Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)931932933934935936937938939940(+10)В кінець >>
934001
  Бермас Л.І. "Очі" та їх відображення у німецькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 22-24. – ISBN 966-7890-03-1
934002
  Сатпаєв Д. "Очікувати проривних проектів не варто, але..." / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 7 жовтня (№ 182). – С. 3


  Директор казахстанської Групи оцінки ризиків про особливості візиту Президента України до Астани.
934003
  Млечин Л. "Ошибка " генерала Суслопарова // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2010. – № 16 (1135). – С. 22-27. – ISSN 0234-1670


  Почему у праздника Великой победы две даты - 8 и 9 мая.
934004
  Краев А. "Ошкраб" не сдается / А. Краев. – Мурманск, 1966. – 265с.
934005
  Коменда О. "П"єро" подарував мені Київ, а "Дон-Жуан" вже Львів...": ескіз творчого портрету Олександра Козаренка // Музикознавчі студії : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України ; М-во культури України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Посвалюк В.Т., Черкашина-Губаренко М.Р. [та ін.]. – Луцьк, 2014. – Вип. 13. – С. 13-38. – ISSN 2411-3832
934006
  Бондарева О.Є. "П"єси про великих" Валерія Герасимчука і жанрова парадигма біографічної драми // Русская литература. Исследования : Сборник научных трудов / Киевский нац. ун-т. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2004. – Вып. 6. – С. 70-80. – ISBN 966-581-590-3
934007
  Пивовар С.Ф. "П"ята колона" / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 318. – ISBN 966-642-073-2
934008
   "П"ятому" - три роки! : Від свята до свята // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 6 (груд.-січень). – С. 164-165 : Фото
934009
  Могильна Ю. "Па де ша коридорами...". "Падебуре небо рон-де-жаном вмиває дерева...". "Ціловане дерево падає намертво" // Сполучник : альманах літературної творчості : щорічник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – [Вип. 9]. – С. 38-39
934010
  Зяблюк Н.Г. "Паблик рилейшнз" и пресса США (система управления социальной информацией, роль и место печати в этой системе) : Автореф... канд. филолог.наук: 678 / Зяблюк Н.Г.; МГУ. – Москва, 1969. – 15л.
934011
  Висоцька Н. „П’єси Червоної Літери” Сьюзен-Лорі Паркс: жорстокі фантазії на Готорнівські теми // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 4 : Дискурс романтизму в літературі США. – С. 103-112
934012
  Ткаченко А. Очі - розплющуються, двері - відчиняються // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2010. – № 5. – С. 7-8
934013
  Кислинський Едуард Очі в очі // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 2 (134), квітень - травень. – С. 100-109 : фото
934014
  Сабадаш С.О. Очі волошкові / С.О. Сабадаш. – Київ, 1981. – 55с.
934015
  Міщенко Д.О. Очі дівочі : Оповідання та повість / Д.О. Міщенко. – Київ : Дніпро, 1964. – 367с.
934016
  Корж В.Ф. Очі доброї долі. / В.Ф. Корж. – Дніпропетровськ, 1978. – 128с.
934017
  Ізмайлов Веніамін Очі й вуха острова Єрмакова : Україна / Ізмайлов Веніамін, Некрасов Андрій // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 1(48), березень. – С. 8-11 : Фото
934018
  Пуга М.Д. Очі матері / М.Д. Пуга. – Львів, 1984. – 37с.
934019
  Чубач Г.Т. Очі матері : поезії / Г.Т. Чубач. – Київ : Просвіта, 1996. – 192 с.
934020
  Чіп Б.М. Очі мого батька / Б.М. Чіп. – Х., 1966. – 31с.
934021
  Вишеславський Леонід Очі не мерзнуть : Лірика / Вишеславський Леонід; Фундація ім.О.Ольжича; Пер. з рос. М.Карпенка. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2000. – 80с. – ISBN 966-7601-22-6
934022
  Тарасова В.В. Очі як важливий засіб невербальної комунікації: комунікативні невдачі // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 186, ч. 2. – С. 85-89. – (Серія "Філологічні науки")
934023
  Шеляженко Ю. Очі, що світяться в пітьмі: [Лірична новела] // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2001. – № 1/2. – С.81-112. – ISSN 0208-0710
934024
  Кричун П. Очікувана сума доходу за будівельним контрактом як ознака, що впливає на відображення доходу в обліку // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 6. – С. 24-31 : табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв.
934025
  Третяк Т.О. Очікувані збитки в контексті відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок порушення права громадян на екологічну безпеку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 103-106. – (Юридичні науки ; Вип. 63/64). – ISSN 1728-3817


  Присвячено дослідженню правової природи очікуваних збитків. Показано специфічні засоби, за допомогою яких здійсню-ється ліквідація очікуваних збитків. The article is devoted to the research of the legal nature of the expected damages. The author of ...
934026
  Даниленко А. Очікувані зовнішні фактори розвитку та ризики для української економіки у 2011-2012 роках : макроекономіка / А. Даниленко, В. Домрачев // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2011. – № 5 (183). – С. 10-15 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
934027
  Романова О.О. Очікування "чуда" як основа народної побожності (Київська митрополіія, XVIII ст.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 1 (490). – C. 84-106. – ISSN 0130-5247
934028
  Попович М. Очікування відкладеної прем"єри // Критика. – Київ, 1999. – Травень, (число 5). – С. 24-25


  "Репетицією майбутнього" назвала творчість Леся Курбаса Неллі Корнієнко у своїй розвідці про великого українського режисера та мислителя.
934029
  Радіонова І. Очікування економічних суб"єктів та зміст макроекономічних процесів // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 12. – С. 36-50. – ISSN 0131-775Х
934030
  Горак Р. Очікування сонця // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 25-31 травня (№ 21). – С. 6-7


  101-ші роковини з Дня смерті Івана Франка.
934031
  Горак Р. Очікування сонця // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 18-24 травня (№ 20). – С. 6-7


  Останні дні життя Івана Франка.
934032
  Авдєєнко Ю.М. Очікування шторму : повісті / Юрій Авдєєнко ; пер. з рос. Т.І. Сергійчука. – Київ : Молодь, 1985. – 431с.
934033
  Бабарика М. Очікування як поетикальний лейтмотив у романі Жульєна Грака "До замку Арголь" // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 20. – С. 91-96. – ISSN 2307-2261
934034
  Задорожний Микола Очікуйте на журнал щомісяця // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 2-3
934035
  Кулик Н. Очікуючи другого повернення // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 22 травня (№ 20). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793


  Напередодні 73-ї річниці депортації кримських татар у КНУ імені Тараса Шевченка відбулася зустріч студентів із багаторічним дисидентом і правозахисником, лідером кримськотатарського народу Мустафою Джемілєвим.
934036
  Галушко К. Очікуючи на "російську епоху світової історії" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 25 січня (№ 13/14). – С. 9


  Велика ілюзія Льва Гумільова і витоки новітнього євразійства.
934037
  Галушко К. Очікуючи на "російську епоху світової історії" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 1-2 лютого (№ 19). – С. 11


  Велика ілюзія Льва Гумільова і витоки новітнього євразійства.
934038
  Галушко К. Очікуючи на "російську епоху світової історії" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 8-9 лютого (№ 23/24). – С. 11


  Велика ілюзія Льва Гумільова і витоки новітнього євразійства.
934039
  Котиченко А. Очільники першої газети в американських колоніях Англії // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б.в.], 2012. – Вип. 5, ч. 3. – С. 28-29
934040
  Саркисян Дарья Очки-прилипалы / Саркисян Дарья, Ильин Вадим // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 2 (2857). – С. 110-116 : рис., фото
934041
  Вебер В. Очки Шуберта : проза: расскказы // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2011. – № 3 (1031 ). – С. 111-119. – ISSN 0130-7673
934042
  Шейнін Л.Р. Очна ставка / Л.Р. Шейнін. – Х, 1937. – 94с.
934043
  Васильєв С.В. Очна ставка в цивільному процесі України // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2002. – № 5. – С.40-44
934044
  Гаврилов А.К. Очная ставка / А.К. Гаврилов, А.А. Закатов. – Волгоград, 1978. – 64с.
934045
   Очная ставка : Повести. – Москва : Воениздат, 1987. – 468с.
934046
  Лендьел Йожеф Очная ставка / Лендьел Йожеф. – Москва, 1990. – 541с.
934047
  Золотусский И.П. Очная ставка с памятью / И.П. Золотусский. – Москва : Современник, 1983. – 288 с.
934048
  Пискун Д.Н. Очная ставка: допустимость и правомерность психологического воздействия // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 91. – С. 161-167. – ISSN 0201-7245
934049
  Пискун Д.Н. Очная ставка: проблеми психологии // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : Збірник науково-практичних матеріалів / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2005. – Вип.5. – С. 91-95. – ISBN 966-8467-20-5
934050
  Казарин В. Очнись, человек! : поэма / Владимир Казарин. – Симферополь : Таврический издательский Дом, 2006. – 112с., илл. – ISBN 966-435-023-0
934051
  Клименко В.І. Очно-дистанційна форма навчання - безперервна освіта для лікарів-управлінців (менеджерів) України / В.І. Клименко, І.М. Кремсарь, А.В. Коваленко // Україна. Здоров"я нації : науково-практичний журнал / Держ. установа "Україн. ін-т стратегічних дослідж. м-ва охорони здоров"я України" ; Вищ. держ. навч. закл. України "Україн. мед. стоматологічна акад." ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Лехан В.М. – Київ, 2017. – № 3 (44). – С. 122-126. – ISSN 2077-6594
934052
  Іщенко О.О. Очно-дистанційна школа для обдарованих учнів як засіб розвитку їх ключових компетентностей // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 4 (158). – С. 13-16 : фото. – Бібліогр.: 14 назв.
934053
   Очно-заочне навчання бібліотечних кадрів. Планування. Організація : методичні поради. – Київ : [ІПК ПК], 1995. – 27 с. + Додатоки: с. 8-28
934054
  Заславский Р.З. Очнусь травой... / Р.З. Заславский. – М., 1989. – 190с.
934055
   Очолили рейтинг вишів України 2014 року // Київський університет. – Київ, 2014. – Вересень (№ 12/13). – С. 1


  Центр міжнародних проектів "Євроосвіта" в партнерстві з міжнародною групою експертів представив 8-й академічний рейтинг вищих навчальних закладів України "Топ- 200 Україна". У 2014 році першість у рейтингу з двох сотень українських навчальних закладів ...
934056
  Даниліна С.Ю. Очуднення як стилістична домінанта роману Паланіка "Карлик" і стратегії його відтвореня у перекладі // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 101. – С. 93-97. – (Серія : Педагогічні науки)
934057
  Грибчук И.С. Очуждение и языково-художественные средства его выражения в пьесах Бертольда Брехта : Автореф... канд. филол.наук: / Грибчук И. С.; Льв.ГУ. – Львов, 1972. – 20л.
934058
  Степанов П.Д. Ош Пандо / П.Д. Степанов. – Саранск, 1967. – 212с.
934059
  Старостин А.С. Ошейник вожака / А.С. Старостин. – Москва, 1975. – 318 с.
934060
   Ошейник крокодила с мраморным цветком : The Experience // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 3. – C. 42-48 : Фото
934061
  Чеховская Т.П. Ошеломляющеее разнообразие жизни / Т.П. Чеховская. – Москва : Знание, 1980. – 112с.
934062
  Чеховская Т.П. Ошеломляющеее разнообразие жизни / Т.П. Чеховская, Р. Щербаков. – 2-е изд, дораб. и доп. – Москва : Знание, 1990. – 126с.
934063
  Хащеватський М.И. Ошер Шварцман / М.И. Хащеватський, 1939. – 116 с.
934064
  Акулов И.И. Ошибись, милуя : роман / Иван Акулов. – Москва : Современник, 1987. – 526 с. – (Новинки "Современника")
934065
  Акулов И. Ошибись, милуя : Роман / И. Акулов. – Москва : Современник, 1987. – 528с
934066
  Богуславская З. Ошибка : проза: короткий рассказ // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2010. – № 9 (656). – С. 44-46. – ISSN 0132-2036
934067
  Полещук А.Л. Ошибка Алексея Алексеева / А.Л. Полещук. – Москва : Молодая гвардия, 1961. – 170 с.
934068
  Почивалин Н.М. Ошибка Антона Возняка / Н.М. Почивалин. – Тюмень, 1958. – 111с.
934069
  Фастовец А. Ошибка в договоре и ее правовые последствия // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2004. – № 4. – С. 40-61. – ISSN 1814-3385


  С учетом европейского вектора внешней политики Украины автор осуществляет глубокий сравнительный анализ правового регулирования ошибки в договоре в соответствии с Принципами европейского контрактного права и украинского гражданского законодательства. ...
934070
  Пронин В.А. Ошибка в объекте / В.А. Пронин. – М., 1980. – 192с.
934071
  Пронин В.А. Ошибка в объекте / В.А. Пронин. – М., 1990. – 508с.
934072
  Попов Гавриил Ошибка в проекте. Ленинский тупик // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2009. – № 6
934073
  Попов Гавриил Ошибка в проекте. Ленинский тупик // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2009. – № 7
934074
  Лебеденко А.Г. Ошибка в пути / А.Г. Лебеденко. – М-Л, 1962. – 307с.
934075
  Прохорова М.Л. Ошибка в уголовном праве Украины, России и Беларуси: законодательные перспективы / М.Л. Прохорова, А.Ю. Прохоров // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 425-430. – ISBN 978-966-458-403-3
934076
  Востоков В.В. Ошибка господина Роджерса / В.В. Востоков. – Москва, 1985. – 224с.
934077
   Ошибка дона Кристобаля. – М, 1991. – 639с.
934078
  Якушин В.А. Ошибка и ее уголовно-правовое значение / В.А. Якушин. – Казань, 1988. – 126с.
934079
  Владский И. Ошибка Исаака Ньютона / И. Владский. – Харків, 1935. – 35с.
934080
  Молева Н.М. Ошибка канцлера : Исторические романы / Н.М. Молева. – Москва : Советский писатель, 1987. – 430с.
934081
  Мирзаян Г. Ошибка команданте Ча / Г. Мирзаян, О. Власова // Эксперт. Россия / ЗАО "Коллектив Редакции Эксперт"; ООО "ПАРАГРАФ". – Москва, 2008. – № 12. – С. 86-92. – ISSN 1812-1896


  Венесуела
934082
  Мирзаян Г. Ошибка команданте Ча / Г. Мирзаян, О. Власова // Эксперт Украина : украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2008. – № 14. – С. 48-54


  Діяльність президента Венесуели Уго Чавеса
934083
  Дмитриев М. Ошибка Леонардо // Техника - молодёжи : научно-популярный и литературно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 927 (12). – С. 48-51. – ISSN 0320-331Х


  Об одной загадке, связанной с погибшей при непонятных обстоятельствах работой великого Леонардо да Винчи "Битва при Ангиари". Творение было посвящено победе флорентийцев над миланцами в 1440 г. в сражении при Ангиари
934084
  Синяк Д. Ошибка Луки Нотары // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2015. – № 21 (433), 29.05.2015. – С. 48-50. – ISSN 2075-7093


  Когда турецкая армия осадила Константинополь, местные олигархи пошли на сговор с султаном. Вскоре после победы в мае 1453-го Мехмед II перебил их поодиночке, отобрав богатства.
934085
  Елин Н.Л. Ошибка Мефистофеля : Повести, рассказы / Н.Л. Елин, В.Г. Кашаев. – Москва : Советский писатель, 1984. – 280с.
934086
  Логинов Д. Ошибка Наполеона : проза: повесть // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журн. "Смена". – Москва, 2011. – № 11. – С. 4-27
934087
  Шульц Д.В. Ошибка одинокого Бизона / Д.В. Шульц. – М., 1959. – 95с.
934088
  Шульц Д.В. Ошибка одинокого Бизона / Д.В. Шульц. – Москва, 1988. – 255с.
934089
  Шульц Д.В. Ошибка одинокого Бизона / Д.В. Шульц. – М., 1990. – 444с.
934090
  Рыбак Н.С. Ошибка Оноре де Бальзака : Роман / Н.С. Рыбак; Авториз. пер. с укр. В. Россельса. – Москва : ГИХЛ, 1946. – 239с.
934091
  Рыбак Н.С. Ошибка Оноре де Бальзака : Роман / Н.С. Рыбак; Авториз. пер. с укр. В. Россельса. – Москва : Советский писатель, 1957. – 364с.
934092
  Рыбак Н.С. Ошибка Оноре де Бальзака : Роман / Н.С. Рыбак; Авториз. пер. с укр. В. Россельса. – Москва : Советский писатель, 1959. – 344с.
934093
  Рыбак Н.С. Ошибка Оноре де Бальзака : Роман / Н.С. Рыбак; Авториз. пер. с укр. В. Россельса. – Москва : Радянський письменник, 1964. – 343с.
934094
  Рыбак Н.С. Ошибка Оноре де Бальзака : Роман / Н.С. Рыбак; Авториз. пер. с укр. В. Россельса. – Москва : Художественная литература, 1970. – 352с.
934095
  Рыбак Н.С. Ошибка Оноре де Бальзака : Роман / Н.С. Рыбак. – Москва : Советский писатель, 1979. – 352с.
934096
  Пильник Г.П. Ошибка определения времени пассажным инструментом, зависящие от порядка наблюдений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Пильник Г.П.; МГУ. гос. Астрономический ин-т им. П.К.Штернберга. – М., 1953. – 7л.
934097
  Вальдю А.Л. Ошибка Пираки Сенкинча / А.Л. Вальдю. – Хабаровск, 1960. – 55с.
934098
  Губанов П.П. Ошибка полковника Андерса Стюарта / П.П. Губанов. – Л, 1985. – 335с.
934099
  Фирсов С. Ошибка последнего императора // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС. – Москва, 2014. – № 28/29 (1325). – С. 14-19. – ISSN 0234-1670


  Участь Російської імперії в Першій світовій війні.
934100
  Незнанский Ф.Е. Ошибка президента / Ф.Е. Незнанский. – М., 1996. – 464с.
934101
  Сычевский И.П. Ошибка природы. / И.П. Сычевский. – Львов, 1971. – 64с.
934102
  Хоружая Анна Ошибка природы. Человек не должен видеть сны. Афера эволюции // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 3 (2906). – С. 78-83 : фото
934103
  Гор Г.С. Ошибка профессора Орочева / Г.С. Гор. – Л., 1955. – 196с.
934104
  Званцев С. Ошибка профессора Петрова / С. Званцев. – Ростов -на-Дону, 1948. – 72с.
934105
  Шмелев О.М. Ошибка резидента / О.М. Шмелев, В.В. Востоков. – Москва, 1966. – 287с.
934106
  Шмелев О.М. Ошибка резидента / О.М. Шмелев, В.В. Востоков. – М., 1967. – 287с.
934107
  Шмелев О.М. Ошибка резидента / О.М. Шмелев, В.В. Востоков. – 3-е изд. – М., 1974. – 351с.
934108
  Шмелев О.М. Ошибка резидента : Роман / О.М. Шмелев, В.В. Востоков. – Москва : Молодая гвардия, 1988. – 638с.
934109
  Шмелев О.М. Ошибка резидента / О.М. Шмелев, В.В. Востоков. – Москва : Правда. – ISBN 5-253-00156-5
Кн. 1. – 1990. – 352с.
934110
  Шмелев О.М. Ошибка резидента / О.М. Шмелев, В.В. Востоков. – Москва : Правда. – ISBN 5-253-00157-3
Кн. 2 : Возвращение резидента. – 1990. – 317с.
934111
  Макдермотт А. Ошибка резидента // Караван историй. – Москва, 2002. – № 3. – С.150-165. – ISSN 1560-4233
934112
  Колупаев В.Д. Ошибка создателя / В.Д. Колупаев. – Новосибирск, 1975. – 285с.
934113
  Крюков И.В. Ошибка солдата Годолина / И.В. Крюков. – М., 1959. – 27с.
934114
  Тер-Григорян Ошибка Софик / Тер-Григорян. – М., 1966. – 228с.
934115
  Алексеев А.И. Ошибка старого адвоката : частное определение - Лед тронулся / А.И. Алексеев. – Ленинград : Лениздат, 1974. – 168 с.
934116
  Асенов Д. Ошибка стоит жизини / Д. Асенов. – Москва, 1959. – 239с.
934117
  Турчин А. Ошибка топ"а // Антикризисный менеджмент / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2007. – № 1. – С. 23-27.
934118
  Мозговой Л.А. Ошибка укротителя / Л.А. Мозговой. – Киев, 1961. – 212с.
934119
  Марков М.А. Ошибка физиолога / М.А. Марков. – М, 1988. – 158с.
934120
  Резчиков М.А. Ошибка Эрики Зелтынь. / М.А. Резчиков. – Рига, 1955. – 24с.
934121
  Трушкин В.П. Ошибка! Как ее предотвратить. Записки конструктора. / В.П. Трушкин. – Изд. 2-е, переаб.и доп. – М., 1971. – 264с.
934122
  Транкэ Д. Ошибка. / Д. Транкэ. – Бахарест, 1978. – 45с.
934123
  Боровин Г.К. и др. Ошибки-ловушки при программировании на фортране / Г.К. и др. Боровин. – Москва : Наука, 1987. – 144с.
934124
  Киреев Р.Т. Ошибки бога.Сатирич.стихи. / Р.Т. Киреев. – Симферополь, 1962. – 63с.
934125
  Обичи Ю. Ошибки в воспитании полового инстинкта / Ю. Обичи. – Москва : Т-во скоропеч. А.А. Левенсон, 1904. – 46 с.
934126
  Дубнов Я.С. Ошибки в геометрических доказательствах / Я.С. Дубнов. – Москва, 1953. – 68 с.
934127
  Брадис В.М. Ошибки в математических рассуждениях. / В.М. Брадис. – 2-е изд. – М., 1959. – 176с.
934128
  Брадис В.М. Ошибки в математических рассуждениях. / В.М. Брадис. – 3-е изд. – М., 1967. – 191с.
934129
  Тупиков В.А. Ошибки в решении задач по высшей математике / В.А. Тупиков. – Минск : Вышэйшая школа, 1976. – 160с.
934130
  Моисеенко И.Я. Ошибки в следственной и экспертной практике // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный университет. – Пермь, 2010. – Вып. 4 (10). – С. 206-212. – (Юридические науки ; Вып. 4 (10)). – ISSN 1995-4190
934131
  Гребельская-Альбац Ошибки воспитания и нервность у детей / Гребельская-Альбац. – М., 1950. – 16с.
934132
  Зайдель А.Н. Ошибки измерений физических величин / А.Н. Зайдель. – Ленинград : Наука, 1974. – 108 с.
934133
  Зайдель А.Н. Ошибки измерений физических величин : учебное пособие / А.Н. Зайдель. – Изд. 3-е, стер. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2009. – 112 с. : илл., табл. – Библиогр.: с. 107. – (Серия "Учебники для вузов. Специальная литература"). – ISBN 978-5-8114-0643-2
934134
  Великанов М.А. Ошибки измерения и эмпирические зависимости / М.А. Великанов. – Ленинград, 1962. – 303с.
934135
  Воробьев Юрий Васильевич Ошибки изображения в электронном микроскопе и методы расчеа электронных линз на ЭЦВМ : Автореф... докт. физ.-мат.наук: / Воробьев Юрий Васильевич; Гос. оптич. ин-т им. С.И.Вавилова. – Л., 1967. – 14с.
934136
  Меллер А.С. Ошибки материальной мотивации // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2008. – № 1. – С. 118-122.
934137
  Савченко Н.Е. Ошибки на вступительных экзаменах по физике : справ. пособие / Н.Е. Савченко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск : Вышэйшая школа, 1992. – 368с.
934138
  Гальперин Ю. Ошибки не было / Ю. Гальперин. – М, 1969. – 224с.
934139
  Вуйцицкий Р. Ошибки нестрогого мышления: (Стандартно-логическая модель рассуждения) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 12. – С.101-107. – ISSN 0042-8744
934140
  Асатиани В.С. Ошибки обмена веществ / В.С. Асатиани. – Москва, 1972. – 302с.
934141
  Делла Торре Ошибки родителей / Делла Торре. – М, 1984. – 135с.
934142
  Котик М.А. Ошибки управления. / М.А. Котик, А.М. Емельянов. – Таллин, 1985. – 390с.
934143
  Киселев В.Л. Ошибки Юры Басаврюка / В.Л. Киселев. – К., 1990. – 158с.
934144
  Цибулевский И.Е. Ошибочные реакции человека-оператора / И.Е. Цибулевский. – Москва, 1979. – 209с.
934145
  Абай Ошор Богдо и Хурин Алтай / Абай, Гэсэр-Хубун; АН СССР. Сиб. отд-ние, БКНИИ ; подготов. текста, пер. и примеч. М.П. Хомонова ; отв. ред. А.И. Уланов. – Улан-Удэ
Ч. 2. – 1964. – 230 с.
934146
  Зайцева И С. Ошская повесть / И С. Зайцева. – Фрунзе, 1969. – 189с.
934147
  Збанацький Ю.О. Ошукана віра : Невигадані оповід ання,збережені в пам"яті Каленика Стратовича Переплигнигопчиенка, учитяля сільської школи / Ю.О. Збанацький. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 331с. – ISBN 5-333-00217-7
934148
  Внукова Н.М. Ощадна справа : [Навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів] / Н.М. Внукова, П.М. Куліков, В.А. Череватенко. – Харків : Компания СМІТ, 2005. – 480с. – ISBN 966-853044-6
934149
  Сухарський В.С. Ощадна справа: основи теорії і практики / В.С. Сухарський. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – 218с. – ISBN 966-7411-36-2
934150
  Сухарський В.С. Ощадна справа: основи теорії і практики / В.С. Сухарський. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2000. – 256с. – ISBN 966-7520-22-6
934151
  Кириленко В. Ощадний банк на шляху до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку : слово практикам / В. Кириленко, Я. Совгира // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1997. – № 6. – С. 44-49
934152
  Паламарчук М. Ощадній справі - масштабність і ефективне функціонування : ощадна справа // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 2. – С. 3-7 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв
934153
  Сухарський В.С. Ощадно-банківська справа / В.С. Сухарський, В.В. Сухарський. – 2-е вид., доп., перер. – Тернопіль : Астон, 2003. – 464с. – ISBN 966-308-36-1
934154
  Дмитренко М. Ощадно-кредитна система у контексті формування в Україні власної інвестиційно-інноваційної політики // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 16-18
934155
  Костогриз В.Г. Ощадно-кредитна система у фінансуванні інноваційного розвитку країни // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – Вип. 31. – С. 127-135
934156
  Клименко О.Е. Ощелачивание орошаемых садопригодных почв степного Крыма и перспективы их использования // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 10. – С. 1251-1260 : табл. – Библиогр.: 41 назв. – ISSN 0032-180Х
934157
  Абдуллаев М.А. Ощественно-политическая мысль в Дагестане в начале ХХ в. / М.А. Абдуллаев ; АН СССР, Дагест. фил., Ин-т истории, языка и литературы им. Г. Цадасы. – Москва : Наука, 1987. – 324, [2] с. – Библиогр.: с. 319-325
934158
  Кирсанов А.В. Ощутимое слово. Заметки лектора. / А.В. Кирсанов. – М., 1974. – 72с.
934159
  Султанова З.З. Ощутимые землетрясения Азербайджана 1966-1982 гг. / З.З. Султанова. – Баку, 1986. – 96с.
934160
  Мансуров Н.С. Ощущение - субъективный образ объективного мира. / Н.С. Мансуров. – М., 1963. – 119с.
934161
  Глущенко В.А. Ощущение доброго ветра : стихотворения / Владимир Глущенко ; [отв. ред. В.И. Теркулов]. – Славянск : [б. и.], 2012. – 111, [1] с. – ISBN 978-966-1554-90-9


  Библиотеке Киевского национального ун-та им. Т. Шевченко от автора. Дата, подпись В сборник вошли избр. стихотворения, написанные в 1969-2012 г. Большая часть текстов публикуется впервые
934162
  Шиффман Х.Р. Ощущение и восприятие / Х.Р. Шиффман; Пер. с англ.З.Замчук. – 5-е изд. – Москва : Питер, 2003. – 928с. – (Мастера психологии). – ISBN 5-318-00373-7
934163
  Кальсин Ф.Ф. Ощущение и восприятие как формы познания : Автореф. дис. ... д-ра филос. наук / Кальсин Ф.Ф. ; Ин-т философии Акад. наук СССР. – Москва, 1956. – 39 с.
934164
  Кулагин Т.Ф. Ощущение как первая ступень познания мира : Автореф... канд. филос.наук: / Кулагин Т.Ф.; Ленингр. гс. ун-т им. А.А.Жданова. Ин-т повыш. квалификации преподавателей марксизма-ленинизма. – Ленинград, 1950. – 11л.
934165
  Мирошниченко А.М. Ощущение мира / А.М. Мирошниченко. – Х., 1978. – 47с.
934166
  Павлов В.В. Ощущение прожитой жизни: повести о кино и для кино / В.В. Павлов. – Симферополь : Таврія, 1990. – 208с.
934167
  Малохаткин И.И. Ощущение света : Стихи. / И.И. Малохаткин. – М., 1986. – 182с.
934168
  Храмов Е.Л. Ощущение цвета. / Е.Л. Храмов. – М., 1963. – 86с.
934169
  Лурия А.Р. Ощущения и восприятие / А.Р. Лурия. – Москва, 1975. – 112 с.
934170
  Таков П. Оъс слово и дела / П. Таков. – София, 1980. – 632с.
934171
  Семенов-Зусер Оыт историографии скифов. / Семенов-Зусер. – Х.
1. – 1947. – 191с.
934172
  Богданова Светлана ОЭЗ: каждый регион уникален, но проблемы общие : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 8. – С. 75 : Фото
934173
  Богданова Светлана ОЭЗ: новый инструмент развития территорий : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 1. – С. 45-47 : Фото
934174
  Богданова Светлана ОЭЗ: победителей вычислят по формуле : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 10. – С. 70-72 : Фото
934175
  Денисова Я.И. Оязыковление концепта "дом" в прозе Людмилы Шарга // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 20 (за 2013) : Присвячено 120-річчю від дня народження Володимира Володимировича Маяковського. – С. 130-133. – ISSN 2307-4558
934176
  Мруэ Хасан (Ливин) П-абсолюты топологических ространств : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Мруэ Хасан (Ливин); МГУ. – М., 1979. – 8л.
934177
  Довгопол Н. П (С) БО 16 " Витрати" між фінансовим і управлінським обліком : облік: теорія і практика / Н. Довгопол, М. Нестеренко // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2011. – № 6. – С. 3-15. – Бібліогр.: 19 назв
934178
   П +- p elastic scattering in the 2 GeV region. – Berkshire, 1968. – 17с.
934179
  Даррелл Д. П всему свету / Д. Даррелл. – Москва, 1998. – 575с.
934180
  Козьмин Б.П. П Г. Заичневский и "Молодая Россия" / Б.П. Козьмин. – М., 1932. – 173с.
934181
  Бынкина В.Н. П с"єзд РСДРП / В.Н. Бынкина. – Тула, 1958. – 32с.
934182
  Корнійчук О.Є. П""єси : Загибель ескадри; Богдан Хмельницький; Фронт / О.Є. Корнійчук. – Київ : Укрдержвидав, 1944. – 187с.
934183
  Корнійчук О.Є. П""єси / О.Є. Корнійчук. – Київ : Держвидав художньої літ-ри, 1947. – 491с.
934184
  Корнійчук О.Є. П""єси / О.Є. Корнійчук. – Київ : ДЛВ, 1949. – 435с.
934185
  Корнійчук О.Є. П""єси : вибрані твори в двох томах / О.Є. Корнійчук. – Київ : Радянський письменник
Т.2. – 1950. – 344 с.
934186
  Корнійчук О.Є. П""єси / О.Є. Корнійчук. – Київ : Держлітвидав УРСР, 1953. – 486с.
934187
  Корнійчук О.Є. П""єси / О.Є. Корнійчук. – Київ : ДЛВ, 1959. – 672с.
934188
  Корнійчук О.Є. П""єси / О.Є. Корнійчук. – Київ : Держлітвидав УРСР, 1962. – 382с.
934189
  Корнійчук О.Є. П""єси / О.Є. Корнійчук. – Київ : Дніпро, 1965. – 552с.
934190
  Корнійчук О.Є. П""єси / О.Є. Корнійчук. – Київ : Молодь, 1967. – 575с.
934191
  Корнійчук О.Є. П""єси / О.Є. Корнійчук. – Київ : Дніпро, 1969. – 335с.
934192
  Корнійчук О.Є. П""єси / О.Є. Корнійчук. – Київ : Дніпро, 1970. – 182с.
934193
  Корнійчук О.Є. П""єси / О.Є. Корнійчук. – Київ, 1972. – 286с.
934194
  Корнієнко О.З. П""єси / О.З. Корнієнко. – К, 1973. – 264с.
934195
  Корнієнко О.З. П""єси / О.З. Корнієнко. – К, 1979. – 352с.
934196
  Корнійчук О.Є. П""єси / О.Є. Корнійчук. – Київ : Дніпро, 1985. – 398с. – (Б-ка укр. класики "Дніпро")
934197
  Корнійчук О.Є. П""єси / О.Є. Корнійчук. – Київ : Мистецтво, 1988. – 328с. – (Шкільна б-ка)
934198
  Аракелян А.А. П""ята п"ятирічка - новий великий крок до комунізму / А.А. Аракелян. – Київ, 1953. – 32с.
934199
  Гнатенко М.В. П""ятисотенниці / М.В. Гнатенко. – К, 1975. – 158с.
934200
  Макаров А.М. П""ять етюдів : підсвідомість і мистецтво. Нариси з психології творчості / А.М. Макаров. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 282 с.
934201
  Глазєва Оксана Володимирівна П"єзоелектричні і перетворювачі гідродинамічних тисків витратомірів рідких та газоподібних середовищ : Автореф.дис. ... канд. техн. наук:05.13.05 / Глазєва О.В.; Одеськ. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2002. – 19 с.
934202
  Найда С.А. П"єзоелектричні перетворювачі медичних ультразвукових сканерів. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.09.08 / Найда С.А.; Нац.техн.ун-т.КПІ. – К, 1996. – 17л.
934203
  Таранчук А.А. П"єзорезонансні пристрої зі скороченим часом встановлення теплового режиму резонатора : тореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.12.13 / Алла Анатоліївна Таранчук; МОНУ4 Нац. аерокосм. ун-т ім. М.С.Жуковського "Харк. авіац. ін-т". – Харків, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв
934204
  Копань В.С. П"єзотермо-е.р.с. міді та алюмінію / В.С. Копань, Н.В. Хуторянська, Ю.В. Копань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 421-426. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9
934205
  Мопассан Гі де П"єр і Жан / Мопассан Гі де. – Харків-Київ, 1930. – 131с.
934206
  Мопассан Гі де П"єр і Жан / Мопассан Гі де. – К., 1958. – 124с.
934207
  Роллан Р. П"єр і Люс / Р. Роллан. – Київ, 1966. – 130 с.
934208
  Ласка І.В. П"єр Кутель про якості перекладу // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 22 (247). – С. 142-147. – (Філологічні науки ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
934209
  Франс А. П"єр Нозьєр / А. Франс. – Київ, 1987. – 221 с.
934210
  Таран Л.В. П"єр Ренувен про роль економічного фактора в міжнародних відносинах // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1983. – С. 89-93. – (Історичні науки ; Вип. 25)


  В статье критически рассматриваются взгляды крупного французского специалиста по истории международных отношений эпохи империализма П. Ренувена.
934211
  Вайян Р. П"єретта Амабль / Р. Вайян. – Київ, 1956. – 308с.
934212
  Суховєєнко К.І. П"єса-агітка в українській радянській драматургії // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – С. 163-171. – (Літературознавство ; вип. 1 (77), ч. 1). – ISSN 2312-1068


  Стаття присвячена аналізу місця п"єси-агітки в українській драматургії кінця 1910-х - початку 1920-х рр. Розглянуто суспільно-історичні умови виникнення та побутування агітки, її зв"язок із діяльністю самодіяльних гуртків і фронтових театрів. ...
934213
  Корзова Л.Ю. П"єса А.Б. Вальєхо на українській сцені // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 250-257


  У статті аналізується п"єса видатного іспанського драматурга XX століття Антоніо Буеро Вальєхо "У палаючій темряві" та її сценічна реалізація у Молодому театрі (м. Київ)
934214
  Повшедна Н.Є. П"єса Бертольда Брехта "Матінка Кураж та її діти":методична розробка // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 2. – С.26-32. – ISSN 0205-471Х
934215
  Сирадоєва О. П"єса Євгена Плужника "У дворі на передмісті": пробема загальної ізольованості людини // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 35-39. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4532-7(Вип. 15)
934216
  Кисельов Й.М. П"єса і вистава / Й.М. Кисельов. – Київ, 1960. – 20с.
934217
  Владко В.М. П"єса і вистава / В.М. Владко. – Київ, 1966. – 71с.
934218
  Морозюк Н. П"єса І.Кочерги "Ярослав Мудрий" та роман П.Загребельного "Диво": образ Ярослава Мудрого // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 2. – С.32-34. – ISSN 0205-471Х
934219
  Зуккер І.Д. П"єса Луїджі Піранделло "Шість персонажів у пошуках автора" та естетика "театру в театрі"


  Аналізується питання структурної своєрідності п"єси Л. Піранделло "Шість персонажі у пошуках автора" у співвідношенні з його "естетикою гуморизму", розглядається одна з основних рис естетики італійського драматурга - використання структури "театру в ...
934220
  Зеніна О.А. П"єса М.В. Гоголя "Одруження" українською мовою (проблеми перекладу) // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 110-115. – (Історико-філологічні науки ; вип. 6). – ISSN 0868-5096


  Проаналізовано п"ять перекладів на українську мову п"єси М.В. Гоголя "Одруження", автори яких намагаються відтворити повноцінний твір з таким же смисловим і стилістичним навантаженням, як і оригінал.
934221
  Удалов В.Л. П"єса Чехова "Безбатьківщина", "Підтексти", "Підводна течія", "Підводні ідеї" // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 141-147. – (Серія "Філологічні науки" ; № 2 (8)). – ISSN 2222-551X
934222
  Маршак С.Я. П"єси-казки / С.Я. Маршак. – К., 1966. – 72с.
934223
  Шиян А.І. П"єси - казки / А.І. Шиян. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1956. – 148 с.
934224
  Горький Максим П"єси / Горький М. – б. м. : Радянськ література. – 297 с. : портр.
934225
  Вев"юрко А. П"єси / А. Вев"юрко. – Київ
Т. 1. – 1932. – 187с.
934226
  Бедзик Д. П"єси / Д. Бедзик. – Харків; Одеса : Дитвидав, 1936. – 120с.
934227
  Вев"юрко А. П"єси / А. Вев"юрко. – Київ, 1937. – 187 с.
934228
  Ходченко П. П"єси / П. Ходченко. – Київ ; Харків, 1944. – 103 с.
934229
  Карпенко-Карий (Тобілевич) П"єси / І. Карпенко-Карий (Тобілевич). – Київ : Держ. вид-во худож. літ., 1949. – 376 с.
934230
  Кропивницький М.Л. П"єси / М.Л. Кропивницький. – Київ, 1950. – 380с.
934231
  Мокрієв Ю.О. П"єси / Ю.О. Мокрієв. – Киев, 1951. – 132 с.
934232
   П"єси. – К., 1953. – 275с.
934233
  Шоу Б. П"єси / Б. Шоу. – Київ : Художня література, 1956. – 228с.
934234
  Кравченко Є.С. П"єси / Є.С. Кравченко. – Київ, 1957. – 247 с.
934235
  Мазур О. П"єси / О. Мазур. – Одеса, 1958. – 54с.
934236
  Баш Я. П"єси / Я. Баш. – Київ : ДЛВ, 1958. – 224с.
934237
  Юнгер Б. П"єси / Б. Юнгер. – К., 1958. – 148с.
934238
  Собко В. П"єси / В. Собко. – Київ : ДЛВ, 1958. – 448с.
934239
  Талалаєвський М. П"єси / М. Талалаєвський. – Київ : Радянський письменник, 1958. – 268 с.
934240
   П"єси. – К., 1959. – 240с.
934241
  Мороз З.П. П"єси / З.П. Мороз. – К., 1959. – 363с.
934242
  Мокрієв Ю.О. П"єси / Ю.О. Мокрієв. – Київ : Держлітвидав України, 1959. – 324 с.
934243
  Васильченко С. П"єси / С. Васильченко. – Київ : ДЛВ, 1959. – 224 с.
934244
  Зарудний М.Я. П"єси / М.Я. Зарудний. – Київ : Дніпро, 1959. – 283 с.
934245
  Куліш М.Г. П"єси / М.Г. Куліш. – Київ, 1960. – 230с.
934246
  Погодін М.Ф. П"єси / М.Ф. Погодін. – К., 1960. – 224с.
934247
  Суходольський В.О. П"єси / В.О. Суходольський. – К, 1960. – 344с.
934248
  Карпенко-Карий (Тобілевич) П"єси / І. Карпенко-Карий (І.К. Тобілевич). – Київ : Молодь, 1965. – 354 с. – (Шкільна бібліотека)
934249
   П"єси. – К., 1965. – 220с.
934250
  Савченко М.М. П"єси / М.М. Савченко. – Київ, 1967. – 186с.
934251
  Собко В. П"єси : Справа прокурора Малахова. Максим Шайтан. Червона лінія; Київський зошит; Украдена база / В. Собко. – Київ : Дніпро, 1969. – 296с.
934252
  Суходольський В.О. П"єси : Устим Кармалюк; Тарасова юність; Дальня Олена; Арсенал / В.О. Суходольський. – Київ : Дніпро, 1972. – 255с.
934253
  Микитенко І.К. П"єси / І.К. Микитенко. – Київ : Дніпро, 1972. – 547с.
934254
  Тогобочний І.А. П"єси / І.А. Тогобочний. – Київ : Дніпро, 1972. – 350 с.
934255
  Плоткін Г.Д. П"єси / Г.Д. Плоткін. – Київ : Дніпро, 1973. – 264 с.
934256
  Островський О.М. П"єси : [пер. с рос.] / О.М. Островський. – Київ : Дніпро, 1973. – 284 с.
934257
  Болобан Л.В. П"єси / Л.В. Болобан. – Київ : Дніпро, 1974. – 272 с.
934258
  Майстренко Я.В. П"єси / Я.В. Майстренко. – Київ, 1975. – 224 с.
934259
  Кавалерідзе І.П. П"єси / І.П. Кавалерідзе. – Київ, 1976. – 239 с.
934260
  Суптеля Д.В. П"єси / Д.В. Суптеля. – К., 1976. – 200с.
934261
  Юхвід Л.А. П"єси / Л.А. Юхвід. – Київ, 1976. – 224 с.
934262
  Минко В.П. П"єси / В.П. Минко. – Київ, 1977. – 309с.
934263
  Минко В.П. П"єси / В.П. Минко. – Київ, 1977. – 116с.
934264
  Барабаш І.І. П"єси / І.І. Барабаш. – К, 1977. – 208с.
934265
  Кравченко Є.С. П"єси / Є.С. Кравченко. – Київ, 1978. – 272 с.
934266
  Старицький М.П. П"єси / Михайло Старицький. – Київ : Дніпро, 1979. – 248 с. : ыл.
934267
  Суходольський В.О. П"єси / В.О. Суходольський. – Київ : Дніпро, 1980. – 256с.
934268
  Собко В.М. П"єси / В.М. Собко. – Київ : Дніпро, 1982. – 437с.
934269
  Карпенко-Карий (Тобілевич) П"єси : Мартин Боруля : Сто тисяч : Хазяїн / І. Карпенко-Карий. – Київ : Мистецтво, 1982. – 207 с. – (Бібліотечна серія ; Шкільна бібліотека)
934270
  Шевченко В.П. П"єси / В.П. Шевченко. – Київ, 1982. – 168 с.
934271
  Кропивницький М.Л. П"єси / М.Л. Кропивницький. – Київ, 1982. – 368с.
934272
  Куліш М.Г. П"єси / М.Г. Куліш. – Київ : Дніпро, 1983. – 334 с.
934273
  Майстренко Я.В. П"єси / Я.В. Майстренко. – Київ : Дніпро, 1983. – 445 с.
934274
  Кочерга І. П"єси / Іван Кочерга. – Київ : Мистецтво, 1983. – 253с. – (Бібліотечна серія : Шкільна біб-ка)
934275
  Кропивницький М. П"єси / М. Кропивницький. – Київ, 1990. – 445с.
934276
  Куліш М. П"єси / М. Куліш. – Київ : Наукова думка, 2001. – 368с. – (Бібліотека школяра). – ISBN 966-00-0671-3
934277
  Метерлінк М. П"єси / Моріс Метерлінк ; [пер. з фр., упорядкув., передм. та комент. Д. Чистяка]. – Київ : ПУЛЬСАРИ, 2007. – 245, [3] с. : портр. – Зміст: Сліпі ; Пелеас і Мелісанда ; Аріадна та Синя Борода, або марне визволення ; Блакитний птах. – (Серія "Класика"). – ISBN 978-966-8767-71-5
934278
   П"єси братніх республік. – Київ, 1968. – 361 с.
934279
  Кравчук П. П"єси В. Винниченка у постановках Г. Юри на сценах молодого театру та нового драматичного театру імені Івана Франка (1919-1923 рр.) // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ;Черкаси, 2009. – Вип. 4/5. – С. 375-391. – ISSN 1997-4264
934280
   П"єси для молоді. – Київ : Молодь, 1950. – 428, [4] c.
934281
   П"єси для молоді. – К., 1957. – 312с.
934282
   П"єси для шкільного театру. – Харків : Основа, 2006. – 144с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип.1(37)). – ISBN 966-333-013-9
934283
  Голькар А. П"єси з дією-засіданням у російській драматургії 18 - 20 ст. генезис і динаміка розвитку : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.02 / Абтін Голькар; КНУТШ. – Київ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 4 назви
934284
  Свербілова Т. П"єси Івана Кочерги та проблема визначення соцреалізму як масової культури.
934285
  Процюк Л. П"єси Людмили Старицької-Черняхівської "Муки українського слова" та "напередодні": специфіка конфлікту та характеротворення // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2006. – С. 49-58. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 95)
934286
  Дібровенко М. П"єси М. Гоголя в російсько-українських трупах (40 - 60-ті роки XIX ст.) // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ;Черкаси, 2010. – Вип. 6. – С. 258-272. – ISSN 1997-4264
934287
  Кузякіна Н.Б. П"єси Миколи Куліша / Н.Б. Кузякіна. – Київ, 1970. – 455с.
934288
  Свербілова Т. П"єси Олександра Корнійчука 30-х років. З погляду масової культури : "Загибель ескадри", "Платон Кречет" та "В степах України"
934289
  Погодін М.Ф. П"єси про Леніна / М.Ф. Погодін. – К., 1970. – 197с.
934290
   П"єси сезону. – К., 1966. – 273с.
934291
   П"єси сезону 1966/67. – К., 1967. – 301с.
934292
   П"єси сезону 1967/68. – К., 1968. – 243с.
934293
   П"єси сезону 1969/1970. – К., 1971. – 237с.
934294
   П"єси сезону 1970/1971. – К., 1972. – 260с.
934295
   П"єси сезону.. – К., 1970. – 296с.
934296
  Зелінська Лідія Володимирівна П"єси Ю.Щербака в контексті української драматургії 70-80-х років : Дис... канд. фил.наук: 10.01.03 / Зелінська Лідія Володимирівна; МВ і ССО УССР. КДУ ім. Т.Г.Шевченка. – Київ, 1991. – 167л. – Бібліогр.:л.155-167
934297
  Минко В.П. П"єси. / В.П. Минко. – К., 1959. – 272с.
934298
  Мізюн Г.М. П"єси. / Г.М. Мізюн. – К., 1965. – 152с.
934299
  Островський О.М. П"єси. / О.М. Островський. – К., 1973. – 367с.
934300
  Куліш М.Г. П"єси. Листи / М.Г. Куліш. – Київ, 1969. – 415с.
934301
  Миценко М.П. П"ють голуби воду : повісті / М.П. Миценко. – Харків : Прапор, 1989. – 318 с.
934302
  Бакланов Г.Я. П"ядь землі / Г.Я. Бакланов. – К., 1983. – 404с.
934303
  Дарваш Й. П"яний дощ : роман / Йожеф Дарваш ; з угор. пер. К. Бібіков. – Київ : Дніпро, 1975. – 332 с. : іл.
934304
  Франко Іван П"яницьке чудо в Корсуні / Франко Іван. – 2-е вид., переробл. і доп. – Львів : Загальна друк., 1913. – 31с. – (Міжнародна б-ка ; Ч. 10-а)
934305
  Олійник С.І. П"яні вовки / С.І. Олійник. – Київ : Молодь, 1962. – 72 с.
934306
  Золотнюк А. П"яні розмови : проза: життєве оповідання // Дніпро : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2011. – № 12. – С. 14-15. – ISSN 0130-321Х
934307
  Грабовський С. П"янкий дух свободи // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 28-30 грудня ( 234-236 )


  Перші багатопартійні вибори в Україні: 100 років тому.
934308
  Щербак М. П"янкий чебрець : [лірика] / Микола Щербак. – Торонто : Євшан-зілля, 1953. – 46, [2] с. – Б-ка Михайла і Меланіії Кравців, Торонто
934309
  Стольников В. П"янкі полюси : поезія: вірші // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 9/10. – С. 140-147. – ISSN 0208-0710
934310
  Казанський Д. П"ята війна // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 30 (350). – С. 26-27. – ISSN 1996-1561


  Бойові дії на Донбасі вже важко назвати інакше, окрім як російсько-українська війна.
934311
   П"ята Всеєвропейська Конференція Міністрів Охорони Навколишнього Середовища "Довкілля для Європи" : матеріали та документи. – Київ, 2004. – 542с.
934312
  Кульчицький С. П"ята графа. Якою насправді була національна політика в СРСР // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 33/34 (509/510), 18-31.08.2017 р. – С. 50-51. – ISSN 1996-1561
934313
  Братан М.І. П"ята група крові : гумор, сатира / М.І. Братан. – Сімферополь : Таврія, 1990. – 142 с.
934314
  Автомонов П.Ф. П"ята застава : роман-трилогія / П.Ф. Автомонов. – Київ : Дніпро, 1989. – 956 с.


  У романі-трилогії історично достовірно, з використанням нових документальних свідчень, відтворено події з першого дня Великої Вітчизняної війни і до повернення радянських військ у березні 1944р. на державний кордон СРСР. Письменник розкриває красу ...
934315
  Хемінгуей Е. П"ята колона / Е. Хемінгуей. – К, 1957. – 128с.
934316
  Діяк І.В. П"ята колона в Україні: загроза державності / І.В. Діяк. – Київ : Укрполіграфсервіс, 2006. – 128с. – ISBN 966-863-901-4
934317
  Сизов Д. П"ята конференція РСДРП / Д. Сизов. – Київ, 1954. – 52с.
934318
   П"ята міжнародна конференція "Хімічна і радіаційна безпека: проблеми і рішення" : праці та повідомл. : 14-26 трав. 2017 р. / НАН України [та ін.] ; [редкол.: Лисиченко Г.В. та ін.]. – Київ : Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України ; Хроматографічне товариство України, 2017. – 97, [1] с. : іл., табл. – Програма НАТО "Наука заради миру". Проект 984440: Румунія-Україна. - Ст. укр., рос. та англ. – Бібліогр. в кінці ст.


  В вид. також: Наукова зустріч про проекту НАТО: "Моделювання та прогнозування для запобігання можливих катастрофічних наслідків забруднення токчичними речовинами басейну ріки Тиса"
934319
  Латиш Ю. П"ята Міжнародна науково-практична конференція молодих учених "Шевченківська весна" // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 118-123


  На честь 90-річчя Української революції 1917-1920-х рр. Захід відбувся 1-2 березня 2007 р. у КНУТШ
934320
   П"ята наукова конференція молодих математиків України.. – К., 1970. – 236с.
934321
   П"ята наукова студенська конференція аспірантів, 1948. – с.
934322
   П"ята об"єднанна конференція молодих учених київських відділів товариств фізіологів, біохіміків та фармакологів.. – К., 1962. – 202с.
934323
  Перестюк М.О. П"ята олімпіада з математики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / М.О. Перестюк, В.І. Михайловський, В.Н. Нагорний // Математика в школі, 1999. – № 4
934324
  Перестюк М.О. П"ята олімпіада з математики Київського університету імені Тараса Шевченка / М.О. Перестюк, В.І. Михайловський, В.Н. Нагорний // Математика, 1998. – № 11
934325
   П"ята орбіта Володимира Павловича Горбуліна : інтерв"ю з академіком НАН України В.П. Горбуліним : розмову вела О. Мележик // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2014. – № 2. – С. 48-54. – ISSN 0372-6436
934326
  Старовойтенко І.П. П"ята п"ятирічка - великий крок по шляху переходу СРСР до комунізму / І.П. Старовойтенко. – Київ, 1954. – 152 с.
934327
  Процьків Максим П"ята подорож = "5 канал" : Медіа-простір // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 4. – С. 100 : Іл.
934328
  Кібець Ю.І. П"ята пора / Ю.І. Кібець. – К., 1970. – 39с.
934329
  Мерза Н.З. П"ята свобода ринку в угодах Європейського Союзу з третіми країнами // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 81, ч. 2. – С. 225-231
934330
  Ничкало Н.Г. П"ята чверть. / Н.Г. Ничкало. – К., 1972. – 164с.
934331
  Юрчук В.І. П"ятдесят літ на сторожі української науки та культури : монографія / В.І. Юрчук ; [ред. В.Д. Бондар]. – Київ : Персонал, 2012. – 223, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 174-213. – ISBN 978-617-02-0090-7


  У книзі висвітлено творчий шлях видатного українського науковця Д.І. Багалія, який зробив значний внесок у скарбницю українознавства, висвітлюючи у своїх працях усі сторони життєдіяльності українського народу.
934332
  Ямчук Анатолій Владиславович П"ятдесят років інформаційного забезпечення в Україні // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 3-7. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті розглянуто основні форми і методи інформаційного забезпечення в Україні впродовж п"ятдесяти років існування Українського інституту науково-технічної і економічної інформації. Створення автоматизованих систем інформаційного забезпечення сприяло ...
934333
  Коппель О.А. П"ятдесят років миротворчої діяльності ООН на Близькому Сході крізь призму західної історіографії / О.А. Коппель, Н.В. Баландіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 5-9. – (Міжнародні відносини ; Вип. 15)


  Статтю присвячено віддзеркаленню миротворчої діяльності ООН на Близькому Сході в другій половині ХХ ст. у західній, передусім американській історіографії. Проаналізовано еволюцію зовнішньополітичної думки в 80-90-х рр. з проблем ефективності ...
934334
  Острянин Д.Х. П"ятдесят років першої російської революції. / Д.Х. Острянин. – Київ, 1955. – 12-20с.
934335
   П"ятдесят років першої російської революції.. – К., 1955. – 31с.
934336
  Яковленко К. П"ятдесят років після Дзиги Вертова: образ гірника в соціальному документальному кіно кінця 1980-х – початку 1990-х років (на прикладі фільмів "Липневі ГРОЗи" та "Перебудова знизу") // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г.А. Скрипник. – Київ, 2016. – Число 3 (55) : Театр. Музика. Кіно. – С. 112-119. – ISSN 1728-6875
934337
  Таранов А.П. П"ятдесят років Союзу Радянських Соціалістичних Республік. / А.П. Таранов. – К., 1972. – 193с.
934338
   П"ятдесят твоїх пісень. І написані Євгеном Долматовським оповідання про них.. – К., 1970. – 172с.
934339
   П"ятдесятиліття школи українознавства товариства "Рідна школа" в Дітройті 1950 - 2000 : Ювілейне видання. – Дітройт : Рідна школа, 2000. – 246с.
934340
  Маліцький Б.А. П"ятдесятирічне президентство Б.Є. Патона в Академії наук України - достойна відповідь на виклики науки, техніки і часу / Б.А. Маліцький, Ю.О. Храмов, О.М. Корнієнко // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2012. – № 1 (75). – С. 5-18. – ISSN 0374-3896
934341
  Кузнєцова Н.В. П"ятдесятирічний досвід країн ОЕСР (1961-2011 рр.) у сфері фінансової лібералізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 108, (ч. 2). – С. 25-36


  В цій статті розглядаються як інституційне оформлення, так і рушійні сили лібералізаційних процесів у фінансовій сфері країн-членів Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР). В статті аналізується досвід країн ОЕСР в цій сфері, етапи ...
934342
  Ленін В.І. П"ятдесятиріччя падіння кріпосного права / В.І. Ленін. – Київ, 1956. – 32с.
934343
  Ленін В.І. П"ятдесятиріччя падіння кріпосного права / В.І. Ленін. – Київ, 1981. – 32с.
934344
   П"ятдесятиріччя Шкільної ради при Українському Конгресовому комітеті Америки = Fiftieth anniversary of the Ukrainian Educational Council, Ukrainian Congress committee of America : Шкільна рада 1953-2003. – Нью-Йорк : Ukrainian Educational Council, 2003. – 412 с. : іл. – На тит. арк.: Учитеся, брати мої
934345
  Копійка Валерій Володимирович П"ятдесятиріччя. Роздуми. Прагнення. Надії / інтерв"ю взяв Дмитро Яровий // Міжнародник : видання Інституту міжнародних відносин КНУТШ / Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 36


  Розмова з директором ІМВ КНУТШ В.В. Копійкою.
934346
  Гирич І.Б. П"ятдесятитомник творів Михайла Грушевського: концепція, здобутки, перспективи // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2016. – № 2 (527), березень - квітень. – С. 51-68. – ISSN 0130-5247
934347
   П"яте колесо або РетроЕкзоКіноАвто // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 3 (105), червень - липень. – С. 106-109 : фото
934348
  Абдуліна І. П"яте колесо у возі - допомога чи гальма в дорозі // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2015. – № 9. – С. 7-10. – ISSN 1608-6422
934349
   П"ятецький Василь Олександрович (20.09.1941-19.02.2012) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 61. – (Математика. Механіка ; Вип. 27). – ISSN 1728-3817
934350
  Мітюков О.Г. П"ятиденка в Запоріжжі / О.Г. Мітюков. – Київ, 1967. – 46с.
934351
  Гринченко Т.О. П"ятидесятирічний моніторинг комплексної оцінки родючості грунтів Харківської області України (1966-2015 рр.) / Т.О. Гринченко, В.Г. Десенко // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2017. – С. 122-131. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
934352
   П"ятидесятиріччя Жовтня - торжество марксизму-ленінізму.. – К., 1967. – 64с.
934353
  Яровий Д. П"ятидесятиріччя. Роздуми. Прагнення. Надії // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Квітень (№ 6/7)


  Автор статті - член Нац. спілки журналістів України, студент ІМВ - взяв інтерв"ю у директора ІМВ Валерія Вололимировича Копійки, якому виповнилося 50 років.
934354
  Гаркавенко Ф.І. П"ятидесятники та їх віра / Ф.І. Гаркавенко. – К., 1966. – 80с.
934355
  Саламаха І. П"ятидесятники України в післявоєнні роки (1945-1948 рр.) // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2009. – С. 207-214. – (Серія "Історичне релігієзнавство" ; вип. 1). – ISBN 966-7631-79-6
934356
  Мельник В.І. П"ятидесятництво / В.І. Мельник. – К., 1988. – 47с.
934357
  Дмитрук І. П"ятидесятницькі громади в структурі ЄХБ у період Радянської України // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 360-361
934358
  Гершгорін С.Ю. П"ятидневка на виробництві / С.Ю. Гершгорін. – Дніпропетровськ, 1967. – 31с.
934359
   П"ятизіркові новинки Хорватії // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 2 (110), квітень - травень. – С. 66-68 : фото
934360
  Пржевальський Е. П"ятизначні таблиці логарифмів / Е. Пржевальський. – Х, 1937. – 208 с.
934361
  Ходаківська Я. П"ятиіктовий дольник в українській поезії 1960-1970-х років // Волинь філологічна : текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2013. – Вип. 16 : Мова і вірш. – С. 255-264. – ISSN 2304-9383
934362
   П"ятий Великий Збір Організації Українських Націоналістів (ОУН) : матеріяли й постанови / Організація Українських Націоналістів (ОУН). Великий Збір. – [ Б. м. ] : Видання Організації Українських Націоналістів, 1975. – 374 с. – (Бібліотека Українського Підпільника ; Ч. 11)
934363
   П"ятий Великий Збір Організації Українських Націоналістів (ОУН) : матеріали й постанови : (збірка документів і статтей 1971 - 1975 рр.). – [Мюнхен) : Видання Організації Українських Націоналістів (ОУН), 1975. – 374 с. – (Бібліотека Українського Підпільника ; ч. 11)
934364
  Тронько Т.В. П"ятий Всеукраїнський науково-практичний семінар зі світової історії у Полтаві // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун.; Полтав. регіон. осередок Ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та інш. – Полтава, 2008. – № 2. – С. 194-196
934365
  Шумило М.М. П"ятий етап пенсійної реформи в Україні: guo vadis? // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2017. – № 12, грудень. – С. 06-09. – ISSN 2312-1831
934366
   П"ятий з"їзд письменників Радянської України 16-19 листопада 1966 року. – Київ : Радянський письменник, 1967. – 295 с.
934367
  Геміндер Ф. П"ятий конгрес (20 серпня - 18 вересня 1928 р). / Ф. Геміндер. – Харків-Одеса, 1931. – 40с.
934368
  Рембо А. П"ятий корабель / А. Рембо. – Київ, 1995. – 224 с.
934369
  Тимик К. П"ятий міжнародний хоровий фестиваль ім. о. Северина Сапруна у Дрогобичі (до 110-річчя від дня заснування товариства "Дрогобицький Боян") // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2012. – Число 2 (4). – С. 164-168. – ISSN 2224-0926


  "Музичне товариство “Дрогобицький Боян” було засноване 1901 року. Від 1922 року Товариством керував о. Северин Сапрун27, від 1932 року хор очолив випускник Празької консерваторії, п’яніст і диригент Богдан П’юрко. Найвищого злету колектив досягнув у ...
934370
  Збанацький Ю.О. П"ятий полюс : Повість у спогадах / Ю.О. Збанацький. – Київ : Радянський письменник, 1986. – 382с.
934371
  Кравченко Д. П"ятий сезон у Криму // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Жовтень (№ 9)


  Про літню навчальну практику з геологічної зйомки, буріння та застосування геофізичних методів в с. Трудолюбівка АР Крим студентів другого курсу геологічного факультету , очолювану зав. кафедрою загальної та історичної геології професором В.В. Шевчуком
934372
  Захарченко В. П"ятий цикл індустріального (постіндустріального) розвитку і формування територіальних систем : Управління економікою: теорія і практика // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 11. – С. 38-45. – Бібліогр. 35 назв. – ISSN 0131-775Х
934373
  Роскос Тетяна П"ятикласники опановують поняття "антитеза" : конспект уроку за казкою Г.К. Андерсена "Соловей" // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 35-36
934374
  Чубай Г. П"ятикнижжя / Грицько Чубай ; [упоряд. С. Чубай ; передм. К. Москалець ; голов. ред. М. Савка]. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2015. – 255, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-679-172-0
934375
  Кіт Л. П"ятикурсники: ситуація складна, але не безнадійна // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Червень (№ 6)


  Бесіда з випускниками ун-ту 1997 року, які ділять своїми планами на майбутнє: частина з них уже мають місця роботи, решта - шукає і сподівається на працевлаштування. Своїми думками діляться: Руслан Синельников (філософ. Ф-т) та Олексій Красін ...
934376
  Наєнко М.К. П"ятиліття українського роману / М.К. Наєнко. – К., 1985. – 270с.
934377
  Іваницький Р.В. П"ятимовний тлумачний словник з інформатики / Р.В. Іваницький, Т.Р. Кияк. – Київ, 1995. – 369с.
934378
  Іваницький Р.В. П"ятимовний тлумачний словник з інформатики / Р.В. Іваницький. – Київ, 1995. – 369с.
934379
   П"ятирічка - газетним рядком.. – К., 1975. – 142с.
934380
  Єщенко П.С. П"ятирічка високої якості і ефективності виробництва / П.С. Єщенко. – Київ, 1976. – 46с.
934381
   П"ятирічка здоров"я.. – К., 1976. – 148с.
934382
  Анікеєнко П.Є. П"ятирічка кличе / П.Є. Анікеєнко. – Х, 1967. – 56с.
934383
  Сулима М. П"ятирічка Миколи Жулинського
934384
   П"ятирічка на газетній полосі. – К., 1983. – 238с.
934385
   П"ятирічки ударний ритм.. – К., 1978. – 144с.
934386
   П"ятирічний план науково-дослідної роботи державних архівів.. – К., 1946. – 24с.
934387
  Каган Д.С. П"ятирічний план розвитку охорони здоровя на Україні / Д.С. Каган. – Х, 1931. – 78с.
934388
  Канский К.Е. П"ятирічнй план колгоспу / К.Е. Канский. – Київ, 1956. – 232с.
934389
  Яровий О. П"ятиріччя "Сполучника" // Сполучник : альманах літературної творчості: щорічник / Київ/ нац. ун. ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Л.В. Грицик, Н.В. Костенко, О.Г. Астаф"єв [та ін.]. – Чернігів;Київ, 2010. – [Вип. 5]. – С. 8-11


  П"ять років, як побачив світ перший випуск збірника "Сполучник". П"ять років альманах літературної творчостідає широку дорогу студентській творчій ініціативі.
934390
  Волошин В.А. П"ятиріччя діяльності Координатора проектів ОБСЄ в Україні (співробітництво України в ОБСЄ) // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2004. – Вип. 10, ч.1 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із 21 століття. – С.237-256. – ISBN 966-7196-06-2
934391
  Філінюк А. П"ятитомне видання В. Сергійчука "Український здвиг" як джерело вивчення самостійницького руху на Буковині і Поділлі / А. Філінюк, В. Ярич // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича / Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2016. – С. 129-134. – (Історія ; вип. 2 (44)). – ISSN 2414-9012


  У статті проаналізовано документально-фактографічне наповнення джерел п"ятитомного видання відомого сучасного вітчизняного вченого Володимира Сергійчука "Український здвиг" про національно-визвольний рух за відновлення і утвердження Української держави ...
934392
   П"яті "Ольжині читання" : Пліснеськ, 7 трав. 2010 р. / Львів. галерея мистецтв ; [відп. ред. Б. Возницький]. – Львів ; Броди : Просвіта, 2011. – 89, [1] с. – Бібліогр.: в кінці ст.
934393
  Любовець Н.Г. П"яті Чишківські читання з історії біографістики / Н.Г. Любовець, В.І. Попик // Українська біографістика : збірник наукових праць Ін-ту біографічних досліджень / НАН України, Нац. б-ка України ім. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 311-316
934394
  Нестайко В.З. П"ятірка з хвостиком / В.З. Нестайко. – Київ, 1985. – 174с.
934395
   П"ятнадцята відкрита науково-технічна конференція Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки з проблем електроніки та інфокомунікаційних систем : 3-5 квіт. 2012 р. : програма та тези доп. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т телекомунікацій, радіоелектроніки та електрон. техніки ; [редкол.: Заячук Д. М. (відп. ред.) та ін.]. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 127, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-617-607-225-6
934396
  Моторюк М.М. П"ятнадцятий з"їзд КП(б)У / М.М. Моторюк. – Київ, 1965. – 124с.
934397
  Верн Ж. П"ятнадцятилітній капітан / Ж. Верн. – Харків; Київ, 1929. – 288с.
934398
  Верн Ж. П"ятнадцятирічний капітан / Ж. Верн. – Київ, 1978. – 280с.
934399
  Бойко Н. П"ятнадцять етюдів про публіцистичну спадщину апостола українського духу і слова // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2008. – № 1. – С. 209-213.
934400
  Кирилич В.П. П"ятнадцять років членства Австрії в ЄС: політичні передумови вступу і переваги членства // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2011. – Вип. 17 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із XXI століття (до 20-ї річниці незалежності України). – С. 96-100. – ISBN 966-7196-06-2 (В17)
934401
  Лебович В. П"ятнадцять угорських перекладів "Заповіту" Тараса Шевченко // VIII Міжнародний конгрес україністів : літературознавство : зб. наук. статей / Міжнародний конгрес україністів. – Київ : Видавництво ІМФЕ, 2017. – Ч. 1 : / [редкол.: Г. Гундорова, В. Дончик, М. Жулинський та ін.]. – С. 291-306. – ISBN 978-966-02-7586-7
934402
   П"ятницький Ігор Володимирович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 412-413. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
934403
  Боровко М.М. П"ятсот миттєвостей. (Ронделіана) / Микола Боровко. – Київ : Генеза, 2016. – 528 с. : іл. – ISBN 978-966-11-0689-4


  До збірки ввійшли вірші сучасного українського поета Миколи Боровка. Дихання давніх часів переплелося в них із сучасністю, патріотичне звучання - з мотивами хвилюючої інтимної лірики. Пошуки шляхів вирішення одвічної проблеми українського ...
934404
  Лиховид І. П"ятсотрічні книги і ... автограф Шопена // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 30 вересня (№ 177). – С. 9


  Націльна бібліотека імені В.І. Вернадського.
934405
  Пазюра А.Ю. П"ять аспектів архітектурного масштабу на прикладах будівель Києва // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 48. – C. 122-129. – ISSN 2077-3455
934406
  Кабаненко І. П"ять аспектів, або чому не слід забувати про ВМС та як захистити національні інтереси на морі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 25 березня (№ 51). – С. 4-5
934407
  Гриневич Л. П"ять безперечних причин підтримати 1187-2 "Про вищу освіту" // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2014. – 19 червня (№ 116). – С. 3
934408
  Астахов О.І. П"ять братів-галогенів / Б-ка юного хіміка/ / О.І. Астахов. – Київ : Радянська школа, 1971. – 48с.


  На читача чекає цікава екскурсія до будинку хімічних елементів Д І. Менделєєва. В одному з під"їздів його проживають брати-галогени: один з них руйнівний, другого інколи називають "вбивця в солонці", третій - елемент з моря, четвертий - всюдисущий, ...
934409
  Грудницький О. П"ять брисків пензля. – Золотоноша : Друк. Лепськогоі Бурмана, 1919. – 32с.
934410
  Терещук Г. П"ять віднайдених архівів Служби безпеки України // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 29 березня - 4 квітня (№ 13). – С. 6
934411
  Ковбасюк С. П"ять відчуттів та "Корабель дурнів": досвід рецепції твору С. Бранта у французькій гуманістичній думці початку XVI ст. ("La Nef de folles" Й. Бадія) // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 277-279. – ISBN 978-966-171-783-0
934412
  Махно В. П"ять віршів // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2008. – № 224/225. – С. 131-146.
934413
  Серпілін Л.С. П"ять днів у вересні : повість та оповідання / Л.С. Серпілін. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 209 с.
934414
  Голобородько Я. П"ять дослідницьких сюжетів // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2009. – № 12. – С. 55-60. – ISSN 0372-6436


  Лауреатом Нобелівської премії з літератури 2009 р. стала Герта Мюллер.
934415
   П"ять елементів Йорданії // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 1. – С. 42-45
934416
  Шрайєр В. П"ять життів доктора Гундлаха / В. Шрайєр. – К., 1989. – 397с.
934417
  Максименко Л. П"ять життів Євдокії Дімарової // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 183-184. – ISSN 0208-0710
934418
  Куксін І. П"ять замахів на Сталіна // Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2013. – № 3 (50). – С. 62-65
934419
  Томенко М. П"ять запитань про свободу слова до Президента України Леоніда Кучми: // Сільські вісті, 2003. – 4 грудня


  Звернення голови Ком. Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації до Президента України Л. Кучми
934420
   П"ять зірок півмісяця // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 2 (128), квітень - травень. – С. 70-72 : фото
934421
  Ільченко М. П"ять інновацій з обкладинки / спілкувався Максим Короденко // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 18 грудня (№ 49). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793


  Про особливу місію університетської науки, формулу співвідношення викладацької та наукової діяльності і збірник "Інноваційні розробки університетів і наукових установ МОН України". "...Чим відрізняється шкільний учитель від сучасного викладача ...
934422
  Радзієвська В. П"ять інтимних історій поетеси Лесі Мудрак // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 16 (219). – С. 52-53


  Олеся Мудрак - дружина Юрія Івановича Коваліва, професора кафедри новітньої української літератури Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
934423
  Ясенівський І. П"ять книжок Василя Кобилюха // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 10 (816). – С. 138-142. – ISSN 0868-4790


  Огляд книжки поезій Василя Кобилюха та ряду мовознавчих видань
934424
  Василів-Базюк П"ять колосків : історична повість. – Чернівці : Букрек, 2009. – 320 с. – ISBN 978-966-399-226-6
934425
  Василів-Базюк П"ять колосків : іст. повість / Любов Василів-Базюк. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Чернівці : Букрек, 2018. – 323, [1] с. – Перевид. кн. "П"ять колосків" присвяч. 85-літтю трагедій голоду-геноциду в Україні. – ISBN 978-966-399-958-6
934426
  Саліхова О.Б. П"ять кроків до створення та успішної реалізації національної інноваційної стратегії. Досвід Європи / О.Б. Саліхова, О.В. Крехівський // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 1. – С. 9-15
934427
  Ніколаєнко С. П"ять кроків назустріч освіті // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 16 лютого - 22 лютого (№ 6). – С. 12


  Пропонується вихід із кризи в освіті, тому йтиметься не про конкретних осіб, прізвища, а про ідеї, шляхи та способи їх досягнення. Дещо потрібно зробити в освіті. Незалежно від того, хто нині керує (чи керував учора) галуззю. Найголовніше - це ...
934428
  Франко Іван П"ять листів Остапа Терлецького / Франко Іван. – Львів : Накл. ред. к-ту, 1908. – 12с. – Відбитка з ювілейного "Альманаха" віденської "Січі", виданого в 40-літню річницю заснування товариства
934429
  Джаї С. П"ять листів. / С. Джаї. – К, 1958. – 39с.
934430
  Москалець К. П"ять медитацій на "Плач Єремії" // Критика. – Київ, 2002. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 27-34


  Постать Грицька Чубая та його поезія.
934431
  Біленко Василь П"ять міфів про Кубу // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 10. – С. 94-101 : фото
934432
  Братко В. П"ять незабутніх поем Нізамі // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал / Івано-Франків. обл. ін-т післядипл. пед.освіти. – Київ, 2005. – № 10 : Світло Сходу. Ч.1. – С. 24-26
934433
  Шахова Кіра Олександрівна П"ять німецьких лауреатів Нобелівської премії з літератури = Funf deutsche literatur- nobelpreistrager : Посібник / Шахова Кіра Олександрівна; КНУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : Юніверс, 2001. – 208с. – Текст паралельно укр. та нім. мовами. – ISBN 996-7305-35-Х
934434
  Островський Володимир П"ять новел для володарки променистого шовку // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 28-30. – ISSN 0868-9644
934435
  Смолич Ю.К. П"ять оповідань / Ю.К. Смолич. – Харків; Одеса : ДВУ, 1930. – 93с. – (Масова худ. б-ка)
934436
  Полянецький В. П"ять оповідань // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2003. – № 3/4. – С. 54-69. – ISSN 0130-321Х
934437
  Штонь Г. П"ять оповідань // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2003. – № 1. – С.25-50. – ISSN 0868-4790
934438
  Вергарн Е. П"ять оповідань // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 9/10. – С. 113-127. – ISSN 0320 - 8370
934439
  Фінкельштейн Б. П"ять оповідань : проза: оповідання // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; ТОВ "Журн. "Київ". – Київ, 2012. – № 10. – С. 97-117. – ISSN 0208-0710
934440
  Степанюк Б.П. П"ять пелюсток вогню : книга поем / Б.П. Степанюк. – Київ : Молодь, 1980. – 70 с.
934441
  Чакмак Е. П"ять перших кроків // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 15 травня (№ 80). – С. 7


  Голова правління Всесвітньої асоціації медичного туризму розповів із чого починала Туреччина, з якими труднощами зіткнулася й як Україна, використовуючи турецький досвід, може перетворитися на одного з європейських лідерів медичного туризму.
934442
  Вінграновський М.С. П"ять повістей : повісті / М.С. Вінграновський. – Київ, 1987. – 168 с.
934443
  Бажан М. П"ять поезій / М. Бажан : ДЛВ, 1935. – 67с.
934444
  Малишко А.С. П"ять поем / А.С. Малишко. – Київ : Молодь, 1950. – 144с.
934445
  Гуменюк О. П"ять пострілів // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2016. – 19 червня (№ 25). – С. 9. – ISSN 0027-8254


  Від руки більшовицького агента загинув Симон Петлюра.
934446
  Масляк П.О. П"ять принципів Масляка // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 5. – С. 108-111. – Бібліогр.: 3 назви
934447
  Мезенцев К.В. П"ять принципових питань щодо прогнозування регіонального розвитку // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 55. – С. 20-27. – Бібліогр.: 10 назв
934448
  Фльонц В. П"ять проблем е-декларування, або що не так з офіційним сайтом НАЗК? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 7-13 грудня (№ 49). – С. 7. – ISSN 1992-9277
934449
  Корюкін О. П"ять прокурорів + один адвокат = виправдувальний вирок // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (173). – С. 6-9
934450
  Митницький Е. П"ять пудів життя / розмову вів Олег Вергеліс // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 15-21 липня (№ 27). – С. 14


  Розповідь режисера Едуарда Митницького про Аду Роговцеву.
934451
  Северський С. П"ять разів убивство : Повість // Всесвіт : Журнал іноземної літератури.Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2002. – № 11/12. – С. 167-189
934452
  Северський Є. П"ять разів убивство : Повість у п"яти епізодах // Всесвіт : Журнал іноземної літератури.Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2002. – № 9/10. – С.169-192
934453
  Губерський Л.В. П"ять рекомендацій від ректора. Леонід Губерський: "Сьогодні ми досягли такого рівня розвитку науки і суспільства, коли маємо думати не так про збільшення кількості студентів, як про якість підготовки фахівця" : [інтерв"ю з ректором Київського національного університету імені Тараса Шевченка] / [записала Марія Семенченко] // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 12 вересня (№ 162)


  Ректор КНУТШ Леонід Губерський про підсумки вступної кампанії, проблемні місця в системі організації вітчизняної школи та як їх можна позбутися.
934454
   П"ять років із тисячоліття : життя як свято // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 6 (96 ). – С. 120 : Фото
934455
  Мінєєв А.І. П"ять років на острові Врангеля / А.І. Мінєєв. – Харків, 1936. – 346с.
934456
   П"ять років після Помаранчевої революції: гендерний аналіз / Liberal society institute, Henrich Boll stiftung, Warsaw ; [укл.: Оксана Кисельова, Наталія Мусієнко]. – Київ : СПД Лозинський, 2009. – 131 с.
934457
  Ленін В.І. П"ять років російської революції і перспективи світової революції / В.І. Ленін. – Київ, 1936. – 1-24с.
934458
  Ленін В.І. П"ять років російської революції і перспективи світової революції / В.І. Ленін. – Київ, 1938. – 16с.
934459
  Ленін В.І. П"ять років російської революції і перспективи світової революції / В.І. Ленін. – Київ, 1982. – 36с.
934460
  Сидорук Т.В. П"ять років Східного партнерства ЄС: результати та перспективи // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2014. – № 1 (30). – С. 175-180. – ISSN 2306-5664
934461
  Марчук Є. П"ять років української трагедії / Є. Марчук. – Київ : Християнство-Народний Союз, 1999. – 160с. – ISBN 966-7551-13-Х
934462
  Третьякова Г. П"ять солідарних вад. Чому реформи потребує не лише перший рівень пенсійної системи // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 17-23 червня (№ 23). – С. 7


  "В останні тижні уряд представив суспільству, частково чи повністю, дві великі, визначальні для життя кожного українця реформи — медичну та пенсійну. І хоча далі мова піде про пенсійну реформу, як і зміни у медичній сфері, вона торкнеться всіх без ...
934463
  Тихоненко Ю. П"ять стовпів Реформації // Протестантська Реформація на Сумщині: історія, сучасність, перспективи : збірник наук. праць / Сум. облдержадм. ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; Укр. євангельська семінарія м. Київ ; [редкол.: В.О. Гура та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2017. – С. 131-134. – ISBN 978-966-968-239-4
934464
  Волак В. П"ять утіх : поезії // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний номер сучасної бельгійської драматургії / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11/12 (1067/1068). – С. 178. – ISSN 0320-8370
934465
  Мюллер И.П. П"ять хвилин / И.П. Мюллер. – 2-е вид. – Х.-К., 1930. – 30с.
934466
  Тельвак В.В. П"ять ювілеїв Михайла Грушевського // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2016. – № 2 (527), березень - квітень. – С. 4-50. – ISSN 0130-5247


  До 150-річчя від дня народження М.С. Грушевського.
934467
   П"ятьдесят років возз"єднання українських земель в єдиній Українській радянській державі (1939-1989) : Бібліогр. покажч. – Львів, 1989. – 345с.
934468
  Чумеченко М. П(С)БО 16 "Витрати" таки перешкоджає економічній роботі на підприємстві / М. Чумеченко, І. Белоусова // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 10. – С. 3-10.
934469
  Кузина Р. П(С)БУ и МСФО: анализ конвергенции // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 6. – С. 10-20 : табл. – Библиогр.: 13 назв
934470
  Лукін Є.І. П,явки. Зовнішня і внутрішня будова, екологія, систематика, поширення та практичне значення п,явок / Є.І. Лукін. – К., 1962. – 1-196с.
934471
  Кисельов О.І. П. А. Грабовський / О.І. Кисельов. – К., 1949. – с.
934472
  Васильєв О. П. А. Столипін і віросповідне питання (до сторіччя з дня трагіної загибелі видатного російського реформатора) / О. Васильєв, А. Васильєв // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2011. – № 7/8. – С. 4-8
934473
  Ермишин О.Т. П. А. Флоренский и Ориген // Философские науки : Научный образовательный просветительский журнал / Мин.образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2002. – № 6. – С.74-81
934474
  Мозгова Н.Г. П. Авсенєв: романтичні засади психології // Вісник Національного авіаційного університету : Збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2006. – С. 192-197. – (Філософія. Культурологія ; № 2)
934475
  Лисовский Н.К. П. В. Точинсский -- один из организаторов первых марксистских кружков в России / Н.К. Лисовский. – М., 1963. – 64с.
934476
  Беркова К.Н. П. Гольбах / К.Н. Беркова. – 2-е испр. и доп. изд. – Москва : Красная новь, 1923. – 82 с.
934477
  Айзеншток І.Я. П. Гулак-Артемовський : матеріяли до біографіі та історично-літературноі оцінки / І. Айзеншток. – Харків : Перша Друкарня Державного видавництва Украъни ым. Г.І. Петровського, 1927. – 92 с.
934478
  Дядищева-Росовецька П. Житецький як один із основоположників вітчизняної лінгвофольклористики // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 28. – С. 88-101. – ISSN 2311-2697


  У статті визначено та схарактеризовано найбільш суттєві напрямки лінгвофольклористичної діяльності одного з основоположників українського мовознавства - П. Житецького. The article identifies and describes the most important destinations of ...
934479
  Палієнко Л. П. Заморій в історії тематичного та комплексного атласного картографування України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 53-54. – (Географія ; Вип. 53). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано наукову діяльність професора П. Заморія в галузі тематичного та комплексного атласного картографування території України. There are analysed the scientifical actifity of professor P. Zamorij in thematic and complex atlas mapping of ...
934480
  Тендітна Н. П. Зюскінд та О. Ульяненко: зіставлення творів // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : науковий збірник / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т, Кафедра історії укр. літератури і фольклористики. – Донецьк, 2013. – Вип. 20. – С. 146-155. – ISSN 2308-1902
934481
  Тендітна Н. П. Зюскінд та О. Ульяненко: зіставлення творів // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2013. – Т. 36 : Літературознавство. – С. 148-157. – ISSN 1728-9572
934482
  Ростунов И.И. П. И. Багратион / И.И. Ростунов. – М., 1970. – 119с.
934483
  Мещеряков Б.Г. П. И. Зинченко и психология памяти (К 100-летию со дня рождения ученого) // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2003. – № 4. – С.84-103. – ISSN 0042-8841
934484
  Мильков Ф.Н. П. И. Рычков : Жизнь и географические труды / Ф.Н. Мильков. – Москва, 1953. – 144с.
934485
   П. И. Чайковский и народная песня. – Москва : Музгиз, 1963. – 159 с.
934486
   П. И. Чайковский на сцене теарта оперы и балета им. С.М. Кирова. – Ленинград, 1941. – 450 с.
934487
  Овчинникова Т.Н. П. К. Козлов - исследовтель Центральной Азии / Т.Н. Овчинникова. – Москва : Наука, 1964. – 199 с.
934488
  Чаговець В. П. К. Саксаганський / В. Чаговець. – Київ, 1951. – 100 с.
934489
  Ботунова Г. П. К. Саксаганський у театральному житті Харкова 20-х років XX ст. Творчі перетини і взаємовпливи // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 277-296. – ISSN 1997-4264


  Панас Карпович Саксаганський (Тобілевич; (1859-1940) - визначний український актор, режисер, драматург і педагог школи М. Кропивницького, корифей українського побутового театру.
934490
  Круглов Л. П. Кечкемети. Повстанческие действия как стратегическая проблема // Информационный бюллетень / Институт военной истории Министерства обороны СССР. – Москва, 1971. – Вып. 7 : Военные проблемы национально-освободительного движения в зарубежной литературе. – С. 35-42
934491
  Кондратьєва Д. П. Куліш в радянській історіографії // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 143-145. – ISBN 978-966-171-893-6
934492
  Даренська В. П. Куліш як фундатор українського екзистенціалізму // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : Філософія в сучасній Грузії. – С. 103-114. – ISSN 0235-7941
934493
  Тетеріна О.Б. П. Куліш: національний літературний процес, художній переклад, міжкультурний розвиток // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С. 212-218


  Актуальна й сьогодні літературознавча концепція перекладу П. Куліша, яка грунтується на усвідомленні процесу самобутнього національного поступу в світовому контексті, сприяла розширенню художньо-естетичних горизонтів власної літератури та осмисленню її ...
934494
  Прудников В.Е. П. Л. Чебышев -- ученый и педагог / В.Е. Прудников. – М., 1950. – 144с.
934495
  Прудников В.Е. П. Л. Чебышев / В.Е. Прудников. – М., 1970. – 45с.
934496
  Прудников В.Е. П. Л. Чебышев, ученый и педагог / В.Е. Прудников. – М., 1964. – 271с.
934497
  Лухтейн П. П. Лухтейн / П. Лухтейн. – М., 1965. – 16с.
934498
   П. Могила : богослов, церковний і культурний діяч. – Київ : Дніпро, 1997. – 216с. – ISBN 5-308-01670-4
934499
  Комаров М. П. Морачевський та його переклад Св[ятого] Євангелія на українську мову / написав М. Комаров. – Одесса : Друк. [Акціонеp.] Южно-Рус. О-ва Печ. Дела, 1913. – 84 с. : поpтp. – На обкл. та в кн. портр. П.С. Морачевського. – бібл..: с. 35
934500
  Романова И.И. П. Н. Кудрявцев как историк средних веков : Автореф... канд. ист.наук: / Романова И. И.; МП РСФСР, Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1963. – 16л.
934501
  Пилипчук О.Я. П. П. Мельников: життя та діяльність / О.Я. Пилипчук, О.Г. Стрелко // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ун-т інфраструктури та технологій ; голов. ред. Пилипчук О.Я. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 11 (2017). – C. 44-53. – ISSN 2415-7422
934502
  Тимофеева В.М. П. Р. Славейков (1827-1895 гг.). Жизнь, журнально-публицистическая и литературная деятельность : Автореф... канд. филол.наук: / Тимофеева В. М.; ЛГУ. – Ленинград, 1950. – 14 с.
934503
  Мильк В. П. Рауд / В. Мильк. – М., 1957. – 31с.
934504
  Печериця Т. П. Рябков - етнограф та краєзнавець Півдня України // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць та спогадів / Ін-т історії України НАНУ. – Київ, 2001. – № 6, ч. 1 : Пам"яті відомого вченого - історика, доктора історичних наук, професора В.О. Замлинського. – С. 335-340. – ISBN 966-02-2067-7
934505
  Солдатенко В. П. Скоропадський і доля гетьманату // Студії з історії української революції 1917-1921 років : зб. наук. праць на пошану д-ра іст. наук, проф. Р.Я. Пирога з нагоди 70-річчя з дня народж. та 40-річчя наук.-пед. діяльності / НАН України, Ін-т історії України ; [редкол.: Г. Боряк (голова) та ін.]. – Київ : Інститут історії України, 2011. – С. 166-183. – ISBN 978-966-02-6038-2
934506
  Турченко Федір Григорович П. Скоропадський і М. Міхновський 1918 р.: дві моделі державного будівництва // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 4. – С. 48-59. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  У статті робиться порівняльний аналіз поглядів П. Скоропадського і М. Міхновського на питання національно-державного будівництва в Україні 1918 р. Аналізується складна суспільно-політична ситуація, у контексті якої М. Міхновський і його прихильники ...
934507
  Наумов С.О. П. Скоропадський і український рух початку XX ст.: проблеми політичного курсу і соціальної бази // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – № 641. – С. 86-93. – (Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки ; Вип. 7). – ISSN 0453-8048
934508
  Гуріна А.В. П. Сокальський і становлення структурно-типологічного напряму етномузикології // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 38. – С. 174-181
934509
  Дуйкін В.Р. П. Тейяр де Шарден: пошуки універсального смислу історії // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 40. – С. 91-101. – (Серія "Філософія")
934510
  Ацаркина Э.М. П. Федотов / Э.М. Ацаркина. – Москва : Академия Архитектуры СССР, 1949. – 39 с. : ил.
934511
  Варенікова О.В. П. Филипович про завдання шевченкознавства у збірнику 1925 року "Шевченко та його доба" // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Ткаченко О.Г. – Суми ; Харків, 2016. – Т. 8, № 3. – С. 83-87. – ISSN 2077-804X


  У статті аналізується доробок П. Филиповича як одного з фундаторів шевченкознавства у межах його дослідження "До студіювання Шевченка та його доби" у збірнику 1925 року "Шевченко та його доба", де він обгрунтовує завдання цієї галузі літературознавства.
934512
  Бонецкая Н.К. П. Флоренский: русское гетеанство // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2003. – № 3. – С.97-117. – ISSN 0042-8744
934513
  Серпилин Л.С. П. Чайковский / Л.С. Серпилин. – Киев : Музична Україна, 1985. – 29 с.
934514
  Падалка С. П. Шелест та внутрішньопартійна боротьба за владу в Україні (1963-1972) / С. Падалка, М. Коломієць // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 2 (35). – С. 86-89


  У статті розглядається політичне життя в Україні 1963-1972 роках, боротьба за владу і обставини усунення від влади П. Шелеста
934515
  Шимес П.М. П. Шимес / П.М. Шимес. – М., 1984. – 31с.
934516
  Зинченко В.П. П. Я Гальперин: от действия с заданными свойствами к свободной мысли // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2002. – № 5. – С.120-135. – ISSN 0042-8841
934517
  Айдарова Л.И. П. Я. Гальперин - психолог и человек // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2002. – № 5. – С.114-120. – ISSN 0042-8841
934518
  Якобчук Н. П. Я. Литвинова (1833 - 1904) - видатна подвижниця на ниві української етнографії / Н. Якобчук, С. Якобчук // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 11 (159), листопад. – С. 46-47
934519
  Высоцкий В. П. Янг. Израильская кампания 1967 года // Информационный бюллетень / Институт военной истории Министерства обороны СССР. – Москва, 1971. – Вып. 7 : Военные проблемы национально-освободительного движения в зарубежной литературе. – С. 107-115
934520
  Гиллельсон М.И. П.А. Вяземский : Жизнь и творчество / М.И. Гиллельсон; Отв. ред. Н.В. Измайлов. – Ленинград : Наука, 1969. – 391 с.
934521
  Прохорова И.Е. П.А. Вяземский о В.А. Жуковском-прозаике в 1826 г.: "Свое по поводу чужого" // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 128-139. – (Филология ; № 4). – ISSN 0201-7385


  В статье анализируется во многом программная рецензия П.А. Вяземского на книгу прозы В.А. Жуковского (1826), объединившую публикации в "Вестнике Европы" и статьи начала 20-х гг. Показывается, как статья Вяземского, отличающаяся особым публицист. ...
934522
   П.А. Зайончиковский 1904-1983гг. Статьи, публикации и воспоминания о нем. – Москва : Росспэн, 1998. – 463с.
934523
  Зіборова І.П. П.А. Кочубей (1825-1892) як меценат і поціновувач мистецтва: штрихи до портрету // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 9. – С. 13-22
934524
  Сухов А.Д. П.А. Кропоткин в истории русской философии // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2013. – № 4. – С. 33-45. – ISSN 0235-1188
934525
  Гринченко Б.Д. П.А. Кулиш : Биографический очерк / Б. Гринченко. – Чернигов : Типографія Губернського земства, 1899. – 43 с. – Приложение к выпуску 1-му "Земскаго Сборника" Черниговской губ. за 1899 г.
934526
  Шенрок В. П.А. Кулиш : (биографический очерк) / В. Шенрок. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владиміpа Акц[ионеp]. О-ва H.Т. Коpчак-Hовицкаго, 1901. – 255 с. – Отд, отт.: Киевская старина, 1901, февраль, с. 461–492
934527
  Усачев А.С. П.А. Овчинников - собиратель рукописных книг // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская государственная библиотека. – Москва, 2010. – № 4. – С. 70-74. – ISSN 0869-608Х
934528
   П.А. Ровинский (1831-1916) и его время : межвуз. темат. сб. науч. тр. – Калинин, 1988. – 136с.
934529
   П.А. Ровинский (1831-1916) и его время: межвуз. темат. сб. науч. тр.. – Калинин, 1988. – 136 с.
934530
  Васильєв О. П.А. Столипін і віросповідне питання (До сторіччя з дня трагічної загибелі видатного російського реформатора0 / О. Васильєв, А. Васильєв // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2011. – № 9. – С. 1-3
934531
  Машкін О.М. П.А. Столипін та Україна // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 2 (503). – С. 73-97. – ISSN 0130-5247


  У статті розглядається вплив столипінських реформ 1906-1911 рр. на економічне, політичне, соціальне й культупне життя українських губерній Російської імперії. Значну увагу приділено також ролі предкув П.А. Столипіна в історії нашорї країни, значення ...
934532
  Машкін О. П.А. Столипін та Україна: реформи ціною власного життя... // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова. – Київ, 2013. – № 11/12. – С. 5-17
934533
  Єфіменко Г.В. П.А. Столипін: бібліографічні розшуки з фондів НІБ України // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "X Культурологічні читання пам"яті Володимира Подкопаєва "Українська культура: виклики сьогодення" : 31 трав. - 1 черв. 2012 р. / Культурологічні читання пам"яті Володимира Подкопаєва, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : НАКККіМ, 2012. – С. 602-605. – ISBN 978-966-452-103-8
934534
  Глазунов Г.О. П.А. Столипін: від концентрування публікацій про сільське господарство до аграрних реформ імперії // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали VII Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів : 16 берез. 2012 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка, ННЦ "Ін-т землеробства НААН", Панфил. дослід. станція ; [редкол. частини: Вергунов В.А. (голова), Коваленко С.Д., Грищенко Т.Р. та ін.]. – Київ, 2012. – Ч. 1. – С. 40-42
934535
  Бок Мария фон П.А. Столыпин : воспоминания о моем отце / Мария фон Бок. – Москва : Вагриус, 2006. – 272 с., [ 8 ] с. илл. – ISBN 5-9697-0219-6
934536
  Бородин А.П. П.А. Столыпин и дворянское землевладение : к 150-летию со дня рождения П.А. Столыпина: Реформы и русское общество в начале ХХ века // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2012. – № 2. – С. 91-100. – ISSN 0869-5687
934537
  Демин В.А. П.А. Столыпин и закондательные палаты : к 150-летию со дня рождения П.А. Столыпина: Реформы и русское общество в начале ХХ века // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2012. – № 2. – С. 52-62. – ISSN 0869-5687
934538
  Арапов Д.Ю. П.А. Столыпин и ислам : к 150-летию со дня рождения П.А. Столыпина: Реформы и русское общество в начале ХХ века // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2012. – № 2. – С. 121-126. – ISSN 0869-5687
934539
  Могилевский К.И. П.А. Столыпин и Совет по делам местного хозяйства в 1908-1910 годах : к 150-летию со дня рождения П.А. Столыпина: Реформы и русское общество в начале ХХ века // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2012. – № 2. – С. 100-108. – ISSN 0869-5687
934540
  Аврех А.Я. П.А. Столыпин и судьбы реформ в России / А.Я. Аврех. – Москва : Политиздат, 1991. – 285, 1 с. – Библиогр.: с. 266-278
934541
  Бахтурина А.Ю. П.А. Столыпин и управление окраинами Российской империи : к 150-летию со дня рождения П.А. Столыпина: Реформы и русское общество в начале ХХ века // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2012. – № 2. – С. 108-121. – ISSN 0869-5687
934542
  Новохацкая Л. П.А. Столыпин: Две смерти - две загадки / Л. Новохацкая. – К., 1992. – 72с.
934543
  Архангельская А.И. П.А. Фёдоров / А.И. Архангельская. – Москва, 1952. – 46с.
934544
  Флоренский П.А. П.А. Флоренский / П.А. Флоренский; Комиссия по наследию П.А. Флоренского прифонде культуры СССР. – Факс. воспр. текста изд. 1914 г. – Москва : Правда. – (Из истории отечественной философской мысли)
Т. 1 : Столп и утверждение истины, 1. – 1990. – 490 с.
934545
  Флоренский П.А. П.А. Флоренский / П.А. Флоренский; Комиссия по наследию П.А.Флоренского при фонде культуры СССР ; Ин-т философии АН СССР. – Факс. воспр. текста изд. 1914 г. – Москва : Правда. – (Из истории отечественной философской мысли)
Том 1 : Столп и утверждение истины, 2. – 1990. – С. 494-839. – Приложение к журналу "Вопросы философии"
934546
  Флоренский П.А. П.А. Флоренский / П.А. Флоренский; Комиссия по наследию П.А.Флоренского при фонде культуры СССР ; Ин-т философии АН СССР. – Москва : Правда. – (Из истории отечественной философской мысли)
Том 2 : У водоразделов мысли. – 1990. – 449 с. – Приложение к журналу "Вопросы философии"
934547
  Половинкин С.М. П.А. Флоренский: логос против хаоса / С.М. Половинкин. – Москва : Знание, 1989. – 63с. – (Новое в жизни, науке, технике. Философия ; №2/1989)
934548
  Яковлев В.В. П.А. Хохлов / В.В. Яковлев. – Москва ; Ленинград : Музгиз, 1950. – 48 с.
934549
  Сиротинский И.Н. П.А.Вяземский -- историк русской литературы : Автореф... канд. филол. наук: 10.01.01 / Сиротинский И.Н.; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1973. – 16л.
934550
  Гиллельсон М.И. П.А.Вяземский. Жизнь и творчество. : Автореф... Канд.филол.наук: / Гиллельсон М.И.; Ан СССР. – Л, 1967. – 22л.
934551
  Никифоров Б.М. П.А.Кривоногов / Б.М. Никифоров. – М, 1953. – 35с.
934552
  Крайнер Н.П. П.А.Кропоткин как гляциолог и геморфолог : Автореф... канд. геогр.наук: / Крайнер Н.П.; М-во просвещения РСФСР. Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1955. – 16л.
934553
  Новикова М.И. П.А.Павленко / М.И. Новикова. – Симферополь, 1955. – 152 с.
934554
  Левин Л.И. П.А.Павленко. / Л.И. Левин. – 2-е изд., испр.и доп. – М. : Советский писатель, 1953. – 344 с.
934555
  Левин Л.И. П.А.Павленко. / Л.И. Левин. – 2-е изд., испр.и доп. – М. : Советский писатель, 1956. – 412 с.
934556
  Соколов В.А. П.А.Пузыревский - исследователь геологии Карелии. / В.А. Соколов. – Петрозаводск, 1977. – 65с.
934557
   П.А.Румянцев. – Москва : Военное изд-во. – (Материалы по истории русской армии ; Русские полководцы)
Т. 1 : 1756-1763. – 1953. – 688 с.
934558
   П.А.Румянцев, А.В.Суворов, М.И.Кутузов. Докум. и материалы.. – К., 1974. – 87с.
934559
   П.А.Румянцев.. – М.
3. – 1959. – 656с.
934560
   П.А.Румянцев. Документы.. – М.
2. – 1953. – 864с.
934561
  Мирзоев В.Г. П.А.Словцов / В.Г. Мирзоев. – Кемерово, 1964. – 59 с.
934562
  Василенко В.В. П.А.Сорокин - выдающийся ученый, педагог и общественный деятель прошлого века // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 31-44. – (Социология и политология ; № 1). – ISSN 0201-7385
934563
  Столыпин П.А. П.А.Столыпин / П.А. Столыпин. – М, 1991. – 102с.
934564
  Островский И.В. П.А.Столыпин и его время / И.В. Островский. – Новосибирск, 1992. – 142с.
934565
  Казарезов В.В. П.А.Столыпин. / В.В. Казарезов. – Новосибирск, 1991. – 127с.
934566
  Бок М.П. П.А.Столыпин. Воспоминания о моем отце / М.П. Бок. – М., 1992. – 346с.
934567
  Бок М.П. П.А.Столыпин: воспоминания о моем отце / М.П. Бок. – М., 1992. – 314с.
934568
   П.А.Стрепетова. Жизнь и творчество трагической актрисы. – Л.-М., 1959. – 341с.
934569
  Сарабьянов Д.В. П.А.Федотов и русская художественная культура 40-х годов XIX века / Д.В. Сарабьянов. – М., 1973. – 226с.
934570
  Цыбульский В.В. П.А.Чихачев - исследователь, путешественник. / В.В. Цыбульский. – Москва, 1961. – 159с.
934571
  Гришина Е.В. П.А.Шилинговский / Е.В. Гришина. – Л., 1980. – 150с.
934572
  Закіров М.Б. П.Б. Струве: свобода еволюції під контролем міри // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 7. – С. 271-278. – ISSN 2312-4342
934573
  Завальнюк О.М. П.Б. Табінський - церковний діяч, приват-доцент Кам"янець-Подільського державного українського університету (1919 - 1920 рр.) // Краєзнавець Хмельниччини : науково-краєзнавчий збірник / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Хмельницька обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; Центр дослідження історії Поділля. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 5. – С. 57-63
934574
  Батин М.А. П.Бажов / М.А. Батин. – 2-е изд. перер. – Москва, 1963. – 344 с.
934575
  Петинова Е.Ф. П.В. Басин / Е.Ф. Петинова. – Ленинград, 1984. – 271 с.
934576
  Гарин В. П.В. Ермолов / В. Гарин. – М, 1939. – 32с.
934577
  Ивановский Г.И. П.В. Засодимский в нашем крае / Г.И. Ивановский, Л.Р. Фрумкин, 1962. – 48 с.
934578
  Ивановский Г.И. П.В. Засодимский на Новгородской земле / Г.И. Ивановский, Л.Р. Фрумкин. – Л, 1974. – 46 с.
934579
  Соймонов А.Д. П.В. Киреевский и его собрание народных песен / А.Д. Соймонов; АН СССР, Ин-т русской литературы (Пушкинский дом) ; [отв. ред., д-р филол. наук, проф. А.М. Астахова]. – Ленинград : Наука, 1971. – 359, [1] с.
934580
  Лекторский В.А. П.В. Копнин и задачи современной филосифии // Філософські читання пам"яті Павла Корніна (4-5 жовтня 1996 р.) / [ред. кол. : Конверський А.Є. (відп. ред.), Бистрицький Є.К. (заст. відп. ред.), Лой А.М., Семенов В.Г., Табачковскький В.Г., Ярошовець В.І.] ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка ; Ін-т філософії НАН України ; Філос. ф-т Київ. ун-ту ім. Т. Шевченка. – Київ : РВЦ "Київський університет", 1996. – С. 26-30
934581
  Красота М.М. П.В. Копнін і деякі теоретико-методологічні аспекти дослідження громадської думки // Філософські читання пам"яті Павла Корніна (4-5 жовтня 1996 р.) / [ред. кол. : Конверський А.Є. (відп. ред.), Бистрицький Є.К. (заст. відп. ред.), Лой А.М., Семенов В.Г., Табачковскький В.Г., Ярошовець В.І.] ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка ; Ін-т філософії НАН України ; Філос. ф-т Київ. ун-ту ім. Т. Шевченка. – Київ : РВЦ "Київський університет", 1996. – С. 103-110
934582
   П.В. Кузнецов-заслуженный деятель искусства РСФСР профессор. Каталог выставки. – М., 1964. – 20с.
934583
  Шевченко Л.В. П.В. Павлов, В.Я. Шульгин - провідні професори історії Київського університета Св. Володимира // Історія України. Маловідомі імена, події, факти : збірник статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 1999. – Вип. 9. – С. 321-332. – ISBN 966-02-0598-8
934584
  Печеранський І.П. П.В. Тихомиров як історик філософії : Дис. ... автореф. канд. філософських наук. Спец. 09.00.05 - історія філософії / Печеранський І.П.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 187л. – Бібліогр.: л.164-187
934585
  Печеранський І.П. П.В. Тихомиров як історик філософії : Автореф. дис. ... канд. філософських наук: спец. 09.00.05 / Печеранський І.П.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 17 с. – Бібл.: 7 назв
934586
  Шейко А.Н. П.В.Копнин. Диалектика как логика : Рецензія / Шейко А.Н., П"ясковський Б.В. – Київ : Вид-во Київ. держ. ун-ту, 1961. – с. 273-275. – Окр. відбиток з Доповідей Академії наук УРСР 2, 1962
934587
  Торсуев Н.А. П.В.Никольский 1858-1940 / Н.А. Торсуев. – Москва, 1953. – 168с.
934588
  Новиков Н.В. П.В.Шейн как собиратель и издатель русских и белорусских народных песен. : Автореф... канд. филолог.наук: / Новиков Н.В.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1953. – 24 с.
934589
   П.Г. Богач : (100 років від дня народження) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; голов. ред. Маліцький Б.А. – Київ, 2018. – № 1 (99). – С. 170. – ISSN 0374-3896
934590
  Казакевич О. П.Г. Житецький - почесний доктор Харківського та Київського університетів (малодосліджена сторінка біографії) // Історико-політичні проблеми сучасного світу : Збірник накових статей / Мін. осв. і науки України; Чернівецький нац. ун-т ім. Ю.Ф. Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 138-143. – ISBN 966-568-745-Х
934591
  Нікітенко Н.М. П.Г. Лебединцев - дослідник Софії Київської // Могилянські читання : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, В.С. Горський, І.В. Жиленко [та ін.]. – Київ, 2003. – 2002 рік : Музейна справа в Україні на зламі тисячоліть. – С. 339-344
934592
  Сопрунов Ф.Ф. П.Г. Сергиев, 1893—1973 / Ф.Ф. Сопрунов, Э.Ю. Гольд. – М., 1986. – 122с.
934593
  Подгорный И.А. П.Г.Каховский / И.А. Подгорный. – Л, 1965. – 36с.
934594
  Струминский В.Я. П.Г.Редкин - русский педагог второй половины ХІХ века. / В.Я. Струминский. – М., 1958. – 7-60с.
934595
   П.Грабовський у школі. – Київ, 1966. – 128 с.
934596
   П.Грабовський.Бібліографічний покажчик. – Київ, 1964. – 80 с.
934597
  Ященко Л.Я. П.Д. Демуцький : нарис про життя і творчість / Л.Я. Ященко. – Київ, 1957. – 47 с.
934598
  Усенко І.Б. П.Д. Лодій: філософ, правознавець, просвітник / І.Б. Усенко, І.В. Музика // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 12-19. – ISSN 2219-5521
934599
   П.Д.Корин об искусстве: Статьи, письма.. – М., 1988. – 320с.
934600
  Захаров С.А. П.Д.Хохряков / С.А. Захаров. – Свердловск, 1959. – 47с.
934601
  Митина В.И. П.Д.Юркевич и П.И.Новгородцев о правах личности и и её достоинстве // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах), : Ідея правової держави: історія і сучасність; частина 2. – С.8-15
934602
  Круглов Л. П.Дж. Ватикиотис. Политика и военные в Иордании. Исследование истории арабского легиона (1921-1957 гг.) // Информационный бюллетень / Институт военной истории Министерства обороны СССР. – Москва, 1971. – Вып. 7 : Военные проблемы национально-освободительного движения в зарубежной литературе. – С. 152-165
934603
  Рогаченко В.Ф. П.Е. Ромер - один з піонерів векторного числення в Росії / В.Ф. Рогаченко, З.Д. Фаріон // Нариси з історії природознавства і техніки : республіканський міжвідомчий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 20. – С. 15-21
934604
  Емельянов Ю.Н. П.Е. Щеголев - историк русского революционного движения / Ю.Н. Емельянов. – М., 1990. – 255с.
934605
  Зайцев А.Д. П.И. Бартенев / А.Д. Зайцев. – М., 1989. – 170с.
934606
  Перетц В.Н. П.И. Житецкий / В.Н. Перетц, 1911
934607
  Барамидзе А.А. П.И. Иоселиани / А.А. Барамидзе, Д.Л. Ватейшвили. – Тбилиси, 1978. – 197с.
934608
  Посадский А.Н. П.И. Мельников (Андрей Печерский) и мордовский край / А.Н. Посадский. – Саранск, 1988. – 92 с.
934609
  Медушевский А. П.И. Новгородцев как теоретик демократии и авторитаризма // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2007. – № 1. – С. 179-189. – ISSN 1812-7126
934610
  Помников О.И. П.И. Новгородцев о нравственном значении общественного прогресса // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах), : Ідея правової держави: історія і сучасність; частина 2. – С.83-95
934611
  Иванова В.П. П.И. Пестель / В.П. Иванова. – Л, 1966. – 43с.
934612
  Матвиевский П.Е. П.И. Рычков / П.Е. Матвиевский, А.В. Ефремов. – М., 1991. – 265с.
934613
  Кунин И. П.И. Чайковски / И. Кунин. – София : Наука и изкуство, 1968. – 396 с.
934614
  Бернандт Г. П.И. Чайковский / Г. Бернандт. – Москва ; Ленинград : Музгиз, 1940. – 72 с.
934615
  Альшванг А.А. П.И. Чайковский / А.А. Альшванг. – Москва ; Ленинград : Музгиз, 1946. – 17 с.
934616
  Данилевич Л.В. П.И. Чайковский / Л.В. Данилевич. – Москва; Ленинград, 1950. – 60с.
934617
  Орлова Е.М. П.И. Чайковский / Е.М. Орлова. – Ленинград, 1953. – 31 с.
934618
  Флейс Е.М. П.И. Чайковский / Е.М. Флейс. – Ижевск, 1953. – 39 с.
934619
  Ярустовский Б.М. П.И. Чайковский : лекция / Б.М. Ярустовский. – Москва : Музгиз, 1953. – 35 с.
934620
  Орлова А.А. П.И. Чайковский / А.А. Орлова. – Ленинград : Музгиз, 1955. – 102 с.
934621
  Ярустовский Б.М. П.И. Чайковский / Б.М. Ярустовский. – Москва : Музгиз, 1957. – 42 с.
934622
  Владыкина-Бачинская П.И. Чайковский / Владыкина-Бачинская. – Москва : Музгиз, 1957. – 232 с.
934623
  Кунин И.Ф. П.И. Чайковский / И.Ф. Кунин. – Москва : Молодая гвардия, 1958. – 367 с.
934624
  Альшванг А.А. П.И. Чайковский / А.А. Альшванг. – Москва : Музгиз, 1959. – 702 с.
934625
  Владыкина-Бачинская П.И. Чайковский / Владыкина-Бачинская. – Москва : Советская Россия, 1961. – 160 с.
934626
  Ручьевская Е.А. П.И. Чайковский / Е.А. Ручьевская. – Ленинград : Музгиз, 1963. – 143 с.
934627
  Кунин И.Ф. П.И. Чайковский / И.Ф. Кунин. – Москва : Музгиз, 1965. – 32 с.
934628
  Альшванг А.А. П.И. Чайковский / А.А. Альшванг. – 3-е изд. – Москва : Музыка, 1970. – 816 с.
934629
  Владыкина-Бачинская П.И. Чайковский / Владыкина-Бачинская. – 3-е изд. – Москва : Музыка, 1971. – 208 с.
934630
  Владыкина-Бачинская П.И. Чайковский / Владыкина-Бачинская. – Москва : Музыка, 1975. – 208 с.
934631
  Ручьевская Е.А. П.И. Чайковский / Е.А. Ручьевская. – Ленинград : Музыка, 1978. – 121 с.
934632
  Калинина Н.А. П.И. Чайковский / Н.А. Калинина. – Москва : Детская литература, 1988. – 142 с.
934633
  Сидельников Л.С. П.И. Чайковский / Л.С. Сидельников. – Москва : Искусство, 1992. – 351 с.
934634
  Рацкая Ц.С. П.И. Чайковский (1840-1893) / Ц.С. Рацкая. – Москва, 1948. – 54 с.
934635
  Слонимский Ю.И. П.И. Чайковский и балетный театр его времени / Ю.И. Слонимский. – Москва : Музгиз, 1956. – 335 с.
934636
  Домбаев Г.С. П.И. Чайковский и мировая культура / Г.С. Домбаев. – Москва : Советский композитор, 1958. – 88 с.
934637
  Лесовой В.Н. П.И. Шатилов. Создатель самобытной отечественной терапевтической школы в Харькове / В.Н. Лесовой, Ж.Н. Перцева // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2009. – № 3. – С. 28-57
934638
  Базанов В.Г. П.И. Якушин / В.Г. Базанов. – Орёл, 1950. – 80с.
934639
  Полосин И.И. П.И.Багратион. / И.И. Полосин. – М., 1948. – 67с.
934640
  Максимов С.А. П.И.Броунов - основоположник сельскохозяйственной метеорологии / С.А. Максимов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1952. – 56с.
934641
  Максимов С.А. П.И.Броунов - основоположник сельскохозяйственной метеорологии. / С.А. Максимов. – Ленинград, 1950. – 44с.
934642
  Дмитриев А.Л. П.И.Георгиевский как оппонент М.И. Туган-Барановского // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2008. – С. 94-101. – (Экономика ; Вып. 1). – ISSN 1026-356X
934643
  Рученькин В.И. П.И.Мельников (Андрей Печерский) и этнография мордвы : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.07 / Рученькин В.И.; АН СССР. Ин-т этнографии. Лен. часть. – Ленинград, 1977. – 28л.
934644
  Лярский П.А. П.И.Рычков - выдающийся русский географ XVIII века. : Автореф... канд. геогр.наук: / Лярский П.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1954. – 18л.
934645
  Киселев В.А. П.И.Чайковский / В.А. Киселев, Н. Казанский. – М., 1947. – 51с.
934646
  Баландин А.И. П.И.Якушкин. Из истории русской фольклористики / А.И. Баландин. – М, 1969. – 334с.
934647
  Вергунов В.А. П.І. Гавсевич (1883–1920) та історія становлення Дослідної станції лікарських рослин Інституту агроекології і природокористування НААН : (до 100-річного ювілею) // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 2. – С. 16-29. – ISSN 2077-4893
934648
  Абаровський І. П.І. Калнишевський у пам"яті земляків // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Спецвип. 34 : Спец. вип. присвяч. 325-річчю з дня народж. останнього кошового отамана Запоріз. Січі Петра Калнишевського. – C. 89-95
934649
  Мозгова Н.Г. П.І. Ліницький: витоки світогляду // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 37-44. – (Філософія. Політологія ; Вип. 24). – ISBN 5-7707-0312-2
934650
  Довженко В.Д. П.І. Ніщинський / В.Д. Довженко. – Київ : Мистецтво, 1953. – 31 с.
934651
  Довженко В.Д. П.І. Ніщинський / В.Д. Довженко. – Київ : Мистецтво, 1955. – 36 с.
934652
  Могила А.П. П.І. Приступа "Говірки Брюховецького району, Львівської області". [Рецензія] / А.П. Могила. – Київ, 1959. – 3 с. – Окр.відбиток з : "Вісник КУ", №21, 1959 р., сер. філологія та журналістика, вип. 1
934653
  Корж В.М. П.І. Прокопович: реальні факти з життя // Бджільництво України : науково-виробничий журнал / Нац. акад. аграрних наук України ; Нац. наук. центр "Ін-т бджільництва ім. П.І. Прокоповича" ; редкол.: Галатюк О.Є., Коваленко В.Л., Федорук Р.С. [та ін.]. – Житомир, 2015. – Вип. 1. – С. 60-66
934654
  Хінчин Л. П.І. Чайковський / Л. Хінчин. – Київ : Мистецтво, 1940. – 160 с.
934655
   П.І. Чайковський на Україні. – Харків : Мистецтво, 1940. – 144 с.
934656
  Полосін І.І. П.І.Багратіон. / І.І. Полосін. – К., 1949. – 67с.
934657
  Булай Л.Г. П.І.Чайковський. / Л.Г. Булай, Н.П. Іванова. – Львів, 1968. – 58с.
934658
  Барро М. П.К. Бомарше, его жизнь и литературная деятельность : биографический очерк М. Барро / с портр. Бомарше, грав. в Лейпциге Геданом. – Санкт-Петербург : Тип. высочайше утвержд. товарищ. "Обществ. польза", 1892. – 79 с., 1 л. портр. – (Жизнь замечательных людей : Биографическая библиотека Флорентия Павленкова)


  На тит. л. печать биб-ки Оглоблина, на с. 3 печать-фамилия Геннадий Иванович Карамзин
934659
  Бородкин П.А. П.К. Голиков / Бородкин П.А. – Барнаул, 1963. – 80 с.
934660
  Ромм А.Г. П.К. Клодт 1805-1867 / А.Г. Ромм. – М, 1948. – 32с.
934661
  Іларіон П.К. Ковалів. Огляд його наукової праці : (до 35-річчя наукової діяльності) // Віра й культура : місячник укр. богосл. думки й культури / Укр. наук. богосл. т-во. – Вінніпег, 1962. – Рік 25, число 7 (103). – С. 9-13
934662
  Овчинникова Т.Н. П.К. Козлов - выдающийся путешественник, исследователь Центральной Азии : Автореф... канд геогр.наук: / Овчинникова Т. Н.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1951. – 16 с.
934663
  Петухов А.Ф. П.К. Козлов / А.Ф. Петухов. – Москва : Географиздат, 1954. – 39с.
934664
  Кортенска М. П.К. Яворов - разширяване на културно-историческото му наследство // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 26 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 177-183. – ISSN 2075-437X


  Стаття Грунтується на дослідженнях драматургічної, театральної та критичної діяльності П.К. Яворова, яка суттєво розширює реальні межі його культурно- історичної спадщини. Наукова розвідка базується на створенні авторкою театрального літопису, в якому ...
934665
  Иншаков П.К. П.К.Игнатов. / П.К. Иншаков. – Краснодар, 1969. – 48 с.
934666
  Рихтер Б. П.К.Пахтусов / Б. Рихтер. – Москва : Географгиз, 1952. – 37с.
934667
  Найденова-Стоилова П.К.Яворов / Найденова-Стоилова. – София, 1957. – 496с.
934668
   П.К.Яворов.. – София, 1980. – 327с.
934669
  Горобец Б.С. П.Л. Капица на Лубянке: затертый миф и непротиворечивая версия освобождения Л.Д. Ландау в 1939 году // История науки и техники : научный журнал / ООО Издательство "Научтехлитиздат". – Москва, 2011. – № 10. – С. 50-60. – ISSN 1813-100X
934670
  Итенберг Б.С. П.Л. Лавров в русском революционном движении / Б.С. Итенберг; отв. ред. В.А. Твардовская. – Москва : Наука, 1988. – 303 с.
934671
  Гуров С.П. П.Л. Чебышев / С.П. Гуров. – М., 1979. – 112с.
934672
  Тлюстангелова Н.М. П.Л.Лавров - журналист и редактор. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.10 / Тлюстангелова Н.М.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ф-тет журналистики. – М., 1974. – 17л.
934673
  Панин С В. П.Л.Лавров - историк философской и общественно-политической мысли. : Автореф... канд. филос.наук: 622 / Панин В.С,; Лен. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. Каф. философии. – Л., 1968. – 22л.
934674
   П.Л.Лавров и его корреспонденты.. – [32] с.
934675
  Лукин В.Н. П.Л.Лавров как эстетик и литературный критик / В.Н. Лукин. – Саратов, 1979. – 182с.
934676
   П.Л.Лавров.. – Птб., 1922. – 522с.
934677
  Дешевов К. П.Лафарг. / К. Дешевов. – Х., 1926. – 16с.
934678
  Козерод О.В. П.М. Врангель: військова і політична діяльність (листопад 1916 - квітень1920 pp.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 62-66. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 2)


  Статтю присвячено проблемам історії військової та політичної діяльності П. Врангеля в період початку революції та громадянської війни на Україні. Розглядаються важливі питання історії реформаторської та політичної діяльності барона П. Врангеля у ...
934679
   П.М. Попов // Віра й культура : місячник укр. богосл. думки й культури / Укр. наук. богосл. т-во. – Вінніпег, 1962. – Рік 25, число 5 (101). – [2 с. обкл.]
934680
  Степченко О.П. П.М. Попов як археограф та історик книги : маловідомі сторінки наукової біографії // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ. Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І.. Ін-т рукопису. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 110-121. – ISBN 966-02-4450-4


  Згадуються : В.М. Перетц, А.М. Лобода. В 1924 р. у зв"язку з 350-річним ювілеєм укр. друку П.М. Попов описав 180 інкунабулів, що зберігалися в колишній Університетської бібліотеці та інших біб-ках Києва, зробив вибіркові списки палеотипів (до 1525 р.), ...
934681
  Міщук С.М. П.М. Попов як бібліограф рукописів та стародруків Волині // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2007. – Вип. 12. – C. 277-309. – ISBN 978-966-02-4451-1; 966-02-2780-9 (сер.)
934682
  Орлова Т.В. П.М.Боклевский / Т.В. Орлова. – Москва : Искусство, 1971. – 110с.
934683
  Идельсон М.В. П.Н. Лепешинский / М.В. Идельсон. – Л., 1965. – 32с.
934684
  Бурче Е.Ф. П.Н. Нестеров / Е.Ф. Бурче. – М., 1955. – 248с.
934685
  Шахматов Б.М. П.Н. Ткачев / Б.М. Шахматов. – М, 1981. – 286с.
934686
  Капцов Н.А. П.Н. Яблочков-слава и гордость русской электротехники / Н.А. Капцов. – Москва, 1947. – 23 с.
934687
  Капцов Н.А. П.Н. Яблочков / Н.А. Капцов. – М., 1957. – 96с.
934688
   П.Н.Груздев (1889-1953) : Библиогр. указ. – Москва, 1989. – 48с.
934689
  Дуков В.М. П.Н.Лебедев / В.М. Дуков. – Изд. 2-е. – Москва, 1956. – 120 с.
934690
  Садовский А.С. П.Н.Лепешинский / А.С. Садовский. – Минск, 1985. – 208 с.
934691
  Вандалковская М.Г. П.Н.Милюков / М.Г. Вандалковская. – Москва, 1992. – 285с.
934692
   П.Н.Одинцов.. – Рига, 1981. – 208с.
934693
  Родина Т. П.Н.Орленев / Т. Родина. – М.-Л. : Искусство, 1948. – 64 с.
934694
   П.Н.Чирвинский и вопросы геологической науки. – Киев : Науковий світ, 1971. – 180с.
934695
  Гордійчук М. П.О. Козицький / М. Гордійчук. – К, 1959. – 72с.
934696
  Сумцов М.Ф. П.О. Куліш : (з пpиводу століття наpодження - 27 липня 1819 pоку) / М. Сумцов. – [Полтава] : Вид. газ. "Рідне Слово" ; [Електp. дpук. Бp. Рабинович], 1919. – 54, [1] с. – Hа обкл. назва: (!)Пантелеймон Куліш. - В кн. також віpш "Плач козаків у неволі" П.О. Куліша
934697
  Дацик В.Д. П.О. Куліш і галицькі народовці // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2010. – Т. 18, № 1/1. – С. 52-57. – (Історія та археологія ; Вип. 18). – ISSN 9125-0912
934698
  Вовкун С.В. П.О. Куліш про козацько-селянські війни кінця XVI - першої половини XVII століть // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – № 2. – С. 30-35. – ISSN 2226-0285
934699
  Лотоцький Олександр Гнатович П.О. Куліш та М.П. Драгоманов у їх листуванні // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2009. – Вип. 78 : Пантелеймон Куліш: письменник, філософ. громадянин. До 190-річчя від дня народження П.О.Куліша. – С. 231-252
934700
  Глущенко В.А. П.О. Лавровський про природу й походження редукованих голосних // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 248. – С. 14-20. – (Серія "Філологічні науки")
934701
  Назаренко Є.В. П.О. Недбайло - вчений, педагог, громадський діяч // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1977. – С. 60-64. – (Юридичні науки ; Вип. 18)
934702
  Казьмирчук Г.Д. П.О. Парадизов // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – [Перевид. 2002 р.]. – Київ : УкрСІЧ, 2016. – Т. 7 : Українське декабристознавство / Г. Казьмирчук, [Ю. Латиш ; передм. М.Г. Казьмирчук]. – С. 142-153. – ISBN 978-617-7107-36-0
934703
  Караванська М.Ю. П.О. Рум"янцев : (Таємниці сім"ї Рум"янцева. Військова кар"єра) / М.Ю. Караванська, В.М. Мордвінцев. – Київ : Міжнародна фінансова агенція, 1998. – 42с. – ISBN 966-7436-02-0
934704
  Зайцева А.Ю. П.О.Куліш - видатний діяч української культури // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. університет України "КПІ". – Київ, 2002. – Вип. 16. – С.126-130.
934705
  Вовкун С.В. П.О.Куліш про міжконфесійні стосунки // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2014. – № 3. – С. 113-116. – ISSN 2226-3209
934706
  Холодний М.Г. П.О.Сіверцев / М.Г. Холодний, 1933. – 211-213с. – Окр. відбиток
934707
  Бестужева С.К. П.Оссовский / С.К. Бестужева. – М., 1987. – 144с.
934708
  Кузнецова Н.В. П.П. Бажов / Н.В. Кузнецова. – Свердловск, 1960. – 202с.
934709
   П.П. Бажов в воспоминаниях. – Свердловск, 1953. – 248 с.
934710
   П.П. Беньков. 1879-1949. Каталог. – М, 1961. – 19с.
934711
  Деркач Б.А. П.П. Білецький-Носенко (1774-1856) : Укр. письменник і педагог: Життя і творчість / Б.А. Деркач. – К., 1988. – 227с.
934712
  Данильченко М.Г. П.П. Блонский о школе и учителе / М.Г. Данильченко. – Москва, 1979. – 96с.
934713
  Безручко О.В. П.П. Вершигора: режисер театру та кіно, педагог, письменник // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2014. – № 1. – С. 127-132. – ISSN 2226-3209
934714
   П.П. Копняев.Сборник, посвященный памяти засл.проф. Павла Петровича Копняева. – Х, 1955. – 131с.
934715
  Петрикевич О.М. П.П. Любченко: роль у проведенні політики колективізації в Україні (1929-1933 роки) // Гілея : науковий вісник.Збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова; Українська Академія Наук. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 90-102
934716
  Дмитрієв А.Л. П.П. Мігулін - відомий економіст і політик // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ. Інститут економіки. – Київ, 2003. – Вип. 35/36. – С. 243-251. – ISSN 0320-4421
934717
  Машкова М.В. П.П. Пекарский / М.В. Машкова. – Москва, 1957. – 80 с.
934718
  Чикунов А.А. П.П. Пекарский: книговед, библиограф, библиофил : К 185-летию со дня рождения // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2012. – № 5. – С. 69-74. – ISSN 0869-608Х
934719
  Ривош Э.Ю. П.П. Постышев / Э.Ю. Ривош. – Киев, 1962. – 94с.
934720
  Чернявский В.И. П.П. Семенов- Тян-Шанский и его труды по географии / В.И. Чернявский. – Москва : Географической лит., 1955. – 296с.
934721
  Борсук О.А. П.П. Семенов-Тян-Шанский - титан географической науки и культуры : география. Люди науки / О.А. Борсук, В.А. Кривцов, Ю.П. Селиверстов // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 5. – С. 28-33, 55 : Фото. – Бібліогр.: с. 33, 55. – ISSN 0016-7207
934722
  Богданов А.А. П.П. Семенов-Тян-Шанский и его роль в становлении российской статистики / А.А. Богданов, Б.П. Хижняков // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2011. – № 11. – С. 75-77. – ISSN 0320-8168
934723
  Чернявский В.И. П.П. Семенов-Тян-Шанский и его труды по географии / В.И. Чернявский. – Москва, 1955. – 296с.
934724
  Мамытов А.М. П.П. Семенов - Шанский и развитие научных представлений о Тянь-Шане / А.М. Мамытов. – Фрунзе : Мектеп, 1984. – 27с.
934725
  Ярукова Л.И. П.П. Семенов -Тян-Шанский в Императорском русском географическом обществе : Информируем читателя. Из истории РГО // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 8. – С. 75-76. – ISSN 0016-7207
934726
  Нор А. П.П. Скоропадський і К.Г. Маннергейм: не втілені задуми будівничих незалежних України та Фінляндії // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 219-221
934727
  Карышева Т. П.П. Сокальский / Т. Карышева. – Киев : Мистецтво, 1951. – 43 с.
934728
  Каришева Т. П.П. Сокальський : нарис про життя і творчість / Т. Каришева. – Київ, 1959. – 280 с.
934729
  Стрельников И.Д. П.П. Сушкин (1868-1928) / И.Д. Стрельников. – 5-9с.
934730
  Казьмирчук Г.Д. П.П. Филипович // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – [Перевид. 2002 р.]. – Київ : УкрСІЧ, 2016. – Т. 7 : Українське декабристознавство / Г. Казьмирчук, [Ю. Латиш ; передм. М.Г. Казьмирчук]. – С. 153-161. – ISBN 978-617-7107-36-0
934731
  Шевченко С. П.П. Филиппович. Жизнь и творчество Е.А. Боратынского. [Рец.] / С. Шевченко. – [3] с. – Отд. оттиск
934732
  Базилевич В. П.П. Цитович. Обличчям до Європи / В. Базилевич, В. Короткий, Т. Короткий // Вища школа : науково-практичне видання / МОНМС. – Київ, 2013. – № 4 (106). – С. 35-73. – Бібліогр.: 176 назв. – ISSN 1682-2366


  Автори статті намагаються показати суперечливість і драматизм в осмисленні суспільного життя науковцями і публіцистами Російської імперії другої половини - початку століття через постать реальної людини - видатного правознавця, публіциста, державного ...
934733
  Базилевич В. П.П. Цитович. Обличчям до Європи / В. Базилевич, В. Короткий, Т. Короткий // Вища школа : науково-практичне видання / МОНМС. – Київ, 2013. – № 3 (105). – С. 31-53. – Бібліогр.: 112 назв. – ISSN 1682-2366


  Автори статті намагаються показати суперечливість і драматизм в осмисленні суспільного життя науковцями і публіцистами Російської імперії другої половини XIX - початку XX століття через постать реальної людини - видатного професора університета Св. ...
934734
  Молева Н.М. П.П. Чистяков-теоретик и педагог / Н.М. Молева, Э. Белютин. – М., 1953. – 229с.
934735
  Молева Н.М. П.П. Чистяков / Н.М. Молева, Э. Белютин. – М., 1954. – 60с.
934736
  Вовк Ф.К. П.П. Чубинский : отрывки из личных воспоминаний / Ф. Волков [псевд.] // Памяти П.П. Чубинского. – [Москва] : [Тип. П.П. Рябушинского], 1914. – С. 13-30
934737
  Волковь О. П.П. Чубинскій. Отрывки изъ личныхъ воспоминаній (репринтне видання) : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 6 (38). – С. 12-25
934738
  Тимчик Н.П. П.П. Чубинський - один з фундаторів Південно-Західного Відділу Російського Географічного Товариства у Києві // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 31-34. – (Історія ; Вип. 42)


  Висвітлюються основні віхи життя П.П. Чубинського. Дається інформація про його роль у заснуванні в Києві Південно-Західного Відділу Російського Географічного Товариства
934739
  Коляда І. П.П. Чубинський : штрихи до історичного портрету / І. Коляда, В. Милько // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 4. – С. 12-17


  До 135-ї річниці заснування Південно-Західного відділу імператорського географічного товариства
934740
  Дудко В.И. П.П. Чубинський в русской литературной среде (конец 1850-х - начало 1860-х годов) // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2008. – Вып. 8. – С. 83-86. – ISBN 966-594-936-5
934741
  Шип Н.А. П.П. Чубинський з любов"ю до України // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 1997. – Вип. 2. – С. 24-32. – (Соціально-гуманітарні науки)
934742
  Коляда Ігор П.П. Чубинський: штрихи до історичного портрету : (до 135-ї річниці заснування Південно-Західного відділу Імператорського Російського географічного товариства) / Коляда Ігор, Милько Володимир // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 4. – С. 12-17. – Бібліогр. в кінці ст.
934743
  Блажес В.В. П.П.Бажов и рабочий фольклор / В.В. Блажес. – Свердловск, 1982. – 104 с.
934744
  Анфиногенов А. П.П.Бажов. Творчество и критическая литература / А. Анфиногенов. – Свердловск, 1948. – 29с.
934745
  Святкин А.И. П.П.Блонский - выдающийся советский педагог. / А.И. Святкин. – М., 1964. – 54с.
934746
   П.П.Кадочников. – Москва, 1965. – 46 с.
934747
  Пикулев И.И. П.П.Соколов-Скаля / И.И. Пикулев. – М.Л., 1950. – 30с.
934748
  Лясковская О.А. П.П.Чистяков / О.А. Лясковская. – М., 1950. – 63с.
934749
  Русакиев С. П.Р.Славейков и руската литература. / С. Русакиев. – София, 1956. – 275с.
934750
  Печериця Т.В. П.Рябков - дослідник риболовецького промислу Півдня України // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 2001. – № 6 : Південна Україна 18-19 століття. – С.260-265. – ISBN 966-7089-17-7
934751
  Олейников А.В. П.С. Балуев - один из успешных генералов Первой мировой // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 12 (608). – С. 50-54. – ISSN 0321-0626
934752
  Холодова Н.В. П.С. Дю Понсо у витоків морфологічної класифікації мов // Актуальні проблеми філологічної науки та педагогічної практики : матеріали Всеукр. наук.-метод. семінару : 4-5 груд. 2009 р. / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології ; [упоряд. А.І. Анісімова ; редкол.: І.С. Попова та ін.]. – Дніпропетровськ : Інновація, 2009. – С. 155-157. – ISBN 978-966-8676-40-6
934753
  Иванов Л.А. П.С. Коссович и его научная деятельность в области физиологии растений // Ботаника [Конволют]. – С. 261-272
934754
  Котенко Т.І. П.С. Морачевський як дослідник та перекладач українською мовою книг Святого Письма в історіографії кінця ХІХ - початку ХХІ ст. // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2013. – Вип. 17. – C. 415-428. – ISSN 2222-4203
934755
  Блауберг И.И. П.С. Попов - исследователь философии Бергсона // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 3. – С.119-128. – ISSN 0042-8744
934756
  Коростин А.Ф. П.Соколов / А.Ф. Коростин. – М, 1949. – 40с.
934757
  Суханова Е.Н. П.Стросон об обосновании различения субъекта и предиката суждения // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 4 (43). – С. 24-33. – ISSN 1560-7488
934758
  Галилеев Г.П. П.Стучка о социалистической законности : Автореф... канд. юрид.наук: 710 / Галилеев Г.П.; Латв. гос. ун-т им. П.Стучки. – Рига, 1968. – 20л.
934759
  Кривошея Г.М. П.Т. Тронько - організатор IX Міжнародного з"їзду славістів / Г.М. Кривошея, Г.П. Семилєтка, Є.М. Скляренко // Петро Тимофійович Тронько / Г.М. Кривошея, Г.П. Семилєтка, Є.М. Скляренко. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 135-149 : фото. – (Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Герої - видатні вихованці та педагоги)


  Про роботу Міжнародного з"їзду славістів і роль П.Т.Тронька. Комісію Української РСР з підготовки і проведення IX Міжнародного з"їзду славістів очолювали М.А. Орлик, П.Т. Тронько. В бюро Українського Комітету славістів входили академік В.М. ...
934760
   П.Т. Тронько (100 років від дня народження) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2015. – № 3 (89). – С.164-165. – ISSN 0374-3896


  Володимир Олександрович - відомий фізико-хімік, академік УАН (1919) та АН СРСР (1929), представник яскравої української династії вчених і громадських діячів Кістяківських.
934761
  Слюсаренко А.Г. П.Т. Тронько і рідний історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка / А.Г. Слюсаренко, Г.П. Савченко // Петро Тимофійович Тронько / Г.М. Кривошея, Г.П. Семилєтка, Є.М. Скляренко. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 117-125. – (Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Герої - видатні вихованці та педагоги)


  Доктор істор. наук, проф. кафедри новітньої історії України А.Г. Слюсаренко та кандидат істор. наук, проф. кафедри новітньої історії України Г.П. Савченко розкривають наукові зв"язки П.Т. Тронька з історичним факультетом та його значну роль у розвитку ...
934762
  Косинова О.А. П.Ф. Каптерев и педагогика Русского зарубежья 1920 - 1930-х гг. // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 2008. – №10. – С. 70-79. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561X
934763
  Заварзина Л.Э. П.Ф.Каптерев на ниве педагогического образования // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2011. – № 6. – С. 72-86. – ISSN 0869-561Х


  Рассматривается взгляд П.Ф.Каптерева на профессиональные и личностные качества учителя, специфику педагогического образования и стремление воплотить в образовательный процес теоретические наработки.
934764
  Котельникова И.Г. П.Ф.Соколов. / И.Г. Котельникова. – Л, 1962. – 13с.
934765
  Якубович И.Д. П.Ф.Якубович / И.Д. Якубович. – Л, 1967. – 36с.
934766
  Тарский Григорий П.Черных-Якутский : Очерк жизни и творчества / Тарский Григорий. – Якутск, 1964. – 64 с.
934767
  Кантор А.М. П.Шмельков / А.М. Кантор. – Москва : Архитектура и градостроительство, 1950. – 40 с.
934768
  Обухова Л.Ф. П.Я. Гальперин среди современников // Вопросы психологии : научный журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 2014. – № 2. – С. 65-75. – ISSN 0042-8841
934769
  Степанова М.А. П.Я. Гальперин: опыт построения неклассической психологии // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 Психология : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С.43-53. – (Психология ; № 4). – ISSN 0201-7385
934770
  Якобчук Н. П.Я. Литвинова (1883-1904) - видатна подвижниця на ниві украінськї етнографії // Права людини (Громадянська освіта) : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 2014. – № 24 (712), серпень. – С. 41-47
934771
  Горленко Н.А. П.Я. Павлинов / Н.А. Горленко. – М, 1967. – 272с.
934772
  Якобчук Н. П.Я.Литвинова (1833-1904) - видатна подвижниця на ниві української етнографії / Н. Якобчук, С. Якобчук // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 10 (158), жовтень. – С. 41-47


  У статті висвітлено життєвий шлях та наукову діяльність П.Я.Литвинової - відомого українського етнографа, мистецтвознавця, фольклориста та громадської діячки кінця XIX - початку XX ст..Розглядаютьсмя основні етапи біографії дослідниці та її науковий ...
934773
  Шкуринов П.С. П.Я.Чаадаев. Жизнь, деятельность, мировоззрение / П.С. Шкуринов. – М., 1960. – 148с.
934774
  Куліш М. П`єси / М. Куліш. – Київ : Наукова думка, 1998. – 304с. – (Бібліотека школяра). – ISBN 966-00-0402-8
934775
   П’єзорезистивні властивості епоксидних композитів із графітовими нанопластинками та нітридом бору / Л.Л. Вовченко, О.А. Лазаренко, Л.Ю. Мацуй, О.В. Журавков, Ю.С. Перец, В.С. Федорець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 273-278. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В роботі наведено результати експериментальних досліджень низькотемпературної стабільності механічних властивостей епоксидних матриць та змін електроопору під дією механічного навантаження композитних матеріалів епоксидна смола-графітові нанопластинки. ...
934776
  Гусєв О.П. П’ятеро з 510-го горизонту / О.П. Гусєв. – Київ, 1972. – 47с.
934777
  Бабелюк О.В. Пcихoлoгічні умoви вдocкoнaлювaння прoфеcійнoгo caмoвизнaчення війcькoвocлужбoвців cлужби зa кoнтрaктoм // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 26-27. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 30). – ISSN 1728-3817


  Зa результaтaми теoретичнoгo aнaлізу прoблеми прoфеcійнoгo caмoвизнaчення в пcихoлoгії визнaченo пcихoлoгічний зміcт, cтруктуру і функції прoфеcійнoгo caмoвизнaчення війcькoвocлужбoвців, щo прoхoдять війcькoву cлужбу зa кoнтрaктoм нa пocaдaх рядoвoгo і ...
934778
  Ягупа А. Пepcпeктиви вдocкoнaлeння зaкoнoтвopчoї дiяльнocтi кpiзь пpизму юpидичнoї тeхнiки // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 78-80


  "...На думку Кравченка М. для покращення практики реалізації законів в Україні необхідно в першу чергу поглиблено дослідити сам процес реалізації законів, відмежувати закономірне від випадкового в даному процесі, визначити його особливості [Кравченко ...
934779
  Гук О.Ф. Пeдaгoгічні умoви мoдeрнізaції нaвчaльнo-виxoвнoгo прoцeсу у вищoму нaвчaльнoму зaклaді // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 4 (21)
934780
  Беленчук І.А. Пiд пpапоpом соцiалiстичної демокpатiї : Матеpiал на допомогу лектоpам у ВР УРСР i мiсцевi Ради депутатiв тpудящих / І.А. Беленчук; Відділ пропаганди і агітації київського міськкому КП України. – Київ : Знання, 1967. – 27с.


  У світі рішень XXV з"їзду КПРС та інших партийних документів аналізується питання розробки проблеми методів навчання у сучасній радянській педагогиці, узагальнюється досвід роботи найкращих шкіл республіки.
934781
  Білокінь І.П. Пiдтвеpдження закономipностi Заленського у хвойних. / І.П. Білокінь. – Київ : КДУ, 1950. – 7с. – Окр.відбиток з: Труди біолого-грунтознавчого фак-ту КДУ ім.Т.Г.Шевченка. №5, 1950р.
934782
  Білокінь І.П. Пiслявоєннi видання Польського ботанiчного товаpиства (Acta Societatis Botanicorum Poloniae, tt. 17-22I, 1946-1953 rr.) / І.П. Білокінь. – Київ : АH УРСР, 1954. – 15с. – Окр.відбиток з: Ботанічний журнал, Т.11, №4
934783
  Комочкова О. Пpoфeciйнa підготовка магістрів гуманітарних наук з лінгвістики в Единбурзькому університеті // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 5 (59). – С. 18-26. – ISSN 2312-5993
934784
  Боброва Д.В. Пpава гpаждан на возмещение вpеда / Д.В. Боброва. – Киев : Знання, 1990. – 47с. – (О-во "Знание" УССР ; 11 ; №12 : Гражданин и закон)


  В популяpной фоpме излагается законодательство о защите пpав на жизнь и здоpовье pабочих, служащих, колхозников и иных лиц пpи пpичинении им увечья или смеpти, а также о поpядке pассмотpения тpебований о возмещении вpеда и сpоках выплаты сумм ...
934785
  Харченко Я. Пpавдывый сон [Правдивий сон] / Яков Харченко. – Екатеринослав (Дніпропетровськ) : Типо-Литография Губернского правления, 1892. – 29 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
934786
  Бичкова Ц.В. Пpавовi питання дiяльностi мiжколгоспних об"єднань / Ц.В. Бичкова, В.Л. Мунтян; АН УРСР. Сектор держави і права. – Київ : АH УРСР, 1961. – 96с.


  Розглядаються питання пpавового pегулювання оpганiзації та дiяльностi мiжколгоспних будiвельних огpанiзацiй, пiдпpиємств по виpобництву та пеpеpобцi сiльськогосподаpської пpодукцiї, мiжколгоспних електpостанцiй Укpаїни. Висвiтлюються пpавовi питання ...
934787
  Бичкова Ц.В. Пpавове pегулювання водних відносин в УРСР / Ц.В. Бичкова, В.Л. Мунтян; АН УРСР, Сектор держави і права. – Київ : Наукова думка, 1966. – 132 с.


  Дiзнаєтесь, яку pоль вiдiгpають сеpедовища i спадковiсть в довголiттi людини,пpо основнi пpичини смеpтi та їхнi механiзми.
934788
  Білявський Г.О. Пpактикум iз загальної екологiї / Г.О. Білявський, Р.С. Фурдуй. – Київ : Либiдь, 1997. – 160с. – ISBN 966-06-0013-5


  У пiдpучнику pозглянуто основнi теоpетичнi i пpактичнi питання сучасної екологiї iз залученням найновiших матеpiалiв, у фоpмi й обсязi , достатнiх для фоpмування високого piвня шкiльної екологiчної освiти для загальноосвiтнiх шкiл.Висвiтлено сучасний ...
934789
   Пpактикум з технологiї напiвпpовiдників та фiзики напiвпpовiдникових пpиладiв : Hавч. посiбник / В.А. Бродовий, В.В. Ильченко, С.С. Кільчицька, Д.О. Пулемьотов, В.К. Россохатий, А.Г. Шкавро; КУ iм. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 1995. – 148с.
934790
  Данчева О.В. Пpактична психологiя в економiцi та бiзнесi : Hавчальний посібник / О.В. Данчева, Швалб Юрій Михайлович. – Київ : Лiбpа, 1998. – 270с. – ISBN 966-7035-09-3
934791
   Пpеса Укpаїни: Газети 1917-1920 pp.. – Київ : Хpещатик, 1997. – 97с. – ISBN 5770702835
934792
  Кушнір І.А. Пpиклади й задачi для кмiтливих i ледачих : Для учнiв 1-3 класiв та iх батькiв / І.А. Кушнір, Л.П. Фінкельштейн. – Київ : Факт, 1997. – 204с. – ISBN 966-72-74-10-1
934793
  Белецкий А.А. Пpинципы этимологических исследований. : На материале греческого языка / А.А. Белецкий; МВО СССР. КГУ им.Т.Г.Шевченко. Кафедра классической филологии. – Киев : Київський університет, 1950. – 267с.
934794
  Балабушевич И.А. Пpипятский гpабен : Опыт палеотектонического анализа современного строения / И.А. Балабушевич; АН УССР. Институт геофизики. – Киев : Наукова думка, 1965. – 171с.


  Используются данные комплексного анализа матеpиалов геологических и геофизических исследований pегиона,автоp пpименяя pяд оpигинальных пpиемов анализа, устанавливает основные закономеpности его pазвития.
934795
  Белоконь И.П. Пpичины и закономеpности pазнокачественности pастительных оpганизмов : исторические очерки / И.П. Белоконь; АН СССР, Ин-т истории естествознания техники. – Київ : КУ, 1968. – С. 125-126. – Отд. оттиск из: Проблемы физиологии растений
934796
  Бондарчук В.Г. Пpо pухи земної коpи / В.Г. Бондарчук. – Київ, 1958. – 48с. : Т-во для поширення політичних і наукових знань УРСР ; №2Серія 5
934797
  Грінченко Б.Д. Пpо книги: Як їх вигадано дpукувати / написав Б. Грінченко. – вид. 2-ге. – Черкаси : Вид. "Сіяч", 1917. – 48 с. : З 3-ма малюнками. – (Видавництво "Сіяч" ; №20)
934798
  Бондарчук В.Г. Пpо синхpонiзацiю моpських i континентальних четвеpтинних покладiв Надчоpномоp`я / В.Г. Бондарчук. – Київ, 1933. – 14с. – Окр.выдбиток з: Журнал геолого-геогрфічного циклу ВУАН, №4(8)
934799
  Бондарчук В.Г. Пpо тектонiку Пpичоpномоp"я. вип. 2 / АН УРСР // Геологічний журнал
934800
  Білокінь І.П. Пpоpостання iзольованих сiм"ядоль гаpбуза / І.П. Білокінь. – Київ : КДУ, 1950. – 8c. – Окр.відбиток з: Труди біолого-грунтознавчого фак-ту КДУ ім.Т.Г.Шевченка №6, 1950р.
934801
  Білецький Ф.М. Пpоблема новатоpства сатиpи початку ХХ столiття та iї тpадицiї в pадянськiй лiтеpатуpi / Ф.М. Білецький; МВ і ССО УРСР. ДДУ ім. 300-річчя Воз"єднання України з Росією. – Дніпpопетpовськ : ДДУ, 1984. – 70с.


  В основi посiбника- pозгляд таких ключових питань, як художня пpавда i концепцiя дiйсностi, своєpiднiсть соцiальних конфлiктiв та хаpактеp виpаження естетичного iдеалу, pозмаїття жанpових фоpм сатиpи та багатоманiтнiсть стилiв сатиpичних твоpiв ...
934802
  Белецкий А.И. Пpоблема пеpиодизации литеpатуpного пpоцесса. : Тезисы / А.И. Белецкий; МВО СССР. КГУ им.Т.Г.Шевченко. Кафедра рссской литературы. – Киев : Київський університет, 1955. – 8с.
934803
  Білецький А.О. Пpогpамма куpсу "Загального мовознавства" / А.О. Білецький; КДУ ім.Т.Г.Шевченка. Філологічний факультет, кафедра загального мовознавства і класичної філології. – Київ : КДУ, 1972. – 50с.
934804
  Богач П.Г. Пpогpаммиpование и pабота на ЭВМ "Пpоминь" и "Миp" / П.Г. Богач, Л.В. Решодько, В.В. Кальниш. – Киев : Вища школа, 1977. – 272с. : ил.37 + табл.6. – библ.18 назв.


  В книге pассмотpены пpогpаммиpование и pабота за пультам малых ЭВМ "Пpомiнь-М", "Пpомiнь-2", "Пpомiнь", "Миp", "Миp-1". Многочисленные пpимеpы дают возможность пpиобpести навыки, необходимые для самостоятельной pаботы на той или дpугой конкpетной ...
934805
  Белов Ю.А. Пpогpаммиpование и вычислительные системы / Ю.А. Белов, Б.И. Бойко, В.С. Проценко; МВ и ССО УССР ; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа пpи КДУ, 1978. – 42с.


  У монографії досліджується проблема поетичного ліро-епічного жанру в українській літ-рі першої половини ХІХ ст. Проаналізовані такі поематичні шедеври, як "Гайдамаки", "Сон", "Неофіти", "Марія" - Т.Шевченка; та інш.
934806
  Богач П.Г. Пpогpамування i елементи pоботи на ЕОМ "Пpомiнь" / П.Г. Богач, Л.В. Решольдо, В.В. Кальниш. – Київ : Вища школа, 1973. – 115с. : ил.4 + табл.2. – библ.7


  Розглянуто елементи пpацi на ЕОМ "Пpомiнь" та методика зiставлення пpогpам для цiєї машини.Пpиведенi пpиклади дають можливiсть читачевi пpидбати навики, необхiднi для самостiйноє pоботи на машинi.
934807
  Білан Ю.Я. Пpолетаpiат - кеpiвник i головна pушiйна сила пеpшої pосiйської pеволюцiї / Ю.Я. Білан. – [Київ] : [КДУ iм. Т.Г. Шевченка], 1955. – [6] с. – Окр. відбиток з: Історичний збірник, т. 6, 1955 (с. 5-18)
934808
  Бас Г.Г. Пpофоpiєнтацiйна pобота в сiльськiй школi / Г.Г. Бас. – Київ : Радянська школа, 1978. – 224с.


  У посiбнику освiтлюються питання оpiєнтацї учнiв на сiльськогосподаpськi пpофесії.Пpоводяться методичнi pозpобки завдань,позакласних пpофоpієнтацiйних заходiв.Для вчителiв,диpектоpiв шкiл.
934809
  Бондарь Н.Н. Пpошлое Канева и его окpестностей / Н.Н. Бондарь; H.H. Бондаpь. – Киев : Киевского университета, 1971. – 112 с.


  Рассказывается о пpошлом Канева и его окpестностей. Автоp знакомит читателя с истоpией и культуpой гоpода, с его основными памятниками, pассказывает о том, как складывался этот гоpод, как из века в век менялся его облик и состав населения, каково его ...
934810
  Пилинський Д Пpыгоды [Пригоди] : (Малюнкы з жыття) [малюнки з життя] / Уклав Д. Пилинскій. – Москва : Изд. книгопpодавца Е.А. Губанова. Тип. Е. Геpбек, 1896. – 63 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії


  Зміст: Дpама в хати / Hаталка Полтавка [Н.М. Кибальчич]. Данило Гуpч / М. Вовчок. Мати / І. Спілка
934811
  Бабко А.К. Пpямое титpование никеля pаствоpом диметилглиоксима. / А.К. Бабко, М.В. Коротун; Кафедра аналитической химии. Заводская лаборатория. // Методы химического анализа
934812
  Стадільна Я. ПА ОБСЄ: Росіє, схаменися! // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 15 (395). – С. 3. – ISSN 2313-559X
934813
  Галіахметов І.А. Паарадигма муніципального права України // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2013. – С.163-170. – (Серія: Право ; вип. 6). – ISSN 2226-3047


  У статті розглядаються філософсько-правові підходи щодо проникнення за допомогою абстрактного мислення в сутність муніципального права України, його змістовну частину і форми, причини і закономірності розвитку, з"ясування способу інституціоналізації ...
934814
  Мальцева Н.И. Паароксимация распределений некоторыми смесями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.008 / Мальцева Н.И.; Казанск. гос. ун-т. – Казань, 1971. – 15л.
934815
   Паата Виссарионович Гугушвили (1905-1987) : Биобиблиграфия. – Тбилиси : Мецниереба, 1989. – 164с. – (Грузинские ученые). – ISBN 5-520-00238-1
934816
  Моисеев В.А. Паблик рилейшнз - средство социальной коммуникации. (Теория и практика) / В.А. Моисеев. – Київ : Дакор, 2002. – 506с. – ISBN 966-95845-2-3
934817
  Почепцов Г.Г. Паблик рилейшнз / Г.Г. Почепцов. – К, 1996. – 195с.
934818
  Почепцов Г.Г. Паблик рилейшнз : Навчальний посібник для студентів вищіх навчальних закладів / Г.Г. Почепцов. – Київ : Знання, 2000. – 506с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-620-022-8
934819
   Паблик рилейшнз в системе маркетинга украинского предприятия // Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2007. – № 4. – С. 39-45.
934820
  Филипенко Н.А. Паблик рилейшнз в социальном пространстве Украины // Інтелект. Особистість. Цивілізація : Тематичний збірник наукових праць із соціально-філософських проблем / Донецький державний університет економіки і торгівлі ім .М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2004. – Вип. 2. – С. 44-51. – Бібліогр.: на 9 пунктів
934821
  Почепцов Г.Г. Паблик рилейшнз для профессионалов / Г.Г. Почепцов. – Москва-Киев : Рефл-бук, Ваклер, 1999. – 624с. – ISBN 5-87983-083-7; 966-543-053-Х
934822
  Почепцов Г.Г. Паблик рилейшнз для профессионалов / Георгий Почепцов. – Изд. 2-е, исправ. – Москва ; Киев : Рефл-бук ; Ваклер, 2001. – 624с. – (Образовательная библиотека). – ISBN 5-87983-083-7; 966-543-053-Х
934823
  Почепцов Г.Г. Паблик рилейшнз для профессионалов / Георгий Почепцов ; [отв. ред. А.В. Морозов]. – Изд. 2-е, испр. – Москва ; Киев : Рефл-бук ; Ваклер, 2003. – 622, [2] с. – Библиогр.: с. 618-622 и в конце параграфов. – (Образовательная библиотека). – ISBN 5-87983-083-7
934824
  Почепцов Г.Г. Паблик рилейшнз для профессионалов / Георгий Почепцов ; [отв. ред. А.В. Морозов]. – Изд. 6-е, доп. – Москва ; Киев : Рефл-бук ; Ваклер, 2005. – 640 с. – Библиогр.: с. 633-638 и в конце глав. – (Образовательная библиотека). – ISBN 5-87983-083-7; 966-543-053-Х
934825
  Моисеев В. Паблик рилейшнз. Теория и практика / В. Моисеев. – Київ : Вира-Р, 1999. – 376с. – ISBN 966-95172-8-1
934826
  Моисеев А В. Паблик рилейшнз. Теория и практика / А В. Моисеев, ; 2-е изд. – Москва : Омега-Л, 2001. – 376с. – ISBN 5-901386-23- Х
934827
  Блэк С. Паблик рилейшнз. Что это такое? / С. Блэк. – Москва : Новости, 1990. – 240 с. – ISBN 5-7020-0370-5
934828
  Пашенцев Е.Н. Паблик рилейшнз: от бизнеса до политики / Е.Н. Пашенцев. – 2-е изд. – Москва : Финпресс, 2000. – 229, [2] c. : ил., табл. – Библиогр.: с. 224-228. – (Серия "Маркетинг и менеджмент в России и за рубежом"). – ISBN 5-8001-0022-5
934829
  Пашенцев Е.Н. Паблик рилейшнз: от бизнеса до политики / Е.Н. Пашенцев. – 3-е изд. исправл. и доп. – Москва : Финпресс, 2002. – 368с. – (Маркетинг и менеджмент в России и за рубежом). – ISBN 5-8001-0022-5
934830
  Маренич В.М. Паблик рилейшнз: проблемы терминологии, онтологии и методологии // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 6 (86). – С. 85-88. – ISSN 2077-1800
934831
  Катлип Скотт Паблик рилейшнз: теория и практика = Effective public relations : Учеб. пособие / Катлип Скотт, Сентер Аллен, Брум Глен. – 8-е изд. – Москва : Вильямс, 2000. – 624с. – ISBN 5-8459-0107-3
934832
  Королько В. Паблик рілейшнз і репутаційний менеджмент // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001. – № 2. – С.108-116
934833
  Королько В.Г. Паблик рілейшнз. Наукові основи, методика, практика : Підручник / В.Г. Королько. – 2-е вид., доп. – Київ : Скарби, 2001. – 400с. – (VERVA MAGISTRI). – ISBN 966-95789-6-5
934834
  Доти Дороти Паблистика и паблик рилейшнз / Доти Дороти. – 2-е изд., стереотип. – Москва : Филинъ, 1998. – 288с. – ISBN 5-89568-077-1
934835
  Мазуренко В. Паблік-рилейшенз як фактор успішної реалізації концепції маркетингу в провідних компаніях Німеччини / В. Мазуренко, О. Андрусяк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 88-94. – (Міжнародні відносини ; Вип. 35/36). – ISSN 1728-3817


  В статті авторами проаналізовані сучасні тенденції розвитку PR-діяльності та визначені PR-модель в умовах конкурентного середовища. Розглянуто актуальні проблеми використання PR-інструментів в різних сферах економіки та практика PR - діяльності ...
934836
  Радченко Г.А. Паблік рилейшинз в системі інноваційного розвитку // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління / Донецький, державний університет управління. – Маріуполь, 2017. – Т. 18, вип. 301 : Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку. – С. 86-94. – (Серія "Економіка")
934837
  Почепцов Г.Г. Паблік рилейшнз : Навчальний посібник / Г.Г. Почепцов. – 2-ге вид., випр. і доп. – Київ : Знання, 2004. – 373с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-620-163-1


  Для студентів вузів, аспірантів, викладачів
934838
  Почепцов Г.Г. Паблік рилейшнз : навчальний посібник / Г.Г. Почепцов. – 3-тє вид., виправл. і доп. – Київ : Знання, 2006. – 327 с. – ISBN 966-620-220-4


  Для студентів вузів, аспірантів, викладачів
934839
  Балабанова Л.В. Паблік рилейшнз : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Л.В. Балабанова, К.В. Савельєва; МОНУ; Донецький нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського; Школа маркетингового менеджменту. – Київ : Професіонал, 2008. – 528с. – ISBN 978-966-370-080-9


  Підручник складається з 4-х частин: парадигма маркетингу, маркетингові можливості, комплекс маркетингу й управління маркетинговими зусіллями. Для студентів, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів
934840
  Бєляков О.О. Паблік рилейшнз для довкілля // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 9. – С. 180-186
934841
  Ібрагімова І. Паблік рилейшнз і державне управління // Вісник Української академії Державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 4. – С.242-248
934842
  Примак Т.О. Паблік рилейшнз у бізнесі : навчальний посібник / Тетяна Примак ; МОНУ ; КНЕУ ім. Вадима Гетьмана. – Київ : КНЕУ, 2006. – 176 с. – ISBN 966-574-807-6
934843
  Примак Т.О. Паблік рилейшнз у бізнесі : підручник / Т.О. Примак ; [редкол.: В.Я. Кардаш, О.К. Шафалюк, А.Ю. Брегеда та ін.] ; М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. заклад "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2010. – 303, [1] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 301-303. – ISBN 978-966-483-316=2
934844
  Тихомирова Є.Б. Паблік рилейшнз у глобалізованому світі : Монографія / Є.Б. Тихомирова. – Київ : Наша культура і наука, 2004. – 489с. – ISBN 966-7821-26-9
934845
  Слісаренко Ю І. Паблік рилейшнз у системі комунікації та управління : Навч. посібник для студ.вищ. навчю закладів / Ю І. Слісаренко; Міжрег. Академія упр. персоналом. – Київ : МАУП, 2001. – 104с. – ISBN 966-608-096-6
934846
  Барабаш С. Паблік рилейшнз як інструмент маркетингової комунікації бібліотеки // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 6 (167). – С. 30 - 37. – ISSN 2076-9326
934847
  Мойсеєв В.А. Паблік рілейшнз : навчальний посібник / В.А. Мойсеєв. – Київ : Академвидав, 2007. – 224 с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-8226-44-1
934848
  Горб К. Паблік рілейшнз в управлінні міжнародним туризмом // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 142-149. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 34). – ISSN 2078-4333
934849
  Діденко О.А. Паблік рілейшнз для довкілля як елемент конкурентної стратегії підприємства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 22. – С. 158-163


  Статтю присвячено питанням впливу екологізації на конкурентоспроможність підприємств. особливу увагу приділено паблік рілейшнз для довкілля як важливому елементу конкурентної стратегії підприємства в умовах сталого розвитку.
934850
  Слісаренко І. Паблік рілейшнз у зовнішній політиці: проблеми формування позитивного образу країни та сприйняття аудиторії // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць / КУ ім. Т.Шевченка; Ін-т журналістики; Центр вільної преси. – Київ, 2000. – Вип. 4. – С. 71-82. – ISBN 966-7181-44-8
934851
  Гурицька М.С. Паблік рілейшнз у кризових ситуаціях // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 56. – С. 263-269
934852
  Шевченко Олена Володимирівна Паблік рілейшнз як чинник політичної культури у сфері міжнародних відносин : Дис. ... канд. політичних наук: 23.00.03 / Шевченко Олена Володимирівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2003. – 206л. + Додатки: л.187 - 206. – Бібліогр.: л.171 - 187
934853
  Шевченко Олена Володимирівна Паблік рілейшнз як чинник політичної культури у сфері міжнародних відносин : Автореф. дис. ...канд. політ. наук: 23.00.03 / Шевченко О.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 23 с. – Бібліогр.: 7 назв
934854
  Гинзбург Л.С. Пабло Казальс / Л.С. Гинзбург. – М., 1958. – 184с.
934855
  Кутейщикова В.Н. Пабло Неруда / В.Н. Кутейщикова, А. Штейн. – Москва, 1952. – 96 с.


  Пабло Неруда (Pablo Neruda) (псевдоним, наст. имя Нефтали Рикардо Рейес Басуальто, исп. Neftali Ricardo Reyes Basualto)
934856
  Осповат Л.С. Пабло Неруда / Л.С. Осповат. – М., 1960. – 359с.
934857
  Янковский Ю.З. Пабло Неруда / Ю.З. Янковский. – К., 1975. – 157с.
934858
   Пабло Неруда. Биобиблиографический указатель.. – М., 1960. – 76с.
934859
   Пабло Пикассо (1881-1973). – Л, 1990. – 97с.
934860
  Зернов Б.А. Пабло Пикассо против фашизма. / Б.А. Зернов. – Л., 1971. – 39с.
934861
  Фиалков Д. Пабло Пикассо: минотавр в своем лабиринте // Личности. – Киев, 2010. – № 3 (25). – С. 6-31. – ISSN 1819-6268
934862
  Фиалков Д. Пабло Пикассо: Минотавр в своем лабиринте // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2014. – № 11 (75). – С. 98-121. – ISSN 1819-6268
934863
  Серрано П. Пабло Серрано. / П. Серрано. – М, 1982. – 7с.
934864
  Базыленка А.М. Пабочныя і устауныя словы, словазлучєнні і сказы у сучаснай беларускай літературнай мове / А.М. Базыленка. – Мінськ, 1964. – 112с.
934865
  Чиняков М. Павел I - "Российский Гамлет" // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2011. – № 9 (81). – С. 4-39. – ISSN 1812-867Х
934866
  Чиняков М. Павел I - "Российский Гамлет" : Часть 2. Недолгое царствование // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2011. – № 10 (82 ). – С. 4-33. – ISSN 1812-867Х
934867
  Мурай В.В. Павел I : штрихи к портрету. Гатчина и военные реформы Павла I // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 4 (600). – С. 41-45. – ISSN 0321-0626
934868
  Моран П. Павел I до восшествия на престол (1754-1776) / П. Моран ; пер. с фр.Н.П. Ширяевой. – Москва : Книгоиздат. К. Ф. Некрасова, 1912. – [2], III, 496 с. – Экз. дефектный, отсут. с. 465-496
934869
  Мережковский Д.С. Павел I. / Д.С. Мережковский. – Пб., 1920. – 224с.
934870
  Мережковский Д.С. Павел I: Драма для чтения; Александр І: Роман; Больная Россия: Эссе. / Д.С. Мережковский. – М., 1989. – 768с.
934871
  Дурылин С.Н. Павел Акинфиевич Хохлов. 1854-1919 / С.Н. Дурылин. – М.-Л., 1947. – 64с.
934872
  Смирнова Н.В. Павел Александрович Баранов / Н.В. Смирнова. – Москва, 1959. – 52с.
934873
  Глинкин М.Д. Павел Александрович Радимов / М.Д. Глинкин. – М, 1960. – 88с.
934874
   Павел Александрович Шиллинговский и его ученики : Каталог выставки. – Ленинград : Искусство, 1981. – 71 с.
934875
  Рындина О.М. Павел Алексеевич Власов. / О.М. Рындина. – Л, 1965. – 68с.
934876
  Квасников В.В. Павел Андреевич Костычев / В.В. Квасников; Московское общ-во испытателей природы. – Москва : МОИП, 1951. – 114с.
934877
  Недошвин Г.А. Павел Андреевич Федотов / Г.А. Недошвин. – М-Л, 1945. – 36с.
934878
  Леонтьева Г.К. Павел Андреевич Федотов / Г.К. Леонтьева. – Л.-М, 1962. – 199с.
934879
  Сарабьянов Д.В. Павел Андреевич Федотов / Д.В. Сарабьянов. – Москва, 1969. – 295с.
934880
  Загянская Г.А. Павел Андреевич Федотов / Г.А. Загянская. – М., 1977. – 78с.
934881
  Сарабьянов Д.В. Павел Андреевич Федотов / Д.В. Сарабьянов. – Ленинград, 1985. – 175с.
934882
  Сарабьянов Д.В. Павел Андреевич Федотов / Д.В. Сарабьянов. – 2-е изд. – Ленинград, 1990. – 174с.
934883
  Плотникова Е.Л. Павел Андреевич Федотов. / Е.Л. Плотникова. – Л., 1970. – 64с.
934884
  Костин В.И. Павел Андреевич Федотов. 1815-1852 / В.И. Костин. – Москва, 1938. – 23с.
934885
   Павел Андреевич Федотов. 1845-1852. – Москва, 1954. – 36с.
934886
   Павел Андреевич Федотов. К стопятидесятилетию со дня рождения. 1815-1965.. – М., 1965. – 120с.
934887
  Оноприенко В.И. Павел Аполлонович Тутковский / В.И. Оноприенко. – Москва : Наука, 1987. – 155с.
934888
  Усачев В.Н. Павел Бажов - журналист / В.Н. Усачев. – Алма-Ата, 1977. – 211с.
934889
  Усачев Владимир Никитич Павел Бажов - партийный публицист (1918-1950) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.10 / Усачев Владимир Никитич; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Фак. журналистики. – Москва, 1976. – 22л.
934890
  Батин М.А. Павел Бажов / М.А. Батин. – Москва, 1976. – 262 с.
934891
  Батин М.А. Павел Бажов / М.А. Батин. – Свердловск, 1983. – 209 с.
934892
  Олейнова Г. Павел Бажов // Творчество народов мира. – Москва, 2011. – Вып. 11. – С. 39-53
934893
   Павел Бажов. Воспоминания о писателе. – М., 1962. – 400 с.
934894
  Шостко Лариса Павел Беньков в Узбекистане // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2008. – № 11. – С. 22-28. – ISSN 0869-8171


  130-річчя з дня народження узбецького художника, засл. діяча мистецтв Павла Петровича Бенькова
934895
   Павел Беспощадный -- поэт и человек.. – 2-е изд., доп. – Донецк, 1975. – 262 с.
934896
  Кахана М.Г. Павел Брагар : роман / М.Г. Кахана; авториз. пер. с молд. М.Демидовой и М.Чечановского. – Москва : Советский писатель, 1962. – 344 с.
934897
  Беленький Е.И. Павел Васильев / Е.И. Беленький. – Новосибирск, 1971. – 75 с.
934898
  Выходцев П.С. Павел Васильев. Очерк жизни и творчества / П.С. Выходцев. – Москва : Советская Россия, 1972. – 142 с.
934899
   Павел Васильевич Мальков. – Москва, 1954. – 62с.
934900
   Павел Васильевич Харламов : к 90-летию со дня рождения // Механика твердого тела : межведомственный сборник научных трудов / НАН Украины, Ин-т прикладной математики и механики. – Донецк, 2014. – Вып. 44. – С. 3-6. – ISSN 0321-1975
934901
  Николов М. Павел Вежинов. / М. Николов. – София, 1959. – 100с.
934902
  Митина В. Павел Верисаг об искусстве как эмоционально-духовном познании мира / В. Митина, Е. Андрухов // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2009. – Вип. 6. – С. 339-348. – ISBN 978-966-8917-14-1
934903
  Алявдин В.Ф. Павел Владимирович Еремеев, 1830-1899 : [минералог] / В.Ф. Алявдин; АН СССР ; отв. ред. И.И. Шафрановский. – Ленинград : Наука, Ленинградское отделение, 1986. – 341, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 339-340
934904
  Ковальская Л.С. Павел Волокидин / Л.С. Ковальская. – М, 1981. – 119с.
934905
  Гейвандов П.А. Павел Гейвандов / П.А. Гейвандов. – М., 1982. – 29с.
934906
  Яковенко С.Б. Павел Герасимович Лисициан: Уроки одной жизни / С.Б. Яковенко. – Москва : Музыка, 1989. – 140 с.
934907
   Павел Григорьевич Антокольский : Памятка читателю. – Ленинград, 1956. – 20 с. : 1 портр. – На обл. тит. л. сост.: Жилина Е.М.
934908
   Павел Дмитриевич Корин - народный художник СССР, действ. член Акад.художеств СССР лауреат Государственной премии.. – М., 1963. – 34с.
934909
  Райхенштейн Х.М. Павел Дмитриевич Корин / Х.М. Райхенштейн. – Л, 1971. – 76с.
934910
  Нелаев В.А. Павел Дыбенко / В.А. Нелаев. – М, 1965. – 79с.
934911
  Савинов А.Н. Павел Егорович Щербов / А.Н. Савинов. – Ленинград : Художник РСФСР, 1969. – 108 с.
934912
  Нелаев В.А. Павел Ефимович Дыбенко / В.А. Нелаев. – М, 1962. – 20с.
934913
  Лебедев Д.Н. Павел Захарович Андреев / Д.Н. Лебедев. – Ленинград, 1971. – 56с.
934914
  Бернарден де С.-П.Ж.А. Павел и Виргиния = (Paul et Virginie) / Бернарден де Сен-Пьер ; Пер. с фр. Ек. Бекетовой. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. А.С. Суворина, 1892. – VIII, 3-163 с. – (Дешевая библиотека ; № 234)


  В РГБ есть электронный ресурс
934915
  Бернарден Павел и Виргиния (Paul et Virginie) / Бернарден де Сен-Пьер ; Пер. с фр. Ек. Бекетовой // Сентиментальное путешествие по Франции и Италии / Стерн Лоренс. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. А.С. Суворина, 1892. – VIII, 3-163 с. – (Дешевая библиотека ; № 238)


  Серия: Дешевая библиотека № 234 Бернарден де С.-П.Ж.А.(де Сен-Пьер, Жак Анри) Поль и Виржиния. =(Paul et Virginie) /Бернарден де Сен-Пьер ; Пер. с фр. Ек. Бекетовой.– Санкт-Петербург:1С-Паблишинг, [1892].– VIII, 3-163 с.– (Дешевая библиотека ...
934916
  Страдынь Я.П. Павел Иванович (Пауль) Вальден / Я.П. Страдынь, Ю.И. Соловьев. – М., 1988. – 286с.
934917
  Басманов П.И. Павел Иванович Басманов: Акварель, рисунок / П.И. Басманов. – М., 1979. – 44с.
934918
  Балтун П.К. Павел Иванович Бондаренко. / П.К. Балтун. – Л., 1961. – 40с.
934919
   Павел Иванович Копнин. – К, 1988. – 68с.
934920
  Плотников Н.С. Павел Иванович Новгородцев / Н.С. Плотников, М.А. Колеров // Сочинения / П.И. Новгородцев. – Москва : Раритет, 1995. – С. 5-14. – (Библиотека духовного возрождения). – ISBN 5-85735-012-3
934921
  Павлов-Сильванский Павел Иванович Пестель / Павлов-Сильванский. – Петербург, 1919. – 31с.
934922
  Медведская Л.А. Павел Иванович Пестель / Л.А. Медведская. – Москва, 1967. – 142с.
934923
  Преображенцева Е.А. Павел Иванович Степанов. / Е.А. Преображенцева. – М.Л., 1947. – 28с.
934924
  Баландин А.И. Павел Иванович Якушин. : Автореф... кандидата филол.наук: / Баландин А.И.; Моск. гос. ун-т. – М., 1964. – 14л.
934925
  Синица И.А. Павел Игнатович Житецкий и развитие гуманитарной мысли XIX века // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 21. – С. 15-18. – ISSN 2307-4558
934926
  Кинелев Г.И. Павел Иншаков / Г.И. Кинелев. – Краснодар, 1970. – 104с.
934927
  Жежеленко М Павел Кадочников / М Жежеленко. – М-Л, 1964. – 77с.
934928
  Павлова М.И. Павел Кадочников / М.И. Павлова. – М., 1991. – 187с.
934929
  Куликовский П.Г. Павел Карлович Штернберг (1865-1920) / П.Г. Куликовский; МГУ; Нучная б-ка им.Горького; Биографический очерк доцента П.Г.Куликовского. – Москва : Изд-во Московскго ун-та, 1951. – 55с. – (Замечательные ученые Московского ун-та)
934930
  Куликовский П.Г. Павел Карлович Штернберг, 1865-1920 / П.Г. Куликовский. – М., 1951. – 50с.
934931
  Куликовский П.Г. Павел Карлович Штернберг. 1865-1920 / П.Г. Куликовский. – Москва : Наука, 1965. – 136 с.
934932
  Куликовский П.Г. Павел Карлович Штернберг. 1865-1920 / П.Г. Куликовский. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Наука, 1987. – 123 с.
934933
   Павел Кирпичев: репродукции // Художники на Малой земле / Автор-сост. М. Черняховский ; Худ. М. Аникст. – Москва : Советский художник, 1978. – 16 л : 16 л. репродукций. – (Из серии: Я прошел по той земле)
934934
  Михайлов А.И. Павел Корин / А.И. Михайлов. – Москва, 1965. – 231с.
934935
   Павел Корин = Pavel Korin : [альбом репродукций]. – Ленинград : Аврора, 1972. – 20 с., [25] л..ил. : ил. – Текст на рус. и англ. яз. - На обл. : Pavel Korin. – (Мастера мировой живописи)
934936
  Михайлов Н.А. Павел Корин / Н.А. Михайлов. – Москва, 1982. – 103 с.
934937
  Мочалов Л.В. Павел Кузнецов / Л.В. Мочалов. – Л, 1979. – 48с.
934938
  Русакова А.А. Павел Кузнецов. / А.А. Русакова. – Л., 1977. – 283с.
934939
  Модзалевский В. Павел Леонтьевич Полуботок : биографический очерк : (из "Русского биографического словаря") / Вадим Модзалевский. – Санкт-Петербург : Тип. И.Н. Скороходова, 1903. – 70 с.
934940
  Модзалевский В.Л. Павел Леонтьевич Полуботок / [Модзалевський В.]. – [Санкт-Петербург : Тип. И.Н. Скороходова, 1905. – л. 429-446. – Отд. оттиск из: Русский биографический словарь : в 25 т., вып. 14 : Плавильщиков - Примо, 1905. - 802 с.
934941
  Бондаренко Б. Павел Лунгин: старый русский // Академия : Интересный журнал для интересных людей / ООО "Караван-Медиа". – Киев, 2005. – № 4. – С. 88-92.
934942
   Павел Луспекаев: Воспоминание об актере.. – Л. : Искусство, 1977. – 159 с.
934943
  Яроцкий А.В. Павел Львович Шиллинг 1786-1837 / А.В. Яроцкий. – Москва : Академии наук СССР, 1963. – 184 с.
934944
   Павел Массальский: Документы.. – Москва, 1985. – 344 с.
934945
  Езерская Н.А. Павел Миронович Зарон. / Н.А. Езерская. – Л, 1962. – 60с.
934946
  Яроцкий А.В. Павел Михайлович Голубицкий 1845-1911 / А.В. Яроцкий. – Москва : Наука, 1976. – 120 с.
934947
  Крамаренко Л.Г. Павел Михайлович Кожин / Л.Г. Крамаренко. – М., 1958. – 86с.
934948
   Павел Михайлович Орлов. – М., 1954. – 22с.
934949
   Павел Михайлович Орлов. – Москва, 1960. – 36 с. – (Ученые Тимирязевской академии)
934950
  Боткина А.П. Павел Михайлович Третьяков в жизни и искусстве / А.П. Боткина. – Москва : Изд-во Гос. Третьяковской галлереи, 1951. – 311с.
934951
  Боткина А.П. Павел Михайлович Третьяков в жизни и искусстве / А.П. Боткина. – 2-е изд. – Москва : Искусство, 1960. – 255с.
934952
  Боткина А.П. Павел Михайович Треьяков / А.П. Боткина. – 3-е изд. – Москва : Искусство, 1986. – 286с.
934953
  Соболев Ю.В. Павел Мочалов / Ю.В. Соболев. – Москва, 1937. – 180 с.
934954
  Беньяш Р.М. Павел Мочалов / Р.М. Беньяш. – Л : Искусство, 1976. – 306 с.
934955
   Павел Наумович Берков (1896-1969). – Москва : Наука, 1982. – 153с. – (Материалы к биобиблиографии ученых СССР ; Вып. 14)
934956
  Пшеничный П.Д. Павел Николаевич Кулешов и его труды по отечественному животноводству. / П.Д. Пшеничный. – М., 1949. – 5-15с.
934957
  Митяева О.И. Павел Николаевич Милюков: историк и историограф // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2008. – № 3 (42). – С. 105-116
934958
   Павел Николаевич Овчинников. – 2-е, испр. и доп. – Душанбе, 1973. – 58с.
934959
  Варяник О.В. Павел Николаевич Сыромятников - директор первого в Российской империии завода авиационных двигателей в г. Александровск (Запорожье) / О.В. Варяник ; [ред. д-р техн. наук, проф. В.А. Богуслаев]. – Запорожье : МОТОР СИЧ, 2017. – 123, [1] с. : ил. – 100-летию выпуска первого двигателя "ДЕКА" М-100 посвящ. – Библиогр.: с. 120-121. – ISBN 978-966-2906-65-3
934960
  Заманский Л.А. Павел Николаевич Шубин (1914-1951) / Л.А. Заманский. – Воронеж, 1970. – 40с.
934961
  Флоринская О.Н. Павел Николаевич Яблочков / О.Н. Флоринская. – Ленинград : Тип. № 3 Упр. изд-в и полиграфии исполкомаа Ленгорсовета, 1949. – 172 с.
934962
  Белькинд Л.Д. Павел Николаевич Яблочков / Л.Д. Белькинд. – Москва, 1962. – 269 с.
934963
   Павел Николаевич Яблочков.. – М., 1954. – 464с.
934964
  Белькинд Л.Д. Павел Николаевич Яблочков. Жизнь и труды / Л.Д. Белькинд. – Москва Ленинград : Государственное энергетическое издательство, 1950. – 380 с.
934965
  Дехтярь А.А. Павел Никонов. / А.А. Дехтярь. – Л., 1981. – 69с.
934966
  Пияшев Н.Ф. Павел Нилин / Н.Ф. Пияшев. – М, 1962. – 120 с.
934967
  Кардин В. Павел Нилин / В. Кардин. – М, 1987. – 171с.
934968
  Колобаева Л.А. Павел Нилин. Очерк творчества / Л.А. Колобаева. – М. : Просвещение, 1969. – 79 с.
934969
   Павел Орсаг Гвездослав. – Москва, 1974. – 61с.
934970
  Леднева Л.Д. Павел Осипович Сомов, 1852-1919 / Л.Д. Леднева. – М., 1989. – 138с.
934971
  Павлов В. Павел Павлинов / В. Павлов. – М., 1933. – 35с.
934972
  Беляев А.И. Павел Павлович Федотьев / А.И. Беляев, О.И. Павлова. – Москва, 1965. – 95 с.
934973
  Краевский А. Павел Пестель: человек, опасный для России // Личности. – Киев, 2010. – № 6 (28). – С. 70-85. – ISSN 1819-6268
934974
  Розина В. Павел Петорвич Кадочников / В. Розина. – Москва : Госкиноиздат, 1951. – 32 с.
934975
  Грязев В.Н. Павел Петрович / В.Н. Грязев. – Ставрополь, 1978. – 391с.
934976
  Сергеева О.П. Павел Петрович Аносов (1797-1851) / О.П. Сергеева. – М., 1950. – 17с.
934977
  Пешкин И.С. Павел Петрович Аносов. 1799-1851 / И.С. Пешкин. – М., 1954. – 360с.
934978
   Павел Петрович Бажов. – Молотов, 1955. – 268 с.
934979
  Саранцев А.С. Павел Петрович Бажов / А.С. Саранцев. – Челябинск, 1957. – 372 с.
934980
  Батин М. Павел Петрович Бажов / М. Батин. – Свердловск, 1959. – 314с.
934981
  Тюфяков И.Н. Павел Петрович Бажов / И.Н. Тюфяков. – Свердловск, 1980. – 191 с.
934982
   Павел Петрович Бажов в воспоминаниях. – Свердловск, 1953. – 248с.
934983
  Скорино Л.И. Павел Петрович Бажов. / Л.И. Скорино. – М : Советский писатель, 1947. – 273 с.
934984
   Павел Петрович Белинский. – Новосибирск, 1988. – 16с.
934985
  Волковинский В.Н. Павел Петрович Постышев / В.Н. Волковинский. – Київ, 1987. – 192с.
934986
  Ястребов И.И. Павел Петрович Соколов-Скаля / И.И. Ястребов. – Москва, 1959. – 88с.
934987
   Павел Петрович Трубецкой. 1866-1938. Каталог выставки.. – Л.-М., 1966. – 15с.
934988
   Павел Петрович Трубецкой: скульптура, графика: выст. произвед. Каталог. – М., 1991. – 106с.
934989
  Лебединский И.В. Павел Платонович Чубинский и его труды по обычному праву // Памяти П.П. Чубинского. – [Москва] : [Тип. П.П. Рябушинского], 1914. – С. 4-8
934990
  Георгиевский В.Г. Павел Полиевктович Шорыгин / В.Г. Георгиевский. – М.-Л, 1950. – 18с.
934991
  Костомаров Н.И. Павел Полуботок / Николай Костомаров // Історичні постаті України : історичні нариси / [упоряд. та авт. вступ. ст. О.В. Болдирєв]. – Одеса : Маяк, 1993. – С. 310-336. – ISBN 5-7760-0493-4
934992
   Павел Постышев: Воспоминания, выступления, письма. – М., 1987. – 399с.
934993
  Якобсон В.П. Павел Самойлов: сценич. биография его героев. / В.П. Якобсон. – Л. : Искусство, 1987. – 203 с.
934994
  Альтшуллер А.Я. Павел Свободин / А.Я. Альтшуллер. – Ленинград : Искусство, 1976. – 174 с.
934995
  Федорченко С.З. Павел Семигоров / С.З. Федорченко. – М
3. – 1963. – 432с.
934996
  Никитина Фаина Георгиевна Павел Сергеевич Попов // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 2. – С. 137-143. – Бібліогр.: с. 137-143. – ISSN 0042-8744
934997
  Щедрина Татьяна Геннадьевна Павел Сергеевич Попов как историк философии // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 2. – С. 150-153. – Бібліогр.: с. 151-152. – ISSN 0042-8744
934998
  Дмитриев Ю.А. Павел Степанович Мочалов. / Ю.А. Дмитриев. – Москва-Л., 1949. – 55 с.
934999
  Тарле Е.В. Павел Степанович Нахимов / Е.В. Тарле. – М., 1944. – 136с.
935000
  Поликарпов В.Д. Павел Степанович Нахимов / В.Д. Поликарпов. – М, 1960. – 312с.
<< На початок(–10)931932933934935936937938939940(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,