Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)931932933934935936937938939940(+10)В кінець >>
934001
  Пушкин А.С. "Обиды не страшась, не требуя венца..." [Електронний ресурс] / Пушкин А. С. ; ООО "Кордис & Медиа". – Москва : Квадрат фильм : Государственный Русский Музей : Кордис & Медиа, 2006. – 1 audio CD. – Систем. требования : MS Windows, Pentium 100, RAM 16 Mb, SVGA, 800x600, CD-ROM, звук. карта, мышь, колонки или наушники.-Аудиосистемы. - Общее время звучания - 53 мин. - Загл. с этикетки видеодиска. – (1С: Аудиокниги ; из коллекции Русского музея). – ISBN 5-9677-0412-4


  Смоленский Яков Михайлович - актер, чтец, народный артист России, профессор, действительный член Академии гуманитарных наук. Среди литературного наследия артиста - "Четверть века с "Евгением Онегиным". Записки актера-чтеца. "В союзе звуков, чувств и ...
934002
   "Обирай рідне" // Світ. – Київ, 2020. – Січень (№ 3/4). – С. 2


  Студенти та викладачі Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка організували у своєму виші лінгвістичний проєкт "Обирай рідне".
934003
  Марчук Л. "Обирати треба рейтингові виші з доброю репутацією" // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 21 (401). – C. 6-7. – ISSN 2313-559X


  Розмова з ректором Львівського державного університету внутрішніх справ Валерієм Середою щодо готовності офіцерів виїхати на передову та про нові методи навчання курсантів.
934004
  Бокал Г.В. "Обізнане незнання", "Про вчене незнання" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 269-270. – ISBN 966-316-069-1
934005
  Пушкарук Н. "Обкатка доктрини Трампа" / Н. Пушкарук, О. Цвєтков, Г. Аккерман // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 21 версеня (№ 167). – С. 3


  Як світ оцінив першу промову американського президента перед Генасамблеєю ООН.
934006
  Желіховська Н. "Обкрадені села" Степана Колесника // Постаті в історії журналістики : невідоме про відомих, нові факти про забутих діячів : матеріали секційного засідання кафедри історії журналістики Міжнародної студентської наукової конференції "Студентська наука і практика: моделі трансформації, Болонський процес та розвиток інформаційного простору", Київ, 3-4 квітня 2008 р. / КНУТШ, Ін-т журналістики ; Дослідницький центр історії укр. преси ; [ за ред. Н.М. Сидоренко ]. – Київ, 2008. – С. 80-83
934007
  Савинская Н.В. "Облако слов" и К* // Современная библиотека : научно-практический журнал о библиотеках, чтении и книге / Информ. центр сотрудничества "ЛИТЕРА"; Изд. центр "Литера-Пресс". – Москва, 2013. – № 3 (33). – С. 60 - 63. – ISSN 2072-3849


  О концепции "Библиотека 2.0"
934008
  Стрельцов Є. "Обличчя" держави: деякі перші міркування після оголошення остаточних результатів виборів Президента України // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 3-16 травня (№ 18/19). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
934009
  Рошко Н.Б. "Облік і аналіз туристичної діяльності (на прикладі Карпатського регіону України) " : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Рошко Наталія Борисівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 211, [50] л. – Додатки: 51 л. – Бібліогр.: л. 188-210
934010
  Морайтідіс А. [Обітниця / Александрос Морайтідіс. – Афіни : Нефелі, 1987. – 225, [ 3 ] с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Наша прозова традиція ; 4])
934011
   «Облачное» будущее отрасли // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО "ИД Университетская книга". – Москва, 2014. – декабрь. – С. 50-56. – ISSN 1726-6726


  Сегодня облачные технологии уже не непонятная инновация, знакомая только относительно узкому кругу специалистов, как было ещё совсем недавно. В настоящее время это модный тренд, ставший одним из драйверов развития Интернета, а сами технологии в том или ...
934012
  Адлер Ю.П. Обзор прикладных работ по планированию эксперимента / Ю.П. Адлер, Ю.В. Грановский. – Москва
2. – 1972. – 125с.
934013
  Бережков Р.П. Обзор прямокрылых (Orthoptera saltatoria) Томской и Кемеровской областей / Р.П. Бережков, 1946. – С. 107-122. – Без тит. л.и обл. -Резюме на анг. яз. - Отд. оттиск: Труды Томского госуниверситета им. В.В. Куйбышева. Томск: ТГУ, 1946, т. 97, с. 107-121. – Библиогр.: с. 121-122
934014
  Артоболевский В.М. Обзор птиц Юго-Восточной части Пензенской губернии.( Предварительное сообщение) : (предварительное сообщение) / [соч.] В.М. Артоболевского, 1905. – С. 163-191. – Отд. оттиск
934015
  Артоболевский В.М. Обзор птиц Юго-Восточной части Пензенской губернии.(Предварительное сообщение) : (предварительное сообщение) : Книга содержит рукопись автора отдельными листами и на полях / В.М. Артоболевский. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира, Акц.О-ва Н.Т. Корчак-Новицкаго, 1904. – 1-12, 21-29 с. – Кн.нап.:рос.мов.стар.орф.
934016
   Обзор работ зарубежных лингвистов по русской морфологии (1970-1985 гг.). – М., 1990. – 206с.
934017
  Дёринг Т. Обзор работ по аналитической химии / Т. Дёринг. – Петроград : Научное химико-техническое издание
вып. 1. – 1922. – 128 с.
934018
   Обзор работ по аналитической химии.. – Вып.1. – Пг., 1922. – 128с.
934019
  Бируля А.А. Обзор работ по зоогеографии России за 1894-1895 гг. / А. Бируля. – [Санкт-Петербург] : Тип. А.С. Суворина, 1896. – 108 с. – Без тит. л. - Перепечатано по распоряжению Императ. Рус. Геогр. О-ва, из т. XXXII ""Известий"" О-ва, с. 190-297


  Бялыницкий- Бируля А.А. Обзор работ по зоогеографии России за 1894-1895 гг./ А.А. Бялыницкий- Бируля -Б.м.: Тип. А.С. Суворина, [1896].-108 с. -0.60 р. Перепечатано по распоряжению Императ. Рус. Геогр. О-ва, из XXXII т. ""Известий"" О-ва.- С. ...
934020
   Обзор работ по современному русскому литературному языку за 1966-1969 гг. Морфология.. – М., 1974. – 75с.
934021
   Обзор работ по современному русскому литературному языку за 1970-1973 гг. Лексическая семантика, Фразеология. – Москва, 1982. – 64 с.
934022
   Обзор работ по современному русскому литературному языку за 1970-1973 гг. Фонетика. Фонология. Письмо.. – М., 1978. – 75с.
934023
   Обзор работ по современному русскому литературному языку за 1970-1974 гг. Морфология. Материалы для обсуждения. – Москва, 1982. – 88 с.
934024
   Обзор работ по современному русскому литературному языку за 1974-1977 гг. Слообразование. Материалы для обсуждения.. – М., 1982. – 151с.
934025
   Обзор работ по современному русскому литературному языку за 1974-1978 гг. Синтаксис. Материалы для обсуждения. – Москва, 1982. – 96 с.
934026
  Леджервуд Л.У. Обзор работ по созданию усовершенствованных способов бурения нефтяных скважин / Л.У. Леджервуд. – М., 1961. – 55с.
934027
  Колльер Дж. Обзор работ по теплообмену к двухфазным системам / Дж. Колльер. – М., 1962. – 179с.
934028
  Кузнецов Н.Я. Обзор работ по энтомологии теоретической и прикладной, произведенных в Союзе ССР за двадцатилетие с 1917 по 1937 год включительно / Н.Я. Кузнецов // Компакт - 252303 / Н.Я. Кузнецов. – 120 с.
934029
  Кузнецов Я Н. Обзор работ по энтомологии теоретической и прикладной, произведённых в Союзе ССР за двадцатилетие с 1917 по 1937 год включительно / Я Н. Кузнецов, . – 19-120с.
934030
   Обзор работы архивов научно-исследовательских институтов г. Москвы.. – М., 1962. – 19с.
934031
   Обзор работы городских библиотек Белоруссии за 1971 год.. – Минск, 1972. – 36с.
934032
   Обзор работы городских библиотек республики за 1969 г.. – Минск, 1970. – 30с.
934033
   Обзор работы медицинских библиотек Украинской ССР за 1965-1966 годы.. – К., 1967. – 98с.
934034
   Обзор работы районных библиотек Белоруссии на 1971 год.. – Минск, 1972. – 35с.
934035
   Обзор работы районных библиотек БССР за 1968 год.. – Минск, 1969. – 26с.
934036
   Обзор работы сельских библиотек БССР за 1969 год.. – Минск, 1970. – 24с.
934037
   Обзор работы системы Казакского краевого союза потребительских обществ за 1928-1932 год.. – Алма-Ата, 1933. – 165с.
934038
   Обзор радиотехнической литературы.. – М., 1961. – 85с.
934039
  Танаевский В.А. Обзор развития экономико-географической мысли / В.А. Танаевский. – Вып. 1. – Вятка : Вятский пед. ин-т, 1927. – 127 с.
934040
   Обзор различных отраслей мануфактурной промышленности России. – 1862-1865. – Санкт-Петербург : В тип. Иосифата Огризко
Т. 1 : [О свеклосахарном производстве / [соч.] Е.Н. Андреева]. – 1862. – [2], 428, 79 с., 2 л. табл.


  Васильев, П.А. Содержание т. 1 Шерстяная промышленность / П.А. Васильев и А.А. Шерер Лесной товар / Ф.К. Арнольд Гончарное производство / Г.П. Федченко Очерк стекольного производства / В.В. Шмидт Приложения к статье о свеклосахарной промышленности
934041
   Обзор различных отраслей мануфактурной промышленности России. – 1862-1865. – Санкт-Петербург : В тип. Департамента внеш. торговли
Т. 2 : [О свеклосахарном производстве / [соч.] Е.Н. Андреева]. – 1863. – [3], 523 с., [2] л. табл.


  Васильев, П.А. Содержание т. 2 Обзор машиностроительных заведений/ А. Ершов Топливо и отопление / Г.П. Федченко Изделия золотые и серебрянные / И. Арсеньев Табачная промышленность / Е. Грумм-Гржимайло Приложения к статье:Табачная ...
934042
   Обзор различных отраслей мануфактурной промышленности России. – 1862-1865. – Санкт-Петербург : В тип. В.Н. Майкова
Т. 3 : [Пивоварение (и медоварение) / А. Корсак. – 1865. – [3], 655 с., 2 л. табл.


  Содержание т. 3: Писчебумажное производство / Владимира Потехина Бронза и бронзовые изделия. Композиции, бронзе подражающие, и изделия из них / И. Арсеньева О винокурении / А. Корсака Виноградарство и виноделие / С. Львовского
934043
  Смирнов Д.А. Обзор разновидностей Necrophorus vespilloides Herbst. (Coleoptera, Silphidae) / Д.А. Смирнов (С.-Петербург) // Жуки. [Компакт - 252298]. – 2 с.
934044
  Лебедев А. Обзор распространения вредителей и болезней с ельхозрастений в 1961 году, прогноз их появления в 1962 году и рекомендации по борьбе с ними / А. Лебедев, К. Кудряшов. – Саратов, 1962. – 56с.
934045
   Обзор распространения вредителей и болезней сельскохозяйственных культур в Ивановской области в 1963 году и прогноз их появления в 1964 году с мероприятиями по борьбе с ними.. – Иваново, 1964. – 70с.
934046
   Обзор распространения главнейшхи массовых вредителей и болезней сельскохозяйственных культур в 1959 г. и прогноз их появления в 1960 г.. – Ленинград, 1960. – 209 с.
934047
   Обзор распространения карантинных вредителей, болезней и сорных растений в СССР. На 1 января 1963 года.. – М., 1963. – 288с.
934048
   Обзор распространения карантинных вредителей, болезней и сорных растений в СССР. На 1 января 1964 года.. – М., 1964. – 240с.
934049
   Обзор распространения карантинных вредителей, болезней и сорных растений СССР : на 1 янв. 1966 г. – Москва : [б. и.], 1966. – 364 с. : табл. – Экз. деф.: отсутствует тит. л.
934050
   Обзор распространения карантинных вредителей,болезней и сорных растений в СССР : на 1 января 1970 года. – Москва : [б. и.], 1970. – 681 с. : табл.
934051
   Обзор распространения карантинных вредителей,болезней и сорных растений СССР : на 1 янв. 1967 г. – Москва : [б. и.], 1967. – 398 с. : табл.
934052
  Аггеенко В.Н. Обзор растительнеого Крыма с топографической и флористической точки зрения, с приложением: "Перечисление ложецветных (Thalamiflorae) от Ranunculaceae до Capparideae, дикорастущих на Таврическом полуострове" : Диссертация на степень доктора ботаники : (Отчет С.-Петербургскому О-ву Естествоиспытателей и Крымскому комитету) : С. 8-ю таблицами и картою / В.Н. Аггеенко. – Санкт-Петербург : Тип. В. Демакова, 1897. – [6], CLIV, [2], 94, [1] с. – Экз. деф., отсутств.: 81-94, 8 табл. рис. и карта


  На обл. автограф Кузнецова, а на тит. л. дарств. надпись: Многоуважаемому Николаю Яковлевичу Кузнецову. автор
934053
  Дмитриевская Алена Обзор региональных сайтов : Спецвыпуск -Технологии // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 8. – С. 54-57 : Фото
934054
  Бусел В.А. Обзор редких гнездящихся птиц поймы нижнего Днепра // Вісті Біосферного заповідника "Асканія-Нова" : науковий журнал / Нац. акад. аграр. наук України ; Біосферний заповідник "Асканія-Нова" ім. Ф.Е. Фальц-Фейна ; голов. ред. Гавриленко В.С. – Асканія-Нова, 2016. – Т. 18. – С. 146-156. – ISSN 1682-2374
934055
  Иванов П.В. Обзор режима рек СССР за 1925-26 гг. / П.В. Иванов, А.А. Брейтерман. – Ленинград, 1927. – 19с.
934056
  Орлюк М.И. Обзор результатов исследований палеомагнитной информативности докембрийских кристаллических пород Украинского щита / М.И. Орлюк, М.И. Орлова // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2013. – Т. 35, № 4. – С. 84-108 : рис., табл. – Библиогр.: с.106-108. – ISSN 0203-3100
934057
  Рождественский Б.Н. Обзор результатов полевых опытов / Б.Н. Рождественский. – Киев, Харьков, 1948. – 300с.
934058
  Николаева Д.В. Обзор рекламных страниц общеполитических газет начала ХХ века // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 10 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.89-95. – (Журналистика ; № 3). – ISSN 0201-7385
934059
   Обзор рекомендаций международных организаций по вопросам развития систем образования.. – М., 1976. – 76с.
934060
  Сединкин В.А. Обзор рекомендаций по интенсивной терапии острой массивной кровопотери в акушерстве / В.А. Сединкин, Е.Н. Клигуненко // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 5 (84). – С. 48-60. – ISSN 2224-0586
934061
  Жагелев И.И. Обзор рецензий на лекции по внешнеполитической тематике / И.И. Жагелев, Н.С. Ракита. – М., 1974. – 56с.
934062
  Гуцевич С.А. Обзор ржавчинных грибов Крыма / С.А. Гуцевич. – Л., 1952. – 172с.
934063
  Траншель В.Г. Обзор ржавчинных грибов СССР. / В.Г. Траншель. – М-Л : Издательство АН СССР, 1939. – 426с.
934064
  Нетушил И.В. Обзор римской истории по лекциям, читанным в Харьковском университете и на Харьковских высших женских курсах / И.В. Нетушил. – 2-е изд., испр. и доп. – Харьков : кн. маг. т-ва А.С. Суворина - "Новое время", 1916. – 376 с.
934065
  Нетушил И.В. Обзор римской истории по лекциям, читанным в Харьковском университете и на Харьковских высших женских курсах / И.В. Нетушил. – 2-е изд., испр. и доп. – Харьков : кн. маг. т-ва А.С. Суворина - "Новое время", 1916. – 376 с. – Экз. дефектный, без обл. и тит. л. - Конволют. - Перепл.: Краткое обозрение разработки римской истории / И.В. Нетушил
934066
  Маслов С.И. Обзор рукописей библиотеки Императорского Университета Св. Владимира / С.И. Маслов. – Киев : Тип. Императорского Университета Св. Владимира Акц. О-ва печ. и изд. дела Н. Т. Корчак-Новицко, 1910. – [2], 45 с. – Отд. оттиск: Университетские известия, 1910, № 5. – Библиогр. в примеч.


  152184 - у примірнику 16 с.(не повний)
934067
  Лучник В. Обзор русских видов подрода Poecilus (Bon.), сближаемых с Platysma cupreum L. (Coleoptera, Carabidae) : (Из Зоологического Музея Московского Университета) / В. Лучник : Тип. М.Меркушева, 1913. – 7 с. – Отд. оттиск из: Русск. Энтом. Обозр., т. 13, № 3-4, 1913 г.
934068
  Кокуев Н.Р. Обзор русских видов рода Henicospilus Steph. (sensu dalla Torre). (Hymenoptera, Ichneumonidae) / [соч.] Н. Кокуева // Компакт - 252397 / Н.Р. Кокуев. – 14 с.
934069
  Андреев А.И. Обзор русских исторических работ по изучению финноугорских народностей СССР / Андреев А.И. – Ленинград : АН СССР, 1928. – С. 243-329
934070
   Обзор русских путешествий и экспедиций в Среднюю Азию. Материалы к истории изученяи Средней Азии.. – Ташкент
Ч.1. – 1955. – 84с.
934071
   Обзор русских путешествий и экспедиций в Среднюю Азию. Материалы к истории изученяи Средней Азии.. – Ташкент
Ч.2. – 1956. – 102с.
934072
  Пушкарев С.Г. Обзор русской истории / С.Г. Пушкарев. – Москва : Наука, 1991. – 390 с. – Репринтное воспроизведение издания 1987г. – Библиогр.:с.381-384. – ISBN 5-02-000758-7
934073
  Рожков Н.А. Обзор русской истории с социологической точки зрения / Н. Рожков. – 1903-1905. – Санкт-Петербург : Ред. журн. "Мир Божий" ; Тип. И.Н. Скороходова
Ч. 1 : Киевская Русь (с VI до конца XII века). – 1903. – VI, 173 с. – Библиогр.: "Литература по истории Киевской Руси" (с. 171-173)
934074
  Рожков Н.А. Обзор русской истории с социологической точки зрения / Н. Рожков. – 2-е изд. – Москва : Изд. И.К. Шамова ; [Унив. тип.]
Ч. 1 : Киевская Русь (с VI до конца XII века). – 1905. – [2], II, 172 с. – Библиогр.: "Литература по истории Киевской Руси" (с. 170-172)
934075
  Рожков Н.А. Обзор русской истории с социологической точки зрения / Н. Рожков. – 2-е изд. – Москва : Изд. И.К. Шамова ; [Унив. тип.]
Ч. 2 : Удельная Русь. Вып. 2. [Западная и юго-западная Русь с XIII до половины XVII в.]. – 1905. – [4], 173 с. – Библиогр.: "Литература по истории западной и юго-западной Руси" (с. 140-141)
934076
  Рожков Н.А. Обзор русской истории с социологической точки зрения / Н. Рожков. – 1903-1905. – Санкт-Петербург : Ред. журн. "Мир Божий" ; Тип. И.Н. Скороходова
Ч. 2 : Удельная Русь : (XIII, XIV, XV и первая половина XVI века). Вып. 1. – 1905. – VI, 224 с. – Библиогр.: "Литература по истории северо-восточной Руси в удельный период" (с. 223-224)
934077
  Померанцева Б.П. Обзор русской литературы XVIII века в темах и планах : курс 6 класса мужских и женских ср.-учебных заведений : В помощь учащим, учащимся и для самообразования : Вступ. ст. и 30 тем для самостоят. разработки / Б.П. Померанцев, преп. рус. яз. моск. гимназий. – Москва : Тип. П.П. Рябушинского, 1914. – 72 с. – Библиогр.: с. 68
934078
   Обзор рынка гостиничной недвижимости Киева // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2014. – № 1. – С. 6-11 : фото, табл.
934079
  Шутова Наталья Обзор рынка туроператоров : Зимой и летом курорты оказались одним цветом. Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 3. – С. 46-49 : Фото
934080
  Шутова Наталия Обзор рынка. Летнее пламя, бархат осени и первый снег : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 10. – С. 50-53 : Фото
934081
  Шутова Наталья Обзор рынка. Островки стабильности и возмутители спокойствия : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 3. – С. 54-58 : Фото
934082
   Обзор рынка: Румыния : Нехитрые комбинации хорошего отдыха. Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 2. – С. 35-37 : Фото
934083
  Чичкина Светлана Обзор рынка: турбизнес Санкт-Петербурга оценил итоги и спрогнозировал перспективы : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 4. – С. 50-51 : Фото
934084
  Богданова Светлана Обзор сайтов турпредставительств : Единство разнообразия. Спецвыпуск - Технологии // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 8. – С. 48-51 : Фото
934085
   Обзор свойств р-элементов. Конкспект лекций по программе курса общей химии для студентов нехимич. спец.. – Пермь, 1976. – 63с.
934086
  Кузнецов Н.Я. Обзор семейства Sphingidae палеарктической и отчасти палеанарктической (китайско-гималайской) фауне / [соч.] Н.Я. Кузнецова (С.-Петербург) // Компакт - 252303 / Н.Я. Кузнецов. – 54 с., 1 л. табл.
934087
  Кузнецов Н.Я. Обзор семейства Sphingidae палеарктической и отчасти палеанарктической (китайско-гималайской) фауне / [соч.] Н.Я. Кузнецова (С.-Петербург). – Санкт-Петербург : Тип. Императорской Академии наук, 1906. – 54 с., 1 л. табл. – Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Труды Русского Энтомологического общества, Т. XXXVII, с. 293-346


  На обл. дарств. надпись: Оскару Ивановичу Иону в знак глубокого уважения и преданности от автора
934088
  Власова Наталья Васильевна Обзор сибирских видов рода asparaggus L. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Власова Наталья Васильевна; АН СССР. Сиб. отд. Центральный Сиб. ботанический сад. – Новосибирск, 1981. – 16л.
934089
  Соболев Б.А. Обзор систем автоматизированного управления производством и рекомендации по их внедрению / Б.А. Соболев. – Минск, 1966. – 84с.
934090
  Чедия Д.М. Обзор систематики радиолярий : пособие для изучения ископаемых радиолярий / Д.М. Чедия; Отв. ред. Юсупова С.М. – Сталинабад : АН Таджикской ССР, 1959. – 331с.
934091
  Савельев Владимир Обзор системы онлайн-бронирования : Системы поиска и бронирования: будущее - в едином информационном пространстве. Спецвыпуск - Технологии // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 8. – С. 26-30 : Фото
934092
   Обзор событий происходящих на территории бывшей Российской державы: Составлен на октябрь 1918 г.. – Киев : Типо-Литограия Св.Владимира, Акц. Общ. Н.Т.Корча-Новицкаго, 1918. – 15с. + 2 схемы. – Кн.нап.: рос. стар. орф. – (На разлинах Великой России.)
934093
   Обзор современного состояния геолого-геофизических работ на нефть и газ в зарубежных странах.. – М., 1973. – 96с.
934094
  Вейцман А.И. Обзор современного состояния зарубежной и отечественной литературы по изучению резкостных свойств фотографических материалов / А.И. Вейцман, К.В. Вендровский. – Москва, 1969. – 192с.
934095
   Обзор современного состояния отечественной 16-мм аппаратуры для профессиональной кинематографии.. – М., 1965. – 97с.
934096
  Зауербрей И.И. Обзор современных германских работ по установлению связи между водными свойствами и механическим составом почвогрунтов. / И.И. Зауербрей. – Л., 1926. – 212с.
934097
  Лохвицкий А.В. Обзор современных конституций : в 2 ч. / [соч.] А. Лохвицкого. – 2-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Изд. книгопрод. А.Ф. Базунова
Ч. 1 : Швейцария; Франция; Германия; Швеция; Норвегия; Дания; Финляндия; Польша. – 1865. – VI, [2], 270 с.
934098
  Алексеев А.Ю. Обзор современных систем прогнозирования финансовых рынков на основе анализа новостного фона // Вопросы экономических наук / Изд-во "Компания Спутник+". – Москва, 2011. – № 6 ( 51 ). – С. 73-79. – ISSN 1728-8878
934099
  Барсак О. Обзор современных фунгисидов и инсектисидов, употребляемых в борьбе с вредителями виноградарства / сост. О. Барсак. – Одесса : "Славянская" тип. Е.Хрисогелос, 1911. – 19 с.
934100
  Сумцов Н.Ф. Обзор содержания проповедей Иоанникия Голятовского / Н.Ф. Сумцов. – Харьков : Тип. "Печ. дело", 1913. – 14 с. – Отд. оттиск из: Вестник Харьковского историко-филологического общества. Вып. 4


  Архимандрит Иоанникий (фамилия в миру Галятовский или Голятовский; ок. 1620, Волынь — 2 (12) января 1688, Чернигов) — церковный и общественно-политический деятель XVII века
934101
  Чеботарев Н.Г. Обзор сочинений Лобачевского "Алгебра или вычисление конечных" / Н.Г. Чеботарев. – Москва ; Ленинград
Ч. 4. – 1948
934102
  Костомаров М. Обзор сочинений, писанных на малороссийском языке // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 139-159. – ISBN 978-966-500-300-7
934103
   Обзор стандартов, относящихся к звукотехнике в кинематографии. – М., 1967. – 155с.
934104
  Жаворонкова И.П. Обзор статей по истории советской техники / И.П. Жаворонкова, В.С. Немченко. – М., 1950. – 172с.
934105
  Миклухо-Маклай Обзор стратиграфии палеозоя Кавказа. / Миклухо-Маклай, Миклухо-Маклай. – 47-64с.
934106
   Обзор тенденций на польском гостиничном рынке // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 1. – С. 28-29 : фото
934107
  Митульский Януш Обзор тенденций на польском гостиничном рынке // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 1. – С. 28-29 : фото
934108
   Обзор трудов VII Национального симпозиума по надежности и контролю качества радиоэлектронной аппаратуры (США). – Москва
Ч. 1. – 1961. – 186 с.
934109
   Обзор трудов VII Национального симпозиума по надежности и контролю качества радиоэлектронной аппаратуры (США).. – М.
Ч.2. – 1961. – 168с.
934110
   Обзор украинского рынка = Ukrainian Market Review. : информационно-аналитический журнал. – Киев
№ 9. – 2000
934111
   Обзор украинского рынка = Ukrainian Market Review. : информационно-аналитический журнал. – Киев
№ 10. – 2000
934112
   Обзор украинского рынка = Ukrainian Market Review. : информационно-аналитический журнал. – Киев
№ 11. – 2000
934113
   Обзор украинского рынка = Ukrainian Market Review. : информационно-аналитический журнал. – Киев
№ 12. – 2000
934114
   Обзор украинского рынка = Ukrainian Market Review. : информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 1. – 2001
934115
   Обзор украинского рынка = Ukrainian Market Review. : информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 2. – 2001
934116
   Обзор украинского рынка = Ukrainian Market Review. : информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 3. – 2001
934117
   Обзор украинского рынка = Ukrainian Market Review. : информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 4. – 2001
934118
   Обзор украинского рынка = Ukrainian Market Review. : информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 5. – 2001
934119
   Обзор украинского рынка = Ukrainian Market Review. : информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 6. – 2001
934120
   Обзор украинского рынка = Ukrainian Market Review : информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 7. – 2001
934121
   Обзор украинского рынка = Ukrainian Market Review. : информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 9. – 2001
934122
   Обзор украинского рынка = Ukrainian Market Review. : информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 10. – 2001
934123
   Обзор украинского рынка = Ukrainian Market Review. : информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 11. – 2001
934124
   Обзор украинского рынка = Ukrainian Market Review. : информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 12. – 2001
934125
   Обзор украинского рынка = Ukrainian Market Review. : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 3. – 2002
934126
   Обзор украинского рынка = Ukrainian Market Review. : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 4. – 2002
934127
   Обзор украинского рынка = Ukrainian Market Review. : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 5. – 2002
934128
   Обзор украинского рынка = Ukrainian Market Review. : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 6. – 2002
934129
   Обзор украинского рынка = Ukrainian Market Review. : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 7. – 2002
934130
   Обзор украинского рынка = Ukrainian Market Review. : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 8. – 2002
934131
   Обзор украинского рынка = Ukrainian Market Review. : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 3. – 2003
934132
   Обзор украинского рынка = Ukrainian Market Review. : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 4. – 2003
934133
   Обзор украинского рынка = Ukrainian market review : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 4. – 2005
934134
   Обзор украинского рынка = Ukrainian market review : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 5. – 2005
934135
   Обзор украинского рынка = Ukrainian market review : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 7. – 2005
934136
   Обзор украинского рынка = Ukrainian market review : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 8. – 2005
934137
   Обзор украинского рынка = Ukrainian market review : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 9. – 2005
934138
   Обзор украинского рынка = Ukrainian market review : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 10. – 2005
934139
   Обзор украинского рынка = Ukrainian market review : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 11. – 2005
934140
   Обзор украинского рынка = Ukrainian market review : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 12. – 2005
934141
   Обзор украинского рынка. = Ukrainian Market Review. : Информационно- аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 1. – 2002
934142
   Обзор украинского рынка. = Ukrainian Market Review. : Информационно- аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 9. – 2002
934143
   Обзор украинского рынка. = Ukrainian Market Review. : Информационно- аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 10. – 2002
934144
   Обзор украинского рынка. = Ukrainian Market Review. : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 2. – 2003
934145
   Обзор украинского рынка. = Ukrainian Market Review. : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 5. – 2003
934146
   Обзор украинского рынка. = Ukrainian Market Review. : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 7. – 2003
934147
   Обзор украинского рынка. = Ukrainian Market Review. : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 8. – 2003
934148
   Обзор украинского рынка. = Ukrainian Market Review. : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 9. – 2003
934149
   Обзор украинского рынка. = Ukrainian Market Review. : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 10. – 2003
934150
   Обзор украинского рынка. = Ukrainian Market Review. : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 11. – 2003
934151
   Обзор украинского рынка. = Ukrainian Market Review. : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 12. – 2003
934152
   Обзор украинского рынка. = Ukrainian Market Review. : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 1. – 2004
934153
   Обзор украинского рынка. = Ukrainian Market Review. : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 2. – 2004
934154
   Обзор украинского рынка. = Ukrainian Market Review. : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 3. – 2004
934155
   Обзор украинского рынка. = Ukrainian Market Review. : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 4-5. – 2004
934156
   Обзор украинского рынка. = Ukrainian Market Review. : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 6. – 2004
934157
   Обзор украинского рынка. = Ukrainian Market Review. : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 7. – 2004
934158
   Обзор украинского рынка. = Ukrainian Market Review. : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 8. – 2004
934159
   Обзор украинского рынка. = Ukrainian Market Review. : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 9. – 2004
934160
   Обзор украинского рынка. = Ukrainian Market Review. : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 10. – 2004
934161
   Обзор украинского рынка. = Ukrainian Market Review. : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 11. – 2004
934162
   Обзор украинского рынка. = Ukrainian Market Review. : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 12. – 2004
934163
   Обзор украинского рынка. = Ukrainian market review : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 1. – 2005
934164
   Обзор украинского рынка. = Ukrainian market review : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 2. – 2005
934165
   Обзор украинского рынка. = Ukrainian market review : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 3. – 2005
934166
   Обзор украинского рынка. = Ukrainian market review : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 6. – 2005
934167
  Кулиш П.А. Обзор украинской словесности. – Санкт-Петербург, 1860. – 104c.
934168
   Обзор успехов биологии и патологии. 1910-1914 гг.. – С.-Петрбург : Тип. изд. Практическая Медицина (Ф.В. Эттингер), 1914. – IV, 344, III с.
934169
  Микитова Л.В. Обзор фауны зерновых (Brvchidae) Таджикистана : Автореф... канд. биол.наук: 097 / Микитова Л.В.; Тадж. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Душанбе, 1968. – 15л.
934170
  Бируля А.А. Обзор фауны скорпионов Британской Восточной Африки / А.А. Бируля // Компакт - 259126 / А.А. Бируля. – 31 с.


  Научные результаты зоологической экспедиции проф. В.А. Догеля и И.И. Соколова в Британскую Восточную Африку и Уганду в 1914 году. Том I. Петроград. Тип. А.И. Белокопытова. 1916г. 500 с., ил. + 17 табл. Содержание: 1. В.А. Догель, И.И. Соколов. ...
934171
  Бируля А.А. Обзор фауны скорпионов Британской Восточной Африки / А.А. Бируля // Компакт - 259127 / А.А. Бируля. – 31 с.


  Научные результаты зоологической экспедиции проф. В.А. Догеля и И.И. Соколова в Британскую Восточную Африку и Уганду в 1914 году. Том I. Петроград. Тип. А.И. Белокопытова. 1916г. 500 с., ил. + 17 табл. Содержание: 1. В.А. Догель, И.И. Соколов. ...
934172
  Милль Д.С. Обзор философии сэра Вильяма Гамильтона и главных философских вопросов, обсужденных в его творениях / [Соч.] Джона Стюарта Милля ; Пер. со 2 лондон. изд., со всеми доп., сдел. авт. в 3 изд., Н. Хмелевский. – Санкт-Петербург : Изд. "Реус. кн. торговли" ; В тип. Н. Неклюдова, 1869. – [4], 98, 528 с.
934173
  Линицкий П. Обзор философских учений / Соч. э.-орд. проф. дух. акад. П. Линицкого. – Киев : Тип. С.Т. Еремеева, 1874. – [2], VI, 245, II с.
934174
   Обзор фонда исполнительного комитета Томского губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (Томского Губисполкома).. – Томск : Изд. ТГУ, 1967. – 34 с.
934175
   Обзор фонда Сибирского генерал-губернатора.. – Омск, 1959. – 78с.
934176
  Науменко В.П. Обзор фонетических особенностей малорусской речи // Малорусские вирши и песни в записях XVI-XVIII вв / В.Н. Перетц. – Киев : Тип. Имерат. Акад. наук, 1899. – 1-14. – IV, 90, III с.
934177
  Науменко В.П. Обзор фонетических особенностей малорусской речи / В. Науменко. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1889. – IV, 90, III с.
934178
  Бианки В. Обзор форм рода Ammomanes Cab., cem. Aladidae : (Доложено в заседании Физико-математического Отделения 19 янв. 1905 г.). – С.-Петербург : Тип. Имп. Акад. Наук, 1905. – С. 231-246. – Отд. оттиск из: Известия Имп. Акад. Наук, т. 21, № 4, 1904 г.
934179
  Бианки В.Л. Обзор форм рода Ithaginis, Wagler. (Fam. Phasianidae, Galliformes) : : (Представлено 23 октября 1902 года) / В. Бианки // Компакт - 259131 / В. Бианки. – 10 с.


  Ежегодник зоологического музея Императорской Академии наук [Текст]. - СПб. : Изд. Имп. Акад. наук. Тип. Имп. Акад. наук, 1896 - . - Тит. л. парал. : фр. - Ч. текста парал. : рус., фр., нем. Т. 8, № 2 : 1903. - 1-52, 133-264, XVII-XXXII c., XVI л. ил.
934180
  Бианки В. Обзор форм родов Cryptolopha, Abrornis и Tickellia из сем. Siviidae, отряда Passeriformes : (Доложено в заседании Физико-математического Отделения 21 сент. 1905 г.). – С.-Петербург : Тип. Имп. Акад. Наук, 1906. – С. 49-65. – Отд. оттиск из: Известия Имп. Акад. Наук, 5 серия, т. 23, № 1, 2, 1905 г.
934181
   Обзор хода крестьянского дела в царстве польском за 1864-1867 гг.. – Санктпетербург, 1868. – 49 с.
934182
  Ласкарев В.Д. Обзор четветричных отложений Новоросии / В.Д. Ласкарев. – 48с.
934183
  Даль С.К. Обзор численности грызунов-вредителей сельхоз. культур / С.К. Даль, Х.А. Захарян. – Отдельный оттиск из "Известий" Академии наук АССР. – Ереван : Академия наук АССР, 1951
934184
  Иванов В.П. Обзор шелководства и шелковой промышленности в Западной Европе : Отчет о командировке в западную Евп=ропу для изучения размотки коконов, обработки шелка и шелковых остатков и шелководства вообще / [соч.] В.П. Иванова ; М.З. и Г.И. Кавк. шелководств. станция. – Тифлис : Тип. К.П. Козловского, 1899. – 196, 14 л. ил.с. : ил.
934185
  Казаков А.В. Обзор эксплуатационных ресурсов фосфоритных месторождений СССР / А.В. Казаков. – М, 1930. – 115с.
934186
  Владимиров П.В. Обзор южно-русских и западно-русских памятников письменности от XI до XVII ст. П.В. Владимирова. – Киев : Тип. В.И. Завадского, 1890. – 42 с. – Отд. оттиск из:Чтения в Историческом о-ве Нестора Летописца, кн. 4
934187
  Новик Ф.С. Обзор: Дальномерные устройства киносъемочных аппаратов. / Ф.С. Новик. – М., 1967. – 36с.
934188
   Обзорная карта полезных ископаемых Азиатской части СССР. Масштаб 1:16000000. Объяснительные замечания и список месторождений.. – Л., 1931. – 27с.
934189
   Обзорная карта прогноза углей СССР. Масштаб 1:5000000. Объяснительная записка.. – Л.-М., 1941. – 34с.
934190
   Обзорная карта прогноза углей СССР. Масштаб 1:5000000. Список месторождений., 1953. – 20с.
934191
  Богуш Глеб Обзорная конференция по Римскому статуту: новые горизонты международного уголовного правосудия // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2010. – № 5 (78). – С. 87-95. – ISSN 1812-7126


  Статья посвящена рассмотрению современных проблем международного уголовного правосудия в свете состоявшейся в Кампале первой Конференции по обзору Римского статута Международного уголовного суда. Автор оценивает результаты Конференции, особое внимание ...
934192
   Обзорная рецензия на лекции "О коммустической морали и религиозной морали".. – М., 1960. – 39с.
934193
  Земсков В.Ф. Обзорная рецензия на лекции и брошюры по некоторым вопросам русской литературы и литературы народов СССР / В.Ф. Земсков. – Москва : Знание, 1962. – 23 с.
934194
  Осколков П.Ф. Обзорная рецензия на лекции и материалы областных отделений общества по решениям XXI съезда КПСС. / П.Ф. Осколков. – М., 1959. – 44с.
934195
  Иванников И.Г. Обзорная рецензия на лекции по технической тематике / И.Г. Иванников. – Л., 1982. – 18с.
934196
  Гришин А.А. Обзорная рецензия на лекции, прочитанные в 1977 году по проблемам научного коммунизма / А.А. Гришин. – Москва, 1978. – 34 с.
934197
  Красиков Ю.А. Обзорная рецензия на методические материалы в помощь лектору, изд. правлениями обществ / Ю.А. Красиков. – М., 1977. – 40с.
934198
   Обзорные вулканологические карты и металлогеническая специализация вулканических областей : Сб. науч. трудов. – Свердловск, 1985. – 125с.
934199
   Обзорные карты и общие проблемы метаморфизма. Труды всесоюз. симпозиума (25-29 окт. 1971 г.). – Новосибирск
1. – 1972. – 151с.
934200
   Обзорные карты и общие проблемы метаморфизма. Труды всесоюз. симпозиума.. – Новосибирск
2. – 1972. – 200с.
934201
  Аничкина Т.Б. Обзорные конференции по рассмотрению действия ДНЯО: позиция США // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2010. – № 10 (490). – С. 55-69. – ISSN 0321-2068


  Действия Договора о ядерном нераспространении (ДНЯО).
934202
  Терзиев Н.В. Обзорные лекции по криминалистике / Н.В. Терзиев. – Москва, 1945. – 63 с.
934203
  Спижарский Т.Н. Обзорные тектонические карты СССР : (Составление карт и основные вопросы тектоники) / Т.Н. Спижарский. – Ленинград : Недра, 1973. – 240с.
934204
   Обзорный тур по Западной Украине : выбирай Украину // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 1. – С. 98-103 : Фото. – ISSN 1998-8044
934205
  Шобухов М.Н. Обзоры архивных фондов / М.Н. Шобухов. – Москва, 1959. – 68с.
934206
  Раздорский А. Обзоры губерний и градоначальств Малороссии, Новороссии, Подолии, Волыни и Слободской Украины 1870-1916 гг. как исторический источник // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 1 (341). – С. 110-120. – ISSN 0869-3595
934207
   Обзоры научно-популярных лекций за 1951 год. – Москва, 1952. – 100 с.
934208
   Обзоры по отдельным проблемам = Методика и техника геологоразведочных работ, организация производства. – Москва
Вып. 66 : Волков А.С. и др. Зарубежный опыт создания высокогерметичных соединений обсадных труб. – 1965. – 10с.
934209
   Обзоры результативности экологической деятельности : Украина: второй обзор. – Нью-Йорк ; Женева : Организация Объединенных Наций, 2007. – XXII, 265 с. – Загл. обл.: 2-й обзор результативности экологической деятельности. – (Серия обзоров результативности экологической деятельности, ISSN 1020-4563 ; вып. 24). – ISBN 978-92-1-416025-0
934210
   Обзоры результатов опытов за 1916 г.. – К., 1918. – с.
934211
   Обзоры результатов полевых опытов за 1915 год / Сеть опытных полей Всероссийского Общества Сахарозавадчиков. – Киев : Тип. А.И. Гросман, 1916. – IV, 180 с.


  Из предисл.: Работа по редактированию и изданию обзоров выполнена агр. А.Ф. Нестеровым. С. Франкфурт Ред.: Нестеров, Александр Федорович На тит. л. надпись: М. Солоненко
934212
  Мунони Д. Оби / Д. Мунони. – М., 1973. – 239с.
934213
  Жук С. Обивателя США цікавить тільки, щоб Україна не об"єдналася з Росією і не відродився Радянський Союз : Інтерв". / Сергій Жук ; [інтерв"ю взяв] Вадим Рижков // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 16-17 березня (№ 46/47)


  Інтерв". з дніпропетровським істориком Сергієм Жуком, який викладає американцям російську історію.
934214
  Меттер И.М. Обида / И.М. Меттер. – Л., 1960. – 547с.
934215
  Меттер И.М. Обида / И.М. Меттер. – Москва-Ленинград, 1962. – 527с.
934216
  Угловский В Н. Обида / В Н. Угловский, . – Вологда, 1963. – 231с.
934217
  Большак В.Г. Обида / В.Г. Большак. – Москва, 1965. – 387 с.
934218
  Мальеа Э. Обида : Роман. И не станет зелени: Повесть. Рассказы / Э. Мальеа. – Ленинград : Художественная литература, 1988. – 528с.
934219
  Никольский П.А. Обида Ефима Гулина. / П.А. Никольский. – Барнаул., 1966. – 79с.
934220
  Коваленко М. Обида, жажда власти, предательство?! (Гетман Мазепа и отношения с Россией в конце XVII - начале XVIII вв.) // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2008. – № 3. – С. 103-110. – ISSN 0201-7083
934221
  Владимиров А.А. Обида. / А.А. Владимиров. – Воронеж, 1980. – 132с.
934222
  Поповский А.Д. Обида. Исповедь. Пути и дроги к сердцу / А.Д. Поповский. – Москва : Советский писатель, 1974. – 408с.
934223
  Жежера В. Обидві дружини Климентія Квітки померли у 42 роки // Країна : тижневий журнал по - українськи. – Київ, 2010. – № 2 (5). – С. 62-65
934224
   Обиденко Владимиру Ивановичу - 50 лет // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 6. – С. 45 : фото. – ISSN 0016-7126
934225
  Лагин Л.И. Обидные сказки. / Л.И. Лагин. – М, 1959. – 63с.
934226
  Романов И.С. Обидный намек / И.С. Романов. – Ставрополь, 1969. – 76с.
934227
  Хайдаров Г.З. Обизменении изотопного состава радиоэлементов в природных объектах в процессе миграции. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Хайдаров Г.З.; Казах.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1955. – 20л.
934228
  Караславов Г. Обикновени хора / Г. Караславов. – София, 1958. – 512с.
934229
  Ного Р.П. Обиле и расап материте / Р.П. Ного. – Сараіево, 1978. – 108 с.
934230
  Чебан Георгий Афанасьевич Обильные осадки на территории Молдавской ССР : Дис... канд. геогр.наук: / Чебан Георгий Афанасьевич; Гл. упр. гидрометеорологич. службы при СМ СССР. Кишенев. гидрометеорол. обсерватория. – Кишинев, 1973. – 205л. – Бібліогр.:л.162-175
934231
  Чебан Г.А. Обильные осадки на территории Молдавской ССР. : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.09 / Чебан Г.А.; МВ и ССО УССр. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1973. – 24л.
934232
  Басов С.А. Обинституциональном подходе в библиотековедении // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2011. – № 3. – С. 50-69. – ISSN 0130-9765
934233
   Обираєми виші. Яким рейтингам вірити? // Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 2013. – № 9 (100). – С. 28-29


  "...Перше місце серед класичних університетів за національним рейтингом належить КНУ імені Тараса Шевченка. <...> Втім за рейтингом "Компас" та "Євроосвіта" КНУ імені Тараса Шевченка - на сходці нижче і посідає друге місце. Першість натомість тут ...
934234
  Гринюк Р. Обираємо майбутне: до підсумків обговорення законопроекті про вищу освіту в Донецькому національному університеті // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 6-13 лютого (№ 7). – С. 5


  Дискус яким бути закону "про вищу освіту? Ректор Роман Гринюк обговореня проектів законів України про вищу освіту.
934235
   Обирай "Club Med" : мистецтво гостинності // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 2 (98), квітень-травень. – С. 24-25 : Фото
934236
  Філоненко Світлана Обирай із нами, обирай, як ми, обирай краще за нас! : 25 травня кияни голосуватимуть за міського голову та 120 депутатів столичної ради // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 21-23
934237
  Філоненко Світлана Обирай із нами, обирай, як ми, обирай краще за нас! : 25 травня кияни голосуватимуть за міського голову та 120 депутатів столичної ради // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 21-23
934238
   Обираймо гідних! // Світ. – Київ, 2017. – Квітень (№ 15/16). – С. 1


  Оголошено конкурс з обрання членів Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій.
934239
  Стоєцький Валентин Обирайте безпечні обігрівальні прилади // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 11, листопад. – С. 22-23 : фото
934240
  Андрушко В. Обирайте професії які будуть завжди. Вступайте до НПУ імені М.П. Драгоманова // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 27 червня - 5 липня (№ 28/29). – С. 1
934241
  Ульянченко М.П. Обираю долю. / М.П. Ульянченко. – Дніпропетровськ, 1983. – 144с.
934242
  Базилевський В.О. Обираю тривогу : нариси / Володимир Базилевський. – Дніпропетровськ : Промінь, 1982. – 158 с.
934243
  Урсул А.Д. Обитаемая Вселенная / А.Д. Урсул. – Москва, 1976. – 63с.
934244
  Бубнов И.Н. Обитаемые космические станции. / И.Н. Бубнов, Л.Н. Каманин. – М., 1964. – 189с.
934245
  Зигель Ф.Ю. Обитаемые миры / Ф.Ю. Зигель. – Москва : Знание, 1962. – 48 с.
934246
  Золотусский И.П. Обитаемый остров / И.П. Золотусский. – Ярославль, 1965. – 96с.
934247
  Кокин Л.М. Обитаемый остров : повесть и рассказы / Л.М. Кокин. – Москва : Молодая гвардия, 1968. – 302с.
934248
  Стругацкий А.Н. Обитаемый остров / А.Н. Стругацкий, Б.Н. Стругацкий. – Москва, 1971. – 319с.
934249
  Стругацкий А. Обитаемый остров. Малыш / А. Стругацкий, Б. Стругацкий. – Москва, Санкт-Петербург : АСТ, Terra Fantastica, 1997. – 544с. – ISBN 5150002550
934250
  Кроми У. Обитатели бездны / У. Кроми. – Л, 1971. – 343с.
934251
   Обитатели бездны. Глубокая натура : Живая природа // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 8. – С. 42-47 : Фото. – ISSN 1029-5828
934252
  Чикилевская И.В. Обитатели гнезд грызунов Белорусского Полесья. : Автореф... канд. биол.наук: / Чикилевская И.В.; Белорусский гос. ун-т., 1965. – 20л.
934253
  Гембицкий А.С. Обитатели гнезд сиантропных птиц на теории Белорусии и их роль в распространении возбудителей заболеваний человека и животных. : Автореф... Канд.биол.наук: / Гембицкий А.С.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1966. – 19л.
934254
  Палкевич Яцек Обитатели папуасских пентхаузов : первобытность / Палкевич Яцек, Стайнмец Джордж // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 10 (2853). – С. 74-85 : Фото
934255
  Огнев А. Обитатели побережий / А. Огнев, С. Огнев. – М,-Л., 1926. – 112с.
934256
  Анисимов Ю.П. Обитель : [стихотворения] / Юлиан Анисимов. – Москва : Книгоиздат "Альциона", 1913. – 88, [4] с.
934257
  Марголіна І. Обитель "ангельського чину": Свято-Троїцький Кирилівський монастир у XVI - XVII ст. / І. Марголіна, В. Ульяновський // Дзеркало вічності : Київська Кирилівська церква та Свято-Троїцький монастир / І.Є. Марголіна, В.І. Ульяновський. – Київ : Либідь, 2019. – С. 143-180. – ISBN 978-966-06-0781-1
934258
  Травина Ирина Обитель благодати : Феномен // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал. – Киев, 2006. – № 2. – С. 8-15 : Фото
934259
  Дмитрук Игорь Обитель горных ангелов : Три этюда с Монбланом // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 6. – С. 20-37 : Іл., карта
934260
  Клименко Владимир Обитель красоты и милосердия // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2009. – № 2 (50). – С. 46-59. – ISSN 1812-867Х


  Церква Покрови Пресвятої богородиці в Марфо-Маріінському монастирі в Москві
934261
  Власов П.В. Обитель милосердия / П.В. Власов. – Москва, 1991. – 301с.
934262
  Шерга Екатерина Обитель прототипов : судьбы усадеб / Шерга Екатерина, Овчинников Кирилл, Щегол Георгий // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 4 (2847). – С. 84-88 : Фото


  Создатель легендарной империи тайского шелка, светский лев и бівший разведчик, американский бизнесмен Джим Томпсон таинственно исчез, оставив после себя богатейшее наследие
934263
  Агибалова В.В. Обитель снегов / В.В. Агибалова, П.В. Ковалев. – Москва : Географгиз, 1956. – 56 с.,ил. – (Рассказы о природе)
934264
  Пухальский В. Обитетели леса. / В. Пухальский. – Варшава, 1966. – 12с.
934265
  Еремеев П.В. Обиход: Былички / П.В. Еремеев. – М., 1990. – 282с.
934266
   Обиходная книжка для мальчиков // Руководство к собиранию, хранению и наблюдениям над насекомыми и другими низшими животными / Юл.И. Симашко. – Санкт-Петербург : Тип. А.М. Котомина, 1874. – 223 с. : ил. – (Педагогический журнал Семья и школа, изд. под редакцией Юл. Симашко ; 1874 г., № 6, июнь)


  Педагогический журнал Семья и школа, изд. под редакцией Юл. Симашко. Семейное чтение, 1875 г., № 7, июль, кн. 1
934267
  Исаев М. Обич / М. Исаев. – София, 1954. – 76с.
934268
  Новаков И. Обич за обич: Истор.-социол. очерк за братството на хората от бреговете на Белия Дунав и Тихия Дон. / И. Новаков. – София, 1978. – 75с.
934269
  Даскалова Д. Обичам тоя град. / Д. Даскалова. – София, 1964. – 40с.
934270
  Исламов Уткур Исламович Обиширская культура. / Исламов Уткур Исламович. – Ташкент, 1980. – 172с.
934271
  Мельник О. Обіг земель в Україні та соціалістичній республіці В"єтнам: порівняльно-правова характеристика // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 314-316. – ISBN 978-617-7069-17-0
934272
  Кучер А. Обіг земель і конкурентоспроможність землекористувань // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2015. – № 11. – С. 11-16
934273
  Бердніков Є. Обіг земель сільськогосподарського призначення: українська модель // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2013. – № 1. – С. 2-7
934274
  Савчак В.В. Обіг земельних ділянок, права на які обтяжені // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 136-140. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 1)
934275
  Євтух О.Т. Обіг зобов"язань і синергетика багатств : грошово-кредитна політика // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 99-113. – Бібліогр.: 29 назв
934276
  Афян А. Обіг об"єктів авторських прав в українському сегменті мережі Інтернет / А. Афян, Д. Гадомський // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект - 2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 6. – С. 13-17. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1608-6422
934277
  Мица Ю. Обіг похідних цінних паперів (перехід прав на похідні цінні папери за недоговірними підставами, припинення прав на похідні цінні папери) // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2009. – № 5 (31). – С. 66-71
934278
  Микитенко Ю. Обіг сільгоспземель: особливості української моделі // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2013. – № 7. – С. 2-5


  Обговорення проекту Закону України "Про обіг земель сільськогосподарського призначення".
934279
  Крупка Ю.М. Обіг цінних паперів в Україні / Ю.М. Крупка, О.М. Гав"яз. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – 375, [1] с. – Зміст: Науково-практичний коментар Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок; Практика розгляду судами спорів, пов"язаних з обігом цінних паперів. – (Законодавство). – ISBN 978-966-667-373-5
934280
  Блонська В.І. Обігові кошти підприємства: напрями їх ефективного формування та використання / В.І. Блонська, О.Д. Дудко // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2009. – Вип. 19.11. – С. 89-95. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
934281
  Василюк Є. Обігравання неоміфологічних структур "Улісса" Дж. Джойса в "Мьорфі" С. Беккета // Питання літературознавства : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; редкол.: О.В. Чернівська, П.В. Рихло, Р.А. Дзик [та ін.]. – Чернівці, 2018. – Вип. 98. – С. 253-268. – ISSN 2306-2908


  "Розглянуто характер і специфіку обігравання античного міфу в „Уліссі” Дж. Джойса і „Мьорфі” С. Беккета. Вивчено схеми і прийоми травестування міфологічних структур „Улісса” у „Мьорфі”. Виявлено ремінісценції в „Мьорфі”, пов’язані з неоміфологічними ...
934282
  Кучарська Л.В. Обігрітись і не отруїтись / Л.В. Кучарська, Ю.М. Зинич // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 1, січень. – С. 31 : фото
934283
  Дойл Р. Обід : Оповідання // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 5/6. – С. 48-60. – ISSN 0320 - 8370
934284
  Прокопенко М. Обід в архіпастиря // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 16-17 вересня (№ 166/167). – С. 16


  Канарсект, марципани, балик, булки та інші страви, якими частували славетного київського митрополита Рафаїла Заборовського.
934285
  Горбатюк М.В. Обіжники НКЗС УСРР як джерело для дослідження історії української дипломатії 1920–1923 рр. // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. О. Гінзбург. – Київ, 2014. – № 2 (290), березень - квітень. – C. 237-254. – ISSN 0320-9466
934286
   Обізвав колег літературними імпотентами // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2019. – № 42 (495), 31 жовтня 2019. – С. 26-27
934287
  Оніщенко Н.М. Обізнаність в праві: деякі підходи // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 3-11. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 75). – ISSN 1563-3349
934288
  Почтарьов С.О. Обізнаність населення у сфері фінансового права // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 35/1. – C. 267-273. – ISSN 2306-546X
934289
  Болюбах В. Обізнаність населення щодо проблем гендерної нерівності та протидії домашньому насильству за ознакою статі // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: О.В. Терещенко, В.Е. Адаменко, В.В. Іванкевич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1. – С. 30-35. – ISSN 2411-6912 04
934290
   Обізнаність та усвідомлення молоддю загрози для здоров"я поведінкових факторів ризику розвитку неінфекційних захворювань - вагома складова реалізації профілактичних заходів / А.М. Сердюк, М.П. Гуліч, А.В. Коблянська, Л.С. Любарська // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (88). – С. 62-66. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2077-7477
934291
  Люб"янець Є. Обійдемося без лелеки : як розмовляти з підлітками про любов і сексуальність / Єва Люб"янець. – Львів : Свічадо, 2013. – 203, [1] с. – Бібліогр.: с. 199-200. – ISBN 978-966-395-618-3
934292
  Сулименко Марина Обійдемось без поліції! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 4, липень - серпень. – С. 58 : фото. – ISSN 1998-8044
934293
  Головченко Іван Обійми привида. (Маски серед людей) : Роман / Головченко Іван. – Київ : Дніпро, 1999. – 224с. – ISBN 5-308-01720-4
934294
  Хоменко О.Б. Обійми спрута : Бюрократ. Апарат. Мафія / О.Б. Хоменко. – Київ : Радянський письменник, 1991. – 95 с. – (Роздуми письменника)
934295
  Козлюк С. Обійти юність за гратами // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 29 (661), 17-23.07.2020. – С. 26-27. – ISSN 1996-1561


  Які альтернативи кримінальній відповідальності для підлітків є в Україні.
934296
  Бобровська О.Ю. Обіл і аналіз комунальної власності як підгрунтя підвищення ефективності її використання // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 12-18. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
934297
   Обіраємо стратегію розвитку національної освіти. III Всеураїнський з"їзд працівників освіти. Реферативний огляд виступів делегатів та учасників з"їзду // Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; АПНУ ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2011. – № 6. – С.4-24
934298
  Шуткевич О. Обірвана кулею нота // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 15 січня (№ 4/5). – С. 18


  Рідкісні документи допомогли розплутати деталі загибелі композитора Миколи Леонтовича.
934299
  Ляшенко Ю. Обірвана мелодія : кіносценарій // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 63-136. – ISSN 0130-321Х
934300
  Салімонович Л. Обірваний урок професора Ушкалова // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 27 лютого (№ 23)


  Пішов у вічність учений світового рівня, який зумів «оживити» забронзовілі постаті українських класиків.
934301
  Шептицька Т. Обірвані пострілами НКВС рядки. Українські футуристи Михайль МСеменко та Микола Скуба безневинно страчені // Україна молода. – Київ, 2019. – 24 грудня (№ 144). – С. 12


  "«Кожний початок// Ще не початок то// і кожний кінець// кінець ще не зовсім// коли не заповнено// і не стверджено печаткою// простої// анкети// і до того без пози», - писав 1928 році у вірші «Я - Микола Скуба» молодий український поет-футурист, якому ...
934302
   Обірвані струни = Broken strings : Антологія поезії поляглих, розстріляних, замучених і засланих 1920-1945. – Hью-Йорк : Наукове товариство ім.Шевченка в Америці, 1955. – 430c.
934303
  Фольварочний В. Обірвані струни : роман / Василь Фольварочний. – Київ : Фенікс, 2004. – 278, [1] с. : іл. – На авантит. арк. екслібрис Дмитра Міщенка. – ISBN 966-651-182-7


  У пр. № 1726003 напис: Шановному Дмитру Міщенку з глибокою повагою і любов"ю. Щиро Підпис. м. Київ. 25.01. 2005 р.
934304
  Книш Г.А. Обітниця / Г.А. Книш. – Львів, 1989. – 392 с.
934305
  Козаченко Іван Обітована : Поезії / Козаченко Іван. – Київ, 1998. – 156с. – ISBN 5-308-01700-Х
934306
  Брегг М. Обітована земля / М. Брегг. – Київ : Дніпро, 1990. – 477с.
934307
  Будько Євген Обіцяємо вдалий сезон : мистецтво гостинності // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 2 (98), квітень-травень. – С. 38-41 : Фото
934308
  Кам"янець А.Б. Обіцянка-цяцянка чи "варення на завтра": труднощі перекладу інтертекстуальної іронії // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 2. – С. 12-17
934309
  Борисенко Н.Д. Обіцянка в дискурсі британської драми // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 83-89


  Статтю присвячено аналізу дискурсу британської драми. Досліджується специфіка реалізації обіцянки в персонажному мовленні, її залежність від соціально-статусних характеристик персонажів та ситуації спілкування. Визначаються підходи до аналізу обіцянки ...
934310
  Карпюк Г. Обіцянки Москви - це гарантії юди // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2018. – 13 вересня (№ 37). – С. 12-13


  Іловайська трагедія стала не тільки прикладом героїзму українців, а й початком ментально-історичного перекодування нашої нації.
934311
  Жеребкін М.С. Обіцяння нових підходів до поняття демократії та демократичної суб"єктивності в англо-амеріканській політичній теорії: чи можливе застосування до сучасної України? // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 63-66. – (Філософія. Політологія ; вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується концепція демократії та демократичної суб"єктивності "Ессекскої школи" політичних наук (Е. Лаклау і Ш. Муфт та інші) та можливість її застосування до аналізу сучасної української політики. The article analyses E. Laclau and C. ...
934312
  Райхель Ю. Обіцяти - не означає вступити // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 10 вересня (№ 161). – С. 9


  Вірменія як відповідь Путіна Україні, Молдові і власному народові. Заява президента Вірменії про приєднання до Митного союзу, яку йому довелося зробити під час візиту до Москви.
934313
  Пашутін Є. Обкладення податком на додану вартість послуг відповідно до нового Податкового кодексу України // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 6 (108). – С. 99-101
934314
  Гаман В.П. Обкомівські коридори : Дещо з записників 1965-1968 років / В.П. Гаман. – Київ, Харків : Український письменник, Вир, Оригінал, 1995. – 288с. – ISBN 5-7707-8391-5
934315
  Колесник С.П. Обкрадені села : роздуми письменника / С.П. Колесник. – Київ : Радянський письменник, 1988. – 79 с.
934316
  Зидаров К. Облава / К. Зидаров. – М, 1961. – 102с.
934317
  Лалич М. Облава / М. Лалич. – Москва, 1969. – 448с.
934318
  Лалич М. Облава : роман / М. Лалич; Пер. с сербохорватского И. Дорбы. – Москва : Художественная литература, 1976. – 431 с.
934319
  Гущин Е.Г. Облава / Е.Г. Гущин. – Барнаул, 1981. – 495с.
934320
  Харчук Б.М. Облава : повісті та оповідання / Борис Харчук. – Київ : Веселка, 1984. – 189 с.
934321
   Облава : сборник рассказов для чтения на английском языке для студентов первого курса. – Москва, 1985. – 112с.
934322
  Куликов Б.Н. Облава : повести / Б.Н. Куликов. – М., 1990. – 302с.
934323
  Быков В. Облава : повести / В. Быков. – Москва : Дружба народов, 1991. – 399 с.
934324
  Лисенко Ю.М. Облава відкладається / Ю.М. Лисенко. – К., 1968. – 183с.
934325
  Петров И. Облава на волков / И. Петров. – М., 1989. – 471с.
934326
  Безуглий І.О. Облава на озброєного вовка : роман / І.О. Безуглий. – Київ : Радянський письменник, 1986. – 350 с.
934327
  Субботин Ф.Е. Облава. / Ф.Е. Субботин. – Волгоград, 1967. – 254с.
934328
  Субботин Ф.Е. Облава. / Ф.Е. Субботин. – Изд. 2-е. – Волгоград, 1968. – 288с.
934329
  Куликов Б.Н. Облава: Повесть. / Б.Н. Куликов. – Москва, 1980. – 63с.
934330
  Цирульников А. Облавная охота на зайцев у северных якутов // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2008. – № 10. – С. 175-193. – ISSN 0012-6756
934331
   Облагораживание целлюлозы.. – Л., 1931. – 183с.
934332
  Дурасов Д.Л. Обладатель дивной "Лебеды" / Д.Л. Дурасов. – М., 1982. – 112с.
934333
  Красильникова М. Обладатель диплома на рынке труда // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 5 (995). – С. 30-35. – ISSN 0130-1640


  Как чувствует себя сегодня, во время кризиса «Обладатель диплома на рынке труда?» Научный сотрудник Левада-центра, социолог Марина Красильникова рассказывает нашему корреспонденту Ирине Прусс об этом – а также о том, как экономисты выясняют, какие ...
934334
   Обладатель кубка: современая алжирская проза. – М., 1987. – 444с.
934335
  Копей Б.В. Обладнання для попередження відкладень асфальтосмолистих речовин, парафіну та піску : монографія / Б.В. Копей, О.О. Кузьмін, С.Ю. Онищук ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 215, [1] с. : іл. табл. – Бібліогр.: с. 192-215. – (Серія "Нафтогазове обладнання" / під заг. ред. Б.В. Копея ; т. 3). – ISBN 978-966-694-194-0
934336
   Обладнання з Бостона поїде в Прикарпаття // Світ. – Київ, 2017. – Квітень (№ 15/16). – С. 4


  Кафедра біохімії та біотехнології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника отримає високоякісне лабораторне обладнання зі США. Навчальний заклад став одним із 15 переможців програми Instrumental Access від неприбуткової ...
934337
  Козін В.О. Обладнання кабінетів і аудиторій технічними засобами навчання / В.О. Козін. – К., 1972. – 104с.
934338
   Обладнання математичних кабінетів. – Київ, 1933. – 8 с.
934339
   Обладнання паливно-енергетичного комплексу і технологія його виготовлення : навч. посібник / З.М. Одосій [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 311, [1] с. : іл., табл. – Предм. та імен. покажч.: с. 307-309. – Бібліогр.: с. 302-306. – ISBN 978-966-694-244-2
934340
  Предславич Л. Обладнання сцени та оформлення вистави / Л. Предславич. – Київ, 1956. – 76 с.
934341
  Рафаловський Євген Обладунок Судака : Україна чудес // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 3 ( 87). – С. 120-124 : Фото
934342
  Аристофан Облака / Аристофан ; с греч. пер. В. Алексеев. – Санкт-Петербург : Изд. А.С. Суворина, 1893. – 74 с. – (Европейские писатели и мыслители ; [Вып.] 10)


  На тит. л. надпись: Из книг Гаевского В.
934343
  Каратаев Г.Г. Облака / Г.Г. Каратаев. – Красноярск, 1963. – 118с.
934344
  Зайцев В.П. Облака / В.П. Зайцев. – Баку, 1965. – 92с.
934345
  Дайке Г. Облака : стихи ; пер. с нем. / Гюнтер Дайке. – Москва : Прогресс, 1967. – 103 с. : іл.
934346
  Лебанидзе М. Облака : стихи / М. Лебанидзе; пер. с груз. – Тбилиси : Литература да хеловнеба, 1967. – 128 с.
934347
  Синицын Ю.Н. Облака / Ю.Н. Синицын. – Ярославль, 1969. – 110с.
934348
  Клосс Р. Облака / Р. Клосс, Л. Фаси. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1970. – 120с.
934349
  Козырев В.С. Облака / В.С. Козырев. – Тула, 1971. – 89с.
934350
  Василенко В.М. Облака / В.М. Василенко. – Москва, 1983. – 151с.
934351
  Галимов Р.З. Облака багровеют / Р.З. Галимов. – Ташкент, 1963. – 222с.
934352
  Балла Л.К. Облака без дождя / Л.К. Балла. – М, 1968. – 271с.
934353
  Усова Л.Т. Облака в синеве / Л.Т. Усова. – Алма-Ата, 1979. – 31с.
934354
  Мамедов Ф. Облака внизу : стихи / Фаик Мамедов; пер. с азерб. – Москва : Советский писатель, 1966. – 95 с.
934355
  Баранов А.М. Облака и безопасность полетов / А.М. Баранов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1983. – 231 с. : Ил. – Библиогр.: с.217-226 (179 назв.)
934356
  Кременской А.А. Облака и звезды: повесть, рассказы, очерки / А.А. Кременской. – М., 1978. – 527с.
934357
   Облака и климат. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1986. – 511с.
934358
  Цховребов И.Л. Облака и корни : стихи и поэмы / И.Л. Цховребов. – Москва : Современник, 1979. – 221 с.
934359
   Облака и облачная атмосфера : Справочник. – Ленинград, 1989. – 647с.
934360
  Дубровина Л.С. Облака и осадки по данным самолетного зондирования / Л.С. Дубровина. – Л, 1982. – 216с.
934361
  Синельников М.И. Облака и птицы / М.И. Синельников. – М., 1976. – 80с.
934362
  Гурунц Л.К. Облака на вершинах / Л.К. Гурунц. – Ереван, 1982. – 511с.
934363
  Зыков И.В. Облака над горным перевалом / И.В. Зыков. – Кемерово : Кемеровское кн. изд-во, 1968. – 140 с.
934364
  Галшоян М. Облака над горой Марута : рассказі, роман / М. Галшоян; пер. с арм. – Москва : Советский писатель, 1983. – 892 с.
934365
  Красовский А.С. Облака над мачтами : стихи [и песни] / А.С. Красовский. – Київ : Радянський письменник, 1961. – 67 с.
934366
  Слободчиков И.Ф. Облака над Суренью / И.Ф. Слободчиков. – М., 1988. – 237с.
934367
  Джетимишев С. Облака над ущельями : повести, рассказы / С. Джетимишев; авториз. пер. с кирг. – Фрунзе : Кыргызстан, 1977. – 187 с.
934368
  Падерин Г.Н. Облака ниже нас / Г.Н. Падерин. – М, 1963. – 45с.
934369
  Падерин Г.Н. Облака ниже нас / Г.Н. Падерин. – Новосибирск, 1964. – 213с.
934370
  Филоненко И.Е. Облака под лугом / И.Е. Филоненко. – Москва, 1968. – 56 с.
934371
  Маркуша А.М. Облака под ногами : повесть и рассказы / А.М. Маркуша. – Москва : Молодая гвардия, 1969. – 288 с.
934372
  Бологов А.А. Облака тех лет / А.А. Бологов. – Москва, 1984. – 414с.
934373
  Бологов А.А. Облака тех лет / А.А. Бологов. – Москва, 1985. – 414с.
934374
  Родин Г.И. Облака уйдут с рассветом. / Г.И. Родин. – М., 1973. – 96с.
934375
  Плитченко А.И. Облака, деревья, травы / А.И. Плитченко. – Владивосток, 1968. – 80с.
934376
  Шишкин Н.С. Облака, осадки и грозовое электричество / Н.С. Шишкин. – Москва : Гостехиздат, 1954. – 280с.
934377
  Шишкин Н.С. Облака, осадки и грозовое электричество / Н.С. Шишкин. – 2-е изд. – Ленинград, 1964. – 401с.
934378
  Хаткевич Василий Облака, созданные "Шатлами" : Путешествия, приключения, отдых // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 9. – С. 3 : Іл.
934379
  Мазин И.П. Облака, строение и физика образования / И.П. Мазин, С.М. Шметер. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1983. – 279с.
934380
  Кулемин В.Л. Облака. / В.Л. Кулемин. – М., 1961. – 176с.
934381
  Бишофф Юрген Облака. Белогривые загадки : Наука / Бишофф Юрген, Вебер Андреас // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 4. – С. 186-197 : Фото. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
934382
  Елинек Э. Облака. Дом. : пьеса // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 9. – С. 5-37. – ISSN 1130-6545
934383
  Маяковский В.В. Облако в штанах: Тетраптих / В.В. Маяковский. – Л., 1978. – 72с.
934384
  Смоленцев И.И. Облако над полем / И.И. Смоленцев. – М., 1986. – 61с.
934385
  Эккартсгаузен К. Облако над святилищем, или Нечто такое, о чем гордая философия и грезить не смеет / Сочинение г. Эккартсгаузена, изданное в 1802 году. – Санктпетербург : В Императорской типографии, 1804. – [2], II, 155 с. – В конце предисл. переводчик: У.М. [Ученик мудрости - псевд. А.Ф. Лабзина]


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка,Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XIX cт.- картон, шкіра На задньому форзаці надпис: Сия книга должной быть подарена в знак памяти Адрею (нерозбірливо)...... Зуевскому
934386
  Маркова О.И. Облако над степью : повести и рассказы / О.И. Маркова. – Москва : Советский писатель, 1960. – 285 с.
934387
  Маркова О.И. Облако над степью / О.И. Маркова. – Свердловск, 1962. – 254с.
934388
  Васильева Л.Н. Облако огня / Л.Н. Васильева. – Москва, 1988. – 301с.
934389
  Набоков В.В. Облако, озеро, башня: Романы и рассказы. / В.В. Набоков. – Москва, 1989. – 701с.
934390
  Моно Мартина Облако. / Моно Мартина. – М., 1989. – 77с.
934391
  Стех Марко Роберт Обламки епосу визвольної боротьби // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 254/255. – С. 291-298


  Незавершені романи Ігоря Костецького
934392
  Швецова-Водка Обласна бібліотека в інтернет-просторі // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2013. – № 1 (39). – С. 15-19. – ISSN 1811-377X


  Розглянуто діяльність Рівненської державної обласної бібліотеки зі створення документних інтернет-ресурсів у формі регіонального інформаційного порталу "Рівненщина", веб-сайтів, блогів за період 2007-2012 років.
934393
  Темченко Л.В. Обласна громадсько-політична газета "Зоря" в контексті сучасної регіональної преси Дніпропетровщини // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 135-140. – (Серія "Соціальні комунікації" ; № 1/2). – ISSN 2219-8741
934394
  Чамор К.Г. Обласна комплексна історико-культурологічна програма "Золота підкова Черкащини" / К.Г. Чамор, Т.Г. Купач // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 130-133. – Бібліогр.: 4 назви
934395
  Яковець Наталія Обласна науково-методична рада з цивільного захисту, безпеки життєдіяльності та основ медичних знань підбиває підсумки / Яковець Наталія, Сливінська Інна // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 3, березень. – С. 22-23 : фото
934396
  Корнєєв Олександр Обласна науково-практична конференція "Київщинознавство у контексті розвитку географічного краєзнавства України // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 5. – С. 54
934397
  Черниш М.А. Обласна партійна організація в боротьбі за індустріалізацію м.Львова / М.А. Черниш. – Львів, 1969. – 184с.
934398
  Леньо П.Ю. Обласна преса як засіб формування ідентичності населення Закарпаття у 1944-1953 рр. // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 128-135. – (Серія: Історія ; вип. 2 (39)). – ISSN 2523-4498
934399
  Скрипничук В.М. Обласна рада в системі місцевого самоврядування в Україні: організація та діяльність : монографія / Скрипничук В.М. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр Академії муніципального управління, 2006. – 208с. – ISBN 966-8670-32-9
934400
  Прибитько Валентина Обласна студентська олімпіада з питань безпеки життєдіяльності // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 1, січень. – С. 19 : фото
934401
  Головчук О.В. Обласне телебачення в контексті роздержавлення ЗМІ та створення системи суспільних медіа // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 27. – С. 131-135


  У статті аналізується процес функціонування державних телекомпаній України, зокрема специфіка мовлення обласних теларадіорганізацій. оскільки державні студії завжди вимагатимуть певної державної підтримки, у статті розглядаються процедура ...
934402
  Солоп М.К. Обласний збір-змагання стартував у Львівській області // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 7. – С. 11-12 : фото
934403
   Обласний конкурс дитячої творчості "Безпека в житті - життя в безпеці" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 9, вересень. – С. 11-13
934404
  Нетребенко Алевтина Обласний семінар-практикум з педагогами дошкільної освіти // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 12, грудень. – С. 10 : фото
934405
  Ліпська А. Обласним курсам - 45!!! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 2. – С. 19-20 : фото
934406
  Філончук З.В. Обласні краєзнавчі читання // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 5 (171). – С. 25
934407
  Філончук З.В. Обласні краєзнавчі читання
934408
  Науменко С. Обласні медичні бібліотеки України: реалії і перспективи // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2021. – № 1 (23). – С. 35-37. – ISSN 2518-7341


  У статті висвітлено історію становлення та розвитку мережі медичних бібліотек в Україні з першої половини ХХ століття і до сьогодні. Окреслено проблеми, які постали перед галуззю в процесі реформування та можливі шляхи їх вирішення
934409
  Румко Ж.П. Обласні центри народної творчості як форматори ідей та конструктивних дій у збереженні українських традицій // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (11). – С. 76-81. – ISSN 2312-4679
934410
  Шерман С.И. Области динамического влияния разломов : (результаты моделирования) / С.И. Шерман, С.А. Борняков, В.Ю. Буддо. – Новосибирск : Наука, 1983. – 112с.
934411
  Горяйнов В. в. Области значений некоторых функционалов и геометрические свойства конформного отображения : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.01 / Горяйнов В. в.; Кубан.ГУ. – Краснодар, 1975. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
934412
  Андреев Г.В. Области многоэтапной активизации - перспективные рудоносные мегаструктуры / Г.В. Андреев; АН СССР.Сибирск. отд. Бурятский филиал, Геологический ин-т; Отв. ред. Ф.Р. Апельцин. – Новсибирск : Наука, 1986. – 102с.
934413
   Области применения и функциональная роль статистических экранных пособий в учебном процессе. Июнь 1969 г.. – М., 1969. – 96с.
934414
  Ермолаев М.М. Области применения современных физических и химических методов к изучению ландшафтной оболочки земли / М.М. Ермолаев. – Л., 1959. – 24с.
934415
  Станковская Е.Б. Области проблематизации женской телесности // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 6 (50). – С. 167-169. – ISSN 1684-2618
934416
  Дубилович В.М. Области устойчивости систем автоматического регулирования. / В.М. Дубилович. – Минск, 1971. – 143с.
934417
  Лоскутов В.В. Области устойчивости соединений АВО4 сложного состава и особенности структуры и свойств соединений MeTeNв2O8. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Лоскутов В.В.; Воронеж.гсо.ун-т. – Воронеж, 1975. – 23л.
934418
  Чепурных Г.К. Области экстремальных характеристик магнитоупорядоченных кристаллов / Г.К. Чепурных ; НАНУ ; Ин-т прикладной физики. – Киев : Наукова думка, 2010. – 174 с. – Библиогр. : С.165-171. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1057-4
934419
  Свєшніков К.І. Області докембрійської тектоно- магматичної активізації фундаменту східноєвропейської платформи / К.І. Свєшніков, А.О. Сіворонов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 18-22. – (Геологія ; Вип. 31/32). – ISSN 1728-3817


  Починаючи з мезопротерозою, Український щит послідовно підлягав процесам 1) відображеної (магматичні асоціації гранітоїдів І-типу), 2) автономної (асоціації гранітоїдів А-типу) та 3) планетарно-лінійної (асоціації гранофірових гранітів) ...
934420
  Єгорченкова Н.Ю. Області знань в методології електронного управління проектами // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Україн. асоц. упр. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєверодонецьк, 2017. – № 4 (64). – С. 13-18 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2222-8810
934421
  Білозерова В.О. Області Придністров"я у господарському комплексі Української РСР і рівень їх економічного розвитку // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1971. – Вип. 10. – С. 95-100 : Табл.
934422
  Васильева Т.А. Областная автономия в Италии / Т.А. Васильева. – Москва, 1987. – 91с.
934423
  Палиенко Н.И. Областная автономия и федерация / упорядник О. Малишев // Поняття та категорії юридичної науки : зб. наук. праць : матеріали V міжнар. наук.-прак. конф. (Київ, 18 лист. 2014 р.) : до 145-річчя акад. Всеукр. акад. наук. М.І. Палієнка (1869-1937) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Рада молодих вчених ; [за заг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила]. – Київ : Ніка-Центр, 2014. – С. 38-49. – ISBN 978-966-7067-07-6
934424
  Худокормова В. Областная библиотека - правовой вектор громады : (из опыта работы Луганской ОУНБ им. А.М. Горького) // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2013. – № 1 (39). – С. 32-33. – ISSN 1811-377X


  В статье представлен опыт Луганской ОУНБ им. А.М. Горького по реализации социального проекта "Правовая информация для каждого. Луганский вариант".
934425
   Областная выставка "Художники Подмосковья". Каталог. Живопись. Скульптура. Графика. Плакат. Монументальное, оформительское, театрально-декорационное, декоративно-прикладное искусство.. – М., 1972. – 224с.
934426
   Областная выставка произведений вологодских художников. Живопись. Графика. Скульптура. Декоративно-прикладное искусство. Каталог.. – Вологда, 1970. – 65с.
934427
   Областная выставка самодеятельного изобразительного творчества. Каталог.. – Пермь, 1967. – 37с.
934428
   Областная научно-практическая конференция посвященная перестройке преподвания иностранных языков в свете постановления Совета Министов СССР "Об улучшении изучения иностранных языков" в школах, средн. – Луганск, 1963. – 38с.
934429
  Богословский М.М. Областная реформа Петра Великого. Провинция 1719-27 гг. / М. Богословский. – Москва : Изд. Имп. о-ва истории и древностей рос. при Моск. ун-те ; Унив. тип., 1902. – XVI, 521, [1], 44, [1] с.
934430
   Областная художественная выставка "Места есенинские": Каталог. Живопись, скульптура, графика, декоративно искусство театра.. – Рязань, 1980. – 32с.
934431
   Областная художественная выставка 1961 года. Посвящается XXII съезду КПСС. Каталог.. – Иркутск, 1962. – 52с.
934432
   Областная художественная выставка произведений вологодских жудожников.. – Вологда, 1969. – 48с.
934433
   Областная художественная выставка произведений вологодских художников посвящается 50-летию Ленинского комсомола. Живопись. Графика. Скульптура. Монументальное и приклад. искусство. Театрально-декора. – Вологда, 1968. – 64с.
934434
   Областная художественная выставка, посвященная 50-летию Советского государства. – Смоленск, 1966. – 92с.
934435
   Областная школа пионерских и комсомольских работников, пионерского и комсомольского актива.. – Волгоград, 1968. – 39с.
934436
   Областная юбилейная выставка произведений Вологодских художников.. – Вологда, 1967. – 79с.
934437
   Областная юбилейная тематическая художественная выставка, посвященная 100-летию со дня рождения В.И.Ленина. Каталог.. – Волгоград, 1970. – 22с.
934438
   Областное єнтомологическое совещание при Харьковской Губернской Земской управе 20-21 сентября 1914 года : Доклады и журналы совещаний / Харьковскаое Губернское Земство. – Харьков : Т-во "Печатня С.П. Яковлева", 1914. – [2], 89 с., 9 л. ил.
934439
   Областное управление России XVII века до учреждения о губерниях 7 ноября 1775 года. Ч. 1 / Историко-юридическое исслед. П. Мрочек-Дроздовского // Описание документов и бумаг, хранящихся в Московском архиве Министерства юстиции. – Москва, 1876. – Кн. 3. – II, 220 с.
934440
  Азовкин И.А. Областной (краевой) Совет депутатов трудящихся : правовые вопросы орг. и деятельности / И.А. Азовкин ; Ин-т гос. и права АН СССР. – Москва : Госюриздат, 1962. – 212 с.
934441
  Битаева Е.Я. Областной аграрно-промышленный комплекс и его территориальная организация (на примере Кировоградской обл.) : Дис... канд. географ.наук: / Битаева Е. Я.; МВ УССР. АН УССР, Киевский гос. пед. ин-т. – К., 1974. – 164л. – Бібліогр.:л.1-10
934442
  Битаева Е.Я. Областной аграрно-промышленный комплекс и его территориальная организация. : Автореф... Канд.геогр.наук: 11.00.02 / Битаева Е.Я.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1975. – 22л.
934443
  Кириллов А.А. Областной драматический : повесть / А.А. Кириллов. – Москва, 1987. – 255с.
934444
  Могилянский Н.М. Областной или местный музей, как тип культурного учреждения / Н.М. Могилянский. – Петроград : Типография С.В. Смирнова, 1917. – С. 303-326
934445
  Могилянский Н.М. Областной или местный музей, как тип культурного учреждения / Н.М. Могилянский. – Петроград : Тип. С.В.Смирнова, 1917. – С. 303-326. – Отд.оттиск из журнала "Живая старина" за 1916 г., № 906 ; на обл. одного экз. дарственная надпись
934446
   Областной краеведческий музей. Краткий путеводитель по Сталинскому краеведческому музею. – Сталино, 1961. – 128с.
934447
  Шелютто Н.В. Областной совет / Н.В. Шелютто. – М, 1985. – 80с.
934448
  Баранчиков В.А. Областной Совет депутатов трудящихся / Баранчиков В.А. – Москва : Юридическая литература, 1976. – 160 с.
934449
  Баранчиков В.А. Областной Совет депутатов турдящихся / В.А. Баранчиков. – М., 1976. – 160с.
934450
  Недешев А.А. Областной экономический район : монография / АН СССР ; Сибирское отделение ; Ин-т географии Сибири и Дальнего Востока ; А.А. Недешев ; отв. ред. В.В. Воробьев. – Новосибирск : Наука
Исследование функции, структуры и процессов развития на примере Читинской области. – 1975. – 162 с.
934451
  Барабашев Г.В. Областной, краевой Совет депутатов трудящихся : для ун-тов марксизма-ленинизма / Г.В. Барабашев. – Москва : Мысль, 1967. – 38 с. – (Основы советского гос. строительства и права)
934452
  Чубарьян О.С. Областные библиотеки / О.С. Чубарьян. – М, 1959. – 45с.
934453
   Областные библиотеки Белоруссии в 1977 году: Анализ состояния работы и методические рекоменд.. – Минск, 1978. – 88с.
934454
  Китаев М.А. Областные бюро- полномочные органы Центрального Комитета партии (1904-1934) / М.А. Китаев. – М, 1982. – 64с.
934455
  Мельников В.П. Областные бюро ЦК РКП(б) / Мельников В.П. – Москва, 1981. – 184 с.
934456
  Лужин А.В. Областные и краевые органы Советской государственной власти и государственного уравленияч. : Автореф... Канд.юрид.наук: / Лужин А.В.; Ин-т права АН СССР. – Москва, 1951. – 25 л.
934457
  Пиксанов Н.К. Областные культурные гнезда : Историко-краеведческий семинар / Н.К. Пиксанов. – Москва-Ленинград, 1928. – 148с.
934458
  Серебрякова З.Л. Областные объединения Советов. / З.Л. Серебрякова. – М, 1977. – 230с.
934459
  Мхитарян Т.А. Областные словари армянского языка. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.02 / Мхитарян Т.А.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1981. – 32л.
934460
  Баймаханов М.Т. Областные Советы и промышленные предприятия вышестоящего подчинения / Баймаханов М.Т., Биндер М.А., Акуев Н.И. ; АН КазССР, Ин-т философии и права. – Алма-Ата : Наука, 1982. – 291с.
934461
  Чичерин Б. Областные учреждения России в XVII веке / Соч. Б. Чичерина. – Москва : Тип. Александра Семена, 1856. – [6], IV, 592, II с.
934462
  Рогожина В.А. Область аномальной мантии под байкальским рифтом. / В.А. Рогожина, В.М. Кожевников. – Новосибирск, 1979. – 104с.
934463
  Чичкина Светлана Область вечного притяжения - Ломбардия : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С. 66 : Фото
934464
  Сумгин М.И. Область вечной мезлоты / М.И. Сумгин, Б. Демчинский. – Ленинград; Москва, 1940. – 239с.
934465
  Агафонов А.И. Область войска Донского и Приазовье в дореформенный период / Агафонов А.И. ; отв. ред. А.П. Пронштейн ; Рост. гос.ун-т им. М.А. Суслова. – Ростов-на-Дону : Ростовский университет, 1986. – 191, [1] с.
934466
   Область войска Донского по переписи 1873 года : вып. 1-4. – Новочеркасск : Изд. обл. войска Донск.стат. ком. под ред. С. Номикосова
Вып. 2, кн. 3. – 1879. – [4], 759, [2] с.
934467
  Баландин Р.К. Область деятельности человека. Техносфера / Р.К. Баландин. – Минск : Вышэйшая школа, 1982. – 208с.
934468
  Татьяничева Л.К. Область Личного Счастья / Л.К. Татьяничева. – Свердловск, 1989. – 304с.
934469
  Правдин Л.Н. Область личного счастья. / Л.Н. Правдин. – 2-е изд. – Пермь, 1975. – 544с.
934470
  Леонов П.А. Область на островах / П.А. Леонов. – М, 1979. – 350с.
934471
  Жердєв М.К. Область працездатності аналогового пристрою для динамічного методу діагностування / М.К. Жердєв, Г.Б. Жиров, П.А. Шкуліпа // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 5-7. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 29). – ISSN 1728-3817


  Визначається область працездатності аналогового пристрою для динамічного методу діагностування. Формуються критерії працездатності аналогового пристрою. Це дозволяє застосувати динамічний метод діагностування до аналогових пристроїв, що працюють як ...
934472
  Калинина Г.П. Область примечания // Университетская книга. Universitas / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2008. – № 10. – С. 36-39. – ISSN 1726-6726
934473
  Герасимов Д.Д. Область, в которой мы живем : очерк о Крыме / Д.Д. Герасимов. – Симферополь : Крымиздат, 1959. – 94с.
934474
  Кудимова М.В. Область. / М.В. Кудимова. – М, 1989. – 110с.
934475
  Беляев Д.Ф. Облачение императора на Керчинском щите : с литографированною таблицею / Д.Ф. Беляев. – С.-Петербург, 1893. – 55, [2] с.
934476
  Новожилов Ю.В. Облаченные частицы в квантовой теории поля. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: / Новожилов Ю.В.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – М., 1959. – 10л.
934477
  Уварова Л.З. Облачно, с прояснениями / Л.З. Уварова. – Москва, 1981. – 175с.
934478
  Зайченко И. Облачное решение для Контакт-центра // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2012. – № 6 (75). – С. 54-55. – ISSN 1606-3732
934479
   Облачность и радиация. Сб. ст.. – Тарту, 1975. – 251с.
934480
  Аймла П.Р. Облачность с прояснениями : юморески / П.Р. Аймла ; пер. с эстон. Ирины и Виталия Белобровцевых. – Москва : Советский писатель, 1985. – 208 с.
934481
  Душнюк Н.А. Облачные вычисления - новая ступень развития геоинформационного инструментария : геоинформационые системы / Н.А. Душнюк, В.С. Тикунов // Геодезия и картография. – Москва, 2011. – № 10. – С. 30-33 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0016-7126
934482
  Голячук Н.В. Облачные информационные технологии и особенности их использования в бухгалтерском учете / Н.В. Голячук, В.Г. Кравчак // Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в контексті євроінтеграції : тези доп. IV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 95-річчю Одес. нац. екон. ун-ту, 26 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. екон. ун-т (м. Одеса, Україна), Світ. банк Київ. нац. екон. ун-ту ім. В. Гетьмана (м. Київ, Україна) [та ін.] ; [відп. за вип. Звєряков М.І., Ковальов А.І.]. – Одеса ; Херсон : Грінь Д.С., 2016. – С. 42-44. – ISBN 978-966-930-102-4
934483
  Семенов В.В. Облачные окраины / В.В. Семенов. – Москва, 1960. – 95с.
934484
  Козыренко В.П. Облачные ресурсы в учебно-воспитательном процессе НУА // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2017. – Т. 23. – С. 155-161. – ISSN 1993-5560


  "Реализация непрерывного образования на практике предполагает наряду с развитием соответствующих личностных качеств человека (способности к дальнейшему самостоятельному обучению) обязательное создание единого образовательного информационного ...
934485
  Ушинцева Валентина Филипповна Облачные ресурсы Средней Азии : Автореф... канд. географич.наук: 11.00.09 / Ушинцева Валентина Филипповна; Одесский гидрометеорологич. ин-т. – Одесса, 1981. – 16л.
934486
  Билан И. Облачные сервисы для библиотек и образования // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2011. – декабрь. – С. 56-59. – ISSN 1726-6726


  Несмотря на быстрые темпы компьютеризации нашего общества, уровень самих устройств продолжает оставаться пользовательским, что не позволяет проводить сложные вычисления и решать прикладные задачи с нужными скоростью и эффективностью. Кроме того, ...
934487
  Гюльмамедов С.А. Облачные сервисы для современных библиотекарей / Саттар Алекперович Гюльмамедов // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО "ИД "Университетская книга". – Москва, 2013. – октябрь. – С. 79. – ISSN 1726-6726


  В публикации представлен информационный обзор "облачных" сервисов.
934488
  Дуккардт А.Н. Облачные технологии в образовании / А.Н. Дуккардт, Д.С. Саенко, Е.А. Слепцова // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ. – Москва, 2014. – № 3 (104). – С. 68-74. – ISSN 1818-4243


  Данная статья посвящена обзору основных возможностей использования облачных вычислений в образовании. Особое внимание уделяется тем непосредственно входящим в учебный процесс или поддерживающим его задачам, чья эффективность может возрасти при условии ...
934489
  Стриженюк С.С. Облачные фрески : стихи / С.С. Стриженюк; авториз. пер. с укр. – Ленинград : Советский писатель, 1972. – 136 с.
934490
  Куранов Ю.Н. Облачный ветер. / Ю.Н. Куранов. – Москва, 1969. – 216с.
934491
  Гуссаковская О.Н. Облачный город / О.Н. Гуссаковская. – Ярославль, 1983. – 224с.
934492
  Лидин Вл. Облачный день над морем : (рассказы 1965) / Лидин В.Г. – Москва : Сов. Россия, 1967. – 255 с.
934493
  Ким Ман Чжун Облачный сон девяти / Ким Ман Чжун. – Москва; Ленинград, 1961. – 395 с.
934494
  Клімашевський А.В. Облаштування інтер"єру дерев"яних церков Західного Поділля та Покуття 18 початку 20 ст. (Проблема ансамблевості) : Автореф. дис. ...канд. мистецтвознавства: Спец. 17.00.06 / Клімашевський А.В.; А.В.Клвмашевський; МОНУ; Львівська акад. мистецтв. – Львів, 2001. – 18 с. – Бібліогр.: 18 назв
934495
  Вакула М. Облаштування кримських татар у ході процесу депортації за межі Кримського півострова (1944 - 1945 рр.) // Треті Череванівські читання : зб. наук. ст. за матеріалами Всеукр. наук. конф. (17-18 берез. 2016 р.) / Череванівські читання, конф. – Полтава : ПНПУ ім. В.Г. Короленка, 2016. – С. 95-101
934496
  Черепкова С. Облаштування німецьких колоній в Новоросійській губернії (кінець XVIII - середина XIX ст.) // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 199-202. – ISBN 978-966-171-793-9
934497
  Прохоренко Л. Облаштування освітнього простору для осіб з особливими освітніми потребами // Педагогічна газета України. – Київ, 2021. – Січень - лютий (№ 1). – С. 3


  20-21 січня на базі Університету імені Марії Гжегожевської у Варшаві (Польща) в онлайн-форматі відбулася Міжнародна конференція "Education and the challenges of the multicultultural world".
934498
  Глухов В.Г. Обледенение высотных сооружений на равнинной территории СССР / В.Г. Глухов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1989. – 141с.
934499
  Першин И.И. Обледенение проводов и оценка гололедных нагрузок ВЛЭП на территории Тянь-Шаня : Автореф... канд. геогр.наук: 698 / Першин И.И.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Геогр. фак. – Алма-Ата, 1971. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
934500
  Заварина М.В. Обледенение самолетов и как его избежать / М.В. Заварина. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1947. – 32с.
934501
  Датнов А.Г. Обледенение самолетов на земле и способы борьбы с ним. / А.Г. Датнов. – М, 1962. – 52с.
934502
  Качурин Л.Г. Обледенение судов / Л.Г. Качурин. – Ленинград, 1980. – 56с.
934503
  Мерзликин Л.С. Облепиха -- ягода: Стихи. / Л.С. Мерзликин. – Барнаул, 1978. – 128с.
934504
  Гатин Ж.И. Облепиха / Ж.И. Гатин. – Москва : Сельхозиздат, 1963. – 160 с.
934505
   Облепиха. – Москва, 1978. – 192с.
934506
  Железняк А.В. Облепиха / А.В. Железняк. – К, 1990. – 285с.
934507
  Матафонов И.И. Облепиха : (Влияние на организм животного). / И.И. Матафонов. – Новосибирск, 1983. – 165с.
934508
  Трофимов Т.Т. Облепиха в культуре. / Т.Т. Трофимов. – 2-е изд., перераб. – Москва : Издательство Московского университета, 1976. – 160с.
934509
  Салатова Н.Г. Облепиха в Сибири / Н.Г. Салатова. – Новосибирск, 1974. – 132 с.
934510
   Облепиха.. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1985. – 184с.
934511
  Михеев А.М. Облепиха. / А.М. Михеев, В.И. Деменко. – М., 1990. – 47с.
934512
  Бссчетнов В.П. Облепиха. Шиповник. Черноплодная рябина / В.П. Бссчетнов, Г.П. Никитина, Ю.В. Жуков. – Алма-Ата : Кайнар, 1989. – 240с.
934513
  Гаель А.Г. Облесение бугристых песков засушливых областей / А.Г. Гаель; Под ред. Розанова А.Н. – Москва : Географгиз, 1952. – 219 с.
934514
  Харитонов Г.А. Облесение и укрепление оврагов / Г.А. Харитонов. – М., 1949. – 33с.
934515
  Брауде И.Д. Облесение оврагов и балок / И.Д. Брауде, Н.Ф. Васьковский. – Изд. 2-е, переработ. и дополн. – Москва; Ленинград : Гослесбумиздат, 1953. – 128с.
934516
  Брауде И.Д. Облесение оврагов и балок. / И.Д. Брауде, Н.Ф. Васьковский. – Москва ; Ленинград, 1950. – 70 с.
934517
   Облесение песков. Труды Республиканской конференции по вопросам развития степного лесоразведения в Украинской ССР.. – К., 1952. – 60с.
934518
  Бессарабов С.Ф. Облесение прудов и водоемов в Ростовской области / С.Ф. Бессарабов. – Ростов, 1953. – 28 с.
934519
  Скоробогатый А.Ф. Облесение Яйлы, как ближайшая с.-хоз. и лесокультурная задача в Крыму / [соч.] А.А. Силантьва. – Санкт-Петербург : Тип. СПб Градоначальства, 1909. – 31 с., 16 л. ил., табл. : ил., табл. – Авт. указан в конце статьи, на обл. и тит. л. автор не указан. - Отд. оттиск: : Лесной журнал. 1909
934520
  Волобуев А.Т. Облески неба / А.Т. Волобуев. – Москва, 1975. – 96с.
934521
   Облигатный паразитизм: цитофизиологические аспекты : сборник научных статей. – Москва : Наука, 1991. – 128 с.
934522
  Колоножников Г.М. Облигации торгово-промышленных акционерных товариществ / Г.М. Колоножников, прив.-доц. Имп. Том. ун-та, преп. законоведения Первого сиб. политехн. уч-ща. – Томск : Типо-лит. Сиб. т-ва печ. дела
Ч. 1 : Условия выпуска облигаций. – 1912. – XVIII, [2], 340, XL с. – На обороте тит. л. пер. его на фр. яз. – Библиогр.: "Литература облигационного права" (с. 141-150) и "Литература" (с. 108, 179-180)
934523
  Шанли Я. Облик / Я. Шанли. – М., 1990. – 224с.
934524
  Троицкий Н.В. Облик будущего Воронежа / Н.В. Троицкий. – Воронеж, 1953. – 64с.
934525
  Солдатов В. Облик героя в современной советской прозе о Великой Отечественной войне : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Солдатов В. ; АОН при ЦК КПСС. Каф. теории лит. и искусства. – Москва, 1963. – 16 с.
934526
  Уэллс Г.Д. Облик грядущего / Г.Д. Уэллс, 1937. – 180 с.
934527
  Давидсон А.Б. Облик далекой страны / А.Б. Давидсон, В.А. Макрушин, АН СССР; Ин-т всеобщей истории. – Москва : Наука, 1975. – 423 с. : ил., карт. – На пер. авт. не указаны. – Список лит.: с. 412-421
934528
  Василевская В.Л. Облик дня : повесть-репортаж / В.Л. Василевская; пер. с польск. Е.Гонзаго. – Москва : Гослитиздат, 1940. – 283 с.
934529
  Шухов И.П. Облик дня. / И.П. Шухов. – Алма-Ата, 1950. – 198с.
934530
  Гурчинов М. Облик и смисла : критики и огледи : (1990-2000) / Милан Гурчинов ; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопjе : [МАНУ], 2000. – 371, [3] c. – Библиогр.: c. 361-371. – ISBN 9989-649-80-4
934531
  Чихольд Ян Облик книги. / Чихольд Ян. – М., 1980. – 239с.
934532
  Кузнецов М.А. Облик молекулы / М.А. Кузнецов. – Л., 1989. – 128с.
934533
  Кариев М.М. Облик нашего студенчества / М.М. Кариев; Ташкентский институт народного хозяйства. – Ташкент : Узбекистан, 1969. – 62с.
934534
  Гринберг И.Л. Облик поколения. / И.Л. Гринберг. – М., 1960. – 40с.
934535
  Кирьянов Ю.И. Облик пролетариата России. Библиография / Ю.И. Кирьянов, П.В. Пронина. – Москва, 1967. – 195 с.
934536
  Усманова З.И. Облик современника в творчестве Аделя Кутуя : Автореф... кандидата филолог.наук: / Усманова З.И.; Мин-во высш. и средн. образования РСФСР. Казанск. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1964. – 21л.
934537
  Исмагулов Жумагали Облик современника. / Исмагулов Жумагали. – Алма-Ата, 1970. – 144с.
934538
  Балашов В.А. Облик современной семьи : социально-демографические и этнические аспекты / В.А. Балашов, Л.И. Савинов. – Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1987. – 144 с. – Библиогр. в примеч.: с. 135-142
934539
  Култыгин В.П. Облик социального мира в современной социологической мысли // Социологические исследования. – Москва, 2003. – № 2. – С.8-17. – ISSN 0132-1625
934540
  Димчевский Н.В. Облик странствий / Н.В. Димчевский. – М., 1976. – 94с.
934541
  Симуш П.И. Облик хозяина земли: / П.И. Симуш. – М., 1987. – 202с.
934542
  Калясов Б.М. Облик человека труда и принципы его изображения (в произведениях после ХХ съезда партии) : Автореф... канд. филол.наук: / Калясов Б.М.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. Кафедра советской литературы. – Томск, 1964. – 18л.
934543
   Облик эпохи: Фотокнига. – Москва, 1980. – 239с.
934544
  Антипова Л.К. Облистяність - важливий показник якості корму сортозразків люцерни // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т ; голов. ред.: В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2016. – Вип. 3 (91). – С. 62-68 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2313-092X
934545
  Малин В.И. Облицовка поверхностей природным камнем / В.И. Малин. – М., 1974. – 271с.
934546
   Облицовочные камни. – Москва : Наука, 1974. – 102с.
934547
   Облицовочные камни Кубы: Геология, локализация, свойства. – Москва : Наука, 1981. – 272с.
934548
  Осколков В.А. Облицовочные камни месторождений СССР : Справочное пособие / В.А. Осколков. – 2-е, перераб. и доп. – Москва : Недра, 1991. – 272с.
934549
  Осколков В.А. Облицовочные камни месторождений СССР. / В.А. Осколков. – М., 1984. – 192с.
934550
  Соловьев Д.В. Облицовочные материалы / Д.В. Соловьев. – М.-Л., 1947. – с.
934551
  Беликов Б.П. Облицовочный камень и его оценка / Б.П. Беликов, В.П. Петров ; АН СССР, Ин-т геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии. – Москва : Наука, 1977. – 140 с. : рис.
934552
  Франко Анатолій Михайлович Облицювальні матеріали на основі модифікованих силоксанами карбонатів та силікатів : Автореф... канд. техн.наук: 05.17.11 / Франко Анатолій Михайлович; КПІ. – К., 1993. – 14л.
934553
  Килимник Ю.В. Обличение империализма в контрпропаганде / Ю.В. Килимник, кан. философ. наук. – Киев : Знание, 1985. – 48 с. – (Серия 10 "Теория и практика коммунистического воспитания ; № 2)
934554
  Рындина Г.В. Обличие буржуазной Европы в сатире М.Е.Салтыкова-Щедрина : Автореф... канд. филолог.наук: / Рындина Г.В.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1953. – 16л.
934555
  Экштут С. Обличие ренегата или сценарий карьерного роста // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал: спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2012. – № 4 : Петр Аркадьевич Столыпин. – С. 14-21. – ISSN 0235-7089
934556
  Василькевич К. Обличитель-ренегат поет как соловей // 2000 : еженедельник. – Киев, 2020. – 24-30 января (№ 3/4). – С. 2


  "Всего за несколько дней одному из главных фигурантов «Украинагейта» Льву Парнасу - бизнесмену из Флориды с украинскими корнями и неоднозначной репутацией - удалось поднять собственный «рейтинг цитирования» до невероятных высот. Американский посредник ...
934557
  Пий Р.В. Обличитель / Р.В. Пий. – М, 1984. – 320с.
934558
  Базилевич В.М. Обличительный характер произведений Шарлотты Бронте : Автореф... канд. филол. наук: / Базилевич В.М.; МВО СССР, Львов. гос. ун-т им Ивана Франко. – Львов, 1954. – 15 с.
934559
  Густі В.П. Обличчя / В.П. Густі. – Ужгород, 1985. – 102с.
934560
  Ігіна Зоя Обличчя : Роман / Ігіна Зоя. – Львів : Кальварія, 2002. – 128с. – (Корононація слова). – ISBN 966-663-039-7; 966-663-034-6
934561
  Мельничук Ю.С. Обличчя божого воїнства / Ю.С. Мельничук. – Київ : Молодь, 1960. – 127 с.
934562
  Ласка І.В. Обличчя в метафоричній репрезентації емоцій // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – Бібліогр.: Літ.: С. 222-223 ; 4 поз.
934563
  Ласка І.В. Обличчя в метафоричній репрезентації емоцій // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 218-223. – ISBN 966-7890-03-1
934564
  Йовенко С.А. Обличчя вітру : поезії / С.А. Йовенко. – Київ : Дніпро, 1975. – 110 с.
934565
   Обличчя влади: російська політична еліта 1998-2000 рр.. – Киев : Наукова думка, 2002. – 384 с. – ISBN 966-00-0682-9
934566
  Кюніц Стенлі Обличчя вченого чи місіонера // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 13-19 жовтня (№ 41). – С. 9


  Український поет Іван Драч.
934567
  Максимчук К. Обличчя діджиталізації. Огляд функціоналу онлайн-сервісу "Дія" // Юридична газета. – Київ, 2020. – 26 травня (№ 10). – С. 24-25
934568
  Федунець М.Ф. Обличчя долі : поезії / М.Ф. Федунець. – Київ, 1987. – 137 с.
934569
  Козирєва Т. Обличчя епохи модерну // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 20-21 вересня (№ 169/170). – С. 2


  У Львові представлено творчість художників з родини вірменів Стефановичів.
934570
  Веремко-Бережний Обличчя жаху: Параджанов та японські привиди // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 20-25. – ISSN 0868-9644


  Досягнення українського кіно.
934571
  Здоровило Т. Обличчя з минулого. Таємниці козацьких портретів розкриває у своєму дослідженні історик Ольга Ковалевська // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 17 квітня (№ 44). – С. 13


  "Сьогодні, коли ми повертаємо свою несправедливо замовчувану історію, важливо повернути з глибини віків й обличчя тих людей, які її творили. І якщо XIX-XX століття нам залишили доста якісних портретів і фотознімків, то зображення історичних осіб більш ...
934572
  Тимошик М. Обличчя з фотографії на стіні // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 25 березня - 7 квітня (№ 12/13). – С. 1, 7-10


  Долі людські очима студентів-журналістів КНУКІМу.
934573
   Обличчя з фотографії на стіні // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 8-21 квітня (№ 14/15). – С. 7


  Долі людські очима студентів-журналістів КНУКІМу.
934574
  Ціргібель Герберт Обличчя зі шрамом // Розплата : Антифашистські романи / [ Іл. Костюченко П.О. ]. – Київ : Радянський письменник, 1975. – C. 5-172. – (Зарубіжний антифашистський роман)
934575
  Чудновцев М. Обличчя й маска попівсько-сектантської контрреволюції / М. Чудновцев. – Харків : Пролетар, 1931. – 95 с.
934576
   Обличчя крізь факти // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 28 листопада - 4 грудня (№ 47). – С. 4. – ISSN 1992-9277


  Доктор юридичних наук, професор КНУ імені Тараса Шевченка Роман Мельник став лауреатом премії імені Ярослава Мудрого за видання "Загальне адміністративне право". На Спеціалізованій вченій раді КНУ імені Тараса Шевченка захистив докторську дисертацію ...
934577
  Зінченков О. Обличчя ненависті : злочини та інциденти на грунті гомофобії і трансфобії в Україні у 2014-2016 роках : [звіт] / [над звітом працювали: О. Зінченков, І. Кобліков, С. Кравцов ; ред. А. Кравчук] ; Правозахис. ЛГБТ Центр "Наш світ". – Київ : Центр "Наш світ", 2016. – 64 с. : іл., фотоіл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим.


  Звіт підготовлено Центром "Наш світ" за підтримки Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ (проект "Протидія злочинам на грунті ненависті ЛГБТ в Україні") та Посольства Великої Британії в Україні (проект "Захист прав ЛГБТ людей в Україні: ...
934578
   Обличчя ненависті. Злочини та інциденти на грунті гомофобії і трансфобії в Україні у 2014-2017 роках / Правозахис. ЛГБТ Центр "Наш світ" ; [ред.: А. Кравчук ; над звітом прац.: А. Кравчук, О. Зінченков, С. Лапіна та ін.]. – [Вид. 2-ге, випр. та допов.]. – Київ : Наш світ, 2018. – 90 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 87-89
934579
   Обличчя платника туристичного збору // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2019. – № 6. – С. 63 : фото. – ISSN 1998-8044
934580
   Обличчя покоління : Нариси. – Киев, 1983. – 134 с.
934581
  Цокота П.Є. Обличчя романтиків : нариси / П. Цокота. – Одеса : Маяк, 1969. – 116 с.
934582
  Сидоренко Віктор Обличчя світу в Лондоні : Мандрівничий ряд / Сидоренко Віктор, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 1. – С. 92-95 : Фото
934583
  Йовенко С.А. Обличчя справжня мить : поезії / С.А. Йовенко. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 256 с.
934584
  Салій І.М. Обличчя столиці в долях її керівників / Іван Салій. – Київ : Міжнародна економічна фундація, 2003. – 428с. – ISBN 966-957-85-31
934585
  Салій І.М. Обличчя столиці в долях її керівників / Іван Салій. – Київ : Довіра, 2008. – 600с. : іл. – ISBN 978-966-507-226-3
934586
  Салій І.М. Обличчя столиці в долях її керівників / Іван Салій. – Вид. 3-тє. – Київ : Довіра, 2018. – 598, [2] с. : іл., портр. – ISBN 978-966-507-311-6
934587
  Кримська Р. Обличчя та імена україномовної криської фантастики // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 26 жовтня (№ 43). – С. 8
934588
  Требін М. Обличчя тероризму // Людина і політика : Український соціально-гуманітарний науковий журнал. – Київ, 2003. – № 1. – С.102-118. – ISSN 1609-5499
934589
   Обличчя туризму // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 4. – С. 34-45
934590
   Обличчя України : імена, портрети, долі : [довідник] / [авт.-упоряд. В.В. Болгов ; авт. дизайн та худож. оформлення: І.В. Болгов]. – Київ : Українська конфедерація журналістів [та ін.], 2011. – 311, [1] с. : фотоіл. – ISBN 978-966-1641-30-2
934591
  Овчаренко Е. Обличчя українських воїнів // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 9-22 вересня (№ 36/37). – С. 5


  Виставка української художниці Марини Соченко.
934592
   Обличчя Франції = Visages de la france:Civilisation : Навчальний посібник з країнознавства. – Запоріжжя : Поліграф, 1999. – 224с. – ISBN 966-7441-80-6
934593
  Якубовська Марія Обличчя часу : роман Любові Голоти "Епізодична пам"ять" удостоєний Шевченківської премії // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 8-9. – ISSN 0868-9644
934594
  Яшин В. Обличчям до "Іншого": релігійна громада УПЦ (МП) в соціокультурному просторі Львова // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських; Науково-дослідний центр українських студій ім. Д,І. Багалія; Харківський нац. ун. ім. В.Н. Каразіна та інш. – Харків, 2009. – Вип. 13/14 : Історична пам"ять і тоталітаризм: досвід Центрально-Східної Європи. – С. 249-274. – ISBN 978-617-578-013-8
934595
  Бойко В.С. Обличчям до багаття / В.С. Бойко. – Х., 1985. – 47с.
934596
   Обличчям до вікна : повісті : збірник. – Київ, 1989. – 583с.
934597
  Коряков О.Ф. Обличчям до вогню / О.Ф. Коряков. – К., 1963. – 169с.
934598
  Сенатович О.П. Обличчям до голуба. / О.П. Сенатович. – К., 1990. – 221с.
934599
  Тодоров Цвєтан Обличчям до екстреми = Face a l"extreme / Тодоров Цвєтан; Пер. з франц. Я.Салига. – Львів : Літопис, 2000. – 416с. – (Есеї). – ISBN 966-7007-32-9
934600
  Москаленко О. Обличчям до життя // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Квітень (№ 6/7)


  Весняні роздуми студентки ІV курсу Інституту журналістики Олени Москаленко про цінність життя
934601
  Калакура Я.С. Обличчям до людини, до живої справи / Я.С. Калакура. – Київ, 1988. – 47с.
934602
  Бакуменко Д.О. Обличчям до сонця : поезії / Д.О. Бакуменко ; [худож. М.І. Стратілат]. – Київ : Рад. письменник, 1978. – 87 с.
934603
  Польовий Г. Обличчям до сонця // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 5/6. – С. 182-192. – ISSN 0208-0710
934604
  Будько Євген Обличчям до сонця : Vip-клуб // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 3 (99), червень - липень. – С. 14-18 : Фото
934605
  Голованенко Володимир Обличчям до сонця й вітру // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 2 (151). – С. 20-22, 24 : Фото
934606
  Котко К. Обличчям до спини. / К. Котко. – Х, 1927. – 32с.
934607
  Пагіря О. Обличчям до Сходу // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 2 (167). – С. 44-47. – ISSN 1996-1561


  Підпільна діяльність ОУН у Центральній, Південній та Східній Україні під час німецької окупації та після війни спричинила якісні зміни як у політиці самої ОУН, так і в свідомості жителів цих регіонів.
934608
  Губарець В.В. Обличчям до тебе / В.В. Губарець. – К, 1990. – 86с.
934609
  Сулима О.П. Облігаторність обставинних синтаксем у конструкціях з присудками, вираженими процесуальними дієсловами // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Б.М. Ажнюк, Ф.С. Бацевич, Л.П. Гнатюк [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 39. – С. 89-105. – ISSN 2311-2697


  У статті проаналізовано семантику обставинних компонентів, що поширюють конструкцію з присудком, вираженим процесуальним дієсловом; розглянуто специфіку семної структури дієслова, що потребує уточнення різними типами обставинних значень; з"ясовано ...
934610
  Горілей О.С. Облігації - інструмент залучення пощ=зичкових коштів підприємств // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2001. – № 11. – С.30-33
934611
  Сизонов Я.С. Облігації внутрішньої державної позики як інструмент фінансової політики держави // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 35-37
934612
  Мокогон О. Облігації підприємств // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2005. – № 12 : Дайджест 2005. – С. 15-20
934613
  Рєхачева А. Облік "екс-активів" торговельного підприємства // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2004. – № 10. – С. 17-21. – Бібліогр.: на 9 пунктів
934614
  Пархоменко В. Облік активів з прав користування // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; редкол.: Єфіменко В.І., Голов С.Ф., Калюжна Є.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7/8. – Бібліогр.: 4 назв.
934615
  Маляревський Ю.Д. Облік активів підприємства : навчальний посібник / Маляревський Ю.Д., Горяєва М.С. ; МОНУ ; Харківський нац. економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 192 с. + Додатки: с. 184-190. – Бібліогр.: с. 182-183. – ISBN 978-966-676-404-4
934616
  Пархоменко В.М. Облік амортизації : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 8. – С. 62-65
934617
  Голов С. Облік безоплатних необоротних активів // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2013. – № 6. – С. 3-11 : табл. – Бібліогр.: 14 назв
934618
  Моссаковський В. Облік біологічних активів / В. Моссаковський, Т. Кононенко, С. Кучеркова // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 6. – С. 17-24 : табл. – Бібліогр.: Бібіліогр.: 7 назв
934619
  Моссаковський В. Облік біологічних активів // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 4. – С. 38-48
934620
  Калюга Є.В. Облік біологічних активів у державному секторі // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України,Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 18, № 2. – С. 16-22. – ISSN 1993-0259
934621
   Облік в банках : практикум : навч. посібник / Я. Янишин, Н. Жидовська, Г. Сиротюк, Т. Гром"як ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. аграр. ун-т, Каф. бух. обліку і аудиту. – Львів : Магнолія 2006, 2020. – 311, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 264-270. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-617-574-106-1
934622
  Соколенко Л.Ф. Облік в керуючих компаніях сфери ЖКХ // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 22, листопад. – С. 37-41. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6792
934623
  Коваль Л.В. Облік в управлінні земельними ресурсами / Л.В. Коваль, В.В. Домбровська // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 5, травень. – С. 89-94. – ISSN 2306-6806
934624
  Павлюта І.М. Облік валютних коштів та розрахунків з іноземними контрагентами // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.392-397. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
934625
  Большакова О.Ю. Облік вексельних операцій в умовах ринкової невизначеності // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 11. – С. 92-95
934626
  Гура Н.О. Облік видів економічної діяльності : Навчальний посібник / Н.О. Гура. – Київ : Знання, 2004. – 541 с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-8148-62-2
934627
  Гура Н.О. Облік видів економічної діяльності : підручник [для студентів вищих навчальних закладів] / Н.О. Гура ; М-во освіти і науки України, КНУТШ. – Київ : Центр учб. л-ри, 2010. – 390, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 386-387. – ISBN 978-611-01-0101-1
934628
  Свірко С.В. Облік виконання бюджету : Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни : для студентів магістерської програми " Облік і аудит" / С.В. Свірко; МОНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2004. – 290с. – До 100-річчя Київського національного економічного університету. – ISBN 966-574-649-9
934629
  Овдій Ю. Облік виконання бюджету в банку // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2005. – № 8. – С. 36-39. – Бібліогр.: на 5 пунктів
934630
  Гресь Н. Облік використання робочого часу професолрсько-викладацького складу вищих навчальних закладів // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2006. – № 11. – С. 47-57
934631
  Орлова В. Облік використання та розподілу прибутку : облік: теорія і практика / В. Орлова, О. Корпан // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг"; ДВНЗ "Київський нац. економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2010. – № 12. – С. 20-23 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви
934632
  Лисюк О. Облік виробництва, сировини і товарів у підприємства громадського харчування / О. Лисюк, інш. та // Проблеми адаптаціі і передумови організації контроллінгу у вітчизняній теорії та практиці / Л. Сухарєва, С. Петренко, 2001. – №8. – С.28-31
934633
  Пилипів Н. Облік виробничих відходів як передумова їх ефективного використання (на прикладі комплексних деревообробних виробництв) / Н. Пилипів, Ю. Максимів // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2012. – № 2. – С. 29-40 : табл. – Бібліогр.: 24 назв.
934634
  Усатенко О.В. Облік витрат венчурного підприємства в залежності від стадій його життєвого циклу // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (68). – С. 59-64. – ISSN 2307-9878
934635
  Корольова О.І. Облік витрат виробництва: проблеми та перспективи розвитку // Економіка та управління на транспорті : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2015. – Вип. 1. – С. 79-90. – ISSN 2413-0966
934636
  Сук Л. Облік витрат для калькулювання собівартості продукції / Л. Сук, П. Сук // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; редкол.: Єфіменко В.І., Голов С.Ф., Калюжна Є.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6. – С. 32-37. – Бібліогр.: 10 назв
934637
  Миронова Ю.Ю. Облік витрат за "центрами відповідальності" та "центрами витрат" на підприємстві // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 174-179. – (Економіка ; Вип. 29, ч. 1)
934638
  Бурлан С.А. Облік витрат за видами діяльності на підприємствах промисловості / С.А. Бурлан, Л.Б. Прокопович // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 1. – С. 211-216 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2222-0712
934639
  Абрамова О.В. Облік витрат за стадіями життєвого циклу засобів індивідуального захисту // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 225-228. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
934640
  Столярчук Н.М. Облік витрат і калькулювання собівартості науково-технічної продукції // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федер. аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної окономіки", [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1 (63). – С. 44-49. – ISSN 2307-9878
934641
  Гуріна Н.В. Облік витрат інноваційної діяльності // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 65-69. – (Економіка ; Вип. 29, ч. 1)
934642
  Корольова О.І. Облік витрат інноваційної діяльності: проблеми та перспективи розвитку // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 12 (175 ). – С. 62-65
934643
  Герасимович А.М. Облік витрат на забезпечення і підвищення якості продукції / А.М. Герасимович, Морозова-Герасимович // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 18-20. – (Економіка ; вип. 52)


  Розкрито нові підходи до побудови обліку витрат на забезпечення та підвищення якості продукції, що дасть змогу задовольнити вимоги конкуренції у плані калькуляції кожного окремого виду продукції з урахуванням її якості.
934644
  Авилкіна М. Облік витрат на інновації: стан і напрями розвитку // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 7. – С. 44-52
934645
  Шпанковська Н. Облік витрат на надання платних медичних послуг / Н. Шпанковська, М. Кольцова // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2008. – № 12. – С. 41-46
934646
  Кондратюк І.О. Облік витрат на придбання нефінансових активів бюджетних установ: управлінський аспект / І.О. Кондратюк, О.О. Лондаренко // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2015. – вип. 1 (25). – С. 210-230. – ISSN 2310-9734


  Дане дослідження присвячене розвитку управлінського обліку у бюджетних установах і пошуку шляхів удосконалення обліку витрат в умовах модернізації бухгалтерського обліку в державному секторі. Значну увагу у статті приділено систематизації ...
934647
  Церетелі Л. Облік витрат на рекламу // Вісник податкової служби України : журнал державної податкової адміністрації. – Київ, 2001. – № 38. – С.25-34


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
934648
  Камінська Т.Г. Облік витрат на сертифікацію продукції в системі управління якістю / Т.Г. Камінська, Л.С. Шатковська // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3 (69). – С. 20-25. – ISSN 2307-9878
934649
  Кучма О. Облік витрат на сторінку в інтернеті // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. фінансова інспекція України ; Нац. ун-т держ. податкової служби України ; Київ. нац. торговельно-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2016. – № 12 (131), грудень. – С. 12-14
934650
  Швець Л. Облік витрат на якість як ключовий фактор досягнення конкурентних переваг вітчизняного бізнесу                        Швець Л.  Облік витрат на якість як ключовий фактор досягнення конкурентних переваг вітчизняного бізнесу // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2010. – Вип. 14 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 228-232. – ISSN 1818-2682
934651
  Очеретько Л.М. Облік витрат по утриманню засуджених та порядок їх відшкодування / Л.М. Очеретько, А.В. Потась // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2018. – № 4 (41). – С. 152-160. – ISSN 2308-1988


  "Запропоновано практичні рекомендації з організації обліку витрат по утриманню засуджених в установах відбування покарань шляхом розробки Контрольного листа витрат у розрахунку на одного засудженого, застосування якого у практиці установ відбування ...
934652
  Сухоребра О.П. Облік витрат та його вдосконалення на підприємствах хлібопродуктів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 73-76. – (Економіка ; Вип. 53)


  Подане дослідження стану обліку витрат на виробництво у підприємствах сфери хлібопродуктів. Визначено особливості формування витрат зернопереробного виробництва. Проаналізовано існуючу галузеву класифікацію витрат на виробництво та запропоновано для ...
934653
   Облік витрат та калькування собівартості допоміжних виробництв у сільському господарстві / О.В. Лега, Т.В. Мокієнко, Т.Б. Прийдак, О.В. Сіренко, Л.В. Яловега // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 10, травень. – С. 40-47. – ISSN 2306-6814
934654
  Завгородній В.П. Облік витрат та прибутків за центрами відповідальності в умовах стандартизації обліку / В.П. Завгородній, А.В. Шайкан // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 21-26. – (Економіка ; Вип. 51)


  Розглянуто питання непридатності сучасної методики бухгалтерського обліку, що існує на підприємствах гірничо-збагачувального комплексу Кривбасу, та запропоновано можливий варіант розв"язання цієї проблеми шляхом модернізації управлінського обліку та ...
934655
  Гуцайлюк З.В. Облік витрат: нові підходи до формування інформаційної системи // Незалежний Аудитор : науково-практичне видання / ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; ТОВ "Вид-во "Сова" ; Фрегтон Партісіпейшн Лімітед. – Київ, 2016. – № 16 (2). – С. 11-17. – ISSN 2306-0050
934656
  Городянська Л.В. Облік відтворюваних економічних ресурсів на підприємстві : бухгалтерський облік // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 113-121 : Табл., рис. – Бібліогр.: 23 назви
934657
  Орлова В.К. Облік власного капіталу / В.К. Орлова, Є.Д. Вінтоняк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 577 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 296-300. – ISSN 0321-0499
934658
  Остапчук С.М. Облік водних, земельних та біологічних активів в контексті управління сталим розвитком: вибір пріоритетного вимірника / С.М. Остапчук, Н.Г. Царук // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Аскарані Д., Бардаш С.В., Бездушна Ю.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (84). – C. 36-47. – ISSN 2307-9878
934659
  Гупало С.М. Облік втрат від браку на етапі реформування бухгалтерського обліку в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 45-53. – (Економіка ; Вип. 54)


  Підхід до формування витрат діяльності підприємства і виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), що змінився в умовах реформування національної системи бухгалтерського обліку, зокрема, не міг не спричинити виникнення особливостей відображення у ...
934660
  Чижевська Л.В. Облік гарантійних забезпечень у контексті міжнародних стандартів фінансової звітності // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 6 (134). – С. 139-143. – ISSN 2071-4653
934661
  Кириченко А. Облік грошових коштів у касі // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2001. – № 10. – С.13-26


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
934662
  Михалевич С. Облік давальницької сировини на швейних підприємствах та шляхи його вдосконалення // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 4. – С. 47-51 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
934663
  Султан М.Б. Облік дебіторської заборгованісті за національними та міжнародними стандартами бухгалтерського обліку / М.Б. Султан, О.В. Обнявко // Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в контексті євроінтеграції : тези доп. IV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 95-річчю Одес. нац. екон. ун-ту, 26 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. екон. ун-т (м. Одеса, Україна), Світ. банк Київ. нац. екон. ун-ту ім. В. Гетьмана (м. Київ, Україна) [та ін.] ; [відп. за вип. Звєряков М.І., Ковальов А.І.]. – Одеса ; Херсон : Грінь Д.С., 2016. – С. 236-239. – ISBN 978-966-930-102-4
934664
  Танасієва М.М. Облік діяльності з розвідки та оцінки лісових ресурсів // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 9, травень. – С. 21-29. – ISSN 2306-6814
934665
  Гончаренко Н.В. Облік довгострокових біологічних активів рослинництва: стан і напрями удосконалення // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 202-207


  Розглянуті теоретико-методичні засади бухгалтерського обліку незрілих біологічних активів. Розроблено пропозиції по удосконаленню методичних підходів до обліку довгострокових біологічних активів рослинництва.
934666
  Гайдук І. Облік додаткового капіталу на підприємствах споживчої кооперації // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С.307-313. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
934667
  Лисенко Н. Облік дотацій в умовах регулювання тарифів на ринку житлово-комунальних послуг // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2006. – № 4. – С. 37-36 : табл. – Бібліогр.: 41 назв.
934668
  Куцик П. Облік доходів і результатів діяльності підприємств готельно-ресторанного бізнесу / П. Куцик, О. Домбик // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 1. – С. 26-32 : рис. – Бібліогр.: 22 назв
934669
  Руденко Н.О. Облік доходів спеціального фонду державних вищих навчальних закладів // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 20, жовтень. – С. 68-71. – ISSN 2306-6814
934670
  Аверкин Я.Ф. Облік доходів та фінансових результатів операційної діяльності // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 11 (502) : Заходи з попередження маніпулювання суспільними настроями. – С. 282-289. – ISSN 2222-4459
934671
  Осадча Г.Г. Облік доходів у системі управління підприємством / Г.Г. Осадча, М.В. Пушкарьова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Манцуров І.Г., Сігайов А.О., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6 (181). – С. 71-75
934672
  Волкова І. Облік експортних операцій в сучасних умовах господарювання / І. Волкова, І. Гірчук // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 6. – С. 197-199. – ISSN 1993-0259
934673
  Коблянська Облік експортних операцій у світлі інтеграції України до Європейського Союзу / Коблянська, 0.І., Т.І. Сафонов // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 11 (126). – С. 43-47
934674
  Оляднічук Н.В. Облік експортно-імпортних операцій / Н.В. Оляднічук, О.Д. Підлубна // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Дем"яненко М.Я., Жук В.М., Бичкова С.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (75). – C. 48-56. – ISSN 2307-9878
934675
  Селіванова Н.М. Облік єдиного соціального внеску на загальнодержавне страхування у країнах світу / Н.М. Селіванова, О.А. Янковська // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 7. – С. 18-20. – ISSN 2409-1944
934676
  Корінько М.Д. Облік за центрами відповідальності при диверсифікації господарської діяльності // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 3. – С. 196-203. – ISSN 1993-6788
934677
  Іванова Л.Б. Облік заборгованості в антикризовому управлінні суб"єктів реального сектору економіки в контексті новацій Податкового кодексу України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 1 (128). – С. 13-17


  Досліджено зміни в обліку кредитора і дебітора щодо несвоєчасного погашення боргу в умовах, коли до боржника застосовуються норми антикризового законодавства.
934678
  Задорожний З.В. Облік загальновиробничих витрат в будівництві за національними стандартами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 22-25. – (Економіка ; вип. 52)


  Розглянуто питання обліку загальнодільничих витрат у будівництві. Запропоновано деталізований перелік таких витрат, який не суперечить національному Положенню (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", зроблено спробу наблизити їх бухгалтерський ...
934679
  Коваль Л.В. Облік земель сільськогосподарського призначення через призму чинної методології // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 7 (23). – С. 83-92. – ISSN 2411-4413
934680
  Крамаренко Д.Р. Облік зносу основних засобів // X Всеукраїнська студентська наукова конференція "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008" : 24-26 квітня 2008 р., Черкаси, Україна / "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008", всеукр. студент. наук. конф. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – С. 94-95. – (Серія "Економічні науки")
934681
  Бутинець Ф.Ф. Облік зовнішньоекономічної діяльності : підручник для студ. спец. "Облік і аудит" вищ. навч. закладів / Ф.Ф. Бутинець, І.В. Жиглей; МОНУ; Житомирський держ. технолог. ун-т; за ред. Ф.Ф. Бутинця. – 3-тє вид., доп. і переробл. – Житомир : Рута, 2006. – 388с. – ISBN 966-8059-58-1
934682
  Волкова І.А. Облік зовнішньоекономічної діяльності : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / І.А. Волкова, М.В. Реслер, О.Ю. Калініна. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 304 с. : табл. – Бібліогр.: с. 296-300. – ISBN 978-611-01-0204-9
934683
  Жиглей І.В. Облік зовнішньоекономічної діяльності : навч. посібник [для студентів вищ. закл. освіти екон. спец.] / Жиглей І.В. ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т "Житомир. політехніка". – Житомир : Житомирська політехніка, 2019. – 399, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 392-396. – ISBN 978-966-683-525-6
934684
  Кадуріна Л.О. Облік зовнішньоекономічної діяльності на підприємствах України : теорія, практика, рекомендації: навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Л.О. Кадуріна, М.С. Стрєльнікова. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 606с. – ISBN 978-966-364-503-2
934685
  Мазуренко В.І. Облік зовнішньоекономічної діяльності підприємств : навч. посібник для студентів екон. спеціальностей / Мазуренко В.І., Стаканов Р.Д. ; Ін-т міжнар. відносин, КНУТШ. – Київ : [ДКС центр], 2011. – 188, [1] с. : іл. – Додатки: с. 173-180. – Бібліогр.: с. 181-188. – ISBN 978-966-2339-47-5
934686
  Мазуренко В.І. Облік зовнішньоекономічної діяльності підприємств : навч. посібник для студ. екон. спец. / Мазуренко В.І., Стаканов Р.Д. ; Ін-т міжнар. відносин, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2-ге вид. доповн. та переробл. – Київ : ДКС центр, 2012. – 252, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 245-252 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2339-59-8
934687
  Мазуренко В.І. Облік зовнішньоекономічної діяльності підприємств : підручник для студ. екон. спеціальностей / Мазуренко В.І., Стаканов Р.Д. ; Ін-т міжнар. відносин, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : ДКС центр, 2013. – 348 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 337-347 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2339-70-3
934688
  Мазуренко В.І. Облік зовнішньоекономічної діяльності підприємств : підручник для студентів екон. спец. / Мазуренко В.І., Стаканов Р.Д. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – 2-ге вид. Перероб. та допов. – Київ : ДКС-Центр, 2018. – 422, [1] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 415-422. – ISBN 978-966-2339-70-3
934689
  Бандура З.Л. Облік і аналіз в системі стратегічного управління підприємством : монографія / З.Л. Бандура, В.Р. Шевчук, Л.В. ; за наук. ред. проф. О.М. Ковалюка ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. – 247, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 223-247. – ISBN 978-617-10-0285-2
934690
  Кондратьєв К.О. Облік і аналіз в управлінні сільсько-господарськими підприємствами / К.О. Кондратьєв, М.О. Приходько. – Київ : Знання України, 1975. – 48 с.
934691
  Слюсарчук Л.І. Облік і аналіз виробництва та продажу готової продукції : (Методолого - прикладний аспект). Наукове видання / Л.І. Слюсарчук; МОУ; КНУТШ; Наук. ред. Н.М.Найдич. – Київ : Альтерпрес, 2001. – 258с. – (Бібліотека ділової людини). – ISBN 966-542-043-7
934692
  Мелех Я.Р. Облік і аналіз витрат на утримання гравців у професійних футбольних клубах // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2016. – Вип. 26.6. – С. 120-126. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
934693
  Кащенко О.І. Облік і аналіз грошових коштів та розрахунків в системі управління підприємством : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Кащенко Олена Іванівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
934694
  Кащенко О.І. Облік і аналіз грошових коштів та розрахунків в системі управління підприємством : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Кащенко Олена Іванівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 230 л. – Додаток: л. 205-230. – Бібліогр.: л. 180-204
934695
  Бутинець Ф.Ф. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності : Підручник для студ.вищ.навч.закл. / Ф.Ф. Бутинець. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Житомир : Рута, 2001. – 576с. – Шифр дубл. – ISBN 966-7570-77-0
934696
  Бутинець Ф.Ф. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності : Навчальний посібник для студ.вищ.навч.закладів / Ф.Ф. Бутинець, І.В. Жиглей; МОНУ; ЖІТІ. – 2-е вид., доповн. і перероб. – Житомир : Рута, 2001. – 224с. – ISBN 966-7570-78-9
934697
  Бутинець Ф.Ф. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності : підручник для студентів вищих навчальних закладів / Ф.Ф. Бутинець, І.В. Жиглей, В.М. Пархоменко ; МОНУ; Житомирський інженерно-технологічний ін-т ; за ред. Ф.Ф. Бутинця. – 2-ге вид., доп. і переробл. – Житомир : Рута, 2002. – 544 с. – ISBN 966-7570-77-0
934698
  Кадуріна Л.О. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності : Навчальний посібник для студ. вищ. навчальн. закладів і вузів / Л.О. Кадуріна; Мін-во освіти і науки України; ДДМА. – Київ : Слово, 2003. – 288с. – ISBN 966-8407-09-1
934699
  Лисенков Ю.М. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Ю.М. Лисенков, І.В. Педь. – Київ : Зовнішня торгівля, 2004. – 200с. – ISBN 966-8517-04-0
934700
  Кадуріна Л.О. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Л.О. Кадуріна; МОіНУ. – Київ : Слово, 2005. – 288с. – ISBN 966-8407-29-1
934701
  Кадуріна Л.О. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Л.О. Кадуріна; МОіНУ. – Київ : Слово, 2006. – 288с. – ISBN 966-8407-29-1
934702
  Сук Л.К. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності : навч. посіб. для дистанц. навчання для студентів ВНЗ / Л.К. Сук, П.Л. Сук ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2006. – 272, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 216-217. – (Мережа дистанційного навчання). – ISBN 966-388-043-0
934703
  Маслак О.О. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності : навчальний посібник / О.О. Маслак, В.Й. Жежуха : МОН України. – Львів : Новий Світ-2000, 2010. – 310 с. – ISBN 978-966-418-085-3
934704
  Засадний Б.А. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності : навч. посібник / Засадний Б.А. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т. – Київ : Кондор, 2015. – 285, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 206-209. – ISBN 978-617-7278-41-1
934705
  Ковальчук Т.Г. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності : навч. посібник / Т.Г. Ковальчук. – Київ : Ліра-К, 2018. – 215, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 184-185. – ISBN 978-617-7507-94-8
934706
  Маслак О.О. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності : навч. посібник для студентів ВНЗ / О.О. Маслак, В.Й. Жежуха ; М-во освіти і науки України. – Львів : Новий Світ-2000, 2018. – 309, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 260-269. – ISBN 978-966-418-085-3
934707
  Литвин Н.Б. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності комерційних банків : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Н.Б. Литвин. – Тернопіль : Карт-бланш, 2003. – 362с. – ISBN 966-7952-23-1


  Перша в Україні спроба систематизувати правове регулювання та діючу практику фінансового обліку зовнішньоекономічних операцій вітчизняних комерційних банків. Для студентів, магітрів, аспірантів економічних вузів, банківських фахівців
934708
  Кадуріна Л.О. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності. Практикум : Навчальний посібник з практичних занять / Л.О. Кадуріна; Мін-во освіти і науки України. – Київ : Слово, 2003. – 272с. – ISBN 966-8407-20-2
934709
  Дерій В.А. Облік і аналіз капітальних інвестицій для забезпечення розвитку процесу виробництва / В.А. Дерій, Т.Г. Камінська // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 3. – С. 258-265. – ISSN 2222-0712
934710
  Рошко Н.Б. Облік і аналіз туристичної діяльності (на прикладі Карпатського регіону України) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Рошко Наталія Борисівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
934711
  Склярук І.П. Облік і аналіз формування та використання прибутку підприємств (на прикладі пивоварної промисловості) : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Склярук Ірина Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 263 л. – Додатки: л. 225-263. – Бібліогр.: л. 200-224
934712
  Склярук І.П. Облік і аналіз формування та використання прибутку підприємств (на прикладі пивоварної промисловості) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Склярук Ірина Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: Бібіліогр.: 23 назви
934713
  Загородній А.Г. Облік і аудит : Термінологічний словник / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк, Г.О. Партин. – Львів : Центр Європи, 2002. – 671с. – ISBN 966-7022-30-7
934714
  Плиса В.Й. Облік і аудит : навч. посібник / В.Й. Плиса, З.П. Плиса ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 682, [2] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 679-682. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-617-10-0381-1
934715
  Халоал Фоузі Абдугадер Облік і аудит витрат на підготовку військовослужбовців в Лівії : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Халоал Фоузі Абдугадер ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
934716
  Халоал Ф.А. Облік і аудит витрат на підготовку військовослужбовців в Лівії : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Халоал Фоузі Абдугадер ; Київ. нац. ун-т ім, Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 223 арк. – Додатки: арк. 188-223. – Бібліогр.: арк. 6-8, 166-187
934717
   Облік і аудит витрат на якість продукції / Л. Петришин, О. Лиса, Р. Андрушко, Н. Жидовська // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2016. – Т. 9, № 3/4. – С. 108-113. – ISSN 2313-3627
934718
  Малишкін О.І. Облік і аудит податків в Україні: теорія, методологія, практика : монографія / О.І. Малишкін ; Міжгалузева акад. упр. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 375, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 309-320. – ISBN 978-611-01-0511-8
934719
  Маліновська Д.К. Облік і аудит природоохоронної діяльності підприємств нафтопереробної промисловості : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Маліновська Дар"я Костянтинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 219 арк. – Додатки: арк. 202-219. – Бібліогр.: арк. 172-201
934720
  Маліновська Д.К. Облік і аудит природоохоронної діяльності підприємств нафтопереробної промисловості : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Маліновська Дар"я Костянтинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
934721
  Галькевич А.В. Облік і аудит процесів придбання та об"єднання підприємств : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Галькевич Алла Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 274 л. – Додатки: л. 214-274. – Бібліогр. л. 188-213
934722
  Галькевич А.В. Облік і аудит процесів придбання та об"єднання підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Галькевич Алла Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
934723
  Майорова І.М. Облік і аудит ресурсозберігаючих інновацій на сучасних промислових підприємствах // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2017. – № 3 (54). – C. 26-33. – ISBN 978-617-571-139-2. – ISSN 2520-6834
934724
  Спяк Облік і аудит у банках : Навчальний посібник / Спяк, Т.І. Фаріон. – Київ : Атіка, 2004. – 328с. – ISBN 966-326-050-5
934725
  Герасимович А.М. Облік і аудит у банках : Підручник / А.М. Герасимович, Л.М. Кіндрацька, Т.В. Кривов"яз та ін.; За заг. ред. А.М. Герасимовича; МОНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2004. – 536с. – До 100-річчя Київського національного економічного університету. – ISBN 966-574-648-0
934726
   Облік і аудит у банках : Навчальний посібник. – Київ : Знання, 2006. – 595с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-8148-50-9
934727
   Облік і аудит у банках : підручник / [А.М. Герасимович та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. А.М. Герасимовича ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – Вид. 2-ге, без змін. – Київ : КНЕУ, 2006. – 536, [2] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 966-574-648-0
934728
   Облік і аудит у банках : навчальний посібник / Васюренко О.В., Сердюк Л.В., Карасьова З.М., Каднічанська В.М., Федоренко Н.С.; за ред. О.В. Васюренка. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2008. – 623с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-451-0
934729
  Лобозинська С.М. Облік і аудит у банку : навч. посібник / С.М. Лобозинська ; за ред. С.К. Реверчука ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Екон. ф-т. – Київ : Знання, 2007. – 630 с. – ISBN 966-346-303-1
934730
  Гаманкова О.О. Облік і аудит у страхових організаціях : Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / О.О. Гаманкова; МОНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2004. – 183с. – На обкл.: До 100-річчя Київського національного економічного університету. – ISBN 966-574-573-5
934731
  Якимова Л.П. Облік і аудит фінансових результатів на підприємствах лісового господарства в контексті гармонізації національних і міжнародних стандартів / Л.П. Якимова, М.Я. Попадюк // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2018. – № 3 (40). – С. 154-162. – ISSN 2308-1988
934732
  Травін В.В. Облік і багатство: взаємозв"язок розвитку від середньовіччя до ХХ століття // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2006. – С. 113-122. – (Економічні наки ; Вип. 3). – ISSN 1728-4236
934733
  Гордополов В.Ю. Облік і внутрішній контроль в системі управління витратами підприємств торгівлі // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 65-69. – (Економіка ; Вип. 29, ч. 1)
934734
  Кузьма Х.В. Облік і внутрішній контроль комісійних операцій підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Кузьма Христина Володимирівна ; Центральна спілка споживчих т-в України, Львів. торг.-екон. ун-т. – Львів, 2019. – 21 с. – Бібліогр.: 21 назва
934735
  Волошина О.І. Облік і впровадження національної системи масових електронних платежів // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2006. – С. 18-23. – (Економічні наки ; Вип. 2). – ISSN 1728-4236
934736
  Бідюк О.О. Облік і звітність в оподаткуванні : навч. посібник / О.О. Бідюк, Є.Ю. Шара ; Держ. податкова адміністрація України ; Нац. ун-т держ. податкової служби України. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 495, [1] с. : табл. – Додатки: с. 351-495. - На тит. арк.: До 90-річчя навчального закладу. – Бібліогр.: с. 346-350. – ISBN 978-617-673-087-3
934737
  Куцик П.О. Облік і звітність в оподаткуванні : навч. посібник / Куцик П.О., Полянська О.А. ; Львів. торг.-екон. ун-т. – Львів : ЛТЕУ, 2017. – 506, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 506 та в тексті. – ISBN 978-617-602-214-5
934738
   Облік і звітність в оподаткуванні : завдання для поточ. контролю знань студентів напряму підгот. 6.030509 "Облік і аудит" та спец. 071 "Облік і оподаткування" / Ценр. спілка споживчих товариств України, Львів. торгов.-екон. ун-т ; [уклад.: П.О. Куцик, О.А. Полянська]. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2018. – 371, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 366-372
934739
   Облік і звітність в оподаткуванні : навч. посібник / [М.Т. Теловата, В.П. Панетелеєв, К.В. Безверхий та ін.]. – Київ : Інтерсервіс, 2019. – 508, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-617-7431-18-2
934740
  Безверхий К. Облік і звітність з єдиного соціального внеску: практичні засади організації фізичними особами-підприємцями / К. Безверхий, І. Ткач, М. Яременко // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 10. – С. 17-26 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
934741
   Облік і звітність за міжнародними стандартами : навч. посібник / Небильцова О.В. [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. заклад "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2011. – 453, [1] с. : табл. – На обкл. також зазнач.: 1906-2011. До 105-річчя Київ. нац. екон. ун-ту ім. Вадима Гетьмана. – Бібліогр.: с. 453. – ISBN 978-966-483-518-0
934742
  Голов С. Облік і звітність на основі концепцій доданої вартості // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 8/9. – С. 2-13 : табл. – Бібліогр.: 14 назв
934743
  Мельник Т. Облік і звітність недержавних пенсійних фондів / Т. Мельник, М. Мельник // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 4. – С. 41-50
934744
  Бондар М.І. Облік і звітність підприємств у системі оподаткування [Електронний ресурс] : навч. посібнник / [М.І. Бондар та ін.] ; за заг. ред.: М.І. Бондаря, Н.М. Лисенко ; Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінанс. упр.". – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Академія фінансового управління, 2014. – 1 електрон. опт. диск (DVD-R). – Електрон. вид. комбін. використання на DVD-R. - Електрон. дані (об"єм даних 4,4 Мб). - Назва з тит. екрана. – ISBN 978-966-2380-85-9
934745
  Безверхий К. Облік і звітність розрахунків за податком на доходи фізичних осіб // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 5. – С. 27-37 : табл.,рис. – Бібліогр.: 13 назв
934746
  Ковач С. Облік і звітність розрахунків за податком на прибуток підприємства в умовах законодавчих змін / С. Ковач, К. Безверхий // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 4. – С. 34-43 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
934747
  Юрченко О. Облік і звітність спрощеної системи оподаткування в контексті законодавчих новацій // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 7. – С. 42-50 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
934748
  Литвин Ю.Я. Облік і контроль в умовах нормативно-чекової системи / Ю.Я. Литвин, О.І. Малишкін. – К., 1991. – 155с.
934749
  Скитиба К.М. Облік і контроль витрат виробництва підприємств енергомістких галузей переробної промисловості : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Скитиба Катерина Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 268 л. – Додатки: л. 222-268. – Бібліогр.: л. 195-221
934750
  Скитиба К.М. Облік і контроль витрат виробництва підприємств енергомістких галузей переробної промисловості : автореф. дис. ... канд. екон. наук. : 08.00.09 / Скитиба Катерина Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 28 назв
934751
  Воронко Роман Михайлович Облік і контроль витрат на підприємствах заготівельно-переробного комплексу споживчої кооперації : Автореф... канд. екон.наук: 08.06.04 / Воронко Роман Михайлович; Львів. комерц. академ. – Львів, 1996. – 19л.
934752
  Марценюк Р.А. Облік і контроль витрат тривалого зберігання сільськогосподарської продукції на підприємствах сфери обігу // Вісник Львівської комерційної академії : збірник наукових праць. – Львів, 2014. – Вип. 44. – С. 42-45 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія економічна ; Вип. 44)
934753
  Муравський В. Облік і контроль відпрацьованого часу та заробітної плати з використанням автоматизованої системи ідентифікації працівника // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. Єфіменко В.І. – Київ, 2017. – № 5. – С. 8-18
934754
  Коблянська Г.Ю. Облік і контроль грошових коштів у комп"ютерному середовищі // Вісник Університету банківської справи Національного банку України : збірник наукових праць / Університет банківської справи Національного банку України. – Київ, 2014. – № 1 (19). – С. 228-232. – ISSN 2221-755X
934755
  Муравський В. Облік і контроль діяльності пасажирських перевізників з використанням автоматизованої системи оплати проїзду // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 2/3. – С. 28-34 : рис. – Бібліогр.: 10 назв
934756
  Ілляшенко О.В. Облік і контроль лізингу в промисловості : дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.09 - Бухгалтерський облік, аналіз та аудит ( за видами економічної діяльності) / Ілляшенко О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 217 л. – Додатки л. 214 - 217. – Бібліогр.: л. 196-213
934757
  Ілляшенко О.В. Облік і контроль лізингу в промисловості : Автореф. дис.... канд.економічних наук. Спец. 08.00.09 - Бухгалтерський облік, аналіз та аудит ( за видами економічної діяльності ) / Ілляшенко О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
934758
  Пшеничний Н.Ю. Облік і контроль міжнародних фінансових операцій // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 168, ч. 1. – С. 352-355. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
934759
  Муравський В. Облік і контроль наданих медичних послуг в умовах запровадження електронної картотеки пацієнтів // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 3. – С. 9-17 : рис. – Бібліогр.: 12 назв
934760
  Обиход К.А. Облік і контроль надання послуг науковими установами державного сектору : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.09 / Обиход Катерина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 12 назв
934761
  Кірей О.С. Облік і контроль необоротних активів в системі управління машинобудівних підприємств : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Кірей Оксана Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 245 л. – Додатки: л. 217-245. – Бібліогр.: л. 192-216
934762
  Кірей О.С. Облік і контроль необоротних активів в системі управління машинобудівних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Кірей Оксана Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
934763
  Муравський В. Облік і контроль отриманих комунальних послуг з використанням автоматизованих лічильників енергоресурсів // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 7. – С. 17-25 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
934764
  Травінська С.І. Облік і контроль поточних зобов"язань в умовах застосування комп"ютерних технологій // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 6. – С. 60-64 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
934765
  Травінська С.І. Облік і контроль поточних зобов"язань на молокопереробних підприємствах : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Травінська Світлана Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 224, [55] л. – Додатки: [55] л. – Бібліогр.: л. 200-224
934766
  Травінська С.І. Облік і контроль поточних зобов"язань на молокопереробних підприємствах : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Травінська Світлана Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
934767
  Тимченко О.М. Облік і контроль у системі адміністрування ПДВ: взаємозв"язок, напрями вдосконалення : податки / О.М. Тимченко, А.В. Пислиця // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 91-99 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви
934768
  Швець В. Облік і контроль як науки і навчальні дисципліни в обліково-аналітичній освіті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 74-80. – (Економіка ; вип. 10 (163)). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджено, на основі критичного аналізу обліково-аналітичної науки, освіти і практики, актуальні напрями удосконалення системи підготовки фахівців з обліку і контролю. В статье исследуются, на основе критического анализа учетно-аналитической ...
934769
  Баренгольц Я.М. Облік і матеріальне стимулювання в умовах госпрозрахунку / Я.М. Баренгольц, С.Я. Яцун. – Київ : Урожай, 1986. – 152 с. – (Бібліотека керівного працівника сільського господарства)
934770
  Людкевич Т.М. Облік і моделювання витрат підприємства / Т.М. Людкевич, Г.Ю. Коблянська // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 3 (130). – С. 151-155
934771
  Апенько Д.В. Облік і моделювання касових і банківських операцій в комп”ютерному середовищі / Д.В. Апенько, Г.Ю. Коблянська // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 4 (131). – С. 120-125
934772
  Гура Н. Облік і оподаткування в управителів житлових будинків / Надія Гура // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 5. – С. 2-12
934773
  Орлова В.К. Облік і оподаткування доданої вартості / В.К. Орлова, С.М. Кафка // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 2 (651). – С. 44-51 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0131-775Х
934774
  Кулик В.А. Облік і оподаткування операцій з електронними грошима в Україні // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі : збірник / Полтавський, економіки і торгівлі університет. – Полтава, 2015. – № 2 (71). – С. 143-149. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2409-6873
934775
  Гринчук Ю.С. Облік і оподаткування фінансового лізингу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 208-212. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 1993-6788
934776
  Ціцька Н. Облік і оцінка земель сільськогосподарського призначення в сучасних умовах / Н. Ціцька, Г. Брик, Т. Поверляк // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2016. – Т. 9, № 3/4. – С. 80-86 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2313-3627
934777
   Облік і фінанси = Accounting & Finance : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2004-. – ISSN 2307-9878
№ 1 (59). – 2013. – 142 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 р. журн. видавався під назвою "Облік і фінанси АПК"
934778
   Облік і фінанси = Accounting & Finance : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2004-. – ISSN 2307-9878
№ 2 (60). – 2013. – 142 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 р. журн. видавався під назвою "Облік і фінанси АПК"
934779
   Облік і фінанси = Accounting & Finance : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2004-. – ISSN 2307-9878
№ 3 (61). – 2013. – 160 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 р. журн. видавався під назвою "Облік і фінанси АПК"
934780
   Облік і фінанси = Accounting & Finance : науково-виробничий журнал / Федер. аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної окономіки", [та ін.]. – Київ, 2004-. – ISSN 2307-9878
№ 4 (62). – 2013. – 166 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 року журн. видавався під назвою "Облік і фінанси АПК"
934781
   Облік і фінанси = Accounting & Finance : науково-виробничий журнал / Федер. аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної окономіки", [та ін.]. – Київ, 2004-. – ISSN 2307-9878
№ 1 (63). – 2014. – 156 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 року журн. видавався під назвою "Облік і фінанси АПК"
934782
   Облік і фінанси = Accounting & Finance : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2004-. – ISSN 2307-9878
№ 2 (64). – 2014. – 156 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 року журн. видавався під назвою "Облік і фінанси АПК"
934783
   Облік і фінанси = Accounting & Finance : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2004-. – ISSN 2307-9878
№ 3 (65). – 2014. – 164 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 року журн. видавався під назвою "Облік і фінанси АПК"
934784
   Облік і фінанси = Accounting & Finance : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2004-. – ISSN 2307-9878
№ 4 (66). – 2014. – 158 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 року журн. видавався під назвою "Облік і фінанси АПК"
934785
   Облік і фінанси = Accounting & Finance : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2004-. – ISSN 2307-9878
№ 1 (67). – 2015. – 168 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 року журн. видавався під назвою "Облік і фінанси АПК"
934786
   Облік і фінанси = Accounting & Finance : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2004-. – ISSN 2307-9878
№ 2 (68). – 2015. – 174 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 року журн. видавався під назвою "Облік і фінанси АПК"
934787
   Облік і фінанси = Accounting & Finance : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2004-. – ISSN 2307-9878
№ 3 (69). – 2015. – 170 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 року журн. видавався під назвою "Облік і фінанси АПК"
934788
   Облік і фінанси = Accounting & Finance : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2004-. – ISSN 2307-9878
№ 4 (70). – 2015. – 158 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 року журн. видавався під назвою "Облік і фінанси АПК"
934789
   Облік і фінанси = Accounting & Finance : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2004-. – ISSN 2307-9878
№ 1 (71). – 2016. – 191 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 року журн. видавався під назвою "Облік і фінанси АПК"
934790
   Облік і фінанси = Accounting & Finance : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2004-. – ISSN 2307-9878
№ 2 (72). – 2016. – 170 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 року журн. видавався під назвою "Облік і фінанси АПК"
934791
   Облік і фінанси = Accounting & Finance : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2004-. – ISSN 2307-9878
№ 3 (73). – 2016. – 184 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 року журн. видавався під назвою "Облік і фінанси АПК"
934792
   Облік і фінанси = Accounting & Finance : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; відп. ред. Остапчук С.М. – Київ, 2004-. – ISSN 2307-9878
№ 4 (74). – 2016. – 158 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 року журн. видавався під назвою "Облік і фінанси АПК"
934793
   Облік і фінанси = Accounting & Finance = Учет и финансы : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Дем"яненко М.Я., Жук В.М., Бичкова С.М. [та ін.]. – Київ, 2004-. – ISSN 2307-9878
№ 1 (75). – 2017. – 186 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 року журн. видавався під назвою "Облік і фінанси АПК"
934794
   Облік і фінанси = Accounting & Finance = Учет и финансы : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Дем"яненко М.Я., Жук В.М., Бичкова С.М. [та ін.]. – Київ, 2004-. – ISSN 2307-9878
№ 2 (76). – 2017. – 162 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 року журн. видавався під назвою "Облік і фінанси АПК"
934795
   Облік і фінанси = Accounting & Finance = Учет и финансы : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Дем"яненко М.Я., Жук В.М., Бичкова С.М. [та ін.]. – Київ : Інститут обліку і фінансів, 2004-. – ISSN 2307-9878
№ 3 (77). – 2017. – 184 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 року журн. видавався під назвою "Облік і фінанси АПК"
934796
   Облік і фінанси = Accounting & Finance = Учет и финансы : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Дем"яненко М.Я., Жук В.М., Бичкова С.М. [та ін.]. – Київ : Інститут обліку і фінансів, 2004-. – ISSN 2307-9878
№ 4 (78). – 2017. – 170 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 року журн. видавався під назвою "Облік і фінанси АПК"
934797
   Облік і фінанси = Accounting & Finance = Учет и финансы : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Дем"яненко М.Я., Жук В.М., Бичкова С.М. [та ін.]. – Київ : Інститут обліку і фінансів, 2004-. – ISSN 2307-9878
№ 1 (79). – 2018. – 180 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 року журн. видавався під назвою "Облік і фінанси АПК"
934798
   Облік і фінанси = Accounting & Finance = Учет и финансы : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Дем"яненко М.Я., Жук В.М., Бичкова С.М. [та ін.]. – Київ : Інститут обліку і фінансів, 2004-. – ISSN 2307-9878
№ 2 (80). – 2018. – 140 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 року журн. видавався під назвою "Облік і фінанси АПК"
934799
   Облік і фінанси = Accounting & Finance = Учет и финансы : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Дем"яненко М.Я., Жук В.М., Бичкова С.М. [та ін.]. – Київ : Інститут обліку і фінансів, 2004-. – ISSN 2307-9878
№ 3 (81). – 2018. – 156 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 року журн. видавався під назвою "Облік і фінанси АПК"
934800
   Облік і фінанси = Accounting & Finance = Учет и финансы : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Дем"яненко М.Я., Жук В.М., Бичкова С.М. [та ін.]. – Київ : Інститут обліку і фінансів, 2004-. – ISSN 2307-9878
№ 4 (82). – 2018. – 148 с. – Резюме укр., англ. мовами. - До 2013 року журн. видавався під назвою "Облік і фінанси АПК"
934801
   Облік і фінанси = Accounting & Finance = Учет и финансы : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Аскарані Д., Бардаш С.В., Бездушна Ю.С. [та ін.]. – Київ : Інститут обліку і фінансів, 2004-. – ISSN 2307-9878
№ 1 (83). – 2019. – 186 с., включ. обкл. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 року журн. видавався під назвою "Облік і фінанси АПК"
934802
   Облік і фінанси = Accounting & Finance = Учет и финансы : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Аскарані Д., Бардаш С.В., Бездушна Ю.С. [та ін.]. – Київ : Інститут обліку і фінансів, 2004-. – ISSN 2307-9878
№ 2 (84). – 2019. – 172 с. – Резюме укр., англ. мовами та мовою статті. - До 2013 року журн. видавався під назвою "Облік і фінанси АПК"
934803
   Облік і фінанси = Accounting & Finance = Учет и финансы : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Аскарані Д., Бардаш С.В., Бездушна Ю.С. [та ін.]. – Київ : Інститут обліку і фінансів, 2004-. – ISSN 2307-9878
№ 3 (85). – 2019. – 150 с. – DOI 10.33146/2307-9878 - Резюме укр., англ. мовами. - До 2013 року журн. видавався під назвою "Облік і фінанси АПК"
934804
   Облік і фінанси = Accounting & Finance = Учет и финансы : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Аскарані Д., Бардаш С.В., Бездушна Ю.С. [та ін.]. – Київ : Інститут обліку і фінансів, 2004-. – ISSN 2307-9878
№ 4 (86). – 2019. – DOI 10.33146/2307-9878 - Резюме укр., англ. мовами. - До 2013 року журн. видавався під назвою "Облік і фінанси АПК"
934805
   Облік і фінанси = Accounting & Finance = Учет и финансы : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Аскарані Д., Бардаш С.В., Бездушна Ю.С. [та ін.]. – Київ : Інститут обліку і фінансів, 2004-. – ISSN 2307-9878
№ 1 (87). – 2020. – 184 с. – DOI 10.33146/2307-9878 - Резюме укр., англ. мовами. - До 2013 року журн. видавався під назвою "Облік і фінанси АПК"
934806
   Облік і фінанси = Accounting & Finance = Учет и финансы : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Аскарані Д., Бардаш С.В., Бездушна Ю.С. [та ін.]. – Київ : Інститут обліку і фінансів, 2004-. – ISSN 2307-9878
№ 2 (88). – 2020. – 168 с. – DOI 10.33146/2307-9878 - Резюме укр., англ. мовами. - До 2013 року журн. видавався під назвою "Облік і фінанси АПК"
934807
   Облік і фінанси = Accounting & Finance = Учет и финансы : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Аскарані Д., Бардаш С.В., Бездушна Ю.С. [та ін.]. – Київ : Інститут обліку і фінансів, 2004-. – ISSN 2307-9878
№ 3 (89). – 2020. – 154 с., включ. обкл. – DOI 10.33146/2307-9878 - Резюме укр., англ. мовами. - До 2013 року журн. видавався під назвою "Облік і фінанси АПК"
934808
   Облік і фінанси = Accounting & Finance = Учет и финансы : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Аскарані Д., Бардаш С.В., Бездушна Ю.С. [та ін.]. – Київ : Інститут обліку і фінансів, 2004-. – ISSN 2307-9878
№ 4 (90). – 2020. – 166, [1] c. – DOI 10.33146/2307-9878 - Резюме укр., англ. мовами. - До 2013 року журн. видавався під назвою "Облік і фінанси АПК"
934809
   Облік і фінанси = Accounting & Finance = Учет и финансы : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Аскарані Д., Бардаш С.В., Бездушна Ю.С. [та ін.]. – Київ : Інститут обліку і фінансів, 2004-. – ISSN 2307-9878
№ 1 (91). – 2021. – 140 с., включ. обкл. – DOI 10.33146/2307-9878 - Резюме укр., англ. мовами. - До 2013 року журн. видавався під назвою "Облік і фінанси АПК"
934810
   Облік і фінанси = Accounting & Finance = Учет и финансы : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Аскарані Д., Бардаш С.В., Бездушна Ю.С. [та ін.]. – Київ : Інститут обліку і фінансів, 2004-. – ISSN 2307-9878
№ 2 (92). – 2021. – 146 с., включ. обкл. – DOI 10.33146/2307-9878 - Резюме укр., англ. мовами. - До 2013 року журн. видавався під назвою "Облік і фінанси АПК"
934811
  Небильцова О.В. Облік інвестицій за методом участі в капіталі : бухгалтерський облік // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 112-121 : Табл. – Бібліогр.: 9 назв
934812
  Голов С.Ф. Облік інвестиційної нерухомості в умовах переходу на МСФЗ // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Дем"яненко М.Я., Жук В.М., Бичкова С.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (82). – C. 5-10. – ISSN 2307-9878
934813
  Шевченко В.М. Облік інвестиційної нерухомості: суб"єктно-об"єктний підхід // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 12, червень. – С. 50-53. – ISSN 2306-6792
934814
  Столярчук Н.М. Облік капітальних витрат в об"єкти інтелектуальної власності // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Дем"яненко М.Я., Жук В.М., Бичкова С.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (82). – C. 70-76. – ISSN 2307-9878
934815
  Столярчук Н.М. Облік комерційного використання інноваційної продукції // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3 (69). – С. 55-61. – ISSN 2307-9878
934816
  Мицак О.В. Облік комерційної діяльності і аудит фінансового стану підприємств роздрібної торгівлі продовольчими товарами. : Автореф. дис. ... канд. економ. наук : 08.06.04 / Мицак О.В.; Львів. комерц. академія. – Львів, 1995. – 12 с.
934817
  Патряк О. Облік корпоративних прав за стадіями життєвого циклу: практичний аспект // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2015. – С. 138-148. – (Економічні науки ; вип. 4, жовтень - грудень). – ISSN 1993-0240
934818
  Тарасова Т.О. Облік криптовалюти в розрахунках на підприємстві порівняно з реальними грошовими коштами / Т.О. Тарасова, А.А. Макурін // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 8 (511) : Альтернативна модель конкурентного ринку електроенергії України. – С. 190-195. – ISSN 2222-4459
934819
  Шулепова С.М. Облік лізингових операцій в умовах застосування комп"ютерної техніки // Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту / Житомирський інженерно-технологічний інститут. – Житомир, 2001. – С.170-175. – (Технічні науки ; № 17)
934820
  Антоненко Надія Василівна Облік логістичних витрат // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 11. – С. 234-241. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті наведено класифікацію логістичних витрат, запропоновано методику обліку логістичних витрат протягом усього логістичного процесу.
934821
  Ядранський Д.М. Облік людського капіталу: відповідь на виклики сучасності // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 21-23. – ISSN 1728-6220


  У статті зроблено висновок, що людський капітал може розглядатися як об"єкт бухгалтерського обліку. Окреслено потребу у формуванні нової методології обліку, здатної об"єктивно оцінити та врахувати всі ресурси підприємства, які можуть бути використанні ...
934822
  Крот Ю. Облік малоцінних необоротних матеріальних активів із урахуванням норм податкового кодексу : податки та оподаткування // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2011. – № 9. – С. 21-24. – Бібліогр.: 4 назви
934823
  Куцик П. Облік малоцінних необоротних та швидкозношуваних активів: методичний аспект / П. Куцик, Р. Шумило // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2012. – № 1. – С. 18-21. – Бібліогр.: 13 назв
934824
  Зінченко О.В. Облік матеріальних витрат, проблеми та шляхи їх вирішення // Менеджмент : збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2008. – Вип. 10. – С. 30-40
934825
   Облік міжнародних операцій : підручник / Ю.А. Кузьмінський, В.Г. Козак, Л.І. Лук"яненко, О.В. Небильцова; Ю.А. Кузьмінський, В.Г. Козак, Л.О. Лук"яненко, О.В. Небильцова ; [за заг. ред. Ю.А. Кузьмінського] ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. – Київ : КНЕУ, 2006. – 336 с. – ISBN 966-574-857-2
934826
  Олійник Т. Облік міжнародної торгівлі квотами на вільні одиниці викидів в атмосферу парникових газів / Т. Олійник, Я. Кабасіна // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 3. – С. 196-199. – ISSN 1993-0259
934827
  Гура Н.О. Облік на підприємствах малого бізнесу : навчальний посібник / Н.О. Гура, Т.Г. Мельник, Т.М. Моторина. – Київ : Знання, 2007. – 312с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-346-296-5
934828
  Гура Н.О. Облік на підприємствах малого бізнесу : підручник / Н.О. Гура, Т.Г. Мельник ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Сладкевич Б.А., 2017. – 287, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 217-224. – ISBN 978-617-7594-02-3
934829
  Любар О.О. Облік на позабалансових рахунках: теорія методика, практика / О.О. Любар, В.В. Новодворська // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2013. – С. 202-211. – (Економічні науки ; № 2 (22), т. 3)
934830
  Бєлоусов А. Облік надлишків і нестач основних засобів // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2006. – № 5. – С. 27-31 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
934831
  Кондратюк І.О. Облік надходження та вибуття запасів придбаних за плату суб"єктами сектору загального державного управління: управлінський аспект / І.О. Кондратюк, О.О. Лондаренко, О.А. Подпригора // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету / Подільський державний аграрно-технічний університет. – Кам"янець-Подільський, 2016. – С. 86-99. – (Економічні науки ; вип. 24, ч. 3). – ISSN 2410-1125
934832
  Ковальов В.А. Облік накопичення вартості людського капіталу та визначення його цінності для підприємств / В.А. Ковальов, О.А. Атаєва // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 1 (3). – С. 70-75
934833
  Кундеус О.М. Облік нарахування амортизації основних засобів // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2014. – № 2 (45). – С. 107-116
934834
  Кундеус О.М. Облік нарахування амортизації основних засобів та податкових різниць // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 4 (59). – С. 289-294. – ISSN 2309-1533
934835
  Мороз О.В. Облік наукометричних показників для управління науковою діяльністю / О.В. Мороз, О.В. Штовба // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Дем"яненко М.Я., Жук В.М., Бичкова С.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (75). – C. 174-179. – ISSN 2307-9878


  Під час управління науковою діяльністю все частіше беруться до уваги наукометричні показники вчених. Зазвичай їх використовують для вирішення таких задач: 1) попередній відсів кандидатів на різноманітних конкурсах на зайняття посади чи отримання ...
934836
  Зубілевич С. Облік нематеріальних активів // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2001. – № 10. – С.3-12


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
934837
  Сунь Лінь Облік нематеріальних активів за національними міжнародними стандартами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 66-69. – (Економіка ; вип. 47)


  Розглянуто відмінності обліку терміну корисного використання нематеріальних активів і активів, які створюються самим підприємством між міжнародними стандартами бухгалтерського обліку й українською системою обліку.
934838
  Іванова В.В. Облік нематеріальних активів згідно з національним та міжнародним стандартами бухгалтерського обліку // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків, 2013. – Вип. 1 (17), ч. 2. – С. 63-68
934839
  Шляхтенко В.В. Облік нематеріальних активів: від минулого до сьогодення (міжнародний аспект) // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2010. – Вип. 1 (17). – С. 97-105. – ISSN 1998-6912
934840
  Середіна Ю.І. Облік необоротних активів та довгострокових фінансових інвестицій // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2005. – Вип. 1. – С. 34-44
934841
  Жарікова О. Облік необоротних активів: деякі питання вдосконалення законодавчого регулювання / О. Жарікова, О. Кравченко // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2011. – № 4. – С. 14-20
934842
  Кафка С.М. Облік необоротних матеріальних активів: методологія та організація : монографія / С.М. Кафка ; М-во освіти і науки України, Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 502, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 478-499 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-694-298-5
934843
  Малишев О. Облік нерухомої археологічної спадщини у контексті політики децентралізації: вітчизняні реалії та іноземний досвід // Поняття та категорії юридичної науки : зб. наук. праць : матеріали V міжнар. наук.-прак. конф. (Київ, 18 лист. 2014 р.) : до 145-річчя акад. Всеукр. акад. наук. М.І. Палієнка (1869-1937) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Рада молодих вчених ; [за заг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила]. – Київ : Ніка-Центр, 2014. – С. 284-289. – ISBN 978-966-7067-07-6
934844
  Яремчук Н.Ф. Облік нерухомості: оцінка та визнання // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 11 (205). – С. 88-94. – ISSN 2221-1055
934845
  Дзюба О.М. Облік операцій в іноземній валюті: національний та міжнародний підхід / О.М. Дзюба, Г.В. Пшенична // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – С. 226-230. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (4), ч. 2). – ISSN 2313-8114
934846
  Яценко В. Облік операцій з грошовими коштами та їх еквівалентами: моделювання на основі процесного підходу // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 7/8. – С. 12-26 : табл., рис. – Бібліогр.: 25 назв
934847
  Коренєва О.Г. Облік операцій з іпотечного кредитування: стан і перспективи / О.Г. Коренєва, О.В. Карпенко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2006. – Т. 15. – С. 28-34. – ISBN 966-8958-02-0
934848
  Моторин Р.М. Облік операцій з нефінансовими активами сектора державного управління в національних рахунках України згідно з міжнародними стандартами / Р.М. Моторин, Т.М. Моторина // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2013. – № 5/6 (70/71). – С. 127-132


  Моторина Т.М. - к.ек.н., доц. КНУТШ імені Тараса Шевченка.
934849
  Мачулка О. Облік операцій з поліпшення основних засобів на підприємствах державного сектора економіки // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 7. – С. 28-31 : табл. – Бібліогр.: 4 назв.
934850
  Амалян А.В. Облік операцій з продажу в рамках партнерських бонусних програм у світлі нової глобальної концепції обліку (МСФЗ 15) // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2015. – № 5/6 (82/83). – С. 149-156. – (Серія: Економічні науки). – ISSN 1028-7507
934851
  Сидоренко О. Облік операцій з фінінвестиціями: теоретичні та практичні аспекти // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. фінансова інспекція України ; Нац. акад. держ. податкової служби України ; Київ. нац. торговельно-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (98), березень. – С. 22-26
934852
  Моссаковський В. Облік операційної оренди в Україні // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2004. – № 10. – С. 12-16
934853
  Гура Н.О. Облік оподаткування в об"єднаннях співвласників багатоквартирних будинків у світлі законодавчих і соціальних змін // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (293). – Бібліогр.: 15 назв
934854
  Бондарчук Н.В. Облік оподаткування заробітної плати в сільськогосподарському підприємстві // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; редкол.: І.Г. Ткачук, З.М. Криховецька, Е. Янтонь-Дроздовська [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 13, Т. 1. – С. 140-146. – ISSN 2313-8246
934855
  Дерун І. Облік опціонних контрактів та економічний аналіз стратегій комбінацій їх використання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  У статті визначено основні проблеми ведення обліку опціонних контрактів, зокрема: первісна оцінка опціонів, переоцінка опціонів, методичні підходи відображення в обліку опціонів. На основі гармонізації з МСФЗ запропоновано удосконалення щодо ...
934856
  Хома С. Облік оренди в контексті проекту міжнародного стандарту "оренда" / С. Хома, Н. Василенко // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2014. – № 4. – С. 19-26 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
934857
  Гура Н.О. Облік оренди майна в житлово-комунальному господарстві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 45-48. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – (Економіка ; вип. 74). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто облік оренди комунального майна в житлово-комунальному господарстві, порядок оцінки державного і ко-мунального майна та порядок використання орендної плати. This article is devoted to the lease municipal assets accounting in the housing and ...
934858
  Грабова Н.М. Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Н.М. Грабова, Ю.Г. Кривоносов. – 3-тє вид., допов. – Київ : А.С.К., 2001. – 416с. – (Экономіка. Фінансы. Право). – ISBN 966-539-286-7
934859
  Грабова Н.М. Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках : навч. посібник для студ. вищих навчальних закладах / Н.М. Грабова, Ю.Г. Кривоносов. – 3-тє вид., доп. – Київ : А.С.К., 2002. – 416 с. – (Економіка. Фінанси. Право). – ISBN 966-539-286-7
934860
  Утенкова К.О. Облік основних засобів за національними і міжнародними стандартами // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2 (64). – С. 79-83. – ISSN 2307-9878
934861
  Зюкова М.М. Облік основних засобів за умов його стандартизації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 64-66. – (Економіка ; Вип. 53)


  Ключовими словами статті, що використовуються у статті є: основні засоби, об"єкт основних засобів, класифікація необоротних матеріальних активів. Проведено аналіз цих понять шляхом їх порівняння у чинних нормативних документах.
934862
  Власюк Г.В. Облік основних засобів та рекомендації щодо його вдосконалення // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 126-129. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
934863
  Кирейцев Г.Г. Облік основних засобів у сільськогосподарських підприємствах / Г.Г. Кирейцев, Л.О. Іващенко. – К., 1987. – 176с.
934864
  Омельченко О.Ю. Облік основних засобів: податковий та фінансовий аспекти // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 2 (61). – С. 16-20


  Досліджено підходи до визначення, класифікації, оцінки та амортизації основних засобів, у т.ч, що запроваджені Податковим кодексом України.
934865
  Малишкін О. Облік ПДВ у бюджетних установах потребує удосконалення / О. Малишкін, О. Сидоренко // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2011. – № 5. – С. 27-31
934866
  Кузьмінський Ю. Облік платежів за використання комп"ютерних програм : інтелектуальна власність / Ю. Кузьмінський, М. Воронова // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 5. – С. 29-33. – Бібліогр.: 13 назв
934867
  Костіна Т.Ю. Облік платників податків в Закарпатській області / Т.Ю. Костіна, В.М. Онуфрій, В.В. Бровдій // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2013. – С. 186-198. – (Економічні науки ; № 2 (22), т. 6)
934868
  Рибакова Л.П. Облік податкових платежів як складової доданої вартості підприємства / Л.П. Рибакова, М.І. Симочко, Л.М. Шелемон // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 10 (209). – С. 120-124
934869
  Нікулін О. Облік податкових різниць за допомогою робочої таблиці // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 10. – С. 47-58 : табл. – Бібліогр.: 16 назв
934870
  Бондар М.І. Облік податкових різниць згідно з податковим кодексом України : бухгалтерський облік / М.І. Бондар, В.В. Бабіч // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2011. – № 3 (184). – С. 72-80 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв
934871
  Матвієнко Т.О. Облік податкових різниць на підприємствах з виробництва екологічної продукції // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетровський держ аграрний ун-т; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2012. – № 22, листопад. – С. 8-11
934872
  Семенко Т.М. Облік податкового кредиту з ПДВ: проблеми та шляхи вирішення // Розвиток екологічної економіки й освіти в Україні і в світі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т., Укр.-нім. каф. екол. менеджменту та підприємництва ; [ред. рада: В.Д. Базилевич та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – С. 113-115
934873
  Плаксієнко В.Я. Облік податку на додану вартість у системі електронного адміністрування: аспекти наукової дискусії // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 19, жовтень. – C. 5-8. – ISSN 2306-6814
934874
  Лабинцев М. Облік податку на прибуток в Україні та Росії: досвід і новації / М. Лабинцев, О. Цепілова, О. Малишкін // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2013. – № 4. – С. 46-57 : табл. – Бібліогр.: 23 назв.
934875
  Шахієва І.П. Облік поточних зобов"язань: проблеми та шляхи їх вирішення // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – Вип. 1 (9). – С. 138-141. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2313-0431
934876
  Коваль С.В. Облік поточних розрахунків та зобов"язань аграрних підприємств // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2019. – № 1 (45). – С. 78-84. – ISSN 1997-4167
934877
  Коваль Л.В. Облік праці працівників з обмеженими фізичними можливостями // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – С. 71-72. – ISBN 978-966-654-490-5
934878
  Буханцева М. Облік претензій щодо виконання договорів купівлі - продажу товарів // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2002. – № 39. – С.41-44.
934879
  Склярук І. Облік прибутку від реалізації продукції підприємств пивоварної галузі // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2011. – № 10. – С. 36-44 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
934880
  Ульянова Д.К. Облік природоохоронної діяльності: забезпечення надійною інформацією потреб користувачів // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 5 (156). – С. 166-169


  Висвітлені питання інформаційних потреб користувачів бухгалтерського обліку.
934881
  Біляшівський Б. Облік причетних до козацької служби у Слобідських полках 1726 та 1729 рр. // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2009. – Т. 19, кн. 1. – С. 294-307
934882
  Мисака Г.В. Облік програм лояльності в стимулюванні клієнтів банківських установ / Г.В. Мисака, А.О. Шмідт // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 2 : Формування механізму забезпечення економічної самодостатності регіону. – С. 288-295. – ISSN 2222-4459
934883
  Покшевницька Т.В. Облік програмних складових енерго- та ресурсозберігаючих технологій в системі трансферу технологій ВНЗ // Інформаційні процеси, технології та системи на транспорті : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2014. – № 1. – С. 140-144
934884
  Крутова А. Облік продажу товарів зі знижками : облік у торгівлі // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг"; ДВНЗ "Київський нац. економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2010. – № 12. – С. 33-43 : Табл., рис. – Бібліогр.: 22 назви
934885
  Сук Л. Облік реалізації біологічних активів / Л. Сук, П. Сук // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 10. – С. 6-13 : табл. – Бібліогр.: 15 назв
934886
  Банчук М.В. Облік ресурсів у стратегії державного управління охороною здоров"я населення // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 8. – С. 95-97
934887
  Дзюба С. Облік робочого часу й оцінювання трудових затрат науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти України // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищої освіти НАПН України [та ін.] ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2018. – № 4 (71). – С. 15-24. – ISSN 2078-1016
934888
  Гура Н. Облік розрахунків з квартиронаймачами в житлово-комунальному господарстві : аналізують науковці // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2005. – № 2. – С. 48-55 : Табл. – Бібліогр.: 12 назви. – ISSN 1605-2005
934889
  Васьковська К.О. Облік розрахунків з оплати праці в системі управління підприємством / К.О. Васьковська, Г.Б. Пчелянська, О.О. Кохан // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бабенко В.О, Бутенко А.І., Геворгян С. [та ін.]. – Одеса, 2018. – Т. 10, вип. 3. – С. 66-72. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2312-847X
934890
  Михайлуца А.В. Облік розрахунків з оплати праці з використанням міжнародних стандартів фінансової звітності / А.В. Михайлуца, Д.О. Сагарьова // Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в контексті євроінтеграції : тези доп. IV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 95-річчю Одес. нац. екон. ун-ту, 26 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. екон. ун-т (м. Одеса, Україна), Світ. банк Київ. нац. екон. ун-ту ім. В. Гетьмана (м. Київ, Україна) [та ін.] ; [відп. за вип. Звєряков М.І., Ковальов А.І.]. – Одеса ; Херсон : Грінь Д.С., 2016. – С. 177-180. – ISBN 978-966-930-102-4
934891
  Кручак Л. Облік розрахунків з покупцями і замовниками: напрями раформування та вдосконалення методики // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнародний науковий журнал / ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Бруханський Р.Ф. ; редкол.: Альбрехт Д., Алшарарі Н., Вахрушина М.А. [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – Вип. 4. – С. 27-35. – ISSN 2410-0706
934892
   Облік сільськогосподарської діяльності : навчальний посібник / Ю.Я. Лузан, В.М. Жук, В.М. Гаврилюк, К.П. Дудка, Н.Л. [ та ін. ] Жук; Лузан Ю.П. [ та ін.] ; [ за ред. В.М. Жука ]. – Київ : Юр-Агро-Веста, 2007. – 368 с. – (Облік і фінанси АПК ; №3-4). – ISBN 978-966-96588-3-8
934893
  Пасічник Л. Облік стандартів: пошукові можливості друкованих та електонних джерел // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 7 (192). – С. 22-25. – ISSN 2076-9326
934894
  Волошан І.Г. Облік створення і використання резерву на оновлення, модернізацію основних засобів підприємства // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 6 (55). – С. 293-297. – ISSN 2309-1533
934895
  Бразілій Н.М. Облік створення нематеріальних активів // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2006. – Т. 18. – С. 354-358. – ISBN 966-8958-05-5
934896
  Грахольська В.О. Облік страхування майна підприємств // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 4256-259. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
934897
  Семенова Н.М. Облік сумнівної та безнадійної заборгованості: світовий та вітчизняний досвід // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 5 (96). – С. 65-69
934898
  Іваненко О.І. Облік та аналіз активних операцій кредитних спілок : дис. ... канд. економ. наук : 08.00.09 / Іваненко О.І. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 243 л. + Додаток: л. 187-220. – Бібліогр.: л. 221-243
934899
  Іваненко О.І. Облік та аналіз активних операцій кредитних спілок : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Іваненко О.І. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
934900
  Сопко В.В. Облік та аналіз в управлінні підрпємством / В.В. Сопко. – Київ, 1992. – 182с.
934901
  Кучеренко М.А. Облік та аналіз виробничо­економічних показників діяльності сільськогосподарських кооперативів // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2018. – № 4 (44). – С. 44-48. – ISSN 1997-4167
934902
  Гладчук Г.Г. Облік та аналіз витрат виробництва : Автореф. дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит ( за видами економічної діяльності) / Гладчук Г.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 21с. – Бібліогр.: 12 назв
934903
  Гладчук Г.Г. Облік та аналіз витрат виробництва (на прикладі цегельних заводів Чернівецької області) : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз і аудит (за видами економічної діяльності) / Гладчук Г.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 237л. + Додатки л. 238. – Бібліогр.: л. 217-237
934904
  Загородна О. Облік та аналіз відхилень у системі управління витратами / О. Загородна, П. Іванечко // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 4. – С. 194-199. – ISSN 1993-0259
934905
   Облік та аналіз діяльності підприємств у сфері зовнішньоекономічних відносин : Навчальний посібник для студ. внз економічних спец-тей усіх форм навчання / М.М. Дупай, П.Н. Денчук, С.В. Питель, П.Я. Хомич; МОНУ; Тернопільська Академія народного господарства; Дупай М.М., Денчук П.Н., Питель С.В., Хомич П.Я. – Тернопіль : Астон, 2003. – 200с. – ISBN 966-7995-X
934906
  Яковенко С.Л. Облік та аналіз ефективного використання виробничих запасів на підприємстві в сучасних умовах // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ, 2019. – № 1. – С. 11-14. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2409-1944
934907
  Карпенко О.В. Облік та аналіз зовнішньоекономічної діяльності : Навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / О.В. Карпенко; Ред. Н.П. Васєніна; Укоопспілка; Навч.-метод. центр "Укоопосвіта". – Київ : НМЦ "Укоопосвіта", 1999. – 288с. – ISBN 966-7568-10-5
934908
   Облік та аналіз зовнішньоекономічної діяльності : Навчально-методичний посібник. – Київ : КНЕУ, 2001. – 179с. – ISBN 966-574-245-0
934909
  Бєлозерцев В.С. Облік та аналіз реалізації товарів на підприємстві електронної комерції / В.С. Бєлозерцев, М.Г. Гарькавий // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 23, грудень. – С. 40-43. – ISSN 2306-6814
934910
  Барабаш Наталія Степанівна Облік та аналіз фінансових ресурсів підприємств торгівлі : Автореф... канд. екон.наук: 08.06.04 / Барабаш Наталія Степанівна; Київський торгівельно-економічний ун-т. – К., 1996. – 23л.
934911
  Бойко К.В. Облік та аналіз хеджування (на прикладі підприємств переробної промисловості) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Бойко К.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр. : 21 назва
934912
  Бойко К.В. Облік та аналіз хеджування (на прикладі підприємств переробної промисловості) : дис. ... канд. економ. наук : 08.00.09 / Бойко К.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 222 л. + Додаток : л. 198-222. – Бібліогр. : л. 170-197
934913
  Подмешальська Ю.В. Облік та аудит адміністративних витрат / Ю.В. Подмешальська, Л.К. Феофанов, Г.Ю. Осетрова // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 23, грудень. – С. 38-44 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2306-6792
934914
  Солодка Н.В. Облік та аудит внутрішньогрупових операцій на підприємствах : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Солодка Наталія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
934915
  Солодка Н.В. Облік та аудит внутрішньогрупових операцій на підприємствах : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Солодка Наталія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 225, [33] арк. – Додатки: [33] арк. – Бібліогр.: арк. 11-13, 197-225
934916
  Мельник Т.Г. Облік та аудит діяльності бюджетних установ : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т.Г. Мельник ; КНУТШ. – Київ : Кондор, 2009. – 412 с. – ISBN 978-966-351-261-7
934917
  Коблянська Г.Ю. Облік та аудит експортно-імпортних операцій підприємств : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Коблянська Г.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 314л. + Додатки : л.213-314. – Бібліогр. : л.188-212
934918
  Коблянська Г.Ю. Облік та аудит експортно-імпортних операцій підприємств : автореф. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Коблянська Г.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 21 с. – Бібліогр.: 19 назв
934919
  Матвієнко Т.О. Облік та аудит зобов"язань за податками і зборами : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Матвієнко Т.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 267 л. + Додаток: л. 231-267. – Бібліогр.: л. 202-230
934920
  Матвієнко Т.О. Облік та аудит зобов"язань за податками і зборами : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Матвієнко Тетяна Олександрівна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
934921
  Снеткова А.В. Облік та аудит інвестицій в необоротні активи підприємств : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Снеткова Аліна Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2020. – 292 арк. – додатки: арк. 222-292. – Бібліогр.: арк. 195-221
934922
  Семенко Т.М. Облік та аудит податку на додану вартість на цукрових заводах : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Семенко Тетяна Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
934923
  Семенко Т.М. Облік та аудит податку на додану вартість на цукрових заводах : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Семенко Тетяна Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 261, [5] л. – Додатки: л. 214-248. - В кінці додатків помилкова пагінація. – Бібліогр.: л. 188-213
934924
  Пилипюк А.В. Облік та видове різноманіття рукокрилих у системі природних гіпсових печер "Атлантида-Киянка" // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 13. – С. 173-181. – ISSN 2227-3220
934925
  Михалевич С. Облік та внутрішньогосподарський контроль використання матеріалів (на досвіді швейних підприємств) : аудит, ревізія, контроль // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 3. – С. 45-48 : Табл. – Бібліогр.: 9 назв
934926
  Мельник Т. Облік та звітність поточних виплат працівникам в сучасних умовах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 30-34. – (Економіка ; вип. 130). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються поточні виплати працівникам підприємства, їх облік та звітність відповідно до змін законодавчих та нормативних документів. Рассматриваются текущие выплаты работникам предприятия, их учет и отчетность в соответствии с изменениями ...
934927
  Кащенко О. Облік та контроль дебіторської заборгованості як складової системи грошових розрахунків підприємства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 54-56. – (Економіка ; вип. 130). – ISSN 1728-3817


  Розкрито значення дебіторської заборгованості як елементу системи грошових розрахунків підприємства, визначено основні проблеми обліку та контролю, запропоновано шляхи їх вирішення. Раскрыто значение дебиторской задолженности как элемента системы ...
934928
  Курак А.І. Облік та контроль забезпечень майбутніх витрат і платежів в управлінні ризиками підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Курак Анастасія Іванівна ; Ценр. спілка споживчих товариств України, Львів. торг.-екон. ун-т. – Львів, 2019. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 18 назв
934929
  Кріль Я.Я. Облік та оподаткування компенсації працівнику за використання особистого майна / Я.Я. Кріль, О.Б. Юрченко // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2016. – № 9/10 (65). – С. 190-195. – ISSN 2309-1533
934930
  Жук Н.Л. Облік та оподаткування операцій страхування на сільськогосподарських підприємствах // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Аскарані Д., Бардаш С.В., Бездушна Ю.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (86). – С. 5-10. – ISSN 2307-9878
934931
  Дробязко С.І. Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / С.І. Дробязко, Т.М. Козир, С.Б. Холод ; за заг. ред. П.Й. Атамаса. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 414 с. : табл. – Бібліогр.: с. 377-382. – ISBN 978-611-01-0274-2
934932
  Жук В.М. Облік та оцінка земельного потенціалу України у світовій статистиці: глобальні перспективи та застереження / В.М. Жук, Ю.С. Бездушна // Економіка, управління та адміністрування : науковий журнал / Державний університет "Житомирська політехніка". – Житомир, 2019. – Вип. 4 (90). – С. 155-160. – (Економіка, управління та адміністрування ; вип. 4 (90)). – ISSN 2664-245X
934933
  Остап"юк М.Я. Облік та право на території України періоду княжої доби (кінця ІХ ст.. - кінця ХІІ ст.) / М.Я. Остап"юк, Й.Я. Даньків // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 9-14. – (Економіка ; Вип. 29, ч. 1)
934934
  Олійник А.П. Облік та стан договірних відносин на аграрних підприємствах // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 145-149. – (Економічні науки ; № 2, т. 2). – ISSN 2226-9150
934935
  Чік М. Облік транспортних витрат у лісовому господарстві // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 7. – С. 28-32 : табл. – Бібліогр.: 17 назв
934936
   Облік трудової діяльності - в електронній формі // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 15 червня (№ 24). – С. 11. – ISSN 2219-5793


  Щодо укладання строкових трудових договорів із педагогічними працівниками, які отримують пенсію за віком.
934937
  Соловей Д. Облік трудової діяльності в електронній формі: аналіз законопроекту № 3623 // Юридична газета. – Київ, 2020. – 10 листопада (№ 21). – С. 21
934938
  Глєбова Н.В. Облік у банках : навчальний посібник / Глєбова Н.В. ; МОНУ, ХНЕУ. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 308 с. – ISBN 978-966-676-357-3
934939
  Стасишен М.С. Облік у банках : навчально-методичний посібник для студентів спеціальності " Облік і аудит" денної та заочної форм навчання : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / М.С. Стасишен, В.Г. Жила. – Київ : Каравела, 2009. – 228с. – (Українська книга). – ISBN 978-966-96076-9-0
934940
   Облік у банках : практикум / Кіндрацька Л.М. [та ін.] ; [за заг. ред. Л.М. Кіндрацької] ; М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2011. – 347, [5] с. – Додатки: с. 269-346. - На обк. кн. : До 105-річчя Київ. нац. екон. ун-ту ім. В. Гетьмана. – ISBN 978-966-483-472-5
934941
  Медвідь Л.Г. Облік у банках : навч. посібник для студентів ВНЗ / Медвідь Л.Г., Фостяк І.В. ; УКООПСПІЛКА. – Львів : Магнолія 2006, 2020. – 355, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 353-355. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-617-574-003-3
934942
  Варцаба В.І. Облік у банках (у таблицях і схемах) : навч. посібник / В.І. Варцаба, К.С. Машіко ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород : Говерла, 2016. – 183, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 181-183. – ISBN 978-617-7333-13-4
934943
  Джога Р.Т. Облік у бюджетних установах : підручник / Р.Т. Джога, Л.М. Сінельник, М.В. Дунаєва ;МОНУ ; Київський нац. економ. університет ім. Вадима Гетьмана ; за ред. Р.Т. Джоги. – Київ : КНЕУ, 2006. – 480 с. – ISBN 966-574-892-0
934944
  Атамас П.Й. Облік у бюджетних установах : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / П.Й. Атамас. – Вид. 3-тє, переробл. та доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2009. – 285 с. – ISBN 978-966-364-887-3
934945
   Облік у бюджетних установах : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / І.Д. Ватуля, М.І. Ватуля, З.М. Левченко, Ю.О. Романченко ; МОН України ; Полтавська держ. аграрна акад. – Київ : Центр навчальної літератури, 2009. – 368с. – ISBN 978-966-364-895-8
934946
  Атамас П.Й. Облік у бюджетних установах : навч. посібник для студентів ВНЗ / П.Й. Атамас, О.П. Атамас ; М-во освіти і науки України, Ун-т ім. Альфреда Нобеля. – 5-те вид., перероб. та допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 391, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 378-380. – ISBN 978-617-673-740-7
934947
  Маляревський Ю.Д. Облік у галузях виробництва та послуг : навч. посібник [для студ. вищих навч. закл.] / Маляревський Ю.Д., Горяєва М.С., Пасенко Н.С. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2012. – 398, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 379-397. – ISBN 978-966-676-523-2
934948
   Облік у галузях економіки : навч. посібник / [Р.В. Кузіна та ін.] ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. екон. ун-т. – Стер. вид. – Херсон : Олді-плюс, 2019. – 507, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 475-483. – ISBN 978-966-289-111-9
934949
  Гура Н.О. Облік у житлово-комунальному господарстві : Теорія і практика / Н.О. Гура. – Київ : Знання, 2006. – 351с. – ISBN 966-346-158-6
934950
  Єфіменко В.І. Облік у зарубіжних країнах : Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / МОНУ; КНЕУ; В.І. Єфіменко, Л.І. Лук’яненко. – Київ : КНЕУ, 2005. – 211с. – ISBN 966-574-722-3
934951
  Губачова О.М. Облік у зарубіжних країнах : підручник для студентів вищих навч. закладів / О.М. Губачова, С.І. Мельник; МОНУ; Полтавський ун-т споживчої кооперації України. – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 432с. – ISBN 978-966-364-654-1
934952
   Облік у зарубіжних країнах : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / М.І. Бондар [та ін.] ; за заг. ред. Вериги Ю.А. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Вищий навч. заклад Укоопспілки "Полтавський ун-т екон. і торгівлі". – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 216 с. : табл. – Бібліогр.: с. 209-210. – ISBN 978-617-673-110-8
934953
   Облік у зарубіжних країнах : [підручник] / В.І. Єфіменко, Л.І. Лук"яненко, О.В. Небильцова, А.В. Максименко ; за ред. В.І. Єфіменка ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2013. – 311, [1] с. : іл., табл. – Глосарій термінів: с. 288-301. – Бібліогр.: с. 302-303. – ISBN 978-966-483-641-5
934954
  Рогаченко С.М. Облік у колгоспі. / С.М. Рогаченко. – К., 1950. – 48с.
934955
  Гудима О.В. Облік у системі функцій управління витратами // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 77-82. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
934956
  Утенкова К.О. Облік у торгових підприємствах : навч. посібник для здобувачів другого (магістер.) рівня спец. 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" / К.О. Утенкова ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Київ : Алерта, 2017. – 221, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 165-167. – ISBN 978-617-566-434-6
934957
  Шкуліпа Л.В. Облік фінансових витрат на підприємстві: науково-практичний аспект // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4 (70). – C. 79-85. – ISSN 2307-9878
934958
  Лук’яненко Л.І. Облік фінансових інвестицій: методологія та проблеми міжнародної уніфікації : монографія / Л.І. Лук’яненко, О.В. Небильцова, Р.С. Коршикова ; МОНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2005. – 172 с. – ISBN 966-574-831-9
934959
  Кузьмінський Ю. Облік фінансових інструментів, хеджування та фінансова криза - є зв"язок? // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 29-31. – (Економіка ; вип. 118). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто актуальні питання впливу інформації сформованої у системі бухгалтерського обліку щодо фінансових інструментів на стан світової економіки. Досліджено роль оцінки похідних фінансових інструментів за справедливою вартістю та значення ...
934960
  Лінник В.Г. Облік фінансових результатів підприємств за видами діяльності / В.Г. Лінник, Д.Є. Свідерський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – C. 5-7. – (Економіка ; Вип. 54)


  Розглянуто зміст та облікове забезпечення інформації підприємства за видами його діяльності, уточнено зміст окремих видів та визначення фінансових результатів.
934961
  Бобко В.В. Облік фінансових результатів: питання термінології // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 49-53. – (Економіка ; Вип. 29, ч. 1)
934962
   Облік фондів у біблиотеках наукових установ Академії наук УРСР. Інструкція. – Київ, 1964. – 73с.
934963
  Бондар Л. Облік фондів у педагогічних бібліотеках України: сучасний стан і перспективи / Людмила Бондар // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / Т-во з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ідея". – Донецьк, 2014. – № 1 (43). – С. 22-27. – ISSN 1811-377X


  У статті порушується проблема ведення уніфікованого сумарного обліку фонду в освітянських бібліотеках.
934964
  Муковіз В.С. Облік формування резервів в управлінні ризиками підприємства / В.С. Муковіз, Ю.Ю. Гриценко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (213). – С. 49-54
934965
  Світлюк Н.В. Облік юридичних осіб при оподаткуванні майна: міжнародний аспект // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 160-163. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
934966
   Облік, аналіз і аудит персоналу : навчальний посібник [для студ. вищих навч. закладів] / [Назарова Г.В. та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 260 с. : табл. + Додатки: с. 243-256. – Бібліогр.: с. 237-242. – ISBN 978-966-676-441-9
934967
  Догадаєва Т.М. Облік, аналіз і контроль витрат на виробництво й калькулювання собівартості продукції // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2012. – № 8. – С. 22-24
934968
   Облік, аналіз та аудит завнішньоекономічної діяльності : практикум : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Маслак О.О. [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Каравела, 2011. – 280 с. – ISBN 978-966-2229-21-9
934969
  Маслак О.О. Облік, аналіз та аудит завнішньоекономічної діяльності : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.О. Маслак, В.Й. Жежуха. – Київ : Каравела, 2011. – 400 с. – Бібліогр.: с. 303-315. – ISBN 978-966-2229-18-9
934970
  Мельник Т.Г. Облік, аналіз та аудит праці і її оплати : Дис. ... канд. екон. наук. Спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Мельник Т.Г.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 279л. – Бібліогр.: л. 226 -279
934971
  Мельник Т.Г. Облік, аналіз та аудит праці і її оплати : Автореф. дис. ...канд. економ. наук: Спец.08.04.06 / Тетяна Григорівна Мельник; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
934972
  Демченко Т.А. Облік, аналіз та оцінка оборотних активів ( на прикладі промислових підприємств фармацевтичної галузі) : автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.09 / Демченко Т.А. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 21с. – Бібліогр.: 13 назв
934973
  Демченко Т.А. Облік, аналіз та оцінка оборотних активів (на прикладі промислових підприємств фармацевтичної галузі) : дис. ... канд. екон. наук: 08.00.09 / Демченко Т.А. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 246л. + Додатки :л.216-246. – Бібліогр. : л.195-215
934974
   Облік, аналіз, аудит та оподаткування: сучасні концепції розвитку : зб. матеріалів IV Всеукр. студент. наук.-практ. конф., 19 квіт. 2018 р. / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ф-т обліку та подат. менеджменту ; [редкол.: М.І. Бондар, Л.М. Кіндрацька, М.М. Коцупатрий та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2018. – 231, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст.
934975
  Ковова І. Облік, аудит та оподаткування в акціонерних товариствах Швейцарії та України. Європейський досвід // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. Єфіменко В.І. – Київ, 2017. – № 3. – С. 18-23
934976
  Вретік О.О. Облік, контроль та управління дебіторською заборгованостю підприємства // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 421-423. – ISBN 978-617-7069-02-6
934977
   Облік, податки, аудит в Україні : профессиональный журнал для бухгалтеров и аудиторов. – Київ
№ 2. – 2001
934978
   Облік, податки, аудит в Україні : профессиональный журнал для бухгалтеров и аудиторов. – Київ
№ 3. – 2001
934979
   Облік, податки, аудит в Україні : профессиональный журнал для бухгалтеров и аудиторов. – Київ
№ 11. – 2001
934980
   Облік, податки, аудит в Україні : профессиональный журнал для бухгалтеров и аудиторов. – Київ
№ 13/14. – 2001
934981
   Облік, податки, аудит в Україні : профессиональный журнал для бухгалтеров и аудиторов. – Київ
№ 15. – 2001
934982
   Облік, податки, аудит в Україні : Профессиональный журнал для бухгалтеров и аудиторов. – Київ, 2001-
№ 17. – 2002
934983
   Облік, податки, аудит в Україні : Профессиональный журнал для бухгалтеров и аудиторов. – Київ, 2001-
№ 18 + дод. – 2002
934984
   Облік, податки, аудит в Україні : Профессиональный журнал для бухгалтеров и аудиторов. – Київ, 2001-
№ 9. – 2004
934985
   Облік, податки, аудит в Україні : Профессиональный журнал для бухгалтеров и аудиторов. – Київ, 2001-
№ 10. – 2004
934986
   Облік, податки, аудит в Україні : Профессиональный журнал для бухгалтеров и аудиторов. – Київ, 2001-
№ 11. – 2004
934987
   Облік, податки, аудит в Україні : Профессиональный журнал для бухгалтеров и аудиторов. – Київ, 2001-
№ 18. – 2004. – Додаток: Податкова декларація з податку на додану вартість
934988
   Облік, податки, аудит в Україні : Профессиональный журнал для бухгалтеров и аудиторов. – Київ, 2001-
№ 19. – 2004
934989
   Облік, податки, аудит в Україні : Профессиональный журнал для бухгалтеров и аудиторов. – Київ, 2001-
№ 20. – 2004. – Додаток: Податкова декларація з податку на додану вартість
934990
   Облік, податки, аудит в Україні : Профессиональный журнал для бухгалтеров и аудиторов. – Київ, 2001-
№ 21. – 2004
934991
   Облік, податки, аудит в Україні : Профессиональный журнал для бухгалтеров и аудиторов. – Київ, 2001-
№ 22. – 2004. – Додаток: Податкова декларація
934992
   Облік, податки, аудит в Україні : Профессиональный журнал для бухгалтеров и аудиторов. – Київ, 2001-
№ 1+додаток : Звіт "Про суми пільг в оподаткуванні юридичних осіб та фізичних осіб-суб"єктів підпр.діяльн. за(кварт.,1півр,9 місяців.рік). – 2005
934993
   Облік, податки, аудит в Україні : Профессиональный журнал для бухгалтеров и аудиторов. – Київ, 2001-
№ 2+додаток. – 2005
934994
   Облік, податки, аудит в Україні : Профессиональный журнал для бухгалтеров и аудиторов. – Київ, 2001-
№ 3. – 2005
934995
   Облік, податки, аудит в Україні : Профессиональный журнал для бухгалтеров и аудиторов. – Київ, 2001-
№ 4+додаток. – 2005
934996
   Облік, податки, аудит в Україні : Профессиональный журнал для бухгалтеров и аудиторов. – Київ, 2001-
№ 6. – 2005
934997
   Облік, податки, аудит в Україні : Профессиональный журнал для бухгалтеров и аудиторов. – Київ, 2001-
№ 8 : Звіт "Про суми пільг в оподаткуванні юридичних осіб та фізичних осіб-суб"єктів підпр.діяльн. за(кварт.,1півр,9 місяців.рік). – 2005. – + додаток
934998
   Облік, податки, аудит в Україні : Профессиональный журнал для бухгалтеров и аудиторов. – Київ, 2001-
№ 9. – 2005
934999
   Облік, податки, аудит в Україні : Профессиональный журнал для бухгалтеров и аудиторов. – Київ, 2001-
№ 10 : Додаток Податкова декларація. – 2005. – + Додаток
935000
   Облік, податки, аудит в Україні : Профессиональный журнал для бухгалтеров и аудиторов. – Київ, 2001-
№ 11. – 2005
<< На початок(–10)931932933934935936937938939940(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,