Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)931932933934935936937938939940(+10)В кінець >>
932001
  Ткаченко А "Несерйозний чоловік" (про Григорія Сивоконя - у жанрі мемуаразмів) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 11 (671). – С. 65-67. – ISSN 0236-1477
932002
  Алексеев А. "Несется конница, сверкает меч..." // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2008. – № 2
932003
  Артамонов В. "Несказанная виктория" // Наука в России : иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 5. – С. 86-94. – ISSN 0869-7078


  У вересені 1708 р. під білоруським селом Лісовим ( деревня Лесная ) відбулася битва між російськими та шведськими військами, яка отримала назву "матері Полтавської битви".
932004
  Степаненко О. "Несказанний камертон природи": персоніфікація неживої природи у поетичних творах шістдесятників // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2010. – Т. 111 : Філологічні науки
932005
  Сильвестров В. "Нескасований текст Сергія Кримського" : Інтерв"ю / Валентин Сильвестров ; [інтерв"ю взяла] Тетяна Чайка // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 25-26 травня (№ 88/89)
932006
  Латишева Д. "Нескорена Слобожанщина" // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 458-461. – ISBN 978-966-171-783-0


  Боротьба проти нацистських загарбників на Новопсковщині під час окупації.
932007
  Шевченко А. "Нескорений злітає падаючи" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 9 (923), вересень. – С. 144-150. – ISSN 08-68-4790-1


  Новела.
932008
  Тома Л. "Нескучна історія" Миколи Жулинського, або Портрет в інтер"єрі епохи // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 23-29 липня (№ 28/29). – С. 1, 9
932009
  Музичко О. "Несподіване" Володимира Леонтовича // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 11-12 жовтня (№ 184/185). – С. 22


  Текст твору видатного українського письменниука-націєтворця виявлено в Одесі.
932010
  Щелкунова О. "Несподіваний Шевченко" : До 200-ліття Тараса Шевченка // Київський університет. – Київ, 2013. – Березень (№ 7/8). – С. 3 : Фото


  Так називається виставка, яка відкрилася у Національному музеї Тараса Шевченка та яку відвідали студенти-першокурсники Інституту філології. Виставка присвячена ювілею Тараса Шевченка. На фото: проректор університету В. Бугров вручає директорові ...
932011
  Каплицкая Т. "Несравненный художник жизни" : А.П. Чехов и музыка / Тамара Каплицкая // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2014. – № 1. – С. 35-37. – ISSN 0869-4915
932012
  Кочеров М. "Нестабільні" гарантії прав приватних партнерів // Юридична газета. – Київ, 2020. – 21 січня (№ 1). – С. 46
932013
  Денисик Г.І. "Нестандартний" Сиваш : Перлини України // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 70-72. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1561-4980
932014
  Лавочкіна С. "Нестеменна" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2022. – № 11/12 (937/938), листопад-грудень. – С. 31-38. – ISSN 08-68-4790-03-04
932015
   "Нести людям світло" // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 4 вересня (№ 95). – С. 8


  Першокурсників педуніверситету Драгоманова у студенти посвятили Патріарх Філарет і Віктор Ющенко.
932016
  Діброва С. "Нестор української етнографії": Я. Новицький і М. Грушевський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 76-80. – (Історія ; вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  Уперше запропоновано розгляд взаємовідносин М. Грушевського та Я. Новицького; досліджено оцінку істориком світового рівня наукової значимості праць ученого-краєзнавця та визначено причини однозначної "етнографізації" Грушевським наукової спадщини ...
932017
  Бажан О. "Несу моральну вдповідальність за викривлення в органах МВС...", або Історія покарання екзекутора "масового терору" І. А. Шапіро у часи "хрущовської відлиги" / О. Бажан, В. Золотарьов // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (84). – С. 165-175. – ISSN 2222-5250


  У статті реконструюється біографія підполковник І.А. Шапіро - однієї з ключових фігур у проведенні політичних репресій в 1930-ті роки в УРСР.
932018
   [Нестеряк Юлія Миколаївна - заступник директора з навчально-виховної роботи] // Коза Настя : щомісячний студентський журнал: ювілейна / КНУШ Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 5 : 60 Інституту журналістики. – С. 6
932019
  Ткаченко О. Несамодостатність права як фундаментально-онтологічна основа правового порівняння // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2019. – № 3. – С. 77-94. – ISSN 1026-9932
932020
  Сіроха Д. Несамостійність праці як критерій розмежування трудових та інших відносин // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2013. – № 1 (9). – С. 226-232. – ISSN 2306-9082


  У статті розглядаються питання щодо критеріїв розмежування правового регулювання відносин у сфері праці, зокрема на підставі дослідження розуміння самостійності та несамостійності праці визначені характерні риси, які притаманні кожному із наведених ...
932021
  Дементьева В.В. Несанкционированные гражданские contiones как общественно-политический институт Римской республики / В.В. Дементьева, Р.М. Фролов // Вестник древней истории / РАН, Ин-т всеобщей истории РАН. – Москва, 2009. – № 4 (271). – С. 63-88. – ISSN 0321-0391
932022
  Дрьомов С. Несанкціоноване знищення інформації / С. Дрьомов, Т. Рендель // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 9. – С. 90-95
932023
  Пономаренко Ю. Несанкціоноване поширення військово значущої інформації: питання кримінально-правової кваліфікації та застосування кримінально-правових засобів // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2022. – № 11 : Злочини проти основ національної безпеки України крізь призму доктрини кримінального права та практики правозастосування. – С. 100-117. – ISSN 1026-9932
932024
  Лукшин И.П. Несбывшиеся притязания / И.П. Лукшин. – М., 1982. – 48с.
932025
  Петрушкевич А. Несвідоме в концепції Ж. Лакана: дискурс Іншого/дискурс культури // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2012. – С. 193-200. – (Серія "Філософія" ; вип. 11). – ISBN 966-7631-79-6


  "Проаналізовано, як одна з основних тез Ж. Лакана: “несвідоме – дискурс Іншого” трансформується у висновок: “несвідоме – дискурс культури” завдяки відмові від вітально-біологічного розуміння природи несвідомого та інтерпретації його в термінах культури".
932026
  Назарова Т.В. Несвободные глагольно-субстантивные сочетания, обозначающие процессы чувствования в русском литературном языке. : Автореф... канд.филол.наук: 10.02.01 / Назарова Т.В.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1980. – 16л.
932027
  Янцен В.К. Несвободные словосочетания с родительным определительным в русском литературном языке XV-XVII вв. : Автореф... канд. филол.наук: 10.660 / Янцен В.К.; Казахский гос. ун-т. – Алма-Ата, 1970. – 20л.
932028
  Горький М. Несвоевременные мысли / М. Горький. – Москва, 1990. – 394с.
932029
  Горький М. Несвоевременные мысли / М. Горький. – Москва, 1991. – 126с.
932030
  Горький М. Несвоевременные мысли и рассуждения о революции и культуре / М. Горький. – Москва, 1990. – 192с.
932031
  Якуша П.А. Несвоевременные мысли, или Л. Б. Р. Л. З. М (не-политическое эссе) // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 187-188
932032
  Меркачева Е. Несвятая Матрена. Что скрыто за красивой легендой о самом загадочном памятнике Петербурга? // Тайны прошлого. – Киев, 2022. – № 3


  Среди питерских легенд особое место занимает мистическая история о памятнике, установленном на старинном кладбище. В мраморе вырезан юноша, который держит на руках мертвую девушку. Надпись гласит: "Посвящается павшим в борьбе с темными силами" ("темные ...
932033
   Несвятая София. – Л., 1987. – 319с.
932034
  Овчаренко Е. Несвяткові настрої до ювілею // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 17-23 вересня (№ 38). – С. 16


  Народний художник України Валерій Франчук відзначив свій ювілейний день народження.
932035
  Мазур П. Несвяткові роздуми напередодні ювілею // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 21-22 червня (№ 107/108). – С. 13


  Тарас Шевченко і Віссаріон Бєлінський.
932036
  Сторожева А.М. Несгибаемые большевики / А.М. Сторожева. – Москва : Московский рабочий, 1986. – 158, [2] с. : портр. – Библиогр.: с. 158-159
932037
  Тутык А.А. Несгибаемый / А.А. Тутык. – Днепропетровск, 1977. – 159с.
932038
  Поляков Ю. Несгибаемый гвоздь тамплиеров // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2010. – № 17 (1136). – С. 34-35. – ISSN 0234-1670
932039
  Рог Е. Несгибаемый команданте // Личности. – Киев, 2006. – № 3. – С. 122-133. – ISSN 1819-6268
932040
  Папченко Анна Несгинувшие майя : большое путешествие / Папченко Анна, Сорина Александра // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 2 (2833). – С. 40-56 : Фото
932041
  Папченко А. Несгинувшие майя // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 2 (2833). – С. 40-56
932042
  Ефименко Ю.В. Несговорчивые люди / Ю.В. Ефименко. – Хабаровск, 1980. – 206с.
932043
  Любимов Н.М. Несгораемые слова / Н.М. Любимов. – Москва : Художественная литература, 1983. – 304 с.
932044
  Любимов Н.М. Несгораемые слова / Н.М. Любимов. – Изд. 2-е. доп. – Москва : Художественная литература, 1988. – 334 с.
932045
  Ласков М.Р. Несгорающие звезды / М.Р. Ласков. – К, 1983. – 143с.
932046
  Данько Ганна Несебр. Історія з ароматом троянд : мій світ // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 1 (85). – С. 152-153 : Фото
932047
  Донцова Дарья Несекретные материалы : Роман / Донцова Дарья. – Москва : Эксмо-Пресс, 2001. – 432с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-04-004489-5
932048
  Донцова Дарья Несекретные материалы : Роман / Дарья Донцова. – Москва : Эксмо, 2004. – 352с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-00596-Х
932049
  Сидор С.И. Несельскохозяйственные сельские поселения БССР, проблемы и перспективы их развития. : Автореф... канд. географ.наук: 11.691 / Сидор С.И.; БГУ. – Минск, 1971. – 20л.
932050
  Сенин Б.О. Несем ли мы больше моральных обязательств перед роботами, чем перед людьми? // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 62-64
932051
  Поповкин Е.Е. Несентиментальное путешествие / Е.Е. Поповкин. – Москва, 1962. – 64с.
932052
  Поповкин Е.Е. Несентиментальное путешествие / Е.Е. Поповкин. – Москва, 1963. – 139с.
932053
  Мельников И.А. Несентиментальное путешествие к Лорелее / И.А. Мельников. – М., 1966. – 136с.
932054
  Винокуров В.Г. Несепарабельніе пространства с мерой. : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: / Винокуров В.Г.; АН УзССР. – Ташкент, 1966. – 9л. – Бібліогр.:с.11
932055
   Несеребряные и необычные среды для голографии. – Ленинград : Наука, 1978. – 127 с.
932056
   Несеребряные фотографические процессы. – Л., 1984. – 375с.
932057
  Кривин Ф.Д. Несерьезные Архимеды / Ф.Д. Кривин. – Москва : Молодая гвардия, 1971. – 221с. – (Эврика)
932058
  Белкина Татьяна Несерьезные вещи : Роман-оперетта / Белкина Татьяна. – Київ : Бери и помни, 2000. – 432с.
932059
   Несерьезные дети. – М., 1983. – 256с.
932060
   Несерьезные дети. – 2-е изд. – М., 1988. – 240с.
932061
  Велимирович Е.-Л. Несжатая полоса / Е.-Л. Велимирович. – Белград, 1956. – 200с.
932062
  Дружинин В.Н. Неси меня, Дунай! / В.Н. Дружинин. – Л, 1964. – 223с.
932063
  Концевич В.В. Несилове проактивне управління якістю проектів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Концевич Вікторія Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 15 назв
932064
  Острик В.І. Несиметричний контакт жорсткого клина і пружної півплощини за наявністю тертя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 101-108. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто контакт жорсткого клина і пружної півплощини за наявністю тертя і часткового зчеплення в області контакту. Із застосуванням методу Вінера-Гопфа система інтегральних рівнянь задачі зведена до нескінченної систем алгебраїчних рівнянь. Знайдено ...
932065
  Кудрик П.І. Несиметричні нескінченно малі згинання поверхонь обертання // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 53-55. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджено замкнені поверхні обертання знакозмінної гауссової кривини, які допускають несиметричні нескінченно малі згинання.
932066
   Несиметричные трехэлементные схемы индуктивно-емкостных преоразований. – Киев, 1980. – 55с.
932067
  Петраускас А.К. Несимметрические обменные взаимодействия в легких ядрах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Петраускас А.К.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1967. – 8л.
932068
  Чарудешна Дас (Измайлов Х Э. Несимметричная диалектика // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна : тематичний випуск / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – № 803 : Логіка і мислення в науці і релігії. – С. 9-17. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 34). – ISSN 0453-8048
932069
  Икрамов Х.Д. Несимметричная проблема собственных значений / Х.Д. Икрамов. – Москва : Наука, 1991. – 240 с.
932070
  Садыков Тузельбай Несимметрично замещенные диацетиленовые гликоли и аминоспирты пиперидинового ряда : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Садыков Тузельбай; АН Каз.ССР. Ин-т химических наук. – Алма-Ата, 1972. – 32л.
932071
  Дормидонтова Нелля Петровна Несимметричное наращивание по Виттигу в ряду диальдегидов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Дормидонтова Нелля Петровна; АН УССР. Физ.-хим. ин-т. – Одесса, 1977. – 18л.
932072
  Воронцов В.И. Несимметричные дисперсионные резонаторы с дифракционной решёткой / В.И. Воронцов. – Киев, 1979. – 22 с.
932073
  Микитин Михаил Иосифович Несимметричные задачи термоупругости для тонких пластин, нагреваемых движущимися источниками тепла : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 / Микитин Михаил Иосифович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 20 с.
932074
  Микитин Михаил Иосифович Несимметричные задачи термоупругости для тонких пластин, нагреваемых движущимися источниками тепла : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Микитин Михаил Иосифович; Львовский политехнический ин-т. – Львов, 1985. – 223л. – Бібліогр.:л.207-220
932075
  Русаков Е.В. Несимметричные режимы работы тиристорных выпрямителей трехфазного тока : учебное пособие / Е.В. Русаков. – Саранск, 1978. – 128 с.
932076
  Щербаков В.К. Несимметричные электропередачи : Электрический расчет / В.К. Щербаков. – Томск, 1946. – 138 с.
932077
  Хармут Х.Ф. Несинусоидальные волны в радиолокации и радиосвязи / Х.Ф. Хармут; под ред. Мальцева А.П. – Москва : Радио и связь, 1985. – 376 с.
932078
  Минин Г.П. Несинусоидальные токи и их измерение / Г.П. Минин. – Москва, 1979. – 112 с.
932079
  Кисіль В. Несистемна реєстрація // Юридична газета. – Київ, 2018. – 13 лютого (№ 7). – С. 26-27


  Принципи функціонування системи реєстрації прав на нерухомість.
932080
  Игнатченко И.В. Несистемная оппозиция во Франции в 30-е гг. XIX в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории" ; Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 7. – С. 130-142. – ISSN 0042-8779
932081
  Мельничук Т.Ю. Несімо любов планеті / Т.Ю. Мельничук. – Ужгород, 1967. – 41с.
932082
  Інг С. Несказане = Everything I never told you / Селесте Інг ; пер. з англ. Анастасія Дудченко. – Київ : Наш формат, 2016. – 247, [1] с. – Парал. тит. арк. англ. - На обкл.: Бестселер New York Times. - Пер. за вид. : Everything I never told you / Celeste Ng. New York: Penguin Press, 2014. – (Серія "Художня література"). – ISBN 978-617-7279-87-6
932083
   Несказанная страна. – Магадан, 1980. – 240с.
932084
  Есенин С.А. Несказанное, синее, нежное / С.А. Есенин. – Элиста, 1978. – 154с.
932085
   Несказанное, синее, нежное.... – М., 1974. – 36с.
932086
  Кошечкин Сергей Несказанный свет. Поэты. За есенинской строкой. В дороге и дома / Кошечкин Сергей. – М., 1986. – 384с.
932087
  Мірошниченко Л.Я. Нескептична ностальгія: "Золотий зошит" та "Альфред та Емілі" Д. Лессінг // Проекції скептицизму в сучасному британському романі: генеза, традиція, поетика : монографія / Л.Я. Мірошниченко. – Київ : Генеза, 2015. – С. 313-329. – ISBN 978-966-11-0683-2
932088
  Мірошниченко Л.Я. Нескептичний Девід Г"юм (до питання про літературний скептицизм) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 4 (166). – С. 14-20
932089
  Єфремов С. Нескінчена лекція : з споминків про В.Б. Антоновича // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 430-432. – ISBN 966-7272-00-1
932090
  Ламонова О. Нескінчена мелодія "просто красивої епохи" // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 14 лютого (№ 3). – С. 7. – ISSN 2519-4429


  150 років з дня народження Віктора Борисова-Мусатова.
932091
  Кореньков О. Нескінченна війна на Кавказі // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 12-18 травня (№ 17). – С. 5


  "З початку нинішнього року тільки в республіці Дагестан п"ять разів впроваджували режим контртерористичної операції. З 1 по 4 травня у Ставропольському краї внаслідок зіткнень із терористами постраждали, щонайменше, п"ятеро людей. У дагестанському ...
932092
  Вітович І. Нескінченна гра у Брекзит. Дату виходу Великої Британії з ЄС знову відтерміновано // Україна молода. – Київ, 2019. – 30 жовтня (№ 121). – С. 6


  "Європейський Союз погодився знову перенести дату припинення членства Великої Британії в організації, оскільки політики в Лондоні не змогли дійти згоди, на яких умовах країна має вийти з ЄС і якими будуть їхні подальші відносини. Голова Європейської ...
932093
  Крісті А. Нескінченна ніч : Посібник для навчання читання англійскою мовою / А. Крісті. – Київ : Знання, 1997. – 80с. – (Бібліотечка для тих, хто вивчає англійську). – ISBN 966-7131-04-1
932094
   Нескінченна подорож = Incessant journey: a book of memory of Orest Matsiuk : книга пам"яті Ореста Мацюка / Львівський національний університет ім. Івана Франка ; Центр. держ. іст. архів України у Львові ; Укр. національний ком-т істориків ; [ ред. кол.: Б. Якимович, Д. Пельц, І. Бутич та ін. ; укладачі: Г. Сварник, І. Сварник, Б. Якимович ]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2009. – 372 с. – ISBN 978-966-613-633-9
932095
  Хома В.О. Нескінченне тіло і нескінченне начало в 5 розділі ІІІ книги Аристотелевої "Фізики" // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 57-59
932096
  Костюк Є.Ю. Нескінченний пошук. / Є.Ю. Костюк. – Київ : Знання, 1971. – 64с.
932097
  Дзюба С. Нескінченний шлях осягнення // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 5 червня (№ 11). – С. 15


  До 300-річчя Григорія Сковороди. Книга "Осягнення" Дмитра Шупти, Петра Лойтра, Володимира Стеценка.
932098
  Логвин М.Ю. Нескінченні виміри "Записів каменю": домінанта матеріального та психологічні підтексти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 44-46. – (Східні мови та літератури ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Детально зображуючи подробиці щоденного життя у "Записах каменя", Цао Сюєцінь створює дуже виразні та вірогідні лаштунки для душевних порухів своїх героїв. Прискіплива увага до матеріального світу допомагає композиції оповіді як із точки зору ...
932099
   Нескінченні добутки. – Київ, 1975. – 60с.
932100
  Попович П.Р. Нескінченні дороги Всесвіту / П.Р. Попович. – К., 1986. – 215с.
932101
  Попович Павло Нескінченні дороги Всесвіту / Попович Павло; Співавт.О.Немов;Пер.з російськ.В.Іконников. – Київ : Дніпро, 2000. – 200с. – ISBN 5-308-01765-4
932102
  Мелешко В. Нескінченні системи лінійних алгебричних рівнянь у задачах пружної рівноваги тіл скінченних розмірів / В. Мелешко, С. Папков, Ю. Токовий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 51-57. – (Математика. Механіка ; Вип. 23). – ISSN 1728-3817


  У рамках розвитку алгоритму удосконаленої редукції при застосуванні методу суперпозиції до розв"язання двовимірних задач теорії пружності для тіл скінченних розмірів запропоновано єдиний підхід визначення асимптотичного значення невідомих у ...
932103
  Наєнко М. Нескінченність Гончаревого донкіхотства // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтав. держ. пед. ун-т ім.В.Г. Короленка ; голов. ред. ради М. Наєнко ; редкол.: М. Жулинський, П. Хропко, Г. Сивокінь [та ін.]. – Полтава, 2001. – № 1 (4). – С. 54-58. – ISBN 966-7576-18-3
932104
  Голик Ю. Нескінченність не для слабаків : кн. про менеджерів, які хакнули систему держуправління / Юрій Голик. – Харків : Фоліо, 2020. – 284, [4] с., [80] арк. кольор. іл. : іл. – ISBN 978-966-03-9125-3
932105
  Камінський Андрій Борисович Нескінченновимірний аналіз у просторах з пассонівською мірою : Дис... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.01 / Камінський Андрій Борисович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1996. – 129л. – Бібліогр.:л.121-129
932106
  Камінський Андрій Борисович Нескінченновимірний аналіз у просторах з пуассонівською мірою : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.01 / Камінський Андрій Борисович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 20л.
932107
  Боднарчук Ю.В. Нескінченновимірні алгебраїчні групи поліноміальних перетворень афінних просторів : Дис. ... доктора фіз.-мат. наук: 01.01.06 / Ю.В. Боднарчук : Нац. Університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : [Б. в.], 2004. – 251 л. – Бібліогр.: л. 243-251
932108
  Бондарчук Юрій Вікторович Нескінченновимірні алгебраїчні групи поліноміальних перетворень афінних просторів : Автореф. дис. ... доктора фізико-математ. наук: 01.01.06 / Бондарчук Ю.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 33с. – Бібліогр.: 26 назв.
932109
  Поливода О.Є. Нескінченновимірні многовиди, модельовані на ін"єктивних границях абсолютних екстензорів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.04 / Поливода Орислава Євгенівна ; НАН України, Ін-т мат. НАН України. – Львів, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: 15 назв
932110
  Голлеман А. Нескладні досліди з органічної хімії. / А. Голлеман. – Х-К, 1932. – 84с.
932111
  Котов Павел Несклонившиеся // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 7 (2838). – С. 18-19 : фото
932112
  Кованцов Н.И. Несколько аспектов в геометрии неголономных поверхностей / Н.И. Кованцов, 1970. – С. 63-95. – Отд. оттиск: Analele Syintifice ale Universitatii "Al. L. Cuza" din Iasi (Seria noua). Sectiunea 1, a Matematica, t. 16, anul 1970, fasc. 1
932113
  Кармиггелит С. Несколько бесполезных соображений / С. Кармиггелит. – Москва, 1985. – 384 с.
932114
  Семенов-Тян-Шанский А.П. Несколько биономических соображений по поводу состава представителей подсемейства Cicindelinae (Coleoptera, Carabidae) в фауне западного Прибайкалья / Андрей Семенов-Тян-Шанский (С.-Петербург). – [Санкт-Петербург], 1909. – С. 305-311. – Без тит. л. - Отд. оттиск: Русское Энтомологическое обозрение. 1908, № 3-4 (январь 1909 г.)


  На обл. дарств. надпись: Василию Карловичу Совинскому в знак искреннего уважения от автора. В инвентарной кн. и ген. кат. авторский знак на ЖУКИ
932115
  Семенов-Тян-Шанский Несколько биономических соображений по поводу состава представителей подсемейства Cicindelinae (Coleoptera, Carabidae) в фауне западного Прибайкалья / Андрей Семенов-Тян-Шанский (С.-Петербург) // Жуки. [Компакт - 252298]. – С. 305-311
932116
  Семенов-Тян-Шанский Несколько биономических соображений по поводу состава представителей подсемейства Cicindelinae (Coleoptera, Carabidae) в фауне западного Прибайкалья / Андрей Семенов-Тян-Шанский (С.-Петербург) // Компакт - 252359 / Семенов-Тян-Шанский. – С. 305-311
932117
  Гинтов О.Б. Несколько важных шагов в направлении комплексирования сейсмологии и тектонофизики / О.Б. Гинтов, Я.М. Хазан // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2009. – Т. 31, № 2. – С. 160-162. – Бібліогр.: c. 162. – ISSN 0203-3100
932118
  Кац М. Несколько вероятностных задач физики и математики / М. Кац. – Москва : Наука, 1967. – 176 с.
932119
  Потанин Г.Н. Несколько вопросов по изучению поверий, сказаний, суеверных обычаев и обрядов у сибирских инородцев / Г.Н. Потанин. – С.-Петербург, 1881. – 13 с.
932120
  Мещерский И.И. Несколько воспоминаний о В.В. Докучаеве, как общественном деятеле // Латериты и красноземы тропических и субтропических широт и родственные им почвы умеренных широт / К.Д. Глинка. – Б.м., 1903. – 123с.
932121
  Холодный Н.Г. Несколько воспоминаний о С.Г.Навашине / Н.Г. Холодный, 1931. – 383-386с.
932122
  Казакова Инга Несколько грамов удовольствия : Дело вкуса // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 1(2784). – С. 145 : Іл.
932123
  Александровский Г.В. Несколько данных из психологии Гоголевского творчества / [соч.] Г. Александровского. – Киев : Тип. И.И. Чоколова, 1902. – Отд. оттиск: Ежегодник Коллегии Павла Галагана. - Экз. деф. без обл.
932124
  Сахаров Н.Л. Несколько данных к биологии Orgyia dubia Tausch. (Lepidoptera, Lymantriidae) / Н. Сахаров (Астрахань) // Чешуекрылые. Т. II (Г-С) - компакт. – 7 с.
932125
  Перетц В.Н. Несколько данных к объяснению сказаний о провалившихся городах / В.Н. Перетц. – Киев : Лито-тип. Т.Г. Мейнандера, 1904. – [2], 8 с.
932126
  Шнитников В.Н. Несколько данных о Семиреченском тритоне (Ranidens sibiricus Kessl.) : (Представлено 15 марта 1912 г.) : с 2 рис. в тексте / [соч.] Вл. Н. Шнитникова // Гады. [Компакт - 252275]. – С. 53-62


  Ежегодник Зоологического музея Императорской Академии наук [Текст]. - Санкт-Петербург : Изд. Имп. Акад. наук. Тип. Имп. Акад. наук, 1896 - . - Тит. л. парал.: фр. - Ч. текста парал.: рус., фр., нем.
932127
   Несколько данных о судьбе Железняка после его ареста в Умани // Памяти Николая Ивановича Костомарова : (7 апреля 1885 г.), 1885. – С.564-568
932128
  Ершов Н.Г. Несколько данных относительно чешуекрылых / [соч.] Н. Ершова // Компакт - 252293 / Н.Г. Ершов. – С. 367-370


  ("Horae Societatis Entomologicae Rossicae")
932129
  Введенский В. Несколько данных, относящихся к вопросу о строении фосфористой кислоты / [соч.] Вл. Веденского; Из Химической. лаборатории Казанского университета // Юбилейное чествование профессора Императорского Казанского университета Алексендра Михайловича Зайцева 5 апреля 1888 года. – Казань, 1888. – 4 с.
932130
  Черный К.Г. Несколько дне жаркого лета. / К.Г. Черный. – Ставрополь, 1980. – 142с.
932131
  Бек А.А. Несколько дней : повести и рассказы / Александр Бек. – Москва : Советский писатель, 1961. – 495 с.
932132
   Несколько дней из жизни следователя. – М., 1987. – 301с.
932133
  Мирамар Х. Несколько дней после конца света : роман / Хуан Мирамар. – Киев : Ника-Центр ; Эльга, 2004. – 255, [1] с. : портр. – (Серия 700 ; вып. 42). – ISBN 966-521-290-7
932134
  Базилевич В.М. Несколько документов к истории Веневских засек в XVII веке / В.М. Базилевич. – Тула : Тип. Е.И. Дружининой, 1915. – 32 с. – Отд. оттиск: Труды Тульской губернской архивной комиссии. Кн. 2


  На тит. стр. надпись: Глубокоуважаемому Евгению Дмитриевичу Сташевскому на добрую память от благодарного издателя
932135
  Смирнов П.П. Несколько документов к истории Соборного уложенья и Земского собора 1648-1649 гг. / [Сост.] Павел Смирнов. – Москва : О-во истории и древностей рос. при Моск. ун-те, 1913. – [2], 20 с.
932136
  Перетц В. Несколько документов к истории Украины 1692-1759 гг. / Перетц В. // Синові України : зб. статей 1906 року на пошану проф. Володимира Антоновича / М. Дашкевич, М Сумцов, В. Хвойка, В. Перетц, М. [та ін.] Веселовський. – Фототип. відтворення. – Київ : Київ. ун-т ім. Т. Шевченка [та ін.], 1993. – С. 55-71. – ISBN 5-7702-0426-5
932137
  Любович Н.Н. Несколько документов по истории Реформации в Литве из Ватиканской библиотеки / Проф. Н.Н. Любович. – Варшава : Тип. Варш. учеб. окр., 1914. – [1], 14 с. – Текст на рус. и латин. яз.
932138
  Херсковиц М. Несколько дополнительных замечаний о культурном релятивизме // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2011. – Т. 13, вып. 2 (63/64). – С. 45-52. – ISSN 1606-951Х
932139
  Маркиш С. Несколько заметок о переводах с древних языков // Мастерство перевода. : сб. ст. / [Ред. кол. П.Г. Антокольский, В.А. Дынник, И.А. Кашкин и др. ]. – Москва, 1959. – С. 153-172
932140
  Кесслер К.Ф. Несколько заметок о фауне вообще и о Киевской фауне в частности // Известия о съезде естествоиспытателей в Киеве с 11-го по 18-е июня 1861 года : Приложение к отчету университета за 1860-1861 год / Съезд, (1861 ; Киев). естествоиспытателей. – Киев : В университетской тип., 1861. – С. 104-109
932141
  Иконников В.С. Несколько заметок по вопросам Cмутного времени в Московском государстве / В.С. Иконников. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира, акц. о-ва печ. и изд. д. Н.Т. Корчак Новицкого, 1916. – [2], 55 с. – Отд. оттиск: Университетские известия, 1916


  На обл. экз. № 46979 автограф автора На экз. № 46980: дарственная надпись от автора и печать: из книг Василенко
932142
  Штерн Э.Р. Несколько заметок по поводу статьи В. В. Латышева «О поддельных греческих надписях из южной России» / Э. Р. фон Штерна. – [Б. м.] : Экономическая тип. – 22 с.
932143
  Стеглик В. Несколько заметок, касающихся суверенитета Чешской республики в контексте европейской интеграции // Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2010. – № 1 (3). – С. 76-80


  В статье затрагивается вопрос определения понятия суверенитета в контексте европейской интеграции, с одной стороны, так, как оно было определено в судебной практике Европейского суда, с другой стороны - так, как его определяют государства - члены ЕС. В ...
932144
  Загоровский Н.А. Несколько замечаний к вопросу о высыхании Одесских лиманов / Н.А. Загоровский, 1925. – 5с.
932145
  Тарасенко Н.А. Несколько замечаний к предыстории древнеегипетской Книги Мертвых // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2010. – № 2. – С. 122-131. – ISSN 1608-0599
932146
  Бугославский С.А. Несколько замечаний к теории и практике критики текста / Сергей Богуславский ; (Из филол. семинария проф. В.Н. Перетца). – Чернигов : Тип. Губ. правл., 1913. – [2], 16 с.


  Содержание: 1. Процесс работы исследования в наиболее обычных случаях критики текста; 2. Классификация списков, как методологичечкий прием. Редакции В 1912 г. окончил историко-филологический фак-т Киевского ун-та св. Владимира, в 1912-1914 гг. ...
932147
  Донских О.А. Несколько замечаний о "гуманитарной составляющей" образования // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 4. – С. 104-106. – ISSN 0869-3617
932148
  Назаревский А.А. Несколько замечаний о "Послании дворянина к дворянину" / А.А. Назаревский. – Москва; Ленинград, 1958. – 5с. – Отд. оттиск из: Трудов отдела древнерусской литературы, Т. 14
932149
  Стоянов Р.В. Несколько замечаний о времени и причинах основания Херсонеса Таврического // Вестник древней истории / РАН, отделение историко-филологических наук. – Москва, 2007. – № 2. – С. 125-144. – ISSN 0321-0391
932150
  Петухов Е. Несколько замечаний о лицах в лермонтовской поэзии / Е. Петухов. – 137-148с.
932151
  Кузнецов Н.Я. Несколько замечаний о роде Catocala Sсhrаnk (Lepidoptera, Noctuidae) в каталоге Staudi ng er"a и Rebеl"я, 1901 : (с 6 рис.) / Н.Я. Кузнецов (С.-Петербург) // Компакт - 252334 / Н.Я. Кузнецов. – 8 с.
932152
  Кузнецов Н.Я. Несколько замечаний о роде Catocala Sсhrаnk (Lepidoptera, Noctuidae) в каталоге Staudi ng er"a и Rebеl"я, 1901 : (с 6 рис.) / Н.Я. Кузнецов (С.-Петербург) // Компакт - 252347 / Н.Я. Кузнецов. – 8 с.
932153
  Зелинский Н. Несколько замечаний о химической природе органических соединений и асимметрическом углероде. – Одесса : Тип. Шт. Войск воен. Округа, 1892. – XIV с.
932154
  Гайденко П.И. Несколько замечаний о церковно-исторической науке (на примере исследования киевского периода Русской церкви0 // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2010. – № 1 (48). – С. 61-65
932155
  Танфильев Г. Несколько замечаний о черноморском побережье Кавказа, вообще и об окресностях Гагр, в частности. – Одесса : Типо-Литография М. Соколовской, 1906. – 13 с. – Отд. оттиск из : Записок Крымско-Кавказского Горного клуба, №№3, 4, 5, 1906 г.
932156
  Лунгерсгаузен Л.Ф. Несколько замечаний об общем характере четвертичных отложений у Юго-Восточной границы Днепровского ледникового языка / Л.Ф. Лунгерсгаузен. – Оттиск. – 125-166с.
932157
  Калинкин В.М. Несколько замечаний об особенностях семантики поэтонимов // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – Вип. 10 : Ономастика. Топоніміка. – С. 72-76. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-966-8946-95-0
932158
  Семенов-Тян-Шанский Несколько замечаний по вопросам классификации Coleoptera по поводу "Краткого обзора классификаций жесткокрылых" Г. Якобсона / [соч.] Андрея Семенова (С.-Петербург) // Компакт - 252359 / Семенов-Тян-Шанский. – 6 с. : портр.
932159
  Семенов-Тян-Шанский А.П. Несколько замечаний по вопросам классификации Coleoptera по поводу "Краткого обзора классификаций жесткокрылых" Г. Якобсона / [соч.] Андрея Семенова (С.-Петербург). – [Санкт-Петербург] : [Типо-литогр.: "Герольд"], 1905. – 6 с. : портр. – Без тит. л. - Отд. оттиск: Русское энтомологическое обозрение= Revие Russe d"Entomological. 1905, т. V, № 1-2 (апрель)
932160
  Ветухов А.В. Несколько замечаний по вопросу о том, влияет ли язык и на абстрактнейшие доктрины, каковы: счисление (арифметика) и математика, все ли равно, на каком языке учить и учиться счету / А.В. Ветухов. – Варшава : Тип. Варшавского учебного округа, 1910. – 7 с. – Отд.оттиск : Рус.Фил.Вести, 1910 г.
932161
  Шиллер Н.Н. Несколько замечаний по поводу "Исследований по математической физике" кн. Б. Голицына / Н. Шиллер. – Киев : Тип. Имп. У-та Св. Владимира, 1894. – 47 с. – Отд.оттиск. - Экз. без обл. и тит. л.
932162
  Холодный Н.Г. Несколько замечаний по поводу исследований В.О.Калиненко над железобактериями / Н.Г. Холодный, 1939. – С. 206-210. – Отд. оттиск
932163
  Гольдгаммер Д.А. Несколько замечаний по поводу исследования г. Ефимова о магнетизме газов / [соч.] Д. Гольдгаммера // Термодинамическая поверхность воды (по Гиббсу и Фан-Дер-Ваальсу) / Д.А. Гольдгаммер. – Москва : В унив. тип. (М. Каткова), 1884. – 8 с.
932164
  Фрейд Зигмунд Несколько замечаний по поводу понятия "бессознательное" // Психоаналіз : часопис / Українська Асоціація Психоаналізу. – Київ, 2008. – № 1 (11). – С.9-16
932165
  Фрейд З. Несколько замечаний по поводу понятия "бессознательное" // Психоаналіз : часопис / Міжнар. ін-т глибинної психології ; редкол.: Уварова С.Г., Бреусенко-Кузнєцов О.А., Вісковатова Т.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (21). – С. 12-19. – ISSN 2307-3195
932166
  Грацианов В.И. Несколько замечаний по поводу работы Г.В. Грацианову "Опыт обзора рыб Российской Империи" [Рецензия Л.С. Берга] : (Представлено 17 сентября 1908 г.) / [соч.] Л.С. Берга. – [Санкт-Петербург], 1909. – С. 437-464. – Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Ежегодник Зоологического Музея Имп. Академии наук. 1908, т. XIII


  Лев Семёнович (Симонович) Берг (1876-1950) Ежегодник зоологического музея Императорской Академии наук [Текст]. - СПб. : Изд. Имп. Акад. наук. Тип. Имп. Акад. наук, 1896 - . - Тит. л. парал. : фр. - Ч. текста парал. : рус., фр., нем. Т. XIII : ...
932167
  Ветухов А.В. Несколько замечаний по поводу рецензии И. Анненского о "Начатках русской грамматики" А. Ветухова / А.В. Ветухов. – Варшава : Тип. Варшавского учебного округа, 1910. – 10 с. – Отд.отт. из : "Рус.Фил.Вести"
932168
  Холодный Н.Г. Несколько замечаний по поводу старой и новой литератуы о железобактериях / Н.Г. Холодный. – 149-158с.
932169
  Колли Р.А. Несколько замечаний по поводу статьи г. Канонникова "О соотношениях между составом и светопреломляющей способностью химических соединений, ч. 1 : Органические соединения" / [соч.] Р. Колли // О действии азотной кислоты на некоторые органические соединения двухатомной серы и о новом ряде органических сернистых соединений, полученных при этой реакции / А. Зайцев. – Казань, 1867. – 15 с.
932170
  Рудзкой М.П. [Рудский П М. Несколько замечаний по поводу теории образования гор / [соч.] М.П. Рудзкого // Из летних экскурсий 1898 г. / К.Д. Глинка. – Варшава : Тип. Варшавского учебного округа, 1899. – С. 165-177
932171
  Пим Б. Несколько зеленых листьев / Б. Пим. – Москва : Художественная литература, 1987. – 318с.
932172
  Сергеева Елена Несколько идей для отдыха в Греции : Ионические острова. Destionations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 4. – С. 66 : Фото
932173
  Арсенишвили З.И. и др. Несколько интервью по личным вопросам : Киносценарий / Арсенишвили З.И., Ахвледиани Э., Гогоберидзе Л. ; [ Вступит. ст. Фрейлиха С. ]. – Москва : Искусство, 1980. – 71 с. : илл. – В вып. дан. 2-й вт.: Ахвледиани Эрлом Сергеевич. – (Библиотека кинодраматургии)
932174
  Барсов Н.И. Несколько исследований исторических и рассуждений о вопросах современных профессора Н.И. Барсова. – С.-Петербург : Тип. М.М. Стаысюлевича, 1899. – VIII, 378 с.
932175
  Пунченок А.Е. Несколько историй / А.Е. Пунченок. – М, 1956. – 272с.
932176
  Чавчавадзе И.Г. Несколько картин, или случай из жизни разбойника : поэма / Илья Чавчавадзе ;. – Тбилиси : Мерани, 1975. – 40 с.
932177
  Фихте И.Г. Несколько лекций о назначении ученого : Назначение человека; Основные черты современной эпохи: Сборник / И.Г. Фихте; Пер. с нем.; Худ.обл. М.В.Драко. – Минск; Москва : Попурри, 1998. – 480c. – ISBN 985-438-192-7
932178
  Гарин-Михайловский Несколько лет в деревне / Гарин-Михайловский. – Чебоксары, 1980. – 382с.
932179
  Шур М.М. Несколько лет жизни / М.М. Шур. – М., 1973. – 96с.
932180
  Влэстару Б.М. Несколько летних дней : рассказы / Б.М. Влэстару; авториз. пер. с молд. – Москва : Советский писатель, 1972. – 240 с.
932181
  Новацкая Эва Несколько месяцев - целая жизнь : повесть / Новацкая Эва. – Москва, 1984. – 142 с.
932182
  Аверинцев С. Несколько мыслей о "евразийстве" Н. С. Трубецкого // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2003. – № 2. – С.137-150. – ISSN 0130-7673
932183
  Будилович А. Несколько мыслей о греко-славянском характере деятельности свв. Кирилла и Мефодия / А. Будилович. – Варшава : [б. и.], 1885. – 117 с.
932184
  Соболевский А.И. Несколько мыслей об древней русской литературе / А.И. Соболевский. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук, 1903. – [2], 21 с. – Отд. оттиск: Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук, 1903, т. 8, кн. 2, с. 138-158
932185
  Юзефович Б.М. Несколько мыслей по поводу суда присяжных / Б. Юзефович. – Киев : Тип. Г.Л. Фронцкевича, 1895. – 30 с.
932186
  Архангельский Н.Н. Несколько наблюдений над различными способами борьбы с амбарными вредителями : Отд.оттиск из Изв. С.-К. Краевой Ст. Защ. Раст., №1 / Архангельский Н.Н. ; Северо-Кавказское краевое земельное управление. Краевая станция защиты растений. – Ростов-на-Дону : Донполиграфбум, 1925. – 20 с.
932187
  Бобринский А.А. Несколько неизданных змеевиков : сообщение / А.А. Бобринский. – С.-Петербург : Типография И.Н. Скороходова, 1898. – 8 с.
932188
  Березко Г.С. Несколько необязательных советов. "Секреты" художественности / Г.С. Березко. – Москва : Советская Россия, 1974. – 143 с. – (Писатели о творчестве)
932189
  Фомин А.В. Несколько новых видов растений из Закавказья / А.Фомин. – Тифлис : Тип. К.П. Козловского, 1909. – 14 с. – Без обл. - Отд. оттиск: Вестник Тифлисского Ботанического сада. 1909. Вып. 14, с. 43–56
932190
  Щербаков Ф.С. Несколько новых данных о географическом распространении уховерток Российской Империи (Orthoptera. Forficulodea) / Ф.С. Щербаков (Москва) // Компакт - 252339 / Ф.С. Щербаков. – 6 с. – Библиогр.: Цитируемая литература с. 6 (11 назв.)


  На с. 1 дарств. надпись: Глубокоуважаемому Николаю Яковлевичу Кузнецову автор
932191
  Костылев Ю.А. Несколько новых и малоизвестных видов сем. Vespidae (Hym.) / Ю.А. Костылев, 1936. – С. 221-227
932192
  Травин И.С. Несколько новых фактов, выявленных в процессе работ по селекции краснаго клевера на Носовской с.-х. оп. станции / И.С. Травин. – Киев, 1928. – 71с. – (Издания Носовской сельско-хозяйств. опытной станции ; Вып. 86)
932193
  Шелюжко Л.А. Несколько ноых форм чешуекрылых / Л. Шелюжко. – [Санкт-Петербург], 1908. – 3 с. – Шифр. док. у ген. каталоге: 59 Чешу... - Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Русское энтомологическое обозрение, 1907, № 4, с. 232-234
932194
  Бугай Д.В. Несколько пассажей, иллюстрирующих этику Плотина // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2006. – № 1. – С. 135-145. – ISSN 0042-8744
932195
  Гроссман В.С. Несколько печальных дней / В.С. Гроссман. – Москва, 1989. – 431с.
932196
  Михелис Ю. Несколько портретов углем / [портр.] Юрия Михелиса // Сборник стихов / Сиринкс. – [2] с., 4 л. портр. : портр.


  Авторы: Гончаров, Данилевский, Достоевский, Крылов, Майков, Некрасов, Островский, Салтыков (Щедрин), А. Толстой, Тургенев и др. Некрасов, Николай Алексеевич (1821-1877/78) Островский, Александр Николаевич (1823-1886) Салтыков-Щедрин, Михаил ...
932197
  Чебаненко И. Несколько поэтических сочинений / Иван Чебаненко. – Киев, 2001. – 154с. – ISBN 966-95585-2-2
932198
  Константов С.В. Несколько представителей флоры миоценовых отложений, развитых в низовьях р. Буреи / С.В, Константов // Палеоботаническая экскурсия в Англию / М.Д. Залесский. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. К. Биркенфельда, 1910. – С. 405-421, 2 л. ил : ил.
932199
  Срезневский И.И. Несколько припоминаний о научной деятельности А.Е. Викторова / [Соч.] Акад. И.И. Срезневского. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1881. – [2], 23 с. – Прил. к 38 т. "Зап. Акад. наук". 1881, № 5
932200
  Ибрагимбеков М. Несколько причин для развода : повести / Максуд Ибрагимбеков ;. – Москва : Молодая гвардия, 1985. – 240 с.
932201
  Глыбач К.В. Несколько проблем математики / К.В. Глыбач. – Куйбышев, 1991. – 17 с.
932202
  Индриксон Ф.Н. Несколько работ по физике : для учеников средней школы / Ф. Индриксон. – Санкт-Петербург : "Т-во худож. печати", 1905. – 108, II с.
932203
  Иверсен В.М. Несколько редких и интересных русских монет из собрания В.М. Иверсена / В.М. Иверсен. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1906. – [2], 29 с. : ил. – Отт. из 1 т. "Зап. Нумизмат. отд-ния Рус. археол. о-ва"
932204
  Ливинский Станислав Несколько слов : поэзия // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2010. – № 2 (649). – С. 42-45. – ISSN 0132-2036
932205
  Новицкий О. Несколько слов в ответ на рецензию сочинения: "Постепенное развитие древних философских учений и пр." помещенную в Современник [в № 6 за 1860 г.]. – [Киев], 1861. – XX с. – Отд. оттиск. - Авт. указ. в конце статьи


  [Новицкий Орест]. Постепенное развитие древних философских уче- ний в связи с развитием языческих верований. Соч[инение] Ор[еста] Новицкаго. – Часть IV: Религия и философия Александрийскаго перио- да. – Киев: В Университетской типографии, 1861. – ...
932206
  Семевский В. Несколько слов в память Николая Михайловича Ядринцева // Историческое миросозерцание Грановского : Речь на торжеств. акте Имп. С.-Петерб. ун-та 8 февр. 1896 г. / Н. Кареев. – Санкт-Петербург, 1896. – 29-37 с.
932207
  Макарова Г.В. Несколько слов в связи с выходом в свет новой книги о Ф.В. Булгарине // Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2014. – № 5. – С. 91-93. – ISSN 0132-1366
932208
   Несколько слов для настоящих мужчин. – Алма-Ата, 1990. – 270с.
932209
   Несколько слов к портрету Н. И. Костомарова // Памяти Николая Ивановича Костомарова : (7 апреля 1885 г.), 1885. – С.1-2
932210
  Кирсанова О. Несколько слов о "холодной" логистике // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2013. – № 1 (44). – С. 22-23
932211
  Слудский Ф.А. Несколько слов о вихревых атомах сэра В. Томсона / [соч.] Ф.А. Слудского. – [Москва] : [Изд. Моск. о-ва испытателей природы ; В унив. тип.], 1879. – 6 с. – Без тит. л. и обл. - Отд. оттиск: Bulletin de la Societe imperiale des naturalistes de Moscou
932212
  Котек Ф. Несколько слов о гимнастике / Ф. Котек. – 9с.
932213
  Дуров М. Несколько слов о графе А.К. Толстом и его поэтической деятельности. – Вильна : Печатня А.Г. Сыркина, 1877. – 18 с. – Отд. оттиск из : "Вилен. Вест", №№ 7,8
932214
  Криксин В.С. Несколько слов о дневнике Сестренцевича, первого митрополита всех римско-католических церквей в России : (По поводу изд. в кн. 16 "Старины и новизны" дневника Сестренцевича за 1797 и 1798 г.) / В.С. Криксин. – Санкт-Петербург : О-во ревнителей рус. ист. просвещения, в память имп. Александра III, 1913. – 23 с. – Библиогр. в примеч.
932215
  Голубев А. Несколько слов о жизни и церковно-общественной деятельности св. Кирила, Архиепископа Александрийского ([ум.] 444 г.) : (По поводу трактаций проф. Ю.А. Кулаковского по данному вопр. в его соч. "История Византии", т. 1. (395-518), 2-е изд., пересмотр. Киев 1913 г.) / Алесей Голубев, воспитанник 7 кл. Киев. 3 гимназии. – Москва : Печатня А.И. Снегиревой, 1913. – 29 с. – Отд. оттиск: Голос Церкви. 1913, № 11. – Библиогр. в примеч.


  На тит. л. дарств. надпись: Стольмашевско от автора 1914 г.
932216
   Несколько слов о жмудских народных книгах // Критическое обозрение сочинения М. Троицкого "Немецкая психология в текущем столетии, историческое и критическое исследование с предварительным очерком успехов психологии со времен Бэкона и Локка" Москва, 1867 г. / С.С. Гогоцкий. – 2-е, доп. изд. – Киев : Тип. В.А. Менчиц, 1877. – 27 с.
932217
  Русов А.А. Несколько слов о значении трудов и творчества Н.В. Лисенка для малорусского народаН.В. Лысенко и русская музыкальная культура / А. Русов. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира АО печ. и изд. дела НН.Т. Корчак-Новицкого, 1904. – [2], 35 с. – Отд. оттиск из журн.: Киевская старина
932218
  Варпаховский Н. Несколько слов о зоологических исследованиях в Нижегородской губернии : (Предварительный отчет Нижегеродскому губернскому земству) / Печатано с разрешения г. Нижегородского губернатора Н.М. Баранова 14 апреля 1888 г. – Нижегородск : Тип. Й.Соколенкова, 1888. – 11 с.
932219
  Некрасов А. Несколько слов о лицевых списках жития преп. Евфросинии Суздальской // Извеcтия II Отделения Императорской академии наук / Императорская академия наук. Отделение русского языка и словесности. – [Санкт-Петербург], 1910. – Т. 15, кн. 1. – С. 258-269
932220
  Зверезомб-Зубовский Несколько слов о насекомых, гнездящихся в подпольях зернохранилищ / Зверезомб-Зубовский, 1916. – 3 с. – Отд. оттиск
932221
  Вернадский В.И. Несколько слов о ноосфере / В.И. Вернадский, 1944. – 120с.
932222
  Ястребов В. Несколько слов о писанках // Памяти Николая Ивановича Костомарова : (7 апреля 1885 г.), 1885. – С.5-8
932223
  Рейнгард А.Л. Несколько слов о покровных суглинках Предкавказья / А.Л. Рейнгард. – 428-432с.
932224
  Красовский А.В. Несколько слов о послетретичных отложений на Украине / А.В. Красовский. – Кам"янець-на Поділлю, 1927. – 11с.
932225
  Тютчев И.А. Несколько слов о преподавании химии // Известия о съезде естествоиспытателей в Киеве с 11-го по 18-е июня 1861 года : Приложение к отчету университета за 1860-1861 год / Съезд, (1861 ; Киев). естествоиспытателей. – Киев : В университетской тип., 1861. – С. 114-120
932226
  Молчанов Л.А. Несколько слов о птицах северного острова Новой Земли / Л.А. Молчанов // Компакт - 252322 / Молчанов Л.А.


  Пресноводная биологическая станция Императорского С.-Петербургского общества естествоиспытателей
932227
  Голубкина А.С. Несколько слов о ремесле скульптора / А.С. Голубкина. – М.-Л., 1937. – 95с.
932228
  Голубкина А.С. Несколько слов о ремесле скульптора / А.С. Голубкина. – М., 1958. – 32с.
932229
  Голубкина А.С. Несколько слов о ремесле скульптора / А.С. Голубкина. – М., 1960. – 48с.
932230
  Голубкина А.С. Несколько слов о ремесле скульптора / А.С. Голубкина. – М., 1963. – 31с.
932231
  Ляпунов Б.М. Несколько слов о рукописи евангельских чтений, хранящихся в библиотеке Новороссийского Общества истории и древностей / Б.М. Ляпунов. – Одесса : Экономическая типография, 1906. – 20 с. – Отд.оттиск
932232
  Мережко А. Несколько слов о Светлане Ярославовне Фурсе // Відданість правовій науці : 50 - Фурсі Світлані Ярославівні : [наук. статті її колег, друзів, учнів] / [упоряд.: Фурса Є.І., Кармаза О.О., Паливода Ю.В.]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2011. – С. 33-35. – ISBN 978-966-437-277-7
932233
  Синцов И. Несколько слов о степных отложениях левого берега Волги между кол. Ровным и сел. Духовницким = Einige Worte uber die Steppen-Ablagerungen des linken Ufers der Wolga zwischen Rownoje und Duchownitzkoje) // О новом выходе юрских отложений в Рязанской губернии Г.Г. Петца : (Сообщение, сделанное в заседании Отделения Геологии и Минералогии С.-Петербургского Об-ва Естествоиспытателей 15 дек. 1890г.) / Г.Г. фон Петц. – [Санкт-Петербург] : Тип. Н.А. Лебедева, 1910. – 8 с.


  На тит. л. надпись: П. Тутковс...
932234
  Видгоф Л. Несколько слов о стихотворениях О. Мандельштама "Сумерки свободы" и "Квартира тиха, как бумага..." // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2011. – № 2 март-апрель. – С. 388-406. – ISSN 0042-8795
932235
  Куимова М.В. Несколько слов о технологии проблемного обучения в процессе преподавания иностранного языка в техническом вузе / М.В. Куимова, Н.А. Кобзева // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 14, т. 5 (151). – С. 437-439
932236
  Ларионов Д.К. Несколько слов о филогенетической связи двурядного и многорядного ячменя / Д.К. Ларионов. – Масловка, 1928. – 80с.
932237
  Ларионов Д.К. Несколько слов о филогенетической связи двурядного и многорядного ячмня / Д.К. Ларионов. – Масливка, 1928. – 22с.
932238
  Межуев Б.В. Несколько слов о цикличности революций // Политические исследования. ПОЛИС : Научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2002. – № 4. – С.55-60. – ISSN 0321-2017
932239
  Грум-Гржимайло Несколько слов о чешуекрылых Крыма / сост. П. Грум-Гржимайло // Чешуекрылые. Т. II (Г-С) - компакт. – С. 153-168 : ил., карт.
932240
  Панов А. Несколько слов о японских премьер-министрах // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2008. – № 4. – С. 3-16. – ISSN 0130-9625
932241
  Клейгельс А.Н. Несколько слов об албанцах и весеннем восстании 1910 года / А.Н. Клейгельс. – Санкт-Петербург : Сила, 1913. – [2], 48 с., 1 л. фронт. (карт.), 1 л. карт.
932242
  Макеева Е. Несколько слов об аудите во Франции // Незалежний Аудитор : часопис для аудиторів, судових експертів, бухгалтерів та правників / ТОВ "Вид-во "Сова". – Київ, 2012. – № 4 (4) травень. – С. 7-9. – ISSN 2306-0050
932243
  Веретенников В. Несколько слов об исторической критике / В. Веретенников. – Харьков : Тип. "Печатное дело", 1913. – 14 с. – Отд. оттиск из: Сборник Харьков. ист.-филол. о-ва в честь проф. В.П. Бузескула
932244
  Полетаев Н.А. Несколько слов об органах дыхания личинок стрекоз // Древнекрылые [Компакт - 252372]. – С. 182-194 : ил.
932245
  Красовский А.В. Несколько слов по геологии Бессарабии / А.В. Красовский. – Вырезка из Записок геологич. отд. – 81-88с.
932246
  Каманин И.М. Несколько слов по поводу "Архивного инвентаря" проф. Д.И. Самоквасова / И. Каманин. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира АО печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1898. – [1], 20 с. – Отд. оттиск: Университетские известия. 1898. В ген. каталоге идет на: Самоквасова


  На с. 1 дарственная надпись: Глубокоуважаемому Александру Васильевичу Романовичу-Славатинскому от автора 30 сентября 1898 г.
932247
  Кулаковский Ю.А. Несколько слов по поводу "ответа" проф. Ф.А. Брауна / [Юлиан Кулаковский] // К истории готской епархии (в Крыму) в VIII веке / Ю.А. Кулаковский, 1898. – С. 262-269
932248
  Чернев Н.П. Несколько слов по поводу книги его императорского высочества великого князя Георгия Михайловича : Описание и изображение некоторых редких монет моего собрания / Н.П. Чернев. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1886. – [2], 19 с. – Из июн. кн. журн. "Труды Киев. духов. акад." 1886 г.
932249
  Динник Н.Я. Несколько слов по поводу нахождения на Кавказе краснобрюхой жерлянки и чесночницы / Н.Я. Динник // Гады. [Компакт - 252275]. – С. 259-262
932250
  Колли Р.А. Несколько слов по поводу ответа г. Канонникова на мои замечания касательно его статьи о светопреломляющей способности химических соединений / [соч.] Р. Колли // О действии азотной кислоты на некоторые органические соединения двухатомной серы и о новом ряде органических сернистых соединений, полученных при этой реакции / А. Зайцев. – Казань, 1867. – 5 с.
932251
  Войцеховский П.А. Несколько слов по поводу перевода Острожской учительской семинарии в с. Большие Дедеркалы, Кременецкого уезда, Волынской губернии / Сост. инспектор нар. уч-щ Киев. губ. П.А. Войцеховский. – Киев : тип. т-ва печ. дела и торг. И.Н. Кушнерев и К° в Москве, Киев. отд., 1895. – 23 с.
932252
  Зайцев А. Несколько слов по поводу статьи горн. инжен. А. Краснопольского: "Геологические исследования и поиски каменного угля в Мариинском и Томском округе в 1896 и 1897 годах" : [рецензия] // К вопросу о классификации южнорусских неогеновых пластов / Н.И. Андрусов. – Юрьев (Тарту) : Тип. К. Маттисена, 1898. – 5 с.
932253
  Гуткина Н.И. Несколько случаев из практики школьного психолога / Н.И. Гуткина. – М., 1991. – 76с.
932254
  Савва В.И. Несколько случаев изучения иностранных языков русскими людьми во второй половине XVI в. / В. Савва. – Харьков : Тип. "печатное дело", 1913. – [2], 12 с.
932255
  Плигинский В.Г. Несколько случаев уродства у жесткокрылых / В.Г. Плигинский, 1929. – 140с.
932256
  Чичерин Б. Несколько современных вопросов : [Сб. ст.] / [Соч.] Б. Чичерина. – Москва : Изд. К. Солдатенков, 1862. – 265 с.
932257
  Булаховская Юлия Несколько соображений о "Болонской системе" // Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 2009. – № 4 (66). – С. 93-95


  Болонський процес
932258
  Булаховская Ю.Л. Несколько соображений о творчестве Антония Погорельского // Слово. Символ. Текст : сборник научных трудов, посвященный 80-летию проф. М.А. Карпенко / под общ. ред. Е.С. Снитко, Л.П. Дядечко. Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ. – Киев : Киевский университет, 2006. – С. 296-299. – ISBN 966-8906-05-5
932259
  Алфераки С.Н. Несколько соображений по поводу понятий "род" и "подрод" в зоологической систематике / С.Н. Алфераки // Зоология. [Компакт - 252336]. – 8 с.
932260
  Алфераки С.Н. Несколько соображений по поводу понятий "род" и "подрод" в зоологической систематике / С.Н. Алфераки // [Компакт] / С.Н. Алфераки. – 8 с.
932261
  Алфераки С.Н. Несколько соображений по поводу труда А.П. Семенова-Тянь-Шаньского - "Таксономические границы вида и его подразделения" / [соч.] Сергея Алфераки, почетного чл. Рус. Энтомол. О-ва, кор. Зоол. муз. АН ... // [Компакт] / С.Н. Алфераки. – С. 165-170
932262
  Семенов-Тян-Шанский А.П. [Алфераки С.Н.] Несколько соображений по поводу труда А.П. Семенова-Тянь-Шаньского - "Таксономические границы вида и его подразделения" / [соч.] Сергея Алфераки, почетного чл. Рус. Энтомол. О-ва, кор. Зоол. муз. АН ... – Москва : Университ. тип., 1910. – С. 165-170. – Без тит. л. - Отд. оттиск из: Биологический журнал. 1910, т. 1, кн. 4


  Алфераки, Сергей Николаевич (1850-1918);
932263
  Дерюгин К.М. Несколько стадий развития Lophius piscatorius : (Acanthopterygii, сем. Pediculati) / К. Дерюгин. – Санкт-Петербург : Паровая скоропечатня Г.П. Пожарова, 1902. – 45 с., 1 л. ил. : ил. – Без тит. л. - Обл. пар. на рус. и нем. яз. - Резюме на нем. яз. - Отд. оттиск: Труды Императорского С.-Петербургского Общества естествоиспытателей. Отделение зоолог. и физиолог. Т. XXXIII, вып. 4


  На с. 1 дарств. надпись: Глубокоуважаемому Николаю Феофановичу Кащенко автор
932264
  Караулов Г. Несколько статей о Крыме / Г. Караулов. – Феодосия : Типография Армянского Халибовского училища, 1861. – 20, 78, 27, 10 с.
932265
  Богданов-Катьков Н.Н. Несколько страниц из истории прикладной энтомологии : памяти Карла Эдуардовича Линдемана / Н.Н. Богданов-Катьков. – Ленинград : Издание журнала "Защита растений от вредителей" : (1-я Тип. изд-ва Ленингр. облисполкома и Совета), 1930. – 9 с. – Отд. отт. из : "Бюллетень защиты растений от вредителей", Т. 6, №5-6
932266
  Голубев С.Т. Несколько страниц из новейшей историй Киевской Духовной Академии : (ответ проф. Голубева проф. Титову и беседы его с разными лицами по вопросам ученым, учебным и житейским) / С.Т. Голубев. – Киев : Тип. И.И. Горбунова, 1907. – 239с.
932267
  Недоборовский З. Несколько страничек из моих воспоминаний / З. Недоборовский. – 15с.
932268
  Рубина Д. Несколько торопливых слов о любви // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2003. – № 1. – С. 83-115. – ISSN 0130-7673
932269
  Барбюс Анри Несколько уголков сердца : рассказы ; [пер. с фр.] / Анри Барбюс. – Москва : Художественная литература, 1963. – 355 с.
932270
  Зайцев Ф.А. Несколько фенологических наблюдений над водяными жуками и описание нового вида р. Hydroporus Clairv. Из Новгородской губ. () / Ф.А. Зайцев (С.-Петербург) // Компакт - 252390 / Ф.А. Зайцев. – 8 с.
932271
  Зайцев Ф.А. Несколько фенологических наблюдений над водяными жуками и описание нового вида р. Hydroporus Clairv. Из Новгородской губ. () / Ф.А. Зайцев (С.-Петербург) // Жуки - 1. [Компакт - 252365]. – С. 57-64
932272
  Тэсс Т.Н. Несколько часов одной жизни. / Т.Н. Тэсс. – Москва : Известия, 1973. – 272с.
932273
  Каманин И.М. Несколько черт для характеристики профессора Терновского. – [Киев], 1911. – 10 с., 1 л. портр. (фронт.). – Автор указан в конце текста. - Отд. оттиск: Чтения в историческом обществе Нестора-летописца, 1911 г., т. 22, № 1-2, отд. 1, с. 60 – 69. - Без тит. л. и обл.
932274
  Вышеславский Г. Несколько черт личности Юрия Щербака // Сучасні проблеми художньої освіти в Україні : збірник наукових праць / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва ; редкол. : В.Д. Сидоренко, А.О. Пучков, В.О. Тузов [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 8. – C. 100-102. – ISSN 2309-8406
932275
  Алигер М.И. Несколько шагов : новые стихи (1956-1960) / М.И. Алигер. – Москва : Советский писатель, 1962. – 138 с.
932276
  Алигер М.И. Несколько шагов : новые стихи (1956-1960) / М.И. Алигер. – Изд. 2-е, доп. – Москва : Советский писатель, 1964. – 179 с. – Циклы: Просека; Две встречи (1958-1960); Белый свет; Третья весна
932277
  Куклин Л.В. Несколько школьных "почему?" / Л.В. Куклин. – Л, 1989. – 189с.
932278
  Корж Н.Н. Несколько штрихов к научной биографии Е.Н. Соколова / Н.Н. Корж, Н.В. Дубровинская // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 22-31. – (Психология ; № 4). – ISSN 0201-7385
932279
  Стыкалин А.С. Несколько штрихов к портрету Имре Надя // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2008. – № 2. – С. 90-98. – ISSN 0042-8779


  Угорський політик
932280
  Кулик Н. Нескорена // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 10 червня (№ 23). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793
932281
  Клочек Г. Нескорена (Штрихи до життєвої і творчої біографії Ліни Костенко) // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово" ; голов. ред. К. Рибалко. – Київ, 2017. – № 9 (726), вересень. – С. 59-64. – ISSN 0130-5263
932282
  Йовик І. Нескорена армія : спогади / Іван Йовик. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 269, [1] с. – ISBN 978-617-673-899-2
932283
   Нескорена Берегиня : Жертви московсько-комуністичного терору 20 століття. – Торонто; Львів : Піраміда, 2002. – 280с. : іл., фото. – Книга видана з нагоди 50-ліття СФУЖО; На титул. аоркуші: Присвячується пам"яті героїчних жінок-політв"язнів України. – ISBN 966-7188-59-0
932284
  Заболотний І.П. Нескорена Волинь / І.П. Заболотний. – Львів, 1964. – 204с.
932285
  Яблонський В. Нескорена Волинь : (кіносценарій) / Валентин Яблонський, Оксана Яблонська. – Київ : Український пріоритет, 2018. – 183, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-7656-27-1
932286
   Нескорена Долинщина. Літопис визвольних змагань : Мартирологи, біографії, спогади, документи, фотографії. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2002. – 700 с. – ISBN 966-7363-78-3
932287
  Сюндюков І. Нескорена квітка // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 18 вересня (№ 169). – С. 7


  "Спалах перед світанком" - так названо книжку-альбом, присвячену творчості й подвигу Алли Горської.
932288
   Нескорена нація. – Львів, 2001
932289
  Гончар О. Нескорена Полтавчанка : (Земля гуде): Повість про Л. Убийвовк / О. Гончар. – Київ : Молодь, 1965. – 231с. – (Герої, роки, звершення)
932290
  Сергійчук В.І. Нескорена українка // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2013 / В.І. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2012. – С. 115-118. – ISBN 978-966-2911-16-9


  До 100-річчя від дня народження Валентини Кульчинської.
932291
  Сергійчук Володимир Нескорена церква : Подвижництво греко-католиків України в боротьбі за віру і державу / Сергійчук Володимир. – Київ : Дніпро, 2001. – 494с. – 9у2Серг Шифр дубл. – Бібліогр.: Перелік документів: с.465-474. – ISBN 966-578-014-X
932292
  Радчик Р.В. Нескорене слово : тексти лекцій для студентів Інституту журналістики зі спецкурсу "Публіцистика періоду Другої світової війни" / Р.В. Радчик ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ : Інститут журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка, 2008. – 172с.
932293
  Мельниченко В.Ю. Нескорений / Мельниченко В.Ю. – Киев : Молодь, 1990. – 213 с.
932294
  Вишневська М. Нескорений і незабутий // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 21 травня (№ 90). – С. 10


  35 років тому похорон Володимира Івасюка у Львові перетворився на масову акцію протесту проти радянської влади.
932295
  Посівнич М. Нескорений командир / Микола Посівнич. – Торонто; Львів : Літопис УПА, 2007. – 64c. : іл. – (Літопис Української Повстанської Армії)
932296
  Посівнич М. Нескорений командир // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2007. – № 7. – С. 81-93. – ISSN 0868-4790


  До 100-річчя від дня народження Романа Шухевича
932297
  Посівнич М. Нескорений командир / Микола Посівнич // Літопис Української Повстанської Армії / [ відп. ред. П. Й. Потічний ]. – 2-е, доповн., розшир. – Торонто ; Львів : Літопис УПА, 2008. – Нескорений командир / Микола Посівнич. – 77 с. – (Події і люди ; кн. 1)
932298
  Паламарчук Г.П. Нескорений Прометей / Г.П. Паламарчук. – Київ, 1968. – 111с.
932299
  Василашко В. Нескорений Сергій Мартинюк // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 31 липня (№ 15/16)
932300
  Сліпушко О. Нескорений Тарас Шевченко: мистецька спадщина 1847-1861 рр. // Ходімо дальше, дальше слава... . Мистецька спадщина Тараса Шевченка 1847-1861 років : рисунок, акварель, сепія, гравюра / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. Д.В. Стус ; перед. сл. Сліпушко О.М. ; вітал. сл. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 6-23. – ISBN 978-966-439-716-9
932301
  Зозуляк В. Нескорені / В. Зозуляк. – Пряшів, 1962. – 354с.
932302
  Мечник С.М. Нескорені = Invincible : док. повість про геройську боротьбу членів революційної ОУН / С.М. Мечник. – Лондон : Українська видавнича спілка, 1965. – 288 с. – Парал. тит. арк. англ.
932303
  Орленко В.Г. Нескорені / В.Г. Орленко. – Львів, 1972. – 144с.
932304
   Нескорені. – К., 1982. – 254с.
932305
  Софійчук М. Нескорені / Михайло Софійчук. – Косів : Писаний камінь, 2006. – 108 с. – ISBN 966-8519-28-0
932306
  Кабачинська С. Нескорені // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 20-26 січня (№ 2). – С. 10


  "Найкращим пам"ятником Стусу буде справді незалежна і могутня Україна".
932307
  Шалівська З. Нескорені депортаціями. Переселені за свавільним рішенням комуністичних правителів УРСР та Польщі родини були під наглядом агентів КДБ як неблагонадійні // Україна молода. – Київ, 2021. – 23 березня (№ 28)


  Переселенці... Так безлико стали називатись майже пів мільйона українців із Холмщини, Лемківщини, Підляшшя, які за свавільним рішенням комуністичних правителів УРСР та Польщі були примусово виселені переважно у степові райони півдня та сходу України. А ...
932308
  Маківка С.А. Нескорені креси : (Записки політв"язня) / С.А. Маківка. – Львів, 1954. – 108 с.
932309
  Маківка С.А. Нескорені креси : записки політв"язня / С.А. Маківка. – Вид. 2-е, доп. – Львів : Кн.-журн. вид-во, 1957. – 160 с.
932310
  Мазило В.М. Нескорені патріоти / В.М. Мазило. – К, 1975. – 48с.
932311
  Мірошников І.Я. Нескорені харків"яни / І.Я. Мірошников. – Київ, 1969. – 102с.
932312
  Дем"яненко В. Нескорені шахтарчата / В. Дем"яненко. – Донецьк, 1972. – 152с.
932313
   Нескорені: національно-визвольний рух на Вінниччині 40-50-х років XX ст. мовою документів та досліджень / В.Й. Гурин [та ін.] ; Держ. арх. Вінниц. обл. ; Вінниц обл. орг. т-ва "Меморіал" ім. В.Стуса ; Краєзнав. т-во "Поділля" ; Б-ка іст. клубу "Холодний Яр". – Вінниця : Державна картографічна фабрика, 2009. – 303, [1] с. : фот. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-2024-71-5
932314
  Головко Т. Нескореність по імені свобода // Українська літературна газета. – Вишгород, 2022. – 11 листопада (№ 22). – С. 4-5


  Чим близькі й дорогоцінні українцям заповіти вождя чеченського народу.
932315
  Кардаш І. Нескоренність, як головна ознака свободи (за творчістю Івана Багряного) // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2013. – Число 8 : Право, свобода, відповідальність у творчості українських та зарубіжних поетів та письменників. – С. 36-46. – ISBN 978-966-306-020-4
932316
   Нескромное очарование Люцерна // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 8 (2875), август. – С. 114-116 : фото
932317
  Дидро Дени Нескромные сокровища // Хромой бес / Лесаж Ален Рене. – Москва : Иолос, 1993. – С. 399-605. – ISBN 5-86737-001-1
932318
   Нескучная книга для всей семьи. – Минск, 1991. – 286с.
932319
  Арцишевский А.А. Нескучные уроки : [для сред. школ. возраста] / А.А. Арцишевский. – Алма-Ата : Жалын, 1980. – 159 с. : ил.
932320
  Букатов В. Нескучные уроки физики, математики, географии, химии и биологии : Пособие по социоигровой педагогике / Вячеслав Букатов, Александра Ершова. – Киев : Шкільний світ. Издатель Л. Галицына, 2006. – 128с. – На обкл.: Нам 10 років. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 966-8651-59-6; 966-8070-97-6; 966-356-035-5
932321
  Коваленский А. Нескучный сад / А. Коваленский. – Л, 1930. – 160с.
932322
  Уварова Л.З. Нескучный сад / Л.З. Уварова. – М, 1964. – 79с.
932323
  Амлинский В.И. Нескучный сад : повесть, романы, рассказы / Владимир Амлинский. – Москва : Молодая гвардия, 1979. – 607 с. : ил.
932324
   Нескучный сад : журнал о православной жизни / Сестричество во имя святого благоверного царевича Димитрия при Первой градской больнице. – Москва, 2001-
№ 1. – 2012
932325
   Нескучный сад : журнал о православной жизни / Сестричество во имя святого благоверного царевича Димитрия при Первой градской больнице. – Москва, 2001-
№ 2. – 2012
932326
   Нескучный сад : журнал о православной жизни / Сестричество во имя святого благоверного царевича Димитрия при Первой градской больнице. – Москва, 2001-
№ 3. – 2012
932327
   Нескучный сад : журнал о православной жизни / Сестричество во имя святого благоверного царевича Димитрия при Первой градской больнице. – Москва, 2001-
№ 4. – 2012
932328
   Нескучный сад : журнал о православной жизни / Сестричество во имя святого благоверного царевича Димитрия при Первой градской больнице. – Москва, 2001-
№ 5. – 2012
932329
   Нескучный сад : журнал о православной жизни / Сестричество во имя святого благоверного царевича Димитрия при Первой градской больнице. – Москва, 2001-
№ 6. – 2012
932330
   Нескучный сад : журнал о православной жизни / Сестричество во имя святого благоверного царевича Димитрия при Первой градской больнице. – Москва, 2001-
№ 7. – 2012
932331
   Нескучный сад : журнал о православной жизни: спецвыпуск / Сестричество во имя святого благоверного царевича Димитрия при Первой градской больнице. – Москва, 2001-
№ 8 : Портрет современника. – 2012
932332
   Нескучный сад : журнал о православной жизни / Сестричество во имя святого благоверного царевича Димитрия при Первой градской больнице. – Москва, 2001-
№ 9. – 2012
932333
   Нескучный сад : журнал о православной жизни / Сестричество во имя святого благоверного царевича Димитрия при Первой градской больнице. – Москва, 2001-
№ 10 (81). – 2012
932334
   Нескучный сад : журнал о православной жизни / Сестричество во имя святого благоверного царевича Димитрия при Первой градской больнице. – Москва, 2001-
№ 11 (82). – 2012
932335
   Нескучный сад : журнал о православной жизни / Сестричество во имя святого благоверного царевича Димитрия при Первой градской больнице. – Москва, 2001-
№ 12 (83). – 2012
932336
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 1/2 (83). – 2013
932337
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 3 (84). – 2013
932338
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 4 (85). – 2013
932339
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 5 (86). – 2013
932340
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 6 (87). – 2013
932341
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 7 (88). – 2013
932342
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 8 (89). – 2013
932343
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 9 (90). – 2013
932344
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 10 (91). – 2013
932345
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 11 (92). – 2013
932346
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 12 (93). – 2013
932347
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 1/2 (94). – 2014
932348
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 3 (95). – 2014
932349
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 4 (96). – 2014
932350
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 5 (97). – 2014
932351
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 6 (98). – 2014
932352
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 7 (99). – 2014
932353
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 8 (100). – 2014
932354
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 1/2 (104). – 2015
932355
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 3 (105). – 2015
932356
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 4 (106). – 2015
932357
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 5 (107). – 2015
932358
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 6 (108). – 2015
932359
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 7 (109). – 2015
932360
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 8 (110). – 2015
932361
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 9 (111). – 2015
932362
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 10/11 (112). – 2015
932363
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 12 (113). – 2015
932364
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 1/2 (114). – 2016. – 66с.
932365
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 3 (115). – 2016. – 81с..
932366
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 4 (116). – 2016. – 66 с.
932367
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 5 (117). – 2016. – 50 с.
932368
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 6 (118). – 2016. – 50 с.
932369
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 7 (119). – 2016. – 50 с.
932370
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 8 (120). – 2016. – 50 с.
932371
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 9 (121). – 2016. – 50 с.
932372
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 10/11 (122). – 2016. – 66 с.
932373
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 12 (123). – 2016. – 66 с.
932374
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 1/2 (124). – 2017. – 50 с.
932375
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ" ; глав. ред. С. Волкова. – Киев, 2001-
№ 3 (125). – 2017. – 50 с.
932376
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 4 (126). – 2017. – 50 с.
932377
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 5 (127). – 2017. – 50 с.
932378
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 6 (128). – 2017. – 50 с.
932379
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ" ; глав. ред.: С. Волкова. – Киев : "ВИТ" НВП ТОВ, 2001-
№ 7 (129). – 2017. – 50 с.
932380
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ" ; глав. ред. С. Волкова. – Киев : "ВИТ" НВП ТОВ, 2001-
№ 8 (130). – 2017. – 50 с.
932381
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ" ; глав. ред. С. Волкова. – Киев : "ВИТ" НВП ТОВ, 2001-
№ 9 (131). – 2017. – 50 с.
932382
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ" ; глав. ред. С. Волкова. – Киев : "ВИТ" НВП ТОВ, 2001-
№ 10/11 (132). – 2017. – 50 с.
932383
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ" ; глав. ред. С. Волкова. – Киев : "ВИТ" НВП ТОВ, 2001-
№ 12 (133). – 2017. – 58 с.
932384
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ" ; глав. ред. С. Волкова. – Киев, 2001-
№ 1/2 (134). – 2018. – 50 с.
932385
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ" ; гл. ред. С. Волкова. – Киев, 2001-
№ 3, спецвыпуск : Все о декоративных травах. Каталог декоративных трав, 112 видов и 120 сортов. – 2018. – 50 с.
932386
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ" ; глав. ред. С. Волкова. – Киев, 2001-
№ 3 (135). – 2018. – 50 с.
932387
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ" ; глав. ред. С. Волкова. – Киев, 2001-
№ 4 (136). – 2018. – 50 с.
932388
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ" ; глав. ред. С. Волкова. – Киев, 2001-
№ 5 (137). – 2018. – 50 с.
932389
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ" ; глав. ред. С. Волкова. – Киев, 2001-
№ 6 (138). – 2018. – 50 с.
932390
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ" ; гл. ред. С. Волкова. – Киев, 2001-
№ 7/8 (139). – 2018. – 50 с.
932391
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ" ; гл. ред. С. Волкова. – Киев, 2001-
№ 9 (140), сентябрь. – 2018. – 50 с.
932392
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ" ; гл. ред. С. Волкова. – Киев, 2001-
№ 10/11(141), октябрь - ноябрь. – 2018. – 50 с.
932393
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ" ; гл. ред. С. Волкова. – Киев : ВІТ НВП ТОВ, 2001-
№ 12 (142), декабрь. – 2018. – 47, [3] c., включ. обкл.
932394
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ" ; глав. ред. С. Волкова. – Киев : ВИТ, 2001-
№ 1/2 (143). – 2019. – 49, [1] с., включ. обкл.
932395
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ" ; глав. ред. С. Волкова. – Киев : ВИТ, 2001-
№ 3/4 (144). – 2019. – 48, [2] с., включ. обкл.
932396
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ" ; глав. ред. С. Волкова. – Киев : ВИТ, 2001-
№ 5/6 (145). – 2019. – 48, [2] с., включ. обкл.
932397
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ" ; глав. ред. С. Волкова. – Киев : ВИТ, 2001-
№ 7/8/9 (146). – 2019. – 48, [2] с.
932398
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ" ; глав. ред. С. Волкова. – Киев : ВИТ, 2001-
№ 10/11/12. – 2019. – 49, [1] с.
932399
  Харчук Б.М. Неслава : повість / Б.М. Харчук. – Київ : Радянський письменник, 1968. – 131 с.
932400
  Жуков Борис Несладкая жизнь : медпрактикум // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 6 (2837). – С. 116-121 : Фото
932401
  Дажина И.М. Несломленные / И.М. Дажина. – Москва, 1986. – 176с.
932402
  Дуняшенко Н. Неслухняність чи спосіб утвердження власного я? : за оповіданням Володимира Винниченка "Федько-халамидник" // Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 6 (116). – С. 44-49
932403
  Пальгуева Галина Михайловна Неслучайные люди : детский библиотекарь вымирает как класс // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 12. – С. 39-40. – ISSN 1727-4893


  Не все дети стремятся во взрослую жизнь. Не все детские библиотекари способны проникнуть в мир ребёнка. Как сделать так, чтобы они встретились, и человек за кафедрой в детской библиотеке был не случайным человеком в этой непростой профессии, а немножко ...
932404
  Азерников В.З. Неслучайные случайности: рассказы о великих открытиях и выдающихся ученых : рассказы о великих открытиях и выдающихся ученых : для ст. возраста / В.З. Азерников ; ил.: Ю. Лышко. – Москва : Детская литература, 1972. – 271 с. : ил.
932405
  Шамба Н. Неслучайные страсти / Н. Шамба. – Ростов-на-Дону, 1996. – 413с.
932406
  Макаров В. Неслыханная удача фюрера // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 5. – С. 51-56. – ISSN 0235-7089


  Чи міг Адольф Гітлер попасти в радянський полон?
932407
  Гюрпынар Х.Р. Неслыханное дело / Х.Р. Гюрпынар. – М., 1959. – 126с.
932408
  Красавицкая М.П. Неслыханное дело / М.П. Красавицкая. – Рига, 1980. – 492с.
932409
  Кудрявцев Б.Б. Неслышимые звуки / Б.Б. Кудрявцев. – Москва ; Ленинград, 1950. – 40 с.
932410
  Мясников Л.Л. Неслышимый звук / Л.Л. Мясников. – Ленинград : Судпромгиз, 1963. – 111 с.
932411
  Мясников Л.Л. Неслышимый звук. / Л.Л. Мясников. – 2-е изд. – Л., 1967. – 139с.
932412
  Санги В.М. Неслышная любовь : стихи / Владимир Санги ;. – Москва : Советский писатель, 1990. – 144 с.
932413
  Капица П.И. Неслышный зов / П.И. Капица. – Л., 1977. – 576с.
932414
  Капица П.И. Неслышный зов / П.И. Капица. – Ленинград, 1987. – 511 с.
932415
  Лурье Э.В. Неслышный крик: Стихи. / Э.В. Лурье. – Л., 1990. – 80с.
932416
  Поздышев В.А. Неслышный снег. / В.А. Поздышев. – М, 1970. – 216с.
932417
  Тримбач С. Несмак і смак інтелектуалів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 25 жовтня (№ 190). – С. 6


  Нове українське кіно прагне вийти на контакт з масовою аудиторією.
932418
  Видерман Х. Несмелая улыбка / Х. Видерман. – Монреаль, 1946. – 208с.
932419
  Супян В. Несмертельно больная экономика США // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2008. – № 10. – С. 91-110. – ISSN 0130-9625
932420
  Федосеев Семен Несмертельно и нестандартно : арсенал / Федосеев Семен, Эллсбрук Уэсли // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 9 (2840). – С. 116-122 : Фото
932421
  Белоголовцев Никита Несмешной прикол : Мозаика // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 11. – С. 26-28 : Фото. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
932422
  Хисамутдинов А.И. Несмещенные оценки в методах Монте-Карло для интегральных уравнений / А.И. Хисамутдинов. – Новосибирск, 1986. – 147 с.
932423
  Воинов В.Г. Несмещенные оценки и их применения. / В.Г. Воинов, М.С. Никулин. – Москва : Наука, 1989. – 436 с.
932424
  Гершанова С.Ю. Несмеяна / С.Ю. Гершанова. – М, 1981. – 110с.
932425
  Шуртаков С.И. Несмолкаемая песня / С.И. Шуртаков. – Элиста, 1982. – 352с.
932426
  Шуртаков С.И. Несмолкаемая песня. / С.И. Шуртаков. – М, 1985. – 47с.
932427
  Зубавин Б.М. Несмолкающая батарея / Б.М. Зубавин. – М, 1953. – 144с.
932428
  Лавров И.М. Несмолкающая песня / И.М. Лавров. – М., 1956. – 279с.
932429
  Щипачев С.П. Несмолкшая тишина / С.П. Щипачев. – Москва, 1975. – 31с.
932430
  Григорьев Н. Несносный Фаддей. / Н. Григорьев. – Ленинград, 1963. – 189 с.
932431
  Маазик Э.А. Несносный характер : рассказы / Э.А. Маазик; пер. с эст. В.Рубер. – Москва : Советский писатель, 1962. – 133 с.
932432
  Корсунов Н.Ф. Несносный характер / Н.Ф. Корсунов. – Алма-Ата, 1969. – 216с.
932433
  Липкович Я.С. Несносный характер. / Я.С. Липкович. – М., 1959. – 88с.
932434
  Горький М. Несобранные литературно-критические статьи / М. Горький. – Москва, 1941. – 546с.
932435
  Чехов А.П. Несобранные письма / А.П. Чехов. – М, 1927. – 124с.
932436
  Богданов Н. Несобранные письма Михаила Булгакова // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2011. – № 4 июль-август. – С. 407-422. – ISSN 0042-8795
932437
  Чуковский К.И. Несобранные статьи о Н.А.Некрасове / К.И. Чуковский. – Калининград, 1974. – 102 с.
932438
  Соколова Л.А. Несобственно-авторская несобственно-прямая речь как стилистическая категория. / Л.А. Соколова. – Томск, 1968. – 282с.
932439
  Дронова Нина Петровна Несобственно-косвенная речь в немецком языке. (На материале источников XVI-XX вв.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Дронова Нина Петровна; Калинин. гос. ун-т. – Калинин, 1975. – 21л.
932440
  Кислая С.В. Несобственно-определительные придаточные предложения в современном немецком языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Кислая С.В. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР. Львов. гос. ун-т им. Ив. Франко. – Львов, 1963. – 18 с.
932441
  Лю Цзюань Несобственно-прямая речь в авторском повествовании // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2008. – № 6 (38). – С. 102 - 104. – ISSN 1684-2618
932442
  Кусько Е.Я. Несобственно-прямая речь в современной немецкой литературе : Дис... докт. филол.наук: 10.02.04 / Кусько Е. Я.; Львов. гос. ун-т им. И. Франко. – Львов, 1979. – 400л. – Бібліогр.:л.352-379
932443
  Кусько Е.Я. Несобственно-прямая речь в современной немецкой литературе : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук : 10.02.04 / Кусько Е.Я. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 48 с.
932444
  Гончарова Е.А. Несобственно-прямая речь в современной немецкой художественной прозе : Автореф... канд. филол.наук: / Гончарова Е.А.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1969. – 20л.
932445
  Андриевская А.А. Несобственно-прямая речь в современной французской художественной прозе : Дисс.на соиск.учен.степ.док.филол.наук / Андриевская А.А.; КГУ.Каф.романской филологии. – Киев. – 443л.
Том 1. – 1968. – 443л.
932446
  Андриевская А.А. Несобственно-прямая речь в современной французской художественной прозе : Дисс.на соиск.учен.степ.док.филол.наук / Андриевская А.А.; КГУ.Каф.романской филологии. – Киев. – 858л. – Библиогр.: л.1-26
Том 2. – 1968. – 858л. – Библиогр.: л.1-26
932447
  Андриевская А.А. Несобственно-прямая речь в современной французской художественной прозе : автореф. дис. ... д-ра филол. наук : 677 / Андриевская А.А. ; КГУ. – Киев, 1969. – 64 с.
932448
  Андриевская А.А. Несобственно-прямая речь в современной французской художественной прозе : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук : 677 / Андриевская А.А. ; МВ и ССО УССР, КГУ. – Киев, 1970. – 64 c.
932449
  Андриевская А.А. Несобственно-прямая речь в художественной прозе Луи Арагона / А.А. Андриевская. – Киев : Київський університет, 1967. – 171 с.


  Книга представляет собой исследования автора в области стилистического синтаксиса, а именно- исследование приема несобственно-прямой речи как актуального типа организации языка современной художественной прозы. Во введение дается общая основная ...
932450
  Фещенко В.Г. Несобственно-прямая речь как средство художественной изобразительности: (На матер. произведений М.М.Пришвина.) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Фещенко В.Г.; Ин-т языковедения им. А.А.Потебни АН УССР. – К., 1978. – 25л.
932451
  Мартынюк Т.ф. Несобственно прямая речь в современном немецком языке : Дис... канд.филологич.наук: / Мартынюк Т.ф.; КГУ им.Т.Шевченка. – К., 1954. – 212л. – Бібліогр.:л.204-211
932452
  Мартынюк Т.Ф. Несобственно прямая речь в современном немецком языке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Мартынюк Т.Ф. ; МВО СССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1954. – 11 с.
932453
  Еремин И.И. Несобственные задачи линейного и выпуклого программирования / И.И. Еремин. – Москва : Наука, 1983. – 335с.
932454
   Несобственные задачи оптимизации / Еремин И.И. – Свердловск, 1982. – 99 с.
932455
  Крючкова И.В. Несовершенная матрица экономики Украины // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины. – Киев, 2015. – № 6 (635). – С. 53-60. – ISSN 0131-7741
932456
  Селецкий А.И. Несовершеннолетние с отклоняющимся поведением / А.И. Селецкий, С.А. Тарарухин. – Киев : Вища школа, 1981. – 238с.
932457
  Волосатов А.В. Несовершеннолетний как суб"ект уголовной ответственности в России с XVIII века (историко-правовой аспект) // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2006. – № 3. – С.172-177. – ISSN 1684-2626
932458
   Несовершенные грибы. – Алма-Ата, 1975. – 518с.
932459
  Мельник В.А. Несовершенные грибы на древесных и кустарниковых породах / В.А. Мельник, И.С. Попушой. – Кишинёв, 1992. – 368с.
932460
   Несовершенства в кристаллах полупроводников : пер. с англ. – Москва : Металлургия, 1964. – 303 с.
932461
  Родес Р.Г. Несовершенства и активные центры в полупроводниках. : пер. с англ. / Р.Г. Родес. – Москва : Металлургия, 1968. – 372с.
932462
   Несовершенства кристаллического строения и мартенситные превращения. – М., 1972. – 237с.
932463
  Пухляков Л.А. Несовершенства скважин и проблема повышения нефтеотдачи пластов. / Л.А. Пухляков. – Томск, 1988. – 363с.
932464
  Тарасов А. Несоветские левые // Свободная мысль : Международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2007. – № 8. – С. 34-45. – ISSN 0869-44435


  Лівий рух в пострадянській Росії
932465
  Курлович И.Т. Несовместимо с величием духа: О противоалкогол. пропаганде среди подростков и молодежи. / И.Т. Курлович. – Минск, 1986. – 38с.
932466
  Новиков Ю.В. Несовместимо со спортом / Ю.В. Новиков. – Москва, 1983. – 63 с.
932467
  Суриков И.М. Несовместимость и эмбриональная стерильность растений / И.М. Суриков. – Москва : Агропромиздат, 1991. – 220 с. – ISBN 5-10-002348-1
932468
  Ширавов К.З. Несовместимость нравственных поучений ислама с моральным кодексом строителя коммунизма : Автореф... канд. философ.наук: 625 / Ширавов К.З.; Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 1967. – 20л.
932469
  Розанов В.В. Несовместимые контрасты жития : литературно-эстетические работы разных лет / В.В. Розанов. – Москва : Искусство, 1990. – 604с. – ISBN 5-210-00101-6
932470
  Вайнер М.И. Несовпадение / М.И. Вайнер. – Москва, 1981. – 221с.
932471
  Шанайда В.И. Несоврместимость православной концепции декалога с моральными принципами научного коммунизма : автореф. дис. ... канд. филос. наук : 621 / Шанайда В.И. ; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1970. – 24 с.
932472
  Гильченок Т.Х. Несогласованное сказуемое в современном русском языке и характер его связи с подлежащим. : Автореф... Канд.филол.наук: / Гильченок Т.Х.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1964. – 18л.
932473
  Долин Ю.Т. Несогласованные глагольные сказуемые и сфера их использования в языке художественной литературы XVIII-XX вв. : Автореф... канд. филол.наук: / Долин Ю.Т.; МГУ. – Москва, 1970. – 14л.
932474
  Фурашов В.И. Несогласованные определения в современном русском языке : (учеб. пособие по соврем. рус. яз. для студентов фак. рус. яз. и лит. пед. ин-тов) / Фурашов В.И. ; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва : МГПИ, 1984. – 113 с. – Библиогр.: с. 106-112
932475
  Котляров Б.И. Несогласованный цветок. / Б.И. Котляров. – К, 1961. – 142с.
932476
  Ананьин С.А. Несознательный исполнитель : произвидения сатирич., юмористич. / Ананьин С.А. ; [ил. В. Гольдяев]. – Москва : Московский рабочий, 1964. – 80 с. : ил.
932477
   Несокрушимая и легендарная. – Москва, 1978. – 262с.
932478
   Несокрушимая и легендарная. – М., 1988. – 62с.
932479
  Бедный Д. Несокрушимая уверенность / Д. Бедный. – Москва : ОГИЗ, 1943. – 167 с.
932480
  Смирнов А.Ф. Несокрушимое единство / А.Ф. Смирнов. – М., 1982. – 176с.
932481
  Замлинский В.А. Несокрушимое единство / В.А. Замлинский. – Киев, 1984. – 208с.
932482
  Обровец С.М. Несолевые породы верхнефаменской соленосной толщи Припятского прогиба. / С.М. Обровец. – Минск, 1987. – 126с.
932483
  Масалов А. Несолоно хлебавши : Случай с окупантом: Роман / Анатолий Масалов. – Киев : Поэзия, 2006. – 284с. – ISBN 966-8455-48-7
932484
   Несомненное условие счастья. – Москва : Педагогика, 1990. – 224 с.
932485
  Быкова Л.А. Несоотностельные грагольные формы несовершенного вида в современном русском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Быкова Л.А.; М-во высш.образования УССР. – Харьков, 1956. – 15л.
932486
  Кимхе Д. Несостоявшаяся битва / Д. Кимхе. – М, 1971. – 168с.
932487
  Дин Ю.И. Несостоявшаяся депортация корейцев Сахалинской области в 1952 г. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2015. – № 7. – С. 136-141. – ISSN 0042-8779


  О возможной, но неосуществленной депортации сахалинских корейцев в 1952 году, сведения о которой сохранились в российских архивах.
932488
  Тинченко Я. Несостоявшаяся Еврейская республика // Антиквар : журнал об антиквариате, искусстве и коллекционировании / ООО "Изд. дом "Антиквар" ; глав. ред. А. Шерман. – Киев, 2012. – № 10 (67), октябрь : Ecole de Paris. Диалог культур. – С. 130-141. – ISSN 2222-436X


  В 1918 г. на территории Западной Украины біла осуществлена попытка провозгласить Еврейскую автономную национально-персональную республику. События происходили на фоне распада Австро-Венгерской и Российской империй. Третья по численности нация, ...
932489
  Манвелов В. Несостоявшаяся Земля Ханаан на экваторе // Исторический журнал : Научно-популярный журнал. – Москва, 2006. – № 9/10. – С. 64-69. – ISSN 1812-867Х
932490
  Новоселов Д.С. Несостоявшаяся реформа Льва Каменева о реформировании ВЧК и системы ревтрибуналов // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2010. – № 3 (123). – С. 29-43. – ISSN 1606-0219
932491
  Цыганков А.П. Несостоявшийся диалог с Фукуямой. О западных идеях, многокультурном мире и ответственности интеллектуалов // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 8. – С.3-23. – ISSN 0042-8744
932492
  Бондаренко Кость Несостоявшийся король Украины // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2008. – № 46. – С. 68-71


  Вільгельм Франц фон Габсбург-Лотрінген (Василь Вишиваний).
932493
  Ибрагимов И. Несостоявшийся смех / Ибрагим Ибрагимов ;. – Москва : Советский писатель, 1973. – 183 с.
932494
  Глотов А.Л. Несостоявшийся Чехов (К 110-летию со дня рождения Ильи Ильфа) // Русский язык и литература в учебных заведениях : Научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2007. – № 5. – С. 10-14.
932495
  Обухов П.А. Несостоявшйся шантаж / П.А. Обухов. – М., 1995. – 523с.
932496
  Гончар Б.М. Несостоятельность американских буржуазных фальсификаций политики СССР в отношении освободившихся стран / Б.М. Гончар, И.Д. Комиренко // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1986. – С. 73-80. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 22)
932497
   Несостоятельность антикоммунистических концепций общественного развития. – К., 1982. – 336с.
932498
  Добрускин М.Е. Несостоятельность антикоммунистических концепций роли советской интеллигенции / М.Е. Добрускин. – К, 1983. – 196с.
932499
  Кримус Ю.В. Несостоятельность баптистской концепции "общества будущего" / Ю.В. Кримус. – К., 1983. – 32с.
932500
  Лобачев Ю.М. Несостоятельность буржуазной фальсификации строительства высшей школы в СССР. / Ю.М. Лобачев. – Волгоград, 1983. – 93с.
932501
   Несостоятельность буржуазных концепций мирного сосуществования. – К., 1981. – 207с.
932502
  Савельев В.Л. Несостоятельность буржуазных концепций политической культуры социализма / В.Л. Савельев, М.Х. Фарукшин. – Киев, 1986. – 157с.
932503
   Несостоятельность буржуазных трактовок экономических проблем развитого социализма. – К., 1983. – 191с.
932504
  Выговский И.И. Несостоятельность буржуазных фальсификаций истории воссоединения Украины с Россией // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1980. – С. 90-96. – (Международные отношения и международное право ; Вип. 11)
932505
   Несостоятельность буржуазных фальсификаций национальных отношений в республиках Советского Востока. – Алма-Ата, 1984. – 183с.
932506
  Исакова Наталия Петровна Несостоятельность буржуазных фальсификаций партийного руководства развитием сельского хозяйства СССР на этапе зрелого социализма. : Дис... канд. истор.наук: 07.00.01 / Исакова Наталия Петровна; Украинская сельскохоз. академия. – К., 1982. – 239л. – Бібліогр.:л.190-239
932507
  Буцко В.А. Несостоятельность буржуазных фальсификаций политики КПСС и советского государства в отношении освободившихся стран (176-1985 гг.) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Буцко В. А.; КГУ. – К., 1988. – 184-206л. – Бібліогр.:л.184-206
932508
   Несостоятельность буржуазных фальсификаций социалистического образа жизни. – К., 1985. – 22с.
932509
  Трайнин А.Н. Несостоятельность и банкротство : Доклад, читанный в С.-Петербургском юридическом обществе / А. Трайнин. – Санкт-Петербург : Изд. Юрид. кн. скл. "Право", 1913. – 61 с. табл.
932510
  Шиловцев Ю.В. Несостоятельность и социальная опасность фальсификации истории Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. // Патріот України : історичний альманах / Рада організації ветеранів України. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 4-14. – ISBN 978-966-524-029
932511
  Пилипенко Н.В. Несостоятельность концепции множественности "моделей" социализма / Н.В. Пилипенко. – М., 1983. – 40с.
932512
  Довгополый Д.Г. Несостоятельность концепций восточноевропейской политики США (70-80-е годы) / Д.Г. Довгополый, И.Ю. Харченко // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1987. – С. 15-21. – (Международные отношения и международное право ; № 25)
932513
  Зыбина Л.Н. Несостоятельность критики буржуазными философами и ревизионистами марксистско-ленинского учения о материи и сознании / Л.Н. Зыбина. – Москва, 1978. – 127с.
932514
  Мережинская Е.Ю. Несостоятельность методологии буржуазных экстерналистских концепций развития науки // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1983. – Вып. 54 : Социальная обусловленность развития фундаментальных и прикладных наук
932515
  Оствальд В.Ф. Несостоятельность научного материализма и его устранение / Чтение Вильг. Оствальда, проф. Лейпциг. ун-та на Съезде нем. естествоиспытателей и врачей в Любеке в сент. 1895 г. ; Пер. с нем.: "Die uberwindung des wissenschaftlichen materialismus, von W. Ostwald" Н.С. Дрентельна. – Санкт-Петербург : Изд. К.Л. Риккера ; [Тип. Я. Трей], 1896. – 22 с. – Пер. также под загл.: "Победа над научным материализмом"


  На книге печать: Петр Павлович Кудрявцев
932516
  Сайгина Елизавета Михайловна Несостоятельность новейших антикоммунистических концепций о роли интеллигенции (на примере Франции 1968-1978 гг.) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Сайгина Елизавета Михайловна; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1979. – 20л.
932517
  Сидоренко Л.И. Несостоятельность позитивистских подходов к решению проблемы теоретизации современной биологии // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1981. – Вып. 51
932518
  Столяров Ю.Н. Несостоятельность понятия "информационный ресурс" // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2016. – № 3. – С. 52-56. – ISSN 0130-9765


  Кратко проанализирован ГОСТ "Электронные документы. Основные виды, выход- ные сведения, технологические характеристики". Сопоставлены понятия "информационный объект", "электронный документ", "информационный ресурс" и др. Сделан вывод о ...
932519
  Буренко В.И. Несостоятельность реформистского понимания места и роли научно-технической революции в капиталистическом обществе (На материалах СДПГ) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Буренко В. И.; МГУ. – М., 1977. – л.
932520
  Олейниченко Алла Николаевна Несостоятельность современных англо-американских буржуазных фальсификаций борьбы В.И.Ленина за образование марксистской партии в России (1900-1903) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Олейниченко Алла Николаевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1986. – 210л. – Бібліогр.:л.183-210
932521
   Несостоятельность современных англоамериканских буржуазных фальсификаций борьбы В. И.Ленина за образование марксистской партии в России (1900-1903 гг.) : Автореф. дис. ... канд истор. наук : 07.00.01 / Олейниченко А. Н,; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 24 с.
932522
  Зоц В.А. Несостоятельные претензии (критич. очерки православно-богословской интерпретации проблем духовной культуры) / В.А. Зоц. – Москва, 1976. – 143с.
932523
  Харкевич Г.И. Несохранение Р-четности в гамма-распаде 41 К. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.16 / Харкевич Г.И.; АН СССР.Ленингр.ин-т.ядерной физики. – Л, 1974. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
932524
  Хриплович И.Б. Несохранение четности в атомных явлениях / И.Б. Хриплович. – Москва : Наука, 1981. – 223с.
932525
  Хриплович И.Б. Несохранение четности в атомных явлениях / И.Б. Хриплович. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука, 1988. – 286с.
932526
  Лобашов В.М. Несохранение четности в у-распаде ядер : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 055 / Лобашов В.М. ; АН СССР. – Ленинград, 1968. – 34 с. – Бібліогр. : с. 33-34
932527
  Фурсов Ю.С. Несохранение четности в ядерном взаимодействии : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 055 / Фурсов Ю.С. ; МГУ , Науч.-исслед. ин-т ядерной физики. – Москва, 1971. – 16 с. – Бібліогр.:с.16
932528
  Крюкова С. Несоциальный социалист // Эксперт Украина : украинский деловой журнал. Спецвыпуск / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2010. – № 5 (245) : Как стать лидером нации?. – С. 10-13


  Екс-прем"єр Угорщини Дьюрчань Ференц.
932529
  Бурлаков С.Р. Неспалима врода : поезії / С.Р. Бурлаков. – Київ, 1979. – 221 с.
932530
  Яворська О. Неспалима смерека : повість / Ольга Яворська. – Львів : Місіонер, 2018. – 205, [3] с. – На обкл. : "Крилатий Лев". Диплом 2017. – ISBN 978-966-658-409-3


  У пр. № 1738476 напис : Читачам бібліотеки Київського університету на мир і любов. Сердечно - Ольга Яворська. 15.10.2019 р.
932531
  Мороз Д. Неспарована пара : прозові та драматичні твори, етнографічні записи, спогади / Данило Мороз ; [упоряд., пер. та примітки : М. Ткач, Н. Данилевська ; ред. М. Шудря]. – Київ : Просвіта, 2004. – 279, [1] с. – Бібліогр.: с. 273-275. – ISBN 966-8547-44-6
932532
  Мороз Д.К. Неспарована пара / Данило Мороз ; [упоряд., переклади та примітки : М. Ткач, Н. Данилевська ; ред. М. Шудря]. – Київ : Просвіта, 2005. – 280 с. – Бібліогр.: с. 273-275. – ISBN 966-8547-44-6
932533
  Корсунский Л.А. Неспетая песня / Л.А. Корсунский. – М., 1988. – 344с.
932534
  Эйдус Л.Х. Неспецифическая реакция клеток и радиочувствительность / Л.Х. Эйдус. – Москва : Атомиздат, 1977. – 152с.
932535
  Несин Ю.А. Неспецифическая резистентность реципиентов облученной сигнетной крови : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.01 / Несин Ю. А.; АН СССР, Ин-т биол. физ. – Пущино, 1980. – 22л.
932536
  Кратин Ю.Г. Неспецифические системы мозга / Ю.Г. Кратин, Т.С. Сотниченко. – Ленинград, 1987. – 159с.
932537
   Неспецифические стимуляторы реактивности организма в онкологии. – Рига, 1974. – 222с.
932538
  Ненашко І.А. Неспецифічна дисплазія сполучної тканини - фактор ризику післяопераційного тромбозу в системі нижньої порожнистої вени // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2016. – № 4 (85). – С. 75-76. – ISSN 1681-276Х
932539
   Неспецифічна проникність мітохондріальних мембран клітин слизової оболонки шлунка щурів за умов експериментальної виразки / К. Дворщенко, У. Савко, О. Бервен, С. Вакал // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 81-83. – (Біологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817


  Встановлено зростання неспецифічної проникності мембран мітохондрій клітин слизової оболонки шлунка за умов обох моделей експериментальної виразки. The increase of permeability transition of mitochondria membranes of gastric mucosa cells fixed at both ...
932540
  Панталієнко А.В. Неспецифічні реакції клітин вищих водяних рослин на дію солей важких металів / А.В. Панталієнко, О.П. Ольхович, М.М. Мусієнко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : наукове видання / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 30-33. – (Біологія ; Вип. 28)


  Вивчено впдлив модельних токсикантів на здатність клітин деяких вищих водяних рослин до гранулярного відкладення нейтрального червоного з визначенням ротаційного руху протоплазми. Дослідження проведені з метою виявлення неспецифічних реакцій клітин ...
932541
  Соломчак Н. Неспеціалізовані засоби вираження модального значення впевненості // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – С. 148-153. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 2). – ISBN 9666-2917-01-2
932542
  Марунич І.А. Неспеціалізовані системи онлайн бронювання в туризмі: український вимір // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 288-290
932543
  Кашликов Антон Неспешность. Подлинность // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2009. – № 1/2 (70/71). – С. 50-55


  Село Краснодарка - естонське поселення в Криму.
932544
  Померанцев В.М. Неспешный разговор / В.М. Померанцев. – Москва, 1965. – 345с.
932545
  Дубко Т. Неспинний розвиток бібліографічних ресурсів України // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик. – Київ, 2017. – № 4 (240). – С. 60-62. – ISSN 1029-7200


  Рец. на кн: Шведова-Водка Г.М. Загальне бібліографознавство. Бібліографічні ресурси України : навч.-посіб. для студентів спеціальності 029 "Ін форм., бібл. та архів. справа" / Г.М. Шведова-Водка ; М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманітар. ...
932546
  Куляс І. Неспішна "українська оперативність".Лікнеп для новинарів // Телекритика : журнал дискусій про медіа / ТОВ "Телекритика". – Київ, 2010. – № 9/10 (75). – С. 54-59
932547
  Роганов Євген Неспішний політ у тиху погоду. Огляд вітчизняного авіаринку в 2016 році // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 5, вересень - жовтень. – С. 26-30 : фото. – ISSN 1998-8044
932548
  Кириченко Б.Й. Неспішні роздуми / Борис Кириченко. – Київ : Європейський університет, 2007. – 64с. – ISBN 978-966-301-146-2
932549
  Кінаш Я. Несплата проїзду в громадському транспорті / Я. Кінаш, А. Кутиркін // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 7. – С. 86-89. – ISSN 0132-1331
932550
   Несплачений рахунок : як вугільні електростанції руйнують наше здоров"я : звіт Альянсу з охорони здоров"я та довкілля. – [Київ] : Національний екологічний центр України. – 44, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. – Без тит. арк. – Бібліогр.: с. 41-44
932551
   Несплачений рахунок / підготував Олег Шама // Новий час країни / ТОВ "Видавничий дім "Медіа-ДК ; голов. ред. В. Сич ; відп. ред. А. Смирнов. – Київ, 2022. – № 7 (375), 24 лютого 2022. – С. 60-64


  Нацистська окупація України.
932552
  Меріні А. Несплачені балади = Незвіданими стежками італійської літератури : поезія: балади // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 11/12 (983/984). – С. 22-25. – ISSN 0320 - 8370
932553
  Мороз Г.Л. Несплошное наблюдение в статистике торговли : Автореф... канд. экон.наук: 600 / Мороз Г.Л.; МОск. экон.-стат. ин-т. – М., 1971. – 21л. – Бібліогр.:с.21
932554
  Толкін Р Д.Р. Несподівана гостина : Уривок з роману // Альманах перекладацької майстерні. – Дрогобич : Коло, 2002. – Т.1 : Художні переклади
932555
  Смєшко Д. Несподівана Київська Русь // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 30 вересня - 1 жовтня (№ 176/177). – С. 20


  Святослав Хоробрий, Болгарія, Карл Маркс та самоідентифікація України.
932556
  Смешко І. Несподівана Київська Русь // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 23-24 вересня (№ 171/172). – С. 15


  Святослав Хоробрий, Болгарія, Карл Маркс та самоідентифікація України.
932557
  Конак С.В. Несподівана осінь : поезії / С.В. Конак. – Одеса : Маяк, 1991. – 54 с.
932558
  Мушкетик Ю. Несподівана пісня (Маруся Чурай) : повість // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11/12. – С. 2-11. – ISSN 0208-0710
932559
  Русинов В. Несподівана халепа : драма в 2 діях; Посвята шановному М.Л. Кропивницькому; до вистави дозволено 17 января 1901 року № 559 / В. Русинов. – 2-ге вид. – Полтава : Друк. И.Л. Фришберга, 1913. – 35 с. – (Видвництво "Час" ; Cеp. 4, № 40)


  На обкл. двричий надпис від автора
932560
  Вейсберг Михайло Несподіване 1 травня : Куба / спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 4 (51), червень. – С. 44-49 : Фото
932561
  Москаленко Леся Несподіване Хайдусобосло // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 5 (73). – С. 78-80 : фото
932562
  Пугач О. Несподіваний Бунін // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 14 лютого (№ 3). – С. 14. – ISSN 2519-4429
932563
  Пугач О. Несподіваний Бунін // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 28 лютого (№ 4). – С. 14-15. – ISSN 2519-4429
932564
  Пугач О. Несподіваний Бунін : Частина 4. // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 10 квітня (№ 7). – С. 14. – ISSN 2519-4429
932565
  Пугач О. Несподіваний Бунін : Частина 5 // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 24 квітня (№ 8). – С. 14-15. – ISSN 2519-4429
932566
  Пугач О. Несподіваний Бунін : Частина 6. // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 15 травня (№ 9). – С. 14-15. – ISSN 2519-4429
932567
  Пугач О. Несподіваний Бунін. Частина 3. : Частина 3. // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 27 березня (№ 6). – С. 14-15. – ISSN 2519-4429


  Згадується М. Максимович.
932568
  Лучинський Ю. Несподіваний візит / Юрій Лучинський. – Київ : Простір, 2008. – 216с. – ISBN 978-966-2068-10-8
932569
  Терещенко Ю. Несподіваний перегук: В"ячеслав Липинський та Іван Франко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 14-15 вересня (№ 165/166). – С. 21
932570
  Терещенко Ю. Несподіваний перегук: В"ячеслав Липинський та Іван Франко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 21-22 вересня (№ 170/171). – С. 21
932571
  Яровенко Т. Несподіваний ракурс бачення "Федька-халамидника" Володимира Винниченка як заперечення усталеної інтерпретації образу головного героя // Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 6 (116). – С. 37-43


  В основі раритетного видання оповідання В. Винниченка автор пропонує нову концепцію бачення головного героя в умовно створеній віртуальній студії
932572
   Несподіваний результат утворення макроциклів у синтезі конденсованих аза-циклоалкілоксазолів. / Ю.Л. Березовська, Є.Ю. Слободянюк, С.В. Рябухін, Д.М. Волочнюк // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 94
932573
  Курінна М. Несподівані зустрічі на кіровоградській землі (з експедиційних вражень хореографа) // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г. Скрипник, В. Кузик, С. Грица [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 18. – С. 247-250. – ISSN 2413-4767


  Планова експедиція співробітників Інституту мистецтвознавства в Кіровоградську і Полтавську області.
932574
  Врублевська В.В. Несподівані мандри / В.В. Врублевська. – Київ, 1974. – 111 с.
932575
  Врублевська В.В. Несподівані мандри. / В.В. Врублевська. – Київ, 1986. – 223 с.
932576
  Владимирова В.М. Несподівані ракурси долі (творчо-особисте життя родини Кулішів за творами В. Петрова "Романи Куліша" та І. Корсака "Перстень Ганни Барвінок") // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред Ткаченко О.Г. – Суми ; Харків, 2017. – Т. 9, № 1. – С. 127-135. – ISSN 2077-804X
932577
   Несподівані результати минулого року = Свій погляд на туристичні події світу : Тур-новини // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 3. – С. 114 : Іл.
932578
   Несподіванка з півночі. Українські політики про наслідки протестів для Білорусі й насамперед для України / підготували Андрій Голуб, Станіслав Козлюк // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 33/34 (665/666), 14-27.08.2020. – С. 16-17. – ISSN 1996-1561
932579
  Шевченко Т. Несподіванки й одкровення минулого сезону: Вибранні спостереження // Просценіум : театрознавчий журнал / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – № 1. – С.52-54


  Третій рік працює у Львівському Національному унівеситеті ім І.Франка кеафедра театрознавства та акторської майстерності. Беседа з ректором ЛНУ І.Вакарчуком
932580
  Треніна А.С. Несподіванки під час збору врожаю // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 8, серпень. – С. 29
932581
  Балушок В. Несподіванки української етнонімії // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2002. – № 5. – С.27-35. – ISSN 0869-3595


  В процесі непростої етнічної історії та під впливом певних зовнішніх та внутрішніх обставин український народ змінив свою самоназву . Етноніми "русин" є таким же нашим, як і "українці"
932582
  Грінчак В.Я. Неспокій : поеми / В.Я. Грінчак. – Київ : Молодь, 1959. – 76 с.
932583
  Арсірій А. Неспокій : поезії / Арсірій А. – Ужгород : Карпати, 1965. – 80 с.
932584
  Гаптар М.Л. Неспокій / М.Л. Гаптар. – К., 1977. – 82с.
932585
  Немирована І. Неспокій / Інна Немирована. – Львів : Піраміда, 2019. – 234, [1] с. – ISBN 978-966-441-589-4
932586
  Поліщук А.І. Неспокій буднів / А.І. Поліщук. – Київ, 1983. – 135 с.
932587
  Панченко В. Неспокій Джозефа Конрада // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 48 (420), 4-10.2015 р. – С. 38-41. – ISSN 1996-1561
932588
  Савченко Г. Неспокій краєзнавчої душі // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2012. – № 3 (80). – С. 92-101


  До 75-річчя Дмитра Малакова.
932589
  Прісовський Є.М. Неспокій шукань / Є.М. Прісовський. – Київ, 1972. – 183 с.
932590
  Загоруйко Ю. Неспокійна Каталонія // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 21-27 квітня (№ 15). – С. 5


  "Сотні тисяч людей виходять на вулиці столиці провінції, щоб підтримати 9 арештованих політиків - лідерів руху за незалежність Каталонії. Арештованим загрожують тюремні строки до 25 років. Протести почалися наприкінці березня, одразу ж після того, як ...
932591
  Кожемякін О.Я. Неспокійна посада / О.Я. Кожемякін. – Київ, 1954. – 111с.
932592
  Шабатин П.Ю. Неспокійна ріка : байки / П.Ю. Шабатин. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 119 с.
932593
  Рахманов Л. Неспокійна старість / Л. Рахманов, 1951
932594
  Швець В.С. Неспокійне літо : поезії / Василь Швець. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 189 с.
932595
  Пестушко Валерій Неспокійний Азов // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 6. – С. 34
932596
  Костенко О.К. Неспокійний рейс. / О.К. Костенко. – К., 1976. – 96с.
932597
  Райхель Ю. Неспокійні дні Ердогана // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 21 січня (№ 9). – С. 8


  Турецький прем"єр хоче підім"яти судову владу.
932598
  Симоненко П.І. Неспокійні знайомства / П.І. Симоненко. – Дніпропетровськ, 1985. – 207с.
932599
  Мейгеш Ю.В. Неспокійні серця : повість / Ю.В. Мейгеш. – Ужгород : Карпати, 1956. – 124 с.
932600
   Неспокійні серця. – К., 1966. – 189с.
932601
  Юренко О.С. Неспокійні стежки / О.С. Юренко. – Х, 1961. – 54с.
932602
  Марков Георги Неспокойна критика / Марков Георги. – София : Български писател, 1975. – 215с.
932603
  Марков Г. Неспокойни пътеки : литературноисторически изследвания / Г. Марков. – София : Народна младеж, 1990. – 264 c.
932604
  Балабанов Б. Неспокойни сърца / Б. Балабанов. – София : Български писател, 1978. – 76 с. – (Съвременна българска драма)
932605
  Румянцев А.Ф. Неспокойное детство / А.Ф. Румянцев. – Кострома, 1961. – 70с.
932606
  Корнеев Н.Ю. Неспокойное солнце / Н.Ю. Корнеев. – М., 1970. – 158с.
932607
  Панов Б.В. Неспокойное Средиземноморье. / Б.В. Панов. – М., 1989. – 80с.
932608
  Нашковский Мариан Неспокойные дни. / Нашковский Мариан. – М., 1962. – 271с.
932609
   Неспокойный ландшафт. – Пер. с англ. – Москва : Мир, 1981. – 192с.
932610
  Зоц І. Неспокутий Голодомор на Донбасі // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2022. – 24-30 листопада (№ 42). – С. 6-7
932611
  Король В. Неспокуті гріхи нашої пам"яті, або чи відновимо ми коли-небудь знищену духовність? // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2012. – № 9. – С. 1-8
932612
  Іваничук Р. Неспокутне // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2005. – № 184. – С.3-14
932613
   Неспортивна поведінка на нетовариському суді // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 2 - 8 червня (№ 21)


  "Після скандального засідання Кабінету Міністрів, яке відбулося 23 травня, міністр фінансів Олександр Данилюк, аби уникнути можливих маніпуляцій навколо інформації про його конфлікт із прем"єр-міністром України Володимиром Гройсманом, звернувся до ...
932614
  Кулик С. Неспортивний жест Козакевича та його значення у внутрішній політиці Польщі і міжнародних відносинах // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Шуляк А., Вавринюк А.А., Васюта О. [та ін.]. – Луцьк, 2020. – № 1 (7). – C. 7-21. – ISSN 2522-1663
932615
  Семцов В.М. Неспостережувана економіка як фактор інституційної модернізації аграрної сфери України / В.М. Семцов, С.Ф. Цуркан // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 15/16, серпень. – С. 17-20 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6792
932616
  Семцов В.М. Неспостережувана економіка як фактор соціально-економічного ландшафту України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 4. – С. 53-56. – ISSN 2306-6806
932617
  Поєдинок В.В. Несправедливі умови в господарських договорах // Актуальні проблеми господарського права і господарського процесу : (матеріали круглого столу, м. Київ, 9 листоп. 2018 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. госп. права ; [упоряд. В.В. Поєдинок ; відп. за вип. В.С. Щербина]. – Київ : Ліра-К, 2018. – С. 152-156. – ISBN 978-617-7605-90-3
932618
  Лісіцин В.В. Несправедливість війни // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1116. – С. 31-38. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 50). – ISSN 2226-0994
932619
  Брей Джон Френсис Несправедливости в отношении труда и средства к их устранению, или Век силы и век справедливости / Брей Джон Френсис. – М., 1956. – 259с.
932620
  Денисюк О.Л. Несправжня ягода : Великоплідні садові суниці / О.Л. Денисюк. – Київ : Радянська школа, 1966. – 72 с.
932621
  Ситник О.І. Несприятливі метеорологічні явища на території Черкаської області на початку XXI століття // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 267-277. – Бібліогр.: 13 назв.
932622
   Несприятливі чинники перебігу хронічної хвороби нирок: ендокринопатії / М.А. Оринчак, І.О. Гаман, Н.Р. Артеменко, О.С. Човганюк, О.І. Кочержат, О.Я. Кобринська // Art of Medicine : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Івано-Франків. нац. мед. ун-т ; редкол.: Ерстенюк Г.М., Вакалюк І.П., Василюк С.М. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – № 3 (3), липень - вересень 2017 року. – C. 66-71. – ISSN 2521-1455
932623
   Неспроможність буржуазних і буржуазно-націоналістичних фальсифікацій історії Радянської Буковини. – К., 1987. – 228с.
932624
  Косолапов В.В. Неспроможність буржуазних прогнозів розвитку суспільства / В.В. Косолапов. – Київ, 1971. – 98с.
932625
  Селюк Неспроможність ідентичності як діагноз самовідчуття особистості в епоху "плинної сучасності" / Селюк, В // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 163-165
932626
  Бондарчук О. Неспроможність на паузі: результати банкрутного мораторію // Юридична газета. – Київ, 2021. – 9 листопада (№ 21). – С. 11
932627
   Неспроможність сіоністьскої концепції "культурно-національної автономії". – К., 1985. – 15с.
932628
   Неспроможність соціальних доктрин церкви. – Ужгород, 1988. – 166 с.
932629
  Безкоровайна Т.О. Неспроможність теологічних уявлень про Всесвіт у світлі даних астрономії // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1966. – Вип. 5
932630
   Неспроможність тлумачень моралі сучасним православним богослов"ям. – К., 1986. – 14с.
932631
  Федотова Н.В. Неспроста слово молвится / Н.В. Федотова. – Минск, 1988. – 69с.
932632
  Омирбеков Ж. Неспроста цветут сады : стихи / Ж. Омирбеков; пер. с каз. А.Лашкевич. – Москва : Советский писатель, 1991. – 111 с.
932633
  Абдурахмонов У. Неспрягаемые глагольные формы в современных таджикском и персидском литературных языках / Усмон Абдурахмонов ; отв. ред. А.Л. Хромов ; АН ТаджССР, Ин-т востоковедения. – Душанбе : Дониш, 1988. – 169 с. – Библиогр.: с. 150-162 и в примеч.: с. 163-166
932634
  Клименченко Ю.Д. Неспущенный флаг / Ю.Д. Клименченко. – Москва, 1962. – 190 с.
932635
  Шмитт Неспящие в Сеуле / Шмитт, Оливер-Мария, Швелле Дагмар // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 6 (171). – С. 56-65 : фото. – ISSN 1029-5828
932636
  Озод Неспящие глаза : стихи / Озод. – Москва : Советский писатель, 1978. – 104 с.
932637
  Янковская О. Несравненная // Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 2007. – № 4. – С. 142-144.


  Сандро Боттичелли и его работа "Рождение Венеры"
932638
  Виленчик М.М. Нестабильность ДНК и отдаленные последствия воздействия излучений / М.М. Виленчик. – Москва, 1987. – 192с.
932639
  Сафантьевский А.П. Нестабильность магнититостатических колебаний и длинных спиновых волн в ферритах при проодльной накачке : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Сафантьевский А.П.; АН СССР, ин-т радиотехн. и электрон. – М., 1971. – 24л.
932640
   Нестабильность мировой экономики и возможные вызовы развитию России // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2012. – № 1 (49). – С. 5-17. – ISSN 0201-7083
932641
  Захаров Г.Ф. Нестабильность спиновых волн в монокристаллах ферритов при произвольной поляризации и ориентации поля накачки : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.04 / Захаров Г.Ф. ; МГУ , Физ. фак-т. – Москва, 1975. – 12 с.
932642
  Калиникос Борис Антонович Нестабильность спиновых волн в тонких ферромагнитных пленках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Калиникос Борис Антонович; Ленингр. электротехн. ин-т им. В.И.Ульянова (Ленина). – Л., 1975. – 17л. – Бібліогр.:с.17
932643
  Местечкин М.М. Нестабильность уравнений Хартри-Фока и устойчивость молекул / М.М. Местечкин. – Киев : Наукова думка, 1986. – 174 с.
932644
  Волкова Вера Валериановна Нестабильные соединения с двойными рп-рп связями атомов углерода и кремния с гетероатомами : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Волкова Вера Валериановна; АН СССР, Ин-т нефтехим. синтеза. – Москва, 1987. – 20 с.
932645
  Гаряга Л.О. Нестабільність валютного курсу в Україні // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т. – Одеса, 2015. – № 2 (57). – С. 43-50. – ISSN 2313-4569
932646
  Брєєва О.В. Нестабільність геному в лімфоцитах периферичної крові та клітинах карцином ендометрію хворих із сімейною історією раку : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 14.01.07 / Брєєва Ольга Володимирівна ; НАН України, Ін-т експериментальної патології, онкології і радіології ім. Р.Є. Кавецького. – Київ, 2020. – 27 с. – Бібліогр.: 21 назва
932647
  Воробйов Євген Валерійович Нестабільність деформування та зміцнення матеріалів в умовах глибокого охолодження : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 01.02.04 / Воробйов Є.В.; Ін-тут проблем міцності ім. Г.С.Писаренка; НАНУ. – Київ, 2004. – 36с. – Бібліогр.: 31 назв.
932648
  Харченко О.В. Нестабільність мікросателітів – матеріал для формування молекулярно-біологічних діагностичних маркерів // Біологія та екологія : науковий журнал / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; голов. ред. С.В. Гапон ; члени редкол.: О.М. Байрак, С.М. Білаш, Д.В. Дубина [та ін.]. – Полтава, 2016. – Т. 2, № 1. – C. 87-93. – ISSN 2414-9810
932649
  Соколик М.П. Нестабільність на споживчому ринку: причини і наслідки для економічного зростання в Україні // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ;Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Т. 14, № 1. – С. 140-150. – ISSN 1993-0259
932650
  Кошик О.М. Нестабільність світових ринків та їх можливий вплив на стійкість державних фінансів України / О.М. Кошик, Н.І. Легінькова, І.В. Фабрика // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2012. – С. 129-136. – (Економічні науки ; вип. 22, ч. 2)


  У статті проаналізовані основні зовнішні ризики та загрози державним фінансам України, пов"язані з новим етапом розвитку фінансово-економічної кризи. Значна увага приділена ситуації, яка складається у основних зовнішньоторговельних відносинах України - ...
932651
  Геєць В.М. Нестабільність та економічне зростання / В.М. Геєць; НАНУ. Ін-тут економічного прогнозування. – Київ, 2000. – 344с. – ISBN 966-02-1586-Х
932652
  Олійник Ю. Нестабільність у Демократичній Республіці Конго та роль етнічного чинника // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 85-91. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 36, ч. 3). – ISSN 2078-4333
932653
  Буквич А.В. Нестабільність фінансових систем країн з перехідною економікою як чинник дестабілізації міжнародного бізнесу в умовах глобалізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 35-37
932654
   Нестайко Всеволод / Київська організація НСПУ, НСПУ, Український фонд культури // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 21серпня (№ 31). – С.11
932655
  Ліщина І. Нестандарт якості // Український юрист : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика". – Київ, 2015. – № 11 (155 )
932656
  Леві В.Л. Нестандартна дитина / В.Л. Леві. – Київ, 1991. – 253с.
932657
  Білопуп О.О. Нестандартна зайнятість в умовах розвитку ринкової економіки // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: А.Г. Шегда, Г.М. Филюк, Д.О. Баюра [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 12. – С. 93-98
932658
  Бєлова С.Є. Нестандартна реакція адресата у кооперативно спрямованому побутовому діалогічному дискурсі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; відп. ред.: Корбозерова Н.М. – Київ, 2016. – № 30. – C. 19-35. – ISSN 2413-5593
932659
  Азьмук Н.А. Нестандартная занятость как способ выживания населения в слаборазвитых странах // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 2. – С. 6-10. – ISSN 2222-0712
932660
  Беляева Т.М. Нестандартная лексика английского языка / Т.М. Беляева, В.А. Хомяков ; ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград : Изд-во ЛГУ, 1985. – 136 с. – Библиогр.: с. 125-134 (259 назв.)
932661
  Смоля Вита Нестандартная Украина. ВИЛКОВОдье : НАШweek-end // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – № 5. – С. 102-108 : Фото
932662
  Кузбіт Т.М. Нестандартний урок на тему "Японія - країна ранкового сонця", 10 клас // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 12 (142). – С. 17-19
932663
  Туріщева Л.В. Нестандартний урок хімії / Л.В. Туріщева; Упорядник К.М. Задорожний. – Харків : Основа, 2006. – 112с. – (Бібліотека журналу "Хімія" ; Вип.10(46)). – ISBN 966-333-400-2
932664
  Мельник А.В. Нестандартні види туризму: особливості функціонування військового туризму // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2011. – Вип. № 33


  У даній статті характеризується розвиток військового туризму. Якщо в Україні даний вид туризму тільки розвивається, то в багатьох європейських країнах він вже користується великою популярністю. Справжній бум викликають вивчення та використання ...
932665
  Ребеш А.П. Нестандартні деформовані квантові осцилятори та їх застосування : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Ребеш Анастасія Петрівна ; НАН України, Ін-т теорет. фізики ім. М. М. Боголюбова. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 12 назв
932666
  Друзь Зінаїда Василівна Нестандартні завдання як засіб стимулювання пізнавальних інтересів молодих школярів : Дис... кандид. педагог.наук: 13.00.01 / Друзь Зінаїда Василівна; Криворізький держ. педагог. ін-т. – Кривий Ріг, 1997. – 178л. – Бібліогр.:л.166-178
932667
  Друзь Зінаїда Василівна Нестандартні завдання як засіб стимулювання пізнавальних інтересів молодших школярів : Автореф... кандид. педагог.наук: 13.00.01 / Друзь Зінаїда Василівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 24л.
932668
  Ортинський В.Л. Нестандартні засоби отримання криміналістично значущої інформації в рамках проведення досудового розслідування: слідчий гіпноз // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 827. – С. 3-8. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
932669
  Бондар М. Нестандартні смисли поетичного роздуму: жанр філософської медитації в ліриці Т. Шевченка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 6 (630). – С. 3-18. – ISSN 0236-1477


  Автор окреслює ядро жанру філософської медитації в поетичному доробку Шевченка, віднаходить й аналізує її риси в інших його творах, висвітлює проблематику медитативних віршів
932670
  Копиця Віра Нестандартні уроки-КВК : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 4. – С. 26-27
932671
   Нестандартні уроки з англійської мови. – Харків : Основа, 2005. – 208с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип.12(36)). – ISBN 966-333-237-9
932672
   Нестандартні уроки з української мови та літератури. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип.1(26)). – ISBN 966-333-281-6; 966-333-272-7
Вип.1. – 2006. – 304с.
932673
   Нестандартні уроки з української мови та літератури / [ укладач О.О. Маленко ]. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; 8(69)). – ISBN 978-611-00-0384-1
Вип. 3. – 2009. – 192с.
932674
  Погорєлова О. Нестандартні форми зайнятості: як уникнути негативних наслідків для найманих працівників // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3. – С. 145-152. – ISSN 1026-9932


  Аналізуються проблемні питання, пов"язані зі з"ясуванням нестандартних форм організації зайнятості населення. Основна увага приділена науковому аналізу позицій профспілок щодо нетипових форм трудового договору та причини їх негативного ставлення до ...
932675
  Волинець В. Нестандартні форми залучення персоналу: аутсорсинг, аутстаффінг, лізинг // Юридична газета. – Київ, 2020. – 10 листопада (№ 21). – С. 8-9
932676
  Шелест Ольга Нестандартній підхід: альтернативні варіанти заробітку в готелі // Академія гостинності. – Киев, 2021. – № 1, лютий. – С. 38-42 : фото
932677
   Нестандартное технологическое оборудвоание. – М., 1973. – 96с.
932678
  Бартенев Ф.А. Нестандартные задачи по алгебре / Ф.А. Бартенев. – Москва : Просвещение, 1976. – 95 с. : ил., черт. – Библиогр.: с. 93-94 (22 назв.). – (Пособие для учителей)
932679
  Моисеенко Н.С. Нестандартные и пробные монеты СССР 1927-1932 гг. // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 234-244. – (История ; Вып. 3). – ISSN 1812-9323
932680
  Кусраев А.Г. Нестандартные методы анализа / А.Г. Кусраев, С.С. Кутателадзе. – Новосибирск : Наука, 1990. – 343 с.
932681
   Нестандартные методы в стохастическом анализе и математической физике. – Москва : Мир, 1990. – 616 с.
932682
  Дмитриев А.А. Нестандартные методы расчета распределений метеорологических элементов планетарном пограничном слое Москвы / А.А. Дмитриев; Под ред.Ю.С.Осипова. – Москва : Гидрометеоиздат, 1991. – 132с .
932683
  Олехник С.Н. и др. Нестандартные методы решения уравнений и неравенств / С.Н. и др. Олехник. – М., 1991. – 143с.
932684
  Дмитриевская Алена Нестандартный подход к профессиональным изданиям : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 5. – С. 38-43 : Фото
932685
  Леви В.Л. Нестандартный ребенок / Владимир Леви. – Москва, 1983
932686
  Леви В.Л. Нестандартный ребенок / Владимир Леви. – 3-е изд. – Москва : Знание, 1989. – 254,[2] с. – ISBN 5-07-000055-1
932687
  Леви В.Л. Нестандартный ребенок / В.Л. Леви. – 3-е изд. – Хабаровск, 1990. – 316с.
932688
  Успенский В.А. Нестандартный, или неархимедов, анализ. / В.А. Успенский. – Москва, 1983. – 62с.
932689
  Кудрявцева Г.В. Нестанционные краевые задачи неизотермической фильтрации в геотермальных системах : Дис... канд. физ.-мат. наук : 01.02.05 / Кудрявцева Г. В. ; КГУ им. Т. Шевченко. – Киев, 1985. – 131 л. – Бібліогр.:л.110-121
932690
  Александров В.Е. Нестареющая память : повесть, рассказы, этюды / В.Е. Александров. – Киев : Радянський письменник, 1978. – 272 с.
932691
   Нестареющее оружие. – М., 1977. – 256с.
932692
  Бондарєв В.В. Нестатутні взаємовідносини серед військовослужбовців збройних сил України: кримінологічний аналіз та попередження : Дис. ...канд. юрид. наук: 12.00.08 / В.В. Бондарєв ; КНУТШ. – Київ : [Б. в.], 2001. – л. 237 + Додатки: л. 203-237. – Бібліогр.: л. 183-202
932693
  Бондарєв Володимир Вікторович Нестатутні взаємовідносини серед військовослужбовців збройних сил України: кримінологічний аналіз та попередження : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Бондарєв В.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 19 с.
932694
  Макаров Г.И. Нестационарнаф диффракция электромагнитных и акустических волн от сферы : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Макаров Г. И.; ЛГУ. – Ленинград, 1952. – 7 с.
932695
  Горшков А.Г. Нестационарная аэрогидроупругость тел сферической формы / А.Г. Горшков, Д.В. Тарлаковский. – Москва, 1990. – 260 с.
932696
   Нестационарная аэроупрогость тонкостенных конструкций. – М., 1982. – 240с.
932697
  Ефремов Ион Иванович Нестационарная гидродинамика и гидроупругость тонких крыльев вблизи границ раздела : Автореф... д-ра физ.-мат. наук : 01.02.05 / ефремов Ион Иванович ; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1980. – 44 с.
932698
  Луговой П.З. Нестационарная динамика неоднородных оболочечных конструкций = Non-stationary dynamics of heterogeneous shell structures : Монографія / П.З. Луговой, В.Ф. Мейш, Э.А. Штанцель. – Киев : Киевский университет, 2005. – 536с. – ISBN 966-594-674-9
932699
  Иванов Л.Н. Нестационарная конвекция в компонентах тесных двойных звезд. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.031 / Иванов Л.Н.; ЛГУ. – Л., 1972. – 4л.
932700
  Багдасарян М.Б. Нестационарная модуляция галактических космических лучей солнечных ветров сферически расширяющейся ударной волной конечной толщины (изотропная дифузия с учетом конвекции и адиабатического охлаждения и с учетом условий на двух движущихся границах) / М.Б. Багдасарян. – Ереван : ЕФИ, 1975. – 12 с. : ил., граф. – (ЕФИ-134 (75) / Ереванский физический ин-т, Научное сообщество)
932701
  Приснякова Л. Нестационарная психология : Монография / Л. Приснякова; АПНУ; Институт психологии. – Київ : Дніпро, 2001. – 207с. – ISBN 966-578-024-7
932702
  Беляев Н.М. Нестационарная теплопроводность : учеб. пособ. / Н.М. Беляев, А.А. Рядно ; М-во высш. и сред. спец. образования СССР, Днепропетр. гос. ун-т им. 300-летия воссоединения Украины с Россией. – Днепропетровск : Изд-во Днепропетровского университета, 1973. – 214 с. : черт. – Библиогр.: с. 210-214
932703
  Мотовиловец И.А. Нестационарная теплопроводность полога цилиндра конечной длины : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Мотовиловец И.А. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1957. – 4 с.
932704
  Сайкин Сергей Семенович Нестационарно возмущенное струйное и кавитационное обтекание препятствий стесненными потоками : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Сайкин Сергей Семенович; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1976. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
932705
  Козерук С.А. Нестационарное взаимодействие с жидкостью тонких оболочек, подверженных поверхностным нагрузкам : Дис... канд. физ-матнаук: 01.02.05 / Козерук С.А.; КГУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1988. – 121л. – Бібліогр.:л.113-120
932706
  Гвоздева Людмила Георгиевна Нестационарное взаимодействие ударных волн в высокотемпературном газе : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.02.05 / Гвоздева Людмила Георгиевна; МГУ. – М., 1979. – 33л.
932707
  Кубенко В.Д. Нестационарное взаимодействие элементов конструкций со средой / В.Д. Кубенко. – К, 1979. – 183с.
932708
   Нестационарное вынужденное движение доменных стенок в ферримагнетиках вблизи точки компенсации спина / Б.А. Иванов, Е.Г. Галкина, В.Е. Киреев, Н.Е. Кулагин, Р.В. Овчаров, Р.С. Химин // Фізика низьких температур : щомісячний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України ; редкол.: С.Л. Гнатченко (голов. ред.), І.М. Адаменко, О.С. Бакай [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 46, № 8, спец. вип. (серпень). – С. 997-1007. – ISSN 0132-6414


  Теоретично досліджено рух доменних стінок у ферімагнетиках поблизу точки компенсації спінів підграток, коли мають місце ефекти обмінного збільшення граничної швидкості стінки. Знайдено нелінійні режими нестаціонарного руху стінки з чималою швидкістю, ...
932709
  Новожилов Б.В. Нестационарное горение твердых ракетных топлив / Б.В. Новожилов. – М., 1973. – 176с.
932710
  Бабичев А.И. Нестационарное движение сферических и цилиндрических тел в упругой, акустической и некоторых упруго-пластических средах : Автореф... докт физ-матнаук: 023 / Бабичев А.И.; МГУ им М.В.Ломоносова. – М, 1968. – 18л. – Бібліогр.:с.14-18
932711
  Бабичев А.И. Нестационарное движение сферических и цилиндрических тел в упругой, акустической и некоторых упруго-пластических средах : Автореф... докт физ-матнаук: 01.023 / Бабичев А.И.; АН Уз СССР Объед. учен Совет по мех-мат специальностям. Отд-ния физ-техн. и матем наук. – Ташкент, 1969. – 21л. – Бібліогр.:с.17-21
932712
  Басмат А.С. Нестационарное движение твердых тел цилиндрической и сферической формы в сжижаемой среде : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Басмат А.С.; АН УССР. Инст. механики. – К., 1984. – 112л. – Бібліогр.:л.101-109
932713
  Басмат Александр Серафимович Нестационарное движение твердых тел цилиндрической и сферической формы в сжимаемой среде : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Басмат Александр Серафимович; МВ и ССО УССР КГУ. – К., 1984. – 13л.
932714
  Курдюмова Н.В. Нестационарное движение телесноого профиля вблизи поверхности тела. : Автореф... канд. физ-мат.наук: 024 / Курдюмова Н. В.; Ленингр. гос. ун-т. им. А. А. Жданова. – Л., 1968. – 21л.
932715
  Стрелков Г.М. Нестационарное диффузионное испарение водяной капли в поле излучения / Г.М. Стрелков. – М., 1973. – 34с.
932716
   Нестационарное замедление нейтронов. Основные закономерности и некоторые приложения. – Москва : Наука, 1984. – 263 с.
932717
  Марчевский Ф.Н. Нестационарное комбинационное и мандельштам-бриллюэновское рассеяние света : Дис... канд.физ.-мат.наук: 01.04.03 / Марчевский Ф.Н.; КУГ им.Т.Шевченко. – К., 1980. – 179л.
932718
  Марчевский Ф.Н. Нестационарное комбинационное и Мандельштам-Бриллюэновское рассеяние света : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Марчевский Ф.Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 17 с.
932719
  Самойлович Г.С. Нестационарное обтекание и аэроупругие колебания решеток турбомашин. / Г.С. Самойлович. – М, 1969. – 444с.
932720
  Ольшанский В.Ю. Нестационарное обтекание профиля околозвуковым потоком газа : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.05 / Ольшанский В. Ю.; Казан. ГУ. – Казань, 1977. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
932721
  Мусатов В.В. Нестационарное обтекание решеток тонких профилей при больших углах атаки. : Автореф... Канд.техн.наук: / Мусатов В.В.; Акад.наук СССР.Сиб.отд-ние Совет Секции техн.наук Объед.учен.совета по физ-мат и техн.накам. – Новосибирск, 1963. – 11л.
932722
  Кацев И.Л. Нестационарное поле излучения в однородной мутной среде : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 044 / Кацев И.Л.; АН БССР. Учен. совет по физике. Отд-ние физ.-мат. наук. – Минск, 1969. – 14л.
932723
  Баренблатт Г.И. Нестационарное распространение пламени / ред. Г.И. Баренблатт. – Москва : [б. и.], 1968. – 438 с.
932724
  Дыхта В В. Нестационарное рассеяние акустических волн незамкнутыми оболочками / В В. Дыхта. – Киев : Наукова думка, 1982. – 190 с.
932725
  Ибрагимов В.И. Нестационарное течение гетерогенной топливовоздушной среды с фазовыми превращениями во впускных трактах поршниевых двигателей. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Ибрагимов В.И.; МГУ. – М., 1977. – 13л.
932726
  Стебновский С.В. Нестационарное течение жидкости с подвижной границей раздела жидкость -- газ в симметричных каналах. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.02.05 / Стебновский С.В.; АН СССР.Сиб.отдел.ин-т гидродинамики. – Новосибирск, 1978. – 15л. – Бібліогр.:с.12
932727
  Мирзоян Л.В. Нестационарность и эволюция звезд / Л.В. Мирзоян. – Ереван : Издательство АН АрмССР, 1981. – 379 с.
932728
  Буланчук О.Н. Нестационарные акустоэлектромагнитные взаимодействия в кристаллах с нелинейной электрострикцией : Дис... канд. физ-мат.наук: 01.04.02 / Буланчук О. Н.; МО Укр., КУ. – К., 1993. – 170л. – Бібліогр.:л.161-170
932729
  Соколов Владимир Владимирович Нестационарные атмосферы горячих сверхгигантов и поздние стадии эволюции массивных тесных двойных систем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.03.02 / Соколов Владимир Владимирович; ОГУ им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1986. – 12л.
932730
  Баженова Т.В. Нестационарные взаимодействия ударных волн / Т.В. Баженова, Л.Г. Гвоздева ; АН СССР, Ин-т высоких температур. – Москва : Наука, 1977. – 274 с. – Библиогр.: с. 254-271
932731
   Нестационарные взаимодействия ударных и детонационных волн в газах. – Москва : Наука, 1986. – 205 с.
932732
  Корсунский Сергей Владимирович Нестационарные волновые задачи динамики электропроводной жидкости : Дис... канд.физ-матнаук: 01.02.05 / Корсунский Сергей Владимирович; АН УССР. Ин-т гидромеханики. – Киев, 1987. – 114л. – Бібліогр.:л.103-114
932733
  Корсунский С.В. Нестационарные волновые задачи динамики электропроводной жидкости : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.05 / Корсунский С.В.; КГУ. – К., 1987. – 22л.
932734
  Абдирашидов А. Нестационарные волновые процессы в газогидроупругопластических систем : Дис... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 / Абдирашидов Аблакул ; АН УССР, Ин-т проблем прочности. – Киев, 1988. – 118 л. – Библиогр.: л. 113-118
932735
  Абдирашидов А. Нестационарные волновые процессы в газогидроупругопластических системах : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук : 01.02.04 / Абдирашидов А. ; КУ им. Т. Шевченка. – Киев, 1988. – 16 с.
932736
  Навал И.К. Нестационарные волны в деформируемых средах. / И.К. Навал. – Кишинев, 1986. – 235с.
932737
  Бабаев А.Э. Нестационарные волны в сплошных средах с системой отражающих поверхностей / Бабаев А.Э. ; АН УССР, Ин-т механики. – Киев : Наукова думка, 1990. – 176 с.
932738
  Саркисян Л.А. Нестационарные вынужденные колебания / Л.А. Саркисян, А.Л. Саркисян. – Чебоксары : Издательство Чувашского университета, 1991. – 52с.
932739
  Надеждени Д.К. Нестационарные газодинамические процессы в звездах : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Надеждени Д.К.; Моск.физ-техн.ин-т. – Москва, 1964. – 8л. – Бібліогр.:с.7-8
932740
  Кухта К.Я. Нестационарные граничные задачи с непрерывно-дискретными параметрами / К.Я. Кухта, В.П. Кравченко. – К., 1978. – 217с.
932741
  Огибалов П.М. Нестационарные движения вязко-пластичных сред / П.М. Огибалов, А.Х. Мирзаджанзаде. – Москва : Издательство Московского университета, 1970. – 416 с.
932742
  Огибалов П.М. Нестационарные движения вязко-пластичных сред / П.М. Огибалов. – 2-е изд. – М., 1977. – 373с.
932743
  Дорняк Ольга Роальдовна Нестационарные движения неньютоновских жидкостей с жестко разрушающейся структурой в длинных каналах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.05 / Дорняк Ольга Роальдовна; МВ и ССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 19 с.
932744
  Дорняк Ольга Роальдовна Нестационарные движения неньютоновских жидкостей с жестко разрушающейся структурой в длинных каналах : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05. / Дорняк Ольга Роальдовна; АН БССР. Ин-т тепло- и массообмена им. А.В.Лыкова. – К., 1987. – 171л. – Бібліогр.:л.150-160
932745
  Колесников П.М. Нестационарные двухфазные газожидкостные течения в каналах. / П.М. Колесников, А.А. Карпов. – Минск, 1986. – 214с.
932746
  Нечипоренко Г.Д. Нестационарные динамические процессы в система, состоящей из цилиндрических оболочек и содержащийся в ней жидкости : Автореф. дис. .... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 / Нечипоренко Г. Д.; Ин-т механ. АН УССР. – Киев, 1975. – 16 с.
932747
   Нестационарные длиноволновые процессы на шельфе Курильских островов. – Владивосток, 1984. – 147с.
932748
  Дронюк Иванна Мирославовна Нестационарные задачи движения многокомпонентных смесей с учетом процесса коагуляции : Дис... канд.физ.-мат.наук: 01.02.05 / Дронюк Иванна Мирославовна; Львовский гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1988. – 110л. – Бібліогр.:л.99-110
932749
  Дронюк Иванна Мирославовна Нестационарные задачи движения многокомпонентных смесей с учетом процесса коагуляции : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Дронюк Иванна Мирославовна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 16л.
932750
  Тарлаковский Дмитрий Валентинович Нестационарные задачи динамики толстостенной сферы, соприкасающейся с упругими или акустическими средами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Тарлаковский Дмитрий Валентинович;. – М., 1980. – 12л.
932751
   Нестационарные задачи механики. – Казань, 1989. – 134 с.
932752
  Воробец Богдан Степанович Нестационарные задачи теплопроводности и термоупругости для тел с включениями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Воробец Богдан Степанович; АН УРСР. Ин-т прикладных проблем механики и математики. – Львов, 1979. – 20л.
932753
  Пляцко Г.В. Нестационарные задачи теплопроводности и термоупругости. / Г.В. Пляцко. – К., 1960. – 105с.
932754
  Бородин Александр Викторович Нестационарные задачи термоупругости и термоупруго-пластичности для полой сферы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Бородин Александр Викторович; Моск. ин-т электронного машиностроения. – М., 1975. – 15л.
932755
  Коссович Л.Ю. Нестационарные задачи террии упругих тонких оболочек / Л.Ю. Коссович. – Саратов, 1986. – 175 с.
932756
   Нестационарные звезды : совещание (Бюракан, 1956). – Ереван : Издательство АН АрмССР, 1957. – 188 с.
932757
  Горбацкий В.Г. Нестационарные звезды / В.Г. Горбацкий, И.К. Минин. – Москва : ГИФМЛ, 1963. – 355 с.
932758
  Ерохин Б.Т. Нестационарные и квазистационарные режимы работы РДТТ / Б.Т. Ерохин, А.М. Липанов. – М., 1977. – 200с.
932759
  Селезов И.Т. Нестационарные и нелинейные волны в электропроводящих средах / И.Т. Селезов, С.В. Корсунский. – К, 1991. – 197с.
932760
  Христенко Евгений Васильевич Нестационарные и неравновесные явления в сверхпроводниках малых размеров : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.04 / Христенко Евгений Васильевич; АН УССР. Физико-техническ. ин-т низких температур. – Харьков, 1979. – 20л.
932761
  Чиркин А.С. Нестационарные и статистические явления при взаимодействии электромагнитных волн в нелинейных диспергирующих средах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Чиркин А.С.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Физ. ф-тет. – М., 1967. – 9л. – Бібліогр.:с.8-9
932762
   Нестационарные инжекционные токи в неупорядоченных твердых телах. – Кишинев : Штиинца, 1983. – 175 с.
932763
  Пирагас Кястутис Антанович Нестационарные кинетические явления в полупроводниках с учетом неупргих и неудерживающих механизмов рассеяния : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Пирагас Кястутис Антанович; Вильн. гос. ун-т. – Вильнюс, 1979. – 18л.
932764
  Пирагас Кястутис Антанович Нестационарные кинетические явления в полупроводниках с учетом неупругих и неудерживающих механизмов рассеяния : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.10 / Пирагас Кястутис Антанович ; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1979. – 18 с.
932765
  Наримов Шермат Нестационарные колебания двухкомпонентного полупространства и слоя при внешних воздействиях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Наримов Шермат; АН УССР. Ин-т прикладных проблем механики и математики. – Львов, 1981. – 13л.
932766
  Голоскоков Е.Г. Нестационарные колебания деформируемых систем / Е.Г. Голоскоков. – Киев, 1977. – 339 с.
932767
  Филиппов И.Г. Нестационарные колебания и дифракция волн в акустических и упругих средах / И.Г. Филиппов, О.А. Егорычев; Под ред. И.Ф. Образцова. – Москва : Машиностроение, 1977. – 302 с.
932768
  Голоскоков Е.Г. Нестационарные колебания механических систем / Е.Г. Голоскоков, А.П. Филиппов. – К., 1966. – 336 с.
932769
  Чепоров Валерий Владимирович Нестационарные колебания механических систем на упругом полупространстве : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Чепоров Валерий Владимирович; Симферопольский гос. ун-т им. М.В.Фрунзе. – Симферополь, 1989. – 142л. – Бібліогр.:л.136-142
932770
  Чепоров В.В. Нестационарные колебания механических систем на упругом полупространстве. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Чепоров В.В.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 14л.
932771
  Бешенкова В.И. Нестационарные колебания пластин и оболочек с односторонними связями. : Автореф... Канд.техн.наук: 01.02.04 / Бешенкова В.И.; МВ и ССО УССР. – Запорожье, 1985. – 25л.
932772
  Гробов В.А. Нестационарные колебания роторов турбомашин при переходе через критические числа оборотов / В.А. Гробов. – Рига, 1959. – 120с.
932773
  Кудрявцева Г.В. Нестационарные краевые задачи неиозотермической фильтрации в геотермальных системах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.05 / Кудрявцева Г.В.; КГУ. – К, 1985. – 21л.
932774
  Мардыкин В.А. Нестационарные МГД-течения с поверхностями сильного разрыва : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Мардыкин В.А.; Моск. физ.-техн. ин-т. – М., 1977. – 18л.
932775
  Бойков А.М. Нестационарные методы морской терморазведки : поиски локальных структур на основе периодической и апериодической составляющих приповерхностного геотермического поля / А.М. Бойков ; отв.ред. В.Н. Дахнов, Н.А. Огильви ; АН СССР, Дагестанский филиал, Ин-т проблем геотермии. – Москва : Наука, 1986. – 136 с. : ил. – Библиогр.: с. 130-134
932776
  Мохамедин Мохамед Шамс эль-Дин Нестационарные обтекания прямоугольных тел потоком жидкости или газа : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Мохамедин Мохамед Шамс эль-Дин; МГУ. Мех.-мат. фак. Кафедра аэромеханики и газовой динамики. – М., 1975. – 12л. – Бібліогр.:с.12
932777
   Нестационарные потоки заряженных частиц в околоземном космическом пространстве : сб. науч. трудов. – Якутск : СО АН СССР, 1983. – 97 с.
932778
   Нестационарные проблемы проблемы гидр.... – Новосибирск
Вып. 48. – 1980
932779
   Нестационарные процессы в двухфазных потоках : сб. науч. трудов. – Новосибирск : АН СССР СО, 1989. – 133 с.
932780
   Нестационарные процессы в жидкостях и твордых телах. – Свердловск, 1983. – 131с.
932781
  Марочник Л.С. Нестационарные процессы в звездных системах : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 031 / Марочник Л.С.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1968. – 14л. – Бібліогр.:с.12-14
932782
   Нестационарные процессы в ионосфере Земли и их плияние на распространение коротких радиоволн. – Томск, 1986. – 163с.
932783
   Нестационарные процессы в катализе. – Новосибирск
Ч. 1. – 1983. – 213 с.
932784
   Нестационарные процессы в катализе. – Новосибирск
Ч. 2. – 1983. – 157 с.
932785
   Нестационарные процессы в катализе. – Новосибирск
1. – 1986. – 200с.
932786
   Нестационарные процессы в катализе. – Новосибирск
2. – 1986. – 193с.
932787
  Матрос Ю.Ш. Нестационарные процессы в каталитических реакторах / Ю.Ш. Матрос. – Новосибирск, 1982. – 258с.
932788
  Митропольский Ю.А. Нестационарные процессы в нелинейных колебательных системах. / Ю.А. Митропольский. – К., 1955. – 284с.
932789
  Апсит А.Р. Нестационарные процессы в плазме индуктивного разряда в аргоне при атмосферном давлении : Автореф... канд. физ-мат.наук: 01.044 / Апсит А.Р.;. – 23л.
932790
  Шалабутов Ю.К. Нестационарные процессы в подогревателях радиоламп, их происхождение и влияние на качество подогревателей. : Автореф... канд. техн.наук: / Шалабутов Ю.К.; АН СССР. Ин-т радиотехники и электроники. – М., 1960. – 11л.
932791
  Рыжов Б.М. Нестационарные процессы в поршневых компрессорах летательных аппаратов / Б.М. Рыжов. – М., 1976. – 180с.
932792
  Ноженко В.Ю. Нестационарные процессы в последовательном резонансном контуре / В.Ю. Ноженко, Д.И. Родькин, В.В. Ченчевой // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 5 (100). – С. 9-18 : рис. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 1995-0519
932793
  Золотарев И.Д. Нестационарные процессы в резонансных усилителях фазово-импульсных измерительных систем / И.Д. Золотарев. – Новосибирск : Наука, 1969. – 176 с.
932794
  Поспелов В.В. Нестационарные процессы в структуре металл - диэлектрик - пролупроводник и приборы на их основе : автореф. дис. … д-ра физ.-мат. наук : 01.04.10 / Поспелов Валентин Васильевич ; Моск. ин-т электрон. техники. – Москва, 1979. – 40 с. – Библиогр.: 55 назв.
932795
  Иорданишвили Е.К. Нестационарные процессы в термоэлектрических и термомагнитных системах преобразования энергии. / Е.К. Иорданишвили, В.П. Бабин. – Москва, 1983. – 216 с.
932796
  Лутченко Л.Н. Нестационарные процессы в тонких антеннах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Лутченко Л.Н.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1966. – 8л.
932797
  Красильников В.Н. Нестационарные процессы в тонких линейных вибраторах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Красильников В.Н.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1959. – 9л.
932798
  Волков В.М. Нестационарные процессы в элементах фазометрических систем / В.М. Волков, А.А. Иванько. – Киев, 1977. – 119 с.
932799
  Калинин В.В. Нестационарные процессы и методы проектирования узлов РДТТ / В.В. Калинин. – М., 1986. – 216с.
932800
  Еремин И.И. Нестационарные процессы математического программирования / И.И. Еремин, В.Д. Мазуров. – Москва, 1979. – 288 с.
932801
  Назаров Э.Г. Нестационарные процессы поверхностной ионизации / Э.Г. Назаров, У.Х. Расулев. – Ташкент : Фан, 1991. – 204 с.
932802
  Никулин Н.Г. Нестационарные процессы при генерации и удвоении частоты сверхкоротких импульсов света : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.03 / Никулин Н. Г.; АН СССР, Сиб. отд. Сов. сек. общ. и прикл. физ. Объед. уч. сво. по физ. мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1974. – 12л.
932803
  Суханов Л.А. Нестационарные процессы при горении пороха с неадиабатическим пламенем. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.17 / Суханов Л.А.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1973. – 22л.
932804
  Ковтун А.А. Нестационарные процессы при распространении импульсных сигналов в круговом волноводе. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Ковтун А.А.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1958. – 10л.
932805
  Ковтун А.А. Нестационарные процессы при распространении импульсных сигналов в круговом волноводе. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Ковтун А.А.; Моск.ордена Ленина и ордена Труд.Красного Знамени гос.ун-т. – М, 1961. – 10л.
932806
  Занемонец Н.А. Нестационарные процессы теплопроводности в химически активных системах с внутренними источниками энергии переменной мощности : Автореф... д-ра техн.наук: 347 / Занемонец Н.А.; Моск. ин-т тонкой хим. технологии им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1971. – 44л. – Бібліогр.:с.43
932807
  Присняков В.Ф. Нестационарные психологические процессы. / В.Ф. Присняков, Л.М. Приснякова. – Днепропетровск, 1994. – 187с.
932808
   Нестационарные структуры и диффузионный хаос / Т.С. Ахромеева, С.П. Курдюмов, Г.Г. Малинецкий, А.А. Самарский. – Москва : Наука, 1992. – 540 с. – ISBN 5-02-014252-2
932809
  Омаров Т.Б. Нестационарные схемы некоторых проблем небесной механики : Автореф. дис. ... д-ра физ. мат. наук / Омаров Т.Б. ; МГУ, Гос. астроном. ин-т. – Москва, 1973. – 22 л.
932810
  Бойчук М.В. Нестационарные тепловые процессы в составных сложной формы анизотропных телах : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.14 / Бойчук М. В.; Одеск.ГУ. – Одесса, 1984. – л.
932811
   Нестационарные тепловые процессы в энергетических установках летательных аппаратов. – К., 1988. – 223с.
932812
  Махвиладзе Георгий Михайлович Нестационарные термогазодинамические явления и устойчивость горения пороха : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Махвиладзе Георгий Михайлович; АН СССР. Ин-т проблем механики. – М., 1973. – 18л.
932813
   Нестационарные течения в турбомашинах. – М., 1979. – 320с.
932814
   Нестационарные течения газов с ударными волнами. – Л., 1990. – 436с.
932815
   Нестационарные течения многофазных систем с физико-химическими превращениями. – М., 1983. – 152с.
932816
  Иванова Наталья Ивановна Нестационарные течения нелинейно-вязкой жидкости в цилиндрических каналах, плоских и сужающихся щелях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Иванова Наталья Ивановна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 16л.
932817
  Иванова Наталья Ивановна Нестационарные течения нелинейно-вязкой жидкости в цилиндрических каналах, плоских и сужающихся щелях : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Иванова Наталья Ивановна; АН УССР. Ин-т механики. – Киев, 1987. – 132л. – Бібліогр.:л.123-132
932818
  Новак Игорь Леонидович Нестационарные течения разбавленных суспензий жестких асимметричных частиц во внешних силовых полях : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Новак Игорь Леонидович; Ин-т гидромеханики. – Киев, 1982. – 115л. – Бібліогр.:л.101-115
932819
  Новак И.Л. Нестационарные течения разбавленных суспензий жестких асимметричных частиц во внешних сиовых полях : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.05 / Новак И. Л.; КГУ. – Киев, 1982. – 20л.
932820
  Аронов Д.А. Нестационарные токи двойной инжекции в полупроводниках / Аронов Д.А., Маматкулов Р., Котов Я.П. ; отв. ред. Муминов Р.А. ; АН УзССР, Физ.-техн. ин-т им. С.В. Стародубцева. – Ташкент : Фан, 1985. – 227 с. : ил. – В надзаг.: АН УзССР, Физ.-техн. ин-т. – Библиогр. в конце глав
932821
  Соколовский Г.А. Нестационарные трансзвуковые и вязкие течения в турбомашинах / Г.А. Соколовский, В.И. Гнесин. – К., 1986. – 264с.
932822
  Вакаров Б.С. Нестационарные фотоэлектрические процессы в монокристаллическом селениде кадмия с макронеоднородностями. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Вакаров Б.С.; Одесский гос.ун-т. – Одесса, 1986. – 16л.
932823
  Дибай Э.А. Нестационарные явления в галактиках / Э.А. Дибай. – Москва : Знание, 1977. – 64 с.
932824
  Токаренко В.Ф. Нестационарный конвективный теплообмен при турбулентном течении несжимаемой жидкости. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.14 / Токаренко В.Ф.; Ин-т атомной энергии им. И.В.Курчатова. – М., 1979. – 21л.
932825
  Сурова И.В. Нестационарный ламинарный пограничный слой при наличии возмущений во внешнем потоке.. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.024 / Сурова И.В.; АН СССР. Сиб. отд. Совет ин-та теоретич. и приклад. механики). – Новосибирск, 1971. – 12л.
932826
  Потиенко Н.Ф. Нестационарный метод исследования теплопроводности жидкостей и применение его к высокотемпературным органическим теплоносителям : Автореф... канд. техн.наук: 01.04.14 / Потиенко Н.Ф.; АН УССР. Ин-т техн. теплотехн. – Киев, 1974. – 27л.
932827
  Иванушкин Сергей Григорьевич Нестационарный сопряженный теплообмен при пульсирующем течении вязкой жидкости в каналах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Иванушкин Сергей Григорьевич; МВ и ССО РСФСР. Томский гос. ун-т. – Томск, 1981. – 15л.
932828
  Игнатенко Николай Алексеевич Нестационарный тепло- и массообмен, воспламенение и горение в некоторых гетерогенных системах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Игнатенко Николай Алексеевич; МВ и ССО РСФСР. Томский гос. ун-т. – Томск, 1973. – 17л.
932829
  Кузьмин М.П. Нестационарный тепловой режим элементов конструкции двигателей летательных аппаратов / М.П. Кузьмин, И.М. Лагун. – М, 1988. – 240с.
932830
  Смольский Б.М. Нестационарный теплообмен / Б.М. Смольский. – Минск, 1974. – 157с.
932831
  Павловский Г.И. Нестационарный теплообмен в паровой турбине при пусковых режимах. : Автореф... доктор техн.наук: / Павловский Г.И.; МВ и ССО УССР. КПИ,. – К., 1963. – 25л. – Бібліогр.:с.24
932832
   Нестационарный тплообмен. – М., 1973. – 328с.
932833
  Сайко Сергій Васильович Нестаціонарна акустоелектрична та акустооптична спектроскопія глибоких рівнів в CaAs : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук : 01.04.07 / Сайко Сергій Васильович ; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1996. – 16 с.
932834
  Сайко Сергій Васильович Нестаціонарна акустоелектрична та акустооптична спектроскопія глибоких рівнів в GaAS : Дис... канд. фіз.-матем.наук: 01.04.07 / Сайко Сергій Васильович; Мін-во освіти України. КНУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 186л. – Бібліогр.:л.174-186
932835
  Перепічка В.В. Нестаціонарна взаємодія пружного стержня з недеформівною основою через жорсткопластичний прошарок із зміцненням / В.В. Перепічка, І.П. Шацький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  Розглянуто нестаціонарну задачу про розповсюдження ударної хвилі стиску у пів нескінченному пружному стержні, бічна поверхня якого взаємодіє з абсолютно недеформівною основою через тонкий жорстко-пластичний прошарок з лінійним зміцненням. Аналітичний ...
932836
  Конет І.М. Нестаціонарна задача теплопровідності для багатошарових ортотропних парашутних просторів / І.М. Конет, М.П. Ленюк // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 53-62. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Методом фундаментальних функцій побудовано точний аналітичний розв"язок нестаціонарної задачі теплопровідності для (n + 1)-шарових ортотропних парашутних просторів. Розглянуто випадки крайових умов 1-го і 2-го роду на конічній поверхні.
932837
  Мейш В.Ф. Нестаціонарна поведінка тришарових дискретно підкріплених оболонок обертання при повздовжньому імпульсному навантаженні / В.Ф. Мейш, В.К. Стрюк, Л Кот // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 230-235. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Розглядається постановка і чисельний алгоритм розв"язку задач нестаціонарної поведінки тришарових дискретно підкріплених оболонок обертання. Отримано рівняння руху пружної структури в рамках спрощеного нелінійного варіанту теорії оболонок типу ...
932838
  Світлична С.Д. Нестаціонарне неосисиметричне деформування пружних тіл циліднричної форми : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.04 / Світлична С. Д.; НАН Укр. Ін-т проблем машинобуд. – Х., 1994. – 22л.
932839
  Калиняк Б.М. Нестаціонарне температурне поле у неоднорідному за товщиною довгому порожнистому циліндрі, яке забезпечує відсутність напружень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  Отримано умову відсутності напружень у довгому порожнистому неоднорідному вздовж радіуса циліндрі, який пов"язує нестаціонарне температурне поле, інтенсивність теплових джерел та термомеханічні характеристики матеріалу. Розраховано початковий розподіл ...
932840
  Буланчук О.М. Нестаціонарні акустоелектромагнітні взаємодії в кристаллах з нелінійною електрострикцією : Автореф... канд. фіз. мат.наук: 01.04.02 / Буланчук О. М.; КУ ім. Шевченка. – К., 1993. – 14л.
932841
  Лісняк В.С. Нестаціонарні векторні поля // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 95-106. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  Досліджена локальна диференціальна геометрія змінних векторних полів тривимірного евклідового простору. Складено їхні визначальні диференціальні рівняння та побудовано обчислювальні формули для повної системи їх незалежних диференціальних інваріантів.
932842
  Терещенко В.М. Нестаціонарні задачі термопружності куксово-однорідних тіл : Автореф... канд. фіз. мат.наук: 01.02.04 / Терещенко В. М.; КУ. – К., 1993. – 15л.
932843
  Терещенко Василь Миколайович Нестаціонарні задачі термопружності кусково-однорідних тіл. : Дис... канд. фіз.-мат.наук: 01.02.04 / Терещенко Василь Миколайович; МО України, КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 171л. – Бібліогр.:л.157-171
932844
  Семененко В Є. Нестаціонарні задачі фільтрації та дезінтеграціі в процессах гідротранспорту сипких матеріалів. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.15.11 / Семененко Є.В,; НАН Укр.Ін-т геотехніч.механіки. – Дніпропетровськ, 1998. – 15л.
932845
  Угрімов С.В. Нестаціонарні коливання багатошарових пластин при імпульсному та ударному наванатженнях : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.04 / Угрімов С.В.; НАНУ. Ин-т проблем машинобудування. – Х., 1998. – 18л.
932846
  Сметанкіна Н.В. Нестаціонарні коливання, термопружність і оптимізація багатошарових пластин та циліндричних оболонок складної форми в плані : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.02.04 / Сметанкіна Наталія Володимирівна ; НАН України ; Ін-т проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного. – Харків, 2012. – 40 с. – Бібліогр.: 70 назв
932847
  Абдулхалек А. Нестаціонарні процеси в електричних колах з фотоелекричними джерелами живлення : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Абдулхалек А.; Нац. техн. ун-т. Укр."КПІ.". – Київ, 1999. – 19 с.
932848
  Чурюмов К.І. Нестаціонарні процеси в кометі С/1999 S4 (Linear): аналіз кривої блиску та спектрів / К.І. Чурюмов, І.В. Лук"яник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 48-53. – (Астрономія ; Вип. 38)


  Розглянуто результати спектральних спостережень комети С/1999 S4 (LINEAR), одержаних на 1-м рефлекторі Цейса САО РАН, у період розвалу її ядра. Описано процес дезінтеграції комети. Наведено криву блиску комети та обчислені її фотометричні параметри. ...
932849
   Нестаціонарні процеси на Сонці та моделювання їх геофізичних проявів. Наукове забезпечення Служби Сонця України : Звіт про НДР (закл.). – Київ, 2005. – 328 с. : 32 табл., 133 рис. – Бібліогр.: с. 328 (468 джерел)


  Об"єкти досліджень - магнітні поля Сонця, активні області, сонячна активність та її вплив на геофізичні процеси, сонячно-земні зв"язки. Мета роботи - проведення теоретичних досліджень нестаціонарних процесів в атмосфері Сонця, їх впливу на геофізичні ...
932850
  Дмитрук О.І. Нестаціонарні процеси при конденсації непрямих екситонів в зовнішніх полях / О.І. Дмитрук, В.Й. Сугаков // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 7
932851
  Овечко В.С. Нестаціонарні рівняння для густини ймовірності чистих квантових станів / В.С. Овечко, А.О. Сальніков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 326-330. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Виконано перехід від нестаціонарного рівняння Шредінгера для комплексної ф-функції до системи диференційних рівнянь у частинних похідних для густини ймовірності р(х,t) і параметра 0<Р(х,t)<1. Розглянуто стаціонарне рівняння за умови бp(x,t)/бt = ...
932852
  Бгажба М. Нестер Ласоба / М. Бгажба. – Тбилиси, 1965. – 60с.
932853
   Нестеренко Василь Павлович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 128. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
932854
   Нестеренко Василь Павлович (1943-1998) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 333-334. – ISBN 978-966-439-754-1
932855
   Нестеренко Олексій Олексійович (1904-1907) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 334. – ISBN 978-966-439-754-1
932856
  Шайхразиева В.Ш. Нестереоспецифический синтез некоторых замещенных тиабицикланов и разделение стереоизомеров. : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Шайхразиева В.Ш.; АН СССР. Ин-т нефтехим. синтеза им. А.В.Топчиева. – М., 1968. – 19л.
932857
  Чадюк М. Нестереотипна історія - англійською // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 5-6 лютого (№ 19/20). – С. 19


  В середині грудня минулого року на міжнародній освітній платформі Udemy запустили безкоштовний англомовний онлайн-курс з історії України - і вже здобув підтримку слухачів. Над ним працювали викладачі "Києво-Могилянська академія", студія онлайн-освіти ...
932858
  Жадько В. Нестерівка (- село Маньківського району) // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 634-635. – ISBN 978-966-8567-14-8
932859
  Вольский В. Нестерко : комедия в 4-х д. / В. Вольский; пер. с белорус. А.Куперштока. – Москва : Искусство, 1945. – 131 с.
932860
  Вольский В. Нестерко / В. Вольский. – Київ, 1955. – 96 с.
932861
   Нестеров. – М., 1987. – 56с.
932862
  Дурылин С.Н. Нестеров в жизни и творчестве / С.Н. Дурылин. – Москва, 1965. – 527с.
932863
  Дурылин С.Н. Нестеров в жизни и творчестве / С.Н. Дурылин. – 2-е изд. – Москва, 1976. – 463с.
932864
   Нестеров Иван Иванович : (к 80-летию со дня рождения) // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 1. – С. 159 : фото. – ISSN 0016-7886
932865
  Дурылин С.Н. Нестеров портретист / С.Н. Дурылин. – Москва-Л., 1949. – 272с.
932866
   Нестеровський Віктор Антонович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 334. – ISBN 978-966-439-754-1
932867
  Дроздовський Дмитро Нестерпна легкість "парадокса" : [рецензія] // Всесвіт : Журнал іноземної літератури: Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / Нац. спілка письм. України. – Київ : Видавничий дім "Всесвіт", 2008. – №3/4. – Бібліогр.: с. 158, 162-164
932868
  Шевчук Д. Нестерпна легкість зла // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2015. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 24-28


  "Банальність зла. Суд над Айхманом в Єрусалимі" - одна із найдискутованіших праць Ганни Арендт.
932869
  Бакула Б. Нестерпна легкість тягаря // Критика. – Київ, 2010. – Травень - Червень, (число 5/6). – С. 31-37


  Польська культура в період зламу.
932870
  Кулик Н. Нестерті літери // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 1 жовтня (№ 38). – C. 14-15. – ISSN 2219-5793


  "В Університеті Святого Володимира Микола як вільний слухач відвідував лекції професорів Володимира Антоновича, Володимира Іконнікова, Олександра Лазаревського та інших".
932871
  Коць-Григорчук Нестерті сліди : дослідження, нариси, спогади / Лідія Коць-Григорчук ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2008. – 164 с.
932872
  Глумов А.Н. Нестертые строки / А.Н. Глумов. – Москва, 1977. – 422 с.
932873
  Чукин Д.Г. Нестертый порог / Д.Г. Чукин. – М.Л., 1966. – 234с.
932874
   Нестехиометрические соединения. – Москва : Химия, 1971. – 608 с.
932875
  Мозгова Н.Н. Нестехиометрия и гомологические ряды сульфосолей / Н.Н. Мозгова. – М., 1985. – 264с.
932876
  Коллонг Р. Нестехиометрия. Неорганические материалы переменного состава : пер.с фр. / Р. Коллонг; Покровский Б.И. – Москва : Мир, 1974. – 288 с.
932877
  Неділько С.А. Нестехіометричні композиції у системі Lа2NiО4-Lа3Ni2О7 / С.А. Неділько, В.А. Куличенко, О.Г. Дзязько // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 36-38. – (Хімія ; Вип. 35)


  Методом сумісного осадження компонентів одержано нестехіометричні композиції складу La2NiO4-8, La1,9NiO4-8, La1,8NiO4-8, La1,7NiO4-8, La1,6NiO4-8, La1,5NiO4-8. Показано, що стійкість структури K2NiF4 в системі La2NiO4- La3Ni2O7 визначається вмістом ...
932878
  Кремень В.Г. Нести знання народу // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2013. – № 1/2, січень - лютий. – С. 7. – ISSN 0130-7037


  Історія Товариства "Знання". Про спільну діяльність Товариства "Знання" з науково-освітніми інституціями, серед яких КНУ імені Тараса Шевченка.
932879
   Нести поэзию в массы: Американский современный поэт Билл Коллинз // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2002. – № 2. – С.282-283. – ISSN 1130-6545
932880
   Нестинарска съдба : спомени за Елисавета Багряна : Багряна Елизавета, о ней. – София : Универс. изд-во "Св. Климент Охридски, 1995. – 366 с.
932881
  Слотердайк П. Нестиснювальне, або Нове відкриття протяжного. Теорія ансамблю гордості. Вітгенштейн. Пророцтво по-німецьки // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2014. – № 3. – С. 41-57. – ISSN 0235-7941
932882
  Чекаленко Л.Д. Нестійке сьогодення - запорука хиткого майбутнього (з досвіду СНД) // Країни пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки та перспективи : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвітньої історії НАН України" ; [редкол.: Бульвінський А.Г. (заг. ред.) та ін.]. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 47-54. – ISBN 978-966-02-7888-2
932883
  Астахова О. Нестійкі форми зайнятості в умовах соціально-економічних перетворень // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 35-38. – Бібліогр.: 6 назв
932884
  Перестюк М.О. Нестійкі, центрально - нестійкі, центральні многовиди сингулярно збурених диференціально- сингулярних рівнянь : Тези доповідей / М.О. Перестюк, І.М. Черевко // Нові підходи до розв"язання диференціальних рівнянь. тези доповідей Міжнародної конференції
932885
  Кононенко Ю.М. Нестійкість низькочастотних хвиль скінченої амплітуди в комплексній плазмі / Ю.М. Кононенко, Є.В. Мартиш // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 23-25. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Використано самоузгоджену модель низькочастотних квазілінійних хвиль у зіштовхувальній комплексній плазмі. Параметри плазми відповідають відомими хвильовим експериментам. Отримано вирази для швидкостей зростання нестійкостей і порогових значень ...
932886
  Сорокіна Тетяна Вікторівна Нестійкість парової бульбашки та неоднорідних потоків в процесах діскретно-імпульсного введення енергії : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.14.06 / Сорокіна Т.В.; НАН України Інститут технічної теплофізики. – Київ, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 7 назв
932887
  Слюсарчук В.Ю. Нестійкість розв"язків еволюційних рівнянь : Монографія / В.Ю. Слюсарчук; МОіНУ; НУВГП. – Рівне, 2004. – 416с. – ISBN 966-7447-86-3
932888
  Яресько В.М. Нестійкість циліндричного в"язкого струменя з параболічним профілем швидкості при осесиметричних збуреннях // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 143-147. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Досліджується стійкість осесиметричного в"язкого струменя з параболічним профілем швидкості, оточеного нерухомою рідиною. Знайдено, що течія буде нестійкою по відношенню до осесиметричних збурень. Обчислене критичне число Рейнольдса дорівнює 120,5.
932889
   Нестор-літописець - преподобний, письменник-агіограф, літописець / Г. Склярова, А. П"ятецька, С. Шульга, Л. Нагаївська // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2016. – № 21/22, листопад. – С. 81-82
932890
  Шлецер Август Лудовик Нестор. – часть 2. – С-Пб, 1816. – 834с.
932891
  Сліпушко О.М. Нестор // Література Київської Русі : Нариси / О.М. Сліпушко. – Київ : Редакції загальнопедагогічних газет, 2005. – С. 42-47. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 966-8651-07-3
932892
  Борис М.М. Нестор Библюк: відомий український вчений у галузі математичного моделювання процесів руху лісотранспортних засобів / М.М. Борис, А.А. Бойко, О.А. Стиранівський // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2015. – Вип. 13. – С. 257-259 : фото. – ISSN 1991-606X
932893
  Радевич-Винницька Нестор Горницький: багатогранність таланту // Літопис Бойківщини : журнал присвяч. дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Т-во "Бойківщина" ; голов. ред. Я. Радевич-Винницький ; редкол.: Я. Геврич, Н. Гринаш, М. Зимомря [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – Ч. 2/95 (106). – С. 90-95
932894
  Завітневич В. Нестор Городовенко // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, О.Г. Коновал, П.І. Маляр [та ін.]. – Toronto, 1974. – Рік 25, ч. 298, листопад : листопад. – С. 15-18


  Нестор Городовенко — український хоровий диригент, художній керівник капели "Думка", заслужений артист УРСР.
932895
  Шибанов Г. Нестор Городовенко : життя і творчість / Георгій Шибанов; Дослідна Фундація ім. О. Ольжича в США; Філія Укр. Національного Об"єднання у Монтреалі, Канада. – Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 2001. – 248с. : іл. – ISBN 966-7601-36-6
932896
  Гупан Нестор Миколайович Нестор Гупан: "Нові підходи до відбору і структурування змісту підручника з історії України" : (актуальне інтерв"ю) / Гупан Нестор Миколайович, Власов Віталій; розмову вів В. Власов // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 9. – С. 3-4
932897
   Нестор Иванович Махно: Воспоминания, материалы и документы.. – К., 1991. – 192с.
932898
   Нестор из "Крокодила". Крокодильское лит. наследство за 50 лет. (1922-1972).. – М., 1972. – 544с.
932899
  Яланський В.І. Нестор і Галина : розповідають фотокартки / Віктор Яланський, Лариса Верьовка. – Київ : Гуляйполе, 1999. – 544 с. : іл. – Бібліогр.: с. 541. – ISBN 966-95615-0-7
932900
  Лапчук Д.Д. Нестор Іванович Махно - легенда української історії / Д.Д. Лапчук, А.І. Федорова // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 41. – С. 85-94. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932


  Нестор Иванович Махно - невероятно загадочная личность не только в украинской истории, но и в истории в целом. Еще с юных лет "батька" влюбился в идеи анархизма, что раз и навсегда из- менило его жизнь. Это человек, которому удалось воплотить, хотя и ...
932901
  Страховенко-Фабрикант Нестор Калашников / Страховенко-Фабрикант; Институт истории партии при ЦК КП Казахстана ; Под ред. П. Пахмурного. – Алма-Ата : Казахстан, 1967. – 63 с.
932902
  Кулик Н. Нестор Київських архівів // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 11 травня (№ 18/19). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793


  170 років із дня народження українського педагога, історика і громадського діяча, одного з найвидатніших дослідників київської старовини В. Щербини, якого М. Грушевський назвав "київським Нестором істориків". Згадуються професори Університету св. ...
932903
  Зыкова Г.В. Нестор Кукольник в повести, фельетоне и воспоминаниях Панаева: три разных портрета одного лица / Г.В. Зыкова, А.Ю. Карева // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 140-149. – (Филология ; № 2). – ISSN 0201-7385
932904
   Нестор Літописець // У пошуках предків. Антропологія та етнічна історія України / С.П. Сегеда. – Київ : Наш час ; Вид. дім "Києво-Могилнська академія", 2013. – С. 336-343. – (Невідома Україна). – ISBN 978-966-1530-80-4
932905
   Нестор Літописець // Український пантеон / С. Сегеда. – Київ : Балтія-Друк, 2013. – С. 24-25. – ISBN 978-966-8137-97-6
932906
  Чорна С. Нестор Літописець і в побуті користувався українською // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2020. – 17 березня (№ 51)


  У столиці, в Українському гуманітарному ліцеї Київського національного університету імені Т. Шевченка, триває виставка художника-монументаліста Олександра Мельника "Моя історія".
932907
  Архірейський Д. Нестор Махно - завжди винний і завжди герой // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 29 (349). – С. 38-39. – ISSN 1996-1561
932908
  Скирда А. Нестор Махно : казак свободы (1888-1934) : гражданская война и борьба за вольные советы в Украине, 1917-1921 / Александр Скирда ; пер. с фр. под ред. авт. изд. 1982 г., предисл., послесл. и доп. примеч. 3-го изд. 1999 г. – Париж : Громада, 2001. – 349 с., [8] л. ил., портр., факс. : ил., карты, факс. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 2-9502130-0-5
932909
  Журавльов Д.В. Нестор Махно // Хто є хто в українській історії / Д.В. Журавльов. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2011. – С. 333-340. – ISBN 978-966-14-1182-0
932910
  Нікілєв О.Ф. Нестор Махно і командний склад Повстанської революційної армії України (махновців): до проблеми соціального складу / О.Ф. Нікілєв, К.К. Курта // Проблеми політичної історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. укр. історії та етнополітики ; редкол.: О.Б. Шляхов, Є.І. Бородін, В.В. Іваненко [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 12. – С. 139-144. – ISSN 2409-3661
932911
  Венгер Н. Нестор Махно та "німецьке питання" на українських землях // Перша світова війна і революції: вектори соціокультурних трансформацій : колектив. монографія / С.С. Троян, С.Й. Бобилєва, Н.В. Венгер, С.М. Гакман, Л.М. та ін. Жванко. – Київ : Кондор, 2017. – С. 30-62. – ISBN 978-617-7458-41-7
932912
  Бережинський В. Нестор Махно: десять років у Франції // Діалог. Історія, політика, економіка. – Київ, 2002. – № 2 : Україна і Франція. – С.112-115 : Фото. – ISSN 1607-6451
932913
  Волковинський В.М. Нестор Махно: легенди і реальність / В.М. Волковинський. – Київ : Перліт продакшн, ЛТД, 1994. – 256с. – ISBN 5-7707-3882-0
932914
  Комин В.В. Нестор Махно: мифы и реальность / В.В. Комин. – М., 1990. – 79с.
932915
  Чоп В.М. Нестор Махно: останній селянський герой : [100-річниці створення Революц. Повстан. Армії України (махновців) присвяч.] / Володимир Чоп. – Київ : АртЕк ; Мистецтво, 2019. – 292, [1] с. : портр., іл., фотоіл. – Покажчики: с. 286-291. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Україна. Ідентифікація). – ISBN 978-617-7814-16-9 ; 978-966-577-280-4


  У пр. № 1730127 напис: Науковій бібліотеці КНУ ім. Максимовича від автора. Перший авторський екземпляр. 11.02.2020 р. Підпис
932916
  Дубинянский М. Нестор Махно: под знаменем анархии // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2013. – № 6 (58). – С. 28-47. – ISSN 1819-6268
932917
  Кіндратюк Б. Нестор Нижанківський у роки визвольних змагань // Українська музика : науковий часопис : щоквартальник / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк ; редкол.: Л. Кияновська, Н. Сиротинська, І. Зінків [та ін.]. – Львів, 2020. – Число 3 (37). – С. 79-82. – ISSN 2224-0926
932918
  Кашкадамова Н. Нестор Нижанківський як піаніст: спроба психологічного портрету // Українська музика : науковий часопис : щоквартальник / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк ; редкол.: Л. Кияновська, Н. Сиротинська, І. Зінків [та ін.]. – Львів, 2020. – Число 3 (37). – С. 46-51. – ISSN 2224-0926
932919
  Булка Ю.П. Нестор Нижанківський. / Ю.П. Булка. – К., 1972. – 39с.
932920
  Ясіновський Ю. Нестор Нижанківський: документи, матеріяли, творчі рукописи: у 125-ліття від дня народження // Українська музика : науковий часопис : щоквартальник / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк ; редкол.: Л. Кияновська, Н. Сиротинська, І. Зінків [та ін.]. – Львів, 2020. – Число 3 (37). – С. 43-45. – ISSN 2224-0926
932921
  Феденко П. Нестор славістики // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний, І.Д. Пишкало [та ін.]. – Toronto, 1974. – Рік 25, ч. 292, травень : травень. – С. 20-22


  До 80-ліття Дмитра Чижевського.
932922
  Регідайло Н. Нестор української етнографії. До 160-річчя від дня народження Якова Новицького // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 11. – С. 49-51.
932923
  Кубарев А. Нестор, первый писатель Российской истории, церковной и гражданской / Соч. А. Кубарева. – Москва : Унив. тип., 1842. – II, 359-480 с. – С. 368-384 помечены ошибочно: с. 418-433. – (Русский исторический сборник, издаваемый Обществом истории и древностей российских ; Т. 4, кн. 4)
932924
  Селезнев Н.Н. Несторий и Церковь Востока / Н.Н. Селезнев; Российский Государственный Гуманитарный Университет; Центр изучения религий. – Москва : Путь, 2005. – 111с. – ISBN 5-86748-032-1
932925
  Чйон Г. Несторів літопис - розповідь про давню історію Русі // Русь вікінгів / Г. Чйон. – 4-те вид. – Ставангер ; Київ : Ант ; Saga Bok, 2011. – С. 23-31. – ISBN 978-966-432-087-7
932926
   Несторівські студії. Преподобний Нестор Літописець. Людина та епоха : доп. науковців Х Несторів. студій / Нац. Києво-Печерський іст.-культур. заповідник ; [відп. ред.: В.М, Колпакова ; ред. рада: Л.П. Михайлина (голова) та ін.]. – Київ : Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2013. – 455, [1] с. : іл., табл. – Книга описана за обкл. - Ст. укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – (Несторівські студії)
932927
   Несторова летопись : изд. для учащихся / С примеч. и слов., сост. П. Басистовым. – Москва : Тип. Т. Рис, 1869. – [3], IV, 203, 12 с.
932928
  Різник Л. Несторові Чиру - 75 // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 4-10 квітня (№ 14). – С. 9
932929
  Заика-Новацкий Нестратифицированные комплексы / Заика-Новацкий, И.В. Соловьев // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1986. – С. 80-85. – Бібліогр.: 17 назв. – (Геология ; № 5)
932930
  Андрейчикова А.М. Нестрахові ризики в системі економічних ризиків // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : Науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2007. – № 1. – С. 24-28.
932931
  Рябченко В.П. Нестрационарное обтекание решетки произвольных профилей потоком несжимаемой жидкости : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.05 / Рябченко В. П.; АН СССР, Сиб. от-ние. Сов. Ин-та теорет. и прикл. механики. – Новосибирск, 1973. – 11л. – Бібліогр.:с.11
932932
  Король Е.З. Нестрационарные поля температур и термоупругие напряжения в плоскости с двоякопериодической системой отверстий : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Король Е. З.; МГУ. – М., 1970. – 11л.
932933
  Колесников М.С. Нестрашимый. Повесть. / М.С. Колесников. – Москва, 1963. – 277с.
932934
  Іщенко Н. Нестрашні медіа або Нові традиції взаємовідносин політиків із журналістами // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 29-30 травня (№ 99/100). – С. 25, 28
932935
  Ткач А. Нестримний "Голод до правди" : розмову вела Марія Прокопенко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 19-20 травня (№ 83/84). – С. 18-19


  Унікальні історичні матеріали - у фільмі про Ріа Клайман, канадську журналістку, яка правдиво описала геноцид українців 1932 - 1933 років.
932936
  Яцишин А. Нестримний дух ученого (до 80-річчя професора Андрія Богуцького) / А. Яцишин, О. Томенюк, Р. Дмитрук // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 358-365. – (Серія географічна ; вип. 52). – ISSN 2078-6441
932937
  Банаг М. Нестримний рух і творчість (до 80-ліття професора М.П. Кочергана) // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2016. – С. 8-11. – (Серія : Філологія ; т. 19, № 2). – ISSN 2311-0821
932938
  Гіденс Е. Нестримний світ: як глобалізація перетворює наше життя = Runaway world. How globalization is reshaping our lives / Ентоні Гіденс ; [пер. з англ. Н.П. Поліщук ; відп. ред. О.Є. Гомілко]. – Київ : Альтерпрес, 2004. – 97, [3] с. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – Бібліогр.: с. 90-91. – (Серія "Сучасна гуманітарна бібліотека" / редкол. : О.В. Білий, А.Л. Богачов, В.С. Горський та ін.). – ISBN 966-542-178-6; 966-542-260-X
932939
  Іванишин П. Нестримний як зухвалість // Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2007. – Кн. 12. – С. 73-76. – ISSN 0042-9422
932940
  Іванишин Петро Нестримний, як зухвалість : [рецензія] // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 6 (570). – С. 96-97. – ISSN 0236-1477
932941
  Шевченко Антон Несу свій хрест : Вибрані поезії / Шевченко Антон. – Київ : Ярославів вал, 2001. – 116с. – ISBN 966-605-110-9
932942
  Воложанин В.П. Несудебные формы разрешения гражданскоправовых споров / В.П. Воложанин. – Свердловск, 1974. – 203с.
932943
  Абасов Г. Несудові гарантії охорони та захисту прав місцевого самоврядування // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 12 (204). – С. 94-96
932944
  Галяк Л.В. Несудові форми захисту прав людини (за участю інституту омбудсмана) в Україні та Польщі: порівняльний аналіз // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 74-79.
932945
  Стефак В. Несуєтне служіння слову // Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України; літературно-художнє видання. – Черкаси, 2008. – № 3. – С. 265-271. – ISBN 978-966-96923-6-8


  Спогади про українського поета Володимира Затуливітра
932946
  Шанайда В.І. Несумісність православної концепції декалога з моральними принципами наукового комунізму. : Дис... канд. філософ.наук: / Шанайда В.І.; КДУ. Каф. історії і теорії наукового атеїзму. – К., 1970. – 222л. – Бібліогр.:л.І-ХХІ
932947
  Иванов Ю.М. Несусветная история / Ю. Иванов. – Москва : Е.В. Карпов, 2017. – 27, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-9598-0184-7


  У пр. №3475BR напис: Дар. автора библиотеке Киевского национального университета им. Тараса Шевченко. 14/5 2017. Підпис
932948
  Ороховська Л.А. Несуттєве як насущне в бутті людини споживацького суспільства // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 117-119
932949
  Вегера П.І. Несуча здатність похилих перерізів залізобетонних балок, підсилених композитними матеріалами за дії навантаження : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.01 / Вегера Павло Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
932950
  Карпець Я. Несучасний Лесьмян // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 14 серпня (№ 15). – С. 7. – ISSN 2519-4429
932951
  Кирнос Д.Д. Несущая способность зубчатых передач, работающих в коррозионно-агрессивных средах : Автореф... канд. техн.наук: 202 / Кирнос Д.Д.; Брянск. ин-т транспортного машиностроения. – Брянск, 1972. – 28л.
932952
  Гудрамович В.С. Несущая способность и долговечность элементов конструкций / В.С. Гудрамович, Е.С. Переверзов. – К, 1981. – 284 с.
932953
  Данилова И.Н. Несущая способность и пластические деформации роторов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Данилова И.Н.; Акад. наук СССР. Ин-т механики. – Москва, 1955. – 8л.
932954
  Попов В.С. Несущая способность конструкций из идеального жестко-пластического разномодульного материала. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Попов В.С.; Куйбышев. гос. ун-т. – Куйбышев, 1977. – 12л.
932955
  Гохфельд Д.А. Несущая способность конструкций, работающих в условиях теплосмен : Автореф... докт. техн.наук: / Гохфельд Д. А.; 26-28. – М., 1967. – 28л.
932956
  Серенсен С.В. Несущая способность машин и расчеты деталей машин на прочность / С.В. Серенсен. – 2-е изд., перераб. и доп. – М, 1963. – 451с.
932957
  Деменко А.Ф. Несущая способность неупругих цилиндрических оболочек с начальными несовершенствами формы : Автореф... канд. техн.наук: 05.07.03 / Деменко А. Ф.; Казан. авиац. ин-т. – Казань, 1981. – 18л.
932958
  Когут Н.С. Несущая способность сварных соединений / Н.С. Когут. – Львов, 1991. – 182с.
932959
  Серенсен С.В. Несущая способность тонкостенных конструкций из армированных пластиков с дефектами / С.В. Серенсен, Г.П. Зайцев. – К, 1982. – 296с.
932960
  Прайор К. Несущие ветер : Рассказ о дрессировке дельфинов / К. Прайор. – Пер. с англ. – Москва : Мир, 1981. – 303с.
932961
  Писаренко Г.С. Несущие и светопрозрачные элементы конструкций из стекла / Г.С. Писаренко. – К., 1987. – 200с.
932962
  Рощин Г.И. Несущие конструкции, механизмы и механические узлы ЭВМ / Г.И. Рощин. – М, 1980. – 237с.
932963
  Зубарева Е.Е. Несущие тягу земную / Е.Е. Зубарева. – М, 1980. – 192с.
932964
  Шинкаренко Г.Н. Несущие факел. / Г.Н. Шинкаренко. – Москва, 1984. – 284с.
932965
  Хахалин Л.А. Несущий знамя / Л.А. Хахалин. – Л, 1966. – 216с.
932966
  Мейланд В. Несущий крест // Наше наследие : иллюстрированный историко-культурный журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Наше наследие" и РФК. – Москва, 2007. – № 83/84. – С. 230-231. – ISSN 0234-1395
932967
  Візір М.О. Несфатин-1 та типи дисглікемії у хворих на гіпертонічну хворобу та ожиріння : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 / Візір Марина Олександрівна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
932968
  Русинов М.М. Несферические поверхности в оптике. / М.М. Русинов. – М,, 1965. – 196с.
932969
  Русинов М.М. Несферические поверхности в оптике: расчет. Изготовление. Контроль. / М.М. Русинов. – М., 1992. – 255с.
932970
  Ловягин А.В. Несферические поверхности, дающие стигматическое изображение на оси симметрии. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Ловягин А.В.; М-во высш и сред.образования СССР.Одес.политехн.ин-т. – Одесса, 1950. – 12 с.
932971
  Павлюк С. Несхитність в житті і науці // Народознавчі зошити / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2010. – № 1/2 (91/92), січень - квітень : До 80-річчя від Дня народження Романа Кирчіва. – С. 2-8. – ISSN 1028-5091
932972
  Волиняк П. Несходима вздовж, ушир і вглиб... // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1966. – Рік 17, ч. 201, жовтень : жовтень. – С. 13-14


  Подорож Канадою: Тіммінс — містечко й шахтарний центр в окрузі Кокрана, провінції Онтаріо у Канаді.
932973
  Слюсаревський М.М. Несходимі терени Психеї: маршрути наукового пізнання : вибрані праці / М.М. Слюсаревський. – Київ : Талком, 2019. – 661, [3] с. : іл., табл. – Зміст, резюме парал. укр., англ. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-7685-82-0
932974
  Адуков Д. Несхожие судьбы : роман / Джамал Адуков. – Махачкала : Даг. кн. изд-во
Кн. 1. – 1979. – 135 с.
932975
  Наполова Т.Т. Несчастливый брат мой... / Т.Т. Наполова. – Саратов, 1980. – 248с.
932976
  Тургенев Иван Сергеевич Несчастная / Тургенев Иван Сергеевич. – М., 1956. – 86с.
932977
   Несчастная Маргарита, истинная российская повесть. – Москва : В типографии Ф. Гиппиуса, 1803. – 168с. – Видання старою орфографією


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XIX cт.- картон, шкіра
932978
  Еллинек С. Несчастные случаи при пользовании радиоустановками / С. Еллинек. – Москва : Государственное военное издательство, 1926. – 64 с.
932979
  Шевченко Т.Г. Несчастный / [Т.Г. Шевченко ; пред. Н. Костомарова] // К юбилею В.А.Жуковского. – [Санкт-Петербург]. – 45 с.
932980
  Маклярский М.Б. Несчастный случай / М.Б. Маклярский, Холендро, М.. – Москва, 1956. – 79с.
932981
  Злобина И.В. Несчастный случай / И.В. Злобина. – Свердловск, 1958. – 31с.
932982
  Мастерс Декстер Несчастный случай : Роман / Мастерс Декстер. – Москва : Прогресс, 1989. – 418с.
932983
  Преда Марин Несчастный случай. / Преда Марин. – Бухарест, 1969. – 48с.
932984
  Сераковский И.И. Несчастье / И.И. Сераковский. – Киев : В тип. Р. Добржанского, 1874. – 59, [2] с.
932985
  Вайян-Кутюрье Несчастье быть молодым / Вайян-Кутюрье. – Ленинград, 1935. – 234с.
932986
  Виноградов Виктор Несчастье женского рода : Ураган // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 12. – С. 218-222 : Фото. – ISSN 1029-5828
932987
   Несчастье от ленточки. Историческая новость XVIII века. – М., 1802. – 179с.
932988
  Сергеев М.Д. Несчастью верная сестра / М.Д. Сергеев. – Иркутск, 1978. – 352с.
932989
  Протохристова К. Несъвършени изречения / К. Протохристова. – Провдив : Издателство "Христо Г. Данов", 1990. – 160 c.
932990
  Стефанов Д. Несъответствия. / Д. Стефанов. – Пловдив, 1983. – 110с.
932991
  Беляева Л.И. Несыгранная роль / Лилия Беляева. – Москва : Советский писатель, 1982. – 503 с. : 1 л. портр.
932992
  Козырев А.В. Нет - торговле смертью / А.В. Козырев. – М, 1980. – 100с.
932993
  Маркуша А.М. Нет / А.М. Маркуша. – М, 1971. – 302 с.
932994
  Мишвеладзе Р.А. Нет аэропорта : рассказы / Реваз Мишвеладзе ; пер. с груз. А.Абуашвили и А.Эбаноидзе. – Москва : Молодая гвардия, 1978. – 204 с.
932995
   Нет безымянных героев: Очерки.. – Донецк, 1990. – 125с.
932996
  Каутский К. Нет больше социалдемократии. / К. Каутский. – Птгр., 1918. – 68с.
932997
  Стуков Г.А. Нет в лесу беды страшнее огня : Туризм и краеведение // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 5. – С. 67-73. – ISSN 0016-7207
932998
  Славуцкий Александр Нет времени просто отдыхать / Славуцкий Александр, Райхельгауз Иосиф // Турбизнес. – Москва, 2012. – № 5 (259). – С. 78-79 : фото
932999
  Таранов Е.В. Нет выше звания / Е. Таранов, И. Реутский, Н. Андреев ; Ин-т истории партии МГК и МК КПСС - фил. Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Москва : Московский рабочий, 1980. – 145 с.
933000
  Гаевой Александр Нет денег - нет погранпереходов... : актуально // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 3. – С. 24-27 : Фото. – ISSN 1998-8044
<< На початок(–10)931932933934935936937938939940(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,