Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)921922923924925926927928929930(+10)В кінець >>
920001
  Млечин Л. "Ошибка " генерала Суслопарова // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2010. – № 16 (1135). – С. 22-27. – ISSN 0234-1670


  Почему у праздника Великой победы две даты - 8 и 9 мая.
920002
  Краев А. "Ошкраб" не сдается / А. Краев. – Мурманск, 1966. – 265с.
920003
  Коменда О. "П"єро" подарував мені Київ, а "Дон-Жуан" вже Львів...": ескіз творчого портрету Олександра Козаренка // Музикознавчі студії : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України ; М-во культури України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Посвалюк В.Т., Черкашина-Губаренко М.Р. [та ін.]. – Луцьк, 2014. – Вип. 13. – С. 13-38. – ISSN 2411-3832
920004
  Бондарева О.Є. "П"єси про великих" Валерія Герасимчука і жанрова парадигма біографічної драми // Русская литература. Исследования : Сборник научных трудов / Киевский нац. ун-т. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2004. – Вып. 6. – С. 70-80. – ISBN 966-581-590-3
920005
  Пивовар С.Ф. "П"ята колона" / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 318. – ISBN 966-642-073-2
920006
   "П"ятому" - три роки! : Від свята до свята // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 6 (груд.-січень). – С. 164-165 : Фото
920007
  Могильна Ю. "Па де ша коридорами...". "Падебуре небо рон-де-жаном вмиває дерева...". "Ціловане дерево падає намертво" // Сполучник : альманах літературної творчості : щорічник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Чернігів;Київ, 2015. – [Вип. 9]. – С. 38-39
920008
  Зяблюк Н.Г. "Паблик рилейшнз" и пресса США (система управления социальной информацией, роль и место печати в этой системе) : Автореф... канд. филолог.наук: 678 / Зяблюк Н.Г.; МГУ. – Москва, 1969. – 15л.
920009
  Висоцька Н. „П’єси Червоної Літери” Сьюзен-Лорі Паркс: жорстокі фантазії на Готорнівські теми // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 4 : Дискурс романтизму в літературі США. – С. 103-112
920010
  Старостин А.С. Ошейник вожака / А.С. Старостин. – Москва, 1975. – 318 с.
920011
   Ошейник крокодила с мраморным цветком : The Experience // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 3. – C. 42-48 : Фото
920012
  Чеховская Т.П. Ошеломляющеее разнообразие жизни / Т.П. Чеховская. – Москва : Знание, 1980. – 112с.
920013
  Чеховская Т.П. Ошеломляющеее разнообразие жизни / Т.П. Чеховская, Р. Щербаков. – 2-е изд, дораб. и доп. – Москва : Знание, 1990. – 126с.
920014
  Хащеватський М.И. Ошер Шварцман / М.И. Хащеватський, 1939. – 116 с.
920015
  Акулов И.И. Ошибись, милуя : роман / Иван Акулов. – Москва : Современник, 1987. – 526 с. – (Новинки "Современника")
920016
  Акулов И. Ошибись, милуя : Роман / И. Акулов. – Москва : Современник, 1987. – 528с
920017
  Богуславская З. Ошибка : проза: короткий рассказ // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2010. – № 9 (656). – С. 44-46. – ISSN 0132-2036
920018
  Полещук А.Л. Ошибка Алексея Алексеева / А.Л. Полещук. – Москва : Молодая гвардия, 1961. – 170 с.
920019
  Почивалин Н.М. Ошибка Антона Возняка / Н.М. Почивалин. – Тюмень, 1958. – 111с.
920020
  Фастовец А. Ошибка в договоре и ее правовые последствия // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2004. – № 4. – С. 40-61. – ISSN 1814-3385


  С учетом европейского вектора внешней политики Украины автор осуществляет глубокий сравнительный анализ правового регулирования ошибки в договоре в соответствии с Принципами европейского контрактного права и украинского гражданского законодательства. ...
920021
  Пронин В.А. Ошибка в объекте / В.А. Пронин. – М., 1980. – 192с.
920022
  Пронин В.А. Ошибка в объекте / В.А. Пронин. – М., 1990. – 508с.
920023
  Попов Гавриил Ошибка в проекте. Ленинский тупик // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2009. – № 6
920024
  Попов Гавриил Ошибка в проекте. Ленинский тупик // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2009. – № 7
920025
  Лебеденко А.Г. Ошибка в пути / А.Г. Лебеденко. – М-Л, 1962. – 307с.
920026
  Прохорова М.Л. Ошибка в уголовном праве Украины, России и Беларуси: законодательные перспективы / М.Л. Прохорова, А.Ю. Прохоров // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 425-430. – ISBN 978-966-458-403-3
920027
  Востоков В.В. Ошибка господина Роджерса / В.В. Востоков. – Москва, 1985. – 224с.
920028
   Ошибка дона Кристобаля. – М, 1991. – 639с.
920029
  Якушин В.А. Ошибка и ее уголовно-правовое значение / В.А. Якушин. – Казань, 1988. – 126с.
920030
  Владский И. Ошибка Исаака Ньютона / И. Владский. – Харків, 1935. – 35с.
920031
  Молева Н.М. Ошибка канцлера : Исторические романы / Н.М. Молева. – Москва : Советский писатель, 1987. – 430с.
920032
  Мирзаян Г. Ошибка команданте Ча / Г. Мирзаян, О. Власова // Эксперт. Россия / ЗАО "Коллектив Редакции Эксперт"; ООО "ПАРАГРАФ". – Москва, 2008. – № 12. – С. 86-92. – ISSN 1812-1896


  Венесуела
920033
  Мирзаян Г. Ошибка команданте Ча / Г. Мирзаян, О. Власова // Эксперт Украина : украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2008. – № 14. – С. 48-54


  Діяльність президента Венесуели Уго Чавеса
920034
  Дмитриев М. Ошибка Леонардо // Техника - молодёжи : научно-популярный и литературно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 927 (12). – С. 48-51. – ISSN 0320-331Х


  Об одной загадке, связанной с погибшей при непонятных обстоятельствах работой великого Леонардо да Винчи "Битва при Ангиари". Творение было посвящено победе флорентийцев над миланцами в 1440 г. в сражении при Ангиари
920035
  Синяк Д. Ошибка Луки Нотары // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2015. – № 21 (433), 29.05.2015. – С. 48-50. – ISSN 2075-7093


  Когда турецкая армия осадила Константинополь, местные олигархи пошли на сговор с султаном. Вскоре после победы в мае 1453-го Мехмед II перебил их поодиночке, отобрав богатства.
920036
  Елин Н.Л. Ошибка Мефистофеля : Повести, рассказы / Н.Л. Елин, В.Г. Кашаев. – Москва : Советский писатель, 1984. – 280с.
920037
  Логинов Д. Ошибка Наполеона : проза: повесть // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журн. "Смена". – Москва, 2011. – № 11. – С. 4-27
920038
  Шульц Д.В. Ошибка одинокого Бизона / Д.В. Шульц. – М., 1959. – 95с.
920039
  Шульц Д.В. Ошибка одинокого Бизона / Д.В. Шульц. – Москва, 1988. – 255с.
920040
  Шульц Д.В. Ошибка одинокого Бизона / Д.В. Шульц. – М., 1990. – 444с.
920041
  Рыбак Н.С. Ошибка Оноре де Бальзака : Роман / Н.С. Рыбак; Авториз. пер. с укр. В. Россельса. – Москва : ГИХЛ, 1946. – 239с.
920042
  Рыбак Н.С. Ошибка Оноре де Бальзака : Роман / Н.С. Рыбак; Авториз. пер. с укр. В. Россельса. – Москва : Советский писатель, 1957. – 364с.
920043
  Рыбак Н.С. Ошибка Оноре де Бальзака : Роман / Н.С. Рыбак; Авториз. пер. с укр. В. Россельса. – Москва : Советский писатель, 1959. – 344с.
920044
  Рыбак Н.С. Ошибка Оноре де Бальзака : Роман / Н.С. Рыбак; Авториз. пер. с укр. В. Россельса. – Москва : Радянський письменник, 1964. – 343с.
920045
  Рыбак Н.С. Ошибка Оноре де Бальзака : Роман / Н.С. Рыбак; Авториз. пер. с укр. В. Россельса. – Москва : Художественная литература, 1970. – 352с.
920046
  Рыбак Н.С. Ошибка Оноре де Бальзака : Роман / Н.С. Рыбак. – Москва : Советский писатель, 1979. – 352с.
920047
  Пильник Г.П. Ошибка определения времени пассажным инструментом, зависящие от порядка наблюдений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Пильник Г.П.; МГУ. гос. Астрономический ин-т им. П.К.Штернберга. – М., 1953. – 7л.
920048
  Вальдю А.Л. Ошибка Пираки Сенкинча / А.Л. Вальдю. – Хабаровск, 1960. – 55с.
920049
  Губанов П.П. Ошибка полковника Андерса Стюарта / П.П. Губанов. – Л, 1985. – 335с.
920050
  Фирсов С. Ошибка последнего императора // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС. – Москва, 2014. – № 28/29 (1325). – С. 14-19. – ISSN 0234-1670


  Участь Російської імперії в Першій світовій війні.
920051
  Незнанский Ф.Е. Ошибка президента / Ф.Е. Незнанский. – М., 1996. – 464с.
920052
  Сычевский И.П. Ошибка природы. / И.П. Сычевский. – Львов, 1971. – 64с.
920053
  Хоружая Анна Ошибка природы. Человек не должен видеть сны. Афера эволюции // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 3 (2906). – С. 78-83 : фото
920054
  Гор Г.С. Ошибка профессора Орочева / Г.С. Гор. – Л., 1955. – 196с.
920055
  Званцев С. Ошибка профессора Петрова / С. Званцев. – Ростов -на-Дону, 1948. – 72с.
920056
  Шмелев О.М. Ошибка резидента / О.М. Шмелев, В.В. Востоков. – Москва, 1966. – 287с.
920057
  Шмелев О.М. Ошибка резидента / О.М. Шмелев, В.В. Востоков. – М., 1967. – 287с.
920058
  Шмелев О.М. Ошибка резидента / О.М. Шмелев, В.В. Востоков. – 3-е изд. – М., 1974. – 351с.
920059
  Шмелев О.М. Ошибка резидента : Роман / О.М. Шмелев, В.В. Востоков. – Москва : Молодая гвардия, 1988. – 638с.
920060
  Шмелев О.М. Ошибка резидента / О.М. Шмелев, В.В. Востоков. – Москва : Правда. – ISBN 5-253-00156-5
Кн. 1. – 1990. – 352с.
920061
  Шмелев О.М. Ошибка резидента / О.М. Шмелев, В.В. Востоков. – Москва : Правда. – ISBN 5-253-00157-3
Кн. 2 : Возвращение резидента. – 1990. – 317с.
920062
  Макдермотт А. Ошибка резидента // Караван историй. – Москва, 2002. – № 3. – С.150-165. – ISSN 1560-4233
920063
  Колупаев В.Д. Ошибка создателя / В.Д. Колупаев. – Новосибирск, 1975. – 285с.
920064
  Крюков И.В. Ошибка солдата Годолина / И.В. Крюков. – М., 1959. – 27с.
920065
  Тер-Григорян Ошибка Софик / Тер-Григорян. – М., 1966. – 228с.
920066
  Алексеев А.И. Ошибка старого адвоката / А.И. Алексеев. – Ленинград, 1974. – 168с.
920067
  Асенов Д. Ошибка стоит жизини / Д. Асенов. – Москва, 1959. – 239с.
920068
  Турчин А. Ошибка топ"а // Антикризисный менеджмент / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2007. – № 1. – С. 23-27.
920069
  Мозговой Л.А. Ошибка укротителя / Л.А. Мозговой. – Киев, 1961. – 212с.
920070
  Марков М.А. Ошибка физиолога / М.А. Марков. – М, 1988. – 158с.
920071
  Резчиков М.А. Ошибка Эрики Зелтынь. / М.А. Резчиков. – Рига, 1955. – 24с.
920072
  Трушкин В.П. Ошибка! Как ее предотвратить. Записки конструктора. / В.П. Трушкин. – Изд. 2-е, переаб.и доп. – М., 1971. – 264с.
920073
  Транкэ Д. Ошибка. / Д. Транкэ. – Бахарест, 1978. – 45с.
920074
  Боровин Г.К. и др. Ошибки-ловушки при программировании на фортране / Г.К. и др. Боровин. – Москва : Наука, 1987. – 144с.
920075
  Киреев Р.Т. Ошибки бога.Сатирич.стихи. / Р.Т. Киреев. – Симферополь, 1962. – 63с.
920076
  Обичи Ю. Ошибки в воспитании полового инстинкта / Ю. Обичи. – Москва : Т-во скоропеч. А.А. Левенсон, 1904. – 46 с.
920077
  Дубнов Я.С. Ошибки в геометрических доказательствах / Я.С. Дубнов. – Москва, 1953. – 68 с.
920078
  Брадис В.М. Ошибки в математических рассуждениях. / В.М. Брадис. – 2-е изд. – М., 1959. – 176с.
920079
  Брадис В.М. Ошибки в математических рассуждениях. / В.М. Брадис. – 3-е изд. – М., 1967. – 191с.
920080
  Тупиков В.А. Ошибки в решении задач по высшей математике / В.А. Тупиков. – Минск : Вышэйшая школа, 1976. – 160с.
920081
  Моисеенко И.Я. Ошибки в следственной и экспертной практике // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный университет. – Пермь, 2010. – Вып. 4 (10). – С. 206-212. – (Юридические науки ; Вып. 4 (10)). – ISSN 1995-4190
920082
  Гребельская-Альбац Ошибки воспитания и нервность у детей / Гребельская-Альбац. – М., 1950. – 16с.
920083
  Зайдель А.Н. Ошибки измерений физических величин / А.Н. Зайдель. – Ленинград : Наука, 1974. – 108 с.
920084
  Зайдель А.Н. Ошибки измерений физических величин : учебное пособие / А.Н. Зайдель. – Изд. 3-е, стер. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2009. – 112 с. : илл., табл. – Библиогр.: с. 107. – (Серия "Учебники для вузов. Специальная литература"). – ISBN 978-5-8114-0643-2
920085
  Великанов М.А. Ошибки измерения и эмпирические зависимости / М.А. Великанов. – Ленинград, 1962. – 303с.
920086
  Воробьев Юрий Васильевич Ошибки изображения в электронном микроскопе и методы расчеа электронных линз на ЭЦВМ : Автореф... докт. физ.-мат.наук: / Воробьев Юрий Васильевич; Гос. оптич. ин-т им. С.И.Вавилова. – Л., 1967. – 14с.
920087
  Меллер А.С. Ошибки материальной мотивации // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2008. – № 1. – С. 118-122.
920088
  Савченко Н.Е. Ошибки на вступительных экзаменах по физике : справ. пособие / Н.Е. Савченко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск : Вышэйшая школа, 1992. – 368с.
920089
  Гальперин Ю. Ошибки не было / Ю. Гальперин. – М, 1969. – 224с.
920090
  Вуйцицкий Р. Ошибки нестрогого мышления: (Стандартно-логическая модель рассуждения) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 12. – С.101-107. – ISSN 0042-8744
920091
  Асатиани В.С. Ошибки обмена веществ / В.С. Асатиани. – Москва, 1972. – 302с.
920092
  Делла Торре Ошибки родителей / Делла Торре. – М, 1984. – 135с.
920093
  Котик М.А. Ошибки управления. / М.А. Котик, А.М. Емельянов. – Таллин, 1985. – 390с.
920094
  Киселев В.Л. Ошибки Юры Басаврюка / В.Л. Киселев. – К., 1990. – 158с.
920095
  Цибулевский И.Е. Ошибочные реакции человека-оператора / И.Е. Цибулевский. – Москва, 1979. – 209с.
920096
  Абай Ошор Богдо и Хурин Алтай / Абай, Гэсэр-Хубун; АН СССР. Сиб. отд-ние, БКНИИ ; подготов. текста, пер. и примеч. М.П. Хомонова ; отв. ред. А.И. Уланов. – Улан-Удэ
Ч. 2. – 1964. – 230 с.
920097
  Зайцева И С. Ошская повесть / И С. Зайцева. – Фрунзе, 1969. – 189с.
920098
  Збанацький Ю.О. Ошукана віра : Невигадані оповід ання,збережені в пам"яті Каленика Стратовича Переплигнигопчиенка, учитяля сільської школи / Ю.О. Збанацький. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 331с. – ISBN 5-333-00217-7
920099
  Внукова Н.М. Ощадна справа : [Навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів] / Н.М. Внукова, П.М. Куліков, В.А. Череватенко. – Харків : Компания СМІТ, 2005. – 480с. – ISBN 966-853044-6
920100
  Сухарський В.С. Ощадна справа: основи теорії і практики / В.С. Сухарський. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – 218с. – ISBN 966-7411-36-2
920101
  Сухарський В.С. Ощадна справа: основи теорії і практики / В.С. Сухарський. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2000. – 256с. – ISBN 966-7520-22-6
920102
  Кириленко В. Ощадний банк на шляху до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку : слово практикам / В. Кириленко, Я. Совгира // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1997. – № 6. – С. 44-49
920103
  Паламарчук М. Ощадній справі - масштабність і ефективне функціонування : ощадна справа // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 2. – С. 3-7 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв
920104
  Сухарський В.С. Ощадно-банківська справа / В.С. Сухарський, В.В. Сухарський. – 2-е вид., доп., перер. – Тернопіль : Астон, 2003. – 464с. – ISBN 966-308-36-1
920105
  Дмитренко М. Ощадно-кредитна система у контексті формування в Україні власної інвестиційно-інноваційної політики // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 16-18
920106
  Костогриз В.Г. Ощадно-кредитна система у фінансуванні інноваційного розвитку країни // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – Вип. 31. – С. 127-135
920107
  Клименко О.Е. Ощелачивание орошаемых садопригодных почв степного Крыма и перспективы их использования // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 10. – С. 1251-1260 : табл. – Библиогр.: 41 назв. – ISSN 0032-180Х
920108
  Абдуллаев М.А. Ощественно-политическая мысль в Дагестане в начале ХХ в. / М.А. Абдуллаев ; АН СССР, Дагест. фил., Ин-т истории, языка и литературы им. Г. Цадасы. – Москва : Наука, 1987. – 324, [2] с. – Библиогр.: с. 319-325
920109
  Кирсанов А.В. Ощутимое слово. Заметки лектора. / А.В. Кирсанов. – М., 1974. – 72с.
920110
  Султанова З.З. Ощутимые землетрясения Азербайджана 1966-1982 гг. / З.З. Султанова. – Баку, 1986. – 96с.
920111
  Мансуров Н.С. Ощущение - субъективный образ объективного мира. / Н.С. Мансуров. – М., 1963. – 119с.
920112
  Глущенко В.А. Ощущение доброго ветра : стихотворения / Владимир Глущенко ; [отв. ред. В.И. Теркулов]. – Славянск : [б. и.], 2012. – 111, [1] с. – ISBN 978-966-1554-90-9


  Библиотеке Киевского национального ун-та им. Т. Шевченко от автора. Дата, подпись В сборник вошли избр. стихотворения, написанные в 1969-2012 г. Большая часть текстов публикуется впервые
920113
  Шиффман Х.Р. Ощущение и восприятие / Х.Р. Шиффман; Пер. с англ.З.Замчук. – 5-е изд. – Москва : Питер, 2003. – 928с. – (Мастера психологии). – ISBN 5-318-00373-7
920114
  Кальсин Ф.Ф. Ощущение и восприятие как формы познания : Автореф. дис. ... д-ра филос. наук / Кальсин Ф.Ф. ; Ин-т философии Акад. наук СССР. – Москва, 1956. – 39 с.
920115
  Кулагин Т.Ф. Ощущение как первая ступень познания мира : Автореф... канд. филос.наук: / Кулагин Т.Ф.; Ленингр. гс. ун-т им. А.А.Жданова. Ин-т повыш. квалификации преподавателей марксизма-ленинизма. – Ленинград, 1950. – 11л.
920116
  Мирошниченко А.М. Ощущение мира / А.М. Мирошниченко. – Х., 1978. – 47с.
920117
  Павлов В.В. Ощущение прожитой жизни: повести о кино и для кино / В.В. Павлов. – Симферополь : Таврія, 1990. – 208с.
920118
  Малохаткин И.И. Ощущение света : Стихи. / И.И. Малохаткин. – М., 1986. – 182с.
920119
  Храмов Е.Л. Ощущение цвета. / Е.Л. Храмов. – М., 1963. – 86с.
920120
  Лурия А.Р. Ощущения и восприятие / А.Р. Лурия. – Москва, 1975. – 112 с.
920121
  Таков П. Оъс слово и дела / П. Таков. – София, 1980. – 632с.
920122
  Семенов-Зусер Оыт историографии скифов. / Семенов-Зусер. – Х.
1. – 1947. – 191с.
920123
  Богданова Светлана ОЭЗ: каждый регион уникален, но проблемы общие : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 8. – С. 75 : Фото
920124
  Богданова Светлана ОЭЗ: новый инструмент развития территорий : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 1. – С. 45-47 : Фото
920125
  Богданова Светлана ОЭЗ: победителей вычислят по формуле : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 10. – С. 70-72 : Фото
920126
  Денисова Я.И. Оязыковление концепта "дом" в прозе Людмилы Шарга // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 20 (за 2013) : Присвячено 120-річчю від дня народження Володимира Володимировича Маяковського. – С. 130-133. – ISSN 2307-4558
920127
  Мруэ Хасан (Ливин) П-абсолюты топологических ространств : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Мруэ Хасан (Ливин); МГУ. – М., 1979. – 8л.
920128
  Довгопол Н. П (С) БО 16 " Витрати" між фінансовим і управлінським обліком : облік: теорія і практика / Н. Довгопол, М. Нестеренко // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2011. – № 6. – С. 3-15. – Бібліогр.: 19 назв
920129
   П +- p elastic scattering in the 2 GeV region. – Berkshire, 1968. – 17с.
920130
  Даррелл Д. П всему свету / Д. Даррелл. – Москва, 1998. – 575с.
920131
  Козьмин Б.П. П Г. Заичневский и "Молодая Россия" / Б.П. Козьмин. – М., 1932. – 173с.
920132
  Бынкина В.Н. П с"єзд РСДРП / В.Н. Бынкина. – Тула, 1958. – 32с.
920133
  Корнійчук О.Є. П""єси : Загибель ескадри; Богдан Хмельницький; Фронт / О.Є. Корнійчук. – Київ : Укрдержвидав, 1944. – 187с.
920134
  Корнійчук О.Є. П""єси / О.Є. Корнійчук. – Київ : Держвидав художньої літ-ри, 1947. – 491с.
920135
  Корнійчук О.Є. П""єси / О.Є. Корнійчук. – Київ : ДЛВ, 1949. – 435с.
920136
  Корнійчук О.Є. П""єси : вибрані твори в двох томах / О.Є. Корнійчук. – Київ : Радянський письменник
Т.2. – 1950. – 344 с.
920137
  Корнійчук О.Є. П""єси / О.Є. Корнійчук. – Київ : Держлітвидав УРСР, 1953. – 486с.
920138
  Корнійчук О.Є. П""єси / О.Є. Корнійчук. – Київ : ДЛВ, 1959. – 672с.
920139
  Корнійчук О.Є. П""єси / О.Є. Корнійчук. – Київ : Держлітвидав УРСР, 1962. – 382с.
920140
  Корнійчук О.Є. П""єси / О.Є. Корнійчук. – Київ : Дніпро, 1965. – 552с.
920141
  Корнійчук О.Є. П""єси / О.Є. Корнійчук. – Київ : Молодь, 1967. – 575с.
920142
  Корнійчук О.Є. П""єси / О.Є. Корнійчук. – Київ : Дніпро, 1969. – 335с.
920143
  Корнійчук О.Є. П""єси / О.Є. Корнійчук. – Київ : Дніпро, 1970. – 182с.
920144
  Корнійчук О.Є. П""єси / О.Є. Корнійчук. – Київ, 1972. – 286с.
920145
  Корнієнко О.З. П""єси / О.З. Корнієнко. – К, 1973. – 264с.
920146
  Корнієнко О.З. П""єси / О.З. Корнієнко. – К, 1979. – 352с.
920147
  Корнійчук О.Є. П""єси / О.Є. Корнійчук. – Київ : Дніпро, 1985. – 398с. – (Б-ка укр. класики "Дніпро")
920148
  Корнійчук О.Є. П""єси / О.Є. Корнійчук. – Київ : Мистецтво, 1988. – 328с. – (Шкільна б-ка)
920149
  Аракелян А.А. П""ята п"ятирічка - новий великий крок до комунізму / А.А. Аракелян. – Київ, 1953. – 32с.
920150
  Гнатенко М.В. П""ятисотенниці / М.В. Гнатенко. – К, 1975. – 158с.
920151
  Макаров А.М. П""ять етюдів : підсвідомість і мистецтво. Нариси з психології творчості / А.М. Макаров. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 282 с.
920152
  Глазєва Оксана Володимирівна П"єзоелектричні і перетворювачі гідродинамічних тисків витратомірів рідких та газоподібних середовищ : Автореф.дис. ... канд. техн. наук:05.13.05 / Глазєва О.В.; Одеськ. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2002. – 19 с.
920153
  Найда С.А. П"єзоелектричні перетворювачі медичних ультразвукових сканерів. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.09.08 / Найда С.А.; Нац.техн.ун-т.КПІ. – К, 1996. – 17л.
920154
  Таранчук А.А. П"єзорезонансні пристрої зі скороченим часом встановлення теплового режиму резонатора : тореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.12.13 / Алла Анатоліївна Таранчук; МОНУ4 Нац. аерокосм. ун-т ім. М.С.Жуковського "Харк. авіац. ін-т". – Харків, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв
920155
  Копань В.С. П"єзотермо-е.р.с. міді та алюмінію / В.С. Копань, Н.В. Хуторянська, Ю.В. Копань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 421-426. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9
920156
  Мопассан Гі де П"єр і Жан / Мопассан Гі де. – Харків-Київ, 1930. – 131с.
920157
  Мопассан Гі де П"єр і Жан / Мопассан Гі де. – К., 1958. – 124с.
920158
  Роллан Р. П"єр і Люс / Р. Роллан. – Київ, 1966. – 130 с.
920159
  Ласка І.В. П"єр Кутель про якості перекладу // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 22 (247). – С. 142-147. – (Філологічні науки ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
920160
  Франс А. П"єр Нозьєр / А. Франс. – Київ, 1987. – 221 с.
920161
  Таран Л.В. П"єр Ренувен про роль економічного фактора в міжнародних відносинах // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1983. – С. 89-93. – (Історичні науки ; Вип. 25)


  В статье критически рассматриваются взгляды крупного французского специалиста по истории международных отношений эпохи империализма П. Ренувена.
920162
  Вайян Р. П"єретта Амабль / Р. Вайян. – Київ, 1956. – 308с.
920163
  Суховєєнко К.І. П"єса-агітка в українській радянській драматургії // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – С. 163-171. – (Літературознавство ; вип. 1 (77), ч. 1). – ISSN 2312-1068


  Стаття присвячена аналізу місця п"єси-агітки в українській драматургії кінця 1910-х - початку 1920-х рр. Розглянуто суспільно-історичні умови виникнення та побутування агітки, її зв"язок із діяльністю самодіяльних гуртків і фронтових театрів. ...
920164
  Корзова Л.Ю. П"єса А.Б. Вальєхо на українській сцені // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 250-257


  У статті аналізується п"єса видатного іспанського драматурга XX століття Антоніо Буеро Вальєхо "У палаючій темряві" та її сценічна реалізація у Молодому театрі (м. Київ)
920165
  Повшедна Н.Є. П"єса Бертольда Брехта "Матінка Кураж та її діти":методична розробка // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 2. – С.26-32. – ISSN 0205-471Х
920166
  Сирадоєва О. П"єса Євгена Плужника "У дворі на передмісті": пробема загальної ізольованості людини // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 35-39. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4532-7(Вип. 15)
920167
  Кисельов Й.М. П"єса і вистава / Й.М. Кисельов. – Київ, 1960. – 20с.
920168
  Владко В.М. П"єса і вистава / В.М. Владко. – Київ, 1966. – 71с.
920169
  Морозюк Н. П"єса І.Кочерги "Ярослав Мудрий" та роман П.Загребельного "Диво": образ Ярослава Мудрого // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 2. – С.32-34. – ISSN 0205-471Х
920170
  Зуккер І.Д. П"єса Луїджі Піранделло "Шість персонажів у пошуках автора" та естетика "театру в театрі"


  Аналізується питання структурної своєрідності п"єси Л. Піранделло "Шість персонажі у пошуках автора" у співвідношенні з його "естетикою гуморизму", розглядається одна з основних рис естетики італійського драматурга - використання структури "театру в ...
920171
  Зеніна О.А. П"єса М.В. Гоголя "Одруження" українською мовою (проблеми перекладу) // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 110-115. – (Історико-філологічні науки ; вип. 6). – ISSN 0868-5096


  Проаналізовано п"ять перекладів на українську мову п"єси М.В. Гоголя "Одруження", автори яких намагаються відтворити повноцінний твір з таким же смисловим і стилістичним навантаженням, як і оригінал.
920172
  Удалов В.Л. П"єса Чехова "Безбатьківщина", "Підтексти", "Підводна течія", "Підводні ідеї" // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 141-147. – (Серія "Філологічні науки" ; № 2 (8)). – ISSN 2222-551X
920173
  Маршак С.Я. П"єси-казки / С.Я. Маршак. – К., 1966. – 72с.
920174
  Шиян А.І. П"єси - казки / А.І. Шиян. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1956. – 148 с.
920175
  Горький Максим П"єси / Горький М. – б. м. : Радянськ література. – 297 с. : портр.
920176
  Вев"юрко А. П"єси / А. Вев"юрко. – Київ
Т. 1. – 1932. – 187с.
920177
  Бедзик Д. П"єси / Д. Бедзик. – Харків; Одеса : Дитвидав, 1936. – 120с.
920178
  Вев"юрко А. П"єси / А. Вев"юрко. – Київ, 1937. – 187с.
920179
  Ходченко П. П"єси / П. Ходченко. – Київ ; Харків, 1944. – 103 с.
920180
  Карпенко-Карий (Тобілевич) П"єси / І. Карпенко-Карий (Тобілевич). – Київ : Держ. вид-во худож. літ., 1949. – 376 с.
920181
  Кропивницький М.Л. П"єси / М.Л. Кропивницький. – Київ, 1950. – 380с.
920182
  Мокрієв Ю.О. П"єси / Ю.О. Мокрієв. – Киев, 1951. – 132 с.
920183
   П"єси. – К., 1953. – 275с.
920184
  Шоу Б. П"єси / Б. Шоу. – Київ : Художня література, 1956. – 228с.
920185
  Кравченко Є.С. П"єси / Є.С. Кравченко. – Київ, 1957. – 247 с.
920186
  Баш Я. П"єси / Я. Баш. – Київ : ДЛВ, 1958. – 224с.
920187
  Юнгер Б. П"єси / Б. Юнгер. – К., 1958. – 148с.
920188
  Талалаєвський М. П"єси / М. Талалаєвський. – Київ : Радянський письменник, 1958. – 268 с.
920189
  Собко В. П"єси / В. Собко. – Київ : ДЛВ, 1958. – 448с.
920190
  Мазур О. П"єси / О. Мазур. – Одеса, 1958. – 54с.
920191
  Мороз З.П. П"єси / З.П. Мороз. – К., 1959. – 363с.
920192
  Мокрієв Ю.О. П"єси / Ю.О. Мокрієв. – Київ : Держлітвидав України, 1959. – 324 с.
920193
   П"єси. – К., 1959. – 240с.
920194
  Васильченко С. П"єси / С. Васильченко. – Київ : ДЛВ, 1959. – 224 с.
920195
  Зарудний М.Я. П"єси / М.Я. Зарудний. – Київ : Дніпро, 1959. – 283 с.
920196
  Куліш М.Г. П"єси / М.Г. Куліш. – Київ, 1960. – 230с.
920197
  Погодін М.Ф. П"єси / М.Ф. Погодін. – К., 1960. – 224с.
920198
  Суходольський В.О. П"єси / В.О. Суходольський. – К, 1960. – 344с.
920199
  Карпенко-Карий (Тобілевич) П"єси / І. Карпенко-Карий (І.К. Тобілевич). – Київ : Молодь, 1965. – 354 с. – (Шкільна бібліотека)
920200
   П"єси. – К., 1965. – 220с.
920201
  Савченко М.М. П"єси / М.М. Савченко. – Київ, 1967. – 186с.
920202
  Собко В. П"єси : Справа прокурора Малахова. Максим Шайтан. Червона лінія; Київський зошит; Украдена база / В. Собко. – Київ : Дніпро, 1969. – 296с.
920203
  Суходольський В.О. П"єси : Устим Кармалюк; Тарасова юність; Дальня Олена; Арсенал / В.О. Суходольський. – Київ : Дніпро, 1972. – 255с.
920204
  Микитенко І.К. П"єси / І.К. Микитенко. – Київ : Дніпро, 1972. – 547с.
920205
  Тогобочний І.А. П"єси / І.А. Тогобочний. – Київ : Дніпро, 1972. – 350 с.
920206
  Плоткін Г.Д. П"єси / Г.Д. Плоткін. – Київ : Дніпро, 1973. – 264 с.
920207
  Островський О.М. П"єси : [пер. с рос.] / О.М. Островський. – Київ : Дніпро, 1973. – 284 с.
920208
  Болобан Л.В. П"єси / Л.В. Болобан. – Київ : Дніпро, 1974. – 272 с.
920209
  Майстренко Я.В. П"єси / Я.В. Майстренко. – Київ, 1975. – 224 с.
920210
  Суптеля Д.В. П"єси / Д.В. Суптеля. – К., 1976. – 200с.
920211
  Юхвід Л.А. П"єси / Л.А. Юхвід. – Київ, 1976. – 224 с.
920212
  Кавалерідзе І.П. П"єси / І.П. Кавалерідзе. – Київ, 1976. – 239 с.
920213
  Барабаш І.І. П"єси / І.І. Барабаш. – К, 1977. – 208с.
920214
  Минко В.П. П"єси / В.П. Минко. – Київ, 1977. – 309с.
920215
  Минко В.П. П"єси / В.П. Минко. – Київ, 1977. – 116с.
920216
  Кравченко Є.С. П"єси / Є.С. Кравченко. – Київ, 1978. – 272 с.
920217
  Старицький М.П. П"єси / Михайло Старицький. – Київ : Дніпро, 1979. – 248 с. : ыл.
920218
  Суходольський В.О. П"єси / В.О. Суходольський. – Київ : Дніпро, 1980. – 256с.
920219
  Карпенко-Карий (Тобілевич) П"єси : Мартин Боруля : Сто тисяч : Хазяїн / І. Карпенко-Карий. – Київ : Мистецтво, 1982. – 207 с. – (Бібліотечна серія ; Шкільна бібліотека)
920220
  Шевченко В.П. П"єси / В.П. Шевченко. – Київ, 1982. – 168 с.
920221
  Собко В.М. П"єси / В.М. Собко. – Київ : Дніпро, 1982. – 437с.
920222
  Кропивницький М.Л. П"єси / М.Л. Кропивницький. – Київ, 1982. – 368с.
920223
  Куліш М.Г. П"єси / М.Г. Куліш. – Київ : Дніпро, 1983. – 334 с.
920224
  Майстренко Я.В. П"єси / Я.В. Майстренко. – Київ : Дніпро, 1983. – 445 с.
920225
  Кочерга І. П"єси / Іван Кочерга. – Київ : Мистецтво, 1983. – 253с. – (Бібліотечна серія : Шкільна біб-ка)
920226
  Кропивницький М. П"єси / М. Кропивницький. – Київ, 1990. – 445с.
920227
  Куліш М. П"єси / М. Куліш. – Київ : Наукова думка, 2001. – 368с. – (Бібліотека школяра). – ISBN 966-00-0671-3
920228
  Метерлінк М. П"єси / Моріс Метерлінк ; [пер. з фр., упорядкув., передм. та комент. Д. Чистяка]. – Київ : ПУЛЬСАРИ, 2007. – 245, [3] с. : портр. – Зміст: Сліпі ; Пелеас і Мелісанда ; Аріадна та Синя Борода, або марне визволення ; Блакитний птах. – (Серія "Класика"). – ISBN 978-966-8767-71-5
920229
   П"єси братніх республік. – Київ, 1968. – 361 с.
920230
  Кравчук П. П"єси В. Винниченка у постановках Г. Юри на сценах молодого театру та нового драматичного театру імені Івана Франка (1919-1923 рр.) // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ;Черкаси, 2009. – Вип. 4/5. – С. 375-391. – ISSN 1997-4264
920231
   П"єси для молоді. – Київ : Молодь, 1950. – 428, [4] c.
920232
   П"єси для молоді. – К., 1957. – 312с.
920233
   П"єси для шкільного театру. – Харків : Основа, 2006. – 144с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип.1(37)). – ISBN 966-333-013-9
920234
  Голькар А. П"єси з дією-засіданням у російській драматургії 18 - 20 ст. генезис і динаміка розвитку : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.02 / Абтін Голькар; КНУТШ. – Київ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 4 назви
920235
  Свербілова Т. П"єси Івана Кочерги та проблема визначення соцреалізму як масової культури.
920236
  Процюк Л. П"єси Людмили Старицької-Черняхівської "Муки українського слова" та "напередодні": специфіка конфлікту та характеротворення // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2006. – С. 49-58. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 95)
920237
  Дібровенко М. П"єси М. Гоголя в російсько-українських трупах (40 - 60-ті роки XIX ст.) // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ;Черкаси, 2010. – Вип. 6. – С. 258-272. – ISSN 1997-4264
920238
  Кузякіна Н.Б. П"єси Миколи Куліша / Н.Б. Кузякіна. – Київ, 1970. – 455с.
920239
  Свербілова Т. П"єси Олександра Корнійчука 30-х років. З погляду масової культури : "Загибель ескадри", "Платон Кречет" та "В степах України"
920240
  Погодін М.Ф. П"єси про Леніна / М.Ф. Погодін. – К., 1970. – 197с.
920241
   П"єси сезону. – К., 1966. – 273с.
920242
   П"єси сезону 1966/67. – К., 1967. – 301с.
920243
   П"єси сезону 1967/68. – К., 1968. – 243с.
920244
   П"єси сезону 1969/1970. – К., 1971. – 237с.
920245
   П"єси сезону 1970/1971. – К., 1972. – 260с.
920246
   П"єси сезону.. – К., 1970. – 296с.
920247
  Зелінська Лідія Володимирівна П"єси Ю.Щербака в контексті української драматургії 70-80-х років : Дис... канд. фил.наук: 10.01.03 / Зелінська Лідія Володимирівна; МВ і ССО УССР. КДУ ім. Т.Г.Шевченка. – Київ, 1991. – 167л. – Бібліогр.:л.155-167
920248
  Минко В.П. П"єси. / В.П. Минко. – К., 1959. – 272с.
920249
  Мізюн Г.М. П"єси. / Г.М. Мізюн. – К., 1965. – 152с.
920250
  Островський О.М. П"єси. / О.М. Островський. – К., 1973. – 367с.
920251
  Куліш М.Г. П"єси. Листи / М.Г. Куліш. – Київ, 1969. – 415с.
920252
  Миценко М.П. П"ють голуби воду : повісті / М.П. Миценко. – Харків : Прапор, 1989. – 318 с.
920253
  Бакланов Г.Я. П"ядь землі / Г.Я. Бакланов. – К., 1983. – 404с.
920254
  Дарваш Й. П"яний дощ : роман / Йожеф Дарваш ; з угор. пер. К. Бібіков. – Київ : Дніпро, 1975. – 332 с. : іл.
920255
  Франко Іван П"яницьке чудо в Корсуні / Франко Іван. – 2-е вид., переробл. і доп. – Львів : Загальна друк., 1913. – 31с. – (Міжнародна б-ка ; Ч. 10-а)
920256
  Олійник С.І. П"яні вовки / С.І. Олійник. – Київ : Молодь, 1962. – 72 с.
920257
  Золотнюк А. П"яні розмови : проза: життєве оповідання // Дніпро : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2011. – № 12. – С. 14-15. – ISSN 0130-321Х
920258
  Грабовський С. П"янкий дух свободи // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 28-30 грудня ( 234-236 )


  Перші багатопартійні вибори в Україні: 100 років тому.
920259
  Щербак М. П"янкий чебрець : [лірика] / Микола Щербак. – Торонто : Євшан-зілля, 1953. – 46, [2] с. – Б-ка Михайла і Меланіії Кравців, Торонто
920260
  Стольников В. П"янкі полюси : поезія: вірші // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 9/10. – С. 140-147. – ISSN 0208-0710
920261
  Казанський Д. П"ята війна // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 30 (350). – С. 26-27. – ISSN 1996-1561


  Бойові дії на Донбасі вже важко назвати інакше, окрім як російсько-українська війна.
920262
   П"ята Всеєвропейська Конференція Міністрів Охорони Навколишнього Середовища "Довкілля для Європи" : матеріали та документи. – Київ, 2004. – 542с.
920263
  Кульчицький С. П"ята графа. Якою насправді була національна політика в СРСР // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 33/34 (509/510), 18-31.08.2017 р. – С. 50-51. – ISSN 1996-1561
920264
  Братан М.І. П"ята група крові : гумор, сатира / М.І. Братан. – Сімферополь : Таврія, 1990. – 142 с.
920265
  Автомонов П.Ф. П"ята застава : роман-трилогія / П.Ф. Автомонов. – Київ : Дніпро, 1989. – 956 с.


  У романі-трилогії історично достовірно, з використанням нових документальних свідчень, відтворено події з першого дня Великої Вітчизняної війни і до повернення радянських військ у березні 1944р. на державний кордон СРСР. Письменник розкриває красу ...
920266
  Хемінгуей Е. П"ята колона / Е. Хемінгуей. – К, 1957. – 128с.
920267
  Діяк І.В. П"ята колона в Україні: загроза державності / І.В. Діяк. – Київ : Укрполіграфсервіс, 2006. – 128с. – ISBN 966-863-901-4
920268
  Сизов Д. П"ята конференція РСДРП / Д. Сизов. – Київ, 1954. – 52с.
920269
   П"ята міжнародна конференція "Хімічна і радіаційна безпека: проблеми і рішення" : праці та повідомл. : 14-26 трав. 2017 р. / НАН України [та ін.] ; [редкол.: Лисиченко Г.В. та ін.]. – Київ : Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України ; Хроматографічне товариство України, 2017. – 97, [1] с. : іл., табл. – Програма НАТО "Наука заради миру". Проект 984440: Румунія-Україна. - Ст. укр., рос. та англ. – Бібліогр. в кінці ст.


  В вид. також: Наукова зустріч про проекту НАТО: "Моделювання та прогнозування для запобігання можливих катастрофічних наслідків забруднення токчичними речовинами басейну ріки Тиса"
920270
  Латиш Ю. П"ята Міжнародна науково-практична конференція молодих учених "Шевченківська весна" // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 118-123


  На честь 90-річчя Української революції 1917-1920-х рр. Захід відбувся 1-2 березня 2007 р. у КНУТШ
920271
   П"ята наукова конференція молодих математиків України.. – К., 1970. – 236с.
920272
   П"ята наукова студенська конференція аспірантів, 1948. – с.
920273
   П"ята наукова Шевченківська конференція. – Киев, 1956. – 28 с.
920274
   П"ята об"єднанна конференція молодих учених київських відділів товариств фізіологів, біохіміків та фармакологів.. – К., 1962. – 202с.
920275
  Перестюк М.О. П"ята олімпіада з математики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / М.О. Перестюк, В.І. Михайловський, В.Н. Нагорний // Математика в школі, 1999. – № 4
920276
  Перестюк М.О. П"ята олімпіада з математики Київського університету імені Тараса Шевченка / М.О. Перестюк, В.І. Михайловський, В.Н. Нагорний // Математика, 1998. – № 11
920277
   П"ята орбіта Володимира Павловича Горбуліна : інтерв"ю з академіком НАН України В.П. Горбуліним : розмову вела О. Мележик // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2014. – № 2. – С. 48-54. – ISSN 0372-6436
920278
  Старовойтенко І.П. П"ята п"ятирічка - великий крок по шляху переходу СРСР до комунізму / І.П. Старовойтенко. – Київ, 1954. – 152 с.
920279
  Процьків Максим П"ята подорож = "5 канал" : Медіа-простір // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 4. – С. 100 : Іл.
920280
  Кібець Ю.І. П"ята пора / Ю.І. Кібець. – К., 1970. – 39с.
920281
  Мерза Н.З. П"ята свобода ринку в угодах Європейського Союзу з третіми країнами // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 81, ч. 2. – С. 225-231
920282
  Ничкало Н.Г. П"ята чверть. / Н.Г. Ничкало. – К., 1972. – 164с.
920283
  Юрчук В.І. П"ятдесят літ на сторожі української науки та культури : монографія / В.І. Юрчук ; [ред. В.Д. Бондар]. – Київ : Персонал, 2012. – 223, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 174-213. – ISBN 978-617-02-0090-7


  У книзі висвітлено творчий шлях видатного українського науковця Д.І. Багалія, який зробив значний внесок у скарбницю українознавства, висвітлюючи у своїх працях усі сторони життєдіяльності українського народу.
920284
  Ямчук Анатолій Владиславович П"ятдесят років інформаційного забезпечення в Україні // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 3-7. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті розглянуто основні форми і методи інформаційного забезпечення в Україні впродовж п"ятдесяти років існування Українського інституту науково-технічної і економічної інформації. Створення автоматизованих систем інформаційного забезпечення сприяло ...
920285
  Коппель О.А. П"ятдесят років миротворчої діяльності ООН на Близькому Сході крізь призму західної історіографії / О.А. Коппель, Н.В. Баландіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 5-9. – (Міжнародні відносини ; Вип. 15)


  Статтю присвячено віддзеркаленню миротворчої діяльності ООН на Близькому Сході в другій половині ХІХ ст. у західній, передусім американській історіографії. Проаналізовано еволюцію зовнішньополітичної думки в 80-90-х рр. з проблеми ефективності ...
920286
  Острянин Д.Х. П"ятдесят років першої російської революції. / Д.Х. Острянин. – Київ, 1955. – 12-20с.
920287
   П"ятдесят років першої російської революції.. – К., 1955. – 31с.
920288
  Яковленко К. П"ятдесят років після Дзиги Вертова: образ гірника в соціальному документальному кіно кінця 1980-х – початку 1990-х років (на прикладі фільмів "Липневі ГРОЗи" та "Перебудова знизу") // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г.А. Скрипник. – Київ, 2016. – Число 3 (55) : Театр. Музика. Кіно. – С. 112-119. – ISSN 1728-6875
920289
  Таранов А.П. П"ятдесят років Союзу Радянських Соціалістичних Республік. / А.П. Таранов. – К., 1972. – 193с.
920290
   П"ятдесят твоїх пісень. І написані Євгеном Долматовським оповідання про них.. – К., 1970. – 172с.
920291
   П"ятдесятиліття школи українознавства товариства "Рідна школа" в Дітройті 1950 - 2000 : Ювілейне видання. – Дітройт : Рідна школа, 2000. – 246с.
920292
  Маліцький Б.А. П"ятдесятирічне президентство Б.Є. Патона в Академії наук України - достойна відповідь на виклики науки, техніки і часу / Б.А. Маліцький, Ю.О. Храмов, О.М. Корнієнко // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2012. – № 1 (75). – С. 5-18. – ISSN 0374-3896
920293
  Кузнєцова Н.В. П"ятдесятирічний досвід країн ОЕСР (1961-2011 рр.) у сфері фінансової лібералізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 108, (ч. 2). – С. 25-36


  В цій статті розглядаються як інституційне оформлення, так і рушійні сили лібералізаційних процесів у фінансовій сфері країн-членів Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР). В статті аналізується досвід країн ОЕСР в цій сфері, етапи ...
920294
  Ленін В.І. П"ятдесятиріччя падіння кріпосного права / В.І. Ленін. – Київ, 1956. – 32с.
920295
  Ленін В.І. П"ятдесятиріччя падіння кріпосного права / В.І. Ленін. – Київ, 1981. – 32с.
920296
   П"ятдесятиріччя Шкільної ради при Українському Конгресовому комітеті Америки = Fiftieth anniversary of the Ukrainian Educational Council, Ukrainian Congress committee of America : Шкільна рада 1953-2003. – Нью-Йорк : Ukrainian Educational Council, 2003. – 412 с. : іл. – На тит. арк.: Учитеся, брати мої
920297
  Копійка Валерій Володимирович П"ятдесятиріччя. Роздуми. Прагнення. Надії / інтерв"ю взяв Дмитро Яровий // Міжнародник : видання Інституту міжнародних відносин КНУТШ / Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 36


  Розмова з директором ІМВ КНУТШ В.В. Копійкою.
920298
  Гирич І.Б. П"ятдесятитомник творів Михайла Грушевського: концепція, здобутки, перспективи // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2016. – № 2 (527), березень - квітень. – С. 51-68. – ISSN 0130-5247
920299
   П"яте колесо або РетроЕкзоКіноАвто // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 3 (105), червень - липень. – С. 106-109 : фото
920300
  Абдуліна І. П"яте колесо у возі - допомога чи гальма в дорозі // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2015. – № 9. – С. 7-10. – ISSN 1608-6422
920301
   П"ятецький Василь Олександрович (20.09.1941-19.02.2012) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 61. – (Математика. Механіка ; Вип. 27). – ISSN 1728-3817
920302
  Мітюков О.Г. П"ятиденка в Запоріжжі / О.Г. Мітюков. – Київ, 1967. – 46с.
920303
  Гринченко Т.О. П"ятидесятирічний моніторинг комплексної оцінки родючості грунтів Харківської області України (1966-2015 рр.) / Т.О. Гринченко, В.Г. Десенко // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2017. – С. 122-131. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
920304
   П"ятидесятиріччя Жовтня - торжество марксизму-ленінізму.. – К., 1967. – 64с.
920305
  Яровий Д. П"ятидесятиріччя. Роздуми. Прагнення. Надії // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Квітень (№ 6/7)


  Автор статті - член Нац. спілки журналістів України, студент ІМВ - взяв інтерв"ю у директора ІМВ Валерія Вололимировича Копійки, якому виповнилося 50 років.
920306
  Гаркавенко Ф.І. П"ятидесятники та їх віра / Ф.І. Гаркавенко. – К., 1966. – 80с.
920307
  Саламаха І. П"ятидесятники України в післявоєнні роки (1945-1948 рр.) // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2009. – С. 207-214. – (Серія "Історичне релігієзнавство" ; вип. 1). – ISBN 966-7631-79-6
920308
  Мельник В.І. П"ятидесятництво / В.І. Мельник. – К., 1988. – 47с.
920309
  Дмитрук І. П"ятидесятницькі громади в структурі ЄХБ у період Радянської України // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 360-361
920310
  Гершгорін С.Ю. П"ятидневка на виробництві / С.Ю. Гершгорін. – Дніпропетровськ, 1967. – 31с.
920311
   П"ятизіркові новинки Хорватії // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 2 (110), квітень - травень. – С. 66-68 : фото
920312
  Пржевальський Е. П"ятизначні таблиці логарифмів / Е. Пржевальський. – Х, 1937. – 208 с.
920313
  Ходаківська Я. П"ятиіктовий дольник в українській поезії 1960-1970-х років // Волинь філологічна : текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2013. – Вип. 16 : Мова і вірш. – С. 255-264. – ISSN 2304-9383
920314
   П"ятий Великий Збір Організації Українських Націоналістів (ОУН) : матеріяли й постанови / Організація Українських Націоналістів (ОУН). Великий Збір. – [ Б. м. ] : Видання Організації Українських Націоналістів, 1975. – 374 с. – (Бібліотека Українського Підпільника ; Ч. 11)
920315
   П"ятий Великий Збір Організації Українських Націоналістів (ОУН) : матеріали й постанови : (збірка документів і статтей 1971 - 1975 рр.). – [Мюнхен) : Видання Організації Українських Націоналістів (ОУН), 1975. – 374 с. – (Бібліотека Українського Підпільника ; ч. 11)
920316
  Тронько Т.В. П"ятий Всеукраїнський науково-практичний семінар зі світової історії у Полтаві // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун.; Полтав. регіон. осередок Ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та інш. – Полтава, 2008. – № 2. – С. 194-196
920317
  Шумило М.М. П"ятий етап пенсійної реформи в Україні: guo vadis? // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2017. – № 12, грудень. – С. 06-09. – ISSN 2312-1831
920318
   П"ятий з"їзд письменників Радянської України 16-19 листопада 1966 року. – Київ : Радянський письменник, 1967. – 295 с.
920319
  Геміндер Ф. П"ятий конгрес (20 серпня - 18 вересня 1928 р). / Ф. Геміндер. – Харків-Одеса, 1931. – 40с.
920320
  Рембо А. П"ятий корабель / А. Рембо. – Київ, 1995. – 224 с.
920321
  Тимик К. П"ятий міжнародний хоровий фестиваль ім. о. Северина Сапруна у Дрогобичі (до 110-річчя від дня заснування товариства "Дрогобицький Боян") // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2012. – Число 2 (4). – С. 164-168. – ISSN 2224-0926


  "Музичне товариство “Дрогобицький Боян” було засноване 1901 року. Від 1922 року Товариством керував о. Северин Сапрун27, від 1932 року хор очолив випускник Празької консерваторії, п’яніст і диригент Богдан П’юрко. Найвищого злету колектив досягнув у ...
920322
  Збанацький Ю.О. П"ятий полюс : Повість у спогадах / Ю.О. Збанацький. – Київ : Радянський письменник, 1986. – 382с.
920323
  Кравченко Д. П"ятий сезон у Криму // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Жовтень (№ 9)


  Про літню навчальну практику з геологічної зйомки, буріння та застосування геофізичних методів в с. Трудолюбівка АР Крим студентів другого курсу геологічного факультету , очолювану зав. кафедрою загальної та історичної геології професором В.В. Шевчуком
920324
  Захарченко В. П"ятий цикл індустріального (постіндустріального) розвитку і формування територіальних систем : Управління економікою: теорія і практика // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 11. – С. 38-45. – Бібліогр. 35 назв. – ISSN 0131-775Х
920325
  Роскос Тетяна П"ятикласники опановують поняття "антитеза" : конспект уроку за казкою Г.К. Андерсена "Соловей" // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 35-36
920326
  Чубай Г. П"ятикнижжя / Грицько Чубай ; [упоряд. С. Чубай ; передм. К. Москалець ; голов. ред. М. Савка]. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2015. – 255, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-679-172-0
920327
  Кіт Л. П"ятикурсники: ситуація складна, але не безнадійна // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Червень (№ 6)


  Бесіда з випускниками ун-ту 1997 року, які ділять своїми планами на майбутнє: частина з них уже мають місця роботи, решта - шукає і сподівається на працевлаштування. Своїми думками діляться: Руслан Синельников (філософ. Ф-т) та Олексій Красін ...
920328
  Наєнко М.К. П"ятиліття українського роману / М.К. Наєнко. – К., 1985. – 270с.
920329
  Іваницький Р.В. П"ятимовний тлумачний словник з інформатики / Р.В. Іваницький, Т.Р. Кияк. – Київ, 1995. – 369с.
920330
  Іваницький Р.В. П"ятимовний тлумачний словник з інформатики / Р.В. Іваницький. – Київ, 1995. – 369с.
920331
   П"ятирічка - газетним рядком.. – К., 1975. – 142с.
920332
  Єщенко П.С. П"ятирічка високої якості і ефективності виробництва / П.С. Єщенко. – Київ, 1976. – 46с.
920333
   П"ятирічка здоров"я.. – К., 1976. – 148с.
920334
  Анікеєнко П.Є. П"ятирічка кличе / П.Є. Анікеєнко. – Х, 1967. – 56с.
920335
  Сулима М. П"ятирічка Миколи Жулинського
920336
   П"ятирічка на газетній полосі. – К., 1983. – 238с.
920337
   П"ятирічки ударний ритм.. – К., 1978. – 144с.
920338
   П"ятирічний план науково-дослідної роботи державних архівів.. – К., 1946. – 24с.
920339
  Каган Д.С. П"ятирічний план розвитку охорони здоровя на Україні / Д.С. Каган. – Х, 1931. – 78с.
920340
  Канский К.Е. П"ятирічнй план колгоспу / К.Е. Канский. – Київ, 1956. – 232с.
920341
  Яровий О. П"ятиріччя "Сполучника" // Сполучник : альманах літературної творчості: щорічник / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка. – Чернігів;Київ, 2010. – [Вип. 5]. – С. 8-11


  П"ять років, як побачив світ перший випуск збірника "Сполучник". П"ять років альманах літературної творчостідає широку дорогу студентській творчій ініціативі.
920342
  Волошин В.А. П"ятиріччя діяльності Координатора проектів ОБСЄ в Україні (співробітництво України в ОБСЄ) // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2004. – Вип. 10, ч.1 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із 21 століття. – С.237-256. – ISBN 966-7196-06-2
920343
  Філінюк А. П"ятитомне видання В. Сергійчука "Український здвиг" як джерело вивчення самостійницького руху на Буковині і Поділлі / А. Філінюк, В. Ярич // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича / Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2016. – С. 129-134. – (Історія ; вип. 2 (44)). – ISSN 2414-9012


  У статті проаналізовано документально-фактографічне наповнення джерел п"ятитомного видання відомого сучасного вітчизняного вченого Володимира Сергійчука "Український здвиг" про національно-визвольний рух за відновлення і утвердження Української держави ...
920344
   П"яті "Ольжині читання" : Пліснеськ, 7 трав. 2010 р. / Львів. галерея мистецтв ; [відп. ред. Б. Возницький]. – Львів ; Броди : Просвіта, 2011. – 89, [1] с. – Бібліогр.: в кінці ст.
920345
  Любовець Н.Г. П"яті Чишківські читання з історії біографістики / Н.Г. Любовець, В.І. Попик // Українська біографістика : збірник наукових праць Ін-ту біографічних досліджень / НАН України, Нац. б-ка України ім. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 311-316
920346
  Нестайко В.З. П"ятірка з хвостиком / В.З. Нестайко. – Київ, 1985. – 174с.
920347
   П"ятнадцята відкрита науково-технічна конференція Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки з проблем електроніки та інфокомунікаційних систем : 3-5 квіт. 2012 р. : програма та тези доп. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т телекомунікацій, радіоелектроніки та електрон. техніки ; [редкол.: Заячук Д. М. (відп. ред.) та ін.]. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 127, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-617-607-225-6
920348
  Моторюк М.М. П"ятнадцятий з"їзд КП(б)У / М.М. Моторюк. – Київ, 1965. – 124с.
920349
  Верн Ж. П"ятнадцятилітній капітан / Ж. Верн. – Харків; Київ, 1929. – 288с.
920350
  Верн Ж. П"ятнадцятирічний капітан / Ж. Верн. – Київ, 1978. – 280с.
920351
  Бойко Н. П"ятнадцять етюдів про публіцистичну спадщину апостола українського духу і слова // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2008. – № 1. – С. 209-213.
920352
  Кирилич В.П. П"ятнадцять років членства Австрії в ЄС: політичні передумови вступу і переваги членства // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2011. – Вип. 17 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із XXI століття (до 20-ї річниці незалежності України). – С. 96-100. – ISBN 966-7196-06-2 (В17)
920353
  Лебович В. П"ятнадцять угорських перекладів "Заповіту" Тараса Шевченко // VIII Міжнародний конгрес україністів : літературознавство : зб. наук. статей / Міжнародний конгрес україністів. – Київ : Видавництво ІМФЕ, 2017. – Ч. 1 : / [редкол.: Г. Гундорова, В. Дончик, М. Жулинський та ін.]. – С. 291-306. – ISBN 978-966-02-7586-7
920354
   П"ятницький Ігор Володимирович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 412-413. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
920355
  Боровко М.М. П"ятсот миттєвостей. (Ронделіана) / Микола Боровко. – Київ : Генеза, 2016. – 528 с. : іл. – ISBN 978-966-11-0689-4


  До збірки ввійшли вірші сучасного українського поета Миколи Боровка. Дихання давніх часів переплелося в них із сучасністю, патріотичне звучання - з мотивами хвилюючої інтимної лірики. Пошуки шляхів вирішення одвічної проблеми українського ...
920356
  Лиховид І. П"ятсотрічні книги і ... автограф Шопена // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 30 вересня (№ 177). – С. 9


  Націльна бібліотека імені В.І. Вернадського.
920357
  Пазюра А.Ю. П"ять аспектів архітектурного масштабу на прикладах будівель Києва // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 48. – C. 122-129. – ISSN 2077-3455
920358
  Кабаненко І. П"ять аспектів, або чому не слід забувати про ВМС та як захистити національні інтереси на морі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 25 березня (№ 51). – С. 4-5
920359
  Гриневич Л. П"ять безперечних причин підтримати 1187-2 "Про вищу освіту" // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2014. – 19 червня (№ 116). – С. 3
920360
  Астахов О.І. П"ять братів-галогенів / Б-ка юного хіміка/ / О.І. Астахов. – Київ : Радянська школа, 1971. – 48с.


  На читача чекає цікава екскурсія до будинку хімічних елементів Д І. Менделєєва. В одному з під"їздів його проживають брати-галогени: один з них руйнівний, другого інколи називають "вбивця в солонці", третій - елемент з моря, четвертий - всюдисущий, ...
920361
  Грудницький О. П"ять брисків пензля. – Золотоноша : Друк. Лепськогоі Бурмана, 1919. – 32с.
920362
  Терещук Г. П"ять віднайдених архівів Служби безпеки України // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 29 березня - 4 квітня (№ 13). – С. 6
920363
  Ковбасюк С. П"ять відчуттів та "Корабель дурнів": досвід рецепції твору С. Бранта у французькій гуманістичній думці початку XVI ст. ("La Nef de folles" Й. Бадія) // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 277-279. – ISBN 978-966-171-783-0
920364
  Махно В. П"ять віршів // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2008. – № 224/225. – С. 131-146.
920365
  Серпілін Л.С. П"ять днів у вересні : повість та оповідання / Л.С. Серпілін. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 209 с.
920366
  Голобородько Я. П"ять дослідницьких сюжетів // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2009. – № 12. – С. 55-60. – ISSN 0372-6436


  Лауреатом Нобелівської премії з літератури 2009 р. стала Герта Мюллер.
920367
   П"ять елементів Йорданії // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 1. – С. 42-45
920368
  Шрайєр В. П"ять життів доктора Гундлаха / В. Шрайєр. – К., 1989. – 397с.
920369
  Максименко Л. П"ять життів Євдокії Дімарової // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 183-184. – ISSN 0208-0710
920370
  Куксін І. П"ять замахів на Сталіна // Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2013. – № 3 (50). – С. 62-65
920371
  Томенко М. П"ять запитань про свободу слова до Президента України Леоніда Кучми: // Сільські вісті, 2003. – 4 грудня


  Звернення голови Ком. Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації до Президента України Л. Кучми
920372
   П"ять зірок півмісяця // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 2 (128), квітень - травень. – С. 70-72 : фото
920373
  Ільченко М. П"ять інновацій з обкладинки / спілкувався Максим Короденко // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 18 грудня (№ 49). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793


  Про особливу місію університетської науки, формулу співвідношення викладацької та наукової діяльності і збірник "Інноваційні розробки університетів і наукових установ МОН України". "...Чим відрізняється шкільний учитель від сучасного викладача ...
920374
  Радзієвська В. П"ять інтимних історій поетеси Лесі Мудрак // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 16 (219). – С. 52-53


  Олеся Мудрак - дружина Юрія Івановича Коваліва, професора кафедри новітньої української літератури Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
920375
  Ясенівський І. П"ять книжок Василя Кобилюха // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 10 (816). – С. 138-142. – ISSN 0868-4790


  Огляд книжки поезій Василя Кобилюха та ряду мовознавчих видань
920376
  Василів-Базюк П"ять колосків : історична повість. – Чернівці : Букрек, 2009. – 320 с. – ISBN 978-966-399-226-6
920377
  Саліхова О.Б. П"ять кроків до створення та успішної реалізації національної інноваційної стратегії. Досвід Європи / О.Б. Саліхова, О.В. Крехівський // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 1. – С. 9-15
920378
  Ніколаєнко С. П"ять кроків назустріч освіті // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 16 лютого - 22 лютого (№ 6). – С. 12


  Пропонується вихід із кризи в освіті, тому йтиметься не про конкретних осіб, прізвища, а про ідеї, шляхи та способи їх досягнення. Дещо потрібно зробити в освіті. Незалежно від того, хто нині керує (чи керував учора) галуззю. Найголовніше - це ...
920379
  Франко Іван П"ять листів Остапа Терлецького / Франко Іван. – Львів : Накл. ред. к-ту, 1908. – 12с. – Відбитка з ювілейного "Альманаха" віденської "Січі", виданого в 40-літню річницю заснування товариства
920380
  Джаї С. П"ять листів. / С. Джаї. – К, 1958. – 39с.
920381
  Москалець К. П"ять медитацій на "Плач Єремії" // Критика. – Київ, 2002. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 27-34


  Постать Грицька Чубая та його поезія.
920382
  Біленко Василь П"ять міфів про Кубу // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 10. – С. 94-101 : фото
920383
  Братко В. П"ять незабутніх поем Нізамі // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал / Івано-Франків. обл. ін-т післядипл. пед.освіти. – Київ, 2005. – № 10 : Світло Сходу. Ч.1. – С. 24-26
920384
  Шахова Кіра Олександрівна П"ять німецьких лауреатів Нобелівської премії з літератури = Funf deutsche literatur- nobelpreistrager : Посібник / Шахова Кіра Олександрівна; КНУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : Юніверс, 2001. – 208с. – Текст паралельно укр. та нім. мовами. – ISBN 996-7305-35-Х
920385
  Островський Володимир П"ять новел для володарки променистого шовку // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 28-30. – ISSN 0868-9644
920386
  Смолич Ю.К. П"ять оповідань / Ю.К. Смолич. – Харків; Одеса : ДВУ, 1930. – 93с. – (Масова худ. б-ка)
920387
  Штонь Г. П"ять оповідань // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2003. – № 1. – С.25-50. – ISSN 0868-4790
920388
  Полянецький В. П"ять оповідань // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2003. – № 3/4. – С. 54-69. – ISSN 0130-321Х
920389
  Вергарн Е. П"ять оповідань // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 9/10. – С. 113-127. – ISSN 0320 - 8370
920390
  Фінкельштейн Б. П"ять оповідань : проза: оповідання // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; ТОВ "Журн. "Київ". – Київ, 2012. – № 10. – С. 97-117. – ISSN 0208-0710
920391
  Степанюк Б.П. П"ять пелюсток вогню : книга поем / Б.П. Степанюк. – Київ : Молодь, 1980. – 70 с.
920392
  Чакмак Е. П"ять перших кроків // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 15 травня (№ 80). – С. 7


  Голова правління Всесвітньої асоціації медичного туризму розповів із чого починала Туреччина, з якими труднощами зіткнулася й як Україна, використовуючи турецький досвід, може перетворитися на одного з європейських лідерів медичного туризму.
920393
  Вінграновський М.С. П"ять повістей : повісті / М.С. Вінграновський. – Київ, 1987. – 168 с.
920394
  Бажан М. П"ять поезій / М. Бажан : ДЛВ, 1935. – 67с.
920395
  Малишко А.С. П"ять поем / А.С. Малишко. – Київ : Молодь, 1950. – 144с.
920396
  Гуменюк О. П"ять пострілів // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2016. – 19 червня (№ 25). – С. 9. – ISSN 0027-8254


  Від руки більшовицького агента загинув Симон Петлюра.
920397
  Масляк П.О. П"ять принципів Масляка // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 5. – С. 108-111. – Бібліогр.: 3 назви
920398
  Мезенцев К.В. П"ять принципових питань щодо прогнозування регіонального розвитку // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 55. – С. 20-27. – Бібліогр.: 10 назв
920399
  Корюкін О. П"ять прокурорів + один адвокат = виправдувальний вирок // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (173). – С. 6-9
920400
  Митницький Е. П"ять пудів життя / розмову вів Олег Вергеліс // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 15-21 липня (№ 27). – С. 14


  Розповідь режисера Едуарда Митницького про Аду Роговцеву.
920401
  Северський Є. П"ять разів убивство : Повість у п"яти епізодах // Всесвіт : Журнал іноземної літератури.Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2002. – № 9/10. – С.169-192
920402
  Северський С. П"ять разів убивство : Повість // Всесвіт : Журнал іноземної літератури.Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2002. – № 11/12. – С. 167-189
920403
  Губерський Л.В. П"ять рекомендацій від ректора. Леонід Губерський: "Сьогодні ми досягли такого рівня розвитку науки і суспільства, коли маємо думати не так про збільшення кількості студентів, як про якість підготовки фахівця" : [інтерв"ю з ректором Київського національного університету імені Тараса Шевченка] / [записала Марія Семенченко] // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 12 вересня (№ 162)


  Ректор КНУТШ Леонід Губерський про підсумки вступної кампанії, проблемні місця в системі організації вітчизняної школи та як їх можна позбутися.
920404
   П"ять років із тисячоліття : життя як свято // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 6 (96 ). – С. 120 : Фото
920405
  Мінєєв А.І. П"ять років на острові Врангеля / А.І. Мінєєв. – Харків, 1936. – 346с.
920406
   П"ять років після Помаранчевої революції: гендерний аналіз / Liberal society institute, Henrich Boll stiftung, Warsaw ; [укл.: Оксана Кисельова, Наталія Мусієнко]. – Київ : СПД Лозинський, 2009. – 131 с.
920407
  Ленін В.І. П"ять років російської революції і перспективи світової революції / В.І. Ленін. – Київ, 1936. – 1-24с.
920408
  Ленін В.І. П"ять років російської революції і перспективи світової революції / В.І. Ленін. – Київ, 1938. – 16с.
920409
  Ленін В.І. П"ять років російської революції і перспективи світової революції / В.І. Ленін. – Київ, 1982. – 36с.
920410
  Сидорук Т.В. П"ять років Східного партнерства ЄС: результати та перспективи // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2014. – № 1 (30). – С. 175-180. – ISSN 2306-5664
920411
  Марчук Є. П"ять років української трагедії / Є. Марчук. – Київ : Християнство-Народний Союз, 1999. – 160с. – ISBN 966-7551-13-Х
920412
  Третьякова Г. П"ять солідарних вад. Чому реформи потребує не лише перший рівень пенсійної системи // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 17-23 червня (№ 23). – С. 7


  "В останні тижні уряд представив суспільству, частково чи повністю, дві великі, визначальні для життя кожного українця реформи — медичну та пенсійну. І хоча далі мова піде про пенсійну реформу, як і зміни у медичній сфері, вона торкнеться всіх без ...
920413
  Тихоненко Ю. П"ять стовпів Реформації // Протестантська Реформація на Сумщині: історія, сучасність, перспективи : збірник наук. праць / Сум. облдержадм. ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; Укр. євангельська семінарія м. Київ ; [редкол.: В.О. Гура та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2017. – С. 131-134. – ISBN 978-966-968-239-4
920414
  Волак В. П"ять утіх : поезії // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний номер сучасної бельгійської драматургії / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11/12 (1067/1068). – С. 178. – ISSN 0320-8370
920415
  Мюллер И.П. П"ять хвилин / И.П. Мюллер. – 2-е вид. – Х.-К., 1930. – 30с.
920416
  Тельвак В.В. П"ять ювілеїв Михайла Грушевського // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2016. – № 2 (527), березень - квітень. – С. 4-50. – ISSN 0130-5247


  До 150-річчя від дня народження М.С. Грушевського.
920417
   П"ятьдесят років возз"єднання українських земель в єдиній Українській радянській державі (1939-1989) : Бібліогр. покажч. – Львів, 1989. – 345с.
920418
  Чумеченко М. П(С)БО 16 "Витрати" таки перешкоджає економічній роботі на підприємстві / М. Чумеченко, І. Белоусова // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 10. – С. 3-10.
920419
  Кузина Р. П(С)БУ и МСФО: анализ конвергенции // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 6. – С. 10-20 : табл. – Библиогр.: 13 назв
920420
  Лукін Є.І. П,явки. Зовнішня і внутрішня будова, екологія, систематика, поширення та практичне значення п,явок / Є.І. Лукін. – К., 1962. – 1-196с.
920421
  Кисельов О.І. П. А. Грабовський / О.І. Кисельов. – К., 1949. – с.
920422
  Васильєв О. П. А. Столипін і віросповідне питання (до сторіччя з дня трагіної загибелі видатного російського реформатора) / О. Васильєв, А. Васильєв // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2011. – № 7/8. – С. 4-8
920423
  Ермишин О.Т. П. А. Флоренский и Ориген // Философские науки : Научный образовательный просветительский журнал / Мин.образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2002. – № 6. – С.74-81
920424
  Мозгова Н.Г. П. Авсенєв: романтичні засади психології // Вісник Національного авіаційного університету : Збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2006. – С. 192-197. – (Філософія. Культурологія ; № 2)
920425
  Лисовский Н.К. П. В. Точинсский -- один из организаторов первых марксистских кружков в России / Н.К. Лисовский. – М., 1963. – 64с.
920426
  Беркова К.Н. П. Гольбах / К.Н. Беркова. – 2-е испр. и доп. изд. – Москва : Красная новь, 1923. – 82 с.
920427
  Айзеншток І.Я. П. Гулак-Артемовський : матеріяли до біографіі та історично-літературноі оцінки / І. Айзеншток. – Харків : Перша Друкарня Державного видавництва Украъни ым. Г.І. Петровського, 1927. – 92 с.
920428
  Дядищева-Росовецька П. Житецький як один із основоположників вітчизняної лінгвофольклористики // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 28. – С. 88-101. – ISSN 2311-2697


  У статті визначено та схарактеризовано найбільш суттєві напрямки лінгвофольклористичної діяльності одного з основоположників українського мовознавства - П. Житецького. The article identifies and describes the most important destinations of ...
920429
  Палієнко Л. П. Заморій в історії тематичного та комплексного атласного картографування України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 53-54. – (Географія ; Вип. 53). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано наукову діяльність професора П. Заморія в галузі тематичного та комплексного атласного картографування території України. There are analysed the scientifical actifity of professor P. Zamorij in thematic and complex atlas mapping of ...
920430
  Тендітна Н. П. Зюскінд та О. Ульяненко: зіставлення творів // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : науковий збірник / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т, Кафедра історії укр. літератури і фольклористики. – Донецьк, 2013. – Вип. 20. – С. 146-155. – ISSN 2308-1902
920431
  Тендітна Н. П. Зюскінд та О. Ульяненко: зіставлення творів // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2013. – Т. 36 : Літературознавство. – С. 148-157. – ISSN 1728-9572
920432
  Ростунов И.И. П. И. Багратион / И.И. Ростунов. – М., 1970. – 119с.
920433
  Мещеряков Б.Г. П. И. Зинченко и психология памяти (К 100-летию со дня рождения ученого) // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2003. – № 4. – С.84-103. – ISSN 0042-8841
920434
  Мильков Ф.Н. П. И. Рычков : Жизнь и географические труды / Ф.Н. Мильков. – Москва, 1953. – 144с.
920435
   П. И. Чайковский и народная песня. – Москва : Музгиз, 1963. – 159 с.
920436
   П. И. Чайковский на сцене теарта оперы и балета им. С.М. Кирова. – Ленинград, 1941. – 450 с.
920437
  Овчинникова Т.Н. П. К. Козлов - исследовтель Центральной Азии / Т.Н. Овчинникова. – Москва : Наука, 1964. – 199 с.
920438
  Чаговець В. П. К. Саксаганський / В. Чаговець. – К., 1951. – 100с.
920439
  Ботунова Г. П. К. Саксаганський у театральному житті Харкова 20-х років XX ст. Творчі перетини і взаємовпливи // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 277-296. – ISSN 1997-4264


  Панас Карпович Саксаганський (Тобілевич; (1859-1940) - визначний український актор, режисер, драматург і педагог школи М. Кропивницького, корифей українського побутового театру.
920440
  Круглов Л. П. Кечкемети. Повстанческие действия как стратегическая проблема // Информационный бюллетень / Институт военной истории Министерства обороны СССР. – Москва, 1971. – Вып. 7 : Военные проблемы национально-освободительного движения в зарубежной литературе. – С. 35-42
920441
  Кондратьєва Д. П. Куліш в радянській історіографії // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 143-145. – ISBN 978-966-171-893-6
920442
  Даренська В. П. Куліш як фундатор українського екзистенціалізму // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : Філософія в сучасній Грузії. – С. 103-114. – ISSN 0235-7941
920443
  Тетеріна О.Б. П. Куліш: національний літературний процес, художній переклад, міжкультурний розвиток // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С. 212-218


  Актуальна й сьогодні літературознавча концепція перекладу П. Куліша, яка грунтується на усвідомленні процесу самобутнього національного поступу в світовому контексті, сприяла розширенню художньо-естетичних горизонтів власної літератури та осмисленню її ...
920444
  Прудников В.Е. П. Л. Чебышев -- ученый и педагог / В.Е. Прудников. – М., 1950. – 144с.
920445
  Прудников В.Е. П. Л. Чебышев / В.Е. Прудников. – М., 1970. – 45с.
920446
  Прудников В.Е. П. Л. Чебышев, ученый и педагог / В.Е. Прудников. – М., 1964. – 271с.
920447
  Лухтейн П. П. Лухтейн / П. Лухтейн. – М., 1965. – 16с.
920448
   П. Могила : богослов, церковний і культурний діяч. – Київ : Дніпро, 1997. – 216с. – ISBN 5-308-01670-4
920449
  Комаров М. П. Морачевський та його переклад Св[ятого] Євангелія на українську мову / написав М. Комаров. – Одесса : Друк. [Акціонеp.] Южно-Рус. О-ва Печ. Дела, 1913. – 84 с. : поpтp. – На обкл. та в кн. портр. П.С. Морачевського. – бібл..: с. 35
920450
  Романова И.И. П. Н. Кудрявцев как историк средних веков : Автореф... канд. ист.наук: / Романова И. И.; МП РСФСР, Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1963. – 16л.
920451
  Тимофеева В.М. П. Р. Славейков (1827-1895 гг.). Жизнь, журнально-публицистическая и литературная деятельность : Автореф... канд. филол.наук: / Тимофеева В. М.; ЛГУ. – Ленинград, 1950. – 14 с.
920452
  Мильк В. П. Рауд / В. Мильк. – М., 1957. – 31с.
920453
  Печериця Т. П. Рябков - етнограф та краєзнавець Півдня України // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць та спогадів / Ін-т історії України НАНУ. – Київ, 2001. – № 6, ч. 1 : Пам"яті відомого вченого - історика, доктора історичних наук, професора В.О. Замлинського. – С. 335-340. – ISBN 966-02-2067-7
920454
  Солдатенко В. П. Скоропадський і доля гетьманату // Студії з історії української революції 1917-1921 років : зб. наук. праць на пошану д-ра іст. наук, проф. Р.Я. Пирога з нагоди 70-річчя з дня народж. та 40-річчя наук.-пед. діяльності / НАН України, Ін-т історії України ; [редкол.: Г. Боряк (голова) та ін.]. – Київ : Інститут історії України, 2011. – С. 166-183. – ISBN 978-966-02-6038-2
920455
  Турченко Федір Григорович П. Скоропадський і М. Міхновський 1918 р.: дві моделі державного будівництва // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 4. – С. 48-59. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  У статті робиться порівняльний аналіз поглядів П. Скоропадського і М. Міхновського на питання національно-державного будівництва в Україні 1918 р. Аналізується складна суспільно-політична ситуація, у контексті якої М. Міхновський і його прихильники ...
920456
  Наумов С.О. П. Скоропадський і український рух початку XX ст.: проблеми політичного курсу і соціальної бази // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – № 641. – С. 86-93. – (Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки ; Вип. 7). – ISSN 0453-8048
920457
  Гуріна А.В. П. Сокальський і становлення структурно-типологічного напряму етномузикології // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 38. – С. 174-181
920458
  Дуйкін В.Р. П. Тейяр де Шарден: пошуки універсального смислу історії // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 40. – С. 91-101. – (Серія "Філософія")
920459
  Ацаркина Э.М. П. Федотов / Э.М. Ацаркина. – Москва : Академия Архитектуры СССР, 1949. – 39 с. : ил.
920460
  Варенікова О.В. П. Филипович про завдання шевченкознавства у збірнику 1925 року "Шевченко та його доба" // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Ткаченко О.Г. – Суми ; Харків, 2016. – Т. 8, № 3. – С. 83-87. – ISSN 2077-804X


  У статті аналізується доробок П. Филиповича як одного з фундаторів шевченкознавства у межах його дослідження "До студіювання Шевченка та його доби" у збірнику 1925 року "Шевченко та його доба", де він обгрунтовує завдання цієї галузі літературознавства.
920461
  Бонецкая Н.К. П. Флоренский: русское гетеанство // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2003. – № 3. – С.97-117. – ISSN 0042-8744
920462
  Серпилин Л.С. П. Чайковский / Л.С. Серпилин. – Киев : Музична Україна, 1985. – 29 с.
920463
  Падалка С. П. Шелест та внутрішньопартійна боротьба за владу в Україні (1963-1972) / С. Падалка, М. Коломієць // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 2 (35). – С. 86-89


  У статті розглядається політичне життя в Україні 1963-1972 роках, боротьба за владу і обставини усунення від влади П. Шелеста
920464
  Шимес П.М. П. Шимес / П.М. Шимес. – М., 1984. – 31с.
920465
  Зинченко В.П. П. Я Гальперин: от действия с заданными свойствами к свободной мысли // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2002. – № 5. – С.120-135. – ISSN 0042-8841
920466
  Айдарова Л.И. П. Я. Гальперин - психолог и человек // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2002. – № 5. – С.114-120. – ISSN 0042-8841
920467
  Якобчук Н. П. Я. Литвинова (1833 - 1904) - видатна подвижниця на ниві української етнографії / Н. Якобчук, С. Якобчук // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 11 (159), листопад. – С. 46-47
920468
  Высоцкий В. П. Янг. Израильская кампания 1967 года // Информационный бюллетень / Институт военной истории Министерства обороны СССР. – Москва, 1971. – Вып. 7 : Военные проблемы национально-освободительного движения в зарубежной литературе. – С. 107-115
920469
  Гиллельсон М.И. П.А. Вяземский : Жизнь и творчество / М.И. Гиллельсон; Отв. ред. Н.В. Измайлов. – Ленинград : Наука, 1969. – 391 с.
920470
  Прохорова И.Е. П.А. Вяземский о В.А. Жуковском-прозаике в 1826 г.: "Свое по поводу чужого" // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 128-139. – (Филология ; № 4). – ISSN 0201-7385


  В статье анализируется во многом программная рецензия П.А. Вяземского на книгу прозы В.А. Жуковского (1826), объединившую публикации в "Вестнике Европы" и статьи начала 20-х гг. Показывается, как статья Вяземского, отличающаяся особым публицист. ...
920471
   П.А. Зайончиковский 1904-1983гг. Статьи, публикации и воспоминания о нем. – Москва : Росспэн, 1998. – 463с.
920472
  Зіборова І.П. П.А. Кочубей (1825-1892) як меценат і поціновувач мистецтва: штрихи до портрету // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 9. – С. 13-22
920473
  Сухов А.Д. П.А. Кропоткин в истории русской философии // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2013. – № 4. – С. 33-45. – ISSN 0235-1188
920474
  Гринченко Б.Д. П.А. Кулиш : Биографический очерк / Б. Гринченко. – Чернигов : Типографія Губернського земства, 1899. – 43 с. – Приложение к выпуску 1-му "Земскаго Сборника" Черниговской губ. за 1899 г.
920475
  Шенрок В. П.А. Кулиш : (биографический очерк) / В. Шенрок. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владиміpа Акц[ионеp]. О-ва H.Т. Коpчак-Hовицкаго, 1901. – 255 с. – Отд, отт.: Киевская старина, 1901, февраль, с. 461–492
920476
  Усачев А.С. П.А. Овчинников - собиратель рукописных книг // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская государственная библиотека. – Москва, 2010. – № 4. – С. 70-74. – ISSN 0869-608Х
920477
   П.А. Ровинский (1831-1916) и его время : межвуз. темат. сб. науч. тр. – Калинин, 1988. – 136с.
920478
   П.А. Ровинский (1831-1916) и его время: межвуз. темат. сб. науч. тр.. – Калинин, 1988. – 136 с.
920479
  Васильєв О. П.А. Столипін і віросповідне питання (До сторіччя з дня трагічної загибелі видатного російського реформатора0 / О. Васильєв, А. Васильєв // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2011. – № 9. – С. 1-3
920480
  Машкін О.М. П.А. Столипін та Україна // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 2 (503). – С. 73-97. – ISSN 0130-5247


  У статті розглядається вплив столипінських реформ 1906-1911 рр. на економічне, політичне, соціальне й культупне життя українських губерній Російської імперії. Значну увагу приділено також ролі предкув П.А. Столипіна в історії нашорї країни, значення ...
920481
  Машкін О. П.А. Столипін та Україна: реформи ціною власного життя... // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова. – Київ, 2013. – № 11/12. – С. 5-17
920482
  Глазунов Г.О. П.А. Столипін: від концентрування публікацій про сільське господарство до аграрних реформ імперії // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали VII Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів : 16 берез. 2012 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка, ННЦ "Ін-т землеробства НААН", Панфил. дослід. станція ; [редкол. частини: Вергунов В.А. (голова), Коваленко С.Д., Грищенко Т.Р. та ін.]. – Київ, 2012. – Ч. 1. – С. 40-42
920483
  Бок Мария фон П.А. Столыпин : воспоминания о моем отце / Мария фон Бок. – Москва : Вагриус, 2006. – 272 с., [ 8 ] с. илл. – ISBN 5-9697-0219-6
920484
  Бородин А.П. П.А. Столыпин и дворянское землевладение : к 150-летию со дня рождения П.А. Столыпина: Реформы и русское общество в начале ХХ века // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2012. – № 2. – С. 91-100. – ISSN 0869-5687
920485
  Демин В.А. П.А. Столыпин и закондательные палаты : к 150-летию со дня рождения П.А. Столыпина: Реформы и русское общество в начале ХХ века // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2012. – № 2. – С. 52-62. – ISSN 0869-5687
920486
  Арапов Д.Ю. П.А. Столыпин и ислам : к 150-летию со дня рождения П.А. Столыпина: Реформы и русское общество в начале ХХ века // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2012. – № 2. – С. 121-126. – ISSN 0869-5687
920487
  Могилевский К.И. П.А. Столыпин и Совет по делам местного хозяйства в 1908-1910 годах : к 150-летию со дня рождения П.А. Столыпина: Реформы и русское общество в начале ХХ века // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2012. – № 2. – С. 100-108. – ISSN 0869-5687
920488
  Аврех А.Я. П.А. Столыпин и судьбы реформ в России / А.Я. Аврех. – Москва : Политиздат, 1991. – 285, 1 с. – Библиогр.: с. 266-278
920489
  Бахтурина А.Ю. П.А. Столыпин и управление окраинами Российской империи : к 150-летию со дня рождения П.А. Столыпина: Реформы и русское общество в начале ХХ века // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2012. – № 2. – С. 108-121. – ISSN 0869-5687
920490
  Новохацкая Л. П.А. Столыпин: Две смерти - две загадки / Л. Новохацкая. – К., 1992. – 72с.
920491
  Архангельская А.И. П.А. Фёдоров / А.И. Архангельская. – Москва, 1952. – 46с.
920492
  Флоренский П.А. П.А. Флоренский / П.А. Флоренский; Комиссия по наследию П.А. Флоренского прифонде культуры СССР. – Факс. воспр. текста изд. 1914 г. – Москва : Правда. – (Из истории отечественной философской мысли)
Т. 1 : Столп и утверждение истины, 1. – 1990. – 490 с.
920493
  Флоренский П.А. П.А. Флоренский / П.А. Флоренский; Комиссия по наследию П.А.Флоренского при фонде культуры СССР ; Ин-т философии АН СССР. – Факс. воспр. текста изд. 1914 г. – Москва : Правда. – (Из истории отечественной философской мысли)
Том 1 : Столп и утверждение истины, 2. – 1990. – С. 494-839. – Приложение к журналу "Вопросы философии"
920494
  Флоренский П.А. П.А. Флоренский / П.А. Флоренский; Комиссия по наследию П.А.Флоренского при фонде культуры СССР ; Ин-т философии АН СССР. – Москва : Правда. – (Из истории отечественной философской мысли)
Том 2 : У водоразделов мысли. – 1990. – 449 с. – Приложение к журналу "Вопросы философии"
920495
  Половинкин С.М. П.А. Флоренский: логос против хаоса / С.М. Половинкин. – Москва : Знание, 1989. – 63с. – (Новое в жизни, науке, технике. Философия ; №2/1989)
920496
  Яковлев В.В. П.А. Хохлов / В.В. Яковлев. – Москва ; Ленинград : Музгиз, 1950. – 48 с.
920497
  Сиротинский И.Н. П.А.Вяземский -- историк русской литературы : Автореф... канд. филол. наук: 10.01.01 / Сиротинский И.Н.; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1973. – 16л.
920498
  Гиллельсон М.И. П.А.Вяземский. Жизнь и творчество. : Автореф... Канд.филол.наук: / Гиллельсон М.И.; Ан СССР. – Л, 1967. – 22л.
920499
  Никифоров Б.М. П.А.Кривоногов / Б.М. Никифоров. – М, 1953. – 35с.
920500
  Крайнер Н.П. П.А.Кропоткин как гляциолог и геморфолог : Автореф... канд. геогр.наук: / Крайнер Н.П.; М-во просвещения РСФСР. Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1955. – 16л.
920501
  Новикова М.И. П.А.Павленко / М.И. Новикова. – Симферополь, 1955. – 152 с.
920502
  Левин Л.И. П.А.Павленко. / Л.И. Левин. – 2-е изд., испр.и доп. – М. : Советский писатель, 1953. – 344 с.
920503
  Левин Л.И. П.А.Павленко. / Л.И. Левин. – 2-е изд., испр.и доп. – М. : Советский писатель, 1956. – 412 с.
920504
  Соколов В.А. П.А.Пузыревский - исследователь геологии Карелии. / В.А. Соколов. – Петрозаводск, 1977. – 65с.
920505
   П.А.Румянцев. – Москва : Военное изд-во. – (Материалы по истории русской армии ; Русские полководцы)
Т. 1 : 1756-1763. – 1953. – 688 с.
920506
   П.А.Румянцев, А.В.Суворов, М.И.Кутузов. Докум. и материалы.. – К., 1974. – 87с.
920507
   П.А.Румянцев.. – М.
3. – 1959. – 656с.
920508
   П.А.Румянцев. Документы.. – М.
2. – 1953. – 864с.
920509
  Мирзоев В.Г. П.А.Словцов / В.Г. Мирзоев. – Кемерово, 1964. – 59 с.
920510
  Василенко В.В. П.А.Сорокин - выдающийся ученый, педагог и общественный деятель прошлого века // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 31-44. – (Социология и политология ; № 1). – ISSN 0201-7385
920511
  Столыпин П.А. П.А.Столыпин / П.А. Столыпин. – М, 1991. – 102с.
920512
  Островский И.В. П.А.Столыпин и его время / И.В. Островский. – Новосибирск, 1992. – 142с.
920513
  Казарезов В.В. П.А.Столыпин. / В.В. Казарезов. – Новосибирск, 1991. – 127с.
920514
  Бок М.П. П.А.Столыпин. Воспоминания о моем отце / М.П. Бок. – М., 1992. – 346с.
920515
  Бок М.П. П.А.Столыпин: воспоминания о моем отце / М.П. Бок. – М., 1992. – 314с.
920516
   П.А.Стрепетова. Жизнь и творчество трагической актрисы. – Л.-М., 1959. – 341с.
920517
  Сарабьянов Д.В. П.А.Федотов и русская художественная культура 40-х годов XIX века / Д.В. Сарабьянов. – М., 1973. – 226с.
920518
  Цыбульский В.В. П.А.Чихачев - исследователь, путешественник. / В.В. Цыбульский. – М., 1961. – 159с.
920519
  Гришина Е.В. П.А.Шилинговский / Е.В. Гришина. – Л., 1980. – 150с.
920520
  Закіров М.Б. П.Б. Струве: свобода еволюції під контролем міри // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 7. – С. 271-278. – ISSN 2312-4342
920521
  Завальнюк О.М. П.Б. Табінський - церковний діяч, приват-доцент Кам"янець-Подільського державного українського університету (1919 - 1920 рр.) // Краєзнавець Хмельниччини : науково-краєзнавчий збірник / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Хмельницька обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; Центр дослідження історії Поділля. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 5. – С. 57-63
920522
  Батин М.А. П.Бажов / М.А. Батин. – 2-е изд. перер. – Москва, 1963. – 344 с.
920523
  Петинова Е.Ф. П.В. Басин / Е.Ф. Петинова. – Ленинград, 1984. – 271 с.
920524
  Гарин В. П.В. Ермолов / В. Гарин. – М, 1939. – 32с.
920525
  Ивановский Г.И. П.В. Засодимский в нашем крае / Г.И. Ивановский, Л.Р. Фрумкин, 1962. – 48 с.
920526
  Ивановский Г.И. П.В. Засодимский на Новгородской земле / Г.И. Ивановский, Л.Р. Фрумкин. – Л, 1974. – 46 с.
920527
  Соймонов А.Д. П.В. Киреевский и его собрание народных песен / А.Д. Соймонов; АН СССР, Ин-т русской литературы (Пушкинский дом) ; [отв. ред., д-р филол. наук, проф. А.М. Астахова]. – Ленинград : Наука, 1971. – 359, [1] с.
920528
  Лекторский В.А. П.В. Копнин и задачи современной филосифии // Філософські читання пам"яті Павла Корніна (4-5 жовтня 1996 р.) / [ред. кол. : Конверський А.Є. (відп. ред.), Бистрицький Є.К. (заст. відп. ред.), Лой А.М., Семенов В.Г., Табачковскький В.Г., Ярошовець В.І.] ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка ; Ін-т філософії НАН України ; Філос. ф-т Київ. ун-ту ім. Т. Шевченка. – Київ : РВЦ "Київський університет", 1996. – С. 26-30
920529
  Красота М.М. П.В. Копнін і деякі теоретико-методологічні аспекти дослідження громадської думки // Філософські читання пам"яті Павла Корніна (4-5 жовтня 1996 р.) / [ред. кол. : Конверський А.Є. (відп. ред.), Бистрицький Є.К. (заст. відп. ред.), Лой А.М., Семенов В.Г., Табачковскький В.Г., Ярошовець В.І.] ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка ; Ін-т філософії НАН України ; Філос. ф-т Київ. ун-ту ім. Т. Шевченка. – Київ : РВЦ "Київський університет", 1996. – С. 103-110
920530
   П.В. Кузнецов-заслуженный деятель искусства РСФСР профессор. Каталог выставки. – М., 1964. – 20с.
920531
  Шевченко Л.В. П.В. Павлов, В.Я. Шульгин - провідні професори історії Київського університета Св. Володимира // Історія України. Маловідомі імена, події, факти : збірник статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 1999. – Вип. 9. – С. 321-332. – ISBN 966-02-0598-8
920532
  Печеранський І.П. П.В. Тихомиров як історик філософії : Дис. ... автореф. канд. філософських наук. Спец. 09.00.05 - історія філософії / Печеранський І.П.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 187л. – Бібліогр.: л.164-187
920533
  Печеранський І.П. П.В. Тихомиров як історик філософії : Автореф. дис. ... канд. філософських наук: спец. 09.00.05 / Печеранський І.П.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 17 с. – Бібл.: 7 назв
920534
  Шейко А.Н. П.В.Копнин. Диалектика как логика : Рецензія / Шейко А.Н., П"ясковський Б.В. – Київ : Вид-во Київ. держ. ун-ту, 1961. – с. 273-275. – Окр. відбиток з Доповідей Академії наук УРСР 2, 1962
920535
  Торсуев Н.А. П.В.Никольский 1858-1940 / Н.А. Торсуев. – Москва, 1953. – 168с.
920536
  Новиков Н.В. П.В.Шейн как собиратель и издатель русских и белорусских народных песен. : Автореф... канд. филолог.наук: / Новиков Н.В.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1953. – 24 с.
920537
   П.Г. Богач : (100 років від дня народження) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; голов. ред. Маліцький Б.А. – Київ, 2018. – № 1 (99). – С. 170. – ISSN 0374-3896
920538
  Казакевич О. П.Г. Житецький - почесний доктор Харківського та Київського університетів (малодосліджена сторінка біографії) // Історико-політичні проблеми сучасного світу : Збірник накових статей / Мін. осв. і науки України; Чернівецький нац. ун-т ім. Ю.Ф. Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 138-143. – ISBN 966-568-745-Х
920539
  Нікітенко Н.М. П.Г. Лебединцев - дослідник Софії Київської // Могилянські читання : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, В.С. Горський, І.В. Жиленко [та ін.]. – Київ, 2003. – 2002 рік : Музейна справа в Україні на зламі тисячоліть. – С. 339-344
920540
  Сопрунов Ф.Ф. П.Г. Сергиев, 1893—1973 / Ф.Ф. Сопрунов, Э.Ю. Гольд. – М., 1986. – 122с.
920541
  Подгорный И.А. П.Г.Каховский / И.А. Подгорный. – Л, 1965. – 36с.
920542
  Струминский В.Я. П.Г.Редкин - русский педагог второй половины ХІХ века. / В.Я. Струминский. – М., 1958. – 7-60с.
920543
   П.Грабовський у документах,спогадах і дослідженнях. – Київ, 1965. – 415 с.
920544
   П.Грабовський у школі. – Київ, 1966. – 128 с.
920545
   П.Грабовський.Бібліографічний покажчик. – Київ, 1964. – 80 с.
920546
  Ященко Л.Я. П.Д. Демуцький : нарис про життя і творчість / Л.Я. Ященко. – Київ, 1957. – 47 с.
920547
  Усенко І.Б. П.Д. Лодій: філософ, правознавець, просвітник / І.Б. Усенко, І.В. Музика // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 12-19. – ISSN 2219-5521
920548
   П.Д.Корин об искусстве: Статьи, письма.. – М., 1988. – 320с.
920549
  Захаров С.А. П.Д.Хохряков / С.А. Захаров. – Свердловск, 1959. – 47с.
920550
  Митина В.И. П.Д.Юркевич и П.И.Новгородцев о правах личности и и её достоинстве // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах), : Ідея правової держави: історія і сучасність; частина 2. – С.8-15
920551
  Круглов Л. П.Дж. Ватикиотис. Политика и военные в Иордании. Исследование истории арабского легиона (1921-1957 гг.) // Информационный бюллетень / Институт военной истории Министерства обороны СССР. – Москва, 1971. – Вып. 7 : Военные проблемы национально-освободительного движения в зарубежной литературе. – С. 152-165
920552
  Рогаченко В.Ф. П.Е. Ромер - один з піонерів векторного числення в Росії / В.Ф. Рогаченко, З.Д. Фаріон // Нариси з історії природознавства і техніки : республіканський міжвідомчий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 20. – С. 15-21
920553
  Емельянов Ю.Н. П.Е. Щеголев - историк русского революционного движения / Ю.Н. Емельянов. – М., 1990. – 255с.
920554
  Ярославцев П.Ершов / Ярославцев. – 200с.
920555
  Зайцев А.Д. П.И. Бартенев / А.Д. Зайцев. – М., 1989. – 170с.
920556
  Перетц В.Н. П.И. Житецкий / В.Н. Перетц, 1911
920557
  Барамидзе А.А. П.И. Иоселиани / А.А. Барамидзе, Д.Л. Ватейшвили. – Тбилиси, 1978. – 197с.
920558
  Посадский А.Н. П.И. Мельников (Андрей Печерский) и мордовский край / А.Н. Посадский. – Саранск, 1988. – 92 с.
920559
  Медушевский А. П.И. Новгородцев как теоретик демократии и авторитаризма // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2007. – № 1. – С. 179-189. – ISSN 1812-7126
920560
  Помников О.И. П.И. Новгородцев о нравственном значении общественного прогресса // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах), : Ідея правової держави: історія і сучасність; частина 2. – С.83-95
920561
  Иванова В.П. П.И. Пестель / В.П. Иванова. – Л, 1966. – 43с.
920562
  Матвиевский П.Е. П.И. Рычков / П.Е. Матвиевский, А.В. Ефремов. – М., 1991. – 265с.
920563
  Кунин И. П.И. Чайковски / И. Кунин. – София : Наука и изкуство, 1968. – 396 с.
920564
  Бернандт Г. П.И. Чайковский / Г. Бернандт. – Москва ; Ленинград : Музгиз, 1940. – 72 с.
920565
  Альшванг А.А. П.И. Чайковский / А.А. Альшванг. – Москва ; Ленинград : Музгиз, 1946. – 17 с.
920566
  Данилевич Л.В. П.И. Чайковский / Л.В. Данилевич. – Москва; Ленинград, 1950. – 60с.
920567
  Орлова Е.М. П.И. Чайковский / Е.М. Орлова. – Ленинград, 1953. – 31 с.
920568
  Флейс Е.М. П.И. Чайковский / Е.М. Флейс. – Ижевск, 1953. – 39 с.
920569
  Ярустовский Б.М. П.И. Чайковский : лекция / Б.М. Ярустовский. – Москва : Музгиз, 1953. – 35 с.
920570
  Орлова А.А. П.И. Чайковский / А.А. Орлова. – Ленинград : Музгиз, 1955. – 102 с.
920571
  Ярустовский Б.М. П.И. Чайковский / Б.М. Ярустовский. – Москва : Музгиз, 1957. – 42 с.
920572
  Владыкина-Бачинская П.И. Чайковский / Владыкина-Бачинская. – Москва : Музгиз, 1957. – 232 с.
920573
  Кунин И.Ф. П.И. Чайковский / И.Ф. Кунин. – Москва : Молодая гвардия, 1958. – 367 с.
920574
  Альшванг А.А. П.И. Чайковский / А.А. Альшванг. – Москва : Музгиз, 1959. – 702 с.
920575
  Владыкина-Бачинская П.И. Чайковский / Владыкина-Бачинская. – Москва : Советская Россия, 1961. – 160 с.
920576
  Ручьевская Е.А. П.И. Чайковский / Е.А. Ручьевская. – Ленинград : Музгиз, 1963. – 143 с.
920577
  Кунин И.Ф. П.И. Чайковский / И.Ф. Кунин. – Москва : Музгиз, 1965. – 32 с.
920578
  Альшванг А.А. П.И. Чайковский / А.А. Альшванг. – 3-е изд. – Москва : Музыка, 1970. – 816 с.
920579
  Владыкина-Бачинская П.И. Чайковский / Владыкина-Бачинская. – 3-е изд. – Москва : Музыка, 1971. – 208 с.
920580
  Владыкина-Бачинская П.И. Чайковский / Владыкина-Бачинская. – Москва : Музыка, 1975. – 208 с.
920581
  Ручьевская Е.А. П.И. Чайковский / Е.А. Ручьевская. – Ленинград : Музыка, 1978. – 121 с.
920582
  Калинина Н.А. П.И. Чайковский / Н.А. Калинина. – Москва : Детская литература, 1988. – 142 с.
920583
  Сидельников Л.С. П.И. Чайковский / Л.С. Сидельников. – Москва : Искусство, 1992. – 351 с.
920584
  Рацкая Ц.С. П.И. Чайковский (1840-1893) / Ц.С. Рацкая. – Москва, 1948. – 54 с.
920585
  Слонимский Ю.И. П.И. Чайковский и балетный театр его времени / Ю.И. Слонимский. – Москва : Музгиз, 1956. – 335 с.
920586
  Домбаев Г.С. П.И. Чайковский и мировая культура / Г.С. Домбаев. – Москва : Советский композитор, 1958. – 88 с.
920587
  Лесовой В.Н. П.И. Шатилов. Создатель самобытной отечественной терапевтической школы в Харькове / В.Н. Лесовой, Ж.Н. Перцева // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2009. – № 3. – С. 28-57
920588
  Базанов В.Г. П.И. Якушин / В.Г. Базанов. – Орёл, 1950. – 80с.
920589
  Полосин И.И. П.И.Багратион. / И.И. Полосин. – М., 1948. – 67с.
920590
  Максимов С.А. П.И.Броунов - основоположник сельскохозяйственной метеорологии / С.А. Максимов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1952. – 56с.
920591
  Максимов С.А. П.И.Броунов - основоположник сельскохозяйственной метеорологии. / С.А. Максимов. – Ленинград, 1950. – 44с.
920592
  Дмитриев А.Л. П.И.Георгиевский как оппонент М.И. Туган-Барановского // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2008. – С. 94-101. – (Экономика ; Вып. 1). – ISSN 1026-356X
920593
  Рученькин В.И. П.И.Мельников (Андрей Печерский) и этнография мордвы : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.07 / Рученькин В.И.; АН СССР. Ин-т этнографии. Лен. часть. – Ленинград, 1977. – 28л.
920594
  Лярский П.А. П.И.Рычков - выдающийся русский географ XVIII века. : Автореф... канд. геогр.наук: / Лярский П.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1954. – 18л.
920595
  Киселев В.А. П.И.Чайковский / В.А. Киселев, Н. Казанский. – М., 1947. – 51с.
920596
  Баландин А.И. П.И.Якушкин. Из истории русской фольклористики / А.И. Баландин. – М, 1969. – 334с.
920597
  Вергунов В.А. П.І. Гавсевич (1883–1920) та історія становлення Дослідної станції лікарських рослин Інституту агроекології і природокористування НААН : (до 100-річного ювілею) // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 2. – С. 16-29. – ISSN 2077-4893
920598
  Мозгова Н.Г. П.І. Ліницький: витоки світогляду // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 37-44. – (Філософія. Політологія ; Вип. 24). – ISBN 5-7707-0312-2
920599
  Довженко В.Д. П.І. Ніщинський / В.Д. Довженко. – Київ : Мистецтво, 1953. – 31 с.
920600
  Довженко В.Д. П.І. Ніщинський / В.Д. Довженко. – Київ : Мистецтво, 1955. – 36 с.
920601
  Могила А.П. П.І. Приступа "Говірки Брюховецького району, Львівської області". [Рецензія] / А.П. Могила. – Київ, 1959. – 3 с. – Окр.відбиток з : "Вісник КУ", №21, 1959 р., сер. філологія та журналістика, вип. 1
920602
  Корж В.М. П.І. Прокопович: реальні факти з життя // Бджільництво України : науково-виробничий журнал / Нац. акад. аграрних наук України ; Нац. наук. центр "Ін-т бджільництва ім. П.І. Прокоповича" ; редкол.: Галатюк О.Є., Коваленко В.Л., Федорук Р.С. [та ін.]. – Житомир, 2015. – Вип. 1. – С. 60-66
920603
  Хінчин Л. П.І. Чайковський / Л. Хінчин. – Київ : Мистецтво, 1940. – 160 с.
920604
   П.І. Чайковський на Україні. – Харків : Мистецтво, 1940. – 144 с.
920605
  Полосін І.І. П.І.Багратіон. / І.І. Полосін. – К., 1949. – 67с.
920606
  Булай Л.Г. П.І.Чайковський. / Л.Г. Булай, Н.П. Іванова. – Львів, 1968. – 58с.
920607
  Барро М. П.К. Бомарше, его жизнь и литературная деятельность : биографический очерк М. Барро / с портр. Бомарше, грав. в Лейпциге Геданом. – Санкт-Петербург : Тип. высочайше утвержд. товарищ. "Обществ. польза", 1892. – 79 с., 1 л. портр. – (Жизнь замечательных людей : Биографическая библиотека Флорентия Павленкова)


  На тит. л. печать биб-ки Оглоблина, на с. 3 печать-фамилия Геннадий Иванович Карамзин
920608
  Бородкин П.А. П.К. Голиков / Бородкин П.А. – Барнаул, 1963. – 80 с.
920609
  Ромм А.Г. П.К. Клодт 1805-1867 / А.Г. Ромм. – М, 1948. – 32с.
920610
  Іларіон П.К. Ковалів. Огляд його наукової праці : (до 35-річчя наукової діяльності) // Віра й культура : місячник укр. богосл. думки й культури / Укр. наук. богосл. т-во. – Вінніпег, 1962. – Рік 25, число 7 (103). – С. 9-13
920611
  Овчинникова Т.Н. П.К. Козлов - выдающийся путешественник, исследователь Центральной Азии : Автореф... канд геогр.наук: / Овчинникова Т. Н.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1951. – 16 с.
920612
  Петухов А.Ф. П.К. Козлов / А.Ф. Петухов. – Москва : Географиздат, 1954. – 39с.
920613
  Кортенска М. П.К. Яворов - разширяване на културно-историческото му наследство // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 26 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 177-183. – ISSN 2075-437X


  Стаття Грунтується на дослідженнях драматургічної, театральної та критичної діяльності П.К. Яворова, яка суттєво розширює реальні межі його культурно- історичної спадщини. Наукова розвідка базується на створенні авторкою театрального літопису, в якому ...
920614
  Иншаков П.К. П.К.Игнатов. / П.К. Иншаков. – Краснодар, 1969. – 48 с.
920615
  Рихтер Б. П.К.Пахтусов / Б. Рихтер. – Москва : Географгиз, 1952. – 37с.
920616
  Найденова-Стоилова П.К.Яворов / Найденова-Стоилова. – София, 1957. – 496с.
920617
   П.К.Яворов.. – София, 1980. – 327с.
920618
  Горобец Б.С. П.Л. Капица на Лубянке: затертый миф и непротиворечивая версия освобождения Л.Д. Ландау в 1939 году // История науки и техники : научный журнал / ООО Издательство "Научтехлитиздат". – Москва, 2011. – № 10. – С. 50-60. – ISSN 1813-100X
920619
  Итенберг Б.С. П.Л. Лавров в русском революционном движении / Б.С. Итенберг; отв. ред. В.А. Твардовская. – Москва : Наука, 1988. – 303 с.
920620
  Гуров С.П. П.Л. Чебышев / С.П. Гуров. – М., 1979. – 112с.
920621
  Тлюстангелова Н.М. П.Л.Лавров - журналист и редактор. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.10 / Тлюстангелова Н.М.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ф-тет журналистики. – М., 1974. – 17л.
920622
  Панин С В. П.Л.Лавров - историк философской и общественно-политической мысли. : Автореф... канд. филос.наук: 622 / Панин В.С,; Лен. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. Каф. философии. – Л., 1968. – 22л.
920623
   П.Л.Лавров и его корреспонденты.. – [32] с.
920624
  Лукин В.Н. П.Л.Лавров как эстетик и литературный критик / В.Н. Лукин. – Саратов, 1979. – 182с.
920625
   П.Л.Лавров.. – Птб., 1922. – 522с.
920626
  Дешевов К. П.Лафарг. / К. Дешевов. – Х., 1926. – 16с.
920627
  Козерод О.В. П.М. Врангель: військова і політична діяльність (листопад 1916 - квітень1920 pp.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 62-66. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 2)


  Статтю присвячено проблемам історії військової та політичної діяльності П. Врангеля в період початку революції та громадянської війни на Україні. Розглядаються важливі питання історії реформаторської та політичної діяльності барона П. Врангеля у ...
920628
   П.М. Попов // Віра й культура : місячник укр. богосл. думки й культури / Укр. наук. богосл. т-во. – Вінніпег, 1962. – Рік 25, число 5 (101). – [2 с. обкл.]
920629
  Степченко О.П. П.М. Попов як археограф та історик книги : маловідомі сторінки наукової біографії // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ. Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І.. Ін-т рукопису. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 110-121. – ISBN 966-02-4450-4


  Згадуються : В.М. Перетц, А.М. Лобода. В 1924 р. у зв"язку з 350-річним ювілеєм укр. друку П.М. Попов описав 180 інкунабулів, що зберігалися в колишній Університетської бібліотеці та інших біб-ках Києва, зробив вибіркові списки палеотипів (до 1525 р.), ...
920630
  Міщук С.М. П.М. Попов як бібліограф рукописів та стародруків Волині // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2007. – Вип. 12. – C. 277-309. – ISBN 978-966-02-4451-1; 966-02-2780-9 (сер.)
920631
  Орлова Т.В. П.М.Боклевский / Т.В. Орлова. – Москва : Искусство, 1971. – 110с.
920632
  Идельсон М.В. П.Н. Лепешинский / М.В. Идельсон. – Л., 1965. – 32с.
920633
  Бурче Е.Ф. П.Н. Нестеров / Е.Ф. Бурче. – М., 1955. – 248с.
920634
  Шахматов Б.М. П.Н. Ткачев / Б.М. Шахматов. – М, 1981. – 286с.
920635
  Капцов Н.А. П.Н. Яблочков-слава и гордость русской электротехники / Н.А. Капцов. – Москва, 1947. – 23 с.
920636
  Капцов Н.А. П.Н. Яблочков / Н.А. Капцов. – М., 1957. – 96с.
920637
   П.Н.Груздев (1889-1953) : Библиогр. указ. – Москва, 1989. – 48с.
920638
  Дуков В.М. П.Н.Лебедев / В.М. Дуков. – Изд. 2-е. – Москва, 1956. – 120 с.
920639
  Садовский А.С. П.Н.Лепешинский / А.С. Садовский. – Минск, 1985. – 208 с.
920640
  Вандалковская М.Г. П.Н.Милюков / М.Г. Вандалковская. – Москва, 1992. – 285с.
920641
   П.Н.Одинцов.. – Рига, 1981. – 208с.
920642
  Родина Т. П.Н.Орленев / Т. Родина. – М.-Л. : Искусство, 1948. – 64 с.
920643
   П.Н.Чирвинский и вопросы геологической науки. – Киев : Науковий світ, 1971. – 180с.
920644
  Гордійчук М. П.О. Козицький / М. Гордійчук. – К, 1959. – 72с.
920645
  Сумцов М.Ф. П.О. Куліш : (з пpиводу століття наpодження - 27 липня 1819 pоку) / М. Сумцов. – [Полтава] : Вид. газ. "Рідне Слово" ; [Електp. дpук. Бp. Рабинович], 1919. – 54, [1] с. – Hа обкл. назва: (!)Пантелеймон Куліш. - В кн. також віpш "Плач козаків у неволі" П.О. Куліша
920646
  Дацик В.Д. П.О. Куліш і галицькі народовці // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2010. – Т. 18, № 1/1. – С. 52-57. – (Історія та археологія ; Вип. 18). – ISSN 9125-0912
920647
  Вовкун С.В. П.О. Куліш про козацько-селянські війни кінця XVI - першої половини XVII століть // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – № 2. – С. 30-35. – ISSN 2226-0285
920648
  Лотоцький Олександр Гнатович П.О. Куліш та М.П. Драгоманов у їх листуванні // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2009. – Вип. 78 : Пантелеймон Куліш: письменник, філософ. громадянин. До 190-річчя від дня народження П.О.Куліша. – С. 231-252
920649
  Глущенко В.А. П.О. Лавровський про природу й походження редукованих голосних // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 248. – С. 14-20. – (Серія "Філологічні науки")
920650
  Назаренко Є.В. П.О. Недбайло - вчений, педагог, громадський діяч // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1977. – С. 60-64. – (Юридичні науки ; Вип. 18)
920651
  Казьмирчук Г.Д. П.О. Парадизов // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – [Перевид. 2002 р.]. – Київ : УкрСІЧ, 2016. – Т. 7 : Українське декабристознавство / Г. Казьмирчук, [Ю. Латиш ; передм. М.Г. Казьмирчук]. – С. 142-153. – ISBN 978-617-7107-36-0
920652
  Караванська М.Ю. П.О. Рум"янцев : (Таємниці сім"ї Рум"янцева. Військова кар"єра) / М.Ю. Караванська, В.М. Мордвінцев. – Київ : Міжнародна фінансова агенція, 1998. – 42с. – ISBN 966-7436-02-0
920653
  Зайцева А.Ю. П.О.Куліш - видатний діяч української культури // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. університет України "КПІ". – Київ, 2002. – Вип. 16. – С.126-130.
920654
  Вовкун С.В. П.О.Куліш про міжконфесійні стосунки // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2014. – № 3. – С. 113-116. – ISSN 2226-3209
920655
  Холодний М.Г. П.О.Сіверцев / М.Г. Холодний, 1933. – 211-213с. – Окр. відбиток
920656
  Бестужева С.К. П.Оссовский / С.К. Бестужева. – М., 1987. – 144с.
920657
  Кузнецова Н.В. П.П. Бажов / Н.В. Кузнецова. – Свердловск, 1960. – 202с.
920658
   П.П. Бажов в воспоминаниях. – Свердловск, 1953. – 248 с.
920659
   П.П. Беньков. 1879-1949. Каталог. – М, 1961. – 19с.
920660
  Деркач Б.А. П.П. Білецький-Носенко (1774-1856) : Укр. письменник і педагог: Життя і творчість / Б.А. Деркач. – К., 1988. – 227с.
920661
  Данильченко М.Г. П.П. Блонский о школе и учителе / М.Г. Данильченко. – Москва, 1979. – 96с.
920662
  Безручко О.В. П.П. Вершигора: режисер театру та кіно, педагог, письменник // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2014. – № 1. – С. 127-132. – ISSN 2226-3209
920663
   П.П. Копняев.Сборник, посвященный памяти засл.проф. Павла Петровича Копняева. – Х, 1955. – 131с.
920664
  Петрикевич О.М. П.П. Любченко: роль у проведенні політики колективізації в Україні (1929-1933 роки) // Гілея : науковий вісник.Збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова; Українська Академія Наук. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 90-102
920665
  Дмитрієв А.Л. П.П. Мігулін - відомий економіст і політик // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ. Інститут економіки. – Київ, 2003. – Вип. 35/36. – С. 243-251. – ISSN 0320-4421
920666
  Машкова М.В. П.П. Пекарский / М.В. Машкова. – Москва, 1957. – 80 с.
920667
  Чикунов А.А. П.П. Пекарский: книговед, библиограф, библиофил : К 185-летию со дня рождения // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2012. – № 5. – С. 69-74. – ISSN 0869-608Х
920668
  Ривош Э.Ю. П.П. Постышев / Э.Ю. Ривош. – Киев, 1962. – 94с.
920669
  Чернявский В.И. П.П. Семенов- Тян-Шанский и его труды по географии / В.И. Чернявский. – Москва : Географической лит., 1955. – 296с.
920670
  Борсук О.А. П.П. Семенов-Тян-Шанский - титан географической науки и культуры : география. Люди науки / О.А. Борсук, В.А. Кривцов, Ю.П. Селиверстов // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 5. – С. 28-33, 55 : Фото. – Бібліогр.: с. 33, 55. – ISSN 0016-7207
920671
  Чернявский В.И. П.П. Семенов-Тян-Шанский / В.И. Чернявский. – М, 1955. – 296с.
920672
  Богданов А.А. П.П. Семенов-Тян-Шанский и его роль в становлении российской статистики / А.А. Богданов, Б.П. Хижняков // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2011. – № 11. – С. 75-77. – ISSN 0320-8168
920673
  Мамытов А.М. П.П. Семенов - Шанский и развитие научных представлений о Тянь-Шане / А.М. Мамытов. – Фрунзе, 1984. – 27с.
920674
  Ярукова Л.И. П.П. Семенов -Тян-Шанский в Императорском русском географическом обществе : Информируем читателя. Из истории РГО // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 8. – С. 75-76. – ISSN 0016-7207
920675
  Карышева Т. П.П. Сокальский / Т. Карышева. – Киев : Мистецтво, 1951. – 43 с.
920676
  Каришева Т. П.П. Сокальський : нарис про життя і творчість / Т. Каришева. – Київ, 1959. – 280 с.
920677
  Стрельников И.Д. П.П. Сушкин (1868-1928) / И.Д. Стрельников. – 5-9с.
920678
  Казьмирчук Г.Д. П.П. Филипович // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – [Перевид. 2002 р.]. – Київ : УкрСІЧ, 2016. – Т. 7 : Українське декабристознавство / Г. Казьмирчук, [Ю. Латиш ; передм. М.Г. Казьмирчук]. – С. 153-161. – ISBN 978-617-7107-36-0
920679
  Шевченко С. П.П. Филиппович. Жизнь и творчество Е.А. Боратынского. [Рец.] / С. Шевченко. – [3] с. – Отд. оттиск
920680
  Базилевич В. П.П. Цитович. Обличчям до Європи / В. Базилевич, В. Короткий, Т. Короткий // Вища школа : науково-практичне видання / МОНМС. – Київ, 2013. – № 3 (105). – С. 31-53. – Бібліогр.: 112 назв. – ISSN 1682-2366


  Автори статті намагаються показати суперечливість і драматизм в осмисленні суспільного життя науковцями і публіцистами Російської імперії другої половини XIX - початку XX століття через постать реальної людини - видатного професора університета Св. ...
920681
  Базилевич В. П.П. Цитович. Обличчям до Європи / В. Базилевич, В. Короткий, Т. Короткий // Вища школа : науково-практичне видання / МОНМС. – Київ, 2013. – № 4 (106). – С. 35-73. – Бібліогр.: 176 назв. – ISSN 1682-2366


  Автори статті намагаються показати суперечливість і драматизм в осмисленні суспільного життя науковцями і публіцистами Російської імперії другої половини - початку століття через постать реальної людини - видатного правознавця, публіциста, державного ...
920682
  Молева Н.М. П.П. Чистяков-теоретик и педагог / Н.М. Молева, Э. Белютин. – М., 1953. – 229с.
920683
  Молева Н.М. П.П. Чистяков / Н.М. Молева, Э. Белютин. – М., 1954. – 60с.
920684
  Вовк Ф.К. П.П. Чубинский : отрывки из личных воспоминаний / Ф. Волков [псевд.] // Памяти П.П. Чубинского. – [Москва] : [Тип. П.П. Рябушинского], 1914. – С. 13-30
920685
  Волковь О. П.П. Чубинскій. Отрывки изъ личныхъ воспоминаній (репринтне видання) : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 6 (38). – С. 12-25
920686
  Тимчик Н.П. П.П. Чубинський - один з фундаторів Південно-Західного Відділу Російського Географічного Товариства у Києві // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 31-34. – (Історія ; Вип. 42)


  Висвітлюються основні віхи життя П.П. Чубинського. Дається інформація про його роль у заснуванні в Києві Південно-Західного Відділу Російського Географічного Товариства
920687
  Коляда І. П.П. Чубинський : штрихи до історичного портрету / І. Коляда, В. Милько // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 4. – С. 12-17


  До 135-ї річниці заснування Південно-Західного відділу імператорського географічного товариства
920688
  Дудко В.И. П.П. Чубинський в русской литературной среде (конец 1850-х - начало 1860-х годов) // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2008. – Вып. 8. – С. 83-86. – ISBN 966-594-936-5
920689
  Шип Н.А. П.П. Чубинський з любов"ю до України // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 1997. – Вип. 2. – С. 24-32. – (Соціально-гуманітарні науки)
920690
  Коляда Ігор П.П. Чубинський: штрихи до історичного портрету : (до 135-ї річниці заснування Південно-Західного відділу Імператорського Російського географічного товариства) / Коляда Ігор, Милько Володимир // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 4. – С. 12-17. – Бібліогр. в кінці ст.
920691
  Блажес В.В. П.П.Бажов и рабочий фольклор / В.В. Блажес. – Свердловск, 1982. – 104 с.
920692
  Анфиногенов А. П.П.Бажов. Творчество и критическая литература / А. Анфиногенов. – Свердловск, 1948. – 29с.
920693
  Святкин А.И. П.П.Блонский - выдающийся советский педагог. / А.И. Святкин. – М., 1964. – 54с.
920694
   П.П.Кадочников. – Москва, 1965. – 46 с.
920695
  Пикулев И.И. П.П.Соколов-Скаля / И.И. Пикулев. – М.Л., 1950. – 30с.
920696
  Лясковская О.А. П.П.Чистяков / О.А. Лясковская. – М., 1950. – 63с.
920697
  Русакиев С. П.Р.Славейков и руската литература. / С. Русакиев. – София, 1956. – 275с.
920698
  Печериця Т.В. П.Рябков - дослідник риболовецького промислу Півдня України // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 2001. – № 6 : Південна Україна 18-19 століття. – С.260-265. – ISBN 966-7089-17-7
920699
  Олейников А.В. П.С. Балуев - один из успешных генералов Первой мировой // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 12 (608). – С. 50-54. – ISSN 0321-0626
920700
  Холодова Н.В. П.С. Дю Понсо у витоків морфологічної класифікації мов // Актуальні проблеми філологічної науки та педагогічної практики : матеріали Всеукр. наук.-метод. семінару : 4-5 груд. 2009 р. / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології ; [упоряд. А.І. Анісімова ; редкол.: І.С. Попова та ін.]. – Дніпропетровськ : Інновація, 2009. – С. 155-157. – ISBN 978-966-8676-40-6
920701
  Котенко Т.І. П.С. Морачевський як дослідник та перекладач українською мовою книг Святого Письма в історіографії кінця ХІХ - початку ХХІ ст. // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2013. – Вип. 17. – C. 415-428. – ISSN 2222-4203
920702
  Блауберг И.И. П.С. Попов - исследователь философии Бергсона // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 3. – С.119-128. – ISSN 0042-8744
920703
  Коростин А.Ф. П.Соколов / А.Ф. Коростин. – М, 1949. – 40с.
920704
  Суханова Е.Н. П.Стросон об обосновании различения субъекта и предиката суждения // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 4 (43). – С. 24-33. – ISSN 1560-7488
920705
  Галилеев Г.П. П.Стучка о социалистической законности : Автореф... канд. юрид.наук: 710 / Галилеев Г.П.; Латв. гос. ун-т им. П.Стучки. – Рига, 1968. – 20л.
920706
  Кривошея Г.М. П.Т. Тронько - організатор IX Міжнародного з"їзду славістів / Г.М. Кривошея, Г.П. Семилєтка, Є.М. Скляренко // Петро Тимофійович Тронько / Г.М. Кривошея, Г.П. Семилєтка, Є.М. Скляренко. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 135-149 : фото. – (Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Герої - видатні вихованці та педагоги)


  Про роботу Міжнародного з"їзду славістів і роль П.Т.Тронька. Комісію Української РСР з підготовки і проведення IX Міжнародного з"їзду славістів очолювали М.А. Орлик, П.Т. Тронько. В бюро Українського Комітету славістів входили академік В.М. ...
920707
   П.Т. Тронько (100 років від дня народження) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2015. – № 3 (89). – С.164-165. – ISSN 0374-3896


  Володимир Олександрович - відомий фізико-хімік, академік УАН (1919) та АН СРСР (1929), представник яскравої української династії вчених і громадських діячів Кістяківських.
920708
  Слюсаренко А.Г. П.Т. Тронько і рідний історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка / А.Г. Слюсаренко, Г.П. Савченко // Петро Тимофійович Тронько / Г.М. Кривошея, Г.П. Семилєтка, Є.М. Скляренко. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 117-125. – (Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Герої - видатні вихованці та педагоги)


  Доктор істор. наук, проф. кафедри новітньої історії України А.Г. Слюсаренко та кандидат істор. наук, проф. кафедри новітньої історії України Г.П. Савченко розкривають наукові зв"язки П.Т. Тронька з історичним факультетом та його значну роль у розвитку ...
920709
  Косинова О.А. П.Ф. Каптерев и педагогика Русского зарубежья 1920 - 1930-х гг. // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 2008. – №10. – С. 70-79. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561X
920710
  Заварзина Л.Э. П.Ф.Каптерев на ниве педагогического образования // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2011. – № 6. – С. 72-86. – ISSN 0869-561Х


  Рассматривается взгляд П.Ф.Каптерева на профессиональные и личностные качества учителя, специфику педагогического образования и стремление воплотить в образовательный процес теоретические наработки.
920711
  Котельникова И.Г. П.Ф.Соколов. / И.Г. Котельникова. – Л, 1962. – 13с.
920712
  Якубович И.Д. П.Ф.Якубович / И.Д. Якубович. – Л, 1967. – 36с.
920713
  Тарский Григорий П.Черных-Якутский : Очерк жизни и творчества / Тарский Григорий. – Якутск, 1964. – 64 с.
920714
  Кантор А.М. П.Шмельков / А.М. Кантор. – Москва : Архитектура и градостроительство, 1950. – 40 с.
920715
  Обухова Л.Ф. П.Я. Гальперин среди современников // Вопросы психологии : научный журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 2014. – № 2. – С. 65-75. – ISSN 0042-8841
920716
  Степанова М.А. П.Я. Гальперин: опыт построения неклассической психологии // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 Психология : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С.43-53. – (Психология ; № 4). – ISSN 0201-7385
920717
  Якобчук Н. П.Я. Литвинова (1883-1904) - видатна подвижниця на ниві украінськї етнографії // Права людини (Громадянська освіта) : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 2014. – № 24 (712), серпень. – С. 41-47
920718
  Горленко Н.А. П.Я. Павлинов / Н.А. Горленко. – М, 1967. – 272с.
920719
  Якобчук Н. П.Я.Литвинова (1833-1904) - видатна подвижниця на ниві української етнографії / Н. Якобчук, С. Якобчук // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 10 (158), жовтень. – С. 41-47


  У статті висвітлено життєвий шлях та наукову діяльність П.Я.Литвинової - відомого українського етнографа, мистецтвознавця, фольклориста та громадської діячки кінця XIX - початку XX ст..Розглядаютьсмя основні етапи біографії дослідниці та її науковий ...
920720
  Шкуринов П.С. П.Я.Чаадаев. Жизнь, деятельность, мировоззрение / П.С. Шкуринов. – М., 1960. – 148с.
920721
  Куліш М. П`єси / М. Куліш. – Київ : Наукова думка, 1998. – 304с. – (Бібліотека школяра). – ISBN 966-00-0402-8
920722
   П’єзорезистивні властивості епоксидних композитів із графітовими нанопластинками та нітридом бору / Л.Л. Вовченко, О.А. Лазаренко, Л.Ю. Мацуй, О.В. Журавков, Ю.С. Перец, В.С. Федорець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 273-278. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В роботі наведено результати експериментальних досліджень низькотемпературної стабільності механічних властивостей епоксидних матриць та змін електроопору під дією механічного навантаження композитних матеріалів епоксидна смола-графітові нанопластинки. ...
920723
  Гусєв О.П. П’ятеро з 510-го горизонту / О.П. Гусєв. – Київ, 1972. – 47с.
920724
  Бабелюк О.В. Пcихoлoгічні умoви вдocкoнaлювaння прoфеcійнoгo caмoвизнaчення війcькoвocлужбoвців cлужби зa кoнтрaктoм // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 26-27. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 30). – ISSN 1728-3817


  Зa результaтaми теoретичнoгo aнaлізу прoблеми прoфеcійнoгo caмoвизнaчення в пcихoлoгії визнaченo пcихoлoгічний зміcт, cтруктуру і функції прoфеcійнoгo caмoвизнaчення війcькoвocлужбoвців, щo прoхoдять війcькoву cлужбу зa кoнтрaктoм нa пocaдaх рядoвoгo і ...
920725
  Ягупа А. Пepcпeктиви вдocкoнaлeння зaкoнoтвopчoї дiяльнocтi кpiзь пpизму юpидичнoї тeхнiки // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 78-80


  "...На думку Кравченка М. для покращення практики реалізації законів в Україні необхідно в першу чергу поглиблено дослідити сам процес реалізації законів, відмежувати закономірне від випадкового в даному процесі, визначити його особливості [Кравченко ...
920726
  Гук О.Ф. Пeдaгoгічні умoви мoдeрнізaції нaвчaльнo-виxoвнoгo прoцeсу у вищoму нaвчaльнoму зaклaді // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 4 (21)
920727
  Беленчук І.А. Пiд пpапоpом соцiалiстичної демокpатiї : Матеpiал на допомогу лектоpам у ВР УРСР i мiсцевi Ради депутатiв тpудящих / І.А. Беленчук; Відділ пропаганди і агітації київського міськкому КП України. – Київ : Знання, 1967. – 27с.


  У світі рішень XXV з"їзду КПРС та інших партийних документів аналізується питання розробки проблеми методів навчання у сучасній радянській педагогиці, узагальнюється досвід роботи найкращих шкіл республіки.
920728
  Білокінь І.П. Пiдтвеpдження закономipностi Заленського у хвойних. / І.П. Білокінь. – Київ : КДУ, 1950. – 7с. – Окр.відбиток з: Труди біолого-грунтознавчого фак-ту КДУ ім.Т.Г.Шевченка. №5, 1950р.
920729
  Білокінь І.П. Пiслявоєннi видання Польського ботанiчного товаpиства (Acta Societatis Botanicorum Poloniae, tt. 17-22I, 1946-1953 rr.) / І.П. Білокінь. – Київ : АH УРСР, 1954. – 15с. – Окр.відбиток з: Ботанічний журнал, Т.11, №4
920730
  Комочкова О. Пpoфeciйнa підготовка магістрів гуманітарних наук з лінгвістики в Единбурзькому університеті // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 5 (59). – С. 18-26. – ISSN 2312-5993
920731
  Боброва Д.В. Пpава гpаждан на возмещение вpеда / Д.В. Боброва. – Киев : Знання, 1990. – 47с. – (О-во "Знание" УССР ; 11 ; №12 : Гражданин и закон)


  В популяpной фоpме излагается законодательство о защите пpав на жизнь и здоpовье pабочих, служащих, колхозников и иных лиц пpи пpичинении им увечья или смеpти, а также о поpядке pассмотpения тpебований о возмещении вpеда и сpоках выплаты сумм ...
920732
  Харченко Я. Пpавдывый сон [Правдивий сон] / Яков Харченко. – Екатеринослав (Дніпропетровськ) : Типо-Литография Губернского правления, 1892. – 29 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
920733
  Бичкова Ц.В. Пpавовi питання дiяльностi мiжколгоспних об"єднань / Ц.В. Бичкова, В.Л. Мунтян; АН УРСР. Сектор держави і права. – Київ : АH УРСР, 1961. – 96с.


  Розглядаються питання пpавового pегулювання оpганiзації та дiяльностi мiжколгоспних будiвельних огpанiзацiй, пiдпpиємств по виpобництву та пеpеpобцi сiльськогосподаpської пpодукцiї, мiжколгоспних електpостанцiй Укpаїни. Висвiтлюються пpавовi питання ...
920734
  Бичкова Ц.В. Пpавове pегулювання водних відносин в УРСР / Ц.В. Бичкова, В.Л. Мунтян; АН УРСР, Сектор держави і права. – Київ : Наукова думка, 1966. – 132 с.


  Дiзнаєтесь, яку pоль вiдiгpають сеpедовища i спадковiсть в довголiттi людини,пpо основнi пpичини смеpтi та їхнi механiзми.
920735
  Білявський Г.О. Пpактикум iз загальної екологiї / Г.О. Білявський, Р.С. Фурдуй. – Київ : Либiдь, 1997. – 160с. – ISBN 966-06-0013-5


  У пiдpучнику pозглянуто основнi теоpетичнi i пpактичнi питання сучасної екологiї iз залученням найновiших матеpiалiв, у фоpмi й обсязi , достатнiх для фоpмування високого piвня шкiльної екологiчної освiти для загальноосвiтнiх шкiл.Висвiтлено сучасний ...
920736
   Пpактикум з технологiї напiвпpовiдників та фiзики напiвпpовiдникових пpиладiв : Hавч. посiбник / В.А. Бродовий, В.В. Ильченко, С.С. Кільчицька, Д.О. Пулемьотов, В.К. Россохатий, А.Г. Шкавро; КУ iм. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 1995. – 148с.
920737
  Данчева О.В. Пpактична психологiя в економiцi та бiзнесi : Hавчальний посібник / О.В. Данчева, Швалб Юрій Михайлович. – Київ : Лiбpа, 1998. – 270с. – ISBN 966-7035-09-3
920738
   Пpеса Укpаїни: Газети 1917-1920 pp.. – Київ : Хpещатик, 1997. – 97с. – ISBN 5770702835
920739
  Кушнір І.А. Пpиклади й задачi для кмiтливих i ледачих : Для учнiв 1-3 класiв та iх батькiв / І.А. Кушнір, Л.П. Фінкельштейн. – Київ : Факт, 1997. – 204с. – ISBN 966-72-74-10-1
920740
  Белецкий А.А. Пpинципы этимологических исследований. : На материале греческого языка / А.А. Белецкий; МВО СССР. КГУ им.Т.Г.Шевченко. Кафедра классической филологии. – Киев : Київський університет, 1950. – 267с.
920741
  Балабушевич И.А. Пpипятский гpабен : Опыт палеотектонического анализа современного строения / И.А. Балабушевич; АН УССР. Институт геофизики. – Киев : Наукова думка, 1965. – 171с.


  Используются данные комплексного анализа матеpиалов геологических и геофизических исследований pегиона,автоp пpименяя pяд оpигинальных пpиемов анализа, устанавливает основные закономеpности его pазвития.
920742
  Белоконь И.П. Пpичины и закономеpности pазнокачественности pастительных оpганизмов : исторические очерки / И.П. Белоконь; АН СССР, Ин-т истории естествознания техники. – Київ : КУ, 1968. – С. 125-126. – Отд. оттиск из: Проблемы физиологии растений
920743
  Бондарчук В.Г. Пpо pухи земної коpи / В.Г. Бондарчук. – Київ, 1958. – 48с. : Т-во для поширення політичних і наукових знань УРСР ; №2Серія 5
920744
  Грінченко Б.Д. Пpо книги: Як їх вигадано дpукувати / написав Б. Грінченко. – вид. 2-ге. – Черкаси : Вид. "Сіяч", 1917. – 48 с. : З 3-ма малюнками. – (Видавництво "Сіяч" ; №20)
920745
  Бондарчук В.Г. Пpо синхpонiзацiю моpських i континентальних четвеpтинних покладiв Надчоpномоp`я / В.Г. Бондарчук. – Київ, 1933. – 14с. – Окр.выдбиток з: Журнал геолого-геогрфічного циклу ВУАН, №4(8)
920746
  Бондарчук В.Г. Пpо тектонiку Пpичоpномоp"я. вип. 2 / АН УРСР // Геологічний журнал
920747
  Білокінь І.П. Пpоpостання iзольованих сiм"ядоль гаpбуза / І.П. Білокінь. – Київ : КДУ, 1950. – 8c. – Окр.відбиток з: Труди біолого-грунтознавчого фак-ту КДУ ім.Т.Г.Шевченка №6, 1950р.
920748
  Білецький Ф.М. Пpоблема новатоpства сатиpи початку ХХ столiття та iї тpадицiї в pадянськiй лiтеpатуpi / Ф.М. Білецький; МВ і ССО УРСР. ДДУ ім. 300-річчя Воз"єднання України з Росією. – Дніпpопетpовськ : ДДУ, 1984. – 70с.


  В основi посiбника- pозгляд таких ключових питань, як художня пpавда i концепцiя дiйсностi, своєpiднiсть соцiальних конфлiктiв та хаpактеp виpаження естетичного iдеалу, pозмаїття жанpових фоpм сатиpи та багатоманiтнiсть стилiв сатиpичних твоpiв ...
920749
  Белецкий А.И. Пpоблема пеpиодизации литеpатуpного пpоцесса. : Тезисы / А.И. Белецкий; МВО СССР. КГУ им.Т.Г.Шевченко. Кафедра рссской литературы. – Киев : Київський університет, 1955. – 8с.
920750
  Білецький А.О. Пpогpамма куpсу "Загального мовознавства" / А.О. Білецький; КДУ ім.Т.Г.Шевченка. Філологічний факультет, кафедра загального мовознавства і класичної філології. – Київ : КДУ, 1972. – 50с.
920751
  Богач П.Г. Пpогpаммиpование и pабота на ЭВМ "Пpоминь" и "Миp" / П.Г. Богач, Л.В. Решодько, В.В. Кальниш. – Киев : Вища школа, 1977. – 272с. : ил.37 + табл.6. – библ.18 назв.


  В книге pассмотpены пpогpаммиpование и pабота за пультам малых ЭВМ "Пpомiнь-М", "Пpомiнь-2", "Пpомiнь", "Миp", "Миp-1". Многочисленные пpимеpы дают возможность пpиобpести навыки, необходимые для самостоятельной pаботы на той или дpугой конкpетной ...
920752
  Белов Ю.А. Пpогpаммиpование и вычислительные системы / Ю.А. Белов, Б.И. Бойко, В.С. Проценко; МВ и ССО УССР ; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа пpи КДУ, 1978. – 42с.


  У монографії досліджується проблема поетичного ліро-епічного жанру в українській літ-рі першої половини ХІХ ст. Проаналізовані такі поематичні шедеври, як "Гайдамаки", "Сон", "Неофіти", "Марія" - Т.Шевченка; та інш.
920753
  Богач П.Г. Пpогpамування i елементи pоботи на ЕОМ "Пpомiнь" / П.Г. Богач, Л.В. Решольдо, В.В. Кальниш. – Київ : Вища школа, 1973. – 115с. : ил.4 + табл.2. – библ.7


  Розглянуто елементи пpацi на ЕОМ "Пpомiнь" та методика зiставлення пpогpам для цiєї машини.Пpиведенi пpиклади дають можливiсть читачевi пpидбати навики, необхiднi для самостiйноє pоботи на машинi.
920754
  Білан Ю.Я. Пpолетаpiат - кеpiвник i головна pушiйна сила пеpшої pосiйської pеволюцiї / Ю.Я. Білан. – [Київ] : [КДУ iм. Т.Г. Шевченка], 1955. – [6] с. – Окр. відбиток з: Історичний збірник, т. 6, 1955 (с. 5-18)
920755
  Бас Г.Г. Пpофоpiєнтацiйна pобота в сiльськiй школi / Г.Г. Бас. – Київ : Радянська школа, 1978. – 224с.


  У посiбнику освiтлюються питання оpiєнтацї учнiв на сiльськогосподаpськi пpофесії.Пpоводяться методичнi pозpобки завдань,позакласних пpофоpієнтацiйних заходiв.Для вчителiв,диpектоpiв шкiл.
920756
  Бондарь Н.Н. Пpошлое Канева и его окpестностей / Н.Н. Бондарь; H.H. Бондаpь. – Киев : Киевского университета, 1971. – 112 с.


  Рассказывается о пpошлом Канева и его окpестностей. Автоp знакомит читателя с истоpией и культуpой гоpода, с его основными памятниками, pассказывает о том, как складывался этот гоpод, как из века в век менялся его облик и состав населения, каково его ...
920757
  Пилинський Д Пpыгоды [Пригоди] : (Малюнкы з жыття) [малюнки з життя] / Уклав Д. Пилинскій. – Москва : Изд. книгопpодавца Е.А. Губанова. Тип. Е. Геpбек, 1896. – 63 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії


  Зміст: Дpама в хати / Hаталка Полтавка [Н.М. Кибальчич]. Данило Гуpч / М. Вовчок. Мати / І. Спілка
920758
  Бабко А.К. Пpямое титpование никеля pаствоpом диметилглиоксима. / А.К. Бабко, М.В. Коротун; Кафедра аналитической химии. Заводская лаборатория. // Методы химического анализа
920759
  Стадільна Я. ПА ОБСЄ: Росіє, схаменися! // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 15 (395). – С. 3. – ISSN 2313-559X
920760
  Галіахметов І.А. Паарадигма муніципального права України // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2013. – С.163-170. – (Серія: Право ; вип. 6). – ISSN 2226-3047


  У статті розглядаються філософсько-правові підходи щодо проникнення за допомогою абстрактного мислення в сутність муніципального права України, його змістовну частину і форми, причини і закономірності розвитку, з"ясування способу інституціоналізації ...
920761
  Мальцева Н.И. Паароксимация распределений некоторыми смесями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.008 / Мальцева Н.И.; Казанск. гос. ун-т. – Казань, 1971. – 15л.
920762
   Паата Виссарионович Гугушвили (1905-1987) : Биобиблиграфия. – Тбилиси : Мецниереба, 1989. – 164с. – (Грузинские ученые). – ISBN 5-520-00238-1
920763
  Моисеев В.А. Паблик рилейшнз - средство социальной коммуникации. (Теория и практика) / В.А. Моисеев. – Київ : Дакор, 2002. – 506с. – ISBN 966-95845-2-3
920764
  Почепцов Г.Г. Паблик рилейшнз / Г.Г. Почепцов. – К, 1996. – 195с.
920765
  Почепцов Г.Г. Паблик рилейшнз : Навчальний посібник для студентів вищіх навчальних закладів / Г.Г. Почепцов. – Київ : Знання, 2000. – 506с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-620-022-8
920766
   Паблик рилейшнз в системе маркетинга украинского предприятия // Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2007. – № 4. – С. 39-45.
920767
  Филипенко Н.А. Паблик рилейшнз в социальном пространстве Украины // Інтелект. Особистість. Цивілізація : Тематичний збірник наукових праць із соціально-філософських проблем / Донецький державний університет економіки і торгівлі ім .М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2004. – Вип. 2. – С. 44-51. – Бібліогр.: на 9 пунктів
920768
  Почепцов Г.Г. Паблик рилейшнз для профессионалов / Г.Г. Почепцов. – Москва-Киев : Рефл-бук, Ваклер, 1999. – 624с. – ISBN 5-87983-083-7; 966-543-053-Х
920769
  Почепцов Г.Г. Паблик рилейшнз для профессионалов / Георгий Почепцов. – Изд. 2-е, исправ. – Москва ; Киев : Рефл-бук ; Ваклер, 2001. – 624с. – (Образовательная библиотека). – ISBN 5-87983-083-7; 966-543-053-Х
920770
  Почепцов Г.Г. Паблик рилейшнз для профессионалов / Георгий Почепцов ; [отв. ред. А.В. Морозов]. – Изд. 2-е, испр. – Москва ; Киев : Рефл-бук ; Ваклер, 2003. – 622, [2] с. – Библиогр.: с. 618-622 и в конце параграфов. – (Образовательная библиотека). – ISBN 5-87983-083-7
920771
  Почепцов Г.Г. Паблик рилейшнз для профессионалов / Георгий Почепцов ; [отв. ред. А.В. Морозов]. – Изд. 6-е, доп. – Москва ; Киев : Рефл-бук ; Ваклер, 2005. – 640 с. – Библиогр.: с. 633-638 и в конце глав. – (Образовательная библиотека). – ISBN 5-87983-083-7; 966-543-053-Х
920772
  Моисеев В. Паблик рилейшнз. Теория и практика / В. Моисеев. – Київ : Вира-Р, 1999. – 376с. – ISBN 966-95172-8-1
920773
  Моисеев А В. Паблик рилейшнз. Теория и практика / А В. Моисеев, ; 2-е изд. – Москва : Омега-Л, 2001. – 376с. – ISBN 5-901386-23- Х
920774
  Блэк С. Паблик рилейшнз. Что это такое? / С. Блэк. – Москва : Новости, 1990. – 240 с. – ISBN 5-7020-0370-5
920775
  Пашенцев Е.Н. Паблик рилейшнз: от бизнеса до политики / Е.Н. Пашенцев. – 2-е изд. – Москва : Финпресс, 2000. – 229, [2] c. : ил., табл. – Библиогр.: с. 224-228. – (Серия "Маркетинг и менеджмент в России и за рубежом"). – ISBN 5-8001-0022-5
920776
  Пашенцев Е.Н. Паблик рилейшнз: от бизнеса до политики / Е.Н. Пашенцев. – 3-е изд. исправл. и доп. – Москва : Финпресс, 2002. – 368с. – (Маркетинг и менеджмент в России и за рубежом). – ISBN 5-8001-0022-5
920777
  Маренич В.М. Паблик рилейшнз: проблемы терминологии, онтологии и методологии // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 6 (86). – С. 85-88. – ISSN 2077-1800
920778
  Катлип Скотт Паблик рилейшнз: теория и практика = Effective public relations : Учеб. пособие / Катлип Скотт, Сентер Аллен, Брум Глен. – 8-е изд. – Москва : Вильямс, 2000. – 624с. – ISBN 5-8459-0107-3
920779
  Королько В. Паблик рілейшнз і репутаційний менеджмент // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001. – № 2. – С.108-116
920780
  Королько В.Г. Паблик рілейшнз. Наукові основи, методика, практика : Підручник / В.Г. Королько. – 2-е вид., доп. – Київ : Скарби, 2001. – 400с. – (VERVA MAGISTRI). – ISBN 966-95789-6-5
920781
  Доти Дороти Паблистика и паблик рилейшнз / Доти Дороти. – 2-е изд., стереотип. – Москва : Филинъ, 1998. – 288с. – ISBN 5-89568-077-1
920782
  Мазуренко В. Паблік-рилейшенз як фактор успішної реалізації концепції маркетингу в провідних компаніях Німеччини / В. Мазуренко, О. Андрусяк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 88-94. – (Міжнародні відносини ; Вип. 35/36). – ISSN 1728-3817


  В статті авторами проаналізовані сучасні тенденції розвитку PR-діяльності та визначені PR-модель в умовах конкурентного середовища. Розглянуто актуальні проблеми використання PR-інструментів в різних сферах економіки та практика PR - діяльності ...
920783
  Радченко Г.А. Паблік рилейшинз в системі інноваційного розвитку // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління / Донецький, державний університет управління. – Маріуполь, 2017. – Т. 18, вип. 301 : Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку. – С. 86-94. – (Серія "Економіка")
920784
  Почепцов Г.Г. Паблік рилейшнз : Навчальний посібник / Г.Г. Почепцов. – 2-ге вид., випр. і доп. – Київ : Знання, 2004. – 373с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-620-163-1


  Для студентів вузів, аспірантів, викладачів
920785
  Почепцов Г.Г. Паблік рилейшнз : навчальний посібник / Г.Г. Почепцов. – 3-тє вид., виправл. і доп. – Київ : Знання, 2006. – 327 с. – ISBN 966-620-220-4


  Для студентів вузів, аспірантів, викладачів
920786
  Балабанова Л.В. Паблік рилейшнз : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Л.В. Балабанова, К.В. Савельєва; МОНУ; Донецький нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського; Школа маркетингового менеджменту. – Київ : Професіонал, 2008. – 528с. – ISBN 978-966-370-080-9


  Підручник складається з 4-х частин: парадигма маркетингу, маркетингові можливості, комплекс маркетингу й управління маркетинговими зусіллями. Для студентів, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів
920787
  Бєляков О.О. Паблік рилейшнз для довкілля // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 9. – С. 180-186
920788
  Ібрагімова І. Паблік рилейшнз і державне управління // Вісник Української академії Державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 4. – С.242-248
920789
  Примак Т.О. Паблік рилейшнз у бізнесі : навчальний посібник / Тетяна Примак ; МОНУ ; КНЕУ ім. Вадима Гетьмана. – Київ : КНЕУ, 2006. – 176 с. – ISBN 966-574-807-6
920790
  Примак Т.О. Паблік рилейшнз у бізнесі : підручник / Т.О. Примак ; [редкол.: В.Я. Кардаш, О.К. Шафалюк, А.Ю. Брегеда та ін.] ; М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. заклад "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2010. – 303, [1] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 301-303. – ISBN 978-966-483-316=2
920791
  Тихомирова Є.Б. Паблік рилейшнз у глобалізованому світі : Монографія / Є.Б. Тихомирова. – Київ : Наша культура і наука, 2004. – 489с. – ISBN 966-7821-26-9
920792
  Слісаренко Ю І. Паблік рилейшнз у системі комунікації та управління : Навч. посібник для студ.вищ. навчю закладів / Ю І. Слісаренко; Міжрег. Академія упр. персоналом. – Київ : МАУП, 2001. – 104с. – ISBN 966-608-096-6
920793
  Барабаш С. Паблік рилейшнз як інструмент маркетингової комунікації бібліотеки // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 6 (167). – С. 30 - 37. – ISSN 2076-9326
920794
  Мойсеєв В.А. Паблік рілейшнз : навчальний посібник / В.А. Мойсеєв. – Київ : Академвидав, 2007. – 224 с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-8226-44-1
920795
  Горб К. Паблік рілейшнз в управлінні міжнародним туризмом // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 142-149. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 34). – ISSN 2078-4333
920796
  Діденко О.А. Паблік рілейшнз для довкілля як елемент конкурентної стратегії підприємства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 22. – С. 158-163


  Статтю присвячено питанням впливу екологізації на конкурентоспроможність підприємств. особливу увагу приділено паблік рілейшнз для довкілля як важливому елементу конкурентної стратегії підприємства в умовах сталого розвитку.
920797
  Слісаренко І. Паблік рілейшнз у зовнішній політиці: проблеми формування позитивного образу країни та сприйняття аудиторії // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць / КУ ім. Т.Шевченка; Ін-т журналістики; Центр вільної преси. – Київ, 2000. – Вип. 4. – С. 71-82. – ISBN 966-7181-44-8
920798
  Гурицька М.С. Паблік рілейшнз у кризових ситуаціях // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 56. – С. 263-269
920799
  Шевченко Олена Володимирівна Паблік рілейшнз як чинник політичної культури у сфері міжнародних відносин : Дис. ... канд. політичних наук: 23.00.03 / Шевченко Олена Володимирівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2003. – 206л. + Додатки: л.187 - 206. – Бібліогр.: л.171 - 187
920800
  Шевченко Олена Володимирівна Паблік рілейшнз як чинник політичної культури у сфері міжнародних відносин : Автореф. дис. ...канд. політ. наук: 23.00.03 / Шевченко О.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 23 с. – Бібліогр.: 7 назв
920801
  Гинзбург Л.С. Пабло Казальс / Л.С. Гинзбург. – М., 1958. – 184с.
920802
  Кутейщикова В.Н. Пабло Неруда / В.Н. Кутейщикова, А. Штейн. – Москва, 1952. – 96 с.


  Пабло Неруда (Pablo Neruda) (псевдоним, наст. имя Нефтали Рикардо Рейес Басуальто, исп. Neftali Ricardo Reyes Basualto)
920803
  Осповат Л.С. Пабло Неруда / Л.С. Осповат. – М., 1960. – 359с.
920804
  Янковский Ю.З. Пабло Неруда / Ю.З. Янковский. – К., 1975. – 157с.
920805
   Пабло Неруда. Биобиблиографический указатель.. – М., 1960. – 76с.
920806
   Пабло Пикассо (1881-1973). – Л, 1990. – 97с.
920807
  Зернов Б.А. Пабло Пикассо против фашизма. / Б.А. Зернов. – Л., 1971. – 39с.
920808
  Фиалков Д. Пабло Пикассо: минотавр в своем лабиринте // Личности. – Киев, 2010. – № 3 (25). – С. 6-31. – ISSN 1819-6268
920809
  Фиалков Д. Пабло Пикассо: Минотавр в своем лабиринте // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2014. – № 11 (75). – С. 98-121. – ISSN 1819-6268
920810
  Серрано П. Пабло Серрано. / П. Серрано. – М, 1982. – 7с.
920811
  Базыленка А.М. Пабочныя і устауныя словы, словазлучєнні і сказы у сучаснай беларускай літературнай мове / А.М. Базыленка. – Мінськ, 1964. – 112с.
920812
  Чиняков М. Павел I - "Российский Гамлет" : Часть 2. Недолгое царствование // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2011. – № 10 (82 ). – С. 4-33. – ISSN 1812-867Х
920813
  Чиняков М. Павел I - "Российский Гамлет" // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2011. – № 9 (81). – С. 4-39. – ISSN 1812-867Х
920814
  Мурай В.В. Павел I : штрихи к портрету. Гатчина и военные реформы Павла I // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 4 (600). – С. 41-45. – ISSN 0321-0626
920815
  Моран П. Павел I до восшествия на престол (1754-1776) / П. Моран ; пер. с фр.Н.П. Ширяевой. – Москва : Книгоиздат. К. Ф. Некрасова, 1912. – [2], III, 496 с. – Экз. дефектный, отсут. с. 465-496
920816
  Мережковский Д.С. Павел I. / Д.С. Мережковский. – Пб., 1920. – 224с.
920817
  Мережковский Д.С. Павел I: Драма для чтения; Александр І: Роман; Больная Россия: Эссе. / Д.С. Мережковский. – М., 1989. – 768с.
920818
  Дурылин С.Н. Павел Акинфиевич Хохлов. 1854-1919 / С.Н. Дурылин. – М.-Л., 1947. – 64с.
920819
  Смирнова Н.В. Павел Александрович Баранов / Н.В. Смирнова. – М., 1959. – 52с.
920820
  Глинкин М.Д. Павел Александрович Радимов / М.Д. Глинкин. – М, 1960. – 88с.
920821
   Павел Александрович Шиллинговский и его ученики : Каталог выставки. – Ленинград : Искусство, 1981. – 71 с.
920822
  Рындина О.М. Павел Алексеевич Власов. / О.М. Рындина. – Л, 1965. – 68с.
920823
  Квасников В.В. Павел Андреевич Костычев / В.В. Квасников; Московское общ-во испытателей природы. – Москва : МОИП, 1951. – 114с.
920824
  Недошвин Г.А. Павел Андреевич Федотов / Г.А. Недошвин. – М-Л, 1945. – 36с.
920825
  Леонтьева Г.К. Павел Андреевич Федотов / Г.К. Леонтьева. – Л.-М, 1962. – 199с.
920826
  Сарабьянов Д.В. Павел Андреевич Федотов / Д.В. Сарабьянов. – Москва, 1969. – 295с.
920827
  Загянская Г.А. Павел Андреевич Федотов / Г.А. Загянская. – М., 1977. – 78с.
920828
  Сарабьянов Д.В. Павел Андреевич Федотов / Д.В. Сарабьянов. – Ленинград, 1985. – 175с.
920829
  Сарабьянов Д.В. Павел Андреевич Федотов / Д.В. Сарабьянов. – 2-е изд. – Ленинград, 1990. – 174с.
920830
  Плотникова Е.Л. Павел Андреевич Федотов. / Е.Л. Плотникова. – Л., 1970. – 64с.
920831
  Костин В.И. Павел Андреевич Федотов. 1815-1852 / В.И. Костин. – Москва, 1938. – 23с.
920832
   Павел Андреевич Федотов. 1845-1852. – Москва, 1954. – 36с.
920833
   Павел Андреевич Федотов. К стопятидесятилетию со дня рождения. 1815-1965.. – М., 1965. – 120с.
920834
  Оноприенко В.И. Павел Аполлонович Тутковский / В.И. Оноприенко. – Москва : Наука, 1987. – 155с.
920835
  Усачев В.Н. Павел Бажов - журналист / В.Н. Усачев. – Алма-Ата, 1977. – 211с.
920836
  Усачев Владимир Никитич Павел Бажов - партийный публицист (1918-1950) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.10 / Усачев Владимир Никитич; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Фак. журналистики. – Москва, 1976. – 22л.
920837
  Батин М.А. Павел Бажов / М.А. Батин. – Москва, 1976. – 262 с.
920838
  Батин М.А. Павел Бажов / М.А. Батин. – Свердловск, 1983. – 209 с.
920839
  Олейнова Г. Павел Бажов // Творчество народов мира. – Москва, 2011. – Вып. 11. – С. 39-53
920840
   Павел Бажов. Воспоминания о писателе. – М., 1962. – 400 с.
920841
  Шостко Лариса Павел Беньков в Узбекистане // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2008. – № 11. – С. 22-28. – ISSN 0869-8171


  130-річчя з дня народження узбецького художника, засл. діяча мистецтв Павла Петровича Бенькова
920842
   Павел Беспощадный -- поэт и человек.. – 2-е изд., доп. – Донецк, 1975. – 262 с.
920843
  Кахана М.Г. Павел Брагар : роман / М.Г. Кахана; авториз. пер. с молд. М.Демидовой и М.Чечановского. – Москва : Советский писатель, 1962. – 344 с.
920844
  Беленький Е.И. Павел Васильев / Е.И. Беленький. – Новосибирск, 1971. – 75 с.
920845
  Выходцев П.С. Павел Васильев. Очерк жизни и творчества / П.С. Выходцев. – Москва : Советская Россия, 1972. – 142 с.
920846
   Павел Васильевич Мальков. – Москва, 1954. – 62с.
920847
   Павел Васильевич Харламов : к 90-летию со дня рождения // Механика твердого тела : межведомственный сборник научных трудов / НАН Украины, Ин-т прикладной математики и механики. – Донецк, 2014. – Вып. 44. – С. 3-6. – ISSN 0321-1975
920848
  Николов М. Павел Вежинов. / М. Николов. – София, 1959. – 100с.
920849
  Митина В. Павел Верисаг об искусстве как эмоционально-духовном познании мира / В. Митина, Е. Андрухов // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2009. – Вип. 6. – С. 339-348. – ISBN 978-966-8917-14-1
920850
  Алявдин В.Ф. Павел Владимирович Еремеев, 1830-1899 / В.Ф. Алявдин. – Ленинград, 1986. – 341с.
920851
  Ковальская Л.С. Павел Волокидин / Л.С. Ковальская. – М, 1981. – 119с.
920852
  Гейвандов П.А. Павел Гейвандов / П.А. Гейвандов. – М., 1982. – 29с.
920853
  Яковенко С.Б. Павел Герасимович Лисициан: Уроки одной жизни / С.Б. Яковенко. – Москва : Музыка, 1989. – 140 с.
920854
   Павел Григорьевич Антокольский : Памятка читателю. – Ленинград, 1956. – 20 с. : 1 портр. – На обл. тит. л. сост.: Жилина Е.М.
920855
   Павел Дмитриевич Корин - народный художник СССР, действ. член Акад.художеств СССР лауреат Государственной премии.. – М., 1963. – 34с.
920856
  Райхенштейн Х.М. Павел Дмитриевич Корин / Х.М. Райхенштейн. – Л, 1971. – 76с.
920857
  Нелаев В.А. Павел Дыбенко / В.А. Нелаев. – М, 1965. – 79с.
920858
  Савинов А.Н. Павел Егорович Щербов / А.Н. Савинов. – Ленинград : Художник РСФСР, 1969. – 108 с.
920859
  Нелаев В.А. Павел Ефимович Дыбенко / В.А. Нелаев. – М, 1962. – 20с.
920860
  Лебедев Д.Н. Павел Захарович Андреев / Д.Н. Лебедев. – Ленинград, 1971. – 56с.
920861
  Бернарден де С.-П.Ж.А. Павел и Виргиния = (Paul et Virginie) / Бернарден де Сен-Пьер ; Пер. с фр. Ек. Бекетовой. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. А.С. Суворина, 1892. – VIII, 3-163 с. – (Дешевая библиотека ; № 234)


  В РГБ есть электронный ресурс
920862
  Бернарден Павел и Виргиния (Paul et Virginie) / Бернарден де Сен-Пьер ; Пер. с фр. Ек. Бекетовой // Сентиментальное путешествие по Франции и Италии / Стерн Лоренс. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. А.С. Суворина, 1892. – VIII, 3-163 с. – (Дешевая библиотека ; № 238)


  Серия: Дешевая библиотека № 234 Бернарден де С.-П.Ж.А.(де Сен-Пьер, Жак Анри) Поль и Виржиния. =(Paul et Virginie) /Бернарден де Сен-Пьер ; Пер. с фр. Ек. Бекетовой.– Санкт-Петербург:1С-Паблишинг, [1892].– VIII, 3-163 с.– (Дешевая библиотека ...
920863
  Страдынь Я.П. Павел Иванович (Пауль) Вальден / Я.П. Страдынь, Ю.И. Соловьев. – М., 1988. – 286с.
920864
  Басманов П.И. Павел Иванович Басманов: Акварель, рисунок / П.И. Басманов. – М., 1979. – 44с.
920865
  Балтун П.К. Павел Иванович Бондаренко. / П.К. Балтун. – Л., 1961. – 40с.
920866
   Павел Иванович Копнин. – К, 1988. – 68с.
920867
  Павлов-Сильванский Павел Иванович Пестель / Павлов-Сильванский. – Петербург, 1919. – 31с.
920868
  Медведская Л.А. Павел Иванович Пестель / Л.А. Медведская. – Москва, 1967. – 142с.
920869
  Преображенцева Е.А. Павел Иванович Степанов. / Е.А. Преображенцева. – М.Л., 1947. – 28с.
920870
  Баландин А.И. Павел Иванович Якушин. : Автореф... кандидата филол.наук: / Баландин А.И.; Моск. гос. ун-т. – М., 1964. – 14л.
920871
  Синица И.А. Павел Игнатович Житецкий и развитие гуманитарной мысли XIX века // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 21. – С. 15-18. – ISSN 2307-4558
920872
  Кинелев Г.И. Павел Иншаков / Г.И. Кинелев. – Краснодар, 1970. – 104с.
920873
  Жежеленко М Павел Кадочников / М Жежеленко. – М-Л, 1964. – 77с.
920874
  Павлова М.И. Павел Кадочников / М.И. Павлова. – М., 1991. – 187с.
920875
  Куликовский П.Г. Павел Карлович Штернберг (1865-1920) / П.Г. Куликовский; МГУ; Нучная б-ка им.Горького; Биографический очерк доцента П.Г.Куликовского. – Москва : Изд-во Московскго ун-та, 1951. – 55с. – (Замечательные ученые Московского ун-та)
920876
  Куликовский П.Г. Павел Карлович Штернберг, 1865-1920 / П.Г. Куликовский. – М., 1951. – 50с.
920877
  Куликовский П.Г. Павел Карлович Штернберг. 1865-1920 / П.Г. Куликовский. – Москва : Наука, 1965. – 136 с.
920878
  Куликовский П.Г. Павел Карлович Штернберг. 1865-1920 / П.Г. Куликовский. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Наука, 1987. – 123 с.
920879
   Павел Кирпичев: репродукции // Художники на Малой земле / Автор-сост. М. Черняховский ; Худ. М. Аникст. – Москва : Советский художник, 1978. – 16 л : 16 л. репродукций. – (Из серии: Я прошел по той земле)
920880
  Михайлов А.И. Павел Корин / А.И. Михайлов. – Москва, 1965. – 231с.
920881
   Павел Корин = Pavel Korin : [альбом репродукций]. – Ленинград : Аврора, 1972. – 20 с., [25] л..ил. : ил. – Текст на рус. и англ. яз. - На обл. : Pavel Korin. – (Мастера мировой живописи)
920882
  Михайлов Н.А. Павел Корин / Н.А. Михайлов. – Москва, 1982. – 103 с.
920883
  Мочалов Л.В. Павел Кузнецов / Л.В. Мочалов. – Л, 1979. – 48с.
920884
  Русакова А.А. Павел Кузнецов. / А.А. Русакова. – Л., 1977. – 283с.
920885
  Модзалевский В. Павел Леонтьевич Полуботок : биографический очерк : (из "Русского биографического словаря") / Вадим Модзалевский. – Санкт-Петербург : Тип. И.Н. Скороходова, 1903. – 70 с.
920886
  Модзалевский В.Л. Павел Леонтьевич Полуботок / [Модзалевський В.]. – [Санкт-Петербург : Тип. И.Н. Скороходова, 1905. – л. 429-446. – Отд. оттиск из: Русский биографический словарь : в 25 т., вып. 14 : Плавильщиков - Примо, 1905. - 802 с.
920887
  Бондаренко Б. Павел Лунгин: старый русский // Академия : Интересный журнал для интересных людей / ООО "Караван-Медиа". – Киев, 2005. – № 4. – С. 88-92.
920888
   Павел Луспекаев: Воспоминание об актере.. – Л. : Искусство, 1977. – 159 с.
920889
  Яроцкий А.В. Павел Львович Шиллинг 1786-1837 / А.В. Яроцкий. – Москва : Академии наук СССР, 1963. – 184 с.
920890
   Павел Массальский: Документы.. – Москва, 1985. – 344 с.
920891
  Езерская Н.А. Павел Миронович Зарон. / Н.А. Езерская. – Л, 1962. – 60с.
920892
  Яроцкий А.В. Павел Михайлович Голубицкий 1845-1911 / А.В. Яроцкий. – Москва : Наука, 1976. – 120 с.
920893
  Крамаренко Л.Г. Павел Михайлович Кожин / Л.Г. Крамаренко. – М., 1958. – 86с.
920894
   Павел Михайлович Орлов. – М., 1954. – 22с.
920895
   Павел Михайлович Орлов. – Москва, 1960. – 36 с. – (Ученые Тимирязевской академии)
920896
  Боткина А.П. Павел Михайлович Третьяков в жизни и искусстве / А.П. Боткина. – Москва : Изд-во Гос. Третьяковской галлереи, 1951. – 311с.
920897
  Боткина А.П. Павел Михайлович Третьяков в жизни и искусстве / А.П. Боткина. – 2-е изд. – Москва : Искусство, 1960. – 255с.
920898
  Боткина А.П. Павел Михайович Треьяков / А.П. Боткина. – 3-е изд. – Москва : Искусство, 1986. – 286с.
920899
  Соболев Ю.В. Павел Мочалов / Ю.В. Соболев. – Москва, 1937. – 180 с.
920900
  Беньяш Р.М. Павел Мочалов / Р.М. Беньяш. – Л : Искусство, 1976. – 306 с.
920901
   Павел Наумович Берков (1896-1969). – Москва : Наука, 1982. – 153с. – (Материалы к биобиблиографии ученых СССР ; Вып. 14)
920902
  Пшеничный П.Д. Павел Николаевич Кулешов и его труды по отечественному животноводству. / П.Д. Пшеничный. – М., 1949. – 5-15с.
920903
  Митяева О.И. Павел Николаевич Милюков: историк и историограф // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2008. – № 3 (42). – С. 105-116
920904
   Павел Николаевич Овчинников. – 2-е, испр. и доп. – Душанбе, 1973. – 58с.
920905
  Варяник О.В. Павел Николаевич Сыромятников - директор первого в Российской империии завода авиационных двигателей в г. Александровск (Запорожье) / О.В. Варяник ; [ред. д-р техн. наук, проф. В.А. Богуслаев]. – Запорожье : МОТОР СИЧ, 2017. – 123, [1] с. : ил. – 100-летию выпуска первого двигателя "ДЕКА" М-100 посвящ. – Библиогр.: с. 120-121. – ISBN 978-966-2906-65-3
920906
  Заманский Л.А. Павел Николаевич Шубин (1914-1951) / Л.А. Заманский. – Воронеж, 1970. – 40с.
920907
  Флоринская О.Н. Павел Николаевич Яблочков / О.Н. Флоринская. – Ленинград : Тип. № 3 Упр. изд-в и полиграфии исполкомаа Ленгорсовета, 1949. – 172 с.
920908
  Белькинд Л.Д. Павел Николаевич Яблочков / Л.Д. Белькинд. – Москва, 1962. – 269 с.
920909
   Павел Николаевич Яблочков.. – М., 1954. – 464с.
920910
  Белькинд Л.Д. Павел Николаевич Яблочков. Жизнь и труды / Л.Д. Белькинд. – Москва Ленинград : Государственное энергетическое издательство, 1950. – 380 с.
920911
  Дехтярь А.А. Павел Никонов. / А.А. Дехтярь. – Л., 1981. – 69с.
920912
  Пияшев Н.Ф. Павел Нилин / Н.Ф. Пияшев. – М, 1962. – 120 с.
920913
  Кардин В. Павел Нилин / В. Кардин. – М, 1987. – 171с.
920914
  Колобаева Л.А. Павел Нилин. Очерк творчества / Л.А. Колобаева. – М. : Просвещение, 1969. – 79 с.
920915
   Павел Орсаг Гвездослав. – Москва, 1974. – 61с.
920916
  Леднева Л.Д. Павел Осипович Сомов, 1852-1919 / Л.Д. Леднева. – М., 1989. – 138с.
920917
  Павлов В. Павел Павлинов / В. Павлов. – М., 1933. – 35с.
920918
  Беляев А.И. Павел Павлович Федотьев / А.И. Беляев, О.И. Павлова. – Москва, 1965. – 95 с.
920919
  Краевский А. Павел Пестель: человек, опасный для России // Личности. – Киев, 2010. – № 6 (28). – С. 70-85. – ISSN 1819-6268
920920
  Розина В. Павел Петорвич Кадочников / В. Розина. – Москва : Госкиноиздат, 1951. – 32 с.
920921
  Грязев В.Н. Павел Петрович / В.Н. Грязев. – Ставрополь, 1978. – 391с.
920922
  Сергеева О.П. Павел Петрович Аносов (1797-1851) / О.П. Сергеева. – М., 1950. – 17с.
920923
  Пешкин И.С. Павел Петрович Аносов. 1799-1851 / И.С. Пешкин. – М., 1954. – 360с.
920924
   Павел Петрович Бажов. – Молотов, 1955. – 268 с.
920925
  Саранцев А.С. Павел Петрович Бажов / А.С. Саранцев. – Челябинск, 1957. – 372 с.
920926
  Батин М. Павел Петрович Бажов / М. Батин. – Свердловск, 1959. – 314с.
920927
  Тюфяков И.Н. Павел Петрович Бажов / И.Н. Тюфяков. – Свердловск, 1980. – 191 с.
920928
   Павел Петрович Бажов в воспоминаниях. – Свердловск, 1953. – 248с.
920929
  Скорино Л.И. Павел Петрович Бажов. / Л.И. Скорино. – М : Советский писатель, 1947. – 273 с.
920930
   Павел Петрович Белинский. – Новосибирск, 1988. – 16с.
920931
  Волковинский В.Н. Павел Петрович Постышев / В.Н. Волковинский. – Київ, 1987. – 192с.
920932
  Ястребов И.И. Павел Петрович Соколов-Скаля / И.И. Ястребов. – Москва, 1959. – 88с.
920933
   Павел Петрович Трубецкой. 1866-1938. Каталог выставки.. – Л.-М., 1966. – 15с.
920934
   Павел Петрович Трубецкой: скульптура, графика: выст. произвед. Каталог. – М., 1991. – 106с.
920935
  Лебединский И.В. Павел Платонович Чубинский и его труды по обычному праву // Памяти П.П. Чубинского. – [Москва] : [Тип. П.П. Рябушинского], 1914. – С. 4-8
920936
  Георгиевский В.Г. Павел Полиевктович Шорыгин / В.Г. Георгиевский. – М.-Л, 1950. – 18с.
920937
   Павел Постышев: Воспоминания, выступления, письма. – М., 1987. – 399с.
920938
  Якобсон В.П. Павел Самойлов: сценич. биография его героев. / В.П. Якобсон. – Л., 1987. – 203с.
920939
  Альтшуллер А.Я. Павел Свободин / А.Я. Альтшуллер. – Ленинград, 1976. – 174с.
920940
  Федорченко С.З. Павел Семигоров / С.З. Федорченко. – М
3. – 1963. – 432с.
920941
  Никитина Фаина Георгиевна Павел Сергеевич Попов // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 2. – С. 137-143. – Бібліогр.: с. 137-143. – ISSN 0042-8744
920942
  Щедрина Татьяна Геннадьевна Павел Сергеевич Попов как историк философии // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 2. – С. 150-153. – Бібліогр.: с. 151-152. – ISSN 0042-8744
920943
  Дмитриев Ю.А. Павел Степанович Мочалов. / Ю.А. Дмитриев. – Москва-Л., 1949. – 55 с.
920944
  Тарле Е.В. Павел Степанович Нахимов / Е.В. Тарле. – М., 1944. – 136с.
920945
  Поликарпов В.Д. Павел Степанович Нахимов / В.Д. Поликарпов. – М, 1960. – 312с.
920946
  Судаков П.Ф. Павел Судаков : Живопись, графика. / П.Ф. Судаков. – М., 1980. – 199с.
920947
  Кузьмина Л.М. Павел Сухой и его крылатые шедевры / Лидия Кузьмина. – Минск : Беларусь, 2010. – 392 с. : илл. – ISBN 978-985-01-0882-1
920948
  Белков Ю.С. Павел Тимофеевич Горбунцов. / Ю.С. Белков. – Йошкар-Ола, 1968. – 44с.
920949
  Волкова Е. Павел Третьяков: "Берегите галерею" // Творчество народов мира. – Москва, 2007. – Вып. 1. – С. 31-38.
920950
   Павел Федорович Тюляев.. – Симферополь, 1946. – 27с.
920951
  Кузнецов Э.Д. Павел Федотов / Э.Д. Кузнецов. – Ленинград : Искусство, 1990. – 307с. – ISBN 5-210-00314-0
920952
   Павел Федотов [Електронний ресурс]. – Москва : Unit Art Studio, 2003. – 1 CD. – Систем. требования : Windows 98/ME/2000/XP, Pentium II 233 MHz, 64 Mb RAM, SVGA 4 Mb, CD-ROM 12x, Direct X 7.0 или выше.-Русск., англ.-Загл. с этикетки видеодиска. – (Галерея изобразительного искусства)


  Великий русский художник, Павел Федотов не получил законченного художественного образования и может считаться самоучкой. После десяти лет офицерской службі он вішел в отставку и целиком посвятил себя художественной деятельности. Федотов признан ...
920953
   Павел Филиппович Глоба (1918-1983). Живопись. Графика. – Москва, 1986. – 23 с.
920954
  Гут Т. Павел Флоренський и Рудольф Штейнер (обнаружение ноумена в феноменах или идеи в действительности) // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 11. – С.212-223. – ISSN 0042-8744
920955
  Мыльников А.С. Павел Шафарик выдающийся ученый - славист. 1795 - 1861 / А.С. Мыльников. – Москва. Ленинград : Издательство АН СССР, 1963. – 112с.
920956
  Загородний Г.Н. Павел Шидловский / Г.Н. Загородний. – Москва : Советский композитор, 1962. – 28 с.
920957
  Коган А.Г. Павел Шубин / А.Г. Коган. – Москва, 1974. – 125 с.
920958
  Всесоюзная Павильон "Азербайджанская ССР". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1954. – 72с.
920959
  Всесоюзная Павильон "Азербайджанская ССР". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 80с.
920960
  Всесоюзная Павильон "Азербайджанская ССР". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1956. – 32с.
920961
  Всесоюзная Павильон "Армянская ССР". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1954. – 83с.
920962
  Всесоюзаня Павильон "Армянская ССР". / Всесоюзаня, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 56с.
920963
  Всесоюзная Павильон "Армянская ССР". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1956. – 31с.
920964
  Всесоюзная Павильон "Башкирская АССР". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1954. – 80с.
920965
  Всесоюзная Павильон "Башкирская АССР". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1956. – 27с.
920966
  Всесоюзная Павильон "Белорусская ССР". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1954. – 80с.
920967
  Всесоюзная Павильон "Белорусская ССР". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1956. – 27с.
920968
  Всесоюзная Павильон "Ветеринария и зоотехника". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 60с.
920969
  Всесоюзная Павильон "Виноградарство и виноделие". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1954. – 95с.
920970
  Всесоюзная Павильон "Виноградарство и виноделие". / Всесоюзная, выставка с.-х.; Морозова Г.С. – Москва, 1955. – 48с.
920971
  Всесоюзная Павильон "Водное хозяйство и сельские гидроэлектростанции". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1956. – 21с.
920972
  Всесоюзная Павильон "Водное хозяйство". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 48с.
920973
  Всесоюзная Павильон "Гидрометслужба". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 36с.
920974
  Всесоюзная Павильон "Гидрометслужба". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1956. – 16с.
920975
  Всесоюзная Павильон "Главмясо". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1954. – 38с.
920976
  Всесоюзная Павильон "Главмясо". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 32с.
920977
  Всесоюзная Павильон "Грузинская ССР" / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 63 с.
920978
  Всесоюзная Павильон "Грузинская ССР" / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1956. – 24с.
920979
  Всесоюзная Павильон "Дальний Восток". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 56с.
920980
  Всесоюзная Павильон "Дальний Восток". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1956. – 30с.
920981
  Всесоюзная Павильон "Животноводство". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 88с.
920982
  Всесоюзная Павильон "Земледелие". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 101с.
920983
  Всесоюзная Павильон "Зерно". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1954. – 96с.
920984
  Всесоюзная Павильон "Казахская ССР". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1954. – 88с.
920985
  Всесоюзная Павильон "Казахская ССР". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 88с.
920986
  Всесоюзная Павильон "Казахская ССР". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1956. – 24с.
920987
  Всесоюзная Павильон "Карело-Финская ССР". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1954. – 64с.
920988
  Всесоюзная Павильон "Карело-Финская ССР". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1956. – 21с.
920989
  Всесоюзная Павильон "Киргизская ССР". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1954. – 61с.
920990
  Всесоюзная Павильон "Киргизская ССР". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1956. – 26с.
920991
  Всесоюзная Павильон "Коневодство". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1954. – 64с.
920992
  Всесоюзная Павильон "Коневодство". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 36с.
920993
  Всесоюзная Павильон "Коневодство". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1956. – 20с.
920994
  Всесоюзная Павильон "Корма и их использование". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1956. – 31с.
920995
  Всесоюзная Павильон "Корма". / Всесоюзная, сельскохозяйственная выставка. – Москва, 1954. – 64с.
920996
  Всесоюзная Павильон "Крупный рогатый скот". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1954. – 56с.
920997
  Всесоюзная Павильон "Крупный рогатый скот". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 48с.
920998
  Всесоюзная Павильон "Крупный рогатый скот". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1956. – 24с.
920999
  Всесоюзная Павильон "Латвийская ССР". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 64с.
921000
  Всесоюзная Павильон "Ленинград и Северо-Запад". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Ленинград, 1954. – 72с.
<< На початок(–10)921922923924925926927928929930(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,