Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)931932933934935936937938939940(+10)В кінець >>
937001
  Раскин Давид "Оболочка сознания..." : стихи // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2009. – № 9. – С. 105-107. – ISSN 0321-1878
937002
  Чудинов В.А. "Оборачивание метода" в математическом познании // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1979. – Вып. 47
937003
  Зварич С. "Оборонка" чекає наказів. Ноу-хау із захисту корупційних схем - безпрецедентні за їхніми відвертістю та зухвалістю // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 11-17 травня (№ 17). – С. 3


  "У 2014 році, з початком війни, здавалося, країна за лічені місяці мобілізується, перебудує оборонну сферу, до Збройних сил України потоком ринуть нові розробки військової техніки та озброєння. Натомість маємо діаметрально протилежну ситуацію. ...
937004
  Шулікін Д. "Оборонка": сучасні тренди, правила гри і внесок науковців // Світ. – Київ, 2021. – Серпень (№ 31/32)


  Про Міжнародний оборонний інвестиційний форум, присвячений розвитку оборонної промисловості в Україні на період до 2030 року, що відбувся в НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського» в рамках фестивалю Sikorsky Challenge. Відкрив стратегічну сесію форуму ...
937005
  Якиминська Л. "Оборонна ідея" як інтегральна характеристика козацтва // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 1. – С. 74-80. – ISBN 966-7379-92-11
937006
  Корсунський С. "Оборонний суверенітет" Європи в епоху DeepFake. Сучасні технології змінюють парадигму європейської безпеки // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 14-20 вересня (№ 34). – С. 5


  "Питання європейської безпеки повернулися в порядок денний конференцій, експертних обговорень та міжнародних організацій. Власне, вони ніколи й не зникали. Однак останніми роками характер дискусій змінився: агресія Росії проти України, вихід США і РФ з ...
937007
  Мосейкина М.Н. "Оборонцы" и "пораженцы": проблема нравственного выбора русской эмиграции в Латинской Америке в годы Второй мировой войны // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2011. – № 8. – С. 69-80. – ISSN 044-748Х
937008
  Липовецький С. "Оборонча гвардія" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 16-22 січня (№ 1). – С. 15


  Зоряним часом в історії української адвокатури є період міжвоєнної Польщі. Не лише тому, що в царській Росії, а пізніше в СРСР не було вільного судочинства, а й тому, що переконливий захист підсудних перед присяжними у великій кількості політичних ...
937009
  Левченко О.В. "Образ античності" у творчості А. Мердок // Література в контексті культури : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 23 (1). – С. 58-66. – ISBN 978-966-551-335-3


  Розглядається характер та природа творів А. Мердок, не лише прози, а й поезії, з античною класикою (Гомер, Есхіл, Платон, латинська поезія "золотої доби").
937010
  Котова С. "Образ війни" в інтелектуальному просторі Росії 1914 року (на матеріалах журналу "Русская мысль") // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 489-491. – ISBN 978-966-171-893-6
937011
  Кім Хинг Кю [Образ батька в історії корейської літератури] // Міжнародна наукова конференція "Сучасний стан та перспективи науково-культурного обміну між Україною та Кореєю" : [збірка ст. з наук. конф.] / "Сучасний стан та перспективи науково-культурного обміну між Україною та Кореєю", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2008. – С. 61-77
937012
  Срезневский И. Обозрение главных черт сродства звуков в наречиях славянских / [И. Срезневский, экстраорд. проф. Харьсковского ун-та] // Русский сборник [6]. – [Санкт-Петербург]. – № 6 : Варяжский. Новгородский. – 38 с.
937013
   Обозрение Киева в отношении к древностям, изданное по высшему соизволению киевским гражданским губернатором Иваном Фундуклеем. – Киев : Тип. И. Вальнера, 1847. – VIII, XVI, 111 с.
937014
  Руссов С.В. Обозрение критики Ходаковского на Историю Российского Государства, сочиненную Николаем Михайловичем Карамзиным / сочинение Р***. // Сказание вкратце о скифах и о славянах и о Руссии, и о началах и о здании Великого Нова града, и о великих государях Российских. – [Б.м.] : [Б.и.], 1789. – 131 с.
937015
   Обозрение Лондонской Всемирной Выставки по главнейшим отраслям мануфактурной промышленности. – Санкт-Петербург : Тип. Департамента Внешней Торговли, 1852. – 212 с.
937016
   Обозрение преподавания в Императорском Университете Св. Владимира на 1908-1909 учебный год. – Киев : В Университетской типографии, 1908. – 52 с.
937017
   Обозрение преподавания в Императорском Университете Св. Владимира на 1910-1911 учебный год. – Киев : В Университетской типографии, 1910. – 52 с.
937018
   Обозрение преподавания в Императорском Университете Св. Владимира на 1915-1916 учебный год : с приложением расписания лекций. – Киев : В Университетской типографии, 1915. – 62 с.
937019
   Обозрение преподавания в Университете Св. Владимира в 1-м полугодии 1885-86 уч. года : с приложением 4-х таблиц расписания лекций. – Киев : Типография Императорского Университета Св. Владимира, 1885. – 24 с.
937020
   Обозрение преподавания в Университете Св. Владимира на 1904-1905 учебный год. – Киев : Типография Императорского Университета Св. Владимира, 1904. – 34 c.
937021
   Обозрение преподавания в Университете Св. Владимира на 1905-1906 учебный год по физико-математическому факультету : с приложением расписания лекций. – Киев : Типография Императорского Университета Св. Владимира, 1905. – 27, [1] с.
937022
   Обозрение преподавания в Университете Св. Владимира на 1908-1909 учебный год по физико-математическому факультету : с приложением расписания лекций. – Киев : Типография Императорского Университета Св. Владимира, 1908. – 22 с.
937023
   Обозрение преподавания в Университете Св. Владимира на 1909-1910 учебный год по физико-математическому факультету : с приложением расписания лекций. – Киев : Типография Императорского Университета Св. Владимира, 1909. – 26 с.
937024
   Обозрение преподавания в Университете Св. Владимира на 1911-1912 учебный год по медицинскому факультету : с приложением расписания лекций. – Киев : Типография Императорского Университета Св. Владимира, 1911. – 16 с.
937025
   Обозрение преподавания в Университете Св. Владимира на 1911-1912 учебный год по физико-математическому факультету : Киевский университет. – Киев : Типография Императорского Университета Св. Владимира, 1911. – 30 с.
937026
   Обозрение преподавания в Университете Св. Владимира на 1913-1914 учебный год по физико-математическому факультету : с приложением расписания лекций. – Киев : Типография Императорского Университета Св. Владимира, 1913. – 30 с.
937027
   Обозрение преподавания в Университете Св. Владимира на 1913-1914 учебный год по юридическому факультету : с приложением расписания лекций. – Киев : Типография Императорского Университета Св. Владимира, 1913. – 20 с.
937028
   Обозрение преподавания в Университете Св. Владимира на 1915-1916 учебный год по медицинскому факультету : с приложением расписания лекций. – Киев : Типография Императорского Университета Св. Владимира, 1915. – 16 с.
937029
   Обозрение преподавания в юридическом и экономическо-коммерческом отделениях Высших женских курсов в Киеве. 1910-1911 учебн. год. – Киев, 1910. – 21с.
937030
   Обозрение преподавания историко-филологического факультета Киевских высших женских курсов на осеннее полугодие 1908-го года. – Киев, 1908. – 15с.
937031
   Обозрение преподавания историко-филологического факультета Киевских высших женских курсов на осеннее полугодие 1909-го года. – Киев, 1909. – 16с.
937032
   Обозрение преподавания на 1912-1913 учебный год. – Киев : Тип. Мейнандера, 1912. – 33с.
937033
   Обозрение преподавания на 1913-1914 учебный год. – Киев : Тип. Мейнандера, 1913. – 36с.
937034
   Обозрение преподавания на 1914-1915 учебный год. – Киев : Тип. Мейнандера, 1914. – 36с.
937035
   Обозрение преподавания на 1915-1916 учебный год. – Саратов, 1915. – 38с.
937036
   Обозрение преподавания на весеннее полугодие 1913-го года. – Киев : Тип. Мейнандера, 1913. – 28с.
937037
   Обозрение преподавания на весеннее полугодие 1914-го года. – Киев : Тип. Мейнандера, 1914. – 32с.
937038
   Обозрение преподавания на весеннее полугодие 1915-го года. – Киев, 1915. – 32с.
937039
   Обозрение преподавания на весеннее полугодие 1916-го года. – Саратов, 1916. – 27с.
937040
   Обозрение преподавания на весеннее полугодие 1917-го года. – Киев, 1917. – 38с.
937041
   Обозрение преподавания на Историко-филологическом фак-те Московского ун-та в 1904-1905 акад. году.. – 23 с.
937042
   Обозрение преподавания на историко-филологическом факультете университета Св. Владимира в весеннем полугодии 1910 года. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира, акц. о-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1910. – 24 с., 1 л. табл.
937043
   Обозрение преподавания на Киевских Высших Женских Курсах по физико-математическому отделению. 2-й осенний семестр 1911 года. – Киев : Тип. Мейнандера, 1911. – 21с.
937044
   Обозрение преподавания на осеннее полугодие 1912-го года. – Киев : Тип. Мейнандера, 1912. – 28с.
937045
   Обозрение преподавания на осеннее полугодие 1914-го года. – Киев : Тип. Мейнандера, 1914. – 32с.
937046
   Обозрение преподавания на осеннее полугодие 1915-го года. – Киев : Тип. 2-й Артели, 1915. – 31с.
937047
   Обозрение преподавания на осеннее полугодие 1916-го года. – Киев : Тип. 2-й Артели, 1916. – 16с.
937048
   Обозрение преподавания на осеннее полугодие 1917-го года. – Киев : Тип. Мейнандера, 1915. – 16с.
937049
   Обозрение преподавания на физико-математическом фак-те имп. Московского университета в 1904-1905 акад. году.. – 49 с.
937050
   Обозрение преподавания наук в Императорском Университете Св. Владимира в первом полугодии 1848-49 учебного года. – Киев : В Университетской Типографии, 1848. – 16 с. + 1 арк.: расписание лекций на 1-е полугодие
937051
   Обозрение преподавания наук в Императорском Университете Св. Владимира в первом полугодии 1849-50 учебного года. – Киев : В Университетской Типографии, 1849. – 16 с. + 1 арк.: расписание лекций на 1-е полугодие
937052
   Обозрение преподавания наук в Императорском Университете Св. Владимира во втором полугодии 1848-49 учебного года. – Киев : В Университетской Типографии, 1849. – 16 с. + 1 арк.: расписание лекций на 2-е полугодие
937053
   Обозрение преподавания наук в Императорском Университете Св. Владимира во втором полугодии 1849-50 учебного года. – Киев : В Университетской Типографии, 1850. – 16 с. – На обложке указан 1949 год
937054
   Обозрение преподавания наук и искусств в Императорском Университете Св. Владимира в первом полугодии 1857-58 учебного года. – Киев : В Университетской типографии, 1857. – 16 с. + 1 арк.: расписание лекций на 1-е полугодие
937055
   Обозрение преподавания наук и искусств в Императорском Университете Св. Владимира во втором полугодии 1854-55 учебного года. – Киев : В Университетской типографии, 1855. – 16 с.
937056
   Обозрение преподавания наук и искусств в Императорском Университете Св. Владимира во втором полугодии 1859-60 учебного года. – Киев : В Университетской Типографии, 1860. – 15 с.
937057
  Фонвизин М.А. Обозрение проявлений политической жизни в России и другие статьи М.А. Фонвизина. Проект конституции Н. Муравьева / М.А. Фонвизин. – Москва : Издание "Библиотека декабристов", 1907


  Содержание конволюта: 1. Фонвизин М.А. Обозрение проявлений политической жизни в России и другие статьи М.А. Фонвизина. Проект конституции Н. Муравьева; 2. Записки И.Д. Якушкина; 3. В ссылке и заключении
937058
  Монтрезор В.В. Обозрение растений, входящих в состав флоры губерний Киевского учебного округа: Киевской, Подольской, Волынской, Черниговской и Полтавской : [Вып. 1-5] / В. Монтрезор. – 1886-1891. – Киев : Тип. Высоч. утв. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, в Москве, Киевское отд.
[Вып. 5]. – 1891. – 419-508 с. – Без тит. л. - Отд. оттиск: Записки Киевского общества естествоиспытателей. 1891, т. 10, вып. 4


  Авт.: Кнут Райнхард Густав Пауль (1874-1957) Пер., авт. предисл.: Генкель, Александр Германович (1872-1927)
937059
  Ловягин А.М. Обозрение Российской империи сравнительно с важнейшими государствами : по программе V класса гимназий и реальных училищ / А.М. Ловягин. – С.-Петербург : Артистическое заведение Т-ва А.Ф. Маркс, 1911. – X, 186 с.
937060
  Севергин Василий Обозрение Российской Финляндии или минералогические и другие примечания, учененные во время путешествия по оной в 1804 году. – С-Пб, 1805. – 133с.
937061
  Константинович Н. Обозрение Румянцевской описи Малороссии / Сост. Н. Константинович. – Чернигов : Черниг. губ. стат. ком.
Вып. 3 : Полк Стародубский. – 1875. – 391-857 с. – Отд. отт. из "Черниг. губ. вед." 1867, 1873-1875 гг.
937062
  Константинович Н. Обозрение Румянцевской описи Малороссии : (Дополнение) / Сост. Н. Константинович. – Чернигов : Губернская тип.
Вып. 4. – 1885. – [2], 58 с. – Извлеч. из № 38-49 неофиц. ч. "Черниг. губ. вед." 1884 г.
937063
  Шодуар С.И. Обозрение русских денег и иностранных монет, употреблявшихся в России с древних времен / Соч. барона Станислава де Шодуара ; Пер. с фр. В. А[настасевич]. – Санкт-Петербург : Тип. Экспедиции загот. гос. бумаг,
Ч. 1. – 1837. – [4], IV, 272 с. : табл.
937064
  Полевой Н.А. Обозрение русской истории до единодержавия Петра Великого / Соч. Николая Полевого. – Санкт-Петербург : Тип. К. Жернакова, 1846. – [2], LIV, 360, 67 с., 2 л. фронт. (портр., факс.)
937065
  Рогович А. Обозрение семенных и высших споровых растений входящих в состав флоры губерний Киевского учебного округа: Волынской, Подольской, Черниговской и Полтавской. / А. Рогович. – Киев : В университетской типографии, 1869. – 308с.
937066
  Рогович А.С. Обозрение сосудистых и полусосудистых растений, входящих в состав флоры губерний Киевсой, Черниговской и Полтавской / статья А. Роговича, орд. проф. – Киев : В университетской типографии, 1855. – 147 с. – (Естественная история губерний Киевского учебного округа : Ботаника ; Часть Систематическая)
937067
  Оглоблин Н.Н. Обозрение столбцов и книг Сибирского приказа (1592-1768 гг.) / сост. Н.Н.Оглоблин
ч. 4 : Документы центрального управления. – 288 с.
937068
   Обозрение трудов Александра Евгениевича Бурцева по библиографии и этнографии. – Петроград : Тип. Е. Вейерман и К°, 1914. – 65 с.
937069
   Обозрение трудов по славяноведению : извлечения из протоколов заседаний сотрудников "Обозрения трудов по славяноведению" за 1911-1913 гг. / под ред. В.Н. Бенешевича. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1914. – 22 с.
937070
   Обозрение трудов по славяноведению : 1912 г. / составляемое А.Л. Бемом, М.Г. Долобко, В.В. Дорошенком, Ю.И. Клецандой, С.С. Лисовским, Вс. И. Срезневским, М.Р. Фасмером и А.А. Шахматовым ; под ред. В.Н. Бенешевича. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук
Вып. 2 (до 1 января 1913 г.) : 1) Языкознание. 2) Русская литература, история и древности. – 1914. – С. [2], 146-472
937071
  Ходецкий С.М. Обозрение успехов сельского хозяйства в России, с историческим изложением правительственых мер по улучшению хозяйчтва // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 2 : 1855-1876. – С. 6-60. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-44-3
937072
  Горлов И. Обозрение экономической статистики России / И. Горлов. – СПб : ип. Имп. Акад. наук,, 1849. – 333 с.
937073
   Обозрения преподавания на физико-математическом отделении Женского пдагогического института, 1910-1911 учебн. год. – Санкт-Петербург : Тип. М.А. Александрова, 1910. – 27с.
937074
  Араб Оглы Обозримое будущее : соц. последствия НТР : год 2000 / Э.А. Араб-Оглы. – Москва : Мысль, 1986. – 204, [1] с. – Библиогр. в примеч.: с. 196-203. – (Человечество на рубеже ХХІ в.)
937075
  Бондаренко Дмитрий Обои в отеле // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 2. – С. 48-49 : фото
937076
  Дамский А.И. Обои для современной квартиры / А.И. Дамский. – 2-е изд. – М, 1987. – 150с.
937077
  Шиманский А.П. Обойдемся без нокаута. / А.П. Шиманский. – Киев, 1987. – 181с.
937078
  Богданова Светлана Обойти конкурентов поможет Интернет : Спецвыпуск - Технологии // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 8. – С. 36-41
937079
  Иванов Сергей Обойтись посредством платка : История вещей // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 7. – С. 156-157 : Фото. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
937080
  Жучок А.В. Оболонка зсувів Кліффордової напівгрупи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 29-35. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-39-6


  Описано оболонку зсувів Кліффордової напівгрули. The translational hull of Clifford semigroup is described.
937081
   Оболонський Микола Олександрович (1856-1913) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 341. – ISBN 978-966-439-754-1
937082
  Тарасов А.А. Оболочка разума / А.А. Тарасов. – М., 1986. – 333с.
937083
  Вольмир А.С. Оболочки в потоке жидкости и газа / А.С. Вольмир. – Москва, 1976. – 416с.
937084
  Вольмир А.С. Оболочки в потоке жидкости и газа / А.С. Вольмир. – Москва, 1979. – 320с.
937085
  Шамина В.А. Оболочки вращения с меридиональными ребрами при симметричной и обратно симметричной нагрузках. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Шамина В.А.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1965. – 8л.
937086
  Лепешинская О.Б. Оболочки животных клеток и их биологическое значение / О.Б. Лепешинская. – Л., 1947. – 129с.
937087
  Лепешинская О.Б. Оболочки животных клеток и их биологическое значение / О.Б. Лепешинская. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1953. – 112с.
937088
   Оболочки Земли и их взаимодействие: Тез. докл. конф., посвящ. 125-летию со дня рождения акад. В.И.Вернадского (Лениннград, май 1988 г.). – Л., 1988. – 117с.
937089
  Огибалов П.М. Оболочки и пластины / П.М. Огибалов, М.А. Колтунов. – Москва, 1969. – 696с.
937090
  Урин Михаил Генрихович Оболчные эффекты в резонансных ядерных реакциях : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: / Урин Михаил Генрихович; Моск. инж.-физ. ин. – М., 1978. – 31л.
937091
  Браун К. Обольстительница / К. Браун. – Минск, 1996. – 510с.
937092
  Розановъ В.В. Обонятельное и осязательное отношение евреевъ къ крови / В.В. Розановъ. – СПб., 1914. – 298с.
937093
  Бронштейн Анатолий Аркадьевич Обонятельные рецепторы позвоночных. (Ультраструктура, цитофизиология и эволюция) : Автореф... д-ра биол.наук: 03.00.17 / Бронштейн Анатолий Аркадьевич; Ин-т цитологии АН СССР. – Л., 1974. – 47л.
937094
  Митрошенкова Е.Е. Обопрись на ветер / Е.Е. Митрошенкова, В.А. Митрошенков. – М., 1978. – 319с.
937095
  Тимохов А.А. Оборачиваемость оборотрых средств системы потребительской кооперации Казах.ССР и пути их ускорения : Автореф... канд. экон.наук: / Тимохов А. А.; Казах,ГУ. – Алма-Ата, 1969. – 18л.
937096
  Петров П.В. Оборачиваемость текстильных товаров и пути ее ускорения : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Петров П.В. ; Ленингр. ин-т советской торговли. – Ленинград, 1966. – 22 с.
937097
  Любимцев Ю.И. Оборачиваемость, окупаемость, эффективность / Ю.И. Любимцев. – М., 1968. – 104с.
937098
  Белов П.Ф. Оборванная молодость / П.Ф. Белов. – Ярославль, 1991. – 141с.
937099
  Пармузин Б.С. Оборванная нить / Б.С. Пармузин. – Ташкент, 1983. – 112с.
937100
  Маринина А.А. Оборванные нити : [роман в 3 т.] / Александра Маринина. – Москва : Эксмо. – (Королева детектива ) ("Другая" Маринина). – ISBN 978-5-699-60620-7
Т. 1. – 2012. – 380, [4] с. – На обл.: "Другая" Маринина
937101
  Сливкин Евгений Оборванные связи : поэзия // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 3 (1019 ). – С. 126-131. – ISSN 0130-7673
937102
  Трессол Р. Оборванные филантропы / Р. Трессол; Трессел. – Москва, 1925. – 134 с.
937103
  Солопенко М.И. Оборобные средства предприятий и объединений / М.И. Солопенко. – М., 1977. – 125с.
937104
  Виноградов И.Н. Оборона -штурм-победа / И.Н. Виноградов. – Москва, 1968. – 300с.
937105
  Мушкатеров Н.В. Оборона Астрахани в 1918-1919 гг. / Н.В. Мушкатеров, П.С. Сісоев. – Астрахань, 1957. – 55с.
937106
  Мушкатеров Н.В. Оборона Астрахани и разгром контрреволюционніх сил в Астраханском крае 1918-1920 гг. / Н.В. Мушкатеров. – Астрахань, 1961. – 192с.
937107
  Гриневич К.Э. Оборона Боспора Киммерийского на основании археологического материала / К.Э. Гриневич. – Томск, 1947. – [32] с. – Ученые зап. Томского. Гос. универс., № 7, 1947 , с. 57-88
937108
  Зайцев Е.А. Оборона Брестской крепости / Е.А. Зайцев. – Минск, 1963. – 16с.
937109
  Старицький М. Оборона Буши, 1899
937110
  Старицький М.П. Оборона Буши : историчня драма в 5 диях и 6 одминах : (з часыв Хмельныщыны) / [соч.] М. Старицкаго // Остання нич [Остання ніч] : Истоpычня дpама в двох каpтынах / М.П. Старицький. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимиpа H.Т. Коpчак-Hовицкого, 1899
937111
  Петэн Оборона Вердена / Петэн. – М., 1937. – 88с.
937112
  Бекишвили И.В. Оборона кавказских перевалов : (1942-1943 гг.) / И.В. Бекишвили. – Тбилиси : [б. и.], 1977. – 175 с.
937113
  Гутор А.Е. Оборона корпуса на широком фронте. Действия 7-го русского корпуса с 3 по 6 сентября 1915 г. / А.Е. Гутор. – М., 1939. – 88с.
937114
  Стретович В. Оборона країни - справа професійна // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2002. – № 5. – С.37-38
937115
  Бережинский В.Г. Оборона крепости Кинбурн от турков в 1787 г. / В.Г. Бережинский, М.Г. Ивануц ; [отв. ред. Топальский В.Л.] ; Укр. ин-т военной истории. – Киев : Украинский институт военной истории, 2012. – 64, [4] с. – Библиогр. : с. 46-49
937116
   Оборона Ленинграда. 1941-1944. Воспоминания и дневники участников.. – Ленинград, 1968. – 792 с.
937117
  Бутков П.Г. Оборона летописи русской, Несторовой, от навета скептиков / [П. Бутков]. – Санкт-Петербург : Тип. Рос. акад., 1840. – [4], VI, 464, LXVII с. – Авт. указан в конце предисл.
937118
  Кокс Д. Оборона Мадріда / Д. Кокс. – К, 1938. – 95с.
937119
  Бречкевич М.В. Оборона Малахова кургана в 1854-1855. : Дис... наук: / Бречкевич М.В.;. – 394л.
937120
  Бабенко Р.В. Оборона міст Південно-Західної Русі під час монгольського вторгнення 1240-1241 рр. // Вісник аграрної історії : збірик наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Нац. ун-т біоресурсів і природокорист. України ; Нац. наук. с.-г. б-ка Нац. акад. агр. наук. – Київ, 2013. – Вип. 4/5. – С. 188-198
937121
  Крымов Г.И. Оборона Москвы и разгром немецко-фашистских войск на южных подступах к столице СССР (окт.-дек. 1941 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Крымов Г.И.; Москов. обл. пед. ин-тут. Каф. истории ССССР. – М., 1966. – 16л.
937122
  Петренко Є. Оборона Німеччини і НАТО // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 5 квітня (№ 14). – С. 5


  20 березня німецький уряд прийняв проект бюджету на 2020 рік та фінансовий план на 2023 рік. Згідно з проектом у 2020 році витрати на оборону мають зрости до 45, 1 мільярда євро і досягти рівня 1, 37 % ВВП.
937123
  Болсуновський Л.І. Оборона Одеси (5 серпня - 16 жовтня 1941 р.) // Патріот України : історичний альманах / Рада організації ветеранів України. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 78-82. – ISBN 978-966-524-029
937124
  Воробьев В.Ф. Оборона Оренбурга (апрель - май 1919 г) / В.Ф. Воробьев. – Москва, 1938. – 76с.
937125
  Тишкевич Иван Станиславович Оборона от нападения преступника / Тишкевич Иван Станиславович. – Минск : Изд-во БГУ, 1972. – 136с.
937126
  Сергеев М.А. Оборона Петропавловска на Камчатке / М.А. Сергеев. – М., 1952. – 96с.
937127
  Сергеев М.А. Оборона Петропавловска на Камчатке / М.А. Сергеев. – Изд. 3-е, доп. – Москва, 1954. – 112с.
937128
  Шварц А.В. фон Оборона Порт-Артура / Сост. А. фон-Шварц, Ю. Романовский. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Электропеч. И. Шурух
Ч. 1. – 1910. – VIII, 384, [2], 77 с., 20 л. ил., карт. : ил.
937129
  Шварц А.В. фон Оборона Порт-Артура / Сост. А. фон-Шварц, Ю. Романовский. – Санкт-Петербург : Тип. В. Безобразова и К°
Ч. 2. – 1910. – VI, [2], 624, 48, [1] с., 2 л. портр., 3 л. карт. : ил., карт., черт. – В части тиража вместо 2-х портр. - адм. Макарова и ген. Кондратенко помещен 1 портр. Николая II. – Библиогр.: "Перечень главнейших сочинений и статей о Порт-Артуре в русской литературе" / Сост. М.К. Соколовским (с. 40-48)
937130
  Сорокин А.И. Оборона Порт-Артура / А.И. Сорокин. – Москва : Военное издательство, 1947. – 68 с.
937131
  Сорокин А.И. Оборона Порт-Артура / А.И. Сорокин. – Москва, 1952. – 272с.
937132
  Сорокин А.И. Оборона Порт-Артура / А.И. Сорокин. – Москва, 1954. – 207с.
937133
  Сметанин А.И. Оборона Порт-Артура / А.И. Сметанин. – М., 1991. – 141с.
937134
  В"ялий О. Оборона потребує захисту // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 4. – С.109-110. – ISSN 0132-1331


  Необхідна оборона як термін Кримінального кодексу України
937135
  Коломойцев А.Г. Оборона Приазовья во время Крымской войны 1853-56 г.г. : Автореф... канд. ист.наук: / Коломойцев А.Г.; Ростовский-на-Дону гос. ун-т им. В.М.Молотова. Кафедра истории СССР. – Ростов-на-Дону, 1953. – 16 с.
937136
  Аскаров В. Оборона реформа в Україні у контексті співробітництва України - НАТО // Євроатлантикінформ : Науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 60-63.
937137
  Зайончковский А.М. Оборона Севастополя : Подвиги защитников : Краткий исторический очерк с иллюстрациями : По поруч. Высоч. утв. Ком. для устройства Музея Севастопольской обороны, сост. секретарь Ком. полковник Заиончковский. – Санкт-Петербург : Экспедиция заготовления гос. бумаг, 1899. – 79 с. ил., портр., табл.
937138
  Зайончковский А.М. Оборона Севастополя : Подвиги защитников : Краткий исторический очерк с иллюстрациями / Сост. полк. Заиончковский. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. Высоч. утв. Ком. по восст. пам. Севастопольской обороны ; Экспедиция заготовления гос. бумаг, 1904. – 78 с., 1 л. план. ил., портр., табл. – Библиогр. в предисл.
937139
  Караев Г.Н. Оборона Севастополя / Г.Н. Караев. – Л, 1956. – 151с.
937140
  Бестужева-Лада Оборона Севастополя // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2014. – № 5. – С. 106-123


  Нигде в мире, кроме России, нет такого понятия "героическая оборона". И городов-героев нет. Любая осада везде и всегда кончалась вместе с продуктами и запасами воды. И только эти непостижимые русские зубами вгрызались в обреченную уже землю и на ней - ...
937141
  Ванеев Г.И. Оборона Севастополя в Отечественной войне 1941-1942 гг. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Ванеев Г.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 23 с.
937142
  Семин Г.И. Оборона Севастополя. / Г.И. Семин. – М., 1962. – 107с.
937143
  Платон. Оборона Сократа / Платон.; Плятон ; пер. і поясн., [передм.] В. Кміцикевич. – Київ ; Лейпциг : Українська Накладня. – 93 с.
937144
  Мельникова Л.В. Оборона Соловецкого монастыря в годы Крымской войны: военный и религиозный аспекты // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2010. – № 5. – С. 165-182. – ISSN 0869-5687
937145
  Фельдштейн М. м. Оборона СРСР та робота бібліотек / М. м. Фельдштейн. – Х.-К., 1934. – 48с.
937146
  Ворошилов К.Е. Оборона СССР / К.Е. Ворошилов. – 2-е ипр. и доп. изд. – Москва, 1927. – 176с.
937147
  Амангалиев З.А. Оборона Уральска / З.А. Амангалиев, А.С. Елагин. – Алма-Ата : Rfpf[cnfy, 1991. – 181, [3] с.
937148
  Толстой А.Н. Оборона Царицына / А.Н. Толстой. – М-Л, 1947. – 48с.
937149
  Кралюк П. Оборонець земель українських // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 27-28 вересня (№ 176/177). – С. 21


  Бойовий шлях Бернарда Претвича - військового і урядника Королівства Польського.
937150
  Пахаренко В. Оборонець істин "Кобзаря" (Шевченкознавча концепція Г. Клочека) // Наукові записки : Studia in honoren. Видається з нагоди 70-річчя від дня народж. д-ра філол. наук, проф. Г.Д. Клочека / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 3-7. – (Серія: Філологічні науки ; вип. 114). – ISBN 966-8089-24-3
937151
  Пахаренко В. Оборонець істин "Кобзаря". (Шевченкознавча концепція Г. Клочека) // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2006. – С. 20-24. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 95)
937152
  Шептицька Т. Оборонець національної й людської честі (до 100-річчя від днянародження Івана Багряного) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2005. – [на 2006 рік]. – С. 237-240. – ISBN 966-7060-98-5
937153
  Філіпчук Г. Оборонець рідних оберегів // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 28 жовтня - 3 листопада (№ 43)


  Українському педагогу, публіцисту, громадському та політичнному діячу Буковини кінця ХІХ — першої чверті ХХ століть - Омеляну Поповичу - 165!
937154
  Шалата М. Оборонець рідної мови = До 70-річчя із дня народження Анатолія Погрібного // Педагогічна думка / Головне упр. освіти і науки Льв. облдержадміністрації ; Львів. обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2012. – № 1. – С. 16-18
937155
  Василенко М. Оборонець українських світочів // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 1 (807). – С. 128-133. – ISSN 0868-4790
937156
  Радзієвський В. Оборонець українського життя : (Урок поглибленого опрацювання тексту художнього твору в 7 класі)
937157
  Кулик Н. Оборонець українського шкільництва // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 14 вересня (№ 36). – С. 13-15. – ISSN 2219-5793
937158
  Кагамлик С. Оборонець Української Церкви (до 355-річчя від початку митрополичого правління Сильвестра Косова) // Українознавство : календар - щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2001. – [на 2002 рік]
937159
  Щукин М.Н. Оборони и сохрани / М.Н. Щукин. – Москва, 1987. – 304с.
937160
  Коваль С.В. Обороний бюджет України: проблеми та перспективи розвитку // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 225-226. – ISBN 978-966-188-219-4
937161
  Арбатов А.Г. Оборонительная достаточность и безопасность / А.Г. Арбатов. – Москва, 1990. – 63с.
937162
  Туребеков Мырзалы Оборонительные сооружения древних поселений и городов Согла (VII-VI вв. до н.э. - VII в. н.э.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.06 / Туребеков Мырзалы; МГУ. – М., 1981. – 24л.
937163
  Никитин А.В. Оборонительные сооружения Засечной черты XVI-XVII вв. : Автореф... канд. ист.наук: / Никитин А. В.; АН СССР, Ин-т ист. материальной культ. – М., 1954. – 15л.
937164
  Кирьянов И.А. Оборонительные сооружения Нижегородского Поволжья XII-XVI веков : Автореф... канд. ист.наук: / Кирьянов И.А.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1965. – 13л.
937165
  Буйских С.Б. Оборонительные сооружения Ольвийского государства первых веков нашей эры : Автореф... канд. ист.наук: 07.77.06 / Буйских С. Б.; Ин-т археол. АН УССР. – К., 1984. – 18л.
937166
  Бадрак В. Оборонка під прицілом // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 28 лютого (№ 37)


  "На видноті корупційний скандал, але є проблеми з імпортом зброї, який вбиває український ОПК."
937167
  Польгун А. Оборонна архітектура Меджибізької фортеці // Дні науки історичного факультету - 2011 : матеріали IV Міжнар. наук. конф. молодих учених, присвяч. 20-річчю Незалежності України, (28-29 квіт. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2011. – Вип. 4, ч. 5. – С. 55-56
937168
  Польгун А. Оборонна архітектура Меджибізької фортеці // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 13-16


  У даній статті розглядається оборонна архітектура Меджибізької фортеці, її структура, розташування, етапи становлення.
937169
  Судак І.І. Оборонна політика Канади та шляхи її модернізації // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т ; Сопотська Вища Школа (Польща) ; Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя [та ін.] ; редкол. : Некряч А.І., Судак І.І., Абакумова В.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 15. – С. 38-68. – (Серія: політичні науки). – ISSN 2221-5719
937170
  Діденко Н.Г. Оборонна політика України в регіональному вимірі // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2011. – № 4 (21). – С. 101-107
937171
   Оборонна політика України на початку 21століття : монографія / Горбулін В.П. [ та ін. ] ; Ін- проблем нац. безпеки ; Рада нац. безпеки і оборони України. – Київ : Інтертехнологія, 2009. – 104 с. – ISBN 978-966-1648-14-1
937172
   Оборонна політика: потреба реформ Збройних Сил України : збірник матеріалів за результатами публічних консультацій / Апарат Ради національної безпеки і оборони України ; [упоряд. : [М. Сунгуровський, О. Мельник, В. Чумак та ін. ; за заг. ред. Р.В. Богатирьової]. – Київ : Заповіт, 2011. – 148 с. : іл., табл.
937173
  Джексон Оборонна промисловість Ізраїлю / Джексон, Сьюзен // Щорічник СІПРІ 2011: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідження миру ; Укр. центр екон. і політ. дослідж. ім. О. Разумкова. – Київ, 2012. – Вип. 42. – С. 220-224. – ISBN 978-966-7272-99-9
937174
  Джексон Оборонна промисловість Південної Кореї / Джексон, Сьюзен // Щорічник СІПРІ 2011: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідження миру ; Укр. центр екон. і політ. дослідж. ім. О. Разумкова. – Київ, 2012. – Вип. 42. – С. 224-228. – ISBN 978-966-7272-99-9
937175
  Джексон Оборонна промисловість Туреччини / Джексон, Сьюзен // Щорічник СІПРІ 2011: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідження миру ; Укр. центр екон. і політ. дослідж. ім. О. Разумкова. – Київ, 2012. – Вип. 42. – С. 228-231. – ISBN 978-966-7272-99-9
937176
  Руснак І.С. Оборонна реформа в Україні: основні підсумки та перспективи / І.С. Руснак, В.М. Телелим // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / голов. ред. Семон Б.Й. ; редкол.: Бочарніков В.П., Волошенко А.В., Воробйов О.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1. – С. 5-12. – ISSN 2618-1614
937177
  Тимошенко Р.І. Оборонна реформа: деякі шляхи уникнення небезпечних ризиків / Р.І. Тимошенко, Ф.В. Саганюк, В.Я. Мірошниченко // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2017. – № 1 (59). – С. 12-15. – ISSN 2304-2699
937178
   Оборонна тематика в наукових розробках вчених НАН України в 1971 р. (невідомі сторінки історії) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Попович О.С., Ісакова Н.Б., Велентейчик Т.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (107). – С. 121-132. – ISSN 1560-4926
937179
   Оборонна тематика в наукових розробках учених НАН України в 70-х рр. ХХ ст. (невідомі сторінки історії):1971р. / вступ і документи до друку підгот. О.Г. Луговський // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький , П.О.Витязь, В.М. Головатюк [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (106). – C. 134-141. – ISSN 0374-3896


  У Листі заступника голови Держплану УРСР В. Халапсіна до ЦК КПУ і Ради Міністрів УРСР про роботу з оборонної тематики в АН УРСР і плани на 1972 р. йшлося про виконання у 1971 р. науково-технічних робіт. Було задіяно 60 наукових установ республіки, в ...
937180
   Оборонна тематика в роботі інститутів АН УРСР в 1975 р. // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Попович О.С., Ісакова Н.Б., Велентейчик Т.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (108). – С. 146-153. – ISSN 1560-4926
937181
  Луговський О.Г. Оборонна тематика в роботі інститутів АН УРСР в 1975 р. (закінчення) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Попович О.С., Ісакова Н.Б., Велентейчик Т.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (110). – С. 149-155. – ISSN 1560-4926


  "В цьому номері закінчуємо публікацію розсекреченого документа № 2 "Перечень заданий на проведение научных исследований по оборонной тематике, установленных научным учреждениям и высшим учебным заведениям республики на 1975 год", почату в двох ...
937182
   Оборонна тематика в роботі інститутів АН УРСР в 1975 р. (Продовження) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Попович О.С., Ісакова Н.Б., Велентейчик Т.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (109). – С. 131-138. – ISSN 1560-4926
937183
  Фришман Р.А. Оборонная лаборатория Осоавиахима. / Р.А. Фришман. – М, 1936. – 71с.
937184
  Фришман Р.А. Оборонная лаборатория. / Р.А. Фришман. – 2-е изд. – М, 1937. – 92с.
937185
  Коваленко Д.А. Оборонная промышленность / Д.А. Коваленко. – Москва, 1970. – 414 с.
937186
  Куликов Борис Пантелеевич Оборонная тема в советской лирике предвоенных лет : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Куликов Борис Пантелеевич; АН СССР. Ин-т мировой лит-ры. – М., 1973. – 22л.
937187
  Шамарин Э.В. Оборонная функция Советского государства : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Шамарин Э.В. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1966. – 14 с.
937188
  Менделєєв Д. Оборонне замовлення в "замовленні"... // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 14-20 грудня (№ 48). – С. 3


  "За останнє десятиліття не пригадаю в Україні жодного міністра оборони, який не починав би свою діяльність на чолі відомства з декларації про необхідність скорочення апарату і врегулювання сфери закупівель та оборонного замовлення, називаючи цей процес ...
937189
  Медведєв Ю.Б. Оборонний бюджет України та інших провідних європейських країн / Ю.Б. Медведєв, А.П. Смаль // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 95-98. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  У даній статті досліджується проблематика фінансування Збройних сил України у контексті забезпечення національної безпеки Держави. Розглядається та аналізується нормативно-правова база, стан, проблеми, їх вирішення у сфері фінансового забезпечення ...
937190
  Крючков Г. Оборонний бюлетень - майбутній обрис Збройних сил // Україна - НАТО : інформаційно-аналітичний журнал Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 8-18.
937191
  Терський С.В. Оборонний комплекс столиці Волинського князівства - міста Володимира // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – № 612 : Держава та армія. – С. 14-22. – ISSN 0321-0499
937192
  Можаровський В.М. Оборонний огляд в Україні: результати і висновки / В.М. Можаровський, П.М. Крикун, М.М. Дєнєжкін // Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал Міністерства оборони України / М-во оборони України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 3-11
937193
  Іващенко В.В. Оборонний огляд як механізм визначення перспектив реформування оборонної сфери України / В.В. Іващенко, О.М. Поліщук // Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 2009. – № 2. – С. 8-14
937194
  Доронін І.М. Оборонні "Білі книги": правові аспекти інформування суспільства про діяльність сектору безпеки і оборони у контексті громадського контролю // Інформація і право : науковий фаховий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Пилипчук В.Г., Брижко В.М., Попик В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (27). – С. 90-97. – ISSN 2616-6798
937195
  Філіпова Г.В. Оборонні проекти Києва напередодні та під час Північної війни 1700 - 1721 років // Шості Зарембівські читання : матеріали Шостих Всеукр. Зарембів. наук. читань "Українське пам"яткознавство: сучасні проблеми та тенденції", присвяч. 70-річчю від дня народж. д-ра іст. наук С.З. Заремби, м. Київ, 18 квіт. 2017 р. : [зб. наук. праць] / Центр пам"яткознавства НАН України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; [редкол.: Титова О.М. (голова) та ін. ; упоряд. Г.М. Бичковської]. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, 2017. – С. 89-96. – ISBN 978-966-8999-85-7
937196
  Петров С.С. Оборонні споруди Києва X-XIX ст. : у контексті історії міста і загльного розвитку військово-фортифікаційної справи / Сергій Петров. – Київ : Експрес-Поліграф, 2012. – 447, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 424-443. – ISBN 978-966-2530-28-5
937197
  Полівода К. Оборонні та безпекові аспекти європейської інтеграці Чеської Республіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 94-96
937198
  Нагнибіда Р.В. Оборонні укріплення Подільського воєводства у часи польсько-турецької війни 1672–1699 років // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2015. – Вип. 27. – С. 206-225. – ISSN 2078-0133
937199
  Перевертаний О. Оборонні універсали Ю Хмельницького 1659 - 1660 рр. // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 322-325. – ISBN 978-966-171-893-6
937200
  Теличук П. Оборонно-масова робота в університеті // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 31 жовтня (№ 32). – С. 4


  Стрілецька команда КДУ в грудні 1945 року в змаганнях Сталінського району і в травні 1946 року в міських змаганнях зайняла перше місце.
937201
  Пивоваров Виктор Васильевич Оборонно-массовая работа как фактор патриотического и интернационального воспитания советской молодежи в условиях развитого социализма : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Пивоваров Виктор Васильевич; Высшая комсомольская школа при ЦК ВЛКСМ. – М., 1980. – 20л.
937202
  Алешин В.С. Оборонно-массовая работа партийных организаций Карелии, Архангельской и Мурманской областей в предвоенные годы (1938-июнь1941) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Алешин В. С.; Петразав. ГУ им. Куусинена. – Петрозаводск, 1973. – 20л.
937203
  Григорьев А.И. Оборонно-массовая работа партийных организаций среднего Поволжья в предвоенные годы (1937 - июнь 1941 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.570 / Григорьев А.И.; Саратовский гос. ун-т. – Саратов, 1970. – 33л.
937204
  Бадрак В. Оборонно-Потьомкінський Комплекс, або Про особливості переозброєння нашої армії // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 24-30 вересня (№ 34). – С. 1, 3


  "Усе викладене нижче не так критика, як аналіз, покликаний відповістити на одне-єдине запитання: як довго триватиме російська війна проти України? Саме факт війни, що триває протягом двох із половиною років і соромливо називається антитерористичною ...
937205
  Семенишин А.В. Оборонно-промисловий комплекс України : господарсько-правові аспекти реформування : монографія / А.В. Семенишин ; [Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого]. – Харків : Юрайт, 2015. – 191, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 167-187. – (Серія "Наукові праці кафедри господарського права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого"). – ISBN 978-966-2740-61-5
937206
  Оцабрик І.І. Оборонно-промисловий комплекс України в умовах економіки постіндустрального суспільства // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцева А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 1 (54). – С. 254-259
937207
  Оцабрик І.І. Оборонно-промисловий комплекс України в умовах економіки постіндустріального суспільства: аналіз та перспективи // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 875. – С. 329-334. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
937208
  Ляшенко В.І. Оборонно-промисловий комплекс України: аспекти сучасної державної політики // Стратегічний потенціал державного та територіального розвитку : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Маріуполь, 3-4 жовт. 2017 р.) : присвяч. 25-річчю Донец. держ. ун-ту управління / М-во освіти і науки України, Донец. держ. ун-т управління ; Донец. облдержадмін [та ін.] ; [редкол.: С.Ф. Марова (голова) та ін.]. – Маріуполь ; Кривий Ріг : Роман Козлов, 2017. – С. 325-327. – ISBN 978-617-7104-90-1
937209
  Момот Т.В. Оборонно-промисловий комплекс України: пріоритетні напрями реформування в умовах євроінтеграції. / Т.В. Момот, Н.Е. Аванесова, І.Ю. Віннік // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2015. – № 5 (54), жовтень. – C. 27-33. – ISSN 2218-1199
937210
  Бойко В.О. Оборонно-промисловий комплекс України: стан, проблеми та тенденції розвитку // Наука і оборона : Науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 26-32.
937211
  Щеблыкин В.Н. Оборонно-промышленный комплекс России как субъект процесса обеспечения военно-экономической безопасности // Вопросы экономических наук / Издательство " Спутник+". – Москва, 2010. – № 6 (45). – С. 111-113. – ISSN 1728-8878
937212
  Щеблыкин В.Н. Оборонно-промышленный комплекс России: основные проблемы развития // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Издательство "Спутник +". – Москва, 2010. – № 6 (56). – C. 53-58. – ISSN 1680-2721
937213
  Пузиков А.Е. Оборонное значение аграрной политики КПСС в развитом социалистическом обществе. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Пузиков А.Е.; Львов. гос. ун-т. – 20л.
937214
  Соболев М.Г. Оборонное могущество Родины / М.Г. Соболев. – М, 1977. – 143с.
937215
  Язов Д.Т. Оборонное строительство: новые подходы. / Д.Т. Язов. – М., 1989. – 62с.
937216
   Оборонные песни.. – М., 1939. – 36с.
937217
  Висоцький О. Оборонные предприятия должны получать кредиты по минимальной ставке // Національна безпека: моніторинг реалізації законодавства України / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; Женев. центр демократ. контролю над збройними силами ; Центр дослідж. армії, конверсії та роззброєння ; [упоряд.: О.Л. Копиленко, Є.Р. Бершеда, Т.М. Барабаш]. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2018. – С. 33-34. – ISBN 978-617-7638-06-2
937218
  Свердлик Ш.Б. Оборонные средства машиностроительных предприятий и кредит Госбанка : Автореф... канд. экон.наук: / Свердлик Ш. Б.; Новосиб. ГУ, Каф. полит. экон. – Новосибирск, 1964. – 17л.
937219
  Маяковский В. Оборонные стихи / В. Маяковский. – Минск : Художественная литература, 1937. – 95 с.
937220
  Маяковский В. Оборонные стихи. / В. Маяковский. – Москва, 1938. – 104 с.
937221
  Маяковский В. Оборонные стихи. / В. Маяковский. – Москва : Художественная литература, 1939. – 95 с.
937222
  Пирожков С.И. Оборонный анализ и формирование политики национальной безопасности: опыт Украины // Стратегічна панорама : науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України / Рада національної безпеки і оборони України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 99-111.
937223
  Пасічко В. Обороноздатність держави: теоретичні основи системного дослідження // Політичний менеджмент : український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 135-144.
937224
  Менделєєв Д. Оборонпром: операція "Ліквідація", або Епоха відродження... // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 11-17 травня (№ 17). – С. 1-2


  Реформаторські потуги президента, який залишає посаду, а до того протягом своєї каденції ритуально передавав відремонтовані й модернізовані за рахунок державного бюджету тисячі й тисячі одиниць озброєнь і військової техніки, зазвичай у присутності ...
937225
  Прищепа І.З. Оборот / І.З. Прищепа. – Полтава, 1962. – 48с.
937226
  Яковенко Лариса Ивановна Оборот авансированных средств в новых условиях хозяйствования : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Яковенко Лариса Ивановна; КГУ. – К., 1988. – л.
937227
  Яковенко Лариса Ивановна Оборот авансированных средств в новых условиях хозяйствования : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Яковенко Лариса Ивановна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1988. – 173л. – Бібліогр.:л.163-173
937228
   Оборот капитальных вложений и эффективность воспроизводства основных фондов.. – К., 1980. – 239с.
937229
  Мищук А.Н. Оборот культурных ценностей через социокультурный проект // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Изд. Дом "Панорама". – Москва, 2014. – № 7. – С. 75-78. – ISSN 2073-9702


  В статье обращается внимание на значимость социокультурных проектов для населения страны, экономики, культуры. Рассмотрен позитивный опыт управления культурой за рубежом.
937230
  Малашенко А.Н. Оборот производственных фондов в машиностроительной промышленности УССР и пути его ускорения : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Малашенко Анатолий Николаевич ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР ; Киев. ин-т народного хозяйства им. Д.С. Коротченко. – Киев, 1980. – 25 с. – Библиогр.: 6 назв.
937231
  Меерович В.Г. Оборот средств и эффективность производства. / В.Г. Меерович. – М, 1974. – 128с.
937232
  Губин Б.В. Оборот средств предприятий и эффективность производства / Б.В. Губин. – М, 1975. – 108с.
937233
  Павлов П.М. Оборот средств предприятия / П.М. Павлов. – Москва, 1967. – 120 с.
937234
   Оборот средств, фондоотдача и рентабельность. Из опыта работы в условия экон. реформы.. – Л., 1969. – 221с.
937235
  Китцберг А. Оборотень : драма в 5-ти д. / Аугуст Китцберг; пер. с эст. Л. и Ю. Оямаа. – Москва : Искусство, 1956. – 68 с.
937236
  Померанцев В.М. Оборотень / В.М. Померанцев. – М., 1963. – 80с.
937237
  Успенский Г.А. Оборотень / Г.А. Успенский. – Кишинев, 1973. – 227с.
937238
  Швачко В.І. Оборотна воднева крихкість ОЦК -сплавів заліза конструкційних сталей : Автореф. дис. ... докт. фіз.-мат. наук: 01.04.13 / Швачко В.І.; МО і НУ "Харківс. фіз.-техн. ін-тут". – Харків, 2002. – 35 с.
937239
  Озеров И.Х. Оборотная сторона нашего бюджета / Проф. И.Х. Озеров. – Москва : Тип. т-ва И.Д. Сытина, 1911. – 191 с., 2 л. диагр.


  На тит. стр. стоит подпись: И. Миримонов.
937240
  Шелдон С. Оборотная сторона полуночи. Полночные воспоминания : Романы / С. Шелдон; Пер. с англ. Т.П.Митц. – Москва : Новости ; АСТ, 1998. – 624 с. – ISBN 5-7020-0870-7, 5-15-000285-2
937241
  Маттиас Л. Оборотная сторона США. / Л. Маттиас. – М., 1968. – 422с.
937242
   Оборотни. – Москва, 1987
937243
  Барышев А.В. Оборотни : [о Сальвадоре] / А.В. Барышев. – Москва : Советская Россия, 1988. – 126, [2] с. – (По ту сторону). – ISBN 5-268-00872-2
937244
  Пиляцкин Б.А. Оборотни джунглей / Б.А. Пиляцкин. – М, 1966. – 79с.
937245
  Меньшиков В.М. Оборотни стреляют из-за угла / В.М. Меньшиков. – М., 1986. – 173с.
937246
  Гарванко А. Оборотний капітал підприємства: теоретичне переосмислення та практичний аналіз // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 7. – С. 178-182
937247
  Гаценко-Колумбет Оборотні активи підприємства: проблеми теорії оліку // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2013. – С. 42-47. – (Серія : Економічні науки ; вип. 1 (63)). – ISSN 1728-4236
937248
  Купріна Н.М. Оборотні активи підприємства: теоретичний та практичний аспект / Н.М. Купріна, І.О. Черненко // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Гринчуцький В.І. [та ін.]. – Одеса, 2018. – Т. 10, вип. 1. – С. 28-37 : рис., табл. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 2312-847X
937249
  Демченко Т.А. Оборотні активи та їх відображення в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 9. – С. 179-184. – ISSN 1993-6788
937250
  Магазаник О. Оборотні засоби промислового підприємства / О. Магазаник. – К., 1957. – 52с.
937251
  Дросовська Л.І. Оборотні засоби соціалістичної промисловості / Л.І. Дросовська. – Київ, 1959. – 40с.
937252
  Ніколаєва І.В. Оборотні кошти соціалістичної промисловості / І.В. Ніколаєва. – К., 1957. – 20с.
937253
  Гавриш В.І. Оборотні кошти соціалістичної промисловості і шляхи прискорення їх оборотності / В.І. Гавриш. – Київ, 1949. – 24с.
937254
  Мусіяка Ю.Г. Оборотні фонди колгоспів / Ю.Г. Мусіяка. – К., 1969. – 171с.
937255
  Іонін Є. Оборотність активів в умовах використання методу нарахувань: аналітичний аспект // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 207-211. – ISSN 1993-0259
937256
  Слюсарчук В.Ю. Оборотність нелінійних різницевих операторів : монографія / В.Ю. Слюсарчук ; МОН України ; Нац. ун-т водного господарства та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2005. – 233 с. – ISBN 966-327-032-2
937257
  Дорошенко О.С. Оборотны кошти колгоспів та їх раціональне використання / О.С. Дорошенко. – К, 1965. – 28с.
937258
  Любченко Н.С. Оборотные производственные фонды и их использование. : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Любченко Н.С.; Киев. ин-т нар. хоз. Каф. полит. экономии. – К., 1969. – 24л.
937259
  Каюмов Н. Оборотные производственные фонды легкой промышленности / Н. Каюмов, С.П. Пышнографй. – Душанбе, 1975. – 207с.
937260
  Зюнькина Алла Борисовна Оборотные производственные фонды: содержание, механизм движения, эффективность : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Зюнькина Алла Борисовна; Киевск. гос. ун-т. – Киев, 1984. – 179л.
937261
  Зюнькина А.Б. Оборотные производственные фонды: содержание, механизм движения, эффективность : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.01 / Зюнькина А.Б. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 24 с.
937262
  Рубинштейн С.В. Оборотные средства / С.В. Рубинштейн. – Москва : Госфиниздат, 1933. – 52 с.
937263
  Ротштейн Л.А. Оборотные средства в промышленности / Л.А. Ротштейн. – Москва : Финансы и статистика, 1986. – 93 с.
937264
  Каценеленбаум З.С. Оборотные средства в промышленности СССР. / З.С. Каценеленбаум. – Москва, 1945. – 100с.
937265
  Лисициан Н.С. Оборотные средства в системе воспроизводственных процессов / Н.С. Лисициан. – М., 1986. – 287с.
937266
  Харченко А.С. Оборотные средства в системе хозяйственного механизма и пути повышения эффективности их использования. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.10 / Харченко А.С.; МВ и ССО УССР.Харьк.гос.ун-т. – Х, 1982. – 23л.
937267
  Бадалян А.А. Оборотные средства винодельческой промышленности Армянской ССР : Автореф... канд. эконнаук: 594 / Бадалян А.А.; Ереванский Гос. Ун-т. – Ереван, 1968. – 22л.
937268
  Тищенко Виктор Елисеевич Оборотные средства геологпоисковых предприятий и пути ускорения их оборчиваемости / Тищенко Виктор Елисеевич. – Уфа : Башкн-во, 1961. – 92с.
937269
  Пинишко В.С. Оборотные средства деревообрабатывающих предприятий, их нормирование и использование : Автореф... канд. экон.наук: / Пинишко В.С.; Моск. фин. ин-т. – Москва, 1966. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
937270
  Белкина Р.К. Оборотные средства домостроительных комбинатов. / Р.К. Белкина. – М., 1965. – 152с.
937271
  Шевелев В.А. Оборотные средства и анализ их использования в промышленности. / В.А. Шевелев. – М, 1968. – 192с.
937272
  Клян В.А. Оборотные средства и вопросы их эффективного использования (на прим. пищевой пром. АрмССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Клян В.А.; Ереван. гос. ун-тет. – Ереван, 1973. – 38л.
937273
   Оборотные средства и кредит в условиях создания объединений.. – М., 1981. – 161с.
937274
  Парфаньяк П.А. Оборотные средства и проблемы рационального построения платежного оборота промышленных предприятий. : Автореф... Канд.экон.наук: / Парфаньяк П.А.; ин-т экономики АН СССР., 1954. – 31л.
937275
  Курьянов А.В. Оборотные средства и пути повышения эффективности их использования в новых условиях работы промышленных предприятий. (На материалах машиностроит. предприятий) : Автореф... канд. экон.наук: 08.599 / Курьянов А.В.; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. Экон. фак. – Харьков, 1969. – 18л.
937276
  Медведев И.В. Оборотные средства и пути совершенствования их организации и использования в колхозах (на примере колхозов Луганской области) : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 601 / Медведев И.В. ; Одесский сельскохоз. ин-т. – Одесса, 1968. – 23 с.
937277
  Трошунев А. Оборотные средства и ускорение их оборачиваемости. / А. Трошунев. – Симферополь, 1940. – 40с.
937278
   Оборотные средства капитального строительства.. – М., 1977. – 160с.
937279
  Жилкина Л.В. Оборотные средства колхозов : Автореф... канд. экон.наук: / Жилкина Л. В.; КИНХ. – К., 1964. – 20л.
937280
  Кочкарев В.В. Оборотные средства колхозов / В.В. Кочкарев. – Москва : Колос, 1972. – 136 с.
937281
  Доронкин Василий Дмитриевич Оборотные средства колхозов и краткосрочный кредит Госбанка СССР. (На примере колхозов Ом. обл.) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.10 / Доронкин Василий Дмитриевич; Всесоюз. заоч. фин.-экон. ин-т. – Москва, 1976. – 24л.
937282
  Белоусенко Г.Ф. Оборотные средства колхозов и кредит / Г.Ф. Белоусенко. – М, 1968. – 136с.
937283
  Лебединский Г.Я. Оборотные средства колхозов и пути их рационального использования (на прим.. колх. Никопольского и Томаковского р-нов Днепропетровск. и Томковского р-нов Днепропетр. обл.) : Автореф... канд. экон.наук: / Лебединский Г. Я.; УНИИ экон. и орган. с.х. – К., 1966. – 22л.
937284
  Корниенко М.М. Оборотные средства колхозов и пути эффективного их использования : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 500 / Корниенко М.М. ; Харьк. гос. ун-т, Каф. полит. экономии. – Харьков, 1968. – 19 с.
937285
  Попов Н.А. Оборотные средства коммунальных предприятий. / Н.А. Попов. – М.-Л., 1941. – 88с.
937286
  Филатов Н.Л. Оборотные средства коммунальных предприятий. / Н.Л. Филатов. – М., 1957. – 84с.
937287
  Микулис А. Оборотные средства легкой промышленности и некоторые вопросы повышения эффективности их использования (на основе данных предприятий Министерства легкой промышленности Литовской ССР) : Автореф... канд. эконом.наук: 08.599 / Микулис А.; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1971. – 20л.
937288
  Абрамсон Л.С. Оборотные средства подрядных организаций / Л.С. Абрамсон. – Москва : Госстройиздат, 1949. – 56 с.
937289
  Фам Дак Зуен. Оборотные средства подрядных строительно-монтажных организаций в СССР. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.10 / Фам Дак Зуен.; Киев. ин-т нар. хоз. им. Д.С.Коротченко. – К., 1975. – 21л.
937290
  Белкина Р.К. Оборотные средства подрядных строительных организаций. / Р.К. Белкина. – М., 1962. – 188с.
937291
  Белоусенко Г.Ф. Оборотные средства при межхозяйственном и агропромышленном кооперировании / Г.Ф. Белоусенко. – М, 1977. – 204с.
937292
  Колонтаевский Виктор Борисович Оборотные средства производственных объединений (предприятий) и пути совершенствования их организации. (На матер. машиностроения) : Автореф... канд. эк.наук: 08.00.10 / Колонтаевский Виктор Борисович; МВ и ССО УССР. Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1980. – 25л.
937293
  Бирман А.М. Оборотные средства промышленного предприятия / А.М. Бирман. – Москва, 1949. – 31с.
937294
  Лиманович А.М. Оборотные средства промышленного предприятия / А.М. Лиманович. – Загорск, 1949. – 54с.
937295
  Шеремет А.Д. Оборотные средства промышленного предприятия / А.Д. Шеремет. – М, 1956. – 83с.
937296
  Горский М.П. Оборотные средства промышленного предприятия / М.П. Горский. – Х., 1961. – 24с.
937297
  Помазков Н.С. Оборотные средства промышленного предприятия и анализ их оборачиваемости / Н.С. Помазков. – Л., 1949. – 36с.
937298
  Шоломович И.А. Оборотные средства промышленного предприятия и их анализ. / И.А. Шоломович. – Х., 1934. – 88с.
937299
  Барнгольц С.Б. Оборотные средства промышленности СССР / С.Б. Барнгольц. – Москва : Финансы, 1965. – 283 с.
937300
  Павлов В.С. Оборотные средства промышленности. Формирование и использование / В.С. Павлов. – М., 1974. – 143с.
937301
  Андрианов Д.П. Оборотные средства промышленных предприятий / Андрианов Д.П. ; О-во по распростр. полит. и науч. знаний РСФСР. – Москва : [б. и.], 1958. – 40 с. – (В помощь лектору)
937302
  Шумов Н.С. Оборотные средства промышленных предприятий в новых условиях хозяйствования / Н.С. Шумов. – М., 1968. – 200с.
937303
  Барнгольц Сарра Бенционовна Оборотные средства промышленных предприятий и анализ их использрования. : Автореф... д-ра экон.наук: / Барнгольц Сарра Бенционовна; Моск. экон.-стат. ин-т. – М., 1965. – 36л.
937304
  Кошель В.Н. Оборотные средства промышленных предприятий и пути совершенствования организации источников их формирования : Автореф... канд. экон.наук: / Кошель В.Н.; Харьк. ун-т им. А.М.Горького. Экон. фак. – Х., 1967. – 18л.
937305
  Назарян Ш.Г. Оборотные средства промышленных предприятий и пути улучшения их использования. : Автореф... Канд.экон.наук: / Назарян Ш.Г.; Объед.учен.совет по присужд.учен.степней по экон.наукам при Ереван.гос.ун-те. – Ереван, 1965. – 20л.
937306
  Дембинский Н.В. Оборотные средства промышленных предприятий и пути ускорения их оборачиваемости / Н.В. Дембинский. – Минск, 1949. – 23с.
937307
  Бирман А.М. Оборотные средства промышленных предприятий и пути ускорения их оборачиваемости / А.М. Бирман. – Москва, 1955. – 40с.
937308
  Эрастова С.П. Оборотные средства промышленных предприятий и роль кредита в их формировании и эффективном использовании. : Автореф... канд.экон.наук: 599 / Эрастова С.П.; Всес.заоч.физ-экон.ин-т. – М, 1969. – 17л.
937309
  Курьянов А.В. Оборотные средства промышленных предприятий и эффективность их использования / А.В. Курьянов. – Киев, 1975. – 150с.
937310
  Сеславинский И.С. Оборотные средства промышленных предприятий. / И.С. Сеславинский. – М, 1961. – 64с.
937311
  Белоусенко Г.Ф. Оборотные средства сельскохозяйственных промышленных предприятий и производственных объединений / Г.Ф. Белоусенко. – М, 1986. – 218с.
937312
  Ибрагимов Л.А. Оборотные средства снабженческих организаций сельского хозяйства / Л.А. Ибрагимов. – М., 1977. – 80с.
937313
  Соколова Л.Н. Оборотные средства снабженческо-сбытовых организаций. / Л.Н. Соколова. – М., 1972. – 48с.
937314
  Тебякин Г.К. Оборотные средства совхозов / Г.К. Тебякин. – 2, перераб. и доп. – Москва : Россельхозиздат, 1976. – 184 с.
937315
  Хоронжий А.И. Оборотные средства социалистических промышенных предприятий и их эффективное использование : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Хоронжий А.И.; Львовский гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1969. – 20л.
937316
  Бычков П.С. Оборотные средства социалистических промышленных предприятий / П.С. Бычков. – Москва, 1966. – 151с.
937317
  Леонтьев А.М. Оборотные средства социалистических промышленных предприятий и пути улучшения их использования. (На материалах металлург. заводов Приднепровья) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Леонтьев А.М. ; Киевский ин-т нар. хоз-ва , Кафедра полит. экономии. – Киев, 1966. – 20 с.
937318
  Грицай А.П. Оборотные средства социалистических промышленных предприятий. / А.П. Грицай. – М., 1963. – 86с.
937319
  Гаврилов Н.В. Оборотные средства социалистического промышленного предприятия и их использование : Дис... на соиск. учен. степени. кандид. экономич.наук: / Гаврилов Н.В.; МВО СССР. Ин-т повышения квалификации преподават. марксизма-ленинизма при Киевс. гос. ун-те им. Т.Г.Шевче. – Киев, 1951. – 325л.
937320
  Гаврилов Н.В. Оборотные средства социалистического промышленного предприятия и их использование : Автореф... канд. экон.наук: / Гаврилов Н.В.; МВО СССР. Ин-т повышеня квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при Киевск. гос. ун-те им. Т.Г.Ше. – Киев, 1952. – 20 с.
937321
  Харькова С.Н. Оборотные средства социалистической промышленности и их использование : автореф. дис. ... канд. экон. наук / Харькова С.Н. ; Ин-т повышения квалификации препод.марксизма-ленинизма при КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1954. – 16 с.
937322
  Харюкова С.Н. Оборотные средства социалистической промышленности и их использование (на прим. предприятий трикотажной промышленности УССР) : Дис... канд. эконом.наук: / Харюкова С.Н.; Ин-т повышения квалификации препод. маркс.-лен. при КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1954. – 228, XIVл. – Бібліогр.:л.I-XIV
937323
  Федосеев К.А. Оборотные средства социалистической промышленности и пути ускорения их оборачиваемости / К.А. Федосеев. – М, 1949. – 44с.
937324
  Федосеев К.А. Оборотные средства социалистической промышленности и пути ускорения их оборачиваемости / К.А. Федосеев. – М, 1951. – 40с.
937325
  Федосеев К.А. Оборотные средства социалистической промышленности и пути ускорения их оборачиваемости / К.А. Федосеев. – М, 1953. – 40с.
937326
  Визбарас И. Оборотные средства станкостроительных предприятий и кредит Госбанка : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 599 / Визбарас И. ; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1969. – 16 с.
937327
  Шеремет А.Д. Оборотные средства станокостроительной промышленности СССР и их использование : Автореф... канд. экон.наук: / Шеремет А. Д.; МГУ, Экон. фак. – М., 1955. – 16л.
937328
  Татаркин А.И. Оборотные средства хозрасчетных предприятий / А.И. Татаркин. – Иркутск, 1985. – 272с.
937329
  Зурабишвили В.С. Оборотные средства чайной промышленности Грузинской ССР и пути улучшения их использования. : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.10 / Зурабишвили В.С.; АН ГССР. Ин-тут экономики и права. – Тбилиси, 1974. – 51л. – Бібліогр.:с.50-51
937330
  Федорищева А.Н. Оборотные средства шахтостроительных организаций и их дифференцированное нормирование. : Автореф... канд. экон.наук: / Федорищева А.Н.; АН УССР. Отд. экономики, истории, филос. и права. – К., 1965. – 21л.
937331
  Городецкая О.Н. Оборотные средства, кредитование и расчеты в легкой промышленности (Вопросы планирования и анализ использования) : Автореф... канд экон.наук: / Городецкая О.Н.; Моск. экон. стат. ин-т. – М., 1967. – 17л.
937332
  Назарова Н.С. Оборотные средствад государственной торговли и пути улучшения их использования. : Автореф... Канд.экон.наук: / Назарова Н.С.; М-во торговли РСФСР. – М, 1961. – 18л.
937333
  Жданова Л.А. Оборотные фонды и материально-техническое снабжение промышленных предприятий / Л.А. Жданова. – М, 1975. – 54с.
937334
  Фасоляк Н.Д. Оборотные фонды и материально-техническое снабжение промышленных предприятий. / Н.Д. Фасоляк. – М, 1961. – 84с.
937335
  Смышляев А.С. Оборотные фонды и народнохозяйственная динамика : Автореф... канд. экон.наук: 607 / Смышляев А.С.; МГУ. – М., 1972. – 22л.
937336
  Мищенко С.И. Оборотные фонды и повышение эффективности их использования в развитом социалистическом обществе. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Мищенко С.И.; МВ и ССО УССР. ХГУ. им. А.М.Горького. – Харьков, 1979. – 24л.
937337
  Мусияка Г Ю. Оборотные фонды колхозов / Г Ю. Мусияка. – К., 1980. – 132с.
937338
  Локшин Э.Ю. Оборотные фонды промышленности СССР / Э.Ю. Локшин. – М., 1951. – 31с.
937339
  Скрипник В. Оборотоздатність об"єктів цивільних прав // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко ; редкол.: Іншин М.І., Андрійко О.Ф., Арістова І.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (32). – С. 190-197. – ISSN 2306-9082
937340
  Апанасенко К. Оборотоздатність прав за документами дозвільного характеру: постановка проблеми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 32-40. – (Юридичні науки ; вип. 1 (104)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано питання можливості кваліфікації прав за документами дозвільного характеру як об"єктів цивільних/господарських прав, їх оборотоздатність. Досліджено ознаки оборотоздатності нематеріальних об"єктів цивільних прав, здійснено класифікацію ...
937341
  Васильева Е.Н. Оборотоспособность в сфере интеллектуальной собственности // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2011. – № 8. – С. 26-34. – ISSN 0132-0769
937342
  Рейман Е.А. Обороты речи английской обзорной научной статьи / Е.А. Рейман, Н.А. Константивнова. – Ленинград : Наука, 1978. – 246 с.
937343
  Котов Ю.В. Оборудование атомных электростанций / Ю.В. Котов, В.В. Кротов, Г.А. Филиппов. – Москва, 1982. – 375 с.
937344
   Оборудование ГРЭС и передача электроэнергии КАТЭКа : сборник трудов. – Красноярск : Издательство Красноярского университета, 1983. – 168 с.
937345
  Лермонтов М.А. Оборудование для вычислительных центров / М.А. Лермонтов, К.Д. Орлов. – М., 1979. – 175с.
937346
   Оборудование для герметизации устья скважин при глубоком резаведочном бурении на нефть и газ.. – Москва, 1969. – 74с.
937347
  Рыскин С.Е. Оборудование для индукционной термообработки. / С.Е. Рыскин. – М-Л, 1966. – 158с.
937348
  Кочановский Н.Я. Оборудование для контактной сварки : Автореф... д-ра техн.наук: / Кочановский Н.Я.; АН УССР. Ордена Трудового Красного Знамени ин-т электросварки им Е.О.Патона. – К., 1962. – 30л. – Бібліогр.:с.29-30
937349
  Гришаев И.Г. Оборудование для механических процессов химической технологии / И.Г. Гришаев, В.И. Назаров. – М., 1989. – 88с.
937350
   Оборудование для механической обработки, сборки, гальванических покрытий, окраски и автоматического контроля.. – Москва, 1963. – 164с.
937351
   Оборудование для обработки резиновых смесей и пластических масс. Каталог-справочник.. – М., 1957. – 108с.
937352
   Оборудование для обработки тугоплавких металлов в электровакуумном производстве / А.Т. Александрова, С.И. Бродский, И.И. Сажин, Г.Н. Щиренко; А.Т. Александрова, С.И. Бродский, И.И. Сажин, Г.Н. Щиренко. – М-Л : Госэнергоиздат, 1963. – 79 с.
937353
   Оборудование для обработки тугоплавких металлов в электровакуумном производстве.. – М.-Л., 1963. – 80с.
937354
  Пипко А.И. Оборудование для откачки вакуумных приборов / А.И. Пипко, В.Я. Плискквский, Е.А. Пенчко. – Москва : Энергия, 1965. – 464 с.
937355
  Кардыш В.Г. Оборудование для поискового бурения / В.Г. Кардыш. – Л, 1986. – 144с.
937356
  Глазков И.М. Оборудование для производства фотошаблонов и выполнения операций фотолитографии / И.М. Глазков. – Москва, 1975. – 73 с.
937357
   Оборудование для разделения жидких неоднородных систем: Сб. науч. тр.. – М., 1988. – 151с.
937358
  Кузнецов И.Е. Оборудование для санитарной очистки газов / И.Е. Кузнецов. – К., 1989. – 303с.
937359
  Ройтенберг С.Ш. Оборудование для сварки на монтаже тепловых электростанций / С.Ш. Ройтенберг. – Москва : Энергия, 1975. – 120с.
937360
   Оборудование для сушки, пропитки и компаундирования обмоток электрических машин, аппаратов и трансформаторов.. – М., 1963. – 36с.
937361
  Печкуренко А.И. Оборудование для школьных мастерских. / А.И. Печкуренко, П.С. Турков. – Минск, 1967. – 132с.
937362
  Резниченко Т.И. Оборудование заводов пластмасс. / Т.И. Резниченко. – К., 1989. – 78с.
937363
  Завитаев П.А. Оборудование занятий по изучению природы в 1-4 классах. / П.А. Завитаев. – 6-е изд., доп. и перераб. – М., 1961. – 208с.
937364
  Завитаев П.А. Оборудование занятий по природоведению / П.А. Завитаев. – Москва, 1940. – 130с.
937365
  Айзенберг М.С. Оборудование и инвентарь для спортивных игр : справ. пособие / М.С. Айзенберг, С.Н, Лебедев. – Москва : Физкультура и спорт
Ч. 1. – 1953. – 92 с.
937366
   Оборудование и материалы для делопроизводства и размножения документации.. – М., 1967. – 71с.
937367
   Оборудование и организация работы кабинета общественных дисциплин в средних специальных учеб. заведениях. Метод. рекомендации.. – М., 1969. – 76с.
937368
  Данилюк Э.А. Оборудование и организация работы кабинета эстетического воспитания в профессионально-техническом училище / Э.А. Данилюк. – Москва, 1965. – 67 с.
937369
   Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок. Сварка и наплавка. Основные положения: ПН АЭ Г-7-009-89.. – М., 1991. – 316с.
937370
  Камелев А.И. Оборудование и эксплуатация киноустановок малой и средней вместимости. / А.И. Камелев. – М., 1969. – 389с.
937371
   Оборудование кабинета математики. – Москва, 1981. – 192 с.
937372
  Яблонский В.А. Оборудование кабинета рисования и основ композиции / В.А. Яблонский. – Москва : Высшая школа, 1983. – 47 с.
937373
  Зельманова Л.М. Оборудование кабинета русского языка и литературы в средних профтехучилищах. / Л.М. Зельманова, Т.К. Молчанова. – М., 1985. – 95с.
937374
  Зельманова Л.М. Оборудование кабинета русского языка и литературы. / Л.М. Зельманова. – М., 1977. – 80с.
937375
   Оборудование кабинета черчения в профессионально-технических училищах.. – М., 1963. – 64с.
937376
  Ряжский Н. Оборудование клубной сцены / Н. Ряжский. – Москва, 1939. – 88 с.
937377
  Пряхин М.П. Оборудование комплексной лаборатории технических средств обучения Воронежского государственного пединститута / М.П. Пряхин, Ю.И. Щербак. – Москва, 1972. – 32 с.
937378
  Бармин И.В. Оборудование космического производства / И.В. Бармин, Е.И. Горюнов, А.В. Егоров и др. ; под ред. В.П. Бармина. – Москва : Машиностроение, 1988. – 252, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 245-250 (122 назв.). – ISBN 5-217-00142-9
937379
  Кременецкий Н.Г. Оборудование курса зоологии. Практическое руководство к организации зоологич. лаборат. и кабинетов в пед. вузах / Н.Г. Кременецкий. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1952. – 288с.
937380
  Колчин И.В. Оборудование летательных аппаратов. / И.В. Колчин. – М., 1979. – 152с.
937381
  Брысин П.М. Оборудование по начальной военной подготовке в средней школе / П.М. Брысин. – М., 1972. – 120с.
937382
   Оборудование полупроводникового производства. – Москва, 1981. – 336 с.
937383
  Блинов И.Г. Оборудование полупроводникового производства / И.Г. Блинов, Л.В. Кожитов. – Москва, 1986. – 262 с.
937384
  Гильман Я М. Оборудование помещений сельской библиотеки / Я М. Гильман, . – М., 1953. – 43с.
937385
  Панфилов Ю.В. Оборудование производства интегральных микросхем и промышленные работы : учебник для средних специальных учебных заведений по специальности 0658 "Производство микроэлектронных устройств" / Ю.В. Панфилов. – Москва, 1988. – 320 с.
937386
   Оборудование радиопередающих телевизионных и УКВ ЧМ вещательных станций. – Москва, 1974. – 142 с.
937387
  Цыпленков И.А. Оборудование радиотехнических узлов / И.А. Цыпленков. – Москва : Связьиздат, 1941. – 175 с.
937388
  Софронов Е.В. Оборудование самолета / Е.В. Софронов. – М., 1965. – 48с.
937389
   Оборудование сейсмологической станции IRIS KIEV и программный интерфейс доступа к сейсмологическим данным / И.Ю. Михайлик, А.З. Ганиев, К.В. Петренко, Т.А. Амашукели // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2019. – Т. 41, № 6. – С. 203-212 : рис. – Библиогр.: с. 211-212. – ISSN 0203-3100
937390
  Данилов К.Б. Оборудование сельских стационарных киноустановок / К.Б. Данилов. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М, 1968. – 232с.
937391
  Климов В.В. Оборудование теплиц для подсобных и личных хозяйств / В.В. Климов. – Москва, 1992. – 96с.
937392
  Чанышев Оборудование урока естествознания / Чанышев, М.А. Магдиев. – Уфа, 1946. – 56с.
937393
  Эйдельс Л.М. Оборудование уроков черчения и внеклассная работа. / Л.М. Эйдельс. – М., 1956. – 80с.
937394
  Ружицкий Ю.А. Оборудование учебного кабинета техническими средствами обучения / Ю.А. Ружицкий. – М, 1973. – 80с.
937395
   Оборудование учебных кабинетов.. – М., 1959. – 132с.
937396
  Покровский А.А. Оборудование физического кабинета : пособие для преподавателей / А.А. Покровский. – Москва : Учпедгиз, 1933. – 84 c.
937397
  Мусакин А.П. Оборудование химических лабораторий / А.П. Мусакин. – Л., 1978. – 480с.
937398
  Жиганов Б.В. Оборудование школьных интерьеров. / Б.В. Жиганов. – М., 1972. – 189с.
937399
  Щербаков Н.Н. Оборудование школьных мастерских средствами малой механизации. / Н.Н. Щербаков. – М., 1983. – 127с.
937400
   Оборудование электрической лаборатории : учебно-метод. пособие к практикуму по электричеству. – Пермь : Издательство Пермского университета, 1976. – 134 с.
937401
  Александрова А.Т. Оборудование электровакуумного производства : [учеб. пособие для вузов по специальности "Полупроводниковое и электровакуумное машиностроение"] / А.Т. Александрова. – Москва : Энергия, 1974. – 384 с. : ил. – Библиогр.: с. 380-381
937402
  Вайнер Я.В. Оборудование, автоматизация и механизация цехов электрохимических покрытий / Я.В. Вайнер, М.А. Дасоян. – Москва, 1961. – 402 с.
937403
   Оборудование, оформление и работа кабинета эстетического воспитания. – М., 1965. – 48с.
937404
   Оборудование, сооружения, основы проектирования химико-технологических процессов защиты биосферы от промышленных выбросов: Учеб. пособие для вузов.. – М., 1985. – 352с.
937405
  Романов.Г.З Оборудовпание для изготовления печатных схем / Романов.Г.З, В.В. Диков. – Москва : Энергия, 1972. – 96с.
937406
  Голубович И.В. Обоснование "наук о духе" у В.Дильтея и становление биографического подхода в современной гуманитористике // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2007. – Т. 12, вип. 13 : Філософія. – С. 59-67
937407
  Ильинский Н.Д. Обоснование аналитических методов стереофотограмметрической обработки материалов аэрофотосъемки / Н.Д. Ильинский; ред. А.В. Маслов. – Москва : Геодезиздат, 1959. – 180 с.
937408
  Мунтян Валерий Иванович Обоснование асимптотических методов для уравнений с "максимумами" : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Мунтян Валерий Иванович;. – Киев, 1987. – 11 с.
937409
  Мунтян Валерий Иванович Обоснование асимптотических методов для уравнений с "максимумами" : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Мунтян Валерий Иванович; КГУ. – К., 1987. – 11л.
937410
  Мунтян Валерий Иванович Обоснование асимптотических методов для уравнений с "максимумами" : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Мунтян Валерий Иванович; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 111л. – Бібліогр.:л.103-111
937411
  Сова А.В. Обоснование в процессе формирования логической теории Г. Фреге / А.В. Сова, П.Н. Мирошниченко // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1988. – Вып. 66 : Философские проблемы физики, кибернетики, математики
937412
  Кувшинов В.А. Обоснование В.И.Лениным курса партии на переход к социалистической революции. : Автореф... Канд.ист.наук: / Кувшинов В.А.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1965. – 16л.
937413
  Итунина Н.Б. Обоснование В.И.Лениным принципа партийности философии. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Итунина Н.Б.; АН БССР. ин-тут философии и права. – Минск, 1977. – 17л.
937414
  Шапко В.М. Обоснование В.И.Лениным принципов государственного руководства / В.М. Шапко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1980. – 256с.
937415
  Синьков В.М. Обоснование выбора и разработка комплекса вычислительных устройств для расчета и автоматического ведения экономического режима тепловых электростанций и энергетических систем : Доклад, обобщающий содерж. опубл. работ на соискание уч. степ. докт. техн. наук: / Синьков В.М.; Ин-т автоматики. – Киев, 1966. – 40с. – Бібліогр.:с.37-39
937416
  Анисимов С.В. Обоснование выбора локальных территорий для организации малых рекреационных объектов // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – № 1/2 (25). – С. 70-76. – ISSN 1992-4224
937417
  Гурьева И.В. Обоснование выбора метода определения прибыли как важнейшего критерия эффективности при анализе инвестиционной привлекательности проекта // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2007. – Т. 13, кн.2 : Проблеми економіки та філології. – С. 15-27. – ISSN 1993-5560
937418
  Шпак Ю.Т. Обоснование выбора наиболее экономичных средств механизации и автоматизации информационной деятельности в промышленности. : Автореф... канд. экон.наук: 08.608 / Шпак Ю.Т.; Харьков. инж.-экон. ин-т. – Х., 1969. – 17л.
937419
  Дунаев В.И. Обоснование выбора состава оборудования и создания станка для производства сортового проката малотоннажными партиями : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 168 / Дунаев В.И. ; Всесоюзн. науч-исслед. и проектно-конструкт. ин-т. – Москва, 1974. – 28 с. – Бібліогр.:с.27-28
937420
  Гаврилов В.И. Обоснование геотехнологического коэффициента гидродинамического воздействия на напряженный горный массив // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 119. – С. 208-212 : рис., табл. – Библиогр.: 1 назв. – ISSN 1607-4556
937421
  Сытников А.Б. Обоснование достоверности оценки испарения рапы Восточного бассейна Сакского озера / А.Б. Сытников, В.В. Чабан // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2017. – № 3. – С. 55-66 : табл. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 0367-4290
937422
  Гусев В.И. Обоснование естественнонаучного знания как проблема современной логики науки // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1981. – Вып. 51
937423
  Ситников А.Б. Обоснование закономерностей фазового преобразования жидкой и парообразной влаги в системе "грунт-воздух-водоем" / А.Б. Ситников, В.А. Ситникова // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2014. – № 3. – С. 104-113. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 0367-4290
937424
  Лепетова Анна Леонидовна Обоснование и выбор параметров несущих систем портальных автомобилей : Автореф... кандид. техн.наук: 01.02.06 / Лепетова Анна Леонидовна; Мин-во образов. Украины. Гос. горная Акад. Украины. – Днепропетровск, 1994. – 16л.
937425
  Степаньян А.Е. Обоснование и использование корреляционных уравнений при исследовании низкомолекулярных и полимерных систем. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.04 / Степаньян А.Е.; Калинин.гос.ун-т. – Калинин, 1973. – 23л. – Бібліогр.:с.23
937426
  Панасенко В.И. Обоснование и разработка Г.В.Плехановым теории материалистического понимания истории в борьбе с народничеством : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Панасенко В.И.; Москов. гос. ун-т. – Москва, 1974. – 20л.
937427
  Остапчик В.П. Обоснование и разработка методов планирования режимов орошения сельскохозяйственных культур. : Автореф... Доктора техн.наук: 06.01.02 / Остапчик В.П.; М-во мелиорации и вод хоз-ва СССР. – К, 1986. – 41л.
937428
   Обоснование и разработка новых методико-технических приемов сейсморазведки отраженными волнами: На примере Ниж. Поволжья.. – Саратов, 1976. – 255с.
937429
  Михайлов В.А. Обоснование и расчет динамических параметров магнитной структуры нуклотрона. : Автореф... канд. техн,наук: 01.04.13 / Михайлов В.А.; Объед. ин-т ядерных исслед. – Дубна, 1989. – 16л.
937430
  Ельшин Александр Всеволодович Обоснование и уточнение метода гомогенизации гетерогенного реактора : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.02 / Ельшин Александр Всеволодович ; Ин-т атомной энергии. – Москва, 1979. – 22 с.
937431
  Пампуха И.В. Обоснование использования нейронных сетей в системах поддержки принятия решения при функционировании сложных систем / И.В. Пампуха, Ю.В. Березовская // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 42. – С. 85-90


  Процесс функционирования систем организационно-экономического управления и систем управления техническими процессами создают новые знания и данные, которые необходимо учитывать с целью обеспечения безопасной эксплуатации. Для достижения данной цели при ...
937432
  Оксанич И.Г. Обоснование использования системного подхода в задачах синтеза структуры функциональных систем // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 5 (112). – С. 52-58 : рис. – Библиогр.: 30 назв. – ISSN 1995-0519
937433
   Обоснование исходных параметров для моделирования геомеханических процессов в задачах оценки безопасности поддержания горных выработок / А.А. Яланский, И.А. Сапунова, А.И. Слащев, Л.А. Новиков // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 119. – С. 282-295 : рис., табл. – Библиогр.: 14 назв. – ISSN 1607-4556
937434
  Рыбин А.И. Обоснование К.Марксом и Ф.Энгельсом всемирно-исторической роли пролетариата : Автореф... канд. филос.наук: / Рыбин А.И.; АОН при ЦК КПСС. Каф. истории философии. – Москва, 1955. – 16л.
937435
  Каргополова Н.Ф. Обоснование К.Марксом руководящей роли рабочего класса в революционном переустройстве общества (в работах 1844-1852 гг.) : Дис... канд. историч.наук: 09.00.02 / Каргополова Н.Ф.; МВ и ССО УССР. Одесск. гос. ун-тет. – Одесса, 1975. – 210л. – Бібліогр.:л.186-210
937436
  Кривуц Ю.Н. Обоснование классиками английской экономической науки доктрины свободной торговли // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту. – Харків, 2016. – Вип. 53. – С. 119-131. – ISSN 2075-4892
937437
  Заякина Л.И. Обоснование комплексной системы организации самостоятельной работы студентов-первокурсников втуза : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Заякина Л.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 23 с.
937438
  Заякина Лариса Ивановна Обоснование комплексной системы организации самостоятельной работы студентов первокурсников втуза : Дис... канд. пед.наук: 19.00.01 / Заякина Лариса Ивановна; МВ и ССО УССР. Одесский технологический ин-т пищевой промышленности им. М.В.Ломоносова. – Одесса, 1979. – 275л. – Бібліогр.:л.177
937439
   Обоснование критериев прогноза импульсных выделений метана в зонах геологических нарушений при обрушении пород кровли / С.П. Минеев, В.Н. Кочерга, А.С. Янжула, А.А. Гулай // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 124. – С. 32-46 : рис., табл. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 1607-4556
937440
  Овчинникова А.Г. Обоснование критерия ошибочности сведений государственного кадастра недвижимости о границах земельных участков на основе понятия "межевая область" // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 5. – С. 40-45 : рис. – Библиогр.: 2 назв. – ISSN 0016-7126
937441
  Ситников А.Б. Обоснование математических моделей совместной миграции влаги и легких нефтепродуктов в ненасыщенно-насыщенных грунтах // Геологічний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т геологічних наук НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 111-119 : табл. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 0367-4290
937442
  Корниенко А.С. Обоснование мер борьбы с кагатной гнилью при хранении сахарной свеклы на корм в Лесостепи УССР : Автореф. дис. ... канд. с.-х. наук : 540 / Корниенко А.С. ; Укр. с.-х. академия. – Киев, 1968. – 24 с.
937443
  Бугров А.Н. Обоснование метода фиктивных областей для некоторых задач математической физики : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.01.07 / Бугров А. Н.; АН СССР, Сиб. отд-ние ВЦ. – Новосибирск, 1978. – 16л. – Бібліогр.:с.16
937444
  Чернятин В.А. Обоснование метода Фурье в смешанной задаче для уравнений в частных производных / В.А. Чернятин. – Москва, 1991. – 111с.
937445
  Пудрик Д. Обоснование методов регулирования внешнеэкономической деятельности // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 7, ч. 3. – С.240-243. – ISBN 966-654-085-1
937446
  Драган Владимир Алексеевич Обоснование методов усреднения и замораживания для систем уравнений в конечных разностях : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Драган Владимир Алексеевич; Кишиневский политехнический институт. – Кишинев, 1983. – 139л. – Бібліогр.:л.135-139
937447
  Драган Владимир Алексеевич Обоснование методов усреднения и замораживания для систем уравнений в конечных разностях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Драган Владимир Алексеевич; МВ и ССО УССР. КГУ. – Киев, 1984. – 16л.
937448
  Безлепкин Е.А. Обоснование методологического принципа унификации в теоретической физике // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2012. – № 2 (53). – С. 78-107. – ISSN 1560-7488
937449
  Капустян В.Е. Обоснование минимаксных оценок линейных функционалов от решений параболо-гиперболических уравнений с нелокальными краевыми условиями и распределенным наблюдением / В.Е. Капустян, И.А. Пышнограев // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – № 3 (120). – С. 11-22. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  For distributed observation the problem of minmax estimation of linear functionals, vague on solutions of parabolic-hyperbolic equations with nonlocal boundary conditions, reduced to an optimal control problem, which is divided into a sequence of ...
937450
  Вакуленко Н.В. Обоснование модели мониторинга системы профессионального образования в регионе // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2012. – С. 65-69. – (Серія "Економіка і менеджмент" ; вип. 4)
937451
  Разин А.В. Обоснование морали // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.40-52. – (Философия ; № 6). – ISSN 0201-7385
937452
   Обоснование направлений поисков нефти и газа в глубокозалегающих горизонтах Украинских Карпат.. – Киев : Наукова думка, 1977. – 176с. + Набор карт
937453
   Обоснование направлений поисково-разведочных работ на газ и методы разведки газовых месторождений: Сб. науч. тр.. – М., 1982. – 289с.
937454
  Плеханов Г.В. Обоснование народничества в трудах г-на Воронцова (В. В.) : критический этюд / А. Волгин [псевд.]. – Санкт-Петербург : Тип. и лит. В.А. Тиханова, 1896. – [4], IV, 283, [3] с.
937455
  Романчук Марина Евгеньевна Обоснование научно-методической базы для нормирования характеристик максимального стока весеннего половодья и ее реализация для рек Причерноморской низменности : Дис. ...канд. географических наук: 11.00.07. / Романчук Марина Евгеньевна; Одесский государствен. екологический ун-тет. – Одесса, 2003. – 241 л. + Додатки: л. 201-241. – Библиогр.: л. 195-200
937456
  Печенкин А.А. Обоснование научной теории: Классика и соверменность / А.А. Печенкин. – М., 1991. – 183с.
937457
  Бафталовский Д.Н. Обоснование начальной подготовки юных гимнастов 10-12 лет по данным адаптации сердечно-сосудистой системы, развития основных физических качеств и совершенствование осанки : Автореф... канд. биол.наук: / Бафталовский Д.Н.; Смол. гос. мед. ин-т. – Смоленск, 1965. – 20л.
937458
  Бандырский Б.И. Обоснование некоторых классов дробно-рациональных численных методов решения жестких систем дифференциальных уравнений : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.07 / Бандырский Богдан Иосифович ; Киев. гос. ун-т им. ИТ.Г. Шевченко. – Киев, 1987. – 10 с. – Библиогр.: 10 назв
937459
  Бандырский Б.И. Обоснование некоторых классов дробно-рациональных численных методов решения жестких систем дифференциальных уравнений / Бандырский Б.И. – Киев, 1988
937460
  Кучеренко Э.И. Обоснование некоторых методов решения нелинейных дифференциальных уравнений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Кучеренко Э.И. ; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1965. – 9 с. – Бібліогр. : с. 8-9
937461
  Шойхет Б.А. Обоснование некоторых уравнений и методов расчета упругих плит и оболочек. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.08 / Шойхет Б.А.; АН СССР. Матем. ин-т им. В.А.Стеклова. Лен. отд. – Л., 1975. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
937462
  Могилевская О.Ю. Обоснование необходимости перехода на инновационную модель развития промышленного предприятия в условиях конкурентной среды // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 4. – С. 30-32 : рис. – Библиогр.: 12 назв
937463
  Лезговко А.М. Обоснование необходимости развития перестрахования в условиях мирового финансового кризиса // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2009. – № 3 (47). – С. 45-48. – ISSN 1680-2721
937464
  Багрий И.Д. Обоснование новой поисковой технологии и ее адаптация на традиционных и нетрадиционных нефтегазоносных объектах импактных структур Украины // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2015. – № 2. – С. 105-126 : рис., табл. – Библиогр.: с. 126. – ISSN 0367-4290
937465
   Обоснование новых методов интенсификации добычи янтаря / В.П. Надутый, Е.З. Маланчук, В.Я. Корниенко, З.Р. Маланчук // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 127. – С. 25-33 : табл. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 1607-4556
937466
  Денисьевский В.С. Обоснование норм удобрений для высоких урожаев сахарной свёклы : научные записки по сахарной промыщленности, № 5-6 / В.С. Денисьевский, 1936. – 59-76 с.
937467
  Горюнова Н.В. Обоснование оптимальной технической стратегии горно-обогатительных комбинатов в условиях перехода к рынчоной экономике : Автореф... канд. техн.наук: 05.02.21 / Горюнова Н. В.; МО Украины, Гос. горн. акад. Укрины. – Днепропетровск, 1995. – 17л.
937468
  Лютаев Б.В. Обоснование оптимальных значений гидрогеологических показателей водно-солевого режима орошаемых территорий юга Украины : Автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.06 / Лютаев Б.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 29 с.
937469
  Лютаев Б.В. Обоснование оптимальных значений гидрогеологических показателей водно-солевого режима орошаемых территорий юга Украины (на примере Татарбунарского массива) : Дис... канд. геол.-минерал.наук: / Лютаев Б. В.; МВиССО УССР, КГУ. – Киев, 1974. – 214л. – Бібліогр.:л.152-157
937470
  Мельникова Ю.А. Обоснование основных принципов решения жизненных задач с позиции системного подхода // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 36. – С. 234-237


  У статті розглядаються системний і мережевий підходи до вирішення життєвих завдань. Аналізуються основні чинники, що обумовлюють складність вирішення життєвих завдань людини. Досліджена здібність до вирішення життєвих завдань. Показаний погляд ...
937471
  Демченко В.С. Обоснование параметров и создание машин для бурения длинных увлажнительных скважин : Автореф... канд. техн.наук: 05.05.06 / Демченко В. С.; АН Украины Ин-т геотехн. механики. – Днепропетровск, 1993. – 14л.
937472
  Ефимов Виктор Гннадиевич Обоснование параметров крепления призабойного пространства протяженными пневмоопорами при безлюдной выемке тонких пологих пластов : Автореф... канд. техн.наук: 05.15.02 / Ефимов Виктор Гннадиевич; Донецкий гос. техн. ун-т. – Донецк, 1994. – 23л.
937473
  Федоренко Э.А. Обоснование параметров пневматических костров и технологии их применения в качестве крепи ограждения при разработке крутых пластов. : Автореф... канд. техн.наук: 05.15.02 / Федоренко Э.А.; МВ и ССО УССР. Днепропетр. горный ин-т им. Артема. – Днепропетровск, 1986. – 18л.
937474
  Жиган С.В. Обоснование параметров роторного органа пассивного привода для поверхностного послеаожинного рыхления почвы : Автореф... канд техн.наук: 05.20.01 / Жиган С.В.; Хар.гос. техн. ун-т с. х. – Х., 1995. – 24л.
937475
  Андреев Б.Н. Обоснование параметров технологии проходки протяженных горизонтальных выработок с использованием высокопроизводительных проходческих комплексов / Б.Н. Андреев, С.С. Сергеев // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 4 (99). – С. 48-53 : рис. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 1995-0519
937476
  Худолей Олег Геннадьевич Обоснование параметров технологии химического упрочнения пород в окрестности выработок при использовании вакуумирования : Автореф... кандид. технич.наук: 05.15.02 / Худолей Олег Геннадьевич; Донецкий госуд. технический ун-тет. – Донецк, 1996. – 18л.
937477
  Харук И.Д. Обоснование параметров технологического процесса очистки и сортирования семян крстоцветных масличных культур на вибрационнойсемеочистительной машине. : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.20.01 / Харук И.Д.; Харьк.ин-т механиз.и электрофикации с-х.. – Харьков, 1993. – 23 с.
937478
   Обоснование параметров целиков с целью повышения безопасного функционирования геомеханических систем в условиях интенсификации очистных работ / С.И. Скипочка, Т.А. Паламарчук, Л.В. Прохорец, Н.Т. Бобро // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; члени редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 132. – С. 27-40. – ISSN 1607-4556
937479
  Сухарников В.Н. Обоснование периодичности регламентных работ в связи с надежностью и эффективностью эксплуатации механических узлов летательных аппаратов гражданской авиации : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Сухарников В.Н. ; Киев. ин-т инженеров гражданской авиации. – Киев, 1965. – 14 с.
937480
  Калинченко И.С. Обоснование периодичности сроков выполнения геодезических измерений при геотехническом мониторинге осадок фундаментов зданий и сооружений, расположенных на многолетнемерзлых грунтах // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 9. – С. 11-13 : рис. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 0016-7126
937481
  Ефремов Михаил Васильевич Обоснование перспектив развития сырьевой базы и разработка методов повышения эффективности использования ресурсов серосодержащего и фосфатного сырья Украины : Автореф... д-ра техн.наук: 05.15.03 / Ефремов Михаил Васильевич; Криворожский горно-рудный ин-т. – Кривой Рог, 1992. – 50л.
937482
   Обоснование перспективных направлений по извлечению балансовых запасов руд при открытой их добыче / М.С. Четверик, Е.В. Бабий, Д.В. Швец, Н.Т. Тойманов, Т.И. Акилбаев // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; члени редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 132. – С. 85-95. – ISSN 1607-4556
937483
  Рузманов Я.С. Обоснование плановых решений перспективного использования лесных ресурсов в малолесных районах. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Рузманов Я.С.; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1975. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
937484
  Вдовюк В.И. Обоснование понятийно-категориального аппарата профессиональной педагогики / В.И. Вдовюк, Герасимов, Н // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2012. – № 1 (45). – С. 93-99. – ISSN 2073-8536
937485
  Немчинова М.А. Обоснование применения концессионных договоров как перспективной формы инвестирования региональной экономики // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2006. – Вип. 103-3. – С. 169-173. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
937486
  Масауд Султан Обоснование применения портфельного управления в рамках оппортунистического подхода для стратегического развития малого медицинского бизнеса // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2014. – № 4 (52). – С. 30-51 : табл. – Библиогр.: 51 назв. – ISSN 2222-8810
937487
  Деркаченко И.В. Обоснование применения рациональных специальных средств и методов подготовки борцов вольного стиля для повышения эффективности их физической подготовки / И.В. Деркаченко, Н.Г. Капсомун // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 8. – С. 34-41 : табл. – Библиогр.: 6 назв.
937488
  Хататье А.А. Обоснование продолжиительности строительства жилищно-гражданских обьектов. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.23.08 / Хататье А.А.; Днепропетр.инжен-стрит.ин-т. – Днепропетровск, 1993. – 17л.
937489
  Позаченюк Е.А. Обоснование проектирования экологической сети (на примере Крыма) : регіональні проблеми ландшафтознавства та геоекології / Е.А. Позаченюк, Л.А. Соцкова, А.Г. Панин // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 55. – С. 150-156 : Рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0868-6939
937490
  Подгорски Душан Обоснование радиолокационной системы научных и оперативных наблюдений за опасными метеорологическими явлениями в ЧССР : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Подгорски Душан; Ленингр. гидрометеорол. ин-т. – Л., 1976. – 8л.
937491
  Салинь З.Ю. Обоснование размещения, концентрации и выбора технологии нижних лесных складов в условиях Латвийской ССР : Автореф... канд. техн.наук: / Салинь З.Ю.; Латв. с.-х. акад. – Елгава, 1967. – 37л. – Бібліогр.:с.36-37
937492
   Обоснование расчетов сметных назначений по росписи государственных доход и расходов РСФСР на 1926-1927 бюджетный год и Список учреждений состоящих на государственном бюджете в 1926-1927 году.. – Москва, 1926. – 273с.
937493
  Притыскач В.П. Обоснование рациональных параметров разработки крутых угольных пластов с учетом напряженного состояния горных пород. : Автореф... канд. техн.наук: 05.15.02, 05.15.11 / Притыскач В.П.; МО Украины. Гос. горная акад.. Украины. – Днепропетровск, 1993. – 18л.
937494
  Клопченко Г.С. Обоснование рациональных параметров технологий на споряжении лав с подготовительными выработками при разработке тонких пологих пластов. : Автореф... канд. техн.наук: 05.15.02 / Клопченко Г.С.; Госуд. горная Акад. Украины. – Днепропетровск, 1997. – 18л.
937495
  Сельмен Г.А. Обоснование рациональных размеров колхозов и их приозводственных подразделений для условий Пермской области. : Автореф... Канд.экон.наук: / Сельмен Г.А.; Перм.с-х.ин-т. – Пермь, 1965. – 20л.
937496
  Собко Борис Ефимович Обоснование режимов проветривания и разработка средств пылегазоподавления при открыто-подземной добыче руд : Автореф... кандид. техн.наук: 05.26.01 / Собко Борис Ефимович; Мин-во образ. Украины. Госуд. горная Акад. Украины. – Днепропетровск, 1994. – 16л.
937497
  Самошкин Валентин Васильевич Обоснование резервного парка электродвигателей с учетом их надежности и ремонтопригодности : Автореф... канд. техн.наук: 05.255 / Самошкин Валентин Васильевич; Днепропетр. гос. ун-т им. 300-летия воссоединения Украины с Россией. – Днепропетровск, 1975. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
937498
  Солнышков Ю.С. Обоснование решений / Ю.С. Солнышков. – Москва, 1980. – 167с.
937499
  Чичинадзе Ж.А. Обоснование системы защиты винограда от вредителей и болезней. : Автореф... доктор с.-х.наук: 06.00.22, 06.00.11 / Чичинадзе Ж.А.; Нац. аграрный ун-т. – К., 1995. – 49л.
937500
  Иванов В.К. Обоснование системы удобрения в полевых травопольных севооборотах степных районов влажной зоны Краснодарского края : Автореф. дис. ... доктор с.-х. наук / Иванов В.К. ; Укр. сельхоз. акад. – Белая Церковь, 1954. – 38 с.
937501
  Финн Э.А. Обоснование состава машино-тракторного парка в хозяйстве / Э.А. Финн. – М, 1985. – 160с.
937502
  Турчин Петр Михайлович Обоснование социально-экономического развития центров районных агропромышленных комплексов на материалах Северного Казахстана : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.05 / Турчин Петр Михайлович; Мин-во сельск. хоз-ва СССР. Целиноградский с.-х. ин-т. – Целиноград, 1974. – 30л.
937503
  Башкатов Д.Н. Обоснование способа и диаметра бурения при гидрогеологических и инженерно-геологических исследованиях / Д.Н. Башкатов. – М., 1971. – 32 с.
937504
  Мусиенко С.П. Обоснование способов и средств повышения устойчивости горных выработок в слабометаморфизованных породных массивах. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.15.02 / Мусиенко С.П.;. – Днепропетровск, 1995. – 22л.
937505
  Подкопаев Сергей Викторович Обоснование способов повышения устойчивости вентиляционных штреков при отработке крутых пластов : Автореф... канд. технич.наук: 05.15.02 / Подкопаев Сергей Викторович; Донецкий политех. ин-т. – Донецк, 1993. – 17л.
937506
  Ченцов Н.Н. Обоснование статистических критериев методами теории случайных процессов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ченцов Н.Н.; Матем ин-т им. В.А.Стеклова АН СССР. – М., 1958. – 4л. – Бібліогр.:с.3-4
937507
   Обоснование стратиграфических подразделений мезо-кайнозоя Украины по микрофауне. – Киев : Наукова думка, 1975. – 231с.
937508
  Герасимов В.Н. Обоснование структурной модели процесса профессионального воспитания курсантов военно-инженерных вузов / В.Н. Герасимов, О.Г. Заец // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Москов. псих.-соц. ун-т. – Москва, 2013. – № 4 (52). – С. 126-132. – ISSN 2073-8536


  В статье раскрываются научные и прикладные основы процесса профессионального воспитания курсантов военно"инженерных вузов, обосновываются и развиваются сущность, содержание и структура данного процесса In the article the scientific and applied ...
937509
  Кижнер Р.М. Обоснование СУ-метода и его применение к исследованию атомного упорядочивания в сплавах со сверхструктурами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Кижнер Р.М.; МВ и ССО РСФСР. Томский гос. ун-т. – Томск, 1979. – 18л.
937510
  Чернокур В.Р. Обоснование схем подготовки и нарезки днищ блоков при системе подэтажного обрушения с учетом ориентации выработок доставки. : Автореф... канд. техн.наук: 05.15.02 / Чернокур В.Р.; МВ и ССО УССР. Криворож. горнорудный ин-т. – Кривой Рог, 1987. – 21л.
937511
  Губайловский В. Обоснование счастья: О природе фэнтези и первооткрывателе жанра // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2002. – № 3. – С.146-151. – ISSN 0130-7673


  О встречах с писательницей Лидией Яковлевной Гинзбург и ее прозе
937512
  Ефимов Е.И. Обоснование тезисов, основанное на знаниях / Е.И. Ефимов. – Москва, 1990. – 36 с.
937513
  Гнипа Александр Михайлович Обоснование темпов развития и структуры производства мясных продуктов в Украинской ССР : Автореф. дис. ... канд. эконом.н аук : 08.00.21 / Гнипа Александр Михайлович; МВ и ССО УССР, Киев. технологич. ин-т пищевой промышленности. – Киев, 1987. – 22 с.
937514
  Галетов И.П. Обоснование теории действительных чисел в курсе теоретической арифметики педагогических институтов : Автореф... канд. пед.наук: / Галетов И.П.; Киевский гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – К., 1955. – 20л.
937515
  Перегудов Ю.В. Обоснование технологии ведения открытых горных работ при вовлечении в отработку подработанных бортов карьера / Ю.В. Перегудов, В.В. Перегудов // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; редкол.: А.Ф. Булат, О.І. Волошин, О.П. Круковський [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 129. – С. 92-97 : рис., табл. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 1607-4556
937516
   Обоснование технологий для разработки ядра управления программным обеспечением содержащих контенты / И.В. Пампуха, В.П. Савкова, И.В. Харченко, С.Л. Харченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 76-79. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  У статті обгрунтовується вибір технології та розробляється ядро (структурна схема) програмного забезпечення для управління контентом з подальшим нарощуванням її нових інноваційних функцій, які можуть виникнути в процесі експлуатації на базі системи ...
937517
  Швец Д.В. Обоснование технологических схем и параметров реконструкции транспортной системы карьера ОАО "Лебединский ГОК" // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 118. – С. 130-138 : рис. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 1607-4556
937518
  Икол А.А. Обоснование технологических схем с оборудованием нового технического уровня для доработки глубоких карьеров // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; члени редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 132. – С. 113-120. – ISSN 1607-4556
937519
  Неумывакин Ю.К. Обоснование точности топографических съемок для проектирования / Ю.К. Неумывакин. – Москва : Недра, 1976. – 159 с.
937520
  Меркулов Н.А. Обоснование тягового агрегата для промышленного карьерного транспорта. : Автореф... канд.техн.наук: 05.450 / Меркулов Н.А.; Ростовский инж-строит,ин-т. – Ротов н/Д, 1973. – 26л.
937521
  Мордасов Владимир Иванович Обоснование условий подработки пласта и способов повышния устойчивости выработок весьма сближенных тонких антрацитовых пластов : Автореф... канд. техн. наук: 05.15.02 / Мордасов Владимир Иванович; Донецк. гос. техн. н-ту. – Донецк, 1994. – 17 л.
937522
  Ситников А.Б. Обоснование устойчивой расчетной явной конечноразностной схемы реализации исходной физико-математической модели совместной нелинейной миграции жидких углеводородов и подземной влаги в грунтах зоны аэрации // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2013. – № 4. – С. 52-62 : табл. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 0367-4290
937523
  Четверик М.С. Обоснование устойчивости насыпи под конвейерную галерею комплекса циклично-поточной технологии на Первомайском карьере / М.С. Четверик, Е.В. Бабий // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 123. – С. 142-152 : рис., табл. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1607-4556
937524
  Рубин К.Ф. Обоснование учения об измерении геометрических величин (длин прямолинейных отрезков, площадей простых многоугольников объемов простых многогранников) : Автореф... канд. пед.наук: / Рубин К.Ф.; Киевск. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – Полтава, 1953. – 24 с.
937525
  Федорова В.В. Обоснование факторов формирования имиджа вуза в сознании абитуриентов и студентов // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2016. – № 2 (84). – C. 53-57. – ISSN 1562-529Х
937526
  Осипенко С.Н. Обоснование формирования сети складов на логистическом полигоне как элемента логистической инфраструктуры // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2011. – № 5. – С. 62-67 : рис., фото. – Библиогр.: 4 назв
937527
  Доу В.Г. Обоснование характеристик плоскостных транзисторов с точки зрения физической электроники / В.Г. Доу, 1961. – 36с.
937528
  Таран Ф.И. Обоснование химических приемов борьбы с тлей и паутинным клещем на хмеле : Автореф... канд. с.-х.наук: 540 / Таран Ф.И.; Укр. с.-х. акад. – Киев, 1968. – 19л. – Бібліогр.:с.19
937529
  Надутый В.П. Обоснование целесообразности комплексной переработки золы уноса теплоэлектростанций / В.П. Надутый, С.В. Костыря, В.С. Севастьянов // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; члени редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 131. – С. 59-66 : табл. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 1607-4556
937530
   Обоснование ширины угольного целика между подготовительной выработкой и выработанным пространством отработанной лавы / А.И. Волошин, О.В. Рябцев, М.В. Барабаш, А.В. Вивчаренко, А.И. Коваль // Уголь Украины : ежемесячный научно-технический, производственный и экономический журнал / М-во энергетики и угольной пром-сти Украины, Союз горных специалистов Украины ; ГП "Ин-т "УКРНИИПРОЕКТ" ; глав. ред. Радченко В.В. – Киев, 2017. – № 7/8 (727/728). – С. 8-13. – ISSN 0041-5804
937531
  Либкнехт В. Обоснование эрфуртской программы / В. Либкнехт. – С-Пб. – 49с.
937532
   Обоснование эффективной технологии повторного обогащения крупнозернистого отсева дробильно-cортировочных фабрик Криворожского бассейна / О. Демченко, В. Евтехов, А. Евтехова, Е. Георгиева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 69-73. – (Геологія ; вип. 1 (80)). – ISSN 1728-3817


  Богатые железные руды Криворожского бассейна относятся к наиболее всесторонне изученным геологическим объектам железисто-кремнистой формации. Разработка месторождений богатых гематитовых руд производится семью шахтами и двумя карьерами. Среднее ...
937533
  Акбердин Р.З. Обоснование эффективности затрат на ремонт и обновление оборудования : (метод. рекомендации) / Р.З. Акбердин ; Свердлов. ин-т народ. хоз-ва. – Свердловск : [б. и.], 1971. – 125 с.
937534
  Надутый В.П. Обоснование эффективности использования комплексного обезвоживания мелкой влажной горной массы / В.П. Надутый, В.В. Сухарев, С.В. Костыря // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 119. – С. 63-69 : рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1607-4556
937535
   Обоснование эффективности нестандартизированного оборудования.. – М., 1973. – 166с.
937536
  Семененко Е.В. Обоснования параметров складирования пастообразных отходов обогащения в естественных хранилищах отходов / Е.В. Семененко, Е.С. Лапшин, С.Н. Киричко // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 119. – С. 53-62 : рис., табл. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1607-4556
937537
  Чугунов А.А. Обоснованность использования приема транскрипции/транслитерации при переводе банковской терминологии // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский университет им. М.В.Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 56-61. – (Теория перевода ; № 1). – ISSN 0201-7385
937538
   Обоснованность приговора в советском уголовном процессе / В.Я. Дорохов, В Николаев, С, , . – М., 1959. – 236с.
937539
  Скршейпек М. Обоснованность ретроактивности в Римском праве // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2010. – № 5 (292). – С. 83-92. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
937540
  Агеева Г.Н. Обоснованнось приговора в советском уголовном процессе : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Агеева Г.Н. ; МВО СССР. - Московск. юридический ин-т. – Москва, 1952. – 17 с.
937541
  Эбаноидзе Н.Е. Обосновленные определения в художественных произведениях Л.Н.Толстого. : Автореф... Канд.филол.наук: / Эбаноидзе Н.Е.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1962. – 25л.
937542
  Георгиева Е. Обособените части на изречението от синтактично и от стилистично гледище / Е. Георгиева. – София, 1983. – 126с.
937543
  Абдуллаев А.З. Обособление в современном азербайджанском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Абдуллаев А.З. ; Азербайдж. гос. ун-т. – Баку, 1953. – 16 с.
937544
  Файнштейн С.Л. Обособление имени прилагательного и причастия в немецком языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Файнштейн С.Л.; 1-й Лен. гос. пед. ин-т ян. яз. – Л., 1954. – 15л.
937545
  Ганыш Эдит Геннадиевна Обособление как проблема коммуникативно-прагиатического синтаксиса : Дис... канд. филологнаук: 10.02.01 / Ганыш Эдит Геннадиевна; КУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1993. – 205л. – Бібліогр.:л.167-194
937546
  Алымкулов Э.Д. Обособление переменных в обобщенных системах Лотки-Вольтерра / Э.Д. Алымкулов. – Москва, 1987. – 25с.
937547
  Медведкин В.М. Обособленное несогласованное определение. (Значение, граммат. особенности, стилистич. употребление) : Автореф... кандидата филол.наук: / Медведкин В.М.; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1965. – 21л.
937548
  Гайлумс К.Я. Обособленное определение в современном латышском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: / Гайлумс К.Я.; Латв. гос. ун-т. – Рига, 1956. – 19л.
937549
  Гуляева Э.А. Обособленные аппозитивные конструкции в современном французском языке. / Э.А. Гуляева. – Днепропетровск, 1978. – 122с.
937550
  Гуляева Элеонора Алексеевна Обособленные аппозитивные конструкции в современном французском языке. (В плане грамматического и актуального членения предложения) : Дис... канд. филологич.наук: / Гуляева Элеонора Алексеевна; КГУ. – К., 1972. – 249л. – Бібліогр.:л.183-210
937551
  Гуляева Э.А. Обособленные аппозитивные кострукции в современном французском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.05 / Гуляева Э.А. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1973. – 29 с.
937552
  Петровская К.Я. Обособленные второстепенные члены предложения в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Петровская К.Я.; 1-й Ленингр. гос. пед. ин-т иностр. языков. – Ленинград, 1953. – 18 с.
937553
  Кочиняня Д.А. Обособленные второстепенные члены современного армянского языка : Автореф... канд. филол.наук: / Кочиняня Д.А.; Ереванск. гос. ун-т. – Ереван, 1961. – 24л.
937554
  Фирсов Г.П. Обособленные втростепенные члены предложения / Г.П. Фирсов. – М, 1955. – 76с.
937555
  Фурашов В.И. Обособленные определительные конструкции в современном русском языке : автореф... канд. филол. наук / Фурашов В.И. ; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1965. – 24 с.
937556
  Кротевич Е.В. Обособленные синтагмы / Е.В. Кротевич; Ученые записки Львовский гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов : Львовский гос.ун-т, 1948. – 90 с. – (Вопросы славянского языкознания ; Т. 4)
937557
  Фурашов В.И. Обособленные согласованные определения в современном русском литературном языке. / В.И. Фурашов. – Владимир, 1975. – 192с.
937558
  Свблова Т.А. Обособленные члены предложения в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: / Свблова Т. А.; 1-й Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1966. – 31л.
937559
  Ильминская Н.И. Обособленные члены предложения в современном русском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Ильминская Н.И. ; Сарат. гос. ун-т. – Саратов, 1967. – 20 с.
937560
  Богданов П.Д. Обособленные члены предложения в современном русском языке / П.Д. Богданов. – Орджоникидзе, 1977. – 227с.
937561
  Вакуленко Н.А. Обособленные члены предложения в художественных произведениях В.Г.Короленко. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.660 / Вакуленко Н.А.; Киев.пед.ин-т. – К, 1970. – 24л.
937562
  Кроть Д.Т. Обособленные члены предложения в языке произведений М.М. Коцюбинского : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Кроть Д.Т. ; Киев. гос. пед. ин-т. – Киев, 1966. – 22 с.
937563
  Максин В.И. Обострение англо-американской боробы за рынки сбыта и стратегическое сырье - каучук и олово в странах Британской империи после второй мировой войны : Дис... канд.экономич.наук: / Максин В.И.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им.Т.Шевченко. – К., 1955. – 279л. – Бібліогр.:л.1-УП
937564
  Максин В.И. Обострение англо-американской борьбы за рынки сбыта и стратегическое сырье - каучук и олово в странах Британской империи после второй мировой войны : Автореф... канд. экон.наук: / Максин В.И.; КГУ. Ин-т повыш. квалификации преподавателей марксизма-ленинизма. – К., 1955. – 18л.
937565
  Гусейнов Г.Т. Обострение борьбы англо-американских монополий за нефтяные ресурсы Ближнего и Среднего Востока после второй мировой войны. : Автореф... Канд.экон.наук: / Гусейнов Г.Т.; М-во высш.образования СССР. – Баку, 1956. – 19л.
937566
  Бовш В.И. Обострение идеологического противоборства двух социальных систем / В.И. Бовш. – Минск, 1976. – 174с.
937567
   Обострение идеологической борьбы в современном мире: Сб. ст.. – М., 1983. – 64с.
937568
   Обострение идеологической борьбы и задачи наступательной критики антимарксистских концепций в области экономических наук: Сб. науч. тр.. – М., 1985. – 161с.
937569
   Обострение идеологической борьбы на мировой арене и политическое воспитание трудящихся: По материалам всесоюз. науч.-практ. конф.. – М., 1983. – 128с.
937570
   Обострение идеологической борьбы на современном этапе. Антикоммунизм -- главное идейно-политическое оружие империализма.. – Кишинев, 1970. – 32с.
937571
  Кортунов В.В. Обострение империалистических противоречий между Францией и Западной Германией посте второй мировой войны в связи с возрождением германского милитаризма (1945-1952 гг.) : Автореф... канд .ист.наук: / Кортунов В.В.; АОН при ЦК КПСС, Каф. новой ист. – М., 1955. – 15л.
937572
  Найденов М.Е. Обострение классовой борьбы в деревне после отмены крепоснтного права (1861-1863 гг.) : Автореф... Канд.ист.наук: / Найденов М.Е.; Моск.ордена Ленина гос.ун-т. – Москва, 1952. – 16 с.
937573
  Лемин И.М. Обострение кризиса Британской империи после второй мировой войны. / И.М. Лемин. – Москва, 1951. – 566с.
937574
  Никитин В.А. Обострение кризиса буржуазной демократии в США постле второй мировой войны (1945-1955) : Автореф... канд. ист.наук: / Никитин В. А.; АН СССР, Ин-т ист. – М., 1967. – 31л.
937575
  Розин И И. Обострение кризиса крепостного строя. Начало революционно-демократического этапа в русском освободительном движении. Падение крепостного права : лекции, прочитанные ВПШ при ЦК КПСС / И. Розин ; ВПШ при ЦК КПСС, каф. Истории СССР. – Москва : Изд-во ВПШ при ЦК КПСС, 1957. – 136 с.
937576
  Кан Ден Сик Обострение кризиса на Корейском полуострове и стратегический курс Республики Корея // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 125 (№ 10). – C. 422-425. – ISSN 2076-1554
937577
  Кан Ден Сик Обострение кризиса на Корейском полуострове и стратегический курс Республики Корея // Міжнародна наукова конференція "Кореєзнавство в Україні: сучасність та перспективи" : присвяч. 20-й річниці зі створення спец. "Корейська мова та література" в ун-ті : тексти доп. міжнар. наук. конф. / "Кореєзнавство в Україні: сучасність та перспективи", міжнар. наук. конф. – Київ ; Сеул : [б. в.], 2017. – С. 62-69
937578
  Белый П.Ф. Обострение кризиса платежного баланса Англии в 60-е годы : Автореф... канд. экон.наук: 603 / Белый П.Ф.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1969. – 17л.
937579
  Бойко А.А. Обострение кризиса платежного баланса Англии. / А.А. Бойко. – Киев, 1956. – 343с.
937580
  Михнев Р.М. Обострение кризиса французской колониалной империи после второй мировой войны. : Автореф... канд. экон.наук: / Михнев Р.М.; МВО СССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. Каф. полит. экон. – К., 1955. – 16л.
937581
  Соколовская О.В. Обострение критского вопроса в 1908-1909 гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2008. – № 11. – С. 119-128. – ISSN 0042-8779
937582
   Обострение межимпериалистических противоречий (США -- Западная Европа -- Япония).. – М., 1982. – 190с.
937583
  Ковалев Е. Обострение мировой продовольственной ситуации // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2009. – № 9. – С. 21-29. – ISSN 0131-2227
937584
  Агамогланов В.Ш. оглы Обострение национального вопроса в условиях общего кризиса капитализма / В.Ш. оглы Агамогланов. – Москва, 1976. – 159с.
937585
  Лузин К.С. Обострение негритянской проблемы в Соединенных Штатах Америки в 1955-1963 гг. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Лузин К.С. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1967. – 26 с.
937586
  Лузик К.С. Обострение негритянской проблемы в США в 1955-1963 гг. : Дис... Канд. ист. наук: / Лузик К.С.; КГУ. – Киев, 1966. – 415л. – Бібліогр.:л.1-24
937587
  Турчинс Я.Б. Обострение неравномерности развития капитализма в итоге Второй мировой войны / Я.Б. Турчинс. – Москва : Госполитиздат, 1953. – 356 с.
937588
  Шадчинев С.Д. Обострение неравномерности развития капиталистических стран после второй мировой войны : Автореф... канд. экон.наук: / Шадчинев С.Д.; Ин-т повыш. квалиф. преподавателей марксизма-ленинизма при МГУ. – Москва, 1954. – 17л.
937589
   Обострение общего кризиса капитализма и рабочий класс в Западной Европе: Соц.-экон., полит. и идеол. пробл.. – М., 1981. – 221с.
937590
  Покровская И.С. Обострение общего кризиса капитализма на современном этапе / И.С. Покровская, М.В. Кирсенко // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1981. – С. 52-58. – (Международные отношения и международное право ; № 13)
937591
   Обострение общего кризиса капитализма на современном этапе: Реф. сб.. – М., 1979. – 234с.
937592
  Арутюнян Д.Б. Обострение основного противоречия капитализма в эпоху империализма ( 1898 - 1914/1918 годах ) : автореф. дис. ... канд. экон. наук / Арутюнян Д.Б. – Ереван, 1952. – 19 с.
937593
  Медведев Александр Александрович Обострение противоречий в АТФ-КПП и новые тенденции в рабочем и профсоюзном движении США во второй половине 60-х - начале 70-х годов : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.04 / Медведев Александр Александрович; Высш. школа проф. движения ВЦСПС. – М., 1975. – 35л.
937594
  Тимофеев Обострение противоречий капитализма и трудящегося: проблемы положения и борьбы рабочего класса в условиях углубления общего кризиса капитализма / Тимофеев, т.Т. – Москва, 1986. – 285 с.
937595
   Обострение противоречий капитализма на современном этапе его общего кризиса : сб. статей. – Москва, 1979. – 105 с.
937596
   Обострение противоречий капиталистического хозяйства в современных условиях: Сб. ст.. – М., 1981. – 86с.
937597
  Кочетков А.И. Обострение противоречий между империалистическими государствами / А. Кочетков. – Москва : Знание, 1958. – 39, [1] с.
937598
  Чепраков В.А. Обострение противоречий между капиталистическими странами / В.А. Чепраков. – Москва : Госполитиздат, 1954. – 128 с.
937599
  Загорский М.В. Обострение революционной борьбы трудящегося крестьянства Западной Украины в годы экономического кризисв 1929-1933 гг. (Лисское восстание 1932 г.) : автореф. дис. ... канд.ист. наук / Загорский М.В. – Львов, 1953. – 16 с.
937600
  Емельянов Ю.В. Обострение социально-политических противоречий в США и молодежь / Ю.В. Емельянов. – М., 1986. – 173с.
937601
  Пивнева Любовь Николаевна Обострение социальных противоречий высшей школы США в условиях современной научно-техничекой революции : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Пивнева Любовь Николаевна; КГУ им. Т. Шевченка. – К, 1981. – 195л. – Бібліогр.:л.1-25
937602
  Пивнева Любовь Николаевна Обострение социальных противоречий высшей школы США в условиях современной научно-технической революции : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Пивнева Любовь Николаевна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 19 с.
937603
  Арбатов А.А. Обострение сырьевой проблемы и международные отношения / А.А. Арбатов, А.Ф. Шакай. – Москва : Международные отношения, 1981. – 221 с.
937604
  Новоселов С.П. Обострение экономических и социально-политических противоречий капитализма / С.П. Новоселов. – М., 1977. – 199с.
937605
   Обострение экономических противоречий капитализма на современном этапе: Реф. сб.. – М., 1977. – 439с.
937606
  Морозов Г.К. Обостроение англо-американских противоречий после второй мировой войны / Г.К. Морозов. – Л., 1952. – 39с.
937607
  Наєнко М. Обох Василів: і Симоненка, і Стуса - мав щастя бачити зблизька // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М. Єщенко. – Київ, 2020. – Вип. 12. – С. 309-311
937608
  Коротких В.Л. Обощенная теория ядерного фотоэффекта : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Коротких В. Л.; НИИ яд. физ. – М., 1968. – 19л. – Бібліогр.:с.10
937609
  Костин В.А. Обощенные пространства Степанова и их приложения : Автореф... канд физ. мат.наук: / Костин В.А.; Ворон.ГУ. – Воронеж, 1970. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
937610
  Иманалиев М.И. Обощенные решения интегральных уравнений первого рода / М.И. Иманалиев. – Фрунзе, 1981. – 144 с.
937611
  Могилевский И.Ш. Обощенные решения краевых задач для уравнения Лапласа / И.Ш. Могилевский. – Калинин, 1987. – 56с.
937612
  Сирота И.М. Обощенные характеристики для выбора трансформаторов тока в устройствах релейной защиты и автоматики / И.М. Сирота. – К, 1968. – 40с.
937613
  Воробьев В. Обоюдовыигрышный результат // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2014. – № 9. – С. 17-26. – ISSN 0130-9625
937614
  Шепітько Г. Обпалена зірка : Вірші, поеми / Ганна Шепітько. – Дніпропетровськ : Січ, 1992. – 102 с. – ISBN 5-7775-0468-Х
937615
  Стрілець О.О. Обпалена троянда : поезії / О.О. Стрілець. – Київ : Дніпро, 1990. – 252 с.
937616
  Їжакевич Л.К. Обпалений цвіт / Л.К. Їжакевич. – Киев, 1988. – 245с.
937617
  Петренко М.Є. Обпалені блискавицями : вірші / М.Є. Петренко. – Львів : Каменяр, 1980. – 103 с.
937618
  Дмитерко Л.Д. Обпалені громами : роман / Л.Д. Дмитерко. – Київ : Держлітвидав України, 1962. – 238 с.
937619
   Обпалюють душу поетові очі // Київський університет. – Київ, 2014. – Березень (№ 4). – С. 4


  "...На 2014 рік, оголошений в Україні роком Тараса Шевченка, видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" за сприяння Інституту філології випустив ювілейний календар "Тарас Шевченко - 200 років". Календар відмінної поліграфічної якості ...
937620
   Обрабатываемость жаропрочных и титановых сплавов. Труды Всесоюз. межвузовской конференции.. – Куйбышев, 1962. – 432с.
937621
  Бочанова Г.А. Обрабатывающая промышленность Западной Сибири. / Г.А. Бочанова. – Новосибирск, 1978. – 256с.
937622
  Власов В.А. Обрабатывающая промышленность современной Японии / В.А. Власов ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1972. – 295, [1] с.
937623
  Василевский Эдуард Казимирович Обрабатывающая промышленность США: 1950-2005 годы / Василевский Эдуард Казимирович, В. Марцинкевич; материал к печати подготовил В. Марцинкевич // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 8. – С. 85-105. – Бібліогр.: с. 87, 90. – ISSN 0131-2227
937624
  Мак-Манус Обработка баз данных на Visual Basic .NET / Джеффри П. Мак-Манус, Джеки Голдштейн, Кевин Т. Прайс; Пер. с англ. Ю.Г. Гордиенко. – 3-е изд. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2003. – 416 с. – ISBN 5-8459-0512-5
937625
  Мак-Манус Обработка баз данных на Visual Basic 6 : Руководство разработчика / Джеффри П. Мак-Манус; Пер. с англ. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2001. – 672 с. + (Книга с CD-ROM). – Парал. тит. англ. – ISBN 5-8459-0002-6
937626
  Положенцев В.С. Обработка быстрорежущей стали глубоким холодом. / В.С. Положенцев. – К., 1954. – 80с.
937627
   Обработка видеоинформации и дистанционные исследования : сборник научных трудов. – Новосибирск : ВЦ СО АН СССР, 1983. – 146 с.
937628
  Катыс Г.П. Обработка визуальной информации / Г.П. Катыс. – Москва : Машиностроение, 1990. – 317 с. – ISBN 5-217-00989-6
937629
   Обработка воды на тепловых электростанциях.. – М.-Л., 1966. – 448с.
937630
  Бузук В.В. Обработка высокоточных астрономических определений широты и долготы на ППЭВМ "Искра-1030.11" : учебное пособие / В.В. Бузук, В.Ф. Канушин, Р.З. Ковалев; Рец. Дюков В.П., Конусова Г.И. – Новосибирск : НИИГАиК, 1989. – 46с.
937631
   Обработка геологической информации на микрокалькуляторах. – Москва : Недра, 1988. – 132с.
937632
  Болдырева В. Обработка гравиметрических данных при решении задач нефтяной геологии. / В. Болдырева; Отв.ред.А.А.Любимова. – Москва, 1990. – 186с.
937633
  Карнитис Э.К. Обработка графической информации в конструкторских терминальных системах САПР. / Э.К. Карнитис, Я.А. Якобсон. – Рига, 1984. – 43с.
937634
   Обработка графической информации на ЭВМ.. – Київ : Техніка, 1974. – 144с.
937635
  Верлер К.-Х. Обработка графической информации с помощью вычислительной техники / К.-Х. Верлер. – Москва, 1979. – 254с.
937636
   Обработка давлением и механические свойства тугоплавких металлов и сплавов. Сб. ст.. – М., 1974. – 173с.
937637
  Петренко П.А. Обработка данных в вычислительных системах и сетях / П.А. Петренко, Г.С. Теслер. – Киев, 1980. – 232с.
937638
   Обработка данных в многопроцессорных распределенных вычислительных системах : Сб. науч. тр.. – К., 1987. – 77с.
937639
  Тироф Р. Обработка данных в управлении / Р. Тироф; Пер. с англ. с предисл. В.Я.Алтаева. – М. : Мир
Т.1. – 1976. – 616с.
937640
  Тироф Р. Обработка данных в управлении / Р. Тироф; Пер. с англ. – М. : Мир
Т.2. – 1976. – 536с.
937641
  Семенов В.Ю. Обработка данных магнитотеллурического зондирования / В.Ю. Семенов. – Москва : Недра, 1985. – 133с.
937642
   Обработка данных на ЭВМ третьего поколения. Материалы семинара.. – М., 1976. – 154с.
937643
  Силуков В.А. Обработка данных по системе "СЕЛЭКС" / В.А. Силуков. – М., 1981. – 159с.
937644
  Машбиш Е.И. Обработка данных с помощью компьютера : Учеб. пособие / Е.И. Машбиш, Г.А. Балл, М.А. и др. Белоголов. – Київ : Вища школа, 1991. – 287с. – ISBN 5-11-002274-7
937645
   Обработка данных сложного контура на электроэрозионной установке 2ЭФУ.. – М., 1964. – 36с.
937646
  Каргашин П.Е. Обработка данных экологических исследований при строительстве объектов нефтегазовой отрасли // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 3. – С. 37-43 : рис. – Библиогр.: 2 назв. – ISSN 0016-7126
937647
  Рыскин М.В. Обработка деловой информации. / М.В. Рыскин. – М, 1976. – 152с.
937648
  Михальцев А.В. Обработка динамических параметров в сейсморазведке / А.В. Михальцев, И.А. Мушин, В.М. Погожев. – Москва : Недра, 1990. – 188с.
937649
  Моссэ А.Л. Обработка дисперсных материалов в плазменных реакторах / А.Л. Моссэ, И.С. Буров. – Минск, 1980. – 207 с.
937650
   Обработка жаропрочных сплавов.. – М., 1960. – 232с.
937651
  Лялин Л.М. Обработка жиров и масел. / Л.М. Лялин. – Л., 1926. – 49с.
937652
  Осуга С. Обработка знаний / С. Осуга. – Москва, 1989. – 292с.
937653
  Стахеев И.С. Обработка золотосодержащих илов цианированием / И.С. Стахеев. – М - Л, 1933. – 52с.
937654
  Мостович В.Я. Обработка золотосодержащих руд / В.Я. Мостович. – М.-Л, 1932. – 112с.
937655
  Ивановский М.Д. Обработка золотых руд / М.Д. Ивановский, А.П. Зефиров. – М.-Л, 1936. – 190с.
937656
  Максимова Е.М. Обработка зрительного сигнала на уровне горизонтальных клеток сетчатки : Автореф... канд. биол.наук: / Максимова Е. М.; МГУ. – М., 1970. – 20л.
937657
   Обработка и анализ, моделирование и усвоение океанографической информации : Сб. ст. – Москва, 1991. – 155 с.
937658
  Файнштейн С.М. Обработка и защита поверхности полупроводниковых приборов / С.М. Файнштейн. – 3-е изд, перераб. – Москва : Энергия, 1970. – 296 с.
937659
   Обработка и интерпретация геолого-геохимической информации при поисках залежей нефти и газа: Сб. науч. тр.. – М., 1987. – 162с.
937660
   Обработка и интерпретация данных промысловых геофизических исследований на ЭВМ : Справочник. – Москва : Недра, 1989. – 240с.
937661
  Латышова М.Г. Обработка и интерпретация материалов геофизических исследований скважин : [учебник для нефт. и геол.-развед. техникумов] / М. Г. Латышова, Б. Ю. Вендельштейн, В. П. Тузов. – Москва : Недра, 1975. – 272 с. : ил.
937662
  Латышова М.Г. Обработка и интерпретация материалов геофизических исследований скважин : [учеб. для техникумов] / М. Г. Латышова, Б.Ю. Вендельштейн, В.П. Тузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1990. – 311, [1] с. : ил. – ISBN 5-247-00750-6
937663
   Обработка и интерпретация материалов локации бокового обзора для определения вещественного состава поверхностных образований шельфа: Методич. рекомендации.. – Ленинград, 1989. – 45с.
937664
  Колесников В.П. Обработка и интерпретация результатов вертикального электрического зондирования с помощью ЭВМ. / В.П. Колесников. – Москва : Недра, 1981. – 141с.
937665
   Обработка и интерпретация результатов геофизических исследований. Сб. ст.. – К., 1976. – 120с.
937666
  Сохранов Н.Н. Обработка и интерпретация с помощью ЭВМ результатов геофизических исследований нефтяных и газовых скважин / Н.Н. Сохранов, С.М. Аксельрод. – М., 1984. – 255с.
937667
   Обработка и комплексная интерпретация геофизических данных в условиях Прикаспийской впадины: Сб. ст.. – Саратов
Ч. 1. – 1990. – 108с.
937668
   Обработка и комплексная интерпретация геофизических данных в условиях Прикаспийской впадины: Сб. ст.. – Саратов
Ч. 2. – 1990. – 104с.
937669
   Обработка и отображение информации в растровых графических системах.. – Минск, 1989. – 180с.
937670
  Беляевский Л.С. Обработка и отображение радионавигационной информации / Л.С. Беляевский. – Москва, 1990. – 231с.
937671
   Обработка и отражение в каталогах аудио-визуальных материалов для изучающих иностранные языки. Метод. письмо.. – М., 1968. – 14с.
937672
   Обработка и представление данных в человеко-машинных системах: Сб. ст.. – Москва : Наука, 1988. – 148с.
937673
   Обработка и применение новых конструкционных материалов: Сб. науч. тр.. – Куйбышев, 1987. – 163с.
937674
   Обработка и распознавание сигналов: Сб. ст.. – Киев, 1975. – 216с.
937675
  Беляев В.И. Обработка и теоретический анализ океанографических наблюдений / В.И. Беляев. – Киев : Наукова думка, 1973. – 295с.
937676
  Костычев П.А. Обработка и удобрение чернозема : сборник статей / [соч.] П. Костычева. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Девриена, 1892. – IV, 303 с.
937677
  Шугуров В.И. Обработка и удобрение эродированных черноземов Мордовской АССР. : Автореф... канд. с.-х.наук: 530 / Шугуров В.И.; Горьков. с.-х. ин-т. – Горький, 1968. – 22л.
937678
  Ицексон И.А. Обработка и фиксирование речей, докладов, протоколов : (азбука редактирования) / И.А. Ицексон. – 5-е изд., испр. и доп. – Кунгур : б. и., 1930. – 216 с.
937679
   Обработка и хранение радиоактивных отходов низкой и средней удельной активности в Ханфорде.. – М., 1972. – 33с.
937680
  Копин В.А. Обработка иделий и з пластмасс. / В.А. Копин. – М, 1988. – 176с.
937681
  Виттих В.А. Обработка изображений в автоматизированных системах научных исследований / В.А. Виттих. – Москва, 1982. – 214с.
937682
  Путятин Е.П. Обработка изображений в робототехнике. / Е.П. Путятин, С.И. Аверин. – М., 1990. – 319с.
937683
   Обработка изображений геофизической среды. – М., 1989. – 147с.
937684
   Обработка изображений и дистанционные исследования : Тез. докл. регион. конф., 1-3 апр. 1981 г., Новосибирск. – ОИДИ-81. – Новосибирск : ВЦ СО АН СССР, 1981. – 168 с.
937685
   Обработка изображений и дистанционные исследования : Тез. докл. Всесоюз. конф., 18-20 июня 1984 г., Новосибирск. – ОИДИ - 84. – Новосибирск : ВЦ СО АН СССР ; НИИГАиК МВ ССО РСФСР
Ч. 1 : Методы и алгоритмы обработки изображений. – 1984. – 88 с.
937686
   Обработка изображений и дистанционные исследования : Тез. докл. Всесоюз. конф., 18-20 июня 1984 г., Новосибирск. – ОИДИ - 84. – Новосибирск : ВЦ СО АН СССР ; НИИГАиК МВ ССО РСФСР
Ч. 3 : Дистанционные методы исследования. – 1984. – 114 с.
937687
   Обработка изображений и дистанционные исследования: Тез. докл. международной конф., 19-21 августа 1990 г., Новосибирск.. – Новосибирск, 1990. – 202с.
937688
   Обработка изображений и дистанционные исследования: Тез. докл. регион. конф., 110-12 нояб. 1987 г., Новосибирск.. – Новосибирск, 1987. – 199с.
937689
   Обработка изображений и цифровая фильтрация : пер. с англ. – Москва : Мир, 1979. – 318 с.
937690
  Бутаков Е.А. Обработка изображений на ЭВМ / Е.А. Бутаков. – Москва : Радио и связь, 1987. – 236с.
937691
   Обработка изображений при помощи цифровых вычислительных машин.. – М., 1973. – 204с.
937692
   Обработка импульсным магнитным полем: Метод и техника: Материалы IV научно-технического семинара с международным участием по нетрадиционным технологиям в машиностроении.. – София-Горький, 1989. – 134с.
937693
   Обработка информации в "АСУ-Молдавия": Сб. ст.. – Кишинев, 1980. – 124с.
937694
   Обработка информации в вычислительных и управляющих системах: Сб. науч. тр.. – Пермь, 1990. – 185с.
937695
   Обработка информации в геофизических исследованиях: Сб. науч. работ.. – Владивосток, 1986. – 166с.
937696
  Левшин В.Л. Обработка информации в оптических системах пеленгации / В.Л. Левшин. – Москва : Машиностроение, 1978. – 168 с.
937697
  Чернявский А.Ф. Обработка информации в радиофизических системах : Курс лекций / А.Ф. Чернявский. – Минск : БГУ, 2004. – 176с. – ISBN 985-485-147-8
937698
  Мартынов Ю.М. Обработка информации в системах передачи данных / Ю.М. Мартынов. – М, 1969. – 200с.
937699
   Обработка информации в системе "Человек-машина": Сб. ст.. – М., 1973. – 118с.
937700
  Карчевский В.Н. Обработка информации на многосчетчиковых машинах в сберегательных кассах / В.Н. Карчевский, В.Ф. Дружинин. – М., 1981. – 96с.
937701
   Обработка информации о бюджете времени трудящихся. Методика сбора и машинного анализа.. – М., 1977. – 153с.
937702
  Татьянушкин Д.В. Обработка информации студентами: этапы, методы, приёмы // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2013. – № 12. – С. 103-107. – ISSN 0869-3617


  В статье рассмотрены особенности взаимодействия современных студентов с цифровой информационной средой и обоснована необходимость формированиях у них навыков обработки информации. Представлена технология обработки информации студентами. Описаны ...
937703
  Вайрадян А.С. Обработка информационных масивов / А.С. Вайрадян. – Москва, 1977. – 79с.
937704
   Обработка информационных массивов в автоматизированных системах управления.. – Киев : Наукова думка, 1970. – 184с.
937705
   Обработка инфрмации, получаемой по программе "Интеркосмос": Сб. ст.. – М., 1982. – 287с.
937706
   Обработка картографических изданий в библиотеке АН СССР : методич. рекомендации. – Л., 1978. – 34с.
937707
  Блюмберг И.Б. Обработка кино- и фотопленок / И.Б. Блюмберг. – М, 1950. – 100с.
937708
  Иофис Е.А. Обработка кинопленочных негативов. / Е.А. Иофис. – М., 1939. – 94с.
937709
   Обработка космической информации.. – М., 1976. – 118с.
937710
   Обработка легких и жаропрочных сплавов.. – М., 1976. – 329с.
937711
   Обработка материалов давлением = Обробка матеріалів тиском = Materials working by pressure : сборник научных трудов / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины ; Донбас. гос. машиностроительная акад. – Краматорск, 2008-. – ISSN 2076-2151
№ 3 (32). – 2012. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
937712
   Обработка материалов давлением = Обробка матеріалів тиском = Materials working by pressure : сборник научных трудов / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины ; Донбас. гос. машиностроительная акад. (ДГМА). – Краматорск, 2008-. – ISSN 2076-2151
№ 4 (33). – 2012. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
937713
   Обработка материалов давлением = Обробка матеріалів тиском = Materials working by pressure : сборник научных трудов / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины ; Донбас. гос. машиностроительная акад. (ДГМА). – Краматорск, 2008-. – ISSN 2076-2151
№ 1 (34). – 2013. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
937714
   Обработка материалов давлением = Обробка матеріалів тиском = Materials working by pressure : сборник научных трудов / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины ; Донбас. гос. машиностроительная акад. (ДГМА). – Краматорск, 2008-. – ISSN 2076-2151
№ 2 (35). – 2013. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
937715
   Обработка материалов давлением = Обробка матеріалів тиском = Materials working by pressure : сборник научных трудов / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Донбас. гос. машиностроительная акад. (ДГМА) ; Редкол.: И.С. Алиев, Я.Е. Бейгельзимер, Ю.К. Доброносов [и др.]. – Краматорск : ДГМА, 2008-. – ISSN 2076-2151
№ 3 (36). – 2013. – 254 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
937716
   Обработка материалов давлением = Обробка матеріалів тиском = Materials working by pressure : сборник научных трудов / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Донбас. гос. машиностроительная акад. (ДГМА) ; Редкол.: И.С. Алиев, Я.Е. Бейгельзимер, Ю.К. Доброносов [и др.]. – Краматорск : ДГМА, 2008-. – ISSN 2076-2151
№ 4 (37). – 2013. – 256 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
937717
   Обработка материалов давлением : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Донбас. гос. машиностроительная акад. (ДГМА). – Краматорск : ДГМА, 2008-. – ISSN 2076-2151
№ 1 (38). – 2014. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
937718
   Обработка материалов давлением : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Донбас. гос. машиностроительная акад. (ДГМА) ; редкол.: Алиев И.С., Бейгельзимер Я.Е., Доброносов Ю.К. [и др.]. – Краматорск : ДГМА, 2008-. – ISSN 2076-2151
№ 2 (39). – 2014. – 280 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
937719
   Обработка материалов давлением : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Донбас. гос. машиностроительная акад. (ДГМА). – Краматорск : ДГМА, 2008-. – ISSN 2076-2151
№ 1 (40). – 2015. – 268 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
937720
   Обработка материалов давлением : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Донбас. гос. машиностроительная акад. (ДГМА). – Краматорск : ДГМА, 2008-. – ISSN 2076-2151
№ 2 (41). – 2015. – 386 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
937721
   Обработка материалов давлением : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Донбас. гос. машиностроительная акад. (ДГМА). – Краматорск : ДГМА, 2008-. – ISSN 2076-2151
№ 1 (42). – 2016. – 317 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
937722
   Обработка материалов давлением : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Донбас. гос. машиностроительная акад. (ДГМА) ; редкол.: Алиев И.С., Жбанков Я.Г., Бейгельзимер Я.Е. [та ін.]. – Краматорск : ДГМА, 2008-. – ISSN 2076-2151
№ 2 (43). – 2016. – 192 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
937723
   Обработка материалов давлением : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Донбас. гос. машиностроительная акад. (ДГМА) ; редкол.: Алиев И.С., Жбанков Я.Г., Бейгельзимер Я.Е. [та ін.]. – Краматорск : ДГМА, 2008-. – ISSN 2076-2151
№ 1 (44). – 2017. – 286 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
937724
   Обработка материалов давлением : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Донбас. гос. машиностроительная акад. (ДГМА) ; редкол.: Алиев И.С., Жбанков Я.Г., Бейгельзимер Я.Е. [та ін.]. – Краматорск : ДГМА, 2008-. – ISSN 2076-2151
№ 2 (45). – 2017. – 188 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
937725
   Обработка материалов давлением : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Донбас. гос. машиностроительная акад. (ДГМА) ; редкол.: Алиев И.С., Жбанков Я.Г., Бейгельзимер Я.Е. [та ін.]. – Краматорск : ДГМА, 2008-. – ISSN 2076-2151
№ 1 (46). – 2018. – 216 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
937726
   Обработка материалов давлением : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Донбас. гос. машиностроительная акад. (ДГМА) ; редкол.: Алиев И.С., Жбанков Я.Г., Бейгельзимер Я.Е. [и др.]. – Краматорск : ДГМА, 2008-. – ISSN 2076-2151
№ 2 (47). – 2018. – 217, [3] с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
937727
   Обработка материалов давлением : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Донбас. гос. машиностроительная акад. (ДГМА) ; редкол.: Алиев И.С., Жбанков Я.Г., Бейгельзимер Я.Е. [та ін.]. – Краматорск : ДГМА, 2008-. – ISSN 2076-2151
№ 1 (48). – 2019. – 157, [3] c. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
937728
   Обработка материалов давлением : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Донбас. гос. машиностроительная акад. (ДГМА) ; редкол.: Алиев И.С., Жбанков Я.Г., Бейгельзимер Я.Е. [та ін.]. – Краматорск : ДГМА, 2008-. – ISSN 2076-2151
№ 2 (49). – 2019. – 255, [3] c. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
937729
   Обработка материалов давлением : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Донбас. гос. машиностроительная акад. (ДГМА) ; редкол.: Алиев И.С., Жбанков Я.Г., Бейгельзимер Я.Е. [та ін.]. – Краматорск : ДГМА, 2008-. – ISSN 2076-2151
№ 1 (50). – 2020. – 373, [3] c. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
937730
  Мигур П.Х. Обработка металла в школьных мастерских / П.Х. Мигур, Э.В. Рихвк. – М, 1991. – 174с.
937731
   Обработка металлов давлением: Межвузовский сб. науч. тр.. – Свердловск, 1988. – 144с.
937732
  Карбань В.И. Обработка монокристаллов в микроэлектронике / В.И. Карбань, Ю.И. Борзаков. – Москва : Радио и связь, 1988. – 104 с.
937733
  Арнаудов Д.Д. Обработка на големи информационни масиви с ЦЕИМ в системата на образованието / Арнаудов Д.Д. – София : Техника, 1981. – 163 с.
937734
  Зубов А.В. Обработка на ЕС ЭВМ текстов естественных языков / А.В. Зубов. – Минск, 1977. – 173с.
937735
  Аронов В.И. Обработка на ЭВМ значений аномалий силы тяжести при произвольном рельефе поверхности наблюдений / В.И. Аронов. – Москва : Недра, 1976. – [1], 129 с. : ил. – Список лит.: с. 125-129 (82 назв.)
937736
  Резников А.П. Обработка накопленной информации в затрудненных условиях. / А.П. Резников. – М., 1976. – 243с.
937737
   Обработка нечеткой информации в системах принятия решений.. – Москва : Радио и связь, 1989. – 302с.
937738
  Джордан Д. Обработка объектных баз данных в C++. Программирование с использованием стандарта ODMG / Дэвид Джордан; Пер. с англ. Н.М. Ручко. – Москва : Вильямс, 2001. – 384 с. – На обл.: Предисл. Рика Кэтла. – (По объектным технологиям). – ISBN 5-8459-0149-9
937739
  Белоусов С.Л. Обработка оперативной метеорологической информации с помощью электронных вычислительных машин / С.Л. Белоусов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1968. – 284с.
937740
  Молебный В.В. Обработка оптико-локационных информаций / В.В. Молебный. – Киев, 1986. – 58 с.
937741
  Евтушенко В.А. Обработка отверстий в труднообрабатываемых материалах развертками с разнонаклонными зубьями. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.03.01 / Евтушенко В.А.; Киев.политехн.ин-т. – К, 1986. – 15л.
937742
  Файнштейн С.М. Обработка поверхности полупроводниковых приборов / С.М. Файнштейн. – Москва-Ленинград : Энергия, 1966. – 256 с.
937743
  Запорожский В.П. Обработка полупроводниковых материалов : Учебное пособие для средних профессионально-технических училищ / В.П. Запорожский, Б.А. Лапшинов. – Москва : Высшая школа, 1988. – 184с.
937744
  Кулев Д.М. Обработка почвы в горьковском крае. / Д.М. Кулев. – Горький, 1933. – 128с.
937745
  Кононов С. Обработка почвы в нечерноземной полосе РСФСР / С. Кононов. – М.-Л., 1930. – 93с.
937746
   Обработка почвы и применение удобрений в полевых севооборотах среднего Заволжья. Сб. науч. тр.. – Ульяновск, 1987. – 80с.
937747
  Моргун Ф.Т. Обработка почвы и урожай / Ф.Т. Моргун. – Москва : Колос, 1977. – 272 с.
937748
  Каспиров А.И. Обработка почвы как средство повышения урожайности / А.И. Каспиров. – Москва ; Ленинград, 1954. – 200 с.
937749
  Догановский М.Г. Обработка почвы по методу Т.С. Мальцева / М.Г. Догановский, Н.А. Сапожников. – Л., 1955. – 32 с.
937750
  Елисеев А.М. Обработка почвы под озимую пшеницу после гороха и кукурузы на сидос : Автореф. дис. ... канд. с-х. наук / Елисеев А.М. ; Укр. с-х. акад. – 22 с.
937751
  Попов Ф.А. Обработка почвы под полевые культуры. / Ф.А. Попов. – К., 1969. – 263с.
937752
  Ткачев Ю.А. Обработка проб полезных ископаемых / Ю.А. Ткачев, А.А. Шеин. – М., 1987. – 189с.
937753
   Обработка пространственно-временных сигналов : межвузовский сборник научных трудов. – Воронеж : Издательство Воронежского университета, 1983. – 141 с.
937754
  Коростелев Д.П. Обработка радиоактивных вод и газов на АЭС / Д.П. Коростелев. – Москва : Энергоатомиздат, 1988. – 152 с. – (Библиотека эксплуатационника АЭС ; вып. 24)
937755
  Дружинский И.А. Обработка радиоактивных материалов в атомной промышленности / И.А. Дружинский, Г.Н. Новиков. – Москва : Энергоатомиздат, 1987. – 173 с.
937756
   Обработка радиолакационных сигналов и проборы при дистанционном зондировании : межвузовский сборник научных трудов. – Свердловск, 1988. – 147 с.
937757
  Францевич Л.И. Обработка результатов биологических экспериментов на микро-ЭВМ "Электроника БЗ-21" : Программы и программирование / Л.И. Францевич. – Киев, 1979. – 91с.
937758
  Завьялов А.С. Обработка результатов измерений / А.С. Завьялов. – Томск : Издательство Томского университета, 1980. – 63 с.
937759
  Алабовская А.П. Обработка результатов измерений : учебное пособие / А.П. Алабовская. – Воронеж : Издательство Воронежского университета, 1982. – 73 с.
937760
  Стульников В.И. Обработка результатов измерений и вычислений при выполнении лабораторных работ по физике / В.И. Стульников. – Ленинград, 1958. – 18 с.
937761
  Осауленко В.Т. Обработка результатов испытаний грунтов / В.Т. Осауленко. – Дніпропетровськ, 1992. – 60с.
937762
  Кассандрова О.Н. Обработка результатов наблюдений : Учеб.пособие / О.Н. Кассандрова, В.В. Лебедев. – Москва : Наука, 1970. – 104с.
937763
  Резвая Г.Л. Обработка результатов наблюдений : метод. указания / Г.Л. Резвая, В.Э. Циркунов. – Рига : Издательство Латвийского университета, 1977. – 120с.
937764
  Алексеев В.П. Обработка результатов полевых и лабораторных исследований : с использ. вероятност.-стат. методов : учеб. пособие / В.П. Алексеев, Е.Б. Печинина ; Свердлов. горн. ин-т им. В.В. Вахрушева. – Свердловск : СГИ, 1989. – 73, [2] с. : ил. – Библиогр. в конце разд.
937765
  Виньерон А. Обработка результатов физико-химических наблюдений / А. Виньерон. – Москва-Ленинград, 1934. – 140с.
937766
  Захарова Э.А. Обработка результатов химического анализа. / Э.А. Захарова. – Томск, 1984. – 80с.
937767
  Баасанжав Д. Обработка результатов широтных наблюдений, полученных на зенит-телескопе Улан-Баторской астрономической обсерватории в период с 1961- по 1966 г : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 030 / Баасанжав Д. ; АН СССР Глав. астрон. обсерватория. – Ленинград, 1969. – 9 с.
937768
   Обработка сейморазведочной информации на ЭВМ.. – К., 1976. – 105с.
937769
  Хаттон Л. Обработка сейсмических данных : Теория и практика / Л. Хаттон. – Москва : Мир, 1989. – 214с.
937770
   Обработка сейсмической информации на ЭВМ.. – К., 1980. – 182с.
937771
  Шрюфер Э. Обработка сигналов : Учебник / Э. Шрюфер. – Киев : Либідь, 1995. – 320с.
937772
   Обработка сигналов в локационных системах исследования неоднородных сред : межвузовский сборник научных трудов. – Свердловск, 1987. – 167 с.
937773
   Обработка сигналов в многоканальных РЛС. – Москва : Радио и связь, 1983. – 328 с.
937774
   Обработка сигналов в радиотехнических системах / А.Д. Далматов, А.А. Елисеев, А.П. Лукошкин, А.А. Оводенко, Б.В. Устинов. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1987. – 398 с.
937775
   Обработка сигналов в системах управления и передачи информации: Межвуз. сб. науч. тр.. – Воронеж, 1987. – 160с.
937776
  Васариныш Г.Э. Обработка сигналов группой дискриминаторов с учетом шума / Г.Э. Васариныш, Херманис, э.Х. – Рига, 1981. – 42с.
937777
  Гильбо Е Обработка сигналов на основе упорядоченного выбора / Е Гильбо. – М., 1976. – 342с.
937778
   Обработка сигналов радиофизическими методами : междуведомственный сборник. – Москва, 1986. – 136 с.
937779
   Обработка символьной информации : сборник. – М., 1986. – 110с.
937780
   Обработка символьной информации: Сб. ст.. – М., 1984. – 168с.
937781
   Обработка символьной информации: Сб. ст.. – М., 1987. – 99с.
937782
  Чикмачев В.И. Обработка снимков Луны и планет методом аналоговых построений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.03.01 / Чикмачев В.И.; МГУ. Гос. астроном. ин-т им. П.К.Штерберга. – М., 1973. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
937783
  Чимкачев В.И. Обработка снимков Луны и планет методом аналоговых построений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.03.01 / Чимкачев В.И.; МГУ. Гос. астроном. ин-т. – М., 1973. – 16л.
937784
  Лихтенбаум Л.Л. Обработка снимков пузырьковых камер на полуавтоматической измерительной сканирующей установке. : Автореф... Канд.техн.наук: 260 / Лихтенбаум Л.Л.; Ин-т.физики высоких энергий. – Серпухов, 1970. – 24л. – Бібліогр.:с.20
937785
  Фостер Дж. Обработка списков / Дж. Фостер. – Москва, 1974. – 72с.
937786
   Обработка стали и сплавов. – М., 1957. – 452с.
937787
  Дубров А.М. Обработка статистических данных методом главных компонент / А.М. Дубров. – М., 1978. – 136 с.
937788
  Божко В.П. Обработка статистической отчетности на ЭВМ третьего поколения. / В.П. Божко, В.В. Федосеев. – М., 1985. – 71с.
937789
   Обработка технико-экономической информации на ЭВМ в энергетике / Л.М. Баркалов, И.Г. Горлов, В.А. Семенов, В.Ф. Шумилин; авт. Л.М. Баркалов, И.Г. Горлов, В.А. Семенов, В.Ф. Шумилин. – Москва : Энергоатомиздат, 1991. – 252, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 251 (17 назв.). – ISBN 5-283-01127-5
937790
   Обработка технологических данных алмазного бурения: Метод. рекомендации.. – Л., 1977. – 95с.
937791
  Руднев В. Обработка торфа для сельскохозяйственных и санитарных целей : (фабрикация торфяной подстилки и торфяного порошка) проф. В. Руднева // Действие цинка и монохлоруксусного эфира на кетоны и альдегиды : ст. 1. Синтез предельных третичных В-оксикислот Сергея Реформатского / С.Н. Реформатский. – С-Пб. – 22 c., [1] л. схем.
937792
  Марченко А.К. Обработка ученой информации на ЭВМ. / А.К. Марченко. – М, 1975. – 136с.
937793
  Изотов К.Д. Обработка учётной информации в США / К.Д. Изотов. – М., 1968. – 192с.
937794
  Бегоцкая Г.К. Обработка учетной информации с использованием вычислительной техники / Г.К. Бегоцкая, Э.А. Умнова. – Москва : Финансы, 1977. – 70 с.
937795
   Обработка физической информации и моделирование физических процессов на ЭВМ: Сб. ст. : сб. науч. трудов. – Москва, 1985. – 112 с.
937796
  Симоненко А.Н. Обработка фотографий метеоров / А.Н. Симоненко. – Москва : Издательство АН СССР, 1963. – 40 с.
937797
  Крауш Л.Я. Обработка фотографических материалов / Л.Я. Крауш. – М., 1975. – 192с.
937798
  Королев М.А. Обработка экономической информации на электронных машинах / М.А. Королев. – М, 1964. – 286с.
937799
  Спиридонов А.А. Обработка экспериментальной информации для слоистых детекторов большого объема в измерениях ассиметрии ме-распада мюонов высоких энергий. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Спиридонов А.А.; Ин-т физики высоких энергий. – Серпухов, 1978. – 20л.
937800
  Молоденкова И.Д. Обработка экспериментальных данных / И.Д. Молоденкова. – Саратов
1. – 1990. – 31с.
937801
   Обработка, анализ и обобщение метеорологических наблюдений : Программа, метод. указания и контрольное задание №1 для учащихся-заочников гидрометеорологических техникумов. – Москва : Гидрометеоиздат, 1970. – 40с.
937802
  Брехт Б. Обработки / Б. Брехт. – М, 1967. – 487с.
937803
  Меншун В. Обрав його всевишній для науки і такої роботи в ній, аби й зірки позаздрили землі // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України. – Київ, 2015. – № 9/12. – С. 8-11. – ISSN 0868-8117


  Штрихи до портрета президента Національної академії медичних наук України академіка В.І. Цимбалюка.
937804
  Іванченко О.С. Ображені зорі / О.С. Іванченко. – К, 1965. – 131с.
937805
  Калашник О.О. Образ - символ розп"яття у поезії Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 47-49.
937806
  Галушко Т.К. Образ : Стихи / Т.К. Галушко. – Ленинград : Советский писатель, 1981. – 63с.
937807
   Образ : інформаційний бюлетень. – Київ, 2000-
Вип. 1. – 2000. – 80 с.
937808
   Образ : інформаційний бюлетень. – Київ, 2000-
Вип. 2. – 2001. – 80 с.
937809
   Образ : інформаційний бюлетень. – Київ, 2000-
Вип. 3, ч. 1. – 2002. – 74 с.
937810
   Образ : інформаційний бюлетень. – Київ, 2000-
Вип. 3, ч. 2. – 2002. – 79 с.
937811
   Образ : інформаційний бюлетень. – Київ, 2000-
Вип. 4. – 2003. – 79 с.
937812
   Образ : інформаційний бюлетень. – Київ, 2000-
Вип. 5. – 2004. – 77 с.
937813
   Образ : інформаційний бюлетень. – Київ, 2000-
Вип. 6. – 2005. – 79 с.
937814
   Образ : інформаційний бюлетень. – Київ, 2000-
Вип. 7. – 2006. – 87 с. – резюме - укр., англ. мовами
937815
   Образ : інформаційний бюлетень. – Київ, 2000-
Вип. 8. – 2007. – 91 с. – резюме - укр., англ. мовами
937816
   Образ : інформаційний бюлетень / Київський національний університет іім.Тараса Шевченка. Ін-т. журналістики. – Київ, 2000-
Вип. 9. – 2008. – 91 с. – резюме укр., англ. мовами
937817
   Образ : інформаційний бюлетень / Київський національний університет іім.Тараса Шевченка. Ін-т. журналістики. – Київ, 2000-
Вип. 10. – 2009. – 82 с. – резюме укр., англ. мовами
937818
   Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т іім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2000-
Вип. 11. – 2010. – 118 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
937819
   Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2000-
Вип. 12. – 2011. – 95 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
937820
   Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2000-
Вип. 13. – 2012. – 106 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
937821
   Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т іім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2000-
Вип. 14. – 2013. – 113 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
937822
   Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т іім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2000-
Вип. 15. – 2014. – 136 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
937823
   Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т іім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2000-
Вип. 16. – 2015. – 176 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
937824
   Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т іім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2000-
Вип. 18. – 2015. – 4 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
937825
   Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т іім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2000-
Вип. 20. – 2016. – 128 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
937826
  Лебідь Є. Образ "Femme fatale" у романі Є. Гребінки "Доктор" та повісті Т. Шевченка "Художник" // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 15. – С. 88-94


  Стаття присвячена дослідженню специфіки авторського прочитання образу фатальної жінки в прозових текстах Є. Гребінки і Т. Шевченка. Інтралітературний компаративний аналіз дозволив осмислити природу образу та визначити його провідні риси
937827
  Кужільна Л. Образ "Великої людини" у "Соборі" О. Гончара як частина "великого морального тексту" поезії шістдесятників // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 6. – С.112-117
937828
  Рудяков П. Образ "героя, який мовчить" у прозі Іво Андрича // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – Вип. 2 : 14 Міжнародний з"їзд славістів. (10.09.-16.09. 2008, Охрид, Республіка Македонія) Доповіді. – С. 597-630. – ISBN 978-966-02-4860-1
937829
  Романова О.О. Образ "грішника" за матеріалами сповідних розписів Київської митрополії 1730-1760-х рр. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 1 (502). – С. 46-66. – ISSN 0130-5247
937830
  Нагорна Лариса Образ "двох Україн" у дзеркалі метафоричного моделювання // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 3-13. – Бібліогр. в кінці ст.
937831
  Нефедова Д.Н. Образ "другого" в индийском кинематографе эпохи глобализации как фактор формирования национально-культурной идентичности // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Изд. Дом "Панорама". – Москва, 2014. – № 12. – С. 19-23. – ISSN 2073-9702


  У статті розглянута проблема утвердження національно-культурної ідентичності індійців за доп. включення в сюжети кінематографа персонажів-носіїв західної культури і способу життя. Володіючи в кінофільмах досить вираженими негативними рисами і будучи ...
937832
  Банах Л.С. Образ "Другого" в новогреческой литературе второй половины ХХ века // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 1. – С. 25-33


  В статье выделяются различные подтипы образа "Другого" в произведениях новогреческих писателей, особое внимание уделяется тенденции разрушения этнических стереотипов и нового видения Другого как равного Своему в произведениях, посвящённых теме ...
937833
  Крестинина Е.С. Образ "другого" в структуре современной идентичности российского общества // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2011. – № 4 (124). – С. 11-124. – ISSN 0321-2017
937834
  Грабовський С. Образ "ефективної України" в концепції Богдана Гаврилишина // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 180-183. – ISBN 978-966-439-147-1
937835
  Демська-Будзуляк Образ "Європи" в українському літературно-критичному дискурсі к. ХІХ - поч. ХХ ст
937836
  Котова С. Образ "закордонної Русі" в російській публіцистиці періоду Першої світової війни (1914–1918 рр.) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 45. – С. 56-60. – ISSN 2309-9356


  У статті розглядається конструювання образу "закордонної Русі" (Галичини, Буковини, Карпатської Русі) у свідомості росіян на початку ХХ ст. у контексті державної імперської ідеології Росії. Аналізуються публіцистика періоду Першої світової війни ...
937837
  Ярликова О.А. Образ "заходу" у ЗМІ УРСР в 1953 - 1964 рр.: ідеологічний аспект // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 175-177
937838
  Заїковська О. Образ "Іншого" у збірці оповідань канадського письменника Дугласа Коупленда "Життя після Бога" // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 20. – С. 17-20. – ISSN 2307-2261
937839
  Свербілова Т. Образ "іншої країни" як новоромантична утопія в східнослов"янській драматургії модерну (Леся Українка, І. Анненський, М. Гумільов) // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, НДІ Лесі Українки, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України ; [упоряд. Н. Сташенко]. – Луцьк : Вежа, 2007. – Т. 4, кн. 1 : / [редкол.: М. Жулинський, Л. Мірошниченко, М. Мірченко та ін.]. – С. 441-452. – ISBN 978-966-600-358-7
937840
  Комаров С. Образ "Красного Петрограда" в цикле очерков А.В. Амфитеатрова "Горестные заметы" // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, Л. Кореновська, Н.П. Малютіна [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 29. – С. 125-134. – ISSN 2312-6809
937841
  Горшечникова Е. Образ "маленького человека" в повестях "Записки сумасшедшего" Н.В. Гоголя и "Записки из подполья" Ф.М. Достоевского // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 3 (6). – С. 65-71. – ISSN 2075-1486
937842
  Сабра Х. Образ "маленького человека" в русской и индийской литературе : Автореф... канд. филол.наук: / Сабра Х.; Ун-т дружбы народов. – М., 1971. – 23л.
937843
  Манаєва А. Образ "маленької людини" у творчості Лу Сіня // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 19-23


  Стаття присвячена визначенню головних рис та ознак, притаманних "маленькій людині", у повісті Лу Сіня "Правдива історія А К"ю". Статья посвящена определению основных черт и признаков,характерных для "маленького человека", в повести Лу Синя "Подлинная ...
937844
  Олійник І.О. Образ "малої батьківщини" у творчості А. Малишка і М. Стельмаха // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 185-189. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
937845
  Лихограй Р. Образ "москаля" в українській народній прозі // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 36 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 163-165


  В статті йдеться про риси характеру та світоглядні цінності образу «москаля» в українській легенді, казці, оповіданні та анекдоті. Крізь призму «свій – чужий» «москаль» протиставляється автохтонному населенню України. The article is devoted to image ...
937846
  Клименко О.М. Образ "нової людини" у спогадах радянських робітниць 1920-1930-х рр. // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 182 : Історичні науки. – C. 35-40. – ISSN 1996-5931
937847
  Росінська О. Образ "осьового моменту" як рух до "межі буття" : На матеріалі поезії В. Стуса // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2007. – Т. 17 : Літературознавство. – С. 82-96. – ISSN 1728-9572
937848
  Глушко А.О. Образ "перманентного зовнішнього ворога" як національний автостереотип українців і словенців // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 3 (504). – С. 135-142. – ISSN 0130-5247
937849
  Кучірка Н. Образ "подення" людського суспільства в натуралістичних творах Івана Франка та Стівена Крейна // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 264-271. – (Філологія ; Вип. 23/24)
937850
  Письменная Ю.О. Образ "розумного" в контексті морально-ціннісної концептуалізації світу різномовними етносами // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 163-267. – Бібліогр.: Літ.: с. 267; 17 назв
937851
  Ісаєва Н.С. Образ "Сучасної відьми" в китайському етнокультурному контексті прози Сюй Сяобінь (на матеріалі оповідання "М"янмарський нефрит") // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 1. – С. 245-253


  У статті зроблено спробу з"ясувати особливості розуміння і художнього втілення образу "відьми" в оповіданні сучасної китайської письменниці Сюй Сяобінь "М"янмарський нефрит". До уваги беруться етнокультурні образи та символи (нефрит, небожителька, ...
937852
  Ващук Л. Образ "тріумфуючого Цезаря", "благородного короля Франциска", за "Щоденником Луїзи Савойської" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 5-8. – (Історія ; вип. 4 (117)). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано, створений Луїзою Савойською, образ Франциска І як "славетного та тріумфуючого Цезаря". Визначено основні мотиви та цілі, якими керувалася графиня, формуючи даний образ. В статье проанализирован созданный Луизой Савойской образ ...
937853
  Свириденко В.О. Образ "турецького ярма" у болгарському гранднаративі доби соціалізму // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1055. – С. 58-63. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 16). – ISSN 2227-6505
937854
  Єсипович К.П. Образ "чарівного" у французьких народних казках // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 12. – С. 73-77. – ISBN 966-581-550-4
937855
  Алієва З. Образ "Я"/Інший як проблема імагології // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – C. 3-6. – (Серія : Філологічні науки ; № 13 (262) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
937856
  Алієва З. Образ "Я"/Іншого як проблема імагології // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т". – Ужгород, 2010. – Вип. 8. – С. 631-634. – ISBN 978-966-8904-46-2
937857
  Анисимов О.С. Образ : моменты "естественного" и "искусственного" // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва; Воронеж, 2009. – № 4 ( 60). – С.21-29
937858
  Кейван І. Образ Narrenschiff в українській літературі періоду раннього модернізму: нарис Ольги Кобилянської "Під голим небом" та ескіз Спиридона Черкасенка "Жах" // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волинський нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2011. – Вип. 11 : Імагологічна проблематика польської, білоруської, російської та української літератур і європейський контекст. – С. 126-135
937859
  Горбач І.М. Образ автодієгетичного оповідача в романі Н.Фарга // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2015. – С.82-86. – (Серія "Філологічні науки" ; № 1 (9)). – ISSN 2226-551X
937860
  Сліпушко О. Образ автора-проповідника у києворуській книжності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 20-23. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 19). – ISSN 1728-3817


  Досліджено образ автора-проповідника у книжності києворуської держави (ХІ - першої половини ХІІІ ст.), зокрема у творах Іларіона Київського, Луки Жидяти, Феодосія Печерського, Клима Смолятича, Кирила Турівського. The image of the author of the sermons ...
937861
  Сліпушко О. Образ автора в "Повісті врем"яних літ"
937862
  Ланцута З. Образ автора в "Повчанні" Володимира Мономаха і старокиївська літературна традиція // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: Т. Салига, С. Пилипчук, В. Будний [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 81. – С. 208-217. – ISSN 0130-528Х
937863
  Цвєтаєва О.В. Образ автора в авторських колонках // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 103-106. – (Соціальні комунікації ; № 1). – ISSN 2219-8741
937864
  Дубравська З.Р. Образ автора в біографічній і мемуарній прозі (на матеріалі творчості Мартіна Еміса) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Дубравська Зоряна Романівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
937865
  Дубравська З.Р. Образ автора в біографічній і мемуарній прозі (на матеріалі творчості Мартіна Еміса) : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Дубравська Зоряна Романівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Дрогобич, 2015. – 210 арк. – Бібліогр.: арк. 168-210
937866
  Ду Чжоу Образ автора в камерно-вокальній творчості Ф. Шуберта: від поетичного слова до музично-виконавської інтерпретації : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Ду Чжоу ; Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової. – Одеса, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
937867
  Рудкевич І. Образ автора в кіноповісті О.Довженка "Зачарована Десна"
937868
  Лефтерова О.М. Образ автора в контексті оціночних структур (на матеріалі "Liber de excellentibus ducibus exterarum gentium" Корнелія Непота) // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4 : До 80-річного ювілею професора Нікітіної Фіонілли Олексіївни. – С. 198-203
937869
  Біла А. Образ автора в ліриці Івана Франка / А. Біла. – Донецьк : ДонНУ, 2002. – 192с. – ISBN 966-639-102-3
937870
  Сліпушко О.М. Образ автора в літературі Києворуської держави (XI - перша половина XIII століття) : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Оксана Сліпушко ; КНУТШ. – 2-е вид., випр. і допов. – Київ : Київський університет, 2011. – 238, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 223-238. – (Бібліотека Інституту філології). – ISBN 978-966-439-378-9
937871
  Катаев В.Б. Образ автора в прозе Чехова : Автореф... канд. филол.наук: / Катаев В.Б.; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. Каф. истории рус. литерат. – Москва, 1966. – 17л.
937872
  Крашеніннікова Т. Образ автора в українських літературних казках XIX ст. // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [ред.-упоряд. М. Павелчак-Шуй ; редкол.: М. Федурко (голова) та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2013. – С. 388-393. – ISBN 978-966-2763-81-2
937873
  Мацько В. Образ автора в художньому творі і листуванні . (До 100-річчя з дня народження Ольги Мак) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 30-55. – (Літературознавство ; № 37). – ISBN 9-7425-09-6
937874
  Злочевская А.В. Образ автора и нарративная структура романа М.А. Булгакова "Мастер и Маргарита" // Вестник Московского университета. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 57-66. – (Филология ; № 2). – ISSN 0201-7385
937875
  Артемьева Н.В. Образ автора и сфера комического в произведениях Л.Н. Толстого 50-60-х годов : Автореф... канд. филол.наук: / Артемьева Н.В.;. – Тарту, 1973. – 21л.
937876
  Эстрина В.А. Образ автора как лингвистическая категория текста : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Эстрина В.А.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1980. – 19л.
937877
  Тарасова В. Образ автора у "Дон Жуані" Дж. Байрона та "Євгенії Онєгіні" О. Пушкіна // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 2. – С. 46-50. – ISSN 2075-1486
937878
  Сліпушко О.М. Образ автора у літературі Києворуської держави (XI-перша половина XIII ст.) : навчальний посібник / Оксана Сліпушко ; КНУТШ. – Київ : СПД Максимов І.Ю., 2009. – 144 с.
937879
  Шкляр В. Образ автора: композиційно-мовленнєвий аспект // Образ : інформаційний бюлетень / Київський національний університет іім.Тараса Шевченка. Ін-т. журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10


  У контексті мовленнєвої структури розглядаються питання побудови образу автора. The questions of author"s image and image of author"s language are examined in the article. В статье рассматривается проблема образа, а также языковая структура ...
937880
  Морева Т.Ю. Образ Агасфера в славянских литературах начала ХІХ века ("рукопись, найденная в Сарагосе" Яна Потоцкого, и "Агасфер" Василия Жуковского) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абармович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 2 (187). – С. 162-170. – ISSN 2522-493X


  В статье рассматривается функционирование легендарно-фольклорного образа Агасфера в различных национальных литературах. Главным мотивом для написания "Агасфера" для В.А. Жуковского является его личный духовный опыт, опыт постижения Бога и человека. ...
937881
  Шмырова В.Г. Образ ада в творчестве Н. Гоголя ("Миргород") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 25. – С. 285-293


  Целью данной статьи является анализ образов потустороннего мира в сборнике "Миргород" как пространственной организации и связанного с ней символического наполнения. Целесообразным полагается проанализировать сборник целиком, с учётом последовательности ...
937882
  Докучаєва К.М. Образ Аїда в давньогрецькій літературі та міфології: когнітивний і лінгвокультурологічний виміри // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (52). – С. 253-259


  У статті досліджено способи вербалізації уявлень стародавніх греків про царство мертвих та його володаря, визначено міфи, у яких описується Аїд як бог та царство мертвих, проаналізовано мовні засоби зображення Аїда у давньогрецькій літературі, ...
937883
  Конявская Е.Л. Образ Александра Невского в ранних летописях // Древняя Русь. Вопросы медиевистики / Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2009. – № 2 (36). – С. 55-63. – ISSN 2071-9574
937884
  Сеитов М.М. Образ Алея в "Записках из Мертвого дома" Ф.М. Достоевского и Ч.Ч. Валиханов: к изучению предъевразийства писателя // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 5. – С. 38-44. – ISSN 0130-9730
937885
  Панченко С.Д. Образ Алишера Навои в узбекской советской литературе : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Панченко С.Д. ; Самарканд. гос. ун-т им. Алишера Навои. – Самарканд, 1964. – 19 с.
937886
  Шевчук Н.В. Образ Америки в основних структурних принципах роману Стейнбека "Грона гніву" // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2011. – Т. 8, № 2 (23). – С. 114-123. – ISSN 2075-4205
937887
  Михасів Т.С. Образ Америки у поезії збірки Уолта Уїтмена "Листя трави" // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 309-318


  У статті розглядаються лексичні одиниці суспільно-політичного життя людини на сторінках поетичної збірки "Листя трави" Уолта Уїтмена, що допомагають авторові створити всеосяжний образ Америки. Будучи вжитими у ролі спеціальних слів, вони беруть участь ...
937888
  Ахвледіані Т. Образ Амірані в творчості Акакія Церетелі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 88-90. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 12/13)
937889
  Дюрба Д.В. Образ аутсайдера в романах Дж. Керуака "На дорозі" і "Бурлаки Дхарми" // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 82-89. – (Літературознавство ; вип. 3 (75), ч. 2)
937890
  Ясінська Т. Образ Баби-Яги в чарівних казках слов"ян // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 663-667
937891
  Мендришора І. Образ байронівського Манфреда в музиці Шумана та Чайковського // Київське музикознавство : збірка статей / Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Київ. ін-т музики ім. Р.М. Глієра. – Київ, 2014. – Вип. 49. – С. 3-8
937892
  Черкас О.О. Образ батька та модель родинних стосунків у поезії Тараса Шевченка / О.О. Черкас, О.В. Шаф // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики художнього тексту) : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 17. – С. 144-149. – ISBN 978-966-383-565-5. – ISSN 2313-1802
937893
  Філоненко Л.М. Образ батька та образ шлюбного партнера у дівчат із неповних сімей / Л.М. Філоненко, Н.М. Терещенко // Психологічне консультування і психотерапія : журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – Т. 1, № 5. – С. 66-73 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2410-1249
937894
  Воробей Н. Образ батьківщини в есеї Герти Мюллер "Батьківщина або Оманливість речей" // Султанівські читання : збірник статей / М-во освіти і науки України, Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника ; редкол.: І. Козлик, А. Мартинець, Р. Голод [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2018. – Вип. 7. – C. 292-302. – ISSN 2313-5921
937895
  Царенок Т. Образ бібліотекаря в художній культурі // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2018. – № 3 (13). – С. 62-63. – ISSN 2518-7341


  Здійснено огляд окремих образів бібліотекаря у творах художньої літератури, кіно- та анімаційних стрічках. Виявляються основні тенденції створення цих образів у вітчизняному та закордонному мистецтві.
937896
  Осаула В. Образ бібліотечно-інформаційної професії в умовах інформатизації суспільства // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 9 (182). – С. 22-24. – ISSN 2076-9326
937897
  Павлович Ю.О. Образ Білорусі та білорусів в українській суспільно-політичній думці (1991-2004) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Павлович Юрій Осипович ; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича ; Ін-т народознавства. – Львів, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
937898
  П"янов В.Я. Образ більшовика в українській радянській літературі / В.Я. П"янов. – Київ, 1949. – 51с.
937899
  Ковбасюк С. Образ блазня в мистецтві ренесансних Нідерландів: між соціальною реальністю та популярною образністю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 26-29. – (Історія ; вип. 4 (117)). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізуються особливості образу блазня в мистецтві Нідерландів епохи Ренесансу, а також взаємодія між соціальною реальністю та народно-сміховою образністю в процесі формування іконографії, властивої блазню. В статье анализируются особенности ...
937900
  Коломієць І. Образ блазня: динаміка розвитку в романному доробку Олександра Копиленка // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 22. – С. 83-88. – ISSN 2307-2261
937901
  Єсип М. Образ Бога як предикатор способів долання труднощів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 27-31. – (Психологія ; вип. 2 (2))


  З"ясовано, що образ Бога виступає предикатором вибору стратегій долання життєвих труднощів. Переважання в уяві віруючої особи образу люблячого Бога пов"язане з прагненням активно впливати на розв"язання проблемної ситуації. Конструювання образу ...
937902
  Пинчук С.П. Образ Богдана Хмельницкого в украинской литературе XVII-XVIII веков : Автореф... канд. филол.наук: / Пинчук С.П.; Львовск. гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1954. – 17л.
937903
  Тарасюк Н. Образ Богдана Хмельницького : творчість Проспера Меріме й Ліни Костенко // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2017. – № 5/6, березень. – С. 75-83


  "Безсумнівно, Богдан Хмельницький є видатною особистістю в українській історії, опоетизованою та романтичною, як і все українське козацтво. Це особистість, яка потребує вивчення, переосмислення як українцями, так і закордонними дослідниками. Авторка ...
937904
  Вільна Я.В. Образ Богдана Хмельницького в драматургії М. Старицького (до проблеми формування образного мислення українських письменників) // Богдан Хмельницький як історична постать і літературний персонаж : Матеріали міжвузівської наукової конф. 20 грудня 1995 року / КУ ім. Т. Шевченка; Ред.кол.: П.П.Кононенко, М.К.Наєнко, М.М.Конончук (відп.за вип.) Г.Ф. Семенюк, Г.О.Бандура, та ін. – Київ : Живиця, 1996. – С. 9-12
937905
  Фенько О. Образ Богдана Хмельницького в літературі для дітей // Богдан Хмельницький як історична постать і літературний персонаж : Матеріали міжвузівської наукової конф. 20 грудня 1995 року / КУ ім. Т. Шевченка; Ред.кол.: П.П.Кононенко, М.К.Наєнко, М.М.Конончук (відп.за вип.) Г.Ф. Семенюк, Г.О.Бандура, та ін. – Київ : Живиця, 1996. – С. 94-97
937906
  Степанчук Ю.С. Образ Богдана Хмельницького в матеріалах XXIV Всеукраїнської наукової історико–краєзнавчої конференції "Козацтво в історії України (до 360–річчя битви під Батогом)" // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 116 (№ 1). – С. 84-87. – ISSN 2076-1554
937907
  Харчук Р. Образ Богдана Хмельницького в поезії Тараса Шевченка як мистецька й історична альтернатива до офіційного образу гетьмана в російській історіографії й літературі // Шевченків світ : науковий щорічник / Черкас. наук. центр шевченкознавчих дослідж. ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкас. обл. держ. адміністрація [та ін.]. – Черкаси, 2015. – Вип. 8. – С. 66-75. – ISBN 978-966-920-044-0
937908
  Бандура Г.О. Образ Богдана Хмельницького в системі ідеологічних вартостей радянського режиму // Богдан Хмельницький як історична постать і літературний персонаж : Матеріали міжвузівської наукової конф. 20 грудня 1995 року / КУ ім. Т. Шевченка; Ред.кол.: П.П.Кононенко, М.К.Наєнко, М.М.Конончук (відп.за вип.) Г.Ф. Семенюк, Г.О.Бандура, та ін. – Київ : Живиця, 1996. – С. 3-7
937909
  Савела Ю. Образ Богдана Хмельницького в українській соцреалістичній літературі 1930-1950-х років // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 110-114. – ISSN 2307-2261
937910
  Голиш Г.М. Образ Богдана Хмельницького в українському фольклорі // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2015. – С. 26-31. – (Серія "Історичні науки" ; № 22 (355)). – ISSN 2076-5908
937911
  Задорожна С.В. Образ Богдана Хмельницького у художній рецепції Т. Шевченка // Богдан Хмельницький як історична постать і літературний персонаж : Матеріали міжвузівської наукової конф. 20 грудня 1995 року / КУ ім. Т. Шевченка; Ред.кол.: П.П.Кононенко, М.К.Наєнко, М.М.Конончук (відп.за вип.) Г.Ф. Семенюк, Г.О.Бандура, та ін. – Київ : Живиця, 1996. – С. 24-27
937912
  Терещенко Т.І. Образ Богдана Хмельницького через проблему переможця і переможеного в літописі С. Величка // Богдан Хмельницький як історична постать і літературний персонаж : Матеріали міжвузівської наукової конф. 20 грудня 1995 року / КУ ім. Т. Шевченка; Ред.кол.: П.П.Кононенко, М.К.Наєнко, М.М.Конончук (відп.за вип.) Г.Ф. Семенюк, Г.О.Бандура, та ін. – Київ : Живиця, 1996. – С. 84-86
937913
  Степанчук Ю.С. Образ Богдана Хмельницького як фундатора Української козацької держави в матеріалах Всеукраїнських історичних читань "Українська козацька держава: витоки та шляхи історичного розвитку" // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; редкол.: В.А. Смолій, С.В. Корновенко, А.Г. Морозов [та ін.]. – Черкаси, 2017. – Вип. 12. – C. 16-25. – ISBN 978-966-353-452-7
937914
  Цугорка О.П. Образ Богоматері в українському бароковому іконописі: минуле і сучасність // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Шульгіна В.Д., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 35. – С. 144-150. – ISSN 2226-2180
937915
  Дмитрів І. Образ Богоматері у творчості Богдана-Ігоря Антонича // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [ред.-упоряд. М. Павелчак-Шуй ; редкол.: М. Федурко (голова) та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2012. – С. 282-289. – ISBN 978-966-2248-90-6
937916
  Мала С.В. Образ Богородиці в українській літературі XX століття // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 10 (266). – С. 6-8
937917
  Ленська С. Образ Богородиці в українській поезії ХХ століття
937918
  Надвідна А. Образ Богородиці в українській православній традиції // Філософ-і Я: наукові розвідки студентів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : науковий журнал / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 1. – С. 30-33
937919
  Комарницький А.С. Образ Богородиці і художня культура Київської Русі (становлення національних особливостей) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Комарницький Андрій Степанович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
937920
  Сафонова Т.В. Образ Богородиці та Ісуса Христа в українському мистецтві екслібриса: інтонування // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 4. – С. 109-114
937921
  Гудзь Л. Образ Богородиці у творчій спадщині Іоана Максимовича і Тараса Шевченка (на прикладі поем "Богородице дево, радуйся" та "Марія") // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.М. Сліпушко, В.Ф. Чемес [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20. – С. 201-208


  У статті аналізується художньо-образна система поеми Іоана Максимовича "Богородице Дево, радуйся" та поеми Т. Шевченка "Марія". Мета роботи - визначити основні способи модифікації канонічної молитви та інтерпретації образу в контексті літератури різних ...
937922
  Гончарук В.А. Образ Богородиці у творчій спадщині Тараса Шевченка // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 55-59. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.14 (111)). – ISSN 2078-2128


  У статті розкривається створений Т. Шевченком апокрифічно-фольклорний образ Богородиці, який постав на ґрунті архаїчного культу Матері-Землі. В цьому образі на відміну від формалізованого церковного, пошанування Діви Марії, відбилися сердечні, щирі та ...
937923
  Гончарук В.А. Образ Богородиці у творчій спадщині Тараса Шевченка // VIII Міжнародний конгрес україністів : літературознавство : зб. наук. статей / Міжнародний конгрес україністів. – Київ : Видавництво ІМФЕ, 2017. – Ч. 1 : / [редкол.: Г. Гундорова, В. Дончик, М. Жулинський та ін.]. – С. 117-124. – ISBN 978-966-02-7586-7
937924
  Смоляга М.В. Образ Божий як засіб артикулювання "науковості" класичної науки // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : зб. наук. праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 80-84. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 54). – ISSN 2226-0994
937925
  Кметь І. Образ Божої Матері у пасійних сюжетах української апокрифіки // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2011. – № 2 (9). – С. 47-59


  У статті розглінуто особливості інтерпретації пасійного сюжету в українській апокрифіці (апокрифах та апокрифічних творах усної народної словесності (у легендах, колядках, духовних піснях)). Мотив плачу та страждання Божої Матері у заданих творах ...
937926
  Коваленко М.М. Образ Божої матері у рецепції Т. Шевченка та І. Драча (на матеріалі поем "Марія" та "Чорнобильська мадонна") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 1


  У статті досліджується авторська трансформація традиційного образу Богородиці у творах Тараса Шевченка "Марія" та Івана Драча "Чорнобильська мадонна". В статье исследуется авторская трансформация традиционного образа Богородицы в произведениях Тараса ...
937927
  Гончарук В. Образ Божої Матері у творчості Тараса Шевченка / В. Гончарук, В. Гончарук // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Тарас Шевченко в долі слов"янських народів: діалог через століття і кордони" / "Тарас Шевченко в долі слов"янських народів: діалог через століття і кордони", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ННДІУВІ, 2014. – С. 74-76
937928
  Самойленко Н.І. Образ Болгарії (1944–1989) в українській навчальній літературі 1966–2010 рр. // Дриновський збірник : зб. статей за матеріалами XVII Кирило-Мефодіївських читань на тему "Освітньо-культ. простір Центрально-Східної Європи: нац. моделі та західні впливи" / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: М.Г. Станчев та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво БАН імені проф. Марина Дринова, 2018. – Т. 11 : [Збірник статей за матеріалами XVII Кирило-Мефодіївських читань на тему "Освітньо-культурний простір Центрально-Східної Європи: національні моделі та західні впливи" : 11-12 трав. 2017 р., м. Харків / ред. С. Філчева. – C. 384-390. – ISSN 2218-0567
937929
  Черникова А.М. Образ большевика в послевоенной белорусской прозе. : Автореф... канд. филолог.наук: / Черникова А.М.; БГУ им. В.И.Ленина. Каф. белорус. яз. и лит-ры. – Минск, 1952. – 18 с.
937930
   Образ большевика: Сб. критичесих статей.. – Л., 1938. – 292с.
937931
  Кибенко А.С. Образ буддизма в публичных выступлениях Далай Ламы XIV // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 63-65
937932
  Даценко Б.Є. Образ будівника комунізму в українській драматургії і на сцені / Б.Є. Даценко. – Київ, 1960. – 40 с.
937933
  Ращенко А.С. Образ бунтівної особистості у прозовій спадщині О.М. Сомова (за твором "Гайдамака") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 380-385
937934
  Кравченко І.Л. Образ в архітектурі дитячих позашкільних закладів / І.Л. Кравченко, Д.К. Васильченко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 49. – С. 165-169. – ISSN 2077-3455
937935
  Башинская И.А. Образ в изобрзительном искусстве : (Законы восприятия живописи, скульптуры и графики) / И.А. Башинская. – Санкт-Петербург : Знание, 1992. – 32 с.
937936
  Гачев Г.Д. Образ в русской художественной культуре / Г.Д. Гачев. – М., 1981. – 245с.
937937
  Завалова Н.Д. Образ в системе психической регуляции деятельности / Н.Д. Завалова. – М., 1986. – 172с.
937938
  Якимчук Б.А. Образ в структурі творчої діяльності / Б.А. Якимчук. – Київ : Міжнародна фінансова агенція, 1998. – 18с. – ISBN 966-7436-99-3
937939
  Гортвай Е.Ф. Образ В. и. Ленина в венгерскйо литературе : Автореф... канд. филол.наук: / Гортвай Е. Ф.; МВиССО УССР, Ужгор.ГУ. – Ужгород, 1973. – 16л.
937940
  Цветованый Н.И. Образ В. И. Ленина в советской русской прозе 60-70-х гг. (Роман. Повесть) : Автореф... канд филол.наук: 10.01.02 / Цветованый Н. И.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1981. – 16л.
937941
  Буряк Л. Образ В.Б. Антоновича в контексті комеморативних практик XX століття // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 130-139. – (Серія: Історичні науки ; вип. 18)


  Досліджується процес творення образу В.Б. Антоновича як органічної складової національної пам"яті. Аналізуються особливості, механізми, прийоми комеморативних практик.
937942
  Буряк Л.І. Образ В.Б. Антоновича у контексті комеморативних практик XX століття // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Український ін-т національної пам"яті. – Київ, 2012. – Вип. 3. – С. 345-371. – ISBN 978-966-8809-48-4
937943
  Гортвай Е.Ф. Образ В.И. Ленина в венгерской поэзии / Е.Ф. Гортвай. – Ужгород, 1970. – 44с.
937944
  Пономаренко Л.А. Образ В.И. Ленина в литературах народов Кавказа, Средней Азии и Прибалтики // В.І. Ленін і актуальні питання філологічної науки : тези доповідей і повідомлень респуб. міжвуз. наук. конф., присвяченої 100-річчю від дня народження В.І. Леніна / М-во вищої і середньої спеціальної освіти УРСР, Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; [ред. кол.В.Ф. Воробйов, Н.Й. Жук (відпов. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 1970. – С. 29-31
937945
  Инжеватов И.К. Образ В.И. Ленина в Мордовской литературе, фольклоре и искусстве / И.К. Инжеватов, Л.С. Кавтанськин. – Саранск, 1969. – 28с.
937946
  Абрамов А.М. Образ В.И. Ленина в творчестве В. Маяковского / А.М. Абрамов. – Москва : Знание, 1970. – 48 с. – Библиогр.: с. 46. – (Новое в жизни, науке, технике ; 2 ; Литература)
937947
  Вуль С. Образ В.И. Ленина в экслибрисе / С. Вуль, Е. Минаев. – Москва : Книга, 1970. – 29 с.
937948
  Киевский М.И. Образ В.И. Ленина и проблема человека в русской философской поэзии // В.І. Ленін і актуальні питання філологічної науки : тези доповідей і повідомлень респуб. міжвуз. наук. конф., присвяченої 100-річчю від дня народження В.І. Леніна / М-во вищої і середньої спеціальної освіти УРСР, Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; [ред. кол.В.Ф. Воробйов, Н.Й. Жук (відпов. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 1970. – С. 68-70
937949
  Илличевский А.Ф. Образ В.И.Ленина в зарубежной литературе / А.Ф. Илличевский. – Москва, 1968. – 45 с.
937950
   Образ В.И.Ленина в изобразительном искусстве. – Москва, 1961. – 6с.
937951
   Образ В.И.Ленина в литературе и искусстве.. – Черновцы, 1969. – 229с.
937952
  Крившенко С.Ф. Образ В.И.Ленина в русской советской поэзии. : Автореф... канд. филолог.наук: 641 / Крившенко С.Ф.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1969. – 21л.
937953
  Потапов Н.А. Образ В.И.Ленина в советской драматурги. : Автореф... канд. филолог.наук: / Потапов Н.А.; АОН при ЦК КПСС. Каф. литературоведения, искусствоведения и журналистики. – М., 1966. – 16л.
937954
  Черемин Г.С. Образ В.И.Ленина в советской художественной литературе / Г.С. Черемин. – Москва, 1957. – 31 с.
937955
  Курилов А.С. Образ В.И.Ленина в советской художественой литературе. / А.С. Курилов. – М., 1971. – 16с.
937956
  Шефов А.Н. Образ В.И.Ленина в советском изобразительном искусстве / А.Н. Шефов. – Ленинград, 1980. – 191с.
937957
  Зайцев Н.В. Образ В.И.Ленина в советском театре / Н.В. Зайцев. – М., 1969. – 74с.
937958
  Беневоленская М.В. Образ В.И.Ленина в современной советской прозе (на материале романов Аф.Коптелова "Большой зачин", "Возгорится пламя" и других произведений 50-60 гг.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.641 / Беневоленская М.В.; МП РСФСР. Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1972. – 19л.
937959
  Яшин Д.А. Образ В.И.Ленина в удмуртской литературе / Д.А. Яшин. – Ижевск, 1969. – 28с.
937960
  Балабуха Ким Фомич Образ В.И.Ленина и концепция человека в современной украинской поэме : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.03 / Балабуха Ким Фомич ; Харьк. гос. ун-т. – Харьков, 1975. – 26 с.
937961
  Сергеева Г. Образ В.И.Ленина на белорусской сцене / Г. Сергеева. – Минск, 1969. – 18с.
937962
  Грошев А.Н. Образ В.И.Ленина на экране / А.Н. Грошев. – М, 1960. – 39с.
937963
  Попов П.М. Образ В.І. Леніна в творчості народів СРСР / П.М. Попов. – Київ : Радянська школа, 1952. – 38 с.
937964
  Лакиза М.П. Образ В.І. Леніна в українській радянській поезії / М.П. Лакиза. – Ужгород, 1970. – 51с.
937965
  Терещенко А.К. Образ В.І. Леніна і тема революції в українській музиці / А.К. Терещенко. – Київ : Знання, 1982. – 48 с.
937966
  Костюк Ю.Г. Образ В.І. Леніна на українській сцені / Ю.Г. Костюк. – Київ, 1967. – 48с.
937967
   Образ В.І.Леніна в українскій радянскій художній літературі: Рекоменд. показчик.. – Львів, 1970. – 124с.
937968
   Образ В.І.Леніна в українскому образотворчому мистецтві.. – Київ, 1969. – 16с.
937969
  Попов П.М. Образ В.І.Леніна в українській народно-пісенній творчості / П.М. Попов. – К., 1951
937970
  Остапенко Світлана Миколаївна Образ В.І.Леніна в українській радянській літературі : Анот. рек. бібліогр. покажч. / Остапенко Світлана Миколаївна, Рогова Парасковія Іванівна. – Київ : Дніпро, 1987. – 68с.
937971
  Луньо Є. Образ Валентини Терешкової у народнопісенній сатирі на Микиту Хрущова // Треті Череванівські читання : зб. наук. ст. за матеріалами Всеукр. наук. конф. (17-18 берез. 2016 р.) / Череванівські читання, конф. – Полтава : ПНПУ ім. В.Г. Короленка, 2016. – С. 265-273
937972
  Стельмащук Н.В. Образ ведмедя у сучасній народній казці Житомирського Полісся // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 17. – С. 99- 103. – Бібліогр.: С.102-103
937973
  Малиновська Н.Л. Образ ведучого і його відповідність концепції телепередачі // Інформаційне суспільство : наукове видання / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 6. – С. 8-9
937974
  Борисов А.С. Образ Великобритании в общественной мысли США в конце XVIII века как фактор формирования внешней политики // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 153-158. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; вып. 2). – ISSN 1995-0055
937975
  Зименко В.М. Образ великого Ленина в произведениях советского изобразительного искусства / В.М. Зименко. – М, 1962. – 56с.
937976
  Гаюк І. Образ Великої Богині-Матері в релігійно-суспільному полі: історичний дискурс // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2015. – Кн. 2. – С. 83-94
937977
  Руденко М.С. Образ Великой Отечественной войны в публицистике 1941-1945 гг. // Вестник Московского университета. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 45-57. – (Филология ; № 3). – ISSN 0201-7385
937978
  Маковський С. Образ вернигори: від поетів "української школи" до Адама Міцкевича // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа українистики. – Київ, 2003. – Т. 5 : Романтизм:між Україною та Польщею. – С. 133-148. – ISBN 966-95452-4-3
937979
  Иванова Н.П. Образ Вечного Жида в творчестве русских романтиков // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 2008. – Вип. 33/34. – С. 63-69. – ISBN 966-72-77-79-8
937980
  Смольская А.К. Образ вилы в мифологии южных славян (по даным сербского языка) // "Людиною бути - це мистецтво". Збірник пам"яті доктора філологічних наук, професора Аделаїди Костянтинівни Смольської / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т ; [редкол.: Н.П. Тропініна.та ін. ; відп. ред.: Є.М. Черноіваненко]. – Одеса : ОНУ, 2014. – С. 164-171. – ISBN 978-617-689-100-0
937981
  Котлярова К. Образ відьми в римській літературній традиції // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 41. – С. 57-62. – ISSN 2309-9356


  Стаття присвячена дослідженню образу відьми в римській літературній традиції. Аналізуючи роботи Горація, Овідія, Проперція, Тібулла, Петронія й Апулея, виділяються кілька характерних рис, які були притаманні відьмам. Особлива увага приділена їхнім ...
937982
  Богдашина О. Образ відьми в україністичній літературі другої половини ХІХ - початку ХХ ст. / О. Богдашина, Ю. Клименко // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / МОНУ; Харківський нац. ун-тет ім.В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – Вип. 11. – С. 261-267
937983
  Світлинець А. Образ відьми в уявленнях жителів Боржавської долини в кінці ХХ - на початку ХХІ століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 50. – C. 105–110. – ISSN 2309-9356
937984
  Міщук І.О. Образ віийни у подільському світі Леопольда Бучковського // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол., Каф. полоністики ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Міжнародна школа україністики НАН України, Білорус. ун-т ; редкол.: Л. Губерський, О. Астаф"єв, Г. Борковська [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 35. – С. 490-495. – ISSN 2520-2103
937985
  Дорошенко А. Образ війни в українському кінодокументі 1920-х років // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2014. – Ч. 1 (45) : Театр. Музика. Кіно. – С. 61-68. – ISSN 1728-6875
937986
  Супрун Володимир Образ війни в художньому репродукуванні Миколи Понеділка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 49-52. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5263
937987
  Супрун В. Образ війни в художньому репродукуванні Миколи Понеділка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 49-53. – ISSN 0130-5263
937988
  Новосадська О.Б. Образ вікторіанської жінки у романі Мері Бреддон "Таємниця Леді Одлі" // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2016. – С. 255-257. – (Серія "Філологічна" ; вип. 62). – ISSN 2519-2558
937989
  Воротяк І. Образ Вінланда як уособлення "земного раю" в середньовічній ісландській літературній традиції (ІІ) // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. історії стародавнього світу, середніх віків та музеєзнавства ; редкол.: Чучко М.К., Боднарюк Б.М., Баженов Л.В. [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Т. 2 (44). – C. 71-94
937990
  Бурлачук Віктор Образ влади в сучасних теоріях глобалізації // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2009. – № 3. – С.46-61. – ISSN 1563-3713
937991
   Образ влади у свідомості українських громадян / ЦСД "Софія" // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 8. – С. 18-23. – ISSN 1810-3944
937992
  Ткаченко Т. Образ вовка в німецьких та українських віруваннях // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т політ. і етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2004. – Вип. 17. – С. 121-125
937993
  Пасюрківська М. Образ вовка у польській та українській фразеології: етнокультурний і лінгвістичний аспекти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – C. 29-33. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  Подається опис мовного образу вовка в польській та українській фразеології. Розглядається символіка цієї тварини в її етнокультурному контексті: у міфології та фольклорі. З"ясовується походження лексем пол. wilk, укр. вовк і здійснюється поглиблений ...
937994
  Шекера Я.В. Образ води в давній китайській поезії


  Розглянуто імпліцитні значення води як образу в давній китайській поезії ("Книга пісень" і танські вірші).
937995
  Кобилецький Ю.С. Образ вождя / Ю.С. Кобилецький, 1943. – 31с.
937996
  Дзантиев А.А. Образ вождя (о Ленине) / А.А. Дзантиев. – Орджоникидзе, 1972. – 33с.
937997
  Клецкова Д.Ю. Образ вождя в романе У.Г. Симмса "Йемасси" // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2009. – № 3 (41). – С. 78-79. – ISSN 1684-2618
937998
  Темченко А. Образ воїна-Громовика в українській міфології (на матеріалі фольклорних записів І. Нечуя-Левицького) // Іван Нечуй-Левицький: постать і творчість : збірник праць Всеукраїнської наукової конференції : 25-27 вересня 2008 року / МОНУ ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкаська обл. держ. адміністрація ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницокого ; Осередок Наук. тов-ва Шевченка в Черкасах ; [ ред. кол.: Бернадська Н.І., Бондар М.П. та ін. ]. – Черкаси : Вид. Ю. Чабаненко, 2008. – С. 401-405. – ISBN 978-966-793-136-3
937999
  Найден О.С. Образ воїна в українському фольклорі : Семантичні та образні аспекти / О.С. Найден. – Київ : Стилос, 2005. – 260с. – ISBN 966-8518-38-1
938000
  Муратова Е.Ю. Образ войны в русской поэзии ХХ-ХХI веков // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2015. – № 3, май. – С. 3-10. – ISSN 2310-4287
<< На початок(–10)931932933934935936937938939940(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,