Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)931932933934935936937938939940(+10)В кінець >>
937001
  Музичко О. "Пам"яткомахія" в Україні як засіб подолання постгенцидного стану суспільства // Геноцид України в XX столітті : Україна під окупаційними режимами: історичні реалії та постколоніальний синдром : матеріали третьої Міжнар. наук.-практ. конф., 4-5 квіт. 2014 р., м. Львів / Всеукр. громад. об-ня "Т-во відродження Укр. Нації", Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Нац. ун-т "Львів. політехніка" [та ін.] ; [редкол.: Л. Сеник, Б. Моркляник, Р. Пак та ін. ; наук. та літ. ред.: Л. Сеник, М. Чорнопиский]. – Львів : Добрий друк, 2015. – С. 196-206. – ISBN 978-966-1594-12-7
937002
  Курдидик Л. "Пам"ятник над простором і часом" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 6-7 липня (№ 115/116)


  До річниці відкриття монумента Т. Шевченкові у Вінніпезі (Канада).
937003
  Роменський О. "Пам"ять і похвала князю Володимиру" як історичне джерело // Дні науки історичного факультету - 2011 : матеріали IV Міжнар. наук. конф. молодих учених, присвяч. 20-річчю Незалежності України, (28-29 квіт. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2011. – Вип. 4, ч. 5. – С. 29-30
937004
  Павленко Г.І. "Пам"ять і похвала князю руському Володимиру" Монаха Якова: спроба інтерпретації // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2012. – Вип. 48 : Літературознавчі студії. – С. 13-19


  У статті зроблено спробу розглянути поетику наслідування в "Пам"яті і похвалі князю Руському Володимиру" монаха Якова. Основну увагу зосереджено саме на біблійних прототипах агіографічних образів княгині Ольги і князя Володимира та ключових ситуаціях, ...
937005
  Синюк С. "Пам"ять про великих..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 19 березня (№ 49). – С. 11


  Після пласких, ідеологічно висушених відбитків у наш культурний простір прийшов Сагайдачний Петра Кралюка - складний, неоднозначний, живий. Презентація нової повісті "Лицар і смерть".
937006
  Яременко М. "Пам"ять про Мазепу" / розмову вела Олександра Кльосова // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 20 вересня (№ 166). – С. 9


  Доктор історичних наук Максим Яременко - про те, чи пам"ятали та як згадували Івана Мазепу в Києві у XVIII - XIX століттях. І як українці сьогодні відновлюють і зберігають пам"ять про великого гетьмана.
937007
  Козирєва Т. "Пам"ять про неї - лише світла" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 3 грудня (№ 221). – С. 2


  Пам"ять проЛесю Гонгадзе.
937008
  Грушевський М. "Памяти Миколи Лисенка" // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2012. – Число 1 (3). – С. 6-10. – ISSN 2224-0926


  Промова М. Грушевського 1912 р.
937009
  Лис М.М. "Памятки войны 1914-1917 гг." подпоручика Владислава Павлюковского как документальные свидетельства Первой мировой войны (по материалам рукописного фонда ЦНБ НАН Беларуси) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2014. – Вип. 18. – C. 169-175. – ISSN 2222-4203
937010
  Молочко В В. [Памяти В.А. Шевченко] // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2012. – Вип. 4. – С. 201


  Сфера интересов В.А. Шевченко удивительно разнообразана: от научных трудов по картографии, исторической географии и определения географического центра Украины до коллекционирования бабочек и значков с географической и картографической тематикой.
937011
   [Памяти отшедших]. – [Б.м. : б.и., 1899


  Содержание конволюта: 1. Кудрявцев П.П. До історії освіти на Україні : два невидані уривки з автобіографіної записки Ор.М. Новицького / П.П. Кудрявцев; з передмов. та прим. проф. П.П. Кудряцева. - Окр. відбиток з: Записки ...
937012
   Пам"ятки України. – Київ
№ 1. – 1995
937013
   Пам"ятки України. – Київ
№ 1. – 1996
937014
   Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований часопис. – Київ
№ 1. – 1997
937015
   Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований часопис. – Київ
№ 2. – 1997
937016
   Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований часопис. – Київ
№ 3. – 1997
937017
   Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований часопис. – Київ
№ 4. – 1997
937018
   Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований часопис. – Київ
№ 1. – 1998
937019
   Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований часопис. – Київ
№ 2. – 1998
937020
   Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний часопис. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
№ 1. – 2000
937021
   Пам"ятки України: історія та культура. – Київ. – ISSN 0131-2685
№ 3. – 2001
937022
   Пам"ятки України: історія та культура : науковий часопис. – Київ. – ISSN 0131-2685
№ 4. – 2001
937023
   Пам"ятки України: історія та культура : Спецвипуск. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
№ 1 : Бібліографічний покажчик змісту наукового часопису "Пам"ятки України : історія та культура" за 11989-2001рр. – 2002
937024
   Пам"ятки України: історія та культура. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
№ 2. – 2002
937025
   Пам"ятки України: історія та культура : Науковий часопис. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
№ 3. – 2003
937026
   Пам"ятки України: історія та культура : Науковий часопис. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
№ 1. – 2004
937027
   Пам"ятки України: історія та культура : Науковий часопис. Спецвипуск. – Київ, 2005. – ISSN 0131-2685
937028
   Пам"ятки України: історія та культура : Науковий часопис. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
№ 4. – 2006
937029
   Пам"ятки України: історія та культура : Науковий часопис.Спецвипуск. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
2006 : Пам"ятки ювелірного мистецтва, що сберігаються в Музеї історичних коштовностей України. – 2006
937030
   Пам"ятки України: історія та культура : науковий часопис. Спецвипуск. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
№ 4 : Вадим Щербаківський. – 2007
937031
   Пам"ятки України: історія та культура : науковий часопис / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
№ 3. – 2008
937032
   Пам"ятки України: історія та культура : науковий часопис / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
№ 4. – 2008
937033
   Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / Міністерство культури України. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
№ 3/4 (167/168). – 2011
937034
   Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури і туризму України. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
№ 4 (174). – 2012
937035
   Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
№ 7 (177). – 2012
937036
   Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
№ 9 (179) : Український екслібрис, минуле і сучасне. – 2012
937037
   Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
№ 10 (180) : До 120-річчя від дня народження Федора Ернста. – 2012
937038
   Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
№ 11 (181). – 2012
937039
   Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / Міністерство культури України. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
№ 1 (183). – 2013
937040
   Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
№ 2 (191), спецвип. : Бережани - місто біля Раю. – 2013
937041
   Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / Міністерство культури України. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
№ 3 (185). – 2013
937042
   Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / Міністерство культури України. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
№ 4 (187). – 2013
937043
   Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / Міністерство культури України. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
№ 5 (188). – 2013
937044
   Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / Міністерство культури України. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
№ 8 (191). – 2013
937045
   Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / Міністерство культури України. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
№ 9 (193). – 2013
937046
   Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
№ 11 (195). – 2013
937047
   Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
№ 12 (196). – 2013
937048
   Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
№ 3 (201). – 2014
937049
   Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
№ 4 (202). – 2014
937050
   Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
№ 5 (203). – 2014
937051
   Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
№ 11, спецвипуск (197) : Києво - Могилянська академія напередодні 400-річчя. – 2014
937052
   Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України ; Фундація Героя України академіка Петра Тронька. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
№ 3/4 (211/212). – 2015
937053
   Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України ; Фундація Героя України академіка Петра Тронька. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
№ 5/6 (213/214). – 2015
937054
   Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України ; Фундація Героя України академіка Петра Тронька. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
№ 1 (221), спецвипуск : Українська масниця. – 2016. – 64 с.
937055
   Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України ; Фундація Героя України академіка Петра Тронька. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
№ 3 (223). – 2016. – 112 с.
937056
   Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України ; Фундація Героя України академіка Петра Тронька. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
№ 4 (224). – 2016. – 80 с.
937057
   Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України ; Фундація Героя України академіка Петра Тронька. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
№ 5 (225). – 2016. – 80 с.
937058
   Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України ; Фундація Героя України академіка Петра Тронька. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
№ 8 (228). – 2016. – 80 с.
937059
   Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України ; Фундація Героя України академіка Петра Тронька. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
№ 10 (230). – 2016. – 80 с.
937060
   Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України ; Фундація Героя України академіка Петра Тронька ; ред.: А. Сєриков [та ін.]. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
№ 11/12 (231/232). – 2016. – 96 с.
937061
   Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України ; Фундація Героя України академіка Петра Тронька ; ред.: А. Сєриков [та ін.]. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
№ 1 (233). – 2017. – 64 с.
937062
   Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України ; Фундація Героя України академіка Петра Тронька ; ред.: А. Сєриков [та ін.]. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
№ 2 (234). – 2017. – 64 с.
937063
   Пам"ятки України: історія та культура : всеукраїнський незалежний позавідомчий науково-популярний ілюстрований журнал про національну спадщину / Видавничий дім журн. "Пам"ятки України" ; голов. ред. А. Сєриков. – Київ, 2009-. – ISSN 0131-2685
№ 9 (241), жовтень. – 2017. – 84 с.
937064
   Пам"ятки України: історія та культура : всеукраїнський незалежний позавідомчий науково-популярний ілюстрований журнал про національну спадщину / Видавничий дім журн. "Пам"ятки України" ; голов. ред. А. Сєриков. – Київ : Пам"ятки України, 2009-. – ISSN 0131-2685
№ 3/4 (247/248). – 2018. – 84 с.
937065
   Пам"ятки України: науковий альманах / голов. ред. О. Неживий ; редкол.: В. В"ятрович, А. Гречило, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2000-
№ 3 (43). – 2017. – 80 с.
937066
   Пам"ятки України: науковий альманах : історія, пам"яткознавство, культурологія, музеєзнавство, краєзнавство / Благодійна орг. "Фундація Героя України, академіка Петра Тронька" ; Видавнич. дім журн. "Пам"ятки України". – Київ, 2000-
№ 4/5 ( 44/45). – 2017. – 46, 30, 30, 30 с. – Журнал містить додатки: тонкий відбиток журн. "Пам"ятки України. Історія та культура", 2017 р., № 7, 8, 9
937067
   Пам"ятки України: науковий альманах : історія, пам"яткознавство, культурологія, музеєзнавство, краєзнавство / Благодійна орг. "Фундація Героя України, Академіка Петра Тронька" ; Видавнич. дім журн. "Пам"ятки України". – Київ, 2000-
№ 6 (46). – 2017. – 70 с. – Журнал містить додатки: тонкий відбиток журн. "Пам"ятки України. Історія та культура", 2017 р., № 7, 8, 9
937068
  Магомедов Б.В. Пам"ятки черняхівської культури в Київській області. Археологічна карта = The sites of Chernyakhov culture in the Kiev region : археологічна карта / Б.В. Магомедов, Н.С. Абашина, О.Б. Солтис ; Ін-т археології НАН України, Упр. культури Київ. облдержадмін., Центр з охорони пам"яток історії, археології та мистецтва. – Київ : Інститут археології НАН України, 2003. – 118, [1] с. : іл., табл. – Алф. покажч.: с. 100-102. – Бібліогр.: с. 103-109 та в підрядк. прим. – (Серія "Археологічна карта Київщини" / редкол.: Т.М. Моргун [та ін.]). – ISBN 966-02-2766-3
937069
  Филипчук М. Пам"ятки черняхівської та празької культур узбережжя р. Золота Липа (за матеріалами обстежень 2004-2006 рр.) / М. Филипчук, А. Филипчук // Карпатика / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл." Ужгород. нац. ун-т", Ін-т карпатознавства. – Ужгород, 2014. – Вип. 43. – С. 160-173
937070
   Пам"яткознавство : посібник для початківців / Центр пам"яткознавства НАН України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; уклад.: Л.О. Гріффен, О.М. Титова. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України ; УТОПІК, 2014. – 209, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 205-209. – ISBN 978-966-8999-57-4
937071
  Гріффен Л. Пам"яткознавство в системі наук / Л. Гріффен, О. Титова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 9-14. – (Історія ; вип. 4 (131)). – ISSN 1728-3817


  Пам"яткознавство - молода наукова дисципліна, що постала внаслідок потреби теоретичного обґрунтування заходів із виявлення, збереження та використання культурної спадщини, яка все більшою мірою відчувається суспільством. Пам"яткознавство тільки ...
937072
  Заремба С.З. Пам"яткознавство України: історія і сучасність // Праці Центру пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 1992. – Вип. 1. – C. 5-24
937073
  Бачковська Г.М. Пам"яткознавчий аспект в діяльності Сергія Захаровича Заремби // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2016. – № 4 (40). – С. 24-28. – ISSN 2077-9496
937074
  Верба І. Пам"яткознавчі й історіографічні дослідження давнього Ніжина // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2016. – Вип. 29. – C. 264-268. – ISSN 2078-0133
937075
   Пам"яткознавчі студії в Україні: теорія і практика. – Київ, 2007. – 336 с. – ISBN 978-966-02-4319-4
937076
  Горькова А.О. Пам"яткоохоронна діяльність громадської організації "Українське товариство охорони пам"яток історії та культури" // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства НАН України ; Укр.. т-во охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Гріффен Л.О., Литвинко А.С., Константинов В.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (43). – С. 52-56. – ISSN 2077-9496


  "Особлива роль у становленні Товариства, як авторитетної всеукраїнської організації, належала академіку НАН України П.Т. Троньку, який впродовж 22 років очолював її".
937077
  Горькова А.О. Пам"яткоохоронна діяльність Київського воєнно-історичного товариства // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2014. – Вип. 7. – С. 16-19. – ISSN 2218-4805


  Стрімкий розвиток історичної думки на початку XX ст. не залишив осторонь такий напрямок історичної науки, як військова історія. З"явились перші ініціативні групи з військової інтелігенції, військових істориків, науковців, які підняли питання про ...
937078
  Авраменко Ю. Пам"яткоохоронна діяльність Михайла Івановича Сікорського // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 4 (85). – С. 99-104. – ISSN 2222-5250
937079
  Старенький І.О. Пам"яткоохоронна діяльність П.В. Клименка на Поділлі у 1918-1920 роках // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 186-194. – ISSN 2078-0133
937080
  Старенький І.О. Пам"яткоохоронна діяльність Юхима Йосиповича Сіцінського наприкінці XIX - на початку XX ст. // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 55-73. – ISSN 2078-0133


  У статті розглядається пам"яткоохоронна діяльність Юхима Сіцінського наприкінці XIX на початку XX ст., який очолював пам"яткоохоронний рух і пам"яткоохоронні організації на території Поділля.
937081
  Рудий Г. Пам"яткоохоронна справа на сторінках української преси 1917-1920 років // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 4/5 (86/87 ). – С. 64-78. – ISSN 0869-3595
937082
  Бичковська Г.М. Пам"яткоохоронна та музеєзнавча проблематика у дисертаціях останніх років / Г.М. Бичковська, А.О. Горькова // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; редкол.: В.А. Смолій, С.В. Корновенко, А.Г. Морозов [та ін.]. – Черкаси, 2017. – Вип. 12. – C. 39-45. – ISBN 978-966-353-452-7
937083
  Ходак І. Пам"яткоохоронні аспекти наукової діяльності Данила Щербаківського // Українська художня культура: історія та сучасні проблеми : зб. наук. праць / О.І. Безгін, С.В. Оляніна, Ю.О. Коренюк, І.С. Ходак, І.С. та ін. Кочарян. – Львів : Інститут культурології НАМ України, 2012. – С. 31-39. – ISBN 978-966-2241-27-3
937084
  Старенький О.І. Пам"яткоохоронці і краєзнавці батько і син Степан та Сергій Дложевські // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2014. – Вип. 26. – С. 225-231. – ISSN 2078-0133


  Сергій Дложевський закінчив історико-філологічний факультет Київського університету. Автор праць переважно з античної археології та епіграфіки.
937085
  Герус Л. Пам"ятна Вчена Рада до 100-літнього ювілею Антона Будзана // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2012. – № 1 (103), січень - лютий. – С. 120-131. – ISSN 1028-5091
937086
  Кононенко П.П. Пам"ятна записка [Президенту України Віктору Ющенку]/ / П.П. Кононенко, В.І. Улянич // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 214-219
937087
   Пам"ятна монета // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Березень (№ 3)


  На початку року введено в обіг пам’ятну монету "165 років Астрономічній обсерваторії Київського національного університету". Номінал монети – 5 гривень, метал – нейзильбер, маса – 16,5 г, діаметр – 35 мм, тираж – 45 тисяч штук. Монета присвячена одному ...
937088
  Пістоленко В.І. Пам"ятне літо Серьожки зотова / В.І. Пістоленко. – К, 1982. – 216с.
937089
  Малинська Н. Пам"ятне слово // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 30 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 8-9.
937090
  Пирогова Н. Пам"ятний знак "Сонце Правди Шевченкового Слова" // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 384-388. – ISBN 978-617-7399-06-2
937091
  Калашник В.С. Пам"ятний напис письменника на книжці як тип тексту: комунікативно-стилістичний аспект // На терені юридичної і філологічної наук : Збірник наукових праць, присвячений 50-річчю від дня народження і 25-річчю науково-педагогічної діяльності професора Прадіда Ю.Ф. / Редкол.: Баранник Д.Х., Копиленко О.Л., Самойлович Л.В., Авер"янов В.Б. та ін. – Сімферополь : Ельіньо, 2006. – С. 176-180. – ISBN 966-7348-20-2
937092
  Дітчук Ігор Пам"ятний рік Степана Рудницького в Україні : Інформуємо читачів // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 1. – С. 51-52
937093
  Босак О.І. Пам"ятний ювілей (до 90-річчя проголошення ЗУНР) / О.І. Босак, Я О. Красівський // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2009. – № 1 (49). – С. 118-124. – ISSN 0554-4866
937094
   Пам"ятник-музей визволителям Києва від німецько-фаш. заг.. – К, 1973. – 32с.
937095
   Пам"ятник-музей визволителям Києва від німецько-фашистських загарбників.. – К., 1973. – 30с.
937096
  Малащук Андрій Пам"ятник : розповідь // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2010. – № 1/2. – С. 31-34. – ISSN 0130-1608
937097
   Пам"ятник "Клятва" у Краснодоні. – Київ, 1979. – 23 с.
937098
   Пам"ятник "Клятва" у Краснодоні. – Київ, 1979. – 23 с.
937099
  Наумова Н. Пам"ятник архітектури й історії. Охороняється законом?.. // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 15-21 грудня (№ 50). – С. 9
937100
  Кучерук О. Пам"ятник Богданові Хмельницькому: трансформації написів // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2012. – № 7 (177). – С. 38-47. – ISSN 0131-2685


  Михайло Йосипович Микешин — російський художник і скульптор, автор ряду видатних пам"яток у великих містах Російської імперії.
937101
  Деркач С. Пам"ятник Валерію Марченку // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 19 жовтня (№ 41). – С. 2-3


  В селі Гатному під Києвом відкрили пам"ятник видатному українцеві, дисиденту, в"язню таборів радянського ГУЛАГу.
937102
  Касьянова О. Пам"ятник Василеві Симоненку відкрито на території Шевченківського університету // Українська літературна газета. – Вишгород, 2015. – 5 червня (№ 11). – С. 3
937103
   Пам"ятник великому письменникові, політичному й державному діячеві // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1965. – Рік 16, ч. 191, грудень : грудень. – С. 1


  В Новому Ульмі, Німеччина, на могилі Івана Багряного відкрито пам"ятника.
937104
  Антощук К.Ф. Пам"ятник видатному патріарху медицини - національний музей-садиба М.І. Пирогова / К.Ф. Антощук, М.І. Юкальчук // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2011. – № 9/10 (82)
937105
  Симчич М. Пам"ятник генералові Служби Безпеки УПА // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2013. – 27 листопада - 3 грудня (№ 48). – С. 11
937106
   Пам"ятник героям-потьомкінцям в Одесі. – К, 1973. – 24с.
937107
  Петрова О. Пам"ятник для генія // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2010. – № 252/253. – С. 392-394


  Про встановлення пам"ятника Миколі Лукашу на Байковому цвинтарі
937108
  Михайлина Л.П. Пам"ятник К.І. Острозькому в Успенському соборі: етапи відтворення / Л.П. Михайлина, Н.С. Абашина // Могилянські читання : збірник наукових праць: щорічник / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; редкол.: О.В. Рудник, С.В. Пивоваров, Л.П. Михайлина [та ін.]. – Київ, 2018. – 2017 рік : Збереження й дослідження культурної спадщини України: люди, ідеї, візії. – С. 388-394. – ISBN 978-966-136-493-5
937109
  Лопата П. Пам"ятник Княгині Ользі // Новий шлях : український тижневик. – [Торонто], 2011. – Рік 82, 18 серпня (число 32). – С. 12
937110
  Горобець О. Пам"ятник Кобзареві в Андрушівці // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 4 вересня (№ 33). – С. 11
937111
  Ковалинський В. Пам"ятник Леніну на Бессарабці: стисла історія з післямовою // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 14-20 грудня (№ 47). – С. 11
937112
  Терновський Г.В. Пам"ятник народного подвигу / Г.В. Терновський. – Сімферополь, 1957. – 176с.
937113
   Пам"ятник О.С. Пушкіну в Києві : Фоторозповыдь про пам"ятник геніальному російському поету О.С. Пушкіну в Києві. – Київ : Мистецтво, 1974. – 24 с.
937114
  Галайба В. Пам"ятник Олександрові ІІ в Києві // Пам"ятки України: історія та культура : науковий часопис. – Київ, 2001. – № 4. – С.126-129 : Фото. – ISSN 0131-2685
937115
  Толочко Л.І. Пам"ятник святому князю Володимиру в Києві / Л.І. Толочко, О.В. Грибовська. – Київ : Техніка, 2007. – 142с. : іл. – Присвячується 2000-літтю Різдва Христового. – Бібліогр.: с. 136-138. – (Національні святині України). – ISBN 966-575-058-5
937116
   Пам"ятник стражданню та відвазі // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 11 квітня (№ 14). – С. 16. – ISSN 2219-5793


  Нобелівського лауреата з літератури Світлану Алексієвич тепло вітали в КНУ ім. Тараса Шеченка. На її лекцію "Книга як пам"ятник стражданню та відвазі" прийшли не лише студенти з багатьох вишів Києва, а і представники посольств, громадські діячі. ...
937117
   Пам"ятник Т.Г. Дніпропетровська. – К, 1977. – 90 с.
937118
  Волиняк П. Пам"ятник Т.Г. Шевченкові у Вашингтоні нервує окупантів // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1961. – Рік 12, ч. 133, лютий : лютий. – С. 17-18
937119
   Пам"ятник Т.Г. Шевченку в Харкові. – К, 1973. – 24с.
937120
  Хвиля А. Пам"ятник Т.Г.Шевченкові / А. Хвиля. – Київ, 1934. – 62с.
937121
  Скрипник В. Пам"ятник Тарасу Шевченку буде на площі його імені [Вінниця] // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2014. – 16 січня (№ 7). – С. 3
937122
  Василенко М.П. Пам"ятник української правничої літератури XVIII століття / акад. Микола Василенко. – У Львові (Львів) : Накл. Наукового товариства ім. Т.Г. Шевченка ; З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка, 1925. – 26 с. – Окр. відбиток з: Ювілейний збірник НТШ у Львові в пятьдесятиліття основання 1873-1923. Львів, 1925, с. 105—130


  Ювілейний збірник НТШ. —Львів, 1925. — С 105—130.
937123
   Пам"ятник українському Козацтву ("Українські записи Порфирія Мартиновича") : Упоряд. Н.А. Малинська. – Київ : Київський університет, 2001. – 330 с.
937124
  Яремчук О. Пам"ятник Франкові у Відні не демонтуватимуть // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 6 листопада (№ 202). – С. 2


  Звинувачення Івана Франка в антисемітизмі. Докторська колегія "Австрійська Галичина та її мультикультурна спадщина": безвідповідально зведено наклеп на українського письменника.
937125
  Добрянський М. Пам"ятник Шевченка в Москві - видавничі курйози - пожежа в найбільшій бібліотеці України // Листи до Приятелів. – Newark, 1964. – Рік 12, ч. 135-136, (кн. 5-6). – С. 29-35
937126
  Нагорна І. Пам"ятник, який ще постане // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 16 січня (№ 3). – С. 10


  Про пам"ятник Тарасу Шевченку скульптора Івана Кавалерідзе.
937127
  Волиняк П. Пам"ятника Кобзареві відкрито! // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1961. – Рік 12, ч. 138/139, липень/серпень : липень/серпень. – С. 2-9, 24-27


  Пам"ятник Шевченкові в Канаді.
937128
  Андрієвська В. Пам"ятника не ставили, тільки хрест / розмову вела Світлана Корженко // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 47 (300), 3 грудня 2015. – С. 32-35


  Розмова про українського письменника, мислителя, філософа, громадського діяча Євгена Сверстюка.
937129
  Філатенко А. Пам"ятники бойової слави на Волині / Анастасія Філатенко. – Львів : Каменяр, 1976. – 80 с.
937130
   Пам"ятники В.І. Леніну на Україні = Памятики В.И. Ленину на Украине = Monuments to V.I. Lenin in the Ukraine. – Київ : Мистецтво, 1970. – [54] с. : 16 арк. іл. – Мініатюрне видання
937131
  Катренко М А. Пам"ятники Великого Жовтня на Україні / М А. Катренко, . – Київ, 1987
937132
   Пам"ятники жертвам депортації українців на Тернопільщині : фотокаталог пам"ятних знаків : до 70-х роковин операції "Вісла" / Тернопіл. облдержадмін. ; Тернопіл. облрада ; Упр. культури Тернопіл. облдержадмін. ; Тернопіл. обл. центр охорони та наук. дослідж. пам"яток культур. спадщини ; [авт. тексту В. Салук, В. Кіцак ; упоряд.: С. Грабовий, В. Салук]. – Тернопіль : Терно-граф, 2017. – 47, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 47. – ISBN 978-966-457-310-5
937133
  Пеняк С.І. Пам"ятники Закарпаття. / С.І. Пеняк. – Ужгород, 1972. – 112с.
937134
  Жук В.Н. Пам"ятники і меморіальні дошки Полтави / В.Н. Жук, Н.Є. Кундіренко. – Харків, 1978. – 104 с.
937135
  Казьмирчук Г.Д. Пам"ятники і пам"ятні місця декабристів на Вінниччині // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – Київ : Логос, 2012. – Т. 1 : Декабристи в Україні. – С. 76-77. – ISBN 978-966-171-565-2
937136
  Казьмирчук Г.Д. Пам"ятники і пам"ятні місця декабристів на Вінниччині в радянській історіографії // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – Київ : Логос, 2012. – Т. 1 : Декабристи в Україні. – С. 79-80. – ISBN 978-966-171-565-2
937137
  Балацька Лідія Андріївна Пам"ятники і пам"ятні місця Києва : Бібліографічний покажчик до 1500-річчя міста / Балацька Лідія Андріївна; Мін-во культури УРСР; Держ. іст. б-ка УРСР. – Київ : Держ. іст. б-ка УРСР, 1982. – 20с.
937138
  Бушанський Валентин Пам"ятники і революції // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2009. – № 15 (252). – С. 20-22
937139
   Пам"ятники Києва = Monuments of Kiev : [книжка-фото] / [авт.-упор.: П. Гнатцов ; фото М. Плаксіна, А. Левченка]. – Київ : Мистецтво, 1963. – 16 с. : фот. – Текст парал. укр. та англ. мовами. - Мініатюрне видання
937140
   Пам"ятники Києва. – Київ : Мистецтво, 1974. – 126с.
937141
   Пам"ятники Києва. [Ізоматеріал] = Kiev monuments : [Ізоматеріал]. – Київ : Держвидав образотворчаго мистецтва і муз. літ-ри, 1961. – 9 л. : 9 фотокарт. пам"ятників
937142
   Пам"ятники мужності і георізму комсом. і молоді в роки Вел. Вітч. війни. – К, 1985. – 16с.
937143
  Пустовіт П.М. Пам"ятники Полтави = Памятники Полтавы = Poltava monuments : [нарис] / П.М. Пустовіт. – Харків : Прапор, 1984. – 191 с. : фот. – Тит. л. парал. укр., рос. та англ. мовами. - Текст парал. укр. та рос. мовами. - Резюме англ. мовою. - Мініатюрне видання
937144
   Пам"ятники революції на Україні. – К, 1970. – 61с.
937145
  Харитонов Є.А. Пам"ятники революційної і бойової слави на Тернопільщини. / Є.А. Харитонов. – ЛЬвів, 1982. – 48с.
937146
  Дашевська В.Г. Пам"ятники революційної і бойової слави на Хмельниччині. / В.Г. Дашевська, Я.Б. Грочек. – Львів, 1981. – 80 с.
937147
   Пам"ятники революційної і бойової слави України : (Набір листівок). – Київ : Радянська Україна, 1974. – с.
937148
   Пам"ятники Севастополя.. – К., 1972. – 126с.
937149
   Пам"ятники Севатополя.. – Київ, 1982. – 120с.
937150
   Пам"ятники Сумщини. [Ізоматеріал] : [комплект листівок з текстами укр.та рос.мовами : Фото Миколи Кузмича Плаксина та Володимира Ивановича Дяченка. – Київ : Мистецтво, 1982. – 15 л. : 15 листівок + 1 обкл.
937151
  Німенко А. Пам"ятники Тарасові Шевченку / А. Німенко. – Київ, 1964. – 54с.
937152
  Волинець Н. Пам"ятники Тарасові Шевченку на землях Галичини // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Тарас Шевченко в долі слов"янських народів: діалог через століття і кордони" / "Тарас Шевченко в долі слов"янських народів: діалог через століття і кордони", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ННДІУВІ, 2014. – С. 60-62
937153
  Герасименко В. Пам"ятники Тарасові Шевченку у світі
937154
  Пиріг Л. Пам"ятники Шевченка у філателії // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 104-105. – ISSN 0130-1799
937155
  Катренко М А. Пам"ятники, присвячені перемозі Великого Жовтня на Україні / М А. Катренко, . – Київ, 1977. – 25с.
937156
  Сліпченко О. Пам"ятники: час і ми // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 6-12 жовтня (№ 37). – С. 15


  "Мотиви високої поезії й ницої зради тісно переплелися в нашій історії, сповненій героїки й трагізму. Доля пам"ятників несе в собі їх відбиток, переломлюючись у реаліях нашого повсякдення. 7 жовтня 1652 р. гетьман Богдан Хмельницький підписав, напевно, ...
937157
   Пам"ятні дати на 2009 рік // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 80
937158
  Параскевич П.К. Пам"ятні зустрічі з Олесем Гончаром // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2010. – № 13 (233). – С. 35-37
937159
  Утєвський А. Пам"ятні зустрічі. / А. Утєвський. – Х., 1947. – 112с.
937160
  Барштейн Ю.А. Пам"ятні медалі / Ю.А. Барштейн. – Київ, 1976. – 96 с.
937161
   Пам"ятні місця Вінниччини. – 2-е вид. доп. – Одеса, 1968. – 111с.
937162
  Казьмирчук Г.Д. Пам"ятні місця декабристів на Волині // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – Київ : Логос, 2012. – Т. 1 : Декабристи в Україні. – С. 128-129. – ISBN 978-966-171-565-2
937163
  Вавренюк Г.Д. Пам"ятні місця декабристів на Кіровоградщині / Г.Д. Вавренюк, Г.Д. Казьмирчук // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – Київ : Логос, 2012. – Т. 1 : Декабристи в Україні. – С. 173-175. – ISBN 978-966-171-565-2
937164
   Пам"ятні місця Київської області. : короткий путівник. – Київ : Київське обл. вид-во, 1958. – 240 с.
937165
  Ястребова Д.С. Пам"ятні місця Черкас / Д.С. Ястребова. – Киев, 1971. – 44 с.
937166
   Пам"ятні монети, ведені в обіг Національним банком України у 2001 році [Олександр Богомолець] // Банкноти і монети України : інформаційно-довідковий журнал: Додаток до журналу "Вісник Національного банку України" / Національний банк України. – Київ, 2012. – Вип. 16 (за 2011 р.). – С. 17


  Олександр Богомолець.
937167
   Пам"ятні монети, ведені в обіг Національним банком України у 2001 році [Останній шлях Кобзаря.] // Банкноти і монети України : інформаційно-довідковий журнал: Додаток до журналу "Вісник Національного банку України" / Національний банк України. – Київ, 2012. – Вип. 16 (за 2011 р.). – С. 17


  Останній шлях Кобзаря (до 150-річчя перепоховання Т.Г. Шевченка
937168
  Пахолко С. Пам"ятні таблиці вшанування Маркіяна Шашкевича // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / Міністерство культури України. – Київ, 2013. – № 4 (187). – С. 22-25. – ISSN 0131-2685
937169
  Загороднюк В.С. Пам"яттю прийду / В.С. Загороднюк. – К., 1990. – 45с.
937170
  Горячковська Г.М. Пам"ять-буття в етиці свободи та самоздійстення // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 98-104. – (Серія: "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 57). – ISSN 2306-6687
937171
  Стех Я. Пам"ять - єдиний рай, з якого нас не можна вигнати // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2013. – 22-28 травня (№ 21). – С. 12-13


  До 100-річчя з дня народження Мирослава Прокопа — провідного українського учасника визвольно-революційної боротьби, політичниго і громадського діяча, науковця і публіциста.
937172
  Ласкаревська Т. Пам"ять - шлях до вічності // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2007. – № 4. – С.134. – ISSN 0130-1799


  До 100-річчя від дня народження скульптора Івана Макогона
937173
  Герасименко К. Пам"ять / К. Герасименко. – К, 1938. – 95с.
937174
  Стецюк Я.Н. Пам"ять : повість / Я.Н. Стецюк. – Львів : Каменяр, 1967. – 255 с.
937175
  Кушнір В.С. Пам"ять / В.С. Кушнір. – Ужгород, 1968. – 23с.
937176
  Мовчан П.М. Пам"ять : поезії / П.М. Мовчан. – Київ : Радянський письменник, 1977. – 82с.
937177
  Герасименко К.М. Пам"ять / К.М. Герасименко. – Київ, 1977. – 143с.
937178
  Онкович Д.Ю. Пам"ять / Д.Ю. Онкович. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 63 с.
937179
  Лиман Л. Пам"ять : Поезія і проза / Л. Лиман; Українськ. Вільна Акад. Наук у США; Упоряд., передм., прим. Р.Доценка. – Київ : Задруга, 2002. – 160с. – ISBN 966-95840-8-6
937180
  Павличко Д. Пам"ять : Поезія // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2004. – № 1/2. – С. 22-36. – ISSN 0208-0710
937181
  Солдатенко В. Пам"ять [термін] // Науковий інструментарій українознавця / Л.К. Токар, В.С. Крисаченко, П П. Кононенко, І.Й. Краснодемська, Я.С. [та ін.] Калакура. – Київ : ННДІУВІ, 2012. – С. 264-266
937182
   Пам"ять Биківні : Документи та матеріали. – Київ : Рідний край, 2000. – 320с. – ISBN 966-02-1385-9
937183
  Чик А. Пам"ять в контексті інтелектуального потенціалу людини // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  У статті розглядаються філософські погляди на роль пам"яті в пізнавальній діяльності людини, висвітлено основні підходи до вивчення пам"яті у психології, показано функції пам"яті в контексті розвитку інтелектуального потенціалу людини. The article ...
937184
  Синько О. Пам"ять вдячна не в"яне. Художник Борис Плаксій // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2001. – № 1. – С.24-26. – ISSN 0868-9644


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
937185
  Неволов В. Пам"ять вдячності й боргу : Нотатки на берегах трикнижжя Олександра Маландія // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 51-52. – ISSN 0130-5263
937186
  Неволов Василь Пам"ять вдячності й боргу : нотатки на берегах трикнижжя Олександра Маландія/ // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 51-52. – ISSN 0130-5263
937187
  Слабошпицький М. Пам"ять генів та Ілюзія щастя // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 30 серпня (№ 31). – С. 5


  Нотатки про роман Григорія Гусейнова "Дорога повз рай".
937188
  Затуливітер В. Пам"ять глини. / В. Затуливітер. – К., 1984. – 182с.
937189
  Дмитренко О.М. Пам"ять долини смерті / О.М. Дмитренко. – Київ, 1976. – 243 с.
937190
  Дмитренко О.М. Пам"ять долини смерті / О.М. Дмитренко. – Київ, 1987. – 429 с.
937191
  Ткалич І.В. Пам"ять жанру в повісті "Подорож ученого доктора Леонардо і його майбутньої коханки прекрасної Альчести у Слобожанську Швайцарію" Майка Йогансена // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2016. – C. 25-31. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 1, т. 2). – ISSN 2076-5770
937192
  Біляшівський Б. Пам"ять заради майбутнього / Б. Біляшівський, Т. Шептицька // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 29-31 грудня (№ 52). – С. 4-5


  До 15-річчя від заснування Національного історико-меморіального заповідника "Биківнянські могили".
937193
  Донець Г.П. Пам"ять звитяг : поезії / Г.П. Донець. – Київ : Радянський письменник, 1977. – 111 с.
937194
  Фоменко В.Д. Пам"ять землі / В.Д. Фоменко. – Кн. 1. – К, 1963. – 254с.
937195
  Кравчук В.І. Пам"ять землі Подільської / В.І. Кравчук, А.М. Подолинний. – Одеса, 1976. – 79с.
937196
  Сокіл В. Пам"ять і голодомор 1932-1933 років // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 163-168. – (Серія філологічна ; Вип. 43). – ISSN 2078-5534


  Висвітлено один із аспектів сприйняття теми голодоморів - пам"ять. Розглянуто питання зв"язку пам"яті і народної традиції, ролі емоційної пам"яті у фольклорній свідомості українців
937197
  Кебуладзе В. Пам"ять і забуття // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2013. – № 6 : Місця пам"яті. – С. 29-35. – ISSN 0235-7941
937198
  Кучерявий Ю. Пам"ять і місце / Юрій Кучерявий. – Київ : Факт, 2008. – 176 с. – (Зона Овідія). – ISBN 978-966-359-231-3
937199
  Вакарчук І. Пам"ять і повтьорюваність подій // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2011. – № 3/4 (207/208). – С. 5-6
937200
  Смоляр А. Пам"ять і політика // Україна модерна / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; Ін-т історичних досліджень. – Київ, 2009. – Число 15 (4) : Пам"ять як поле змагань. – С. 78-94. – ISBN 978-966-8978-37-1; 978-966-8978-38-8 (ч. 15)
937201
  Ісаєнко Л. Пам"ять і слово : Українознавча філологічна сторінка Одеького національного університету імені І.І.Мечникова / Любов Ісаєнко. – Одеса : Астропринт, 2004. – 248с. – ISBN 966-318-172-9
937202
  Раєвський О.М. Пам"ять і шляхи її поліпшення / О.М. Раєвський. – К., 1950. – 27с.
937203
  Кичинський А. Пам"ять іде... : поезія: вірші // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 11/12. – С. 31-39. – ISSN 0208-0710
937204
   Пам"ять із присмаком сліз : [письмові та худож. роботи учасників конкурсів] / Міжнар. громад. орг. "Міжнар. фонд "Взаєморозуміння і толерантність", Черкас. осередок ; [уклад.: О.А. Воронкіна, О.Ю. Кожура, Н.В. Мартюшева]. – Черкаси : Вертикаль, 2012. – 159, [1] с., [10] арк. фотоіл. : фотоіл., портр., табл. – Бібліогр.: с. 136-137. – ISBN 978-966-2256-90-1
937205
  Дрига І.М. Пам"ять Ісмаїла Гаспринського вшанували в Києві: Міжнародна наукова конференція "Ісмаїл-бей Гаспринський – видатний син кримськотатарського народу (до 100-річчя від дня його смерті)" // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2015. – № 1. – С. 165-168. – ISSN 1608-0599


  Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України у співробітництві з Громадською організацією "Земляцтво кримських татар у м. Києві", Інститутом філології КНУ імені Тараса Шевченка та за підтримки і сприяння Турецького агентства зі ...
937206
  Горак Г.І. Пам"ять історична / Г. Горак // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 281. – ISBN 966-642-073-2
937207
  Кюїзеньє Ж. Пам"ять Карпат = Memoire des Carpathes : тисячолітня Румунія: погляд зсередини / Жан Кюїзеньє ; [пер. з фр. В. Каденко, К. Воронянська]. – Львів : Ahill, 2004. – 465, [1] с., [16] арк. іл. : іл., портр., карт. – Предм. покажч.: с. 454-456. - Імен. покажч.: с. 457-458. - Геогр. покажч.: с. 459-460. - Парал. тит. арк. фр. – Бібліогр.: с. 433-448. – ISBN 966-7617-68-8
937208
  Попович М. Пам"ять має бути пам"яттю серця // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2013. – № 6 : Місця пам"яті. – С. 6-9. – ISSN 0235-7941
937209
  Ассман А. Пам"ять міста // Питання літературознавства : Науковий збірник / Мін. осв. і науки України. Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Чернівці, 2015. – Вип. 92. – С. 7-25. – ISSN 2306-2908


  Усвідомлення того, що наше знання історії пов’язане передусім з місцями, які в містах оприявлені, зокрема, через будівельну субстанцію, перетворює міста у важливий предмет культурно-історичних досліджень. При цьому основоположне питання: як саме ...
937210
  Кадомська М. Пам"ять місця. Садиба Ернстів на Прорізній / М. Кадомська, Д. Малаков // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2012. – № 10 (180) : До 120-річчя від дня народження Федора Ернста. – С. 20-29. – ISSN 0131-2685


  Федір (Теодор-Ріхард) Людвігович Ернст (1891-1942) - український історик, мистецтвознавець, музеєзнавець. Автор найкращого довоєнного путівника по Києву (1930).
937211
  Турута Т. Пам"ять народу неубієнна : Життєвий і творчий шлях Бориса Івановича Ткаченка
937212
  Гнатишин М. Пам"ять нас об"єднує // Київський університет. – Київ, 2015. – Квітень (№ 6). – С. 2. 4


  Друга світова війна очима студентки 3 курсу Інституту міжнародних відносин. "…У березні цього року студенти Інституту міжнародних відносин відвідали бійців 79-ї Миколаївської бригади 3-го батальйону, щоб поспілкуватися, підтримати їхній бойовий дух ...
937213
  Жадан С. Пам"ять нас поєднує // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2010. – № 246/247. – С. 332-333
937214
  Сидоренко М.М. Пам"ять не вкривають сніги / Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури; Запорізька обласна орган.; Михайло Сидоренко. – Запоріжжя, 2003. – 160с. – ISBN 966-7732-21-5
937215
  Городинець І.С. Пам"ять не згасне (село Безпальче на Черкащині в період другої світової війни 1939-1945 років) / Іван Городинець ; [передмова: В.М. Мельниченко]. – Черкаси : Вертикаль, 2014. – 479, [1] с. : іл., фот. – Імен. покажч.: с. 462-475. – Бібліогр.: с. 452-459 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2783-31-5
937216
   Пам"ять не скресне... (Велика Вітчизняна війна 1941-1945. Книга для юних). – Київ : Факт, 1999. – 56с. – ISBN 966-7274-43-8
937217
  Гирич І. Пам"ять Олександра Рибалка // Критика. – Київ, 2009. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 37
937218
  Агеєва В.П. Пам"ять подвигу : (Українсько воєнна проза 60 - 80-х рр.) / В.П. Агеєва ; АН УРСР, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка, 1989. – 269, [2]с. – (Літературознавство)
937219
  Долинський О. Пам"ять про В"ячеслава Стрельського // Професор В"ячеслав Стрельський : монографія / І.Н. Войцехівська, Н.А. Коломієць, І.М. Мага, В.В. Патик, Г.В. Стрельський, Л.В. Шевченко. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 127-129. – (Історики Київського університету: історіографія персоналій). – ISBN 978-966-439-319-2
937220
  Глушко М. Пам"ять про Василя Доманицького незгасна / Михайло Глушко // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк. – Львів, 2011. – № 2 (98), березень - квітень. – C. 365-367. – ISSN 1028-5091
937221
  Сохацька Є. Пам"ять про високий обов"язок // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 7-8 березня (№ 41/42)


  Дружини державників: Ольга Петлюра і Домініка Огієнко.
937222
  Боровик М.А. Пам"ять про війну в усних джерелах (на матеріалах проекту "Україна в роки Другої світової війни: повсякденний досвід виживання") // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 18-21. – (Історія ; Вип. 111). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються основні результати усноісторичного проекту "Україна в роки Другої світової війни: повсякденний досвід виживання". Висвітлюються особливості відбиття в пам"яті мешканців України суб"єктивного досвіду життя/виживання в умовах ...
937223
  Кожокару Л. Пам"ять про війну: від великодержавної ностальгії до європейської культури пам"яток / Л. Кожокару, Б. Віржіліу // Історія та історіографія в Європі : національні історичні культури та історіографії в Європі / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії Центральної і Східної Європи ; ред.: С. Стельмах, Г. Хаусманн. – Київ, 2016. – Вип. 5 : Україна в XX-XXI століттях: на шляху гідності і свободи. – С. 89-95
937224
  Киридон А. Пам"ять про голод 1946-1947 рр.: модуси темпоральності // Україна XX ст.: культура, ідеологія, політика : збірник статей / НАН України, Ін-т історії України ; редкол.: Бондарчук П., Даниленко В., Добржанський О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 22. – C. 268-285. – ISSN 2518-7791
937225
  Шаповал Ю. Пам"ять про Голодомор 1932-1933 років в Україні: нові архівні відкриття, нові дискусії // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 3 (47) травень - червень. – С. 95-103
937226
  В"ятрович В. Пам"ять про Голодомор як чинник формування української нації // Міжнародна конференція "Штучні голоди в Україні XX століття" : матеріали конф. : Київ, 16 трав. 2018 р. / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 38-41
937227
  Левітас Ф. Пам"ять про Другу світову війну в контексті сучасного історичного дискурсу // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 2 (64), березень - квітень. – С. 83-97
937228
  Наумова І.Б. Пам"ять про Другу світову війну в Україні: у пошуках компромісу // Війни пам"ятей та політика примирення : зб. наук. праць / Укр. ін-т нац. пам"яті ; [голов. ред. В.Ф. Солдатенко ; редкол.: Бойко О.Д. та ін.]. – Київ : Пріоритети, 2013. – С. 75-79. – ISBN 978-966-8809-92-7
937229
  Пилявець Р.І. Пам"ять про Другу світову війну як проблема сучасного українського соціуму // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ, 2013. – Вип. 9 : Українські остарбайтери: доля і пам"ять. – С. 184-201
937230
  Лисенко О.Є. Пам"ять про Другу світову і київському просторі / О.Є. Лисенко, Т.В. Пастушенко // Київ у національній пам"яті / Л.І. Буряк, Л.А. Ведмідь, І.Б. Гирич, А.М. Киридон, Б.А. [та ін.] Короленко. – Київ : Пріоритети, 2013. – С. 279-318. – ISBN 978-966-8809-89-7
937231
  Михалюк М. Пам"ять про загиблих товаришів УСС у публіцистиці Романа Купчинського // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний, інститут пресознавства. – Львів, 2015. – Вип. 5 (23). – С. 551-568. – ISSN 1561-6224
937232
   Пам"ять про Крути дає нам сил боротися сьогодні // Київський університет. – Київ, 2018. – Лютий (№ 2). – С. 2


  "Традиційно на Аскольдову Могилу в Києві відправилися представники адміністрації КНУ на чолі з ректором Леонідом Губерським, Студентського парламенту Університету, директори інститутів та декани факультетів, курсанти Військового інституту КНУ та ...
937233
  Буряк Л. Пам"ять про Михайла Грушевського у спогадах його сучасників: штрихи до просопографічного портрету людини, політика, вченого // Український парламентаризм : проблеми історії та сучасної політичної практики (до 145-річчя від дня народження Михайла Грушевського : зб. наук. ст.] / Верховна Рада України, Укр. ін-т нац. пам"яті ; [редкол.: Литвин В.М. (голова) та ін.]. – Київ : Український інститут національної пам"яті, 2012. – С. 337-344. – ISBN 978-966-611-826-7
937234
  Ковальчук А. Пам"ять про подвиг Героїв Трубежа житиме вічно! // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 22-28 лютого (№ 8). – С. 3


  Герої Трубежа - "понад три сотні козаків - мешканців Лівобережної Київщини, які на початку лютого 1919 р. добровільно вступили у нерівний бій проти московсько-більшовицької банди на берегах р. Трубіж".
937235
  Барна М.М. Пам"ять про професора Володимира Іванович Чопика (4.06.1929-3.12.2015) / М.М. Барна, Л.С. Барна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 150-153. – (Серія: Біологія ; № 1 (65)). – ISSN 2078-2357
937236
  Бонар П. Пам"ять про радянське минуле та європейські норми визнання розмаїття культур: суперечливі моделі етнічної класифікації у Латвії? // Україна модерна / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; Ін-т історичних досліджень. – Київ, 2009. – Число 15 (4) : Пам"ять як поле змагань. – С. 219-235. – ISBN 978-966-8978-37-1; 978-966-8978-38-8 (ч. 15)
937237
  Зубар А. Пам"ять про Стуса жива // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 14-15 вересня (№ 164/165)


  Музей видатного українського поета, політв"язня Василя Стуса відкрито у Київській гімназії № 200, що носить його ім"я.
937238
  Короленко Б.А. Пам"ять про Тараса Шевченка у Києві // Київ у національній пам"яті / Л.І. Буряк, Л.А. Ведмідь, І.Б. Гирич, А.М. Киридон, Б.А. [та ін.] Короленко. – Київ : Пріоритети, 2013. – С. 104-144. – ISBN 978-966-8809-89-7
937239
  Драч І. Пам"ять про УНР // Український парламентаризм : проблеми історії та сучасної політичної практики (до 145-річчя від дня народження Михайла Грушевського : зб. наук. ст.] / Верховна Рада України, Укр. ін-т нац. пам"яті ; [редкол.: Литвин В.М. (голова) та ін.]. – Київ : Український інститут національної пам"яті, 2012. – С. 382-385. – ISBN 978-966-611-826-7
937240
  Нехода І.І. Пам"ять про французьку землю : Поезії / І.І. Нехода. – Київ : Радянський письменник, 1958. – 112с.
937241
  Вікулов С.В. Пам"ять роду / С.В. Вікулов. – Київ, 1985. – 182с.
937242
  Марусик В. Пам"ять роду // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 15-21 листопада (№ 46). – С. 12


  Пам"яті Яреми Гояна.
937243
  Грінчак В.Я. Пам"ять серця / В.Я. Грінчак. – Київ, 1961. – 79 с.
937244
   Пам"ять серця. – Київ, 1978. – 431 с.
937245
  Мулик М.І. Пам"ять серця / М.І. Мулик. – Івано-Франківськ, 1997. – 18с.
937246
   Пам"ять серця : альманах : літературно-публіцистичне видання / Відп. за вип.: Т.Д. Шевченко, О.М. Соловей, Г.Г. Даценко [та ін.]. – Київ : Золоті ворота. – ISBN 978-966-2246-21-6
Вип. 12. – 2012. – 600 с. – Номер альманаху присвячений 70-й річниці початку Великої Вітчизняної війни, героїчній обороні м. Києва.
937247
   Пам"ять століть. – Київ
№ 1. – 1996. – До липня 1996р. була назва "Київська старовина"; за 1997р дивись на назву "Київська старовина"
937248
   Пам"ять століть. – Київ
№ 2. – 1996. – До липня 1996р. була назва "Київська старовина"; за 1997р дивись на назву "Київська старовина"
937249
   Пам"ять століть. – Київ
№ 3. – 1996. – До липня 1996р. була назва "Київська старовина"; за 1997р дивись на назву "Київська старовина"
937250
   Пам"ять століть. – Київ
№ 2. – 1997. – 160 c. – До липня 1996р. була назва "Київська старовина"; за 1997р дивись на назву "Київська старовина"
937251
   Пам"ять століть. – Київ
№ 4. – 1997. – До липня 1996р. була назва "Київська старовина"; за 1997р дивись на назву "Київська старовина"
937252
   Пам"ять століть. – Київ
№ 5. – 1997. – До липня 1996р. була назва "Київська старовина"; за 1997р дивись на назву "Київська старовина"
937253
   Пам"ять століть. – Київ
№ 6. – 1997. – До липня 1996р. була назва "Київська старовина"; за 1997р дивись на назву "Київська старовина"
937254
   Пам"ять століть. – Київ
№ 1. – 1998. – до липня 1996р. була назва "Київська старовина"; за 1997р. дивись на назву "Київська старовина"
937255
   Пам"ять століть. – Київ
№ 3. – 1998. – до липня 1996р. була назва "Київська старовина"; за 1997р. дивись на назву "Київська старовина"
937256
   Пам"ять століть. – Київ
№ 4. – 1998. – до липня 1996р. була назва "Київська старовина"; за 1997р. дивись на назву "Київська старовина"
937257
   Пам"ять століть. – Київ
№ 5. – 1998. – до липня 1996р. була назва "Київська старовина"; за 1997р. дивись на назву "Київська старовина"
937258
   Пам"ять століть. – Київ
№ 6. – 1998. – до липня 1996р. була назва "Київська старовина"; за 1997р. дивись на назву "Київська старовина"
937259
   Пам"ять століть. – Київ
№ 1. – 1999. – до липня 1996р. була назва "Київська старовина"; за 1997р. дивись на назву "Київська старовина"
937260
   Пам"ять століть. – Київ
№ 2. – 1999. – До липня 1996р. була назва "Київська старовина"; за 1997р дивись на назву "Київська старовина"
937261
   Пам"ять століть. – Київ
№ 3. – 1999. – До липня 1996р. була назва "Київська старовина"; за 1997р дивись на назву "Київська старовина"
937262
   Пам"ять століть. – Київ
№ 4. – 1999. – До липня 1996р. була назва "Київська старовина"; за 1997р дивись на назву "Київська старовина"
937263
   Пам"ять століть. – Київ
№ 5. – 1999. – До липня 1996р. була назва "Київська старовина"; за 1997р дивись на назву "Київська старовина"
937264
   Пам"ять століть. – Київ
№ 6. – 1999. – До липня 1996р. була назва "Київська старовина"; за 1997р дивись на назву "Київська старовина"
937265
   Пам"ять століть. – Київ
№ 1. – 2000. – До липня 1996р. була назва "Київська старовина"; за 1997р дивись на назву "Київська старовина"
937266
   Пам"ять століть. – Київ
№ 3. – 2000. – До липня 1996р. була назва "Київська старовина"; за 1997р дивись на назву "Київська старовина"
937267
   Пам"ять століть. – Київ
№ 4. – 2000. – До липня 1996р. була назва "Київська старовина"; за 1997р дивись на назву "Київська старовина"
937268
   Пам"ять століть. – Київ
№ 5. – 2000. – До липня 1996р. була назва "Київська старовина"; за 1997р дивись на назву "Київська старовина"
937269
   Пам"ять століть. – Київ
№ 6. – 2000. – До липня 1996р. була назва "Київська старовина"; за 1997р дивись на назву "Київська старовина"
937270
   Пам"ять століть : Історичний науковий та літературний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 0869-3595
№ 5. – 2006
937271
   Пам"ять століть відтворена у слові. – Київ : ІВЦ "Планета", 2004. – 448с. – ISBN 966-7522-02-4
937272
   Пам"ять століть. Планета : Історичний науковий та літературний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 0869-3595
№ 6. – 2006
937273
   Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 1996-. – ISSN 0869-3595
№ 1/2. – 2008
937274
   Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 1996-. – ISSN 0869-3595
№ 3. – 2008
937275
   Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 1996-. – ISSN 0869-3595
№ 4. – 2008
937276
   Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 1996-. – ISSN 0869-3595
№ 5/6 (74/75). – 2008
937277
   Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 1996-. – ISSN 0869-3595
№ 1/2 (77/78). – 2009
937278
   Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 1996-. – ISSN 0869-3595
№ 3/4 (79/80). – 2009
937279
   Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 1996-. – ISSN 0869-3595
№ 5/6 (81/82). – 2009
937280
   Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 1996-. – ISSN 0869-3595
№ 1/2 (83/84). – 2010
937281
   Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 1996-. – ISSN 0869-3595
№ 3 (85). – 2010
937282
   Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 1996-. – ISSN 0869-3595
№ 4/5 (86/87 ). – 2010
937283
   Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 1996-. – ISSN 0869-3595
№ 6 (88). – 2010
937284
   Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 1996-. – ISSN 0869-3595
№ 1/2 (89/90). – 2011
937285
   Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 1996-. – ISSN 0869-3595
№ 3/4 (91/92). – 2011
937286
   Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" [та ін.]. – Київ, 1996-. – ISSN 0869-3595
№ 5/6 (93/94). – 2011
937287
   Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" [та ін.]. – Київ, 1996-. – ISSN 0869-3595
№ 1/2 (95/96). – 2012
937288
   Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 1996-. – ISSN 0869-3595
№ 3/4 (97/98). – 2012
937289
   Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 1996-. – ISSN 0869-3595
№ 5 (99). – 2012
937290
   Пам"ять століть. Україна. – Київ, 1994-
№ 1. – 2001. – До липня 1996р. була назва "Київська старовина"; за 1997р дивись на назву "Київська старовина"
937291
   Пам"ять століть. Україна. – Київ, 1994-. – ISSN 0869-3595
№ 2. – 2001. – До липня 1996р. була назва "Київська старовина"; за 1997р дивись на назву "Київська старовина"
937292
   Пам"ять століть. Україна. – Київ, 1994-. – ISSN 0869-3595
№ 3. – 2001. – До липня 1996р. була назва "Київська старовина"; за 1997р дивись на назву "Київська старовина"
937293
   Пам"ять століть. Україна. – Київ, 1994-. – ISSN 0869-3595
№ 4. – 2001. – До липня 1996р. була назва "Київська старовина"; за 1997р дивись на назву "Київська старовина"
937294
   Пам"ять століть. Україна. – Київ, 1994-. – ISSN 0869-3595
№ 5. – 2001. – До липня 1996р. була назва "Київська старовина"; за 1997р дивись на назву "Київська старовина"
937295
   Пам"ять століть. Україна. – Київ, 1994-. – ISSN 0869-3595
№ 6. – 2001. – До липня 1996р. була назва "Київська старовина"; за 1997р дивись на назву "Київська старовина"
937296
   Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 0869-3595
№ 1. – 2002
937297
   Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 0869-3595
№ 2. – 2002
937298
   Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 0869-3595
№ 3. – 2002
937299
   Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 0869-3595
№ 4. – 2002
937300
   Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 0869-3595
№ 5. – 2002
937301
   Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 0869-3595
№ 6. – 2002
937302
   Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал. – Київ, 1996-
№ 1. – 2003
937303
   Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал. – Київ, 1996-
№ 2. – 2003
937304
   Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал. – Київ, 1996-
№ 3. – 2003
937305
   Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал. – Київ, 1996-
№ 4. – 2003
937306
   Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал. – Київ, 1996-
№ 5. – 2003
937307
   Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал. – Київ, 1996-
№ 6. – 2003
937308
   Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал. – Київ, 1996-
№ 1. – 2004
937309
   Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал. – Київ, 1996-
№ 2. – 2004
937310
   Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал. – Київ, 1996-
№ 3/4. – 2004
937311
   Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал. – Київ, 1996-
№ 5. – 2004
937312
   Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал. – Київ, 1996-
№ 6. – 2004
937313
   Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 0869-3595
№ 1. – 2005
937314
   Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 0869-3595
№ 2. – 2005
937315
   Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 0869-3595
№ 3/4. – 2005
937316
   Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 0869-3595
№ 5. – 2005
937317
   Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 0869-3595
№ 6. – 2005
937318
   Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 0869-3595
№ 1. – 2006
937319
   Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 0869-3595
№ 2. – 2006
937320
   Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 0869-3595
№ 3/4. – 2006
937321
  Кудряшова О.В. Пам"ять та інтуїція як сутнісні ознаки кордоцентризму у збірці Анатолія Дністрового // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 1. – С. 358-364


  Автор статті аналізує збірку Анатолія Дністрового "Спостереження" (1999, 2002) крізь призму кордоцентризму. Системний підхід до особливостей феномена "серце", що входить у поняття "кордоцентризм", наддав можливість визначити його сутнісні ознаки у ...
937322
  Мацькович М.Р. Пам"ять та нарація у прозі Анджея Кусьневича // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 40-45


  У статті розкривається своєрідність прози Анджея Кусьневича. Темою дослідження є образ пам"яті у творчості письменника. Увага зосереджена на феномені пам’яті та аналізі її наративних стратегій. В статье раскрывается своеобразие прозы Анджея ...
937323
  Коваленко Н. Пам"ять у полум"ї часу
937324
  Кисіль С.Г. Пам"ять у структурі особистості // Педагогіка і психологія : Вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 1/2. – С.20-25
937325
  Задорога У. Пам"ять увінчана калиною // Вечірній Київ : улюблена гезета киян. – Київ, 2000. – 30 травня (№92). – С. 2


  Вшанування пам"яті професора Анатолія Захаровича Москаленко в Інституті журналістики КНУ імені Тараса Шевченка.
937326
  Пепа В.І. Пам"ять української душі : нариси із сиводавнини / Вадим Пепа. – Київ : ПП Балюк І.Б., 2012. – 190, [2] с. – ISBN 978-617-530-151-7
937327
  Лосик О. Пам"ять як досвід людської культури; історіософський вимір // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 90-100. – (Серія філософські науки ; вип. 18). – ISSN 2078-6999
937328
  Спасенко Н.М. Пам"ять як предмет трансцендентально-філософського дослідження : Автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.01 / Спасенко Н.М.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – 25 с.
937329
  Малигіна Л. Пам"ять як спогад про минуле чи крок до вічності? : Урок-роздум за романом Любові Голоти "Епізодична пам"ять"
937330
  Ніфатнов Г.Д. Пам"ять, її хиби та заходи для поліпшення її. / Г.Д. Ніфатнов. – Одеса, 1931. – 155с.
937331
  Лук О.Н. Пам"ять, кібернетика, мислення / О.Н. Лук. – Київ : Наукова думка, 1964. – 84с.
937332
  Слабошпицький М. Пам"ять, слово і контекст часу // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Національна Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ". – Київ, 2013. – № 7/8. – С. 176-182. – ISSN 0208-0710


  Поезія і проза Любові Голоти
937333
  Слабошпицький М. Пам"ять, слово і контекст часу. Поезія і проза Любові Голоти // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 25 липня (№ 28). – С. 6-7


  Артистизм письма і життєва правда
937334
  Агеєва В. Пам"ять, спогад та ідентичність: досвід сучасної української літератури // Tertium non datur. Проблема культурної ідентичності в літературно-філософському дискурсі XIX-XXI ст. : колективна монографія / В. Агеєва, С. Грабовський, Григоренко, (Демчик), С. Іванюк, М. та ін. Ільницький. – Київ : НаУКМА, 2014. – С. 185-205. – ISBN 978-966-2410-55-6
937335
  Лешан Ю.В. Пам"ять, що застигла в металі. Славетна "Батьківщина-мати" // Країна знань : Науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2007. – № 8
937336
  Мамай П. Пам"ять. Відмосковлення. Перемога // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 30 листопада (№ 47). – С. 2, 9


  "Ярославів Вал" представив унікальне дослідження Миколи Тимошика "Село" у 2-х томах.
937337
  Єгунова-Щербина Пам’яті В.Б. Антоновича / Єгунова-Щербина. – 94-98с.
937338
   Пам’яті вченого, товариша і колеги Івана Васильовича Бойченка // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2007. – Вип. 17/18. – С. 550-553
937339
   Пам’яті І.Д.Зосимович // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2011. – № 1 (71). – С. 106-107. – ISSN 0374-3896


  В 1959 р. закінчила фізичний факультет Київського університету, а в 1966-1971 рр. працювала на кафедрі астрономії.
937340
  Сычевская А.И. Памва Берында и ero Вирши на рождество Христово и др. дни / А.И. Сычевская. – Киев : Тип. Т.Г. Мейнандера, 1912. – 50 с. : ил. – Отд. отт.: Чтения в историческом обществе Нестора Летописца. 1912, кн. 23, вып. 1, отд. 3, с. 65—96. ВРК, НБЛДУ
937341
  Коляда Г.И. Памва Берында и его "Лексикон славено-росский" / Коляда Г.И. ;КГУ им. Т.Г. Шевченко, Филолог. фак-т. – Сталинабад, 1953. – С. 29-55. – Отд. оттиск из "Ученых записок", филолог. серии, вып. 3
937342
  Бальзак Оноре де Памела Жиро : Пьеса в 5-ти действиях / Бальзак Оноре де. – Москва, 1956. – 72с.
937343
  Ричардсон Сэмюэл Памела, или Награжденная добродетель / Ричардсон Сэмюэл, 1787


  Сэмюэл Ричардсон Памела, или награжденная добродетель. ПАМЕЛА, или НАГРАЖДЕННАЯ ДОБРОДЕТЕЛЬ. Аглинская нравоучительная повесть Сочиненная Г. Рихордсономъ Въ IV Частяхъ Переведенная съ Французскаго языка. съ дозволенія управы ...
937344
  Моравенов К. Паметник за пловдивското християнско население в града и за общите заведения по произносно предание / К. Моравенов. – Пловдив : Христо Г. Данов, 1984. – 316 с.
937345
   Паметници на признательността. – София, 1968. – 6с.
937346
   Памиль Писсарро в истории французского импрессионизма : Автореф... канд. искусств.наук: 17.00.04 / Богемская К. Г,; Богемская К. Г,; МГУ. – М., 1978. – 16л.
937347
   Памир-Гималаи. – М, 1982. – 174с.
937348
   Памир. – М.-Л, 1936. – 124с.
937349
  Гвоздецкий Н.А. Памир / Н.А. Гвоздецкий. – Москва : Просвещение, 1968. – 96с. – (Сто книг о нашей родине)
937350
  Гаврилюк А.А. Памир / А.А. Гаврилюк, В.А. Ярошенко. – М., 1987. – 476с.
937351
  Баратов Р.Б. Памир (полезные ископаемые Таджикской ССР) / Р.Б. Баратов. – Москва : Знание, 1978. – 48с. – (Новое в жизни, науке, технике = Наука о Земле ; №9/1978)
937352
  Баранов П.А. Памир и его земледельческое освоение / П.А. Баранов. – Москва : Сельхозгиз, 1940. – 47с.
937353
  Баратов Р.Б. Памир и его недра / Р.Б. Баратов. – Москва : Наука, 1984. – 104с. – (Человек и окружающая среда)
937354
  Абаева Т.Г. Памиро-Гиндукушский регион Афганистана в конце XIX начале ХХ века : (очерк истории) / Т.Г. Абаева ; АН УзССР, Ин-т востоковедения им. Абу Райхана Беруни. – Ташкент : Фан, 1987. – 118, [1] с. – Библиогр.: с. 113-118
937355
   Памироведение. – Душанбе, 1975. – 179с.
937356
  Полянский А.Ф. Памирская легенда. / А.Ф. Полянский. – Хабаровск, 1961. – 86с.
937357
  Додыхудоев Р.Х. Памирская микротопонимия : Исследования и материалы / Р.Х. Додыхудоев; под ред. Л.Г. Герценберга. – Душанбе : Ирфон, 1975. – 164 с.
937358
   Памирская экспедиция 1928 г.. – Ленинград, 1929. – 99 с.
937359
   Памирская экспедиция 1928 г.. – Ленинград, 1930. – 97с.
937360
   Памирская экспедиция 1928 г.. – Ленинград, 1930. – 50с.
937361
   Памирская экспедиция 1928 г.. – Ленинград, 1930. – 108с.
937362
   Памирская экспедиция 1928 г. : Труды экспедиции. – Ленинград : Изд. Академии наук
Вып. 2 : Зоология / ред. А. Е. Ферсман. – 1930. – 130 с., 6 вкл. л. ил. – Парал. тит. л. на нем. яз. - Резюме на нем. и рус. яз.


  На обл. № 4250052: подпись 1930 г.
937363
   Памирская экспедиция 1928 г. : Труды экспедиции. – Ленинград : Изд. Академии наук
Вып. 8 : Зоология. – 1931. – [6], 247 с., с ил., табл. карт., [19] л. табл. – Парал. тит. л. на нем. яз. - Резюме на нем. и рус. яз.


  На обл. № 403398: Совинский 1937
937364
   Памирская экспедиция 1930 г.. – Ленинград, 1932. – 74с.
937365
   Памирская экспедиция 1930 г.. – Л, 1932. – 143с.
937366
   Памирская экспедиция 1930 г.. – Ленинград, 1932. – 38с.
937367
   Памирская экспедиция 1930 г.. – Ленинград, 1932. – 122с. – (Труды экспедиции ; Вып. 3 : Полезные ископаемые)
937368
   Памирская экспедиция 1931 г.. – Ленинград : АН СССР, 1933. – 149с.
937369
  Каллахан Тед Памирские киргизы. Забытые в горах : тема номера / Каллахан Тед, Палей Мэтью // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 12 декабрь. – С. 84-107. – ISSN 1029-5828
937370
   Памирские кручи. – М, 1960. – 32с.
937371
  Пахалина Т.Н. Памирские языки / Т.Н. Пахалина. – М., 1969. – 164с.
937372
   Памиръ.-Тибетъ.-Восточный Туркестанъ : Путешествіе Свена Гедина въ 1893-1897 г. / Пер. с шведского А.П. Ганзень. – Санкт-Петербург. – (Въ сердцъ Азіи)
Т. 1. – 1899. – 486с : Карта, ил.
937373
  Гамулка К. Паміж Польшчай і Расіяй : Беларусь у канцэпцыях польскіх палітычных фарміраванняу 1918-1922 / Крысціна Гамулка ; [ пер. з пол. С. Кузняцоу, А. Шота ]. – Вільня, 2008. – 256 с. – (Гісторыя палітычных ідэй). – ISBN 978-9955-773-26-9
937374
   Памірська вершина видатного ботаніка (155 років від дня народження Володимира Липського) // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 3 березня (№ 44). – С. 8
937375
  Супруненко Володимир Памірська висота // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 2 (104), квітень - травень. – С. 92-99 : фото
937376
  Шмигельський А.І. Памолодь : поезії / А.І. Шмигельський. – Харків : Плужанин, 1927. – 32 с.
937377
  Будницька Є.М. Паморозь : поезії / Є.М. Будницька. – Київ : Дніпро, 1984. – 152 с.
937378
  Покальчук Ю. Паморочливий запах джунглiв / Юрко Покальчук. – Харків : Фоліо, 2006. – 223с. – (Графіті). – ISBN 966-03-3522-9
937379
  Мопассан Гі де Пампушка / Мопассан Гі де. – Київ, 1929. – 110 с.
937380
  Мопассан Гі де Пампушка = Boule de Suif / Гі де Мопассан ; [пер. з фр. ; худож.-оформ. Л.Д. Киркач-Осіпова]. – Харків : Фоліо, 2011. – 219, [4] с. – (Видання з паралельним текстом). — На обкл. та тит. арк. парал. укр., фр. — Текст парал. фр., укр. – ISBN 978-966-03-4021-3
937381
  Демков М.И. Памфил Данилович Юркевич // Український педагогічний календар : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Упор. Л.О.Калмикова, Т.Ф.Баєва; За заг. ред. В.П.Коцура. – Київ, 2002. – С. 30-32. – ISBN 5-7763-1258-2
937382
  Кралюк П. Памфіл Юркевич - Олексій Гіляров - Дмитро Чижевський: З історії співпраці українських та російських інтелектуалів // Екстракт +200 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; [упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2010. – [3] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 794-809. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-19-1
937383
  Кралюк П. Памфіл Юркевич та його "філософія серця" // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 407-413. – ISBN 978-966-2254-74-7
937384
  Троцька А.І. Памфіл Юркевич як дослідник римського права // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2013. – № 3 (88). – С. 106-111
937385
  Грибачев Н.М. Памфлемы и фельетоны / Н.М. Грибачев. – М., 1958. – 164с.
937386
  Гусєв В.І. Памфлет / В. Гусєв // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 280. – ISBN 966-642-073-2
937387
  Федоряка Л.Д. Памфлет "Пірс Безгрошовий" - найяскравіший зразок сатиричної прози Т. Неша // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1048. – С. 222-228. – (Серія "Філологія" ; вип. 67). – ISSN 2227-1864
937388
  Ткачев П.И. Памфлет и его формы (теоретические проблемы, истор. опыт, соврем. практика). : Автореф... доктор филолог.наук: 10.01.10 / Ткачев П.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ф-тет журналистики. – М., 1980. – 49л.
937389
  Горячок І.В. Памфлет як жанр публіцистики у творчості М. Хвильового // Наукові праці Кам"янець-Подільського державного університету / Кам"янець-Подільський державний університет. – Кам"янець-Подільський, 2007. – С. 175-178. – (Філологічні науки ; вип. 15, т. 2)
937390
  Козланюк П.С. Памфлети / П.С. Козланюк. – Київ, 1984. – 207 с.
937391
  Ярмиш Ю. Памфлети Євгена Дударя / Юрій Ярмиш // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 161-168. – (Журналістика ; Вип. 3)
937392
  Галан Я.О. Памфлети й фейлетони / Я.О. Галан. – Київ : ДЛВ, 1951. – 80с.
937393
  Кондрацька Ю. Памфлети Миколи Хвильового // Українська журналістика : історичні традиції та перспективи розвитку : міжінститутська науково-практична конференція 15 травня 2007 р. : матеріали / Ін-т масової комунікації при КНУТШ ; [ упорядник Мукомела О.Г. ]. – Київ, 2007. – С. 23-25
937394
  Ткачев П.И. Памфлетное наследие Ярослава Галана и традиции М. Горького : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Ткачев П.И. ; БГУ , Каф. рус. классич. лит-ры. – Минск, 1967. – 20 с.
937395
  Рикардо Д. Памфлеты / Д. Рикардо. – 300с.
937396
  Лафарг П. Памфлеты / П. Лафарг. – М.-Л, 1931. – 148с.
937397
  Марат Ж.П. Памфлеты / Ж.П. Марат. – Москва ; Ленинград, 1934. – 856 с.
937398
  Лильберн Дж. Памфлеты / Дж. Лильберн. – Москва, 1937. – 119 с.
937399
  Марат Ж.-П. Памфлеты / Ж.-П. Марат. – Москва
Т. 1. – 1937. – 136 с.
937400
  Галан Я.А. Памфлеты : Из книги "Избранное" / Я.А. Галан. – Москва : Воениздат, 1953. – 88с.
937401
  Галан Я.А. Памфлеты / Я.А. Галан. – Киев : ДЛВ, 1955. – 164с.
937402
  Курье Памфлеты / Курье, Поль-Лун. – Москва : Художественная литература, 1957. – 366 с.
937403
  Галан Я.А. Памфлеты / Я.А. Галан. – Москва : Гослитиздат, 1958. – 80с.
937404
  Хашдеу Б.П. Памфлеты / Богдан Петричейку Хашдеу; пер. с молд. – Кишинев : Госиздат Молдавии, 1958. – 110 с.
937405
  Галан Я.О. Памфлеты / Я.О. Галан. – Москва : Советский писатель, 1982. – 144с.
937406
  Азанов В.И. Памфлеты Герцена в "Колоколе" / В.И. Азанов ; под ред. Е.И. Покусаева. – Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1974. – 50 с.
937407
  Кривицкий А.Ю. Памфлеты и портреты / А.Ю. Кривицкий. – М., 1983. – 511с.
937408
  Иоффе Г.Д. Памфлеты Поля-Луи Курье : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Иоффе Г.Д. ; ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1954. – 16 с.
937409
  Дубашинский И.А. Памфлеты Свифта. / И.А. Дубашинский. – Рига, 1968. – 193с.
937410
  Свифт Д. Памфлеты. / Д. Свифт. – М., 1955. – 335с.
937411
  Ларни М. Памфлеты. Фельетоны. Рассказы / М. Ларни. – Москва : Изд-во Агентства печати Новости, 1973. – 143с.
937412
   Памя"ті З. Г. Лихолобової
937413
  Пилипчук О. Памя"ять науки // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 12 : Присвячено 60-літтю від дня народження О.Ф. Коновця 5 травня 2007 р. – С. 45-47
937414
  Бабаев И.А. Памяники глиптики Азербайджана античной эпохи и раннего средневековья : Автореф... канд. ист.наук: / Бабаев И.А.; Ин-т истории АН Аз ССР. – Баку, 1965. – 18л.
937415
   Памята читателя библиотеки. – Л, 1948. – 39с.
937416
  Заболотский П.А. Памяти "Рыцаря чуткой совести" В.М. Гаршина 1888-1908 : [Очерк по поводу 20-летия его смерти] / П.А. Заболотский. – Киев : Тип. И.И. Горбунова, 1908. – [2], 17 с. – (Религиозно-общественная библиотека ; Серия 1, № 8)
937417
   Памяти 26 бакиских комиссаров. – Баку, 1968. – 203с.
937418
  Семенов-Тян-Шанский Памяти Gustav"a Kraatz"a / Семенов-Тян-Шанский, 1909. – 2 с. – Отд. оттиск из: "Русское энтомологическое обозрение", № 3, 1909 г.
937419
   Памяти А.А. Семенова. – Душанбе, 1980. – 359с.
937420
  Дмитрієв А. Памяти А.В. Задорожнего [вірш] // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал : міжнародне право, порівняльне правознавство / Україн. асоц. міжнар. права ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Всеукраїнська громад. орг. "Українська асоц. міжнар. права" ; голов. ред. О.В. Буткевич ; редкол.: Л.Р. Кузьменко, М.О. Баймуратов, У.Е. Батлер [та ін.]. – Київ, 2017. – Спецвип. : Прсвячений пам"яті професора О.В. Задорожнього. – С. 43. – ISSN 1814-3385
937421
  Зайцев Б.П. Памяти А.И. Митряева / Б.П. Зайцев, В.И. Кадеев // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України. Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна та інш. – Харків, 2000. – Вип. 4 : Категоріальний апарат історичної науки. – С. 111-113
937422
  Ефремов И.А. Памяти А.И. Полежаева 16-го января 1838-1888 гг. Биографический очерк по вновь собраным материалам П. А. Ефремова // Общий план и программы обучения языкам и литературы / Ф.И. Буслаев. – Санкт-Петербург : Изд. жур. "Пантеон Литературы" ; Тип. Лебедева, 1890. – 18 с.
937423
  Кузнецов Н.Я. Памяти А.К. Мордвилко / Н.Я. Кузнецов, 1939. – 87-90с.
937424
  Кузнецов Н.Я. Памяти А.Н. Мордвилко / Н.Я. Кузнецов. – 87-90с.
937425
   Памяти А.Н. Островского : К столетию со дня рождения : Сборник статей об Островском и неизданные труды его. – Петроград : Книгоиздат "Путь к знанию", 1923. – 276, [2] с., 8 л. ил., портр.


  ... С портр. А.Н. Островского и ил. П.М. Боклевского, И. Шарлеманя, П.Б. Ламбина [и др.] Петрогр. о-во им. А.Н. Островского; Авторы: И.А. Гончаров, П.О. Морозов, П.П. Гнедич, Б.В. Варнеке, В.Ф. Боцяновский, Е.П. Карпов, В.А. Бороздин, М.Д. Беляев, ...
937426
   Памяти А.С. Пушкина : Юбилейный сборник. – Санкт-Петербург : Изд. ред. журн. "Жизнь" ; Тип. СПб. акц. общ. печ. дела в России Е. Евдокимов, 1899. – [4], 233 с., 8 л. ил.


  Содерж.: А.С. Пушкину: Стихотворение Тана. А.С. Пушкин как художественный гений / [Соч.] Д.Н. Овсянико-Куликовского. Разбойникам пера: Стихотворение Тана. А.С. Пушкин в потомстве / [Соч.] Е.А. Соловьева. А.С. Пушкин и европейская поэзия / [Соч.] А.Н. ...
937427
  Лобода А.М. Памяти А.Ф. Гильфердинга : (К 25-летней годовщине его смерти) / А.М. Лобода. – [Москва] : [Высоч. утв. Т-во А.А. Левенсон], 1898. – 10 с. – Отд. оттиск: Этнографическое обозрение


  Этнографическое обозрение / Г.И.Куликовский, А.А.Левенсон, типография, German Kulikovski, Н.А.Янчук, А.А.Шахматов: A.A.Shakhmatov, Словарь областного олонецкого наречия: Известия Академии наук
937428
  Соболевский А.И. Памяти А.Х. Востокова / А.И. Соболевский. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. акад. наук, 1914. – [2], 12 с.


  На обл. дарственная надпись: Многоуважаемому Владимир[у Зиновичу Завитневичу] от автора
937429
   Памяти академика А.Д. Архангельского : Вопросы литологии и стратиграфии СССР. – Москва : АН СССР, 1951. – 604с.
937430
   Памяти академика А.Н. Северцова. – М.-Л, 1939. – 1939с.
937431
   Памяти академика А.Н. Северцова. – М.-Л, 1940. – 404с.
937432
   Памяти академика А.Н. Северцова. – М.-Л, 1941. – 491с.
937433
   Памяти академика Александра Николаевича Веселовского : по случаю десятилетия со дня смерти (1906-1916 гг.). – Петроград : Двенадцатая гос. тип., 1921. – [6], 126, 68 с.
937434
   Памяти академика Александра Николаевича Веселовского : По случаю десятилетия со дня его смерти (1906-1916) / [авт. ст.: А.И. Соболевский; В.М. Истрин; В.Н. Перетц; П.К. Симони; А.А. Веселовская]. – Петроград : Изд. Отд. рус. яз. и словесности Рос. акад. наук ; 12-я гос. тип., 1921. – [6], 126, [2], 68 с., 1 л. фронт. (портр.) : портр.


  Содержание: А. И. Соболевский. А. Н. Веселовский как деятель по историии древне-русской литературы. В. М. Истрин. Методологическое значение работ А. Н. Веселовского. В. Н. Перетц. От культурной истории - исторической поэтике. Из юношеских дневников А. ...
937435
   Памяти академика Алексея Алексеевича Заварзина. – М.-Л, 1948. – 545с.
937436
   Памяти академика Бориса Владимировича Асафьева. – Москва : Издательство Академии Наук СССР, 1951. – 96 с.
937437
  Разумовский В.Г. Памяти академика В.А. Фабриканта // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 4. – С. 113-115. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
937438
   Памяти академика В.Р. Вильямса. – Москва; Ленинград : АН СССР, 1949. – 132с.
937439
   Памяти академика В.Р. Розена. – М.-Л, 1947. – 136с.
937440
   Памяти академика Виктора Владимировича Виноградова. – М, 1971. – 232с.
937441
   Памяти академика Д.Н. Прянишникова. – М.-Л, 1950. – 524с.
937442
  Чуриков И.А. Памяти академика З.И. Равкина // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 6. – С. 119-121. – ISSN 0869-561Х
937443
   Памяти академика И.М. Губкина. – Москва : АН СССР, 1951. – 311с.
937444
   Памяти академика Игнатия Юлиановича Крачковского : сб.ст. – Ленинград, 1958. – 252 с.
937445
   Памяти академика Л.С. Берга : Сборник работ по географии и биологии. – Москва; Ленинград : АН СССР, 1955. – 563с.
937446
   Памяти академика Льва Владимировича Щербы. – Л, 1951. – 322с.
937447
   Памяти академика Михаила Александровича Мензибра. – Москва -Ленинград : Издательство АН СССР, 1937. – 637с.
937448
   Памяти академика Н.А. Максимова. – М, 1957. – 325с.
937449
  Кузнецов Н.Я. Памяти академика Н.В. Насонвоа / Н.Я. Кузнецов, 1939. – 112-115с.
937450
  Кузнецов Н.Я. Памяти академика Н.В. Насонвоа / Н.Я. Кузнецов, 1939. – 112-115с.
937451
   Памяти академика НАН Казахстана Григория Никифоровича Щербы // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 2. – С. 158-159
937452
   Памяти академика НАН Украины Ю.Н. Пахомова (1928–2014) // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины. – Киев, 2015. – № 1 (630). – С. 95-96. – ISSN 0131-7741


  Отечественное и мировое экономическое сообщество понесло огромную утрату - 23 октября 2014 г. на 87-м году жизни перестало биться сердце всемирно известного украинского ученого, доктора экономических наук, академика Национальной академии наук Украины, ...
937453
   Памяти академика П.И. Степанова. – Москва : АН СССР, 1952. – 432с.
937454
   Памяти академика П.П. Сушкина : Сборник статей. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1950. – 408с.
937455
   Памяти академика Сергея Алексеевича Зернова. – М.-Л, 1948. – 360с.
937456
   Памяти академика Федора Ивановича Успенского. – Л, 1929. – 79с.
937457
   Памяти Акима Львовича Волынского. – Л, 1928. – 95с.
937458
  Белоконь И.П. Памяти Александp Васильевич Жуковский./13.09.1890-18.11.1957/ : Потери науки / И.П. Белоконь; АН СССР. – Москва-Ленингpад : АH СССР
3. – 1959. – 419-421с. – Отдельный оттиск
937459
   Памяти Александра Александровича Андронова. – Москва, 1955. – 719 с.
937460
   Памяти Александра Блока. – Пб, 1922. – 64с.
937461
   Памяти Александра Блока : Вольная Философская Ассоциация, LXXXIII открытое заседание 28 августа 1921. – Томск : Водолей, 1996. – 95 с. – На обл. кн. : Андрей Белый, Р.В. Иванов-Разумник, А.З. Штейнберг
937462
  Пергамент М.Я Памяти Александра Владимировича Завадского / М.Я. Пергамент, проф. – Петроград : Тип. т-ва "Общественная польза", 1915. – 11 с.


  На тит. л. дарственная надпись
937463
   Памяти Александра Владимировича Завадского : сборник ст. по гражд. и торговому праву и гражданскому процессу / [соч.] И.А. Антропова, прив.-доц. А.Х. Гольмстена, проф., В.М. Гордона, проф. [и др.]. – Казань : Изд. Юрид. о-ва при Казан. ун-те ; [Липо-тип. Т-ва Умид], 1917. – [3], XIV, 224 с., 1 л. портр. – Экз. № 119251 деф., отсутств. с. 449-486. - Экз. в разных тип. переплетах. – Библиогр.: с. XII-XIV


  Содержание: Александр Владимирович Завадский / Н.А. Васильев; Библиографический указатель трудов А.В. Завадского К вопросу об общедогматической конструкции института экспертизы современного гражданского процесса / И.А. Антропов Юридическая ...
937464
  Поляков С.П. Памяти Александра Ивановича Лебедя (1950-2002) // Военно-исторический архив : Научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2007. – № 10. – С. 37-62. – ISSN 1606-0219


  15-річчя конфлікту в Придністров"ї. Російский політичний діяч, генерал-лейтенант.
937465
   Памяти Александра Ильича Ахиезера (1911-2000) // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2006. – № 739. – С. 9-10. – (Фізика ; Вип. 9). – ISSN 0453-8048
937466
   Памяти Александра Михайловича Зайцева (1841-1910) : посвящается этот труд химическая лаборатория Императорского Варшавского университета. – Варшава : Тип. "Русского общества", 1911. – 64 с.
937467
  Глевасская А.М. Памяти Александра Никифоровича Третяка : потери науки // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 5. – С. 155-158 : Фото. – ISSN 0203-3100
937468
  Смирнов А.И. Памяти Александра Сергеевича Пушкина : (Ручь 1 февраля 1887 года) / А.И. Смирнов. – Варшава : В тип. Михайла Земкевича, 1887. – [2], 38 с. – Отд. оттиск: Русский филологический вестник
937469
  Аннинский Л. Памяти Александра Солженицина // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 9. – С. 35-36. – ISSN 0235-7089
937470
   Памяти Александрова Блока : (Андрей Белый, Р.В. Иванов-Разумник, А.З. Штейнберг). – Томск : Водолей, 1996. – 95 с. : 1 портр. – ISBN 5-7137-038-0
937471
   Памяти Алексея Николаевича Крылова. – Москва ; Ленинград, 1958. – 248 с.
937472
   Памяти Алисы Акимовны Дроздовской // Геология и полезные ископаемые мирового океана : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние морской геологии и осадочного рудообразования. – Киев, 2014. – № 4 (38). – С. 123-124. – ISSN 1999-7566
937473
  Орлюк М.И. Памяти Аллы Михайловны Глевасской // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 1. – С. 205-206 : фото. – ISSN 0203-3100
937474
  Лялин А.М. Памяти Анатолия Георгиевича Поршнева // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 7. – С. 46-47. – ISSN 1726-667Х
937475
   Памяти Анатолия Федоровича Кони. – Ленинград ; Москва : Книга, 1929. – 144 с., 2 л. портр. – Архив Кони с. 115-143
937476
  Богачинская И. Памяти Андрея Вознесенского // Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 2010. – № 4 (70). – С. 144-147
937477
   Памяти Анны Ивановны Воскресенской, начальницы 2-го Киевского женского училища духовного ведомства // [Памяти отшедших]. – [Б.м., 1899. – 32 с.
937478
  Громыко Г.Л. Памяти Арона Яковлевича Боярского (К 100-летию со дня рождения) / Г.Л. Громыко, И.Н. Матюхина // Вопросы статистики : Научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2006. – № 11. – С. 74-76. – ISSN 0320-8168
937479
  Абрамов Я.В. Памяти Белинского : I. Избранные мысли Белинского. ІІ. Роман Белинского / Я.В. Абрамов. – Санкт-Петербург : Издание Городецкого, 1898. – II, 77, [3] с., [2] л. портр. и фот. – (Популярная библиотека ; № 9)
937480
   Памяти Блока. – Мб, 1923. – 229с.
937481
   Памяти Бориса Владимировича Бирюкова (1922-2014) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 8. – С. 108-109. – ISSN 0042-8744
937482
  Митрофанов Георгий (протоиерей) Памяти Бориса Ельцина : публицистика // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 4. – С. 150-157. – ISSN 0321-1878
937483
  Лигай Дмитрий Памяти Бориса Стругацкого.Трудно быть легендой // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 1 (2868), январь. – С. 126-127 : рис.
937484
   Памяти В. А. Стеклова. – Ленинград, 1928. – 92 с.
937485
   Памяти В.А. Жуковского и Н.В. Гоголя. – 1907-1909. – Санкт-Петербург : [Изд. Отд-ния pус. языка и словесности Имп. Акад. наук]. Тип. Имп. Акад. наук
Вып. 1 : [Письма В.А. Жуковского к императору Николаю I и к императрице Александре Феодоровне 1821-1852 гг.; Письма-дневники В.А. Жуковского 1814 и 1815 годов]. – 1907. – [5], VI, 213, 88 с., 6 л. ил., факс. – Экз № 95925 деф., отсутств. 5 л. портр. и факс.
937486
   Памяти В.А. Жуковского и Н.В. Гоголя. – 1907-1909. – Санктпетербург : [Изд. Отд-ния pус. языка и словесности Имп. Акад. наук]. Тип. Имп. Акад. наук
Вып. 2 : [Песни, собpанныя H.В. Гоголем] ; С 2-мя фототипиями / [изданы и авт. предисл.] Г.П. Геоpгиевским. – 1908. – 429, [2] с. : 2 аpк. факс. – Предисл.. на рус. яз. - В кн. 412 укp. и 105 pус. наp. песен. - Hа отд. стр.. факс. из рукописи М.В. Гоголя


  Ред.: Георгиевский, Григорий Петрович (1866-1948) $e изд
937487
   Памяти В.А. Жуковского и Н.В. Гоголя. – 1907-1909. – Санкт-Петербург : [Изд. Отд-ния pус. языка и словесности Имп. Акад. наук]. Тип. Имп. Акад. наук
Вып. 3 : [Гоголевские тексты / Изд. Г.П. Георгиевским]. – 1909. – VIII, 466 с. – Экз. № 439069 деф., отсутств. с. 417-466


  Ред.: Георгиевский, Григорий Петрович (1866-1948) $e изд
937488
   Памяти В.А. Фаусека. – Спб. – 169с.
937489
  Шмидт П.Ю. Памяти В.А.Фаусека / П.Ю. Шмидт. – 3-6с.
937490
  Сперанский М.Н. Памяти В.В. Качановского, проф. историко-филологического Института кн. Безбородко в Нежине / М.Н. Сперанский // Гимназия высших наук кн. Безбородко в Нежине 1820-1832 (к 75-летию со дня основания) : исторический очерк Е.В. Петухова / Е.В. Петухов. – Санкт-Петербург, 1895. – 13 с.
937491
  Ефремов С.А. Памяти В.В. Лесевича / [соч.] С. Ефремова. – Киев : Типо-литогр. Н.А. Гирич, 1906. – 9 с.


  Повне ім"я: Дати життя:
937492
  Новицкий А.П. Памяти В.В. Стасова / [соч.] А.П. Новицкого. – Москва : [Тип. О-ва распростран. полезн. книг; Преемник В.И. Воронов], 1909. – 7 с. – Отд. оттиск: Древности. Труды Московского археологического общества. М., 1909, т. XXII, с. 1-7
937493
  Жданов И.Н. Памяти В.Г. Белинского : Реферат, читанный в Неофилологическом Обществе при Спб. университете 18 декабря 1898 года. – Санкт-Петербург : Тип. Спб. акц. общ. печ. дела Е. Евдокимов, 1899. – 66 с. – Отд. оттиск
937494
   Памяти В.Г. Белинского : литературный сборник, составленный из трудов русских литераторов : с 3 фототипиями. – Москва : Изд. Пензенской общ. биб-ки им. М.Ю. Лермонтова ; Т-во тип. А.И. Мамонтова, 1899. – [2], XLVII, 568 с., 3 л. портр.


  Авторы: Н.И. Стороженко, И.И. Иванов, В.Е. Якушкин, А.Н. Веселовский, Г.А. Джаншиев, В.П. Острогорский, Н.М. Михайловский, Д.Н. Овсянико-Куликовский, М.М. Филиппов, А.Н. Пыпин и др. 1. Стороженко, Николай Ильич (1836-1906) 2. Якушкин, Вячеслав ...
937495
   Памяти В.Г. Богораза (1865-1936) : сборник статей. – Москва-Ленинград : Академия Наук СССР, 1937. – XVIII, 382 с.
937496
  Кораблев В.Н. Памяти В.М. Гаршина : [Очерк по поводу 20-летия его смерти] / В.Н. Кораблев. – Санкт-Петербург : Тип. Министерства внутр. дел, 1908. – 24 с. – Отд. отиск: Правительственный вестник. 1908, № 77
937497
  Миллер О.Ф. Памяти В.М. Гаршина (24 марта 1888 г.) / О.Ф. Миллер // Общий план и программы обучения языкам и литературы / Ф.И. Буслаев. – Санкт-Петербург : Изд. жур. "Пантеон Литературы" ; Тип. Лебедева, 1890. – 18 с.
937498
  Пядышев Б. Памяти В.М. Молотова : К 120-летию со дня рождения // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2010. – № 3. – С. 121-138. – ISSN 0130-9625
937499
  Спекторский Е.В. Памяти В.Н. Александренко / Е. Спекторский. – Варшава : Тип. Варш. учебного округа, 1910. – 14 с., 1 л. ил. : Ил. 1
937500
  Бенинг А.Л. Памяти В.П. Зыкова : (с портретом). – Саратов : Тип. Губернского Земства, 1914. – С. 5-11, 1 л. портр. – Автор указан в конце текста. - Без тит. л. - Авт., загл., наим. серии и текст. парал. на рус. и нем. яз. - Отд. оттиск: Труды Саратовского общества естествоиспытателей и любителей естествознания. Т.7, вып. 1. – Библиогр.: "Список работ В.П. Зыкова" (с. 9-10). – (Работы Волжской Биологической станции / Волжская биологическая станция (Саратов) ; Т. 5, № 1 ; Т. 5, № 1)
937501
  Фролов А. Памяти В.С. Черномырдина // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2010. – № 11. – С. 163-179. – ISSN 0130-9625
937502
   Памяти В.Томсена. – Л, 1928. – 71с.
937503
  Дерюгин К.М. Памяти В.Я. Лаздина и Н.В. Просвирова / К.М. Дерюгин. – Петроград, 1918. – 495-502 с.
937504
   Памяти Валентины Владимировны Крапивиной (1950-2013) // Вестник древней истории / Рос. акад. наук, Отд-ние ист.-филол. наук. – Москва, 2013. – № 4 (287), октябрь, ноябрь, декабрь. – С. 214-215. – ISSN 0321-0391


  30 марта после тяжелой болезни ушла из жизни выдающийся украинский археолог, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела античной археологии Института археологии НАН Украины, начальник Ольвийской археологической экспедиции, научный ...
937505
  Максимов-Евгеньев Памяти Валерия Брюсова: сб. / Максимов-Евгеньев. – Л., 1925. – 84с.
937506
   Памяти Валерия Михайловича Веселова // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 9. – С. 128. – ISSN 0130-2906
937507
  Дитерихс М.М. Памяти великого учителя и врача-общественника Н.И. Пирогова / М.М. Дитерихс. – Киев : Тип. Имп. Универ. Св. Владимира, 1910. – 24 с.
937508
  Фомченков М. Памяти великого человека и ученого В. В. Сташиса // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" та ін. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 442. – ISSN 0132-1331
937509
  Виноградов В.Б. Памяти вечная нить / В.Б. Виноградов. – Грозный, 1988. – 136с.
937510
  Плавильщиков И. Памяти Виктора Николаевича Лучника / И. Плавильщиков, 1938. – С. 267-280
937511
   Памяти Виктора Николаевича Тамашевича / коллективы НИИ статистики Минстата Республики Беларусь и каф. статистики Белорусского гос. эконом. ун-та, Совет Белорусской статистической ассоциации // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 114
937512
   Памяти Виктора СергеевичаРязанова // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 5. – С. 143. – ISSN 0130-2906
937513
   Памяти Виктора Цоя. – Ростов -на-Дону, 1991. – 29 с.
937514
  Кузнецов Н.Я. Памяти Вильгельма Эрастовича Петерсена / Н.Я. Кузнецов, 1937. – 139-142с.
937515
  Кузнецов Н.Я. Памяти Вильгельма Эрастовича Петерсена / Н.Я. Кузнецов, 1937. – 139-142с.
937516
  Старостенко В.И. Памяти Виталия Алексеевича Дядюры (27.05.1937 - 08.11.2009) // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 1. – С. 174-175 : Фото. – ISSN 0203-3100
937517
  Козленко Ю.В. Памяти Виталия Георгиевича Козленко / Ю.В. Козленко, М.В. Козленко // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2011. – Т. 33, № 5. – С. 161-164 : Фото. – Бібліогр.: с. 163-164. – ISSN 0203-3100
937518
  Волкович Н.М. Памяти Владимира Афанасьевича Караваева по поводу столетия со дня рождения его : Речь на годичном собрании Киевского Хирургического о-ва 14 ноября 1911 г. / Н.М. Волкович, проф. – [Киев], 1914. – [11] с. – Отд. оттиск: Труды Киевского хирургического об-ва. 1914, вып. 4, с. 57-67
937519
  Верзилов А. Памяти Владимира Бонифатьевича Антоновича // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 71-74. – ISBN 966-7272-00-1
937520
   Памяти Владимира Борисовича Будкевича (1941-2016) // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики ; глав. ред. В.И. Старостенко ; редкол.: В.Г. Бахмутов, Т.А. Белый, А.Б. бобров [и др.]. – Киев, 2016. – Т. 38, № 2. – С. 147-148 : фото. – ISSN 0203-3100
937521
   Памяти Владимира Мефодиевича Лысынчука. 18.02.1926 - 25.10.2012 // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2013. – Т. 35, № 2. – С. 197-199 : фото. – Библиогр.: с. 198-199. – ISSN 0203-3100
937522
  Савонько В. Памяти Владимира Яковлевича Адарюкова (1863-1932) / В. Савонько. – Ленинград, 1932. – 16с.
937523
  Шаталов Н.Н. Памяти выдающегося геолога-нефтяника Владимира Константиновича Гавриша (К 90-летию со дня рождения) // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2015. – № 2. – С. 138-141 : фото. – ISSN 0367-4290
937524
   Памяти выдающегося исследователя недр Средней Азии Ибрагима Хамрабаевича Хамрабаева // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2003. – № 1. – С. 137 : фото. – ISSN 0367-4290
937525
  Шаблистая Л.Н. памяти выдающегося исследователя проблем воспроизводства // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины. – Киев, 2015. – № 11 (640). – С. 87-96. – ISSN 0131-7741


  5 ноября 2015 г. исполняется 90 лет со дня рождения известного украинского ученого-экономиста, академика Петра Илларионовича Багрия (1925-1981 гг.).
937526
  Шаталов Н.Н. Памяти выдающегося металлогениста - профессора Леонида Станиславовича Галецкого // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; голов. ред. О.М. Пономаренко. – Київ, 2017. – Т. 39, № 2. – С. 92-95 : фото. – ISSN 2519-2396
937527
  Шаталов Н.Н. Памяти выдающегося тектониста академика Ивана Ильича Чебаненко (К 90-летию со дня рождения) // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2015. – № 2. – С. 133-137 : фото. – ISSN 0367-4290
937528
  Шаталов Н.Н. Памяти выдающегося тектониста академика Хаина Виктора Ефимовича (К 100-летию со дня рождения) / Н.Н. Шаталов, О.Б. Гинтов // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2014. – № 2. – С. 107-111 : фото. – ISSN 0367-4290
937529
   Памяти выдающегося ученого-гидробиолога, радиоэколога и замечательного человека - академика НАН Украины Г.Г. Поликарпова // Гидробиологический журнал : междунар. науч. журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т гидробиологии НАН Украины. – Київ, 2012. – Т. 48, № 4. – С. 117-120. – ISSN 0375-8990
937530
  Егоров В.Н. Памяти выдающегося учёного-радиоэколога академика НАН Украины Г.Г. Поликарпова : [некролог] / В.Н. Егоров, С.Б. Гулин, Н.Н. Терещенко // Морський екологічний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т біології південних морів. – Севастополь, 2012. – Т. 11, № 4. – С. 110-112. – ISSN 1684-1557
937531
  Гиляров С. Памяти Г.Г. Павлуцкого // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2015. – Число 4 (52) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – C. 83-93. – ISSN 1728-6875
937532
   Памяти Г.С. Сковороди (1722-1922) : Збірка статтів. – Вид-во "Ювил. Коміс.". 1-я Гостип. им. К. Маркса. – Одеса, 1923. – 98с.


  Зміст: Теоретична философія Г.С. Сковороди / М. Гордієвський. Поетична творчість Гр. С. Сковороди / А. Музичка. Мова і правопис в творах Г.С. Сковороди / П. Бузук. Плутарх у листуванні Сковороди: (До проблемы літературних джерел Сковороди) / С. ...
937533
  Старостенко В.И. Памяти Галины Дмитриевны Забелло (9.09.1928 - 22.11.2008) / В.И. Старостенко, В.П. Коболев // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2008. – Т. 30, № 1. – С. 131-132 : Фото. – ISSN 0203-3100
937534
  Мейнард Д.. Памяти Гарольда Гарфинкеля (1917-2011) - социолога на века // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук. – Москва, 2013. – № 5 (337). – С. 89-95. – ISSN 0132-1625
937535
   Памяти Геннадия Павловича Калинина (1916-1975) // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 11. – С. 126. – ISSN 0130-2906
937536
  Пергамент М.Я. Памяти Генриха Дернбурга / [соч.] М.Я. Пергамента, проф. С.-Петерб. ун-та. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва "Обществ. польза", 1908. – 32 с., 1 л. портр. (фронт.). – Отд. оттиск из газ.: Право, 1908, № 3. - Экз в разных тип. переплетах


  На тит. л. эк. № 118998 дарств. надпись: Дорогому Александру Александровичу Жижиленко
937537
   Памяти Генриэтты Алексеевны Приваловской // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – С. 119-120. – (Географическая ; № 5). – ISSN 0373-2444
937538
   Памяти Георгия Георгиевича Якобсона, 1928. – 28с.
937539
  Семенов-Тян-Шанский Памяти Георгия Георгиевича Якобсона. / Семенов-Тян-Шанский. – Мсква-Ленинград : Государственное издательство, 1928. – 29 с.
937540
  Житецкий П. Памяти Георгия Конисского (1717-1795). – Киев : Тип. Т. Корчак-Новицкого, 1895. – 8 с. – Отд. оттиск из : Киевской Старины


  Прим. № 349974 має дарчий надпис: Подаренно уважаемому Александру Филипповичу Шиманскому для обьяснения известным ему убеждении автора 1902 апрель
937541
  Лучник В.К. Памяти Георгия Константиновича Праве. / В.К. Лучник. – Ставрополь-Кавказский, 1926. – 12с.
937542
  Ленин В.И. Памяти Герцена / В.И. Ленин. – Пб., 1920. – 14с.
937543
  Ленин В.И. Памяти Герцена / В.И. Ленин. – Москва, 1937. – 16с.
937544
  Ленин В.И. Памяти Герцена / В.И. Ленин. – М, 1940. – 1-8с.
937545
  Ленин В.И. Памяти Герцена / В.И. Ленин. – М, 1940. – 8с.
937546
  Ленин В.И. Памяти Герцена / В.И. Ленин. – Москва, 1944. – 8с.
937547
  Ленин В.И. Памяти Герцена / В.И. Ленин. – М, 1954. – 16с.
937548
  Ленин В.И. Памяти Герцена / В.И. Ленин. – М, 1965. – 15с.
937549
  Ленин В.И. Памяти Герцена / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат, 1969. – 16 с.
937550
  Ленин В.И. Памяти Герцена / В.И. Ленин. – М, 1970. – 16с.
937551
  Ленин В.И. Памяти Герцена / В.И. Ленин. – Москва, 1971. – 15с.
937552
  Ленин В.И. Памяти Герцена / В.И. Ленин. – М, 1980. – 15с.
937553
  Ленин В.И. Памяти Герцена / В.И. Ленин. – Москва : Книга, 1982. – 327 с. – Миниатюрное издание
937554
  Ленин В.И. Памяти Герцена / В.И. Ленин. – Москва, 1984. – 16 с.
937555
   Памяти Глинки : исследования и материалы. – Москва : Академия наук СССР, 1958. – 600 с.
937556
   Памяти Гоголя : Научно-литературный сборник, изданный Историческим обществом Нестора-Летописца, под ред. Н.П. Дашкевича. – Киев : Тип. Р.К. Лубковского, 1902. – [680] с., разд. паг., 10 л. ил. – Печатано по постановлению Совета Исторического общества Нестора-летописца. Председатель Общества Н. Дашкевич. - Экз. в разных тип. пер. и на разной тип. бумаге


  Авт.: Посадский-Духовский, Иван Васильевич (1850-1912) 50-летие со дня смерти Н.В. Гоголя Поэзия Гоголя : стихотворение В.А. Чаговца Сведения о предках Гоголя / А.М. Лазаревский Юношеская идиллия Гоголя / И.В. Шаровольский Южно-русский народный ...
937557
  Плетнев П.А. Памяти графа Сергея Семеновича Уварова, президента Импереторской Академии Наук : Читано в торжественном собрании Имп. Акад. Наук 29 декабря 1855 года ординарным акад. П.А.Плетневым / Печатано по распоряжению Имп. Акад. Наук. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. Наук, 1855. – 77 с. – Отд. оттиск из 2-й книги Ученых записок
937558
   Памяти Григория Абрамовича Кокина (1925-2015 гг.) // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 12. – С. 117. – ISSN 0130-2906
937559
  Могилянский Н.М. Памяти Д.А. Клеменца : с портретом Д.А. Клеменца / Н.М. Могилянский. – С.-Петербург : Товарищество Р. Голике и А. Вильборг, 1914. – VII c. – Из второго тома "Материалов по этнографии России"
937560
  Глинский Б. Памяти Д.Н.Мамина-Сибиряка // Петр Иванович Бартенев / [Г.Л.И.], 1912. – С. 1138-1159
937561
   Памяти Дарвина : В сборнике приняли участие: проф. М.М. Ковалевский, проф. М.А. Мензбир, проф. И.И. Мечников, проф. И.п. Павлов, проф. К.А. Тимирязев, проф. Н.А. Умов. – Москва : Изд. "Научное слово" ; [Типо-литогр. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*], 1910. – [2], 221 с., 3 л. ил. – Библиогр.: портр.


  Содержание: По поводу Сборника / Н. Умов. Краткий очерк жизни Чарльза Дарвина / [Соч.] К. Тимирязева. Чарльз Дарвин / [Соч.] К. Тимирязева. Первый юбилей дарвинизма / [Соч.] К. Тимирязева. Кэмбридж и Дарвин / [Соч.] К. Тимирязева. Дарвинизм и ...
937562
   Памяти декабристов : сборник материалов : в 3 т. – Ленинград : [Изд. Акад наук СССР]
Т. 1. – 1926. – [8], 248 с., 9 л. потр., факс.
937563
   Памяти декабристов : сборник материалов : в 3 т. – Ленинград : [Изд. Акад наук СССР]
Т. 2. – 1926. – [4], 233 с., 8 л. ил.
937564
   Памяти декабристов : сборник материалов : в 3 т. – Ленинград : [Изд. Акад наук СССР]
Т. 3 : [Б. Л. Модзалевский и др.]. – 1926. – [4], 258 с., [7] л. ил.
937565
   Памяти декабристов. – Иркутск, 1975. – 216с.
937566
  Чуковская Л.К. Памяти детства : воспоминания о Корнее Чуковском / Л.К. Чуковская. – М, 1989. – 221с.
937567
  Доценко С.И. Памяти Джона Нэша / С.И. Доценко, В.В. Семенов // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – № 3 (120). – С. 141-151. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  The article presents a brief overview of mathematical results by John Forbes Nash (1928-2015) related to the theory of noncooperative games. The focus is on the concept of Nash equilibrium. A simple examples of games in which the concept of Nash ...
937568
   Памяти Дмитрия Александровича Ласточкина. – М.-Л, 1949. – 6с.
937569
   Памяти Дмитрия Иосифовича Ивановского. – М, 1950. – 96с.
937570
   Памяти Дмитрия Иосифовича Ивановского : Материалы объединенного общего собрания отд. биол. наук АН СССР, АМН СССР и ВАСХНИЛ (21-22 ноября 1950 г.). – Москва, 1952. – 92с.
937571
   Памяти Дмитрия Михайловича Забродина : [некролог] // Высшее образование сегодня. – Москва, 2008. – №3
937572
  Миськов И. Памяти друга // Карпатика / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл." Ужгород. нац. ун-т", Ін-т карпатознавства. – Ужгород, 2014. – Вип. 43. – С. 287-291


  Алексей Филиппов: историк, краевед журналист, полиглот, семиотик, геральдист, худоржник, фотограф, философ.
937573
  Ельчанинов А.И. Памяти друга, коллеги... // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 1. – С. 57-58 : фото. – ISSN 0016-7126
937574
   Памяти Егора Тимуровича Гайдара // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 6. – С. 5. – ISSN 0869-0499
937575
  Вейнберг П. Памяти Жорж Занд, 1904. – [16] с. – Отд. оттиск
937576
   Памяти И.И. Бродского. – Л, 1960. – 227с.
937577
   Памяти И.И. Соллертинского. – Л.-М, 1974. – 296с.
937578
  Свириденко С. Памяти И.Я. Рудченка : очерк / С. Свириденко. – Киев : Тип. Т-ва Н.А. Гирич, 1906. – 40 с. : ил. – Отд. отт.: Киевская старина. 1906, март-апрель, отд. 1. с. 412-420
937579
   Памяти Игоря Борисовича Щербакова // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005. – № 4. – С. 137-138 : фото. – ISSN 0367-4290
937580
   Памяти Игоря Ивановича Лукашука (01.06.1926-27.01.2007) // Український часопис міжнародного права : [науково-практичний журнал] / Ін-т міжнар.відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Всеукр. громад. орг. "Українська асоціація міжнародного права"; Юрид. фірма "Проксен". – Київ, 2007. – № 3 : Міжнародне право. Порівняльне правознавство. – С. 109-111. – ISSN 1814-3385
937581
  Задорожний А. Памяти Игоря Ивановича Лукашука (01.06.1926 - 27.01.2007) // Український щорічник міжнародного права : науковий альманах / Українська асоц. міжнар. права ; Президенська Рада ; редкол.: В.Н. Денисов, М.В. Буроменський, В.І. Кисіль [та ін.]. – Київ, 2010. – 2008. – С. 404-408. – ISBN 978-966-8935-09-1
937582
  Лейбин В.М. Памяти Игоря Семеновича Кона // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 9. – С. 95-96. – ISSN 0042-8744
937583
   Памяти Игоря Яковлевича Киселева (1932-2005) // Трудове право України : Науково-інформаційний журнал / Українська асоціація фахівців трудового права. – Харків, 2006. – № 1. – С. 70
937584
   Памяти Императора Александра III : сборник "Московских ведомостей" (известия, статьи, перепечатки). – Москва : Изд. С. Петровского ; Унив. тип., 1894. – VII, [2], 404 с.: 1 л. портр.


  От издателя: "... издатель Московских ведомостей решился собрать воедино все опубликованные или перепечатанные им за это время сведения о жизни и кончине императора Александра Александровича и издать отдельною книгой. Таким образом, издаваемая книга ...
937585
   Памяти Историческаго Общества Нестора летописца ...... В.Б. Антоновича, 1909
937586
   Памяти К. Квитки. – Москва : Светский композитор, 1983. – 303 с.
937587
   Памяти К.А. Тимирязева. – М.-Л, 1936. – 316с.
937588
  Армашевский П. Памяти К.М. Феофилактова // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 336-340. – ISBN 5-7707-1061-6
937589
  Майков Л.Н. Памяти К.Н. Бестужева-Рюмина : речь, читанная акад. Л.Н. Майковым в общем собрании Императорской Академии наук 11-го январ 1897 года. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1897. – 7 с.
937590
  Замараев Г.И. Памяти К.Н. Леонтьева // К.Н. Леонтьев: pro et contra : личность и творчество Константина Леонтьева в оценке русских мыслителей и исследователей, 1891-1917 гг. : антология : [в 2 кн.] / Северо-Запад. отд-ние Рос. акад. образования, Рус. христиан. гуманитар. ин-т ; [сост.: А.П. Козырев, А.А. Корольков]. – Санкт-Петербург : Издательство Русского Христианского гуманитарного института, 1995. – Кн. 1/ отв. ред. Д.К. Бурлака : / отв. ред. т. Д.К. Бурлака. – С. 200-207. – (Серия "Русский путь"). – ISBN 5-88812-008-1


  Про Леонтьєва Костянтина Миколайовича (1831-1891), російського філософа, соціального мислителя, публіциста, дипломата.
937591
  Александров А.А. Памяти К.Н. Леонтьева // К.Н. Леонтьев: pro et contra : личность и творчество Константина Леонтьева в оценке русских мыслителей и исследователей, 1891-1917 гг. : антология : [в 2 кн.] / Северо-Запад. отд-ние Рос. акад. образования, Рус. христиан. гуманитар. ин-т ; [сост.: А.П. Козырев, А.А. Корольков]. – Санкт-Петербург : Издательство Русского Христианского гуманитарного института, 1995. – Кн. 1/ отв. ред. Д.К. Бурлака : / отв. ред. т. Д.К. Бурлака. – С. 359-375. – (Серия "Русский путь"). – ISBN 5-88812-008-1


  Про Леонтьєва Костянтина Миколайовича (1831-1891), російського філософа, соціального мислителя, публіциста, дипломата.
937592
  Александров А. Памяти Казимира Иосифовича Явниса / А. Александров. – [Казань] : Тип-литография Императорского Казанского университета, 1908. – 7 с. – Отд. оттиск из 24 тома "Известий Общества археологии, истории и этнографии"
937593
  Бернар Л. Памяти Карла и Розы / Л. Бернар. – Москва, 1934. – 16с.
937594
  Каутский К. Памяти Карла Маркса. / К. Каутский. – Ростов-на-Дону. – 30с.
937595
  Пономарев С.И. Памяти князя П.А. Вяземского : Труд С.И. Пономарева. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук, 1879. – [2], 126 с. – Отд. оттиск: Сборник отделения русского языка и словесности Академии наук.1880, т. 20


  Содерж.: Неизданное сочинение кн. П.А. Вяземского. О смерти Крылова. Памяти князя П.А. Вяземского (1792-1878) / С.И. Пономарев. Хронологический указатель сочинений кн. Вяземского в стихах и прозе. Памяти князя П.А. Вяземского. Письма кн. П.А. ...
937596
   Памяти Константина Николаевича Леонтьева 1891 г. : Литературный сборник. – Санкт-Петербург : Тип. Сириус, 1911. – VIII, 425 с., 3 л. ил., факс.
937597
  Адриан Памяти Кочубея и Искры, героев Объединения Руси Православной, Киевской и Московской : венок к памятнику им по поводу двухсотлетия со дня их мученической кончины. (14 июля 1708 г. - 14 июля 1908 г.) / Адриан. – Киев : Типография Императорского Университета св. Владимира Акц. Общ. печ. и изд. д. Н.Т. Корчак-Новицкого, 1911. – 38 с.
937598
  Лобода А.М. Памяти Л.М. Майкова / А.М. Лобода. – Киев : Тип. Т.Г. Мейнандера, 1900. – 8 с. – Отд. оттиск: Чтения в историческом обществе Нестора летописца. Т. 14. Вып. 1-3, отд. 5, 1879
937599
   Памяти Л.Я. Штернберга. – Ленинград, 1930. – 176с.
937600
   Памяти Лассаля. – 326с.
937601
   Памяти лейтенанта П.П. Шмидта. – М. – 8с.
937602
  Шелюжко Л.А. Памяти Леонида Константиновича Круликовского / Л.А. Шелюжко, 1930. – С. 236-245
937603
  Овсянико-Куликовский Д.Н. Памяти Лермонтова. – [Санкт-Петербург] : [М. М. Стасюлевич], 1914. – С. 255-263. – Без обл. и тит. л. - Авт. указ. в конце статьи. - Отд. оттиск: Вестник Европы. 1914, октябрь
937604
  Асеев Н.Н. Памяти лет / Н.Н. Асеев. – Москва, 1956. – 447с.
937605
   Памяти Лидии Акимовны Сиренко (1930-2011) / А.В. Курейшевич, М.И. Кузьменко, Н.И. Кирпенко, В.И. Щербак, Медведь, .А., Л.Е. Костикова, Н.В. Рыбак // Гидробиологический журнал : междунар. науч. журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т гидробиологии НАН Украины. – Київ, 2011. – Т. 47, № 5. – С. 118-120. – ISSN 0375-8990
937606
  Серапионова Е.П. Памяти Любови Николаевны Белошевской (1946-2013) // Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2014. – № 4. – С. 125-126. – ISSN 0132-1366
937607
  Ясевич-Бородаевская Памяти Льва Николаевича Толстого / Ясевич-Бородаевская. – с.
937608
   Памяти Льва Яковлевича Штернберга. – Ленинград, 1928. – 70 с.
937609
  Петлюра С. Памяти М. Коцюбинского // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2010. – № 7. – С. 134-136. – ISSN 0131-8136
937610
   Памяти М.А. Кастрена. К 75-летию дня смерти. – Ленинград : Академия Наук СССР, 1927. – 141 с.
937611
   Памяти М.А. Максимовича. – Киев : Тип. Имп. ун-та св. Владимира Н.Т. Корчак-Новицкого, 1898. – 102 с. – Отд. оттиск из журнала "Киевская старина"
937612
   Памяти М.Н. Каткова. – [Санкт-Петербург], 1897. – 182 с., 1 л. факс. – Отд. оттиск из: Русский вестник, 1897, № 8, с. 1-182
937613
  Русова С. Памяти М.П. Драгоманова / С. Русова // Щыра правда [Щира правда] : збирнычок статтей [збірничок статей] / С. Козубовський. – Каменец Подольск : Тип. С.П. Киржацкого, 1906. – 21 с.
937614
   Памяти Максима Федоровича Веклича // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 2. – С. 127 : фото
937615
  Сендеров В.А. Памяти марксизма // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 3. – С. 48-50. – ISSN 0042-8744
937616
   Памяти Матэ Залка. – М, 1938. – 120с.
937617
  Флоринский Т.Д. Памяти Миклошича. 1813-1891 / Т. Флоринский // Ленора, Людмила и Нерина : заметка по польской литературе / Р. Брандт. – Варшава : Тип. Варшав. учеб. округа, 1896. – 13 с.
937618
  Задворнова Л.В. Памяти Михаила Александровича Рыкачева // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 3. – С. 124-125. – ISSN 0130-2906
937619
  Герасименко О.А. Памяти Михаила Андреевича Лазаренко (1937-2016) // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики ; глав. ред. В.И. Старостенко ; редкол.: В.Г. Бахмутов, Т.А. Белый, А.Б. Бобров [и др.]. – Киев, 2016. – Т. 38, № 4. – С. 153-158 : фото. – ISSN 0203-3100
937620
   Памяти Михаила Ивановича Кондакова : [некролог] / Президиум РАН, редкол. и ред. журн. "Педагогика" // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 8. – С. 126. – ISSN 0869-561Х
937621
   Памяти Михаила Ивановича Коновалова. – Москва : Т-ва И.Д. Сытина, 1908. – 67 с.
937622
  Шилохвост О.Ю. Памяти Михаила Исааковича Брагинского // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2009. – № 4 (285). – С. 260-264. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
937623
   Памяти Михаила Николаевича Покровского. – М, 1932. – 79с.
937624
  Коболев В.П. Памяти моего друга и коллеги Юрия Павловича Оровецкого : потери науки // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 5. – С. 159-161 : Фото. – ISSN 0203-3100
937625
  Кулаковский Ю.А. Памяти Моммзена : [Речь, произнесенная в собрании Исторического общества Нестора Летописца в Киеве 16 нояб. 1903 г.] / Ю.А. Кулаковский. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира, Акц. Общ-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1904. – [2], 24 с. – Экз. № 42367, дефектный, без обл. и тит. стр.


  На обл. № 42366 дарственная надпись Голубеву от автора 1904 г.
937626
   Памяти Н. Г. Чеботарева. – Казань, 1964. – 132 с.
937627
  Де-Метц Г.Г. Памяти Н.А.Умова. – Киев : Тип.С.В.Кульженко, 1915. – 26с. – Отд.оттиск из журн.: Физическое обозрение. 1915, т.16, № 3
937628
  Горбунов-Посадов И.И. Памяти Н.В. Гоголя : стихотворения И.И. Горбунова-Посадова. – Москва : Типо-лит. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1909. – 42 с. – Библиогр.: "Книги и статьи о детстве, учении и педагогической деятельности Гоголя и о педагогическом значении его произведений" (с. 42-43). – (Библиотека "Свободного воспитания и образования и защиты детей" / Под ред. И.И. Горбунова-Посадова ; Вып. 27)


  Содержание: I. Памяти Н.В. Гоголя / Стихотворение И.И. Горбунова-Посадова II. Н.В. Гоголь о детстве, юности, школе и воспитании : Избр. места из произведений Н.В. Гоголя / Собр. С.Н. Дурылин III. Что дала Н.В. Гоголю школа? / [Соч.] С.Н. Дурылина
937629
   Памяти Н.В. Гоголя. – Киев : Изд. Киев. первой гимназии ; Тип. С.В. Кульженко, 1909. – 54 с., 1 л. портр. (фронт.)


  Содержание: Н.В. Гоголь, как христианин; Николай Васильевич Гоголь и его "смех сквозь слезы" : речь произнесенная на юбилейном торжестве в Киевской 1-й гимназии 11 апреля 1909 года / Я. Шульгин
937630
   Памяти Н.В. Гоголя : Сборник речей и статей, изданный Императорским Университетом Св. Владимира. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1911. – [3], IV, 169 с.


  Авторы: Лобода, Андрей Митрофанович (1871-1931) Шаровольский, Иван Васильевич (1876-) Малинин, Василий Николаевич Сикорский, Иван Алексеевич (1845-) Назаревский, Александр Александрович Каманин, Иван Михайлович (1850-1920) Розов, Владимир ...
937631
  Ильинский Л.К. Памяти Н.В. Гоголя 20.III.1890 - 21.II.1852 - 20.III.1909 г. : Речь произнес. в Казан. Ксениин. жен. гимназии 20 марта 1909 г. / / Л.К. Ильинский. – Казань : Центральная тип., 1909. – 24 с., 1 л. портр.


  На тит. л. № 290938 дарственная надпись: Глубокоуважаемому Николаю Кулиничу г-ну Грунскому
937632
  Прендель Р. Памяти Н.И. Кокшарова : (Читано в заседании 30-го января 1893г.) // О новом выходе юрских отложений в Рязанской губернии Г.Г. Петца : (Сообщение, сделанное в заседании Отделения Геологии и Минералогии С.-Петербургского Об-ва Естествоиспытателей 15 дек. 1890г.) / Г.Г. фон Петц. – [Санкт-Петербург] : Тип. Н.А. Лебедева, 1910. – 6 с.
937633
   Памяти Н.И. Пирогова : приветствия и речи. – Киев : Тип. Имп. Универ. св. Владимира Акц. Общ. Н.Т. Корчак-Новицкого, 1911. – VIII, 96 с.
937634
  Гареднин Ю. [Чернов В.М.] Памяти Н.К. Михайловского : со снимком, с портретом, писанного Н.А. Ярошенко / Ю. Гарденин [псевд.] (В.М. Чернов). – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Книгоизд. "Земля и Воля" ; [Тип. Н.П. Собко], 1906. – 100 с., 1 л. портр. (фронт) : порт. Михайловского
937635
   Памяти Н.М. Данилина. – Москва : Советский композитор, 1987. – 311 с.
937636
  Ярукова Л.И. Памяти Н.М.Пржевальского : География. К 160-летию РГО // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 6. – С. 21-23 : Фото. – ISSN 0016-7207
937637
  Шереметев С. Памяти Н.П. Барсукова, 1907. – 2 с.
937638
   Памяти Н.Я. Казимирова. – М, 1924. – 62с.
937639
   Памяти Наума Исааковича Вульфсона (1916-2004 гг.) // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 11. – С. 127. – ISSN 0130-2906
937640
  Шнюков Е.Ф. Памяти нашего друга Николая Васильевича Багрова / Е.Ф. Шнюков, В.П. Коболев // Геология и полезные ископаемые мирового океана : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние морской геологии и осадочного рудообразования. – Киев, 2015. – № 2 (40). – С. 179-180. – ISSN 1999-7566


  21 апреля 2015 года скончался доктор географических наук, профессор, академик НАН Украины, первый председатель Верховного Совета Автономной Республики Крым и последний ректор Таврического национального университета им. В.И. Вернадского (1999-2014), ...
937641
   Памяти нашего учителя Бориса Михайловича Миркина // Степной бюллетень : рабочий бюллетень о сохранении степных экосистем и неразрушительном природопользовании в степях / ООО "Сибэкоцентр" ; Благотворительный фонд "Центр охраны дикой природы" ; редкол.: А. Антончиков, Т.М. Брагина, А.В. Василюк [и др.]. – Москва ; Новосибирск, 2017. – № 50, осень. – С. 5-7. – ISSN 1684-8438
937642
   Памяти Нестора Александровича Котляревского. – Л, 1926. – 62с.
937643
   Памяти Никиты Федоровича Глазовского // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 2. – С. 59-68 : Фото. – ISSN 0016-7207
937644
   Памяти Николая Александровича Абрамова (1923-2011) // Економіка та право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон-правових досліджень НАН України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Донецьк, 2011. – № 2 (30). – С. 147-150. – ISSN 1681-6277


  Биография и творческий путь профессора административного и хозяйственного права Одесского университета им. И. Мечникова. В 1971 г. защитил диссертацию в Киевском гос. университете им. Т. Шевченко.
937645
  Решетов А.М. Памяти Николая Александровича Бутинова // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2002. – № 2. – С.118-124. : Фото. – ISSN 0869-5415


  [Н.А.Бутинов - гордость этнографической науки.]
937646
   Памяти Николая Алексеевича Каблукова. – М, 1927. – 230с.
937647
  Совинский В. Памяти Николая Васильевича Бобрецкого / В.К. Совинский. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира, Акц. О-ва Н.Т. Корчак-Новицкого, 1909. – [2], 16 с. – Отд.оттиск из: Записки Киевского общества естествоиспытателей. Т. 21
937648
  Малеванский Г. Памяти Николая Ефремовича Скворцова, второго директора ист. филолог. н-та в г.Нежине : Страница из внутренней истории русской школы / Г. Малеванский; Ніжинський педагогічний інститут. – Нежин : Тип. лит. М.В. Глезера, 1902. – 145с.
937649
  Малеванский Г.В. Памяти Николая Ефремовича Скворцова, второго директора Историко-филологического института в г. Нежине : Страница из внутренней истории русской школы / [[соч.] Г. Малеванского] // Гимназия высших наук кн. Безбородко в Нежине 1820-1832 (к 75-летию со дня основания) : исторический очерк Е.В. Петухова / Е.В. Петухов. – Санкт-Петербург, 1895. – 145 с., 1 л. портр.
937650
   Памяти Николая Ивановича Алексеевского (01.04.1950-14.05.2015) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 95-96. – (География ; № 3). – ISSN 0201-7385
937651
   Памяти Николая Ивановича Загузова : [некролог] // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 1. – С. 95. – ISSN 1726-667Х
937652
   Памяти Николая Ивановича Костомарова : (7 апреля 1885 г.), 1885


  Содержание конволюта: 1. Костомарова А. Последние дни жизни Николая Ивановича Костомарова; 2. Подорожный Н. Из памятной книжки : (Воспоминание о Н.И. Костомарове); 3. Вашкевич Г. Из воспоминаний о Николае Ивановиче Костомарове / Г. ...
937653
   Памяти Николая Ивановича Пирогова. (1810-1910) : сб. ст.: Г.А. Фальборка, А.Ф. Кони, А.В. Васильева, В.А. Вагнера и А.Г. Фомина. – Петербург : Школа и жизнь, 1911. – 105 с. : 1 портр. – Материалы для изучения Пирогова : библиогр. указ. сочинений, лекций, докладов и сообщений Пирогова и литературы о нем / сост. А.Г. Фомин (с. 55-105)
937654
   Памяти Николая Ильича Стороженка / Общество Любителей Росс. Словесности,. – Москва : Печ. А. Снегиревой, 1909. – [4], 188 с.: ил., 1 л. портр. (фронт.) : ил., портр.


  Содерж.: Памяти Н.И. Стороженка / А.Е. Грузинский. Николай Ильич Стороженко: Биографический очерк / М.Н. Розанов. Памяти Н.И. Стороженка / Георг Брандес. Из ранних лет / А.Н. Веселовский. Из переписки Н.И. Стороженка с Н.С. Тихонравовым / С.О. Долгов. ...
937655
  Лаппо Г.М. Памяти Николая Николаевича Казанского / Г.М. Лаппо, Ю.Н. Палеев, А.А. Агирречу // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – С. 119-120. – (Географическая ; № 4). – ISSN 0373-2444
937656
   Памяти Николая Николаевича Комедчикова (1959-2011) // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – С. 136. – (Географическая ; № 1). – ISSN 0373-2444
937657
   Памяти Николая Саввича Тихонравова : [Сборник статей] / Имп. Моск. археол. о-во и О-во любителей рос. словесности. – Москва : Печатня А.И. Снегиревой, 1894. – [2], 161 с., 1 л. портр. – Библиогр.: Указатель статей о Н.С. Тихонравове / Д.Д. Языкова , с. 158-159. - Список тр. Н.С. Тихонравова с. 142-157


  Авторы: А.Н. Стороженко, А.С. Павлов, А.Н. Веселовский, А.Е. Грузинский, М.Н. Сперанский, Н.И. Аммон, А.Д. Карниев, М.И. Соколов, В.И. Шенрок, С.О. Долгов, В.И. Сизов, Д.Д. Языков
937658
  Дронов М.Ю. Памяти Нины Михайловны Пашаевой (1926-2013) // Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2014. – № 5. – С. 125-127. – ISSN 0132-1366
937659
   Памяти одного из основоположников российской школы физической географии океана и научного океанопользования В.И. Лымарева // Морський екологічний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т біології південних морів. – Севастополь, 2013. – Т. 12, № 1. – С. 103-104. – ISSN 1684-1557


  Радянський і російський учений в галузі фізичної географії, географії океану. Заслужений діяч науки РФ, почесний член Російського географічного товариства, д-р географічних наук, професор.
937660
  Грушевський М.С. Памяти Олексія Маркевича. – Львів, 1903. – 14с.
937661
  Кужко М.М. Памяти основоположника пенитенциарной медицины Ф.П. Гааза (155 лет со дня смерти) / М.М. Кужко, В.С. Коровкин // Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2016. – № 7 (580). – С. 22-23
937662
   Памяти П. Н. Сакулина. – М, 1931. – 356 с.
937663
  Шубинской Н.П. Памяти П.А. Столыпина: речь / Н.П. Шубинской. – М., 1990. – 28с.
937664
  Сумцов Н.Ф. Памяти П.П. Чубинского / Н.Ф. Сумцов. – [Москва] : [Тип. П.П. Рябушинского], 1914. – с. 1-3. – Оттиск из "Украинской жизни". - 1914. - № 3. - С. 1-3
937665
   Памяти П.П. Чубинского. – Москва : Тип. П.П. Рябушинского, 1914. – 35, [1] с. – Стдельній оттиск из журнала "Украинская жизнь"
937666
   Памяти П.П. Чубинского. – [Москва] : [Тип. П.П. Рябушинского], 1914. – 35, [1] с. – Оттиск из "Украинской жизни". - 1914. - № 3. - С. 1-35
937667
  Сумцов Н.Ф. Памяти П.П. Чубинского // Памяти П.П. Чубинского. – [Москва] : [Тип. П.П. Рябушинского], 1914. – С. 1-3
937668
   Памяти П.Ф. Лесгафта. – М, 1947. – 126с.
937669
   Памяти Павла Владимировича Сорокина // Вопросы атомной науки и техники : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т". – Харьков, 2017. – № 3 (109). – С. 95-96. – (Серия "Ядерно-физические исследования" ; вып. 68). – ISSN 1562-6016


  25 марта 2017 г. на 88 году после продолжительной смерти ушол из жизни крупнейший ученый в области физики высоких энергий и ядерной физики, заслуженный деятель науки и техники Украины.
937670
  Кулаковский Ю.А. Памяти Павла Иосифовича Шафарика : Речь, произнесенная профессором П.П. Кулаковским в торжественном заседании Славянского Общества 11 мая 1895 г. – Санкт-Петербург : Печ. Евдокимова, 1895. – [2], 18 с.
937671
   Памяти павших борцов. – Сталинград, 1960. – 11с.
937672
  Вдовин Г. Памяти памяти : проза: повесть // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Новый мир". – Москва, 2012. – № 10 (1050). – С. 66-75. – ISSN 0130-7673
937673
  Данилевский В.В. Памяти Пвла Николаевича Яблочкова / В.В. Данилевский. – Ленинград, 1949. – 12с.
937674
  Пшеборский А.П. Памяти Петра Михайловича Покровского. – Киев : Тип. Имп. Университета св. Владимира Акц.О-ва печ. и изд. д. Н.Т. Корчак-Новицкого, 1901. – 26 с.
937675
  Метц Вл. Памяти Петра Петровича Шмидта / Вл. Метц. – Одесса : Изд. объед. фирм А.А. Ивасенко ("Одес. новости") и кн. маг. "Труд", 1917. – 16 с. – Загл. обл.: Казнь лейтенанта П.П. Шмидта. Трагедия Севастопольского восстания. - Экз без обл.
937676
   Памяти Петра Римаренко // Правда Украины. – Киев, 2000. – 19 января. – С. 1
937677
   Памяти Петра Францевича Лесгафта. – С.-Петербург : Типография Север, 1912. – XII, 317 с.
937678
   Памяти погибших композиторов и музыковедов. – М, 1985. – 137с.
937679
  Тимофеева И.Н. Памяти погибших. Путеводитель / И.Н. Тимофеева. – 2-е изд. испр. и доп. – Донецк : Донбас, 1978. – 23с.
937680
  Вдовина И.С. Памяти Поля Рикёра // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2005. – № 11. – С. 176-187. – ISSN 0042-8744
937681
   Памяти почетного члена Исторического общества Нестора Летописца залуженного ординарного профессора и академика Николая Павловича Дашкевича (ум. 20 января 1908 г.). – [Киев], 1908. – 59, 1 л. портр. (фронт.)
937682
  Василенко Н.П. Памяти почетного члена Общества Александра Матвеевича Лазаревского (ум. 31 марта 1902 г.) : [реферат, читан в очередном заседании Итсорического Общества Нестора-летописца 15 сентября 1902 г.] / [Ник. Василенко]. – Киев : Тип. Р.К. Лубковского, 1903. – 22 с. – Отд. оттиск
937683
  Кертман Л. Памяти поэтов-фронтовиков // Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 2011. – № 4 (74). – С. 102-109
937684
  М Л.С. (Мацеевич С Л. Памяти Преосвященного Епископа ФИларета Филаретова, бывшего Ректора Киевской Духовной Академии (24 февраля 1882 г.) / Л.С. (Мацеевич С Л. М. – Киев : Тип. Акц. О-ва "Петр Барский в Киеве", 1912. – 45 с. – Отд.отт. из : "Труды Киевской духовной Акдемии"
937685
   Памяти протоиерея Алексанрда Меня. – М, 1991. – 269с.
937686
   Памяти проф. Евгения Николаевича Щепкина. – Одесса, 1927. – 64с.
937687
  Гольдгаммер Д.А. Памяти профессора А.Г. Столетова : (Читано в годичном заседании Физ.-мат. о-ва при Имп. Казан. ун-те, 27 янв. 1897 г.) / [соч.] Д.А. Гольдгаммера. – Казань : Типо-лит. Имп. Ун-та, 1897. – [2], 16 с. – Без тит. л. и обл. - Отд. оттиск из научно-популярного журн.: Вестник опыт. физики
937688
  Толстой Ю.К. Памяти профессора А.К. Кравцова (1935-2009 гг.) // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2009. – № 4 (285). – С. 257-260. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
937689
  Редин Е. , Шебуев Н., Соловьев С., Шепелевич Л, Сумцов Н. и др. Памяти профессора Александра Ивановича Кирпичникова : Сборник статей, некрологов, воспоминаний, изданный Историко-филологическим обществом при Императорском Харьковском университете / Авторы: Е. Редин, Н. Шебуев, С. Соловьев, Л. Шепелевич, Н. Сумцов, М. Попруженко, Л. Воронцова, В. Щепкин, С. Долгов, Энгельмейер и др. – Харьков : Тип. "Печатное дело", 1905. – [2], II, 174 с., 1 л. портр. – Отд. оттиск: Сборник Харьковского историко-филологического общества. Т. 14. – Библиогр. обзор тр. А.И. Кирпичникова, с. 162-174


  Шебуев, Николай Георгиевич (1874-1937) Соловьев, С. Шепелевич, Лев Юлианович (1863-1909) Сумцов, Николай Федорович (1854-1922) Попруженко, М. Воронцова, Лидия Дмитриевна (1878-) Щепкин, Вячеслав Николаевич (1863-1920) Долгов, С. Энгельмейер, ...
937690
   Памяти профессора Александра Николаевича Мазаровича (1886-1950) : [ Сб. статей ]. – Москва : Моск. об-во испытателей природы, 1953. – 192 с. : илл., карт., 1 л. портр. – Библиогр. в конце ст.
937691
  Дульфан А.Я. Памяти профессора В.М. Кошкина // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2011. – № 2 (45). – С. 57-58
937692
   Памяти профессора Виталия Александровича Демкина // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 3. – С. 383 : фото. – ISSN 0032-180Х
937693
   Памяти профессора Габриеля Феликсовича Шершеневича : сборник ст. по гражд. и торговому праву М.М. Агаркова, С.А. Беляцкина, проф. Е.В. Васьковского, А.Э. Вормса, доц. Д.М. Ченкина, проф. Д.Д. Гримма, прив.-доц. В.П. Доманжо, прив.-доц. А.В. Завадского, проф. А.И. Каминки, проф. М.Я. Пергамента [и др.]. – Москва : Изд. бр. Башмаковых ; [Типо-лит. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*], 1915. – XVIII, 486 с., 1 л. портр. – Экз. № 119251 деф., отсутств. с. 449-486. - Экз. в разных тип. переплетах. – Библиогр. указатель работ Г.Ф. Шершеневича" (с. VII-XVIII)
937694
   Памяти профессора Е.В. Титова. // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2006. – № 731. – С. 251--253. – (Хімія ; Вип. 14 (37)). – ISSN 0453-8048
937695
   Памяти профессора Ивана Николаевича Миклашевского : сборник речей, некрологов, воспоминаний, изданній Историко-филологическим Обществом при Императорском Харьковском университете. – Харьков : Тип. "Печатное дело" кн. К.Н. Гагарина, 1915. – [2], 34 с., 1 л. портр. – Отд. отиск: Сборник Харьковского историко-филологического общества. Т. 14
937696
   Памяти профессора Майка Эдмундса (Wyndham Michel Edmunds, Oxford University, UK) 1941-2015 / О.В. Чудаев, Б.Н. Рыженко, С.Л. Шварцев, В.П. Зверев // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 11. – С. 1055-1056 : фото. – ISSN 0016-7525
937697
  Россихин В.В. Памяти профессора Ф.А. Клепикова - организатора первого детского урологического отделения в Украине : (к 100-летию со дня рождения) / В.В. Россихин, А.В. Бухмин // Хірургія дитячого віку : науково-практичний спеціалізований рецензований журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; Всеукраїнська асоціація дитячих хірургів ; голов. ред. Русак П.С. – Київ, 2016. – № 3/4 (52/53). – С. 7-9. – ISSN 2304-0041
937698
  Павлова М.В. Памяти профессора Эдуарда Копа / М.В. Павлова. – с.
937699
  Юзефович М.В. Памяти Пушкина : статья М.В. Юзефовича. – Москва : В унив. тип. (М. Каткова), 1880. – 18 с. – Отд. ттиск: Русский архив.1880, кн. 3


  На форзаце Библиотека коллегии Павла Галагана
937700
   Памяти Пушкина : научно-литературный сборник, составленный профессорами и преподавателями Императорского университета Св. Владимира / [под ред. проф. В.С. Иконникова]. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира, 1899. – X, 298, 99 с. – Экз. деф.: без ориг. обл., тит. л. , отсутств. 1 л. фронт. (грав. тит. л.), и 9 л. ил.


  Содерж.: Памяти Пушкина: Стихотворение / Н.Э. Глюкке. Пушкин и его предшественники в русской литературе / [Соч.] П.В. Владимирова. Пушкин в ряду великих поэтов нового времени / [Соч.] Н.П. Дашкевича. Отзвуки пушкинской поэзии в последующей русской ...
937701
   Памяти Пушкина : научно-литературный сборник, составленный профессорами и преподавателями Императорского университета Св. Владимира / [под ред. проф. В.С. Иконникова]. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира, 1899. – [4], X, 298, 99 с., 1 л. фронт. (грав. тит. л.)


  Содерж.: Памяти Пушкина: Стихотворение / Н.Э. Глюкке. Пушкин и его предшественники в русской литературе / [Соч.] П.В. Владимирова. Пушкин в ряду великих поэтов нового времени / [Соч.] Н.П. Дашкевича. Отзвуки пушкинской поэзии в последующей русской ...
937702
   Памяти Пушкина : Празднование столетней годощины со дня рожднеия А.С. Пушкина в учебных заведениях округа / под ред. И.В. Посадского, дир-ра Киевск. 1-й гимназии. – Киев : Лито-тип. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*
[Отд.] 1 : [Пушкинские торжества]. – 1900. – IV, 96 с. – Экз. в разных тип. переплетах


  Посадский-Духовской, Иван Васильевич Изд. : Гастфрейнд, Николай Андреевич
937703
   Памяти Пушкина : Празднование столетней годощины со дня рожднеия А.С. Пушкина в учебных заведениях округа / под ред. И.В. Посадского, дир-ра Киевск. 1-й гимназии. – Киев : Лито-тип. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*
[Отд.] 1 : [Пушкинские торжества]. – 1900. – IV, 96 с. – Конволют. - Пер.: Памяти Пушкина. [Отд.] 2-3


  Посадский-Духовской, Иван Васильевич Изд. : Гастфрейнд, Николай Андреевич
937704
   Памяти Пушкина : Празднование столетней годощины со дня рожднеия А.С. Пушкина в учебных заведениях округа / под ред. И.В. Посадского, дир-ра Киевск. 1-й гимназии. – Киев : Лито-тип. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*
[Отд.] 1 : [Пушкинские торжества]. – 1900. – IV, 96 с. – Конволют. - Пер.: Памяти Пушкина. [Отд.] 2-3


  Посадский-Духовской, Иван Васильевич Изд. : Гастфрейнд, Николай Андреевич
937705
   Памяти Пушкина. [Отд.] 2 : Празднование столетней годощины со дня рожднеия А.С. Пушкина в учебных заведениях округа / под ред. И.В. Посадского, дир-ра Киевск. 1-й гимназии // Памяти Пушкина : Празднование столетней годощины со дня рожднеия А.С. Пушкина в учебных заведениях округа / под ред. И.В. Посадского, дир-ра Киевск. 1-й гимназии. – Киев : Лито-тип. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1900. – [Отд.] 1 : [Пушкинские торжества]. – IV, 551 с.


  Посадский-Духовской, Иван Васильевич Изд. : Гастфрейнд, Николай Андреевич
937706
   Памяти Пушкина : Празднование столетней годощины со дня рожднеия А.С. Пушкина в учебных заведениях округа / под ред. И.В. Посадского, дир-ра Киевск. 1-й гимназии. – Киев : Лито-тип. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*
[Отд.] 2 : [Слова, речи и стихотворения]. – 1900. – IV, 551 с. – Экз. в разных тип. переплетах.- Экз. № 95901 дефектный, отсутствует часть кн. с. 193-551


  Посадский-Духовской, Иван Васильевич Изд. : Гастфрейнд, Николай Андреевич
937707
   Памяти Пушкина. [Отд.] 2 : Празднование столетней годощины со дня рожднеия А.С. Пушкина в учебных заведениях округа / под ред. И.В. Посадского, дир-ра Киевск. 1-й гимназии // Памяти Пушкина : Празднование столетней годощины со дня рожднеия А.С. Пушкина в учебных заведениях округа / под ред. И.В. Посадского, дир-ра Киевск. 1-й гимназии. – Киев : Лито-тип. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1900. – [Отд.] 1 : [Пушкинские торжества]. – IV, 551 с.


  Посадский-Духовской, Иван Васильевич Изд. : Гастфрейнд, Николай Андреевич
937708
   Памяти Пушкина. [Отд.] 3 : Празднование столетней годощины со дня рожднеия А.С. Пушкина в учебных заведениях округа / под ред. И.В. Посадского, дир-ра Киевск. 1-й гимназии // Памяти Пушкина : Празднование столетней годощины со дня рожднеия А.С. Пушкина в учебных заведениях округа / под ред. И.В. Посадского, дир-ра Киевск. 1-й гимназии. – Киев : Лито-тип. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1900. – [Отд.] 1 : [Пушкинские торжества]. – III, 136 с.


  Посадский-Духовской, Иван Васильевич Изд. : Гастфрейнд, Николай Андреевич
937709
   Памяти Пушкина. [Отд.] 3 : Празднование столетней годощины со дня рожднеия А.С. Пушкина в учебных заведениях округа / под ред. И.В. Посадского, дир-ра Киевск. 1-й гимназии // Памяти Пушкина : Празднование столетней годощины со дня рожднеия А.С. Пушкина в учебных заведениях округа / под ред. И.В. Посадского, дир-ра Киевск. 1-й гимназии. – Киев : Лито-тип. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1900. – [Отд.] 1 : [Пушкинские торжества]. – III, 136 с.


  Посадский-Духовской, Иван Васильевич Изд. : Гастфрейнд, Николай Андреевич
937710
   Памяти Пушкина : Празднование столетней годощины со дня рожднеия А.С. Пушкина в учебных заведениях округа / под ред. И.В. Посадского, дир-ра Киевск. 1-й гимназии. – Киев : Лито-тип. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*
[Отд.] 3 : [Слова, речи и стихотворения]. – 1900. – III, 136 с. – Экз. в разных тип. переплетах


  Посадский-Духовской, Иван Васильевич Изд. : Гастфрейнд, Николай Андреевич
937711
  Григорьева Л. Памяти Равиля Бухараева : поэзия: стихи // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 2012. – № 6. – С. 31-33. – ISSN 0012-6756
937712
   Памяти Рябенко Василия Адамовича // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2011. – № 4. – С. 107-108 : фото. – ISSN 0367-4290
937713
   Памяти С. В. Ковалевской. – Москва, 1951. – 156 с.
937714
  Азадовский М.К. Памяти С.А. Венгерова : Венгеров - библиограф / Марк Азадовский. – Чита : Тип. Объедин. союза забайкал. кооперативов, 1922. – 12 с.
937715
  Ильин Л. Памяти С.Д.Дрожжина. К Двадцатилетию со дня смерти поэта. (Статьи, воспоминания, публикации). / Л. Ильин. – Калинин, 1951. – 95 с.
937716
  Русаков О.М. Памяти Светланы Николаевны Кравченко / О.М. Русаков, А.М. Глевасская // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2008. – Т. 30, № 6. – С. 165-166. – ISSN 0203-3100
937717
  Венгер Н.В. Памяти светлого человека: вспоминаем американського историка Пола Тевса // Вопросы германской истории : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Днепропетр. нац. ун-т им. О. Гончара ; Ин-т культуры и истории немцев в Северо-Восточной Европе (Германия) ; редкол.: А. Айсфельд, С.Й. Бобилєва, Н.В. Венгер [та ін.]. – Дніпро, 2016. – [Вып. 42]. – C. 20-26. – ISSN 2313-1993
937718
  Н.Д. [Дворохольский Н., священник] Памяти священника Иулиана Малаховского. [Некролог]. – Каменец-Подольск : Тип. С.П. Киржацкого. – [4] с. – Отд.отт.
937719
   Памяти Сергея Александровича Клещенко // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005. – № 1. – С. 116 : фото. – ISSN 0367-4290
937720
   Памяти Сергея Дмитриевича Балухатого, 1945. – 18с.
937721
   Памяти Сергея Ивановича Вавилова. – Москва : Издательство АН СССР, 1952. – 376 с.
937722
   Памяти Сергея Ивановича Савинова (1865-1942) // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 10. – С. 126-128. – ISSN 0130-2906
937723
   Памяти Сергея Ивановича Танеева. – Москва ; Ленинград : Музгиз, 1947. – 276 с.
937724
  Гольцев В.П. Памяти серебряные нити. / В.П. Гольцев. – М., 1986. – 220с.
937725
  Фаст Г. Памяти Сиднея. / Г. Фаст. – М, 1950. – 38с.
937726
   Памяти Соколова Бориса Сергеевича // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2013. – № 4. – С. 115-119 : фото. – ISSN 0367-4290
937727
  Романченко О.И. Памяти стареть не велено / О.И. Романченко. – М., 1976. – 199с.
937728
   Памяти Тараса Шевченка. – К, 1920. – 8с.
937729
  Шаталов Н.Н. Памяти творца тектоорогении академика Владимира Гавриловича Бондарчука (К 110-летию со дня рождения) // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2015. – № 2. – С. 127-132 : фото, рис. – Библиогр.: с. 132. – ISSN 0367-4290
937730
  Туровская М.И. Памяти текущего мгновения / М.И. Туровская. – М., 1987. – 365с.
937731
  Коболев В.П. Памяти товарища / В.П. Коболев, В.А. Корчин // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 5. – С. 161-172 : фото. – ISSN 0203-3100
937732
  Шаталов Н.Н. Памяти Учителя - академика Ивана Ильича Чебаненко / Н.Н. Шаталов, И.С. Потапчук // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 6. – С. 190-192 : фото. – ISSN 0203-3100
937733
  Малиновский И.А. Памяти учителя : (Опыт характеристики учёной и преподавательской деятельности профессора М. Ф. Владимирского-Буданова) / И.А. Малиновский. – Ростов -на-Дону : [Тип. Т-ва С.С. Сивожелезов и К*], 1917. – 44 с.


  На тит. л. драственная надпись автора Василенко Н.П.
937734
  Гуздий Н.К. Памяти учителя / Гуздий Н.К. – Ленинград, 1965. – [4] с.
937735
   Памяти Учителя : к 90-летию со дня рождения Ю.С. Червоного / Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова, Экон.-прав. фак., Каф. гражд.-правовых дисциплин ; Центр исслед. права им. Савиньи ; под ред. И.С. Канзафаровой и В.М. Зубаря. – Одесса : Астропринт, 2017. – 323, [1] с. : фотоил. – Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-927-338-3
937736
  Гудзий Н. Памяти учителя [В.М. Перетца] // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – С. 310-314. – ISBN 5-7707-1061-6
937737
  Малиновский И.А. Памяти учителя. (Опыт характеристики ученой и преподавательской деятельности проф. М.Ф.Владимирского-Буданова) / проф. И.А. Малиновский ; [под ред. и с предисл. В.А. Попелюшка]. – Острог : Издательство Национального университета "Острожская академия", 2013. – 57, [1] с. – Доп. тит. л. ориг. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Антология историко-правовой мысли)
937738
  Оровецкий Ю.П. Памяти ушедшего товарища // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2008. – Т. 30, № 4. – С. 167-168 : Фото. – ISSN 0203-3100
937739
  Алигер М.И. Памяти храбрых : стихи / М.И. Алигер. – Москва : Советский писатель, 1942. – 52 с.
937740
  Светлов П.Я. Памяти царя-миротворца : [Речь на панихиде[!] в сороковый день по блаженной кончине благочестивейшего государя имп. Александра III] / [соч.] П. Иак. Светлова, проф. богословия Нежин. ист.-филол. ин-та кн. Безбородко. – Москва : Унив. тип., 1895. – 16 с. – Отд отт.: Душеполезное чтение, 1895, № 7
937741
  [Чигалов Леонид] Памяти царя-мученика [Александр II] : [Дневник пребывания царя-освободителя в Дунайской армии в 1877 году] / [сост. Л.М. Чичагов, по дневникам Поливанова, Мещерским, Крестовским и др.]. – [1-ое изд.]. – [Санкт-Петербург] : [Тип. М.М. Стасюлевича], 1885. – [2], VIII, 294, XII с., 1 л. ил. – хромолитографированный лист-рис. - Экз. без тит.л. и без ориг. обл., описан по интернету
937742
   Памяти Чарльса Дарвина : Торжественное заседание отдела естествознания 21 февраля 1909 года : Речи .. в анат. – Педагогический музей военно-учебных заведжений. – [Санкт-Петербург] : [Тип. "Родник"], 1909. – [2], II, 73 с., 1 л. портр. – Библиогр.: портр.


  Содержание: Памяти Чарльса /Дарвина / В. Вагнера; Проникновение идей Дарвина в школу / В. Половцова; Влияние Дарвина на преподавание зоологии в средней школе / Е. Елачина; Влияние Дарвина на преподавание сравнительной психологии в школе / ...
937743
   Памяти Эллиды Эдуардовны Литавриной // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2002. – № 4. – С. 109-111. – ISSN 044-748Х


  Профессор Московского ун-та, один из лучших россицских специалистов по истории Латинской Америки и Испании.
937744
   Памяти Эмануила Айзиковича Канера (1931-1986) // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2006. – № 739. – С. 9-10. – (Фізика ; Вип. 9). – ISSN 0453-8048
937745
  Бондаренко Г.М. Памяти Эмлена Владимировича Соботовича // Збірник наукових праць Інституту геохімії навколишнього середовища / Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 23. – С. 4-8


  Выдающийся ученый, основоположник исследований в области ядерной геохимии, космохимии, изотопной геохронологии, радиоэкологии в Украине, академик НАН Украины, академик Международной академии наук Евразии, доктор геолого-минералогических наук, ...
937746
   Памяти Ю.В. Павленко (1957-2012) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (78). – С. 144-146. – ISSN 0374-3896


  Павленко Юрій Віталійович – філософ, історик, культуролог, поет, доктор філософських наук, професор, лауреат премії ім. М.І. Тугана-Барановського НАН України 1999 р. (спільно з с Ю.М. Пахомовим і С.Б. Кримським). Викладав у КНУ ім. Тараса Шевченка. ...
937747
   Памяти Юлия Михайловича Шокальского Сборник статей. – М.-Л, 1950. – 358с.
937748
   Памяти Юлия Михайловича Шолальского : Сборник статей и материалов. – Москва-Ленинград : Издательство АН СССР
Ч. 1. – 1946. – 373с.
937749
   Памяти Юлия Михайловича Шолальского. – Москва-Л, 1950. – 359с.
937750
   Памяти Юрия Богатикова [Електронний ресурсю Звукозапис] : к 80-летию со дня рождения. – [Б. м. : б. и.]. – 1 DVD-R. – Систем. требования : DVD-R 16Xб 4.7 GB 120 min.-Заглавие с контейнера


  Юрий Иосифович Богатиков 1932 - 2002 Родился 29 февраля 1932 года в городе Енакиево, Донецкой обл.
937751
  Зайцев В. Памяти Юрия Валентиновича Холина // Методи та об"єкти хімічного аналізу : научный журнал / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред. Зайцев В.Н. – Київ, 2017. – Т. 12, № 2. – С. 99-102. – ISSN 1991-0290
937752
   Памяти Юрия Германовича Виноградова // Вестник древней истории. – Москва, 2001. – № 1. – С.98-102. – ISSN 0321-0391


  Ю.Г.Виноградов (1946-2001гг.)-єпиграфист мирового уровня, проф. каф. истории древнего мира и классической филологии МГУ.
937753
   Памяти Юрия Прохазки профессора анатомии физиологии и офтальмологии Пражского дня его рождения. – 14с.
937754
  Кордыш Л.О. Памяти Я.Н. Жука / [соч. Л.О. Кордыш]. – [Варшава], 1909. – 6 с. – Отд. оттиск из : Физич. обозрения, т. 10, 1909г.
937755
  Голенищев-Кутузов А.А. Памяти Я.П. Полонского : Речь, читанная членом-корреспондентом Академии графом А.А. Голенищевым-Кутузовым в публичном заседании Академии Наук 29 декабря 1898 года. – [Санкт-Петербург] : Тип. Императорской Академии Наук, 1899. – 6 с. – Отд. оттиск
937756
  Щербина В. Памяти Якова Шульгина / В. Щербина. – Б.м. : Б.в. – 8с. – Отд.оттиск
937757
  Степович А.И. Памяти Яна Неруды, чешского писателя : (чтение д. чл. А.И. Степовича в заседании 26 янв. 1892 г.) // Главнейшие направления в новой чешской словесности, их смена и взаимное отношение : (лекция, читанная в университете Св. Владимира 24 января 1892 г. для приобретения звания пр.-доцента по предмету Славянской филологии) / А.И. Степович. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира В. Завадского, 1892. – 6 с. – Библиогр. в примеч.
937758
   Памяті видатного економіста Анатолія Андрійовича Чухна [некролог] / Співробітники КНУТШ // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 26 листопада (№ 48)
937759
   Памяті видатної людини // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 2 липня (№ 27)


  На 96-му році життя пішов з життя Георгій Григорович Єфіменко. 1973-1984-міністр вищої і середньої спеціальної освіти.
937760
   Памяті жертв голодомору 1932-33 років присвячується [Електронний ресурс] : Проект української служби Бі-Бі-Сі. – [Б. м.] : BBC, 2004. – 1 CD. – Назва з етикетки диску.
937761
   Памятка-справочник депутата Омского городского и районных Советов депутатов трудящихся. – Омск, 1961. – 47с.
937762
  Плющевский-Плющик Памятка №4 собирателям бабочек / Плющевский-Плющик; Витебский губерн. отдел народного образования. – Витебск, 1920. – 33с.
937763
   Памятка абитуриенту. – Горький, 1971. – 16с.
937764
   Памятка автору. – Свердловск, 1956. – 36с.
937765
   Памятка автору. – Москва-Л, 1959. – 44с.
937766
   Памятка автору и корреспонденту ЦНТП. – Омск, 1971. – 14с.
937767
   Памятка автору научно-технической книги. – Куйбышев, 1968. – 43с.
937768
   Памятка агитатора на речном транспорте. – Архангельск, 1947. – 104с.
937769
   Памятка агитатора о борьбе за экономию топлива и электроэнергии. – М, 1942. – 47с.
937770
   Памятка агитатора о режиме экономии. – М, 1943. – 64с.
937771
  Виньола Памятка артистів-архитекторів, домовладик та малярських майстрів / Виньола, де-Пош. – Київ, 1918. – 55 с.
937772
  Гольберт К.В. Памятка библиотекарю-передвижнику / К.В. Гольберт, Л.Н. Маликова. – М., 1962. – 36с.
937773
   Памятка бойцу-истребителю танков. – 40с.
937774
   Памятка бойцу по противохимической защите. – М, 1944. – 48с.
937775
  Шевченко Т.Г. Памятка від батька Шевченка зі здвигу у Львові в память столітніх роковин його уродин : поема Тараса Шевченка : (з потретом поета). – Львів : Накл. 5 Секції Шевч. ювіл. коміт. т-ва "Просвіта", 1914. – 32 с. : портр., мал. – (Народна бібліотека / одвічальний ред. Андрій Веретельник ; Рік 1, число 5)
937776
  Тыслер И.Е. Памятка выпускающему в полиграфии / И.Е. Тыслер. – 2-е изд. – Л., 1945. – 20с.
937777
   Памятка выставки оригинальных рисунков петроградских книжных знаков. – Пг., 1923. – 91с.
937778
  Обручев В.А. Памятка геолога в поле : Приложение к руководству "Полевая геология" / В.А. Обручев. – Москва; Ленинград : Научно-техническое горное издательство, 1932. – 20с.
937779
   Памятка гражданам СССР, выезжающим за границу. – М, 1990. – 31с.
937780
  Аптер Н.Д. Памятка грибника / Н.Д. Аптер, В Вышинский. – Москва, 1958. – 92с.
937781
  Аптер Н.Д. Памятка грибника / Н.Д. Аптер, В Вышинский. – 2-е доп.изд. – Москва, 1960. – 96с.
937782
   Памятка демобилизованныым и сержантам Красной Армии. – 2-е, доп. изд. – М, 1945. – 47с.
937783
   Памятка демобилизованныым и сержантам Красной Армии. – 2-е, доп. изд. – М, 1946. – с.
937784
   Памятка демобилизованныым и сержантам Советской Армии. – 3-е, доп. изд. – М, 1946. – 91с.
937785
   Памятка для авторов, рецензентов и консультантов Белорусской Советской Энциклопедии. – Минск, 1967. – 31с.
937786
   Памятка для библиотечных работников : о порядке комплектования книжных фондов библиотек в Ленинградском библиотечном коллекторе. – Ленинград, 1974. – 38 с.
937787
  Наркевич Н.Ф. Памятка для гг. участников экскурсии Киевского Отдела Императорского Русского Военно-Исторического Общества : Обозрение достопримечательностей на пути из Киева к Китаеву, по Днепру / Н.Ф. Наркевич. – Китаев, 1914. – 17 с.
937788
  Свинкин Д. Памятка для рабочего разведчика / Д. Свинкин. – Свердловск, 1932. – 16с.
937789
   Памятка для рабтников предприятий, учреждений и организаций по вопросам выплаты пенсий. – Киров, 1961. – 14 с.
937790
   Памятка для студентов-заочников факультетов государственных университетов. – Москва, 1967. – 24с.
937791
   Памятка для студентов 3-го курса по проведению воспитательной работы в процессе педагогической практики в школе. – Л, 1966. – 14с.
937792
   Памятка для студентов заочного и вечернего отделений факультета журналистики Мос. гос. унив-а. – М, 1970. – 60с.
937793
   Памятка дружинника. – Киров, 1962. – 32с.
937794
   Памятка дружинника. – Саранск, 1973. – 64с.
937795
   Памятка з посвяченя Угольного Каменя української Православної Катедри = Dedication St.John"s Ukrainian Orthodox Cathedral. : Неділя,31-го серпня, 1952.Едмонтон,Алберта. – Едмонтон, 1952. – 104с. : фот. – На обкл.наз.: Памятка з посвячення Угольного Каменя Українськ.правосл.катедри Св.Івана в Едмонтоні
937796
  Смирнов Н.Н. Памятка заготовителю и сборщику лекарственно-технического сырья Урала, Сибири и Дальнего Востока / Н.Н. Смирнов. – 3-е изд. – Омск, 1965. – 95с.
937797
  Власов А.А. Памятка инструктора велосипедного туризма / А.А. Власов. – Москва, 1951. – 64с.
937798
  Ромашков Е.Г. Памятка инструктора водного туризма / Е.Г. Ромашков. – М, 1952. – 72с.
937799
  Юнтов Г. Памятка инструктора туризма. / Г. Юнтов. – М, 1957. – 87с.
937800
  Горбунов К.Л. Памятка каучуковода по культуре кок-сагыза / К.Л. Горбунов, А.Е. Красковский. – Минск, 1950. – 106 с.
937801
   Памятка киномеханика. – Благовещенск, 1961. – 94с.
937802
   Памятка киномеханика о сохранности фильмокопий. – Владивосток, 1957. – 11с.
937803
   Памятка киномеханика о сохранности фильмокопий. – Владивосток, 1957. – 11с.
937804
   Памятка комсомольского активиста. – К, 1987. – 92с.
937805
  Максимович Г.А. Памятка корреспондента Корстовоспелеологической станции естественно-научного института при Молотовском Гос. Ун. им. А.М.Горького / Г.А. Максимович, Л.В. Голубебва. – Молотов. – 4с.
937806
  Архипов Г.А. Памятка краеведа по археологии / Г.А. Архипов. – Йошкар-Ола, 1972. – 44с.
937807
   Памятка культармейца занимающегося с неграмотными. – М, 1940. – 47с.
937808
  Палей И.Р. Памятка культармейцу о чтении, письме и работе с газетой и книгой на производственно-политических курсах / И.Р. Палей. – М.-Л, 1932. – 30с.
937809
  Казанский Н.А. Памятка леснику и объездчику / Н.А. Казанский. – М.-Л, 1951. – 100с.
937810
   Памятка льновода. – Иваново, 1952. – 36с.
937811
  Ефименко Т.А. Памятка молодого механизатора широкого проофиля / Т.А. Ефименко, Е.Д. Милованов. – 2-е изд. испр. и дпо. – М, 1975. – 206с.
937812
  Решетов С.И. Памятка наборщику. / С.И. Решетов. – 2-е изд., перераб. – Л., 1946. – 52с.
937813
   Памятка населению городов по защите от ядерного оружия. – Петрозаводск, 1963. – 16с.
937814
   Памятка населению по защите от атомного оружия. – М, 1954. – 32с.
937815
   Памятка населению по защите от атомного оружия. – 3-е изд. – М, 1955. – 32с.
937816
   Памятка населению по защите от атомного оружия, химического и бактериологического оружия. – Казань, 1957. – 64с.
937817
   Памятка населению по защите от атомного оружия, химического и бактериологического оружия. – Киров, 1957. – 68с.
937818
   Памятка населению по защите от атомного оружия, химического и бактериологического оружия. – Алма-Ата, 1959. – 64с.
937819
   Памятка населению по защите от атомного, химического и бактериологического оружия. – М, 1956. – 63с.
937820
   Памятка населению по защите от атомного, химического и бактериологического оружия. – М, 1957. – 63с.
937821
   Памятка населению по защите от атомного, химического и бактериологического оружия. – Сталино, 1957. – 64с.
937822
   Памятка населению по защите от атомного, химического и бактериологического оружия. – Ульяновск, 1957. – 64с.
937823
  Григорьев Ю.Г. Памятка населению по радиационной безопасности. / Ю.Г. Григорьев. – М, 1990. – 10с.
937824
   Памятка населению сельских районов по защите от ядерного оружия. – Петрозаводск, 1963. – 16с.
937825
  Черепов И.А. Памятка начинающегося альпиниста. / И.А. Черепов. – М., 1955. – 148с.
937826
  Ленобль Г. Памятка начинающему сценаристу / Г. Ленобль. – Москва-Л, 1929. – 27 с.
937827
  Калошин В.П. Памятка начинающим тасентоведам / В.П. Калошин. – Усолье-Сибирское, 1973. – 59с.
937828
  Жданов В.А. Памятка о музее на станции Лев Толстой / В.А. Жданов. – М., 1955. – 16с.
937829
  Жданов В.А. Памятка о музее на станции Лев Толстой / В.А. Жданов. – Изд. 2-е доп. – М., 1959. – 17с.
937830
  Томашевский Б. Памятка о Пушкине / Б. Томашевский, Максимов-Евгеньев. – Л. : Книжного Сектора ГУБОНО, 1924. – 88 с.
937831
   Памятка о сберегательных кассах. – М, 1948. – 56с.
937832
  Керженцев П.М. Памятка организатора / П.М. Керженцев. – 2-е изд., иллюстр. – М., 1923. – 72с.
937833
  Керженцев П.М. Памятка организатора / П.М. Керженцев. – 3-е изд., иллюстр. – М., 1923. – 72с.
937834
  Устинов А.М. Памятка офсетного печатника в картографическом производстве / А.М. Устинов ; [отв. ред. Д.П. Татиев]. – Москва, 1939. – 64 с.
937835
   Памятка партийному групоргу. – Киров, 1963. – 7с.
937836
   Памятка партийному организатору группы. – Рига, 1949. – 16с.
937837
  Перов А.В. Памятка печатнику / А.В. Перов. – 3-е, испр. и доп. – М.-Л., 1947. – 68с.
937838
   Памятка пионеру и школьнику по охране природы. – М, 1948. – 48с.
937839
   Памятка по вопросам прямых производственных и научно-технических связей объединений, предприятий и организаций СССР с партнерами из социалистических стран. – М, 1989. – 351с.
937840
  Юровский И.С. Памятка по графическому оформлению чертежей дипломных проектов. / И.С. Юровский. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1963. – 47с.
937841
  Логинов И.Л. Памятка по истории завода "Красная Пресня" / И.Л. Логинов. – М., 1967. – 36с.
937842
  Кремпольский В.Ф. Памятка по картографии для рабочего картографической фабрики / В.Ф. Кремпольский; Главное управление геодезии и картографии при Совете Министров СССР. – 2-е изд., исправл. и доп. – Москва : Геодезиздат, 1949. – 96 с.
937843
  Менжелевич И.Р. Памятка по малярным, стекольным и обойным работам при ремонте жилых зданий / И.Р. Менжелевич, Е.М. Полянская. – М.-Л., 1948. – 40с.
937844
  Федоров Т.К. Памятка по научной организации труда и производства / Т.К. Федоров. – М., 1966. – 63с.
937845
   Памятка по оборащению с 7, 62-мм пистолемтом- пулеметом обр. 1941 г.. – Алма-Ата, 1941. – 14с.
937846
   Памятка по обращению с 7, 62-мм пистолетом-пулеметом обр. 1941 г.. – М, 1941. – 14с.
937847
   Памятка по организационной, агитационномассовой и финансовой работе ячеек и районных комитетов МОПР. – Ярославль, 1944. – 20с.
937848
   Памятка по применению в зимних условиях волокуш, лыжных установок и снегоступов для пулеметов, противотанковых ружей, минометов и боеприпасов к ним. – М, 1944. – 16с.
937849
   Памятка по разметке формул для изготовления дубликатов. – М, 1968. – 14с.
937850
   Памятка по рыборазведению. – Брянск, 1963. – 71с.
937851
  Иванов А.Н. Памятка по сетеснастному хозяйству. / А.Н. Иванов. – М., 1951. – 64с.
937852
  Гогиташвили Г.Г. Памятка по технике безопасности / Г.Г. Гогиташвили. – К, 1955. – 52с.
937853
  Хетагуров Н.И. Памятка по технике безопасности для геодезистов и топографистов при работах в пустынях / Н.И. Хетагуров. – Москва : Геодезиздат, 1961. – 39 с.
937854
  Хетагуров П.И. Памятка по технике безопасности для геодезистов и топографов при работах в высокогорных районах / П.И. Хетагуров. – М., 1960. – 31с.
937855
  Хетагуров Н.И. Памятка по технике безопасности для геодезистов и топографов при работах в северных районах / Н.И. Хетагуров. – Москва : Недра, 1965. – 48 с.
937856
   Памятка по технике безопасности для работников рентгеновских лабораторий. – Л, 1951. – 20с.
937857
   Памятка по технике безопасности для рабочих при производстве земляных работ. – М, 1951. – 20с.
937858
   Памятка по технике безопасности для стволового и рукоятчика. – М, 1964. – 31с.
937859
  Кудерский И.Г. Памятка по технике безопасности при выполнении фотолабораторных и фотограмметрических работ / И.Г. Кудерский. – Москва : Геодезиздат, 1961. – 56 с.
937860
   Памятка поступающему в вуз. – М, 1991. – 32с.
937861
  Кобленц Н.С. Памятка преподавателям языков / Н.С. Кобленц, И.С. Строганская. – М.-Л., 1935. – 24с.
937862
   Памятка призывника. – М, 1939. – 48с.
937863
  Степанов Д.А. Памятка рабочего-туриста. / Д.А. Степанов. – М-л, 1928. – 80с.
937864
  Марковнин А.А. Памятка рабочего нивелирного отряда / НКВД СССД ; Глав. упр. гос. съемки и картографии ; А. А. Марковнин ; [отв. ред. С.В. Лотко]. – Москва : ГУГСК НКВД СССР, 1937. – 48 с.
937865
  Буланов А.И. Памятка рабочего нивелирной бригады / А.И. Буланов; Ред. Шнейдерман Э.С. – Москва : Из-во геодезической и картографической лит-ры, 1950. – 38с.
937866
  Буланов А.И. Памятка рабочего нивелирной бригады / А.И. Буланов; Ред. Шнейдерман Э.С. – 2-е изд. – Москва : Из-во геодезической и картографической лит-ры, 1952. – 40с.
937867
  Никифоров П. Памятка ревизионной комиссии ФЗМК / П. Никифоров. – М., 1938. – 64с.
937868
  Никифоров П. Памятка ревизионной комиссии ФЗМК / П. Никифоров. – М., 1939. – 72с.
937869
  Никифоров П. Памятка ревизионным комиссиям ФЗМК / П. Никифоров. – М., 1947. – 79с.
937870
  Виноградский И.И. Памятка реечника на топографической съемке / И.И. Виноградский, И.Ф. Порцанко; Ред. Егоров Л.П. – Москва : Геодезиздат, 1953. – 75с.
937871
  Виноградский И.И. Памятка реечника на топографической съемке / И.И. Виноградский, И.Ф. Порцанко; Ред. Егоров Л.П. – Москва : Геодезиздат, 1954. – 75с.
937872
  Порцанко И.Ф. Памятка реечника на топографической съемке / И.Ф. Порцанко. – Москва : Геодезиздат, 1960. – 88 с.
937873
   Памятка сборщику и заготовителю лекарственного сырья. – Л, 1963. – 80с.
937874
   Памятка сейсмокорреспондентам Молдавской ССР. – Кишинев, 1960. – 24с.
937875
   Памятка секретарям парторганизаций и прартгрупоргам. – Ульяновск, 1962. – 28с.
937876
   Памятка сельского агитатора на период весеннего сева 1944 г.. – М, 1944. – 52с.
937877
   Памятка сельского агитатора на период весеннего сева 1944 г.. – Саратов, 1944. – 40с.
937878
   Памятка сельского агитатора на период весеннего сева 1944 года. – Омск, 1944. – 88с.
937879
  Бриченок А.В. Памятка сельского механизатора / А.В. Бриченок, Л.С. Филатов. – Изд. 2-е, перераб. и дополн. – Москва : Московский рабочий, 1975. – 248с.
937880
   Памятка сельскому комсомольцу-агитатору. – М, 1944. – 31с.
937881
   Памятка соискателю ученой степени. – Новосибирск, 1983. – 94с.
937882
   Памятка студента первого курса Киевского политехического института, 1956-1957 учебный год. – Киев, 1956. – 81с.
937883
   Памятка студенту-вечернику. – Ростов -на-Дону, 1974. – 12 с.
937884
   Памятка студенту-заочнику. – Ростов -на-Дону, 1974. – 28с.
937885
  Зайченко П.А. Памятка студенту о самостоятельной работе / П.А. Зайченко. – Томск, 1948. – 24 с.
937886
  Тыслер И.Е. Памятка техническому редактору / И.Е. Тыслер. – 2-е изд. – М.-Л., 1946. – 32с.
937887
  Хрисанфов Н.Е. Памятка туриста / Н.Е. Хрисанфов, Л.Б. Трахтман. – М, 1951. – 32с.
937888
   Памятка участнику Всесоюзной выставки семинара по производству и использованию витаминной травяной муки в Литовской ССР. – Вильнюс, 1964. – 48с.
937889
   Памятка читателю. – М, 1948. – 48с.
937890
   Памятка читателю. – Изд. 4-е. – М, 1954. – 52 с.
937891
   Памятка читателю. – М, 1959. – 21с.
937892
   Памятка читателю. – Ленинград, 1960. – 36 с.
937893
   Памятка читателю. – М, 1962. – 36с.
937894
   Памятка читателю. – Самарканд, 1963. – 28с.
937895
   Памятка читателю. – Новосибирск, 1967. – 42с.
937896
   Памятка читателю. – Томск, 1990. – 12с.
937897
   Памятка читателю библиотеки АН СССР. – Л, 1970. – 28с.
937898
   Памятка читателю библиотеки биологической литературы. – Л, 1966. – 24с.
937899
   Памятка читателю библиотеки МГУ. – М, 1961. – 40с.
937900
   Памятка читателю библиотеки новоо здания МГУ. – М, 1955. – 28с.
937901
   Памятка читателю о библиотечных каталогах и картотеках. – Воронеж, 1960. – 16с.
937902
   Памятка читателю о фонде документальных и информационных материалов групповой обработки и правилах пользования им. – М, 1971. – 16с.
937903
   Памятка читателю о фонде материалов групповой обработки и правилах пользования им. – М, 1962. – 16с.
937904
  Метелкин Н.М. Памятка члену совета массовой библиотеки. / Н.М. Метелкин. – М., 1961. – 16с.
937905
   Памятка экскурсанта. – М, 1951. – 37с.
937906
  Якобсон С.С. Памятка электросварщика. / С.С. Якобсон. – М.-Л., 1962. – 113с.
937907
   Памятка юному туристу-краеведу. – Куйбышев, 1965. – 19с.
937908
   Памятки полємічного письменства кінця XVI і поч. XVII в.. Т. 1 / видав Кирило Студинський // Памятки українсько-руської мови і літератури / видає Комісія археографічна Наук. Т-ва ім. Шевченка. – У Львові (Львів) : З друк. НТШ під зарядом К. Беднарського, 1906. – Т. 5 : Памятки полємічного письменства кінця XVI і поч. XVII в. / видав Кирило Студинський. Т 1
937909
   Памятки українсько-руської мови і літератури = Monumenta linguae necnon litterarum ukraino-russicarum (ruthenicarum) / видає Комісія археографічна Наук. Т-ва ім. Шевченка. – У Львові (Львів) : З друк. НТШ під зарядом К. Беднарського
Т. 1 : Апокрифи і легенди з українських рукописів, т. 1: Апокрифи старозавітні / зібрав, упоряд.і пояснив Ів. Франко. – 1896. – LXVI, 394 с.
937910
   Памятки українсько-руської мови і літератури = Monumenta linguae necnon litterarum ukraino-russicarum (ruthenicarum) / видає Комісія археографічна Наук. Т-ва ім. Шевченка. – У Львові (Львів) : З друк. НТШ під зарядом К. Беднарського
Т. 2 : Апокрифи і легенди з українських рукописів, т. 2: Апокрифи новозавітні. А. Апокрифічні євангелия / зібрав, упоряд.і пояснив Ів. Франко. – 1899. – LXXVIII, 443 с.
937911
   Памятки українсько-руської мови і літератури = Monumenta linguae necnon litterarum ukraino-russicarum (ruthenicarum) / видає Комісія археографічна Наук. Т-ва ім. Шевченка. – У Львові (Львів) : З друк. НТШ під зарядом К. Беднарського
Т. 3 : Апокрифи і легенди з українських рукописів, т. 3: Апокрифи новозавітні. Б. Апокріфічні діяння апостолів / зібрав, упоряд.і пояснив Ів. Франко. – 1902. – [13], LXVIII, 360 с.
937912
   Памятки українсько-руської мови і літератури = Monumenta linguae necnon litterarum ukraino-russicarum (ruthenicarum) / видає Комісія археографічна Наук. Т-ва ім. Шевченка. – У Львові (Львів) : З друк. НТШ під зарядом К. Беднарського
Т. 4 : Апокрифи і легенди з українських рукописів, т. 4: Апокрифи есхатологічні / зібрав, упоряд.і пояснив Ів. Франко. – 1906. – XLVII, 524 с.
937913
   Памятки українсько-руської мови і літератури = Monumenta linguae necnon litterarum ukraino-russicarum (ruthenicarum) / видає Комісія археографічна Наук. Т-ва ім. Шевченка. – У Львові (Львів) : З друк. НТШ під зарядом К. Беднарського
Т. 5 : Памятки полємічного письменства кінця XVI і поч. XVII в. / видав Кирило Студинський. Т 1. – 1906. – LXII, 314 с.
937914
   Памятки українсько-руської мови і літератури = Monumenta linguae necnon litterarum ukraino-russicarum (ruthenicarum) / видає Комісія археографічна Наук. Т-ва ім. Шевченка. – У Львові (Львів) : З друк. НТШ під зарядом К. Беднарського
Т. 5 : Апокрифи і легенди з українських рукописів, т. 5: Легенди про святих, ч. 1 / зібрав, упоряд.і пояснив Ів. Франко. – 1910. – [1], 297, [2] с., 1 аpк. фотокоп.
937915
  Січинський В. Памятки української архітектури / Володимир Січинський. – Филаделфія : Америка
I. – 1952. – 63, [1] p. : іл., фот.
937916
   Памятки української мови і літератури = Monumenta linguae necnon litterarum ucrainensium. – У Львові (Львів) : Накл. Наук. т-ва імені Шевченка
Т. 8 : З української драматичної літератури XVII-XVIII ст. : тексти й замітки / подав Ярослав Гординський. – 1930. – 228 с. – На тит. арк. відомості парал. латиною
937917
  Юртаев Н.В. Памятная встреча. / Н.В. Юртаев. – Куйбышев, 1972. – 159с.
937918
  Иванова Ю.В. Памятная дата: повод или причина // Современная библиотека : научно-практический журнал о библиотеках, чтении и книге / Информ. центр сотрудничества "ЛИТЕРА"; Изд. центр "Литера-Пресс". – Москва, 2012. – № 3 (23). – С. 16-21. – ISSN 2072-3849


  Статья о библиотечных интернет-проектах, посвященных Великой Отечественной войне.
937919
   Памятная книга редактора. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Книга, 1988. – 415 с. – Библиогр.: с. 400-403
937920
  Писаренко Э.Е. Памятная книжка в честь 150-летия Херсонского судозавода имени Коинтерна. / Э.Е. Писаренко. – Херсон, 1956. – 18с.
937921
   Памятная книжка Витебской губернии на 1881 г.. – Витебск : Тип. Витебского губернского правления, 1881. – 176 с.
937922
   Памятная книжка Воронежской губернии на 1893 г.. – Воронеж : Типо-литография губернского правления, 1893. – VI, [11], 35, 116, 176, 78 с.
937923
   Памятная книжка и адресс-календарь Екатеринославской губернии на 1894 г.. – Екатеринославль : Тип. Я.М.Чаусскаго, 1893. – ХVI, 128, VIII с.
937924
   Памятная книжка и адресс-календарь Орловской губернии. – Орел : Тип.Курского Губернского правления, 1907. – VI, 430 c.
937925
   Памятная книжка Императорской Академии наук на 1902 год : исправлена по 1 февраля 1902 года / Напечатана по распоряжению Имп. Акад. Наук. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. Наук, 1902. – 262 с.
937926
   Памятная книжка Императорской Академии наук на 1903 год : исправлена по 1 мая 1903 года / Напечатана по распоряжению Имп. Акад. Наук. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. Наук, 1903. – 270 с.
937927
   Памятная книжка Императорской Академии наук на 1906 год : исправлена по 1 мая 1906 года / Напечатана по распоряжению Имп. Акад. Наук. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. Наук, 1906. – 399 с. – Экз. деф. : без обл.
937928
   Памятная книжка Императорской Академии наук на 1908 год : исправлена по 15 января 1908 года / Напечатана по распоряжению Имп. Акад. Наук. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. Наук, 1908. – 249 с.
937929
   Памятная книжка Императорской Академии наук на 1909 год : исправлена по 15 января 1909 года / Напечатана по распоряжению Имп. Акад. Наук. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. Наук, 1909. – 263 с.
937930
   Памятная книжка Императорской Академии наук на 1910 год : исправлена по 15 января 1910 года / Напечатана по распоряжению Имп. Акад. Наук. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. Наук, 1910. – 272 с.
937931
   Памятная книжка Императорской Академии наук на 1911 год : исправлена по 15 января 1911 года / Напечатана по распоряжению Имп. Акад. Наук. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. Наук, 1911. – 314 с.
937932
   Памятная книжка Императорской Академии наук на 1912 год : исправлена по 15 января 1912 года / Напечатана по распоряжению Имп. Акад. Наук. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. Наук, 1912. – 329 с.
937933
   Памятная книжка Императорской Академии наук на 1913 год : исправлена по 15 января 1913 года / Напечатана по распоряжению Имп. Акад. Наук. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. Наук, 1913. – 421 с.
937934
   Памятная книжка Императорской Академии наук на 1914 год : выпущена 20 марта 1914 года / Напечатана по распоряжению Имп. Акад. Наук. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. Наук, 1914. – 246, IV с.
937935
   Памятная книжка историко-филологического института князя Безбородко, изданная по случаю двадцатилетия существования Института (1875-1895) // Гимназия высших наук кн. Безбородко в Нежине 1820-1832 (к 75-летию со дня основания) : исторический очерк Е.В. Петухова / Е.В. Петухов. – Санкт-Петербург, 1895. – 65 с.
937936
   Памятная книжка Киевского общества друзей мира и отчеты о деятельност и за 1913-14 гг. / Киевское о-во друзей мира. – 1910-1915. – Киев : Тип. В.П. Бондаренко и П.Ф. Гнездинского, 1915. – 87 с., 3 л. портр.
937937
   Памятная книжка Киевского учебного округа : [в 5 ч.]. – Киев : Тип. С.В. Кульженко
Ч. 1 : Киевская губерния : (с приложением карты учебных заведений Киевской губернии / сост. А.А. Луцкевич. – 1889. – 167 с., 1 л. карт. – Конволют. - Пер.: Памятная книжка Киевского учебного округа : Ч. 1. Киевская губерния, 1890 и 1891 г.


  Содерж.: Ч. 1. Киевская губерния. Ч. 2. Подольская губерния. Ч. 3. Волынская губерния. Ч 4. Черниговская губерния. Ч. 5. Полтавская губерния
937938
   Памятная книжка Киевского учебного округа. Ч. 1 : [в 5 ч.] // Памятная книжка Киевского учебного округа : [в 5 ч.]. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1889. – Ч. 1 : Киевская губерния : (с приложением карты учебных заведений Киевской губернии / сост. А.А. Луцкевич. – 118, XV с.
937939
   Памятная книжка Киевского учебного округа. Ч. 1 : [в 5 ч.] // Памятная книжка Киевского учебного округа : [в 5 ч.]. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1889. – Ч. 1 : Киевская губерния : (с приложением карты учебных заведений Киевской губернии / сост. А.А. Луцкевич. – 118, XV, [4] с.


  Содерж.: Ч. 1. Киевская губерния. Ч. 2. Подольская губерния. Ч. 3. Волынская губерния. Ч 4. Черниговская губерния. Ч. 5. Полтавская губерния
937940
   Памятная книжка Киевского учебного округа : [в 5 ч.]. – Киев : Изд. Упр. Учеб. окр. ; Тип. Высоч. утверж. Т-ва печ. дела и торгов. И.Н. Кушнерев и К*
Ч. 1 : Киевская губерния. – 1891. – 115, XV, [4] с. – Конволют. - Пер.: Ч. 1-5


  Содерж.: Ч. 1. Киевская губерния. Ч. 2. Подольская губерния. Ч. 3. Волынская губерния. Ч 4. Черниговская губерния. Ч. 5. Полтавская губерния
937941
   Памятная книжка Киевского учебного округа. Ч. 2 : [в 5 ч.] // Памятная книжка Киевского учебного округа : [в 5 ч.]. – Киев : Изд. Упр. Учеб. окр. ; Тип. Высоч. утверж. Т-ва печ. дела и торгов. И.Н. Кушнерев и К*, 1891. – Ч. 1 : Киевская губерния. – 86, XIII, [2] с.,1 л. карт.
937942
   Памятная книжка Киевского учебного округа. Ч. 3 : [в 5 ч.] // Памятная книжка Киевского учебного округа : [в 5 ч.]. – Киев : Изд. Упр. Учеб. окр. ; Тип. Высоч. утверж. Т-ва печ. дела и торгов. И.Н. Кушнерев и К*, 1891. – Ч. 1 : Киевская губерния. – 86, XVII, [2] с., 1 л. карт.
937943
   Памятная книжка Киевского учебного округа. Ч. 4 : [в 5 ч.] // Памятная книжка Киевского учебного округа : [в 5 ч.]. – Киев : Изд. Упр. Учеб. окр. ; Тип. Высоч. утверж. Т-ва печ. дела и торгов. И.Н. Кушнерев и К*, 1891. – Ч. 1 : Киевская губерния. – 152, XXIV, [2] с., 1 л. карт.
937944
   Памятная книжка Киевского учебного округа. Ч. 5 : [в 5 ч.] // Памятная книжка Киевского учебного округа : [в 5 ч.]. – Киев : Изд. Упр. Учеб. окр. ; Тип. Высоч. утверж. Т-ва печ. дела и торгов. И.Н. Кушнерев и К*, 1891. – Ч. 1 : Киевская губерния. – 184, XXVIII, [2] с., 1 л. карт.
937945
   Памятная книжка Киевского учебного округа : [в 5 ч.]. – Киев : Тип. С.В. Кульженко
Ч. 3 : Волынская геберния. – 1893. – 124, XV с. – Экз. дефектный, отсутств. с. XV


  Содерж.: Ч. 1. Киевская губерния. Ч. 2. Подольская губерния. Ч. 3. Волынская губерния. Ч 4. Черниговская губерния. Ч. 5. Полтавская губерния
937946
   Памятная книжка Киевского учебного округа на 1895-96 учебный год. Ч. 2 : [в 5 ч.] // Памятная книжка Киевского учебного округа на 1895-96 учебный год : [в 5 ч.]. – Киев : Изд. Упр. Учеб. окр. ; Типо-литогр. Высоч. утв. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1896. – Ч. 1 : Киевская губерния. – XII, 112 с.
937947
   Памятная книжка Киевского учебного округа на 1895-96 учебный год. Ч. 3 : [в 5 ч.] // Памятная книжка Киевского учебного округа на 1895-96 учебный год : [в 5 ч.]. – Киев : Изд. Упр. Учеб. окр. ; Типо-литогр. Высоч. утв. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1896. – Ч. 1 : Киевская губерния. – XII, 157 с.
937948
   Памятная книжка Киевского учебного округа на 1895-96 учебный год. Ч. 4 : [в 5 ч.] // Памятная книжка Киевского учебного округа на 1895-96 учебный год : [в 5 ч.]. – Киев : Изд. Упр. Учеб. окр. ; Типо-литогр. Высоч. утв. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1896. – Ч. 1 : Киевская губерния. – XII, 205 с.
937949
   Памятная книжка Киевского учебного округа на 1895-96 учебный год. Ч. 5 : [в 5 ч.] // Памятная книжка Киевского учебного округа на 1895-96 учебный год : [в 5 ч.]. – Киев : Изд. Упр. Учеб. окр. ; Типо-литогр. Высоч. утв. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1896. – Ч. 1 : Киевская губерния. – XII, 268 с.
937950
   Памятная книжка Киевского учебного округа на 1895-96 учебный год : [в 5 ч.]. – Киев : Изд. Упр. Учеб. окр. ; Типо-литогр. Высоч. утв. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*
Ч. 1 : Киевская губерния. – 1896. – XII, 182 с. – Конволют. - Пер.: Ч. 1-5


  Содерж.: Ч. 1. Киевская губерния. Ч. 2. Подольская губерния. Ч. 3. Волынская губерния. Ч 4. Черниговская губерния. Ч. 5. Полтавская губерния
937951
   Памятная книжка Киевского учебного округа на 1896-97 учебный год. Ч. 2 : [в 5 ч.] // Памятная книжка Киевского учебного округа на 1896-97 учебный год : [в 5 ч.]. – Киев : Изд. Упр. Учеб. окр. ; Типо-литогр. Высоч. утв. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1897. – Ч. 1 : Киевская губерния. – XII, 112 с.
937952
   Памятная книжка Киевского учебного округа на 1896-97 учебный год. Ч. 3 : [в 5 ч.] // Памятная книжка Киевского учебного округа на 1896-97 учебный год : [в 5 ч.]. – Киев : Изд. Упр. Учеб. окр. ; Типо-литогр. Высоч. утв. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1897. – Ч. 1 : Киевская губерния. – XII, 157 с.
937953
   Памятная книжка Киевского учебного округа на 1896-97 учебный год. Ч. 5 : [в 5 ч.] // Памятная книжка Киевского учебного округа на 1896-97 учебный год : [в 5 ч.]. – Киев : Изд. Упр. Учеб. окр. ; Типо-литогр. Высоч. утв. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1897. – Ч. 1 : Киевская губерния. – XII, 270 с.
937954
   Памятная книжка Киевского учебного округа на 1896-97 учебный год : [в 5 ч.]. – Киев : Изд. Упр. Учеб. окр. ; Типо-литогр. Высоч. утв. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*
Ч. 1 : Киевская губерния. – 1897. – XII, 186 с. – Конволют. - Пер.: Ч. 1-5


  Содерж.: Ч. 1. Киевская губерния. Ч. 2. Подольская губерния. Ч. 3. Волынская губерния. Ч 4. Черниговская губерния. Ч. 5. Полтавская губерния
937955
   Памятная книжка Киевского учебного округа на 1896-97 учебный год. Ч. 4 : [в 5 ч.] // Памятная книжка Киевского учебного округа на 1896-97 учебный год : [в 5 ч.]. – Киев : Изд. Упр. Учеб. окр. ; Типо-литогр. Высоч. утв. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1897. – Ч. 1 : Киевская губерния. – XII, 206 с.
937956
   Памятная книжка Киевского учебного округа на 1898 год : [в 5 ч.]. – Киев : Изд. Упр. Учеб. окр. ; Типо-литогр. Высоч. утв. Т-ва И.Н. Кушнерев и К* в Москве
Ч. 1 : Киевская губерния. – 1897. – XII, 192, 40 с. – Конволют. - Пер.: Ч. 1-5


  Содерж.: Ч. 1. Киевская губерния. Ч. 2. Подольская губерния. Ч. 3. Волынская губерния. Ч 4. Черниговская губерния. Ч. 5. Полтавская губерния
937957
   Памятная книжка Киевского учебного округа на 1898 год. Ч. 2 : [в 5 ч.] // Памятная книжка Киевского учебного округа на 1898 год : [в 5 ч.]. – Киев : Изд. Упр. Учеб. окр. ; Типо-литогр. Высоч. утв. Т-ва И.Н. Кушнерев и К* в Москве, 1897. – Ч. 1 : Киевская губерния. – XII, 117 с.
937958
   Памятная книжка Киевского учебного округа на 1898 год. Ч. 3 : [в 5 ч.] // Памятная книжка Киевского учебного округа на 1898 год : [в 5 ч.]. – Киев : Изд. Упр. Учеб. окр. ; Типо-литогр. Высоч. утв. Т-ва И.Н. Кушнерев и К* в Москве, 1897. – Ч. 1 : Киевская губерния. – XII, 162 с.
937959
   Памятная книжка Киевского учебного округа на 1898 год. Ч. 4 : [в 5 ч.] // Памятная книжка Киевского учебного округа на 1898 год : [в 5 ч.]. – Киев : Изд. Упр. Учеб. окр. ; Типо-литогр. Высоч. утв. Т-ва И.Н. Кушнерев и К* в Москве, 1897. – Ч. 1 : Киевская губерния. – XII, 218 с.
937960
   Памятная книжка Киевского учебного округа на 1898 год. Ч. 5 : [в 5 ч.] // Памятная книжка Киевского учебного округа на 1898 год : [в 5 ч.]. – Киев : Изд. Упр. Учеб. окр. ; Типо-литогр. Высоч. утв. Т-ва И.Н. Кушнерев и К* в Москве, 1897. – Ч. 1 : Киевская губерния. – XII, 279 с.
937961
   Памятная книжка Киевского учебного округа на 1901 год : [в 5 ч.]. – Киев : Изд. Упр. Учеб. окр. ; Типо-лит. И.Н. Кушнерев и К* в Москве
Ч. 1 : Киевская губерния. – 1901. – XII, 251 с. – Конволют. - Пер.: Ч. 1-5


  Содерж.: Ч. 1. Киевская губерния. Ч. 2. Подольская губерния. Ч. 3. Волынская губерния. Ч 4. Черниговская губерния. Ч. 5. Полтавская губерния
937962
   Памятная книжка Киевского учебного округа на 1901 год. Ч. 2 : [в 5 ч.] // Памятная книжка Киевского учебного округа на 1901 год : [в 5 ч.]. – Киев : Изд. Упр. Учеб. окр. ; Типо-лит. И.Н. Кушнерев и К* в Москве, 1901. – Ч. 1 : Киевская губерния. – XII, 140 с.
937963
   Памятная книжка Киевского учебного округа на 1901 год. Ч. 3 : [в 5 ч.] // Памятная книжка Киевского учебного округа на 1901 год : [в 5 ч.]. – Киев : Изд. Упр. Учеб. окр. ; Типо-лит. И.Н. Кушнерев и К* в Москве, 1901. – Ч. 1 : Киевская губерния. – XII, 196 с.
937964
   Памятная книжка Киевского учебного округа на 1901 год. Ч. 4 : [в 5 ч.] // Памятная книжка Киевского учебного округа на 1901 год : [в 5 ч.]. – Киев : Изд. Упр. Учеб. окр. ; Типо-лит. И.Н. Кушнерев и К* в Москве, 1901. – Ч. 1 : Киевская губерния. – XII, 253 с.
937965
   Памятная книжка Киевского учебного округа на 1901 год. Ч. 5 : [в 5 ч.] // Памятная книжка Киевского учебного округа на 1901 год : [в 5 ч.]. – Киев : Изд. Упр. Учеб. окр. ; Типо-лит. И.Н. Кушнерев и К* в Москве, 1901. – Ч. 1 : Киевская губерния. – XII, 328 с.
937966
   Памятная книжка Киевского учебного округа на 1906/07 год. – Киев : Изд. Упр. учеб. окр. ; Лито-тип. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1907. – 428 с. разд. паг.
937967
   Памятная книжка Киевского учебного округа на 1908 год. – Киев : Изд. Упр. учеб. окр. ; Тип. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1908. – XII, 492 с. – Экз. дефектный, отсутствуют с. 306-492 с.
937968
   Памятная книжка Киевского учебного округа на 1909/10 год : (Сведения на 1 августа 1909 г.). – Киев : Изд. Управл. учеб. округа ; Тип. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1909. – XII, 563 с.
937969
   Памятная книжка Киевского учебного округа на 1913/14 учебный год : (Сведения на 1 ноября 1913 г.). – Киев : Изд. Упр. учеб. окр. ; Тип. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*
Ч. 1 и 2. – 1913. – 732 с. разд. паг.
937970
   Памятная книжка Константиновского межевого института. – 11-й год изд. – Москва, 1908. – 102с.
937971
   Памятная книжка Константиновского межевого института за 1912 год. – 16-й год изд. – Москва, 1914. – 84с.
937972
   Памятная книжка Курской губернии на 1894 г., составленная секретарем курского губернского статистического комитета, Т.И.Вержбицким. – Курск : Тип.Курского Губернского правления, 1894. – 19, 5, 41, 22, 264, 229, V с.
937973
  Чернышев И. Памятная книжка марксиста / И. Чернышев. – 238с.
937974
  Чернышев И. Памятная книжка марксиста / И. Чернышев. – К., 1922. – 172с.
937975
   Памятная книжка окончивших курс на С.-Петербургских высших женских курсах в 1882-1889 гг.. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Тип.глав.упр.уделов, 1896. – 120с.
937976
   Памятная книжка редактора. – Москва, 1966. – 192с.
937977
   Памятная книжка редактора. – Москва : Книга, 1980. – 288 с. : ил. – Библиогр.: с. 273-287
937978
   Памятная книжка слушателей М.А.И.. – Москва, 1911. – 30с.
937979
   Памятная книжка Томской губернии на 1908 год. – Томск : Губернская типография, 1908. – 210, 56, 80, [16] с., [1] л. : ил. + табл.
937980
  Брынов Александр Памятная символика русской и украинской эмиграции // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2008. – № 3 (47). – С. 26-34. – ISSN 1811-542X
937981
  Петров С.П. Памятне места Пензенской области / С.П. Петров. – Пенза, 1958. – 231с.
937982
  Хотта Е. Памятник / Е. Хотта. – М, 1962. – 246с.
937983
  Садыков Т. Памятник "Борцам революции" / Т. Садыков. – Москва, 1980. – 34с.
937984
   Памятник "Тысячелетие России". – М., 1975. – 72с.
937985
   Памятник "Тысячелетие России". – М., 1985. – 95с.
937986
  Маслова Е.Н. Памятник "Тысячелетию России". / Е.Н. Маслова. – Л., 1972. – 103с.
937987
  Лебедянский М.С. Памятник А.В. Суворову: Скульптор О.К.Комов / М.С. Лебедянский. – М., 1989. – 30с.
937988
  Шефов А.Н. Памятник А.Н.Островскому / А.Н. Шефов. – М. : Московский рабочий, 1985. – 47 с.
937989
  Малахова И.Г. Памятник А.П. Карпинскому в Санкт-Петербурге // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2010. – Т. 80, № 12. – С. 1120-1123. – ISSN 0869-5873


  Первому выборному президенту РАН геологу Александру Петровичу Карпинскому (1847-1936).
937990
  Томский Н.В. Памятник адмиралу Нахимову в Севастополе. / Н.В. Томский. – М., 1960. – 17с.
937991
  Морозов К.К. Памятник архитектуры - Новоспасский монастырь в Москве / К.К. Морозов. – Москва, 1982. – 43с.
937992
  Снегирев В.Л. Памятник архитектуры - храм Василия Блаженого / В.Л. Снегирев. – Москва, 1953. – 166 с.
937993
   Памятник архитектуры XVI в. Спасо-Преображенский собор Спасского монастыря. – Ярославль, 1956. – 4 с.
937994
  Кокшаров С.Ф. Памятник атлымской культуры на реке Ендырь // Археология, этнография и антропология Евразии / Сибирское отделение РАН. Ин-т археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 2007. – № 3. – С. 53-62. – ISSN 1563-0102


  Епоха палеометалу. В конці бронзового століття в північній тайзі склалася атлимська культура (Ханти-Мансійський округ, РФ)
937995
   Памятник борцам пролетарской революции, погибшим в 1917-1921 гг.. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва ; Ленинград : Госиздат
Т. 3 : С - Я. – 230 с. : Ил.
937996
   Памятник борцам пролетарской революции, погибшим в 1917-1921 гг.. – Изд. 3-е исп., доп. – Москва ; Ленинград : Госиздат
А - Я. – 1925. – 780 с.
937997
   Памятник в Бухенвальде. – М., 1966. – 100с.
937998
  Ломакина И.И. Памятник в Бухтарме / И.И. Ломакина. – М., 1989. – 190с.
937999
  Олийник А.М. Памятник в Кабуле / Олийник А.М. – Москва, 1988. – 284 с.
938000
  Белопольский Я.Б. Памятник воинам Советской Армии павшим в боях с фашизмом / Я.Б. Белопольский. – Москва, 1950. – 99 с.
<< На початок(–10)931932933934935936937938939940(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,