни молодости нашей. – Горький, 1971. – 78 с.
920287
  Осинин В.С. Песни на дорогах / В.С. Осинин. – М, 1960. – 94с.
920288
  Гингольд Л.Д. Песни на камнях Бастилии. / Л.Д. Гингольд. – М., 1970. – 116с.
920289
   Песни на стихи Рождественского. – М, 1982. – 224с.
920290
   Песни над Болвою. – М, 1959. – 32с.
920291
   Песни над Волгою. – Горький, 1964. – 80с.
920292
   Песни над Вяткой. – Киров
2. – 1966. – 80с.
920293
   Песни над Вяткой. – Киров, 1969. – 80с.
920294
   Песни над Доном. – Ростов, 1980. – 190с.
920295
   Песни над Невой. – Л, 1962. – 29с.
920296
   Песни над Обью. – Л, 1982. – 158с.
920297
   Песни над Окой и Днестром. – Москва, 1982. – 151 с.
920298
  Иванов А.М. Песни над садами / А.М. Иванов. – Волгоград, 1962. – 116с.
920299
  Муртазов Б.А. Песни над Тереком : стихи / Б.А. Муртазов; пер. с осетинского. – Орджоникидзе : Северо-Осетинское кн. изд-во, 1957. – 135 с.
920300
  Брадле В.А. Песни над целиной. / В.А. Брадле. – М., 1960. – 54с.
920301
  Осипов А.Г. Песни народа коми / А.Г. Осипов. – Сыктывкар, 1964. – 44 с.
920302
  Авдеев И.И. Песни народа манси / И.И. Авдеев ; под общ. ред. И.Н. Попова. – Омск : Омоблгиз, 1936. – 127 с.
920303
   Песни народов Дагестана. – М, 1970. – 582с.
920304
   Песни народов Кавказа. – М, 1939. – 88с.
920305
   Песни народов мира. – М, 1969. – 88с.
920306
   Песни народов Северного Кавказа. – Москва, 1976. – 560 с.
920307
  Глоба А. Песни народов СССР / А. Глоба. – Москва, 1933. – 192 с.
920308
  Глоба А. Песни народов СССР / А. Глоба. – Москва, 1935. – 366 с.
920309
  Глоба А. Песни народов СССР / А. Глоба. – Москва, 1947. – 815 с.
920310
  Чичков Ю.М. Песни нашего сердца. / Ю.М. Чичков. – М., 1976. – 112с.
920311
   Песни нашей Родины. – М, 1939. – 90с.
920312
   Песни нашей Родины. – Тюмень, 1953. – 200 с.
920313
   Песни нашей Родины. – М, 1955. – 144 с.
920314
   Песни нашей Родины. – М, 1957. – 543с.
920315
   Песни нашей Родины. – М, 1962. – 160с.
920316
   Песни нашей юности. – М, 1967. – 48с.
920317
   Песни наших дней. – Москва, 1974. – 239 с.
920318
   Песни наших дней. – М, 1982. – 238с.
920319
   Песни наших дней. – Москва, 1985. – 240 с.
920320
  Силичи Л. Песни не остаются неспетыми / Л. Силичи. – Москва : Гослитиздат, 1960. – 136 с.
920321
  Блейк У. Песни Невинности и Опыта, показывающие два противоположных состояния человеческой души = Songs of innocence and experience shewing the two contrary states of the human soul / [Уильям Блейк] ; пер. с англ. Александра Матвеева ; [вводное сл. А.П. Торопцева ; коммент.: А.И. Матвеева и др.]. – Киев ; Москва : Наукова думка ; Московская обласная и Московская городская организации Союза писателей России, 2009. – 220, [3] с. : ил. – Текст рус., англ. – Библиогр.: с. 217
920322
  Борисенко А. Песни невинности и песни опыта: О новых переводах "Винни-Пуха" // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2002. – № 4. – С.237-265. – ISSN 1130-6545
920323
  Лонгфелло Г.У. Песни неволи / Г.У. Лонгфелло. – Птгр, 1919. – 16с.
920324
   Песни новой Даурии. – М, 1954. – 44 с.
920325
   Песни ногайцев, 1949. – 73 с.
920326
   Песни о Волге. – М, 1951. – 83с.
920327
   Песни о Гильеме Оранджском. – Москва, 1985. – 575 с.
920328
  Сумцов Н.Ф. Песни о госте Терентии и родственные им сказки / Н.Ф. Сумцов. – Москва : Высоч. утв. Т-во Скоропеч. А.А. Левенсона, 1892. – 13 с. – Без. тит. л. - Отд. оттиск из: Этнографического обозрения. 1892 , № 1, с. 106—119
920329
   Песни о донском крае. – Ростов-на-Дону, 1976. – 72с.
920330
  Прокофьев А.А. Песни о Ладоге. / А.А. Прокофьев. – М, 1988. – 173с.
920331
  Флярковский Г А. Песни о мужестве / Г А. Флярковский, . – М, 1977. – 132с.
920332
  Лебедев Песни о Родине / Лебедев, -Кумач. – Кемерово, 1983. – 158с.
920333
   Песни о солдатских шенелях. – М., 1970. – 63с.
920334
  Лысогорский О. Песни о солнце и земле / О. Лысогорский. – М., 1945. – 152с.
920335
  Бабаев М.Б. Песни о счастье : стихи / М.Б. Бабаев; пер. с узбек. – Москва : Советский писатель, 1958. – 88 с.
920336
   Песни о тебе, Караганда. – Алма-Ата, 1985. – 190с.
920337
  Вапцаров Н. Песни о человеке / Н. Вапцаров. – Москва, 1952. – 128с.
920338
  Вапцаров Н.Й. Песни о человеке = Песни за човека / Никола Вапцаров ; [пер. с болг. О. Шестинского ; Н. Федоренко ; сост. и коммент. В. Викторова, худож. А. Платонов]. – Москва : Книга, 1989. – 350 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл. – ISBN 5-212-00148-X
920339
  Сурков А.А. Песни о человечестве / А.А. Сурков. – М., 1961. – 174с.
920340
  Эмин Г. Песни об Армении : избр. стихи / Г. Эмин. – Москва : Прогрес, 1979. – 205 с.
920341
  Гончарова Л.Н. Песни окарины / Л.Н. Гончарова. – Минск, 1981. – 55 с.
920342
  Магдеев М.С. Песни остаются : роман, повести / М.С. Магдеев; пер. с татар. Ю.Галкина. – Москва : Современник, 1988. – 397 с.
920343
  Рубинштейн Л.В. Песни остаються навсегда. / Л.В. Рубинштейн. – М, 1977. – 127с.
920344
   Песни отцов допоем. – Москва, 1968. – 137 с.
920345
  Чангмарин К. Песни Панамы / К. Чангмарин. – М, 1963. – 111с.
920346
  Ольшевский А. Песни первой французской революции / А. Ольшевский. – М.-Л., 1934. – 808с.
920347
  Кауфман Л.С. Песни первых лет Октября / Л.С. Кауфман. – Москва : Советский композитор, 1969. – 35 с.
920348
   Песни Печоры. – М, 1963. – 460 с.
920349
   Песни победы. – М, 1942. – 66с.
920350
  Дорохов Г. Песни победы / Г. Дорохов, К. Массалитинов. – Воронеж, 1945. – 23с.
920351
   Песни победы. – М, 1964. – 137с.
920352
  Мороз Р.Н. Песни побережья / Р.Н. Мороз. – М., 1986. – 92с.
920353
  Григорьева Н.А. Песни под солнцем. / Н.А. Григорьева. – Курск, 1961. – 99с.
920354
  Рычкова Ольга Песни подмосковных славян : поэзия // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2010. – № 2 (649). – С. 3-5. – ISSN 0132-2036
920355
  Шумаков Н.Ф. Песни полей / Н.Ф. Шумаков. – М, 1981. – 78с.
920356
  Лосев П.Ф. Песни поэта / П.Ф. Лосев. – Ярославль, 1966. – 88 с.
920357
  Копылова М.Л. Песни поются для радости / М.Л. Копылова. – Йошкар-Ола
1. – 1991. – 32с.
920358
   Песни Приморья. – Тула, 1956. – 56с.
920359
  Болотин С.Б. Песни простых людей. / С.Б. Болотин, Т.С. Сикорская. – Москва, 1954. – 404с.
920360
  Бедный Д. Песни прошлого / Д. Бедный. – Петербург : Изд-во Петроград. Совета Раб. и Красню Депутатов, 1919. – 32с.
920361
   Песни пяти материков. – Москва, 1977. – 335 с.
920362
  Пильх Е. Песни пьющих : Главы из романа // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2003. – № 10. – С.189-207. – ISSN 1130-6545
920363
  Маяковский В. Песни рабочим. / В. Маяковский. – М., 1925. – 98с.
920364
   Песни радио и кино. – Москва
227. – 1977. – 27с.
920365
   Песни радио и кино. – Москва
228. – 1977. – 27с.
920366
   Песни радио и кино. – Москва
229. – 1977. – 27с.
920367
   Песни радио и кино. – Москва
230. – 1977. – 32с.
920368
   Песни радио и кино. – Москва
231. – 1977. – 29с.
920369
   Песни радио и кино. – Москва
232. – 1977. – 25с.
920370
   Песни радио и кино. – Москва
233. – 1977. – 26с.
920371
   Песни радио и кино. – Москва
234. – 1977. – 26с.
920372
   Песни радио и кино. – Москва
235. – 1977. – 26с.
920373
   Песни радио и кино. – Москва
236. – 1977. – 26с.
920374
   Песни радио и кино. – Москва
237. – 1977. – 26с.
920375
   Песни радио и кино. – Москва
238. – 1977. – 26с.
920376
   Песни разлук и встреч. – М, 1968. – 183с.
920377
  Деляну Л. Песни разных времен / Л. Деляну; пер. с молдав. – Москва : Советский писатель, 1963. – 144 с.
920378
   Песни разных лет. – М, 1962. – 152с.
920379
   Песни разных лет. – Москва, 1983. – 96 с.
920380
  Ошанин Л.И. Песни разных лет / Л.И. Ошанин. – М, 1990. – 239с.
920381
  Дервиш М. Песни рассвета / М. Дервиш. – М., 1970. – 31с.
920382
   Песни революции. – М, 1917. – 32с.
920383
   Песни революционного подполья. – М, 1977. – 86с.
920384
  Шелехов М.М. Песни родильного отделения / М.М. Шелехов. – М., 1990. – 142с.
920385
   Песни Родины. – Горький, 1951. – 242с.
920386
   Песни Родины. – Киров, 1952. – 456с.
920387
   Песни Родины. – Омск, 1953. – 96с.
920388
   Песни Родины моей. – Воронеж, 1961. – 351с.
920389
   Песни Родины моей. – Ленинград : Музыка, 1987. – 216 с.
920390
   Песни Родины моей. – Л, 1988. – 216с.
920391
  Пулат А. Песни родного края : стихи / А. Пулат; пер. с узб. – Ташкент : Гослитиздат УзССР, 1959. – 74 с.
920392
  Ачкасов А. Песни русских писателей о воле / Алексей Ачкасов. – Москва : Изд.Д.П. Ефимова, 1902. – 160 с.
920393
  Ачкасов А. Песни русских писателей о воле / Алексей Ачкасов. – 2-е изд., доп. – Москва : Изд.Д.П. Ефимова ; [Типо-лит. ""Рус. т-ва печ. и изд. дела], 1904. – 180 с.
920394
   Песни русских поэтов. – Ленинград : Советский писатель, 1950. – 536 с.
920395
   Песни русских поэтов. – Л, 1957. – 523с.
920396
   Песни русских поэтов. – Л, 1973. – 354с.
920397
   Песни русских поэтов. – Ленинград
Т. 1. – 1988. – 662с.
920398
   Песни русских поэтов. – Ленинград
Т. 2. – 1988. – 662с.
920399
   Песни русских рабочих (18 - начало 20 в.). – Л, 1962. – 523с.
920400
  Языков Н.М. Песни русского поэта: стихи, письма / Н.М. Языков. – Тула, 1986. – 367с.
920401
  Садовников Песни Самарского края. / Садовников. – 267с.
920402
   Песни свободной Албании. – Москва, 1953. – 104 с.
920403
  Соломос Д. Песни свободы / Д. Соломос. – Москва, 1964. – 183 с.
920404
   Песни Севера. – М, 1947. – 118с.
920405
  Аксенова О. Песни северного сияния / О. Аксенова. – Москва : Современник, 1982. – 80с. – (Новинки "Современника")
920406
  Васнецов Песни Северо-Восточной России, записанные в Вятской губернии в 1868-1894 гг. / Васнецов, . – Киров, 1949. – 244с.
920407
  Эули С. Песни сердца / С. Эули. – Тбилиси, 1945. – 95с.
920408
  Аннаклыч Н. Песни сердца / Н. Аннаклыч. – Ашхабад, 1952. – 72с.
920409
  Сеитов Х. Песни сердца / Х. Сеитов. – Ташкент, 1956. – 103с.
920410
  Жанэ К.Х. Песни сердца : стихи / К.Х. Жанэ. – Майкоп, 1957. – 102 с.
920411
  Сулейманов А. Песни сердца / А. Сулейманов. – Махачкала, 1959. – 150 с.
920412
  Кымытваль А.А. Песни сердца / А.А. Кымытваль. – Магадан, 1962. – 66с.
920413
  Жариков Л. Песни сердца / Л. Жариков. – Москва, 1985. – 271с.
920414
  Куштум Н.А. Песни сердца. / Н.А. Куштум, 1962. – 108с.
920415
  Вавилин М.Д. Песни сигудэка / М.Д. Вавилин. – Москва, 1959. – 40 с.
920416
  Иванов А.М. Песни синих горизонтов / А.М. Иванов. – Ташкент, 1976. – 103с.
920417
  Скиталец С.Г. Песни Скитальца. / С.Г. Скиталец. – М, 1919. – 112с.
920418
  Киреевский П.В. Песни собранные П.В. Киреевским / П.В. Киреевский. – 355с.
920419
  Киреевский П.В. Песни собранные П.В. Киреевским. – Москва : О-во любителей российской словесности ; В тип. А Семкина
[Ч. 1, вып. 4] : Богатыри Илья Муромец. – 1862. – [4], 138, [2], CXCIV, [4], II с., 192 стб. – Экз. деф.


  Ч. 1, вып. 1—4. М., 1860—1862; ч. 2, вып. 5—7. М., 1863—1868; ч. 3, вып. 8—10. М., 1870—1874;
920420
  Киреевский П.В. Песни собранные П.В. Киреевским. – Изд. О-вом любителей русской словесности. – Москва : В тип. Бахметева
[Вып. 5] : Песни былевые. 1 : Новгородские. 2 : Княжеские. – 1863. – 190, CXLIII, [5], [32] с. – Приложения: с. I-CXLIII. Указатель к изданию песен, собранных П.В. Киреевским: с. [1-32, стлб. 193-252]. - Конволют. Препл с. вып. 6 (1864) и вып.7 (1868)
920421
  Киреевский П.В. Песни собранные П.В. Киреевским. – Изд. О-вом любителей русской словесности. – Москва : В тип. Бахметева
[Вып. 5] : Песни былевые. 1 : Новгородские. 2 : Княжеские. – 1863. – 190, CXLIII, [5], [32] с. – Приложения: с. I-CXLIII. Указатель к изданию песен, собранных П.В. Киреевским: с. [1-32, стлб. 193-252]
920422
  Киреевский П.В. Песни собранные П.В. Киреевским. Вып. 6 / Изд. О-вом любителей русской словесности // Песни собранные П.В. Киреевским / П.В. Киреевский. – Изд. О-вом любителей русской словесности. – Москва : В тип. Бахметева, 1863. – [Вып. 5] : Песни былевые. 1 : Новгородские. 2 : Княжеские. – [4], 212 с.
920423
  Киреевский П.В. Песни собранные П.В. Киреевским. Вып. 7 / Изд. О-вом любителей русской словесности // Песни собранные П.В. Киреевским / П.В. Киреевский. – Изд. О-вом любителей русской словесности. – Москва : В тип. Бахметева, 1863. – [Вып. 5] : Песни былевые. 1 : Новгородские. 2 : Княжеские. – [6], 62, [4], 214, XV с.
920424
  Киреевский П.В. Песни собранные П.В. Киреевским / под pед. и с доп. П.А. Безсонова. – Изданы О-вом любителей pос. словесности. – Москва : В тип. Бахметева ; в Унив. [тип.] (Каткова)
Вып. 9 : Восемнадцатый век в русских исторических песнях после Петра I. – 1872. – [2], 420, 92, LI с. – Из содержания: Отд. 6. Песни Малоpусские (на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии). - Ост. pазделы на рус. яз. - Дополнения к 8-му и 9-му вып. песней: с. I-XLVII
920425
  Киреевский П.В. Песни собранные П.В. Киреевским / под pед. и с доп. П.А. Безсонова. – Изданы О-вом любителей pос. словесности. – Москва : В Унив. [тип.] (Каткова)
Вып. 10 : Наш век в русских исторических песнях. – 1874. – [2], 492, II с. – Из содержания: Отд. 6. Песни Малоpусские (на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии). - Ост. pазделы на рус. яз. - Дополнения к 8-му и 9-му вып. песней: с. I-XLVII
920426
  Киреевский П.В. Песни собранные П.В. Киреевским / Изданы О-вом любителей pос. словесности. – Изд. 2-е, значительно испр. и доп. П. Безсоновым. – Москва : В Унив. [тип.] (Каткова)
Вып. 4 (дополнительный) : Богатыри Илья Муромец, Никита Иванович, Поток, Ставр Годинович, Соловей Будимирович [и др.]. – 1879. – [2], 341, II с. – Из содержания: Отд. 6. Песни Малоpусские (на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии). - Ост. pазделы на рус. яз. - Дополнения к 8-му и 9-му вып. песней: с. I-XLVII
920427
  Киреевский П.В. Песни собранные П.В. Киреевским : новая серия / под pед. действительных членов Общ. академика В.Ф. Миллера и проф. М.Н. Сперанского ; [Вступ. статьи: В.Ф. Миллера и М. Сперанского]. – Изданы О-вом любителей pос. словесности при Императорском ун-те. – Москва : Печтаня А.И. Снегиревой
Вып. 1 : (Песни обрядовые). – 1911. – 10, [2], LXXIII, 553, [2] с. : с портр. И.В. Кириевского. – Экз. №38152 дефктный: отсутствует тит. л., стр. 10, [2], I-XLIII и портр.
920428
  Киреевский П.В. Песни собранные П.В.Киреевским. – Изд. О-вом любителей русской словесности. – Москва : В тип. А. Семена
Вып. 3 : Богатыри: Иван гостиный сын; Иван Годинович, Данило Ловчанин, Дунай Иванович [и др.]. – 1861. – [2], 124, XXXVI, [1] с. – Приложения к 3-му вып. песен, собранных П.В. Киреевским: с. I- XXXVI
920429
  Рыбников П.Н. Песни собранные П.Н. Рыбниковым : (собственность собирателя) : [в 4 ч.] / [сост.] П. Н. Рыбников ; [изд., авт. предисл.] П. Безсонов, Д. Хомяков. – Москва : В тип. А. Семкина
Ч. 1 : Народные былины , старины и побывальщины. – 1861. – 524 с. разд. паг. – Изд. указ. в предисл. "От издателей" : П. Бессонов, Д. Хомяков


  Содерж: Время до Владимира. Богатыри старшие; Время Владимирово. Богатыри Киевские; Удальцы Новгородские; Москва; Песни былевые - княжеские, молодецкие, безыменные
920430
  Рыбников П.Н. Песни собранные П.Н. Рыбниковым : (собственность собирателя) : [в 4 ч.] / [сост.] П. Н. Рыбников ; [изд., авт. предисл.] П. Безсонов, Д. Хомяков. – Москва : В тип. А. Семкина
Ч. 2 : Народные былины , старины и побывальщины. – 1862. – [4], 354, CCCLXXIV с.


  На тит. л. экз. № 136233 печать - Киевский музей Имп. Николая I
920431
  Рыбников П.Н. Песни собранные П.Н. Рыбниковым : (собственность собирателя) : [в 4 ч.] / [сост.] П. Н. Рыбников ; [изд., авт. предисл.] П. Безсонов, Д. Хомяков. – Петрозаводск : Изд. Олонецкого губ. стат. комитета ; В губ. тип.
Ч. 3 : Народные былины , старины и побывальщины. – 1864. – [4], 462, LXXI с. – Экз. в разных тип. переплетах
920432
  Рыбников П.Н. Песни собранные П.Н. Рыбниковым : [в 4 ч.] / [сост.] П. Н. Рыбников ; [изд., авт. предисл.] П. Безсонов, Д. Хомяков. – Санкт-Петербург : Изд. Д.Е. Кожанчикова ; В тип. Имп. акад. наук
Ч. 4 : Народные былины , старины, побывальщины, песни, сказки, поверья, заговоры и т. п. / [авт. предисл. Орест Миллер]. – 1867. – [4], 462, LXXI с.
920433
  Рыбников П.Н. Песни собранные П.Н. Рыбниковым : с портр., биогр. и указателем. : [в 3 т.] / под ред. [и с предисл.] А.Е. Грузинского. – 2-е изд. – Москва : Изд. ф. "Сотрудник школ" ; Типо-лит. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*
Т. 1. – 1909. – [2], CII, 512 c., [1] л. портр. – С. VII-LX: "П. Н. Рыбников. (1831-1885). А. Е. Грузинский"


  Содерж: Время до Владимира. Богатыри старшие; Время Владимирово. Богатыри Киевские; Удальцы Новгородские; Москва; Песни былевые - княжеские, молодецкие, безыменные Ред.: Грузинский Алексей Евгеньевич (1858-1930)
920434
   Песни советских композиторов. – Москва : Молодая гвардия
В. 1. – 1951. – 336 с.
920435
  Шанин М.А. Песни советского народа как средство патриотического воспитания учащихся. : Автореф... канд.пед.наук: 13.00.01 / Шанин М.А.; Мин.гос.пед.ин-т. – Минск, 1978. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
920436
  Гурвич Л. Песни советской молодёжи / Л. Гурвич. – М., 1937. – 318с.
920437
  Прудковский П.Н. Песни советской страны / П.Н. Прудковский. – 3-е, доп. – Воронеж, 1950. – 331с.
920438
   Песни солнечного леса. – М, 1989. – 469с.
920439
   Песни ста поэтов : японская антолигия. – Санкт-Петербург : Изд. П.П. Сойкина, 1905. – (Маленькая антология, издаваемая под редакцией Н. Новича ; № 2)
920440
   Песни Сталинградской битвы. – Москва, 1985. – 223 с.
920441
   Песни степей. – М, 1940. – 588с.
920442
   Песни столетий. – М
1. – 1964. – 442с.
920443
   Песни столетий. – М
2. – 1964. – 540с.
920444
   Песни столетий. – М
3. – 1964. – 521с.
920445
   Песни страны гор. – Махач-Кала, 1947. – 90 с.
920446
   Песни страны певцов : Из тадж. нар. поэзии. – Душанбе : Ирфон, 1972. – 354 с.
920447
  Поротов Г.Г. Песни страны Уйкоаль : песни, стихи, поэмы / Г.Г. Поротов. – Москва : Современник, 1975. – 112 с.
920448
  Шевченко Т.Г. Песни Тараса Шевченко / В пер. Ив. Белоусова, С. Дрожжина, Л. Мея... и др.; [Под ред. В.В. Вересаева] ; Моск. о-во грамотности. – Москва : Моск. ком. грамотности ; Моск. о-во грамотности, 1911. – ІV, 40 с. : портр. на обл. – С. 3-11: Тарас Григорьевич Шевченко / Ив. Белоусов. - Изд. без тит. л.


  Ред.: Белоусов, Иван Алексеевич (1863-1930); Дрожжин, Спиридон Дмитриевич (1848-1930); Мей, Лев Александрович (1822-1862) Ред.: Вересаев, В.В., Белоусов, Иван Алексеевич (1863-1930)
920449
   Песни Терека. – Москва, 1987. – 199 с.
920450
   Песни Терского казачества / от Моск. муз.-этногр. комис. – [Владикавказ], 1891. – С. 93-154. – Отд. оттиск из: Терский сборник : приложения к Терскому календарю / под ред. Т.А. Вертепова на 1891 г., вып. I; "Песни терского казачества", отд. 2, с. 105–106


  Вып. 1-3 выходили в 2-х кн.; 2-ые книги имеют загл. "Терский сборник", и, как и последующие выпуски "Терского сборника", являются приложением к "Терскому календарю" Ред.: вып. 1, 2, 12, 17: П. Стефановский; вып. 20-21: подъесаул М.А. Караулов; вып. ...
920451
  Хузангай П. Песни Тилли : стихи и поэмы / П. Хузангай; пер. с чуваш. А.Казакова. – Чебоксары : Чуваш кн. изд-во, 1975. – 144 с.
920452
  Ерикеев А.Ф. Песни тихие мои / А.Ф. Ерикеев. – Казань, 1960. – 100 с.
920453
   Песни трубадуров. – Москва : Наука, 1979. – 260с.
920454
  Беспощадный П. Песни труда / П. Беспощадный. – Киев, 1949. – 240с.
920455
   Песни труда и любви : Сборник популярных советских и русских народных песен. – Москва : Профиздат, 1971. – 310, [2] с.
920456
   Песни труда и мира. – Москва, 1950. – 256 с.
920457
  Пичков А.И. Песни тундры / А.И. Пичков. – Архангельск, 1963. – 52с.
920458
   Песни тяжелой индустрии. – М, 1939. – 220с.
920459
  Голубев А.А. Песни улетевших птиц / А.А. Голубев. – Москва, 1984. – 87с.
920460
  Бельман К.М. Песни Фредмана / К.М. Бельман. – Л., 1982. – 159с.
920461
   Песни Хиросимы. – Москва, 1964. – 167 с.
920462
  Самошкин А.Г. Песни ходят по селеньям / А.Г. Самошкин. – Саранск, 1976. – 136 с.
920463
  Петрушевская Л.С. Песни ХХ века: пьесы / Л.С. Петрушевская. – М., 1988. – 238с.
920464
   Песни царской неволи. – Москва, 1985. – 127 с.
920465
  Пальман В.И. Песни черного дрозда / В.И. Пальман. – М, 1975. – 575с.
920466
  Пальман В.И. Песни черного дрозда / В.И. Пальман. – М, 1988. – 572с.
920467
  Пальман В.И. Песни черного дрозда / В.И. Пальман. – М, 1990. – 572с.
920468
   Песни Черной горы. – М, 1975. – 271с.
920469
  Федоров В.И. Песни Чистого Колодезя / В.И. Федоров. – М., 1986. – 302с.
920470
  Шишкан К.Б. Песни чудореза : стихи / К.Б. Шишкан. – Москва : Советский писатель, 1981. – 104 с.
920471
   Песни Шираза. – Москва : Художественная литература, 1987. – 234 с.
920472
  Немтушкин А. Песни эвенка : стихи / А. Немтушкин. – Красноярск, 1962. – 48 с.
920473
   Песни экрана. – Пермь, 1958. – 96с.
920474
   Песни Южного фронта / [авт. вступ. статьи и сост. П.Ф. Лебедев ; худож. А.П. Коробской]. – Ростов-на-Дону : Ростов. кн. изд-во, 1979. – 173 с. : ил. – Миниатюрное издание
920475
   Песни южных славян : Пер. с болг., серб.-хорв. и словен. – Москва : Художественная литература. – (Лит-ра древн. Востока, антич. мира, сред. веков, возрождения, 17 и 18 вв. ; Серия 1)
Т.11. – 1976. – 479с. : 12 л. цв. ил.
920476
   Песни юности над Веной : [ Очерки о 7-ом Всем. фестивале молодежи и студентов ]. – Москва : Молодая гвардия, 1960. – 208 с. : с илл.
920477
  Элляй Песни якута / Элляй. – М., 1957. – 470с.
920478
  Лазарев И.Л. Песни, бытующие в Воронежской области. / И.Л. Лазарев. – Воронеж, 1974. – 32с.
920479
  Сальников А. Песни, заппевки, стихи / А. Сальников. – Владивосток, 1947. – 62с.
920480
  Лебедев П.Ф. Песни, звавшие на подвиг / П.Ф. Лебедев. – Саратов, 1978. – 271с.
920481
   Песни, опаленные войной. – М, 1984. – 239с.
920482
  Волков Ю.А. Песни, опера, певцы Италии / Ю.А. Волков. – Москва : Искусство, 1967. – 218 с.
920483
   Песни, поднимавшие в атаку. – Тула, 1976. – 184с.
920484
  Цаньян Д. Песни, приятные для слуха / Д. Цаньян. – М., 1983. – 200с.
920485
  Бабаджан Т. Песни, развлечения, игры и пляски перед-дошкольников / Т. Бабаджан. – Москва ; Ленинград, 1939. – 38 с.
920486
   Песни, рожденные в огне. – Ленинград, 1983. – 239 с.
920487
  Киреевский П.В. Песни, собранные П.В. Киреевским / [Ред. и авт. коммент. П.О. Безсонов]. – Москва : Изданы О-вом любителей pос. словесности. Тип. П. Бахметева
Вып. 8, ч. 3 : Русь Петровская. Государь царь Петр Алексеевич. – 1870. – IV, [6], 344, CXIX с. – Экз. № 67565 дефектный, тит. л. отсутствует, опис. по интернету.- Из содержания: Отд. 19. Песни Малоpусские на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии. - Дополненія к пpежним выпускам и пpиложенія к 8 выпуску песней: с. 303-344
920488
   Песни, собранные П.Н. Рыбниковым : в 3-х т. – Петрозаводск : Карелия. – ISBN 5-7545-0132-3
Т. 1. – 1989. – 527 с.
920489
   Песни, собранные П.Н. Рыбниковым : в 3-х т. – Петрозаводск : Карелия. – ISBN 5-7545-0132-3
Т. 2. – 1990. – 640 с.
920490
   Песни, собранные П.Н. Рыбниковым : в 3-х т. – Петрозаводск : Карелия. – ISBN 5-7545-0329-6
Т. 3. – 1991. – 365 с.
920491
  Прокофьев А.А. Песни. / А.А. Прокофьев. – Л, 1937. – 68с.
920492
   Песни.. – Л., 1937. – 7с.
920493
   Песни.. – Л.-М., 1944. – 60с.
920494
   Песни.. – Красноярск, 1945. – 75с.
920495
   Песни.. – М., 1946. – 26с.
920496
   Песни.. – Свердловск, 1947. – 11с.
920497
   Песни.. – Свердловск, 1947. – 11с.
920498
   Песни.. – Л.-М., 1947. – 64с.
920499
   Песни.. – Куйбышев, 1947. – 75с.
920500
   Песни.. – Л., 1948. – 64с.
920501
   Песни.. – Омск, 1948. – 216с.
920502
   Песни.. – Л., 1950. – 64с.
920503
   Песни.. – Л., 1951. – 64с.
920504
   Песни.. – Л., 1952. – 64с.
920505
   Песни.. – Новосибирск, 1952. – с.
920506
   Песни.. – Л., 1953. – 32с.
920507
   Песни.. – Молотов, 1954. – 440с.
920508
  Страздас А. Песни. / А. Страздас. – М., 1958. – 95с.
920509
  Карбушев Ф.М. Песни. / Ф.М. Карбушев. – Алма-Ата, 1963. – 39с.
920510
  Батырай Омар оглы Песни. Пер. с даргин. / Батырай Омар оглы. – Махачкала, 1958. – 127с.
920511
  Батырай Омар оглы Песни. Пер. с даргин. / Батырай Омар оглы. – М, 1959. – 111с.
920512
  Потье Э. Песни. Стихи. Поэмы / Э. Потье. – Москва, 1966. – 287 с.
920513
  Потье Э. Песни. Стихи. Поэмы / Э. Потье. – 2-е, испр. и доп. – Москва, 1971. – 279 с.
920514
  Стийенский Р. Песни. Стихотворения. поэмы / Р. Стийенский. – Москва, 1959. – 407 с.
920515
  Журбин А.Б. Песни: Для голоса в сопровождении фортепиано (баяна, гитары) / А.Б. Журбин. – Москва, 1989. – 64с.
920516
  Потье Э. Песни; Поэмы; Сонеты / Э. Потье. – Москва, 1986. – 255 с.
920517
  Настасиевич М. Песник / М. Настасиевич. – Београд, 1963. – 167с.
920518
   Песні народных свят і абрадау. – Минск, 1974. – 464 с.
920519
   Песні савецкага часу. – Мінск, 1970. – 575 с.
920520
  Зейфас Н.М. Песнопения : о музыке Гии Канчели / Н.М. Зейфас. – Москва : Советский композитор, 1991. – 277 с.
920521
  Клюев Н. Песнослов / Н. Клюев. – Птгр.
1. – 1919. – 320с.
920522
  Клюев Н. Песнослов / Н. Клюев. – Птгр.
2. – 1919. – 256с.
920523
  Гилевич Н.С. Песню берите с собою : стихи / Н.С. Гилевич; пер. с белорус. Д.Ковалева. – Москва : Молодая гвардия, 1959. – 80 с.
920524
  Корчагина-Александровская Песню дружбы запевает молодежь / Корчагина-Александровская. – Киев : Молодь, 1985. – 144 с.
920525
  Рубанович А.Л. Песню нелегко сложить / А.Л. Рубанович. – Иркутск, 1959. – 165с.
920526
  Сухотин Я.Л. Песню расстрелять нельзя! / Я.Л. Сухотин. – Л., 1968. – 120с.
920527
   Песня- душа народа. – Курск, 1963. – 48с.
920528
   Песня- наша спутница. – М, 1954. – 217с.
920529
  Яворский Ю.А. Песня-баллада о козаке и кулине и духовная песнь грешных людей / Ю.А. Яворский. – Ужгород, 1929. – 197-258с.
920530
  Шевченко А.С. Песня-загадка / А.С. Шевченко. – Л, 1957. – 287с.
920531
   Песня-молния. – М, 1962. – 144с.
920532
  Котикова Н.Л. Песня -- душа народа. / Н.Л. Котикова, Б.М. Добровольский. – Л, 1959. – 120с.
920533
   Песня - 78. – Москва, 1978. – 36с.
920534
   Песня - 78. – Москва, 1978. – 36с.
920535
   Песня - 78. – Москва, 1978. – 36с.
920536
   Песня - 78. – Москва, 1978. – 36с.
920537
   Песня - 78. – Москва, 1978. – 36с.
920538
   Песня - 78. – Москва, 1978. – 36с.
920539
   Песня - 78. – Москва, 1978. – 36с.
920540
   Песня - 78. – Москва, 1978. – 36с.
920541
   Песня - 78. – Москва, 1978. – 36с.
920542
   Песня - 78. – Москва, 1978. – 36с.
920543
   Песня - 78. – Москва, 1978. – 32с.
920544
   Песня - 78. – Москва, 1978. – 32с.
920545
  Ледков В.Н. Песня - мой парус : поэтический сборник / В.Н. Ледков. – Москва, 1973. – 96 с.
920546
  Дунаевский Б.О. Песня - правда / Б.О. Дунаевский. – М., 1960. – 112с.
920547
  Абельтин Э.А. Песня - свобода моя... : очерк жизни и творчества И.В. Федорова-Омулевского / Э.А. Абельтин. – Красноярск : Издательство Красноярского университета, 1987. – 93, [1] с. – Библиогр. в примеч.: с. 66-68. – (Поэтическое слово Сибири ; Вып. 2)
920548
  Капиев Э.М. Песня / Э.М. Капиев. – М., 1947. – 63с.
920549
  Сирас А. Песня / А. Сирас. – Ереван, 1952. – 210 с.
920550
  Емельянова Н.А. Песня / Н.А. Емельянова. – М., 1953. – 48с.
920551
  Караславов С.Г. Песня / С.Г. Караславов. – М., 1957. – 48с.
920552
   Песня. – Москва, 1958. – 32 с.
920553
   Песня. – М, 1961. – 32с.
920554
  Агашина М.К. Песня : Стихи / М.К. Агашина. – Москва : Советская Россия, 1974. – 176с.
920555
  Зыкина Л.Г. Песня / Л.Г. Зыкина. – Москва : Советская Россия, 1975. – 143 с.
920556
  Давичо О. Песня : роман ; пер. с сербохор. / Оскар Давичо. – Москва : Прогресс, 1979. – 622 с. – (Библиотека Югославской литературы)
920557
  Абдрахманова Т. Песня : лирика / Турсынхан Абдрахманова ; [авториз. пер. с каз. В. Журавлева]. – Алма-Ата : Жазушы, 1985. – 75 с. : ил.
920558
  Саклинг Д. Песня // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 3. – С. 284-286. – ISSN 1130-6545
920559
  Гали М. Песня Агидели : поэма / М. Гали; пер. с башк. А.Заяц и В.Фирсов. – Уфа : Башкнигоиздат, 1969. – 67 с.
920560
  Гали М. Песня Акидели : поэма / пер. с башк. – Москва : Советская Россия, 1965. – 68 с.
920561
  Канатбаев Д. Песня бегущей воды. / Д. Канатбаев. – Алма-Ата, 1978. – 39с.
920562
  Лугинов Н.А. Песня белых журавлей : повести и рассказы / Н.А. Лугинов; пер. с якут. – Москва : Молодая гвардия, 1985. – 223 с.
920563
  Юнусова Г.А. Песня березки. / Г.А. Юнусова. – М, 1979. – 19с.
920564
  Мукимов Ю.М. Песня бессмертная / Ю.М. Мукимов. – Ташкент, 1971. – 64с.
920565
  Янонис Ю. Песня борцов / Ю. Янонис. – Воронеж, 1981. – 47 с.
920566
   Песня братства. – Москва, 1958. – 32 с.
920567
  Купала Я. Песня будауніцтву : вершы / Я. Купала. – Менск : Лім, 1936. – 157, [3] с.
920568
   Песня в бою. – М, 1974. – 430с.
920569
  Луковников А.Е. Песня в граните / А.Е. Луковников. – М., 1975. – 130с.
920570
  Кашпуров И.В. Песня в Калиновке. / И.В. Кашпуров. – М., 1985. – 191с.
920571
  Миронец Н.И. Песня в комсомольском строю / Н.И. Миронец. – М., 1985. – 285с.
920572
  Голубева Т.Л. Песня в общении молодежи / Т.Л. Голубева. – Москва : Знание, 1988. – 62 с.
920573
  Осташкина А.Н. Песня в русской советской поэзии периода Великой Отечественной войны и первой послевоенной пятилетки. : Автореф... Канд.филол.наук: / Осташкина А.Н.; Тбилис.гос.пед.ин-т. – Баку, 1962. – 26л.
920574
  Новиков А.Г. Песня в строю. / А.Г. Новиков. – М., 1976. – 143с.
920575
  Протасов А.Т. Песня в строю. / А.Т. Протасов. – Кишинев, 1989. – 233с.
920576
  Кольчугин М.П. Песня Василисы / М.П. Кольчугин. – Тула, 1960. – 22с.
920577
  Сазонов А. Песня весеннего ручья. / А. Сазонов. – Саратов, 1969. – 60с.
920578
  Шагжин Ц. Песня весны / Ц. Шагжин. – Москва, 1959. – 100 с.
920579
  Воронько П.М. Песня ветерана / П.М. Воронько. – Київ, 1974. – 304 с.
920580
  Попов Л.А. Песня Вилюя : стихи / Л.А. Попов. – Москва : Советская Россия, 1970. – 160 с.
920581
  Дудин М.А. Песня Вороньей горе / М.А. Дудин. – Л., 1964. – 35с.
920582
  Варавва И.Ф. Песня гайды / И.Ф. Варавва. – Москва, 1973. – 94с.
920583
  Ванаг Ю.Г. Песня глухаря : повести / Ю.Г. Ванаг; пер. с латыш. – Рига : Лиесма, 1966. – 123 с.
920584
  Хасбулатов Я. Песня голубя : стихи / Я. Хасбулатов. – Москва : Современник, 1977. – 61 с.
920585
  Юсупов И. Песня горного ручья : стихи / И. Юсупов. – Москва : Советский писатель, 1960. – 92 с.
920586
  Курбанова С.Б. Песня горного ручья : стихи / С.Б. Курбанова. – Москва : Советский писатель, 1976. – 95 с.
920587
  Дудин М.А. Песня дальней дороге / М.А. Дудин. – М.-Л., 1966. – 100с.
920588
  Хадкевич Т.К. Песня Двины : роман / Т.К. Хадкевич. – Москва : Советский писатель, 1976. – 455 с.
920589
  Хадкевич Т.К. Песня Двины : роман / Т.К. Хадкевич. – Москва : Советский писатель, 1978. – 448 с.
920590
  Леджинов Ц. Песня двух времен / Ц. Леджинов. – Элиста, 1964. – 104с.
920591
  Зубкова А. Песня длиною в жизнь // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2014. – № 10. – С. 18-29


  О Франце Шуберте снято больше фильмов, чем о любом другом европейском композиторе - свыше девятисот. В большинстве гениальный музыкант предстает беспечным гулякой, вся жизнь которого проходила в винных погребках и кафе веселой Вены, где он, походя, ...
920592
  Превер Жак Песня для вас. / Превер Жак. – Л., 1988. – 191с.
920593
  Михайлов Б.В. Песня для всех: рассказы о животных : [для сред. и ст. шк. возраста] / Б.В. Михайлов. – Ленинград : Детская литература, Ленинградское отделение, 1986. – 107, [2] с.
920594
  Озолин В.Я. Песня для матросской гитары / В.Я. Озолин. – Новосибирск, 1972. – 111с.
920595
  Досталь А.Е. Песня дорогу найдет / А.Е. Досталь. – М, 1961. – 127с.
920596
   Песня дорогу найдет. – М, 1966. – 143с.
920597
  Келлерман Б. Песня дружбы / Б. Келлерман. – М, 1937. – 91с.
920598
  Ковусов А. Песня дружбы : стихи. поэмы / А. Ковусов. – Москва : Советский писатель, 1958. – 79 с.
920599
  Емельянов А.Т. Песня дружбы / А.Т. Емельянов. – Москва, 1966. – 159с.
920600
   Песня дружбы и братства. – Москва, 1978. – 288 с.
920601
  Яновский Ю. Песня дружбы. / Ю. Яновский. – К, 1951. – 68с.
920602
  Бакуменко В. Песня Евгения Синилова // Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2007. – № 3. – С. 85-86. – ISSN 0132-2036
920603
  Брехт Б. Песня единого фронта / Б. Брехт. – М, 1970. – 95с.
920604
  Абашидзе И.В. Песня жатвы : стихи : пер. с груз. / Ираклий Абашидзе. – Тбилиси : Заря Востока, 1952. – 74 с.
920605
  Абашидзе И.В. Песня жатвы : стихи : пер. с груз. / Ираклий Абашидзе. – 2-е изд. – Тбилиси : Заря Востока
2. – 1954. – 76 с.
920606
  Амир Мирсай Песня жизни : драма в 4-х д., с прологом и эпилогом / Амир Мирсай ; пер. с татарского А.Глебова ; музыка к песням Джауда Файзи. – Москва ; Ленинград : Искусство, 1949. – 120 с. – В изд. также : Мирсай Амир / Кашшаф Г.
920607
  Амир М. Песня жизни : драма в 4-х д. / М. Амир; авториз. пер. с татар. А.Глебова. – Казань : Татгосиздат, 1952. – 60 с.
920608
  Ломидзе А. Песня жизни : рассказы / А. Ломидзе; пер. с груз. – Тбилиси : Мерани, 1978. – 362 с.
920609
  Данилевский-Александров А.Н. Песня жизни царя Антары : [в стихах] / предисл., ком. и пер. А. Н. Данилевский-Александров. – Санкт-Петербург : Изд. и [тип.] А.С. Суворина, 1911. – 392 с.


  На форзаце дарственная надпись: Многоуважаемому Евгению Василбевичу Спекторскому на добрую память от автора. Пенза 1911 20 апреля. И ниже афоризм с подписью Данилевского
920610
  Менюк Г. Песня зари : поэма / Г. Менюк. – Москва : Советский писатель, 1953. – 70 с.
920611
  Волен И. Песня земли / И. Волен. – Москва, 1969. – 223с.
920612
   Песня зовет в дорогу. – Л, 1987. – 48с.
920613
   Песня зовет в дорогу : песенник туриста : мелодии и тексты песен. – Ленинград : Музыка
Вып.3. – 1989. – 48с.
920614
  Щелоков А.А. Песня золотой трубы. / А.А. Щелоков. – М, 1989. – 300с.
920615
   Песня и время. – М, 1976. – 368с.
920616
  Осмин И. Песня и время. / И. Осмин. – Йошкар-Ола, 1968. – 92с.
920617
  Машарский Я. Песня и море. / Я. Машарский. – Петропавловск-К., 1971. – 70с.
920618
  Турусбеков Д. Песня и пуля / Д. Турусбеков. – М., 1960. – 72с.
920619
  Ахметова М.М. Песня и современность / М.М. Ахметова. – Алма-Ата, 1968. – 196с.
920620
  Забашта Л.В. Песня и хлеб : лирика / Л.В. Забашта. – Москва, 1962. – 163 с.
920621
  Баева А.А. Песня иволги / А.А. Баева. – М., 1977. – 110с.
920622
  Сантос М. Песня истинной любви / М. Сантос. – Москва, 1962. – 101 с.
920623
  Султанов Э.Г. Песня как критерий пространственно-этологической структуры популяционных систем у птиц / Э.Г. Султанов. – Баку, 1991. – 125с.
920624
  Ружина В.А. Песня как парус / В.А. Ружина. – Ярославль, 1979. – 141 с.
920625
  Крашенинников А.Д. Песня камских волн / А.Д. Крашенинников. – Пермь, 1959. – 44с.
920626
  Шукухи А. Песня ключа : стихи / А. Шукухи. – Москва : Советский писатель, 1972. – 112 с.
920627
  Поскребышев О.А. Песня колосьев / О.А. Поскребышев. – М., 1972. – 127с.
920628
   Песня комсомольская моя. – Москва, 1974. – 144 с.
920629
  Палагута Н.С. Песня красных знамен / Н.С. Палагута. – К, 1978. – 72с.
920630
  Сухов Ф.Г. Песня лета. / Ф.Г. Сухов. – М, 1978. – 158с.
920631
  Анастасьев Ню Д. Песня летит в Японию / Ню Д. Анастасьев. – Москва : Профиздат, 1960. – 80с.
920632
  Лидин В.Г. Песня лодочников / В.Г. Лидин. – М., 1971. – 207с.
920633
  Журавлев Н.А. Песня любви / Н.А. Журавлев. – Архангельск, 1962. – 46с.
920634
  Нуршаихов А. Песня любви : повесть / А. Нуршаихов. – Алма-Ата : Жазушы, 1965. – 103 с.
920635
  Нуршаихов А. Песня любви : в 2-х т. / А. Нуршаихов; пер. с каз. – Алма-Ата : Жазушы
1. – 1982. – 376 с.
920636
  Варавва И.Ф. Песня любви / И.Ф. Варавва. – Краснодар, 1984. – 208с.
920637
  Киреев М.М. Песня любви. / М.М. Киреев. – Нальчик, 1961. – 196с.
920638
   Песня моей юности. – Москва, 1966. – 144 с.
920639
  Исаковский М.В. Песня молодости / М.В. Исаковский. – Москва : Молодая гвардия, 1958. – 207с.
920640
   Песня молодости. – М, 1960. – 32с.
920641
  Бобохидзе К.П. Песня молодости : стихи / К.П. Бобохидзе. – Москва : Советский писатель, 1971. – 109 с.
920642
  Буков Е.Н. Песня молодости : поэма / Е.Н. Буков; пер. с молд. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1972. – 83 с.
920643
   Песня моя- Башкаростан. – Москва, 1976. – 143 с.
920644
   Песня моя- Комсомольск. – Москва, 1983. – 143 с.
920645
  Байрамукова Х. Песня моя : лирич. репортаж / Х. Байрамукова. – Ставрополь : Ставроп. кн. изд-во, 1971. – 128 с.
920646
  Джамбул Песня моя : избранное / Джамбул. – Алма-Ата : Жалын, 1977. – 199 с.
920647
  Кириллов В.Ф. Песня моя весенняя. / В.Ф. Кириллов. – Душанбе, 1963. – 88с.
920648
  Кирсанов Г.Е. Песня моя, Краснодон. / Г.Е. Кирсанов. – Донецк, 1972. – 55с.
920649
  Куратов И.А. Песня моя, песня = Сьылан менам, сьылан : [стихи : переводы] / И.А. Куратов ; [предисл. С. Раевского]. – Сыктывкар : Коми кн. изд-во, 1975. – 112 с. – Загл. и текст парал. на коми и рус. яз. - Миниатюрное издание
920650
  Березин Л.М. Песня моя, тайга / Л.М. Березин. – Кемерово, 1970. – 44с.
920651
   Песня мужества. – М, 1957. – 143с.
920652
   Песня мужества. – М, 1957. – 143с.
920653
   Песня мужества. – М, 1958. – 476с.
920654
  Тахир С. Песня мужества / С. Тахир. – М., 1967. – 96с.
920655
   Песня на ветру. – М, 1987. – 86с.
920656
  Ерахтин А.В. Песня на заре / А.В. Ерахтин. – М., 1974. – 86с.
920657
  Зернит Б.И. Песня на плахе. / Б.И. Зернит. – 2-е изд. – Казань, 1974. – 47с.
920658
  Балкарова Ф. Песня на скале : стихи / Ф. Балкарова; пер. с кабард. М.Тарасовой. – Москва : Современник, 1973. – 62 с.
920659
   Песня навстречу идет. – Куйбышев, 1963. – 25с.
920660
  Овечкин К. Песня над Амуром / К. Овечкин. – Благовещенск, 1956. – 72с.
920661
  Тверской А.Д. Песня над Босфором / А.Д. Тверской. – М., 1959. – 295с.
920662
  Тверской А.Д. Песня над Босфором / А.Д. Тверской. – 2-е изд., переработ. и доп. – М., 1961. – 239с.
920663
  Тверской А.Д. Песня над Босфором / А.Д. Тверской. – 3-е изд., испр. – М., 1973. – 239с.
920664
  Тверской А.Д. Песня над Босфором / А.Д. Тверской. – М., 1984. – 238с.
920665
  Пятков Г.И. Песня над морем. Лирика. / Г.И. Пятков. – К., 1960. – 84с.
920666
  Каширин С.И. Песня над облаками / С.И. Каширин. – Л., 1970. – 288с.
920667
  Грандес Альмудена Песня над облаками : проза: рассказ // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. Спецномер. – Москва, 2011. – № 11 : Бельгия : слова и образы. – С. 106-118. – ISSN 0130-6545
920668
   Песня над озером. – Москва, 1971. – 217 с.
920669
  Ланщиков А.П. Песня над сельской улицей : (О культ.-массовой работе в придонском селе Колыбелка) / А.П. Ланщиков. – М., 1964. – 111с.
920670
  Богомолова З.А. Песня над Чепицой и Камой / З.А. Богомолова. – М, 1976. – 269с.
920671
  Богомолова З.А. Песня над Чепицой и Камой / З.А. Богомолова. – М, 1981. – 352с.
920672
  Мулдагалиев Д. Песня не умирает : поэма / Д. Мулдагалиев. – Алма-Ата : Художественная литература, 1957. – 134 с.
920673
  Петров М.П. Песня не умрет : поэма и стихи / М.П. Петров. – Ижевск : Удмурт.кн.изд., 1954. – 80 с.
920674
  Лифшиц М.Н. Песня о барсах : стихи / М.Н. Лифшиц. – Москва : Молодая гвардия, 1962. – 55 с.
920675
  Лекеров А. Песня о белой березе / А. Лекеров. – Алма-Ата, 1962. – 120с.
920676
  Горький М. Песня о Буревестнике / М. Горький. – Ленинград, 1937. – 44с.
920677
  Горький М. Песня о Буревестнике / М. Горький. – Москва, 1965. – 41с.
920678
  Горький М. Песня о Буревестнике / М. Горький. – Москва, 1970. – 15с.
920679
   Песня о Буревестнике : [сборник] / сост. Н.С. Травушкин ; худож. О. Коняшин. – Горький : Волго-Вят. кн. изд-во, 1987. – 189, [2] с. : ил. ; 12х8 см. – Миниатюрное издание


  Содерж.: Весенние мелодии : Фантазия; Песня о Буревестнике М. Горький ; "Песня о Буревестнике", ее пафос, ее мир : ист.-лит. очерк / Н.С. Травушкин
920680
  Горький Максим Песня о Буревестнике. Песня о Соколе. Легенда о Данко / М. Горький. – Горький : Волго-Вятское кн. изд-во, 1967. – 52 с. – Миниатюрное издание
920681
  Фучик Ю. Песня о великом деле / Ю. Фучик. – Волгоград, 1973. – 127с.
920682
  Луговскй В.А. Песня о ветре / В.А. Луговскй. – М., 1955. – 175с.
920683
   Песня о вечной юности : Репертуарный сборник. – Барнаул : Алтайск. кн. изд-во, 1969. – 184 с.
920684
  Сафарли И. Песня о вечном : стихи / И. Сафарли. – Москва : Советский писатель, 1960. – 120 с.
920685
  Фоломин Ф.П. Песня о Волге / Ф.П. Фоломин. – М, 1956. – 83с.
920686
  Ширяев А.В. Песня о Волге / А.В. Ширяев. – Куйбышев, 1980. – 167с.
920687
   Песня о встречном : [стихи / сост. И. Лепин]. – Пермь : Кн. изд-во, 1986. – 122, [3] с. – Миниатюрное издание в суперобл.


  Авт.: Б. Корнилов, И. Курянин, С. Кирсанов, Н. Асеев, Б. Ручьев, Н. Ушаков, А. Д,Актиль, И. Уткин, Н. Поливин, Я. Смеляков, и др
920688
  Юров Г.Е. Песня о городе : поэмы / Геннадий Юров ; [худож. Н.И. Кофанов]. – Кемерово : Кн. изд-во, 1978. – 94 с. : ил. – Миниатюрное издание
920689
   Песня о громе. – Москва, 1957. – 119 с.
920690
  Соболь М.А. Песня о двух трубачах / М.А. Соболь. – М, 1967. – 124с.
920691
  Кежун Б.А. Песня о доме / Б.А. Кежун. – Л, 1947. – 82с.
920692
   Песня о дружбе, 1953. – 151 с.
920693
  Царева Г.В. Песня о дружбе. Пособие по разговорной практике для студентов старших курсов фак.нем.яз. / Г.В. Царева, Е.С. Аргустанянц. – Нальчик, 1976. – 104с.
920694
  Берулава Х. Песня о звездах / Х. Берулава. – Москва : Советский писатель, 1954. – 115 с.
920695
   Песня о земле и хлебе. – Москва, 1986. – 119 с.
920696
  Железнов П.И. Песня о молодости / П.И. Железнов. – М, 1955. – 110с.
920697
  Дмитерко Л. Песня о мужестве. / Л. Дмитерко. – М., 1943. – 40с.
920698
  Флоров Г.Ф. Песня о народном ополчении / Г.Ф. Флоров. – М, 1983. – 103с.
920699
   Песня о ней не умрет. – Москва, 1965. – 119 с.
920700
   Песня о ней не умрет. – Москва, 1970. – 119 с.
920701
   Песня о ней не умрет. – Москва, 1976. – 119 с.
920702
  Румянцев Л.Г. Песня о нем не умрет. / Л.Г. Румянцев. – Свердловск, 1953. – 72с.
920703
  Румянцев Л.Г. Песня о нем не умрет. / Л.Г. Румянцев. – М., 1955. – 72с.
920704
  Межелайтис Э. Песня о Немане : стихи разных лет / Э. Межелайтис. – Москва : Воениздат, 1971. – 96 с.
920705
  Бершадский В.А. Песня о парусе / В.А. Бершадский. – Москва, 1961. – 122с.
920706
  Баринов М.М. Песня о парусе / М.М. Баринов. – М., 1962. – 135с.
920707
  Коренев А.К. Песня о первых. / А.К. Коренев. – М., 1973. – 96с.
920708
  Маркарян М.Е. Песня о песне : стихи / М.Е. Маркарян. – Москва : Правда, 1976. – 32 с.
920709
  Эмирова А. Песня о расстреле крымчаков // Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі : науковой часопис / Укр. центр вивчення історії Голокосту ; Ін-т політичних і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – Київ, 2011. – № 2 (10). – C. 87-96. – ISSN 1998-3883
920710
  Исаковский М.В. Песня о Родине / М.В. Исаковский. – М, 1945. – 110с.
920711
  Садофьев И.И. Песня о Родине / И.И. Садофьев. – Ленинград, 1953. – 308 с.
920712
   Песня о Родине. – Москва, 1961. – 119 с.
920713
  Богомолова З.А. Песня о родном крае / З.А. Богомолова. – Ижевск, 1974. – 80с.
920714
   Песня о России : Фотоальбом. – Москва : Советская Россия, 1967. – 157с.
920715
  Портников В. Песня о Сахарове // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2011. – № 21 (190). – С. 22-23
920716
  Гусейнов И. Песня о свете : стихи / И. Гусейнов; пер. с лезгин. – Москва : Советский писатель, 1962. – 70 с.
920717
  Шинкуба Б.В. Песня о скале. / Б.В. Шинкуба. – М., 1967. – 255с.
920718
  Горький М. Песня о Соколе / М. Горький. – Москва; Ленинград, 1947. – 64с.
920719
  Горький М. Песня о Соколе / М. Горький. – Барнаул, 1950. – 40с.
920720
  Горький М. Песня о Соколе / М. Горький. – Таллин, 1951. – 32с.
920721
  Горький М. Песня о Соколе / М. Горький. – Архангельск, 1977. – 143с.
920722
  Горький М. Песня о Соколе. Песня о Буревестнике / М. Горький. – Москва : [Гослитиздат],, 1957. – 55 с. : ил. – Миниатюрное издание
920723
  Горький М. Песня о Соколе. Песня о Буревестнике / М. Горький ; [худож. М. Курушин]. – Пермь : Кн. изд-во, 1980. – 61с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
920724
  Грачев Н.Г. Песня о солнышке / Н.Г. Грачев. – Новосибирск, 1957. – 64с.
920725
  Лобода А.М. Песня о Соловье-разбойнике, слышанная в Васильковском у[езде] Киевской губ[ернии]. – [14] с. – Отд. оттиск: Чтения в историческом обществе Нестора летописца. Т. 14, вып. 3, отд. 5, 1879, с. 25-38
920726
  Лобода А.М. Песня о Соловье-разбойнике, слышанная в Васильковском у[езде] Киевской губ[ернии] А.М. Лободы. – Киев : Тип. Т.Г. Мейнандера, 1901. – 14 с. – Отд. оттиск: Чтения в историческом обществе Нестора летописца
920727
  Курьянова В. Песня о сражении на реке Черной ; 4 августа 1855 года, или О том, как молодой Лев Толстой, благодаря стихотворной форме, приобщился к карнавалу // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журн. "Радуга". – Киев, 2012. – № 2. – С. 159-179. – ISSN 0131-8136
920728
  Радичев Б.Л. Песня о счастье / Б.Л. Радичев. – Сталино, 1952. – 80с.
920729
  Пагирев Г.В. Песня о счастье / Г.В. Пагирев, А.Н. Чепуров. – Л, 1954. – 100с.
920730
  Джамбул Песня о счастье : избранные произведения / Джамбул. – Алма-Ата : Жазушы, 1972. – 191 с.
920731
  Рудерман М.И. Песня о тачанке. / М.И. Рудерман. – М., 1936. – 122с.
920732
  Егоров Б.А. Песня о теплом ветре / Б.А. Егоров. – М, 1966. – 208с.
920733
  Ошанин Л.И. Песня о тревожной молодости / Л.И. Ошанин. – М, 1961. – 92с.
920734
  Абу-Бакар Ахмедхан Песня о хлебе : очерки / Ахмедхан Абу-Бакар. – Москва : Советская Россия, 1979. – 63 с. – (Писатель и время)
920735
  Ваншенкин К.Я. Песня о часовых / К.Я. Ваншенкин. – Москва, 1951. – 88с.
920736
  Есенберлин И. Песня о человеке : роман / И. Есенберлин. – Алма-Ата, 1956. – 115 с.
920737
  Акаткин В.М. Песня о человеке / В.М. Акаткин. – Воронеж, 1986. – 172с.
920738
  Лавренев Б.А. Песня о черноморцах / Б.А. Лавренев. – М.-Л., 1944. – 126с.
920739
  Лю Чуань Песня о юности / Лю Чуань. – М., 1959. – 132с.
920740
   Песня общая и своя. – М, 1977. – 207с.
920741
  Сейтжанов Тажетдин Песня ожидания : стихи и поэма / Сейтжанов Тажетдин. – Москва : Советский писатель, 1982. – 79 с.
920742
   Песня остается с человеком. – Москва, 1964. – 79 с.
920743
   Песня остается с человеком. – М, 1966. – 105с.
920744
  Баюканский А.Б. Песня остается с человеком / А.Б. Баюканский. – Воронеж, 1969. – 96с.
920745
   Песня остается человеком. – М, 1967. – 175с.
920746
  Васин К.К. Песня патыров : рассказы / К.К. Васин; пер. с марийск. В.Муравйова. – Йошкар-Ола : Марийск. кн. изд-во, 1960. – 84 с.
920747
  Ли Цяо Песня плывет над рекой / Ли Цяо. – М., 1958. – 203с.
920748
   Песня Победы. – Ленинград, 1985. – 160с.
920749
  Шесталов Ю. Песня последнего лебедя : поэмы / Ю. Шесталов; пер. с манси. – Москва : Советский писатель, 1969. – 106 с.
920750
  Шевченко А.С. Песня предрассветного леса / А.С. Шевченко. – Л, 1966. – 231с.
920751
  Скороходов М.А. Песня пришла в роту / М.А. Скороходов. – М., 1963. – 48с.
920752
  Бедзик Д.И. Песня про Байду : Роман / Д.И. Бедзик. – Москва : Молодая гвардия, 1961. – 263с.
920753
  Максимович М. Песня про Тарасову годовщину 10 мая 1862 г. // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 12. – ISBN 5-7707-1062-4
920754
  Лермонтов М.Ю. Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова / Соч. М.Ю. Лермонтова. – В Киеве (Киев) : Изд-во гильзовой фабрики Каракоза, 1895. – [2], 46 с. – Миниатюрное издание
920755
  Лермонтов М.Ю. Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова / М.Ю. Лермонтов. – Москва : ГИХЛ, 1941. – 24с.
920756
  Лермонтов М.Ю. Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова / М.Ю. Лермонтов. – Москва : Гослитиздат, 1944. – 19с.
920757
  Лермонтов М.Ю. Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова / М.Ю. Лермонтов. – Москва : Гослититздат, 1958. – 16с.
920758
  Лермонтов М.Ю. Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова / М.Ю. Лермонтов. – Воронеж : Центр.-Черноземное изд., 1975. – 30с.
920759
  Лермонтов М.Ю. Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова / М.Ю. Лермонтов ; [худож. В. Колтунов]. – Москва : Художественная литература, 1977. – 61 с. : цв. ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
920760
  Малева В.Л. Песня пробивает себе путь : повести ирассказы / В.Л. Малева. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1964. – 240 с.
920761
  Гуртуев С. Песня птицы : стихи и поэма / С. Гуртуев. – Москва : Советская Россия, 1990. – 159 с.
920762
  Карим Х.К. Песня радости / Х.К. Карим. – Уфа, 1949. – 100 с.
920763
  Бандарина З.А. Песня расправляет крылья / З.А. Бандарина. – М, 1962. – 160с.
920764
  Сафиева Г. Песня родника : стихи / Г. Сафиева; пер. с тадж. Р.Казаковой. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 80 с.
920765
   Песня родной Уфе. – Уфа, 1985. – 62 с.
920766
   Песня России. – Москва, 1967. – 155с.
920767
  Красильников А.И. Песня рыжему петуху / А.И. Красильников. – Волгоград, 1967. – 91с.
920768
   Песня с бурей вечно сестры. – М, 1985. – 431с.
920769
  Вышеславский Л.Н. Песня с Днепра / Л.Н. Вышеславский. – Москва, 1951. – 100с.
920770
  Старшинов Н.К. Песня света / Н.К. Старшинов. – М, 1959. – 102с.
920771
  Кудиевский К.И. Песня синих морей / К.И. Кудиевский. – Москва, 1965. – 414 с.
920772
  Кудиевский К.И. Песня синих морей : Роман-легенда / К.И. Кудиевский. – Киев : Дніпро, 1972. – 405с.
920773
  Кудиевский К.И. Песня синих морей. / К.И. Кудиевский. – К, 1962. – 398с.
920774
   Песня смелых : стихи о Великой Отечественной войне. – М, 1984. – 40с.
920775
  Васильев С.А. Песня старшего поколения / С.А. Васильев. – Москва, 1973. – 205с.
920776
  Бродрик А. Песня страсти / А. Бродрик. – М, 1994. – 192с.
920777
   Песня строить и жить помогает. – М, 1957. – 127с.
920778
  Блок А А. Песня судьбы / А А. Блок, . – Пб, 1919. – 86с.
920779
  Батожабай Д. Песня табунщика : повесть / Д. Батожабай; пер. с бурят-монгол. И.Чернева и . Н.Рыбко. – Улан-Удэ : Бурят.-Монгол. кн. изд-во, 1957. – 178 с.
920780
  Батожабай Д. Песня табунщика : повесть / Д. Батожабай. – Москва : Московский рабочий, 1959. – 175 с.
920781
  Капаев И С. Песня Тазасу : повесть, рассказы / И С. Капаев. – Москва : Советская Россия, 1985. – 204 с.
920782
  Лось Е.Я. Песня твоей сестры : стихи / Е.Я. Лось. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 142 с.
920783
  Рошка А. Песня твоя, Джалиль. : поэма / А. Рошка; пер. с молд. Д.Ольченко. – Кишинев : Лумина, 1969. – 56 с.
920784
   Песня тебя найдет. – М, 1984. – 144с.
920785
  Ямасиро Томоэ Песня тележки : роман / Томоэ Ямасиро ; пер. с япон. Т. Виноградовой. – Москва : Изд-во иностр. лит-ры, 1963. – 176 с.
920786
   Песня трубача. – М, 1970. – 32с.
920787
  Эльгар К. Песня у водопада / К. Эльгар. – Москва : Молодая гвардия, 1959. – 143 с.
920788
  Рагим М. Песня утра : стихи / М. Рагим. – Баку : Азернешр, 1944. – 91 с.
920789
  Сарыг-оол С. Песня Хомуса : стихи / С. Сарыг-оол; перевод. – Кызыл : Тувкнигоиздат, 1968. – 188 с.
920790
  Чуйков С.А. Песня человеческой души / С.А. Чуйков. – Л, 1972. – 32с.
920791
  Евсеев И.П. Песня шахтера / И.П. Евсеев. – Донецк, 1964. – 55с.
920792
   Песня юности. – Барнаул, 1975. – 191с.
920793
  Кулаковский А.Е. Песня якута : стихи и поэмы / А.Е. Кулаковский; пер. с якут. В.Солоухина и С.Поделкова. – Москва : Советская Россия, 1977. – 303 с.
920794
   Песня, гитара и я. – Москва
Ч. 15. – 1987. – 38 с.
920795
  Кулаковский Л.В. Песня, ее язык, структура, судьбы / Л.В. Кулаковский. – Москва : советский композитор, 1962. – 343 с.
920796
  Смит Д. Песня, зовущая домой. / Д. Смит. – СПб., 1995. – 464с.
920797
   Песня, мечта и любовь. – Москва, 1969. – 447 с.
920798
   Песня, рлжденная морем. – Москва, 1962. – 175 с.
920799
  Жуковский В.С. Песня, спетая один раз : Повести / В.С. Жуковский. – Воронеж, 1983. – 365с.
920800
   Песня, ставшая книгой. – М, 1967. – 719с.
920801
   Песня, ставшая книгой : рожденная Октябрем поэзия. – Изд. 2-е, доп. – Москва, 1972. – 609 с.
920802
   Песня, ставшая книгой. – Москва, 1982. – 590, [2] с.
920803
  Румянцев Б.М. Песня. Волга. / Б.М. Румянцев. – Ярославль, 1968. – 21с.
920804
  Антонов С.П. Песня. Рассказы из цикла / С.П. Антонов. – Москва, 1959. – 48с.
920805
  Рахим И. Песнь бессмертия : повесть и рассказы / И. Рахим; пер. с узб. – Ташкент : Еш гвардия, 1974. – 144 с.
920806
  Коппард А.Э. Песнь в мире тишины. : рассказы ; пер. с польского / Альфред Эдгар Коппард ; [Сост. и вступ. ст. Э. Урицкой]. – Ленинград : Художественная литература, 1968. – 304 с.
920807
   Песнь ветра и воды // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 8 (2899). – С. 32-39 : фото
920808
  Хостикоева З.А. Песнь водопада / З.А. Хостикоева. – М, 1981. – 71с.
920809
  Ливанов А.К. Песнь времени / А.К. Ливанов. – М., 1986. – 127с.
920810
  Кожевникова Т.Б. Песнь высоты / Т.Б. Кожевникова, М.Л. Попович. – М., 1980. – 141с.
920811
   Песнь гордой боли. – Москва, 1986. – 208с.
920812
  Келлерман Б. Песнь дружбы : Роман / Б. Келлерман. – Москва-Ленинград : Гослитиздат, 1960. – 424с. – (Зарубежный роман XX века)
920813
  Демченко В.Г. Песнь земле / В.Г. Демченко. – Ужгород, 1982. – 62с.
920814
  Жионо Ж. Песнь земли / Ж. Жионо. – Москва, 1935. – 224с.
920815
  Алборты Песнь корней : стихи / Алборты, Хаджы.-Умар; пер. с осет. В.Семернина. – Москва : Советский писатель, 1980. – 104 с.
920816
  Соснора В.А. Песнь лунная / В.А. Соснора. – Л., 1982. – 175с.
920817
  Виеру Г. Песнь любви / Г. Виеру; пер. с молд. Я.Акима. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1971. – 151 с.
920818
   Песнь любви. – М
1. – 1971. – 495с.
920819
   Песнь любви. – М
2. – 1971. – 495с.
920820
   Песнь любви. – Москва, 1981. – 495 с.
920821
   Песнь любви. – М, 1988. – 495с.
920822
  Незвал В. Песнь мира / В. Незвал. – М., 1953. – 36с.
920823
   Песнь мира : стихи : [сборник] / [составитель Н. Гашева]. – Пермь : Кн. изд-во, 1981. – 132 с. : цв. ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
920824
  Квитко Л.М. Песнь моей души : избр. стихи / Л.М. Квитко; пер. с евр. – Москва : Советский писатель, 1956. – 343 с.
920825
  Ян Мо Песнь молодости. / Ян Мо. – М., 1959. – 429с.
920826
  Сматаев Софы Песнь моя - боль моя. / Сматаев Софы. – М.
1. – 1983. – 303с.
920827
  Сматаев Софы Песнь моя - боль моя. / Сматаев Софы. – Москва : Советский писатель
2. – 1990. – 422с.
920828
  Василевская В.Л. Песнь над водами : роман / В.Л. Василевская. – Москва : Гос. изд. худ. л-ры, 1946. – 547 с.
920829
  Василевская В.Л. Песнь над водами : трилогия / В.Л. Василевская. – Москва : Гослитиздат
1. – 1952. – 300 с.
920830
  Василевская В.Л. Песнь над водами : трилогия / В.Л. Василевская. – Москва : Гослитиздат
2. – 1952. – 264 с.
920831
  Василевская В.Л. Песнь над водами : трилогия / В.Л. Василевская. – Москва : Гослитиздат
3. – 1952. – 471 с.
920832
  Василевская В.Л. Песнь над водами : трилогия / В.Л. Василевская; пер. с польск. ЕУсиевич. – Москва : Гослитиздат
1. – 1961. – 566 с.
920833
  Василевская В.Л. Песнь над водами : трилогия / В.Л. Василевская; пер. с польск. ЕУсиевич. – Москва : Гослитиздат
Т. 2. – 1961. – 500 с.
920834
  Верховский В.П. Песнь над перевалом / В.П. Верховский. – Сухуми, 1960. – 198с.
920835
  Гребнер Г. Песнь о "Варяге" / Г. Гребнер. – М., 1946. – 191с.
920836
  НИмбуев Песнь о Байкале. / НИмбуев. – М., 1959. – 78с.
920837
   Песнь о Беларуси. – М, 1988. – 213с.
920838
  Мокшанцев Г. Песнь о белом годе. / Г. Мокшанцев. – М, 1949. – 336с.
920839
  Мамакаев М.А. Песнь о бесстрашных : поэма / Магомет Мамакаев ; пер. с чечен. А. Казакова ; [предисл. В. Дыхаева]. – Грозный : Чечено-Ингуш. кн. изд-во, 1977. – 46 с. : 1 портр., ил. – Миниатюрное издание
920840
  Мукундорам Ч.К. Песнь о благодарении Чанди / Ч.К. Мукундорам. – М., 1980. – 300с.
920841
  Мукундорам Чокроборти Кобиконкон Песнь о благодарении Чанди (Чондимонгол). Сказание об охотнике (Акхети Упакхан) / Мукундорам Чокроборти Кобиконкон. – Москва : Наука, 1980. – 295с.
920842
  Тейф М.С. Песнь о братьях. / М.С. Тейф. – М., 1981. – 206с.
920843
  Го Песнь о бушующей волне / Го, Мо-Жо. – М., 1962. – 212с.
920844
  Клюев Н.А. Песнь о великой матери / Н.А. Клюев. – М., 1991. – 32с.
920845
  Пушкин А.С. Песнь о вещем Олеге / А.С. Пушкин. – М, 1948. – 10с.
920846
  Лонгфелло Г. Песнь о Гайавате : [поэма] ; С англ. ; В стихах / Лонгфелло ; ; Пер. [и предисл.] И.А. Бунина; Портр. Лонгфелло, ил. амер. худож. Ремингтона. – Санкт-Петербург : Изд. Изд. т-ва "Знание" ; [Тип. иск. в худ. пром. Н.П. Собко], 1903. – VI, [2], 248 с., 376 ил., 23 л. ил., портр.
920847
  Лонгфелло Г. Песнь о Гайавате : [поэма] / Лонгфелло ; Пер. [с англ.] И. Бунина...; Вступ. очерк В. Иохельсона. – Москва : Изд. М. и С. Сабашниковых ; [Типо-Литогр. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*], 1916. – XLIII, 192, [1] с., 7 л. ил. – Экз. в разных тип. переплетах. – (Памятники мировой литературы)


  На с. 1 № 779755 надпись 1917 г.
920848
  Лонгфелло Г.У. Песнь о Гайавате / Г.У. Лонгфелло, 1919. – 187с.
920849
  Лонгфелло Г.У. Песнь о Гайавате / Г.У. Лонгфелло. – М.-Л, 1928. – 272с.
920850
  Лонгфелло Г.У. Песнь о Гайавате / Лонгфелло ; пер. И.А. Бунина ; обл. Э. Будогоского ; с 327 рис. Ремингтона. – 2-е изд. – Москва ; Ленинград : Огиз ; Молодая гвардия, 1931. – 272 с.
920851
  Лонгфелло Г.У. Песнь о Гайавате / Г.У. Лонгфелло. – Л.-М, 1933. – 182 с.
920852
  Лонгфелло Г.У. Песнь о Гайавате / Г.У. Лонгфелло. – Л, 1935. – 174с.
920853
  Лонгфелло Г.У. Песнь о Гайавате / Г.У. Лонгфелло; Пер. с англ. И.А.Бунина. – М, 1955. – 224с.
920854
  Лонгфелло Г.У. Песнь о Гайавате / Г.У. Лонгфелло. – М, 1956. – 192с.
920855
  Лонгфелло Г.У. Песнь о Гайавате / Г.У. Лонгфелло. – Москва, 1959. – 231 с.
920856
  Лонгфелло Г.У. Песнь о Гайавате / Г.У. Лонгфелло. – М : Детская литература, 1972. – 192с.
920857
  Лонгфелло Г.У. Песнь о Гайавате / Г.У. Лонгфелло. – Л, 1976. – 272с.
920858
  Лонгфелло Г.У. Песнь о Гайавате : пер. с англ. / Генри Лонгфелло ; [вступ. статья Е. Осеневой, (с. 5-22) ; примеч. И. Бунина и др.]. – Москва : Художественная литература, 1976. – 526 с. : 12 л. цв. ил. – В изд. также: Стихотворения и поэмы / Уолт Уитмен ; Стихотворения / Эмили Дикинсон. – (Библиотека всемирной литературы ; Т. 119 ; Серия вторая. Литература XIX века)
920859
  Лонгфелло Г.У. Песнь о Гайавате / Г.У. Лонгфелло. – Ленинград : Детская литература, 1978. – 288с.
920860
  Лонгфелло Г.У. Песнь о Гайавате / Г.У. Лонгфелло. – М : Правда, 1982. – 190с.
920861
  Лонгфелло Г.У. Песнь о Гайавате / Г.У. Лонгфелло. – М : Художественная литература, 1987. – 414с.
920862
  Лонгфелло Г.У. Песнь о Гайавате / Г.У. Лонгфелло. – Свердловск, 1987. – 119с.
920863
  Лонгфелло Г.У. Песнь о Гайавате / Г.У. Лонгфелло. – Л, 1991. – 158с.
920864
  Чиковани С.И. Песнь о Давиде Гурамишвили : поэма / С.И. Чиковани. – Ленинград : Советский писатель, ЛО, 1946. – 91 с.
920865
  Чиковани С.И. Песнь о Давиде Гурамишвили : поэма / С.И. Чиковани. – Москва : Правда, 1947. – 46 с.
920866
  Тажибаев А. Песнь о друге : стихи и поэмы / А. Тажибаев; пер. с казах. – Москва : Гослитиздат, 1958. – 296 с.
920867
  Матюшкина О. Песнь о жизни / О. Матюшкина. – Л., 1946. – 279с.
920868
  Матюшкина О. Песнь о жизни / О. Матюшкина. – Л., 1947. – 272с.
920869
  Матюшина О.К. Песнь о жизни / О.К. Матюшина. – Л., 1957. – 584с.
920870
  Матюшина О.К. Песнь о жизни / О.К. Матюшина. – Л., 1975. – 262с.
920871
  Зогович Р. Песнь о жизни товарища Тито / Р. Зогович. – М, 1945. – 16с.
920872
  Исаков И. Песнь о земле : стихи / И. Исаков; пер. с кирг. – Фрунзе : Кыргызстан, 1975. – 106 с.
920873
   Песнь о книге. – Минск, 1977. – 351 с.
920874
  Ульянова И.В. Песнь о Котовском. / И.В. Ульянова. – Кишинев, 1962. – 52с.
920875
  Буханов В.С. Песнь о крылатом сердце / В.С. Буханов. – М, 1966. – 71с.
920876
  Краснов Н.С. Песнь о любви / Н.С. Краснов. – Саратов, 1956. – 72с.
920877
   Песнь о любви. – Москва, 1985. – 700 с.
920878
   Песнь о любви. – Москва, 1986. – 700 с.
920879
  Лысогорский О. Песнь о матери / О. Лысогорский. – М., 1942. – 32с.
920880
   Песнь о нибелунгах. – Ленинград, 1972. – 343 с.
920881
   Песнь о Нибелунгах : Немецкий народный эпос : Текст авентюр: I, II, XV-XVII, XXXVI-XXXIX и изложение содержания остальных : Объяснительные статьи / Пер. с сред.-верх.-нем. яз., размером подлинника, М.И. Кудряшева. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. Глазунова, 1896. – [2], IV, 145 с., 1 л. ил. – (Русская классная библиотека, изд. под редакцией А.Н. Чудинова. Серия 2 : Классические произведения иностранных литератур в переводах русских писателей ; Вып. 2)
920882
   Песнь о Нибелунгах с введением и примечаниями / средне-верхне-немецкого размером подлинника перевел М. И. Кудряшев. – Санкт-Петербург : Тип. Н. А. Лебедева, 1889. – 440 с.
920883
  Санги В.М. Песнь о нивхах : эпическая поэма / В.М. Санги. – Москва : Современник, 1989. – 371 с.
920884
  Васильев А.С. Песнь о Перемышле / А.С. Васильев. – Москва, 1981. – 239с.
920885
  Кулаковский Л.В. Песнь о полку Игореве. / Л.В. Кулаковский. – М., 1977. – 175с.
920886
   Песнь о Родине. – М, 1988. – 345с.
920887
   Песнь о Роланде : Французский народный эпос : Текст памятника, с примечаниями. Объяснительные статьи / Пер. А.Н. Чудинова. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. Глазунова, 1896. – [2], VI, 179 с., 2 л. фронт. (ил.). – Экз. дефектный, пер. неправильно, отст. с. описание [2], VI, 17-179 с., 2 л. фронт. (ил.) . - В кн. пер.: Морис Метерлинг : Очерк Ад. Ван-Бевера ; Пер. Валерия Брюсова, с. I-L. – (Русская классная библиотека, изд. под редакцией А.Н. Чудинова. Серия 2 : Классические произведения иностранных литератур в переводах русских писателей ; Вып. 1)
920888
   Песнь о Роланде = (La chanson de Roland) / Пер. размером подлинника гр. де Ла-Барт; С предисл. акад. А.Н. Веселовского, введ. и примеч. пер. – Петроград : Изд. П.И. Мессарош и А.Н. Шведер, 1897. – [4], XXIII, 144 с.
920889
   Песнь о Роланде : Французский народный эпос : Текст памятника, с примечаниями : Объяснительные статьи / Пер. А.Н. Чудинова ; Объясн. статьи [Ф. де-ла Барта и Ф.И. Буслаева]. – 2-е изд.(значит. изм. и доп. В. Костылевым). – Петроград : Изд. и тип. Глазунова, 1917. – VIII, 177 с., 2 л. фронт. (ил.). – (Русская классная библиотека, изд. под редакцией А.Н. Чудинова. Серия 2 : Классические произведения иностранных литератур в переводах русских писателей ; Вып. 1)
920890
   Песнь о Роланде. – М, 1937. – 166с.
920891
   Песнь о Роланде. – Москва : Художественная литература, 1958. – 271 с.
920892
   Песнь о Роланде. – Москва, 1958. – 119 с. – (Шк. б-ка)
920893
   Песнь о Роланде : старофранц. героический эпос. – Москва : Наука, 1964. – 192 с. – (Литературные памятники)
920894
   Песнь о Роланде. – М, 1976. – 324с.
920895
   Песнь о Роланде. Коронование Людовика. Нимская телега. Песнь о Сиде. Романсеро : [переводы]. – Москва : Художественная литература, 1976. – 656 с. : 10 л. ил. – (Библиотека всемирной литературы ; Т. 10 ; Серия первая. Литература Древнего Востока, античного мира, средних веков, Возрождения, XVII и XVIII вв.)
920896
  Аргун А.Х. Песнь о сердце : драма в 2-х ч. / А.Х. Аргун; авториз. пер. с абхаз. А.Санина. – Москва : Искусство, 1979. – 63 с.
920897
  Черноморцев Л.Н. Песнь о Сибири / Л.Н. Черноморцев. – Ленинград, 1945. – 324с.
920898
   Песнь о Сибири. – Москва, 1982. – 351с.
920899
   Песнь о Сиде. – Москва, 1959. – 255 с.
920900
  Котляров Б.И. Песнь о Синегорье / Б.И. Котляров. – Киев, 1950. – 95с.
920901
  Оленич-Гнененко Песнь о славном Тфокотле / Оленич-Гнененко. – Майкоп, 1957. – 31с.
920902
  Свистунов И.И. Песнь о солдате. / И.И. Свистунов. – М., 1951. – 123с.
920903
  Кириллов В.Ф. Песнь о солдате. / В.Ф. Кириллов. – Душанбе, 1970. – 164с.
920904
  Залка Матэ Песнь о солдатском отпуске / Залка Матэ. – М, 1936. – 240с.
920905
  Гайтав Ц. Песнь о Сухэ-Баторе / Ц. Гайтав. – М., 1958. – 205с.
920906
  Боровиков М.А. Песнь о целинном хлебе / М.А. Боровиков. – М, 1961. – 64с.
920907
  Инуи Томико Песнь о чайках : повесть : для сред. возраста / Инуи Томико ; перевели с япон. А. Коломиец и И. Кожевникова. – Москва : Детская литература, 1968. – 208 с., ил.
920908
  Лавренев Б.А. Песнь о черноморцах / Б.А. Лавренев. – М., 1952. – 108с.
920909
  Глазунов И.С. Песнь о Чили / И.С. Глазунов. – Москва : Новости, 1975. – 103 с.
920910
   Песнь об Арсене. – М, 1937. – 32с.
920911
   Песнь об Арсене. – М, 1941. – 32с.
920912
  Гадагатль А. Песнь об ауле : повесть в стихах / А. Гадагатль. – Краснодар, 1954. – 119 с.
920913
  Линнанкоски Й. Песнь об огненно-красном цветке / Й. Линнанкоски. – Ленинград, 1969. – 278 с.
920914
  Сигурдардоттир Я Песнь одного дня. Сага из жизни Рейкьявика / Я Сигурдардоттир. – Москва, 1974. – 235 с.
920915
  Бели-Кенум Песнь озера / Бели-Кенум. – Москва, 1976. – 189с.
920916
  Максимович М. Песнь ополчению Игоря Святославича, князя Новгород-Северского // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 128-131. – ISBN 978-966-500-300-7
920917
  Амп П. Песнь песней / Пьер Амп ; Пер. Р.В. Ивановой, под ред. Ф. Сологуба. – Ленинград : Мысль, 1925. – 248 с.
920918
  Шолом-Алейхем Песнь песней / Шолом-Алейхем. – Москва, 1944. – 64 с.
920919
  Троицкий Н. Песнь песней в фресках Тульского Успенского собора / Н. Троицкий. – Оттиск. – 18с.
920920
  Дрейден С.Д. Песнь песней революции: Страницы истории "Интернационала". / С.Д. Дрейден. – М., 1988. – 222с.
920921
  Нильсен Р.В. Песнь поколения. / Р.В. Нильсен. – М., 1968. – 111с.
920922
  Тычина Павел Григорьевич Песнь пою о человеке : стихи и поэмы / Тычина Павел Григорьевич; Пер. с укр. – Москва : Гослитиздат, 1971. – 112 с.
920923
  Зорин В.Г. Песнь радости / В.Г. Зорин. – Липецк, 1961. – 20с.
920924
  Джонсгард П.А. Песнь северного ветра: Повесть о белых гусях. / П.А. Джонсгард. – М., 1977. – 120с.
920925
  Завадовский Л.Н. Песнь седого волка / Л.Н. Завадовский. – Воронеж, 1968. – 229с.
920926
  Джеллис Р. Песнь сирены. / Р. Джеллис. – Минск, 1995. – 426с.
920927
  Клюев Н. Песнь Солнценосца. Земля-железо / Н. Клюев. – Берлин, 1920. – 20с.
920928
  Моррисон Т. Песнь Соломона / Т. Моррисон. – М., 1982. – 379с.
920929
  Розенблюм Ю.Б. Песнь степи обновленной / Ю.Б. Розенблюм. – Москва, 1980. – 115 с.
920930
  Царукаев А.И. Песнь тебе принес я / А.И. Царукаев; пер. с осет. – Москва, 1958. – 94 с.
920931
  Тургенев Иван Сергеевич Песнь торжествующей любви / Тургенев Иван Сергеевич. – М., 1984. – 111с.
920932
  Эрендженов К.З. Песнь чабана : повесть / К.З. Эрендженов. – Москва : Советский писатель, 1960. – 107 с.
920933
  Уэдсли О. Песок / О. Уэдсли. – Красноярск, 1994. – с.
920934
  Липскеров К. Песок и розы. / К. Липскеров. – М. – 80с.
920935
  Рамзес Б.Я. Песок кварцевый / Б.Я. Рамзес, Н.Н. Зубарев. – Москва, 1959. – 1-58с.
920936
  Сафонов В.А. Песок под босыми ногами / В.А. Сафонов. – М., 1988. – 354с.
920937
  Абромайт Ларс Песок. Чистейшее биозерно / Абромайт Ларс, Цанкл Золвин // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 6 (183), июнь. – С. 84-89 : фото. – ISSN 1029-5828
920938
  Гузел Б. Песочник / Богомил Гузел. – Скопjе : Независни писатели на Македониjа, 2008. – 124, [ 4 ] с. – ISBN 978-9989-2695-7-8
920939
  Черевичник Л.К. Песочные города. / Л.К. Черевичник. – Рига, 1971. – 124с.
920940
  Лану А. Песочные замки / А. Лану. – Москва, 1982. – 111 с.
920941
  Бирзе М. Песочные часы / М. Бирзе. – Москва, 1966. – 207 с.
920942
  Панджикидзе Г.И. Песочные часы : Роман / Г.И. Панджикидзе. – Тбилиси : Мерани, 1974. – 207 с.
920943
  Гуро И.Р. Песочные часы / И.Р. Гуро. – М., 1976. – 407с.
920944
  Гуро И.Р. Песочные часы / И.Р. Гуро. – М., 1978. – 384с.
920945
  Бурсов И.Т. Песочные часы / И.Т. Бурсов. – М., 1981. – 143с.
920946
  Гурницкий В. Песочные часы / В. Гурницкий. – Москва, 1983. – 296 с.
920947
  Панджикидзе Г.И. Песочные часы : Романы, повесть, рассказы / Г.И. Панджикидзе. – Тбилиси, 1985. – 648 с.
920948
  Фрейлих С.И. Песочные часы / С.И. Фрейлих. – Москва, 1985. – 80с.
920949
  Богданов Е.Н. Песочные часы с боем / Е.Н. Богданов. – М, 1987. – 350с.
920950
  Прибєгін І.С. Песпективи секулярної єврейської ідентичності в Ізраїлі // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 92-99. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 67). – ISSN 1563-3349
920951
  Каро Е. Пессимизм в XIX веке : Леопарди - Шопенгауэр - Гартман : с прил.: Беседы о пессимизме, происходившей в Берл. филос. о-ве в окт. 1878 г. : пер. с нем. Никандр Молчановский, студент Киев. ун-та / соч. Е. Каро, чл. Фр. акад. – Москва : Тип. Л.Ф. Снегирева, 1883. – VIII, 372, II с. – (Новая библиотека)


  На форзаце надпись: Капустянский 1927 р.
920952
  Каро Е. Пессимизм в XIX веке : Леопарди - Шопенгауэр - Гартман / соч. Е. Каро, чл. Фр. акад. ; [пер. П.В. Макиевского]. – 2-е изд., испр. – Москва : Изд. П.К. Прянишникова и В.Н. Маракуева ; Типо-лит. Д.А. Бонч.-Бруевича, 1893. – VIII, 313 с.
920953
  Мечников И.И. Пессимизм и оптимизм / И.И. Мечников. – М, 1989. – 637с.
920954
  Шпенглер О. Пессимизм ли это? / Освальд Шпенглер ; пер. и предисл. П. Попова. – Москва : [Задруга], 1922. – 40 с.
920955
  Буткевич Т. Пессимизм Шопенгауэра и его сравнение с христианским аскетизмом / Свящ. Буткевич Т. – Старобельск, 1881. – C. 561-613. – Авт. указ. в конце текста. - Вырезка из: Православное обозрение
920956
  Селли Дж. Пессимизм. История и критика / Дж. Селли. – Санкт-Петербург, 1893. – 334 с.
920957
  Гришина С. Пессимистам в этой профессии делать нечего : Кризис "жанра" или его обновление? // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2010. – № 11 (125). – С. 16 - 18. – ISSN 1727-4893
920958
  Лебедев Н.М. Пестель -- идеолог и руководитель декабристов / Н.М. Лебедев. – Москва, 1972. – 343с.
920959
  Карташев Б.И. Пестель. / Б.И. Карташев, В.Б. Муравьев. – М., 1958. – 333с.
920960
  Попова Н.А. Пестерь / Н.А. Попова. – Свердловск, 1959. – 135с.
920961
  Врочинський К.К. Пестициди і охорона водних ресурсів / К.К. Врочинський. – Київ : Урожай, 1987. – 160с.
920962
  Дунский В.Ф. и др. Пестицидные аэрозоли / В.Ф. и др. Дунский. – М., 1982. – 287с.
920963
  Воронков М.Г. Пестициды-защитники растений / М.Г. Воронков, Л.А. Федотова, А.Н. Переферкович. – Рига : Зинатне, 1967. – 164с.
920964
  Шестопалов И.А. Пестициды / И.А. Шестопалов, В.И. Мартыненко. – М., 1976. – 54с.
920965
   Пестициды. – Москва, 1992. – 368с.
920966
  Ротарь М.Ф. Пестициды в геологической среде и эпидемиология злокачественных новообразований в Украине / М.Ф. Ротарь, О.Г. Лиходедова, Е.М. Ротарь // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 4. – С. 44-48 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1726-5428
920967
  Осокина Н.П. Пестициды в зоне сопряжения суши и моря Азово-Черноморского региона : Науково-технічний журнал / Н.П. Осокина, А.Ю. Митропольский; Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 2. – С. 80-89 : Табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1726-5428
920968
  Брагинский Л.П. Пестициды и жизнь водоемов. / Л.П. Брагинский. – Киев, 1972. – 227с.
920969
  Грин М.Б. Пестициды и защита растений / М.Б. Грин, Г.С. Хартли, Т.Ф. Вест; под ред. Голышина Н.М. – Москва : Колос, 1979. – 384 с.
920970
  Николаев А.И. Пестициды и иммунитет / А.И. Николаев. – Ташкент, 1988. – 116с.
920971
  Мельников Н.Н. Пестициды и окружающая среда / Н.Н. Мельников. – М., 1977. – 240с.
920972
  Лунев М.И. Пестициды и охрана агрофитоценозов / М.И. Лунев. – М., 1992. – 268с.
920973
  Лобов В.П. Пестициды. / В.П. Лобов, Г.А. Ефимов. – К, 1963. – 276с.
920974
  Осокина Н.П. Пестицыды в минеральных водах Закарпатского региона и здоровье / Н.П. Осокина, В.М. Шестопалов, И.П. Онищенко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 1. – С. 66-71 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
920975
  Рахтанов И.А. Пестрая книга. / И.А. Рахтанов. – М., 1967. – 224с.
920976
  Дойль А.К. Пестрая лента / А.К. Дойль. – М., 1945. – 64 с.
920977
  Феофанов Ю.В. Пестрая лента / Ю.В. Феофанов. – М, 1973. – 190с.
920978
  Дойль А.К. Пестрая лента / А.К. Дойль. – Воронеж, 1991. – 398с.
920979
  Лебедева В.А. Пестрая медведица и борьба с ней в условиях Астраханской области : Автореф... канд. биол.наук: / Лебедева В. А.; Сарат. ГУ. – Астрахань, 1955. – 17л.
920980
  Маринат А.Р. Пестрая неделя : юморист. рассказы / А.Р. Маринат. – Кишинев : Лит. артистикэ, 1980. – 255 с.
920981
   Пестрая сказки с красным словцом. – М, 1991. – 158с.
920982
   Пестрая смесь. – Магадан, 1962. – 44с.
920983
   Пестрая стрела : природа // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 1. – С. 40 : фото. – ISSN 1029-5828
920984
  Зыков С.П. Пестрая Франция / С.П. Зыков. – М., 1964. – 239с.
920985
  Кимеридзе К.Р. Пестроовсяничники Восточной Грузии : Автореф... канд. биол.наук: / Кимеридзе К.Р.; Тбилис. гос. ун-т им. Сталина. Каф-ра ботаники. – Тбилиси, 1955. – 24л.
920986
  Попова Т.А. Пестроовсяничники Кавказа и их хозяйственное значение. : Автореф... канд. биол.наук: / Попова Т.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1952. – 18л.
920987
  Кимеридзе К.Р. Пестроовсяничники Кавкасиони / К.Р. Кимеридзе. – Тбилиси, 1965. – 183с.
920988
  Карпачевский Л.О. Пестрота почвенного покрова в лесном биогеоценозе / Л.О. Карпачевский. – Москва : Моск. ун-та, 1977. – 312с. : Іл.
920989
  Вахрушев Г.В. Пестроцветная кора выветривания на территории СССР / Г.В. Вахрушев. – Саратов
1. – 1949. – 232с.
920990
  Закревская М.В. Пестрые капли / М.В. Закревская. – Рига, 1969. – 107с.
920991
  Пустовойт П.Г. Пестрые лики войны : Дневник военного переводчика / П.Г.Пустовойт. – Ярославль : Содействие, 1992. – 124с.
920992
  Фолкнер У. Пестрые лошадки : Повести и рассказы / У. Фолкнер. – Москва : Высшая школа, 1990. – 606с. – (Б-ка студента-словесника)
920993
  Федоров Е.А. Пестрые рассказы / Е.А. Федоров. – Курган, 1956. – 183с.
920994
  Чехов А.П. Пестрые рассказы / А.П. Чехов. – Москва, 1959. – 231 с.
920995
  Элиан К. Пестрые рассказы / К. Элиан. – М.-Л., 1963. – 143с.
920996
  Родари Д. Пестрые сказки. / Д. Родари. – Петрозаводск, 1991. – 230с.
920997
  Одинаев Д. Пестрые страницы / Д. Одинаев. – М., 1977. – 215с.
920998
  Балабин С.П. Пестрые стрелы Сульдэ / С.П. Балабин. – Владивосток, 1991. – 240с.
920999
   Пестрые факты. – М, 1960. – 64с.
921000
  Браунинг Роберт Пестрый дудочник // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2006. – № 1. – С.185-197. – ISSN 1130-6545
<< На початок(–10)921922923924925926927928929930(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,